A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
θ᾽: 1:381: στέρνα θ᾽ ὁμοῦ καὶ χεῖρας ἐπήλασαν. ἐν δ᾽ ἄρα Τῖφυς
θ᾽: 1:501: οὔρεά θ᾽ ὡς ἀνέτειλε, καὶ ὡς ποταμοὶ κελάδοντες
θ᾽: 1:584: Πειρεσιαὶ Μάγνησά θ᾽ ὑπεύδιος ἠπείροιο
θ᾽: 1:969: μῆλά θ᾽ ὁμοῦ: δὴ γάρ οἱ ἔην φάτις, εὖτ᾽ ἂν ἵκωνται
θ᾽: 1:1099: πᾶσα πεπείρανται νιφόεν θ᾽ ἕδος Οὐλύμποιο:
θ᾽: 1:1126: ἐνναέτιν Φρυγίης, Τιτίην θ᾽ ἅμα Κύλληνόν τε,
θ᾽: 1:1206: δέρμα θ᾽ ἑλὼν ῥόπαλόν τε παλίσσυτος ὦρτο νέεσθαι.
θ᾽: 2:259: καὶ τόδ᾽ ἐπ᾽ ὀφθαλμῶν ἀλαὸν νέφος, οἵ θ᾽ ὑπένερθεν
θ᾽: 2:660: τοῦ μέν θ᾽ ἱερὸν αἶψα, καὶ εὐρείας ποταμοῖο
θ᾽: 2:743: ἀλλ᾽ ἄμυδις πόντοιό θ᾽ ὑπὸ στένει ἠχήεντος,
θ᾽: 2:768: Μυσίδα δ᾽ ὡς ἀφίκοντο Κίον θ᾽, ὅθι κάλλιπον ἥρω
θ᾽: 2:1141: αὐτῶν θ᾽ ὑμείων ὄνομα κλυτόν, ἠδὲ γενέθλην.’
θ᾽: 3:1: εἰ δ᾽ ἄγε νῦν, Ἐρατώ, παρά θ᾽ ἵστασο, καί μοι ἔνισπε,
θ᾽: 3:196: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ υἱῆας Φρίξου Τελαμῶνά θ᾽ ἕπεσθαι
θ᾽: 3:454: αὐτός θ᾽ οἷος ἔην, οἵοισί τε φάρεσιν ἕστο,
θ᾽: 3:455: οἷά τ᾽ ἔειφ᾽, ὥς θ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ θρόνου, ὥς τε θύραζε
θ᾽: 3:706: νειόθι θ᾽ ἀμφοτέρῃσι περίσχετο γούνατα χερσίν,
θ᾽: 3:715: αὐτὴ ἐποτρύνεις, μέγας Οὐρανός, ἥ θ᾽ ὑπένερθεν
θ᾽: 3:1243: πέτρην θ᾽ Αἱμονίην, ἢ δενδρήεντα Γεραιστόν:
θ᾽: 4:196: αὐτῶν θ᾽ ὑμείων ἐσθλὴν ἐπαρωγὸν ἐοῦσαν
θ᾽: 4:943: αἵ θ᾽ ὁτὲ μὲν κρημνοῖς ἐναλίγκιαι ἠέρι κῦρον,
θ᾽: 4:1350: αὐτόν τ᾽ ἔγρεσθαι, ἀνά θ᾽ ὑμέας ὄρσαι ἰόντα:
θ᾽: 4:1623: ἦρι δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀγκῶνά θ᾽ ὁμοῦ μυχάτην τε θάλασσαν
θαάσσει: 3:659: αἰδοῖ ἐπιφροσύνῃ τε: μυχῷ δ᾽ ἀχέουσα θαάσσει:
θαάσσειν: 4:1272: φαίνοι ἑήν: πάρα γάρ οἱ ἐπ᾽ οἰήκεσσι θαάσσειν
θαάσσων: 2:1028: αὐτὰρ ἐν ὑψίστῳ βασιλεὺς μόσσυνι θαάσσων
θαλαμήιον: 4:1128: αὐτονυχὶ κούρῃ θαλαμήιον ἔντυον εὐνὴν
θάλαμοί: 3:236: δικλίδες εὐπηγεῖς θάλαμοί τ᾽ ἔσαν ἔνθα καὶ ἔνθα:
θάλαμοί: 4:663: αἵματί οἱ θάλαμοί τε καὶ ἕρκεα πάντα δόμοιο
θαλάμοιο: 3:39: ἕρκεα δ᾽ εἰσελθοῦσαι ὑπ᾽ αἰθούσῃ θαλάμοιο
θαλάμοιο: 3:634: πάπτηνεν θαλάμοιο: μόλις δ᾽ ἐσαγείρατο θυμὸν
θαλάμοιο: 3:648: δὴν δὲ καταυτόθι μίμνεν ἐνὶ προδόμῳ θαλάμοιο,
θαλάμοιο: 3:739: ὧς ἥγ᾽ ἐκ θαλάμοιο πάλιν κίε, παισί τ᾽ ἀρωγὴν
θαλάμοιο: 3:838: ἐν προδόμῳ θαλάμοιο θυώδεος ηὐλίζοντο
θαλάμοιο: 4:168: ὑψόθεν ἐξανέχουσαν ὑπωροφίου θαλάμοιο
θαλάμοις: 3:1127: ἡμέτερον δὲ λέχος θαλάμοις ἔνι κουριδίοισιν
θαλάμοισιν: 3:656: ὡς δ᾽ ὅτε τις νύμφη θαλερὸν πόσιν ἐν θαλάμοισιν
θαλάμοισιν: 3:798: τῇδ᾽ αὐτῇ ἐν νυκτὶ λιπεῖν βίον ἐν θαλάμοισιν
θάλαμόν: 1:978: ἀλλὰ καὶ ὧς θάλαμόν τε λιπὼν καὶ δέμνια νύμφης
θάλαμόν: 4:865: ἔδρακεν, ἐξότε πρῶτα λίπεν θάλαμόν τε καὶ εὐνὴν
θάλαμόνδε: 3:9: ἀθανάτων ἀπονόσφι θεῶν θάλαμόνδε κιοῦσαι
θάλαμόνδε: 3:249: ἐκ θαλάμου θάλαμόνδε κασιγνήτην μετιοῦσαν--
θάλαμόνδε: 3:450: καρπαλίμως θάλαμόνδε σὺν υἱάσιν οἷσι βεβήκει.
θάλαμόνδε: 3:671: ἐκ θαλάμου θάλαμόνδε διαμπερές, ᾧ ἔνι κούρη
θαλάμου: 3:249: ἐκ θαλάμου θάλαμόνδε κασιγνήτην μετιοῦσαν--
θαλάμου: 3:671: ἐκ θαλάμου θάλαμόνδε διαμπερές, ᾧ ἔνι κούρη
θαλάμους: 1:1031: οἴκαδε νυμφιδίους θαλάμους καὶ λέκτρον ἱκέσθαι.
θαλάμῳ: 4:28: ῥηξαμένη πλόκαμον, θαλάμῳ μνημήια μητρὶ
θάλασσα: 1:365: λείῳ ἐπὶ πλαταμῶνι, τὸν οὐκ ἐπέβαλλε θάλασσα
θάλασσα: 1:496: ἤειδεν δ᾽ ὡς γαῖα καὶ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα,
θάλασσά: 1:1098: ἐκ γὰρ τῆς ἄνεμοί τε θάλασσά τε νειόθι τε χθὼν
θάλασσαν: 4:1623: ἦρι δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀγκῶνά θ᾽ ὁμοῦ μυχάτην τε θάλασσαν
θαλάσσῃ: 2:400: πείρεθ᾽, ἕως μυχάτῃ κεν ἐνιχρίμψητε θαλάσσῃ.
θαλάσσῃ: 4:1615: τόφρα δ᾽ ἄγεν, τείως μιν ἐπιπροέηκε θαλάσσῃ
θαλάσσῃ: 4:1698: ἠείδειν οὐδ᾽ ὅσσον: ἐπέτρεψαν δὲ θαλάσσῃ
θαλάσσης: 1:114: ὅσσαι ὑπ᾽ εἰρεσίῃσιν ἐπειρήσαντο θαλάσσης.
θαλάσσης: 1:553: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐξ ὑπάτου ὄρεος κίεν ἄγχι θαλάσσης
θαλάσσης: 2:70: ἔνθα δὲ Βεβρύκων μὲν ἄναξ, ἅ τε κῦμα θαλάσσης
θαλάσσης: 2:610: ἠέρα παπταίνοντες ὁμοῦ πέλαγός τε θαλάσσης
θαλάσσης: 4:335: στεινόμεναι Κόλχοισι πόρους εἴρυντο θαλάσσης.
θαλάσσης: 4:668: τῶ καὶ ἐπιπλομένης ἠοῦς νοτίδεσσι θαλάσσης
θαλάσσης: 4:1377: σημανέειν τιν᾽ ἔολπα μυχὸν καθύπερθε θαλάσσης.’
θαλέθει: 2:845: νηίου ἐκ κοτίνοιο φάλαγξ: θαλέθει δέ τε φύλλοις
θαλερῇ: 3:114: εὗρε δὲ τόνγ᾽ ἀπάνευθε Διὸς θαλερῇ ἐν ἀλωῇ,
θαλεροὶ: 3:1126: καὶ θαλεροὶ κακότητος ἄδην ἐσάωθεν ἀκοῖται.
θαλεροῖσι: 4:1070: κουρίδιον θαλεροῖσι δάμαρ προσπτύσσετο μύθοις:
θαλερὸν: 3:656: ὡς δ᾽ ὅτε τις νύμφη θαλερὸν πόσιν ἐν θαλάμοισιν
θάλλεν: 3:122: χροιῇ θάλλεν ἔρευθος. ὁ δ᾽ ἐγγύθεν ὀκλαδὸν ἧστο
θαλλῷ: 4:156: ἡ δέ μιν ἀρκεύθοιο νέον τετμηότι θαλλῷ
θάλπει: 4:1540: εὖτέ μιν ὀξύτατον θάλπει σέλας ἠελίοιο:
θαμὰ: 1:631: ἦ θαμὰ δὴ πάπταινον ἐπὶ πλατὺν ὄμμασι πόντον
θαμὰ: 2:321: ἀλλὰ θαμὰ ξυνίασιν ἐναντίαι ἀλλήλῃσιν
θαμὰ: 3:928: τῇ θαμὰ δὴ λακέρυζαι ἐπηυλίζοντο κορῶναι.
θαμὰ: 3:953: ἦ θαμὰ δὴ στηθέων ἐάγη κέαρ, ὁππότε δοῦπον
θαμὰ: 4:51: ἦεν ὁδῶν, θαμὰ καὶ πρὶν ἀλωμένη ἀμφί τε νεκρούς,
θαμὰ: 4:59: ἦ θαμὰ δὴ καὶ σεῖο κίον δολίῃσιν ἀοιδαῖς,
θαμὰ: 4:899: ἦ θαμὰ δὴ πολέων μελιηδέα νόστον ἕλοντο,
θαμὰ: 4:1240: ἦ θαμὰ δὴ τόδε χεῦμα, καὶ ἂψ ἐπερεύγεται ἀκτὰς
θάμβεον: 4:74: θάμβεον, εὖτ᾽ ἐνόησαν ὃ δὴ καὶ ἐτήτυμον ἦεν.
θάμβευν: 4:1190: θάμβευν δ᾽ εἰσορόωσαι ἀριπρεπέων ἡρώων
θάμβησαν: 2:924: θάμβησαν: τοὺς δ᾽ ὦρσε θεοπροπέων ἐπικέλσαι
θάμβησαν: 4:184: ἷξον: θάμβησαν δὲ νέοι μέγα κῶας ἰδόντες
θαμβήσασα: 3:670: μῦθον ἀνώιστον: διὰ δ᾽ ἔσσυτο θαμβήσασα
θάμβος: 1:220: σεῖον ἀειρομένω πτέρυγας, μέγα θάμβος ἰδέσθαι,
θάμβος: 1:1307: ὧν ἑτέρη, θάμβος περιώσιον ἀνδράσι λεύσσειν,
θάμβος: 2:683: τοὺς δ᾽ ἕλε θάμβος ἰδόντας ἀμήχανον: οὐδέ τις ἔτλη
θάμβος: 4:680: ἥρωας δ᾽ ἕλε θάμβος ἀπείριτον: αἶψα δ᾽ ἕκαστος
θάμβος: 4:1428: ἐξέφανεν, θάμβος περιώσιον, ἔκφατο δ᾽ Λἴγλη
θάμβος: 4:1671: Ζεῦ πάτερ, ἦ μέγα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θάμβος ἄηται,
θαμειαὶ: 4:524: Ὑλλήων. νῆσοι γὰρ ἐπιπρούχοντο θαμειαὶ
θαμειὰς: 4:1721: ἴσχειν ἐν στήθεσσι γέλω σθένον, οἷα θαμειὰς
θάμιζεν: 3:250: Ἥρη γάρ μιν ἔρυκε δόμῳ: πρὶν δ᾽ οὔτι θάμιζεν
θάμιζον: 2:453: ἀνέρες, οἳ καὶ πρόσθεν ἐπ᾽ ἤματι κεῖσε θάμιζον,
θαμινὸν: 3:1265: χειμερίην στεροπὴν θαμινὸν μεταπαιφάσσεσθαι
θάμνοις: 1:1027: ὀξείῃ ἴκελοι ῥιπῇ πυρός, ἥ τ᾽ ἐνὶ θάμνοις
θανάτοιο: 2:1115: καὶ τοὺς μὲν νῆσόνδε, παρὲξ ὀλίγον θανάτοιο,
θανάτοιο: 4:1502: μαντοσύναις: οὐ γάρ τις ἀποτροπίη θανάτοιο.
