A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
δ᾽: 1:8: δηρὸν δ᾽ οὐ μετέπειτα τεὴν κατὰ βάξιν Ἰήσων
δ᾽: 1:10: ἄλλο μὲν ἐξεσάωσεν ὑπ᾽ ἰλύος, ἄλλο δ᾽ ἔνερθεν
δ᾽: 1:12: ἵκετο δ᾽ ἐς Πελίην αὐτοσχεδὸν ἀντιβολήσων
δ᾽: 1:20: νῦν δ᾽ ἂν ἐγὼ γενεήν τε καὶ οὔνομα μυθησαίμην
δ᾽: 1:22: πλαζόμενοι: Μοῦσαι δ᾽ ὑποφήτορες εἶεν ἀοιδῆς.
δ᾽: 1:28: φηγοὶ δ᾽ ἀγριάδες, κείνης ἔτι σήματα μολπῆς,
δ᾽: 1:35: ἤλυθε δ᾽ Ἀστερίων αὐτοσχεδόν, ὅν ῥα Κομήτης
δ᾽: 1:40: Λάρισαν δ᾽ ἐπὶ τοῖσι λιπὼν Πολύφημος ἵκανεν
δ᾽: 1:44: γυῖα, μένεν δ᾽ ἔτι θυμὸς ἀρήιος, ὡς τὸ πάρος περ.
δ᾽: 1:53: τοῖσι δ᾽ ἐπὶ τρίτατος γνωτὸς κίε νισσομένοισιν
δ᾽: 1:56: τὼ δ᾽ αὖτ᾽ ἐκγεγάτην Μενετηίδος Ἀντιανείρης.
δ᾽: 1:57: ἤλυθε δ᾽ ἀφνειὴν προλιπὼν Γυρτῶνα Κόρωνος
δ᾽: 1:58: Καινεΐδης, ἐσθλὸς μέν, ἑοῦ δ᾽ οὐ πατρὸς ἀμείνων.
δ᾽: 1:61: ἤλασ᾽ ἀριστήων: οἱ δ᾽ ἔμπαλιν ὁρμηθέντες
δ᾽: 1:65: ἤλυθε δ᾽ αὖ Μόψος Τιταρήσιος, ὃν περὶ πάντων
δ᾽: 1:71: εἵπετο δ᾽ Εὐρυτίων τε καὶ ἀλκήεις Ἐρυβώτης,
δ᾽: 1:72: υἷες ὁ μὲν Τελέοντος, ὁ δ᾽ Ἴρου Ἀκτορίδαο:
δ᾽: 1:74: Ἴρου δ᾽ Εὐρυτίων. σὺν καὶ τρίτος ἦεν Ὀιλεύς,
δ᾽: 1:86: τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ Κλυτίος τε καὶ Ἴφιτος ἠγερέθοντο,
δ᾽: 1:90: τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Αἰακίδαι μετεκίαθον: οὐ μὲν ἅμ᾽ ἄμφω,
δ᾽: 1:95: τοῖς δ᾽ ἐπὶ Κεκροπίηθεν ἀρήιος ἤλυθε Βούτης,
δ᾽: 1:101: Θησέα δ᾽, ὃς περὶ πάντας Ἐρεχθεΐδας ἐκέκαστο,
δ᾽: 1:105: Τῖφυς δ᾽ Ἁγνιάδης Σιφαέα κάλλιπε δῆμον
δ᾽: 1:107: κῦμ᾽ ἁλὸς εὐρείης, ἐσθλὸς δ᾽ ἀνέμοιο θυέλλας
δ᾽: 1:110: ὦρσεν Ἀθηναίη, μετὰ δ᾽ ἤλυθεν ἐλδομένοισιν.
δ᾽: 1:115: Φλίας δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσιν Ἀραιθυρέηθεν ἵκανεν,
δ᾽: 1:120: Νηληίς: τῆς δ᾽ ἀμφὶ δύην ἐμόγησε βαρεῖαν
δ᾽: 1:130: αὐτὸς δ᾽ ᾗ ἰότητι παρὲκ νόον Εὐρυσθῆος
δ᾽: 1:133: τῷ δ᾽ ἐπὶ δὴ θείοιο κίεν Δαναοῖο γενέθλη,
δ᾽: 1:139: Ἴδμων δ᾽ ὑστάτιος μετεκίαθεν, ὅσσοι ἔναιον
δ᾽: 1:148: Σπάρτηθεν: τοὺς δ᾽ ἥγε δόμοις ἔνι Τυνδαρέοιο
δ᾽: 1:167: παῖδα δ᾽ ἑὸν σφετέροισι κασιγνήτοισιν ὄπασσεν.
δ᾽: 1:168: βῆ δ᾽ ὅγε Μαιναλίης ἄρκτου δέρος, ἀμφίτομόν τε
δ᾽: 1:173: ἔμμεναι: Ἠλείοισι δ᾽ ὅγ᾽ ἀνδράσιν ἐμβασίλευεν,
δ᾽: 1:174: ὄλβῳ κυδιόων: μέγα δ᾽ ἵετο Κολχίδα γαῖαν
δ᾽: 1:185: καὶ δ᾽ ἄλλω δύο παῖδε Ποσειδάωνος ἵκοντο:
δ᾽: 1:187: νοσφισθεὶς Ἐργῖνος, ὁ δ᾽ Ἰμβρασίης ἕδος Ἥρης,
δ᾽: 1:188: παρθενίην, Ἀγκαῖος ὑπέρβιος: ἴστορε δ᾽ ἄμφω
δ᾽: 1:190: Οἰνεΐδης δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἀφορμηθεὶς Καλυδῶνος
δ᾽: 1:196: ἡρώων. τοῦ δ᾽ οὔτιν᾽ ὑπέρτερον ἄλλον ὀίω,
δ᾽: 1:207: ἐκ δ᾽ ἄρα Φωκήων κίεν Ἴφιτος Ὀρνυτίδαο
δ᾽: 1:240: ἀστέρες ὣς νεφέεσσι μετέπρεπον: ὧδε δ᾽ ἕκαστος
δ᾽: 1:246: ἀλλ᾽ οὐ φυκτὰ κέλευθα, πόνος δ᾽ ἄπρηκτος ἰοῦσιν.’
δ᾽: 1:250: ἄλλη δ᾽ εἰς ἑτέρην ὀλοφύρετο δακρυχέουσα:
δ᾽: 1:262: μήτηρ δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν βεβολημένη. ὀξὺ δ᾽ ἑκάστην
δ᾽: 1:262: μήτηρ δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν βεβολημένη. ὀξὺ δ᾽ ἑκάστην
δ᾽: 1:266: θαρσύνων, δμώεσσι δ᾽ ἀρήια τεύχε᾽ ἀείρειν
δ᾽: 1:268: μήτηρ δ᾽ ὡς τὰ πρῶτ᾽ ἐπεχεύατο πήχεε παιδί,
δ᾽: 1:305: κεῖσε δ᾽ ὁμαρτήσουσιν ἔται δμῶές τε κιόντι.’
δ᾽: 1:307: οἷος δ᾽ ἐκ νηοῖο θυώδεος εἶσιν Ἀπόλλων
δ᾽: 1:310: τοῖος ἀνὰ πληθὺν δήμου κίεν: ὦρτο δ᾽ ἀυτὴ
δ᾽: 1:318: ἀκτὴν δ᾽ ἵκανεν Παγασηίδα, τῇ μιν ἑταῖροι
δ᾽: 1:320: στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προμολῇς: οἱ δ᾽ ἀντίοι ἠγερέθοντο.
δ᾽: 1:320: στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προμολῇς: οἱ δ᾽ ἀντίοι ἠγερέθοντο.
δ᾽: 1:321: ἐς δ᾽ ἐνόησαν Ἄκαστον ὁμῶς Ἄργον τε πόληος
δ᾽: 1:322: νόσφι καταβλώσκοντας, ἐθάμβησαν δ᾽ ἐσιδόντες
δ᾽: 1:324: δέρμα δ᾽ ὁ μὲν ταύροιο ποδηνεκὲς ἀμφέχετ᾽ ὤμους
δ᾽: 1:328: ἔσχετο: τοὺς δ᾽ ἀγορήνδε συνεδριάασθαι ἄνωγεν.
δ᾽: 1:329: αὐτοῦ δ᾽ ἰλλομένοις ἐπὶ λαίφεσιν, ἠδὲ καὶ ἱστῷ
δ᾽: 1:331: τοῖσιν δ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐυφρονέων μετέειπεν:
δ᾽: 1:337: ξυναὶ δ᾽ ἄμμι πέλονται ἐς Αἰήταο κέλευθοι--
δ᾽: 1:343: σημαίνειν ἐπέτελλον: ὁ δ᾽ αὐτόθεν, ἔνθα περ ἧστο,
δ᾽: 1:348: ἦ ῥα μέγα φρονέων, ἐπὶ δ᾽ ᾔνεον, ὡς ἐκέλευεν
δ᾽: 1:349: Ἡρακλέης: ἀνὰ δ᾽ αὐτὸς ἀρήιος ὤρνυτ᾽ Ἰήσων
δ᾽: 1:354: δαῖτ᾽ ἐντυνώμεσθα παρασχεδόν. ὄφρα δ᾽ ἴωσιν
δ᾽: 1:359: τείως δ᾽ αὖ καὶ βωμὸν ἐπάκτιον Ἐμβασίοιο
δ᾽: 1:363: η ῥα, καὶ εἰς ἔργον πρῶτος τράπεθ̓: οἱ δ᾽ ἐπανέσταν
δ᾽: 1:364: πειθόμενοι: ἀπὸ δ᾽ εἵματ᾽ ἐπήτριμα νηήσαντο
δ᾽: 1:367: νῆα δ᾽ ἐπικρατέως Ἄργου ὑποθημοσύνῃσιν
δ᾽: 1:371: σκάπτον δ᾽ αἶψα κατ᾽ εὖρος ὅσον περιβάλλετο χῶρον,
δ᾽: 1:375: στείρης, ἐν δ᾽ ὁλκῷ ξεστὰς στορέσαντο φάλαγγας:
δ᾽: 1:378: ὕψι δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα μεταστρέψαντες ἐρετμὰ
δ᾽: 1:380: τῶν δ᾽ ἐναμοιβαδὶς αὐτοὶ ἐνέσταθεν ἀμφοτέρωθεν,
δ᾽: 1:381: στέρνα θ᾽ ὁμοῦ καὶ χεῖρας ἐπήλασαν. ἐν δ᾽ ἄρα Τῖφυς
δ᾽: 1:383: κεκλόμενος δ᾽ ἤυσε μάλα μέγα: τοὶ δὲ παρᾶσσον
δ᾽: 1:385: νειόθεν ἐξ ἕδρης, ἐπὶ δ᾽ ἐρρώσαντο πόδεσσιν
δ᾽: 1:386: προπροβιαζόμενοι: ἡ δ᾽ ἕσπετο Πηλιὰς Ἀργὼ
δ᾽: 1:387: ῥίμφα μάλ᾽: οἱ δ᾽ ἑκάτερθεν ἐπίαχον ἀίσσοντες.
δ᾽: 1:388: αἱ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ τρόπιδι στιβαρῇ στενάχοντο φάλαγγες
δ᾽: 1:390: βριθοσύνῃ, κατόλισθε δ᾽ ἔσω ἁλός: οἱ δέ μιν αὖθι
δ᾽: 1:392: σκαλμοῖς δ᾽ ἀμφὶς ἐρετμὰ κατήρτυον: ἐν δέ οἱ ἱστὸν
δ᾽: 1:396: ἄνδρ᾽ ἐντυναμένω δοιὼ μίαν: ἐκ δ᾽ ἄρα μέσσην
δ᾽: 1:400: αὔτως, οὔτι πάλῳ: ἐπὶ δ᾽ ἔτρεπον αἰνήσαντες
δ᾽: 1:402: ἔνθεν δ᾽ αὖ λάιγγας ἁλὸς σχεδὸν ὀχλίζοντες
δ᾽: 1:406: τείως δ᾽ αὖτ᾽ ἀγέληθεν ἐπιπροέηκαν ἄγοντες
δ᾽: 1:407: βουκόλοι Αἰσονίδαο δύω βόε. τοὺς δ᾽ ἐρύσαντο
δ᾽: 1:408: κουρότεροι ἑτάρων βωμοῦ σχεδόν. οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα
δ᾽: 1:416: κεῖσέ τε καὶ παλίνορσον ἐς Ἑλλάδα. σοὶ δ᾽ ἂν ὀπίσσω
δ᾽: 1:419: ἄλλα δ᾽ ἐς Ὀρτυγίην ἀπερείσια δῶρα κομίσσω.
δ᾽: 1:420: νῦν δ᾽ ἴθι, καὶ τήνδ᾽ ἧμιν, Ἑκηβόλε, δέξο θυηλήν,
δ᾽: 1:422: πρωτίστην: λύσαιμι δ᾽, ἄναξ, ἐπ᾽ ἀπήμονι μοίρῃ
δ᾽: 1:423: πείσματα σὴν διὰ μῆτιν: ἐπιπνεύσειε δ᾽ ἀήτης
δ᾽: 1:425: ἦ, καὶ ἅμ᾽ εὐχωλῇ προχύτας βάλε. τὼ δ᾽ ἐπὶ βουσὶν
δ᾽: 1:428: πλῆξεν, ὁ δ᾽ ἀθρόος αὖθι πεσὼν ἐνερείσατο γαίῃ:
δ᾽: 1:429: Ἀγκαῖος δ᾽ ἑτέροιο κατὰ πλατὺν αὐχένα κόψας
δ᾽: 1:431: ἤριπε δ᾽ ἀμφοτέροισι περιρρηδὴς κεράεσσιν.
δ᾽: 1:432: τοὺς δ᾽ ἔταροι σφάξαν τε θοῶς, δεῖράν τε βοείας,
δ᾽: 1:434: κὰδ δ᾽ ἄμυδις τάγε πάντα καλύψαντες πύκα δημῷ
δ᾽: 1:435: καῖον ἐπὶ σχίζῃσιν: ὁ δ᾽ ἀκρήτους χέε λοιβὰς
δ᾽: 1:439: αἶψα δ᾽ ἀπηλεγέως νόον ἔκφατο Λητοΐδαο:
δ᾽: 1:441: ἐνθάδε κῶας ἄγοντας: ἀπειρέσιοι δ᾽ ἐνὶ μέσσῳ
δ᾽: 1:449: νόστῳ μὲν γήθησαν, ἄχος δ᾽ ἕλεν Ἴδμονος αἴσῃ.
δ᾽: 1:450: ἦμος δ᾽ ἠέλιος σταθερὸν παραμείβεται ἦμαρ,
δ᾽: 1:457: οἰνοχόων: μετέπειτα δ᾽ ἀμοιβαδὶς ἀλλήλοισιν
δ᾽: 1:462: τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑποφρασθεὶς μεγάλῃ ὀπὶ νείκεσεν Ἴδας:
δ᾽: 1:473: πῖνε χαλίκρητον λαρὸν μέθυ: δεύετο δ᾽ οἴνῳ
δ᾽: 1:474: χείλεα, κυάνεαί τε γενειάδες: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
δ᾽: 1:478: οἰδάνει ἐν στήθεσσι, θεοὺς δ᾽ ἀνέηκεν ἀτίζειν;
δ᾽: 1:480: θαρσύνοι ἕταρον: σὺ δ᾽ ἀτάσθαλα πάμπαν ἔειπας,
δ᾽: 1:485: ὧς ἔφατ᾽: ἐκ δ᾽ ἐγέλασσεν ἄδήν Ἀφαρήιος Ἴδας
δ᾽: 1:490: φράζεο δ᾽ ὅππως χεῖρας ἐμὰς σόος ἐξαλέοιο,
δ᾽: 1:496: ἤειδεν δ᾽ ὡς γαῖα καὶ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα,
δ᾽: 1:503: ἤειδεν δ᾽ ὡς πρῶτον Ὀφίων Εὐρυνόμη τε
δ᾽: 1:506: ἡ δὲ Ῥέῃ, ἔπεσον δ᾽ ἐνὶ κύμασιν Ὠκεανοῖο:
δ᾽: 1:513: τοὶ δ᾽ ἄμοτον λήξαντος ἔτι προύχοντο κάρηνα
δ᾽: 1:520: Πηλίου αἰπεινὰς ἴδεν ἄκριας, ἐκ δ᾽ ἀνέμοιο
δ᾽: 1:522: δὴ τότ᾽ ἀνέγρετο Τῖφυς: ἄφαρ δ᾽ ὀρόθυνεν ἑταίρους
δ᾽: 1:528: οἱ δ᾽ ἀνὰ σέλματα βάντες ἐπισχερὼ ἀλλήλοισιν,
δ᾽: 1:531: μέσσῳ δ᾽ Ἀγκαῖος μέγα τε σθένος Ἡρακλῆος
δ᾽: 1:533: ποσσὶν ὑπεκλύσθη νηὸς τρόπις.: εἵλκετο δ᾽ ἤδη
δ᾽: 1:536: οἱ δ᾽, ὥστ᾽ ἠίθεοι Φοίβῳ χορὸν ἢ ἐνὶ Πυθοῖ
δ᾽: 1:542: ἀφρῷ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κελαινὴ κήκιεν ἅλμη
δ᾽: 1:544: στράπτε δ᾽ ὑπ᾽ ἠελίῳ φλογὶ εἴκελα νηὸς ἰούσης
δ᾽: 1:545: τεύχεα: μακραὶ δ᾽ αἰὲν ἐλευκαίνοντο κέλευθοι,
δ᾽: 1:547: πάντες δ᾽ οὐρανόθεν λεῦσσον θεοὶ ἤματι κείνῳ
δ᾽: 1:554: χείρων Φιλλυρίδης, πολιῇ δ᾽ ἐπὶ κύματος ἀγῇ
δ᾽: 1:559: οἱ δ᾽ ὅτε δὴ λιμένος περιηγέα κάλλιπον ἀκτὴν
δ᾽: 1:565: κὰδ δ᾽ αὐτοῦ λίνα χεῦαν, ἐπ᾽ ἠλακάτην ἐρύσαντες.
δ᾽: 1:575: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀγραύλοιο κατ᾽ ἴχνια σημαντῆρος
δ᾽: 1:579: ὡμάρτευν: τὴν δ᾽ αἰὲν ἐπασσύτερος φέρεν οὖρος.
δ᾽: 1:580: αὐτίκα δ᾽ ἠερίη πολυλήιος αἶα Πελασγῶν
δ᾽: 1:583: φαίνετο δ᾽ εἰναλίη Σκίαθος, φαίνοντο δ᾽ ἄπωθεν
δ᾽: 1:583: φαίνετο δ᾽ εἰναλίη Σκίαθος, φαίνοντο δ᾽ ἄπωθεν
δ᾽: 1:588: κεῖαν, ὀρινομένης ἁλὸς οἴδματι: διπλόα δ᾽ ἀκταῖς
δ᾽: 1:591: τὴν δ᾽ ἀκτὴν Ἀφέτας Ἀργοῦς ἔτι κικλήσκουσιν.
δ᾽: 1:594: ἠῶθεν δ᾽ Ὁμόλην αὐτοσχεδὸν εἰσορόωντες
δ᾽: 1:597: κεῖθεν δ᾽ Εὐρυμενάς τε πολυκλύστους τε φάραγγας
δ᾽: 1:605: τοῖσιν δ᾽ αὐτῆμαρ μὲν ἄεν καὶ ἐπι κνέφας οὖρος
δ᾽: 1:612: ἀνέρες ἐχθήραντες, ἔχον δ᾽ ἐπὶ ληιάδεσσιν
δ᾽: 1:618: ἀμφ᾽ εὐνῇ, πᾶν δ᾽ ἄρσεν ὁμοῦ γένος, ὥς κεν ὀπίσσω
δ᾽: 1:620: οἴη δ᾽ ἐκ πασέων γεραροῦ περιφείσατο πατρὸς
δ᾽: 1:622: λάρνακι δ᾽ ἐν κοίλῃ μιν ὕπερθ᾽ ἁλὸς ἧκε φέρεσθαι,
δ᾽: 1:637: Θρήικας: ἡ δ᾽ ἅμα τῇσι Θοαντιὰς Ὑψιπύλεια
δ᾽: 1:638: δῦν᾽ ἐνὶ τεύχεσι πατρός. ἀμηχανίῃ δ᾽ ἐχέοντο
δ᾽: 1:640: τείως δ᾽ αὖτ᾽ ἐκ νηὸς ἀριστῆες προέηκαν
δ᾽: 1:657: ‘Ὦφιλαι, εἰ δ᾽ ἄγε δὴ μενοεικέα δῶρα πόρωμεν
δ᾽: 1:661: ἀτρεκέως γνώωσι, κακὴ δ᾽ ἐπὶ πολλὸν ἵκηται
δ᾽: 1:665: ὑμέων δ᾽ εἴ τις ἄρειον ἔπος μητίσεται ἄλλη,
δ᾽: 1:673: στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ μέσσῃ ἀγορῇ, ἀνὰ δ᾽ ἔσχεθε δειρὴν
δ᾽: 1:673: στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ μέσσῃ ἀγορῇ, ἀνὰ δ᾽ ἔσχεθε δειρὴν
δ᾽: 1:681: εἰ δὲ τὸ μὲν μακάρων τις ἀποτρέποι, ἄλλα δ᾽ ὀπίσσω
δ᾽: 1:684: κουρότεραι δ᾽ ἄγονοι στυγερὸν ποτὶ γῆρας ἵκησθε.
δ᾽: 1:697: ὧς ἔφατ᾽: ἐν δ᾽ ἀγορὴ πλῆτο θρόου. εὔαδε γάρ σφιν
δ᾽: 1:706: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλωσιν,
δ᾽: 1:708: ἦ, καὶ ἔλυσ᾽ ἀγορήν, μετὰ δ᾽ εἰς ἑὸν ὦρτο νέεσθαι.
δ᾽: 1:709: ὧς δὲ καὶ Ἰφινόη Μινύας ἵκεθ᾽: οἱ δ᾽ ἐρέεινον,
δ᾽: 1:715: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλητε,
δ᾽: 1:717: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἐναίσιμος ἥνδανε μῦθος.
δ᾽: 1:718: Υψιπύλην δ᾽ εἴσαντο καταφθιμένοιο Θόαντος
δ᾽: 1:720: πέμπον ἴμεν, καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπεντύνοντο νέεσθαι.
δ᾽: 1:728: ἄκρα δὲ πορφυρέη πάντῃ πέλεν: ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ἑκάστῳ
δ᾽: 1:732: παμφαίνων ἐτέτυκτο, μιῆς δ᾽ ἔτι δεύετο μοῦνον
δ᾽: 1:735: ἐν δ᾽ ἔσαν Ἀντιόπης Ἀσωπίδος υἱέε δοιώ,
δ᾽: 1:736: Ἀμφίων καὶ Ζῆθος: ἀπύργωτος δ᾽ ἔτι Θήβη
δ᾽: 1:740: Ἀμφίων δ᾽ ἐπί οἱ χρυσέῃ φόρμιγγι λιγαίνων
δ᾽: 1:742: ἑξείης δ᾽ ἤσκητο βαθυπλόκαμος Κυθέρεια
δ᾽: 1:745: νέρθεν ὑπὲκ μαζοῖο: τὸ δ᾽ ἀντίον ἀτρεκὲς αὔτως
δ᾽: 1:750: ληισταὶ Τάφιοι: τῶν δ᾽ αἵματι δεύετο λειμὼν
δ᾽: 1:751: ἑρσήεις, πολέες δ᾽ ὀλίγους βιόωντο νομῆας.
δ᾽: 1:756: σὺν τῷ δ᾽ Οἰνόμαος προτενὲς δόρυ χειρὶ μεμαρπὼς
δ᾽: 1:764: εἰσαΐων κριοῦ, ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἐξενέποντι ἐοικώς.
δ᾽: 1:769: δεξιτερῇ δ᾽ ἕλεν ἔγχος ἑκηβόλον, ὅ ῥ᾽ Ἀταλάντη
δ᾽: 1:773: δεῖσεν δ᾽ ἀργαλέας ἔριδας φιλότητος ἕκητι.
δ᾽: 1:774: βῆ δ᾽ ἴμεναι προτὶ ἄστυ, φαεινῷ ἀστέρι ἶσος,
δ᾽: 1:784: γηθόσυναι ξείνῳ: ὁ δ᾽ ἐπὶ χθονὸς ὄμματ᾽ ἐρείσας
δ᾽: 1:790: ἀντία δεσποίνης: ἡ δ᾽ ἐγκλιδὸν ὄσσε βαλοῦσα
δ᾽: 1:801: ἐκ νηῶν, αὐτῇσι δ᾽ ἀπείρονα ληίδα κούραις
δ᾽: 1:810: γνήσι᾽ ἐνὶ μεγάροις, σκοτίη δ᾽ ἀνέτελλε γενέθλη.
δ᾽: 1:811: αὔτως δ᾽ ἀδμῆτές τε κόραι, χῆραί τ᾽ ἐπὶ τῇσιν
δ᾽: 1:824: οἱ δ᾽ ἄρα θεσσάμενοι παίδων γένος, ὅσσον ἔλειπτο
δ᾽: 1:838: εἶμι δ᾽ ὑπότροπος αὖτις ἀνὰ πτόλιν, εὖτ᾽ ἂν ἕκαστα
δ᾽: 1:842: ἦ, καὶ δεξιτερῆς χειρὸς θίγεν: αἶψα δ᾽ ὀπίσσω
δ᾽: 1:845: ἐξέμολεν. μετέπειτα δ᾽ ἐυτροχάλοισιν ἀμάξαις
δ᾽: 1:849: καὶ δ᾽ αὐτοὺς ξεινοῦσθαι ἐπὶ σφέα δώματ᾽ ἄγεσκον
δ᾽: 1:854: Αἰσονίδης: οἱ δ᾽ ἄλλοι ὅπῃ καὶ ἔκυρσαν ἕκαστος,
δ᾽: 1:857: αὐτίκα δ᾽ ἄστυ χοροῖσι καὶ εἰλαπίνῃσι γεγήθει
δ᾽: 1:858: καπνῷ κνισήεντι περίπλεον: ἔξοχα δ᾽ ἄλλων
δ᾽: 1:861: ἀμβολίη δ᾽ εἰς ἦμαρ ἀεὶ ἐξ ἤματος ἦεν
δ᾽: 1:862: ναυτιλίης: δηρὸν δ᾽ ἂν ἐλίνυον αὖθι μένοντες,
δ᾽: 1:867: κεῖθεν, ὀνοσσάμενοι πολιήτιδας; αὖθι δ᾽ ἕαδεν
δ᾽: 1:872: ἴομεν αὖτις ἕκαστοι ἐπὶ σφέα: τὸν δ᾽ ἐνὶ λέκτροις
δ᾽: 1:875: ὧς νείκεσσεν ὅμιλον: ἐναντία δ᾽ οὔ νύ τις ἔτλη
δ᾽: 1:879: ὡς δ᾽ ὅτε λείρια καλὰ περιβρομέουσι μέλισσαι
δ᾽: 1:893: ῥηιδίως δ᾽ ἂν ἑοῖ καὶ ἀπείρονα λαὸν ἀγείραις
δ᾽: 1:897: Ὑψιπύλης: λίπε δ᾽ ἧμιν ἔπος, τό κεν ἐξανύσαιμι
δ᾽: 1:899: τὴν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἀγαιόμενος προσέειπεν:
δ᾽: 1:901: ἐκ μακάρων: τύνη δ᾽ ἐμέθεν πέρι θυμὸν ἀρείω
δ᾽: 1:904: εἰ δ᾽ οὔ μοι πέπρωται ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι
δ᾽: 1:905: τηλοῦ ἀναπλώοντι, σὺ δ᾽ ἄρσενα παῖδα τέκηαι,
δ᾽: 1:915: ἑσπέριοι δ᾽ Ὀρφῆος ἐφημοσύνῃσιν ἔκελσαν
δ᾽: 1:922: κεῖθεν δ᾽ εἰρεσίῃ Μέλανος διὰ βένθεα πόντου
δ᾽: 1:926: ἔνθα σφιν λαιψηρὸς ἄη νότος, ἱστία δ᾽ οὔρῳ
δ᾽: 1:929: ἦρι, τὸ δ᾽ ἐννύχιοι Ῥοιτειάδος ἔνδοθεν ἀκτῆς
δ᾽: 1:932: Περκώτην δ᾽ ἐπὶ τῇ καὶ Ἀβαρνίδος ἠμαθόεσσαν
δ᾽: 1:940: ἀμφίδυμοι, κεῖνται δ᾽ ὑπὲρ ὕδατος Λἰσήποιο.
δ᾽: 1:945: αἱ μὲν ἀπὸ στιβαρῶν ὤμων δύο, ταὶ δ᾽ ὑπένερθεν
δ᾽: 1:947: ἰσθμὸν δ᾽ αὖ πεδίον τε Δολίονες ἀμφενέμοντο
δ᾽: 1:948: ἀνέρες: ἐν δ᾽ ἥρως Λἰνήιος υἱὸς ἄνασσεν
δ᾽: 1:950: Αἰνήτη. τοὺς δ᾽ οὔτι καὶ ἔκπαγλοί περ ἐόντες
δ᾽: 1:957: κρήνῃ ὑπ᾽ Ἀρτακίῃ: ἕτερον δ᾽ ἔλον, ὅστις ἀρήρει,
δ᾽: 1:961: τοὺς δ᾽ ἄμυδις φιλότητι Δολίονες ἠδὲ καὶ αὐτὸς
δ᾽: 1:968: δῶκεν δ᾽ αὐτὸς ἄναξ λαρὸν μέθυ δευουένοισιν
δ᾽: 1:979: τοῖς μέτα δαῖτ᾽ ἀλέγυνε, βάλεν δ᾽ ἀπὸ δείματα θυμοῦ.
δ᾽: 1:980: ἀλλήλους δ᾽ ἐρέεινον ἀμοιβαδίς: ἤτοι ὁ μέν σφεων
δ᾽: 1:985: ἠοῖ δ᾽ εἰσανέβαν μέγα Δίνδυμον, ὄφρα καὶ αὐτοὶ
δ᾽: 1:986: θηήσαιντο πόρους κείνης ἁλός: ἐκ δ᾽ ἄρα τοίγε
δ᾽: 1:988: ἥδε δ᾽ Ἰησονίη πέφαται ὁδός, ἥνπερ ἔβησαν.
δ᾽: 1:989: Γηγενέες δ᾽ ἑτέρωθεν ἀπ᾽ οὔρεος ἀίξαντες
δ᾽: 1:1003: ὡς δ᾽ ὅτε δούρατα μακρὰ νέον πελέκεσσι τυπέντα
δ᾽: 1:1008: δύπτοντες κεφαλὰς καὶ στήθεα, γυῖα δ᾽ ὕπερθεν
δ᾽: 1:1009: χέρσῳ τεινάμενοι: τοὶ δ᾽ ἔμπαλιν, αἰγιαλοῖο
δ᾽: 1:1010: κράατα μὲν ψαμάθοισι, πόδας δ᾽ εἰς βένθος ἔρειδον,
δ᾽: 1:1012: ἥρωες δ᾽, ὅτε δή σφιν ἀταρβὴς ἔπλετ᾽ ἄεθλος,
δ᾽: 1:1015: ἡ δ᾽ ἔθεεν λαίφεσσι πανήμερος: οὐ μὲν ἰούσης
δ᾽: 1:1018: αὖτις ἐυξείνοισι Δολίοσιν ἐκ δ᾽ ἄρ᾽ ἔβησαν
δ᾽: 1:1026: σὺν δ᾽ ἔλασαν μελίας τε καὶ ἀσπίδας ἀλλήλοισιν
δ᾽: 1:1034: ὀστέον ἐρραίσθη: ὁ δ᾽ ἐνὶ ψαμάθοισιν έλυσθεὶς
δ᾽: 1:1039: μαρνάμενον κείνοισι: πολεῖς δ᾽ ἐπαρηγόνες ἄλλοι
δ᾽: 1:1041: ἠδὲ Μεγαβρόντην: Σφόδριν δ᾽ ἐνάριξεν Ἄκαστος:
δ᾽: 1:1044: Ἴδας δ᾽ αὖ Προμέα, Κλυτίος δ᾽ Ὑάκινθον ἔπεφνεν,
δ᾽: 1:1044: Ἴδας δ᾽ αὖ Προμέα, Κλυτίος δ᾽ Ὑάκινθον ἔπεφνεν,
δ᾽: 1:1045: Τυνδαρίδαι δ᾽ ἄμφω Μεγαλοσσάκεα Φλογίον τε.
δ᾽: 1:1046: Οἰνεΐδης δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἕλεν θρασὺν Ἰτυμονῆα
δ᾽: 1:1049: οἱ δ᾽ ἄλλοι εἴξαντες ὑπέτρεσαν, ἠύτε κίρκους
δ᾽: 1:1051: ἐς δὲ πύλας ὁμάδῳ πέσον ἀθρόοι: αἶψα δ᾽ ἀυτῆς
δ᾽: 1:1053: ἠῶθεν δ᾽ ὀλοὴν καὶ ἀμήχανον εἰσενόησαν
δ᾽: 1:1054: ἀμπλακίην ἄμφω: στυγερὸν δ᾽ ἄχος εἷλεν ἰδόντας
δ᾽: 1:1064: οὗ πόσιος μετόπισθε: κακῷ δ᾽ ἐπὶ κύντερον ἄλλο
δ᾽: 1:1080: ναυτίλλεσθαι ἔρυκον. ἐπιπλομένῃ δ᾽ ἐνὶ νυκτὶ
δ᾽: 1:1084: ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ ξανθοῖο καρήατος Αἰσονίδαο
δ᾽: 1:1088: καὶ τὴν μὲν θεὸς αὖτις ἀπέτραπεν, ἷζε δ᾽ ὕπερθεν
δ᾽: 1:1090: τὸν δ᾽ ὅγε κεκλιμένον μαλακοῖς ἐνὶ κώεσιν οἰῶν.
δ᾽: 1:1094: μητέρα συμπάντων μακάρων: λήξουσι δ᾽ ἄελλαι
δ᾽: 1:1103: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀσπαστὸν ἔπος γένετ᾽ εἰσαΐοντι.
δ᾽: 1:1104: ὤρνυτο δ᾽ ἐξ εὐνῆς κεχαρημένος: ὦρσε δ᾽ ἑταίρους
δ᾽: 1:1104: ὤρνυτο δ᾽ ἐξ εὐνῆς κεχαρημένος: ὦρσε δ᾽ ἑταίρους
δ᾽: 1:1109: οἱ δ᾽ ἄρα λυσάμενοι Ἱερῆς ἐκ πείσματα πέτρης
δ᾽: 1:1114: φαίνετο δ᾽ ἠερόεν στόμα Βοσπόρου ἠδὲ κολῶναι
δ᾽: 1:1115: Μυσίαι: ἐκ δ᾽ ἑτέρης ποταμοῦ ῥόος Αἰσήποιο
δ᾽: 1:1119: δαίμονος οὐρείης ἱερὸν βρέτας: ἔξεσε δ᾽ Ἄργος
δ᾽: 1:1123: βωμὸν δ᾽ αὖ χέραδος παρενήνεον: ἀμφὶ δὲ φύλλοις
δ᾽: 1:1141: ἀνταίη δαίμων: τὰ δ᾽ ἐοικότα σήματ᾽ ἔγεντο.
δ᾽: 1:1144: θῆρες δ᾽ εἰλυούς τε κατὰ ξυλόχους τε λιπόντες
δ᾽: 1:1148: ἐκ κορυφῆς ἄλληκτον: Ἰησονίην δ᾽ ἐνέπουσιν
δ᾽: 1:1155: νήνεμος ἐστόρεσεν δίνας, κατὰ δ᾽ εὔνασε πόντον.
δ᾽: 1:1157: νῆα βίῃ: ̣̣ δ᾽ οὔ κε διὲξ ἁλὸς ἀίσσουσαν
δ᾽: 1:1159: ἔμπης δ᾽ ἐγρομένοιο σάλου ζαχρηεσιν αὔραις,
δ᾽: 1:1163: Ἡρακλέης, ἐτίνασσε δ᾽ ἀρη̣̣ότα δούρατα νηός.
δ᾽: 1:1170: κλύζε παλιρροθίοισι φέρων. ἀνὰ δ᾽ ἕζετο σιγῇ
δ᾽: 1:1172: ἦμος δ᾽ ἀγρόθεν εἶσι φυτοσκάφος ἤ τις ἀροτρεὺς
δ᾽: 1:1174: αὐτοῦ δ᾽ ἐν προμολῇ τετρυμένα γούνατ᾽ ἔκαμψεν
δ᾽: 1:1182: ἔνθα δ᾽ ἔπειθ᾽ οἱ μὲν ξύλα κάγκανα, τοὶ δὲ λεχαίην
δ᾽: 1:1184: στόρνυσθαι: τοὶ δ᾽ ἀμφὶ πυρήια δινεύεσκον:
δ᾽: 1:1185: οἱ δ᾽ οἶνον κρητῆρσι κέρων, πονέοντο τε δαῖτα,
δ᾽: 1:1194: ῥίμφα δ᾽ ὀιστοδόκην μὲν ἐπὶ χθονὶ θῆκε φαρέτρην
δ᾽: 1:1195: αὐτοῖσιν τόξοισιν, ἔδυ δ᾽ ἀπὸ δέρμα λέοντος.
δ᾽: 1:1196: τὴν δ᾽ ὅγε χαλκοβαρεῖ ῥοπάλῳ δαπέδοιο τινάξας
δ᾽: 1:1201: ὡς δ᾽ ὅταν ἀπροφάτως ἱστόν νεός, εὖτε μάλιστα
δ᾽: 1:1205: ὧς ὅγε τὴν ἤειρεν. ὁμοῦ δ᾽ ἀνὰ τόξα καὶ ἰοὺς
δ᾽: 1:1207: τόφρα δ᾽ Ὕλας χαλκέῃ σὺν κάλπιδι νόσφιν ὁμίλου
δ᾽: 1:1221: αἶψα δ᾽ ὅγε κρήνην μετεκίαθεν, ἣν καλέουσιν
δ᾽: 1:1235: λέχρις ἐπιχριμφθείς, περὶ δ᾽ ἄσπετον ἔβραχεν ὕδωρ
δ᾽: 1:1236: χαλκὸν ἐς ἠχήεντα φορεύμενον, αὐτίκα δ᾽ ἥγε
δ᾽: 1:1239: ἀγκῶν᾽ ἔσπασε χειρί, μέσῃ δ᾽ ἐνικάββαλε δίνῃ.
δ᾽: 1:1240: τοῦ δ᾽ ἥρως ἰάχοντος ἐπέκλυεν οἶος ἑταίρων
δ᾽: 1:1245: λιμῷ δ᾽ αἰθόμενος μετανίσσεται, οὐδ᾽ ἐπέκυρσεν
δ᾽: 1:1250: αἶψα δ᾽ ἐρυσσάμενος μέγα φάσγανον ὦρτο δίεσθαι,
δ᾽: 1:1255: σπερχόμενον μετὰ νῆα διὰ κνέφας. αὐτίκα δ᾽ ἄτην
δ᾽: 1:1260: ἢ θῆρες σίνονται: ἐγὼ δ᾽ ἰάχοντος ἄκουσα.’
δ᾽: 1:1261: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀίοντι κατὰ κροτάφων ἅλις ἱδρὼς
δ᾽: 1:1263: χωόμενος δ᾽ ἐλάτην χαμάδις βάλεν, ἐς δὲ κέλευθον
δ᾽: 1:1265: ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε μύωπι τετυμμένος ἔσσυτο ταῦρος
δ᾽: 1:1267: οὐδ᾽ ἀγέλης ὄθεται, πρήσσει δ᾽ ὁδόν, ἄλλοτ᾽ ἄπαυστος,
δ᾽: 1:1268: ἄλλοτε δ᾽ ἱστάμενος, καὶ ἀνὰ πλατὺν αὐχέν᾽ ἀείρων
δ᾽: 1:1271: συνεχέως, ὁτὲ δ᾽ αὖτε μεταλλήγων καμάτοιο
δ᾽: 1:1273: αὐτίκα δ᾽ ἀκροτάτας ὑπερέσχεθεν ἄκριας ἀστὴρ
δ᾽: 1:1276: οἱ δ᾽ εἴσβαινον ἄφαρ λελιημένοι: ὕψι δὲ νηὸς
δ᾽: 1:1278: κυρτώθη δ᾽ ἀνέμῳ λίνα μεσσόθι, τῆλε δ᾽ ἀπ᾽ ἀκτῆς
δ᾽: 1:1278: κυρτώθη δ᾽ ἀνέμῳ λίνα μεσσόθι, τῆλε δ᾽ ἀπ᾽ ἀκτῆς
δ᾽: 1:1280: ἦμος δ᾽ οὐρανόθεν χαροπὴ ὑπολάμπεται ἠὼς
δ᾽: 1:1281: ἐκ περάτης ἀνιοῦσα, διαγλαύσσουσι δ᾽ ἀταρποί,
δ᾽: 1:1286: σφωιτέρων ἑτάρων. ὁ δ᾽ ἀμηχανίῃσιν ἀτυχθεὶς
δ᾽: 1:1289: θυμὸν ἔδων: Τελαμῶνα δ᾽ ἕλεν χόλος, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
δ᾽: 1:1291: Ἡρακλῆα λιπεῖν: σέο δ᾽ ἔκτοθι μῆτις ὄρωρεν,
δ᾽: 1:1319: ναίειν δ᾽ ἀθανάτοισι συνέστιον, εἴ κ᾽ ἔτι παύρους
δ᾽: 1:1321: αὔτως δ᾽ αὖ Πολύφημον ἐπὶ προχοῇσι Κίοιο
δ᾽: 1:1329: γήθησαν δ᾽ ἥρωες: ὁ δ᾽ ἐσσυμένως ἐβεβήκει
δ᾽: 1:1329: γήθησαν δ᾽ ἥρωες: ὁ δ᾽ ἐσσυμένως ἐβεβήκει
δ᾽: 1:1336: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπιφραδέως προσέειπεν:
δ᾽: 1:1347: Εἰλατίδης Πολύφημος: ὁ δ᾽ Εὐρυσθῆος ἀέθλους
δ᾽: 2:1: ἔνθα δ᾽ ἔσαν σταθμοί τε βοῶν αὖλίς τ᾽ Ἀμύκοιο,
δ᾽: 2:10: τοῖον δ᾽ ἐν πάντεσσι παρασχεδὸν ἔκφατο μῦθον:
δ᾽: 2:17: εἰ δ᾽ ἂν ἀπηλεγέοντες ἐμὰς πατέοιτε θέμιστας,
δ᾽: 2:19: ἦ ῥα μέγα φρονέων: τοὺς δ᾽ ἄγριος εἰσαΐοντας
δ᾽: 2:20: εἷλε χόλος: περὶ δ᾽ αὖ Πολυδεύκεα τύψεν ὁμοκλη
δ᾽: 2:21: αἶψα δ᾽ ἑῶν ἑτάρων πρόμος ἵστατο, φώνησέν τε:
δ᾽: 2:25: ὧς φάτ᾽ ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἐσέδρακεν ὄμμαθ᾽ ἑλίξας,
δ᾽: 2:27: ἀνέρες ἀμφιπένονται: ὁ δ᾽ ἰλλόμενός περ ὁμίλῳ
δ᾽: 2:28: τῶν μὲν ἔτ᾽ οὐκ ἀλέγει, ἐπὶ δ᾽ ὄσσεται οἰόθεν οἶον
δ᾽: 2:32: ὤπασε Λημνιάδων: ὁ δ᾽ ἐρεμνὴν δίπτυχα λώπην
δ᾽: 2:35: αὐτίκα δ᾽ ἐγγύθι χῶρον ἑαδότα παπτήναντες
δ᾽: 2:40: χωομένη Διὶ τίκτεν: ὁ δ᾽ οὐρανίῳ ἀτάλαντος
δ᾽: 2:48: οὐ μὰν αὖτ᾽ Ἄμυκος πειρήσατο: σῖγα δ᾽ ἄπωθεν
δ᾽: 2:53: ὠμούς, ἀζαλέους, περὶ δ᾽ οἵγ᾽ ἔσαν ἐσκληῶτες.
δ᾽: 2:62: τοὺς ἕλεν ἀπροφάτως: τοῦ δ᾽ ἀντίος ἤλυθε Κάστωρ
δ᾽: 2:63: ἠδὲ Βιαντιάδης Ταλαὸς μέγας: ὦκα δ᾽ ἱμάντας
δ᾽: 2:65: τῷ δ᾽ αὖτ᾽ Ἄρητός τε καὶ Ὄρνυτος, οὐδέ τι ᾔδειν
δ᾽: 2:67: οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱμᾶσι διασταδὸν ἠρτύναντο,
δ᾽: 2:71: τρηχὺ θοὴν ἐπὶ νῆα κορύσσεται, ἡ δ᾽ ὑπὸ τυτθὸν
δ᾽: 2:75: δηθύνειν. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ αἰὲν ἀνούτατος ἣν διὰ μῆτιν
δ᾽: 2:76: ἀίσσοντ᾽ ἀλέεινεν: ἀπηνέα δ᾽ αἶψα νοήσας
δ᾽: 2:79: ὡς δ᾽ ὅτε νήια δοῦρα θοοῖς ἀντίξοα γόμφοις
δ᾽: 2:81: θείνωσι σφύρῃσιν, ἐπ᾽ ἄλλῳ δ᾽ ἄλλος ἄηται
δ᾽: 2:83: καὶ γένυες κτύπεον: βρυχὴ δ᾽ ὑπετέλλετ᾽ ὀδόντων
δ᾽: 2:88: ἂψ δ᾽ αὖτις συνόρουσαν ἐναντίοι, ἠύτε ταύρω
δ᾽: 2:90: ἔνθα δ᾽ ἔπειτ᾽ Ἄμυκος μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισιν ἀερθείς,
δ᾽: 2:92: χεῖρ᾽ ἐπὶ οἷ πελέμιξεν: ὁ δ᾽ ἀίξαντος ὑπέστη,
δ᾽: 2:93: κρᾶτα παρακλίνας, ὤμῳ δ᾽ ἀνεδέξατο πῆχυν
δ᾽: 2:94: τυτθόν: ὁ δ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο παρὲκ γόνυ γουνὸς ἀμσίβων
δ᾽: 2:95: κόψε μεταΐγδην ὑπὲρ οὔατος, ὀστέα δ᾽ εἴσω
δ᾽: 2:96: ῥῆξεν: ὁ δ᾽ ἀμφ᾽ ὀδύνῃ γνὺξ ἤριπεν: οἱ δ᾽ ἰάχησαν
δ᾽: 2:96: ῥῆξεν: ὁ δ᾽ ἀμφ᾽ ὀδύνῃ γνὺξ ἤριπεν: οἱ δ᾽ ἰάχησαν
δ᾽: 2:97: ἥρωες Μινύαι: τοῦ δ᾽ ἀθρόος ἔκχυτο θυμός.
δ᾽: 2:103: ἤλασ᾽ ἐπεσσύμενον κεφαλῆς ὕπερ: ἡ δ᾽ ἑκάτερθεν
δ᾽: 2:105: αὐτὸς δ᾽ Ἰτυμονῆα πελώριον ἠδὲ Μίμαντα,
δ᾽: 2:107: πλῆξε, καὶ ἐν κονίῃσι βάλεν: τοῦ δ᾽ ἆσσον ἰόντος
δ᾽: 2:109: δρύψε δέ οἱ βλέφαρον, γυμνὴ δ᾽ ὑπελείπετ᾽ ὀπωπή.
δ᾽: 2:110: Ὠρεΐδης δ᾽ Ἀμύκοιο βίην ὑπέροπλος ὀπάων
δ᾽: 2:112: ἀλλά μιν οὐ κατέπεφνεν, ὅσον δ᾽ ἐπὶ δέρματι μοῦνον
δ᾽: 2:114: αὔτως δ᾽ Ἄρητος μενεδήιον Εὐρύτου υἷα
δ᾽: 2:123: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ σταθμοῖσιν ἀπείρονα μῆλ᾽ ἐφόβησαν
δ᾽: 2:126: μαίονται δ᾽ ὅ τι πρῶτον ἐπαΐξαντες ἕλωσιν,
δ᾽: 2:132: αἱ δ᾽ ἤτοι τείως μὲν ἀολλέες ᾧ ἐνὶ σίμβλῳ
δ᾽: 2:142: οἱ δ᾽ ἤδη σταθμούς τε καὶ αὔλια δηιάασκον:
δ᾽: 2:143: ἤδη δ᾽ ἄσπετα μῆλα περιτροπάδην ἐτάμοντο
δ᾽: 2:152: πόντον ἐπέπλωμεν: μάλα δ᾽ ἡμέων αὐτὸς ἕκαστος
δ᾽: 2:159: ξανθὰ δ᾽ ἐρεψάμενοι δάφνῃ καθύπερθε μέτωπα
δ᾽: 2:164: ἦμος δ᾽ ἠέλιος δροσερὰς ἐπέλαμψε κολώνας
δ᾽: 2:176: ἀσκηθεῖς μέν, ἀτὰρ πεφοβημένοι. ἤματι δ᾽ ἄλλῳ
δ᾽: 2:178: ἔνθα δ᾽ ἐπάκτιον οἶκον Ἀγηνορίδης ἔχε Φινεύς,
δ᾽: 2:184: ἐκ δ᾽ ἕλετ᾽ ὀφθαλμῶν γλυκερὸν φάος: οὐδὲ γάνυσθαι
δ᾽: 2:189: συνεχέως ἥρπαζον. ἐλείπετο δ᾽ ἄλλοτε φορβῆς
δ᾽: 2:191: καὶ δ᾽ ἐπὶ μυδαλέην ὀδμὴν χέον: οὐδέ τις ἔτλη
δ᾽: 2:194: αὐτίκα δ᾽ εἰσαΐων ἐνοπὴν καὶ δοῦπον ὁμίλου
δ᾽: 2:197: ὀρθωθεὶς δ᾽ εὐνῆθεν, ἀκήριον ἠύτ᾽ ὄνειρον,
δ᾽: 2:199: τοίχους ἀμφαφόων: τρέμε δ᾽ ἅψεα νισσομένοιο
δ᾽: 2:202: ἐκ δ᾽ ἐλθὼν μεγάροιο καθέζετο γοῦνα βαρυνθεὶς
δ᾽: 2:205: νειόθεν, ἀβληχρῷ δ᾽ ἐπὶ κώματι κέκλιτ᾽ ἄναυδος.
δ᾽: 2:222: πρὸς δ᾽ ἔτι πικρότατον κρέμαται κακὸν ἄλλο κακοῖσιν.
δ᾽: 2:225: ἴσχω δ᾽ οὔτινα μῆτιν ἐπίρροθον. ἀλλά κε ῥεῖα
δ᾽: 2:228: τυτθὸν δ᾽ ἢν ἄρα δήποτ᾽ ἐδητύος ἄμμι λίπωσιν,
δ᾽: 2:240: Ἴσκεν Ἀγηνορίδης: ἀδινὸν δ᾽ ἕλε κῆδος ἕκαστον
δ᾽: 2:241: ἡρώων, πέρι δ᾽ αὖτε δύω υἷας Βορέαο.
δ᾽: 2:242: δάκρυ δ᾽ ὀμορξαμένω σχεδὸν ἤλυθον, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν
δ᾽: 2:254: ὧς φάτο: τοῦ δ᾽ ἰθὺς κενεὰς ὁ γεραιὸς ἀνέσχεν
δ᾽: 2:264: λοίσθιον Ἁρπυίῃσιν ἑλώριον: ἐγγύθι δ᾽ ἄμφω
δ᾽: 2:267: αἱ δ᾽ ἄφαρ ἠύτ᾽ ἄελλαι ἀδευκέες, ἢ στεροπαὶ ὥς,
δ᾽: 2:269: κλαγγῇ μαιμώωσαι ἐδητύος: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
δ᾽: 2:270: ἥρωες μεσσηγὺς ἀνίαχον: αἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἀυτῇ
δ᾽: 2:273: τάων δ᾽ αὖ κατόπισθε δύω υἷες Βορέαο
δ᾽: 2:278: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ κνημοῖσι κύνες δεδαημένοι ἄγρη;
δ᾽: 2:286: εἰ μὴ ἄρ᾽ ὠκέα ῀Ἰρις ἴδεν, κατὰ δ᾽ αἰθέρος ἆλτο
δ᾽: 2:289: Ἁρπυίας, μεγάλοιο Διὸς κύνας: ὅρκια δ᾽ αὐτὴ
δ᾽: 2:295: οἱ δ᾽ ὅρκῳ εἴξαντες ὑπέστρεφον ἂψ ἐπὶ νῆα
δ᾽: 2:299: κευθμῶνα Κρήτης Μινωίδος: ἡ δ᾽ ἀνόρουσεν
δ᾽: 2:301: τόφρα δ᾽ ἀριστῆες πινόεν περὶ δέρμα γέροντος
δ᾽: 2:307: ἔνθα δ᾽, ἐπεὶ δόρποιο κορέσσαντ᾽ ἠδὲ ποτῆτος,
δ᾽: 2:309: αὐτὸς δ᾽ ἐν μέσσοισι παρ᾽ ἐσχάρῃ ἧστο γεραιὸς
δ᾽: 2:312: ἀτρεκές: ὅσσα δ᾽ ὄρωρε θεοῖς φίλον, οὐκ ἐπικεύσω.
δ᾽: 2:336: θαρσαλέως: πρὶν δ᾽ οὔτι θεοὺς λίσσεσθαι ἐρύκω.
δ᾽: 2:351: κεῖθεν δ᾽ οὐ μάλα πουλὺ διὲξ ἁλὸς ἀντιπέραιαν
δ᾽: 2:357: ἀγχίμολον δ᾽ ἐπὶ τῇ πολέας παρανεῖσθε κολωνοὺς
δ᾽: 2:365: αἰγιαλός: πολέος δ᾽ ἐπὶ πείρασιν Αἰγιαλοῖο
δ᾽: 2:367: δεινὸν ἐρεύγονται: μετὰ τὸν δ᾽ ἀγχίροος ῀Ἰρις
δ᾽: 2:376: ἐργατίναι: τοὶ δ᾽ ἀμφὶ σιδήρεα ἔργα μέλονται.
δ᾽: 2:379: τῇ δ᾽ ἐπὶ Μοσσύνοικοι ὁμούριοι ὑλήεσσαν
δ᾽: 2:383: μόσσυνας: καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπώνυμοι ἔνθεν ἔασιν.
δ᾽: 2:395: φέρβονται Φίλυρες: Φιλύρων δ᾽ ἐφύπερθεν ἔασιν
δ᾽: 2:396: Μάκρωνες: μετὰ δ᾽ αὖ περιώσια φῦλα Βεχείρων.
δ᾽: 2:398: Βύζηρες δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὁμώλακες, ὧν ὕπερ ἤδη
δ᾽: 2:401: ἔνθα δ᾽ ἐπ᾽ ἠπείροιο Κυταιίδος, ἠδ᾽ Ἀμαραντῶν
δ᾽: 2:410: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τοὺς δ᾽ εἶθαρ ἕλεν δέος εἰσαΐοντας.
δ᾽: 2:411: δὴν δ᾽ ἔσαν ἀμφασίῃ βεβολημένοι: ὀψὲ δ᾽ ἔειπεν
δ᾽: 2:411: δὴν δ᾽ ἔσαν ἀμφασίῃ βεβολημένοι: ὀψὲ δ᾽ ἔειπεν
δ᾽: 2:421: ὧς φάτο: τὸν δ᾽ ὁ γεραιὸς ἀμειβόμενος προσέειπεν:
δ᾽: 2:424: ἐξ Αἴης: μετὰ δ᾽ Αἶαν ἅλις πομπῆες ἔσονται.
δ᾽: 2:430: οὐδῷ ἔπι κραιπνοὺς ἔβαλον πόδας: οἱ δ᾽ ἀνόρουσαν
δ᾽: 2:432: Ζήτης δ᾽ ἱεμένοισιν, ἔτ᾽ ἄσπετον ἐκ καμάτοιο
δ᾽: 2:435: ὅρκιά τ᾽ εὐμενέουσα θεὰ πόρεν, αἱ δ᾽ ὑπέδυσαν
δ᾽: 2:441: κήδετο λευγαλέης, καὶ δ᾽ ἡμέας αὖθι πέλασσεν
δ᾽: 2:451: αὐτίκα δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἀμειβομένων ἐφαάνθη
δ᾽: 2:452: Ἠριγενής: τὸν δ᾽ ἀμφὶ περικτίται ἠγερέθοντο
δ᾽: 2:456: ἔχραεν ἐνδυκέως, πολέων δ᾽ ἀπὸ πήματ᾽ ἔλυσεν
δ᾽: 2:458: σὺν τοῖσιν δ᾽ ἵκανε Παραίβιος, ὅς ῥά οἱ ἦεν
δ᾽: 2:468: ἧκεν ἐποτρύνας. τοῦ δ᾽ ἐκ μεγάροιο κιόντος
δ᾽: 2:475: χρησμοσύνη τρύχεσκεν: ἐπ᾽ ἤματι δ᾽ ἦμαρ ὀρώρει
δ᾽: 2:484: τῷ δ᾽ ἄρα νηκερδῆ νύμφη πόρεν οἶτον ὀπίσσω
δ᾽: 2:486: ἀμπλακίην ἔγνων: βωμὸν δ᾽ ἐκέλευσα καμόντα
δ᾽: 2:490: ἐκλάθετ᾽, οὐδ᾽ ἀθέρισσε: μόλις δ᾽ ἀέκοντα θύραζε
δ᾽: 2:492: ὧς φάτ᾽ Ἀγηνορίδης: ὁ δ᾽ ἐπισχεδὸν αὐτίκα δοιὼ
δ᾽: 2:493: ἤλυθ᾽ ἄγων ποίμνηθεν ὄις. ἀνὰ δ᾽ ἵστατ᾽ Ἰήσων,
δ᾽: 2:497: κουρότεροι δ᾽ ἑτάρων μενοεικέα δαῖτ᾽ ἀλέγυνον.
δ᾽: 2:499: τοὶ δ᾽ αὐτοῦ κατὰ δώματ᾽ ἀολλέες εὐνάζοντο.
δ᾽: 2:500: ἦρι δ᾽ ἐτήσιαι αὖραι ἐπέχραον, αἵ τ᾽ ἀνὰ πᾶσαν
δ᾽: 2:508: ἔνθα δ᾽ Ἀρισταῖον Φοίβῳ τέκεν, ὃν καλέουσιν
δ᾽: 2:511: αὐτοῦ μακραίωνα καὶ ἀγρότιν: υἷα δ᾽ ἔνεικεν
δ᾽: 2:518: ἦμος δ᾽ οὐρανόθεν Μινωίδας ἔφλεγε νήσους
δ᾽: 2:521: λοιμοῦ ἀλεξητῆρα. λίπεν δ᾽ ὅγε πατρὸς ἐφετμῇ
δ᾽: 2:526: Σειρίῳ αὐτῷ τε Κρονίδῃ Διί. τοῖο δ᾽ ἕκητι
δ᾽: 2:528: ἤματα τεσσαράκοντα: Κέῳ δ᾽ ἔτι νῦν ἱερῆες
δ᾽: 2:531: μίμνον ἐρυκόμενοι: ξεινήια δ᾽ ἄσπετα Θυνοὶ
δ᾽: 2:538: Εὔφημος, γαίης δ᾽ ἀπὸ διπλόα πείσματ᾽ ἔλυσαν.
