A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
: 1:99: ἀλλά ἑ τηλύγετόν περ ὁμῶς καὶ μοῦνον ἐόντα
: 1:193: μητέρος: ἀλλά ἑ θῆσσα γυνὴ τέκε: τὸν μὲν ἄρ᾽ Οἰνεὺς
: 1:273: καί ἑ νέον πολέεσσιν ὀνείδεσιν ἐστυφέλιξεν,
: 1:342: ἥμενον ἐν μέσσοισι: μιῇ δέ ἑ πάντες ἀυτῇ
: 1:874: παισὶν ἐσανδρώσῃ, μεγάλη τέ ἑ βάξις ἵκηται.’
: 1:1259: ἀλλά ἑ ληιστῆρες ἐνιχρίμψαντες ἄγουσιν,
: 2:467: σφωιτέρων ὀίων ὅτις ἔξοχος, εἰς ἓ κομίσσαι
: 2:798: ἔμπης δ᾽ ἐξ ὑμέων ἔδοσαν τίσιν: οὐδέ ἕ φημι
: 2:953: ἡ δέ ἑ παρθενίην ᾐτήσατο κερδοσύνῃσιν.
: 3:596: ἀνδράσι νοστήσαντας ὁμιλαδόν, ὄφρα ἑ τιμῆς
: 3:1304: βάλλον ἅ τε στεροπή: κούρης δέ ἑ φάρμακ᾽ ἔρυτο.
: 4:181: εἴλει ἀφασσόμενος: περὶ γὰρ δίεν, ὄφρα ἓ μή τις
: 4:772: Ἥρης ἐννεσίῃς, ὦρσέν τέ μιν εἰς ἓ νέεσθαι.
: 4:984: μήδεα νηλειῶς ἔταμεν Κρόνος: οἱ δέ ἑ Δηοῦς
: 4:1136: καί ἑ χολωσαμένη πάσης ἐξήλασε νήσου.
: 4:1201: ἔμπεδον ὧς ἀλέγυνε διαμπερές: οὐδέ ἑ τάρβος
: 4:1661: βήσατ᾽ ἐπ᾽ ἰκριόφιν: χειρὸς δέ ἑ χειρὶ μεμαρπὼς
: 4:1738: ἡ δέ ἑ μειλιχίοισι παρηγορέεσκ᾽ ἐπέεσσιν:
ἔα: 3:1119: ‘δαιμονίη, κενεὰς μὲν ἔα πλάζεσθαι ἀέλλας,
ἐάγη: 3:953: ἦ θαμὰ δὴ στηθέων ἐάγη κέαρ, ὁππότε δοῦπον
ἕαδεν: 1:867: κεῖθεν, ὀνοσσάμενοι πολιήτιδας; αὖθι δ᾽ ἕαδεν
ἕαδεν: 3:568: ‘Ἄργος μὲν παρὰ νηός, ἐπεὶ τόδε πᾶσιν ἕαδεν,
ἕαδεν: 3:1061: ᾗ φίλον, ἤ τοι ἕαδεν ἀφορμηθέντι νέεσθαι.’
ἑαδότα: 2:35: αὐτίκα δ᾽ ἐγγύθι χῶρον ἑαδότα παπτήναντες
ἑαδότα: 4:1125: ἡρώων: μάλα γάρ σφιν ἑαδότα μῦθον ἔειπεν.
ἑαῖς: 1:1113: Θρηικίης ἐνὶ χερσὶν ἑαῖς προυφαίνετ᾽ ἰδέσθαι:
ἑαῖς: 2:332: ἀλλ᾽ εὖ καρτύναντες ἑαῖς ἐνὶ χερσὶν ἐρετμὰ
ἑαῖς: 3:140: κυανέη. ἀτὰρ εἴ μιν ἑαῖς ἐνὶ χερσὶ βάλοιο,
ἑαῖς: 4:171: γηθόσυνος μέγα κῶας ἑαῖς ἐναείρατο χερσίν:
ἑαῖς: 4:904: Βιστονίην ἐνὶ χερσὶν ἑαῖς φόρμιγγα τανύσσας
ἑαῖς: 4:1087: λίην γὰρ δύσζηλοι ἑαῖς ἐπὶ παισὶ τοκῆες:
ἑανοὺς: 4:1153: τεινάμεναι ἑανοὺς εὐώδεας. οἱ δ᾽ ἐνὶ χερσὶν
ἑανοὺς: 4:1187: αἱ δὲ πολυκμήτους ἑανοὺς φέρον, οἷα γυναῖκες,
ἑανῷ: 4:169: λεπταλέῳ ἑανῷ ὑποΐσχεται: ἐν δέ οἱ ἦτορ
ἔαξε: 2:1111: νῆα διάνδιχ᾽ ἔαξε τινασσομένην ῥοθίοισιν.
ἑὰς: 2:14: πρὶν χείρεσσιν ἐμῇσιν ἑὰς ἀνὰ χεῖρας ἀεῖραι.
ἑὰς: 4:1205: καί σφεας ἠὲ θέμιστας ἑὰς εἴρυσθαι ἄνωγεν,
ἐάσῃς: 4:823: μηδὲ σύγ᾽ ἠὲ Χάρυβδιν ἀμηχανέοντας ἐάσῃς
ἔασι: 1:479: ἄλλοι μῦθοι ἔασι παρήγοροι, οἷσί περ ἀνὴρ
ἔασι: 2:884: ἡμῖν δ᾽ ἐν γὰρ ἔασι κυβερνητῆρες ὁμίλῳ,
ἔασιν: 1:442: κεῖσέ τε δεῦρό τ᾽ ἔασιν ἀνερχομένοισιν ἄεθλοι.
ἔασιν: 1:1128: μητέρος Ἰδαίης κεκλήαται, ὅσσοι ἔασιν
ἔασιν: 2:41: ἀστέρι Τυνδαρίδης, οὗπερ κάλλισται ἔασιν
ἔασιν: 2:383: μόσσυνας: καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπώνυμοι ἔνθεν ἔασιν.
ἔασιν: 2:395: φέρβονται Φίλυρες: Φιλύρων δ᾽ ἐφύπερθεν ἔασιν
ἔασιν: 2:470: ‘ὦ φίλοι, οὐκ ἄρα πάντες ὑπέρβιοι ἄνδρες ἔασιν,
ἔασιν: 2:632: βαίνωμεν. πάντῃ γὰρ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἔασιν.
ἔασιν: 2:745: ἔνθα δὲ καὶ προχοαὶ ποταμοῦ Ἀχέροντος ἔασιν,
ἔασιν: 2:876: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι δεῦρο δαήμονες ἄνδρες ἔασιν,
ἔασιν: 2:888: ‘Αἰακίδη, πῇ δ᾽ οἵδε κυβερνητῆρες ἔασιν;
ἔασιν: 2:984: ἡ δὲ πέλας: πολέες δὲ πόροι νώνυμνοι ἔασιν,
ἔασιν: 2:1019: μόσσυνας, καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπώνυμοι ἔνθεν ἔασιν.
ἔασιν: 3:173: ξυνὴ γὰρ χρειώ, ξυνοὶ δέ τε μῦθοι ἔασιν
ἔασιν: 3:341: οἷαί περ Κόλχοισι μετ᾽ ἀνδράσι νῆες ἔασιν,
ἔασιν: 3:975: οὔ τοι ἐγών, οἷοί τε δυσαυχέες ἄλλοι ἔασιν
ἔασιν: 3:1070: μνήσομαι. εἰπὲ δέ μοι πρόφρων τόδε, πῇ τοι ἔασιν
ἔασιν: 4:280: κύρβιας, οἷς ἔνι πᾶσαι ὁδοὶ καὶ πείρατ᾽ ἔασιν
ἔασιν: 4:770: Αἰγαίῳ, τόθι πέρ τε δόμοι Νηρῆος ἔασιν.
ἔασιν: 4:821: δεῖμα δέ τοι πέτραι καὶ ὑπέρβια κύματ᾽ ἔασιν
ἔασιν: 4:990: αἵματος Οὐρανίοιο γένος Φαίηκες ἔασιν.
ἔασιν: 4:1050: ἠνορέης, ὅτε μοῦνοι ἀποτμηγέντες ἔασιν.’
ἔασιν: 4:1619: ἠδὲ Ποσειδάωνος ἰδὲ Τρίτωνος ἔασιν
ἔβαιν᾽: 1:910: ἦ, καὶ ἔβαιν᾽ ἐπὶ νῆα παροίτατος: ὧς δὲ καὶ ἄλλοι
ἔβαλλε: 2:556: νωλεμὲς οὔατ᾽ ἔβαλλε, βόων δ᾽ ἁλιμυρέες ἀκταί,
ἔβαλλε: 4:159: φαρμάκου ὕπνον ἔβαλλε: γένυν δ᾽ αὐτῇ ἐνὶ χώρῃ
ἔβαλλε: 4:883: ἦμος δ᾽ ἄκρον ἔβαλλε φαεσφόρος οὐρανὸν Ἠώς,
ἔβαλλεν: 3:1192: νὺξ δ᾽ ἵπποισιν ἔβαλλεν ἔπι ζυγά: τοὶ δὲ χαμεύνας
ἔβαλλεν: 4:967: μυκηθμός τε βοῶν αὐτοσχεδὸν οὔατ᾽ ἔβαλλεν.
ἔβαλλον: 1:995: πέτρας ἀμφιρρῶγας ἀερτάζοντες ἔβαλλον.
ἔβαλον: 2:430: οὐδῷ ἔπι κραιπνοὺς ἔβαλον πόδας: οἱ δ᾽ ἀνόρουσαν
ἔβαλον: 4:594: λαίφεσιν, ἐς δ᾽ ἔβαλον μύχατον ῥόον Ἠριδανοῖο:
ἐβάλοντο: 1:393: λαίφεά τ᾽ εὐποίητα καὶ ἁρμαλιὴν ἐβάλοντο.
ἐβάλοντο: 1:1020: ᾗ πέρι πείσματα νηὸς ἐπεσσύμενοι ἐβάλοντο.
