A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
ζαθέην: 1:933: ἠιόνα ζαθέην τε παρήμειβον Πιτύειαν.
ζαμενής: 1:1029: δεινός τε ζαμενής τε Δολιονίῳ πέσε δήμῳ.
ζαχρηεῖς: 1:1095: ζαχρηεῖς: τοίην γὰρ ἐγὼ νέον ὄσσαν ἄκουσα
ζαχρηεῖς: 3:321: ζαχρηεῖς: αὐτοὺς δ᾽ ἐπὶ δούρασι πεπτηῶτας
ζαχρηεῖς: 4:833: ζαχρηεῖς λήξουσιν ἐτήτυμον, ἦ τ᾽ ἂν ἔγωγε
ζαχρηεσιν: 1:1159: ἔμπης δ᾽ ἐγρομένοιο σάλου ζαχρηεσιν αὔραις,
ζέεν: 1:1262: κήκιεν, ἐν δὲ κελαινὸν ὑπὸ σπλάγχνοις ζέεν αἷμα.
ζέεν: 4:953: πετράων: περὶ δέ σφιν ἐρευγόμενον ζέεν ὕδωρ.
ζείουσαν: 1:734: σφύρῃσιν, μαλεροῖο πυρὸς ζείουσαν ἀυτμήν.
Ζέλυν: 1:1042: Πηλεὺς δὲ Ζέλυν εἷλεν ἀρηίθοόν τε Γέφυρον.
ζέον: 3:273: κόπτον: τοὶ δὲ λοετρὰ πυρὶ ζέον: οὐδέ τις ἦεν,
Ζεῦ: 1:242: ‘Ζεῦ ἄνα, τίς Πελίαο νόος; πόθι τόσσον ὅμιλον
Ζεῦ: 4:1671: Ζεῦ πάτερ, ἦ μέγα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θάμβος ἄηται,
ζεύγλῃ: 3:1307: ζεύγλῃ χαλκείῃ, τὸν δ᾽ ἐν χθονὶ κάββαλεν ὀκλάξ,
ζεύγληθεν: 3:1318: ζεύγληθεν. καὶ τὼ μὲν ὑπὲκ πυρὸς ἂψ ἐπὶ νῆα
ζεύγνυμι: 3:417: ἠέριος ζεύγνυμι βόας, καὶ δείελον ὥρην
ζεῦξαι: 3:508: εἰ μέν νυν τύνη ζεῦξαι βόας Αἰήταο,
ζεῦξαι: 3:626: οὕνεκεν οὐ κούρῃ ζεῦξαι βόας, ἀλλά οἱ αὐτῷ
ζευξάμενος: 4:1737: ζευξάμενος, τήν τ᾽ αὐτὸς ἑῷ ἀτίταλλε γάλακτι:
ζεύξας: 3:411: τοὺς ἐλάω ζεύξας στυφελὴν κατὰ νειὸν Ἄρηος
ζεύξῃς: 3:1051: αὐτίκ᾽ ἐπὴν κρατεροὺς ζεύξῃς βόας, ὦκα δὲ πᾶσαν
Ζεὺς: 1:468: Ζεὺς τόσον, ὁσσάτιόν περ ἐμὸν δόρυ, μή νύ τι πῆμα
Ζεὺς: 1:508: ὄφρα Ζεὺς ἔτι κοῦρος, ἔτι φρεσὶ νήπια εἰδώς,
Ζεὺς: 1:1101: Ζεὺς αὐτὸς Κρονίδης ὑποχάζεται. ὧς δὲ καὶ ὧλλοι
Ζεὺς: 2:275: Ζεὺς μένος ἀκάματόν σφιν: ἀτὰρ Διὸς οὔ κεν ἑπέσθην
Ζεὺς: 2:950: παρθενίην Ζεὺς αὐτός, ὑποσχεσίῃσι δολωθείς.
Ζεὺς: 2:1100: Ζεὺς δ᾽ ἀνέμου βορέαο μένος κίνησεν ἀῆναι,
Ζεὺς: 2:1181: ‘Ζεὺς ἐτεῇ τὰ ἕκαστ᾽ ἐπιδέρκεται: οὐδέ μιν ἄνδρες
Ζεὺς: 2:1236: Ζεὺς ἔτι Κουρήτεσσι μετετρέφετ᾽ Ἰδαίοισιν,
Ζεὺς: 3:115: οὐκ οἶον, μετα καὶ Γανυμήδεα, τόν ῥά ποτε Ζεὺς
Ζεὺς: 3:364: Αἰακοῦ ἐκγεγαώς: Ζεὺς δ᾽ Αἰακὸν αὐτὸς ἔτικτεν.
Ζεὺς: 3:587: εἰ μή οἱ Ζεὺς αὐτὸς ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἄγγελον ἧκεν
Ζεὺς: 4:95: ‘δαιμονίη, Ζεὺς αὐτὸς Ὀλύμπιος ὅρκιος ἔστω,
Ζεὺς: 4:651: ναυτιλίης: Ζεὺς δέ σφι καὶ ὀψιγόνων πόρε νῆας.
