A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
π: 3:531: τοῖσι καὶ ἀκαμάτοιο π̣̣ρὸς μειλίσσετ᾽ ἀυτμή,
π: 3:1321: πήληκα βριαρὴν δόρυ τ᾽ ἄσχετον, ᾧ π̔᾽ ὑπὸ μέσσας
Παγασαὶ: 1:238: κλείονται Παγασαὶ Μαγνήτιδες: ἀμφὶ δὲ λαῶν
Παγασάς: 1:411: ‘κλῦθι ἄναξ, Παγασάς τε πόλιν τ᾽ Αἰσωνίδα ναίων,
Παγασηίδα: 1:318: ἀκτὴν δ᾽ ἵκανεν Παγασηίδα, τῇ μιν ἑταῖροι
Παγασηίδας: 4:1779: ἀσπασίως ἀκτὰς Παγασηίδας εἰσαπέβητε.
Παγασήιος: 1:524: σμερδαλέον δὲ λιμὴν Παγασήιος ἠδὲ καὶ αὐτὴ
πάγη: 3:964: ἔσθενεν, ἀλλ᾽ ὑπένερθε πάγη πόδας. αἱ δ᾽ ἄρα τείως
πάγκαρπον: 3:158: βῆ δὲ διὲκ μεγάροιο Διὸς πάγκαρπον ἀλωήν.
πάγοισιν: 2:1250: ἠλίβατοι, τόθι γυῖα περὶ στυφελοῖσι πάγοισιν
παγχάλκεον: 4:1653: ἄνδρα τόν, ὅστις ὅδ᾽ ἐστί, καὶ εἰ παγχάλκεον ἴσχει
παγχρύσεα: 4:1395: εἰσέτι που χθιζὸν παγχρύσεα ῥύετο μῆλα
παγχρύσεα: 4:1432: φρουρὸν ὄφιν ζωῆς παγχρύσεα μῆλα θεάων
παγχρύσεον: 4:120: ῥέζων κεῖνο τέρας παγχρύσεον, ὥς οἱ ἔειπεν
πάγχυ: 1:606: πάγχυ μάλ᾽ ἀκραής, τετάνυστο δὲ λαίφεα νηός.
πάγχυ: 1:693: ὁπλοτέρῃσι δὲ πάγχυ τάδε φράζεσθαι ἄνωγα.
πάγχυ: 3:511: εἰ δ᾽ οὔ τοι μάλα θυμὸς ἑῇ ἐπὶ πάγχυ πέποιθεν
πάγχυ: 3:1123: ἔσσεαι: οἱ δέ σε πάγχυ θεὸν ὣς πορσανέουσιν,
πάγχυ: 4:356: ἀμφ᾽ ἐμοί; ἦέ σε πάγχυ λαθιφροσύναις ἐνέηκαν
πάγχυ: 4:1354: ἅρμα Ποσειδάωνος. ἐγὼ δ᾽ οὐ πάγχυ νοῆσαι
πάθον: 4:387: σῇ πάθον ἀτροπίῃ. τὰ μὲν οὐ θέμις ἀκράαντα
παθόντα: 4:1532: αὐτοὶ ὁμῶς κοῦραί τε, νέκυν ἐλεεινὰ παθόντα
παῖδ᾽: 1:276: ὧς ἀδινὸν κλαίεσκεν ἑὸν παῖδ᾽ ἀγκὰς ἔχουσα
παῖδα: 1:167: παῖδα δ᾽ ἑὸν σφετέροισι κασιγνήτοισιν ὄπασσεν.
παῖδα: 1:905: τηλοῦ ἀναπλώοντι, σὺ δ᾽ ἄρσενα παῖδα τέκηαι,
παῖδα: 4:298: γηθόσυνοι δὲ Λύκοιο κατ᾽ αὐτόθι παῖδα λιπόντες
παῖδα: 4:776: Αἴολον Ἱππότεω παῖδα κλυτόν. ὄφρα δὲ καὶ τῷ
παῖδα: 4:800: παῖδα τεκεῖν: τῶ καί σε λιλαιόμενος μεθέηκεν,
παῖδα: 4:872: παῖδα φίλον σπαίροντα διὰ φλογός: ἧκε δ᾽ ἀυτὴν
παῖδα: 4:1086: παῖδα πατὴρ θυμῷ κεκοτηότι δηλήσαιτο.
παῖδας: 1:1356: Τρηχῖνος. δὴ γάρ ῥα κατ᾽ αὐτόθι νάσσατο παῖδας,
παῖδας: 4:203: παῖδας ἑοὺς πάτρην τε φίλην, γεραρούς τε τοκῆας
παῖδας: 4:1026: καὶ παῖδας καὶ κῦδος ἀπορθήτοιο πόληος.’
παῖδε: 1:185: καὶ δ᾽ ἄλλω δύο παῖδε Ποσειδάωνος ἵκοντο:
παῖδες: 1:816: λώβην, ὡς τὸ πάροιθεν, ἀεικέα παῖδες ἄμυνον:
παῖδες: 3:931: ‘Ἀκλειὴς ὅδε μάντις, ὃς οὐδ᾽ ὅσα παῖδες ἴσασιν
παῖδες: 3:1124: οὕνεκα τῶν μὲν παῖδες ὑπότροποι οἴκαδ᾽ ἵκοντο
παῖδες: 4:1750: παῖδες: ἐπεὶ Τρίτων ξεινήιον ἐγγυάλιξεν
παίδεσσιν: 1:973: οὐδέ νύ πω παίδεσσιν ἀγαλλόμενος μεμόρητο:
παιδί: 1:268: μήτηρ δ᾽ ὡς τὰ πρῶτ᾽ ἐπεχεύατο πήχεε παιδί,
παιδὶ: 3:26: παιδὶ ἑῷ εἰπεῖν ὀτρύνομεν, αἴ κε πίθηται
παιδὶ: 3:85: ἀλλ᾽ αὔτως ἀκέουσα τεῷ ἐπικέκλεο παιδὶ
παιδί: 3:110: χωομένη σῷ παιδί: μεταλλήξει γὰρ ὀπίσσω.’
παιδὶ: 4:425: δίῃ ἐν ἀμφιάλῳ Χάριτες θεαί: αὐτὰρ ὁ παιδὶ
παιδί: 4:614: χωόμενος περὶ παιδί, τὸν ἐν λιπαρῇ Λακερείῃ
παιδὸς: 1:194: ἤδη γηραλέον κοσμήτορα παιδὸς ἴαλλεν:
παιδός: 3:127: Κύπριν ἐπιπλομένην. ἡ δ᾽ ἀντίη ἵστατο παιδός,
παιδὸς: 3:304: ‘παιδὸς ἐμῆς κοῦροι Φρίξοιό τε, τὸν περὶ πάντων
παίδων: 1:157: πρεσβύτατος παίδων, ὅσσοι Πύλῳ ἐξεγένοντο
παίδων: 1:824: οἱ δ᾽ ἄρα θεσσάμενοι παίδων γένος, ὅσσον ἔλειπτο
παίδων: 3:688: ‘Χαλκιόπη, περί μοι παίδων σέο θυμὸς ἄηται,
παίδων: 3:721: παίδων εἵνεκ᾽ ἐμεῖο; καὶ ἐκ κείνοιο δ᾽ ἱκάνει
παίδων: 3:730: εἴ γέ τι σῆς ψυχῆς προφερέστερον, ἠέ τι παίδων
παίδων: 3:746: ἤδη καὶ πυλαωρὸς ἐέλδετο: καί τινα παίδων
παίδων: 4:71: ὁπλότατον Φρίξοιο περαιόθεν ἤπυε παίδων,
παίδων: 4:541: νιψόμενος παίδων ὀλοὸν φόνον: ἔνθ᾽ ὅγε κούρην
παίδων: 4:1739: ‘Τρίτωνος γένος εἰμί, τεῶν τροφός, ὦ φίλε, παίδων,
παίδων: 4:1749: νῆσον, ἵν᾽ ὁπλότεροι παίδων δέθεν ἐννάσσονται
παίδων: 4:1756: καλλίστη, παίδων ἱερὴ τροφὸς Εὐφήμοιο,
Παιήων: 4:1509: οὐδ᾽ εἰ Παιήων, εἴ μοι θέμις ἀμφαδὸν εἰπεῖν,
πάιν: 4:695: ᾧπέρ τ᾽ Αἰήταο πάιν κτάνεν: οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε
παιπαλόεσσα: 4:1633: νύχθ᾽ ἑτέρην. ὑπέδεκτο δ᾽ ἀπόπροθι παιπαλόεσσα
πάις: 1:67: ἠδὲ καὶ Εὐρυδάμας Κτιμένου πάις: ἄγχι δὲ λίμνης
παῖς: 1:96: παῖς ἀγαθοῦ Τελέοντος, ἐυμμελίης τε Φάληρος.
πάις: 1:202: σὺν δὲ Παλαιμόνιος Λέρνου πάις Ὠλενίοιο,
πάις: 1:224: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ αὐτοῖο πάις μενέαινεν Ἄκαστος
πάις: 1:570: Οἰάγροιο πάις νηοσσόον εὐπατέρειαν
πάις: 2:705: μελπόμενοι: σὺν δέ σφιν ἐὺς πάις Οἰάγροιο
παῖς: 2:1048: τοῖσιν δ᾽ Ἀμφιδάμας μυθήσατο, παῖς Ἀλεοῖο:
πάις: 3:241: ἄλλῳ δ᾽ Ἄψυρτος ναῖεν πάις Αἰήταο.
πάις: 3:361: Φρίξος δ᾽ αὖτ᾽ Ἀθάμαντος ἔην πάις Αἰολίδαο.
πάις: 3:865: Ἰαπετοῖο πάις ὀδύνῃ πέρι θυμὸν ἀλύων.
πάις: 4:460: εἷο κασιγνήτης, ἀταλὸς πάις οἷα χαράδρης
πάις: 4:903: εἰ μὴ ἄρ᾽ Οἰάγροιο πάις Θρηίκιος Ὀρφεὺς
πάις: 4:910: ἀλλὰ καὶ ὧς Τελέοντος ἐὺς πάις, οἶος ἑταίρων
πάις: 4:1760: Σπάρτην Αὐτεσίωνος ἐὺς πάις ἤγαγε Θήρας
παισὶ: 3:369: φῆ δ᾽ ἐπαλαστήσας: μενέαινε δὲ παισὶ μάλιστα
παισί: 3:644: παισί: τό κέν μοι λυγρὸν ἐνὶ κραδίῃ σβέσαι ἄλγος.’
παισὶ: 3:703: λευγαλέως: ἢ σοίγε φίλοις σὺν παισὶ θανοῦσα
παισί: 3:739: ὧς ἥγ᾽ ἐκ θαλάμοιο πάλιν κίε, παισί τ᾽ ἀρωγὴν
παισὶ: 4:22: εἰ μή μιν Φρίξοιο θεὰ σὺν παισὶ φέβεσθαι
παισὶ: 4:448: δυσμενέων ἐπὶ παισὶ κορύσσεο, δαῖμον, ἀερθείς,
παισὶ: 4:995: πᾶσα πόλις: φαίης κεν ἑοῖς ἐπὶ παισὶ γάνυσθαι.
παισὶ: 4:1087: λίην γὰρ δύσζηλοι ἑαῖς ἐπὶ παισὶ τοκῆες:
παισὶν: 1:874: παισὶν ἐσανδρώσῃ, μεγάλη τέ ἑ βάξις ἵκηται.’
παισὶν: 3:667: Χαλκιόπῃ δ᾽ ἤγγειλε παρασχεδόν: ἡ δ᾽ ἐνὶ παισὶν
παισίν: 3:678: ἀμφί τ᾽ ἐμοὶ καὶ παισίν; ὄφελλέ με μήτε τοκήων
παισὶν: 3:1155: Χαλκιόπη περὶ παισὶν ἀκηχεμένη ἐρέεινεν:
παισὶν: 4:136: δείματι δ᾽ ἐξέγροντο λεχωίδες, ἀμφὶ δὲ παισὶν
παισὶν: 4:734: σὺν παισὶν Φρίξοιο: φόνον δ᾽ ἀλέεινεν ἐνισπεῖν
παίφασσε: 4:1440: δίψῃ καρχαλέος: παίφασσε δὲ τόνδ᾽ ἀνὰ χῶρον,
Πακτωλοῖο: 4:1298: ἢ ὅτε καλὰ νάοντος ἐπ᾽ ὀφρύσι Πακτωλοῖο
πάλαι: 1:283: ἐκ σέθεν, ἄλλα δὲ πάντα πάλαι θρεπτήρια πέσσω.
πάλαι: 1:366: κύμασι, χειμερίη δὲ πάλαι ἀποέκλυσεν ἅλμη.
πάλαι: 3:1314: Τυνδαρίδαι--δὴ γάρ σφι πάλαι προπεφραδμένον ἦεν--
πάλαι: 4:1265: καί κεν ἐπισμυγερῶς διὰ δὴ πάλαι ἥδ᾽ ἐκεάσθη
παλαιγενέος: 2:850: ἀμφὶ δὲ τήνγε φάλαγγα παλαιγενέος κοτίνοιο
παλαιγενέων: 1:1: ἀρχόμενος σέο, Φοῖβε, παλαιγενέων κλέα φωτῶν
Παλαιμόνιος: 1:202: σὺν δὲ Παλαιμόνιος Λέρνου πάις Ὠλενίοιο,
παλάμῃ: 1:1254: γυμνὸν ἐπαΐσσων παλάμῃ ξίφος: εὖ δέ μιν ἔγνω
παλάμῃ: 4:465: γυμνὸν ἀνασχόμενος παλάμῃ ξίφος: αἶψα δὲ κούρη
παλάμῃ: 4:970: ἀργύρεον χαῖον παλάμῃ ἔνι πηχύνουσα:
παλάμῃσιν: 3:283: ἰθὺς δ᾽ ἀμφοτέρῃσι διασχόμενος παλάμῃσιν
παλάμῃσιν: 3:1250: ἀαγὲς κρατερῇσιν ἐνεσκλήκει παλάμῃσιν.
παλάμῃσιν: 4:1053: σεῖον δ᾽ ἐγχείας εὐήκεας ἐν παλάμῃσιν,
παλαμναίων: 4:707: Ζῆνα, παλαμναίων τιμήορον ἱκεσιάων.
παλιμπετὲς: 2:1252: αἰετὸν ἥπατι φέρβε παλιμπετὲς ἀίσσοντα.
παλιμπετὲς: 3:285: αὐτὸς δ᾽ ὑψορόφοιο παλιμπετὲς ἐκ μεγάροιο
παλιμπετὲς: 4:1313: αὐτὰρ ὅγ᾽ εἰς ἑτέρωσε παλιμπετὲς ὄμματ᾽ ἔνεικεν,
παλιμπνοίῃσιν: 1:586: ἑσπέριοι ἀνέμοιο παλιμπνοίῃσιν ἔκελσαν,
πάλιν: 1:418: ἱρὰ πάλιν βωμῷ ἐπιθήσομεν: ἄλλα δὲ Πυθοῖ,
πάλιν: 1:825: ἄρσεν ἀνὰ πτολίεθρον, ἔβαν πάλιν, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
πάλιν: 2:392: ἰσχέμεν. ἀλλὰ τίη με πάλιν χρειὼ ἀλιτέσθαι
πάλιν: 2:566: ἔπτατο: ταὶ δ᾽ ἄμυδις πάλιν ἀντίαι ἀλλήλῃσιν
πάλιν: 2:995: εἰ μὴ ἄρ᾽ ἐκ Διόθεν πνοιαὶ πάλιν Ἀργέσταο
πάλιν: 3:538: ἤματι τῷδ᾽ αὐτῷ πάλιν εἰς δόμον Αἰήταο
πάλιν: 3:650: στρεφθεῖσ᾽: ἐκ δὲ πάλιν κίεν ἔνδοθεν, ἄψ τ᾽ ἀλέεινεν
πάλιν: 3:739: ὧς ἥγ᾽ ἐκ θαλάμοιο πάλιν κίε, παισί τ᾽ ἀρωγὴν
πάλιν: 3:816: καὶ τὴν μέν ῥα πάλιν σφετέρων ἀποκάτθετο γούνων,
πάλιν: 3:1211: καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἀγκαλέσας πάλιν ἔστιχεν: ἡ δ᾽ ἀίουσα
πάλιν: 3:1345: αὐτὰρ ὁ ἂψ ἐπὶ νῆα πάλιν κίεν, ὄφρ᾽ ἔτι κεινὰς
πάλιν: 4:1427: δενδρέων, οἷαι ἔσαν, τοῖαι πάλιν ἔμπεδον αὔτως
παλινάγρετον: 2:446: ‘Αἰσονίδη, τὸ μὲν οὐ παλινάγρετον, οὐδέ τι μῆχος
παλίνορσον: 1:416: κεῖσέ τε καὶ παλίνορσον ἐς Ἑλλάδα. σοὶ δ᾽ ἂν ὀπίσσω
παλίνορσος: 2:578: πλημμυρὶς παλίνορσος ἀνερχομένη κατένεικεν
παλίντονον: 1:993: Ἡρακλέης, ὃς δή σφι παλίντονον αἶψα τανύσσας
παλιντροπάασθαι: 4:165: αὐτὸς ἑὴν ἐπὶ νῆα παλιντροπάασθαι Ἰήσων
παλιντροπίῃσιν: 3:1156: ἡ δὲ παλιντροπίῃσιν ἀμήχανος οὔτε τι μύθων
παλιντροπόωντο: 4:641: ἂψ δὲ παλιντροπόωντο θεᾶς ὕπο, καί ῥ᾽ ἐνόησαν
παλιντυπές: 3:1253: ῥαιστὴρ ἄκμονος ὥστε, παλιντυπές: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
παλιρροθίοισι: 1:1170: κλύζε παλιρροθίοισι φέρων. ἀνὰ δ᾽ ἕζετο σιγῇ
παλίσσυτοι: 3:112: ἐκ δ᾽ ἴσαν ἄμφω ταίγε παλίσσυτοι. ἡ δὲ καὶ αὐτὴ
παλίσσυτοι: 3:306: πῶς Αἶάνδε νέεσθε παλίσσυτοι; ἦέ τις ἄτη
παλίσσυτοι: 3:373: νεῖσθ᾽ αὐτοῖσι δόλοισι παλίσσυτοι ἔκτοθι γαίης,
παλίσσυτος: 1:1206: δέρμα θ᾽ ἑλὼν ῥόπαλόν τε παλίσσυτος ὦρτο νέεσθαι.
παλίσσυτος: 4:24: ἰάνθη: μετὰ δ᾽ ἥγε παλίσσυτος ἀθρόα κόλπων
παλίσσυτος: 4:877: χωσαμένη: μετὰ δ᾽ οὔτι παλίσσυτος ἵκετ᾽ ὀπίσσω.
Παλλάς: 1:723: Παλλάς, ὅτε πρῶτον δρυόχους ἐπεβάλλετο νηὸς
Παλλὰς: 3:340: νῆα δ᾽ Ἀθηναίη Παλλὰς κάμεν, οὐ μάλα τοίην,
πάλλεν: 2:1257: ἶσα δ᾽ ἐυξέστοις ὠκύπτερα πάλλεν ἐρετμοῖς,
πάλλεν: 4:972: πάλλεν ὀπηδεύουσα καλαύροπα. τὰς δὲ καὶ αὐτοὶ
πάλλετο: 4:53: φαρμακίδες: τρομερῷ δ᾽ ὑπὸ δείματι πάλλετο θυμός.
Παλλήναια: 1:599: κλίτεα Παλλήναια, Καναστραίην ὑπὲρ ἄκρην,
παλλομένη: 3:633: παλλομένη δ᾽ ἀνόρουσε φόβῳ, περί τ᾽ ἀμφί τε τοίχους
παλλομένην: 4:750: δείματι παλλομένην: λεῖπον δ᾽ ἀπὸ δώματα Κίρκης.
παλλομένοις: 4:138: ῥοίζῳ παλλομένοις χεῖρας βάλον ἀσχαλόωσαι.
πάλλων: 1:169: δεξιτερῇ πάλλων πέλεκυν μέγαν. ἔντεα γάρ οἱ
πάλου: 2:55: ‘τῶνδέ τοι ὅν κ᾽ ἐθέλῃσθα, πάλου ἄτερ ἐγγυαλίξω
παλύνετο: 3:1255: καὶ δ᾽ αὐτὸς μετέπειτα παλύνετο: δῦ δέ μιν ἀλκὴ
πάλῳ: 1:395: κληῖδας μὲν πρῶτα πάλῳ διεμοιρήσαντο,
πάλῳ: 1:400: αὔτως, οὔτι πάλῳ: ἐπὶ δ᾽ ἔτρεπον αἰνήσαντες
παμβασίλεια: 4:382: μὴ τόγε παμβασίλεια Διὸς τελέσειεν ἄκοιτις,
πάμπαν: 1:480: θαρσύνοι ἕταρον: σὺ δ᾽ ἀτάσθαλα πάμπαν ἔειπας,
πάμπαν: 1:662: βάξις: ἐπεὶ μέγα ἔργον ἐρέξαμεν, οὐδέ τι πάμπαν
πάμπαν: 3:119: καί ῤ̔ ὁ μὲν ἤδη πάμπαν ἐνίπλεον ᾧ ὑπὸ μαζῷ
πάμπαν: 3:460: Αἰήτης φθίσειεν: ὀδύρετο δ᾽ ἠύτε πάμπαν
πάμπαν: 3:1085: πάμπαν ἐύρρηνός τε καὶ εὔβοτος, ἔνθα Προμηθεὺς
πάμπαν: 4:9: Αἰήτης ἄμοτον κεχολωμένος: οὐδ᾽ ὅγε πάμπαν
πάμπαν: 4:1430: ‘ἦ ἄρα δὴ μέγα πάμπαν ἐφ᾽ ὑμετέροισιν ὄνειαρ
πάμπρωτα: 3:1202: ἔνθ᾽ ἤτοι πάμπρωτα λοέσσατο μὲν ποταμοῖο
πάμπρωτα: 4:1132: κείνη δὴ πάμπρωτα Διὸς Νυσήιον υἷα
παμπρώτιστα: 4:1691: παμπρώτιστα βάλοιεν ὑπὲρ Σαλμωνίδος ἄκρης.
πάμπρωτον: 1:368: ἔζωσαν πάμπρωτον ἐυστρεφεῖ ἔνδοθεν ὅπλῳ
πάμπρωτον: 2:317: πέτρας μὲν πάμπρωτον, ἀφορμηθέντες ἐμεῖο,
πάμπρωτον: 4:1422: ποίην πάμπρωτον: ποίης γε μὲν ὑψόθι μακροὶ
πάμπρωτος: 1:1257: ‘δαιμόνιε, στυγερόν τοι ἄχος πάμπρωτος ἐνίψω.
παμφαίνουσα: 4:1308: ἦμος ὅτ᾽ ἐκ πατρὸς κεφαλῆς θόρε παμφαίνουσα,
παμφαίνων: 1:732: παμφαίνων ἐτέτυκτο, μιῆς δ᾽ ἔτι δεύετο μοῦνον
παμφανόωντι: 1:788: ἔνθα μιν Ἰφινόη κλισμῷ ἔνι παμφανόωντι
παμφανόωσαν: 3:1279: νηὸς ἀποπροθορών: ἄμυδις δ᾽ ἕλε παμφανόωσαν
πᾶν: 1:618: ἀμφ᾽ εὐνῇ, πᾶν δ᾽ ἄρσεν ὁμοῦ γένος, ὥς κεν ὀπίσσω
πᾶν: 2:532: πᾶν ἦμαρ Φινῆι χαριζόμενοι προΐαλλον.
πᾶν: 3:270: Χαλκιόπης ἀίουσα: τὸ δ᾽ αὐτίκα πᾶν ὁμάδοιο
παναίολον: 2:970: Ἱππολύτη ζωστῆρα παναίολον ἐγγυάλιξεν
πανατρεκὲς: 4:1380: Πιερίδων, καὶ τήνδε πανατρεκὲς ἔκλυον ὀμφήν,
Παναχαιίδος: 1:243: ἡρώων γαίης Παναχαιίδος ἔκτοθι βάλλει;
Παναχαιίδος: 3:347: τῇ δ᾽ ἐναγειράμενος Παναχαιίδος εἴ τι φέριστον
πανδαμάτωρ: 4:475: ὀξὺ δὲ πανδαμάτωρ λοξῷ ἴδεν οἷον ἔρεξαν
πανδήμοιο: 1:1077: πανδήμοιο μύλης πελάνους ἐπαλετρεύουσιν.
Πανελλήνων: 2:209: ‘κλῦτε, Πανελλήνων προφερέστατοι, εἰ ἐτεὸν δὴ
πανέσχατον: 4:308: κόλπον ἔσω πόντοιο πανέσχατον Ἰονίοιο.
πανεύκηλος: 3:1195: ἔκλιθεν, οὐρανόθεν δὲ πανεύκηλος γένετ᾽ αἰθήρ,
πανημερίην: 1:1358: Νηῦν δὲ πανημερίην ἄνεμος φέρε νυκτί τε πάσῃ
πανημέριοι: 2:669: χηλὰς σκηρίπτοντε πανημέριοι πονέονται.
πανημέριοι: 4:1538: δὴν ἔχον, ἀφραδέως δὲ πανημέριοι φορέοντο.
πανήμεροι: 2:813: ὧς τότε μὲν δαῖτ᾽ ἀμφὶ πανήμεροι ἑψιόωντο.
πανήμεροι: 2:1193: στεινωπῷ συνίασι πανήμεροι ἀλλήλῃσιν.
πανήμερον: 1:873: Ὑψιπύλης εἰᾶτε πανήμερον, εἰσόκε Λῆμνον
πανήμερος: 1:1015: ἡ δ᾽ ἔθεεν λαίφεσσι πανήμερος: οὐ μὲν ἰούσης
πανήμερος: 3:251: ἐν μεγάροις, Ἑκάτης δὲ πανήμερος ἀμφεπονεῖτο
παννύχιαι: 4:1302: παννύχιαι ἐλεεινὸν ἰήλεμον ὠδύροντο.
παννύχιοι: 2:308: παννύχιοι Βορέω μένον υἱέας ἐγρήσσοντες.
παννύχιοι: 4:69: παννύχιοι ἥρωες ἐυφροσύνῃσιν ἔδαιον.
παννύχιοι: 4:1632: παννύχιοι καὶ ἐπ᾽ ἦμαρ, ἐπ᾽ ἤματι δ᾽ αὖτις ἰοῦσαν
παννύχιος: 4:7: παννύχιος δόλον αἰπὺν ἐπὶ σφίσι μητιάασκεν
πάννυχος: 3:1003: πάννυχος οὐρανίοισιν ἑλίσσεται εἰδώλοισιν.
πανοπλοτάτην: 3:244: Τηθύος Ὠκεανοῦ τε πανοπλοτάτην γεγαυῖαν.
πάντ᾽: 1:234: αὐτὰρ ἐπεὶ δμώεσσιν ἐπαρτέα πάντ᾽ ἐτέτυκτο,
πάντ᾽: 1:502: αὐτῇσιν νύμφῃσι καὶ ἑρπετὰ πάντ᾽ ἐγένοντο.
πάντ᾽: 2:1128: νηὸς ἀεικελίης διὰ δούρατα πάντ᾽ ἐκέδασσαν,
πάντ᾽: 2:1255: λαίφεα πάντ᾽ ἐτίναξε, παραιθύξας πτερύγεσσιν.
πάντ᾽: 3:295: δαλοῦ ἀνεγρόμενον σὺν κάρφεα πάντ᾽ ἀμαθύνει:
πάντ᾽: 3:1011: ἀλλ᾽ ἄμυδις μενέαινεν ἀολλέα πάντ᾽ ἀγορεῦσαι.
πάντ᾽: 3:1095: ἀλλὰ τίη τάδε τοι μεταμώνια πάντ᾽ ἀγορεύω,
πάντ᾽: 3:1360: λυγαίῃ ὑπὸ νυκτί, τὰ δ᾽ ἀθρόα πάντ᾽ ἐφαάνθη
πάντ᾽: 4:25: φάρμακα πάντ᾽ ἄμυδις κατεχεύατο φωριαμοῖο.
πάντ᾽: 4:646: ἠέρα χεῦε θεὰ πάντ᾽ ἤματα νισσομένοισιν.
πάντα: 1:283: ἐκ σέθεν, ἄλλα δὲ πάντα πάλαι θρεπτήρια πέσσω.
πάντα: 1:333: --πάντα γὰρ εὖ κατὰ κόσμον--ἐπαρτέα κεῖται ἰοῦσιν.
πάντα: 1:357: τόφρα κε νῆ᾽ ἐρύσαιμεν ἔσω ἁλός, ὅπλα δὲ πάντα
πάντα: 1:434: κὰδ δ᾽ ἄμυδις τάγε πάντα καλύψαντες πύκα δημῷ
πάντα: 1:847: μῦθον ὅτ᾽ ἤδη πάντα διηνεκέως ἀγόρευσεν,
πάντα: 1:900: ‘Ὑψιπύλη, τὰ μὲν οὕτω ἐναίσιμα πάντα γένοιτο
πάντα: 1:1057: ἤματα δὲ τρία πάντα γόων, τίλλοντό τε χαίτας
πάντα: 1:1068: πάντα τάγε κρήνην τεῦξαν θεαί, ἣν καλέουσιν
πάντα: 1:1209: φθαίη ἀφυσσάμενος ποτιδόρπιον, ἄλλα τε πάντα
πάντα: 2:154: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τὰ δὲ πάντα Διὸς βουλῇς ἐτέτυκτο.
πάντα: 2:271: πάντα καταβρόξασαι ὑπὲρ πόντοιο φέροντο
πάντα: 2:311: ‘κλῦτέ νυν. οὐ μὲν πάντα πέλει θέμις ὔμμι δαῆναι
πάντα: 2:728: ὅπλα τε νήια πάντα τινάσσετο νισσομένοισιν.
πάντα: 2:839: ἤματα δὲ τρία πάντα γόων: ἑτέρῳ δέ μιν ἤδη
πάντα: 2:878: ναυτιλίην. ἀλλ᾽ ὦκα, παραιφάμενος τάδε πάντα,
πάντα: 2:1022: ἢ ἀγορῇ, τάδε πάντα δόμοις ἔνι μηχανόωνται:
πάντα: 2:1138: ‘ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέξομεν εὐμενέοντες.
πάντα: 3:42: νήσοιο πλαγκτῆς εὐρὺν μυχόν, ᾧ ἔνι πάντα
πάντα: 3:69: θήρης ἐξανιών: νιφετῷ δ᾽ ἐπαλύνετο πάντα
πάντα: 3:146: μείλια δ᾽ ἔκβαλε πάντα, καὶ ἀμφοτέρῃσι χιτῶνος
πάντα: 3:453: προπρὸ δ᾽ ἄρ᾽ ὀφθαλμῶν ἔτι οἱ ἰνδάλλετο πάντα,
πάντα: 3:697: ‘καὶ δ᾽ αὐτὴ τάδε πάντα μετήλυθον ὁρμαίνουσα,
πάντα: 3:799: πότμῳ ἀνωίστῳ, κάκ᾽ ἐλέγχεα πάντα φυγοῦσαν,
πάντα: 3:1217: πίσεα δ᾽ ἔτρεμε πάντα κατὰ στίβον: αἱ δ᾽ ὀλόλυξαν
πάντα: 4:85: πάντα μάλ᾽, οὐδέ τι μῆχος ἱκάνεται. ἀλλ᾽ ἐπὶ νηὶ
πάντα: 4:234: τίσασθαι τάδε πάντα, δαήσονται κεφαλῇσιν
πάντα: 4:235: πάντα χόλον καὶ πᾶσαν ἑὴν ὑποδέγμενοι ἄτην.
πάντα: 4:261: οὔπω τείρεα πάντα, τά τ᾽ οὐρανῷ εἱλίσσονται,
πάντα: 4:392: νῆα καταφλέξαι, διά τ᾽ ἔμπεδα πάντα κεάσσαι,
πάντα: 4:488: οὐδ᾽ ἄρα τις κείνων θάνατον φύγε, πάντα δ᾽ ὅμιλον
πάντα: 4:608: δὴ τότ᾽ ἐς Ἠριδανὸν προκυλίνδεται ἀθρόα πάντα
πάντα: 4:663: αἵματί οἱ θάλαμοί τε καὶ ἕρκεα πάντα δόμοιο
πάντα: 4:708: καὶ τὰ μὲν ἀθρόα πάντα δόμων ἐκ λύματ᾽ ἔνεικαν
πάντα: 4:716: αὐτὰρ ἐπεὶ μάλα πάντα πονήσατο, δή τότ᾽ ἔπειτα
πάντα: 4:886: εὐναίας εἷλκον περιγηθέες ἄλλα τε πάντα
πάντα: 4:1247: αὔλιον, εὐκήλῳ δὲ κατείχετο πάντα γαλήνῃ.
πάντα: 4:1384: ἀνθεμένους ὤμοισι φέρειν δυοκαίδεκα πάντα
πάντας: 1:101: Θησέα δ᾽, ὃς περὶ πάντας Ἐρεχθεΐδας ἐκέκαστο,
πάντας: 1:138: Ναύπλιον, ὃς περὶ πάντας ἐκαίνυτο ναυτιλίῃσιν.
πάντας: 1:230: κίκλησκον μάλα πάντας, ἐπεὶ Μινύαο θυγατρῶν
πάντας: 1:1001: ἠδὲ καὶ ἐγχείῃσι δεδεγμένοι, εἰσόκε πάντας
πάντας: 1:1047: ἠδὲ καὶ Ἀρτακέα, πρόμον ἀνδρῶν: οὓς ἔτι πάντας
πάντας: 1:1105: πάντας ἐπισπέρχων, καί τέ σφισιν ἐγρομένοισιν
πάντας: 1:1318: ἐκπλῆσαι μογέοντα δυώδεκα πάντας ἀέθλους,
πάντας: 2:36: ἷζον ἑοὺς δίχα πάντας ἐνὶ ψαμάθοισιν ἑταίρους,
πάντας: 2:580: πάντας: ὑπὲρ κεφαλῆς γὰρ ἀμήχανος ἦεν ὄλεθρος.
πάντας: 2:590: Εὔφημος δ᾽ ἀνὰ πάντας ἰὼν βοάασκεν ἑταίρους,
πάντας: 3:155: μητρὸς ἑῆς εὖ πάντας ἀριθμήσας βάλε κόλπῳ.
πάντας: 4:765: πάντας ἀπολλήξειεν ὑπ᾽ ἠέρι, μηδέ τις αὔρη
πάντας: 4:806: πάντας ὁμῶς: αὐτὴ δὲ σέλας χείρεσσιν ἀνέσχον
πάντας: 4:824: ἐσβαλέειν, μὴ πάντας ἀναβρόξασα φέρῃσιν,
πάντες: 1:330: κεκλιμένῳ μάλα πάντες ἐπισχερὼ ἑδριόωντο.
πάντες: 1:342: ἥμενον ἐν μέσσοισι: μιῇ δέ ἑ πάντες ἀυτῇ
πάντες: 1:453: τῆμος ἄρ᾽ ἤδη πάντες ἐπὶ ψαμάθοισι βαθεῖαν
πάντες: 1:475: πάντες ὁμῶς, Ἴδμων δὲ καὶ ἀμφαδίην ἀγόρευσεν:
πάντες: 1:514: πάντες ὁμῶς ὀρθοῖσιν ἐπ᾽ οὔασιν ἠρεμέοντες
πάντες: 1:547: πάντες δ᾽ οὐρανόθεν λεῦσσον θεοὶ ἤματι κείνῳ
πάντες: 2:437: γηθόσυνοι δἤπειτα δόμοις ἔνι πάντες ἑταῖροι
πάντες: 2:470: ‘ὦ φίλοι, οὐκ ἄρα πάντες ὑπέρβιοι ἄνδρες ἔασιν,
πάντες: 2:564: Εὔφημος προέηκε πελειάδα: τοὶ δ᾽ ἅμα πάντες
πάντες: 2:809: εἵσομαι ἱερὸν αἰπύ: τὸ μὲν μάλα τηλόθι πάντες
πάντες: 3:192: πάντες ἐπεὶ πάντῃ καὶ ὅτις μάλα κύντατος ἀνδρῶν,
πάντες: 3:365: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι πάντες, ὅσοι συνέπονται ἑταῖροι,
πάντες: 4:295: αἴσιον, ᾧ καὶ πάντες ἐπευφήμησαν ἰδόντες
πάντες: 4:398: εἵνεκα σεῦ. πάντες γάρ, ὅσοι χθόνα τήνδε νέμονται,
πάντες: 4:401: αὐτοὶ δὲ στυγερῷ κεν ὀλοίμεθα πάντες ὀλέθρῳ,
πάντες: 4:640: πάντες ὁμῶς: δεινὸν γὰρ ἐπὶ μέγας ἔβραχεν αἰθήρ.
πάντες: 4:1303: καί νύ κεν αὐτοῦ πάντες ἀπὸ ζωῆς ἐλίασθεν
πάντες: 4:1361: ὧς ἔφαθ᾽: οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐθάμβεον εἰσαΐοντες.
πάντεσσι: 1:717: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἐναίσιμος ἥνδανε μῦθος.
πάντεσσι: 2:10: τοῖον δ᾽ ἐν πάντεσσι παρασχεδὸν ἔκφατο μῦθον:
πάντεσσι: 2:689: τήνδ᾽ ἱερὴν κλείωμεν, ἐπεὶ πάντεσσι φαάνθη
πάντεσσι: 2:775: λειπομένῳ, καὶ τοῖον ἔπος πάντεσσι μετηύδα:
πάντεσσι: 2:786: καρτερόν, ὃς πάντεσσι μετέπρεπεν ἠιθέοισιν
πάντεσσι: 2:1070: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἐπίρροθος ἥνδανε μῆτις.
πάντεσσι: 3:502: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἀνήνυτος εἴσατ᾽ ἄεθλος,
πάντεσσι: 3:1167: αὐτὰρ ὁ τοῖς πάντεσσι μετέννεπε δήνεα κούρης,
πάντεσσι: 4:1378: ὧς ηὔδα: πάντεσσι δ᾽ ἐπήβολος ἥνδανε μῆτις:
πάντεσσιν: 1:104: ῥηίτερον καμάτοιο τέλος πάντεσσιν ἔθεντο.
πάντεσσιν: 2:292: ῥιγίστη πάντεσσιν ὀπιδνοτάτη τε τέτυκται,
πάντεσσιν: 2:455: τοῖς ὁ γέρων πάντεσσιν, ὅτις καὶ ἀφαυρὸς ἵκοιτο,
πάντεσσιν: 2:804: ξυνῇ μὲν πάντεσσιν ὁμόστολον ὔμμιν ἕπεσθαι
πάντεσσιν: 3:103: μυθεῖσθαι πάντεσσιν: ἅλις εἰδυῖα καὶ αὐτή.
πάντεσσιν: 3:483: ξυνὸς ἐπεὶ πάντεσσιν ἐπικρέμαθ᾽ ἧμιν ὄλεθρος.’
πάντῃ: 1:728: ἄκρα δὲ πορφυρέη πάντῃ πέλεν: ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ἑκάστῳ
πάντῃ: 1:1036: θνητοῖσιν: πάντῃ δὲ περὶ μέγα πέπταται ἕρκος.
πάντῃ: 2:302: πάντῃ φοιβήσαντες ἐπικριδὸν ἱρεύσαντο
πάντῃ: 2:569: σμερδαλέον: πάντῃ δὲ περὶ μέγας ἔβρεμεν αἰθήρ.
πάντῃ: 2:632: βαίνωμεν. πάντῃ γὰρ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἔασιν.
πάντῃ: 2:1267: εἰσέλασαν ποταμοῖο μέγαν ῥόον: αὐτὰρ ὁ πάντῃ
πάντῃ: 3:192: πάντες ἐπεὶ πάντῃ καὶ ὅτις μάλα κύντατος ἀνδρῶν,
πάντῃ: 3:771: πάντῃ μοι φρένες εἰσὶν ἀμήχανοι: οὐδέ τις ἀλκὴ
πάντῃ: 4:176: τόσσον ἔην πάντῃ χρύσεον ἐφύπερθεν ἄωτον.
πάντῃ: 4:328: πάντῃ, μή σφε λάθοιεν, ὑπετμήξαντο κελεύθους.
πάντῃ: 4:370: πάντῃ νυν πρόφρων ὑπερίστασο, μηδέ με μούνην
πάντῃ: 4:1235: πάντῃ γὰρ τέναγος, πάντῃ μνιόεντα βυθοῖο
πάντῃ: 4:1235: πάντῃ γὰρ τέναγος, πάντῃ μνιόεντα βυθοῖο
παντὶ: 3:1306: εἷλκεν ἐπικρατέως παντὶ σθένει, ὄφρα πελάσσῃ
παντὶ: 4:230: κέκλετο: δεινὰ δὲ παντὶ παρασχεδὸν ἤπυε λαῷ
πάντοθεν: 2:127: πόλλ᾽ ἐπιπαμφαλόωντες ὁμοῦ: τὰ δὲ πάντοθεν αὔτως
πάντοθεν: 2:361: πάντοθεν ἠλίβατος, καί μιν καλέουσι Κάραμβιν,
πάντοθεν: 2:759: πάντοθεν ἀγρόμενοι: ἐπεὶ ἦ μάλα τοίγ᾽ ἐπὶ δηρὸν
πάντοθεν: 4:568: ναυτίλοι ἐκ πόντοιο κελαινῇ πάντοθεν ὕλῃ
πάντοθεν: 4:1263: τῆλε περισκοπέων ἅλα πάντοθεν: ἤλιθα δ᾽ ὕδωρ
πάντοθεν: 4:1708: μαρμαρέην δ᾽ ἀπέλαμψε βιὸς περὶ πάντοθεν αἴγλην.
παντοίῃ: 2:385: μήτι παντοίῃ μέγ᾽ ἀναιδέας ἐξελάσαντες
παντοίῃ: 3:548: μήτι παντοίῃ. δοκέω δέ μιν οὐκ ἀθερίζειν,
παντοίοισι: 3:610: Ἄργος παντοίοισι παρηγορέεσκ᾽ ἐπέεσσιν,
πάντοσε: 1:437: πάντοσε λαμπόμενον θυέων ἄπο τοῖό τε λιγνὺν
πάντων: 1:65: ἤλυθε δ᾽ αὖ Μόψος Τιταρήσιος, ὃν περὶ πάντων
πάντων: 1:643: σφωιτέροιο τοκῆος, ὅ οἱ μνῆστιν πόρε πάντων
πάντων: 2:179: ὃς περὶ δὴ πάντων ὀλοώτατα πήματ᾽ ἀνέτλη
πάντων: 2:700: τοῖσι δὲ Λητοΐδης ἄγρην πόρεν: ἐκ δέ νυ πάντων
πάντων: 2:1149: Φυξίῳ ἐκ πάντων Κρονίδῃ Διί. καί μιν ἔδεκτο
πάντων: 3:59: τῶν ἤτοι πάντων μέν, ἐπεὶ πέλας ἔργον ὄρωρεν,
πάντων: 3:304: ‘παιδὸς ἐμῆς κοῦροι Φρίξοιό τε, τὸν περὶ πάντων
πάντων: 3:464: ‘τίπτε με δειλαίην τόδ᾽ ἔχει ἄχος; εἴθ᾽ ὅγε πάντων
πάντων: 3:585: δέχθαι ἐνὶ μεγάροισιν ἐφέστιον, ὃς περὶ πάντων
πανυπέρταται: 1:1122: αἵ ῥά τε πασάων πανυπέρταται ἐρρίζωνται.
πανύστατος: 1:1154: ὅστις ἀπολλήξειε πανύστατος. ἀμφὶ γὰρ αἰθὴρ
πανύστατος: 3:268: ὧς ἔφατ᾽: Αἰήτης δὲ πανύστατος ὦρτο θύραζε,
πάπταινε: 3:513: τῶνδ᾽ ἀνδρῶν πάπταινε παρήμενος. οὐ γὰρ ἔγωγε
παπταίνεσκε: 3:952: τηλόσε παπταίνεσκε, παρακλίνουσα παρειάς.
πάπταινον: 1:631: ἦ θαμὰ δὴ πάπταινον ἐπὶ πλατὺν ὄμμασι πόντον
παπταίνοντες: 2:610: ἠέρα παπταίνοντες ὁμοῦ πέλαγός τε θαλάσσης
παπταίνοντες: 3:923: τὸν καὶ παπταίνοντες ἐθάμβεον αὐτοὶ ἑταῖροι
παπταίνοντες: 4:681: Κίρκης εἴς τε φυήν, εἴς τ᾽ ὄμματα παπταίνοντες
παπταίνων: 1:1171: παπταίνων: χεῖρες γὰρ ἀήθεον ἠρεμέουσαι.
πάπτηναν: 1:341: ὧς φάτο: πάπτηναν δὲ νέοι θρασὺν Ἡρακλῆα
παπτήναντες: 2:35: αὐτίκα δ᾽ ἐγγύθι χῶρον ἑαδότα παπτήναντες
παπτήνας: 3:1283: παπτήνας δ᾽ ἀνὰ νειὸν ἴδε ζυγὰ χάλκεα ταύρων
παπτήνας: 4:1330: παπτήνας ἀν᾽ ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ χθονός, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
πάπτηνεν: 3:634: πάπτηνεν θαλάμοιο: μόλις δ᾽ ἐσαγείρατο θυμὸν
παρ᾽: 1:530: εὐκόσμως σφετέροισι παρ᾽ ἔντεσιν ἑδριόωντο.
παρ᾽: 2:309: αὐτὸς δ᾽ ἐν μέσσοισι παρ᾽ ἐσχάρῃ ἧστο γεραιὸς
παρ᾽: 2:503: μῆλα νέμειν προτέροισι παρ᾽ ἀνδράσιν: εὔαδε γάρ οἱ
παρ᾽: 2:868: θάρσος, ὃν Ἰμβρασίοισι παρ᾽ ὕδασιν Ἀστυπάλαια
παρ᾽: 2:1096: ἐξ Αἴης ἐνέοντο παρ᾽ Αἰήταο Κυταίου,
παρ᾽: 3:613: μή πως ἠὲ παρ᾽ αἶσαν ἐτώσια μειλίξαιτο
παρ᾽: 3:1252: κόψε παρ᾽ οὐρίαχον μεγάλῳ ξίφει: ἆλτο δ᾽ ἀκωκὴ
παρ᾽: 4:973: βοσκομένας ποταμοῖο παρ᾽ ὕδασιν εἰσορόωντο
πάρ᾽: 4:1553: ἐνθάδε νῦν πάρ᾽ ἐμοὶ ξεινήιον ἀντομένοισιν.
πὰρ: 4:223: τῇ δ᾽ ἑτέρῃ πεύκην περιμήκεα: πὰρ δέ οἱ ἔγχος
παρὰ: 1:217: κλείουσιν, ποταμοῖο παρὰ ῥόον Ἐργίνοιο,
παρὰ: 1:319: δειδέχατ᾽, Ἀργῴῃ ἄμυδις παρὰ νηὶ μένοντες.
παρὰ: 1:455: κέκλινθ᾽ ἑξείης: παρὰ δέ σφισι μυρί᾽ ἔκειτο
παρὰ: 1:458: μυθεῦνθ᾽, οἷά τε πολλὰ νέοι παρὰ δαιτὶ καὶ οἴνῳ
παρὰ: 1:694: νῦν γὰρ δὴ παρὰ ποσσὶν ἐπήβολός ἐστ᾽ ἀλεωρή,
παρὰ: 1:855: Ἡρακλῆος ἄνευθεν, ὁ γὰρ παρὰ νηὶ λέλειπτο
παρὰ: 1:967: εἱσάμενοι παρὰ θῖνα, θυηπολίης τ᾽ ἐμελοντο.
παρὰ: 2:61: ἦκα δὲ μειδήσας, οἵ οἱ παρὰ ποσσὶν ἔκειντο,
παρὰ: 2:158: εἷλε παρὰ κρητῆρι καὶ αἰθομένοις ἱεροῖσιν.
παρὰ: 2:417: ἔσσεται, ἀσπαστῶς κε παρὰ σέο καὶ τὸ δαείην.
παρὰ: 2:498: ἔνθ᾽ εὖ δαισάμενοι, τοὶ μὲν παρὰ πείσμασι νηός,
πάρα: 2:502: Κυρήνη πέφαταί τις ἕλος πάρα Πηνειοῖο
παρὰ: 2:841: αὐτῷ ὁμοῦ βασιλῆι Λύκῳ: παρὰ δ᾽ ἄσπετα μῆλα,
παρὰ: 2:906: ὦκα δὲ Καλλιχόροιο παρὰ προχοὰς ποταμοῖο
παρὰ: 2:946: γνάμψαντες παρὰ πουλὺν ἔπειτ᾽ ἤλαυνον ἐρετμοῖς
παρὰ: 2:1003: νυκτί τ᾽ ἐπιπλομένῃ Χαλύβων παρὰ γαῖαν ἵκοντο.
παρά: 3:1: εἰ δ᾽ ἄγε νῦν, Ἐρατώ, παρά θ᾽ ἵστασο, καί μοι ἔνισπε,
παρὰ: 3:445: λοξὰ παρὰ λιπαρὴν σχομένη θηεῖτο καλύπτρην,
παρὰ: 3:486: βάσκ᾽ ἴθι καὶ πυκινοῖσι τεὴν παρὰ μητέρα μύθοις
παρὰ: 3:568: ‘Ἄργος μὲν παρὰ νηός, ἐπεὶ τόδε πᾶσιν ἕαδεν,
παρὰ: 3:1193: ἔντυον ἥρωες παρὰ πείσμασιν. αὐτὰρ Ἰήσων
παρὰ: 3:1276: τὸν δ᾽ αὐτοῦ παρὰ χεῖλος ἑλισσόμενον ποταμοῖο.
παρὰ: 3:1285: χρίμψε δ᾽ ἔπειτα κιών, παρὰ δ᾽ ὄβριμον ἔγχος ἔπηξεν
παρὰ: 4:132: Κολχίδα γῆν ἐνέμοντο παρὰ προχοῇσι Αύκοιο,
πάρα: 4:324: Ἀγγούρου ὄρεος σκόπελον πάρα Καυλιακοῖο,
παρὰ: 4:484: Κολχίδος ἀγχόθι νηὸς ἑὴν παρὰ νῆ᾽ ἐβάλοντο
παρὰ: 4:787: νῦν δὲ παρὰ Σκύλλης σκόπελον μέγαν ἠδὲ Χάρυβδιν
παρὰ: 4:825: ἠὲ παρὰ Σκύλλης στυγερὸν κευθμῶνα νέεσθαι,
παρὰ: 4:849: τοὺς δ᾽ εὗρεν παρὰ νηὶ σόλῳ ῥιπῇσί τ᾽ ὀιστῶν
παρὰ: 4:892: θέλγουσαι μολπῇσιν, ὅτις παρὰ πεῖσμα βάλοιτο.
παρὰ: 4:1122: τοὺς δ᾽ εὗρεν παρὰ νηὶ σὺν ἔντεσιν ἐγρήσσοντας
πάρα: 4:1260: ἔστ᾽ ἄτης: πάρα δ᾽ ἄμμι τὰ κύντατα πημανθῆναι
πάρα: 4:1272: φαίνοι ἑήν: πάρα γάρ οἱ ἐπ᾽ οἰήκεσσι θαάσσειν
παρὰ: 4:1578: τόφρ᾽ αὐτὴν παρὰ χέρσον ἐεργμένοι ἰθύνεσθε,
παρά: 4:1777: γαῖαν Κεκροπίην παρά τ᾽ Αὐλίδα μετρήσαντες
παραβλήδην: 1:835: ἀνδράσιν: αὐτὰρ ὁ τήνγε παραβλήδην προσέειπεν
παραβλήδην: 2:60: ὧς ἔφατ᾽: αὐτὰρ ὅγ᾽ οὔτι παραβλήδην ἐρίδηνεν.