δ᾽: 2:540: αὐτίκα δ᾽ ἐσσυμένως νεφέλης ἐπιβᾶσα πόδεσσιν
δ᾽: 2:543: ὡς δ᾽ ὅτε τις πάτρηθεν ἀλώμενος, οἷά τε πολλὰ
δ᾽: 2:546: σφωιτέρους δ᾽ ἐνόησε δόμους, ἄμυδις δὲ κέλευθος
δ᾽: 2:547: ὑγρή τε τραφερή τ᾽ ἰνδάλλεται, ἄλλοτε δ᾽ ἄλλῃ
δ᾽: 2:551: οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σκολιοῖο πόρου στεινωπὸν ἵκοντο
δ᾽: 2:553: δινήεις δ᾽ ὑπένερθεν ἀνακλύζεσκεν ἰοῦσαν
δ᾽: 2:556: νωλεμὲς οὔατ᾽ ἔβαλλε, βόων δ᾽ ἁλιμυρέες ἀκταί,
δ᾽: 2:558: Εὔφημος πρῴρης ἐπιβήμεναι: οἱ δ᾽ ὑπ᾽ ἀνωγῇ
δ᾽: 2:561: κάρτεϊ ᾧ πίσυνοι. τὰς δ᾽ αὐτίκα λοίσθιον ἄλλων
δ᾽: 2:563: σὺν δέ σφιν χύτο θυμός: ὁ δ᾽ ἀίξαι πτερύγεσσιν
δ᾽: 2:564: Εὔφημος προέηκε πελειάδα: τοὶ δ᾽ ἅμα πάντες
δ᾽: 2:566: ἔπτατο: ταὶ δ᾽ ἄμυδις πάλιν ἀντίαι ἀλλήλῃσιν
δ᾽: 2:571: κλυζούσης ἁλὸς ἔνδον ἐβόμβεον: ὑψόθι δ᾽ ὄχθης
δ᾽: 2:573: νῆα δ᾽ ἔπειτα πέριξ εἴλει ῥόος. ἄκρα δ᾽ ἔκοψαν
δ᾽: 2:573: νῆα δ᾽ ἔπειτα πέριξ εἴλει ῥόος. ἄκρα δ᾽ ἔκοψαν
δ᾽: 2:574: οὐραῖα πτερὰ ταίγε πελειάδος: ἡ δ᾽ ἀπόρουσεν
δ᾽: 2:575: ἀσκηθής. ἐρέται δὲ μέγ᾽ ἴαχον: ἔβραχε δ᾽ αὐτὸς
δ᾽: 2:577: ἄνδιχα. τοὺς δ᾽ ἐλάοντας ἔχεν τρόμος, ὄφρα μιν αὐτὴ
δ᾽: 2:579: εἴσω πετράων. τότε δ᾽ αἰνότατον δέος εἷλεν
δ᾽: 2:581: ἤδη δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διὰ πλατὺς εἴδετο Πόντος,
δ᾽: 2:583: κυρτόν, ἀποτμῆγι σκοπιῇ ἴσον: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
δ᾽: 2:588: ἐκ δ᾽ αὐτὴν πρύμνηθεν ἀνείρυσε τηλόθι νῆα
δ᾽: 2:590: Εὔφημος δ᾽ ἀνὰ πάντας ἰὼν βοάασκεν ἑταίρους,
δ᾽: 2:591: ἐμβαλέειν κώπῃσιν ὅσον σθένος: οἱ δ᾽ ἀλαλητῷ
δ᾽: 2:592: κόπτον ὕδωρ. ὅσσον δ᾽ ἂν ὑπείκαθε νηῦς ἐρέτῃσιν,
δ᾽: 2:595: ἔνθεν δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα κατηρεφὲς ἔσσυτο κῦμα,
δ᾽: 2:596: ἡ δ᾽ ἄφαρ ὥστε κύλινδρος ἐπέτρεχε κύματι λάβρῳ
δ᾽: 2:597: προπροκαταΐγδην κοίλης ἁλός. ἐν δ᾽ ἄρα μέσσαις
δ᾽: 2:598: Πληγάσι δινήεις εἶχεν ῥόος: αἱ δ᾽ ἑκάτερθεν
δ᾽: 2:602: ἡ δ᾽ ἰκέλη πτερόεντι μετήορος ἔσσυτ᾽ ὀιστῷ.
δ᾽: 2:603: ἔμπης δ᾽ ἀφλάστοιο παρέθρισαν ἄκρα κόρυμβα
δ᾽: 2:606: πέτραι δ᾽ εἰς ἕνα χῶρον ἐπισχεδὸν ἀλλήλῃσιν
δ᾽: 2:616: γόμφοισιν συνάρασσε: θέμις δ᾽ οὐκ ἔστιν ἁλῶναι.
δ᾽: 2:631: νηὶ διαπλώειν, στυγέων δ᾽, ὅτ᾽ ἐπ᾽ ἠπείροιο
δ᾽: 2:635: φραζόμενος τὰ ἕκαστα σὺ δ᾽ εὐμαρέως ἀγορεύεις
δ᾽: 2:640: ὧς φάτ᾽ ἀριστήων πειρώμενος: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
δ᾽: 2:651: εἰρεσίῃ δ᾽ ἀλίαστον ἔχον πόνον: αἶψα δὲ τοίγε
δ᾽: 2:653: ἄκρην δ᾽ οὐ μετὰ δηθὰ παρεξενέοντο Μέλαιναν,
δ᾽: 2:654: τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προχοὰς Φυλληίδας, ἔνθα πάροιθεν
δ᾽: 2:662: δερκόμενοι παράμειβον, ὁμῶς δ᾽ ἐπὶ ἤματι νύκτα
δ᾽: 2:665: ἐργατίναι μογέουσι βόες, περὶ δ᾽ ἄσπετος ἱδρὼς
δ᾽: 2:668: αὐαλέη στομάτων ἄμοτον βρέμει: οἱ δ᾽ ἐνὶ γαίῃ
δ᾽: 2:671: ἦμος δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω φάος ἄμβροτον, οὔτ᾽ ἔτι λίην
δ᾽: 2:672: ὀρφναίη πέλεται, λεπτὸν δ᾽ ἐπιδέδρομε νυκτὶ
δ᾽: 2:680: λαιῇ δ᾽ ἀργύρεον νώμα βιόν, ἀμφὶ δὲ νώτοις
δ᾽: 2:681: ἰοδόκη τετάνυστο κατωμαδόν: ἡ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶν
δ᾽: 2:682: σείετο νῆσος ὅλη, κλύζεν δ᾽ ἐπὶ κύματα χέρσῳ.
δ᾽: 2:683: τοὺς δ᾽ ἕλε θάμβος ἰδόντας ἀμήχανον: οὐδέ τις ἔτλη
δ᾽: 2:688: ‘εἰ δ᾽ ἄγε δὴ νῆσον μὲν Ἑωίου Ἀπόλλωνος
δ᾽: 2:691: βωμὸν ἀναστήσαντες ἐπάκτιον: εἰ δ᾽ ἂν ὀπίσσω
δ᾽: 2:694: νῦν δ᾽ αὔτως κνίσῃ λοιβῇσί τε μειλίξασθαι
δ᾽: 2:697: χερμάσιν: οἱ δ᾽ ἀνὰ νῆσον ἐδίνεον, ἐξερέοντες
δ᾽: 2:711: αἰὲν ἀδήλητοι: τὼς γὰρ θέμις. οἰόθι δ᾽ αὐτὴ
δ᾽: 2:724: ἔνθεν δ᾽ ἀντιπέρην ποταμοῦ στόμα Σαγγαρίοιο
δ᾽: 2:729: ἠῶθεν δ᾽ ἀνέμοιο διὰ κνέφας εὐνηθέντος
δ᾽: 2:732: εἰς ἅλα δερκομένη Βιθυνίδα: τῇ δ᾽ ὑπὸ πέτραι
δ᾽: 2:736: ἐκ δ᾽ αὐτῆς εἴσω κατακέκλιται ἤπειρόνδε
δ᾽: 2:742: σιγὴ δ᾽ οὔποτε τήνγε κατὰ βλοσυρὴν ἔχει ἄκρην,
δ᾽: 2:758: αὐτὸν δ᾽ ὥστε θεὸν Πολυδεύκεα δεξιόωντο
δ᾽: 2:768: Μυσίδα δ᾽ ὡς ἀφίκοντο Κίον θ᾽, ὅθι κάλλιπον ἥρω
δ᾽: 2:773: Λητοΐδῃ κατὰ νῆσον. ὁ δ᾽ ἑξείης ἐνέποντος
δ᾽: 2:774: θέλγετ᾽ ἀκουῇ θυμόν: ἄχος δ᾽ ἕλεν Ἡρακλῆι
δ᾽: 2:781: Ἱππολύτης: ἐμὲ δ᾽ εὗρε νέον χνοάοντα ἰούλους.
δ᾽: 2:782: ἔνθα δ᾽ ἐπὶ Πριόλαο κασιγνήτοιο θανόντος
δ᾽: 2:798: ἔμπης δ᾽ ἐξ ὑμέων ἔδοσαν τίσιν: οὐδέ ἕ φημι
δ᾽: 2:805: Δάσκυλον ὀτρυνέω, ἐμὸν υἱέα: τοῖο δ᾽ ἰόντος,
δ᾽: 2:815: καὶ δ᾽ αὐτὸς σὺν τοῖσι Λύκος κίε, μυρί᾽ ὀπάσσας
δ᾽: 2:816: δῶρα φέρειν: ἅμα δ᾽ υἷα δόμων ἔκπεμπε νέεσθαι.
δ᾽: 2:817: ἔνθα δ᾽ Ἀβαντιάδην πεπρωμένη ἤλασε μοῖρα
δ᾽: 2:826: νίσσετ᾽ Ἀβαντιάδης: ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἔκποθεν ἀφράστοιο
δ᾽: 2:829: ὀξὺ δ᾽ ὅγε κλάγξας οὔδει πέσεν: οἱ δὲ τυπέντος
δ᾽: 2:830: ἀθρόοι ἀντιάχησαν. ὀρέξατο δ᾽ αἶψ᾽ ὀλοοῖο
δ᾽: 2:832: καπρίου: ἔσσυτο δ᾽ αὖτις ἐναντίος: ἀλλά μιν Ἴδας
δ᾽: 2:835: τὸν δ᾽ ἕταροι ἐπὶ νῆα φέρον ψυχορραγέοντα,
δ᾽: 2:836: ἀχνύμενοι, χείρεσσι δ᾽ ἑῶν ἐνικάτθαν᾽ ἑταίρων.
δ᾽: 2:841: αὐτῷ ὁμοῦ βασιλῆι Λύκῳ: παρὰ δ᾽ ἄσπετα μῆλα,
δ᾽: 2:844: τύμβος: σῆμα δ᾽ ἔπεστι καὶ ὀψιγόνοισιν ἰδέσθαι,
δ᾽: 2:851: ἄστυ βαλεῖν: οἱ δ᾽ ἀντὶ θεουδέος Αἰολίδαο
δ᾽: 2:860: ἄτλητον δ᾽ ὀλοῷ ἐπὶ πήματι κῆδος ἕλοντο.
δ᾽: 2:864: μνώοντ᾽ οὔτε ποτοῖο: κατήμυσαν δ᾽ ἀχέεσσιν
δ᾽: 2:870: ἰθύνειν, Πηλῆα δ᾽ ἐπεσσύμενος προσέειπεν:
δ᾽: 2:881: αὐτίκα δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐνὶ μέσσοις ἀγόρευσεν:
δ᾽: 2:884: ἡμῖν δ᾽ ἐν γὰρ ἔασι κυβερνητῆρες ὁμίλῳ,
δ᾽: 2:887: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἀμηχανέων προσέειπεν:
δ᾽: 2:888: ‘Αἰακίδη, πῇ δ᾽ οἵδε κυβερνητῆρες ἔασιν;
δ᾽: 2:894: πετράων ἔκτοσθε, κατ᾽ αὐτόθι δ᾽ ἄμμε καλύψει
δ᾽: 2:903: καρπαλίμως δ᾽ Ἀχέροντα διεξεπέρησαν ἐρετμοῖς,
δ᾽: 2:904: ἐκ δ᾽ ἔχεαν πίσυνοι ἀνέμῳ λίνα, πουλὺ δ᾽ ἐπιπρὸ
δ᾽: 2:904: ἐκ δ᾽ ἔχεαν πίσυνοι ἀνέμῳ λίνα, πουλὺ δ᾽ ἐπιπρὸ
δ᾽: 2:923: καί ῥ᾽ ὁ μὲν αὖτις ἔδυνε μέγαν ζόφον: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
δ᾽: 2:924: θάμβησαν: τοὺς δ᾽ ὦρσε θεοπροπέων ἐπικέλσαι
δ᾽: 2:926: οἱ δ᾽ ἀνὰ μὲν κραιπνῶς λαῖφος σπάσαν, ἐκ δὲ βαλόντες
δ᾽: 2:929: ἄνδιχα δ᾽ αὖ χύτλων νηοσσόῳ Ἀπόλλωνι
δ᾽: 2:932: αὐτίκα δ᾽ οἵγ᾽ ἀνέμοιο κατασπέρχοντος ἔβησαν
δ᾽: 2:933: νῆ᾽ ἔπι: κὰδ δ᾽ ἄρα λαῖφος ἐρυσσάμενοι τανύοντο
δ᾽: 2:934: ἐς πόδας ἀμφοτέρους: ἡ δ᾽ ἐς πέλαγος πεφόρητο
δ᾽: 2:942: νυκτί δ᾽ ἔπειτ᾽ ἄλληκτον ἐπιπροτέρωσε θέοντες
δ᾽: 2:945: ἔνθεν δ᾽ αὖτε Κάραμβιν ἅμ᾽ ἠελίοιο βολῇσιν
δ᾽: 2:948: αὐτίκα δ᾽ Ἀσσυρίης ἐπέβαν χθονός, ἔνθα Σινώπην,
δ᾽: 2:951: δὴ γὰρ ὁ μὲν φιλότητος ἐέλδετο: νεῦσε δ᾽ ὅγ᾽ αὐτῇ
δ᾽: 2:964: τοῖσι δ᾽ ὁμοῦ μετέπειτα θοῇ πεφορημένοι αὔρῃ
δ᾽: 2:965: λεῖπον Ἅλυν ποταμόν, λεῖπον δ᾽ ἀγχίρροον ῀Ἰριν,
δ᾽: 2:966: ἠδὲ καὶ Ἀσσυρίης πρόχυσιν χθονός: ἤματι δ᾽ αὐτῷ
δ᾽: 2:971: ἀμφὶ κασιγνήτης: ὁ δ᾽ ἀπήμονα πέμψεν ὀπίσσω.
δ᾽: 2:974: τῷ δ᾽ οὔτις ποταμῶν ἐναλίγκιος, οὐδὲ ῥέεθρα
δ᾽: 2:977: πεμπάζοι: μία δ᾽ οἴη ἐτήτυμος ἔπλετο πηγή.
δ᾽: 2:980: ἔνθεν δ᾽ αἰπυτέρην ἐπικίδναται ἔνδοθι γαῖαν
δ᾽: 2:982: αἰεὶ δ᾽ ἄλλυδις ἄλλη, ὅπῃ κύρσειε μάλιστα
δ᾽: 2:985: ὅππῃ ὑπεξαφύονται: ὁ δ᾽ ἀμφαδὸν ἄμμιγα παύροις
δ᾽: 2:988: ὑσμίνην, καὶ δ᾽ οὔ κεν ἀναιμωτί γ᾽ ἐρίδηναν--
δ᾽: 2:996: ἤλυθον: οἱ δ᾽ ἀνέμῳ περιηγέα κάλλιπον ἀκτήν,
δ᾽: 2:1002: νόσφι δ᾽ ἀκοντοβόλοι Χαδήσιαι. ἤματι δ᾽ ἄλλῳ
δ᾽: 2:1002: νόσφι δ᾽ ἀκοντοβόλοι Χαδήσιαι. ἤματι δ᾽ ἄλλῳ
δ᾽: 2:1015: κράατα δησάμενοι: ταὶ δ᾽ εὖ κομέουσιν ἐδωδῇ
δ᾽: 2:1017: ἱρὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὄρος καὶ γαῖαν ἄμειβον,
δ᾽: 2:1019: μόσσυνας, καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπώνυμοι ἔνθεν ἔασιν.
δ᾽: 2:1023: ὅσσα δ᾽ ἐνὶ μεγάροις πεπονήμεθα, κεῖνα θύραζε
δ᾽: 2:1038: ἧκ᾽ ἐπί οἱ πτερὸν ὀξύ: τὸ δ᾽ ἐν λαιῷ πέσεν ὤμῳ
δ᾽: 2:1043: λυσάμενος τελαμῶνα κατήορον: ἐκ δ᾽ ἐφαάνθη
δ᾽: 2:1046: ἧκε δ᾽ ἐπ᾽ οἰωνὸν ταχινὸν βέλοσ--αὐτὰρ ἔπειτα
δ᾽: 2:1048: τοῖσιν δ᾽ Ἀμφιδάμας μυθήσατο, παῖς Ἀλεοῖο:
δ᾽: 2:1050: τούσδ᾽ ὄρνιθας ἰδόντες. ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἔλπομαι ἰοὺς
δ᾽: 2:1058: δούπει ἐπὶ σκοπιῆς περιμήκεος: αἱ δ᾽ ἐφέβοντο
δ᾽: 2:1061: αὐτὸς δ᾽ ἂν τὸ πάροιθεν ἐπιφρασθεὶς ἐνέποιμι.
δ᾽: 2:1070: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἐπίρροθος ἥνδανε μῆτις.
δ᾽: 2:1074: τοὶ δ᾽ αὖτ᾽ ἐγχείῃσι καὶ ἀσπίσι νῆ᾽ ἐκάλυψαν.
δ᾽: 2:1075: ὡς δ᾽ ὅτε τις κεράμῳ κατερέψεται ἑρκίον ἀνήρ,
δ᾽: 2:1077: ἄλλῳ δ᾽ ἔμπεδον ἄλλος ὁμῶς ἐπαμοιβὸς ἄρηρεν:
δ᾽: 2:1085: ὡς δ᾽ ὁπότε Κρονίδης πυκινὴν ἐφέηκε χάλαζαν
δ᾽: 2:1086: ἐκ νεφέων ἀνά τ᾽ ἄστυ καὶ οἰκία, τοὶ δ᾽ ὑπὸ τοῖσιν
δ᾽: 2:1100: Ζεὺς δ᾽ ἀνέμου βορέαο μένος κίνησεν ἀῆναι,
δ᾽: 2:1104: νυκτὶ δ᾽ ἔβη πόντονδε πελώριος, ὦρσε δὲ κῦμα
δ᾽: 2:1105: κεκληγὼς πνοιῇσι: κελαινὴ δ᾽ οὐρανὸν ἀχλὺς
δ᾽: 2:1108: οἱ δ᾽ ἄρα μυδαλέοι, στυγερὸν τρομέοντες ὄλεθρον,
δ᾽: 2:1110: ἱστία δ᾽ ἐξήρπαξ᾽ ἀνέμου μένος, ἠδὲ καὶ αὐτὴν
δ᾽: 2:1112: ἔνθα δ᾽ ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι θεῶν πίσυρές περ ἐόντες
δ᾽: 2:1117: αὐτίκα δ᾽ ἐρράγη ὄμβρος ἀθέσφατος, ὗε δὲ πόντον
δ᾽: 2:1120: τοὺς δ᾽ ἄμυδις κρατερῷ σὺν δούρατι κύματος ὁρμὴ
δ᾽: 2:1123: λῆξεν ἅμ᾽ ἠελίω:ι τάχα δ᾽ ἐγγύθεν ἀντεβόλησαν
δ᾽: 2:1134: ξεινίου Ἱκεσίου τε: Διὸς δ᾽ ἄμφω ἱκέται τε
δ᾽: 2:1136: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπιφραδέως ἐρέεινεν,
δ᾽: 2:1142: τὸν δ᾽ Ἄργος προσέειπεν ἀμηχανέων κακότητι:
δ᾽: 2:1154: ἡμεῖς δ᾽ αὐτίκα πατρὸς ἐφετμάων ἀλέγοντες
δ᾽: 2:1158: τῷ δὲ Μέλας: ἐμὲ δ᾽ αὐτὸν ἐπικλείοιτέ κεν Ἄργον.’
δ᾽: 2:1165: Κρηθῆος δ᾽ υἱωνὸς ἐγὼ σὺν τοισίδ᾽ ἑταίροις
δ᾽: 2:1168: νῦν δ᾽ ἕσσασθε πάροιθεν: ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι δ᾽ ὀίω
δ᾽: 2:1168: νῦν δ᾽ ἕσσασθε πάροιθεν: ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι δ᾽ ὀίω
δ᾽: 2:1172: μῆλ᾽ ἱερευσόμενοι: περὶ δ᾽ ἐσχάρῃ ἐστήσαντο
δ᾽: 2:1198: ἴσκε παρηγορέων: οἱ δ᾽ ἔστυγον εἰσαΐοντες.
δ᾽: 2:1200: κῶας ἄγειν κριοῖο μεμαότας, ὧδε δ᾽ ἔειπεν
δ᾽: 2:1206: στεῦται δ᾽ Ἠελίου γόνος ἔμμεναι: ἀμφὶ δὲ Κόλχων
δ᾽: 2:1215: θερμὸν ἀπὸ κρατὸς στάξαι φόνον: ἵκετο δ᾽ αὔτως
δ᾽: 2:1218: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πολέεσσι δ᾽ ἐπὶ χλόος εἷλε παρειὰς
δ᾽: 2:1230: ἦρι δ᾽ ἀνεγρομένοισιν ἐυκραὴς ἄεν οὖρος:
δ᾽: 2:1231: ἱστία δ᾽ ἤειραν, τὰ δ᾽ ὑπαὶ ῥιπῆς ἀνέμοιο
δ᾽: 2:1231: ἱστία δ᾽ ἤειραν, τὰ δ᾽ ὑπαὶ ῥιπῆς ἀνέμοιο
δ᾽: 2:1233: νυκτὶ δ᾽ ἐπιπλομένῃ Φιλυρηίδα νῆσον ἄμειβον:
δ᾽: 2:1237: Ῥείην ἐξαπαφών παρελέξατο: τοὺς δ᾽ ἐνὶ λέκτροις
δ᾽: 2:1238: τέτμε θεὰ μεσσηγύς: ὁ δ᾽ ἐξ εὐνῆς ἀνορούσας
δ᾽: 2:1240: ἡ δ᾽ αἰδοῖ χῶρόν τε καὶ ἤθεα κεῖνα λιποῦσα
δ᾽: 2:1244: κεῖθεν δ᾽ αὖ Μάκρωνας ἀπειρεσίην τε Βεχείρων
δ᾽: 2:1257: ἶσα δ᾽ ἐυξέστοις ὠκύπτερα πάλλεν ἐρετμοῖς,
δ᾽: 2:1258: δηρὸν δ᾽. οὐ μετέπειτα πολύστονον ἄιον αὐδὴν
δ᾽: 2:1259: ἧπαρ ἀνελκομένοιο Προμηθέος: ἔκτυπε δ᾽ αἰθὴρ
δ᾽: 2:1262: ἐννύχιοι δ᾽ Ἄργοιο δαημοσύνῃσιν ἵκοντο
δ᾽: 2:1264: αὐτίκα δ᾽ ἱστία μὲν καὶ ἐπίκριον ἔνδοθι κοίλης
δ᾽: 2:1266: ἱστὸν ἄφαρ χαλάσαντο παρακλιδόν: ὦκα δ᾽ ἐρετμοῖς
δ᾽: 2:1268: καχλάζων ὑπόεικεν. ἔχον δ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρῶν
δ᾽: 2:1270: ἔνθεν δ᾽ αὖ πεδίον τὸ Ἀρήιον ἱερά τ᾽ ἄλση
δ᾽: 2:1273: αὐτὸς δ᾽ Αἰσονίδης χρυσέῳ ποταμόνδε κυπέλλῳ
δ᾽: 2:1276: ἡρώων: γουνοῦτο δ᾽ ἀπήμονας εἶναι ἀρωγοὺς
δ᾽: 2:1278: αὐτίκα δ᾽ Ἀγκαῖος τοῖον μετὰ μῦθον ἔειπεν:
δ᾽: 2:1280: Φάσιδος: ὥρη δ᾽ ἧμιν ἐνὶ σφίσι μητιάασθαι,
δ᾽: 2:1283: ὧς ἔφατ᾽: Ἄργου δ᾽ αὖτε παρηγορίῃσιν Ἰήσων
δ᾽: 2:1285: δάσκιον εἰσελάσαντας ἕλος: τὸ δ᾽ ἐπισχεδὸν ἦεν
δ᾽: 2:1287: ἠὼς δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐελδομένοις ἐφαάνθη.
δ᾽: 3:1: εἰ δ᾽ ἄγε νῦν, Ἐρατώ, παρά θ᾽ ἵστασο, καί μοι ἔνισπε,
δ᾽: 3:7: μίμνον ἀριστῆες λελοχημένοι: αἱ δ᾽ ἐνόησαν
δ᾽: 3:8: Ἥρη Ἀθηναίη τε, Διὸς δ᾽ αὐτοῖο καὶ ἄλλων
δ᾽: 3:10: βούλευον: πείραζε δ᾽ Ἀθηναίην πάρος Ἥρη:
δ᾽: 3:16: ἔμπης δ᾽ οὔτινα πεῖραν ἀποτρωπᾶσθαι ἔοικεν.’
δ᾽: 3:18: ‘καὶ δ᾽ αὐτὴν ἐμὲ τοῖα μετὰ φρεσὶν ὁρμαίνουσαν,
δ᾽: 3:21: θυμὸν ἀριστήων: πολέας δ᾽ ἐπεδοίασα βουλάς.’
δ᾽: 3:23: ἄνδιχα πορφύρουσαι ἐνὶ σφίσιν: αὐτίκα δ᾽ Ἥρη
δ᾽: 3:28: θέλξαι ὀιστεύσας ἐπ᾽ Ἰήσονι. τὸν δ᾽ ἂν ὀίω
δ᾽: 3:39: ἕρκεα δ᾽ εἰσελθοῦσαι ὑπ᾽ αἰθούσῃ θαλάμοιο
δ᾽: 3:43: δαίδαλα χάλκευεν ῥιπῇ πυρόσ᾽ ἡ δ᾽ ἄρα μούνη
δ᾽: 3:45: λευκοῖσιν δ᾽ ἑκάτερθε κόμας ἐπιειμένη ὤμοις
δ᾽: 3:53: δηναιὰς αὔτως; τί δ᾽ ἱκάνετον, οὔτι πάρος γε
δ᾽: 3:55: τὴν δ᾽ Ἥρη τοίοισιν ἀμειβομένη προσέειπεν:
δ᾽: 3:60: δείδιμεν ἐκπάγλως, περὶ δ᾽ Αἰσονίδαο μάλιστα.
δ᾽: 3:66: καὶ δ᾽ ἄλλως ἔτι καὶ πρὶν ἐμοὶ μέγα φίλατ᾽ Ἰήσων
δ᾽: 3:69: θήρης ἐξανιών: νιφετῷ δ᾽ ἐπαλύνετο πάντα
δ᾽: 3:76: ὧς ηὔδα: Κύπριν δ᾽ ἐνεοστασίη λάβε μύθων.
δ᾽: 3:77: ἅζετο δ᾽ ἀντομένην Ἥρην ἕθεν εἰσορόωσα,
δ᾽: 3:83: ὧς ἔφαθ᾽: Ἥρη δ᾽ αὖτις ἐπιφραδέως ἀγορευσεν:
δ᾽: 3:94: οὐκ ὄθεται, μάλα δ᾽ αἰὲν ἐριδμαίνων ἀθερίζει.
δ᾽: 3:101: ἀλλήλαις. ἡ δ᾽ αὖτις ἀκηχεμένη προσέειπεν:
δ᾽: 3:104: νῦν δ᾽ ἐπεὶ ὔμμι φίλον τόδε δὴ πέλει ἀμφοτέρῃσιν,
δ᾽: 3:106: ὧς φάτο: τὴν δ᾽ Ἥρη ῥαδινῆς ἐπεμάσσατο χειρός,
δ᾽: 3:111: ἦ ῥα, καὶ ἔλλιπε θῶκον: ἐφωμάρτησε δ᾽ Ἀθήνη:
δ᾽: 3:112: ἐκ δ᾽ ἴσαν ἄμφω ταίγε παλίσσυτοι. ἡ δὲ καὶ αὐτὴ
δ᾽: 3:122: χροιῇ θάλλεν ἔρευθος. ὁ δ᾽ ἐγγύθεν ὀκλαδὸν ἧστο
δ᾽: 3:123: σῖγα κατηφιόων: δοιὼ δ᾽ ἔχεν, ἄλλον ἔτ᾽ αὔτως
δ᾽: 3:127: Κύπριν ἐπιπλομένην. ἡ δ᾽ ἀντίη ἵστατο παιδός,
δ᾽: 3:131: εἰ δ᾽ ἄγε μοι πρόφρων τέλεσον χρέος, ὅττι κεν εἴπω:
δ᾽: 3:137: χρύσεα μέν οἱ κύκλα τετεύχαται: ἀμφὶ δ᾽ ἑκάστῳ
δ᾽: 3:139: κρυπταὶ δὲ ῥαφαί εἰσιν: ἕλιξ δ᾽ ἐπιδέδρομε πάσαις
δ᾽: 3:145: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀσπαστὸν ἔπος γένετ᾽ εἰσαΐοντι.
δ᾽: 3:146: μείλια δ᾽ ἔκβαλε πάντα, καὶ ἀμφοτέρῃσι χιτῶνος
δ᾽: 3:148: λίσσετο δ᾽ αἶψα πορεῖν αὐτοσχεδόν: ἡ δ᾽ ἀγανοῖσιν
δ᾽: 3:148: λίσσετο δ᾽ αἶψα πορεῖν αὐτοσχεδόν: ἡ δ᾽ ἀγανοῖσιν
δ᾽: 3:154: φῆ: ὁ δ᾽ ἄῤ ἀστραγάλους συναμήσατο, κὰδ δὲ φαεινῷ
δ᾽: 3:156: αὐτίκα δ᾽ ἰοδόκην χρυσέῃ περικάτθετο μίτρῃ
δ᾽: 3:157: πρέμνῳ κεκλιμένην: ἀνὰ δ᾽ ἀγκύλον εἵλετο τόξον.
δ᾽: 3:164: νειόθι δ᾽ ἄλλοτε γαῖα φερέσβιος ἄστεά τ᾽ ἀνδρῶν
δ᾽: 3:165: φαίνετο καὶ ποταμῶν ἱεροὶ ῥόοι, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
δ᾽: 3:167: ἥρωες δ᾽ ἀπάνευθεν ἑῆς ἐπὶ σέλμασι νηὸς
δ᾽: 3:169: αὐτὸς δ᾽ Αἰσονίδης μετεφώνεεν: οἱ δ᾽ ὑπάκουον
δ᾽: 3:169: αὐτὸς δ᾽ Αἰσονίδης μετεφώνεεν: οἱ δ᾽ ὑπάκουον
δ᾽: 3:172: ἐξερέω: τοῦ δ᾽ ὔμμι τέλος κρηῆναι ἔοικεν.
δ᾽: 3:178: υἷας ἑλὼν Φρίξοιο δύω δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἑταίρους.
δ᾽: 3:179: πειρήσω δ᾽ ἐπέεσσι παροίτερον ἀντιβολήσας,
δ᾽: 3:197: ὦρσε καὶ Αὐγείην: αὐτὸς δ᾽ ἕλεν Ἑρμείαο
δ᾽: 3:198: σκῆπτρον: ἄφαρ δ᾽ ἄρα νηὸς ὑπὲρ δόνακάς τε καὶ ὕδωρ
δ᾽: 3:207: δενδρέων ἐξάπτειν ἑκὰς ἄστεος. ἠέρι δ᾽ ἴσην
δ᾽: 3:213: ὦκα δ᾽ ὅτ᾽ ἐκ πεδίοιο πόλιν καὶ δώμαθ᾽ ἵκοντο
δ᾽: 3:214: Αἰήτεω, τότε δ᾽ αὖτις ἀπεσκέδασεν νέφος Ἥρη.
δ᾽: 3:215: ἔσταν δ᾽ ἐν προμολῇσι τεθηπότες ἕρκε᾽ ἄνακτος
δ᾽: 3:217: ἑξείης ἄνεχον: θριγκὸς δ᾽ ἐφύπερθε δόμοιο
δ᾽: 3:219: εὔκηλοι δ᾽ ὑπὲρ οὐδὸν ἔπειτ᾽ ἔβαν. ἄγχι δὲ τοῖο
δ᾽: 3:221: ὑψοῦ ἀειρόμεναι μέγ᾽ ἐθήλεον. αἱ δ᾽ ὑπὸ τῇσιν
δ᾽: 3:224: ἡ δ᾽ οἴνῳ, τριτάτη δὲ θυώδεϊ νᾶεν ἀλοιφῇ:
δ᾽: 3:225: ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ὕδωρ προρέεσκε, τὸ μέν ποθι δυομένῃσιν
δ᾽: 3:226: θέρμετο Πληιάδεσσιν, ἀμοιβηδὶς δ᾽ ἀνιούσαις
δ᾽: 3:235: ἔνθα δὲ καὶ μέσσαυλος ἐλήλατο: τῇ δ᾽ ἐπὶ πολλαὶ
δ᾽: 3:237: δαιδαλέη δ᾽ αἴθουσα παρὲξ ἑκάτερθε τέτυκτο.
δ᾽: 3:238: λέχρις δ᾽ αἰπύτεροι δόμοι ἕστασαν ἀμφοτέρωθεν.
δ᾽: 3:241: ἄλλῳ δ᾽ Ἄψυρτος ναῖεν πάις Αἰήταο.
δ᾽: 3:247: τοὺς δ᾽ ἔχον ἀμφίπολοί τε καὶ Αἰήταο θύγατρες
δ᾽: 3:250: Ἥρη γάρ μιν ἔρυκε δόμῳ: πρὶν δ᾽ οὔτι θάμιζεν
δ᾽: 3:253: καί σφεας ὡς ἴδεν ἆσσον, ἀνίαχεν: ὀξὺ δ᾽ ἄκουσεν
δ᾽: 3:256: ἔδραμον. ἡ δ᾽ ἅμα τοῖσιν ἑοὺς υἱῆας ἰδοῦσα
δ᾽: 3:261: τηλόθι πλάγξασθαι: μετὰ δ᾽ ὑμέας ἔτραπεν αἶσα.
δ᾽: 3:269: ἐκ δ᾽ αὐτὴ Εἰδυῖα δάμαρ κίεν Αἰήταο,
δ᾽: 3:270: Χαλκιόπης ἀίουσα: τὸ δ᾽ αὐτίκα πᾶν ὁμάδοιο
δ᾽: 3:275: τόφρα δ᾽ Ἔρως πολιοῖο δι᾽ ἠέρος ἷξεν ἄφαντος,
δ᾽: 3:278: ὦκα δ᾽ ὑπὸ φλιὴν προδόμῳ ἔνι τόξα τανύσσας
δ᾽: 3:280: ἐκ δ᾽ ὅγε καρπαλίμοισι λαθὼν ποσὶν οὐδὸν ἄμειψεν
δ᾽: 3:283: ἰθὺς δ᾽ ἀμφοτέρῃσι διασχόμενος παλάμῃσιν
δ᾽: 3:284: ἧκ᾽ ἐπὶ Μηδείῃ: τὴν δ᾽ ἀμφασίη λάβε θυμόν.
δ᾽: 3:285: αὐτὸς δ᾽ ὑψορόφοιο παλιμπετὲς ἐκ μεγάροιο
δ᾽: 3:286: καγχαλόων ἤιξε: βέλος δ᾽ ἐνεδαίετο κούρῃ
δ᾽: 3:287: νέρθεν ὑπὸ κραδίῃ, φλογὶ εἴκελον: ἀντία δ᾽ αἰεὶ
δ᾽: 3:294: ἄγχι μάλ᾽ ἐγρομένη: τὸ δ᾽ ἀθέσφατον ἐξ ὀλίγοιο
δ᾽: 3:299: δμῶες δ᾽ ὁππότε δή σφιν ἐπαρτέα θῆκαν ἐδωδήν,
δ᾽: 3:311: Κίρκην ἑσπερίης εἴσω χθονός, ἐκ δ᾽ ἱκόμεσθα
δ᾽: 3:314: ἀλλὰ τί μύθων ἦδος; ἃ δ᾽ ἐν ποσὶν ὗμιν ὄρωρεν,
δ᾽: 3:321: ζαχρηεῖς: αὐτοὺς δ᾽ ἐπὶ δούρασι πεπτηῶτας
δ᾽: 3:332: χρειὼ δ᾽ ἢν ἐθέλῃς ἐξίδμεναι, οὔ σ᾽ ἐπικεύσω.
δ᾽: 3:340: νῆα δ᾽ Ἀθηναίη Παλλὰς κάμεν, οὐ μάλα τοίην,
δ᾽: 3:343: λάβρον ὕδωρ πνοιή τε διέτμαγεν: ἡ δ᾽ ἐνὶ γόμφοις
δ᾽: 3:345: ἶσον δ᾽ ἐξ ἀνέμοιο θέει καὶ ὅτ᾽ ἀνέρες αὐτοὶ
δ᾽: 3:347: τῇ δ᾽ ἐναγειράμενος Παναχαιίδος εἴ τι φέριστον
δ᾽: 3:350: αὐτῷ δ᾽ ὥς κεν ἅδῃ, τὼς ἔσσεται: οὐ γὰρ ἱκάνει
δ᾽: 3:358: εἰ δ᾽ αὐτοῦ Κρηθῆος ἐτήτυμόν ἐστι γενέθλης,
δ᾽: 3:361: Φρίξος δ᾽ αὖτ᾽ Ἀθάμαντος ἔην πάις Αἰολίδαο.
δ᾽: 3:362: τόνδε δ᾽ ἄρ᾽, Ἠελίου γόνον ἔμμεναι εἴ τιν᾽ ἀκούεις,
δ᾽: 3:363: δέρκεαι Αὐγείην: Τελαμὼν δ᾽ ὅγε, κυδίστοιο
δ᾽: 3:364: Αἰακοῦ ἐκγεγαώς: Ζεὺς δ᾽ Αἰακὸν αὐτὸς ἔτικτεν.
δ᾽: 3:367: τοῖα παρέννεπεν Ἄργος: ἄναξ δ᾽ ἐπεχώσατο μύθοις
δ᾽: 3:369: φῆ δ᾽ ἐπαλαστήσας: μενέαινε δὲ παισὶ μάλιστα
δ᾽: 3:383: νειόθεν οἰδαίνεσκον: ἐέλδετο δ᾽ ἔνδοθι θυμὸς
δ᾽: 3:388: οὐδὲ μὲν ἱέμενοι. τίς δ᾽ ἂν τόσον οἶδμα περῆσαι
δ᾽: 3:391: δὸς χάριν ἀντομένοισι: σέθεν δ᾽ ἐγὼ Ἑλλάδι πάσῃ
δ᾽: 3:415: ἀνδράσι τευχηστῇσι δέμας. τοὺς δ᾽ αὖθι δαΐζων
δ᾽: 3:418: παύομαι ἀμήτοιο. σύ δ᾽, εἰ τάδε τοῖα τελέσσεις,
δ᾽: 3:424: βουλὴν δ᾽ ἀμφὶ πολὺν στρώφα χρόνον, οὐδέ πῃ εἶχεν
δ᾽: 3:426: ὀψε δ᾽ ἀμειβόμενος προσελέξατο κερδαλέοισιν:
δ᾽: 3:439: Ἴσκεν ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἀπὸ θρόνου ὤρνυτ᾽ Ἰήσων,
δ᾽: 3:440: Αὐγείης Τελαμών τε παρασχεδόν: εἵπετο δ᾽ Ἄργος
δ᾽: 3:442: αὐτοκασιγνήτοις: οἱ δ᾽ ἤισαν ἐκ μεγάροιο.
δ᾽: 3:443: θεσπέσιον δ᾽ ἐν πᾶσι μετέπρεπεν Αἴσονος υἱὸς
δ᾽: 3:444: κάλλεϊ καὶ χαρίτεσσιν: ἐπ᾽ αὐτῷ δ᾽ ὄμματα κούρη
δ᾽: 3:451: αὔτως δ᾽ αὖ Μήδεια μετέστιχε: πολλὰ δὲ θυμῷ
δ᾽: 3:453: προπρὸ δ᾽ ἄρ᾽ ὀφθαλμῶν ἔτι οἱ ἰνδάλλετο πάντα,
δ᾽: 3:457: ἔμμεναι ἀνέρα τοῖον: ἐν οὔασι δ᾽ αἰὲν ὀρώρει
δ᾽: 3:459: τάρβει δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ, μή μιν βόες ἠὲ καὶ αὐτὸς
δ᾽: 3:460: Αἰήτης φθίσειεν: ὀδύρετο δ᾽ ἠύτε πάμπαν
δ᾽: 3:472: οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν δήμου τε καὶ ἄστεος ἐκτὸς ἔβησαν
δ᾽: 3:476: πείρης δ᾽ οὐ μάλ᾽ ἔοικε μεθιέμεν ἐν κακότητι.
δ᾽: 3:482: ἔμπης δ᾽ ἐξαῦτις μετελεύσομαι ἀντιβολήσων,
δ᾽: 3:484: Ἴσκεν ἐυφρονέων: ὁ δ᾽ ἀμείβετο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
δ᾽: 3:489: ὧς ἔφατ᾽: ὦκα δ᾽ ἕλος μετεκίαθον. αὐτὰρ ἑταῖροι
δ᾽: 3:491: τοῖσιν δ᾽ Αἰσονίδης τετιημένος ἔκφατο μῦθον:
δ᾽: 3:497: τετράγυον δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἐφίετο νειὸν ἀρόσσαι:
δ᾽: 3:498: δώσειν δ᾽ ἐξ ὄφιος γενύων σπόρον, ὅς ῥ᾽ ἀνίῃσιν
δ᾽: 3:499: γηγενέας χαλκέοις σὺν τεύχεσιν: ἤματι δ᾽ αὐτῷ
δ᾽: 3:502: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἀνήνυτος εἴσατ᾽ ἄεθλος,
δ᾽: 3:503: δὴν δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐς ἀλλήλους ὁρόωντο,
δ᾽: 3:511: εἰ δ᾽ οὔ τοι μάλα θυμὸς ἑῇ ἐπὶ πάγχυ πέποιθεν
δ᾽: 3:516: σπερχόμενος δ᾽ ἀνόρουσε θοῶς: ἐπὶ δὲ τρίτος Ἴδας
δ᾽: 3:517: ὦρτο μέγα φρονέων, ἐπὶ δ᾽ υἱέε Τυνδαρέοιο:
δ᾽: 3:521: οἱ δ᾽ ἄλλοι εἴξαντες ἀκὴν ἔχον. αὐτίκα δ᾽ Ἄργος
δ᾽: 3:521: οἱ δ᾽ ἄλλοι εἴξαντες ἀκὴν ἔχον. αὐτίκα δ᾽ Ἄργος
δ᾽: 3:539: πειρήσων: τάχα δ᾽ ἂν σὺν δαίμονι πειρηθείην.’
δ᾽: 3:543: κίρκος δ᾽ ἀφλάστῳ περικάππεσεν. ὦκα δὲ Μόψος
δ᾽: 3:547: παρθενικὴν δ᾽ ἐπέεσσι μετελθέμεν ἀμφιέποντας
δ᾽: 3:550: πέφραδεν ἔσσεσθαι. κείνης δ᾽ ὅγε μείλιχος ὄρνις
δ᾽: 3:556: μνησάμενοι: μοῦνος δ᾽ Ἀφαρήιος ἄνθορεν Ἴδας,
δ᾽: 3:564: ὧς ηὔδα μεμαώς: πολέες δ᾽ ὁμάδησαν ἑταῖροι
δ᾽: 3:566: χωόμενος δ᾽ ὅγ᾽ ἔπειτα καθέζετο: τοῖσι δ᾽ Ἰήσων
δ᾽: 3:566: χωόμενος δ᾽ ὅγ᾽ ἔπειτα καθέζετο: τοῖσι δ᾽ Ἰήσων
δ᾽: 3:573: καρπαλίμως ἐξαῦτις ἀνὰ πτόλιν: οἱ δ᾽ ἐπὶ νηὸς
δ᾽: 3:576: αὐτίκα δ᾽ Αἰήτης ἀγορὴν ποιήσατο Κόλχων
δ᾽: 3:579: στεῦτο δ᾽, ἐπεί κεν πρῶτα βόες διαδηλήσωνται
δ᾽: 3:616: κούρην δ᾽ ἐξ ἀχέων ἀδινὸς κατελώφεεν ὕπνος
δ᾽: 3:619: τὸν ξεῖνον δ᾽ ἐδόκησεν ὑφεστάμεναι τὸν ἄεθλον,
δ᾽: 3:623: κουριδίην παράκοιτιν: ὀίετο δ᾽ ἀμφὶ βόεσσιν
δ᾽: 3:627: προύθεσαν: ἐκ δ᾽ ἄρα τοῦ νεῖκος πέλεν ἀμφήριστον
δ᾽: 3:628: πατρί τε καὶ ξείνοις: αὐτῇ δ᾽ ἐπιέτρεπον ἄμφω
δ᾽: 3:630: ἡ δ᾽ ἄφνω τὸν ξεῖνον, ἀφειδήσασα τοκήων,
δ᾽: 3:631: εἵλετο: τοὺς δ᾽ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν, ἐκ δ᾽ ἐβόησαν
δ᾽: 3:631: εἵλετο: τοὺς δ᾽ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν, ἐκ δ᾽ ἐβόησαν
δ᾽: 3:632: χωόμενοι: τὴν δ᾽ ὕπνος ἅμα κλαγγῇ μεθέηκεν.
δ᾽: 3:633: παλλομένη δ᾽ ἀνόρουσε φόβῳ, περί τ᾽ ἀμφί τε τοίχους
δ᾽: 3:634: πάπτηνεν θαλάμοιο: μόλις δ᾽ ἐσαγείρατο θυμὸν
δ᾽: 3:635: ὡς πάρος ἐν στέρνοις, ἀδινὴν δ᾽ ἀνενείκατο φωνήν:
δ᾽: 3:649: αἰδοῖ ἐεργομένη: μετὰ δ᾽ ἐτράπετ᾽ αὖτις ὀπίσσω
δ᾽: 3:653: αἰδοῖ δ᾽ ἐργομένην θρασὺς ἵμερος ὀτρύνεσκεν.
δ᾽: 3:654: τρὶς μὲν ἐπειρήθη, τρὶς δ᾽ ἔσχετο, τέτρατον αὖτις
δ᾽: 3:656: ὡς δ᾽ ὅτε τις νύμφη θαλερὸν πόσιν ἐν θαλάμοισιν
δ᾽: 3:659: αἰδοῖ ἐπιφροσύνῃ τε: μυχῷ δ᾽ ἀχέουσα θαάσσει:
δ᾽: 3:661: δήνεσιν ἀλλήλων: ἡ δ᾽ ἔνδοθι δαιομένη περ
δ᾽: 3:667: Χαλκιόπῃ δ᾽ ἤγγειλε παρασχεδόν: ἡ δ᾽ ἐνὶ παισὶν
δ᾽: 3:667: Χαλκιόπῃ δ᾽ ἤγγειλε παρασχεδόν: ἡ δ᾽ ἐνὶ παισὶν
δ᾽: 3:670: μῦθον ἀνώιστον: διὰ δ᾽ ἔσσυτο θαμβήσασα
δ᾽: 3:672: κέκλιτ᾽ ἀκηχεμένη, δρύψεν δ᾽ ἑκάτερθε παρειάς:
δ᾽: 3:673: ὡς δ᾽ ἴδε δάκρυσιν ὄσσε πεφυρμένα, φώνησέν μιν:
δ᾽: 3:681: ὧς φάτο: τῆς δ᾽ ἐρύθηνε παρήια: δὴν δέ μιν αἰδὼς
δ᾽: 3:683: μῦθος δ᾽ ἄλλοτε μέν οἱ ἐπ᾽ ἀκροτάτης ἀνέτελλεν
δ᾽: 3:685: πολλάκι δ᾽ ἱμερόεν μὲν ἀνὰ στόμα θυῖεν ἐνισπεῖν:
δ᾽: 3:686: φθογγῇ δ᾽ οὐ προύβαινε παροιτέρω: ὀψὲ δ᾽ ἔειπεν
δ᾽: 3:686: φθογγῇ δ᾽ οὐ προύβαινε παροιτέρω: ὀψὲ δ᾽ ἔειπεν
δ᾽: 3:695: τὴν δ᾽ αἰνῶς ἄτλητος ἐπέκλυσε θυμὸν ἀνίη
δ᾽: 3:696: δείματι, τοῖ᾽ ἐσάκουσεν: ἀμείβετο δ᾽ ὧδ᾽ ἐπέεσσιν:
δ᾽: 3:697: ‘καὶ δ᾽ αὐτὴ τάδε πάντα μετήλυθον ὁρμαίνουσα,
δ᾽: 3:708: ἄμφω ἐπ᾽ ἀλλήλῃσι θέσαν γόον: ὦρτο δ᾽ ἰωὴ
δ᾽: 3:718: φῆ ἄρα: Χαλκιόπη δ᾽ ἠμείβετο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
δ᾽: 3:721: παίδων εἵνεκ᾽ ἐμεῖο; καὶ ἐκ κείνοιο δ᾽ ἱκάνει
δ᾽: 3:724: ὧς φάτο: τῇ δ᾽ ἔντοσθεν ἀνέπτατο χάρματι θυμός,
δ᾽: 3:725: φοινίχθη δ᾽ ἄμυδις καλὸν χρόα, κὰδ δέ μιν ἀχλὺς
δ᾽: 3:726: εἷλεν ἰαινομένην, τοῖον δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔειπεν:
δ᾽: 3:736: ἀλλ᾽ ἴθι, κεῦθε δ᾽ ἐμὴν σιγῇ χάριν, ὄφρα τοκῆας
δ᾽: 3:743: νὺξ μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἄγεν κνέφας: οἱ δ᾽ ἐνὶ πόντῳ
δ᾽: 3:757: ἠέ που ἐν γαυλῷ κέχυται: ἡ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα
δ᾽: 3:760: δάκρυ δ᾽ ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἐλέῳ ῥέεν: ἔνδοθι δ᾽ αἰεὶ
δ᾽: 3:760: δάκρυ δ᾽ ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἐλέῳ ῥέεν: ἔνδοθι δ᾽ αἰεὶ
δ᾽: 3:766: δωσέμεν, ἄλλοτε δ᾽ οὔτι: καταφθίσθαι δὲ καὶ αὐτή:
δ᾽: 3:767: αὐτίκα δ᾽ οὔτ᾽ αὐτὴ θανέειν, οὐ φάρμακα δώσειν,
δ᾽: 3:779: φάρμακα μησαμένη; ποῖον δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἐνίψω;
δ᾽: 3:783: λωφήσειν ἀχέων: τότε δ᾽ ἂν κακὸν ἄμμι πέλοιτο,
δ᾽: 3:785: ἐρρέτω ἀγλαΐη: ὁ δ᾽ ἐμῇ ἰότητι σαωθεὶς
δ᾽: 3:796: μαργοσύνῃ εἴξασα. τί δ᾽ οὐκ ἐμὸν ἔσσεται αἶσχος;
δ᾽: 3:803: ἐνθεμένη δ᾽ ἐπὶ γούνατ᾽ ὀδύρετο. δεῦε δὲ κόλπους
δ᾽: 3:804: ἄλληκτον δακρύοισι, τὰ δ᾽ ἔρρεεν ἀσταγὲς αὔτως,
δ᾽: 3:805: αἴν᾽ ὀλοφυρομένης τὸν ἑὸν μόρον. ἵετο δ᾽ ἥγε
δ᾽: 3:810: ἔσχετο δ᾽ ἀμφασίῃ δηρὸν χρόνον, ἀμφὶ δὲ πᾶσαι
δ᾽: 3:818: ἄλλῃ δοιάζεσκεν: ἐέλδετο δ᾽ αἶψα φανῆναι
δ᾽: 3:821: πυκνὰ δ᾽ ἀνὰ κληῖδας ἑῶυ λύεσκε θυράων,
δ᾽: 3:822: αἴγλην σκεπτομένη: τῇ δ᾽ ἀσπάσιον βάλε φέγγος
δ᾽: 3:823: Ἠριγενής, κίνυντο δ᾽ ἀνὰ πτολίεθρον ἕκαστοι.
δ᾽: 3:826: αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ νῆα κίεν προπάροιθε λιασθείς.
δ᾽: 3:827: ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τὰ πρῶτα φαεινομένην ἴδεν ἠῶ
δ᾽: 3:830: αὐσταλέας δ᾽ ἔψησε παρηίδας: αὐτὰρ ἀλοιφῇ
δ᾽: 3:833: ἀμβροσίῳ δ᾽ ἐφύπερθε καρήατι βάλλε καλύπτρην
δ᾽: 3:837: κέκλετο δ᾽ ἀμφιπόλοις, αἵ οἱ δυοκαίδεκα πᾶσαι
δ᾽: 3:853: τοῦ δ᾽ ἤτοι ἄνθος μὲν ὅσον πήχυιον ὕπερθεν
δ᾽: 3:855: καυλοῖσιν διδύμοισιν ἐπήορον: ἡ δ᾽ ἐνὶ γαίῃ
δ᾽: 3:863: μυκηθμῷ δ᾽ ὑπένερθεν ἐρεμνὴ σείετο γαῖα,
δ᾽: 3:864: ῥίζης τεμνομένης Τιτηνίδος: ἔστενε δ᾽ αὐτὸς
δ᾽: 3:870: αὐτὴ δ᾽ ἡνί᾽ ἔδεκτο καὶ εὐποίητον ἱμάσθλην
δ᾽: 3:880: τῇ δ᾽ ἅμα νύμφαι ἕπονται ἀμορβάδες, αἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτῆς
δ᾽: 3:887: νηὸν δ᾽ εἰσαφίκανε διὲκ πεδίων ἐλάουσα,
δ᾽: 3:896: εἰ δ᾽ ἄγε μολπῇ θυμὸν ἀφειδείως κορέσωμεν
δ᾽: 3:909: δῶρα φέρων, τῷ δ᾽ αὖτε κακώτερον ἄλλο πόρωμεν
δ᾽: 3:911: ὧς ηὔδα: πάσῃσι δ᾽ ἐπίκλοπος ἥνδανε μῆτις.
δ᾽: 3:912: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδην ἑτάρων ἄπο μοῦνον ἐρύσσας
δ᾽: 3:940: δήεις, Αἰσονίδη: μάλα δ᾽ ἠπίῃ ἀντιβολήσεις
δ᾽: 3:943: νῶι δ᾽, ἐγὼν Ἄργος τε, δεδεγμένοι, εὖτ᾽ ἂν ἵκηαι,
δ᾽: 3:944: τῷδ᾽ αὐτῷ ἐνὶ χώρῳ ἀπεσσόμεθ᾽: οἰόθι δ᾽ αὐτὸς
δ᾽: 3:958: ἀντέλλει, μήλοισι δ᾽ ἐν ἄσπετον ἧκεν ὀιζύν:
δ᾽: 3:961: ἐκ δ᾽ ἄρα οἱ κραδίη στηθέων πέσεν, ὄμματα δ᾽ αὔτως
δ᾽: 3:961: ἐκ δ᾽ ἄρα οἱ κραδίη στηθέων πέσεν, ὄμματα δ᾽ αὔτως
δ᾽: 3:963: γούνατα δ᾽ οὔτ᾽ ὀπίσω οὔτε προπάροιθεν ἀεῖραι
δ᾽: 3:964: ἔσθενεν, ἀλλ᾽ ὑπένερθε πάγη πόδας. αἱ δ᾽ ἄρα τείως
δ᾽: 3:966: τὼ δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν,
δ᾽: 3:969: νηνεμίῃ: μετὰ δ᾽ αὖτις ὑπὸ ῥιπῆς ἀνέμοιο
δ᾽: 3:986: ἀμφότερον δ᾽, ἱκέτης ξεῖνός τέ τοι ἐνθάδ᾽ ἱκάνω,
δ᾽: 3:989: σοὶ δ᾽ ἂν ἐγὼ τίσαιμι χάριν μετόπισθεν ἀρωγῆς,
δ᾽: 3:1007: ὧς φάτο κυδαίνων: ἡ δ᾽ ἐγκλιδὸν ὄσσε βαλοῦσα
δ᾽: 3:1012: προπρὸ δ᾽ ἀφειδήσασα θυώδεος ἔξελε μίτρης
δ᾽: 3:1017: στράπτεν Ἔρως ἡδεῖαν ἀπὸ φλόγα: τῆς δ᾽ ἀμαρυγὰς
δ᾽: 3:1021: ἄμφω δ᾽ ἄλλοτε μέν τε κατ᾽ οὔδεος ὄμματ᾽ ἔρειδον
δ᾽: 3:1022: αἰδόμενοι, ὁτὲ δ᾽ αὖτις ἐπὶ σφίσι βάλλον ὀπωπάς,
δ᾽: 3:1031: βόθρον ὀρύξασθαι περιηγέα: τῷ δ᾽ ἔνι θῆλυν
δ᾽: 3:1034: μουνογενῆ δ᾽ Ἑκάτην Περσηίδα μειλίσσοιο,
δ᾽: 3:1036: ἔνθα δ᾽ ἐπεί κε θεὰν μεμνημένος ἱλάσσηαι,
δ᾽: 3:1053: οἱ δ᾽ ἤδη κατὰ ὦλκας ἀνασταχύωσι Γίγαντες
δ᾽: 3:1056: λάθρῃ λᾶαν ἄφες στιβαρώτερον: οἱ δ᾽ ἂν ἐπ᾽ αὐτῷ,
δ᾽: 3:1058: ἀλλήλους: καὶ δ᾽ αὐτὸς ἐπείγεο δηιοτῆτος
δ᾽: 3:1060: οἴσεαι ἐξ Αἴης τηλοῦ ποθί: νίσσεο δ᾽ ἔμπης,
δ᾽: 3:1068: ‘μνώεο δ᾽, ἢν ἄρα δή ποθ᾽ ὑπότροπος οἴκαδ᾽ ἵκηαι,
δ᾽: 3:1069: οὔνομα Μηδείης: ὧς δ᾽ αὖτ᾽ ἐγὼ ἀμφὶς ἐόντος
δ᾽: 3:1090: ἐν δ᾽ αὐτῇ Ἰαωλκός, ἐμὴ πόλις, ἐν δὲ καὶ ἄλλαι
δ᾽: 3:1102: τῆς δ᾽ ἀλεγεινόταται κραδίην ἐρέθεσκον ἀνῖαι,
δ᾽: 3:1105: Αἰήτης δ᾽ οὐ τοῖος ἐν ἀνδράσιν, οἷον ἔειπας
δ᾽: 3:1109: μνώεο: σεῖο δ᾽ ἐγὼ καὶ ἐμῶν ἀέκητι τοκήων
δ᾽: 3:1110: μνήσομαι. ἔλθοι δ᾽ ἧμιν ἀπόπροθεν ἠέ τις ὄσσα,
δ᾽: 3:1118: δάκρυα: τὴν δ᾽ ὅγε δῆθεν ὑποβλήδην προσέειπεν:
δ᾽: 3:1125: σῇ βουλῇ, τῶν δ᾽ αὖτε κασίγνητοί τε ἔται τε
δ᾽: 3:1130: ὧς φάτο: τῇ δ᾽ ἔντοσθε κατείβετο θυμὸς ἀκουῇ,
δ᾽: 3:1131: ἔμπης δ᾽ ἔργ᾽ ἀίδηλα κατερρίγησεν ἰδέσθαι.
δ᾽: 3:1136: ἤδη δ᾽ ἀμφίπολοι μὲν ὀπιπεύουσαι ἄπωθεν
δ᾽: 3:1137: σιγῇ ἀνιάζεσκον: ἐδεύετο δ᾽ ἤματος ὥρη
δ᾽: 3:1139: ἡ δ᾽ οὔπω κομιδῆς μιμνήσκετο, τέρπετο γάρ οἱ
δ᾽: 3:1144: ὀθνείων: αὖτις δ᾽ ἀβολήσομεν ἐνθάδ᾽ ἰόντες.’
δ᾽: 3:1146: πείρηθεν: μετὰ δ᾽ αὖτε διέτμαγεν. ἤτοι Ἰήσων
δ᾽: 3:1149: πᾶσαι ὁμοῦ: τὰς δ᾽ οὔτι περιπλομένας ἐνόησεν.
δ᾽: 3:1152: καί ῥ᾽ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ λάβ᾽ ἡνία, τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἱμάσθλην
δ᾽: 3:1154: θῦνον ἐπειγόμενοι ποτὶ δώματα. τὴν δ᾽ ἄρ᾽ ἰοῦσαν
δ᾽: 3:1158: ἷζε δ᾽ ἐπὶ χθαμαλῷ σφέλαϊ κλιντῆρος ἔνερθεν
δ᾽: 3:1160: ὑγρὰ δ᾽ ἐνὶ βλεφάροις ἔχεν ὄμματα, πορφύρουσα
δ᾽: 3:1162: Αἰσονίδης δ᾽ ὅτε δὴ ἑτάροις ἐξαῦτις ἔμικτο
δ᾽: 3:1165: ἡρώων ἐς ὅμιλον: ὁμοῦ δ᾽ ἐπὶ νῆα πέλασσαν.