θανάτοιο: 4:1646: λεπτὸς ὑμὴν ζωῆς ἔχε πείρατα καὶ θανάτοιο.
θάνατόν: 2:448: ἀντὶ δὲ τοῦ θάνατόν μοι ἄφαρ θεὸς ἐγγυαλίξαι,
θάνατόν: 3:1129: ἄλλο, πάρος θάνατόν γε μεμορμένον ἀμφικαλύψαι.’
θάνατον: 4:488: οὐδ᾽ ἄρα τις κείνων θάνατον φύγε, πάντα δ᾽ ὅμιλον
θάνατός: 3:514: σχήσομ᾽, ἐπεὶ θάνατός γε τὸ κύντατον ἔσσεται ἄλγος.’
θανάτῳ: 4:1294: καὶ φάος, οἰκτίστῳ θανάτῳ ἔπι. νόσφι δὲ κοῦραι
θάνε: 2:1153: γηραιὸς θάνε Φρίξος ἐν Λἰήταο δόμοισιν:
θανέειν: 1:443: αὐτὰρ ἐμοὶ θανέειν στυγερῇ ὑπὸ δαίμονος αἴσῃ
θανέειν: 2:856: Ἁγνιάδην Τῖφυν θανέειν φάτις: οὐδέ οἱ ἦεν
θανέειν: 3:429: τλήσομαι, εἰ καί μοι θανέειν μόρος. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλο
θανέειν: 3:767: αὐτίκα δ᾽ οὔτ᾽ αὐτὴ θανέειν, οὐ φάρμακα δώσειν,
θανέεσθαι: 2:628: νηλειῶς μελεϊστὶ κεδαιόμενος θανέεσθαι:
θάνεν: 2:853: τίς γὰρ δὴ θάνεν ἄλλος; ἐπεὶ καὶ ἔτ᾽ αὖτις ἔχευαν
θάνεν: 2:916: βλήμενος ἰῷ κεῖθεν ἐπ᾽ ἀγχιάλου θάνεν ἀκτῆς.
θανόντες: 4:403: ἔσσεται, εἴ σε θανόντες ἕλωρ κείνοισι λίποιμεν.
θανόντι: 2:260: δαίμονες, οἳ μηδ᾽ ὧδε θανόντι περ εὐμενέοιεν,
θανόντος: 1:1350: ἢ ζωοῦ εὕροιεν Ὕλα μόρον, ἠὲ θανόντος.
θανόντος: 2:782: ἔνθα δ᾽ ἐπὶ Πριόλαο κασιγνήτοιο θανόντος
θανόντος: 4:477: ἥρως δ᾽ Αἰσονίδης ἐξάργματα τάμνε θανόντος,
θανοῦσα: 3:703: λευγαλέως: ἢ σοίγε φίλοις σὺν παισὶ θανοῦσα
θανὼν: 2:449: καί τε θανὼν πάσῃσι μετέσσομαι ἀγλαΐῃσιν.’
θαρσαλέη: 4:834: θαρσαλέη φαίην, καὶ κύματος ἀντιόωντος
θαρσαλέοις: 2:641: θαρσαλέοις ἐπέεσσιν. ὁ δὲ φρένας ἔνδον ἰάνθη
θαρσαλέοις: 2:1220: θαρσαλέοις ἐπέεσσιν ἀμείψατο, φώνησέν τε:
θαρσαλέον: 1:477: ἦέ τοι εἰς ἄτην ζωρὸν μέθυ θαρσαλέον κῆρ
θαρσαλέως: 1:707: κέκλεο θαρσαλέως ἐπιβαινέμεν εὐμενέοντας.’
θαρσαλέως: 1:761: μητέρα θαρσαλέως Τιτυὸν μέγαν, ὅν ῥ᾽ ἔτεκέν γε
θαρσαλέως: 2:336: θαρσαλέως: πρὶν δ᾽ οὔτι θεοὺς λίσσεσθαι ἐρύκω.
θαρσαλέως: 2:879: θαρσαλέως ὀρόθυνον ἐπιμνήσασθαι ἀέθλου.’
θαρσαλέως: 3:425: θαρσαλέως ὑποδέχθαι, ἐπεὶ μέγα φαίνετο ἔργον:
θαρσαλέως: 3:505: θαρσαλέως μετὰ πᾶσιν ἀριστήεσσιν ἔειπεν:
θαρσαλέως: 3:1369: θαρσαλέως. Κόλχοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον, ὡς ὅτε πόντος
θαρσαλέως: 4:1521: θαρσαλέως, ἕνεκ᾽ οὔ μιν ὑπέρβιον ἄλγος ἔτειρεν.
θάρσει: 1:300: τλῆθι φέρειν: θάρσει δὲ συνημοσύνῃσιν Ἀθήνης,
θάρσει: 2:423: θάρσει: ἐπεὶ δαίμων ἕτερον πλόον ἡγεμονεύσει
θάρσει: 4:274: σφωιτέρων θάρσει τε πεποιθότα: μυρία δ᾽ ἄστη
θάρσος: 1:820: εἰσόκε τις θεὸς ἄμμιν ὑπέρβιον ἔμβαλε θάρσος,
θάρσος: 2:643: ‘ὦ φίλοι, ὑμετέρῃ ἀρετῇ ἔνι θάρσος ἀέξω.
θάρσος: 2:868: θάρσος, ὃν Ἰμβρασίοισι παρ᾽ ὕδασιν Ἀστυπάλαια
θάρσυνέν: 4:94: ἦκ᾽ ἀναειρόμενος προσπτύξατο, θάρσυνέν τε:
θάρσυνέν: 4:108: θάρσυνέν τ᾽ ἐπέεσσι, καὶ ἴσχανεν ἀσχαλόωσαν.
θαρσύνεσκεν: 4:1052: ὅς μιν θαρσύνεσκεν ἐρητύων ἀχέουσαν.
θαρσύνεσκον: 2:714: θαρσύνεσκον ἔπεσσιν, Ἰήιε κεκληγυῖαι:
θαρσύνοι: 1:480: θαρσύνοι ἕταρον: σὺ δ᾽ ἀτάσθαλα πάμπαν ἔειπας,
θάρσυνον: 3:1347: θάρσυνον μύθοισιν. ὁ δ᾽ ἐκ ποταμοῖο ῥοάων
θαρσύνων: 1:266: θαρσύνων, δμώεσσι δ᾽ ἀρήια τεύχε᾽ ἀείρειν
θαῦμα: 1:943: Γηγενέες, μέγα θαῦμα περικτιόνεσσιν ἰδέσθαι.
θαύμασε: 3:1313: θαύμασε δ᾽ Αἰήτης σθένος ἀνέρος. οἱ δ᾽ ἄρα τείως
θεὰ: 1:289: Εἰλείθυια θεὰ πολέος ἐμέγηρε τόκοιο.
θεὰ: 1:996: δὴ γάρ που κἀκεῖνα θεὰ τρέφεν αἰνὰ πέλωρα
θεὰ: 1:1324: αὐτὰρ Ὕλαν φιλότητι θεὰ ποιήσατο νύμφη
θεὰ: 2:435: ὅρκιά τ᾽ εὐμενέουσα θεὰ πόρεν, αἱ δ᾽ ὑπέδυσαν
θεὰ: 2:1238: τέτμε θεὰ μεσσηγύς: ὁ δ᾽ ἐξ εὐνῆς ἀνορούσας
θεὰ: 3:40: ἔσταν, ἵν᾽ ἐντύνεσκε θεὰ λέχος Ἡφαίστοιο.
θεά: 3:79: ‘πότνα θεά, μή τοί τι κακώτερον ἄλλο πέλοιτο
θεὰ: 3:467: ναὶ δὴ τοῦτό γε, πότνα θεὰ Περσηί, πέλοιτο,
θεὰ: 3:529: τὴν Ἑκάτη περίαλλα θεὰ δάε τεχνήσασθαι
θεᾷ: 3:549: εἰ ἐτεὸν Φινεύς γε θεᾷ ἐνὶ Κύπριδι νόστον
θεὰ: 3:1182: τοὺς δὲ θεὰ Τριτωνὶς ὑπὲκ γενύων ἐλάσασα
θεά: 4:1: αὐτὴ νῦν κάματόν γε, θεά, καὶ δήνεα κούρης
θεὰ: 4:22: εἰ μή μιν Φρίξοιο θεὰ σὺν παισὶ φέβεσθαι
θεὰ: 4:55: φοιταλέην ἐσιδοῦσα θεὰ ἐπεχήρατο Μήνη
θεᾷ: 4:251: ὅ ῥα θεᾷ ἥρωες ἐπὶ ῥηγμῖσιν ἔδειμαν,
θεὰ: 4:294: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τοῖσιν δὲ θεὰ τέρας ἐγγυάλιξεν
θεὰ: 4:646: ἠέρα χεῦε θεὰ πάντ᾽ ἤματα νισσομένοισιν.
θεὰ: 4:915: ἀλλά μιν οἰκτείρασα θεὰ Ἔρυκος μεδέουσα
θεαί: 1:1068: πάντα τάγε κρήνην τεῦξαν θεαί, ἣν καλέουσιν
θεαὶ: 2:513: τῷ καὶ ἀεξηθέντι θεαὶ γάμον ἐμνήστευσαν
θεαί: 3:100: ὧς φάτο: μείδησαν δὲ θεαί, καὶ ἐσέδρακον ἄντην
θεαί: 4:425: δίῃ ἐν ἀμφιάλῳ Χάριτες θεαί: αὐτὰρ ὁ παιδὶ
θεαί: 4:550: ἀλλά, θεαί, πῶς τῆσδε παρὲξ ἁλός, ἀμφί τε γαῖαν
θεαὶ: 4:1320: οἰοπόλοι δ᾽ εἰμὲν χθόνιαι θεαὶ αὐδήεσσαι,
θεαί: 4:1331: ‘Ἵλατ᾽ ἐρημονόμοι κυδραὶ θεαί: ἀμφὶ δὲ νόστῳ
θεαί: 4:1415: ἱερὸν ἐκβλύοντα, θεαί, ῥόον, ᾧ ἀπὸ δίψαν
θεὰν: 3:1036: ἔνθα δ᾽ ἐπεί κε θεὰν μεμνημένος ἱλάσσηαι,
θεὰν: 4:779: ἐξ ἁλὸς Οὔλυμπόνδε θεὰν μετεκίαθεν Ἥρην:
θεᾶς: 1:226: μιμνάζειν, Ἄργος τε θεᾶς ὑποεργὸς Ἀθήνης:
θεᾶς: 1:721: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἀμφ᾽ ὤμοισι θεᾶς Τριτωνίδος ἔργον,
θεᾶς: 1:768: τοῖ᾽ ἄρα δῶρα θεᾶς Τριτωνίδος ἦεν Ἀθήνης.
θεᾶς: 1:802: δεῦρ᾽ ἄγον: οὐλομένης δὲ θεᾶς πορσύνετο μῆτις
θεᾶς: 1:1150: καὶ τότε μὲν δαῖτ᾽ ἀμφὶ θεᾶς θέσαν οὔρεσιν Ἄρκτων,
θεᾶς: 2:425: ἀλλά, φίλοι, φράζεσθε θεᾶς δολόεσσαν ἀρωγὴν
θεᾶς: 3:147: νωλεμὲς ἔνθα καὶ ἔνθα θεᾶς ἔχεν ἀμφιμεμαρπώς.
θεᾶς: 3:252: νηόν, ἐπεί ῥα θεᾶς αὐτὴ πέλεν ἀρήτειρα--
θεᾶς: 3:939: ‘τύνη μὲν νηόνδε θεᾶς ἴθι, τῷ ἔνι κούρην
θεᾶς: 4:241: οἱ δ᾽ ἀνέμου λαιψηρὰ θεᾶς βουλῇσιν ἀέντος
θεᾶς: 4:436: θελγέμεν, εὖτ᾽ ἂν πρῶτα θεᾶς περὶ νηὸν ἵκηται
θεᾶς: 4:641: ἂψ δὲ παλιντροπόωντο θεᾶς ὕπο, καί ῥ᾽ ἐνόησαν
θεάων: 3:54: λίην φοιτίζουσαι, ἐπεὶ περίεστε θεάων;’
θεάων: 4:1345: ‘κλῦτε, φίλοι: τρεῖς γάρ μοι ἀνιάζοντι θεάων,
θεάων: 4:1418: δὴ τότε μυρία δῶρα μετὰ πρώτῃσι θεάων
θεάων: 4:1432: φρουρὸν ὄφιν ζωῆς παγχρύσεα μῆλα θεάων
θέει: 3:345: ἶσον δ᾽ ἐξ ἀνέμοιο θέει καὶ ὅτ᾽ ἀνέρες αὐτοὶ
θέει: 4:1015: ὠκύτατος κούφῃσι θέει νόος ἀμπλακίῃσιν.