παραβλήδην: 2:450: ὧς τώγ᾽ ἀλλήλοισι παραβλήδην ἀγόρευον.
παραβλήδην: 2:623: μειλιχίοις ἐπέεσσι παραβλήδην προσέειπεν:
παραβλήδην: 3:107: ἦκα δὲ μειδιόωσα παραβλήδην προσέειπεν:
παραβλήδην: 3:1077: οὖλος Ἔρως, τοῖον δὲ παραβλήδην ἔπος ηὔδα:
παραβλήδην: 4:1561: Εὔφημος, καὶ τοῖα παραβλήδην προσέειπεν:
παραβλήδην: 4:1606: ἀμφὶς ὀδακτάζοντι παραβλήδην κροτέονται:
παραθρέξαντα: 3:954: ἢ ποδὸς ἢ ἀνέμοιο παραθρέξαντα δοάσσαι.
παραὶ: 1:1279: γηθόσυνοι φορέοντο παραὶ Ποσιδήιον ἄκρην.
παραὶ: 2:507: αἳ Λιβύην ἐνέμοντο παραὶ Μυρτώσιον αἶπος.
παραὶ: 2:621: ἦ ῥ᾽ ἅμα, καὶ προτέρωσε παραὶ Βιθυνίδα γαῖαν
παραὶ: 3:38: ὁππότε μιν τὰ πρῶτα παραὶ Διὸς ἦγεν ἄκοιτιν.
παραὶ: 4:564: αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἐπὶ τῇσι παραὶ Κέρκυραν ἵκοντο,
παραίβασις: 4:830: κεῖσ᾽, ὅθι περ τυτθή γε παραίβασις ἔσσετ᾽ ὀλέθρου.’
παραιβάτις: 1:754: ἡνία, σὺν δέ οἱ ἔσκε παραιβάτις Ἱπποδάμεια:
Παραίβιον: 2:465: πέμφ᾽ ὁ γέρων: οἶον δὲ Παραίβιον αὐτόθι μίμνειν
Παραίβιος: 2:458: σὺν τοῖσιν δ᾽ ἵκανε Παραίβιος, ὅς ῥά οἱ ἦεν
παραιθύξας: 2:1255: λαίφεα πάντ᾽ ἐτίναξε, παραιθύξας πτερύγεσσιν.
παραΐσσεσκον: 2:276: νόσφιν, ἐπεὶ ζεφύροιο παραΐσσεσκον ἀέλλας
παραιφαμένη: 2:287: οὐρανόθεν, καὶ τοῖα παραιφαμένη κατέρυκεν:
παραιφαμένη: 4:442: τοῖα παραιφαμένη θελκτήρια φάρμακ᾽ ἔπασσεν
παραιφάμενοι: 3:14: ἦ καὶ τόνγ᾽ ἐπέεσσι παραιφάμενοι πεπίθοιεν
παραιφάμενος: 2:878: ναυτιλίην. ἀλλ᾽ ὦκα, παραιφάμενος τάδε πάντα,
παραιφασίῃσι: 2:324: τῶ νῦν ἡμετέρῃσι παραιφασίῃσι πίθεσθε,
παραιφασίῃσι: 3:554: ἤδη νῦν Ἄργοιο παραιφασίῃσι πίθεσθε.’
παρακάτθεο: 4:1741: ἀλλά με Νηρῆος παρακάτθεο παρθενικῇσιν
παρακάτθετο: 2:506: τηλόθεν Αἱμονίης, χθονίῃς παρακάτθετο νύμφαις,
παρακέκλιται: 2:364: τήνδε περιγνάμψαντι πολὺς παρακέκλιται: ἤδη
παρακέκλιται: 4:292: γαίῃ ὃς ὑμετέρῃ παρακέκλιται, εἰ ἐτεὸν δὴ
παρακέκλιται: 4:1237: ἠερίη δ᾽ ἄμαθος παρακέκλιται: οὐδέ τι κεῖσε
παρακλιδόν: 1:315: ἀλλ᾽ ἡ μὲν λίπετ᾽ αὖθι παρακλιδόν, οἷα γεραιὴ
παρακλιδὸν: 1:757: ἄξονος ἐν πλήμνῃσι παρακλιδὸν ἀγνυμένοιο
παρακλιδόν: 2:1266: ἱστὸν ἄφαρ χαλάσαντο παρακλιδόν: ὦκα δ᾽ ἐρετμοῖς
παρακλίνας: 2:93: κρᾶτα παρακλίνας, ὤμῳ δ᾽ ἀνεδέξατο πῆχυν
παρακλίνουσα: 3:952: τηλόσε παπταίνεσκε, παρακλίνουσα παρειάς.
παράκοιτιν: 3:623: κουριδίην παράκοιτιν: ὀίετο δ᾽ ἀμφὶ βόεσσιν
παράκοιτις: 1:557: σὺν καί οἱ παράκοιτις ἐπωλένιον φορέουσα
παραμείβεται: 1:450: ἦμος δ᾽ ἠέλιος σταθερὸν παραμείβεται ἦμαρ,
παραμειβόμενοι: 2:384: τοὺς παραμειβόμενοι λισσῇ ἐπικέλσετε νήσῳ,
παράμειβον: 2:662: δερκόμενοι παράμειβον, ὁμῶς δ᾽ ἐπὶ ἤματι νύκτα
παράμειβον: 2:727: δερκόμενοι παράμειβον: ὑπὸ πνοιῇ δὲ κάλωες
παράμειβον: 4:572: Νυμφαίην παράμειβον, ἵνα κρείουσα Καλυψὼ
παράμειβον: 4:977: καὶ μὲν τὰς παράμειβον ἐπ᾽ ἤματι: νυκτὶ δ᾽ ἰούσῃ
παρανεῖσθε: 2:357: ἀγχίμολον δ᾽ ἐπὶ τῇ πολέας παρανεῖσθε κολωνοὺς
παρανισσόμενοι: 2:1032: τοὺς παρανισσόμενοι καὶ δὴ σχεδὸν ἀντιπέρηθεν
παρᾶσσον: 1:383: κεκλόμενος δ᾽ ἤυσε μάλα μέγα: τοὶ δὲ παρᾶσσον
παρᾶσσον: 2:963: Ἀργέσταο παρᾶσσον ἐπιπνείοντος, ἔβησαν.
παρᾶσσον: 3:17: ὧς φάτο: τὴν δὲ παρᾶσσον Ἀθηναίη προσέειπεν:
παρᾶσσον: 3:125: καὶ μὴν τούσγε παρᾶσσον ἐπὶ προτέροισιν ὀλέσσας
παρᾶσσον: 3:968: αἵ τε παρᾶσσον ἕκηλοι ἐν οὔρεσιν ἐρρίζωνται,
παραστρωφῶνται: 2:667: λοξὰ παραστρωφῶνται ὑπὸ ζυγοῦ: αὐτὰρ ἀυτμὴ
παρασχεδόν: 1:354: δαῖτ᾽ ἐντυνώμεσθα παρασχεδόν. ὄφρα δ᾽ ἴωσιν
παρασχεδὸν: 1:698: μῦθος. ἀτὰρ μετὰ τήνγε παρασχεδὸν αὖτις ἀνῶρτο
παρασχεδόν: 1:1091: κινήσας ἀνέγειρε παρασχεδόν, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
παρασχεδὸν: 2:10: τοῖον δ᾽ ἐν πάντεσσι παρασχεδὸν ἔκφατο μῦθον:
παρασχεδὸν: 2:861: δὴ γὰρ ἐπεὶ καὶ τόνδε παρασχεδὸν ἐκτερέιξαν
παρασχεδόν: 3:440: Αὐγείης Τελαμών τε παρασχεδόν: εἵπετο δ᾽ Ἄργος
παρασχεδόν: 3:667: Χαλκιόπῃ δ᾽ ἤγγειλε παρασχεδόν: ἡ δ᾽ ἐνὶ παισὶν
παρασχεδὸν: 4:99: ὧς ηὔδα, καὶ χεῖρα παρασχεδὸν ἤραρε χειρὶ
παρασχεδὸν: 4:230: κέκλετο: δεινὰ δὲ παντὶ παρασχεδὸν ἤπυε λαῷ
παρασχεδόν: 4:1329: φθογγῇ ὁμοῦ ἐγένοντο παρασχεδόν. αὐτὰρ Ἰήσων
παρασχέμεν: 1:1217: βοῦν ἀρότην ἤνωγε παρασχέμεν οὐκ ἐθέλοντα.
παρατρέπει: 3:901: Ἄργος γάρ μ᾽ ἐπέεσσι παρατρέπει, ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
παρατροπέων: 3:945: λίσσεό μιν πυκινοῖσι παρατροπέων ἐπέεσσιν.’
παρβολάδην: 4:934: ἄλλοτε παρβολάδην, ναύτῃσι δὲ χάρμα τέτυκται:
παρέβασκεν: 4:210: Ἀγκαίῳ παρέβασκεν: ἐπείγετο δ᾽ εἰρεσίῃ νηῦς
παρεδριόων: 2:1041: καὶ τὸ μὲν ἐξείρυσσε παρεδριόων Ἐρυβώτης,
πάρεδροι: 1:1127: οἳ μοῦνοι πολέων μοιρηγέται ἠδὲ πάρεδροι
παρέθρισαν: 2:603: ἔμπης δ᾽ ἀφλάστοιο παρέθρισαν ἄκρα κόρυμβα
παρειὰς: 2:1218: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πολέεσσι δ᾽ ἐπὶ χλόος εἷλε παρειὰς
παρειὰς: 3:121: ὀρθὸς ἐφεστηώς: γλυκερὸν δέ οἱ ἀμφὶ παρειὰς
παρειάς: 3:149: ἀντομένη μύθοισιν, ἐπειρύσσασα παρειάς,
παρειὰς: 3:297: οὖλος Ἔρως: ἁπαλὰς δὲ μετετρωπᾶτο παρειὰς
παρειὰς: 3:461: ἤδη τεθνειῶτα, τέρεν δέ οἱ ἀμφὶ παρειὰς
παρειάς: 3:672: κέκλιτ᾽ ἀκηχεμένη, δρύψεν δ᾽ ἑκάτερθε παρειάς:
παρειάς: 3:952: τηλόσε παπταίνεσκε, παρακλίνουσα παρειάς.
παρειὰς: 4:1062: χηροσύνῃ πόσιος: σταλάει δ᾽ ὑπὸ δάκρυ παρειὰς
παρειάς: 4:1277: παχνώθη κραδίη, χύτο δὲ χλόος ἀμφὶ παρειάς.
παρειάων: 2:678: ἐξεφάνη: χρύσεοι δὲ παρειάων ἑκάτερθεν
παρειάων: 4:1660: προσχομένη πέπλοιο παρειάων ἑκάτερθεν
παρειήν: 3:1159: λέχρις ἐρεισαμένη λαιῇ ἐπὶ χειρὶ παρειήν:
παρεῖσέ: 4:780: ἡ δέ μιν ἆσσον ἑοῖο παρεῖσέ τε, φαῖνέ τε μῦθον:
παρειῶν: 3:1117: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, ἐλεεινὰ καταπροχέουσα παρειῶν
παρὲκ: 1:130: αὐτὸς δ᾽ ᾗ ἰότητι παρὲκ νόον Εὐρυσθῆος
παρὲκ: 1:323: πασσυδίῃ Πελίαο παρὲκ νόον ἰθύοντας.
παρὲκ: 1:1315: ‘τίπτε παρὲκ μεγάλοιο Διὸς μενεαίνετε βουλὴν
παρὲκ: 2:94: τυτθόν: ὁ δ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο παρὲκ γόνυ γουνὸς ἀμσίβων
παρὲκ: 2:1012: γνάμψαντες σώοντο παρὲκ Τιβαρηνίδα γαῖαν.
παρὲκ: 4:102: κῶας ἑλόντες ἄγοιντο παρὲκ νόον Αἰήταο.
παρεκέκλετ᾽: 4:1666: τὰς γουναζομένη τρὶς μὲν παρεκέκλετ᾽ ἀοιδαῖς,
παρελέξατο: 2:1237: Ῥείην ἐξαπαφών παρελέξατο: τοὺς δ᾽ ἐνὶ λέκτροις
παρεμέτρεον: 1:595: πόντῳ κεκλιμένην παρεμέτρεον: οὐδ᾽ ἔτι δηρὸν
παρεμέτρεον: 1:1166: τυτθὸν ὑπὲκ Φρυγίης παρεμέτρεον εἰσορόωντες,
παρεμέτρεον: 2:939: πρηυτάτου ποταμοῦ, παρεμέτρεον, ᾧ ἔνι κούρη
παρεμέτρεον: 4:218: ὧς οἱ ἀπειρέσιοι ποταμοῦ παρεμέτρεον ὄχθας,
παρέμμεναι: 2:491: πέμπω, ἐπεὶ μέμονέν γε παρέμμεναι ἀσχαλόωντι.’
παρενήνεον: 1:1123: βωμὸν δ᾽ αὖ χέραδος παρενήνεον: ἀμφὶ δὲ φύλλοις
παρενήνοθε: 1:664: ἡμετέρη μὲν νῦν τοίη παρενήνοθε μῆτις:
παρέννεπεν: 3:367: τοῖα παρέννεπεν Ἄργος: ἄναξ δ᾽ ἐπεχώσατο μύθοις
παρέξ: 2:272: τῆλε παρέξ: ὀδμὴ δὲ δυσάσχετος αὖθι λέλειπτο.
παρὲξ: 2:341: ὦ μέλεοι, μὴ τλῆτε παρὲξ ἐμὰ θέσφατα βῆναι,
πάρεξ: 2:344: μὴ τλῆτ᾽ οἰωνοῖο πάρεξ ἔτι νηὶ περῆσαι.
παρὲξ: 2:975: τόσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἵησι παρὲξ ἕθεν ἄνδιχα βάλλων.
παρὲξ: 2:1115: καὶ τοὺς μὲν νῆσόνδε, παρὲξ ὀλίγον θανάτοιο,
παρὲξ: 3:195: πασσυδίῃ, οὐδ᾽ ἔσκε παρὲξ ὅτις ἄλλο κελεύοι.
παρὲξ: 3:237: δαιδαλέη δ᾽ αἴθουσα παρὲξ ἑκάτερθε τέτυκτο.
παρὲξ: 3:742: τοῖα παρὲξ οὗ πατρὸς ἐπ᾽ ἀνέρι μητιάασθαι.
παρὲξ: 3:1050: χάζεο. καὶ δέ τοι ἄλλο παρὲξ ὑποθήσομ᾽ ὄνειαρ.
παρέξ: 3:1233: τῆλε παρέξ, ὅ κεν οἶος ἐναντίβιον πολέμιξεν.
παρὲξ: 4:550: ἀλλά, θεαί, πῶς τῆσδε παρὲξ ἁλός, ἀμφί τε γαῖαν
παρεξέθεον: 1:592: ἔνθεν δὲ προτέρωσε παρεξέθεον Μελίβοιαν.
παρεξελάσῃσιν: 4:762: τάσγε παρεξελάσῃσιν. ἀτὰρ καὶ ἐς Αἴολον ἐλθεῖν,
παρεξενέοντ᾽: 2:943: σήσαμον αἰπεινούς τε παρεξενέοντ᾽ Ἐρυθίνους,
παρεξενέοντο: 2:653: ἄκρην δ᾽ οὐ μετὰ δηθὰ παρεξενέοντο Μέλαιναν,
παρεξενέοντο: 2:1245: γαῖαν ὑπερφιάλους τε παρεξενέοντο Σάπειρας,
παρεξερέεσθαι: 3:978: ἤ τι παρεξερέεσθαι, ὅ τοι φίλον, ἠέ τι φάσθαι.
παρεξήμειβον: 1:581: δύετο, Πηλιάδας δὲ παρεξήμειβον ἐρίπνας
παρέξομαι: 3:152: ἦ μέν τοι δῶρόν γε παρέξομαι, οὐδ᾽ ἀπατήσω,
παρέξομεν: 2:1138: ‘ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέξομεν εὐμενέοντες.
παρέξομεν: 4:1419: λοιβάς τ᾽ εἰλαπίνας τε παρέξομεν εὐμενέοντες.’
παρεόντας: 2:431: ἐξ ἑδέων ἥρωες, ὅπως παρεόντας ἴδοντο.
παρεόντας: 2:1026: φορβάδες, οὐδ᾽ ἠβαιὸν ἀτυζόμενοι παρεόντας,
παρεόντας: 3:490: γηθόσυνοι ἐρέεινον, ὅπως παρεόντας ἴδοντο:
παρεόντος: 2:147: ἤτοι μὲν γὰρ ἐγὼ κείνου παρεόντος ἔολπα
παρέσσεται: 1:891: σκῆπτρά τε πατρὸς ἐμεῖο παρέσσεται, ἢν καὶ ὀπίσσω
παρεστενάχοντο: 4:1295: ἀθρόαι Αἰήταο παρεστενάχοντο θυγατρί.
πάρεστι: 2:1186: χείματος οὐλομένοιο. πάρεστι δὲ τῆσδ᾽ ἐπὶ νηὸς
πάρεστιν: 2:690: ἠῷος μετιών: τὰ δὲ ῥέξομεν οἷα πάρεστιν,
παρέστιος: 4:711: καῖεν ἐπ᾽ εὐχωλῇσι παρέστιος, ὄφρα χόλοιο
παρέσχεθον: 1:409: χέρνιβά τ᾽ οὐλοχύτας τε παρέσχεθον. αὐτὰρ Ἰήσων
παρηγορέεις: 2:624: ‘Τῖφυ, τίη μοι ταῦτα παρηγορέεις ἀχέοντι;
παρηγορέεσκ᾽: 3:610: Ἄργος παντοίοισι παρηγορέεσκ᾽ ἐπέεσσιν,
παρηγορέεσκ᾽: 4:1738: ἡ δέ ἑ μειλιχίοισι παρηγορέεσκ᾽ ἐπέεσσιν:
παρηγορέεσκε: 4:1408: θεῖα τέρα, τὰς δέ σφι παρηγορέεσκε λιτῇσιν:
παρηγορέοντες: 2:64: ἀμφέδεον, μάλα πολλὰ παρηγορέοντες ἐς ἀλκήν.
παρηγορέων: 1:294: μειλιχίοις ἐπέεσσι παρηγορέων προσέειπεν:
παρηγορέων: 2:1198: ἴσκε παρηγορέων: οἱ δ᾽ ἔστυγον εἰσαΐοντες.
παρηγορέων: 3:303: υἱῆας τοίοισι παρηγορέων ἐπέεσσιν:
παρηγορίῃσιν: 2:1283: ὧς ἔφατ᾽: Ἄργου δ᾽ αὖτε παρηγορίῃσιν Ἰήσων
παρήγοροι: 1:479: ἄλλοι μῦθοι ἔασι παρήγοροι, οἷσί περ ἀνὴρ
παρήιά: 2:82: δοῦπος ἄδην: ὧς τοῖσι παρήιά τ᾽ ἀμφοτέρωθεν
παρήια: 3:681: ὧς φάτο: τῆς δ᾽ ἐρύθηνε παρήια: δὴν δέ μιν αἰδὼς
παρήια: 4:45: στειλαμένη καὶ καλὰ παρήια, δεξιτερῇ δὲ
παρηίδα: 3:1063: θεσπέσιον λιαροῖσι παρηίδα δάκρυσι δεῦεν
παρηίδας: 1:791: παρθενικὰς ἐρύθηνε παρηίδας: ἔμπα δὲ τόνγε
παρηίδας: 2:59: ἀζαλέας, ἀνδρῶν τε παρηίδας αἵματι φύρσαι.’
παρηίδας: 3:830: αὐσταλέας δ᾽ ἔψησε παρηίδας: αὐτὰρ ἀλοιφῇ
παρηίδας: 3:962: ἤχλυσαν: θερμὸν δὲ παρηίδας εἷλεν ἔρευθος.
παρηίδες: 4:1064: ὧς τῆς ἰκμαίνοντο παρηίδες: ἐν δέ οἱ ἦτορ
παρηίσιν: 4:172: καί οἱ ἐπὶ ξανθῇσι παρηίσιν ἠδὲ μετώπῳ
παρήλιτες: 2:246: ἦ ῥα θεοὺς ὀλοῇσι παρήλιτες ἀφραδίῃσιν
παρήλιτον: 3:890: ‘ὦ φίλαι, ἦ μέγα δή τι παρήλιτον, οὐδ᾽ ἐνόησα
παρήμειβον: 1:933: ἠιόνα ζαθέην τε παρήμειβον Πιτύειαν.
παρήμενος: 3:513: τῶνδ᾽ ἀνδρῶν πάπταινε παρήμενος. οὐ γὰρ ἔγωγε
παρηορίην: 4:941: τὴν δὲ παρηορίην κόπτεν ῥόος: ἀμφὶ δὲ κῦμα
παρήπαφεν: 2:954: ὧς δὲ καὶ Ἀπόλλωνα παρήπαφεν εὐνηθῆναι
παρθενίη: 2:504: παρθενίη καὶ λέκτρον ἀκήρατον. αὐτὰρ Ἀπόλλων
παρθενίη: 3:640: ἄμμι δὲ παρθενίη τε μέλοι καὶ δῶμα τοκήων.
παρθενίη: 3:682: παρθενίη κατέρυκεν ἀμείψασθαι μεμαυῖαν.
παρθενίην: 1:188: παρθενίην, Ἀγκαῖος ὑπέρβιος: ἴστορε δ᾽ ἄμφω
παρθενίην: 2:950: παρθενίην Ζεὺς αὐτός, ὑποσχεσίῃσι δολωθείς.
παρθενίην: 2:953: ἡ δέ ἑ παρθενίην ᾐτήσατο κερδοσύνῃσιν.
παρθενίης: 2:874: παρθενίης ἀπάνευθεν, ὅσον τ᾽ ἐπιίστορα νηῶν.
παρθενίης: 4:29: κάλλιπε παρθενίης, ἀδινῇ δ᾽ ὀλοφύρατο φωνῇ:
παρθενικαὶ: 1:671: τῇ καὶ παρθενικαὶ πίσυρες σχεδὸν ἑδριόωντο
παρθενικαί: 4:947: παρθενικαί, δίχα κόλπον ἐπ᾽ ἰξύας εἱλίξασαι
παρθενικὰς: 1:791: παρθενικὰς ἐρύθηνε παρηίδας: ἔμπα δὲ τόνγε
παρθενικάς: 3:5: παρθενικάς: τῶ καί τοι ἐπήρατον οὔνομ᾽ ἀνῆπται.
παρθενικὰς: 3:563: παρθενικὰς δὲ λιτῇσιν ἀνάλκιδας ἠπεροπεύειν.’
παρθενική: 3:828: παρθενική, ξανθὰς μὲν ἀνήψατο χερσὶν ἐθείρας,
παρθενική: 3:974: ‘τίπτε με, παρθενική, τόσον ἅζεαι, οἶον ἐόντα;
παρθενικὴ: 3:997: παρθενικὴ Μινωὶς ἐυφρονέουσ᾽ Ἀριάδνη,
παρθενικὴ: 4:483: τό σφιν παρθενικὴ τέκμαρ μετιοῦσιν ἄειρεν,
παρθενικῇ: 4:1735: παρθενικῇ ἰκέλη: μίχθη δέ οἱ ἐν φιλότητι
παρθενικὴν: 3:547: παρθενικὴν δ᾽ ἐπέεσσι μετελθέμεν ἀμφιέποντας
παρθενικὴν: 3:1098: παρθενικὴν καλέεσκον ἐπήρατον, ἥν μ᾽ ἐρεείνεις;
παρθενικὴν: 4:907: κρεγμῷ: παρθενικὴν δ᾽ ἐνοπὴν ἐβιήσατο φόρμιγξ.
παρθενικήν: 4:1072: παρθενικήν, Μινύῃσι φέρων χάριν. ἐγγύθι δ᾽ Ἄργος
παρθενικὴν: 4:1104: παρθενικὴν μὲν ἐοῦσαν ἑῷ ἀπὸ πατρὶ κομίσσαι
παρθενικὴν: 4:1116: παρθενικὴν μὲν έοῦσαν ἑοῦ ποτὶ δώματα πατρὸς
παρθενικῆς: 4:209: ἄγχι δὲ παρθενικῆς κεκορυθμένος ἰθυντῆρι
παρθενικῆς: 4:433: στήθεα παρθενικῆς Μινωίδος, ἥν ποτε Θησεὺς
παρθενικῇς: 4:897: ἄλλο δὲ παρθενικῇς ἐναλίγκιαι ἔσκον ἰδέσθαι.
παρθενικῇσιν: 4:1741: ἀλλά με Νηρῆος παρακάτθεο παρθενικῇσιν
Παρθενίοιο: 2:938: καὶ δὴ Παρθενίοιο ῥοὰς ἁλιμυρήεντος,
Παρθενίοιο: 3:875: οἵη δὲ λιαροῖσιν ἐφ᾽ ὕδασι Παρθενίοιο,
παρθένον: 3:86: παρθένον Αἰήτεω θέλξαι πόθῳ Αἰσονίδαο.
παρθένον: 3:142: τήν τοι ἐγὼν ὀπάσω: σὺ δὲ παρθένον Αἰήταο
παρθένος: 1:256: ὡς ὄφελεν καὶ Φρίξον, ὅτ᾽ ὤλετο παρθένος Ἕλλη,
παρθένος: 1:779: παρθένος ἱμείρουσα μετ᾽ ἀλλοδαποῖσιν ἐόντος
παρθένος: 4:167: ὡς δὲ σεληναίην διχομήνιδα παρθένος αἴγλην
παρθέσθαι: 4:346: παρθέσθαι κούρῃ Λητωίδι νόσφιν ὁμίλου,
πάρθετο: 2:249: χραισμεῖν, εἰ δὴ πρόχνυ γέρας τόδε πάρθετο δαίμων
παρίαυον: 1:806: αὐτὰρ ληιάδεσσι δορικτήταις παρίαυον,
παριόντας: 2:195: τούσδ᾽ αὐτοὺς παριόντας ἐπήισεν, ὧν οἱ ἰόντων
παρμέμβλωκεν: 4:1165: πικρὴ παρμέμβλωκεν ἐυφροσύνῃσιν ἀνίη.
Παρνησσοῖο: 2:707: ὥς ποτε πετραίῃ ὑπὸ δειράδι Παρνησσοῖο
πάροιθ᾽: 4:245: Παφλαγόνων ἀκτῇσι, πάροιθ᾽ Ἅλυος ποταμοῖο.
πάροιθε: 2:52: θῆκε πάροιθε ποδῶν δοιοὺς ἑκάτερθεν ἱμάντας
πάροιθε: 2:889: οὓς μὲν γὰρ τὸ πάροιθε δαήμονας εὐχόμεθ᾽ εἶναι,
πάροιθεν: 1:208: Ναυβόλου ἐκγεγαώς: ξεῖνος δέ οἱ ἔσκε πάροιθεν,
πάροιθεν: 1:254: βέλτερον, εἰ τὸ πάροιθεν ἐνὶ κτερέεσσιν ἐλυσθεὶς
πάροιθεν: 1:284: νῦν γε μὲν ἡ τὸ πάροιθεν Ἀχαιιάδεσσιν ἀγητὴ
πάροιθεν: 1:529: ὡς ἐδάσαντο πάροιθεν ἐρεσσέμεν ᾧ ἐνὶ χώρῳ,
πάροιθεν: 1:630: οἷς αἰεὶ τὸ πάροιθεν ὁμίλεον. ἀλλὰ γὰρ ἔμπης
πάροιθεν: 1:816: λώβην, ὡς τὸ πάροιθεν, ἀεικέα παῖδες ἄμυνον:
πάροιθεν: 1:1055: ἥρωας Μινύας Αἰνήιον υἷα πάροιθεν
πάροιθεν: 2:39: γαίης εἶναι ἔικτο πέλωρ τέκος, οἷα πάροιθεν
πάροιθεν: 2:582: καί σφισιν ἀπροφάτως ἀνέδυ μέγα κῦμα πάροιθεν
πάροιθεν: 2:654: τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προχοὰς Φυλληίδας, ἔνθα πάροιθεν
πάροιθεν: 2:909: ὀργιάσαι, στῆσαί τε χοροὺς ἄντροιο πάροιθεν,
πάροιθεν: 2:1061: αὐτὸς δ᾽ ἂν τὸ πάροιθεν ἐπιφρασθεὶς ἐνέποιμι.
πάροιθεν: 2:1168: νῦν δ᾽ ἕσσασθε πάροιθεν: ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι δ᾽ ὀίω
πάροιθεν: 3:186: τόνδ᾽ ἀπαμείρωμεν σφέτερον κτέρας. ἀλλὰ πάροιθεν
πάροιθεν: 3:324: οὐδὲ γὰρ αἳ τὸ πάροιθεν ἐρημαίην κατὰ νῆσον
πάροιθεν: 3:473: τὴν ὁδόν, ἣν τὸ πάροιθεν ἀνήλυθον ἐκ πεδίοιο,
πάροιθεν: 3:526: τυτθὸν ἔθ᾽, ὡς τὸ πάροιθεν, ἐπεὶ καὶ ἐπισχέμεν ἔμπης
πάροιθεν: 3:694: ἀντιάσειε πάροιθεν ἑοῖς τεκέεσσιν ἀμύνειν.
πάροιθεν: 3:894: τάων, αἳ τὸ πάροιθεν ἐπημάτιαι ἀγέρονται.
πάροιθεν: 3:1010: οὐδ᾽ ἔχεν ὅττι πάροιθεν ἔπος προτιμυθήσαιτο,
πάροιθεν: 4:258: νημερτὴς ὅδε μάντις, ὅτῳ ξυνέβητε πάροιθεν.
πάροιθεν: 4:339: παυρότεροι πλεόνεσσιν ὑπείκαθον: ἀλλὰ πάροιθεν
πάροιθεν: 4:561: τηλόθι: τὰς δ᾽ ἀπέλειπον, ὅσαι Κόλχοισι πάροιθεν
πάροιθεν: 4:611: ἐμφέρεται δίναις, ἅ τε μυρία χεῦε πάροιθεν,
πάροιθεν: 4:862: πλεῖον ἔτ᾽, ἢ τὸ πάροιθεν ἀπηλεγέως ἐχόλωσας.’
πάροιθεν: 4:882: τῇς ἔνι δαισάμενοι νύκτ᾽ ἄεσαν, ὡς τὸ πάροιθεν.
πάροιθεν: 4:923: ῥόχθεον, ᾗχι πάροιθεν ἀπέπτυεν αἰθομένη φλὸξ
πάροιθεν: 4:1066: τὼ δ᾽ ἔντοσθε δόμοιο κατὰ πτόλιν, ὡς τὸ πάροιθεν,
παροίτατος: 1:910: ἦ, καὶ ἔβαιν᾽ ἐπὶ νῆα παροίτατος: ὧς δὲ καὶ ἄλλοι
παροίτατος: 2:29: ἄνδρα τόν, ὅς μιν ἔτυψε παροίτατος, οὐδ᾽ ἐδάμασσεν.
παροίτατος: 2:612: σώεσθαι: Τῖφυς δὲ παροίτατος ἤρχετο μύθων:
παροίτατος: 2:1124: ἀλλήλοις, Ἄργος δὲ παροίτατος ἔκφατο μῦθον:
παροίτατος: 4:494: φραζομένοις: Πηλεὺς δὲ παροίτατος ἔκφατο μῦθον:
παροιτέρη: 3:24: τοῖον μητιόωσα παροιτέρη ἔκφατο μῦθον:
παροιτέρη: 4:980: ἔστι δέ τις πορθμοῖο παροιτέρη Ἰονίοιο
παροίτερον: 1:1146: θῆκε τέρας: ἐπεὶ οὔτι παροίτερον ὕδατι νᾶεν
παροίτερον: 3:179: πειρήσω δ᾽ ἐπέεσσι παροίτερον ἀντιβολήσας,
παροιτέρω: 3:686: φθογγῇ δ᾽ οὐ προύβαινε παροιτέρω: ὀψὲ δ᾽ ἔειπεν
παροιχομένῳ: 1:610: νηλειῶς δέδμητο παροιχομένῳ λυκάβαντι.
πάρος: 1:44: γυῖα, μένεν δ᾽ ἔτι θυμὸς ἀρήιος, ὡς τὸ πάρος περ.
πάρος: 1:287: ἀγλαΐην καὶ κῦδος ἔχον πάρος, ᾧ ἔπι μούνῳ
πάρος: 1:445: ὧδε κακοῖς δεδαὼς ἔτι καὶ πάρος οἰωνοῖσιν
πάρος: 1:476: ‘δαιμόνιε, φρονέεις ὀλοφώια καὶ πάρος αὐτῷ.
πάρος: 1:577: εἰς αὖλιν, ὁ δέ τ᾽ εἶσι πάρος σύριγ γι λιγείῃ
πάρος: 1:692: αὔτως, ἣ θέμις ἐστί, πάρος κακότητα πελάσσαι.
πάρος: 1:1081: ὧλλοι μέν ῥα πάρος δεδμημένοι εὐνάζοντο
πάρος: 1:1335: δώομεν ἀμπλακίην, ὡς καὶ πάρος εὐμενέοντες.’
πάρος: 1:1344: ἦ ῥα, καὶ ἀρθμηθέντες, ὅπῃ πάρος, ἑδριόωντο.
πάρος: 2:101: τοῦ δὲ πάρος κολεῶν εὐήκεα φάσγαν᾽ ἑταῖροι
πάρος: 2:180: εἵνεκα μαντοσύνης, τήν οἱ πάρος ἐγγυάλιξεν
πάρος: 2:297: νήσους τοῖό γ᾽ ἕκητι, πάρος Πλωτὰς καλέοντες.
πάρος: 2:1144: ἀτρεκέως δοκέω που ἀκούετε καὶ πάρος αὐτοί,
πάρος: 3:10: βούλευον: πείραζε δ᾽ Ἀθηναίην πάρος Ἥρη:
πάρος: 3:22: ἦ, καὶ ἐπ᾽ οὔδεος αἵγε ποδῶν πάρος ὄμματ᾽ ἔπηξαν,
πάρος: 3:53: δηναιὰς αὔτως; τί δ᾽ ἱκάνετον, οὔτι πάρος γε
πάρος: 3:182: ὧδε γὰρ ἐξ αὐτοῖο πάρος κακότητα δαέντες
πάρος: 3:422: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ σῖγα ποδῶν πάρος ὄμματα πήξας
πάρος: 3:635: ὡς πάρος ἐν στέρνοις, ἀδινὴν δ᾽ ἀνενείκατο φωνήν:
πάρος: 3:660: τὸν δέ τις ὤλεσε μοῖρα, πάρος ταρπήμεναι ἄμφω
πάρος: 3:710: τὴν δὲ πάρος Μήδεια προσέννεπεν ἀσχαλόωσα:
πάρος: 3:773: Ἀρτέμιδος κραιπνοῖσι πάρος βελέεσσι δαμῆναι,
πάρος: 3:815: ἢ πάρος, εἰ ἐτεόν γε νόῳ ἐπεμαίεθ᾽ ἕκαστα.
πάρος: 3:977: ἦα πάρος. τῶ μή με λίην ὑπεραίδεο, κούρη,
πάρος: 3:1062: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ σῖγα ποδῶν πάρος ὄσσε βαλοῦσα
πάρος: 3:1129: ἄλλο, πάρος θάνατόν γε μεμορμένον ἀμφικαλύψαι.’
πάρος: 3:1204: ἕσσατο κυάνεον, τό ῥά οἱ πάρος ἐγγυάλιξεν
πάρος: 3:1336: ἐντροπαλιζόμενος, μή οἱ πάρος ἀντιάσειεν
πάρος: 4:319: οὐ γάρ πω ἁλίας γε πάρος ποθὶ νῆας ἴδοντο,
πάρος: 4:665: οἷσι πάρος ξείνους θέλγ᾽ ἀνέρας, ὅστις ἵκοιτο:
πάρος: 4:785: πέτρας, ἔνθα πάρος δειναὶ βρομέουσι θύελλαι,
πάρος: 4:864: τὸν δ᾽ ἄχος αἰνὸν ἔτυψεν, ἐπεὶ πάρος οὐκέτ᾽ ἰοῦσαν
παρραλίης: 4:1558: παρραλίης, εἰ δή τιν᾽ ἀκούετε νόσφιν ἐόντες
Παρράσιον: 2:523: Παρράσιον, τοίπερ τε Λυκάονός εἰσι γενέθλης,
παρσταίη: 3:1238: παρσταίη: σὺν δέ σφιν ἀπείριτος ἔσσυτο λαός.
πᾶς: 1:609: ἔνθ᾽ ἄμυδις πᾶς δῆμος ὑπερβασίῃσι γυναικῶν
πᾶς: 4:32: χαίροις Χαλκιόπη, καὶ πᾶς δόμος. αἴθε σε πόντος,
πᾶσα: 1:1099: πᾶσα πεπείρανται νιφόεν θ᾽ ἕδος Οὐλύμποιο:
πᾶσα: 1:1112: τοῖσι δὲ Μακριάδες σκοπιαὶ καὶ πᾶσα περαίη
πᾶσα: 3:791: κερτομίας: τηλοῦ δὲ πόλις περὶ πᾶσα βοήσει
πᾶσα: 3:893: πᾶσα πόλις: τὸ καὶ οὔτις ἀνήλυθε δεῦρο γυναικῶν
πᾶσα: 4:269: καὶ ποταμὸς Τρίτων ἠύρροος, ᾧ ὕπο πᾶσα
πᾶσα: 4:725: πᾶσα γὰρ Ἠελίου γενεὴ ἀρίδηλος ἰδέσθαι
πᾶσα: 4:995: πᾶσα πόλις: φαίης κεν ἑοῖς ἐπὶ παισὶ γάνυσθαι.
πᾶσαι: 1:655: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ μάλα πᾶσαι ὁμιλαδὸν ἠγερέθοντο,
πᾶσαι: 2:545: τηλουρός, πᾶσαι δὲ κατόψιοί εἰσι κέλευθοι,
πᾶσαι: 2:1175: ἱερός, ᾧ ποτε πᾶσαι Ἀμαζόνες εὐχετόωντο.
πᾶσαι: 3:255: νήματα καὶ κλωστῆρας ἀολλέες ἔκτοθι πᾶσαι
πᾶσαι: 3:344: ἴσχεται, ἢν καὶ πᾶσαι ἐπιβρίσωσιν ἄελλαι.
πᾶσαι: 3:810: ἔσχετο δ᾽ ἀμφασίῃ δηρὸν χρόνον, ἀμφὶ δὲ πᾶσαι
πᾶσαι: 3:837: κέκλετο δ᾽ ἀμφιπόλοις, αἵ οἱ δυοκαίδεκα πᾶσαι
πᾶσαι: 3:948: μελπομένης περ ὅμως: πᾶσαι δέ οἱ, ἥντιν᾽ ἀθύροι
πᾶσαι: 3:965: ἀμφίπολοι μάλα πᾶσαι ἀπὸ σφείων ἐλίασθεν.
πᾶσαι: 3:1149: πᾶσαι ὁμοῦ: τὰς δ᾽ οὔτι περιπλομένας ἐνόησεν.
πᾶσαι: 4:280: κύρβιας, οἷς ἔνι πᾶσαι ὁδοὶ καὶ πείρατ᾽ ἔασιν
πᾶσαι: 4:975: κυανέη μετὰ τῇσι δέμας, πᾶσαι δὲ γάλακτι
πᾶσαι: 4:1194: νύμφαι δ᾽ ἄμμιγα πᾶσαι, ὅτε μνήσαιτο γάμοιο,
πᾶσαι: 4:1515: αἱ πᾶσαι κείνων ὀφίων γένος ἐβλάστησαν.
πάσαις: 1:1223: νυμφάων ἵσταντο χοροί: μέλε γάρ σφισι πάσαις,
πάσαις: 3:139: κρυπταὶ δὲ ῥαφαί εἰσιν: ἕλιξ δ᾽ ἐπιδέδρομε πάσαις
πάσαις: 3:658: οὐδέ τί πω πάσαις ἐπιμίσγεται ἀμφιπόλοισιν
πάσαιτο: 3:806: φάρμακα λέξασθαι θυμοφθόρα, τόφρα πάσαιτο.
πᾶσαν: 1:695: εἴ κεν ἐπιτρέψητε δόμους καὶ ληίδα πᾶσαν
πᾶσαν: 1:796: πυροφόρους ἀρόωσι γύας. κακότητα δὲ πᾶσαν
πᾶσαν: 2:500: ἦρι δ᾽ ἐτήσιαι αὖραι ἐπέχραον, αἵ τ᾽ ἀνὰ πᾶσαν
πᾶσαν: 2:1118: καὶ νῆσον καὶ πᾶσαν ὅσην κατεναντία νήσου
πᾶσαν: 3:1014: καί νύ κέ οἱ καὶ πᾶσαν ἀπὸ στηθέων ἀρύσασα
πᾶσαν: 3:1051: αὐτίκ᾽ ἐπὴν κρατεροὺς ζεύξῃς βόας, ὦκα δὲ πᾶσαν
πᾶσαν: 3:1353: οἱ δ᾽ ἤδη κατὰ πᾶσαν ἀνασταχύεσκον ἄρουραν
πᾶσαν: 4:15: ληθέμεν, αἶψα δὲ πᾶσαν ἀναπλήσειν κακότητα.
πᾶσαν: 4:235: πάντα χόλον καὶ πᾶσαν ἑὴν ὑποδέγμενοι ἄτην.
πᾶσαν: 4:272: ἔνθεν δή τινά φασι πέριξ διὰ πᾶσαν ὁδεῦσαι
πᾶσαν: 4:879: πᾶσαν ἐφημοσύνην Θέτιδος μετέειπεν ἑταίροις.
πᾶσαν: 4:1057: νὺξ ἔργων ἄνδρεσσι, κατευκήλησε δὲ πᾶσαν
πᾶσαν: 4:1123: Ὑλλικῷ ἐν λιμένι, σχεδὸν ἄστεος: ἐκ δ᾽ ἄρα πᾶσαν
πᾶσαν: 4:1270: τούνεκ᾽ ἐγὼ πᾶσαν μὲν ἀπ᾽ ἐλπίδα φημὶ κεκόφθαι
πᾶσαν: 4:1293: ἄκμηνοι καὶ ἄπαστοι ἐκείατο νύκτ᾽ ἔπι πᾶσαν
πᾶσαν: 4:1664: θυμοβόρους, Ἀίδαο θοὰς κύνας, αἳ περὶ πᾶσαν
πάσας: 4:844: Ἥρης: αἶψα δ᾽ ἴαλλε μετ᾽ Αὐσονίην ἅλα πάσας.
πάσας: 4:1143: ἐσφόρεον: πάσας δὲ πυρὸς ὣς ἄμφεπεν αἴγλη:
πάσας: 4:1231: μεσσηγὺς πέλαγόσδε Λιβυστικὸν ἐννέα πάσας
πασάων: 1:113: τῶ καὶ πασάων προφερεστάτη ἔπλετο νηῶν,
πασάων: 1:1122: αἵ ῥά τε πασάων πανυπέρταται ἐρρίζωνται.
πασέων: 1:620: οἴη δ᾽ ἐκ πασέων γεραροῦ περιφείσατο πατρὸς
πάσῃ: 1:1358: Νηῦν δὲ πανημερίην ἄνεμος φέρε νυκτί τε πάσῃ
πάσῃ: 3:391: δὸς χάριν ἀντομένοισι: σέθεν δ᾽ ἐγὼ Ἑλλάδι πάσῃ
πάσης: 2:585: νηὸς ὑπὲρ πάσης κατεπάλμενον ἀμφικαλύψειν.
πάσης: 4:195: κουριδίην: ἀτὰρ ὔμμες Ἀχαιίδος οἷά τε πάσης
πάσης: 4:508: ἤτοι μὲν δίζεσθαι ἐπέχραον ἔνδοθι πάσης
πάσης: 4:1136: καί ἑ χολωσαμένη πάσης ἐξήλασε νήσου.
πάσῃσι: 2:449: καί τε θανὼν πάσῃσι μετέσσομαι ἀγλαΐῃσιν.’
πάσῃσι: 3:911: ὧς ηὔδα: πάσῃσι δ᾽ ἐπίκλοπος ἥνδανε μῆτις.
πάσῃσιν: 1:629: ῥηίτερον πάσῃσιν Ἀθηναίης πέλεν ἔργων,
πάσῃσιν: 1:700: ‘εἰ μὲν δὴ πάσῃσιν ἐφανδάνει ἥδε μενοινή,
πᾶσι: 3:246: ἔκλεον, οὕνεκα πᾶσι μετέπρεπεν ἠιθέοισιν.
πᾶσι: 3:443: θεσπέσιον δ᾽ ἐν πᾶσι μετέπρεπεν Αἴσονος υἱὸς
πᾶσι: 3:544: τοῖον ἔπος μετὰ πᾶσι θεοπροπέων ἀγόρευσεν:
πᾶσί: 4:212: ἤδη δ᾽ Αἰήτῃ ὑπερήνορι πᾶσί τε Κόλχοις
πᾶσιν: 1:206: πᾶσιν ἀριστήεσσιν, Ἰήσονι κῦδος ἀέξων.
πᾶσιν: 3:174: πᾶσιν ὁμῶς: ὁ δὲ σῖγα νόον βουλήν τ᾽ ἀπερύκων
πᾶσιν: 3:505: θαρσαλέως μετὰ πᾶσιν ἀριστήεσσιν ἔειπεν:
πᾶσιν: 3:568: ‘Ἄργος μὲν παρὰ νηός, ἐπεὶ τόδε πᾶσιν ἕαδεν,
πᾶσιν: 3:1197: σὺν πᾶσιν χρήεσσι: πρὸ γάρ τ᾽ ἀλέγυνεν ἕκαστα
πᾶσιν: 4:189: ἀνθέμενος, καὶ τοῖον ἔπος μετὰ πᾶσιν ἔειπεν:
πᾶσιν: 4:256: πᾶσιν ὁμῶς. Ἄργος δὲ λιλαιομένοις ἀγόρευσεν:
πᾶσιν: 4:1047: δερκόμενοι τείνουσαν ἀμήχανον: ἀλλά κε πᾶσιν,
πᾶσιν: 4:1102: τῶ μ᾽ ἐπέοικε δίκην, ἥτις μετὰ πᾶσιν ἀρίστη
πᾶσιν: 4:1276: ὅσσοι ἔσαν νηῶν δεδαημένοι: ἐν δ᾽ ἄρα πᾶσιν
Πασιφάη: 3:998: ἥν ῥά τε Πασιφάη κούρη τέκεν Ἠελίοιο.
Πασιφάης: 3:1075: Πασιφάης, ἣ πατρὸς ὁμόγνιός ἐστιν ἐμεῖο.’
Πασιφάης: 3:1106: Μίνω Πασιφάης πόσιν ἔμμεναι: οὐδ᾽ Ἀριάδνῃ
πασσαμένη: 3:789: ἢ καὶ πασσαμένη ῥαιστήρια φάρμακα θυμοῦ.
πασσαμένη: 4:21: φάρμακα πασσαμένη, Ἥρης δ᾽ ἁλίωσε μενοινάς,
πάσσασθαι: 1:1072: ἔτλη τις πάσσασθαι ἐδητύος, οὐδ᾽ ἐπὶ δηρὸν
πασσυδίῃ: 1:323: πασσυδίῃ Πελίαο παρὲκ νόον ἰθύοντας.
πασσυδίῃ: 1:634: αὐτίκα πασσυδίῃ πυλέων ἔκτοσθε Μυρίνης
πασσυδίῃ: 1:711: πασσυδίῃ μύθοισι προσέννεπεν ἐξερέοντας:
πασσυδίῃ: 1:1162: πασσυδίῃ μογέοντας ἐφέλκετο κάρτεϊ χειρῶν
πασσυδίῃ: 2:761: καὶ δὴ πασσυδίῃ μεγάρων ἔντοσθε Λύκοιο
πασσυδίῃ: 2:1065: αὐτὰρ πασσυδίῃ περιώσιον ὄρνυτ᾽ ἀυτὴν
πασσυδίῃ: 2:1171: πασσυδίῃ δἤπειτα κίον μετὰ νηὸν Ἄρηος,
πασσυδίῃ: 3:195: πασσυδίῃ, οὐδ᾽ ἔσκε παρὲξ ὅτις ἄλλο κελεύοι.
πασσυδίῃ: 4:857: πασσυδίῃ κοῦραι Νηρηίδες ἀντιόωσιν,
παστάδος: 1:789: ἐσσυμένως καλῆς διὰ παστάδος εἷσεν ἄγουσα
πατέοιτε: 2:17: εἰ δ᾽ ἂν ἀπηλεγέοντες ἐμὰς πατέοιτε θέμιστας,
πατέρ᾽: 2:1183: ὡς μὲν γὰρ πατέρ᾽ ὑμὸν ὑπεξείρυτο φόνοιο
πάτερ: 4:1671: Ζεῦ πάτερ, ἦ μέγα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θάμβος ἄηται,
πατέρων: 4:279: οἳ δή τοι γραπτῦς πατέρων ἕθεν εἰρύονται,
πατὴρ: 1:97: Ἄλκων μιν προέηκε πατὴρ ἑός: οὐ μὲν ἔτ᾽ ἄλλους
πατὴρ: 1:164: Ἀγκαῖος, τὸν μέν ῥα πατὴρ Λυκόοργος ἔπεμπεν,
πατὴρ: 1:263: δῦνεν ἄχος: σὺν δέ σφι πατὴρ ὀλοῷ ὑπὸ γήραι
πατὴρ: 1:489: οἷον Ἀλωιάδῃσι πατὴρ τεὸς ἐγγυάλιξεν.
πατὴρ: 1:798: εὖτε Θόας ἀστοῖσι πατὴρ ἐμὸς ἐμβασίλευεν,
πατὴρ: 1:813: οὐδὲ πατὴρ ὀλίγον περ ἑῆς ἀλέγιζε θυγατρός,
πατὴρ: 2:237: ὄλβῳ μαντοσύνῃ τε, πατὴρ δέ με γείνατ᾽ Ἀγήνωρ:
πατὴρ: 3:32: ‘Ἥρη, νήιδα μέν με πατὴρ τέκε τοῖο βολάων,
πατὴρ: 3:689: μή σφε πατὴρ ξείνοισι σὺν ἀνδράσιν αὐτίκ᾽ ὀλέσσῃ.
πατὴρ: 3:1026: εὖτ᾽ ἂν δὴ μετιόντι πατὴρ ἐμὸς ἐγγυαλίξῃ
πατὴρ: 3:1100: ἀμφ᾽ αὐτῆς, ὧς ἄμμι πατὴρ τεὸς ἄρθμιος εἴη.’
πατὴρ: 4:1086: παῖδα πατὴρ θυμῷ κεκοτηότι δηλήσαιτο.
πατὴρ: 4:1556: ἐξερέω. δὴ γάρ με πατὴρ ἐπιίστορα πόντου
πάτον: 4:1246: οὐ πάτον, οὐκ ἀπάνευθε κατηυγάσσαντο βοτήρων
πάτου: 3:1200: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἴδε χῶρον, ὅτις πάτου ἔκτοθεν ἦεν
πάτρῃ: 3:976: ἀνέρες, οὐδ᾽ ὅτε περ πάτρῃ ἔνι ναιετάασκον,
πάτρηθεν: 2:543: ὡς δ᾽ ὅτε τις πάτρηθεν ἀλώμενος, οἷά τε πολλὰ
πάτρην: 1:902: ἴσχαν᾽, ἐπεὶ πάτρην μοι ἅλις Πελίαο ἕκητι
πάτρην: 3:1000: σὺν τῷ ἐφεζομένη πάτρην λίπε: τὴν δὲ καὶ αὐτοὶ
πάτρην: 3:1082: εἰ δέ τοι ἡμετέρην ἐξίδμεναι εὔαδε πάτρην,
πάτρην: 4:203: παῖδας ἑοὺς πάτρην τε φίλην, γεραρούς τε τοκῆας
πάτρην: 4:361: πάτρην τε κλέα τε μεγάρων αὐτούς τε τοκῆας
πάτρην: 4:1034: ἥδ᾽ ἐγώ, ἣ πάτρην τε καὶ οὓς ὤλεσσα τοκῆας,
πάτρην: 4:1036: ὔμμι δὲ καὶ πάτρην καὶ δώματα ναιέμεν αὖτις
πάτρηνδε: 4:190: ‘μηκέτι νῦν χάζεσθε, φίλοι, πάτρηνδε νέεσθαι.