δ᾽: 3:1168: δεῖξέ τε φάρμακον αἰνόν: ὁ δ᾽ οἰόθεν οἶος ἑταίρων
δ᾽: 3:1175: βὰν δ᾽ ἴμεν, οὐδ᾽ ἁλίωσαν ὁδόν: πόρε δέ σφιν ἰοῦσιν
δ᾽: 3:1192: νὺξ δ᾽ ἵπποισιν ἔβαλλεν ἔπι ζυγά: τοὶ δὲ χαμεύνας
δ᾽: 3:1199: Ἄργος ἰὼν ἤνεικε: τὰ δ᾽ ἐξ αὐτῆς ἕλε νηός.
δ᾽: 3:1206: πήχυιον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα πέδῳ ἔνι βόθρον ὀρύξας
δ᾽: 3:1207: νήησε σχίζας, ἐπὶ δ᾽ ἀρνειοῦ τάμε λαιμόν,
δ᾽: 3:1211: καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἀγκαλέσας πάλιν ἔστιχεν: ἡ δ᾽ ἀίουσα
δ᾽: 3:1215: στράπτε δ᾽ ἀπειρέσιον δαΐδων σέλας: ἀμφὶ δὲ τήνγε
δ᾽: 3:1217: πίσεα δ᾽ ἔτρεμε πάντα κατὰ στίβον: αἱ δ᾽ ὀλόλυξαν
δ᾽: 3:1217: πίσεα δ᾽ ἔτρεμε πάντα κατὰ στίβον: αἱ δ᾽ ὀλόλυξαν
δ᾽: 3:1220: Αἰσονίδην δ᾽ ἤτοι μὲν ἕλεν δέος, ἀλλά μιν οὐδ᾽ ὧς
δ᾽: 3:1227: χρυσείην δ᾽ ἐπὶ κρατὶ κόρυν θέτο τετραφάληρον,
δ᾽: 3:1239: οἷος δ᾽ Ἴσθμιον εἶσι Ποσειδάων ἐς ἀγῶνα
δ᾽: 3:1247: ἠδὲ δόρυ βριαρόν, περὶ δὲ ξίφος: ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι
δ᾽: 3:1252: κόψε παρ᾽ οὐρίαχον μεγάλῳ ξίφει: ἆλτο δ᾽ ἀκωκὴ
δ᾽: 3:1253: ῥαιστὴρ ἄκμονος ὥστε, παλιντυπές: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
δ᾽: 3:1255: καὶ δ᾽ αὐτὸς μετέπειτα παλύνετο: δῦ δέ μιν ἀλκὴ
δ᾽: 3:1256: σμερδαλέη ἄφατός τε καὶ ἄτρομος: αἱ δ᾽ ἑκάτερθεν
δ᾽: 3:1258: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀρήιος ἵππος ἐελδόμενος πολέμοιο
δ᾽: 3:1262: πολλὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα μετάρσιον ἴχνος ἔπαλλεν,
δ᾽: 3:1274: τέτμον δ᾽ Αἰήτην τε καὶ ἄλλων ἔθνεα Κόλχων,
δ᾽: 3:1276: τὸν δ᾽ αὐτοῦ παρὰ χεῖλος ἑλισσόμενον ποταμοῖο.
δ᾽: 3:1277: Αἰσονίδης δ᾽, ὅτε δὴ πρυμνήσια δῆσαν ἑταῖροι,
δ᾽: 3:1279: νηὸς ἀποπροθορών: ἄμυδις δ᾽ ἕλε παμφανόωσαν
δ᾽: 3:1283: παπτήνας δ᾽ ἀνὰ νειὸν ἴδε ζυγὰ χάλκεα ταύρων
δ᾽: 3:1285: χρίμψε δ᾽ ἔπειτα κιών, παρὰ δ᾽ ὄβριμον ἔγχος ἔπηξεν
δ᾽: 3:1285: χρίμψε δ᾽ ἔπειτα κιών, παρὰ δ᾽ ὄβριμον ἔγχος ἔπηξεν
δ᾽: 3:1286: ὀρθὸν ἐπ᾽ οὐριάχῳ, κυνέην δ᾽ ἀποκάτθετ᾽ ἐρείσας.
δ᾽: 3:1287: βῆ δ᾽ αὐτῇ προτέρωσε σὺν ἀσπίδι νήριτα ταύρων
δ᾽: 3:1288: ἴχνια μαστεύων: οἱ δ᾽ ἔκποθεν ἀφράστοιο
δ᾽: 3:1292: ἔδδεισαν δ᾽ ἥρωες, ὅπως ἴδον. αὐτὰρ ὁ τούσγε,
δ᾽: 3:1298: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ τρητοῖσιν ἐύρρινοι χοάνοισιν
δ᾽: 3:1301: δεινὸς δ᾽ ἐξ αὐτοῦ πέλεται βρόμος, ὁππότ᾽ ἀίξῃ
δ᾽: 3:1303: ἐκ στομάτων ὁμάδευν, τὸν δ᾽ ἄμφεπε δήιον αἶθος
δ᾽: 3:1307: ζεύγλῃ χαλκείῃ, τὸν δ᾽ ἐν χθονὶ κάββαλεν ὀκλάξ,
δ᾽: 3:1310: εὐρὺ δ᾽ ἀποπροβαλὼν χαμάδις σάκος, ἔνθα καὶ ἔνθα
δ᾽: 3:1313: θαύμασε δ᾽ Αἰήτης σθένος ἀνέρος. οἱ δ᾽ ἄρα τείως
δ᾽: 3:1313: θαύμασε δ᾽ Αἰήτης σθένος ἀνέρος. οἱ δ᾽ ἄρα τείως
δ᾽: 3:1316: αὐτὰρ ὁ εὖ ἐνέδησε λόφους: μεσσηγὺ δ᾽ ἀείρας
δ᾽: 3:1319: χαζέσθην. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ αὖτις ἑλὼν σάκος ἔνθετο νώτῳ
δ᾽: 3:1323: οὐτάζων λαγόνας: μάλα δ᾽ ἔμπεδον εὖ ἀραρυῖαν
δ᾽: 3:1325: οἱ δ᾽ εἵως μὲν δὴ περιώσια θυμαίνεσκον,
δ᾽: 3:1326: λάβρον ἐπιπνείοντε πυρὸς σέλας: ὦρτο δ᾽ ἀυτμὴ
δ᾽: 3:1329: δηρὸν δ᾽ οὐ μετέπειτα κελευόμενοι ὑπὸ δουρὶ
δ᾽: 3:1330: ἤισαν: ὀκριόεσσα δ᾽ ἐρείκετο νειὸς ὀπίσσω,
δ᾽: 3:1332: δεινὸν δ᾽ ἐσμαράγευν ἄμυδις κατὰ ὦλκας ἀρότρου
δ᾽: 3:1333: βώλακες ἀγνύμεναι ἀνδραχθέες: εἵπετο δ᾽ αὐτὸς
δ᾽: 3:1334: λαῖον ἐπὶ στιβαρῷ πιέσας ποδί: τῆλε δ᾽ ἑοῖο
δ᾽: 3:1337: γηγενέων ἀνδρῶν ὀλοὸς στάχυς: οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπιπρὸ
δ᾽: 3:1346: γηγενέων ἀνδρῶν ἴδεν αὔλακας. ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι
δ᾽: 3:1347: θάρσυνον μύθοισιν. ὁ δ᾽ ἐκ ποταμοῖο ῥοάων
δ᾽: 3:1349: γνάμψε δὲ γούνατ᾽ ἐλαφρά, μέγαν δ᾽ ἐμπλήσατο θυμὸν
δ᾽: 3:1353: οἱ δ᾽ ἤδη κατὰ πᾶσαν ἀνασταχύεσκον ἄρουραν
δ᾽: 3:1356: Ἄρηος τέμενος φθισιμβρότου: ἵκετο δ᾽ αἴγλη
δ᾽: 3:1358: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἐς γαῖαν πολέος νιφετοῖο πεσόντος
δ᾽: 3:1360: λυγαίῃ ὑπὸ νυκτί, τὰ δ᾽ ἀθρόα πάντ᾽ ἐφαάνθη
δ᾽: 3:1364: λάζετο δ᾽ ἐκ πεδίοιο μέγαν περιηγέα πέτρον,
δ᾽: 3:1368: ἀίξας: αὐτὸς δ᾽ ὑφ᾽ ἑὸν σάκος ἕζετο λάθρῃ
δ᾽: 3:1371: τὸν δ᾽ ἕλεν ἀμφασίη ῥιπῇ στιβαροῖο σόλοιο
δ᾽: 3:1372: Αἰήτην. οἱ δ᾽ ὥστε θοοὶ κύνες ἀμφιθορόντες
δ᾽: 3:1373: ἀλλήλους βρυχηδὸν ἐδήιον: οἱ δ᾽ ἐπὶ γαῖαν
δ᾽: 3:1376: οἷος δ᾽ οὐρανόθεν πυρόεις ἀναπάλλεται ἀστὴρ
δ᾽: 3:1380: γυμνὸν δ᾽ ἐκ κολεοῖο φέρε ξίφος, οὖτα δὲ μίγδην
δ᾽: 3:1384: τοὺς δ᾽ ἤδη καὶ ποσσὶν ἐπειγομένους ἐς ἄρηα.
δ᾽: 3:1385: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀμφ᾽ οὔροισιν ἐγειρομένου πολέμοιο,
δ᾽: 3:1390: ὧς τότε γηγενέων κεῖρε στάχυν: αἵματι δ᾽ ὁλκοὶ
δ᾽: 3:1392: πῖπτον δ᾽, οἱ μὲν ὀδὰξ τετρηχότα βῶλον ὀδοῦσιν
δ᾽: 3:1393: λαζόμενοι πρηνεῖς, οἱ δ᾽ ἔμπαλιν, οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ἀγοστῷ
δ᾽: 3:1393: λαζόμενοι πρηνεῖς, οἱ δ᾽ ἔμπαλιν, οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ἀγοστῷ
δ᾽: 3:1395: πολλοὶ δ᾽ οὐτάμενοι, πρὶν ὑπὸ χθονὸς ἴχνος ἀεῖραι,
δ᾽: 3:1404: ἤιε δ᾽ ἐς πτολίεθρον ὑπότροπος ἄμμιγα Κόλχοις,
δ᾽: 4:11: τῇ δ᾽ ἀλεγεινότατον κραδίῃ φόβον ἔμβαλεν Ἥρη:
δ᾽: 4:12: τρέσσεν δ᾽, ἠύτε τις κούφη κεμάς, ἥν τε βαθείης
δ᾽: 4:16: τάρβει δ᾽ ἀμφιπόλους ἐπιίστορας: ἐν δέ οἱ ὄσσε
δ᾽: 4:21: φάρμακα πασσαμένη, Ἥρης δ᾽ ἁλίωσε μενοινάς,
δ᾽: 4:24: ἰάνθη: μετὰ δ᾽ ἥγε παλίσσυτος ἀθρόα κόλπων
δ᾽: 4:26: κύσσε δ᾽ ἑόν τε λέχος καὶ δικλίδας ἀμφοτέρωθεν
δ᾽: 4:29: κάλλιπε παρθενίης, ἀδινῇ δ᾽ ὀλοφύρατο φωνῇ:
δ᾽: 4:35: οἵη δ᾽ ἀφνειοῖο διειλυσθεῖσα δόμοιο
δ᾽: 4:47: καρπαλίμως δ᾽ ἀίδηλον ἀνὰ στίβον ἔκτοθι πύργων
δ᾽: 4:53: φαρμακίδες: τρομερῷ δ᾽ ὑπὸ δείματι πάλλετο θυμός.
δ᾽: 4:63: δῶκε δ᾽ ἀνιηρόν τοι Ἰήσονα πῆμα γενέσθαι
δ᾽: 4:64: δαίμων ἀλγινόεις. ἀλλ᾽ ἔρχεο, τέτλαθι δ᾽ ἔμπης,
δ᾽: 4:66: ὦς ἄρ᾽ ἔφη: τὴν δ᾽ αἶψα πόδες φέρον ἐγκονέουσαν.
δ᾽: 4:67: ἀσπασίως δ᾽ ὄχθῃσιν ἐπηέρθη ποταμοῖο,
δ᾽: 4:73: αὐτῷ τ᾽ Αἰσονίδῃ τεκμήρατο: σῖγα δ᾽ ἑταῖροι
δ᾽: 4:75: τρὶς μὲν ἀνήυσεν, τρὶς δ᾽ ὀτρύνοντος ὁμίλου
δ᾽: 4:76: Φρόντις ἀμοιβήδην ἀντίαχεν: οἱ δ᾽ ἄρα τείως
δ᾽: 4:81: υἷε δύω Φρίξου, χαμάδις θόρον: ἡ δ᾽ ἄρα τούσγε
δ᾽: 4:105: νῆα: πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ἐπειγομένων ἐλάτῃσιν
δ᾽: 4:106: ἦεν ἀριστήων: ἡ δ᾽ ἔμπαλιν ἀίσσουσα
δ᾽: 4:109: ἦμος δ᾽ ἀνέρες ὕπνον ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἐβάλοντο
δ᾽: 4:118: ἐγγύθι δ᾽ αἰθαλόεντα πελεν βωμοῖο θέμεθλα,
δ᾽: 4:136: δείματι δ᾽ ἐξέγροντο λεχωίδες, ἀμφὶ δὲ παισὶν
δ᾽: 4:139: ὡς δ᾽ ὅτε τυφομένης ὕλης ὕπερ αἰθαλόεσσαι
δ᾽: 4:141: ἄλλη δ᾽ αἶψ᾽ ἑτέρῃ ἐπιτέλλεται αἰὲν ἐπιπρὸ
δ᾽: 4:145: τοῖο δ᾽ ἑλισσομένοιο κατ᾽ ὄμματα νίσσετο κούρη,
δ᾽: 4:147: ἡδείῃ ἐνοπῇ, θέλξαι τέρας: αὖε δ᾽ ἄνασσαν
δ᾽: 4:149: εἵπετο δ᾽ Αἰσονίδης πεφοβημένος, αὐτὰρ ὅγ᾽ ἤδη
δ᾽: 4:159: φαρμάκου ὕπνον ἔβαλλε: γένυν δ᾽ αὐτῇ ἐνὶ χώρῃ
δ᾽: 4:160: θῆκεν ἐρεισάμενος: τὰ δ᾽ ἀπείρονα πολλὸν ὀπίσσω
δ᾽: 4:162: ἔνθα δ᾽ ὁ μὲν χρύσειον ἀπὸ δρυὸς αἴνυτο κῶας,
δ᾽: 4:163: κούρης κεκλομένης: ἡ δ᾽ ἔμπεδον ἑστηυῖα
δ᾽: 4:179: ἤιε δ᾽ ἄλλοτε μὲν λαιῷ ἐπιειμένος ὤμῳ
δ᾽: 4:180: αὐχένος ἐξ ὑπάτοιο ποδηνεκές, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
δ᾽: 4:183: Ἠὼς μέν ῤ̔ ἐπὶ γαῖαν ἐκίδνατο, τοὶ δ᾽ ἐς ὅμιλον
δ᾽: 4:185: λαμπόμενον στεροπῇ ἴκελον Διός. ὦρτο δ᾽ ἕκαστος
δ᾽: 4:187: Αἰσονίδης δ᾽ ἄλλους μὲν ἐρήτυε, τῷ δ᾽ ἐπὶ φᾶρος
δ᾽: 4:187: Αἰσονίδης δ᾽ ἄλλους μὲν ἐρήτυε, τῷ δ᾽ ἐπὶ φᾶρος
δ᾽: 4:188: κάββαλε νηγάτεον: πρύμνῃ δ᾽ ἐνεείσατο κούρην
δ᾽: 4:202: προσχόμενοι νόστῳ ἐπαμύνετε. νῦν δ᾽ ἐνὶ χερσὶν
δ᾽: 4:204: ἴσχομεν: ἡμετέρῃ δ᾽ ἐπερείδεται Ἑλλὰς ἐφορμῇ,
δ᾽: 4:206: ὧς φάτο, δῦνε δὲ τεύχε᾽ ἀρήια: τοὶ δ᾽ ἰάχησαν
δ᾽: 4:210: Ἀγκαίῳ παρέβασκεν: ἐπείγετο δ᾽ εἰρεσίῃ νηῦς
δ᾽: 4:212: ἤδη δ᾽ Αἰήτῃ ὑπερήνορι πᾶσί τε Κόλχοις
δ᾽: 4:214: ἐς δ᾽ ἀγορὴν ἀγέροντ᾽ ἐνὶ τεύχεσιν: ὅσσα δέ πόντου
δ᾽: 4:219: κλαγγῇ μαιμώοντες: ὁ δ᾽ εὐτύκτῳ ἐνὶ δίφρῳ
δ᾽: 4:223: τῇ δ᾽ ἑτέρῃ πεύκην περιμήκεα: πὰρ δέ οἱ ἔγχος
δ᾽: 4:224: ἀντικρὺ τετάνυστο πελώριον. ἡνία δ᾽ ἵππων
δ᾽: 4:236: ὧς ἔφατ᾽ Αἰήτης: αὐτῷ δ᾽ ἐνὶ ἤματι Κόλχοι
δ᾽: 4:238: αὐτῷ δ᾽ ἤματι πόντον ἀνήιον: οὐδέ κε φαίης
δ᾽: 4:241: οἱ δ᾽ ἀνέμου λαιψηρὰ θεᾶς βουλῇσιν ἀέντος
δ᾽: 4:253: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδης ἐμνήσατο, σὺν δὲ καὶ ὧλλοι
δ᾽: 4:255: ἐξ Αἴης ἔσσεσθαι: ἀνώιστος δ᾽ ἐτέτυκτο
δ᾽: 4:263: πευθομένοις: οἶοι δ᾽ ἔσαν Ἀρκάδες Ἀπιδανῆες,
δ᾽: 4:271: ὄμβρος: ἅλις προχοῇσι δ᾽ ἀνασταχύουσιν ἄρουραι.
δ᾽: 4:274: σφωιτέρων θάρσει τε πεποιθότα: μυρία δ᾽ ἄστη
δ᾽: 4:290: τῇδ᾽ ὕδωρ, τὸ δ᾽ ὄπισθε βαθὺν διὰ κόλπον ἵησιν
δ᾽: 4:303: Κόλχοι δ᾽ αὖτ᾽ ἄλλοι μέν, ἐτώσια μαστεύοντες,
δ᾽: 4:305: ἄλλοι δ᾽ αὖ ποταμὸν μετεκίαθον, οἷσιν ἄνασσεν
δ᾽: 4:311: στεινὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἀγκῶνα ποτὶ ῥόον: ἀμφὶ δὲ δοιαὶ
δ᾽: 4:313: τὴν δ᾽ ὑπὸ τῇ νεάτῃ, Καλὸν στόμα. τῇ δὲ διαπρὸ
δ᾽: 4:315: οἱ δ᾽ ὑψοῦ νήσοιο κατ᾽ ἀκροτάτης ἐνέοντο
δ᾽: 4:316: τηλόθεν. εἱαμενῇσι δ᾽ ἐν ἄσπετα πώεα λεῖπον
δ᾽: 4:329: οἱ δ᾽ ὄπιθεν ποταμοῖο κατήλυθον, ἐκ δ᾽ ἐπέρησαν
δ᾽: 4:329: οἱ δ᾽ ὄπιθεν ποταμοῖο κατήλυθον, ἐκ δ᾽ ἐπέρησαν
δ᾽: 4:331: τῶν δ᾽ ἤτοι ἑτέρῃ μὲν ἐν ἱερὸν ἔσκεν ἔδεθλον:
δ᾽: 4:332: ἐν̣̣δ᾽ ἑτέρῃ, πληθὺν πεφυλαγμένοι Ἀψύρτοιο,
δ᾽: 4:350: ἔνθα δ᾽ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα νόῳ πεμπάσσατο κούρη,
δ᾽: 4:354: πολλὸν ἑκάς, στονόεντα δ᾽ ἐνωπαδὶς ἔκφατο μῦθον:
δ᾽: 4:357: ἀγλαΐαι, τῶν δ᾽ οὔτι μετατρέπῃ, ὅσσ᾽ ἀγόρευες
δ᾽: 4:362: νοσφισάμην, τά μοι ἦεν ὑπέρτατα: τηλόθι δ᾽ οἴη
δ᾽: 4:367: εἷλες ἐμῇ ματίῃ: κατὰ δ᾽ οὐλοὸν αἶσχος ἔχευα
δ᾽: 4:379: ἦ μάλ᾽ ἐυκλειής; τίνα δ᾽ οὐ τίσιν, ἠὲ βαρεῖαν
δ᾽: 4:391: ὧς φάτ᾽ ἀναζείουσα βαρὺν χόλον: ἵετο δ᾽ ἥγε
δ᾽: 4:393: ἐν δὲ πεσεῖν αὐτὴ μαλερῷ πυρί. τοῖα δ᾽ Ἰήσων
δ᾽: 4:410: Ἴσκεν ὑποσσαίνων: ἡ δ᾽ οὐλοὸν ἔκφατο μῦθον:
δ᾽: 4:426: δῶκε Θόαντι μεταῦτις: ὁ δ᾽ αὖ λίπεν Ὑψιπυλείῃ:
δ᾽: 4:427: ἡ δ᾽ ἔπορ᾽ Αἰσονίδῃ πολέσιν μετὰ καὶ τὸ φέρεσθαι
δ᾽: 4:435: ἡ δ᾽ ὅτε κηρύκεσσιν ἐπεξυνώσατο μύθους,
δ᾽: 4:454: σφωιτέραις κρινθέντες: ὁ δ᾽ ἐς λόχον ᾖεν Ἰήσων
δ᾽: 4:459: οἰόθι δ᾽ ἀντικρὺ μετιὼν πειρήσατο μύθοις
δ᾽: 4:464: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδης πυκινοῦ ἐξᾶλτο λόχοιο,
δ᾽: 4:468: τὸν δ᾽ ὅγε, βουτύπος ὥστε μέγαν κερεαλκέα ταῦρον,
δ᾽: 4:471: τοῦ ὅγ᾽ ἐνὶ προδόμῳ γνὺξ ἤριπε: λοίσθια δ᾽ ἥρως
δ᾽: 4:477: ἥρως δ᾽ Αἰσονίδης ἐξάργματα τάμνε θανόντος,
δ᾽: 4:478: τρὶς δ᾽ ἀπέλειξε φόνου, τρὶς δ᾽ ἐξ ἄγος ἔπτυσ᾽ ὀδόντων,
δ᾽: 4:478: τρὶς δ᾽ ἀπέλειξε φόνου, τρὶς δ᾽ ἐξ ἄγος ἔπτυσ᾽ ὀδόντων,
δ᾽: 4:480: ὑγρὸν δ᾽ ἐν γαίῃ κρύψεν νέκυν, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
δ᾽: 4:482: οἱ δ᾽ ἄμυδις πυρσοῖο σέλας προπάροιθεν ἰδόντες,
δ᾽: 4:485: ἥρωες: Κόλχον δ᾽ ὄλεκον στόλον, ἠύτε κίρκοι
δ᾽: 4:488: οὐδ᾽ ἄρα τις κείνων θάνατον φύγε, πάντα δ᾽ ὅμιλον
δ᾽: 4:489: πῦρ ἅ τε δηιόωντες ἐπέδραμον: ὀψὲ δ᾽ Ἰήσων
δ᾽: 4:499: ἡμέας ὀτρυνέει, τοὺς πεισέμεν: οἷα δ᾽ ἄνακτος
δ᾽: 4:507: Κόλχοι δ᾽ ὁππότ᾽ ὄλεθρον ἐπεφράσθησαν ἄνακτος,
δ᾽: 4:511: ὕστατον αὐτοὶ δ᾽ αὖτε Κυταιίδος ἤθεα γαίης
δ᾽: 4:513: ἔμπεδα δ᾽ ἄλλυδις ἄλλοι ἐφορμηθέντες ἔνασθεν.
δ᾽: 4:515: ἥρωες, ναίουσι δ᾽ ἐπώνυμοι Ἀψύρτοιο:
δ᾽: 4:516: οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ Ἰλλυρικοῖο μελαμβαθέος ποταμοῖο,
δ᾽: 4:518: ἀνδράσιν Ἐγχελέεσσιν ἐφέστιοι: οἱ δ᾽ ἐν ὄρεσσιν
δ᾽: 4:522: ἥρωες δ᾽, ὅτε δή σφιν ἐείσατο νόστος ἀπήμων,
δ᾽: 4:527: Ὑλλῆες: πρὸς δ᾽ αὐτοὶ ἐμηχανόωντο κέλευθον,
δ᾽: 4:532: ναυτιλίης: πέπρωτο δ᾽, ὅπῃ χθονὸς ἱδρυνθεῖεν,
δ᾽: 4:546: βῆ δ᾽ ἅλαδε Κρονίην, αὐτόχθονα λαὸν ἀγείρας
δ᾽: 4:548: ἥρως Ναυσίθοος: τόθι δ᾽ εἵσατο, καί μιν ἔπεφνον
δ᾽: 4:557: Αἰαίης δ᾽ ὀλοὸν τεκμήρατο δήνεσι Κίρκης
δ᾽: 4:561: τηλόθι: τὰς δ᾽ ἀπέλειπον, ὅσαι Κόλχοισι πάροιθεν
δ᾽: 4:570: τῇ δ᾽ ἐπὶ καὶ Μελίτην, λιαρῷ περιγηθέες οὔρῳ,
δ᾽: 4:573: Ἀτλαντὶς ναίεσκε: τὰ δ᾽ ἠεροειδέα λεύσσειν
δ᾽: 4:576: μηδομένη δ᾽ ἄνυσιν τοῖο πλόου, ὦρσεν ἀέλλας
δ᾽: 4:578: νήσου ἔπι κραναῆς Ἠλεκτρίδος. αὐτίκα δ᾽ ἄφνω
δ᾽: 4:582: τοὺς δ᾽ ὀλοὸν μεσσηγὺ δέος λάβεν εἰσαΐοντας
δ᾽: 4:586: νηλέα νίψειεν: Πολυδεύκεα δ᾽ εὐχετάασθαι
δ᾽: 4:590: ὧς Ἀργὼ ἰάχησεν ὑπὸ κνέφας: οἱ δ᾽ ἀνόρουσαν
δ᾽: 4:592: εὐχόμενοι τὰ ἕκαστα: κατηφείη δ᾽ ἔχεν ἄλλους
δ᾽: 4:593: ἥρωας Μινύας. ἡ δ᾽ ἔσσυτο πολλὸν ἐπιπρὸ
δ᾽: 4:594: λαίφεσιν, ἐς δ᾽ ἔβαλον μύχατον ῥόον Ἠριδανοῖο:
δ᾽: 4:597: λίμνης ἐς προχοὰς πολυβενθέος: ἡ δ᾽ ἔτι νῦν περ
δ᾽: 4:609: κυμαίνοντι ῥόῳ. Κελτοὶ δ᾽ ἐπὶ βάξιν ἔθεντο,
δ᾽: 4:617: τοὺς δ᾽ οὔτε βρώμης ᾕρει πόθος, οὐδὲ ποτοῖο,
δ᾽: 4:622: νύκτας δ᾽ αὖ γόον ὀξὺν ὀδυρομένων ἐσάκουον
δ᾽: 4:626: ὅς τ᾽ εἰς Ἠριδανὸν μετανίσσεται: ἄμμιγα δ᾽ ὕδωρ
δ᾽: 4:630: Ὠκεανοῦ, τῇ δ᾽ αὖτε μετ᾽ Ἰονίην ἅλα βάλλει,
δ᾽: 4:631: τῇ δ᾽ ἐπὶ Σαρδόνιον πέλαγος καὶ ἀπείρονα κόλπον
δ᾽: 4:632: ἑπτὰ διὰ στομάτων ἵει ῥόον. ἐκ δ᾽ ἄρα τοῖο
δ᾽: 4:639: οὐρανόθεν προθοροῦσα: φόβῳ δ᾽ ἐτίναχθεν ἀυτῆς
δ᾽: 4:643: δηναιοὶ δ᾽ ἀκτὰς ἁλιμυρέας εἰσαφίκοντο
δ᾽: 4:647: μεσσότατον δ᾽ ἄρα τοίγε διὰ στόμα νηὶ βαλόντες
δ᾽: 4:657: καρπαλίμως δ᾽ ἐνθένδε διὲξ ἁλὸς οἶδμα νέοντο
δ᾽: 4:659: ἷξον δ᾽ Αἰαίης λιμένα κλυτόν: ἐκ δ᾽ ἄρα νηὸς
δ᾽: 4:659: ἷξον δ᾽ Αἰαίης λιμένα κλυτόν: ἐκ δ᾽ ἄρα νηὸς
δ᾽: 4:664: μύρεσθαι δόκεον: φλὸξ δ᾽ ἀθρόα φάρμακ᾽ ἔδαπτεν,
δ᾽: 4:666: τὴν δ᾽ αὐτὴ φονίῳ σβέσεν αἵματι πορφύρουσαν,
δ᾽: 4:667: χερσὶν ἀφυσσαμένη: λῆξεν δ᾽ ὀλοοῖο φόβοιο.
δ᾽: 4:670: θῆρες δ᾽ οὐ θήρεσσιν ἐοικότες ὠμηστῇσιν,
δ᾽: 4:671: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἄνδρεσσιν ὁμὸν δέμας, ἄλλο δ᾽ ἀπ᾽ ἄλλων
δ᾽: 4:678: ἰκμάδας αἰνυμένη: τὰ δ᾽ ἐπὶ στίχας ἤγαγεν αἰὼν
δ᾽: 4:680: ἥρωας δ᾽ ἕλε θάμβος ἀπείριτον: αἶψα δ᾽ ἕκαστος
δ᾽: 4:680: ἥρωας δ᾽ ἕλε θάμβος ἀπείριτον: αἶψα δ᾽ ἕκαστος
δ᾽: 4:683: ἡ δ᾽ ὅτε δὴ νυχίων ἀπὸ δείματα πέμψεν ὀνείρων,
δ᾽: 4:684: αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἄψορρον ἀπέστιχε: τοὺς δ᾽ ἅμ᾽ ἕπεσθαι,
δ᾽: 4:687: μίμνεν ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἐρύσσατο Κολχίδα κούρην.
δ᾽: 4:688: ἄμφω δ᾽ ἑσπέσθην αὐτὴν ὁδόν, ἔστ᾽ ἀφίκοντο
δ᾽: 4:689: Κίρκης ἐς μέγαρον: τοὺς δ᾽ ἐν λιπαροῖσι κέλευεν
δ᾽: 4:691: τὼ δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐφ᾽ ἑστίῃ ἀίξαντε
δ᾽: 4:696: ἰθὺς ἐνὶ βλεφάροισιν ἀνέσχεθον. αὐτίκα δ᾽ ἔγνω
δ᾽: 4:699: ὃς μέγα μὲν κοτέει, μέγα δ᾽ ἀνδροφόνοισιν ἀρήγει,
δ᾽: 4:710: ἡ δ᾽ εἴσω πελάνους μείλικτρά τε νηφαλίῃσιν
δ᾽: 4:718: καὶ δ᾽ αὐτὴ πέλας ἷζεν ἐνωπαδίς. αἶψα δὲ μύθῳ
δ᾽: 4:723: ἵετο δ᾽ αὖ κούρης ἐμφύλιον ἴδμεναι ὀμφήν,
δ᾽: 4:728: ἡ δ᾽ ἄρα τῇ τὰ ἕκαστα διειρομένῃ κατελεξεν,
δ᾽: 4:734: σὺν παισὶν Φρίξοιο: φόνον δ᾽ ἀλέεινεν ἐνισπεῖν
δ᾽: 4:735: Ἀψύρτου. τὴν δ᾽ οὔτι νόῳ λάθεν: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
δ᾽: 4:736: μυρομένην ἐλέαιρεν, ἔπος δ᾽ ἐπὶ τοῖον ἔειπεν:
δ᾽: 4:739: ἐκφυγέειν: τάχα δ᾽ εἶσι καὶ Ἑλλάδος ἤθεα γαίης
δ᾽: 4:743: ἔρχεο δ᾽ ἐκ μεγάρων ξείνῳ συνοπηδὸς ἐοῦσα,
δ᾽: 4:747: ὧς φάτο: τὴν δ᾽ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν: ἀμφὶ δὲ πέπλον
δ᾽: 4:750: δείματι παλλομένην: λεῖπον δ᾽ ἀπὸ δώματα Κίρκης.
δ᾽: 4:756: εἰ δ᾽ ἄγε λαιψηρῇσι μετοιχομένη πτερύγεσσιν,
δ᾽: 4:768: ὧς ἔφατ᾽: αὐτίκα δ᾽ ῀Ἰρις ἀπ᾽ Οὐλύμποιο θοροῦσα
δ᾽: 4:769: τέμνε, τανυσσαμένη κοῦφα πτερά. δῦ δ᾽ ἐνὶ πόντῳ
δ᾽: 4:771: πρώτην δ᾽ εἰσαφίκανε Θέτιν, καὶ ἐπέφραδε μῦθον
δ᾽: 4:773: δεύτερα δ᾽ εἰς Ἥφαιστον ἐβήσατο: παῦσε δὲ τόνγε
δ᾽: 4:774: ῥίμφα σιδηρείων τυπίδων: ἔσχοντο δ᾽ ἀυτμῆς
δ᾽: 4:783: Αἰσονίδης, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἀοσσητῆρες ἀέθλου,
δ᾽: 4:795: ἠλεύω: ὁ δ᾽ ἔπειτα πελώριον ὅρκον ὄμοσσεν,
δ᾽: 4:797: ἔμπης δ᾽ οὐ μεθίεσκεν ὀπιπεύων ἀέκουσαν,
δ᾽: 4:805: τέκνα τε φιτύσαιο: θεοὺς δ᾽ ἐς δαῖτ᾽ ἐκάλεσσα
δ᾽: 4:813: Μηδείης: σὺ δ᾽ ἄρηγε νυῷ ἑκυρή περ ἐοῦσα,
δ᾽: 4:820: Φαιήκων λιμένας: σὺ δ᾽ ἀκηδέα μήδεο νόστον.
δ᾽: 4:841: κυανέου πόντοιο: κάλει δ᾽ ἐπαμυνέμεν ἄλλας
δ᾽: 4:842: αὐτοκασιγνήτας Νηρηίδας: αἱ δ᾽ ἀίουσαι
δ᾽: 4:843: ἤντεον ἀλλήλῃσι: Θέτις δ᾽ ἀγόρευεν ἐφετμὰς
δ᾽: 4:844: Ἥρης: αἶψα δ᾽ ἴαλλε μετ᾽ Αὐσονίην ἅλα πάσας.
δ᾽: 4:845: αὐτὴ δ᾽ ὠκυτέρη ἀμαρύγματος ἠὲ βολάων
δ᾽: 4:849: τοὺς δ᾽ εὗρεν παρὰ νηὶ σόλῳ ῥιπῇσί τ᾽ ὀιστῶν
δ᾽: 4:850: τερπομένους: ἡ δ᾽ ἆσσον ὀρεξαμένη χερὸς ἄκρης
δ᾽: 4:861: ἀντομένην σὺν τῇσι: νόῳ δ᾽ ἔχε, μή με χολώσῃς
δ᾽: 4:864: τὸν δ᾽ ἄχος αἰνὸν ἔτυψεν, ἐπεὶ πάρος οὐκέτ᾽ ἰοῦσαν
δ᾽: 4:868: νύκτα διὰ μέσσην φλογμῷ πυρός: ἤματα δ᾽ αὖτε
δ᾽: 4:872: παῖδα φίλον σπαίροντα διὰ φλογός: ἧκε δ᾽ ἀυτὴν
δ᾽: 4:873: σμερδαλέην ἐσιδών, μέγα νήπιος: ἡ δ᾽ ἀίουσα
δ᾽: 4:877: χωσαμένη: μετὰ δ᾽ οὔτι παλίσσυτος ἵκετ᾽ ὀπίσσω.
δ᾽: 4:880: οἱ δ᾽ ἄρα μεσσηγὺς λῆξαν καὶ ἔπαυσαν ἀέθλους
δ᾽: 4:883: ἦμος δ᾽ ἄκρον ἔβαλλε φαεσφόρος οὐρανὸν Ἠώς,
δ᾽: 4:889: νῆα δ᾽ ἐυκραὴς ἄνεμος φέρεν. αἶψα δὲ νῆσον
δ᾽: 4:896: ἄμμιγα μελπόμεναι: τότε δ᾽ ἄλλο μὲν οἰωνοῖσιν,
δ᾽: 4:898: αἰεὶ δ᾽ εὐόρμου δεδοκημέναι ἐκ περιωπῆς
δ᾽: 4:900: τηκεδόνι φθινύθουσαι: ἀπηλεγέως δ᾽ ἄρα καὶ τοῖς
δ᾽: 4:901: ἵεσαν ἐκ στομάτων ὄπα λείριον. οἱ δ᾽ ἀπὸ νηὸς
δ᾽: 4:907: κρεγμῷ: παρθενικὴν δ᾽ ἐνοπὴν ἐβιήσατο φόρμιγξ.
δ᾽: 4:908: νῆα δ᾽ ὁμοῦ ζέφυρός τε καὶ ἠχῆεν φέρε κῦμα
δ᾽: 4:909: πρυμνόθεν ὀρνύμενον: ταὶ δ᾽ ἄκριτον ἵεσαν αὐδήν.
δ᾽: 4:918: οἱ δ᾽ ἄχεϊ σχόμενοι τὰς μὲν λίπον, ἄλλα δ᾽ ὄπαζον
δ᾽: 4:918: οἱ δ᾽ ἄχεϊ σχόμενοι τὰς μὲν λίπον, ἄλλα δ᾽ ὄπαζον
δ᾽: 4:921: τῇ δ᾽ ἄμοτον βοάασκεν ἀναβλύζουσα Χάρυβδις:
δ᾽: 4:925: καπνῷ δ᾽ ἀχλυόεις αἰθὴρ πέλεν, οὐδέ κεν αὐγὰς
δ᾽: 4:929: ἤντεον: ἡ δ᾽ ὄπιθεν πτέρυγος θίγε πηδαλίοιο
δ᾽: 4:931: ὡς δ᾽ ὁπόταν δελφῖνες ὑπὲξ ἁλὸς εὐδιόωντες
δ᾽: 4:936: Ἀργῴῃ περὶ νηί, Θέτις δ᾽ ἴθυνε κέλευθον.
δ᾽: 4:946: αἱ δ᾽, ὥστ᾽ ἠμαθόεντος ἐπισχεδὸν αἰγιαλοῖο
δ᾽: 4:950: ὕψι μεταχρονίην: ἡ δ᾽ οὔποτε πίλναται οὔδει:
δ᾽: 4:957: οὐρανοῦ ἑστηυῖα Διὸς δάμαρ: ἀμφὶ δ᾽ Ἀθήνῃ
δ᾽: 4:959: ὅσση δ᾽ εἰαρινοῦ μηκύνεται ἤματος αἶσα,
δ᾽: 4:961: νῆα διὲκ πέτρας πολυηχέας: οἱ δ᾽ ἀνέμοιο
δ᾽: 4:962: αὖτις ἐπαυρόμενοι προτέρω θέον: ὦκα δ᾽ ἄμειβον
δ᾽: 4:966: τοὺς δ᾽ ἄμυδις βληχή τε δι᾽ ἠέρος ἵκετο μήλων,
δ᾽: 4:971: Λαμπετίη δ᾽ ἐπὶ βουσὶν ὀρειχάλκοιο φαεινοῦ
δ᾽: 4:977: καὶ μὲν τὰς παράμειβον ἐπ᾽ ἤματι: νυκτὶ δ᾽ ἰούσῃ
δ᾽: 4:987: Τιτῆνας δ᾽ ἔδαε στάχυν ὄμπνιον ἀμήσασθαι,
δ᾽: 4:992: Θρινακίης αὔρῃς ἵκετ᾽ ἐξ ἁλός: οἱ δ᾽ ἀγανῇσιν
δ᾽: 4:996: καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἥρωες ἀνὰ πληθὺν κεχάροντο,
δ᾽: 4:1002: Μήδειαν δ᾽ ἔξαιτον ἑοῦ ἐς πατρὸς ἄγεσθαι
δ᾽: 4:1009: κούρη δ᾽ οὐλομένῳ ὑπὸ δείματι πολλὰ μὲν αὐτοὺς
δ᾽: 4:1012: ‘γουνοῦμαι, βασίλεια: σὺ δ᾽ ἵλαθι, μηδέ με Κόλχοις
δ᾽: 4:1017: μαργοσύνης. ἴστω δ᾽ ἱερὸν φάος Ἠελίοιο,
δ᾽: 4:1024: πότνα, τεόν τε πόσιν μειλίσσεο: σοὶ δ᾽ ὀπάσειαν
δ᾽: 4:1028: τοῖα δ᾽ ἀριστήων ἐπαμοιβαδὶς ἄνδρα ἕκαστον:
δ᾽: 4:1049: αὐτῷ τ᾽ Αἰήτῃ ὑπερήνορι: νῦν δ᾽ ἐλάθεσθε
δ᾽: 4:1051: ὧς φάτο λισσομένη: τῶν δ᾽ ὅντινα γουνάζοιτο,
δ᾽: 4:1053: σεῖον δ᾽ ἐγχείας εὐήκεας ἐν παλάμῃσιν,
δ᾽: 4:1056: στρευγομένοις δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἐπήλυθεν εὐνήτειρα
δ᾽: 4:1058: γαῖαν ὁμῶς: τὴν δ᾽ οὔτι μίνυνθά περ εὔνασεν ὕπνος,
δ᾽: 4:1061: ἐννυχίη: τῇ δ᾽ ἀμφὶ κινύρεται ὀρφανὰ τέκνα
δ᾽: 4:1062: χηροσύνῃ πόσιος: σταλάει δ᾽ ὑπὸ δάκρυ παρειὰς
δ᾽: 4:1066: τὼ δ᾽ ἔντοσθε δόμοιο κατὰ πτόλιν, ὡς τὸ πάροιθεν,
δ᾽: 4:1069: οἷσιν ἐνὶ λεχέεσσι διὰ κνέφας: οἷα δ᾽ ἀκοίτην
δ᾽: 4:1071: ‘ναὶ φίλος, εἰ δ᾽ ἄγε μοι πολυκηδέα ῥύεο Κόλχων
δ᾽: 4:1072: παρθενικήν, Μινύῃσι φέρων χάριν. ἐγγύθι δ᾽ Ἄργος
δ᾽: 4:1074: Αἰήτης δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ ναίει σχεδόν, οὐδέ τι ἴδμεν
δ᾽: 4:1095: ἧς ἀλόχου μύθοισιν, ἔπος δ᾽ ἐπὶ τοῖον ἔειπεν:
δ᾽: 4:1109: ἡ δ᾽ ἔπος ἐν θυμῷ πυκινὸν βάλετ᾽: αὐτίκα δ᾽ ὦρτο
δ᾽: 4:1109: ἡ δ᾽ ἔπος ἐν θυμῷ πυκινὸν βάλετ᾽: αὐτίκα δ᾽ ὦρτο
δ᾽: 4:1112: σῖγα δ᾽ ἑὸν κήρυκα καλεσσαμένη προσέειπεν,
δ᾽: 4:1119: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τὸν δ᾽ αἶψα πόδες φέρον ἐκ μεγάροιο,
δ᾽: 4:1122: τοὺς δ᾽ εὗρεν παρὰ νηὶ σὺν ἔντεσιν ἐγρήσσοντας
δ᾽: 4:1123: Ὑλλικῷ ἐν λιμένι, σχεδὸν ἄστεος: ἐκ δ᾽ ἄρα πᾶσαν
δ᾽: 4:1135: εὖτέ μιν Ἑρμείας φέρεν ἐκ πυρός: ἔδρακε δ᾽ Ἥρη,
δ᾽: 4:1137: ἡ δ᾽ ἄρα Φαιήκων ἱερῷ ἐνὶ τηλόθεν ἄντρῳ
δ᾽: 4:1139: ἔνθα τότ᾽ ἐστόρεσαν λέκτρον μέγα: τοῖο δ᾽ ὕπερθεν
δ᾽: 4:1145: δαῖε δ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖς γλυκερὸν πόθον: ἴσχε δ᾽ ἑκάστην
δ᾽: 4:1145: δαῖε δ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖς γλυκερὸν πόθον: ἴσχε δ᾽ ἑκάστην
δ᾽: 4:1148: αἱ δ᾽ ὄρεος κορυφὰς Μελιτηίου ἀμφενέμοντο:
δ᾽: 4:1149: αἱ δ᾽ ἔσαν ἐκ πεδίων ἀλσηίδες. ὦρσε γὰρ αὐτὴ
δ᾽: 4:1153: τεινάμεναι ἑανοὺς εὐώδεας. οἱ δ᾽ ἐνὶ χερσὶν
δ᾽: 4:1156: κράατα δ᾽ εὐφύλλοις ἐστεμμένοι ἀκρεμόνεσσιν,
δ᾽: 4:1160: ἥρως Αἰσονίδης, μεγάροις δ᾽ ἐνὶ πατρὸς ἑοῖο,
δ᾽: 4:1168: Ἠὼς δ᾽ ἀμβροσίοισιν ἀνερχομένη φαέεσσιν
δ᾽: 4:1169: λῦε κελαινὴν νύκτα δι᾽ ἠέρος: αἱ δ᾽ ἐγέλασσαν
δ᾽: 4:1172: κίνυντ᾽ ἐνναέται μὲν ἀνὰ πτόλιν, οἱ δ᾽ ἀποτηλοῦ
δ᾽: 4:1174: αὐτίκα δ᾽ Ἀλκίνοος μετεβήσετο συνθεσίῃσιν
δ᾽: 4:1175: ὃν νόον ἐξερέων κούρης ὕπερ: ἐν δ᾽ ὅγε χειρὶ
δ᾽: 4:1181: βαῖνον ἐποψόμεναι: σὺν δ᾽ ἀνέρες ἀγροιῶται
δ᾽: 4:1183: Ἥρη ἐπιπροέηκεν. ἄγεν δ᾽ ὁ μὲν ἔκκριτον ἄλλων
δ᾽: 4:1184: ἀρνειὸν μήλων, ὁ δ᾽ ἀεργηλὴν ἔτι πόρνιν:
δ᾽: 4:1185: ἄλλοι δ᾽ ἀμφιφορῆας ἐπισχεδὸν ἵστασαν οἴνου
δ᾽: 4:1186: κίρνασθαι: θυέων δ᾽ ἀπονηλόθι κήκιε λιγνύς.
δ᾽: 4:1190: θάμβευν δ᾽ εἰσορόωσαι ἀριπρεπέων ἡρώων
δ᾽: 4:1194: νύμφαι δ᾽ ἄμμιγα πᾶσαι, ὅτε μνήσαιτο γάμοιο,
δ᾽: 4:1195: ἱμερόενθ᾽ ὑμέναιον ἀνήπυον: ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
δ᾽: 4:1203: μήνιες, ἀρρήκτοισι δ᾽ ἐνιζεύξας ἔχεν ὅρκοις.
δ᾽: 4:1215: Μοιράων δ᾽ ἔτι κεῖσε θύη ἐπέτεια δέχονται
δ᾽: 4:1217: βωμοί, τοὺς Μήδεια καθίσσατο. πολλὰ δ᾽ ἰοῦσιν
δ᾽: 4:1218: Λ̓λκίνοος Μινύαις ξεινήια, πολλὰ δ᾽ ὄπασσεν
δ᾽: 4:1219: Λ̓ρήτη: μετὰ δ᾽ αὖτε δυώδεκα δῶκεν ἕπεσθαι
δ᾽: 4:1221: ἤματι δ᾽ ἑβδομάτῳ Δρεπάνην λίπον: ἤλυθε δ᾽ οὖρος
δ᾽: 4:1221: ἤματι δ᾽ ἑβδομάτῳ Δρεπάνην λίπον: ἤλυθε δ᾽ οὖρος
δ᾽: 4:1222: ἀκραὴς ἠῶθεν ὑπὲκ Διός: οἱ δ᾽ ἀνέμοιο
δ᾽: 4:1237: ἠερίη δ᾽ ἄμαθος παρακέκλιται: οὐδέ τι κεῖσε
δ᾽: 4:1243: οἱ δ᾽ ἀπὸ νηὸς ὄρουσαν, ἄχος δ᾽ ἕλεν εἰσορόωντας
δ᾽: 4:1243: οἱ δ᾽ ἀπὸ νηὸς ὄρουσαν, ἄχος δ᾽ ἕλεν εἰσορόωντας
δ᾽: 4:1248: ἄλλος δ᾽ αὖτ᾽ ἄλλον τετιημένος ἐξερέεινεν:
δ᾽: 4:1257: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: μετὰ δ᾽ αὐτὸς ἀμηχανίῃ κακότητος
δ᾽: 4:1260: ἔστ᾽ ἄτης: πάρα δ᾽ ἄμμι τὰ κύντατα πημανθῆναι
δ᾽: 4:1263: τῆλε περισκοπέων ἅλα πάντοθεν: ἤλιθα δ᾽ ὕδωρ
δ᾽: 4:1268: νῦν δ᾽ ἡ μὲν πέλαγόσδε μετέσσυται, οἰόθι δ᾽ ἅλμη
δ᾽: 4:1268: νῦν δ᾽ ἡ μὲν πέλαγόσδε μετέσσυται, οἰόθι δ᾽ ἅλμη
δ᾽: 4:1275: ὧς φάτο δακρυόεις: σὺν δ᾽ ἔννεπον ἀσχαλόωντι
δ᾽: 4:1276: ὅσσοι ἔσαν νηῶν δεδαημένοι: ἐν δ᾽ ἄρα πᾶσιν
δ᾽: 4:1278: οἷον δ᾽ ἀψύχοισιν ἐοικότες εἰδώλοισιν
δ᾽: 4:1287: ἤλυον ἑρπύζοντες. ἐπήλυθε δ᾽ αὐτίκ᾽ ἐρεμνὴ
δ᾽: 4:1288: ἕσπερος. οἱ δ᾽ ἐλεεινὰ χεροῖν σφέας ἀμφιβαλόντες
δ᾽: 4:1291: βὰν δ᾽ ἴμεν ἄλλυδις ἄλλος ἑκαστέρω αὖλιν ἑλέσθαι:
δ᾽: 4:1296: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐρημαῖοι πεπτηότες ἔκτοθι πέτρης
δ᾽: 4:1310: ἔνδιον ἦμαρ ἔην, περὶ δ᾽ ὀξύταται θέρον αὐγαὶ
δ᾽: 4:1312: ἔσταν, ἕλον δ᾽ ἀπὸ χερσὶ καρήατος ἠρέμα πέπλον.
δ᾽: 4:1320: οἰοπόλοι δ᾽ εἰμὲν χθόνιαι θεαὶ αὐδήεσσαι,
δ᾽: 4:1323: ἄνστησον δ᾽ ἑτάρους. εὖτ᾽ ἂν δέ τοι Ἀμφιτρίτη
δ᾽: 4:1339: δείματι δ᾽ ἄγραυλοί τε βόες μέγα πεφρίκασιν
δ᾽: 4:1340: βουπελάται τε βοῶν: τοῖς δ᾽ οὔ νύ τι γῆρυς ἐτύχθη
δ᾽: 4:1342: ἀγχοῦ δ᾽ ἠγερέθοντο κατηφέες: αὐτὰρ ὁ τούσγε
δ᾽: 4:1348: ἔσταν ὑπὲρ κεφαλῆς μάλ᾽ ἐπισχεδόν: ἂν δ᾽ ἐκάλυψαν
δ᾽: 4:1354: ἅρμα Ποσειδάωνος. ἐγὼ δ᾽ οὐ πάγχυ νοῆσαι
δ᾽: 4:1357: καὶ δ᾽ ὁπόσ᾽ αὐτοὶ πρόσθεν ἐπὶ χθονὸς ἠδ᾽ ὅσ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
δ᾽: 4:1361: ὧς ἔφαθ᾽: οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐθάμβεον εἰσαΐοντες.
δ᾽: 4:1370: μητέρα δ᾽ οὐκ ἄλλην προτιόσσομαι, ἠέ περ αὐτὴν
δ᾽: 4:1376: οὐ γὰρ ὅγε ξηρὴν ὑποδύσεται: ἴχνια δ᾽ ἡμῖν
δ᾽: 4:1378: ὧς ηὔδα: πάντεσσι δ᾽ ἐπήβολος ἥνδανε μῆτις:
δ᾽: 4:1379: Μουσάων ὅδε μῦθος: ἐγὼ δ᾽ ὑπακουὸς ἀείδω
δ᾽: 4:1394: πλαζόμενοι: ἷξον δ᾽ ἱερὸν πέδον, ᾧ ἔνι Λάδων
δ᾽: 4:1398: δὴ τότε δ᾽ ἤδη τῆμος ὑφ᾽ Ἡρακλῆι δαϊχθεὶς
δ᾽: 4:1399: μήλειον βέβλητο ποτὶ στύπος: οἰόθι δ᾽ ἄκρῃ
δ᾽: 4:1404: ἀγχοῦ δ᾽ Ἑσπερίδες κεφαλαῖς ἔπι χεῖρας ἔχουσαι
δ᾽: 4:1405: ἀργυφέας ξανθῇσι λίγ᾽ ἔστενον: οἱ δ᾽ ἐπέλασσαν
δ᾽: 4:1406: ἄφνω ὁμοῦ: ταὶ δ᾽ αἶψα κόνις καὶ γαῖα, κιόντων
δ᾽: 4:1407: ἐσσυμένως, ἐγένοντο καταυτόθι. νώσατο δ᾽ Ὀρφεὺς
δ᾽: 4:1420: ὧς φάτο λισσόμενος ἀδινῇ ὀπί: ταὶ δ᾽ ἐλέαιρον
δ᾽: 4:1423: βλάστεον ὅρπηκες: μετὰ δ᾽ ἔρνεα τηλεθάοντα
δ᾽: 4:1425: Ἑσπέρη αἴγειρος, πτελέη δ᾽ Ἐρυθηὶς ἔγεντο:
δ᾽: 4:1426: Λἴγλη δ᾽ ἰτείης ἱερὸν στύπος. ἐκ δέ νυ κείνων
δ᾽: 4:1428: ἐξέφανεν, θάμβος περιώσιον, ἔκφατο δ᾽ Λἴγλη
δ᾽: 4:1433: οἴχετ᾽ ἀειράμενος: στυγερὸν δ᾽ ἄχος ἄμμι λέλειπται.
δ᾽: 4:1437: ὠμόν, ἀδέψητον: στιβαρὸν δ᾽ ἔχεν ὄζον ἐλαίης
δ᾽: 4:1439: ἤλυθε δ᾽ οὖν κἀκεῖνος, ἅ τε χθόνα πεζὸς ὁδεύων,
δ᾽: 4:1444: λὰξ ποδὶ τύψεν ἔνερθε: τὸ δ᾽ ἀθρόον ἔβλυσεν ὕδωρ.
δ᾽: 4:1448: ὧς φάτο: τοὶ δ᾽ ἀσπαστὸν ἵνα σφίσι πέφραδεν Αἴγλη
δ᾽: 4:1450: ὡς δ᾽ ὁπότε στεινὴν περὶ χηραμὸν εἱλίσσονται
δ᾽: 4:1472: τῆλε δι᾽ ἠπείροιο: τέως δ᾽ ἐξίκετο γαῖαν
δ᾽: 4:1479: ἐς δ᾽ ἑτάρους ἀνιὼν μυθήσατο, μή μιν ἔτ᾽ ἄλλον
δ᾽: 4:1483: Κάνθε, σὲ δ᾽ οὐλόμεναι Λιβύῃ ἔνι Κῆρες ἕλοντο.
δ᾽: 4:1484: πώεσι φερβομένοισι συνήντεες: εἵπετο δ᾽ ἀνὴρ
δ᾽: 4:1491: θυγατέρα σφετέρην: ἡ δ᾽ ἀγλαὸν υἱέα Φοίβῳ
δ᾽: 4:1493: Ἀμφίθεμις δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα μίγη Τριτωνίδι νύμφῃ:
δ᾽: 4:1494: ἡ δ᾽ ἄρα οἱ Νασάμωνα τέκεν κρατερόν τε Κάφαυρον,
δ᾽: 4:1497: ὡς μάθον οἷον ἔρεξε. νέκυν δ᾽ ἀνάειραν ὀπίσσω
δ᾽: 4:1498: πευθόμενοι Μινύαι, γαίῃ δ᾽ ἐνὶ ταρχύσαντο
δ᾽: 4:1501: νηλειὴς ἕλε πότμος: ἀδευκέα δ᾽ οὐ φύγεν αἶσαν
δ᾽: 4:1503: κεῖτο δ᾽ ἐπὶ ψαμάθοισι μεσημβρινὸν ἦμαρ ἀλύσκων
δ᾽: 4:1516: τῷ δ᾽ ἄκρην ἐπ᾽ ἄκανθαν ἐνεστηρίξατο Μόψος
δ᾽: 4:1529: ἰὸς ἄφαρ, μυδόωσα δ᾽ ἀπὸ χροὸς ἔρρεε λάχνη.
δ᾽: 4:1533: μυρόμενοι: τρὶς δ᾽ ἀμφὶ σὺν ἔντεσι δινηθέντες
δ᾽: 4:1541: ῥοίζῳ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κάρη στρέφει, ἐν δέ οἱ ὄσσε
δ᾽: 4:1545: ἀμφεπόλει δηναιὸν ἐπὶ χρόνον. αὐτίκα δ᾽ Ὀρφεὺς
δ᾽: 4:1549: τοῖσιν δ᾽ αἰζηῷ ἐναλίγκιος ἀντεβόλησεν
δ᾽: 4:1550: τρίτων εὐρυβίης, γαίης δ᾽ ἀνὰ βῶλον ἀείρας
δ᾽: 4:1560: ὧς ηὔδα: πρόφρων δ᾽ ὑπερέσχεθε βώλακι χεῖρας
δ᾽: 4:1569: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ χεῖρα τανύσσατο, δεῖξε δ᾽ ἄπωθεν
δ᾽: 4:1575: κεῖνο δ᾽ ὑπηέριον θείην Πελοπηίδα γαῖαν
δ᾽: 4:1579: ἔστ᾽ ἂν ἄνω τείνῃσι: περιρρήδην δ᾽ ἑτέρωσε
δ᾽: 4:1584: Ἴσκεν ἐυφρονέων: οἱ δ᾽ αἶψ᾽ ἐπὶ νηὸς ἔβησαν
δ᾽: 4:1588: εἰσβαίνειν: μετὰ δ᾽ οὔτις ἐσέδρακεν, οἷον ἄφαντος
δ᾽: 4:1589: αὐτῷ σὺν τρίποδι σχεδὸν ἔπλετο. τοῖσι δ᾽ ἰάνθη
δ᾽: 4:1593: αἶψα δ᾽ ὅγ᾽ ἐσσυμένως ἐκρίνατο, καί μιν ἀείρας
δ᾽: 4:1594: σφάξε κατὰ πρύμνης, ἐπὶ δ᾽ ἔννεπεν εὐχωλῇσιν:
δ᾽: 4:1599: ἦ ῥ᾽, ἅμα δ᾽ εὐχωλῇσιν ἐς ὕδατα λαιμοτομήσας
δ᾽: 4:1602: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ θοὸν ἵππον ἐς εὐρέα κύκλον ἀγῶνος
δ᾽: 4:1604: εἶθαρ ἐπιτροχάων, ὁ δ᾽ ἐπ᾽ αὐχένι γαῦρος ἀερθεὶς
δ᾽: 4:1605: ἕσπεται, ἀργινόεντα δ᾽ ἐνὶ στομάτεσσι χαλινὰ
δ᾽: 4:1612: κήτεος ὁλκαίη μηκύνετο: κόπτε δ᾽ ἀκάνθαις
δ᾽: 4:1615: τόφρα δ᾽ ἄγεν, τείως μιν ἐπιπροέηκε θαλάσσῃ
δ᾽: 4:1616: νισσομένην: δῦ δ᾽ αἶψα μέγαν βυθόν: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
δ᾽: 4:1616: νισσομένην: δῦ δ᾽ αἶψα μέγαν βυθόν: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
δ᾽: 4:1623: ἦρι δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀγκῶνά θ᾽ ὁμοῦ μυχάτην τε θάλασσαν
δ᾽: 4:1625: αὐτίκα δὲ ζέφυρος μὲν ἐλώφεεν, ἤλυθε δ᾽ αὔρη
δ᾽: 4:1627: ἦμος δ᾽ ἠέλιος μὲν ἔδυ, ἀνὰ δ᾽ ἤλυθεν ἀστὴρ
δ᾽: 4:1627: ἦμος δ᾽ ἠέλιος μὲν ἔδυ, ἀνὰ δ᾽ ἤλυθεν ἀστὴρ
δ᾽: 4:1632: παννύχιοι καὶ ἐπ᾽ ἦμαρ, ἐπ᾽ ἤματι δ᾽ αὖτις ἰοῦσαν
δ᾽: 4:1633: νύχθ᾽ ἑτέρην. ὑπέδεκτο δ᾽ ἀπόπροθι παιπαλόεσσα
δ᾽: 4:1634: Κάρπαθος: ἔνθεν δ᾽ οἵγε περαιώσεσθαι ἔμελλον
δ᾽: 4:1663: ἔνθα δ᾽ ἀοιδῇσιν μειλίσσετο, μέλπε δὲ Κῆρας
δ᾽: 4:1669: λευγαλέον δ᾽ ἐπί οἱ πρῖεν χόλον, ἐκ δ᾽ ἀίδηλα
δ᾽: 4:1669: λευγαλέον δ᾽ ἐπί οἱ πρῖεν χόλον, ἐκ δ᾽ ἀίδηλα
δ᾽: 4:1682: ὑλοτόμοι δρυμοῖο κατήλυθον: ἡ δ᾽ ὑπὸ νυκτὶ
δ᾽: 4:1688: ἥρωες: μετὰ δ᾽ οἵγε νέον φαέθουσαν ἐς ἠῶ
δ᾽: 4:1697: αὐτοὶ δ᾽, εἴτ᾽ Ἀίδῃ, εἴθ᾽ ὕδασιν ἐμφορέοντο,
δ᾽: 4:1701: ῥύσασθαι καλέων: κατὰ δ᾽ ἔρρεεν ἀσχαλόωντι
δ᾽: 4:1702: δάκρυα: πολλὰ δὲ Πυθοῖ ὑπέσχετο, πολλὰ δ᾽ Ἀμύκλαις,
δ᾽: 4:1703: πολλὰ δ᾽ ἐς Ὀρτυγίην ἀπερείσια δῶρα κομίσσειν.