θέειν: 4:1366: ὦρτο θέειν, πνοιῇ ἴκελος πόδας. αἶψα δὲ Πηλεὺς
θέεν: 1:239: πληθὺς σπερχομένων ἄμυδις θέεν: οἱ δὲ φαεινοὶ
θέεν: 1:1264: τὴν θέεν, ᾗ πόδες αὐτὸν ὑπέκφερον ἀίσσοντα.
θέεν: 4:43: γυμνοῖσιν δὲ πόδεσσιν ἀνὰ στεινὰς θέεν οἴμους,
θέεσκεν: 1:182: κεῖνος ἀνὴρ καὶ πόντου ἐπὶ γλαυκοῖο θέεσκεν
θέεσκον: 4:1622: γαῖαν ἐρημαίην, πνοιῇ ζεφύροιο θέεσκον.
θεήλατον: 2:489: ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἔκφυγε κῆρα θεήλατον, οὔποτ᾽ ἐμεῖο
θεήλατον: 3:938: ὀμφὴν οἰωνοῖο θεήλατον, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
θεῇσιν: 4:1410: εἴτ᾽ οὖν οὐρανίαις ἐναρίθμιοί ἐστε θεῇσιν,
θεῖα: 4:1408: θεῖα τέρα, τὰς δέ σφι παρηγορέεσκε λιτῇσιν:
θείη: 1:259: Ἀλκιμέδῃ μετόπισθε καὶ ἄλγεα μυρία θείη.’
θείη: 3:692: θείη, μηδ᾽ ἀλεγεινὸν ἐφ᾽ υἱάσι κῆδος ἕλοιο.’
θείην: 3:731: σῶν θείην, οἳ δή μοι ἀδελφειοὶ γεγάασιν,
θείην: 4:1575: κεῖνο δ᾽ ὑπηέριον θείην Πελοπηίδα γαῖαν
θείης: 4:91: χήτει κηδεμόνων ὀνοτὴν καὶ ἀεικέα θείης.’
θείης: 4:1085: θείης Αἰσονίδην, μήτ᾽ ἄσχετα σεῖο ἕκητι
θεινόμενος: 1:64: θεινόμενος στιβαρῇσι καταΐγδην ἐλάτῃσιν.
θείνωσι: 2:81: θείνωσι σφύρῃσιν, ἐπ᾽ ἄλλῳ δ᾽ ἄλλος ἄηται
Θειοδάμαντος: 1:1213: δίου Θειοδάμαντος, ὃν ἐν Δρυόπεσσιν ἔπεφνεν
Θειοδάμαντος: 1:1355: κοῦρον Θειοδάμαντος, ἐυκτιμένης τε μέλονται
Θειοδάμας: 1:1216: Θειοδάμας ἀνίῃ βεβολημένος: αὐτὰρ ὁ τόνγε
θείοιο: 1:133: τῷ δ᾽ ἐπὶ δὴ θείοιο κίεν Δαναοῖο γενέθλη,
θείοιο: 1:158: Νηλῆος θείοιο: Ποσειδάων δέ οἱ ἀλκὴν
θείοιο: 1:1311: Νηρῆος θείοιο πολυφράδμων ὑποφήτης:
θείοιο: 3:1203: εὐαγέως θείοιο τέρεν δέμας: ἀμφὶ δὲ φᾶρος
θείομεν: 1:360: θείομεν Ἀπόλλωνος, ὅ μοι χρείων ὑπέδεκτο
θεῖον: 1:526: ἐν γάρ οἱ δόρυ θεῖον ἐλήλατο, τό ῥ᾽ ἀνὰ μέσσην
θεῖον: 2:615: ἥ οἱ ἐνέπνευσεν θεῖον μένος, εὖτέ μιν Ἄργος
θεῖον: 2:1093: ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον στόλον; ἢ καὶ ἔπειτα
θεῖος: 1:970: ἀνδρῶν ἡρώων θεῖος στόλος, αὐτίκα τόνγε
θείου: 2:1188: εἶτε μετ᾽ ἀφνειὴν θείου πόλιν Ὀρχομενοῖο.
θείωσιν: 2:280: θείωσιν, τυτθὸν δὲ τιταινόμενοι μετόπισθεν
θέλγ᾽: 4:665: οἷσι πάρος ξείνους θέλγ᾽ ἀνέρας, ὅστις ἵκοιτο:
θέλγει: 1:777: καί σφισι κυανέοιο δι᾽ ἠέρος ὄμματα θέλγει
θέλγεις: 3:4: ἔμμορες, ἀδμῆτας δὲ τεοῖς μελεδήμασι θέλγεις
θελγέμεν: 4:436: θελγέμεν, εὖτ᾽ ἂν πρῶτα θεᾶς περὶ νηὸν ἵκηται
θέλγετ᾽: 2:774: θέλγετ᾽ ἀκουῇ θυμόν: ἄχος δ᾽ ἕλεν Ἡρακλῆι
θελγομένας: 1:31: θελγομένας φόρμιγγι κατήγαγε Πιερίηθεν.
θελγόμενος: 4:150: οἴμῃ θελγόμενος δολιχὴν ἀνελύετ᾽ ἄκανθαν
θέλγουσαι: 4:892: θέλγουσαι μολπῇσιν, ὅτις παρὰ πεῖσμα βάλοιτο.
θελήμονα: 2:559: Τίφυος Ἁγνιάδαο θελήμονα ποιήσαντο
θελήμονες: 4:1655: ἀλλ᾽ ἔχετ᾽ αὐτοῦ νῆα θελήμονες ἐκτὸς ἐρωῆς
θελκτήρια: 3:738: οἴσομαι εἰς Ἑκάτης θελκτήρια φάρμακα ταύρων.’
θελκτήρια: 3:765: φῆ δέ οἱ ἄλλοτε μὲν θελκτήρια φάρμακα ταύρων
θελκτήρια: 3:819: ἠῶ τελλομένην, ἵνα οἱ θελκτήρια δοίη
θελκτήρια: 4:442: τοῖα παραιφαμένη θελκτήρια φάρμακ᾽ ἔπασσεν
θελκτήρια: 4:1078: ἀάσθη, ὅτε πρῶτα βοῶν θελκτήρια δῶκεν
θελκτήριον: 3:33: οὐδέ τινα χρειὼ θελκτήριον οἶδα πόθοιο.
θέλκτρον: 1:515: κηληθμῷ: τοῖόν σφιν ἐνέλλιπε θέλκτρον ἀοιδῆς.
θέλξαι: 1:27: θέλξαι ἀοιδάων ἐνοπῇ ποταμῶν τε ῥέεθρα.
θέλξαι: 3:28: θέλξαι ὀιστεύσας ἐπ᾽ Ἰήσονι. τὸν δ᾽ ἂν ὀίω
θέλξαι: 3:86: παρθένον Αἰήτεω θέλξαι πόθῳ Αἰσονίδαο.
θέλξαι: 4:147: ἡδείῃ ἐνοπῇ, θέλξαι τέρας: αὖε δ᾽ ἄνασσαν
θέλξον: 3:143: θέλξον ὀιστεύσας ἐπ᾽ Ἰήσονι: μηδέ τις ἔστω
θέλον: 2:962: οὐδ᾽ ἔτι μιμνάζειν θέλον ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἐνὶ νηί,
θέμεθλα: 4:118: ἐγγύθι δ᾽ αἰθαλόεντα πελεν βωμοῖο θέμεθλα,
θέμεναι: 4:1301: ὧς αἱ ἐπὶ ξανθὰς θέμεναι κονίῃσιν ἐθείρας
θεμένη: 3:641: ἔμπα γε μὴν θεμένη κύνεον κέαρ, οὐκέτ᾽ ἄνευθεν
θεμένη: 4:693: ἡ μὲν ἐπ᾽ ἀμφοτέραις θεμένη χείρεσσι μέτωπα,
θεμένη: 4:1667: τρὶς δὲ λιταῖς: θεμένη δὲ κακὸν νόον, ἐχθοδοποῖσιν
θέμιν: 3:193: ξεινίου αἰδεῖται Ζηνὸς θέμιν ἠδ᾽ ἀλεγίζει.’
θέμιν: 4:698: τῶ καὶ ὀπιζομένη Ζηνὸς θέμιν Ἱκεσίοιο,
θέμις: 1:517: ἣ θέμις, ἑστηῶτες ἐπὶ γλώσσῃσι χέοντο
θέμις: 1:692: αὔτως, ἣ θέμις ἐστί, πάρος κακότητα πελάσσαι.
θέμις: 1:822: δέχθαι, ἵν᾽ ἢ φρονέοιεν ἅπερ θέμις, ἠέ πῃ ἄλλῃ
θέμις: 1:921: δαίμονες ἐνναέται, τὰ μὲν οὐ θέμις ἄμμιν ἀείδειν.
θέμις: 1:960: ἱερόν, ἣ θέμις ἦεν, Ἰησονίης ἐν Ἀθήνης.
θέμις: 1:1035: μοῖραν ἀνέπλησεν. τὴν γὰρ θέμις οὔποτ᾽ ἀλύξαι
θέμις: 1:1061: ἣ θέμις, ἂμ πεδίον λειμώνιον, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
θέμις: 2:288: ‘οὐ θέμις, ὦ υἱεῖς Βορέω, ξιφέεσσιν ἐλάσσαι
θέμις: 2:311: ‘κλῦτέ νυν. οὐ μὲν πάντα πέλει θέμις ὔμμι δαῆναι
θέμις: 2:616: γόμφοισιν συνάρασσε: θέμις δ᾽ οὐκ ἔστιν ἁλῶναι.
θέμις: 2:711: αἰὲν ἀδήλητοι: τὼς γὰρ θέμις. οἰόθι δ᾽ αὐτὴ
θέμις: 2:802: τίσω προφρονέως. ἡ γὰρ θέμις ηπεοανοισιν
θέμις: 2:842: ἣ θέμις οἰχομένοισι, ταφήια λαιμοτόμησαν.
θέμις: 2:1021: ὅσσα μὲν ἀμφαδίην ῥέζειν θέμις, ἢ ἐνὶ δήμῳ,
θέμις: 2:1176: οὐδέ σφιν θέμις ἦεν, ὅτ᾽ ἀντιπέρηθεν ἵκοιντο,
θέμις: 3:205: ἔστι θέμις στείλαντας ὕπερθ᾽ ἐπὶ σῆμα χέεσθαι,
θέμις: 3:980: χώρῳ ἐν ἠγαθέῳ, ἵνα τ᾽ οὐ θέμις ἔστ᾽ ἀλιτέσθαι,
θέμις: 3:990: ἣ θέμις, ὡς ἐπέοικε διάνδιχα ναιετάοντας,
θέμις: 4:373: καὶ θέμις, ἣν ἄμφω συναρέσσαμεν: ἢ σύγ᾽ ἔπειτα
θέμις: 4:387: σῇ πάθον ἀτροπίῃ. τὰ μὲν οὐ θέμις ἀκράαντα
θέμις: 4:479: ἣ θέμις αὐθέντῃσι δολοκτασίας ἱλάεσθαι.
Θέμις: 4:798: εἰσότε οἱ πρέσβειρα Θέμις κατέλεξεν ἅπαντα,
θέμις: 4:1127: ἣ θέμις, εὐαγέως ἐπιβώμια μῆλ᾽ ἐρύσαντες,
θέμις: 4:1509: οὐδ᾽ εἰ Παιήων, εἴ μοι θέμις ἀμφαδὸν εἰπεῖν,
Θεμισκύρειαι: 2:997: ἔνθα Θεμισκύρειαι Ἀμαζόνες ὡπλίζοντο.
Θεμισκύρειον: 2:371: κόλπῳ ἐν εὐδιόωντι Θεμισκύρειον ὑπ᾽ ἄκρην
θέμιστας: 1:917: ἀρρήτους ἀγανῇσι τελεσφορίῃσι θέμιστας
θέμιστας: 2:17: εἰ δ᾽ ἂν ἀπηλεγέοντες ἐμὰς πατέοιτε θέμιστας,
θέμιστας: 2:989: οὐ γὰρ Ἀμαζονίδες μάλ᾽ ἐπήτιδες, οὐδὲ θέμιστας
θέμιστας: 4:1177: ἰθείας ἀνὰ ἄστυ διεκρίνοντο θέμιστας.
θέμιστας: 4:1205: καί σφεας ἠὲ θέμιστας ἑὰς εἴρυσθαι ἄνωγεν,
θεμιστεύων: 2:1030: σχέτλιος. ἢν γάρ πού τί θεμιστεύων ἀλίτηται,
θεμιστούχων: 4:347: εἰσόκε τις δικάσῃσι θεμιστούχων βασιλήων,
θέντες: 2:534: βωμὸν ἁλὸς ῥηγμῖνι πέρην καὶ ἐφ᾽ ἱερὰ θέντες,
θεόθεν: 2:261: ὡς οὔ τις θεόθεν χόλος ἔσσεται εἵνεκ᾽ ἀρωγῆς.’