πάτρης: 1:446: πότμον ἐμὸν πάτρης ἐξήιον, ὄφρ᾽ ἐπιβαίην
πάτρης: 1:865: ‘δαιμόνιοι, πάτρης ἐμφύλιον αἷμ᾽ ἀποέργει
πάτρης: 2:858: αὖθι μινυνθαδίη πάτρης ἑκὰς εὔνασε νοῦσος,
πάτρης: 3:333: τόνδε τις ἱέμενος πάτρης ἀπάνευθεν ἐλάσσαι
πάτρης: 4:36: ληιάς, ἥν τε νέον πάτρης ἀπενόσφισεν αἶσα,
πάτρης: 4:385: οἴχοιτ᾽ εἰς ἔρεβος μεταμώνιον. ἐκ δέ σε πάτρης
πατρὶ: 1:13: εἰλαπίνης, ἣν πατρὶ Ποσειδάωνι καὶ ἄλλοις
πατρί: 1:558: Πηλεΐδην Ἀχιλῆα, φίλῳ δειδίσκετο πατρί.
πατρί: 1:907: πατρί τ᾽ ἐμῷ καὶ μητρὶ δύης ἄκος, ἢν ἄρα τούσγε
πατρὶ: 2:788: αὐτὰρ ὁμοῦ Μυσοῖσιν ἐμῷ ὑπὸ πατρὶ δάμασσεν
πατρί: 3:628: πατρί τε καὶ ξείνοις: αὐτῇ δ᾽ ἐπιέτρεπον ἄμφω
πατρί: 4:399: Ἀψύρτῳ μεμάαασιν ἀμυνέμεν, ὄφρα σε πατρί,
πατρὶ: 4:1013: ἐκδώῃς ᾧ πατρὶ κομιζέμεν, εἴ νυ καὶ αὐτὴ
πατρὶ: 4:1104: παρθενικὴν μὲν ἐοῦσαν ἑῷ ἀπὸ πατρὶ κομίσσαι
πατρίδα: 3:1135: Αἰαίη Μήδεια, λιποῦσ᾽ ἄπο πατρίδα γαῖαν.
πατρίδος: 1:535: δακρυόεις γαίης ἀπὸ πατρίδος ὄμματ᾽ ἔνεικεν.
πατροπάτωρ: 1:170: πατροπάτωρ Ἀλεὸς μυχάτῃ ἐνέκρυψε καλιῇ,
πατροπάτωρ: 1:178: πατροπάτωρ ἐπόλισσεν ἐπ᾽ ὀφρύσιν Αἰγιαλοῖο.
πατρὸς: 1:58: Καινεΐδης, ἐσθλὸς μέν, ἑοῦ δ᾽ οὐ πατρὸς ἀμείνων.
πατρὸς: 1:117: πατρὸς ἑοῦ, πηγῇσιν ἐφέστιος Ἀσωποῖο.
πατρὸς: 1:225: ἰφθίμου Πελίαο δόμοις ἔνι πατρὸς ἑῆος
πατρὸς: 1:620: οἴη δ᾽ ἐκ πασέων γεραροῦ περιφείσατο πατρὸς
πατρός: 1:638: δῦν᾽ ἐνὶ τεύχεσι πατρός. ἀμηχανίῃ δ᾽ ἐχέοντο
πατρὸς: 1:667: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ θῶκον ἐφίζανε πατρὸς ἑοῖο
πατρὸς: 1:829: πατρὸς ἐμεῖο Θόαντος ἔχοις γέρας: οὐδέ τί σ᾽ οἴω
πατρὸς: 1:891: σκῆπτρά τε πατρὸς ἐμεῖο παρέσσεται, ἢν καὶ ὀπίσσω
πατρὸς: 1:976: Κλείτη ἐυπλόκαμος, τὴν μὲν νέον ἐξέτι πατρὸς
πατρὸς: 1:1212: νηπίαχον τὰ πρῶτα δόμων ἐκ πατρὸς ἀπούρας,
πατρὸς: 2:477: ἀλλ᾽ ὅγε πατρὸς ἑοῖο κακὴν τίνεσκεν ἀμοιβὴν
πατρὸς: 2:521: λοιμοῦ ἀλεξητῆρα. λίπεν δ᾽ ὅγε πατρὸς ἐφετμῇ
πατρὸς: 2:658: ἥνδανεν, ἀλλ᾽ ἐθελημὸς ἐφ᾽ ὕδασι πατρὸς ἑοῖο
πατρὸς: 2:778: Δασκύλου ἐν μεγάροισι καταυτόθι πατρὸς ἐμοῖο
πατρός: 2:1098: πατρός: ὁ γὰρ θνῄσκων ἐπετείλατο τήνδε κέλευθον.
πατρὸς: 2:1154: ἡμεῖς δ᾽ αὐτίκα πατρὸς ἐφετμάων ἀλέγοντες
πατρός: 3:191: μητρυιῆς φεύγοντα δόλον πατρός τε θυηλάς.
πατρός: 3:264: πατρός. ὁ μὲν θνῄσκων στυγερὰς ἐπετείλατ᾽ ἀνίας
πατρὸς: 3:309: ᾔδειν γάρ ποτε πατρὸς ἐν ἅρμασιν Ἠελίοιο
πατρὸς: 3:598: λευγαλέην οὗ πατρὸς ἐπέκλυεν Ἠελίοιο,
πατρὸς: 3:602: πατρὸς ἐφημοσύνῃ, δολιχὴν ὁδόν. οὐδὲ θυγατρῶν
πατρὸς: 3:614: πατρὸς ἀτυζομένην ὀλοὸν χόλον, ἠὲ λιτῇσιν
πατρὸς: 3:677: ἦέ τιν᾽ οὐλομένην ἐδάης ἐκ πατρὸς ἐνιπὴν
πατρὸς: 3:742: τοῖα παρὲξ οὗ πατρὸς ἐπ᾽ ἀνέρι μητιάασθαι.
πατρὸς: 3:903: ἐξ ἐμέθεν, μὴ πατρὸς ἐς οὔατα μῦθος ἵκηται.
πατρὸς: 3:1075: Πασιφάης, ἣ πατρὸς ὁμόγνιός ἐστιν ἐμεῖο.’
πατρὸς: 4:348: εἴτε μιν εἰς πατρὸς χρειὼ δόμον αὖτις ἱκάνειν,
πατρός: 4:378: ἄμφω συνθεσίας. πῶς ἵξομαι ὄμματα πατρός;
πατρὸς: 4:613: οὐρανὸν αἰγλήεντα λιπὼν ἐκ πατρὸς ἐνιπῆς,
πατρὸς: 4:733: ὥς τ᾽ ἀπονόσφιν ἄλυξεν ὑπέρβια δείματα πατρὸς
πατρὸς: 4:744: ὅντινα τοῦτον ἄιστον ἀείραο πατρὸς ἄνευθεν:
πατρὸς: 4:799: ὡς δή τοι πέπρωται ἀμείνονα πατρὸς ἑοῖο
πατρὸς: 4:983: οὐκ ἐθέλων ἐνέπω προτέρων ἔποσ--ᾧ ἀπὸ πατρὸς
πατρὸς: 4:1002: Μήδειαν δ᾽ ἔξαιτον ἑοῦ ἐς πατρὸς ἄγεσθαι
πατρὸς: 4:1022: μῆτις ἔην. ἔτι μοι μίτρη μένει, ὡς ἐνὶ πατρὸς
πατρὸς: 4:1077: μή μιν, ἄναξ, Κόλχοισι πόροις ἐς πατρὸς ἄγεσθαι.
πατρὸς: 4:1081: πατρὸς ὑπερφιάλοιο βαρὺν χόλον. αὐτὰρ Ἰήσων,
πατρὸς: 4:1090: πατρὸς ἀτασθαλίῃσι: νέον γε μέν, οὐδ᾽ ἀποτηλοῦ,
πατρὸς: 4:1116: παρθενικὴν μὲν έοῦσαν ἑοῦ ποτὶ δώματα πατρὸς
πατρὸς: 4:1160: ἥρως Αἰσονίδης, μεγάροις δ᾽ ἐνὶ πατρὸς ἑοῖο,
πατρὸς: 4:1308: ἦμος ὅτ᾽ ἐκ πατρὸς κεφαλῆς θόρε παμφαίνουσα,
πατρῴην: 2:488: ἱερά, πατρῴην αἰτεύμενον αἶσαν ἀλύξαι.
πατρώιοι: 2:1162: ‘ἦ ἄρα δὴ γνωτοὶ πατρώιοι ἄμμιν ἐόντες
πατρώιον: 1:410: εὔχετο κεκλόμενος πατρώιον Ἀπόλλωνα:
πατρώιος: 3:359: οὕτω κεν γνωτὸς πατρώιος ἄμμι πέλοιτο.
παύομαι: 3:418: παύομαι ἀμήτοιο. σύ δ᾽, εἰ τάδε τοῖα τελέσσεις,
παῦροί: 1:856: αὐτὸς ἑκὼν παῦροί τε διακρινθέντες ἑταῖροι.
παύροις: 1:573: ἰχθύες ἀίσσοντες ὕπερθ᾽ ἁλός, ἄμμιγα παύροις
παύροις: 2:985: ὅππῃ ὑπεξαφύονται: ὁ δ᾽ ἀμφαδὸν ἄμμιγα παύροις
παῦρον: 4:1242: ἠιόνι, τρόπιος δὲ μάλ᾽ ὕδασι παῦρον ἔλειπτο.
παυρότεροι: 4:339: παυρότεροι πλεόνεσσιν ὑπείκαθον: ἀλλὰ πάροιθεν
παυροτέρους: 1:1111: βαῖνον, παυροτέρους ἑτάρων ἐν νηὶ λιπόντες.
παύρους: 1:1319: ναίειν δ᾽ ἀθανάτοισι συνέστιον, εἴ κ᾽ ἔτι παύρους
παῦσε: 4:773: δεύτερα δ᾽ εἰς Ἥφαιστον ἐβήσατο: παῦσε δὲ τόνγε
παύσειεν: 4:712: σμερδαλέας παύσειεν Ἐρινύας, ἠδὲ καὶ αὐτὸς
παῦσεν: 4:777: ἀγγελίην φαμένη θοὰ γούνατα παῦσεν ὁδοῖο,
Παφλαγόνες: 2:792: Παφλαγόνες τ᾽ ἐπὶ τοῖς Πελοπήιοι εἴκαθον αὔτως,
Παφλαγόνων: 2:358: Παφλαγόνων, τοῖσίν τ᾽ Ἐνετήιος ἐμβασίλευσεν
Παφλαγόνων: 4:245: Παφλαγόνων ἀκτῇσι, πάροιθ᾽ Ἅλυος ποταμοῖο.
Παφλαγόνων: 4:300: οὔρεα Παφλαγόνων θηεύμενοι. οὐδὲ Κάραμβιν
πάχνην: 2:740: συνεχές, ἀργινόεσσαν ἀεὶ περιτέτροφε πάχνην,
παχνώθη: 4:1277: παχνώθη κραδίη, χύτο δὲ χλόος ἀμφὶ παρειάς.
πάχος: 1:1193: τόσση ὁμῶς μῆκός τε καὶ ἐς πάχος ἦεν ἰδέσθαι.
πέδησεν: 1:1038: εἶναι ἀριστήων αὐτῇ ὑπὸ νυκτὶ πέδησεν
πεδία: 1:1282: καὶ πεδία δροσόεντα φαεινῇ λάμπεται αἴγλῃ,
πέδιλον: 1:11: κάλλιπεν αὖθι πέδιλον ἐνισχόμενον προχοῇσιν.
πεδίλῳ: 4:1193: ταρφέα σιγαλόεντι πέδον κροτέοντα πεδίλῳ.
πεδίοιο: 1:546: ἀτραπὸς ὣς χλοεροῖο διειδομένη πεδίοιο.
πεδίοιό: 2:402: τηλόθεν ἐξ ὀρέων πεδίοιό τε Κιρκαίοιο
πεδίοιο: 2:812: πίονας εὐα:ρότοιο γύας πεδίοιο ταμοίμην.’
πεδίοιο: 3:199: χέρσονδ᾽ ἐξαπέβησαν ἐπὶ θρῳσμοῦ πεδίοιο.
πεδίοιο: 3:213: ὦκα δ᾽ ὅτ᾽ ἐκ πεδίοιο πόλιν καὶ δώμαθ᾽ ἵκοντο
πεδίοιο: 3:473: τὴν ὁδόν, ἣν τὸ πάροιθεν ἀνήλυθον ἐκ πεδίοιο,
πεδίοιο: 3:926: ἔστι δέ τις πεδίοιο κατὰ στίβον ἐγγύθι νηοῦ
πεδίοιο: 3:1364: λάζετο δ᾽ ἐκ πεδίοιο μέγαν περιηγέα πέτρον,
πεδίοισιν: 3:1184: καί ῥ᾽ ὁ μὲν Ἀονίοισιν ἐνισπείρας πεδίοισιν
πεδίον: 1:947: ἰσθμὸν δ᾽ αὖ πεδίον τε Δολίονες ἀμφενέμοντο
πεδίον: 1:1061: ἣ θέμις, ἂμ πεδίον λειμώνιον, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
πεδίον: 1:1116: ἄστυ τε καὶ πεδίον Νηπήιον Ἀδρηστείης.
πεδίον: 2:373: ἔνθα δὲ Δοίαντος πεδίον, σχεδόθεν δὲ πόληες
πεδίον: 2:516: ἂμ πεδίον Φθίης Ἀθαμάντιον ἀμφί τ᾽ ἐρυμνὴν
πεδίον: 2:661: ἠιόνας πεδίον τε, βαθυρρείοντά τε Κάλπην
πεδίον: 2:990: τίουσαι πεδίον Δοιάντιον ἀμφενέμοντο:
πεδίον: 2:1216: οὔρεα καὶ πεδίον Νυσήιον, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
πεδίον: 2:1270: ἔνθεν δ᾽ αὖ πεδίον τὸ Ἀρήιον ἱερά τ᾽ ἄλση
πεδίον: 3:409: δοιώ μοι πεδίον τὸ Ἀρήιον ἀμφινέμονται
πεδίον: 3:495: φῆ δὲ δύω πεδίον τὸ Ἀρήιον ἀμφινέμεσθαι
πεδίον: 3:1269: ῥίμφα μάλ᾽ ἐς πεδίον τὸ Ἀρήιον ἠπείγοντο.
πεδίον: 4:322: Σίνδοι ἐρημαῖον πεδίον μέγα ναιετάοντες.
πεδίον: 4:326: βάλλει ἁλός, πεδίον τε τὸ Λαύριον ἠμείψαντο,
πεδίον: 4:809: εὖτ᾽ ἂν ἐς Ἠλύσιον πεδίον τεὸς υἱὸς ἵκηται,
πεδίον: 4:974: ἂμ πεδίον καὶ ἕλος λειμώνιον: οὐδέ τις ἦεν
πεδίονδε: 3:1344: καὶ τοὺς μὲν πεδίονδε διεπτοίησε φέβεσθαι:
πεδίου: 3:915: ἦγε διὲκ πεδίου: ἅμα δέ σφισιν εἵπετο Μόψος
πεδίων: 3:887: νηὸν δ᾽ εἰσαφίκανε διὲκ πεδίων ἐλάουσα,
πεδίων: 4:1149: αἱ δ᾽ ἔσαν ἐκ πεδίων ἀλσηίδες. ὦρσε γὰρ αὐτὴ
πεδίων: 4:1171: ἀτραπιτοὶ πεδίων: ἐν δὲ θρόος ἔσκεν ἀγυιαῖς:
πεδόθεν: 1:1199: εὖ διαβάς: πεδόθεν δὲ βαθύρριζόν περ ἐοῦσαν
πεδόθεν: 3:1315: ἀγχίμολον ζυγά οἱ πεδόθεν δόσαν ἀμφιβαλέσθαι.
πέδον: 1:539: ἐμμελέως κραιπνοῖσι πέδον ῥήσσωσι πόδεσσιν:
πέδον: 3:835: στεῖβε πέδον λήθῃ ἀχέων, τά οἱ ἐν ποσὶν ἦεν
πέδον: 3:1259: σκαρθμῷ ἐπιχρεμέθων κρούει πέδον, αὐτὰρ ὕπερθεν
πέδον: 4:1193: ταρφέα σιγαλόεντι πέδον κροτέοντα πεδίλῳ.
πέδον: 4:1394: πλαζόμενοι: ἷξον δ᾽ ἱερὸν πέδον, ᾧ ἔνι Λάδων
πέδῳ: 3:1206: πήχυιον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα πέδῳ ἔνι βόθρον ὀρύξας
πέδῳ: 4:1445: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἄμφω χεῖρε πέδῳ καὶ στέρνον ἐρείσας
πέζα: 4:1256: πέζα διωλυγίης ἀναπέπταται ἠπείροιο.’
πέζαν: 4:46: ἄκρην ὑψόθι πέζαν ἀερτάζουσα χιτῶνος.
πέζας: 4:938: αὐτίκ᾽ ἀνασχόμεναι λευκοῖς ἐπὶ γούνασι πέζας,
πεζοῖσι: 3:1273: κηδεμόνες πεζοῖσι καὶ ἱππήεσσι τίθενται.
πεζὸς: 2:780: πεζὸς ἔβη ζωστῆρα φιλοπτολέμοιο κομίζων
πεζὸς: 4:1439: ἤλυθε δ᾽ οὖν κἀκεῖνος, ἅ τε χθόνα πεζὸς ὁδεύων,
πείθεσθε: 3:308: πείθεσθε προφέροντος ἀπείρονα μέτρα κελεύθου.
πειθόμενοι: 1:364: πειθόμενοι: ἀπὸ δ᾽ εἵματ᾽ ἐπήτριμα νηήσαντο
πειθόμενοι: 2:415: πειθόμενοι Πόντονδε περήσομεν: εἰ δέ κεν αὖτις
πειθόμενοι: 4:856: Ἥρῃ πειθόμενοι ἐπαρηγόνι. τῆς γὰρ ἐφετμῇς
πεῖρα: 3:407: πεῖρα δέ τοι μένεός τε καὶ ἀλκῆς ἔσσετ᾽ ἄεθλος,
πείραζε: 3:10: βούλευον: πείραζε δ᾽ Ἀθηναίην πάρος Ἥρη:
πείραζεν: 1:495: λαιῇ ἀνασχόμενος κίθαριν πείραζεν ἀοιδῆς.
πειράζων: 2:46: πειράζων, εἴθ᾽ ὡς πρὶν ἐυτρόχαλοι φορέονται,
πείραθ᾽: 1:413: Πυθοῖ χρειομένῳ ἄνυσιν καὶ πείραθ᾽ ὁδοῖο
πείραθ᾽: 4:1773: ἀνθρώποις. ἤδη γὰρ ἐπὶ κλυτὰ πείραθ᾽ ἱκάνω
πεῖραν: 3:16: ἔμπης δ᾽ οὔτινα πεῖραν ἀποτρωπᾶσθαι ἔοικεν.’
πείρασι: 1:81: πλαγχθέντας Λιβύης ἐνὶ πείρασι δῃωθῆναι,
πείρασι: 3:680: πείρασι ναιετάειν, ἵνα μηδέ περ οὔνομα Κόλχων.’
πείρασι: 4:1173: Κόλχοι Μακριδίης ἐπὶ πείρασι χερνήσοιο.
πείρασι: 4:1565: χρίμψαντες γαίης ἐπὶ πείρασι τῆσδε θυέλλαις
πείρασι: 4:1595: ‘δαῖμον, ὅτις λίμνης ἐπὶ πείρασι τῆσδ᾽ ἐφαάνθης,
πείρασιν: 2:365: αἰγιαλός: πολέος δ᾽ ἐπὶ πείρασιν Αἰγιαλοῖο
πείρασιν: 4:1225: ὄφρ᾽ ἔτι καὶ Λιβύης ἐπὶ πείρασιν ὀτλήσειαν.
πείρατ᾽: 2:413: ‘ὦ γέρον, ἤδη μέν τε διίκεο πείρατ᾽ ἀέθλων
πείρατ᾽: 3:1188: προφρονέως, ἐπεὶ οὔ μιν ὀίσσατο πείρατ᾽ ἀέθλου
πείρατ᾽: 4:280: κύρβιας, οἷς ἔνι πᾶσαι ὁδοὶ καὶ πείρατ᾽ ἔασιν
πείρατ᾽: 4:1199: αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς τὰ πρῶτα δίκης ἀνὰ πείρατ᾽ ἔειπεν
πείρατα: 2:310: πείρατα ναυτιλίης ἐνέπων ἄνυσίν τε κελεύθου:
πείρατα: 2:426: Κύπριδος. ἐκ γὰρ τῆς κλυτὰ πείρατα κεῖται ἀέθλων.
πείρατα: 2:1263: Φᾶσίν τ᾽ εὐρὺ ῥέοντα, καὶ ἔσχατα πείρατα πόντοι
πείρατα: 4:1646: λεπτὸς ὑμὴν ζωῆς ἔχε πείρατα καὶ θανάτοιο.
πεῖρε: 4:306: Ἄψυρτος, Καλὸν δὲ διὰ στόμα πεῖρε λιασθείς.
πείρεθ᾽: 2:400: πείρεθ᾽, ἕως μυχάτῃ κεν ἐνιχρίμψητε θαλάσσῃ.
Πειρεσιαὶ: 1:584: Πειρεσιαὶ Μάγνησά θ᾽ ὑπεύδιος ἠπείροιο
Πειρεσιὰς: 1:37: Πειρεσιὰς ὄρεος Φυλληίου ἀγχόθι ναίων,
πείρετ᾽: 2:777: πείρετ᾽ ἐς Αἰήτην τόσσον πλόον. εὖ γὰρ ἐγώ μιν
πείρετε: 2:326: πείρετε: μηδ᾽ αὔτως αὐτάγρετον οἶτον ὄλησθε
πειρηθείην: 3:539: πειρήσων: τάχα δ᾽ ἂν σὺν δαίμονι πειρηθείην.’
πειρηθείς: 3:405: πειρηθείς. ἐσθλοῖς γὰρ ἐπ᾽ ἀνδράσιν οὔτι μεγαίρω,
πείρηθεν: 3:1146: πείρηθεν: μετὰ δ᾽ αὖτε διέτμαγεν. ἤτοι Ἰήσων
πειρηθῆναι: 2:1223: ἔμμεναι Αἰήταο σὺν ἔντεσι πειρηθῆναι.
πειρηθῆναι: 3:185: μηδ᾽ αὔτως ἀλκῇ, πρὶν ἔπεσσί γε πειρηθῆναι,
πείρης: 2:885: καὶ πολέες. τῶ μή τι διατριβώμεθα πείρης:
πείρης: 3:476: πείρης δ᾽ οὐ μάλ᾽ ἔοικε μεθιέμεν ἐν κακότητι.
πειρῆσαι: 3:722: Ἄργος, ἐποτρύνων με τεῆς πειρῆσαι ἀρωγῆς:
πειρήσαιτο: 3:399: ἦ ὅγε πειρήσαιτο βίης. τό οἱ εἴσατ᾽ ἄρειον
πείρησαν: 3:1248: πείρησαν τευχέων βεβιημένοι, οὐδ᾽ ἐδύναντο
πειρήσασθαι: 2:6: μήτιν᾽ ἀποστείχειν, πρὶν πειρήσασθαι ἑοῖο
πειρήσασθαι: 2:328: οἰωνῷ δή πρόσθε πελειάδι πειρήσασθαι
πειρήσατο: 2:48: οὐ μὰν αὖτ᾽ Ἄμυκος πειρήσατο: σῖγα δ᾽ ἄπωθεν
πειρήσατο: 4:459: οἰόθι δ᾽ ἀντικρὺ μετιὼν πειρήσατο μύθοις
πειρήσομαι: 3:642: αὐτοκασιγνήτης πειρήσομαι, εἴ κέ μ᾽ ἀέθλῳ
πειρησόμεθ᾽: 2:1281: εἴτ᾽ οὖν μειλιχίῃ πειρησόμεθ᾽ Αἰήταο,
πειρήσω: 3:105: πειρήσω, καί μιν μειλίξομαι, οὐδ᾽ ἀπιθήσει.’
πειρήσω: 3:179: πειρήσω δ᾽ ἐπέεσσι παροίτερον ἀντιβολήσας,
πειρήσων: 3:539: πειρήσων: τάχα δ᾽ ἂν σὺν δαίμονι πειρηθείην.’
Πειρίθῳ: 1:103: Πειρίθῳ ἑσπόμενον κοινὴν ὁδόν: ἦ τέ κεν ἄμφω
πείρινθος: 3:872: ἀμφίπολοι, πείρινθος ἐφαπτόμεναι μετόπισθεν,
πείρομεν: 2:1129: ᾗ ἔνι πείρομεν οἶμον ἐπὶ χρέος ἐμβεβαῶτες.
πεῖρον: 4:978: πεῖρον ἁλὸς μέγα λαῖτμα κεχαρμένοι, ὄφρα καὶ αὖτις
πειρωμένῃ: 3:68: ἀνδρῶν εὐνομίης πειρωμένῃ ἀντεβόλησεν
πειρωμένη: 3:693: φῆ ῥα, κασιγνήτης πειρωμένη, εἴ κέ μιν αὐτὴ
πειρώμενος: 2:640: ὧς φάτ᾽ ἀριστήων πειρώμενος: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
πεισέμεν: 4:499: ἡμέας ὀτρυνέει, τοὺς πεισέμεν: οἷα δ᾽ ἄνακτος
πεῖσμα: 4:892: θέλγουσαι μολπῇσιν, ὅτις παρὰ πεῖσμα βάλοιτο.
πείσμασι: 2:498: ἔνθ᾽ εὖ δαισάμενοι, τοὶ μὲν παρὰ πείσμασι νηός,
πείσμασιν: 3:1193: ἔντυον ἥρωες παρὰ πείσμασιν. αὐτὰρ Ἰήσων
πείσματ᾽: 2:177: ἀντιπέρην γαίῃ Βιθυνίδι πείσματ᾽ ἀνῆψαν.
πείσματ᾽: 2:462: πείσματ᾽ ἀνάψασθαι μυθήσατο Θυνίδι γαίῃ,
πείσματ᾽: 2:538: Εὔφημος, γαίης δ᾽ ἀπὸ διπλόα πείσματ᾽ ἔλυσαν.
πείσματ᾽: 2:927: πείσματ᾽ ἐν αἰγιαλῷ Σθενέλου τάφον ἀμφεπένοντο,
πείσματ᾽: 3:570: ἀμφαδὸν ἤδη πείσματ᾽ ἀνάψομεν. ἦ γὰρ ἔοικεν
πείσματ᾽: 4:208: σπασσάμενος πρυμναῖα νεὼς ἀπὸ πείσματ᾽ ἔκοψεν.
πείσματ᾽: 4:523: δή ῥα τότε προμολόντες ἐπὶ χθονὶ πείσματ᾽ ἔδησαν
πείσματ᾽: 4:660: πείσματ᾽ ἐπ᾽ ἠιόνων σχεδόθεν βάλον. ἔνθα δὲ Κίρκην
πείσματ᾽: 4:902: ἤδη πείσματ᾽ ἔμελλον ἐπ᾽ ἠιόνεσσι βαλέσθαι,
πείσματ᾽: 4:1637: ῥηγνύμενος πέτρας, εἶργε χθονὶ πείσματ᾽ ἀνάψαι,
πείσματ᾽: 4:1729: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κἀκεῖθεν ὑπεύδια πείσματ᾽ ἔλυσαν,
πείσματα: 1:423: πείσματα σὴν διὰ μῆτιν: ἐπιπνεύσειε δ᾽ ἀήτης
πείσματα: 1:534: πείσματα, καὶ μέθυ λεῖβον ὕπερθ᾽ ἁλός. αὐτὰρ Ἰήσων
πείσματα: 1:652: πείσματα νηὸς ἔλυσαν ἐπὶ πνοιῇ βορέαο.
πείσματα: 1:1013: δὴ τότε πείσματα νηὸς ἐπὶ πνοιῇς ἀνέμοιο
πείσματα: 1:1020: ᾗ πέρι πείσματα νηὸς ἐπεσσύμενοι ἐβάλοντο.
πείσματα: 1:1109: οἱ δ᾽ ἄρα λυσάμενοι Ἱερῆς ἐκ πείσματα πέτρης
πείσματα: 2:166: δὴ τότε λυσάμενοι νεάτης ἐκ πείσματα δάφνης,
πείσματα: 2:1277: εὐμενέως, καὶ νηὸς ἐναίσιμα πείσματα δέχθαι.
πείσματα: 4:78: οὔπω πείσματα νηὸς ἐπ᾽ ἠπείροιο περαίης
πείσομαι: 1:346: πείσομαι: ὥστε καὶ ἄλλον ἀναστήσεσθαι ἐρύξω.
πελάγεσσιν: 4:152: οἷον ὅτε βληχροῖσι κυλινδόμενον πελάγεσσιν
πελάγεσσιν: 4:240: ἰλαδὸν ἄσπετον ἔθνος ἐπιβρομέειν πελάγεσσιν.
πελάγη: 3:349: ἄστεα καὶ πελάγη στυγερῆς ἁλός, εἴ οἱ ὀπάσσαις.
πέλαγος: 1:928: εἰσέβαλον: πέλαγος δὲ τὸ μὲν καθύπερθε λέλειπτο
πέλαγος: 2:363: ὧδε μάλ᾽ ἂμ πέλαγος τετραμμένη αἰθέρι κύρει.
πέλαγός: 2:610: ἠέρα παπταίνοντες ὁμοῦ πέλαγός τε θαλάσσης
πέλαγος: 2:622: νῆα διὲκ πέλαγος σεῦεν μέσον. αὐτὰρ ὁ τόνγε
πέλαγος: 2:810: ναυτίλοι ἂμ πέλαγος θηεύμενοι ἱλάξονται:
πέλαγος: 2:934: ἐς πόδας ἀμφοτέρους: ἡ δ᾽ ἐς πέλαγος πεφόρητο
πέλαγος: 2:1091: ὕψι μάλ᾽ ἂμ πέλαγος περάτης εἰς οὔρεα γαίης.
πέλαγος: 4:631: τῇ δ᾽ ἐπὶ Σαρδόνιον πέλαγος καὶ ἀπείρονα κόλπον
πέλαγος: 4:766: τρηχύνοι πέλαγος: Ζεφύρου γε μὲν οὖρος ἀήτω,
πέλαγος: 4:1536: ἂμ πέλαγος νοτίοιο, πόρους τ᾽ ἀπετεκμήραντο
πέλαγος: 4:1562: ‘Ἀπίδα καὶ πέλαγος Μινώιον εἴ νύ που, ἥρως,
πέλαγος: 4:1576: εἰσανέχει πέλαγος Κρήτης ὕπερ: ἀλλ᾽ ἐπὶ χειρὸς
πέλαγος: 4:1742: ἂμ πέλαγος ναίειν Ἀνάφης σχεδόν: εἶμι δ᾽ ἐς αὐγὰς
πέλαγόσδε: 4:1231: μεσσηγὺς πέλαγόσδε Λιβυστικὸν ἐννέα πάσας
πέλαγόσδε: 4:1268: νῦν δ᾽ ἡ μὲν πέλαγόσδε μετέσσυται, οἰόθι δ᾽ ἅλμη
πελάνους: 1:1077: πανδήμοιο μύλης πελάνους ἐπαλετρεύουσιν.
πελάνους: 4:710: ἡ δ᾽ εἴσω πελάνους μείλικτρά τε νηφαλίῃσιν
πέλας: 1:737: κεῖτο πέλας, τῆς οἵγε νέον βάλλοντο δομαίους
πέλας: 2:187: ἀλλὰ διὰ νεφέων ἄφνω πέλας ἀίσσουσαι
πέλας: 2:984: ἡ δὲ πέλας: πολέες δὲ πόροι νώνυμνοι ἔασιν,
πέλας: 2:1049: ‘νῆσος μὲν πέλας ἧμιν Ἀρητιάς: ἴστε καὶ αὐτοὶ
πέλας: 3:59: τῶν ἤτοι πάντων μέν, ἐπεὶ πέλας ἔργον ὄρωρεν,
πέλας: 3:1073: ἦε καὶ Αἰαίης νήσου πέλας; εἰπὲ δὲ κούρην,
πέλας: 3:1235: ἔσχε πέλας Φαέθων ἐπιβήμεναι: ἂν δὲ καὶ αὐτὸς
πέλας: 4:718: καὶ δ᾽ αὐτὴ πέλας ἷζεν ἐνωπαδίς. αἶψα δὲ μύθῳ
πέλας: 4:1343: ἀχνυμένους ὅρμοιο πέλας μίγα θηλυτέρῃσιν
πέλασαν: 4:635: ἄτῃ ἀεικελίῃ πέλασαν. φέρε γάρ τις ἀπορρὼξ
Πελασγίδα: 4:243: Αἰαίη Μήδεια Πελασγίδα γαῖαν ἵκηται,
Πελασγίδι: 3:1322: ἐργατίνης ὥς τίς τε Πελασγίδι νύσσεν ἀκαίνῃ
Πελασγίδος: 1:14: ῥέζε θεοῖς, Ἥρης δὲ Πελασγίδος οὐκ ἀλέγιζεν.
Πελασγίδος: 1:906: πέμπε μιν ἡβήσαντα Πελασγίδος ἔνδον Ἰωλκοῦ
Πελασγικὸν: 1:1024: Μακριέων εἴσαντο Πελασγικὸν ἄρεα κέλσαι.
Πελασγὶς: 4:265: ζώειν, φηγὸν ἔδοντες ἐν οὔρεσιν. οὐδὲ Πελασγὶς
Πελασγῶν: 1:580: αὐτίκα δ᾽ ἠερίη πολυλήιος αἶα Πελασγῶν
Πελασγῶν: 2:1241: Ὠκεανὶς Φιλύρη εἰς οὔρεα μακρὰ Πελασγῶν
πέλασε: 1:994: τόξον ἐπασσυτέρους πέλασε χθονί: τοὶ δὲ καὶ αὐτοὶ
πελάσσαι: 1:692: αὔτως, ἣ θέμις ἐστί, πάρος κακότητα πελάσσαι.
πελάσσαι: 2:293: μὴ μὲν Ἀγηνορίδαο δόμοις ἔτι τάσδε πελάσσαι
πέλασσαν: 3:1165: ἡρώων ἐς ὅμιλον: ὁμοῦ δ᾽ ἐπὶ νῆα πέλασσαν.
πελάσσας: 2:230: οὔ κέ τις οὐδὲ μίνυνθα βροτῶν ἄνσχοιτο πελάσσας,
πέλασσεν: 2:441: κήδετο λευγαλέης, καὶ δ᾽ ἡμέας αὖθι πέλασσεν
πελάσσῃ: 2:13: ἀνδρῶν ὀθνείων, ὅς κεν Βέβρυξι πελάσσῃ,
πελάσσῃ: 3:1306: εἷλκεν ἐπικρατέως παντὶ σθένει, ὄφρα πελάσσῃ
πελάσσῃς: 3:1040: οὐδ᾽ αὐτὸς κατὰ κόσμον ἑοῖς ἑτάροισι πελάσσῃς.
πέλε: 1:304: μίμνε δόμοις, μηδ᾽ ὄρνις ἀεικελίη πέλε νηί:
πέλε: 2:1173: ἐσσυμένως, ἥ τ᾽ ἐκτὸς ἀνηρεφέος πέλε νηοῦ
πέλε: 3:666: δμωάων, ἥ οἱ ἑπέτις πέλε κουρίζουσα:
πέλει: 1:154: ὄμμασιν, εἰ ἐτεόν γε πέλει κλέος, ἀνέρα κεῖνον
πέλει: 1:1192: ἀλλ᾽ οἷον ταναῆς ἔρνος πέλει αἰγείροιο:
πέλει: 1:1202: χειμερίη ὀλοοῖο δύσις πέλει Ὠρίωνος,
πέλει: 2:311: ‘κλῦτέ νυν. οὐ μὲν πάντα πέλει θέμις ὔμμι δαῆναι
πέλει: 2:931: θῆκε λύρην: ἐκ τοῦ δὲ Λύρη πέλει οὔνομα χώρῳ.
πέλει: 2:1079: οἵη δὲ κλαγγὴ δῄου πέλει ἐξ ὁμάδοιο
πέλει: 2:1157: τῷδε Κυτίσσωρος πέλει οὔνομα, τῷ δέ τε Φρόντις,
πέλει: 3:15: μειλιχίοις; ἦ γὰρ ὅγ᾽ ὑπερφίαλος πέλει αἰνῶς.
πέλει: 3:102: ‘ἄλλοις ἄλγεα τἀμὰ γέλως πέλει: οὐδέ τί με χρὴ
πέλει: 3:104: νῦν δ᾽ ἐπεὶ ὔμμι φίλον τόδε δὴ πέλει ἀμφοτέρῃσιν,
πέλει: 3:778: μοῖρα πέλει. πῶς γάρ κεν ἐμοὺς λελάθοιμι τοκῆας
πέλει: 4:1234: νηυσὶ πέλει, ὅτε τόνγε βιῴατο κόλπον ἱκέσθαι.
πελειάδα: 2:557: δὴ τότ᾽ ἔπειθ᾽ ὁ μὲν ὦρτο πελειάδα χειρὶ μεμαρπὼς
πελειάδα: 2:564: Εὔφημος προέηκε πελειάδα: τοὶ δ᾽ ἅμα πάντες
πελειάδι: 2:328: οἰωνῷ δή πρόσθε πελειάδι πειρήσασθαι
πελειάδος: 2:574: οὐραῖα πτερὰ ταίγε πελειάδος: ἡ δ᾽ ἀπόρουσεν
πέλειαι: 1:1050: ὠκυπέτας ἀγεληδὸν ὑποτρέσσωσι πέλειαι.
πελειὰς: 3:541: τρηρὼν μὲν φεύγουσα βίην κίρκοιο πελειὰς
πελείας: 3:560: οὐκέτ᾽ Ἐνυαλίοιο μέγα σθένος; ἐς δὲ πελείας
πελειάων: 4:486: φῦλα πελειάων, ἠὲ μέγα πῶυ λέοντες
πελείης: 2:535: νῆα θοὴν εἴσβαινον ἐρεσσέμεν, οὐδὲ πελείης
πέλειν: 4:1371: νῆα πέλειν: ἦ γὰρ κατὰ νηδύος ἄμμε φέρουσα
πέλειν: 4:1734: ἐκ δὲ γυνὴ βώλοιο πέλειν ὀλίγης περ ἐούσης
πελέκει: 1:430: χαλκείῳ πελέκει κρατεροὺς διέκερσε τένοντας:
πελέκεσσι: 1:1003: ὡς δ᾽ ὅτε δούρατα μακρὰ νέον πελέκεσσι τυπέντα
πελέκεσσιν: 4:1681: τήν τε θοοῖς πελέκεσσιν ἔθ᾽ ἡμιπλῆγα λιπόντες
πέλεκυν: 1:169: δεξιτερῇ πάλλων πέλεκυν μέγαν. ἔντεα γάρ οἱ
πέλεκυν: 2:119: αἶψα μάλ᾽ ἀντεταγὼν πέλεκυν μέγαν ἠδὲ κελαινὸν
πελέμιξεν: 2:92: χεῖρ᾽ ἐπὶ οἷ πελέμιξεν: ὁ δ᾽ ἀίξαντος ὑπέστη,
πέλεν: 1:629: ῥηίτερον πάσῃσιν Ἀθηναίης πέλεν ἔργων,
πέλεν: 1:728: ἄκρα δὲ πορφυρέη πάντῃ πέλεν: ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ἑκάστῳ
πέλεν: 2:438: αὐτός τ᾽ ἀγγελίῃ Φινεὺς πέλεν. ὦκα δὲ τόνγε
πέλεν: 3:252: νηόν, ἐπεί ῥα θεᾶς αὐτὴ πέλεν ἀρήτειρα--
πέλεν: 3:627: προύθεσαν: ἐκ δ᾽ ἄρα τοῦ νεῖκος πέλεν ἀμφήριστον
πέλεν: 3:1270: τόσσον δὲ προτέρω πέλεν ἄστεος ἀντιπέρηθεν,
πέλεν: 4:103: ἔνθ᾽ ἔπος ἠδὲ καὶ ἔργον ὁμοῦ πέλεν ἐσσυμένοισιν.
πελεν: 4:118: ἐγγύθι δ᾽ αἰθαλόεντα πελεν βωμοῖο θέμεθλα,
πέλεν: 4:345: αὐτὰρ Μήδειάν γε--τὸ γὰρ πέλεν ἀμφήριστον--
πέλεν: 4:430: τοῦ δὲ καὶ ἀμβροσίη ὀδμὴ πέλεν ἐξέτι κείνου,
πέλεν: 4:925: καπνῷ δ᾽ ἀχλυόεις αἰθὴρ πέλεν, οὐδέ κεν αὐγὰς
πέλεσθαι: 1:160: μαρνάμενος, τὸ πέλεσθαι ἐνὶ ξυνοχῇ πολέμοιο.
πέλεσθαι: 3:559: οἳ Κύπριν καλέουσιν ἐπίρροθον ἄμμι πέλεσθαι,
πέλεσθαι: 3:700: σχήσειν ἐν θυμῷ, σύν τε δρήστειρα πέλεσθαι.
πέλεσθαι: 3:733: φημὶ κασιγνήτη τε σέθεν κούρη τε πέλεσθαι,
πέλεσθε: 2:645: στελλοίμην, ἔτι τάρβος ἀνάψομαι, εὖτε πέλεσθε
πέλεσθε: 2:1195: κῶας ἄγειν χρύσειον ἐπίρροθοι ἄμμι πέλεσθε
πέλεσθέ: 3:910: φάρμακον. ἀλλ᾽ ἀπονόσφι πέλεσθέ μοι, εὖτ᾽ ἂν ἵκηται.’
πελέσθω: 1:1320: ἐξανύσῃ: τῶ μή τι ποθὴ κείνοιο πελέσθω.
πελέσθω: 2:875: τῶ μή μοι τυτθόν γε δέος περὶ νηὶ πελέσθω.
πέλεται: 2:672: ὀρφναίη πέλεται, λεπτὸν δ᾽ ἐπιδέδρομε νυκτὶ
πέλεται: 3:1301: δεινὸς δ᾽ ἐξ αὐτοῦ πέλεται βρόμος, ὁππότ᾽ ἀίξῃ
πέλῃ: 2:345: καὶ τὰ μὲν ὥς κε πέλῃ, τὼς ἔσσεται. ἢν δὲ φύγητε
Πελίαο: 1:3: Κυανέας βασιλῆος ἐφημοσύνῃ Πελίαο
Πελίαο: 1:225: ἰφθίμου Πελίαο δόμοις ἔνι πατρὸς ἑῆος
Πελίαο: 1:242: ‘Ζεῦ ἄνα, τίς Πελίαο νόος; πόθι τόσσον ὅμιλον
Πελίαο: 1:279: δειλὴ ἐγὼ Πελίαο κακὴν βασιλῆος ἐφετμήν,
Πελίαο: 1:323: πασσυδίῃ Πελίαο παρὲκ νόον ἰθύοντας.
Πελίαο: 1:902: ἴσχαν᾽, ἐπεὶ πάτρην μοι ἅλις Πελίαο ἕκητι
Πελίαό: 1:981: πεύθετο ναυτιλίης ἄνυσιν, Πελίαό τ᾽ ἐφετμάς:
Πελίαο: 1:1304: ἄθλων γὰρ Πελίαο δεδουπότος ἂψ ἀνιόντας
Πελίαο: 2:626: χρῆν γὰρ ἐφιεμένοιο καταντικρὺ Πελίαο
Πελίαό: 2:765: σφωιτέρων μυθεῖθ᾽ ἑτάρων, Πελίαό τ᾽ ἐφετμάς,
Πελίαο: 4:242: Ἥρης, ὄφρ᾽ ὤκιστα κακὸν Πελίαο δόμοισιν
Πελίῃ: 3:1134: ὄφρα κακὸν Πελίῃ ἱερὴν ἐς Ἰωλκὸν ἵκοιτο
Πελίην: 1:12: ἵκετο δ᾽ ἐς Πελίην αὐτοσχεδὸν ἀντιβολήσων
Πελίης: 1:5: τοίην γὰρ Πελίης φάτιν ἔκλυεν, ὥς μιν ὀπίσσω
Πελίης: 3:64: ὄφρα μὴ ἐγγελάσῃ Πελίης κακὸν οἶτον ἀλύξας,
Πελίης: 3:75: τίσειεν Πελίης, εἰ μή σύ γε νόστον ὀπάσσεις.’
Πελλήνης: 1:177: Πελλήνης ἀφίκανον Ἀχαιίδος, ἥν ποτε Πέλλης
Πέλλης: 1:177: Πελλήνης ἀφίκανον Ἀχαιίδος, ἥν ποτε Πέλλης
πέλοι: 1:1251: μήπως ἢ θήρεσσιν ἕλωρ πέλοι, ἠέ μιν ἄνδρες
πέλοι: 1:1343: ἀμφ᾽ ἐμεῦ, εἰ τοιόνδε πέλοι ποτέ, δηρίσασθαι.’
πέλοι: 2:340: πετράων, οὐδ᾽ εἴ κε σιδηρείη πέλοι Λ̓ργώ.
πέλοι: 4:1654: ὃν δέμας, ὁππότε μή οἱ ἐπ᾽ ἀκάματος πέλοι αἰών.
πέλοιτο: 1:1118: πρόχνυ γεράνδρυον: τὸ μὲν ἔκταμον, ὄφρα πέλοιτο
πέλοιτο: 3:79: ‘πότνα θεά, μή τοί τι κακώτερον ἄλλο πέλοιτο
πέλοιτο: 3:359: οὕτω κεν γνωτὸς πατρώιος ἄμμι πέλοιτο.
πέλοιτο: 3:467: ναὶ δὴ τοῦτό γε, πότνα θεὰ Περσηί, πέλοιτο,
πέλοιτο: 3:494: οὔτ᾽ ἐμοί, οὔτε κεν ὔμμι διειρομένοισι πέλοιτο.
πέλοιτο: 3:552: τόνδε κατ᾽ οἰωνὸν προτιόσσεται, ὧς δὲ πέλοιτο.
πέλοιτο: 3:615: ἑσπομένης ἀρίδηλα καὶ ἀμφαδὰ ἔργα πέλοιτο.
πέλοιτο: 3:783: λωφήσειν ἀχέων: τότε δ᾽ ἂν κακὸν ἄμμι πέλοιτο,
πέλοιτο: 3:849: λωίτερος κεῖν᾽ ἦμαρ ὁμῶς κάρτει τε πέλοιτο.
πέλοιτο: 4:536: οὔδεος, ὥς κεν ἄφαντος ἀεὶ μερόπεσσι πέλοιτο.
πέλοιτο: 4:713: εὐμειδής τε πέλοιτο καὶ ἤπιος ἀμφοτέροισιν,
πέλοιτο: 4:869: ἀμβροσίῃ χρίεσκε τέρεν δέμας, ὄφρα πέλοιτο
πέλοιτο: 4:1140: χρύσεον αἰγλῆεν κῶας βάλον, ὄφρα πέλοιτο
πέλονται: 1:337: ξυναὶ δ᾽ ἄμμι πέλονται ἐς Αἰήταο κέλευθοι--
πέλονται: 1:679: δυσμενέων, ἅ τε πολλὰ μετ᾽ ἀνθρώποισι πέλονται;
πέλονται: 3:812: μνήσατο μὲν τερπνῶν, ὅσ᾽ ἐνὶ ζωοῖσι πέλονται,
Πελόπεια: 1:326: δίπλακα, τήν οἱ ὄπασσε κασιγνήτη Πελόπεια.
Πελοπήια: 1:758: πῖπτεν, ἐπεσσύμενος Πελοπήια νῶτα δαΐξαι.
Πελοπηίδα: 4:1568: πῇ πλόος ἐξανέχει Πελοπηίδα γαῖαν ἱκέσθαι.’
Πελοπηίδα: 4:1575: κεῖνο δ᾽ ὑπηέριον θείην Πελοπηίδα γαῖαν
Πελοπήιοι: 2:792: Παφλαγόνες τ᾽ ἐπὶ τοῖς Πελοπήιοι εἴκαθον αὔτως,
Πέλοπος: 4:1229: ἑξείης, Πέλοπος δὲ νέον κατεφαίνετο γαῖα:
Πέλοψ: 1:753: καὶ τὸν μὲν προπάροιθε Πέλοψ ἴθυνε, τινάσσων
Πέλοψ: 2:359: πρῶτα Πέλοψ, τοῦ καί περ ἀφ᾽ αἵματος εὐχετόωνται.
πέλωρ: 2:39: γαίης εἶναι ἔικτο πέλωρ τέκος, οἷα πάροιθεν
πέλωρ: 4:1438: τόξα τε, τοῖσι πέλωρ τόδ᾽ ἀπέφθισεν ἰοβολήσας.
πέλωρα: 1:996: δὴ γάρ που κἀκεῖνα θεὰ τρέφεν αἰνὰ πέλωρα
πελωρίη: 4:1680: ἀλλ᾽ ὥς τίς τ᾽ ἐν ὄρεσσι πελωρίη ὑψόθι πεύκη,
πελώριον: 1:1242: δέκτο γὰρ Ἡρακλῆα πελώριον, ὁππόθ᾽ ἵκοιτο.
πελώριον: 2:105: αὐτὸς δ᾽ Ἰτυμονῆα πελώριον ἠδὲ Μίμαντα,
πελώριον: 2:708: Δελφύνην τόξοισι πελώριον ἐξενάριξεν,
πελώριον: 2:1069: σὺν κελάδῳ σακέεσσι πελώριον ὄρσετε δοῦπον.’
πελώριον: 2:1242: ἦλθ᾽, ἵνα δὴ Χείρωνα πελώριον, ἄλλα μὲν ἵππῳ,
πελώριον: 4:129: νισσομένους, ῥοίζει δὲ πελώριον: ἀμφὶ δὲ μακραὶ
πελώριον: 4:224: ἀντικρὺ τετάνυστο πελώριον. ἡνία δ᾽ ἵππων
πελώριον: 4:795: ἠλεύω: ὁ δ᾽ ἔπειτα πελώριον ὅρκον ὄμοσσεν,
πελώριος: 2:1104: νυκτὶ δ᾽ ἔβη πόντονδε πελώριος, ὦρσε δὲ κῦμα
πελώριος: 4:1363: ἐξ ἁλὸς ἤπειρόνδε πελώριος ἔκθορεν ἵππος,
πελωρίου: 2:1113: δούρατος ὠρέξαντο πελωρίου, οἷά τε πολλὰ
πελωρίου: 4:1436: νηλής: ἀμφὶ δὲ δέρμα πελωρίου ἕστο λέοντος
πέλωρον: 4:143: ὧς τότε κεῖνο πέλωρον ἀπειρεσίας ἐλέλιξεν
πεμπάζοι: 2:977: πεμπάζοι: μία δ᾽ οἴη ἐτήτυμος ἔπλετο πηγή.