ἐβάλοντο: 2:796: δὴν ἀποτεμνόμενοι γαίης ἅλις, ὄφρ᾽ ἐβάλοντο
ἐβάλοντο: 4:109: ἦμος δ᾽ ἀνέρες ὕπνον ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἐβάλοντο
ἐβάλοντο: 4:484: Κολχίδος ἀγχόθι νηὸς ἑὴν παρὰ νῆ᾽ ἐβάλοντο
ἐβάλοντο: 4:1711: ἔνθ᾽ εὐνὰς ἐβάλοντο καὶ ἔσχεθον: αὐτίκα δ᾽ Ἠὼς
ἔβαν: 1:152: Ἀρήνηθεν ἔβαν, μεγάλῃ περιθαρσέες ἀλκῇ
ἔβαν: 1:825: ἄρσεν ἀνὰ πτολίεθρον, ἔβαν πάλιν, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
ἔβαν: 3:219: εὔκηλοι δ᾽ ὑπὲρ οὐδὸν ἔπειτ᾽ ἔβαν. ἄγχι δὲ τοῖο
ἔβαν: 4:514: οἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτάων νήσων ἔβαν, ᾗσιν ἐπέσχον
ἔβαν: 4:1212: νῆσον ἔβαν: κεῖθεν δὲ Κεραύνια μέλλον Ἀβάντων
ἔβαν: 4:1535: ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐπὶ νηὸς ἔβαν, πρήσοντος ἀήτεω
ἑβδομάτῳ: 4:1221: ἤματι δ᾽ ἑβδομάτῳ Δρεπάνην λίπον: ἤλυθε δ᾽ οὖρος
ἐβεβήκει: 1:1329: γήθησαν δ᾽ ἥρωες: ὁ δ᾽ ἐσσυμένως ἐβεβήκει
ἔβη: 1:209: ἦμος ἔβη Πυθώδε θεοπροπίας ἐρεείνων
ἔβη: 2:780: πεζὸς ἔβη ζωστῆρα φιλοπτολέμοιο κομίζων
ἔβη: 2:1104: νυκτὶ δ᾽ ἔβη πόντονδε πελώριος, ὦρσε δὲ κῦμα
ἔβη: 4:1471: νόστου κηδοσύνῃσιν ἔβη διζήμενος ̣̣ργὼ
ἔβημεν: 1:866: ἡμέας; ἦε γάμων ἐπιδευέες ἐνθάδ᾽ ἔβημεν
ἔβημεν: 3:558: ‘ὦ πόποι, ἦ ῥα γυναιξὶν ὁμόστολοι ἐνθάδ᾽ ἔβημεν,
ἔβησαν: 1:782: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ πυλέων τε καὶ ἄστεος ἐντὸς ἔβησαν,
ἔβησαν: 1:988: ἥδε δ᾽ Ἰησονίη πέφαται ὁδός, ἥνπερ ἔβησαν.
ἔβησαν: 1:1018: αὖτις ἐυξείνοισι Δολίοσιν ἐκ δ᾽ ἄρ᾽ ἔβησαν
ἔβησαν: 1:1285: ἄσπετος, εἰ τὸν ἄριστον ἀποπρολιπόντες ἔβησαν
ἔβησαν: 2:932: αὐτίκα δ᾽ οἵγ᾽ ἀνέμοιο κατασπέρχοντος ἔβησαν
ἔβησαν: 2:963: Ἀργέσταο παρᾶσσον ἐπιπνείοντος, ἔβησαν.
ἔβησαν: 3:472: οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν δήμου τε καὶ ἄστεος ἐκτὸς ἔβησαν
ἔβησαν: 3:869: σὺν δέ οἱ ἀμφίπολοι δοιαὶ ἑκάτερθεν ἔβησαν.
ἔβησαν: 4:114: τῆμος ἄρ᾽ Αἰσονίδης κούρη τ᾽ ἀπὸ νηὸς ἔβησαν
ἔβησαν: 4:1584: Ἴσκεν ἐυφρονέων: οἱ δ᾽ αἶψ᾽ ἐπὶ νηὸς ἔβησαν
ἐβήσατο: 4:773: δεύτερα δ᾽ εἰς Ἥφαιστον ἐβήσατο: παῦσε δὲ τόνγε
ἔβητε: 3:316: ἀνέρες, ὅππῃ τε γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἔβητε.’
ἔβητε: 3:403: οὐδὲν ἐμεῖο χέρηες ἐπ᾽ ὀθνείοισιν ἔβητε,
ἐβιήσατο: 4:907: κρεγμῷ: παρθενικὴν δ᾽ ἐνοπὴν ἐβιήσατο φόρμιγξ.
ἐβλάστησαν: 3:920: ἀθανάτων ἥρωες ἀφ᾽ αἵματος ἐβλάστησαν,
ἐβλάστησαν: 4:1515: αἱ πᾶσαι κείνων ὀφίων γένος ἐβλάστησαν.
ἐβλάστησε: 4:674: τοίους καὶ προτέρης ἐξ ἰλύος ἐβλάστησε
ἐβλάστησεν: 1:1131: δραξαμένη γαίης Οἰαξίδος ἐβλάστησεν.
ἔβλυσεν: 4:1444: λὰξ ποδὶ τύψεν ἔνερθε: τὸ δ᾽ ἀθρόον ἔβλυσεν ὕδωρ.
ἐβόησαν: 3:631: εἵλετο: τοὺς δ᾽ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν, ἐκ δ᾽ ἐβόησαν
ἐβόμβεον: 2:571: κλυζούσης ἁλὸς ἔνδον ἐβόμβεον: ὑψόθι δ᾽ ὄχθης
ἔβραχε: 2:575: ἀσκηθής. ἐρέται δὲ μέγ᾽ ἴαχον: ἔβραχε δ᾽ αὐτὸς
ἔβραχεν: 1:1235: λέχρις ἐπιχριμφθείς, περὶ δ᾽ ἄσπετον ἔβραχεν ὕδωρ
ἔβραχεν: 4:640: πάντες ὁμῶς: δεινὸν γὰρ ἐπὶ μέγας ἔβραχεν αἰθήρ.
ἔβρεμεν: 2:569: σμερδαλέον: πάντῃ δὲ περὶ μέγας ἔβρεμεν αἰθήρ.
ἐγγεγαῶτα: 4:1559: Εὐρύπυλον Λιβύῃ θηροτρόφῳ ἐγγεγαῶτα.’
ἐγγελάσῃ: 3:64: ὄφρα μὴ ἐγγελάσῃ Πελίης κακὸν οἶτον ἀλύξας,
ἐγγενέταις: 4:1547: δαίμοσιν ἐγγενέταις νόστῳ ἔπι μείλια θέσθαι.
ἐγγυαλίξαι: 2:448: ἀντὶ δὲ τοῦ θάνατόν μοι ἄφαρ θεὸς ἐγγυαλίξαι,
ἐγγυαλίξαι: 4:1552: ‘Δέχθε, φίλοι: ἐπεὶ οὐ περιώσιον ἐγγυαλίξαι
ἐγγυάλιξαν: 1:1181: μῆλά τε δευομένοις μέθυ τ᾽ ἄσπετον ἐγγυάλιξαν.
ἐγγυάλιξεν: 1:489: οἷον Ἀλωιάδῃσι πατὴρ τεὸς ἐγγυάλιξεν.
ἐγγυάλιξεν: 1:770: Μαινάλῳ ἔν ποτέ οἱ ξεινήιον ἐγγυάλιξεν,
ἐγγυάλιξεν: 2:180: εἵνεκα μαντοσύνης, τήν οἱ πάρος ἐγγυάλιξεν
ἐγγυάλιξεν: 2:970: Ἱππολύτη ζωστῆρα παναίολον ἐγγυάλιξεν
ἐγγυάλιξεν: 2:1150: Αἰήτης μεγάρῳ, κούρην τέ οἱ ἐγγυάλιξεν
ἐγγυάλιξεν: 3:1015: ψυχὴν ἐγγυάλιξεν ἀγαιομένη χατέοντι:
ἐγγυάλιξεν: 3:1204: ἕσσατο κυάνεον, τό ῥά οἱ πάρος ἐγγυάλιξεν
ἐγγυάλιξεν: 4:294: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τοῖσιν δὲ θεὰ τέρας ἐγγυάλιξεν
ἐγγυάλιξεν: 4:1750: παῖδες: ἐπεὶ Τρίτων ξεινήιον ἐγγυάλιξεν
ἐγγυαλίξῃ: 1:245: Αἰήτεω, ὅτε μή σφιν ἑκὼν δέρος ἐγγυαλίξῃ.
ἐγγυαλίξῃ: 3:1026: εὖτ᾽ ἂν δὴ μετιόντι πατὴρ ἐμὸς ἐγγυαλίξῃ
ἐγγυαλίξω: 2:55: ‘τῶνδέ τοι ὅν κ᾽ ἐθέλῃσθα, πάλου ἄτερ ἐγγυαλίξω
ἐγγύθεν: 2:137: νήπιοι, οὐδ᾽ ἐνόησαν ὃ δή σφισιν ἐγγύθεν ἄλλο
ἐγγύθεν: 2:1123: λῆξεν ἅμ᾽ ἠελίω:ι τάχα δ᾽ ἐγγύθεν ἀντεβόλησαν
ἐγγύθεν: 3:122: χροιῇ θάλλεν ἔρευθος. ὁ δ᾽ ἐγγύθεν ὀκλαδὸν ἧστο
ἐγγύθεν: 4:1421: ἐγγύθεν ἀχνυμένους: καὶ δὴ χθονὸς ἐξανέτειλαν
ἐγγύθι: 1:633: τῶ καὶ ὅτ᾽ ἐγγύθι νήσου ἐρεσσομένην ἴδον Ἀργώ,
ἐγγύθι: 2:35: αὐτίκα δ᾽ ἐγγύθι χῶρον ἑαδότα παπτήναντες
ἐγγύθι: 2:264: λοίσθιον Ἁρπυίῃσιν ἑλώριον: ἐγγύθι δ᾽ ἄμφω
ἐγγύθι: 3:926: ἔστι δέ τις πεδίοιο κατὰ στίβον ἐγγύθι νηοῦ
ἐγγύθι: 4:118: ἐγγύθι δ᾽ αἰθαλόεντα πελεν βωμοῖο θέμεθλα,
ἐγγύθι: 4:1072: παρθενικήν, Μινύῃσι φέρων χάριν. ἐγγύθι δ᾽ Ἄργος
ἐγγύθι: 4:1442: ἥδε δέ τις πέτρη Τριτωνίδος ἐγγύθι λίμνης:
ἔγειρεν: 3:751: πολλὰ γὰρ Αἰσονίδαο πόθῳ μελεδήματ᾽ ἔγειρεν
ἐγειρομένου: 3:1385: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀμφ᾽ οὔροισιν ἐγειρομένου πολέμοιο,
ἐγέλασσαν: 4:1169: λῦε κελαινὴν νύκτα δι᾽ ἠέρος: αἱ δ᾽ ἐγέλασσαν
ἐγέλασσεν: 1:485: ὧς ἔφατ᾽: ἐκ δ᾽ ἐγέλασσεν ἄδήν Ἀφαρήιος Ἴδας
ἐγένοντο: 1:502: αὐτῇσιν νύμφῃσι καὶ ἑρπετὰ πάντ᾽ ἐγένοντο.