θεόθεν: 3:1004: ὧς καὶ σοὶ θεόθεν χάρις ἔσσεται, εἴ κε σαώσῃς
θεόθεν: 4:413: ἀμπλακίῃ, θεόθεν δὲ κακὰς ἤνυσσα μενοινάς.
θεοὶ: 1:298: πήματα γάρ τ᾽ ἀίδηλα θεοὶ θνητοῖσι νέμουσιν,
θεοὶ: 1:488: εἰ καὶ ἐμοὶ τοιόνδε θεοὶ τελέουσιν ὄλεθρον,
θεοὶ: 1:547: πάντες δ᾽ οὐρανόθεν λεῦσσον θεοὶ ἤματι κείνῳ
θεοὶ: 1:888: ‘Νίσσεο, καὶ σὲ θεοὶ σὺν ἀπηρέσιν αὖτις ἑταίροις
θεοὶ: 1:898: πρόφρων, ἢν ἄρα δή με θεοὶ δώωσι τεκέσθαι.’
θεοὶ: 1:903: ναιετάειν: μοῦνόν με θεοὶ λύσειαν ἀέθλων.
θεοὶ: 1:1293: αἴ κε θεοὶ δώωσιν ὑπότροπον οἴκαδε νόστον.
θεοὶ: 3:540: ὧς φάτο: τοῖσι δὲ σῆμα θεοὶ δόσαν εὐμενέοντες.
θεοὶ: 4:1748: βώλακα γὰρ τεύξουσι θεοὶ πόντονδε βαλόντι
θεοῖο: 2:684: ἀντίον αὐγάσσασθαι ἐς ὄμματα καλὰ θεοῖο.
θεοῖς: 1:14: ῥέζε θεοῖς, Ἥρης δὲ Πελασγίδος οὐκ ἀλέγιζεν.
θεοῖς: 1:507: οἱ δὲ τέως μακάρεσσι θεοῖς Τιτῆσιν ἄνασσον,
θεοῖς: 2:253: μὴ μὲν τοῖό γ᾽ ἕκητι θεοῖς ἀπὸ θυμοῦ ἔσεσθαι.’
θεοῖς: 2:312: ἀτρεκές: ὅσσα δ᾽ ὄρωρε θεοῖς φίλον, οὐκ ἐπικεύσω.
θεοῖς: 2:1275: γαίῃ τ᾽ ἐνναέταις τε θεοῖς ψυχαῖς τε καμόντων
θεοῖς: 4:587: Κάστορά τ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖς ἤνωγε κελεύθους
θεοῖσιν: 2:291: ὧς φαμένη λοιβὴν Στυγὸς ὤμοσεν, ἥ τε θεοῖσιν
θεοῖσιν: 2:811: καί κέ σφιν μετέπειτα πρὸ ἄστεος, οἷα θεοῖσιν,
θεοῖσιν: 3:381: οἷα δὲ καὶ μακάρεσσιν ἐπεψεύσασθε θεοῖσιν.’
θεοῖσιν: 3:1044: ἀνδράσιν, ἀλλὰ θεοῖσιν ἰσαζέμεν ἀθανάτοισιν.
θέον: 1:568: Τισαίην εὔκηλοι ὑπὲρ δολιχὴν θέον ἄκρην.
θεὸν: 1:1102: ἀθάνατοι μάκαρες δεινὴν θεὸν ἀμφιέπουσιν.’
θέον: 2:274: φάσγαν᾽ ἐπισχόμενοι ὀπίσω θέον. ἐν γὰρ ἕηκεν
θεὸν: 2:758: αὐτὸν δ᾽ ὥστε θεὸν Πολυδεύκεα δεξιόωντο
θεὸν: 3:1123: ἔσσεαι: οἱ δέ σε πάγχυ θεὸν ὣς πορσανέουσιν,
θέον: 4:962: αὖτις ἐπαυρόμενοι προτέρω θέον: ὦκα δ᾽ ἄμειβον
θέον: 4:1223: πνοιῇ ἐπειγόμ̣̣ἰοι προτέρω θέον. ἀλλὰ γὰρ οὔπω
θέον: 4:1449: πίδακα, τῇ θέον αἶψα κεχαρμένοι, ὄφρ᾽ ἐπέκυρσαν.
θέοντας: 4:1692: Λὐτίκα δὲ Κρηταῖον ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θέοντας
θέοντες: 1:600: ἤνυσαν ἐννύχιοι πνοιῇ ἀνέμοιο θέοντες.
θέοντες: 2:942: νυκτί δ᾽ ἔπειτ᾽ ἄλληκτον ἐπιπροτέρωσε θέοντες
θεόντων: 4:579: ἴαχεν ἀνδρομέῃ ἐνοπῇ μεσσηγὺ θεόντων
θεοπροπέων: 2:924: θάμβησαν: τοὺς δ᾽ ὦρσε θεοπροπέων ἐπικέλσαι
θεοπροπέων: 3:544: τοῖον ἔπος μετὰ πᾶσι θεοπροπέων ἀγόρευσεν:
θεοπροπίαις: 1:958: βριθύν: ἀτὰρ κεῖνόν γε θεοπροπίαις Ἑκάτοιο
θεοπροπίας: 1:66: Λητοΐδης ἐδίδαξε θεοπροπίας οἰωνῶν:
θεοπροπίας: 1:144: Λητοΐδης: αὐτὸς δὲ θεοπροπίας ἐδίδαξεν
θεοπροπίας: 1:209: ἦμος ἔβη Πυθώδε θεοπροπίας ἐρεείνων
θεοπροπίας: 1:1106: Ἀμπυκίδεω Μόψοιο θεοπροπίας ἀγόρευεν.
θεοπροπίας: 2:514: Μοῦσαι, ἄκεστορίην τε θεοπροπίας τ᾽ ἐδίδαξαν:
θεοπροπίας: 2:771: καὶ Φινῆος ἔειπε θεοπροπίας τε δύην τε,
θεοπροπίας: 4:1745: Αἰσονίδῃ: ὁ δ᾽ ἔπειτα θεοπροπίας Ἑκάτοιο
θεοπροπίης: 1:448: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: κοῦροι δὲ θεοπροπίης ἀίοντες
θεοπροπίης: 4:1355: τῆσδε θεοπροπίης ἴσχω πέρι. φάν γε μὲν εἶναι
θεοπροπίῃσι: 2:213: ᾗσι θεοπροπίῃσι. χάριν νύ τοι, ὦ ἄνα Λητοῦς
θεοπροπίῃσιν: 1:487: ‘ἄγρει νυν τόδε σῇσι θεοπροπίῃσιν ἐνίσπες,
θεοπροπίῃσιν: 4:1754: Εὔφημος: βῶλον δέ, θεοπροπίῃσιν ἰανθείς,
θεοπροπίοισιν: 1:301: ἠδὲ θεοπροπίοισιν, ἐπεὶ μάλα δεξιὰ Φοῖβος
θεὸς: 1:470: Ἴδεω ἑσπομένοιο, καὶ εἰ θεὸς ἀντιόῳτο.
θεὸς: 1:820: εἰσόκε τις θεὸς ἄμμιν ὑπέρβιον ἔμβαλε θάρσος,
θεὸς: 1:871: αὐτόματον δώσει τις ἑλὼν θεὸς εὐξαμένοισιν.
θεὸς: 1:1088: καὶ τὴν μὲν θεὸς αὖτις ἀπέτραπεν, ἷζε δ᾽ ὕπερθεν
θεὸς: 2:146: εἴ πως Ἡρακλῆα θεὸς καὶ δεῦρ᾽ ἐκόμισσε̣̣.
θεός: 2:440: ‘ἦ ἄρα δή τις ἔην, Φινεῦ, θεός, ὃς σέθεν ἄτης
θεὸς: 2:448: ἀντὶ δὲ τοῦ θάνατόν μοι ἄφαρ θεὸς ἐγγυαλίξαι,
θεὸς: 2:510: τὴν μὲν γὰρ φιλότητι θεὸς ποιήσατο νύμφην
θεὸς: 2:618: εὖτε διὲκ πέτρας φυγέειν θεὸς ἧμιν ὄπασσεν,
θεὸς: 3:323: λυγαίῃ ὑπὸ νυκτί: θεὸς δέ τις ἄμμ᾽ ἐσάωσεν.
θεὸς: 3:691: λεύσσω ὀνείρατα λυγρά, τά τις θεὸς ἀκράαντα
θεὸς: 3:775: Χαλκιόπης υἷας. τοὺς μὲν θεὸς ἤ τις Ἐρινὺς
θεὸς: 3:1212: κευθμῶν ἐξ ὑπάτων δεινὴ θεὸς ἀντεβόλησεν
θεοῦ: 2:897: νῆα θοὴν ἄξειν: δὴ γὰρ θεοῦ ἐτράπεθ᾽ ὁρμῇ.
θεοῦ: 2:1271: τοῖο θεοῦ, τόθι κῶας ὄφις εἴρυτο δοκεύων
θεοῦ: 4:796: μήποτέ σ᾽ ἀθανάτοιο θεοῦ καλέεσθαι ἄκοιτιν.
θεοῦ: 4:1443: τὴν ὅγ᾽ ἐπιφρασθείς, ἢ καὶ θεοῦ ἐννεσίῃσιν,
θεοῦ: 4:1490: ἐς Αιβύην ἀπένασσε θεοῦ βαρὺ κῦμα φέρουσαν,
θεουδέες: 2:1182: λήθομεν ἔμπεδον, οἵ τε θεουδέες οὐδὲ δίκαιοι.
θεουδείῃ: 3:586: ξείνων μελιχίῃ τε θεουδείῃ τ᾽ ἐκέκαστο,
θεουδέος: 2:851: ἄστυ βαλεῖν: οἱ δ᾽ ἀντὶ θεουδέος Αἰολίδαο
θεουδέος: 4:1121: Ἀρήτης βουλάς τε θεουδέος Ἀλκινόοιο.
θεοὺς: 1:478: οἰδάνει ἐν στήθεσσι, θεοὺς δ᾽ ἀνέηκεν ἀτίζειν;
θεοὺς: 2:246: ἦ ῥα θεοὺς ὀλοῇσι παρήλιτες ἀφραδίῃσιν
θεοὺς: 2:336: θαρσαλέως: πρὶν δ᾽ οὔτι θεοὺς λίσσεσθαι ἐρύκω.
θεοὺς: 4:88: φρουρὸν ὄφιν: τύνη δὲ θεοὺς ἐνὶ σοῖσιν ἑταίροις,
θεοὺς: 4:805: τέκνα τε φιτύσαιο: θεοὺς δ᾽ ἐς δαῖτ᾽ ἐκάλεσσα
θεοὺς: 4:815: ἀάσθη. καὶ γάρ τε θεοὺς ἐπινίσσεται ἄτη.
θέουσαν: 1:954: Θρηικίοις, Καλὸς δὲ λιμὴν ὑπέδεκτο θέουσαν.
θέουσαν: 2:1037: ὅς ῥα τιναξάμενος πτέρυγας κατὰ νῆα θέουσαν
θέουσαν: 4:951: ὧς αἱ νῆα θέουσαν ἀμοιβαδὶς ἄλλοθεν ἄλλη
θεράπναι: 1:786: Ὑψιπύλης: ἄνεσαν δὲ πύλας προφανέντι θεράπναι
Θεραπναῖον: 2:163: μελπομένοις: κλεῖον δὲ Θεραπναῖον Διὸς υἷα.
θεράπων: 2:51: τοῖσι δὲ μεσσηγὺς θεράπων Ἀμύκοιο Λυκωρεὺς
θέρμετο: 3:226: θέρμετο Πληιάδεσσιν, ἀμοιβηδὶς δ᾽ ἀνιούσαις
θερμὴν: 4:927: Ἡφαίστου θερμὴν ἔτι κήκιε πόντος ἀυτμήν.
θερμὸν: 2:1215: θερμὸν ἀπὸ κρατὸς στάξαι φόνον: ἵκετο δ᾽ αὔτως
θερμὸν: 3:962: ἤχλυσαν: θερμὸν δὲ παρηίδας εἷλεν ἔρευθος.
Θερμώδοντος: 2:370: ἐξανέχει γαίης: ἐπὶ δὲ στόμα Θερμώδοντος
Θερμώδοντος: 2:807: ἀνδράσιν, ὄφρ᾽ αὐτοῖο ποτὶ στόμα Θερμώδοντος.
Θερμώδοντος: 2:972: τῆς οἵγ᾽ ἐν κόλπῳ, προχοαῖς ἔπι Θερμώδοντος,
θέρον: 4:1310: ἔνδιον ἦμαρ ἔην, περὶ δ᾽ ὀξύταται θέρον αὐγαὶ
θέρος: 4:1031: ταύρους τ᾽ ἐζεύξασθε, καὶ ἐκ θέρος οὐλοὸν ἀνδρῶν
θέσαν: 1:966: ἔνθ᾽ οἵγ᾽ Ἐκβασίῳ βωμὸν θέσαν Ἀπόλλωνι
θέσαν: 1:1150: καὶ τότε μὲν δαῖτ᾽ ἀμφὶ θεᾶς θέσαν οὔρεσιν Ἄρκτων,
θέσαν: 2:515: καί μιν ἑῶν μήλων θέσαν ἤρανον, ὅσσ᾽ ἐνέμοντο
θέσαν: 3:708: ἄμφω ἐπ᾽ ἀλλήλῃσι θέσαν γόον: ὦρτο δ᾽ ἰωὴ
θέσαν: 4:1390: ὡς φέρον, ὡς εἰσβάντες ἀπὸ στιβαρῶν θέσαν ὤμων.