πεμπάζων: 4:1746: θυμῷ πεμπάζων ἀνενείκατο φώνησέν τε:
πεμπάσσατο: 4:350: ἔνθα δ᾽ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα νόῳ πεμπάσσατο κούρη,
πέμπε: 1:906: πέμπε μιν ἡβήσαντα Πελασγίδος ἔνδον Ἰωλκοῦ
πέμπε: 4:952: πέμπε διηερίην ἐπὶ κύμασιν, αἰὲν ἄπωθεν
πέμπει: 3:336: πέμπει δεῦρο νέεσθαι ἀμήχανον: οὐδ᾽ ὑπαλύξειν
πέμπει: 4:949: ἄλλη ὑπ᾽ ἐξ ἄλλης δέχεται καὶ ἐς ἠέρα πέμπει
πέμπειν: 3:601: τῶ καὶ ἐελδομένους πέμπειν ἐς Ἀχαιίδα γαῖαν
πέμπεν: 1:78: πέμπεν Ἀβαντιάδης λελιημένον: οὐ μὲν ἔμελλεν
πέμπεν: 1:100: πέμπεν, ἵνα θρασέεσσι μεταπρέποι ἡρώεσσιν.
πέμπον: 1:720: πέμπον ἴμεν, καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπεντύνοντο νέεσθαι.
πέμπον: 3:1172: πέμπον ἐς Αἰήτην ἰέναι σπόρον αἰτήσοντας
πέμπτος: 4:1465: ὄσσε βαλεῖν: πέμπτος δὲ μετὰ σφίσιν ἔσσυτο Κάνθος.
πέμπω: 2:491: πέμπω, ἐπεὶ μέμονέν γε παρέμμεναι ἀσχαλόωντι.’
πέμπωμεν: 1:676: πέμπωμεν ξείνοισιν, ἐπεὶ καὶ ἄρειον ὀπάσσαι.
πέμφ᾽: 2:465: πέμφ᾽ ὁ γέρων: οἶον δὲ Παραίβιον αὐτόθι μίμνειν
πέμψεν: 2:971: ἀμφὶ κασιγνήτης: ὁ δ᾽ ἀπήμονα πέμψεν ὀπίσσω.
πέμψεν: 4:683: ἡ δ᾽ ὅτε δὴ νυχίων ἀπὸ δείματα πέμψεν ὀνείρων,
πένθος: 2:882: ‘δαιμόνιοι, τί νυ πένθος ἐτώσιον ἴσχομεν αὔτως;
πένθος: 3:675: τίπτ᾽ ἔπαθες; τί τοι αἰνὸν ὑπὸ φρένας ἵκετο πένθος;
πένονται: 2:1016: ἀνέρας, ἠδὲ λοετρὰ λεχώια τοῖσι πένονται.
πεπαλαγμένον: 3:1045: πρὸς δὲ καὶ αὐτῷ δουρὶ σάκος πεπαλαγμένον ἔστω
πεπάλαχθε: 1:358: ἐνθέμενοι πεπάλαχθε κατὰ κληῖδας ἐρετμά.
πεπαρμένον: 4:1065: ὀξείῃς εἰλεῖτο πεπαρμένον ἀμφ᾽ ὀδύνῃσιν.
πεπέδητο: 2:599: σειόμεναι βρόμεον: πεπέδητο δὲ νήια δοῦρα.
πεπείρανται: 1:1099: πᾶσα πεπείρανται νιφόεν θ᾽ ἕδος Οὐλύμποιο:
πεπείρηται: 4:37: οὐδέ νύ πω μογεροῖο πεπείρηται καμάτοιο,
πεπιθεῖν: 3:536: μήτηρ ἡμετέρη πεπιθεῖν ἐπαρῆξαι ἀέθλῳ.
πεπίθοιεν: 3:14: ἦ καὶ τόνγ᾽ ἐπέεσσι παραιφάμενοι πεπίθοιεν
πεπίθοιμεν: 3:479: τὴν εἴ κεν πεπίθοιμεν, ὀίομαι, οὐκέτι τάρβος
πεπίθοιμι: 4:417: εἴ κέν πως κήρυκας ἀπερχομένους πεπίθοιμι
πέπιθον: 1:964: καί σφεας εἰρεσίῃ πέπιθον προτέρωσε κιόντας
πέπληγον: 1:540: ὧς οἱ ὑπ᾽ Ὀρφῆος κιθάρῃ πέπληγον ἐρετμοῖς
πέπλοιο: 4:1660: προσχομένη πέπλοιο παρειάων ἑκάτερθεν
πέπλοισι: 4:1292: ἐν δὲ κάρη πέπλοισι καλυψάμενοι σφετέροισιν
πέπλον: 3:831: νεκταρέῃ φαιδρύνετ᾽ ἐπὶ χρόα: δῦνε δὲ πέπλον
πέπλον: 4:44: λαιῇ μὲν χερὶ πέπλον ἐπ᾽ ὀφρύσιν ἀμφὶ μέτωπα
πέπλον: 4:423: οἷς μέτα καὶ πέπλον δόσαν ἱερὸν Ὑψιπυλείης
πέπλον: 4:474: ἀργυφέην καὶ πέπλον ἀλευομένης ἐρύθηνεν.
πέπλον: 4:747: ὧς φάτο: τὴν δ᾽ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν: ἀμφὶ δὲ πέπλον
πέπλον: 4:1312: ἔσταν, ἕλον δ᾽ ἀπὸ χερσὶ καρήατος ἠρέμα πέπλον.
πέπλον: 4:1349: πέπλον ἐρυσσάμεναι κούφῃ χερί, καὶ μ᾽ ἐκέλοντο
πέποιθεν: 3:511: εἰ δ᾽ οὔ τοι μάλα θυμὸς ἑῇ ἐπὶ πάγχυ πέποιθεν
πεποιθότα: 4:274: σφωιτέρων θάρσει τε πεποιθότα: μυρία δ᾽ ἄστη
πεποιθότε: 4:1463: υἷε δύω, πτερύγεσσι πεποιθότε. ποσσὶ δὲ κούφοις
πεποιθότες: 4:110: ἀγρόται, οἵ τε κύνεσσι πεποιθότες οὔποτε νύκτα
πέπον: 1:1337: ‘ὦ πέπον, ἦ μάλα δή με κακῷ ἐκυδάσσαο μύθῳ,
πέπον: 3:485: ‘ὦ πέπον, εἴ νύ τοι αὐτῷ ἐφανδάνει, οὔτι μεγαίρω.
πέπον: 4:1747: ‘ὦ πέπον, ἦ μέγα δή δε καὶ ἀγλαὸν ἔμμορε κῦδος.
πεπονήατο: 1:752: ἐν δὲ δύω δίφροι πεπονήατο δηριόωντες.
πεπονήατο: 2:263: αἶψα δὲ κουρότεροι πεπονήατο δαῖτα γέροντι,
πεπονήμεθα: 2:1023: ὅσσα δ᾽ ἐνὶ μεγάροις πεπονήμεθα, κεῖνα θύραζε
πεποτημέναι: 1:882: καρπὸν ἀμέργουσιν πεποτημέναι: ὧς ἄρα ταίγε
πεποτημένος: 2:1044: ἄλλος ἐπὶ προτέρῳ πεποτημένος: ἀλλά μιν ἥρως
πεποτημένος: 4:601: φλογμῷ ἐπιθρώσκει πεποτημένος. ἀμφὶ δὲ κοῦραι
πεπότηται: 1:1097: σεῖο πέριξ τὰ ἕκαστα πιφαυσκομένη πεπότηται.
πεπότητο: 3:447: ἑρπύζων πεπότητο μετ᾽ ἴχνια νισσομένοιο.
πεπότητο: 3:684: γλώσσης, ἄλλοτ᾽ ἔνερθε κατὰ στῆθος πεπότητο.
πεπότητο: 3:1150: ψυχὴ γὰρ νεφέεσσι μεταχρονίη πεπότητο.
πεπρωμένη: 2:817: ἔνθα δ᾽ Ἀβαντιάδην πεπρωμένη ἤλασε μοῖρα
πεπρωμένον: 2:116: οὔπω κηρὶ κακῇ πεπρωμένον: ἦ τάχ᾽ ἔμελλεν
πέπρωται: 1:444: τηλόθι που πέπρωται ἐπ᾽ Ἀσίδος ἠπείροιο.
πέπρωται: 1:904: εἰ δ᾽ οὔ μοι πέπρωται ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι
πέπρωται: 1:1322: πέπρωται Μυσοῖσι περικλεὲς ἄστυ καμόντα
πέπρωται: 4:799: ὡς δή τοι πέπρωται ἀμείνονα πατρὸς ἑοῖο
πέπρωτο: 4:532: ναυτιλίης: πέπρωτο δ᾽, ὅπῃ χθονὸς ἱδρυνθεῖεν,
πεπταμένοις: 4:1621: λαίφεσι πεπταμένοις αὐτὴν ἐπὶ δεξί᾽ ἔχοντες
πεπταμένοισιν: 4:299: λαίφεσι πεπταμένοισιν ὑπεὶρ ἅλα ναυτίλλοντο,
πεπταμένοισιν: 4:1227: ἤδη Κουρῆτιν ἔλιπον χθόνα πεπταμένοισιν
πεπτάμενον: 2:407: πεπτάμενον φηγοῖο δράκων, τέρας αἰνὸν ἰδέσθαι,
πεπτάμενον: 2:1272: πεπτάμενον λασίοισιν ἐπὶ δρυὸς ἀκρεμόνεσσιν.
πεπταμένων: 2:905: λαιφέων πεπταμένων τέμνον πλόον εὐδιόωντες.
πέπτανται: 4:634: ἤπειρον πέπτανται ἀθέσφατον: ἔνθα κεν οἵγε
πέπταται: 1:1036: θνητοῖσιν: πάντῃ δὲ περὶ μέγα πέπταται ἕρκος.
πεπτηότας: 4:1261: τῇδ᾽ ἐπ᾽ ἐρημαίῃ πεπτηότας, εἰ καὶ ἀῆται
πεπτηότες: 4:1296: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐρημαῖοι πεπτηότες ἔκτοθι πέτρης
πεπτηυῖαι: 4:1452: ἀμφ᾽ ὀλίγην μέλιτος γλυκεροῦ λίβα πεπτηυῖαι
πεπτηυῖαν: 2:537: δείματι πεπτηυῖαν ἑῇ φέρε χειρὶ μεμαρπὼς
πεπτηυῖαν: 4:93: γήθεον: αἶψα δέ μιν περὶ γούνασι πεπτηυῖαν
πεπτηῶτα: 1:1056: Κύζικον ἐν κονίῃσι καὶ αἵματι πεπτηῶτα.
πεπτηῶτα: 2:834: καὶ τὸν μὲν χαμάδις λίπον αὐτόθι πεπτηῶτα:
πεπτηῶτας: 3:321: ζαχρηεῖς: αὐτοὺς δ᾽ ἐπὶ δούρασι πεπτηῶτας
πεπτηῶτας: 3:1311: τῇ καὶ τῇ βεβαὼς ἄμφω ἔχε πεπτηῶτας
πεπύθοιτο: 4:1467: ὦρσεν, ἵν᾽ Ἡρακλῆος ἀπηλεγέως πεπύθοιτο,
περ: 1:44: γυῖα, μένεν δ᾽ ἔτι θυμὸς ἀρήιος, ὡς τὸ πάρος περ.
περ: 1:59: Καινέα γὰρ ζῶόν περ ἔτι κλείουσιν ἀοιδοὶ
περ: 1:84: τόσσον ἑκὰς Κόλχων, ὅσσον τέ περ ἠελίοιο
περ: 1:99: ἀλλά ἑ τηλύγετόν περ ὁμῶς καὶ μοῦνον ἐόντα
περ: 1:235: ὅσσα περ ἐντύνονται ἐπαρτέες ἔνδοθι νῆες,
περ: 1:237: δὴ τότ᾽ ἴσαν μετὰ νῆα δι᾽ ἄστεος, ἔνθα περ ἀκταὶ
περ: 1:251: ‘δειλὴ Ἀλκιμέδη, καὶ σοὶ κακὸν ὀφέ περ ἔμπης
περ: 1:299: τῶν μοῖραν κατὰ θυμὸν ἀνιάζουσά περ ἔμπης
περ: 1:343: σημαίνειν ἐπέτελλον: ὁ δ᾽ αὐτόθεν, ἔνθα περ ἧστο,
περ: 1:372: ἠδὲ κατὰ πρῴραν εἴσω ἁλὸς ὁσσάτιόν περ
περ: 1:468: Ζεὺς τόσον, ὁσσάτιόν περ ἐμὸν δόρυ, μή νύ τι πῆμα
περ: 1:479: ἄλλοι μῦθοι ἔασι παρήγοροι, οἷσί περ ἀνὴρ
περ: 1:484: ἄμφω Λητοΐδαο, καὶ ἴφθιμοί περ ἐόντες.’
περ: 1:644: ἄφθιτον: οὐδ᾽ ἔτι νῦν περ ἀποιχομένου Ἀχέροντος
περ: 1:675: ‘δῶρα μέν, ὡς αὐτῇ περ ἐφανδάνει Ὑψιπυλείῃ,
περ: 1:763: ἐν καὶ Φρίξος ἔην Μινυήιος ὡς ἐτεόν περ
περ: 1:767: βάξιν, ὃ καὶ δηρόν περ ἐπ᾽ ἐλπίδι θηήσαιο.
περ: 1:813: οὐδὲ πατὴρ ὀλίγον περ ἑῆς ἀλέγιζε θυγατρός,
περ: 1:825: ἄρσεν ἀνὰ πτολίεθρον, ἔβαν πάλιν, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
περ: 1:896: μνώεο μὴν ἀπεών περ ὁμῶς καὶ νόστιμος ἤδη
περ: 1:950: Αἰνήτη. τοὺς δ᾽ οὔτι καὶ ἔκπαγλοί περ ἐόντες
περ: 1:999: πρίν περ ἀνελθέμεναι σκοπιήν, ἥπτοντο φόνοιο
περ: 1:1061: ἣ θέμις, ἂμ πεδίον λειμώνιον, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
περ: 1:1199: εὖ διαβάς: πεδόθεν δὲ βαθύρριζόν περ ἐοῦσαν
περ: 1:1325: ὃν πόσιν, οἷό περ οὕνεκ᾽ ἀποπλαγχθέντες ἔλειφθεν.’
περ: 1:1333: εἴ τί περ ἀασάμην: πέρι γάρ μ᾽ ἄχος εἷλεν ἐνισπεῖν
περ: 1:1340: πρίν περ ἀνιηθείς: ἐπεὶ οὐ περὶ πώεσι μήλων,
περ: 1:1354: τούνεκεν εἰσέτι νῦν περ Ὕλαν ἐρέουσι Κιανοί,
περ: 2:27: ἀνέρες ἀμφιπένονται: ὁ δ᾽ ἰλλόμενός περ ὁμίλῳ
περ: 2:85: ἔστε περ οὐλοὸν ἆσθμα καὶ ἀμφοτέρους ἐδάμασσεν.
περ: 2:252: Ἁρπυίας, μάλα περ λελιημένοι, ἔστ᾽ ἂν ὀμόσσῃς,
περ: 2:260: δαίμονες, οἳ μηδ᾽ ὧδε θανόντι περ εὐμενέοιεν,
περ: 2:359: πρῶτα Πέλοψ, τοῦ καί περ ἀφ᾽ αἵματος εὐχετόωνται.
περ: 2:541: κούφης, ἥ κε φέροι μιν ἄφαρ βριαρήν περ ἐοῦσαν,
περ: 2:919: λισσομένην τυτθόν περ ὁμήθεας ἄνδρας ἰδέσθαι.
περ: 2:1112: ἔνθα δ᾽ ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι θεῶν πίσυρές περ ἐόντες
περ: 2:1216: οὔρεα καὶ πεδίον Νυσήιον, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
περ: 3:61: τὸν μὲν ἐγών, εἰ καί περ ἐς Ἄιδα ναυτίλληται
περ: 3:92: ἢ ἐμοί. ὑμείων γὰρ ἀναιδήτῳ περ ἐόντι
περ: 3:243: πρίν περ κουριδίην θέσθαι Εἰδυῖαν ἄκοιτιν,
περ: 3:312: ἀκτὴν ἠπείρου Τυρσηνίδος, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
περ: 3:341: οἷαί περ Κόλχοισι μετ᾽ ἀνδράσι νῆες ἔασιν,
περ: 3:356: τόνδε μέν, οἷό περ οὕνεκ᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος ὧλλοι ἄγερθεν,
περ: 3:408: τόν ῥ᾽ αὐτὸς περίειμι χεροῖν ὀλοόν περ ἐόντα.
περ: 3:428: τῶ καὶ ἐγὼ τὸν ἄεθλον ὑπερφίαλόν περ ἐόντα
περ: 3:519: ἀνδράσιν, οὐδέ περ ὅσσον ἐπανθιόωντας ἰούλους
περ: 3:525: τῶ καί περ μεμαῶτες, ἐρητύοισθ᾽ ἐνὶ νηὶ
περ: 3:577: νόσφιν ἑοῖο δόμου, τόθι περ καὶ πρόσθε κάθιζον,
περ: 3:584: οὐδὲ γὰρ Αἰολίδην Φρίξον μάλα περ χατέοντα
περ: 3:661: δήνεσιν ἀλλήλων: ἡ δ᾽ ἔνδοθι δαιομένη περ
περ: 3:680: πείρασι ναιετάειν, ἵνα μηδέ περ οὔνομα Κόλχων.’
περ: 3:717: μή σ᾽ ἐπιδευήσεσθαι, ἀνυστά περ ἀντιόωσαν.’
περ: 3:782: δύσμορος: οὐ μὲν ἔολπα καταφθιμένοιό περ ἔμπης
περ: 3:948: μελπομένης περ ὅμως: πᾶσαι δέ οἱ, ἥντιν᾽ ἀθύροι
περ: 3:976: ἀνέρες, οὐδ᾽ ὅτε περ πάτρῃ ἔνι ναιετάασκον,
περ: 3:1091: πολλαὶ ναιετάουσιν, ἵν᾽ οὐδέ περ οὔνομ᾽ ἀκοῦσαι
περ: 3:1141: εἰ μὴ ἄρ᾽ Αἰσονίδης πεφυλαγμένος ὀψέ περ ηὔδα:
περ: 3:1189: ἐξανύσειν, εἰ καί περ ἐπὶ ζυγὰ βουσὶ βάλοιτο.
περ: 3:1249: κεῖνο δόρυ γνάμψαι τυτθόν γέ περ, ἀλλὰ μάλ᾽ αὔτως
περ: 3:1297: οὐδ᾽ ἄρα μιν τυτθόν περ ἀνώχλισαν ἀντιόωντες.
περ: 3:1343: τετράγυός περ ἐοῦσα: βοῶν τ᾽ ἀπελύετ᾽ ἄροτρα.
περ: 4:65: καὶ πινυτή περ ἐοῦσα, πολύστονον ἄλγος ἀείρειν.’
περ: 4:480: ὑγρὸν δ᾽ ἐν γαίῃ κρύψεν νέκυν, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
περ: 4:597: λίμνης ἐς προχοὰς πολυβενθέος: ἡ δ᾽ ἔτι νῦν περ
πέρ: 4:770: Αἰγαίῳ, τόθι πέρ τε δόμοι Νηρῆος ἔασιν.
περ: 4:813: Μηδείης: σὺ δ᾽ ἄρηγε νυῷ ἑκυρή περ ἐοῦσα,
περ: 4:830: κεῖσ᾽, ὅθι περ τυτθή γε παραίβασις ἔσσετ᾽ ὀλέθρου.’
περ: 4:1058: γαῖαν ὁμῶς: τὴν δ᾽ οὔτι μίνυνθά περ εὔνασεν ὕπνος,
περ: 4:1101: καί κ᾽ ἐθέλων, ἕκαθέν περ, ἐφ᾽ Ἑλλάδι νεῖκος ἄγοιτο.
περ: 4:1146: αἰδὼς ἱεμένην περ ὅμως ἐπὶ χεῖρα βαλέσθαι.
περ: 4:1166: τῶ καὶ τοὺς γλυκερῇ περ ἰαινομένους φιλότητι
περ: 4:1255: αὖθι μένειν τυτθόν περ ἐπὶ χρόνον; οἷον ἐρήμη
περ: 4:1370: μητέρα δ᾽ οὐκ ἄλλην προτιόσσομαι, ἠέ περ αὐτὴν
περ: 4:1527: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἐπὶ τυτθὸν ἀποφθίμενός περ ἔμελλεν
περ: 4:1601: τοῖος ἐών, οἷός περ ἐτήτυμος ἦεν ἰδέσθαι.
περ: 4:1647: οἱ δέ, δύῃ μάλα περ δεδμημένοι, αἶψ᾽ ἀπὸ χέρσου
περ: 4:1674: ὧς ὅγε χάλκειός περ ἐὼν ὑπόειξε δαμῆναι
περ: 4:1717: ῥέζον δ᾽ ὅσσα περ ἄνδρες ἐρημαίῃ ἐνὶ ῥέζειν
περ: 4:1734: ἐκ δὲ γυνὴ βώλοιο πέλειν ὀλίγης περ ἐούσης
περάαν: 4:496: εἰρεσίῃ περάαν πλόον ἀντίον, ᾧ ἐπέχουσιν
περαίη: 1:1112: τοῖσι δὲ Μακριάδες σκοπιαὶ καὶ πᾶσα περαίη
περαίην: 1:923: ἱέμενοι τῇ μὲν Θρῃκῶν χθόνα, τῇ δὲ περαίην
περαίην: 4:1211: ἀνέρες ἐννάσσαντο μετὰ χρόνον: οἱ δὲ περαίην
περαίης: 2:394: νήσου δὲ προτέρωσε καὶ ἠπείροιο περαίης
περαίης: 4:78: οὔπω πείσματα νηὸς ἐπ᾽ ἠπείροιο περαίης
περαίης: 4:846: ἠελίου, ὅτ᾽ ἄνεισι περαίης ὑψόθι γαίης,
περαιόθεν: 4:71: ὁπλότατον Φρίξοιο περαιόθεν ἤπυε παίδων,
περαιτέρω: 2:427: καὶ δέ με μηκέτι τῶνδε περαιτέρω ἐξερέεσθε.’
περαιώσεσθαι: 4:1634: Κάρπαθος: ἔνθεν δ᾽ οἵγε περαιώσεσθαι ἔμελλον
περάτηθεν: 4:54: τὴν δὲ νέον Τιτηνὶς ἀνερχομένη περάτηθεν
περάτης: 1:1281: ἐκ περάτης ἀνιοῦσα, διαγλαύσσουσι δ᾽ ἀταρποί,
περάτης: 2:1091: ὕψι μάλ᾽ ἂμ πέλαγος περάτης εἰς οὔρεα γαίης.
περάτων: 2:165: ἐκ περάτων ἀνιών, ἤγειρε δὲ μηλοβοτῆρας,
πέρην: 2:534: βωμὸν ἁλὸς ῥηγμῖνι πέρην καὶ ἐφ᾽ ἱερὰ θέντες,
περῆσαι: 1:440: ‘ὑμῖν μὲν δὴ μοῖρα θεῶν χρειώ τε περῆσαι
περῆσαι: 2:344: μὴ τλῆτ᾽ οἰωνοῖο πάρεξ ἔτι νηὶ περῆσαι.
περῆσαι: 3:388: οὐδὲ μὲν ἱέμενοι. τίς δ᾽ ἂν τόσον οἶδμα περῆσαι
περῆσαι: 4:257: ‘Νισσόμεθ᾽ Ὀρχομενὸν τὴν ἔχραεν ὔμμι περῆσαι
περῆσαι: 4:283: εὐρύς τε προβαθής τε καὶ ὁλκάδι νηὶ περῆσαι:
περήσας: 4:457: καρπαλίμως ᾗ νηὶ διὲξ ἁλὸς οἶδμα περήσας,
περήσεις: 3:1071: δώματα, πῇ νῦν ἔνθεν ὑπεὶρ ἅλα νηὶ περήσεις:
περήσῃ: 2:608: ἐκ μακάρων, εὖτ᾽ ἄν τις ἰδὼν διὰ νηὶ περήσῃ.
περήσομεν: 2:415: πειθόμενοι Πόντονδε περήσομεν: εἰ δέ κεν αὖτις
πέρθεσκον: 1:800: δήμου ἀπορνύμενοι λαοὶ πέρθεσκον ἐπαύλους
πέρθοντο: 2:138: πῆμ᾽ ἀίδηλον ἔην. πέρθοντο γὰρ ἠμὲν ἀλωαὶ
περὶ: 1:65: ἤλυθε δ᾽ αὖ Μόψος Τιταρήσιος, ὃν περὶ πάντων
περὶ: 1:101: Θησέα δ᾽, ὃς περὶ πάντας Ἐρεχθεΐδας ἐκέκαστο,
περὶ: 1:138: Ναύπλιον, ὃς περὶ πάντας ἐκαίνυτο ναυτιλίῃσιν.
περὶ: 1:218: λυγαίοις ἐδάμασσε περὶ νεφέεσσι καλύψας.
περὶ: 1:379: πήχυιον προύχοντα περὶ σκαλμοῖσιν ἔδησαν.
περὶ: 1:389: τριβόμεναι περὶ δέ σφιν ἀιδνὴ κήκιε λιγνὺς
περὶ: 1:538: στησάμενοι, φόρμιγγος ὑπαὶ περὶ βωμὸν ὁμαρτῇ
περὶ: 1:670: βάκτρῳ ἐρειδομένη, περὶ δὲ μενέαιν᾽ ἀγορεῦσαι.
περὶ: 1:771: πρόφρων ἀντομένη: περὶ γὰρ μενέαινεν ἕπεσθαι
περὶ: 1:830: γαῖαν ὀνόσσεσθαι: περὶ γὰρ βαθυλήιος ἄλλων
πέρι: 1:901: ἐκ μακάρων: τύνη δ᾽ ἐμέθεν πέρι θυμὸν ἀρείω
πέρι: 1:1020: ᾗ πέρι πείσματα νηὸς ἐπεσσύμενοι ἐβάλοντο.
περὶ: 1:1036: θνητοῖσιν: πάντῃ δὲ περὶ μέγα πέπταται ἕρκος.
περὶ: 1:1059: τρὶς περὶ χαλκείοις σὺν τεύχεσι δινηθέντες
περὶ: 1:1197: νειόθεν ἀμφοτέρῃσι περὶ στύπος ἔλλαβε χερσίν,
περὶ: 1:1235: λέχρις ἐπιχριμφθείς, περὶ δ᾽ ἄσπετον ἔβραχεν ὕδωρ
πέρι: 1:1333: εἴ τί περ ἀασάμην: πέρι γάρ μ᾽ ἄχος εἷλεν ἐνισπεῖν
περὶ: 1:1340: πρίν περ ἀνιηθείς: ἐπεὶ οὐ περὶ πώεσι μήλων,
περὶ: 1:1341: οὐδὲ περὶ κτεάτεσσι χαλεψάμενος μενέηνας,
περὶ: 1:1342: ἀλλ᾽ ἑτάρου περὶ φωτός. ἔολπα δέ τοι σὲ καὶ ἄλλῳ
περὶ: 2:20: εἷλε χόλος: περὶ δ᾽ αὖ Πολυδεύκεα τύψεν ὁμοκλη
περὶ: 2:53: ὠμούς, ἀζαλέους, περὶ δ᾽ οἵγ᾽ ἔσαν ἐσκληῶτες.
περὶ: 2:57: ἀλλὰ βάλευ περὶ χειρί: δαεὶς δέ κεν ἄλλῳ ἐνίσποις,
περὶ: 2:128: στείνονται πίπτοντα περὶ σφίσιν: ὧς ἄρα τοίγε
περὶ: 2:141: αἰεὶ γὰρ μάρναντο σιδηροφόρου περὶ γαίης.
περὶ: 2:162: ἐμμελέως: περὶ δέ σφιν ἰαίνετο νήνεμος ἀκτὴ
περὶ: 2:179: ὃς περὶ δὴ πάντων ὀλοώτατα πήματ᾽ ἀνέτλη
πέρι: 2:241: ἡρώων, πέρι δ᾽ αὖτε δύω υἷας Βορέαο.
περὶ: 2:301: τόφρα δ᾽ ἀριστῆες πινόεν περὶ δέρμα γέροντος
περὶ: 2:323: βρασσόμενον: στρηνὲς δὲ περὶ στυφελῇ βρέμει ἀκτῇ.
περὶ: 2:569: σμερδαλέον: πάντῃ δὲ περὶ μέγας ἔβρεμεν αἰθήρ.
περὶ: 2:665: ἐργατίναι μογέουσι βόες, περὶ δ᾽ ἄσπετος ἱδρὼς
περὶ: 2:875: τῶ μή μοι τυτθόν γε δέος περὶ νηὶ πελέσθω.
περὶ: 2:1107: ἐκ νεφέων, σκοτόεις δὲ περὶ ζόφος ἠρήρειστο.
περὶ: 2:1131: δοῦναι ὅσον τ᾽ εἴλυμα περὶ χροός, ἠδὲ κομίσσαι
περὶ: 2:1172: μῆλ᾽ ἱερευσόμενοι: περὶ δ᾽ ἐσχάρῃ ἐστήσαντο
πέρι: 2:1190: δούρατα Πηλιάδος κορυφῆς πέρι: σὺν δέ οἱ Ἄργος
περί: 2:1210: ῥηίδιον, τοῖός μιν ὄφις περί τ᾽ ἀμφί τ᾽ ἔρυται
περὶ: 2:1250: ἠλίβατοι, τόθι γυῖα περὶ στυφελοῖσι πάγοισιν
περὶ: 3:60: δείδιμεν ἐκπάγλως, περὶ δ᾽ Αἰσονίδαο μάλιστα.
περὶ: 3:216: εὐρείας τε πύλας καὶ κίονας, οἳ περὶ τοίχους
περὶ: 3:291: ὡς δὲ γυνὴ μαλερῷ περὶ κάρφεα χεύατο δαλῷ
περὶ: 3:304: ‘παιδὸς ἐμῆς κοῦροι Φρίξοιό τε, τὸν περὶ πάντων
περὶ: 3:585: δέχθαι ἐνὶ μεγάροισιν ἐφέστιον, ὃς περὶ πάντων
περί: 3:633: παλλομένη δ᾽ ἀνόρουσε φόβῳ, περί τ᾽ ἀμφί τε τοίχους
περί: 3:638: ἡρώων. περί μοι ξείνῳ φρένες ἠερέθονται.
περί: 3:688: ‘Χαλκιόπη, περί μοι παίδων σέο θυμὸς ἄηται,
περὶ: 3:747: μητέρα τεθνεώτων ἀδινὸν περὶ κῶμ᾽ ἐκάλυπτεν:
περὶ: 3:791: κερτομίας: τηλοῦ δὲ πόλις περὶ πᾶσα βοήσει
πέρι: 3:865: Ἰαπετοῖο πάις ὀδύνῃ πέρι θυμὸν ἀλύων.
περὶ: 3:867: ἥ τέ οἱ ἀμβροσίοισι περὶ στήθεσσιν ἔερτο.
περὶ: 3:904: τὸν ξεῖνόν με κέλονται, ὅτις περὶ βουσὶν ὑπέστη,
περὶ: 3:1019: τηκομένη, οἷόν τε περὶ ῥοδέῃσιν ἐέρση
περὶ: 3:1057: καρχαλέοι κύνες ὥστε περὶ βρώμης, ὀλέκοιεν
περὶ: 3:1155: Χαλκιόπη περὶ παισὶν ἀκηχεμένη ἐρέεινεν:
περὶ: 3:1171: εὔκηλοι ἐμέλοντο περὶ σφίσιν. αὐτὰρ ἅμ᾽ ἠοῖ
περὶ: 3:1218: νύμφαι ἑλειονόμοι ποταμηίδες, αἳ περὶ κείνην
περὶ: 3:1224: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Αἰήτης περὶ μὲν στήθεσσιν ἕεστο
περὶ: 3:1247: ἠδὲ δόρυ βριαρόν, περὶ δὲ ξίφος: ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι
περὶ: 3:1257: χεῖρες ἐπερρώσαντο περὶ σθένεϊ σφριγόωσαι.
περὶ: 3:1354: γηγενέες: φρίξεν δὲ περὶ στιβαροῖς σακέεσσιν
περὶ: 4:93: γήθεον: αἶψα δέ μιν περὶ γούνασι πεπτηυῖαν
περί: 4:158: ῥαῖνε κατ᾽ ὀφθαλμῶν: περί τ᾽ ἀμφί τε νήριτος ὀδμὴ
περὶ: 4:181: εἴλει ἀφασσόμενος: περὶ γὰρ δίεν, ὄφρα ἓ μή τις
περὶ: 4:321: οὔτ᾽ οὖν Γραυκένιοι, οὔθ᾽ οἱ περὶ Λαύριον ἤδη
πέρι: 4:325: ᾧ πέρι δὴ σχίζων Ἴστρος ῥόον ἔνθα καὶ ἔνθα
περὶ: 4:436: θελγέμεν, εὖτ᾽ ἂν πρῶτα θεᾶς περὶ νηὸν ἵκηται
πέρι: 4:440: βαίη ἐς Αἰήταο δόμους: πέρι γάρ μιν ἀνάγκῃ
περὶ: 4:492: ἔνθα δὲ ναυτιλίης πυκινὴν περὶ μητιάασκον
περὶ: 4:549: Μέντορες, ἀγραύλοισιν ἀλεξόμενον περὶ βουσίν.
περὶ: 4:614: χωόμενος περὶ παιδί, τὸν ἐν λιπαρῇ Λακερείῃ
περὶ: 4:867: ἡ μὲν γὰρ βροτέας αἰεὶ περὶ σάρκας ἔδαιεν
περὶ: 4:932: σπερχομένην ἀγεληδὸν ἑλίσσωνται περὶ νῆα,
περὶ: 4:936: Ἀργῴῃ περὶ νηί, Θέτις δ᾽ ἴθυνε κέλευθον.
περὶ: 4:953: πετράων: περὶ δέ σφιν ἐρευγόμενον ζέεν ὕδωρ.
πέρι: 4:1029: ‘ὑμέων, ὦ πέρι δὴ μέγα φέρτατοι, ἀμφί τ᾽ ἀέθλοις
πέρι: 4:1068: Ἀρήτη ἄλοχος, κούρης πέρι μητιάασκον
περὶ: 4:1134: δέξατο, καὶ μέλιτι ξηρὸν περὶ χεῖλος ἔδευσεν,
περὶ: 4:1196: οἰόθεν οἶαι ἄειδον ἑλισσόμεναι περὶ κύκλον,
περὶ: 4:1310: ἔνδιον ἦμαρ ἔην, περὶ δ᾽ ὀξύταται θέρον αὐγαὶ
πέρι: 4:1355: τῆσδε θεοπροπίης ἴσχω πέρι. φάν γε μὲν εἶναι
πέρι: 4:1381: ὑμέας, ὦ πέρι δὴ μέγα φέρτατοι υἷες ἀνάκτων,
περὶ: 4:1450: ὡς δ᾽ ὁπότε στεινὴν περὶ χηραμὸν εἱλίσσονται
περὶ: 4:1454: πετραίῃ Μινύαι περὶ πίδακι δινεύεσκον.
πέρι: 4:1485: αὐλίτης, ὅ σ᾽ ἑῶν μήλων πέρι, τόφρ᾽ ἑτάροισιν
περὶ: 4:1642: τρὶς περὶ χαλκείοις Κρήτην ποσὶ δινεύοντα.
περὶ: 4:1664: θυμοβόρους, Ἀίδαο θοὰς κύνας, αἳ περὶ πᾶσαν
περὶ: 4:1708: μαρμαρέην δ᾽ ἀπέλαμψε βιὸς περὶ πάντοθεν αἴγλην.
πέρι: 4:1765: ὑδρείης πέρι δῆριν ἀμεμφέα δηρίσαντο,
πέρι: 4:1770: κοῦροι Μυρμιδόνων νίκης πέρι δηριόωνται.
περιάγνυται: 2:793: ὅσσους Βιλλαίοιο μέλαν περιάγνυται ὕδωρ.
περίαλλα: 2:217: λίσσομαι, ᾗ περίαλλα θεῶν μέμβλεσθε κιόντες,
περίαλλα: 3:529: τὴν Ἑκάτη περίαλλα θεὰ δάε τεχνήσασθαι
περιβάλλετο: 1:371: σκάπτον δ᾽ αἶψα κατ᾽ εὖρος ὅσον περιβάλλετο χῶρον,
περιβληχρὸν: 4:619: ἤματα μὲν στρεύγοντο περιβληχρὸν βαρύθοντες
περιβλύει: 4:786: κύματά τε σκληρῇσι περιβλύει σπιλάδεσσιν.
περιβρομέεσκον: 4:17: πλῆτο πυρός, δεινὸν δὲ περιβρομέεσκον ἀκουαί.
περιβρομέουσι: 1:879: ὡς δ᾽ ὅτε λείρια καλὰ περιβρομέουσι μέλισσαι
περιγηθέες: 4:570: τῇ δ᾽ ἐπὶ καὶ Μελίτην, λιαρῷ περιγηθέες οὔρῳ,
περιγηθέες: 4:886: εὐναίας εἷλκον περιγηθέες ἄλλα τε πάντα
περιγηθέος: 3:813: μνήσαθ᾽ ὁμηλικίης περιγηθέος, οἷά τε κούρη:
περιγνάμψαντες: 2:562: οἰγομένας ἀγκῶνα περιγνάμψαντες ἴδοντο.
περιγνάμψαντι: 2:364: τήνδε περιγνάμψαντι πολὺς παρακέκλιται: ἤδη
περιδαίομαι: 4:58: οὐδ᾽ οἴη καλῷ περιδαίομαι Ἐνδυμίωνι:
περιδδείσαντες: 4:1648: νῆα περιδδείσαντες ἀνακρούεσκον ἐρετμοῖς.
περιδέδρομεν: 3:676: ἤ νύ σε θευμορίη περιδέδρομεν ἅψεα νοῦσος,
περιδείδια: 2:1205: Αἰήτης: τῶ καὶ περιδείδια ναυτίλλεσθαι.
περίδρομος: 3:1084: ἔστι τις αἰπεινοῖσι περίδρομος οὔρεσι γαῖα,
περίειμι: 2:58: ὅσσον ἐγὼ ῥινούς τε βοῶν περίειμι ταμέσθαι
περίειμι: 3:408: τόν ῥ᾽ αὐτὸς περίειμι χεροῖν ὀλοόν περ ἐόντα.
περιέπλεο: 3:130: ἤπαφες, οὐδὲ δίκῃ περιέπλεο νῆιν ἐόντα;
περίεστε: 3:54: λίην φοιτίζουσαι, ἐπεὶ περίεστε θεάων;’
περιηγέα: 1:559: οἱ δ᾽ ὅτε δὴ λιμένος περιηγέα κάλλιπον ἀκτὴν
περιηγέα: 2:996: ἤλυθον: οἱ δ᾽ ἀνέμῳ περιηγέα κάλλιπον ἀκτήν,
περιηγέα: 3:1031: βόθρον ὀρύξασθαι περιηγέα: τῷ δ᾽ ἔνι θῆλυν
περιηγέα: 3:1364: λάζετο δ᾽ ἐκ πεδίοιο μέγαν περιηγέα πέτρον,
περιηγέες: 3:138: διπλόαι ἁψῖδες περιηγέες εἱλίσσονται:
περιηγέι: 4:948: σφαίρῃ ἀθύρουσιν περιηγέι: αἱ μὲν ἔπειτα
περιθαμβέες: 2:1160: καί σφεας ἀμφίεπον περιθαμβέες. αὐτὰρ Ἰήσων
περιθαμβέες: 4:1526: ἥρως τ᾽ Αἰσονίδης, ἀδινῇ περιθαμβέες ἄτῃ.
περιθαρσέα: 1:195: ὧδ᾽ ἔτι κουρίζων περιθαρσέα δῦνεν ὅμιλον
περιθαρσέες: 1:152: Ἀρήνηθεν ἔβαν, μεγάλῃ περιθαρσέες ἀλκῇ
περικάββαλεν: 3:707: σὺν δὲ κάρη κόλποις περικάββαλεν. ἔνθ᾽ ἐλεεινὸν
περικαλλέα: 3:841: οἵ κέ μιν εἰς Ἑκάτης περικαλλέα νηὸν ἄγοιεν.
περικαλλὲς: 3:132: καί κέν τοι ὀπάσαιμι Διὸς περικαλλὲς ἄθυρμα
περικάππεσε: 2:833: οὔτασε, βεβρυχὼς δὲ θοῷ περικάππεσε δουρί.
περικάππεσεν: 3:543: κίρκος δ᾽ ἀφλάστῳ περικάππεσεν. ὦκα δὲ Μόψος
περικάτθετο: 3:156: αὐτίκα δ᾽ ἰοδόκην χρυσέῃ περικάτθετο μίτρῃ
περικλαδέος: 4:216: ἢ ὅσα φύλλα χαμᾶζε περικλαδέος πέσεν ὕλης
περικλεὲς: 1:1069: Κλείτην, δυστήνοιο περικλεὲς οὔνομα νύμφης.
περικλεὲς: 1:1322: πέπρωται Μυσοῖσι περικλεὲς ἄστυ καμόντα
περικλεὲς: 3:330: οὔνομά τε Φρίξοιο περικλεὲς εἰσαΐοντες
Περικλύμενος: 1:156: σὺν δὲ Περικλύμενος Νηλήιος ὦρτο νέεσθαι,
περικτίονες: 3:1089: Αἱμονίην δὴ τήνγε περικτίονες καλέουσιν.
περικτιόνεσσιν: 1:943: Γηγενέες, μέγα θαῦμα περικτιόνεσσιν ἰδέσθαι.
περικτιόνων: 1:982: οἱ δὲ περικτιόνων πόλιας καὶ κόλπον ἅπαντα
περικτιόνων: 2:7: πυγμαχίης: πολέας δὲ περικτιόνων ἐδάιξεν.
περικτίται: 2:452: Ἠριγενής: τὸν δ᾽ ἀμφὶ περικτίται ἠγερέθοντο
περιμήκεα: 4:127: αὐτὰρ ὁ ἀντικρὺ περιμήκεα τείνετο δειρὴν
περιμήκεα: 4:223: τῇ δ᾽ ἑτέρῃ πεύκην περιμήκεα: πὰρ δέ οἱ ἔγχος
περιμήκεά: 4:1630: ἱστία λυσάμενοι περιμήκεά τε κλίναντες
περιμήκεες: 3:70: οὔρεα καὶ σκοπιαὶ περιμήκεες, οἱ δὲ κατ᾽ αὐτῶν
περιμήκεος: 2:1058: δούπει ἐπὶ σκοπιῆς περιμήκεος: αἱ δ᾽ ἐφέβοντο
περιναιέται: 1:1149: κεῖνο ποτὸν κρήνην περιναιέται ἄνδρες ὀπίσσω.
περιναιέται: 1:1222: πηγὰς ἀγχίγυοι περιναιέται. οἱ δέ που ἄρτι
περιναιέται: 2:186: θέσφατα πευθόμενοι περιναιέται οἴκαδ᾽ ἄγειρον.
περιναιέται: 4:405: βήσομεν. οὐδ᾽ ἂν ὁμῶς περιναιέται ἀντιόωσιν
περιναιέται: 4:470: Ἀρτέμιδι Βρυγοὶ περιναιέται ἀντιπέρηθεν.
περιναιετάοντες: 1:229: τοὺς μὲν ἀριστῆας Μινύας περιναιετάοντες
περιναιετάοντες: 1:941: Λ̓́ρκτων μιν καλέουσιν ὄρος περιναιετάοντες:
περιναιετάοντες: 2:911: ἐξ οὗ Καλλίχορον ποταμὸν περιναιετάοντες
πέριξ: 1:1097: σεῖο πέριξ τὰ ἕκαστα πιφαυσκομένη πεπότηται.
πέριξ: 2:204: πορφύρεος, γαῖαν δὲ πέριξ ἐδόκησε φέρεσθαι
πέριξ: 2:573: νῆα δ᾽ ἔπειτα πέριξ εἴλει ῥόος. ἄκρα δ᾽ ἔκοψαν
πέριξ: 3:1213: ἱροῖς Αἰσονίδαο: πέριξ δέ μιν ἐστεφάνωντο
πέριξ: 3:1290: καρτερὰ λιγνυόεντι πέριξ εἰλυμένα καπνῷ,
πέριξ: 4:272: ἔνθεν δή τινά φασι πέριξ διὰ πᾶσαν ὁδεῦσαι
πέριξ: 4:281: ὑγρῆς τε τραφερῆς τε πέριξ ἐπινισσομένοισιν.
πέριξ: 4:1518: κερκίδα καὶ μυῶνα, πέριξ ὀδύνῃσιν ἑλιχθείς,
περίπλεον: 1:858: καπνῷ κνισήεντι περίπλεον: ἔξοχα δ᾽ ἄλλων
περιπλομένας: 3:1149: πᾶσαι ὁμοῦ: τὰς δ᾽ οὔτι περιπλομένας ἐνόησεν.
περιπολλὸν: 2:439: Αἰσονίδης περιπολλὸν ἐυφρονέων προσέειπεν:
περιπολλὸν: 2:474: δὴ τότε μιν περιπολλὸν ἐπασσυτέρη βιότοιο
περιπολλὸν: 3:427: ‘Αἰήτη, μάλα τοί με δίκῃ περιπολλὸν ἐέργεις.
περιπρὸ: 2:869: τίκτε Ποσειδάωνι: περιπρὸ γὰρ εὖ ἐκέκαστο
περιπτύξαι: 4:155: ἀμφοτέρους ὀλοῇσι περιπτύξαι γενύεσσιν.
περίπυστος: 4:213: Μηδείης περίπυστος ἔρως καὶ ἔργ᾽ ἐτέτυκτο.
περιρρήδην: 4:1579: ἔστ᾽ ἂν ἄνω τείνῃσι: περιρρήδην δ᾽ ἑτέρωσε
περιρρηδὴς: 1:431: ἤριπε δ᾽ ἀμφοτέροισι περιρρηδὴς κεράεσσιν.
περισκοπέων: 4:1263: τῆλε περισκοπέων ἅλα πάντοθεν: ἤλιθα δ᾽ ὕδωρ
περισσὸν: 2:629: νῦν δὲ περισσὸν δεῖμα καὶ ἀτλήτους μελεδῶνας
περισταδὸν: 2:206: οἱ δέ μιν ὡς εἴδοντο, περισταδὸν ἠγερέθοντο
περισταδὸν: 3:416: κείρω ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ περισταδὸν ἀντιόωντας.
περίσχετο: 3:706: νειόθι θ᾽ ἀμφοτέρῃσι περίσχετο γούνατα χερσίν,
περισχίζονται: 2:362: τῆς καὶ ὑπὲρ βορέαο περισχίζονται ἄελλαι:
περισχομένη: 3:95: καὶ δή οἱ μενέηνα, περισχομένη κακότητι,
περισχομένη: 4:82: γούνων ἀμφοτέρῃσι περισχομένη προσέειπεν:
περιτέτροφε: 2:740: συνεχές, ἀργινόεσσαν ἀεὶ περιτέτροφε πάχνην,
περιτίεται: 3:74: τῶ νύ μοι ἄλληκτον περιτίεται: οὐδέ κε λώβην
περιτριβέας: 1:1175: αὐσταλέος κονίῃσι, περιτριβέας δέ τε χεῖρας
περιτροπάδην: 2:143: ἤδη δ᾽ ἄσπετα μῆλα περιτροπάδην ἐτάμοντο
περίτροχον: 3:1228: λαμπομένην οἷόν τε περίτροχον ἔπλετο φέγγος
περιφείσατο: 1:620: οἴη δ᾽ ἐκ πασέων γεραροῦ περιφείσατο πατρὸς
περιφραδέως: 1:394: αὐτὰρ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα περιφραδέως ἀλέγυναν,
περιφραδέως: 3:946: ἦ ῥα περιφραδέως, ἐπὶ δὲ σχεδὸν ᾔνεον ἄμφω.
περιωπῆς: 4:898: αἰεὶ δ᾽ εὐόρμου δεδοκημέναι ἐκ περιωπῆς
περιώσια: 2:396: Μάκρωνες: μετὰ δ᾽ αὖ περιώσια φῦλα Βεχείρων.
περιώσια: 3:1325: οἱ δ᾽ εἵως μὲν δὴ περιώσια θυμαίνεσκον,
περιώσια: 4:552: Στοιχάδες, Ἀργῴης περιώσια σήματα νηὸς
περιώσιον: 1:466: ἴστω νῦν δόρυ θοῦρον, ὅτῳ περιώσιον ἄλλων
περιώσιον: 1:590: νῆα, τανυσσάμενοι περιώσιον ὑψόθι λαῖφος.
περιώσιον: 1:1307: ὧν ἑτέρη, θάμβος περιώσιον ἀνδράσι λεύσσειν,
περιώσιον: 2:436: δείματι Δικταίης περιώσιον ἄντρον ἐρίπνης.
περιώσιον: 2:867: εἰ μὴ ἄρ᾽ Ἀγκαίῳ περιώσιον ἔμβαλεν Ἥρη
περιώσιον: 2:1065: αὐτὰρ πασσυδίῃ περιώσιον ὄρνυτ᾽ ἀυτὴν
περιώσιον: 3:334: καὶ κτεάνων βασιλεὺς περιώσιον, οὕνεκεν ἀλκῇ
περιώσιον: 4:1428: ἐξέφανεν, θάμβος περιώσιον, ἔκφατο δ᾽ Λἴγλη
περιώσιον: 4:1552: ‘Δέχθε, φίλοι: ἐπεὶ οὐ περιώσιον ἐγγυαλίξαι
Περκωσίου: 1:975: ὠδίνων, Μέροπος Περκωσίου ἐκγεγαυῖα,
Περκώτην: 1:932: Περκώτην δ᾽ ἐπὶ τῇ καὶ Ἀβαρνίδος ἠμαθόεσσαν
περονήσατο: 1:722: δίπλακα πορφυρέην περονήσατο, τήν οἱ ὄπασσεν
περόνῃσι: 1:567: ξεστῇσιν περόνῃσι διακριδὸν ἀμφιβαλόντες
περόνῃσι: 2:33: αὐτῇσιν περόνῃσι καλαύροπά τε τρηχεῖαν
περόνῃσιν: 3:832: καλόν, ἐυγνάμπτοισιν ἀρηρέμενον περόνῃσιν:
περόωντας: 4:784: οἵως τέ σφ᾽ ἐσάωσα διὰ πλαγκτὰς περόωντας
περόωντες: 4:645: καὶ Λιγύων περόωντες ἀδήιοι. ἀμφὶ γὰρ αἰνὴν
περόωντες: 4:1555: ἄνθρωποι χατέουσιν ἐπ᾽ ἀλλοδαπῇ περόωντες,
περόωντι: 4:530: Αἰσονίδῃ περόωντι κατὰ χρέος, ὁππότε Πυθὼ
περόωσιν: 4:461: χειμερίης, ἣν οὐδὲ δι᾽ αἰζηοὶ περόωσιν.
Περσεὺς: 4:1511: εὖτε γὰρ ἰσόθεος Λιβύην ὑπερέπτατο Περσεὺς
Περσηί: 3:467: ναὶ δὴ τοῦτό γε, πότνα θεὰ Περσηί, πέλοιτο,
Περσηίδα: 3:1034: μουνογενῆ δ᾽ Ἑκάτην Περσηίδα μειλίσσοιο,
Περσηίδος: 3:478: φαρμάσσειν Ἑκάτης Περσηίδος ἐννεσίῃσιν.
Περσηίδος: 4:1018: ἴστω νυκτιπόλου Περσηίδος ὄργια κούρης,
Πέρσης: 4:589: δήουσιν, Πέρσης τε καὶ Ἠελίοιο θύγατρα.