Ζεὺς: 4:1274: Ζεὺς ἐθέλει καμάτοισιν ἐφ᾽ ἡμετέροισι τελέσσαι.’
ζεφύροιο: 2:276: νόσφιν, ἐπεὶ ζεφύροιο παραΐσσεσκον ἀέλλας
ζεφύροιο: 4:884: δὴ τότε λαιψηροῖο κατηλυσίῃ ζεφύροιο
ζεφύροιο: 4:1622: γαῖαν ἐρημαίην, πνοιῇ ζεφύροιο θέεσκον.
ζέφυρός: 4:908: νῆα δ᾽ ὁμοῦ ζέφυρός τε καὶ ἠχῆεν φέρε κῦμα
ζέφυρος: 4:1625: αὐτίκα δὲ ζέφυρος μὲν ἐλώφεεν, ἤλυθε δ᾽ αὔρη
ζεφύρου: 2:902: ἤματι: δὴ γάρ σφιν ζεφύρου μέγας οὖρος ἄητο.
Ζεφύρου: 4:766: τρηχύνοι πέλαγος: Ζεφύρου γε μὲν οὖρος ἀήτω,
ζεφύρου: 4:819: νόσφιν ἐυσταθέος ζεφύρου, τείως κεν ἵκωνται
ζεφύρου: 4:835: νῆα σαωσέμεναι, ζεφύρου λίγα κινυμένοιο.
ζεφύρῳ: 2:723: ἀκραεῖ ζεφύρῳ νῆσον λίπον αἰπήεσσαν.
Ζῆθος: 1:736: Ἀμφίων καὶ Ζῆθος: ἀπύργωτος δ᾽ ἔτι Θήβη
Ζῆθος: 1:738: ἱέμενοι. Ζῆθος μὲν ἐπωμαδὸν ἠέρταζεν
ζήλοιό: 1:616: ὦ μέλεαι, ζήλοιό τ᾽ ἐπισμυγερῶς ἀκόρητοι.
Ζῆνα: 4:229: ἠέλιον καὶ Ζῆνα κακῶν ἐπιμάρτυρας ἔργων
Ζῆνα: 4:556: Ζῆνα, θεῶν βασιλῆα, χόλος λάβεν, οἷον ἔρεξαν.
Ζῆνα: 4:707: Ζῆνα, παλαμναίων τιμήορον ἱκεσιάων.
Ζηνὶ: 1:731: Ζηνὶ κεραυνὸν ἄνακτι πονεύμενοι: ὃς τόσον ἤδη
Ζηνὸς: 1:150: νισσομένοις: Ζηνὸς γὰρ ἐπάξια μήδετο λέκτρων.
Ζηνὸς: 1:997: Ἥρη, Ζηνὸς ἄκοιτις, ἀέθλιον Ἡρακλῆι.
Ζηνός: 2:215: Ἱκεσίου πρὸς Ζηνός, ὅτις ῥίγιστος ἀλιτροῖς
Ζηνὸς: 2:378: Ζηνὸς Ἐυξείνοιο Γενηταίην ὑπὲρ ἄκρην.
Ζηνὸς: 2:1125: ‘Ἀντόμεθα πρὸς Ζηνὸς Ἐποψίου, οἵτινές ἐστε
Ζηνὸς: 2:1197: στέλλομαι ἀμπλήσων, Ζηνὸς χόλον Αἰολίδῃσιν.’
Ζηνὸς: 3:193: ξεινίου αἰδεῖται Ζηνὸς θέμιν ἠδ᾽ ἀλεγίζει.’
Ζηνὸς: 3:328: ἡμέας οἰκτείρων Ζηνὸς νόος, ἠέ τις αἶσα,
Ζηνός: 4:575: ἀμφ᾽ αὐτοῖς Ζηνός τε μέγαν χόλον ἐφράσαθ᾽ Ἥρη.
Ζηνός: 4:583: φθογγήν τε Ζηνός τε βαρὺν χόλον. οὐ γὰρ ἀλύξειν
Ζηνός: 4:649: Ζηνός: ὃ δὴ βωμοί τε καὶ ἱερὰ τοῖσι τέτυκται
Ζηνὸς: 4:698: τῶ καὶ ὀπιζομένη Ζηνὸς θέμιν Ἱκεσίοιο,
Ζηνὸς: 4:1150: Ἥρη Ζηνὸς ἄκοιτις, Ἰήσονα κυδαίνουσα.