θέσθαι: 2:233: μίμνειν καὶ μίμνοντα κακῇ ἐνὶ γαστέρι θέσθαι.
θέσθαι: 3:243: πρίν περ κουριδίην θέσθαι Εἰδυῖαν ἄκοιτιν,
θέσθαι: 4:1547: δαίμοσιν ἐγγενέταις νόστῳ ἔπι μείλια θέσθαι.
θέσκελα: 3:229: τεχνήεις Ἥφαιστος ἐμήσατο θέσκελα ἔργα.
θέσκελα: 4:655: εἴκελαι: ἐν δὲ σόλοι καὶ τεύχεα θέσκελα κείνων:
θέσμια: 2:1020: ἀλλοίη δὲ δίκη καὶ θέσμια τοῖσι τέτυκται.
θέσμιόν: 2:12: οὔτινα θέσμιόν ἐστιν ἀφορμηθέντα νέεσθαι
θεσμοῖο: 3:209: θηλυτέρας: ἡ γάρ τε δίκη θεσμοῖο τέτυκται.
θεσμοῖς: 2:23: φαῖνε βίην: θεσμοῖς γὰρ ὑπείξομεν, ὡς ἀγορεύεις.
θεσμοῖσιν: 2:150: θεσμοῖσιν ῥοπάλῳ μιν ἀγηνορίης λελαθέσθαι.
θεσμὸν: 2:5: ὅς τ᾽ ἐπὶ καὶ ξείνοισιν ἀεικέα θεσμὸν ἔθηκεν,
θεσμοὺς: 2:148: οὐδ᾽ ἂν πυγμαχίῃ κρινθήμεναι: ἀλλ᾽ ὅτε θεσμοὺς
θεσπέσι᾽: 3:836: θεσπέσι᾽, ἄλλα τ᾽ ἔμελλεν ἀεξήσεσθαι ὀπίσσω.
θεσπεσιην: 3:392: θεσπεσιην οἴσω κληηδόνα: καὶ δέ τοι ἤδη
θεσπεσίοις: 1:977: θεσπεσίοις ἕδνοισιν ἀνήγαγεν ἀντιπέρηθεν.
θεσπέσιον: 3:443: θεσπέσιον δ᾽ ἐν πᾶσι μετέπρεπεν Αἴσονος υἱὸς
θεσπέσιον: 3:1063: θεσπέσιον λιαροῖσι παρηίδα δάκρυσι δεῦεν
θεσπέσιον: 4:207: θεσπέσιον μεμαῶτες. ὁ δὲ ξίφος ἐκ κολεοῖο
Θεσπιέων: 1:106: Θεσπιέων, ἐσθλὸς μὲν ὀρινόμενον προδαῆναι
θεσπίζουσα: 1:1085: πωτᾶτ᾽ ἀλκυονὶς λιγυρῇ ὀπὶ θεσπίζουσα
θεσπίζων: 1:491: χρειὼ θεσπίζων μεταμώνιον εἴ κεν ἁλῴης.’
θεσσάμενοι: 1:824: οἱ δ᾽ ἄρα θεσσάμενοι παίδων γένος, ὅσσον ἔλειπτο
Θεστιάδης: 1:201: Θεστιάδης Ἴφικλος ἐφωμάρτησε κιόντι.
θέσφατα: 2:186: θέσφατα πευθόμενοι περιναιέται οἴκαδ᾽ ἄγειρον.
θέσφατα: 2:315: βούλεται ἀνθρώποις ἐπιδευέα θέσφατα φαίνειν
θέσφατα: 2:341: ὦ μέλεοι, μὴ τλῆτε παρὲξ ἐμὰ θέσφατα βῆναι,
θέσφατον: 2:196: θέσφατον ἐκ Διὸς ἦεν ἑῆς ἀπόνασθαι ἐδωδῆς.
θέσφατόν: 2:234: τὰς μὲν θέσφατόν ἐστιν ἐρητῦσαι Βορέαο
Θέτι: 4:781: ‘κέκλυθι νῦν, Θέτι δῖα, τά τοι ἐπιέλδομ᾽ ἐνισπεῖν.
Θέτιδος: 4:879: πᾶσαν ἐφημοσύνην Θέτιδος μετέειπεν ἑταίροις.
Θέτιν: 4:757: δεῦρο Θέτιν μοι ἄνωχθι μολεῖν ἁλὸς ἐξανιοῦσαν.
Θέτιν: 4:771: πρώτην δ᾽ εἰσαφίκανε Θέτιν, καὶ ἐπέφραδε μῦθον
Θέτις: 4:778: τόφρα Θέτις Νηρῆα κασιγνήτας τε λιποῦσα
Θέτις: 4:831: ὧς φάτο: τὴν δὲ Θέτις τοίῳ προσελέξατο μύθῳ:
Θέτις: 4:843: ἤντεον ἀλλήλῃσι: Θέτις δ᾽ ἀγόρευεν ἐφετμὰς
Θέτις: 4:930: δῖα Θέτις, Πλαγκτῇσιν ἐνὶ σπιλάδεσσιν ἐρύσσαι.
Θέτις: 4:936: Ἀργῴῃ περὶ νηί, Θέτις δ᾽ ἴθυνε κέλευθον.
θέτο: 1:532: ἵζανον: ἄγχι δέ οἱ ῥόπαλον θέτο, καί οἱ ἔνερθεν
θέτο: 2:30: ἔνθ᾽ ἀπὸ Τυνδαρίδης μὲν ἐύστιπτον θέτο φᾶρος
θέτο: 3:1227: χρυσείην δ᾽ ἐπὶ κρατὶ κόρυν θέτο τετραφάληρον,
θευμορίη: 3:676: ἤ νύ σε θευμορίη περιδέδρομεν ἅψεα νοῦσος,
θευμορίῃ: 3:973: θευμορίῃ, καὶ τοῖον ὑποσσαίνων φάτο μῦθον:
θεῷ: 2:1243: ἄλλα θεῷ ἀτάλαντον, ἀμοιβαίῃ τέκεν εὐνῇ.
θεῶν: 1:440: ‘ὑμῖν μὲν δὴ μοῖρα θεῶν χρειώ τε περῆσαι
θεῶν: 2:217: λίσσομαι, ᾗ περίαλλα θεῶν μέμβλεσθε κιόντες,
θεῶν: 2:284: καί νύ κε δή σφ᾽ ἀέκητι θεῶν διεδηλήσαντο
θεῶν: 2:316: μαντοσύνης, ἵνα καί τι θεῶν χατέωσι νόοιο.
θεῶν: 2:799: ἤματι τῷδ᾽ ἀέκητι θεῶν ἐπελάσσαι ἄρηα,
θεῶν: 2:1112: ἔνθα δ᾽ ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι θεῶν πίσυρές περ ἐόντες
θεῶν: 3:9: ἀθανάτων ἀπονόσφι θεῶν θάλαμόνδε κιοῦσαι
θεῶν: 3:402: εἰ γὰρ ἐτήτυμόν ἐστε θεῶν γένος, ἠὲ καὶ ἄλλως
θεῶν: 3:545: ‘ὔμμι, φίλοι, τόδε σῆμα θεῶν ἰότητι τέτυκται:
θεῶν: 3:716: γαῖα, θεῶν μήτηρ, ὅσσον σθένος ἐστὶν ἐμεῖο,
θεῶν: 4:146: ὕπνον ἀοσσητῆρα, θεῶν ὕπατον, καλέουσα
θεῶν: 4:182: ἀνδρῶν ἠὲ θεῶν νοσφίσσεται ἀντιβολήσας.
θεῶν: 4:556: Ζῆνα, θεῶν βασιλῆα, χόλος λάβεν, οἷον ἔρεξαν.
θεῶν: 4:1041: Ἱκεσίην, νέμεσίν τε θεῶν, ἐς χεῖρας ἰοῦσαν
θεῶν: 4:1466: τὸν μὲν ἄρ᾽ αἶσα θεῶν κείνην ὁδὸν ἠνορέη τε
Θήβας: 2:908: Ἰνδῶν ἡνίκα φῦλα λιπὼν κατενάσσατο Θήβας,
Θήβη: 1:736: Ἀμφίων καὶ Ζῆθος: ἀπύργωτος δ᾽ ἔτι Θήβη
Θήβῃ: 3:1177: Ἀονίοιο δράκοντος, ὃν Ὠγυγίῃ ἐνὶ Θήβῃ
Θήβης: 4:260: πέφραδον, οἳ Θήβης Τριτωνίδος ἐκγεγάασιν.
θήγει: 3:1351: θήγει θηρευτῇσιν ἐπ᾽ ἀνδράσιν, ἀμφὶ δὲ πολλὸς
θηεῖτο: 3:445: λοξὰ παρὰ λιπαρὴν σχομένη θηεῖτο καλύπτρην,
θηεῖτο: 4:956: Ἥφαιστος θηεῖτο, καὶ αἰγλήεντος ὕπερθεν
θηεύμενοι: 2:810: ναυτίλοι ἂμ πέλαγος θηεύμενοι ἱλάξονται:
θηεύμενοι: 4:300: οὔρεα Παφλαγόνων θηεύμενοι. οὐδὲ Κάραμβιν
θηεύμενος: 1:436: Αἰσονίδης, γήθει δὲ σέλας θηεύμενος Ἴδμων
θηήσαιντο: 1:986: θηήσαιντο πόρους κείνης ἁλός: ἐκ δ᾽ ἄρα τοίγε
θηήσαιο: 1:767: βάξιν, ὃ καὶ δηρόν περ ἐπ᾽ ἐλπίδι θηήσαιο.
θηήσαντο: 1:776: νύμφαι θηήσαντο δόμων ὕπερ ἀντέλλοντα,
θῆκαν: 3:299: δμῶες δ᾽ ὁππότε δή σφιν ἐπαρτέα θῆκαν ἐδωδήν,
θῆκας: 4:1197: Ἥρη, σεῖο ἕκητι: σὺ γὰρ καὶ ἐπὶ φρεσὶ θῆκας
θῆκε: 1:1140: ἡ δέ που εὐαγέεσσιν ἐπὶ φρένα θῆκε θυηλαῖς
θῆκε: 1:1146: θῆκε τέρας: ἐπεὶ οὔτι παροίτερον ὕδατι νᾶεν
θῆκε: 1:1194: ῥίμφα δ᾽ ὀιστοδόκην μὲν ἐπὶ χθονὶ θῆκε φαρέτρην
θῆκε: 2:52: θῆκε πάροιθε ποδῶν δοιοὺς ἑκάτερθεν ἱμάντας
θῆκε: 2:931: θῆκε λύρην: ἐκ τοῦ δὲ Λύρη πέλει οὔνομα χώρῳ.
θῆκε: 3:921: οἷον Ἰήσονα θῆκε Διὸς δάμαρ ἤματι κείνῳ
θῆκε: 4:1557: θῆκε Ποσειδάων τοῦδ᾽ ἔμμεναι. αὐτὰρ ἀνάσσω
θῆκεν: 2:550: θῆκεν ἐπ᾽ ἀξείνοιο πόδας Θυνηίδος ἀκτῆς.
θῆκεν: 4:160: θῆκεν ἐρεισάμενος: τὰ δ᾽ ἀπείρονα πολλὸν ὀπίσσω
θῆλυν: 3:1031: βόθρον ὀρύξασθαι περιηγέα: τῷ δ᾽ ἔνι θῆλυν
θῆλυν: 3:1198: ἠμάτιος: θῆλυν μὲν ὄιν, γάλα τ᾽ ἔκτοθι ποίμνης
θηλυτέραις: 4:368: θηλυτέραις. τῶ φημὶ τεὴ κούρη τε δάμαρ τε
θηλυτέρας: 3:209: θηλυτέρας: ἡ γάρ τε δίκη θεσμοῖο τέτυκται.
θηλυτέρῃσιν: 4:1343: ἀχνυμένους ὅρμοιο πέλας μίγα θηλυτέρῃσιν
θήν: 1:1339: ἔμμεναι. ἀλλ᾽ οὐ θήν τοι ἀδευκέα μῆνιν ἀέξω,
θην: 2:917: οὐ μέν θην προτέρω ἔτ᾽ ἐμέτρεον. ἧκε γὰρ αὐτὴ
θήν: 4:389: νηλεές: ἀλλ᾽ οὔ θήν μοι ἐπιλλίζοντες ὀπίσσω
θήνην: 4:1307: ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι, αἵ ποτ᾽ Λ̓θήνην,
θὴρ: 1:1243: βῆ δὲ μεταΐξας Πηγέων σχεδόν, ἠύτε τις θὴρ
θῆρα: 1:991: πόντιον, οἷά τε θῆρα λοχώμενοι ἔνδον ἐόντα.
θῆρα: 4:444: ἄγριον ἠλιβάτοιο κατ᾽ οὔρεος ἤγαγε θῆρα.