πέσε: 1:1029: δεινός τε ζαμενής τε Δολιονίῳ πέσε δήμῳ.
πέσε: 1:1169: ἄμφω χερσὶν ἔχων πέσε δόχμιος, ἄλλο δὲ πόντος
πεσέειν: 4:388: ἐν γαίῃ πεσέειν. μάλα γὰρ μέγαν ἤλιτες ὅρκον,
πεσεῖν: 4:393: ἐν δὲ πεσεῖν αὐτὴ μαλερῷ πυρί. τοῖα δ᾽ Ἰήσων
πέσεν: 1:566: ἐν δὲ λιγὺς πέσεν οὖρος: ἐπ᾽ ἰκριόφιν δὲ κάλωας
πέσεν: 1:1284: ἐν δέ σφιν κρατερὸν νεῖκος πέσεν, ἐν δὲ κολῳὸς
πέσεν: 2:829: ὀξὺ δ᾽ ὅγε κλάγξας οὔδει πέσεν: οἱ δὲ τυπέντος
πέσεν: 2:1038: ἧκ᾽ ἐπί οἱ πτερὸν ὀξύ: τὸ δ᾽ ἐν λαιῷ πέσεν ὤμῳ
πέσεν: 2:1047: πλῆξεν: δινηθεὶς δὲ θοῆς πέσεν ἀγχόθι νηός.
πέσεν: 3:961: ἐκ δ᾽ ἄρα οἱ κραδίη στηθέων πέσεν, ὄμματα δ᾽ αὔτως
πέσεν: 4:216: ἢ ὅσα φύλλα χαμᾶζε περικλαδέος πέσεν ὕλης
πέσεν: 4:596: ἡμιδαὴς Φαέθων πέσεν ἅρματος Ἠελίοιο
πέσον: 1:1051: ἐς δὲ πύλας ὁμάδῳ πέσον ἀθρόοι: αἶψα δ᾽ ἀυτῆς
πεσόντες: 2:862: αὐτοῦ, ἀμηχανίῃσιν ἁλὸς προπάροιθε πεσόντες,
πεσόντες: 2:1014: αὐτοὶ μὲν στενάχουσιν ἐνὶ λεχέεσσι πεσόντες,
πεσόντες: 4:1290: θυμὸν ἀποφθίσειαν ἐνὶ ψαμάθοισι πεσόντες.
πεσόντος: 3:1358: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἐς γαῖαν πολέος νιφετοῖο πεσόντος
πεσοῦσα: 1:1028: αὐαλέοισι πεσοῦσα κορύσσεται: ἐν δὲ κυδοιμὸς
πέσσω: 1:283: ἐκ σέθεν, ἄλλα δὲ πάντα πάλαι θρεπτήρια πέσσω.
πεσὼν: 1:428: πλῆξεν, ὁ δ᾽ ἀθρόος αὖθι πεσὼν ἐνερείσατο γαίῃ:
πετάλοισιν: 3:220: ἡμερίδες χλοεροῖσι καταστεφέες πετάλοισιν
πέτραι: 2:606: πέτραι δ᾽ εἰς ἕνα χῶρον ἐπισχεδὸν ἀλλήλῃσιν
πέτραι: 2:732: εἰς ἅλα δερκομένη Βιθυνίδα: τῇ δ᾽ ὑπὸ πέτραι
πέτραι: 4:821: δεῖμα δέ τοι πέτραι καὶ ὑπέρβια κύματ᾽ ἔασιν
πέτραι: 4:922: ἄλλοθι δὲ Πλαγκταὶ μεγάλῳ ὑπὸ κύματι πέτραι
πετραίῃ: 2:707: ὥς ποτε πετραίῃ ὑπὸ δειράδι Παρνησσοῖο
πετραίῃ: 4:1454: πετραίῃ Μινύαι περὶ πίδακι δινεύεσκον.
πετραίην: 4:1414: ἤ τινα πετραίην χύσιν ὕδατος, ἤ τινα γαίης
πέτραις: 4:942: λάβρον ἀειρόμενον πέτραις ἐπικαχλάζεσκεν,
πετραίῳ: 4:1677: πετραίῳ στόνυχι χρίμψε σφυρόν: ἐκ δέ οἱ ἰχὼρ
πέτρας: 1:2: μνήσομαι, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας
πέτρας: 1:26: αὐτὰρ τόνγ᾽ ἐνέπουσιν ἀτειρέας οὔρεσι πέτρας
πέτρας: 1:995: πέτρας ἀμφιρρῶγας ἀερτάζοντες ἔβαλλον.
πέτρας: 2:317: πέτρας μὲν πάμπρωτον, ἀφορμηθέντες ἐμεῖο,
πέτρας: 2:414: ναυτιλίης καὶ τέκμαρ, ὅτῳ στυγερὰς διὰ πέτρας
πέτρας: 2:422: ‘ὦ τέκος, εὖτ᾽ ἂν πρῶτα φύγῃς ὀλοὰς διὰ πέτρας,
πέτρας: 2:560: εἰρεσίην, ἵν᾽ ἔπειτα διὲκ πέτρας ἐλάσειαν,
πέτρας: 2:618: εὖτε διὲκ πέτρας φυγέειν θεὸς ἧμιν ὄπασσεν,
πέτρας: 2:646: ἔμπεδοι ἀργαλέοις ἐνὶ δείμασιν. ἀλλ᾽ ὅτε πέτρας
πέτρας: 2:772: ἠδ᾽ ὡς Κυανέας πέτρας φύγον, ὥς τ᾽ ἀβόλησαν
πέτρας: 4:304: Κυανέας Πόντοιο διὲκ πέτρας ἐπέρησαν:
πέτρας: 4:785: πέτρας, ἔνθα πάρος δειναὶ βρομέουσι θύελλαι,
πέτρας: 4:858: νῆα διὲκ πέτρας, αἵ τε Πλαγκταὶ καλέονται,
πέτρας: 4:961: νῆα διὲκ πέτρας πολυηχέας: οἱ δ᾽ ἀνέμοιο
πέτρας: 4:1000: Κόλχων, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας
πέτρας: 4:1637: ῥηγνύμενος πέτρας, εἶργε χθονὶ πείσματ᾽ ἀνάψαι,
πέτρας: 4:1704: Λητοΐδη, τύνη δὲ κατ᾽ οὐρανοῦ ἵκεο πέτρας
πετράων: 2:330: πετράων πόντονδε σόη πτερύγεσσι δίηται,
πετράων: 2:340: πετράων, οὐδ᾽ εἴ κε σιδηρείη πέλοι Λ̓ργώ.
πετράων: 2:346: σύνδρομα πετράων ἀσκηθέες ἔνδοθι Πόντου,
πετράων: 2:555: ἤδη δέ σφισι δοῦπος ἀρασσομένων πετράων
πετράων: 2:579: εἴσω πετράων. τότε δ᾽ αἰνότατον δέος εἷλεν
πετράων: 2:589: πετράων: ὑψοῦ δὲ μεταχρονίη πεφόρητο.
πετράων: 2:894: πετράων ἔκτοσθε, κατ᾽ αὐτόθι δ᾽ ἄμμε καλύψει
πετράων: 2:1192: πρὶν καὶ πετράων σχεδὸν ἐλθεῖν, αἵ τ᾽ ἐνὶ πόντῳ
πετράων: 4:953: πετράων: περὶ δέ σφιν ἐρευγόμενον ζέεν ὕδωρ.
πετράων: 4:1252: πετράων. ἦ τ᾽ ἂν καὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν ἰοῦσιν
πετράων: 4:1656: πετράων, εἵως κεν ἐμοὶ εἴξειε δαμῆναι.’
πέτρη: 1:741: ἤιε, δὶς τόσση δὲ μετ᾽ ἴχνια νίσσετο πέτρη
πέτρη: 1:1019: αὐτονυχί: ἱερὴ δὲ φατίζεται ἥδ᾽ ἔτι πέτρη,
πέτρῃ: 2:131: ἠὲ μελισσοκόμοι πέτρῃ ἔνι καπνιόωσιν,
πέτρη: 2:1212: Καυκάσου ἐν κνημοῖσι, Τυφαονίη ὅθι πέτρη,
πέτρη: 3:1293: εὖ διαβάς, ἐπιόντας, ἅ τε σπιλὰς εἰν ἁλὶ πέτρη
πέτρη: 4:920: τῇ μὲν γὰρ Σκύλλης λισσὴ προυφαίνετο πέτρη:
πέτρη: 4:1442: ἥδε δέ τις πέτρη Τριτωνίδος ἐγγύθι λίμνης:
πέτρην: 1:216: καί μιν ἄγων ἕκαθεν, Σαρπηδονίην ὅθι πέτρην
πέτρην: 3:1243: πέτρην θ᾽ Αἱμονίην, ἢ δενδρήεντα Γεραιστόν:
πέτρης: 1:880: πέτρης ἐκχύμεναι σιμβληίδος, ἀμφὶ δὲ λειμὼν
πέτρης: 1:913: λῦσεν ὑπὲκ πέτρης ἁλιμυρέος. ἔνθ᾽ ἄρα τοίγε
πέτρῃς: 1:990: φράξαν ἀπειρεσίοιο Χυτοῦ στόμα νειόθι πέτρῃς
πέτρης: 1:1109: οἱ δ᾽ ἄρα λυσάμενοι Ἱερῆς ἐκ πείσματα πέτρης
πέτρης: 2:134: καπνῷ τυφόμεναι πέτρης ἑκὰς ἀίσσουσιν:
πέτρης: 2:600: καὶ τότ᾽ Ἀθηναίη στιβαρῆς ἀντέσπασε πέτρης
πέτρης: 3:227: κρυστάλλῳ ἴκελον κοίλης ἀνεκήκιε πέτρης.
πέτρης: 4:924: ἄκρων ἐκ σκοπέλων, πυριθαλπέος ὑψόθι πέτρης,
πέτρης: 4:1296: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐρημαῖοι πεπτηότες ἔκτοθι πέτρης
πέτρης: 4:1446: ῥωγάδος ἐκ πέτρης πίεν ἄσπετον, ὄφρα βαθεῖαν
πέτρῃσιν: 2:738: ὕλῃ καὶ πέτρῃσιν ἐπηρεφές, ἔνθεν ἀυτμὴ
πέτρον: 3:1364: λάζετο δ᾽ ἐκ πεδίοιο μέγαν περιηγέα πέτρον,
πεύθετο: 1:981: πεύθετο ναυτιλίης ἄνυσιν, Πελίαό τ᾽ ἐφετμάς:
πευθόμεθ᾽: 1:123: πευθόμεθ᾽ Αἰσονίδαο λιλαιομένου ἀθερίξαι.
πευθόμενοι: 2:186: θέσφατα πευθόμενοι περιναιέται οἴκαδ᾽ ἄγειρον.
πευθόμενοι: 4:1498: πευθόμενοι Μινύαι, γαίῃ δ᾽ ἐνὶ ταρχύσαντο
πευθομένοις: 4:263: πευθομένοις: οἶοι δ᾽ ἔσαν Ἀρκάδες Ἀπιδανῆες,
πεύθοντο: 1:983: εὐρείης πεύθοντο Προποντίδος: οὐ μὲν ἐπιπρὸ
πεῦκαι: 3:1374: μητέρα πῖπτον ἑοῖς ὑπὸ δούρασιν, ἠύτε πεῦκαι
Πεύκη: 4:309: Ἴστρῳ γάρ τις νῆσος ἐέργεται οὔνομα Πεύκη,
πεύκη: 4:1680: ἀλλ᾽ ὥς τίς τ᾽ ἐν ὄρεσσι πελωρίη ὑψόθι πεύκη,
πεύκην: 4:223: τῇ δ᾽ ἑτέρῃ πεύκην περιμήκεα: πὰρ δέ οἱ ἔγχος
πευσόμενος: 4:531: ἱρὴν πευσόμενος μετεκίαθε τῆσδ᾽ ὑπὲρ αὐτῆς
πέφαται: 1:988: ἥδε δ᾽ Ἰησονίη πέφαται ὁδός, ἥνπερ ἔβησαν.
πέφαταί: 2:502: Κυρήνη πέφαταί τις ἕλος πάρα Πηνειοῖο
πέφαται: 4:553: νημερτὲς πέφαται; τίς ἀπόπροθι τόσσον ἀνάγκη
πεφάτισται: 4:656: ἐν δὲ λιμὴν Ἀργῷος ἐπωνυμίην πεφάτισται.
πέφνεν: 1:1305: τήνῳ ἐν ἀμφιρύτῃ πέφνεν, καὶ ἀμήσατο γαῖαν
πέφνεν: 3:1179: πέφνεν Ἀρητιάδι κρήνῃ ἐπίουρον ἐόντα:
πεφοβημένη: 3:542: ὑψόθεν Αἰσονίδεω πεφοβημένη ἔμπεσε κόλποις:
πεφοβημένοι: 2:176: ἀσκηθεῖς μέν, ἀτὰρ πεφοβημένοι. ἤματι δ᾽ ἄλλῳ
πεφοβημένος: 4:149: εἵπετο δ᾽ Αἰσονίδης πεφοβημένος, αὐτὰρ ὅγ᾽ ἤδη
πεφορημένοι: 2:964: τοῖσι δ᾽ ὁμοῦ μετέπειτα θοῇ πεφορημένοι αὔρῃ
πεφόρητο: 1:184: ἴχνεσι τεγγόμενος διερῇ πεφόρητο κελεύθῳ.
πεφόρητο: 2:589: πετράων: ὑψοῦ δὲ μεταχρονίη πεφόρητο.
πεφόρητο: 2:934: ἐς πόδας ἀμφοτέρους: ἡ δ᾽ ἐς πέλαγος πεφόρητο
πέφραδε: 2:770: πέφραδε, καὶ Βέβρυκας ὅπως Ἄμυκόν τ᾽ ἐδάιξαν,
πέφραδεν: 1:267: πέφραδεν: οἱ δέ τε σῖγα κατηφέες ἠείροντο.
πέφραδεν: 3:550: πέφραδεν ἔσσεσθαι. κείνης δ᾽ ὅγε μείλιχος ὄρνις
πέφραδεν: 4:752: πέφραδεν, εὖτ᾽ ἐνόησεν ἀπὸ μεγάροιο κιόντας.
πέφραδεν: 4:1124: πέφραδεν ἀγγελίην: γήθησε δὲ θυμὸς ἑκάστου
πέφραδεν: 4:1448: ὧς φάτο: τοὶ δ᾽ ἀσπαστὸν ἵνα σφίσι πέφραδεν Αἴγλη
πέφραδον: 4:260: πέφραδον, οἳ Θήβης Τριτωνίδος ἐκγεγάασιν.
πεφρίκασιν: 1:689: ἦ μὲν ἐγών, εἰ καί με τὰ νῦν ἔτι πεφρίκασιν
πεφρίκασιν: 4:1339: δείματι δ᾽ ἄγραυλοί τε βόες μέγα πεφρίκασιν
πεφύασιν: 2:735: ἀμφιλαφεῖς πλατάνιστοι ἐπ᾽ ἀκροτάτῃ πεφύασιν.
πεφυγμένον: 3:1115: μνήσω ἐμῇ ἰότητι πεφυγμένον. αἴθε γὰρ εἴην
πεφυζότες: 2:1084: μυρίοι ἔνθα καὶ ἔνθα πεφυζότες ἠερέθοντο.
πεφυλαγμένη: 3:449: Χαλκιόπη δὲ χόλον πεφυλαγμένη Αἰήταο
πεφυλαγμένοι: 2:348: πλώετε ῥηγμῖνας πεφυλαγμένοι, εἰσόκεν αὖτε
πεφυλαγμένοι: 4:332: ἐν̣̣δ᾽ ἑτέρῃ, πληθὺν πεφυλαγμένοι Ἀψύρτοιο,
πεφυλαγμένος: 3:510: ἦ τ᾽ ἂν ὑποσχεσίην πεφυλαγμένος ἐντύναιο:
πεφυλαγμένος: 3:1141: εἰ μὴ ἄρ᾽ Αἰσονίδης πεφυλαγμένος ὀψέ περ ηὔδα:
πεφυρμένα: 3:673: ὡς δ᾽ ἴδε δάκρυσιν ὄσσε πεφυρμένα, φώνησέν μιν:
πῃ: 1:822: δέχθαι, ἵν᾽ ἢ φρονέοιεν ἅπερ θέμις, ἠέ πῃ ἄλλῃ
πῇ: 2:888: ‘Αἰακίδη, πῇ δ᾽ οἵδε κυβερνητῆρες ἔασιν;
πῃ: 2:1106: ἄμπεχεν, οὐδέ πῃ ἄστρα διαυγέα φαίνετ᾽ ἰδέσθαι
πῃ: 3:424: βουλὴν δ᾽ ἀμφὶ πολὺν στρώφα χρόνον, οὐδέ πῃ εἶχεν
πῇ: 3:1070: μνήσομαι. εἰπὲ δέ μοι πρόφρων τόδε, πῇ τοι ἔασιν
πῇ: 3:1071: δώματα, πῇ νῦν ἔνθεν ὑπεὶρ ἅλα νηὶ περήσεις:
πῇ: 4:1568: πῇ πλόος ἐξανέχει Πελοπηίδα γαῖαν ἱκέσθαι.’
πηγαὶ: 4:286: εἷς οἶος: πηγαὶ γὰρ ὑπὲρ πνοιῆς βορέαο
πηγὰς: 1:1222: πηγὰς ἀγχίγυοι περιναιέται. οἱ δέ που ἄρτι
Πηγέων: 1:1243: βῆ δὲ μεταΐξας Πηγέων σχεδόν, ἠύτε τις θὴρ
πηγή: 2:977: πεμπάζοι: μία δ᾽ οἴη ἐτήτυμος ἔπλετο πηγή.
πηγῆς: 3:881: ἀγρόμεναι πηγῆς Ἀμνισίδος, ἂν δὲ δὴ ἄλλαι
πηγῇσιν: 1:117: πατρὸς ἑοῦ, πηγῇσιν ἐφέστιος Ἀσωποῖο.
πηγυλίς: 2:739: πηγυλίς, ὀκρυόεντος ἀναπνείουσα μυχοῖο
πηδάλι᾽: 1:562: πηδάλι᾽ ἀμφιέπεσκ᾽, ὄφρ᾽ ἔμπεδον ἐξιθύνοι,
πηδαλίοιο: 4:929: ἤντεον: ἡ δ᾽ ὄπιθεν πτέρυγος θίγε πηδαλίοιο
πηδοῖσιν: 4:200: ἑζόμενος, πηδοῖσιν ἐρέσσετε: τοὶ δὲ βοείας
πῆλε: 2:45: καὶ μένος ἠύτε θηρὸς ἀέξετο: πῆλε δὲ χεῖρας
Πηλεΐδην: 1:558: Πηλεΐδην Ἀχιλῆα, φίλῳ δειδίσκετο πατρί.
Πηλεὺς: 1:94: Πηλεὺς δὲ Φθίῃ ἐνὶ δώματα ναῖε λιασθείς.
Πηλεὺς: 1:1042: Πηλεὺς δὲ Ζέλυν εἷλεν ἀρηίθοόν τε Γέφυρον.
Πηλεὺς: 2:831: Πηλεὺς αἰγανέῃ φύγαδ᾽ εἰς ἕλος ὁρμηθέντος
Πηλεὺς: 2:1219: αὐτίκα, τοῖον ἄεθλον ὅτ᾽ ἔκλυον. αἶψα δὲ Πηλεὺς
Πηλεὺς: 3:504: ἄτῃ ἀμηχανίῃ τε κατηφέες: ὀψὲ δὲ Πηλεὺς
Πηλεὺς: 4:494: φραζομένοις: Πηλεὺς δὲ παροίτατος ἔκφατο μῦθον:
Πηλεὺς: 4:1366: ὦρτο θέειν, πνοιῇ ἴκελος πόδας. αἶψα δὲ Πηλεὺς
Πηλῆα: 2:870: ἰθύνειν, Πηλῆα δ᾽ ἐπεσσύμενος προσέειπεν:
Πηλῆι: 4:814: ἠδ᾽ αὐτῷ Πηλῆι. τί τοι χόλος ἐστήρικται;
πήληκα: 3:1280: χαλκείην πήληκα θοῶν ἔμπλειον ὀδόντων
πήληκα: 3:1321: πήληκα βριαρὴν δόρυ τ᾽ ἄσχετον, ᾧ π̔᾽ ὑπὸ μέσσας
πήληξ: 2:922: τετράφαλος φοίνικι λόφῳ ἐπελάμπετο πήληξ.
Πηλῆος: 4:851: Αἰακίδεω Πηλῆος: ὁ γάρ ῥά οἱ ἦεν ἀκοίτης:
Πηλιάδας: 1:581: δύετο, Πηλιάδας δὲ παρεξήμειβον ἐρίπνας
Πηλιάδες: 1:550: Πηλιάδες κορυφῇσιν ἐθάμβεον εἰσορόωσαι
Πηλιάδος: 2:1190: δούρατα Πηλιάδος κορυφῆς πέρι: σὺν δέ οἱ Ἄργος
Πηλιὰς: 1:386: προπροβιαζόμενοι: ἡ δ᾽ ἕσπετο Πηλιὰς Ἀργὼ
Πηλιὰς: 1:525: Πηλιὰς ἴαχεν Ἀργὼ ἐπισπέρχουσα νέεσθαι.
Πηλίου: 1:520: Πηλίου αἰπεινὰς ἴδεν ἄκριας, ἐκ δ᾽ ἀνέμοιο
πῆμ᾽: 2:138: πῆμ᾽ ἀίδηλον ἔην. πέρθοντο γὰρ ἠμὲν ἀλωαὶ
πῆμα: 1:468: Ζεὺς τόσον, ὁσσάτιόν περ ἐμὸν δόρυ, μή νύ τι πῆμα
πῆμα: 1:809: πῆμα κακὸν προύβαινεν. ἀτιμάζοντο δὲ τέκνα
πῆμα: 4:4: ἢ ἔμεν ἄτης πῆμα δυσίμερον, ἦ τόγ᾽ ἐνίσπω
πῆμα: 4:63: δῶκε δ᾽ ἀνιηρόν τοι Ἰήσονα πῆμα γενέσθαι
πῆμα: 4:445: σχέτλι᾽ Ἔρως, μέγα πῆμα, μέγα στύγος ἀνθρώποισιν,
πημανθέντας: 4:558: αἷμ᾽ ἀπονιψαμένους, πρό τε μυρία πημανθέντας,
πημανθῆναι: 4:1260: ἔστ᾽ ἄτης: πάρα δ᾽ ἄμμι τὰ κύντατα πημανθῆναι
πήματ᾽: 2:179: ὃς περὶ δὴ πάντων ὀλοώτατα πήματ᾽ ἀνέτλη
πήματ᾽: 2:456: ἔχραεν ἐνδυκέως, πολέων δ᾽ ἀπὸ πήματ᾽ ἔλυσεν
πήματ᾽: 4:1089: οἷα δὲ καὶ Δανάη πόντῳ ἔνι πήματ᾽ ἀνέτλη,
πήματα: 1:298: πήματα γάρ τ᾽ ἀίδηλα θεοὶ θνητοῖσι νέμουσιν,
πήματα: 1:682: μυρία δηιοτῆτος ὑπέρτερα πήματα μίμνει,
πήματι: 2:860: ἄτλητον δ᾽ ὀλοῷ ἐπὶ πήματι κῆδος ἕλοντο.
πήματος: 3:772: πήματος: ἀλλ᾽ αὔτως φλέγει ἔμπεδον. ὡς ὄφελόν γε
Πηνειοῖο: 2:502: Κυρήνη πέφαταί τις ἕλος πάρα Πηνειοῖο
πήξας: 3:422: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ σῖγα ποδῶν πάρος ὄμματα πήξας
πήξας: 4:694: αὐτὰρ ὁ κωπῆεν μέγα φάσγανον ἐν χθονὶ πήξας,
πῆξε: 4:1092: πῆξε θυγατρὸς ἑῆς: στονόεντι δὲ κάρφεται οἴτῳ
πηοσύνη: 1:48: πηοσύνη καὶ κῆδος ἐνικρινθῆναι ὁμίλῳ.
Πηρὼ: 1:119: ἤλυθον ἴφθιμός τε Λεώδοκος, οὓς τέκε Πηρὼ
πήχεε: 1:268: μήτηρ δ᾽ ὡς τὰ πρῶτ᾽ ἐπεχεύατο πήχεε παιδί,
πήχυιον: 1:379: πήχυιον προύχοντα περὶ σκαλμοῖσιν ἔδησαν.
πήχυιον: 3:853: τοῦ δ᾽ ἤτοι ἄνθος μὲν ὅσον πήχυιον ὕπερθεν
πήχυιον: 3:1206: πήχυιον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα πέδῳ ἔνι βόθρον ὀρύξας
πήχυιον: 4:1508: οὐδ᾽ ὁπόσον πήχυιον ἐς Ἄιδα γίγνεται οἶμος,
πῆχυν: 1:744: πῆχυν ἔπι σκαιὸν ξυνοχὴ κεχάλαστο χιτῶνος
πῆχυν: 1:1237: λαιὸν μὲν καθύπερθεν ἐπ᾽ αὐχένος ἄνθετο πῆχυν
πῆχυν: 2:93: κρᾶτα παρακλίνας, ὤμῳ δ᾽ ἀνεδέξατο πῆχυν
πηχύνουσα: 4:970: ἀργύρεον χαῖον παλάμῃ ἔνι πηχύνουσα:
πῖαρ: 4:1131: ἔργα πολυκμήτοιό τ᾽ ἀνεύρατο πῖαρ ἐλαίης.
πίδακα: 4:1392: πίδακα μαστεύεσκον: ἐπὶ ξηρὴ γὰρ ἔκειτο
πίδακα: 4:1449: πίδακα, τῇ θέον αἶψα κεχαρμένοι, ὄφρ᾽ ἐπέκυρσαν.
πίδακι: 4:1454: πετραίῃ Μινύαι περὶ πίδακι δινεύεσκον.
πίειρα: 4:981: ἀμφιλαφὴς πίειρα Κεραυνίῃ εἰν ἁλὶ νῆσος,
πίεν: 4:1446: ῥωγάδος ἐκ πέτρης πίεν ἄσπετον, ὄφρα βαθεῖαν
Πιερίδων: 4:1380: Πιερίδων, καὶ τήνδε πανατρεκὲς ἔκλυον ὀμφήν,
Πιερίῃ: 1:34: δέξατο, Πιερίῃ Βιστωνίδι κοιρανέοντα.
Πιερίηθεν: 1:31: θελγομένας φόρμιγγι κατήγαγε Πιερίηθεν.
πιέσας: 3:1334: λαῖον ἐπὶ στιβαρῷ πιέσας ποδί: τῆλε δ᾽ ἑοῖο
πίθεσθε: 2:324: τῶ νῦν ἡμετέρῃσι παραιφασίῃσι πίθεσθε,
πίθεσθε: 3:554: ἤδη νῦν Ἄργοιο παραιφασίῃσι πίθεσθε.’
πιθήσας: 1:33: Αἰσονίδης Χείρωνος ἐφημοσύνῃσι πιθήσας
πίθησθε: 2:1130: τούνεκα νῦν ὑμέας γουναζόμεθ᾽, αἴ κε πίθησθε,
πίθηται: 3:26: παιδὶ ἑῷ εἰπεῖν ὀτρύνομεν, αἴ κε πίθηται
πίθοιτό: 3:91: ‘Ἥρη, Ἀθηναίη τε, πίθοιτό κεν ὔμμι μάλιστα,
πικρὴ: 2:232: ἀλλά με πικρὴ δῆτα καὶ ἄατος ἴσχει ἀνάγκη
πικρὴ: 4:1165: πικρὴ παρμέμβλωκεν ἐυφροσύνῃσιν ἀνίη.
πικρὸν: 4:1402: ὕδρης Λερναίης χόλον αἵματι πικρὸν ὀιστῶν
πικρότατον: 2:222: πρὸς δ᾽ ἔτι πικρότατον κρέμαται κακὸν ἄλλο κακοῖσιν.
πιληθεῖσα: 4:676: οὔπω διψαλέῳ μάλ᾽ ὑπ᾽ ἠέρι πιληθεῖσα,
πίλναται: 4:950: ὕψι μεταχρονίην: ἡ δ᾽ οὔποτε πίλναται οὔδει:
Πιμπληίδος: 1:25: Οἰάγρῳ σκοπιῆς Πιμπληίδος ἄγχι τεκέσθαι
πιμπρᾶσαι: 3:1300: πῦρ ὀλοόν πιμπρᾶσαι, ὅτ᾽ αὖ λήγουσιν ἀυτμῆς,
πῖνε: 1:473: πῖνε χαλίκρητον λαρὸν μέθυ: δεύετο δ᾽ οἴνῳ
πινόεν: 2:301: τόφρα δ᾽ ἀριστῆες πινόεν περὶ δέρμα γέροντος
πινυτή: 4:65: καὶ πινυτή περ ἐοῦσα, πολύστονον ἄλγος ἀείρειν.’
πίνῳ: 2:200: ἀδρανίῃ γήραι τε: πίνῳ δέ οἱ αὐσταλέος χρὼς
πίονας: 2:812: πίονας εὐα:ρότοιο γύας πεδίοιο ταμοίμην.’
πῖπτεν: 1:758: πῖπτεν, ἐπεσσύμενος Πελοπήια νῶτα δαΐξαι.
πῖπτον: 3:1374: μητέρα πῖπτον ἑοῖς ὑπὸ δούρασιν, ἠύτε πεῦκαι
πῖπτον: 3:1392: πῖπτον δ᾽, οἱ μὲν ὀδὰξ τετρηχότα βῶλον ὀδοῦσιν
πίπτοντα: 2:128: στείνονται πίπτοντα περὶ σφίσιν: ὧς ἄρα τοίγε
πίσεά: 1:1266: πίσεά τε προλιπὼν καὶ ἑλεσπίδας, οὐδὲ νομήων
πίσεα: 3:1217: πίσεα δ᾽ ἔτρεμε πάντα κατὰ στίβον: αἱ δ᾽ ὀλόλυξαν
πίσυνοι: 1:1156: οἱ δὲ γαληναίῃ πίσυνοι ἐλάασκον ἐπιπρὸ
πίσυνοι: 2:561: κάρτεϊ ᾧ πίσυνοι. τὰς δ᾽ αὐτίκα λοίσθιον ἄλλων
πίσυνοι: 2:904: ἐκ δ᾽ ἔχεαν πίσυνοι ἀνέμῳ λίνα, πουλὺ δ᾽ ἐπιπρὸ
πίσυνος: 1:1198: ἠνορέῃ πίσυνος: ἐν δὲ πλατὺν ὦμον ἔρεισεν
πίσυνος: 3:181: ἦε καὶ οὔ, πίσυνος δὲ βίῃ μετιόντας ἀτίσσει.
πίσυνος: 4:1464: Εὔφημος πίσυνος, Λυγκεύς γε μὲν ὀξέα τηλοῦ
πίσυρες: 1:671: τῇ καὶ παρθενικαὶ πίσυρες σχεδὸν ἑδριόωντο
πίσυρές: 2:1112: ἔνθα δ᾽ ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι θεῶν πίσυρές περ ἐόντες
πίσυρες: 3:222: ἀέναοι κρῆναι πίσυρες ῥέον, ἃς ἐλάχηνεν
πίσυρες: 3:1366: αἰζηοὶ πίσυρες γαίης ἄπο τυτθὸν ἄειραν.
Πιτύεια: 4:563: Ἴσσα τε Δυσκέλαδός τε καὶ ἱμερτὴ Πιτύεια.
Πιτύειαν: 1:933: ἠιόνα ζαθέην τε παρήμειβον Πιτύειαν.
πιφαύσκετο: 3:606: καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἄσχετα ἔργα πιφαύσκετο δημοτέροισιν
πιφαυσκομένη: 1:1097: σεῖο πέριξ τὰ ἕκαστα πιφαυσκομένη πεπότηται.
πιφαυσκόμενος: 3:1164: ὦρτ᾽ ἰέναι σὺν τοῖσι, πιφαυσκόμενος τὰ ἕκαστα,
πιφαυσκόμενος: 4:1344: ἱδρύσας, μυθεῖτο πιφαυσκόμενος τὰ ἕκαστα:
πιφαύσκων: 2:687: Ὀρφεὺς ἔκφατο μῦθον ἀριστήεσσι πιφαύσκων:
Πλαγκταὶ: 4:858: νῆα διὲκ πέτρας, αἵ τε Πλαγκταὶ καλέονται,
Πλαγκταὶ: 4:922: ἄλλοθι δὲ Πλαγκταὶ μεγάλῳ ὑπὸ κύματι πέτραι
πλαγκτὰς: 4:784: οἵως τέ σφ᾽ ἐσάωσα διὰ πλαγκτὰς περόωντας
πλαγκτῆς: 3:42: νήσοιο πλαγκτῆς εὐρὺν μυχόν, ᾧ ἔνι πάντα
Πλαγκτῇσιν: 4:930: δῖα Θέτις, Πλαγκτῇσιν ἐνὶ σπιλάδεσσιν ἐρύσσαι.
Πλαγκτῇσιν: 4:937: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ Πλαγκτῇσιν ἐνιχρίμψεσθαι ἔμελλον,
πλάγξασθαι: 3:261: τηλόθι πλάγξασθαι: μετὰ δ᾽ ὑμέας ἔτραπεν αἶσα.
πλαγχθέντας: 1:81: πλαγχθέντας Λιβύης ἐνὶ πείρασι δῃωθῆναι,
πλαδαροῖσι: 3:1397: βριθόμενοι πλαδαροῖσι καρήασιν ἠρήρειντο.
πλαδόωσαν: 2:664: οἷον δὲ πλαδόωσαν ἐπισχίζοντες ἄρουραν
πλάζεσθαι: 3:1119: ‘δαιμονίη, κενεὰς μὲν ἔα πλάζεσθαι ἀέλλας,
πλάζοιτο: 1:1137: δύσφημος πλάζοιτο δι᾽ ἠέρος, ἣν ἔτι λαοὶ
πλαζόμεθ᾽: 2:544: πλαζόμεθ᾽ ἄνθρωποι τετληότες, οὐδέ τις αἶα
πλαζόμενοι: 1:22: πλαζόμενοι: Μοῦσαι δ᾽ ὑποφήτορες εἶεν ἀοιδῆς.
πλαζόμενοι: 4:1319: πλαζόμενοι κατὰ πόντον ὑπέρβια ἔργ᾽ ἐκάμεσθε.
πλαζόμενοι: 4:1394: πλαζόμενοι: ἷξον δ᾽ ἱερὸν πέδον, ᾧ ἔνι Λάδων
πλατάγην: 2:1057: ἀλλ᾽ ὅγε χαλκείην πλατάγην ἐνὶ χερσὶ τινάσσων
πλαταμῶνι: 1:365: λείῳ ἐπὶ πλαταμῶνι, τὸν οὐκ ἐπέβαλλε θάλασσα
πλατάνιστοι: 2:735: ἀμφιλαφεῖς πλατάνιστοι ἐπ᾽ ἀκροτάτῃ πεφύασιν.
πλατὺ: 2:824: ἠείδει: οἶος δὲ κατὰ πλατὺ βόσκετο τῖφος.
πλατὺν: 1:429: Ἀγκαῖος δ᾽ ἑτέροιο κατὰ πλατὺν αὐχένα κόψας
πλατὺν: 1:631: ἦ θαμὰ δὴ πάπταινον ἐπὶ πλατὺν ὄμμασι πόντον
πλατὺν: 1:1198: ἠνορέῃ πίσυνος: ἐν δὲ πλατὺν ὦμον ἔρεισεν
πλατὺν: 1:1268: ἄλλοτε δ᾽ ἱστάμενος, καὶ ἀνὰ πλατὺν αὐχέν᾽ ἀείρων
πλατὺς: 2:581: ἤδη δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διὰ πλατὺς εἴδετο Πόντος,
πλεῖον: 1:472: ἦ, καὶ ἐπισχόμενος πλεῖον δέπας ἀμφοτέρῃσιν
πλεῖον: 2:343: ὅσσον ἀνάρσιός εἰμι, καὶ εἰ πλεῖον στυγέεσθαι:
πλεῖον: 4:862: πλεῖον ἔτ᾽, ἢ τὸ πάροιθεν ἀπηλεγέως ἐχόλωσας.’
πλεῖστα: 2:473: εὖτε γὰρ οὖν ὡς πλεῖστα κάμοι καὶ πλεῖστα μογήσαι,
πλεῖστα: 2:473: εὖτε γὰρ οὖν ὡς πλεῖστα κάμοι καὶ πλεῖστα μογήσαι,
πλεῖστοι: 1:231: οἱ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἀφ᾽ αἵματος εὐχετόωντο
Πλείστοιο: 2:713: πολλὰ δὲ Κωρύκιαι νύμφαι, Πλείστοιο θύγατρες,
πλέξασθαι: 3:47: πλέξασθαι πλοκάμους: τὰς δὲ προπάροιθεν ἰδοῦσα
πλέον: 2:890: οἱ δὲ κατηφήσαντες ἐμεῦ πλέον ἀσχαλόωσιν.
πλεόνεσσιν: 4:339: παυρότεροι πλεόνεσσιν ὑπείκαθον: ἀλλὰ πάροιθεν
πλευρῇς: 1:946: τέσσαρες αἰνοτάτῃσιν ἐπὶ πλευρῇς ἀραρυῖαι.
πλευροῖς: 3:1394: καὶ πλευροῖς, κήτεσσι δομὴν ἀτάλαντοι ἰδέσθαι.
Πληγάδας: 2:647: Πληγάδας ἐξέπλωμεν, ὀίομαι οὐκ ἔτ᾽ ὀπίσσω
Πληγάσι: 2:598: Πληγάσι δινήεις εἶχεν ῥόος: αἱ δ᾽ ἑκάτερθεν
πλήθοντας: 4:1768: ἔνθ᾽ ἔτι νῦν πλήθοντας ἐπωμαδὸν ἀμφιφορῆας
πλήθοντο: 3:1391: ἠύτε κρηναῖαι ἀμάραι πλήθοντο ῥοῇσιν.
πλήθοντο: 4:562: ἑξείης πλήθοντο Λιβυρνίδες εἰν ἁλὶ νῆσοι,
πλήθοντος: 3:67: ἐξότ᾽ ἐπὶ προχοῇσιν ἅλις πλήθοντος Ἀναύρου
πληθὺν: 1:310: τοῖος ἀνὰ πληθὺν δήμου κίεν: ὦρτο δ᾽ ἀυτὴ
πληθὺν: 4:332: ἐν̣̣δ᾽ ἑτέρῃ, πληθὺν πεφυλαγμένοι Ἀψύρτοιο,
πληθὺν: 4:336: ὧς δὲ καὶ εἰς ἀκτὰς πληθὺν λίπεν ἀγχόθι νήσων
πληθὺν: 4:996: καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἥρωες ἀνὰ πληθὺν κεχάροντο,
πληθὺς: 1:239: πληθὺς σπερχομένων ἄμυδις θέεν: οἱ δὲ φαεινοὶ
πληθὺς: 4:686: ἔνθ᾽ ἤτοι πληθὺς μὲν ἐφετμαῖς Αἰσονίδαο
Πληιάδεσσιν: 3:226: θέρμετο Πληιάδεσσιν, ἀμοιβηδὶς δ᾽ ἀνιούσαις
πλημμυρὶς: 2:578: πλημμυρὶς παλίνορσος ἀνερχομένη κατένεικεν
πλημμυρὶς: 4:1267: πλημμυρὶς ἐκ πόντοιο μεταχθονίην ἐκόμισσεν.
πλήμμυρον: 4:704: πλήμμυρον λοχίης ἐκ νηδύος, αἵματι χεῖρας
πλήμνῃσι: 1:757: ἄξονος ἐν πλήμνῃσι παρακλιδὸν ἀγνυμένοιο
πλῆξε: 2:107: πλῆξε, καὶ ἐν κονίῃσι βάλεν: τοῦ δ᾽ ἆσσον ἰόντος
πλῆξεν: 1:428: πλῆξεν, ὁ δ᾽ ἀθρόος αὖθι πεσὼν ἐνερείσατο γαίῃ:
πλῆξεν: 1:1033: πλῆξεν ἐπαΐξας στῆθος μέσον, ἀμφὶ δὲ δουρὶ
πλῆξεν: 2:1047: πλῆξεν: δινηθεὶς δὲ θοῆς πέσεν ἀγχόθι νηός.
πλῆξεν: 4:469: πλῆξεν ὀπιπεύσας νηοῦ σχεδόν, ὅν ποτ᾽ ἔδειμαν
πλῆτο: 1:697: ὧς ἔφατ᾽: ἐν δ᾽ ἀγορὴ πλῆτο θρόου. εὔαδε γάρ σφιν
πλῆτο: 1:1052: πλῆτο πόλις στονόεντος ὑποτροπίῃ πολέμοιο.
πλῆτο: 4:17: πλῆτο πυρός, δεινὸν δὲ περιβρομέεσκον ἀκουαί.
πλοκάμοισι: 2:709: κοῦρος ἐὼν ἔτι γυμνός, ἔτι πλοκάμοισι γεγηθώς.
πλόκαμον: 4:28: ῥηξαμένη πλόκαμον, θαλάμῳ μνημήια μητρὶ
πλοκάμους: 3:47: πλέξασθαι πλοκάμους: τὰς δὲ προπάροιθεν ἰδοῦσα
πλοκάμους: 4:19: ἑλκομένη πλοκάμους γοερῇ βρυχήσατ᾽ ἀνίῃ.
πλοκάμους: 4:669: ἐγρομένη πλοκάμους τε καὶ εἵματα φαιδρύνεσκεν.
πλόκον: 4:30: ‘τόνδε τοι ἀντ᾽ ἐμέθεν ταναὸν πλόκον εἶμι λιποῦσα,
πλόον: 1:108: καὶ πλόον ἠελίῳ τε καὶ ἀστέρι τεκμήρασθαι.
πλόον: 2:423: θάρσει: ἐπεὶ δαίμων ἕτερον πλόον ἡγεμονεύσει
πλόον: 2:777: πείρετ᾽ ἐς Αἰήτην τόσσον πλόον. εὖ γὰρ ἐγώ μιν
πλόον: 2:905: λαιφέων πεπταμένων τέμνον πλόον εὐδιόωντες.
πλόον: 2:1033: νήσου Ἀρητιάδος τέμνον πλόον εἰρεσίῃσιν
πλόον: 4:254: ἥρωες, Φινῆος, ὃ δὴ πλόον ἄλλον ἔειπεν
πλόον: 4:496: εἰρεσίῃ περάαν πλόον ἀντίον, ᾧ ἐπέχουσιν
πλόος: 4:259: ἔστιν γὰρ πλόος ἄλλος, ὃν ἀθανάτων ἱερῆες
πλόος: 4:1568: πῇ πλόος ἐξανέχει Πελοπηίδα γαῖαν ἱκέσθαι.’
πλόος: 4:1580: κλινομένης χέρσοιο, τότε πλόος ὔμμιν ἀπήμων
πλόου: 2:1196: καὶ πλόου ἡγεμονῆες, ἐπεὶ Φρίξοιο θυηλὰς
πλόου: 4:576: μηδομένη δ᾽ ἄνυσιν τοῖο πλόου, ὦρσεν ἀέλλας
πλοχμοὶ: 2:679: πλοχμοὶ βοτρυόεντες ἐπερρώοντο κιόντι:
πλυμμυρίσ: 4:1239: πλυμμυρίσ--καὶ γάρ τ᾽ ἀναχάζεται ἠπείροιο
πλώετε: 2:348: πλώετε ῥηγμῖνας πεφυλαγμένοι, εἰσόκεν αὖτε
πλωίδας: 2:1055: πλωίδας ὄρνιθας Στυμφαλίδας ἔσθενε λίμνης
πλώουσιν: 4:525: ἀργαλέην πλώουσιν ὁδὸν μεσσηγὺς ἔχουσαι
Πλωτὰς: 2:297: νήσους τοῖό γ᾽ ἕκητι, πάρος Πλωτὰς καλέοντες.
πλωτῆς: 4:232: ἢ πλωτῆς εὑρόντες ἔτ᾽ εἰν ἁλὸς οἴδματι νῆα,
Πλωτῇσι: 2:285: πολλὸν ἑκὰς νήσοισιν ἔπι Πλωτῇσι κιχόντες,
πνεῖ: 2:229: πνεῖ τόδε μυδαλέον τε καὶ οὐ τλητὸν μένος ὀδμῆς:
πνείουσιν: 2:501: γαῖαν ὁμῶς τοιῇδε Διὸς πνείουσιν ἀρωγῇ.
πνοιαὶ: 1:1274: ἠῷος, πνοιαὶ δὲ κατήλυθον: ὦκα δὲ Τῖφυς
πνοιαὶ: 2:995: εἰ μὴ ἄρ᾽ ἐκ Διόθεν πνοιαὶ πάλιν Ἀργέσταο
πνοιαί: 4:301: γνάμψαν, ἐπεὶ πνοιαί τε καὶ οὐρανίου πυρὸς αἴγλη
πνοιῇ: 1:600: ἤνυσαν ἐννύχιοι πνοιῇ ἀνέμοιο θέοντες.
πνοιῇ: 1:652: πείσματα νηὸς ἔλυσαν ἐπὶ πνοιῇ βορέαο.
πνοιῇ: 1:1308: κίνυται ἠχήεντος ὑπὸ πνοιῇ βορέαο.
πνοιῇ: 2:168: πνοιῇ δινήεντ᾽ ἀνὰ Βόσπορον ἰθύνοντο.
πνοιῇ: 2:727: δερκόμενοι παράμειβον: ὑπὸ πνοιῇ δὲ κάλωες
πνοιῇ: 2:936: ταρσὸν ἐφεὶς πνοιῇ φέρεται ταχύς, οὐδὲ τινάσσει
πνοιή: 3:343: λάβρον ὕδωρ πνοιή τε διέτμαγεν: ἡ δ᾽ ἐνὶ γόμφοις
πνοιῇ: 4:607: ἠιόνας πνοιῇ πολυηχέος ἐξ ἀνέμοιο,
πνοιῇ: 4:875: αὐτὴ δὲ πνοιῇ ἰκέλη δέμας, ἠύτ᾽ ὄνειρος,
πνοιῇ: 4:1223: πνοιῇ ἐπειγόμ̣̣ἰοι προτέρω θέον. ἀλλὰ γὰρ οὔπω
πνοιῇ: 4:1366: ὦρτο θέειν, πνοιῇ ἴκελος πόδας. αἶψα δὲ Πηλεὺς
πνοιῇ: 4:1622: γαῖαν ἐρημαίην, πνοιῇ ζεφύροιο θέεσκον.
πνοιῇς: 1:1013: δὴ τότε πείσματα νηὸς ἐπὶ πνοιῇς ἀνέμοιο
πνοιῆς: 4:286: εἷς οἶος: πηγαὶ γὰρ ὑπὲρ πνοιῆς βορέαο
πνοιῇσι: 2:744: φύλλων τε πνοιῇσι τινασσομένων μυχίῃσιν.
πνοιῇσι: 2:1105: κεκληγὼς πνοιῇσι: κελαινὴ δ᾽ οὐρανὸν ἀχλὺς
πνοιῇσι: 4:443: αἰθέρι καὶ πνοιῇσι, τά κεν καὶ ἄπωθεν ἐόντα
πνοιῇσιν: 1:223: κυάνεαι δονέοντο μετὰ πνοιῇσιν ἔθειραι.
πνοιῇσιν: 3:971: μέλλον ἅλις φθέγξασθαι ὑπὸ πνοιῇσιν Ἔρωτος.
πνοιῇσιν: 4:221: ἠέλιος πνοιῇσιν ἐειδομένους ἀνέμοιο,
πόδα: 1:204: τούνεκ᾽ ἔην πόδα σιφλός: ἀτὰρ δέμας οὔ κέ τις ἔτλη
πόδα: 3:1308: ῥίμφα ποδὶ κρούσας πόδα χάλκεον. ὧς δὲ καὶ ἄλλον
πόδας: 1:183: οἴδματος, οὐδὲ θοοὺς βάπτεν πόδας, ἀλλ᾽ ὅσον ἄκροις
πόδας: 1:555: τέγγε πόδας, καὶ πολλὰ βαρείῃ χειρὶ κελεύων,
πόδας: 1:1010: κράατα μὲν ψαμάθοισι, πόδας δ᾽ εἰς βένθος ἔρειδον,
πόδας: 2:430: οὐδῷ ἔπι κραιπνοὺς ἔβαλον πόδας: οἱ δ᾽ ἀνόρουσαν
πόδας: 2:550: θῆκεν ἐπ᾽ ἀξείνοιο πόδας Θυνηίδος ἀκτῆς.
πόδας: 2:934: ἐς πόδας ἀμφοτέρους: ἡ δ᾽ ἐς πέλαγος πεφόρητο
πόδας: 3:964: ἔσθενεν, ἀλλ᾽ ὑπένερθε πάγη πόδας. αἱ δ᾽ ἄρα τείως
πόδας: 4:79: βάλλον, ὁ δὲ κραιπνοὺς χέρσῳ πόδας ἧκεν Ἰήσων
πόδας: 4:1366: ὦρτο θέειν, πνοιῇ ἴκελος πόδας. αἶψα δὲ Πηλεὺς
πόδας: 4:1375: οἴσομεν, ᾗ προτέρωσε ταχὺς πόδας ἤλασεν ἵππος.
πόδας: 4:1481: ἤλυθον, Εὔφημός τε πόδας ταχὺς υἷέ τε δοιὼ
πόδες: 1:1264: τὴν θέεν, ᾗ πόδες αὐτὸν ὑπέκφερον ἀίσσοντα.
πόδες: 3:651: εἴσω: τηΰσιοι δὲ πόδες φέρον ἔνθα καὶ ἔνθα:
πόδες: 3:1221: ἐντροπαλιζόμενον πόδες ἔκφερον, ὄφρ᾽ ἑτάροισιν
πόδες: 4:66: ὦς ἄρ᾽ ἔφη: τὴν δ᾽ αἶψα πόδες φέρον ἐγκονέουσαν.
πόδες: 4:1119: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τὸν δ᾽ αἶψα πόδες φέρον ἐκ μεγάροιο,
πόδεσσι: 2:91: βουτύπος οἷα, πόδεσσι τανύσσατο, κὰδ δὲ βαρεῖαν
πόδεσσι: 3:1151: αὐτομάτοις δὲ πόδεσσι θοῆς ἐπεβήσατ᾽ ἀπήνης,
πόδεσσιν: 1:385: νειόθεν ἐξ ἕδρης, ἐπὶ δ᾽ ἐρρώσαντο πόδεσσιν
πόδεσσιν: 1:539: ἐμμελέως κραιπνοῖσι πέδον ῥήσσωσι πόδεσσιν:
πόδεσσιν: 1:669: γήραϊ δὴ ῥικνοῖσιν ἐπισκάζουσα πόδεσσιν,
πόδεσσιν: 2:540: αὐτίκα δ᾽ ἐσσυμένως νεφέλης ἐπιβᾶσα πόδεσσιν
πόδεσσιν: 3:379: ἀμφοτέρας, οἴοισιν ἐπιπροέηκα πόδεσσιν,
πόδεσσιν: 4:43: γυμνοῖσιν δὲ πόδεσσιν ἀνὰ στεινὰς θέεν οἴμους,
πόδεσσιν: 4:1769: ἀνθέμενοι κούφοισιν ἄφαρ κατ᾽ ἀγῶνα πόδεσσιν
ποδηνεκὲς: 1:324: δέρμα δ᾽ ὁ μὲν ταύροιο ποδηνεκὲς ἀμφέχετ᾽ ὤμους
ποδηνεκές: 4:180: αὐχένος ἐξ ὑπάτοιο ποδηνεκές, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
ποδὶ: 2:106: τὸν μὲν ὑπὸ στέρνοιο θοῷ ποδὶ λὰξ ἐπορούσας
ποδὶ: 3:1308: ῥίμφα ποδὶ κρούσας πόδα χάλκεον. ὧς δὲ καὶ ἄλλον
ποδί: 3:1334: λαῖον ἐπὶ στιβαρῷ πιέσας ποδί: τῆλε δ᾽ ἑοῖο
ποδί: 4:1164: τερπωλῆς ἐπέβημεν ὅλῳ ποδί: σὺν δέ τις αἰεὶ
ποδὶ: 4:1444: λὰξ ποδὶ τύψεν ἔνερθε: τὸ δ᾽ ἀθρόον ἔβλυσεν ὕδωρ.
