A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
: 1:679: δυσμενέων, ἅ τε πολλὰ μετ᾽ ἀνθρώποισι πέλονται;
: 2:70: ἔνθα δὲ Βεβρύκων μὲν ἄναξ, ἅ τε κῦμα θαλάσσης
: 2:244: ‘῀Ἀ δείλ᾽, οὔτινά φημι σέθεν σμυγερώτερον ἄλλον
: 2:979: ὑψηλῶν, ἅ τέ φασιν Ἀμαζόνια κλείεσθαι.
: 3:118: χρυσείοις, ἅ τε κοῦροι ὁμήθεες, ἑψιόωντο.
: 3:314: ἀλλὰ τί μύθων ἦδος; ἃ δ᾽ ἐν ποσὶν ὗμιν ὄρωρεν,
: 3:956: ὑψόσ᾽ ἀναθρώσκων ἅ τε Σείριος Ὠκεανοῖο,
: 3:1293: εὖ διαβάς, ἐπιόντας, ἅ τε σπιλὰς εἰν ἁλὶ πέτρη
: 3:1304: βάλλον ἅ τε στεροπή: κούρης δέ ἑ φάρμακ᾽ ἔρυτο.
: 4:61: φαρμάσσῃς εὔκηλος, ἅ τοι φίλα ἔργα τέτυκται.
: 4:489: πῦρ ἅ τε δηιόωντες ἐπέδραμον: ὀψὲ δ᾽ Ἰήσων
: 4:611: ἐμφέρεται δίναις, ἅ τε μυρία χεῦε πάροιθεν,
: 4:822: μοῦνον, ἅ κεν τρέψαιο κασιγνήτῃσι σὺν ἄλλαις.
: 4:1439: ἤλυθε δ᾽ οὖν κἀκεῖνος, ἅ τε χθόνα πεζὸς ὁδεύων,
ἀάατος: 2:77: πυγμαχίην, ᾗ κάρτος ἀάατος, ᾗ τε χερείων,
ἀαγὲς: 3:1250: ἀαγὲς κρατερῇσιν ἐνεσκλήκει παλάμῃσιν.
ἀασάμην: 1:1333: εἴ τί περ ἀασάμην: πέρι γάρ μ᾽ ἄχος εἷλεν ἐνισπεῖν
ἀασάμην: 2:313: ἀασάμην καὶ πρόσθε Διὸς νόον ἀφραδίῃσιν
ἀασάμην: 2:625: ἤμβροτον ἀασάμην τε κακὴν καὶ ἀμήχανον ἄτην.
ἀάσθη: 4:815: ἀάσθη. καὶ γάρ τε θεοὺς ἐπινίσσεται ἄτη.
ἀάσθη: 4:1078: ἀάσθη, ὅτε πρῶτα βοῶν θελκτήρια δῶκεν
ἀάσθην: 4:412: καὶ τόδε μητίσασθαι, ἐπεὶ τὸ πρῶτον ἀάσθην
ἄατος: 1:459: τερπνῶς ἑψιόωνται, ὅτ᾽ ἄατος ὕβρις ἀπείη.
ἄατος: 2:232: ἀλλά με πικρὴ δῆτα καὶ ἄατος ἴσχει ἀνάγκη
Ἀβαντιάδαο: 2:859: εἰσότ᾽ Ἀβαντιάδαο νέκυν κτερέιξεν ὅμιλος.
Ἀβαντιάδην: 2:817: ἔνθα δ᾽ Ἀβαντιάδην πεπρωμένη ἤλασε μοῖρα
Ἀβαντιάδης: 1:78: πέμπεν Ἀβαντιάδης λελιημένον: οὐ μὲν ἔμελλεν
Ἀβαντιάδης: 2:826: νίσσετ᾽ Ἀβαντιάδης: ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἔκποθεν ἀφράστοιο
Ἀβαντίδος: 4:1133: Εὐβοίης ἔντοσθεν Ἀβαντίδος ᾧ ἐνὶ κόλπῳ
Ἄβαντος: 1:142: οὐ μὲν ὅγ᾽ ἦεν Ἄβαντος ἐτήτυμον, ἀλλά μιν αὐτὸς
Ἀβάντων: 4:1212: νῆσον ἔβαν: κεῖθεν δὲ Κεραύνια μέλλον Ἀβάντων
Ἀβαρνίδος: 1:932: Περκώτην δ᾽ ἐπὶ τῇ καὶ Ἀβαρνίδος ἠμαθόεσσαν
ἀβλῆτα: 3:279: ἰοδόκης ἀβλῆτα πολύστονον ἐξέλετ᾽ ἰόν.
ἀβληχρῷ: 2:205: νειόθεν, ἀβληχρῷ δ᾽ ἐπὶ κώματι κέκλιτ᾽ ἄναυδος.
ἀβόλησαν: 2:772: ἠδ᾽ ὡς Κυανέας πέτρας φύγον, ὥς τ᾽ ἀβόλησαν
ἀβολήσομεν: 3:1144: ὀθνείων: αὖτις δ᾽ ἀβολήσομεν ἐνθάδ᾽ ἰόντες.’
ἄβρομον: 4:153: κῦμα μέλαν κωφόν τε καὶ ἄβρομον: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
Ἀβύδῳ: 1:931: Δαρδανίην δὲ λιπόντες ἐπιποοσέβαλλον Ἀβύδῳ,
ἀγαθὸν: 3:421: ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν γεγαῶτα κακωτέρῳ ἀνέρι εἶξαι.’
ἀγαθὸν: 3:1086: Ἰαπετιονίδης ἀγαθὸν τέκε Δευκαλίωνα,
ἀγαθοῦ: 1:96: παῖς ἀγαθοῦ Τελέοντος, ἐυμμελίης τε Φάληρος.
ἀγαιομένη: 3:1015: ψυχὴν ἐγγυάλιξεν ἀγαιομένη χατέοντι:
ἀγαιόμενος: 1:899: τὴν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἀγαιόμενος προσέειπεν:
ἀγαλλόμενος: 1:973: οὐδέ νύ πω παίδεσσιν ἀγαλλόμενος μεμόρητο:
Ἀγαμήστορα: 2:852: Ἴδμονος εἰσέτι νῦν Ἀγαμήστορα κυδαίνουσιν.
ἀγανῇ: 3:396: Ἴσκεν ὑποσσαίνων ἀγανῇ ὀπί: τοῖο δὲ θυμὸς
ἀγανὴν: 4:535: ἀμφὶ πόλιν ἀγανὴν Ὑλληίδα, πολλὸν ἔνερθεν
ἀγανῇσι: 1:917: ἀρρήτους ἀγανῇσι τελεσφορίῃσι θέμιστας
ἀγανῇσιν: 3:1006: ἐκ μορφῆς ἀγανῇσιν ἐπητείῃσι κεκάσθαι.’
ἀγανῇσιν: 4:992: Θρινακίης αὔρῃς ἵκετ᾽ ἐξ ἁλός: οἱ δ᾽ ἀγανῇσιν
ἀγανοὶ: 3:936: οὔτ᾽ ἀγανοὶ φιλέοντες ἐπιπνείουσιν Ἔρωτες.’
ἀγανοῖς: 3:1145: ὧς τώγ᾽ ἀλλήλων ἀγανοῖς ἐπὶ τόσσον ἔπεσσιν
ἀγανοῖσι: 3:78: καί μιν ἔπειτ᾽ ἀγανοῖσι προσέννεπεν ἥγ᾽ ἐπέεσσιν:
ἀγανοῖσιν: 3:148: λίσσετο δ᾽ αἶψα πορεῖν αὐτοσχεδόν: ἡ δ᾽ ἀγανοῖσιν
ἀγανόφρονος: 4:807: νυμφίδιον, κείνης ἀγανόφρονος εἵνεκα τιμῆς.
ἀγαπάζεο: 4:416: μειλίξω: σὺ δέ μιν φαιδροῖς ἀγαπάζεο δώροις.
ἀγάπαζον: 4:1289: δακρυόειν ἀγάπαζον, ἵν᾽ ἄνδιχα δῆθεν ἕκαστος
ἀγάπησα: 4:789: ἐξέτι νηπυτίης αὐτὴ τρέφον ἠδ᾽ ἀγάπησα
ἀγάσαιτο: 1:141: ἤιε, μή οἱ δῆμος ἐυκλείης ἀγάσαιτο.
ἀγαυοῦ: 1:186: ἤτοι ὁ μὲν πτολίεθρον ἀγαυοῦ Μιλήτοιο
ἀγαυοῦ: 2:957: ἔνθα δὲ Τρικκαίοιο ἀγαυοῦ Δηιμάχοιο
ἀγαυοῦ: 4:866: χωσαμένη Ἀχιλῆος ἀγαυοῦ νηπιάχοντος.
ἀγγείλειεν: 4:1120: ὥς κεν Ἰήσονι μῦθον ἐναίσιμον ἀγγείλειεν
ἀγγελέοντες: 2:136: εἴσω Βεβρυκίης, Ἀμύκου μόρον ἀγγελέοντες:
ἀγγελίας: 1:642: ἀγγελίας καὶ σκῆπτρον ἐπέτρεπον Ἑρμείαο,
ἀγγελίῃ: 2:438: αὐτός τ᾽ ἀγγελίῃ Φινεὺς πέλεν. ὦκα δὲ τόνγε
ἀγγελίην: 4:777: ἀγγελίην φαμένη θοὰ γούνατα παῦσεν ὁδοῖο,
ἀγγελίην: 4:1124: πέφραδεν ἀγγελίην: γήθησε δὲ θυμὸς ἑκάστου
ἄγγελον: 1:701: ἤδη κεν μετὰ νῆα καὶ ἄγγελον ὀτρύναιμι.’
ἄγγελον: 3:587: εἰ μή οἱ Ζεὺς αὐτὸς ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἄγγελον ἧκεν
ἄγγελον: 3:1120: ὧς δὲ καὶ ἄγγελον ὄρνιν, ἐπεὶ μεταμώνια βάζεις.
ἄγγελος: 3:1111: ἠέ τις ἄγγελος ὄρνις, ὅτ᾽ ἐκλελάθοιο ἐμεῖο:
Ἄγγουρον: 4:323: αὐτὰρ ἐπεί τ᾽ Ἄγγουρον ὄρος, καὶ ἄπωθεν ἐόντα
Ἀγγούρου: 4:324: Ἀγγούρου ὄρεος σκόπελον πάρα Καυλιακοῖο,
ἄγε: 1:415: αὐτὸς νῦν ἄγε νῆα σὺν ἀρτεμέεσσιν ἑταίροις
ἄγε: 1:657: ‘Ὦφιλαι, εἰ δ᾽ ἄγε δὴ μενοεικέα δῶρα πόρωμεν
ἄγε: 1:832: ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐπὶ νῆα κιὼν ἑτάροισιν ἐνίσπες
ἄγε: 2:688: ‘εἰ δ᾽ ἄγε δὴ νῆσον μὲν Ἑωίου Ἀπόλλωνος
ἄγε: 2:1139: ἀλλ᾽ ἄγε μοι κατάλεξον ἐτήτυμον, ὁππόθι γαίης
ἄγε: 3:1: εἰ δ᾽ ἄγε νῦν, Ἐρατώ, παρά θ᾽ ἵστασο, καί μοι ἔνισπε,
ἄγε: 3:131: εἰ δ᾽ ἄγε μοι πρόφρων τέλεσον χρέος, ὅττι κεν εἴπω:
ἄγε: 3:896: εἰ δ᾽ ἄγε μολπῇ θυμὸν ἀφειδείως κορέσωμεν
ἄγε: 4:756: εἰ δ᾽ ἄγε λαιψηρῇσι μετοιχομένη πτερύγεσσιν,
ἄγε: 4:808: ἀλλ᾽ ἄγε καί τινά τοι νημερτέα μῦθον ἐνίψω.
ἄγε: 4:1071: ‘ναὶ φίλος, εἰ δ᾽ ἄγε μοι πολυκηδέα ῥύεο Κόλχων
ἄγεθ᾽: 2:1194: ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ ὧδε καὶ αὐτοὶ ἐς Ἑλλάδα μαιομένοισιν
ἄγει: 2:211: Ἁργῴης ἐπὶ νηὸς ἄγει μετὰ κῶας Ἰήσων.
ἄγει: 2:873: ἴδριν ἐόντά με τόσσον ἄγει μετὰ κῶας Ἰήσων
ἄγειν: 1:658: ἀνδράσιν, οἷά τ᾽ ἔοικεν ἄγειν ἐπὶ νηὸς ἔχοντας,
ἄγειν: 1:1316: Αἰήτεω πτολίεθρον ἄγειν θρασὺν Ἡρακλῆα;
ἄγειν: 2:1195: κῶας ἄγειν χρύσειον ἐπίρροθοι ἄμμι πέλεσθε
ἄγειν: 2:1200: κῶας ἄγειν κριοῖο μεμαότας, ὧδε δ᾽ ἔειπεν
ἄγειν: 3:404: δώσω τοι χρύσειον ἄγειν δέρος, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσθα,
ἀγείραις: 1:893: ῥηιδίως δ᾽ ἂν ἑοῖ καὶ ἀπείρονα λαὸν ἀγείραις
ἀγειράμενος: 4:1333: εἰς ἓν ἀγειράμενος μυθήσομαι, εἴ νύ τι τέκμωρ
ἀγείρας: 2:522: Φθίην, ἐν δὲ Κέῳ κατενάσσατο, λαὸν ἀγείρας
ἀγείρας: 4:546: βῆ δ᾽ ἅλαδε Κρονίην, αὐτόχθονα λαὸν ἀγείρας
ἀγειρομένων: 1:124: ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἄιε βάξιν ἀγειρομένων ἡρώων,
ἄγειρον: 2:186: θέσφατα πευθόμενοι περιναιέται οἴκαδ᾽ ἄγειρον.
ἀγεληδὸν: 1:1050: ὠκυπέτας ἀγεληδὸν ὑποτρέσσωσι πέλειαι.
ἀγεληδὸν: 4:932: σπερχομένην ἀγεληδὸν ἑλίσσωνται περὶ νῆα,
ἀγέληθεν: 1:356: δεῦρο βόας ἀγέληθεν ἐὺ κρίναντας ἐλάσσαι,
ἀγέληθεν: 1:406: τείως δ᾽ αὖτ᾽ ἀγέληθεν ἐπιπροέηκαν ἄγοντες
ἀγέλης: 1:1267: οὐδ᾽ ἀγέλης ὄθεται, πρήσσει δ᾽ ὁδόν, ἄλλοτ᾽ ἄπαυστος,
ἄγεν: 3:743: νὺξ μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἄγεν κνέφας: οἱ δ᾽ ἐνὶ πόντῳ
ἄγεν: 4:353: ἐκπροκαλεσσαμένη ἄγεν ἄλλυδις, ὄφρ᾽ ἐλίασθεν
ἄγεν: 4:1183: Ἥρη ἐπιπροέηκεν. ἄγεν δ᾽ ὁ μὲν ἔκκριτον ἄλλων
ἄγεν: 4:1615: τόφρα δ᾽ ἄγεν, τείως μιν ἐπιπροέηκε θαλάσσῃ
ἀγέραστον: 3:65: ὅς μ᾽ ὑπερηνορέῃ θυέων ἀγέραστον ἔθηκεν.
ἄγερθεν: 3:356: τόνδε μέν, οἷό περ οὕνεκ᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος ὧλλοι ἄγερθεν,
ἀγέροντ᾽: 4:214: ἐς δ᾽ ἀγορὴν ἀγέροντ᾽ ἐνὶ τεύχεσιν: ὅσσα δέ πόντου
ἀγέρονται: 3:894: τάων, αἳ τὸ πάροιθεν ἐπημάτιαι ἀγέρονται.
ἀγέροντο: 1:261: ἤδη δὲ δμῶές τε πολεῖς δμωαί τ᾽ ἀγέροντο:
ἄγεσθαι: 1:1357: οὕς οἱ ῥύσια κεῖθεν ἐπιπροέηκαν ἄγεσθαι.
ἄγεσθαι: 2:167: ληίδα τ᾽ εἰσβήσαντες ὅσην χρεὼ ἦεν ἄγεσθαι,
ἄγεσθαι: 4:441: υἱῆες Φρίξοιο δόσαν ξείνοισιν ἄγεσθαι:
ἄγεσθαι: 4:529: δοιοὺς γὰρ τρίποδας τηλοῦ πόρε Φοῖβος ἄγεσθαι
ἄγεσθαι: 4:1002: Μήδειαν δ᾽ ἔξαιτον ἑοῦ ἐς πατρὸς ἄγεσθαι
ἄγεσθαι: 4:1077: μή μιν, ἄναξ, Κόλχοισι πόροις ἐς πατρὸς ἄγεσθαι.
ἄγεσθε: 4:1383: νῆα μεταχρονίην ὅσα τ᾽ ἔνδοθι νηὸς ἄγεσθε,
ἄγεσκον: 1:849: καὶ δ᾽ αὐτοὺς ξεινοῦσθαι ἐπὶ σφέα δώματ᾽ ἄγεσκον
ἄγῃ: 1:236: εὖτ᾽ ἂν ἄγῃ χρέος ἄνδρας ὑπεὶρ ἅλα ναυτίλλεσθαι,
ἀγῇ: 1:554: χείρων Φιλλυρίδης, πολιῇ δ᾽ ἐπὶ κύματος ἀγῇ
Ἀγηνορίδαο: 2:293: μὴ μὲν Ἀγηνορίδαο δόμοις ἔτι τάσδε πελάσσαι
Ἀγηνορίδης: 2:178: ἔνθα δ᾽ ἐπάκτιον οἶκον Ἀγηνορίδης ἔχε Φινεύς,
Ἀγηνορίδης: 2:240: Ἴσκεν Ἀγηνορίδης: ἀδινὸν δ᾽ ἕλε κῆδος ἕκαστον
Ἀγηνορίδης: 2:428: ὧς φάτ᾽ Ἀγηνορίδης: ἐπὶ δὲ σχεδὸν υἱέε δοιὼ
Ἀγηνορίδης: 2:492: ὧς φάτ᾽ Ἀγηνορίδης: ὁ δ᾽ ἐπισχεδὸν αὐτίκα δοιὼ
Ἀγηνορίδης: 2:620: εὐπαλέας τελέεσθαι Ἀγηνορίδης φάτο Φινεύς.’
Ἀγηνορίδης: 3:942: ἔσσεται, ὡς δὴ καὶ πρὶν Ἀγηνορίδης φάτο Φινεύς.
Ἀγηνορίδης: 3:1185: Κάδμος Ἀγηνορίδης γαιηγενῆ εἵσατο λαόν,
ἀγηνορίῃ: 2:483: ἀφραδέως ἔτμηξεν ἀγηνορίῃ νεότητος.
ἀγηνορίης: 2:150: θεσμοῖσιν ῥοπάλῳ μιν ἀγηνορίης λελαθέσθαι.
ἀγήνορος: 2:2: Βεβρύκων βασιλῆος ἀγήνορος, ὅν ποτε νύμφη
Ἀγήνωρ: 2:237: ὄλβῳ μαντοσύνῃ τε, πατὴρ δέ με γείνατ᾽ Ἀγήνωρ:
ἀγῆς: 4:939: ὑψοῦ ἐπ᾽ αὐτάων σπιλάδων καὶ κύματος ἀγῆς
ἀγητὴ: 1:284: νῦν γε μὲν ἡ τὸ πάροιθεν Ἀχαιιάδεσσιν ἀγητὴ
ἁγίας: 2:910: ᾧ ἐν ἀμειδήτους ἁγίας ηὐλίζετο νύκτας,
ἀγίνεον: 1:613: τρηχὺν ἔρον, ἃς αὐτοὶ ἀγίνεον ἀντιπέρηθεν
Ἀγκαῖος: 1:164: Ἀγκαῖος, τὸν μέν ῥα πατὴρ Λυκόοργος ἔπεμπεν,
Ἀγκαῖος: 1:188: παρθενίην, Ἀγκαῖος ὑπέρβιος: ἴστορε δ᾽ ἄμφω
Ἀγκαῖος: 1:426: ζωσάσθην, Ἀγκαῖος ὑπέρβιος, Ἡρακλέης τε.
Ἀγκαῖος: 1:429: Ἀγκαῖος δ᾽ ἑτέροιο κατὰ πλατὺν αὐχένα κόψας
Ἀγκαῖος: 1:531: μέσσῳ δ᾽ Ἀγκαῖος μέγα τε σθένος Ἡρακλῆος
Ἀγκαῖος: 2:896: ὧς ἔφατ᾽: Ἀγκαῖος δὲ μάλ᾽ ἐσσυμένως ὑπέδεκτο
Ἀγκαῖος: 2:1278: αὐτίκα δ᾽ Ἀγκαῖος τοῖον μετὰ μῦθον ἔειπεν:
Ἀγκαῖος: 4:1258: ἰθυντὴρ Ἀγκαῖος ἀκηχέμενος ἀγόρευσεν:
Ἀγκαίῳ: 1:398: Ἀγκαίῳ, Τεγέης ὅς ῥα πτολίεθρον ἔναιεν.
Ἀγκαίῳ: 2:867: εἰ μὴ ἄρ᾽ Ἀγκαίῳ περιώσιον ἔμβαλεν Ἥρη
Ἀγκαίῳ: 2:900: ἔσχεθον: Ἀγκαίῳ δὲ πολεῖς ᾔνησαν ἑταίρων.
Ἀγκαίῳ: 4:210: Ἀγκαίῳ παρέβασκεν: ἐπείγετο δ᾽ εἰρεσίῃ νηῦς
ἀγκαλέοντες: 1:1125: μητέρα Δινδυμίην πολυπότνιαν ἀγκαλέοντες,
ἀγκαλέουσα: 4:706: μείλισσεν χύτλοισι, καθάρσιον ἀγκαλέουσα
ἀγκαλέσας: 3:1211: καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἀγκαλέσας πάλιν ἔστιχεν: ἡ δ᾽ ἀίουσα
ἀγκαλέσασα: 3:860: ἑπτάκι δὲ Βριμὼ κουροτρόφον ἀγκαλέσασα,
ἀγκαλίδεσσιν: 4:137: νηπιάχοις, οἵ τέ σφιν ὑπ᾽ ἀγκαλίδεσσιν ἴαυον,
ἀγκὰς: 1:276: ὧς ἀδινὸν κλαίεσκεν ἑὸν παῖδ᾽ ἀγκὰς ἔχουσα
ἄγκειμαι: 2:630: ἄγκειμαι, στυγέων μὲν ἁλὸς κρυόεντα κέλευθα
ἀγκέχυται: 1:1062: ἀγκέχυται τόδε σῆμα καὶ ὀψιγόνοισιν ἰδέσθαι.
ἀγκοίνῃσι: 2:956: τήνγε τις ἱμερτῇσιν ἐν ἀγκοίνῃσι δάμασσεν.
ἀγκύλα: 2:1045: Εὐρυτίδης Κλυτίοσ--πρὸ γὰρ ἀγκύλα τείνατο τόξα,
ἀγκύλον: 3:157: πρέμνῳ κεκλιμένην: ἀνὰ δ᾽ ἀγκύλον εἵλετο τόξον.
ἀγκῶν᾽: 1:1239: ἀγκῶν᾽ ἔσπασε χειρί, μέσῃ δ᾽ ἐνικάββαλε δίνῃ.
ἀγκὼν: 2:369: κεῖθεν δὲ προτέρωσε μέγας καὶ ὑπείροχος ἀγκὼν
ἀγκῶνα: 2:562: οἰγομένας ἀγκῶνα περιγνάμψαντες ἴδοντο.
ἀγκῶνα: 4:311: στεινὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἀγκῶνα ποτὶ ῥόον: ἀμφὶ δὲ δοιαὶ
ἀγκῶνά: 4:1623: ἦρι δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀγκῶνά θ᾽ ὁμοῦ μυχάτην τε θάλασσαν
ἀγκῶνος: 4:1581: ἀγκῶνος τέτατ᾽ ἰθὺς ἀπὸ προύχοντος ἰοῦσιν.
ἀγκῶνος: 4:1624: κεκλιμένην ἀγκῶνος ὕπερ προύχοντος ἴδοντο.
ἀγλαὰ: 1:417: τόσσων, ὅσσοι κεν νοστήσομεν, ἀγλαὰ ταύρων
ἀγλαὰ: 1:785: νίσσετ᾽ ἀπηλεγέως, ὄφρ᾽ ἀγλαὰ δώμαθ᾽ ἵκανεν
ἀγλαΐαι: 4:357: ἀγλαΐαι, τῶν δ᾽ οὔτι μετατρέπῃ, ὅσσ᾽ ἀγόρευες
ἀγλαΐας: 4:1039: ἀγλαΐας: στυγερὴ δὲ σὺν ὀθνείοις ἀλάλημαι.
ἀγλαΐῃ: 1:252: ἤλυθεν, οὐδ᾽ ἐτέλεσσας ἐπ᾽ ἀγλαΐῃ βιότοιο.
ἀγλαΐη: 3:785: ἐρρέτω ἀγλαΐη: ὁ δ᾽ ἐμῇ ἰότητι σαωθεὶς
ἀγλαΐην: 1:287: ἀγλαΐην καὶ κῦδος ἔχον πάρος, ᾧ ἔπι μούνῳ
ἀγλαΐην: 2:1076: δώματος ἀγλαΐην τε καὶ ὑετοῦ ἔμμεναι ἄλκαρ,
ἀγλαΐην: 4:1025: ἀθάνατοι βίοτόν τε τελεσφόρον ἀγλαΐην τε
ἀγλαΐην: 4:1189: ἀγλαΐην, οἵην τε νεόζυγες ἐντύνονται:
ἀγλαΐῃσιν: 2:449: καί τε θανὼν πάσῃσι μετέσσομαι ἀγλαΐῃσιν.’
ἀγλαὸν: 1:696: ὑμετέρην ξείνοισι καὶ ἀγλαὸν ἄστυ μέλεσθαι.’
ἀγλαὸν: 3:1097: κούρην Μίνωος, τόπερ ἀγλαὸν οὔνομα κείνην
ἀγλαὸν: 4:1491: θυγατέρα σφετέρην: ἡ δ᾽ ἀγλαὸν υἱέα Φοίβῳ
ἀγλαὸν: 4:1712: φέγγεν ἀνερχομένη: τοὶ δ᾽ ἀγλαὸν Ἀπόλλωνι
ἀγλαὸν: 4:1747: ‘ὦ πέπον, ἦ μέγα δή δε καὶ ἀγλαὸν ἔμμορε κῦδος.
Ἁγνιάδαο: 1:560: φραδμοσύνῃ μήτι τε δαΐφρονος Ἁγνιάδαο
Ἁγνιάδαο: 2:559: Τίφυος Ἁγνιάδαο θελήμονα ποιήσαντο
Ἁγνιάδην: 1:1296: ἦ, καὶ ἐς Ἁγνιάδην Τῖφυν θόρε: τὼ δέ οἱ ὄσσε
Ἁγνιάδην: 2:856: Ἁγνιάδην Τῖφυν θανέειν φάτις: οὐδέ οἱ ἦεν
Ἁγνιάδης: 1:105: Τῖφυς δ᾽ Ἁγνιάδης Σιφαέα κάλλιπε δῆμον
ἀγνύμεναι: 3:1333: βώλακες ἀγνύμεναι ἀνδραχθέες: εἵπετο δ᾽ αὐτὸς
ἀγνυμένοιο: 1:757: ἄξονος ἐν πλήμνῃσι παρακλιδὸν ἀγνυμένοιο
ἄγοιεν: 3:841: οἵ κέ μιν εἰς Ἑκάτης περικαλλέα νηὸν ἄγοιεν.
ἄγοιντο: 3:13: χρύσεον Αἰήταο μεθ᾽ Ἑλλάδα κῶας ἄγοιντο,
ἄγοιντο: 4:102: κῶας ἑλόντες ἄγοιντο παρὲκ νόον Αἰήταο.
ἄγοιντο: 4:400: οἷά τε ληισθεῖσαν, ὑπότροπον οἴκαδ᾽ ἄγοιντο.
ἄγοιτο: 4:1101: καί κ᾽ ἐθέλων, ἕκαθέν περ, ἐφ᾽ Ἑλλάδι νεῖκος ἄγοιτο.
ἄγον: 1:802: δεῦρ᾽ ἄγον: οὐλομένης δὲ θεᾶς πορσύνετο μῆτις
ἄγονοι: 1:684: κουρότεραι δ᾽ ἄγονοι στυγερὸν ποτὶ γῆρας ἵκησθε.
ἄγοντα: 1:889: χρύσειον βασιλῆι δέρος κομίσειαν ἄγοντα
ἄγονται: 4:1665: ἠέρα δινεύουσαι ἐπὶ ζωοῖσιν ἄγονται.
ἄγοντας: 1:441: ἐνθάδε κῶας ἄγοντας: ἀπειρέσιοι δ᾽ ἐνὶ μέσσῳ
ἄγοντες: 1:406: τείως δ᾽ αὖτ᾽ ἀγέληθεν ἐπιπροέηκαν ἄγοντες
ἀγόρευε: 3:981: ἀμφαδίην ἀγόρευε καὶ εἴρεο: μηδέ με τερπνοῖς
ἀγόρευε: 3:1107: ἰσοῦμαι: τῶ μήτι φιλοξενίην ἀγόρευε.
ἀγορεύειν: 1:649: Αἰθαλίδεω χρειώ με διηνεκέως ἀγορεύειν;
ἀγορεύεις: 2:23: φαῖνε βίην: θεσμοῖς γὰρ ὑπείξομεν, ὡς ἀγορεύεις.
ἀγορεύεις: 2:635: φραζόμενος τὰ ἕκαστα σὺ δ᾽ εὐμαρέως ἀγορεύεις
ἀγορεύεις: 3:108: ‘οὕτω νῦν, Κυθέρεια, τόδε χρέος, ὡς ἀγορεύεις,
ἀγορεύεις: 3:711: ‘δαιμονίη, τί νύ τοι ῥέξω ἄκος, οἷ᾽ ἀγορεύεις,
ἀγορεύεις: 4:1099: οὐδὲ μὲν Αἰήτην ἀθεριζέμεν, ὡς ἀγορεύεις,
ἀγόρευεν: 1:350: γηθόσυνος, καὶ τοῖα λιλαιομένοις ἀγόρευεν:
ἀγόρευεν: 1:656: αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ ἥγ᾽ ἐνὶ τῇσιν ἐποτρύνουσ᾽ ἀγόρευεν:
ἀγόρευεν: 1:1106: Ἀμπυκίδεω Μόψοιο θεοπροπίας ἀγόρευεν.
ἀγόρευεν: 2:149: ἤλυθεν ἐξερέων, αὐτοῖς ἄφαρ οἷς ἀγόρευεν
ἀγόρευεν: 3:567: αὐτίκ᾽ ἐποτρύνων τὸν ἑὸν νόον ὧδ᾽ ἀγόρευεν:
ἀγόρευεν: 4:754: στείχοιεν: τὸ καὶ αὖτις ἐποτρύνουσ᾽ ἀγόρευεν:
ἀγόρευεν: 4:843: ἤντεον ἀλλήλῃσι: Θέτις δ᾽ ἀγόρευεν ἐφετμὰς
ἀγόρευες: 4:357: ἀγλαΐαι, τῶν δ᾽ οὔτι μετατρέπῃ, ὅσσ᾽ ἀγόρευες
ἀγορεύοις: 3:401: ‘ξεῖνε, τί κεν τὰ ἕκαστα διηνεκέως ἀγορεύοις;
ἀγόρευον: 1:260: αἱ μὲν ἄρ᾽ ὧς ἀγόρευον ἐπὶ προμολῇσι κιόντων.
ἀγόρευον: 2:450: ὧς τώγ᾽ ἀλλήλοισι παραβλήδην ἀγόρευον.
ἀγορεῦσαι: 1:670: βάκτρῳ ἐρειδομένη, περὶ δὲ μενέαιν᾽ ἀγορεῦσαι.
ἀγορεῦσαι: 3:1011: ἀλλ᾽ ἄμυδις μενέαινεν ἀολλέα πάντ᾽ ἀγορεῦσαι.
ἀγόρευσεν: 1:475: πάντες ὁμῶς, Ἴδμων δὲ καὶ ἀμφαδίην ἀγόρευσεν:
ἀγόρευσεν: 1:847: μῦθον ὅτ᾽ ἤδη πάντα διηνεκέως ἀγόρευσεν,
ἀγόρευσεν: 2:881: αὐτίκα δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐνὶ μέσσοις ἀγόρευσεν:
ἀγορευσεν: 3:83: ὧς ἔφαθ᾽: Ἥρη δ᾽ αὖτις ἐπιφραδέως ἀγορευσεν:
ἀγόρευσεν: 3:458: αὐδή τε μῦθοί τε μελίφρονες, οὓς ἀγόρευσεν.
ἀγόρευσεν: 3:544: τοῖον ἔπος μετὰ πᾶσι θεοπροπέων ἀγόρευσεν:
ἀγόρευσεν: 4:256: πᾶσιν ὁμῶς. Ἄργος δὲ λιλαιομένοις ἀγόρευσεν:
ἀγόρευσεν: 4:1258: ἰθυντὴρ Ἀγκαῖος ἀκηχέμενος ἀγόρευσεν:
ἀγόρευσεν: 4:1651: εἰ μή σφιν Μήδεια λιαζομένοις ἀγόρευσεν:
ἀγορεύω: 2:391: ἄρρητον: τῶ καί τε φίλα φρονέων ἀγορεύω
ἀγορεύω: 3:1095: ἀλλὰ τίη τάδε τοι μεταμώνια πάντ᾽ ἀγορεύω,
ἀγορῇ: 1:673: στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ μέσσῃ ἀγορῇ, ἀνὰ δ᾽ ἔσχεθε δειρὴν
ἀγορὴ: 1:697: ὧς ἔφατ᾽: ἐν δ᾽ ἀγορὴ πλῆτο θρόου. εὔαδε γάρ σφιν
ἀγορῇ: 1:819: ἔν τε χοροῖς ἀγορῇ τε καὶ εἰλαπίνῃσι μέλοντο:
ἀγορῇ: 2:1022: ἢ ἀγορῇ, τάδε πάντα δόμοις ἔνι μηχανόωνται:
ἀγορῆθεν: 1:877: ἀλλ᾽ αὔτως ἀγορῆθεν ἐπαρτίζοντο νέεσθαι
ἀγορήν: 1:654: εἰς ἀγορήν: αὐτὴ γὰρ ἐπέφραδεν Ὑψιπύλεια.
ἀγορήν: 1:708: ἦ, καὶ ἔλυσ᾽ ἀγορήν, μετὰ δ᾽ εἰς ἑὸν ὦρτο νέεσθαι.
ἀγορὴν: 3:576: αὐτίκα δ᾽ Αἰήτης ἀγορὴν ποιήσατο Κόλχων
ἀγορὴν: 4:214: ἐς δ᾽ ἀγορὴν ἀγέροντ᾽ ἐνὶ τεύχεσιν: ὅσσα δέ πόντου
ἀγορήνδε: 1:328: ἔσχετο: τοὺς δ᾽ ἀγορήνδε συνεδριάασθαι ἄνωγεν.
ἀγορῇσιν: 1:128: τὸν μὲν ἐνὶ πρώτῃσι Μυκηναίων ἀγορῇσιν
ἄγος: 3:203: δέσμιοι. εἰσέτι νῦν γὰρ ἄγος Κόλχοισιν ὄρωρεν
ἄγος: 3:338: καὶ χόλον, οὐδ᾽ ἄτλητον ἄγος Φρίξοιό τε ποινὰς
ἀγὸς: 3:1244: τοῖος ἄρ᾽ Αἰήτης Κόλχων ἀγὸς ἦεν ἰδέσθαι.
ἄγος: 4:478: τρὶς δ᾽ ἀπέλειξε φόνου, τρὶς δ᾽ ἐξ ἄγος ἔπτυσ᾽ ὀδόντων,
ἀγοστόν: 3:120: μάργος Ἔρως λαιῆς ὑποΐσχανε χειρὸς ἀγοστόν,
ἀγοστῷ: 3:1393: λαζόμενοι πρηνεῖς, οἱ δ᾽ ἔμπαλιν, οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ἀγοστῷ
ἀγοστῷ: 4:1732: δαιμονίη βῶλαξ ἐπιμάστιος ᾧ ἐν ἀγοστῷ
ἄγουσα: 1:789: ἐσσυμένως καλῆς διὰ παστάδος εἷσεν ἄγουσα
ἄγουσι: 1:1252: μοῦνον ἐόντ᾽ ἐλόχησαν, ἄγουσι δὲ ληίδ᾽ ἑτοίμην.
ἄγουσιν: 1:1259: ἀλλά ἑ ληιστῆρες ἐνιχρίμψαντες ἄγουσιν,
ἄγραυλοι: 4:317: ποιμένες ἄγραυλοι νηῶν φόβῳ, οἷά τε θῆρας
ἄγραυλοί: 4:1339: δείματι δ᾽ ἄγραυλοί τε βόες μέγα πεφρίκασιν
ἀγραύλοιο: 1:575: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀγραύλοιο κατ᾽ ἴχνια σημαντῆρος
ἀγραύλοισιν: 4:549: Μέντορες, ἀγραύλοισιν ἀλεξόμενον περὶ βουσίν.
Ἀγρέα: 2:509: Ἀγρέα καὶ Νόμιον πολυλήιοι Αἱμονιῆες.
ἄγρει: 1:487: ‘ἄγρει νυν τόδε σῇσι θεοπροπίῃσιν ἐνίσπες,
ἄγρη: 2:278: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ κνημοῖσι κύνες δεδαημένοι ἄγρη;
ἄγρηθεν: 2:940: Λητωίς, ἄγρηθεν ὅτ᾽ οὐρανὸν εἰσαναβαίνῃ,
ἄγρην: 2:700: τοῖσι δὲ Λητοΐδης ἄγρην πόρεν: ἐκ δέ νυ πάντων
ἀγριάδες: 1:28: φηγοὶ δ᾽ ἀγριάδες, κείνης ἔτι σήματα μολπῆς,
ἄγριοι: 1:942: καὶ τὸ μὲν ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι ἐνναίουσιν
ἄγριον: 4:444: ἄγριον ἠλιβάτοιο κατ᾽ οὔρεος ἤγαγε θῆρα.
ἄγριον: 4:512: στύξαν, ἀτυζόμενοι χόλον ἄγριον Αἰήταο,
ἄγριον: 4:945: ἠρήρειν, τὸ δὲ πολλὸν ὑπείρεχεν ἄγριον οἶδμα.
ἄγριος: 1:1244: ἄγριος, ὅν ῥά τε γῆρυς ἀπόπροθεν ἵκετο μήλων,
ἄγριος: 2:19: ἦ ῥα μέγα φρονέων: τοὺς δ᾽ ἄγριος εἰσαΐοντας
ἀγρόθεν: 1:1172: ἦμος δ᾽ ἀγρόθεν εἶσι φυτοσκάφος ἤ τις ἀροτρεὺς
ἀγροιῶται: 4:1181: βαῖνον ἐποψόμεναι: σὺν δ᾽ ἀνέρες ἀγροιῶται
ἀγρόμεναι: 3:881: ἀγρόμεναι πηγῆς Ἀμνισίδος, ἂν δὲ δὴ ἄλλαι
ἀγρόμενοι: 2:759: πάντοθεν ἀγρόμενοι: ἐπεὶ ἦ μάλα τοίγ᾽ ἐπὶ δηρὸν
ἀγρόται: 4:110: ἀγρόται, οἵ τε κύνεσσι πεποιθότες οὔποτε νύκτα
ἀγρότεροι: 4:487: ἀγρότεροι κλονέουσιν ἐνὶ σταθμοῖσι θορόντες.
ἀγροτέρων: 2:698: εἴ κέ τιν᾽ ἢ κεμάδων, ἢ ἀγροτέρων ἐσίδοιεν
ἀγρότιν: 2:511: αὐτοῦ μακραίωνα καὶ ἀγρότιν: υἷα δ᾽ ἔνεικεν
ἀγρῶσται: 4:175: γίγνεται, ἥν τ᾽ ἀγρῶσται ἀχαιινέην καλέουσιν,
ἀγυιαῖς: 2:1024: ἀψεγέως μέσσῃσιν ἐνὶ ῥέζουσιν ἀγυιαῖς.
ἀγυιαῖς: 4:1171: ἀτραπιτοὶ πεδίων: ἐν δὲ θρόος ἔσκεν ἀγυιαῖς:
ἀγυιάς: 1:317: αὐτὰρ ἐπεί ῥα πόληος ἐυδμήτους λίπ᾽ ἀγυιάς,
ἀγυιάς: 3:886: αὐτὰρ ἐπεὶ πόλιος μὲν ἐυδμήτους λίπ᾽ ἀγυιάς,
ἄγχ᾽: 2:94: τυτθόν: ὁ δ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο παρὲκ γόνυ γουνὸς ἀμσίβων
ἀγχαλάσας: 2:587: ἀγχαλάσας: τὸ δὲ πολλὸν ὑπὸ τρόπιν ἐξεκυλίσθη,
ἄγχαυρον: 4:111: ἄγχαυρον κνώσσουσιν, ἀλευάμενοι φάος ἠοῦς,
ἄγχι: 1:25: Οἰάγρῳ σκοπιῆς Πιμπληίδος ἄγχι τεκέσθαι
ἄγχι: 1:67: ἠδὲ καὶ Εὐρυδάμας Κτιμένου πάις: ἄγχι δὲ λίμνης
ἄγχι: 1:532: ἵζανον: ἄγχι δέ οἱ ῥόπαλον θέτο, καί οἱ ἔνερθεν
ἄγχι: 1:553: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐξ ὑπάτου ὄρεος κίεν ἄγχι θαλάσσης
ἄγχι: 2:377: ἄγχι δὲ ναιετάουσι πολύρρηνες Τιβαρηνοὶ
ἄγχι: 3:219: εὔκηλοι δ᾽ ὑπὲρ οὐδὸν ἔπειτ᾽ ἔβαν. ἄγχι δὲ τοῖο
ἄγχι: 3:294: ἄγχι μάλ᾽ ἐγρομένη: τὸ δ᾽ ἀθέσφατον ἐξ ὀλίγοιο
ἄγχι: 4:209: ἄγχι δὲ παρθενικῆς κεκορυθμένος ἰθυντῆρι
Ἀγχιάλη: 1:1130: Ἀγχιάλη Δικταῖον ἀνὰ σπέος ἀμφοτέρῃσιν
ἀγχιάλου: 2:916: βλήμενος ἰῷ κεῖθεν ἐπ᾽ ἀγχιάλου θάνεν ἀκτῆς.
ἀγχιάλῳ: 2:160: ἀγχιάλῳ, τῇ, ἀκτῇ ἔπι, πρυμνήσι᾽ ἀνῆπτο,
ἀγχιάλων: 4:1473: ἀγχιάλων Χαλύβων: τόθι μιν καὶ Μοῖρ᾽ ἐδάμασσεν.
ἀγχιβαθὲς: 4:1570: φωνήσας πόντον τε καὶ ἀγχιβαθὲς στόμα λίμνης:
ἀγχίγυοι: 1:1222: πηγὰς ἀγχίγυοι περιναιέται. οἱ δέ που ἄρτι
ἀγχίμολον: 2:357: ἀγχίμολον δ᾽ ἐπὶ τῇ πολέας παρανεῖσθε κολωνοὺς
ἀγχίμολον: 3:1315: ἀγχίμολον ζυγά οἱ πεδόθεν δόσαν ἀμφιβαλέσθαι.
ἀγχίμολον: 4:999: ὧδε μάλ᾽ ἀγχίμολον στρατὸς ἄσπετος ἐξεφαάνθη
ἀγχίροος: 2:367: δεινὸν ἐρεύγονται: μετὰ τὸν δ᾽ ἀγχίροος ῀Ἰρις
ἀγχίρροον: 2:965: λεῖπον Ἅλυν ποταμόν, λεῖπον δ᾽ ἀγχίρροον ῀Ἰριν,
ἀγχόθι: 1:37: Πειρεσιὰς ὄρεος Φυλληίου ἀγχόθι ναίων,
ἀγχόθι: 2:1047: πλῆξεν: δινηθεὶς δὲ θοῆς πέσεν ἀγχόθι νηός.
ἀγχόθι: 4:330: δοιὰς Ἀρτέμιδος Βρυγηίδας ἀγχόθι νήσους.
ἀγχόθι: 4:336: ὧς δὲ καὶ εἰς ἀκτὰς πληθὺν λίπεν ἀγχόθι νήσων
ἀγχόθι: 4:484: Κολχίδος ἀγχόθι νηὸς ἑὴν παρὰ νῆ᾽ ἐβάλοντο
ἀγχοῦ: 4:1342: ἀγχοῦ δ᾽ ἠγερέθοντο κατηφέες: αὐτὰρ ὁ τούσγε
ἀγχοῦ: 4:1404: ἀγχοῦ δ᾽ Ἑσπερίδες κεφαλαῖς ἔπι χεῖρας ἔχουσαι
ἄγων: 1:216: καί μιν ἄγων ἕκαθεν, Σαρπηδονίην ὅθι πέτρην
ἄγων: 2:493: ἤλυθ᾽ ἄγων ποίμνηθεν ὄις. ἀνὰ δ᾽ ἵστατ᾽ Ἰήσων,
ἀγῶνα: 3:1239: οἷος δ᾽ Ἴσθμιον εἶσι Ποσειδάων ἐς ἀγῶνα
ἀγῶνα: 4:1769: ἀνθέμενοι κούφοισιν ἄφαρ κατ᾽ ἀγῶνα πόδεσσιν
ἀγῶνος: 4:1602: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ θοὸν ἵππον ἐς εὐρέα κύκλον ἀγῶνος
ἄγωνται: 3:1266: ἐκ νεφέων, ὅτ᾽ ἔπειτα μελάντατον ὄμβρον ἄγωνται.
ἀδαίετον: 3:1032: ἀρνειὸν σφάζειν, καὶ ἀδαίετον ὠμοθετῆσαι,
ἀδάμαντος: 2:231: οὐδ᾽ εἴ οἱ ἀδάμαντος ἐληλάμενον κέαρ εἴη.
ἀδάμαντος: 3:232: πρὸς δὲ καὶ αὐτόγυον στιβαροῦ ἀδάμαντος ἄροτρον
ἀδάμαντος: 3:1284: αὐτόγυόν τ᾽ ἐπὶ τοῖς στιβαροῦ ἀδάμαντος ἄροτρον.
ἀδάμαντος: 3:1324: τυκτὴν ἐξ ἀδάμαντος ἐπιθύνεσκεν ἐχέτλην.
ἀδελφειοὶ: 3:731: σῶν θείην, οἳ δή μοι ἀδελφειοὶ γεγάασιν,
ἀδελφεοὶ: 3:657: μύρεται, ᾧ μιν ὄπασσαν ἀδελφεοὶ ἠδὲ τοκῆες,
ἀδελφεὸν: 1:92: Αἰγίνης, ὅτε Φῶκον ἀδελφεὸν ἐξενάριξαν
ἀδελφεός: 1:192: Λαοκόων Οἰνῆος ἀδελφεός, οὐ μὲν ἰῆς γε
ἀδευκέα: 1:1339: ἔμμεναι. ἀλλ᾽ οὐ θήν τοι ἀδευκέα μῆνιν ἀέξω,
ἀδευκέα: 4:1501: νηλειὴς ἕλε πότμος: ἀδευκέα δ᾽ οὐ φύγεν αἶσαν
ἀδευκέες: 2:267: αἱ δ᾽ ἄφαρ ἠύτ᾽ ἄελλαι ἀδευκέες, ἢ στεροπαὶ ὥς,
ἀδευκέος: 1:1037: ὧς τὸν ὀιόμενόν που ἀδευκέος ἔκτοθεν ἄτης
ἀδευκέος: 2:390: ἔνθα γὰρ ὔμμιν ὄνειαρ ἀδευκέος ἐξ ἁλὸς εἶσιν
ἀδεψήτοισι: 3:206: ἀλλ᾽ ἐν ἀδεψήτοισι κατειλύσαντε βοείαις
ἀδέψητον: 4:1437: ὠμόν, ἀδέψητον: στιβαρὸν δ᾽ ἔχεν ὄζον ἐλαίης
ἅδῃ: 3:350: αὐτῷ δ᾽ ὥς κεν ἅδῃ, τὼς ἔσσεται: οὐ γὰρ ἱκάνει
ἀδήιοι: 4:645: καὶ Λιγύων περόωντες ἀδήιοι. ἀμφὶ γὰρ αἰνὴν
ἀδήλητοι: 2:711: αἰὲν ἀδήλητοι: τὼς γὰρ θέμις. οἰόθι δ᾽ αὐτὴ
ἄδήν: 1:485: ὧς ἔφατ᾽: ἐκ δ᾽ ἐγέλασσεν ἄδήν Ἀφαρήιος Ἴδας
ἄδην: 1:576: μυρία μῆλ᾽ ἐφέπονται ἄδην κεκορημένα ποίης
ἄδην: 2:82: δοῦπος ἄδην: ὧς τοῖσι παρήιά τ᾽ ἀμφοτέρωθεν
ἄδην: 3:1126: καὶ θαλεροὶ κακότητος ἄδην ἐσάωθεν ἀκοῖται.
ἄδην: 4:276: ἠὲ καὶ οὔ: πουλὺς γὰρ ἄδην ἐπενήνοθεν αἰών.
ἄδην: 4:1214: ἀλλὰ τὰ μὲν στείχοντος ἄδην αἰῶνος ἐτύχθη.
ἀδινὰ: 1:1083: Μόψος τ᾽ Ἀμπυκίδης ἀδινὰ κνώσσοντας ἔρυντο.
ἀδινῇ: 4:29: κάλλιπε παρθενίης, ἀδινῇ δ᾽ ὀλοφύρατο φωνῇ:
ἀδινῇ: 4:1420: ὧς φάτο λισσόμενος ἀδινῇ ὀπί: ταὶ δ᾽ ἐλέαιρον
ἀδινῇ: 4:1526: ἥρως τ᾽ Αἰσονίδης, ἀδινῇ περιθαμβέες ἄτῃ.
ἀδινὴν: 3:635: ὡς πάρος ἐν στέρνοις, ἀδινὴν δ᾽ ἀνενείκατο φωνήν:
ἀδινῆς: 3:1205: Λημνιὰς Ὑψιπύλη, ἀδινῆς μνημήιον εὐνῆς.
ἀδινὸν: 1:276: ὧς ἀδινὸν κλαίεσκεν ἑὸν παῖδ᾽ ἀγκὰς ἔχουσα
ἀδινὸν: 2:240: Ἴσκεν Ἀγηνορίδης: ἀδινὸν δ᾽ ἕλε κῆδος ἕκαστον
ἀδινὸν: 3:747: μητέρα τεθνεώτων ἀδινὸν περὶ κῶμ᾽ ἐκάλυπτεν:
ἀδινὸς: 3:616: κούρην δ᾽ ἐξ ἀχέων ἀδινὸς κατελώφεεν ὕπνος
ἀδινῷ: 2:480: ἥ μιν ὀδυρομένη ἀδινῷ μειλίσσετο μύθῳ,
ἀδινῷ: 3:1103: καί μιν ἀκηχεμένη ἀδινῷ προσπτύξατο μύθῳ:
ἀδινώτερον: 1:269: ὧς ἔχετο κλαίουσ᾽ ἀδινώτερον, ἠύτε κούρη
ἀδμῆτ᾽: 4:895: θυγατέρ᾽ ἰφθίμην ἀδμῆτ᾽ ἔτι πορσαίνεσκον
ἀδμῆτας: 3:4: ἔμμορες, ἀδμῆτας δὲ τεοῖς μελεδήμασι θέλγεις
ἀδμῆτες: 1:672: ἀδμῆτες λευκῇσιν ἐπιχνοαούσῃ ἐθείραις.
ἀδμῆτές: 1:811: αὔτως δ᾽ ἀδμῆτές τε κόραι, χῆραί τ᾽ ἐπὶ τῇσιν
Ἄδμητος: 1:49: οὐδὲ Φεραῖς Ἄδμητος ἐυρρήνεσσιν ἀνάσσων
ἅδοι: 1:828: ναιετάειν ἐθέλοις, καί τοι ἅδοι, ἦ τ᾽ ἂν ἔπειτα
ἀδρανίῃ: 2:200: ἀδρανίῃ γήραι τε: πίνῳ δέ οἱ αὐσταλέος χρὼς
Ἀδρήστεια: 3:133: κεῖνο, τό οἱ ποίησε φίλη τροφὸς Ἀδρήστεια
Ἀδρηστείης: 1:1116: ἄστυ τε καὶ πεδίον Νηπήιον Ἀδρηστείης.
ἄεθλα: 3:1272: γίγνεται, ὁππότ᾽ ἄεθλα καταφθιμένοιο ἄνακτος
ἀεθλεύοντι: 3:480: ἔσσετ᾽ ἀεθλεύοντι δαμήμεναι: ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς
ἀεθλεύουσα: 3:624: αὐτὴ ἀεθλεύουσα μάλ᾽ εὐμαρέως πονέεσθαι:
ἀεθλεύων: 1:362: οὗ ἕθεν ἐξάρχωμαι ἀεθλεύων βασιλῆι.’
ἀεθλεύων: 3:777: φθίσθω ἀεθλεύων, εἴ οἱ κατὰ νειὸν ὀλέσθαι
ἀέθλιον: 1:997: Ἥρη, Ζηνὸς ἄκοιτις, ἀέθλιον Ἡρακλῆι.
ἄεθλοι: 1:442: κεῖσέ τε δεῦρό τ᾽ ἔασιν ἀνερχομένοισιν ἄεθλοι.
ἄεθλοι: 1:841: χάζομαι, ἀλλά με λυγροὶ ἐπισπέρχουσιν ἄεθλοι.’
ἀέθλοις: 4:731: ἡρώων, ὅσα τ᾽ ἀμφὶ θοοῖς ἐμόγησαν ἀέθλοις,
ἀέθλοις: 4:1029: ‘ὑμέων, ὦ πέρι δὴ μέγα φέρτατοι, ἀμφί τ᾽ ἀέθλοις
ἄεθλον: 1:15: αἶψα δὲ τόνγ᾽ ἐσιδὼν ἐφράσσατο, καί οἱ ἄεθλον
ἄεθλον: 1:469: λοίγιον ἔσσεσθαι, μηδ᾽ ἀκράαντον ἄεθλον
ἄεθλον: 2:1219: αὐτίκα, τοῖον ἄεθλον ὅτ᾽ ἔκλυον. αἶψα δὲ Πηλεὺς
ἄεθλον: 3:428: τῶ καὶ ἐγὼ τὸν ἄεθλον ὑπερφίαλόν περ ἐόντα
ἄεθλον: 3:580: ἄνδρα τόν, ὅς ῥ᾽ ὑπέδεκτο βαρὺν καμέεσθαι ἄεθλον,
ἄεθλον: 3:619: τὸν ξεῖνον δ᾽ ἐδόκησεν ὑφεστάμεναι τὸν ἄεθλον,
ἄεθλον: 3:787: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτῆμαρ, ὅτ᾽ ἐξανύσειεν ἄεθλον,
ἄεθλον: 3:1081: Αἰήτης προβάλῃσι κακώτερον ἄμμιν ἄεθλον.
ἄεθλον: 3:1176: κρείων Αἰήτης χαλεποὺς ἐς ἄεθλον ὀδόντας
ἄεθλον: 3:1278: δή ῥα τότε ξὺν δουρὶ καὶ ἀσπίδι βαῖν᾽ ἐς ἄεθλον,
ἄεθλος: 1:1012: ἥρωες δ᾽, ὅτε δή σφιν ἀταρβὴς ἔπλετ᾽ ἄεθλος,
ἄεθλος: 3:407: πεῖρα δέ τοι μένεός τε καὶ ἀλκῆς ἔσσετ᾽ ἄεθλος,
ἄεθλος: 3:502: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἀνήνυτος εἴσατ᾽ ἄεθλος,
ἄεθλος: 3:1406: ἦμαρ ἔδυ, καὶ τῷ τετελεσμένος ἦεν ἄεθλος.
ἄεθλος: 4:1774: ὑμετέρων καμάτων: ἐπεὶ οὔ νύ τις ὔμμιν ἄεθλος
ἀέθλου: 2:879: θαρσαλέως ὀρόθυνον ἐπιμνήσασθαι ἀέθλου.’
ἀέθλου: 3:522: τοῖον ἔπος μετέειπεν ἐελδομένοισιν ἀέθλου:
ἀέθλου: 3:720: ἢ δόλον, ἤ τινα μῆτιν ἐπιφράσσασθαι ἀέθλου,
ἀέθλου: 3:988: ὑμείων στονόεντος ὑπέρτερος ἔσσομ᾽ ἀέθλου.
ἀέθλου: 3:1049: ἔσσεαι, ἀλλ᾽ αὐτῆμαρ: ὅμως σύγε μή ποτ᾽ ἀέθλου
ἀέθλου: 3:1188: προφρονέως, ἐπεὶ οὔ μιν ὀίσσατο πείρατ᾽ ἀέθλου
ἀέθλου: 3:1254: γηθόσυνοι ἥρωες ἐπ᾽ ἐλπωρῇσιν ἀέθλου.
ἀέθλου: 4:68: ἀντιπέρην λεύσσουσα πυρὸς σέλας, ὅ ῥά τ᾽ ἀέθλου
ἀέθλου: 4:783: Αἰσονίδης, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἀοσσητῆρες ἀέθλου,
ἀέθλους: 1:1318: ἐκπλῆσαι μογέοντα δυώδεκα πάντας ἀέθλους,
ἀέθλους: 1:1347: Εἰλατίδης Πολύφημος: ὁ δ᾽ Εὐρυσθῆος ἀέθλους
ἀέθλους: 2:619: μηκέτι δείδιθι τοῖον: ἐπεὶ μετόπισθεν ἀέθλους
ἀέθλους: 4:342: Αἰήτης, εἰ κεῖνοι ἀναπλήσειαν ἀέθλους,
ἀέθλους: 4:365: ἀμφί τε γηγενέεσσιν ἀναπλήσειας ἀέθλους.
ἀέθλους: 4:880: οἱ δ᾽ ἄρα μεσσηγὺς λῆξαν καὶ ἔπαυσαν ἀέθλους
ἀέθλῳ: 3:536: μήτηρ ἡμετέρη πεπιθεῖν ἐπαρῆξαι ἀέθλῳ.
ἀέθλῳ: 3:642: αὐτοκασιγνήτης πειρήσομαι, εἴ κέ μ᾽ ἀέθλῳ
ἀέθλῳ: 3:1237: ἤλασεν εὐρεῖαν κατ᾽ ἀμαξιτόν, ὥς κεν ἀέθλῳ
ἀέθλῳ: 4:8: οἷσιν ἐνὶ μεγάροις, στυγερῷ ἐπὶ θυμὸν ἀέθλῳ
ἀέθλῳ: 4:1305: ἡρώων οἱ ἄριστοι ἀνηνύστῳ ἐπ᾽ ἀέθλῳ:
ἀέθλων: 1:32: Ὀρφέα μὲν δὴ τοῖον ἑῶν ἐπαρωγὸν ἀέθλων
ἀέθλων: 1:255: νειόθι γαίης κεῖτο, κακῶν ἔτι νῆις ἀέθλων.
ἀέθλων: 1:414: σημανέειν, αὐτὸς γὰρ ἐπαίτιος ἔπλευ ἀέθλων:
ἀέθλων: 1:903: ναιετάειν: μοῦνόν με θεοὶ λύσειαν ἀέθλων.
ἀέθλων: 1:1060: τύμβῳ ἐνεκτερέιξαν, ἐπειρήσαντό τ᾽ ἀέθλων,
ἀέθλων: 2:413: ‘ὦ γέρον, ἤδη μέν τε διίκεο πείρατ᾽ ἀέθλων
ἀέθλων: 2:426: Κύπριδος. ἐκ γὰρ τῆς κλυτὰ πείρατα κεῖται ἀέθλων.
ἀέθλων: 2:871: ‘Αἰακίδη, πῶς καλὸν ἀφειδήσαντας ἀέθλων
ἀέθλων: 3:561: καὶ κίρκους λεύσσοντες ἐρητύεσθε ἀέθλων;
ἀέθλων: 3:905: δῶρ᾽ ἀποδεξαμένην ὀλοῶν ῥύσασθαι ἀέθλων.
ἀέθλων: 3:941: Κύπριδος ἐννεσίῃς, ἥ τοι συνέριθος ἀέθλων
ἀέθλων: 3:996: δή ποτε καὶ Θησῆα κακῶν ὑπελύσατ᾽ ἀέθλων
ἀέθλων: 3:1210: Βριμὼ κικλήσκων Ἑκάτην ἐπαρωγὸν ἀέθλων.
ἀέθλων: 3:1267: καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ οὐ δηρὸν ἔτι σχήσεσθαι ἀέθλων
ἀεὶ: 1:861: ἀμβολίη δ᾽ εἰς ἦμαρ ἀεὶ ἐξ ἤματος ἦεν
ἀεὶ: 1:1225: Ἄρτεμιν ἐννυχίῃσιν ἀεὶ μέλπεσθαι ἀοιδαῖς.
ἀεὶ: 2:740: συνεχές, ἀργινόεσσαν ἀεὶ περιτέτροφε πάχνην,
ἀεὶ: 4:536: οὔδεος, ὥς κεν ἄφαντος ἀεὶ μερόπεσσι πέλοιτο.
ἀεὶ: 4:792: λέξασθαι. κείνῳ γὰρ ἀεὶ τάδε ἔργα μέμηλεν,
ἀείδειν: 1:921: δαίμονες ἐνναέται, τὰ μὲν οὐ θέμις ἄμμιν ἀείδειν.
ἀείδειν: 4:249: εἴη, μήτ᾽ ἐμὲ θυμὸς ἐποτρύνειεν ἀείδειν.
ἀείδειν: 4:1772: εἰς ἔτος ἐξ ἔτεος γλυκερώτεραι εἶεν ἀείδειν
ἄειδον: 2:161: Ὀρφείῃ φόρμιγγι συνοίμιον ὕμνον ἄειδον
ἄειδον: 4:1158: νυμφιδίαις ὑμέναιον ἐπὶ προμολῇσιν ἄειδον.
ἄειδον: 4:1196: οἰόθεν οἶαι ἄειδον ἑλισσόμεναι περὶ κύκλον,
ἀείδουσαι: 4:1397: Ἑσπερίδες ποίπνυον, ἐφίμερον ἀείδουσαι.
ἀείδω: 4:1379: Μουσάων ὅδε μῦθος: ἐγὼ δ᾽ ὑπακουὸς ἀείδω
ἀεικέα: 1:816: λώβην, ὡς τὸ πάροιθεν, ἀεικέα παῖδες ἄμυνον:
ἀεικέα: 2:5: ὅς τ᾽ ἐπὶ καὶ ξείνοισιν ἀεικέα θεσμὸν ἔθηκεν,
ἀεικέα: 3:793: Κολχίδες ἄλλυδις ἄλλαι ἀεικέα μωμήσονται:
ἀεικέα: 4:91: χήτει κηδεμόνων ὀνοτὴν καὶ ἀεικέα θείης.’
ἀεικέα: 4:737: ‘σχετλίη, ἦ ῥα κακὸν καὶ ἀεικέα μήσαο νόστον.
ἀεικέα: 4:746: αἰνήσω βουλάς τε σέθεν καὶ ἀεικέα φύξιν.’
ἀεικελίη: 1:304: μίμνε δόμοις, μηδ᾽ ὄρνις ἀεικελίη πέλε νηί:
ἀεικελίῃ: 3:753: φθίσθαι ἀεικελίῃ μοίρῃ κατὰ νειὸν Ἄρηος.
ἀεικελίῃ: 4:635: ἄτῃ ἀεικελίῃ πέλασαν. φέρε γάρ τις ἀπορρὼξ
ἀεικελίη: 4:722: μνῆστις ἀεικελίη δῦνεν φρένας ὁρμαίνουσαν:
ἀεικελίην: 4:5: φύζαν ἀεικελίην, ᾗ κάλλιπεν ἔθνεα Κόλχων.
ἀεικελίης: 2:1128: νηὸς ἀεικελίης διὰ δούρατα πάντ᾽ ἐκέδασσαν,
ἀεικελίοισιν: 4:411: ‘φράζεο νῦν. χρειὼ γὰρ ἀεικελίοισιν ἐπ᾽ ἔργοις
ἀεικὲς: 3:420: πρὶν δέ κεν οὐ δοίην, μηδ᾽ ἔλπεο. δὴ γὰρ ἀεικὲς
ἀεῖραι: 2:14: πρὶν χείρεσσιν ἐμῇσιν ἑὰς ἀνὰ χεῖρας ἀεῖραι.
ἀεῖραι: 3:963: γούνατα δ᾽ οὔτ᾽ ὀπίσω οὔτε προπάροιθεν ἀεῖραι
ἀεῖραι: 3:1395: πολλοὶ δ᾽ οὐτάμενοι, πρὶν ὑπὸ χθονὸς ἴχνος ἀεῖραι,
ἀειράμενος: 4:1433: οἴχετ᾽ ἀειράμενος: στυγερὸν δ᾽ ἄχος ἄμμι λέλειπται.
ἄειραν: 1:1025: τῶ καὶ τεύχεα δύντες ἐπὶ σφίσι χεῖρας ἄειραν.
ἄειραν: 3:1366: αἰζηοὶ πίσυρες γαίης ἄπο τυτθὸν ἄειραν.
ἀείραο: 4:744: ὅντινα τοῦτον ἄιστον ἀείραο πατρὸς ἄνευθεν:
ἀείρας: 1:1312: ὕψι δὲ λαχνῆέν τε κάρη καὶ στήθε᾽ ἀείρας
ἀείρας: 3:1316: αὐτὰρ ὁ εὖ ἐνέδησε λόφους: μεσσηγὺ δ᾽ ἀείρας
ἀείρας: 4:154: ὑψοῦ σμερδαλέην κεφαλὴν μενέαινεν ἀείρας
ἀείρας: 4:228: αὐτὰρ ἄναξ ἄτῃ πολυπήμονι χεῖρας ἀείρας
ἀείρας: 4:1550: τρίτων εὐρυβίης, γαίης δ᾽ ἀνὰ βῶλον ἀείρας
ἀείρας: 4:1593: αἶψα δ᾽ ὅγ᾽ ἐσσυμένως ἐκρίνατο, καί μιν ἀείρας
ἀείρει: 3:1260: κυδιόων ὀρθοῖσιν ἐπ᾽ οὔασιν αὐχέν᾽ ἀείρει:
ἀείρειν: 1:266: θαρσύνων, δμώεσσι δ᾽ ἀρήια τεύχε᾽ ἀείρειν
ἀείρειν: 3:591: ὀθνείοις ἐπὶ χεῖρα ἑὴν κτεάτεσσιν ἀείρειν,
ἀείρειν: 4:65: καὶ πινυτή περ ἐοῦσα, πολύστονον ἄλγος ἀείρειν.’
ἄειρεν: 4:483: τό σφιν παρθενικὴ τέκμαρ μετιοῦσιν ἄειρεν,
ἀείρεο: 4:420: κτεῖνέ τε, καὶ Κόλχοισιν ἀείρεο δηιοτῆτα.’
ἀείρεται: 4:1238: ἑρπετόν, οὐδὲ ποτητὸν ἀείρεται. ἔνθ᾽ ἄρα τούσγε
ἀείρετο: 3:520: ἀντέλλων: τοίῳ οἱ ἀείρετο κάρτεϊ θυμός.
ἀείρομαι: 1:467: κῦδος ἐνὶ πτολέμοισιν ἀείρομαι, οὐδέ μ᾽ ὀφέλλει
ἀειρόμεναι: 3:221: ὑψοῦ ἀειρόμεναι μέγ᾽ ἐθήλεον. αἱ δ᾽ ὑπὸ τῇσιν
ἀειρομένης: 3:1009: αἴνῳ ἀειρομένης, καὶ ἀνέδρακεν ὄμμασιν ἄντην:
ἀειρόμενοι: 4:528: μισθὸν ἀειρόμενοι τρίποδα μέγαν Ἀπόλλωνος.
ἀειρόμενον: 4:942: λάβρον ἀειρόμενον πέτραις ἐπικαχλάζεσκεν,
ἀειρομένω: 1:220: σεῖον ἀειρομένω πτέρυγας, μέγα θάμβος ἰδέσθαι,
ἄειρον: 1:248: πολλὰ μάλ᾽ ἀθανάτοισιν ἐς αἰθέρα χεῖρας ἄειρον,
ἄειρον: 3:874: λεπταλέους λευκῆς ἐπιγουνίδος ἄχρις ἄειρον.
ἀείρων: 1:1268: ἄλλοτε δ᾽ ἱστάμενος, καὶ ἀνὰ πλατὺν αὐχέν᾽ ἀείρων
ἀείρων: 4:222: σκαιῇ μέν ῤ̔ ἐνὶ χειρὶ σάκος δινωτὸν ἀείρων,
ἀέκητι: 2:284: καί νύ κε δή σφ᾽ ἀέκητι θεῶν διεδηλήσαντο
ἀέκητι: 2:799: ἤματι τῷδ᾽ ἀέκητι θεῶν ἐπελάσσαι ἄρηα,
ἀέκητι: 3:1109: μνώεο: σεῖο δ᾽ ἐγὼ καὶ ἐμῶν ἀέκητι τοκήων
ἀέκοντα: 2:490: ἐκλάθετ᾽, οὐδ᾽ ἀθέρισσε: μόλις δ᾽ ἀέκοντα θύραζε
ἀέκοντα: 4:1504: δεινὸς ὄφις, νωθὴς μὲν ἑκὼν ἀέκοντα χαλέψαι:
ἀέκοντι: 2:769: Ἡρακλέην ἀέκοντι νόῳ, Γλαύκοιό τε βάξιν
ἀέκοντος: 4:344: εἴτε καὶ ἀμφαδίην αὔτως ἀέκοντος ἀπηύρων:
ἀέκουσαν: 4:797: ἔμπης δ᾽ οὐ μεθίεσκεν ὀπιπεύων ἀέκουσαν,
ἄελλαι: 1:1078: ἐκ δὲ τόθεν τρηχεῖαι ἀνηέρθησαν ἄελλαι
ἄελλαι: 1:1094: μητέρα συμπάντων μακάρων: λήξουσι δ᾽ ἄελλαι
ἄελλαι: 2:267: αἱ δ᾽ ἄφαρ ἠύτ᾽ ἄελλαι ἀδευκέες, ἢ στεροπαὶ ὥς,
ἄελλαι: 2:362: τῆς καὶ ὑπὲρ βορέαο περισχίζονται ἄελλαι:
ἄελλαι: 2:1127: πόντῳ γὰρ τρηχεῖαι ἐπιβρίσασαι ἄελλαι
ἄελλαι: 3:320: ‘Αἰήτη, κείνην μὲν ἄφαρ διέχευαν ἄελλαι
ἄελλαι: 3:344: ἴσχεται, ἢν καὶ πᾶσαι ἐπιβρίσωσιν ἄελλαι.
ἄελλαι: 3:1113: ἐνθένδ᾽ εἰς Ἰαωλκὸν ἀναρπάξασαι ἄελλαι,
ἄελλαι: 3:1359: ἂψ ἀπὸ χειμερίας νεφέλας ἐκέσασσαν ἄελλαι
ἄελλαι: 4:1249: ‘τίς χθὼν εὔχεται ἥδε; πόθι ξυνέωσαν ἄελλαι
ἀέλλαις: 3:1294: μίμνει ἀπειρεσίῃσι δονεύμενα κύματ᾽ ἀέλλαις.
ἀέλλας: 2:276: νόσφιν, ἐπεὶ ζεφύροιο παραΐσσεσκον ἀέλλας
ἀέλλας: 3:1119: ‘δαιμονίη, κενεὰς μὲν ἔα πλάζεσθαι ἀέλλας,
ἀέλλας: 4:576: μηδομένη δ᾽ ἄνυσιν τοῖο πλόου, ὦρσεν ἀέλλας
ἀέλλῃ: 2:751: αὐτῇσιν νήεσσι, κακῇ χρίμψαντας ἀέλλῃ.
ἀελλόποδες: 1:1158: οὐδὲ Ποσειδάωνος ἀελλόποδες κίχον ἵπποι.
ἄεν: 1:605: τοῖσιν δ᾽ αὐτῆμαρ μὲν ἄεν καὶ ἐπι κνέφας οὖρος
ἄεν: 2:1230: ἦρι δ᾽ ἀνεγρομένοισιν ἐυκραὴς ἄεν οὖρος:
ἀέναοι: 3:222: ἀέναοι κρῆναι πίσυρες ῥέον, ἃς ἐλάχηνεν
ἀενάοισι: 3:859: ἑπτὰ μὲν ἀενάοισι λοεσσαμένη ὑδάτεσσιν,
ἀέντος: 4:241: οἱ δ᾽ ἀνέμου λαιψηρὰ θεᾶς βουλῇσιν ἀέντος
ἀέξετο: 2:45: καὶ μένος ἠύτε θηρὸς ἀέξετο: πῆλε δὲ χεῖρας
ἀεξηθέντι: 2:513: τῷ καὶ ἀεξηθέντι θεαὶ γάμον ἐμνήστευσαν
ἀεξήσεσθαι: 3:836: θεσπέσι᾽, ἄλλα τ᾽ ἔμελλεν ἀεξήσεσθαι ὀπίσσω.
ἀέξω: 1:1339: ἔμμεναι. ἀλλ᾽ οὐ θήν τοι ἀδευκέα μῆνιν ἀέξω,
ἀέξω: 2:643: ‘ὦ φίλοι, ὑμετέρῃ ἀρετῇ ἔνι θάρσος ἀέξω.
ἀέξων: 1:206: πᾶσιν ἀριστήεσσιν, Ἰήσονι κῦδος ἀέξων.
ἀεργηλὴν: 4:1184: ἀρνειὸν μήλων, ὁ δ᾽ ἀεργηλὴν ἔτι πόρνιν:
ἀερθείς: 2:90: ἔνθα δ᾽ ἔπειτ᾽ Ἄμυκος μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισιν ἀερθείς,
ἀερθεὶς: 3:162: οὐρέων ἠλιβάτων, κορυφαὶ χθονός, ᾗχί τ᾽ ἀερθεὶς
ἀερθείς: 4:448: δυσμενέων ἐπὶ παισὶ κορύσσεο, δαῖμον, ἀερθείς,
ἀερθεὶς: 4:1604: εἶθαρ ἐπιτροχάων, ὁ δ᾽ ἐπ᾽ αὐχένι γαῦρος ἀερθεὶς
ἀέρθη: 4:1755: ἧκεν ὑποβρυχίην. τῆς δ᾽ ἔκτοθι νῆσος ἀέρθη
ἀερσιλόφους: 2:1062: ἀνθέμενοι κεφαλῇσιν ἀερσιλόφους τρυφαλείας,
ἀερτάζοντες: 1:995: πέτρας ἀμφιρρῶγας ἀερτάζοντες ἔβαλλον.
ἀερτάζουσα: 4:46: ἄκρην ὑψόθι πέζαν ἀερτάζουσα χιτῶνος.
ἄεσαν: 4:882: τῇς ἔνι δαισάμενοι νύκτ᾽ ἄεσαν, ὡς τὸ πάροιθεν.
ἀζαλέας: 2:59: ἀζαλέας, ἀνδρῶν τε παρηίδας αἵματι φύρσαι.’
ἀζαλέῃ: 2:115: Ἴφιτον ἀζαλέῃ κορύνῃ στυφέλιξεν ἐλάσσας,
ἀζαλέης: 1:405: φιτροὺς ἀζαλέης στόρεσαν καθύπερθεν ἐλαίης.
ἀζαλέῃσιν: 4:144: ῥυμβόνας ἀζαλέῃσιν ἐπηρεφέας φολίδεσσιν.
ἀζαλέοιο: 4:677: οὐδέ πω ἀζαλέοιο βολαῖς τόσον ἠελίοιο
ἀζαλέους: 2:53: ὠμούς, ἀζαλέους, περὶ δ᾽ οἵγ᾽ ἔσαν ἐσκληῶτες.
ἅζεαι: 3:974: ‘τίπτε με, παρθενική, τόσον ἅζεαι, οἶον ἐόντα;
ἅζετο: 3:77: ἅζετο δ᾽ ἀντομένην Ἥρην ἕθεν εἰσορόωσα,
ἀζηχέας: 2:99: ἀλλ᾽ ἄμυδις κορύνας ἀζηχέας ἠδὲ σιγύννους
ἅζομαι: 4:250: ἅζομαι αὐδῆσαι: τό γε μὴν ἕδος ἐξέτι κείνου,
ἁζόμενοι: 4:334: αὔτως, ἁζόμενοι κούρην Διός: αἱ δὲ δὴ ἄλλαι
ἁζόμενος: 4:1731: ἁζόμενος Μαίης υἷα κλυτόν. εἴσατο γάρ οἱ
ἄη: 1:926: ἔνθα σφιν λαιψηρὸς ἄη νότος, ἱστία δ᾽ οὔρῳ
ἀηθείῃ: 2:1066: ἀθρόοι, ὄφρα κολῳὸν ἀηθείῃ φοβέωνται
ἀήθεον: 1:1171: παπταίνων: χεῖρες γὰρ ἀήθεον ἠρεμέουσαι.
ἀηθέσσουσα: 4:38: ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἀηθέσσουσα δύης καὶ δούλια ἔργα
ἀῆναι: 2:1100: Ζεὺς δ᾽ ἀνέμου βορέαο μένος κίνησεν ἀῆναι,
ἄηντο: 3:288: βάλλεν ὑπ᾽ Αἰσονίδην ἀμαρύγματα, καί οἱ ἄηντο
ἀήσυρος: 2:1103: τυτθὸν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισιν ἀήσυρος ἀκρεμόνεσσιν:
ἀῆται: 1:335: ναυτιλίης, ὅτε μοῦνον ἐπιπνεύσουσιν ἀῆται.
ἄηται: 2:81: θείνωσι σφύρῃσιν, ἐπ᾽ ἄλλῳ δ᾽ ἄλλος ἄηται
ἄηται: 3:688: ‘Χαλκιόπη, περί μοι παίδων σέο θυμὸς ἄηται,
ἀῆται: 4:1261: τῇδ᾽ ἐπ᾽ ἐρημαίῃ πεπτηότας, εἰ καὶ ἀῆται
ἄηται: 4:1671: Ζεῦ πάτερ, ἦ μέγα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θάμβος ἄηται,
ἀήτας: 4:764: καὶ δὲ τῷ εἰπέμεναι τὸν ἐμὸν νόον, ὥς κεν ἀήτας
ἀήτεω: 4:1535: ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐπὶ νηὸς ἔβαν, πρήσοντος ἀήτεω
ἀήτης: 1:423: πείσματα σὴν διὰ μῆτιν: ἐπιπνεύσειε δ᾽ ἀήτης
ἄητο: 1:1359: λάβρος ἐπιπνείων: ἀτὰρ οὐδ᾽ ἐπὶ τυτθὸν ἄητο
ἄητο: 2:902: ἤματι: δὴ γάρ σφιν ζεφύρου μέγας οὖρος ἄητο.
ἀήτω: 4:766: τρηχύνοι πέλαγος: Ζεφύρου γε μὲν οὖρος ἀήτω,
Ἀθαμαντίδος: 1:927: στησάμενοι κούρης Ἀθαμαντίδος αἰπὰ ῥέεθρα
Ἀθαμάντιον: 2:516: ἂμ πεδίον Φθίης Ἀθαμάντιον ἀμφί τ᾽ ἐρυμνὴν
Ἀθάμαντος: 2:655: Διψακὸς υἷ᾽ Ἀθάμαντος ἑοῖς ὑπέδεκτο δόμοισιν,
Ἀθάμαντος: 2:1155: νεύμεθ᾽ ἐς Ὀρχομενὸν κτεάνων Ἀθάμαντος ἕκητι.
Ἀθάμαντος: 3:266: ὅστις ὅδ᾽ Ὀρχομενός, κτεάνων Ἀθάμαντος ἕκητι
Ἀθάμαντος: 3:361: Φρίξος δ᾽ αὖτ᾽ Ἀθάμαντος ἔην πάις Αἰολίδαο.
Ἀθάμαντος: 4:117: νώτοισιν φορέων Μινυήιον υἷ᾽ Ἀθάμαντος.
Ἀθάμας: 2:1164: Κρηθεὺς γάρ ῥ᾽ Ἀθάμας τε κασίγνητοι γεγάασιν.
Ἀθάμας: 3:360: ἄμφω γὰρ Κρηθεὺς Ἀθάμας τ᾽ ἔσαν Αἰόλου υἷες:
ἀθανάταις: 4:793: ἠὲ σὺν ἀθανάταις ἠὲ θνητῇσιν ἰαύειν.
ἀθάνατοι: 1:1102: ἀθάνατοι μάκαρες δεινὴν θεὸν ἀμφιέπουσιν.’
ἀθάνατοι: 3:1001: ἀθάνατοι φίλαντο, μέσῳ δέ οἱ αἰθέρι τέκμαρ
ἀθάνατοι: 4:1025: ἀθάνατοι βίοτόν τε τελεσφόρον ἀγλαΐην τε
ἀθανάτοιο: 4:796: μήποτέ σ᾽ ἀθανάτοιο θεοῦ καλέεσθαι ἄκοιτιν.
ἀθανάτοις: 2:339: ἀθανάτοις. οὐ γάρ κε κακὸν μόρον ἐξαλέαισθε
ἀθανάτοις: 3:1088: ἀθανάτοις, πρῶτος δὲ καὶ ἀνθρώπων βασίλευσεν.
ἀθανάτοισι: 1:1319: ναίειν δ᾽ ἀθανάτοισι συνέστιον, εἴ κ᾽ ἔτι παύρους
ἀθανάτοισι: 2:156: οὐταμένων ἀκέοντο, καὶ ἀθανάτοισι θυηλὰς
ἀθανάτοισι: 4:587: Κάστορά τ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖς ἤνωγε κελεύθους
ἀθανάτοισιν: 1:248: πολλὰ μάλ᾽ ἀθανάτοισιν ἐς αἰθέρα χεῖρας ἄειρον,
ἀθανάτοισιν: 3:116: οὐρανῷ ἐγκατένασσεν ἐφέστιον ἀθανάτοισιν,
ἀθανάτοισιν: 3:1044: ἀνδράσιν, ἀλλὰ θεοῖσιν ἰσαζέμεν ἀθανάτοισιν.
ἀθανάτοισιν: 4:591: Τυνδαρίδαι, καὶ χεῖρας ἀνέσχεθον ἀθανάτοισιν
ἀθάνατος: 2:1211: ἀθάνατος καὶ ἄυπνος, ὃν αὐτὴ Γαῖ᾽ ἀνέφυσεν
ἀθάνατος: 4:870: ἀθάνατος, καί οἱ στυγερὸν χροῒ γῆρας ἀλάλκοι.
ἀθανάτων: 1:859: ἀθανάτων Ἥρης υἷα κλυτὸν ἠδὲ καὶ αὐτὴν
ἀθανάτων: 2:251: ἀθανάτων. οὐδ᾽ ἂν πρὶν ἐρητύσαιμεν ἰούσας
ἀθανάτων: 2:1169: ἀθανάτων ἐς χεῖρας ἐμὰς χατέοντας ἱκέσθαι.’
ἀθανάτων: 3:9: ἀθανάτων ἀπονόσφι θεῶν θάλαμόνδε κιοῦσαι
ἀθανάτων: 3:366: ἀθανάτων υἷές τε καὶ υἱωνοὶ γεγάασιν.’
ἀθανάτων: 3:920: ἀθανάτων ἥρωες ἀφ᾽ αἵματος ἐβλάστησαν,
ἀθανάτων: 4:259: ἔστιν γὰρ πλόος ἄλλος, ὃν ἀθανάτων ἱερῆες
ἀθανάτων: 4:802: ἀθανάτων, ἀλλ᾽ αἰὲν ἑὸν κράτος εἰρύοιτο.
ἀθανάτων: 4:1387: ἔμπεδον ἀθανάτων ἔσαν αἵματος, οἷον ὑπέσταν
ἀθανάτων: 4:1752: ἀθανάτων, ἢ κεῖνος, ὅ μιν πόρεν ἀντιβολήσας.’
ἀθερίζει: 3:94: οὐκ ὄθεται, μάλα δ᾽ αἰὲν ἐριδμαίνων ἀθερίζει.
ἀθερίζειν: 3:548: μήτι παντοίῃ. δοκέω δέ μιν οὐκ ἀθερίζειν,
ἀθερίζειν: 3:625: σφωιτέρους δὲ τοκῆας ὑποσχεσίης ἀθερίζειν,
ἀθεριζέμεν: 4:1099: οὐδὲ μὲν Αἰήτην ἀθεριζέμεν, ὡς ἀγορεύεις,
ἀθερίζω: 3:80: Κύπριδος, εἰ δὴ σεῖο λιλαιομένης ἀθερίζω
ἀθερίζων: 1:840: σοίγ᾽ αὐτῇ καὶ νῆσος: ἔγωγε μὲν οὐκ ἀθερίζων
ἀθερίξαι: 1:123: πευθόμεθ᾽ Αἰσονίδαο λιλαιομένου ἀθερίξαι.
ἀθέριξε: 2:479: δή ποθ᾽ ἁμαδρυάδος νύμφης ἀθέριξε λιτάων,
ἀθέρισσε: 2:490: ἐκλάθετ᾽, οὐδ᾽ ἀθέρισσε: μόλις δ᾽ ἀέκοντα θύραζε
ἀθέσφατον: 3:294: ἄγχι μάλ᾽ ἐγρομένη: τὸ δ᾽ ἀθέσφατον ἐξ ὀλίγοιο
ἀθέσφατον: 4:634: ἤπειρον πέπτανται ἀθέσφατον: ἔνθα κεν οἵγε
ἀθέσφατον: 4:1138: νάσσατο, καὶ πόρεν ὄλβον ἀθέσφατον ἐνναέτῃσιν.
ἀθέσφατος: 2:1117: αὐτίκα δ᾽ ἐρράγη ὄμβρος ἀθέσφατος, ὗε δὲ πόντον
Ἀθηναίη: 1:110: ὦρσεν Ἀθηναίη, μετὰ δ᾽ ἤλυθεν ἐλδομένοισιν.
Ἀθηναίη: 1:527: στεῖραν Ἀθηναίη Δωδωνίδος ἥρμοσε φηγοῦ.
Ἀθηναίη: 2:600: καὶ τότ᾽ Ἀθηναίη στιβαρῆς ἀντέσπασε πέτρης
Ἀθηναίη: 2:1189: τὴν γὰρ Ἀθηναίη τεχνήσατο, καὶ τάμε χαλκῷ
Ἀθηναίη: 3:8: Ἥρη Ἀθηναίη τε, Διὸς δ᾽ αὐτοῖο καὶ ἄλλων
Ἀθηναίη: 3:17: ὧς φάτο: τὴν δὲ παρᾶσσον Ἀθηναίη προσέειπεν:
Ἀθηναίη: 3:91: ‘Ἥρη, Ἀθηναίη τε, πίθοιτό κεν ὔμμι μάλιστα,
Ἀθηναίη: 3:340: νῆα δ᾽ Ἀθηναίη Παλλὰς κάμεν, οὐ μάλα τοίην,
Ἀθηναίη: 4:581: στεῖραν Ἀθηναίη Δωδωνίδος ἥρμοσε φηγοῦ.
Ἀθηναίην: 2:539: οὐδ᾽ ἄρ᾽ Ἀθηναίην προτέρω λάθον ὁρμηθέντες:
Ἀθηναίην: 3:10: βούλευον: πείραζε δ᾽ Ἀθηναίην πάρος Ἥρη:
Ἀθηναίης: 1:19: Ἄργον Ἀθηναίης καμέειν ὑποθημοσύνῃσιν.
Ἀθηναίης: 1:551: ἔργον Ἀθηναίης Ἰτωνίδος, ἠδὲ καὶ αὐτοὺς
Ἀθηναίης: 1:629: ῥηίτερον πάσῃσιν Ἀθηναίης πέλεν ἔργων,
Ἀθηναίης: 4:1689: ἱρὸν Ἀθηναίης Μινωίδος ἱδρύσαντο,
Ἀθήνη: 2:604: νωλεμὲς ἐμπλήξασαι ἐναντίαι. αὐτὰρ Ἀθήνη
Ἀθήνη: 2:614: ἡμέας: οὐδέ τις ἄλλος ἐπαίτιος, ὅσσον Ἀθήνη,
Ἀθήνῃ: 3:30: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πυκινὴ δὲ συνεύαδε μῆτις Ἀθήνῃ,
Ἀθήνη: 3:111: ἦ ῥα, καὶ ἔλλιπε θῶκον: ἐφωμάρτησε δ᾽ Ἀθήνη:
Ἀθήνῃ: 4:957: οὐρανοῦ ἑστηυῖα Διὸς δάμαρ: ἀμφὶ δ᾽ Ἀθήνῃ
Ἀθήνης: 1:226: μιμνάζειν, Ἄργος τε θεᾶς ὑποεργὸς Ἀθήνης:
Ἀθήνης: 1:300: τλῆθι φέρειν: θάρσει δὲ συνημοσύνῃσιν Ἀθήνης,
Ἀθήνης: 1:768: τοῖ᾽ ἄρα δῶρα θεᾶς Τριτωνίδος ἦεν Ἀθήνης.
Ἀθήνης: 1:960: ἱερόν, ἣ θέμις ἦεν, Ἰησονίης ἐν Ἀθήνης.
ἀθλεύων: 2:785: ἀθλεύων Τιτίην ἀπεκαίνυτο πυγμαχέοντα
ἄθλων: 1:1304: ἄθλων γὰρ Πελίαο δεδουπότος ἂψ ἀνιόντας
ἀθρήσειε: 4:467: μὴ φόνον ἀθρήσειε κασιγνήτοιο τυπέντος.
ἀθρόα: 3:1360: λυγαίῃ ὑπὸ νυκτί, τὰ δ᾽ ἀθρόα πάντ᾽ ἐφαάνθη
ἀθρόα: 4:24: ἰάνθη: μετὰ δ᾽ ἥγε παλίσσυτος ἀθρόα κόλπων
ἀθρόα: 4:34: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: βλεφάρων δὲ κατ᾽ ἀθρόα δάκρυα χεῦεν.
ἀθρόα: 4:608: δὴ τότ᾽ ἐς Ἠριδανὸν προκυλίνδεται ἀθρόα πάντα
ἀθρόα: 4:664: μύρεσθαι δόκεον: φλὸξ δ᾽ ἀθρόα φάρμακ᾽ ἔδαπτεν,
ἀθρόα: 4:708: καὶ τὰ μὲν ἀθρόα πάντα δόμων ἐκ λύματ᾽ ἔνεικαν
ἀθρόαι: 4:1295: ἀθρόαι Αἰήταο παρεστενάχοντο θυγατρί.
ἀθρόοι: 1:1007: ἑξείης, ἄλλοι μὲν ἐς ἁλμυρὸν ἀθρόοι ὕδωρ
ἀθρόοι: 1:1051: ἐς δὲ πύλας ὁμάδῳ πέσον ἀθρόοι: αἶψα δ᾽ ἀυτῆς
ἀθρόοι: 2:830: ἀθρόοι ἀντιάχησαν. ὀρέξατο δ᾽ αἶψ᾽ ὀλοοῖο
ἀθρόοι: 2:1066: ἀθρόοι, ὄφρα κολῳὸν ἀηθείῃ φοβέωνται
ἀθρόοι: 4:672: συμμιγέες μελέων, κίον ἀθρόοι, ἠύτε μῆλα
ἀθρόον: 4:1444: λὰξ ποδὶ τύψεν ἔνερθε: τὸ δ᾽ ἀθρόον ἔβλυσεν ὕδωρ.
ἀθρόος: 1:428: πλῆξεν, ὁ δ᾽ ἀθρόος αὖθι πεσὼν ἐνερείσατο γαίῃ:
ἀθρόος: 2:97: ἥρωες Μινύαι: τοῦ δ᾽ ἀθρόος ἔκχυτο θυμός.
ἄθυρμα: 3:132: καί κέν τοι ὀπάσαιμι Διὸς περικαλλὲς ἄθυρμα
ἀθύροι: 3:948: μελπομένης περ ὅμως: πᾶσαι δέ οἱ, ἥντιν᾽ ἀθύροι
ἀθύρουσιν: 4:948: σφαίρῃ ἀθύρουσιν περιηγέι: αἱ μὲν ἔπειτα
Ἄθω: 1:601: ἦρι δὲ νισσομένοισιν Ἄθω ἀνέτελλε κολώνη
αἴ: 1:171: αἴ κέν πως ἔτι καὶ τὸν ἐρητύσειε νέεσθαι.
αἱ: 1:247: ὧς φάσαν ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ πτόλιν: αἱ δὲ γυναῖκες
αἱ: 1:260: αἱ μὲν ἄρ᾽ ὧς ἀγόρευον ἐπὶ προμολῇσι κιόντων.
αἱ: 1:388: αἱ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ τρόπιδι στιβαρῇ στενάχοντο φάλαγγες
αἱ: 1:451: αἱ δὲ νέον σκοπέλοισιν ὑποσκιόωνται ἄρουραι,
αἴ: 1:623: αἴ κε φύγῃ. καὶ τὸν μὲν ἐς Οἰνοίην ἐρύσαντο
αἴ: 1:678: αἴ κεν ἐπιβρίσῃ Θρήιξ στρατός, ἠέ τις ἄλλος
αἴ: 1:706: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλωσιν,
αἴ: 1:715: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλητε,
αἱ: 1:945: αἱ μὲν ἀπὸ στιβαρῶν ὤμων δύο, ταὶ δ᾽ ὑπένερθεν
αἵ: 1:1122: αἵ ῥά τε πασάων πανυπέρταται ἐρρίζωνται.
αἳ: 1:1160: αἳ νέον ἐκ ποταμῶν ὑπὸ δείελον ἠερέθονται,
αἱ: 1:1226: αἱ μέν, ὅσαι σκοπιὰς ὀρέων λάχον ἢ καὶ ἐναύλους,
αἴ: 1:1293: αἴ κε θεοὶ δώωσιν ὑπότροπον οἴκαδε νόστον.
αἱ: 2:132: αἱ δ᾽ ἤτοι τείως μὲν ἀολλέες ᾧ ἐνὶ σίμβλῳ
αἱ: 2:267: αἱ δ᾽ ἄφαρ ἠύτ᾽ ἄελλαι ἀδευκέες, ἢ στεροπαὶ ὥς,
αἱ: 2:270: ἥρωες μεσσηγὺς ἀνίαχον: αἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἀυτῇ
αἱ: 2:298: Ἄρπυιαί τ᾽ ῀Ἰρίς τε διέτμαγεν. αἱ μὲν ἔδυσαν
αἱ: 2:435: ὅρκιά τ᾽ εὐμενέουσα θεὰ πόρεν, αἱ δ᾽ ὑπέδυσαν
αἵ: 2:500: ἦρι δ᾽ ἐτήσιαι αὖραι ἐπέχραον, αἵ τ᾽ ἀνὰ πᾶσαν
αἳ: 2:507: αἳ Λιβύην ἐνέμοντο παραὶ Μυρτώσιον αἶπος.
αἱ: 2:598: Πληγάσι δινήεις εἶχεν ῥόος: αἱ δ᾽ ἑκάτερθεν
αἱ: 2:1058: δούπει ἐπὶ σκοπιῆς περιμήκεος: αἱ δ᾽ ἐφέβοντο
αἴ: 2:1130: τούνεκα νῦν ὑμέας γουναζόμεθ᾽, αἴ κε πίθησθε,
αἵ: 2:1192: πρὶν καὶ πετράων σχεδὸν ἐλθεῖν, αἵ τ᾽ ἐνὶ πόντῳ
αἱ: 3:7: μίμνον ἀριστῆες λελοχημένοι: αἱ δ᾽ ἐνόησαν
αἴ: 3:26: παιδὶ ἑῷ εἰπεῖν ὀτρύνομεν, αἴ κε πίθηται
αἱ: 3:221: ὑψοῦ ἀειρόμεναι μέγ᾽ ἐθήλεον. αἱ δ᾽ ὑπὸ τῇσιν
αἳ: 3:324: οὐδὲ γὰρ αἳ τὸ πάροιθεν ἐρημαίην κατὰ νῆσον
αἴ: 3:404: δώσω τοι χρύσειον ἄγειν δέρος, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσθα,
αἲ: 3:712: ἀράς τε στυγερὰς καὶ Ἐρινύας; αἲ γὰρ ὄφελλεν
αἵ: 3:829: αἵ οἱ ἀτημελίῃ καταειμέναι ἠερέθοντο,
αἵ: 3:837: κέκλετο δ᾽ ἀμφιπόλοις, αἵ οἱ δυοκαίδεκα πᾶσαι
αἱ: 3:871: δεξιτερῇ, ἔλαεν δὲ δι᾽ ἄστεος: αἱ δὲ δὴ ἄλλαι
αἱ: 3:880: τῇ δ᾽ ἅμα νύμφαι ἕπονται ἀμορβάδες, αἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτῆς
αἳ: 3:894: τάων, αἳ τὸ πάροιθεν ἐπημάτιαι ἀγέρονται.
αἱ: 3:964: ἔσθενεν, ἀλλ᾽ ὑπένερθε πάγη πόδας. αἱ δ᾽ ἄρα τείως
αἵ: 3:968: αἵ τε παρᾶσσον ἕκηλοι ἐν οὔρεσιν ἐρρίζωνται,
αἵ: 3:993: ἡρώων τ᾽ ἄλοχοι καὶ μητέρες, αἵ νύ που ἤδη
αἴ: 3:1055: αἴ κεν ὀρινομένους πολέας νειοῖο δοκεύσῃς,
αἱ: 3:1148: ἡ δὲ μετ᾽ ἀμφιπόλους: αἱ δὲ σχεδὸν ἀντεβόλησαν
αἱ: 3:1217: πίσεα δ᾽ ἔτρεμε πάντα κατὰ στίβον: αἱ δ᾽ ὀλόλυξαν
αἳ: 3:1218: νύμφαι ἑλειονόμοι ποταμηίδες, αἳ περὶ κείνην
αἱ: 3:1256: σμερδαλέη ἄφατός τε καὶ ἄτρομος: αἱ δ᾽ ἑκάτερθεν
αἱ: 4:334: αὔτως, ἁζόμενοι κούρην Διός: αἱ δὲ δὴ ἄλλαι
αἳ: 4:551: Αὐσονίην νήσους τε Λιγυστίδας, αἳ καλέονται
αἱ: 4:605: αἱ μέν τ᾽ ἠελίῳ ψαμάθοις ἔπι τερσαίνονται:
αἵ: 4:633: λίμνας εἰσέλασαν δυσχείμονας, αἵ τ᾽ ἀνὰ Κελτῶν
αἵ: 4:790: ἔξοχον ἀλλάων, αἵ τ᾽ εἰν ἁλὶ ναιετάουσιν,
αἵ: 4:837: ὄφρα κασιγνήτας μετελεύσομαι, αἵ μοι ἀρωγοὶ
αἱ: 4:842: αὐτοκασιγνήτας Νηρηίδας: αἱ δ᾽ ἀίουσαι
αἵ: 4:858: νῆα διὲκ πέτρας, αἵ τε Πλαγκταὶ καλέονται,
αἱ: 4:935: ὧς αἱ ὑπεκπροθέουσαι ἐπήτριμοι εἱλίσσοντο
αἵ: 4:943: αἵ θ᾽ ὁτὲ μὲν κρημνοῖς ἐναλίγκιαι ἠέρι κῦρον,
αἱ: 4:946: αἱ δ᾽, ὥστ᾽ ἠμαθόεντος ἐπισχεδὸν αἰγιαλοῖο
αἱ: 4:948: σφαίρῃ ἀθύρουσιν περιηγέι: αἱ μὲν ἔπειτα
αἱ: 4:951: ὧς αἱ νῆα θέουσαν ἀμοιβαδὶς ἄλλοθεν ἄλλη
αἱ: 4:964: ἔνθ᾽ αἱ μὲν κατὰ βένθος ἀλίγκιαι αἰθυίῃσιν
αἱ: 4:1147: αἱ μέν τ᾽ Αἰγαίου ποταμοῦ καλέοντο θύγατρες:
αἱ: 4:1148: αἱ δ᾽ ὄρεος κορυφὰς Μελιτηίου ἀμφενέμοντο:
αἱ: 4:1149: αἱ δ᾽ ἔσαν ἐκ πεδίων ἀλσηίδες. ὦρσε γὰρ αὐτὴ
αἱ: 4:1169: λῦε κελαινὴν νύκτα δι᾽ ἠέρος: αἱ δ᾽ ἐγέλασσαν
αἱ: 4:1187: αἱ δὲ πολυκμήτους ἑανοὺς φέρον, οἷα γυναῖκες,
αἱ: 4:1301: ὧς αἱ ἐπὶ ξανθὰς θέμεναι κονίῃσιν ἐθείρας
αἵ: 4:1307: ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι, αἵ ποτ᾽ Λ̓θήνην,
αἱ: 4:1311: ἠελίου Λιβύην: αἱ δὲ σχεδὸν Λἰσονίδαο
αἱ: 4:1337: σύννομον ἣν μεθέπων ὠρύεται: αἱ δὲ βαρείῃ
αἱ: 4:1515: αἱ πᾶσαι κείνων ὀφίων γένος ἐβλάστησαν.
αἵ: 4:1613: ἄκρον ὕδωρ, αἵ τε σκολιοῖς ἐπινειόθι κέντροις
αἳ: 4:1664: θυμοβόρους, Ἀίδαο θοὰς κύνας, αἳ περὶ πᾶσαν
αἵ: 4:1705: ῥίμφα Μελαντίους ἀριήκοος, αἵ τ᾽ ἐνὶ πόντῳ
αἶα: 1:580: αὐτίκα δ᾽ ἠερίη πολυλήιος αἶα Πελασγῶν
αἶα: 2:419: νῆις ἐὼν ἑτάροις ἅμα νήισιν; αἶα δὲ Κολχὶς
αἶα: 2:544: πλαζόμεθ᾽ ἄνθρωποι τετληότες, οὐδέ τις αἶα
αἶά: 4:277: αἶά γε μὴν ἔτι νῦν μένει ἔμπεδον υἱωνοί τε
Αἰαίη: 3:1135: Αἰαίη Μήδεια, λιποῦσ᾽ ἄπο πατρίδα γαῖαν.
Αἰαίη: 4:243: Αἰαίη Μήδεια Πελασγίδα γαῖαν ἵκηται,
Αἰαίην: 4:848: ἀκτὴν Αἰαίην Τυρσηνίδος ἠπείροιο.