ἐγένοντο: 4:1329: φθογγῇ ὁμοῦ ἐγένοντο παρασχεδόν. αὐτὰρ Ἰήσων
ἐγένοντο: 4:1407: ἐσσυμένως, ἐγένοντο καταυτόθι. νώσατο δ᾽ Ὀρφεὺς
ἔγεντο: 1:1141: ἀνταίη δαίμων: τὰ δ᾽ ἐοικότα σήματ᾽ ἔγεντο.
ἔγεντο: 4:1425: Ἑσπέρη αἴγειρος, πτελέη δ᾽ Ἐρυθηὶς ἔγεντο:
ἐγήθησεν: 3:924: λαμπόμενον χαρίτεσσιν: ἐγήθησεν δὲ κελεύθῳ
ἐγκατελεκτο: 4:431: ἐξ οὗ ἄναξ αὐτὸς Νυσήιος ἐγκατελεκτο
ἐγκατένασσεν: 3:116: οὐρανῷ ἐγκατένασσεν ἐφέστιον ἀθανάτοισιν,
ἐγκλιδὸν: 1:790: ἀντία δεσποίνης: ἡ δ᾽ ἐγκλιδὸν ὄσσε βαλοῦσα
ἐγκλιδὸν: 3:1007: ὧς φάτο κυδαίνων: ἡ δ᾽ ἐγκλιδὸν ὄσσε βαλοῦσα
ἐγκλῖναι: 1:62: οὔτε μιν ἐγκλῖναι προτέρω σθένον, οὔτε δαΐξαι:
ἐγκονέοντες: 2:814: ἦρί γε μὴν ἐπὶ νῆα κατήισαν ἐγκονέοντες:
ἐγκονέουσαν: 4:66: ὦς ἄρ᾽ ἔφη: τὴν δ᾽ αἶψα πόδες φέρον ἐγκονέουσαν.
ἔγνω: 1:1254: γυμνὸν ἐπαΐσσων παλάμῃ ξίφος: εὖ δέ μιν ἔγνω
ἔγνω: 4:48: ἄστεος εὐρυχόροιο φόβῳ ἵκετ᾽: οὐδέ τις ἔγνω
ἔγνω: 4:696: ἰθὺς ἐνὶ βλεφάροισιν ἀνέσχεθον. αὐτίκα δ᾽ ἔγνω
ἔγνων: 2:486: ἀμπλακίην ἔγνων: βωμὸν δ᾽ ἐκέλευσα καμόντα
ἔγρεσθ᾽: 2:886: ἀλλ᾽ ἔγρεσθ᾽ εἰς ἔργον, ἀπορρίψαντες ἀνίας.’
ἔγρεσθαι: 4:1350: αὐτόν τ᾽ ἔγρεσθαι, ἀνά θ᾽ ὑμέας ὄρσαι ἰόντα:
ἐγρέσθω: 1:666: ἐγρέσθω: τοῦ γάρ τε καὶ εἵνεκα δεῦρ᾽ ἐκάλεσσα.’
ἐγρήσσοντας: 4:1122: τοὺς δ᾽ εὗρεν παρὰ νηὶ σὺν ἔντεσιν ἐγρήσσοντας
ἐγρήσσοντες: 2:308: παννύχιοι Βορέω μένον υἱέας ἐγρήσσοντες.
ἐγρομένη: 3:294: ἄγχι μάλ᾽ ἐγρομένη: τὸ δ᾽ ἀθέσφατον ἐξ ὀλίγοιο
ἐγρομένη: 4:669: ἐγρομένη πλοκάμους τε καὶ εἵματα φαιδρύνεσκεν.
ἐγρομένοιο: 1:1159: ἔμπης δ᾽ ἐγρομένοιο σάλου ζαχρηεσιν αὔραις,
ἐγρομένοισιν: 1:1105: πάντας ἐπισπέρχων, καί τέ σφισιν ἐγρομένοισιν
ἐγχείας: 4:1053: σεῖον δ᾽ ἐγχείας εὐήκεας ἐν παλάμῃσιν,
ἐγχείῃσι: 1:1001: ἠδὲ καὶ ἐγχείῃσι δεδεγμένοι, εἰσόκε πάντας
ἐγχείῃσι: 2:1074: τοὶ δ᾽ αὖτ᾽ ἐγχείῃσι καὶ ἀσπίσι νῆ᾽ ἐκάλυψαν.
Ἐγχελέεσσιν: 4:518: ἀνδράσιν Ἐγχελέεσσιν ἐφέστιοι: οἱ δ᾽ ἐν ὄρεσσιν
ἔγχος: 1:769: δεξιτερῇ δ᾽ ἕλεν ἔγχος ἑκηβόλον, ὅ ῥ᾽ Ἀταλάντη
ἔγχος: 3:1230: ἂν δὲ πολύρρινον νώμα σάκος, ἂν δὲ καὶ ἔγχος
ἔγχος: 3:1285: χρίμψε δ᾽ ἔπειτα κιών, παρὰ δ᾽ ὄβριμον ἔγχος ἔπηξεν
ἔγχος: 4:223: τῇ δ᾽ ἑτέρῃ πεύκην περιμήκεα: πὰρ δέ οἱ ἔγχος
ἐγὼ: 1:20: νῦν δ᾽ ἂν ἐγὼ γενεήν τε καὶ οὔνομα μυθησαίμην
ἐγὼ: 1:279: δειλὴ ἐγὼ Πελίαο κακὴν βασιλῆος ἐφετμήν,
ἐγὼ: 1:1095: ζαχρηεῖς: τοίην γὰρ ἐγὼ νέον ὄσσαν ἄκουσα
ἐγὼ: 1:1260: ἢ θῆρες σίνονται: ἐγὼ δ᾽ ἰάχοντος ἄκουσα.’
ἐγὼ: 2:58: ὅσσον ἐγὼ ῥινούς τε βοῶν περίειμι ταμέσθαι
ἐγὼ: 2:147: ἤτοι μὲν γὰρ ἐγὼ κείνου παρεόντος ἔολπα
ἐγώ: 2:777: πείρετ᾽ ἐς Αἰήτην τόσσον πλόον. εὖ γὰρ ἐγώ μιν
ἐγὼ: 2:801: τῶ νῦν ἥντιν᾽ ἐγὼ τῖσαι χάριν ἄρκιός εἰμι,
ἐγὼ: 2:1050: τούσδ᾽ ὄρνιθας ἰδόντες. ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἔλπομαι ἰοὺς
ἐγὼ: 2:1056: ὤσασθαι τόξοισι, τὸ μέν τ᾽ ἐγὼ αὐτὸς ὄπωπα.
ἐγὼ: 2:1165: Κρηθῆος δ᾽ υἱωνὸς ἐγὼ σὺν τοισίδ᾽ ἑταίροις
ἐγὼ: 3:171: ‘ὦ φίλοι, ἤτοι ἐγὼ μὲν ὅ μοι ἐπιανδάνει αὐτῷ
ἐγώ: 3:262: δειλὴ ἐγώ, οἷον πόθον Ἑλλάδος ἔκποθεν ἄτης
ἐγὼ: 3:391: δὸς χάριν ἀντομένοισι: σέθεν δ᾽ ἐγὼ Ἑλλάδι πάσῃ
ἐγὼ: 3:428: τῶ καὶ ἐγὼ τὸν ἄεθλον ὑπερφίαλόν περ ἐόντα
ἐγώ: 3:674: ‘Ὤι μοι ἐγώ, Μήδεια, τί δὴ τάδε δάκρυα λείβεις;
ἐγώ: 3:735: νηπυτίην, ὡς αἰὲν ἐγώ ποτε μητρὸς ἄκουον.
ἐγώ: 3:770: ‘δειλὴ ἐγώ, νῦν ἔνθα κακῶν ἢ ἔνθα γένωμαι;
ἐγὼ: 3:906: αὐτὰρ ἐγὼ τὸν μῦθον ἐπῄνεον, ἠδὲ καὶ αὐτὸν
ἐγὼ: 3:989: σοὶ δ᾽ ἂν ἐγὼ τίσαιμι χάριν μετόπισθεν ἀρωγῆς,
ἐγὼ: 3:1025: ‘φράζεο νῦν, ὥς κέν τοι ἐγὼ μητίσομ᾽ ἀρωγήν.
ἐγὼ: 3:1069: οὔνομα Μηδείης: ὧς δ᾽ αὖτ᾽ ἐγὼ ἀμφὶς ἐόντος
ἐγὼ: 3:1109: μνώεο: σεῖο δ᾽ ἐγὼ καὶ ἐμῶν ἀέκητι τοκήων
ἐγὼ: 4:57: ‘οὐκ ἄρ᾽ ἐγὼ μούνη μετὰ Λάτμιον ἄντρον ἀλύσκω,
ἐγὼ: 4:87: δώσω δὲ χρύσειον ἐγὼ δέρος, εὐνήσασα
ἐγὼ: 4:360: ᾗς ἐγὼ οὐ κατὰ κόσμον ἀναιδήτῳ ἰότητι
ἐγὼ: 4:408: οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ Κόλχοισιν ὑπείξω μὴ πολεμίζειν
ἐγὼ: 4:415: αὐτὰρ ἐγὼ κεῖνόν γε τεὰς ἐς χεῖρας ἱκέσθαι
ἐγὼ: 4:803: αὐτὰρ ἐγὼ τὸν ἄριστον ἐπιχθονίων πόσιν εἶναι
ἐγώ: 4:1034: ἥδ᾽ ἐγώ, ἣ πάτρην τε καὶ οὓς ὤλεσσα τοκῆας,
ἐγὼ: 4:1270: τούνεκ᾽ ἐγὼ πᾶσαν μὲν ἀπ᾽ ἐλπίδα φημὶ κεκόφθαι
ἐγὼ: 4:1354: ἅρμα Ποσειδάωνος. ἐγὼ δ᾽ οὐ πάγχυ νοῆσαι
ἐγὼ: 4:1379: Μουσάων ὅδε μῦθος: ἐγὼ δ᾽ ὑπακουὸς ἀείδω
ἔγωγε: 1:345: ‘μήτις ἐμοὶ τόδε κῦδος ὀπαζέτω. οὐ γὰρ ἔγωγε
ἔγωγε: 1:840: σοίγ᾽ αὐτῇ καὶ νῆσος: ἔγωγε μὲν οὐκ ἀθερίζων
ἔγωγε: 2:485: αὐτῷ καὶ τεκέεσσιν. ἔγωγε μέν, εὖτ᾽ ἀφίκανεν,
ἔγωγε: 2:636: οἶον ἑῆς ψυχῆς ἀλέγων ὕπερ: αὐτὰρ ἔγωγε
ἔγωγε: 3:34: εἰ δέ σοι αὐτῇ μῦθος ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἔγωγε
ἔγωγε: 3:470: οὕνεκεν οὔ οἱ ἔγωγε κακῇ ἐπαγαίομαι ἄτῃ.’