θῆρας: 4:317: ποιμένες ἄγραυλοι νηῶν φόβῳ, οἷά τε θῆρας
Θήρας: 4:1760: Σπάρτην Αὐτεσίωνος ἐὺς πάις ἤγαγε Θήρας
θηρείην: 4:113: θηρείην λευκῇσιν ἐνισκίμψασα βολῇσιν:
θῆρες: 1:1144: θῆρες δ᾽ εἰλυούς τε κατὰ ξυλόχους τε λιπόντες
θῆρες: 1:1260: ἢ θῆρες σίνονται: ἐγὼ δ᾽ ἰάχοντος ἄκουσα.’
θῆρες: 3:882: ἄλσεα καὶ σκοπιὰς πολυπίδακας: ἀμφὶ δὲ θῆρες
θῆρες: 4:670: θῆρες δ᾽ οὐ θήρεσσιν ἐοικότες ὠμηστῇσιν,
θήρεσσιν: 1:1251: μήπως ἢ θήρεσσιν ἕλωρ πέλοι, ἠέ μιν ἄνδρες
θήρεσσιν: 4:670: θῆρες δ᾽ οὐ θήρεσσιν ἐοικότες ὠμηστῇσιν,
θηρευτῇσιν: 3:1351: θήγει θηρευτῇσιν ἐπ᾽ ἀνδράσιν, ἀμφὶ δὲ πολλὸς
θήρης: 3:69: θήρης ἐξανιών: νιφετῷ δ᾽ ἐπαλύνετο πάντα
Θήρης: 4:1761: καλλίστην ἐπὶ νῆσον, ἀμείψατο δ᾽ οὔνομα Θήρης
θηρὸς: 2:45: καὶ μένος ἠύτε θηρὸς ἀέξετο: πῆλε δὲ χεῖρας
θηρὸς: 4:164: φαρμάκῳ ἔψηχεν θηρὸς κάρη, εἰσόκε δή μιν
θηροτρόφῳ: 4:1559: Εὐρύπυλον Λιβύῃ θηροτρόφῳ ἐγγεγαῶτα.’
θηρῶν: 4:112: μὴ πρὶν ἀμαλδύνῃ θηρῶν στίβον ἠδὲ καὶ ὀδμὴν
Θησέα: 1:101: Θησέα δ᾽, ὃς περὶ πάντας Ἐρεχθεΐδας ἐκέκαστο,
θήσεσθαι: 4:1083: κουριδίην θήσεσθαι ἐνὶ μεγάροισιν ἄκοιτιν,
Θησεὺς: 4:433: στήθεα παρθενικῆς Μινωίδος, ἥν ποτε Θησεὺς
Θησῆα: 3:996: δή ποτε καὶ Θησῆα κακῶν ὑπελύσατ᾽ ἀέθλων
Θησῆι: 3:1099: αἴθε γάρ, ὡς Θησῆι τότε ξυναρέσσατο Μίνως
θήσομεν: 2:693: δὴ τότε οἱ κεραῶν ἐπὶ μηρία θήσομεν αἰγῶν.
θῆσσα: 1:193: μητέρος: ἀλλά ἑ θῆσσα γυνὴ τέκε: τὸν μὲν ἄρ᾽ Οἰνεὺς
θίγε: 4:929: ἤντεον: ἡ δ᾽ ὄπιθεν πτέρυγος θίγε πηδαλίοιο
θίγεν: 1:842: ἦ, καὶ δεξιτερῆς χειρὸς θίγεν: αἶψα δ᾽ ὀπίσσω
θίγεν: 4:1011: Ἀρήτης γούνων ἀλόχου θίγεν Ἀλκινόοιο:
θῖνα: 1:967: εἱσάμενοι παρὰ θῖνα, θυηπολίης τ᾽ ἐμελοντο.
θῖνας: 4:1382: ᾗ βίῃ ᾗ τ᾽ ἀρετῇ Λιβύης ἀνὰ θῖνας ἐρήμους
θνῄσκων: 2:1098: πατρός: ὁ γὰρ θνῄσκων ἐπετείλατο τήνδε κέλευθον.
θνῄσκων: 3:264: πατρός. ὁ μὲν θνῄσκων στυγερὰς ἐπετείλατ᾽ ἀνίας
θνητῇσιν: 4:793: ἠὲ σὺν ἀθανάταις ἠὲ θνητῇσιν ἰαύειν.
θνητοῖσι: 1:298: πήματα γάρ τ᾽ ἀίδηλα θεοὶ θνητοῖσι νέμουσιν,
θνητοῖσιν: 1:1036: θνητοῖσιν: πάντῃ δὲ περὶ μέγα πέπταται ἕρκος.
θοὰ: 1:1270: ὧς ὅγε μαιμώων ὁτὲ μὲν θοὰ γούνατ᾽ ἔπαλλεν
θοὰ: 4:777: ἀγγελίην φαμένη θοὰ γούνατα παῦσεν ὁδοῖο,
Θόαντι: 1:625: νῆσον, ἐπακτῆρες, Σικίνου ἄπο, τόν ῥα Θόαντι
Θόαντι: 4:426: δῶκε Θόαντι μεταῦτις: ὁ δ᾽ αὖ λίπεν Ὑψιπυλείῃ:
Θοαντιὰς: 1:637: Θρήικας: ἡ δ᾽ ἅμα τῇσι Θοαντιὰς Ὑψιπύλεια
Θοαντιὰς: 1:712: ‘κούρη τοί μ᾽ ἐφέηκε Θοαντιὰς ἐνθάδ᾽ ἰοῦσαν,
Θόαντος: 1:621: Ὑψιπύλεια Θόαντος, ὃ δὴ κατὰ δῆμον ἄνασσεν:
Θόαντος: 1:718: Υψιπύλην δ᾽ εἴσαντο καταφθιμένοιο Θόαντος
Θόαντος: 1:829: πατρὸς ἐμεῖο Θόαντος ἔχοις γέρας: οὐδέ τί σ᾽ οἴω
Θόας: 1:798: εὖτε Θόας ἀστοῖσι πατὴρ ἐμὸς ἐμβασίλευεν,
θοὰς: 4:1664: θυμοβόρους, Ἀίδαο θοὰς κύνας, αἳ περὶ πᾶσαν
θοὴ: 1:1203: ὑψόθεν ἐμπλήξασα θοὴ ἀνέμοιο κατάιξ
θοῇ: 2:964: τοῖσι δ᾽ ὁμοῦ μετέπειτα θοῇ πεφορημένοι αὔρῃ
θοῇ: 3:1317: χάλκεον ἱστοβοῆα, θοῇ συνάρασσε κορώνῃ
θοὴν: 1:111: αὐτὴ γὰρ καὶ νῆα θοὴν κάμε: σὺν δέ οἱ Ἄργος
θοὴν: 2:71: τρηχὺ θοὴν ἐπὶ νῆα κορύσσεται, ἡ δ᾽ ὑπὸ τυτθὸν
θοὴν: 2:535: νῆα θοὴν εἴσβαινον ἐρεσσέμεν, οὐδὲ πελείης
θοὴν: 2:897: νῆα θοὴν ἄξειν: δὴ γὰρ θεοῦ ἐτράπεθ᾽ ὁρμῇ.
θοὴν: 3:393: πρόφρονές εἰμεν ἄρηι θοὴν ἀποτῖσαι ἀμοιβήν,
θοὴν: 3:1302: νειόθεν: ὧς ἄρα τώγε θοὴν φλόγα φυσιόωντες
θοὴν: 4:101: νῆα θοὴν ἐλάαν αὐτοσχεδόν, ὄφρ᾽ ἔτι νύκτωρ
θοῆς: 2:1047: πλῆξεν: δινηθεὶς δὲ θοῆς πέσεν ἀγχόθι νηός.
θοῆς: 3:868: ἐκ δὲ θύραζε κιοῦσα θοῆς ἐπεβήσατ᾽ ἀπήνης:
θοῆς: 3:1151: αὐτομάτοις δὲ πόδεσσι θοῆς ἐπεβήσατ᾽ ἀπήνης,
θοῆς: 4:855: ἠῶθεν δὲ θοῆς πρυμνήσια λύετε νηός,
θοῇσι: 2:300: Οὔλυμπόνδε, θοῇσι μεταχρονίη πτερύγεσσιν.
θοοὶ: 3:1372: Αἰήτην. οἱ δ᾽ ὥστε θοοὶ κύνες ἀμφιθορόντες
θοοῖς: 1:483: ἠνορέην: ἔμπης δὲ θοοῖς ἐδάμησαν ὀιστοῖς
θοοῖς: 2:79: ὡς δ᾽ ὅτε νήια δοῦρα θοοῖς ἀντίξοα γόμφοις
θόοις: 2:1114: ῥαισθείσης κεκέδαστο θόοις συναρηρότα γόμφοις.
θοοῖς: 4:77: ἥρωες μετὰ τήνγε θοοῖς ἐλάασκον ἐρετμοῖς.
θοοῖς: 4:731: ἡρώων, ὅσα τ᾽ ἀμφὶ θοοῖς ἐμόγησαν ἀέθλοις,
θοοῖς: 4:1681: τήν τε θοοῖς πελέκεσσιν ἔθ᾽ ἡμιπλῆγα λιπόντες
θοόν: 1:641: Αἰθαλίδην κήρυκα θοόν, τῷπέρ τε μέλεσθαι
θοὸν: 1:743: Ἄρεος ὀχμάζουσα θοὸν σάκος: ἐκ δέ οἱ ὤμου
θοὸν: 4:201: ἀσπίδας ἡμίσεες, δῄων θοὸν ἔχμα βολάων,
θοὸν: 4:1602: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ θοὸν ἵππον ἐς εὐρέα κύκλον ἀγῶνος
θοοὺς: 1:183: οἴδματος, οὐδὲ θοοὺς βάπτεν πόδας, ἀλλ᾽ ὅσον ἄκροις
θόρε: 1:1296: ἦ, καὶ ἐς Ἁγνιάδην Τῖφυν θόρε: τὼ δέ οἱ ὄσσε
θόρε: 2:113: νηδυίων ἄψαυστος ὑπὸ ζώνην θόρε χαλκός.
θόρε: 4:1308: ἦμος ὅτ᾽ ἐκ πατρὸς κεφαλῆς θόρε παμφαίνουσα,
θόρον: 4:81: υἷε δύω Φρίξου, χαμάδις θόρον: ἡ δ᾽ ἄρα τούσγε
θορόντες: 4:487: ἀγρότεροι κλονέουσιν ἐνὶ σταθμοῖσι θορόντες.
θοροῦσα: 4:768: ὧς ἔφατ᾽: αὐτίκα δ᾽ ῀Ἰρις ἀπ᾽ Οὐλύμποιο θοροῦσα
θοῦρον: 1:466: ἴστω νῦν δόρυ θοῦρον, ὅτῳ περιώσιον ἄλλων
θοῷ: 2:106: τὸν μὲν ὑπὸ στέρνοιο θοῷ ποδὶ λὰξ ἐπορούσας
θοῷ: 2:833: οὔτασε, βεβρυχὼς δὲ θοῷ περικάππεσε δουρί.
θοῶν: 3:1280: χαλκείην πήληκα θοῶν ἔμπλειον ὀδόντων
θοῶν: 3:1320: ἐξόπιθεν, καὶ γέντο θοῶν ἔμπλειον ὀδόντων
θοῶν: 4:86: φεύγωμεν, πρὶν τόνδε θοῶν ἐπιβήμεναι ἵππων.
θοῶς: 1:432: τοὺς δ᾽ ἔταροι σφάξαν τε θοῶς, δεῖράν τε βοείας,
θοῶς: 3:516: σπερχόμενος δ᾽ ἀνόρουσε θοῶς: ἐπὶ δὲ τρίτος Ἴδας
θοῶς: 4:876: βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐκ μεγάροιο θοῶς, καὶ ἐσήλατο πόντον
θοώτερον: 3:1405: πορφύρων, ᾗ κέ σφι θοώτερον ἀντιόῳτο.
θοώτερον: 4:314: Ἄψυρτος Κόλχοι τε θοώτερον ὡρμήθησαν:
θρασέες: 3:687: τοῖα δόλῳ: θρασέες γὰρ ἐπεκλονέεσκον Ἔρωτες:
θρασέεσσι: 1:100: πέμπεν, ἵνα θρασέεσσι μεταπρέποι ἡρώεσσιν.
θρασὺν: 1:341: ὧς φάτο: πάπτηναν δὲ νέοι θρασὺν Ἡρακλῆα
θρασὺν: 1:1046: Οἰνεΐδης δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἕλεν θρασὺν Ἰτυμονῆα
θρασὺν: 1:1316: Αἰήτεω πτολίεθρον ἄγειν θρασὺν Ἡρακλῆα;
θρασὺς: 2:118: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Λ̓γκαῖος Λυκοόργοιο θρασὺς υἱὸς
θρασὺς: 3:653: αἰδοῖ δ᾽ ἐργομένην θρασὺς ἵμερος ὀτρύνεσκεν.
θρεπτήρια: 1:283: ἐκ σέθεν, ἄλλα δὲ πάντα πάλαι θρεπτήρια πέσσω.
θρέψεν: 1:762: δῖ᾽ Ἐλάρη, θρέψεν δὲ καὶ ἂψ ἐλοχεύσατο Γαῖα.