ποδὸς: 3:954: ἢ ποδὸς ἢ ἀνέμοιο παραθρέξαντα δοάσσαι.
ποδός: 4:1517: λαιὸν ἐπιπροφέρων ταρσὸν ποδός: αὐτὰρ ὁ μέσσην
ποδωκηέστατον: 1:180: τόν ῥα Ποσειδάωνι ποδωκηέστατον ἄλλων
ποδῶν: 1:219: τὼ μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισι ποδῶν ἑκάτερθεν ἐρεμνὰς
ποδῶν: 2:52: θῆκε πάροιθε ποδῶν δοιοὺς ἑκάτερθεν ἱμάντας
ποδῶν: 3:22: ἦ, καὶ ἐπ᾽ οὔδεος αἵγε ποδῶν πάρος ὄμματ᾽ ἔπηξαν,
ποδῶν: 3:254: Χαλκιόπη: δμωαὶ δὲ ποδῶν προπάροιθε βαλοῦσαι
ποδῶν: 3:422: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ σῖγα ποδῶν πάρος ὄμματα πήξας
ποδῶν: 3:1038: ἠὲ ποδῶν ὄρσῃσι μεταστρεφθῆναι ὀπίσσω,
ποδῶν: 3:1062: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ σῖγα ποδῶν πάρος ὄσσε βαλοῦσα
ποδῶν: 4:178: αἰὲν ὑποπρὸ ποδῶν ἀμαρύσσετο νισσομένοιο.
ποθ᾽: 2:479: δή ποθ᾽ ἁμαδρυάδος νύμφης ἀθέριξε λιτάων,
ποθ᾽: 3:1068: ‘μνώεο δ᾽, ἢν ἄρα δή ποθ᾽ ὑπότροπος οἴκαδ᾽ ἵκηαι,
ποθὴ: 1:1320: ἐξανύσῃ: τῶ μή τι ποθὴ κείνοιο πελέσθω.
πόθι: 1:242: ‘Ζεῦ ἄνα, τίς Πελίαο νόος; πόθι τόσσον ὅμιλον
ποθι: 2:883: οἱ μὲν γάρ ποθι τοῦτον, ὃν ἔλλαχον, οἶτον ὄλοντο:
ποθι: 3:225: ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ὕδωρ προρέεσκε, τὸ μέν ποθι δυομένῃσιν
ποθί: 3:1060: οἴσεαι ἐξ Αἴης τηλοῦ ποθί: νίσσεο δ᾽ ἔμπης,
ποθι: 4:275: νάσσατ᾽ ἐποιχόμενος, τὰ μὲν ἤ ποθι ναιετάουσιν,
ποθὶ: 4:319: οὐ γάρ πω ἁλίας γε πάρος ποθὶ νῆας ἴδοντο,
ποθι: 4:1226: ἤδη μέν ποθι κόλπον ἐπώνυμον Λ̓μβρακιήων,
πόθι: 4:1249: ‘τίς χθὼν εὔχεται ἥδε; πόθι ξυνέωσαν ἄελλαι
ποθι: 4:1441: ὕδωρ ἐξερέων, τὸ μὲν οὔ ποθι μέλλεν ἰδέσθαι.
πόθοιο: 3:33: οὐδέ τινα χρειὼ θελκτήριον οἶδα πόθοιο.
πόθον: 3:262: δειλὴ ἐγώ, οἷον πόθον Ἑλλάδος ἔκποθεν ἄτης
πόθον: 4:1145: δαῖε δ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖς γλυκερὸν πόθον: ἴσχε δ᾽ ἑκάστην
πόθος: 4:617: τοὺς δ᾽ οὔτε βρώμης ᾕρει πόθος, οὐδὲ ποτοῖο,
πόθῳ: 1:286: σεῖο πόθῳ μινύθουσα δυσάμμορος, ᾧ ἔπι πολλὴν
πόθῳ: 3:86: παρθένον Αἰήτεω θέλξαι πόθῳ Αἰσονίδαο.
πόθῳ: 3:751: πολλὰ γὰρ Αἰσονίδαο πόθῳ μελεδήματ᾽ ἔγειρεν
ποίεον: 4:1714: ποίεον, Αἰγλήτην μὲν ἐυσκόπου εἵνεκεν αἴγλης
ποιήεντ᾽: 4:115: ποιήεντ᾽ ἀνὰ χῶρον, ἵνα κριοῦ καλέονται
ποίην: 4:1422: ποίην πάμπρωτον: ποίης γε μὲν ὑψόθι μακροὶ
ποίης: 1:576: μυρία μῆλ᾽ ἐφέπονται ἄδην κεκορημένα ποίης
ποίης: 1:1143: αὐτομάτη φύε γαῖα τερείνης ἄνθεα ποίης.
ποίης: 3:897: μειλιχίῃ, τὰ δὲ καλὰ τερείνης ἄνθεα ποίης
ποίης: 4:1422: ποίην πάμπρωτον: ποίης γε μὲν ὑψόθι μακροὶ
ποίησαι: 4:90: ποίησαι: μηδ᾽ ἔνθεν ἑκαστέρω ὁρμηθεῖσαν
ποίησαν: 2:388: λαΐνεον ποίησαν Ἀμαζονίδων βασίλειαι
ποιήσαντο: 1:1352: υἱέας ἐκ δήμοιο, καὶ ὅρκια ποιήσαντο,
ποιήσαντο: 2:559: Τίφυος Ἁγνιάδαο θελήμονα ποιήσαντο
ποιήσατο: 1:1324: αὐτὰρ Ὕλαν φιλότητι θεὰ ποιήσατο νύμφη
ποιήσατο: 2:510: τὴν μὲν γὰρ φιλότητι θεὸς ποιήσατο νύμφην
ποιήσατο: 3:576: αὐτίκα δ᾽ Αἰήτης ἀγορὴν ποιήσατο Κόλχων
ποίησε: 2:524: καὶ βωμὸν ποίησε μέγαν Διὸς Ἰκμαίοιο,
ποίησε: 3:133: κεῖνο, τό οἱ ποίησε φίλη τροφὸς Ἀδρήστεια
ποίησε: 3:1087: ὃς πρῶτος ποίησε πόλεις καὶ ἐδείματο νηοὺς
ποικίλα: 4:1142: νύμφαι ἀμεργόμεναι λευκοῖς ἐνὶ ποικίλα κόλποις
ποιμαίνεσκεν: 4:968: καὶ τὰ μὲν ἑρσήεντα κατὰ δρία ποιμαίνεσκεν
ποιμαίνουσαν: 2:505: τήνγ᾽ ἀνερεψάμενος ποταμῷ ἔπι ποιμαίνουσαν
ποιμαίνουσιν: 2:1006: ποίμνας ἑρσήεντι νομῷ ἔνι ποιμαίνουσιν.
ποιμένες: 4:317: ποιμένες ἄγραυλοι νηῶν φόβῳ, οἷά τε θῆρας
ποίμνας: 2:1006: ποίμνας ἑρσήεντι νομῷ ἔνι ποιμαίνουσιν.
ποίμνηθεν: 2:493: ἤλυθ᾽ ἄγων ποίμνηθεν ὄις. ἀνὰ δ᾽ ἵστατ᾽ Ἰήσων,
ποίμνης: 3:1198: ἠμάτιος: θῆλυν μὲν ὄιν, γάλα τ᾽ ἔκτοθι ποίμνης
ποίμνῃσιν: 1:1246: ποίμνῃσιν: πρὸ γὰρ αὐτοὶ ἐνὶ σταθμοῖσι νομῆες
ποινὰς: 3:338: καὶ χόλον, οὐδ᾽ ἄτλητον ἄγος Φρίξοιό τε ποινὰς
ποῖον: 2:1094: ποῖον ὄνειαρ ἔμελλεν ἐελδομένοισιν ἱκέσθαι;
ποῖον: 3:779: φάρμακα μησαμένη; ποῖον δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἐνίψω;
ποίπνυον: 4:1397: Ἑσπερίδες ποίπνυον, ἐφίμερον ἀείδουσαι.
ποιπνύουσαι: 4:1111: ἀμφίπολοι, δέσποιναν ἑὴν μέτα ποιπνύουσαι.
πολέας: 2:7: πυγμαχίης: πολέας δὲ περικτιόνων ἐδάιξεν.
πολέας: 2:357: ἀγχίμολον δ᾽ ἐπὶ τῇ πολέας παρανεῖσθε κολωνοὺς
πολέας: 3:21: θυμὸν ἀριστήων: πολέας δ᾽ ἐπεδοίασα βουλάς.’
πολέας: 3:1055: αἴ κεν ὀρινομένους πολέας νειοῖο δοκεύσῃς,
πολέας: 3:1381: ἀμώων, πολέας μὲν ἔτ᾽ ἐς νηδὺν λαγόνας τε
πολέες: 1:751: ἑρσήεις, πολέες δ᾽ ὀλίγους βιόωντο νομῆας.
πολέες: 2:885: καὶ πολέες. τῶ μή τι διατριβώμεθα πείρης:
πολέες: 2:984: ἡ δὲ πέλας: πολέες δὲ πόροι νώνυμνοι ἔασιν,
πολέες: 3:564: ὧς ηὔδα μεμαώς: πολέες δ᾽ ὁμάδησαν ἑταῖροι
πολέεσσι: 2:1029: ἰθείας πολέεσσι δίκας λαοῖσι δικάζει,
πολέεσσι: 2:1218: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πολέεσσι δ᾽ ἐπὶ χλόος εἷλε παρειὰς
πολέεσσιν: 1:273: καί ἑ νέον πολέεσσιν ὀνείδεσιν ἐστυφέλιξεν,
πολέεσσιν: 3:899: καὶ δέ κε σὺν πολέεσσιν ὀνείασιν οἴκαδ᾽ ἵκοισθε
πολέεσσιν: 4:991: τοὺς Ἀργὼ πολέεσσιν ἐνισχομένη καμάτοισιν
πολεῖς: 1:261: ἤδη δὲ δμῶές τε πολεῖς δμωαί τ᾽ ἀγέροντο:
πολεῖς: 1:1039: μαρνάμενον κείνοισι: πολεῖς δ᾽ ἐπαρηγόνες ἄλλοι
πολεῖς: 2:900: ἔσχεθον: Ἀγκαίῳ δὲ πολεῖς ᾔνησαν ἑταίρων.
πόλεις: 3:1087: ὃς πρῶτος ποίησε πόλεις καὶ ἐδείματο νηοὺς
πολεμήια: 3:562: ἔρρετε, μηδ᾽ ὔμμιν πολεμήια ἔργα μέλοιτο,
πολεμήια: 4:1178: τῷ δὲ καὶ ἑξείης πολεμήια τεύχεα δύντες
πολέμιζε: 1:43: ὁπλότερος πολέμιζε: τότ᾽ αὖ βαρύθεσκέ οἱ ἤδη
πολεμίζειν: 4:408: οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ Κόλχοισιν ὑπείξω μὴ πολεμίζειν
πολέμιζον: 2:760: ἀντιβίην Βέβρυξιν ὑπερφιάλοις πολέμιζον.
πολέμιξεν: 3:1233: τῆλε παρέξ, ὅ κεν οἶος ἐναντίβιον πολέμιξεν.
πολέμοιο: 1:160: μαρνάμενος, τὸ πέλεσθαι ἐνὶ ξυνοχῇ πολέμοιο.
πολέμοιο: 1:1052: πλῆτο πόλις στονόεντος ὑποτροπίῃ πολέμοιο.
πολέμοιο: 2:914: ὅς ῥά τ᾽ Ἀμαζονίδων πολυθαρσέος ἐκ πολέμοιο
πολέμοιο: 2:1224: ἀλλὰ καὶ ἡμέας οἴω ἐπισταμένους πολέμοιο
πολέμοιο: 3:1258: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀρήιος ἵππος ἐελδόμενος πολέμοιο
πολέμοιο: 3:1385: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀμφ᾽ οὔροισιν ἐγειρομένου πολέμοιο,
πολέμοιο: 4:1006: ἀλλά σφεας κατέρυκεν ἐπειγομένους πολέμοιο
πολέμοιο: 4:1279: ἀνέρες εἱλίσσονται ἀνὰ πτόλιν, ἢ πολέμοιο
πόλεμόνδ᾽: 2:921: τοῖος ἐών, οἷος πόλεμόνδ᾽ ἴεν: ἀμφὶ δὲ καλὴ
πολέμου: 1:1218: ἵετο γὰρ πρόφασιν πολέμου Δρυόπεσσι βαλέσθαι
πολέος: 1:289: Εἰλείθυια θεὰ πολέος ἐμέγηρε τόκοιο.
πολέος: 2:365: αἰγιαλός: πολέος δ᾽ ἐπὶ πείρασιν Αἰγιαλοῖο
πολέος: 3:1358: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἐς γαῖαν πολέος νιφετοῖο πεσόντος
πολέσιν: 4:427: ἡ δ᾽ ἔπορ᾽ Αἰσονίδῃ πολέσιν μετὰ καὶ τὸ φέρεσθαι
πολέων: 1:1127: οἳ μοῦνοι πολέων μοιρηγέται ἠδὲ πάρεδροι
πολέων: 2:456: ἔχραεν ἐνδυκέως, πολέων δ᾽ ἀπὸ πήματ᾽ ἔλυσεν
πολέων: 4:333: βαῖνον: ἐπεὶ κείνας πολέων λίπον ἔνδοθι νήσους
πολέων: 4:899: ἦ θαμὰ δὴ πολέων μελιηδέα νόστον ἕλοντο,
πολέων: 4:1334: δήωμεν κομιδῆς: πολέων δέ τε μῆτις ἀρείων.’
πόληες: 2:373: ἔνθα δὲ Δοίαντος πεδίον, σχεδόθεν δὲ πόληες
πόληος: 1:317: αὐτὰρ ἐπεί ῥα πόληος ἐυδμήτους λίπ᾽ ἀγυιάς,
πόληος: 1:321: ἐς δ᾽ ἐνόησαν Ἄκαστον ὁμῶς Ἄργον τε πόληος
πόληος: 1:781: τῷ ἴκελος πρὸ πόληος ἀνὰ στίβον ἤιεν ἥρως.
πόληος: 1:833: μύθους ἡμετέρους, μηδ᾽ ἔκτοθι μίμνε πόληος.’
πόληος: 3:1236: βήσατο, ῥυτῆρας δὲ χεροῖν ἔχεν. ἐκ δὲ πόληος
πόληος: 4:1026: καὶ παῖδας καὶ κῦδος ἀπορθήτοιο πόληος.’
πόλιας: 1:982: οἱ δὲ περικτιόνων πόλιας καὶ κόλπον ἅπαντα
πολιῇ: 1:554: χείρων Φιλλυρίδης, πολιῇ δ᾽ ἐπὶ κύματος ἀγῇ
πολιὴν: 1:270: οἰόθεν ἀσπασίως πολιὴν τροφὸν ἀμφιπεσοῦσα
πολιηόχου: 1:312: Ἰφιὰς Ἀρτέμιδος πολιηόχου ἀρήτειρα,
πολιῇσιν: 4:1264: ξαινόμενον πολιῇσιν ἐπιτροχάει ψαμάθοισιν.
πολιήτιδας: 1:867: κεῖθεν, ὀνοσσάμενοι πολιήτιδας; αὖθι δ᾽ ἕαδεν
πόλιν: 1:166: γηράσκοντ᾽ Ἀλεὸν λίπετ᾽ ἂμ πόλιν ὄφρα κομίζοι,
πόλιν: 1:411: ‘κλῦθι ἄναξ, Παγασάς τε πόλιν τ᾽ Αἰσωνίδα ναίων,
πόλιν: 2:656: ὁππόθ᾽ ἅμα κριῷ φεῦγεν πόλιν Ὀρχομενοῖο:
πόλιν: 2:998: οὐ γὰρ ὁμηγερέες μίαν ἂμ πόλιν, ἀλλ᾽ ἀνὰ γαῖαν
πόλιν: 2:1166: Ἑλλάδος ἐξ αὐτῆς νέομ᾽ ἐς πόλιν Αἰήταο.
πόλιν: 2:1188: εἶτε μετ᾽ ἀφνειὴν θείου πόλιν Ὀρχομενοῖο.
πόλιν: 3:213: ὦκα δ᾽ ὅτ᾽ ἐκ πεδίοιο πόλιν καὶ δώμαθ᾽ ἵκοντο
πόλιν: 3:265: ἡμετέρῃ κραδίῃ. τί δέ κεν πόλιν Ὀρχομενοῖο,
πόλιν: 4:535: ἀμφὶ πόλιν ἀγανὴν Ὑλληίδα, πολλὸν ἔνερθεν
πόλινδε: 3:1153: δαιδαλέην, οὐρῆας ἐλαυνέμεν: οἱ δὲ πόλινδε
πολιοὶ: 2:124: ἤματι χειμερίῳ πολιοὶ λύκοι ὁρμηθέντες
πολιοῖο: 1:1006: ὧς οἱ ἐνὶ ξυνοχῇ λιμένος πολιοῖο τέταντο
πολιοῖο: 3:275: τόφρα δ᾽ Ἔρως πολιοῖο δι᾽ ἠέρος ἷξεν ἄφαντος,
πόλιος: 3:886: αὐτὰρ ἐπεὶ πόλιος μὲν ἐυδμήτους λίπ᾽ ἀγυιάς,
πολιοῦ: 1:454: φυλλάδα χευάμενοι πολιοῦ πρόπαρ αἰγιαλοῖο
πόλις: 1:1052: πλῆτο πόλις στονόεντος ὑποτροπίῃ πολέμοιο.
πόλις: 3:791: κερτομίας: τηλοῦ δὲ πόλις περὶ πᾶσα βοήσει
πόλις: 3:893: πᾶσα πόλις: τὸ καὶ οὔτις ἀνήλυθε δεῦρο γυναικῶν
πόλις: 3:1090: ἐν δ᾽ αὐτῇ Ἰαωλκός, ἐμὴ πόλις, ἐν δὲ καὶ ἄλλαι
πόλις: 4:995: πᾶσα πόλις: φαίης κεν ἑοῖς ἐπὶ παισὶ γάνυσθαι.
πολίσσαι: 3:1094: δή ποτε Καδμείοισιν ὁμούριον ἄστυ πολίσσαι.
πολισσάμενος: 1:1346: μέλλεν ἐπώνυμον ἄστυ πολισσάμενος ποταμοῖο
πολίσσας: 4:1470: ἀλλ᾽ ὁ μὲν οὖν Μυσοῖσιν ἐπικλεὲς ἄστυ πολίσσας
πολισσοῦχον: 2:848: τόνδε πολισσοῦχον διεπέφραδε Βοιωτοῖσιν
πολίων: 1:894: ἄλλων ἐκ πολίων: ἀλλ᾽ οὐ σύγε τήνδε μενοινὴν
πόλλ᾽: 2:127: πόλλ᾽ ἐπιπαμφαλόωντες ὁμοῦ: τὰ δὲ πάντοθεν αὔτως
πόλλ᾽: 3:348: ἡρώων, τεὸν ἄστυ μετήλυθε, πόλλ᾽ ἐπαληθεὶς
πολλὰ: 1:248: πολλὰ μάλ᾽ ἀθανάτοισιν ἐς αἰθέρα χεῖρας ἄειρον,
πολλὰ: 1:458: μυθεῦνθ᾽, οἷά τε πολλὰ νέοι παρὰ δαιτὶ καὶ οἴνῳ
πολλὰ: 1:555: τέγγε πόδας, καὶ πολλὰ βαρείῃ χειρὶ κελεύων,
πολλὰ: 1:679: δυσμενέων, ἅ τε πολλὰ μετ᾽ ἀνθρώποισι πέλονται;
πολλὰ: 1:729: τέρματι δαίδαλα πολλὰ διακριδὸν εὖ ἐπέπαστο.
πολλὰ: 1:846: ἀκτὴν εἰσαπέβαν, ξεινήια πολλὰ φέρουσαι,
πολλὰ: 1:1132: πολλὰ δὲ τήνγε λιτῇσιν ἀποστρέψαι ἐριώλας
πολλὰ: 1:1176: εἰσορόων κακὰ πολλὰ ἑῇ ἠρήσατο γαστρί:
πολλὰ: 2:64: ἀμφέδεον, μάλα πολλὰ παρηγορέοντες ἐς ἀλκήν.
πολλὰ: 2:543: ὡς δ᾽ ὅτε τις πάτρηθεν ἀλώμενος, οἷά τε πολλὰ
πολλὰ: 2:699: αἰγῶν, οἷά τε πολλὰ βαθείῃ βόσκεται ὕλῃ.
πολλὰ: 2:713: πολλὰ δὲ Κωρύκιαι νύμφαι, Πλείστοιο θύγατρες,
πολλὰ: 2:1113: δούρατος ὠρέξαντο πελωρίου, οἷά τε πολλὰ
πολλὰ: 3:451: αὔτως δ᾽ αὖ Μήδεια μετέστιχε: πολλὰ δὲ θυμῷ
πολλὰ: 3:751: πολλὰ γὰρ Αἰσονίδαο πόθῳ μελεδήματ᾽ ἔγειρεν
πολλὰ: 3:801: ἦ, καὶ φωριαμὸν μετεκίαθεν, ᾗ ἔνι πολλὰ
πολλὰ: 3:1262: πολλὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα μετάρσιον ἴχνος ἔπαλλεν,
πολλὰ: 4:422: Ἀψύρτῳ, καὶ πολλὰ πόρον ξεινήια δῶρα,
πολλὰ: 4:1009: κούρη δ᾽ οὐλομένῳ ὑπὸ δείματι πολλὰ μὲν αὐτοὺς
πολλὰ: 4:1010: Αἰσονίδεω ἑτάρους μειλίσσετο, πολλὰ δὲ χερσὶν
πολλὰ: 4:1079: φάρμακά οἱ: σχεδόθεν δὲ κακῷ κακόν, οἷά τε πολλὰ
πολλὰ: 4:1217: βωμοί, τοὺς Μήδεια καθίσσατο. πολλὰ δ᾽ ἰοῦσιν
πολλὰ: 4:1218: Λ̓λκίνοος Μινύαις ξεινήια, πολλὰ δ᾽ ὄπασσεν
πολλὰ: 4:1554: εἰ δέ τι τῆσδε πόρους μαίεσθ᾽ ἁλός, οἷά τε πολλὰ
πολλὰ: 4:1702: δάκρυα: πολλὰ δὲ Πυθοῖ ὑπέσχετο, πολλὰ δ᾽ Ἀμύκλαις,
πολλὰ: 4:1702: δάκρυα: πολλὰ δὲ Πυθοῖ ὑπέσχετο, πολλὰ δ᾽ Ἀμύκλαις,
πολλὰ: 4:1703: πολλὰ δ᾽ ἐς Ὀρτυγίην ἀπερείσια δῶρα κομίσσειν.
πολλαὶ: 3:200: Κιρκαῖον τόδε που κικλήσκεται: ἔνθα δὲ πολλαὶ
πολλαὶ: 3:235: ἔνθα δὲ καὶ μέσσαυλος ἐλήλατο: τῇ δ᾽ ἐπὶ πολλαὶ
πολλαὶ: 3:1091: πολλαὶ ναιετάουσιν, ἵν᾽ οὐδέ περ οὔνομ᾽ ἀκοῦσαι
πολλάκι: 3:188: πολλάκι τοι ῥέα μῦθος, ὅ κεν μόλις ἐξανύσειεν
πολλάκι: 3:685: πολλάκι δ᾽ ἱμερόεν μὲν ἀνὰ στόμα θυῖεν ἐνισπεῖν:
πολλὴ: 2:567: ἄμφω ὁμοῦ ξυνιοῦσαι ἐπέκτυπον. ὦρτο δὲ πολλὴ
πολλὴ: 4:1523: λυσιμελές, πολλὴ δὲ κατ᾽ ὀφθαλμῶν χέετ᾽ ἀχλύς.
πολλὴν: 1:286: σεῖο πόθῳ μινύθουσα δυσάμμορος, ᾧ ἔπι πολλὴν
πολλοὶ: 3:1395: πολλοὶ δ᾽ οὐτάμενοι, πρὶν ὑπὸ χθονὸς ἴχνος ἀεῖραι,
πολλοῖς: 1:1190: εὗρεν ἔπειτ᾽ ἐλάτην ἀλαλήμενος, οὔτε τι πολλοῖς
πολλὸν: 1:316: ὁπλοτέρων, ὁ δὲ πολλὸν ἀποπλαγχθεὶς ἐλιάσθη.
πολλὸν: 1:661: ἀτρεκέως γνώωσι, κακὴ δ᾽ ἐπὶ πολλὸν ἵκηται
πολλὸν: 2:285: πολλὸν ἑκὰς νήσοισιν ἔπι Πλωτῇσι κιχόντες,
πολλὸν: 2:322: εἰς ἕν, ὕπερθε δὲ πολλὸν ἁλὸς κορθύεται ὕδωρ
πολλὸν: 2:554: νῆα ῥόος, πολλὸν δὲ φόβῳ προτέρωσε νέοντο,
πολλὸν: 2:587: ἀγχαλάσας: τὸ δὲ πολλὸν ὑπὸ τρόπιν ἐξεκυλίσθη,
πολλὸν: 2:865: θυμόν, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀπ᾽ ἐλπίδος ἔπλετο νόστος.
πολλὸν: 3:166: ἄκριες, ἀμφὶ δὲ πόντος ἀν᾽ αἰθέρα πολλὸν ἰόντι.
πολλὸν: 3:313: ναιετάει, μάλα πολλὸν ἀπόπροθι Κολχίδος αἴης.
πολλὸν: 3:705: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, τὸ δὲ πολλὸν ὑπεξέχυτ᾽ αὐτίκα δάκρυ:
πολλὸν: 3:1064: μυρομένη, ὅ τ᾽ ἔμελλεν ἀπόπροθι πολλὸν ἑοῖο
πολλὸν: 4:31: μῆτερ ἐμή: χαίροις δὲ καὶ ἄνδιχα πολλὸν ἰούσῃ:
πολλὸν: 4:131: ἔκλυον οἳ καὶ πολλὸν ἑκὰς Τιτηνίδος Αἴης
πολλὸν: 4:160: θῆκεν ἐρεισάμενος: τὰ δ᾽ ἀπείρονα πολλὸν ὀπίσσω
πολλὸν: 4:354: πολλὸν ἑκάς, στονόεντα δ᾽ ἐνωπαδὶς ἔκφατο μῦθον:
πολλὸν: 4:535: ἀμφὶ πόλιν ἀγανὴν Ὑλληίδα, πολλὸν ἔνερθεν
πολλὸν: 4:571: αἰπεινήν τε Κερωσσόν, ὕπερθε δὲ πολλὸν ἐοῦσαν
πολλὸν: 4:593: ἥρωας Μινύας. ἡ δ᾽ ἔσσυτο πολλὸν ἐπιπρὸ
πολλὸν: 4:945: ἠρήρειν, τὸ δὲ πολλὸν ὑπείρεχεν ἄγριον οἶδμα.
πολλὸν: 4:1266: νηῦς ἱερὴ χέρσου πολλὸν πρόσω: ἀλλά μιν αὐτὴ
πολλὸν: 4:1424: πολλὸν ὑπὲρ γαίης ὀρθοσταδὸν ἠέξοντο.
πολλός: 1:760: βούπαις οὔπω πολλός, ἑὴν ἐρύοντα καλύπτρης
πολλὸς: 3:1351: θήγει θηρευτῇσιν ἐπ᾽ ἀνδράσιν, ἀμφὶ δὲ πολλὸς
πόλλωνος: 4:1216: καὶ Νυμφέων Νομίοιο καθ᾽ ἱερὸν Λ̓πόλλωνος
πόλοι: 3:161: οὐρανίη: δοιὼ δὲ πόλοι ἀνέχουσι κάρηνα
πολὺ: 2:338: ἄψορροι στέλλεσθαι ἐπεὶ πολὺ βέλτερον εἶξαι
πολὺ: 3:797: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης. ἦ τ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη
πολυβενθέος: 4:597: λίμνης ἐς προχοὰς πολυβενθέος: ἡ δ᾽ ἔτι νῦν περ
πολυδάκρυον: 2:918: Φερσεφόνη ψυχὴν πολυδάκρυον Ἀκτορίδαο
Πολυδεύκεα: 1:146: καὶ μὴν Αἰτωλὶς κρατερὸν Πολυδεύκεα Λήδη
Πολυδεύκεα: 2:20: εἷλε χόλος: περὶ δ᾽ αὖ Πολυδεύκεα τύψεν ὁμοκλη
Πολυδεύκεα: 2:758: αὐτὸν δ᾽ ὥστε θεὸν Πολυδεύκεα δεξιόωντο
Πολυδεύκεα: 4:586: νηλέα νίψειεν: Πολυδεύκεα δ᾽ εὐχετάασθαι
Πολυδεύκεος: 2:100: ἰθὺς ἀνασχόμενοι Πολυδεύκεος ἀντιάασκον.
πολυηχέας: 4:961: νῆα διὲκ πέτρας πολυηχέας: οἱ δ᾽ ἀνέμοιο
πολυηχέος: 4:607: ἠιόνας πνοιῇ πολυηχέος ἐξ ἀνέμοιο,
πολυθαρσέος: 2:914: ὅς ῥά τ᾽ Ἀμαζονίδων πολυθαρσέος ἐκ πολέμοιο
πολυκερδέος: 3:1363: μνήσατο Μηδείης πολυκερδέος ἐννεσιάων,
πολυκηδέα: 4:1071: ‘ναὶ φίλος, εἰ δ᾽ ἄγε μοι πολυκηδέα ῥύεο Κόλχων
πολυκηδέος: 1:16: ἔντυε ναυτιλίης πολυκηδέος, ὄφρ᾽ ἐνὶ πόντῳ
πολυκηδέος: 4:732: ὥς τε κασιγνήτης πολυκηδέος ἤλιτε βουλαῖς,
πολυκλαὕτους: 3:776: ἄμμι πολυκλαὕτους δεῦρ᾽ ἤγαγε κεῖθεν ἀνίας.
πολυκλύστους: 1:597: κεῖθεν δ᾽ Εὐρυμενάς τε πολυκλύστους τε φάραγγας
πολυκμήτοιό: 4:1131: ἔργα πολυκμήτοιό τ᾽ ἀνεύρατο πῖαρ ἐλαίης.
πολυκμήτους: 4:1187: αἱ δὲ πολυκμήτους ἑανοὺς φέρον, οἷα γυναῖκες,
πολυκνίσου: 3:879: τηλόθεν ἀντιόωσα πολυκνίσου ἑκατόμβης:
πολυλήιοι: 1:51: οὐδ᾽ Ἀλόπῃ μίμνον πολυλήιοι Ἑρμείαο
πολυλήιοι: 2:509: Ἀγρέα καὶ Νόμιον πολυλήιοι Αἱμονιῆες.
πολυλήιος: 1:580: αὐτίκα δ᾽ ἠερίη πολυλήιος αἶα Πελασγῶν
πολυλήιος: 4:267: ἦμος ὅτ᾽ Ἠερίη πολυλήιος ἐκλήιστο,
πολυληίου: 1:937: τυτθὸν ἀπὸ Φρυγίης πολυληίου ἠπείροιο
πολυμήτιος: 1:851: Ἡφαίστοιο χάριν πολυμήτιος, ὄφρα κεν αὖτις
πολὺν: 3:424: βουλὴν δ᾽ ἀμφὶ πολὺν στρώφα χρόνον, οὐδέ πῃ εἶχεν
Πολυξώ: 1:668: λάινον: αὐτὰρ ἔπειτα φίλη τροφὸς ὦρτο Πολυξώ,
πολυπήμονι: 2:675: Θυνιάδος, καμάτῳ πολυπήμονι βαῖνον ἔραζε.
πολυπήμονι: 4:228: αὐτὰρ ἄναξ ἄτῃ πολυπήμονι χεῖρας ἀείρας
πολυπήμονι: 4:1042: Αἰήτεω λώβῃ πολυπήμονι δῃωθῆναι.
πολυπίδακας: 3:882: ἄλσεα καὶ σκοπιὰς πολυπίδακας: ἀμφὶ δὲ θῆρες
πολυπότνιά: 4:1067: κρείων Ἀλκίνοος πολυπότνιά τ᾽ Ἀλκινόοιο
πολυπότνιαν: 1:1125: μητέρα Δινδυμίην πολυπότνιαν ἀγκαλέοντες,
πολυπότνιαν: 1:1151: μέλποντες Ῥείην πολυπότνιαν: αὐτὰρ ἐς ἠὼ
πολυπρέμνοιο: 4:161: κύκλα πολυπρέμνοιο διὲξ ὕλης τετάνυστο.
πολύρρηνες: 2:377: ἄγχι δὲ ναιετάουσι πολύρρηνες Τιβαρηνοὶ
πολύρρινον: 3:1230: ἂν δὲ πολύρρινον νώμα σάκος, ἂν δὲ καὶ ἔγχος
πολὺς: 2:364: τήνδε περιγνάμψαντι πολὺς παρακέκλιται: ἤδη
πολὺς: 4:105: νῆα: πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ἐπειγομένων ἐλάτῃσιν
πολύσκιον: 4:166: ἤνωγεν, λεῖπεν δὲ πολύσκιον ἄλσος Ἄρηος.
πολύστονον: 2:1258: δηρὸν δ᾽. οὐ μετέπειτα πολύστονον ἄιον αὐδὴν
πολύστονον: 3:279: ἰοδόκης ἀβλῆτα πολύστονον ἐξέλετ᾽ ἰόν.
πολύστονον: 4:65: καὶ πινυτή περ ἐοῦσα, πολύστονον ἄλγος ἀείρειν.’
πολύτροπον: 3:600: σφωιτέρης ἄτην τε πολύτροπον ἐξαλέασθαι:
πολυφάρμακον: 3:27: κούρην Αἰήτεω πολυφάρμακον οἷσι βέλεσσιν
πολυφαρμάκου: 4:1675: Μηδείης βρίμῃ πολυφαρμάκου. ἂν δὲ βαρείας
Πολύφημον: 1:1321: αὔτως δ᾽ αὖ Πολύφημον ἐπὶ προχοῇσι Κίοιο
Πολύφημον: 4:1468: Εἰλατίδην Πολύφημον ὅπῃ λίπε: μέμβλετο γάρ οἱ
Πολύφημος: 1:40: Λάρισαν δ᾽ ἐπὶ τοῖσι λιπὼν Πολύφημος ἵκανεν
Πολύφημος: 1:1241: Εἰλατίδης Πολύφημος, ἰὼν προτέρωσε κελεύθου,
Πολύφημος: 1:1347: Εἰλατίδης Πολύφημος: ὁ δ᾽ Εὐρυσθῆος ἀέθλους
πολυφράδμων: 1:1311: Νηρῆος θείοιο πολυφράδμων ὑποφήτης:
πομπῇ: 3:1180: ἔνθα καὶ ἐννάσθη πομπῇ βοός, ἥν οἱ Ἀπόλλων
πομπῆες: 2:424: ἐξ Αἴης: μετὰ δ᾽ Αἶαν ἅλις πομπῆες ἔσονται.
πονέεσθαι: 1:1348: αὖτις ἰὼν πονέεσθαι. ἐπηπείλησε δὲ γαῖαν
πονέεσθαι: 2:335: τῶ καὶ τἆλλα μεθέντες ὀνήιστον πονέεσθαι
πονέεσθαι: 3:624: αὐτὴ ἀεθλεύουσα μάλ᾽ εὐμαρέως πονέεσθαι:
πονέονται: 2:669: χηλὰς σκηρίπτοντε πανημέριοι πονέονται.
πονέοντο: 1:1185: οἱ δ᾽ οἶνον κρητῆρσι κέρων, πονέοντο τε δαῖτα,
πονέοντο: 3:1338: χαλκείῃς χηλῇσιν ἐρειδόμενοι πονέοντο.
πονεύμενοι: 1:731: Ζηνὶ κεραυνὸν ἄνακτι πονεύμενοι: ὃς τόσον ἤδη
πονήσατο: 4:716: αὐτὰρ ἐπεὶ μάλα πάντα πονήσατο, δή τότ᾽ ἔπειτα
πόνοιο: 3:434: ‘ἔρχεο νῦν μεθ᾽ ὅμιλον, ἐπεὶ μέμονάς γε πόνοιο:
πόνοιο: 3:509: ἥρως Αἰσονίδη, φρονέεις, μέμονάς τε πόνοιο,
πόνον: 2:651: εἰρεσίῃ δ᾽ ἀλίαστον ἔχον πόνον: αἶψα δὲ τοίγε
πόνος: 1:246: ἀλλ᾽ οὐ φυκτὰ κέλευθα, πόνος δ᾽ ἄπρηκτος ἰοῦσιν.’
πόνος: 3:1400: κλασθέντα ῥίζηθεν, ἀλωήων πόνος ἀνδρῶν:
πόντιον: 1:991: πόντιον, οἷά τε θῆρα λοχώμενοι ἔνδον ἐόντα.
πόντοι: 2:1263: Φᾶσίν τ᾽ εὐρὺ ῥέοντα, καὶ ἔσχατα πείρατα πόντοι
Πόντοιο: 1:2: μνήσομαι, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας
πόντοιο: 2:271: πάντα καταβρόξασαι ὑπὲρ πόντοιο φέροντο
πόντοιό: 2:743: ἀλλ᾽ ἄμυδις πόντοιό θ᾽ ὑπὸ στένει ἠχήεντος,
πόντοιο: 3:1112: ἢ αὐτήν με ταχεῖαι ὑπὲρ πόντοιο φέροιεν
Πόντοιο: 4:304: Κυανέας Πόντοιο διὲκ πέτρας ἐπέρησαν:
πόντοιο: 4:308: κόλπον ἔσω πόντοιο πανέσχατον Ἰονίοιο.
πόντοιο: 4:568: ναυτίλοι ἐκ πόντοιο κελαινῇ πάντοθεν ὕλῃ
πόντοιο: 4:841: κυανέου πόντοιο: κάλει δ᾽ ἐπαμυνέμεν ἄλλας
Πόντοιο: 4:1000: Κόλχων, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας
πόντοιο: 4:1267: πλημμυρὶς ἐκ πόντοιο μεταχθονίην ἐκόμισσεν.
πόντοιο: 4:1571: ‘κείνη μὲν πόντοιο διήλυσις, ἔνθα μάλιστα
πόντον: 1:424: μείλιχος, ᾧ κ᾽ ἐπὶ πόντον ἐλευσόμεθ᾽ εὐδιόωντες.’
πόντον: 1:549: πόντον ἐπιπλώεσκον: ἐπ᾽ ἀκροτάτῃσι δὲ νύμφαι
πόντον: 1:631: ἦ θαμὰ δὴ πάπταινον ἐπὶ πλατὺν ὄμμασι πόντον
πόντον: 1:1155: νήνεμος ἐστόρεσεν δίνας, κατὰ δ᾽ εὔνασε πόντον.
πόντον: 2:152: πόντον ἐπέπλωμεν: μάλα δ᾽ ἡμέων αὐτὸς ἕκαστος
πόντον: 2:986: πόντον ἐς Ἄξεινον κυρτὴν ὑπερεύγεται ἄκρην.
πόντον: 2:1117: αὐτίκα δ᾽ ἐρράγη ὄμβρος ἀθέσφατος, ὗε δὲ πόντον
πόντον: 3:1065: πόντον ἐπιπλάγξεσθαι: ἀνιηρῷ δέ μιν ἄντην
πόντον: 4:225: γέντο χεροῖν Ἄψυρτος. υπεκπρὸ δὲ πόντον ἔταμνεν
πόντον: 4:238: αὐτῷ δ᾽ ἤματι πόντον ἀνήιον: οὐδέ κε φαίης
πόντον: 4:363: λυγρῇσιν κατὰ πόντον ἅμ᾽ ἀλκυόνεσσι φορεῦμαι
πόντον: 4:876: βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐκ μεγάροιο θοῶς, καὶ ἐσήλατο πόντον
πόντον: 4:1319: πλαζόμενοι κατὰ πόντον ὑπέρβια ἔργ᾽ ἐκάμεσθε.
πόντον: 4:1570: φωνήσας πόντον τε καὶ ἀγχιβαθὲς στόμα λίμνης:
πόντονδ᾽: 4:198: Αἰήτης ὁμάδῳ πόντονδ᾽ ἴμεν ἐκ ποταμοῖο.
πόντονδε: 2:330: πετράων πόντονδε σόη πτερύγεσσι δίηται,
Πόντονδε: 2:415: πειθόμενοι Πόντονδε περήσομεν: εἰ δέ κεν αὖτις
πόντονδε: 2:542: σεύατ᾽ ἴμεν πόντονδε, φίλα φρονέουσ᾽ ἐρέτῃσιν.
πόντονδε: 2:686: βῆ ῥ᾽ ἴμεναι πόντονδε δι᾽ ἠέρος: ὀψὲ δὲ τοῖον
πόντονδε: 2:1104: νυκτὶ δ᾽ ἔβη πόντονδε πελώριος, ὦρσε δὲ κῦμα
πόντονδε: 4:1748: βώλακα γὰρ τεύξουσι θεοὶ πόντονδε βαλόντι
πόντος: 1:1169: ἄμφω χερσὶν ἔχων πέσε δόχμιος, ἄλλο δὲ πόντος
πόντος: 2:568: ἅλμη ἀναβρασθεῖσα, νέφος ὥς: αὖε δὲ πόντος
Πόντος: 2:581: ἤδη δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διὰ πλατὺς εἴδετο Πόντος,
πόντος: 2:973: κέλσαν, ἐπεὶ καὶ πόντος ὀρίνετο νισσομένοισιν.
πόντος: 3:166: ἄκριες, ἀμφὶ δὲ πόντος ἀν᾽ αἰθέρα πολλὸν ἰόντι.
πόντος: 3:1369: θαρσαλέως. Κόλχοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον, ὡς ὅτε πόντος
πόντος: 4:32: χαίροις Χαλκιόπη, καὶ πᾶς δόμος. αἴθε σε πόντος,
πόντος: 4:927: Ἡφαίστου θερμὴν ἔτι κήκιε πόντος ἀυτμήν.
πόντου: 1:182: κεῖνος ἀνὴρ καὶ πόντου ἐπὶ γλαυκοῖο θέεσκεν
πόντου: 1:541: πόντου λάβρον ὕδωρ, ἐπὶ δὲ ῥόθια κλύζοντο:
πόντου: 1:922: κεῖθεν δ᾽ εἰρεσίῃ Μέλανος διὰ βένθεα πόντου
Πόντου: 2:346: σύνδρομα πετράων ἀσκηθέες ἔνδοθι Πόντου,
Πόντου: 2:420: Πόντου καὶ γαίης ἐπικέκλιται ἐσχατιῇσιν.’
Πόντου: 2:1248: καὶ δὴ νισσομένοισι μυχὸς διεφαίνετο Πόντου.
πόντου: 4:214: ἐς δ᾽ ἀγορὴν ἀγέροντ᾽ ἐνὶ τεύχεσιν: ὅσσα δέ πόντου
πόντου: 4:291: σχιζόμενος πόντου Τρινακρίου εἰσανέχοντα,
πόντου: 4:318: ὀσσόμενοι πόντου μεγακήτεος ἐξανιόντας.
πόντου: 4:863: ἦ, καὶ ἔπειτ᾽ ἀίδηλος ἐδύσατο βένθεα πόντου:
πόντου: 4:944: ἄλλοτε δὲ βρύχιαι νεάτῳ ὑπὸ πυθμένι πόντου
πόντου: 4:1556: ἐξερέω. δὴ γάρ με πατὴρ ἐπιίστορα πόντου
πόντῳ: 1:16: ἔντυε ναυτιλίης πολυκηδέος, ὄφρ᾽ ἐνὶ πόντῳ
πόντῳ: 1:595: πόντῳ κεκλιμένην παρεμέτρεον: οὐδ᾽ ἔτι δηρὸν
πόντῳ: 2:1127: πόντῳ γὰρ τρηχεῖαι ἐπιβρίσασαι ἄελλαι
πόντῳ: 2:1192: πρὶν καὶ πετράων σχεδὸν ἐλθεῖν, αἵ τ᾽ ἐνὶ πόντῳ
πόντῳ: 3:743: νὺξ μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἄγεν κνέφας: οἱ δ᾽ ἐνὶ πόντῳ
πόντῳ: 4:769: τέμνε, τανυσσαμένη κοῦφα πτερά. δῦ δ᾽ ἐνὶ πόντῳ
πόντῳ: 4:911: προφθάμενος, ξεστοῖο κατὰ ζυγοῦ ἔνθορε πόντῳ
πόντῳ: 4:1089: οἷα δὲ καὶ Δανάη πόντῳ ἔνι πήματ᾽ ἀνέτλη,
πόντῳ: 4:1705: ῥίμφα Μελαντίους ἀριήκοος, αἵ τ᾽ ἐνὶ πόντῳ
πόποι: 3:558: ‘ὦ πόποι, ἦ ῥα γυναιξὶν ὁμόστολοι ἐνθάδ᾽ ἔβημεν,
πόποι: 4:1456: ‘ὦ πόποι, ἦ καὶ νόσφιν ἐὼν ἐσάωσεν ἑταίρους
πόρε: 1:88: Εὐρύτου, ᾧ πόρε τόξον Ἑκηβόλος: οὐδ᾽ ἀπόνητο
πόρε: 1:643: σφωιτέροιο τοκῆος, ὅ οἱ μνῆστιν πόρε πάντων
πόρε: 3:1175: βὰν δ᾽ ἴμεν, οὐδ᾽ ἁλίωσαν ὁδόν: πόρε δέ σφιν ἰοῦσιν
πόρε: 3:1183: Αἰήτῃ πόρε δῶρον ὁμῶς αὐτῷ τε φονῆι.
πόρε: 4:529: δοιοὺς γὰρ τρίποδας τηλοῦ πόρε Φοῖβος ἄγεσθαι
πόρε: 4:651: ναυτιλίης: Ζεὺς δέ σφι καὶ ὀψιγόνων πόρε νῆας.
πορεῖν: 3:148: λίσσετο δ᾽ αἶψα πορεῖν αὐτοσχεδόν: ἡ δ᾽ ἀγανοῖσιν
πορεῖν: 4:588: Αὐσονίης ἔμπροσθε πορεῖν ἁλός, ᾗ ἔνι Κίρκην
πόρεν: 2:435: ὅρκιά τ᾽ εὐμενέουσα θεὰ πόρεν, αἱ δ᾽ ὑπέδυσαν
πόρεν: 2:484: τῷ δ᾽ ἄρα νηκερδῆ νύμφη πόρεν οἶτον ὀπίσσω
πόρεν: 2:700: τοῖσι δὲ Λητοΐδης ἄγρην πόρεν: ἐκ δέ νυ πάντων
πόρεν: 2:1184: μητρυιῆς, καὶ νόσφιν ἀπειρέσιον πόρεν ὄλβον:
πόρεν: 3:1225: θώρηκα στάδιον, τόν οἱ πόρεν ἐξεναρίξας
πόρεν: 4:1138: νάσσατο, καὶ πόρεν ὄλβον ἀθέσφατον ἐνναέτῃσιν.
πόρεν: 4:1641: Εὐρώπῃ Κρονίδης νήσου πόρεν ἔμμεναι σὖρον,
πόρεν: 4:1752: ἀθανάτων, ἢ κεῖνος, ὅ μιν πόρεν ἀντιβολήσας.’
πορθμοῖο: 4:980: ἔστι δέ τις πορθμοῖο παροιτέρη Ἰονίοιο
πόρνιν: 4:1184: ἀρνειὸν μήλων, ὁ δ᾽ ἀεργηλὴν ἔτι πόρνιν:
πόροι: 2:443: εἰ δὲ καὶ ὀφθαλμοῖσι φόως πόροι ἦ τ᾽ ἂν ὀίω
πόροι: 2:984: ἡ δὲ πέλας: πολέες δὲ πόροι νώνυμνοι ἔασιν,
πόροις: 4:1077: μή μιν, ἄναξ, Κόλχοισι πόροις ἐς πατρὸς ἄγεσθαι.
πόρον: 4:422: Ἀψύρτῳ, καὶ πολλὰ πόρον ξεινήια δῶρα,
πόρου: 2:551: οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σκολιοῖο πόρου στεινωπὸν ἵκοντο
πόρους: 1:21: ἡρώων, δολιχῆς τε πόρους ἁλός, ὅσσα τ᾽ ἔρεξαν
πόρους: 1:361: σημανέειν δείξειν τε πόρους ἁλός, εἴ κε θυηλαῖς
πόρους: 1:986: θηήσαιντο πόρους κείνης ἁλός: ἐκ δ᾽ ἄρα τοίγε
πόρους: 4:335: στεινόμεναι Κόλχοισι πόρους εἴρυντο θαλάσσης.
πόρους: 4:584: ἔννεπεν οὔτε πόρους δολιχῆς ἁλός, οὔτε θυέλλας
πόρους: 4:1536: ἂμ πέλαγος νοτίοιο, πόρους τ᾽ ἀπετεκμήραντο
πόρους: 4:1554: εἰ δέ τι τῆσδε πόρους μαίεσθ᾽ ἁλός, οἷά τε πολλὰ
πορσαίνεσκον: 4:895: θυγατέρ᾽ ἰφθίμην ἀδμῆτ᾽ ἔτι πορσαίνεσκον
πορσαίνοντες: 2:721: αὐτοὶ κυδίστην τότε δαίμονα πορσαίνοντες.
πορσαίνουσαν: 4:1105: ἰθύνω: λέκτρον δὲ σὺν ἀνέρι πορσαίνουσαν
πορσαίνουσαν: 4:1117: ἐκδώσειν, λέκτρον δὲ σὺν ἀνέρι πορσαίνουσαν
πορσανέουσα: 4:248: κούρη πορσανέουσα τιτύσκετο, μήτε τις ἴστωρ
πορσανέουσιν: 3:1123: ἔσσεαι: οἱ δέ σε πάγχυ θεὸν ὣς πορσανέουσιν,
πόρσυνε: 4:547: Φαιήκων: σὺν γάρ οἱ ἄναξ πόρσυνε κέλευθον
πορσυνέεις: 3:1128: πορσυνέεις: οὐδ᾽ ἄμμε διακρινέει φιλότητος
πορσύνετο: 1:802: δεῦρ᾽ ἄγον: οὐλομένης δὲ θεᾶς πορσύνετο μῆτις
πόρσυνον: 4:709: νηιάδες πρόπολοι, ταί οἱ πόρσυνον ἕκαστα.
πόρσυνον: 4:965: δῦνον, ἐπεί ῥ᾽ ἀλόχοιο Διὸς πόρσυνον ἐφετμάς.
πορσύνουσαι: 3:839: ἥλικες, οὔπω λέκτρα σὺν ἀνδράσι πορσύνουσαι,
πορσύνωμεν: 2:1052: μῆτιν πορσύνωμεν ἐπίρροθον, εἴ γ᾽ ἐπικέλσαι
πορσύνωνται: 1:909: σφοῖσιν πορσύνωνται ἐφέστιοι ἐν μεγάροισιν.’