ἔγωγε: 3:513: τῶνδ᾽ ἀνδρῶν πάπταινε παρήμενος. οὐ γὰρ ἔγωγε
ἔγωγε: 4:745: μηδέ με γουνάσσηαι ἐφέστιος, οὐ γὰρ ἔγωγε
ἔγωγε: 4:833: ζαχρηεῖς λήξουσιν ἐτήτυμον, ἦ τ᾽ ἂν ἔγωγε
ἔγωγε: 4:1368: ‘ἅρματα μὲν δή φημι Ποσειδάωνος ἔγωγε
ἐγών: 1:689: ἦ μὲν ἐγών, εἰ καί με τὰ νῦν ἔτι πεφρίκασιν
ἐγὼν: 2:236: εἰ δὴ ἐγὼν ὁ πρίν ποτ᾽ ἐπικλυτὸς ἀνδράσι Φινεὺς
ἐγών: 2:290: δώσω ἐγών, ὡς οὔ οἱ ἔτι χρίμψουσιν ἰοῦσαι.’
ἐγών: 3:61: τὸν μὲν ἐγών, εἰ καί περ ἐς Ἄιδα ναυτίλληται
ἐγὼν: 3:142: τήν τοι ἐγὼν ὀπάσω: σὺ δὲ παρθένον Αἰήταο
ἐγὼν: 3:177: αὐτὰρ ἐγὼν ἐς δώματ᾽ ἐλεύσομαι Αἰήταο,
ἐγών: 3:636: ‘δειλὴ ἐγών, οἷόν με βαρεῖς ἐφόβησαν ὄνειροι.
ἐγὼν: 3:787: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτῆμαρ, ὅτ᾽ ἐξανύσειεν ἄεθλον,
ἐγὼν: 3:943: νῶι δ᾽, ἐγὼν Ἄργος τε, δεδεγμένοι, εὖτ᾽ ἂν ἵκηαι,
ἐγών: 3:975: οὔ τοι ἐγών, οἷοί τε δυσαυχέες ἄλλοι ἔασιν
ἐγὼν: 4:194: τὴν μὲν ἐγὼν ἐθέλουσαν ἀνάξομαι οἴκαδ᾽ ἄκοιτιν
ἐγὼν: 4:1019: μὴ μὲν ἐγὼν ἐθέλουσα σὺν ἀνδράσιν ἀλλοδαποῖσιν
ἔδαε: 4:987: Τιτῆνας δ᾽ ἔδαε στάχυν ὄμπνιον ἀμήσασθαι,
ἐδάης: 3:677: ἦέ τιν᾽ οὐλομένην ἐδάης ἐκ πατρὸς ἐνιπὴν
ἐδάησαν: 1:878: σπερχόμενοι. ταὶ δέ σφιν ἐπέδραμον, εὖτ᾽ ἐδάησαν.
ἔδαιεν: 4:867: ἡ μὲν γὰρ βροτέας αἰεὶ περὶ σάρκας ἔδαιεν
ἐδάιξαν: 1:1002: ἀντιβίην ἀσπερχὲς ὀρινομένους ἐδάιξαν.
ἐδάιξαν: 2:770: πέφραδε, καὶ Βέβρυκας ὅπως Ἄμυκόν τ᾽ ἐδάιξαν,
ἐδάιξεν: 2:7: πυγμαχίης: πολέας δὲ περικτιόνων ἐδάιξεν.
ἔδαιον: 4:69: παννύχιοι ἥρωες ἐυφροσύνῃσιν ἔδαιον.
ἐδάμασσε: 1:218: λυγαίοις ἐδάμασσε περὶ νεφέεσσι καλύψας.
ἐδάμασσεν: 2:29: ἄνδρα τόν, ὅς μιν ἔτυψε παροίτατος, οὐδ᾽ ἐδάμασσεν.
ἐδάμασσεν: 2:85: ἔστε περ οὐλοὸν ἆσθμα καὶ ἀμφοτέρους ἐδάμασσεν.
ἐδάμασσεν: 4:450: πῶς γὰρ δὴ μετιόντα κακῷ ἐδάμασσεν ὀλέθρῳ
ἐδάμασσεν: 4:542: Αἰγαίου ἐδάμασσεν ἐρασσάμενος ποταμοῖο,
ἐδάμασσεν: 4:1473: ἀγχιάλων Χαλύβων: τόθι μιν καὶ Μοῖρ᾽ ἐδάμασσεν.
ἐδάμησαν: 1:483: ἠνορέην: ἔμπης δὲ θοοῖς ἐδάμησαν ὀιστοῖς
ἔδαπτεν: 4:664: μύρεσθαι δόκεον: φλὸξ δ᾽ ἀθρόα φάρμακ᾽ ἔδαπτεν,
ἐδάσαντο: 1:529: ὡς ἐδάσαντο πάροιθεν ἐρεσσέμεν ᾧ ἐνὶ χώρῳ,
ἔδδεισαν: 3:1292: ἔδδεισαν δ᾽ ἥρωες, ὅπως ἴδον. αὐτὰρ ὁ τούσγε,
ἐδέθλια: 4:628: ἐκ μυχάτης, ἵνα τ᾽ εἰσὶ πύλαι καὶ ἐδέθλια Νυκτός,
ἔδεθλον: 4:331: τῶν δ᾽ ἤτοι ἑτέρῃ μὲν ἐν ἱερὸν ἔσκεν ἔδεθλον:
ἐδεικανόωντο: 1:884: χερσί τε καὶ μύθοισιν ἐδεικανόωντο ἕκαστον,
ἔδειμαν: 4:251: ὅ ῥα θεᾷ ἥρωες ἐπὶ ῥηγμῖσιν ἔδειμαν,
ἔδειμαν: 4:469: πλῆξεν ὀπιπεύσας νηοῦ σχεδόν, ὅν ποτ᾽ ἔδειμαν
ἔδειμαν: 4:517: τύμβος ἵν᾽ Ἁρμονίης Κάδμοιό τε, πύργον ἔδειμαν,
ἐδείματο: 3:1087: ὃς πρῶτος ποίησε πόλεις καὶ ἐδείματο νηοὺς
ἔδεκτο: 2:1149: Φυξίῳ ἐκ πάντων Κρονίδῃ Διί. καί μιν ἔδεκτο
ἔδεκτο: 3:190: πρηΰνας. ὁ δὲ καί ποτ᾽ ἀμύμονα Φρίξον ἔδεκτο
ἔδεκτο: 3:870: αὐτὴ δ᾽ ἡνί᾽ ἔδεκτο καὶ εὐποίητον ἱμάσθλην
ἐδεύετο: 3:1137: σιγῇ ἀνιάζεσκον: ἐδεύετο δ᾽ ἤματος ὥρη
ἔδευσεν: 4:1134: δέξατο, καὶ μέλιτι ξηρὸν περὶ χεῖλος ἔδευσεν,
ἑδέων: 2:431: ἐξ ἑδέων ἥρωες, ὅπως παρεόντας ἴδοντο.
ἐδήιον: 3:1373: ἀλλήλους βρυχηδὸν ἐδήιον: οἱ δ᾽ ἐπὶ γαῖαν
ἔδησαν: 1:379: πήχυιον προύχοντα περὶ σκαλμοῖσιν ἔδησαν.
ἔδησαν: 4:244: ἠοῖ ἐνὶ τριτάτῃ πρυμνήσια νηὸς ἔδησαν
ἔδησαν: 4:523: δή ῥα τότε προμολόντες ἐπὶ χθονὶ πείσματ᾽ ἔδησαν
ἐδητύος: 1:1072: ἔτλη τις πάσσασθαι ἐδητύος, οὐδ᾽ ἐπὶ δηρὸν
ἐδητύος: 2:228: τυτθὸν δ᾽ ἢν ἄρα δήποτ᾽ ἐδητύος ἄμμι λίπωσιν,
ἐδητύος: 2:269: κλαγγῇ μαιμώωσαι ἐδητύος: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
ἐδίδαξαν: 2:514: Μοῦσαι, ἄκεστορίην τε θεοπροπίας τ᾽ ἐδίδαξαν:
ἐδίδαξε: 1:66: Λητοΐδης ἐδίδαξε θεοπροπίας οἰωνῶν:
ἐδίδαξεν: 1:144: Λητοΐδης: αὐτὸς δὲ θεοπροπίας ἐδίδαξεν
ἐδίδαξεν: 2:257: ἴστω Λητοῦς υἱός, ὅ με πρόφρων ἐδίδαξεν
ἐδίνεον: 2:697: χερμάσιν: οἱ δ᾽ ἀνὰ νῆσον ἐδίνεον, ἐξερέοντες
ἕδνοισιν: 1:977: θεσπεσίοις ἕδνοισιν ἀνήγαγεν ἀντιπέρηθεν.
ἕδνοισιν: 2:239: Κλειοπάτρην ἕδνοισιν ἐμὸν δόμον ἦγον ἄκοιτιν.’
ἐδόκησε: 2:204: πορφύρεος, γαῖαν δὲ πέριξ ἐδόκησε φέρεσθαι
ἐδόκησεν: 3:619: τὸν ξεῖνον δ᾽ ἐδόκησεν ὑφεστάμεναι τὸν ἄεθλον,
ἐδόκησεν: 4:1478: ἢ ἴδεν, ἢ ἐδόκησεν ἐπαχλύουσαν ἰδέσθαι.
ἔδοντες: 1:1074: ἀλλ᾽ αὔτως ἄφλεκτα διαζώεσκον ἔδοντες.