Αἰαίης: 3:1073: ἦε καὶ Αἰαίης νήσου πέλας; εἰπὲ δὲ κούρην,
Αἰαίης: 3:1092: Αἰαίης νήσου: Μινύην γε μὲν ὁρμηθέντα,
Αἰαίης: 4:557: Αἰαίης δ᾽ ὀλοὸν τεκμήρατο δήνεσι Κίρκης
Αἰαίης: 4:659: ἷξον δ᾽ Αἰαίης λιμένα κλυτόν: ἐκ δ᾽ ἄρα νηὸς
Αἰακίδαι: 1:90: τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Αἰακίδαι μετεκίαθον: οὐ μὲν ἅμ᾽ ἄμφω,
Αἰακίδαι: 2:122: Αἰακίδαι, σὺν δέ σφιν ἀρήιος ὤρνυτ᾽ Ἰήσων.
Αἰακίδαο: 3:382: φῆ ῥα χαλεψάμενος: μέγα δὲ φρένες Αἰακίδαο
Αἰακίδεω: 4:851: Αἰακίδεω Πηλῆος: ὁ γάρ ῥά οἱ ἦεν ἀκοίτης:
Αἰακίδη: 2:871: ‘Αἰακίδη, πῶς καλὸν ἀφειδήσαντας ἀέθλων
Αἰακίδη: 2:888: ‘Αἰακίδη, πῇ δ᾽ οἵδε κυβερνητῆρες ἔασιν;
Αἰακίδην: 1:1301: Αἰακίδην χαλεποῖσιν ἐρητύεσκον ἔπεσσιν,
Αἰακίδης: 1:1330: Αἰακίδης Τελαμὼν ἐς Ἰήσονα, χεῖρα δὲ χειρὶ
Αἰακίδης: 3:515: ὧς ἔφατ᾽ Αἰακίδης: Τελαμῶνι δὲ θυμὸς ὀρίνθη:
Αἰακὸν: 3:364: Αἰακοῦ ἐκγεγαώς: Ζεὺς δ᾽ Αἰακὸν αὐτὸς ἔτικτεν.
Αἰακοῦ: 3:364: Αἰακοῦ ἐκγεγαώς: Ζεὺς δ᾽ Αἰακὸν αὐτὸς ἔτικτεν.
Αἶαν: 2:424: ἐξ Αἴης: μετὰ δ᾽ Αἶαν ἅλις πομπῆες ἔσονται.
Αἶαν: 2:1143: ‘Αἰολίδην Φρίξον τιν᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος Αἶαν ἱκέσθαι
Αἶαν: 2:1187: ἔνθα καὶ ἔνθα νέεσθαι, ὅπῃ φίλον, εἴτε μετ᾽ Αἶαν,
Αἶαν: 4:278: τῶνδ᾽ ἀνδρῶν, οὓς ὅσγε καθίσσατο ναιέμεν Αἶαν,
Αἶάνδε: 3:306: πῶς Αἶάνδε νέεσθε παλίσσυτοι; ἦέ τις ἄτη
Αιβύην: 4:1490: ἐς Αιβύην ἀπένασσε θεοῦ βαρὺ κῦμα φέρουσαν,
αἵγ᾽: 3:884: ὧς αἵγ᾽ ἐσσεύοντο δι᾽ ἄστεος: ἀμφὶ δὲ λαοὶ
Αἰγαίῃ: 1:831: νήσων, Αἰγαίῃ ὅσαι εἰν ἁλὶ ναιετάουσιν.
Αἰγαίου: 4:542: Αἰγαίου ἐδάμασσεν ἐρασσάμενος ποταμοῖο,
Αἰγαίου: 4:1147: αἱ μέν τ᾽ Αἰγαίου ποταμοῦ καλέοντο θύγατρες:
Αἰγαίῳ: 4:770: Αἰγαίῳ, τόθι πέρ τε δόμοι Νηρῆος ἔασιν.
αἰγανέῃ: 2:831: Πηλεὺς αἰγανέῃ φύγαδ᾽ εἰς ἕλος ὁρμηθέντος
αἶγας: 2:279: ἢ αἶγας κεραοὺς ἠὲ πρόκας ἰχνεύοντες
ἀίγδην: 2:828: ἀίγδην, μέσσας δὲ σὺν ὀστέῳ ἶνας ἔκερσεν.
αἵγε: 1:1227: αἵγε μὲν ὑλήωροι ἀπόπροθεν ἐστιχόωντο,
αἵγε: 3:22: ἦ, καὶ ἐπ᾽ οὔδεος αἵγε ποδῶν πάρος ὄμματ᾽ ἔπηξαν,
αἵγε: 3:81: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον, ὅ κεν χέρες αἵγε κάμοιεν
αἰγείοις: 4:1346: στέρφεσιν αἰγείοις ἐζωσμέναι ἐξ ὑπάτοιο
αἰγείροιο: 1:1192: ἀλλ᾽ οἷον ταναῆς ἔρνος πέλει αἰγείροιο:
αἰγείροισιν: 4:602: Ἡλιάδες ταναῇσιν ἐελμέναι αἰγείροισιν,
αἴγειρος: 3:927: αἴγειρος φύλλοισιν ἀπειρεσίοις κομόωσα,
αἴγειρος: 4:1425: Ἑσπέρη αἴγειρος, πτελέη δ᾽ Ἐρυθηὶς ἔγεντο:
Αἰγιαλοῖο: 1:178: πατροπάτωρ ἐπόλισσεν ἐπ᾽ ὀφρύσιν Αἰγιαλοῖο.
αἰγιαλοῖο: 1:454: φυλλάδα χευάμενοι πολιοῦ πρόπαρ αἰγιαλοῖο
αἰγιαλοῖο: 1:1009: χέρσῳ τεινάμενοι: τοὶ δ᾽ ἔμπαλιν, αἰγιαλοῖο
Αἰγιαλοῖο: 2:365: αἰγιαλός: πολέος δ᾽ ἐπὶ πείρασιν Αἰγιαλοῖο
αἰγιαλοῖο: 4:654: ἱδρῶ ἅλις: χροιῇ δὲ κατ᾽ αἰγιαλοῖο κέχυνται
αἰγιαλοῖο: 4:946: αἱ δ᾽, ὥστ᾽ ἠμαθόεντος ἐπισχεδὸν αἰγιαλοῖο
αἰγιαλοῖο: 4:1286: ὧς τότ᾽ ἀριστῆες δολιχοῦ πρόπαρ αἰγιαλοῖο
αἰγιαλόν: 1:593: ἀκτήν τ᾽ αἰγιαλόν τε δυσήνεμον εἰσορόωντες.
αἰγιαλὸν: 1:635: δήια τεύχεα δῦσαι ἐς αἰγιαλὸν προχέοντο,
αἰγιαλὸν: 2:947: αἰγιαλὸν πρόπαν ἦμαρ ὁμῶς καὶ ἐπ᾽ ἤματι νύκτα.
αἰγιαλός: 2:365: αἰγιαλός: πολέος δ᾽ ἐπὶ πείρασιν Αἰγιαλοῖο
αἰγιαλοὺς: 4:310: τριγλώχιν, εὖρος μὲν ἐς αἰγιαλοὺς ἀνέχουσα,
αἰγιαλῷ: 2:927: πείσματ᾽ ἐν αἰγιαλῷ Σθενέλου τάφον ἀμφεπένοντο,
Αἰγίνηθεν: 4:1775: αὖτις ἀπ᾽ Αἰγίνηθεν ἀνερχομένοισιν ἐτύχθη,
Αἰγίνης: 1:92: Αἰγίνης, ὅτε Φῶκον ἀδελφεὸν ἐξενάριξαν
Αἰγίνης: 4:1764: Αἰγίνης ἀκτῇσιν ἐπέσχεθον: αἶψα δὲ τοίγε
αἴγλῃ: 1:1282: καὶ πεδία δροσόεντα φαεινῇ λάμπεται αἴγλῃ,
αἴγλη: 3:755: ἠελίου ὥς τίς τε δόμοις ἐνιπάλλεται αἴγλη
αἴγλη: 3:1356: Ἄρηος τέμενος φθισιμβρότου: ἵκετο δ᾽ αἴγλη
αἴγλη: 4:301: γνάμψαν, ἐπεὶ πνοιαί τε καὶ οὐρανίου πυρὸς αἴγλη
αἴγλη: 4:1143: ἐσφόρεον: πάσας δὲ πυρὸς ὣς ἄμφεπεν αἴγλη:
Αἴγλη: 4:1448: ὧς φάτο: τοὶ δ᾽ ἀσπαστὸν ἵνα σφίσι πέφραδεν Αἴγλη
αἰγλῆεν: 4:1140: χρύσεον αἰγλῆεν κῶας βάλον, ὄφρα πέλοιτο
αἰγλήεντα: 4:613: οὐρανὸν αἰγλήεντα λιπὼν ἐκ πατρὸς ἐνιπῆς,
αἰγλήεντος: 4:956: Ἥφαιστος θηεῖτο, καὶ αἰγλήεντος ὕπερθεν
αἰγλήεσσα: 1:519: αὐτὰρ ὅτ᾽ αἰγλήεσσα φαεινοῖς ὄμμασιν Ἠὼς
αἴγλην: 3:822: αἴγλην σκεπτομένη: τῇ δ᾽ ἀσπάσιον βάλε φέγγος
αἴγλην: 4:167: ὡς δὲ σεληναίην διχομήνιδα παρθένος αἴγλην
αἴγλην: 4:727: οἷόν τέ χρυσέην ἀντώπιον ἵεσαν αἴγλην.
αἴγλην: 4:1708: μαρμαρέην δ᾽ ἀπέλαμψε βιὸς περὶ πάντοθεν αἴγλην.
αἴγλης: 4:1714: ποίεον, Αἰγλήτην μὲν ἐυσκόπου εἵνεκεν αἴγλης
Αἰγλήτην: 4:1714: ποίεον, Αἰγλήτην μὲν ἐυσκόπου εἵνεκεν αἴγλης
Αἰγλήτην: 4:1728: Αἰγλήτην Ἀνάφης τιμήορον ἱλάσκωνται.
Αἴγυπτος: 4:268: μήτηρ Αἴγυπτος προτερηγενέων αἰζηῶν,
αἰγῶν: 2:693: δὴ τότε οἱ κεραῶν ἐπὶ μηρία θήσομεν αἰγῶν.
αἰγῶν: 2:699: αἰγῶν, οἷά τε πολλὰ βαθείῃ βόσκεται ὕλῃ.
αἵδ᾽: 2:1000: νόσφι μὲν αἵδ᾽ αὐταί, τῇσιν τότε κοιρανέεσκεν
Ἄιδα: 3:61: τὸν μὲν ἐγών, εἰ καί περ ἐς Ἄιδα ναυτίλληται
Ἄιδα: 4:1508: οὐδ᾽ ὁπόσον πήχυιον ἐς Ἄιδα γίγνεται οἶμος,
Ἀίδαο: 2:353: ἔνθα μὲν εἰς Ἀίδαο καταιβάτις ἐστὶ κέλευθος,
Ἀίδαο: 2:611: τῆλ᾽ ἀναπεπτάμενον. δὴ γὰρ φάσαν ἐξ Ἀίδαο
Ἀίδαο: 2:644: τούνεκα νῦν οὐδ᾽ εἴ κε διὲξ Ἀίδαο βερέθρων
Ἀίδαο: 2:737: κοίλη ὕπαιθα νάπη, ἵνα τε σπέος ἔστ᾽ Ἀίδαο
Ἀίδαο: 3:809: δεῖμ᾽ ὀλοὸν στυγεροῖο κατὰ φρένας ἦλθ᾽ Ἀίδαο.
Ἀίδαο: 4:1664: θυμοβόρους, Ἀίδαο θοὰς κύνας, αἳ περὶ πᾶσαν
αἵδε: 4:1771: Ἵλατ᾽ ἀριστήων μακάρων γένος: αἵδε δ᾽ ἀοιδαὶ
αἰδεῖσθε: 4:1046: αἰδεῖσθε ξείνης μ᾽ ἐπὶ γούνατα χεῖρας ἀνάσσης
αἰδεῖται: 3:193: ξεινίου αἰδεῖται Ζηνὸς θέμιν ἠδ᾽ ἀλεγίζει.’
αἰδεσθείς: 4:1314: δαίμονας αἰδεσθείς: αὐτὸν δέ μιν ἀμφαδὸν οἶον
αἰδέσσασθε: 2:1133: ἀλλ᾽ ἱκέτας ξείνους Διὸς εἵνεκεν αἰδέσσασθε
Ἀίδεω: 3:704: εἴην ἐξ Ἀίδεω στυγερὴ μετόπισθεν Ἐρινύς.’
Ἀίδῃ: 4:1697: αὐτοὶ δ᾽, εἴτ᾽ Ἀίδῃ, εἴθ᾽ ὕδασιν ἐμφορέοντο,
ἀίδηλα: 1:298: πήματα γάρ τ᾽ ἀίδηλα θεοὶ θνητοῖσι νέμουσιν,
ἀίδηλα: 3:1131: ἔμπης δ᾽ ἔργ᾽ ἀίδηλα κατερρίγησεν ἰδέσθαι.
ἀίδηλα: 4:1669: λευγαλέον δ᾽ ἐπί οἱ πρῖεν χόλον, ἐκ δ᾽ ἀίδηλα
ἀίδηλοι: 4:679: συγκρίνας: τὼς οἵγε φυὴν ἀίδηλοι ἕποντο.
ἀίδηλον: 2:138: πῆμ᾽ ἀίδηλον ἔην. πέρθοντο γὰρ ἠμὲν ἀλωαὶ
ἀίδηλον: 4:47: καρπαλίμως δ᾽ ἀίδηλον ἀνὰ στίβον ἔκτοθι πύργων
ἀίδηλος: 1:102: Ταιναρίην ἀίδηλος ὑπὸ χθόνα δεσμὸς ἔρυκεν,
ἀίδηλος: 4:863: ἦ, καὶ ἔπειτ᾽ ἀίδηλος ἐδύσατο βένθεα πόντου:
ἀίδηλος: 4:1155: δυσμενέων ἀίδηλος ἐπιβρίσειεν ὅμιλος,
ἀιδνὴ: 1:389: τριβόμεναι περὶ δέ σφιν ἀιδνὴ κήκιε λιγνὺς
αἰδοῖ: 2:1240: ἡ δ᾽ αἰδοῖ χῶρόν τε καὶ ἤθεα κεῖνα λιποῦσα
αἰδοῖ: 3:649: αἰδοῖ ἐεργομένη: μετὰ δ᾽ ἐτράπετ᾽ αὖτις ὀπίσσω
αἰδοῖ: 3:653: αἰδοῖ δ᾽ ἐργομένην θρασὺς ἵμερος ὀτρύνεσκεν.
αἰδοῖ: 3:659: αἰδοῖ ἐπιφροσύνῃ τε: μυχῷ δ᾽ ἀχέουσα θαάσσει:
αἰδοίη: 3:1122: τιμήεσσα γυναιξὶ καὶ ἀνδράσιν αἰδοίη τε
αἰδοίης: 4:1489: κούρης τ᾽ αἰδοίης Ἀκακαλλίδος, ἥν ποτε Μίνως
αἰδομένη: 1:792: αἰδομένη μύθοισι προσέννεπεν αἱμυλίοισιν:
αἰδομένη: 4:794: ἀλλ᾽ ἐμὲ αἰδομένη καὶ ἐνὶ φρεσὶ δειμαίνουσα,
αἰδόμενοι: 3:1022: αἰδόμενοι, ὁτὲ δ᾽ αὖτις ἐπὶ σφίσι βάλλον ὀπωπάς,
ἀιδρείῃσι: 1:1283: τῆμος τούσγ᾽ ἐνόησαν ἀιδρείῃσι λιπόντες.
ἄιδρις: 4:50: ἔνθεν ἴμεν νηόνδε μάλ᾽ ἐφράσατ᾽: οὐ γὰρ ἄιδρις
αἰδὼς: 2:1025: οὐδ᾽ εὐνῆς αἰδὼς ἐπιδήμιος, ἀλλά, σύες ὣς
αἰδὼς: 3:93: τυτθή γ᾽ αἰδὼς ἔσσετ᾽ ἐν ὄμμασιν: αὐτὰρ ἐμεῖο
αἰδώς: 3:652: ἤτοι ὅτ᾽ ἰθύσειεν, ἔρυκέ μιν ἔνδοθεν αἰδώς:
αἰδὼς: 3:681: ὧς φάτο: τῆς δ᾽ ἐρύθηνε παρήια: δὴν δέ μιν αἰδὼς
αἰδώς: 3:741: αἰδώς τε στυγερόν τε δέος λάβε μουνωθεῖσαν,
αἰδώς: 3:784: κεῖνος ὅτε ζωῆς ἀπαμείρεται. ἐρρέτω αἰδώς,
αἰδώς: 3:1067: δεξιτερῆς: δὴ γάρ οἱ ἀπ᾽ ὀφθαλμοὺς λίπεν αἰδώς:
αἰδὼς: 4:1146: αἰδὼς ἱεμένην περ ὅμως ἐπὶ χεῖρα βαλέσθαι.
ἄιε: 1:124: ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἄιε βάξιν ἀγειρομένων ἡρώων,
αἰεὶ: 1:374: αἰεὶ δὲ προτέρω χθαμαλώτερον ἐξελάχαινον
αἰεὶ: 1:630: οἷς αἰεὶ τὸ πάροιθεν ὁμίλεον. ἀλλὰ γὰρ ἔμπης
αἰεὶ: 1:808: ὀψὲ μεταστρέψωσι νόον: τὸ δὲ διπλόον αἰεὶ
αἰεὶ: 1:1076: Κύζικον ἐνναίοντες Ἰάονες, ἔμπεδον αἰεὶ
αἰεὶ: 2:141: αἰεὶ γὰρ μάρναντο σιδηροφόρου περὶ γαίης.
αἰεὶ: 2:185: εἴα ἀπειρεσίοισιν ὀνείασιν, ὅσσα οἱ αἰεὶ
αἰεὶ: 2:633: αἰεὶ δὲ στονόεσσαν ἐπ᾽ ἤματι νύκτα φυλάσσω,
αἰεί: 2:710: ἱλήκοις: αἰεί τοι, ἄναξ, ἄτμητοι ἔθειραι,
αἰεὶ: 2:982: αἰεὶ δ᾽ ἄλλυδις ἄλλη, ὅπῃ κύρσειε μάλιστα
αἰεὶ: 3:287: νέρθεν ὑπὸ κραδίῃ, φλογὶ εἴκελον: ἀντία δ᾽ αἰεὶ
αἰεὶ: 3:760: δάκρυ δ᾽ ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἐλέῳ ῥέεν: ἔνδοθι δ᾽ αἰεὶ
αἰεὶ: 3:1335: βάλλεν ἀρηρομένην αἰεὶ κατὰ βῶλον ὀδόντας
αἰεὶ: 4:867: ἡ μὲν γὰρ βροτέας αἰεὶ περὶ σάρκας ἔδαιεν
αἰεὶ: 4:898: αἰεὶ δ᾽ εὐόρμου δεδοκημέναι ἐκ περιωπῆς
αἰεὶ: 4:1164: τερπωλῆς ἐπέβημεν ὅλῳ ποδί: σὺν δέ τις αἰεὶ
αἰὲν: 1:499: ἠδ᾽ ὡς ἔμπεδον αἰὲν ἐν αἰθέρι τέκμαρ ἔχουσιν
αἰὲν: 1:545: τεύχεα: μακραὶ δ᾽ αἰὲν ἐλευκαίνοντο κέλευθοι,
αἰὲν: 1:579: ὡμάρτευν: τὴν δ᾽ αἰὲν ἐπασσύτερος φέρεν οὖρος.
αἰὲν: 1:582: αἰὲν ἐπιπροθέοντες: ἔδυνε δὲ Σηπιὰς ἄκρη,
αἰὲν: 1:646: ἀλλ᾽ ἥγ᾽ ἔμπεδον αἰὲν ἀμειβομένη μεμόρηται,
αἰὲν: 2:75: δηθύνειν. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ αἰὲν ἀνούτατος ἣν διὰ μῆτιν
αἰὲν: 2:171: αἰὲν ὑπὲρ νεφέων ἠερμένον: οὐδέ κε φαίης
αἰέν: 2:277: αἰέν. ὅτ᾽ ἐς Φινῆα καὶ ἐκ Φινῆος ἴοιεν.
αἰὲν: 2:454: αἰὲν ὁμῶς φορέοντες ἑῆς ἀπὸ μοῖραν ἐδωδῆς.
αἰὲν: 2:711: αἰὲν ἀδήλητοι: τὼς γὰρ θέμις. οἰόθι δ᾽ αὐτὴ
αἰὲν: 2:1246: Βύζηράς τ᾽ ἐπὶ τοἵσιν: ἐπιπρὸ γὰρ αἰὲν ἔτεμνον
αἰὲν: 3:94: οὐκ ὄθεται, μάλα δ᾽ αἰὲν ἐριδμαίνων ἀθερίζει.
αἰὲν: 3:457: ἔμμεναι ἀνέρα τοῖον: ἐν οὔασι δ᾽ αἰὲν ὀρώρει
αἰὲν: 3:735: νηπυτίην, ὡς αἰὲν ἐγώ ποτε μητρὸς ἄκουον.
αἰὲν: 4:141: ἄλλη δ᾽ αἶψ᾽ ἑτέρῃ ἐπιτέλλεται αἰὲν ἐπιπρὸ
αἰὲν: 4:178: αἰὲν ὑποπρὸ ποδῶν ἀμαρύσσετο νισσομένοιο.
αἰὲν: 4:802: ἀθανάτων, ἀλλ᾽ αἰὲν ἑὸν κράτος εἰρύοιτο.
αἰὲν: 4:952: πέμπε διηερίην ἐπὶ κύμασιν, αἰὲν ἄπωθεν
αἰὲν: 4:1722: αἰὲν ἐν Ἀλκινόοιο βοοκτασίας ὁρόωσαι.
αἰετὸν: 2:1252: αἰετὸν ἥπατι φέρβε παλιμπετὲς ἀίσσοντα.
αἰετὸν: 2:1261: αἰετὸν ὠμηστὴν αὐτὴν ὁδὸν εἰσενόησαν.
αἰετοῦ: 3:851: αἰετοῦ ὠμηστέω κνημοῖς ἔνι Καυκασίοισιν
αἰζηοὶ: 3:1366: αἰζηοὶ πίσυρες γαίης ἄπο τυτθὸν ἄειραν.
αἰζηοὶ: 4:461: χειμερίης, ἣν οὐδὲ δι᾽ αἰζηοὶ περόωσιν.
αἰζηοῖσιν: 3:518: σὺν δὲ καὶ Οἰνεΐδης ἐναρίθμιος αἰζηοῖσιν
αἰζηῷ: 4:1549: τοῖσιν δ᾽ αἰζηῷ ἐναλίγκιος ἀντεβόλησεν
αἰζηῶν: 4:268: μήτηρ Αἴγυπτος προτερηγενέων αἰζηῶν,
αἴῃ: 4:534: τούνεκεν εἰσέτι νῦν κείνῃ ὅδε κεύθεται αἴῃ
Αἴης: 2:424: ἐξ Αἴης: μετὰ δ᾽ Αἶαν ἅλις πομπῆες ἔσονται.
Αἴης: 2:1096: ἐξ Αἴης ἐνέοντο παρ᾽ Αἰήταο Κυταίου,
Αἴης: 2:1269: Καύκασον αἰπήεντα Κυταιίδα τε πτόλιν Αἴης,
αἴης: 3:313: ναιετάει, μάλα πολλὸν ἀπόπροθι Κολχίδος αἴης.
Αἴης: 3:1060: οἴσεαι ἐξ Αἴης τηλοῦ ποθί: νίσσεο δ᾽ ἔμπης,
Αἴης: 4:131: ἔκλυον οἳ καὶ πολλὸν ἑκὰς Τιτηνίδος Αἴης
Αἴης: 4:255: ἐξ Αἴης ἔσσεσθαι: ἀνώιστος δ᾽ ἐτέτυκτο
αἴης: 4:337: μέσφα Σαλαγγῶνος ποταμοῦ καὶ Νέστιδος αἴης.
αἴης: 4:566: ἠύκομον Κέρκυραν, ἑκὰς Φλιουντίδος αἴης,
Αἰήταο: 1:337: ξυναὶ δ᾽ ἄμμι πέλονται ἐς Αἰήταο κέλευθοι--
Αἰήταο: 2:405: πύργους εἰσόψεσθε Κυταιέος Αἰήταο,
Αἰήταο: 2:461: Ἑλλάδος ἐξανιόντα μετὰ πτόλιν Αἰήταο
Αἰήταο: 2:892: εἰ δὴ μήτ᾽ ὀλοοῖο μετὰ πτόλιν Αἰήταο
Αἰήταο: 2:1096: ἐξ Αἴης ἐνέοντο παρ᾽ Αἰήταο Κυταίου,
Αἰήταο: 2:1145: Φρίξον, ὅτις πτολίεθρον ἀνήλυθεν Αἰήταο,
Αἰήταο: 2:1166: Ἑλλάδος ἐξ αὐτῆς νέομ᾽ ἐς πόλιν Αἰήταο.
Αἰήταο: 2:1199: οὐ γὰρ ἔφαν τεύξεσθαι ἐνηέος Αἰήταο
Αἰήταο: 2:1209: οὐ μὰν οὐδ᾽ ἀπάνευθεν ἑλεῖν δέρος Αἰήταο
Αἰήταο: 2:1223: ἔμμεναι Αἰήταο σὺν ἔντεσι πειρηθῆναι.
Αἰήταο: 2:1281: εἴτ᾽ οὖν μειλιχίῃ πειρησόμεθ᾽ Αἰήταο,
Αἰήταο: 3:13: χρύσεον Αἰήταο μεθ᾽ Ἑλλάδα κῶας ἄγοιντο,
Αἰήταο: 3:142: τήν τοι ἐγὼν ὀπάσω: σὺ δὲ παρθένον Αἰήταο
Αἰήταο: 3:153: εἴ κεν ἐνισκίμψῃς κούρῃ βέλος Αἰήταο.’
Αἰήταο: 3:177: αὐτὰρ ἐγὼν ἐς δώματ᾽ ἐλεύσομαι Αἰήταο,
Αἰήταο: 3:212: Κόλχων μυρίον ἔθνος ἐς Αἰήταο κιόντες.
Αἰήταο: 3:228: τοῖ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ μεγάροισι Κυταιέος Αἰήταο
Αἰήταο: 3:241: ἄλλῳ δ᾽ Ἄψυρτος ναῖεν πάις Αἰήταο.
Αἰήταο: 3:247: τοὺς δ᾽ ἔχον ἀμφίπολοί τε καὶ Αἰήταο θύγατρες
Αἰήταο: 3:269: ἐκ δ᾽ αὐτὴ Εἰδυῖα δάμαρ κίεν Αἰήταο,
Αἰήταο: 3:449: Χαλκιόπη δὲ χόλον πεφυλαγμένη Αἰήταο
Αἰήταο: 3:492: ‘ὦ φίλοι, Αἰήταο ἀπηνέος ἄμμι φίλον κῆρ
Αἰήταο: 3:508: εἰ μέν νυν τύνη ζεῦξαι βόας Αἰήταο,
Αἰήταο: 3:528: κούρη τις μεγάροισιν ἐνιτρέφετ᾽ Αἰήταο,
Αἰήταο: 3:538: ἤματι τῷδ᾽ αὐτῷ πάλιν εἰς δόμον Αἰήταο
Αἰήταο: 3:609: τόφρα δὲ μητέρ᾽ ἑήν, μετιὼν δόμον Αἰήταο,
Αἰήταο: 3:621: οὐδέ τι τοῖο ἕκητι μετὰ πτόλιν Αἰήταο
Αἰήταο: 3:1403: Αἰήταο βαρεῖαι ὑπὸ φρένας ἦλθον ἀνῖαι.
Αἰήταο: 4:84: ὑμέας Αἰήταο, πρὸ γάρ τ᾽ ἀναφανδὰ τέτυκται
Αἰήταο: 4:102: κῶας ἑλόντες ἄγοιντο παρὲκ νόον Αἰήταο.
Αἰήταο: 4:440: βαίη ἐς Αἰήταο δόμους: πέρι γάρ μιν ἀνάγκῃ
Αἰήταο: 4:512: στύξαν, ἀτυζόμενοι χόλον ἄγριον Αἰήταο,
Αἰήταο: 4:682: ῥεῖα κασιγνήτην φάσαν ἔμμεναι Αἰήταο.
Αἰήταο: 4:695: ᾧπέρ τ᾽ Αἰήταο πάιν κτάνεν: οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε
Αἰήταο: 4:729: Κολχίδα γῆρυν ἱεῖσα, βαρύφρονος Αἰήταο
Αἰήταο: 4:738: ἔλπομαι οὐκ ἐπὶ δήν σε βαρὺν χόλον Αἰήταο
Αἰήταο: 4:812: χρειώ μιν κούρης πόσιν ἔμμεναι Αἰήταο
Αἰήταο: 4:1005: αὖθί τε καὶ μετέπειτα σὺν Αἰήταο κελεύθῳ.
Αἰήταο: 4:1100: λώιον: οὐ γάρ τις βασιλεύτερος Αἰήταο.
Αἰήταο: 4:1202: οὐλοόν, οὐδὲ βαρεῖαι ἐπήλυθον Αἰήταο
Αἰήταο: 4:1295: ἀθρόαι Αἰήταο παρεστενάχοντο θυγατρί.
Αἰήτεω: 1:245: Αἰήτεω, ὅτε μή σφιν ἑκὼν δέρος ἐγγυαλίξῃ.
Αἰήτεω: 1:1316: Αἰήτεω πτολίεθρον ἄγειν θρασὺν Ἡρακλῆα;
Αἰήτεω: 3:27: κούρην Αἰήτεω πολυφάρμακον οἷσι βέλεσσιν
Αἰήτεω: 3:86: παρθένον Αἰήτεω θέλξαι πόθῳ Αἰσονίδαο.
Αἰήτεω: 3:214: Αἰήτεω, τότε δ᾽ αὖτις ἀπεσκέδασεν νέφος Ἥρη.
Αἰήτεω: 4:1042: Αἰήτεω λώβῃ πολυπήμονι δῃωθῆναι.
Αἰήτη: 3:320: ‘Αἰήτη, κείνην μὲν ἄφαρ διέχευαν ἄελλαι
Αἰήτη: 3:386: ‘Αἰήτη, σχέο μοι τῷδε στόλῳ. οὔτι γὰρ αὔτως
Αἰήτη: 3:427: ‘Αἰήτη, μάλα τοί με δίκῃ περιπολλὸν ἐέργεις.
Αἰήτῃ: 3:1183: Αἰήτῃ πόρε δῶρον ὁμῶς αὐτῷ τε φονῆι.
Αἰήτῃ: 4:212: ἤδη δ᾽ Αἰήτῃ ὑπερήνορι πᾶσί τε Κόλχοις
Αἰήτῃ: 4:1049: αὐτῷ τ᾽ Αἰήτῃ ὑπερήνορι: νῦν δ᾽ ἐλάθεσθε
Αἰήτην: 1:175: αὐτόν̣̣τ᾽ Αἰήτην ἰδέειν σημάντορα Κόλχων.
Αἰήτην: 2:777: πείρετ᾽ ἐς Αἰήτην τόσσον πλόον. εὖ γὰρ ἐγώ μιν
Αἰήτην: 3:1172: πέμπον ἐς Αἰήτην ἰέναι σπόρον αἰτήσοντας
Αἰήτην: 3:1274: τέτμον δ᾽ Αἰήτην τε καὶ ἄλλων ἔθνεα Κόλχων,
Αἰήτην: 3:1372: Αἰήτην. οἱ δ᾽ ὥστε θοοὶ κύνες ἀμφιθορόντες
Αἰήτην: 4:1075: Αἰήτην, ἀλλ᾽ οἶον ἀκούομεν: ἥδε δὲ κούρη
Αἰήτην: 4:1099: οὐδὲ μὲν Αἰήτην ἀθεριζέμεν, ὡς ἀγορεύεις,
Αἰήτης: 2:1150: Αἰήτης μεγάρῳ, κούρην τέ οἱ ἐγγυάλιξεν
Αἰήτης: 2:1205: Αἰήτης: τῶ καὶ περιδείδια ναυτίλλεσθαι.
Αἰήτης: 3:240: κρείων Αἰήτης σὺν ἑῇ ναίεσκε δάμαρτι:
Αἰήτης: 3:268: ὧς ἔφατ᾽: Αἰήτης δὲ πανύστατος ὦρτο θύραζε,
Αἰήτης: 3:302: ἐκ δὲ τοῦ Αἰήτης σφετέρης ἐρέεινε θυγατρὸς
Αἰήτης: 3:460: Αἰήτης φθίσειεν: ὀδύρετο δ᾽ ἠύτε πάμπαν
Αἰήτης: 3:576: αὐτίκα δ᾽ Αἰήτης ἀγορὴν ποιήσατο Κόλχων
Αἰήτης: 3:1081: Αἰήτης προβάλῃσι κακώτερον ἄμμιν ἄεθλον.
Αἰήτης: 3:1105: Αἰήτης δ᾽ οὐ τοῖος ἐν ἀνδράσιν, οἷον ἔειπας
Αἰήτης: 3:1176: κρείων Αἰήτης χαλεποὺς ἐς ἄεθλον ὀδόντας
Αἰήτης: 3:1187: τοὺς δὲ τότ᾽ Αἰήτης ἔπορεν μετὰ νῆα φέρεσθαι
Αἰήτης: 3:1224: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Αἰήτης περὶ μὲν στήθεσσιν ἕεστο
Αἰήτης: 3:1244: τοῖος ἄρ᾽ Αἰήτης Κόλχων ἀγὸς ἦεν ἰδέσθαι.
Αἰήτης: 3:1313: θαύμασε δ᾽ Αἰήτης σθένος ἀνέρος. οἱ δ᾽ ἄρα τείως
Αἰήτης: 4:9: Αἰήτης ἄμοτον κεχολωμένος: οὐδ᾽ ὅγε πάμπαν
Αἰήτης: 4:198: Αἰήτης ὁμάδῳ πόντονδ᾽ ἴμεν ἐκ ποταμοῖο.
Αἰήτης: 4:220: Αἰήτης ἵπποισι μετέπρεπεν, οὕς οἱ ὄπασσεν
Αἰήτης: 4:236: ὧς ἔφατ᾽ Αἰήτης: αὐτῷ δ᾽ ἐνὶ ἤματι Κόλχοι
Αἰήτης: 4:342: Αἰήτης, εἰ κεῖνοι ἀναπλήσειαν ἀέθλους,
Αἰήτης: 4:1074: Αἰήτης δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ ναίει σχεδόν, οὐδέ τι ἴδμεν
αἴθ᾽: 1:278: ‘αἴθ᾽ ὄφελον κεῖν᾽ ἦμαρ, ὅτ᾽ ἐξειπόντος ἄκουσα
αἴθ᾽: 4:1250: ἡμέας; αἴθ᾽ ἔτλημεν, ἀφειδέες οὐλομένοιο
αἰθαλέοι: 4:775: αἰθαλέοι πρηστῆρες. ἀτὰρ τρίτον εἰσαφίκανεν
Αἰθαλίδεω: 1:649: Αἰθαλίδεω χρειώ με διηνεκέως ἀγορεύειν;
Αἰθαλίδην: 1:641: Αἰθαλίδην κήρυκα θοόν, τῷπέρ τε μέλεσθαι
Αἰθαλίδην: 3:1174: σὺν δὲ καὶ Αἰθαλίδην, υἷα κλυτὸν Ἑρμείαο.
Αἰθαλίδης: 1:54: Αἰθαλίδης: καὶ τὸν μὲν ἐπ᾽ Ἀμφρυσσοῖο ῥοῇσιν
Αἰθαλίην: 4:652: Στοιχάδας αὖτε λιπόντες ἐς Αἰθαλίην ἐπέρησαν
αἰθαλόεντα: 4:118: ἐγγύθι δ᾽ αἰθαλόεντα πελεν βωμοῖο θέμεθλα,
αἰθαλόεντι: 4:595: ἔνθα ποτ᾽ αἰθαλόεντι τυπεὶς πρὸς στέρνα κεραυνῷ
αἰθαλόεσσαι: 4:139: ὡς δ᾽ ὅτε τυφομένης ὕλης ὕπερ αἰθαλόεσσαι
αἴθε: 3:1099: αἴθε γάρ, ὡς Θησῆι τότε ξυναρέσσατο Μίνως
αἴθε: 3:1115: μνήσω ἐμῇ ἰότητι πεφυγμένον. αἴθε γὰρ εἴην
αἴθε: 4:32: χαίροις Χαλκιόπη, καὶ πᾶς δόμος. αἴθε σε πόντος,
αἰθέρα: 1:248: πολλὰ μάλ᾽ ἀθανάτοισιν ἐς αἰθέρα χεῖρας ἄειρον,
αἰθέρα: 3:166: ἄκριες, ἀμφὶ δὲ πόντος ἀν᾽ αἰθέρα πολλὸν ἰόντι.
αἰθέρι: 1:499: ἠδ᾽ ὡς ἔμπεδον αἰὲν ἐν αἰθέρι τέκμαρ ἔχουσιν
αἰθέρι: 2:363: ὧδε μάλ᾽ ἂμ πέλαγος τετραμμένη αἰθέρι κύρει.
αἰθέρι: 3:1001: ἀθάνατοι φίλαντο, μέσῳ δέ οἱ αἰθέρι τέκμαρ
αἰθέρι: 4:443: αἰθέρι καὶ πνοιῇσι, τά κεν καὶ ἄπωθεν ἐόντα
αἰθερίας: 3:160: αἰθερίας: ἔνθεν δὲ καταιβάτις ἐστὶ κέλευθος
αἰθερίοιο: 2:1256: οὐ γὰρ᾽ ὅγ᾽ αἰθερίοιο φυὴν ἔχεν οἰωνοῖο,
αἰθέρος: 1:1231: πρὸς γάρ οἱ διχόμηνις ἀπ᾽ αἰθέρος αὐγάζουσα
αἰθέρος: 2:286: εἰ μὴ ἄρ᾽ ὠκέα ῀Ἰρις ἴδεν, κατὰ δ᾽ αἰθέρος ἆλτο
αἰθέρος: 2:429: Θρηικίου Βορέαο κατ᾽ αἰθέρος ἀίξαντε
αἰθέρος: 3:1264: φαίης κε ζοφεροῖο κατ᾽ αἰθέρος ἀίσσουσαν
αἰθέρος: 4:510: Ἥρη σμερδαλέῃσι κατ᾽ αἰθέρος ἀστεροπῇσιν.
αἰθέρος: 4:840: ἦ, καὶ ἀναΐξασα κατ᾽ αἰθέρος ἔμπεσε δίναις
αἴθετο: 3:296: τοῖος ὑπὸ κραδίῃ εἰλυμένος αἴθετο λάθρῃ
αἰθὴρ: 1:1154: ὅστις ἀπολλήξειε πανύστατος. ἀμφὶ γὰρ αἰθὴρ
αἰθήρ: 2:569: σμερδαλέον: πάντῃ δὲ περὶ μέγας ἔβρεμεν αἰθήρ.
αἰθὴρ: 2:1259: ἧπαρ ἀνελκομένοιο Προμηθέος: ἔκτυπε δ᾽ αἰθὴρ
αἰθήρ: 3:1195: ἔκλιθεν, οὐρανόθεν δὲ πανεύκηλος γένετ᾽ αἰθήρ,
αἰθήρ: 4:640: πάντες ὁμῶς: δεινὸν γὰρ ἐπὶ μέγας ἔβραχεν αἰθήρ.
αἰθὴρ: 4:925: καπνῷ δ᾽ ἀχλυόεις αἰθὴρ πέλεν, οὐδέ κεν αὐγὰς
Αἰθιοπήων: 3:1191: ἑσπέριος, νεάτας ὑπὲρ ἄκριας Αἰθιοπήων:
αἰθομέναις: 1:518: αἰθομέναις, ὕπνου δὲ διὰ κνέφας ἐμνώοντο.
αἰθομένη: 4:923: ῥόχθεον, ᾗχι πάροιθεν ἀπέπτυεν αἰθομένη φλὸξ
αἰθομένην: 4:1416: αἰθομένην ἄμοτον λωφήσομεν. εἰ δέ κεν αὖτις
αἰθομένοιο: 4:598: τραύματος αἰθομένοιο βαρὺν ἀνακηκίει ἀτμόν.
αἰθομένοις: 1:1134: αἰθομένοις: ἄμυδις δὲ νέοι Ὀρφῆος ἀνωγῇ
αἰθομένοις: 2:158: εἷλε παρὰ κρητῆρι καὶ αἰθομένοις ἱεροῖσιν.
αἰθομένοισιν: 4:1719: ὕδωρ αἰθομένοισιν ἐπιλλείβοντας ἴδοντο
αἰθόμενος: 1:1245: λιμῷ δ᾽ αἰθόμενος μετανίσσεται, οὐδ᾽ ἐπέκυρσεν
αἰθομένῳ: 3:848: οὔτε κεν αἰθομένῳ πυρὶ εἰκάθοι: ἀλλὰ καὶ ἀλκῇ
αἶθος: 3:1303: ἐκ στομάτων ὁμάδευν, τὸν δ᾽ ἄμφεπε δήιον αἶθος
αἴθουσα: 3:237: δαιδαλέη δ᾽ αἴθουσα παρὲξ ἑκάτερθε τέτυκτο.
αἰθούσῃ: 3:39: ἕρκεα δ᾽ εἰσελθοῦσαι ὑπ᾽ αἰθούσῃ θαλάμοιο
αἰθρηγενέεσσιν: 4:763: Αἴολον, ὅς τ᾽ ἀνέμοις αἰθρηγενέεσσιν ἀνάσσει:
αἰθυίῃσιν: 4:964: ἔνθ᾽ αἱ μὲν κατὰ βένθος ἀλίγκιαι αἰθυίῃσιν
ἄικας: 4:818: Αἴολον ὠκείας ἀνέμων ἄικας ἐρύξειν,
αἷμ᾽: 1:865: ‘δαιμόνιοι, πάτρης ἐμφύλιον αἷμ᾽ ἀποέργει
αἷμ᾽: 4:558: αἷμ᾽ ἀπονιψαμένους, πρό τε μυρία πημανθέντας,
αἷμα: 1:1262: κήκιεν, ἐν δὲ κελαινὸν ὑπὸ σπλάγχνοις ζέεν αἷμα.
αἷμα: 2:50: θυμὸς ἐελδομένῳ στηθέων ἐξ αἷμα κεδάσσαι.
αἷμα: 4:473: αἷμα κατ᾽ ὠτειλὴν ὑποΐσχετο: τῆς δὲ καλύπτρην
αἵματι: 1:750: ληισταὶ Τάφιοι: τῶν δ᾽ αἵματι δεύετο λειμὼν
αἵματι: 1:1056: Κύζικον ἐν κονίῃσι καὶ αἵματι πεπτηῶτα.
αἵματι: 2:59: ἀζαλέας, ἀνδρῶν τε παρηίδας αἵματι φύρσαι.’
αἵματι: 3:1390: ὧς τότε γηγενέων κεῖρε στάχυν: αἵματι δ᾽ ὁλκοὶ
αἵματί: 4:663: αἵματί οἱ θάλαμοί τε καὶ ἕρκεα πάντα δόμοιο
αἵματι: 4:666: τὴν δ᾽ αὐτὴ φονίῳ σβέσεν αἵματι πορφύρουσαν,
αἵματι: 4:704: πλήμμυρον λοχίης ἐκ νηδύος, αἵματι χεῖρας
αἵματι: 4:714: εἴτ᾽ οὖν ὀθνείῳ μεμιασμένοι αἵματι χεῖρας,
αἵματι: 4:1283: αἵματι, καὶ μυκαὶ σηκοῖς ἔνι φαντάζωνται,
αἵματι: 4:1402: ὕδρης Λερναίης χόλον αἵματι πικρὸν ὀιστῶν
αἱματόεντ᾽: 3:852: αἱματόεντ᾽ ἰχῶρα Προμηθῆος μογεροῖο.
αἱματόεσσα: 4:1645: σύριγξ αἱματόεσσα κατὰ σφυρόν: αὐτὰρ ὅ τ᾽ ἦγχε
αἵματος: 1:231: οἱ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἀφ᾽ αἵματος εὐχετόωντο
αἵματος: 2:359: πρῶτα Πέλοψ, τοῦ καί περ ἀφ᾽ αἵματος εὐχετόωνται.
αἵματος: 2:1225: κεῖσε μολεῖν, μακάρων σχεδὸν αἵματος ἐκγεγαῶτας.
αἵματος: 3:920: ἀθανάτων ἥρωες ἀφ᾽ αἵματος ἐβλάστησαν,
αἵματος: 4:990: αἵματος Οὐρανίοιο γένος Φαίηκες ἔασιν.
αἵματος: 4:1387: ἔμπεδον ἀθανάτων ἔσαν αἵματος, οἷον ὑπέσταν
αἵματος: 4:1514: ὅσσαι κυανέου στάγες αἵματος οὖδας ἵκοντο,
Αἱμονίῃ: 4:998: Αἱμονίῃ: μέλλον δὲ βοῇ ἔνι θωρήξεσθαι:
Αἱμονιῆες: 2:509: Ἀγρέα καὶ Νόμιον πολυλήιοι Αἱμονιῆες.
Αἱμονιῆες: 4:1073: ἡμετέρης νήσοιο καὶ ἀνέρες Αἱμονιῆες:
Αἱμονίην: 2:692: γαῖαν ἐς Αἱμονίην ἀσκηθέα νόστον ὀπάσσῃ,
Αἱμονίην: 3:1089: Αἱμονίην δὴ τήνγε περικτίονες καλέουσιν.
Αἱμονίην: 3:1243: πέτρην θ᾽ Αἱμονίην, ἢ δενδρήεντα Γεραιστόν:
Αἱμονίηνδε: 4:1032: κείρατε γηγενέων: ἧς εἵνεκεν Αἱμονίηνδε
Αἱμονίης: 2:506: τηλόθεν Αἱμονίης, χθονίῃς παρακάτθετο νύμφαις,
αἱμυλίοισι: 3:1140: θυμὸς ὁμῶς μορφῇ τε καὶ αἱμυλίοισι λόγοισιν,
αἱμυλίοισιν: 1:792: αἰδομένη μύθοισι προσέννεπεν αἱμυλίοισιν:
αἱμυλίοισιν: 3:51: τοῖα δὲ μειδιόωσα προσέννεπεν αἱμυλίοισιν:
αἴν᾽: 3:805: αἴν᾽ ὀλοφυρομένης τὸν ἑὸν μόρον. ἵετο δ᾽ ἥγε
αἰνὰ: 1:996: δὴ γάρ που κἀκεῖνα θεὰ τρέφεν αἰνὰ πέλωρα
Αἰνήιον: 1:1055: ἥρωας Μινύας Αἰνήιον υἷα πάροιθεν
αἰνὴν: 4:645: καὶ Λιγύων περόωντες ἀδήιοι. ἀμφὶ γὰρ αἰνὴν
αἰνήσαντες: 1:400: αὔτως, οὔτι πάλῳ: ἐπὶ δ᾽ ἔτρεπον αἰνήσαντες
αἰνήσω: 4:746: αἰνήσω βουλάς τε σέθεν καὶ ἀεικέα φύξιν.’
Αἰνήτη: 1:950: Αἰνήτη. τοὺς δ᾽ οὔτι καὶ ἔκπαγλοί περ ἐόντες
αἰνὸν: 2:407: πεπτάμενον φηγοῖο δράκων, τέρας αἰνὸν ἰδέσθαι,
αἰνὸν: 3:675: τίπτ᾽ ἔπαθες; τί τοι αἰνὸν ὑπὸ φρένας ἵκετο πένθος;
αἰνόν: 3:1168: δεῖξέ τε φάρμακον αἰνόν: ὁ δ᾽ οἰόθεν οἶος ἑταίρων
αἰνὸν: 4:864: τὸν δ᾽ ἄχος αἰνὸν ἔτυψεν, ἐπεὶ πάρος οὐκέτ᾽ ἰοῦσαν
αἰνὸν: 4:1617: ἥρωες, τέρας αἰνὸν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδόντες.
αἰνοπαθὴς: 4:1076: αἰνοπαθὴς κατά μοι νόον ἔκλασεν ἀντιόωσα.
αἰνὸς: 1:614: Θρηικίην δῃοῦντες: ἐπεὶ χόλος αἰνὸς ὄπαζεν
αἰνοτάτης: 3:342: τάων αἰνοτάτης ἐπεκύρσαμεν. ἤλιθα γάρ μιν
αἰνοτάτῃσιν: 1:946: τέσσαρες αἰνοτάτῃσιν ἐπὶ πλευρῇς ἀραρυῖαι.
αἰνοτάτῃσιν: 4:456: αὐτὰρ ὅγ᾽ αἰνοτάτῃσιν ὑποσχεσίῃσι δολωθεὶς
αἰνότατον: 1:1070: αἰνότατον δὴ κεῖνο Δολιονίῃσι γυναιξὶν
αἰνότατον: 2:579: εἴσω πετράων. τότε δ᾽ αἰνότατον δέος εἷλεν
αἰνότατον: 4:1259: ‘Ὠλόμεθ᾽ αἰνότατον δῆθεν μόρον, οὐδ᾽ ὑπάλυξις
αἰνοτάτῳ: 3:462: δάκρυον αἰνοτάτῳ ἐλέῳ ῥέε κηδοσύνῃσιν:
αἰνυμένη: 4:678: ἰκμάδας αἰνυμένη: τὰ δ᾽ ἐπὶ στίχας ἤγαγεν αἰὼν
αἴνυτο: 4:162: ἔνθα δ᾽ ὁ μὲν χρύσειον ἀπὸ δρυὸς αἴνυτο κῶας,
αἴνῳ: 3:1009: αἴνῳ ἀειρομένης, καὶ ἀνέδρακεν ὄμμασιν ἄντην:
αἰνῶς: 2:1204: ἀλλ᾽ αἰνῶς ὀλοῇσιν ἀπηνείῃσιν ἄρηρεν
αἰνῶς: 3:15: μειλιχίοις; ἦ γὰρ ὅγ᾽ ὑπερφίαλος πέλει αἰνῶς.
αἰνῶς: 3:480: ἔσσετ᾽ ἀεθλεύοντι δαμήμεναι: ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς
αἰνῶς: 3:695: τὴν δ᾽ αἰνῶς ἄτλητος ἐπέκλυσε θυμὸν ἀνίη
ἀίξαι: 2:563: σὺν δέ σφιν χύτο θυμός: ὁ δ᾽ ἀίξαι πτερύγεσσιν
ἀίξαντα: 3:1378: μαρμαρυγῇ σκοτίοιο δι᾽ ἠέρος ἀίξαντα:
ἀίξαντε: 2:429: Θρηικίου Βορέαο κατ᾽ αἰθέρος ἀίξαντε
ἀίξαντε: 4:691: τὼ δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐφ᾽ ἑστίῃ ἀίξαντε
ἀίξαντες: 1:989: Γηγενέες δ᾽ ἑτέρωθεν ἀπ᾽ οὔρεος ἀίξαντες
ἀίξαντος: 2:92: χεῖρ᾽ ἐπὶ οἷ πελέμιξεν: ὁ δ᾽ ἀίξαντος ὑπέστη,
ἀίξας: 3:1368: ἀίξας: αὐτὸς δ᾽ ὑφ᾽ ἑὸν σάκος ἕζετο λάθρῃ
ἀίξασα: 1:1089: νηίου ἀφλάστοιο μετήορος ἀίξασα.
ἀίξασα: 2:549: ὧς ἄρα καρπαλίμως κούρη Διὸς ἀίξασα
ἀίξειεν: 4:1505: οὐδ᾽ ἂν ὑποτρέσσαντος ἐνωπαδὶς ἀίξειεν.
ἀίξῃ: 3:1301: δεινὸς δ᾽ ἐξ αὐτοῦ πέλεται βρόμος, ὁππότ᾽ ἀίξῃ
Αἰολίδαο: 2:851: ἄστυ βαλεῖν: οἱ δ᾽ ἀντὶ θεουδέος Αἰολίδαο
Αἰολίδαο: 3:361: Φρίξος δ᾽ αὖτ᾽ Ἀθάμαντος ἔην πάις Αἰολίδαο.
Αἰολιδέων: 3:339: Αἰολιδέων γενεήν, πρὶν ἐς Ἑλλάδα κῶας ἱκέσθαι.
Αἰολίδην: 2:1143: ‘Αἰολίδην Φρίξον τιν᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος Αἶαν ἱκέσθαι
Αἰολίδην: 3:584: οὐδὲ γὰρ Αἰολίδην Φρίξον μάλα περ χατέοντα
Αἰολίδην: 3:1093: Αἰολίδην Μινύην ἔνθεν φάτις Ὀρχομενοῖο
Αἰολίδης: 1:121: Αἰολίδης σταθμοῖσιν ἐν Ἰφίκλοιο Μελάμπους.
Αἰολίδης: 4:119: ὅν ῥά ποτ᾽ Αἰολίδης Διὶ Φυξίῳ εἵσατο Φρίξος,
Αἰολίδῃσιν: 1:143: γείνατο κυδαλίμοις ἐναρίθμιον Αἰολίδῃσιν
Αἰολίδῃσιν: 2:1197: στέλλομαι ἀμπλήσων, Ζηνὸς χόλον Αἰολίδῃσιν.’
Αἰολίδῃσιν: 3:335: σφωιτέρῃ τάντεσσι μετέπρεπεν Αἰολίδῃσιν,
Αἴολον: 4:762: τάσγε παρεξελάσῃσιν. ἀτὰρ καὶ ἐς Αἴολον ἐλθεῖν,
Αἴολον: 4:763: Αἴολον, ὅς τ᾽ ἀνέμοις αἰθρηγενέεσσιν ἀνάσσει:
Αἴολον: 4:776: Αἴολον Ἱππότεω παῖδα κλυτόν. ὄφρα δὲ καὶ τῷ
Αἴολον: 4:818: Αἴολον ὠκείας ἀνέμων ἄικας ἐρύξειν,
Αἰόλου: 3:360: ἄμφω γὰρ Κρηθεὺς Ἀθάμας τ᾽ ἔσαν Αἰόλου υἷες:
ἄιον: 2:1258: δηρὸν δ᾽. οὐ μετέπειτα πολύστονον ἄιον αὐδὴν
ἀίοντες: 1:448: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: κοῦροι δὲ θεοπροπίης ἀίοντες
ἀίοντι: 1:1261: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀίοντι κατὰ κροτάφων ἅλις ἱδρὼς
ἀίουσα: 3:270: Χαλκιόπης ἀίουσα: τὸ δ᾽ αὐτίκα πᾶν ὁμάδοιο
ἀίουσα: 3:1211: καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἀγκαλέσας πάλιν ἔστιχεν: ἡ δ᾽ ἀίουσα
ἀίουσα: 4:873: σμερδαλέην ἐσιδών, μέγα νήπιος: ἡ δ᾽ ἀίουσα
ἀίουσαι: 4:842: αὐτοκασιγνήτας Νηρηίδας: αἱ δ᾽ ἀίουσαι
αἰπὰ: 1:927: στησάμενοι κούρης Ἀθαμαντίδος αἰπὰ ῥέεθρα
αἰπεῖα: 1:936: ἔστι δέ τις αἰπεῖα Προποντίδος ἔνδοθι νῆσος
αἰπεινὰς: 1:520: Πηλίου αἰπεινὰς ἴδεν ἄκριας, ἐκ δ᾽ ἀνέμοιο
αἰπεινὴν: 1:1108: ἔνθεν ἐς αἰπεινὴν ἄναγον βόας οὔρεος ἄκρην.
αἰπεινήν: 4:571: αἰπεινήν τε Κερωσσόν, ὕπερθε δὲ πολλὸν ἐοῦσαν
αἰπεινοῖσι: 3:1084: ἔστι τις αἰπεινοῖσι περίδρομος οὔρεσι γαῖα,
αἰπεινούς: 2:943: σήσαμον αἰπεινούς τε παρεξενέοντ᾽ Ἐρυθίνους,
αἰπήεντα: 2:1269: Καύκασον αἰπήεντα Κυταιίδα τε πτόλιν Αἴης,
αἰπήεσσαν: 2:723: ἀκραεῖ ζεφύρῳ νῆσον λίπον αἰπήεσσαν.
αἶπος: 2:507: αἳ Λιβύην ἐνέμοντο παραὶ Μυρτώσιον αἶπος.
αἰπύ: 2:809: εἵσομαι ἱερὸν αἰπύ: τὸ μὲν μάλα τηλόθι πάντες
αἰπὺν: 4:7: παννύχιος δόλον αἰπὺν ἐπὶ σφίσι μητιάασκεν
αἰπυτέρην: 2:980: ἔνθεν δ᾽ αἰπυτέρην ἐπικίδναται ἔνδοθι γαῖαν
αἰπύτεροι: 3:238: λέχρις δ᾽ αἰπύτεροι δόμοι ἕστασαν ἀμφοτέρωθεν.
αισα: 1:79: νοστήσειν Κήρινθον ὑπότροπος. αισα γὰρ ἦεν
αἶσα: 3:261: τηλόθι πλάγξασθαι: μετὰ δ᾽ ὑμέας ἔτραπεν αἶσα.
αἶσα: 3:328: ἡμέας οἰκτείρων Ζηνὸς νόος, ἠέ τις αἶσα,
αἶσα: 3:468: οἴκαδε νοστήσειε φυγὼν μόρον: εἰ δέ μιν αἶσα
αἶσα: 4:36: ληιάς, ἥν τε νέον πάτρης ἀπενόσφισεν αἶσα,
αἶσα: 4:959: ὅσση δ᾽ εἰαρινοῦ μηκύνεται ἤματος αἶσα,
αἶσα: 4:1063: μνωομένης, οἵη μιν ἐπὶ σμυγερὴ λάβεν αἶσα:
αἶσα: 4:1466: τὸν μὲν ἄρ᾽ αἶσα θεῶν κείνην ὁδὸν ἠνορέη τε
αἶσαν: 2:488: ἱερά, πατρῴην αἰτεύμενον αἶσαν ἀλύξαι.
αἶσαν: 3:3: Μηδείης ὑπ᾽ ἔρωτι. σὺ γὰρ καὶ Κύπριδος αἶσαν
αἶσαν: 3:208: καὶ χθὼν ἔμμορεν αἶσαν, ἐπεὶ χθονὶ ταρχύουσιν
αἶσαν: 3:613: μή πως ἠὲ παρ᾽ αἶσαν ἐτώσια μειλίξαιτο
αἶσαν: 4:1252: πετράων. ἦ τ᾽ ἂν καὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν ἰοῦσιν
αἶσαν: 4:1501: νηλειὴς ἕλε πότμος: ἀδευκέα δ᾽ οὐ φύγεν αἶσαν
αἴσῃ: 1:443: αὐτὰρ ἐμοὶ θανέειν στυγερῇ ὑπὸ δαίμονος αἴσῃ
αἴσῃ: 1:449: νόστῳ μὲν γήθησαν, ἄχος δ᾽ ἕλεν Ἴδμονος αἴσῃ.
αἴσῃ: 2:66: νήπιοι ὕστατα κεῖνα κακῇ δήσαντες ἐν αἴσῃ.
Αἰσήποιο: 1:1115: Μυσίαι: ἐκ δ᾽ ἑτέρης ποταμοῦ ῥόος Αἰσήποιο
αἴσιμον: 4:1224: αἴσιμον ἦν ἐπιβῆναι Ἀχαιίδος ἡρώεσσιν,
αἴσιον: 4:295: αἴσιον, ᾧ καὶ πάντες ἐπευφήμησαν ἰδόντες
Αἰσονίδαο: 1:46: μήτρως Αἰσονίδαο: κασιγνήτην γὰρ ὄπυιεν
Αἰσονίδαο: 1:123: πευθόμεθ᾽ Αἰσονίδαο λιλαιομένου ἀθερίξαι.
Αἰσονίδαο: 1:407: βουκόλοι Αἰσονίδαο δύω βόε. τοὺς δ᾽ ἐρύσαντο
Αἰσονίδαο: 1:1084: ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ ξανθοῖο καρήατος Αἰσονίδαο
Αἰσονίδαο: 3:60: δείδιμεν ἐκπάγλως, περὶ δ᾽ Αἰσονίδαο μάλιστα.
Αἰσονίδαο: 3:86: παρθένον Αἰήτεω θέλξαι πόθῳ Αἰσονίδαο.
Αἰσονίδαο: 3:194: ὧς φάτ᾽: ἐπῄνησαν δὲ νέοι ἔπος Αἰσονίδαο
Αἰσονίδαο: 3:318: Ἄργος ὑποδδείσας ἀμφὶ στόλῳ Αἰσονίδαο
Αἰσονίδαο: 3:574: εὐναίας ἐρύσαντες ἐφετμαῖς Αἰσονίδαο
Αἰσονίδαο: 3:751: πολλὰ γὰρ Αἰσονίδαο πόθῳ μελεδήματ᾽ ἔγειρεν
Αἰσονίδαο: 3:1016: τοῖος ἀπὸ ξανθοῖο καρήατος Αἰσονίδαο
Αἰσονίδαο: 3:1213: ἱροῖς Αἰσονίδαο: πέριξ δέ μιν ἐστεφάνωντο
Αἰσονίδαο: 4:92: Ἴσκεν ἀκηχεμένη: μέγα δὲ φρένες Αἰσονίδαο
Αἰσονίδαο: 4:686: ἔνθ᾽ ἤτοι πληθὺς μὲν ἐφετμαῖς Αἰσονίδαο
Αἰσονίδαο: 4:1753: ὧς ἔφατ᾽: οὐδ᾽ ἁλίωσεν ὑπόκρισιν Αἰσονίδαο
Αἰσονίδεω: 1:887: Αἰσονίδεω, τὰ δέ οἱ ῥέε δάκρυα χήτει ἰόντος:
Αἰσονίδεω: 3:542: ὑψόθεν Αἰσονίδεω πεφοβημένη ἔμπεσε κόλποις:
Αἰσονίδεω: 4:1010: Αἰσονίδεω ἑτάρους μειλίσσετο, πολλὰ δὲ χερσὶν
Αἰσονίδῃ: 1:228: τόσσοι ἄρ᾽ Αἰσονίδῃ συμμήστορες ἠγερέθοντο.
Αἰσονίδη: 1:463: ‘Αἰσονίδη, τίνα τήνδε μετὰ φρεσὶ μῆτιν ἑλίσσεις;
Αἰσονίδη: 1:1092: ‘Αἰσονίδη, χρειώ σε τόδ᾽ ἱερὸν εἰσανιόντα
Αἰσονίδη: 1:1332: ‘Αἰσονίδη, μή μοί τι χολώσεαι, ἀφραδίῃσιν
Αἰσονίδη: 2:446: ‘Αἰσονίδη, τὸ μὲν οὐ παλινάγρετον, οὐδέ τι μῆχος
Αἰσονίδη: 2:617: Αἰσονίδη, τύνη δὲ τεοῦ βασιλῆος ἐφετμήν,
Αἰσονίδῃ: 3:282: Αἰσονίδῃ γλυφίδας μέσσῃ ἐνικάτθετο νευρῇ,
Αἰσονίδη: 3:475: ‘Αἰσονίδη, μῆτιν μὲν ὀνόσσεαι, ἥντιν᾽ ἐνίψω:
Αἰσονίδη: 3:509: ἥρως Αἰσονίδη, φρονέεις, μέμονάς τε πόνοιο,
Αἰσονίδη: 3:940: δήεις, Αἰσονίδη: μάλα δ᾽ ἠπίῃ ἀντιβολήσεις
Αἰσονίδῃ: 4:73: αὐτῷ τ᾽ Αἰσονίδῃ τεκμήρατο: σῖγα δ᾽ ἑταῖροι
Αἰσονίδη: 4:355: ‘Αἰσονίδη, τίνα τήνδε συναρτύνασθε μενοινὴν
Αἰσονίδῃ: 4:427: ἡ δ᾽ ἔπορ᾽ Αἰσονίδῃ πολέσιν μετὰ καὶ τὸ φέρεσθαι
Αἰσονίδῃ: 4:530: Αἰσονίδῃ περόωντι κατὰ χρέος, ὁππότε Πυθὼ
Αἰσονίδῃ: 4:1745: Αἰσονίδῃ: ὁ δ᾽ ἔπειτα θεοπροπίας Ἑκάτοιο
Αἰσονίδην: 3:288: βάλλεν ὑπ᾽ Αἰσονίδην ἀμαρύγματα, καί οἱ ἄηντο
Αἰσονίδην: 3:912: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδην ἑτάρων ἄπο μοῦνον ἐρύσσας
Αἰσονίδην: 3:1220: Αἰσονίδην δ᾽ ἤτοι μὲν ἕλεν δέος, ἀλλά μιν οὐδ᾽ ὧς
Αἰσονίδην: 4:1085: θείης Αἰσονίδην, μήτ᾽ ἄσχετα σεῖο ἕκητι
Αἰσονίδην: 4:1114: Αἰσονίδην κούρῃ, μηδ᾽ Ἀλκίνοον βασιλῆα
Αἰσονίδην: 4:1591: καί ῥά οἱ Αἰσονίδην μήλων ὅ τι φέρτατον ἄλλων
Αἰσονίδης: 1:33: Αἰσονίδης Χείρωνος ἐφημοσύνῃσι πιθήσας
Αἰσονίδης: 1:436: Αἰσονίδης, γήθει δὲ σέλας θηεύμενος Ἴδμων
Αἰσονίδης: 1:460: ἔνθ᾽ αὖτ᾽ Αἰσονίδης μὲν ἀμήχανος εἰν ἑοῖ αὐτῷ
Αἰσονίδης: 1:494: αὐτός τ᾽ Αἰσονίδης κατερήτυεν: ἂν δὲ καὶ Ὀρφεὺς
Αἰσονίδης: 1:854: Αἰσονίδης: οἱ δ᾽ ἄλλοι ὅπῃ καὶ ἔκυρσαν ἕκαστος,
Αἰσονίδης: 1:1288: Αἰσονίδης: ἀλλ᾽ ἧστο βαρείῃ νειόθεν ἄτῃ
Αἰσονίδης: 2:439: Αἰσονίδης περιπολλὸν ἐυφρονέων προσέειπεν:
Αἰσονίδης: 2:1180: δὴ τότ ἄρ᾽ Αἰσονίδης μετεφώνεεν, ἦρχέ τε μύθων:
Αἰσονίδης: 2:1273: αὐτὸς δ᾽ Αἰσονίδης χρυσέῳ ποταμόνδε κυπέλλῳ
Αἰσονίδης: 3:58: Αἰσονίδης, ἠδ᾽ ἄλλοι ὅσοι μετὰ κῶας ἕπονται.
Αἰσονίδης: 3:169: αὐτὸς δ᾽ Αἰσονίδης μετεφώνεεν: οἱ δ᾽ ὑπάκουον
Αἰσονίδης: 3:385: Αἰσονίδης: πρὸ γὰρ αὐτὸς ἀμείψατο μειλιχίοισιν:
Αἰσονίδης: 3:491: τοῖσιν δ᾽ Αἰσονίδης τετιημένος ἔκφατο μῦθον:
Αἰσονίδης: 3:960: Αἰσονίδης, κάματον δὲ δυσίμερον ὦρσε φαανθείς.
Αἰσονίδης: 3:972: γνῶ δέ μιν Αἰσονίδης ἄτῃ ἐνιπεπτηυῖαν
Αἰσονίδης: 3:1141: εἰ μὴ ἄρ᾽ Αἰσονίδης πεφυλαγμένος ὀψέ περ ηὔδα:
Αἰσονίδης: 3:1162: Αἰσονίδης δ᾽ ὅτε δὴ ἑτάροις ἐξαῦτις ἔμικτο
Αἰσονίδης: 3:1261: τοῖος ἄρ᾽ Αἰσονίδης ἐπαγαίετο κάρτεϊ γυίων.
Αἰσονίδης: 3:1277: Αἰσονίδης δ᾽, ὅτε δὴ πρυμνήσια δῆσαν ἑταῖροι,
Αἰσονίδης: 4:114: τῆμος ἄρ᾽ Αἰσονίδης κούρη τ᾽ ἀπὸ νηὸς ἔβησαν
Αἰσονίδης: 4:149: εἵπετο δ᾽ Αἰσονίδης πεφοβημένος, αὐτὰρ ὅγ᾽ ἤδη
Αἰσονίδης: 4:187: Αἰσονίδης δ᾽ ἄλλους μὲν ἐρήτυε, τῷ δ᾽ ἐπὶ φᾶρος
Αἰσονίδης: 4:253: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδης ἐμνήσατο, σὺν δὲ καὶ ὧλλοι
Αἰσονίδης: 4:464: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδης πυκινοῦ ἐξᾶλτο λόχοιο,
Αἰσονίδης: 4:477: ἥρως δ᾽ Αἰσονίδης ἐξάργματα τάμνε θανόντος,
Αἰσονίδης: 4:783: Αἰσονίδης, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἀοσσητῆρες ἀέθλου,
Αἰσονίδης: 4:1160: ἥρως Αἰσονίδης, μεγάροις δ᾽ ἐνὶ πατρὸς ἑοῖο,
Αἰσονίδης: 4:1526: ἥρως τ᾽ Αἰσονίδης, ἀδινῇ περιθαμβέες ἄτῃ.
Αἰσονίδης: 4:1662: Αἰσονίδης ἐκόμιζε διὰ κληῖδας ἰοῦσαν.
Αἴσονος: 1:331: τοῖσιν δ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐυφρονέων μετέειπεν:
Αἴσονος: 1:899: τὴν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἀγαιόμενος προσέειπεν:
Αἴσονος: 1:1336: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπιφραδέως προσέειπεν:
Αἴσονος: 2:412: ἥρως Αἴσονος υἱὸς ἀμηχανέων κακότητι:
Αἴσονος: 2:887: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἀμηχανέων προσέειπεν:
Αἴσονος: 2:1136: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπιφραδέως ἐρέεινεν,
Αἴσονος: 3:357: κλείουσ᾽ Αἴσονος υἱὸν Ἰήσονα Κρηθεΐδαο.
Αἴσονος: 3:443: θεσπέσιον δ᾽ ἐν πᾶσι μετέπρεπεν Αἴσονος υἱὸς
Αἴσονος: 3:1379: τοῖος ἄρ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπέσσυτο γηγενέεσσιν,
ἀίσσοντ᾽: 2:76: ἀίσσοντ᾽ ἀλέεινεν: ἀπηνέα δ᾽ αἶψα νοήσας
ἀίσσοντα: 1:1264: τὴν θέεν, ᾗ πόδες αὐτὸν ὑπέκφερον ἀίσσοντα.
ἀίσσοντα: 2:1035: ἤδη καί τιν᾽ ὕπερθεν Ἀρήιον ἀίσσοντα
ἀίσσοντα: 2:1252: αἰετὸν ἥπατι φέρβε παλιμπετὲς ἀίσσοντα.
ἀίσσοντα: 2:1260: οἰμωγῇ, μέσφ᾽ αὖτις ἀπ᾽ οὔρεος ἀίσσοντα
ἀίσσοντας: 1:241: ἔννεπεν εἰσορόων σὺν τεύχεσιν ἀίσσοντας:
ἀίσσοντες: 1:387: ῥίμφα μάλ᾽: οἱ δ᾽ ἑκάτερθεν ἐπίαχον ἀίσσοντες.
ἀίσσοντες: 1:573: ἰχθύες ἀίσσοντες ὕπερθ᾽ ἁλός, ἄμμιγα παύροις
ἀίσσοντες: 2:282: ὧς Ζήτης Κάλαΐς τε μάλα σχεδὸν ἀίσσοντες
ἀίσσοντες: 2:1090: ὧς πυκινὰ πτερὰ τοῖσιν ἐφίεσαν ἀίσσοντες
ἀίσσοντες: 4:1391: Λυσσαλέοις δἤπειτ᾽ ἴκελοι κυσὶν ἀίσσοντες
ἀίσσουσα: 3:758: ὠκείῃ στροφάλιγγι τινάσσεται ἀίσσουσα:
ἀίσσουσα: 3:1047: γηγενέων ἀνδρῶν, οὐδ᾽ ἄσχετος ἀίσσουσα
ἀίσσουσα: 4:106: ἦεν ἀριστήων: ἡ δ᾽ ἔμπαλιν ἀίσσουσα
ἀίσσουσαι: 2:187: ἀλλὰ διὰ νεφέων ἄφνω πέλας ἀίσσουσαι
ἀίσσουσαν: 1:438: πορφυρέαις ἑλίκεσσιν ἐναίσιμον ἀίσσουσαν:
ἀίσσουσαν: 1:1157: νῆα βίῃ: ̣̣ δ᾽ οὔ κε διὲξ ἁλὸς ἀίσσουσαν
ἀίσσουσαν: 3:1264: φαίης κε ζοφεροῖο κατ᾽ αἰθέρος ἀίσσουσαν
ἀίσσουσιν: 2:134: καπνῷ τυφόμεναι πέτρης ἑκὰς ἀίσσουσιν:
ἄιστον: 4:744: ὅντινα τοῦτον ἄιστον ἀείραο πατρὸς ἄνευθεν:
αἶσχος: 3:796: μαργοσύνῃ εἴξασα. τί δ᾽ οὐκ ἐμὸν ἔσσεται αἶσχος;
αἶσχος: 4:367: εἷλες ἐμῇ ματίῃ: κατὰ δ᾽ οὐλοὸν αἶσχος ἔχευα
αἰσχροῖς: 4:1723: τὰς δ᾽ αἰσχροῖς ἥρωες ἐπεστοβέεσκον ἔπεσσιν
Αἴσων: 1:47: Αἴσων Ἀλκιμέδην Φυλακηίδα: τῆς μιν ἀνώγει
Αἴσων: 1:253: Αἴσων αὖ μέγα δή τι δυσάμμορος. ἦ τέ οἱ ἦεν
Αἰσωνίδα: 1:411: ‘κλῦθι ἄναξ, Παγασάς τε πόλιν τ᾽ Αἰσωνίδα ναίων,
αἰτεύμενον: 2:488: ἱερά, πατρῴην αἰτεύμενον αἶσαν ἀλύξαι.
αἰτήσοντας: 3:1172: πέμπον ἐς Αἰήτην ἰέναι σπόρον αἰτήσοντας
Αἰτωλὶς: 1:146: καὶ μὴν Αἰτωλὶς κρατερὸν Πολυδεύκεα Λήδη
Αἰτωλοῖσιν: 1:198: αὖθι μένων λυκάβαντα μετετράφη Αἰτωλοῖσιν.
αἶψ᾽: 2:830: ἀθρόοι ἀντιάχησαν. ὀρέξατο δ᾽ αἶψ᾽ ὀλοοῖο
αἶψ᾽: 4:141: ἄλλη δ᾽ αἶψ᾽ ἑτέρῃ ἐπιτέλλεται αἰὲν ἐπιπρὸ
αἶψ᾽: 4:1584: Ἴσκεν ἐυφρονέων: οἱ δ᾽ αἶψ᾽ ἐπὶ νηὸς ἔβησαν
αἶψ᾽: 4:1647: οἱ δέ, δύῃ μάλα περ δεδμημένοι, αἶψ᾽ ἀπὸ χέρσου
αἶψα: 1:15: αἶψα δὲ τόνγ᾽ ἐσιδὼν ἐφράσσατο, καί οἱ ἄεθλον
αἶψα: 1:371: σκάπτον δ᾽ αἶψα κατ᾽ εὖρος ὅσον περιβάλλετο χῶρον,
αἶψα: 1:439: αἶψα δ᾽ ἀπηλεγέως νόον ἔκφατο Λητοΐδαο:
αἶψα: 1:842: ἦ, καὶ δεξιτερῆς χειρὸς θίγεν: αἶψα δ᾽ ὀπίσσω
αἶψα: 1:993: Ἡρακλέης, ὃς δή σφι παλίντονον αἶψα τανύσσας
αἶψα: 1:1051: ἐς δὲ πύλας ὁμάδῳ πέσον ἀθρόοι: αἶψα δ᾽ ἀυτῆς
αἶψα: 1:1107: αἶψα δὲ κουρότεροι μὲν ἀπὸ σταθμῶν ἐλάσαντες
αἶψα: 1:1221: αἶψα δ᾽ ὅγε κρήνην μετεκίαθεν, ἣν καλέουσιν
αἶψα: 1:1250: αἶψα δ᾽ ἐρυσσάμενος μέγα φάσγανον ὦρτο δίεσθαι,
αἶψα: 2:21: αἶψα δ᾽ ἑῶν ἑτάρων πρόμος ἵστατο, φώνησέν τε:
αἶψα: 2:76: ἀίσσοντ᾽ ἀλέεινεν: ἀπηνέα δ᾽ αἶψα νοήσας
αἶψα: 2:119: αἶψα μάλ᾽ ἀντεταγὼν πέλεκυν μέγαν ἠδὲ κελαινὸν
αἶψα: 2:227: ἢ κείνας: ὧδ᾽ αἶψα διηέριαι ποτέονται.
αἶψα: 2:263: αἶψα δὲ κουρότεροι πεπονήατο δαῖτα γέροντι,
αἶψα: 2:466: κέκλετ᾽ ἀριστήεσσι σὺν ἀνδράσιν: αἶψα δὲ τόνγε
αἶψα: 2:651: εἰρεσίῃ δ᾽ ἀλίαστον ἔχον πόνον: αἶψα δὲ τοίγε
αἶψα: 2:660: τοῦ μέν θ᾽ ἱερὸν αἶψα, καὶ εὐρείας ποταμοῖο
αἶψα: 2:1219: αὐτίκα, τοῖον ἄεθλον ὅτ᾽ ἔκλυον. αἶψα δὲ Πηλεὺς
αἶψα: 3:148: λίσσετο δ᾽ αἶψα πορεῖν αὐτοσχεδόν: ἡ δ᾽ ἀγανοῖσιν
αἶψα: 3:412: τετράγυον, τὴν αἶψα ταμὼν ἐπὶ τέλσον ἀρότρῳ
αἶψα: 3:818: ἄλλῃ δοιάζεσκεν: ἐέλδετο δ᾽ αἶψα φανῆναι
αἶψα: 3:1013: φάρμακον: αὐτὰρ ὅγ᾽ αἶψα χεροῖν ὑπέδεκτο γεγηθώς.
αἶψα: 4:15: ληθέμεν, αἶψα δὲ πᾶσαν ἀναπλήσειν κακότητα.
αἶψα: 4:66: ὦς ἄρ᾽ ἔφη: τὴν δ᾽ αἶψα πόδες φέρον ἐγκονέουσαν.
αἶψα: 4:93: γήθεον: αἶψα δέ μιν περὶ γούνασι πεπτηυῖαν
αἶψα: 4:352: νωλεμές: αἶψα δὲ νόσφιν Ἰήσονα μοῦνον ἑταίρων
αἶψα: 4:465: γυμνὸν ἀνασχόμενος παλάμῃ ξίφος: αἶψα δὲ κούρη
αἶψα: 4:680: ἥρωας δ᾽ ἕλε θάμβος ἀπείριτον: αἶψα δ᾽ ἕκαστος
αἶψα: 4:718: καὶ δ᾽ αὐτὴ πέλας ἷζεν ἐνωπαδίς. αἶψα δὲ μύθῳ
αἶψα: 4:844: Ἥρης: αἶψα δ᾽ ἴαλλε μετ᾽ Αὐσονίην ἅλα πάσας.
αἶψα: 4:889: νῆα δ᾽ ἐυκραὴς ἄνεμος φέρεν. αἶψα δὲ νῆσον
αἶψα: 4:914: σχέτλιος. ἦ τέ οἱ αἶψα καταυτόθι νόστον ἀπηύρων,
αἶψα: 4:1119: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τὸν δ᾽ αἶψα πόδες φέρον ἐκ μεγάροιο,
αἶψα: 4:1366: ὦρτο θέειν, πνοιῇ ἴκελος πόδας. αἶψα δὲ Πηλεὺς
αἶψα: 4:1406: ἄφνω ὁμοῦ: ταὶ δ᾽ αἶψα κόνις καὶ γαῖα, κιόντων
αἶψα: 4:1449: πίδακα, τῇ θέον αἶψα κεχαρμένοι, ὄφρ᾽ ἐπέκυρσαν.
αἶψα: 4:1530: αἶψα δὲ χαλκείῃσι βαθὺν τάφον ἐξελάχαινον
αἶψα: 4:1593: αἶψα δ᾽ ὅγ᾽ ἐσσυμένως ἐκρίνατο, καί μιν ἀείρας
αἶψα: 4:1616: νισσομένην: δῦ δ᾽ αἶψα μέγαν βυθόν: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
αἶψα: 4:1764: Αἰγίνης ἀκτῇσιν ἐπέσχεθον: αἶψα δὲ τοίγε
ἀίω: 4:1082: ὡς ἀίω, μεγάλοισιν ἐνίσχεται ἐξ ἕθεν ὅρκοις,
ἀίων: 3:352: δωτίνης, ἀίων ἐμέθεν μέγα δυσμενέοντας
αἰών: 4:276: ἠὲ καὶ οὔ: πουλὺς γὰρ ἄδην ἐπενήνοθεν αἰών.
αἰὼν: 4:678: ἰκμάδας αἰνυμένη: τὰ δ᾽ ἐπὶ στίχας ἤγαγεν αἰὼν
αἰών: 4:1654: ὃν δέμας, ὁππότε μή οἱ ἐπ᾽ ἀκάματος πέλοι αἰών.
αἰῶνα: 2:482: αἰῶνα τρίβεσκε διηνεκές: αὐτὰρ ὁ τήνγε
αἰῶνος: 4:1214: ἀλλὰ τὰ μὲν στείχοντος ἄδην αἰῶνος ἐτύχθη.
ἀκαίνῃ: 3:1322: ἐργατίνης ὥς τίς τε Πελασγίδι νύσσεν ἀκαίνῃ
Ἀκακαλλίδος: 4:1489: κούρης τ᾽ αἰδοίης Ἀκακαλλίδος, ἥν ποτε Μίνως
ἀκαμάτῃσιν: 2:663: νήνεμον ἀκαμάτῃσιν ἐπερρώοντ᾽ ἐλάτῃσιν.
ἀκάματοι: 3:764: ἀκάματοι πραπίδεσσιν ἐνισκίμψωσιν Ἔρωτες.
ἀκαμάτοιο: 3:531: τοῖσι καὶ ἀκαμάτοιο π̣̣ρὸς μειλίσσετ᾽ ἀυτμή,
ἀκαμάτοιο: 3:1029: ἀκαμάτοιο ῥοῇσι λοεσσάμενος ποταμοῖο,
ἀκαμάτοις: 4:1685: ἀκαμάτοις τείως μὲν ἐπισταδὸν ᾐωρεῖτο,
ἀκάματόν: 2:275: Ζεὺς μένος ἀκάματόν σφιν: ἀτὰρ Διὸς οὔ κεν ἑπέσθην
ἀκάματος: 4:1654: ὃν δέμας, ὁππότε μή οἱ ἐπ᾽ ἀκάματος πέλοι αἰών.
ἀκαμάτῳ: 3:1342: τῆμος ἀρήροτο νειὸς ὑπ᾽ ἀκαμάτῳ ἀροτῆρι,
ἄκαμπτος: 1:63: ἀλλ᾽ ἄρρηκτος ἄκαμπτος ἐδύσετο νειόθι γαίης,
ἀκάνθαις: 4:1612: κήτεος ὁλκαίη μηκύνετο: κόπτε δ᾽ ἀκάνθαις
ἄκανθαν: 4:150: οἴμῃ θελγόμενος δολιχὴν ἀνελύετ᾽ ἄκανθαν
ἄκανθαν: 4:1516: τῷ δ᾽ ἄκρην ἐπ᾽ ἄκανθαν ἐνεστηρίξατο Μόψος
Ἄκαστον: 1:321: ἐς δ᾽ ἐνόησαν Ἄκαστον ὁμῶς Ἄργον τε πόληος
Ἄκαστος: 1:224: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ αὐτοῖο πάις μενέαινεν Ἄκαστος
Ἄκαστος: 1:1041: ἠδὲ Μεγαβρόντην: Σφόδριν δ᾽ ἐνάριξεν Ἄκαστος:
Ἄκαστος: 1:1082: ὕπνῳ ἀριστῆες πύματον λάχος: αὐτὰρ Ἄκαστος
ἀκάχησο: 4:1322: ἀλλ᾽ ἄνα: μηδ᾽ ἔτι τοῖον ὀιζύων ἀκάχησο:
ἀκάχοιτο: 2:190: οὐδ᾽ ὅσον, ἄλλοτε τυτθόν, ἵνα ζώων ἀκάχοιτο.
ἀκειομένη: 4:1080: ῥέζομεν ἀμπλακίῃσιν, ἀκειομένη ὑπάλυξεν
ἀκέοις: 1:765: κείνους κ᾽ εἰσορόων ἀκέοις, ψεύδοιό τε θυμόν,
ἀκέοντο: 2:156: οὐταμένων ἀκέοντο, καὶ ἀθανάτοισι θυηλὰς
ἀκέουσα: 3:85: ἀλλ᾽ αὔτως ἀκέουσα τεῷ ἐπικέκλεο παιδὶ
ἄκεστορίην: 2:514: Μοῦσαι, ἄκεστορίην τε θεοπροπίας τ᾽ ἐδίδαξαν:
ἀκηδέα: 1:556: νόστον ἐπευφήμησεν ἀκηδέα νισσομένοισιν.
ἀκηδέα: 4:820: Φαιήκων λιμένας: σὺ δ᾽ ἀκηδέα μήδεο νόστον.
ἀκηδέες: 3:597: καὶ σκήπτρων ἐλάσειαν ἀκηδέες: ὥς ποτε βάξιν
ἀκηδείῃ: 3:260: ‘ἔμπης οὐκ ἄρ᾽ ἐμέλλετ᾽ ἀκηδείῃ με λιπόντες
ἀκηδείῃσι: 3:298: ἐς χλόον, ἄλλοτ᾽ ἔρευθος, ἀκηδείῃσι νόοιο.
ἀκηδείῃσιν: 2:219: μηδέ μ᾽ ἀκηδείῃσιν ἀφορμήθητε λιπόντες
ἀκήδεστον: 2:151: ναὶ μὲν ἀκήδεστον γαίῃ ἔνι τόνγε λιπόντες
ἀκήν: 2:1088: ἧνται ἀκήν, ἐπεὶ οὔ σφε κατέλλαβε χείματος ὥρη
ἀκὴν: 3:521: οἱ δ᾽ ἄλλοι εἴξαντες ἀκὴν ἔχον. αὐτίκα δ᾽ Ἄργος
ἀκηρασίοιο: 2:1274: οἴνου ἀκηρασίοιο μελισταγέας χέε λοιβὰς
ἀκήρατα: 4:157: βάπτουσ᾽ ἐκ κυκεῶνος ἀκήρατα φάρμακ᾽ ἀοιδαῖς
ἀκήρατον: 2:504: παρθενίη καὶ λέκτρον ἀκήρατον. αὐτὰρ Ἀπόλλων
ἀκήρατος: 1:852: ναίηται μετόπισθεν ἀκήρατος ἀνδράσι Λῆμνος.
ἀκήρατος: 1:974: ἀλλ᾽ ἔτι οἱ κατὰ δώματ᾽ ἀκήρατος ἦεν ἄκοιτις
ἀκήρατος: 4:1023: δώμασιν, ἄχραντος καὶ ἀκήρατος. ἀλλ᾽ ἐλέαιρε,
ἀκήριον: 2:197: ὀρθωθεὶς δ᾽ εὐνῆθεν, ἀκήριον ἠύτ᾽ ὄνειρον,
ἀκήριος: 3:466: ἐρρέτω. ἦ μὲν ὄφελλεν ἀκήριος ἐξαλέασθαι.
ἀκηχεμένη: 3:101: ἀλλήλαις. ἡ δ᾽ αὖτις ἀκηχεμένη προσέειπεν:
ἀκηχεμένη: 3:672: κέκλιτ᾽ ἀκηχεμένη, δρύψεν δ᾽ ἑκάτερθε παρειάς:
ἀκηχεμένη: 3:1103: καί μιν ἀκηχεμένη ἀδινῷ προσπτύξατο μύθῳ:
ἀκηχεμένη: 3:1155: Χαλκιόπη περὶ παισὶν ἀκηχεμένη ἐρέεινεν:
ἀκηχεμένη: 4:92: Ἴσκεν ἀκηχεμένη: μέγα δὲ φρένες Αἰσονίδαο
ἀκηχεμένην: 3:618: οἷά τ᾽ ἀκηχεμένην, ὀλοοὶ ἐρέθεσκον ὄνειροι.
ἀκηχέμενος: 4:1258: ἰθυντὴρ Ἀγκαῖος ἀκηχέμενος ἀγόρευσεν:
ἀκίνητον: 4:1572: βένθος ἀκίνητον μελανεῖ: ἑκάτερθε δὲ λευκαὶ
Ἀκλειὴς: 3:931: ‘Ἀκλειὴς ὅδε μάντις, ὃς οὐδ᾽ ὅσα παῖδες ἴσασιν
ἀκλειῶς: 2:895: ἀκλειῶς κακὸς οἶτος, ἐτώσια γηράσκοντας.’
ἄκμηνοι: 4:1293: ἄκμηνοι καὶ ἄπαστοι ἐκείατο νύκτ᾽ ἔπι πᾶσαν
ἄκμονας: 3:41: ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐς χαλκεῶνα καὶ ἄκμονας ἦρι βεβήκει,
ἄκμονες: 4:759: ἐλθεῖν εἰς ἀκτάς, ὅθι τ᾽ ἄκμονες Ἡφαίστοιο
Ἀκμονίοιο: 2:994: ἄλσεος Ἀκμονίοιο κατὰ πτύχας εὐνηθεῖσα--
ἄκμονος: 3:1253: ῥαιστὴρ ἄκμονος ὥστε, παλιντυπές: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
ἄκνηστιν: 4:1401: ἄχρις ἐπ᾽ ἄκνηστιν κεῖτ᾽ ἄπνοος: ἐκ δὲ λιπόντων
ἀκοῖται: 3:1126: καὶ θαλεροὶ κακότητος ἄδην ἐσάωθεν ἀκοῖται.
ἀκοίτας: 1:617: οὐκ οἶον σὺν τῇσιν ἑοὺς ἔρραισαν ἀκοίτας
ἀκοίτην: 4:1069: οἷσιν ἐνὶ λεχέεσσι διὰ κνέφας: οἷα δ᾽ ἀκοίτην
ἀκοίτης: 4:851: Αἰακίδεω Πηλῆος: ὁ γάρ ῥά οἱ ἦεν ἀκοίτης:
ἄκοιτιν: 2:239: Κλειοπάτρην ἕδνοισιν ἐμὸν δόμον ἦγον ἄκοιτιν.’
ἄκοιτιν: 3:38: ὁππότε μιν τὰ πρῶτα παραὶ Διὸς ἦγεν ἄκοιτιν.
ἄκοιτιν: 3:243: πρίν περ κουριδίην θέσθαι Εἰδυῖαν ἄκοιτιν,
ἄκοιτιν: 4:97: κουριδίην σε δόμοισιν ἐνιστήσεσθαι ἄκοιτιν,
ἄκοιτιν: 4:194: τὴν μὲν ἐγὼν ἐθέλουσαν ἀνάξομαι οἴκαδ᾽ ἄκοιτιν
ἄκοιτιν: 4:796: μήποτέ σ᾽ ἀθανάτοιο θεοῦ καλέεσθαι ἄκοιτιν.
ἄκοιτιν: 4:1083: κουριδίην θήσεσθαι ἐνὶ μεγάροισιν ἄκοιτιν,
ἄκοιτις: 1:974: ἀλλ᾽ ἔτι οἱ κατὰ δώματ᾽ ἀκήρατος ἦεν ἄκοιτις
ἄκοιτις: 1:997: Ἥρη, Ζηνὸς ἄκοιτις, ἀέθλιον Ἡρακλῆι.
ἄκοιτις: 4:382: μὴ τόγε παμβασίλεια Διὸς τελέσειεν ἄκοιτις,
ἄκοιτις: 4:1150: Ἥρη Ζηνὸς ἄκοιτις, Ἰήσονα κυδαίνουσα.
ἄκοντι: 1:199: καὶ μήν οἱ μήτρως αὐτὴν ὁδόν, εὖ μὲν ἄκοντι,
ἄκοντι: 2:26: ὥστε λέων ὑπ᾽ ἄκοντι τετυμμένος, ὅν τ᾽ ἐν ὄρεσσιν
ἀκοντοβόλοι: 2:1002: νόσφι δ᾽ ἀκοντοβόλοι Χαδήσιαι. ἤματι δ᾽ ἄλλῳ
ἀκόρητοι: 1:616: ὦ μέλεαι, ζήλοιό τ᾽ ἐπισμυγερῶς ἀκόρητοι.
ἄκος: 1:907: πατρί τ᾽ ἐμῷ καὶ μητρὶ δύης ἄκος, ἢν ἄρα τούσγε
ἄκος: 2:519: Σείριος, οὐδ᾽ ἐπὶ δηρὸν ἔην ἄκος ἐνναέτῃσιν,
ἄκος: 3:711: ‘δαιμονίη, τί νύ τοι ῥέξω ἄκος, οἷ᾽ ἀγορεύεις,
ἀκουαί: 4:17: πλῆτο πυρός, δεινὸν δὲ περιβρομέεσκον ἀκουαί.
ἀκουαὶ: 4:906: ὄφρ᾽ ἄμυδις κλονέοντος ἐπιβρομέωνται ἀκουαὶ
ἀκούεις: 3:362: τόνδε δ᾽ ἄρ᾽, Ἠελίου γόνον ἔμμεναι εἴ τιν᾽ ἀκούεις,
ἀκούετε: 2:1144: ἀτρεκέως δοκέω που ἀκούετε καὶ πάρος αὐτοί,
ἀκούετε: 4:1558: παρραλίης, εἰ δή τιν᾽ ἀκούετε νόσφιν ἐόντες
ἀκουῇ: 2:774: θέλγετ᾽ ἀκουῇ θυμόν: ἄχος δ᾽ ἕλεν Ἡρακλῆι
ἀκουῇ: 3:1130: ὧς φάτο: τῇ δ᾽ ἔντοσθε κατείβετο θυμὸς ἀκουῇ,
ἀκούομεν: 4:1075: Αἰήτην, ἀλλ᾽ οἶον ἀκούομεν: ἥδε δὲ κούρη
ἄκουον: 2:756: αὐθένται Ἀμύκοιο κατὰ κλέος, ὃ πρὶν ἄκουον:
ἄκουον: 3:735: νηπυτίην, ὡς αἰὲν ἐγώ ποτε μητρὸς ἄκουον.
ἄκουσα: 1:278: ‘αἴθ᾽ ὄφελον κεῖν᾽ ἦμαρ, ὅτ᾽ ἐξειπόντος ἄκουσα
ἄκουσα: 1:1095: ζαχρηεῖς: τοίην γὰρ ἐγὼ νέον ὄσσαν ἄκουσα
ἄκουσα: 1:1260: ἢ θῆρες σίνονται: ἐγὼ δ᾽ ἰάχοντος ἄκουσα.’
ἀκοῦσαι: 3:1091: πολλαὶ ναιετάουσιν, ἵν᾽ οὐδέ περ οὔνομ᾽ ἀκοῦσαι
ἀκοῦσαι: 4:262: οὐδέ τί πω Δαναῶν ἱερὸν γένος ἦεν ἀκοῦσαι
ἀκούσας: 1:1087: ἀκταίης ὄρνιθος ἐναίσιμον ὄσσαν ἀκούσας.
ἀκούσας: 3:937: Ἴσκεν ἀτεμβομένη: μείδησε δὲ Μόψος ἀκούσας
ἄκουσεν: 3:253: καί σφεας ὡς ἴδεν ἆσσον, ἀνίαχεν: ὀξὺ δ᾽ ἄκουσεν
ἄκρα: 1:728: ἄκρα δὲ πορφυρέη πάντῃ πέλεν: ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ἑκάστῳ
ἄκρα: 2:573: νῆα δ᾽ ἔπειτα πέριξ εἴλει ῥόος. ἄκρα δ᾽ ἔκοψαν
ἄκρα: 2:603: ἔμπης δ᾽ ἀφλάστοιο παρέθρισαν ἄκρα κόρυμβα
ἀκράαντα: 3:691: λεύσσω ὀνείρατα λυγρά, τά τις θεὸς ἀκράαντα
ἀκράαντα: 4:387: σῇ πάθον ἀτροπίῃ. τὰ μὲν οὐ θέμις ἀκράαντα
ἀκράαντον: 1:469: λοίγιον ἔσσεσθαι, μηδ᾽ ἀκράαντον ἄεθλον
ἀκραεῖ: 2:723: ἀκραεῖ ζεφύρῳ νῆσον λίπον αἰπήεσσαν.
ἀκραής: 1:606: πάγχυ μάλ᾽ ἀκραής, τετάνυστο δὲ λαίφεα νηός.
ἀκραὴς: 4:1222: ἀκραὴς ἠῶθεν ὑπὲκ Διός: οἱ δ᾽ ἀνέμοιο
ἄκραι: 1:521: εὔδιοι ἐκλύζοντο τινασσομένης ἁλὸς ἄκραι,
ἀκρεμόνεσσιν: 2:1103: τυτθὸν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισιν ἀήσυρος ἀκρεμόνεσσιν:
ἀκρεμόνεσσιν: 2:1272: πεπτάμενον λασίοισιν ἐπὶ δρυὸς ἀκρεμόνεσσιν.
ἀκρεμόνεσσιν: 4:1156: κράατα δ᾽ εὐφύλλοις ἐστεμμένοι ἀκρεμόνεσσιν,
ἀκρεμόνων: 3:930: ὑψοῦ ἐπ᾽ ἀκρεμόνων Ἥρης ἠνίπαπε βουλάς:
ἄκρη: 1:582: αἰὲν ἐπιπροθέοντες: ἔδυνε δὲ Σηπιὰς ἄκρη,
ἄκρη: 2:354: ἄκρη τε προβλὴς Ἀχερουσιὰς ὑψόθι τείνει,
ἄκρη: 2:360: ἔστι δέ τις ἄκρη Ἑλίκης κατεναντίον Ἄρκτου,
ἄκρῃ: 4:1399: μήλειον βέβλητο ποτὶ στύπος: οἰόθι δ᾽ ἄκρῃ
ἄκρην: 1:568: Τισαίην εὔκηλοι ὑπὲρ δολιχὴν θέον ἄκρην.
ἄκρην: 1:599: κλίτεα Παλλήναια, Καναστραίην ὑπὲρ ἄκρην,
ἄκρην: 1:1108: ἔνθεν ἐς αἰπεινὴν ἄναγον βόας οὔρεος ἄκρην.
ἄκρην: 1:1279: γηθόσυνοι φορέοντο παραὶ Ποσιδήιον ἄκρην.
ἄκρην: 1:1331: ἄκρην ἀμφιβαλὼν προσπτύξατο, φώνησέν τε:
ἄκρην: 2:349: Ῥήβαν ὠκυρόην ποταμὸν ἄκρην τε Μέλαιναν
ἄκρην: 2:356: ἄκρην ἐκ μεγάλης προχοὰς ἵησι φάραγγος.
ἄκρην: 2:371: κόλπῳ ἐν εὐδιόωντι Θεμισκύρειον ὑπ᾽ ἄκρην
ἄκρην: 2:378: Ζηνὸς Ἐυξείνοιο Γενηταίην ὑπὲρ ἄκρην.
ἄκρην: 2:653: ἄκρην δ᾽ οὐ μετὰ δηθὰ παρεξενέοντο Μέλαιναν,
ἄκρην: 2:742: σιγὴ δ᾽ οὔποτε τήνγε κατὰ βλοσυρὴν ἔχει ἄκρην,
ἄκρην: 2:967: γνάμψαν Ἀμαζονίδων ἕκαθεν λιμενήοχον ἄκρην.
ἄκρην: 2:986: πόντον ἐς Ἄξεινον κυρτὴν ὑπερεύγεται ἄκρην.
ἄκρην: 2:1011: τοὺς δὲ μετ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα Γενηταίου Διὸς ἄκρην
ἄκρην: 4:46: ἄκρην ὑψόθι πέζαν ἀερτάζουσα χιτῶνος.
ἄκρην: 4:917: πρόφρων ἀντομένη Λιλυβηίδα ναιέμεν ἄκρην.
ἄκρην: 4:1516: τῷ δ᾽ ἄκρην ἐπ᾽ ἄκανθαν ἐνεστηρίξατο Μόψος
ἄκρῃς: 2:281: ἄκρῃς ἐν γενύεσσι μάτην ἀράβησαν ὀδόντας:
ἄκρης: 2:406: ἄλσος τε σκιόειν Ἄρεος, τόθι κῶας ἐπ᾽ ἄκρης
ἄκρης: 2:730: ἀσπασίως ἄκρης Ἀχερουσίδος ὅρμον ἵκοντο.
ἄκρης: 2:746: ὅς τε διὲξ ἄκρης ἀνερεύγεται εἰς ἅλα βάλλων
ἄκρης: 2:752: τῇ ῥ᾽ οἵγ᾽ αὐτίκα νηὶ διὲξ Ἀχερουσίδος ἄκρης
ἄκρης: 2:808: νόσφι δὲ Τυνδαρίδαις Ἀχερουσίδος ὑψόθεν ἄκρης
ἄκρης: 2:846: ἄκρης τυτθὸν ἔνερθ᾽ Ἀχερουσίδος. εἰ δέ με καὶ τὸ
ἄκρης: 4:850: τερπομένους: ἡ δ᾽ ἆσσον ὀρεξαμένη χερὸς ἄκρης
ἄκρης: 4:954: τὰς δὲ καὶ αὐτὸς ἄναξ κορυφῆς ἔπι λισσάδος ἄκρης
ἄκρης: 4:1691: παμπρώτιστα βάλοιεν ὑπὲρ Σαλμωνίδος ἄκρης.
ἀκρήτους: 1:435: καῖον ἐπὶ σχίζῃσιν: ὁ δ᾽ ἀκρήτους χέε λοιβὰς
ἄκριας: 1:520: Πηλίου αἰπεινὰς ἴδεν ἄκριας, ἐκ δ᾽ ἀνέμοιο
ἄκριας: 1:1273: αὐτίκα δ᾽ ἀκροτάτας ὑπερέσχεθεν ἄκριας ἀστὴρ
ἄκριας: 3:1191: ἑσπέριος, νεάτας ὑπὲρ ἄκριας Αἰθιοπήων:
ἄκριες: 3:166: ἄκριες, ἀμφὶ δὲ πόντος ἀν᾽ αἰθέρα πολλὸν ἰόντι.
ἄκριτον: 4:909: πρυμνόθεν ὀρνύμενον: ταὶ δ᾽ ἄκριτον ἵεσαν αὐδήν.