Ζήτης: 1:211: Ζήτης αὖ Κάλαΐς τε Βορήιοι υἷες ἵκοντο,
Ζήτης: 2:243: Ζήτης, ἀσχαλόωντος ἑλὼν χερὶ χεῖρα γέροντος:
Ζήτης: 2:282: ὧς Ζήτης Κάλαΐς τε μάλα σχεδὸν ἀίσσοντες
Ζήτης: 2:432: Ζήτης δ᾽ ἱεμένοισιν, ἔτ᾽ ἄσπετον ἐκ καμάτοιο
ζοφεροῖο: 3:1264: φαίης κε ζοφεροῖο κατ᾽ αἰθέρος ἀίσσουσαν
ζόφον: 1:452: δειελινὸν κλίνοντος ὑπὸ ζόφον ἠελίοιο,
ζόφον: 2:923: καί ῥ᾽ ὁ μὲν αὖτις ἔδυνε μέγαν ζόφον: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
ζόφος: 2:1107: ἐκ νεφέων, σκοτόεις δὲ περὶ ζόφος ἠρήρειστο.
ζυγὰ: 1:724: Ἀργοῦς, καὶ κανόνεσσι δάε ζυγὰ μετρήσασθαι.
ζυγὰ: 3:435: εἰ δὲ σύγε ζυγὰ βουσὶν ὑποδδείσαις ἐπαεῖραι,
ζυγὰ: 3:1189: ἐξανύσειν, εἰ καί περ ἐπὶ ζυγὰ βουσὶ βάλοιτο.
ζυγά: 3:1192: νὺξ δ᾽ ἵπποισιν ἔβαλλεν ἔπι ζυγά: τοὶ δὲ χαμεύνας
ζυγὰ: 3:1283: παπτήνας δ᾽ ἀνὰ νειὸν ἴδε ζυγὰ χάλκεα ταύρων
ζυγά: 3:1315: ἀγχίμολον ζυγά οἱ πεδόθεν δόσαν ἀμφιβαλέσθαι.
Ζυγίη: 4:96: Ἥρη τε Ζυγίη, Διὸς εὐνέτις, ἦ μὲν ἐμοῖσιν
ζυγοῦ: 2:667: λοξὰ παραστρωφῶνται ὑπὸ ζυγοῦ: αὐτὰρ ἀυτμὴ
ζυγοῦ: 4:911: προφθάμενος, ξεστοῖο κατὰ ζυγοῦ ἔνθορε πόντῳ
ζώειν: 4:265: ζώειν, φηγὸν ἔδοντες ἐν οὔρεσιν. οὐδὲ Πελασγὶς
ζωῆς: 3:784: κεῖνος ὅτε ζωῆς ἀπαμείρεται. ἐρρέτω αἰδώς,
ζωῆς: 4:1303: καί νύ κεν αὐτοῦ πάντες ἀπὸ ζωῆς ἐλίασθεν
ζωῆς: 4:1432: φρουρὸν ὄφιν ζωῆς παγχρύσεα μῆλα θεάων
ζωῆς: 4:1646: λεπτὸς ὑμὴν ζωῆς ἔχε πείρατα καὶ θανάτοιο.
ζώνην: 2:113: νηδυίων ἄψαυστος ὑπὸ ζώνην θόρε χαλκός.
Ζώνης: 1:29: ἀκτῆς Θρηικίης Ζώνης ἔπι τηλεθόωσαι
ζωοῖσι: 1:648: ἠελίου ζωοῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν. ἀλλὰ τί μύθους
ζωοῖσι: 3:812: μνήσατο μὲν τερπνῶν, ὅσ᾽ ἐνὶ ζωοῖσι πέλονται,
ζωοῖσιν: 4:1665: ἠέρα δινεύουσαι ἐπὶ ζωοῖσιν ἄγονται.
ζῶόν: 1:59: Καινέα γὰρ ζῶόν περ ἔτι κλείουσιν ἀοιδοὶ
ζωὸν: 1:126: τὴν ὁδόν, ᾗ ζωὸν φέρε κάπριον, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ βήσσῃς
ζώοντα: 4:537: οὐ μὲν ἔτι ζώοντα καταυτόθι τέτμον ἄνακτα
ζώοντας: 1:908: τέτμῃ ἔτι ζώοντας, ἵν᾽ ἄνδιχα τοῖο ἄνακτος
ζωόντων: 4:1507: ζωόντων, ὅσα γαῖα φερέσβιος ἔμπνοα βόσκει,
ζωοῦ: 1:1350: ἢ ζωοῦ εὕροιεν Ὕλα μόρον, ἠὲ θανόντος.
ζώουσαν: 3:729: ἠώς, μηδέ με δηρὸν ἔτι ζώουσαν ἴδοιο,
ζωρὸν: 1:477: ἦέ τοι εἰς ἄτην ζωρὸν μέθυ θαρσαλέον κῆρ
ζωσάσθην: 1:426: ζωσάσθην, Ἀγκαῖος ὑπέρβιος, Ἡρακλέης τε.
ζωστῆρα: 2:780: πεζὸς ἔβη ζωστῆρα φιλοπτολέμοιο κομίζων
ζωστῆρα: 2:970: Ἱππολύτη ζωστῆρα παναίολον ἐγγυάλιξεν
ζώων: 2:190: οὐδ᾽ ὅσον, ἄλλοτε τυτθόν, ἵνα ζώων ἀκάχοιτο.