ἔδοντες: 4:265: ζώειν, φηγὸν ἔδοντες ἐν οὔρεσιν. οὐδὲ Πελασγὶς
ἕδος: 1:187: νοσφισθεὶς Ἐργῖνος, ὁ δ᾽ Ἰμβρασίης ἕδος Ἥρης,
ἕδος: 1:1099: πᾶσα πεπείρανται νιφόεν θ᾽ ἕδος Οὐλύμποιο:
ἕδος: 4:250: ἅζομαι αὐδῆσαι: τό γε μὴν ἕδος ἐξέτι κείνου,
ἔδοσαν: 2:798: ἔμπης δ᾽ ἐξ ὑμέων ἔδοσαν τίσιν: οὐδέ ἕ φημι
ἔδρακε: 4:1135: εὖτέ μιν Ἑρμείας φέρεν ἐκ πυρός: ἔδρακε δ᾽ Ἥρη,
ἔδρακεν: 4:865: ἔδρακεν, ἐξότε πρῶτα λίπεν θάλαμόν τε καὶ εὐνὴν
ἔδρακες: 4:926: ἔδρακες ἠελίοιο. τότ᾽ αὖ λήξαντος ἀπ᾽ ἔργων
ἔδρακον: 2:913: ἔνθεν δὲ Σθενέλου τάφον ἔδρακον Ἀκτορίδαο,
ἔδρακον: 3:745: ἔδρακον ἐκ νηῶν: ὕπνοιο δὲ καί τις ὁδίτης
ἔδραμον: 3:256: ἔδραμον. ἡ δ᾽ ἅμα τοῖσιν ἑοὺς υἱῆας ἰδοῦσα
ἕδρης: 1:385: νειόθεν ἐξ ἕδρης, ἐπὶ δ᾽ ἐρρώσαντο πόδεσσιν
ἑδριόωντες: 3:170: ἠρέμας ᾗ ἐνὶ χώρῃ ἐπισχερὼ ἑδριόωντες:
ἑδριόωντο: 1:330: κεκλιμένῳ μάλα πάντες ἐπισχερὼ ἑδριόωντο.
ἑδριόωντο: 1:530: εὐκόσμως σφετέροισι παρ᾽ ἔντεσιν ἑδριόωντο.
ἑδριόωντο: 1:671: τῇ καὶ παρθενικαὶ πίσυρες σχεδὸν ἑδριόωντο
ἑδριόωντο: 1:1344: ἦ ῥα, καὶ ἀρθμηθέντες, ὅπῃ πάρος, ἑδριόωντο.
ἔδυ: 1:1195: αὐτοῖσιν τόξοισιν, ἔδυ δ᾽ ἀπὸ δέρμα λέοντος.
ἔδυ: 3:1406: ἦμαρ ἔδυ, καὶ τῷ τετελεσμένος ἦεν ἄεθλος.
ἔδυ: 4:1627: ἦμος δ᾽ ἠέλιος μὲν ἔδυ, ἀνὰ δ᾽ ἤλυθεν ἀστὴρ
ἐδύναντο: 3:1248: πείρησαν τευχέων βεβιημένοι, οὐδ᾽ ἐδύναντο
ἔδυνε: 1:582: αἰὲν ἐπιπροθέοντες: ἔδυνε δὲ Σηπιὰς ἄκρη,
ἔδυνε: 2:923: καί ῥ᾽ ὁ μὲν αὖτις ἔδυνε μέγαν ζόφον: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
ἔδυσαν: 2:298: Ἄρπυιαί τ᾽ ῀Ἰρίς τε διέτμαγεν. αἱ μὲν ἔδυσαν
ἐδύσατο: 4:863: ἦ, καὶ ἔπειτ᾽ ἀίδηλος ἐδύσατο βένθεα πόντου:
ἐδύσετο: 1:63: ἀλλ᾽ ἄρρηκτος ἄκαμπτος ἐδύσετο νειόθι γαίης,
ἐδωδῇ: 2:1015: κράατα δησάμενοι: ταὶ δ᾽ εὖ κομέουσιν ἐδωδῇ
ἐδωδὴν: 2:223: ἅρπυιαι στόματός μοι ἀφαρπάζουσιν ἐδωδὴν
ἐδωδήν: 3:299: δμῶες δ᾽ ὁππότε δή σφιν ἐπαρτέα θῆκαν ἐδωδήν,
ἐδωδῆς: 2:196: θέσφατον ἐκ Διὸς ἦεν ἑῆς ἀπόνασθαι ἐδωδῆς.
ἐδωδῆς: 2:266: καὶ δὴ τὰ πρώτισθ᾽ ὁ γέρων ἔψαυεν ἐδωδῆς:
ἐδωδῆς: 2:454: αἰὲν ὁμῶς φορέοντες ἑῆς ἀπὸ μοῖραν ἐδωδῆς.
ἔδωκαν: 3:329: αὐτίκ᾽ ἐπεὶ καὶ βρῶσιν ἅλις καὶ εἵματ᾽ ἔδωκαν,
ἔδων: 1:1289: θυμὸν ἔδων: Τελαμῶνα δ᾽ ἕλεν χόλος, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
ἐειδόμεναι: 4:1614: μήνης ὡς κεράεσσιν ἐειδόμεναι διχόωντο.
ἐειδόμενοι: 3:967: ἢ δρυσίν, ἢ μακρῇσιν ἐειδόμενοι ἐλάτῃσιν,
ἐειδομένους: 4:221: ἠέλιος πνοιῇσιν ἐειδομένους ἀνέμοιο,
ἔειπας: 1:480: θαρσύνοι ἕταρον: σὺ δ᾽ ἀτάσθαλα πάμπαν ἔειπας,
ἔειπας: 3:1105: Αἰήτης δ᾽ οὐ τοῖος ἐν ἀνδράσιν, οἷον ἔειπας
ἔειπε: 2:771: καὶ Φινῆος ἔειπε θεοπροπίας τε δύην τε,
ἔειπεν: 1:674: ἦκα μόλις κυφοῖο μεταφρένου, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
ἔειπεν: 1:1091: κινήσας ἀνέγειρε παρασχεδόν, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
ἔειπεν: 1:1289: θυμὸν ἔδων: Τελαμῶνα δ᾽ ἕλεν χόλος, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
ἔειπεν: 2:144: ἥρωες, καὶ δή τις ἔπος μετὰ τοῖσιν ἔειπεν:
ἔειπεν: 2:242: δάκρυ δ᾽ ὀμορξαμένω σχεδὸν ἤλυθον, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν
ἔειπεν: 2:411: δὴν δ᾽ ἔσαν ἀμφασίῃ βεβολημένοι: ὀψὲ δ᾽ ἔειπεν
ἔειπεν: 2:1200: κῶας ἄγειν κριοῖο μεμαότας, ὧδε δ᾽ ἔειπεν
ἔειπεν: 2:1278: αὐτίκα δ᾽ Ἀγκαῖος τοῖον μετὰ μῦθον ἔειπεν:
ἔειπεν: 3:90: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: Κύπρις δὲ μετ᾽ ἀμφοτέρῃσιν ἔειπεν:
ἔειπεν: 3:505: θαρσαλέως μετὰ πᾶσιν ἀριστήεσσιν ἔειπεν:
ἔειπεν: 3:686: φθογγῇ δ᾽ οὐ προύβαινε παροιτέρω: ὀψὲ δ᾽ ἔειπεν
ἔειπεν: 3:726: εἷλεν ἰαινομένην, τοῖον δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔειπεν:
ἔειπεν: 3:889: ἱεμένη, καὶ τοῖα μετὰ δμωῇσιν ἔειπεν:
ἔειπεν: 3:938: ὀμφὴν οἰωνοῖο θεήλατον, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
ἔειπεν: 4:56: ἁρπαλέως, καὶ τοῖα μετὰ φρεσὶν ᾗσιν ἔειπεν:
ἔειπεν: 4:120: ῥέζων κεῖνο τέρας παγχρύσεον, ὥς οἱ ἔειπεν
ἔειπεν: 4:189: ἀνθέμενος, καὶ τοῖον ἔπος μετὰ πᾶσιν ἔειπεν:
ἔειπεν: 4:254: ἥρωες, Φινῆος, ὃ δὴ πλόον ἄλλον ἔειπεν
ἔειπεν: 4:736: μυρομένην ἐλέαιρεν, ἔπος δ᾽ ἐπὶ τοῖον ἔειπεν:
ἔειπεν: 4:1095: ἧς ἀλόχου μύθοισιν, ἔπος δ᾽ ἐπὶ τοῖον ἔειπεν:
ἔειπεν: 4:1125: ἡρώων: μάλα γάρ σφιν ἑαδότα μῦθον ἔειπεν.
ἔειπεν: 4:1199: αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς τὰ πρῶτα δίκης ἀνὰ πείρατ᾽ ἔειπεν
ἔειπεν: 4:1330: παπτήνας ἀν᾽ ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ χθονός, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
ἐείσατο: 4:522: ἥρωες δ᾽, ὅτε δή σφιν ἐείσατο νόστος ἀπήμων,
ἐείσατο: 4:853: οἴῳ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἐείσατο, φώνησέν τε:
ἔειφ᾽: 3:455: οἷά τ᾽ ἔειφ᾽, ὥς θ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ θρόνου, ὥς τε θύραζε
ἐέλδετο: 2:951: δὴ γὰρ ὁ μὲν φιλότητος ἐέλδετο: νεῦσε δ᾽ ὅγ᾽ αὐτῇ
ἐέλδετο: 3:383: νειόθεν οἰδαίνεσκον: ἐέλδετο δ᾽ ἔνδοθι θυμὸς
ἐέλδετο: 3:746: ἤδη καὶ πυλαωρὸς ἐέλδετο: καί τινα παίδων
ἐέλδετο: 3:818: ἄλλῃ δοιάζεσκεν: ἐέλδετο δ᾽ αἶψα φανῆναι
ἐελδομένῃ: 3:955: αὐτὰρ ὅγ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐελδομένῃ ἐφαάνθη
ἐελδομένοις: 2:1287: ἠὼς δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐελδομένοις ἐφαάνθη.
ἐελδομένοισι: 1:984: ἠείδει καταλέξαι ἐελδομένοισι δαῆναι.
ἐελδομένοισιν: 2:1094: ποῖον ὄνειαρ ἔμελλεν ἐελδομένοισιν ἱκέσθαι;
ἐελδομένοισιν: 3:522: τοῖον ἔπος μετέειπεν ἐελδομένοισιν ἀέθλου:
ἐελδομένοισιν: 4:1413: δείξατ᾽ ἐελδομένοισιν ἐνωπαδὶς ἄμμι φανεῖσαι
ἐελδόμενος: 3:1258: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀρήιος ἵππος ἐελδόμενος πολέμοιο
ἐελδόμενος: 4:186: ψαῦσαι ἐελδόμενος δέχθαι τ᾽ ἐνὶ χερσὶν ἑῇσιν.
ἐελδομένους: 3:601: τῶ καὶ ἐελδομένους πέμπειν ἐς Ἀχαιίδα γαῖαν
ἐελδομένῳ: 2:50: θυμὸς ἐελδομένῳ στηθέων ἐξ αἷμα κεδάσσαι.
ἐέλδωρ: 1:282: τέκνον ἐμόν: τὸ γὰρ οἶον ἔην ἔτι λοιπὸν ἐέλδωρ
ἐελμέναι: 4:602: Ἡλιάδες ταναῇσιν ἐελμέναι αἰγείροισιν,
ἐελμένοι: 1:870: ἐσσόμεθ᾽ ὧδ᾽ ἐπὶ δηρὸν ἐελμένοι: οὐδέ τι κῶας
ἐέργειν: 4:1206: ἢ λιμένων γαίης τ᾽ ἀποτηλόθι νῆας ἐέργειν,
ἐέργεις: 3:427: ‘Αἰήτη, μάλα τοί με δίκῃ περιπολλὸν ἐέργεις.