ἄκροις: 1:183: οἴδματος, οὐδὲ θοοὺς βάπτεν πόδας, ἀλλ᾽ ὅσον ἄκροις
ἄκρον: 3:1305: καί ῥ᾽ ὅγε δεξιτεροῖο βοὸς κέρας ἄκρον ἐρύσσας
ἄκρον: 4:883: ἦμος δ᾽ ἄκρον ἔβαλλε φαεσφόρος οὐρανὸν Ἠώς,
ἄκρον: 4:1613: ἄκρον ὕδωρ, αἵ τε σκολιοῖς ἐπινειόθι κέντροις
ἀκροτάτας: 1:1273: αὐτίκα δ᾽ ἀκροτάτας ὑπερέσχεθεν ἄκριας ἀστὴρ
ἀκροτάτῃ: 1:604: ἀκροτάτῃ κορυφῇ σκιάει, καὶ ἐσάχρι Μυρίνης.
ἀκροτάτῃ: 2:735: ἀμφιλαφεῖς πλατάνιστοι ἐπ᾽ ἀκροτάτῃ πεφύασιν.
ἀκροτάτης: 2:1253: τὸν μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτης ἴδον ἕσπερον ὀξέι ῥοίζῳ
ἀκροτάτης: 3:683: μῦθος δ᾽ ἄλλοτε μέν οἱ ἐπ᾽ ἀκροτάτης ἀνέτελλεν
ἀκροτάτης: 4:315: οἱ δ᾽ ὑψοῦ νήσοιο κατ᾽ ἀκροτάτης ἐνέοντο
ἀκροτάτῃσι: 1:549: πόντον ἐπιπλώεσκον: ἐπ᾽ ἀκροτάτῃσι δὲ νύμφαι
ἀκροτάτῃσιν: 1:1121: ἵδρυσαν φηγοῖσιν ἐπηρεφὲς ἀκροτάτῃσιν,
ἀκροτάτῃσιν: 2:283: τάων ἀκροτάτῃσιν ἐπέχραον ἤλιθα χερσίν.
ἀκροτάτοισι: 1:219: τὼ μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισι ποδῶν ἑκάτερθεν ἐρεμνὰς
ἀκροτάτοισιν: 2:90: ἔνθα δ᾽ ἔπειτ᾽ Ἄμυκος μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισιν ἀερθείς,
ἀκροτάτοισιν: 2:1103: τυτθὸν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισιν ἀήσυρος ἀκρεμόνεσσιν:
ἀκροτάτων: 3:202: τῶν καὶ ἐπ᾽ ἀκροτάτων νέκυες σειρῇσι κρέμανται
ἀκροχάλιξ: 4:432: ἀκροχάλιξ οἴνῳ καὶ νέκταρι, καλὰ μεμαρπὼς
ἄκρων: 4:924: ἄκρων ἐκ σκοπέλων, πυριθαλπέος ὑψόθι πέτρης,
ἀκταὶ: 1:237: δὴ τότ᾽ ἴσαν μετὰ νῆα δι᾽ ἄστεος, ἔνθα περ ἀκταὶ
ἀκταὶ: 1:939: χέρσῳ ἐπιπρηνὴς καταειμένος: ἐν δέ οἱ ἀκταὶ
ἀκταί: 2:556: νωλεμὲς οὔατ᾽ ἔβαλλε, βόων δ᾽ ἁλιμυρέες ἀκταί,
ἀκταίης: 1:1087: ἀκταίης ὄρνιθος ἐναίσιμον ὄσσαν ἀκούσας.
ἀκταῖς: 1:588: κεῖαν, ὀρινομένης ἁλὸς οἴδματι: διπλόα δ᾽ ἀκταῖς
ἀκταῖς: 4:854: ‘μηκέτι νῦν ἀκταῖς Τυρσηνίσιν ἧσθε μένοντες,
ἀκτὰς: 4:336: ὧς δὲ καὶ εἰς ἀκτὰς πληθὺν λίπεν ἀγχόθι νήσων
ἀκτὰς: 4:629: ἔνθεν ἀπορνύμενος τῇ μέν τ᾽ ἐπερεύγεται ἀκτὰς
ἀκτὰς: 4:643: δηναιοὶ δ᾽ ἀκτὰς ἁλιμυρέας εἰσαφίκοντο
ἀκτὰς: 4:658: Αὐσονίης ἀκτὰς Τυρσηνίδας εἰσορόωντες:
ἀκτάς: 4:759: ἐλθεῖν εἰς ἀκτάς, ὅθι τ᾽ ἄκμονες Ἡφαίστοιο
ἀκτὰς: 4:1240: ἦ θαμὰ δὴ τόδε χεῦμα, καὶ ἂψ ἐπερεύγεται ἀκτὰς
ἀκτὰς: 4:1779: ἀσπασίως ἀκτὰς Παγασηίδας εἰσαπέβητε.
ἀκτὴ: 1:585: ἀκτὴ καὶ τύμβος Δολοπήιος: ἔνθ᾽ ἄρα τοίγε
ἀκτῇ: 2:160: ἀγχιάλῳ, τῇ, ἀκτῇ ἔπι, πρυμνήσι᾽ ἀνῆπτο,
ἀκτὴ: 2:162: ἐμμελέως: περὶ δέ σφιν ἰαίνετο νήνεμος ἀκτὴ
ἀκτῇ: 2:323: βρασσόμενον: στρηνὲς δὲ περὶ στυφελῇ βρέμει ἀκτῇ.
ἀκτῇ: 2:366: ἀκτῇ ἐπὶ προβλῆτι ῥοαὶ Ἅλυος ποταμοῖο
ἀκτῇ: 4:1718: ἀκτῇ ἐφοπλίσσειαν: ὃ δή σφεας ὁππότε δαλοῖς
ἀκτὴν: 1:318: ἀκτὴν δ᾽ ἵκανεν Παγασηίδα, τῇ μιν ἑταῖροι
ἀκτὴν: 1:559: οἱ δ᾽ ὅτε δὴ λιμένος περιηγέα κάλλιπον ἀκτὴν
ἀκτὴν: 1:591: τὴν δ᾽ ἀκτὴν Ἀφέτας Ἀργοῦς ἔτι κικλήσκουσιν.
ἀκτήν: 1:593: ἀκτήν τ᾽ αἰγιαλόν τε δυσήνεμον εἰσορόωντες.
ἀκτὴν: 1:846: ἀκτὴν εἰσαπέβαν, ξεινήια πολλὰ φέρουσαι,
ἀκτὴν: 1:1361: ἀκτὴν ἐκ κόλποιο μάλ᾽ εὐρεῖαν ἐσιδέσθαι
ἀκτήν: 2:996: ἤλυθον: οἱ δ᾽ ἀνέμῳ περιηγέα κάλλιπον ἀκτήν,
ἀκτὴν: 3:312: ἀκτὴν ἠπείρου Τυρσηνίδος, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
ἀκτήν: 3:413: οὐ σπόρον ὁλκοῖσιν Δηοῦς ἐνιβᾴλλομαι ἀκτήν,
ἀκτὴν: 4:848: ἀκτὴν Αἰαίην Τυρσηνίδος ἠπείροιο.
ἀκτῆς: 1:29: ἀκτῆς Θρηικίης Ζώνης ἔπι τηλεθόωσαι
ἀκτῆς: 1:929: ἦρι, τὸ δ᾽ ἐννύχιοι Ῥοιτειάδος ἔνδοθεν ἀκτῆς
ἀκτῆς: 1:1278: κυρτώθη δ᾽ ἀνέμῳ λίνα μεσσόθι, τῆλε δ᾽ ἀπ᾽ ἀκτῆς
ἀκτῆς: 2:550: θῆκεν ἐπ᾽ ἀξείνοιο πόδας Θυνηίδος ἀκτῆς.
ἀκτῆς: 2:916: βλήμενος ἰῷ κεῖθεν ἐπ᾽ ἀγχιάλου θάνεν ἀκτῆς.
ἀκτῇσι: 4:245: Παφλαγόνων ἀκτῇσι, πάροιθ᾽ Ἅλυος ποταμοῖο.
ἀκτῇσιν: 4:1764: Αἰγίνης ἀκτῇσιν ἐπέσχεθον: αἶψα δὲ τοίγε
ἀκτίνεσσιν: 3:163: ἠέλιος πρώτῃσιν ἐρεύθεται ἀκτίνεσσιν.
ἀκτίνεσσιν: 4:126: ἠελίου φλογερῇσιν ἐρεύθεται ἀκτίνεσσιν.
ἀκτῖνος: 1:733: ἀκτῖνος, τὴν οἵδε σιδηρείῃς ἐλάασκον
ἀκτῖνος: 4:297: οὐρανίης ἀκτῖνος, ὅπῃ καὶ ἀμεύσιμον ἦεν.
Ἀκτίου: 1:404: Ἀκτίου Ἐμβασίοιό τ᾽ ἐπώνυμον: ὦκα δέ τοίγε
Ἀκτορίδαο: 1:72: υἷες ὁ μὲν Τελέοντος, ὁ δ᾽ Ἴρου Ἀκτορίδαο:
Ἀκτορίδαο: 2:913: ἔνθεν δὲ Σθενέλου τάφον ἔδρακον Ἀκτορίδαο,
Ἀκτορίδαο: 2:918: Φερσεφόνη ψυχὴν πολυδάκρυον Ἀκτορίδαο
Ἄκτωρ: 1:69: καὶ μὴν Ἄκτωρ υἷα Μενοίτιον ἐξ Ὀπόεντος
ἀκωκαὶ: 3:1046: καὶ ξίφος. ἔνθ᾽ οὐκ ἄν σε διατμήξειαν ἀκωκαὶ
ἀκωκὴ: 3:1252: κόψε παρ᾽ οὐρίαχον μεγάλῳ ξίφει: ἆλτο δ᾽ ἀκωκὴ
ἅλα: 1:236: εὖτ᾽ ἂν ἄγῃ χρέος ἄνδρας ὑπεὶρ ἅλα ναυτίλλεσθαι,
ἅλα: 1:918: σωότεροι κρυόεσσαν ὑπεὶρ ἅλα ναυτίλλοιντο.
ἅλα: 1:938: εἰς ἅλα κεκλιμένη, ὅσσον τ᾽ ἐπιμύρεται ἰσθμὸς
ἅλα: 2:368: μειότερος λευκῇσιν ἑλίσσεται εἰς ἅλα δίναις.
ἅλα: 2:403: Φᾶσις δινήεις εὐρὺν ῥόον εἰς ἅλα βάλλει.
ἅλα: 2:732: εἰς ἅλα δερκομένη Βιθυνίδα: τῇ δ᾽ ὑπὸ πέτραι
ἅλα: 2:746: ὅς τε διὲξ ἄκρης ἀνερεύγεται εἰς ἅλα βάλλων
ἅλα: 2:1140: ναίετε, καὶ χρέος οἷον ὑπεὶρ ἅλα νεῖσθαι ἀνώγει,
ἅλα: 3:1071: δώματα, πῇ νῦν ἔνθεν ὑπεὶρ ἅλα νηὶ περήσεις:
ἅλα: 4:289: ἔνθα διχῆ τὸ μὲν ἔνθα μετ᾽ ἠῴην ἅλα βάλλει
ἅλα: 4:299: λαίφεσι πεπταμένοισιν ὑπεὶρ ἅλα ναυτίλλοντο,
ἅλα: 4:630: Ὠκεανοῦ, τῇ δ᾽ αὖτε μετ᾽ Ἰονίην ἅλα βάλλει,
ἅλα: 4:844: Ἥρης: αἶψα δ᾽ ἴαλλε μετ᾽ Αὐσονίην ἅλα πάσας.
ἅλα: 4:1263: τῆλε περισκοπέων ἅλα πάντοθεν: ἤλιθα δ᾽ ὕδωρ
ἅλαδ᾽: 4:135: Καυκασίην ἅλαδ᾽ εἰς ἓν ἐλαυνόμενοι προχέουσιν.
ἅλαδ᾽: 4:327: δή ῥα τότε Κρονίην Κόλχοι ἅλαδ᾽ ἐκπρομολόντες
ἅλαδε: 4:546: βῆ δ᾽ ἅλαδε Κρονίην, αὐτόχθονα λαὸν ἀγείρας
ἅλαδε: 4:1608: ἦγ᾽ ἅλαδε προτέρωσε. δέμας δέ οἱ ἐξ ὑπάτοιο
ἀλάλημαι: 4:1039: ἀγλαΐας: στυγερὴ δὲ σὺν ὀθνείοις ἀλάλημαι.
ἀλαλήμενος: 1:1190: εὗρεν ἔπειτ᾽ ἐλάτην ἀλαλήμενος, οὔτε τι πολλοῖς
ἀλάληντο: 1:812: μητέρες ἂμ πτολίεθρον ἀτημελέες ἀλάληντο.
ἀλαλητῷ: 2:591: ἐμβαλέειν κώπῃσιν ὅσον σθένος: οἱ δ᾽ ἀλαλητῷ
ἀλαλκέμεναι: 2:262: τὼ μὲν ἔπειθ᾽ ὅρκοισιν ἀλαλκέμεναι μενέαινον.
ἀλαλκήσουσιν: 2:235: υἱέας. οὐδ᾽ ὀθνεῖοι ἀλαλκήσουσιν ἐόντες,
ἀλάλκοι: 4:870: ἀθάνατος, καί οἱ στυγερὸν χροῒ γῆρας ἀλάλκοι.
ἀλαὸν: 2:259: καὶ τόδ᾽ ἐπ᾽ ὀφθαλμῶν ἀλαὸν νέφος, οἵ θ᾽ ὑπένερθεν
ἄλγεα: 1:259: Ἀλκιμέδῃ μετόπισθε καὶ ἄλγεα μυρία θείη.’
ἄλγεα: 3:102: ‘ἄλλοις ἄλγεα τἀμὰ γέλως πέλει: οὐδέ τί με χρὴ
ἄλγεά: 4:447: ἄλγεά τ᾽ ἄλλ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἀπείρονα τετρήχασιν.
ἄλγεσι: 4:1650: ἀμφότερον δίψῃ τε καὶ ἄλγεσι μοχθίζοντες,
ἄλγεσιν: 1:297: δάκρυσιν, ἀλλ᾽ ἔτι κεν καὶ ἐπ᾽ ἄλγεσιν ἄλγος ἄροιο.
ἄλγεσιν: 4:1393: δίψα δυηπαθίῃ τε καὶ ἄλγεσιν, οὐδ᾽ ἐμάτησαν
ἀλγινόεις: 4:64: δαίμων ἀλγινόεις. ἀλλ᾽ ἔρχεο, τέτλαθι δ᾽ ἔμπης,
ἄλγος: 1:297: δάκρυσιν, ἀλλ᾽ ἔτι κεν καὶ ἐπ᾽ ἄλγεσιν ἄλγος ἄροιο.
ἄλγος: 3:514: σχήσομ᾽, ἐπεὶ θάνατός γε τὸ κύντατον ἔσσεται ἄλγος.’
ἄλγος: 3:644: παισί: τό κέν μοι λυγρὸν ἐνὶ κραδίῃ σβέσαι ἄλγος.’
ἄλγος: 3:1401: τὸν δὲ κατηφείη τε καὶ οὐλοὸν ἄλγος ἱκάνει
ἄλγος: 4:65: καὶ πινυτή περ ἐοῦσα, πολύστονον ἄλγος ἀείρειν.’
ἄλγος: 4:402: μίξαντες δαῒ χεῖρας: ὅ τοι καὶ ῥίγιον ἄλγος
ἄλγος: 4:1521: θαρσαλέως, ἕνεκ᾽ οὔ μιν ὑπέρβιον ἄλγος ἔτειρεν.
ἀλέγει: 2:28: τῶν μὲν ἔτ᾽ οὐκ ἀλέγει, ἐπὶ δ᾽ ὄσσεται οἰόθεν οἶον
ἀλέγειν: 1:145: οἰωνούς τ᾽ ἀλέγειν ἠδ᾽ ἔμπυρα σήματ᾽ ἰδέσθαι.
ἀλεγεινὰς: 4:377: ἔμμεναι οὗτος ἄναξ, τῷ ἐπίσχετε τάσδ᾽ ἀλεγεινὰς
ἀλεγεινὴν: 3:582: αὔτανδρον φλέξειν δόρυ νήιον, ὄφρ᾽ ἀλεγεινὴν
ἀλεγεινὴν: 4:191: ἤδη γὰρ χρειώ, τῆς εἵνεκα τήνδ᾽ ἀλεγεινὴν
ἀλεγεινὸν: 3:692: θείη, μηδ᾽ ἀλεγεινὸν ἐφ᾽ υἱάσι κῆδος ἕλοιο.’
ἀλεγεινόταται: 3:1102: τῆς δ᾽ ἀλεγεινόταται κραδίην ἐρέθεσκον ἀνῖαι,
ἀλεγεινότατον: 3:763: ἔνθ᾽ ἀλεγεινότατον δύνει ἄχος, ὁππότ᾽ ἀνίας
ἀλεγεινότατον: 4:11: τῇ δ᾽ ἀλεγεινότατον κραδίῃ φόβον ἔμβαλεν Ἥρη:
ἀλέγιζε: 1:813: οὐδὲ πατὴρ ὀλίγον περ ἑῆς ἀλέγιζε θυγατρός,
ἀλεγίζει: 3:193: ξεινίου αἰδεῖται Ζηνὸς θέμιν ἠδ᾽ ἀλεγίζει.’
ἀλέγιζεν: 1:14: ῥέζε θεοῖς, Ἥρης δὲ Πελασγίδος οὐκ ἀλέγιζεν.
ἀλέγοντες: 1:1219: λευγαλέην, ἐπεὶ οὔτι δίκης ἀλέγοντες ἔναιον.
ἀλέγοντες: 2:325: εἰ ἐτεὸν πυκινῷ τε νόῳ μακάρων τ᾽ ἀλέγοντες
ἀλέγοντες: 2:1154: ἡμεῖς δ᾽ αὐτίκα πατρὸς ἐφετμάων ἀλέγοντες
ἀλέγυναν: 1:394: αὐτὰρ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα περιφραδέως ἀλέγυναν,
ἀλέγυνε: 1:979: τοῖς μέτα δαῖτ᾽ ἀλέγυνε, βάλεν δ᾽ ἀπὸ δείματα θυμοῦ.
ἀλέγυνε: 4:1201: ἔμπεδον ὧς ἀλέγυνε διαμπερές: οὐδέ ἑ τάρβος
ἀλεγύνειν: 3:1104: ‘Ἑλλάδι που τάδε καλά, συνημοσύνας ἀλεγύνειν.
ἀλέγυνεν: 3:1197: σὺν πᾶσιν χρήεσσι: πρὸ γάρ τ᾽ ἀλέγυνεν ἕκαστα
ἀλέγυνον: 2:497: κουρότεροι δ᾽ ἑτάρων μενοεικέα δαῖτ᾽ ἀλέγυνον.
ἀλέγων: 2:636: οἶον ἑῆς ψυχῆς ἀλέγων ὕπερ: αὐτὰρ ἔγωγε
ἀλέεινεν: 2:76: ἀίσσοντ᾽ ἀλέεινεν: ἀπηνέα δ᾽ αἶψα νοήσας
ἀλέεινεν: 3:650: στρεφθεῖσ᾽: ἐκ δὲ πάλιν κίεν ἔνδοθεν, ἄψ τ᾽ ἀλέεινεν
ἀλέεινεν: 4:734: σὺν παισὶν Φρίξοιο: φόνον δ᾽ ἀλέεινεν ἐνισπεῖν
ἀλείτην: 1:1338: φὰς ἐνὶ τοῖσιν ἅπασιν ἐνηέος ἀνδρὸς ἀλείτην
ἀλέξεο: 4:414: τύνη μὲν κατὰ μῶλον ἀλέξεο δούρατα Κόλχων:
ἀλεξητῆρα: 2:521: λοιμοῦ ἀλεξητῆρα. λίπεν δ᾽ ὅγε πατρὸς ἐφετμῇ
ἀλεξόμενον: 4:549: Μέντορες, ἀγραύλοισιν ἀλεξόμενον περὶ βουσίν.
ἀλεξόμενος: 4:1486: δευομένοις κομίσειας, ἀλεξόμενος κατέπεφνεν
Ἀλεοῖο: 2:1048: τοῖσιν δ᾽ Ἀμφιδάμας μυθήσατο, παῖς Ἀλεοῖο:
Ἀλεὸν: 1:166: γηράσκοντ᾽ Ἀλεὸν λίπετ᾽ ἂμ πόλιν ὄφρα κομίζοι,
Ἀλεὸς: 1:170: πατροπάτωρ Ἀλεὸς μυχάτῃ ἐνέκρυψε καλιῇ,
Ἀλεοῦ: 1:163: υἷε δύω Ἀλεοῦ: τρίτατός γε μὲν ἕσπετ᾽ ἰοῦσιν
ἀλετρεύουσα: 4:1093: ὀρφναίῃ ἐνὶ χαλκὸν ἀλετρεύουσα καλιῇ.’
ἀλευάμενοι: 1:91: οὐδ᾽ ὁμόθεν: νόσφιν γὰρ ἀλευάμενοι κατένασθεν
ἀλευάμενοι: 3:885: εἶκον, ἀλευάμενοι βασιληίδος ὄμματα κούρης.
ἀλευάμενοι: 4:111: ἄγχαυρον κνώσσουσιν, ἀλευάμενοι φάος ἠοῦς,
ἀλευάμενοι: 4:340: συνθεσίην, μέγα νεῖκος ἀλευάμενοι, ἐτάμοντο,
ἀλευομένης: 4:474: ἀργυφέην καὶ πέπλον ἀλευομένης ἐρύθηνεν.
ἀλεωρή: 1:694: νῦν γὰρ δὴ παρὰ ποσσὶν ἐπήβολός ἐστ᾽ ἀλεωρή,
ἀλεωρὴν: 4:1043: οὐ νηούς, οὐ πύργον ἐπίρροθον, οὐκ ἀλεωρὴν
ἁλὶ: 1:831: νήσων, Αἰγαίῃ ὅσαι εἰν ἁλὶ ναιετάουσιν.
ἁλὶ: 3:1293: εὖ διαβάς, ἐπιόντας, ἅ τε σπιλὰς εἰν ἁλὶ πέτρη
ἁλὶ: 4:562: ἑξείης πλήθοντο Λιβυρνίδες εἰν ἁλὶ νῆσοι,
ἁλὶ: 4:790: ἔξοχον ἀλλάων, αἵ τ᾽ εἰν ἁλὶ ναιετάουσιν,
ἁλὶ: 4:981: ἀμφιλαφὴς πίειρα Κεραυνίῃ εἰν ἁλὶ νῆσος,
ἁλὶ: 4:1635: Κρήτην, ἥ τ᾽ ἄλλων ὑπερέπλετο εἰν ἁλὶ νήσων.
ἁλίας: 4:319: οὐ γάρ πω ἁλίας γε πάρος ποθὶ νῆας ἴδοντο,
ἀλίαστον: 1:1326: ἦ, καὶ κῦμ᾽ ἀλίαστον ἐφέσσατο νειόθι δύψας:
ἀλίαστον: 2:651: εἰρεσίῃ δ᾽ ἀλίαστον ἔχον πόνον: αἶψα δὲ τοίγε
ἁλίβροχοι: 2:733: λισσάδες ἐρρίζωνται ἁλίβροχοι: ἀμφὶ δὲ τῇσιν
ἀλίγκιαι: 4:964: ἔνθ᾽ αἱ μὲν κατὰ βένθος ἀλίγκιαι αἰθυίῃσιν
ἁλίης: 1:1096: ἀλκυόνος ἁλίης, ἥ τε κνώσσοντος ὕπερθεν
ἁλιμυρέας: 4:643: δηναιοὶ δ᾽ ἀκτὰς ἁλιμυρέας εἰσαφίκοντο
ἁλιμυρέες: 2:556: νωλεμὲς οὔατ᾽ ἔβαλλε, βόων δ᾽ ἁλιμυρέες ἀκταί,
ἁλιμυρέος: 1:913: λῦσεν ὑπὲκ πέτρης ἁλιμυρέος. ἔνθ᾽ ἄρα τοίγε
ἁλιμυρήεντος: 2:938: καὶ δὴ Παρθενίοιο ῥοὰς ἁλιμυρήεντος,
ἅλιον: 4:1596: εἴτε σέγε Τρίτων᾽, ἅλιον τέρας, εἴτε σε Φόρκυν,
ἁλίπλαγκτοι: 2:11: ‘Κέκλυθ᾽, ἁλίπλαγκτοι, τάπερ ἴδμεναι ὔμμιν ἔοικεν.
ἁλίπλοοι: 3:1328: δειδιότες μέγα λαῖφος ἁλίπλοοι ἐστείλαντο.
ἅλις: 1:902: ἴσχαν᾽, ἐπεὶ πάτρην μοι ἅλις Πελίαο ἕκητι
ἅλις: 1:1261: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀίοντι κατὰ κροτάφων ἅλις ἱδρὼς
ἅλις: 2:87: ἱδρῶ ἅλις, καματηρὸν ἀυτμένα φυσιόωντε.
ἅλις: 2:424: ἐξ Αἴης: μετὰ δ᾽ Αἶαν ἅλις πομπῆες ἔσονται.
ἅλις: 2:796: δὴν ἀποτεμνόμενοι γαίης ἅλις, ὄφρ᾽ ἐβάλοντο
ἅλις: 3:67: ἐξότ᾽ ἐπὶ προχοῇσιν ἅλις πλήθοντος Ἀναύρου
ἅλις: 3:103: μυθεῖσθαι πάντεσσιν: ἅλις εἰδυῖα καὶ αὐτή.
ἅλις: 3:272: ταῦρον ἅλις δμῶες: τοὶ δὲ ξύλα κάγκανα χαλκῷ
ἅλις: 3:329: αὐτίκ᾽ ἐπεὶ καὶ βρῶσιν ἅλις καὶ εἵματ᾽ ἔδωκαν,
ἅλις: 3:971: μέλλον ἅλις φθέγξασθαι ὑπὸ πνοιῇσιν Ἔρωτος.
ἅλις: 4:271: ὄμβρος: ἅλις προχοῇσι δ᾽ ἀνασταχύουσιν ἄρουραι.
ἅλις: 4:654: ἱδρῶ ἅλις: χροιῇ δὲ κατ᾽ αἰγιαλοῖο κέχυνται
ἅλις: 4:673: ἐκ σταθμῶν ἅλις εἶσιν ὀπηδεύοντα νομῆι.
ἀλιτέσθαι: 2:392: ἰσχέμεν. ἀλλὰ τίη με πάλιν χρειὼ ἀλιτέσθαι
ἀλιτέσθαι: 3:980: χώρῳ ἐν ἠγαθέῳ, ἵνα τ᾽ οὐ θέμις ἔστ᾽ ἀλιτέσθαι,
ἀλιτήμονος: 4:1055: ἔννεπον, εἴ κε δίκης ἀλιτήμονος ἀντιάσειεν.
ἀλίτηται: 2:1030: σχέτλιος. ἢν γάρ πού τί θεμιστεύων ἀλίτηται,
ἀλιτροῖς: 2:215: Ἱκεσίου πρὸς Ζηνός, ὅτις ῥίγιστος ἀλιτροῖς
ἀλιτροσύνας: 4:697: Κίρκη φύξιον οἶτον ἀλιτροσύνας τε φόνοιο.
ἁλίωσαν: 3:1175: βὰν δ᾽ ἴμεν, οὐδ᾽ ἁλίωσαν ὁδόν: πόρε δέ σφιν ἰοῦσιν
ἁλίωσε: 4:21: φάρμακα πασσαμένη, Ἥρης δ᾽ ἁλίωσε μενοινάς,
ἁλίωσεν: 4:1753: ὧς ἔφατ᾽: οὐδ᾽ ἁλίωσεν ὑπόκρισιν Αἰσονίδαο
ἄλκαρ: 2:1076: δώματος ἀγλαΐην τε καὶ ὑετοῦ ἔμμεναι ἄλκαρ,
ἀλκῇ: 1:152: Ἀρήνηθεν ἔβαν, μεγάλῃ περιθαρσέες ἀλκῇ
ἀλκὴ: 2:44: ἀντέλλων, ἔτι φαιδρὸς ἐν ὄμμασιν. ἀλλά οἱ ἀλκὴ
ἀλκῇ: 3:185: μηδ᾽ αὔτως ἀλκῇ, πρὶν ἔπεσσί γε πειρηθῆναι,
ἀλκῇ: 3:334: καὶ κτεάνων βασιλεὺς περιώσιον, οὕνεκεν ἀλκῇ
ἀλκὴ: 3:771: πάντῃ μοι φρένες εἰσὶν ἀμήχανοι: οὐδέ τις ἀλκὴ
ἀλκῇ: 3:848: οὔτε κεν αἰθομένῳ πυρὶ εἰκάθοι: ἀλλὰ καὶ ἀλκῇ
ἀλκὴ: 3:1042: γυμνωθεὶς φαίδρυνε τεὸν δέμας: ἐν δέ οἱ ἀλκὴ
ἀλκὴ: 3:1255: καὶ δ᾽ αὐτὸς μετέπειτα παλύνετο: δῦ δέ μιν ἀλκὴ
ἀλκήεις: 1:71: εἵπετο δ᾽ Εὐρυτίων τε καὶ ἀλκήεις Ἐρυβώτης,
ἀλκήεις: 1:191: ἀλκήεις Μελέαγρος ἀνήλυθε, Λαοκόων τε,
ἀλκὴν: 1:158: Νηλῆος θείοιο: Ποσειδάων δέ οἱ ἀλκὴν
ἀλκήν: 2:64: ἀμφέδεον, μάλα πολλὰ παρηγορέοντες ἐς ἀλκήν.
ἀλκὴν: 2:1222: οὔτε γὰρ ὧδ᾽ ἀλκὴν ἐπιδευόμεθ᾽, ὥστε χερείους
ἀλκὴν: 4:1154: δούρατα νωμήσαντες ἀρήια, μὴ πρὶν ἐς ἀλκὴν
ἀλκῆς: 3:407: πεῖρα δέ τοι μένεός τε καὶ ἀλκῆς ἔσσετ᾽ ἄεθλος,
ἀλκῆς: 3:1350: ἀλκῆς, μαιμώων συῒ εἴκελος, ὅς ῥά τ᾽ ὀδόντας
Ἀλκιμέδη: 1:233: Ἀλκιμέδη, Κλυμένης Μινυηίδος ἐκγεγαυῖα.
Ἀλκιμέδη: 1:251: ‘δειλὴ Ἀλκιμέδη, καὶ σοὶ κακὸν ὀφέ περ ἔμπης
Ἀλκιμέδῃ: 1:259: Ἀλκιμέδῃ μετόπισθε καὶ ἄλγεα μυρία θείη.’
Ἀλκιμέδη: 1:277: Ἀλκιμέδη, καὶ τοῖον ἔπος φάτο κηδοσύνῃσιν:
Ἀλκιμέδην: 1:47: Αἴσων Ἀλκιμέδην Φυλακηίδα: τῆς μιν ἀνώγει
Ἀλκινόοιο: 4:1011: Ἀρήτης γούνων ἀλόχου θίγεν Ἀλκινόοιο:
Ἀλκινόοιο: 4:1067: κρείων Ἀλκίνοος πολυπότνιά τ᾽ Ἀλκινόοιο
Ἀλκινόοιο: 4:1121: Ἀρήτης βουλάς τε θεουδέος Ἀλκινόοιο.
Ἀλκινόοιο: 4:1159: οὐ μὲν ἐν Ἀλκινόοιο γάμον μενέαινε τελέσσαι
Ἀλκινόοιο: 4:1167: δεῖμ᾽ ἔχεν, εἰ τελέοιτο διάκρισις Ἀλκινόοιο.
Ἀλκινόοιο: 4:1198: Ἀρήτῃ, πυκινὸν φάσθαι ἔπος Ἀλκινόοιο.
Ἀλκινόοιο: 4:1722: αἰὲν ἐν Ἀλκινόοιο βοοκτασίας ὁρόωσαι.
Ἀλκίνοον: 4:1114: Αἰσονίδην κούρῃ, μηδ᾽ Ἀλκίνοον βασιλῆα
Ἀλκίνοος: 4:993: Ἀλκίνοος λαοί τε θυηπολίῃσιν ἰόντας
Ἀλκίνοος: 4:1007: κρείων Ἀλκίνοος. λελίητο γὰρ ἀμφοτέροισιν
Ἀλκίνοος: 4:1067: κρείων Ἀλκίνοος πολυπότνιά τ᾽ Ἀλκινόοιο
Ἀλκίνοος: 4:1174: αὐτίκα δ᾽ Ἀλκίνοος μετεβήσετο συνθεσίῃσιν
Ἀλκινόου: 4:767: ὄφρ᾽ οἵγ᾽ Ἀλκινόου Φαιηκίδα νῆσον ἵκωνται.’
ἀλκυόνεσσι: 4:363: λυγρῇσιν κατὰ πόντον ἅμ᾽ ἀλκυόνεσσι φορεῦμαι
ἀλκυονὶς: 1:1085: πωτᾶτ᾽ ἀλκυονὶς λιγυρῇ ὀπὶ θεσπίζουσα
ἀλκυόνος: 1:1096: ἀλκυόνος ἁλίης, ἥ τε κνώσσοντος ὕπερθεν
Ἄλκων: 1:97: Ἄλκων μιν προέηκε πατὴρ ἑός: οὐ μὲν ἔτ᾽ ἄλλους
ἀλλ᾽: 1:63: ἀλλ᾽ ἄρρηκτος ἄκαμπτος ἐδύσετο νειόθι γαίης,
ἀλλ᾽: 1:124: ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἄιε βάξιν ἀγειρομένων ἡρώων,
ἀλλ᾽: 1:165: τῶν ἄμφω γνωτὸς προγενέστερος. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη
ἀλλ᾽: 1:183: οἴδματος, οὐδὲ θοοὺς βάπτεν πόδας, ἀλλ᾽ ὅσον ἄκροις
ἀλλ᾽: 1:227: ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τὼ μέλλον ἐνικρινθῆναι ὁμίλῳ.
ἀλλ᾽: 1:246: ἀλλ᾽ οὐ φυκτὰ κέλευθα, πόνος δ᾽ ἄπρηκτος ἰοῦσιν.’
ἀλλ᾽: 1:272: ἀλλ᾽ ὑπὸ μητρυιῇ βίοτον βαρὺν ἡγηλάζει:
ἀλλ᾽: 1:297: δάκρυσιν, ἀλλ᾽ ἔτι κεν καὶ ἐπ᾽ ἄλγεσιν ἄλγος ἄροιο.
ἀλλ᾽: 1:315: ἀλλ᾽ ἡ μὲν λίπετ᾽ αὖθι παρακλιδόν, οἷα γεραιὴ
ἀλλ᾽: 1:327: ἀλλ᾽ ἔμπης τὼ μέν τε διεξερέεσθαι ἕκαστα
ἀλλ᾽: 1:646: ἀλλ᾽ ἥγ᾽ ἔμπεδον αἰὲν ἀμειβομένη μεμόρηται,
ἀλλ᾽: 1:818: ἀλλ᾽ οἶαι κοῦραι ληίτιδες ἔν τε δόμοισιν
ἀλλ᾽: 1:832: ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐπὶ νῆα κιὼν ἑτάροισιν ἐνίσπες
ἀλλ᾽: 1:877: ἀλλ᾽ αὔτως ἀγορῆθεν ἐπαρτίζοντο νέεσθαι
ἀλλ᾽: 1:894: ἄλλων ἐκ πολίων: ἀλλ᾽ οὐ σύγε τήνδε μενοινὴν
ἀλλ᾽: 1:974: ἀλλ᾽ ἔτι οἱ κατὰ δώματ᾽ ἀκήρατος ἦεν ἄκοιτις
ἀλλ᾽: 1:1074: ἀλλ᾽ αὔτως ἄφλεκτα διαζώεσκον ἔδοντες.
ἀλλ᾽: 1:1164: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Μυσῶν λελιημένοι ἠπείροιο
ἀλλ᾽: 1:1192: ἀλλ᾽ οἷον ταναῆς ἔρνος πέλει αἰγείροιο:
ἀλλ᾽: 1:1288: Αἰσονίδης: ἀλλ᾽ ἧστο βαρείῃ νειόθεν ἄτῃ
ἀλλ᾽: 1:1334: μῦθον ὑπερφίαλόν τε καὶ ἄσχετον, ἀλλ᾽ ἀνέμοισιν
ἀλλ᾽: 1:1339: ἔμμεναι. ἀλλ᾽ οὐ θήν τοι ἀδευκέα μῆνιν ἀέξω,
ἀλλ᾽: 1:1342: ἀλλ᾽ ἑτάρου περὶ φωτός. ἔολπα δέ τοι σὲ καὶ ἄλλῳ
ἀλλ᾽: 2:38: ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἢ ὀλοοῖο Τυφωέος, ἠὲ καὶ αὐτῆς
ἀλλ᾽: 2:99: ἀλλ᾽ ἄμυδις κορύνας ἀζηχέας ἠδὲ σιγύννους
ἀλλ᾽: 2:135: ὧς οἵγ᾽ οὐκέτι δὴν μένον ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἐκέδασθεν
ἀλλ᾽: 2:148: οὐδ᾽ ἂν πυγμαχίῃ κρινθήμεναι: ἀλλ᾽ ὅτε θεσμοὺς
ἀλλ᾽: 2:192: μὴ καὶ λευκανίηνδε φορεύμενος, ἀλλ᾽ ἀποτηλοῦ
ἀλλ᾽: 2:332: ἀλλ᾽ εὖ καρτύναντες ἑαῖς ἐνὶ χερσὶν ἐρετμὰ
ἀλλ᾽: 2:399: αὐτοὶ Κόλχοι ἔχονται ἀρήιοι. ἀλλ᾽ ἐνὶ νηὶ
ἀλλ᾽: 2:477: ἀλλ᾽ ὅγε πατρὸς ἑοῖο κακὴν τίνεσκεν ἀμοιβὴν
ἀλλ᾽: 2:536: τρήρωνος λήθοντο μετὰ σφίσιν: ἀλλ᾽ ἄρα τήνγε
ἀλλ᾽: 2:646: ἔμπεδοι ἀργαλέοις ἐνὶ δείμασιν. ἀλλ᾽ ὅτε πέτρας
ἀλλ᾽: 2:658: ἥνδανεν, ἀλλ᾽ ἐθελημὸς ἐφ᾽ ὕδασι πατρὸς ἑοῖο
ἀλλ᾽: 2:695: κέκλομαι. ἀλλ᾽ ἵληθι ἄναξ, ἵληθι φαανθείς.’
ἀλλ᾽: 2:743: ἀλλ᾽ ἄμυδις πόντοιό θ᾽ ὑπὸ στένει ἠχήεντος,
ἀλλ᾽: 2:878: ναυτιλίην. ἀλλ᾽ ὦκα, παραιφάμενος τάδε πάντα,
ἀλλ᾽: 2:886: ἀλλ᾽ ἔγρεσθ᾽ εἰς ἔργον, ἀπορρίψαντες ἀνίας.’
ἀλλ᾽: 2:899: ὤρνυντ᾽, ἰθύνειν λελιημένοι. ἀλλ᾽ ἄρα τούσγε
ἀλλ᾽: 2:962: οὐδ᾽ ἔτι μιμνάζειν θέλον ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἐνὶ νηί,
ἀλλ᾽: 2:991: ἀλλ᾽ ὕβρις στονόεσσα καὶ Ἄρεος ἔργα μεμήλει:
ἀλλ᾽: 2:998: οὐ γὰρ ὁμηγερέες μίαν ἂμ πόλιν, ἀλλ᾽ ἀνὰ γαῖαν
ἀλλ᾽: 2:1057: ἀλλ᾽ ὅγε χαλκείην πλατάγην ἐνὶ χερσὶ τινάσσων
ἀλλ᾽: 2:1082: οὐδέ τιν᾽ οἰωνῶν ἔτ᾽ ἐσέδρακον, ἀλλ᾽ ὅτε νήσῳ
ἀλλ᾽: 2:1133: ἀλλ᾽ ἱκέτας ξείνους Διὸς εἵνεκεν αἰδέσσασθε
ἀλλ᾽: 2:1139: ἀλλ᾽ ἄγε μοι κατάλεξον ἐτήτυμον, ὁππόθι γαίης
ἀλλ᾽: 2:1152: τῶν ἐξ ἀμφοτέρων εἰμὲν γένος. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη
ἀλλ᾽: 2:1178: ἀλλ᾽ ἵππους δαίτρευον, ἐπηετανὸν κομέουσαι.
ἀλλ᾽: 2:1194: ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ ὧδε καὶ αὐτοὶ ἐς Ἑλλάδα μαιομένοισιν
ἀλλ᾽: 2:1204: ἀλλ᾽ αἰνῶς ὀλοῇσιν ἀπηνείῃσιν ἄρηρεν
ἀλλ᾽: 3:41: ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐς χαλκεῶνα καὶ ἄκμονας ἦρι βεβήκει,
ἀλλ᾽: 3:85: ἀλλ᾽ αὔτως ἀκέουσα τεῷ ἐπικέκλεο παιδὶ
ἀλλ᾽: 3:206: ἀλλ᾽ ἐν ἀδεψήτοισι κατειλύσαντε βοείαις
ἀλλ᾽: 3:326: εὕρομεν. ἀλλ᾽ οἵγ᾽ ἄνδρες ἀπήλασαν, ἐξαποβάντες
ἀλλ᾽: 3:384: ἀντιβίην ὀλοὸν φάσθαι ἔπος: ἀλλ᾽ ἀπέρυκεν
ἀλλ᾽: 3:414: ἀλλ᾽ ὄφιος δεινοῖο μεταλδήσκοντας ὀδόντας
ἀλλ᾽: 3:605: ἀλλ᾽ ἐνὶ Χαλκιόπης γενεῇ τάδε λυγρὰ τετύχθαι.
ἀλλ᾽: 3:669: ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἀπίθησεν, ὅτ᾽ ἔκλυεν ἀμφιπόλοιο
ἀλλ᾽: 3:679: δῶμα τόδ᾽ εἰσοράαν, μηδὲ πτόλιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ γαίης
ἀλλ᾽: 3:699: ἀλλ᾽ ὄμοσον Γαῖάν τε καὶ Οὐρανόν, ὅττι τοι εἴπω
ἀλλ᾽: 3:736: ἀλλ᾽ ἴθι, κεῦθε δ᾽ ἐμὴν σιγῇ χάριν, ὄφρα τοκῆας
ἀλλ᾽: 3:768: ἀλλ᾽ αὔτως εὔκηλος ἑὴν ὀτλησέμεν ἄτην.
ἀλλ᾽: 3:772: πήματος: ἀλλ᾽ αὔτως φλέγει ἔμπεδον. ὡς ὄφελόν γε
ἀλλ᾽: 3:895: ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱκόμεσθα, καὶ οὔ νύ τις ἄλλος ἔπεισιν,
ἀλλ᾽: 3:910: φάρμακον. ἀλλ᾽ ἀπονόσφι πέλεσθέ μοι, εὖτ᾽ ἂν ἵκηται.’
ἀλλ᾽: 3:964: ἔσθενεν, ἀλλ᾽ ὑπένερθε πάγη πόδας. αἱ δ᾽ ἄρα τείως
ἀλλ᾽: 3:979: ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀλλήλοισιν ἱκάνομεν εὐμενέοντες,
ἀλλ᾽: 3:999: ἀλλ᾽ ἡ μὲν καὶ νηός, ἐπεὶ χόλον εὔνασε Μίνως,
ἀλλ᾽: 3:1011: ἀλλ᾽ ἄμυδις μενέαινεν ἀολλέα πάντ᾽ ἀγορεῦσαι.
ἀλλ᾽: 3:1049: ἔσσεαι, ἀλλ᾽ αὐτῆμαρ: ὅμως σύγε μή ποτ᾽ ἀέθλου
ἀλλ᾽: 3:1108: ἀλλ᾽ οἶον τύνη μὲν ἐμεῦ, ὅτ᾽ Ἰωλκὸν ἵκηαι,
ἀλλ᾽: 3:1200: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἴδε χῶρον, ὅτις πάτου ἔκτοθεν ἦεν
ἀλλ᾽: 4:38: ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἀηθέσσουσα δύης καὶ δούλια ἔργα
ἀλλ᾽: 4:64: δαίμων ἀλγινόεις. ἀλλ᾽ ἔρχεο, τέτλαθι δ᾽ ἔμπης,
ἀλλ᾽: 4:85: πάντα μάλ᾽, οὐδέ τι μῆχος ἱκάνεται. ἀλλ᾽ ἐπὶ νηὶ
ἀλλ᾽: 4:199: ἀλλ᾽ οἱ μὲν διὰ νηός, ἀμοιβαδὶς ἀνέρος ἀνὴρ
ἀλλ᾽: 4:239: τόσσον νηίτην στόλον ἔμμεναι, ἀλλ᾽ οἰωνῶν
ἀλλ᾽: 4:288: ἀλλ᾽ ὁπόταν Θρῃκῶν Σκυθέων τ᾽ ἐπιβήσεται οὔρους,
ἀλλ᾽: 4:372: ἀλλ᾽ αὔτως εἴρυσο: δίκη δέ τοι ἔμπεδος ἔστω
ἀλλ᾽: 4:389: νηλεές: ἀλλ᾽ οὔ θήν μοι ἐπιλλίζοντες ὀπίσσω
ἄλλ᾽: 4:447: ἄλγεά τ᾽ ἄλλ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἀπείρονα τετρήχασιν.
ἀλλ᾽: 4:509: Ἀργὼ καὶ Μινύας Κρονίης ἁλός. ἀλλ᾽ ἀπέρυκεν
ἀλλ᾽: 4:560: ἀλλ᾽ ἔθεον γαίης Ὑλληίδος ἐξανιόντες
ἀλλ᾽: 4:618: οὔτ᾽ ἐπὶ γηθοσύνας τράπετο νόος. ἀλλ᾽ ἄρα τοίγε
ἀλλ᾽: 4:638: ἀλλ᾽ Ἥρη σκοπέλοιο καθ᾽ Ἑρκυνίου ἰάχησεν
ἀλλ᾽: 4:741: ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱκέτις καὶ ὁμόγνιος ἔπλευ ἐμεῖο,
ἀλλ᾽: 4:794: ἀλλ᾽ ἐμὲ αἰδομένη καὶ ἐνὶ φρεσὶ δειμαίνουσα,
ἀλλ᾽: 4:802: ἀθανάτων, ἀλλ᾽ αἰὲν ἑὸν κράτος εἰρύοιτο.
ἀλλ᾽: 4:808: ἀλλ᾽ ἄγε καί τινά τοι νημερτέα μῦθον ἐνίψω.
ἀλλ᾽: 4:829: λεκτοὺς ἡρώων δηλήσεται. ἀλλ᾽ ἔχε νῆα
ἀλλ᾽: 4:836: ἀλλ᾽ ὥρη δολιχήν τε καὶ ἄσπετον οἶμον ὁδεύειν,
ἀλλ᾽: 4:852: οὐδέ τις εἰσιδέειν δύνατ᾽ ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἄρα τῷγε
ἀλλ᾽: 4:1023: δώμασιν, ἄχραντος καὶ ἀκήρατος. ἀλλ᾽ ἐλέαιρε,
ἀλλ᾽: 4:1075: Αἰήτην, ἀλλ᾽ οἶον ἀκούομεν: ἥδε δὲ κούρη
ἀλλ᾽: 4:1273: μαιομένῳ κομιδῆς. ἀλλ᾽ οὐ μάλα νόστιμον ἦμαρ
ἀλλ᾽: 4:1322: ἀλλ᾽ ἄνα: μηδ᾽ ἔτι τοῖον ὀιζύων ἀκάχησο:
ἀλλ᾽: 4:1470: ἀλλ᾽ ὁ μὲν οὖν Μυσοῖσιν ἐπικλεὲς ἄστυ πολίσσας
ἀλλ᾽: 4:1535: ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐπὶ νηὸς ἔβαν, πρήσοντος ἀήτεω
ἀλλ᾽: 4:1576: εἰσανέχει πέλαγος Κρήτης ὕπερ: ἀλλ᾽ ἐπὶ χειρὸς
ἀλλ᾽: 4:1582: ἀλλ᾽ ἴτε γηθόσυνοι, καμάτοιο δὲ μήτις ἀνίη
ἀλλ᾽: 4:1643: ἀλλ᾽ ἤτοι τὸ μὲν ἄλλο δέμας καὶ γυῖα τέτυκτο
ἀλλ᾽: 4:1655: ἀλλ᾽ ἔχετ᾽ αὐτοῦ νῆα θελήμονες ἐκτὸς ἐρωῆς
ἀλλ᾽: 4:1680: ἀλλ᾽ ὥς τίς τ᾽ ἐν ὄρεσσι πελωρίη ὑψόθι πεύκη,
ἀλλ᾽: 4:1729: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κἀκεῖθεν ὑπεύδια πείσματ᾽ ἔλυσαν,
ἀλλά: 1:99: ἀλλά ἑ τηλύγετόν περ ὁμῶς καὶ μοῦνον ἐόντα
ἀλλά: 1:142: οὐ μὲν ὅγ᾽ ἦεν Ἄβαντος ἐτήτυμον, ἀλλά μιν αὐτὸς
ἀλλά: 1:193: μητέρος: ἀλλά ἑ θῆσσα γυνὴ τέκε: τὸν μὲν ἄρ᾽ Οἰνεὺς
ἀλλὰ: 1:257: κῦμα μέλαν κριῷ ἅμ᾽ ἐπικλύσαι: ἀλλὰ καὶ αὐδὴν
ἄλλα: 1:283: ἐκ σέθεν, ἄλλα δὲ πάντα πάλαι θρεπτήρια πέσσω.
ἀλλὰ: 1:303: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖθι μετ᾽ ἀμφιπόλοισιν ἕκηλος
ἄλλα: 1:332: ‘ἄλλα μὲν ὅσσα τε νηὶ ἐφοπλίσσασθαι ἔοικεν
ἀλλά: 1:336: ἀλλά, φίλοι,--ξυνὸς γὰρ ἐς Ἑλλάδα νόστος ὀπίσσω,
ἄλλα: 1:418: ἱρὰ πάλιν βωμῷ ἐπιθήσομεν: ἄλλα δὲ Πυθοῖ,
ἄλλα: 1:419: ἄλλα δ᾽ ἐς Ὀρτυγίην ἀπερείσια δῶρα κομίσσω.
ἀλλὰ: 1:630: οἷς αἰεὶ τὸ πάροιθεν ὁμίλεον. ἀλλὰ γὰρ ἔμπης
ἀλλὰ: 1:648: ἠελίου ζωοῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν. ἀλλὰ τί μύθους
ἄλλα: 1:681: εἰ δὲ τὸ μὲν μακάρων τις ἀποτρέποι, ἄλλα δ᾽ ὀπίσσω
ἀλλὰ: 1:772: τὴν ὁδόν: ἀλλὰ γὰρ αὐτὸς ἑκὼν ἀπερήτυε κούρην,
ἀλλὰ: 1:795: ἀλλὰ Θρηικίης ἐπινάστιοι ἠπείροιο
ἀλλά: 1:841: χάζομαι, ἀλλά με λυγροὶ ἐπισπέρχουσιν ἄεθλοι.’
ἀλλὰ: 1:919: τῶν μὲν ἔτ᾽ οὐ προτέρω μυθήσομαι: ἀλλὰ καὶ αὐτὴ
ἀλλὰ: 1:978: ἀλλὰ καὶ ὧς θάλαμόν τε λιπὼν καὶ δέμνια νύμφης
ἀλλὰ: 1:992: ἀλλὰ γὰρ αὖθι λέλειπτο σὺν ἀνδράσιν ὁπλοτέροισιν
ἀλλὰ: 1:1016: νυκτὸς ἔτι ῥιπὴ μένεν ἔμπεδον, ἀλλὰ θύελλαι
ἀλλά: 1:1023: ἥρωας νημερτὲς ἐπήισαν: ἀλλά που ἀνδρῶν
ἀλλά: 1:1032: ἀλλά μιν Λἰσονίδης τετραμμένον ἰθὺς ἑοῖο
ἀλλά: 1:1147: Δίνδυμον: ἀλλά σφιν τότ᾽ ἀνέβραχε διψάδος αὔτως
ἄλλα: 1:1209: φθαίη ἀφυσσάμενος ποτιδόρπιον, ἄλλα τε πάντα
ἀλλὰ: 1:1220: ἀλλὰ τὰ μὲν τηλοῦ κεν ἀποπλάγξειεν ἀοιδῆς.
ἀλλά: 1:1259: ἀλλά ἑ ληιστῆρες ἐνιχρίμψαντες ἄγουσιν,
ἀλλὰ: 1:1294: ἀλλὰ τί μύθων ἦδος; ἐπεὶ καὶ νόσφιν ἑταίρων
ἀλλά: 2:44: ἀντέλλων, ἔτι φαιδρὸς ἐν ὄμμασιν. ἀλλά οἱ ἀλκὴ
ἀλλὰ: 2:57: ἀλλὰ βάλευ περὶ χειρί: δαεὶς δέ κεν ἄλλῳ ἐνίσποις,
ἀλλά: 2:112: ἀλλά μιν οὐ κατέπεφνεν, ὅσον δ᾽ ἐπὶ δέρματι μοῦνον
ἀλλὰ: 2:173: λάβρον ἐπικρέμαται, καθάπερ νέφος. ἀλλὰ τόγ᾽ ἔμπης
ἀλλὰ: 2:187: ἀλλὰ διὰ νεφέων ἄφνω πέλας ἀίσσουσαι
ἀλλά: 2:225: ἴσχω δ᾽ οὔτινα μῆτιν ἐπίρροθον. ἀλλά κε ῥεῖα
ἀλλά: 2:232: ἀλλά με πικρὴ δῆτα καὶ ἄατος ἴσχει ἀνάγκη
ἀλλὰ: 2:321: ἀλλὰ θαμὰ ξυνίασιν ἐναντίαι ἀλλήλῃσιν
ἀλλὰ: 2:392: ἰσχέμεν. ἀλλὰ τίη με πάλιν χρειὼ ἀλιτέσθαι
ἀλλά: 2:425: ἀλλά, φίλοι, φράζεσθε θεᾶς δολόεσσαν ἀρωγὴν
ἀλλά: 2:586: ἀλλά μιν ἔφθη Τῖφυς ὑπ᾽ εἰρεσίῃ βαρύθουσαν
ἀλλὰ: 2:757: ἀλλὰ καὶ ἀρθμὸν ἔθεντο μετὰ σφίσι τοῖο ἕκητι.
ἀλλά: 2:794: ἀλλά με νῦν Βέβρυκες ὑπερβασίη τ᾽ Ἀμύκοιο
ἀλλά: 2:818: Ἴδμονα, μαντοσύνῃσι κεκασμένον. ἀλλά μιν οὔτι
ἀλλά: 2:832: καπρίου: ἔσσυτο δ᾽ αὖτις ἐναντίος: ἀλλά μιν Ἴδας
ἀλλά: 2:857: μοῖρ᾽ ἔτι ναυτίλλεσθαι ἑκαστέρω. ἀλλά νυ καὶ τὸν
ἀλλὰ: 2:1007: ἀλλὰ σιδηροφόρον στυφελὴν χθόνα γατομέοντες
ἀλλὰ: 2:1009: ἠὼς ἀντέλλει καμάτων ἄτερ, ἀλλὰ κελαινῇ
ἀλλά: 2:1025: οὐδ᾽ εὐνῆς αἰδὼς ἐπιδήμιος, ἀλλά, σύες ὣς
ἀλλά: 2:1044: ἄλλος ἐπὶ προτέρῳ πεποτημένος: ἀλλά μιν ἥρως
ἀλλά: 2:1051: τόσσον ἐπαρκέσσειν εἰς ἔκβασιν. ἀλλά τιν᾽ ἄλλην
ἀλλὰ: 2:1089: ἀπροφάτως, ἀλλὰ πρὶν ἐκαρτύναντο μέλαθρον:
ἀλλὰ: 2:1167: ἀλλὰ τὰ μὲν καὶ ̣̣αῦτις ἐνίφομεν ἀλλήλοισιν.
ἀλλὰ: 2:1224: ἀλλὰ καὶ ἡμέας οἴω ἐπισταμένους πολέμοιο
ἄλλα: 2:1242: ἦλθ᾽, ἵνα δὴ Χείρωνα πελώριον, ἄλλα μὲν ἵππῳ,
ἄλλα: 2:1243: ἄλλα θεῷ ἀτάλαντον, ἀμοιβαίῃ τέκεν εὐνῇ.
ἀλλὰ: 2:1254: νηὸς ὑπερπτάμενον νεφέων σχεδόν: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
ἀλλά: 3:19: Ἤρη, ἀπηλεγέως ἐξείρεαι. ἀλλά τοι οὔπω
ἀλλὰ: 3:186: τόνδ᾽ ἀπαμείρωμεν σφέτερον κτέρας. ἀλλὰ πάροιθεν
ἀλλὰ: 3:314: ἀλλὰ τί μύθων ἦδος; ἃ δ᾽ ἐν ποσὶν ὗμιν ὄρωρεν,
ἀλλά: 3:389: τλαίη ἑκὼν ὀθνεῖον ἐπὶ κτέρας; ἀλλά με δαίμων
ἀλλὰ: 3:480: ἔσσετ᾽ ἀεθλεύοντι δαμήμεναι: ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς
ἀλλά: 3:523: ‘ὦ φίλοι, ἤτοι μὲν τόδε λοίσθιον. ἀλλά τιν᾽ οἴω
ἀλλά: 3:553: ἀλλά, φίλοι, Κυθέρειαν ἐπικλείοντες ἀμύνειν,
ἀλλά: 3:626: οὕνεκεν οὐ κούρῃ ζεῦξαι βόας, ἀλλά οἱ αὐτῷ
ἀλλὰ: 3:750: ἀλλὰ μάλ᾽ οὐ Μήδειαν ἐπὶ γλυκερὸς λάβεν ὕπνος.
ἀλλὰ: 3:790: ἀλλὰ καὶ ὧς φθιμένῃ μοι ἐπιλλίξουσιν ὀπίσσω
ἀλλά: 3:808: ἐξελέειν μεμαυῖα, δυσάμμορος. ἀλλά οἱ ἄφνω
ἄλλα: 3:836: θεσπέσι᾽, ἄλλα τ᾽ ἔμελλεν ἀεξήσεσθαι ὀπίσσω.
ἀλλὰ: 3:848: οὔτε κεν αἰθομένῳ πυρὶ εἰκάθοι: ἀλλὰ καὶ ἀλκῇ
ἄλλα: 3:947: οὐδ᾽ ἄρα Μηδείης θυμὸς τράπετ᾽ ἄλλα νοῆσαι,
ἀλλὰ: 3:950: ἀλλὰ μεταλλήγεσκεν ἀμήχανος, οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε
ἀλλὰ: 3:1044: ἀνδράσιν, ἀλλὰ θεοῖσιν ἰσαζέμεν ἀθανάτοισιν.
ἀλλὰ: 3:1095: ἀλλὰ τίη τάδε τοι μεταμώνια πάντ᾽ ἀγορεύω,
ἀλλά: 3:1220: Αἰσονίδην δ᾽ ἤτοι μὲν ἕλεν δέος, ἀλλά μιν οὐδ᾽ ὧς
ἀλλὰ: 3:1249: κεῖνο δόρυ γνάμψαι τυτθόν γέ περ, ἀλλὰ μάλ᾽ αὔτως
ἄλλα: 3:1281: καὶ ξίφος ἀμφ᾽ ὤμοις, γυμνὸς δέμας, ἄλλα μὲν Ἄρει
ἄλλα: 3:1282: εἴκελος, ἄλλα δέ που χρυσαόρῳ Ἀπόλλωνι.
ἀλλὰ: 4:153: κῦμα μέλαν κωφόν τε καὶ ἄβρομον: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
ἀλλὰ: 4:339: παυρότεροι πλεόνεσσιν ὑπείκαθον: ἀλλὰ πάροιθεν
ἀλλά: 4:396: ἀλλά τιν᾽ ἀμβολίην διζήμεθα δηιοτῆτος,
ἀλλά: 4:550: ἀλλά, θεαί, πῶς τῆσδε παρὲξ ἁλός, ἀμφί τε γαῖαν
ἀλλὰ: 4:600: οἰωνὸς δύναται βαλέειν ὕπερ: ἀλλὰ μεσηγὺς
ἀλλὰ: 4:735: Ἀψύρτου. τὴν δ᾽ οὔτι νόῳ λάθεν: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
ἀλλά: 4:751: οὐδ᾽ ἄλοχον Κρονίδαο Διὸς λάθον: ἀλλά οἱ ῀Ἰρις
ἀλλά: 4:788: δεινὸν ἐρευγομένην δέχεται ὁδός. ἀλλά σε γὰρ δὴ
ἀλλὰ: 4:860: ἀλλὰ σὺ μή τῳ ἐμὸν δείξῃς δέμας, εὖτ᾽ ἂν ἴδηαι
ἀλλὰ: 4:878: τῶ μιν ἀμηχανίη δῆσεν φρένας: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
ἄλλα: 4:886: εὐναίας εἷλκον περιγηθέες ἄλλα τε πάντα
ἀλλὰ: 4:910: ἀλλὰ καὶ ὧς Τελέοντος ἐὺς πάις, οἶος ἑταίρων
ἀλλά: 4:915: ἀλλά μιν οἰκτείρασα θεὰ Ἔρυκος μεδέουσα
ἄλλα: 4:918: οἱ δ᾽ ἄχεϊ σχόμενοι τὰς μὲν λίπον, ἄλλα δ᾽ ὄπαζον
ἀλλά: 4:1006: ἀλλά σφεας κατέρυκεν ἐπειγομένους πολέμοιο
ἀλλά: 4:1047: δερκόμενοι τείνουσαν ἀμήχανον: ἀλλά κε πᾶσιν,
ἀλλά: 4:1059: ἀλλά οἱ ἐν στέρνοις ἀχέων εἱλίσσετο θυμός.
ἀλλὰ: 4:1098: ἀλλὰ Διὸς δείδοικα δίκην ἰθεῖαν ἀτίσσαι.
ἀλλὰ: 4:1163: ἀλλὰ γὰρ οὔποτε φῦλα δυηπαθέων ἀνθρώπων
ἀλλὰ: 4:1214: ἀλλὰ τὰ μὲν στείχοντος ἄδην αἰῶνος ἐτύχθη.
ἀλλὰ: 4:1223: πνοιῇ ἐπειγόμ̣̣ἰοι προτέρω θέον. ἀλλὰ γὰρ οὔπω
ἀλλά: 4:1266: νηῦς ἱερὴ χέρσου πολλὸν πρόσω: ἀλλά μιν αὐτὴ
ἀλλά: 4:1306: ἀλλά σφεας ἐλέηραν ἀμηχανίῃ μινύθοντας
ἀλλά: 4:1359: οὐδ᾽ ἔτι τάσδ᾽ ἀνὰ χῶρον ἐσέδρακον, ἀλλά τις ἀχλὺς
ἀλλά: 4:1373: ἀλλά μιν ἀστεμφεῖ τε βίῃ καὶ ἀτειρέσιν ὤμοις
ἀλλά: 4:1457: Ἡρακλέης δίψῃ κεκμηότας. ἀλλά μιν εἴ πως
ἀλλὰ: 4:1506: ἀλλὰ μὲν ᾧ τὰ πρῶτα μελάγχιμον ἰὸν ἐνείη
ἀλλὰ: 4:1564: δεῦρο γὰρ οὐκ ἐθέλοντες ἱκάνομεν, ἀλλὰ βαρείαις
ἀλλά: 4:1741: ἀλλά με Νηρῆος παρακάτθεο παρθενικῇσιν
ἀλλὰ: 4:1762: ἐξ ἕθεν. ἀλλὰ τὰ μὲν μετόπιν γένετ᾽ Εὐφήμοιο.
ἀλλὰ: 4:1776: οὔτ᾽ ἀνέμων ἐριῶλαι ἐνέσταθεν: ἀλλὰ ἕκηλοι
ἄλλαι: 1:843: βῆ ῥ᾽ ἴμεν, ἀμφὶ δὲ τόνγε νεήνιδες ἄλλοθεν ἄλλαι
ἄλλαι: 3:793: Κολχίδες ἄλλυδις ἄλλαι ἀεικέα μωμήσονται:
ἄλλαι: 3:871: δεξιτερῇ, ἔλαεν δὲ δι᾽ ἄστεος: αἱ δὲ δὴ ἄλλαι
ἄλλαι: 3:881: ἀγρόμεναι πηγῆς Ἀμνισίδος, ἂν δὲ δὴ ἄλλαι
ἄλλαι: 3:1090: ἐν δ᾽ αὐτῇ Ἰαωλκός, ἐμὴ πόλις, ἐν δὲ καὶ ἄλλαι
ἄλλαι: 4:334: αὔτως, ἁζόμενοι κούρην Διός: αἱ δὲ δὴ ἄλλαι
ἄλλαι: 4:928: ἔνθα σφιν κοῦραι Νηρηίδες ἄλλοθεν ἄλλαι
ἄλλαι: 4:1519: σάρκα δακὼν ἐχάραξεν. ἀτὰρ Μήδεια καὶ ἄλλαι
ἄλλαις: 4:822: μοῦνον, ἅ κεν τρέψαιο κασιγνήτῃσι σὺν ἄλλαις.
ἄλλας: 4:841: κυανέου πόντοιο: κάλει δ᾽ ἐπαμυνέμεν ἄλλας
ἀλλάων: 4:506: ἀλλάων ὑπάτην, ποταμοῦ σχεδὸν Ἠριδανοῖο.
ἀλλάων: 4:790: ἔξοχον ἀλλάων, αἵ τ᾽ εἰν ἁλὶ ναιετάουσιν,
ἄλλη: 1:250: ἄλλη δ᾽ εἰς ἑτέρην ὀλοφύρετο δακρυχέουσα:
ἄλλη: 1:665: ὑμέων δ᾽ εἴ τις ἄρειον ἔπος μητίσεται ἄλλη,
ἄλλῃ: 1:822: δέχθαι, ἵν᾽ ἢ φρονέοιεν ἅπερ θέμις, ἠέ πῃ ἄλλῃ
ἄλλῃ: 2:547: ὑγρή τε τραφερή τ᾽ ἰνδάλλεται, ἄλλοτε δ᾽ ἄλλῃ
ἄλλη: 2:982: αἰεὶ δ᾽ ἄλλυδις ἄλλη, ὅπῃ κύρσειε μάλιστα
ἄλλη: 2:1004: τοῖσι μὲν οὔτε βοῶν ἄροτος μέλει, οὔτε τις ἄλλη
ἄλλη: 3:183: φρασσόμεθ᾽, εἴτ᾽ ἄρηι συνοισόμεθ᾽ εἴτε τις ἄλλη
ἄλλῃ: 3:818: ἄλλῃ δοιάζεσκεν: ἐέλδετο δ᾽ αἶψα φανῆναι
ἄλλη: 4:141: ἄλλη δ᾽ αἶψ᾽ ἑτέρῃ ἐπιτέλλεται αἰὲν ἐπιπρὸ
ἄλλη: 4:949: ἄλλη ὑπ᾽ ἐξ ἄλλης δέχεται καὶ ἐς ἠέρα πέμπει
ἄλλη: 4:951: ὧς αἱ νῆα θέουσαν ἀμοιβαδὶς ἄλλοθεν ἄλλη
ἄλλη: 4:1021: τῆσγε φυγῆς μνήσασθαι, ὅτ᾽ ἤλιτον: οὐδέ τις ἄλλη
ἄλλη: 4:1695: μήνης: οὐρανόθεν δὲ μέλαν χάος, ἠέ τις ἄλλη
ἄλληκτον: 1:1148: ἐκ κορυφῆς ἄλληκτον: Ἰησονίην δ᾽ ἐνέπουσιν
ἄλληκτον: 1:1299: λαῖτμα βιησάμενοι ἀνέμου τ᾽ ἄλληκτον ἰωήν,
ἄλληκτον: 2:942: νυκτί δ᾽ ἔπειτ᾽ ἄλληκτον ἐπιπροτέρωσε θέοντες
ἄλληκτον: 3:74: τῶ νύ μοι ἄλληκτον περιτίεται: οὐδέ κε λώβην
ἄλληκτον: 3:804: ἄλληκτον δακρύοισι, τὰ δ᾽ ἔρρεεν ἀσταγὲς αὔτως,
ἀλλήλαις: 3:101: ἀλλήλαις. ἡ δ᾽ αὖτις ἀκηχεμένη προσέειπεν:
ἀλλήλῃσι: 3:708: ἄμφω ἐπ᾽ ἀλλήλῃσι θέσαν γόον: ὦρτο δ᾽ ἰωὴ
ἀλλήλῃσι: 4:843: ἤντεον ἀλλήλῃσι: Θέτις δ᾽ ἀγόρευεν ἐφετμὰς
ἀλλήλῃσιν: 2:321: ἀλλὰ θαμὰ ξυνίασιν ἐναντίαι ἀλλήλῃσιν
ἀλλήλῃσιν: 2:566: ἔπτατο: ταὶ δ᾽ ἄμυδις πάλιν ἀντίαι ἀλλήλῃσιν
ἀλλήλῃσιν: 2:606: πέτραι δ᾽ εἰς ἕνα χῶρον ἐπισχεδὸν ἀλλήλῃσιν
ἀλλήλῃσιν: 2:1193: στεινωπῷ συνίασι πανήμεροι ἀλλήλῃσιν.
ἀλλήλῃσιν: 4:940: ῥώοντ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διασταδὸν ἀλλήλῃσιν.
ἀλλήλοις: 2:718: ἀλλήλοις εἰσαιὲν ὁμοφροσύνῃσι νόοιο,
ἀλλήλοις: 2:1124: ἀλλήλοις, Ἄργος δὲ παροίτατος ἔκφατο μῦθον:
ἀλλήλοισι: 1:497: τὸ πρὶν ἐπ᾽ ἀλλήλοισι μιῇ συναρηρότα μορφῇ,
ἀλλήλοισι: 2:69: χεῖρας, ἐπ᾽ ἀλλήλοισι μένος φέρον ἀντιόωντες.
ἀλλήλοισι: 2:450: ὧς τώγ᾽ ἀλλήλοισι παραβλήδην ἀγόρευον.
ἀλλήλοισιν: 1:457: οἰνοχόων: μετέπειτα δ᾽ ἀμοιβαδὶς ἀλλήλοισιν
ἀλλήλοισιν: 1:528: οἱ δ᾽ ἀνὰ σέλματα βάντες ἐπισχερὼ ἀλλήλοισιν,
ἀλλήλοισιν: 1:1026: σὺν δ᾽ ἔλασαν μελίας τε καὶ ἀσπίδας ἀλλήλοισιν
ἀλλήλοισιν: 2:1167: ἀλλὰ τὰ μὲν καὶ ̣̣αῦτις ἐνίφομεν ἀλλήλοισιν.
ἀλλήλοισιν: 2:1228: ὧς οἵγ᾽ ἀλλήλοισιν ἀμοιβαδὸν ἠγορόωντο,
ἀλλήλοισιν: 3:966: τὼ δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν,
ἀλλήλοισιν: 3:979: ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀλλήλοισιν ἱκάνομεν εὐμενέοντες,
ἀλλήλοισιν: 4:463: καὶ τὼ μὲν τὰ ἕκαστα συνῄνεον ἀλλήλοισιν:
ἀλλήλοισιν: 4:1152: Μηδείης, ὅθι τούσγε σὺν ἀλλήλοισιν ἔμιξαν
ἀλλήλους: 1:980: ἀλλήλους δ᾽ ἐρέεινον ἀμοιβαδίς: ἤτοι ὁ μέν σφεων
ἀλλήλους: 3:503: δὴν δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐς ἀλλήλους ὁρόωντο,
ἀλλήλους: 3:1058: ἀλλήλους: καὶ δ᾽ αὐτὸς ἐπείγεο δηιοτῆτος
ἀλλήλους: 3:1373: ἀλλήλους βρυχηδὸν ἐδήιον: οἱ δ᾽ ἐπὶ γαῖαν
ἀλλήλων: 3:661: δήνεσιν ἀλλήλων: ἡ δ᾽ ἔνδοθι δαιομένη περ
ἀλλήλων: 3:1145: ὧς τώγ᾽ ἀλλήλων ἀγανοῖς ἐπὶ τόσσον ἔπεσσιν
ἄλλην: 2:1051: τόσσον ἐπαρκέσσειν εἰς ἔκβασιν. ἀλλά τιν᾽ ἄλλην
ἄλλην: 3:289: στηθέων ἐκ πυκιναὶ καμάτῳ φρένες, οὐδέ τιν᾽ ἄλλην
ἄλλην: 4:1044: ἄλλην, οἰόθι δὲ προτιβάλλομαι ὑμέας αὐτους.
ἄλλην: 4:1370: μητέρα δ᾽ οὐκ ἄλλην προτιόσσομαι, ἠέ περ αὐτὴν
ἄλλης: 4:949: ἄλλη ὑπ᾽ ἐξ ἄλλης δέχεται καὶ ἐς ἠέρα πέμπει
ἄλλο: 1:10: ἄλλο μὲν ἐξεσάωσεν ὑπ᾽ ἰλύος, ἄλλο δ᾽ ἔνερθεν
ἄλλο: 1:10: ἄλλο μὲν ἐξεσάωσεν ὑπ᾽ ἰλύος, ἄλλο δ᾽ ἔνερθεν
ἄλλο: 1:1064: οὗ πόσιος μετόπισθε: κακῷ δ᾽ ἐπὶ κύντερον ἄλλο
ἄλλο: 1:1145: οὐρῇσιν σαίνοντες ἐπήλυθον. ἡ δὲ καὶ ἄλλο
ἄλλο: 1:1168: μεσσόθεν ἆξεν ἐρετμόν. ἀτὰρ τρύφος ἄλλο μὲν αὐτὸς
ἄλλο: 1:1169: ἄμφω χερσὶν ἔχων πέσε δόχμιος, ἄλλο δὲ πόντος
ἄλλο: 2:137: νήπιοι, οὐδ᾽ ἐνόησαν ὃ δή σφισιν ἐγγύθεν ἄλλο
ἄλλο: 2:222: πρὸς δ᾽ ἔτι πικρότατον κρέμαται κακὸν ἄλλο κακοῖσιν.
ἄλλο: 3:79: ‘πότνα θεά, μή τοί τι κακώτερον ἄλλο πέλοιτο
ἄλλο: 3:135: σφαῖραν ἐυτρόχαλον, τῆς οὐ σύγε μείλιον ἄλλο
ἄλλο: 3:195: πασσυδίῃ, οὐδ᾽ ἔσκε παρὲξ ὅτις ἄλλο κελεύοι.
ἄλλο: 3:429: τλήσομαι, εἰ καί μοι θανέειν μόρος. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλο
ἄλλο: 3:500: χρειὼ τούσγε δαΐξαι. ὃ δή νύ οἱ--οὔτι γὰρ ἄλλο
ἄλλο: 3:909: δῶρα φέρων, τῷ δ᾽ αὖτε κακώτερον ἄλλο πόρωμεν
ἄλλο: 3:1050: χάζεο. καὶ δέ τοι ἄλλο παρὲξ ὑποθήσομ᾽ ὄνειαρ.
ἄλλο: 3:1129: ἄλλο, πάρος θάνατόν γε μεμορμένον ἀμφικαλύψαι.’
ἄλλο: 4:671: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἄνδρεσσιν ὁμὸν δέμας, ἄλλο δ᾽ ἀπ᾽ ἄλλων
ἄλλο: 4:742: ἄλλο μὲν οὔτι κακὸν μητίσομαι ἐνθάδ᾽ ἰούσῃ:
ἄλλο: 4:896: ἄμμιγα μελπόμεναι: τότε δ᾽ ἄλλο μὲν οἰωνοῖσιν,
ἄλλο: 4:897: ἄλλο δὲ παρθενικῇς ἐναλίγκιαι ἔσκον ἰδέσθαι.
ἄλλο: 4:1643: ἀλλ᾽ ἤτοι τὸ μὲν ἄλλο δέμας καὶ γυῖα τέτυκτο
ἀλλοδαπῇ: 2:872: γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ δὴν ἔμμεναι; οὐ μὲν ἄρηος
ἀλλοδαπῇ: 4:1555: ἄνθρωποι χατέουσιν ἐπ᾽ ἀλλοδαπῇ περόωντες,
ἀλλοδαποῖο: 3:794: ἥτις κηδομένη τόσον ἀνέρος ἀλλοδαποῖο
ἀλλοδαποῖσι: 1:17: ἠὲ καὶ ἀλλοδαποῖσι μετ᾽ ἀνδράσι νόστον ὀλέσσῃ.
ἀλλοδαποῖσι: 3:891: μὴ ἴμεν ἀλλοδαποῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν, οἵ τ᾽ ἐπὶ γαῖαν
ἀλλοδαποῖσιν: 1:779: παρθένος ἱμείρουσα μετ᾽ ἀλλοδαποῖσιν ἐόντος
ἀλλοδαποῖσιν: 4:1019: μὴ μὲν ἐγὼν ἐθέλουσα σὺν ἀνδράσιν ἀλλοδαποῖσιν
ἄλλοθ᾽: 1:647: ἄλλοθ᾽ ὑποχθονίοις ἐναρίθμιος, ἄλλοτ᾽ ἐς αὐγὰς
ἄλλοθεν: 1:843: βῆ ῥ᾽ ἴμεν, ἀμφὶ δὲ τόνγε νεήνιδες ἄλλοθεν ἄλλαι
ἄλλοθεν: 4:928: ἔνθα σφιν κοῦραι Νηρηίδες ἄλλοθεν ἄλλαι
ἄλλοθεν: 4:951: ὧς αἱ νῆα θέουσαν ἀμοιβαδὶς ἄλλοθεν ἄλλη
ἄλλοθι: 4:922: ἄλλοθι δὲ Πλαγκταὶ μεγάλῳ ὑπὸ κύματι πέτραι
ἄλλοι: 1:271: μύρεται, ᾗ οὐκ εἰσὶν ἔτ᾽ ἄλλοι κηδεμονῆες,
ἄλλοι: 1:479: ἄλλοι μῦθοι ἔασι παρήγοροι, οἷσί περ ἀνὴρ
ἄλλοι: 1:854: Αἰσονίδης: οἱ δ᾽ ἄλλοι ὅπῃ καὶ ἔκυρσαν ἕκαστος,
ἄλλοι: 1:910: ἦ, καὶ ἔβαιν᾽ ἐπὶ νῆα παροίτατος: ὧς δὲ καὶ ἄλλοι
ἄλλοι: 1:1007: ἑξείης, ἄλλοι μὲν ἐς ἁλμυρὸν ἀθρόοι ὕδωρ
ἄλλοι: 1:1039: μαρνάμενον κείνοισι: πολεῖς δ᾽ ἐπαρηγόνες ἄλλοι
ἄλλοι: 1:1049: οἱ δ᾽ ἄλλοι εἴξαντες ὑπέτρεσαν, ἠύτε κίρκους
ἄλλοι: 2:803: ἀνδράσιν, εὖτ᾽ ἄρξωσιν ἀρείονες ἄλλοι ὀφέλλειν.
ἄλλοι: 3:58: Αἰσονίδης, ἠδ᾽ ἄλλοι ὅσοι μετὰ κῶας ἕπονται.
ἄλλοι: 3:521: οἱ δ᾽ ἄλλοι εἴξαντες ἀκὴν ἔχον. αὐτίκα δ᾽ Ἄργος
ἄλλοι: 3:934: ἠιθέῳ, εὖτ᾽ ἄν σφιν ἐπήλυδες ἄλλοι ἕπωνται.
ἄλλοι: 3:975: οὔ τοι ἐγών, οἷοί τε δυσαυχέες ἄλλοι ἔασιν
ἄλλοι: 3:1169: Ἴδας ἧστ᾽ ἀπάνευθε δακὼν χόλον: οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
ἄλλοι: 4:303: Κόλχοι δ᾽ αὖτ᾽ ἄλλοι μέν, ἐτώσια μαστεύοντες,
ἄλλοι: 4:305: ἄλλοι δ᾽ αὖ ποταμὸν μετεκίαθον, οἷσιν ἄνασσεν
ἄλλοι: 4:513: ἔμπεδα δ᾽ ἄλλυδις ἄλλοι ἐφορμηθέντες ἔνασθεν.
ἄλλοι: 4:783: Αἰσονίδης, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἀοσσητῆρες ἀέθλου,
ἄλλοι: 4:1185: ἄλλοι δ᾽ ἀμφιφορῆας ἐπισχεδὸν ἵστασαν οἴνου
ἀλλοίη: 2:1020: ἀλλοίη δὲ δίκη καὶ θέσμια τοῖσι τέτυκται.
ἀλλοίη: 2:1282: εἴτε καὶ ἀλλοίη τις ἐπήβολος ἔσσεται ὁρμή.’
ἀλλοίην: 4:1188: μείλιά τε χρυσοῖο καὶ ἀλλοίην ἐπὶ τοῖσιν
ἄλλοις: 1:13: εἰλαπίνης, ἣν πατρὶ Ποσειδάωνι καὶ ἄλλοις
ἄλλοις: 3:102: ‘ἄλλοις ἄλγεα τἀμὰ γέλως πέλει: οὐδέ τί με χρὴ
ἄλλοις: 4:705: τέγγεν, ἐπιτμήγουσα δέρην: αὖτις δὲ καὶ ἄλλοις
ἄλλον: 1:196: ἡρώων. τοῦ δ᾽ οὔτιν᾽ ὑπέρτερον ἄλλον ὀίω,
ἄλλον: 1:346: πείσομαι: ὥστε καὶ ἄλλον ἀναστήσεσθαι ἐρύξω.
ἄλλον: 1:881: ἑρσήεις γάνυται, ταὶ δὲ γλυκὺν ἄλλοτε ἄλλον
ἄλλον: 2:244: ‘῀Ἀ δείλ᾽, οὔτινά φημι σέθεν σμυγερώτερον ἄλλον
ἄλλον: 3:123: σῖγα κατηφιόων: δοιὼ δ᾽ ἔχεν, ἄλλον ἔτ᾽ αὔτως
ἄλλον: 3:394: εἴτ᾽ οὖν Σαυρομάτας γε λιλαίεαι, εἴτε τιν᾽ ἄλλον
ἄλλον: 3:456: ἤιεν: οὐδέ τιν᾽ ἄλλον ὀίσσατο πορφύρουσα
ἄλλον: 3:512: ἠνορέῃ, μήτ᾽ αὐτὸς ἐπείγεο, μήτε τιν᾽ ἄλλον
ἄλλον: 3:1080: φεύξομαι ἀσκηθὴς ἐς Ἀχαιίδα, μηδέ τιν᾽ ἄλλον
ἄλλον: 3:1308: ῥίμφα ποδὶ κρούσας πόδα χάλκεον. ὧς δὲ καὶ ἄλλον
ἄλλον: 4:254: ἥρωες, Φινῆος, ὃ δὴ πλόον ἄλλον ἔειπεν
ἄλλον: 4:1248: ἄλλος δ᾽ αὖτ᾽ ἄλλον τετιημένος ἐξερέεινεν:
ἄλλον: 4:1479: ἐς δ᾽ ἑτάρους ἀνιὼν μυθήσατο, μή μιν ἔτ᾽ ἄλλον
ἄλλος: 1:678: αἴ κεν ἐπιβρίσῃ Θρήιξ στρατός, ἠέ τις ἄλλος
ἄλλος: 2:81: θείνωσι σφύρῃσιν, ἐπ᾽ ἄλλῳ δ᾽ ἄλλος ἄηται
ἄλλος: 2:614: ἡμέας: οὐδέ τις ἄλλος ἐπαίτιος, ὅσσον Ἀθήνη,
ἄλλος: 2:853: τίς γὰρ δὴ θάνεν ἄλλος; ἐπεὶ καὶ ἔτ᾽ αὖτις ἔχευαν
ἄλλος: 2:1044: ἄλλος ἐπὶ προτέρῳ πεποτημένος: ἀλλά μιν ἥρως
ἄλλος: 2:1077: ἄλλῳ δ᾽ ἔμπεδον ἄλλος ὁμῶς ἐπαμοιβὸς ἄρηρεν:
ἄλλος: 3:437: αὐτῷ κεν τὰ ἕκαστα μέλοιτό μοι, ὄφρα καὶ ἄλλος
ἄλλος: 3:895: ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱκόμεσθα, καὶ οὔ νύ τις ἄλλος ἔπεισιν,
ἄλλος: 3:1231: δεινόν, ἀμαιμάκετον: τὸ μὲν οὔ κέ τις ἄλλος ὑπέστη
ἄλλος: 4:259: ἔστιν γὰρ πλόος ἄλλος, ὃν ἀθανάτων ἱερῆες
ἄλλος: 4:801: δείματι, μή τις ἑοῦ ἀντάξιος ἄλλος ἀνάσσοι
ἄλλος: 4:1248: ἄλλος δ᾽ αὖτ᾽ ἄλλον τετιημένος ἐξερέεινεν:
ἄλλος: 4:1271: ναυτιλίης νόστου τε. δαημοσύνην δέ τις ἄλλος
ἄλλος: 4:1291: βὰν δ᾽ ἴμεν ἄλλυδις ἄλλος ἑκαστέρω αὖλιν ἑλέσθαι:
ἄλλος: 4:1460: ἔκριθεν ἄλλυδις ἄλλος ἐπαΐξας ἐρεείνειν.
ἄλλος: 4:1751: τήνδε τοι ἠπείροιο Λιβυστίδος. οὔ νύ τις ἄλλος
ἄλλοτ᾽: 1:647: ἄλλοθ᾽ ὑποχθονίοις ἐναρίθμιος, ἄλλοτ᾽ ἐς αὐγὰς
ἄλλοτ᾽: 1:1267: οὐδ᾽ ἀγέλης ὄθεται, πρήσσει δ᾽ ὁδόν, ἄλλοτ᾽ ἄπαυστος,
ἄλλοτ᾽: 3:298: ἐς χλόον, ἄλλοτ᾽ ἔρευθος, ἀκηδείῃσι νόοιο.
ἄλλοτ᾽: 3:684: γλώσσης, ἄλλοτ᾽ ἔνερθε κατὰ στῆθος πεπότητο.
ἄλλοτ᾽: 4:933: ἄλλοτε μἑν προπάροιθεν ὁρώμενοι, ἄλλοτ᾽ ὄπισθεν,
ἄλλοτε: 1:881: ἑρσήεις γάνυται, ταὶ δὲ γλυκὺν ἄλλοτε ἄλλον
ἄλλοτε: 1:1268: ἄλλοτε δ᾽ ἱστάμενος, καὶ ἀνὰ πλατὺν αὐχέν᾽ ἀείρων
ἄλλοτε: 2:189: συνεχέως ἥρπαζον. ἐλείπετο δ᾽ ἄλλοτε φορβῆς
ἄλλοτε: 2:190: οὐδ᾽ ὅσον, ἄλλοτε τυτθόν, ἵνα ζώων ἀκάχοιτο.
ἄλλοτε: 2:547: ὑγρή τε τραφερή τ᾽ ἰνδάλλεται, ἄλλοτε δ᾽ ἄλλῃ
ἄλλοτε: 3:164: νειόθι δ᾽ ἄλλοτε γαῖα φερέσβιος ἄστεά τ᾽ ἀνδρῶν
ἄλλοτε: 3:165: φαίνετο καὶ ποταμῶν ἱεροὶ ῥόοι, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
ἄλλοτε: 3:683: μῦθος δ᾽ ἄλλοτε μέν οἱ ἐπ᾽ ἀκροτάτης ἀνέτελλεν
ἄλλοτε: 3:765: φῆ δέ οἱ ἄλλοτε μὲν θελκτήρια φάρμακα ταύρων
ἄλλοτε: 3:766: δωσέμεν, ἄλλοτε δ᾽ οὔτι: καταφθίσθαι δὲ καὶ αὐτή:
ἄλλοτε: 3:1021: ἄμφω δ᾽ ἄλλοτε μέν τε κατ᾽ οὔδεος ὄμματ᾽ ἔρειδον
ἄλλοτε: 4:179: ἤιε δ᾽ ἄλλοτε μὲν λαιῷ ἐπιειμένος ὤμῳ
ἄλλοτε: 4:180: αὐχένος ἐξ ὑπάτοιο ποδηνεκές, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
ἄλλοτε: 4:933: ἄλλοτε μἑν προπάροιθεν ὁρώμενοι, ἄλλοτ᾽ ὄπισθεν,
ἄλλοτε: 4:934: ἄλλοτε παρβολάδην, ναύτῃσι δὲ χάρμα τέτυκται:
ἄλλοτε: 4:944: ἄλλοτε δὲ βρύχιαι νεάτῳ ὑπὸ πυθμένι πόντου
ἄλλοτε: 4:1195: ἱμερόενθ᾽ ὑμέναιον ἀνήπυον: ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
ἄλλους: 1:97: Ἄλκων μιν προέηκε πατὴρ ἑός: οὐ μὲν ἔτ᾽ ἄλλους
ἄλλους: 4:187: Αἰσονίδης δ᾽ ἄλλους μὲν ἐρήτυε, τῷ δ᾽ ἐπὶ φᾶρος
ἄλλους: 4:592: εὐχόμενοι τὰ ἕκαστα: κατηφείη δ᾽ ἔχεν ἄλλους
ἄλλυδις: 2:982: αἰεὶ δ᾽ ἄλλυδις ἄλλη, ὅπῃ κύρσειε μάλιστα
ἄλλυδις: 3:793: Κολχίδες ἄλλυδις ἄλλαι ἀεικέα μωμήσονται:
ἄλλυδις: 4:353: ἐκπροκαλεσσαμένη ἄγεν ἄλλυδις, ὄφρ᾽ ἐλίασθεν
ἄλλυδις: 4:513: ἔμπεδα δ᾽ ἄλλυδις ἄλλοι ἐφορμηθέντες ἔνασθεν.
ἄλλυδις: 4:1291: βὰν δ᾽ ἴμεν ἄλλυδις ἄλλος ἑκαστέρω αὖλιν ἑλέσθαι:
ἄλλυδις: 4:1460: ἔκριθεν ἄλλυδις ἄλλος ἐπαΐξας ἐρεείνειν.
ἄλλω: 1:185: καὶ δ᾽ ἄλλω δύο παῖδε Ποσειδάωνος ἵκοντο:
ἄλλῳ: 1:1342: ἀλλ᾽ ἑτάρου περὶ φωτός. ἔολπα δέ τοι σὲ καὶ ἄλλῳ
ἄλλῳ: 2:57: ἀλλὰ βάλευ περὶ χειρί: δαεὶς δέ κεν ἄλλῳ ἐνίσποις,
ἄλλῳ: 2:81: θείνωσι σφύρῃσιν, ἐπ᾽ ἄλλῳ δ᾽ ἄλλος ἄηται
ἄλλῳ: 2:176: ἀσκηθεῖς μέν, ἀτὰρ πεφοβημένοι. ἤματι δ᾽ ἄλλῳ
ἄλλῳ: 2:1002: νόσφι δ᾽ ἀκοντοβόλοι Χαδήσιαι. ἤματι δ᾽ ἄλλῳ
ἄλλῳ: 2:1077: ἄλλῳ δ᾽ ἔμπεδον ἄλλος ὁμῶς ἐπαμοιβὸς ἄρηρεν:
ἄλλῳ: 3:124: ἄλλῳ ἐπιπροϊείς, κεχόλωτο δὲ καγχαλόωντι.
ἄλλῳ: 3:239: τῶν ἤτοι ἄλλῳ μέν, ὅτις καὶ ὑπείροχος ἦεν,
ἄλλῳ: 3:241: ἄλλῳ δ᾽ Ἄψυρτος ναῖεν πάις Αἰήταο.
ἄλλων: 1:60: Κενταύροισιν ὀλέσθαι, ὅτε σφέας οἶος ἀπ᾽ ἄλλων
ἄλλων: 1:180: τόν ῥα Ποσειδάωνι ποδωκηέστατον ἄλλων
ἄλλων: 1:397: ᾕρεον Ἡρακλῆι καὶ ἡρώων ἄτερ ἄλλων
ἄλλων: 1:466: ἴστω νῦν δόρυ θοῦρον, ὅτῳ περιώσιον ἄλλων
ἄλλων: 1:830: γαῖαν ὀνόσσεσθαι: περὶ γὰρ βαθυλήιος ἄλλων
ἄλλων: 1:858: καπνῷ κνισήεντι περίπλεον: ἔξοχα δ᾽ ἄλλων
ἄλλων: 1:894: ἄλλων ἐκ πολίων: ἀλλ᾽ οὐ σύγε τήνδε μενοινὴν
ἄλλων: 2:561: κάρτεϊ ᾧ πίσυνοι. τὰς δ᾽ αὐτίκα λοίσθιον ἄλλων
ἄλλων: 2:638: καὶ τοῦ ὁμῶς, καὶ σεῖο, καὶ ἄλλων δείδι᾽ ἑταίρων
ἄλλων: 3:8: Ἥρη Ἀθηναίη τε, Διὸς δ᾽ αὐτοῖο καὶ ἄλλων
ἄλλων: 3:919: οὔθ᾽ ὅσοι ἐξ αὐτοῖο Διὸς γένος, οὔθ᾽ ὅσοι ἄλλων
ἄλλων: 3:1030: οἶος ἄνευθ᾽ ἄλλων ἐνὶ φάρεσι κυανέοισιν
ἄλλων: 3:1274: τέτμον δ᾽ Αἰήτην τε καὶ ἄλλων ἔθνεα Κόλχων,
ἄλλων: 4:671: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἄνδρεσσιν ὁμὸν δέμας, ἄλλο δ᾽ ἀπ᾽ ἄλλων
ἄλλων: 4:1183: Ἥρη ἐπιπροέηκεν. ἄγεν δ᾽ ὁ μὲν ἔκκριτον ἄλλων
ἄλλων: 4:1591: καί ῥά οἱ Αἰσονίδην μήλων ὅ τι φέρτατον ἄλλων
ἄλλων: 4:1635: Κρήτην, ἥ τ᾽ ἄλλων ὑπερέπλετο εἰν ἁλὶ νήσων.
ἄλλως: 3:66: καὶ δ᾽ ἄλλως ἔτι καὶ πρὶν ἐμοὶ μέγα φίλατ᾽ Ἰήσων
ἄλλως: 3:402: εἰ γὰρ ἐτήτυμόν ἐστε θεῶν γένος, ἠὲ καὶ ἄλλως
ἄλλως: 3:546: οὐδέ τῃ ἄλλως ἐστὶν ὑποκρίνασθαι ἄρειον,
ἅλμη: 1:366: κύμασι, χειμερίη δὲ πάλαι ἀποέκλυσεν ἅλμη.
ἅλμη: 1:542: ἀφρῷ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κελαινὴ κήκιεν ἅλμη
ἅλμη: 2:568: ἅλμη ἀναβρασθεῖσα, νέφος ὥς: αὖε δὲ πόντος
ἅλμη: 4:1268: νῦν δ᾽ ἡ μὲν πέλαγόσδε μετέσσυται, οἰόθι δ᾽ ἅλμη
ἅλμην: 4:1365: ῥίμφα δὲ σεισάμενος γυίων ἄπο νήχυτον ἅλμην
ἁλμυρὸν: 1:1007: ἑξείης, ἄλλοι μὲν ἐς ἁλμυρὸν ἀθρόοι ὕδωρ
ἀλοιφῇ: 3:224: ἡ δ᾽ οἴνῳ, τριτάτη δὲ θυώδεϊ νᾶεν ἀλοιφῇ:
ἀλοιφῇ: 3:830: αὐσταλέας δ᾽ ἔψησε παρηίδας: αὐτὰρ ἀλοιφῇ
ἀλοιφῇ: 3:1041: ἦρι δὲ μυδήνας τόδε φάρμακον, ἠύτ᾽ ἀλοιφῇ
Ἀλόπῃ: 1:51: οὐδ᾽ Ἀλόπῃ μίμνον πολυλήιοι Ἑρμείαο
ἁλός: 1:21: ἡρώων, δολιχῆς τε πόρους ἁλός, ὅσσα τ᾽ ἔρεξαν
ἁλὸς: 1:107: κῦμ᾽ ἁλὸς εὐρείης, ἐσθλὸς δ᾽ ἀνέμοιο θυέλλας
ἁλός: 1:357: τόφρα κε νῆ᾽ ἐρύσαιμεν ἔσω ἁλός, ὅπλα δὲ πάντα
ἁλός: 1:361: σημανέειν δείξειν τε πόρους ἁλός, εἴ κε θυηλαῖς
ἁλὸς: 1:372: ἠδὲ κατὰ πρῴραν εἴσω ἁλὸς ὁσσάτιόν περ
ἁλός: 1:390: βριθοσύνῃ, κατόλισθε δ᾽ ἔσω ἁλός: οἱ δέ μιν αὖθι
ἁλὸς: 1:402: ἔνθεν δ᾽ αὖ λάιγγας ἁλὸς σχεδὸν ὀχλίζοντες
ἁλὸς: 1:521: εὔδιοι ἐκλύζοντο τινασσομένης ἁλὸς ἄκραι,
ἁλός: 1:534: πείσματα, καὶ μέθυ λεῖβον ὕπερθ᾽ ἁλός. αὐτὰρ Ἰήσων
ἁλὸς: 1:571: Ἄρτεμιν, ἣ κείνας σκοπιὰς ἁλὸς ἀμφιέπεσκεν
ἁλός: 1:573: ἰχθύες ἀίσσοντες ὕπερθ᾽ ἁλός, ἄμμιγα παύροις
ἁλὸς: 1:588: κεῖαν, ὀρινομένης ἁλὸς οἴδματι: διπλόα δ᾽ ἀκταῖς
ἁλὸς: 1:622: λάρνακι δ᾽ ἐν κοίλῃ μιν ὕπερθ᾽ ἁλὸς ἧκε φέρεσθαι,
ἁλός: 1:986: θηήσαιντο πόρους κείνης ἁλός: ἐκ δ᾽ ἄρα τοίγε
ἁλὸς: 1:1014: λυσάμενοι προτέρωσε διὲξ ἁλὸς οἶδμα νέοντο.
ἁλὸς: 1:1157: νῆα βίῃ: ̣̣ δ᾽ οὔ κε διὲξ ἁλὸς ἀίσσουσαν
ἁλὸς: 1:1310: τοῖσιν δὲ Γλαῦκος βρυχίης ἁλὸς ἐξεφαάνθη,
ἁλὸς: 1:1328: πορφύρεον, κοίλην δὲ διὲξ ἁλὸς ἔκλυσε νῆα.
ἁλὸς: 2:318: Κυανέας ὄψεσθε δύω ἁλὸς ἐν ξυνοχῇσιν,
ἁλὸς: 2:322: εἰς ἕν, ὕπερθε δὲ πολλὸν ἁλὸς κορθύεται ὕδωρ
ἁλὸς: 2:333: τέμνεθ᾽ ἁλὸς στεινωπόν: ἐπεὶ φάος οὔ νύ τι τόσσον
ἁλὸς: 2:351: κεῖθεν δ᾽ οὐ μάλα πουλὺ διὲξ ἁλὸς ἀντιπέραιαν
ἁλὸς: 2:390: ἔνθα γὰρ ὔμμιν ὄνειαρ ἀδευκέος ἐξ ἁλὸς εἶσιν
ἁλὸς: 2:418: πῶς ἔρδω, πῶς αὖτε τόσην ἁλὸς εἶμι κέλευθον,
ἁλὸς: 2:534: βωμὸν ἁλὸς ῥηγμῖνι πέρην καὶ ἐφ᾽ ἱερὰ θέντες,
ἁλὸς: 2:571: κλυζούσης ἁλὸς ἔνδον ἐβόμβεον: ὑψόθι δ᾽ ὄχθης
ἁλός: 2:597: προπροκαταΐγδην κοίλης ἁλός. ἐν δ᾽ ἄρα μέσσαις
ἁλὸς: 2:630: ἄγκειμαι, στυγέων μὲν ἁλὸς κρυόεντα κέλευθα
ἁλὸς: 2:670: τοῖς ἴκελοι ἥρωες ὑπὲξ ἁλὸς εἷλκον ἐρετμά.
ἁλὸς: 2:806: ἦ τ᾽ ἂν ἐυξείνοισι διὲξ ἁλὸς ἀντιάοιτε
ἁλὸς: 2:862: αὐτοῦ, ἀμηχανίῃσιν ἁλὸς προπάροιθε πεσόντες,
ἁλός: 3:349: ἄστεα καὶ πελάγη στυγερῆς ἁλός, εἴ οἱ ὀπάσσαις.
ἁλὸς: 4:232: ἢ πλωτῆς εὑρόντες ἔτ᾽ εἰν ἁλὸς οἴδματι νῆα,
ἁλός: 4:326: βάλλει ἁλός, πεδίον τε τὸ Λαύριον ἠμείψαντο,
ἁλὸς: 4:457: καρπαλίμως ᾗ νηὶ διὲξ ἁλὸς οἶδμα περήσας,
ἁλός: 4:509: Ἀργὼ καὶ Μινύας Κρονίης ἁλός. ἀλλ᾽ ἀπέρυκεν
ἁλός: 4:550: ἀλλά, θεαί, πῶς τῆσδε παρὲξ ἁλός, ἀμφί τε γαῖαν
ἁλός: 4:584: ἔννεπεν οὔτε πόρους δολιχῆς ἁλός, οὔτε θυέλλας
ἁλός: 4:588: Αὐσονίης ἔμπροσθε πορεῖν ἁλός, ᾗ ἔνι Κίρκην
ἁλὸς: 4:657: καρπαλίμως δ᾽ ἐνθένδε διὲξ ἁλὸς οἶδμα νέοντο
ἁλὸς: 4:661: εὗρον ἁλὸς νοτίδεσσι κάρη ἐπιφαιδρύνουσαν:
ἁλὸς: 4:757: δεῦρο Θέτιν μοι ἄνωχθι μολεῖν ἁλὸς ἐξανιοῦσαν.
ἁλὸς: 4:779: ἐξ ἁλὸς Οὔλυμπόνδε θεὰν μετεκίαθεν Ἥρην:
ἁλὸς: 4:919: κύντερα μιξοδίῃσιν ἁλὸς ῥαιστήρια νηῶν.