δ᾽: 4:1708: μαρμαρέην δ᾽ ἀπέλαμψε βιὸς περὶ πάντοθεν αἴγλην.
δ᾽: 4:1711: ἔνθ᾽ εὐνὰς ἐβάλοντο καὶ ἔσχεθον: αὐτίκα δ᾽ Ἠὼς
δ᾽: 4:1712: φέγγεν ἀνερχομένη: τοὶ δ᾽ ἀγλαὸν Ἀπόλλωνι
δ᾽: 4:1717: ῥέζον δ᾽ ὅσσα περ ἄνδρες ἐρημαίῃ ἐνὶ ῥέζειν
δ᾽: 4:1723: τὰς δ᾽ αἰσχροῖς ἥρωες ἐπεστοβέεσκον ἔπεσσιν
δ᾽: 4:1724: χλεύῃ γηθόσυνοι: γλυκερὴ δ᾽ ἀνεδαίετο τοῖσιν
δ᾽: 4:1736: ἄσχετον ἱμερθείς: ὀλοφύρετο δ᾽ ἠύτε κούρην
δ᾽: 4:1742: ἂμ πέλαγος ναίειν Ἀνάφης σχεδόν: εἶμι δ᾽ ἐς αὐγὰς
δ᾽: 4:1744: τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ μνῆστιν κραδίη βάλεν, ἔκ τ᾽ ὀνόμηνεν
δ᾽: 4:1745: Αἰσονίδῃ: ὁ δ᾽ ἔπειτα θεοπροπίας Ἑκάτοιο
δ᾽: 4:1755: ἧκεν ὑποβρυχίην. τῆς δ᾽ ἔκτοθι νῆσος ἀέρθη
δ᾽: 4:1761: καλλίστην ἐπὶ νῆσον, ἀμείψατο δ᾽ οὔνομα Θήρης
δ᾽: 4:1763: κεῖθεν δ᾽ ἀπτερέως διὰ μυρίον οἶδμα λιπόντες
δ᾽: 4:1771: Ἵλατ᾽ ἀριστήων μακάρων γένος: αἵδε δ᾽ ἀοιδαὶ
δάε: 1:724: Ἀργοῦς, καὶ κανόνεσσι δάε ζυγὰ μετρήσασθαι.
δάε: 3:529: τὴν Ἑκάτη περίαλλα θεὰ δάε τεχνήσασθαι
δαεῖεν: 1:663: θυμηδὲς καὶ τοῖσι τόγ᾽ ἔσσεται, εἴ κε δαεῖεν.
δαείη: 2:472: τοῖος ἐὼν δεῦρ᾽ ἦλθεν, ἑὸν μόρον ὄφρα δαείη.
δαείη: 3:469: δμηθῆναι ὑπὸ βουσί, τόδε προπάροιθε δαείη,
δαείην: 2:417: ἔσσεται, ἀσπαστῶς κε παρὰ σέο καὶ τὸ δαείην.
δαεὶς: 2:57: ἀλλὰ βάλευ περὶ χειρί: δαεὶς δέ κεν ἄλλῳ ἐνίσποις,
δαέντες: 1:916: νῆσον ἐς Ἠλέκτρης Ἀτλαντίδος, ὄφρα δαέντες
δαέντες: 3:182: ὧδε γὰρ ἐξ αὐτοῖο πάρος κακότητα δαέντες
δαήμονα: 1:80: αὐτὸν ὁμῶς Μόψον τε δαήμονα μαντοσυνάων
δαήμονας: 2:889: οὓς μὲν γὰρ τὸ πάροιθε δαήμονας εὐχόμεθ᾽ εἶναι,
δαήμονες: 2:876: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι δεῦρο δαήμονες ἄνδρες ἔασιν,
δαημοσύνην: 4:1271: ναυτιλίης νόστου τε. δαημοσύνην δέ τις ἄλλος
δαημοσύνῃσι: 2:175: τῶ καὶ Τίφυος οἵδε δαημοσύνῃσι νέοντο,
δαημοσύνῃσιν: 2:1262: ἐννύχιοι δ᾽ Ἄργοιο δαημοσύνῃσιν ἵκοντο
δαῆναι: 1:984: ἠείδει καταλέξαι ἐελδομένοισι δαῆναι.
δαῆναι: 2:311: ‘κλῦτέ νυν. οὐ μὲν πάντα πέλει θέμις ὔμμι δαῆναι
δαῆναι: 4:1304: νώνυμνοι καὶ ἄφαντοι ἐπιχθονίοισι δαῆναι
δαήσονται: 4:234: τίσασθαι τάδε πάντα, δαήσονται κεφαλῇσιν
δαῒ: 4:402: μίξαντες δαῒ χεῖρας: ὅ τοι καὶ ῥίγιον ἄλγος
δαίδαλα: 1:729: τέρματι δαίδαλα πολλὰ διακριδὸν εὖ ἐπέπαστο.
δαίδαλα: 3:43: δαίδαλα χάλκευεν ῥιπῇ πυρόσ᾽ ἡ δ᾽ ἄρα μούνη
δαιδαλέη: 3:237: δαιδαλέη δ᾽ αἴθουσα παρὲξ ἑκάτερθε τέτυκτο.
δαιδαλέην: 3:1153: δαιδαλέην, οὐρῆας ἐλαυνέμεν: οἱ δὲ πόλινδε
δαΐδων: 3:1215: στράπτε δ᾽ ἀπειρέσιον δαΐδων σέλας: ἀμφὶ δὲ τήνγε
δαῖε: 3:1208: αὐτόν τ᾽ εὖ καθύπερθε τανύσσατο: δαῖε δὲ φιτρους
δαῖε: 4:1145: δαῖε δ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖς γλυκερὸν πόθον: ἴσχε δ᾽ ἑκάστην
δαϊζομένην: 1:814: εἰ καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσι δαϊζομένην ὁρόῳτο
δαΐζων: 3:415: ἀνδράσι τευχηστῇσι δέμας. τοὺς δ᾽ αὖθι δαΐζων
δαῖμον: 4:448: δυσμενέων ἐπὶ παισὶ κορύσσεο, δαῖμον, ἀερθείς,
δαῖμον: 4:1595: ‘δαῖμον, ὅτις λίμνης ἐπὶ πείρασι τῆσδ᾽ ἐφαάνθης,
δαίμονα: 2:721: αὐτοὶ κυδίστην τότε δαίμονα πορσαίνοντες.
δαίμονας: 4:1314: δαίμονας αἰδεσθείς: αὐτὸν δέ μιν ἀμφαδὸν οἶον
δαίμονες: 1:921: δαίμονες ἐνναέται, τὰ μὲν οὐ θέμις ἄμμιν ἀείδειν.
δαίμονες: 2:260: δαίμονες, οἳ μηδ᾽ ὧδε θανόντι περ εὐμενέοιεν,
δαίμονες: 4:1409: ‘δαίμονες ὦ καλαὶ καὶ ἐύφρονες, ἵλατ᾽, ἄνασσαι,
δαίμονι: 3:539: πειρήσων: τάχα δ᾽ ἂν σὺν δαίμονι πειρηθείην.’
δαιμόνιε: 1:476: ‘δαιμόνιε, φρονέεις ὀλοφώια καὶ πάρος αὐτῷ.
δαιμόνιε: 1:1257: ‘δαιμόνιε, στυγερόν τοι ἄχος πάμπρωτος ἐνίψω.
δαιμονίη: 3:711: ‘δαιμονίη, τί νύ τοι ῥέξω ἄκος, οἷ᾽ ἀγορεύεις,
δαιμονίη: 3:1119: ‘δαιμονίη, κενεὰς μὲν ἔα πλάζεσθαι ἀέλλας,
δαιμονίη: 4:95: ‘δαιμονίη, Ζεὺς αὐτὸς Ὀλύμπιος ὅρκιος ἔστω,
δαιμονίη: 4:395: ‘ἴσχεο, δαιμονίη: τὰ μὲν ἁνδάνει οὐδ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ.
δαιμονίη: 4:1732: δαιμονίη βῶλαξ ἐπιμάστιος ᾧ ἐν ἀγοστῷ
δαιμόνιοι: 1:865: ‘δαιμόνιοι, πάτρης ἐμφύλιον αἷμ᾽ ἀποέργει
δαιμόνιοι: 2:882: ‘δαιμόνιοι, τί νυ πένθος ἐτώσιον ἴσχομεν αὔτως;
δαίμονος: 1:443: αὐτὰρ ἐμοὶ θανέειν στυγερῇ ὑπὸ δαίμονος αἴσῃ
δαίμονος: 1:1119: δαίμονος οὐρείης ἱερὸν βρέτας: ἔξεσε δ᾽ Ἄργος
δαίμοσιν: 4:1547: δαίμοσιν ἐγγενέταις νόστῳ ἔπι μείλια θέσθαι.
δαίμων: 1:1141: ἀνταίη δαίμων: τὰ δ᾽ ἐοικότα σήματ᾽ ἔγεντο.
δαίμων: 2:249: χραισμεῖν, εἰ δὴ πρόχνυ γέρας τόδε πάρθετο δαίμων
δαίμων: 2:423: θάρσει: ἐπεὶ δαίμων ἕτερον πλόον ἡγεμονεύσει
δαίμων: 3:389: τλαίη ἑκὼν ὀθνεῖον ἐπὶ κτέρας; ἀλλά με δαίμων
δαίμων: 4:64: δαίμων ἀλγινόεις. ἀλλ᾽ ἔρχεο, τέτλαθι δ᾽ ἔμπης,
δαίμων: 4:1038: ὄμμασιν: αὐτὰρ ἐμοὶ ἀπὸ δὴ βαρὺς εἵλετο δαίμων
δαίνυνθ᾽: 2:305: δαίνυνθ᾽ ἑζόμενοι: σὺν δέ σφισι δαίνυτο Φινεὺς
δαίνυσθαι: 1:1187: αὐτὰρ ὁ δαίνυσθαι ἑτάροις οἷς εὖ ἐπιτείλας
δαίνυτο: 2:305: δαίνυνθ᾽ ἑζόμενοι: σὺν δέ σφισι δαίνυτο Φινεὺς
δαΐξαι: 1:62: οὔτε μιν ἐγκλῖναι προτέρω σθένον, οὔτε δαΐξαι:
δαΐξαι: 1:758: πῖπτεν, ἐπεσσύμενος Πελοπήια νῶτα δαΐξαι.
δαΐξαι: 2:434: ἤλασαν, ἠδ᾽ ὡς ῀Ἰρις ἐρύκακε τάσδε δαΐξαι,
δαΐξαι: 3:500: χρειὼ τούσγε δαΐξαι. ὃ δή νύ οἱ--οὔτι γὰρ ἄλλο
δαΐξαι: 3:593: αὔλια δυσκελάδοισιν ἐπιδρομίῃσι δαΐξαι.
δαιομένη: 3:661: δήνεσιν ἀλλήλων: ἡ δ᾽ ἔνδοθι δαιομένη περ
δαιομένοις: 2:703: ἀμφὶ δὲ δαιομένοις εὐρὺν χορὸν ἐστήσαντο,
δαισάμενοι: 2:498: ἔνθ᾽ εὖ δαισάμενοι, τοὶ μὲν παρὰ πείσμασι νηός,
δαισάμενοι: 4:882: τῇς ἔνι δαισάμενοι νύκτ᾽ ἄεσαν, ὡς τὸ πάροιθεν.
δαῖτ᾽: 1:354: δαῖτ᾽ ἐντυνώμεσθα παρασχεδόν. ὄφρα δ᾽ ἴωσιν
δαῖτ᾽: 1:979: τοῖς μέτα δαῖτ᾽ ἀλέγυνε, βάλεν δ᾽ ἀπὸ δείματα θυμοῦ.
δαῖτ᾽: 1:1150: καὶ τότε μὲν δαῖτ᾽ ἀμφὶ θεᾶς θέσαν οὔρεσιν Ἄρκτων,
δαῖτ᾽: 2:497: κουρότεροι δ᾽ ἑτάρων μενοεικέα δαῖτ᾽ ἀλέγυνον.
δαῖτ᾽: 2:813: ὧς τότε μὲν δαῖτ᾽ ἀμφὶ πανήμεροι ἑψιόωντο.
δαῖτ᾽: 2:1179: αὐτὰρ ἐπεὶ ῥέξαντες ἐπαρτέα δαῖτ᾽ ἐπάσαντο,
δαῖτ᾽: 4:805: τέκνα τε φιτύσαιο: θεοὺς δ᾽ ἐς δαῖτ᾽ ἐκάλεσσα
δαῖτα: 1:1185: οἱ δ᾽ οἶνον κρητῆρσι κέρων, πονέοντο τε δαῖτα,
δαῖτα: 2:263: αἶψα δὲ κουρότεροι πεπονήατο δαῖτα γέροντι,
δαίτην: 2:763: δαίτην ἀμφίεπον, τέρποντό τε θυμὸν ἔπεσσιν.
δαιτὶ: 1:458: μυθεῦνθ᾽, οἷά τε πολλὰ νέοι παρὰ δαιτὶ καὶ οἴνῳ
δαιτός: 2:193: ἑστηώς: τοῖόν οἱ ἀπέπνεε λείψανα δαιτός.
δαίτρευόν: 1:433: κόπτον, δαίτρευόν τε, καὶ ἱερὰ μῆρ᾽ ἐτάμοντο,
δαίτρευον: 2:1178: ἀλλ᾽ ἵππους δαίτρευον, ἐπηετανὸν κομέουσαι.
δαΐφρονος: 1:560: φραδμοσύνῃ μήτι τε δαΐφρονος Ἁγνιάδαο
δαϊχθεὶς: 4:1398: δὴ τότε δ᾽ ἤδη τῆμος ὑφ᾽ Ἡρακλῆι δαϊχθεὶς
δάκρυ: 2:242: δάκρυ δ᾽ ὀμορξαμένω σχεδὸν ἤλυθον, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν
δάκρυ: 3:705: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, τὸ δὲ πολλὸν ὑπεξέχυτ᾽ αὐτίκα δάκρυ:
δάκρυ: 3:760: δάκρυ δ᾽ ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἐλέῳ ῥέεν: ἔνδοθι δ᾽ αἰεὶ
δάκρυ: 4:1027: τοῖα μὲν Ἀρήτην γουνάζετο δάκρυ χέουσα:
δάκρυ: 4:1062: χηροσύνῃ πόσιος: σταλάει δ᾽ ὑπὸ δάκρυ παρειὰς
δάκρυα: 1:887: Αἰσονίδεω, τὰ δέ οἱ ῥέε δάκρυα χήτει ἰόντος:
δάκρυα: 1:1067: καί οἱ ἀπὸ βλεφάρων ὅσα δάκρυα χεῦαν ἔραζε,
δάκρυα: 3:674: ‘Ὤι μοι ἐγώ, Μήδεια, τί δὴ τάδε δάκρυα λείβεις;
δάκρυα: 3:1118: δάκρυα: τὴν δ᾽ ὅγε δῆθεν ὑποβλήδην προσέειπεν:
δάκρυα: 4:34: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: βλεφάρων δὲ κατ᾽ ἀθρόα δάκρυα χεῦεν.
δάκρυα: 4:610: ὡς ἄρ᾽ Ἀπόλλωνος τάδε δάκρυα Λητοΐδαο
δάκρυα: 4:623: Ἡλιάδων λιγέως: τὰ δὲ δάκρυα μυρομένῃσιν
δάκρυα: 4:1702: δάκρυα: πολλὰ δὲ Πυθοῖ ὑπέσχετο, πολλὰ δ᾽ Ἀμύκλαις,
δακρυόειν: 4:1289: δακρυόειν ἀγάπαζον, ἵν᾽ ἄνδιχα δῆθεν ἕκαστος
δακρυόεις: 1:535: δακρυόεις γαίης ἀπὸ πατρίδος ὄμματ᾽ ἔνεικεν.
δακρυόεις: 4:1275: ὧς φάτο δακρυόεις: σὺν δ᾽ ἔννεπον ἀσχαλόωντι
δακρύοισι: 3:804: ἄλληκτον δακρύοισι, τὰ δ᾽ ἔρρεεν ἀσταγὲς αὔτως,
δάκρυον: 3:462: δάκρυον αἰνοτάτῳ ἐλέῳ ῥέε κηδοσύνῃσιν:
δάκρυσι: 3:1063: θεσπέσιον λιαροῖσι παρηίδα δάκρυσι δεῦεν
δάκρυσι: 3:1076: ὧς φάτο: τὸν δὲ καὶ αὐτὸν ὑπήιε δάκρυσι κούρης
δάκρυσιν: 1:297: δάκρυσιν, ἀλλ᾽ ἔτι κεν καὶ ἐπ᾽ ἄλγεσιν ἄλγος ἄροιο.
δάκρυσιν: 3:673: ὡς δ᾽ ἴδε δάκρυσιν ὄσσε πεφυρμένα, φώνησέν μιν:
δακρυχέουσα: 1:250: ἄλλη δ᾽ εἰς ἑτέρην ὀλοφύρετο δακρυχέουσα:
δάκτυλοι: 1:1129: δάκτυλοι Ἰδαῖοι Κρηταιέες, οὕς ποτε νύμφη
δακὼν: 3:1169: Ἴδας ἧστ᾽ ἀπάνευθε δακὼν χόλον: οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
δακὼν: 4:1519: σάρκα δακὼν ἐχάραξεν. ἀτὰρ Μήδεια καὶ ἄλλαι
δαλοῖς: 4:1718: ἀκτῇ ἐφοπλίσσειαν: ὃ δή σφεας ὁππότε δαλοῖς
δαλοῦ: 3:295: δαλοῦ ἀνεγρόμενον σὺν κάρφεα πάντ᾽ ἀμαθύνει:
δαλῷ: 3:291: ὡς δὲ γυνὴ μαλερῷ περὶ κάρφεα χεύατο δαλῷ
δάμαρ: 3:269: ἐκ δ᾽ αὐτὴ Εἰδυῖα δάμαρ κίεν Αἰήταο,
δάμαρ: 3:921: οἷον Ἰήσονα θῆκε Διὸς δάμαρ ἤματι κείνῳ
δάμαρ: 4:368: θηλυτέραις. τῶ φημὶ τεὴ κούρη τε δάμαρ τε
δάμαρ: 4:957: οὐρανοῦ ἑστηυῖα Διὸς δάμαρ: ἀμφὶ δ᾽ Ἀθήνῃ
δάμαρ: 4:1070: κουρίδιον θαλεροῖσι δάμαρ προσπτύσσετο μύθοις:
δάμαρτι: 3:240: κρείων Αἰήτης σὺν ἑῇ ναίεσκε δάμαρτι:
δαμάσσαι: 3:395: δῆμον σφωιτέροισιν ὑπὸ σκήπτροισι δαμάσσαι.’
δαμάσσει: 3:353: Σαυρομάτας, τοὺς σοῖσιν ὑπὸ σκήπτροισι δαμάσσει.
δαμάσσειν: 4:1652: ‘κέκλυτέ μευ. μούνη γὰρ ὀίομαι ὔμμι δαμάσσειν
δάμασσεν: 2:788: αὐτὰρ ὁμοῦ Μυσοῖσιν ἐμῷ ὑπὸ πατρὶ δάμασσεν
δάμασσεν: 2:956: τήνγε τις ἱμερτῇσιν ἐν ἀγκοίνῃσι δάμασσεν.
δαμήμεναι: 3:480: ἔσσετ᾽ ἀεθλεύοντι δαμήμεναι: ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς
δαμῆναι: 1:7: δημόθεν οἰοπέδιλον, ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι δαμῆναι.
δαμῆναι: 2:819: μαντοσύναι ἐσάωσαν, ἐπεὶ χρεὼ ἦγε δαμῆναι:
δαμῆναι: 3:773: Ἀρτέμιδος κραιπνοῖσι πάρος βελέεσσι δαμῆναι,
δαμῆναι: 4:1656: πετράων, εἵως κεν ἐμοὶ εἴξειε δαμῆναι.’
δαμῆναι: 4:1674: ὧς ὅγε χάλκειός περ ἐὼν ὑπόειξε δαμῆναι
δαμνᾷ: 1:464: αὔδα ἐνὶ μέσσοισι τεὸν νόον. ἦέ σε δαμνᾷ
δάμναται: 2:409: οὐ κνέφας ἥδυμος ὕπνος ἀναιδέα δάμναται ὄσσε.’
Δανάη: 4:1089: οἷα δὲ καὶ Δανάη πόντῳ ἔνι πήματ᾽ ἀνέτλη,
Δαναῒς: 1:137: πρίν ποτ᾽ Ἀμυμώνη Δαναῒς τέκεν εὐνηθεῖσα
Δαναοῖο: 1:133: τῷ δ᾽ ἐπὶ δὴ θείοιο κίεν Δαναοῖο γενέθλη,
Δαναῶν: 4:262: οὐδέ τί πω Δαναῶν ἱερὸν γένος ἦεν ἀκοῦσαι
δαπέδοιο: 1:1196: τὴν δ᾽ ὅγε χαλκοβαρεῖ ῥοπάλῳ δαπέδοιο τινάξας
δαπέδῳ: 4:1524: αὐτίκα δὲ κλίνας δαπέδῳ βεβαρηότα γυῖα
Δαρδανίην: 1:931: Δαρδανίην δὲ λιπόντες ἐπιποοσέβαλλον Ἀβύδῳ,
δάσκιον: 2:1285: δάσκιον εἰσελάσαντας ἕλος: τὸ δ᾽ ἐπισχεδὸν ἦεν
Δάσκυλον: 2:805: Δάσκυλον ὀτρυνέω, ἐμὸν υἱέα: τοῖο δ᾽ ἰόντος,
Δασκύλου: 2:778: Δασκύλου ἐν μεγάροισι καταυτόθι πατρὸς ἐμοῖο
δασόμεσθα: 3:908: ὄφρα τὰ μὲν δασόμεσθα μετὰ σφίσιν, εἴ κεν ὀπάσσῃ
δάφνῃ: 2:159: ξανθὰ δ᾽ ἐρεψάμενοι δάφνῃ καθύπερθε μέτωπα
δάφνης: 2:166: δὴ τότε λυσάμενοι νεάτης ἐκ πείσματα δάφνης,
δὲ: 1:14: ῥέζε θεοῖς, Ἥρης δὲ Πελασγίδος οὐκ ἀλέγιζεν.
δὲ: 1:15: αἶψα δὲ τόνγ᾽ ἐσιδὼν ἐφράσσατο, καί οἱ ἄεθλον
δὲ: 1:67: ἠδὲ καὶ Εὐρυδάμας Κτιμένου πάις: ἄγχι δὲ λίμνης
δὲ: 1:94: Πηλεὺς δὲ Φθίῃ ἐνὶ δώματα ναῖε λιασθείς.
δέ: 1:111: αὐτὴ γὰρ καὶ νῆα θοὴν κάμε: σὺν δέ οἱ Ἄργος
δὲ: 1:136: Προίτου Ναυπλιάδαο: Ποσειδάωνι δὲ κούρη.
δὲ: 1:144: Λητοΐδης: αὐτὸς δὲ θεοπροπίας ἐδίδαξεν
δὲ: 1:153: ἀμφότεροι: Λυγκεὺς δὲ καὶ ὀξυτάτοις ἐκέκαστο
δὲ: 1:156: σὺν δὲ Περικλύμενος Νηλήιος ὦρτο νέεσθαι,
δέ: 1:158: Νηλῆος θείοιο: Ποσειδάων δέ οἱ ἀλκὴν
δὲ: 1:172: βῆ δὲ καὶ Αὐγείης, ὃν δὴ φάτις Ἠελίοιο
δὲ: 1:176: Ἀστέριος δὲ καὶ Ἀμφίων Ὑπερασίου υἷες
δὲ: 1:200: εὖ δὲ καὶ ἐν σταδίῃ δεδαημένος ἀντιφέρεσθαι,
δὲ: 1:202: σὺν δὲ Παλαιμόνιος Λέρνου πάις Ὠλενίοιο,
δέ: 1:208: Ναυβόλου ἐκγεγαώς: ξεῖνος δέ οἱ ἔσκε πάροιθεν,
δὲ: 1:221: χρυσείαις φολίδεσσι διαυγέας: ἀμφὶ δὲ νώτοις
δὲ: 1:232: ἔμμεναι: ὧς δὲ καὶ αὐτὸν Ἰήσονα γείνατο μήτηρ
δὲ: 1:238: κλείονται Παγασαὶ Μαγνήτιδες: ἀμφὶ δὲ λαῶν
δὲ: 1:239: πληθὺς σπερχομένων ἄμυδις θέεν: οἱ δὲ φαεινοὶ
δὲ: 1:247: ὧς φάσαν ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ πτόλιν: αἱ δὲ γυναῖκες
δὲ: 1:261: ἤδη δὲ δμῶές τε πολεῖς δμωαί τ᾽ ἀγέροντο:
δέ: 1:263: δῦνεν ἄχος: σὺν δέ σφι πατὴρ ὀλοῷ ὑπὸ γήραι
δέ: 1:267: πέφραδεν: οἱ δέ τε σῖγα κατηφέες ἠείροντο.
δέ: 1:274: τῇ δέ τ᾽ ὀδυρομένῃ δέδεται κέαρ ἔνδοθεν ἄτῃ,
δὲ: 1:283: ἐκ σέθεν, ἄλλα δὲ πάντα πάλαι θρεπτήρια πέσσω.
δὲ: 1:292: ὧς ἥγε στενάχουσα κινύρετο: ταὶ δὲ γυναῖκες
δὲ: 1:300: τλῆθι φέρειν: θάρσει δὲ συνημοσύνῃσιν Ἀθήνης,
δὲ: 1:311: κεκλομένων ἄμυδις. τῷ δὲ ξύμβλητο γεραιὴ
δὲ: 1:316: ὁπλοτέρων, ὁ δὲ πολλὸν ἀποπλαγχθεὶς ἐλιάσθη.
δὲ: 1:341: ὧς φάτο: πάπτηναν δὲ νέοι θρασὺν Ἡρακλῆα
δέ: 1:342: ἥμενον ἐν μέσσοισι: μιῇ δέ ἑ πάντες ἀυτῇ
δὲ: 1:357: τόφρα κε νῆ᾽ ἐρύσαιμεν ἔσω ἁλός, ὅπλα δὲ πάντα
δὲ: 1:366: κύμασι, χειμερίη δὲ πάλαι ἀποέκλυσεν ἅλμη.
δὲ: 1:374: αἰεὶ δὲ προτέρω χθαμαλώτερον ἐξελάχαινον
δὲ: 1:376: τὴν δὲ κατάντη κλῖναν ἐπὶ πρώτῃσι φάλαγξιν,
δὲ: 1:383: κεκλόμενος δ᾽ ἤυσε μάλα μέγα: τοὶ δὲ παρᾶσσον
δέ: 1:389: τριβόμεναι περὶ δέ σφιν ἀιδνὴ κήκιε λιγνὺς
δέ: 1:390: βριθοσύνῃ, κατόλισθε δ᾽ ἔσω ἁλός: οἱ δέ μιν αὖθι
δέ: 1:392: σκαλμοῖς δ᾽ ἀμφὶς ἐρετμὰ κατήρτυον: ἐν δέ οἱ ἱστὸν
δέ: 1:404: Ἀκτίου Ἐμβασίοιό τ᾽ ἐπώνυμον: ὦκα δέ τοίγε
δὲ: 1:418: ἱρὰ πάλιν βωμῷ ἐπιθήσομεν: ἄλλα δὲ Πυθοῖ,
δὲ: 1:436: Αἰσονίδης, γήθει δὲ σέλας θηεύμενος Ἴδμων
δὲ: 1:447: νηός, ἐυκλείη δὲ δόμοις ἐπιβάντι λίπηται.’
δὲ: 1:448: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: κοῦροι δὲ θεοπροπίης ἀίοντες
δὲ: 1:451: αἱ δὲ νέον σκοπέλοισιν ὑποσκιόωνται ἄρουραι,
δέ: 1:455: κέκλινθ᾽ ἑξείης: παρὰ δέ σφισι μυρί᾽ ἔκειτο
δὲ: 1:475: πάντες ὁμῶς, Ἴδμων δὲ καὶ ἀμφαδίην ἀγόρευσεν:
δὲ: 1:483: ἠνορέην: ἔμπης δὲ θοοῖς ἐδάμησαν ὀιστοῖς
δέ: 1:492: Χώετ᾽ ἐνιπτάζων: προτέρω δέ κε νεῖκος ἐτύχθη,
δὲ: 1:494: αὐτός τ᾽ Αἰσονίδης κατερήτυεν: ἂν δὲ καὶ Ὀρφεὺς
δὲ: 1:506: ἡ δὲ Ῥέῃ, ἔπεσον δ᾽ ἐνὶ κύμασιν Ὠκεανοῖο:
δὲ: 1:507: οἱ δὲ τέως μακάρεσσι θεοῖς Τιτῆσιν ἄνασσον,
δέ: 1:509: Δικταῖον ναίεσκεν ὑπὸ σπέος: οἱ δέ μιν οὔπω
δὲ: 1:518: αἰθομέναις, ὕπνου δὲ διὰ κνέφας ἐμνώοντο.
δὲ: 1:524: σμερδαλέον δὲ λιμὴν Παγασήιος ἠδὲ καὶ αὐτὴ
δέ: 1:532: ἵζανον: ἄγχι δέ οἱ ῥόπαλον θέτο, καί οἱ ἔνερθεν
δὲ: 1:541: πόντου λάβρον ὕδωρ, ἐπὶ δὲ ῥόθια κλύζοντο:
δὲ: 1:549: πόντον ἐπιπλώεσκον: ἐπ᾽ ἀκροτάτῃσι δὲ νύμφαι
δὲ: 1:564: δῆσαν δὲ προτόνοισι, τανυσσάμενοι ἑκάτερθεν,
δὲ: 1:566: ἐν δὲ λιγὺς πέσεν οὖρος: ἐπ᾽ ἰκριόφιν δὲ κάλωας
δὲ: 1:566: ἐν δὲ λιγὺς πέσεν οὖρος: ἐπ᾽ ἰκριόφιν δὲ κάλωας
δὲ: 1:569: τοῖσι δὲ φορμίζων εὐθήμονι μέλπεν ἀοιδῇ
δὲ: 1:572: ῥυομένη καὶ γαῖαν Ἰωλκίδα: τοὶ δὲ βαθείης
δέ: 1:577: εἰς αὖλιν, ὁ δέ τ᾽ εἶσι πάρος σύριγ γι λιγείῃ
δὲ: 1:581: δύετο, Πηλιάδας δὲ παρεξήμειβον ἐρίπνας
δὲ: 1:582: αἰὲν ἐπιπροθέοντες: ἔδυνε δὲ Σηπιὰς ἄκρη,
δὲ: 1:592: ἔνθεν δὲ προτέρωσε παρεξέθεον Μελίβοιαν.
δὲ: 1:601: ἦρι δὲ νισσομένοισιν Ἄθω ἀνέτελλε κολώνη
δὲ: 1:606: πάγχυ μάλ᾽ ἀκραής, τετάνυστο δὲ λαίφεα νηός.
δὲ: 1:627: τῇσι δὲ βουκόλιαί τε βοῶν χάλκειά τε δύνειν
δὲ: 1:653: Λημνιάδες δὲ γυναῖκες ἀνὰ πτόλιν ἷζον ἰοῦσαι
δὲ: 1:670: βάκτρῳ ἐρειδομένη, περὶ δὲ μενέαιν᾽ ἀγορεῦσαι.
δὲ: 1:681: εἰ δὲ τὸ μὲν μακάρων τις ἀποτρέποι, ἄλλα δ᾽ ὀπίσσω
δὲ: 1:693: ὁπλοτέρῃσι δὲ πάγχυ τάδε φράζεσθαι ἄνωγα.
δὲ: 1:709: ὧς δὲ καὶ Ἰφινόη Μινύας ἵκεθ᾽: οἱ δ᾽ ἐρέεινον,
δὲ: 1:710: χρεῖος ὅ τι φρονέουσα μετήλυθεν. ὦκα δὲ τούσγε
δὲ: 1:719: τηλυγέτην γεγαυῖαν ἀνασσέμεν: ὦκα δὲ τόνγε
δὲ: 1:728: ἄκρα δὲ πορφυρέη πάντῃ πέλεν: ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ἑκάστῳ
δὲ: 1:741: ἤιε, δὶς τόσση δὲ μετ᾽ ἴχνια νίσσετο πέτρη
δέ: 1:743: Ἄρεος ὀχμάζουσα θοὸν σάκος: ἐκ δέ οἱ ὤμου
δὲ: 1:747: ἐν δὲ βοῶν ἔσκεν λάσιος νομός: ἀμφὶ δὲ βουσὶν
δὲ: 1:747: ἐν δὲ βοῶν ἔσκεν λάσιος νομός: ἀμφὶ δὲ βουσὶν
δὲ: 1:752: ἐν δὲ δύω δίφροι πεπονήατο δηριόωντες.
δέ: 1:754: ἡνία, σὺν δέ οἱ ἔσκε παραιβάτις Ἱπποδάμεια:
δὲ: 1:755: τὸν δὲ μεταδρομάδην ἐπὶ Μυρτίλος ἤλασεν ἵππους,
δὲ: 1:762: δῖ᾽ Ἐλάρη, θρέψεν δὲ καὶ ἂψ ἐλοχεύσατο Γαῖα.
δέ: 1:778: καλὸν ἐρευθόμενος, γάνυται δέ τε ἠιθέοιο
δὲ: 1:786: Ὑψιπύλης: ἄνεσαν δὲ πύλας προφανέντι θεράπναι
δὲ: 1:791: παρθενικὰς ἐρύθηνε παρηίδας: ἔμπα δὲ τόνγε
δὲ: 1:796: πυροφόρους ἀρόωσι γύας. κακότητα δὲ πᾶσαν
δὲ: 1:802: δεῦρ᾽ ἄγον: οὐλομένης δὲ θεᾶς πορσύνετο μῆτις
δὲ: 1:804: δὴ γὰρ κουριδίας μὲν ἀπέστυγον, ἐκ δὲ μελάθρων,
δὲ: 1:808: ὀψὲ μεταστρέψωσι νόον: τὸ δὲ διπλόον αἰεὶ
δὲ: 1:809: πῆμα κακὸν προύβαινεν. ἀτιμάζοντο δὲ τέκνα
δέ: 1:827: τῶ ὑμεῖς στρωφᾶσθ᾽ ἐπιδήμιοι: εἰ δέ κεν αὖθι
δὲ: 1:839: ἐξείπω κατὰ κόσμον. ἀνακτορίη δὲ μελέσθω
δὲ: 1:843: βῆ ῥ᾽ ἴμεν, ἀμφὶ δὲ τόνγε νεήνιδες ἄλλοθεν ἄλλαι
δέ: 1:878: σπερχόμενοι. ταὶ δέ σφιν ἐπέδραμον, εὖτ᾽ ἐδάησαν.
δὲ: 1:880: πέτρης ἐκχύμεναι σιμβληίδος, ἀμφὶ δὲ λειμὼν
δὲ: 1:881: ἑρσήεις γάνυται, ταὶ δὲ γλυκὺν ἄλλοτε ἄλλον
δὲ: 1:886: ὧς δὲ καὶ Ὑψιπύλη ἠρήσατο χεῖρας ἑλοῦσα
δέ: 1:887: Αἰσονίδεω, τὰ δέ οἱ ῥέε δάκρυα χήτει ἰόντος:
δὲ: 1:890: αὔτως, ὡς ἐθέλεις καί τοι φίλον. ἥδε δὲ νῆσος
δὲ: 1:910: ἦ, καὶ ἔβαιν᾽ ἐπὶ νῆα παροίτατος: ὧς δὲ καὶ ἄλλοι
δὲ: 1:911: βαῖνον ἀριστῆες: λάζοντο δὲ χερσὶν έρετμὰ
δέ: 1:912: ἐνσχερὼ ἑζόμενοι: πρυμνήσια δέ σφισιν Ἄργος
δὲ: 1:923: ἱέμενοι τῇ μὲν Θρῃκῶν χθόνα, τῇ δὲ περαίην
δὲ: 1:928: εἰσέβαλον: πέλαγος δὲ τὸ μὲν καθύπερθε λέλειπτο
δὲ: 1:931: Δαρδανίην δὲ λιπόντες ἐπιποοσέβαλλον Ἀβύδῳ,
δέ: 1:936: ἔστι δέ τις αἰπεῖα Προποντίδος ἔνδοθι νῆσος
δέ: 1:939: χέρσῳ ἐπιπρηνὴς καταειμένος: ἐν δέ οἱ ἀκταὶ
δὲ: 1:954: Θρηικίοις, Καλὸς δὲ λιμὴν ὑπέδεκτο θέουσαν.
δὲ: 1:982: οἱ δὲ περικτιόνων πόλιας καὶ κόλπον ἅπαντα
δὲ: 1:994: τόξον ἐπασσυτέρους πέλασε χθονί: τοὶ δὲ καὶ αὐτοὶ
δὲ: 1:998: σὺν δὲ καὶ ὧλλοι δῆθεν ὑπότροποι ἀντιόωντες,
δὲ: 1:1019: αὐτονυχί: ἱερὴ δὲ φατίζεται ἥδ᾽ ἔτι πέτρη,
δὲ: 1:1028: αὐαλέοισι πεσοῦσα κορύσσεται: ἐν δὲ κυδοιμὸς
δὲ: 1:1033: πλῆξεν ἐπαΐξας στῆθος μέσον, ἀμφὶ δὲ δουρὶ
δὲ: 1:1036: θνητοῖσιν: πάντῃ δὲ περὶ μέγα πέπταται ἕρκος.
δὲ: 1:1042: Πηλεὺς δὲ Ζέλυν εἷλεν ἀρηίθοόν τε Γέφυρον.
δὲ: 1:1051: ἐς δὲ πύλας ὁμάδῳ πέσον ἀθρόοι: αἶψα δ᾽ ἀυτῆς
δὲ: 1:1057: ἤματα δὲ τρία πάντα γόων, τίλλοντό τε χαίτας
δὲ: 1:1065: ἤνυσεν, ἁψαμένη βρόχον αὐχένι. τὴν δὲ καὶ αὐταὶ
δὲ: 1:1078: ἐκ δὲ τόθεν τρηχεῖαι ἀνηέρθησαν ἄελλαι
δὲ: 1:1079: ἤμαθ᾽ ὁμοῦ νύκτας τε δυώδεκα, τοὺς δὲ καταῦθι
δὲ: 1:1086: λῆξιν ὀρινομένων ἀνέμων: συνέηκε δὲ Μόψος
δὲ: 1:1101: Ζεὺς αὐτὸς Κρονίδης ὑποχάζεται. ὧς δὲ καὶ ὧλλοι
δὲ: 1:1107: αἶψα δὲ κουρότεροι μὲν ἀπὸ σταθμῶν ἐλάσαντες
δὲ: 1:1110: ἤρεσαν ἐς λιμένα Θρηίκιον: ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ
δὲ: 1:1112: τοῖσι δὲ Μακριάδες σκοπιαὶ καὶ πᾶσα περαίη
δέ: 1:1117: ἔσκε δέ τι στιβαρὸν στύπος ἀμπέλου ἔντροφον ὕλῃ,
δὲ: 1:1123: βωμὸν δ᾽ αὖ χέραδος παρενήνεον: ἀμφὶ δὲ φύλλοις
δὲ: 1:1132: πολλὰ δὲ τήνγε λιτῇσιν ἀποστρέψαι ἐριώλας
δὲ: 1:1134: αἰθομένοις: ἄμυδις δὲ νέοι Ὀρφῆος ἀνωγῇ
δέ: 1:1140: ἡ δέ που εὐαγέεσσιν ἐπὶ φρένα θῆκε θυηλαῖς
δὲ: 1:1142: δένδρεα μὲν καρπὸν χέον ἄσπετον, ἀμφὶ δὲ ποσσὶν
δὲ: 1:1145: οὐρῇσιν σαίνοντες ἐπήλυθον. ἡ δὲ καὶ ἄλλο
δὲ: 1:1156: οἱ δὲ γαληναίῃ πίσυνοι ἐλάασκον ἐπιπρὸ
δὲ: 1:1169: ἄμφω χερσὶν ἔχων πέσε δόχμιος, ἄλλο δὲ πόντος
δέ: 1:1175: αὐσταλέος κονίῃσι, περιτριβέας δέ τε χεῖρας
δὲ: 1:1182: ἔνθα δ᾽ ἔπειθ᾽ οἱ μὲν ξύλα κάγκανα, τοὶ δὲ λεχαίην
δὲ: 1:1198: ἠνορέῃ πίσυνος: ἐν δὲ πλατὺν ὦμον ἔρεισεν
δὲ: 1:1199: εὖ διαβάς: πεδόθεν δὲ βαθύρριζόν περ ἐοῦσαν
δέ: 1:1222: πηγὰς ἀγχίγυοι περιναιέται. οἱ δέ που ἄρτι
δὲ: 1:1228: ἡ δὲ νέον κρήνης ἀνεδύετο καλλινάοιο
δὲ: 1:1229: νύμφη ἐφυδατίη: τὸν δὲ σχεδὸν εἰσενόησεν
δὲ: 1:1232: βάλλε σεληναίη. τὴν δὲ φρένας ἐπτοίησεν
δὲ: 1:1233: Κύπρις, ἀμηχανίῃ δὲ μόλις συναγείρατο θυμόν.
δὲ: 1:1238: κύσσαι ἐπιθύουσα τέρεν στόμα: δεξιτερῇ δὲ
δὲ: 1:1243: βῆ δὲ μεταΐξας Πηγέων σχεδόν, ἠύτε τις θὴρ
δὲ: 1:1247: ἔλσαν: ὁ δὲ στενάχων βρέμει ἄσπετον, ὄφρα κάμῃσιν:
δὲ: 1:1248: ὧς τότ᾽ ἄρ᾽ Εἰλατίδης μεγάλ᾽ ἔστενεν, ἀμφὶ δὲ χῶρον
δέ: 1:1249: φοίτα κεκληγώς: μελέη δέ οἱ ἔπλετο φωνή.
δὲ: 1:1252: μοῦνον ἐόντ᾽ ἐλόχησαν, ἄγουσι δὲ ληίδ᾽ ἑτοίμην.
δέ: 1:1254: γυμνὸν ἐπαΐσσων παλάμῃ ξίφος: εὖ δέ μιν ἔγνω
δὲ: 1:1262: κήκιεν, ἐν δὲ κελαινὸν ὑπὸ σπλάγχνοις ζέεν αἷμα.
δὲ: 1:1263: χωόμενος δ᾽ ἐλάτην χαμάδις βάλεν, ἐς δὲ κέλευθον
δὲ: 1:1274: ἠῷος, πνοιαὶ δὲ κατήλυθον: ὦκα δὲ Τῖφυς
δὲ: 1:1274: ἠῷος, πνοιαὶ δὲ κατήλυθον: ὦκα δὲ Τῖφυς
δὲ: 1:1276: οἱ δ᾽ εἴσβαινον ἄφαρ λελιημένοι: ὕψι δὲ νηὸς
δέ: 1:1284: ἐν δέ σφιν κρατερὸν νεῖκος πέσεν, ἐν δὲ κολῳὸς
δὲ: 1:1284: ἐν δέ σφιν κρατερὸν νεῖκος πέσεν, ἐν δὲ κολῳὸς
δέ: 1:1296: ἦ, καὶ ἐς Ἁγνιάδην Τῖφυν θόρε: τὼ δέ οἱ ὄσσε
δὲ: 1:1310: τοῖσιν δὲ Γλαῦκος βρυχίης ἁλὸς ἐξεφαάνθη,
δὲ: 1:1312: ὕψι δὲ λαχνῆέν τε κάρη καὶ στήθε᾽ ἀείρας
δέ: 1:1327: ἀμφὶ δέ οἱ δίνῃσι κυκώμενον ἄφρεεν ὕδωρ
δὲ: 1:1328: πορφύρεον, κοίλην δὲ διὲξ ἁλὸς ἔκλυσε νῆα.
δὲ: 1:1330: Αἰακίδης Τελαμὼν ἐς Ἰήσονα, χεῖρα δὲ χειρὶ
δέ: 1:1342: ἀλλ᾽ ἑτάρου περὶ φωτός. ἔολπα δέ τοι σὲ καὶ ἄλλῳ
δὲ: 1:1345: τὼ δὲ Διὸς βουλῇσιν, ὁ μὲν Μυσοῖσι βαλέσθαι
δὲ: 1:1348: αὖτις ἰὼν πονέεσθαι. ἐπηπείλησε δὲ γαῖαν
δὲ: 1:1351: τοῖο δὲ ῥύσι᾽ ὄπασσαν ἀποκρίναντες ἀρίστους
δὲ: 1:1358: Νηῦν δὲ πανημερίην ἄνεμος φέρε νυκτί τε πάσῃ
δὲ: 1:1360: ἠοῦς τελλομένης, οἱ δὲ χθονὸς εἰσανέχουσαν
δὲ: 2:7: πυγμαχίης: πολέας δὲ περικτιόνων ἐδάιξεν.
δὲ: 2:8: καὶ δὲ τότε προτὶ νῆα κιών, χρειώ μιν ἐρέσθαι
δὲ: 2:45: καὶ μένος ἠύτε θηρὸς ἀέξετο: πῆλε δὲ χεῖρας
δὲ: 2:51: τοῖσι δὲ μεσσηγὺς θεράπων Ἀμύκοιο Λυκωρεὺς
δέ: 2:57: ἀλλὰ βάλευ περὶ χειρί: δαεὶς δέ κεν ἄλλῳ ἐνίσποις,
δὲ: 2:61: ἦκα δὲ μειδήσας, οἵ οἱ παρὰ ποσσὶν ἔκειντο,
δὲ: 2:70: ἔνθα δὲ Βεβρύκων μὲν ἄναξ, ἅ τε κῦμα θαλάσσης
δὲ: 2:86: στάντε δὲ βαιὸν ἄπωθεν ἀπωμόρξαντο μετώπων
δὲ: 2:91: βουτύπος οἷα, πόδεσσι τανύσσατο, κὰδ δὲ βαρεῖαν
δὲ: 2:101: τοῦ δὲ πάρος κολεῶν εὐήκεα φάσγαν᾽ ἑταῖροι
δέ: 2:109: δρύψε δέ οἱ βλέφαρον, γυμνὴ δ᾽ ὑπελείπετ᾽ ὀπωπή.
δέ: 2:121: ἐμμεμαὼς Βέβρυξιν: ὁμοῦ δέ οἱ ἐσσεύοντο
δέ: 2:122: Αἰακίδαι, σὺν δέ σφιν ἀρήιος ὤρνυτ᾽ Ἰήσων.
δὲ: 2:127: πόλλ᾽ ἐπιπαμφαλόωντες ὁμοῦ: τὰ δὲ πάντοθεν αὔτως
δὲ: 2:130: ὡς δὲ μελισσάων σμῆνος μέγα μηλοβοτῆρες
δὲ: 2:133: βομβηδὸν κλονέονται, ἐπιπρὸ δὲ λιγνυόεντι
δὲ: 2:154: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τὰ δὲ πάντα Διὸς βουλῇς ἐτέτυκτο.
δέ: 2:162: ἐμμελέως: περὶ δέ σφιν ἰαίνετο νήνεμος ἀκτὴ
δὲ: 2:163: μελπομένοις: κλεῖον δὲ Θεραπναῖον Διὸς υἷα.
δὲ: 2:165: ἐκ περάτων ἀνιών, ἤγειρε δὲ μηλοβοτῆρας,
δέ: 2:200: ἀδρανίῃ γήραι τε: πίνῳ δέ οἱ αὐσταλέος χρὼς
δὲ: 2:201: ἐσκλήκει, ῥινοὶ δὲ σὺν ὀστέα μοῦνον ἔεργον.
δέ: 2:203: οὐδοῦ ἐπ᾽ αὐλείοιο: κάρος δέ μιν ἀμφεκάλυψεν
δὲ: 2:204: πορφύρεος, γαῖαν δὲ πέριξ ἐδόκησε φέρεσθαι
δέ: 2:206: οἱ δέ μιν ὡς εἴδοντο, περισταδὸν ἠγερέθοντο
δέ: 2:237: ὄλβῳ μαντοσύνῃ τε, πατὴρ δέ με γείνατ᾽ Ἀγήνωρ:
δὲ: 2:238: τῶν δὲ κασιγνήτην, ὅτ᾽ ἐνὶ Θρῄκεσσιν ἄνασσον,
δὲ: 2:258: μαντοσύνας: ἴστω δὲ δυσώνυμος, ἥ μ᾽ ἔλαχεν, κὴρ
δὲ: 2:263: αἶψα δὲ κουρότεροι πεπονήατο δαῖτα γέροντι,
δὲ: 2:272: τῆλε παρέξ: ὀδμὴ δὲ δυσάσχετος αὖθι λέλειπτο.
δὲ: 2:280: θείωσιν, τυτθὸν δὲ τιταινόμενοι μετόπισθεν
δὲ: 2:296: σώεσθαι. Στροφάδας δὲ μετακλείουσ᾽ ἄνθρωποι
δέ: 2:305: δαίνυνθ᾽ ἑζόμενοι: σὺν δέ σφισι δαίνυτο Φινεὺς
δὲ: 2:322: εἰς ἕν, ὕπερθε δὲ πολλὸν ἁλὸς κορθύεται ὕδωρ
δὲ: 2:323: βρασσόμενον: στρηνὲς δὲ περὶ στυφελῇ βρέμει ἀκτῇ.
δὲ: 2:329: νηὸς ἄπο προμεθέντες ἐφιέμεν. ἢν δὲ δι᾽ αὐτῶν
δέ: 2:337: εἰ δέ κεν ἀντικρὺ πταμένη μεσσηγὺς ὄληται,
δὲ: 2:345: καὶ τὰ μὲν ὥς κε πέλῃ, τὼς ἔσσεται. ἢν δὲ φύγητε
δέ: 2:360: ἔστι δέ τις ἄκρη Ἑλίκης κατεναντίον Ἄρκτου,
δὲ: 2:369: κεῖθεν δὲ προτέρωσε μέγας καὶ ὑπείροχος ἀγκὼν
δὲ: 2:370: ἐξανέχει γαίης: ἐπὶ δὲ στόμα Θερμώδοντος
δὲ: 2:373: ἔνθα δὲ Δοίαντος πεδίον, σχεδόθεν δὲ πόληες
δὲ: 2:373: ἔνθα δὲ Δοίαντος πεδίον, σχεδόθεν δὲ πόληες
δὲ: 2:377: ἄγχι δὲ ναιετάουσι πολύρρηνες Τιβαρηνοὶ
δὲ: 2:394: νήσου δὲ προτέρωσε καὶ ἠπείροιο περαίης
δὲ: 2:397: ἑξείης δὲ Σάπειρες ἐπὶ σφίσι ναιετάουσιν:
δέ: 2:415: πειθόμενοι Πόντονδε περήσομεν: εἰ δέ κεν αὖτις
δὲ: 2:419: νῆις ἐὼν ἑτάροις ἅμα νήισιν; αἶα δὲ Κολχὶς
δέ: 2:427: καὶ δέ με μηκέτι τῶνδε περαιτέρω ἐξερέεσθε.’
δὲ: 2:428: ὧς φάτ᾽ Ἀγηνορίδης: ἐπὶ δὲ σχεδὸν υἱέε δοιὼ
δὲ: 2:438: αὐτός τ᾽ ἀγγελίῃ Φινεὺς πέλεν. ὦκα δὲ τόνγε
δὲ: 2:443: εἰ δὲ καὶ ὀφθαλμοῖσι φόως πόροι ἦ τ᾽ ἂν ὀίω
δὲ: 2:448: ἀντὶ δὲ τοῦ θάνατόν μοι ἄφαρ θεὸς ἐγγυαλίξαι,
δὲ: 2:459: φίλτατος: ἀσπάσιος δὲ: δόμοις ἔνι τούσγ᾽ ἐνόησεν.
δὲ: 2:465: πέμφ᾽ ὁ γέρων: οἶον δὲ Παραίβιον αὐτόθι μίμνειν
δὲ: 2:466: κέκλετ᾽ ἀριστήεσσι σὺν ἀνδράσιν: αἶψα δὲ τόνγε
δὲ: 2:494: ἂν δὲ Βορήιοι υἷες ἐφημοσύνῃσι γέροντος.
δὲ: 2:495: ὦκα δὲ κεκλόμενοι μαντήιον Ἀπόλλωνα
δὲ: 2:522: Φθίην, ἐν δὲ Κέῳ κατενάσσατο, λαὸν ἀγείρας
δὲ: 2:530: καὶ τὰ μὲν ὧς ὑδέονται: ἀριστῆες δὲ καταῦθι
δὲ: 2:533: ἐκ δὲ τόθεν μακάρεσσι δυώδεκα δωμήσαντες
δὲ: 2:545: τηλουρός, πᾶσαι δὲ κατόψιοί εἰσι κέλευθοι,
δὲ: 2:546: σφωιτέρους δ᾽ ἐνόησε δόμους, ἄμυδις δὲ κέλευθος
δὲ: 2:554: νῆα ῥόος, πολλὸν δὲ φόβῳ προτέρωσε νέοντο,
δέ: 2:555: ἤδη δέ σφισι δοῦπος ἀρασσομένων πετράων
δέ: 2:563: σὺν δέ σφιν χύτο θυμός: ὁ δ᾽ ἀίξαι πτερύγεσσιν
δὲ: 2:565: ἤειραν κεφαλὰς ἐσορώμενοι: ἡ δὲ δι᾽ αὐτῶν
δὲ: 2:567: ἄμφω ὁμοῦ ξυνιοῦσαι ἐπέκτυπον. ὦρτο δὲ πολλὴ
δὲ: 2:568: ἅλμη ἀναβρασθεῖσα, νέφος ὥς: αὖε δὲ πόντος
δὲ: 2:569: σμερδαλέον: πάντῃ δὲ περὶ μέγας ἔβρεμεν αἰθήρ.
δὲ: 2:570: κοῖλαι δὲ σπήλυγγες ὑπὸ σπιλάδας τρηχείας
δὲ: 2:575: ἀσκηθής. ἐρέται δὲ μέγ᾽ ἴαχον: ἔβραχε δ᾽ αὐτὸς
δὲ: 2:587: ἀγχαλάσας: τὸ δὲ πολλὸν ὑπὸ τρόπιν ἐξεκυλίσθη,
δὲ: 2:589: πετράων: ὑψοῦ δὲ μεταχρονίη πεφόρητο.
δὲ: 2:593: δὶς τόσον ἂψ ἀπόρουσεν: ἐπεγνάμπτοντο δὲ κῶπαι
δὲ: 2:599: σειόμεναι βρόμεον: πεπέδητο δὲ νήια δοῦρα.
δὲ: 2:601: σκαιῇ, δεξιτερῇ δὲ διαμπερὲς ὦσε φέρεσθαι.
δέ: 2:609: οἱ δέ που ὀκρυόεντος ἀνέπνεον ἄρτι φόβοιο
δὲ: 2:612: σώεσθαι: Τῖφυς δὲ παροίτατος ἤρχετο μύθων:
δὲ: 2:617: Αἰσονίδη, τύνη δὲ τεοῦ βασιλῆος ἐφετμήν,
δὲ: 2:629: νῦν δὲ περισσὸν δεῖμα καὶ ἀτλήτους μελεδῶνας
δὲ: 2:633: αἰεὶ δὲ στονόεσσαν ἐπ᾽ ἤματι νύκτα φυλάσσω,
δὲ: 2:637: εἷο μὲν οὐδ᾽ ἠβαιὸν ἀτύζομαι: ἀμφὶ δὲ τοῖο
δὲ: 2:641: θαρσαλέοις ἐπέεσσιν. ὁ δὲ φρένας ἔνδον ἰάνθη
δὲ: 2:651: εἰρεσίῃ δ᾽ ἀλίαστον ἔχον πόνον: αἶψα δὲ τοίγε
δέ: 2:657: τίκτε δέ μιν νύμφη λειμωνιάς: οὐδέ οἱ ὕβρις
δὲ: 2:664: οἷον δὲ πλαδόωσαν ἐπισχίζοντες ἄρουραν
δέ: 2:666: εἴβεται ἐκ λαγόνων τε καὶ αὐχένος: ὄμματα δέ σφιν
δὲ: 2:676: τοῖσι δὲ Λητοῦς υἱός, ἀνερχόμενος Λυκίηθεν
δὲ: 2:678: ἐξεφάνη: χρύσεοι δὲ παρειάων ἑκάτερθεν
δὲ: 2:680: λαιῇ δ᾽ ἀργύρεον νώμα βιόν, ἀμφὶ δὲ νώτοις
δὲ: 2:685: στὰν δὲ κάτω νεύσαντες ἐπὶ χθονός: αὐτὰρ ὁ τηλοῦ
δὲ: 2:686: βῆ ῥ᾽ ἴμεναι πόντονδε δι᾽ ἠέρος: ὀψὲ δὲ τοῖον
δὲ: 2:690: ἠῷος μετιών: τὰ δὲ ῥέξομεν οἷα πάρεστιν,
δέ: 2:700: τοῖσι δὲ Λητοΐδης ἄγρην πόρεν: ἐκ δέ νυ πάντων
δὲ: 2:700: τοῖσι δὲ Λητοΐδης ἄγρην πόρεν: ἐκ δέ νυ πάντων
δὲ: 2:703: ἀμφὶ δὲ δαιομένοις εὐρὺν χορὸν ἐστήσαντο,
δέ: 2:705: μελπόμενοι: σὺν δέ σφιν ἐὺς πάις Οἰάγροιο
δὲ: 2:713: πολλὰ δὲ Κωρύκιαι νύμφαι, Πλείστοιο θύγατρες,
δὲ: 2:722: ἦμος δὲ τρίτατον φάος ἤλυθε, δὴ τότ᾽ ἔπειτα
δὲ: 2:727: δερκόμενοι παράμειβον: ὑπὸ πνοιῇ δὲ κάλωες
δὲ: 2:733: λισσάδες ἐρρίζωνται ἁλίβροχοι: ἀμφὶ δὲ τῇσιν
δὲ: 2:745: ἔνθα δὲ καὶ προχοαὶ ποταμοῦ Ἀχέροντος ἔασιν,
δὲ: 2:747: ἠῴην: κοίλη δὲ φάραγξ κατάγει μιν ἄνωθεν.