πορφυρέαις: 1:438: πορφυρέαις ἑλίκεσσιν ἐναίσιμον ἀίσσουσαν:
πορφυρέη: 1:728: ἄκρα δὲ πορφυρέη πάντῃ πέλεν: ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ἑκάστῳ
πορφυρέην: 1:722: δίπλακα πορφυρέην περονήσατο, τήν οἱ ὄπασσεν
πόρφυρεν: 3:397: διχθαδίην πόρφυρεν ἐνὶ στήθεσσι μενοινήν,
πορφυρέοιο: 4:913: νῆχε δὲ πορφυρέοιο δι᾽ οἴδματος, ὄφρ᾽ ἐπιβαίη,
πορφυρέοιο: 4:1659: μῆτιν ἀνωίστως: ἡ δὲ πτύχα πορφυρέοιο
πορφύρεον: 1:1328: πορφύρεον, κοίλην δὲ διὲξ ἁλὸς ἔκλυσε νῆα.
πορφύρεον: 4:424: πορφύρεον. τὸν μέν ῥα Διωνύσῳ κάμον αὐταὶ
πορφύρεος: 2:204: πορφύρεος, γαῖαν δὲ πέριξ ἐδόκησε φέρεσθαι
πορφύρεσκεν: 1:461: πορφύρεσκεν ἕκαστα κατηφιόωντι ἐοικώς.
πορφύροντα: 1:935: δίνῃ πορφύροντα διήνυσαν Ἑλλήσποντον.
πορφύρουσα: 3:456: ἤιεν: οὐδέ τιν᾽ ἄλλον ὀίσσατο πορφύρουσα
πορφύρουσα: 3:1160: ὑγρὰ δ᾽ ἐνὶ βλεφάροις ἔχεν ὄμματα, πορφύρουσα
πορφύρουσαι: 3:23: ἄνδιχα πορφύρουσαι ἐνὶ σφίσιν: αὐτίκα δ᾽ Ἥρη
πορφύρουσαν: 4:666: τὴν δ᾽ αὐτὴ φονίῳ σβέσεν αἵματι πορφύρουσαν,
πορφύρων: 2:548: ὀξέα πορφύρων ἐπιμαίεται ὀφθαλμοῖσιν:
πορφύρων: 3:1405: πορφύρων, ᾗ κέ σφι θοώτερον ἀντιόῳτο.
πόρωμεν: 1:657: ‘Ὦφιλαι, εἰ δ᾽ ἄγε δὴ μενοεικέα δῶρα πόρωμεν
πόρωμεν: 3:909: δῶρα φέρων, τῷ δ᾽ αὖτε κακώτερον ἄλλο πόρωμεν
Ποσειδάων: 1:158: Νηλῆος θείοιο: Ποσειδάων δέ οἱ ἀλκὴν
Ποσειδάων: 3:1239: οἷος δ᾽ Ἴσθμιον εἶσι Ποσειδάων ἐς ἀγῶνα
Ποσειδάων: 4:565: ἔνθα Ποσειδάων Ἀσωπίδα νάσσατο κούρην,
Ποσειδάων: 4:1557: θῆκε Ποσειδάων τοῦδ᾽ ἔμμεναι. αὐτὰρ ἀνάσσω
Ποσειδάωνι: 1:13: εἰλαπίνης, ἣν πατρὶ Ποσειδάωνι καὶ ἄλλοις
Ποσειδάωνι: 1:136: Προίτου Ναυπλιάδαο: Ποσειδάωνι δὲ κούρη.
Ποσειδάωνι: 1:180: τόν ῥα Ποσειδάωνι ποδωκηέστατον ἄλλων
Ποσειδάωνι: 2:3: τίκτε Ποσειδάωνι Γενεθλίῳ εὐνηθεῖσα
Ποσειδάωνι: 2:869: τίκτε Ποσειδάωνι: περιπρὸ γὰρ εὖ ἐκέκαστο
Ποσειδάωνος: 1:185: καὶ δ᾽ ἄλλω δύο παῖδε Ποσειδάωνος ἵκοντο:
Ποσειδάωνος: 1:951: Γηγενέες σίνοντο, Ποσειδάωνος ἀρωγῇ:
Ποσειδάωνος: 1:1158: οὐδὲ Ποσειδάωνος ἀελλόποδες κίχον ἵπποι.
Ποσειδάωνος: 4:1324: ἅρμα Ποσειδάωνος ἐύτροχον αὐτίκα λύσῃ,
Ποσειδάωνος: 4:1354: ἅρμα Ποσειδάωνος. ἐγὼ δ᾽ οὐ πάγχυ νοῆσαι
Ποσειδάωνος: 4:1368: ‘ἅρματα μὲν δή φημι Ποσειδάωνος ἔγωγε
Ποσειδάωνος: 4:1619: ἠδὲ Ποσειδάωνος ἰδὲ Τρίτωνος ἔασιν
ποσὶ: 4:1642: τρὶς περὶ χαλκείοις Κρήτην ποσὶ δινεύοντα.
Ποσιδήιον: 1:1279: γηθόσυνοι φορέοντο παραὶ Ποσιδήιον ἄκρην.
πόσιν: 1:1325: ὃν πόσιν, οἷό περ οὕνεκ᾽ ἀποπλαγχθέντες ἔλειφθεν.’
ποσὶν: 2:198: βάκτρῳ σκηπτόμενος ῥικνοῖς ποσὶν ᾖε θύραζε,
ποσὶν: 3:280: ἐκ δ᾽ ὅγε καρπαλίμοισι λαθὼν ποσὶν οὐδὸν ἄμειψεν
ποσὶν: 3:314: ἀλλὰ τί μύθων ἦδος; ἃ δ᾽ ἐν ποσὶν ὗμιν ὄρωρεν,
πόσιν: 3:656: ὡς δ᾽ ὅτε τις νύμφη θαλερὸν πόσιν ἐν θαλάμοισιν
ποσὶν: 3:835: στεῖβε πέδον λήθῃ ἀχέων, τά οἱ ἐν ποσὶν ἦεν
πόσιν: 3:1106: Μίνω Πασιφάης πόσιν ἔμμεναι: οὐδ᾽ Ἀριάδνῃ
πόσιν: 4:803: αὐτὰρ ἐγὼ τὸν ἄριστον ἐπιχθονίων πόσιν εἶναι
πόσιν: 4:812: χρειώ μιν κούρης πόσιν ἔμμεναι Αἰήταο
πόσιν: 4:1024: πότνα, τεόν τε πόσιν μειλίσσεο: σοὶ δ᾽ ὀπάσειαν
πόσιος: 1:1064: οὗ πόσιος μετόπισθε: κακῷ δ᾽ ἐπὶ κύντερον ἄλλο
πόσιος: 4:1062: χηροσύνῃ πόσιος: σταλάει δ᾽ ὑπὸ δάκρυ παρειὰς
πόσιος: 4:1106: οὔ μιν ἑοῦ πόσιος νοσφίσσομαι: οὐδέ, γενέθλην
πόσις: 3:37: Κύπριδος, ὅ ῥά τέ οἱ δεῖμεν πόσις ἀμφιγυήεις,
ποσσὶ: 4:1463: υἷε δύω, πτερύγεσσι πεποιθότε. ποσσὶ δὲ κούφοις
ποσσὶν: 1:9: χειμερίοιο ῥέεθρα κιὼν διὰ ποσσὶν Ἀναύρου
ποσσὶν: 1:533: ποσσὶν ὑπεκλύσθη νηὸς τρόπις.: εἵλκετο δ᾽ ἤδη
ποσσὶν: 1:694: νῦν γὰρ δὴ παρὰ ποσσὶν ἐπήβολός ἐστ᾽ ἀλεωρή,
ποσσὶν: 1:1142: δένδρεα μὲν καρπὸν χέον ἄσπετον, ἀμφὶ δὲ ποσσὶν
ποσσὶν: 2:61: ἦκα δὲ μειδήσας, οἵ οἱ παρὰ ποσσὶν ἔκειντο,
ποσσὶν: 2:681: ἰοδόκη τετάνυστο κατωμαδόν: ἡ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶν
ποσσὶν: 3:1384: τοὺς δ᾽ ἤδη καὶ ποσσὶν ἐπειγομένους ἐς ἄρηα.
ποσσὶν: 4:1684: πρυμνόθεν ἐξαγεῖσα κατήριπεν: ὧς ὅγε ποσσὶν
ποτ᾽: 1:23: πρῶτά νυν Ὀρφῆος μνησώμεθα, τόν ῥά ποτ᾽ αὐτὴ
ποτ᾽: 1:137: πρίν ποτ᾽ Ἀμυμώνη Δαναῒς τέκεν εὐνηθεῖσα
ποτ᾽: 1:212: οὕς ποτ᾽ Ἐρεχθηὶς Βορέῃ τέκεν Ὠρείθυια
ποτ᾽: 1:807: σχέτλιοι. ἦ μὲν δηρὸν ἐτέτλαμεν, εἴ κέ ποτ᾽ αὖτις
ποτ᾽: 2:236: εἰ δὴ ἐγὼν ὁ πρίν ποτ᾽ ἐπικλυτὸς ἀνδράσι Φινεὺς
ποτ᾽: 2:460: πρὶν γὰρ δή νύ ποτ᾽ αὐτὸς ἀριστήων στόλον ἀνδρῶν
ποτ᾽: 3:190: πρηΰνας. ὁ δὲ καί ποτ᾽ ἀμύμονα Φρίξον ἔδεκτο
ποτ᾽: 3:950: ἀλλὰ μεταλλήγεσκεν ἀμήχανος, οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε
ποτ᾽: 3:1049: ἔσσεαι, ἀλλ᾽ αὐτῆμαρ: ὅμως σύγε μή ποτ᾽ ἀέθλου
ποτ᾽: 3:1078: ‘καὶ λίην οὐ νύκτας ὀίομαι, οὐδέ ποτ᾽ ἦμαρ
ποτ᾽: 4:119: ὅν ῥά ποτ᾽ Αἰολίδης Διὶ Φυξίῳ εἵσατο Φρίξος,
ποτ᾽: 4:383: ᾗ ἐπικυδιάεις. μνήσαιο δέ καί ποτ᾽ ἐμεῖο,
ποτ᾽: 4:469: πλῆξεν ὀπιπεύσας νηοῦ σχεδόν, ὅν ποτ᾽ ἔδειμαν
ποτ᾽: 4:595: ἔνθα ποτ᾽ αἰθαλόεντι τυπεὶς πρὸς στέρνα κεραυνῷ
ποτ᾽: 4:695: ᾧπέρ τ᾽ Αἰήταο πάιν κτάνεν: οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε
ποτ᾽: 4:755: ‘῀Ἰρι φίλη, νῦν, εἴ ποτ᾽ ἐμὰς ἐτέλεσσας ἐφετμάς,
ποτ᾽: 4:1307: ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι, αἵ ποτ᾽ Λ̓θήνην,
ποτ᾽: 4:1417: δή ποτ᾽ Ἀχαιίδα γαῖαν ἱκώμεθα ναυτιλίῃσιν,
ποταμηίδες: 3:1218: νύμφαι ἑλειονόμοι ποταμηίδες, αἳ περὶ κείνην
ποταμοὶ: 1:501: οὔρεά θ᾽ ὡς ἀνέτειλε, καὶ ὡς ποταμοὶ κελάδοντες
ποταμοῖο: 1:217: κλείουσιν, ποταμοῖο παρὰ ῥόον Ἐργίνοιο,
ποταμοῖο: 1:596: μέλλον ὑπὲκ ποταμοῖο βαλεῖν Ἀμύροιο ῥέεθρα.
ποταμοῖο: 1:1346: μέλλεν ἐπώνυμον ἄστυ πολισσάμενος ποταμοῖο
ποταμοῖο: 2:366: ἀκτῇ ἐπὶ προβλῆτι ῥοαὶ Ἅλυος ποταμοῖο
ποταμοῖο: 2:404: κείνου νῆ᾽ ἐλάοντες ἐπὶ προχοὰς ποταμοῖο
ποταμοῖο: 2:660: τοῦ μέν θ᾽ ἱερὸν αἶψα, καὶ εὐρείας ποταμοῖο
ποταμοῖο: 2:820: κεῖτο γὰρ εἱαμενῇ δονακώδεος ἐν ποταμοῖο
ποταμοῖο: 2:825: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἰλυόεντος ἀνὰ θρωσμοὺς ποταμοῖο
ποταμοῖο: 2:906: ὦκα δὲ Καλλιχόροιο παρὰ προχοὰς ποταμοῖο
ποταμοῖο: 2:1267: εἰσέλασαν ποταμοῖο μέγαν ῥόον: αὐτὰρ ὁ πάντῃ
ποταμοῖο: 3:569: στελλέσθω: ἀτὰρ αὐτοὶ ἐπὶ χθονὸς ἐκ ποταμοῖο
ποταμοῖο: 3:876: ἠὲ καὶ Ἀμνισοῖο λοεσσαμένη ποταμοῖο
ποταμοῖο: 3:1029: ἀκαμάτοιο ῥοῇσι λοεσσάμενος ποταμοῖο,
ποταμοῖο: 3:1202: ἔνθ᾽ ἤτοι πάμπρωτα λοέσσατο μὲν ποταμοῖο
ποταμοῖο: 3:1276: τὸν δ᾽ αὐτοῦ παρὰ χεῖλος ἑλισσόμενον ποταμοῖο.
ποταμοῖο: 3:1347: θάρσυνον μύθοισιν. ὁ δ᾽ ἐκ ποταμοῖο ῥοάων
ποταμοῖο: 4:67: ἀσπασίως δ᾽ ὄχθῃσιν ἐπηέρθη ποταμοῖο,
ποταμοῖο: 4:130: ἠιόνες ποταμοῖο καὶ ἄσπετον ἴαχεν ἄλσος.
ποταμοῖο: 4:198: Αἰήτης ὁμάδῳ πόντονδ᾽ ἴμεν ἐκ ποταμοῖο.
ποταμοῖο: 4:227: καὶ μεγάλου ποταμοῖο καταβλώσκοντι ῥεέθρῳ.
ποταμοῖο: 4:245: Παφλαγόνων ἀκτῇσι, πάροιθ᾽ Ἅλυος ποταμοῖο.
ποταμοῖο: 4:329: οἱ δ᾽ ὄπιθεν ποταμοῖο κατήλυθον, ἐκ δ᾽ ἐπέρησαν
ποταμοῖο: 4:516: οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ Ἰλλυρικοῖο μελαμβαθέος ποταμοῖο,
ποταμοῖο: 4:542: Αἰγαίου ἐδάμασσεν ἐρασσάμενος ποταμοῖο,
ποταμοῖο: 4:973: βοσκομένας ποταμοῖο παρ᾽ ὕδασιν εἰσορόωντο
ποταμοῖό: 4:1300: ἑρσήεις βρέμεται ποταμοῖό τε καλὰ ῥέεθρα:
ποταμὸν: 2:349: Ῥήβαν ὠκυρόην ποταμὸν ἄκρην τε Μέλαιναν
ποταμὸν: 2:652: Ῥήβαν ὠκυρόην ποταμὸν σκόπελόν τε Κολώνης,
ποταμὸν: 2:911: ἐξ οὗ Καλλίχορον ποταμὸν περιναιετάοντες
ποταμόν: 2:955: ἱέμενον, ποταμόν τ᾽ ἐπὶ τοῖς Ἅλυν: οὐδὲ μὲν ἀνδρῶν
ποταμόν: 2:965: λεῖπον Ἅλυν ποταμόν, λεῖπον δ᾽ ἀγχίρροον ῀Ἰριν,
ποταμὸν: 4:305: ἄλλοι δ᾽ αὖ ποταμὸν μετεκίαθον, οἷσιν ἄνασσεν
ποταμόνδε: 2:1273: αὐτὸς δ᾽ Αἰσονίδης χρυσέῳ ποταμόνδε κυπέλλῳ
ποταμὸς: 4:269: καὶ ποταμὸς Τρίτων ἠύρροος, ᾧ ὕπο πᾶσα
ποταμός: 4:282: ἔστι δέ τις ποταμός, ὕπατον κέρας Ὠκεανοῖο,
ποταμοῦ: 1:1115: Μυσίαι: ἐκ δ᾽ ἑτέρης ποταμοῦ ῥόος Αἰσήποιο
ποταμοῦ: 2:517: Ὄθρυν καὶ ποταμοῦ ἱερὸν ῥόον Ἀπιδανοῖο.
ποταμοῦ: 2:724: ἔνθεν δ᾽ ἀντιπέρην ποταμοῦ στόμα Σαγγαρίοιο
ποταμοῦ: 2:745: ἔνθα δὲ καὶ προχοαὶ ποταμοῦ Ἀχέροντος ἔασιν,
ποταμοῦ: 2:939: πρηυτάτου ποταμοῦ, παρεμέτρεον, ᾧ ἔνι κούρη
ποταμοῦ: 4:133: ὅς τ᾽ ἀποκιδνάμενος ποταμοῦ κελάδοντος Ἀράξεω
ποταμοῦ: 4:211: σπερχομένων ἄμοτον ποταμοῦ ἄφαρ ἐκτὸς ἐλάσσαι.
ποταμοῦ: 4:218: ὧς οἱ ἀπειρέσιοι ποταμοῦ παρεμέτρεον ὄχθας,
ποταμοῦ: 4:337: μέσφα Σαλαγγῶνος ποταμοῦ καὶ Νέστιδος αἴης.
ποταμοῦ: 4:506: ἀλλάων ὑπάτην, ποταμοῦ σχεδὸν Ἠριδανοῖο.
ποταμοῦ: 4:1147: αἱ μέν τ᾽ Αἰγαίου ποταμοῦ καλέοντο θύγατρες:
ποταμοὺς: 3:532: καὶ ποταμοὺς ἵστησιν ἄφαρ κελαδεινὰ ῥέοντας,
ποταμῷ: 2:505: τήνγ᾽ ἀνερεψάμενος ποταμῷ ἔπι ποιμαίνουσαν
ποταμῷ: 3:57: ἤδη γὰρ ποταμῷ ἐνὶ Φάσιδι νῆα κατίσχει
ποταμῷ: 3:168: ἐν ποταμῷ καθ᾽ ἕλος λελοχημένοι ἠγορόωντο.
ποταμῶν: 1:27: θέλξαι ἀοιδάων ἐνοπῇ ποταμῶν τε ῥέεθρα.
ποταμῶν: 1:1160: αἳ νέον ἐκ ποταμῶν ὑπὸ δείελον ἠερέθονται,
ποταμῶν: 2:974: τῷ δ᾽ οὔτις ποταμῶν ἐναλίγκιος, οὐδὲ ῥέεθρα
ποταμῶν: 3:165: φαίνετο καὶ ποταμῶν ἱεροὶ ῥόοι, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
ποτε: 1:177: Πελλήνης ἀφίκανον Ἀχαιίδος, ἥν ποτε Πέλλης
ποτέ: 1:770: Μαινάλῳ ἔν ποτέ οἱ ξεινήιον ἐγγυάλιξεν,
ποτε: 1:892: δή ποτε νοστήσας ἐθέλῃς ἄψορρον ἱκέσθαι.
ποτε: 1:1129: δάκτυλοι Ἰδαῖοι Κρηταιέες, οὕς ποτε νύμφη
ποτέ: 1:1343: ἀμφ᾽ ἐμεῦ, εἰ τοιόνδε πέλοι ποτέ, δηρίσασθαι.’
ποτε: 2:2: Βεβρύκων βασιλῆος ἀγήνορος, ὅν ποτε νύμφη
ποτε: 2:707: ὥς ποτε πετραίῃ ὑπὸ δειράδι Παρνησσοῖο
ποτὲ: 2:968: ἔνθα ποτὲ προμολοῦσαν Ἀρητιάδα Μελανίππην
ποτέ: 2:1008: ὦνον ἀμείβονται βιοτήσιον, οὐδέ ποτέ σφιν
ποτε: 2:1175: ἱερός, ᾧ ποτε πᾶσαι Ἀμαζόνες εὐχετόωντο.
ποτε: 3:115: οὐκ οἶον, μετα καὶ Γανυμήδεα, τόν ῥά ποτε Ζεὺς
ποτε: 3:309: ᾔδειν γάρ ποτε πατρὸς ἐν ἅρμασιν Ἠελίοιο
ποτε: 3:597: καὶ σκήπτρων ἐλάσειαν ἀκηδέες: ὥς ποτε βάξιν
ποτε: 3:735: νηπυτίην, ὡς αἰὲν ἐγώ ποτε μητρὸς ἄκουον.
ποτε: 3:996: δή ποτε καὶ Θησῆα κακῶν ὑπελύσατ᾽ ἀέθλων
ποτε: 3:1094: δή ποτε Καδμείοισιν ὁμούριον ἄστυ πολίσσαι.
ποτε: 4:433: στήθεα παρθενικῆς Μινωίδος, ἥν ποτε Θησεὺς
ποτε: 4:894: γείνατο Τερψιχόρη, Μουσέων μία: καί ποτε Δηοῦς
ποτε: 4:986: Δηὼ γὰρ κείνῃ ἐνὶ δή ποτε νάσσατο γαίῃ,
ποτε: 4:1129: ἄντρῳ ἐν ἠγαθέῳ, τόθι δή ποτε Μάκρις ἔναιεν,
ποτε: 4:1489: κούρης τ᾽ αἰδοίης Ἀκακαλλίδος, ἥν ποτε Μίνως
ποτε: 4:1757: οἳ πρὶν μέν ποτε δὴ Σιντηίδα Λῆμνον ἔναιον,
ποτέονται: 2:227: ἢ κείνας: ὧδ᾽ αἶψα διηέριαι ποτέονται.
ποτῆτί: 3:301: ἀσπασίως δόρπῳ τε ποτῆτί τε θυμὸν ἄρεσσαν.
ποτητὸν: 4:1238: ἑρπετόν, οὐδὲ ποτητὸν ἀείρεται. ἔνθ᾽ ἄρα τούσγε
ποτῆτος: 2:307: ἔνθα δ᾽, ἐπεὶ δόρποιο κορέσσαντ᾽ ἠδὲ ποτῆτος,
ποτὶ: 1:684: κουρότεραι δ᾽ ἄγονοι στυγερὸν ποτὶ γῆρας ἵκησθε.
ποτὶ: 2:807: ἀνδράσιν, ὄφρ᾽ αὐτοῖο ποτὶ στόμα Θερμώδοντος.
ποτὶ: 3:322: νήσου Ἐνυαλίοιο ποτὶ ξερὸν ἔκβαλε κῦμα
ποτὶ: 3:1154: θῦνον ἐπειγόμενοι ποτὶ δώματα. τὴν δ᾽ ἄρ᾽ ἰοῦσαν
ποτὶ: 4:311: στεινὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἀγκῶνα ποτὶ ῥόον: ἀμφὶ δὲ δοιαὶ
ποτὶ: 4:1116: παρθενικὴν μὲν έοῦσαν ἑοῦ ποτὶ δώματα πατρὸς
ποτὶ: 4:1399: μήλειον βέβλητο ποτὶ στύπος: οἰόθι δ᾽ ἄκρῃ
ποτιδέγμενοι: 4:1280: ἢ λοιμοῖο τέλος ποτιδέγμενοι, ἠέ τιν᾽ ὄμβρον
ποτιδόρπιον: 1:1209: φθαίη ἀφυσσάμενος ποτιδόρπιον, ἄλλα τε πάντα
ποτισχομένη: 3:150: κύσσε ποτισχομένη, καὶ ἀμείβετο μειδιόωσα:
πότμον: 1:446: πότμον ἐμὸν πάτρης ἐξήιον, ὄφρ᾽ ἐπιβαίην
πότμον: 3:551: πότμον ὑπεξήλυξε: κέαρ δέ μοι ὡς ἐνὶ θυμῷ
πότμον: 3:792: πότμον ἐμόν: καί κέν με διὰ στόματος φορέουσαι
πότμος: 4:1501: νηλειὴς ἕλε πότμος: ἀδευκέα δ᾽ οὐ φύγεν αἶσαν
πότμῳ: 3:799: πότμῳ ἀνωίστῳ, κάκ᾽ ἐλέγχεα πάντα φυγοῦσαν,
πότνα: 3:79: ‘πότνα θεά, μή τοί τι κακώτερον ἄλλο πέλοιτο
πότνα: 3:467: ναὶ δὴ τοῦτό γε, πότνα θεὰ Περσηί, πέλοιτο,
πότνα: 4:1024: πότνα, τεόν τε πόσιν μειλίσσεο: σοὶ δ᾽ ὀπάσειαν
ποτοῖο: 2:864: μνώοντ᾽ οὔτε ποτοῖο: κατήμυσαν δ᾽ ἀχέεσσιν
ποτοῖο: 4:617: τοὺς δ᾽ οὔτε βρώμης ᾕρει πόθος, οὐδὲ ποτοῖο,
ποτὸν: 1:1149: κεῖνο ποτὸν κρήνην περιναιέται ἄνδρες ὀπίσσω.
που: 1:444: τηλόθι που πέπρωται ἐπ᾽ Ἀσίδος ἠπείροιο.
που: 1:537: ᾔ που ἐν Ὀρτυγίῃ, ἢ ἐφ᾽ ὕδασιν Ἰσμηνοῖο
που: 1:636: Θυιάσιν ὠμοβόροις ἴκελαι: φὰν γάρ που ἱκάνειν
που: 1:690: κῆρες, ἐπερχόμενόν που ὀίομαι εἰς ἔτος ἤδη
που: 1:972: ἶσόν που κἀκείνῳ ἐπισταχύεσκον ἴουλοι,
που: 1:996: δὴ γάρ που κἀκεῖνα θεὰ τρέφεν αἰνὰ πέλωρα
που: 1:1023: ἥρωας νημερτὲς ἐπήισαν: ἀλλά που ἀνδρῶν
που: 1:1037: ὧς τὸν ὀιόμενόν που ἀδευκέος ἔκτοθεν ἄτης
που: 1:1140: ἡ δέ που εὐαγέεσσιν ἐπὶ φρένα θῆκε θυηλαῖς
που: 1:1222: πηγὰς ἀγχίγυοι περιναιέται. οἱ δέ που ἄρτι
που: 2:609: οἱ δέ που ὀκρυόεντος ἀνέπνεον ἄρτι φόβοιο
πού: 2:1030: σχέτλιος. ἢν γάρ πού τί θεμιστεύων ἀλίτηται,
που: 2:1135: καὶ ξεῖνοι: ὁ δέ που καὶ ἐπόψιος ἄμμι τέτυκται.’
που: 2:1144: ἀτρεκέως δοκέω που ἀκούετε καὶ πάρος αὐτοί,
που: 3:200: Κιρκαῖον τόδε που κικλήσκεται: ἔνθα δὲ πολλαὶ
που: 3:387: ἄστυ τεὸν καὶ δώμαθ᾽ ἱκάνομεν, ὥς που ἔολπας,
πού: 3:603: εἶναί οἱ τυτθόν γε δέος, μή πού τινα μῆτιν
που: 3:757: ἠέ που ἐν γαυλῷ κέχυται: ἡ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα
που: 3:925: Ἀμπυκίδης, ἤδη που ὀισσάμενος τὰ ἕκαστα.
που: 3:993: ἡρώων τ᾽ ἄλοχοι καὶ μητέρες, αἵ νύ που ἤδη
που: 3:1072: ἤ νύ που ἀφνειοῦ σχεδὸν ἵξεαι Ὀρχομενοῖο,
που: 3:1104: ‘Ἑλλάδι που τάδε καλά, συνημοσύνας ἀλεγύνειν.
που: 3:1282: εἴκελος, ἄλλα δέ που χρυσαόρῳ Ἀπόλλωνι.
που: 3:1398: ἔρνεἀ που τοίως, Διὸς ἄσπετον ὀμβρήσαντος,
που: 4:197: σώετε. δὴ γάρ που, μάλ᾽ ὀίομαι, εἶσιν ἐρύξων
ποῦ: 4:358: χρειοῖ ἐνισχόμενος; ποῦ τοι Διὸς Ἱκεσίοιο
ποῦ: 4:359: ὅρκια, ποῦ δὲ μελιχραὶ ὑποσχεσίαι βεβάασιν;
που: 4:555: αὐτόν που μεγαλωστὶ δεδουπότος Ἀψύρτοιο
που: 4:1395: εἰσέτι που χθιζὸν παγχρύσεα ῥύετο μῆλα
πού: 4:1455: καί πού τις διεροῖς ἐπὶ χείλεσιν εἶπεν ἰανθείς:
που: 4:1562: ‘Ἀπίδα καὶ πέλαγος Μινώιον εἴ νύ που, ἥρως,
πουλὺ: 2:351: κεῖθεν δ᾽ οὐ μάλα πουλὺ διὲξ ἁλὸς ἀντιπέραιαν
πουλὺ: 2:904: ἐκ δ᾽ ἔχεαν πίσυνοι ἀνέμῳ λίνα, πουλὺ δ᾽ ἐπιπρὸ
πουλὺν: 2:481: μὴ ταμέειν πρέμνον δρυὸς ἥλικος, ᾗ ἔπι πουλὺν
πουλὺν: 2:946: γνάμψαντες παρὰ πουλὺν ἔπειτ᾽ ἤλαυνον ἐρετμοῖς
πουλὺν: 3:211: ἠέρα πουλὺν ἐφῆκε δι᾽ ἄστεος, ὄφρα λάθοιεν
πουλὺς: 4:276: ἠὲ καὶ οὔ: πουλὺς γὰρ ἄδην ἐπενήνοθεν αἰών.
πραπίδεσσιν: 3:764: ἀκάματοι πραπίδεσσιν ἐνισκίμψωσιν Ἔρωτες.
πρέμνον: 2:481: μὴ ταμέειν πρέμνον δρυὸς ἥλικος, ᾗ ἔπι πουλὺν
πρέμνῳ: 3:157: πρέμνῳ κεκλιμένην: ἀνὰ δ᾽ ἀγκύλον εἵλετο τόξον.
πρέσβειρα: 4:798: εἰσότε οἱ πρέσβειρα Θέμις κατέλεξεν ἅπαντα,
πρεσβύτατος: 1:157: πρεσβύτατος παίδων, ὅσσοι Πύλῳ ἐξεγένοντο
πρηνεῖς: 3:1393: λαζόμενοι πρηνεῖς, οἱ δ᾽ ἔμπαλιν, οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ἀγοστῷ
πρηνὴς: 3:655: λέκτροισιν πρηνὴς ἐνικάππεσεν εἱλιχθεῖσα.
πρήσοντα: 4:817: λωφήσειν πρήσοντα πυρὸς μένος, Ἱπποτάδην δὲ
πρήσοντος: 4:1535: ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐπὶ νηὸς ἔβαν, πρήσοντος ἀήτεω
πρήσσει: 1:1267: οὐδ᾽ ἀγέλης ὄθεται, πρήσσει δ᾽ ὁδόν, ἄλλοτ᾽ ἄπαυστος,
πρηστῆρες: 4:775: αἰθαλέοι πρηστῆρες. ἀτὰρ τρίτον εἰσαφίκανεν
πρηΰνας: 3:190: πρηΰνας. ὁ δὲ καί ποτ᾽ ἀμύμονα Φρίξον ἔδεκτο
πρηυτάτου: 2:939: πρηυτάτου ποταμοῦ, παρεμέτρεον, ᾧ ἔνι κούρη
πρῖεν: 4:1669: λευγαλέον δ᾽ ἐπί οἱ πρῖεν χόλον, ἐκ δ᾽ ἀίδηλα
πρὶν: 1:41: Εἰλατίδης, ὃς πρὶν μὲν ἐρισθενέων Λαπιθάων,
πρίν: 1:137: πρίν ποτ᾽ Ἀμυμώνη Δαναῒς τέκεν εὐνηθεῖσα
πρίν: 1:352: μηκέτ᾽ ἔπειθ᾽, ὡς καὶ πρίν, ἐρητύοιτο κέλευθα.
πρὶν: 1:481: τοῖα φάτις καὶ τοὺς πρὶν ἐπιφλύειν μακάρεσσιν
πρὶν: 1:497: τὸ πρὶν ἐπ᾽ ἀλλήλοισι μιῇ συναρηρότα μορφῇ,
πρίν: 1:999: πρίν περ ἀνελθέμεναι σκοπιήν, ἥπτοντο φόνοιο
πρίν: 1:1340: πρίν περ ἀνιηθείς: ἐπεὶ οὐ περὶ πώεσι μήλων,
πρὶν: 2:6: μήτιν᾽ ἀποστείχειν, πρὶν πειρήσασθαι ἑοῖο
πρὶν: 2:14: πρὶν χείρεσσιν ἐμῇσιν ἑὰς ἀνὰ χεῖρας ἀεῖραι.
πρὶν: 2:46: πειράζων, εἴθ᾽ ὡς πρὶν ἐυτρόχαλοι φορέονται,
πρίν: 2:236: εἰ δὴ ἐγὼν ὁ πρίν ποτ᾽ ἐπικλυτὸς ἀνδράσι Φινεὺς
πρὶν: 2:251: ἀθανάτων. οὐδ᾽ ἂν πρὶν ἐρητύσαιμεν ἰούσας
πρὶν: 2:336: θαρσαλέως: πρὶν δ᾽ οὔτι θεοὺς λίσσεσθαι ἐρύκω.
πρὶν: 2:460: πρὶν γὰρ δή νύ ποτ᾽ αὐτὸς ἀριστήων στόλον ἀνδρῶν
πρὶν: 2:756: αὐθένται Ἀμύκοιο κατὰ κλέος, ὃ πρὶν ἄκουον:
πρὶν: 2:1089: ἀπροφάτως, ἀλλὰ πρὶν ἐκαρτύναντο μέλαθρον:
πρὶν: 2:1192: πρὶν καὶ πετράων σχεδὸν ἐλθεῖν, αἵ τ᾽ ἐνὶ πόντῳ
πρὶν: 3:66: καὶ δ᾽ ἄλλως ἔτι καὶ πρὶν ἐμοὶ μέγα φίλατ᾽ Ἰήσων
πρὶν: 3:185: μηδ᾽ αὔτως ἀλκῇ, πρὶν ἔπεσσί γε πειρηθῆναι,
πρίν: 3:243: πρίν περ κουριδίην θέσθαι Εἰδυῖαν ἄκοιτιν,
πρὶν: 3:250: Ἥρη γάρ μιν ἔρυκε δόμῳ: πρὶν δ᾽ οὔτι θάμιζεν
πρὶν: 3:339: Αἰολιδέων γενεήν, πρὶν ἐς Ἑλλάδα κῶας ἱκέσθαι.
πρίν: 3:374: πρίν τινα λευγαλέον τε δέρος καὶ Φρίξον ἰδέσθαι;
πρὶν: 3:420: πρὶν δέ κεν οὐ δοίην, μηδ᾽ ἔλπεο. δὴ γὰρ ἀεικὲς
πρὶν: 3:774: πρὶν τόνγ᾽ εἰσιδέειν, πρὶν Ἀχαιίδα γαῖαν ἱκέσθαι
πρὶν: 3:774: πρὶν τόνγ᾽ εἰσιδέειν, πρὶν Ἀχαιίδα γαῖαν ἱκέσθαι
πρὶν: 3:800: πρὶν τάδε λωβήεντα καὶ οὐκ ὀνομαστὰ τελέσσαι.’
πρὶν: 3:942: ἔσσεται, ὡς δὴ καὶ πρὶν Ἀγηνορίδης φάτο Φινεύς.
πρὶν: 3:1142: ‘ὥρη ἀποβλώσκειν, μὴ πρὶν φάος ἠελίοιο
πρὶν: 3:1395: πολλοὶ δ᾽ οὐτάμενοι, πρὶν ὑπὸ χθονὸς ἴχνος ἀεῖραι,
πρὶν: 4:33: ξεῖνε, διέρραισεν, πρὶν Κολχίδα γαῖαν ἱκέσθαι.’
πρὶν: 4:51: ἦεν ὁδῶν, θαμὰ καὶ πρὶν ἀλωμένη ἀμφί τε νεκρούς,
πρὶν: 4:86: φεύγωμεν, πρὶν τόνδε θοῶν ἐπιβήμεναι ἵππων.
πρὶν: 4:112: μὴ πρὶν ἀμαλδύνῃ θηρῶν στίβον ἠδὲ καὶ ὀδμὴν
πρίν: 4:526: οὐδέ σφιν, ὡς καὶ πρίν, ἀνάρσια μητιάασκον
πρὶν: 4:1154: δούρατα νωμήσαντες ἀρήια, μὴ πρὶν ἐς ἀλκὴν
πρὶν: 4:1757: οἳ πρὶν μέν ποτε δὴ Σιντηίδα Λῆμνον ἔναιον,
Πριόλαο: 2:782: ἔνθα δ᾽ ἐπὶ Πριόλαο κασιγνήτοιο θανόντος
πρὸ: 1:781: τῷ ἴκελος πρὸ πόληος ἀνὰ στίβον ἤιεν ἥρως.
πρὸ: 1:1246: ποίμνῃσιν: πρὸ γὰρ αὐτοὶ ἐνὶ σταθμοῖσι νομῆες
πρὸ: 2:811: καί κέ σφιν μετέπειτα πρὸ ἄστεος, οἷα θεοῖσιν,
πρὸ: 2:1045: Εὐρυτίδης Κλυτίοσ--πρὸ γὰρ ἀγκύλα τείνατο τόξα,
πρὸ: 3:385: Αἰσονίδης: πρὸ γὰρ αὐτὸς ἀμείψατο μειλιχίοισιν:
πρὸ: 3:1173: ἄνδρε δύω, πρὸ μὲν αὐτὸν ἀρηίφιλον Τελαμῶνα,
πρὸ: 3:1197: σὺν πᾶσιν χρήεσσι: πρὸ γάρ τ᾽ ἀλέγυνεν ἕκαστα
πρὸ: 4:84: ὑμέας Αἰήταο, πρὸ γάρ τ᾽ ἀναφανδὰ τέτυκται
πρό: 4:558: αἷμ᾽ ἀπονιψαμένους, πρό τε μυρία πημανθέντας,
προαλὲς: 3:73: αὐτὸς ἑοῖς ὤμοισι διὲκ προαλὲς φέρεν ὕδωρ.
προβαθής: 4:283: εὐρύς τε προβαθής τε καὶ ὁλκάδι νηὶ περῆσαι:
προβάλῃσι: 3:1081: Αἰήτης προβάλῃσι κακώτερον ἄμμιν ἄεθλον.
προβλὴς: 2:354: ἄκρη τε προβλὴς Ἀχερουσιὰς ὑψόθι τείνει,
προβλῆτι: 2:366: ἀκτῇ ἐπὶ προβλῆτι ῥοαὶ Ἅλυος ποταμοῖο
προβλῆτος: 4:1679: εἱστήκει προβλῆτος ἐπεμβεβαὼς σκοπέλοιο.
προγενέστερος: 1:165: τῶν ἄμφω γνωτὸς προγενέστερος. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη
προγενέστερος: 3:319: μειλιχίως προσέειπεν, ἐπεὶ προγενέστερος ἦεν:
προγένοντο: 3:1291: ἄμφω ὁμοῦ προγένοντο πυρὸς σέλας ἀμπνείοντες.
προδαέντες: 4:636: κόλπον ἐς Ὠκεανοῖο, τὸν οὐ προδαέντες ἔμελλον
προδαῆναι: 1:106: Θεσπιέων, ἐσθλὸς μὲν ὀρινόμενον προδαῆναι
προδόμῳ: 3:278: ὦκα δ᾽ ὑπὸ φλιὴν προδόμῳ ἔνι τόξα τανύσσας
προδόμῳ: 3:648: δὴν δὲ καταυτόθι μίμνεν ἐνὶ προδόμῳ θαλάμοιο,
προδόμῳ: 3:838: ἐν προδόμῳ θαλάμοιο θυώδεος ηὐλίζοντο
προδόμῳ: 4:471: τοῦ ὅγ᾽ ἐνὶ προδόμῳ γνὺξ ἤριπε: λοίσθια δ᾽ ἥρως
προέηκαν: 1:589: ἤματ᾽ ἐλινύεσκον: ἀτὰρ τριτάτῳ προέηκαν
προέηκαν: 1:640: τείως δ᾽ αὖτ᾽ ἐκ νηὸς ἀριστῆες προέηκαν
προέηκε: 1:97: Ἄλκων μιν προέηκε πατὴρ ἑός: οὐ μὲν ἔτ᾽ ἄλλους
προέηκε: 1:258: ἀνδρομέην προέηκε κακὸν τέρας, ὥς κεν ἀνίας
προέηκε: 2:564: Εὔφημος προέηκε πελειάδα: τοὶ δ᾽ ἅμα πάντες
προηγήτειραν: 3:1181: ὤπασε μαντοσύνῃσι προηγήτειραν ὁδοῖο.
προθέοντος: 1:314: ἔμπης ἱεμένη δύνατο, προθέοντος ὁμίλου:
προθοροῦσα: 4:639: οὐρανόθεν προθοροῦσα: φόβῳ δ᾽ ἐτίναχθεν ἀυτῆς
προΐαλλε: 3:572: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τὸν μὲν ἄφαρ προΐαλλε νέεσθαι
προΐαλλεν: 4:1670: δείκηλα προΐαλλεν, ἐπιζάφελον κοτέουσα.
προΐαλλον: 2:532: πᾶν ἦμαρ Φινῆι χαριζόμενοι προΐαλλον.
προϊδὼν: 4:128: ὀξὺς ἀύπνοισιν προϊδὼν ὄφις ὀφθαλμοῖσιν
προΐσχετο: 4:1551: ξείνι᾽ ἀριστήεσσι προΐσχετο, φώνησέν τε:
Προίτου: 1:136: Προίτου Ναυπλιάδαο: Ποσειδάωνι δὲ κούρη.
πρόκα: 1:688: καὶ πρόκα τελλομένου ἔτεος στάχυν ἀμήσονται;
πρόκας: 2:279: ἢ αἶγας κεραοὺς ἠὲ πρόκας ἰχνεύοντες
προκυλίνδεται: 4:608: δὴ τότ᾽ ἐς Ἠριδανὸν προκυλίνδεται ἀθρόα πάντα
προλιπὼν: 1:57: ἤλυθε δ᾽ ἀφνειὴν προλιπὼν Γυρτῶνα Κόρωνος
προλιπὼν: 1:1266: πίσεά τε προλιπὼν καὶ ἑλεσπίδας, οὐδὲ νομήων
πρόμαλοί: 3:201: ἑξείης πρόμαλοί τε καὶ ἰτέαι ἐκπεφύασιν,
Προμέα: 1:1044: Ἴδας δ᾽ αὖ Προμέα, Κλυτίος δ᾽ Ὑάκινθον ἔπεφνεν,
προμεθέντες: 2:329: νηὸς ἄπο προμεθέντες ἐφιέμεν. ἢν δὲ δι᾽ αὐτῶν
Προμήθειον: 3:844: φάρμακον, ὅ ῥά τέ φασι Προμήθειον καλέεσθαι.
Προμηθέος: 2:1259: ἧπαρ ἀνελκομένοιο Προμηθέος: ἔκτυπε δ᾽ αἰθὴρ
Προμηθεὺς: 2:1251: ἰλλόμενος χαλκέῃσιν ἀλυκτοπέδῃσι Προμηθεὺς
Προμηθεὺς: 3:1085: πάμπαν ἐύρρηνός τε καὶ εὔβοτος, ἔνθα Προμηθεὺς
Προμηθῆος: 3:852: αἱματόεντ᾽ ἰχῶρα Προμηθῆος μογεροῖο.
προμολῇ: 1:1174: αὐτοῦ δ᾽ ἐν προμολῇ τετρυμένα γούνατ᾽ ἔκαμψεν
προμολῇς: 1:320: στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προμολῇς: οἱ δ᾽ ἀντίοι ἠγερέθοντο.
προμολῇσι: 1:260: αἱ μὲν ἄρ᾽ ὧς ἀγόρευον ἐπὶ προμολῇσι κιόντων.
προμολῇσι: 3:215: ἔσταν δ᾽ ἐν προμολῇσι τεθηπότες ἕρκε᾽ ἄνακτος
προμολῇσιν: 4:1158: νυμφιδίαις ὑμέναιον ἐπὶ προμολῇσιν ἄειδον.
προμολόντες: 4:523: δή ῥα τότε προμολόντες ἐπὶ χθονὶ πείσματ᾽ ἔδησαν
προμολοῦσαν: 2:968: ἔνθα ποτὲ προμολοῦσαν Ἀρητιάδα Μελανίππην
πρόμον: 1:713: Ὑψιπύλη, καλέειν νηὸς πρόμον, ὅστις ὄρωρεν,
πρόμον: 1:1047: ἠδὲ καὶ Ἀρτακέα, πρόμον ἀνδρῶν: οὓς ἔτι πάντας
πρόμον: 2:754: οὐδ᾽ ἄρα δηθὰ Λύκον, κείνης πρόμον ἠπείροιο,
πρόμος: 2:21: αἶψα δ᾽ ἑῶν ἑτάρων πρόμος ἵστατο, φώνησέν τε:
πρόπαν: 2:947: αἰγιαλὸν πρόπαν ἦμαρ ὁμῶς καὶ ἐπ᾽ ἤματι νύκτα.
πρόπαρ: 1:454: φυλλάδα χευάμενοι πολιοῦ πρόπαρ αἰγιαλοῖο
πρόπαρ: 4:1286: ὧς τότ᾽ ἀριστῆες δολιχοῦ πρόπαρ αἰγιαλοῖο
προπάροιθε: 1:215: Ἰλισσοῦ προπάροιθε χορῷ ἔνι δινεύουσαν.
προπάροιθε: 1:753: καὶ τὸν μὲν προπάροιθε Πέλοψ ἴθυνε, τινάσσων
προπάροιθε: 2:68: αὐτίκ᾽ ἀνασχόμενοι ῥεθέων προπάροιθε βαρείας
προπάροιθε: 2:529: ἀντολέων προπάροιθε Κυνὸς ῥέζουσι θυηλάς.
προπάροιθε: 2:862: αὐτοῦ, ἀμηχανίῃσιν ἁλὸς προπάροιθε πεσόντες,
προπάροιθε: 3:254: Χαλκιόπη: δμωαὶ δὲ ποδῶν προπάροιθε βαλοῦσαι
προπάροιθε: 3:469: δμηθῆναι ὑπὸ βουσί, τόδε προπάροιθε δαείη,
προπάροιθε: 3:826: αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ νῆα κίεν προπάροιθε λιασθείς.
προπάροιθεν: 2:170: ἀμφέρεται προπάροιθεν ἐπαΐσσοντι ἐοικός,
προπάροιθεν: 3:47: πλέξασθαι πλοκάμους: τὰς δὲ προπάροιθεν ἰδοῦσα
προπάροιθεν: 3:317: τοῖά μιν ἐξερέοντα κασιγνήτων προπάροιθεν
προπάροιθεν: 3:377: εἰ δέ κε μὴ προπάροιθεν ἐμῆς ἥψασθε τραπέζης,
προπάροιθεν: 3:963: γούνατα δ᾽ οὔτ᾽ ὀπίσω οὔτε προπάροιθεν ἀεῖραι
προπάροιθεν: 4:482: οἱ δ᾽ ἄμυδις πυρσοῖο σέλας προπάροιθεν ἰδόντες,
προπάροιθεν: 4:933: ἄλλοτε μἑν προπάροιθεν ὁρώμενοι, ἄλλοτ᾽ ὄπισθεν,
προπάροιθεν: 4:1475: τυτθὸν ἁλὸς προπάροιθεν. ἀτὰρ τότε γ᾽ Ἡρακλῆα
προπεφραδμένον: 3:1314: Τυνδαρίδαι--δὴ γάρ σφι πάλαι προπεφραδμένον ἦεν--
πρόπολοι: 4:709: νηιάδες πρόπολοι, ταί οἱ πόρσυνον ἕκαστα.
Προποντίδος: 1:936: ἔστι δέ τις αἰπεῖα Προποντίδος ἔνδοθι νῆσος
Προποντίδος: 1:983: εὐρείης πεύθοντο Προποντίδος: οὐ μὲν ἐπιπρὸ
προπρὸ: 3:453: προπρὸ δ᾽ ἄρ᾽ ὀφθαλμῶν ἔτι οἱ ἰνδάλλετο πάντα,
προπρὸ: 3:1012: προπρὸ δ᾽ ἀφειδήσασα θυώδεος ἔξελε μίτρης
προπρὸ: 4:1233: προπρὸ μάλ᾽ ἔνδοθι Σύρτιν, ὅθ᾽ οὐκέτι νόστος ὀπίσσω
προπροβιαζόμενοι: 1:386: προπροβιαζόμενοι: ἡ δ᾽ ἕσπετο Πηλιὰς Ἀργὼ
προπροκαταΐγδην: 2:597: προπροκαταΐγδην κοίλης ἁλός. ἐν δ᾽ ἄρα μέσσαις
προρέεσκε: 3:225: ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ὕδωρ προρέεσκε, τὸ μέν ποθι δυομένῃσιν
πρὸς: 1:1231: πρὸς γάρ οἱ διχόμηνις ἀπ᾽ αἰθέρος αὐγάζουσα
πρὸς: 2:215: Ἱκεσίου πρὸς Ζηνός, ὅτις ῥίγιστος ἀλιτροῖς
πρὸς: 2:222: πρὸς δ᾽ ἔτι πικρότατον κρέμαται κακὸν ἄλλο κακοῖσιν.