ἁλὸς: 4:931: ὡς δ᾽ ὁπόταν δελφῖνες ὑπὲξ ἁλὸς εὐδιόωντες
ἁλὸς: 4:978: πεῖρον ἁλὸς μέγα λαῖτμα κεχαρμένοι, ὄφρα καὶ αὖτις
ἁλός: 4:992: Θρινακίης αὔρῃς ἵκετ᾽ ἐξ ἁλός: οἱ δ᾽ ἀγανῇσιν
ἁλὸς: 4:1363: ἐξ ἁλὸς ἤπειρόνδε πελώριος ἔκθορεν ἵππος,
ἁλὸς: 4:1475: τυτθὸν ἁλὸς προπάροιθεν. ἀτὰρ τότε γ᾽ Ἡρακλῆα
ἁλός: 4:1554: εἰ δέ τι τῆσδε πόρους μαίεσθ᾽ ἁλός, οἷά τε πολλὰ
ἁλὸς: 4:1577: δεξιτερῆς, λίμνηθεν ὅτ᾽ εἰς ἁλὸς οἶδμα βάλητε,
ἁλοσύδναι: 4:1597: ἢ Νηρῆα θύγατρες ἐπικλείουσ᾽ ἁλοσύδναι,
ἄλοχοι: 3:993: ἡρώων τ᾽ ἄλοχοι καὶ μητέρες, αἵ νύ που ἤδη
ἀλόχοιο: 4:965: δῦνον, ἐπεί ῥ᾽ ἀλόχοιο Διὸς πόρσυνον ἐφετμάς.
ἀλόχοιο: 4:1369: ἤδη νῦν ἀλόχοιο φίλης ὑπὸ χερσὶ λελύσθαι:
ἄλοχον: 4:751: οὐδ᾽ ἄλοχον Κρονίδαο Διὸς λάθον: ἀλλά οἱ ῀Ἰρις
ἄλοχος: 1:1063: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἄλοχος Κλείτη φθιμένοιο λέλειπτο
ἄλοχος: 4:1068: Ἀρήτη ἄλοχος, κούρης πέρι μητιάασκον
ἀλόχου: 4:1011: Ἀρήτης γούνων ἀλόχου θίγεν Ἀλκινόοιο:
ἀλόχου: 4:1095: ἧς ἀλόχου μύθοισιν, ἔπος δ᾽ ἐπὶ τοῖον ἔειπεν:
ἄλσεα: 3:882: ἄλσεα καὶ σκοπιὰς πολυπίδακας: ἀμφὶ δὲ θῆρες
ἄλσει: 4:1713: ἄλσει ἐνὶ σκιερῷ τέμενος σκιόεντά τε βωμὸν
ἄλσεος: 2:994: ἄλσεος Ἀκμονίοιο κατὰ πτύχας εὐνηθεῖσα--
ἄλση: 2:1270: ἔνθεν δ᾽ αὖ πεδίον τὸ Ἀρήιον ἱερά τ᾽ ἄλση
ἀλσηίδες: 1:1066: νύμφαι ἀποφθιμένην ἀλσηίδες ὠδύραντο:
ἀλσηίδες: 4:1149: αἱ δ᾽ ἔσαν ἐκ πεδίων ἀλσηίδες. ὦρσε γὰρ αὐτὴ
ἄλσος: 2:406: ἄλσος τε σκιόειν Ἄρεος, τόθι κῶας ἐπ᾽ ἄκρης
ἄλσος: 3:1241: ὕδωρ, ἠὲ κατ᾽ ἄλσος Ὑαντίου Ὀγχηστοῖο,
ἄλσος: 4:100: δεξιτερήν: ἡ δέ σφιν ἐς ἱερὸν ἄλσος ἀνώγει
ἄλσος: 4:123: τὼ δὲ δι᾽ ἀτραπιτοῖο μεθ᾽ ἱερὸν ἄλσος ἵκοντο,
ἄλσος: 4:130: ἠιόνες ποταμοῖο καὶ ἄσπετον ἴαχεν ἄλσος.
ἄλσος: 4:166: ἤνωγεν, λεῖπεν δὲ πολύσκιον ἄλσος Ἄρηος.
ἆλτο: 2:286: εἰ μὴ ἄρ᾽ ὠκέα ῀Ἰρις ἴδεν, κατὰ δ᾽ αἰθέρος ἆλτο
ἆλτο: 3:1252: κόψε παρ᾽ οὐρίαχον μεγάλῳ ξίφει: ἆλτο δ᾽ ἀκωκὴ
ἀλυκτοπέδῃσι: 2:1251: ἰλλόμενος χαλκέῃσιν ἀλυκτοπέδῃσι Προμηθεὺς
Ἅλυν: 2:955: ἱέμενον, ποταμόν τ᾽ ἐπὶ τοῖς Ἅλυν: οὐδὲ μὲν ἀνδρῶν
Ἅλυν: 2:965: λεῖπον Ἅλυν ποταμόν, λεῖπον δ᾽ ἀγχίρροον ῀Ἰριν,
ἀλύξαι: 1:1035: μοῖραν ἀνέπλησεν. τὴν γὰρ θέμις οὔποτ᾽ ἀλύξαι
ἀλύξαι: 2:488: ἱερά, πατρῴην αἰτεύμενον αἶσαν ἀλύξαι.
ἀλύξας: 1:291: ὠισάμην, εἰ Φρίξος ἐμοὶ κακὸν ἔσσετ᾽ ἀλύξας.’
ἀλύξας: 3:64: ὄφρα μὴ ἐγγελάσῃ Πελίης κακὸν οἶτον ἀλύξας,
ἀλύξειν: 4:583: φθογγήν τε Ζηνός τε βαρὺν χόλον. οὐ γὰρ ἀλύξειν
ἄλυξεν: 4:733: ὥς τ᾽ ἀπονόσφιν ἄλυξεν ὑπέρβια δείματα πατρὸς
ἀλύξῃ: 3:608: ἠδ᾽ αὐτούς, ἵνα μήτις ὑπὲκ κακότητος ἀλύξῃ.
Ἅλυος: 2:366: ἀκτῇ ἐπὶ προβλῆτι ῥοαὶ Ἅλυος ποταμοῖο
Ἅλυος: 4:245: Παφλαγόνων ἀκτῇσι, πάροιθ᾽ Ἅλυος ποταμοῖο.
ἀλύσκει: 2:72: ἰδρείῃ πυκινοῖο κυβερνητῆρος ἀλύσκει,
ἀλύσκω: 4:57: ‘οὐκ ἄρ᾽ ἐγὼ μούνη μετὰ Λάτμιον ἄντρον ἀλύσκω,
ἀλύσκων: 4:1503: κεῖτο δ᾽ ἐπὶ ψαμάθοισι μεσημβρινὸν ἦμαρ ἀλύσκων
ἀλύων: 3:865: Ἰαπετοῖο πάις ὀδύνῃ πέρι θυμὸν ἀλύων.
ἀλωαὶ: 2:138: πῆμ᾽ ἀίδηλον ἔην. πέρθοντο γὰρ ἠμὲν ἀλωαὶ
ἀλωῇ: 3:114: εὗρε δὲ τόνγ᾽ ἀπάνευθε Διὸς θαλερῇ ἐν ἀλωῇ,
ἀλωήν: 3:158: βῆ δὲ διὲκ μεγάροιο Διὸς πάγκαρπον ἀλωήν.
ἁλῴης: 1:491: χρειὼ θεσπίζων μεταμώνιον εἴ κεν ἁλῴης.’
ἀλωήων: 3:1400: κλασθέντα ῥίζηθεν, ἀλωήων πόνος ἀνδρῶν:
Ἀλωιάδας: 1:482: υἷας Ἀλωιάδας, οἷς οὐδ᾽ ὅσον ἰσοφαρίζεις
Ἀλωιάδῃσι: 1:489: οἷον Ἀλωιάδῃσι πατὴρ τεὸς ἐγγυάλιξεν.
ἀλωμένη: 4:51: ἦεν ὁδῶν, θαμὰ καὶ πρὶν ἀλωμένη ἀμφί τε νεκρούς,
ἀλώμενος: 2:543: ὡς δ᾽ ὅτε τις πάτρηθεν ἀλώμενος, οἷά τε πολλὰ
ἁλῶναι: 2:616: γόμφοισιν συνάρασσε: θέμις δ᾽ οὐκ ἔστιν ἁλῶναι.
ἅμ᾽: 1:90: τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Αἰακίδαι μετεκίαθον: οὐ μὲν ἅμ᾽ ἄμφω,
ἅμ᾽: 1:257: κῦμα μέλαν κριῷ ἅμ᾽ ἐπικλύσαι: ἀλλὰ καὶ αὐδὴν
ἅμ᾽: 1:425: ἦ, καὶ ἅμ᾽ εὐχωλῇ προχύτας βάλε. τὼ δ᾽ ἐπὶ βουσὶν
ἅμ᾽: 1:607: αὐτὰρ ἅμ᾽ ἠελίοιο βολαῖς ἀνέμοιο λιπόντος
ἅμ᾽: 1:1011: ἄμφω ἅμ᾽ οἰωνοῖσι καὶ ἰχθύσι κύρμα γενέσθαι.
ἅμ᾽: 1:1362: φρασσαμενοι, κώπῃσιν ἅμ᾽ ἠελίῳ ἐπέκελσαν
ἅμ᾽: 2:270: ἥρωες μεσσηγὺς ἀνίαχον: αἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἀυτῇ
ἅμ᾽: 2:945: ἔνθεν δ᾽ αὖτε Κάραμβιν ἅμ᾽ ἠελίοιο βολῇσιν
ἅμ᾽: 2:1123: λῆξεν ἅμ᾽ ἠελίω:ι τάχα δ᾽ ἐγγύθεν ἀντεβόλησαν
ἅμ᾽: 3:1171: εὔκηλοι ἐμέλοντο περὶ σφίσιν. αὐτὰρ ἅμ᾽ ἠοῖ
ἅμ᾽: 4:363: λυγρῇσιν κατὰ πόντον ἅμ᾽ ἀλκυόνεσσι φορεῦμαι
ἅμ᾽: 4:684: αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἄψορρον ἀπέστιχε: τοὺς δ᾽ ἅμ᾽ ἕπεσθαι,
ἂμ: 1:127: φέρβετο Λαμπείης, Ἐρυμάνθιον ἂμ μέγα τῖφος,
ἂμ: 1:166: γηράσκοντ᾽ Ἀλεὸν λίπετ᾽ ἂμ πόλιν ὄφρα κομίζοι,
ἂμ: 1:812: μητέρες ἂμ πτολίεθρον ἀτημελέες ἀλάληντο.
ἂμ: 1:1061: ἣ θέμις, ἂμ πεδίον λειμώνιον, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
ἂμ: 2:363: ὧδε μάλ᾽ ἂμ πέλαγος τετραμμένη αἰθέρι κύρει.
ἂμ: 2:516: ἂμ πεδίον Φθίης Ἀθαμάντιον ἀμφί τ᾽ ἐρυμνὴν
ἂμ: 2:810: ναυτίλοι ἂμ πέλαγος θηεύμενοι ἱλάξονται:
ἂμ: 2:998: οὐ γὰρ ὁμηγερέες μίαν ἂμ πόλιν, ἀλλ᾽ ἀνὰ γαῖαν
ἂμ: 2:1091: ὕψι μάλ᾽ ἂμ πέλαγος περάτης εἰς οὔρεα γαίης.
ἂμ: 4:974: ἂμ πεδίον καὶ ἕλος λειμώνιον: οὐδέ τις ἦεν
ἂμ: 4:1536: ἂμ πέλαγος νοτίοιο, πόρους τ᾽ ἀπετεκμήραντο
ἂμ: 4:1742: ἂμ πέλαγος ναίειν Ἀνάφης σχεδόν: εἶμι δ᾽ ἐς αὐγὰς
ἅμα: 1:637: Θρήικας: ἡ δ᾽ ἅμα τῇσι Θοαντιὰς Ὑψιπύλεια
ἅμα: 1:1126: ἐνναέτιν Φρυγίης, Τιτίην θ᾽ ἅμα Κύλληνόν τε,
ἅμα: 2:419: νῆις ἐὼν ἑτάροις ἅμα νήισιν; αἶα δὲ Κολχὶς
ἅμα: 2:564: Εὔφημος προέηκε πελειάδα: τοὶ δ᾽ ἅμα πάντες
ἅμα: 2:621: ἦ ῥ᾽ ἅμα, καὶ προτέρωσε παραὶ Βιθυνίδα γαῖαν
ἅμα: 2:656: ὁππόθ᾽ ἅμα κριῷ φεῦγεν πόλιν Ὀρχομενοῖο:
ἅμα: 2:816: δῶρα φέρειν: ἅμα δ᾽ υἷα δόμων ἔκπεμπε νέεσθαι.
ἅμα: 3:256: ἔδραμον. ἡ δ᾽ ἅμα τοῖσιν ἑοὺς υἱῆας ἰδοῦσα
ἅμα: 3:632: χωόμενοι: τὴν δ᾽ ὕπνος ἅμα κλαγγῇ μεθέηκεν.
ἅμα: 3:880: τῇ δ᾽ ἅμα νύμφαι ἕπονται ἀμορβάδες, αἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτῆς
ἅμα: 3:915: ἦγε διὲκ πεδίου: ἅμα δέ σφισιν εἵπετο Μόψος
ἅμα: 3:1242: καί τε Καλαύρειαν μετὰ δῆθ᾽ ἅμα νίσσεται ἵπποις,
ἅμα: 4:1599: ἦ ῥ᾽, ἅμα δ᾽ εὐχωλῇσιν ἐς ὕδατα λαιμοτομήσας
ἁμαδρυάδος: 2:479: δή ποθ᾽ ἁμαδρυάδος νύμφης ἀθέριξε λιτάων,
Ἀμαζόνες: 2:997: ἔνθα Θεμισκύρειαι Ἀμαζόνες ὡπλίζοντο.
Ἀμαζόνες: 2:1175: ἱερός, ᾧ ποτε πᾶσαι Ἀμαζόνες εὐχετόωντο.
Ἀμαζόνια: 2:979: ὑψηλῶν, ἅ τέ φασιν Ἀμαζόνια κλείεσθαι.
Ἀμαζονίδες: 2:989: οὐ γὰρ Ἀμαζονίδες μάλ᾽ ἐπήτιδες, οὐδὲ θέμιστας
Ἀμαζονίδεσσιν: 2:987: καί νύ κε δηθύνοντες Ἀμαζονίδεσσιν ἔμιξαν
Ἀμαζονίδων: 2:374: τρισσαὶ Ἀμαζονίδων, μετά τε σμυγερώτατοι ἀνδρῶν
Ἀμαζονίδων: 2:388: λαΐνεον ποίησαν Ἀμαζονίδων βασίλειαι
Ἀμαζονίδων: 2:914: ὅς ῥά τ᾽ Ἀμαζονίδων πολυθαρσέος ἐκ πολέμοιο
Ἀμαζονίδων: 2:967: γνάμψαν Ἀμαζονίδων ἕκαθεν λιμενήοχον ἄκρην.
ἄμαθος: 4:1237: ἠερίη δ᾽ ἄμαθος παρακέκλιται: οὐδέ τι κεῖσε
ἀμάθου: 4:1462: κινυμένης ἀμάθου. Βορέαο μὲν ὡρμήθησαν
ἀμαθύνει: 3:295: δαλοῦ ἀνεγρόμενον σὺν κάρφεα πάντ᾽ ἀμαθύνει:
ἀμαιμάκετον: 3:1231: δεινόν, ἀμαιμάκετον: τὸ μὲν οὔ κέ τις ἄλλος ὑπέστη
ἀμαλδύνῃ: 4:112: μὴ πρὶν ἀμαλδύνῃ θηρῶν στίβον ἠδὲ καὶ ὀδμὴν
ἀμαλδύνουσα: 1:834: Ἴσκεν, ἀμαλδύνουσα φόνου τέλος, οἷον ἐτύχθη
ἀμάξαις: 1:845: ἐξέμολεν. μετέπειτα δ᾽ ἐυτροχάλοισιν ἀμάξαις
ἀμαξιτόν: 3:873: τρώχων εὐρεῖαν κατ᾽ ἀμαξιτόν: ἂν δὲ χιτῶνας
ἀμαξιτόν: 3:1237: ἤλασεν εὐρεῖαν κατ᾽ ἀμαξιτόν, ὥς κεν ἀέθλῳ
ἀμάραι: 3:1391: ἠύτε κρηναῖαι ἀμάραι πλήθοντο ῥοῇσιν.
Ἀμαραντίου: 3:1219: Φάσιδος εἱαμενὴν Ἀμαραντίου εἱλίσσονται.
Ἀμαραντῶν: 2:401: ἔνθα δ᾽ ἐπ᾽ ἠπείροιο Κυταιίδος, ἠδ᾽ Ἀμαραντῶν
ἀμαρυγαί: 2:42: ἑσπερίην διὰ νύκτα φαεινομένου ἀμαρυγαί.
ἀμαρυγαὶ: 4:1694: νύκτ᾽ ὀλοὴν οὐκ ἄστρα διίσχανεν, οὐκ ἀμαρυγαὶ
ἀμαρυγὰς: 3:1017: στράπτεν Ἔρως ἡδεῖαν ἀπὸ φλόγα: τῆς δ᾽ ἀμαρυγὰς
ἀμαρύγματα: 3:288: βάλλεν ὑπ᾽ Αἰσονίδην ἀμαρύγματα, καί οἱ ἄηντο
ἀμαρύγματος: 4:845: αὐτὴ δ᾽ ὠκυτέρη ἀμαρύγματος ἠὲ βολάων
ἀμαρύσσετο: 4:178: αἰὲν ὑποπρὸ ποδῶν ἀμαρύσσετο νισσομένοιο.
ἀμαρύσσετο: 4:1144: τοῖον ἀπὸ χρυσέων θυσάνων ἀμαρύσσετο φέγγος.
ἀμβολίη: 1:861: ἀμβολίη δ᾽ εἰς ἦμαρ ἀεὶ ἐξ ἤματος ἦεν
ἀμβολίη: 3:144: ἀμβολίη. δὴ γάρ κεν ἀφαυροτέρη χάρις εἴη.’
ἀμβολίην: 4:396: ἀλλά τιν᾽ ἀμβολίην διζήμεθα δηιοτῆτος,
ἀμβροσίῃ: 1:512: ἦ, καὶ ὁ μὲν φόρμιγγα σὺν ἀμβροσίῃ σχέθεν αὐδῇ.
ἀμβροσίη: 4:430: τοῦ δὲ καὶ ἀμβροσίη ὀδμὴ πέλεν ἐξέτι κείνου,
ἀμβροσίῃ: 4:869: ἀμβροσίῃ χρίεσκε τέρεν δέμας, ὄφρα πέλοιτο
ἀμβροσίοισι: 3:867: ἥ τέ οἱ ἀμβροσίοισι περὶ στήθεσσιν ἔερτο.
ἀμβροσίοισιν: 4:1168: Ἠὼς δ᾽ ἀμβροσίοισιν ἀνερχομένη φαέεσσιν
ἀμβροσίῳ: 3:833: ἀμβροσίῳ δ᾽ ἐφύπερθε καρήατι βάλλε καλύπτρην
ἄμβροτον: 2:671: ἦμος δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω φάος ἄμβροτον, οὔτ᾽ ἔτι λίην
ἀμέγαρτον: 3:631: εἵλετο: τοὺς δ᾽ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν, ἐκ δ᾽ ἐβόησαν
ἀμέγαρτον: 4:747: ὧς φάτο: τὴν δ᾽ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν: ἀμφὶ δὲ πέπλον
ἀμείβετο: 3:31: καί μιν ἔπειτ᾽ ἐξαῦτις ἀμείβετο μειλιχίοισιν:
ἀμείβετο: 3:150: κύσσε ποτισχομένη, καὶ ἀμείβετο μειδιόωσα:
ἀμείβετο: 3:484: Ἴσκεν ἐυφρονέων: ὁ δ᾽ ἀμείβετο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
ἀμείβετο: 3:696: δείματι, τοῖ᾽ ἐσάκουσεν: ἀμείβετο δ᾽ ὧδ᾽ ἐπέεσσιν:
ἀμειβομένη: 1:646: ἀλλ᾽ ἥγ᾽ ἔμπεδον αἰὲν ἀμειβομένη μεμόρηται,
ἀμειβομένη: 3:55: τὴν δ᾽ Ἥρη τοίοισιν ἀμειβομένη προσέειπεν:
ἀμειβομένη: 4:1429: μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀμειβομένη χατέοντας:
ἀμειβόμενος: 2:421: ὧς φάτο: τὸν δ᾽ ὁ γεραιὸς ἀμειβόμενος προσέειπεν:
ἀμειβόμενος: 3:426: ὀψε δ᾽ ἀμειβόμενος προσελέξατο κερδαλέοισιν:
ἀμειβομένων: 2:451: αὐτίκα δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἀμειβομένων ἐφαάνθη
ἀμειβομένων: 4:1459: ἦ, καὶ ἀμειβομένων, οἵ τ᾽ ἄρμενοι ἐς τόδε ἔργον,
ἄμειβον: 2:1017: ἱρὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὄρος καὶ γαῖαν ἄμειβον,
ἄμειβον: 2:1233: νυκτὶ δ᾽ ἐπιπλομένῃ Φιλυρηίδα νῆσον ἄμειβον:
ἄμειβον: 4:962: αὖτις ἐπαυρόμενοι προτέρω θέον: ὦκα δ᾽ ἄμειβον
ἀμείβονται: 2:1008: ὦνον ἀμείβονται βιοτήσιον, οὐδέ ποτέ σφιν
ἀμειδήτους: 2:910: ᾧ ἐν ἀμειδήτους ἁγίας ηὐλίζετο νύκτας,
ἀμειλίκτοιο: 3:337: στεῦται ἀμειλίκτοιο Διὸς θυμαλγέα μῆνιν
ἀμείνονα: 4:799: ὡς δή τοι πέπρωται ἀμείνονα πατρὸς ἑοῖο
ἀμείνων: 1:58: Καινεΐδης, ἐσθλὸς μέν, ἑοῦ δ᾽ οὐ πατρὸς ἀμείνων.
ἀμείψας: 1:125: νεῖον ἀπ᾽ Ἀρκαδίης Λυρκήιον Ἄργος ἀμείψας
ἀμείψασθαι: 3:682: παρθενίη κατέρυκεν ἀμείψασθαι μεμαυῖαν.
ἀμείψατο: 2:255: γλήνας ἀμπετάσας, καὶ ἀμείψατο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
ἀμείψατο: 2:1161: ἐξαῦτις κατὰ μοῖραν ἀμείψατο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
ἀμείψατο: 2:1220: θαρσαλέοις ἐπέεσσιν ἀμείψατο, φώνησέν τε:
ἀμείψατο: 3:385: Αἰσονίδης: πρὸ γὰρ αὐτὸς ἀμείψατο μειλιχίοισιν:
ἀμείψατο: 4:1761: καλλίστην ἐπὶ νῆσον, ἀμείψατο δ᾽ οὔνομα Θήρης
ἄμειψεν: 3:280: ἐκ δ᾽ ὅγε καρπαλίμοισι λαθὼν ποσὶν οὐδὸν ἄμειψεν
ἄμειψεν: 3:647: αὐτοκασιγνήτηνδε, καὶ ἕρκεος οὐδὸν ἄμειψεν.
ἀμεμφέα: 4:1765: ὑδρείης πέρι δῆριν ἀμεμφέα δηρίσαντο,
ἀμενηνὸς: 4:1686: ὕστερον αὖτ᾽ ἀμενηνὸς ἀπείρονι κάππεσε δούπῳ.
ἀμεργόμεναι: 4:1142: νύμφαι ἀμεργόμεναι λευκοῖς ἐνὶ ποικίλα κόλποις
ἀμέργουσιν: 1:882: καρπὸν ἀμέργουσιν πεποτημέναι: ὧς ἄρα ταίγε
ἀμέρσαι: 1:749: οἱ μὲν ἀμυνόμενοι, ἀτὰρ οἵγ᾽ ἐθέλοντες ἀμέρσαι,
ἀμεύσιμον: 4:297: οὐρανίης ἀκτῖνος, ὅπῃ καὶ ἀμεύσιμον ἦεν.
ἀμήρυτον: 2:221: λὰξ ἐπέβη, καὶ γῆρας ἀμήρυτον ἐς τέλος ἕλκω:
ἀμῆσαι: 4:374: φασγάνῳ αὐτίκα τόνδε μέσον διὰ λαιμὸν ἀμῆσαι,
ἀμήσαντες: 1:1183: φυλλάδα λειμώνων φέρον ἄσπετον ἀμήσαντες,
ἀμήσασθαι: 4:987: Τιτῆνας δ᾽ ἔδαε στάχυν ὄμπνιον ἀμήσασθαι,
ἀμήσατο: 1:1305: τήνῳ ἐν ἀμφιρύτῃ πέφνεν, καὶ ἀμήσατο γαῖαν
ἀμήσατο: 3:858: Κασπίῃ ἐν κόχλῳ ἀμήσατο φαρμάσσεσθαι,
ἀμήσονται: 1:688: καὶ πρόκα τελλομένου ἔτεος στάχυν ἀμήσονται;
ἀμήτοιο: 3:418: παύομαι ἀμήτοιο. σύ δ᾽, εἰ τάδε τοῖα τελέσσεις,
ἀμήτοιο: 3:436: ἠὲ καὶ οὐλομένου μεταχάσσεαι ἀμήτοιο,
ἀμηχανέοντας: 4:823: μηδὲ σύγ᾽ ἠὲ Χάρυβδιν ἀμηχανέοντας ἐάσῃς
ἀμηχανέοντες: 4:1699: νόστον, ἀμηχανέοντες, ὅπῃ φέροι. αὐτὰρ Ἰήσων
ἀμηχανέουσα: 4:690: ἥγε θρόνοις ἕζεσθαι, ἀμηχανέουσα κιόντων.
ἀμηχανέων: 2:412: ἥρως Αἴσονος υἱὸς ἀμηχανέων κακότητι:
ἀμηχανέων: 2:887: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἀμηχανέων προσέειπεν:
ἀμηχανέων: 2:1142: τὸν δ᾽ Ἄργος προσέειπεν ἀμηχανέων κακότητι:
ἀμηχανέων: 3:423: ἧστ᾽ αὔτως ἄφθογγος, ἀμηχανέων κακότητι.
ἀμηχανίῃ: 1:638: δῦν᾽ ἐνὶ τεύχεσι πατρός. ἀμηχανίῃ δ᾽ ἐχέοντο
ἀμηχανίῃ: 1:1233: Κύπρις, ἀμηχανίῃ δὲ μόλις συναγείρατο θυμόν.
ἀμηχανίῃ: 3:432: ὧς φάτ᾽ ἀμηχανίῃ βεβολημένος: αὐτὰρ ὁ τόνγε
ἀμηχανίῃ: 3:504: ἄτῃ ἀμηχανίῃ τε κατηφέες: ὀψὲ δὲ Πηλεὺς
ἀμηχανίῃ: 3:892: ἡμετέρην στρωφῶσιν. ἀμηχανίῃ βεβόληται
ἀμηχανίη: 4:878: τῶ μιν ἀμηχανίη δῆσεν φρένας: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
ἀμηχανίῃ: 4:1257: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: μετὰ δ᾽ αὐτὸς ἀμηχανίῃ κακότητος
ἀμηχανίῃ: 4:1306: ἀλλά σφεας ἐλέηραν ἀμηχανίῃ μινύθοντας
ἀμηχανίῃ: 4:1316: ‘κάμμορε, τίπτ᾽ ἐπὶ τόσσον ἀμηχανίῃ βεβόλησαι;
ἀμηχανίῃ: 4:1525: ψύχετ᾽ ἀμηχανίῃ: ἕταροι δέ μιν ἀμφαγέροντο
ἀμηχανίῃσιν: 1:1286: σφωιτέρων ἑτάρων. ὁ δ᾽ ἀμηχανίῃσιν ἀτυχθεὶς
ἀμηχανίῃσιν: 2:862: αὐτοῦ, ἀμηχανίῃσιν ἁλὸς προπάροιθε πεσόντες,
ἀμήχανοι: 3:771: πάντῃ μοι φρένες εἰσὶν ἀμήχανοι: οὐδέ τις ἀλκὴ
ἀμήχανον: 1:1053: ἠῶθεν δ᾽ ὀλοὴν καὶ ἀμήχανον εἰσενόησαν
ἀμήχανον: 2:625: ἤμβροτον ἀασάμην τε κακὴν καὶ ἀμήχανον ἄτην.
ἀμήχανον: 2:683: τοὺς δ᾽ ἕλε θάμβος ἰδόντας ἀμήχανον: οὐδέ τις ἔτλη
ἀμήχανον: 3:336: πέμπει δεῦρο νέεσθαι ἀμήχανον: οὐδ᾽ ὑπαλύξειν
ἀμήχανον: 4:1047: δερκόμενοι τείνουσαν ἀμήχανον: ἀλλά κε πᾶσιν,
ἀμήχανος: 1:460: ἔνθ᾽ αὖτ᾽ Αἰσονίδης μὲν ἀμήχανος εἰν ἑοῖ αὐτῷ
ἀμήχανος: 2:580: πάντας: ὑπὲρ κεφαλῆς γὰρ ἀμήχανος ἦεν ὄλεθρος.
ἀμήχανος: 3:126: βῆ κενεαῖς σὺν χερσὶν ἀμήχανος, οὐδ᾽ ἐνόησεν
ἀμήχανος: 3:950: ἀλλὰ μεταλλήγεσκεν ἀμήχανος, οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε
ἀμήχανος: 3:1156: ἡ δὲ παλιντροπίῃσιν ἀμήχανος οὔτε τι μύθων
ἀμήχανος: 4:107: γαίῃ χεῖρας ἔτεινεν ἀμήχανος. αὐτὰρ Ἰήσων
ἄμμ᾽: 3:323: λυγαίῃ ὑπὸ νυκτί: θεὸς δέ τις ἄμμ᾽ ἐσάωσεν.
ἄμμε: 1:660: μίμνοιεν, μηδ᾽ ἄμμε κατὰ χρειὼ μεθέποντες
ἄμμε: 2:894: πετράων ἔκτοσθε, κατ᾽ αὐτόθι δ᾽ ἄμμε καλύψει
ἄμμε: 3:1128: πορσυνέεις: οὐδ᾽ ἄμμε διακρινέει φιλότητος
ἄμμε: 4:1352: ὧν ἔκαμεν δηρὸν κατὰ νηδύος ἄμμε φέρουσα
ἄμμε: 4:1371: νῆα πέλειν: ἦ γὰρ κατὰ νηδύος ἄμμε φέρουσα
ἄμμε: 4:1673: ἀντιάει, καὶ δή τις ἀπόπροθεν ἄμμε χαλέπτει.
ἄμμι: 1:337: ξυναὶ δ᾽ ἄμμι πέλονται ἐς Αἰήταο κέλευθοι--
ἄμμι: 1:837: χρησμοσύνης, ἣν ἄμμι σέθεν χατέουσιν ὀπάζεις.
ἄμμι: 2:22: ‘ἴσχεο νῦν, μηδ᾽ ἄμμι κακήν, ὅτις εὔχεαι εἶναι,
ἄμμι: 2:228: τυτθὸν δ᾽ ἢν ἄρα δήποτ᾽ ἐδητύος ἄμμι λίπωσιν,
ἄμμι: 2:248: ἄμμι γε μὴν νόος ἔνδον ἀτύζεται ἱεμένοισιν
ἄμμι: 2:1135: καὶ ξεῖνοι: ὁ δέ που καὶ ἐπόψιος ἄμμι τέτυκται.’
ἄμμι: 2:1195: κῶας ἄγειν χρύσειον ἐπίρροθοι ἄμμι πέλεσθε
ἄμμι: 3:359: οὕτω κεν γνωτὸς πατρώιος ἄμμι πέλοιτο.
ἄμμι: 3:492: ‘ὦ φίλοι, Αἰήταο ἀπηνέος ἄμμι φίλον κῆρ
ἄμμι: 3:559: οἳ Κύπριν καλέουσιν ἐπίρροθον ἄμμι πέλεσθαι,
ἄμμι: 3:640: ἄμμι δὲ παρθενίη τε μέλοι καὶ δῶμα τοκήων.
ἄμμι: 3:713: ἔμπεδον εἶναι ἐπ᾽ ἄμμι τεοὺς υἱῆας ἔρυσθαι.
ἄμμι: 3:776: ἄμμι πολυκλαὕτους δεῦρ᾽ ἤγαγε κεῖθεν ἀνίας.
ἄμμι: 3:783: λωφήσειν ἀχέων: τότε δ᾽ ἂν κακὸν ἄμμι πέλοιτο,
ἄμμι: 3:1100: ἀμφ᾽ αὐτῆς, ὧς ἄμμι πατὴρ τεὸς ἄρθμιος εἴη.’
ἄμμι: 4:501: ῥηιδίη δέ κεν ἄμμι, κεδασθέντων δίχα λαῶν,
ἄμμι: 4:1260: ἔστ᾽ ἄτης: πάρα δ᾽ ἄμμι τὰ κύντατα πημανθῆναι
ἄμμι: 4:1413: δείξατ᾽ ἐελδομένοισιν ἐνωπαδὶς ἄμμι φανεῖσαι
ἄμμι: 4:1433: οἴχετ᾽ ἀειράμενος: στυγερὸν δ᾽ ἄχος ἄμμι λέλειπται.
ἄμμιγα: 1:573: ἰχθύες ἀίσσοντες ὕπερθ᾽ ἁλός, ἄμμιγα παύροις
ἄμμιγα: 2:985: ὅππῃ ὑπεξαφύονται: ὁ δ᾽ ἀμφαδὸν ἄμμιγα παύροις
ἄμμιγα: 3:1404: ἤιε δ᾽ ἐς πτολίεθρον ὑπότροπος ἄμμιγα Κόλχοις,
ἄμμιγα: 4:626: ὅς τ᾽ εἰς Ἠριδανὸν μετανίσσεται: ἄμμιγα δ᾽ ὕδωρ
ἄμμιγα: 4:896: ἄμμιγα μελπόμεναι: τότε δ᾽ ἄλλο μὲν οἰωνοῖσιν,
ἄμμιγα: 4:1194: νύμφαι δ᾽ ἄμμιγα πᾶσαι, ὅτε μνήσαιτο γάμοιο,
ἄμμιν: 1:820: εἰσόκε τις θεὸς ἄμμιν ὑπέρβιον ἔμβαλε θάρσος,
ἄμμιν: 1:921: δαίμονες ἐνναέται, τὰ μὲν οὐ θέμις ἄμμιν ἀείδειν.
ἄμμιν: 2:1162: ‘ἦ ἄρα δὴ γνωτοὶ πατρώιοι ἄμμιν ἐόντες
ἄμμιν: 3:1081: Αἰήτης προβάλῃσι κακώτερον ἄμμιν ἄεθλον.
ἀμνήμονες: 2:471: οὐδ᾽ εὐεργεσίης ἀμνήμονες. ὡς καὶ ὅδ᾽ ἀνὴρ
Ἀμνισίδος: 3:881: ἀγρόμεναι πηγῆς Ἀμνισίδος, ἂν δὲ δὴ ἄλλαι
Ἀμνισοῖο: 3:876: ἠὲ καὶ Ἀμνισοῖο λοεσσαμένη ποταμοῖο
ἀμοιβαδὶς: 1:457: οἰνοχόων: μετέπειτα δ᾽ ἀμοιβαδὶς ἀλλήλοισιν
ἀμοιβαδίς: 1:980: ἀλλήλους δ᾽ ἐρέεινον ἀμοιβαδίς: ἤτοι ὁ μέν σφεων
ἀμοιβαδίς: 2:1063: ἡμίσεες μὲν ἐρέσσετ᾽ ἀμοιβαδίς, ἡμίσεες δὲ
ἀμοιβαδὶς: 4:199: ἀλλ᾽ οἱ μὲν διὰ νηός, ἀμοιβαδὶς ἀνέρος ἀνὴρ
ἀμοιβαδὶς: 4:951: ὧς αἱ νῆα θέουσαν ἀμοιβαδὶς ἄλλοθεν ἄλλη
ἀμοιβαδὸν: 2:1228: ὧς οἵγ᾽ ἀλλήλοισιν ἀμοιβαδὸν ἠγορόωντο,
ἀμοιβαίῃ: 2:1243: ἄλλα θεῷ ἀτάλαντον, ἀμοιβαίῃ τέκεν εὐνῇ.
ἀμοιβαίη: 3:82: ἠπεδαναί: καὶ μή τις ἀμοιβαίη χάρις ἔστω.’
ἀμοιβήδην: 2:1073: φοινίκεοι. καὶ τοὶ μὲν ἀμοιβήδην ἐλάασκον:
ἀμοιβήδην: 4:76: Φρόντις ἀμοιβήδην ἀντίαχεν: οἱ δ᾽ ἄρα τείως
ἀμοιβηδὶς: 3:226: θέρμετο Πληιάδεσσιν, ἀμοιβηδὶς δ᾽ ἀνιούσαις
ἀμοιβήν: 1:619: μήτινα λευγαλέοιο φόνου τίσειαν ἀμοιβήν.
ἀμοιβὴν: 2:477: ἀλλ᾽ ὅγε πατρὸς ἑοῖο κακὴν τίνεσκεν ἀμοιβὴν
ἀμοιβήν: 3:393: πρόφρονές εἰμεν ἄρηι θοὴν ἀποτῖσαι ἀμοιβήν,
ἀμοιβὴν: 4:1325: δή ῥα τότε σφετέρῃ ἀπὸ μητέρι τίνετ᾽ ἀμοιβὴν
ἀμοιβὴν: 4:1351: μητέρι δὲ σφετέρῃ μενοεικέα τῖσαι ἀμοιβὴν
ἀμορβάδες: 3:880: τῇ δ᾽ ἅμα νύμφαι ἕπονται ἀμορβάδες, αἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτῆς
ἄμοτον: 1:513: τοὶ δ᾽ ἄμοτον λήξαντος ἔτι προύχοντο κάρηνα
ἄμοτον: 2:78: στῆ ῤ̔ ἄμοτον καὶ χερσὶν ἐναντία χεῖρας ἔμιξεν.
ἄμοτον: 2:668: αὐαλέη στομάτων ἄμοτον βρέμει: οἱ δ᾽ ἐνὶ γαίῃ
ἄμοτον: 3:1251: αὐτὰρ ὁ τοῖς ἄμοτον κοτέων Ἀφαρήιος Ἴδας
ἄμοτον: 4:9: Αἰήτης ἄμοτον κεχολωμένος: οὐδ᾽ ὅγε πάμπαν
ἄμοτον: 4:211: σπερχομένων ἄμοτον ποταμοῦ ἄφαρ ἐκτὸς ἐλάσσαι.
ἄμοτον: 4:921: τῇ δ᾽ ἄμοτον βοάασκεν ἀναβλύζουσα Χάρυβδις:
ἄμοτον: 4:1416: αἰθομένην ἄμοτον λωφήσομεν. εἰ δέ κεν αὖτις
ἀμπέλου: 1:1117: ἔσκε δέ τι στιβαρὸν στύπος ἀμπέλου ἔντροφον ὕλῃ,
ἀμπετάσας: 2:255: γλήνας ἀμπετάσας, καὶ ἀμείψατο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
ἄμπεχεν: 2:1106: ἄμπεχεν, οὐδέ πῃ ἄστρα διαυγέα φαίνετ᾽ ἰδέσθαι
ἀμπλακίῃ: 4:413: ἀμπλακίῃ, θεόθεν δὲ κακὰς ἤνυσσα μενοινάς.
ἀμπλακίην: 1:1054: ἀμπλακίην ἄμφω: στυγερὸν δ᾽ ἄχος εἷλεν ἰδόντας
ἀμπλακίην: 1:1335: δώομεν ἀμπλακίην, ὡς καὶ πάρος εὐμενέοντες.’
ἀμπλακίην: 2:486: ἀμπλακίην ἔγνων: βωμὸν δ᾽ ἐκέλευσα καμόντα
ἀμπλακίης: 2:478: ἀμπλακίης. ὁ γὰρ οἶος ἐν οὔρεσι δένδρεα τέμνων
ἀμπλακίῃσιν: 4:1015: ὠκύτατος κούφῃσι θέει νόος ἀμπλακίῃσιν.
ἀμπλακίῃσιν: 4:1080: ῥέζομεν ἀμπλακίῃσιν, ἀκειομένη ὑπάλυξεν
ἀμπλήσων: 2:1197: στέλλομαι ἀμπλήσων, Ζηνὸς χόλον Αἰολίδῃσιν.’
ἀμπνείεσκον: 3:231: ἦν στόματ᾽, ἐκ δὲ πυρὸς δεινὸν σέλας ἀμπνείεσκον:
ἀμπνείοντες: 3:1291: ἄμφω ὁμοῦ προγένοντο πυρὸς σέλας ἀμπνείοντες.
ἀμπνεύσας: 2:208: στήθεος ἀμπνεύσας μετεφώνεε μαντοσύνῃσιν:
ἀμπνεύσειαν: 4:1262: χερσόθεν ἀμπνεύσειαν: ἐπεὶ τεναγώδεα λεύσσω
Ἀμπυκίδεω: 1:1106: Ἀμπυκίδεω Μόψοιο θεοπροπίας ἀγόρευεν.
Ἀμπυκίδην: 4:1500: ἔνθα καὶ Ἀμπυκίδην αὐτῷ ἐνὶ ἤματι Μόψον
Ἀμπυκίδης: 1:1083: Μόψος τ᾽ Ἀμπυκίδης ἀδινὰ κνώσσοντας ἔρυντο.
Ἀμπυκίδης: 2:925: Ἀμπυκίδης Μόψος λοιβῇσί τε μειλίξασθαι.
Ἀμπυκίδης: 3:916: Ἀμπυκίδης, ἐσθλὸς μὲν ἐπιπροφανέντας ἐνισπεῖν
Ἀμπυκίδης: 3:925: Ἀμπυκίδης, ἤδη που ὀισσάμενος τὰ ἕκαστα.
ἀμσίβων: 2:94: τυτθόν: ὁ δ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο παρὲκ γόνυ γουνὸς ἀμσίβων
ἄμυδις: 1:239: πληθὺς σπερχομένων ἄμυδις θέεν: οἱ δὲ φαεινοὶ
ἄμυδις: 1:311: κεκλομένων ἄμυδις. τῷ δὲ ξύμβλητο γεραιὴ
ἄμυδις: 1:319: δειδέχατ᾽, Ἀργῴῃ ἄμυδις παρὰ νηὶ μένοντες.
ἄμυδις: 1:434: κὰδ δ᾽ ἄμυδις τάγε πάντα καλύψαντες πύκα δημῷ
ἄμυδις: 1:609: ἔνθ᾽ ἄμυδις πᾶς δῆμος ὑπερβασίῃσι γυναικῶν
ἄμυδις: 1:961: τοὺς δ᾽ ἄμυδις φιλότητι Δολίονες ἠδὲ καὶ αὐτὸς
ἄμυδις: 1:1134: αἰθομένοις: ἄμυδις δὲ νέοι Ὀρφῆος ἀνωγῇ
ἄμυδις: 2:47: μηδ᾽ ἄμυδις καμάτῳ τε καὶ εἰρεσίῃ βαρύθοιεν
ἄμυδις: 2:99: ἀλλ᾽ ἄμυδις κορύνας ἀζηχέας ἠδὲ σιγύννους
ἄμυδις: 2:546: σφωιτέρους δ᾽ ἐνόησε δόμους, ἄμυδις δὲ κέλευθος
ἄμυδις: 2:566: ἔπτατο: ταὶ δ᾽ ἄμυδις πάλιν ἀντίαι ἀλλήλῃσιν
ἄμυδις: 2:743: ἀλλ᾽ ἄμυδις πόντοιό θ᾽ ὑπὸ στένει ἠχήεντος,
ἄμυδις: 2:1120: τοὺς δ᾽ ἄμυδις κρατερῷ σὺν δούρατι κύματος ὁρμὴ
ἄμυδις: 3:725: φοινίχθη δ᾽ ἄμυδις καλὸν χρόα, κὰδ δέ μιν ἀχλὺς
ἄμυδις: 3:1011: ἀλλ᾽ ἄμυδις μενέαινεν ἀολλέα πάντ᾽ ἀγορεῦσαι.
ἄμυδις: 3:1279: νηὸς ἀποπροθορών: ἄμυδις δ᾽ ἕλε παμφανόωσαν
ἄμυδις: 3:1332: δεινὸν δ᾽ ἐσμαράγευν ἄμυδις κατὰ ὦλκας ἀρότρου
ἄμυδις: 4:25: φάρμακα πάντ᾽ ἄμυδις κατεχεύατο φωριαμοῖο.
ἄμυδις: 4:482: οἱ δ᾽ ἄμυδις πυρσοῖο σέλας προπάροιθεν ἰδόντες,
ἄμυδις: 4:906: ὄφρ᾽ ἄμυδις κλονέοντος ἐπιβρομέωνται ἀκουαὶ
ἄμυδις: 4:966: τοὺς δ᾽ ἄμυδις βληχή τε δι᾽ ἠέρος ἵκετο μήλων,
Ἀμύκλαις: 4:1702: δάκρυα: πολλὰ δὲ Πυθοῖ ὑπέσχετο, πολλὰ δ᾽ Ἀμύκλαις,
Ἀμύκοιο: 2:1: ἔνθα δ᾽ ἔσαν σταθμοί τε βοῶν αὖλίς τ᾽ Ἀμύκοιο,
Ἀμύκοιο: 2:51: τοῖσι δὲ μεσσηγὺς θεράπων Ἀμύκοιο Λυκωρεὺς
Ἀμύκοιο: 2:110: Ὠρεΐδης δ᾽ Ἀμύκοιο βίην ὑπέροπλος ὀπάων
Ἀμύκοιο: 2:303: μῆλα, τά τ᾽ ἐξ Ἀμύκοιο λεηλασίης ἐκόμισσαν.
Ἀμύκοιο: 2:756: αὐθένται Ἀμύκοιο κατὰ κλέος, ὃ πρὶν ἄκουον:
Ἀμύκοιο: 2:794: ἀλλά με νῦν Βέβρυκες ὑπερβασίη τ᾽ Ἀμύκοιο
Ἄμυκόν: 2:770: πέφραδε, καὶ Βέβρυκας ὅπως Ἄμυκόν τ᾽ ἐδάιξαν,
Ἄμυκος: 2:48: οὐ μὰν αὖτ᾽ Ἄμυκος πειρήσατο: σῖγα δ᾽ ἄπωθεν
Ἄμυκος: 2:90: ἔνθα δ᾽ ἔπειτ᾽ Ἄμυκος μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισιν ἀερθείς,
Ἀμύκου: 2:136: εἴσω Βεβρυκίης, Ἀμύκου μόρον ἀγγελέοντες:
ἀμύμονα: 3:190: πρηΰνας. ὁ δὲ καί ποτ᾽ ἀμύμονα Φρίξον ἔδεκτο
Ἀμυμώνη: 1:137: πρίν ποτ᾽ Ἀμυμώνη Δαναῒς τέκεν εὐνηθεῖσα
ἀμύνειαν: 2:442: τηλόθεν, ὄφρα τοι υἷες ἀμύνειαν Βορέαο:
ἀμύνειν: 3:553: ἀλλά, φίλοι, Κυθέρειαν ἐπικλείοντες ἀμύνειν,
ἀμύνειν: 3:694: ἀντιάσειε πάροιθεν ἑοῖς τεκέεσσιν ἀμύνειν.
ἀμυνέμεν: 3:611: Μήδειαν λίσσεσθαι ἀμυνέμεν: ἡ δὲ καὶ αὐτὴ
ἀμυνέμεν: 4:399: Ἀψύρτῳ μεμάαασιν ἀμυνέμεν, ὄφρα σε πατρί,
ἀμυνόμενοι: 1:749: οἱ μὲν ἀμυνόμενοι, ἀτὰρ οἵγ᾽ ἐθέλοντες ἀμέρσαι,
ἄμυνον: 1:816: λώβην, ὡς τὸ πάροιθεν, ἀεικέα παῖδες ἄμυνον:
Ἀμύροιο: 1:596: μέλλον ὑπὲκ ποταμοῖο βαλεῖν Ἀμύροιο ῥέεθρα.
Ἀμύροιο: 4:615: δῖα Κορωνὶς ἔτικτεν ἐπὶ προχοῇς Ἀμύροιο.
ἀμφ᾽: 1:262: μήτηρ δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν βεβολημένη. ὀξὺ δ᾽ ἑκάστην
ἀμφ᾽: 1:618: ἀμφ᾽ εὐνῇ, πᾶν δ᾽ ἄρσεν ὁμοῦ γένος, ὥς κεν ὀπίσσω
ἀμφ᾽: 1:721: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἀμφ᾽ ὤμοισι θεᾶς Τριτωνίδος ἔργον,
ἀμφ᾽: 1:1178: ἀμφ᾽ Ἀργανθώνειον ὄρος προχοάς τε Κίοιο.
ἀμφ᾽: 1:1306: ἀμφ᾽ αὐτοῖς, στήλας τε δύω καθύπερθεν ἔτευξεν,
ἀμφ᾽: 1:1343: ἀμφ᾽ ἐμεῦ, εἰ τοιόνδε πέλοι ποτέ, δηρίσασθαι.’
ἀμφ᾽: 2:96: ῥῆξεν: ὁ δ᾽ ἀμφ᾽ ὀδύνῃ γνὺξ ἤριπεν: οἱ δ᾽ ἰάχησαν
ἀμφ᾽: 3:117: κάλλεος ἱμερθείς. ἀμφ᾽ ἀστραγάλοισι δὲ τώγε
ἀμφ᾽: 3:459: τάρβει δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ, μή μιν βόες ἠὲ καὶ αὐτὸς
ἀμφ᾽: 3:1100: ἀμφ᾽ αὐτῆς, ὧς ἄμμι πατὴρ τεὸς ἄρθμιος εἴη.’
ἀμφ᾽: 3:1281: καὶ ξίφος ἀμφ᾽ ὤμοις, γυμνὸς δέμας, ἄλλα μὲν Ἄρει
ἀμφ᾽: 3:1385: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀμφ᾽ οὔροισιν ἐγειρομένου πολέμοιο,
ἀμφ᾽: 4:356: ἀμφ᾽ ἐμοί; ἦέ σε πάγχυ λαθιφροσύναις ἐνέηκαν
ἀμφ᾽: 4:491: δευομένοις: ἤδη δὲ καὶ ἀμφ᾽ αὐτοῖο μέλοντο.
ἀμφ᾽: 4:575: ἀμφ᾽ αὐτοῖς Ζηνός τε μέγαν χόλον ἐφράσαθ᾽ Ἥρη.
ἀμφ᾽: 4:1065: ὀξείῃς εἰλεῖτο πεπαρμένον ἀμφ᾽ ὀδύνῃσιν.
ἀμφ᾽: 4:1452: ἀμφ᾽ ὀλίγην μέλιτος γλυκεροῦ λίβα πεπτηυῖαι
ἀμφ᾽: 4:1469: οὗ ἕθεν ἀμφ᾽ ἑτάροιο μεταλλῆσαι τὰ ἕκαστα.
ἀμφαγάπαζον: 3:258: μητέρα δεξιόωντο, καὶ ἀμφαγάπαζον ἰδόντες
ἀμφαγάπαζον: 3:1166: οἱ δέ μιν ἀμφαγάπαζον, ὅπως ἴδον, ἔκ τ᾽ ἐρέοντο.
ἀμφαγέροντο: 4:1525: ψύχετ᾽ ἀμηχανίῃ: ἕταροι δέ μιν ἀμφαγέροντο
ἀμφαδὰ: 3:615: ἑσπομένης ἀρίδηλα καὶ ἀμφαδὰ ἔργα πέλοιτο.
ἀμφαδίην: 1:475: πάντες ὁμῶς, Ἴδμων δὲ καὶ ἀμφαδίην ἀγόρευσεν:
ἀμφαδίην: 2:1021: ὅσσα μὲν ἀμφαδίην ῥέζειν θέμις, ἢ ἐνὶ δήμῳ,
ἀμφαδίην: 3:97: ἀμφαδίην. τοῖον γὰρ ἐπηπείλησε χαλεφθείς,
ἀμφαδίην: 3:981: ἀμφαδίην ἀγόρευε καὶ εἴρεο: μηδέ με τερπνοῖς
ἀμφαδίην: 4:344: εἴτε καὶ ἀμφαδίην αὔτως ἀέκοντος ἀπηύρων:
ἀμφαδὸν: 2:985: ὅππῃ ὑπεξαφύονται: ὁ δ᾽ ἀμφαδὸν ἄμμιγα παύροις
ἀμφαδὸν: 3:570: ἀμφαδὸν ἤδη πείσματ᾽ ἀνάψομεν. ἦ γὰρ ἔοικεν
ἀμφαδὸν: 4:1314: δαίμονας αἰδεσθείς: αὐτὸν δέ μιν ἀμφαδὸν οἶον
ἀμφαδὸν: 4:1509: οὐδ᾽ εἰ Παιήων, εἴ μοι θέμις ἀμφαδὸν εἰπεῖν,
ἀμφασίῃ: 2:411: δὴν δ᾽ ἔσαν ἀμφασίῃ βεβολημένοι: ὀψὲ δ᾽ ἔειπεν
ἀμφασίη: 3:284: ἧκ᾽ ἐπὶ Μηδείῃ: τὴν δ᾽ ἀμφασίη λάβε θυμόν.
ἀμφασίῃ: 3:810: ἔσχετο δ᾽ ἀμφασίῃ δηρὸν χρόνον, ἀμφὶ δὲ πᾶσαι
ἀμφασίη: 3:1371: τὸν δ᾽ ἕλεν ἀμφασίη ῥιπῇ στιβαροῖο σόλοιο
ἀμφασίῃ: 4:3: ἀμφασίῃ νόος ἔνδον ἑλίσσεται ὁρμαίνοντι,
ἀμφαφόων: 2:199: τοίχους ἀμφαφόων: τρέμε δ᾽ ἅψεα νισσομένοιο
ἀμφέδεον: 2:64: ἀμφέδεον, μάλα πολλὰ παρηγορέοντες ἐς ἀλκήν.
ἀμφεκάλυψεν: 2:203: οὐδοῦ ἐπ᾽ αὐλείοιο: κάρος δέ μιν ἀμφεκάλυψεν
ἀμφενέμοντο: 1:947: ἰσθμὸν δ᾽ αὖ πεδίον τε Δολίονες ἀμφενέμοντο
ἀμφενέμοντο: 1:1224: ὅσσαι κεῖσ᾽ ἐρατὸν νύμφαι ῥίον ἀμφενέμοντο,
ἀμφενέμοντο: 2:990: τίουσαι πεδίον Δοιάντιον ἀμφενέμοντο:
ἀμφενέμοντο: 2:1001: Ἱππολύτη, νόσφιν δὲ Λυκάστιαι ἀμφενέμοντο,
ἀμφενέμοντο: 2:1119: χώρην Μοσσύνοικοι ὑπέρβιοι ἀμφενέμοντο.
ἀμφενέμοντο: 4:1148: αἱ δ᾽ ὄρεος κορυφὰς Μελιτηίου ἀμφενέμοντο:
ἀμφεπάλυνεν: 3:1246: φάρμακα μυδήνας ἠμὲν σάκος ἀμφεπάλυνεν
ἄμφεπε: 3:1303: ἐκ στομάτων ὁμάδευν, τὸν δ᾽ ἄμφεπε δήιον αἶθος
ἄμφεπεν: 4:1143: ἐσφόρεον: πάσας δὲ πυρὸς ὣς ἄμφεπεν αἴγλη:
ἀμφεπένοντο: 2:927: πείσματ᾽ ἐν αἰγιαλῷ Σθενέλου τάφον ἀμφεπένοντο,
ἀμφεπένοντο: 4:881: ἐσσυμένως, δόρπον τε χαμεύνας τ᾽ ἀμφεπένοντο,
ἀμφεπόλει: 4:1545: ἀμφεπόλει δηναιὸν ἐπὶ χρόνον. αὐτίκα δ᾽ Ὀρφεὺς
ἀμφεπονεῖτο: 3:251: ἐν μεγάροις, Ἑκάτης δὲ πανήμερος ἀμφεπονεῖτο
ἀμφέρεται: 2:170: ἀμφέρεται προπάροιθεν ἐπαΐσσοντι ἐοικός,
ἀμφέχετ᾽: 1:324: δέρμα δ᾽ ὁ μὲν ταύροιο ποδηνεκὲς ἀμφέχετ᾽ ὤμους
ἀμφήριστον: 3:627: προύθεσαν: ἐκ δ᾽ ἄρα τοῦ νεῖκος πέλεν ἀμφήριστον
ἀμφήριστον: 4:345: αὐτὰρ Μήδειάν γε--τὸ γὰρ πέλεν ἀμφήριστον--
ἄμφθ: 4:1767: ἄμφθ γὰρ χρειώ τε καὶ ἄσπετος οὖρος ἔπειγεν.
ἀμφὶ: 1:120: Νηληίς: τῆς δ᾽ ἀμφὶ δύην ἐμόγησε βαρεῖαν
ἀμφὶ: 1:221: χρυσείαις φολίδεσσι διαυγέας: ἀμφὶ δὲ νώτοις
ἀμφὶ: 1:238: κλείονται Παγασαὶ Μαγνήτιδες: ἀμφὶ δὲ λαῶν
ἀμφὶ: 1:427: ἤτοι ὁ μὲν ῥοπάλῳ μέσσον κάρη ἀμφὶ μέτωπα
ἀμφὶ: 1:747: ἐν δὲ βοῶν ἔσκεν λάσιος νομός: ἀμφὶ δὲ βουσὶν
ἀμφὶ: 1:843: βῆ ῥ᾽ ἴμεν, ἀμφὶ δὲ τόνγε νεήνιδες ἄλλοθεν ἄλλαι
ἀμφὶ: 1:880: πέτρης ἐκχύμεναι σιμβληίδος, ἀμφὶ δὲ λειμὼν
ἀμφὶ: 1:883: ἐνδυκὲς ἀνέρας ἀμφὶ κινυρόμεναι προχέοντο,
ἀμφὶ: 1:1033: πλῆξεν ἐπαΐξας στῆθος μέσον, ἀμφὶ δὲ δουρὶ
ἀμφὶ: 1:1123: βωμὸν δ᾽ αὖ χέραδος παρενήνεον: ἀμφὶ δὲ φύλλοις
ἀμφὶ: 1:1142: δένδρεα μὲν καρπὸν χέον ἄσπετον, ἀμφὶ δὲ ποσσὶν
ἀμφὶ: 1:1150: καὶ τότε μὲν δαῖτ᾽ ἀμφὶ θεᾶς θέσαν οὔρεσιν Ἄρκτων,
ἀμφὶ: 1:1154: ὅστις ἀπολλήξειε πανύστατος. ἀμφὶ γὰρ αἰθὴρ
ἀμφὶ: 1:1184: στόρνυσθαι: τοὶ δ᾽ ἀμφὶ πυρήια δινεύεσκον:
ἀμφὶ: 1:1214: νηλειῶς, βοὸς ἀμφὶ γεωμόρου ἀντιόωντα.
ἀμφὶ: 1:1248: ὧς τότ᾽ ἄρ᾽ Εἰλατίδης μεγάλ᾽ ἔστενεν, ἀμφὶ δὲ χῶρον
ἀμφὶ: 1:1327: ἀμφὶ δέ οἱ δίνῃσι κυκώμενον ἄφρεεν ὕδωρ
ἀμφὶ: 2:89: φορβάδος ἀμφὶ βοὸς κεκοτηότε δηριάασθον.
ἀμφὶ: 2:216: ἀνδράσι, Φοίβου τ᾽ ἀμφὶ καὶ αὐτῆς εἵνεκεν Ἥρης
ἀμφὶ: 2:376: ἐργατίναι: τοὶ δ᾽ ἀμφὶ σιδήρεα ἔργα μέλονται.
ἀμφὶ: 2:452: Ἠριγενής: τὸν δ᾽ ἀμφὶ περικτίται ἠγερέθοντο
ἀμφί: 2:516: ἂμ πεδίον Φθίης Ἀθαμάντιον ἀμφί τ᾽ ἐρυμνὴν
ἀμφὶ: 2:637: εἷο μὲν οὐδ᾽ ἠβαιὸν ἀτύζομαι: ἀμφὶ δὲ τοῖο
ἀμφὶ: 2:680: λαιῇ δ᾽ ἀργύρεον νώμα βιόν, ἀμφὶ δὲ νώτοις
ἀμφὶ: 2:703: ἀμφὶ δὲ δαιομένοις εὐρὺν χορὸν ἐστήσαντο,
ἀμφὶ: 2:733: λισσάδες ἐρρίζωνται ἁλίβροχοι: ἀμφὶ δὲ τῇσιν
ἀμφὶ: 2:767: ὅσσα τε Κύζικον ἀμφὶ Δολιονίην ἐτελεσσαν:
ἀμφὶ: 2:813: ὧς τότε μὲν δαῖτ᾽ ἀμφὶ πανήμεροι ἑψιόωντο.
ἀμφὶ: 2:838: ἀμφὶ δὲ κηδείῃ νέκυος μένον ἀσχαλόωντες.
ἀμφὶ: 2:850: ἀμφὶ δὲ τήνγε φάλαγγα παλαιγενέος κοτίνοιο
ἀμφὶ: 2:921: τοῖος ἐών, οἷος πόλεμόνδ᾽ ἴεν: ἀμφὶ δὲ καλὴ
ἀμφὶ: 2:971: ἀμφὶ κασιγνήτης: ὁ δ᾽ ἀπήμονα πέμψεν ὀπίσσω.
ἀμφὶ: 2:1071: ἀμφὶ δὲ χαλκείας κόρυθας κεφαλῇσιν ἔθεντο
ἀμφὶ: 2:1206: στεῦται δ᾽ Ἠελίου γόνος ἔμμεναι: ἀμφὶ δὲ Κόλχων
ἀμφί: 2:1210: ῥηίδιον, τοῖός μιν ὄφις περί τ᾽ ἀμφί τ᾽ ἔρυται
ἀμφὶ: 3:121: ὀρθὸς ἐφεστηώς: γλυκερὸν δέ οἱ ἀμφὶ παρειὰς
ἀμφὶ: 3:137: χρύσεα μέν οἱ κύκλα τετεύχαται: ἀμφὶ δ᾽ ἑκάστῳ
ἀμφὶ: 3:166: ἄκριες, ἀμφὶ δὲ πόντος ἀν᾽ αἰθέρα πολλὸν ἰόντι.
ἀμφὶ: 3:318: Ἄργος ὑποδδείσας ἀμφὶ στόλῳ Αἰσονίδαο
ἀμφὶ: 3:424: βουλὴν δ᾽ ἀμφὶ πολὺν στρώφα χρόνον, οὐδέ πῃ εἶχεν
ἀμφὶ: 3:461: ἤδη τεθνειῶτα, τέρεν δέ οἱ ἀμφὶ παρειὰς
ἀμφὶ: 3:623: κουριδίην παράκοιτιν: ὀίετο δ᾽ ἀμφὶ βόεσσιν
ἀμφί: 3:633: παλλομένη δ᾽ ἀνόρουσε φόβῳ, περί τ᾽ ἀμφί τε τοίχους
ἀμφί: 3:678: ἀμφί τ᾽ ἐμοὶ καὶ παισίν; ὄφελλέ με μήτε τοκήων
ἀμφί: 3:761: τεῖρ᾽ ὀδύνη σμύχουσα διὰ χροός, ἀμφί τ᾽ ἀραιὰς
ἀμφὶ: 3:810: ἔσχετο δ᾽ ἀμφασίῃ δηρὸν χρόνον, ἀμφὶ δὲ πᾶσαι
ἀμφὶ: 3:882: ἄλσεα καὶ σκοπιὰς πολυπίδακας: ἀμφὶ δὲ θῆρες
ἀμφὶ: 3:884: ὧς αἵγ᾽ ἐσσεύοντο δι᾽ ἄστεος: ἀμφὶ δὲ λαοὶ
ἀμφὶ: 3:1203: εὐαγέως θείοιο τέρεν δέμας: ἀμφὶ δὲ φᾶρος
ἀμφὶ: 3:1215: στράπτε δ᾽ ἀπειρέσιον δαΐδων σέλας: ἀμφὶ δὲ τήνγε
ἀμφὶ: 3:1247: ἠδὲ δόρυ βριαρόν, περὶ δὲ ξίφος: ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι
ἀμφὶ: 3:1346: γηγενέων ἀνδρῶν ἴδεν αὔλακας. ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι
ἀμφὶ: 3:1351: θήγει θηρευτῇσιν ἐπ᾽ ἀνδράσιν, ἀμφὶ δὲ πολλὸς
ἀμφὶ: 4:44: λαιῇ μὲν χερὶ πέπλον ἐπ᾽ ὀφρύσιν ἀμφὶ μέτωπα
ἀμφί: 4:51: ἦεν ὁδῶν, θαμὰ καὶ πρὶν ἀλωμένη ἀμφί τε νεκρούς,
ἀμφί: 4:52: ἀμφί τε δυσπαλέας ῥίζας χθονός, οἷα γυναῖκες
ἀμφὶ: 4:129: νισσομένους, ῥοίζει δὲ πελώριον: ἀμφὶ δὲ μακραὶ
ἀμφὶ: 4:136: δείματι δ᾽ ἐξέγροντο λεχωίδες, ἀμφὶ δὲ παισὶν
ἀμφί: 4:158: ῥαῖνε κατ᾽ ὀφθαλμῶν: περί τ᾽ ἀμφί τε νήριτος ὀδμὴ
ἀμφὶ: 4:311: στεινὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἀγκῶνα ποτὶ ῥόον: ἀμφὶ δὲ δοιαὶ
ἀμφί: 4:364: σῶν ἕνεκεν καμάτων, ἵνα μοι σόος ἀμφί τε βουσὶν
ἀμφί: 4:365: ἀμφί τε γηγενέεσσιν ἀναπλήσειας ἀέθλους.
ἀμφὶ: 4:535: ἀμφὶ πόλιν ἀγανὴν Ὑλληίδα, πολλὸν ἔνερθεν
ἀμφί: 4:550: ἀλλά, θεαί, πῶς τῆσδε παρὲξ ἁλός, ἀμφί τε γαῖαν
ἀμφὶ: 4:601: φλογμῷ ἐπιθρώσκει πεποτημένος. ἀμφὶ δὲ κοῦραι
ἀμφὶ: 4:645: καὶ Λιγύων περόωντες ἀδήιοι. ἀμφὶ γὰρ αἰνὴν
ἀμφὶ: 4:731: ἡρώων, ὅσα τ᾽ ἀμφὶ θοοῖς ἐμόγησαν ἀέθλοις,
ἀμφὶ: 4:747: ὧς φάτο: τὴν δ᾽ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν: ἀμφὶ δὲ πέπλον
ἀμφὶ: 4:941: τὴν δὲ παρηορίην κόπτεν ῥόος: ἀμφὶ δὲ κῦμα
ἀμφὶ: 4:957: οὐρανοῦ ἑστηυῖα Διὸς δάμαρ: ἀμφὶ δ᾽ Ἀθήνῃ
ἀμφί: 4:1029: ‘ὑμέων, ὦ πέρι δὴ μέγα φέρτατοι, ἀμφί τ᾽ ἀέθλοις
ἀμφὶ: 4:1061: ἐννυχίη: τῇ δ᾽ ἀμφὶ κινύρεται ὀρφανὰ τέκνα
ἀμφὶ: 4:1277: παχνώθη κραδίη, χύτο δὲ χλόος ἀμφὶ παρειάς.
ἀμφὶ: 4:1299: κύκνοι κινήσωσιν ἑὸν μέλος, ἀμφὶ δὲ λειμὼν
ἀμφὶ: 4:1331: ‘Ἵλατ᾽ ἐρημονόμοι κυδραὶ θεαί: ἀμφὶ δὲ νόστῳ
ἀμφί: 4:1347: αὐχένος ἀμφί τε νῶτα καὶ ἰξύας, ἠύτε κοῦραι,
ἀμφὶ: 4:1396: χώρῳ ἐν Ἄτλαντος, χθόνιος ὄφις: ἀμφὶ δὲ νύμφαι
ἀμφὶ: 4:1436: νηλής: ἀμφὶ δὲ δέρμα πελωρίου ἕστο λέοντος
ἀμφὶ: 4:1533: μυρόμενοι: τρὶς δ᾽ ἀμφὶ σὺν ἔντεσι δινηθέντες
ἀμφί: 4:1609: κράατος, ἀμφί τε νῶτα καὶ ἰξύας ἔστ᾽ ἐπὶ νηδὺν
ἀμφιάλῳ: 4:425: δίῃ ἐν ἀμφιάλῳ Χάριτες θεαί: αὐτὰρ ὁ παιδὶ
ἀμφιβαλέσθαι: 3:1315: ἀγχίμολον ζυγά οἱ πεδόθεν δόσαν ἀμφιβαλέσθαι.
ἀμφιβάλῃσιν: 4:437: συνθεσίῃ, νυκτός τε μέλαν κνέφας ἀμφιβάλῃσιν,
ἀμφιβαλόντες: 1:567: ξεστῇσιν περόνῃσι διακριδὸν ἀμφιβαλόντες
ἀμφιβαλόντες: 4:1288: ἕσπερος. οἱ δ᾽ ἐλεεινὰ χεροῖν σφέας ἀμφιβαλόντες
ἀμφιβαλὼν: 1:1331: ἄκρην ἀμφιβαλὼν προσπτύξατο, φώνησέν τε:
ἀμφιγυήεις: 3:37: Κύπριδος, ὅ ῥά τέ οἱ δεῖμεν πόσις ἀμφιγυήεις,
ἀμφιγύοις: 3:1355: δούρασί τ᾽ ἀμφιγύοις κορύθεσσί τε λαμπομένῃσιν
Ἀμφιδάμας: 1:161: καὶ μὴν Ἀμφιδάμας Κηφεύς τ᾽ ἴσαν Ἀρκαδίηθεν,
Ἀμφιδάμας: 2:1048: τοῖσιν δ᾽ Ἀμφιδάμας μυθήσατο, παῖς Ἀλεοῖο:
ἀμφιδέδηεν: 4:397: ὅσσον δυσμενέων ἀνδρῶν νέφος ἀμφιδέδηεν
ἀμφίδυμοι: 1:940: ἀμφίδυμοι, κεῖνται δ᾽ ὑπὲρ ὕδατος Λἰσήποιο.
ἀμφιέπεσκ᾽: 1:562: πηδάλι᾽ ἀμφιέπεσκ᾽, ὄφρ᾽ ἔμπεδον ἐξιθύνοι,
ἀμφιέπεσκεν: 1:571: Ἄρτεμιν, ἣ κείνας σκοπιὰς ἁλὸς ἀμφιέπεσκεν
ἀμφίεπον: 2:763: δαίτην ἀμφίεπον, τέρποντό τε θυμὸν ἔπεσσιν.
ἀμφίεπον: 2:1160: καί σφεας ἀμφίεπον περιθαμβέες. αὐτὰρ Ἰήσων
ἀμφιέποντας: 3:547: παρθενικὴν δ᾽ ἐπέεσσι μετελθέμεν ἀμφιέποντας
ἀμφιέπουσιν: 1:1102: ἀθάνατοι μάκαρες δεινὴν θεὸν ἀμφιέπουσιν.’
Ἀμφίθεμιν: 4:1492: τίκτεν, ὃν Ἀμφίθεμιν Γαράμαντά τε κικλήσκουσιν.
Ἀμφίθεμις: 4:1493: Ἀμφίθεμις δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα μίγη Τριτωνίδι νύμφῃ:
ἀμφιθορόντες: 3:1372: Αἰήτην. οἱ δ᾽ ὥστε θοοὶ κύνες ἀμφιθορόντες
ἀμφικαλύψαι: 3:1129: ἄλλο, πάρος θάνατόν γε μεμορμένον ἀμφικαλύψαι.’
ἀμφικαλύψειν: 2:585: νηὸς ὑπὲρ πάσης κατεπάλμενον ἀμφικαλύψειν.
ἀμφιλαφεῖς: 2:735: ἀμφιλαφεῖς πλατάνιστοι ἐπ᾽ ἀκροτάτῃ πεφύασιν.
ἀμφιλαφὴς: 4:981: ἀμφιλαφὴς πίειρα Κεραυνίῃ εἰν ἁλὶ νῆσος,
ἀμφιλαφής: 4:1364: ἀμφιλαφής, χρυσέῃσι μετήορος αὐχένα χαίταις:
ἀμφιλύκην: 2:673: φέγγος, ὅτ᾽ ἀμφιλύκην μιν ἀνεγρόμενοι καλέουσιν,
ἀμφιμεμαρπώς: 3:147: νωλεμὲς ἔνθα καὶ ἔνθα θεᾶς ἔχεν ἀμφιμεμαρπώς.
ἀμφινέμεσθαι: 3:495: φῆ δὲ δύω πεδίον τὸ Ἀρήιον ἀμφινέμεσθαι
ἀμφινέμονται: 3:409: δοιώ μοι πεδίον τὸ Ἀρήιον ἀμφινέμονται
ἀμφιπένεσθαι: 2:1201: Ἄργος, ἀτεμβόμενος τοῖον στόλον ἀμφιπένεσθαι:
ἀμφιπένονται: 2:27: ἀνέρες ἀμφιπένονται: ὁ δ᾽ ἰλλόμενός περ ὁμίλῳ
ἀμφιπένοντο: 3:271: ἕρκος ἐπεπλήθει. τοὶ μὲν μέγαν ἀμφιπένοντο
ἀμφιπεσοῦσα: 1:270: οἰόθεν ἀσπασίως πολιὴν τροφὸν ἀμφιπεσοῦσα
ἀμφίπολοι: 1:293: ἀμφίπολοι γοάασκον ἐπισταδόν: αὐτὰρ ὁ τήνγε
ἀμφίπολοί: 3:247: τοὺς δ᾽ ἔχον ἀμφίπολοί τε καὶ Αἰήταο θύγατρες
ἀμφίπολοι: 3:842: ἔνθ᾽ αὖτ᾽ ἀμφίπολοι μὲν ἐφοπλίζεσκον ἀπήνην:
ἀμφίπολοι: 3:869: σὺν δέ οἱ ἀμφίπολοι δοιαὶ ἑκάτερθεν ἔβησαν.
ἀμφίπολοι: 3:872: ἀμφίπολοι, πείρινθος ἐφαπτόμεναι μετόπισθεν,
ἀμφίπολοι: 3:965: ἀμφίπολοι μάλα πᾶσαι ἀπὸ σφείων ἐλίασθεν.
ἀμφίπολοι: 3:1136: ἤδη δ᾽ ἀμφίπολοι μὲν ὀπιπεύουσαι ἄπωθεν
ἀμφίπολοι: 4:1111: ἀμφίπολοι, δέσποιναν ἑὴν μέτα ποιπνύουσαι.
ἀμφίπολοι: 4:1520: ἔτρεσαν ἀμφίπολοι: ὁ δὲ φοίνιον ἕλκος ἄφασσεν
ἀμφιπόλοιο: 3:669: ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἀπίθησεν, ὅτ᾽ ἔκλυεν ἀμφιπόλοιο
ἀμφιπόλοις: 3:837: κέκλετο δ᾽ ἀμφιπόλοις, αἵ οἱ δυοκαίδεκα πᾶσαι
ἀμφιπόλοισιν: 1:303: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖθι μετ᾽ ἀμφιπόλοισιν ἕκηλος
ἀμφιπόλοισιν: 3:658: οὐδέ τί πω πάσαις ἐπιμίσγεται ἀμφιπόλοισιν
ἀμφιπόλους: 3:1148: ἡ δὲ μετ᾽ ἀμφιπόλους: αἱ δὲ σχεδὸν ἀντεβόλησαν
ἀμφιπόλους: 4:16: τάρβει δ᾽ ἀμφιπόλους ἐπιίστορας: ἐν δέ οἱ ὄσσε
ἀμφιπόλων: 3:951: ἀμφιπόλων μεθ᾽ ὅμιλον ἔχ᾽ ἀτρέμας: ἐς δὲ κελεύθους
ἀμφιρρῶγας: 1:995: πέτρας ἀμφιρρῶγας ἀερτάζοντες ἔβαλλον.
ἀμφιρύτῃ: 1:1305: τήνῳ ἐν ἀμφιρύτῃ πέφνεν, καὶ ἀμήσατο γαῖαν
ἀμφὶς: 1:392: σκαλμοῖς δ᾽ ἀμφὶς ἐρετμὰ κατήρτυον: ἐν δέ οἱ ἱστὸν
ἀμφὶς: 1:498: νείκεος ἐξ ὀλοοῖο διέκριθεν ἀμφὶς ἕκαστα:
ἀμφὶς: 2:408: ἀμφὶς ὀπιπεύει δεδοκημένος: οὐδέ οἱ ἦμαρ,
ἀμφὶς: 3:1069: οὔνομα Μηδείης: ὧς δ᾽ αὖτ᾽ ἐγὼ ἀμφὶς ἐόντος
ἀμφὶς: 4:1606: ἀμφὶς ὀδακτάζοντι παραβλήδην κροτέονται:
ἀμφίτομόν: 1:168: βῆ δ᾽ ὅγε Μαιναλίης ἄρκτου δέρος, ἀμφίτομόν τε
Ἀμφιτρίτη: 4:1323: ἄνστησον δ᾽ ἑτάρους. εὖτ᾽ ἂν δέ τοι Ἀμφιτρίτη
Ἀμφιτρίτη: 4:1353: ὁππότε κεν λύσῃσιν ἐύτροχον Ἀμφιτρίτη
ἀμφιφορῆας: 4:1185: ἄλλοι δ᾽ ἀμφιφορῆας ἐπισχεδὸν ἵστασαν οἴνου
ἀμφιφορῆας: 4:1768: ἔνθ᾽ ἔτι νῦν πλήθοντας ἐπωμαδὸν ἀμφιφορῆας
Ἀμφίων: 1:176: Ἀστέριος δὲ καὶ Ἀμφίων Ὑπερασίου υἷες
Ἀμφίων: 1:736: Ἀμφίων καὶ Ζῆθος: ἀπύργωτος δ᾽ ἔτι Θήβη
Ἀμφίων: 1:740: Ἀμφίων δ᾽ ἐπί οἱ χρυσέῃ φόρμιγγι λιγαίνων
ἀμφοτέραις: 4:693: ἡ μὲν ἐπ᾽ ἀμφοτέραις θεμένη χείρεσσι μέτωπα,
ἀμφοτέρας: 3:379: ἀμφοτέρας, οἴοισιν ἐπιπροέηκα πόδεσσιν,
ἀμφοτέρῃσι: 1:1197: νειόθεν ἀμφοτέρῃσι περὶ στύπος ἔλλαβε χερσίν,
ἀμφοτέρῃσι: 3:146: μείλια δ᾽ ἔκβαλε πάντα, καὶ ἀμφοτέρῃσι χιτῶνος
ἀμφοτέρῃσι: 3:283: ἰθὺς δ᾽ ἀμφοτέρῃσι διασχόμενος παλάμῃσιν
ἀμφοτέρῃσι: 3:706: νειόθι θ᾽ ἀμφοτέρῃσι περίσχετο γούνατα χερσίν,
ἀμφοτέρῃσι: 4:82: γούνων ἀμφοτέρῃσι περισχομένη προσέειπεν:
ἀμφοτέρῃσιν: 1:472: ἦ, καὶ ἐπισχόμενος πλεῖον δέπας ἀμφοτέρῃσιν
ἀμφοτέρῃσιν: 1:1130: Ἀγχιάλη Δικταῖον ἀνὰ σπέος ἀμφοτέρῃσιν
ἀμφοτέρῃσιν: 3:90: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: Κύπρις δὲ μετ᾽ ἀμφοτέρῃσιν ἔειπεν:
ἀμφοτέρῃσιν: 3:104: νῦν δ᾽ ἐπεὶ ὔμμι φίλον τόδε δὴ πέλει ἀμφοτέρῃσιν,
ἀμφοτέρῃσιν: 4:472: θυμὸν ἀναπνείων χερσὶν μέλαν ἀμφοτέρῃσιν
ἀμφότεροι: 1:153: ἀμφότεροι: Λυγκεὺς δὲ καὶ ὀξυτάτοις ἐκέκαστο
ἀμφοτέροις: 2:104: ἔνθα καὶ ἔνθ᾽ ὤμοισιν ἐπ᾽ ἀμφοτέροις ἐκεάσθη.
ἀμφοτέροισι: 1:431: ἤριπε δ᾽ ἀμφοτέροισι περιρρηδὴς κεράεσσιν.
ἀμφοτέροισιν: 4:713: εὐμειδής τε πέλοιτο καὶ ἤπιος ἀμφοτέροισιν,
ἀμφοτέροισιν: 4:1007: κρείων Ἀλκίνοος. λελίητο γὰρ ἀμφοτέροισιν
ἀμφότερον: 3:986: ἀμφότερον δ᾽, ἱκέτης ξεῖνός τέ τοι ἐνθάδ᾽ ἱκάνω,
ἀμφότερον: 4:1650: ἀμφότερον δίψῃ τε καὶ ἄλγεσι μοχθίζοντες,
ἀμφοτέρους: 2:85: ἔστε περ οὐλοὸν ἆσθμα καὶ ἀμφοτέρους ἐδάμασσεν.
ἀμφοτέρους: 2:934: ἐς πόδας ἀμφοτέρους: ἡ δ᾽ ἐς πέλαγος πεφόρητο
ἀμφοτέρους: 4:155: ἀμφοτέρους ὀλοῇσι περιπτύξαι γενύεσσιν.
ἀμφοτέρωθεν: 1:380: τῶν δ᾽ ἐναμοιβαδὶς αὐτοὶ ἐνέσταθεν ἀμφοτέρωθεν,
ἀμφοτέρωθεν: 2:82: δοῦπος ἄδην: ὧς τοῖσι παρήιά τ᾽ ἀμφοτέρωθεν
ἀμφοτέρωθεν: 2:552: τρηχείῃς σπιλάδεσσιν ἐεργμένον ἀμφοτέρωθεν,
ἀμφοτέρωθεν: 3:238: λέχρις δ᾽ αἰπύτεροι δόμοι ἕστασαν ἀμφοτέρωθεν.
ἀμφοτέρωθεν: 4:26: κύσσε δ᾽ ἑόν τε λέχος καὶ δικλίδας ἀμφοτέρωθεν
ἀμφοτέρων: 2:1152: τῶν ἐξ ἀμφοτέρων εἰμὲν γένος. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη
Ἀμφρυσσοῖο: 1:54: Αἰθαλίδης: καὶ τὸν μὲν ἐπ᾽ Ἀμφρυσσοῖο ῥοῇσιν
ἄμφω: 1:39: ἄμφω συμφορέονται, ἀπόπροθεν εἰς ἓν ἰόντες.
ἄμφω: 1:90: τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Αἰακίδαι μετεκίαθον: οὐ μὲν ἅμ᾽ ἄμφω,
ἄμφω: 1:103: Πειρίθῳ ἑσπόμενον κοινὴν ὁδόν: ἦ τέ κεν ἄμφω
ἄμφω: 1:165: τῶν ἄμφω γνωτὸς προγενέστερος. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη
ἄμφω: 1:188: παρθενίην, Ἀγκαῖος ὑπέρβιος: ἴστορε δ᾽ ἄμφω
ἄμφω: 1:484: ἄμφω Λητοΐδαο, καὶ ἴφθιμοί περ ἐόντες.’
ἄμφω: 1:1011: ἄμφω ἅμ᾽ οἰωνοῖσι καὶ ἰχθύσι κύρμα γενέσθαι.
ἄμφω: 1:1045: Τυνδαρίδαι δ᾽ ἄμφω Μεγαλοσσάκεα Φλογίον τε.
ἄμφω: 1:1054: ἀμπλακίην ἄμφω: στυγερὸν δ᾽ ἄχος εἷλεν ἰδόντας
ἄμφω: 1:1169: ἄμφω χερσὶν ἔχων πέσε δόχμιος, ἄλλο δὲ πόντος
ἄμφω: 2:264: λοίσθιον Ἁρπυίῃσιν ἑλώριον: ἐγγύθι δ᾽ ἄμφω
ἄμφω: 2:567: ἄμφω ὁμοῦ ξυνιοῦσαι ἐπέκτυπον. ὦρτο δὲ πολλὴ
ἄμφω: 2:1134: ξεινίου Ἱκεσίου τε: Διὸς δ᾽ ἄμφω ἱκέται τε
ἄμφω: 3:25: ‘δεῦρ᾽ ἴομεν μετὰ Κύπριν: ἐπιπλόμεναι δέ μιν ἄμφω
ἄμφω: 3:112: ἐκ δ᾽ ἴσαν ἄμφω ταίγε παλίσσυτοι. ἡ δὲ καὶ αὐτὴ
ἄμφω: 3:248: ἄμφω, Χαλκιόπη Μήδειά τε. τὴν μὲν ἄρ᾽ οἵγε
ἄμφω: 3:360: ἄμφω γὰρ Κρηθεὺς Ἀθάμας τ᾽ ἔσαν Αἰόλου υἷες:
ἄμφω: 3:628: πατρί τε καὶ ξείνοις: αὐτῇ δ᾽ ἐπιέτρεπον ἄμφω
ἄμφω: 3:660: τὸν δέ τις ὤλεσε μοῖρα, πάρος ταρπήμεναι ἄμφω
ἄμφω: 3:708: ἄμφω ἐπ᾽ ἀλλήλῃσι θέσαν γόον: ὦρτο δ᾽ ἰωὴ
ἄμφω: 3:946: ἦ ῥα περιφραδέως, ἐπὶ δὲ σχεδὸν ᾔνεον ἄμφω.
ἄμφω: 3:1021: ἄμφω δ᾽ ἄλλοτε μέν τε κατ᾽ οὔδεος ὄμματ᾽ ἔρειδον
ἄμφω: 3:1291: ἄμφω ὁμοῦ προγένοντο πυρὸς σέλας ἀμπνείοντες.
ἄμφω: 3:1295: πρόσθε δέ οἱ σάκος ἔσχεν ἐναντίον: οἱ δέ μιν ἄμφω
ἄμφω: 3:1311: τῇ καὶ τῇ βεβαὼς ἄμφω ἔχε πεπτηῶτας
ἄμφω: 4:373: καὶ θέμις, ἣν ἄμφω συναρέσσαμεν: ἢ σύγ᾽ ἔπειτα
ἄμφω: 4:378: ἄμφω συνθεσίας. πῶς ἵξομαι ὄμματα πατρός;
ἄμφω: 4:688: ἄμφω δ᾽ ἑσπέσθην αὐτὴν ὁδόν, ἔστ᾽ ἀφίκοντο
ἄμφω: 4:1445: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἄμφω χεῖρε πέδῳ καὶ στέρνον ἐρείσας
ἀμώοντος: 3:1186: Ἄρεος ἀμώοντος ὅσοι ὑπὸ δουρὶ λίποντο:
ἀμώων: 3:1381: ἀμώων, πολέας μὲν ἔτ᾽ ἐς νηδὺν λαγόνας τε
ἀν᾽: 1:308: δῆλον ἀν᾽ ἠγαθέην, ἠὲ Κλάρον, ἢ ὅγε Πυθώ,
ἀν᾽: 1:1292: ὄφρα τὸ κείνου κῦδος ἀν᾽ Ἑλλάδα μή σε καλύψῃ,
ἀν᾽: 2:1018: ᾗ ἔνι Μοσσύνοικοι ἀν᾽ οὔρεα ναιετάουσιν
ἀν᾽: 3:166: ἄκριες, ἀμφὶ δὲ πόντος ἀν᾽ αἰθέρα πολλὸν ἰόντι.
ἀν᾽: 4:1056: στρευγομένοις δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἐπήλυθεν εὐνήτειρα
ἀν᾽: 4:1330: παπτήνας ἀν᾽ ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ χθονός, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
ἀν᾽: 4:1336: αὐσταλέος κονίῃσι, λέων ὥς, ὅς ῥά τ᾽ ἀν᾽ ὕλην
ἀν᾽: 4:1338: φθογγῇ ὑποτρομέουσιν ἀν᾽ οὔρεα τηλόθι βῆσσαι:
ἂν: 1:20: νῦν δ᾽ ἂν ἐγὼ γενεήν τε καὶ οὔνομα μυθησαίμην
ἂν: 1:236: εὖτ᾽ ἂν ἄγῃ χρέος ἄνδρας ὑπεὶρ ἅλα ναυτίλλεσθαι,
ἂν: 1:334: τῶ οὐκ ἂν δηναιὸν ἐχοίμεθα τοῖο ἕκητι
ἂν: 1:416: κεῖσέ τε καὶ παλίνορσον ἐς Ἑλλάδα. σοὶ δ᾽ ἂν ὀπίσσω
ἂν: 1:494: αὐτός τ᾽ Αἰσονίδης κατερήτυεν: ἂν δὲ καὶ Ὀρφεὺς
ἂν: 1:683: εὖτ᾽ ἂν δὴ γεραραὶ μὲν ἀποφθινύθωσι γυναῖκες,
ἂν: 1:828: ναιετάειν ἐθέλοις, καί τοι ἅδοι, ἦ τ᾽ ἂν ἔπειτα
ἂν: 1:838: εἶμι δ᾽ ὑπότροπος αὖτις ἀνὰ πτόλιν, εὖτ᾽ ἂν ἕκαστα
ἂν: 1:862: ναυτιλίης: δηρὸν δ᾽ ἂν ἐλίνυον αὖθι μένοντες,
ἂν: 1:893: ῥηιδίως δ᾽ ἂν ἑοῖ καὶ ἀπείρονα λαὸν ἀγείραις
ἂν: 1:969: μῆλά θ᾽ ὁμοῦ: δὴ γάρ οἱ ἔην φάτις, εὖτ᾽ ἂν ἵκωνται
ἄν: 1:1075: ἔνθ᾽ ἔτι νῦν, εὖτ᾽ ἄν σφιν ἐτήσια χύτλα χέωνται
ἂν: 1:1110: ἤρεσαν ἐς λιμένα Θρηίκιον: ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ
ἂν: 2:17: εἰ δ᾽ ἂν ἀπηλεγέοντες ἐμὰς πατέοιτε θέμιστας,
ἂν: 2:148: οὐδ᾽ ἂν πυγμαχίῃ κρινθήμεναι: ἀλλ᾽ ὅτε θεσμοὺς
ἂν: 2:251: ἀθανάτων. οὐδ᾽ ἂν πρὶν ἐρητύσαιμεν ἰούσας
ἂν: 2:252: Ἁρπυίας, μάλα περ λελιημένοι, ἔστ᾽ ἂν ὀμόσσῃς,
ἂν: 2:422: ‘ὦ τέκος, εὖτ᾽ ἂν πρῶτα φύγῃς ὀλοὰς διὰ πέτρας,
ἂν: 2:443: εἰ δὲ καὶ ὀφθαλμοῖσι φόως πόροι ἦ τ᾽ ἂν ὀίω
ἂν: 2:494: ἂν δὲ Βορήιοι υἷες ἐφημοσύνῃσι γέροντος.
ἂν: 2:592: κόπτον ὕδωρ. ὅσσον δ᾽ ἂν ὑπείκαθε νηῦς ἐρέτῃσιν,
ἄν: 2:608: ἐκ μακάρων, εὖτ᾽ ἄν τις ἰδὼν διὰ νηὶ περήσῃ.
ἂν: 2:691: βωμὸν ἀναστήσαντες ἐπάκτιον: εἰ δ᾽ ἂν ὀπίσσω
ἂν: 2:806: ἦ τ᾽ ἂν ἐυξείνοισι διὲξ ἁλὸς ἀντιάοιτε
ἂν: 2:930: βωμὸν δειμάμενοι μῆρ᾽ ἔφλεγον ἂν δὲ καὶ Ὀρφεὺς
ἂν: 2:1061: αὐτὸς δ᾽ ἂν τὸ πάροιθεν ἐπιφρασθεὶς ἐνέποιμι.
ἂν: 3:28: θέλξαι ὀιστεύσας ἐπ᾽ Ἰήσονι. τὸν δ᾽ ἂν ὀίω
ἂν: 3:34: εἰ δέ σοι αὐτῇ μῦθος ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἔγωγε
ἂν: 3:378: ἦ τ᾽ ἂν ἀπὸ γλώσσας τε ταμὼν καὶ χεῖρε κεάσσας
ἂν: 3:388: οὐδὲ μὲν ἱέμενοι. τίς δ᾽ ἂν τόσον οἶδμα περῆσαι
ἂν: 3:510: ἦ τ᾽ ἂν ὑποσχεσίην πεφυλαγμένος ἐντύναιο:
ἂν: 3:537: εἰ δὲ καὶ αὐτοῖσιν τόδ᾽ ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἱκοίμην
ἂν: 3:539: πειρήσων: τάχα δ᾽ ἂν σὺν δαίμονι πειρηθείην.’
ἂν: 3:719: ‘οὐκ ἂν δὴ ξείνῳ τλαίης χατέοντι καὶ αὐτῷ
ἂν: 3:783: λωφήσειν ἀχέων: τότε δ᾽ ἂν κακὸν ἄμμι πέλοιτο,
ἂν: 3:797: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης. ἦ τ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη
ἂν: 3:847: ἦ τ᾽ ἂν ὅγ᾽ οὔτε ῥηκτὸς ἔοι χαλκοῖο τυπῇσιν,
ἂν: 3:873: τρώχων εὐρεῖαν κατ᾽ ἀμαξιτόν: ἂν δὲ χιτῶνας
ἂν: 3:881: ἀγρόμεναι πηγῆς Ἀμνισίδος, ἂν δὲ δὴ ἄλλαι
ἂν: 3:910: φάρμακον. ἀλλ᾽ ἀπονόσφι πέλεσθέ μοι, εὖτ᾽ ἂν ἵκηται.’
ἄν: 3:934: ἠιθέῳ, εὖτ᾽ ἄν σφιν ἐπήλυδες ἄλλοι ἕπωνται.
ἂν: 3:943: νῶι δ᾽, ἐγὼν Ἄργος τε, δεδεγμένοι, εὖτ᾽ ἂν ἵκηαι,
ἂν: 3:989: σοὶ δ᾽ ἂν ἐγὼ τίσαιμι χάριν μετόπισθεν ἀρωγῆς,
ἂν: 3:1026: εὖτ᾽ ἂν δὴ μετιόντι πατὴρ ἐμὸς ἐγγυαλίξῃ
ἄν: 3:1046: καὶ ξίφος. ἔνθ᾽ οὐκ ἄν σε διατμήξειαν ἀκωκαὶ
ἂν: 3:1056: λάθρῃ λᾶαν ἄφες στιβαρώτερον: οἱ δ᾽ ἂν ἐπ᾽ αὐτῷ,
ἂν: 3:1230: ἂν δὲ πολύρρινον νώμα σάκος, ἂν δὲ καὶ ἔγχος
ἂν: 3:1230: ἂν δὲ πολύρρινον νώμα σάκος, ἂν δὲ καὶ ἔγχος
ἂν: 3:1235: ἔσχε πέλας Φαέθων ἐπιβήμεναι: ἂν δὲ καὶ αὐτὸς
ἂν: 4:98: εὖτ᾽ ἂν ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκώμεθα νοστήσαντες.’
ἂν: 4:217: φυλλοχόῳ ἐνὶ μηνί--τίς ἂν τάδε τεκμήραιτο;
ἂν: 4:405: βήσομεν. οὐδ᾽ ἂν ὁμῶς περιναιέται ἀντιόωσιν
ἂν: 4:408: οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ Κόλχοισιν ὑπείξω μὴ πολεμίζειν
ἂν: 4:436: θελγέμεν, εὖτ᾽ ἂν πρῶτα θεᾶς περὶ νηὸν ἵκηται
ἂν: 4:606: εὖτ᾽ ἂν δὲ κλύζῃσι κελαινῆς ὕδατα λίμνης
ἂν: 4:809: εὖτ᾽ ἂν ἐς Ἠλύσιον πεδίον τεὸς υἱὸς ἵκηται,
ἂν: 4:833: ζαχρηεῖς λήξουσιν ἐτήτυμον, ἦ τ᾽ ἂν ἔγωγε
ἂν: 4:860: ἀλλὰ σὺ μή τῳ ἐμὸν δείξῃς δέμας, εὖτ᾽ ἂν ἴδηαι
ἂν: 4:1252: πετράων. ἦ τ᾽ ἂν καὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν ἰοῦσιν
ἂν: 4:1323: ἄνστησον δ᾽ ἑτάρους. εὖτ᾽ ἂν δέ τοι Ἀμφιτρίτη
ἂν: 4:1348: ἔσταν ὑπὲρ κεφαλῆς μάλ᾽ ἐπισχεδόν: ἂν δ᾽ ἐκάλυψαν
ἂν: 4:1505: οὐδ᾽ ἂν ὑποτρέσσαντος ἐνωπαδὶς ἀίξειεν.
ἂν: 4:1579: ἔστ᾽ ἂν ἄνω τείνῃσι: περιρρήδην δ᾽ ἑτέρωσε
ἂν: 4:1675: Μηδείης βρίμῃ πολυφαρμάκου. ἂν δὲ βαρείας
ἄνα: 1:242: ‘Ζεῦ ἄνα, τίς Πελίαο νόος; πόθι τόσσον ὅμιλον
ἀνὰ: 1:310: τοῖος ἀνὰ πληθὺν δήμου κίεν: ὦρτο δ᾽ ἀυτὴ
ἀνὰ: 1:344: δεξιτερὴν ἀνὰ χεῖρα τανύσσατο φώνησέν τε:
ἀνὰ: 1:349: Ἡρακλέης: ἀνὰ δ᾽ αὐτὸς ἀρήιος ὤρνυτ᾽ Ἰήσων
ἀνὰ: 1:526: ἐν γάρ οἱ δόρυ θεῖον ἐλήλατο, τό ῥ᾽ ἀνὰ μέσσην
ἀνὰ: 1:528: οἱ δ᾽ ἀνὰ σέλματα βάντες ἐπισχερὼ ἀλλήλοισιν,
ἀνὰ: 1:653: Λημνιάδες δὲ γυναῖκες ἀνὰ πτόλιν ἷζον ἰοῦσαι
ἀνὰ: 1:673: στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ μέσσῃ ἀγορῇ, ἀνὰ δ᾽ ἔσχεθε δειρὴν
ἀνὰ: 1:781: τῷ ἴκελος πρὸ πόληος ἀνὰ στίβον ἤιεν ἥρως.
ἀνὰ: 1:825: ἄρσεν ἀνὰ πτολίεθρον, ἔβαν πάλιν, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
ἀνὰ: 1:838: εἶμι δ᾽ ὑπότροπος αὖτις ἀνὰ πτόλιν, εὖτ᾽ ἂν ἕκαστα
ἀνὰ: 1:1130: Ἀγχιάλη Δικταῖον ἀνὰ σπέος ἀμφοτέρῃσιν
ἀνὰ: 1:1170: κλύζε παλιρροθίοισι φέρων. ἀνὰ δ᾽ ἕζετο σιγῇ
ἀνὰ: 1:1205: ὧς ὅγε τὴν ἤειρεν. ὁμοῦ δ᾽ ἀνὰ τόξα καὶ ἰοὺς
ἀνὰ: 1:1268: ἄλλοτε δ᾽ ἱστάμενος, καὶ ἀνὰ πλατὺν αὐχέν᾽ ἀείρων
ἀνὰ: 2:14: πρὶν χείρεσσιν ἐμῇσιν ἑὰς ἀνὰ χεῖρας ἀεῖραι.
ἀνὰ: 2:168: πνοιῇ δινήεντ᾽ ἀνὰ Βόσπορον ἰθύνοντο.
ἄνα: 2:213: ᾗσι θεοπροπίῃσι. χάριν νύ τοι, ὦ ἄνα Λητοῦς
ἀνὰ: 2:493: ἤλυθ᾽ ἄγων ποίμνηθεν ὄις. ἀνὰ δ᾽ ἵστατ᾽ Ἰήσων,
ἀνὰ: 2:500: ἦρι δ᾽ ἐτήσιαι αὖραι ἐπέχραον, αἵ τ᾽ ἀνὰ πᾶσαν
ἀνὰ: 2:590: Εὔφημος δ᾽ ἀνὰ πάντας ἰὼν βοάασκεν ἑταίρους,
ἀνὰ: 2:697: χερμάσιν: οἱ δ᾽ ἀνὰ νῆσον ἐδίνεον, ἐξερέοντες
ἀνὰ: 2:701: εὐαγέως ἱερῷ ἀνὰ διπλόα μηρία βωμῷ
ἀνὰ: 2:825: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἰλυόεντος ἀνὰ θρωσμοὺς ποταμοῖο
ἀνὰ: 2:926: οἱ δ᾽ ἀνὰ μὲν κραιπνῶς λαῖφος σπάσαν, ἐκ δὲ βαλόντες
ἀνὰ: 2:998: οὐ γὰρ ὁμηγερέες μίαν ἂμ πόλιν, ἀλλ᾽ ἀνὰ γαῖαν
ἀνά: 2:1086: ἐκ νεφέων ἀνά τ᾽ ἄστυ καὶ οἰκία, τοὶ δ᾽ ὑπὸ τοῖσιν
ἀνὰ: 3:44: ἧστο δόμῳ δινωτὸν ἀνὰ θρόνον, ἄντα θυράων.
ἀνὰ: 3:157: πρέμνῳ κεκλιμένην: ἀνὰ δ᾽ ἀγκύλον εἵλετο τόξον.
ἀνὰ: 3:573: καρπαλίμως ἐξαῦτις ἀνὰ πτόλιν: οἱ δ᾽ ἐπὶ νηὸς
ἀνὰ: 3:685: πολλάκι δ᾽ ἱμερόεν μὲν ἀνὰ στόμα θυῖεν ἐνισπεῖν:
ἀνὰ: 3:748: οὐδὲ κυνῶν ὑλακὴ ἔτ᾽ ἀνὰ πτόλιν, οὐ θρόος ἦεν
ἀνὰ: 3:821: πυκνὰ δ᾽ ἀνὰ κληῖδας ἑῶυ λύεσκε θυράων,
ἀνὰ: 3:823: Ἠριγενής, κίνυντο δ᾽ ἀνὰ πτολίεθρον ἕκαστοι.
ἀνὰ: 3:929: τάων τις μεσσηγὺς ἀνὰ πτερὰ κινήσασα
ἀνὰ: 3:1283: παπτήνας δ᾽ ἀνὰ νειὸν ἴδε ζυγὰ χάλκεα ταύρων
ἀνὰ: 3:1367: τόν ῥ᾽ ἀνὰ χεῖρα λαβὼν μάλα τηλόθεν ἔμβαλε μέσσοις
ἀνὰ: 4:43: γυμνοῖσιν δὲ πόδεσσιν ἀνὰ στεινὰς θέεν οἴμους,
ἀνὰ: 4:47: καρπαλίμως δ᾽ ἀίδηλον ἀνὰ στίβον ἔκτοθι πύργων
ἀνὰ: 4:115: ποιήεντ᾽ ἀνὰ χῶρον, ἵνα κριοῦ καλέονται
ἀνὰ: 4:231: εἰ μή οἱ κούρην αὐτάγρετον, ἢ ἀνὰ γαῖαν,
ἀνὰ: 4:580: αὐδῆεν γλαφυρῆς νηὸς δόρυ, τό ῥ᾽ ἀνὰ μέσσην
ἀνὰ: 4:633: λίμνας εἰσέλασαν δυσχείμονας, αἵ τ᾽ ἀνὰ Κελτῶν
ἀνὰ: 4:996: καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἥρωες ἀνὰ πληθὺν κεχάροντο,
ἀνὰ: 4:1110: ἐκ λεχέων ἀνὰ δῶμα: συνήιξαν δὲ γυναῖκες
ἀνὰ: 4:1172: κίνυντ᾽ ἐνναέται μὲν ἀνὰ πτόλιν, οἱ δ᾽ ἀποτηλοῦ
ἀνὰ: 4:1177: ἰθείας ἀνὰ ἄστυ διεκρίνοντο θέμιστας.