δέ: 2:787: εἶδός τ᾽ ἠδὲ βίην: χαμάδις δέ οἱ ἤλασ᾽ ὀδόντας.
δὲ: 2:808: νόσφι δὲ Τυνδαρίδαις Ἀχερουσίδος ὑψόθεν ἄκρης
δὲ: 2:824: ἠείδει: οἶος δὲ κατὰ πλατὺ βόσκετο τῖφος.
δὲ: 2:828: ἀίγδην, μέσσας δὲ σὺν ὀστέῳ ἶνας ἔκερσεν.
δὲ: 2:829: ὀξὺ δ᾽ ὅγε κλάγξας οὔδει πέσεν: οἱ δὲ τυπέντος
δὲ: 2:833: οὔτασε, βεβρυχὼς δὲ θοῷ περικάππεσε δουρί.
δὲ: 2:837: ἔνθα δὲ ναυτιλίης μὲν ἐρητύοντο μέλεσθαι,
δὲ: 2:838: ἀμφὶ δὲ κηδείῃ νέκυος μένον ἀσχαλόωντες.
δέ: 2:839: ἤματα δὲ τρία πάντα γόων: ἑτέρῳ δέ μιν ἤδη
δὲ: 2:839: ἤματα δὲ τρία πάντα γόων: ἑτέρῳ δέ μιν ἤδη
δὲ: 2:840: τάρχυον μεγαλωστί: συνεκτερέιζε δὲ λαὸς
δέ: 2:845: νηίου ἐκ κοτίνοιο φάλαγξ: θαλέθει δέ τε φύλλοις
δέ: 2:846: ἄκρης τυτθὸν ἔνερθ᾽ Ἀχερουσίδος. εἰ δέ με καὶ τὸ
δὲ: 2:850: ἀμφὶ δὲ τήνγε φάλαγγα παλαιγενέος κοτίνοιο
δὲ: 2:876: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι δεῦρο δαήμονες ἄνδρες ἔασιν,
δὲ: 2:880: ὧς φάτο: τοῖο δὲ θυμὸς ὀρέξατο γηθοσύνῃσιν.
δὲ: 2:890: οἱ δὲ κατηφήσαντες ἐμεῦ πλέον ἀσχαλόωσιν.
δὲ: 2:896: ὧς ἔφατ᾽: Ἀγκαῖος δὲ μάλ᾽ ἐσσυμένως ὑπέδεκτο
δὲ: 2:898: τὸν δὲ μετ᾽ Ἐργῖνος καὶ Ναύπλιος Εὔφημός τε
δὲ: 2:900: ἔσχεθον: Ἀγκαίῳ δὲ πολεῖς ᾔνησαν ἑταίρων.
δὲ: 2:906: ὦκα δὲ Καλλιχόροιο παρὰ προχοὰς ποταμοῖο
δὲ: 2:913: ἔνθεν δὲ Σθενέλου τάφον ἔδρακον Ἀκτορίδαο,
δὲ: 2:920: τύμβου δὲ στεφάνης ἐπιβὰς σκοπιάζετο νῆα
δὲ: 2:921: τοῖος ἐών, οἷος πόλεμόνδ᾽ ἴεν: ἀμφὶ δὲ καλὴ
δὲ: 2:926: οἱ δ᾽ ἀνὰ μὲν κραιπνῶς λαῖφος σπάσαν, ἐκ δὲ βαλόντες
δὲ: 2:930: βωμὸν δειμάμενοι μῆρ᾽ ἔφλεγον ἂν δὲ καὶ Ὀρφεὺς
δὲ: 2:931: θῆκε λύρην: ἐκ τοῦ δὲ Λύρη πέλει οὔνομα χώρῳ.
δέ: 2:953: ἡ δέ ἑ παρθενίην ᾐτήσατο κερδοσύνῃσιν.
δὲ: 2:954: ὧς δὲ καὶ Ἀπόλλωνα παρήπαφεν εὐνηθῆναι
δὲ: 2:957: ἔνθα δὲ Τρικκαίοιο ἀγαυοῦ Δηιμάχοιο
δὲ: 2:984: ἡ δὲ πέλας: πολέες δὲ πόροι νώνυμνοι ἔασιν,
δὲ: 2:984: ἡ δὲ πέλας: πολέες δὲ πόροι νώνυμνοι ἔασιν,
δὲ: 2:1001: Ἱππολύτη, νόσφιν δὲ Λυκάστιαι ἀμφενέμοντο,
δὲ: 2:1011: τοὺς δὲ μετ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα Γενηταίου Διὸς ἄκρην
δὲ: 2:1020: ἀλλοίη δὲ δίκη καὶ θέσμια τοῖσι τέτυκται.
δὲ: 2:1039: δίου Ὀιλῆος: μεθέηκε δὲ χερσὶν ἐρετμὸν
δὲ: 2:1040: βλήμενος: οἱ δὲ τάφον πτερόεν βέλος εἰσορόωντες.
δὲ: 2:1042: ἕλκος δὲ ξυνέδησεν, ἀπὸ σφετέρου κολεοῖο
δὲ: 2:1047: πλῆξεν: δινηθεὶς δὲ θοῆς πέσεν ἀγχόθι νηός.
δὲ: 2:1063: ἡμίσεες μὲν ἐρέσσετ᾽ ἀμοιβαδίς, ἡμίσεες δὲ
δέ: 2:1068: εἰ δέ κεν αὐτὴν νῆσον ἱκώμεθα, δὴ τότ᾽ ἔπειτα
δὲ: 2:1071: ἀμφὶ δὲ χαλκείας κόρυθας κεφαλῇσιν ἔθεντο
δὲ: 2:1072: δεινὸν λαμπομένας, ἐπὶ δὲ λόφοι ἐσσείοντο
δὲ: 2:1079: οἵη δὲ κλαγγὴ δῄου πέλει ἐξ ὁμάδοιο
δὲ: 2:1104: νυκτὶ δ᾽ ἔβη πόντονδε πελώριος, ὦρσε δὲ κῦμα
δὲ: 2:1107: ἐκ νεφέων, σκοτόεις δὲ περὶ ζόφος ἠρήρειστο.
δὲ: 2:1117: αὐτίκα δ᾽ ἐρράγη ὄμβρος ἀθέσφατος, ὗε δὲ πόντον
δὲ: 2:1122: νύχθ᾽ ὕπο λυγαίην: τὸ δὲ μυρίον ἐκ Διὸς ὕδωρ
δὲ: 2:1124: ἀλλήλοις, Ἄργος δὲ παροίτατος ἔκφατο μῦθον:
δέ: 2:1135: καὶ ξεῖνοι: ὁ δέ που καὶ ἐπόψιος ἄμμι τέτυκται.’
δὲ: 2:1147: Ἑρμείας: κῶας δὲ καὶ εἰσέτι νῦν κεν ἴδοισθε.
δὲ: 2:1156: εἰ δὲ καὶ οὔνομα δῆθεν ἐπιθύεις δεδαῆσθαι,
δέ: 2:1157: τῷδε Κυτίσσωρος πέλει οὔνομα, τῷ δέ τε Φρόντις,
δὲ: 2:1158: τῷ δὲ Μέλας: ἐμὲ δ᾽ αὐτὸν ἐπικλείοιτέ κεν Ἄργον.’
δὲ: 2:1159: ὧς φάτ᾽: ἀριστῆες δὲ συνηβολίῃ κεχάροντο,
δὲ: 2:1174: στιάων: εἴσω δὲ μέλας λίθος ἠρήρειστο
δὲ: 2:1185: ὧς δὲ καὶ ὑμέας αὖτις ἀπήμονας ἐξεσάωσεν
δὲ: 2:1186: χείματος οὐλομένοιο. πάρεστι δὲ τῆσδ᾽ ἐπὶ νηὸς
δέ: 2:1190: δούρατα Πηλιάδος κορυφῆς πέρι: σὺν δέ οἱ Ἄργος
δὲ: 2:1206: στεῦται δ᾽ Ἠελίου γόνος ἔμμεναι: ἀμφὶ δὲ Κόλχων
δέ: 2:1207: ἔθνεα ναιετάουσιν ἀπείρονα: καὶ δέ κεν Ἄρει
δὲ: 2:1219: αὐτίκα, τοῖον ἄεθλον ὅτ᾽ ἔκλυον. αἶψα δὲ Πηλεὺς
δὲ: 2:1232: τείνετο: ῥίμφα δὲ νῆσον ἀποπροέλειπον Ἄρηος.
δὲ: 2:1235: Τιτήνων ἤνασσεν, ὁ δὲ Κρηταῖον ὑπ᾽ ἄντρον
δὲ: 2:1265: ἱστοδόκης στείλαντες ἐκόσμεον: ἐν δὲ καὶ αὐτὸν
δὲ: 3:4: ἔμμορες, ἀδμῆτας δὲ τεοῖς μελεδήμασι θέλγεις
δὲ: 3:17: ὧς φάτο: τὴν δὲ παρᾶσσον Ἀθηναίη προσέειπεν:
δέ: 3:25: ‘δεῦρ᾽ ἴομεν μετὰ Κύπριν: ἐπιπλόμεναι δέ μιν ἄμφω
δὲ: 3:30: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πυκινὴ δὲ συνεύαδε μῆτις Ἀθήνῃ,
δέ: 3:34: εἰ δέ σοι αὐτῇ μῦθος ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἔγωγε
δέ: 3:35: ἑσποίμην: σὺ δέ κεν φαίης ἔπος ἀντιόωσα.’
δὲ: 3:46: κόσμει χρυσείῃ διὰ κερκίδι, μέλλε δὲ μακροὺς
δὲ: 3:47: πλέξασθαι πλοκάμους: τὰς δὲ προπάροιθεν ἰδοῦσα
δὲ: 3:50: ἵζανεν, ἀψήκτους δὲ χεροῖν ἀνεδήσατο χαίτας.
δὲ: 3:51: τοῖα δὲ μειδιόωσα προσέννεπεν αἱμυλίοισιν:
δὲ: 3:56: ‘Κερτομέεις: νῶιν δὲ κέαρ συνορίνεται ἄτῃ.
δὲ: 3:70: οὔρεα καὶ σκοπιαὶ περιμήκεες, οἱ δὲ κατ᾽ αὐτῶν
δέ: 3:72: γρηὶ δέ μ᾽ εἰσαμένην ὀλοφύρατο, καί μ᾽ ἀναείρας
δὲ: 3:90: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: Κύπρις δὲ μετ᾽ ἀμφοτέρῃσιν ἔειπεν:
δὲ: 3:100: ὧς φάτο: μείδησαν δὲ θεαί, καὶ ἐσέδρακον ἄντην
δὲ: 3:107: ἦκα δὲ μειδιόωσα παραβλήδην προσέειπεν:
δὲ: 3:112: ἐκ δ᾽ ἴσαν ἄμφω ταίγε παλίσσυτοι. ἡ δὲ καὶ αὐτὴ
δὲ: 3:114: εὗρε δὲ τόνγ᾽ ἀπάνευθε Διὸς θαλερῇ ἐν ἀλωῇ,
δὲ: 3:117: κάλλεος ἱμερθείς. ἀμφ᾽ ἀστραγάλοισι δὲ τώγε
δέ: 3:121: ὀρθὸς ἐφεστηώς: γλυκερὸν δέ οἱ ἀμφὶ παρειὰς
δὲ: 3:124: ἄλλῳ ἐπιπροϊείς, κεχόλωτο δὲ καγχαλόωντι.
δὲ: 3:139: κρυπταὶ δὲ ῥαφαί εἰσιν: ἕλιξ δ᾽ ἐπιδέδρομε πάσαις
δὲ: 3:142: τήν τοι ἐγὼν ὀπάσω: σὺ δὲ παρθένον Αἰήταο
δὲ: 3:154: φῆ: ὁ δ᾽ ἄῤ ἀστραγάλους συναμήσατο, κὰδ δὲ φαεινῷ
δὲ: 3:158: βῆ δὲ διὲκ μεγάροιο Διὸς πάγκαρπον ἀλωήν.
δὲ: 3:160: αἰθερίας: ἔνθεν δὲ καταιβάτις ἐστὶ κέλευθος
δὲ: 3:161: οὐρανίη: δοιὼ δὲ πόλοι ἀνέχουσι κάρηνα
δὲ: 3:166: ἄκριες, ἀμφὶ δὲ πόντος ἀν᾽ αἰθέρα πολλὸν ἰόντι.
δέ: 3:173: ξυνὴ γὰρ χρειώ, ξυνοὶ δέ τε μῦθοι ἔασιν
δὲ: 3:174: πᾶσιν ὁμῶς: ὁ δὲ σῖγα νόον βουλήν τ᾽ ἀπερύκων
δὲ: 3:181: ἦε καὶ οὔ, πίσυνος δὲ βίῃ μετιόντας ἀτίσσει.
δὲ: 3:190: πρηΰνας. ὁ δὲ καί ποτ᾽ ἀμύμονα Φρίξον ἔδεκτο
δὲ: 3:194: ὧς φάτ᾽: ἐπῄνησαν δὲ νέοι ἔπος Αἰσονίδαο
δὲ: 3:200: Κιρκαῖον τόδε που κικλήσκεται: ἔνθα δὲ πολλαὶ
δὲ: 3:210: τοῖσι δὲ νισσομένοις Ἥρη φίλα μητιόωσα
δὲ: 3:219: εὔκηλοι δ᾽ ὑπὲρ οὐδὸν ἔπειτ᾽ ἔβαν. ἄγχι δὲ τοῖο
δὲ: 3:224: ἡ δ᾽ οἴνῳ, τριτάτη δὲ θυώδεϊ νᾶεν ἀλοιφῇ:
δέ: 3:230: καί οἱ χαλκόποδας ταύρους κάμε, χάλκεα δέ σφεων
δὲ: 3:231: ἦν στόματ᾽, ἐκ δὲ πυρὸς δεινὸν σέλας ἀμπνείεσκον:
δὲ: 3:232: πρὸς δὲ καὶ αὐτόγυον στιβαροῦ ἀδάμαντος ἄροτρον
δὲ: 3:235: ἔνθα δὲ καὶ μέσσαυλος ἐλήλατο: τῇ δ᾽ ἐπὶ πολλαὶ
δὲ: 3:251: ἐν μεγάροις, Ἑκάτης δὲ πανήμερος ἀμφεπονεῖτο
δὲ: 3:254: Χαλκιόπη: δμωαὶ δὲ ποδῶν προπάροιθε βαλοῦσαι
δὲ: 3:257: ὑψοῦ χάρματι χεῖρας ἀνέσχεθεν: ὧς δὲ καὶ αὐτοὶ
δὲ: 3:259: γηθόσυνοι: τοῖον δὲ κινυρομένη φάτο μῦθον:
δέ: 3:265: ἡμετέρῃ κραδίῃ. τί δέ κεν πόλιν Ὀρχομενοῖο,
δὲ: 3:268: ὧς ἔφατ᾽: Αἰήτης δὲ πανύστατος ὦρτο θύραζε,
δὲ: 3:272: ταῦρον ἅλις δμῶες: τοὶ δὲ ξύλα κάγκανα χαλκῷ
δὲ: 3:273: κόπτον: τοὶ δὲ λοετρὰ πυρὶ ζέον: οὐδέ τις ἦεν,
δὲ: 3:290: μνῆστιν ἔχεν, γλυκερῇ δὲ κατείβετο θυμὸν ἀνίῃ.
δὲ: 3:291: ὡς δὲ γυνὴ μαλερῷ περὶ κάρφεα χεύατο δαλῷ
δὲ: 3:297: οὖλος Ἔρως: ἁπαλὰς δὲ μετετρωπᾶτο παρειὰς
δὲ: 3:302: ἐκ δὲ τοῦ Αἰήτης σφετέρης ἐρέεινε θυγατρὸς
δέ: 3:323: λυγαίῃ ὑπὸ νυκτί: θεὸς δέ τις ἄμμ᾽ ἐσάωσεν.
δέ: 3:351: χερσὶ βιησόμενος: μέμονεν δέ τοι ἄξια τίσειν
δὲ: 3:354: εἰ δὲ καὶ οὔνομα δῆθεν ἐπιθύεις γενεήν τε
δὲ: 3:365: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι πάντες, ὅσοι συνέπονται ἑταῖροι,
δὲ: 3:368: εἰσαΐων: ὑψοῦ δὲ χόλῳ φρένες ἠερέθοντο.
δὲ: 3:369: φῆ δ᾽ ἐπαλαστήσας: μενέαινε δὲ παισὶ μάλιστα
δέ: 3:371: ἐκ δέ οἱ ὄμματ᾽ ἔλαμψεν ὑπ᾽ ὀφρύσιν ἱεμένοιο:
δὲ: 3:376: σκῆπτρα δὲ καὶ τιμὴν βασιληίδα δεῦρο νέεσθε.
δέ: 3:377: εἰ δέ κε μὴ προπάροιθεν ἐμῆς ἥψασθε τραπέζης,
δὲ: 3:381: οἷα δὲ καὶ μακάρεσσιν ἐπεψεύσασθε θεοῖσιν.’
δὲ: 3:382: φῆ ῥα χαλεψάμενος: μέγα δὲ φρένες Αἰακίδαο
δέ: 3:392: θεσπεσιην οἴσω κληηδόνα: καὶ δέ τοι ἤδη
δὲ: 3:396: Ἴσκεν ὑποσσαίνων ἀγανῇ ὀπί: τοῖο δὲ θυμὸς
δέ: 3:407: πεῖρα δέ τοι μένεός τε καὶ ἀλκῆς ἔσσετ᾽ ἄεθλος,
δέ: 3:420: πρὶν δέ κεν οὐ δοίην, μηδ᾽ ἔλπεο. δὴ γὰρ ἀεικὲς
δὲ: 3:422: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ σῖγα ποδῶν πάρος ὄμματα πήξας
δὲ: 3:435: εἰ δὲ σύγε ζυγὰ βουσὶν ὑποδδείσαις ἐπαεῖραι,
δέ: 3:446: κῆρ ἄχεϊ σμύχουσα: νόος δέ οἱ ἠύτ᾽ ὄνειρος
δὲ: 3:449: Χαλκιόπη δὲ χόλον πεφυλαγμένη Αἰήταο
δὲ: 3:451: αὔτως δ᾽ αὖ Μήδεια μετέστιχε: πολλὰ δὲ θυμῷ
δέ: 3:461: ἤδη τεθνειῶτα, τέρεν δέ οἱ ἀμφὶ παρειὰς
δὲ: 3:463: ἦκα δὲ μυρομένη λιγέως ἀνενείκατο μῦθον:
δέ: 3:468: οἴκαδε νοστήσειε φυγὼν μόρον: εἰ δέ μιν αἶσα
δὲ: 3:495: φῆ δὲ δύω πεδίον τὸ Ἀρήιον ἀμφινέμεσθαι
δὲ: 3:504: ἄτῃ ἀμηχανίῃ τε κατηφέες: ὀψὲ δὲ Πηλεὺς
δὲ: 3:515: ὧς ἔφατ᾽ Αἰακίδης: Τελαμῶνι δὲ θυμὸς ὀρίνθη:
δὲ: 3:516: σπερχόμενος δ᾽ ἀνόρουσε θοῶς: ἐπὶ δὲ τρίτος Ἴδας
δὲ: 3:518: σὺν δὲ καὶ Οἰνεΐδης ἐναρίθμιος αἰζηοῖσιν
δὲ: 3:537: εἰ δὲ καὶ αὐτοῖσιν τόδ᾽ ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἱκοίμην
δὲ: 3:540: ὧς φάτο: τοῖσι δὲ σῆμα θεοὶ δόσαν εὐμενέοντες.
δὲ: 3:543: κίρκος δ᾽ ἀφλάστῳ περικάππεσεν. ὦκα δὲ Μόψος
δέ: 3:548: μήτι παντοίῃ. δοκέω δέ μιν οὐκ ἀθερίζειν,
δέ: 3:551: πότμον ὑπεξήλυξε: κέαρ δέ μοι ὡς ἐνὶ θυμῷ
δὲ: 3:552: τόνδε κατ᾽ οἰωνὸν προτιόσσεται, ὧς δὲ πέλοιτο.
δὲ: 3:555: Ἴσκεν: ἐπῄνησαν δὲ νέοι, Φινῆος ἐφετμὰς
δὲ: 3:560: οὐκέτ᾽ Ἐνυαλίοιο μέγα σθένος; ἐς δὲ πελείας
δὲ: 3:563: παρθενικὰς δὲ λιτῇσιν ἀνάλκιδας ἠπεροπεύειν.’
δὲ: 3:594: νόσφι δὲ οἷ αὐτῷ φάτ᾽ ἐοικότα μείλια τίσειν
δέ: 3:607: χωόμενος: μέγα δέ σφιν ἀπείλεε νῆά τ᾽ ἔρυσθαι
δὲ: 3:609: τόφρα δὲ μητέρ᾽ ἑήν, μετιὼν δόμον Αἰήταο,
δὲ: 3:611: Μήδειαν λίσσεσθαι ἀμυνέμεν: ἡ δὲ καὶ αὐτὴ
δέ: 3:612: πρόσθεν μητιάασκε: δέος δέ μιν ἴσχανε θυμόν,
δέ: 3:617: λέκτρῳ ἀνακλινθεῖσαν. ἄφαρ δέ μιν ἠπεροπῆες,
δέ: 3:622: ἐλθέμεν, ὄφρα δέ μιν σφέτερον δόμον εἰσαγάγοιτο
δὲ: 3:625: σφωιτέρους δὲ τοκῆας ὑποσχεσίης ἀθερίζειν,
δὲ: 3:640: ἄμμι δὲ παρθενίη τε μέλοι καὶ δῶμα τοκήων.
δὲ: 3:648: δὴν δὲ καταυτόθι μίμνεν ἐνὶ προδόμῳ θαλάμοιο,
δὲ: 3:650: στρεφθεῖσ᾽: ἐκ δὲ πάλιν κίεν ἔνδοθεν, ἄψ τ᾽ ἀλέεινεν
δὲ: 3:651: εἴσω: τηΰσιοι δὲ πόδες φέρον ἔνθα καὶ ἔνθα:
δέ: 3:660: τὸν δέ τις ὤλεσε μοῖρα, πάρος ταρπήμεναι ἄμφω
δέ: 3:664: τῇ ἰκέλη Μήδεια κινύρετο. τὴν δέ τις ἄφνω
δέ: 3:681: ὧς φάτο: τῆς δ᾽ ἐρύθηνε παρήια: δὴν δέ μιν αἰδὼς
δὲ: 3:705: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, τὸ δὲ πολλὸν ὑπεξέχυτ᾽ αὐτίκα δάκρυ:
δὲ: 3:707: σὺν δὲ κάρη κόλποις περικάββαλεν. ἔνθ᾽ ἐλεεινὸν
δὲ: 3:710: τὴν δὲ πάρος Μήδεια προσέννεπεν ἀσχαλόωσα:
δέ: 3:725: φοινίχθη δ᾽ ἄμυδις καλὸν χρόα, κὰδ δέ μιν ἀχλὺς
δὲ: 3:732: κηδεμόνες τε φίλοι καὶ ὁμήλικες. ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
δὲ: 3:737: λήσομαι ἐντύνουσα ὑπόσχεσιν: ἦρι δὲ νηὸν
δέ: 3:740: αὐτοκασιγνήτης διεπέφραδε. τὴν δέ μιν αὖτις
δὲ: 3:745: ἔδρακον ἐκ νηῶν: ὕπνοιο δὲ καί τις ὁδίτης
δὲ: 3:749: ἠχήεις: σιγὴ δὲ μελαινομένην ἔχεν ὄρφνην.
δέ: 3:754: πυκνὰ δέ οἱ κραδίη στηθέων ἔντοσθεν ἔθυιεν,
δὲ: 3:759: ὧς δὲ καὶ ἐν στήθεσσι κέαρ ἐλελίζετο κούρης.
δέ: 3:765: φῆ δέ οἱ ἄλλοτε μὲν θελκτήρια φάρμακα ταύρων
δὲ: 3:766: δωσέμεν, ἄλλοτε δ᾽ οὔτι: καταφθίσθαι δὲ καὶ αὐτή:
δὲ: 3:780: τίς δὲ δόλος, τίς μῆτις ἐπίκλοπος ἔσσετ᾽ ἀρωγῆς;
δὲ: 3:791: κερτομίας: τηλοῦ δὲ πόλις περὶ πᾶσα βοήσει
δὲ: 3:802: φάρμακά οἱ, τὰ μὲν ἐσθλά, τὰ δὲ ῥαιστήρι᾽, ἔκειτο.
δὲ: 3:803: ἐνθεμένη δ᾽ ἐπὶ γούνατ᾽ ὀδύρετο. δεῦε δὲ κόλπους
δὲ: 3:810: ἔσχετο δ᾽ ἀμφασίῃ δηρὸν χρόνον, ἀμφὶ δὲ πᾶσαι
δὲ: 3:831: νεκταρέῃ φαιδρύνετ᾽ ἐπὶ χρόα: δῦνε δὲ πέπλον
δὲ: 3:834: ἀργυφέην. αὐτοῦ δὲ δόμοις ἔνι δινεύουσα
δὲ: 3:843: ἡ δὲ τέως γλαφυρῆς ἐξείλετο φωριαμοῖο
δὲ: 3:860: ἑπτάκι δὲ Βριμὼ κουροτρόφον ἀγκαλέσασα,
δὲ: 3:868: ἐκ δὲ θύραζε κιοῦσα θοῆς ἐπεβήσατ᾽ ἀπήνης:
δέ: 3:869: σὺν δέ οἱ ἀμφίπολοι δοιαὶ ἑκάτερθεν ἔβησαν.
δὲ: 3:871: δεξιτερῇ, ἔλαεν δὲ δι᾽ ἄστεος: αἱ δὲ δὴ ἄλλαι
δὲ: 3:871: δεξιτερῇ, ἔλαεν δὲ δι᾽ ἄστεος: αἱ δὲ δὴ ἄλλαι
δὲ: 3:873: τρώχων εὐρεῖαν κατ᾽ ἀμαξιτόν: ἂν δὲ χιτῶνας
δὲ: 3:875: οἵη δὲ λιαροῖσιν ἐφ᾽ ὕδασι Παρθενίοιο,
δὲ: 3:881: ἀγρόμεναι πηγῆς Ἀμνισίδος, ἂν δὲ δὴ ἄλλαι
δὲ: 3:882: ἄλσεα καὶ σκοπιὰς πολυπίδακας: ἀμφὶ δὲ θῆρες
δὲ: 3:884: ὧς αἵγ᾽ ἐσσεύοντο δι᾽ ἄστεος: ἀμφὶ δὲ λαοὶ
δὲ: 3:897: μειλιχίῃ, τὰ δὲ καλὰ τερείνης ἄνθεα ποίης
δέ: 3:899: καὶ δέ κε σὺν πολέεσσιν ὀνείασιν οἴκαδ᾽ ἵκοισθε
δὲ: 3:901: Ἄργος γάρ μ᾽ ἐπέεσσι παρατρέπει, ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
δὲ: 3:902: Χαλκιόπη: τὰ δὲ σῖγα νόῳ ἔχετ᾽ εἰσαΐουσαι
δέ: 3:915: ἦγε διὲκ πεδίου: ἅμα δέ σφισιν εἵπετο Μόψος
δὲ: 3:917: οἰωνούς, ἐσθλὸς δὲ σὺν εὖ φράσσασθαι ἰοῦσιν.
δὲ: 3:924: λαμπόμενον χαρίτεσσιν: ἐγήθησεν δὲ κελεύθῳ
δέ: 3:926: ἔστι δέ τις πεδίοιο κατὰ στίβον ἐγγύθι νηοῦ
δὲ: 3:937: Ἴσκεν ἀτεμβομένη: μείδησε δὲ Μόψος ἀκούσας
δὲ: 3:946: ἦ ῥα περιφραδέως, ἐπὶ δὲ σχεδὸν ᾔνεον ἄμφω.
δέ: 3:948: μελπομένης περ ὅμως: πᾶσαι δέ οἱ, ἥντιν᾽ ἀθύροι
δὲ: 3:951: ἀμφιπόλων μεθ᾽ ὅμιλον ἔχ᾽ ἀτρέμας: ἐς δὲ κελεύθους
δὲ: 3:960: Αἰσονίδης, κάματον δὲ δυσίμερον ὦρσε φαανθείς.
δὲ: 3:962: ἤχλυσαν: θερμὸν δὲ παρηίδας εἷλεν ἔρευθος.
δέ: 3:972: γνῶ δέ μιν Αἰσονίδης ἄτῃ ἐνιπεπτηυῖαν
δὲ: 3:991: οὔνομα καὶ καλὸν τεύχων κλέος: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι
δὲ: 3:1000: σὺν τῷ ἐφεζομένη πάτρην λίπε: τὴν δὲ καὶ αὐτοὶ
δέ: 3:1001: ἀθάνατοι φίλαντο, μέσῳ δέ οἱ αἰθέρι τέκμαρ
δέ: 3:1008: νεκτάρεον μείδησ᾽ ἐχύθη δέ οἱ ἔνδοθι θυμὸς
δὲ: 3:1018: ὀφθαλμῶν ἥρπαζεν: ἰαίνετο δὲ φρένας εἴσω
δὲ: 3:1024: ὀψὲ δὲ δὴ τοίοισι μόλις προσπτύξατο κούρη:
δὲ: 3:1041: ἦρι δὲ μυδήνας τόδε φάρμακον, ἠύτ᾽ ἀλοιφῇ
δέ: 3:1042: γυμνωθεὶς φαίδρυνε τεὸν δέμας: ἐν δέ οἱ ἀλκὴ
δὲ: 3:1045: πρὸς δὲ καὶ αὐτῷ δουρὶ σάκος πεπαλαγμένον ἔστω
δέ: 3:1050: χάζεο. καὶ δέ τοι ἄλλο παρὲξ ὑποθήσομ᾽ ὄνειαρ.
δὲ: 3:1051: αὐτίκ᾽ ἐπὴν κρατεροὺς ζεύξῃς βόας, ὦκα δὲ πᾶσαν
δὲ: 3:1059: ἰθῦσαι. τὸ δὲ κῶας ἐς Ἑλλάδα τοῖό γ᾽ ἕκητι
δέ: 3:1065: πόντον ἐπιπλάγξεσθαι: ἀνιηρῷ δέ μιν ἄντην
δέ: 3:1070: μνήσομαι. εἰπὲ δέ μοι πρόφρων τόδε, πῇ τοι ἔασιν
δὲ: 3:1073: ἦε καὶ Αἰαίης νήσου πέλας; εἰπὲ δὲ κούρην,
δὲ: 3:1076: ὧς φάτο: τὸν δὲ καὶ αὐτὸν ὑπήιε δάκρυσι κούρης
δὲ: 3:1077: οὖλος Ἔρως, τοῖον δὲ παραβλήδην ἔπος ηὔδα:
δέ: 3:1082: εἰ δέ τοι ἡμετέρην ἐξίδμεναι εὔαδε πάτρην,
δὲ: 3:1088: ἀθανάτοις, πρῶτος δὲ καὶ ἀνθρώπων βασίλευσεν.
δὲ: 3:1090: ἐν δ᾽ αὐτῇ Ἰαωλκός, ἐμὴ πόλις, ἐν δὲ καὶ ἄλλαι
δὲ: 3:1120: ὧς δὲ καὶ ἄγγελον ὄρνιν, ἐπεὶ μεταμώνια βάζεις.
δέ: 3:1121: εἰ δέ κεν ἤθεα κεῖνα καὶ Ἑλλάδα γαῖαν ἵκηαι,
δέ: 3:1123: ἔσσεαι: οἱ δέ σε πάγχυ θεὸν ὣς πορσανέουσιν,
δὲ: 3:1127: ἡμέτερον δὲ λέχος θαλάμοις ἔνι κουριδίοισιν
δὲ: 3:1148: ἡ δὲ μετ᾽ ἀμφιπόλους: αἱ δὲ σχεδὸν ἀντεβόλησαν
δὲ: 3:1148: ἡ δὲ μετ᾽ ἀμφιπόλους: αἱ δὲ σχεδὸν ἀντεβόλησαν
δὲ: 3:1151: αὐτομάτοις δὲ πόδεσσι θοῆς ἐπεβήσατ᾽ ἀπήνης,
δὲ: 3:1153: δαιδαλέην, οὐρῆας ἐλαυνέμεν: οἱ δὲ πόλινδε
δὲ: 3:1156: ἡ δὲ παλιντροπίῃσιν ἀμήχανος οὔτε τι μύθων
δέ: 3:1166: οἱ δέ μιν ἀμφαγάπαζον, ὅπως ἴδον, ἔκ τ᾽ ἐρέοντο.
δὲ: 3:1169: Ἴδας ἧστ᾽ ἀπάνευθε δακὼν χόλον: οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
δὲ: 3:1174: σὺν δὲ καὶ Αἰθαλίδην, υἷα κλυτὸν Ἑρμείαο.
δέ: 3:1175: βὰν δ᾽ ἴμεν, οὐδ᾽ ἁλίωσαν ὁδόν: πόρε δέ σφιν ἰοῦσιν
δὲ: 3:1182: τοὺς δὲ θεὰ Τριτωνὶς ὑπὲκ γενύων ἐλάσασα
δὲ: 3:1187: τοὺς δὲ τότ᾽ Αἰήτης ἔπορεν μετὰ νῆα φέρεσθαι
δὲ: 3:1192: νὺξ δ᾽ ἵπποισιν ἔβαλλεν ἔπι ζυγά: τοὶ δὲ χαμεύνας
δὲ: 3:1195: ἔκλιθεν, οὐρανόθεν δὲ πανεύκηλος γένετ᾽ αἰθήρ,
δὲ: 3:1203: εὐαγέως θείοιο τέρεν δέμας: ἀμφὶ δὲ φᾶρος
δὲ: 3:1208: αὐτόν τ᾽ εὖ καθύπερθε τανύσσατο: δαῖε δὲ φιτρους
δὲ: 3:1209: πῦρ ὑπένερθεν ἱείς, ἐπὶ δὲ μιγάδας χέε λοιβάς,
δέ: 3:1213: ἱροῖς Αἰσονίδαο: πέριξ δέ μιν ἐστεφάνωντο
δὲ: 3:1215: στράπτε δ᾽ ἀπειρέσιον δαΐδων σέλας: ἀμφὶ δὲ τήνγε
δὲ: 3:1222: μίκτο κιών: ἤδη δὲ φόως νιφόεντος ὕπερθεν
δὲ: 3:1230: ἂν δὲ πολύρρινον νώμα σάκος, ἂν δὲ καὶ ἔγχος
δὲ: 3:1230: ἂν δὲ πολύρρινον νώμα σάκος, ἂν δὲ καὶ ἔγχος
δὲ: 3:1234: τῷ δὲ καὶ ὠκυπόδων ἵππων εὐπηγέα δίφρον
δὲ: 3:1235: ἔσχε πέλας Φαέθων ἐπιβήμεναι: ἂν δὲ καὶ αὐτὸς
δὲ: 3:1236: βήσατο, ῥυτῆρας δὲ χεροῖν ἔχεν. ἐκ δὲ πόληος
δὲ: 3:1236: βήσατο, ῥυτῆρας δὲ χεροῖν ἔχεν. ἐκ δὲ πόληος
δέ: 3:1238: παρσταίη: σὺν δέ σφιν ἀπείριτος ἔσσυτο λαός.
δὲ: 3:1245: τόφρα δὲ Μηδείης ὑποθημοσύνῃσιν Ἰήσων
δὲ: 3:1247: ἠδὲ δόρυ βριαρόν, περὶ δὲ ξίφος: ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι
δέ: 3:1255: καὶ δ᾽ αὐτὸς μετέπειτα παλύνετο: δῦ δέ μιν ἀλκὴ
δὲ: 3:1270: τόσσον δὲ προτέρω πέλεν ἄστεος ἀντιπέρηθεν,
δέ: 3:1282: εἴκελος, ἄλλα δέ που χρυσαόρῳ Ἀπόλλωνι.
δέ: 3:1295: πρόσθε δέ οἱ σάκος ἔσχεν ἐναντίον: οἱ δέ μιν ἄμφω
δέ: 3:1295: πρόσθε δέ οἱ σάκος ἔσχεν ἐναντίον: οἱ δέ μιν ἄμφω
δέ: 3:1304: βάλλον ἅ τε στεροπή: κούρης δέ ἑ φάρμακ᾽ ἔρυτο.
δὲ: 3:1308: ῥίμφα ποδὶ κρούσας πόδα χάλκεον. ὧς δὲ καὶ ἄλλον
δὲ: 3:1339: ἦμος δὲ τρίτατον λάχος ἤματος ἀνομένοιο
δὲ: 3:1340: λείπεται ἐξ ἠοῦς, καλέουσι δὲ κεκμηῶτες
δὲ: 3:1349: γνάμψε δὲ γούνατ᾽ ἐλαφρά, μέγαν δ᾽ ἐμπλήσατο θυμὸν
δὲ: 3:1351: θήγει θηρευτῇσιν ἐπ᾽ ἀνδράσιν, ἀμφὶ δὲ πολλὸς
δὲ: 3:1354: γηγενέες: φρίξεν δὲ περὶ στιβαροῖς σακέεσσιν
δὲ: 3:1369: θαρσαλέως. Κόλχοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον, ὡς ὅτε πόντος
δὲ: 3:1380: γυμνὸν δ᾽ ἐκ κολεοῖο φέρε ξίφος, οὖτα δὲ μίγδην
δὲ: 3:1382: ἡμίσεας ἀνέχοντας ἐς ἠέρα: τοὺς δὲ καὶ ἄχρις
δὲ: 3:1383: ὤμων τελλομένους: τοὺς δὲ νέον ἑστηῶτας,
δὲ: 3:1401: τὸν δὲ κατηφείη τε καὶ οὐλοὸν ἄλγος ἱκάνει
δὲ: 4:15: ληθέμεν, αἶψα δὲ πᾶσαν ἀναπλήσειν κακότητα.
δέ: 4:16: τάρβει δ᾽ ἀμφιπόλους ἐπιίστορας: ἐν δέ οἱ ὄσσε
δὲ: 4:17: πλῆτο πυρός, δεινὸν δὲ περιβρομέεσκον ἀκουαί.
δὲ: 4:18: πυκνὰ δὲ λευκανίης ἐπεμάσσατο, πυκνὰ δὲ κουρὶξ
δὲ: 4:18: πυκνὰ δὲ λευκανίης ἐπεμάσσατο, πυκνὰ δὲ κουρὶξ
δέ: 4:23: ὦρσεν ἀτυζομένην: πτερόεις δέ οἱ ἐν φρεσὶ θυμὸς
δὲ: 4:31: μῆτερ ἐμή: χαίροις δὲ καὶ ἄνδιχα πολλὸν ἰούσῃ:
δὲ: 4:34: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: βλεφάρων δὲ κατ᾽ ἀθρόα δάκρυα χεῦεν.
δὲ: 4:41: τῇ δὲ καὶ αὐτόματοι θυρέων ἱπόειξαν ὀχῆες,
δὲ: 4:43: γυμνοῖσιν δὲ πόδεσσιν ἀνὰ στεινὰς θέεν οἴμους,
δὲ: 4:45: στειλαμένη καὶ καλὰ παρήια, δεξιτερῇ δὲ
δέ: 4:49: τήνγε φυλακτήρων, λάθε δέ σφεας ὁρμηθεῖσα.
δὲ: 4:54: τὴν δὲ νέον Τιτηνὶς ἀνερχομένη περάτηθεν
δὲ: 4:62: νῦν δὲ καὶ αὐτὴ δῆθεν ὁμοίης ἔμμορες ἄτης:
δὲ: 4:72: φρόντιν: ὁ δὲ ξὺν ἑοῖσι κασιγνήτοις ὄπα κούρης
δὲ: 4:79: βάλλον, ὁ δὲ κραιπνοὺς χέρσῳ πόδας ἧκεν Ἰήσων
δὲ: 4:80: ὑψοῦ ἀπ᾽ ἰκριόφιν: μετὰ δὲ Φρόντις τε καὶ Ἄργος,
δὲ: 4:83: ‘ἔκ με, φίλοι, ῥύσασθε δυσάμμορον, ὧς δὲ καὶ αὐτοὺς
δὲ: 4:87: δώσω δὲ χρύσειον ἐγὼ δέρος, εὐνήσασα
δὲ: 4:88: φρουρὸν ὄφιν: τύνη δὲ θεοὺς ἐνὶ σοῖσιν ἑταίροις,
δὲ: 4:92: Ἴσκεν ἀκηχεμένη: μέγα δὲ φρένες Αἰσονίδαο
δέ: 4:93: γήθεον: αἶψα δέ μιν περὶ γούνασι πεπτηυῖαν
δέ: 4:100: δεξιτερήν: ἡ δέ σφιν ἐς ἱερὸν ἄλσος ἀνώγει
δὲ: 4:123: τὼ δὲ δι᾽ ἀτραπιτοῖο μεθ᾽ ἱερὸν ἄλσος ἵκοντο,
δὲ: 4:129: νισσομένους, ῥοίζει δὲ πελώριον: ἀμφὶ δὲ μακραὶ
δὲ: 4:129: νισσομένους, ῥοίζει δὲ πελώριον: ἀμφὶ δὲ μακραὶ
δὲ: 4:134: Φάσιδι συμφέρεται ἱερὸν ῥόον: οἱ δὲ συνάμφω
δὲ: 4:136: δείματι δ᾽ ἐξέγροντο λεχωίδες, ἀμφὶ δὲ παισὶν
δὲ: 4:151: γηγενέος σπείρης, μήκυνε δὲ μυρία κύκλα,
δέ: 4:156: ἡ δέ μιν ἀρκεύθοιο νέον τετμηότι θαλλῷ
δὲ: 4:166: ἤνωγεν, λεῖπεν δὲ πολύσκιον ἄλσος Ἄρηος.
δὲ: 4:167: ὡς δὲ σεληναίην διχομήνιδα παρθένος αἴγλην
δέ: 4:169: λεπταλέῳ ἑανῷ ὑποΐσχεται: ἐν δέ οἱ ἦτορ
δὲ: 4:174: ὅσση δὲ ῥινὸς βοὸς ἤνιος ἢ ἐλάφοιο
δὲ: 4:177: βεβρίθει λήνεσσιν ἐπηρεφές: ἤλιθα δὲ χθὼν
δὲ: 4:184: ἷξον: θάμβησαν δὲ νέοι μέγα κῶας ἰδόντες
δὲ: 4:200: ἑζόμενος, πηδοῖσιν ἐρέσσετε: τοὶ δὲ βοείας
δὲ: 4:206: ὧς φάτο, δῦνε δὲ τεύχε᾽ ἀρήια: τοὶ δ᾽ ἰάχησαν
δὲ: 4:207: θεσπέσιον μεμαῶτες. ὁ δὲ ξίφος ἐκ κολεοῖο
δὲ: 4:209: ἄγχι δὲ παρθενικῆς κεκορυθμένος ἰθυντῆρι
δέ: 4:214: ἐς δ᾽ ἀγορὴν ἀγέροντ᾽ ἐνὶ τεύχεσιν: ὅσσα δέ πόντου
δέ: 4:223: τῇ δ᾽ ἑτέρῃ πεύκην περιμήκεα: πὰρ δέ οἱ ἔγχος
δὲ: 4:225: γέντο χεροῖν Ἄψυρτος. υπεκπρὸ δὲ πόντον ἔταμνεν
δὲ: 4:230: κέκλετο: δεινὰ δὲ παντὶ παρασχεδὸν ἤπυε λαῷ
δὲ: 4:253: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδης ἐμνήσατο, σὺν δὲ καὶ ὧλλοι
δὲ: 4:256: πᾶσιν ὁμῶς. Ἄργος δὲ λιλαιομένοις ἀγόρευσεν:
δέ: 4:270: ἄρδεται Ἠερίη: Διόθεν δέ μιν οὔποτε δεύει
δέ: 4:282: ἔστι δέ τις ποταμός, ὕπατον κέρας Ὠκεανοῖο,
δὲ: 4:294: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τοῖσιν δὲ θεὰ τέρας ἐγγυάλιξεν
δὲ: 4:298: γηθόσυνοι δὲ Λύκοιο κατ᾽ αὐτόθι παῖδα λιπόντες
δὲ: 4:306: Ἄψυρτος, Καλὸν δὲ διὰ στόμα πεῖρε λιασθείς.
δὲ: 4:311: στεινὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἀγκῶνα ποτὶ ῥόον: ἀμφὶ δὲ δοιαὶ
δὲ: 4:313: τὴν δ᾽ ὑπὸ τῇ νεάτῃ, Καλὸν στόμα. τῇ δὲ διαπρὸ
δὲ: 4:334: αὔτως, ἁζόμενοι κούρην Διός: αἱ δὲ δὴ ἄλλαι
δὲ: 4:336: ὧς δὲ καὶ εἰς ἀκτὰς πληθὺν λίπεν ἀγχόθι νήσων
δὲ: 4:352: νωλεμές: αἶψα δὲ νόσφιν Ἰήσονα μοῦνον ἑταίρων
δὲ: 4:359: ὅρκια, ποῦ δὲ μελιχραὶ ὑποσχεσίαι βεβάασιν;
δέ: 4:372: ἀλλ᾽ αὔτως εἴρυσο: δίκη δέ τοι ἔμπεδος ἔστω
δέ: 4:381: ὀτλήσω; σὺ δέ κεν θυμηδέα νόστον ἕλοιο;
δέ: 4:383: ᾗ ἐπικυδιάεις. μνήσαιο δέ καί ποτ᾽ ἐμεῖο,
δέ: 4:384: στρευγόμενος καμάτοισι: δέρος δέ τοι ἶσον ὀνείροις
δέ: 4:385: οἴχοιτ᾽ εἰς ἔρεβος μεταμώνιον. ἐκ δέ σε πάτρης
δὲ: 4:393: ἐν δὲ πεσεῖν αὐτὴ μαλερῷ πυρί. τοῖα δ᾽ Ἰήσων
δὲ: 4:401: αὐτοὶ δὲ στυγερῷ κεν ὀλοίμεθα πάντες ὀλέθρῳ,
δὲ: 4:404: ἥδε δὲ συνθεσίη κρανέει δόλον, ᾧ μιν ἐς ἄτην
δὲ: 4:413: ἀμπλακίῃ, θεόθεν δὲ κακὰς ἤνυσσα μενοινάς.
δέ: 4:416: μειλίξω: σὺ δέ μιν φαιδροῖς ἀγαπάζεο δώροις.
δὲ: 4:430: τοῦ δὲ καὶ ἀμβροσίη ὀδμὴ πέλεν ἐξέτι κείνου,
δὲ: 4:465: γυμνὸν ἀνασχόμενος παλάμῃ ξίφος: αἶψα δὲ κούρη
δὲ: 4:473: αἷμα κατ᾽ ὠτειλὴν ὑποΐσχετο: τῆς δὲ καλύπτρην
δὲ: 4:475: ὀξὺ δὲ πανδαμάτωρ λοξῷ ἴδεν οἷον ἔρεξαν
δὲ: 4:491: δευομένοις: ἤδη δὲ καὶ ἀμφ᾽ αὐτοῖο μέλοντο.
δὲ: 4:492: ἔνθα δὲ ναυτιλίης πυκινὴν περὶ μητιάασκον
δέ: 4:493: ἑζόμενοι βουλήν: ἐπὶ δέ σφισιν ἤλυθε κούρη
δὲ: 4:494: φραζομένοις: Πηλεὺς δὲ παροίτατος ἔκφατο μῦθον:
δέ: 4:501: ῥηιδίη δέ κεν ἄμμι, κεδασθέντων δίχα λαῶν,
δὲ: 4:503: ὧς ἔφατ᾽: ᾔνησαν δὲ νέοι ἔπος Λἰακίδαο.
δὲ: 4:504: ῥίμφα δὲ νῆ᾽ ἐπιβάντες ἐπερρώοντ᾽ ἐλάτῃσιν
δὲ: 4:543: νηιάδα Μελίτην: ἡ δὲ σθεναρὸν τέκεν Ὕλλον.
δέ: 4:567: ἁρπάξας ὑπ᾽ ἔρωτι: μελαινομένην δέ μιν ἄνδρες
δὲ: 4:571: αἰπεινήν τε Κερωσσόν, ὕπερθε δὲ πολλὸν ἐοῦσαν
δὲ: 4:601: φλογμῷ ἐπιθρώσκει πεποτημένος. ἀμφὶ δὲ κοῦραι
δὲ: 4:603: μύρονται κινυρὸν μέλεαι γόον: ἐκ δὲ φαεινὰς
δὲ: 4:606: εὖτ᾽ ἂν δὲ κλύζῃσι κελαινῆς ὕδατα λίμνης
δὲ: 4:623: Ἡλιάδων λιγέως: τὰ δὲ δάκρυα μυρομένῃσιν
δὲ: 4:625: ἐκ δὲ τόθεν Ῥοδανοῖο βαθὺν ῥόον εἰσαπέβησαν,
δὲ: 4:641: ἂψ δὲ παλιντροπόωντο θεᾶς ὕπο, καί ῥ᾽ ἐνόησαν
δέ: 4:651: ναυτιλίης: Ζεὺς δέ σφι καὶ ὀψιγόνων πόρε νῆας.
δὲ: 4:654: ἱδρῶ ἅλις: χροιῇ δὲ κατ᾽ αἰγιαλοῖο κέχυνται
δὲ: 4:655: εἴκελαι: ἐν δὲ σόλοι καὶ τεύχεα θέσκελα κείνων:
δὲ: 4:656: ἐν δὲ λιμὴν Ἀργῷος ἐπωνυμίην πεφάτισται.
δὲ: 4:660: πείσματ᾽ ἐπ᾽ ἠιόνων σχεδόθεν βάλον. ἔνθα δὲ Κίρκην
δὲ: 4:705: τέγγεν, ἐπιτμήγουσα δέρην: αὖτις δὲ καὶ ἄλλοις
δὲ: 4:718: καὶ δ᾽ αὐτὴ πέλας ἷζεν ἐνωπαδίς. αἶψα δὲ μύθῳ
δὲ: 4:747: ὧς φάτο: τὴν δ᾽ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν: ἀμφὶ δὲ πέπλον
δὲ: 4:761: εἰπὲ δὲ κοιμῆσαι φύσας πυρός, εἰσόκεν Ἀργὼ
δὲ: 4:764: καὶ δὲ τῷ εἰπέμεναι τὸν ἐμὸν νόον, ὥς κεν ἀήτας
δὲ: 4:773: δεύτερα δ᾽ εἰς Ἥφαιστον ἐβήσατο: παῦσε δὲ τόνγε
δὲ: 4:776: Αἴολον Ἱππότεω παῖδα κλυτόν. ὄφρα δὲ καὶ τῷ
δέ: 4:780: ἡ δέ μιν ἆσσον ἑοῖο παρεῖσέ τε, φαῖνέ τε μῦθον:
δὲ: 4:787: νῦν δὲ παρὰ Σκύλλης σκόπελον μέγαν ἠδὲ Χάρυβδιν
δὲ: 4:806: πάντας ὁμῶς: αὐτὴ δὲ σέλας χείρεσσιν ἀνέσχον
δὲ: 4:817: λωφήσειν πρήσοντα πυρὸς μένος, Ἱπποτάδην δὲ
δέ: 4:821: δεῖμα δέ τοι πέτραι καὶ ὑπέρβια κύματ᾽ ἔασιν
δὲ: 4:831: ὧς φάτο: τὴν δὲ Θέτις τοίῳ προσελέξατο μύθῳ:
δὲ: 4:855: ἠῶθεν δὲ θοῆς πρυμνήσια λύετε νηός,
δὲ: 4:875: αὐτὴ δὲ πνοιῇ ἰκέλη δέμας, ἠύτ᾽ ὄνειρος,
δὲ: 4:885: βαῖνον ἐπὶ κληῖδας ἀπὸ χθονός: ἐκ δὲ βυθοῖο
δὲ: 4:887: ἄρμενα μηρύοντο κατὰ χρέος: ὕψι δὲ λαῖφος
δὲ: 4:889: νῆα δ᾽ ἐυκραὴς ἄνεμος φέρεν. αἶψα δὲ νῆσον
δὲ: 4:897: ἄλλο δὲ παρθενικῇς ἐναλίγκιαι ἔσκον ἰδέσθαι.
δὲ: 4:913: νῆχε δὲ πορφυρέοιο δι᾽ οἴδματος, ὄφρ᾽ ἐπιβαίη,
δὲ: 4:922: ἄλλοθι δὲ Πλαγκταὶ μεγάλῳ ὑπὸ κύματι πέτραι
δὲ: 4:934: ἄλλοτε παρβολάδην, ναύτῃσι δὲ χάρμα τέτυκται:
δὲ: 4:941: τὴν δὲ παρηορίην κόπτεν ῥόος: ἀμφὶ δὲ κῦμα
δὲ: 4:941: τὴν δὲ παρηορίην κόπτεν ῥόος: ἀμφὶ δὲ κῦμα
δὲ: 4:944: ἄλλοτε δὲ βρύχιαι νεάτῳ ὑπὸ πυθμένι πόντου
δὲ: 4:945: ἠρήρειν, τὸ δὲ πολλὸν ὑπείρεχεν ἄγριον οἶδμα.
δέ: 4:953: πετράων: περὶ δέ σφιν ἐρευγόμενον ζέεν ὕδωρ.
δὲ: 4:954: τὰς δὲ καὶ αὐτὸς ἄναξ κορυφῆς ἔπι λισσάδος ἄκρης
δὲ: 4:972: πάλλεν ὀπηδεύουσα καλαύροπα. τὰς δὲ καὶ αὐτοὶ
δὲ: 4:975: κυανέη μετὰ τῇσι δέμας, πᾶσαι δὲ γάλακτι
δέ: 4:980: ἔστι δέ τις πορθμοῖο παροιτέρη Ἰονίοιο
δέ: 4:984: μήδεα νηλειῶς ἔταμεν Κρόνος: οἱ δέ ἑ Δηοῦς
δὲ: 4:989: οὔνομα, Φαιήκων ἱερὴ τροφός: ὧς δὲ καὶ αὐτοὶ
δέ: 4:994: δειδέχατ᾽ ἀσπασίως: ἐπὶ δέ σφισι καγχαλάασκεν
δὲ: 4:998: Αἱμονίῃ: μέλλον δὲ βοῇ ἔνι θωρήξεσθαι:
δὲ: 4:1010: Αἰσονίδεω ἑτάρους μειλίσσετο, πολλὰ δὲ χερσὶν
δέ: 4:1020: κεῖθεν ἀφωρμήθην: στυγερὸν δέ με τάρβος ἔπεισεν
δὲ: 4:1036: ὔμμι δὲ καὶ πάτρην καὶ δώματα ναιέμεν αὖτις
δὲ: 4:1039: ἀγλαΐας: στυγερὴ δὲ σὺν ὀθνείοις ἀλάλημαι.
δὲ: 4:1044: ἄλλην, οἰόθι δὲ προτιβάλλομαι ὑμέας αὐτους.
δὲ: 4:1057: νὺξ ἔργων ἄνδρεσσι, κατευκήλησε δὲ πᾶσαν
δέ: 4:1064: ὧς τῆς ἰκμαίνοντο παρηίδες: ἐν δέ οἱ ἦτορ
δὲ: 4:1075: Αἰήτην, ἀλλ᾽ οἶον ἀκούομεν: ἥδε δὲ κούρη
δὲ: 4:1079: φάρμακά οἱ: σχεδόθεν δὲ κακῷ κακόν, οἷά τε πολλὰ
δὲ: 4:1089: οἷα δὲ καὶ Δανάη πόντῳ ἔνι πήματ᾽ ἀνέτλη,
δὲ: 4:1092: πῆξε θυγατρὸς ἑῆς: στονόεντι δὲ κάρφεται οἴτῳ
δὲ: 4:1094: ὧς ἔφατ᾽ ἀντομένη: τοῦ δὲ φρένες ἰαίνοντυ
δὲ: 4:1105: ἰθύνω: λέκτρον δὲ σὺν ἀνέρι πορσαίνουσαν
δὲ: 4:1110: ἐκ λεχέων ἀνὰ δῶμα: συνήιξαν δὲ γυναῖκες
δὲ: 4:1117: ἐκδώσειν, λέκτρον δὲ σὺν ἀνέρι πορσαίνουσαν
δὲ: 4:1124: πέφραδεν ἀγγελίην: γήθησε δὲ θυμὸς ἑκάστου
δὲ: 4:1126: αὐτίκα δὲ κρητῆρα κερασσάμενοι μακάρεσσιν,
δέ: 4:1141: τιμήεις τε γάμος καὶ ἀοίδιμος. ἄνθεα δέ σφιν
δὲ: 4:1143: ἐσφόρεον: πάσας δὲ πυρὸς ὣς ἄμφεπεν αἴγλη:
δὲ: 4:1161: νοστήσας ἐς Ἰωλκὸν ὑπότροπος: ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
δέ: 4:1164: τερπωλῆς ἐπέβημεν ὅλῳ ποδί: σὺν δέ τις αἰεὶ
δὲ: 4:1171: ἀτραπιτοὶ πεδίων: ἐν δὲ θρόος ἔσκεν ἀγυιαῖς:
δὲ: 4:1178: τῷ δὲ καὶ ἑξείης πολεμήια τεύχεα δύντες
δὲ: 4:1180: ἥρωας δὲ γυναῖκες ἀολλέες ἔκτοθι πύργων
δὲ: 4:1187: αἱ δὲ πολυκμήτους ἑανοὺς φέρον, οἷα γυναῖκες,
δέ: 4:1191: εἴδεα καὶ μορφάς, ἐν δέ σφισιν Οἰάγροιο
δὲ: 4:1200: ἰθείης, ἤδη δὲ γάμου τέλος ἐκλήιστο,
δὲ: 4:1208: δέχθαι μειλίξαντο συνήμονας: αὖθι δὲ νήσῳ
δὲ: 4:1211: ἀνέρες ἐννάσσαντο μετὰ χρόνον: οἱ δὲ περαίην
δὲ: 4:1212: νῆσον ἔβαν: κεῖθεν δὲ Κεραύνια μέλλον Ἀβάντων
δὲ: 4:1229: ἑξείης, Πέλοπος δὲ νέον κατεφαίνετο γαῖα:
δέ: 4:1236: τάρφεα: κωφὴ δέ σφιν ἐπιβλύει ὕδατος ἄχνη:
δὲ: 4:1242: ἠιόνι, τρόπιος δὲ μάλ᾽ ὕδασι παῦρον ἔλειπτο.
δὲ: 4:1247: αὔλιον, εὐκήλῳ δὲ κατείχετο πάντα γαλήνῃ.
δὲ: 4:1254: νῦν δὲ τί κεν ῥέξαιμεν, ἐρυκόμενοι ἀνέμοισιν
δέ: 4:1271: ναυτιλίης νόστου τε. δαημοσύνην δέ τις ἄλλος
δὲ: 4:1277: παχνώθη κραδίη, χύτο δὲ χλόος ἀμφὶ παρειάς.
δὲ: 4:1285: οὐρανόθεν, τὰ δὲ λαμπρὰ δι᾽ ἠέρος ἄστρα φαείνοι:
δὲ: 4:1292: ἐν δὲ κάρη πέπλοισι καλυψάμενοι σφετέροισιν
δὲ: 4:1294: καὶ φάος, οἰκτίστῳ θανάτῳ ἔπι. νόσφι δὲ κοῦραι
δὲ: 4:1299: κύκνοι κινήσωσιν ἑὸν μέλος, ἀμφὶ δὲ λειμὼν
δὲ: 4:1311: ἠελίου Λιβύην: αἱ δὲ σχεδὸν Λἰσονίδαο
δέ: 4:1314: δαίμονας αἰδεσθείς: αὐτὸν δέ μιν ἀμφαδὸν οἶον
δέ: 4:1323: ἄνστησον δ᾽ ἑτάρους. εὖτ᾽ ἂν δέ τοι Ἀμφιτρίτη
δὲ: 4:1331: ‘Ἵλατ᾽ ἐρημονόμοι κυδραὶ θεαί: ἀμφὶ δὲ νόστῳ
δέ: 4:1334: δήωμεν κομιδῆς: πολέων δέ τε μῆτις ἀρείων.’