Θρήικας: 1:637: Θρήικας: ἡ δ᾽ ἅμα τῇσι Θοαντιὰς Ὑψιπύλεια
Θρήικες: 1:632: δείματι λευγαλέῳ, ὁπότε Θρήικες ἴασιν.
Θρήικι: 1:24: Καλλιόπη Θρήικι φατίζεται εὐνηθεῖσα
Θρηικίη: 1:602: Θρηικίη, ἣ τόσσον ἀπόπροθι Λῆμνον ἐοῦσαν,
Θρηικίην: 1:614: Θρηικίην δῃοῦντες: ἐπεὶ χόλος αἰνὸς ὄπαζεν
Θρηικίην: 1:799: τηνίκα Θρηικίην, οἵ τ᾽ ἀντία ναιετάουσιν,
Θρηικίης: 1:29: ἀκτῆς Θρηικίης Ζώνης ἔπι τηλεθόωσαι
Θρηικίης: 1:795: ἀλλὰ Θρηικίης ἐπινάστιοι ἠπείροιο
Θρηικίης: 1:826: Θρηικίης ἄροσιν χιονώδεα ναιετάουσιν.
Θρηικίης: 1:1113: Θρηικίης ἐνὶ χερσὶν ἑαῖς προυφαίνετ᾽ ἰδέσθαι:
Θρηικίοιο: 1:1300: εἰ μὴ Θρηικίοιο δύω υἷες Βορέαο
Θρηικίοις: 1:954: Θρηικίοις, Καλὸς δὲ λιμὴν ὑπέδεκτο θέουσαν.
Θρηίκιον: 1:1110: ἤρεσαν ἐς λιμένα Θρηίκιον: ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ
Θρηίκιος: 1:214: Θρηίκιος Βορέης ἀνερέψατο Κεκροπίηθεν
Θρηίκιος: 4:903: εἰ μὴ ἄρ᾽ Οἰάγροιο πάις Θρηίκιος Ὀρφεὺς
Θρηικίου: 2:429: Θρηικίου Βορέαο κατ᾽ αἰθέρος ἀίξαντε
Θρηικίου: 4:1482: Θρηικίου Βορέω, μεταμώνια μοχθήσαντε.
Θρήιξ: 1:678: αἴ κεν ἐπιβρίσῃ Θρήιξ στρατός, ἠέ τις ἄλλος
Θρήιξιν: 4:320: οὔτ᾽ οὖν Θρήιξιν μιγάδες Σκύθαι, οὐδὲ Σίγυννοι,
Θρῄκεσσιν: 2:238: τῶν δὲ κασιγνήτην, ὅτ᾽ ἐνὶ Θρῄκεσσιν ἄνασσον,
Θρῄκης: 1:213: ἐσχατιῇ Θρῄκης δυσχειμέρου: ἔνθ᾽ ἄρα τήνγε
Θρῃκῶν: 1:821: ἂψ ἀναερχομένους Θρῃκῶν ἄπο μηκέτι πύργοις
Θρῃκῶν: 1:923: ἱέμενοι τῇ μὲν Θρῃκῶν χθόνα, τῇ δὲ περαίην
Θρῃκῶν: 4:288: ἀλλ᾽ ὁπόταν Θρῃκῶν Σκυθέων τ᾽ ἐπιβήσεται οὔρους,
θριγκὸς: 3:217: ἑξείης ἄνεχον: θριγκὸς δ᾽ ἐφύπερθε δόμοιο
Θρινακίης: 4:963: Θρινακίης λειμῶνα, βοῶν τροφὸν Ἠελίοιο.
Θρινακίης: 4:992: Θρινακίης αὔρῃς ἵκετ᾽ ἐξ ἁλός: οἱ δ᾽ ἀγανῇσιν
θρόνοις: 4:690: ἥγε θρόνοις ἕζεσθαι, ἀμηχανέουσα κιόντων.
θρόνοισιν: 4:717: εἷσεν ἐπὶ ξεστοῖσιν ἀναστήσασα θρόνοισιν,
θρόνον: 3:44: ἧστο δόμῳ δινωτὸν ἀνὰ θρόνον, ἄντα θυράων.
θρόνου: 3:48: ἔσχεθεν, εἴσω τέ σφ᾽ ἐκάλει, καὶ ἀπὸ θρόνου ὦρτο,
θρόνου: 3:439: Ἴσκεν ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἀπὸ θρόνου ὤρνυτ᾽ Ἰήσων,
θρόνου: 3:455: οἷά τ᾽ ἔειφ᾽, ὥς θ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ θρόνου, ὥς τε θύραζε
θρόος: 3:748: οὐδὲ κυνῶν ὑλακὴ ἔτ᾽ ἀνὰ πτόλιν, οὐ θρόος ἦεν
θρόος: 4:1171: ἀτραπιτοὶ πεδίων: ἐν δὲ θρόος ἔσκεν ἀγυιαῖς:
θρόου: 1:697: ὧς ἔφατ᾽: ἐν δ᾽ ἀγορὴ πλῆτο θρόου. εὔαδε γάρ σφιν
θρῳσμοῦ: 3:199: χέρσονδ᾽ ἐξαπέβησαν ἐπὶ θρῳσμοῦ πεδίοιο.
θρωσμοὺς: 2:825: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἰλυόεντος ἀνὰ θρωσμοὺς ποταμοῖο
θυγατέρ᾽: 2:949: θυγατέρ᾽ Ἀσωποῖο, καθίσσατο, καί οἱ ὄπασσεν
θυγατέρ᾽: 4:895: θυγατέρ᾽ ἰφθίμην ἀδμῆτ᾽ ἔτι πορσαίνεσκον
θύγατερ: 3:11: ‘αὐτὴ νῦν προτέρη, θύγατερ Διός, ἄρχεο βουλῆς.
θυγατέρα: 4:1491: θυγατέρα σφετέρην: ἡ δ᾽ ἀγλαὸν υἱέα Φοίβῳ
θυγατέρων: 4:10: θυγατέρων τάδε νόσφιν ἑῶν τελέεσθαι ἐώλπει.
θύγατρα: 4:589: δήουσιν, Πέρσης τε καὶ Ἠελίοιο θύγατρα.
θύγατρες: 2:713: πολλὰ δὲ Κωρύκιαι νύμφαι, Πλείστοιο θύγατρες,
θύγατρες: 3:247: τοὺς δ᾽ ἔχον ἀμφίπολοί τε καὶ Αἰήταο θύγατρες
θύγατρες: 4:1147: αἱ μέν τ᾽ Αἰγαίου ποταμοῦ καλέοντο θύγατρες:
θύγατρες: 4:1321: ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι ἠδὲ θύγατρες.
θύγατρες: 4:1356: ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι ᾐδὲ θύγατρες:
θύγατρες: 4:1597: ἢ Νηρῆα θύγατρες ἐπικλείουσ᾽ ἁλοσύδναι,
θυγατρί: 4:1295: ἀθρόαι Αἰήταο παρεστενάχοντο θυγατρί.
θυγατρός: 1:813: οὐδὲ πατὴρ ὀλίγον περ ἑῆς ἀλέγιζε θυγατρός,
θυγατρὸς: 3:302: ἐκ δὲ τοῦ Αἰήτης σφετέρης ἐρέεινε θυγατρὸς
θυγατρὸς: 4:1092: πῆξε θυγατρὸς ἑῆς: στονόεντι δὲ κάρφεται οἴτῳ
θυγατρῶν: 1:230: κίκλησκον μάλα πάντας, ἐπεὶ Μινύαο θυγατρῶν
θυγατρῶν: 3:602: πατρὸς ἐφημοσύνῃ, δολιχὴν ὁδόν. οὐδὲ θυγατρῶν
θυγατρῶν: 4:969: ὁπλοτέρη Φαέθουσα θυγατρῶν Ἠελίοιο,
θυέεσσί: 1:860: Κύπριν ἀοιδῇσιν θυέεσσί τε μειλίσσοντο.
θυέεσσιν: 1:353: νῦν γε μὲν ἤδη Φοῖβον ἀρεσσάμενοι θυέεσσιν
θυέεσσιν: 3:845: τῷ εἴ κ᾽ ἐννυχίοισιν ἀρεσσάμενος θυέεσσιν
θυέεσσιν: 4:246: ἡ γάρ σφ᾽ ἐξαποβάντας ἀρέσσασθαι θυέεσσιν
θύελλα: 4:1230: καὶ τότ᾽ ἀναρπάγδην ὀλοὴ βορέαο θύελλα
θύελλαι: 1:1016: νυκτὸς ἔτι ῥιπὴ μένεν ἔμπεδον, ἀλλὰ θύελλαι
θύελλαι: 4:785: πέτρας, ἔνθα πάρος δειναὶ βρομέουσι θύελλαι,
θύελλαι: 4:832: ‘εἰ μὲν δὴ μαλεροῖο πυρὸς μένος ἠδὲ θύελλαι
θυέλλαις: 4:1565: χρίμψαντες γαίης ἐπὶ πείρασι τῆσδε θυέλλαις
θυέλλας: 1:107: κῦμ᾽ ἁλὸς εὐρείης, ἐσθλὸς δ᾽ ἀνέμοιο θυέλλας
θυέλλας: 4:584: ἔννεπεν οὔτε πόρους δολιχῆς ἁλός, οὔτε θυέλλας
θυέων: 1:437: πάντοσε λαμπόμενον θυέων ἄπο τοῖό τε λιγνὺν
θυέων: 2:719: ἁπτόμενοι θυέων: καί τ᾽ εἰσέτι νῦν γε τέτυκται
θυέων: 3:65: ὅς μ᾽ ὑπερηνορέῃ θυέων ἀγέραστον ἔθηκεν.
θυέων: 4:1186: κίρνασθαι: θυέων δ᾽ ἀπονηλόθι κήκιε λιγνύς.
θύη: 4:1215: Μοιράων δ᾽ ἔτι κεῖσε θύη ἐπέτεια δέχονται
θυηλαῖς: 1:361: σημανέειν δείξειν τε πόρους ἁλός, εἴ κε θυηλαῖς
θυηλαῖς: 1:1140: ἡ δέ που εὐαγέεσσιν ἐπὶ φρένα θῆκε θυηλαῖς
θυηλαῖς: 4:1727: ἀνδράσι δηριόωνται, ὅτ᾽ Ἀπόλλωνα θυηλαῖς
θυηλὰς: 2:156: οὐταμένων ἀκέοντο, καὶ ἀθανάτοισι θυηλὰς
θυηλάς: 2:529: ἀντολέων προπάροιθε Κυνὸς ῥέζουσι θυηλάς.
θυηλὰς: 2:1196: καὶ πλόου ἡγεμονῆες, ἐπεὶ Φρίξοιο θυηλὰς
θυηλάς: 3:191: μητρυιῆς φεύγοντα δόλον πατρός τε θυηλάς.
θυηλήν: 1:420: νῦν δ᾽ ἴθι, καὶ τήνδ᾽ ἧμιν, Ἑκηβόλε, δέξο θυηλήν,
θυηλὴν: 4:247: ἠνώγει Ἑκάτην. καὶ δὴ τὰ μέν, ὅσσα θυηλὴν
θυηπολίην: 4:700: ῥέζε θυηπολίην, οἵῃ τ᾽ ἀπολυμαίνονται
θυηπολίης: 1:967: εἱσάμενοι παρὰ θῖνα, θυηπολίης τ᾽ ἐμελοντο.
θυηπολίης: 1:1124: στεψάμενοι δρυΐνοισι θυηπολίης ἐμέλοντο
θυηπολίῃσιν: 4:993: Ἀλκίνοος λαοί τε θυηπολίῃσιν ἰόντας
Θυιάσιν: 1:636: Θυιάσιν ὠμοβόροις ἴκελαι: φὰν γάρ που ἱκάνειν
θυῖεν: 3:685: πολλάκι δ᾽ ἱμερόεν μὲν ἀνὰ στόμα θυῖεν ἐνισπεῖν:
θυμαίνεσκον: 3:1325: οἱ δ᾽ εἵως μὲν δὴ περιώσια θυμαίνεσκον,
θυμαλγέα: 3:337: στεῦται ἀμειλίκτοιο Διὸς θυμαλγέα μῆνιν
θυμηδέα: 4:381: ὀτλήσω; σὺ δέ κεν θυμηδέα νόστον ἕλοιο;
θυμηδεῖς: 3:811: θυμηδεῖς βιότοιο μεληδόνες ἰνδάλλοντο.
θυμηδέος: 1:836: ‘Ὑψιπύλη, μάλα κεν θυμηδέος ἀντιάσαιμεν
θυμηδέος: 4:804: δῶκά τοι, ὄφρα γάμου θυμηδέος ἀντιάσειας,
θυμηδὲς: 1:249: εὐχόμεναι νόστοιο τέλος θυμηδὲς ὀπάσσαι.
θυμηδὲς: 1:663: θυμηδὲς καὶ τοῖσι τόγ᾽ ἔσσεται, εἴ κε δαεῖεν.
θυμηδὲς: 4:1598: ἵλαθι, καὶ νόστοιο τέλος θυμηδὲς ὄπαζε.’