ἀνὰ: 4:1199: αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς τὰ πρῶτα δίκης ἀνὰ πείρατ᾽ ἔειπεν
ἀνὰ: 4:1279: ἀνέρες εἱλίσσονται ἀνὰ πτόλιν, ἢ πολέμοιο
ἄνα: 4:1322: ἀλλ᾽ ἄνα: μηδ᾽ ἔτι τοῖον ὀιζύων ἀκάχησο:
ἀνά: 4:1350: αὐτόν τ᾽ ἔγρεσθαι, ἀνά θ᾽ ὑμέας ὄρσαι ἰόντα:
ἀνὰ: 4:1359: οὐδ᾽ ἔτι τάσδ᾽ ἀνὰ χῶρον ἐσέδρακον, ἀλλά τις ἀχλὺς
ἀνὰ: 4:1382: ᾗ βίῃ ᾗ τ᾽ ἀρετῇ Λιβύης ἀνὰ θῖνας ἐρήμους
ἀνὰ: 4:1440: δίψῃ καρχαλέος: παίφασσε δὲ τόνδ᾽ ἀνὰ χῶρον,
ἀνὰ: 4:1550: τρίτων εὐρυβίης, γαίης δ᾽ ἀνὰ βῶλον ἀείρας
ἀνὰ: 4:1627: ἦμος δ᾽ ἠέλιος μὲν ἔδυ, ἀνὰ δ᾽ ἤλυθεν ἀστὴρ
ἀναβλύεσκε: 3:223: Ἥφαιστος. καί ῥ᾽ ἡ μέν ἀναβλύεσκε γάλακτι,
ἀναβλύζουσα: 4:921: τῇ δ᾽ ἄμοτον βοάασκεν ἀναβλύζουσα Χάρυβδις:
ἀναβρασθεῖσα: 2:568: ἅλμη ἀναβρασθεῖσα, νέφος ὥς: αὖε δὲ πόντος
ἀναβρόξασα: 4:824: ἐσβαλέειν, μὴ πάντας ἀναβρόξασα φέρῃσιν,
ἀναγκαίῃ: 3:987: χρειοῖ ἀναγκαίῃ γουνούμενος. οὐ γὰρ ἄνευθεν
ἀναγκαίῃ: 4:1388: ἔργον, ἀναγκαίῃ βεβιημένοι. αὐτὰρ ἐπιπρὸ
ἀνάγκη: 2:18: ἧ κέν τις στυγερῶς κρατερὴ ἐπιέψετ᾽ ἀνάγκη.’
ἀνάγκη: 2:232: ἀλλά με πικρὴ δῆτα καὶ ἄατος ἴσχει ἀνάγκη
ἀνάγκῃ: 4:440: βαίη ἐς Αἰήταο δόμους: πέρι γάρ μιν ἀνάγκῃ
ἀνάγκη: 4:553: νημερτὲς πέφαται; τίς ἀπόπροθι τόσσον ἀνάγκη
ἀνάγκης: 3:430: ῥίγιον ἀνθρώποισι κακῆς ἐπικείσετ᾽ ἀνάγκης,
ἄναγον: 1:1108: ἔνθεν ἐς αἰπεινὴν ἄναγον βόας οὔρεος ἄκρην.
ἀνάεδνον: 2:1151: Χαλκιόπην ἀνάεδνον ἐυφροσύνῃσι νόοιο.
ἀνάειραν: 4:1497: ὡς μάθον οἷον ἔρεξε. νέκυν δ᾽ ἀνάειραν ὀπίσσω
ἀναείρας: 3:72: γρηὶ δέ μ᾽ εἰσαμένην ὀλοφύρατο, καί μ᾽ ἀναείρας
ἀναειρόμενος: 4:94: ἦκ᾽ ἀναειρόμενος προσπτύξατο, θάρσυνέν τε:
ἀναερχομένους: 1:821: ἂψ ἀναερχομένους Θρῃκῶν ἄπο μηκέτι πύργοις
ἀναζείουσα: 4:391: ὧς φάτ᾽ ἀναζείουσα βαρὺν χόλον: ἵετο δ᾽ ἥγε
ἀναθρώσκοντες: 4:42: ὠκείαις ἄψορροι ἀναθρώσκοντες ἀοιδαῖς.
ἀναθρώσκων: 3:956: ὑψόσ᾽ ἀναθρώσκων ἅ τε Σείριος Ὠκεανοῖο,
ἀναιδέα: 2:409: οὐ κνέφας ἥδυμος ὕπνος ἀναιδέα δάμναται ὄσσε.’
ἀναιδέας: 2:385: μήτι παντοίῃ μέγ᾽ ἀναιδέας ἐξελάσαντες
ἀναιδήτῳ: 3:92: ἢ ἐμοί. ὑμείων γὰρ ἀναιδήτῳ περ ἐόντι
ἀναιδήτῳ: 4:360: ᾗς ἐγὼ οὐ κατὰ κόσμον ἀναιδήτῳ ἰότητι
ἀναιμωτί: 2:988: ὑσμίνην, καὶ δ᾽ οὔ κεν ἀναιμωτί γ᾽ ἐρίδηναν--
ἀναΐξας: 4:1335: ἦ, καὶ ἀναΐξας ἑτάρους ἐπὶ μακρὸν ἀύτει,
ἀναΐξασα: 4:840: ἦ, καὶ ἀναΐξασα κατ᾽ αἰθέρος ἔμπεσε δίναις
ἀναΐξασαι: 3:36: ἦ, καὶ ἀναΐξασαι ἐπὶ μέγα δῶμα νέοντο
ἀνακηκίει: 4:598: τραύματος αἰθομένοιο βαρὺν ἀνακηκίει ἀτμόν.
ἀνακλινθεῖσαν: 3:617: λέκτρῳ ἀνακλινθεῖσαν. ἄφαρ δέ μιν ἠπεροπῆες,
ἀνακλύζεσκεν: 2:553: δινήεις δ᾽ ὑπένερθεν ἀνακλύζεσκεν ἰοῦσαν
ἀνακρούεσκον: 4:1648: νῆα περιδδείσαντες ἀνακρούεσκον ἐρετμοῖς.
ἄνακτα: 4:537: οὐ μὲν ἔτι ζώοντα καταυτόθι τέτμον ἄνακτα
ἄνακτι: 1:731: Ζηνὶ κεραυνὸν ἄνακτι πονεύμενοι: ὃς τόσον ἤδη
ἀνακτορίη: 1:839: ἐξείπω κατὰ κόσμον. ἀνακτορίη δὲ μελέσθω
ἄνακτος: 1:908: τέτμῃ ἔτι ζώοντας, ἵν᾽ ἄνδιχα τοῖο ἄνακτος
ἄνακτος: 2:140: καὶ Μαριανδυνῶν ἀνδρῶν, ἀπεόντος ἄνακτος.
ἄνακτος: 3:215: ἔσταν δ᾽ ἐν προμολῇσι τεθηπότες ἕρκε᾽ ἄνακτος
ἄνακτος: 3:1272: γίγνεται, ὁππότ᾽ ἄεθλα καταφθιμένοιο ἄνακτος
ἄνακτος: 3:1402: κλήρου σημαντῆρα φυτοτρόφον: ὧς τότ᾽ ἄνακτος
ἄνακτος: 4:406: Κόλχοις ἦρα φέροντες ὑπὲρ σέο νόσφιν ἄνακτος,
ἄνακτος: 4:499: ἡμέας ὀτρυνέει, τοὺς πεισέμεν: οἷα δ᾽ ἄνακτος
ἄνακτος: 4:507: Κόλχοι δ᾽ ὁππότ᾽ ὄλεθρον ἐπεφράσθησαν ἄνακτος,
ἀνάκτων: 4:1381: ὑμέας, ὦ πέρι δὴ μέγα φέρτατοι υἷες ἀνάκτων,
ἀναλδήσκοντες: 3:1362: λάμπον ἀναλδήσκοντες ὑπὲρ χθονός. αὐτὰρ Ἰήσων
ἀναλκείῃσιν: 2:145: ‘Φράζεσθ᾽ ὅττι κεν ᾗσιν ἀναλκείῃσιν ἔρεξαν,
ἀνάλκιδας: 1:465: τάρβος ἐπιπλόμενον, τό τ᾽ ἀνάλκιδας ἄνδρας ἀτύζει;
ἀνάλκιδας: 3:563: παρθενικὰς δὲ λιτῇσιν ἀνάλκιδας ἠπεροπεύειν.’
ἀναμαρμαίρουσιν: 3:1299: φῦσαι χαλκήων ὁτὲ μέν τ᾽ ἀναμαρμαίρουσιν,
ἄναξ: 1:411: ‘κλῦθι ἄναξ, Παγασάς τε πόλιν τ᾽ Αἰσωνίδα ναίων,
ἄναξ: 1:422: πρωτίστην: λύσαιμι δ᾽, ἄναξ, ἐπ᾽ ἀπήμονι μοίρῃ
ἄναξ: 1:968: δῶκεν δ᾽ αὐτὸς ἄναξ λαρὸν μέθυ δευουένοισιν
ἄναξ: 2:70: ἔνθα δὲ Βεβρύκων μὲν ἄναξ, ἅ τε κῦμα θαλάσσης
ἄναξ: 2:695: κέκλομαι. ἀλλ᾽ ἵληθι ἄναξ, ἵληθι φαανθείς.’
ἄναξ: 2:710: ἱλήκοις: αἰεί τοι, ἄναξ, ἄτμητοι ἔθειραι,
ἄναξ: 3:367: τοῖα παρέννεπεν Ἄργος: ἄναξ δ᾽ ἐπεχώσατο μύθοις
ἄναξ: 4:228: αὐτὰρ ἄναξ ἄτῃ πολυπήμονι χεῖρας ἀείρας
ἄναξ: 4:377: ἔμμεναι οὗτος ἄναξ, τῷ ἐπίσχετε τάσδ᾽ ἀλεγεινὰς
ἄναξ: 4:431: ἐξ οὗ ἄναξ αὐτὸς Νυσήιος ἐγκατελεκτο
ἄναξ: 4:547: Φαιήκων: σὺν γάρ οἱ ἄναξ πόρσυνε κέλευθον
ἄναξ: 4:954: τὰς δὲ καὶ αὐτὸς ἄναξ κορυφῆς ἔπι λισσάδος ἄκρης
ἄναξ: 4:1077: μή μιν, ἄναξ, Κόλχοισι πόροις ἐς πατρὸς ἄγεσθαι.
ἀνάξειν: 3:29: κείνης ἐννεσίῃσιν ἐς Ἑλλάδα κῶας ἀνάξειν.’
ἀνάξετε: 4:1033: χρύσεον αὐτίκα κῶας ἀνάξετε νοστήσαντες.
ἀνάξομαι: 4:194: τὴν μὲν ἐγὼν ἐθέλουσαν ἀνάξομαι οἴκαδ᾽ ἄκοιτιν
ἀναπάλλεται: 3:1376: οἷος δ᾽ οὐρανόθεν πυρόεις ἀναπάλλεται ἀστὴρ
ἀναπεπτάμενον: 2:611: τῆλ᾽ ἀναπεπτάμενον. δὴ γὰρ φάσαν ἐξ Ἀίδαο
ἀναπέπταται: 4:1256: πέζα διωλυγίης ἀναπέπταται ἠπείροιο.’
ἀναπλήσειαν: 4:342: Αἰήτης, εἰ κεῖνοι ἀναπλήσειαν ἀέθλους,
ἀναπλήσειας: 4:365: ἀμφί τε γηγενέεσσιν ἀναπλήσειας ἀέθλους.
ἀναπλήσειν: 1:1323: μοῖραν ἀναπλήσειν Χαλύβων ἐν ἀπείρονι γαίῃ.
ἀναπλήσειν: 4:15: ληθέμεν, αἶψα δὲ πᾶσαν ἀναπλήσειν κακότητα.
ἀναπλώοντι: 1:905: τηλοῦ ἀναπλώοντι, σὺ δ᾽ ἄρσενα παῖδα τέκηαι,
ἀναπνείουσα: 2:739: πηγυλίς, ὀκρυόεντος ἀναπνείουσα μυχοῖο
ἀναπνείων: 4:472: θυμὸν ἀναπνείων χερσὶν μέλαν ἀμφοτέρῃσιν
ἀνάπνευσις: 2:476: κύντερον, οὐδέ τις ἦεν ἀνάπνευσις μογέοντι.
ἀνάπτομαι: 2:214: υἱέ, καὶ ἀργαλέοισιν ἀνάπτομαι ἐν καμάτοισιν.
ἀναρπάγδην: 4:577: ἀντικρύ, ταῖς αὖτις ἀναρπάγδην φορέοντο
ἀναρπάγδην: 4:1230: καὶ τότ᾽ ἀναρπάγδην ὀλοὴ βορέαο θύελλα
ἀναρπάξασαι: 3:1113: ἐνθένδ᾽ εἰς Ἰαωλκὸν ἀναρπάξασαι ἄελλαι,
ἀναρρήξας: 3:581: δρυμὸν ἀναρρήξας λασίης καθύπερθε: κολώνης
ἀνάρσια: 4:526: οὐδέ σφιν, ὡς καὶ πρίν, ἀνάρσια μητιάασκον
ἀνάρσιοι: 2:632: βαίνωμεν. πάντῃ γὰρ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἔασιν.
ἀνάρσιός: 2:343: ὅσσον ἀνάρσιός εἰμι, καὶ εἰ πλεῖον στυγέεσθαι:
ἀναρτήσασα: 3:788: τεθναίην, ἢ λαιμὸν ἀναρτήσασα μελάθρῳ,
ἀνασειράζοντες: 1:391: ἂψ ἀνασειράζοντες ἔχον προτέρωσε κιοῦσαν.
ἄνασσαι: 4:1409: ‘δαίμονες ὦ καλαὶ καὶ ἐύφρονες, ἵλατ᾽, ἄνασσαι,
ἄνασσαν: 3:861: Βριμὼ νυκτιπόλον, χθονίην, ἐνέροισιν ἄνασσαν,
ἄνασσαν: 4:147: ἡδείῃ ἐνοπῇ, θέλξαι τέρας: αὖε δ᾽ ἄνασσαν
ἀνάσσει: 4:763: Αἴολον, ὅς τ᾽ ἀνέμοις αἰθρηγενέεσσιν ἀνάσσει:
ἀνασσέμεν: 1:719: τηλυγέτην γεγαυῖαν ἀνασσέμεν: ὦκα δὲ τόνγε
ἄνασσεν: 1:621: Ὑψιπύλεια Θόαντος, ὃ δὴ κατὰ δῆμον ἄνασσεν:
ἄνασσεν: 1:948: ἀνέρες: ἐν δ᾽ ἥρως Λἰνήιος υἱὸς ἄνασσεν
ἄνασσεν: 4:305: ἄλλοι δ᾽ αὖ ποταμὸν μετεκίαθον, οἷσιν ἄνασσεν
ἀνάσσετο: 4:266: χθὼν τότε κυδαλίμοισιν ἀνάσσετο Δευκαλίδῃσιν,
ἀνάσσης: 4:39: εἶσιν ἀτυζομενη χαλεπὰς ὑπὸ χεῖρας ἀνάσσης:
ἀνάσσης: 4:1046: αἰδεῖσθε ξείνης μ᾽ ἐπὶ γούνατα χεῖρας ἀνάσσης
ἀνάσσοι: 4:801: δείματι, μή τις ἑοῦ ἀντάξιος ἄλλος ἀνάσσοι
ἄνασσον: 1:507: οἱ δὲ τέως μακάρεσσι θεοῖς Τιτῆσιν ἄνασσον,
ἄνασσον: 2:238: τῶν δὲ κασιγνήτην, ὅτ᾽ ἐνὶ Θρῄκεσσιν ἄνασσον,
ἀνάσσω: 4:1557: θῆκε Ποσειδάων τοῦδ᾽ ἔμμεναι. αὐτὰρ ἀνάσσω
ἀνάσσων: 1:49: οὐδὲ Φεραῖς Ἄδμητος ἐυρρήνεσσιν ἀνάσσων
ἀνασταχύεσκον: 3:1353: οἱ δ᾽ ἤδη κατὰ πᾶσαν ἀνασταχύεσκον ἄρουραν
ἀνασταχύουσιν: 4:271: ὄμβρος: ἅλις προχοῇσι δ᾽ ἀνασταχύουσιν ἄρουραι.
ἀνασταχύωσι: 3:1053: οἱ δ᾽ ἤδη κατὰ ὦλκας ἀνασταχύωσι Γίγαντες
ἀναστήσαντες: 2:691: βωμὸν ἀναστήσαντες ἐπάκτιον: εἰ δ᾽ ἂν ὀπίσσω
ἀναστήσασα: 4:717: εἷσεν ἐπὶ ξεστοῖσιν ἀναστήσασα θρόνοισιν,
ἀναστήσειν: 1:1349: Μυσίδ᾽ ἀναστήσειν αὐτοσχεδόν, ὁππότε μή οἱ
ἀναστήσεσθαι: 1:346: πείσομαι: ὥστε καὶ ἄλλον ἀναστήσεσθαι ἐρύξω.
ἀναστήσεσθαι: 4:533: μήποτε τὴν δῄοισιν ἀναστήσεσθαι ἰοῦσιν.
ἀνασχεθέειν: 1:876: ὄμματ᾽ ἀνασχεθέειν, οὐδὲ προτιμυθήσασθαι:
ἀνασχόμεναι: 4:938: αὐτίκ᾽ ἀνασχόμεναι λευκοῖς ἐπὶ γούνασι πέζας,
ἀνασχόμενοι: 2:68: αὐτίκ᾽ ἀνασχόμενοι ῥεθέων προπάροιθε βαρείας
ἀνασχόμενοι: 2:100: ἰθὺς ἀνασχόμενοι Πολυδεύκεος ἀντιάασκον.
ἀνασχόμενος: 1:495: λαιῇ ἀνασχόμενος κίθαριν πείραζεν ἀοιδῆς.
ἀνασχόμενος: 4:465: γυμνὸν ἀνασχόμενος παλάμῃ ξίφος: αἶψα δὲ κούρη
ἀνασχόμενος: 4:1700: χεῖρας ἀνασχόμενος μεγάλῃ ὀπὶ Φοῖβον ἀύτει,
ἄναυδοι: 3:503: δὴν δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐς ἀλλήλους ὁρόωντο,
ἄναυδοι: 3:966: τὼ δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν,
ἄναυδοι: 4:691: τὼ δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐφ᾽ ἑστίῃ ἀίξαντε
ἄναυδος: 2:205: νειόθεν, ἀβληχρῷ δ᾽ ἐπὶ κώματι κέκλιτ᾽ ἄναυδος.
Ἀναύρου: 1:9: χειμερίοιο ῥέεθρα κιὼν διὰ ποσσὶν Ἀναύρου
Ἀναύρου: 3:67: ἐξότ᾽ ἐπὶ προχοῇσιν ἅλις πλήθοντος Ἀναύρου
ἀναφανδὰ: 4:84: ὑμέας Αἰήταο, πρὸ γάρ τ᾽ ἀναφανδὰ τέτυκται
Ἀνάφην: 4:1715: Φοῖβον κεκλόμενοι: Ἀνάφην δέ τε λισσάδα νῆσον
Ἀνάφης: 4:1728: Αἰγλήτην Ἀνάφης τιμήορον ἱλάσκωνται.
Ἀνάφης: 4:1742: ἂμ πέλαγος ναίειν Ἀνάφης σχεδόν: εἶμι δ᾽ ἐς αὐγὰς
ἀναφυσιόων: 2:433: ἆσθμ᾽ ἀναφυσιόων, μετεφώνεεν, ὅσσον ἄπωθεν
ἀναχάζεο: 3:1037: ἂψ ἀπὸ πυρκαϊῆς ἀναχάζεο: μηδέ σε δοῦπος
ἀναχάζεται: 4:1239: πλυμμυρίσ--καὶ γάρ τ᾽ ἀναχάζεται ἠπείροιο
ἀνάψαι: 1:965: ἄστεος ἐν λιμένι πρυμνήσια νηὸς ἀνάψαι,
ἀνάψαι: 4:1637: ῥηγνύμενος πέτρας, εἶργε χθονὶ πείσματ᾽ ἀνάψαι,
ἀνάψασθαι: 2:462: πείσματ᾽ ἀνάψασθαι μυθήσατο Θυνίδι γαίῃ,
ἀνάψομαι: 2:645: στελλοίμην, ἔτι τάρβος ἀνάψομαι, εὖτε πέλεσθε
ἀνάψομεν: 3:570: ἀμφαδὸν ἤδη πείσματ᾽ ἀνάψομεν. ἦ γὰρ ἔοικεν
ἀναψύχει: 2:941: ὃν δέμας ἱμερτοῖσιν ἀναψύχει ὑδάτεσσιν.
ἁνδάνει: 4:395: ‘ἴσχεο, δαιμονίη: τὰ μὲν ἁνδάνει οὐδ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ.
ἄνδιχα: 1:908: τέτμῃ ἔτι ζώοντας, ἵν᾽ ἄνδιχα τοῖο ἄνακτος
ἄνδιχα: 2:577: ἄνδιχα. τοὺς δ᾽ ἐλάοντας ἔχεν τρόμος, ὄφρα μιν αὐτὴ
ἄνδιχα: 2:929: ἄνδιχα δ᾽ αὖ χύτλων νηοσσόῳ Ἀπόλλωνι
ἄνδιχα: 2:975: τόσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἵησι παρὲξ ἕθεν ἄνδιχα βάλλων.
ἄνδιχα: 3:23: ἄνδιχα πορφύρουσαι ἐνὶ σφίσιν: αὐτίκα δ᾽ Ἥρη
ἄνδιχα: 4:31: μῆτερ ἐμή: χαίροις δὲ καὶ ἄνδιχα πολλὸν ἰούσῃ:
ἄνδιχα: 4:1289: δακρυόειν ἀγάπαζον, ἵν᾽ ἄνδιχα δῆθεν ἕκαστος
ἄνδρ᾽: 1:396: ἄνδρ᾽ ἐντυναμένω δοιὼ μίαν: ἐκ δ᾽ ἄρα μέσσην
ἄνδρ᾽: 3:421: ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν γεγαῶτα κακωτέρῳ ἀνέρι εἶξαι.’
ἄνδρα: 1:1153: ἔνθ᾽ ἔρις ἄνδρα ἕκαστον ἀριστήων ὀρόθυνεν,
ἄνδρα: 2:29: ἄνδρα τόν, ὅς μιν ἔτυψε παροίτατος, οὐδ᾽ ἐδάμασσεν.
ἄνδρα: 3:580: ἄνδρα τόν, ὅς ῥ᾽ ὑπέδεκτο βαρὺν καμέεσθαι ἄεθλον,
ἄνδρα: 4:1028: τοῖα δ᾽ ἀριστήων ἐπαμοιβαδὶς ἄνδρα ἕκαστον:
ἄνδρα: 4:1653: ἄνδρα τόν, ὅστις ὅδ᾽ ἐστί, καὶ εἰ παγχάλκεον ἴσχει
ἄνδρας: 1:236: εὖτ᾽ ἂν ἄγῃ χρέος ἄνδρας ὑπεὶρ ἅλα ναυτίλλεσθαι,
ἄνδρας: 1:465: τάρβος ἐπιπλόμενον, τό τ᾽ ἀνάλκιδας ἄνδρας ἀτύζει;
ἄνδρας: 2:919: λισσομένην τυτθόν περ ὁμήθεας ἄνδρας ἰδέσθαι.
ἀνδράσι: 1:17: ἠὲ καὶ ἀλλοδαποῖσι μετ᾽ ἀνδράσι νόστον ὀλέσσῃ.
ἀνδράσι: 1:794: ἧσθ᾽ αὔτως; ἐπεὶ οὐ μὲν ὑπ᾽ ἀνδράσι ναίεται ἄστυ,
ἀνδράσι: 1:852: ναίηται μετόπισθεν ἀκήρατος ἀνδράσι Λῆμνος.
ἀνδράσι: 1:1071: ἀνδράσι τ᾽ ἐκ Διὸς ἦμαρ ἐπήλυθεν: οὐδὲ γὰρ αὐτῶν
ἀνδράσι: 1:1307: ὧν ἑτέρη, θάμβος περιώσιον ἀνδράσι λεύσσειν,
ἀνδράσι: 2:216: ἀνδράσι, Φοίβου τ᾽ ἀμφὶ καὶ αὐτῆς εἵνεκεν Ἥρης
ἀνδράσι: 2:236: εἰ δὴ ἐγὼν ὁ πρίν ποτ᾽ ἐπικλυτὸς ἀνδράσι Φινεὺς
ἀνδράσι: 2:1013: ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἄρ κε τέκωνται ὑπ᾽ ἀνδράσι τέκνα γυναῖκες,
ἀνδράσι: 3:341: οἷαί περ Κόλχοισι μετ᾽ ἀνδράσι νῆες ἔασιν,
ἀνδράσι: 3:415: ἀνδράσι τευχηστῇσι δέμας. τοὺς δ᾽ αὖθι δαΐζων
ἀνδράσι: 3:596: ἀνδράσι νοστήσαντας ὁμιλαδόν, ὄφρα ἑ τιμῆς
ἀνδράσι: 3:839: ἥλικες, οὔπω λέκτρα σὺν ἀνδράσι πορσύνουσαι,
ἀνδράσι: 4:462: εἴ κε δόλον ξείνοισιν ἐπ᾽ ἀνδράσι τεχνήσαιτο.
ἀνδράσι: 4:616: καὶ τὰ μὲν ὧς κείνοισι μετ᾽ ἀνδράσι κεκλήισται.
ἀνδράσι: 4:1209: δὴν μάλα Φαιήκεσσι μετ᾽ ἀνδράσι ναιετάασκον,
ἀνδράσι: 4:1727: ἀνδράσι δηριόωνται, ὅτ᾽ Ἀπόλλωνα θυηλαῖς
ἀνδράσι: 4:1758: Λήμνου τ᾽ ἐξελαθέντες ὑπ᾽ ἀνδράσι Τυρσηνοῖσιν
ἀνδράσιν: 1:70: ὦρσεν, ἀριστήεσσι σὺν ἀνδράσιν ὄφρα νέοιτο.
ἀνδράσιν: 1:173: ἔμμεναι: Ἠλείοισι δ᾽ ὅγ᾽ ἀνδράσιν ἐμβασίλευεν,
ἀνδράσιν: 1:648: ἠελίου ζωοῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν. ἀλλὰ τί μύθους
ἀνδράσιν: 1:658: ἀνδράσιν, οἷά τ᾽ ἔοικεν ἄγειν ἐπὶ νηὸς ἔχοντας,
ἀνδράσιν: 1:780: ἀνδράσιν, ᾧ καί μιν μνηστὴν κομέουσι τοκῆες:
ἀνδράσιν: 1:835: ἀνδράσιν: αὐτὰρ ὁ τήνγε παραβλήδην προσέειπεν
ἀνδράσιν: 1:992: ἀλλὰ γὰρ αὖθι λέλειπτο σὺν ἀνδράσιν ὁπλοτέροισιν
ἀνδράσιν: 2:466: κέκλετ᾽ ἀριστήεσσι σὺν ἀνδράσιν: αἶψα δὲ τόνγε
ἀνδράσιν: 2:503: μῆλα νέμειν προτέροισι παρ᾽ ἀνδράσιν: εὔαδε γάρ οἱ
ἀνδράσιν: 2:783: ἡμετέρου Μυσοῖσιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν, ὅντινα λαὸς
ἀνδράσιν: 2:803: ἀνδράσιν, εὖτ᾽ ἄρξωσιν ἀρείονες ἄλλοι ὀφέλλειν.
ἀνδράσιν: 2:807: ἀνδράσιν, ὄφρ᾽ αὐτοῖο ποτὶ στόμα Θερμώδοντος.
ἀνδράσιν: 3:405: πειρηθείς. ἐσθλοῖς γὰρ ἐπ᾽ ἀνδράσιν οὔτι μεγαίρω,
ἀνδράσιν: 3:519: ἀνδράσιν, οὐδέ περ ὅσσον ἐπανθιόωντας ἰούλους
ἀνδράσιν: 3:689: μή σφε πατὴρ ξείνοισι σὺν ἀνδράσιν αὐτίκ᾽ ὀλέσσῃ.
ἀνδράσιν: 3:891: μὴ ἴμεν ἀλλοδαποῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν, οἵ τ᾽ ἐπὶ γαῖαν
ἀνδράσιν: 3:1044: ἀνδράσιν, ἀλλὰ θεοῖσιν ἰσαζέμεν ἀθανάτοισιν.
ἀνδράσιν: 3:1105: Αἰήτης δ᾽ οὐ τοῖος ἐν ἀνδράσιν, οἷον ἔειπας
ἀνδράσιν: 3:1122: τιμήεσσα γυναιξὶ καὶ ἀνδράσιν αἰδοίη τε
ἀνδράσιν: 3:1351: θήγει θηρευτῇσιν ἐπ᾽ ἀνδράσιν, ἀμφὶ δὲ πολλὸς
ἀνδράσιν: 3:1377: ὁλκὸν ὑπαυγάζων, τέρας ἀνδράσιν, οἵ μιν ἴδωντοι
ἀνδράσιν: 4:6: ἤτοι ὁ μὲν δήμοιο μετ᾽ ἀνδράσιν, ὅσσοι ἄριστοι,
ἀνδράσιν: 4:252: ἀνδράσιν ὀψιγόνοισι μένει καὶ τῆμος ἰδέσθαι.
ἀνδράσιν: 4:481: κείαται ὀστέα κεῖνα μετ᾽ ἀνδράσιν Ἀψυρτεῦσιν.
ἀνδράσιν: 4:518: ἀνδράσιν Ἐγχελέεσσιν ἐφέστιοι: οἱ δ᾽ ἐν ὄρεσσιν
ἀνδράσιν: 4:1019: μὴ μὲν ἐγὼν ἐθέλουσα σὺν ἀνδράσιν ἀλλοδαποῖσιν
ἀνδράσιν: 4:1640: ῥίζης λοιπὸν ἐοντα μετ᾽ ἀνδράσιν ἡμιθέοισιν
ἀνδραχθέες: 3:1333: βώλακες ἀγνύμεναι ἀνδραχθέες: εἵπετο δ᾽ αὐτὸς
ἄνδρε: 3:1173: ἄνδρε δύω, πρὸ μὲν αὐτὸν ἀρηίφιλον Τελαμῶνα,
ἄνδρες: 1:1149: κεῖνο ποτὸν κρήνην περιναιέται ἄνδρες ὀπίσσω.
ἄνδρες: 1:1251: μήπως ἢ θήρεσσιν ἕλωρ πέλοι, ἠέ μιν ἄνδρες
ἄνδρες: 2:98: οὐδ᾽ ἄρα Βέβρυκες ἄνδρες ἀφείδησαν βασιλῆος:
ἄνδρες: 2:470: ‘ὦ φίλοι, οὐκ ἄρα πάντες ὑπέρβιοι ἄνδρες ἔασιν,
ἄνδρες: 2:632: βαίνωμεν. πάντῃ γὰρ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἔασιν.
ἄνδρες: 2:876: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι δεῦρο δαήμονες ἄνδρες ἔασιν,
ἄνδρες: 2:1181: ‘Ζεὺς ἐτεῇ τὰ ἕκαστ᾽ ἐπιδέρκεται: οὐδέ μιν ἄνδρες
ἄνδρες: 3:326: εὕρομεν. ἀλλ᾽ οἵγ᾽ ἄνδρες ἀπήλασαν, ἐξαποβάντες
ἄνδρες: 3:1365: δεινὸν Ἐνυαλίου σόλον Ἄρεος: οὔ κέ μιν ἄνδρες
ἄνδρες: 4:567: ἁρπάξας ὑπ᾽ ἔρωτι: μελαινομένην δέ μιν ἄνδρες
ἄνδρες: 4:1717: ῥέζον δ᾽ ὅσσα περ ἄνδρες ἐρημαίῃ ἐνὶ ῥέζειν
ἄνδρεσσι: 4:1057: νὺξ ἔργων ἄνδρεσσι, κατευκήλησε δὲ πᾶσαν
ἄνδρεσσιν: 4:671: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἄνδρεσσιν ὁμὸν δέμας, ἄλλο δ᾽ ἀπ᾽ ἄλλων
ἀνδρομέῃ: 4:579: ἴαχεν ἀνδρομέῃ ἐνοπῇ μεσσηγὺ θεόντων
ἀνδρομέην: 1:258: ἀνδρομέην προέηκε κακὸν τέρας, ὥς κεν ἀνίας
ἀνδρὸς: 1:1338: φὰς ἐνὶ τοῖσιν ἅπασιν ἐνηέος ἀνδρὸς ἀλείτην
ἀνδροφόνοισιν: 4:699: ὃς μέγα μὲν κοτέει, μέγα δ᾽ ἀνδροφόνοισιν ἀρήγει,
ἀνδρῶν: 1:543: δεινὸν μορμύρουσα ἐρισθενέων μένει ἀνδρῶν.
ἀνδρῶν: 1:548: νῆα καὶ ἡμιθέων ἀνδρῶν μένος, οἳ τότ᾽ ἄριστοι
ἀνδρῶν: 1:970: ἀνδρῶν ἡρώων θεῖος στόλος, αὐτίκα τόνγε
ἀνδρῶν: 1:1023: ἥρωας νημερτὲς ἐπήισαν: ἀλλά που ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: 1:1047: ἠδὲ καὶ Ἀρτακέα, πρόμον ἀνδρῶν: οὓς ἔτι πάντας
ἀνδρῶν: 2:4: Βιθυνὶς Μελίη, ὑπεροπληέστατον ἀνδρῶν:
ἀνδρῶν: 2:13: ἀνδρῶν ὀθνείων, ὅς κεν Βέβρυξι πελάσσῃ,
ἀνδρῶν: 2:59: ἀζαλέας, ἀνδρῶν τε παρηίδας αἵματι φύρσαι.’
ἀνδρῶν: 2:140: καὶ Μαριανδυνῶν ἀνδρῶν, ἀπεόντος ἄνακτος.
ἀνδρῶν: 2:155: καὶ τότε μὲν μένον αὖθι διὰ κνέφας, ἕλκεά τ᾽ ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: 2:374: τρισσαὶ Ἀμαζονίδων, μετά τε σμυγερώτατοι ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: 2:460: πρὶν γὰρ δή νύ ποτ᾽ αὐτὸς ἀριστήων στόλον ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: 2:725: καὶ Μαριανδυνῶν ἀνδρῶν ἐριθηλέα γαῖαν
ἀνδρῶν: 2:823: νύμφαι ἑλειονόμοι ὑπεδείδισαν: οὐδέ τις ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: 2:855: δοιὰ γὰρ οὖν κείνων ἔτι σήματα φαίνεται ἀνδρῶν.
ἀνδρῶν: 2:955: ἱέμενον, ποταμόν τ᾽ ἐπὶ τοῖς Ἅλυν: οὐδὲ μὲν ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: 2:960: οἵ ῥα τόθ᾽, ὡς ἐνόησαν ἀριστήων στόλον ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: 2:1080: ἀνδρῶν κινυμένων, ὁπότε ξυνίωσι φάλαγγες,
ἀνδρῶν: 2:1093: ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον στόλον; ἢ καὶ ἔπειτα
ἀνδρῶν: 2:1126: ἀνδρῶν, εὐμενέειν τε καὶ ἀρκέσσαι χατέουσιν.
ἀνδρῶν: 3:68: ἀνδρῶν εὐνομίης πειρωμένῃ ἀντεβόλησεν
ἀνδρῶν: 3:164: νειόθι δ᾽ ἄλλοτε γαῖα φερέσβιος ἄστεά τ᾽ ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: 3:192: πάντες ἐπεὶ πάντῃ καὶ ὅτις μάλα κύντατος ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: 3:513: τῶνδ᾽ ἀνδρῶν πάπταινε παρήμενος. οὐ γὰρ ἔγωγε
ἀνδρῶν: 3:918: ἔνθ᾽ οὔπω τις τοῖος ἐπὶ προτέρων γένετ᾽ ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: 3:1005: τόσσον ἀριστήων ἀνδρῶν στόλον. ἦ γὰρ ἔοικας
ἀνδρῶν: 3:1047: γηγενέων ἀνδρῶν, οὐδ᾽ ἄσχετος ἀίσσουσα
ἀνδρῶν: 3:1232: ἀνδρῶν ἡρώων, ὅτε κάλλιπον Ἡρακλῆα
ἀνδρῶν: 3:1337: γηγενέων ἀνδρῶν ὀλοὸς στάχυς: οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπιπρὸ
ἀνδρῶν: 3:1346: γηγενέων ἀνδρῶν ἴδεν αὔλακας. ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι
ἀνδρῶν: 3:1400: κλασθέντα ῥίζηθεν, ἀλωήων πόνος ἀνδρῶν:
ἀνδρῶν: 4:182: ἀνδρῶν ἠὲ θεῶν νοσφίσσεται ἀντιβολήσας.
ἀνδρῶν: 4:278: τῶνδ᾽ ἀνδρῶν, οὓς ὅσγε καθίσσατο ναιέμεν Αἶαν,
ἀνδρῶν: 4:397: ὅσσον δυσμενέων ἀνδρῶν νέφος ἀμφιδέδηεν
ἀνδρῶν: 4:1031: ταύρους τ᾽ ἐζεύξασθε, καὶ ἐκ θέρος οὐλοὸν ἀνδρῶν
ἀνέβραχε: 1:1147: Δίνδυμον: ἀλλά σφιν τότ᾽ ἀνέβραχε διψάδος αὔτως
ἀνέγειρε: 1:1091: κινήσας ἀνέγειρε παρασχεδόν, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
ἀνέγρετο: 1:522: δὴ τότ᾽ ἀνέγρετο Τῖφυς: ἄφαρ δ᾽ ὀρόθυνεν ἑταίρους
ἀνεγρόμενοι: 2:673: φέγγος, ὅτ᾽ ἀμφιλύκην μιν ἀνεγρόμενοι καλέουσιν,
ἀνεγρομένοισιν: 2:1230: ἦρι δ᾽ ἀνεγρομένοισιν ἐυκραὴς ἄεν οὖρος:
ἀνεγρόμενον: 3:295: δαλοῦ ἀνεγρόμενον σὺν κάρφεα πάντ᾽ ἀμαθύνει:
ἀνεδαίετο: 4:1724: χλεύῃ γηθόσυνοι: γλυκερὴ δ᾽ ἀνεδαίετο τοῖσιν
ἀνεδέξατο: 2:93: κρᾶτα παρακλίνας, ὤμῳ δ᾽ ἀνεδέξατο πῆχυν
ἀνεδήσατο: 3:50: ἵζανεν, ἀψήκτους δὲ χεροῖν ἀνεδήσατο χαίτας.
ἀνέδρακεν: 3:1009: αἴνῳ ἀειρομένης, καὶ ἀνέδρακεν ὄμμασιν ἄντην:
ἀνέδυ: 2:582: καί σφισιν ἀπροφάτως ἀνέδυ μέγα κῦμα πάροιθεν
ἀνεδύετο: 1:1228: ἡ δὲ νέον κρήνης ἀνεδύετο καλλινάοιο
ἀνέηκεν: 1:478: οἰδάνει ἐν στήθεσσι, θεοὺς δ᾽ ἀνέηκεν ἀτίζειν;
ἀνειρομένῃ: 3:1157: ἔκλυεν, οὔτ᾽ αὐδῆσαι ἀνειρομένῃ λελίητο.
ἀνειρομένοισιν: 4:1563: ἐξεδάης, νημερτὲς ἀνειρομένοισιν ἔνισπε.
ἀνείρυσε: 2:588: ἐκ δ᾽ αὐτὴν πρύμνηθεν ἀνείρυσε τηλόθι νῆα
ἄνεισι: 4:846: ἠελίου, ὅτ᾽ ἄνεισι περαίης ὑψόθι γαίης,
ἀνεκήκιε: 3:227: κρυστάλλῳ ἴκελον κοίλης ἀνεκήκιε πέτρης.
ἀνεκρούσαντο: 1:1277: εὐναίας ἐρύσαντες ἀνεκρούσαντο κάλωας.
ἀνελθέμεναι: 1:999: πρίν περ ἀνελθέμεναι σκοπιήν, ἥπτοντο φόνοιο
ἀνελκομένοιο: 2:1259: ἧπαρ ἀνελκομένοιο Προμηθέος: ἔκτυπε δ᾽ αἰθὴρ
ἀνελύετ᾽: 4:150: οἴμῃ θελγόμενος δολιχὴν ἀνελύετ᾽ ἄκανθαν
ἀνελύετο: 3:807: ἤδη καὶ δεσμοὺς ἀνελύετο φωριαμοῖο,
ἄνεμοί: 1:1098: ἐκ γὰρ τῆς ἄνεμοί τε θάλασσά τε νειόθι τε χθὼν
ἀνέμοιο: 1:107: κῦμ᾽ ἁλὸς εὐρείης, ἐσθλὸς δ᾽ ἀνέμοιο θυέλλας
ἀνέμοιο: 1:520: Πηλίου αἰπεινὰς ἴδεν ἄκριας, ἐκ δ᾽ ἀνέμοιο
ἀνέμοιο: 1:586: ἑσπέριοι ἀνέμοιο παλιμπνοίῃσιν ἔκελσαν,
ἀνέμοιο: 1:600: ἤνυσαν ἐννύχιοι πνοιῇ ἀνέμοιο θέοντες.
ἀνέμοιο: 1:607: αὐτὰρ ἅμ᾽ ἠελίοιο βολαῖς ἀνέμοιο λιπόντος
ἀνέμοιο: 1:1013: δὴ τότε πείσματα νηὸς ἐπὶ πνοιῇς ἀνέμοιο
ἀνέμοιο: 1:1203: ὑψόθεν ἐμπλήξασα θοὴ ἀνέμοιο κατάιξ
ἀνέμοιο: 1:1275: ἐσβαίνειν ὀρόθυνεν, ἐπαύρεσθαί τ᾽ ἀνέμοιο.
ἀνέμοιο: 2:729: ἠῶθεν δ᾽ ἀνέμοιο διὰ κνέφας εὐνηθέντος
ἀνέμοιο: 2:753: εἰσωποὶ ἀνέμοιο νέον λήγοντος ἔκελσαν.
ἀνέμοιο: 2:932: αὐτίκα δ᾽ οἵγ᾽ ἀνέμοιο κατασπέρχοντος ἔβησαν
ἀνέμοιο: 2:1231: ἱστία δ᾽ ἤειραν, τὰ δ᾽ ὑπαὶ ῥιπῆς ἀνέμοιο
ἀνέμοιο: 2:1247: ἐσσυμένως, λιαροῖο φορεύμενοι ἐξ ἀνέμοιο.
ἀνέμοιο: 3:345: ἶσον δ᾽ ἐξ ἀνέμοιο θέει καὶ ὅτ᾽ ἀνέρες αὐτοὶ
ἀνέμοιο: 3:954: ἢ ποδὸς ἢ ἀνέμοιο παραθρέξαντα δοάσσαι.
ἀνέμοιο: 3:969: νηνεμίῃ: μετὰ δ᾽ αὖτις ὑπὸ ῥιπῆς ἀνέμοιο
ἀνέμοιο: 3:1375: ἢ δρύες, ἅς τ᾽ ἀνέμοιο κατάικες δονέουσιν.
ἀνέμοιο: 4:215: κύματα χειμερίοιο κορύσσεται ἐξ ἀνέμοιο,
ἀνέμοιο: 4:221: ἠέλιος πνοιῇσιν ἐειδομένους ἀνέμοιο,
ἀνέμοιο: 4:607: ἠιόνας πνοιῇ πολυηχέος ἐξ ἀνέμοιο,
ἀνέμοιο: 4:961: νῆα διὲκ πέτρας πολυηχέας: οἱ δ᾽ ἀνέμοιο
ἀνέμοιο: 4:1222: ἀκραὴς ἠῶθεν ὑπὲκ Διός: οἱ δ᾽ ἀνέμοιο
ἀνέμοιο: 4:1629: δὴ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνέμοιο κελαινῇ νυκτὶ λιπόντος
ἀνέμοις: 4:763: Αἴολον, ὅς τ᾽ ἀνέμοις αἰθρηγενέεσσιν ἀνάσσει:
ἀνέμοισιν: 1:953: ἔνθ᾽ Ἀργὼ προύτυψεν ἐπειγομένη ἀνέμοισιν
ἀνέμοισιν: 1:1334: μῦθον ὑπερφίαλόν τε καὶ ἄσχετον, ἀλλ᾽ ἀνέμοισιν
ἀνέμοισιν: 4:1254: νῦν δὲ τί κεν ῥέξαιμεν, ἐρυκόμενοι ἀνέμοισιν
ἀνέμοισιν: 4:1461: ἴχνια γὰρ νυχίοισιν ἐπηλίνδητ᾽ ἀνέμοισιν
ἄνεμος: 1:1358: Νηῦν δὲ πανημερίην ἄνεμος φέρε νυκτί τε πάσῃ
ἄνεμος: 4:889: νῆα δ᾽ ἐυκραὴς ἄνεμος φέρεν. αἶψα δὲ νῆσον
ἀνέμου: 1:1299: λαῖτμα βιησάμενοι ἀνέμου τ᾽ ἄλληκτον ἰωήν,
ἀνέμου: 2:1100: Ζεὺς δ᾽ ἀνέμου βορέαο μένος κίνησεν ἀῆναι,
ἀνέμου: 2:1110: ἱστία δ᾽ ἐξήρπαξ᾽ ἀνέμου μένος, ἠδὲ καὶ αὐτὴν
ἀνέμου: 2:1116: κύματα καὶ ῥιπαὶ ἀνέμου φέρον ἀσχαλόωντας.
ἀνέμου: 4:241: οἱ δ᾽ ἀνέμου λαιψηρὰ θεᾶς βουλῇσιν ἀέντος
ἀνέμῳ: 1:1278: κυρτώθη δ᾽ ἀνέμῳ λίνα μεσσόθι, τῆλε δ᾽ ἀπ᾽ ἀκτῆς
ἀνέμῳ: 2:904: ἐκ δ᾽ ἔχεαν πίσυνοι ἀνέμῳ λίνα, πουλὺ δ᾽ ἐπιπρὸ
ἀνέμῳ: 2:996: ἤλυθον: οἱ δ᾽ ἀνέμῳ περιηγέα κάλλιπον ἀκτήν,
ἀνέμων: 1:1086: λῆξιν ὀρινομένων ἀνέμων: συνέηκε δὲ Μόψος
ἀνέμων: 1:1152: ληξάντων ἀνέμων νῆσον λίπον εἰρεσίῃσιν.
ἀνέμων: 3:1327: ἠύτε βυκτάων ἀνέμων βρόμος, οὕς τε μάλιστα
ἀνέμων: 4:818: Αἴολον ὠκείας ἀνέμων ἄικας ἐρύξειν,
ἀνέμων: 4:1776: οὔτ᾽ ἀνέμων ἐριῶλαι ἐνέσταθεν: ἀλλὰ ἕκηλοι
ἀνενείκατο: 3:463: ἦκα δὲ μυρομένη λιγέως ἀνενείκατο μῦθον:
ἀνενείκατο: 3:635: ὡς πάρος ἐν στέρνοις, ἀδινὴν δ᾽ ἀνενείκατο φωνήν:
ἀνενείκατο: 4:1746: θυμῷ πεμπάζων ἀνενείκατο φώνησέν τε:
ἀνεπάλμενος: 2:827: ὕψι μάλ᾽ ἐκ δονάκων ἀνεπάλμενος ἤλασε μηρὸν
ἀνεπάλμενος: 4:871: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐξ εὐνῆς ἀνεπάλμενος εἰσενόησεν
ἀνέπαυσεν: 4:1628: αὔλιος, ὅς τ᾽ ἀνέπαυσεν ὀιζυροὺς ἀροτῆρας,
ἀνέπλησαν: 4:1386: τίς κ᾽ ἐνέποι, τὴν κεῖνοι ἀνέπλησαν μογέοντες;
ἀνέπλησεν: 1:1035: μοῖραν ἀνέπλησεν. τὴν γὰρ θέμις οὔποτ᾽ ἀλύξαι
ἀνέπνεον: 2:609: οἱ δέ που ὀκρυόεντος ἀνέπνεον ἄρτι φόβοιο
ἀνέπτατο: 3:724: ὧς φάτο: τῇ δ᾽ ἔντοσθεν ἀνέπτατο χάρματι θυμός,
ἀνέπτυε: 2:572: λευκὴ καχλάζοντος ἀνέπτυε κύματος ἄχνη.
ἀνέρα: 1:154: ὄμμασιν, εἰ ἐτεόν γε πέλει κλέος, ἀνέρα κεῖνον
ἀνέρα: 2:102: ἔσταν ἐρυσσάμενοι. πρῶτός γε μὲν ἀνέρα Κάστωρ
ἀνέρα: 2:218: χραίσμετέ μοι, ῥύσασθε δυσάμμορον ἀνέρα λύμης,
ἀνέρα: 2:800: Τυνδαρίδην Βέβρυξιν, ὅτ᾽ ἀνέρα κεῖνον ἔπεφνεν.
ἀνέρα: 3:457: ἔμμεναι ἀνέρα τοῖον: ἐν οὔασι δ᾽ αἰὲν ὀρώρει
ἀνέρας: 1:883: ἐνδυκὲς ἀνέρας ἀμφὶ κινυρόμεναι προχέοντο,
ἀνέρας: 2:755: καὶ Μαριανδυνοὺς λάθον ἀνέρας ὁρμισθέντες
ἀνέρας: 2:1016: ἀνέρας, ἠδὲ λοετρὰ λεχώια τοῖσι πένονται.
ἀνέρας: 2:1132: ἀνέρας οἰκτείραντας ὁμήλικας ἐν κακότητι.
ἀνέρας: 3:204: ἀνέρας οἰχομένους πυρὶ καιέμεν: οὐδ᾽ ἐνὶ γαίῃ
ἀνέρας: 4:665: οἷσι πάρος ξείνους θέλγ᾽ ἀνέρας, ὅστις ἵκοιτο:
ἀνέρες: 1:612: ἀνέρες ἐχθήραντες, ἔχον δ᾽ ἐπὶ ληιάδεσσιν
ἀνέρες: 1:948: ἀνέρες: ἐν δ᾽ ἥρως Λἰνήιος υἱὸς ἄνασσεν
ἀνέρες: 2:27: ἀνέρες ἀμφιπένονται: ὁ δ᾽ ἰλλόμενός περ ὁμίλῳ
ἀνέρες: 2:80: ἀνέρες ὑληουργοὶ ἐπιβλήδην ἐλάοντες
ἀνέρες: 2:453: ἀνέρες, οἳ καὶ πρόσθεν ἐπ᾽ ἤματι κεῖσε θάμιζον,
ἀνέρες: 3:316: ἀνέρες, ὅππῃ τε γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἔβητε.’
ἀνέρες: 3:345: ἶσον δ᾽ ἐξ ἀνέμοιο θέει καὶ ὅτ᾽ ἀνέρες αὐτοὶ
ἀνέρες: 3:976: ἀνέρες, οὐδ᾽ ὅτε περ πάτρῃ ἔνι ναιετάασκον,
ἀνέρες: 4:109: ἦμος δ᾽ ἀνέρες ὕπνον ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἐβάλοντο
ἀνέρες: 4:1073: ἡμετέρης νήσοιο καὶ ἀνέρες Αἱμονιῆες:
ἀνέρες: 4:1181: βαῖνον ἐποψόμεναι: σὺν δ᾽ ἀνέρες ἀγροιῶται
ἀνέρες: 4:1211: ἀνέρες ἐννάσσαντο μετὰ χρόνον: οἱ δὲ περαίην
ἀνέρες: 4:1279: ἀνέρες εἱλίσσονται ἀνὰ πτόλιν, ἢ πολέμοιο
ἀνερεύγεται: 2:746: ὅς τε διὲξ ἄκρης ἀνερεύγεται εἰς ἅλα βάλλων
ἀνερεψάμενος: 2:505: τήνγ᾽ ἀνερεψάμενος ποταμῷ ἔπι ποιμαίνουσαν
ἀνερέψατο: 1:214: Θρηίκιος Βορέης ἀνερέψατο Κεκροπίηθεν
ἀνερέψατο: 4:916: Κύπρις ἔτ᾽ ἐν δίναις ἀνερέψατο, καί ῥ᾽ ἐσάωσεν
ἀνέρι: 3:421: ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν γεγαῶτα κακωτέρῳ ἀνέρι εἶξαι.’
ἀνέρι: 3:742: τοῖα παρὲξ οὗ πατρὸς ἐπ᾽ ἀνέρι μητιάασθαι.
ἀνέρι: 4:1105: ἰθύνω: λέκτρον δὲ σὺν ἀνέρι πορσαίνουσαν
ἀνέρι: 4:1117: ἐκδώσειν, λέκτρον δὲ σὺν ἀνέρι πορσαίνουσαν
ἀνέρος: 1:6: μοῖρα μένει στυγερή, τοῦδ᾽ ἀνέρος, ὅντιν᾽ ἴδοιτο
ἀνέρος: 1:703: ‘ὄρσο μοι, Ἰφινόη, τοῦδ᾽ ἀνέρος ἀντιόωσα,
ἀνέρος: 2:843: καὶ δή τοι κέχυται τοῦδ᾽ ἀνέρος ἐν χθονὶ κείνῃ
ἀνέρος: 3:794: ἥτις κηδομένη τόσον ἀνέρος ἀλλοδαποῖο
ἀνέρος: 3:1313: θαύμασε δ᾽ Αἰήτης σθένος ἀνέρος. οἱ δ᾽ ἄρα τείως
ἀνέρος: 4:199: ἀλλ᾽ οἱ μὲν διὰ νηός, ἀμοιβαδὶς ἀνέρος ἀνὴρ
ἀνέρχεται: 3:1229: ἠελίου, ὅτε πρῶτον ἀνέρχεται Ὠκεανοῖο.
ἀνερχομένη: 2:578: πλημμυρὶς παλίνορσος ἀνερχομένη κατένεικεν
ἀνερχομένη: 4:54: τὴν δὲ νέον Τιτηνὶς ἀνερχομένη περάτηθεν
ἀνερχομένη: 4:1168: Ἠὼς δ᾽ ἀμβροσίοισιν ἀνερχομένη φαέεσσιν
ἀνερχομένη: 4:1712: φέγγεν ἀνερχομένη: τοὶ δ᾽ ἀγλαὸν Ἀπόλλωνι
ἀνερχομένοισιν: 1:442: κεῖσέ τε δεῦρό τ᾽ ἔασιν ἀνερχομένοισιν ἄεθλοι.
ἀνερχομένοισιν: 4:1775: αὖτις ἀπ᾽ Αἰγίνηθεν ἀνερχομένοισιν ἐτύχθη,
ἀνερχόμενος: 2:676: τοῖσι δὲ Λητοῦς υἱός, ἀνερχόμενος Λυκίηθεν
ἄνεσαν: 1:786: Ὑψιπύλης: ἄνεσαν δὲ πύλας προφανέντι θεράπναι
ἀνέστενον: 1:1138: κηδείῃ βασιλῆος ἀνέστενον. ἔνθεν ἐσαιεὶ
ἀνέσχε: 3:850: πρωτοφυὲς τόγ᾽ ἀνέσχε καταστάξαντος ἔραζε
ἀνέσχεθεν: 3:257: ὑψοῦ χάρματι χεῖρας ἀνέσχεθεν: ὧς δὲ καὶ αὐτοὶ
ἀνέσχεθες: 4:1707: δεξιτερῇ χρύσειον ἀνέσχεθες ὑψόθι τόξον:
ἀνέσχεθον: 4:591: Τυνδαρίδαι, καὶ χεῖρας ἀνέσχεθον ἀθανάτοισιν
ἀνέσχεθον: 4:696: ἰθὺς ἐνὶ βλεφάροισιν ἀνέσχεθον. αὐτίκα δ᾽ ἔγνω
ἀνέσχεν: 2:254: ὧς φάτο: τοῦ δ᾽ ἰθὺς κενεὰς ὁ γεραιὸς ἀνέσχεν
ἀνέσχον: 4:806: πάντας ὁμῶς: αὐτὴ δὲ σέλας χείρεσσιν ἀνέσχον
ἀνέτειλε: 1:501: οὔρεά θ᾽ ὡς ἀνέτειλε, καὶ ὡς ποταμοὶ κελάδοντες
ἀνέτελλε: 1:601: ἦρι δὲ νισσομένοισιν Ἄθω ἀνέτελλε κολώνη
ἀνέτελλε: 1:810: γνήσι᾽ ἐνὶ μεγάροις, σκοτίη δ᾽ ἀνέτελλε γενέθλη.
ἀνέτελλεν: 3:683: μῦθος δ᾽ ἄλλοτε μέν οἱ ἐπ᾽ ἀκροτάτης ἀνέτελλεν
ἀνέτελλον: 2:1249: καὶ δὴ Καυκασίων ὀρέων ἀνέτελλον ἐρίπναι
ἀνέτλη: 2:179: ὃς περὶ δὴ πάντων ὀλοώτατα πήματ᾽ ἀνέτλη
ἀνέτλη: 4:1089: οἷα δὲ καὶ Δανάη πόντῳ ἔνι πήματ᾽ ἀνέτλη,
ἄνευθ᾽: 3:781: ἦ μιν ἄνευθ᾽ ἑτάρων προσπτύξομαι οἶον ἰδοῦσα;
ἄνευθ᾽: 3:1030: οἶος ἄνευθ᾽ ἄλλων ἐνὶ φάρεσι κυανέοισιν
ἄνευθεν: 1:855: Ἡρακλῆος ἄνευθεν, ὁ γὰρ παρὰ νηὶ λέλειπτο
ἄνευθεν: 3:641: ἔμπα γε μὴν θεμένη κύνεον κέαρ, οὐκέτ᾽ ἄνευθεν
ἄνευθεν: 3:987: χρειοῖ ἀναγκαίῃ γουνούμενος. οὐ γὰρ ἄνευθεν
ἄνευθεν: 4:744: ὅντινα τοῦτον ἄιστον ἀείραο πατρὸς ἄνευθεν:
ἄνευθεν: 4:1008: δηιοτῆτος ἄνευθεν ὑπέρβια νείκεα λῦσαι.
ἀνεύρατο: 4:1131: ἔργα πολυκμήτοιό τ᾽ ἀνεύρατο πῖαρ ἐλαίης.
ἀνέφηνεν: 4:1716: ἴσκον, ὃ δὴ Φοῖβός μιν ἀτυζομένοις ἀνέφηνεν.
ἀνέφυσεν: 2:1211: ἀθάνατος καὶ ἄυπνος, ὃν αὐτὴ Γαῖ᾽ ἀνέφυσεν
ἀνεχοίατο: 1:1005: ὄφρα νοτισθέντα κρατεροὺς ἀνεχοίατο γόμφους:
ἄνεχον: 3:217: ἑξείης ἄνεχον: θριγκὸς δ᾽ ἐφύπερθε δόμοιο
ἀνέχοντας: 3:1382: ἡμίσεας ἀνέχοντας ἐς ἠέρα: τοὺς δὲ καὶ ἄχρις
ἀνέχουσα: 4:310: τριγλώχιν, εὖρος μὲν ἐς αἰγιαλοὺς ἀνέχουσα,
ἀνέχουσι: 3:161: οὐρανίη: δοιὼ δὲ πόλοι ἀνέχουσι κάρηνα
ἄνεῳ: 3:503: δὴν δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐς ἀλλήλους ὁρόωντο,
ἄνεῳ: 3:966: τὼ δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν,
ἄνεῳ: 4:691: τὼ δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐφ᾽ ἑστίῃ ἀίξαντε
ἀνήγαγε: 3:2: ἔνθεν ὅπως ἐς Ἰωλκὸν ἀνήγαγε κῶας Ἰήσων
ἀνήγαγεν: 1:977: θεσπεσίοις ἕδνοισιν ἀνήγαγεν ἀντιπέρηθεν.
ἀνηέρθησαν: 1:1078: ἐκ δὲ τόθεν τρηχεῖαι ἀνηέρθησαν ἄελλαι
ἀνήιον: 4:238: αὐτῷ δ᾽ ἤματι πόντον ἀνήιον: οὐδέ κε φαίης
ἀνηλέες: 4:1045: σχέτλιοι ἀτροπίης καὶ ἀνηλέες: οὐδ᾽ ἐνὶ θυμῷ
ἀνήλυθε: 1:191: ἀλκήεις Μελέαγρος ἀνήλυθε, Λαοκόων τε,
ἀνήλυθε: 3:893: πᾶσα πόλις: τὸ καὶ οὔτις ἀνήλυθε δεῦρο γυναικῶν
ἀνήλυθεν: 2:1145: Φρίξον, ὅτις πτολίεθρον ἀνήλυθεν Αἰήταο,
ἀνήλυθον: 3:473: τὴν ὁδόν, ἣν τὸ πάροιθεν ἀνήλυθον ἐκ πεδίοιο,
ἀνήνασθαι: 2:627: αὐτίκ᾽ ἀνήνασθαι τόνδε στόλον, εἰ καὶ ἔμελλον
ἀνηνύστῳ: 4:1305: ἡρώων οἱ ἄριστοι ἀνηνύστῳ ἐπ᾽ ἀέθλῳ:
ἀνήνυτος: 3:502: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἀνήνυτος εἴσατ᾽ ἄεθλος,
ἀνῆπται: 2:245: ἔμμεναι ἀνθρώπων. τί νύ τοι τόσα κήδε᾽ ἀνῆπται;
ἀνῆπται: 3:5: παρθενικάς: τῶ καί τοι ἐπήρατον οὔνομ᾽ ἀνῆπται.
ἀνῆπται: 4:838: ἔσσονται, καὶ νηὸς ὅθι πρυμνήσι᾽ ἀνῆπται,
ἀνῆπτο: 2:160: ἀγχιάλῳ, τῇ, ἀκτῇ ἔπι, πρυμνήσι᾽ ἀνῆπτο,
ἀνήπυον: 4:1195: ἱμερόενθ᾽ ὑμέναιον ἀνήπυον: ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
ἀνὴρ: 1:182: κεῖνος ἀνὴρ καὶ πόντου ἐπὶ γλαυκοῖο θέεσκεν
ἀνὴρ: 1:479: ἄλλοι μῦθοι ἔασι παρήγοροι, οἷσί περ ἀνὴρ
ἀνὴρ: 2:471: οὐδ᾽ εὐεργεσίης ἀμνήμονες. ὡς καὶ ὅδ᾽ ἀνὴρ
ἀνήρ: 2:1075: ὡς δ᾽ ὅτε τις κεράμῳ κατερέψεται ἑρκίον ἀνήρ,
ἀνὴρ: 3:438: ἀνὴρ ἐρρίγῃσιν ἀρείονα φῶτα μετελθεῖν.’
ἀνὴρ: 4:199: ἀλλ᾽ οἱ μὲν διὰ νηός, ἀμοιβαδὶς ἀνέρος ἀνὴρ
ἀνὴρ: 4:1434: ἤλυθε γὰρ χθιζός τις ἀνὴρ ὀλοώτατος ὕβριν
ἀνὴρ: 4:1484: πώεσι φερβομένοισι συνήντεες: εἵπετο δ᾽ ἀνὴρ
ἀνὴρ: 4:1602: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ θοὸν ἵππον ἐς εὐρέα κύκλον ἀγῶνος
ἀνηρεφέος: 2:1173: ἐσσυμένως, ἥ τ᾽ ἐκτὸς ἀνηρεφέος πέλε νηοῦ
ἀνήυσεν: 4:75: τρὶς μὲν ἀνήυσεν, τρὶς δ᾽ ὀτρύνοντος ὁμίλου
ἀνῆψαν: 2:177: ἀντιπέρην γαίῃ Βιθυνίδι πείσματ᾽ ἀνῆψαν.
ἀνήψατο: 3:828: παρθενική, ξανθὰς μὲν ἀνήψατο χερσὶν ἐθείρας,
ἄνθεα: 1:1143: αὐτομάτη φύε γαῖα τερείνης ἄνθεα ποίης.
ἄνθεα: 3:897: μειλιχίῃ, τὰ δὲ καλὰ τερείνης ἄνθεα ποίης
ἄνθεα: 4:1141: τιμήεις τε γάμος καὶ ἀοίδιμος. ἄνθεα δέ σφιν
ἀνθέμενοι: 2:1062: ἀνθέμενοι κεφαλῇσιν ἀερσιλόφους τρυφαλείας,
ἀνθέμενοι: 4:1374: ὑψόθεν ἀνθέμενοι ψαμαθώδεος ἔνδοθι γαίης
ἀνθέμενοι: 4:1769: ἀνθέμενοι κούφοισιν ἄφαρ κατ᾽ ἀγῶνα πόδεσσιν
ἀνθέμενος: 4:189: ἀνθέμενος, καὶ τοῖον ἔπος μετὰ πᾶσιν ἔειπεν:
ἀνθέμενος: 4:1587: τρίτων ἀνθέμενος τρίποδα μέγαν, εἴσατο λίμνην
ἀνθεμένους: 4:1384: ἀνθεμένους ὤμοισι φέρειν δυοκαίδεκα πάντα
Ἀνθεμοεισίδα: 2:726: ἠδὲ Λύκοιο ῥέεθρα καὶ Ἀνθεμοεισίδα λίμνην
Ἀνθεμόεσσαν: 4:890: καλήν, Ἀνθεμόεσσαν ἐσέδρακον, ἔνθα λίγειαι
ἄνθετο: 1:1237: λαιὸν μὲν καθύπερθεν ἐπ᾽ αὐχένος ἄνθετο πῆχυν
ἄνθορεν: 3:556: μνησάμενοι: μοῦνος δ᾽ Ἀφαρήιος ἄνθορεν Ἴδας,
ἄνθος: 3:853: τοῦ δ᾽ ἤτοι ἄνθος μὲν ὅσον πήχυιον ὕπερθεν
ἄνθρωποι: 2:296: σώεσθαι. Στροφάδας δὲ μετακλείουσ᾽ ἄνθρωποι
ἄνθρωποι: 2:544: πλαζόμεθ᾽ ἄνθρωποι τετληότες, οὐδέ τις αἶα
ἄνθρωποι: 4:1555: ἄνθρωποι χατέουσιν ἐπ᾽ ἀλλοδαπῇ περόωντες,
ἀνθρώποις: 2:315: βούλεται ἀνθρώποις ἐπιδευέα θέσφατα φαίνειν
ἀνθρώποις: 4:1773: ἀνθρώποις. ἤδη γὰρ ἐπὶ κλυτὰ πείραθ᾽ ἱκάνω
ἀνθρώποισι: 1:82: ὡς οὐκ ἀνθρώποισι κακὸν μήκιστον ἐπαυρεῖν,
ἀνθρώποισι: 1:679: δυσμενέων, ἅ τε πολλὰ μετ᾽ ἀνθρώποισι πέλονται;
ἀνθρώποισι: 3:430: ῥίγιον ἀνθρώποισι κακῆς ἐπικείσετ᾽ ἀνάγκης,
ἀνθρώποισι: 4:1103: ἔσσεται ἀνθρώποισι, δικαζέμεν: οὐδέ σε κεύσω.
ἀνθρώποισιν: 2:182: χρείων ἀτρεκέως ἱερὸν νόον ἀνθρώποισιν.
ἀνθρώποισιν: 4:445: σχέτλι᾽ Ἔρως, μέγα πῆμα, μέγα στύγος ἀνθρώποισιν,
ἀνθρώπων: 2:245: ἔμμεναι ἀνθρώπων. τί νύ τοι τόσα κήδε᾽ ἀνῆπται;
ἀνθρώπων: 2:677: τῆλ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα δῆμον Ὑπερβορέων ἀνθρώπων,
ἀνθρώπων: 3:1088: ἀθανάτοις, πρῶτος δὲ καὶ ἀνθρώπων βασίλευσεν.
ἀνθρώπων: 3:1201: ἀνθρώπων, καθαρῇσιν ὑπεύδιος εἱαμενῇσιν,
ἀνθρώπων: 4:1014: ἀνθρώπων γενεῆς μία φέρβεαι, οἷσιν ἐς ἄτην
ἀνθρώπων: 4:1163: ἀλλὰ γὰρ οὔποτε φῦλα δυηπαθέων ἀνθρώπων
ἀνθρώπων: 4:1639: τὸν μὲν χαλκείης μελιηγενέων ἀνθρώπων
ἀνιάζεσκον: 3:1137: σιγῇ ἀνιάζεσκον: ἐδεύετο δ᾽ ἤματος ὥρη
ἀνιάζοντι: 4:1345: ‘κλῦτε, φίλοι: τρεῖς γάρ μοι ἀνιάζοντι θεάων,
ἀνιάζουσά: 1:299: τῶν μοῖραν κατὰ θυμὸν ἀνιάζουσά περ ἔμπης
ἀνῖαι: 3:1102: τῆς δ᾽ ἀλεγεινόταται κραδίην ἐρέθεσκον ἀνῖαι,
ἀνῖαι: 3:1403: Αἰήταο βαρεῖαι ὑπὸ φρένας ἦλθον ἀνῖαι.
ἀνῖαι: 4:351: δή ῥά μιν ὀξεῖαι κραδίην ἐλέλιξαν ἀνῖαι
ἀνίας: 1:258: ἀνδρομέην προέηκε κακὸν τέρας, ὥς κεν ἀνίας
ἀνίας: 1:265: αὐτὰρ ὁ τῶν μὲν ἔπειτα κατεπρήυνεν ἀνίας
ἀνίας: 1:295: ‘μή μοι λευγαλέας ἐνιβάλλεο, μῆτερ, ἀνίας
ἀνίας: 2:886: ἀλλ᾽ ἔγρεσθ᾽ εἰς ἔργον, ἀπορρίψαντες ἀνίας.’
ἀνίας: 3:264: πατρός. ὁ μὲν θνῄσκων στυγερὰς ἐπετείλατ᾽ ἀνίας
ἀνίας: 3:763: ἔνθ᾽ ἀλεγεινότατον δύνει ἄχος, ὁππότ᾽ ἀνίας
ἀνίας: 3:776: ἄμμι πολυκλαὕτους δεῦρ᾽ ἤγαγε κεῖθεν ἀνίας.
ἀνίας: 3:995: τάων ἀργαλέας κεν ἀποσκεδάσειας ἀνίας.
ἀνίαχεν: 3:253: καί σφεας ὡς ἴδεν ἆσσον, ἀνίαχεν: ὀξὺ δ᾽ ἄκουσεν
ἀνίαχον: 2:270: ἥρωες μεσσηγὺς ἀνίαχον: αἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἀυτῇ
ἀνίῃ: 1:1216: Θειοδάμας ἀνίῃ βεβολημένος: αὐτὰρ ὁ τόνγε
ἀνίῃ: 3:290: μνῆστιν ἔχεν, γλυκερῇ δὲ κατείβετο θυμὸν ἀνίῃ.
ἀνίη: 3:695: τὴν δ᾽ αἰνῶς ἄτλητος ἐπέκλυσε θυμὸν ἀνίη
ἀνίῃ: 4:19: ἑλκομένη πλοκάμους γοερῇ βρυχήσατ᾽ ἀνίῃ.
ἀνίη: 4:1165: πικρὴ παρμέμβλωκεν ἐυφροσύνῃσιν ἀνίη.
ἀνίη: 4:1582: ἀλλ᾽ ἴτε γηθόσυνοι, καμάτοιο δὲ μήτις ἀνίη
ἀνιηθείς: 1:1340: πρίν περ ἀνιηθείς: ἐπεὶ οὐ περὶ πώεσι μήλων,
ἀνιηρόν: 4:63: δῶκε δ᾽ ἀνιηρόν τοι Ἰήσονα πῆμα γενέσθαι
ἀνιηρῷ: 3:1065: πόντον ἐπιπλάγξεσθαι: ἀνιηρῷ δέ μιν ἄντην
ἀνίῃσιν: 3:498: δώσειν δ᾽ ἐξ ὄφιος γενύων σπόρον, ὅς ῥ᾽ ἀνίῃσιν
ἀνιόντα: 1:725: τῆς μὲν ῥηίτερόν κεν ἐς ἠέλιον ἀνιόντα
ἀνιόντας: 1:1022: ἔμμεναι: οὐδ᾽ ὑπὸ νυκτὶ Δολίονες ἂψ ἀνιόντας
ἀνιόντας: 1:1304: ἄθλων γὰρ Πελίαο δεδουπότος ἂψ ἀνιόντας
ἀνιόντος: 4:125: βέβλητο, νεφέλῃ ἐναλίγκιον, ἥ τ᾽ ἀνιόντος
ἀνιοῦσα: 1:1281: ἐκ περάτης ἀνιοῦσα, διαγλαύσσουσι δ᾽ ἀταρποί,
ἀνιοῦσα: 4:1696: ὠρώρει σκοτίη μυχάτων ἀνιοῦσα βερέθρων.
ἀνιούσαις: 3:226: θέρμετο Πληιάδεσσιν, ἀμοιβηδὶς δ᾽ ἀνιούσαις
ἀνίσχεται: 2:731: ἡ μέν τε κρημνοῖσιν ἀνίσχεται ἠλιβάτοισιν,
ἀνιών: 2:165: ἐκ περάτων ἀνιών, ἤγειρε δὲ μηλοβοτῆρας,
ἀνιὼν: 2:915: ἂψ ἀνιὼν--δὴ γὰρ συνανήλυθεν Ἡρακλῆι--
ἀνιὼν: 4:1479: ἐς δ᾽ ἑτάρους ἀνιὼν μυθήσατο, μή μιν ἔτ᾽ ἄλλον
ἀνομένοιο: 1:651: ἤματος ἀνομένοιο διὰ κνέφας: οὐδὲ μὲν ἠοῖ
ἀνομένοιο: 2:496: ῥέζον ἐπ᾽ ἐσχαρόφιν νέον ἤματος ἀνομένοιο.
ἀνομένοιο: 3:1339: ἦμος δὲ τρίτατον λάχος ἤματος ἀνομένοιο
ἀνόρουσαν: 2:430: οὐδῷ ἔπι κραιπνοὺς ἔβαλον πόδας: οἱ δ᾽ ἀνόρουσαν
ἀνόρουσαν: 4:590: ὧς Ἀργὼ ἰάχησεν ὑπὸ κνέφας: οἱ δ᾽ ἀνόρουσαν
ἀνορούσας: 2:1238: τέτμε θεὰ μεσσηγύς: ὁ δ᾽ ἐξ εὐνῆς ἀνορούσας
ἀνόρουσε: 3:516: σπερχόμενος δ᾽ ἀνόρουσε θοῶς: ἐπὶ δὲ τρίτος Ἴδας
ἀνόρουσε: 3:633: παλλομένη δ᾽ ἀνόρουσε φόβῳ, περί τ᾽ ἀμφί τε τοίχους
ἀνόρουσεν: 2:299: κευθμῶνα Κρήτης Μινωίδος: ἡ δ᾽ ἀνόρουσεν
ἀνόρουσεν: 2:605: Οὔλυμπόνδ᾽ ἀνόρουσεν, ὅτ᾽ ἀσκηθεῖς ὑπάλυξαν.
ἀνούτατος: 2:75: δηθύνειν. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ αἰὲν ἀνούτατος ἣν διὰ μῆτιν
ἀνοχλίζων: 1:1167: δὴ τότ᾽ ἀνοχλίζων τετρηχότος οἴδματος ὁλκοὺς
ἄνστησον: 4:1323: ἄνστησον δ᾽ ἑτάρους. εὖτ᾽ ἂν δέ τοι Ἀμφιτρίτη
ἄνσχοιτο: 2:230: οὔ κέ τις οὐδὲ μίνυνθα βροτῶν ἄνσχοιτο πελάσσας,
ἀντ᾽: 4:30: ‘τόνδε τοι ἀντ᾽ ἐμέθεν ταναὸν πλόκον εἶμι λιποῦσα,
ἄντα: 3:44: ἧστο δόμῳ δινωτὸν ἀνὰ θρόνον, ἄντα θυράων.
ἀνταίη: 1:1141: ἀνταίη δαίμων: τὰ δ᾽ ἐοικότα σήματ᾽ ἔγεντο.
ἀντάξιος: 4:801: δείματι, μή τις ἑοῦ ἀντάξιος ἄλλος ἀνάσσοι
ἀντεβόλησαν: 2:1123: λῆξεν ἅμ᾽ ἠελίω:ι τάχα δ᾽ ἐγγύθεν ἀντεβόλησαν
ἀντεβόλησαν: 3:1148: ἡ δὲ μετ᾽ ἀμφιπόλους: αἱ δὲ σχεδὸν ἀντεβόλησαν
ἀντεβόλησεν: 3:68: ἀνδρῶν εὐνομίης πειρωμένῃ ἀντεβόλησεν
ἀντεβόλησεν: 3:1212: κευθμῶν ἐξ ὑπάτων δεινὴ θεὸς ἀντεβόλησεν
ἀντεβόλησεν: 4:1549: τοῖσιν δ᾽ αἰζηῷ ἐναλίγκιος ἀντεβόλησεν
ἀντεβόλησεν: 4:1590: θυμός, ὃ δὴ μακάρων τις ἐναίσιμος ἀντεβόλησεν.
ἀντέλλει: 2:1009: ἠὼς ἀντέλλει καμάτων ἄτερ, ἀλλὰ κελαινῇ
ἀντέλλει: 3:958: ἀντέλλει, μήλοισι δ᾽ ἐν ἄσπετον ἧκεν ὀιζύν:
ἀντέλλοντα: 1:776: νύμφαι θηήσαντο δόμων ὕπερ ἀντέλλοντα,
ἀντέλλουσα: 3:1223: Καυκάσου ἠριγενὴς Ἠὼς βάλεν ἀντέλλουσα.
ἀντέλλων: 2:44: ἀντέλλων, ἔτι φαιδρὸς ἐν ὄμμασιν. ἀλλά οἱ ἀλκὴ
ἀντέλλων: 3:520: ἀντέλλων: τοίῳ οἱ ἀείρετο κάρτεϊ θυμός.
ἀντέσπασε: 2:600: καὶ τότ᾽ Ἀθηναίη στιβαρῆς ἀντέσπασε πέτρης
ἀντεταγὼν: 2:119: αἶψα μάλ᾽ ἀντεταγὼν πέλεκυν μέγαν ἠδὲ κελαινὸν
ἄντην: 3:100: ὧς φάτο: μείδησαν δὲ θεαί, καὶ ἐσέδρακον ἄντην
ἄντην: 3:1009: αἴνῳ ἀειρομένης, καὶ ἀνέδρακεν ὄμμασιν ἄντην:
ἄντην: 3:1065: πόντον ἐπιπλάγξεσθαι: ἀνιηρῷ δέ μιν ἄντην
ἀντήσαντες: 1:962: Κύζικος ἀντήσαντες ὅτε στόλον ἠδὲ γενέθλην
ἀντήσειεν: 3:820: φάρμακα συνθεσίῃσι, καὶ ἀντήσειεν ἐς ὠπήν.
ἀντὶ: 2:448: ἀντὶ δὲ τοῦ θάνατόν μοι ἄφαρ θεὸς ἐγγυαλίξαι,
ἀντὶ: 2:851: ἄστυ βαλεῖν: οἱ δ᾽ ἀντὶ θεουδέος Αἰολίδαο
ἀντία: 1:790: ἀντία δεσποίνης: ἡ δ᾽ ἐγκλιδὸν ὄσσε βαλοῦσα
ἀντία: 1:799: τηνίκα Θρηικίην, οἵ τ᾽ ἀντία ναιετάουσιν,
ἀντία: 3:287: νέρθεν ὑπὸ κραδίῃ, φλογὶ εἴκελον: ἀντία δ᾽ αἰεὶ
ἀντία: 4:1710: νῆσος ἰδεῖν, ὀλίγης Ἱππουρίδος ἀντία νήσου,
ἀντιάαν: 1:971: μείλιχον ἀντιάαν, μηδὲ πτολέμοιο μέλεσθαι.
ἀντιάασθαι: 2:24: αὐτὸς ἑκὼν ἤδη τοι ὑπίσχομαι ἀντιάασθαι.’
ἀντιάασκον: 2:100: ἰθὺς ἀνασχόμενοι Πολυδεύκεος ἀντιάασκον.
ἀντιάει: 4:1673: ἀντιάει, καὶ δή τις ἀπόπροθεν ἄμμε χαλέπτει.
ἀντίαι: 1:1017: ἀντίαι ἁρπάγδην ὀπίσω φέρον, ὄφρ᾽ ἐπέλασσαν
ἀντίαι: 2:566: ἔπτατο: ταὶ δ᾽ ἄμυδις πάλιν ἀντίαι ἀλλήλῃσιν
Ἀντιανείρης: 1:56: τὼ δ᾽ αὖτ᾽ ἐκγεγάτην Μενετηίδος Ἀντιανείρης.
ἀντιάοιτε: 2:806: ἦ τ᾽ ἂν ἐυξείνοισι διὲξ ἁλὸς ἀντιάοιτε
ἀντιάσαιμεν: 1:836: ‘Ὑψιπύλη, μάλα κεν θυμηδέος ἀντιάσαιμεν
ἀντιάσαντες: 2:961: σφᾶς αὐτοὺς νημερτὲς ἐπέφραδον ἀντιάσαντες:
ἀντιάσειας: 4:804: δῶκά τοι, ὄφρα γάμου θυμηδέος ἀντιάσειας,
ἀντιάσειε: 3:694: ἀντιάσειε πάροιθεν ἑοῖς τεκέεσσιν ἀμύνειν.
ἀντιάσειεν: 3:588: Ἑρμείαν, ὥς κεν προσκηδέος ἀντιάσειεν:
ἀντιάσειεν: 3:1336: ἐντροπαλιζόμενος, μή οἱ πάρος ἀντιάσειεν
ἀντιάσειεν: 4:1055: ἔννεπον, εἴ κε δίκης ἀλιτήμονος ἀντιάσειεν.
ἀντιάσῃσιν: 3:643: χραισμεῖν ἀντιάσῃσιν, ἐπὶ σφετέροις ἀχέουσα
ἀντίαχεν: 4:76: Φρόντις ἀμοιβήδην ἀντίαχεν: οἱ δ᾽ ἄρα τείως
ἀντιάχησαν: 2:830: ἀθρόοι ἀντιάχησαν. ὀρέξατο δ᾽ αἶψ᾽ ὀλοοῖο
ἀντιβίην: 1:1002: ἀντιβίην ἀσπερχὲς ὀρινομένους ἐδάιξαν.
ἀντιβίην: 2:760: ἀντιβίην Βέβρυξιν ὑπερφιάλοις πολέμιζον.
ἀντιβίην: 3:384: ἀντιβίην ὀλοὸν φάσθαι ἔπος: ἀλλ᾽ ἀπέρυκεν
ἀντιβίην: 4:409: ἀντιβίην, ὅτε μή με διὲξ εἰῶσι νέεσθαι.’
ἀντιβολήσας: 3:179: πειρήσω δ᾽ ἐπέεσσι παροίτερον ἀντιβολήσας,
ἀντιβολήσας: 4:182: ἀνδρῶν ἠὲ θεῶν νοσφίσσεται ἀντιβολήσας.
ἀντιβολήσας: 4:1752: ἀθανάτων, ἢ κεῖνος, ὅ μιν πόρεν ἀντιβολήσας.’
ἀντιβολήσεις: 3:940: δήεις, Αἰσονίδη: μάλα δ᾽ ἠπίῃ ἀντιβολήσεις
ἀντιβολήσων: 1:12: ἵκετο δ᾽ ἐς Πελίην αὐτοσχεδὸν ἀντιβολήσων
ἀντιβολήσων: 3:482: ἔμπης δ᾽ ἐξαῦτις μετελεύσομαι ἀντιβολήσων,
ἀντίη: 3:127: Κύπριν ἐπιπλομένην. ἡ δ᾽ ἀντίη ἵστατο παιδός,
ἀντικρὺ: 2:337: εἰ δέ κεν ἀντικρὺ πταμένη μεσσηγὺς ὄληται,
ἀντικρύ: 2:981: ἀντικρύ: τῶ καί οἱ ἐπίστροφοί εἰσι κέλευθοι:
ἀντικρὺ: 3:493: ἀντικρὺ κεχόλωται, ἕκαστα γὰρ οὔ νύ τι τέκμωρ
ἀντικρὺ: 4:127: αὐτὰρ ὁ ἀντικρὺ περιμήκεα τείνετο δειρὴν
ἀντικρὺ: 4:224: ἀντικρὺ τετάνυστο πελώριον. ἡνία δ᾽ ἵππων
ἀντικρὺ: 4:459: οἰόθι δ᾽ ἀντικρὺ μετιὼν πειρήσατο μύθοις
ἀντικρύ: 4:577: ἀντικρύ, ταῖς αὖτις ἀναρπάγδην φορέοντο
ἀντικρὺ: 4:1332: οὔτι μαλ᾽ ἀντικρὺ νοέω φάτιν. ἦ μὲν ἑταίρους
ἀντικρὺ: 4:1610: ἀντικρὺ μακάρεσσι φυὴν ἔκπαγλον ἔικτο:
ἀντίξοα: 2:79: ὡς δ᾽ ὅτε νήια δοῦρα θοοῖς ἀντίξοα γόμφοις
ἀντίοι: 1:320: στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προμολῇς: οἱ δ᾽ ἀντίοι ἠγερέθοντο.
ἀντίον: 1:745: νέρθεν ὑπὲκ μαζοῖο: τὸ δ᾽ ἀντίον ἀτρεκὲς αὔτως
ἀντίον: 2:684: ἀντίον αὐγάσσασθαι ἐς ὄμματα καλὰ θεοῖο.
ἀντίον: 4:496: εἰρεσίῃ περάαν πλόον ἀντίον, ᾧ ἐπέχουσιν
Ἀντιόπη: 2:389: Ὀτρηρή τε καὶ Ἀντιόπη, ὁπότε στρατόωντο.
Ἀντιόπην: 4:1088: οἷα μὲν Ἀντιόπην εὐώπιδα μήσατο Νυκτεύς:
Ἀντιόπης: 1:735: ἐν δ᾽ ἔσαν Ἀντιόπης Ἀσωπίδος υἱέε δοιώ,
ἀντίος: 2:62: τοὺς ἕλεν ἀπροφάτως: τοῦ δ᾽ ἀντίος ἤλυθε Κάστωρ
ἀντιόωντα: 1:1214: νηλειῶς, βοὸς ἀμφὶ γεωμόρου ἀντιόωντα.
ἀντιόωντας: 3:416: κείρω ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ περισταδὸν ἀντιόωντας.
ἀντιόωντες: 1:998: σὺν δὲ καὶ ὧλλοι δῆθεν ὑπότροποι ἀντιόωντες,
ἀντιόωντες: 2:69: χεῖρας, ἐπ᾽ ἀλλήλοισι μένος φέρον ἀντιόωντες.
ἀντιόωντες: 3:1297: οὐδ᾽ ἄρα μιν τυτθόν περ ἀνώχλισαν ἀντιόωντες.
ἀντιόωντες: 4:1204: τῶ καὶ ὅτ᾽ ἠλεμάτως Κόλχοι μάθον ἀντιόωντες,
ἀντιόωντος: 4:834: θαρσαλέη φαίην, καὶ κύματος ἀντιόωντος
ἀντιόωσα: 1:703: ‘ὄρσο μοι, Ἰφινόη, τοῦδ᾽ ἀνέρος ἀντιόωσα,
ἀντιόωσα: 3:35: ἑσποίμην: σὺ δέ κεν φαίης ἔπος ἀντιόωσα.’
ἀντιόωσα: 3:879: τηλόθεν ἀντιόωσα πολυκνίσου ἑκατόμβης:
ἀντιόωσα: 4:1076: αἰνοπαθὴς κατά μοι νόον ἔκλασεν ἀντιόωσα.
ἀντιόωσαν: 1:370: δούρατα καὶ ῥοθίοιο βίην ἔχοι ἀντιόωσαν.
ἀντιόωσαν: 3:717: μή σ᾽ ἐπιδευήσεσθαι, ἀνυστά περ ἀντιόωσαν.’
ἀντιόωσιν: 4:405: βήσομεν. οὐδ᾽ ἂν ὁμῶς περιναιέται ἀντιόωσιν
ἀντιόωσιν: 4:701: νηλειεῖς ἱκέται, ὅτ᾽ ἐφέστιοι ἀντιόωσιν.
ἀντιόωσιν: 4:715: εἴτε καὶ ἐμφύλῳ προσκηδέες ἀντιόωσιν.
ἀντιόωσιν: 4:857: πασσυδίῃ κοῦραι Νηρηίδες ἀντιόωσιν,
ἀντιόῳτο: 1:470: Ἴδεω ἑσπομένοιο, καὶ εἰ θεὸς ἀντιόῳτο.
ἀντιόῳτο: 3:1405: πορφύρων, ᾗ κέ σφι θοώτερον ἀντιόῳτο.
ἀντιπέραιαν: 2:351: κεῖθεν δ᾽ οὐ μάλα πουλὺ διὲξ ἁλὸς ἀντιπέραιαν
ἀντιπέραιαν: 4:521: νῆσον ἐς ἀντιπέραιαν ἀπέτραπον ὁρμηθῆναι.
ἀντιπέρηθεν: 1:613: τρηχὺν ἔρον, ἃς αὐτοὶ ἀγίνεον ἀντιπέρηθεν
ἀντιπέρηθεν: 1:977: θεσπεσίοις ἕδνοισιν ἀνήγαγεν ἀντιπέρηθεν.
ἀντιπέρηθεν: 2:1032: τοὺς παρανισσόμενοι καὶ δὴ σχεδὸν ἀντιπέρηθεν
ἀντιπέρηθεν: 2:1176: οὐδέ σφιν θέμις ἦεν, ὅτ᾽ ἀντιπέρηθεν ἵκοιντο,
ἀντιπέρηθεν: 3:1270: τόσσον δὲ προτέρω πέλεν ἄστεος ἀντιπέρηθεν,
ἀντιπέρηθεν: 4:470: Ἀρτέμιδι Βρυγοὶ περιναιέται ἀντιπέρηθεν.
ἀντιπέρην: 2:177: ἀντιπέρην γαίῃ Βιθυνίδι πείσματ᾽ ἀνῆψαν.
ἀντιπέρην: 2:724: ἔνθεν δ᾽ ἀντιπέρην ποταμοῦ στόμα Σαγγαρίοιο
ἀντιπέρην: 4:68: ἀντιπέρην λεύσσουσα πυρὸς σέλας, ὅ ῥά τ᾽ ἀέθλου
ἀντιφέρεσθαι: 1:200: εὖ δὲ καὶ ἐν σταδίῃ δεδαημένος ἀντιφέρεσθαι,
ἀντολαὶ: 1:85: μεσσηγὺς δύσιές τε καὶ ἀντολαὶ εἰσορόωνται.
ἀντολέων: 2:529: ἀντολέων προπάροιθε Κυνὸς ῥέζουσι θυηλάς.
Ἀντόμεθα: 2:1125: ‘Ἀντόμεθα πρὸς Ζηνὸς Ἐποψίου, οἵτινές ἐστε
ἀντόμεναι: 4:1309: ἀντόμεναι Τρίτωνος ἐφ᾽ ὕδασι χυτλώσαντο.
ἀντομένη: 1:771: πρόφρων ἀντομένη: περὶ γὰρ μενέαινεν ἕπεσθαι
ἀντομένη: 3:149: ἀντομένη μύθοισιν, ἐπειρύσσασα παρειάς,
ἀντομένη: 4:917: πρόφρων ἀντομένη Λιλυβηίδα ναιέμεν ἄκρην.
ἀντομένη: 4:1094: ὧς ἔφατ᾽ ἀντομένη: τοῦ δὲ φρένες ἰαίνοντυ
ἀντομένην: 3:77: ἅζετο δ᾽ ἀντομένην Ἥρην ἕθεν εἰσορόωσα,
ἀντομένην: 4:861: ἀντομένην σὺν τῇσι: νόῳ δ᾽ ἔχε, μή με χολώσῃς
ἀντομένοισι: 3:391: δὸς χάριν ἀντομένοισι: σέθεν δ᾽ ἐγὼ Ἑλλάδι πάσῃ
ἀντομένοισιν: 4:1553: ἐνθάδε νῦν πάρ᾽ ἐμοὶ ξεινήιον ἀντομένοισιν.
ἄντροιο: 2:909: ὀργιάσαι, στῆσαί τε χοροὺς ἄντροιο πάροιθεν,
ἄντροισιν: 2:512: νηπίαχον Χείρωνος ὑπ᾽ ἄντροισιν κομέεσθαι.
ἄντρον: 2:436: δείματι Δικταίης περιώσιον ἄντρον ἐρίπνης.
ἄντρον: 2:912: ἠδὲ καὶ Αὐλίον ἄντρον ἐπωνυμίην καλέουσιν.
ἄντρον: 2:1235: Τιτήνων ἤνασσεν, ὁ δὲ Κρηταῖον ὑπ᾽ ἄντρον
ἄντρον: 4:57: ‘οὐκ ἄρ᾽ ἐγὼ μούνη μετὰ Λάτμιον ἄντρον ἀλύσκω,
ἄντρον: 4:1151: κεῖνο καὶ εἰσέτι νῦν ἱερὸν κληίζεται ἄντρον
ἄντρῳ: 3:134: ἄντρῳ ἐν Ἰδαίῳ ἔτι νήπια κουρίζοντι,
ἄντρῳ: 4:1129: ἄντρῳ ἐν ἠγαθέῳ, τόθι δή ποτε Μάκρις ἔναιεν,
ἄντρῳ: 4:1137: ἡ δ᾽ ἄρα Φαιήκων ἱερῷ ἐνὶ τηλόθεν ἄντρῳ
ἀντώπιον: 4:727: οἷόν τέ χρυσέην ἀντώπιον ἵεσαν αἴγλην.
ἄνυσιν: 1:413: Πυθοῖ χρειομένῳ ἄνυσιν καὶ πείραθ᾽ ὁδοῖο
ἄνυσιν: 1:981: πεύθετο ναυτιλίης ἄνυσιν, Πελίαό τ᾽ ἐφετμάς:
ἄνυσίν: 2:310: πείρατα ναυτιλίης ἐνέπων ἄνυσίν τε κελεύθου:
ἄνυσιν: 4:576: μηδομένη δ᾽ ἄνυσιν τοῖο πλόου, ὦρσεν ἀέλλας
ἀνύσσαι: 1:603: ὅσσον ἐς ἔνδιόν κεν ἐύστολος ὁλκὰς ἀνύσσαι,
ἀνυστά: 3:717: μή σ᾽ ἐπιδευήσεσθαι, ἀνυστά περ ἀντιόωσαν.’
ἄνω: 3:1396: ὅσσον ἄνω προύτυψαν ἐς ἠέρα, τόσσον ἔραζε
ἄνω: 4:1579: ἔστ᾽ ἂν ἄνω τείνῃσι: περιρρήδην δ᾽ ἑτέρωσε
ἄνωγα: 1:693: ὁπλοτέρῃσι δὲ πάγχυ τάδε φράζεσθαι ἄνωγα.
ἄνωγε: 4:753: αὐτὴ γάρ μιν ἄνωγε δοκευέμεν, ὁππότε νῆα
ἀνώγει: 1:47: Αἴσων Ἀλκιμέδην Φυλακηίδα: τῆς μιν ἀνώγει
ἀνώγει: 2:1140: ναίετε, καὶ χρέος οἷον ὑπεὶρ ἅλα νεῖσθαι ἀνώγει,
ἀνώγει: 3:824: ἔνθα κασιγνήτους μὲν ἔτ᾽ αὐτόθι μεῖναι ἀνώγει
ἀνώγει: 3:1083: ἐξερέω: μάλα γάρ με καὶ αὐτὸν θυμὸς ἀνώγει.
ἀνώγει: 4:100: δεξιτερήν: ἡ δέ σφιν ἐς ἱερὸν ἄλσος ἀνώγει
ἄνωγεν: 1:328: ἔσχετο: τοὺς δ᾽ ἀγορήνδε συνεδριάασθαι ἄνωγεν.
ἄνωγεν: 4:685: χειρὶ καταρρέξασα, δολοφροσύνῃσιν ἄνωγεν.
ἄνωγεν: 4:1205: καί σφεας ἠὲ θέμιστας ἑὰς εἴρυσθαι ἄνωγεν,
ἀνωγῇ: 1:1134: αἰθομένοις: ἄμυδις δὲ νέοι Ὀρφῆος ἀνωγῇ
ἀνωγῇ: 2:558: Εὔφημος πρῴρης ἐπιβήμεναι: οἱ δ᾽ ὑπ᾽ ἀνωγῇ
ἄνωθεν: 2:747: ἠῴην: κοίλη δὲ φάραγξ κατάγει μιν ἄνωθεν.
ἀνώιστον: 3:670: μῦθον ἀνώιστον: διὰ δ᾽ ἔσσυτο θαμβήσασα
ἀνώιστος: 4:255: ἐξ Αἴης ἔσσεσθαι: ἀνώιστος δ᾽ ἐτέτυκτο
ἀνωίστῳ: 3:799: πότμῳ ἀνωίστῳ, κάκ᾽ ἐλέγχεα πάντα φυγοῦσαν,
ἀνωίστως: 1:680: ὡς καὶ νῦν ὅδ᾽ ὅμιλος ἀνωίστως ἐφικάνει.
ἀνωίστως: 3:6: ὧς οἱ μὲν πυκινοῖσιν ἀνωίστως δονάκεσσιν
ἀνωίστως: 4:1659: μῆτιν ἀνωίστως: ἡ δὲ πτύχα πορφυρέοιο
ἀνῶρτο: 1:698: μῦθος. ἀτὰρ μετὰ τήνγε παρασχεδὸν αὖτις ἀνῶρτο
ἄνωχθι: 4:757: δεῦρο Θέτιν μοι ἄνωχθι μολεῖν ἁλὸς ἐξανιοῦσαν.
ἀνώχλισαν: 3:1297: οὐδ᾽ ἄρα μιν τυτθόν περ ἀνώχλισαν ἀντιόωντες.
ἆξαι: 3:96: αὐτοῖσιν τόξοισι δυσηχέας ἆξαι ὀιστοὺς
ἄξειν: 2:897: νῆα θοὴν ἄξειν: δὴ γὰρ θεοῦ ἐτράπεθ᾽ ὁρμῇ.
ἀξείνοιο: 2:550: θῆκεν ἐπ᾽ ἀξείνοιο πόδας Θυνηίδος ἀκτῆς.
Ἄξεινον: 2:986: πόντον ἐς Ἄξεινον κυρτὴν ὑπερεύγεται ἄκρην.
ἆξεν: 1:1168: μεσσόθεν ἆξεν ἐρετμόν. ἀτὰρ τρύφος ἄλλο μὲν αὐτὸς
ἄξια: 3:351: χερσὶ βιησόμενος: μέμονεν δέ τοι ἄξια τίσειν
ἄξονος: 1:757: ἄξονος ἐν πλήμνῃσι παρακλιδὸν ἀγνυμένοιο
ἄξουσιν: 4:233: ἄξουσιν, καὶ θυμὸν ἐνιπλήσει μενεαίνων
ἀοιδαὶ: 4:1771: Ἵλατ᾽ ἀριστήων μακάρων γένος: αἵδε δ᾽ ἀοιδαὶ
ἀοιδαῖς: 1:1225: Ἄρτεμιν ἐννυχίῃσιν ἀεὶ μέλπεσθαι ἀοιδαῖς.
ἀοιδαῖς: 4:42: ὠκείαις ἄψορροι ἀναθρώσκοντες ἀοιδαῖς.
ἀοιδαῖς: 4:59: ἦ θαμὰ δὴ καὶ σεῖο κίον δολίῃσιν ἀοιδαῖς,
ἀοιδαῖς: 4:157: βάπτουσ᾽ ἐκ κυκεῶνος ἀκήρατα φάρμακ᾽ ἀοιδαῖς
ἀοιδαῖς: 4:1666: τὰς γουναζομένη τρὶς μὲν παρεκέκλετ᾽ ἀοιδαῖς,
ἀοιδάων: 1:27: θέλξαι ἀοιδάων ἐνοπῇ ποταμῶν τε ῥέεθρα.
ἀοιδῇ: 1:569: τοῖσι δὲ φορμίζων εὐθήμονι μέλπεν ἀοιδῇ
ἀοιδῇ: 2:716: αὐτὰρ ἐπειδὴ τόνγε χορείῃ μέλψαν ἀοιδῇ,
ἀοιδῆς: 1:22: πλαζόμενοι: Μοῦσαι δ᾽ ὑποφήτορες εἶεν ἀοιδῆς.
ἀοιδῆς: 1:495: λαιῇ ἀνασχόμενος κίθαριν πείραζεν ἀοιδῆς.
ἀοιδῆς: 1:515: κηληθμῷ: τοῖόν σφιν ἐνέλλιπε θέλκτρον ἀοιδῆς.
ἀοιδῆς: 1:1220: ἀλλὰ τὰ μὲν τηλοῦ κεν ἀποπλάγξειεν ἀοιδῆς.
ἀοιδῆς: 2:706: Βιστονίῃ φόρμιγγι λιγείης ἦρχεν ἀοιδῆς:
ἀοιδῆς: 4:451: Ἄψυρτον; τὸ γὰρ ἧμιν ἐπισχερὼ ἦεν ἀοιδῆς.
ἀοιδῆς: 4:905: κραιπνὸν ἐυτροχάλοιο μέλος κανάχησεν ἀοιδῆς,
ἀοιδῆς: 4:1192: υἱὸν ὑπαὶ φόρμιγγος ἐυκρέκτου καὶ ἀοιδῆς
ἀοιδῇσιν: 1:860: Κύπριν ἀοιδῇσιν θυέεσσί τε μειλίσσοντο.