δὲ: 4:1337: σύννομον ἣν μεθέπων ὠρύεται: αἱ δὲ βαρείῃ
δὲ: 4:1351: μητέρι δὲ σφετέρῃ μενοεικέα τῖσαι ἀμοιβὴν
δὲ: 4:1365: ῥίμφα δὲ σεισάμενος γυίων ἄπο νήχυτον ἅλμην
δὲ: 4:1366: ὦρτο θέειν, πνοιῇ ἴκελος πόδας. αἶψα δὲ Πηλεὺς
δὲ: 4:1396: χώρῳ ἐν Ἄτλαντος, χθόνιος ὄφις: ἀμφὶ δὲ νύμφαι
δὲ: 4:1400: οὐρῇ ἔτι σκαίρεσκεν: ἀπὸ κρατὸς δὲ κελαινὴν
δὲ: 4:1401: ἄχρις ἐπ᾽ ἄκνηστιν κεῖτ᾽ ἄπνοος: ἐκ δὲ λιπόντων
δέ: 4:1408: θεῖα τέρα, τὰς δέ σφι παρηγορέεσκε λιτῇσιν:
δέ: 4:1416: αἰθομένην ἄμοτον λωφήσομεν. εἰ δέ κεν αὖτις
δέ: 4:1426: Λἴγλη δ᾽ ἰτείης ἱερὸν στύπος. ἐκ δέ νυ κείνων
δέ: 4:1435: καὶ δέμας: ὄσσε δέ οἱ βλοσυρῷ ὑπέλαμπε μετώπῳ:
δὲ: 4:1436: νηλής: ἀμφὶ δὲ δέρμα πελωρίου ἕστο λέοντος
δὲ: 4:1440: δίψῃ καρχαλέος: παίφασσε δὲ τόνδ᾽ ἀνὰ χῶρον,
δέ: 4:1442: ἥδε δέ τις πέτρη Τριτωνίδος ἐγγύθι λίμνης:
δὲ: 4:1463: υἷε δύω, πτερύγεσσι πεποιθότε. ποσσὶ δὲ κούφοις
δὲ: 4:1465: ὄσσε βαλεῖν: πέμπτος δὲ μετὰ σφίσιν ἔσσυτο Κάνθος.
δὲ: 4:1480: μαστῆρα στείχοντα κιχησέμεν: οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
δὲ: 4:1499: μυρόμενοι: τὰ δὲ μῆλα μετὰ σφέας οἵγ᾽ ἐκόμισσαν.
δὲ: 4:1520: ἔτρεσαν ἀμφίπολοι: ὁ δὲ φοίνιον ἕλκος ἄφασσεν
δὲ: 4:1523: λυσιμελές, πολλὴ δὲ κατ᾽ ὀφθαλμῶν χέετ᾽ ἀχλύς.
δὲ: 4:1524: αὐτίκα δὲ κλίνας δαπέδῳ βεβαρηότα γυῖα
δέ: 4:1525: ψύχετ᾽ ἀμηχανίῃ: ἕταροι δέ μιν ἀμφαγέροντο
δὲ: 4:1530: αἶψα δὲ χαλκείῃσι βαθὺν τάφον ἐξελάχαινον
δὲ: 4:1531: ἐσσυμένως μακέλῃσιν: ἐμοιρήσαντο δὲ χαίτας
δὲ: 4:1538: δὴν ἔχον, ἀφραδέως δὲ πανημέριοι φορέοντο.
δὲ: 4:1539: ὡς δὲ δράκων σκολιὴν εἱλιγμένος ἔρχεται οἶμον,
δέ: 4:1541: ῥοίζῳ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κάρη στρέφει, ἐν δέ οἱ ὄσσε
δέ: 4:1554: εἰ δέ τι τῆσδε πόρους μαίεσθ᾽ ἁλός, οἷά τε πολλὰ
δὲ: 4:1569: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ χεῖρα τανύσσατο, δεῖξε δ᾽ ἄπωθεν
δὲ: 4:1572: βένθος ἀκίνητον μελανεῖ: ἑκάτερθε δὲ λευκαὶ
δὲ: 4:1573: ῥηγμῖνες φρίσσουσι διαυγέες: ἡ δὲ μεσηγὺ
δὲ: 4:1582: ἀλλ᾽ ἴτε γηθόσυνοι, καμάτοιο δὲ μήτις ἀνίη
δὲ: 4:1600: ἧκε κατὰ πρύμνης: ὁ δὲ βένθεος ἐξεφαάνθη
δέ: 4:1608: ἦγ᾽ ἅλαδε προτέρωσε. δέμας δέ οἱ ἐξ ὑπάτοιο
δὲ: 4:1625: αὐτίκα δὲ ζέφυρος μὲν ἐλώφεεν, ἤλυθε δ᾽ αὔρη
δὲ: 4:1626: ἀργέσταο νότου: κεχάροντο δὲ θυμὸν ἰωῇ.
δὲ: 4:1636: τοὺς δὲ Τάλως χάλκειος, ἀπὸ στιβαροῦ σκοπέλοιο
δέ: 4:1644: χάλκεος ἠδ᾽ ἄρρηκτος: ὑπαὶ δέ οἱ ἔσκε τένοντος
δέ: 4:1647: οἱ δέ, δύῃ μάλα περ δεδμημένοι, αἶψ᾽ ἀπὸ χέρσου
δὲ: 4:1659: μῆτιν ἀνωίστως: ἡ δὲ πτύχα πορφυρέοιο
δέ: 4:1661: βήσατ᾽ ἐπ᾽ ἰκριόφιν: χειρὸς δέ ἑ χειρὶ μεμαρπὼς
δὲ: 4:1663: ἔνθα δ᾽ ἀοιδῇσιν μειλίσσετο, μέλπε δὲ Κῆρας
δὲ: 4:1667: τρὶς δὲ λιταῖς: θεμένη δὲ κακὸν νόον, ἐχθοδοποῖσιν
δὲ: 4:1667: τρὶς δὲ λιταῖς: θεμένη δὲ κακὸν νόον, ἐχθοδοποῖσιν
δὲ: 4:1675: Μηδείης βρίμῃ πολυφαρμάκου. ἂν δὲ βαρείας
δέ: 4:1677: πετραίῳ στόνυχι χρίμψε σφυρόν: ἐκ δέ οἱ ἰχὼρ
δὲ: 4:1692: Λὐτίκα δὲ Κρηταῖον ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θέοντας
δὲ: 4:1695: μήνης: οὐρανόθεν δὲ μέλαν χάος, ἠέ τις ἄλλη
δὲ: 4:1698: ἠείδειν οὐδ᾽ ὅσσον: ἐπέτρεψαν δὲ θαλάσσῃ
δὲ: 4:1702: δάκρυα: πολλὰ δὲ Πυθοῖ ὑπέσχετο, πολλὰ δ᾽ Ἀμύκλαις,
δὲ: 4:1704: Λητοΐδη, τύνη δὲ κατ᾽ οὐρανοῦ ἵκεο πέτρας
δὲ: 4:1706: ἧνται: δοιάων δὲ μιῆς ἐφύπερθεν ὀρούσας,
δέ: 4:1709: τοῖσι δέ τις Σποράδων βαιὴ ἀπὸ τόφρ᾽ ἐφαάνθη
δέ: 4:1715: Φοῖβον κεκλόμενοι: Ἀνάφην δέ τε λισσάδα νῆσον
δέ: 4:1725: κερτομίη καὶ νεῖκος ἐπεσβόλον. ἐκ δέ νυ κείνης
δὲ: 4:1734: ἐκ δὲ γυνὴ βώλοιο πέλειν ὀλίγης περ ἐούσης
δέ: 4:1735: παρθενικῇ ἰκέλη: μίχθη δέ οἱ ἐν φιλότητι
δέ: 4:1738: ἡ δέ ἑ μειλιχίοισι παρηγορέεσκ᾽ ἐπέεσσιν:
δε: 4:1747: ‘ὦ πέπον, ἦ μέγα δή δε καὶ ἀγλαὸν ἔμμορε κῦδος.
δέ: 4:1754: Εὔφημος: βῶλον δέ, θεοπροπίῃσιν ἰανθείς,
δὲ: 4:1759: Σπάρτην εἰσαφίκανον ἐφέστιοι: ἐκ δὲ λιπόντας
δὲ: 4:1764: Αἰγίνης ἀκτῇσιν ἐπέσχεθον: αἶψα δὲ τοίγε
δέγμενος: 4:455: δέγμενος Ἄψυρτόν τε καὶ οὓς ἐξαῦτις ἑταίρους.
δεδαημένοι: 2:278: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ κνημοῖσι κύνες δεδαημένοι ἄγρη;
δεδαημένοι: 4:1276: ὅσσοι ἔσαν νηῶν δεδαημένοι: ἐν δ᾽ ἄρα πᾶσιν
δεδαημένον: 1:147: Κάστορά τ᾽ ὠκυπόδων ὦρσεν δεδαημένον ἵππων
δεδαημένος: 1:200: εὖ δὲ καὶ ἐν σταδίῃ δεδαημένος ἀντιφέρεσθαι,
δεδαῆσθαι: 2:1156: εἰ δὲ καὶ οὔνομα δῆθεν ἐπιθύεις δεδαῆσθαι,
δεδαὼς: 1:76: εὖ δεδαὼς δῄοισιν, ὅτε κλίνωσι φάλαγγας.
δεδαὼς: 1:140: Ἄργος, ἐπεὶ δεδαὼς τὸν ἑὸν μόρον οἰωνοῖσιν
δεδαὼς: 1:445: ὧδε κακοῖς δεδαὼς ἔτι καὶ πάρος οἰωνοῖσιν
δεδαώς: 2:247: μαντοσύνας δεδαώς; τῶ τοι μέγα μηνιόωσιν;
δεδαῶτε: 1:52: υἱέες εὖ δεδαῶτε δόλους, Ἔρυτος καὶ Ἐχίων,
δεδεγμένοι: 1:1001: ἠδὲ καὶ ἐγχείῃσι δεδεγμένοι, εἰσόκε πάντας
δεδεγμένοι: 3:943: νῶι δ᾽, ἐγὼν Ἄργος τε, δεδεγμένοι, εὖτ᾽ ἂν ἵκηαι,
δέδεται: 1:274: τῇ δέ τ᾽ ὀδυρομένῃ δέδεται κέαρ ἔνδοθεν ἄτῃ,
δεδμημένοι: 1:1081: ὧλλοι μέν ῥα πάρος δεδμημένοι εὐνάζοντο
δεδμημένοι: 4:1647: οἱ δέ, δύῃ μάλα περ δεδμημένοι, αἶψ᾽ ἀπὸ χέρσου
δέδμητο: 1:610: νηλειῶς δέδμητο παροιχομένῳ λυκάβαντι.
δεδοκημέναι: 4:898: αἰεὶ δ᾽ εὐόρμου δεδοκημέναι ἐκ περιωπῆς
δεδοκημένοι: 4:1658: νῆ᾽ ἐπ᾽ ἐρετμοῖσιν, δεδοκημένοι ἥντινα ῥέξει
δεδοκημένος: 2:408: ἀμφὶς ὀπιπεύει δεδοκημένος: οὐδέ οἱ ἦμαρ,
δεδουπότος: 1:1304: ἄθλων γὰρ Πελίαο δεδουπότος ἂψ ἀνιόντας
δεδουπότος: 4:555: αὐτόν που μεγαλωστὶ δεδουπότος Ἀψύρτοιο
δέθεν: 4:1749: νῆσον, ἵν᾽ ὁπλότεροι παίδων δέθεν ἐννάσσονται
δειδέχατ᾽: 1:319: δειδέχατ᾽, Ἀργῴῃ ἄμυδις παρὰ νηὶ μένοντες.
δειδέχατ᾽: 1:1180: δειδέχατ᾽, ἐνναέται κείνης χθονός, ἤιά τέ σφιν
δειδέχατ᾽: 4:994: δειδέχατ᾽ ἀσπασίως: ἐπὶ δέ σφισι καγχαλάασκεν
δείδι᾽: 2:638: καὶ τοῦ ὁμῶς, καὶ σεῖο, καὶ ἄλλων δείδι᾽ ἑταίρων
δείδια: 3:637: δείδια, μὴ μέγα δή τι φέρῃ κακὸν ἥδε κέλευθος
δείδιθι: 2:619: μηκέτι δείδιθι τοῖον: ἐπεὶ μετόπισθεν ἀέθλους
δείδιμεν: 3:60: δείδιμεν ἐκπάγλως, περὶ δ᾽ Αἰσονίδαο μάλιστα.
δειδιότες: 3:1328: δειδιότες μέγα λαῖφος ἁλίπλοοι ἐστείλαντο.
δειδίσκετο: 1:558: Πηλεΐδην Ἀχιλῆα, φίλῳ δειδίσκετο πατρί.
δειδίσσεο: 2:1221: ‘μηδ᾽ οὕτως, ἠθεῖε, λίην δειδίσσεο θυμῷ.
δείδοικα: 4:1098: ἀλλὰ Διὸς δείδοικα δίκην ἰθεῖαν ἀτίσσαι.
δειδυῖαν: 3:752: δειδυῖαν ταύρων κρατερὸν μένος, οἷσιν ἔμελλεν
δείδω: 3:481: δείδω, μή πως οὔ μοι ὑποσταίη τόγε μήτηρ.
δειελινὸν: 1:452: δειελινὸν κλίνοντος ὑπὸ ζόφον ἠελίοιο,
δείελον: 1:1160: αἳ νέον ἐκ ποταμῶν ὑπὸ δείελον ἠερέθονται,
δείελον: 3:417: ἠέριος ζεύγνυμι βόας, καὶ δείελον ὥρην
δείκηλα: 4:1670: δείκηλα προΐαλλεν, ἐπιζάφελον κοτέουσα.
δείκηλον: 1:746: χαλκείῃ δείκηλον ἐν ἀσπίδι φαίνετ᾽ ἰδέσθαι.
δείλ᾽: 2:244: ‘῀Ἀ δείλ᾽, οὔτινά φημι σέθεν σμυγερώτερον ἄλλον
δειλαίην: 3:464: ‘τίπτε με δειλαίην τόδ᾽ ἔχει ἄχος; εἴθ᾽ ὅγε πάντων
δειλὴ: 1:251: ‘δειλὴ Ἀλκιμέδη, καὶ σοὶ κακὸν ὀφέ περ ἔμπης
δειλὴ: 1:279: δειλὴ ἐγὼ Πελίαο κακὴν βασιλῆος ἐφετμήν,
δειλὴ: 3:262: δειλὴ ἐγώ, οἷον πόθον Ἑλλάδος ἔκποθεν ἄτης
δειλὴ: 3:636: ‘δειλὴ ἐγών, οἷόν με βαρεῖς ἐφόβησαν ὄνειροι.
δειλὴ: 3:770: ‘δειλὴ ἐγώ, νῦν ἔνθα κακῶν ἢ ἔνθα γένωμαι;
δεῖμ᾽: 3:809: δεῖμ᾽ ὀλοὸν στυγεροῖο κατὰ φρένας ἦλθ᾽ Ἀίδαο.
δεῖμ᾽: 4:1167: δεῖμ᾽ ἔχεν, εἰ τελέοιτο διάκρισις Ἀλκινόοιο.
δεῖμα: 2:629: νῦν δὲ περισσὸν δεῖμα καὶ ἀτλήτους μελεδῶνας
δεῖμα: 4:821: δεῖμα δέ τοι πέτραι καὶ ὑπέρβια κύματ᾽ ἔασιν
δειμαίνουσα: 4:794: ἀλλ᾽ ἐμὲ αἰδομένη καὶ ἐνὶ φρεσὶ δειμαίνουσα,
δειμάμενοι: 2:930: βωμὸν δειμάμενοι μῆρ᾽ ἔφλεγον ἂν δὲ καὶ Ὀρφεὺς
δείμασιν: 2:646: ἔμπεδοι ἀργαλέοις ἐνὶ δείμασιν. ἀλλ᾽ ὅτε πέτρας
δείματα: 1:979: τοῖς μέτα δαῖτ᾽ ἀλέγυνε, βάλεν δ᾽ ἀπὸ δείματα θυμοῦ.
δείματα: 4:683: ἡ δ᾽ ὅτε δὴ νυχίων ἀπὸ δείματα πέμψεν ὀνείρων,
δείματα: 4:733: ὥς τ᾽ ἀπονόσφιν ἄλυξεν ὑπέρβια δείματα πατρὸς
δείματι: 1:632: δείματι λευγαλέῳ, ὁπότε Θρήικες ἴασιν.
δείματι: 2:436: δείματι Δικταίης περιώσιον ἄντρον ἐρίπνης.
δείματι: 2:537: δείματι πεπτηυῖαν ἑῇ φέρε χειρὶ μεμαρπὼς
δείματι: 2:1059: τηλοῦ, ἀτυζηλῷ ὑπὸ δείματι κεκληγυῖαι.
δείματι: 3:696: δείματι, τοῖ᾽ ἐσάκουσεν: ἀμείβετο δ᾽ ὧδ᾽ ἐπέεσσιν:
δείματι: 4:53: φαρμακίδες: τρομερῷ δ᾽ ὑπὸ δείματι πάλλετο θυμός.
δείματι: 4:136: δείματι δ᾽ ἐξέγροντο λεχωίδες, ἀμφὶ δὲ παισὶν
δείματι: 4:750: δείματι παλλομένην: λεῖπον δ᾽ ἀπὸ δώματα Κίρκης.
δείματι: 4:801: δείματι, μή τις ἑοῦ ἀντάξιος ἄλλος ἀνάσσοι
δείματι: 4:1009: κούρη δ᾽ οὐλομένῳ ὑπὸ δείματι πολλὰ μὲν αὐτοὺς
δείματι: 4:1339: δείματι δ᾽ ἄγραυλοί τε βόες μέγα πεφρίκασιν
δείματος: 4:1251: δείματος, αὐτὰ κέλευθα διαμπερὲς ὁρμηθῆναι
δεῖμεν: 3:37: Κύπριδος, ὅ ῥά τέ οἱ δεῖμεν πόσις ἀμφιγυήεις,
δείν᾽: 3:557: δείν᾽ ἐπαλαστήσας μεγάλῃ ὀπί, φώνησέν τε:
δεινὰ: 4:230: κέκλετο: δεινὰ δὲ παντὶ παρασχεδὸν ἤπυε λαῷ
δειναὶ: 4:785: πέτρας, ἔνθα πάρος δειναὶ βρομέουσι θύελλαι,
δεινὴ: 3:1212: κευθμῶν ἐξ ὑπάτων δεινὴ θεὸς ἀντεβόλησεν
δεινὴν: 1:1102: ἀθάνατοι μάκαρες δεινὴν θεὸν ἀμφιέπουσιν.’
δεινοῖο: 3:414: ἀλλ᾽ ὄφιος δεινοῖο μεταλδήσκοντας ὀδόντας
δεινὸν: 1:543: δεινὸν μορμύρουσα ἐρισθενέων μένει ἀνδρῶν.
δεινὸν: 2:367: δεινὸν ἐρεύγονται: μετὰ τὸν δ᾽ ἀγχίροος ῀Ἰρις
δεινὸν: 2:1072: δεινὸν λαμπομένας, ἐπὶ δὲ λόφοι ἐσσείοντο
δεινὸν: 3:231: ἦν στόματ᾽, ἐκ δὲ πυρὸς δεινὸν σέλας ἀμπνείεσκον:
δεινόν: 3:1231: δεινόν, ἀμαιμάκετον: τὸ μὲν οὔ κέ τις ἄλλος ὑπέστη
δεινὸν: 3:1332: δεινὸν δ᾽ ἐσμαράγευν ἄμυδις κατὰ ὦλκας ἀρότρου
δεινὸν: 3:1365: δεινὸν Ἐνυαλίου σόλον Ἄρεος: οὔ κέ μιν ἄνδρες
δεινὸν: 4:17: πλῆτο πυρός, δεινὸν δὲ περιβρομέεσκον ἀκουαί.
δεινὸν: 4:640: πάντες ὁμῶς: δεινὸν γὰρ ἐπὶ μέγας ἔβραχεν αἰθήρ.
δεινὸν: 4:788: δεινὸν ἐρευγομένην δέχεται ὁδός. ἀλλά σε γὰρ δὴ
δεινός: 1:1029: δεινός τε ζαμενής τε Δολιονίῳ πέσε δήμῳ.
δεινὸς: 3:1301: δεινὸς δ᾽ ἐξ αὐτοῦ πέλεται βρόμος, ὁππότ᾽ ἀίξῃ
δεινὸς: 4:1504: δεινὸς ὄφις, νωθὴς μὲν ἑκὼν ἀέκοντα χαλέψαι:
δεινῶν: 4:380: ἄτην οὐ σμυγερῶς δεινῶν ὕπερ, οἷα ἔοργα,
δείξατ᾽: 4:1413: δείξατ᾽ ἐελδομένοισιν ἐνωπαδὶς ἄμμι φανεῖσαι
δεῖξέ: 3:1168: δεῖξέ τε φάρμακον αἰνόν: ὁ δ᾽ οἰόθεν οἶος ἑταίρων
δεῖξε: 4:1569: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ χεῖρα τανύσσατο, δεῖξε δ᾽ ἄπωθεν
δείξειν: 1:361: σημανέειν δείξειν τε πόρους ἁλός, εἴ κε θυηλαῖς
δείξῃς: 4:860: ἀλλὰ σὺ μή τῳ ἐμὸν δείξῃς δέμας, εὖτ᾽ ἂν ἴδηαι
δειράδι: 2:707: ὥς ποτε πετραίῃ ὑπὸ δειράδι Παρνησσοῖο
δεῖράν: 1:432: τοὺς δ᾽ ἔταροι σφάξαν τε θοῶς, δεῖράν τε βοείας,
δειρὴν: 1:673: στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ μέσσῃ ἀγορῇ, ἀνὰ δ᾽ ἔσχεθε δειρὴν
δειρὴν: 4:127: αὐτὰρ ὁ ἀντικρὺ περιμήκεα τείνετο δειρὴν
δείσας: 3:1386: δείσας γειομόρος, μή οἱ προτάμωνται ἀρούρας,
δείσατ᾽: 4:1040: δείσατε συνθεσίας τε καὶ ὅρκια, δείσατ᾽ Ἐρινὺν
δείσατε: 4:1040: δείσατε συνθεσίας τε καὶ ὅρκια, δείσατ᾽ Ἐρινὺν
δεῖσεν: 1:773: δεῖσεν δ᾽ ἀργαλέας ἔριδας φιλότητος ἕκητι.
δέκτο: 1:1242: δέκτο γὰρ Ἡρακλῆα πελώριον, ὁππόθ᾽ ἵκοιτο.
δελφῖνες: 4:931: ὡς δ᾽ ὁπόταν δελφῖνες ὑπὲξ ἁλὸς εὐδιόωντες
Δελφύνην: 2:708: Δελφύνην τόξοισι πελώριον ἐξενάριξεν,
δέμας: 1:204: τούνεκ᾽ ἔην πόδα σιφλός: ἀτὰρ δέμας οὔ κέ τις ἔτλη
δέμας: 2:37: οὐ δέμας, οὐδὲ φυὴν ἐναλίγκιοι εἰσοράασθαι.
δέμας: 2:941: ὃν δέμας ἱμερτοῖσιν ἀναψύχει ὑδάτεσσιν.
δέμας: 3:415: ἀνδράσι τευχηστῇσι δέμας. τοὺς δ᾽ αὖθι δαΐζων
δέμας: 3:846: κούρην μουνογένειαν ἑὸν δέμας ἰκμαίνοιτο,
δέμας: 3:1042: γυμνωθεὶς φαίδρυνε τεὸν δέμας: ἐν δέ οἱ ἀλκὴ
δέμας: 3:1203: εὐαγέως θείοιο τέρεν δέμας: ἀμφὶ δὲ φᾶρος
δέμας: 3:1281: καὶ ξίφος ἀμφ᾽ ὤμοις, γυμνὸς δέμας, ἄλλα μὲν Ἄρει
δέμας: 4:671: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἄνδρεσσιν ὁμὸν δέμας, ἄλλο δ᾽ ἀπ᾽ ἄλλων
δέμας: 4:860: ἀλλὰ σὺ μή τῳ ἐμὸν δείξῃς δέμας, εὖτ᾽ ἂν ἴδηαι
δέμας: 4:869: ἀμβροσίῃ χρίεσκε τέρεν δέμας, ὄφρα πέλοιτο
δέμας: 4:875: αὐτὴ δὲ πνοιῇ ἰκέλη δέμας, ἠύτ᾽ ὄνειρος,
δέμας: 4:975: κυανέη μετὰ τῇσι δέμας, πᾶσαι δὲ γάλακτι
δέμας: 4:1435: καὶ δέμας: ὄσσε δέ οἱ βλοσυρῷ ὑπέλαμπε μετώπῳ:
δέμας: 4:1608: ἦγ᾽ ἅλαδε προτέρωσε. δέμας δέ οἱ ἐξ ὑπάτοιο
δέμας: 4:1643: ἀλλ᾽ ἤτοι τὸ μὲν ἄλλο δέμας καὶ γυῖα τέτυκτο
δέμας: 4:1654: ὃν δέμας, ὁππότε μή οἱ ἐπ᾽ ἀκάματος πέλοι αἰών.
δέμνια: 1:978: ἀλλὰ καὶ ὧς θάλαμόν τε λιπὼν καὶ δέμνια νύμφης
δενδίλλων: 3:281: ὀξέα δενδίλλων: αὐτῷ ὑπὸ βαιὸς ἐλυσθεὶς
δένδρεα: 1:1142: δένδρεα μὲν καρπὸν χέον ἄσπετον, ἀμφὶ δὲ ποσσὶν
δένδρεα: 2:478: ἀμπλακίης. ὁ γὰρ οἶος ἐν οὔρεσι δένδρεα τέμνων
δενδρέων: 3:207: δενδρέων ἐξάπτειν ἑκὰς ἄστεος. ἠέρι δ᾽ ἴσην
δενδρέων: 4:1427: δενδρέων, οἷαι ἔσαν, τοῖαι πάλιν ἔμπεδον αὔτως
δενδρήεντα: 3:1243: πέτρην θ᾽ Αἱμονίην, ἢ δενδρήεντα Γεραιστόν:
δέξατο: 1:34: δέξατο, Πιερίῃ Βιστωνίδι κοιρανέοντα.
δέξατο: 3:234: δέξατο, Φλεγραίῃ κεκμηότα δηιοτῆτι.
δέξατο: 4:1134: δέξατο, καὶ μέλιτι ξηρὸν περὶ χεῖλος ἔδευσεν,
δεξί᾽: 4:1621: λαίφεσι πεπταμένοις αὐτὴν ἐπὶ δεξί᾽ ἔχοντες
δεξιὰ: 1:301: ἠδὲ θεοπροπίοισιν, ἐπεὶ μάλα δεξιὰ Φοῖβος
δεξιὰ: 1:930: μέτρεον, Ἰδαίην ἐπὶ δεξιὰ γαῖαν ἔχοντες.
δεξιὰ: 2:347: αὐτίκα Βιθυνῶν ἐπὶ δεξιὰ γαῖαν ἔχοντες
δεξιόωντο: 2:758: αὐτὸν δ᾽ ὥστε θεὸν Πολυδεύκεα δεξιόωντο
δεξιόωντο: 3:258: μητέρα δεξιόωντο, καὶ ἀμφαγάπαζον ἰδόντες
δεξιτερῇ: 1:169: δεξιτερῇ πάλλων πέλεκυν μέγαν. ἔντεα γάρ οἱ
δεξιτερῇ: 1:769: δεξιτερῇ δ᾽ ἕλεν ἔγχος ἑκηβόλον, ὅ ῥ᾽ Ἀταλάντη
δεξιτερῇ: 1:1238: κύσσαι ἐπιθύουσα τέρεν στόμα: δεξιτερῇ δὲ
δεξιτερῇ: 2:108: δεξιτερῇ σκαιῆς ὑπὲρ ὀφρύος ἤλασε χειρί,
δεξιτερῇ: 2:601: σκαιῇ, δεξιτερῇ δὲ διαμπερὲς ὦσε φέρεσθαι.
δεξιτερῇ: 3:871: δεξιτερῇ, ἔλαεν δὲ δι᾽ ἄστεος: αἱ δὲ δὴ ἄλλαι
δεξιτερῇ: 4:45: στειλαμένη καὶ καλὰ παρήια, δεξιτερῇ δὲ
δεξιτερῇ: 4:1707: δεξιτερῇ χρύσειον ἀνέσχεθες ὑψόθι τόξον:
δεξιτερὴν: 1:344: δεξιτερὴν ἀνὰ χεῖρα τανύσσατο φώνησέν τε:
δεξιτερήν: 4:100: δεξιτερήν: ἡ δέ σφιν ἐς ἱερὸν ἄλσος ἀνώγει
δεξιτερῆς: 1:313: καί μιν δεξιτερῆς χειρὸς κύσεν, οὐδέ τι φάσθαι
δεξιτερῆς: 1:842: ἦ, καὶ δεξιτερῆς χειρὸς θίγεν: αἶψα δ᾽ ὀπίσσω
δεξιτερῆς: 3:1067: δεξιτερῆς: δὴ γάρ οἱ ἀπ᾽ ὀφθαλμοὺς λίπεν αἰδώς:
δεξιτερῆς: 4:1577: δεξιτερῆς, λίμνηθεν ὅτ᾽ εἰς ἁλὸς οἶδμα βάλητε,
δεξιτεροῖο: 3:1305: καί ῥ᾽ ὅγε δεξιτεροῖο βοὸς κέρας ἄκρον ἐρύσσας
δέξο: 1:420: νῦν δ᾽ ἴθι, καὶ τήνδ᾽ ἧμιν, Ἑκηβόλε, δέξο θυηλήν,
δέος: 1:639: ἄφθογγοι: τοῖόν σφιν ἐπὶ δέος ᾐωρεῖτο.
δέος: 2:410: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τοὺς δ᾽ εἶθαρ ἕλεν δέος εἰσαΐοντας.
δέος: 2:579: εἴσω πετράων. τότε δ᾽ αἰνότατον δέος εἷλεν
δέος: 2:875: τῶ μή μοι τυτθόν γε δέος περὶ νηὶ πελέσθω.
δέος: 3:603: εἶναί οἱ τυτθόν γε δέος, μή πού τινα μῆτιν
δέος: 3:612: πρόσθεν μητιάασκε: δέος δέ μιν ἴσχανε θυμόν,
δέος: 3:741: αἰδώς τε στυγερόν τε δέος λάβε μουνωθεῖσαν,
δέος: 3:1220: Αἰσονίδην δ᾽ ἤτοι μὲν ἕλεν δέος, ἀλλά μιν οὐδ᾽ ὧς
δέος: 4:582: τοὺς δ᾽ ὀλοὸν μεσσηγὺ δέος λάβεν εἰσαΐοντας
δέος: 4:958: βάλλε χέρας, τοῖόν μιν ἔχεν δέος εἰσορόωσαν.
δέπαος: 3:1035: λείβων ἐκ δέπαος σιμβλήια ἔργα μελισσέων.
δέπας: 1:472: ἦ, καὶ ἐπισχόμενος πλεῖον δέπας ἀμφοτέρῃσιν
δέρην: 4:705: τέγγεν, ἐπιτμήγουσα δέρην: αὖτις δὲ καὶ ἄλλοις
δέρκεαι: 3:363: δέρκεαι Αὐγείην: Τελαμὼν δ᾽ ὅγε, κυδίστοιο
δερκομένη: 2:732: εἰς ἅλα δερκομένη Βιθυνίδα: τῇ δ᾽ ὑπὸ πέτραι
δερκομένης: 4:170: χαίρει δερκομένης καλὸν σέλας: ὧς τότ᾽ Ἰήσων
δερκόμενοι: 2:662: δερκόμενοι παράμειβον, ὁμῶς δ᾽ ἐπὶ ἤματι νύκτα
δερκόμενοι: 2:727: δερκόμενοι παράμειβον: ὑπὸ πνοιῇ δὲ κάλωες
δερκόμενοι: 4:569: δερκόμενοι Κέρκυραν ἐπικλείουσι Μέλαιναν.
δερκόμενοι: 4:1047: δερκόμενοι τείνουσαν ἀμήχανον: ἀλλά κε πᾶσιν,
δέρμα: 1:324: δέρμα δ᾽ ὁ μὲν ταύροιο ποδηνεκὲς ἀμφέχετ᾽ ὤμους
δέρμα: 1:1195: αὐτοῖσιν τόξοισιν, ἔδυ δ᾽ ἀπὸ δέρμα λέοντος.
δέρμα: 1:1206: δέρμα θ᾽ ἑλὼν ῥόπαλόν τε παλίσσυτος ὦρτο νέεσθαι.
δέρμα: 2:301: τόφρα δ᾽ ἀριστῆες πινόεν περὶ δέρμα γέροντος
δέρμα: 4:1436: νηλής: ἀμφὶ δὲ δέρμα πελωρίου ἕστο λέοντος
δέρματι: 2:112: ἀλλά μιν οὐ κατέπεφνεν, ὅσον δ᾽ ἐπὶ δέρματι μοῦνον
δέρος: 1:168: βῆ δ᾽ ὅγε Μαιναλίης ἄρκτου δέρος, ἀμφίτομόν τε
δέρος: 1:245: Αἰήτεω, ὅτε μή σφιν ἑκὼν δέρος ἐγγυαλίξῃ.
δέρος: 1:889: χρύσειον βασιλῆι δέρος κομίσειαν ἄγοντα
δέρος: 2:120: ἄρκτου προσχόμενος σκαιῇ δέρος ἔνθορε μέσσῳ
δέρος: 2:1209: οὐ μὰν οὐδ᾽ ἀπάνευθεν ἑλεῖν δέρος Αἰήταο
δέρος: 2:1226: τῶ εἰ μὴ φιλότητι δέρος χρύσειον ὀπάσσει,
δέρος: 3:88: ῥηιδίως μιν ἑλόντα δέρος χρύσειον ὀίω
δέρος: 3:180: εἴ κ᾽ ἐθέλοι φιλότητι δέρος χρύσειον ὀπάσσαι,
δέρος: 3:374: πρίν τινα λευγαλέον τε δέρος καὶ Φρίξον ἰδέσθαι;
δέρος: 3:404: δώσω τοι χρύσειον ἄγειν δέρος, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσθα,
δέρος: 3:620: οὔτι μάλ᾽ ὁρμαίνοντα δέρος κριοῖο κομίσσαι,
δέρος: 4:87: δώσω δὲ χρύσειον ἐγὼ δέρος, εὐνήσασα
δέρος: 4:384: στρευγόμενος καμάτοισι: δέρος δέ τοι ἶσον ὀνείροις
δέρος: 4:1317: ἴδμεν ἐποιχομένους χρύσεον δέρος: ἴδμεν ἕκαστα
δέσμιοι: 3:203: δέσμιοι. εἰσέτι νῦν γὰρ ἄγος Κόλχοισιν ὄρωρεν
δεσμοῖς: 1:129: δεσμοῖς ἰλλόμενον μεγάλων ἀπεθήκατο νώτων:
δεσμὸς: 1:102: Ταιναρίην ἀίδηλος ὑπὸ χθόνα δεσμὸς ἔρυκεν,
δεσμοὺς: 3:807: ἤδη καὶ δεσμοὺς ἀνελύετο φωριαμοῖο,
δεσμῶν: 3:62: λυσόμενος χαλκέων Ἰξίονα νειόθι δεσμῶν,
δέσποιναν: 4:1111: ἀμφίπολοι, δέσποιναν ἑὴν μέτα ποιπνύουσαι.
δεσποίνης: 1:790: ἀντία δεσποίνης: ἡ δ᾽ ἐγκλιδὸν ὄσσε βαλοῦσα
δεῦε: 3:803: ἐνθεμένη δ᾽ ἐπὶ γούνατ᾽ ὀδύρετο. δεῦε δὲ κόλπους
δεύει: 4:270: ἄρδεται Ἠερίη: Διόθεν δέ μιν οὔποτε δεύει
δεῦεν: 3:1063: θεσπέσιον λιαροῖσι παρηίδα δάκρυσι δεῦεν
δεύετο: 1:473: πῖνε χαλίκρητον λαρὸν μέθυ: δεύετο δ᾽ οἴνῳ
δεύετο: 1:732: παμφαίνων ἐτέτυκτο, μιῆς δ᾽ ἔτι δεύετο μοῦνον
δεύετο: 1:750: ληισταὶ Τάφιοι: τῶν δ᾽ αἵματι δεύετο λειμὼν
Δευκαλίδῃσιν: 4:266: χθὼν τότε κυδαλίμοισιν ἀνάσσετο Δευκαλίδῃσιν,
Δευκαλίωνα: 3:1086: Ἰαπετιονίδης ἀγαθὸν τέκε Δευκαλίωνα,
δεύοιτό: 2:976: τετράκις εἰς ἑκατὸν δεύοιτό κεν, εἴ τις ἕκαστα
δευομένοις: 1:1181: μῆλά τε δευομένοις μέθυ τ᾽ ἄσπετον ἐγγυάλιξαν.
δευομένοις: 4:491: δευομένοις: ἤδη δὲ καὶ ἀμφ᾽ αὐτοῖο μέλοντο.
δευομένοις: 4:1486: δευομένοις κομίσειας, ἀλεξόμενος κατέπεφνεν
δευουένοισιν: 1:968: δῶκεν δ᾽ αὐτὸς ἄναξ λαρὸν μέθυ δευουένοισιν
δεῦρ᾽: 1:666: ἐγρέσθω: τοῦ γάρ τε καὶ εἵνεκα δεῦρ᾽ ἐκάλεσσα.’
δεῦρ᾽: 1:802: δεῦρ᾽ ἄγον: οὐλομένης δὲ θεᾶς πορσύνετο μῆτις
δεῦρ᾽: 2:146: εἴ πως Ἡρακλῆα θεὸς καὶ δεῦρ᾽ ἐκόμισσε̣̣.
δεῦρ᾽: 2:472: τοῖος ἐὼν δεῦρ᾽ ἦλθεν, ἑὸν μόρον ὄφρα δαείη.
δεῦρ᾽: 3:25: ‘δεῦρ᾽ ἴομεν μετὰ Κύπριν: ἐπιπλόμεναι δέ μιν ἄμφω
δεῦρ᾽: 3:776: ἄμμι πολυκλαὕτους δεῦρ᾽ ἤγαγε κεῖθεν ἀνίας.
δεῦρ᾽: 4:1431: δεῦρ᾽ ἔμολεν καμάτοισιν ὁ κύντατος, ὅστις ἀπούρας
δεῦρο: 1:356: δεῦρο βόας ἀγέληθεν ἐὺ κρίναντας ἐλάσσαι,
δεῦρό: 1:442: κεῖσέ τε δεῦρό τ᾽ ἔασιν ἀνερχομένοισιν ἄεθλοι.
δεῦρο: 2:779: οἶδ᾽ ἐσιδών, ὅτε δεῦρο δι᾽ Ἀσίδος ἠπείροιο
δεῦρο: 2:876: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι δεῦρο δαήμονες ἄνδρες ἔασιν,
δεῦρο: 3:52: ‘Ἠθεῖαι, τίς δεῦρο νόος χρειω τε κομίζει
δεῦρο: 3:336: πέμπει δεῦρο νέεσθαι ἀμήχανον: οὐδ᾽ ὑπαλύξειν
δεῦρο: 3:376: σκῆπτρα δὲ καὶ τιμὴν βασιληίδα δεῦρο νέεσθε.
δεῦρο: 3:893: πᾶσα πόλις: τὸ καὶ οὔτις ἀνήλυθε δεῦρο γυναικῶν
δεῦρο: 4:757: δεῦρο Θέτιν μοι ἄνωχθι μολεῖν ἁλὸς ἐξανιοῦσαν.
δεῦρο: 4:1564: δεῦρο γὰρ οὐκ ἐθέλοντες ἱκάνομεν, ἀλλὰ βαρείαις
δεύτερα: 4:773: δεύτερα δ᾽ εἰς Ἥφαιστον ἐβήσατο: παῦσε δὲ τόνγε
δέχεται: 4:788: δεινὸν ἐρευγομένην δέχεται ὁδός. ἀλλά σε γὰρ δὴ
δέχεται: 4:949: ἄλλη ὑπ᾽ ἐξ ἄλλης δέχεται καὶ ἐς ἠέρα πέμπει
δέχθαι: 1:650: ὅς ῥα τόθ᾽ Ὑψιπύλην μειλίξατο δέχθαι ἰόντας
δέχθαι: 1:822: δέχθαι, ἵν᾽ ἢ φρονέοιεν ἅπερ θέμις, ἠέ πῃ ἄλλῃ
δέχθαι: 2:1277: εὐμενέως, καὶ νηὸς ἐναίσιμα πείσματα δέχθαι.
δέχθαι: 3:585: δέχθαι ἐνὶ μεγάροισιν ἐφέστιον, ὃς περὶ πάντων
δέχθαι: 4:186: ψαῦσαι ἐελδόμενος δέχθαι τ᾽ ἐνὶ χερσὶν ἑῇσιν.
δέχθαι: 4:1208: δέχθαι μειλίξαντο συνήμονας: αὖθι δὲ νήσῳ
Δέχθε: 4:1552: ‘Δέχθε, φίλοι: ἐπεὶ οὐ περιώσιον ἐγγυαλίξαι
δέχονται: 4:1215: Μοιράων δ᾽ ἔτι κεῖσε θύη ἐπέτεια δέχονται
δὴ: 1:32: Ὀρφέα μὲν δὴ τοῖον ἑῶν ἐπαρωγὸν ἀέθλων
δὴ: 1:133: τῷ δ᾽ ἐπὶ δὴ θείοιο κίεν Δαναοῖο γενέθλη,
δὴ: 1:172: βῆ δὲ καὶ Αὐγείης, ὃν δὴ φάτις Ἠελίοιο
δὴ: 1:237: δὴ τότ᾽ ἴσαν μετὰ νῆα δι᾽ ἄστεος, ἔνθα περ ἀκταὶ
δή: 1:253: Αἴσων αὖ μέγα δή τι δυσάμμορος. ἦ τέ οἱ ἦεν
δή: 1:351: ‘εἰ μὲν δή μοι κῦδος ἐπιτρωπᾶτε μέλεσθαι,
δὴ: 1:440: ‘ὑμῖν μὲν δὴ μοῖρα θεῶν χρειώ τε περῆσαι
δὴ: 1:522: δὴ τότ᾽ ἀνέγρετο Τῖφυς: ἄφαρ δ᾽ ὀρόθυνεν ἑταίρους
δὴ: 1:559: οἱ δ᾽ ὅτε δὴ λιμένος περιηγέα κάλλιπον ἀκτὴν
δή: 1:563: δή ῥα τότε μέγαν ἱστὸν ἐνεστήσαντο μεσόδμῃ,
δὴ: 1:611: δὴ γὰρ κουριδίας μὲν ἀπηνήναντο γυναῖκας
δὴ: 1:621: Ὑψιπύλεια Θόαντος, ὃ δὴ κατὰ δῆμον ἄνασσεν:
δὴ: 1:631: ἦ θαμὰ δὴ πάπταινον ἐπὶ πλατὺν ὄμμασι πόντον
δὴ: 1:655: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ μάλα πᾶσαι ὁμιλαδὸν ἠγερέθοντο,
δὴ: 1:657: ‘Ὦφιλαι, εἰ δ᾽ ἄγε δὴ μενοεικέα δῶρα πόρωμεν
δὴ: 1:669: γήραϊ δὴ ῥικνοῖσιν ἐπισκάζουσα πόδεσσιν,
δὴ: 1:683: εὖτ᾽ ἂν δὴ γεραραὶ μὲν ἀποφθινύθωσι γυναῖκες,
δὴ: 1:694: νῦν γὰρ δὴ παρὰ ποσσὶν ἐπήβολός ἐστ᾽ ἀλεωρή,
δὴ: 1:700: ‘εἰ μὲν δὴ πάσῃσιν ἐφανδάνει ἥδε μενοινή,
δὴ: 1:727: δὴ γάρ τοι μέσση μὲν ἐρευθήεσσ᾽ ἐτέτυκτο,
δὴ: 1:782: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ πυλέων τε καὶ ἄστεος ἐντὸς ἔβησαν,
δὴ: 1:804: δὴ γὰρ κουριδίας μὲν ἀπέστυγον, ἐκ δὲ μελάθρων,
δή: 1:892: δή ποτε νοστήσας ἐθέλῃς ἄψορρον ἱκέσθαι.
δή: 1:898: πρόφρων, ἢν ἄρα δή με θεοὶ δώωσι τεκέσθαι.’
δὴ: 1:934: καὶ δὴ τοίγ᾽ ἐπὶ νυκτὶ διάνδιχα νηὸς ἰούσης
δὴ: 1:969: μῆλά θ᾽ ὁμοῦ: δὴ γάρ οἱ ἔην φάτις, εὖτ᾽ ἂν ἵκωνται
δή: 1:993: Ἡρακλέης, ὃς δή σφι παλίντονον αἶψα τανύσσας
δὴ: 1:996: δὴ γάρ που κἀκεῖνα θεὰ τρέφεν αἰνὰ πέλωρα
δή: 1:1012: ἥρωες δ᾽, ὅτε δή σφιν ἀταρβὴς ἔπλετ᾽ ἄεθλος,
δὴ: 1:1013: δὴ τότε πείσματα νηὸς ἐπὶ πνοιῇς ἀνέμοιο
δὴ: 1:1070: αἰνότατον δὴ κεῖνο Δολιονίῃσι γυναιξὶν
δή: 1:1120: εὐκόσμως, καὶ δή μιν ἐπ᾽ ὀκριόεντι κολωνῷ
δὴ: 1:1161: τειρόμενοι καὶ δὴ μετελώφεον: αὐτὰρ ὁ τούσγε
δὴ: 1:1164: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Μυσῶν λελιημένοι ἠπείροιο
δὴ: 1:1167: δὴ τότ᾽ ἀνοχλίζων τετρηχότος οἴδματος ὁλκοὺς
δὴ: 1:1211: δὴ γάρ μιν τοίοισιν ἐν ἤθεσιν αὐτὸς ἔφερβεν,
δή: 1:1337: ‘ὦ πέπον, ἦ μάλα δή με κακῷ ἐκυδάσσαο μύθῳ,
δὴ: 1:1356: Τρηχῖνος. δὴ γάρ ῥα κατ᾽ αὐτόθι νάσσατο παῖδας,
δή: 2:137: νήπιοι, οὐδ᾽ ἐνόησαν ὃ δή σφισιν ἐγγύθεν ἄλλο
δή: 2:144: ἥρωες, καὶ δή τις ἔπος μετὰ τοῖσιν ἔειπεν:
δὴ: 2:166: δὴ τότε λυσάμενοι νεάτης ἐκ πείσματα δάφνης,
δὴ: 2:179: ὃς περὶ δὴ πάντων ὀλοώτατα πήματ᾽ ἀνέτλη
δὴ: 2:209: ‘κλῦτε, Πανελλήνων προφερέστατοι, εἰ ἐτεὸν δὴ
δή: 2:210: οἵδ᾽ ὑμεῖς, οὓς δή κρυερῇ βασιλῆος ἐφετμῇ
δὴ: 2:236: εἰ δὴ ἐγὼν ὁ πρίν ποτ᾽ ἐπικλυτὸς ἀνδράσι Φινεὺς
δὴ: 2:249: χραισμεῖν, εἰ δὴ πρόχνυ γέρας τόδε πάρθετο δαίμων
δὴ: 2:266: καὶ δὴ τὰ πρώτισθ᾽ ὁ γέρων ἔψαυεν ἐδωδῆς:
δή: 2:284: καί νύ κε δή σφ᾽ ἀέκητι θεῶν διεδηλήσαντο
δή: 2:328: οἰωνῷ δή πρόσθε πελειάδι πειρήσασθαι
δή: 2:440: ‘ἦ ἄρα δή τις ἔην, Φινεῦ, θεός, ὃς σέθεν ἄτης
δή: 2:460: πρὶν γὰρ δή νύ ποτ᾽ αὐτὸς ἀριστήων στόλον ἀνδρῶν
δὴ: 2:474: δὴ τότε μιν περιπολλὸν ἐπασσυτέρη βιότοιο
δή: 2:479: δή ποθ᾽ ἁμαδρυάδος νύμφης ἀθέριξε λιτάων,
δὴ: 2:551: οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σκολιοῖο πόρου στεινωπὸν ἵκοντο
δὴ: 2:557: δὴ τότ᾽ ἔπειθ᾽ ὁ μὲν ὦρτο πελειάδα χειρὶ μεμαρπὼς
δὴ: 2:607: νωλεμὲς ἐρρίζωθεν, ὃ δὴ καὶ μόρσιμον ἦεν
δὴ: 2:611: τῆλ᾽ ἀναπεπτάμενον. δὴ γὰρ φάσαν ἐξ Ἀίδαο
δὴ: 2:688: ‘εἰ δ᾽ ἄγε δὴ νῆσον μὲν Ἑωίου Ἀπόλλωνος
δὴ: 2:693: δὴ τότε οἱ κεραῶν ἐπὶ μηρία θήσομεν αἰγῶν.
δὴ: 2:715: ἔνθεν δὴ τόδε καλὸν ἐφύμνιον ἔπλετο Φοίβῳ.
δὴ: 2:722: ἦμος δὲ τρίτατον φάος ἤλυθε, δὴ τότ᾽ ἔπειτα
δὴ: 2:750: γῆν Μαριανδυνῶν. δὴ γάρ σφεας ἐξεσάωσεν
δὴ: 2:761: καὶ δὴ πασσυδίῃ μεγάρων ἔντοσθε Λύκοιο
δή: 2:843: καὶ δή τοι κέχυται τοῦδ᾽ ἀνέρος ἐν χθονὶ κείνῃ
δὴ: 2:853: τίς γὰρ δὴ θάνεν ἄλλος; ἐπεὶ καὶ ἔτ᾽ αὖτις ἔχευαν
δὴ: 2:861: δὴ γὰρ ἐπεὶ καὶ τόνδε παρασχεδὸν ἐκτερέιξαν
δὴ: 2:892: εἰ δὴ μήτ᾽ ὀλοοῖο μετὰ πτόλιν Αἰήταο
δὴ: 2:897: νῆα θοὴν ἄξειν: δὴ γὰρ θεοῦ ἐτράπεθ᾽ ὁρμῇ.
δὴ: 2:902: ἤματι: δὴ γάρ σφιν ζεφύρου μέγας οὖρος ἄητο.
δὴ: 2:915: ἂψ ἀνιὼν--δὴ γὰρ συνανήλυθεν Ἡρακλῆι--
δὴ: 2:938: καὶ δὴ Παρθενίοιο ῥοὰς ἁλιμυρήεντος,
δὴ: 2:951: δὴ γὰρ ὁ μὲν φιλότητος ἐέλδετο: νεῦσε δ᾽ ὅγ᾽ αὐτῇ
δὴ: 2:992: δὴ γὰρ καὶ γενεὴν ἔσαν Ἄρεος Ἁρμονίης τε
δὴ: 2:1032: τοὺς παρανισσόμενοι καὶ δὴ σχεδὸν ἀντιπέρηθεν
δὴ: 2:1068: εἰ δέ κεν αὐτὴν νῆσον ἱκώμεθα, δὴ τότ᾽ ἔπειτα
δὴ: 2:1092: τίς γὰρ δὴ Φινῆος ἔην νόος, ἐνθάδε κέλσαι
δὴ: 2:1099: καὶ δὴ ἔσαν νήσοιο μάλα σχεδὸν ἤματι κείνῳ.
δὴ: 2:1162: ‘ἦ ἄρα δὴ γνωτοὶ πατρώιοι ἄμμιν ἐόντες
δὴ: 2:1180: δὴ τότ ἄρ᾽ Αἰσονίδης μετεφώνεεν, ἦρχέ τε μύθων:
δὴ: 2:1242: ἦλθ᾽, ἵνα δὴ Χείρωνα πελώριον, ἄλλα μὲν ἵππῳ,
δὴ: 2:1248: καὶ δὴ νισσομένοισι μυχὸς διεφαίνετο Πόντου.
δὴ: 2:1249: καὶ δὴ Καυκασίων ὀρέων ἀνέτελλον ἐρίπναι
δὴ: 2:1279: ‘Κολχίδα μὲν δὴ γαῖαν ἱκάνομεν ἠδὲ ῥέεθρα
δὴ: 3:80: Κύπριδος, εἰ δὴ σεῖο λιλαιομένης ἀθερίζω
δή: 3:95: καὶ δή οἱ μενέηνα, περισχομένη κακότητι,
δὴ: 3:104: νῦν δ᾽ ἐπεὶ ὔμμι φίλον τόδε δὴ πέλει ἀμφοτέρῃσιν,
δὴ: 3:144: ἀμβολίη. δὴ γάρ κεν ἀφαυροτέρη χάρις εἴη.’
δή: 3:299: δμῶες δ᾽ ὁππότε δή σφιν ἐπαρτέα θῆκαν ἐδωδήν,
δή: 3:400: φραζομένῳ: καὶ δή μιν ὑποβλήδην προσέειπεν:
δὴ: 3:420: πρὶν δέ κεν οὐ δοίην, μηδ᾽ ἔλπεο. δὴ γὰρ ἀεικὲς
δὴ: 3:467: ναὶ δὴ τοῦτό γε, πότνα θεὰ Περσηί, πέλοιτο,
δὴ: 3:474: δὴ τότ᾽ Ἰήσονα τοῖσδε προσέννεπεν Ἄργος ἔπεσσιν:
δή: 3:477: κούρην δή τινα πρόσθεν ὑπέκλυες αὐτὸς ἐμεῖο
δή: 3:500: χρειὼ τούσγε δαΐξαι. ὃ δή νύ οἱ--οὔτι γὰρ ἄλλο
δή: 3:637: δείδια, μὴ μέγα δή τι φέρῃ κακὸν ἥδε κέλευθος
δὴ: 3:646: νήλιπος, οἰέανος: καὶ δὴ λελίητο νέεσθαι
δὴ: 3:674: ‘Ὤι μοι ἐγώ, Μήδεια, τί δὴ τάδε δάκρυα λείβεις;
δὴ: 3:719: ‘οὐκ ἂν δὴ ξείνῳ τλαίης χατέοντι καὶ αὐτῷ
δή: 3:731: σῶν θείην, οἳ δή μοι ἀδελφειοὶ γεγάασιν,
δὴ: 3:756: ὕδατος ἐξανιοῦσα, τὸ δὴ νέον ἠὲ λέβητι
δὴ: 3:871: δεξιτερῇ, ἔλαεν δὲ δι᾽ ἄστεος: αἱ δὲ δὴ ἄλλαι
δὴ: 3:881: ἀγρόμεναι πηγῆς Ἀμνισίδος, ἂν δὲ δὴ ἄλλαι
δὴ: 3:888: δὴ τότ᾽ ἐυτροχάλοιο κατ᾽ αὐτόθι βήσατ᾽ ἀπήνης
δή: 3:890: ‘ὦ φίλαι, ἦ μέγα δή τι παρήλιτον, οὐδ᾽ ἐνόησα
δὴ: 3:928: τῇ θαμὰ δὴ λακέρυζαι ἐπηυλίζοντο κορῶναι.
δὴ: 3:942: ἔσσεται, ὡς δὴ καὶ πρὶν Ἀγηνορίδης φάτο Φινεύς.
δὴ: 3:953: ἦ θαμὰ δὴ στηθέων ἐάγη κέαρ, ὁππότε δοῦπον
δή: 3:957: ὃς δή τοι καλὸς μὲν ἀρίζηλός τ᾽ ἐσιδέσθαι
δή: 3:996: δή ποτε καὶ Θησῆα κακῶν ὑπελύσατ᾽ ἀέθλων
δὴ: 3:1024: ὀψὲ δὲ δὴ τοίοισι μόλις προσπτύξατο κούρη:
δὴ: 3:1026: εὖτ᾽ ἂν δὴ μετιόντι πατὴρ ἐμὸς ἐγγυαλίξῃ
δὴ: 3:1028: δὴ τότε μέσσην νύκτα διαμμοιρηδὰ φυλάξας,
δὴ: 3:1067: δεξιτερῆς: δὴ γάρ οἱ ἀπ᾽ ὀφθαλμοὺς λίπεν αἰδώς:
δή: 3:1068: ‘μνώεο δ᾽, ἢν ἄρα δή ποθ᾽ ὑπότροπος οἴκαδ᾽ ἵκηαι,
δὴ: 3:1089: Αἱμονίην δὴ τήνγε περικτίονες καλέουσιν.
δή: 3:1094: δή ποτε Καδμείοισιν ὁμούριον ἄστυ πολίσσαι.
δὴ: 3:1162: Αἰσονίδης δ᾽ ὅτε δὴ ἑτάροις ἐξαῦτις ἔμικτο
δὴ: 3:1169: Ἴδας ἧστ᾽ ἀπάνευθε δακὼν χόλον: οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
δὴ: 3:1200: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἴδε χῶρον, ὅτις πάτου ἔκτοθεν ἦεν
δὴ: 3:1277: Αἰσονίδης δ᾽, ὅτε δὴ πρυμνήσια δῆσαν ἑταῖροι,
δή: 3:1278: δή ῥα τότε ξὺν δουρὶ καὶ ἀσπίδι βαῖν᾽ ἐς ἄεθλον,
δὴ: 3:1314: Τυνδαρίδαι--δὴ γάρ σφι πάλαι προπεφραδμένον ἦεν--
δὴ: 3:1325: οἱ δ᾽ εἵως μὲν δὴ περιώσια θυμαίνεσκον,
δὴ: 4:59: ἦ θαμὰ δὴ καὶ σεῖο κίον δολίῃσιν ἀοιδαῖς,
δὴ: 4:74: θάμβεον, εὖτ᾽ ἐνόησαν ὃ δὴ καὶ ἐτήτυμον ἦεν.