θυμῆρες: 1:705: ὄφρα τί οἱ δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπω:
θυμῆρες: 1:714: ὄφρα τί οἱ δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπῃ:
θυμοβόρους: 4:1664: θυμοβόρους, Ἀίδαο θοὰς κύνας, αἳ περὶ πᾶσαν
θυμὸν: 1:299: τῶν μοῖραν κατὰ θυμὸν ἀνιάζουσά περ ἔμπης
θυμόν: 1:765: κείνους κ᾽ εἰσορόων ἀκέοις, ψεύδοιό τε θυμόν,
θυμὸν: 1:901: ἐκ μακάρων: τύνη δ᾽ ἐμέθεν πέρι θυμὸν ἀρείω
θυμόν: 1:1233: Κύπρις, ἀμηχανίῃ δὲ μόλις συναγείρατο θυμόν.
θυμόν: 1:1256: ἔκφατο λευγαλέην, βεβαρημένος ἄσθματι θυμόν:
θυμὸν: 1:1289: θυμὸν ἔδων: Τελαμῶνα δ᾽ ἕλεν χόλος, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
θυμὸν: 2:306: ἁρπαλέως, οἷόν τ᾽ ἐν ὀνείρασι θυμὸν ἰαίνων.
θυμὸν: 2:763: δαίτην ἀμφίεπον, τέρποντό τε θυμὸν ἔπεσσιν.
θυμόν: 2:774: θέλγετ᾽ ἀκουῇ θυμόν: ἄχος δ᾽ ἕλεν Ἡρακλῆι
θυμόν: 2:865: θυμόν, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀπ᾽ ἐλπίδος ἔπλετο νόστος.
θυμὸν: 3:21: θυμὸν ἀριστήων: πολέας δ᾽ ἐπεδοίασα βουλάς.’
θυμὸν: 3:98: εἰ μὴ τηλόθι χεῖρας, ἕως ἔτι θυμὸν ἐρύκει,
θυμόν: 3:284: ἧκ᾽ ἐπὶ Μηδείῃ: τὴν δ᾽ ἀμφασίη λάβε θυμόν.
θυμὸν: 3:290: μνῆστιν ἔχεν, γλυκερῇ δὲ κατείβετο θυμὸν ἀνίῃ.
θυμὸν: 3:301: ἀσπασίως δόρπῳ τε ποτῆτί τε θυμὸν ἄρεσσαν.
θυμόν: 3:612: πρόσθεν μητιάασκε: δέος δέ μιν ἴσχανε θυμόν,
θυμὸν: 3:634: πάπτηνεν θαλάμοιο: μόλις δ᾽ ἐσαγείρατο θυμὸν
θυμὸν: 3:695: τὴν δ᾽ αἰνῶς ἄτλητος ἐπέκλυσε θυμὸν ἀνίη
θυμὸν: 3:865: Ἰαπετοῖο πάις ὀδύνῃ πέρι θυμὸν ἀλύων.
θυμὸν: 3:896: εἰ δ᾽ ἄγε μολπῇ θυμὸν ἀφειδείως κορέσωμεν
θυμὸν: 3:1349: γνάμψε δὲ γούνατ᾽ ἐλαφρά, μέγαν δ᾽ ἐμπλήσατο θυμὸν
θυμὸν: 4:8: οἷσιν ἐνὶ μεγάροις, στυγερῷ ἐπὶ θυμὸν ἀέθλῳ
θυμὸν: 4:233: ἄξουσιν, καὶ θυμὸν ἐνιπλήσει μενεαίνων
θυμὸν: 4:472: θυμὸν ἀναπνείων χερσὶν μέλαν ἀμφοτέρῃσιν
θυμὸν: 4:912: Βούτης, Σειρήνων λιγυρῇ ὀπὶ θυμὸν ἰανθείς:
θυμὸν: 4:1290: θυμὸν ἀποφθίσειαν ἐνὶ ψαμάθοισι πεσόντες.
θυμὸν: 4:1626: ἀργέσταο νότου: κεχάροντο δὲ θυμὸν ἰωῇ.
θυμὸς: 1:44: γυῖα, μένεν δ᾽ ἔτι θυμὸς ἀρήιος, ὡς τὸ πάρος περ.
θυμὸς: 2:50: θυμὸς ἐελδομένῳ στηθέων ἐξ αἷμα κεδάσσαι.
θυμός: 2:97: ἥρωες Μινύαι: τοῦ δ᾽ ἀθρόος ἔκχυτο θυμός.
θυμός: 2:563: σὺν δέ σφιν χύτο θυμός: ὁ δ᾽ ἀίξαι πτερύγεσσιν
θυμὸς: 2:880: ὧς φάτο: τοῖο δὲ θυμὸς ὀρέξατο γηθοσύνῃσιν.
θυμὸς: 3:383: νειόθεν οἰδαίνεσκον: ἐέλδετο δ᾽ ἔνδοθι θυμὸς
θυμὸς: 3:396: Ἴσκεν ὑποσσαίνων ἀγανῇ ὀπί: τοῖο δὲ θυμὸς
θυμὸς: 3:511: εἰ δ᾽ οὔ τοι μάλα θυμὸς ἑῇ ἐπὶ πάγχυ πέποιθεν
θυμὸς: 3:515: ὧς ἔφατ᾽ Αἰακίδης: Τελαμῶνι δὲ θυμὸς ὀρίνθη:
θυμός: 3:520: ἀντέλλων: τοίῳ οἱ ἀείρετο κάρτεϊ θυμός.
θυμὸς: 3:688: ‘Χαλκιόπη, περί μοι παίδων σέο θυμὸς ἄηται,
θυμός: 3:724: ὧς φάτο: τῇ δ᾽ ἔντοσθεν ἀνέπτατο χάρματι θυμός,
θυμὸς: 3:947: οὐδ᾽ ἄρα Μηδείης θυμὸς τράπετ᾽ ἄλλα νοῆσαι,
θυμὸς: 3:1008: νεκτάρεον μείδησ᾽ ἐχύθη δέ οἱ ἔνδοθι θυμὸς
θυμὸς: 3:1083: ἐξερέω: μάλα γάρ με καὶ αὐτὸν θυμὸς ἀνώγει.
θυμὸς: 3:1130: ὧς φάτο: τῇ δ᾽ ἔντοσθε κατείβετο θυμὸς ἀκουῇ,
θυμὸς: 3:1140: θυμὸς ὁμῶς μορφῇ τε καὶ αἱμυλίοισι λόγοισιν,
θυμὸς: 4:23: ὦρσεν ἀτυζομένην: πτερόεις δέ οἱ ἐν φρεσὶ θυμὸς
θυμός: 4:53: φαρμακίδες: τρομερῷ δ᾽ ὑπὸ δείματι πάλλετο θυμός.
θυμὸς: 4:249: εἴη, μήτ᾽ ἐμὲ θυμὸς ἐποτρύνειεν ἀείδειν.
θυμός: 4:1059: ἀλλά οἱ ἐν στέρνοις ἀχέων εἱλίσσετο θυμός.
θυμὸς: 4:1124: πέφραδεν ἀγγελίην: γήθησε δὲ θυμὸς ἑκάστου
θυμός: 4:1590: θυμός, ὃ δὴ μακάρων τις ἐναίσιμος ἀντεβόλησεν.
θυμοῦ: 1:979: τοῖς μέτα δαῖτ᾽ ἀλέγυνε, βάλεν δ᾽ ἀπὸ δείματα θυμοῦ.
θυμοῦ: 2:253: μὴ μὲν τοῖό γ᾽ ἕκητι θεοῖς ἀπὸ θυμοῦ ἔσεσθαι.’
θυμοῦ: 3:789: ἢ καὶ πασσαμένη ῥαιστήρια φάρμακα θυμοῦ.
θυμοφθόρα: 3:806: φάρμακα λέξασθαι θυμοφθόρα, τόφρα πάσαιτο.
θυμοφθόρον: 1:803: Κύπριδος, ἥ τέ σφιν θυμοφθόρον ἔμβαλεν ἄτην.
θυμῷ: 1:817: οὐδὲ κασιγνήτοισι κασιγνήτη μελε θυμῷ.
θυμῷ: 2:1221: ‘μηδ᾽ οὕτως, ἠθεῖε, λίην δειδίσσεο θυμῷ.
θυμῷ: 3:451: αὔτως δ᾽ αὖ Μήδεια μετέστιχε: πολλὰ δὲ θυμῷ
θυμῷ: 3:551: πότμον ὑπεξήλυξε: κέαρ δέ μοι ὡς ἐνὶ θυμῷ
θυμῷ: 3:700: σχήσειν ἐν θυμῷ, σύν τε δρήστειρα πέλεσθαι.
θυμῷ: 3:786: ἀσκηθής, ἵνα οἱ θυμῷ φίλον, ἔνθα νέοιτο.
θυμῷ: 4:1045: σχέτλιοι ἀτροπίης καὶ ἀνηλέες: οὐδ᾽ ἐνὶ θυμῷ
θυμῷ: 4:1086: παῖδα πατὴρ θυμῷ κεκοτηότι δηλήσαιτο.
θυμῷ: 4:1109: ἡ δ᾽ ἔπος ἐν θυμῷ πυκινὸν βάλετ᾽: αὐτίκα δ᾽ ὦρτο
θυμῷ: 4:1746: θυμῷ πεμπάζων ἀνενείκατο φώνησέν τε:
θύνετ᾽: 2:327: ἀφραδέως, ἢ θύνετ᾽ ἐπισπόμενοι νεότητι.
Θυνηίδος: 2:350: γνάμψαντες νήσου Θυνηίδος ὅρμον ἵκησθε.
Θυνηίδος: 2:550: θῆκεν ἐπ᾽ ἀξείνοιο πόδας Θυνηίδος ἀκτῆς.
Θυνιάδος: 2:487: Θυνιάδος νύμφης, λωφήια ῥέξαι ἐπ᾽ αὐτῷ
Θυνιάδος: 2:675: Θυνιάδος, καμάτῳ πολυπήμονι βαῖνον ἔραζε.
Θυνίδι: 2:462: πείσματ᾽ ἀνάψασθαι μυθήσατο Θυνίδι γαίῃ,
Θυνοὶ: 2:531: μίμνον ἐρυκόμενοι: ξεινήια δ᾽ ἄσπετα Θυνοὶ
θῦνον: 3:1154: θῦνον ἐπειγόμενοι ποτὶ δώματα. τὴν δ᾽ ἄρ᾽ ἰοῦσαν
θύραζε: 2:198: βάκτρῳ σκηπτόμενος ῥικνοῖς ποσὶν ᾖε θύραζε,
θύραζε: 2:490: ἐκλάθετ᾽, οὐδ᾽ ἀθέρισσε: μόλις δ᾽ ἀέκοντα θύραζε
θύραζε: 2:1023: ὅσσα δ᾽ ἐνὶ μεγάροις πεπονήμεθα, κεῖνα θύραζε
θύραζε: 3:268: ὧς ἔφατ᾽: Αἰήτης δὲ πανύστατος ὦρτο θύραζε,
θύραζε: 3:455: οἷά τ᾽ ἔειφ᾽, ὥς θ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ θρόνου, ὥς τε θύραζε
θύραζε: 3:868: ἐκ δὲ θύραζε κιοῦσα θοῆς ἐπεβήσατ᾽ ἀπήνης:
θύραζε: 4:749: χειρὸς ἐπισχόμενος μεγάρων ἐξῆγε θύραζε
θύρας: 3:645: ἦ ῥα, καὶ ὀρθωθεῖσα θύρας ὤιξε δόμοιο,
θυράων: 3:44: ἧστο δόμῳ δινωτὸν ἀνὰ θρόνον, ἄντα θυράων.
θυράων: 3:821: πυκνὰ δ᾽ ἀνὰ κληῖδας ἑῶυ λύεσκε θυράων,
θυρέων: 4:41: τῇ δὲ καὶ αὐτόματοι θυρέων ἱπόειξαν ὀχῆες,
θυσάνων: 4:1144: τοῖον ἀπὸ χρυσέων θυσάνων ἀμαρύσσετο φέγγος.
θυώδεϊ: 3:224: ἡ δ᾽ οἴνῳ, τριτάτη δὲ θυώδεϊ νᾶεν ἀλοιφῇ:
θυώδεϊ: 3:866: τό ῥ᾽ ἥγ᾽ ἐξανελοῦσα θυώδεϊ κάτθετο μίτρῃ,
θυώδεος: 1:307: οἷος δ᾽ ἐκ νηοῖο θυώδεος εἶσιν Ἀπόλλων
θυώδεος: 3:838: ἐν προδόμῳ θαλάμοιο θυώδεος ηὐλίζοντο
θυώδεος: 3:1012: προπρὸ δ᾽ ἀφειδήσασα θυώδεος ἔξελε μίτρης
θῶκον: 1:667: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ θῶκον ἐφίζανε πατρὸς ἑοῖο
θῶκον: 3:111: ἦ ῥα, καὶ ἔλλιπε θῶκον: ἐφωμάρτησε δ᾽ Ἀθήνη:
θώρηκα: 3:1225: θώρηκα στάδιον, τόν οἱ πόρεν ἐξεναρίξας
θωρήξεσθαι: 4:998: Αἱμονίῃ: μέλλον δὲ βοῇ ἔνι θωρήξεσθαι:
θωρήσσοντο: 1:42: ὁππότε Κενταύροις Λαπίθαι ἐπὶ θωρήσσοντο,