ἀοιδῇσιν: 4:1663: ἔνθα δ᾽ ἀοιδῇσιν μειλίσσετο, μέλπε δὲ Κῆρας
ἀοίδιμος: 4:1141: τιμήεις τε γάμος καὶ ἀοίδιμος. ἄνθεα δέ σφιν
ἀοιδοὶ: 1:18: νῆα μὲν οὖν οἱ πρόσθεν ἐπικλείουσιν ἀοιδοὶ
ἀοιδοὶ: 1:59: Καινέα γὰρ ζῶόν περ ἔτι κλείουσιν ἀοιδοὶ
ἀολλέα: 3:1011: ἀλλ᾽ ἄμυδις μενέαινεν ἀολλέα πάντ᾽ ἀγορεῦσαι.
ἀολλέες: 2:132: αἱ δ᾽ ἤτοι τείως μὲν ἀολλέες ᾧ ἐνὶ σίμβλῳ
ἀολλέες: 2:499: τοὶ δ᾽ αὐτοῦ κατὰ δώματ᾽ ἀολλέες εὐνάζοντο.
ἀολλέες: 3:255: νήματα καὶ κλωστῆρας ἀολλέες ἔκτοθι πᾶσαι
ἀολλέες: 4:1180: ἥρωας δὲ γυναῖκες ἀολλέες ἔκτοθι πύργων
ἀολλεῖς: 4:1453: ἄπλητον μεμάασιν ἐπήτριμοι: ὧς τότ᾽ ἀολλεῖς
ἀολλίσσας: 1:863: εἰ μὴ ἀολλίσσας ἑτάρους ἀπάνευθε γυναικῶν
Ἀονίοιο: 3:1177: Ἀονίοιο δράκοντος, ὃν Ὠγυγίῃ ἐνὶ Θήβῃ
Ἀονίοισιν: 3:1184: καί ῥ᾽ ὁ μὲν Ἀονίοισιν ἐνισπείρας πεδίοισιν
ἀοσσητήρ: 4:407: ὅς τοι ἀοσσητήρ τε κασίγνητός τε τέτυκται:
ἀοσσητῆρα: 1:471: τοῖόν μ᾽ Ἀρήνηθεν ἀοσσητῆρα κομίζεις.’
ἀοσσητῆρα: 4:146: ὕπνον ἀοσσητῆρα, θεῶν ὕπατον, καλέουσα
ἀοσσητῆρες: 4:783: Αἰσονίδης, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἀοσσητῆρες ἀέθλου,
ἀπ᾽: 1:60: Κενταύροισιν ὀλέσθαι, ὅτε σφέας οἶος ἀπ᾽ ἄλλων
ἀπ᾽: 1:77: αὐτὰρ ἀπ᾽ Εὐβοίης Κάνθος κίε, τόν ῥα Κάνηθος
ἀπ᾽: 1:125: νεῖον ἀπ᾽ Ἀρκαδίης Λυρκήιον Ἄργος ἀμείψας
ἀπ᾽: 1:989: Γηγενέες δ᾽ ἑτέρωθεν ἀπ᾽ οὔρεος ἀίξαντες
ἀπ᾽: 1:1231: πρὸς γάρ οἱ διχόμηνις ἀπ᾽ αἰθέρος αὐγάζουσα
ἀπ᾽: 1:1278: κυρτώθη δ᾽ ἀνέμῳ λίνα μεσσόθι, τῆλε δ᾽ ἀπ᾽ ἀκτῆς
ἀπ᾽: 2:865: θυμόν, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀπ᾽ ἐλπίδος ἔπλετο νόστος.
ἀπ᾽: 2:1260: οἰμωγῇ, μέσφ᾽ αὖτις ἀπ᾽ οὔρεος ἀίσσοντα
ἀπ᾽: 3:587: εἰ μή οἱ Ζεὺς αὐτὸς ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἄγγελον ἧκεν
ἀπ᾽: 3:760: δάκρυ δ᾽ ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἐλέῳ ῥέεν: ἔνδοθι δ᾽ αἰεὶ
ἀπ᾽: 3:1067: δεξιτερῆς: δὴ γάρ οἱ ἀπ᾽ ὀφθαλμοὺς λίπεν αἰδώς:
ἀπ᾽: 4:80: ὑψοῦ ἀπ᾽ ἰκριόφιν: μετὰ δὲ Φρόντις τε καὶ Ἄργος,
ἀπ᾽: 4:109: ἦμος δ᾽ ἀνέρες ὕπνον ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἐβάλοντο
ἀπ᾽: 4:671: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἄνδρεσσιν ὁμὸν δέμας, ἄλλο δ᾽ ἀπ᾽ ἄλλων
ἀπ᾽: 4:724: αὐτίχ᾽ ὅπως ἐνόησεν ἀπ᾽ οὔδεος ὄσσε βαλοῦσαν.
ἀπ᾽: 4:768: ὧς ἔφατ᾽: αὐτίκα δ᾽ ῀Ἰρις ἀπ᾽ Οὐλύμποιο θοροῦσα
ἀπ᾽: 4:926: ἔδρακες ἠελίοιο. τότ᾽ αὖ λήξαντος ἀπ᾽ ἔργων
ἀπ᾽: 4:1270: τούνεκ᾽ ἐγὼ πᾶσαν μὲν ἀπ᾽ ἐλπίδα φημὶ κεκόφθαι
ἀπ᾽: 4:1775: αὖτις ἀπ᾽ Αἰγίνηθεν ἀνερχομένοισιν ἐτύχθη,
ἁπαλὰς: 3:297: οὖλος Ἔρως: ἁπαλὰς δὲ μετετρωπᾶτο παρειὰς
ἀπαμείρεται: 3:784: κεῖνος ὅτε ζωῆς ἀπαμείρεται. ἐρρέτω αἰδώς,
ἀπαμείρωμεν: 3:186: τόνδ᾽ ἀπαμείρωμεν σφέτερον κτέρας. ἀλλὰ πάροιθεν
ἀπάνευθε: 1:863: εἰ μὴ ἀολλίσσας ἑτάρους ἀπάνευθε γυναικῶν
ἀπάνευθε: 3:114: εὗρε δὲ τόνγ᾽ ἀπάνευθε Διὸς θαλερῇ ἐν ἀλωῇ,
ἀπάνευθε: 3:1169: Ἴδας ἧστ᾽ ἀπάνευθε δακὼν χόλον: οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
ἀπάνευθε: 4:1246: οὐ πάτον, οὐκ ἀπάνευθε κατηυγάσσαντο βοτήρων
ἀπάνευθεν: 2:153: εἴσεται οὐλομένην ἄτην, ἀπάνευθεν ἐόντος.’
ἀπάνευθεν: 2:874: παρθενίης ἀπάνευθεν, ὅσον τ᾽ ἐπιίστορα νηῶν.
ἀπάνευθεν: 2:1209: οὐ μὰν οὐδ᾽ ἀπάνευθεν ἑλεῖν δέρος Αἰήταο
ἀπάνευθεν: 3:167: ἥρωες δ᾽ ἀπάνευθεν ἑῆς ἐπὶ σέλμασι νηὸς
ἀπάνευθεν: 3:333: τόνδε τις ἱέμενος πάτρης ἀπάνευθεν ἐλάσσαι
ἀπάνευθεν: 4:371: σεῖο λίπῃς ἀπάνευθεν, ἐποιχόμενος βασιλῆας.
ἅπαντα: 1:982: οἱ δὲ περικτιόνων πόλιας καὶ κόλπον ἅπαντα
ἅπαντα: 4:798: εἰσότε οἱ πρέσβειρα Θέμις κατέλεξεν ἅπαντα,
ἀπαρνήσεσθαι: 3:1132: σχετλίη: οὐ μὲν δηρὸν ἀπαρνήσεσθαι ἔμελλεν
ἅπασιν: 1:1338: φὰς ἐνὶ τοῖσιν ἅπασιν ἐνηέος ἀνδρὸς ἀλείτην
ἄπαστοι: 4:1293: ἄκμηνοι καὶ ἄπαστοι ἐκείατο νύκτ᾽ ἔπι πᾶσαν
ἀπατήσω: 3:152: ἦ μέν τοι δῶρόν γε παρέξομαι, οὐδ᾽ ἀπατήσω,
ἄπαυστος: 1:1267: οὐδ᾽ ἀγέλης ὄθεται, πρήσσει δ᾽ ὁδόν, ἄλλοτ᾽ ἄπαυστος,
ἀπεθήκατο: 1:129: δεσμοῖς ἰλλόμενον μεγάλων ἀπεθήκατο νώτων:
ἀπείη: 1:459: τερπνῶς ἑψιόωνται, ὅτ᾽ ἄατος ὕβρις ἀπείη.
ἀπείλεε: 3:607: χωόμενος: μέγα δέ σφιν ἀπείλεε νῆά τ᾽ ἔρυσθαι
ἀπειρεσίας: 4:143: ὧς τότε κεῖνο πέλωρον ἀπειρεσίας ἐλέλιξεν
ἀπειρεσίη: 3:1043: ἔσσετ᾽ ἀπειρεσίη μέγα τε σθένος, οὐδέ κε φαίης
ἀπειρεσίην: 1:159: δῶκεν ἀπειρεσίην ἠδ᾽ ὅττι κεν ἀρήσαιτο
ἀπειρεσίην: 2:1244: κεῖθεν δ᾽ αὖ Μάκρωνας ἀπειρεσίην τε Βεχείρων
ἀπειρεσίην: 4:124: φηγὸν ἀπειρεσίην διζημένω, ᾗ ἔπι κῶας
ἀπειρεσίης: 4:1476: μοῦνον ἀπειρεσίης τηλοῦ χθονὸς εἴσατο Λυγκεὺς
ἀπειρεσίῃσι: 3:1294: μίμνει ἀπειρεσίῃσι δονεύμενα κύματ᾽ ἀέλλαις.
ἀπειρέσιοι: 1:441: ἐνθάδε κῶας ἄγοντας: ἀπειρέσιοι δ᾽ ἐνὶ μέσσῳ
ἀπειρέσιοι: 2:386: οἰωνούς, οἳ δῆθεν ἀπειρέσιοι ἐφέπουσιν
ἀπειρέσιοι: 4:218: ὧς οἱ ἀπειρέσιοι ποταμοῦ παρεμέτρεον ὄχθας,
ἀπειρεσίοιο: 1:990: φράξαν ἀπειρεσίοιο Χυτοῦ στόμα νειόθι πέτρῃς
ἀπειρεσίοις: 3:927: αἴγειρος φύλλοισιν ἀπειρεσίοις κομόωσα,
ἀπειρεσίοισιν: 2:185: εἴα ἀπειρεσίοισιν ὀνείασιν, ὅσσα οἱ αἰεὶ
ἀπειρέσιον: 2:1184: μητρυιῆς, καὶ νόσφιν ἀπειρέσιον πόρεν ὄλβον:
ἀπειρέσιον: 3:1215: στράπτε δ᾽ ἀπειρέσιον δαΐδων σέλας: ἀμφὶ δὲ τήνγε
ἀπείριτοι: 4:140: καπνοῖο στροφάλιγγες ἀπείριτοι εἱλίσσονται,
ἀπείριτον: 3:970: κινύμεναι ὁμάδησαν ἀπείριτον: ὧς ἄρα τώγε
ἀπείριτον: 4:680: ἥρωας δ᾽ ἕλε θάμβος ἀπείριτον: αἶψα δ᾽ ἕκαστος
ἀπείριτος: 3:1238: παρσταίη: σὺν δέ σφιν ἀπείριτος ἔσσυτο λαός.
ἀπείρονα: 1:801: ἐκ νηῶν, αὐτῇσι δ᾽ ἀπείρονα ληίδα κούραις
ἀπείρονα: 1:893: ῥηιδίως δ᾽ ἂν ἑοῖ καὶ ἀπείρονα λαὸν ἀγείραις
ἀπείρονα: 2:123: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ σταθμοῖσιν ἀπείρονα μῆλ᾽ ἐφόβησαν
ἀπείρονα: 2:677: τῆλ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα δῆμον Ὑπερβορέων ἀνθρώπων,
ἀπείρονα: 2:1207: ἔθνεα ναιετάουσιν ἀπείρονα: καὶ δέ κεν Ἄρει
ἀπείρονα: 3:308: πείθεσθε προφέροντος ἀπείρονα μέτρα κελεύθου.
ἀπείρονα: 4:160: θῆκεν ἐρεισάμενος: τὰ δ᾽ ἀπείρονα πολλὸν ὀπίσσω
ἀπείρονα: 4:285: ὅς δή τοι τείως μὲν ἀπείρονα τέμνετ᾽ ἄρουραν
ἀπείρονα: 4:447: ἄλγεά τ᾽ ἄλλ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἀπείρονα τετρήχασιν.
ἀπείρονα: 4:631: τῇ δ᾽ ἐπὶ Σαρδόνιον πέλαγος καὶ ἀπείρονα κόλπον
ἀπείρονι: 1:1323: μοῖραν ἀναπλήσειν Χαλύβων ἐν ἀπείρονι γαίῃ.
ἀπείρονι: 4:1686: ὕστερον αὖτ᾽ ἀμενηνὸς ἀπείρονι κάππεσε δούπῳ.
ἀπεκαίνυτο: 2:785: ἀθλεύων Τιτίην ἀπεκαίνυτο πυγμαχέοντα
ἀπέλαμψε: 4:1708: μαρμαρέην δ᾽ ἀπέλαμψε βιὸς περὶ πάντοθεν αἴγλην.
ἀπέλειξε: 4:478: τρὶς δ᾽ ἀπέλειξε φόνου, τρὶς δ᾽ ἐξ ἄγος ἔπτυσ᾽ ὀδόντων,
ἀπέλειπον: 4:561: τηλόθι: τὰς δ᾽ ἀπέλειπον, ὅσαι Κόλχοισι πάροιθεν
ἀπελύετ᾽: 3:1343: τετράγυός περ ἐοῦσα: βοῶν τ᾽ ἀπελύετ᾽ ἄροτρα.
ἀπένασσε: 4:1490: ἐς Αιβύην ἀπένασσε θεοῦ βαρὺ κῦμα φέρουσαν,
ἀπενόσφισεν: 4:36: ληιάς, ἥν τε νέον πάτρης ἀπενόσφισεν αἶσα,
ἀπεόντος: 2:140: καὶ Μαριανδυνῶν ἀνδρῶν, ἀπεόντος ἄνακτος.
ἀπέπνεε: 2:193: ἑστηώς: τοῖόν οἱ ἀπέπνεε λείψανα δαιτός.
ἀπέπτυεν: 4:923: ῥόχθεον, ᾗχι πάροιθεν ἀπέπτυεν αἰθομένη φλὸξ
ἅπερ: 1:822: δέχθαι, ἵν᾽ ἢ φρονέοιεν ἅπερ θέμις, ἠέ πῃ ἄλλῃ
ἅπερ: 4:519: ἐνναίουσιν, ἅπερ τε Κεραύνια κικλήσκονται,
ἀπερείσια: 1:419: ἄλλα δ᾽ ἐς Ὀρτυγίην ἀπερείσια δῶρα κομίσσω.
ἀπερείσια: 4:1703: πολλὰ δ᾽ ἐς Ὀρτυγίην ἀπερείσια δῶρα κομίσσειν.
ἀπερήτυε: 1:772: τὴν ὁδόν: ἀλλὰ γὰρ αὐτὸς ἑκὼν ἀπερήτυε κούρην,
ἀπέρυκεν: 3:327: νηὸς ἑῆς προτέρῳ ἐνὶ ἤματι: καί σφ᾽ ἀπέρυκεν
ἀπέρυκεν: 3:384: ἀντιβίην ὀλοὸν φάσθαι ἔπος: ἀλλ᾽ ἀπέρυκεν
ἀπέρυκεν: 4:509: Ἀργὼ καὶ Μινύας Κρονίης ἁλός. ἀλλ᾽ ἀπέρυκεν
ἀπερύκων: 3:174: πᾶσιν ὁμῶς: ὁ δὲ σῖγα νόον βουλήν τ᾽ ἀπερύκων
ἀπερχομένους: 4:417: εἴ κέν πως κήρυκας ἀπερχομένους πεπίθοιμι
ἀπεσκέδασεν: 3:214: Αἰήτεω, τότε δ᾽ αὖτις ἀπεσκέδασεν νέφος Ἥρη.
ἀπεσσεύοντο: 1:805: ᾗ ματίῃ εἴξαντες, ἀπεσσεύοντο γυναῖκας:
ἀπεσσόμεθ᾽: 3:944: τῷδ᾽ αὐτῷ ἐνὶ χώρῳ ἀπεσσόμεθ᾽: οἰόθι δ᾽ αὐτὸς
ἀπέστιχε: 4:684: αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἄψορρον ἀπέστιχε: τοὺς δ᾽ ἅμ᾽ ἕπεσθαι,
ἀπέστυγον: 1:804: δὴ γὰρ κουριδίας μὲν ἀπέστυγον, ἐκ δὲ μελάθρων,
ἀπετεκμήραντο: 4:1536: ἂμ πέλαγος νοτίοιο, πόρους τ᾽ ἀπετεκμήραντο
ἀπέτραπεν: 1:1088: καὶ τὴν μὲν θεὸς αὖτις ἀπέτραπεν, ἷζε δ᾽ ὕπερθεν
ἀπέτραπον: 4:521: νῆσον ἐς ἀντιπέραιαν ἀπέτραπον ὁρμηθῆναι.
ἀπέφθισεν: 4:1438: τόξα τε, τοῖσι πέλωρ τόδ᾽ ἀπέφθισεν ἰοβολήσας.
ἀπεών: 1:896: μνώεο μὴν ἀπεών περ ὁμῶς καὶ νόστιμος ἤδη
ἀπήλασαν: 3:326: εὕρομεν. ἀλλ᾽ οἵγ᾽ ἄνδρες ἀπήλασαν, ἐξαποβάντες
ἀπηλεγέοντες: 2:17: εἰ δ᾽ ἂν ἀπηλεγέοντες ἐμὰς πατέοιτε θέμιστας,
ἀπηλεγέως: 1:439: αἶψα δ᾽ ἀπηλεγέως νόον ἔκφατο Λητοΐδαο:
ἀπηλεγέως: 1:785: νίσσετ᾽ ἀπηλεγέως, ὄφρ᾽ ἀγλαὰ δώμαθ᾽ ἵκανεν
ἀπηλεγέως: 2:25: ὧς φάτ᾽ ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἐσέδρακεν ὄμμαθ᾽ ἑλίξας,
ἀπηλεγέως: 2:847: χρειὼ ἀπηλεγέως Μουσέων ὕπο γηρύσασθαι,
ἀπηλεγέως: 3:19: Ἤρη, ἀπηλεγέως ἐξείρεαι. ἀλλά τοι οὔπω
ἀπηλεγέως: 3:439: Ἴσκεν ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἀπὸ θρόνου ὤρνυτ᾽ Ἰήσων,
ἀπηλεγέως: 3:501: βέλτερον ἦν φράσσασθαι--ἀπηλεγέως ὑποέστην.’
ἀπηλεγέως: 4:687: μίμνεν ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἐρύσσατο Κολχίδα κούρην.
ἀπηλεγέως: 4:862: πλεῖον ἔτ᾽, ἢ τὸ πάροιθεν ἀπηλεγέως ἐχόλωσας.’
ἀπηλεγέως: 4:900: τηκεδόνι φθινύθουσαι: ἀπηλεγέως δ᾽ ἄρα καὶ τοῖς
ἀπηλεγέως: 4:1467: ὦρσεν, ἵν᾽ Ἡρακλῆος ἀπηλεγέως πεπύθοιτο,
ἀπήμονα: 1:885: εὐχόμεναι μακάρεσσιν ἀπήμονα νόστον ὀπάσσαι.
ἀπήμονα: 2:971: ἀμφὶ κασιγνήτης: ὁ δ᾽ ἀπήμονα πέμψεν ὀπίσσω.
ἀπήμονας: 2:639: εἰ μὴ ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἀπήμονας ὔμμε κομίσσω.’
ἀπήμονας: 2:1185: ὧς δὲ καὶ ὑμέας αὖτις ἀπήμονας ἐξεσάωσεν
ἀπήμονας: 2:1276: ἡρώων: γουνοῦτο δ᾽ ἀπήμονας εἶναι ἀρωγοὺς
ἀπήμονας: 3:590: ἔσσεσθαι δηναιὸν ἀπήμονας, οἷσι μέμηλεν
ἀπήμονι: 1:422: πρωτίστην: λύσαιμι δ᾽, ἄναξ, ἐπ᾽ ἀπήμονι μοίρῃ
ἀπήμων: 4:522: ἥρωες δ᾽, ὅτε δή σφιν ἐείσατο νόστος ἀπήμων,
ἀπήμων: 4:1580: κλινομένης χέρσοιο, τότε πλόος ὔμμιν ἀπήμων
ἀπηνέα: 2:76: ἀίσσοντ᾽ ἀλέεινεν: ἀπηνέα δ᾽ αἶψα νοήσας
ἀπηνείῃσιν: 2:1204: ἀλλ᾽ αἰνῶς ὀλοῇσιν ἀπηνείῃσιν ἄρηρεν
ἀπηνέος: 1:87: Οἰχαλίης ἐπίουροι, ἀπηνέος Εὐρύτου υἷες,
ἀπηνέος: 3:492: ‘ὦ φίλοι, Αἰήταο ἀπηνέος ἄμμι φίλον κῆρ
ἀπήνῃ: 3:840: ἐσσυμένως οὐρῆας ὑποζεύξασθαι ἀπήνῃ,
ἀπήνην: 3:842: ἔνθ᾽ αὖτ᾽ ἀμφίπολοι μὲν ἐφοπλίζεσκον ἀπήνην:
ἀπηνήναντο: 1:611: δὴ γὰρ κουριδίας μὲν ἀπηνήναντο γυναῖκας
ἀπήνης: 3:868: ἐκ δὲ θύραζε κιοῦσα θοῆς ἐπεβήσατ᾽ ἀπήνης:
ἀπήνης: 3:888: δὴ τότ᾽ ἐυτροχάλοιο κατ᾽ αὐτόθι βήσατ᾽ ἀπήνης
ἀπήνης: 3:1151: αὐτομάτοις δὲ πόδεσσι θοῆς ἐπεβήσατ᾽ ἀπήνης,
ἀπηρέσιν: 1:888: ‘Νίσσεο, καὶ σὲ θεοὶ σὺν ἀπηρέσιν αὖτις ἑταίροις
ἀπηύρων: 4:344: εἴτε καὶ ἀμφαδίην αὔτως ἀέκοντος ἀπηύρων:
ἀπηύρων: 4:914: σχέτλιος. ἦ τέ οἱ αἶψα καταυτόθι νόστον ἀπηύρων,
Ἀπίδα: 4:1562: ‘Ἀπίδα καὶ πέλαγος Μινώιον εἴ νύ που, ἥρως,
Ἀπιδανῆες: 4:263: πευθομένοις: οἶοι δ᾽ ἔσαν Ἀρκάδες Ἀπιδανῆες,
Ἀπιδανοῖο: 1:36: γείνατο δινήεντος ἐφ᾽ ὕδασιν Ἀπιδανοῖο,
Ἀπιδανοῖο: 2:517: Ὄθρυν καὶ ποταμοῦ ἱερὸν ῥόον Ἀπιδανοῖο.
Ἀπιδανός: 1:38: ἔνθα μὲν Ἀπιδανός τε μέγας καὶ δῖος Ἐνιπεὺς
ἀπιθήσει: 3:105: πειρήσω, καί μιν μειλίξομαι, οὐδ᾽ ἀπιθήσει.’
ἀπίθησεν: 1:149: τηλυγέτους ὠδῖνι μιῇ τέκεν: οὐδ᾽ ἀπίθησεν
ἀπίθησεν: 3:669: ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἀπίθησεν, ὅτ᾽ ἔκλυεν ἀμφιπόλοιο
ἄπλετοι: 1:574: ἄπλετοι, ὑγρὰ κέλευθα διασκαίροντες ἕποντο.
ἄπλητον: 4:1453: ἄπλητον μεμάασιν ἐπήτριμοι: ὧς τότ᾽ ἀολλεῖς
ἄπλοος: 4:1269: ἄπλοος εἰλεῖται, γαίης ὕπερ ὅσσον ἔχουσα.
ἄπνοος: 4:1401: ἄχρις ἐπ᾽ ἄκνηστιν κεῖτ᾽ ἄπνοος: ἐκ δὲ λιπόντων
ἀπὸ: 1:280: αὐτίκ᾽ ἀπὸ ψυχὴν μεθέμεν, κηδέων τε λαθέσθαι,
ἀπὸ: 1:364: πειθόμενοι: ἀπὸ δ᾽ εἵματ᾽ ἐπήτριμα νηήσαντο
ἀπὸ: 1:399: τοῖς μέσσην οἴοισιν ἀπὸ κληῖδα λίποντο
ἄπο: 1:437: πάντοσε λαμπόμενον θυέων ἄπο τοῖό τε λιγνὺν
ἀπὸ: 1:535: δακρυόεις γαίης ἀπὸ πατρίδος ὄμματ᾽ ἔνεικεν.
ἄπο: 1:625: νῆσον, ἐπακτῆρες, Σικίνου ἄπο, τόν ῥα Θόαντι
ἀπὸ: 1:691: γαῖαν ἐφέσσεσθαι, κτερέων ἀπὸ μοῖραν ἑλοῦσαν
ἀπὸ: 1:766: ἐλπόμενος πυκινήν τιν᾽ ἀπὸ σφείων ἐσακοῦσαι
ἀπὸ: 1:815: μητρυιῆς ὑπὸ χερσὶν ἀτασθάλου: οὐδ᾽ ἀπὸ μητρὸς
ἄπο: 1:821: ἂψ ἀναερχομένους Θρῃκῶν ἄπο μηκέτι πύργοις
ἀπὸ: 1:937: τυτθὸν ἀπὸ Φρυγίης πολυληίου ἠπείροιο
ἀπὸ: 1:945: αἱ μὲν ἀπὸ στιβαρῶν ὤμων δύο, ταὶ δ᾽ ὑπένερθεν
ἀπὸ: 1:979: τοῖς μέτα δαῖτ᾽ ἀλέγυνε, βάλεν δ᾽ ἀπὸ δείματα θυμοῦ.
ἀπὸ: 1:1067: καί οἱ ἀπὸ βλεφάρων ὅσα δάκρυα χεῦαν ἔραζε,
ἀπὸ: 1:1107: αἶψα δὲ κουρότεροι μὲν ἀπὸ σταθμῶν ἐλάσαντες
ἀπὸ: 1:1195: αὐτοῖσιν τόξοισιν, ἔδυ δ᾽ ἀπὸ δέρμα λέοντος.
ἀπὸ: 2:30: ἔνθ᾽ ἀπὸ Τυνδαρίδης μὲν ἐύστιπτον θέτο φᾶρος
ἀπὸ: 2:188: ἅρπυιαι στόματος χειρῶν τ᾽ ἀπὸ γαμφηλῇσιν
ἀπὸ: 2:253: μὴ μὲν τοῖό γ᾽ ἕκητι θεοῖς ἀπὸ θυμοῦ ἔσεσθαι.’
ἄπο: 2:329: νηὸς ἄπο προμεθέντες ἐφιέμεν. ἢν δὲ δι᾽ αὐτῶν
ἀπὸ: 2:454: αἰὲν ὁμῶς φορέοντες ἑῆς ἀπὸ μοῖραν ἐδωδῆς.
ἀπὸ: 2:456: ἔχραεν ἐνδυκέως, πολέων δ᾽ ἀπὸ πήματ᾽ ἔλυσεν
ἀπὸ: 2:538: Εὔφημος, γαίης δ᾽ ἀπὸ διπλόα πείσματ᾽ ἔλυσαν.
ἀπὸ: 2:1042: ἕλκος δὲ ξυνέδησεν, ἀπὸ σφετέρου κολεοῖο
ἀπὸ: 2:1215: θερμὸν ἀπὸ κρατὸς στάξαι φόνον: ἵκετο δ᾽ αὔτως
ἀπὸ: 3:48: ἔσχεθεν, εἴσω τέ σφ᾽ ἐκάλει, καὶ ἀπὸ θρόνου ὦρτο,
ἀπὸ: 3:378: ἦ τ᾽ ἂν ἀπὸ γλώσσας τε ταμὼν καὶ χεῖρε κεάσσας
ἀπὸ: 3:439: Ἴσκεν ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἀπὸ θρόνου ὤρνυτ᾽ Ἰήσων,
ἀπὸ: 3:534: τῆς μὲν ἀπὸ μεγάροιο κατὰ στίβον ἐνθάδ᾽ ἰόντες
ἄπο: 3:907: κέκλομαι εἰς ὠπὴν ἑτάρων ἄπο μοῦνον ἱκέσθαι,
ἄπο: 3:912: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδην ἑτάρων ἄπο μοῦνον ἐρύσσας
ἀπὸ: 3:965: ἀμφίπολοι μάλα πᾶσαι ἀπὸ σφείων ἐλίασθεν.
ἀπὸ: 3:1014: καί νύ κέ οἱ καὶ πᾶσαν ἀπὸ στηθέων ἀρύσασα
ἀπὸ: 3:1016: τοῖος ἀπὸ ξανθοῖο καρήατος Αἰσονίδαο
ἀπὸ: 3:1017: στράπτεν Ἔρως ἡδεῖαν ἀπὸ φλόγα: τῆς δ᾽ ἀμαρυγὰς
ἀπὸ: 3:1037: ἂψ ἀπὸ πυρκαϊῆς ἀναχάζεο: μηδέ σε δοῦπος
ἄπο: 3:1135: Αἰαίη Μήδεια, λιποῦσ᾽ ἄπο πατρίδα γαῖαν.
ἀπὸ: 3:1352: ἀφρὸς ἀπὸ στὅματος χαμάδις ῥεῖ χωομένοιο.
ἀπὸ: 3:1359: ἂψ ἀπὸ χειμερίας νεφέλας ἐκέσασσαν ἄελλαι
ἄπο: 3:1366: αἰζηοὶ πίσυρες γαίης ἄπο τυτθὸν ἄειραν.
ἀπὸ: 4:104: εἰς γάρ μιν βήσαντες, ἀπὸ χθονὸς αὐτίκ᾽ ἔωσαν
ἀπὸ: 4:114: τῆμος ἄρ᾽ Αἰσονίδης κούρη τ᾽ ἀπὸ νηὸς ἔβησαν
ἀπὸ: 4:162: ἔνθα δ᾽ ὁ μὲν χρύσειον ἀπὸ δρυὸς αἴνυτο κῶας,
ἀπὸ: 4:208: σπασσάμενος πρυμναῖα νεὼς ἀπὸ πείσματ᾽ ἔκοψεν.
ἀπὸ: 4:683: ἡ δ᾽ ὅτε δὴ νυχίων ἀπὸ δείματα πέμψεν ὀνείρων,
ἀπὸ: 4:750: δείματι παλλομένην: λεῖπον δ᾽ ἀπὸ δώματα Κίρκης.
ἀπὸ: 4:752: πέφραδεν, εὖτ᾽ ἐνόησεν ἀπὸ μεγάροιο κιόντας.
ἀπὸ: 4:885: βαῖνον ἐπὶ κληῖδας ἀπὸ χθονός: ἐκ δὲ βυθοῖο
ἀπὸ: 4:901: ἵεσαν ἐκ στομάτων ὄπα λείριον. οἱ δ᾽ ἀπὸ νηὸς
ἀπὸ: 4:983: οὐκ ἐθέλων ἐνέπω προτέρων ἔποσ--ᾧ ἀπὸ πατρὸς
ἀπὸ: 4:1038: ὄμμασιν: αὐτὰρ ἐμοὶ ἀπὸ δὴ βαρὺς εἵλετο δαίμων
ἀπὸ: 4:1104: παρθενικὴν μὲν ἐοῦσαν ἑῷ ἀπὸ πατρὶ κομίσσαι
ἀπὸ: 4:1144: τοῖον ἀπὸ χρυσέων θυσάνων ἀμαρύσσετο φέγγος.
ἀπὸ: 4:1243: οἱ δ᾽ ἀπὸ νηὸς ὄρουσαν, ἄχος δ᾽ ἕλεν εἰσορόωντας
ἀπὸ: 4:1303: καί νύ κεν αὐτοῦ πάντες ἀπὸ ζωῆς ἐλίασθεν
ἀπὸ: 4:1312: ἔσταν, ἕλον δ᾽ ἀπὸ χερσὶ καρήατος ἠρέμα πέπλον.
ἀπὸ: 4:1325: δή ῥα τότε σφετέρῃ ἀπὸ μητέρι τίνετ᾽ ἀμοιβὴν
ἄπο: 4:1365: ῥίμφα δὲ σεισάμενος γυίων ἄπο νήχυτον ἅλμην
ἀπὸ: 4:1390: ὡς φέρον, ὡς εἰσβάντες ἀπὸ στιβαρῶν θέσαν ὤμων.
ἀπὸ: 4:1400: οὐρῇ ἔτι σκαίρεσκεν: ἀπὸ κρατὸς δὲ κελαινὴν
ἀπὸ: 4:1415: ἱερὸν ἐκβλύοντα, θεαί, ῥόον, ᾧ ἀπὸ δίψαν
ἀπὸ: 4:1529: ἰὸς ἄφαρ, μυδόωσα δ᾽ ἀπὸ χροὸς ἔρρεε λάχνη.
ἀπὸ: 4:1581: ἀγκῶνος τέτατ᾽ ἰθὺς ἀπὸ προύχοντος ἰοῦσιν.
ἀπὸ: 4:1636: τοὺς δὲ Τάλως χάλκειος, ἀπὸ στιβαροῦ σκοπέλοιο
ἀπὸ: 4:1647: οἱ δέ, δύῃ μάλα περ δεδμημένοι, αἶψ᾽ ἀπὸ χέρσου
ἀπὸ: 4:1709: τοῖσι δέ τις Σποράδων βαιὴ ἀπὸ τόφρ᾽ ἐφαάνθη
ἀποβλώσκειν: 3:1142: ‘ὥρη ἀποβλώσκειν, μὴ πρὶν φάος ἠελίοιο
ἀποδεξαμένην: 3:905: δῶρ᾽ ἀποδεξαμένην ὀλοῶν ῥύσασθαι ἀέθλων.
ἀποέκλυσεν: 1:366: κύμασι, χειμερίη δὲ πάλαι ἀποέκλυσεν ἅλμη.
ἀποέργει: 1:865: ‘δαιμόνιοι, πάτρης ἐμφύλιον αἷμ᾽ ἀποέργει
ἄποινα: 2:969: ἥρως Ἡρακλέης ἐλοχήσατο, καί οἱ ἄποινα
ἀποίσεαι: 3:419: αὐτῆμαρ τόδε κῶας ἀποίσεαι εἰς βασιλῆος:
ἀποιχομένου: 1:644: ἄφθιτον: οὐδ᾽ ἔτι νῦν περ ἀποιχομένου Ἀχέροντος
ἀποκάτθετ᾽: 3:1286: ὀρθὸν ἐπ᾽ οὐριάχῳ, κυνέην δ᾽ ἀποκάτθετ᾽ ἐρείσας.
ἀποκάτθετο: 3:816: καὶ τὴν μέν ῥα πάλιν σφετέρων ἀποκάτθετο γούνων,
ἀποκιδνάμενος: 4:133: ὅς τ᾽ ἀποκιδνάμενος ποταμοῦ κελάδοντος Ἀράξεω
ἀποκριδὸν: 2:15: τῶ καί μοι τὸν ἄριστον ἀποκριδὸν οἶον ὁμίλου
ἀποκρίναντες: 1:1351: τοῖο δὲ ῥύσι᾽ ὄπασσαν ἀποκρίναντες ἀρίστους
ἀπολλήξειε: 1:1154: ὅστις ἀπολλήξειε πανύστατος. ἀμφὶ γὰρ αἰθὴρ
ἀπολλήξειεν: 4:765: πάντας ἀπολλήξειεν ὑπ᾽ ἠέρι, μηδέ τις αὔρη
ἀπολλήξειν: 1:1353: μήποτε μαστεύοντες ἀπολλήξειν καμάτοιο.
Ἀπόλλων: 1:307: οἷος δ᾽ ἐκ νηοῖο θυώδεος εἶσιν Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: 1:759: ἐν καὶ Ἀπόλλων Φοῖβος ὀιστεύων ἐτέτυκτο,
Ἀπόλλων: 2:504: παρθενίη καὶ λέκτρον ἀκήρατον. αὐτὰρ Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: 3:1180: ἔνθα καὶ ἐννάσθη πομπῇ βοός, ἥν οἱ Ἀπόλλων
Ἀπόλλωνα: 1:410: εὔχετο κεκλόμενος πατρώιον Ἀπόλλωνα:
Ἀπόλλωνα: 2:495: ὦκα δὲ κεκλόμενοι μαντήιον Ἀπόλλωνα
Ἀπόλλωνα: 2:702: καῖον, ἐπικλείοντες Ἑώιον Ἀπόλλωνα.
Ἀπόλλωνα: 2:954: ὧς δὲ καὶ Ἀπόλλωνα παρήπαφεν εὐνηθῆναι
Ἀπόλλωνα: 4:1727: ἀνδράσι δηριόωνται, ὅτ᾽ Ἀπόλλωνα θυηλαῖς
Ἀπόλλωνι: 1:966: ἔνθ᾽ οἵγ᾽ Ἐκβασίῳ βωμὸν θέσαν Ἀπόλλωνι
Ἀπόλλωνι: 1:1186: Ἐκβασίῳ ῥέξαντες ὑπὸ κνέφας Ἀπόλλωνι.
Ἀπόλλωνι: 2:929: ἄνδιχα δ᾽ αὖ χύτλων νηοσσόῳ Ἀπόλλωνι
Ἀπόλλωνι: 3:1282: εἴκελος, ἄλλα δέ που χρυσαόρῳ Ἀπόλλωνι.
Ἀπόλλωνι: 4:1712: φέγγεν ἀνερχομένη: τοὶ δ᾽ ἀγλαὸν Ἀπόλλωνι
Ἀπόλλωνος: 1:360: θείομεν Ἀπόλλωνος, ὅ μοι χρείων ὑπέδεκτο
Ἀπόλλωνος: 1:403: νήεον αὐτόθι βωμὸν ἐπάκτιον Ἀπόλλωνος,
Ἀπόλλωνος: 2:688: ‘εἰ δ᾽ ἄγε δὴ νῆσον μὲν Ἑωίου Ἀπόλλωνος
Ἀπόλλωνος: 4:528: μισθὸν ἀειρόμενοι τρίποδα μέγαν Ἀπόλλωνος.
Ἀπόλλωνος: 4:610: ὡς ἄρ᾽ Ἀπόλλωνος τάδε δάκρυα Λητοΐδαο
Ἀπόλλωνος: 4:1546: κέκλετ᾽ Ἀπόλλωνος τρίποδα μέγαν ἔκτοθι νηὸς
ἀπολυμαίνονται: 4:700: ῥέζε θυηπολίην, οἵῃ τ᾽ ἀπολυμαίνονται
ἀπόνασθαι: 2:196: θέσφατον ἐκ Διὸς ἦεν ἑῆς ἀπόνασθαι ἐδωδῆς.
ἀπονηλόθι: 4:1186: κίρνασθαι: θυέων δ᾽ ἀπονηλόθι κήκιε λιγνύς.
ἀπόνητο: 1:88: Εὐρύτου, ᾧ πόρε τόξον Ἑκηβόλος: οὐδ᾽ ἀπόνητο
ἀπονισσόμεθ᾽: 3:898: λεξάμεναι τότ᾽ ἔπειτ᾽ αὐτὴν ἀπονισσόμεθ᾽ ὥρην.
ἀπονιψαμένους: 4:558: αἷμ᾽ ἀπονιψαμένους, πρό τε μυρία πημανθέντας,
ἀπονόσφι: 3:9: ἀθανάτων ἀπονόσφι θεῶν θάλαμόνδε κιοῦσαι
ἀπονόσφι: 3:910: φάρμακον. ἀλλ᾽ ἀπονόσφι πέλεσθέ μοι, εὖτ᾽ ἂν ἵκηται.’
ἀπονόσφιν: 4:733: ὥς τ᾽ ἀπονόσφιν ἄλυξεν ὑπέρβια δείματα πατρὸς
ἀποπλάγξειεν: 1:1220: ἀλλὰ τὰ μὲν τηλοῦ κεν ἀποπλάγξειεν ἀοιδῆς.
ἀποπλαγχθεὶς: 1:316: ὁπλοτέρων, ὁ δὲ πολλὸν ἀποπλαγχθεὶς ἐλιάσθη.
ἀποπλαγχθέντες: 1:1325: ὃν πόσιν, οἷό περ οὕνεκ᾽ ἀποπλαγχθέντες ἔλειφθεν.’
ἀποπλαγχθέντες: 2:776: ‘ὦ φίλοι, οἵου φωτὸς ἀποπλαγχθέντες ἀρωγῆς
ἀποπλαγχθέντες: 2:959: τῆμος ἔθ᾽, Ἡρακλῆος ἀποπλαγχθέντες, ἔναιον:
ἀποπροβαλὼν: 3:1310: εὐρὺ δ᾽ ἀποπροβαλὼν χαμάδις σάκος, ἔνθα καὶ ἔνθα
ἀποπροέλειπον: 2:1232: τείνετο: ῥίμφα δὲ νῆσον ἀποπροέλειπον Ἄρηος.
ἀπόπροθεν: 1:39: ἄμφω συμφορέονται, ἀπόπροθεν εἰς ἓν ἰόντες.
ἀπόπροθεν: 1:1227: αἵγε μὲν ὑλήωροι ἀπόπροθεν ἐστιχόωντο,
ἀπόπροθεν: 1:1244: ἄγριος, ὅν ῥά τε γῆρυς ἀπόπροθεν ἵκετο μήλων,
ἀπόπροθεν: 3:1110: μνήσομαι. ἔλθοι δ᾽ ἧμιν ἀπόπροθεν ἠέ τις ὄσσα,
ἀπόπροθεν: 4:1673: ἀντιάει, καὶ δή τις ἀπόπροθεν ἄμμε χαλέπτει.
ἀπόπροθι: 1:602: Θρηικίη, ἣ τόσσον ἀπόπροθι Λῆμνον ἐοῦσαν,
ἀπόπροθι: 3:313: ναιετάει, μάλα πολλὸν ἀπόπροθι Κολχίδος αἴης.
ἀπόπροθι: 3:372: ‘οὐκ ἄφαρ ὀφθαλμῶν μοι ἀπόπροθι, λωβητῆρες,
ἀπόπροθι: 3:1064: μυρομένη, ὅ τ᾽ ἔμελλεν ἀπόπροθι πολλὸν ἑοῖο
ἀπόπροθι: 4:287: Ῥιπαίοις ἐν ὄρεσσιν ἀπόπροθι μορμύρουσιν.
ἀπόπροθι: 4:553: νημερτὲς πέφαται; τίς ἀπόπροθι τόσσον ἀνάγκη
ἀπόπροθι: 4:1633: νύχθ᾽ ἑτέρην. ὑπέδεκτο δ᾽ ἀπόπροθι παιπαλόεσσα
ἀποπροθορών: 3:1279: νηὸς ἀποπροθορών: ἄμυδις δ᾽ ἕλε παμφανόωσαν
ἀποπρολιπόντες: 1:1285: ἄσπετος, εἰ τὸν ἄριστον ἀποπρολιπόντες ἔβησαν
ἀποπρολιπόντες: 3:267: μητέρ᾽ ἑὴν ἀχέουσαν ἀποπρολιπόντες, ἵκοισθε;’
ἀπορθήτοιο: 4:1026: καὶ παῖδας καὶ κῦδος ἀπορθήτοιο πόληος.’
ἀπορνύμενοι: 1:800: δήμου ἀπορνύμενοι λαοὶ πέρθεσκον ἐπαύλους
ἀπορνύμενος: 4:629: ἔνθεν ἀπορνύμενος τῇ μέν τ᾽ ἐπερεύγεται ἀκτὰς
ἀπόρουσεν: 2:574: οὐραῖα πτερὰ ταίγε πελειάδος: ἡ δ᾽ ἀπόρουσεν
ἀπόρουσεν: 2:593: δὶς τόσον ἂψ ἀπόρουσεν: ἐπεγνάμπτοντο δὲ κῶπαι
ἀπορρίψαντες: 2:886: ἀλλ᾽ ἔγρεσθ᾽ εἰς ἔργον, ἀπορρίψαντες ἀνίας.’
ἀπορρὼξ: 4:635: ἄτῃ ἀεικελίῃ πέλασαν. φέρε γάρ τις ἀπορρὼξ
ἀποσκεδάσειας: 3:995: τάων ἀργαλέας κεν ἀποσκεδάσειας ἀνίας.
ἀποστείχειν: 2:6: μήτιν᾽ ἀποστείχειν, πρὶν πειρήσασθαι ἑοῖο
ἀποστρέψαι: 1:1132: πολλὰ δὲ τήνγε λιτῇσιν ἀποστρέψαι ἐριώλας
ἀποτεμνόμενοι: 2:796: δὴν ἀποτεμνόμενοι γαίης ἅλις, ὄφρ᾽ ἐβάλοντο
ἀποτηλόθι: 4:726: ἦεν, ἐπεὶ βλεφάρων ἀποτηλόθι μαρμαρυγῇσιν
ἀποτηλόθι: 4:1206: ἢ λιμένων γαίης τ᾽ ἀποτηλόθι νῆας ἐέργειν,
ἀποτηλοῦ: 2:192: μὴ καὶ λευκανίηνδε φορεύμενος, ἀλλ᾽ ἀποτηλοῦ
ἀποτηλοῦ: 4:1090: πατρὸς ἀτασθαλίῃσι: νέον γε μέν, οὐδ᾽ ἀποτηλοῦ,
ἀποτηλοῦ: 4:1172: κίνυντ᾽ ἐνναέται μὲν ἀνὰ πτόλιν, οἱ δ᾽ ἀποτηλοῦ
ἀποτῖσαι: 3:393: πρόφρονές εἰμεν ἄρηι θοὴν ἀποτῖσαι ἀμοιβήν,
ἀποτμηγέντες: 4:1050: ἠνορέης, ὅτε μοῦνοι ἀποτμηγέντες ἔασιν.’
ἀποτμῆγι: 2:583: κυρτόν, ἀποτμῆγι σκοπιῇ ἴσον: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
ἀποτμήξειν: 4:1118: οὐκέτι κουριδίης μιν ἀποτμήξειν φιλότητος.
ἀποτρέποι: 1:681: εἰ δὲ τὸ μὲν μακάρων τις ἀποτρέποι, ἄλλα δ᾽ ὀπίσσω
ἀποτροπίη: 4:1502: μαντοσύναις: οὐ γάρ τις ἀποτροπίη θανάτοιο.
ἀποτρωπᾶσθαι: 3:16: ἔμπης δ᾽ οὔτινα πεῖραν ἀποτρωπᾶσθαι ἔοικεν.’
ἀπούρας: 1:1212: νηπίαχον τὰ πρῶτα δόμων ἐκ πατρὸς ἀπούρας,
ἀπούρας: 3:175: ἴστω καὶ νόστου τόνδε στόλον οἶος ἀπούρας.
ἀπούρας: 4:1431: δεῦρ᾽ ἔμολεν καμάτοισιν ὁ κύντατος, ὅστις ἀπούρας
ἀποφθιμένην: 1:1066: νύμφαι ἀποφθιμένην ἀλσηίδες ὠδύραντο:
ἀποφθίμενός: 4:1527: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἐπὶ τυτθὸν ἀποφθίμενός περ ἔμελλεν
ἀποφθιμένου: 2:854: ἥρωες τότε τύμβον ἀποφθιμένου ἑτάροιο.
ἀποφθινύθωσι: 1:683: εὖτ᾽ ἂν δὴ γεραραὶ μὲν ἀποφθινύθωσι γυναῖκες,
ἀποφθίσειαν: 4:1290: θυμὸν ἀποφθίσειαν ἐνὶ ψαμάθοισι πεσόντες.
ἀποφλύξωσιν: 3:583: ὕβριν ἀποφλύξωσιν ὑπέρβια μηχανόωντες.
ἄπρηκτος: 1:246: ἀλλ᾽ οὐ φυκτὰ κέλευθα, πόνος δ᾽ ἄπρηκτος ἰοῦσιν.’
ἀπρόφατοι: 2:268: ἀπρόφατοι νεφέων ἐξάλμεναι ἐσσεύοντο
ἀπροφάτους: 1:645: δίνας ἀπροφάτους ψυχὴν ἐπιδέδρομε λήθη:
ἀπροφάτως: 1:1201: ὡς δ᾽ ὅταν ἀπροφάτως ἱστόν νεός, εὖτε μάλιστα
ἀπροφάτως: 2:62: τοὺς ἕλεν ἀπροφάτως: τοῦ δ᾽ ἀντίος ἤλυθε Κάστωρ
ἀπροφάτως: 2:582: καί σφισιν ἀπροφάτως ἀνέδυ μέγα κῦμα πάροιθεν
ἀπροφάτως: 2:1089: ἀπροφάτως, ἀλλὰ πρὶν ἐκαρτύναντο μέλαθρον:
ἀπροφάτως: 3:1116: ἀπροφάτως τότε σοῖσιν ἐφέστιος ἐν μεγάροισιν.’
ἀπροφάτως: 4:1003: ἵεντ᾽ ἀπροφάτως, ἠὲ στονόεσσαν ἀυτὴν
ἀπτερέως: 4:1763: κεῖθεν δ᾽ ἀπτερέως διὰ μυρίον οἶδμα λιπόντες
ἀπτῆνες: 4:1297: χηραμοῦ ἀπτῆνες λιγέα κλάζουσι νεοσσοί:
ἁπτόμενοι: 2:719: ἁπτόμενοι θυέων: καί τ᾽ εἰσέτι νῦν γε τέτυκται
ἀπύργωτος: 1:736: Ἀμφίων καὶ Ζῆθος: ἀπύργωτος δ᾽ ἔτι Θήβη
ἄπωθεν: 1:583: φαίνετο δ᾽ εἰναλίη Σκίαθος, φαίνοντο δ᾽ ἄπωθεν
ἄπωθεν: 2:48: οὐ μὰν αὖτ᾽ Ἄμυκος πειρήσατο: σῖγα δ᾽ ἄπωθεν
ἄπωθεν: 2:86: στάντε δὲ βαιὸν ἄπωθεν ἀπωμόρξαντο μετώπων
ἄπωθεν: 2:433: ἆσθμ᾽ ἀναφυσιόων, μετεφώνεεν, ὅσσον ἄπωθεν
ἄπωθεν: 2:983: ἠπείρου χθαμαλῆς, εἱλίσσεται: ἡ μὲν ἄπωθεν,
ἄπωθεν: 3:1136: ἤδη δ᾽ ἀμφίπολοι μὲν ὀπιπεύουσαι ἄπωθεν
ἄπωθεν: 3:1190: ἠέλιος μὲν ἄπωθεν ἐρεμνὴν δύετο γαῖαν
ἄπωθεν: 4:323: αὐτὰρ ἐπεί τ᾽ Ἄγγουρον ὄρος, καὶ ἄπωθεν ἐόντα
ἄπωθεν: 4:443: αἰθέρι καὶ πνοιῇσι, τά κεν καὶ ἄπωθεν ἐόντα
ἄπωθεν: 4:952: πέμπε διηερίην ἐπὶ κύμασιν, αἰὲν ἄπωθεν
ἄπωθεν: 4:1170: ἠιόνες νήσοιο καὶ ἑρσήεσσαι ἄπωθεν
ἄπωθεν: 4:1569: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ χεῖρα τανύσσατο, δεῖξε δ᾽ ἄπωθεν
ἀπωμόρξαντο: 2:86: στάντε δὲ βαιὸν ἄπωθεν ἀπωμόρξαντο μετώπων
ἀπωμόρξαντο: 4:653: νῆσον, ἵνα ψηφῖσιν ἀπωμόρξαντο καμόντες
ἄρ᾽: 1:86: τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ Κλυτίος τε καὶ Ἴφιτος ἠγερέθοντο,
ἄρ᾽: 1:193: μητέρος: ἀλλά ἑ θῆσσα γυνὴ τέκε: τὸν μὲν ἄρ᾽ Οἰνεὺς
ἄρ᾽: 1:228: τόσσοι ἄρ᾽ Αἰσονίδῃ συμμήστορες ἠγερέθοντο.
ἄρ᾽: 1:260: αἱ μὲν ἄρ᾽ ὧς ἀγόρευον ἐπὶ προμολῇσι κιόντων.
ἄρ᾽: 1:320: στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προμολῇς: οἱ δ᾽ ἀντίοι ἠγερέθοντο.
ἄρ᾽: 1:378: ὕψι δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα μεταστρέψαντες ἐρετμὰ
ἄρ᾽: 1:388: αἱ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ τρόπιδι στιβαρῇ στενάχοντο φάλαγγες
ἄρ᾽: 1:408: κουρότεροι ἑτάρων βωμοῦ σχεδόν. οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα
ἄρ᾽: 1:448: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: κοῦροι δὲ θεοπροπίης ἀίοντες
ἄρ᾽: 1:453: τῆμος ἄρ᾽ ἤδη πάντες ἐπὶ ψαμάθοισι βαθεῖαν
ἄρ᾽: 1:462: τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑποφρασθεὶς μεγάλῃ ὀπὶ νείκεσεν Ἴδας:
ἄρ᾽: 1:656: αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ ἥγ᾽ ἐνὶ τῇσιν ἐποτρύνουσ᾽ ἀγόρευεν:
ἄρ᾽: 1:667: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ θῶκον ἐφίζανε πατρὸς ἑοῖο
ἄρ᾽: 1:673: στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ μέσσῃ ἀγορῇ, ἀνὰ δ᾽ ἔσχεθε δειρὴν
ἄρ᾽: 1:717: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἐναίσιμος ἥνδανε μῦθος.
ἄρ᾽: 1:728: ἄκρα δὲ πορφυρέη πάντῃ πέλεν: ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ἑκάστῳ
ἄρ᾽: 1:764: εἰσαΐων κριοῦ, ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἐξενέποντι ἐοικώς.
ἄρ᾽: 1:1018: αὖτις ἐυξείνοισι Δολίοσιν ἐκ δ᾽ ἄρ᾽ ἔβησαν
ἄρ᾽: 1:1084: ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ ξανθοῖο καρήατος Αἰσονίδαο
ἄρ᾽: 1:1177: τῆμος ἄρ᾽ οἵγ᾽ ἀφίκοντο Κιανίδος ἤθεα γαίης
ἄρ᾽: 1:1248: ὧς τότ᾽ ἄρ᾽ Εἰλατίδης μεγάλ᾽ ἔστενεν, ἀμφὶ δὲ χῶρον
ἄρ᾽: 2:75: δηθύνειν. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ αἰὲν ἀνούτατος ἣν διὰ μῆτιν
ἄρ᾽: 2:118: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Λ̓γκαῖος Λυκοόργοιο θρασὺς υἱὸς
ἄρ᾽: 2:154: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τὰ δὲ πάντα Διὸς βουλῇς ἐτέτυκτο.
ἄρ᾽: 2:286: εἰ μὴ ἄρ᾽ ὠκέα ῀Ἰρις ἴδεν, κατὰ δ᾽ αἰθέρος ἆλτο
ἄρ᾽: 2:410: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τοὺς δ᾽ εἶθαρ ἕλεν δέος εἰσαΐοντας.
ἄρ᾽: 2:539: οὐδ᾽ ἄρ᾽ Ἀθηναίην προτέρω λάθον ὁρμηθέντες:
ἄρ᾽: 2:654: τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προχοὰς Φυλληίδας, ἔνθα πάροιθεν
ἄρ᾽: 2:696: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τοὶ μὲν ἄφαρ βωμὸν τετύκοντο
ἄρ᾽: 2:826: νίσσετ᾽ Ἀβαντιάδης: ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἔκποθεν ἀφράστοιο
ἄρ᾽: 2:867: εἰ μὴ ἄρ᾽ Ἀγκαίῳ περιώσιον ἔμβαλεν Ἥρη
ἄρ᾽: 2:995: εἰ μὴ ἄρ᾽ ἐκ Διόθεν πνοιαὶ πάλιν Ἀργέσταο
ἄρ᾽: 2:1070: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἐπίρροθος ἥνδανε μῆτις.
ἄρ᾽: 2:1081: τοίη ἄρ᾽ ὑψόθι νηὸς ἐς ἠέρα κίδνατ᾽ ἀυτή.
ἄρ᾽: 2:1083: χρίμψαντες σακέεσσιν ἐπέκτυπον, αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ οἵγε
ἄρ᾽: 2:1180: δὴ τότ ἄρ᾽ Αἰσονίδης μετεφώνεεν, ἦρχέ τε μύθων:
ἄρ᾽: 2:1218: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πολέεσσι δ᾽ ἐπὶ χλόος εἷλε παρειὰς
ἄρ᾽: 3:30: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πυκινὴ δὲ συνεύαδε μῆτις Ἀθήνῃ,
ἄρ᾽: 3:90: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: Κύπρις δὲ μετ᾽ ἀμφοτέρῃσιν ἔειπεν:
ἄρ᾽: 3:196: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ υἱῆας Φρίξου Τελαμῶνά θ᾽ ἕπεσθαι
ἄρ᾽: 3:225: ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ὕδωρ προρέεσκε, τὸ μέν ποθι δυομένῃσιν
ἄρ᾽: 3:228: τοῖ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ μεγάροισι Κυταιέος Αἰήταο
ἄρ᾽: 3:248: ἄμφω, Χαλκιόπη Μήδειά τε. τὴν μὲν ἄρ᾽ οἵγε
ἄρ᾽: 3:260: ‘ἔμπης οὐκ ἄρ᾽ ἐμέλλετ᾽ ἀκηδείῃ με λιπόντες
ἄρ᾽: 3:362: τόνδε δ᾽ ἄρ᾽, Ἠελίου γόνον ἔμμεναι εἴ τιν᾽ ἀκούεις,
ἄρ᾽: 3:422: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ σῖγα ποδῶν πάρος ὄμματα πήξας
ἄρ᾽: 3:453: προπρὸ δ᾽ ἄρ᾽ ὀφθαλμῶν ἔτι οἱ ἰνδάλλετο πάντα,
ἄρ᾽: 3:471: ἡ μὲν ἄρ᾽ ὧς ἐόλητο νόον μελεδήμασι κούρη.
ἄρ᾽: 3:502: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἀνήνυτος εἴσατ᾽ ἄεθλος,
ἄρ᾽: 3:572: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τὸν μὲν ἄφαρ προΐαλλε νέεσθαι
ἄρ᾽: 3:705: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, τὸ δὲ πολλὸν ὑπεξέχυτ᾽ αὐτίκα δάκρυ:
ἄρ᾽: 3:1062: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ σῖγα ποδῶν πάρος ὄσσε βαλοῦσα
ἄρ᾽: 3:1117: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, ἐλεεινὰ καταπροχέουσα παρειῶν
ἄρ᾽: 3:1141: εἰ μὴ ἄρ᾽ Αἰσονίδης πεφυλαγμένος ὀψέ περ ηὔδα:
ἄρ᾽: 3:1152: καί ῥ᾽ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ λάβ᾽ ἡνία, τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἱμάσθλην
ἄρ᾽: 3:1154: θῦνον ἐπειγόμενοι ποτὶ δώματα. τὴν δ᾽ ἄρ᾽ ἰοῦσαν
ἄρ᾽: 3:1206: πήχυιον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα πέδῳ ἔνι βόθρον ὀρύξας
ἄρ᾽: 3:1224: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Αἰήτης περὶ μὲν στήθεσσιν ἕεστο
ἄρ᾽: 3:1244: τοῖος ἄρ᾽ Αἰήτης Κόλχων ἀγὸς ἦεν ἰδέσθαι.
ἄρ᾽: 3:1261: τοῖος ἄρ᾽ Αἰσονίδης ἐπαγαίετο κάρτεϊ γυίων.
ἄρ᾽: 3:1262: πολλὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα μετάρσιον ἴχνος ἔπαλλεν,
ἄρ᾽: 3:1319: χαζέσθην. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ αὖτις ἑλὼν σάκος ἔνθετο νώτῳ
ἄρ᾽: 3:1337: γηγενέων ἀνδρῶν ὀλοὸς στάχυς: οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπιπρὸ
ἄρ᾽: 3:1379: τοῖος ἄρ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπέσσυτο γηγενέεσσιν,
ἄρ᾽: 4:34: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: βλεφάρων δὲ κατ᾽ ἀθρόα δάκρυα χεῦεν.
ἄρ᾽: 4:40: τοίη ἄρ᾽ ἱμερόεσσα δόμων ἐξέσσυτο κούρη.
ἄρ᾽: 4:57: ‘οὐκ ἄρ᾽ ἐγὼ μούνη μετὰ Λάτμιον ἄντρον ἀλύσκω,
ἄρ᾽: 4:66: ὦς ἄρ᾽ ἔφη: τὴν δ᾽ αἶψα πόδες φέρον ἐγκονέουσαν.
ἄρ᾽: 4:114: τῆμος ἄρ᾽ Αἰσονίδης κούρη τ᾽ ἀπὸ νηὸς ἔβησαν
ἄρ᾽: 4:294: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τοῖσιν δὲ θεὰ τέρας ἐγγυάλιξεν
ἄρ᾽: 4:516: οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ Ἰλλυρικοῖο μελαμβαθέος ποταμοῖο,
ἄρ᾽: 4:544: οὐδ᾽ ἄρ᾽ ὅγ᾽ ἡβήσας αὐτῇ ἐνὶ ἔλδετο νήσῳ
ἄρ᾽: 4:610: ὡς ἄρ᾽ Ἀπόλλωνος τάδε δάκρυα Λητοΐδαο
ἄρ᾽: 4:874: τὸν μὲν ἄρ᾽ ἁρπάγδην χαμάδις βάλε κεκληγῶτα,
ἄρ᾽: 4:893: τὰς μὲν ἄρ᾽ εὐειδὴς Ἀχελωίῳ εὐνηθεῖσα
ἄρ᾽: 4:903: εἰ μὴ ἄρ᾽ Οἰάγροιο πάις Θρηίκιος Ὀρφεὺς
ἄρ᾽: 4:1108: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τὸν μέν ἐπισχεδὸν εὔνασεν ὕπνος.
ἄρ᾽: 4:1119: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τὸν δ᾽ αἶψα πόδες φέρον ἐκ μεγάροιο,
ἄρ᾽: 4:1257: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: μετὰ δ᾽ αὐτὸς ἀμηχανίῃ κακότητος
ἄρ᾽: 4:1328: ὧς ἄρ᾽ ἔφαν, καὶ ἄφαντοι ἵν᾽ ἔσταθεν, ἔνθ᾽ ἄρα ταίγε
ἄρ᾽: 4:1330: παπτήνας ἀν᾽ ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ χθονός, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
ἄρ᾽: 4:1466: τὸν μὲν ἄρ᾽ αἶσα θεῶν κείνην ὁδὸν ἠνορέη τε
ἄρ᾽: 4:1493: Ἀμφίθεμις δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα μίγη Τριτωνίδι νύμφῃ:
ἄρ᾽: 4:1569: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ χεῖρα τανύσσατο, δεῖξε δ᾽ ἄπωθεν
ἄρ᾽: 4:1657: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τοὶ μὲν ὑπὲκ βελέων ἐρύσαντο
ἄρ᾽: 4:1744: τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ μνῆστιν κραδίη βάλεν, ἔκ τ᾽ ὀνόμηνεν
ἄρ: 2:671: ἦμος δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω φάος ἄμβροτον, οὔτ᾽ ἔτι λίην
ἄρ: 2:1013: ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἄρ κε τέκωνται ὑπ᾽ ἀνδράσι τέκνα γυναῖκες,
ἄῤ: 3:154: φῆ: ὁ δ᾽ ἄῤ ἀστραγάλους συναμήσατο, κὰδ δὲ φαεινῷ
ἂρ: 4:1074: Αἰήτης δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ ναίει σχεδόν, οὐδέ τι ἴδμεν
ἄρα: 1:207: ἐκ δ᾽ ἄρα Φωκήων κίεν Ἴφιτος Ὀρνυτίδαο
ἄρα: 1:213: ἐσχατιῇ Θρῄκης δυσχειμέρου: ἔνθ᾽ ἄρα τήνγε
ἄρα: 1:227: ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τὼ μέλλον ἐνικρινθῆναι ὁμίλῳ.
ἄρα: 1:381: στέρνα θ᾽ ὁμοῦ καὶ χεῖρας ἐπήλασαν. ἐν δ᾽ ἄρα Τῖφυς
ἄρα: 1:396: ἄνδρ᾽ ἐντυναμένω δοιὼ μίαν: ἐκ δ᾽ ἄρα μέσσην
ἄρα: 1:578: καλὰ μελιζόμενος νόμιον μέλος, ὧς ἄρα τοίγε
ἄρα: 1:585: ἀκτὴ καὶ τύμβος Δολοπήιος: ἔνθ᾽ ἄρα τοίγε
ἄρα: 1:768: τοῖ᾽ ἄρα δῶρα θεᾶς Τριτωνίδος ἦεν Ἀθήνης.
ἄρα: 1:824: οἱ δ᾽ ἄρα θεσσάμενοι παίδων γένος, ὅσσον ἔλειπτο
ἄρα: 1:882: καρπὸν ἀμέργουσιν πεποτημέναι: ὧς ἄρα ταίγε
ἄρα: 1:898: πρόφρων, ἢν ἄρα δή με θεοὶ δώωσι τεκέσθαι.’
ἄρα: 1:907: πατρί τ᾽ ἐμῷ καὶ μητρὶ δύης ἄκος, ἢν ἄρα τούσγε
ἄρα: 1:913: λῦσεν ὑπὲκ πέτρης ἁλιμυρέος. ἔνθ᾽ ἄρα τοίγε
ἄρα: 1:986: θηήσαιντο πόρους κείνης ἁλός: ἐκ δ᾽ ἄρα τοίγε
ἄρα: 1:1109: οἱ δ᾽ ἄρα λυσάμενοι Ἱερῆς ἐκ πείσματα πέτρης
ἄρα: 2:98: οὐδ᾽ ἄρα Βέβρυκες ἄνδρες ἀφείδησαν βασιλῆος:
ἄρα: 2:128: στείνονται πίπτοντα περὶ σφίσιν: ὧς ἄρα τοίγε
ἄρα: 2:228: τυτθὸν δ᾽ ἢν ἄρα δήποτ᾽ ἐδητύος ἄμμι λίπωσιν,
ἄρα: 2:440: ‘ἦ ἄρα δή τις ἔην, Φινεῦ, θεός, ὃς σέθεν ἄτης
ἄρα: 2:470: ‘ὦ φίλοι, οὐκ ἄρα πάντες ὑπέρβιοι ἄνδρες ἔασιν,
ἄρα: 2:484: τῷ δ᾽ ἄρα νηκερδῆ νύμφη πόρεν οἶτον ὀπίσσω
ἄρα: 2:536: τρήρωνος λήθοντο μετὰ σφίσιν: ἀλλ᾽ ἄρα τήνγε
ἄρα: 2:549: ὧς ἄρα καρπαλίμως κούρη Διὸς ἀίξασα
ἄρα: 2:597: προπροκαταΐγδην κοίλης ἁλός. ἐν δ᾽ ἄρα μέσσαις
ἄρα: 2:754: οὐδ᾽ ἄρα δηθὰ Λύκον, κείνης πρόμον ἠπείροιο,
ἄρα: 2:899: ὤρνυντ᾽, ἰθύνειν λελιημένοι. ἀλλ᾽ ἄρα τούσγε
ἄρα: 2:933: νῆ᾽ ἔπι: κὰδ δ᾽ ἄρα λαῖφος ἐρυσσάμενοι τανύοντο
ἄρα: 2:1108: οἱ δ᾽ ἄρα μυδαλέοι, στυγερὸν τρομέοντες ὄλεθρον,
ἄρα: 2:1162: ‘ἦ ἄρα δὴ γνωτοὶ πατρώιοι ἄμμιν ἐόντες
ἄρα: 3:43: δαίδαλα χάλκευεν ῥιπῇ πυρόσ᾽ ἡ δ᾽ ἄρα μούνη
ἄρα: 3:198: σκῆπτρον: ἄφαρ δ᾽ ἄρα νηὸς ὑπὲρ δόνακάς τε καὶ ὕδωρ
ἄρα: 3:565: ἦκα μάλ᾽, οὐδ᾽ ἄρα τίς οἱ ἐναντίον ἔκφατο μῦθον.
ἄρα: 3:627: προύθεσαν: ἐκ δ᾽ ἄρα τοῦ νεῖκος πέλεν ἀμφήριστον
ἄρα: 3:718: φῆ ἄρα: Χαλκιόπη δ᾽ ἠμείβετο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
ἄρα: 3:947: οὐδ᾽ ἄρα Μηδείης θυμὸς τράπετ᾽ ἄλλα νοῆσαι,
ἄρα: 3:959: ὧς ἄρα τῇ καλὸς μὲν ἐπήλυθεν εἰσοράασθαι
ἄρα: 3:961: ἐκ δ᾽ ἄρα οἱ κραδίη στηθέων πέσεν, ὄμματα δ᾽ αὔτως
ἄρα: 3:964: ἔσθενεν, ἀλλ᾽ ὑπένερθε πάγη πόδας. αἱ δ᾽ ἄρα τείως
ἄρα: 3:970: κινύμεναι ὁμάδησαν ἀπείριτον: ὧς ἄρα τώγε
ἄρα: 3:1068: ‘μνώεο δ᾽, ἢν ἄρα δή ποθ᾽ ὑπότροπος οἴκαδ᾽ ἵκηαι,
ἄρα: 3:1297: οὐδ᾽ ἄρα μιν τυτθόν περ ἀνώχλισαν ἀντιόωντες.
ἄρα: 3:1302: νειόθεν: ὧς ἄρα τώγε θοὴν φλόγα φυσιόωντες
ἄρα: 3:1313: θαύμασε δ᾽ Αἰήτης σθένος ἀνέρος. οἱ δ᾽ ἄρα τείως
ἄρα: 3:1361: τείρεα λαμπετόωντα διὰ κνέφας: ὧς ἄρα τοίγε
ἄρα: 4:76: Φρόντις ἀμοιβήδην ἀντίαχεν: οἱ δ᾽ ἄρα τείως
ἄρα: 4:81: υἷε δύω Φρίξου, χαμάδις θόρον: ἡ δ᾽ ἄρα τούσγε
ἄρα: 4:121: Ἑρμείας πρόφρων ξυμβλήμενος. ἔνθ᾽ ἄρα τούσγε
ἄρα: 4:488: οὐδ᾽ ἄρα τις κείνων θάνατον φύγε, πάντα δ᾽ ὅμιλον
ἄρα: 4:618: οὔτ᾽ ἐπὶ γηθοσύνας τράπετο νόος. ἀλλ᾽ ἄρα τοίγε
ἄρα: 4:632: ἑπτὰ διὰ στομάτων ἵει ῥόον. ἐκ δ᾽ ἄρα τοῖο
ἄρα: 4:647: μεσσότατον δ᾽ ἄρα τοίγε διὰ στόμα νηὶ βαλόντες
ἄρα: 4:659: ἷξον δ᾽ Αἰαίης λιμένα κλυτόν: ἐκ δ᾽ ἄρα νηὸς
ἄρα: 4:728: ἡ δ᾽ ἄρα τῇ τὰ ἕκαστα διειρομένῃ κατελεξεν,
ἄρα: 4:852: οὐδέ τις εἰσιδέειν δύνατ᾽ ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἄρα τῷγε
ἄρα: 4:880: οἱ δ᾽ ἄρα μεσσηγὺς λῆξαν καὶ ἔπαυσαν ἀέθλους
ἄρα: 4:900: τηκεδόνι φθινύθουσαι: ἀπηλεγέως δ᾽ ἄρα καὶ τοῖς
ἄρα: 4:1123: Ὑλλικῷ ἐν λιμένι, σχεδὸν ἄστεος: ἐκ δ᾽ ἄρα πᾶσαν
ἄρα: 4:1137: ἡ δ᾽ ἄρα Φαιήκων ἱερῷ ἐνὶ τηλόθεν ἄντρῳ
ἄρα: 4:1238: ἑρπετόν, οὐδὲ ποτητὸν ἀείρεται. ἔνθ᾽ ἄρα τούσγε
ἄρα: 4:1276: ὅσσοι ἔσαν νηῶν δεδαημένοι: ἐν δ᾽ ἄρα πᾶσιν
ἄρα: 4:1328: ὧς ἄρ᾽ ἔφαν, καὶ ἄφαντοι ἵν᾽ ἔσταθεν, ἔνθ᾽ ἄρα ταίγε
ἄρα: 4:1361: ὧς ἔφαθ᾽: οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐθάμβεον εἰσαΐοντες.
ἄρα: 4:1430: ‘ἦ ἄρα δὴ μέγα πάμπαν ἐφ᾽ ὑμετέροισιν ὄνειαρ
ἄρα: 4:1494: ἡ δ᾽ ἄρα οἱ Νασάμωνα τέκεν κρατερόν τε Κάφαυρον,
ἀράβησαν: 2:281: ἄκρῃς ἐν γενύεσσι μάτην ἀράβησαν ὀδόντας:
ἀραιὰς: 3:761: τεῖρ᾽ ὀδύνη σμύχουσα διὰ χροός, ἀμφί τ᾽ ἀραιὰς
Ἀραιθυρέηθεν: 1:115: Φλίας δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσιν Ἀραιθυρέηθεν ἵκανεν,
Ἀράξεω: 4:133: ὅς τ᾽ ἀποκιδνάμενος ποταμοῦ κελάδοντος Ἀράξεω
ἀραροίατο: 1:369: τεινάμενοι ἑκάτερθεν, ἵν᾽ εὖ ἀραροίατο γόμφοις
ἀραρυῖαι: 1:946: τέσσαρες αἰνοτάτῃσιν ἐπὶ πλευρῇς ἀραρυῖαι.
ἀραρυῖαν: 3:1323: οὐτάζων λαγόνας: μάλα δ᾽ ἔμπεδον εὖ ἀραρυῖαν
ἀράς: 3:712: ἀράς τε στυγερὰς καὶ Ἐρινύας; αἲ γὰρ ὄφελλεν
ἀρασσομένων: 2:555: ἤδη δέ σφισι δοῦπος ἀρασσομένων πετράων
ἀράσσονται: 4:760: χάλκειοι στιβαρῇσιν ἀράσσονται τυπίδεσσιν:
ἀργαλέας: 1:773: δεῖσεν δ᾽ ἀργαλέας ἔριδας φιλότητος ἕκητι.
ἀργαλέας: 3:995: τάων ἀργαλέας κεν ἀποσκεδάσειας ἀνίας.
ἀργαλέας: 4:585: ἀργαλέας, ὅτε μὴ Κίρκη φόνον Ἀψύρτοιο
ἀργαλέην: 4:525: ἀργαλέην πλώουσιν ὁδὸν μεσσηγὺς ἔχουσαι
ἀργαλέῃσι: 4:500: εὔνιδες, ἀργαλέῃσι διχοστασίῃς κεδόωνται.
ἀργαλέοις: 2:646: ἔμπεδοι ἀργαλέοις ἐνὶ δείμασιν. ἀλλ᾽ ὅτε πέτρας
ἀργαλέοισιν: 2:214: υἱέ, καὶ ἀργαλέοισιν ἀνάπτομαι ἐν καμάτοισιν.
ἀργαλέοισιν: 4:1372: νωλεμὲς ἀργαλέοισιν ὀιζύει καμάτοισιν.
Ἀργανθώνειον: 1:1178: ἀμφ᾽ Ἀργανθώνειον ὄρος προχοάς τε Κίοιο.
Ἄργεΐ: 1:1317: Ἄργεΐ οἱ μοῖρ᾽ ἐστὶν ἀτασθάλῳ Εὐρυσθῆι
Ἀργέσταο: 2:963: Ἀργέσταο παρᾶσσον ἐπιπνείοντος, ἔβησαν.
Ἀργέσταο: 2:995: εἰ μὴ ἄρ᾽ ἐκ Διόθεν πνοιαὶ πάλιν Ἀργέσταο
ἀργέσταο: 4:1626: ἀργέσταο νότου: κεχάροντο δὲ θυμὸν ἰωῇ.
ἀργινόεντα: 4:1605: ἕσπεται, ἀργινόεντα δ᾽ ἐνὶ στομάτεσσι χαλινὰ
ἀργινόεσσαν: 2:740: συνεχές, ἀργινόεσσαν ἀεὶ περιτέτροφε πάχνην,
ἀργιόδων: 2:822: κάπριος ἀργιόδων, ὀλοὸν τέρας, ὅν ῥα καὶ αὐταὶ
Ἀργόθεν: 1:118: Ἀργόθεν αὖ Ταλαὸς καὶ Ἀρήιος, υἷε Βίαντος,
Ἄργοιο: 2:1262: ἐννύχιοι δ᾽ Ἄργοιο δαημοσύνῃσιν ἵκοντο
Ἄργοιο: 3:554: ἤδη νῦν Ἄργοιο παραιφασίῃσι πίθεσθε.’
Ἄργον: 1:19: Ἄργον Ἀθηναίης καμέειν ὑποθημοσύνῃσιν.
Ἄργον: 1:321: ἐς δ᾽ ἐνόησαν Ἄκαστον ὁμῶς Ἄργον τε πόληος
Ἄργον: 2:1158: τῷ δὲ Μέλας: ἐμὲ δ᾽ αὐτὸν ἐπικλείοιτέ κεν Ἄργον.’
Ἄργος: 1:111: αὐτὴ γὰρ καὶ νῆα θοὴν κάμε: σὺν δέ οἱ Ἄργος
Ἄργος: 1:125: νεῖον ἀπ᾽ Ἀρκαδίης Λυρκήιον Ἄργος ἀμείψας
Ἄργος: 1:140: Ἄργος, ἐπεὶ δεδαὼς τὸν ἑὸν μόρον οἰωνοῖσιν
Ἄργος: 1:226: μιμνάζειν, Ἄργος τε θεᾶς ὑποεργὸς Ἀθήνης:
Ἄργος: 1:325: Ἄργος Ἀρεστορίδης λάχνῃ μέλαν: αὐτὰρ ὁ καλὴν
Ἄργος: 1:912: ἐνσχερὼ ἑζόμενοι: πρυμνήσια δέ σφισιν Ἄργος
Ἄργος: 1:1119: δαίμονος οὐρείης ἱερὸν βρέτας: ἔξεσε δ᾽ Ἄργος
Ἄργος: 2:615: ἥ οἱ ἐνέπνευσεν θεῖον μένος, εὖτέ μιν Ἄργος
Ἄργος: 2:1124: ἀλλήλοις, Ἄργος δὲ παροίτατος ἔκφατο μῦθον:
Ἄργος: 2:1142: τὸν δ᾽ Ἄργος προσέειπεν ἀμηχανέων κακότητι:
Ἄργος: 2:1190: δούρατα Πηλιάδος κορυφῆς πέρι: σὺν δέ οἱ Ἄργος
Ἄργος: 2:1201: Ἄργος, ἀτεμβόμενος τοῖον στόλον ἀμφιπένεσθαι:
Ἄργος: 3:318: Ἄργος ὑποδδείσας ἀμφὶ στόλῳ Αἰσονίδαο
Ἄργος: 3:367: τοῖα παρέννεπεν Ἄργος: ἄναξ δ᾽ ἐπεχώσατο μύθοις
Ἄργος: 3:440: Αὐγείης Τελαμών τε παρασχεδόν: εἵπετο δ᾽ Ἄργος
Ἄργος: 3:474: δὴ τότ᾽ Ἰήσονα τοῖσδε προσέννεπεν Ἄργος ἔπεσσιν:
Ἄργος: 3:521: οἱ δ᾽ ἄλλοι εἴξαντες ἀκὴν ἔχον. αὐτίκα δ᾽ Ἄργος
Ἄργος: 3:568: ‘Ἄργος μὲν παρὰ νηός, ἐπεὶ τόδε πᾶσιν ἕαδεν,
Ἄργος: 3:610: Ἄργος παντοίοισι παρηγορέεσκ᾽ ἐπέεσσιν,
Ἄργος: 3:722: Ἄργος, ἐποτρύνων με τεῆς πειρῆσαι ἀρωγῆς:
Ἄργος: 3:825: Ἄργος, ἵνα φράζοιντο νόον καὶ μήδεα κούρης:
Ἄργος: 3:901: Ἄργος γάρ μ᾽ ἐπέεσσι παρατρέπει, ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
Ἄργος: 3:913: Ἄργος, ὅτ᾽ ἤδη τήνδε κασιγνήτων ἐσάκουσεν
Ἄργος: 3:943: νῶι δ᾽, ἐγὼν Ἄργος τε, δεδεγμένοι, εὖτ᾽ ἂν ἵκηαι,
Ἄργος: 3:1199: Ἄργος ἰὼν ἤνεικε: τὰ δ᾽ ἐξ αὐτῆς ἕλε νηός.
Ἄργος: 4:80: ὑψοῦ ἀπ᾽ ἰκριόφιν: μετὰ δὲ Φρόντις τε καὶ Ἄργος,
Ἄργος: 4:256: πᾶσιν ὁμῶς. Ἄργος δὲ λιλαιομένοις ἀγόρευσεν:
Ἄργος: 4:1072: παρθενικήν, Μινύῃσι φέρων χάριν. ἐγγύθι δ᾽ Ἄργος
Ἄργου: 1:367: νῆα δ᾽ ἐπικρατέως Ἄργου ὑποθημοσύνῃσιν
Ἄργου: 2:1283: ὧς ἔφατ᾽: Ἄργου δ᾽ αὖτε παρηγορίῃσιν Ἰήσων
Ἄργου: 4:122: Ἄργου φραδμοσύνῃσιν ἀριστῆες μεθέηκαν.
Ἀργοῦς: 1:591: τὴν δ᾽ ἀκτὴν Ἀφέτας Ἀργοῦς ἔτι κικλήσκουσιν.
Ἀργοῦς: 1:724: Ἀργοῦς, καὶ κανόνεσσι δάε ζυγὰ μετρήσασθαι.
Ἀργοῦς: 4:1607: ὧς ὅγ᾽ ἐπισχόμενος γλαφυρῆς ὁλκήιον Ἀργοῦς
ἀργύρεον: 2:680: λαιῇ δ᾽ ἀργύρεον νώμα βιόν, ἀμφὶ δὲ νώτοις
ἀργύρεον: 4:970: ἀργύρεον χαῖον παλάμῃ ἔνι πηχύνουσα:
ἀργυφέας: 4:1405: ἀργυφέας ξανθῇσι λίγ᾽ ἔστενον: οἱ δ᾽ ἐπέλασσαν
ἀργυφέην: 3:834: ἀργυφέην. αὐτοῦ δὲ δόμοις ἔνι δινεύουσα
ἀργυφέην: 4:474: ἀργυφέην καὶ πέπλον ἀλευομένης ἐρύθηνεν.
Ἀργώ: 1:4: χρύσειον μετὰ κῶας ἐύζυγον ἤλασαν Ἀργώ.
Ἀργὼ: 1:386: προπροβιαζόμενοι: ἡ δ᾽ ἕσπετο Πηλιὰς Ἀργὼ
Ἀργὼ: 1:525: Πηλιὰς ἴαχεν Ἀργὼ ἐπισπέρχουσα νέεσθαι.
Ἀργώ: 1:633: τῶ καὶ ὅτ᾽ ἐγγύθι νήσου ἐρεσσομένην ἴδον Ἀργώ,
Ἀργὼ: 1:953: ἔνθ᾽ Ἀργὼ προύτυψεν ἐπειγομένη ἀνέμοισιν
Ἀργὼ: 4:509: Ἀργὼ καὶ Μινύας Κρονίης ἁλός. ἀλλ᾽ ἀπέρυκεν
Ἀργὼ: 4:590: ὧς Ἀργὼ ἰάχησεν ὑπὸ κνέφας: οἱ δ᾽ ἀνόρουσαν
Ἀργὼ: 4:761: εἰπὲ δὲ κοιμῆσαι φύσας πυρός, εἰσόκεν Ἀργὼ
Ἀργὼ: 4:991: τοὺς Ἀργὼ πολέεσσιν ἐνισχομένη καμάτοισιν
Ἀργὼ: 4:1544: ὧς Ἀργὼ λίμνης στόμα ναύπορον ἐξερέουσα
Ἀργῴῃ: 1:319: δειδέχατ᾽, Ἀργῴῃ ἄμυδις παρὰ νηὶ μένοντες.
Ἀργῴῃ: 4:936: Ἀργῴῃ περὶ νηί, Θέτις δ᾽ ἴθυνε κέλευθον.
Ἁργῴης: 2:211: Ἁργῴης ἐπὶ νηὸς ἄγει μετὰ κῶας Ἰήσων.
Ἀργῴης: 4:552: Στοιχάδες, Ἀργῴης περιώσια σήματα νηὸς
Ἀργῷος: 4:656: ἐν δὲ λιμὴν Ἀργῷος ἐπωνυμίην πεφάτισται.
Ἀργῷός: 4:1618: ἔνθα μὲν Ἀργῷός τε λιμὴν καὶ σήματα νηὸς
ἄρδεσθαι: 4:1733: ἄρδεσθαι λευκῇσιν ὑπαὶ λιβάδεσσι γάλακτος,
ἄρδεται: 4:270: ἄρδεται Ἠερίη: Διόθεν δέ μιν οὔποτε δεύει
ἀρδμόν: 4:1245: τηλοῦ ὑπερτείνοντα διηνεκές: οὐδέ τιν᾽ ἀρδμόν,
ἄρεα: 1:1024: Μακριέων εἴσαντο Πελασγικὸν ἄρεα κέλσαι.
Ἄρει: 2:1207: ἔθνεα ναιετάουσιν ἀπείρονα: καὶ δέ κεν Ἄρει
Ἄρει: 3:1281: καὶ ξίφος ἀμφ᾽ ὤμοις, γυμνὸς δέμας, ἄλλα μὲν Ἄρει
ἄρειον: 1:665: ὑμέων δ᾽ εἴ τις ἄρειον ἔπος μητίσεται ἄλλη,
ἄρειον: 1:676: πέμπωμεν ξείνοισιν, ἐπεὶ καὶ ἄρειον ὀπάσσαι.
ἄρειον: 3:136: χειρῶν Ἡφαίστοιο κατακτεατίσσῃ ἄρειον.
ἄρειον: 3:399: ἦ ὅγε πειρήσαιτο βίης. τό οἱ εἴσατ᾽ ἄρειον
ἄρειον: 3:546: οὐδέ τῃ ἄλλως ἐστὶν ὑποκρίνασθαι ἄρειον,
ἀρείονα: 3:438: ἀνὴρ ἐρρίγῃσιν ἀρείονα φῶτα μετελθεῖν.’
ἀρείονες: 2:803: ἀνδράσιν, εὖτ᾽ ἄρξωσιν ἀρείονες ἄλλοι ὀφέλλειν.
ἀρείω: 1:901: ἐκ μακάρων: τύνη δ᾽ ἐμέθεν πέρι θυμὸν ἀρείω
ἀρείων: 4:1334: δήωμεν κομιδῆς: πολέων δέ τε μῆτις ἀρείων.’
ἄρεος: 1:189: ἠμὲν ναυτιλίης ἠδ᾽ ἄρεος εὐχετόωντο.
Ἄρεος: 1:743: Ἄρεος ὀχμάζουσα θοὸν σάκος: ἐκ δέ οἱ ὤμου
Ἄρεος: 2:406: ἄλσος τε σκιόειν Ἄρεος, τόθι κῶας ἐπ᾽ ἄκρης
Ἄρεος: 2:991: ἀλλ᾽ ὕβρις στονόεσσα καὶ Ἄρεος ἔργα μεμήλει:
Ἄρεος: 2:992: δὴ γὰρ καὶ γενεὴν ἔσαν Ἄρεος Ἁρμονίης τε
Ἄρεος: 3:1186: Ἄρεος ἀμώοντος ὅσοι ὑπὸ δουρὶ λίποντο:
Ἄρεος: 3:1365: δεινὸν Ἐνυαλίου σόλον Ἄρεος: οὔ κέ μιν ἄνδρες
ἀρέσαντο: 1:963: ἔκλυον, οἵτινες εἶεν, ἐυξείνως ἀρέσαντο,
ἀρέσασθαι: 3:668: ἧστ᾽ ἐπιμητιόωσα κασιγνήτην ἀρέσασθαι.
ἀρέσθαι: 4:205: ἠὲ κατηφείην, ἢ καὶ μέγα κῦδος ἀρέσθαι.’
ἀρεσσάμενοι: 1:353: νῦν γε μὲν ἤδη Φοῖβον ἀρεσσάμενοι θυέεσσιν
ἀρεσσάμενος: 2:464: τοὺς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπέεσσιν ἀρεσσάμενος πυκινοῖσιν
ἀρεσσάμενος: 3:845: τῷ εἴ κ᾽ ἐννυχίοισιν ἀρεσσάμενος θυέεσσιν
ἄρεσσαν: 3:301: ἀσπασίως δόρπῳ τε ποτῆτί τε θυμὸν ἄρεσσαν.
ἀρέσσασθαι: 3:187: λωίτερον μύθῳ μιν ἀρέσσασθαι μετιόντας.
ἀρέσσασθαι: 4:246: ἡ γάρ σφ᾽ ἐξαποβάντας ἀρέσσασθαι θυέεσσιν
Ἀρεστορίδης: 1:112: τεῦξεν Ἀρεστορίδης κείνης ὑποθημοσύνῃσιν.
Ἀρεστορίδης: 1:325: Ἄργος Ἀρεστορίδης λάχνῃ μέλαν: αὐτὰρ ὁ καλὴν
ἀρετῇ: 2:643: ‘ὦ φίλοι, ὑμετέρῃ ἀρετῇ ἔνι θάρσος ἀέξω.
ἀρετῇ: 4:1382: ᾗ βίῃ ᾗ τ᾽ ἀρετῇ Λιβύης ἀνὰ θῖνας ἐρήμους
ἀρη: 1:1163: Ἡρακλέης, ἐτίνασσε δ᾽ ἀρη̣̣ότα δούρατα νηός.
ἄρηα: 2:799: ἤματι τῷδ᾽ ἀέκητι θεῶν ἐπελάσσαι ἄρηα,
ἄρηα: 3:1384: τοὺς δ᾽ ἤδη καὶ ποσσὶν ἐπειγομένους ἐς ἄρηα.
ἄρηγε: 4:813: Μηδείης: σὺ δ᾽ ἄρηγε νυῷ ἑκυρή περ ἐοῦσα,
ἀρήγει: 4:699: ὃς μέγα μὲν κοτέει, μέγα δ᾽ ἀνδροφόνοισιν ἀρήγει,
Ἄρηϊ: 2:993: νύμφης, ἥ τ᾽ Ἄρηϊ φιλοπτολέμους τέκε κούρας,
ἄρηι: 3:183: φρασσόμεθ᾽, εἴτ᾽ ἄρηι συνοισόμεθ᾽ εἴτε τις ἄλλη
ἄρηι: 3:393: πρόφρονές εἰμεν ἄρηι θοὴν ἀποτῖσαι ἀμοιβήν,
ἀρήια: 1:266: θαρσύνων, δμώεσσι δ᾽ ἀρήια τεύχε᾽ ἀείρειν
ἀρήια: 4:206: ὧς φάτο, δῦνε δὲ τεύχε᾽ ἀρήια: τοὶ δ᾽ ἰάχησαν
ἀρήια: 4:1154: δούρατα νωμήσαντες ἀρήια, μὴ πρὶν ἐς ἀλκὴν
Ἀρήιαι: 3:325: ηὐλίζοντ᾽ ὄρνιθες Ἀρήιαι, οὐδ᾽ ἔτι κείνας
ἀρηίθοόν: 1:1042: Πηλεὺς δὲ Ζέλυν εἷλεν ἀρηίθοόν τε Γέφυρον.
ἀρήιοι: 1:1000: γηγενέων ἥρωες ἀρήιοι, ἠμὲν ὀιστοῖς
ἀρήιοι: 2:399: αὐτοὶ Κόλχοι ἔχονται ἀρήιοι. ἀλλ᾽ ἐνὶ νηὶ
Ἀρήιον: 2:1035: ἤδη καί τιν᾽ ὕπερθεν Ἀρήιον ἀίσσοντα
Ἀρήιον: 2:1270: ἔνθεν δ᾽ αὖ πεδίον τὸ Ἀρήιον ἱερά τ᾽ ἄλση
Ἀρήιον: 3:409: δοιώ μοι πεδίον τὸ Ἀρήιον ἀμφινέμονται
Ἀρήιον: 3:495: φῆ δὲ δύω πεδίον τὸ Ἀρήιον ἀμφινέμεσθαι
Ἀρήιον: 3:1269: ῥίμφα μάλ᾽ ἐς πεδίον τὸ Ἀρήιον ἠπείγοντο.
ἀρήιος: 1:44: γυῖα, μένεν δ᾽ ἔτι θυμὸς ἀρήιος, ὡς τὸ πάρος περ.
ἀρήιος: 1:95: τοῖς δ᾽ ἐπὶ Κεκροπίηθεν ἀρήιος ἤλυθε Βούτης,
Ἀρήιος: 1:118: Ἀργόθεν αὖ Ταλαὸς καὶ Ἀρήιος, υἷε Βίαντος,
ἀρήιος: 1:349: Ἡρακλέης: ἀνὰ δ᾽ αὐτὸς ἀρήιος ὤρνυτ᾽ Ἰήσων
ἀρήιος: 2:122: Αἰακίδαι, σὺν δέ σφιν ἀρήιος ὤρνυτ᾽ Ἰήσων.
ἀρήιος: 3:1258: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀρήιος ἵππος ἐελδόμενος πολέμοιο
ἀρηίφιλον: 3:1173: ἄνδρε δύω, πρὸ μὲν αὐτὸν ἀρηίφιλον Τελαμῶνα,
Ἀρήνηθεν: 1:152: Ἀρήνηθεν ἔβαν, μεγάλῃ περιθαρσέες ἀλκῇ
Ἀρήνηθεν: 1:471: τοῖόν μ᾽ Ἀρήνηθεν ἀοσσητῆρα κομίζεις.’
ἀρήξειν: 2:717: λοιβαῖς εὐαγέεσσιν ἐπώμοσαν, ἦ μὲν ἀρήξειν
Ἄρηος: 2:387: νῆσον ἐρημαίην. τῇ μέν τ᾽ ἐνὶ νηὸν Ἄρηος
ἄρηος: 2:872: γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ δὴν ἔμμεναι; οὐ μὲν ἄρηος
Ἄρηος: 2:1171: πασσυδίῃ δἤπειτα κίον μετὰ νηὸν Ἄρηος,
Ἄρηος: 2:1232: τείνετο: ῥίμφα δὲ νῆσον ἀποπροέλειπον Ἄρηος.
Ἄρηος: 3:411: τοὺς ἐλάω ζεύξας στυφελὴν κατὰ νειὸν Ἄρηος
Ἄρηος: 3:753: φθίσθαι ἀεικελίῃ μοίρῃ κατὰ νειὸν Ἄρηος.
Ἄρηος: 3:1356: Ἄρηος τέμενος φθισιμβρότου: ἵκετο δ᾽ αἴγλη
Ἄρηος: 4:166: ἤνωγεν, λεῖπεν δὲ πολύσκιον ἄλσος Ἄρηος.
ἀρήρει: 1:957: κρήνῃ ὑπ᾽ Ἀρτακίῃ: ἕτερον δ᾽ ἔλον, ὅστις ἀρήρει,
ἀρήρει: 3:218: λαΐνεος χαλκέῃσιν ἐπὶ γλυφίδεσσιν ἀρήρει.
ἀρηρεμένας: 1:787: δικλίδας, εὐτύκτοισιν ἀρηρεμένας σανίδεσσιν.
ἀρηρέμενον: 3:832: καλόν, ἐυγνάμπτοισιν ἀρηρέμενον περόνῃσιν:
ἀρηρεμένους: 4:675: χθὼν αὐτὴ μικτοῖσιν ἀρηρεμένους μελέεσσιν,
ἄρηρεν: 2:1077: ἄλλῳ δ᾽ ἔμπεδον ἄλλος ὁμῶς ἐπαμοιβὸς ἄρηρεν:
ἄρηρεν: 2:1204: ἀλλ᾽ αἰνῶς ὀλοῇσιν ἀπηνείῃσιν ἄρηρεν
ἀρηρομένην: 3:1335: βάλλεν ἀρηρομένην αἰεὶ κατὰ βῶλον ὀδόντας
ἀρήροτο: 3:1342: τῆμος ἀρήροτο νειὸς ὑπ᾽ ἀκαμάτῳ ἀροτῆρι,
Ἄρης: 3:1226: σφωιτέραις Φλεγραῖον Ἄρης ὑπὸ χερσὶ Μίμαντα:
ἀρήσαιτο: 1:159: δῶκεν ἀπειρεσίην ἠδ᾽ ὅττι κεν ἀρήσαιτο
ἀρήτειρα: 1:312: Ἰφιὰς Ἀρτέμιδος πολιηόχου ἀρήτειρα,
ἀρήτειρα: 3:252: νηόν, ἐπεί ῥα θεᾶς αὐτὴ πέλεν ἀρήτειρα--
Ἀρήτη: 4:1068: Ἀρήτη ἄλοχος, κούρης πέρι μητιάασκον
Ἀρήτη: 4:1096: ‘Ἀρήτη, καί κεν σὺν τεύχεσιν ἐξελάσαιμι
Ἀρήτῃ: 4:1198: Ἀρήτῃ, πυκινὸν φάσθαι ἔπος Ἀλκινόοιο.
Ἀρήτην: 4:1027: τοῖα μὲν Ἀρήτην γουνάζετο δάκρυ χέουσα:
Ἀρήτης: 4:1011: Ἀρήτης γούνων ἀλόχου θίγεν Ἀλκινόοιο:
Ἀρήτης: 4:1121: Ἀρήτης βουλάς τε θεουδέος Ἀλκινόοιο.
Ἀρητιάδα: 2:968: ἔνθα ποτὲ προμολοῦσαν Ἀρητιάδα Μελανίππην
Ἀρητιάδι: 3:1179: πέφνεν Ἀρητιάδι κρήνῃ ἐπίουρον ἐόντα:
Ἀρητιάδος: 2:1033: νήσου Ἀρητιάδος τέμνον πλόον εἰρεσίῃσιν
Ἀρητιάς: 2:1049: ‘νῆσος μὲν πέλας ἧμιν Ἀρητιάς: ἴστε καὶ αὐτοὶ
Ἄρητός: 2:65: τῷ δ᾽ αὖτ᾽ Ἄρητός τε καὶ Ὄρνυτος, οὐδέ τι ᾔδειν
Ἄρητος: 2:114: αὔτως δ᾽ Ἄρητος μενεδήιον Εὐρύτου υἷα
ἀρθμηθέντες: 1:1344: ἦ ῥα, καὶ ἀρθμηθέντες, ὅπῃ πάρος, ἑδριόωντο.
ἄρθμιος: 3:1100: ἀμφ᾽ αὐτῆς, ὧς ἄμμι πατὴρ τεὸς ἄρθμιος εἴη.’
ἀρθμὸν: 2:757: ἀλλὰ καὶ ἀρθμὸν ἔθεντο μετὰ σφίσι τοῖο ἕκητι.
Ἀριάδνη: 3:997: παρθενικὴ Μινωὶς ἐυφρονέουσ᾽ Ἀριάδνη,
Ἀριάδνῃ: 3:1106: Μίνω Πασιφάης πόσιν ἔμμεναι: οὐδ᾽ Ἀριάδνῃ
Ἀριάδνην: 3:1096: ἡμετέρους τε δόμους τηλεκλείτην τ᾽ Ἀριάδνην,
Ἀριάδνης: 3:1002: ἀστερόεις στέφανος, τόν τε κλείουσ᾽ Ἀριάδνης,
ἀριγνώτην: 3:1074: ἥντινα τήνδ᾽ ὀνόμηνας ἀριγνώτην γεγαυῖαν
ἀρίδηλα: 3:615: ἑσπομένης ἀρίδηλα καὶ ἀμφαδὰ ἔργα πέλοιτο.
ἀρίδηλος: 4:725: πᾶσα γὰρ Ἠελίου γενεὴ ἀρίδηλος ἰδέσθαι
ἀρίζηλοι: 2:250: νῶιν. ἀρίζηλοι γὰρ ἐπιχθονίοισιν ἐνιπαὶ
ἀρίζηλός: 3:957: ὃς δή τοι καλὸς μὲν ἀρίζηλός τ᾽ ἐσιδέσθαι
ἀριήκοος: 4:1705: ῥίμφα Μελαντίους ἀριήκοος, αἵ τ᾽ ἐνὶ πόντῳ
ἀριθμήσας: 3:155: μητρὸς ἑῆς εὖ πάντας ἀριθμήσας βάλε κόλπῳ.
ἀριπρεπέων: 4:1190: θάμβευν δ᾽ εἰσορόωσαι ἀριπρεπέων ἡρώων
Ἀρισταίοιο: 4:1130: κούρη Ἀρισταίοιο μελίφρονος, ὅς ῥα μελισσέων
Ἀρισταῖον: 2:508: ἔνθα δ᾽ Ἀρισταῖον Φοίβῳ τέκεν, ὃν καλέουσιν
ἀριστερὰ: 2:1268: καχλάζων ὑπόεικεν. ἔχον δ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρῶν
ἀρίστη: 4:1102: τῶ μ᾽ ἐπέοικε δίκην, ἥτις μετὰ πᾶσιν ἀρίστη
ἀριστῆας: 1:229: τοὺς μὲν ἀριστῆας Μινύας περιναιετάοντες
ἀριστῆες: 1:640: τείως δ᾽ αὖτ᾽ ἐκ νηὸς ἀριστῆες προέηκαν
ἀριστῆες: 1:911: βαῖνον ἀριστῆες: λάζοντο δὲ χερσὶν έρετμὰ
ἀριστῆες: 1:1082: ὕπνῳ ἀριστῆες πύματον λάχος: αὐτὰρ Ἄκαστος
ἀριστῆες: 2:301: τόφρα δ᾽ ἀριστῆες πινόεν περὶ δέρμα γέροντος
ἀριστῆες: 2:530: καὶ τὰ μὲν ὧς ὑδέονται: ἀριστῆες δὲ καταῦθι
ἀριστῆες: 2:1159: ὧς φάτ᾽: ἀριστῆες δὲ συνηβολίῃ κεχάροντο,
ἀριστῆες: 3:7: μίμνον ἀριστῆες λελοχημένοι: αἱ δ᾽ ἐνόησαν
ἀριστῆες: 4:122: Ἄργου φραδμοσύνῃσιν ἀριστῆες μεθέηκαν.
ἀριστῆες: 4:1286: ὧς τότ᾽ ἀριστῆες δολιχοῦ πρόπαρ αἰγιαλοῖο
ἀριστήεσσι: 1:70: ὦρσεν, ἀριστήεσσι σὺν ἀνδράσιν ὄφρα νέοιτο.