δή: 4:164: φαρμάκῳ ἔψηχεν θηρὸς κάρη, εἰσόκε δή μιν
δὴ: 4:197: σώετε. δὴ γάρ που, μάλ᾽ ὀίομαι, εἶσιν ἐρύξων
δὴ: 4:247: ἠνώγει Ἑκάτην. καὶ δὴ τὰ μέν, ὅσσα θυηλὴν
δὴ: 4:254: ἥρωες, Φινῆος, ὃ δὴ πλόον ἄλλον ἔειπεν
δή: 4:272: ἔνθεν δή τινά φασι πέριξ διὰ πᾶσαν ὁδεῦσαι
δή: 4:279: οἳ δή τοι γραπτῦς πατέρων ἕθεν εἰρύονται,
δή: 4:285: ὅς δή τοι τείως μὲν ἀπείρονα τέμνετ᾽ ἄρουραν
δὴ: 4:292: γαίῃ ὃς ὑμετέρῃ παρακέκλιται, εἰ ἐτεὸν δὴ
δὴ: 4:325: ᾧ πέρι δὴ σχίζων Ἴστρος ῥόον ἔνθα καὶ ἔνθα
δή: 4:327: δή ῥα τότε Κρονίην Κόλχοι ἅλαδ᾽ ἐκπρομολόντες
δὴ: 4:334: αὔτως, ἁζόμενοι κούρην Διός: αἱ δὲ δὴ ἄλλαι
δή: 4:351: δή ῥά μιν ὀξεῖαι κραδίην ἐλέλιξαν ἀνῖαι
δή: 4:376: σχετλίη, εἴ κεν δή με κασιγνήτοιο δικάσσῃ
δὴ: 4:450: πῶς γὰρ δὴ μετιόντα κακῷ ἐδάμασσεν ὀλέθρῳ
δή: 4:522: ἥρωες δ᾽, ὅτε δή σφιν ἐείσατο νόστος ἀπήμων,
δή: 4:523: δή ῥα τότε προμολόντες ἐπὶ χθονὶ πείσματ᾽ ἔδησαν
δὴ: 4:608: δὴ τότ᾽ ἐς Ἠριδανὸν προκυλίνδεται ἀθρόα πάντα
δὴ: 4:649: Ζηνός: ὃ δὴ βωμοί τε καὶ ἱερὰ τοῖσι τέτυκται
δὴ: 4:683: ἡ δ᾽ ὅτε δὴ νυχίων ἀπὸ δείματα πέμψεν ὀνείρων,
δή: 4:716: αὐτὰρ ἐπεὶ μάλα πάντα πονήσατο, δή τότ᾽ ἔπειτα
δὴ: 4:788: δεινὸν ἐρευγομένην δέχεται ὁδός. ἀλλά σε γὰρ δὴ
δή: 4:799: ὡς δή τοι πέπρωται ἀμείνονα πατρὸς ἑοῖο
δὴ: 4:810: ὃν δὴ νῦν Χείρωνος ἐν ἤθεσι Κενταύροιο
δὴ: 4:832: ‘εἰ μὲν δὴ μαλεροῖο πυρὸς μένος ἠδὲ θύελλαι
δὴ: 4:884: δὴ τότε λαιψηροῖο κατηλυσίῃ ζεφύροιο
δὴ: 4:899: ἦ θαμὰ δὴ πολέων μελιηδέα νόστον ἕλοντο,
δὴ: 4:937: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ Πλαγκτῇσιν ἐνιχρίμψεσθαι ἔμελλον,
δὴ: 4:982: ᾗ ὕπο δὴ κεῖσθαι δρέπανον φάτισ--ἵλατε Μοῦσαι,
δή: 4:986: Δηὼ γὰρ κείνῃ ἐνὶ δή ποτε νάσσατο γαίῃ,
δὴ: 4:1029: ‘ὑμέων, ὦ πέρι δὴ μέγα φέρτατοι, ἀμφί τ᾽ ἀέθλοις
δὴ: 4:1038: ὄμμασιν: αὐτὰρ ἐμοὶ ἀπὸ δὴ βαρὺς εἵλετο δαίμων
δή: 4:1129: ἄντρῳ ἐν ἠγαθέῳ, τόθι δή ποτε Μάκρις ἔναιεν,
δὴ: 4:1132: κείνη δὴ πάμπρωτα Διὸς Νυσήιον υἷα
δὴ: 4:1207: δὴ τότε μιν βασιλῆος ἑοῦ τρομέοντας ἐνιπὰς
δὴ: 4:1240: ἦ θαμὰ δὴ τόδε χεῦμα, καὶ ἂψ ἐπερεύγεται ἀκτὰς
δή: 4:1253: βέλτερον ἦν μέγα δή τι μενοινώοντας ὀλέσθαι.
δὴ: 4:1265: καί κεν ἐπισμυγερῶς διὰ δὴ πάλαι ἥδ᾽ ἐκεάσθη
δή: 4:1325: δή ῥα τότε σφετέρῃ ἀπὸ μητέρι τίνετ᾽ ἀμοιβὴν
δή: 4:1368: ‘ἅρματα μὲν δή φημι Ποσειδάωνος ἔγωγε
δὴ: 4:1381: ὑμέας, ὦ πέρι δὴ μέγα φέρτατοι υἷες ἀνάκτων,
δὴ: 4:1398: δὴ τότε δ᾽ ἤδη τῆμος ὑφ᾽ Ἡρακλῆι δαϊχθεὶς
δή: 4:1417: δή ποτ᾽ Ἀχαιίδα γαῖαν ἱκώμεθα ναυτιλίῃσιν,
δὴ: 4:1418: δὴ τότε μυρία δῶρα μετὰ πρώτῃσι θεάων
δὴ: 4:1421: ἐγγύθεν ἀχνυμένους: καὶ δὴ χθονὸς ἐξανέτειλαν
δὴ: 4:1430: ‘ἦ ἄρα δὴ μέγα πάμπαν ἐφ᾽ ὑμετέροισιν ὄνειαρ
δή: 4:1535: ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐπὶ νηὸς ἔβαν, πρήσοντος ἀήτεω
δὴ: 4:1556: ἐξερέω. δὴ γάρ με πατὴρ ἐπιίστορα πόντου
δή: 4:1558: παρραλίης, εἰ δή τιν᾽ ἀκούετε νόσφιν ἐόντες
δὴ: 4:1586: καὶ δὴ ἐπιπρονέοντο μεμαότες: αὐτὰρ ὁ τείως
δὴ: 4:1590: θυμός, ὃ δὴ μακάρων τις ἐναίσιμος ἀντεβόλησεν.
δὴ: 4:1629: δὴ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνέμοιο κελαινῇ νυκτὶ λιπόντος
δή: 4:1671: Ζεῦ πάτερ, ἦ μέγα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θάμβος ἄηται,
δὴ: 4:1672: εἰ δὴ μὴ νούσοισι τυπῇσί τε μοῦνον ὄλεθρος
δή: 4:1673: ἀντιάει, καὶ δή τις ἀπόπροθεν ἄμμε χαλέπτει.
δὴ: 4:1687: κεῖνο μὲν οὖν Κρήτῃ ἐνὶ δὴ κνέφας ηὐλίζοντο
δὴ: 4:1716: ἴσκον, ὃ δὴ Φοῖβός μιν ἀτυζομένοις ἀνέφηνεν.
δή: 4:1718: ἀκτῇ ἐφοπλίσσειαν: ὃ δή σφεας ὁππότε δαλοῖς
δὴ: 4:1729: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κἀκεῖθεν ὑπεύδια πείσματ᾽ ἔλυσαν,
δή: 4:1747: ‘ὦ πέπον, ἦ μέγα δή δε καὶ ἀγλαὸν ἔμμορε κῦδος.
δὴ: 4:1757: οἳ πρὶν μέν ποτε δὴ Σιντηίδα Λῆμνον ἔναιον,
δήεις: 3:940: δήεις, Αἰσονίδη: μάλα δ᾽ ἠπίῃ ἀντιβολήσεις
δῆθ᾽: 3:1242: καί τε Καλαύρειαν μετὰ δῆθ᾽ ἅμα νίσσεται ἵπποις,
δηθὰ: 2:653: ἄκρην δ᾽ οὐ μετὰ δηθὰ παρεξενέοντο Μέλαιναν,
δηθὰ: 2:754: οὐδ᾽ ἄρα δηθὰ Λύκον, κείνης πρόμον ἠπείροιο,
δῆθεν: 1:998: σὺν δὲ καὶ ὧλλοι δῆθεν ὑπότροποι ἀντιόωντες,
δῆθεν: 2:386: οἰωνούς, οἳ δῆθεν ἀπειρέσιοι ἐφέπουσιν
δῆθεν: 2:1156: εἰ δὲ καὶ οὔνομα δῆθεν ἐπιθύεις δεδαῆσθαι,
δῆθεν: 3:354: εἰ δὲ καὶ οὔνομα δῆθεν ἐπιθύεις γενεήν τε
δῆθεν: 3:1118: δάκρυα: τὴν δ᾽ ὅγε δῆθεν ὑποβλήδην προσέειπεν:
δῆθεν: 4:62: νῦν δὲ καὶ αὐτὴ δῆθεν ὁμοίης ἔμμορες ἄτης:
δῆθεν: 4:1259: ‘Ὠλόμεθ᾽ αἰνότατον δῆθεν μόρον, οὐδ᾽ ὑπάλυξις
δῆθεν: 4:1289: δακρυόειν ἀγάπαζον, ἵν᾽ ἄνδιχα δῆθεν ἕκαστος
δηθύνειν: 2:75: δηθύνειν. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ αἰὲν ἀνούτατος ἣν διὰ μῆτιν
δηθύνοντες: 2:987: καί νύ κε δηθύνοντες Ἀμαζονίδεσσιν ἔμιξαν
δήια: 1:635: δήια τεύχεα δῦσαι ἐς αἰγιαλὸν προχέοντο,
δηιάασκον: 2:142: οἱ δ᾽ ἤδη σταθμούς τε καὶ αὔλια δηιάασκον:
Δηιλέων: 2:958: υἷες, Δηιλέων τε καὶ Αὐτόλυκος Φλογίος τε
Δηιμάχοιο: 2:957: ἔνθα δὲ Τρικκαίοιο ἀγαυοῦ Δηιμάχοιο
δήιοι: 4:497: δήιοι: ἠῶθεν γὰρ ἐπαθρήσαντας ἕκαστα
δήιον: 3:1303: ἐκ στομάτων ὁμάδευν, τὸν δ᾽ ἄμφεπε δήιον αἶθος
δηιοτῆτα: 4:420: κτεῖνέ τε, καὶ Κόλχοισιν ἀείρεο δηιοτῆτα.’
δηιοτῆτι: 3:234: δέξατο, Φλεγραίῃ κεκμηότα δηιοτῆτι.
δηιοτῆτι: 4:338: ἔνθα κε λευγαλέῃ Μινύαι τότε δηιοτῆτι
δηιοτῆτος: 1:682: μυρία δηιοτῆτος ὑπέρτερα πήματα μίμνει,
δηιοτῆτος: 1:1030: οὐδ᾽ ὅγε δηιοτῆτος ὑπὲρ μόρον αὖτις ἔμελλεν
δηιοτῆτος: 3:1058: ἀλλήλους: καὶ δ᾽ αὐτὸς ἐπείγεο δηιοτῆτος
δηιοτῆτος: 4:396: ἀλλά τιν᾽ ἀμβολίην διζήμεθα δηιοτῆτος,
δηιοτῆτος: 4:1008: δηιοτῆτος ἄνευθεν ὑπέρβια νείκεα λῦσαι.
δηιόωντες: 4:489: πῦρ ἅ τε δηιόωντες ἐπέδραμον: ὀψὲ δ᾽ Ἰήσων
δηλήσαιτο: 4:1086: παῖδα πατὴρ θυμῷ κεκοτηότι δηλήσαιτο.
δηλήσεται: 4:829: λεκτοὺς ἡρώων δηλήσεται. ἀλλ᾽ ἔχε νῆα
δῆλον: 1:308: δῆλον ἀν᾽ ἠγαθέην, ἠὲ Κλάρον, ἢ ὅγε Πυθώ,
δημόθεν: 1:7: δημόθεν οἰοπέδιλον, ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι δαμῆναι.
δήμοιο: 1:705: ὄφρα τί οἱ δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπω:
δήμοιο: 1:714: ὄφρα τί οἱ δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπῃ:
δήμοιο: 1:1352: υἱέας ἐκ δήμοιο, καὶ ὅρκια ποιήσαντο,
δήμοιο: 4:6: ἤτοι ὁ μὲν δήμοιο μετ᾽ ἀνδράσιν, ὅσσοι ἄριστοι,
δῆμον: 1:105: Τῖφυς δ᾽ Ἁγνιάδης Σιφαέα κάλλιπε δῆμον
δῆμον: 1:621: Ὑψιπύλεια Θόαντος, ὃ δὴ κατὰ δῆμον ἄνασσεν:
δῆμον: 2:677: τῆλ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα δῆμον Ὑπερβορέων ἀνθρώπων,
δῆμον: 3:395: δῆμον σφωιτέροισιν ὑπὸ σκήπτροισι δαμάσσαι.’
δῆμον: 3:639: μνάσθω ἑὸν κατὰ δῆμον Ἀχαιίδα τηλόθι κούρην
δῆμος: 1:141: ἤιε, μή οἱ δῆμος ἐυκλείης ἀγάσαιτο.
δῆμος: 1:609: ἔνθ᾽ ἄμυδις πᾶς δῆμος ὑπερβασίῃσι γυναικῶν
δημότεραι: 1:783: δημότεραι μὲν ὄπισθεν ἐπεκλονέοντο γυναῖκες,
δημοτέροισιν: 3:606: καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἄσχετα ἔργα πιφαύσκετο δημοτέροισιν
δήμου: 1:310: τοῖος ἀνὰ πληθὺν δήμου κίεν: ὦρτο δ᾽ ἀυτὴ
δήμου: 1:800: δήμου ἀπορνύμενοι λαοὶ πέρθεσκον ἐπαύλους
δήμου: 3:472: οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν δήμου τε καὶ ἄστεος ἐκτὸς ἔβησαν
δημῷ: 1:434: κὰδ δ᾽ ἄμυδις τάγε πάντα καλύψαντες πύκα δημῷ
δήμῳ: 1:1029: δεινός τε ζαμενής τε Δολιονίῳ πέσε δήμῳ.
δήμῳ: 2:1021: ὅσσα μὲν ἀμφαδίην ῥέζειν θέμις, ἢ ἐνὶ δήμῳ,
δήμῳ: 4:539: δήμῳ Φαιήκων. ὁ γὰρ οἰκία Ναυσιθόοιο
δὴν: 1:516: οὐδ᾽ ἐπὶ δὴν μετέπειτα κερασσάμενοι Διὶ λοιβάς,
δὴν: 2:135: ὧς οἵγ᾽ οὐκέτι δὴν μένον ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἐκέδασθεν
δὴν: 2:331: μηκέτι δὴν μηδ᾽ αὐτοὶ ἐρητύεσθε κελεύθου,
δὴν: 2:411: δὴν δ᾽ ἔσαν ἀμφασίῃ βεβολημένοι: ὀψὲ δ᾽ ἔειπεν
δὴν: 2:796: δὴν ἀποτεμνόμενοι γαίης ἅλις, ὄφρ᾽ ἐβάλοντο
δὴν: 2:872: γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ δὴν ἔμμεναι; οὐ μὲν ἄρηος
δὴν: 3:503: δὴν δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐς ἀλλήλους ὁρόωντο,
δὴν: 3:571: μηκέτι δὴν κρύπτεσθαι ὑποπτήσσοντας ἀυτήν.’
δὴν: 3:648: δὴν δὲ καταυτόθι μίμνεν ἐνὶ προδόμῳ θαλάμοιο,
δὴν: 3:681: ὧς φάτο: τῆς δ᾽ ἐρύθηνε παρήια: δὴν δέ μιν αἰδὼς
δὴν: 4:390: δὴν ἔσσεσθ᾽ εὔκηλοι ἕκητί γε συνθεσιάων.’
δήν: 4:738: ἔλπομαι οὐκ ἐπὶ δήν σε βαρὺν χόλον Αἰήταο
δὴν: 4:1209: δὴν μάλα Φαιήκεσσι μετ᾽ ἀνδράσι ναιετάασκον,
δὴν: 4:1538: δὴν ἔχον, ἀφραδέως δὲ πανημέριοι φορέοντο.
δηναιὰς: 3:53: δηναιὰς αὔτως; τί δ᾽ ἱκάνετον, οὔτι πάρος γε
δηναιοὶ: 4:643: δηναιοὶ δ᾽ ἀκτὰς ἁλιμυρέας εἰσαφίκοντο
δηναιὸν: 1:334: τῶ οὐκ ἂν δηναιὸν ἐχοίμεθα τοῖο ἕκητι
δηναιὸν: 2:183: τῶ καί οἱ γῆρας μὲν ἐπὶ δηναιὸν ἴαλλεν,
δηναιὸν: 3:590: ἔσσεσθαι δηναιὸν ἀπήμονας, οἷσι μέμηλεν
δηναιὸν: 4:1545: ἀμφεπόλει δηναιὸν ἐπὶ χρόνον. αὐτίκα δ᾽ Ὀρφεὺς
δήνεα: 3:1167: αὐτὰρ ὁ τοῖς πάντεσσι μετέννεπε δήνεα κούρης,
δήνεα: 4:1: αὐτὴ νῦν κάματόν γε, θεά, καὶ δήνεα κούρης
δήνεσι: 4:193: εὐπαλέως κούρης ὑπὸ δήνεσι κεκράανται.
δήνεσι: 4:557: Αἰαίης δ᾽ ὀλοὸν τεκμήρατο δήνεσι Κίρκης
δήνεσιν: 3:661: δήνεσιν ἀλλήλων: ἡ δ᾽ ἔνδοθι δαιομένη περ
δήοιμεν: 4:1458: δήοιμεν στείχοντα δι᾽ ἠπείροιο κιόντες.’
δῄοισιν: 1:76: εὖ δεδαὼς δῄοισιν, ὅτε κλίνωσι φάλαγγας.
δῄοισιν: 4:533: μήποτε τὴν δῄοισιν ἀναστήσεσθαι ἰοῦσιν.
δῄοισιν: 4:1107: εἴ τιν᾽ ὑπὸ σπλάγχνοισι φέρει, δῄοισιν ὀπάσσω.’
δῄου: 2:1079: οἵη δὲ κλαγγὴ δῄου πέλει ἐξ ὁμάδοιο
δῃοῦντες: 1:614: Θρηικίην δῃοῦντες: ἐπεὶ χόλος αἰνὸς ὄπαζεν
Δηοῦς: 3:413: οὐ σπόρον ὁλκοῖσιν Δηοῦς ἐνιβᾴλλομαι ἀκτήν,
Δηοῦς: 4:894: γείνατο Τερψιχόρη, Μουσέων μία: καί ποτε Δηοῦς
Δηοῦς: 4:984: μήδεα νηλειῶς ἔταμεν Κρόνος: οἱ δέ ἑ Δηοῦς
δήουσιν: 4:589: δήουσιν, Πέρσης τε καὶ Ἠελίοιο θύγατρα.
δἤπειτ᾽: 4:1391: Λυσσαλέοις δἤπειτ᾽ ἴκελοι κυσὶν ἀίσσοντες
δἤπειτα: 2:437: γηθόσυνοι δἤπειτα δόμοις ἔνι πάντες ἑταῖροι
δἤπειτα: 2:901: Ἠῷοι δἤπειτα δυωδεκάτῳ ἐπέβαινον
δἤπειτα: 2:1171: πασσυδίῃ δἤπειτα κίον μετὰ νηὸν Ἄρηος,
δἤπειτα: 3:769: ἑζομένη δἤπειτα δοάσσατο, φώνησέν τε:
δἤπειτα: 4:70: ὀξείῃ δἤπειτα διὰ κνέφας ὄρθια φωνῇ
δήποτ᾽: 2:228: τυτθὸν δ᾽ ἢν ἄρα δήποτ᾽ ἐδητύος ἄμμι λίπωσιν,
δηριάασθον: 2:89: φορβάδος ἀμφὶ βοὸς κεκοτηότε δηριάασθον.
δῆριν: 4:1765: ὑδρείης πέρι δῆριν ἀμεμφέα δηρίσαντο,
δηρινθῆναι: 2:16: πυγμαχίῃ στήσασθε καταυτόθι δηρινθῆναι.
δηριόωνται: 4:1727: ἀνδράσι δηριόωνται, ὅτ᾽ Ἀπόλλωνα θυηλαῖς
δηριόωνται: 4:1770: κοῦροι Μυρμιδόνων νίκης πέρι δηριόωνται.
δηριόωντας: 1:493: εἰ μὴ δηριόωντας ὁμοκλήσαντες ἑταῖροι
δηριόωντες: 1:752: ἐν δὲ δύω δίφροι πεπονήατο δηριόωντες.
δηρίσαντο: 4:1765: ὑδρείης πέρι δῆριν ἀμεμφέα δηρίσαντο,
δηρίσασθαι: 1:1343: ἀμφ᾽ ἐμεῦ, εἰ τοιόνδε πέλοι ποτέ, δηρίσασθαι.’
δηρὸν: 1:8: δηρὸν δ᾽ οὐ μετέπειτα τεὴν κατὰ βάξιν Ἰήσων
δηρὸν: 1:45: οὐδὲ μὲν Ἴφικλος Φυλάκῃ ἔνι δηρὸν ἔλειπτο,
δηρὸν: 1:595: πόντῳ κεκλιμένην παρεμέτρεον: οὐδ᾽ ἔτι δηρὸν
δηρὸν: 1:615: Κύπιδος, οὕνεκά μιν γεράων ἐπὶ δηρὸν ἄτισσαν.
δηρόν: 1:767: βάξιν, ὃ καὶ δηρόν περ ἐπ᾽ ἐλπίδι θηήσαιο.
δηρὸν: 1:807: σχέτλιοι. ἦ μὲν δηρὸν ἐτέτλαμεν, εἴ κέ ποτ᾽ αὖτις
δηρὸν: 1:862: ναυτιλίης: δηρὸν δ᾽ ἂν ἐλίνυον αὖθι μένοντες,
δηρὸν: 1:870: ἐσσόμεθ᾽ ὧδ᾽ ἐπὶ δηρὸν ἐελμένοι: οὐδέ τι κῶας
δηρὸν: 1:1072: ἔτλη τις πάσσασθαι ἐδητύος, οὐδ᾽ ἐπὶ δηρὸν
δηρὸν: 2:451: αὐτίκα δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἀμειβομένων ἐφαάνθη
δηρὸν: 2:519: Σείριος, οὐδ᾽ ἐπὶ δηρὸν ἔην ἄκος ἐνναέτῃσιν,
δηρὸν: 2:759: πάντοθεν ἀγρόμενοι: ἐπεὶ ἦ μάλα τοίγ᾽ ἐπὶ δηρὸν
δηρὸν: 2:881: αὐτίκα δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐνὶ μέσσοις ἀγόρευσεν:
δηρὸν: 2:1258: δηρὸν δ᾽. οὐ μετέπειτα πολύστονον ἄιον αὐδὴν
δηρὸν: 2:1287: ἠὼς δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐελδομένοις ἐφαάνθη.
δηρὸν: 3:729: ἠώς, μηδέ με δηρὸν ἔτι ζώουσαν ἴδοιο,
δηρὸν: 3:810: ἔσχετο δ᾽ ἀμφασίῃ δηρὸν χρόνον, ἀμφὶ δὲ πᾶσαι
δηρὸν: 3:949: μολπήν, οὐκ ἐπὶ δηρὸν ἐφήνδανεν ἑψιάασθαι.
δηρὸν: 3:955: αὐτὰρ ὅγ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐελδομένῃ ἐφαάνθη
δηρὸν: 3:1048: φλὸξ ὀλοῶν ταύρων. τοῖός γε μὲν οὐκ ἐπὶ δηρὸν
δηρὸν: 3:1132: σχετλίη: οὐ μὲν δηρὸν ἀπαρνήσεσθαι ἔμελλεν
δηρὸν: 3:1267: καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ οὐ δηρὸν ἔτι σχήσεσθαι ἀέθλων
δηρὸν: 3:1329: δηρὸν δ᾽ οὐ μετέπειτα κελευόμενοι ὑπὸ δουρὶ
δηρὸν: 4:1326: ὧν ἔκαμεν δηρὸν κατὰ νηδύος ὔμμε φέρουσα:
δηρὸν: 4:1352: ὧν ἔκαμεν δηρὸν κατὰ νηδύος ἄμμε φέρουσα
δηρὸν: 4:1678: τηκομένῳ ἴκελος μολίβῳ ῥέεν: οὐδ᾽ ἔτι δηρὸν
δησάμενοι: 2:1015: κράατα δησάμενοι: ταὶ δ᾽ εὖ κομέουσιν ἐδωδῇ
δῆσαν: 1:564: δῆσαν δὲ προτόνοισι, τανυσσάμενοι ἑκάτερθεν,
δῆσαν: 3:1277: Αἰσονίδης δ᾽, ὅτε δὴ πρυμνήσια δῆσαν ἑταῖροι,
δήσαντες: 2:66: νήπιοι ὕστατα κεῖνα κακῇ δήσαντες ἐν αἴσῃ.
δῆσεν: 4:878: τῶ μιν ἀμηχανίη δῆσεν φρένας: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
δῆτα: 2:232: ἀλλά με πικρὴ δῆτα καὶ ἄατος ἴσχει ἀνάγκη
δῄῳ: 2:139: ἠδ᾽ οἶαι τῆμος δῄῳ ὑπὸ δουρὶ Λύκοιο
Δηὼ: 4:986: Δηὼ γὰρ κείνῃ ἐνὶ δή ποτε νάσσατο γαίῃ,
δῃωθῆναι: 1:81: πλαγχθέντας Λιβύης ἐνὶ πείρασι δῃωθῆναι,
δῃωθῆναι: 4:1042: Αἰήτεω λώβῃ πολυπήμονι δῃωθῆναι.
δήωμεν: 4:1334: δήωμεν κομιδῆς: πολέων δέ τε μῆτις ἀρείων.’
δῄων: 4:201: ἀσπίδας ἡμίσεες, δῄων θοὸν ἔχμα βολάων,
δῃώσειαν: 1:244: αὐτῆμάρ κε δόμους ὀλοῷ πυρὶ δῃώσειαν
δῃώσεσθαι: 2:117: αὐτὸς δῃώσεσθαι ὑπὸ ξίφεϊ Κλυτίοιο.
δι᾽: 1:237: δὴ τότ᾽ ἴσαν μετὰ νῆα δι᾽ ἄστεος, ἔνθα περ ἀκταὶ
δι᾽: 1:377: ὥς κεν ὀλισθαίνουσα δι᾽ αὐτάων φορέοιτο.
δῖ᾽: 1:762: δῖ᾽ Ἐλάρη, θρέψεν δὲ καὶ ἂψ ἐλοχεύσατο Γαῖα.
δι᾽: 1:777: καί σφισι κυανέοιο δι᾽ ἠέρος ὄμματα θέλγει
δι᾽: 1:1137: δύσφημος πλάζοιτο δι᾽ ἠέρος, ἣν ἔτι λαοὶ
δι᾽: 2:329: νηὸς ἄπο προμεθέντες ἐφιέμεν. ἢν δὲ δι᾽ αὐτῶν
δι᾽: 2:565: ἤειραν κεφαλὰς ἐσορώμενοι: ἡ δὲ δι᾽ αὐτῶν
δι᾽: 2:686: βῆ ῥ᾽ ἴμεναι πόντονδε δι᾽ ἠέρος: ὀψὲ δὲ τοῖον
δι᾽: 2:779: οἶδ᾽ ἐσιδών, ὅτε δεῦρο δι᾽ Ἀσίδος ἠπείροιο
δι᾽: 2:935: ἐντενές, ἠύτε τίς τε δι᾽ ἠέρος ὑψόθι κίρκος
δι᾽: 2:1036: ἐνναέτην νήσοιο δι᾽ ἠέρος ὄρνιν ἴδοντο,
δι᾽: 3:141: ἀστὴρ ὥς, φλεγέθοντα δι᾽ ἠέρος ὁλκὸν ἵησιν.
δι᾽: 3:211: ἠέρα πουλὺν ἐφῆκε δι᾽ ἄστεος, ὄφρα λάθοιεν
δι᾽: 3:275: τόφρα δ᾽ Ἔρως πολιοῖο δι᾽ ἠέρος ἷξεν ἄφαντος,
δι᾽: 3:871: δεξιτερῇ, ἔλαεν δὲ δι᾽ ἄστεος: αἱ δὲ δὴ ἄλλαι
δι᾽: 3:884: ὧς αἵγ᾽ ἐσσεύοντο δι᾽ ἄστεος: ἀμφὶ δὲ λαοὶ
δι᾽: 3:1357: νειόθεν Οὔλυμπόνδε δι᾽ ἠέρος ἀστράπτουσα.
δι᾽: 3:1378: μαρμαρυγῇ σκοτίοιο δι᾽ ἠέρος ἀίξαντα:
δι᾽: 4:123: τὼ δὲ δι᾽ ἀτραπιτοῖο μεθ᾽ ἱερὸν ἄλσος ἵκοντο,
δι᾽: 4:461: χειμερίης, ἣν οὐδὲ δι᾽ αἰζηοὶ περόωσιν.
δι᾽: 4:644: Ἥρης ἐννεσίῃσι, δι᾽ ἔθνεα μυρία Κελτῶν
δι᾽: 4:847: σεύατ᾽ ἴμεν λαιψηρὰ δι᾽ ὕδατος, ἔστ᾽ ἀφίκανεν
δι᾽: 4:913: νῆχε δὲ πορφυρέοιο δι᾽ οἴδματος, ὄφρ᾽ ἐπιβαίη,
δι᾽: 4:966: τοὺς δ᾽ ἄμυδις βληχή τε δι᾽ ἠέρος ἵκετο μήλων,
δι᾽: 4:1169: λῦε κελαινὴν νύκτα δι᾽ ἠέρος: αἱ δ᾽ ἐγέλασσαν
δι᾽: 4:1285: οὐρανόθεν, τὰ δὲ λαμπρὰ δι᾽ ἠέρος ἄστρα φαείνοι:
δι᾽: 4:1458: δήοιμεν στείχοντα δι᾽ ἠπείροιο κιόντες.’
δι᾽: 4:1472: τῆλε δι᾽ ἠπείροιο: τέως δ᾽ ἐξίκετο γαῖαν
δι᾽: 4:1567: χεῦμα δι᾽ ἠπείρου βεβαρημένοι: οὐδέ τι ἴδμεν,
διὰ: 1:2: μνήσομαι, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας
διὰ: 1:9: χειμερίοιο ῥέεθρα κιὼν διὰ ποσσὶν Ἀναύρου
διὰ: 1:423: πείσματα σὴν διὰ μῆτιν: ἐπιπνεύσειε δ᾽ ἀήτης
διὰ: 1:518: αἰθομέναις, ὕπνου δὲ διὰ κνέφας ἐμνώοντο.
διὰ: 1:651: ἤματος ἀνομένοιο διὰ κνέφας: οὐδὲ μὲν ἠοῖ
διὰ: 1:789: ἐσσυμένως καλῆς διὰ παστάδος εἷσεν ἄγουσα
διὰ: 1:922: κεῖθεν δ᾽ εἰρεσίῃ Μέλανος διὰ βένθεα πόντου
διὰ: 1:1255: σπερχόμενον μετὰ νῆα διὰ κνέφας. αὐτίκα δ᾽ ἄτην
διὰ: 2:42: ἑσπερίην διὰ νύκτα φαεινομένου ἀμαρυγαί.
διὰ: 2:75: δηθύνειν. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ αἰὲν ἀνούτατος ἣν διὰ μῆτιν
διὰ: 2:155: καὶ τότε μὲν μένον αὖθι διὰ κνέφας, ἕλκεά τ᾽ ἀνδρῶν
διὰ: 2:187: ἀλλὰ διὰ νεφέων ἄφνω πέλας ἀίσσουσαι
διὰ: 2:355: δινήεις τ᾽ Ἀχέρων αὐτὴν διὰ νειόθι τέμνων
διὰ: 2:414: ναυτιλίης καὶ τέκμαρ, ὅτῳ στυγερὰς διὰ πέτρας
διὰ: 2:422: ‘ὦ τέκος, εὖτ᾽ ἂν πρῶτα φύγῃς ὀλοὰς διὰ πέτρας,
διὰ: 2:581: ἤδη δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διὰ πλατὺς εἴδετο Πόντος,
διὰ: 2:608: ἐκ μακάρων, εὖτ᾽ ἄν τις ἰδὼν διὰ νηὶ περήσῃ.
διὰ: 2:729: ἠῶθεν δ᾽ ἀνέμοιο διὰ κνέφας εὐνηθέντος
διὰ: 2:1128: νηὸς ἀεικελίης διὰ δούρατα πάντ᾽ ἐκέδασσαν,
διὰ: 2:1191: τεῦξεν. ἀτὰρ κείνην γε κακὸν διὰ κῦμ᾽ ἐκέδασσεν,
διὰ: 2:1286: νισσομένων, ἔνθ᾽ οἵγε διὰ κνέφας ηὐλίζοντο.
διὰ: 3:46: κόσμει χρυσείῃ διὰ κερκίδι, μέλλε δὲ μακροὺς
διὰ: 3:670: μῦθον ἀνώιστον: διὰ δ᾽ ἔσσυτο θαμβήσασα
διὰ: 3:709: λεπταλέη διὰ δώματ᾽ ὀδυρομένων ἀχέεσσιν.
διὰ: 3:761: τεῖρ᾽ ὀδύνη σμύχουσα διὰ χροός, ἀμφί τ᾽ ἀραιὰς
διὰ: 3:792: πότμον ἐμόν: καί κέν με διὰ στόματος φορέουσαι
διὰ: 3:1052: χερσὶ καὶ ἠνορέῃ στυφελὴν διὰ νειὸν ἀρόσσῃς,
διὰ: 3:1312: γούνασιν ἐν προτέροισι, διὰ φλογὸς εἶθαρ ἐλυσθείς.
διὰ: 3:1361: τείρεα λαμπετόωντα διὰ κνέφας: ὧς ἄρα τοίγε
διὰ: 4:70: ὀξείῃ δἤπειτα διὰ κνέφας ὄρθια φωνῇ
διὰ: 4:199: ἀλλ᾽ οἱ μὲν διὰ νηός, ἀμοιβαδὶς ἀνέρος ἀνὴρ
διὰ: 4:272: ἔνθεν δή τινά φασι πέριξ διὰ πᾶσαν ὁδεῦσαι
διὰ: 4:290: τῇδ᾽ ὕδωρ, τὸ δ᾽ ὄπισθε βαθὺν διὰ κόλπον ἵησιν
διὰ: 4:306: Ἄψυρτος, Καλὸν δὲ διὰ στόμα πεῖρε λιασθείς.
διὰ: 4:374: φασγάνῳ αὐτίκα τόνδε μέσον διὰ λαιμὸν ἀμῆσαι,
διά: 4:392: νῆα καταφλέξαι, διά τ᾽ ἔμπεδα πάντα κεάσσαι,
διὰ: 4:599: οὐδέ τις ὕδωρ κεῖνο διὰ πτερὰ κοῦφα τανύσσας
δῖα: 4:615: δῖα Κορωνὶς ἔτικτεν ἐπὶ προχοῇς Ἀμύροιο.
διὰ: 4:632: ἑπτὰ διὰ στομάτων ἵει ῥόον. ἐκ δ᾽ ἄρα τοῖο
διὰ: 4:647: μεσσότατον δ᾽ ἄρα τοίγε διὰ στόμα νηὶ βαλόντες
δῖα: 4:781: ‘κέκλυθι νῦν, Θέτι δῖα, τά τοι ἐπιέλδομ᾽ ἐνισπεῖν.
διὰ: 4:784: οἵως τέ σφ᾽ ἐσάωσα διὰ πλαγκτὰς περόωντας
διὰ: 4:868: νύκτα διὰ μέσσην φλογμῷ πυρός: ἤματα δ᾽ αὖτε
διὰ: 4:872: παῖδα φίλον σπαίροντα διὰ φλογός: ἧκε δ᾽ ἀυτὴν
δῖα: 4:930: δῖα Θέτις, Πλαγκτῇσιν ἐνὶ σπιλάδεσσιν ἐρύσσαι.
διὰ: 4:1000: Κόλχων, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας
διὰ: 4:1069: οἷσιν ἐνὶ λεχέεσσι διὰ κνέφας: οἷα δ᾽ ἀκοίτην
διὰ: 4:1265: καί κεν ἐπισμυγερῶς διὰ δὴ πάλαι ἥδ᾽ ἐκεάσθη
διὰ: 4:1543: λάμπεται, ὄφρα μυχόνδε διὰ ῥωχμοῖο δύηται:
διὰ: 4:1662: Αἰσονίδης ἐκόμιζε διὰ κληῖδας ἰοῦσαν.
διὰ: 4:1763: κεῖθεν δ᾽ ἀπτερέως διὰ μυρίον οἶδμα λιπόντες
διαβάς: 1:1199: εὖ διαβάς: πεδόθεν δὲ βαθύρριζόν περ ἐοῦσαν
διαβάς: 3:1293: εὖ διαβάς, ἐπιόντας, ἅ τε σπιλὰς εἰν ἁλὶ πέτρη
διαγλαύσσουσι: 1:1281: ἐκ περάτης ἀνιοῦσα, διαγλαύσσουσι δ᾽ ἀταρποί,
διαδηλήσωνται: 3:579: στεῦτο δ᾽, ἐπεί κεν πρῶτα βόες διαδηλήσωνται
διαειμένος: 2:372: μύρεται, εὐρείης διαειμένος ἠπείροιο.
διαζώεσκον: 1:1074: ἀλλ᾽ αὔτως ἄφλεκτα διαζώεσκον ἔδοντες.
διακριδὸν: 1:567: ξεστῇσιν περόνῃσι διακριδὸν ἀμφιβαλόντες
διακριδὸν: 1:729: τέρματι δαίδαλα πολλὰ διακριδὸν εὖ ἐπέπαστο.
διακριδὸν: 4:719: χρειὼ ναυτιλίην τε διακριδὸν ἐξερέεινεν.
διακρινέει: 3:1128: πορσυνέεις: οὐδ᾽ ἄμμε διακρινέει φιλότητος
διακρινθέντες: 1:856: αὐτὸς ἑκὼν παῦροί τε διακρινθέντες ἑταῖροι.
διάκρισις: 4:1167: δεῖμ᾽ ἔχεν, εἰ τελέοιτο διάκρισις Ἀλκινόοιο.
διαμμοιρηδὰ: 3:1028: δὴ τότε μέσσην νύκτα διαμμοιρηδὰ φυλάξας,
διαμπερὲς: 2:319: τάων οὔτινά φημι διαμπερὲς ἐξαλέασθαι.
διαμπερὲς: 2:601: σκαιῇ, δεξιτερῇ δὲ διαμπερὲς ὦσε φέρεσθαι.
διαμπερές: 3:671: ἐκ θαλάμου θάλαμόνδε διαμπερές, ᾧ ἔνι κούρη
διαμπερές: 4:1201: ἔμπεδον ὧς ἀλέγυνε διαμπερές: οὐδέ ἑ τάρβος
διαμπερὲς: 4:1251: δείματος, αὐτὰ κέλευθα διαμπερὲς ὁρμηθῆναι
διάνδιχ᾽: 2:1111: νῆα διάνδιχ᾽ ἔαξε τινασσομένην ῥοθίοισιν.
διάνδιχα: 1:934: καὶ δὴ τοίγ᾽ ἐπὶ νυκτὶ διάνδιχα νηὸς ἰούσης
διάνδιχα: 3:990: ἣ θέμις, ὡς ἐπέοικε διάνδιχα ναιετάοντας,
διάνδιχα: 4:453: συνθεσίῃ. τοὶ μέν ῥα διάνδιχα νηυσὶν ἔκελσαν
διαπλώειν: 2:631: νηὶ διαπλώειν, στυγέων δ᾽, ὅτ᾽ ἐπ᾽ ἠπείροιο
διαπρὸ: 4:313: τὴν δ᾽ ὑπὸ τῇ νεάτῃ, Καλὸν στόμα. τῇ δὲ διαπρὸ
διαπρύσιον: 1:1272: τῆλε διαπρύσιον μεγάλῃ βοάασκεν ἀυτῇ.
διαρραισθέντας: 3:702: μή σφε κακῇ ὑπὸ κηρὶ διαρραισθέντας ἰδέσθαι
διασκαίροντες: 1:574: ἄπλετοι, ὑγρὰ κέλευθα διασκαίροντες ἕποντο.
διασταδὸν: 2:67: οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱμᾶσι διασταδὸν ἠρτύναντο,
διασταδὸν: 4:940: ῥώοντ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διασταδὸν ἀλλήλῃσιν.
διασχόμενος: 3:283: ἰθὺς δ᾽ ἀμφοτέρῃσι διασχόμενος παλάμῃσιν
διατμήξασθαι: 1:628: τεύχεα, πυροφόρους τε διατμήξασθαι ἀροὔρας
διατμήξειαν: 3:1046: καὶ ξίφος. ἔνθ᾽ οὐκ ἄν σε διατμήξειαν ἀκωκαὶ
διατριβώμεθα: 2:885: καὶ πολέες. τῶ μή τι διατριβώμεθα πείρης:
διάτριχα: 2:999: κεκριμέναι κατὰ φῦλα διάτριχα ναιετάασκον:
διαυγέα: 2:1106: ἄμπεχεν, οὐδέ πῃ ἄστρα διαυγέα φαίνετ᾽ ἰδέσθαι
διαυγέας: 1:221: χρυσείαις φολίδεσσι διαυγέας: ἀμφὶ δὲ νώτοις
διαυγέες: 4:1573: ῥηγμῖνες φρίσσουσι διαυγέες: ἡ δὲ μεσηγὺ
διδύμοισιν: 3:855: καυλοῖσιν διδύμοισιν ἐπήορον: ἡ δ᾽ ἐνὶ γαίῃ
διεδηλήσαντο: 2:284: καί νύ κε δή σφ᾽ ἀέκητι θεῶν διεδηλήσαντο
διειδομένη: 1:546: ἀτραπὸς ὣς χλοεροῖο διειδομένη πεδίοιο.
διειλυσθεῖσα: 4:35: οἵη δ᾽ ἀφνειοῖο διειλυσθεῖσα δόμοιο
διειρομένῃ: 4:728: ἡ δ᾽ ἄρα τῇ τὰ ἕκαστα διειρομένῃ κατελεξεν,
διειρομένοισι: 3:494: οὔτ᾽ ἐμοί, οὔτε κεν ὔμμι διειρομένοισι πέλοιτο.
διειρύσσουσιν: 1:687: γειοτόμον νειοῖο διειρύσσουσιν ἄροτρον,
διὲκ: 2:560: εἰρεσίην, ἵν᾽ ἔπειτα διὲκ πέτρας ἐλάσειαν,
διὲκ: 2:618: εὖτε διὲκ πέτρας φυγέειν θεὸς ἧμιν ὄπασσεν,
διὲκ: 2:622: νῆα διὲκ πέλαγος σεῦεν μέσον. αὐτὰρ ὁ τόνγε
διὲκ: 3:73: αὐτὸς ἑοῖς ὤμοισι διὲκ προαλὲς φέρεν ὕδωρ.
διὲκ: 3:158: βῆ δὲ διὲκ μεγάροιο Διὸς πάγκαρπον ἀλωήν.
διὲκ: 3:887: νηὸν δ᾽ εἰσαφίκανε διὲκ πεδίων ἐλάουσα,
διὲκ: 3:915: ἦγε διὲκ πεδίου: ἅμα δέ σφισιν εἵπετο Μόψος
διὲκ: 4:304: Κυανέας Πόντοιο διὲκ πέτρας ἐπέρησαν:
διὲκ: 4:858: νῆα διὲκ πέτρας, αἵ τε Πλαγκταὶ καλέονται,
διὲκ: 4:961: νῆα διὲκ πέτρας πολυηχέας: οἱ δ᾽ ἀνέμοιο
διέκερσε: 1:430: χαλκείῳ πελέκει κρατεροὺς διέκερσε τένοντας:
διέκριθεν: 1:498: νείκεος ἐξ ὀλοοῖο διέκριθεν ἀμφὶς ἕκαστα:
διεκρίνοντο: 4:1177: ἰθείας ἀνὰ ἄστυ διεκρίνοντο θέμιστας.
διεμοιρήσαντο: 1:395: κληῖδας μὲν πρῶτα πάλῳ διεμοιρήσαντο,
δίεν: 4:181: εἴλει ἀφασσόμενος: περὶ γὰρ δίεν, ὄφρα ἓ μή τις
διὲξ: 1:1014: λυσάμενοι προτέρωσε διὲξ ἁλὸς οἶδμα νέοντο.
διὲξ: 1:1157: νῆα βίῃ: ̣̣ δ᾽ οὔ κε διὲξ ἁλὸς ἀίσσουσαν
διὲξ: 1:1328: πορφύρεον, κοίλην δὲ διὲξ ἁλὸς ἔκλυσε νῆα.
διὲξ: 2:351: κεῖθεν δ᾽ οὐ μάλα πουλὺ διὲξ ἁλὸς ἀντιπέραιαν
διὲξ: 2:644: τούνεκα νῦν οὐδ᾽ εἴ κε διὲξ Ἀίδαο βερέθρων
διὲξ: 2:746: ὅς τε διὲξ ἄκρης ἀνερεύγεται εἰς ἅλα βάλλων
διὲξ: 2:752: τῇ ῥ᾽ οἵγ᾽ αὐτίκα νηὶ διὲξ Ἀχερουσίδος ἄκρης
διὲξ: 2:806: ἦ τ᾽ ἂν ἐυξείνοισι διὲξ ἁλὸς ἀντιάοιτε
διὲξ: 4:161: κύκλα πολυπρέμνοιο διὲξ ὕλης τετάνυστο.
διὲξ: 4:409: ἀντιβίην, ὅτε μή με διὲξ εἰῶσι νέεσθαι.’
διὲξ: 4:457: καρπαλίμως ᾗ νηὶ διὲξ ἁλὸς οἶδμα περήσας,
διὲξ: 4:657: καρπαλίμως δ᾽ ἐνθένδε διὲξ ἁλὸς οἶδμα νέοντο
διεξελάσῃσι: 3:878: ὠκείαις κεμάδεσσι διεξελάσῃσι κολώνας,
διεξεπέρησαν: 2:903: καρπαλίμως δ᾽ Ἀχέροντα διεξεπέρησαν ἐρετμοῖς,
διεξερέεσθαι: 1:327: ἀλλ᾽ ἔμπης τὼ μέν τε διεξερέεσθαι ἕκαστα
διεπέφραδε: 2:848: τόνδε πολισσοῦχον διεπέφραδε Βοιωτοῖσιν
διεπέφραδε: 3:740: αὐτοκασιγνήτης διεπέφραδε. τὴν δέ μιν αὖτις
διεπέφραδεν: 1:848: τόν ῥα καλεσσαμένη διεπέφραδεν Ὑψιπύλεια:
διεπτοίησε: 3:1344: καὶ τοὺς μὲν πεδίονδε διεπτοίησε φέβεσθαι:
διερῇ: 1:184: ἴχνεσι τεγγόμενος διερῇ πεφόρητο κελεύθῳ.
διερὴν: 2:1101: ὕδατι σημαίνων διερὴν ὁδὸν Ἀρκτούροιο:
διεροῖς: 4:1455: καί πού τις διεροῖς ἐπὶ χείλεσιν εἶπεν ἰανθείς:
διέρραισεν: 4:33: ξεῖνε, διέρραισεν, πρὶν Κολχίδα γαῖαν ἱκέσθαι.’
δίεσθαι: 1:1250: αἶψα δ᾽ ἐρυσσάμενος μέγα φάσγανον ὦρτο δίεσθαι,
δίεσθαι: 4:498: ἔλπομαι οὐχ ἕνα μῦθον, ὅτις προτέρωσε δίεσθαι
διετεκμήραντο: 4:284: Ἴστρον μιν καλέοντες ἑκὰς διετεκμήραντο:
διέτμαγεν: 2:298: Ἄρπυιαί τ᾽ ῀Ἰρίς τε διέτμαγεν. αἱ μὲν ἔδυσαν
διέτμαγεν: 3:343: λάβρον ὕδωρ πνοιή τε διέτμαγεν: ἡ δ᾽ ἐνὶ γόμφοις
διέτμαγεν: 3:1146: πείρηθεν: μετὰ δ᾽ αὖτε διέτμαγεν. ἤτοι Ἰήσων
διεφαίνετο: 2:1248: καὶ δὴ νισσομένοισι μυχὸς διεφαίνετο Πόντου.
διέχευαν: 3:320: ‘Αἰήτη, κείνην μὲν ἄφαρ διέχευαν ἄελλαι
δίζεσθαι: 1:1303: χερσὶν ὑφ᾽ Ἡρακλῆος, ὅ μιν δίζεσθαι ἔρυκον.
δίζεσθαι: 4:508: ἤτοι μὲν δίζεσθαι ἐπέχραον ἔνδοθι πάσης
διζήμεθα: 4:396: ἀλλά τιν᾽ ἀμβολίην διζήμεθα δηιοτῆτος,
διζήμενος: 3:1178: Κάδμος, ὅτ᾽ Εὐρώπην διζήμενος εἰσαφίκανεν,
διζήμενος: 4:1471: νόστου κηδοσύνῃσιν ἔβη διζήμενος ̣̣ργὼ
διζημένω: 4:124: φηγὸν ἀπειρεσίην διζημένω, ᾗ ἔπι κῶας
δίζητο: 1:1208: δίζητο κρήνης ἱερὸν ῥόον, ὥς κέ οἱ ὕδωρ
δίῃ: 4:425: δίῃ ἐν ἀμφιάλῳ Χάριτες θεαί: αὐτὰρ ὁ παιδὶ
Δίῃ: 4:434: Κνωσσόθεν ἑσπομένην Δίῃ ἔνι κάλλιπε νήσῳ.
διηέριαι: 2:227: ἢ κείνας: ὧδ᾽ αἶψα διηέριαι ποτέονται.
διηερίην: 4:952: πέμπε διηερίην ἐπὶ κύμασιν, αἰὲν ἄπωθεν
διήλυσις: 4:1571: ‘κείνη μὲν πόντοιο διήλυσις, ἔνθα μάλιστα
διηνεκὲς: 2:393: μαντοσύνῃ τὰ ἕκαστα διηνεκὲς ἐξενέποντα;
διηνεκές: 2:482: αἰῶνα τρίβεσκε διηνεκές: αὐτὰρ ὁ τήνγε
διηνεκές: 4:1245: τηλοῦ ὑπερτείνοντα διηνεκές: οὐδέ τιν᾽ ἀρδμόν,
διηνεκέως: 1:649: Αἰθαλίδεω χρειώ με διηνεκέως ἀγορεύειν;
διηνεκέως: 1:847: μῦθον ὅτ᾽ ἤδη πάντα διηνεκέως ἀγόρευσεν,
διηνεκέως: 3:401: ‘ξεῖνε, τί κεν τὰ ἕκαστα διηνεκέως ἀγορεύοις;
διήνυσαν: 1:935: δίνῃ πορφύροντα διήνυσαν Ἑλλήσποντον.
δίηται: 2:330: πετράων πόντονδε σόη πτερύγεσσι δίηται,
Διὶ: 1:511: βροντῇ τε στεροπῇ τε: τὰ γὰρ Διὶ κῦδος ὀπάζει.
Διὶ: 1:516: οὐδ᾽ ἐπὶ δὴν μετέπειτα κερασσάμενοι Διὶ λοιβάς,
Διὶ: 2:40: χωομένη Διὶ τίκτεν: ὁ δ᾽ οὐρανίῳ ἀτάλαντος
Διί: 2:526: Σειρίῳ αὐτῷ τε Κρονίδῃ Διί. τοῖο δ᾽ ἕκητι
Διί: 2:1149: Φυξίῳ ἐκ πάντων Κρονίδῃ Διί. καί μιν ἔδεκτο
Διὶ: 4:119: ὅν ῥά ποτ᾽ Αἰολίδης Διὶ Φυξίῳ εἵσατο Φρίξος,
διίδμεναι: 4:1358: ἔτλημεν, τὰ ἕκαστα διίδμεναι εὐχετόωντο.
διίκεο: 2:413: ‘ὦ γέρον, ἤδη μέν τε διίκεο πείρατ᾽ ἀέθλων
διίσχανεν: 4:1694: νύκτ᾽ ὀλοὴν οὐκ ἄστρα διίσχανεν, οὐκ ἀμαρυγαὶ
δικάζει: 2:1029: ἰθείας πολέεσσι δίκας λαοῖσι δικάζει,
δικαζέμεν: 4:1103: ἔσσεται ἀνθρώποισι, δικαζέμεν: οὐδέ σε κεύσω.
δίκαιοι: 2:1182: λήθομεν ἔμπεδον, οἵ τε θεουδέες οὐδὲ δίκαιοι.
δίκας: 2:1029: ἰθείας πολέεσσι δίκας λαοῖσι δικάζει,
δικάσῃσι: 4:347: εἰσόκε τις δικάσῃσι θεμιστούχων βασιλήων,
δικασπόλον: 4:1176: σκῆπτρον ἔχεν χρυσοῖο δικασπόλον, ᾧ ὕπο λαοὶ
δικάσσει: 4:1115: λίσσεσθαι: τὸ γὰρ αὐτὸς ἰὼν Κόλχοισι δικάσσει,
δικάσσῃ: 4:376: σχετλίη, εἴ κεν δή με κασιγνήτοιο δικάσσῃ
δίκη: 2:1020: ἀλλοίη δὲ δίκη καὶ θέσμια τοῖσι τέτυκται.
δίκῃ: 3:130: ἤπαφες, οὐδὲ δίκῃ περιέπλεο νῆιν ἐόντα;
δίκη: 3:209: θηλυτέρας: ἡ γάρ τε δίκη θεσμοῖο τέτυκται.
δίκῃ: 3:427: ‘Αἰήτη, μάλα τοί με δίκῃ περιπολλὸν ἐέργεις.
δίκη: 4:372: ἀλλ᾽ αὔτως εἴρυσο: δίκη δέ τοι ἔμπεδος ἔστω
δίκη: 4:692: ἵζανον, ἥ τε δίκη λυγροῖς ἱκέτῃσι τέτυκται,
δίκην: 4:1098: ἀλλὰ Διὸς δείδοικα δίκην ἰθεῖαν ἀτίσσαι.
δίκην: 4:1102: τῶ μ᾽ ἐπέοικε δίκην, ἥτις μετὰ πᾶσιν ἀρίστη
δίκης: 1:1219: λευγαλέην, ἐπεὶ οὔτι δίκης ἀλέγοντες ἔναιον.
δίκης: 4:1055: ἔννεπον, εἴ κε δίκης ἀλιτήμονος ἀντιάσειεν.
δίκης: 4:1199: αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς τὰ πρῶτα δίκης ἀνὰ πείρατ᾽ ἔειπεν
δικλίδας: 1:787: δικλίδας, εὐτύκτοισιν ἀρηρεμένας σανίδεσσιν.
δικλίδας: 4:26: κύσσε δ᾽ ἑόν τε λέχος καὶ δικλίδας ἀμφοτέρωθεν
δικλίδες: 3:236: δικλίδες εὐπηγεῖς θάλαμοί τ᾽ ἔσαν ἔνθα καὶ ἔνθα:
δίκραιρά: 4:1611: αὐτὰρ ὑπαὶ λαγόνων δίκραιρά οἱ ἔνθα καὶ ἔνθα
Δικταίην: 4:1638: Δικταίην ὅρμοιο κατερχομένους ἐπιωγήν:
Δικταίης: 2:436: δείματι Δικταίης περιώσιον ἄντρον ἐρίπνης.
Δικταῖον: 1:509: Δικταῖον ναίεσκεν ὑπὸ σπέος: οἱ δέ μιν οὔπω
Δικταῖον: 1:1130: Ἀγχιάλη Δικταῖον ἀνὰ σπέος ἀμφοτέρῃσιν
δίναις: 2:368: μειότερος λευκῇσιν ἑλίσσεται εἰς ἅλα δίναις.
δίναις: 4:611: ἐμφέρεται δίναις, ἅ τε μυρία χεῦε πάροιθεν,
δίναις: 4:840: ἦ, καὶ ἀναΐξασα κατ᾽ αἰθέρος ἔμπεσε δίναις
δίναις: 4:916: Κύπρις ἔτ᾽ ἐν δίναις ἀνερέψατο, καί ῥ᾽ ἐσάωσεν
δίνας: 1:645: δίνας ἀπροφάτους ψυχὴν ἐπιδέδρομε λήθη:
δίνας: 1:1155: νήνεμος ἐστόρεσεν δίνας, κατὰ δ᾽ εὔνασε πόντον.
Δινδυμίην: 1:1125: μητέρα Δινδυμίην πολυπότνιαν ἀγκαλέοντες,
Δίνδυμον: 1:985: ἠοῖ δ᾽ εἰσανέβαν μέγα Δίνδυμον, ὄφρα καὶ αὐτοὶ
Δίνδυμον: 1:1147: Δίνδυμον: ἀλλά σφιν τότ᾽ ἀνέβραχε διψάδος αὔτως
Δινδύμου: 1:1093: Δινδύμου ὀκριόεντος ἐύθρονον ἱλάξασθαι
δινεύεσκον: 1:1184: στόρνυσθαι: τοὶ δ᾽ ἀμφὶ πυρήια δινεύεσκον:
δινεύεσκον: 4:1454: πετραίῃ Μινύαι περὶ πίδακι δινεύεσκον.
δινεύοντα: 4:1642: τρὶς περὶ χαλκείοις Κρήτην ποσὶ δινεύοντα.
δινεύουσα: 3:834: ἀργυφέην. αὐτοῦ δὲ δόμοις ἔνι δινεύουσα
δινεύουσαι: 4:1665: ἠέρα δινεύουσαι ἐπὶ ζωοῖσιν ἄγονται.
δινεύουσαν: 1:215: Ἰλισσοῦ προπάροιθε χορῷ ἔνι δινεύουσαν.
δινεύσας: 3:310: δινεύσας, ὅτ᾽ ἐμεῖο κασιγνήτην ἐκόμιζεν
δίνῃ: 1:935: δίνῃ πορφύροντα διήνυσαν Ἑλλήσποντον.
δίνῃ: 1:1239: ἀγκῶν᾽ ἔσπασε χειρί, μέσῃ δ᾽ ἐνικάββαλε δίνῃ.
δινήεις: 2:355: δινήεις τ᾽ Ἀχέρων αὐτὴν διὰ νειόθι τέμνων
δινήεις: 2:403: Φᾶσις δινήεις εὐρὺν ῥόον εἰς ἅλα βάλλει.
δινήεις: 2:553: δινήεις δ᾽ ὑπένερθεν ἀνακλύζεσκεν ἰοῦσαν
δινήεις: 2:598: Πληγάσι δινήεις εἶχεν ῥόος: αἱ δ᾽ ἑκάτερθεν
δινήεντ᾽: 2:168: πνοιῇ δινήεντ᾽ ἀνὰ Βόσπορον ἰθύνοντο.
δινήεντος: 1:36: γείνατο δινήεντος ἐφ᾽ ὕδασιν Ἀπιδανοῖο,
δινηθεὶς: 2:1047: πλῆξεν: δινηθεὶς δὲ θοῆς πέσεν ἀγχόθι νηός.
δινηθέντες: 1:1059: τρὶς περὶ χαλκείοις σὺν τεύχεσι δινηθέντες
δινηθέντες: 4:1533: μυρόμενοι: τρὶς δ᾽ ἀμφὶ σὺν ἔντεσι δινηθέντες
δίνῃσι: 1:1327: ἀμφὶ δέ οἱ δίνῃσι κυκώμενον ἄφρεεν ὕδωρ
δινωτὸν: 3:44: ἧστο δόμῳ δινωτὸν ἀνὰ θρόνον, ἄντα θυράων.
δινωτὸν: 4:222: σκαιῇ μέν ῤ̔ ἐνὶ χειρὶ σάκος δινωτὸν ἀείρων,
Διόθεν: 2:463: οἵ τέ οἱ Ἁρπυίας Διόθεν σχήσουσιν ἰούσας.
Διόθεν: 2:995: εἰ μὴ ἄρ᾽ ἐκ Διόθεν πνοιαὶ πάλιν Ἀργέσταο
Διόθεν: 4:270: ἄρδεται Ἠερίη: Διόθεν δέ μιν οὔποτε δεύει
δῖος: 1:38: ἔνθα μὲν Ἀπιδανός τε μέγας καὶ δῖος Ἐνιπεὺς
Διὸς: 1:1071: ἀνδράσι τ᾽ ἐκ Διὸς ἦμαρ ἐπήλυθεν: οὐδὲ γὰρ αὐτῶν
Διός: 1:1188: βῆ ῤ̔ ἴμεν εἰς ὕλην υἱὸς Διός, ὥς κεν ἐρετμὸν
Διὸς: 1:1315: ‘τίπτε παρὲκ μεγάλοιο Διὸς μενεαίνετε βουλὴν
Διὸς: 1:1345: τὼ δὲ Διὸς βουλῇσιν, ὁ μὲν Μυσοῖσι βαλέσθαι
Διὸς: 2:43: τοῖος ἔην Διὸς υἱός, ἔτι χνοάοντας ἰούλους
Διὸς: 2:154: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τὰ δὲ πάντα Διὸς βουλῇς ἐτέτυκτο.
Διὸς: 2:163: μελπομένοις: κλεῖον δὲ Θεραπναῖον Διὸς υἷα.
Διὸς: 2:181: Λητοΐδης: οὐδ᾽ ὅσσον ὀπίζετο καὶ Διὸς αὐτοῦ
Διὸς: 2:196: θέσφατον ἐκ Διὸς ἦεν ἑῆς ἀπόνασθαι ἐδωδῆς.
Διὸς: 2:275: Ζεὺς μένος ἀκάματόν σφιν: ἀτὰρ Διὸς οὔ κεν ἑπέσθην
Διὸς: 2:289: Ἁρπυίας, μεγάλοιο Διὸς κύνας: ὅρκια δ᾽ αὐτὴ
Διὸς: 2:313: ἀασάμην καὶ πρόσθε Διὸς νόον ἀφραδίῃσιν
Διὸς: 2:501: γαῖαν ὁμῶς τοιῇδε Διὸς πνείουσιν ἀρωγῇ.