ἐέργεται: 4:309: Ἴστρῳ γάρ τις νῆσος ἐέργεται οὔνομα Πεύκη,
ἐεργμένοι: 4:1578: τόφρ᾽ αὐτὴν παρὰ χέρσον ἐεργμένοι ἰθύνεσθε,
ἐεργμένον: 2:552: τρηχείῃς σπιλάδεσσιν ἐεργμένον ἀμφοτέρωθεν,
ἐεργόμεναι: 1:775: ὅν ῥά τε νηγατέῃσιν ἐεργόμεναι καλύβῃσιν
ἐεργομένη: 3:649: αἰδοῖ ἐεργομένη: μετὰ δ᾽ ἐτράπετ᾽ αὖτις ὀπίσσω
ἐεργομένοισιν: 3:184: μῆτις ἐπίρροθος ἔσται ἐεργομένοισιν ἀυτῆς.
ἔεργον: 2:201: ἐσκλήκει, ῥινοὶ δὲ σὺν ὀστέα μοῦνον ἔεργον.
ἐέρση: 3:1019: τηκομένη, οἷόν τε περὶ ῥοδέῃσιν ἐέρση
ἔερτο: 3:867: ἥ τέ οἱ ἀμβροσίοισι περὶ στήθεσσιν ἔερτο.
ἕεστο: 3:1224: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Αἰήτης περὶ μὲν στήθεσσιν ἕεστο
ἕζεσθαι: 4:690: ἥγε θρόνοις ἕζεσθαι, ἀμηχανέουσα κιόντων.
ἕζετ᾽: 3:455: οἷά τ᾽ ἔειφ᾽, ὥς θ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ θρόνου, ὥς τε θύραζε
ἕζετ᾽: 4:1330: παπτήνας ἀν᾽ ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ χθονός, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
ἕζετο: 1:1170: κλύζε παλιρροθίοισι φέρων. ἀνὰ δ᾽ ἕζετο σιγῇ
ἕζετο: 3:1368: ἀίξας: αὐτὸς δ᾽ ὑφ᾽ ἑὸν σάκος ἕζετο λάθρῃ
ἐζεύξασθε: 4:1031: ταύρους τ᾽ ἐζεύξασθε, καὶ ἐκ θέρος οὐλοὸν ἀνδρῶν
ἑζομένη: 3:769: ἑζομένη δἤπειτα δοάσσατο, φώνησέν τε:
ἑζόμενοι: 1:912: ἐνσχερὼ ἑζόμενοι: πρυμνήσια δέ σφισιν Ἄργος
ἑζόμενοι: 2:305: δαίνυνθ᾽ ἑζόμενοι: σὺν δέ σφισι δαίνυτο Φινεὺς
ἑζόμενοι: 4:493: ἑζόμενοι βουλήν: ἐπὶ δέ σφισιν ἤλυθε κούρη
ἑζόμενος: 4:200: ἑζόμενος, πηδοῖσιν ἐρέσσετε: τοὶ δὲ βοείας
ἔζωσαν: 1:368: ἔζωσαν πάμπρωτον ἐυστρεφεῖ ἔνδοθεν ὅπλῳ
ἐζωσμέναι: 4:1346: στέρφεσιν αἰγείοις ἐζωσμέναι ἐξ ὑπάτοιο
ἑῇ: 1:1176: εἰσορόων κακὰ πολλὰ ἑῇ ἠρήσατο γαστρί:
ἑῇ: 2:537: δείματι πεπτηυῖαν ἑῇ φέρε χειρὶ μεμαρπὼς
ἑῇ: 3:240: κρείων Αἰήτης σὺν ἑῇ ναίεσκε δάμαρτι:
ἑῇ: 3:511: εἰ δ᾽ οὔ τοι μάλα θυμὸς ἑῇ ἐπὶ πάγχυ πέποιθεν
ἑῇ: 3:1161: οἷον ἑῇ κακὸν ἔργον ἐπιξυνώσατο βουλῇ.
ἕηκεν: 2:274: φάσγαν᾽ ἐπισχόμενοι ὀπίσω θέον. ἐν γὰρ ἕηκεν
ἔην: 1:134: Ναύπλιος. ἦ γὰρ ἔην Κλυτονήου Ναυβολίδαο:
ἔην: 1:204: τούνεκ᾽ ἔην πόδα σιφλός: ἀτὰρ δέμας οὔ κέ τις ἔτλη
ἔην: 1:282: τέκνον ἐμόν: τὸ γὰρ οἶον ἔην ἔτι λοιπὸν ἐέλδωρ
ἑὴν: 1:760: βούπαις οὔπω πολλός, ἑὴν ἐρύοντα καλύπτρης
ἔην: 1:763: ἐν καὶ Φρίξος ἔην Μινυήιος ὡς ἐτεόν περ
ἔην: 1:969: μῆλά θ᾽ ὁμοῦ: δὴ γάρ οἱ ἔην φάτις, εὖτ᾽ ἂν ἵκωνται
ἑήν: 1:1173: ἀσπασίως εἰς αὖλιν ἑήν, δόρποιο χατίζων,
ἔην: 2:43: τοῖος ἔην Διὸς υἱός, ἔτι χνοάοντας ἰούλους
ἔην: 2:138: πῆμ᾽ ἀίδηλον ἔην. πέρθοντο γὰρ ἠμὲν ἀλωαὶ
ἔην: 2:440: ‘ἦ ἄρα δή τις ἔην, Φινεῦ, θεός, ὃς σέθεν ἄτης
ἔην: 2:519: Σείριος, οὐδ᾽ ἐπὶ δηρὸν ἔην ἄκος ἐνναέτῃσιν,
ἔην: 2:1092: τίς γὰρ δὴ Φινῆος ἔην νόος, ἐνθάδε κέλσαι
ἑὴν: 3:267: μητέρ᾽ ἑὴν ἀχέουσαν ἀποπρολιπόντες, ἵκοισθε;’
ἔην: 3:361: Φρίξος δ᾽ αὖτ᾽ Ἀθάμαντος ἔην πάις Αἰολίδαο.
ἔην: 3:454: αὐτός θ᾽ οἷος ἔην, οἵοισί τε φάρεσιν ἕστο,
ἑὴν: 3:589: μὴ καὶ ληιστῆρας ἑὴν ἐς γαῖαν ἰόντας
ἑὴν: 3:591: ὀθνείοις ἐπὶ χεῖρα ἑὴν κτεάτεσσιν ἀείρειν,
ἑήν: 3:609: τόφρα δὲ μητέρ᾽ ἑήν, μετιὼν δόμον Αἰήταο,
ἑὴν: 3:768: ἀλλ᾽ αὔτως εὔκηλος ἑὴν ὀτλησέμεν ἄτην.
ἑὴν: 3:1138: ἂψ οἶκόνδε νέεσθαι ἑὴν μετὰ μητέρα κούρην.
ἑὴν: 4:165: αὐτὸς ἑὴν ἐπὶ νῆα παλιντροπάασθαι Ἰήσων
ἔην: 4:176: τόσσον ἔην πάντῃ χρύσεον ἐφύπερθεν ἄωτον.
ἑὴν: 4:235: πάντα χόλον καὶ πᾶσαν ἑὴν ὑποδέγμενοι ἄτην.
ἑὴν: 4:484: Κολχίδος ἀγχόθι νηὸς ἑὴν παρὰ νῆ᾽ ἐβάλοντο
ἑὴν: 4:720: ἠδ᾽ ὁπόθεν μετὰ γαῖαν ἑὴν καὶ δώματ᾽ ἰόντες
ἔην: 4:1022: μῆτις ἔην. ἔτι μοι μίτρη μένει, ὡς ἐνὶ πατρὸς
ἑὴν: 4:1111: ἀμφίπολοι, δέσποιναν ἑὴν μέτα ποιπνύουσαι.
ἑήν: 4:1272: φαίνοι ἑήν: πάρα γάρ οἱ ἐπ᾽ οἰήκεσσι θαάσσειν
ἔην: 4:1310: ἔνδιον ἦμαρ ἔην, περὶ δ᾽ ὀξύταται θέρον αὐγαὶ
ἑῆος: 1:225: ἰφθίμου Πελίαο δόμοις ἔνι πατρὸς ἑῆος
ἑῆς: 1:813: οὐδὲ πατὴρ ὀλίγον περ ἑῆς ἀλέγιζε θυγατρός,
ἑῆς: 2:196: θέσφατον ἐκ Διὸς ἦεν ἑῆς ἀπόνασθαι ἐδωδῆς.
ἑῆς: 2:454: αἰὲν ὁμῶς φορέοντες ἑῆς ἀπὸ μοῖραν ἐδωδῆς.
ἑῆς: 2:636: οἶον ἑῆς ψυχῆς ἀλέγων ὕπερ: αὐτὰρ ἔγωγε
ἑῇς: 2:1148: τὸν μὲν ἔπειτ᾽ ἔρρεξεν ἑῇς ὑποθημοσύνῃσιν
ἑῆς: 3:155: μητρὸς ἑῆς εὖ πάντας ἀριθμήσας βάλε κόλπῳ.
ἑῆς: 3:167: ἥρωες δ᾽ ἀπάνευθεν ἑῆς ἐπὶ σέλμασι νηὸς
ἑῆς: 3:327: νηὸς ἑῆς προτέρῳ ἐνὶ ἤματι: καί σφ᾽ ἀπέρυκεν
ἑῆς: 4:1092: πῆξε θυγατρὸς ἑῆς: στονόεντι δὲ κάρφεται οἴτῳ
ἑῇσι: 3:629: τὼς ἔμεν, ὥς κεν ἑῇσι μετὰ φρεσὶν ἰθύσειεν.
ἑῇσιν: 4:186: ψαῦσαι ἐελδόμενος δέχθαι τ᾽ ἐνὶ χερσὶν ἑῇσιν.
ἔθ᾽: 2:959: τῆμος ἔθ᾽, Ἡρακλῆος ἀποπλαγχθέντες, ἔναιον:
ἔθ᾽: 3:526: τυτθὸν ἔθ᾽, ὡς τὸ πάροιθεν, ἐπεὶ καὶ ἐπισχέμεν ἔμπης
ἔθ᾽: 4:1681: τήν τε θοοῖς πελέκεσσιν ἔθ᾽ ἡμιπλῆγα λιπόντες
ἐθάμβεον: 1:550: Πηλιάδες κορυφῇσιν ἐθάμβεον εἰσορόωσαι
ἐθάμβεον: 3:923: τὸν καὶ παπταίνοντες ἐθάμβεον αὐτοὶ ἑταῖροι
ἐθάμβεον: 4:1361: ὧς ἔφαθ᾽: οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐθάμβεον εἰσαΐοντες.