ἀριστήεσσι: 2:466: κέκλετ᾽ ἀριστήεσσι σὺν ἀνδράσιν: αἶψα δὲ τόνγε
ἀριστήεσσι: 2:687: Ὀρφεὺς ἔκφατο μῦθον ἀριστήεσσι πιφαύσκων:
ἀριστήεσσι: 4:1551: ξείνι᾽ ἀριστήεσσι προΐσχετο, φώνησέν τε:
ἀριστήεσσιν: 1:206: πᾶσιν ἀριστήεσσιν, Ἰήσονι κῦδος ἀέξων.
ἀριστήεσσιν: 3:505: θαρσαλέως μετὰ πᾶσιν ἀριστήεσσιν ἔειπεν:
ἀριστήεσσιν: 4:349: εἴτε μεθ᾽ Ἑλλάδα γαῖαν ἀριστήεσσιν ἕπεσθαι.
ἀριστήων: 1:61: ἤλασ᾽ ἀριστήων: οἱ δ᾽ ἔμπαλιν ὁρμηθέντες
ἀριστήων: 1:109: αὐτή μιν Τριτωνὶς ἀριστήων ἐς ὅμιλον
ἀριστήων: 1:302: ἔχρη, ἀτὰρ μετέπειτά γ᾽ ἀριστήων ἐπαρωγῇ.
ἀριστήων: 1:1038: εἶναι ἀριστήων αὐτῇ ὑπὸ νυκτὶ πέδησεν
ἀριστήων: 1:1153: ἔνθ᾽ ἔρις ἄνδρα ἕκαστον ἀριστήων ὀρόθυνεν,
ἀριστήων: 2:460: πρὶν γὰρ δή νύ ποτ᾽ αὐτὸς ἀριστήων στόλον ἀνδρῶν
ἀριστήων: 2:640: ὧς φάτ᾽ ἀριστήων πειρώμενος: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
ἀριστήων: 2:960: οἵ ῥα τόθ᾽, ὡς ἐνόησαν ἀριστήων στόλον ἀνδρῶν,
ἀριστήων: 3:21: θυμὸν ἀριστήων: πολέας δ᾽ ἐπεδοίασα βουλάς.’
ἀριστήων: 3:1005: τόσσον ἀριστήων ἀνδρῶν στόλον. ἦ γὰρ ἔοικας
ἀριστήων: 4:106: ἦεν ἀριστήων: ἡ δ᾽ ἔμπαλιν ἀίσσουσα
ἀριστήων: 4:559: νοστήσειν. τὸ μὲν οὔτις ἀριστήων ἐνόησεν:
ἀριστήων: 4:1001: Κυανέας μαστῆρες ἀριστήων ἐπέρησαν.
ἀριστήων: 4:1028: τοῖα δ᾽ ἀριστήων ἐπαμοιβαδὶς ἄνδρα ἕκαστον:
ἀριστήων: 4:1496: οὐδ᾽ ὅγ᾽ ἀριστήων χαλεπὰς ἠλεύατο χεῖρας,
ἀριστήων: 4:1771: Ἵλατ᾽ ἀριστήων μακάρων γένος: αἵδε δ᾽ ἀοιδαὶ
ἄριστοι: 1:231: οἱ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἀφ᾽ αἵματος εὐχετόωντο
ἄριστοι: 1:548: νῆα καὶ ἡμιθέων ἀνδρῶν μένος, οἳ τότ᾽ ἄριστοι
ἄριστοι: 4:6: ἤτοι ὁ μὲν δήμοιο μετ᾽ ἀνδράσιν, ὅσσοι ἄριστοι,
ἄριστοι: 4:1179: Φαιήκων οἱ ἄριστοι ὁμιλαδὸν ἐστιχόωντο.
ἄριστοι: 4:1305: ἡρώων οἱ ἄριστοι ἀνηνύστῳ ἐπ᾽ ἀέθλῳ:
ἄριστον: 1:338: τούνεκα νῦν τὸν ἄριστον ἀφειδήσαντες ἕλεσθε
ἄριστον: 1:1285: ἄσπετος, εἰ τὸν ἄριστον ἀποπρολιπόντες ἔβησαν
ἄριστον: 2:15: τῶ καί μοι τὸν ἄριστον ἀποκριδὸν οἶον ὁμίλου
ἄριστον: 4:803: αὐτὰρ ἐγὼ τὸν ἄριστον ἐπιχθονίων πόσιν εἶναι
ἀρίστους: 1:1351: τοῖο δὲ ῥύσι᾽ ὄπασσαν ἀποκρίναντες ἀρίστους
ἀριφραδέως: 3:315: εἴπατ᾽ ἀριφραδέως, ἠδ᾽ οἵτινες οἵδ᾽ ἐφέπονται
Ἀρκάδες: 4:263: πευθομένοις: οἶοι δ᾽ ἔσαν Ἀρκάδες Ἀπιδανῆες,
Ἀρκάδες: 4:264: Ἀρκάδες, οἳ καὶ πρόσθε σεληναίης ὑδέονται
Ἀρκαδίηθεν: 1:161: καὶ μὴν Ἀμφιδάμας Κηφεύς τ᾽ ἴσαν Ἀρκαδίηθεν,
Ἀρκαδίηνδε: 2:1054: οὐδὲ γὰρ Ἡρακλέης, ὁπότ᾽ ἤλυθεν Ἀρκαδίηνδε,
Ἀρκαδίης: 1:125: νεῖον ἀπ᾽ Ἀρκαδίης Λυρκήιον Ἄργος ἀμείψας
ἀρκέσσαι: 2:1126: ἀνδρῶν, εὐμενέειν τε καὶ ἀρκέσσαι χατέουσιν.
ἀρκεύθοιο: 4:156: ἡ δέ μιν ἀρκεύθοιο νέον τετμηότι θαλλῷ
ἄρκιός: 2:801: τῶ νῦν ἥντιν᾽ ἐγὼ τῖσαι χάριν ἄρκιός εἰμι,
ἄρκτου: 1:168: βῆ δ᾽ ὅγε Μαιναλίης ἄρκτου δέρος, ἀμφίτομόν τε
ἄρκτου: 2:120: ἄρκτου προσχόμενος σκαιῇ δέρος ἔνθορε μέσσῳ
Ἄρκτου: 2:360: ἔστι δέ τις ἄκρη Ἑλίκης κατεναντίον Ἄρκτου,
Ἄρκτου: 3:1194: αὐτίκ᾽ ἐπεί ῥ᾽ Ἑλίκης εὐφεγγέος ἀστέρες Ἄρκτου
Ἀρκτούροιο: 2:1101: ὕδατι σημαίνων διερὴν ὁδὸν Ἀρκτούροιο:
Ἄρκτων: 1:1150: καὶ τότε μὲν δαῖτ᾽ ἀμφὶ θεᾶς θέσαν οὔρεσιν Ἄρκτων,
ἅρμα: 4:1324: ἅρμα Ποσειδάωνος ἐύτροχον αὐτίκα λύσῃ,
ἅρμα: 4:1354: ἅρμα Ποσειδάωνος. ἐγὼ δ᾽ οὐ πάγχυ νοῆσαι
ἁρμαλιὴν: 1:393: λαίφεά τ᾽ εὐποίητα καὶ ἁρμαλιὴν ἐβάλοντο.
ἅρμασιν: 3:309: ᾔδειν γάρ ποτε πατρὸς ἐν ἅρμασιν Ἠελίοιο
ἅρμασιν: 3:877: χρυσείοις Λητωὶς ἐφ᾽ ἅρμασιν ἑστηυῖα
ἅρμασιν: 3:1240: ἅρμασιν ἐμβεβαώς, ἢ Ταίναρον, ἢ ὅγε Λέρνης
ἅρματα: 4:1368: ‘ἅρματα μὲν δή φημι Ποσειδάωνος ἔγωγε
ἅρματι: 3:1271: ὅσσον τ᾽ ἐκ βαλβῖδος ἐπήβολος ἅρματι νύσσα
ἅρματος: 4:596: ἡμιδαὴς Φαέθων πέσεν ἅρματος Ἠελίοιο
ἄρμενα: 4:237: νῆάς τ᾽ εἰρύσσαντο, καὶ ἄρμενα νηυσὶ βάλοντο,
ἄρμενα: 4:887: ἄρμενα μηρύοντο κατὰ χρέος: ὕψι δὲ λαῖφος
ἄρμενοι: 4:1459: ἦ, καὶ ἀμειβομένων, οἵ τ᾽ ἄρμενοι ἐς τόδε ἔργον,
ἄρμενον: 1:1290: ‘ἧσ᾽ αὔτως εὔκηλος, ἐπεί̣̣ύ τοι ἄρμενον ἦεν
Ἁρμονίης: 2:992: δὴ γὰρ καὶ γενεὴν ἔσαν Ἄρεος Ἁρμονίης τε
Ἁρμονίης: 4:517: τύμβος ἵν᾽ Ἁρμονίης Κάδμοιό τε, πύργον ἔδειμαν,
ἀρνειὸν: 3:1032: ἀρνειὸν σφάζειν, καὶ ἀδαίετον ὠμοθετῆσαι,
ἀρνειὸν: 4:1184: ἀρνειὸν μήλων, ὁ δ᾽ ἀεργηλὴν ἔτι πόρνιν:
ἀρνειοῦ: 3:1207: νήησε σχίζας, ἐπὶ δ᾽ ἀρνειοῦ τάμε λαιμόν,
ἄρξωσιν: 2:803: ἀνδράσιν, εὖτ᾽ ἄρξωσιν ἀρείονες ἄλλοι ὀφέλλειν.
ἄροιο: 1:297: δάκρυσιν, ἀλλ᾽ ἔτι κεν καὶ ἐπ᾽ ἄλγεσιν ἄλγος ἄροιο.
ἄροσιν: 1:826: Θρηικίης ἄροσιν χιονώδεα ναιετάουσιν.
ἄροσιν: 1:868: ναίοντας λιπαρὴν ἄροσιν Λήμνοιο ταμέσθαι;
ἀρόσσαι: 3:497: τετράγυον δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἐφίετο νειὸν ἀρόσσαι:
ἀρόσσῃς: 3:1052: χερσὶ καὶ ἠνορέῃ στυφελὴν διὰ νειὸν ἀρόσσῃς,
ἀρότην: 1:1217: βοῦν ἀρότην ἤνωγε παρασχέμεν οὐκ ἐθέλοντα.
ἀροτῆρας: 4:1628: αὔλιος, ὅς τ᾽ ἀνέπαυσεν ὀιζυροὺς ἀροτῆρας,
ἀροτῆρι: 3:1331: σχιζομένη ταύρων τε βίῃ κρατερῷ τ᾽ ἀροτῆρι.
ἀροτῆρι: 3:1342: τῆμος ἀρήροτο νειὸς ὑπ᾽ ἀκαμάτῳ ἀροτῆρι,
ἄροτος: 2:1004: τοῖσι μὲν οὔτε βοῶν ἄροτος μέλει, οὔτε τις ἄλλη
ἄροτρα: 3:1343: τετράγυός περ ἐοῦσα: βοῶν τ᾽ ἀπελύετ᾽ ἄροτρα.
ἀροτρεὺς: 1:1172: ἦμος δ᾽ ἀγρόθεν εἶσι φυτοσκάφος ἤ τις ἀροτρεὺς
ἄροτρον: 1:687: γειοτόμον νειοῖο διειρύσσουσιν ἄροτρον,
ἄροτρον: 3:232: πρὸς δὲ καὶ αὐτόγυον στιβαροῦ ἀδάμαντος ἄροτρον
ἄροτρον: 3:1284: αὐτόγυόν τ᾽ ἐπὶ τοῖς στιβαροῦ ἀδάμαντος ἄροτρον.
ἀρότρου: 3:1332: δεινὸν δ᾽ ἐσμαράγευν ἄμυδις κατὰ ὦλκας ἀρότρου
ἀρότρῳ: 1:1215: ἤτοι ὁ μὲν νειοῖο γύας τέμνεσκεν ἀρότρῳ
ἀρότρῳ: 3:412: τετράγυον, τὴν αἶψα ταμὼν ἐπὶ τέλσον ἀρότρῳ
ἄρουραι: 1:451: αἱ δὲ νέον σκοπέλοισιν ὑποσκιόωνται ἄρουραι,
ἄρουραι: 4:271: ὄμβρος: ἅλις προχοῇσι δ᾽ ἀνασταχύουσιν ἄρουραι.
ἀρούραις: 1:686: αὐτόματοι βόες ὔμμιν ἐνιζευχθέντες ἀρούραις
ἄρουραν: 2:664: οἷον δὲ πλαδόωσαν ἐπισχίζοντες ἄρουραν
ἄρουραν: 3:1353: οἱ δ᾽ ἤδη κατὰ πᾶσαν ἀνασταχύεσκον ἄρουραν
ἄρουραν: 4:285: ὅς δή τοι τείως μὲν ἀπείρονα τέμνετ᾽ ἄρουραν
ἀροὔρας: 1:628: τεύχεα, πυροφόρους τε διατμήξασθαι ἀροὔρας
ἀρούρας: 2:789: καὶ Φρύγας, οἳ ναίουσιν ὁμώλακας ἧμιν ἀρούρας,
ἀρούρας: 3:1386: δείσας γειομόρος, μή οἱ προτάμωνται ἀρούρας,
ἀρόωσι: 1:796: πυροφόρους ἀρόωσι γύας. κακότητα δὲ πᾶσαν
ἁρπάγδην: 1:1017: ἀντίαι ἁρπάγδην ὀπίσω φέρον, ὄφρ᾽ ἐπέλασσαν
ἁρπάγδην: 4:874: τὸν μὲν ἄρ᾽ ἁρπάγδην χαμάδις βάλε κεκληγῶτα,
ἁρπαλέως: 2:306: ἁρπαλέως, οἷόν τ᾽ ἐν ὀνείρασι θυμὸν ἰαίνων.
ἁρπαλέως: 4:56: ἁρπαλέως, καὶ τοῖα μετὰ φρεσὶν ᾗσιν ἔειπεν:
ἁρπάξας: 4:567: ἁρπάξας ὑπ᾽ ἔρωτι: μελαινομένην δέ μιν ἄνδρες
ἅρπην: 3:1387: ἅρπην εὐκαμπῆ νεοθηγέα χερσὶ μεμαρπὼς
ἅρπην: 4:985: κλείουσι χθονίης καλαμητόμον ἔμμεναι ἅρπην.
ἅρπυιαι: 2:188: ἅρπυιαι στόματος χειρῶν τ᾽ ἀπὸ γαμφηλῇσιν
ἅρπυιαι: 2:223: ἅρπυιαι στόματός μοι ἀφαρπάζουσιν ἐδωδὴν
Ἄρπυιαί: 2:298: Ἄρπυιαί τ᾽ ῀Ἰρίς τε διέτμαγεν. αἱ μὲν ἔδυσαν
Ἁρπυίας: 2:252: Ἁρπυίας, μάλα περ λελιημένοι, ἔστ᾽ ἂν ὀμόσσῃς,
Ἁρπυίας: 2:289: Ἁρπυίας, μεγάλοιο Διὸς κύνας: ὅρκια δ᾽ αὐτὴ
Ἁρπυίας: 2:463: οἵ τέ οἱ Ἁρπυίας Διόθεν σχήσουσιν ἰούσας.
Ἁρπυίῃσιν: 2:264: λοίσθιον Ἁρπυίῃσιν ἑλώριον: ἐγγύθι δ᾽ ἄμφω
ἀρρήκτοισι: 4:1203: μήνιες, ἀρρήκτοισι δ᾽ ἐνιζεύξας ἔχεν ὅρκοις.
ἄρρηκτος: 1:63: ἀλλ᾽ ἄρρηκτος ἄκαμπτος ἐδύσετο νειόθι γαίης,
ἄρρηκτος: 4:1644: χάλκεος ἠδ᾽ ἄρρηκτος: ὑπαὶ δέ οἱ ἔσκε τένοντος
ἄρρητον: 2:391: ἄρρητον: τῶ καί τε φίλα φρονέων ἀγορεύω
ἀρρήτους: 1:917: ἀρρήτους ἀγανῇσι τελεσφορίῃσι θέμιστας
ἄρσεν: 1:618: ἀμφ᾽ εὐνῇ, πᾶν δ᾽ ἄρσεν ὁμοῦ γένος, ὥς κεν ὀπίσσω
ἄρσεν: 1:825: ἄρσεν ἀνὰ πτολίεθρον, ἔβαν πάλιν, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
ἄρσενα: 1:905: τηλοῦ ἀναπλώοντι, σὺ δ᾽ ἄρσενα παῖδα τέκηαι,
ἄρσετε: 2:1064: δούρασί τε ξυστοῖσι καὶ ἀσπίσιν ἄρσετε νῆα.
Ἀρτακέα: 1:1047: ἠδὲ καὶ Ἀρτακέα, πρόμον ἀνδρῶν: οὓς ἔτι πάντας
Ἀρτακίῃ: 1:957: κρήνῃ ὑπ᾽ Ἀρτακίῃ: ἕτερον δ᾽ ἔλον, ὅστις ἀρήρει,
ἀρτεμέεσσιν: 1:415: αὐτὸς νῦν ἄγε νῆα σὺν ἀρτεμέεσσιν ἑταίροις
Ἀρτέμιδι: 4:470: Ἀρτέμιδι Βρυγοὶ περιναιέται ἀντιπέρηθεν.
Ἀρτέμιδος: 1:312: Ἰφιὰς Ἀρτέμιδος πολιηόχου ἀρήτειρα,
Ἀρτέμιδος: 3:773: Ἀρτέμιδος κραιπνοῖσι πάρος βελέεσσι δαμῆναι,
Ἀρτέμιδος: 4:330: δοιὰς Ἀρτέμιδος Βρυγηίδας ἀγχόθι νήσους.
Ἀρτέμιδος: 4:452: ἦμος ὅτ᾽ Ἀρτέμιδος νήσῳ ἔνι τήνγ᾽ ἐλίποντο
Ἄρτεμιν: 1:571: Ἄρτεμιν, ἣ κείνας σκοπιὰς ἁλὸς ἀμφιέπεσκεν
Ἄρτεμιν: 1:1225: Ἄρτεμιν ἐννυχίῃσιν ἀεὶ μέλπεσθαι ἀοιδαῖς.
ἄρτι: 1:1222: πηγὰς ἀγχίγυοι περιναιέται. οἱ δέ που ἄρτι
ἄρτι: 2:609: οἱ δέ που ὀκρυόεντος ἀνέπνεον ἄρτι φόβοιο
ἀρτίτομον: 4:1513: Γοργόνος ἀρτίτομον κεφαλὴν βασιλῆι κομίζων,
ἀρτύνασθαι: 1:523: βαινέμεναί τ᾽ ἐπὶ νῆα καὶ ἀρτύνασθαι ἐρετμά.
ἀρτύνειας: 3:698: εἴ τινα συμφράσσαιο καὶ ἀρτύνειας ἀρωγήν.
ἀρύσασα: 3:1014: καί νύ κέ οἱ καὶ πᾶσαν ἀπὸ στηθέων ἀρύσασα
ἄρχεο: 3:11: ‘αὐτὴ νῦν προτέρη, θύγατερ Διός, ἄρχεο βουλῆς.
ἀρχεύοι: 1:347: αὐτός, ὅτις ξυνάγειρε, καὶ ἀρχεύοι ὁμάδοιο.’
ἀρχόμενος: 1:1: ἀρχόμενος σέο, Φοῖβε, παλαιγενέων κλέα φωτῶν
ἀρωγῇ: 1:951: Γηγενέες σίνοντο, Ποσειδάωνος ἀρωγῇ:
ἀρωγῇ: 2:501: γαῖαν ὁμῶς τοιῇδε Διὸς πνείουσιν ἀρωγῇ.
ἀρωγὴν: 2:425: ἀλλά, φίλοι, φράζεσθε θεᾶς δολόεσσαν ἀρωγὴν
ἀρωγήν: 3:524: μητρὸς ἐμῆς ἔσσεσθαι ἐναίσιμον ὔμμιν ἀρωγήν.
ἀρωγήν: 3:698: εἴ τινα συμφράσσαιο καὶ ἀρτύνειας ἀρωγήν.
ἀρωγὴν: 3:739: ὧς ἥγ᾽ ἐκ θαλάμοιο πάλιν κίε, παισί τ᾽ ἀρωγὴν
ἀρωγήν: 3:1025: ‘φράζεο νῦν, ὥς κέν τοι ἐγὼ μητίσομ᾽ ἀρωγήν.
ἀρωγὴν: 4:14: αὐτίκα γὰρ νημερτὲς ὀίσσατο, μή μιν ἀρωγὴν
ἀρωγῆς: 2:261: ὡς οὔ τις θεόθεν χόλος ἔσσεται εἵνεκ᾽ ἀρωγῆς.’
ἀρωγῆς: 2:776: ‘ὦ φίλοι, οἵου φωτὸς ἀποπλαγχθέντες ἀρωγῆς
ἀρωγῆς: 2:1202: ‘ὦ φίλοι, ἡμέτερον μὲν ὅσον σθένος, οὔποτ᾽ ἀρωγῆς
ἀρωγῆς: 3:722: Ἄργος, ἐποτρύνων με τεῆς πειρῆσαι ἀρωγῆς:
ἀρωγῆς: 3:780: τίς δὲ δόλος, τίς μῆτις ἐπίκλοπος ἔσσετ᾽ ἀρωγῆς;
ἀρωγῆς: 3:989: σοὶ δ᾽ ἂν ἐγὼ τίσαιμι χάριν μετόπισθεν ἀρωγῆς,
ἀρωγῆς: 4:490: ἤντησεν, μεμαὼς ἐπαμυνέμεν οὐ μάλ᾽ ἀρωγῆς
ἀρωγῆς: 4:1054: φάσγανά τ᾽ ἐκ κολεῶν. οὐδὲ σχήσεσθαι ἀρωγῆς
ἀρωγοὶ: 4:837: ὄφρα κασιγνήτας μετελεύσομαι, αἵ μοι ἀρωγοὶ
ἀρωγοὺς: 2:1276: ἡρώων: γουνοῦτο δ᾽ ἀπήμονας εἶναι ἀρωγοὺς
ἄρωνται: 2:1097: Κολχίδα νῆ᾽ ἐπιβάντες, ἵν᾽ ἄσπετον ὄλβον ἄρωνται
ἃς: 1:30: ἑξείης στιχόωσιν ἐπήτριμοι, ἃς ὅγ᾽ ἐπιπρὸ
ἃς: 1:613: τρηχὺν ἔρον, ἃς αὐτοὶ ἀγίνεον ἀντιπέρηθεν
ἃς: 3:222: ἀέναοι κρῆναι πίσυρες ῥέον, ἃς ἐλάχηνεν
ἅς: 3:1375: ἢ δρύες, ἅς τ᾽ ἀνέμοιο κατάικες δονέουσιν.
ἆσθμ᾽: 2:433: ἆσθμ᾽ ἀναφυσιόων, μετεφώνεεν, ὅσσον ἄπωθεν
ἆσθμα: 2:85: ἔστε περ οὐλοὸν ἆσθμα καὶ ἀμφοτέρους ἐδάμασσεν.
ἄσθματι: 1:1256: ἔκφατο λευγαλέην, βεβαρημένος ἄσθματι θυμόν:
Ἀσίδος: 1:444: τηλόθι που πέπρωται ἐπ᾽ Ἀσίδος ἠπείροιο.
Ἀσίδος: 2:779: οἶδ᾽ ἐσιδών, ὅτε δεῦρο δι᾽ Ἀσίδος ἠπείροιο
Ἀσίην: 4:273: Εὐρώπην Ἀσίην τε βίῃ καὶ κάρτεϊ λαῶν
ἀσκηθέα: 2:692: γαῖαν ἐς Αἱμονίην ἀσκηθέα νόστον ὀπάσσῃ,
ἀσκηθέες: 2:346: σύνδρομα πετράων ἀσκηθέες ἔνδοθι Πόντου,
ἀσκηθεῖς: 2:176: ἀσκηθεῖς μέν, ἀτὰρ πεφοβημένοι. ἤματι δ᾽ ἄλλῳ
ἀσκηθεῖς: 2:605: Οὔλυμπόνδ᾽ ἀνόρουσεν, ὅτ᾽ ἀσκηθεῖς ὑπάλυξαν.
ἀσκηθής: 2:575: ἀσκηθής. ἐρέται δὲ μέγ᾽ ἴαχον: ἔβραχε δ᾽ αὐτὸς
ἀσκηθής: 3:786: ἀσκηθής, ἵνα οἱ θυμῷ φίλον, ἔνθα νέοιτο.
ἀσκηθὴς: 3:1080: φεύξομαι ἀσκηθὴς ἐς Ἀχαιίδα, μηδέ τιν᾽ ἄλλον
ἀσπάσιον: 3:822: αἴγλην σκεπτομένη: τῇ δ᾽ ἀσπάσιον βάλε φέγγος
ἀσπάσιος: 2:459: φίλτατος: ἀσπάσιος δὲ: δόμοις ἔνι τούσγ᾽ ἐνόησεν.
ἀσπασίως: 1:270: οἰόθεν ἀσπασίως πολιὴν τροφὸν ἀμφιπεσοῦσα
ἀσπασίως: 1:1173: ἀσπασίως εἰς αὖλιν ἑήν, δόρποιο χατίζων,
ἀσπασίως: 2:730: ἀσπασίως ἄκρης Ἀχερουσίδος ὅρμον ἵκοντο.
ἀσπασίως: 3:301: ἀσπασίως δόρπῳ τε ποτῆτί τε θυμὸν ἄρεσσαν.
ἀσπασίως: 4:67: ἀσπασίως δ᾽ ὄχθῃσιν ἐπηέρθη ποταμοῖο,
ἀσπασίως: 4:994: δειδέχατ᾽ ἀσπασίως: ἐπὶ δέ σφισι καγχαλάασκεν
ἀσπασίως: 4:1389: τῆλε μάλ᾽ ἀσπασίως Τριτωνίδος ὕδασι λίμνης
ἀσπασίως: 4:1779: ἀσπασίως ἀκτὰς Παγασηίδας εἰσαπέβητε.
ἀσπαστὸν: 1:1103: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀσπαστὸν ἔπος γένετ᾽ εἰσαΐοντι.
ἀσπαστὸν: 3:145: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀσπαστὸν ἔπος γένετ᾽ εἰσαΐοντι.
ἀσπαστὸν: 4:1448: ὧς φάτο: τοὶ δ᾽ ἀσπαστὸν ἵνα σφίσι πέφραδεν Αἴγλη
ἀσπαστῶς: 2:417: ἔσσεται, ἀσπαστῶς κε παρὰ σέο καὶ τὸ δαείην.
ἀσπερχὲς: 1:1002: ἀντιβίην ἀσπερχὲς ὀρινομένους ἐδάιξαν.
ἄσπετα: 2:143: ἤδη δ᾽ ἄσπετα μῆλα περιτροπάδην ἐτάμοντο
ἄσπετα: 2:531: μίμνον ἐρυκόμενοι: ξεινήια δ᾽ ἄσπετα Θυνοὶ
ἄσπετα: 2:841: αὐτῷ ὁμοῦ βασιλῆι Λύκῳ: παρὰ δ᾽ ἄσπετα μῆλα,
ἄσπετα: 4:316: τηλόθεν. εἱαμενῇσι δ᾽ ἐν ἄσπετα πώεα λεῖπον
ἄσπετον: 1:1142: δένδρεα μὲν καρπὸν χέον ἄσπετον, ἀμφὶ δὲ ποσσὶν
ἄσπετον: 1:1181: μῆλά τε δευομένοις μέθυ τ᾽ ἄσπετον ἐγγυάλιξαν.
ἄσπετον: 1:1183: φυλλάδα λειμώνων φέρον ἄσπετον ἀμήσαντες,
ἄσπετον: 1:1235: λέχρις ἐπιχριμφθείς, περὶ δ᾽ ἄσπετον ἔβραχεν ὕδωρ
ἄσπετον: 1:1247: ἔλσαν: ὁ δὲ στενάχων βρέμει ἄσπετον, ὄφρα κάμῃσιν:
ἄσπετον: 2:432: Ζήτης δ᾽ ἱεμένοισιν, ἔτ᾽ ἄσπετον ἐκ καμάτοιο
ἄσπετον: 2:821: ψυχόμενος λαγόνας τε καὶ ἄσπετον ἰλύι νηδὺν
ἄσπετον: 2:1097: Κολχίδα νῆ᾽ ἐπιβάντες, ἵν᾽ ἄσπετον ὄλβον ἄρωνται
ἄσπετον: 3:958: ἀντέλλει, μήλοισι δ᾽ ἐν ἄσπετον ἧκεν ὀιζύν:
ἄσπετον: 3:1398: ἔρνεἀ που τοίως, Διὸς ἄσπετον ὀμβρήσαντος,
ἄσπετον: 4:130: ἠιόνες ποταμοῖο καὶ ἄσπετον ἴαχεν ἄλσος.
ἄσπετον: 4:240: ἰλαδὸν ἄσπετον ἔθνος ἐπιβρομέειν πελάγεσσιν.
ἄσπετον: 4:836: ἀλλ᾽ ὥρη δολιχήν τε καὶ ἄσπετον οἶμον ὁδεύειν,
ἄσπετον: 4:1281: ἄσπετον, ὅς τε βοῶν κατὰ μυρία ἔκλυσεν ἔργα,
ἄσπετον: 4:1446: ῥωγάδος ἐκ πέτρης πίεν ἄσπετον, ὄφρα βαθεῖαν
ἄσπετος: 1:1285: ἄσπετος, εἰ τὸν ἄριστον ἀποπρολιπόντες ἔβησαν
ἄσπετος: 2:84: ἄσπετος, οὐδ᾽ ἔλληξαν ἐπισταδὸν οὐτάζοντες,
ἄσπετος: 2:665: ἐργατίναι μογέουσι βόες, περὶ δ᾽ ἄσπετος ἱδρὼς
ἄσπετος: 4:999: ὧδε μάλ᾽ ἀγχίμολον στρατὸς ἄσπετος ἐξεφαάνθη
ἄσπετος: 4:1767: ἄμφθ γὰρ χρειώ τε καὶ ἄσπετος οὖρος ἔπειγεν.
ἀσπίδα: 3:1263: ἀσπίδα χαλκείην μελίην τ᾽ ἐν χερσὶ τινάσσων.
ἀσπίδας: 1:1026: σὺν δ᾽ ἔλασαν μελίας τε καὶ ἀσπίδας ἀλλήλοισιν
ἀσπίδας: 4:201: ἀσπίδας ἡμίσεες, δῄων θοὸν ἔχμα βολάων,
ἀσπίδι: 1:746: χαλκείῃ δείκηλον ἐν ἀσπίδι φαίνετ᾽ ἰδέσθαι.
ἀσπίδι: 3:1278: δή ῥα τότε ξὺν δουρὶ καὶ ἀσπίδι βαῖν᾽ ἐς ἄεθλον,
ἀσπίδι: 3:1287: βῆ δ᾽ αὐτῇ προτέρωσε σὺν ἀσπίδι νήριτα ταύρων
ἀσπίσι: 2:1074: τοὶ δ᾽ αὖτ᾽ ἐγχείῃσι καὶ ἀσπίσι νῆ᾽ ἐκάλυψαν.
ἀσπίσι: 2:1078: ὧς οἵγ᾽ ἀσπίσι νῆα συναρτύναντες ἔρεψαν.
ἀσπίσιν: 2:1064: δούρασί τε ξυστοῖσι καὶ ἀσπίσιν ἄρσετε νῆα.
ἆσσον: 1:702: ἦ ῥα, καὶ Ἰφινόην μετεφώνεεν ἆσσον ἐοῦσαν:
ἆσσον: 2:107: πλῆξε, καὶ ἐν κονίῃσι βάλεν: τοῦ δ᾽ ἆσσον ἰόντος
ἆσσον: 3:253: καί σφεας ὡς ἴδεν ἆσσον, ἀνίαχεν: ὀξὺ δ᾽ ἄκουσεν
ἆσσον: 4:780: ἡ δέ μιν ἆσσον ἑοῖο παρεῖσέ τε, φαῖνέ τε μῦθον:
ἆσσον: 4:850: τερπομένους: ἡ δ᾽ ἆσσον ὀρεξαμένη χερὸς ἄκρης
Ἀσσυρίης: 2:948: αὐτίκα δ᾽ Ἀσσυρίης ἐπέβαν χθονός, ἔνθα Σινώπην,
Ἀσσυρίης: 2:966: ἠδὲ καὶ Ἀσσυρίης πρόχυσιν χθονός: ἤματι δ᾽ αὐτῷ
ἀσταγὲς: 3:804: ἄλληκτον δακρύοισι, τὰ δ᾽ ἔρρεεν ἀσταγὲς αὔτως,
ἄστεά: 3:164: νειόθι δ᾽ ἄλλοτε γαῖα φερέσβιος ἄστεά τ᾽ ἀνδρῶν
ἄστεα: 3:349: ἄστεα καὶ πελάγη στυγερῆς ἁλός, εἴ οἱ ὀπάσσαις.
ἄστεα: 4:1778: Εὐβοίης ἔντοσθεν Ὀπούντιά τ᾽ ἄστεα Λοκρῶν
ἀστεμφεῖ: 4:1373: ἀλλά μιν ἀστεμφεῖ τε βίῃ καὶ ἀτειρέσιν ὤμοις
ἄστεος: 1:237: δὴ τότ᾽ ἴσαν μετὰ νῆα δι᾽ ἄστεος, ἔνθα περ ἀκταὶ
ἄστεος: 1:706: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλωσιν,
ἄστεος: 1:715: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλητε,
ἄστεος: 1:782: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ πυλέων τε καὶ ἄστεος ἐντὸς ἔβησαν,
ἄστεος: 1:965: ἄστεος ἐν λιμένι πρυμνήσια νηὸς ἀνάψαι,
ἄστεος: 2:811: καί κέ σφιν μετέπειτα πρὸ ἄστεος, οἷα θεοῖσιν,
ἄστεος: 3:207: δενδρέων ἐξάπτειν ἑκὰς ἄστεος. ἠέρι δ᾽ ἴσην
ἄστεος: 3:211: ἠέρα πουλὺν ἐφῆκε δι᾽ ἄστεος, ὄφρα λάθοιεν
ἄστεος: 3:472: οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν δήμου τε καὶ ἄστεος ἐκτὸς ἔβησαν
ἄστεος: 3:871: δεξιτερῇ, ἔλαεν δὲ δι᾽ ἄστεος: αἱ δὲ δὴ ἄλλαι
ἄστεος: 3:884: ὧς αἵγ᾽ ἐσσεύοντο δι᾽ ἄστεος: ἀμφὶ δὲ λαοὶ
ἄστεος: 3:1270: τόσσον δὲ προτέρω πέλεν ἄστεος ἀντιπέρηθεν,
ἄστεος: 4:48: ἄστεος εὐρυχόροιο φόβῳ ἵκετ᾽: οὐδέ τις ἔγνω
ἄστεος: 4:1123: Ὑλλικῷ ἐν λιμένι, σχεδὸν ἄστεος: ἐκ δ᾽ ἄρα πᾶσαν
ἀστέρας: 3:744: ναῦται εἰς Ἑλίκην τε καὶ ἀστέρας Ὠρίωνος
ἀστέρες: 1:240: ἀστέρες ὣς νεφέεσσι μετέπρεπον: ὧδε δ᾽ ἕκαστος
ἀστέρες: 3:1194: αὐτίκ᾽ ἐπεί ῥ᾽ Ἑλίκης εὐφεγγέος ἀστέρες Ἄρκτου
ἀστέρι: 1:108: καὶ πλόον ἠελίῳ τε καὶ ἀστέρι τεκμήρασθαι.
ἀστέρι: 1:774: βῆ δ᾽ ἴμεναι προτὶ ἄστυ, φαεινῷ ἀστέρι ἶσος,
ἀστέρι: 2:41: ἀστέρι Τυνδαρίδης, οὗπερ κάλλισται ἔασιν
ἀστέρι: 2:525: ἱερά τ᾽ εὖ ἔρρεξεν ἐν οὔρεσιν ἀστέρι κείνῳ
Ἀστέριος: 1:176: Ἀστέριος δὲ καὶ Ἀμφίων Ὑπερασίου υἷες
Ἀστερίων: 1:35: ἤλυθε δ᾽ Ἀστερίων αὐτοσχεδόν, ὅν ῥα Κομήτης
Ἀστερόδεια: 3:242: τὸν μὲν Καυκασίη νύμφη τέκεν Ἀστερόδεια
ἀστερόεις: 3:1002: ἀστερόεις στέφανος, τόν τε κλείουσ᾽ Ἀριάδνης,
ἀστεροπῇσιν: 4:510: Ἥρη σμερδαλέῃσι κατ᾽ αἰθέρος ἀστεροπῇσιν.
ἄστη: 4:274: σφωιτέρων θάρσει τε πεποιθότα: μυρία δ᾽ ἄστη
ἀστὴρ: 1:1273: αὐτίκα δ᾽ ἀκροτάτας ὑπερέσχεθεν ἄκριας ἀστὴρ
ἀστὴρ: 3:141: ἀστὴρ ὥς, φλεγέθοντα δι᾽ ἠέρος ὁλκὸν ἵησιν.
ἀστὴρ: 3:1376: οἷος δ᾽ οὐρανόθεν πυρόεις ἀναπάλλεται ἀστὴρ
ἀστὴρ: 4:1627: ἦμος δ᾽ ἠέλιος μὲν ἔδυ, ἀνὰ δ᾽ ἤλυθεν ἀστὴρ
ἀστοῖσι: 1:798: εὖτε Θόας ἀστοῖσι πατὴρ ἐμὸς ἐμβασίλευεν,
ἄστρα: 1:500: ἄστρα σεληναίη τε καὶ ἠελίοιο κέλευθοι:
ἄστρα: 2:1106: ἄμπεχεν, οὐδέ πῃ ἄστρα διαυγέα φαίνετ᾽ ἰδέσθαι
ἄστρα: 3:533: ἄστρα τε καὶ μήνης ἱερῆς ἐπέδησε κελεύθους.
ἄστρα: 4:1285: οὐρανόθεν, τὰ δὲ λαμπρὰ δι᾽ ἠέρος ἄστρα φαείνοι:
ἄστρα: 4:1694: νύκτ᾽ ὀλοὴν οὐκ ἄστρα διίσχανεν, οὐκ ἀμαρυγαὶ
ἀστραγάλοισι: 3:117: κάλλεος ἱμερθείς. ἀμφ᾽ ἀστραγάλοισι δὲ τώγε
ἀστραγάλους: 3:154: φῆ: ὁ δ᾽ ἄῤ ἀστραγάλους συναμήσατο, κὰδ δὲ φαεινῷ
ἀστράπτουσα: 3:1357: νειόθεν Οὔλυμπόνδε δι᾽ ἠέρος ἀστράπτουσα.
ἄστυ: 1:696: ὑμετέρην ξείνοισι καὶ ἀγλαὸν ἄστυ μέλεσθαι.’
ἄστυ: 1:774: βῆ δ᾽ ἴμεναι προτὶ ἄστυ, φαεινῷ ἀστέρι ἶσος,
ἄστυ: 1:794: ἧσθ᾽ αὔτως; ἐπεὶ οὐ μὲν ὑπ᾽ ἀνδράσι ναίεται ἄστυ,
ἄστυ: 1:857: αὐτίκα δ᾽ ἄστυ χοροῖσι καὶ εἰλαπίνῃσι γεγήθει
ἄστυ: 1:1116: ἄστυ τε καὶ πεδίον Νηπήιον Ἀδρηστείης.
ἄστυ: 1:1322: πέπρωται Μυσοῖσι περικλεὲς ἄστυ καμόντα
ἄστυ: 1:1346: μέλλεν ἐπώνυμον ἄστυ πολισσάμενος ποταμοῖο
ἄστυ: 2:851: ἄστυ βαλεῖν: οἱ δ᾽ ἀντὶ θεουδέος Αἰολίδαο
ἄστυ: 2:1086: ἐκ νεφέων ἀνά τ᾽ ἄστυ καὶ οἰκία, τοὶ δ᾽ ὑπὸ τοῖσιν
ἄστυ: 3:331: ἠδ᾽ αὐτοῖο σέθεν: μετὰ γὰρ τεὸν ἄστυ νέονται.
ἄστυ: 3:348: ἡρώων, τεὸν ἄστυ μετήλυθε, πόλλ᾽ ἐπαληθεὶς
ἄστυ: 3:387: ἄστυ τεὸν καὶ δώμαθ᾽ ἱκάνομεν, ὥς που ἔολπας,
ἄστυ: 3:1094: δή ποτε Καδμείοισιν ὁμούριον ἄστυ πολίσσαι.
ἄστυ: 4:1177: ἰθείας ἀνὰ ἄστυ διεκρίνοντο θέμιστας.
ἄστυ: 4:1470: ἀλλ᾽ ὁ μὲν οὖν Μυσοῖσιν ἐπικλεὲς ἄστυ πολίσσας
Ἀστυπάλαια: 2:868: θάρσος, ὃν Ἰμβρασίοισι παρ᾽ ὕδασιν Ἀστυπάλαια
ἀσχαλόωντα: 3:433: σμερδαλέοις ἐπέεσσι προσέννεπεν ἀσχαλόωντα:
ἀσχαλόωντας: 2:1116: κύματα καὶ ῥιπαὶ ἀνέμου φέρον ἀσχαλόωντας.
ἀσχαλόωντες: 2:838: ἀμφὶ δὲ κηδείῃ νέκυος μένον ἀσχαλόωντες.
ἀσχαλόωντες: 3:448: καί ῥ᾽ οἱ μέν ῥα δόμων ἐξήλυθον ἀσχαλόωντες.
ἀσχαλόωντι: 2:491: πέμπω, ἐπεὶ μέμονέν γε παρέμμεναι ἀσχαλόωντι.’
ἀσχαλόωντι: 4:1275: ὧς φάτο δακρυόεις: σὺν δ᾽ ἔννεπον ἀσχαλόωντι
ἀσχαλόωντι: 4:1701: ῥύσασθαι καλέων: κατὰ δ᾽ ἔρρεεν ἀσχαλόωντι
ἀσχαλόωντος: 2:243: Ζήτης, ἀσχαλόωντος ἑλὼν χερὶ χεῖρα γέροντος:
ἀσχαλόωσα: 3:710: τὴν δὲ πάρος Μήδεια προσέννεπεν ἀσχαλόωσα:
ἀσχαλόωσαι: 4:138: ῥοίζῳ παλλομένοις χεῖρας βάλον ἀσχαλόωσαι.
ἀσχαλόωσαν: 4:108: θάρσυνέν τ᾽ ἐπέεσσι, καὶ ἴσχανεν ἀσχαλόωσαν.
ἀσχαλόωσιν: 2:890: οἱ δὲ κατηφήσαντες ἐμεῦ πλέον ἀσχαλόωσιν.
ἄσχετα: 3:606: καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἄσχετα ἔργα πιφαύσκετο δημοτέροισιν
ἄσχετα: 4:740: τισόμενος φόνον υἷος, ὅτ᾽ ἄσχετα ἔργ᾽ ἐτέλεσσας.
ἄσχετα: 4:1085: θείης Αἰσονίδην, μήτ᾽ ἄσχετα σεῖο ἕκητι
ἄσχετον: 1:1334: μῦθον ὑπερφίαλόν τε καὶ ἄσχετον, ἀλλ᾽ ἀνέμοισιν
ἄσχετον: 3:1321: πήληκα βριαρὴν δόρυ τ᾽ ἄσχετον, ᾧ π̔᾽ ὑπὸ μέσσας
ἄσχετον: 4:620: ὀδμῇ λευγαλέῃ, τήν ῥ᾽ ἄσχετον ἐξανίεσκον
ἄσχετον: 4:1736: ἄσχετον ἱμερθείς: ὀλοφύρετο δ᾽ ἠύτε κούρην
ἄσχετος: 3:1047: γηγενέων ἀνδρῶν, οὐδ᾽ ἄσχετος ἀίσσουσα
Ἀσωπίδα: 4:565: ἔνθα Ποσειδάων Ἀσωπίδα νάσσατο κούρην,
Ἀσωπίδος: 1:735: ἐν δ᾽ ἔσαν Ἀντιόπης Ἀσωπίδος υἱέε δοιώ,
Ἀσωποῖο: 1:117: πατρὸς ἑοῦ, πηγῇσιν ἐφέστιος Ἀσωποῖο.
Ἀσωποῖο: 2:949: θυγατέρ᾽ Ἀσωποῖο, καθίσσατο, καί οἱ ὄπασσεν
Ἀταλάντη: 1:769: δεξιτερῇ δ᾽ ἕλεν ἔγχος ἑκηβόλον, ὅ ῥ᾽ Ἀταλάντη
ἀτάλαντοι: 3:1394: καὶ πλευροῖς, κήτεσσι δομὴν ἀτάλαντοι ἰδέσθαι.
ἀτάλαντον: 2:1243: ἄλλα θεῷ ἀτάλαντον, ἀμοιβαίῃ τέκεν εὐνῇ.
ἀτάλαντος: 2:40: χωομένη Διὶ τίκτεν: ὁ δ᾽ οὐρανίῳ ἀτάλαντος
ἀταλὸς: 4:460: εἷο κασιγνήτης, ἀταλὸς πάις οἷα χαράδρης
ἀτὰρ: 1:204: τούνεκ᾽ ἔην πόδα σιφλός: ἀτὰρ δέμας οὔ κέ τις ἔτλη
ἀτὰρ: 1:302: ἔχρη, ἀτὰρ μετέπειτά γ᾽ ἀριστήων ἐπαρωγῇ.
ἀτὰρ: 1:589: ἤματ᾽ ἐλινύεσκον: ἀτὰρ τριτάτῳ προέηκαν
ἀτὰρ: 1:624: πρόσθεν, ἀτὰρ Σίκινόν γε μεθύστερον αὐδηθεῖσαν
ἀτὰρ: 1:698: μῦθος. ἀτὰρ μετὰ τήνγε παρασχεδὸν αὖτις ἀνῶρτο
ἀτὰρ: 1:749: οἱ μὲν ἀμυνόμενοι, ἀτὰρ οἵγ᾽ ἐθέλοντες ἀμέρσαι,
ἀτὰρ: 1:958: βριθύν: ἀτὰρ κεῖνόν γε θεοπροπίαις Ἑκάτοιο
ἀτὰρ: 1:1168: μεσσόθεν ἆξεν ἐρετμόν. ἀτὰρ τρύφος ἄλλο μὲν αὐτὸς
ἀτὰρ: 1:1359: λάβρος ἐπιπνείων: ἀτὰρ οὐδ᾽ ἐπὶ τυτθὸν ἄητο
ἀτὰρ: 2:176: ἀσκηθεῖς μέν, ἀτὰρ πεφοβημένοι. ἤματι δ᾽ ἄλλῳ
ἀτὰρ: 2:275: Ζεὺς μένος ἀκάματόν σφιν: ἀτὰρ Διὸς οὔ κεν ἑπέσθην
ἀτὰρ: 2:1191: τεῦξεν. ἀτὰρ κείνην γε κακὸν διὰ κῦμ᾽ ἐκέδασσεν,
ἀτὰρ: 3:49: εἷσέ τ᾽ ἐνὶ κλισμοῖσιν: ἀτὰρ μετέπειτα καὶ αὐτὴ
ἀτὰρ: 3:140: κυανέη. ἀτὰρ εἴ μιν ἑαῖς ἐνὶ χερσὶ βάλοιο,
ἀτὰρ: 3:569: στελλέσθω: ἀτὰρ αὐτοὶ ἐπὶ χθονὸς ἐκ ποταμοῖο
ἀτὰρ: 3:1268: μέλλον: ἀτὰρ κληῖσιν ἐπισχερὼ ἱδρυνθέντες
ἀτὰρ: 4:195: κουριδίην: ἀτὰρ ὔμμες Ἀχαιίδος οἷά τε πάσης
ἀτὰρ: 4:762: τάσγε παρεξελάσῃσιν. ἀτὰρ καὶ ἐς Αἴολον ἐλθεῖν,
ἀτὰρ: 4:775: αἰθαλέοι πρηστῆρες. ἀτὰρ τρίτον εἰσαφίκανεν
ἀτὰρ: 4:1475: τυτθὸν ἁλὸς προπάροιθεν. ἀτὰρ τότε γ᾽ Ἡρακλῆα
ἀτὰρ: 4:1519: σάρκα δακὼν ἐχάραξεν. ἀτὰρ Μήδεια καὶ ἄλλαι
ἀταρβὴς: 1:1012: ἥρωες δ᾽, ὅτε δή σφιν ἀταρβὴς ἔπλετ᾽ ἄεθλος,
ἀταρποί: 1:1281: ἐκ περάτης ἀνιοῦσα, διαγλαύσσουσι δ᾽ ἀταρποί,
ἀτάσθαλα: 1:480: θαρσύνοι ἕταρον: σὺ δ᾽ ἀτάσθαλα πάμπαν ἔειπας,
ἀτασθαλίῃσι: 4:1090: πατρὸς ἀτασθαλίῃσι: νέον γε μέν, οὐδ᾽ ἀποτηλοῦ,
ἀτασθάλου: 1:815: μητρυιῆς ὑπὸ χερσὶν ἀτασθάλου: οὐδ᾽ ἀπὸ μητρὸς
ἀτασθάλου: 3:390: καὶ κρυερὴ βασιλῆος ἀτασθάλου ὦρσεν ἐφετμή.
ἀτασθάλῳ: 1:1317: Ἄργεΐ οἱ μοῖρ᾽ ἐστὶν ἀτασθάλῳ Εὐρυσθῆι
ἀτειρέα: 2:375: τρηχεῖαν Χάλυβες καὶ ἀτειρέα γαῖαν ἔχουσιν,
ἀτειρέας: 1:26: αὐτὰρ τόνγ᾽ ἐνέπουσιν ἀτειρέας οὔρεσι πέτρας
ἀτειρέσιν: 4:1373: ἀλλά μιν ἀστεμφεῖ τε βίῃ καὶ ἀτειρέσιν ὤμοις
ἀτέμβηαι: 2:56: αὐτὸς ἑκών, ἵνα μή μοι ἀτέμβηαι μετόπισθεν.
ἀτεμβοίμην: 3:99: ἕξω ἐμάς, μετέπειτά γ᾽ ἀτεμβοίμην ἑοῖ αὐτῇ.’
ἀτεμβομένη: 3:937: Ἴσκεν ἀτεμβομένη: μείδησε δὲ Μόψος ἀκούσας
ἀτεμβόμενος: 2:1201: Ἄργος, ἀτεμβόμενος τοῖον στόλον ἀμφιπένεσθαι:
ἄτερ: 1:397: ᾕρεον Ἡρακλῆι καὶ ἡρώων ἄτερ ἄλλων
ἄτερ: 2:55: ‘τῶνδέ τοι ὅν κ᾽ ἐθέλῃσθα, πάλου ἄτερ ἐγγυαλίξω
ἄτερ: 2:1009: ἠὼς ἀντέλλει καμάτων ἄτερ, ἀλλὰ κελαινῇ
ἄτῃ: 1:274: τῇ δέ τ᾽ ὀδυρομένῃ δέδεται κέαρ ἔνδοθεν ἄτῃ,
ἄτῃ: 1:1288: Αἰσονίδης: ἀλλ᾽ ἧστο βαρείῃ νειόθεν ἄτῃ
ἄτῃ: 3:56: ‘Κερτομέεις: νῶιν δὲ κέαρ συνορίνεται ἄτῃ.
ἄτη: 3:306: πῶς Αἶάνδε νέεσθε παλίσσυτοι; ἦέ τις ἄτη
ἄτῃ: 3:470: οὕνεκεν οὔ οἱ ἔγωγε κακῇ ἐπαγαίομαι ἄτῃ.’
ἄτῃ: 3:504: ἄτῃ ἀμηχανίῃ τε κατηφέες: ὀψὲ δὲ Πηλεὺς
ἄτῃ: 3:972: γνῶ δέ μιν Αἰσονίδης ἄτῃ ἐνιπεπτηυῖαν
ἄτῃ: 4:228: αὐτὰρ ἄναξ ἄτῃ πολυπήμονι χεῖρας ἀείρας
ἄτῃ: 4:635: ἄτῃ ἀεικελίῃ πέλασαν. φέρε γάρ τις ἀπορρὼξ
ἄτη: 4:815: ἀάσθη. καὶ γάρ τε θεοὺς ἐπινίσσεται ἄτη.
ἄτῃ: 4:1526: ἥρως τ᾽ Αἰσονίδης, ἀδινῇ περιθαμβέες ἄτῃ.
ἀτημελέες: 1:812: μητέρες ἂμ πτολίεθρον ἀτημελέες ἀλάληντο.
ἀτημελίῃ: 3:829: αἵ οἱ ἀτημελίῃ καταειμέναι ἠερέθοντο,
ἄτην: 1:477: ἦέ τοι εἰς ἄτην ζωρὸν μέθυ θαρσαλέον κῆρ
ἄτην: 1:803: Κύπριδος, ἥ τέ σφιν θυμοφθόρον ἔμβαλεν ἄτην.
ἄτην: 1:1255: σπερχόμενον μετὰ νῆα διὰ κνέφας. αὐτίκα δ᾽ ἄτην
ἄτην: 2:153: εἴσεται οὐλομένην ἄτην, ἀπάνευθεν ἐόντος.’
ἄτην: 2:625: ἤμβροτον ἀασάμην τε κακὴν καὶ ἀμήχανον ἄτην.
ἄτην: 2:891: τῶ καὶ ὁμοῦ φθιμένοισι κακὴν προτιόσσομαι ἄτην,
ἄτην: 3:600: σφωιτέρης ἄτην τε πολύτροπον ἐξαλέασθαι:
ἄτην: 3:768: ἀλλ᾽ αὔτως εὔκηλος ἑὴν ὀτλησέμεν ἄτην.
ἄτην: 4:235: πάντα χόλον καὶ πᾶσαν ἑὴν ὑποδέγμενοι ἄτην.
ἄτην: 4:380: ἄτην οὐ σμυγερῶς δεινῶν ὕπερ, οἷα ἔοργα,
ἄτην: 4:404: ἥδε δὲ συνθεσίη κρανέει δόλον, ᾧ μιν ἐς ἄτην
ἄτην: 4:449: οἷος Μηδείῃ στυγερὴν φρεσὶν ἔμβαλες ἄτην.
ἄτην: 4:1014: ἀνθρώπων γενεῆς μία φέρβεαι, οἷσιν ἐς ἄτην
ἄτης: 1:290: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης: τὸ μὲν οὐδ᾽ ὅσον, οὐδ᾽ ἐν ὀνείρῳ
ἄτης: 1:1037: ὧς τὸν ὀιόμενόν που ἀδευκέος ἔκτοθεν ἄτης
ἄτης: 2:440: ‘ἦ ἄρα δή τις ἔην, Φινεῦ, θεός, ὃς σέθεν ἄτης
ἄτης: 3:262: δειλὴ ἐγώ, οἷον πόθον Ἑλλάδος ἔκποθεν ἄτης
ἄτης: 3:797: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης. ἦ τ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη
ἄτης: 4:4: ἢ ἔμεν ἄτης πῆμα δυσίμερον, ἦ τόγ᾽ ἐνίσπω
ἄτης: 4:62: νῦν δὲ καὶ αὐτὴ δῆθεν ὁμοίης ἔμμορες ἄτης:
ἄτης: 4:1260: ἔστ᾽ ἄτης: πάρα δ᾽ ἄμμι τὰ κύντατα πημανθῆναι
Ἀτθίδι: 1:93: ἀφραδίῃ. Τελαμὼν μὲν ἐν Ἀτθίδι νάσσατο νήσῳ:
ἀτίζειν: 1:478: οἰδάνει ἐν στήθεσσι, θεοὺς δ᾽ ἀνέηκεν ἀτίζειν;
ἀτιμάζοντο: 1:809: πῆμα κακὸν προύβαινεν. ἀτιμάζοντο δὲ τέκνα
ἀτίσσαι: 4:1098: ἀλλὰ Διὸς δείδοικα δίκην ἰθεῖαν ἀτίσσαι.
ἄτισσαν: 1:615: Κύπιδος, οὕνεκά μιν γεράων ἐπὶ δηρὸν ἄτισσαν.
ἀτίσσει: 3:181: ἦε καὶ οὔ, πίσυνος δὲ βίῃ μετιόντας ἀτίσσει.
ἄτισσεν: 2:9: ναυτιλίης, οἵ τ᾽ εἶεν, ὑπερβασίῃσιν ἄτισσεν,
ἀτίταλλε: 4:1737: ζευξάμενος, τήν τ᾽ αὐτὸς ἑῷ ἀτίταλλε γάλακτι:
Ἀτλαντίδος: 1:916: νῆσον ἐς Ἠλέκτρης Ἀτλαντίδος, ὄφρα δαέντες
Ἀτλαντὶς: 4:573: Ἀτλαντὶς ναίεσκε: τὰ δ᾽ ἠεροειδέα λεύσσειν
Ἄτλαντος: 4:1396: χώρῳ ἐν Ἄτλαντος, χθόνιος ὄφις: ἀμφὶ δὲ νύμφαι
ἄτλητον: 2:860: ἄτλητον δ᾽ ὀλοῷ ἐπὶ πήματι κῆδος ἕλοντο.
ἄτλητον: 3:338: καὶ χόλον, οὐδ᾽ ἄτλητον ἄγος Φρίξοιό τε ποινὰς
ἄτλητος: 3:695: τὴν δ᾽ αἰνῶς ἄτλητος ἐπέκλυσε θυμὸν ἀνίη
ἀτλήτους: 2:629: νῦν δὲ περισσὸν δεῖμα καὶ ἀτλήτους μελεδῶνας
ἀτλήτους: 3:578: ἀτλήτους Μινύῃσι δόλους καὶ κήδεα τεύχων.
ἄτμητοι: 2:710: ἱλήκοις: αἰεί τοι, ἄναξ, ἄτμητοι ἔθειραι,
ἀτμόν: 4:598: τραύματος αἰθομένοιο βαρὺν ἀνακηκίει ἀτμόν.
ἀτραπιτοὶ: 4:1171: ἀτραπιτοὶ πεδίων: ἐν δὲ θρόος ἔσκεν ἀγυιαῖς:
ἀτραπιτοῖο: 4:123: τὼ δὲ δι᾽ ἀτραπιτοῖο μεθ᾽ ἱερὸν ἄλσος ἵκοντο,
ἀτραπὸς: 1:546: ἀτραπὸς ὣς χλοεροῖο διειδομένη πεδίοιο.
ἀτρεκὲς: 1:745: νέρθεν ὑπὲκ μαζοῖο: τὸ δ᾽ ἀντίον ἀτρεκὲς αὔτως
ἀτρεκές: 2:312: ἀτρεκές: ὅσσα δ᾽ ὄρωρε θεοῖς φίλον, οὐκ ἐπικεύσω.
ἀτρεκέως: 1:661: ἀτρεκέως γνώωσι, κακὴ δ᾽ ἐπὶ πολλὸν ἵκηται
ἀτρεκέως: 2:182: χρείων ἀτρεκέως ἱερὸν νόον ἀνθρώποισιν.
ἀτρεκέως: 2:212: ὑμεῖς ἀτρεκέως. ἔτι μοι νόος οἶδεν ἕκαστα
ἀτρεκέως: 2:1144: ἀτρεκέως δοκέω που ἀκούετε καὶ πάρος αὐτοί,
ἀτρέμας: 3:951: ἀμφιπόλων μεθ᾽ ὅμιλον ἔχ᾽ ἀτρέμας: ἐς δὲ κελεύθους
ἀτρέπτοιο: 4:702: πρῶτα μὲν ἀτρέπτοιο λυτήριον ἥγε φόνοιο
ἄτρομος: 3:1256: σμερδαλέη ἄφατός τε καὶ ἄτρομος: αἱ δ᾽ ἑκάτερθεν
ἀτροπίῃ: 4:387: σῇ πάθον ἀτροπίῃ. τὰ μὲν οὐ θέμις ἀκράαντα
ἀτροπίης: 4:1045: σχέτλιοι ἀτροπίης καὶ ἀνηλέες: οὐδ᾽ ἐνὶ θυμῷ
ἀτροπίῃσιν: 4:1004: νωμήσειν χαλεπῇσιν ὁμόκλεον ἀτροπίῃσιν
ἀτύζει: 1:465: τάρβος ἐπιπλόμενον, τό τ᾽ ἀνάλκιδας ἄνδρας ἀτύζει;
ἀτύζεται: 2:248: ἄμμι γε μὴν νόος ἔνδον ἀτύζεται ἱεμένοισιν
ἀτυζηλῷ: 2:1059: τηλοῦ, ἀτυζηλῷ ὑπὸ δείματι κεκληγυῖαι.
ἀτύζομαι: 2:637: εἷο μὲν οὐδ᾽ ἠβαιὸν ἀτύζομαι: ἀμφὶ δὲ τοῖο
ἀτύζομαι: 4:1030: ὧν κάμον ὑμετέροισιν, ἀτύζομαι: ἧς ἰότητι
ἀτυζομενη: 4:39: εἶσιν ἀτυζομενη χαλεπὰς ὑπὸ χεῖρας ἀνάσσης:
ἀτυζομένην: 3:614: πατρὸς ἀτυζομένην ὀλοὸν χόλον, ἠὲ λιτῇσιν
ἀτυζομένην: 4:23: ὦρσεν ἀτυζομένην: πτερόεις δέ οἱ ἐν φρεσὶ θυμὸς
ἀτυζόμενοι: 2:1026: φορβάδες, οὐδ᾽ ἠβαιὸν ἀτυζόμενοι παρεόντας,
ἀτυζόμενοι: 4:512: στύξαν, ἀτυζόμενοι χόλον ἄγριον Αἰήταο,
ἀτυζομένοις: 4:1716: ἴσκον, ὃ δὴ Φοῖβός μιν ἀτυζομένοις ἀνέφηνεν.
ἀτυζόμενον: 4:1315: μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀτυζόμενον προσέειπον:
ἀτυχθεὶς: 1:1286: σφωιτέρων ἑτάρων. ὁ δ᾽ ἀμηχανίῃσιν ἀτυχθεὶς
αὖ: 1:43: ὁπλότερος πολέμιζε: τότ᾽ αὖ βαρύθεσκέ οἱ ἤδη
αὖ: 1:65: ἤλυθε δ᾽ αὖ Μόψος Τιταρήσιος, ὃν περὶ πάντων
αὖ: 1:118: Ἀργόθεν αὖ Ταλαὸς καὶ Ἀρήιος, υἷε Βίαντος,
αὖ: 1:135: Ναύβολος αὖ Λέρνου: Λέρνον γε μὲν ἴδμεν ἐόντα
αὖ: 1:211: Ζήτης αὖ Κάλαΐς τε Βορήιοι υἷες ἵκοντο,
αὖ: 1:253: Αἴσων αὖ μέγα δή τι δυσάμμορος. ἦ τέ οἱ ἦεν
αὖ: 1:359: τείως δ᾽ αὖ καὶ βωμὸν ἐπάκτιον Ἐμβασίοιο
αὖ: 1:402: ἔνθεν δ᾽ αὖ λάιγγας ἁλὸς σχεδὸν ὀχλίζοντες
αὖ: 1:947: ἰσθμὸν δ᾽ αὖ πεδίον τε Δολίονες ἀμφενέμοντο
αὖ: 1:1044: Ἴδας δ᾽ αὖ Προμέα, Κλυτίος δ᾽ Ὑάκινθον ἔπεφνεν,
αὖ: 1:1123: βωμὸν δ᾽ αὖ χέραδος παρενήνεον: ἀμφὶ δὲ φύλλοις
αὖ: 1:1321: αὔτως δ᾽ αὖ Πολύφημον ἐπὶ προχοῇσι Κίοιο
αὖ: 2:20: εἷλε χόλος: περὶ δ᾽ αὖ Πολυδεύκεα τύψεν ὁμοκλη
αὖ: 2:273: τάων δ᾽ αὖ κατόπισθε δύω υἷες Βορέαο
αὖ: 2:396: Μάκρωνες: μετὰ δ᾽ αὖ περιώσια φῦλα Βεχείρων.
αὖ: 2:929: ἄνδιχα δ᾽ αὖ χύτλων νηοσσόῳ Ἀπόλλωνι
αὖ: 2:1244: κεῖθεν δ᾽ αὖ Μάκρωνας ἀπειρεσίην τε Βεχείρων
αὖ: 2:1270: ἔνθεν δ᾽ αὖ πεδίον τὸ Ἀρήιον ἱερά τ᾽ ἄλση
αὖ: 3:451: αὔτως δ᾽ αὖ Μήδεια μετέστιχε: πολλὰ δὲ θυμῷ
αὖ: 3:1300: πῦρ ὀλοόν πιμπρᾶσαι, ὅτ᾽ αὖ λήγουσιν ἀυτμῆς,
αὖ: 4:305: ἄλλοι δ᾽ αὖ ποταμὸν μετεκίαθον, οἷσιν ἄνασσεν
αὖ: 4:366: ὕστατον αὖ καὶ κῶας, ἐπεί τ᾽ ἐπαϊστὸν ἐτύχθη,
αὖ: 4:426: δῶκε Θόαντι μεταῦτις: ὁ δ᾽ αὖ λίπεν Ὑψιπυλείῃ:
αὖ: 4:622: νύκτας δ᾽ αὖ γόον ὀξὺν ὀδυρομένων ἐσάκουον
αὖ: 4:723: ἵετο δ᾽ αὖ κούρης ἐμφύλιον ἴδμεναι ὀμφήν,
αὖ: 4:926: ἔδρακες ἠελίοιο. τότ᾽ αὖ λήξαντος ἀπ᾽ ἔργων
αὖ: 4:1162: Μήδεια φρονέεσκε: τότ᾽ αὖ χρεὼ ἦγε μιγῆναι.
αὐαλέη: 2:668: αὐαλέη στομάτων ἄμοτον βρέμει: οἱ δ᾽ ἐνὶ γαίῃ
αὐαλέοισι: 1:1028: αὐαλέοισι πεσοῦσα κορύσσεται: ἐν δὲ κυδοιμὸς
αὐγάζεσθαι: 1:155: ῥηιδίως καὶ νέρθε κατὰ χθονὸς αὐγάζεσθαι.
αὐγάζουσα: 1:1231: πρὸς γάρ οἱ διχόμηνις ἀπ᾽ αἰθέρος αὐγάζουσα
αὐγαὶ: 4:1310: ἔνδιον ἦμαρ ἔην, περὶ δ᾽ ὀξύταται θέρον αὐγαὶ
αὐγὰς: 1:647: ἄλλοθ᾽ ὑποχθονίοις ἐναρίθμιος, ἄλλοτ᾽ ἐς αὐγὰς
αὐγὰς: 4:925: καπνῷ δ᾽ ἀχλυόεις αἰθὴρ πέλεν, οὐδέ κεν αὐγὰς
αὐγὰς: 4:1742: ἂμ πέλαγος ναίειν Ἀνάφης σχεδόν: εἶμι δ᾽ ἐς αὐγὰς
αὐγάσσασθαι: 2:684: ἀντίον αὐγάσσασθαι ἐς ὄμματα καλὰ θεοῖο.
Αὐγείην: 3:197: ὦρσε καὶ Αὐγείην: αὐτὸς δ᾽ ἕλεν Ἑρμείαο
Αὐγείην: 3:363: δέρκεαι Αὐγείην: Τελαμὼν δ᾽ ὅγε, κυδίστοιο
Αὐγείης: 1:172: βῆ δὲ καὶ Αὐγείης, ὃν δὴ φάτις Ἠελίοιο
Αὐγείης: 3:440: Αὐγείης Τελαμών τε παρασχεδόν: εἵπετο δ᾽ Ἄργος
αὔδα: 1:464: αὔδα ἐνὶ μέσσοισι τεὸν νόον. ἦέ σε δαμνᾷ
αὐδῇ: 1:512: ἦ, καὶ ὁ μὲν φόρμιγγα σὺν ἀμβροσίῃ σχέθεν αὐδῇ.
αὐδή: 3:458: αὐδή τε μῦθοί τε μελίφρονες, οὓς ἀγόρευσεν.
αὐδῆεν: 4:580: αὐδῆεν γλαφυρῆς νηὸς δόρυ, τό ῥ᾽ ἀνὰ μέσσην
αὐδήεσσαι: 4:1320: οἰοπόλοι δ᾽ εἰμὲν χθόνιαι θεαὶ αὐδήεσσαι,
αὐδηθεῖσαν: 1:624: πρόσθεν, ἀτὰρ Σίκινόν γε μεθύστερον αὐδηθεῖσαν
αὐδὴν: 1:257: κῦμα μέλαν κριῷ ἅμ᾽ ἐπικλύσαι: ἀλλὰ καὶ αὐδὴν
αὐδὴν: 2:1258: δηρὸν δ᾽. οὐ μετέπειτα πολύστονον ἄιον αὐδὴν
αὐδήν: 4:909: πρυμνόθεν ὀρνύμενον: ταὶ δ᾽ ἄκριτον ἵεσαν αὐδήν.
αὐδῆσαι: 3:1157: ἔκλυεν, οὔτ᾽ αὐδῆσαι ἀνειρομένῃ λελίητο.
αὐδῆσαι: 4:250: ἅζομαι αὐδῆσαι: τό γε μὴν ἕδος ἐξέτι κείνου,
αὖε: 2:568: ἅλμη ἀναβρασθεῖσα, νέφος ὥς: αὖε δὲ πόντος
αὖε: 4:147: ἡδείῃ ἐνοπῇ, θέλξαι τέρας: αὖε δ᾽ ἄνασσαν
αὐθένται: 2:756: αὐθένται Ἀμύκοιο κατὰ κλέος, ὃ πρὶν ἄκουον:
αὐθέντῃσι: 4:479: ἣ θέμις αὐθέντῃσι δολοκτασίας ἱλάεσθαι.
αὖθι: 1:11: κάλλιπεν αὖθι πέδιλον ἐνισχόμενον προχοῇσιν.
αὖθι: 1:198: αὖθι μένων λυκάβαντα μετετράφη Αἰτωλοῖσιν.
αὖθι: 1:303: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖθι μετ᾽ ἀμφιπόλοισιν ἕκηλος
αὖθι: 1:315: ἀλλ᾽ ἡ μὲν λίπετ᾽ αὖθι παρακλιδόν, οἷα γεραιὴ
αὖθι: 1:390: βριθοσύνῃ, κατόλισθε δ᾽ ἔσω ἁλός: οἱ δέ μιν αὖθι
αὖθι: 1:428: πλῆξεν, ὁ δ᾽ ἀθρόος αὖθι πεσὼν ἐνερείσατο γαίῃ:
αὖθι: 1:827: τῶ ὑμεῖς στρωφᾶσθ᾽ ἐπιδήμιοι: εἰ δέ κεν αὖθι
αὖθι: 1:862: ναυτιλίης: δηρὸν δ᾽ ἂν ἐλίνυον αὖθι μένοντες,
αὖθι: 1:867: κεῖθεν, ὀνοσσάμενοι πολιήτιδας; αὖθι δ᾽ ἕαδεν
αὖθι: 1:992: ἀλλὰ γὰρ αὖθι λέλειπτο σὺν ἀνδράσιν ὁπλοτέροισιν
αὖθι: 2:155: καὶ τότε μὲν μένον αὖθι διὰ κνέφας, ἕλκεά τ᾽ ἀνδρῶν
αὖθι: 2:272: τῆλε παρέξ: ὀδμὴ δὲ δυσάσχετος αὖθι λέλειπτο.
αὖθι: 2:441: κήδετο λευγαλέης, καὶ δ᾽ ἡμέας αὖθι πέλασσεν
αὖθι: 2:858: αὖθι μινυνθαδίη πάτρης ἑκὰς εὔνασε νοῦσος,
αὖθι: 3:415: ἀνδράσι τευχηστῇσι δέμας. τοὺς δ᾽ αὖθι δαΐζων
αὖθί: 4:1005: αὖθί τε καὶ μετέπειτα σὺν Αἰήταο κελεύθῳ.
αὖθι: 4:1208: δέχθαι μειλίξαντο συνήμονας: αὖθι δὲ νήσῳ
αὖθι: 4:1255: αὖθι μένειν τυτθόν περ ἐπὶ χρόνον; οἷον ἐρήμη
Αυκίην: 1:309: ἢ Αυκίην εὐρεῖαν, ἐπὶ Ξάνθοιο ῥοῇσιν,
Αύκοιο: 4:132: Κολχίδα γῆν ἐνέμοντο παρὰ προχοῇσι Αύκοιο,
αὔλακας: 3:1346: γηγενέων ἀνδρῶν ἴδεν αὔλακας. ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι
αὐλείοιο: 2:203: οὐδοῦ ἐπ᾽ αὐλείοιο: κάρος δέ μιν ἀμφεκάλυψεν
αὔλια: 2:142: οἱ δ᾽ ἤδη σταθμούς τε καὶ αὔλια δηιάασκον:
αὔλια: 3:593: αὔλια δυσκελάδοισιν ἐπιδρομίῃσι δαΐξαι.
Αὐλίδα: 4:1777: γαῖαν Κεκροπίην παρά τ᾽ Αὐλίδα μετρήσαντες
αὖλιν: 1:577: εἰς αὖλιν, ὁ δέ τ᾽ εἶσι πάρος σύριγ γι λιγείῃ
αὖλιν: 1:1173: ἀσπασίως εἰς αὖλιν ἑήν, δόρποιο χατίζων,
αὖλιν: 4:1291: βὰν δ᾽ ἴμεν ἄλλυδις ἄλλος ἑκαστέρω αὖλιν ἑλέσθαι:
Αὐλίον: 2:912: ἠδὲ καὶ Αὐλίον ἄντρον ἐπωνυμίην καλέουσιν.
αὔλιον: 4:1247: αὔλιον, εὐκήλῳ δὲ κατείχετο πάντα γαλήνῃ.
αὔλιος: 4:1628: αὔλιος, ὅς τ᾽ ἀνέπαυσεν ὀιζυροὺς ἀροτῆρας,
αὖλίς: 2:1: ἔνθα δ᾽ ἔσαν σταθμοί τε βοῶν αὖλίς τ᾽ Ἀμύκοιο,
αὐλίτης: 4:1485: αὐλίτης, ὅ σ᾽ ἑῶν μήλων πέρι, τόφρ᾽ ἑτάροισιν
ἀύπνοισιν: 4:128: ὀξὺς ἀύπνοισιν προϊδὼν ὄφις ὀφθαλμοῖσιν
ἄυπνος: 2:1211: ἀθάνατος καὶ ἄυπνος, ὃν αὐτὴ Γαῖ᾽ ἀνέφυσεν
αὖραι: 2:500: ἦρι δ᾽ ἐτήσιαι αὖραι ἐπέχραον, αἵ τ᾽ ἀνὰ πᾶσαν
αὖραι: 2:527: γαῖαν ἐπιψύχουσιν ἐτήσιαι ἐκ Διὸς αὖραι
αὖραι: 4:554: καὶ χρειώ σφ᾽ ἐκόμισσε; τίνες σφέας ἤγαγον αὖραι;
αὔραις: 1:1159: ἔμπης δ᾽ ἐγρομένοιο σάλου ζαχρηεσιν αὔραις,
αὔρῃ: 2:964: τοῖσι δ᾽ ὁμοῦ μετέπειτα θοῇ πεφορημένοι αὔρῃ
αὔρη: 2:1034: ἠμάτιοι: λιαρὴ γὰρ ὑπὸ κνέφας ἔλλιπεν αὔρη.
αὔρη: 4:765: πάντας ἀπολλήξειεν ὑπ᾽ ἠέρι, μηδέ τις αὔρη
αὔρη: 4:1625: αὐτίκα δὲ ζέφυρος μὲν ἐλώφεεν, ἤλυθε δ᾽ αὔρη
αὔρῃς: 4:992: Θρινακίης αὔρῃς ἵκετ᾽ ἐξ ἁλός: οἱ δ᾽ ἀγανῇσιν
Αὐσονίην: 4:551: Αὐσονίην νήσους τε Λιγυστίδας, αἳ καλέονται
Αὐσονίην: 4:844: Ἥρης: αἶψα δ᾽ ἴαλλε μετ᾽ Αὐσονίην ἅλα πάσας.
Αὐσονίης: 4:588: Αὐσονίης ἔμπροσθε πορεῖν ἁλός, ᾗ ἔνι Κίρκην
Αὐσονίης: 4:658: Αὐσονίης ἀκτὰς Τυρσηνίδας εἰσορόωντες:
Αὐσονίης: 4:826: Σκύλλης Αὐσονίης ὀλοόφρονος, ἣν τέκε Φόρκυι
αὐσταλέας: 3:830: αὐσταλέας δ᾽ ἔψησε παρηίδας: αὐτὰρ ἀλοιφῇ
αὐσταλέος: 1:1175: αὐσταλέος κονίῃσι, περιτριβέας δέ τε χεῖρας
αὐσταλέος: 2:200: ἀδρανίῃ γήραι τε: πίνῳ δέ οἱ αὐσταλέος χρὼς
αὐσταλέος: 4:1336: αὐσταλέος κονίῃσι, λέων ὥς, ὅς ῥά τ᾽ ἀν᾽ ὕλην
αὖτ᾽: 1:56: τὼ δ᾽ αὖτ᾽ ἐκγεγάτην Μενετηίδος Ἀντιανείρης.
αὖτ᾽: 1:115: Φλίας δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσιν Ἀραιθυρέηθεν ἵκανεν,
αὖτ᾽: 1:179: Ταίναρον αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσι λιπὼν Εὔφημος ἵκανεν,
αὖτ᾽: 1:406: τείως δ᾽ αὖτ᾽ ἀγέληθεν ἐπιπροέηκαν ἄγοντες
αὖτ᾽: 1:460: ἔνθ᾽ αὖτ᾽ Αἰσονίδης μὲν ἀμήχανος εἰν ἑοῖ αὐτῷ
αὖτ᾽: 1:640: τείως δ᾽ αὖτ᾽ ἐκ νηὸς ἀριστῆες προέηκαν
αὖτ᾽: 1:899: τὴν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἀγαιόμενος προσέειπεν:
αὖτ᾽: 1:1336: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπιφραδέως προσέειπεν:
αὖτ᾽: 2:48: οὐ μὰν αὖτ᾽ Ἄμυκος πειρήσατο: σῖγα δ᾽ ἄπωθεν
αὖτ᾽: 2:65: τῷ δ᾽ αὖτ᾽ Ἄρητός τε καὶ Ὄρνυτος, οὐδέ τι ᾔδειν
αὖτ᾽: 2:887: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἀμηχανέων προσέειπεν:
αὖτ᾽: 2:1017: ἱρὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὄρος καὶ γαῖαν ἄμειβον,
αὖτ᾽: 2:1074: τοὶ δ᾽ αὖτ᾽ ἐγχείῃσι καὶ ἀσπίσι νῆ᾽ ἐκάλυψαν.
αὖτ᾽: 2:1136: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπιφραδέως ἐρέεινεν,
αὖτ᾽: 3:361: Φρίξος δ᾽ αὖτ᾽ Ἀθάμαντος ἔην πάις Αἰολίδαο.
αὖτ᾽: 3:826: αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ νῆα κίεν προπάροιθε λιασθείς.
αὖτ᾽: 3:842: ἔνθ᾽ αὖτ᾽ ἀμφίπολοι μὲν ἐφοπλίζεσκον ἀπήνην:
αὖτ᾽: 3:1069: οὔνομα Μηδείης: ὧς δ᾽ αὖτ᾽ ἐγὼ ἀμφὶς ἐόντος
αὖτ᾽: 4:303: Κόλχοι δ᾽ αὖτ᾽ ἄλλοι μέν, ἐτώσια μαστεύοντες,
αὖτ᾽: 4:311: στεινὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἀγκῶνα ποτὶ ῥόον: ἀμφὶ δὲ δοιαὶ
αὖτ᾽: 4:1248: ἄλλος δ᾽ αὖτ᾽ ἄλλον τετιημένος ἐξερέεινεν:
αὖτ᾽: 4:1686: ὕστερον αὖτ᾽ ἀμενηνὸς ἀπείρονι κάππεσε δούπῳ.
αὐτὰ: 4:1251: δείματος, αὐτὰ κέλευθα διαμπερὲς ὁρμηθῆναι
αὐτάγρετον: 2:326: πείρετε: μηδ᾽ αὔτως αὐτάγρετον οἶτον ὄλησθε
αὐτάγρετον: 4:231: εἰ μή οἱ κούρην αὐτάγρετον, ἢ ἀνὰ γαῖαν,
αὐταὶ: 1:1065: ἤνυσεν, ἁψαμένη βρόχον αὐχένι. τὴν δὲ καὶ αὐταὶ
αὐταὶ: 2:822: κάπριος ἀργιόδων, ὀλοὸν τέρας, ὅν ῥα καὶ αὐταὶ
αὐταί: 2:1000: νόσφι μὲν αἵδ᾽ αὐταί, τῇσιν τότε κοιρανέεσκεν
αὐταὶ: 4:424: πορφύρεον. τὸν μέν ῥα Διωνύσῳ κάμον αὐταὶ
αὐταῖς: 1:823: αὐταῖς ληιάδεσσιν ἀφορμηθέντες ἵκοιντο.
αὐταῖς: 4:1228: λαίφεσι καὶ στεινὰς αὐταῖς σὺν Ἐχινάσι νήσους
αὔτανδρον: 3:582: αὔτανδρον φλέξειν δόρυ νήιον, ὄφρ᾽ ἀλεγεινὴν
αὐτὰρ: 1:26: αὐτὰρ τόνγ᾽ ἐνέπουσιν ἀτειρέας οὔρεσι πέτρας
αὐτὰρ: 1:77: αὐτὰρ ἀπ᾽ Εὐβοίης Κάνθος κίε, τόν ῥα Κάνηθος
αὐτὰρ: 1:234: αὐτὰρ ἐπεὶ δμώεσσιν ἐπαρτέα πάντ᾽ ἐτέτυκτο,
αὐτὰρ: 1:265: αὐτὰρ ὁ τῶν μὲν ἔπειτα κατεπρήυνεν ἀνίας
αὐτὰρ: 1:293: ἀμφίπολοι γοάασκον ἐπισταδόν: αὐτὰρ ὁ τήνγε
αὐτὰρ: 1:317: αὐτὰρ ἐπεί ῥα πόληος ἐυδμήτους λίπ᾽ ἀγυιάς,
αὐτὰρ: 1:325: Ἄργος Ἀρεστορίδης λάχνῃ μέλαν: αὐτὰρ ὁ καλὴν
αὐτὰρ: 1:394: αὐτὰρ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα περιφραδέως ἀλέγυναν,
αὐτὰρ: 1:409: χέρνιβά τ᾽ οὐλοχύτας τε παρέσχεθον. αὐτὰρ Ἰήσων
αὐτὰρ: 1:443: αὐτὰρ ἐμοὶ θανέειν στυγερῇ ὑπὸ δαίμονος αἴσῃ
αὐτὰρ: 1:519: αὐτὰρ ὅτ᾽ αἰγλήεσσα φαεινοῖς ὄμμασιν Ἠὼς
αὐτὰρ: 1:534: πείσματα, καὶ μέθυ λεῖβον ὕπερθ᾽ ἁλός. αὐτὰρ Ἰήσων
αὐτὰρ: 1:553: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐξ ὑπάτου ὄρεος κίεν ἄγχι θαλάσσης
αὐτὰρ: 1:598: Ὄσσης Οὐλύμποιό τ᾽ ἐσέδρακον: αὐτὰρ ἔπειτα
αὐτὰρ: 1:607: αὐτὰρ ἅμ᾽ ἠελίοιο βολαῖς ἀνέμοιο λιπόντος
αὐτὰρ: 1:668: λάινον: αὐτὰρ ἔπειτα φίλη τροφὸς ὦρτο Πολυξώ,
αὐτὰρ: 1:721: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἀμφ᾽ ὤμοισι θεᾶς Τριτωνίδος ἔργον,
αὐτὰρ: 1:806: αὐτὰρ ληιάδεσσι δορικτήταις παρίαυον,
αὐτὰρ: 1:835: ἀνδράσιν: αὐτὰρ ὁ τήνγε παραβλήδην προσέειπεν
αὐτὰρ: 1:1043: αὐτὰρ ἐυμμελίης Τελαμὼν Βασιλῆα κατέκτα.
αὐτὰρ: 1:1058: αὐτοὶ ὁμῶς λαοί τε Δολίονες. αὐτὰρ ἔπειτα
αὐτὰρ: 1:1082: ὕπνῳ ἀριστῆες πύματον λάχος: αὐτὰρ Ἄκαστος
αὐτὰρ: 1:1151: μέλποντες Ῥείην πολυπότνιαν: αὐτὰρ ἐς ἠὼ
αὐτὰρ: 1:1161: τειρόμενοι καὶ δὴ μετελώφεον: αὐτὰρ ὁ τούσγε
αὐτὰρ: 1:1187: αὐτὰρ ὁ δαίνυσθαι ἑτάροις οἷς εὖ ἐπιτείλας
αὐτὰρ: 1:1216: Θειοδάμας ἀνίῃ βεβολημένος: αὐτὰρ ὁ τόνγε
αὐτὰρ: 1:1234: αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς τὰ πρῶτα ῥόῳ ἔνι κάλπιν ἔρεισεν
αὐτὰρ: 1:1324: αὐτὰρ Ὕλαν φιλότητι θεὰ ποιήσατο νύμφη
αὐτὰρ: 2:54: αὐτὰρ ὁ τόνγ᾽ ἐπέεσσιν ὑπερφιάλοισι μετηύδα:
αὐτὰρ: 2:60: ὧς ἔφατ᾽: αὐτὰρ ὅγ᾽ οὔτι παραβλήδην ἐρίδηνεν.
αὐτὰρ: 2:207: καὶ τάφον. αὐτὰρ ὁ τοῖσι μάλα μόλις ἐξ ὑπάτοιο
αὐτὰρ: 2:304: αὐτὰρ ἐπεὶ μέγα δόρπον ἐνὶ μεγάροισιν ἔθεντο,
αὐτὰρ: 2:445: ὧς ἔφατ᾽: αὐτὰρ ὁ τόνγε κατηφήσας προσέειπεν:
αὐτὰρ: 2:482: αἰῶνα τρίβεσκε διηνεκές: αὐτὰρ ὁ τήνγε
αὐτὰρ: 2:504: παρθενίη καὶ λέκτρον ἀκήρατον. αὐτὰρ Ἀπόλλων
αὐτὰρ: 2:604: νωλεμὲς ἐμπλήξασαι ἐναντίαι. αὐτὰρ Ἀθήνη
αὐτὰρ: 2:622: νῆα διὲκ πέλαγος σεῦεν μέσον. αὐτὰρ ὁ τόνγε
αὐτὰρ: 2:636: οἶον ἑῆς ψυχῆς ἀλέγων ὕπερ: αὐτὰρ ἔγωγε
αὐτὰρ: 2:667: λοξὰ παραστρωφῶνται ὑπὸ ζυγοῦ: αὐτὰρ ἀυτμὴ
αὐτὰρ: 2:685: στὰν δὲ κάτω νεύσαντες ἐπὶ χθονός: αὐτὰρ ὁ τηλοῦ
αὐτὰρ: 2:716: αὐτὰρ ἐπειδὴ τόνγε χορείῃ μέλψαν ἀοιδῇ,
αὐτὰρ: 2:734: κῦμα κυλινδόμενον μεγάλα βρέμει: αὐτὰρ ὕπερθεν
αὐτὰρ: 2:788: αὐτὰρ ὁμοῦ Μυσοῖσιν ἐμῷ ὑπὸ πατρὶ δάμασσεν
αὐτὰρ: 2:825: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἰλυόεντος ἀνὰ θρωσμοὺς ποταμοῖο
αὐτὰρ: 2:1028: αὐτὰρ ἐν ὑψίστῳ βασιλεὺς μόσσυνι θαάσσων
αὐτὰρ: 2:1046: ἧκε δ᾽ ἐπ᾽ οἰωνὸν ταχινὸν βέλοσ--αὐτὰρ ἔπειτα
αὐτὰρ: 2:1065: αὐτὰρ πασσυδίῃ περιώσιον ὄρνυτ᾽ ἀυτὴν
αὐτὰρ: 2:1102: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἠμάτιος μὲν ἐν οὔρεσι φύλλ᾽ ἐτίνασσεν
αὐτὰρ: 2:1160: καί σφεας ἀμφίεπον περιθαμβέες. αὐτὰρ Ἰήσων
αὐτὰρ: 2:1179: αὐτὰρ ἐπεὶ ῥέξαντες ἐπαρτέα δαῖτ᾽ ἐπάσαντο,
αὐτὰρ: 2:1267: εἰσέλασαν ποταμοῖο μέγαν ῥόον: αὐτὰρ ὁ πάντῃ
αὐτὰρ: 3:93: τυτθή γ᾽ αἰδὼς ἔσσετ᾽ ἐν ὄμμασιν: αὐτὰρ ἐμεῖο
αὐτὰρ: 3:159: αὐτὰρ ἔπειτα πύλας ἐξήλυθεν Οὐλύμποιο
αὐτὰρ: 3:177: αὐτὰρ ἐγὼν ἐς δώματ᾽ ἐλεύσομαι Αἰήταο,
αὐτὰρ: 3:432: ὧς φάτ᾽ ἀμηχανίῃ βεβολημένος: αὐτὰρ ὁ τόνγε
αὐτὰρ: 3:489: ὧς ἔφατ᾽: ὦκα δ᾽ ἕλος μετεκίαθον. αὐτὰρ ἑταῖροι
αὐτὰρ: 3:787: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτῆμαρ, ὅτ᾽ ἐξανύσειεν ἄεθλον,
αὐτὰρ: 3:830: αὐσταλέας δ᾽ ἔψησε παρηίδας: αὐτὰρ ἀλοιφῇ
αὐτὰρ: 3:886: αὐτὰρ ἐπεὶ πόλιος μὲν ἐυδμήτους λίπ᾽ ἀγυιάς,
αὐτὰρ: 3:906: αὐτὰρ ἐγὼ τὸν μῦθον ἐπῄνεον, ἠδὲ καὶ αὐτὸν
αὐτὰρ: 3:955: αὐτὰρ ὅγ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐελδομένῃ ἐφαάνθη
αὐτὰρ: 3:1013: φάρμακον: αὐτὰρ ὅγ᾽ αἶψα χεροῖν ὑπέδεκτο γεγηθώς.
αὐτὰρ: 3:1167: αὐτὰρ ὁ τοῖς πάντεσσι μετέννεπε δήνεα κούρης,
αὐτὰρ: 3:1171: εὔκηλοι ἐμέλοντο περὶ σφίσιν. αὐτὰρ ἅμ᾽ ἠοῖ
αὐτὰρ: 3:1193: ἔντυον ἥρωες παρὰ πείσμασιν. αὐτὰρ Ἰήσων
αὐτὰρ: 3:1251: αὐτὰρ ὁ τοῖς ἄμοτον κοτέων Ἀφαρήιος Ἴδας
αὐτὰρ: 3:1259: σκαρθμῷ ἐπιχρεμέθων κρούει πέδον, αὐτὰρ ὕπερθεν
αὐτὰρ: 3:1292: ἔδδεισαν δ᾽ ἥρωες, ὅπως ἴδον. αὐτὰρ ὁ τούσγε,
αὐτὰρ: 3:1316: αὐτὰρ ὁ εὖ ἐνέδησε λόφους: μεσσηγὺ δ᾽ ἀείρας
αὐτὰρ: 3:1345: αὐτὰρ ὁ ἂψ ἐπὶ νῆα πάλιν κίεν, ὄφρ᾽ ἔτι κεινὰς
αὐτὰρ: 3:1362: λάμπον ἀναλδήσκοντες ὑπὲρ χθονός. αὐτὰρ Ἰήσων
αὐτὰρ: 4:107: γαίῃ χεῖρας ἔτεινεν ἀμήχανος. αὐτὰρ Ἰήσων
αὐτὰρ: 4:127: αὐτὰρ ὁ ἀντικρὺ περιμήκεα τείνετο δειρὴν
αὐτὰρ: 4:149: εἵπετο δ᾽ Αἰσονίδης πεφοβημένος, αὐτὰρ ὅγ᾽ ἤδη
αὐτὰρ: 4:228: αὐτὰρ ἄναξ ἄτῃ πολυπήμονι χεῖρας ἀείρας
αὐτὰρ: 4:323: αὐτὰρ ἐπεί τ᾽ Ἄγγουρον ὄρος, καὶ ἄπωθεν ἐόντα
αὐτὰρ: 4:345: αὐτὰρ Μήδειάν γε--τὸ γὰρ πέλεν ἀμφήριστον--
αὐτὰρ: 4:415: αὐτὰρ ἐγὼ κεῖνόν γε τεὰς ἐς χεῖρας ἱκέσθαι
αὐτὰρ: 4:425: δίῃ ἐν ἀμφιάλῳ Χάριτες θεαί: αὐτὰρ ὁ παιδὶ
αὐτὰρ: 4:456: αὐτὰρ ὅγ᾽ αἰνοτάτῃσιν ὑποσχεσίῃσι δολωθεὶς
αὐτὰρ: 4:564: αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἐπὶ τῇσι παραὶ Κέρκυραν ἵκοντο,
αὐτὰρ: 4:627: ἐν ξυνοχῇ βέβρυκε κυκώμενον. αὐτὰρ ὁ γαίης
αὐτὰρ: 4:694: αὐτὰρ ὁ κωπῆεν μέγα φάσγανον ἐν χθονὶ πήξας,
αὐτὰρ: 4:716: αὐτὰρ ἐπεὶ μάλα πάντα πονήσατο, δή τότ᾽ ἔπειτα
αὐτὰρ: 4:758: κείνης γὰρ χρειώ με κιχάνεται. αὐτὰρ ἔπειτα
αὐτὰρ: 4:803: αὐτὰρ ἐγὼ τὸν ἄριστον ἐπιχθονίων πόσιν εἶναι
αὐτὰρ: 4:871: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐξ εὐνῆς ἀνεπάλμενος εἰσενόησεν
αὐτὰρ: 4:1038: ὄμμασιν: αὐτὰρ ἐμοὶ ἀπὸ δὴ βαρὺς εἵλετο δαίμων
αὐτὰρ: 4:1081: πατρὸς ὑπερφιάλοιο βαρὺν χόλον. αὐτὰρ Ἰήσων,
αὐτὰρ: 4:1199: αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς τὰ πρῶτα δίκης ἀνὰ πείρατ᾽ ἔειπεν
αὐτὰρ: 4:1313: αὐτὰρ ὅγ᾽ εἰς ἑτέρωσε παλιμπετὲς ὄμματ᾽ ἔνεικεν,
αὐτὰρ: 4:1329: φθογγῇ ὁμοῦ ἐγένοντο παρασχεδόν. αὐτὰρ Ἰήσων
αὐτὰρ: 4:1342: ἀγχοῦ δ᾽ ἠγερέθοντο κατηφέες: αὐτὰρ ὁ τούσγε
αὐτὰρ: 4:1388: ἔργον, ἀναγκαίῃ βεβιημένοι. αὐτὰρ ἐπιπρὸ
αὐτὰρ: 4:1445: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἄμφω χεῖρε πέδῳ καὶ στέρνον ἐρείσας
αὐτὰρ: 4:1517: λαιὸν ἐπιπροφέρων ταρσὸν ποδός: αὐτὰρ ὁ μέσσην
αὐτὰρ: 4:1557: θῆκε Ποσειδάων τοῦδ᾽ ἔμμεναι. αὐτὰρ ἀνάσσω
αὐτὰρ: 4:1586: καὶ δὴ ἐπιπρονέοντο μεμαότες: αὐτὰρ ὁ τείως
αὐτὰρ: 4:1611: αὐτὰρ ὑπαὶ λαγόνων δίκραιρά οἱ ἔνθα καὶ ἔνθα
αὐτὰρ: 4:1620: βωμοί: ἐπεὶ κεῖν᾽ ἦμαρ ἐπέσχεθον. αὐτὰρ ἐς ἠῶ
αὐτὰρ: 4:1645: σύριγξ αἱματόεσσα κατὰ σφυρόν: αὐτὰρ ὅ τ᾽ ἦγχε
αὐτὰρ: 4:1699: νόστον, ἀμηχανέοντες, ὅπῃ φέροι. αὐτὰρ Ἰήσων
αὐτάων: 1:377: ὥς κεν ὀλισθαίνουσα δι᾽ αὐτάων φορέοιτο.
αὐτάων: 4:514: οἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτάων νήσων ἔβαν, ᾗσιν ἐπέσχον
αὐτάων: 4:939: ὑψοῦ ἐπ᾽ αὐτάων σπιλάδων καὶ κύματος ἀγῆς
αὖτε: 1:1271: συνεχέως, ὁτὲ δ᾽ αὖτε μεταλλήγων καμάτοιο
αὖτε: 2:241: ἡρώων, πέρι δ᾽ αὖτε δύω υἷας Βορέαο.
αὖτε: 2:348: πλώετε ῥηγμῖνας πεφυλαγμένοι, εἰσόκεν αὖτε
αὖτε: 2:418: πῶς ἔρδω, πῶς αὖτε τόσην ἁλὸς εἶμι κέλευθον,
αὖτε: 2:945: ἔνθεν δ᾽ αὖτε Κάραμβιν ἅμ᾽ ἠελίοιο βολῇσιν
αὖτε: 2:1283: ὧς ἔφατ᾽: Ἄργου δ᾽ αὖτε παρηγορίῃσιν Ἰήσων
αὖτε: 3:165: φαίνετο καὶ ποταμῶν ἱεροὶ ῥόοι, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
αὖτε: 3:909: δῶρα φέρων, τῷ δ᾽ αὖτε κακώτερον ἄλλο πόρωμεν
αὖτε: 3:1125: σῇ βουλῇ, τῶν δ᾽ αὖτε κασίγνητοί τε ἔται τε
αὖτε: 3:1146: πείρηθεν: μετὰ δ᾽ αὖτε διέτμαγεν. ἤτοι Ἰήσων
αὖτε: 4:180: αὐχένος ἐξ ὑπάτοιο ποδηνεκές, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
αὖτε: 4:511: ὕστατον αὐτοὶ δ᾽ αὖτε Κυταιίδος ἤθεα γαίης
αὖτε: 4:630: Ὠκεανοῦ, τῇ δ᾽ αὖτε μετ᾽ Ἰονίην ἅλα βάλλει,
αὖτε: 4:652: Στοιχάδας αὖτε λιπόντες ἐς Αἰθαλίην ἐπέρησαν
αὖτε: 4:868: νύκτα διὰ μέσσην φλογμῷ πυρός: ἤματα δ᾽ αὖτε
αὖτε: 4:1195: ἱμερόενθ᾽ ὑμέναιον ἀνήπυον: ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
αὖτε: 4:1219: Λ̓ρήτη: μετὰ δ᾽ αὖτε δυώδεκα δῶκεν ἕπεσθαι
αὖτε: 4:1683: ῥιπῇσιν μὲν πρῶτα τινάσσεται, ὕστερον αὖτε
ἀύτει: 4:1335: ἦ, καὶ ἀναΐξας ἑτάρους ἐπὶ μακρὸν ἀύτει,
ἀύτει: 4:1700: χεῖρας ἀνασχόμενος μεγάλῃ ὀπὶ Φοῖβον ἀύτει,
Αὐτεσίωνος: 4:1760: Σπάρτην Αὐτεσίωνος ἐὺς πάις ἤγαγε Θήρας
αὐτὴ: 1:23: πρῶτά νυν Ὀρφῆος μνησώμεθα, τόν ῥά ποτ᾽ αὐτὴ
αὐτή: 1:109: αὐτή μιν Τριτωνὶς ἀριστήων ἐς ὅμιλον
αὐτὴ: 1:111: αὐτὴ γὰρ καὶ νῆα θοὴν κάμε: σὺν δέ οἱ Ἄργος
ἀυτὴ: 1:310: τοῖος ἀνὰ πληθὺν δήμου κίεν: ὦρτο δ᾽ ἀυτὴ
ἀυτῇ: 1:342: ἥμενον ἐν μέσσοισι: μιῇ δέ ἑ πάντες ἀυτῇ
αὐτὴ: 1:524: σμερδαλέον δὲ λιμὴν Παγασήιος ἠδὲ καὶ αὐτὴ
αὐτὴ: 1:654: εἰς ἀγορήν: αὐτὴ γὰρ ἐπέφραδεν Ὑψιπύλεια.
αὐτῇ: 1:675: ‘δῶρα μέν, ὡς αὐτῇ περ ἐφανδάνει Ὑψιπυλείῃ,
αὐτῇ: 1:840: σοίγ᾽ αὐτῇ καὶ νῆσος: ἔγωγε μὲν οὐκ ἀθερίζων
αὐτὴ: 1:895: σχήσεις, οὔτ᾽ αὐτὴ προτιόσσομαι ὧδε τελεῖσθαι.
αὐτὴ: 1:919: τῶν μὲν ἔτ᾽ οὐ προτέρω μυθήσομαι: ἀλλὰ καὶ αὐτὴ
αὐτῇ: 1:1038: εἶναι ἀριστήων αὐτῇ ὑπὸ νυκτὶ πέδησεν
ἀυτῇ: 1:1272: τῆλε διαπρύσιον μεγάλῃ βοάασκεν ἀυτῇ.
ἀυτῇ: 2:270: ἥρωες μεσσηγὺς ἀνίαχον: αἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἀυτῇ
αὐτὴ: 2:289: Ἁρπυίας, μεγάλοιο Διὸς κύνας: ὅρκια δ᾽ αὐτὴ
αὐτὴ: 2:577: ἄνδιχα. τοὺς δ᾽ ἐλάοντας ἔχεν τρόμος, ὄφρα μιν αὐτὴ
αὐτῇ: 2:613: ‘ἔλπομαι αὐτῇ νηὶ τόγ᾽ ἔμπεδον ἐξαλέασθαι
αὐτὴ: 2:711: αἰὲν ἀδήλητοι: τὼς γὰρ θέμις. οἰόθι δ᾽ αὐτὴ
αὐτῇ: 2:790: φῦλά τε Βιθυνῶν αὐτῇ κτεατίσσατο γαίῃ,
αὐτὴ: 2:917: οὐ μέν θην προτέρω ἔτ᾽ ἐμέτρεον. ἧκε γὰρ αὐτὴ
αὐτῇ: 2:951: δὴ γὰρ ὁ μὲν φιλότητος ἐέλδετο: νεῦσε δ᾽ ὅγ᾽ αὐτῇ
ἀυτή: 2:1081: τοίη ἄρ᾽ ὑψόθι νηὸς ἐς ἠέρα κίδνατ᾽ ἀυτή.