πρὸς: 2:1125: ‘Ἀντόμεθα πρὸς Ζηνὸς Ἐποψίου, οἵτινές ἐστε
πρὸς: 3:232: πρὸς δὲ καὶ αὐτόγυον στιβαροῦ ἀδάμαντος ἄροτρον
πρός: 3:984: πρός σ᾽ αὐτῆς Ἑκάτης μειλίσσομαι ἠδὲ τοκήων
πρὸς: 3:1045: πρὸς δὲ καὶ αὐτῷ δουρὶ σάκος πεπαλαγμένον ἔστω
πρὸς: 4:527: Ὑλλῆες: πρὸς δ᾽ αὐτοὶ ἐμηχανόωντο κέλευθον,
πρὸς: 4:595: ἔνθα ποτ᾽ αἰθαλόεντι τυπεὶς πρὸς στέρνα κεραυνῷ
προσέειπεν: 1:294: μειλιχίοις ἐπέεσσι παρηγορέων προσέειπεν:
προσέειπεν: 1:835: ἀνδράσιν: αὐτὰρ ὁ τήνγε παραβλήδην προσέειπεν
προσέειπεν: 1:899: τὴν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἀγαιόμενος προσέειπεν:
προσέειπεν: 1:1336: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπιφραδέως προσέειπεν:
προσέειπεν: 2:421: ὧς φάτο: τὸν δ᾽ ὁ γεραιὸς ἀμειβόμενος προσέειπεν:
προσέειπεν: 2:439: Αἰσονίδης περιπολλὸν ἐυφρονέων προσέειπεν:
προσέειπεν: 2:445: ὧς ἔφατ᾽: αὐτὰρ ὁ τόνγε κατηφήσας προσέειπεν:
προσέειπεν: 2:623: μειλιχίοις ἐπέεσσι παραβλήδην προσέειπεν:
προσέειπεν: 2:870: ἰθύνειν, Πηλῆα δ᾽ ἐπεσσύμενος προσέειπεν:
προσέειπεν: 2:887: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἀμηχανέων προσέειπεν:
προσέειπεν: 2:1142: τὸν δ᾽ Ἄργος προσέειπεν ἀμηχανέων κακότητι:
προσέειπεν: 3:17: ὧς φάτο: τὴν δὲ παρᾶσσον Ἀθηναίη προσέειπεν:
προσέειπεν: 3:55: τὴν δ᾽ Ἥρη τοίοισιν ἀμειβομένη προσέειπεν:
προσέειπεν: 3:101: ἀλλήλαις. ἡ δ᾽ αὖτις ἀκηχεμένη προσέειπεν:
προσέειπεν: 3:107: ἦκα δὲ μειδιόωσα παραβλήδην προσέειπεν:
προσέειπεν: 3:128: καί μιν ἄφαρ γναθμοῖο κατασχομένη προσέειπεν:
προσέειπεν: 3:319: μειλιχίως προσέειπεν, ἐπεὶ προγενέστερος ἦεν:
προσέειπεν: 3:400: φραζομένῳ: καὶ δή μιν ὑποβλήδην προσέειπεν:
προσέειπεν: 3:1118: δάκρυα: τὴν δ᾽ ὅγε δῆθεν ὑποβλήδην προσέειπεν:
προσέειπεν: 4:82: γούνων ἀμφοτέρῃσι περισχομένη προσέειπεν:
προσέειπεν: 4:394: μειλιχίοις ἐπέεσσιν ὑποδδείσας προσέειπεν:
προσέειπεν: 4:1112: σῖγα δ᾽ ἑὸν κήρυκα καλεσσαμένη προσέειπεν,
προσέειπεν: 4:1561: Εὔφημος, καὶ τοῖα παραβλήδην προσέειπεν:
προσέειπον: 4:1315: μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀτυζόμενον προσέειπον:
προσελέξατο: 3:426: ὀψε δ᾽ ἀμειβόμενος προσελέξατο κερδαλέοισιν:
προσελέξατο: 4:831: ὧς φάτο: τὴν δὲ Θέτις τοίῳ προσελέξατο μύθῳ:
προσέννεπεν: 1:711: πασσυδίῃ μύθοισι προσέννεπεν ἐξερέοντας:
προσέννεπεν: 1:792: αἰδομένη μύθοισι προσέννεπεν αἱμυλίοισιν:
προσέννεπεν: 3:51: τοῖα δὲ μειδιόωσα προσέννεπεν αἱμυλίοισιν:
προσέννεπεν: 3:78: καί μιν ἔπειτ᾽ ἀγανοῖσι προσέννεπεν ἥγ᾽ ἐπέεσσιν:
προσέννεπεν: 3:433: σμερδαλέοις ἐπέεσσι προσέννεπεν ἀσχαλόωντα:
προσέννεπεν: 3:474: δὴ τότ᾽ Ἰήσονα τοῖσδε προσέννεπεν Ἄργος ἔπεσσιν:
προσέννεπεν: 3:710: τὴν δὲ πάρος Μήδεια προσέννεπεν ἀσχαλόωσα:
προσεφώνεεν: 3:1066: ἐξαῦτις μύθῳ προσεφώνεεν, εἷλέ τε χειρὸς
πρόσθε: 2:313: ἀασάμην καὶ πρόσθε Διὸς νόον ἀφραδίῃσιν
πρόσθε: 2:328: οἰωνῷ δή πρόσθε πελειάδι πειρήσασθαι
πρόσθε: 3:577: νόσφιν ἑοῖο δόμου, τόθι περ καὶ πρόσθε κάθιζον,
πρόσθε: 3:1295: πρόσθε δέ οἱ σάκος ἔσχεν ἐναντίον: οἱ δέ μιν ἄμφω
πρόσθε: 4:264: Ἀρκάδες, οἳ καὶ πρόσθε σεληναίης ὑδέονται
πρόσθεν: 1:18: νῆα μὲν οὖν οἱ πρόσθεν ἐπικλείουσιν ἀοιδοὶ
πρόσθεν: 1:624: πρόσθεν, ἀτὰρ Σίκινόν γε μεθύστερον αὐδηθεῖσαν
πρόσθεν: 2:453: ἀνέρες, οἳ καὶ πρόσθεν ἐπ᾽ ἤματι κεῖσε θάμιζον,
πρόσθεν: 3:477: κούρην δή τινα πρόσθεν ὑπέκλυες αὐτὸς ἐμεῖο
πρόσθεν: 3:612: πρόσθεν μητιάασκε: δέος δέ μιν ἴσχανε θυμόν,
πρόσθεν: 4:1357: καὶ δ᾽ ὁπόσ᾽ αὐτοὶ πρόσθεν ἐπὶ χθονὸς ἠδ᾽ ὅσ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
προσκηδέες: 4:715: εἴτε καὶ ἐμφύλῳ προσκηδέες ἀντιόωσιν.
προσκηδέος: 3:588: Ἑρμείαν, ὥς κεν προσκηδέος ἀντιάσειεν:
προσπτύξατο: 1:1331: ἄκρην ἀμφιβαλὼν προσπτύξατο, φώνησέν τε:
προσπτύξατο: 3:1024: ὀψὲ δὲ δὴ τοίοισι μόλις προσπτύξατο κούρη:
προσπτύξατο: 3:1103: καί μιν ἀκηχεμένη ἀδινῷ προσπτύξατο μύθῳ:
προσπτύξατο: 4:94: ἦκ᾽ ἀναειρόμενος προσπτύξατο, θάρσυνέν τε:
προσπτύξομαι: 3:781: ἦ μιν ἄνευθ᾽ ἑτάρων προσπτύξομαι οἶον ἰδοῦσα;
προσπτύσσετο: 4:1070: κουρίδιον θαλεροῖσι δάμαρ προσπτύσσετο μύθοις:
προσφὺς: 1:1200: προσφὺς ἐξήειρε σὺν αὐτοῖς ἔχμασι γαίης.
προσχομένη: 4:1660: προσχομένη πέπλοιο παρειάων ἑκάτερθεν
προσχόμενοι: 4:202: προσχόμενοι νόστῳ ἐπαμύνετε. νῦν δ᾽ ἐνὶ χερσὶν
προσχόμενος: 2:120: ἄρκτου προσχόμενος σκαιῇ δέρος ἔνθορε μέσσῳ
πρόσω: 4:1266: νηῦς ἱερὴ χέρσου πολλὸν πρόσω: ἀλλά μιν αὐτὴ
προτάμωνται: 3:1386: δείσας γειομόρος, μή οἱ προτάμωνται ἀρούρας,
προτεθείμεθα: 1:421: ἥν τοι τῆσδ᾽ ἐπίβαθρα χάριν προτεθείμεθα νηὸς
προτενὲς: 1:756: σὺν τῷ δ᾽ Οἰνόμαος προτενὲς δόρυ χειρὶ μεμαρπὼς
προτέρη: 3:11: ‘αὐτὴ νῦν προτέρη, θύγατερ Διός, ἄρχεο βουλῆς.
προτερηγενέων: 4:268: μήτηρ Αἴγυπτος προτερηγενέων αἰζηῶν,
προτέρης: 4:674: τοίους καὶ προτέρης ἐξ ἰλύος ἐβλάστησε
προτέροισι: 2:503: μῆλα νέμειν προτέροισι παρ᾽ ἀνδράσιν: εὔαδε γάρ οἱ
προτέροισι: 3:1312: γούνασιν ἐν προτέροισι, διὰ φλογὸς εἶθαρ ἐλυσθείς.
προτέροισιν: 3:125: καὶ μὴν τούσγε παρᾶσσον ἐπὶ προτέροισιν ὀλέσσας
προτέρω: 1:62: οὔτε μιν ἐγκλῖναι προτέρω σθένον, οὔτε δαΐξαι:
προτέρω: 1:374: αἰεὶ δὲ προτέρω χθαμαλώτερον ἐξελάχαινον
προτέρω: 1:492: Χώετ᾽ ἐνιπτάζων: προτέρω δέ κε νεῖκος ἐτύχθη,
προτέρω: 1:919: τῶν μὲν ἔτ᾽ οὐ προτέρω μυθήσομαι: ἀλλὰ καὶ αὐτὴ
προτέρω: 1:987: νῆα Χυτοῦ λιμένος προτέρω ἐξήλασαν ὅρμον:
προτέρω: 2:539: οὐδ᾽ ἄρ᾽ Ἀθηναίην προτέρω λάθον ὁρμηθέντες:
προτέρω: 2:866: καί νύ κ᾽ ἔτι προτέρω τετιημένοι ἰσχανόωντο,
προτέρω: 2:917: οὐ μέν θην προτέρω ἔτ᾽ ἐμέτρεον. ἧκε γὰρ αὐτὴ
προτέρῳ: 2:1044: ἄλλος ἐπὶ προτέρῳ πεποτημένος: ἀλλά μιν ἥρως
προτέρῳ: 3:327: νηὸς ἑῆς προτέρῳ ἐνὶ ἤματι: καί σφ᾽ ἀπέρυκεν
προτέρω: 3:1270: τόσσον δὲ προτέρω πέλεν ἄστεος ἀντιπέρηθεν,
προτέρω: 4:962: αὖτις ἐπαυρόμενοι προτέρω θέον: ὦκα δ᾽ ἄμειβον
προτέρω: 4:1223: πνοιῇ ἐπειγόμ̣̣ἰοι προτέρω θέον. ἀλλὰ γὰρ οὔπω
προτέρων: 3:918: ἔνθ᾽ οὔπω τις τοῖος ἐπὶ προτέρων γένετ᾽ ἀνδρῶν,
προτέρων: 4:983: οὐκ ἐθέλων ἐνέπω προτέρων ἔποσ--ᾧ ἀπὸ πατρὸς
προτέρωσε: 1:306: ἦ, καὶ ὁ μὲν προτέρωσε δόμων ἐξῶρτο νέεσθαι.
προτέρωσε: 1:391: ἂψ ἀνασειράζοντες ἔχον προτέρωσε κιοῦσαν.
προτέρωσε: 1:592: ἔνθεν δὲ προτέρωσε παρεξέθεον Μελίβοιαν.
προτέρωσε: 1:964: καί σφεας εἰρεσίῃ πέπιθον προτέρωσε κιόντας
προτέρωσε: 1:1014: λυσάμενοι προτέρωσε διὲξ ἁλὸς οἶδμα νέοντο.
προτέρωσε: 1:1241: Εἰλατίδης Πολύφημος, ἰὼν προτέρωσε κελεύθου,
προτέρωσε: 2:369: κεῖθεν δὲ προτέρωσε μέγας καὶ ὑπείροχος ἀγκὼν
προτέρωσε: 2:394: νήσου δὲ προτέρωσε καὶ ἠπείροιο περαίης
προτέρωσε: 2:554: νῆα ῥόος, πολλὸν δὲ φόβῳ προτέρωσε νέοντο,
προτέρωσε: 2:621: ἦ ῥ᾽ ἅμα, καὶ προτέρωσε παραὶ Βιθυνίδα γαῖαν
προτέρωσε: 3:1287: βῆ δ᾽ αὐτῇ προτέρωσε σὺν ἀσπίδι νήριτα ταύρων
προτέρωσε: 4:498: ἔλπομαι οὐχ ἕνα μῦθον, ὅτις προτέρωσε δίεσθαι
προτέρωσε: 4:1375: οἴσομεν, ᾗ προτέρωσε ταχὺς πόδας ἤλασεν ἵππος.
προτέρωσε: 4:1608: ἦγ᾽ ἅλαδε προτέρωσε. δέμας δέ οἱ ἐξ ὑπάτοιο
προτὶ: 1:774: βῆ δ᾽ ἴμεναι προτὶ ἄστυ, φαεινῷ ἀστέρι ἶσος,
προτὶ: 2:8: καὶ δὲ τότε προτὶ νῆα κιών, χρειώ μιν ἐρέσθαι
προτιβάλλομαι: 4:1044: ἄλλην, οἰόθι δὲ προτιβάλλομαι ὑμέας αὐτους.
προτιμυθήσαιτο: 3:933: οὔτ᾽ ἐρατὸν κούρη κεν ἔπος προτιμυθήσαιτο
προτιμυθήσαιτο: 3:1010: οὐδ᾽ ἔχεν ὅττι πάροιθεν ἔπος προτιμυθήσαιτο,
προτιμυθήσασθαι: 1:876: ὄμματ᾽ ἀνασχεθέειν, οὐδὲ προτιμυθήσασθαι:
προτιμυθήσασθαι: 3:922: ἠμὲν ἐσάντα ἰδεῖν, ἠδὲ προτιμυθήσασθαι.
προτιόσσεται: 3:552: τόνδε κατ᾽ οἰωνὸν προτιόσσεται, ὧς δὲ πέλοιτο.
προτιόσσομαι: 1:895: σχήσεις, οὔτ᾽ αὐτὴ προτιόσσομαι ὧδε τελεῖσθαι.
προτιόσσομαι: 2:891: τῶ καὶ ὁμοῦ φθιμένοισι κακὴν προτιόσσομαι ἄτην,
προτιόσσομαι: 4:1370: μητέρα δ᾽ οὐκ ἄλλην προτιόσσομαι, ἠέ περ αὐτὴν
προτόνοισι: 1:564: δῆσαν δὲ προτόνοισι, τανυσσάμενοι ἑκάτερθεν,
προτόνων: 1:1204: αὐτοῖσι σφήνεσσιν ὑπὲκ προτόνων ἐρύσηται:
προύβαινε: 3:686: φθογγῇ δ᾽ οὐ προύβαινε παροιτέρω: ὀψὲ δ᾽ ἔειπεν
προύβαινεν: 1:809: πῆμα κακὸν προύβαινεν. ἀτιμάζοντο δὲ τέκνα
προύθεσαν: 3:627: προύθεσαν: ἐκ δ᾽ ἄρα τοῦ νεῖκος πέλεν ἀμφήριστον
προύτυψαν: 3:1396: ὅσσον ἄνω προύτυψαν ἐς ἠέρα, τόσσον ἔραζε
προύτυψεν: 1:953: ἔνθ᾽ Ἀργὼ προύτυψεν ἐπειγομένη ἀνέμοισιν
προυφαίνετ᾽: 1:1113: Θρηικίης ἐνὶ χερσὶν ἑαῖς προυφαίνετ᾽ ἰδέσθαι:
προυφαίνετο: 4:920: τῇ μὲν γὰρ Σκύλλης λισσὴ προυφαίνετο πέτρη:
προύχοντα: 1:379: πήχυιον προύχοντα περὶ σκαλμοῖσιν ἔδησαν.
προύχοντο: 1:513: τοὶ δ᾽ ἄμοτον λήξαντος ἔτι προύχοντο κάρηνα
προύχοντος: 4:1581: ἀγκῶνος τέτατ᾽ ἰθὺς ἀπὸ προύχοντος ἰοῦσιν.
προύχοντος: 4:1624: κεκλιμένην ἀγκῶνος ὕπερ προύχοντος ἴδοντο.
προύχουσαν: 1:925: δυομένου Χερόνησον ἐπὶ προύχουσαν ἵκοντο.
προφανέντι: 1:786: Ὑψιπύλης: ἄνεσαν δὲ πύλας προφανέντι θεράπναι
πρόφασιν: 1:1218: ἵετο γὰρ πρόφασιν πολέμου Δρυόπεσσι βαλέσθαι
προφερεστάτη: 1:113: τῶ καὶ πασάων προφερεστάτη ἔπλετο νηῶν,
προφερέστατοι: 2:209: ‘κλῦτε, Πανελλήνων προφερέστατοι, εἰ ἐτεὸν δὴ
προφερέστατος: 3:465: φθίσεται ἡρώων προφερέστατος, εἴτε χερείων,
προφερέστερον: 3:730: εἴ γέ τι σῆς ψυχῆς προφερέστερον, ἠέ τι παίδων
προφέροντος: 3:308: πείθεσθε προφέροντος ἀπείρονα μέτρα κελεύθου.
προφέρουσα: 3:1114: ὄφρα σ᾽, ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἐλεγχείας προφέρουσα,
προφθάμενος: 4:911: προφθάμενος, ξεστοῖο κατὰ ζυγοῦ ἔνθορε πόντῳ
πρόφρονές: 3:393: πρόφρονές εἰμεν ἄρηι θοὴν ἀποτῖσαι ἀμοιβήν,
προφρονέως: 2:802: τίσω προφρονέως. ἡ γὰρ θέμις ηπεοανοισιν
προφρονέως: 3:1188: προφρονέως, ἐπεὶ οὔ μιν ὀίσσατο πείρατ᾽ ἀέθλου
πρόφρων: 1:771: πρόφρων ἀντομένη: περὶ γὰρ μενέαινεν ἕπεσθαι
πρόφρων: 1:898: πρόφρων, ἢν ἄρα δή με θεοὶ δώωσι τεκέσθαι.’
πρόφρων: 2:257: ἴστω Λητοῦς υἱός, ὅ με πρόφρων ἐδίδαξεν
πρόφρων: 3:131: εἰ δ᾽ ἄγε μοι πρόφρων τέλεσον χρέος, ὅττι κεν εἴπω:
πρόφρων: 3:1070: μνήσομαι. εἰπὲ δέ μοι πρόφρων τόδε, πῇ τοι ἔασιν
πρόφρων: 4:121: Ἑρμείας πρόφρων ξυμβλήμενος. ἔνθ᾽ ἄρα τούσγε
πρόφρων: 4:370: πάντῃ νυν πρόφρων ὑπερίστασο, μηδέ με μούνην
πρόφρων: 4:917: πρόφρων ἀντομένη Λιλυβηίδα ναιέμεν ἄκρην.
πρόφρων: 4:1560: ὧς ηὔδα: πρόφρων δ᾽ ὑπερέσχεθε βώλακι χεῖρας
προφυγοῦσιν: 2:416: τάσδ᾽ ἡμῖν προφυγοῦσιν ἐς Ἑλλάδα νόστος ὀπίσσω
προφυγὼν: 3:1079: σεῦ ἐπιλήσεσθαι, προφυγὼν μόρον, εἰ ἐτεόν γε
προχέοντο: 1:635: δήια τεύχεα δῦσαι ἐς αἰγιαλὸν προχέοντο,
προχέοντο: 1:883: ἐνδυκὲς ἀνέρας ἀμφὶ κινυρόμεναι προχέοντο,
προχέουσιν: 4:135: Καυκασίην ἅλαδ᾽ εἰς ἓν ἐλαυνόμενοι προχέουσιν.
προχέουσιν: 4:604: ἠλέκτρου λιβάδας βλεφάρων προχέουσιν ἔραζε,
πρόχνυ: 1:1118: πρόχνυ γεράνδρυον: τὸ μὲν ἔκταμον, ὄφρα πέλοιτο
πρόχνυ: 2:249: χραισμεῖν, εἰ δὴ πρόχνυ γέρας τόδε πάρθετο δαίμων
προχοαὶ: 2:745: ἔνθα δὲ καὶ προχοαὶ ποταμοῦ Ἀχέροντος ἔασιν,
προχοαί: 4:312: σχίζονται προχοαί. τὴν μὲν καλέουσι Νάρηκος:
προχοαῖς: 2:972: τῆς οἵγ᾽ ἐν κόλπῳ, προχοαῖς ἔπι Θερμώδοντος,
προχοὰς: 1:1165: Ῥυνδακίδας προχοὰς μέγα τ᾽ ἠρίον Λἰγαίωνος
προχοάς: 1:1178: ἀμφ᾽ Ἀργανθώνειον ὄρος προχοάς τε Κίοιο.
προχοὰς: 2:356: ἄκρην ἐκ μεγάλης προχοὰς ἵησι φάραγγος.
προχοὰς: 2:404: κείνου νῆ᾽ ἐλάοντες ἐπὶ προχοὰς ποταμοῖο
προχοὰς: 2:654: τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προχοὰς Φυλληίδας, ἔνθα πάροιθεν
προχοὰς: 2:791: ἔστ᾽ ἐπὶ Ῥηβαίου προχοὰς σκόπελόν τε Κολώνης:
προχοὰς: 2:906: ὦκα δὲ Καλλιχόροιο παρὰ προχοὰς ποταμοῖο
προχοὰς: 4:597: λίμνης ἐς προχοὰς πολυβενθέος: ἡ δ᾽ ἔτι νῦν περ
προχοῇς: 4:615: δῖα Κορωνὶς ἔτικτεν ἐπὶ προχοῇς Ἀμύροιο.
προχοῇσι: 1:1321: αὔτως δ᾽ αὖ Πολύφημον ἐπὶ προχοῇσι Κίοιο
προχοῇσι: 4:132: Κολχίδα γῆν ἐνέμοντο παρὰ προχοῇσι Αύκοιο,
προχοῇσι: 4:271: ὄμβρος: ἅλις προχοῇσι δ᾽ ἀνασταχύουσιν ἄρουραι.
προχοῇσιν: 1:11: κάλλιπεν αὖθι πέδιλον ἐνισχόμενον προχοῇσιν.
προχόῃσιν: 1:456: εἴδατα, καὶ μέθυ λαρόν, ἀφυσσαμένων προχόῃσιν
προχοῇσιν: 3:67: ἐξότ᾽ ἐπὶ προχοῇσιν ἅλις πλήθοντος Ἀναύρου
πρόχυσιν: 2:966: ἠδὲ καὶ Ἀσσυρίης πρόχυσιν χθονός: ἤματι δ᾽ αὐτῷ
προχύτας: 1:425: ἦ, καὶ ἅμ᾽ εὐχωλῇ προχύτας βάλε. τὼ δ᾽ ἐπὶ βουσὶν
πρυμναῖα: 4:208: σπασσάμενος πρυμναῖα νεὼς ἀπὸ πείσματ᾽ ἔκοψεν.
πρύμνῃ: 4:188: κάββαλε νηγάτεον: πρύμνῃ δ᾽ ἐνεείσατο κούρην
πρύμνηθεν: 2:588: ἐκ δ᾽ αὐτὴν πρύμνηθεν ἀνείρυσε τηλόθι νῆα
πρύμνης: 2:877: τῶν ὅτινα πρύμνης ἐπιβήσομεν, οὔτις ἰάψει
πρύμνης: 4:1594: σφάξε κατὰ πρύμνης, ἐπὶ δ᾽ ἔννεπεν εὐχωλῇσιν:
πρύμνης: 4:1600: ἧκε κατὰ πρύμνης: ὁ δὲ βένθεος ἐξεφαάνθη
πρυμνήσι᾽: 2:160: ἀγχιάλῳ, τῇ, ἀκτῇ ἔπι, πρυμνήσι᾽ ἀνῆπτο,
πρυμνήσι᾽: 4:838: ἔσσονται, καὶ νηὸς ὅθι πρυμνήσι᾽ ἀνῆπται,
πρυμνήσια: 1:912: ἐνσχερὼ ἑζόμενοι: πρυμνήσια δέ σφισιν Ἄργος
πρυμνήσια: 1:965: ἄστεος ἐν λιμένι πρυμνήσια νηὸς ἀνάψαι,
πρυμνήσια: 3:1277: Αἰσονίδης δ᾽, ὅτε δὴ πρυμνήσια δῆσαν ἑταῖροι,
πρυμνήσια: 4:244: ἠοῖ ἐνὶ τριτάτῃ πρυμνήσια νηὸς ἔδησαν
πρυμνήσια: 4:855: ἠῶθεν δὲ θοῆς πρυμνήσια λύετε νηός,
πρυμνόθεν: 4:909: πρυμνόθεν ὀρνύμενον: ταὶ δ᾽ ἄκριτον ἵεσαν αὐδήν.
πρυμνόθεν: 4:1684: πρυμνόθεν ἐξαγεῖσα κατήριπεν: ὧς ὅγε ποσσὶν
πρωθήβης: 1:132: πρωθήβης, ἰῶν τε φορεὺς φύλακός τε βιοῖο.
πρῴραν: 1:372: ἠδὲ κατὰ πρῴραν εἴσω ἁλὸς ὁσσάτιόν περ
πρῴρης: 2:558: Εὔφημος πρῴρης ἐπιβήμεναι: οἱ δ᾽ ὑπ᾽ ἀνωγῇ
πρῶτ᾽: 1:268: μήτηρ δ᾽ ὡς τὰ πρῶτ᾽ ἐπεχεύατο πήχεε παιδί,
πρῶτά: 1:23: πρῶτά νυν Ὀρφῆος μνησώμεθα, τόν ῥά ποτ᾽ αὐτὴ
πρῶτα: 1:395: κληῖδας μὲν πρῶτα πάλῳ διεμοιρήσαντο,
πρῶτα: 1:952: τοῦ γὰρ ἔσαν τὰ πρῶτα Δολίονες ἐκγεγαῶτες.
πρῶτα: 1:1212: νηπίαχον τὰ πρῶτα δόμων ἐκ πατρὸς ἀπούρας,
πρῶτα: 1:1234: αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς τὰ πρῶτα ῥόῳ ἔνι κάλπιν ἔρεισεν
πρῶτα: 2:359: πρῶτα Πέλοψ, τοῦ καί περ ἀφ᾽ αἵματος εὐχετόωνται.
πρῶτα: 2:422: ‘ὦ τέκος, εὖτ᾽ ἂν πρῶτα φύγῃς ὀλοὰς διὰ πέτρας,
πρῶτα: 3:38: ὁππότε μιν τὰ πρῶτα παραὶ Διὸς ἦγεν ἄκοιτιν.
πρῶτα: 3:579: στεῦτο δ᾽, ἐπεί κεν πρῶτα βόες διαδηλήσωνται
πρῶτα: 3:827: ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τὰ πρῶτα φαεινομένην ἴδεν ἠῶ
πρῶτα: 4:436: θελγέμεν, εὖτ᾽ ἂν πρῶτα θεᾶς περὶ νηὸν ἵκηται
πρῶτα: 4:702: πρῶτα μὲν ἀτρέπτοιο λυτήριον ἥγε φόνοιο
πρῶτα: 4:865: ἔδρακεν, ἐξότε πρῶτα λίπεν θάλαμόν τε καὶ εὐνὴν
πρῶτα: 4:1078: ἀάσθη, ὅτε πρῶτα βοῶν θελκτήρια δῶκεν
πρῶτα: 4:1199: αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς τὰ πρῶτα δίκης ἀνὰ πείρατ᾽ ἔειπεν
πρῶτα: 4:1506: ἀλλὰ μὲν ᾧ τὰ πρῶτα μελάγχιμον ἰὸν ἐνείη
πρῶτα: 4:1683: ῥιπῇσιν μὲν πρῶτα τινάσσεται, ὕστερον αὖτε
πρώτην: 4:771: πρώτην δ᾽ εἰσαφίκανε Θέτιν, καὶ ἐπέφραδε μῦθον
πρώτῃσι: 1:128: τὸν μὲν ἐνὶ πρώτῃσι Μυκηναίων ἀγορῇσιν
πρώτῃσι: 1:376: τὴν δὲ κατάντη κλῖναν ἐπὶ πρώτῃσι φάλαγξιν,
πρώτῃσι: 4:1418: δὴ τότε μυρία δῶρα μετὰ πρώτῃσι θεάων
πρώτῃσιν: 3:163: ἠέλιος πρώτῃσιν ἐρεύθεται ἀκτίνεσσιν.
πρώτισθ᾽: 2:266: καὶ δὴ τὰ πρώτισθ᾽ ὁ γέρων ἔψαυεν ἐδωδῆς:
πρωτίστην: 1:422: πρωτίστην: λύσαιμι δ᾽, ἄναξ, ἐπ᾽ ἀπήμονι μοίρῃ
πρώτιστον: 2:634: ἐξότε τὸ πρώτιστον ἐμὴν χάριν ἠγερέθεσθε,
πρῶτον: 1:288: μίτρην πρῶτον ἔλυσα καὶ ὕστατον. ἔξοχα γάρ μοι
πρῶτον: 1:503: ἤειδεν δ᾽ ὡς πρῶτον Ὀφίων Εὐρυνόμη τε
πρῶτον: 1:723: Παλλάς, ὅτε πρῶτον δρυόχους ἐπεβάλλετο νηὸς
πρῶτον: 2:126: μαίονται δ᾽ ὅ τι πρῶτον ἐπαΐξαντες ἕλωσιν,
πρῶτον: 3:982: φηλώσῃς ἐπέεσσιν, ἐπεὶ τὸ πρῶτον ὑπέστης
πρῶτον: 3:1229: ἠελίου, ὅτε πρῶτον ἀνέρχεται Ὠκεανοῖο.
πρῶτον: 4:116: εὐναί, ὅθι πρῶτον κεκμηότα γούνατ᾽ ἔκαμψεν,
πρῶτον: 4:412: καὶ τόδε μητίσασθαι, ἐπεὶ τὸ πρῶτον ἀάσθην
πρῶτος: 1:363: η ῥα, καὶ εἰς ἔργον πρῶτος τράπεθ̓: οἱ δ᾽ ἐπανέσταν
πρῶτός: 2:102: ἔσταν ἐρυσσάμενοι. πρῶτός γε μὲν ἀνέρα Κάστωρ
πρῶτος: 3:1087: ὃς πρῶτος ποίησε πόλεις καὶ ἐδείματο νηοὺς
πρῶτος: 3:1088: ἀθανάτοις, πρῶτος δὲ καὶ ἀνθρώπων βασίλευσεν.
πρωτοφυὲς: 3:850: πρωτοφυὲς τόγ᾽ ἀνέσχε καταστάξαντος ἔραζε
πταμένη: 2:337: εἰ δέ κεν ἀντικρὺ πταμένη μεσσηγὺς ὄληται,
πτελέη: 4:1425: Ἑσπέρη αἴγειρος, πτελέη δ᾽ Ἐρυθηὶς ἔγεντο:
πτερὰ: 2:574: οὐραῖα πτερὰ ταίγε πελειάδος: ἡ δ᾽ ἀπόρουσεν
πτερὰ: 2:1090: ὧς πυκινὰ πτερὰ τοῖσιν ἐφίεσαν ἀίσσοντες
πτερὰ: 3:929: τάων τις μεσσηγὺς ἀνὰ πτερὰ κινήσασα
πτερὰ: 4:599: οὐδέ τις ὕδωρ κεῖνο διὰ πτερὰ κοῦφα τανύσσας
πτερά: 4:769: τέμνε, τανυσσαμένη κοῦφα πτερά. δῦ δ᾽ ἐνὶ πόντῳ
πτερόεις: 4:23: ὦρσεν ἀτυζομένην: πτερόεις δέ οἱ ἐν φρεσὶ θυμὸς
πτερόεν: 2:1040: βλήμενος: οἱ δὲ τάφον πτερόεν βέλος εἰσορόωντες.
πτερόεντι: 2:602: ἡ δ᾽ ἰκέλη πτερόεντι μετήορος ἔσσυτ᾽ ὀιστῷ.
πτερὸν: 2:1038: ἧκ᾽ ἐπί οἱ πτερὸν ὀξύ: τὸ δ᾽ ἐν λαιῷ πέσεν ὤμῳ
πτέρυγας: 1:220: σεῖον ἀειρομένω πτέρυγας, μέγα θάμβος ἰδέσθαι,
πτέρυγας: 2:1037: ὅς ῥα τιναξάμενος πτέρυγας κατὰ νῆα θέουσαν
πτερύγεσσι: 2:330: πετράων πόντονδε σόη πτερύγεσσι δίηται,
πτερύγεσσι: 4:1463: υἷε δύω, πτερύγεσσι πεποιθότε. ποσσὶ δὲ κούφοις
πτερύγεσσιν: 2:300: Οὔλυμπόνδε, θοῇσι μεταχρονίη πτερύγεσσιν.
πτερύγεσσιν: 2:563: σὺν δέ σφιν χύτο θυμός: ὁ δ᾽ ἀίξαι πτερύγεσσιν
πτερύγεσσιν: 2:937: ῥιπήν, εὐκήλοισιν ἐνευδιόων πτερύγεσσιν.
πτερύγεσσιν: 2:1255: λαίφεα πάντ᾽ ἐτίναξε, παραιθύξας πτερύγεσσιν.
πτερύγεσσιν: 4:756: εἰ δ᾽ ἄγε λαιψηρῇσι μετοιχομένη πτερύγεσσιν,
πτέρυγος: 4:929: ἤντεον: ἡ δ᾽ ὄπιθεν πτέρυγος θίγε πηδαλίοιο
πτολέμοιο: 1:971: μείλιχον ἀντιάαν, μηδὲ πτολέμοιο μέλεσθαι.
πτολέμοισιν: 1:467: κῦδος ἐνὶ πτολέμοισιν ἀείρομαι, οὐδέ μ᾽ ὀφέλλει
πτολίεθρον: 1:186: ἤτοι ὁ μὲν πτολίεθρον ἀγαυοῦ Μιλήτοιο
πτολίεθρον: 1:398: Ἀγκαίῳ, Τεγέης ὅς ῥα πτολίεθρον ἔναιεν.
πτολίεθρον: 1:812: μητέρες ἂμ πτολίεθρον ἀτημελέες ἀλάληντο.
πτολίεθρον: 1:825: ἄρσεν ἀνὰ πτολίεθρον, ἔβαν πάλιν, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
πτολίεθρον: 1:1316: Αἰήτεω πτολίεθρον ἄγειν θρασὺν Ἡρακλῆα;
πτολίεθρον: 2:762: κεῖν᾽ ἦμαρ φιλότητι, μετὰ πτολίεθρον ἰόντες,
πτολίεθρον: 2:1145: Φρίξον, ὅτις πτολίεθρον ἀνήλυθεν Αἰήταο,
πτολίεθρον: 3:823: Ἠριγενής, κίνυντο δ᾽ ἀνὰ πτολίεθρον ἕκαστοι.
πτολίεθρον: 3:1404: ἤιε δ᾽ ἐς πτολίεθρον ὑπότροπος ἄμμιγα Κόλχοις,
πτόλιν: 1:247: ὧς φάσαν ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ πτόλιν: αἱ δὲ γυναῖκες
πτόλιν: 1:653: Λημνιάδες δὲ γυναῖκες ἀνὰ πτόλιν ἷζον ἰοῦσαι
πτόλιν: 1:838: εἶμι δ᾽ ὑπότροπος αὖτις ἀνὰ πτόλιν, εὖτ᾽ ἂν ἕκαστα
πτόλιν: 2:461: Ἑλλάδος ἐξανιόντα μετὰ πτόλιν Αἰήταο
πτόλιν: 2:892: εἰ δὴ μήτ᾽ ὀλοοῖο μετὰ πτόλιν Αἰήταο
πτόλιν: 2:1095: υἱῆες Φρίξοιο μετὰ πτόλιν Ὀρχομενοῖο
πτόλιν: 2:1269: Καύκασον αἰπήεντα Κυταιίδα τε πτόλιν Αἴης,
πτόλιν: 3:573: καρπαλίμως ἐξαῦτις ἀνὰ πτόλιν: οἱ δ᾽ ἐπὶ νηὸς
πτόλιν: 3:621: οὐδέ τι τοῖο ἕκητι μετὰ πτόλιν Αἰήταο
πτόλιν: 3:679: δῶμα τόδ᾽ εἰσοράαν, μηδὲ πτόλιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ γαίης
πτόλιν: 3:748: οὐδὲ κυνῶν ὑλακὴ ἔτ᾽ ἀνὰ πτόλιν, οὐ θρόος ἦεν
πτόλιν: 4:1066: τὼ δ᾽ ἔντοσθε δόμοιο κατὰ πτόλιν, ὡς τὸ πάροιθεν,
πτόλιν: 4:1172: κίνυντ᾽ ἐνναέται μὲν ἀνὰ πτόλιν, οἱ δ᾽ ἀποτηλοῦ
πτόλιν: 4:1279: ἀνέρες εἱλίσσονται ἀνὰ πτόλιν, ἢ πολέμοιο
πτόρθοισι: 3:1214: σμερδαλέοι δρυΐνοισι μετὰ πτόρθοισι δράκοντες.
πτύχα: 4:1659: μῆτιν ἀνωίστως: ἡ δὲ πτύχα πορφυρέοιο
πτύχας: 2:994: ἄλσεος Ἀκμονίοιο κατὰ πτύχας εὐνηθεῖσα--
πτύχας: 3:113: βῆ ῤ̔ ἴμεν Οὐλύμποιο κατὰ πτύχας, εἴ μιν ἐφεύροι.
πυγμαχέοντα: 2:785: ἀθλεύων Τιτίην ἀπεκαίνυτο πυγμαχέοντα
πυγμαχίῃ: 2:16: πυγμαχίῃ στήσασθε καταυτόθι δηρινθῆναι.
πυγμαχίῃ: 2:148: οὐδ᾽ ἂν πυγμαχίῃ κρινθήμεναι: ἀλλ᾽ ὅτε θεσμοὺς
πυγμαχίην: 2:77: πυγμαχίην, ᾗ κάρτος ἀάατος, ᾗ τε χερείων,
πυγμαχίης: 2:7: πυγμαχίης: πολέας δὲ περικτιόνων ἐδάιξεν.
πύθεσκε: 4:1528: κεῖσθαι ὑπ᾽ ἠελίῳ. πύθεσκε γὰρ ἔνδοθι σάρκας
πυθμένι: 4:944: ἄλλοτε δὲ βρύχιαι νεάτῳ ὑπὸ πυθμένι πόντου
Πυθοῖ: 1:413: Πυθοῖ χρειομένῳ ἄνυσιν καὶ πείραθ᾽ ὁδοῖο
Πυθοῖ: 1:418: ἱρὰ πάλιν βωμῷ ἐπιθήσομεν: ἄλλα δὲ Πυθοῖ,
Πυθοῖ: 1:536: οἱ δ᾽, ὥστ᾽ ἠίθεοι Φοίβῳ χορὸν ἢ ἐνὶ Πυθοῖ
Πυθοῖ: 4:1702: δάκρυα: πολλὰ δὲ Πυθοῖ ὑπέσχετο, πολλὰ δ᾽ Ἀμύκλαις,
πυθομένοισιν: 4:1403: μυῖαι πυθομένοισιν ἐφ᾽ ἕλκεσι τερσαίνοντο.
Πυθώ: 1:308: δῆλον ἀν᾽ ἠγαθέην, ἠὲ Κλάρον, ἢ ὅγε Πυθώ,
Πυθὼ: 4:530: Αἰσονίδῃ περόωντι κατὰ χρέος, ὁππότε Πυθὼ
Πυθώδε: 1:209: ἦμος ἔβη Πυθώδε θεοπροπίας ἐρεείνων
πύκα: 1:434: κὰδ δ᾽ ἄμυδις τάγε πάντα καλύψαντες πύκα δημῷ
πυκινὰ: 2:1090: ὧς πυκινὰ πτερὰ τοῖσιν ἐφίεσαν ἀίσσοντες
πυκιναὶ: 3:289: στηθέων ἐκ πυκιναὶ καμάτῳ φρένες, οὐδέ τιν᾽ ἄλλην
πυκιναὶ: 4:1016: ὡς ἐμοὶ ἐκ πυκιναὶ ἔπεσον φρένες, οὐ μὲν ἕκητι
πυκινὴ: 3:30: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πυκινὴ δὲ συνεύαδε μῆτις Ἀθήνῃ,
πυκινήν: 1:766: ἐλπόμενος πυκινήν τιν᾽ ἀπὸ σφείων ἐσακοῦσαι
πυκινὴν: 2:1085: ὡς δ᾽ ὁπότε Κρονίδης πυκινὴν ἐφέηκε χάλαζαν
πυκινὴν: 4:492: ἔνθα δὲ ναυτιλίης πυκινὴν περὶ μητιάασκον
πυκινοῖο: 2:72: ἰδρείῃ πυκινοῖο κυβερνητῆρος ἀλύσκει,
πυκινοῖσι: 3:486: βάσκ᾽ ἴθι καὶ πυκινοῖσι τεὴν παρὰ μητέρα μύθοις
πυκινοῖσι: 3:945: λίσσεό μιν πυκινοῖσι παρατροπέων ἐπέεσσιν.’
πυκινοῖσιν: 2:464: τοὺς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπέεσσιν ἀρεσσάμενος πυκινοῖσιν
πυκινοῖσιν: 3:6: ὧς οἱ μὲν πυκινοῖσιν ἀνωίστως δονάκεσσιν
πυκινόν: 3:599: χρειώ μιν πυκινόν τε δόλον βουλάς τε γενέθλης
πυκινὸν: 4:1109: ἡ δ᾽ ἔπος ἐν θυμῷ πυκινὸν βάλετ᾽: αὐτίκα δ᾽ ὦρτο
πυκινὸν: 4:1198: Ἀρήτῃ, πυκινὸν φάσθαι ἔπος Ἀλκινόοιο.
πυκινοῦ: 4:464: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδης πυκινοῦ ἐξᾶλτο λόχοιο,
πυκινῷ: 2:325: εἰ ἐτεὸν πυκινῷ τε νόῳ μακάρων τ᾽ ἀλέγοντες
πυκνὰ: 3:754: πυκνὰ δέ οἱ κραδίη στηθέων ἔντοσθεν ἔθυιεν,
πυκνὰ: 3:821: πυκνὰ δ᾽ ἀνὰ κληῖδας ἑῶυ λύεσκε θυράων,
πυκνὰ: 4:18: πυκνὰ δὲ λευκανίης ἐπεμάσσατο, πυκνὰ δὲ κουρὶξ
πυκνὰ: 4:18: πυκνὰ δὲ λευκανίης ἐπεμάσσατο, πυκνὰ δὲ κουρὶξ
πύλαι: 4:628: ἐκ μυχάτης, ἵνα τ᾽ εἰσὶ πύλαι καὶ ἐδέθλια Νυκτός,
πύλας: 1:786: Ὑψιπύλης: ἄνεσαν δὲ πύλας προφανέντι θεράπναι
πύλας: 1:1051: ἐς δὲ πύλας ὁμάδῳ πέσον ἀθρόοι: αἶψα δ᾽ ἀυτῆς
πύλας: 3:159: αὐτὰρ ἔπειτα πύλας ἐξήλυθεν Οὐλύμποιο
πύλας: 3:216: εὐρείας τε πύλας καὶ κίονας, οἳ περὶ τοίχους
πυλάων: 1:844: μυρίαι εἱλίσσοντο κεχαρμέναι, ὄφρα πυλάων
πυλαωρὸς: 3:746: ἤδη καὶ πυλαωρὸς ἐέλδετο: καί τινα παίδων
πυλέων: 1:634: αὐτίκα πασσυδίῃ πυλέων ἔκτοσθε Μυρίνης
πυλέων: 1:782: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ πυλέων τε καὶ ἄστεος ἐντὸς ἔβησαν,
Πύλῳ: 1:157: πρεσβύτατος παίδων, ὅσσοι Πύλῳ ἐξεγένοντο
πύματον: 1:1082: ὕπνῳ ἀριστῆες πύματον λάχος: αὐτὰρ Ἄκαστος
πῦρ: 3:1209: πῦρ ὑπένερθεν ἱείς, ἐπὶ δὲ μιγάδας χέε λοιβάς,
πῦρ: 3:1300: πῦρ ὀλοόν πιμπρᾶσαι, ὅτ᾽ αὖ λήγουσιν ἀυτμῆς,
πῦρ: 4:489: πῦρ ἅ τε δηιόωντες ἐπέδραμον: ὀψὲ δ᾽ Ἰήσων
πύργοις: 1:821: ἂψ ἀναερχομένους Θρῃκῶν ἄπο μηκέτι πύργοις
πύργοισιν: 2:381: δουρατέοις πύργοισιν ἐν οἰκία τεκτήναντες
πύργον: 4:517: τύμβος ἵν᾽ Ἁρμονίης Κάδμοιό τε, πύργον ἔδειμαν,
πύργον: 4:1043: οὐ νηούς, οὐ πύργον ἐπίρροθον, οὐκ ἀλεωρὴν
πύργους: 2:382: κάλινα καὶ πύργους εὐπηγέας, οὓς καλέουσιν
πύργους: 2:405: πύργους εἰσόψεσθε Κυταιέος Αἰήταο,
πύργων: 1:659: ἤια, καὶ μέθυ λαρόν, ἵν᾽ ἔμπεδον ἔκτοθι πύργων
πύργων: 1:793: ‘ξεῖνε, τίη μίμνοντες ἐπὶ χρόνον ἔκτοθι πύργων
πύργων: 4:47: καρπαλίμως δ᾽ ἀίδηλον ἀνὰ στίβον ἔκτοθι πύργων
πύργων: 4:1180: ἥρωας δὲ γυναῖκες ἀολλέες ἔκτοθι πύργων
πυρήια: 1:1184: στόρνυσθαι: τοὶ δ᾽ ἀμφὶ πυρήια δινεύεσκον:
πυρὶ: 1:244: αὐτῆμάρ κε δόμους ὀλοῷ πυρὶ δῃώσειαν
πυρὶ: 3:204: ἀνέρας οἰχομένους πυρὶ καιέμεν: οὐδ᾽ ἐνὶ γαίῃ
πυρὶ: 3:273: κόπτον: τοὶ δὲ λοετρὰ πυρὶ ζέον: οὐδέ τις ἦεν,
πυρὶ: 3:848: οὔτε κεν αἰθομένῳ πυρὶ εἰκάθοι: ἀλλὰ καὶ ἀλκῇ
πυρί: 4:393: ἐν δὲ πεσεῖν αὐτὴ μαλερῷ πυρί. τοῖα δ᾽ Ἰήσων
πυριθαλπέος: 4:924: ἄκρων ἐκ σκοπέλων, πυριθαλπέος ὑψόθι πέτρης,
πυρκαϊὴν: 3:1033: αὐτῷ πυρκαϊὴν εὖ νηήσας ἐπὶ βόθρῳ.
πυρκαϊῆς: 3:1037: ἂψ ἀπὸ πυρκαϊῆς ἀναχάζεο: μηδέ σε δοῦπος
πυρόεις: 3:1376: οἷος δ᾽ οὐρανόθεν πυρόεις ἀναπάλλεται ἀστὴρ
πυρόσ᾽: 3:43: δαίδαλα χάλκευεν ῥιπῇ πυρόσ᾽ ἡ δ᾽ ἄρα μούνη
πυρὸς: 1:734: σφύρῃσιν, μαλεροῖο πυρὸς ζείουσαν ἀυτμήν.
πυρός: 1:1027: ὀξείῃ ἴκελοι ῥιπῇ πυρός, ἥ τ᾽ ἐνὶ θάμνοις
πυρὸς: 1:1297: ὄστλιγγες μαλεροῖο πυρὸς ὣς ἰνδάλλοντο.
πυρὸς: 3:231: ἦν στόματ᾽, ἐκ δὲ πυρὸς δεινὸν σέλας ἀμπνείεσκον:
πυρὸς: 3:1291: ἄμφω ὁμοῦ προγένοντο πυρὸς σέλας ἀμπνείοντες.
πυρὸς: 3:1318: ζεύγληθεν. καὶ τὼ μὲν ὑπὲκ πυρὸς ἂψ ἐπὶ νῆα
πυρὸς: 3:1326: λάβρον ἐπιπνείοντε πυρὸς σέλας: ὦρτο δ᾽ ἀυτμὴ
πυρός: 4:17: πλῆτο πυρός, δεινὸν δὲ περιβρομέεσκον ἀκουαί.
πυρὸς: 4:68: ἀντιπέρην λεύσσουσα πυρὸς σέλας, ὅ ῥά τ᾽ ἀέθλου
πυρὸς: 4:301: γνάμψαν, ἐπεὶ πνοιαί τε καὶ οὐρανίου πυρὸς αἴγλη
πυρός: 4:761: εἰπὲ δὲ κοιμῆσαι φύσας πυρός, εἰσόκεν Ἀργὼ
πυρὸς: 4:817: λωφήσειν πρήσοντα πυρὸς μένος, Ἱπποτάδην δὲ
πυρὸς: 4:832: ‘εἰ μὲν δὴ μαλεροῖο πυρὸς μένος ἠδὲ θύελλαι
πυρός: 4:868: νύκτα διὰ μέσσην φλογμῷ πυρός: ἤματα δ᾽ αὖτε
πυρός: 4:1135: εὖτέ μιν Ἑρμείας φέρεν ἐκ πυρός: ἔδρακε δ᾽ Ἥρη,
πυρὸς: 4:1143: ἐσφόρεον: πάσας δὲ πυρὸς ὣς ἄμφεπεν αἴγλη:
πυρὸς: 4:1542: σπινθαρύγεσσι πυρὸς ἐναλίγκια μαιμώοντι
πυροφόρους: 1:628: τεύχεα, πυροφόρους τε διατμήξασθαι ἀροὔρας
πυροφόρους: 1:796: πυροφόρους ἀρόωσι γύας. κακότητα δὲ πᾶσαν
πυρσοῖο: 4:482: οἱ δ᾽ ἄμυδις πυρσοῖο σέλας προπάροιθεν ἰδόντες,
πω: 1:973: οὐδέ νύ πω παίδεσσιν ἀγαλλόμενος μεμόρητο:
πω: 2:671: ἦμος δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω φάος ἄμβροτον, οὔτ᾽ ἔτι λίην
πω: 3:658: οὐδέ τί πω πάσαις ἐπιμίσγεται ἀμφιπόλοισιν
πω: 4:37: οὐδέ νύ πω μογεροῖο πεπείρηται καμάτοιο,
πω: 4:262: οὐδέ τί πω Δαναῶν ἱερὸν γένος ἦεν ἀκοῦσαι
πω: 4:319: οὐ γάρ πω ἁλίας γε πάρος ποθὶ νῆας ἴδοντο,
πω: 4:677: οὐδέ πω ἀζαλέοιο βολαῖς τόσον ἠελίοιο
πώεα: 2:659: μητέρι συνναίεσκεν ἐπάκτια πώεα φέρβων.
πώεα: 4:316: τηλόθεν. εἱαμενῇσι δ᾽ ἐν ἄσπετα πώεα λεῖπον
πώεσι: 1:1340: πρίν περ ἀνιηθείς: ἐπεὶ οὐ περὶ πώεσι μήλων,
πώεσι: 4:1484: πώεσι φερβομένοισι συνήντεες: εἵπετο δ᾽ ἀνὴρ
πως: 1:171: αἴ κέν πως ἔτι καὶ τὸν ἐρητύσειε νέεσθαι.
πῶς: 1:685: πῶς τῆμος βώσεσθε δυσάμμοροι; ἦε βαθείαις
πως: 2:146: εἴ πως Ἡρακλῆα θεὸς καὶ δεῦρ᾽ ἐκόμισσε̣̣.
πῶς: 2:418: πῶς ἔρδω, πῶς αὖτε τόσην ἁλὸς εἶμι κέλευθον,
πῶς: 2:418: πῶς ἔρδω, πῶς αὖτε τόσην ἁλὸς εἶμι κέλευθον,
πῶς: 2:871: ‘Αἰακίδη, πῶς καλὸν ἀφειδήσαντας ἀέθλων
πῶς: 3:306: πῶς Αἶάνδε νέεσθε παλίσσυτοι; ἦέ τις ἄτη
πως: 3:481: δείδω, μή πως οὔ μοι ὑποσταίη τόγε μήτηρ.
πως: 3:613: μή πως ἠὲ παρ᾽ αἶσαν ἐτώσια μειλίξαιτο
πῶς: 3:778: μοῖρα πέλει. πῶς γάρ κεν ἐμοὺς λελάθοιμι τοκῆας
πως: 3:1039: ἠὲ κυνῶν ὑλακή, μή πως τὰ ἕκαστα κολούσας
πῶς: 4:378: ἄμφω συνθεσίας. πῶς ἵξομαι ὄμματα πατρός;
πως: 4:417: εἴ κέν πως κήρυκας ἀπερχομένους πεπίθοιμι
πῶς: 4:450: πῶς γὰρ δὴ μετιόντα κακῷ ἐδάμασσεν ὀλέθρῳ
πῶς: 4:550: ἀλλά, θεαί, πῶς τῆσδε παρὲξ ἁλός, ἀμφί τε γαῖαν
πως: 4:828: μή πως σμερδαλέῃσιν ἐπαΐξασα γένυσσιν
πως: 4:1457: Ἡρακλέης δίψῃ κεκμηότας. ἀλλά μιν εἴ πως
πωτᾶτ᾽: 1:1085: πωτᾶτ᾽ ἀλκυονὶς λιγυρῇ ὀπὶ θεσπίζουσα
πῶυ: 4:486: φῦλα πελειάων, ἠὲ μέγα πῶυ λέοντες