ἐθάμβησαν: 1:322: νόσφι καταβλώσκοντας, ἐθάμβησαν δ᾽ ἐσιδόντες
ἔθεεν: 1:1015: ἡ δ᾽ ἔθεεν λαίφεσσι πανήμερος: οὐ μὲν ἰούσης
ἔθειραι: 1:223: κυάνεαι δονέοντο μετὰ πνοιῇσιν ἔθειραι.
ἔθειραι: 2:710: ἱλήκοις: αἰεί τοι, ἄναξ, ἄτμητοι ἔθειραι,
ἐθείραις: 1:672: ἀδμῆτες λευκῇσιν ἐπιχνοαούσῃ ἐθείραις.
ἐθείρας: 3:828: παρθενική, ξανθὰς μὲν ἀνήψατο χερσὶν ἐθείρας,
ἐθείρας: 4:1301: ὧς αἱ ἐπὶ ξανθὰς θέμεναι κονίῃσιν ἐθείρας
ἐθέλει: 4:1274: Ζεὺς ἐθέλει καμάτοισιν ἐφ᾽ ἡμετέροισι τελέσσαι.’
ἐθέλεις: 1:890: αὔτως, ὡς ἐθέλεις καί τοι φίλον. ἥδε δὲ νῆσος
ἐθελημὸς: 2:658: ἥνδανεν, ἀλλ᾽ ἐθελημὸς ἐφ᾽ ὕδασι πατρὸς ἑοῖο
ἐθέλῃς: 1:892: δή ποτε νοστήσας ἐθέλῃς ἄψορρον ἱκέσθαι.
ἐθέλῃς: 3:332: χρειὼ δ᾽ ἢν ἐθέλῃς ἐξίδμεναι, οὔ σ᾽ ἐπικεύσω.
ἐθέλῃσθα: 2:55: ‘τῶνδέ τοι ὅν κ᾽ ἐθέλῃσθα, πάλου ἄτερ ἐγγυαλίξω
ἐθέλῃσθα: 3:404: δώσω τοι χρύσειον ἄγειν δέρος, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσθα,
ἐθέλητε: 1:715: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλητε,
ἐθέλοι: 3:180: εἴ κ᾽ ἐθέλοι φιλότητι δέρος χρύσειον ὀπάσσαι,
ἐθέλοις: 1:828: ναιετάειν ἐθέλοις, καί τοι ἅδοι, ἦ τ᾽ ἂν ἔπειτα
ἐθέλοντα: 1:1217: βοῦν ἀρότην ἤνωγε παρασχέμεν οὐκ ἐθέλοντα.
ἐθέλοντες: 1:749: οἱ μὲν ἀμυνόμενοι, ἀτὰρ οἵγ᾽ ἐθέλοντες ἀμέρσαι,
ἐθέλοντες: 4:1564: δεῦρο γὰρ οὐκ ἐθέλοντες ἱκάνομεν, ἀλλὰ βαρείαις
ἐθέλουσα: 4:1019: μὴ μὲν ἐγὼν ἐθέλουσα σὺν ἀνδράσιν ἀλλοδαποῖσιν
ἐθέλουσαν: 4:194: τὴν μὲν ἐγὼν ἐθέλουσαν ἀνάξομαι οἴκαδ᾽ ἄκοιτιν
ἐθέλων: 4:983: οὐκ ἐθέλων ἐνέπω προτέρων ἔποσ--ᾧ ἀπὸ πατρὸς
ἐθέλων: 4:1101: καί κ᾽ ἐθέλων, ἕκαθέν περ, ἐφ᾽ Ἑλλάδι νεῖκος ἄγοιτο.
ἐθέλωσιν: 1:706: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλωσιν,
ἕθεν: 1:362: οὗ ἕθεν ἐξάρχωμαι ἀεθλεύων βασιλῆι.’
ἕθεν: 2:975: τόσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἵησι παρὲξ ἕθεν ἄνδιχα βάλλων.
ἕθεν: 3:77: ἅζετο δ᾽ ἀντομένην Ἥρην ἕθεν εἰσορόωσα,
ἕθεν: 4:279: οἳ δή τοι γραπτῦς πατέρων ἕθεν εἰρύονται,
ἕθεν: 4:1082: ὡς ἀίω, μεγάλοισιν ἐνίσχεται ἐξ ἕθεν ὅρκοις,
ἕθεν: 4:1469: οὗ ἕθεν ἀμφ᾽ ἑτάροιο μεταλλῆσαι τὰ ἕκαστα.
ἕθεν: 4:1762: ἐξ ἕθεν. ἀλλὰ τὰ μὲν μετόπιν γένετ᾽ Εὐφήμοιο.
ἔθεντο: 1:104: ῥηίτερον καμάτοιο τέλος πάντεσσιν ἔθεντο.
ἔθεντο: 2:304: αὐτὰρ ἐπεὶ μέγα δόρπον ἐνὶ μεγάροισιν ἔθεντο,
ἔθεντο: 2:757: ἀλλὰ καὶ ἀρθμὸν ἔθεντο μετὰ σφίσι τοῖο ἕκητι.
ἔθεντο: 2:1071: ἀμφὶ δὲ χαλκείας κόρυθας κεφαλῇσιν ἔθεντο
ἔθεντο: 4:609: κυμαίνοντι ῥόῳ. Κελτοὶ δ᾽ ἐπὶ βάξιν ἔθεντο,
ἔθεντο: 4:1534: εὖ κτερέων ἴσχοντα, χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔθεντο.
ἔθεον: 4:560: ἀλλ᾽ ἔθεον γαίης Ὑλληίδος ἐξανιόντες
ἔθηκεν: 2:5: ὅς τ᾽ ἐπὶ καὶ ξείνοισιν ἀεικέα θεσμὸν ἔθηκεν,
ἔθηκεν: 2:1146: κριοῦ ἐπεμβεβαώς, τόν ῥα χρύσειον ἔθηκεν
ἔθηκεν: 3:65: ὅς μ᾽ ὑπερηνορέῃ θυέων ἀγέραστον ἔθηκεν.
ἐθήλεον: 3:221: ὑψοῦ ἀειρόμεναι μέγ᾽ ἐθήλεον. αἱ δ᾽ ὑπὸ τῇσιν
ἔθνεα: 2:1207: ἔθνεα ναιετάουσιν ἀπείρονα: καὶ δέ κεν Ἄρει
ἔθνεα: 2:1227: οὔ οἱ χραισμήσειν ἐπιέλπομαι ἔθνεα Κόλχων.’
ἔθνεα: 3:1274: τέτμον δ᾽ Αἰήτην τε καὶ ἄλλων ἔθνεα Κόλχων,
ἔθνεα: 4:5: φύζαν ἀεικελίην, ᾗ κάλλιπεν ἔθνεα Κόλχων.
ἔθνεα: 4:644: Ἥρης ἐννεσίῃσι, δι᾽ ἔθνεα μυρία Κελτῶν
ἔθνος: 3:212: Κόλχων μυρίον ἔθνος ἐς Αἰήταο κιόντες.
ἔθνος: 4:240: ἰλαδὸν ἄσπετον ἔθνος ἐπιβρομέειν πελάγεσσιν.
ἔθυιεν: 3:754: πυκνὰ δέ οἱ κραδίη στηθέων ἔντοσθεν ἔθυιεν,
εἰ: 1:154: ὄμμασιν, εἰ ἐτεόν γε πέλει κλέος, ἀνέρα κεῖνον
εἴ: 1:197: νόσφιν γ᾽ Ἡρακλῆος, ἐπελθέμεν, εἴ κ᾽ ἔτι μοῦνον
εἰ: 1:254: βέλτερον, εἰ τὸ πάροιθεν ἐνὶ κτερέεσσιν ἐλυσθεὶς
εἰ: 1:291: ὠισάμην, εἰ Φρίξος ἐμοὶ κακὸν ἔσσετ᾽ ἀλύξας.’
εἰ: 1:351: ‘εἰ μὲν δή μοι κῦδος ἐπιτρωπᾶτε μέλεσθαι,
εἴ: 1:361: σημανέειν δείξειν τε πόρους ἁλός, εἴ κε θυηλαῖς
εἰ: 1:470: Ἴδεω ἑσπομένοιο, καὶ εἰ θεὸς ἀντιόῳτο.
εἰ: 1:488: εἰ καὶ ἐμοὶ τοιόνδε θεοὶ τελέουσιν ὄλεθρον,
εἴ: 1:491: χρειὼ θεσπίζων μεταμώνιον εἴ κεν ἁλῴης.’
εἰ: 1:493: εἰ μὴ δηριόωντας ὁμοκλήσαντες ἑταῖροι
εἰ: 1:657: ‘Ὦφιλαι, εἰ δ᾽ ἄγε δὴ μενοεικέα δῶρα πόρωμεν
εἴ: 1:663: θυμηδὲς καὶ τοῖσι τόγ᾽ ἔσσεται, εἴ κε δαεῖεν.
εἴ: 1:665: ὑμέων δ᾽ εἴ τις ἄρειον ἔπος μητίσεται ἄλλη,
εἰ: 1:681: εἰ δὲ τὸ μὲν μακάρων τις ἀποτρέποι, ἄλλα δ᾽ ὀπίσσω
εἰ: 1:689: ἦ μὲν ἐγών, εἰ καί με τὰ νῦν ἔτι πεφρίκασιν
εἴ: 1:695: εἴ κεν ἐπιτρέψητε δόμους καὶ ληίδα πᾶσαν
εἰ: 1:700: ‘εἰ μὲν δὴ πάσῃσιν ἐφανδάνει ἥδε μενοινή,
εἴ: 1:807: σχέτλιοι. ἦ μὲν δηρὸν ἐτέτλαμεν, εἴ κέ ποτ᾽ αὖτις
εἰ: 1:814: εἰ καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσι δαϊζομένην ὁρόῳτο
εἰ: 1:827: τῶ ὑμεῖς στρωφᾶσθ᾽ ἐπιδήμιοι: εἰ δέ κεν αὖθι
εἰ: 1:863: εἰ μὴ ἀολλίσσας ἑτάρους ἀπάνευθε γυναικῶν
εἰ: 1:904: εἰ δ᾽ οὔ μοι πέπρωται ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι
εἰ: 1:1285: ἄσπετος, εἰ τὸν ἄριστον ἀποπρολιπόντες ἔβησαν
εἰ: 1:1300: εἰ μὴ Θρηικίοιο δύω υἷες Βορέαο
εἴ: 1:1319: ναίειν δ᾽ ἀθανάτοισι συνέστιον, εἴ κ᾽ ἔτι παύρους
εἴ: 1:1333: εἴ τί περ ἀασάμην: πέρι γάρ μ᾽ ἄχος εἷλεν ἐνισπεῖν
εἰ: 1:1343: ἀμφ᾽ ἐμεῦ, εἰ τοιόνδε πέλοι ποτέ, δηρίσασθαι.’