αὐτὴ: 2:1211: ἀθάνατος καὶ ἄυπνος, ὃν αὐτὴ Γαῖ᾽ ἀνέφυσεν
αὐτὴ: 3:11: ‘αὐτὴ νῦν προτέρη, θύγατερ Διός, ἄρχεο βουλῆς.
αὐτῇ: 3:34: εἰ δέ σοι αὐτῇ μῦθος ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἔγωγε
αὐτὴ: 3:49: εἷσέ τ᾽ ἐνὶ κλισμοῖσιν: ἀτὰρ μετέπειτα καὶ αὐτὴ
αὐτῇ: 3:99: ἕξω ἐμάς, μετέπειτά γ᾽ ἀτεμβοίμην ἑοῖ αὐτῇ.’
αὐτή: 3:103: μυθεῖσθαι πάντεσσιν: ἅλις εἰδυῖα καὶ αὐτή.
αὐτὴ: 3:112: ἐκ δ᾽ ἴσαν ἄμφω ταίγε παλίσσυτοι. ἡ δὲ καὶ αὐτὴ
αὐτὴ: 3:252: νηόν, ἐπεί ῥα θεᾶς αὐτὴ πέλεν ἀρήτειρα--
αὐτὴ: 3:269: ἐκ δ᾽ αὐτὴ Εἰδυῖα δάμαρ κίεν Αἰήταο,
αὐτὴ: 3:611: Μήδειαν λίσσεσθαι ἀμυνέμεν: ἡ δὲ καὶ αὐτὴ
αὐτὴ: 3:624: αὐτὴ ἀεθλεύουσα μάλ᾽ εὐμαρέως πονέεσθαι:
αὐτῇ: 3:628: πατρί τε καὶ ξείνοις: αὐτῇ δ᾽ ἐπιέτρεπον ἄμφω
αὐτὴ: 3:693: φῆ ῥα, κασιγνήτης πειρωμένη, εἴ κέ μιν αὐτὴ
αὐτὴ: 3:697: ‘καὶ δ᾽ αὐτὴ τάδε πάντα μετήλυθον ὁρμαίνουσα,
αὐτὴ: 3:715: αὐτὴ ἐποτρύνεις, μέγας Οὐρανός, ἥ θ᾽ ὑπένερθεν
αὐτὴ: 3:732: κηδεμόνες τε φίλοι καὶ ὁμήλικες. ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
αὐτή: 3:766: δωσέμεν, ἄλλοτε δ᾽ οὔτι: καταφθίσθαι δὲ καὶ αὐτή:
αὐτὴ: 3:767: αὐτίκα δ᾽ οὔτ᾽ αὐτὴ θανέειν, οὐ φάρμακα δώσειν,
αὐτῇ: 3:798: τῇδ᾽ αὐτῇ ἐν νυκτὶ λιπεῖν βίον ἐν θαλάμοισιν
αὐτὴ: 3:870: αὐτὴ δ᾽ ἡνί᾽ ἔδεκτο καὶ εὐποίητον ἱμάσθλην
αὐτὴ: 3:901: Ἄργος γάρ μ᾽ ἐπέεσσι παρατρέπει, ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
αὐτῇ: 3:1090: ἐν δ᾽ αὐτῇ Ἰαωλκός, ἐμὴ πόλις, ἐν δὲ καὶ ἄλλαι
αὐτῇ: 3:1287: βῆ δ᾽ αὐτῇ προτέρωσε σὺν ἀσπίδι νήριτα ταύρων
αὐτῇ: 3:1348: αὐτῇ ἀφυσσάμενος κυνέῃ σβέσεν ὕδατι δίψαν:
αὐτὴ: 4:1: αὐτὴ νῦν κάματόν γε, θεά, καὶ δήνεα κούρης
αὐτὴ: 4:62: νῦν δὲ καὶ αὐτὴ δῆθεν ὁμοίης ἔμμορες ἄτης:
αὐτῇ: 4:159: φαρμάκου ὕπνον ἔβαλλε: γένυν δ᾽ αὐτῇ ἐνὶ χώρῃ
αὐτὴ: 4:386: αὐτίκ᾽ ἐμαί σ᾽ ἐλάσειαν Ἐρινύες: οἷα καὶ αὐτὴ
αὐτὴ: 4:393: ἐν δὲ πεσεῖν αὐτὴ μαλερῷ πυρί. τοῖα δ᾽ Ἰήσων
αὐτῇ: 4:544: οὐδ᾽ ἄρ᾽ ὅγ᾽ ἡβήσας αὐτῇ ἐνὶ ἔλδετο νήσῳ
αὐτὴ: 4:666: τὴν δ᾽ αὐτὴ φονίῳ σβέσεν αἵματι πορφύρουσαν,
αὐτὴ: 4:675: χθὼν αὐτὴ μικτοῖσιν ἀρηρεμένους μελέεσσιν,
αὐτὴ: 4:718: καὶ δ᾽ αὐτὴ πέλας ἷζεν ἐνωπαδίς. αἶψα δὲ μύθῳ
αὐτὴ: 4:753: αὐτὴ γάρ μιν ἄνωγε δοκευέμεν, ὁππότε νῆα
αὐτὴ: 4:789: ἐξέτι νηπυτίης αὐτὴ τρέφον ἠδ᾽ ἀγάπησα
αὐτὴ: 4:806: πάντας ὁμῶς: αὐτὴ δὲ σέλας χείρεσσιν ἀνέσχον
αὐτὴ: 4:845: αὐτὴ δ᾽ ὠκυτέρη ἀμαρύγματος ἠὲ βολάων
αὐτὴ: 4:875: αὐτὴ δὲ πνοιῇ ἰκέλη δέμας, ἠύτ᾽ ὄνειρος,
αὐτὴ: 4:1013: ἐκδώῃς ᾧ πατρὶ κομιζέμεν, εἴ νυ καὶ αὐτὴ
αὐτὴ: 4:1149: αἱ δ᾽ ἔσαν ἐκ πεδίων ἀλσηίδες. ὦρσε γὰρ αὐτὴ
αὐτὴ: 4:1161: νοστήσας ἐς Ἰωλκὸν ὑπότροπος: ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
αὐτὴ: 4:1266: νηῦς ἱερὴ χέρσου πολλὸν πρόσω: ἀλλά μιν αὐτὴ
αὐτῆμάρ: 1:244: αὐτῆμάρ κε δόμους ὀλοῷ πυρὶ δῃώσειαν
αὐτῆμαρ: 1:605: τοῖσιν δ᾽ αὐτῆμαρ μὲν ἄεν καὶ ἐπι κνέφας οὖρος
αὐτῆμαρ: 3:419: αὐτῆμαρ τόδε κῶας ἀποίσεαι εἰς βασιλῆος:
αὐτῆμαρ: 3:787: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτῆμαρ, ὅτ᾽ ἐξανύσειεν ἄεθλον,
αὐτῆμαρ: 3:1049: ἔσσεαι, ἀλλ᾽ αὐτῆμαρ: ὅμως σύγε μή ποτ᾽ ἀέθλου
αὐτὴν: 1:199: καὶ μήν οἱ μήτρως αὐτὴν ὁδόν, εὖ μὲν ἄκοντι,
αὐτὴν: 1:859: ἀθανάτων Ἥρης υἷα κλυτὸν ἠδὲ καὶ αὐτὴν
αὐτὴν: 1:1021: οὐδέ τις αὐτὴν νῆσον ἐπιφραδέως ἐνόησεν
αὐτὴν: 2:355: δινήεις τ᾽ Ἀχέρων αὐτὴν διὰ νειόθι τέμνων
αὐτὴν: 2:588: ἐκ δ᾽ αὐτὴν πρύμνηθεν ἀνείρυσε τηλόθι νῆα
ἀυτὴν: 2:1065: αὐτὰρ πασσυδίῃ περιώσιον ὄρνυτ᾽ ἀυτὴν
αὐτὴν: 2:1068: εἰ δέ κεν αὐτὴν νῆσον ἱκώμεθα, δὴ τότ᾽ ἔπειτα
αὐτὴν: 2:1110: ἱστία δ᾽ ἐξήρπαξ᾽ ἀνέμου μένος, ἠδὲ καὶ αὐτὴν
αὐτὴν: 2:1261: αἰετὸν ὠμηστὴν αὐτὴν ὁδὸν εἰσενόησαν.
αὐτὴν: 3:18: ‘καὶ δ᾽ αὐτὴν ἐμὲ τοῖα μετὰ φρεσὶν ὁρμαίνουσαν,
ἀυτήν: 3:571: μηκέτι δὴν κρύπτεσθαι ὑποπτήσσοντας ἀυτήν.’
αὐτὴν: 3:898: λεξάμεναι τότ᾽ ἔπειτ᾽ αὐτὴν ἀπονισσόμεθ᾽ ὥρην.
αὐτήν: 3:1112: ἢ αὐτήν με ταχεῖαι ὑπὲρ πόντοιο φέροιεν
αὐτὴν: 4:688: ἄμφω δ᾽ ἑσπέσθην αὐτὴν ὁδόν, ἔστ᾽ ἀφίκοντο
ἀυτὴν: 4:872: παῖδα φίλον σπαίροντα διὰ φλογός: ἧκε δ᾽ ἀυτὴν
ἀυτὴν: 4:1003: ἵεντ᾽ ἀπροφάτως, ἠὲ στονόεσσαν ἀυτὴν
αὐτὴν: 4:1370: μητέρα δ᾽ οὐκ ἄλλην προτιόσσομαι, ἠέ περ αὐτὴν
αὐτὴν: 4:1578: τόφρ᾽ αὐτὴν παρὰ χέρσον ἐεργμένοι ἰθύνεσθε,
αὐτὴν: 4:1621: λαίφεσι πεπταμένοις αὐτὴν ἐπὶ δεξί᾽ ἔχοντες
ἀυτῆς: 1:1051: ἐς δὲ πύλας ὁμάδῳ πέσον ἀθρόοι: αἶψα δ᾽ ἀυτῆς
αὐτῆς: 2:38: ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἢ ὀλοοῖο Τυφωέος, ἠὲ καὶ αὐτῆς
αὐτῆς: 2:216: ἀνδράσι, Φοίβου τ᾽ ἀμφὶ καὶ αὐτῆς εἵνεκεν Ἥρης
αὐτῆς: 2:736: ἐκ δ᾽ αὐτῆς εἴσω κατακέκλιται ἤπειρόνδε
αὐτῆς: 2:1166: Ἑλλάδος ἐξ αὐτῆς νέομ᾽ ἐς πόλιν Αἰήταο.
αὐτῆς: 3:151: ‘ἴστω νῦν τόδε σεῖο φίλον κάρη ἠδ᾽ ἐμὸν αὐτῆς,
ἀυτῆς: 3:184: μῆτις ἐπίρροθος ἔσται ἐεργομένοισιν ἀυτῆς.
αὐτῆς: 3:701: λίσσομ᾽ ὑπὲρ μακάρων σέο τ᾽ αὐτῆς ἠδὲ τοκήων,
αὐτῆς: 3:880: τῇ δ᾽ ἅμα νύμφαι ἕπονται ἀμορβάδες, αἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτῆς
αὐτῆς: 3:984: πρός σ᾽ αὐτῆς Ἑκάτης μειλίσσομαι ἠδὲ τοκήων
αὐτῆς: 3:1100: ἀμφ᾽ αὐτῆς, ὧς ἄμμι πατὴρ τεὸς ἄρθμιος εἴη.’
αὐτῆς: 3:1199: Ἄργος ἰὼν ἤνεικε: τὰ δ᾽ ἐξ αὐτῆς ἕλε νηός.
αὐτῆς: 4:531: ἱρὴν πευσόμενος μετεκίαθε τῆσδ᾽ ὑπὲρ αὐτῆς
ἀυτῆς: 4:639: οὐρανόθεν προθοροῦσα: φόβῳ δ᾽ ἐτίναχθεν ἀυτῆς
αὐτῇσι: 1:801: ἐκ νηῶν, αὐτῇσι δ᾽ ἀπείρονα ληίδα κούραις
αὐτῇσιν: 1:502: αὐτῇσιν νύμφῃσι καὶ ἑρπετὰ πάντ᾽ ἐγένοντο.
αὐτῇσιν: 2:33: αὐτῇσιν περόνῃσι καλαύροπά τε τρηχεῖαν
αὐτῇσιν: 2:751: αὐτῇσιν νήεσσι, κακῇ χρίμψαντας ἀέλλῃ.
αὐτίκ᾽: 1:280: αὐτίκ᾽ ἀπὸ ψυχὴν μεθέμεν, κηδέων τε λαθέσθαι,
αὐτίκ᾽: 1:656: αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ ἥγ᾽ ἐνὶ τῇσιν ἐποτρύνουσ᾽ ἀγόρευεν:
αὐτίκ᾽: 2:68: αὐτίκ᾽ ἀνασχόμενοι ῥεθέων προπάροιθε βαρείας
αὐτίκ᾽: 2:595: ἔνθεν δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα κατηρεφὲς ἔσσυτο κῦμα,
αὐτίκ᾽: 2:627: αὐτίκ᾽ ἀνήνασθαι τόνδε στόλον, εἰ καὶ ἔμελλον
αὐτίκ᾽: 2:1011: τοὺς δὲ μετ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα Γενηταίου Διὸς ἄκρην
αὐτίκ᾽: 2:1083: χρίμψαντες σακέεσσιν ἐπέκτυπον, αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ οἵγε
αὐτίκ᾽: 3:329: αὐτίκ᾽ ἐπεὶ καὶ βρῶσιν ἅλις καὶ εἵματ᾽ ἔδωκαν,
αὐτίκ᾽: 3:567: αὐτίκ᾽ ἐποτρύνων τὸν ἑὸν νόον ὧδ᾽ ἀγόρευεν:
αὐτίκ᾽: 3:689: μή σφε πατὴρ ξείνοισι σὺν ἀνδράσιν αὐτίκ᾽ ὀλέσσῃ.
αὐτίκ᾽: 3:1051: αὐτίκ᾽ ἐπὴν κρατεροὺς ζεύξῃς βόας, ὦκα δὲ πᾶσαν
αὐτίκ᾽: 3:1194: αὐτίκ᾽ ἐπεί ῥ᾽ Ἑλίκης εὐφεγγέος ἀστέρες Ἄρκτου
αὐτίκ᾽: 4:104: εἰς γάρ μιν βήσαντες, ἀπὸ χθονὸς αὐτίκ᾽ ἔωσαν
αὐτίκ᾽: 4:386: αὐτίκ᾽ ἐμαί σ᾽ ἐλάσειαν Ἐρινύες: οἷα καὶ αὐτὴ
αὐτίκ᾽: 4:684: αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἄψορρον ἀπέστιχε: τοὺς δ᾽ ἅμ᾽ ἕπεσθαι,
αὐτίκ᾽: 4:938: αὐτίκ᾽ ἀνασχόμεναι λευκοῖς ἐπὶ γούνασι πέζας,
αὐτίκ᾽: 4:1287: ἤλυον ἑρπύζοντες. ἐπήλυθε δ᾽ αὐτίκ᾽ ἐρεμνὴ
αὐτίκα: 1:580: αὐτίκα δ᾽ ἠερίη πολυλήιος αἶα Πελασγῶν
αὐτίκα: 1:634: αὐτίκα πασσυδίῃ πυλέων ἔκτοσθε Μυρίνης
αὐτίκα: 1:716: κέκλεται αὐτίκα νῦν ἐπιβαινέμεν εὐμενέοντας.’
αὐτίκα: 1:857: αὐτίκα δ᾽ ἄστυ χοροῖσι καὶ εἰλαπίνῃσι γεγήθει
αὐτίκα: 1:970: ἀνδρῶν ἡρώων θεῖος στόλος, αὐτίκα τόνγε
αὐτίκα: 1:1236: χαλκὸν ἐς ἠχήεντα φορεύμενον, αὐτίκα δ᾽ ἥγε
αὐτίκα: 1:1255: σπερχόμενον μετὰ νῆα διὰ κνέφας. αὐτίκα δ᾽ ἄτην
αὐτίκα: 1:1273: αὐτίκα δ᾽ ἀκροτάτας ὑπερέσχεθεν ἄκριας ἀστὴρ
αὐτίκα: 2:35: αὐτίκα δ᾽ ἐγγύθι χῶρον ἑαδότα παπτήναντες
αὐτίκα: 2:194: αὐτίκα δ᾽ εἰσαΐων ἐνοπὴν καὶ δοῦπον ὁμίλου
αὐτίκα: 2:347: αὐτίκα Βιθυνῶν ἐπὶ δεξιὰ γαῖαν ἔχοντες
αὐτίκα: 2:451: αὐτίκα δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἀμειβομένων ἐφαάνθη
αὐτίκα: 2:492: ὧς φάτ᾽ Ἀγηνορίδης: ὁ δ᾽ ἐπισχεδὸν αὐτίκα δοιὼ
αὐτίκα: 2:540: αὐτίκα δ᾽ ἐσσυμένως νεφέλης ἐπιβᾶσα πόδεσσιν
αὐτίκα: 2:561: κάρτεϊ ᾧ πίσυνοι. τὰς δ᾽ αὐτίκα λοίσθιον ἄλλων
αὐτίκα: 2:650: ὧς φάτο, καὶ τοίων μὲν ἐλώφεον αὐτίκα μύθων,
αὐτίκα: 2:752: τῇ ῥ᾽ οἵγ᾽ αὐτίκα νηὶ διὲξ Ἀχερουσίδος ἄκρης
αὐτίκα: 2:881: αὐτίκα δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐνὶ μέσσοις ἀγόρευσεν:
αὐτίκα: 2:932: αὐτίκα δ᾽ οἵγ᾽ ἀνέμοιο κατασπέρχοντος ἔβησαν
αὐτίκα: 2:948: αὐτίκα δ᾽ Ἀσσυρίης ἐπέβαν χθονός, ἔνθα Σινώπην,
αὐτίκα: 2:1117: αὐτίκα δ᾽ ἐρράγη ὄμβρος ἀθέσφατος, ὗε δὲ πόντον
αὐτίκα: 2:1138: ‘ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέξομεν εὐμενέοντες.
αὐτίκα: 2:1154: ἡμεῖς δ᾽ αὐτίκα πατρὸς ἐφετμάων ἀλέγοντες
αὐτίκα: 2:1219: αὐτίκα, τοῖον ἄεθλον ὅτ᾽ ἔκλυον. αἶψα δὲ Πηλεὺς
αὐτίκα: 2:1264: αὐτίκα δ᾽ ἱστία μὲν καὶ ἐπίκριον ἔνδοθι κοίλης
αὐτίκα: 2:1278: αὐτίκα δ᾽ Ἀγκαῖος τοῖον μετὰ μῦθον ἔειπεν:
αὐτίκα: 3:23: ἄνδιχα πορφύρουσαι ἐνὶ σφίσιν: αὐτίκα δ᾽ Ἥρη
αὐτίκα: 3:156: αὐτίκα δ᾽ ἰοδόκην χρυσέῃ περικάτθετο μίτρῃ
αὐτίκα: 3:270: Χαλκιόπης ἀίουσα: τὸ δ᾽ αὐτίκα πᾶν ὁμάδοιο
αὐτίκα: 3:521: οἱ δ᾽ ἄλλοι εἴξαντες ἀκὴν ἔχον. αὐτίκα δ᾽ Ἄργος
αὐτίκα: 3:576: αὐτίκα δ᾽ Αἰήτης ἀγορὴν ποιήσατο Κόλχων
αὐτίκα: 3:705: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, τὸ δὲ πολλὸν ὑπεξέχυτ᾽ αὐτίκα δάκρυ:
αὐτίκα: 3:767: αὐτίκα δ᾽ οὔτ᾽ αὐτὴ θανέειν, οὐ φάρμακα δώσειν,
αὐτίκα: 3:912: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδην ἑτάρων ἄπο μοῦνον ἐρύσσας
αὐτίκα: 4:14: αὐτίκα γὰρ νημερτὲς ὀίσσατο, μή μιν ἀρωγὴν
αὐτίκα: 4:253: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδης ἐμνήσατο, σὺν δὲ καὶ ὧλλοι
αὐτίκα: 4:374: φασγάνῳ αὐτίκα τόνδε μέσον διὰ λαιμὸν ἀμῆσαι,
αὐτίκα: 4:464: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδης πυκινοῦ ἐξᾶλτο λόχοιο,
αὐτίκα: 4:578: νήσου ἔπι κραναῆς Ἠλεκτρίδος. αὐτίκα δ᾽ ἄφνω
αὐτίκα: 4:696: ἰθὺς ἐνὶ βλεφάροισιν ἀνέσχεθον. αὐτίκα δ᾽ ἔγνω
αὐτίκα: 4:768: ὧς ἔφατ᾽: αὐτίκα δ᾽ ῀Ἰρις ἀπ᾽ Οὐλύμποιο θοροῦσα
αὐτίκα: 4:1033: χρύσεον αὐτίκα κῶας ἀνάξετε νοστήσαντες.
αὐτίκα: 4:1109: ἡ δ᾽ ἔπος ἐν θυμῷ πυκινὸν βάλετ᾽: αὐτίκα δ᾽ ὦρτο
αὐτίκα: 4:1126: αὐτίκα δὲ κρητῆρα κερασσάμενοι μακάρεσσιν,
αὐτίκα: 4:1174: αὐτίκα δ᾽ Ἀλκίνοος μετεβήσετο συνθεσίῃσιν
αὐτίκα: 4:1324: ἅρμα Ποσειδάωνος ἐύτροχον αὐτίκα λύσῃ,
αὐτίκα: 4:1524: αὐτίκα δὲ κλίνας δαπέδῳ βεβαρηότα γυῖα
αὐτίκα: 4:1545: ἀμφεπόλει δηναιὸν ἐπὶ χρόνον. αὐτίκα δ᾽ Ὀρφεὺς
αὐτίκα: 4:1625: αὐτίκα δὲ ζέφυρος μὲν ἐλώφεεν, ἤλυθε δ᾽ αὔρη
αὐτίκα: 4:1711: ἔνθ᾽ εὐνὰς ἐβάλοντο καὶ ἔσχεθον: αὐτίκα δ᾽ Ἠὼς
αὖτις: 1:698: μῦθος. ἀτὰρ μετὰ τήνγε παρασχεδὸν αὖτις ἀνῶρτο
αὖτις: 1:807: σχέτλιοι. ἦ μὲν δηρὸν ἐτέτλαμεν, εἴ κέ ποτ᾽ αὖτις
αὖτις: 1:838: εἶμι δ᾽ ὑπότροπος αὖτις ἀνὰ πτόλιν, εὖτ᾽ ἂν ἕκαστα
αὖτις: 1:851: Ἡφαίστοιο χάριν πολυμήτιος, ὄφρα κεν αὖτις
αὖτις: 1:872: ἴομεν αὖτις ἕκαστοι ἐπὶ σφέα: τὸν δ᾽ ἐνὶ λέκτροις
αὖτις: 1:888: ‘Νίσσεο, καὶ σὲ θεοὶ σὺν ἀπηρέσιν αὖτις ἑταίροις
αὖτις: 1:1018: αὖτις ἐυξείνοισι Δολίοσιν ἐκ δ᾽ ἄρ᾽ ἔβησαν
αὖτις: 1:1030: οὐδ᾽ ὅγε δηιοτῆτος ὑπὲρ μόρον αὖτις ἔμελλεν
αὖτις: 1:1088: καὶ τὴν μὲν θεὸς αὖτις ἀπέτραπεν, ἷζε δ᾽ ὕπερθεν
αὖτις: 1:1258: οὐ γὰρ Ὕλας κρήνηνδε κιὼν σόος αὖτις ἱκάνει.
αὖτις: 1:1348: αὖτις ἰὼν πονέεσθαι. ἐπηπείλησε δὲ γαῖαν
αὖτις: 2:88: ἂψ δ᾽ αὖτις συνόρουσαν ἐναντίοι, ἠύτε ταύρω
αὖτις: 2:415: πειθόμενοι Πόντονδε περήσομεν: εἰ δέ κεν αὖτις
αὖτις: 2:576: Τῖφυς ἐρεσσέμεναι κρατερῶς. οἴγοντο γὰρ αὖτις
αὖτις: 2:642: κεκλομένων, καί ῥ᾽ αὖτις ἐπιρρήδην μετέειπεν:
αὖτις: 2:832: καπρίου: ἔσσυτο δ᾽ αὖτις ἐναντίος: ἀλλά μιν Ἴδας
αὖτις: 2:853: τίς γὰρ δὴ θάνεν ἄλλος; ἐπεὶ καὶ ἔτ᾽ αὖτις ἔχευαν
αὖτις: 2:893: ἔσσεται, ἠὲ καὶ αὖτις ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι
αὖτις: 2:923: καί ῥ᾽ ὁ μὲν αὖτις ἔδυνε μέγαν ζόφον: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
αῦτις: 2:1167: ἀλλὰ τὰ μὲν καὶ ̣̣αῦτις ἐνίφομεν ἀλλήλοισιν.
αὖτις: 2:1185: ὧς δὲ καὶ ὑμέας αὖτις ἀπήμονας ἐξεσάωσεν
αὖτις: 2:1229: μέσφ᾽ αὖτις δόρποιο κορεσσάμενοι κατέδαρθεν.
αὖτις: 2:1260: οἰμωγῇ, μέσφ᾽ αὖτις ἀπ᾽ οὔρεος ἀίσσοντα
αὖτις: 3:83: ὧς ἔφαθ᾽: Ἥρη δ᾽ αὖτις ἐπιφραδέως ἀγορευσεν:
αὖτις: 3:101: ἀλλήλαις. ἡ δ᾽ αὖτις ἀκηχεμένη προσέειπεν:
αὖτις: 3:214: Αἰήτεω, τότε δ᾽ αὖτις ἀπεσκέδασεν νέφος Ἥρη.
αὖτις: 3:649: αἰδοῖ ἐεργομένη: μετὰ δ᾽ ἐτράπετ᾽ αὖτις ὀπίσσω
αὖτις: 3:654: τρὶς μὲν ἐπειρήθη, τρὶς δ᾽ ἔσχετο, τέτρατον αὖτις
αὖτις: 3:740: αὐτοκασιγνήτης διεπέφραδε. τὴν δέ μιν αὖτις
αὖτις: 3:969: νηνεμίῃ: μετὰ δ᾽ αὖτις ὑπὸ ῥιπῆς ἀνέμοιο
αὖτις: 3:1022: αἰδόμενοι, ὁτὲ δ᾽ αὖτις ἐπὶ σφίσι βάλλον ὀπωπάς,
αὖτις: 3:1144: ὀθνείων: αὖτις δ᾽ ἀβολήσομεν ἐνθάδ᾽ ἰόντες.’
αὖτις: 3:1319: χαζέσθην. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ αὖτις ἑλὼν σάκος ἔνθετο νώτῳ
αὖτις: 4:348: εἴτε μιν εἰς πατρὸς χρειὼ δόμον αὖτις ἱκάνειν,
αὖτις: 4:439: χρύσειον μέγα κῶας ὑπότροπος αὖτις ὀπίσσω
αὖτις: 4:577: ἀντικρύ, ταῖς αὖτις ἀναρπάγδην φορέοντο
αὖτις: 4:705: τέγγεν, ἐπιτμήγουσα δέρην: αὖτις δὲ καὶ ἄλλοις
αὖτις: 4:754: στείχοιεν: τὸ καὶ αὖτις ἐποτρύνουσ᾽ ἀγόρευεν:
αὖτις: 4:962: αὖτις ἐπαυρόμενοι προτέρω θέον: ὦκα δ᾽ ἄμειβον
αὖτις: 4:978: πεῖρον ἁλὸς μέγα λαῖτμα κεχαρμένοι, ὄφρα καὶ αὖτις
αὖτις: 4:1036: ὔμμι δὲ καὶ πάτρην καὶ δώματα ναιέμεν αὖτις
αὖτις: 4:1416: αἰθομένην ἄμοτον λωφήσομεν. εἰ δέ κεν αὖτις
αὖτις: 4:1632: παννύχιοι καὶ ἐπ᾽ ἦμαρ, ἐπ᾽ ἤματι δ᾽ αὖτις ἰοῦσαν
αὖτις: 4:1775: αὖτις ἀπ᾽ Αἰγίνηθεν ἀνερχομένοισιν ἐτύχθη,
αὐτίχ᾽: 3:375: αὐτίχ᾽ ὁμαρτήσαντες ἀφ᾽ Ἑλλάδος, οὐκ ἐπὶ κῶας,
αὐτίχ᾽: 4:724: αὐτίχ᾽ ὅπως ἐνόησεν ἀπ᾽ οὔδεος ὄσσε βαλοῦσαν.
ἀυτμένα: 2:87: ἱδρῶ ἅλις, καματηρὸν ἀυτμένα φυσιόωντε.
ἀυτμὴ: 2:667: λοξὰ παραστρωφῶνται ὑπὸ ζυγοῦ: αὐτὰρ ἀυτμὴ
ἀυτμὴ: 2:738: ὕλῃ καὶ πέτρῃσιν ἐπηρεφές, ἔνθεν ἀυτμὴ
ἀυτμή: 3:531: τοῖσι καὶ ἀκαμάτοιο π̣̣ρὸς μειλίσσετ᾽ ἀυτμή,
ἀυτμὴ: 3:1326: λάβρον ἐπιπνείοντε πυρὸς σέλας: ὦρτο δ᾽ ἀυτμὴ
ἀυτμήν: 1:734: σφύρῃσιν, μαλεροῖο πυρὸς ζείουσαν ἀυτμήν.
ἀυτμήν: 4:927: Ἡφαίστου θερμὴν ἔτι κήκιε πόντος ἀυτμήν.
ἀυτμῆς: 3:1300: πῦρ ὀλοόν πιμπρᾶσαι, ὅτ᾽ αὖ λήγουσιν ἀυτμῆς,
ἀυτμῆς: 4:774: ῥίμφα σιδηρείων τυπίδων: ἔσχοντο δ᾽ ἀυτμῆς
αὐτόγυον: 3:232: πρὸς δὲ καὶ αὐτόγυον στιβαροῦ ἀδάμαντος ἄροτρον
αὐτόγυόν: 3:1284: αὐτόγυόν τ᾽ ἐπὶ τοῖς στιβαροῦ ἀδάμαντος ἄροτρον.
αὐτόθεν: 1:343: σημαίνειν ἐπέτελλον: ὁ δ᾽ αὐτόθεν, ἔνθα περ ἧστο,
αὐτόθι: 1:403: νήεον αὐτόθι βωμὸν ἐπάκτιον Ἀπόλλωνος,
αὐτόθι: 1:1356: Τρηχῖνος. δὴ γάρ ῥα κατ᾽ αὐτόθι νάσσατο παῖδας,
αὐτόθι: 2:465: πέμφ᾽ ὁ γέρων: οἶον δὲ Παραίβιον αὐτόθι μίμνειν
αὐτόθι: 2:834: καὶ τὸν μὲν χαμάδις λίπον αὐτόθι πεπτηῶτα:
αὐτόθι: 2:894: πετράων ἔκτοσθε, κατ᾽ αὐτόθι δ᾽ ἄμμε καλύψει
αὐτόθι: 3:441: οἶος, ἐπεὶ μεσσηγὺς ἔτ᾽ αὐτόθι νεῦσε λιπέσθαι
αὐτόθι: 3:824: ἔνθα κασιγνήτους μὲν ἔτ᾽ αὐτόθι μεῖναι ἀνώγει
αὐτόθι: 3:888: δὴ τότ᾽ ἐυτροχάλοιο κατ᾽ αὐτόθι βήσατ᾽ ἀπήνης
αὐτόθι: 4:298: γηθόσυνοι δὲ Λύκοιο κατ᾽ αὐτόθι παῖδα λιπόντες
αὐτοὶ: 1:380: τῶν δ᾽ ἐναμοιβαδὶς αὐτοὶ ἐνέσταθεν ἀμφοτέρωθεν,
αὐτοὶ: 1:613: τρηχὺν ἔρον, ἃς αὐτοὶ ἀγίνεον ἀντιπέρηθεν
αὐτοὶ: 1:720: πέμπον ἴμεν, καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπεντύνοντο νέεσθαι.
αὐτοί: 1:797: ἐξερέω νημερτές, ἵν᾽ εὖ γνοίητε καὶ αὐτοί.
αὐτοὶ: 1:985: ἠοῖ δ᾽ εἰσανέβαν μέγα Δίνδυμον, ὄφρα καὶ αὐτοὶ
αὐτοὶ: 1:994: τόξον ἐπασσυτέρους πέλασε χθονί: τοὶ δὲ καὶ αὐτοὶ
αὐτοὶ: 1:1058: αὐτοὶ ὁμῶς λαοί τε Δολίονες. αὐτὰρ ἔπειτα
αὐτοὶ: 1:1110: ἤρεσαν ἐς λιμένα Θρηίκιον: ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ
αὐτοὶ: 1:1246: ποίμνῃσιν: πρὸ γὰρ αὐτοὶ ἐνὶ σταθμοῖσι νομῆες
αὐτοὶ: 2:331: μηκέτι δὴν μηδ᾽ αὐτοὶ ἐρητύεσθε κελεύθου,
αὐτοὶ: 2:383: μόσσυνας: καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπώνυμοι ἔνθεν ἔασιν.
αὐτοὶ: 2:399: αὐτοὶ Κόλχοι ἔχονται ἀρήιοι. ἀλλ᾽ ἐνὶ νηὶ
αὐτοὶ: 2:721: αὐτοὶ κυδίστην τότε δαίμονα πορσαίνοντες.
αὐτοὶ: 2:1014: αὐτοὶ μὲν στενάχουσιν ἐνὶ λεχέεσσι πεσόντες,
αὐτοὶ: 2:1019: μόσσυνας, καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπώνυμοι ἔνθεν ἔασιν.
αὐτοὶ: 2:1049: ‘νῆσος μὲν πέλας ἧμιν Ἀρητιάς: ἴστε καὶ αὐτοὶ
αὐτοί: 2:1144: ἀτρεκέως δοκέω που ἀκούετε καὶ πάρος αὐτοί,
αὐτοὶ: 2:1194: ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ ὧδε καὶ αὐτοὶ ἐς Ἑλλάδα μαιομένοισιν
αὐτοὶ: 3:257: ὑψοῦ χάρματι χεῖρας ἀνέσχεθεν: ὧς δὲ καὶ αὐτοὶ
αὐτοί: 3:300: αὐτοί τε λιαροῖσιν ἐφαιδρύναντο λοετροῖς,
αὐτοὶ: 3:345: ἶσον δ᾽ ἐξ ἀνέμοιο θέει καὶ ὅτ᾽ ἀνέρες αὐτοὶ
αὐτοὶ: 3:406: ὡς αὐτοὶ μυθεῖσθε τὸν Ἑλλάδι κοιρανέοντα.
αὐτοὶ: 3:569: στελλέσθω: ἀτὰρ αὐτοὶ ἐπὶ χθονὸς ἐκ ποταμοῖο
αὐτοὶ: 3:923: τὸν καὶ παπταίνοντες ἐθάμβεον αὐτοὶ ἑταῖροι
αὐτοὶ: 3:1000: σὺν τῷ ἐφεζομένη πάτρην λίπε: τὴν δὲ καὶ αὐτοὶ
αὐτοὶ: 4:401: αὐτοὶ δὲ στυγερῷ κεν ὀλοίμεθα πάντες ὀλέθρῳ,
αὐτοὶ: 4:511: ὕστατον αὐτοὶ δ᾽ αὖτε Κυταιίδος ἤθεα γαίης
αὐτοὶ: 4:527: Ὑλλῆες: πρὸς δ᾽ αὐτοὶ ἐμηχανόωντο κέλευθον,
αὐτοὶ: 4:972: πάλλεν ὀπηδεύουσα καλαύροπα. τὰς δὲ καὶ αὐτοὶ
αὐτοὶ: 4:989: οὔνομα, Φαιήκων ἱερὴ τροφός: ὧς δὲ καὶ αὐτοὶ
αὐτοὶ: 4:996: καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἥρωες ἀνὰ πληθὺν κεχάροντο,
αὐτοὶ: 4:1357: καὶ δ᾽ ὁπόσ᾽ αὐτοὶ πρόσθεν ἐπὶ χθονὸς ἠδ᾽ ὅσ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
αὐτοὶ: 4:1480: μαστῆρα στείχοντα κιχησέμεν: οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
αὐτοὶ: 4:1532: αὐτοὶ ὁμῶς κοῦραί τε, νέκυν ἐλεεινὰ παθόντα
αὐτοὶ: 4:1697: αὐτοὶ δ᾽, εἴτ᾽ Ἀίδῃ, εἴθ᾽ ὕδασιν ἐμφορέοντο,
αὐτοῖο: 1:224: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ αὐτοῖο πάις μενέαινεν Ἄκαστος
αὐτοῖο: 2:94: τυτθόν: ὁ δ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο παρὲκ γόνυ γουνὸς ἀμσίβων
αὐτοῖο: 2:807: ἀνδράσιν, ὄφρ᾽ αὐτοῖο ποτὶ στόμα Θερμώδοντος.
αὐτοῖο: 3:8: Ἥρη Ἀθηναίη τε, Διὸς δ᾽ αὐτοῖο καὶ ἄλλων
αὐτοῖο: 3:182: ὧδε γὰρ ἐξ αὐτοῖο πάρος κακότητα δαέντες
αὐτοῖο: 3:331: ἠδ᾽ αὐτοῖο σέθεν: μετὰ γὰρ τεὸν ἄστυ νέονται.
αὐτοῖο: 3:919: οὔθ᾽ ὅσοι ἐξ αὐτοῖο Διὸς γένος, οὔθ᾽ ὅσοι ἄλλων
αὐτοῖο: 4:491: δευομένοις: ἤδη δὲ καὶ ἀμφ᾽ αὐτοῖο μέλοντο.
αὐτοῖς: 1:1200: προσφὺς ἐξήειρε σὺν αὐτοῖς ἔχμασι γαίης.
αὐτοῖς: 1:1306: ἀμφ᾽ αὐτοῖς, στήλας τε δύω καθύπερθεν ἔτευξεν,
αὐτοῖς: 2:149: ἤλυθεν ἐξερέων, αὐτοῖς ἄφαρ οἷς ἀγόρευεν
αὐτοῖς: 4:575: ἀμφ᾽ αὐτοῖς Ζηνός τε μέγαν χόλον ἐφράσαθ᾽ Ἥρη.
αὐτοῖσι: 1:1204: αὐτοῖσι σφήνεσσιν ὑπὲκ προτόνων ἐρύσηται:
αὐτοῖσι: 3:373: νεῖσθ᾽ αὐτοῖσι δόλοισι παλίσσυτοι ἔκτοθι γαίης,
αὐτοῖσιν: 1:1195: αὐτοῖσιν τόξοισιν, ἔδυ δ᾽ ἀπὸ δέρμα λέοντος.
αὐτοῖσιν: 3:96: αὐτοῖσιν τόξοισι δυσηχέας ἆξαι ὀιστοὺς
αὐτοῖσιν: 3:537: εἰ δὲ καὶ αὐτοῖσιν τόδ᾽ ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἱκοίμην
αὐτοκασιγνήτας: 4:842: αὐτοκασιγνήτας Νηρηίδας: αἱ δ᾽ ἀίουσαι
αὐτοκασιγνήτῃ: 3:983: αὐτοκασιγνήτῃ μενοεικέα φάρμακα δώσειν.
αὐτοκασιγνήτη: 4:369: αὐτοκασιγνήτη τε μεθ᾽ Ἑλλάδα γαῖαν ἕπεσθαι.
αὐτοκασιγνήτηνδε: 3:647: αὐτοκασιγνήτηνδε, καὶ ἕρκεος οὐδὸν ἄμειψεν.
αὐτοκασιγνήτης: 3:642: αὐτοκασιγνήτης πειρήσομαι, εἴ κέ μ᾽ ἀέθλῳ
αὐτοκασιγνήτης: 3:740: αὐτοκασιγνήτης διεπέφραδε. τὴν δέ μιν αὖτις
αὐτοκασιγνήτοις: 3:442: αὐτοκασιγνήτοις: οἱ δ᾽ ἤισαν ἐκ μεγάροιο.
Αὐτόλυκος: 2:958: υἷες, Δηιλέων τε καὶ Αὐτόλυκος Φλογίος τε
αὐτόματα: 4:1282: ἢ ὅταν αὐτόματα ξόανα ῥέῃ ἱδρώοντα
αὐτομάτη: 1:1143: αὐτομάτη φύε γαῖα τερείνης ἄνθεα ποίης.
αὐτόματοι: 1:686: αὐτόματοι βόες ὔμμιν ἐνιζευχθέντες ἀρούραις
αὐτόματοι: 4:41: τῇ δὲ καὶ αὐτόματοι θυρέων ἱπόειξαν ὀχῆες,
αὐτομάτοις: 3:1151: αὐτομάτοις δὲ πόδεσσι θοῆς ἐπεβήσατ᾽ ἀπήνης,
αὐτόματον: 1:871: αὐτόματον δώσει τις ἑλὼν θεὸς εὐξαμένοισιν.
αὐτὸν: 1:80: αὐτὸν ὁμῶς Μόψον τε δαήμονα μαντοσυνάων
αὐτόν: 1:175: αὐτόν̣̣τ᾽ Αἰήτην ἰδέειν σημάντορα Κόλχων.
αὐτὸν: 1:232: ἔμμεναι: ὧς δὲ καὶ αὐτὸν Ἰήσονα γείνατο μήτηρ
αὐτὸν: 1:262: μήτηρ δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν βεβολημένη. ὀξὺ δ᾽ ἑκάστην
αὐτὸν: 1:1264: τὴν θέεν, ᾗ πόδες αὐτὸν ὑπέκφερον ἀίσσοντα.
αὐτὸν: 2:49: ἑστηὼς εἰς αὐτὸν ἔχ᾽ ὄμματα, καί οἱ ὀρέχθει
αὐτὸν: 2:758: αὐτὸν δ᾽ ὥστε θεὸν Πολυδεύκεα δεξιόωντο
αὐτὸν: 2:1158: τῷ δὲ Μέλας: ἐμὲ δ᾽ αὐτὸν ἐπικλείοιτέ κεν Ἄργον.’
αὐτὸν: 2:1265: ἱστοδόκης στείλαντες ἐκόσμεον: ἐν δὲ καὶ αὐτὸν
αὐτὸν: 3:906: αὐτὰρ ἐγὼ τὸν μῦθον ἐπῄνεον, ἠδὲ καὶ αὐτὸν
αὐτὸν: 3:1076: ὧς φάτο: τὸν δὲ καὶ αὐτὸν ὑπήιε δάκρυσι κούρης
αὐτὸν: 3:1083: ἐξερέω: μάλα γάρ με καὶ αὐτὸν θυμὸς ἀνώγει.
αὐτὸν: 3:1173: ἄνδρε δύω, πρὸ μὲν αὐτὸν ἀρηίφιλον Τελαμῶνα,
αὐτόν: 3:1208: αὐτόν τ᾽ εὖ καθύπερθε τανύσσατο: δαῖε δὲ φιτρους
αὐτόν: 4:555: αὐτόν που μεγαλωστὶ δεδουπότος Ἀψύρτοιο
αὐτὸν: 4:1084: τῶ, φίλε, μήτ᾽ οὖν αὐτὸν ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσαι
αὐτὸν: 4:1314: δαίμονας αἰδεσθείς: αὐτὸν δέ μιν ἀμφαδὸν οἶον
αὐτόν: 4:1350: αὐτόν τ᾽ ἔγρεσθαι, ἀνά θ᾽ ὑμέας ὄρσαι ἰόντα:
αὐτονυχί: 1:1019: αὐτονυχί: ἱερὴ δὲ φατίζεται ἥδ᾽ ἔτι πέτρη,
αὐτονυχὶ: 4:1128: αὐτονυχὶ κούρῃ θαλαμήιον ἔντυον εὐνὴν
αὐτὸς: 1:130: αὐτὸς δ᾽ ᾗ ἰότητι παρὲκ νόον Εὐρυσθῆος
αὐτὸς: 1:142: οὐ μὲν ὅγ᾽ ἦεν Ἄβαντος ἐτήτυμον, ἀλλά μιν αὐτὸς
αὐτὸς: 1:144: Λητοΐδης: αὐτὸς δὲ θεοπροπίας ἐδίδαξεν
αὐτός: 1:281: ὄφρ᾽ αὐτός με τεῇσι φίλαις ταρχύσαο χερσίν,
αὐτός: 1:347: αὐτός, ὅτις ξυνάγειρε, καὶ ἀρχεύοι ὁμάδοιο.’
αὐτὸς: 1:349: Ἡρακλέης: ἀνὰ δ᾽ αὐτὸς ἀρήιος ὤρνυτ᾽ Ἰήσων
αὐτὸς: 1:414: σημανέειν, αὐτὸς γὰρ ἐπαίτιος ἔπλευ ἀέθλων:
αὐτὸς: 1:415: αὐτὸς νῦν ἄγε νῆα σὺν ἀρτεμέεσσιν ἑταίροις
αὐτός: 1:494: αὐτός τ᾽ Αἰσονίδης κατερήτυεν: ἂν δὲ καὶ Ὀρφεὺς
αὐτὸς: 1:772: τὴν ὁδόν: ἀλλὰ γὰρ αὐτὸς ἑκὼν ἀπερήτυε κούρην,
αὐτὸς: 1:856: αὐτὸς ἑκὼν παῦροί τε διακρινθέντες ἑταῖροι.
αὐτὸς: 1:961: τοὺς δ᾽ ἄμυδις φιλότητι Δολίονες ἠδὲ καὶ αὐτὸς
αὐτὸς: 1:968: δῶκεν δ᾽ αὐτὸς ἄναξ λαρὸν μέθυ δευουένοισιν
αὐτὸς: 1:1101: Ζεὺς αὐτὸς Κρονίδης ὑποχάζεται. ὧς δὲ καὶ ὧλλοι
αὐτὸς: 1:1168: μεσσόθεν ἆξεν ἐρετμόν. ἀτὰρ τρύφος ἄλλο μὲν αὐτὸς
αὐτὸς: 1:1211: δὴ γάρ μιν τοίοισιν ἐν ἤθεσιν αὐτὸς ἔφερβεν,
αὐτὸς: 2:24: αὐτὸς ἑκὼν ἤδη τοι ὑπίσχομαι ἀντιάασθαι.’
αὐτὸς: 2:56: αὐτὸς ἑκών, ἵνα μή μοι ἀτέμβηαι μετόπισθεν.
αὐτὸς: 2:105: αὐτὸς δ᾽ Ἰτυμονῆα πελώριον ἠδὲ Μίμαντα,
αὐτὸς: 2:117: αὐτὸς δῃώσεσθαι ὑπὸ ξίφεϊ Κλυτίοιο.
αὐτὸς: 2:152: πόντον ἐπέπλωμεν: μάλα δ᾽ ἡμέων αὐτὸς ἕκαστος
αὐτὸς: 2:226: αὐτὸς ἑὸν λελάθοιμι νόον δόρποιο μεμηλώς,
αὐτὸς: 2:309: αὐτὸς δ᾽ ἐν μέσσοισι παρ᾽ ἐσχάρῃ ἧστο γεραιὸς
αὐτὸς: 2:314: χρείων ἑξείης τε καὶ ἐς τέλος. ὧδε γὰρ αὐτὸς
αὐτός: 2:438: αὐτός τ᾽ ἀγγελίῃ Φινεὺς πέλεν. ὦκα δὲ τόνγε
αὐτὸς: 2:460: πρὶν γὰρ δή νύ ποτ᾽ αὐτὸς ἀριστήων στόλον ἀνδρῶν
αὐτὸς: 2:575: ἀσκηθής. ἐρέται δὲ μέγ᾽ ἴαχον: ἔβραχε δ᾽ αὐτὸς
αὐτὸς: 2:815: καὶ δ᾽ αὐτὸς σὺν τοῖσι Λύκος κίε, μυρί᾽ ὀπάσσας
αὐτός: 2:950: παρθενίην Ζεὺς αὐτός, ὑποσχεσίῃσι δολωθείς.
αὐτὸς: 2:1056: ὤσασθαι τόξοισι, τὸ μέν τ᾽ ἐγὼ αὐτὸς ὄπωπα.
αὐτὸς: 2:1061: αὐτὸς δ᾽ ἂν τὸ πάροιθεν ἐπιφρασθεὶς ἐνέποιμι.
αὐτὸς: 2:1273: αὐτὸς δ᾽ Αἰσονίδης χρυσέῳ ποταμόνδε κυπέλλῳ
αὐτὸς: 3:73: αὐτὸς ἑοῖς ὤμοισι διὲκ προαλὲς φέρεν ὕδωρ.
αὐτὸς: 3:169: αὐτὸς δ᾽ Αἰσονίδης μετεφώνεεν: οἱ δ᾽ ὑπάκουον
αὐτὸς: 3:197: ὦρσε καὶ Αὐγείην: αὐτὸς δ᾽ ἕλεν Ἑρμείαο
αὐτὸς: 3:285: αὐτὸς δ᾽ ὑψορόφοιο παλιμπετὲς ἐκ μεγάροιο
αὐτὸς: 3:364: Αἰακοῦ ἐκγεγαώς: Ζεὺς δ᾽ Αἰακὸν αὐτὸς ἔτικτεν.
αὐτὸς: 3:385: Αἰσονίδης: πρὸ γὰρ αὐτὸς ἀμείψατο μειλιχίοισιν:
αὐτὸς: 3:408: τόν ῥ᾽ αὐτὸς περίειμι χεροῖν ὀλοόν περ ἐόντα.
αὐτός: 3:454: αὐτός θ᾽ οἷος ἔην, οἵοισί τε φάρεσιν ἕστο,
αὐτὸς: 3:459: τάρβει δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ, μή μιν βόες ἠὲ καὶ αὐτὸς
αὐτὸς: 3:477: κούρην δή τινα πρόσθεν ὑπέκλυες αὐτὸς ἐμεῖο
αὐτὸς: 3:512: ἠνορέῃ, μήτ᾽ αὐτὸς ἐπείγεο, μήτε τιν᾽ ἄλλον
αὐτὸς: 3:587: εἰ μή οἱ Ζεὺς αὐτὸς ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἄγγελον ἧκεν
αὐτὸς: 3:826: αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ νῆα κίεν προπάροιθε λιασθείς.
αὐτὸς: 3:864: ῥίζης τεμνομένης Τιτηνίδος: ἔστενε δ᾽ αὐτὸς
αὐτὸς: 3:944: τῷδ᾽ αὐτῷ ἐνὶ χώρῳ ἀπεσσόμεθ᾽: οἰόθι δ᾽ αὐτὸς
αὐτὸς: 3:1040: οὐδ᾽ αὐτὸς κατὰ κόσμον ἑοῖς ἑτάροισι πελάσσῃς.
αὐτὸς: 3:1058: ἀλλήλους: καὶ δ᾽ αὐτὸς ἐπείγεο δηιοτῆτος
αὐτὸς: 3:1235: ἔσχε πέλας Φαέθων ἐπιβήμεναι: ἂν δὲ καὶ αὐτὸς
αὐτὸς: 3:1255: καὶ δ᾽ αὐτὸς μετέπειτα παλύνετο: δῦ δέ μιν ἀλκὴ
αὐτὸς: 3:1333: βώλακες ἀγνύμεναι ἀνδραχθέες: εἵπετο δ᾽ αὐτὸς
αὐτὸς: 3:1368: ἀίξας: αὐτὸς δ᾽ ὑφ᾽ ἑὸν σάκος ἕζετο λάθρῃ
αὐτὸς: 4:95: ‘δαιμονίη, Ζεὺς αὐτὸς Ὀλύμπιος ὅρκιος ἔστω,
αὐτὸς: 4:165: αὐτὸς ἑὴν ἐπὶ νῆα παλιντροπάασθαι Ἰήσων
αὐτὸς: 4:341: κῶας μὲν χρύσειον, ἐπεί σφισιν αὐτὸς ὑπέστη
αὐτὸς: 4:431: ἐξ οὗ ἄναξ αὐτὸς Νυσήιος ἐγκατελεκτο
αὐτὸς: 4:712: σμερδαλέας παύσειεν Ἐρινύας, ἠδὲ καὶ αὐτὸς
αὐτὸς: 4:954: τὰς δὲ καὶ αὐτὸς ἄναξ κορυφῆς ἔπι λισσάδος ἄκρης
αὐτὸς: 4:1115: λίσσεσθαι: τὸ γὰρ αὐτὸς ἰὼν Κόλχοισι δικάσσει,
αὐτὸς: 4:1257: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: μετὰ δ᾽ αὐτὸς ἀμηχανίῃ κακότητος
αὐτὸς: 4:1737: ζευξάμενος, τήν τ᾽ αὐτὸς ἑῷ ἀτίταλλε γάλακτι:
αὐτοσχεδὸν: 1:12: ἵκετο δ᾽ ἐς Πελίην αὐτοσχεδὸν ἀντιβολήσων
αὐτοσχεδόν: 1:35: ἤλυθε δ᾽ Ἀστερίων αὐτοσχεδόν, ὅν ῥα Κομήτης
αὐτοσχεδὸν: 1:594: ἠῶθεν δ᾽ Ὁμόλην αὐτοσχεδὸν εἰσορόωντες
αὐτοσχεδόν: 1:1349: Μυσίδ᾽ ἀναστήσειν αὐτοσχεδόν, ὁππότε μή οἱ
αὐτοσχεδόν: 3:148: λίσσετο δ᾽ αἶψα πορεῖν αὐτοσχεδόν: ἡ δ᾽ ἀγανοῖσιν
αὐτοσχεδὸν: 3:398: ἤ σφεας ὁρμηθεὶς αὐτοσχεδὸν ἐξεναρίζοι,
αὐτοσχεδόν: 4:101: νῆα θοὴν ἐλάαν αὐτοσχεδόν, ὄφρ᾽ ἔτι νύκτωρ
αὐτοσχεδὸν: 4:967: μυκηθμός τε βοῶν αὐτοσχεδὸν οὔατ᾽ ἔβαλλεν.
αὐτοῦ: 1:329: αὐτοῦ δ᾽ ἰλλομένοις ἐπὶ λαίφεσιν, ἠδὲ καὶ ἱστῷ
αὐτοῦ: 1:565: κὰδ δ᾽ αὐτοῦ λίνα χεῦαν, ἐπ᾽ ἠλακάτην ἐρύσαντες.
αὐτοῦ: 1:1174: αὐτοῦ δ᾽ ἐν προμολῇ τετρυμένα γούνατ᾽ ἔκαμψεν
αὐτοῦ: 2:181: Λητοΐδης: οὐδ᾽ ὅσσον ὀπίζετο καὶ Διὸς αὐτοῦ
αὐτοῦ: 2:499: τοὶ δ᾽ αὐτοῦ κατὰ δώματ᾽ ἀολλέες εὐνάζοντο.
αὐτοῦ: 2:511: αὐτοῦ μακραίωνα καὶ ἀγρότιν: υἷα δ᾽ ἔνεικεν
αὐτοῦ: 2:862: αὐτοῦ, ἀμηχανίῃσιν ἁλὸς προπάροιθε πεσόντες,
αὐτοῦ: 3:358: εἰ δ᾽ αὐτοῦ Κρηθῆος ἐτήτυμόν ἐστι γενέθλης,
αὐτοῦ: 3:834: ἀργυφέην. αὐτοῦ δὲ δόμοις ἔνι δινεύουσα
αὐτοῦ: 3:1276: τὸν δ᾽ αὐτοῦ παρὰ χεῖλος ἑλισσόμενον ποταμοῖο.
αὐτοῦ: 3:1301: δεινὸς δ᾽ ἐξ αὐτοῦ πέλεται βρόμος, ὁππότ᾽ ἀίξῃ
αὐτοῦ: 4:20: καί νύ κεν αὐτοῦ τῆμος ὑπὲρ μόρον ὤλετο κούρη,
αὐτοῦ: 4:1303: καί νύ κεν αὐτοῦ πάντες ἀπὸ ζωῆς ἐλίασθεν
αὐτοῦ: 4:1655: ἀλλ᾽ ἔχετ᾽ αὐτοῦ νῆα θελήμονες ἐκτὸς ἐρωῆς
αὐτοὺς: 1:551: ἔργον Ἀθηναίης Ἰτωνίδος, ἠδὲ καὶ αὐτοὺς
αὐτοὺς: 1:706: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλωσιν,
αὐτοὺς: 1:715: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλητε,
αὐτοὺς: 1:849: καὶ δ᾽ αὐτοὺς ξεινοῦσθαι ἐπὶ σφέα δώματ᾽ ἄγεσκον
αὐτοὺς: 2:195: τούσδ᾽ αὐτοὺς παριόντας ἐπήισεν, ὧν οἱ ἰόντων
αὐτοὺς: 2:961: σφᾶς αὐτοὺς νημερτὲς ἐπέφραδον ἀντιάσαντες:
αὐτοὺς: 3:321: ζαχρηεῖς: αὐτοὺς δ᾽ ἐπὶ δούρασι πεπτηῶτας
αὐτούς: 3:608: ἠδ᾽ αὐτούς, ἵνα μήτις ὑπὲκ κακότητος ἀλύξῃ.
αὐτοὺς: 4:83: ‘ἔκ με, φίλοι, ῥύσασθε δυσάμμορον, ὧς δὲ καὶ αὐτοὺς
αὐτούς: 4:361: πάτρην τε κλέα τε μεγάρων αὐτούς τε τοκῆας
αὐτοὺς: 4:1009: κούρη δ᾽ οὐλομένῳ ὑπὸ δείματι πολλὰ μὲν αὐτοὺς
αὐτους: 4:1044: ἄλλην, οἰόθι δὲ προτιβάλλομαι ὑμέας αὐτους.
αὐτόχθονα: 4:546: βῆ δ᾽ ἅλαδε Κρονίην, αὐτόχθονα λαὸν ἀγείρας
αὐτῷ: 1:89: δωτίνης: αὐτῷ γὰρ ἑκὼν ἐρίδηνε δοτῆρι.
αὐτῷ: 1:460: ἔνθ᾽ αὖτ᾽ Αἰσονίδης μὲν ἀμήχανος εἰν ἑοῖ αὐτῷ
αὐτῷ: 1:476: ‘δαιμόνιε, φρονέεις ὀλοφώια καὶ πάρος αὐτῷ.
αὐτῷ: 1:1189: οἷ αὐτῷ φθαίη καταχείριον ἐντύνασθαι.
αὐτῷ: 1:1253: ἔνθ᾽ αὐτῷ ξύμβλητο κατὰ στίβον Ἡρακλῆι
αὐτῷ: 2:485: αὐτῷ καὶ τεκέεσσιν. ἔγωγε μέν, εὖτ᾽ ἀφίκανεν,
αὐτῷ: 2:487: Θυνιάδος νύμφης, λωφήια ῥέξαι ἐπ᾽ αὐτῷ
αὐτῷ: 2:526: Σειρίῳ αὐτῷ τε Κρονίδῃ Διί. τοῖο δ᾽ ἕκητι
αὐτῷ: 2:841: αὐτῷ ὁμοῦ βασιλῆι Λύκῳ: παρὰ δ᾽ ἄσπετα μῆλα,
αὐτῷ: 2:966: ἠδὲ καὶ Ἀσσυρίης πρόχυσιν χθονός: ἤματι δ᾽ αὐτῷ
αὐτῷ: 3:171: ‘ὦ φίλοι, ἤτοι ἐγὼ μὲν ὅ μοι ἐπιανδάνει αὐτῷ
αὐτῷ: 3:281: ὀξέα δενδίλλων: αὐτῷ ὑπὸ βαιὸς ἐλυσθεὶς
αὐτῷ: 3:350: αὐτῷ δ᾽ ὥς κεν ἅδῃ, τὼς ἔσσεται: οὐ γὰρ ἱκάνει
αὐτῷ: 3:437: αὐτῷ κεν τὰ ἕκαστα μέλοιτό μοι, ὄφρα καὶ ἄλλος
αὐτῷ: 3:444: κάλλεϊ καὶ χαρίτεσσιν: ἐπ᾽ αὐτῷ δ᾽ ὄμματα κούρη
αὐτῷ: 3:459: τάρβει δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ, μή μιν βόες ἠὲ καὶ αὐτὸς
αὐτῷ: 3:485: ‘ὦ πέπον, εἴ νύ τοι αὐτῷ ἐφανδάνει, οὔτι μεγαίρω.
αὐτῷ: 3:499: γηγενέας χαλκέοις σὺν τεύχεσιν: ἤματι δ᾽ αὐτῷ
αὐτῷ: 3:538: ἤματι τῷδ᾽ αὐτῷ πάλιν εἰς δόμον Αἰήταο
αὐτῷ: 3:594: νόσφι δὲ οἷ αὐτῷ φάτ᾽ ἐοικότα μείλια τίσειν
αὐτῷ: 3:626: οὕνεκεν οὐ κούρῃ ζεῦξαι βόας, ἀλλά οἱ αὐτῷ
αὐτῷ: 3:719: ‘οὐκ ἂν δὴ ξείνῳ τλαίης χατέοντι καὶ αὐτῷ
αὐτῷ: 3:944: τῷδ᾽ αὐτῷ ἐνὶ χώρῳ ἀπεσσόμεθ᾽: οἰόθι δ᾽ αὐτὸς
αὐτῷ: 3:1033: αὐτῷ πυρκαϊὴν εὖ νηήσας ἐπὶ βόθρῳ.
αὐτῷ: 3:1045: πρὸς δὲ καὶ αὐτῷ δουρὶ σάκος πεπαλαγμένον ἔστω
αὐτῷ: 3:1056: λάθρῃ λᾶαν ἄφες στιβαρώτερον: οἱ δ᾽ ἂν ἐπ᾽ αὐτῷ,
αὐτῷ: 3:1183: Αἰήτῃ πόρε δῶρον ὁμῶς αὐτῷ τε φονῆι.
αὐτῷ: 4:73: αὐτῷ τ᾽ Αἰσονίδῃ τεκμήρατο: σῖγα δ᾽ ἑταῖροι
αὐτῷ: 4:236: ὧς ἔφατ᾽ Αἰήτης: αὐτῷ δ᾽ ἐνὶ ἤματι Κόλχοι
αὐτῷ: 4:238: αὐτῷ δ᾽ ἤματι πόντον ἀνήιον: οὐδέ κε φαίης
αὐτῷ: 4:395: ‘ἴσχεο, δαιμονίη: τὰ μὲν ἁνδάνει οὐδ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ.
αὐτῷ: 4:814: ἠδ᾽ αὐτῷ Πηλῆι. τί τοι χόλος ἐστήρικται;
αὐτῷ: 4:1049: αὐτῷ τ᾽ Αἰήτῃ ὑπερήνορι: νῦν δ᾽ ἐλάθεσθε
αὐτῷ: 4:1500: ἔνθα καὶ Ἀμπυκίδην αὐτῷ ἐνὶ ἤματι Μόψον
αὐτῷ: 4:1589: αὐτῷ σὺν τρίποδι σχεδὸν ἔπλετο. τοῖσι δ᾽ ἰάνθη
αὐτῶν: 1:1071: ἀνδράσι τ᾽ ἐκ Διὸς ἦμαρ ἐπήλυθεν: οὐδὲ γὰρ αὐτῶν
αὐτῶν: 2:125: λάθρῃ ἐυρρίνων τε κυνῶν αὐτῶν τε νομήων,
αὐτῶν: 2:329: νηὸς ἄπο προμεθέντες ἐφιέμεν. ἢν δὲ δι᾽ αὐτῶν
αὐτῶν: 2:565: ἤειραν κεφαλὰς ἐσορώμενοι: ἡ δὲ δι᾽ αὐτῶν
αὐτῶν: 2:1141: αὐτῶν θ᾽ ὑμείων ὄνομα κλυτόν, ἠδὲ γενέθλην.’
αὐτῶν: 3:70: οὔρεα καὶ σκοπιαὶ περιμήκεες, οἱ δὲ κατ᾽ αὐτῶν
αὐτῶν: 4:196: αὐτῶν θ᾽ ὑμείων ἐσθλὴν ἐπαρωγὸν ἐοῦσαν
αὔτως: 1:400: αὔτως, οὔτι πάλῳ: ἐπὶ δ᾽ ἔτρεπον αἰνήσαντες
αὔτως: 1:692: αὔτως, ἣ θέμις ἐστί, πάρος κακότητα πελάσσαι.
αὔτως: 1:745: νέρθεν ὑπὲκ μαζοῖο: τὸ δ᾽ ἀντίον ἀτρεκὲς αὔτως
αὔτως: 1:794: ἧσθ᾽ αὔτως; ἐπεὶ οὐ μὲν ὑπ᾽ ἀνδράσι ναίεται ἄστυ,
αὔτως: 1:811: αὔτως δ᾽ ἀδμῆτές τε κόραι, χῆραί τ᾽ ἐπὶ τῇσιν
αὔτως: 1:877: ἀλλ᾽ αὔτως ἀγορῆθεν ἐπαρτίζοντο νέεσθαι
αὔτως: 1:890: αὔτως, ὡς ἐθέλεις καί τοι φίλον. ἥδε δὲ νῆσος
αὔτως: 1:1074: ἀλλ᾽ αὔτως ἄφλεκτα διαζώεσκον ἔδοντες.
αὔτως: 1:1147: Δίνδυμον: ἀλλά σφιν τότ᾽ ἀνέβραχε διψάδος αὔτως
αὔτως: 1:1290: ‘ἧσ᾽ αὔτως εὔκηλος, ἐπεί̣̣ύ τοι ἄρμενον ἦεν
αὔτως: 1:1321: αὔτως δ᾽ αὖ Πολύφημον ἐπὶ προχοῇσι Κίοιο
αὔτως: 2:114: αὔτως δ᾽ Ἄρητος μενεδήιον Εὐρύτου υἷα
αὔτως: 2:127: πόλλ᾽ ἐπιπαμφαλόωντες ὁμοῦ: τὰ δὲ πάντοθεν αὔτως
αὔτως: 2:220: αὔτως. οὐ γὰρ μοῦνον ἐπ᾽ ὀφθαλμοῖσιν Ἐρινὺς
αὔτως: 2:326: πείρετε: μηδ᾽ αὔτως αὐτάγρετον οἶτον ὄλησθε
αὔτως: 2:694: νῦν δ᾽ αὔτως κνίσῃ λοιβῇσί τε μειλίξασθαι
αὔτως: 2:792: Παφλαγόνες τ᾽ ἐπὶ τοῖς Πελοπήιοι εἴκαθον αὔτως,
αὔτως: 2:882: ‘δαιμόνιοι, τί νυ πένθος ἐτώσιον ἴσχομεν αὔτως;
αὔτως: 2:1109: υἱῆες Φρίξοιο φέρονθ᾽ ὑπὸ κύμασιν αὔτως.
αὔτως: 2:1215: θερμὸν ἀπὸ κρατὸς στάξαι φόνον: ἵκετο δ᾽ αὔτως
αὔτως: 3:53: δηναιὰς αὔτως; τί δ᾽ ἱκάνετον, οὔτι πάρος γε
αὔτως: 3:85: ἀλλ᾽ αὔτως ἀκέουσα τεῷ ἐπικέκλεο παιδὶ
αὔτως: 3:123: σῖγα κατηφιόων: δοιὼ δ᾽ ἔχεν, ἄλλον ἔτ᾽ αὔτως
αὔτως: 3:129: ‘τίπτ᾽ ἐπιμειδιάᾳς, ἄφατον κακόν; ἦέ μιν αὔτως
αὔτως: 3:185: μηδ᾽ αὔτως ἀλκῇ, πρὶν ἔπεσσί γε πειρηθῆναι,
αὔτως: 3:386: ‘Αἰήτη, σχέο μοι τῷδε στόλῳ. οὔτι γὰρ αὔτως
αὔτως: 3:423: ἧστ᾽ αὔτως ἄφθογγος, ἀμηχανέων κακότητι.
αὔτως: 3:451: αὔτως δ᾽ αὖ Μήδεια μετέστιχε: πολλὰ δὲ θυμῷ
αὔτως: 3:768: ἀλλ᾽ αὔτως εὔκηλος ἑὴν ὀτλησέμεν ἄτην.
αὔτως: 3:772: πήματος: ἀλλ᾽ αὔτως φλέγει ἔμπεδον. ὡς ὄφελόν γε
αὔτως: 3:804: ἄλληκτον δακρύοισι, τὰ δ᾽ ἔρρεεν ἀσταγὲς αὔτως,
αὔτως: 3:961: ἐκ δ᾽ ἄρα οἱ κραδίη στηθέων πέσεν, ὄμματα δ᾽ αὔτως
αὔτως: 3:1249: κεῖνο δόρυ γνάμψαι τυτθόν γέ περ, ἀλλὰ μάλ᾽ αὔτως
αὔτως: 4:334: αὔτως, ἁζόμενοι κούρην Διός: αἱ δὲ δὴ ἄλλαι
αὔτως: 4:344: εἴτε καὶ ἀμφαδίην αὔτως ἀέκοντος ἀπηύρων:
αὔτως: 4:372: ἀλλ᾽ αὔτως εἴρυσο: δίκη δέ τοι ἔμπεδος ἔστω
αὔτως: 4:721: αὔτως ἱδρύνθησαν ἐφέστιοι. ἦ γὰρ ὀνείρων
αὔτως: 4:1427: δενδρέων, οἷαι ἔσαν, τοῖαι πάλιν ἔμπεδον αὔτως
αὐχέν᾽: 1:1268: ἄλλοτε δ᾽ ἱστάμενος, καὶ ἀνὰ πλατὺν αὐχέν᾽ ἀείρων
αὐχέν᾽: 3:1260: κυδιόων ὀρθοῖσιν ἐπ᾽ οὔασιν αὐχέν᾽ ἀείρει:
αὐχένα: 1:429: Ἀγκαῖος δ᾽ ἑτέροιο κατὰ πλατὺν αὐχένα κόψας
αὐχένα: 4:307: τῶ καὶ ὑπέφθη τούσγε βαλὼν ὕπερ αὐχένα γαίης
αὐχένα: 4:1364: ἀμφιλαφής, χρυσέῃσι μετήορος αὐχένα χαίταις:
αὐχένι: 1:1065: ἤνυσεν, ἁψαμένη βρόχον αὐχένι. τὴν δὲ καὶ αὐταὶ
αὐχένι: 4:1604: εἶθαρ ἐπιτροχάων, ὁ δ᾽ ἐπ᾽ αὐχένι γαῦρος ἀερθεὶς
αὐχένος: 1:222: κράατος ἐξ ὑπάτοιο καὶ αὐχένος ἔνθα καὶ ἔνθα
αὐχένος: 1:1237: λαιὸν μὲν καθύπερθεν ἐπ᾽ αὐχένος ἄνθετο πῆχυν
αὐχένος: 2:666: εἴβεται ἐκ λαγόνων τε καὶ αὐχένος: ὄμματα δέ σφιν
αὐχένος: 4:180: αὐχένος ἐξ ὑπάτοιο ποδηνεκές, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
αὐχένος: 4:1347: αὐχένος ἀμφί τε νῶτα καὶ ἰξύας, ἠύτε κοῦραι,
ἀφ᾽: 1:231: οἱ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἀφ᾽ αἵματος εὐχετόωντο
ἀφ᾽: 2:359: πρῶτα Πέλοψ, τοῦ καί περ ἀφ᾽ αἵματος εὐχετόωνται.
ἀφ᾽: 2:1143: ‘Αἰολίδην Φρίξον τιν᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος Αἶαν ἱκέσθαι
ἀφ᾽: 3:356: τόνδε μέν, οἷό περ οὕνεκ᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος ὧλλοι ἄγερθεν,
ἀφ᾽: 3:375: αὐτίχ᾽ ὁμαρτήσαντες ἀφ᾽ Ἑλλάδος, οὐκ ἐπὶ κῶας,
ἀφ᾽: 3:920: ἀθανάτων ἥρωες ἀφ᾽ αἵματος ἐβλάστησαν,
ἄφαντοι: 4:1304: νώνυμνοι καὶ ἄφαντοι ἐπιχθονίοισι δαῆναι
ἄφαντοι: 4:1328: ὧς ἄρ᾽ ἔφαν, καὶ ἄφαντοι ἵν᾽ ἔσταθεν, ἔνθ᾽ ἄρα ταίγε
ἄφαντος: 3:275: τόφρα δ᾽ Ἔρως πολιοῖο δι᾽ ἠέρος ἷξεν ἄφαντος,
ἄφαντος: 4:536: οὔδεος, ὥς κεν ἄφαντος ἀεὶ μερόπεσσι πέλοιτο.
ἄφαντος: 4:1588: εἰσβαίνειν: μετὰ δ᾽ οὔτις ἐσέδρακεν, οἷον ἄφαντος
ἄφαρ: 1:522: δὴ τότ᾽ ἀνέγρετο Τῖφυς: ἄφαρ δ᾽ ὀρόθυνεν ἑταίρους
ἄφαρ: 1:1276: οἱ δ᾽ εἴσβαινον ἄφαρ λελιημένοι: ὕψι δὲ νηὸς
ἄφαρ: 2:149: ἤλυθεν ἐξερέων, αὐτοῖς ἄφαρ οἷς ἀγόρευεν
ἄφαρ: 2:267: αἱ δ᾽ ἄφαρ ἠύτ᾽ ἄελλαι ἀδευκέες, ἢ στεροπαὶ ὥς,
ἄφαρ: 2:448: ἀντὶ δὲ τοῦ θάνατόν μοι ἄφαρ θεὸς ἐγγυαλίξαι,
ἄφαρ: 2:541: κούφης, ἥ κε φέροι μιν ἄφαρ βριαρήν περ ἐοῦσαν,
ἄφαρ: 2:596: ἡ δ᾽ ἄφαρ ὥστε κύλινδρος ἐπέτρεχε κύματι λάβρῳ
ἄφαρ: 2:696: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τοὶ μὲν ἄφαρ βωμὸν τετύκοντο
ἄφαρ: 2:1266: ἱστὸν ἄφαρ χαλάσαντο παρακλιδόν: ὦκα δ᾽ ἐρετμοῖς
ἄφαρ: 3:109: ἔρξον ἄφαρ: καὶ μή τι χαλέπτεο, μηδ᾽ ἐρίδαινε
ἄφαρ: 3:128: καί μιν ἄφαρ γναθμοῖο κατασχομένη προσέειπεν:
ἄφαρ: 3:198: σκῆπτρον: ἄφαρ δ᾽ ἄρα νηὸς ὑπὲρ δόνακάς τε καὶ ὕδωρ
ἄφαρ: 3:320: ‘Αἰήτη, κείνην μὲν ἄφαρ διέχευαν ἄελλαι
ἄφαρ: 3:372: ‘οὐκ ἄφαρ ὀφθαλμῶν μοι ἀπόπροθι, λωβητῆρες,
ἄφαρ: 3:532: καὶ ποταμοὺς ἵστησιν ἄφαρ κελαδεινὰ ῥέοντας,
ἄφαρ: 3:572: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τὸν μὲν ἄφαρ προΐαλλε νέεσθαι
ἄφαρ: 3:617: λέκτρῳ ἀνακλινθεῖσαν. ἄφαρ δέ μιν ἠπεροπῆες,
ἄφαρ: 3:1341: ἐργατίναι γλυκερόν σφιν ἄφαρ βουλυτὸν ἱκέσθαι,
ἄφαρ: 4:211: σπερχομένων ἄμοτον ποταμοῦ ἄφαρ ἐκτὸς ἐλάσσαι.
ἄφαρ: 4:1529: ἰὸς ἄφαρ, μυδόωσα δ᾽ ἀπὸ χροὸς ἔρρεε λάχνη.
ἄφαρ: 4:1769: ἀνθέμενοι κούφοισιν ἄφαρ κατ᾽ ἀγῶνα πόδεσσιν
Ἀφαρήιος: 1:485: ὧς ἔφατ᾽: ἐκ δ᾽ ἐγέλασσεν ἄδήν Ἀφαρήιος Ἴδας
Ἀφαρήιος: 3:556: μνησάμενοι: μοῦνος δ᾽ Ἀφαρήιος ἄνθορεν Ἴδας,
Ἀφαρήιος: 3:1251: αὐτὰρ ὁ τοῖς ἄμοτον κοτέων Ἀφαρήιος Ἴδας
Ἀφαρητιάδαι: 1:151: οἵ τ᾽ Ἀφαρητιάδαι Λυγκεὺς καὶ ὑπέρβιος Ἴδας
ἀφαρπάζουσιν: 2:223: ἅρπυιαι στόματός μοι ἀφαρπάζουσιν ἐδωδὴν
ἀφάσσει: 2:712: Λητὼ Κοιογένεια φίλαις ἐν χερσὶν ἀφάσσει.
ἄφασσεν: 4:1520: ἔτρεσαν ἀμφίπολοι: ὁ δὲ φοίνιον ἕλκος ἄφασσεν
ἀφασσόμενος: 4:181: εἴλει ἀφασσόμενος: περὶ γὰρ δίεν, ὄφρα ἓ μή τις
ἀφάσσων: 4:428: γλήνεσιν εὐεργὲς ξεινήιον. οὔ μιν ἀφάσσων,
ἄφατον: 3:129: ‘τίπτ᾽ ἐπιμειδιάᾳς, ἄφατον κακόν; ἦέ μιν αὔτως
ἄφατός: 3:1256: σμερδαλέη ἄφατός τε καὶ ἄτρομος: αἱ δ᾽ ἑκάτερθεν
ἀφαυρὸς: 2:455: τοῖς ὁ γέρων πάντεσσιν, ὅτις καὶ ἀφαυρὸς ἵκοιτο,
ἀφαυροτέρη: 3:144: ἀμβολίη. δὴ γάρ κεν ἀφαυροτέρη χάρις εἴη.’
ἀφαυρότερός: 4:1487: λᾶι βαλών: ἐπεὶ οὐ μὲν ἀφαυρότερός γ᾽ ἐτέτυκτο,
Ἀφειδάντειον: 1:162: οἳ Τεγέην καὶ κλῆρον Ἀφειδάντειον ἔναιον,
ἀφειδέες: 4:1250: ἡμέας; αἴθ᾽ ἔτλημεν, ἀφειδέες οὐλομένοιο
ἀφειδείως: 3:896: εἰ δ᾽ ἄγε μολπῇ θυμὸν ἀφειδείως κορέσωμεν
ἀφείδησαν: 2:98: οὐδ᾽ ἄρα Βέβρυκες ἄνδρες ἀφείδησαν βασιλῆος:
ἀφειδήσαντας: 2:871: ‘Αἰακίδη, πῶς καλὸν ἀφειδήσαντας ἀέθλων
ἀφειδήσαντας: 3:527: λώιον, ἢ κακὸν οἶτον ἀφειδήσαντας ἑλέσθαι.
ἀφειδήσαντες: 1:338: τούνεκα νῦν τὸν ἄριστον ἀφειδήσαντες ἕλεσθε
ἀφειδήσασα: 3:630: ἡ δ᾽ ἄφνω τὸν ξεῖνον, ἀφειδήσασα τοκήων,
ἀφειδήσασα: 3:1012: προπρὸ δ᾽ ἀφειδήσασα θυώδεος ἔξελε μίτρης
ἄφες: 3:1056: λάθρῃ λᾶαν ἄφες στιβαρώτερον: οἱ δ᾽ ἂν ἐπ᾽ αὐτῷ,
Ἀφέτας: 1:591: τὴν δ᾽ ἀκτὴν Ἀφέτας Ἀργοῦς ἔτι κικλήσκουσιν.
ἄφθιτον: 1:644: ἄφθιτον: οὐδ᾽ ἔτι νῦν περ ἀποιχομένου Ἀχέροντος
ἀφθίτῳ: 1:730: ἐν μὲν ἔσαν Κύκλωπες ἐπ᾽ ἀφθίτῳ ἥμενοι ἔργῳ,
ἄφθογγοι: 1:639: ἄφθογγοι: τοῖόν σφιν ἐπὶ δέος ᾐωρεῖτο.
ἄφθογγος: 3:423: ἧστ᾽ αὔτως ἄφθογγος, ἀμηχανέων κακότητι.
ἀφίκανεν: 2:485: αὐτῷ καὶ τεκέεσσιν. ἔγωγε μέν, εὖτ᾽ ἀφίκανεν,
ἀφίκανεν: 4:847: σεύατ᾽ ἴμεν λαιψηρὰ δι᾽ ὕδατος, ἔστ᾽ ἀφίκανεν
ἀφίκανον: 1:177: Πελλήνης ἀφίκανον Ἀχαιίδος, ἥν ποτε Πέλλης
ἀφίκοντο: 1:1177: τῆμος ἄρ᾽ οἵγ᾽ ἀφίκοντο Κιανίδος ἤθεα γαίης
ἀφίκοντο: 2:768: Μυσίδα δ᾽ ὡς ἀφίκοντο Κίον θ᾽, ὅθι κάλλιπον ἥρω
ἀφίκοντο: 4:688: ἄμφω δ᾽ ἑσπέσθην αὐτὴν ὁδόν, ἔστ᾽ ἀφίκοντο
ἀφλάστοιο: 1:1089: νηίου ἀφλάστοιο μετήορος ἀίξασα.
ἀφλάστοιο: 2:603: ἔμπης δ᾽ ἀφλάστοιο παρέθρισαν ἄκρα κόρυμβα
ἀφλάστῳ: 3:543: κίρκος δ᾽ ἀφλάστῳ περικάππεσεν. ὦκα δὲ Μόψος
ἄφλεκτα: 1:1074: ἀλλ᾽ αὔτως ἄφλεκτα διαζώεσκον ἔδοντες.
ἀφνειὴν: 1:57: ἤλυθε δ᾽ ἀφνειὴν προλιπὼν Γυρτῶνα Κόρωνος
ἀφνειὴν: 2:1188: εἶτε μετ᾽ ἀφνειὴν θείου πόλιν Ὀρχομενοῖο.
ἀφνειοῖο: 4:35: οἵη δ᾽ ἀφνειοῖο διειλυσθεῖσα δόμοιο
ἀφνειὸς: 1:116: ἔνθ᾽ ἀφνειὸς ἔναιε Διωνύσοιο ἕκητι,
ἀφνειοῦ: 3:1072: ἤ νύ που ἀφνειοῦ σχεδὸν ἵξεαι Ὀρχομενοῖο,
ἄφνω: 2:187: ἀλλὰ διὰ νεφέων ἄφνω πέλας ἀίσσουσαι
ἄφνω: 3:630: ἡ δ᾽ ἄφνω τὸν ξεῖνον, ἀφειδήσασα τοκήων,
ἄφνω: 3:664: τῇ ἰκέλη Μήδεια κινύρετο. τὴν δέ τις ἄφνω
ἄφνω: 3:808: ἐξελέειν μεμαυῖα, δυσάμμορος. ἀλλά οἱ ἄφνω
ἄφνω: 4:578: νήσου ἔπι κραναῆς Ἠλεκτρίδος. αὐτίκα δ᾽ ἄφνω
ἄφνω: 4:1406: ἄφνω ὁμοῦ: ταὶ δ᾽ αἶψα κόνις καὶ γαῖα, κιόντων
ἀφορμηθεὶς: 1:190: Οἰνεΐδης δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἀφορμηθεὶς Καλυδῶνος
ἀφορμηθέντα: 2:12: οὔτινα θέσμιόν ἐστιν ἀφορμηθέντα νέεσθαι
ἀφορμηθέντες: 1:823: αὐταῖς ληιάδεσσιν ἀφορμηθέντες ἵκοιντο.
ἀφορμηθέντες: 2:317: πέτρας μὲν πάμπρωτον, ἀφορμηθέντες ἐμεῖο,
ἀφορμηθέντι: 3:1061: ᾗ φίλον, ἤ τοι ἕαδεν ἀφορμηθέντι νέεσθαι.’
ἀφορμήθητε: 2:219: μηδέ μ᾽ ἀκηδείῃσιν ἀφορμήθητε λιπόντες
ἀφραδέως: 2:327: ἀφραδέως, ἢ θύνετ᾽ ἐπισπόμενοι νεότητι.
ἀφραδέως: 2:483: ἀφραδέως ἔτμηξεν ἀγηνορίῃ νεότητος.
ἀφραδέως: 4:1538: δὴν ἔχον, ἀφραδέως δὲ πανημέριοι φορέοντο.
ἀφραδίῃ: 1:93: ἀφραδίῃ. Τελαμὼν μὲν ἐν Ἀτθίδι νάσσατο νήσῳ:
ἀφραδίῃσιν: 1:1332: ‘Αἰσονίδη, μή μοί τι χολώσεαι, ἀφραδίῃσιν
ἀφραδίῃσιν: 2:246: ἦ ῥα θεοὺς ὀλοῇσι παρήλιτες ἀφραδίῃσιν
ἀφραδίῃσιν: 2:313: ἀασάμην καὶ πρόσθε Διὸς νόον ἀφραδίῃσιν
ἀφράστοιο: 2:224: ἔκποθεν ἀφράστοιο καταΐσσουσαι ὄλεθροι.
ἀφράστοιο: 2:826: νίσσετ᾽ Ἀβαντιάδης: ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἔκποθεν ἀφράστοιο
ἀφράστοιο: 3:1288: ἴχνια μαστεύων: οἱ δ᾽ ἔκποθεν ἀφράστοιο
ἄφρεεν: 1:1327: ἀμφὶ δέ οἱ δίνῃσι κυκώμενον ἄφρεεν ὕδωρ
ἀφρὸς: 3:1352: ἀφρὸς ἀπὸ στὅματος χαμάδις ῥεῖ χωομένοιο.
ἀφρῷ: 1:542: ἀφρῷ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κελαινὴ κήκιεν ἅλμη
ἀφυσσαμένη: 4:667: χερσὶν ἀφυσσαμένη: λῆξεν δ᾽ ὀλοοῖο φόβοιο.
ἀφυσσάμενος: 1:1209: φθαίη ἀφυσσάμενος ποτιδόρπιον, ἄλλα τε πάντα
ἀφυσσάμενος: 3:1348: αὐτῇ ἀφυσσάμενος κυνέῃ σβέσεν ὕδατι δίψαν:
ἀφυσσάμενος: 4:1766: ὅς κεν ἀφυσσάμενος φθαίη μετὰ νῆάδ᾽ ἱκέσθαι.
ἀφυσσαμένων: 1:456: εἴδατα, καὶ μέθυ λαρόν, ἀφυσσαμένων προχόῃσιν
ἀφωρμήθην: 4:1020: κεῖθεν ἀφωρμήθην: στυγερὸν δέ με τάρβος ἔπεισεν
Ἀχαιιάδεσσιν: 1:284: νῦν γε μὲν ἡ τὸ πάροιθεν Ἀχαιιάδεσσιν ἀγητὴ
Ἀχαιίδα: 3:601: τῶ καὶ ἐελδομένους πέμπειν ἐς Ἀχαιίδα γαῖαν
Ἀχαιίδα: 3:639: μνάσθω ἑὸν κατὰ δῆμον Ἀχαιίδα τηλόθι κούρην
Ἀχαιίδα: 3:774: πρὶν τόνγ᾽ εἰσιδέειν, πρὶν Ἀχαιίδα γαῖαν ἱκέσθαι
Ἀχαιίδα: 3:1080: φεύξομαι ἀσκηθὴς ἐς Ἀχαιίδα, μηδέ τιν᾽ ἄλλον
Ἀχαιίδα: 4:1327: καί κεν ἔτ᾽ ἠγαθέην ἐς Ἀχαιίδα νοστήσαιτε.’
Ἀχαιίδα: 4:1417: δή ποτ᾽ Ἀχαιίδα γαῖαν ἱκώμεθα ναυτιλίῃσιν,
Ἀχαιίδος: 1:177: Πελλήνης ἀφίκανον Ἀχαιίδος, ἥν ποτε Πέλλης
Ἀχαιίδος: 4:195: κουριδίην: ἀτὰρ ὔμμες Ἀχαιίδος οἷά τε πάσης
Ἀχαιίδος: 4:1224: αἴσιμον ἦν ἐπιβῆναι Ἀχαιίδος ἡρώεσσιν,
ἀχαιινέην: 4:175: γίγνεται, ἥν τ᾽ ἀγρῶσται ἀχαιινέην καλέουσιν,
ἀχέεσσιν: 2:864: μνώοντ᾽ οὔτε ποτοῖο: κατήμυσαν δ᾽ ἀχέεσσιν
ἀχέεσσιν: 3:709: λεπταλέη διὰ δώματ᾽ ὀδυρομένων ἀχέεσσιν.
ἄχεϊ: 3:446: κῆρ ἄχεϊ σμύχουσα: νόος δέ οἱ ἠύτ᾽ ὄνειρος
ἄχεϊ: 4:918: οἱ δ᾽ ἄχεϊ σχόμενοι τὰς μὲν λίπον, ἄλλα δ᾽ ὄπαζον
Ἀχελωίδες: 4:891: Σειρῆνες σίνοντ᾽ Ἀχελωίδες ἡδείῃσιν
Ἀχελώιος: 4:293: ὑμετέρης γαίης Ἀχελώιος ἐξανίησιν.’
Ἀχελωίῳ: 4:893: τὰς μὲν ἄρ᾽ εὐειδὴς Ἀχελωίῳ εὐνηθεῖσα
ἀχέοντι: 2:624: ‘Τῖφυ, τίη μοι ταῦτα παρηγορέεις ἀχέοντι;
ἀχέουσα: 3:643: χραισμεῖν ἀντιάσῃσιν, ἐπὶ σφετέροις ἀχέουσα
ἀχέουσα: 3:659: αἰδοῖ ἐπιφροσύνῃ τε: μυχῷ δ᾽ ἀχέουσα θαάσσει:
ἀχέουσαν: 3:267: μητέρ᾽ ἑὴν ἀχέουσαν ἀποπρολιπόντες, ἵκοισθε;’
ἀχέουσαν: 4:1052: ὅς μιν θαρσύνεσκεν ἐρητύων ἀχέουσαν.
Ἀχέροντα: 2:903: καρπαλίμως δ᾽ Ἀχέροντα διεξεπέρησαν ἐρετμοῖς,
Ἀχέροντος: 1:644: ἄφθιτον: οὐδ᾽ ἔτι νῦν περ ἀποιχομένου Ἀχέροντος
Ἀχέροντος: 2:745: ἔνθα δὲ καὶ προχοαὶ ποταμοῦ Ἀχέροντος ἔασιν,
Ἀχερουσιὰς: 2:354: ἄκρη τε προβλὴς Ἀχερουσιὰς ὑψόθι τείνει,
Ἀχερουσίδος: 2:730: ἀσπασίως ἄκρης Ἀχερουσίδος ὅρμον ἵκοντο.
Ἀχερουσίδος: 2:752: τῇ ῥ᾽ οἵγ᾽ αὐτίκα νηὶ διὲξ Ἀχερουσίδος ἄκρης
Ἀχερουσίδος: 2:808: νόσφι δὲ Τυνδαρίδαις Ἀχερουσίδος ὑψόθεν ἄκρης
Ἀχερουσίδος: 2:846: ἄκρης τυτθὸν ἔνερθ᾽ Ἀχερουσίδος. εἰ δέ με καὶ τὸ
ἀχερωίδα: 4:1474: καί οἱ ὑπὸ βλωθρὴν ἀχερωίδα σῆμα τέτυκται
Ἀχέρων: 2:355: δινήεις τ᾽ Ἀχέρων αὐτὴν διὰ νειόθι τέμνων
ἀχέων: 1:1073: ἐξ ἀχέων ἔργοιο μυληφάτου ἐμνώοντο:
ἀχέων: 3:616: κούρην δ᾽ ἐξ ἀχέων ἀδινὸς κατελώφεεν ὕπνος
ἀχέων: 3:783: λωφήσειν ἀχέων: τότε δ᾽ ἂν κακὸν ἄμμι πέλοιτο,
ἀχέων: 3:835: στεῖβε πέδον λήθῃ ἀχέων, τά οἱ ἐν ποσὶν ἦεν
ἀχέων: 4:1059: ἀλλά οἱ ἐν στέρνοις ἀχέων εἱλίσσετο θυμός.
ἀχθομένην: 1:1191: ἀχθομένην ὄζοις, οὐδὲ μέγα τηλεθόωσαν,
Ἀχιλῆα: 1:558: Πηλεΐδην Ἀχιλῆα, φίλῳ δειδίσκετο πατρί.
Ἀχιλῆος: 4:866: χωσαμένη Ἀχιλῆος ἀγαυοῦ νηπιάχοντος.
ἀχλυόεις: 4:925: καπνῷ δ᾽ ἀχλυόεις αἰθὴρ πέλεν, οὐδέ κεν αὐγὰς
ἀχλὺς: 2:1105: κεκληγὼς πνοιῇσι: κελαινὴ δ᾽ οὐρανὸν ἀχλὺς
ἀχλὺς: 3:725: φοινίχθη δ᾽ ἄμυδις καλὸν χρόα, κὰδ δέ μιν ἀχλὺς
ἀχλὺς: 4:1359: οὐδ᾽ ἔτι τάσδ᾽ ἀνὰ χῶρον ἐσέδρακον, ἀλλά τις ἀχλὺς
ἀχλύς: 4:1523: λυσιμελές, πολλὴ δὲ κατ᾽ ὀφθαλμῶν χέετ᾽ ἀχλύς.
ἄχνη: 2:572: λευκὴ καχλάζοντος ἀνέπτυε κύματος ἄχνη.
ἄχνη: 4:1236: τάρφεα: κωφὴ δέ σφιν ἐπιβλύει ὕδατος ἄχνη:
ἀχνύμενοι: 2:836: ἀχνύμενοι, χείρεσσι δ᾽ ἑῶν ἐνικάτθαν᾽ ἑταίρων.
ἀχνυμένους: 4:1343: ἀχνυμένους ὅρμοιο πέλας μίγα θηλυτέρῃσιν
ἀχνυμένους: 4:1421: ἐγγύθεν ἀχνυμένους: καὶ δὴ χθονὸς ἐξανέτειλαν
ἄχος: 1:263: δῦνεν ἄχος: σὺν δέ σφι πατὴρ ὀλοῷ ὑπὸ γήραι
ἄχος: 1:449: νόστῳ μὲν γήθησαν, ἄχος δ᾽ ἕλεν Ἴδμονος αἴσῃ.
ἄχος: 1:1054: ἀμπλακίην ἄμφω: στυγερὸν δ᾽ ἄχος εἷλεν ἰδόντας
ἄχος: 1:1257: ‘δαιμόνιε, στυγερόν τοι ἄχος πάμπρωτος ἐνίψω.
ἄχος: 1:1333: εἴ τί περ ἀασάμην: πέρι γάρ μ᾽ ἄχος εἷλεν ἐνισπεῖν
ἄχος: 2:774: θέλγετ᾽ ἀκουῇ θυμόν: ἄχος δ᾽ ἕλεν Ἡρακλῆι
ἄχος: 3:464: ‘τίπτε με δειλαίην τόδ᾽ ἔχει ἄχος; εἴθ᾽ ὅγε πάντων
ἄχος: 3:631: εἵλετο: τοὺς δ᾽ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν, ἐκ δ᾽ ἐβόησαν
ἄχος: 3:763: ἔνθ᾽ ἀλεγεινότατον δύνει ἄχος, ὁππότ᾽ ἀνίας
ἄχος: 4:747: ὧς φάτο: τὴν δ᾽ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν: ἀμφὶ δὲ πέπλον
ἄχος: 4:864: τὸν δ᾽ ἄχος αἰνὸν ἔτυψεν, ἐπεὶ πάρος οὐκέτ᾽ ἰοῦσαν
ἄχος: 4:1243: οἱ δ᾽ ἀπὸ νηὸς ὄρουσαν, ἄχος δ᾽ ἕλεν εἰσορόωντας
ἄχος: 4:1433: οἴχετ᾽ ἀειράμενος: στυγερὸν δ᾽ ἄχος ἄμμι λέλειπται.
ἄχραντος: 4:1023: δώμασιν, ἄχραντος καὶ ἀκήρατος. ἀλλ᾽ ἐλέαιρε,
ἄχρις: 3:762: ἶνας καὶ κεφαλῆς ὑπὸ νείατον ἰνίον ἄχρις,
ἄχρις: 3:874: λεπταλέους λευκῆς ἐπιγουνίδος ἄχρις ἄειρον.
ἄχρις: 3:1382: ἡμίσεας ἀνέχοντας ἐς ἠέρα: τοὺς δὲ καὶ ἄχρις
ἄχρις: 4:1401: ἄχρις ἐπ᾽ ἄκνηστιν κεῖτ᾽ ἄπνοος: ἐκ δὲ λιπόντων
ἂψ: 1:391: ἂψ ἀνασειράζοντες ἔχον προτέρωσε κιοῦσαν.
ἂψ: 1:762: δῖ᾽ Ἐλάρη, θρέψεν δὲ καὶ ἂψ ἐλοχεύσατο Γαῖα.
ἂψ: 1:821: ἂψ ἀναερχομένους Θρῃκῶν ἄπο μηκέτι πύργοις
ἂψ: 1:1022: ἔμμεναι: οὐδ᾽ ὑπὸ νυκτὶ Δολίονες ἂψ ἀνιόντας
ἂψ: 1:1298: καί νύ κεν ἂψ ὀπίσω Μυσῶν ἐπὶ γαῖαν ἵκοντο
ἂψ: 1:1304: ἄθλων γὰρ Πελίαο δεδουπότος ἂψ ἀνιόντας
ἂψ: 2:88: ἂψ δ᾽ αὖτις συνόρουσαν ἐναντίοι, ἠύτε ταύρω
ἂψ: 2:295: οἱ δ᾽ ὅρκῳ εἴξαντες ὑπέστρεφον ἂψ ἐπὶ νῆα
ἂψ: 2:593: δὶς τόσον ἂψ ἀπόρουσεν: ἐπεγνάμπτοντο δὲ κῶπαι
ἂψ: 2:915: ἂψ ἀνιὼν--δὴ γὰρ συνανήλυθεν Ἡρακλῆι--
ἄψ: 3:650: στρεφθεῖσ᾽: ἐκ δὲ πάλιν κίεν ἔνδοθεν, ἄψ τ᾽ ἀλέεινεν
ἂψ: 3:1037: ἂψ ἀπὸ πυρκαϊῆς ἀναχάζεο: μηδέ σε δοῦπος
ἂψ: 3:1138: ἂψ οἶκόνδε νέεσθαι ἑὴν μετὰ μητέρα κούρην.
ἂψ: 3:1318: ζεύγληθεν. καὶ τὼ μὲν ὑπὲκ πυρὸς ἂψ ἐπὶ νῆα
ἂψ: 3:1345: αὐτὰρ ὁ ἂψ ἐπὶ νῆα πάλιν κίεν, ὄφρ᾽ ἔτι κεινὰς
ἂψ: 3:1359: ἂψ ἀπὸ χειμερίας νεφέλας ἐκέσασσαν ἄελλαι
ἂψ: 4:641: ἂψ δὲ παλιντροπόωντο θεᾶς ὕπο, καί ῥ᾽ ἐνόησαν
ἂψ: 4:1240: ἦ θαμὰ δὴ τόδε χεῦμα, καὶ ἂψ ἐπερεύγεται ἀκτὰς
ἁψαμένη: 1:1065: ἤνυσεν, ἁψαμένη βρόχον αὐχένι. τὴν δὲ καὶ αὐταὶ
ἄψαυστος: 2:113: νηδυίων ἄψαυστος ὑπὸ ζώνην θόρε χαλκός.
ἅψεα: 2:199: τοίχους ἀμφαφόων: τρέμε δ᾽ ἅψεα νισσομένοιο
ἅψεα: 3:676: ἤ νύ σε θευμορίη περιδέδρομεν ἅψεα νοῦσος,
ἀψεγέως: 2:1024: ἀψεγέως μέσσῃσιν ἐνὶ ῥέζουσιν ἀγυιαῖς.
ἀψήκτους: 3:50: ἵζανεν, ἀψήκτους δὲ χεροῖν ἀνεδήσατο χαίτας.
ἁψῖδες: 3:138: διπλόαι ἁψῖδες περιηγέες εἱλίσσονται:
ἄψορροι: 2:338: ἄψορροι στέλλεσθαι ἐπεὶ πολὺ βέλτερον εἶξαι
ἄψορροι: 4:42: ὠκείαις ἄψορροι ἀναθρώσκοντες ἀοιδαῖς.
ἄψορρον: 1:892: δή ποτε νοστήσας ἐθέλῃς ἄψορρον ἱκέσθαι.
ἄψορρον: 4:684: αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἄψορρον ἀπέστιχε: τοὺς δ᾽ ἅμ᾽ ἕπεσθαι,
Ἀψυρτεῦσιν: 4:481: κείαται ὀστέα κεῖνα μετ᾽ ἀνδράσιν Ἀψυρτεῦσιν.
Ἀψύρτοιο: 3:604: φράσσωνται στυγερήν, οὐδ᾽ υἱέος Ἀψύρτοιο:
Ἀψύρτοιο: 4:332: ἐν̣̣δ᾽ ἑτέρῃ, πληθὺν πεφυλαγμένοι Ἀψύρτοιο,
Ἀψύρτοιο: 4:515: ἥρωες, ναίουσι δ᾽ ἐπώνυμοι Ἀψύρτοιο:
Ἀψύρτοιο: 4:555: αὐτόν που μεγαλωστὶ δεδουπότος Ἀψύρτοιο
Ἀψύρτοιο: 4:585: ἀργαλέας, ὅτε μὴ Κίρκη φόνον Ἀψύρτοιο
Ἄψυρτον: 4:451: Ἄψυρτον; τὸ γὰρ ἧμιν ἐπισχερὼ ἦεν ἀοιδῆς.
Ἄψυρτόν: 4:455: δέγμενος Ἄψυρτόν τε καὶ οὓς ἐξαῦτις ἑταίρους.
Ἄψυρτος: 3:241: ἄλλῳ δ᾽ Ἄψυρτος ναῖεν πάις Αἰήταο.
Ἄψυρτος: 4:225: γέντο χεροῖν Ἄψυρτος. υπεκπρὸ δὲ πόντον ἔταμνεν
Ἄψυρτος: 4:306: Ἄψυρτος, Καλὸν δὲ διὰ στόμα πεῖρε λιασθείς.
Ἄψυρτος: 4:314: Ἄψυρτος Κόλχοι τε θοώτερον ὡρμήθησαν:
Ἀψύρτου: 4:735: Ἀψύρτου. τὴν δ᾽ οὔτι νόῳ λάθεν: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
Ἀψύρτῳ: 4:399: Ἀψύρτῳ μεμάαασιν ἀμυνέμεν, ὄφρα σε πατρί,
Ἀψύρτῳ: 4:422: Ἀψύρτῳ, καὶ πολλὰ πόρον ξεινήια δῶρα,
ἀψύχοισιν: 4:1278: οἷον δ᾽ ἀψύχοισιν ἐοικότες εἰδώλοισιν
ἄωτον: 4:176: τόσσον ἔην πάντῃ χρύσεον ἐφύπερθεν ἄωτον.