Διὸς: 2:524: καὶ βωμὸν ποίησε μέγαν Διὸς Ἰκμαίοιο,
Διὸς: 2:527: γαῖαν ἐπιψύχουσιν ἐτήσιαι ἐκ Διὸς αὖραι
Διὸς: 2:549: ὧς ἄρα καρπαλίμως κούρη Διὸς ἀίξασα
Διὸς: 2:907: ἤλυθον, ἔνθ᾽ ἐνέπουσι Διὸς Νυσήιον υἷα,
Διὸς: 2:1011: τοὺς δὲ μετ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα Γενηταίου Διὸς ἄκρην
Διὸς: 2:1122: νύχθ᾽ ὕπο λυγαίην: τὸ δὲ μυρίον ἐκ Διὸς ὕδωρ
Διὸς: 2:1133: ἀλλ᾽ ἱκέτας ξείνους Διὸς εἵνεκεν αἰδέσσασθε
Διὸς: 2:1134: ξεινίου Ἱκεσίου τε: Διὸς δ᾽ ἄμφω ἱκέται τε
Διὸς: 2:1213: ἔνθα Τυφάονά φασι Διὸς Κρονίδαο κεραυνῷ
Διὸς: 3:8: Ἥρη Ἀθηναίη τε, Διὸς δ᾽ αὐτοῖο καὶ ἄλλων
Διός: 3:11: ‘αὐτὴ νῦν προτέρη, θύγατερ Διός, ἄρχεο βουλῆς.
Διὸς: 3:38: ὁππότε μιν τὰ πρῶτα παραὶ Διὸς ἦγεν ἄκοιτιν.
Διὸς: 3:114: εὗρε δὲ τόνγ᾽ ἀπάνευθε Διὸς θαλερῇ ἐν ἀλωῇ,
Διὸς: 3:132: καί κέν τοι ὀπάσαιμι Διὸς περικαλλὲς ἄθυρμα
Διὸς: 3:158: βῆ δὲ διὲκ μεγάροιο Διὸς πάγκαρπον ἀλωήν.
Διὸς: 3:337: στεῦται ἀμειλίκτοιο Διὸς θυμαλγέα μῆνιν
Διὸς: 3:919: οὔθ᾽ ὅσοι ἐξ αὐτοῖο Διὸς γένος, οὔθ᾽ ὅσοι ἄλλων
Διὸς: 3:921: οἷον Ἰήσονα θῆκε Διὸς δάμαρ ἤματι κείνῳ
Διός: 3:985: καὶ Διός, ὃς ξείνοις ἱκέτῃσί τε χεῖρ᾽ ὑπερίσχει:
Διὸς: 3:1398: ἔρνεἀ που τοίως, Διὸς ἄσπετον ὀμβρήσαντος,
Διὸς: 4:2: Κολχίδος ἔννεπε, Μοῦσα, Διὸς τέκος. ἦ γὰρ ἔμοιγε
Διὸς: 4:96: Ἥρη τε Ζυγίη, Διὸς εὐνέτις, ἦ μὲν ἐμοῖσιν
Διός: 4:185: λαμπόμενον στεροπῇ ἴκελον Διός. ὦρτο δ᾽ ἕκαστος
Διός: 4:334: αὔτως, ἁζόμενοι κούρην Διός: αἱ δὲ δὴ ἄλλαι
Διὸς: 4:358: χρειοῖ ἐνισχόμενος; ποῦ τοι Διὸς Ἱκεσίοιο
Διὸς: 4:382: μὴ τόγε παμβασίλεια Διὸς τελέσειεν ἄκοιτις,
Διὸς: 4:520: ἐκ τόθεν, ἐξότε τούσγε Διὸς Κρονίδαο κεραυνοὶ
Διὸς: 4:751: οὐδ᾽ ἄλοχον Κρονίδαο Διὸς λάθον: ἀλλά οἱ ῀Ἰρις
Διὸς: 4:791: οὕνεκεν οὐκ ἔτλης εὐνῇ Διὸς ἱεμένοιο
Διὸς: 4:957: οὐρανοῦ ἑστηυῖα Διὸς δάμαρ: ἀμφὶ δ᾽ Ἀθήνῃ
Διὸς: 4:965: δῦνον, ἐπεί ῥ᾽ ἀλόχοιο Διὸς πόρσυνον ἐφετμάς.
Διὸς: 4:1098: ἀλλὰ Διὸς δείδοικα δίκην ἰθεῖαν ἀτίσσαι.
Διὸς: 4:1132: κείνη δὴ πάμπρωτα Διὸς Νυσήιον υἷα
Διός: 4:1222: ἀκραὴς ἠῶθεν ὑπὲκ Διός: οἱ δ᾽ ἀνέμοιο
Διὸς: 4:1252: πετράων. ἦ τ᾽ ἂν καὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν ἰοῦσιν
δίου: 1:949: Κύζικος, ὃν κούρη δίου τέκεν Εὐσώροιο
δίου: 1:1213: δίου Θειοδάμαντος, ὃν ἐν Δρυόπεσσιν ἔπεφνεν
δίου: 2:1039: δίου Ὀιλῆος: μεθέηκε δὲ χερσὶν ἐρετμὸν
δίπλακα: 1:326: δίπλακα, τήν οἱ ὄπασσε κασιγνήτη Πελόπεια.
δίπλακα: 1:722: δίπλακα πορφυρέην περονήσατο, τήν οἱ ὄπασσεν
διπλόα: 1:588: κεῖαν, ὀρινομένης ἁλὸς οἴδματι: διπλόα δ᾽ ἀκταῖς
διπλόα: 2:538: Εὔφημος, γαίης δ᾽ ἀπὸ διπλόα πείσματ᾽ ἔλυσαν.
διπλόα: 2:701: εὐαγέως ἱερῷ ἀνὰ διπλόα μηρία βωμῷ
διπλόαι: 3:138: διπλόαι ἁψῖδες περιηγέες εἱλίσσονται:
διπλόον: 1:808: ὀψὲ μεταστρέψωσι νόον: τὸ δὲ διπλόον αἰεὶ
δίπτυχα: 2:32: ὤπασε Λημνιάδων: ὁ δ᾽ ἐρεμνὴν δίπτυχα λώπην
δὶς: 1:741: ἤιε, δὶς τόσση δὲ μετ᾽ ἴχνια νίσσετο πέτρη
δὶς: 2:593: δὶς τόσον ἂψ ἀπόρουσεν: ἐπεγνάμπτοντο δὲ κῶπαι
δίφροι: 1:752: ἐν δὲ δύω δίφροι πεπονήατο δηριόωντες.
δίφρον: 3:1234: τῷ δὲ καὶ ὠκυπόδων ἵππων εὐπηγέα δίφρον
δίφρῳ: 4:219: κλαγγῇ μαιμώοντες: ὁ δ᾽ εὐτύκτῳ ἐνὶ δίφρῳ
δίχα: 2:36: ἷζον ἑοὺς δίχα πάντας ἐνὶ ψαμάθοισιν ἑταίρους,
δίχα: 4:501: ῥηιδίη δέ κεν ἄμμι, κεδασθέντων δίχα λαῶν,
δίχα: 4:947: παρθενικαί, δίχα κόλπον ἐπ᾽ ἰξύας εἱλίξασαι
διχῆ: 4:289: ἔνθα διχῆ τὸ μὲν ἔνθα μετ᾽ ἠῴην ἅλα βάλλει
διχθαδίην: 3:397: διχθαδίην πόρφυρεν ἐνὶ στήθεσσι μενοινήν,
διχομήνιδα: 4:167: ὡς δὲ σεληναίην διχομήνιδα παρθένος αἴγλην
διχόμηνις: 1:1231: πρὸς γάρ οἱ διχόμηνις ἀπ᾽ αἰθέρος αὐγάζουσα
διχοστασίῃς: 4:500: εὔνιδες, ἀργαλέῃσι διχοστασίῃς κεδόωνται.
διχόωντο: 4:1614: μήνης ὡς κεράεσσιν ἐειδόμεναι διχόωντο.
δίψα: 4:1393: δίψα δυηπαθίῃ τε καὶ ἄλγεσιν, οὐδ᾽ ἐμάτησαν
διψάδος: 1:1147: Δίνδυμον: ἀλλά σφιν τότ᾽ ἀνέβραχε διψάδος αὔτως
Διψακὸς: 2:655: Διψακὸς υἷ᾽ Ἀθάμαντος ἑοῖς ὑπέδεκτο δόμοισιν,
διψαλέῳ: 4:676: οὔπω διψαλέῳ μάλ᾽ ὑπ᾽ ἠέρι πιληθεῖσα,
δίψαν: 3:1348: αὐτῇ ἀφυσσάμενος κυνέῃ σβέσεν ὕδατι δίψαν:
δίψαν: 4:1415: ἱερὸν ἐκβλύοντα, θεαί, ῥόον, ᾧ ἀπὸ δίψαν
δίψῃ: 4:1440: δίψῃ καρχαλέος: παίφασσε δὲ τόνδ᾽ ἀνὰ χῶρον,
δίψῃ: 4:1457: Ἡρακλέης δίψῃ κεκμηότας. ἀλλά μιν εἴ πως
δίψῃ: 4:1650: ἀμφότερον δίψῃ τε καὶ ἄλγεσι μοχθίζοντες,
διωλυγίης: 4:1256: πέζα διωλυγίης ἀναπέπταται ἠπείροιο.’
Διωνύσοιο: 1:116: ἔνθ᾽ ἀφνειὸς ἔναιε Διωνύσοιο ἕκητι,
Διωνύσοιο: 4:540: Μάκριν τ᾽ εἰσαφίκανε, Διωνύσοιο τιθήνην,
Διωνύσῳ: 4:424: πορφύρεον. τὸν μέν ῥα Διωνύσῳ κάμον αὐταὶ
δμηθῆναι: 3:469: δμηθῆναι ὑπὸ βουσί, τόδε προπάροιθε δαείη,
δμωαί: 1:261: ἤδη δὲ δμῶές τε πολεῖς δμωαί τ᾽ ἀγέροντο:
δμωαὶ: 3:254: Χαλκιόπη: δμωαὶ δὲ ποδῶν προπάροιθε βαλοῦσαι
δμωαὶ: 4:1720: Μηδείης δμωαὶ Φαιηκίδες, οὐκέτ᾽ ἔπειτα
δμωὰς: 4:1220: Μηδείῃ δμωὰς Φαιηκίδας ἐκ μεγάροιο.
δμωάων: 3:666: δμωάων, ἥ οἱ ἑπέτις πέλε κουρίζουσα:
δμῶές: 1:261: ἤδη δὲ δμῶές τε πολεῖς δμωαί τ᾽ ἀγέροντο:
δμῶές: 1:305: κεῖσε δ᾽ ὁμαρτήσουσιν ἔται δμῶές τε κιόντι.’
δμῶες: 1:355: δμῶες ἐμοὶ σταθμῶν σημάντορες, οἷσι μέμηλεν
δμῶες: 3:272: ταῦρον ἅλις δμῶες: τοὶ δὲ ξύλα κάγκανα χαλκῷ
δμῶες: 3:299: δμῶες δ᾽ ὁππότε δή σφιν ἐπαρτέα θῆκαν ἐδωδήν,
δμώεσσι: 1:266: θαρσύνων, δμώεσσι δ᾽ ἀρήια τεύχε᾽ ἀείρειν
δμώεσσιν: 1:234: αὐτὰρ ἐπεὶ δμώεσσιν ἐπαρτέα πάντ᾽ ἐτέτυκτο,
δμωῇσιν: 3:889: ἱεμένη, καὶ τοῖα μετὰ δμωῇσιν ἔειπεν:
δμωὶς: 1:285: δμωὶς ὅπως κενεοῖσι λελείψομαι ἐν μεγάροισιν,
δνοφερὴν: 3:1054: σπειρομένων ὄφιος δνοφερὴν ἐπὶ βῶλον ὀδόντων,
δοάσσαι: 3:954: ἢ ποδὸς ἢ ἀνέμοιο παραθρέξαντα δοάσσαι.
δοάσσατο: 3:769: ἑζομένη δἤπειτα δοάσσατο, φώνησέν τε:
δοιὰ: 2:855: δοιὰ γὰρ οὖν κείνων ἔτι σήματα φαίνεται ἀνδρῶν.
δοιάζεσκεν: 3:818: ἄλλῃ δοιάζεσκεν: ἐέλδετο δ᾽ αἶψα φανῆναι
δοιάζοντο: 4:574: οὔρεα δοιάζοντο Κεραύνια. καὶ τότε βουλὰς
δοιαὶ: 3:869: σὺν δέ οἱ ἀμφίπολοι δοιαὶ ἑκάτερθεν ἔβησαν.
δοιαὶ: 4:311: στεινὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἀγκῶνα ποτὶ ῥόον: ἀμφὶ δὲ δοιαὶ
Δοιάντιον: 2:990: τίουσαι πεδίον Δοιάντιον ἀμφενέμοντο:
Δοίαντος: 2:373: ἔνθα δὲ Δοίαντος πεδίον, σχεδόθεν δὲ πόληες
δοιὰς: 4:330: δοιὰς Ἀρτέμιδος Βρυγηίδας ἀγχόθι νήσους.
δοιάων: 4:1706: ἧνται: δοιάων δὲ μιῆς ἐφύπερθεν ὀρούσας,
δοίη: 3:819: ἠῶ τελλομένην, ἵνα οἱ θελκτήρια δοίη
δοίην: 3:420: πρὶν δέ κεν οὐ δοίην, μηδ᾽ ἔλπεο. δὴ γὰρ ἀεικὲς
δοιοὺς: 2:52: θῆκε πάροιθε ποδῶν δοιοὺς ἑκάτερθεν ἱμάντας
δοιοὺς: 4:529: δοιοὺς γὰρ τρίποδας τηλοῦ πόρε Φοῖβος ἄγεσθαι
δοιὼ: 1:396: ἄνδρ᾽ ἐντυναμένω δοιὼ μίαν: ἐκ δ᾽ ἄρα μέσσην
δοιώ: 1:735: ἐν δ᾽ ἔσαν Ἀντιόπης Ἀσωπίδος υἱέε δοιώ,
δοιὼ: 2:428: ὧς φάτ᾽ Ἀγηνορίδης: ἐπὶ δὲ σχεδὸν υἱέε δοιὼ
δοιὼ: 2:492: ὧς φάτ᾽ Ἀγηνορίδης: ὁ δ᾽ ἐπισχεδὸν αὐτίκα δοιὼ
δοιὼ: 3:123: σῖγα κατηφιόων: δοιὼ δ᾽ ἔχεν, ἄλλον ἔτ᾽ αὔτως
δοιὼ: 3:161: οὐρανίη: δοιὼ δὲ πόλοι ἀνέχουσι κάρηνα
δοιώ: 3:409: δοιώ μοι πεδίον τὸ Ἀρήιον ἀμφινέμονται
δοιὼ: 4:1481: ἤλυθον, Εὔφημός τε πόδας ταχὺς υἷέ τε δοιὼ
δόκεον: 4:664: μύρεσθαι δόκεον: φλὸξ δ᾽ ἀθρόα φάρμακ᾽ ἔδαπτεν,
δοκευέμεν: 4:753: αὐτὴ γάρ μιν ἄνωγε δοκευέμεν, ὁππότε νῆα
δοκεύσῃς: 3:1055: αἴ κεν ὀρινομένους πολέας νειοῖο δοκεύσῃς,
δοκεύων: 2:1271: τοῖο θεοῦ, τόθι κῶας ὄφις εἴρυτο δοκεύων
δοκέω: 2:1144: ἀτρεκέως δοκέω που ἀκούετε καὶ πάρος αὐτοί,
δοκέω: 3:548: μήτι παντοίῃ. δοκέω δέ μιν οὐκ ἀθερίζειν,
δολίῃσιν: 4:59: ἦ θαμὰ δὴ καὶ σεῖο κίον δολίῃσιν ἀοιδαῖς,
Δολίονες: 1:947: ἰσθμὸν δ᾽ αὖ πεδίον τε Δολίονες ἀμφενέμοντο
Δολίονες: 1:952: τοῦ γὰρ ἔσαν τὰ πρῶτα Δολίονες ἐκγεγαῶτες.
Δολίονες: 1:961: τοὺς δ᾽ ἄμυδις φιλότητι Δολίονες ἠδὲ καὶ αὐτὸς
Δολίονες: 1:1022: ἔμμεναι: οὐδ᾽ ὑπὸ νυκτὶ Δολίονες ἂψ ἀνιόντας
Δολίονες: 1:1058: αὐτοὶ ὁμῶς λαοί τε Δολίονες. αὐτὰρ ἔπειτα
Δολιονίην: 2:767: ὅσσα τε Κύζικον ἀμφὶ Δολιονίην ἐτελεσσαν:
Δολιονίῃσι: 1:1070: αἰνότατον δὴ κεῖνο Δολιονίῃσι γυναιξὶν
Δολιονίῳ: 1:1029: δεινός τε ζαμενής τε Δολιονίῳ πέσε δήμῳ.
Δολίοσιν: 1:1018: αὖτις ἐυξείνοισι Δολίοσιν ἐκ δ᾽ ἄρ᾽ ἔβησαν
δολιχὴν: 1:568: Τισαίην εὔκηλοι ὑπὲρ δολιχὴν θέον ἄκρην.
δολιχὴν: 3:602: πατρὸς ἐφημοσύνῃ, δολιχὴν ὁδόν. οὐδὲ θυγατρῶν
δολιχὴν: 4:150: οἴμῃ θελγόμενος δολιχὴν ἀνελύετ᾽ ἄκανθαν
δολιχήν: 4:836: ἀλλ᾽ ὥρη δολιχήν τε καὶ ἄσπετον οἶμον ὁδεύειν,
δολιχῆς: 1:21: ἡρώων, δολιχῆς τε πόρους ἁλός, ὅσσα τ᾽ ἔρεξαν
δολιχῆς: 4:584: ἔννεπεν οὔτε πόρους δολιχῆς ἁλός, οὔτε θυέλλας
δολιχῇσιν: 1:914: κόπτον ὕδωρ δολιχῇσιν ἐπικρατέως ἐλάτῃσιν.
δολιχοῦ: 4:1286: ὧς τότ᾽ ἀριστῆες δολιχοῦ πρόπαρ αἰγιαλοῖο
δολόεσσα: 3:89: νοστήσειν ἐς Ἰωλκόν, ἐπεὶ δολόεσσα τέτυκται.’
δολόεσσαν: 2:425: ἀλλά, φίλοι, φράζεσθε θεᾶς δολόεσσαν ἀρωγὴν
δόλοισι: 3:373: νεῖσθ᾽ αὐτοῖσι δόλοισι παλίσσυτοι ἔκτοθι γαίης,
δόλοισιν: 4:343: ἔμπεδον εὐδικίῃ σφέας ἑξέμεν, εἴτε δόλοισιν,
δολοκτασίας: 4:479: ἣ θέμις αὐθέντῃσι δολοκτασίας ἱλάεσθαι.
δόλον: 1:1295: εἶμι τεῶν, οἳ τόνγε δόλον συνετεκτήναντο.’
δόλον: 3:12: τί χρέος; ἠὲ δόλον τινὰ μήσεαι, ᾧ κεν ἑλόντες
δόλον: 3:20: φράσσασθαι νοέω τοῦτον δόλον, ὅστις ὀνήσει
δόλον: 3:191: μητρυιῆς φεύγοντα δόλον πατρός τε θυηλάς.
δόλον: 3:599: χρειώ μιν πυκινόν τε δόλον βουλάς τε γενέθλης
δόλον: 3:720: ἢ δόλον, ἤ τινα μῆτιν ἐπιφράσσασθαι ἀέθλου,
δόλον: 4:7: παννύχιος δόλον αἰπὺν ἐπὶ σφίσι μητιάασκεν
δόλον: 4:404: ἥδε δὲ συνθεσίη κρανέει δόλον, ᾧ μιν ἐς ἄτην
δόλον: 4:421: ὧς τώγε ξυμβάντε μέγαν δόλον ἠρτύνοντο
δόλον: 4:438: ἐλθέμεν, ὄφρα δόλον συμφράσσεται, ὥς κεν ἑλοῦσα
δόλον: 4:462: εἴ κε δόλον ξείνοισιν ἐπ᾽ ἀνδράσι τεχνήσαιτο.
Δολοπηίδα: 1:68: Ξυνιάδος Κτιμένην Δολοπηίδα ναιετάασκεν.
Δολοπήιος: 1:585: ἀκτὴ καὶ τύμβος Δολοπήιος: ἔνθ᾽ ἄρα τοίγε
δόλος: 3:780: τίς δὲ δόλος, τίς μῆτις ἐπίκλοπος ἔσσετ᾽ ἀρωγῆς;
δόλους: 1:52: υἱέες εὖ δεδαῶτε δόλους, Ἔρυτος καὶ Ἐχίων,
δόλους: 3:578: ἀτλήτους Μινύῃσι δόλους καὶ κήδεα τεύχων.
δόλους: 3:592: κρυπταδίους τε δόλους τεκταινέμεν, ἠδὲ βοτήρων
δολοφροσύνῃσιν: 4:685: χειρὶ καταρρέξασα, δολοφροσύνῃσιν ἄνωγεν.
δόλῳ: 3:687: τοῖα δόλῳ: θρασέες γὰρ ἐπεκλονέεσκον Ἔρωτες:
δολωθείς: 2:950: παρθενίην Ζεὺς αὐτός, ὑποσχεσίῃσι δολωθείς.
δολωθεὶς: 4:456: αὐτὰρ ὅγ᾽ αἰνοτάτῃσιν ὑποσχεσίῃσι δολωθεὶς
δομαίους: 1:737: κεῖτο πέλας, τῆς οἵγε νέον βάλλοντο δομαίους
δομὴν: 3:1394: καὶ πλευροῖς, κήτεσσι δομὴν ἀτάλαντοι ἰδέσθαι.
δόμοι: 3:238: λέχρις δ᾽ αἰπύτεροι δόμοι ἕστασαν ἀμφοτέρωθεν.
δόμοι: 4:770: Αἰγαίῳ, τόθι πέρ τε δόμοι Νηρῆος ἔασιν.
δόμοιο: 3:217: ἑξείης ἄνεχον: θριγκὸς δ᾽ ἐφύπερθε δόμοιο
δόμοιο: 3:645: ἦ ῥα, καὶ ὀρθωθεῖσα θύρας ὤιξε δόμοιο,
δόμοιο: 4:35: οἵη δ᾽ ἀφνειοῖο διειλυσθεῖσα δόμοιο
δόμοιο: 4:663: αἵματί οἱ θάλαμοί τε καὶ ἕρκεα πάντα δόμοιο
δόμοιο: 4:1066: τὼ δ᾽ ἔντοσθε δόμοιο κατὰ πτόλιν, ὡς τὸ πάροιθεν,
δόμοις: 1:148: Σπάρτηθεν: τοὺς δ᾽ ἥγε δόμοις ἔνι Τυνδαρέοιο
δόμοις: 1:225: ἰφθίμου Πελίαο δόμοις ἔνι πατρὸς ἑῆος
δόμοις: 1:304: μίμνε δόμοις, μηδ᾽ ὄρνις ἀεικελίη πέλε νηί:
δόμοις: 1:447: νηός, ἐυκλείη δὲ δόμοις ἐπιβάντι λίπηται.’
δόμοις: 2:293: μὴ μὲν Ἀγηνορίδαο δόμοις ἔτι τάσδε πελάσσαι
δόμοις: 2:437: γηθόσυνοι δἤπειτα δόμοις ἔνι πάντες ἑταῖροι
δόμοις: 2:459: φίλτατος: ἀσπάσιος δὲ: δόμοις ἔνι τούσγ᾽ ἐνόησεν.
δόμοις: 2:1022: ἢ ἀγορῇ, τάδε πάντα δόμοις ἔνι μηχανόωνται:
δόμοις: 3:755: ἠελίου ὥς τίς τε δόμοις ἐνιπάλλεται αἴγλη
δόμοις: 3:834: ἀργυφέην. αὐτοῦ δὲ δόμοις ἔνι δινεύουσα
δόμοισιν: 1:210: ναυτιλίης: τόθι γάρ μιν ἑοῖς ὑπέδεκτο δόμοισιν.
δόμοισιν: 1:818: ἀλλ᾽ οἶαι κοῦραι ληίτιδες ἔν τε δόμοισιν
δόμοισιν: 2:655: Διψακὸς υἷ᾽ Ἀθάμαντος ἑοῖς ὑπέδεκτο δόμοισιν,
δόμοισιν: 2:1153: γηραιὸς θάνε Φρίξος ἐν Λἰήταο δόμοισιν:
δόμοισιν: 4:97: κουριδίην σε δόμοισιν ἐνιστήσεσθαι ἄκοιτιν,
δόμοισιν: 4:242: Ἥρης, ὄφρ᾽ ὤκιστα κακὸν Πελίαο δόμοισιν
δόμον: 1:853: ἔνθ᾽ ὁ μὲν Ὑψιπύλης βασιλήιον ἐς δόμον ὦρτο
δόμον: 2:239: Κλειοπάτρην ἕδνοισιν ἐμὸν δόμον ἦγον ἄκοιτιν.’
δόμον: 3:538: ἤματι τῷδ᾽ αὐτῷ πάλιν εἰς δόμον Αἰήταο
δόμον: 3:609: τόφρα δὲ μητέρ᾽ ἑήν, μετιὼν δόμον Αἰήταο,
δόμον: 3:622: ἐλθέμεν, ὄφρα δέ μιν σφέτερον δόμον εἰσαγάγοιτο
δόμον: 4:348: εἴτε μιν εἰς πατρὸς χρειὼ δόμον αὖτις ἱκάνειν,
δόμον: 4:1035: ἣ δόμον, ἣ σύμπασαν ἐυφροσύνην βιότοιο:
δόμος: 4:32: χαίροις Χαλκιόπη, καὶ πᾶς δόμος. αἴθε σε πόντος,
δόμου: 3:577: νόσφιν ἑοῖο δόμου, τόθι περ καὶ πρόσθε κάθιζον,
δόμους: 1:244: αὐτῆμάρ κε δόμους ὀλοῷ πυρὶ δῃώσειαν
δόμους: 1:695: εἴ κεν ἐπιτρέψητε δόμους καὶ ληίδα πᾶσαν
δόμους: 2:546: σφωιτέρους δ᾽ ἐνόησε δόμους, ἄμυδις δὲ κέλευθος
δόμους: 3:1096: ἡμετέρους τε δόμους τηλεκλείτην τ᾽ Ἀριάδνην,
δόμους: 4:440: βαίη ἐς Αἰήταο δόμους: πέρι γάρ μιν ἀνάγκῃ
δόμῳ: 3:44: ἧστο δόμῳ δινωτὸν ἀνὰ θρόνον, ἄντα θυράων.
δόμῳ: 3:250: Ἥρη γάρ μιν ἔρυκε δόμῳ: πρὶν δ᾽ οὔτι θάμιζεν
δόμῳ: 3:723: μεσσηγὺς μὲν τόνγε δόμῳ λίπον ἐνθάδ᾽ ἰοῦσα.’
δόμων: 1:306: ἦ, καὶ ὁ μὲν προτέρωσε δόμων ἐξῶρτο νέεσθαι.
δόμων: 1:776: νύμφαι θηήσαντο δόμων ὕπερ ἀντέλλοντα,
δόμων: 1:1212: νηπίαχον τὰ πρῶτα δόμων ἐκ πατρὸς ἀπούρας,
δόμων: 2:816: δῶρα φέρειν: ἅμα δ᾽ υἷα δόμων ἔκπεμπε νέεσθαι.
δόμων: 3:448: καί ῥ᾽ οἱ μέν ῥα δόμων ἐξήλυθον ἀσχαλόωντες.
δόμων: 4:40: τοίη ἄρ᾽ ἱμερόεσσα δόμων ἐξέσσυτο κούρη.
δόμων: 4:708: καὶ τὰ μὲν ἀθρόα πάντα δόμων ἐκ λύματ᾽ ἔνεικαν
δόνακάς: 3:198: σκῆπτρον: ἄφαρ δ᾽ ἄρα νηὸς ὑπὲρ δόνακάς τε καὶ ὕδωρ
δονάκεσσιν: 3:6: ὧς οἱ μὲν πυκινοῖσιν ἀνωίστως δονάκεσσιν
δονακώδεος: 2:820: κεῖτο γὰρ εἱαμενῇ δονακώδεος ἐν ποταμοῖο
δονάκων: 2:827: ὕψι μάλ᾽ ἐκ δονάκων ἀνεπάλμενος ἤλασε μηρὸν
δονέοντο: 1:223: κυάνεαι δονέοντο μετὰ πνοιῇσιν ἔθειραι.
δονέουσιν: 3:1375: ἢ δρύες, ἅς τ᾽ ἀνέμοιο κατάικες δονέουσιν.
δονεύμενα: 3:1294: μίμνει ἀπειρεσίῃσι δονεύμενα κύματ᾽ ἀέλλαις.
δορικτήταις: 1:806: αὐτὰρ ληιάδεσσι δορικτήταις παρίαυον,
δόρποιο: 1:1173: ἀσπασίως εἰς αὖλιν ἑήν, δόρποιο χατίζων,
δόρποιο: 2:226: αὐτὸς ἑὸν λελάθοιμι νόον δόρποιο μεμηλώς,
δόρποιο: 2:307: ἔνθα δ᾽, ἐπεὶ δόρποιο κορέσσαντ᾽ ἠδὲ ποτῆτος,
δόρποιο: 2:1229: μέσφ᾽ αὖτις δόρποιο κορεσσάμενοι κατέδαρθεν.
δόρπον: 2:157: ῥέξαντες μέγα δόρπον ἐφώπλισαν: οὐδέ τιν᾽ ὕπνος
δόρπον: 2:304: αὐτὰρ ἐπεὶ μέγα δόρπον ἐνὶ μεγάροισιν ἔθεντο,
δόρπον: 4:881: ἐσσυμένως, δόρπον τε χαμεύνας τ᾽ ἀμφεπένοντο,
δόρπῳ: 3:301: ἀσπασίως δόρπῳ τε ποτῆτί τε θυμὸν ἄρεσσαν.
δόρυ: 1:466: ἴστω νῦν δόρυ θοῦρον, ὅτῳ περιώσιον ἄλλων
δόρυ: 1:468: Ζεὺς τόσον, ὁσσάτιόν περ ἐμὸν δόρυ, μή νύ τι πῆμα
δόρυ: 1:526: ἐν γάρ οἱ δόρυ θεῖον ἐλήλατο, τό ῥ᾽ ἀνὰ μέσσην
δόρυ: 1:756: σὺν τῷ δ᾽ Οἰνόμαος προτενὲς δόρυ χειρὶ μεμαρπὼς
δόρυ: 3:582: αὔτανδρον φλέξειν δόρυ νήιον, ὄφρ᾽ ἀλεγεινὴν
δόρυ: 3:1247: ἠδὲ δόρυ βριαρόν, περὶ δὲ ξίφος: ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι
δόρυ: 3:1249: κεῖνο δόρυ γνάμψαι τυτθόν γέ περ, ἀλλὰ μάλ᾽ αὔτως
δόρυ: 3:1321: πήληκα βριαρὴν δόρυ τ᾽ ἄσχετον, ᾧ π̔᾽ ὑπὸ μέσσας
δόρυ: 4:580: αὐδῆεν γλαφυρῆς νηὸς δόρυ, τό ῥ᾽ ἀνὰ μέσσην
δὸς: 3:391: δὸς χάριν ἀντομένοισι: σέθεν δ᾽ ἐγὼ Ἑλλάδι πάσῃ
δόσαν: 3:540: ὧς φάτο: τοῖσι δὲ σῆμα θεοὶ δόσαν εὐμενέοντες.
δόσαν: 3:1315: ἀγχίμολον ζυγά οἱ πεδόθεν δόσαν ἀμφιβαλέσθαι.
δόσαν: 4:423: οἷς μέτα καὶ πέπλον δόσαν ἱερὸν Ὑψιπυλείης
δόσαν: 4:441: υἱῆες Φρίξοιο δόσαν ξείνοισιν ἄγεσθαι:
δοτῆρι: 1:89: δωτίνης: αὐτῷ γὰρ ἑκὼν ἐρίδηνε δοτῆρι.
δούλια: 4:38: ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἀηθέσσουσα δύης καὶ δούλια ἔργα
δοῦναι: 2:1131: δοῦναι ὅσον τ᾽ εἴλυμα περὶ χροός, ἠδὲ κομίσσαι
δοῦναι: 4:148: νυκτιπόλον, χθονίην, εὐαντέα δοῦναι ἐφορμήν.
δούπει: 2:1058: δούπει ἐπὶ σκοπιῆς περιμήκεος: αἱ δ᾽ ἐφέβοντο
δοῦπον: 2:194: αὐτίκα δ᾽ εἰσαΐων ἐνοπὴν καὶ δοῦπον ὁμίλου
δοῦπον: 2:1069: σὺν κελάδῳ σακέεσσι πελώριον ὄρσετε δοῦπον.’
δοῦπον: 3:953: ἦ θαμὰ δὴ στηθέων ἐάγη κέαρ, ὁππότε δοῦπον
δοῦπος: 2:82: δοῦπος ἄδην: ὧς τοῖσι παρήιά τ᾽ ἀμφοτέρωθεν
δοῦπος: 2:555: ἤδη δέ σφισι δοῦπος ἀρασσομένων πετράων
δοῦπος: 3:1037: ἂψ ἀπὸ πυρκαϊῆς ἀναχάζεο: μηδέ σε δοῦπος
δούπῳ: 4:1686: ὕστερον αὖτ᾽ ἀμενηνὸς ἀπείρονι κάππεσε δούπῳ.
δοῦρα: 2:79: ὡς δ᾽ ὅτε νήια δοῦρα θοοῖς ἀντίξοα γόμφοις
δοῦρα: 2:599: σειόμεναι βρόμεον: πεπέδητο δὲ νήια δοῦρα.
δούραθ᾽: 2:1067: νεύοντάς τε λόφους καὶ ἐπήορα δούραθ᾽ ὕπερθεν.
δούρασί: 2:1064: δούρασί τε ξυστοῖσι καὶ ἀσπίσιν ἄρσετε νῆα.
δούρασι: 3:321: ζαχρηεῖς: αὐτοὺς δ᾽ ἐπὶ δούρασι πεπτηῶτας
δούρασί: 3:1355: δούρασί τ᾽ ἀμφιγύοις κορύθεσσί τε λαμπομένῃσιν
δούρασιν: 3:1374: μητέρα πῖπτον ἑοῖς ὑπὸ δούρασιν, ἠύτε πεῦκαι
δούρατα: 1:370: δούρατα καὶ ῥοθίοιο βίην ἔχοι ἀντιόωσαν.
δούρατα: 1:1003: ὡς δ᾽ ὅτε δούρατα μακρὰ νέον πελέκεσσι τυπέντα
δούρατα: 1:1163: Ἡρακλέης, ἐτίνασσε δ᾽ ἀρη̣̣ότα δούρατα νηός.
δούρατα: 2:1128: νηὸς ἀεικελίης διὰ δούρατα πάντ᾽ ἐκέδασσαν,
δούρατα: 2:1190: δούρατα Πηλιάδος κορυφῆς πέρι: σὺν δέ οἱ Ἄργος
δούρατα: 4:414: τύνη μὲν κατὰ μῶλον ἀλέξεο δούρατα Κόλχων:
δούρατα: 4:1048: κῶας ἑλεῖν μεμαῶτες, ἐμίξατε δούρατα Κόλχοις
δούρατα: 4:1154: δούρατα νωμήσαντες ἀρήια, μὴ πρὶν ἐς ἀλκὴν
δουρατέοις: 2:381: δουρατέοις πύργοισιν ἐν οἰκία τεκτήναντες
δούρατι: 2:1120: τοὺς δ᾽ ἄμυδις κρατερῷ σὺν δούρατι κύματος ὁρμὴ
δούρατος: 2:1113: δούρατος ὠρέξαντο πελωρίου, οἷά τε πολλὰ
δουρὶ: 1:1033: πλῆξεν ἐπαΐξας στῆθος μέσον, ἀμφὶ δὲ δουρὶ
δουρὶ: 2:139: ἠδ᾽ οἶαι τῆμος δῄῳ ὑπὸ δουρὶ Λύκοιο
δουρί: 2:833: οὔτασε, βεβρυχὼς δὲ θοῷ περικάππεσε δουρί.
δουρὶ: 3:416: κείρω ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ περισταδὸν ἀντιόωντας.
δουρὶ: 3:1045: πρὸς δὲ καὶ αὐτῷ δουρὶ σάκος πεπαλαγμένον ἔστω
δουρὶ: 3:1186: Ἄρεος ἀμώοντος ὅσοι ὑπὸ δουρὶ λίποντο:
δουρὶ: 3:1278: δή ῥα τότε ξὺν δουρὶ καὶ ἀσπίδι βαῖν᾽ ἐς ἄεθλον,
δουρὶ: 3:1329: δηρὸν δ᾽ οὐ μετέπειτα κελευόμενοι ὑπὸ δουρὶ
δόχμιος: 1:1169: ἄμφω χερσὶν ἔχων πέσε δόχμιος, ἄλλο δὲ πόντος
δράκοντες: 3:1214: σμερδαλέοι δρυΐνοισι μετὰ πτόρθοισι δράκοντες.
δράκοντος: 3:1177: Ἀονίοιο δράκοντος, ὃν Ὠγυγίῃ ἐνὶ Θήβῃ
δράκων: 2:407: πεπτάμενον φηγοῖο δράκων, τέρας αἰνὸν ἰδέσθαι,
δράκων: 4:1539: ὡς δὲ δράκων σκολιὴν εἱλιγμένος ἔρχεται οἶμον,
δραξαμένη: 1:1131: δραξαμένη γαίης Οἰαξίδος ἐβλάστησεν.
Δρεπάνη: 4:988: Μάκριδα φιλαμένη. Δρεπάνη τόθεν ἐκλήισται
Δρεπάνην: 4:1221: ἤματι δ᾽ ἑβδομάτῳ Δρεπάνην λίπον: ἤλυθε δ᾽ οὖρος
δρέπανον: 4:982: ᾗ ὕπο δὴ κεῖσθαι δρέπανον φάτισ--ἵλατε Μοῦσαι,
δρήστειρα: 3:700: σχήσειν ἐν θυμῷ, σύν τε δρήστειρα πέλεσθαι.
δρία: 4:968: καὶ τὰ μὲν ἑρσήεντα κατὰ δρία ποιμαίνεσκεν
δροσερὰς: 2:164: ἦμος δ᾽ ἠέλιος δροσερὰς ἐπέλαμψε κολώνας
δροσόεντα: 1:1282: καὶ πεδία δροσόεντα φαεινῇ λάμπεται αἴγλῃ,
δρύες: 3:1375: ἢ δρύες, ἅς τ᾽ ἀνέμοιο κατάικες δονέουσιν.
δρυΐνοισι: 1:1124: στεψάμενοι δρυΐνοισι θυηπολίης ἐμέλοντο
δρυΐνοισι: 3:1214: σμερδαλέοι δρυΐνοισι μετὰ πτόρθοισι δράκοντες.
δρυμοῖο: 4:1682: ὑλοτόμοι δρυμοῖο κατήλυθον: ἡ δ᾽ ὑπὸ νυκτὶ
δρυμὸν: 3:581: δρυμὸν ἀναρρήξας λασίης καθύπερθε: κολώνης
Δρυόπεσσι: 1:1218: ἵετο γὰρ πρόφασιν πολέμου Δρυόπεσσι βαλέσθαι
Δρυόπεσσιν: 1:1213: δίου Θειοδάμαντος, ὃν ἐν Δρυόπεσσιν ἔπεφνεν
δρυὸς: 2:481: μὴ ταμέειν πρέμνον δρυὸς ἥλικος, ᾗ ἔπι πουλὺν
δρυὸς: 2:1272: πεπτάμενον λασίοισιν ἐπὶ δρυὸς ἀκρεμόνεσσιν.
δρυὸς: 4:162: ἔνθα δ᾽ ὁ μὲν χρύσειον ἀπὸ δρυὸς αἴνυτο κῶας,
δρυόχους: 1:723: Παλλάς, ὅτε πρῶτον δρυόχους ἐπεβάλλετο νηὸς
δρυσίν: 3:967: ἢ δρυσίν, ἢ μακρῇσιν ἐειδόμενοι ἐλάτῃσιν,
δρύψε: 2:109: δρύψε δέ οἱ βλέφαρον, γυμνὴ δ᾽ ὑπελείπετ᾽ ὀπωπή.
δρύψεν: 3:672: κέκλιτ᾽ ἀκηχεμένη, δρύψεν δ᾽ ἑκάτερθε παρειάς:
δῦ: 3:1255: καὶ δ᾽ αὐτὸς μετέπειτα παλύνετο: δῦ δέ μιν ἀλκὴ
δῦ: 4:769: τέμνε, τανυσσαμένη κοῦφα πτερά. δῦ δ᾽ ἐνὶ πόντῳ
δῦ: 4:1616: νισσομένην: δῦ δ᾽ αἶψα μέγαν βυθόν: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
δύετο: 1:581: δύετο, Πηλιάδας δὲ παρεξήμειβον ἐρίπνας
δύετο: 3:1190: ἠέλιος μὲν ἄπωθεν ἐρεμνὴν δύετο γαῖαν
δύετο: 4:1522: σχέτλιος: ἦ τέ οἱ ἤδη ὑπὸ χροῒ δύετο κῶμα
δύῃ: 3:1143: δύῃ ὑποφθάμενον, καί τις τὰ ἕκαστα νοήσῃ
δύῃ: 4:1647: οἱ δέ, δύῃ μάλα περ δεδμημένοι, αἶψ᾽ ἀπὸ χέρσου
δύην: 1:120: Νηληίς: τῆς δ᾽ ἀμφὶ δύην ἐμόγησε βαρεῖαν
δύην: 2:771: καὶ Φινῆος ἔειπε θεοπροπίας τε δύην τε,
δύην: 4:1385: ἤμαθ᾽ ὁμοῦ νύκτας τε. δύην γε μὲν ἢ καὶ ὀιζὺν
δυηπαθέων: 4:1163: ἀλλὰ γὰρ οὔποτε φῦλα δυηπαθέων ἀνθρώπων
δυηπαθίῃ: 4:1393: δίψα δυηπαθίῃ τε καὶ ἄλγεσιν, οὐδ᾽ ἐμάτησαν
δύης: 1:907: πατρί τ᾽ ἐμῷ καὶ μητρὶ δύης ἄκος, ἢν ἄρα τούσγε
δύης: 4:38: ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἀηθέσσουσα δύης καὶ δούλια ἔργα
δύηται: 4:1543: λάμπεται, ὄφρα μυχόνδε διὰ ῥωχμοῖο δύηται:
δῦν᾽: 1:638: δῦν᾽ ἐνὶ τεύχεσι πατρός. ἀμηχανίῃ δ᾽ ἐχέοντο
δῦναι: 2:1170: ἦ ῥα, καὶ ἐκ νηὸς δῶκέ σφισιν εἵματα δῦναι.
δύναιτο: 3:535: μνησάμεθ᾽, εἴ κε δύναιτο, κασιγνήτη γεγαυῖα,
δύνατ᾽: 4:852: οὐδέ τις εἰσιδέειν δύνατ᾽ ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἄρα τῷγε
δύναται: 4:600: οἰωνὸς δύναται βαλέειν ὕπερ: ἀλλὰ μεσηγὺς
δύνατο: 1:314: ἔμπης ἱεμένη δύνατο, προθέοντος ὁμίλου:
δῦνε: 3:831: νεκταρέῃ φαιδρύνετ᾽ ἐπὶ χρόα: δῦνε δὲ πέπλον
δῦνε: 4:206: ὧς φάτο, δῦνε δὲ τεύχε᾽ ἀρήια: τοὶ δ᾽ ἰάχησαν
δύνει: 3:763: ἔνθ᾽ ἀλεγεινότατον δύνει ἄχος, ὁππότ᾽ ἀνίας
δύνειν: 1:627: τῇσι δὲ βουκόλιαί τε βοῶν χάλκειά τε δύνειν
δῦνεν: 1:195: ὧδ᾽ ἔτι κουρίζων περιθαρσέα δῦνεν ὅμιλον
δῦνεν: 1:263: δῦνεν ἄχος: σὺν δέ σφι πατὴρ ὀλοῷ ὑπὸ γήραι
δῦνεν: 4:722: μνῆστις ἀεικελίη δῦνεν φρένας ὁρμαίνουσαν:
δῦνον: 4:965: δῦνον, ἐπεί ῥ᾽ ἀλόχοιο Διὸς πόρσυνον ἐφετμάς.
δύντες: 1:1025: τῶ καὶ τεύχεα δύντες ἐπὶ σφίσι χεῖρας ἄειραν.
δύντες: 4:1178: τῷ δὲ καὶ ἑξείης πολεμήια τεύχεα δύντες
δύο: 1:185: καὶ δ᾽ ἄλλω δύο παῖδε Ποσειδάωνος ἵκοντο:
δύο: 1:945: αἱ μὲν ἀπὸ στιβαρῶν ὤμων δύο, ταὶ δ᾽ ὑπένερθεν
δυοκαίδεκα: 3:837: κέκλετο δ᾽ ἀμφιπόλοις, αἵ οἱ δυοκαίδεκα πᾶσαι
δυοκαίδεκα: 4:1384: ἀνθεμένους ὤμοισι φέρειν δυοκαίδεκα πάντα
δυομένῃσιν: 3:225: ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ὕδωρ προρέεσκε, τὸ μέν ποθι δυομένῃσιν
δυομένου: 1:925: δυομένου Χερόνησον ἐπὶ προύχουσαν ἵκοντο.
δύπτοντες: 1:1008: δύπτοντες κεφαλὰς καὶ στήθεα, γυῖα δ᾽ ὕπερθεν
δῦσαι: 1:635: δήια τεύχεα δῦσαι ἐς αἰγιαλὸν προχέοντο,
δυσάμμοροι: 1:685: πῶς τῆμος βώσεσθε δυσάμμοροι; ἦε βαθείαις
δυσάμμορον: 2:218: χραίσμετέ μοι, ῥύσασθε δυσάμμορον ἀνέρα λύμης,
δυσάμμορον: 4:83: ‘ἔκ με, φίλοι, ῥύσασθε δυσάμμορον, ὧς δὲ καὶ αὐτοὺς
δυσάμμορος: 1:253: Αἴσων αὖ μέγα δή τι δυσάμμορος. ἦ τέ οἱ ἦεν
δυσάμμορος: 1:286: σεῖο πόθῳ μινύθουσα δυσάμμορος, ᾧ ἔπι πολλὴν
δυσάμμορος: 3:808: ἐξελέειν μεμαυῖα, δυσάμμορος. ἀλλά οἱ ἄφνω
δυσάσχετος: 2:272: τῆλε παρέξ: ὀδμὴ δὲ δυσάσχετος αὖθι λέλειπτο.
δυσαυχέες: 3:975: οὔ τοι ἐγών, οἷοί τε δυσαυχέες ἄλλοι ἔασιν
δύσζηλοι: 4:1087: λίην γὰρ δύσζηλοι ἑαῖς ἐπὶ παισὶ τοκῆες:
δυσήνεμον: 1:593: ἀκτήν τ᾽ αἰγιαλόν τε δυσήνεμον εἰσορόωντες.
δυσηχέας: 3:96: αὐτοῖσιν τόξοισι δυσηχέας ἆξαι ὀιστοὺς
δύσιές: 1:85: μεσσηγὺς δύσιές τε καὶ ἀντολαὶ εἰσορόωνται.
δυσίμερον: 3:960: Αἰσονίδης, κάματον δὲ δυσίμερον ὦρσε φαανθείς.
δυσίμερον: 4:4: ἢ ἔμεν ἄτης πῆμα δυσίμερον, ἦ τόγ᾽ ἐνίσπω
δύσις: 1:1202: χειμερίη ὀλοοῖο δύσις πέλει Ὠρίωνος,
δυσκελάδοισιν: 3:593: αὔλια δυσκελάδοισιν ἐπιδρομίῃσι δαΐξαι.
Δυσκέλαδός: 4:563: Ἴσσα τε Δυσκέλαδός τε καὶ ἱμερτὴ Πιτύεια.
δυσμενέοντας: 3:352: δωτίνης, ἀίων ἐμέθεν μέγα δυσμενέοντας
δυσμενέων: 1:679: δυσμενέων, ἅ τε πολλὰ μετ᾽ ἀνθρώποισι πέλονται;
δυσμενέων: 4:397: ὅσσον δυσμενέων ἀνδρῶν νέφος ἀμφιδέδηεν
δυσμενέων: 4:448: δυσμενέων ἐπὶ παισὶ κορύσσεο, δαῖμον, ἀερθείς,
δυσμενέων: 4:1155: δυσμενέων ἀίδηλος ἐπιβρίσειεν ὅμιλος,
δύσμορος: 3:782: δύσμορος: οὐ μὲν ἔολπα καταφθιμένοιό περ ἔμπης
δυσπαλέας: 4:52: ἀμφί τε δυσπαλέας ῥίζας χθονός, οἷα γυναῖκες
δυστήνοιο: 1:1069: Κλείτην, δυστήνοιο περικλεὲς οὔνομα νύμφης.
δύσφημος: 1:1137: δύσφημος πλάζοιτο δι᾽ ἠέρος, ἣν ἔτι λαοὶ
δυσχειμέρου: 1:213: ἐσχατιῇ Θρῄκης δυσχειμέρου: ἔνθ᾽ ἄρα τήνγε
δυσχείμονας: 4:633: λίμνας εἰσέλασαν δυσχείμονας, αἵ τ᾽ ἀνὰ Κελτῶν
δυσώνυμος: 2:258: μαντοσύνας: ἴστω δὲ δυσώνυμος, ἥ μ᾽ ἔλαχεν, κὴρ
δύψας: 1:1326: ἦ, καὶ κῦμ᾽ ἀλίαστον ἐφέσσατο νειόθι δύψας:
δύω: 1:163: υἷε δύω Ἀλεοῦ: τρίτατός γε μὲν ἕσπετ᾽ ἰοῦσιν
δύω: 1:407: βουκόλοι Αἰσονίδαο δύω βόε. τοὺς δ᾽ ἐρύσαντο
δύω: 1:752: ἐν δὲ δύω δίφροι πεπονήατο δηριόωντες.
δύω: 1:1300: εἰ μὴ Θρηικίοιο δύω υἷες Βορέαο
δύω: 1:1306: ἀμφ᾽ αὐτοῖς, στήλας τε δύω καθύπερθεν ἔτευξεν,
δύω: 2:241: ἡρώων, πέρι δ᾽ αὖτε δύω υἷας Βορέαο.
δύω: 2:273: τάων δ᾽ αὖ κατόπισθε δύω υἷες Βορέαο
δύω: 2:318: Κυανέας ὄψεσθε δύω ἁλὸς ἐν ξυνοχῇσιν,
δύω: 3:178: υἷας ἑλὼν Φρίξοιο δύω δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἑταίρους.
δύω: 3:495: φῆ δὲ δύω πεδίον τὸ Ἀρήιον ἀμφινέμεσθαι
δύω: 3:1173: ἄνδρε δύω, πρὸ μὲν αὐτὸν ἀρηίφιλον Τελαμῶνα,
δύω: 4:81: υἷε δύω Φρίξου, χαμάδις θόρον: ἡ δ᾽ ἄρα τούσγε
δύω: 4:1463: υἷε δύω, πτερύγεσσι πεποιθότε. ποσσὶ δὲ κούφοις
δυώδεκα: 1:1079: ἤμαθ᾽ ὁμοῦ νύκτας τε δυώδεκα, τοὺς δὲ καταῦθι
δυώδεκα: 1:1318: ἐκπλῆσαι μογέοντα δυώδεκα πάντας ἀέθλους,
δυώδεκα: 2:533: ἐκ δὲ τόθεν μακάρεσσι δυώδεκα δωμήσαντες
δυώδεκα: 4:1219: Λ̓ρήτη: μετὰ δ᾽ αὖτε δυώδεκα δῶκεν ἕπεσθαι
δυωδεκάτῳ: 2:901: Ἠῷοι δἤπειτα δυωδεκάτῳ ἐπέβαινον
Δωδωνίδος: 1:527: στεῖραν Ἀθηναίη Δωδωνίδος ἥρμοσε φηγοῦ.
Δωδωνίδος: 4:581: στεῖραν Ἀθηναίη Δωδωνίδος ἥρμοσε φηγοῦ.
δῶκά: 4:804: δῶκά τοι, ὄφρα γάμου θυμηδέος ἀντιάσειας,
δῶκέ: 2:1170: ἦ ῥα, καὶ ἐκ νηὸς δῶκέ σφισιν εἵματα δῦναι.
δῶκε: 4:63: δῶκε δ᾽ ἀνιηρόν τοι Ἰήσονα πῆμα γενέσθαι
δῶκε: 4:426: δῶκε Θόαντι μεταῦτις: ὁ δ᾽ αὖ λίπεν Ὑψιπυλείῃ:
δῶκεν: 1:159: δῶκεν ἀπειρεσίην ἠδ᾽ ὅττι κεν ἀρήσαιτο
δῶκεν: 1:968: δῶκεν δ᾽ αὐτὸς ἄναξ λαρὸν μέθυ δευουένοισιν
δῶκεν: 4:1078: ἀάσθη, ὅτε πρῶτα βοῶν θελκτήρια δῶκεν
δῶκεν: 4:1219: Λ̓ρήτη: μετὰ δ᾽ αὖτε δυώδεκα δῶκεν ἕπεσθαι
δῶμα: 3:36: ἦ, καὶ ἀναΐξασαι ἐπὶ μέγα δῶμα νέοντο
δῶμα: 3:640: ἄμμι δὲ παρθενίη τε μέλοι καὶ δῶμα τοκήων.
δῶμα: 3:679: δῶμα τόδ᾽ εἰσοράαν, μηδὲ πτόλιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ γαίης
δῶμα: 3:795: κάτθανεν, ἥτις δῶμα καὶ οὓς ᾔσχυνε τοκῆας,
δῶμα: 4:1110: ἐκ λεχέων ἀνὰ δῶμα: συνήιξαν δὲ γυναῖκες
δώμαθ᾽: 1:785: νίσσετ᾽ ἀπηλεγέως, ὄφρ᾽ ἀγλαὰ δώμαθ᾽ ἵκανεν
δώμαθ᾽: 3:213: ὦκα δ᾽ ὅτ᾽ ἐκ πεδίοιο πόλιν καὶ δώμαθ᾽ ἵκοντο
δώμαθ᾽: 3:387: ἄστυ τεὸν καὶ δώμαθ᾽ ἱκάνομεν, ὥς που ἔολπας,
δώμασιν: 4:1023: δώμασιν, ἄχραντος καὶ ἀκήρατος. ἀλλ᾽ ἐλέαιρε,
δώματ᾽: 1:849: καὶ δ᾽ αὐτοὺς ξεινοῦσθαι ἐπὶ σφέα δώματ᾽ ἄγεσκον
δώματ᾽: 1:974: ἀλλ᾽ ἔτι οἱ κατὰ δώματ᾽ ἀκήρατος ἦεν ἄκοιτις
δώματ᾽: 2:499: τοὶ δ᾽ αὐτοῦ κατὰ δώματ᾽ ἀολλέες εὐνάζοντο.
δώματ᾽: 3:177: αὐτὰρ ἐγὼν ἐς δώματ᾽ ἐλεύσομαι Αἰήταο,
δώματ᾽: 3:709: λεπταλέη διὰ δώματ᾽ ὀδυρομένων ἀχέεσσιν.
δώματ᾽: 4:720: ἠδ᾽ ὁπόθεν μετὰ γαῖαν ἑὴν καὶ δώματ᾽ ἰόντες
δώματα: 1:94: Πηλεὺς δὲ Φθίῃ ἐνὶ δώματα ναῖε λιασθείς.
δώματα: 3:1071: δώματα, πῇ νῦν ἔνθεν ὑπεὶρ ἅλα νηὶ περήσεις:
δώματα: 3:1154: θῦνον ἐπειγόμενοι ποτὶ δώματα. τὴν δ᾽ ἄρ᾽ ἰοῦσαν
δώματα: 4:750: δείματι παλλομένην: λεῖπον δ᾽ ἀπὸ δώματα Κίρκης.
δώματα: 4:1036: ὔμμι δὲ καὶ πάτρην καὶ δώματα ναιέμεν αὖτις
δώματα: 4:1116: παρθενικὴν μὲν έοῦσαν ἑοῦ ποτὶ δώματα πατρὸς
δώματος: 2:1076: δώματος ἀγλαΐην τε καὶ ὑετοῦ ἔμμεναι ἄλκαρ,
δωμήσαντες: 2:533: ἐκ δὲ τόθεν μακάρεσσι δυώδεκα δωμήσαντες
δώομεν: 1:1335: δώομεν ἀμπλακίην, ὡς καὶ πάρος εὐμενέοντες.’
δῶρ᾽: 3:905: δῶρ᾽ ἀποδεξαμένην ὀλοῶν ῥύσασθαι ἀέθλων.
δῶρα: 1:419: ἄλλα δ᾽ ἐς Ὀρτυγίην ἀπερείσια δῶρα κομίσσω.
δῶρα: 1:657: ‘Ὦφιλαι, εἰ δ᾽ ἄγε δὴ μενοεικέα δῶρα πόρωμεν
δῶρα: 1:675: ‘δῶρα μέν, ὡς αὐτῇ περ ἐφανδάνει Ὑψιπυλείῃ,
δῶρα: 1:768: τοῖ᾽ ἄρα δῶρα θεᾶς Τριτωνίδος ἦεν Ἀθήνης.
δῶρα: 2:816: δῶρα φέρειν: ἅμα δ᾽ υἷα δόμων ἔκπεμπε νέεσθαι.
δῶρα: 3:909: δῶρα φέρων, τῷ δ᾽ αὖτε κακώτερον ἄλλο πόρωμεν
δῶρα: 4:422: Ἀψύρτῳ, καὶ πολλὰ πόρον ξεινήια δῶρα,
δῶρα: 4:1418: δὴ τότε μυρία δῶρα μετὰ πρώτῃσι θεάων
δῶρα: 4:1703: πολλὰ δ᾽ ἐς Ὀρτυγίην ἀπερείσια δῶρα κομίσσειν.
δώροις: 4:416: μειλίξω: σὺ δέ μιν φαιδροῖς ἀγαπάζεο δώροις.
δῶρόν: 3:152: ἦ μέν τοι δῶρόν γε παρέξομαι, οὐδ᾽ ἀπατήσω,
δῶρον: 3:1183: Αἰήτῃ πόρε δῶρον ὁμῶς αὐτῷ τε φονῆι.
δώσει: 1:871: αὐτόματον δώσει τις ἑλὼν θεὸς εὐξαμένοισιν.
δώσειν: 3:498: δώσειν δ᾽ ἐξ ὄφιος γενύων σπόρον, ὅς ῥ᾽ ἀνίῃσιν
δώσειν: 3:767: αὐτίκα δ᾽ οὔτ᾽ αὐτὴ θανέειν, οὐ φάρμακα δώσειν,
δώσειν: 3:983: αὐτοκασιγνήτῃ μενοεικέα φάρμακα δώσειν.
δωσέμεν: 3:766: δωσέμεν, ἄλλοτε δ᾽ οὔτι: καταφθίσθαι δὲ καὶ αὐτή:
δωσέμεναι: 2:952: δωσέμεναι, ὅ κεν ᾗσι μετὰ φρεσὶν ἰθύσειεν.
δώσω: 2:290: δώσω ἐγών, ὡς οὔ οἱ ἔτι χρίμψουσιν ἰοῦσαι.’
δώσω: 3:404: δώσω τοι χρύσειον ἄγειν δέρος, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσθα,
δώσω: 4:87: δώσω δὲ χρύσειον ἐγὼ δέρος, εὐνήσασα
δωτίνης: 1:89: δωτίνης: αὐτῷ γὰρ ἑκὼν ἐρίδηνε δοτῆρι.
δωτίνης: 3:352: δωτίνης, ἀίων ἐμέθεν μέγα δυσμενέοντας
δώωσι: 1:898: πρόφρων, ἢν ἄρα δή με θεοὶ δώωσι τεκέσθαι.’
δώωσιν: 1:1293: αἴ κε θεοὶ δώωσιν ὑπότροπον οἴκαδε νόστον.