εἰ: 2:17: εἰ δ᾽ ἂν ἀπηλεγέοντες ἐμὰς πατέοιτε θέμιστας,
εἴ: 2:146: εἴ πως Ἡρακλῆα θεὸς καὶ δεῦρ᾽ ἐκόμισσε̣̣.
εἴ: 2:174: στόρνυται, εἴ κ᾽ ἐσθλοῖο κυβερνητῆρος ἐπαύρῃ.
εἰ: 2:209: ‘κλῦτε, Πανελλήνων προφερέστατοι, εἰ ἐτεὸν δὴ
εἴ: 2:231: οὐδ᾽ εἴ οἱ ἀδάμαντος ἐληλάμενον κέαρ εἴη.
εἰ: 2:236: εἰ δὴ ἐγὼν ὁ πρίν ποτ᾽ ἐπικλυτὸς ἀνδράσι Φινεὺς
εἰ: 2:249: χραισμεῖν, εἰ δὴ πρόχνυ γέρας τόδε πάρθετο δαίμων
εἰ: 2:286: εἰ μὴ ἄρ᾽ ὠκέα ῀Ἰρις ἴδεν, κατὰ δ᾽ αἰθέρος ἆλτο
εἰ: 2:325: εἰ ἐτεὸν πυκινῷ τε νόῳ μακάρων τ᾽ ἀλέγοντες
εἰ: 2:337: εἰ δέ κεν ἀντικρὺ πταμένη μεσσηγὺς ὄληται,
εἴ: 2:340: πετράων, οὐδ᾽ εἴ κε σιδηρείη πέλοι Λ̓ργώ.
εἰ: 2:342: εἰ καί με τρὶς τόσσον ὀίεσθ᾽ Οὐρανίδῃσιν,
εἰ: 2:343: ὅσσον ἀνάρσιός εἰμι, καὶ εἰ πλεῖον στυγέεσθαι:
εἰ: 2:415: πειθόμενοι Πόντονδε περήσομεν: εἰ δέ κεν αὖτις
εἰ: 2:443: εἰ δὲ καὶ ὀφθαλμοῖσι φόως πόροι ἦ τ᾽ ἂν ὀίω
εἰ: 2:627: αὐτίκ᾽ ἀνήνασθαι τόνδε στόλον, εἰ καὶ ἔμελλον
εἰ: 2:639: εἰ μὴ ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἀπήμονας ὔμμε κομίσσω.’
εἴ: 2:644: τούνεκα νῦν οὐδ᾽ εἴ κε διὲξ Ἀίδαο βερέθρων
εἰ: 2:648: ἔσσεσθαι τοιόνδ᾽ ἕτερον φόβον, εἰ ἐτεόν γε
εἰ: 2:688: ‘εἰ δ᾽ ἄγε δὴ νῆσον μὲν Ἑωίου Ἀπόλλωνος
εἰ: 2:691: βωμὸν ἀναστήσαντες ἐπάκτιον: εἰ δ᾽ ἂν ὀπίσσω
εἴ: 2:698: εἴ κέ τιν᾽ ἢ κεμάδων, ἢ ἀγροτέρων ἐσίδοιεν
εἰ: 2:846: ἄκρης τυτθὸν ἔνερθ᾽ Ἀχερουσίδος. εἰ δέ με καὶ τὸ
εἰ: 2:867: εἰ μὴ ἄρ᾽ Ἀγκαίῳ περιώσιον ἔμβαλεν Ἥρη
εἰ: 2:892: εἰ δὴ μήτ᾽ ὀλοοῖο μετὰ πτόλιν Αἰήταο
εἴ: 2:976: τετράκις εἰς ἑκατὸν δεύοιτό κεν, εἴ τις ἕκαστα
εἰ: 2:995: εἰ μὴ ἄρ᾽ ἐκ Διόθεν πνοιαὶ πάλιν Ἀργέσταο
εἴ: 2:1052: μῆτιν πορσύνωμεν ἐπίρροθον, εἴ γ᾽ ἐπικέλσαι
εἰ: 2:1068: εἰ δέ κεν αὐτὴν νῆσον ἱκώμεθα, δὴ τότ᾽ ἔπειτα
εἰ: 2:1156: εἰ δὲ καὶ οὔνομα δῆθεν ἐπιθύεις δεδαῆσθαι,
εἰ: 2:1226: τῶ εἰ μὴ φιλότητι δέρος χρύσειον ὀπάσσει,
εἰ: 3:1: εἰ δ᾽ ἄγε νῦν, Ἐρατώ, παρά θ᾽ ἵστασο, καί μοι ἔνισπε,
εἰ: 3:34: εἰ δέ σοι αὐτῇ μῦθος ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἔγωγε
εἰ: 3:61: τὸν μὲν ἐγών, εἰ καί περ ἐς Ἄιδα ναυτίλληται
εἰ: 3:75: τίσειεν Πελίης, εἰ μή σύ γε νόστον ὀπάσσεις.’
εἰ: 3:80: Κύπριδος, εἰ δὴ σεῖο λιλαιομένης ἀθερίζω
εἰ: 3:87: εἰ γάρ οἱ κείνη συμφράσσεται εὐμενέουσα,
εἰ: 3:98: εἰ μὴ τηλόθι χεῖρας, ἕως ἔτι θυμὸν ἐρύκει,
εἴ: 3:113: βῆ ῤ̔ ἴμεν Οὐλύμποιο κατὰ πτύχας, εἴ μιν ἐφεύροι.
εἰ: 3:131: εἰ δ᾽ ἄγε μοι πρόφρων τέλεσον χρέος, ὅττι κεν εἴπω:
εἴ: 3:140: κυανέη. ἀτὰρ εἴ μιν ἑαῖς ἐνὶ χερσὶ βάλοιο,
εἴ: 3:153: εἴ κεν ἐνισκίμψῃς κούρῃ βέλος Αἰήταο.’
εἴ: 3:180: εἴ κ᾽ ἐθέλοι φιλότητι δέρος χρύσειον ὀπάσσαι,
εἴ: 3:347: τῇ δ᾽ ἐναγειράμενος Παναχαιίδος εἴ τι φέριστον
εἴ: 3:349: ἄστεα καὶ πελάγη στυγερῆς ἁλός, εἴ οἱ ὀπάσσαις.
εἰ: 3:354: εἰ δὲ καὶ οὔνομα δῆθεν ἐπιθύεις γενεήν τε
εἰ: 3:358: εἰ δ᾽ αὐτοῦ Κρηθῆος ἐτήτυμόν ἐστι γενέθλης,
εἴ: 3:362: τόνδε δ᾽ ἄρ᾽, Ἠελίου γόνον ἔμμεναι εἴ τιν᾽ ἀκούεις,
εἰ: 3:377: εἰ δέ κε μὴ προπάροιθεν ἐμῆς ἥψασθε τραπέζης,
εἰ: 3:402: εἰ γὰρ ἐτήτυμόν ἐστε θεῶν γένος, ἠὲ καὶ ἄλλως
εἰ: 3:418: παύομαι ἀμήτοιο. σύ δ᾽, εἰ τάδε τοῖα τελέσσεις,
εἰ: 3:429: τλήσομαι, εἰ καί μοι θανέειν μόρος. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλο
εἰ: 3:435: εἰ δὲ σύγε ζυγὰ βουσὶν ὑποδδείσαις ἐπαεῖραι,
εἰ: 3:468: οἴκαδε νοστήσειε φυγὼν μόρον: εἰ δέ μιν αἶσα
εἴ: 3:479: τὴν εἴ κεν πεπίθοιμεν, ὀίομαι, οὐκέτι τάρβος
εἴ: 3:485: ‘ὦ πέπον, εἴ νύ τοι αὐτῷ ἐφανδάνει, οὔτι μεγαίρω.
εἰ: 3:508: εἰ μέν νυν τύνη ζεῦξαι βόας Αἰήταο,
εἰ: 3:511: εἰ δ᾽ οὔ τοι μάλα θυμὸς ἑῇ ἐπὶ πάγχυ πέποιθεν
εἴ: 3:535: μνησάμεθ᾽, εἴ κε δύναιτο, κασιγνήτη γεγαυῖα,
εἰ: 3:537: εἰ δὲ καὶ αὐτοῖσιν τόδ᾽ ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἱκοίμην
εἰ: 3:549: εἰ ἐτεὸν Φινεύς γε θεᾷ ἐνὶ Κύπριδι νόστον
εἰ: 3:587: εἰ μή οἱ Ζεὺς αὐτὸς ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἄγγελον ἧκεν
εἴ: 3:642: αὐτοκασιγνήτης πειρήσομαι, εἴ κέ μ᾽ ἀέθλῳ
εἴ: 3:693: φῆ ῥα, κασιγνήτης πειρωμένη, εἴ κέ μιν αὐτὴ
εἴ: 3:698: εἴ τινα συμφράσσαιο καὶ ἀρτύνειας ἀρωγήν.
εἴ: 3:730: εἴ γέ τι σῆς ψυχῆς προφερέστερον, ἠέ τι παίδων
εἴ: 3:777: φθίσθω ἀεθλεύων, εἴ οἱ κατὰ νειὸν ὀλέσθαι
εἰ: 3:815: ἢ πάρος, εἰ ἐτεόν γε νόῳ ἐπεμαίεθ᾽ ἕκαστα.
εἴ: 3:845: τῷ εἴ κ᾽ ἐννυχίοισιν ἀρεσσάμενος θυέεσσιν
εἰ: 3:896: εἰ δ᾽ ἄγε μολπῇ θυμὸν ἀφειδείως κορέσωμεν
εἴ: 3:900: ἤματι τῷ, εἴ μοι συναρέσσετε τήνδε μενοινήν.
εἴ: 3:908: ὄφρα τὰ μὲν δασόμεσθα μετὰ σφίσιν, εἴ κεν ὀπάσσῃ
εἴ: 3:1004: ὧς καὶ σοὶ θεόθεν χάρις ἔσσεται, εἴ κε σαώσῃς
εἰ: 3:1079: σεῦ ἐπιλήσεσθαι, προφυγὼν μόρον, εἰ ἐτεόν γε
εἰ: 3:1082: εἰ δέ τοι ἡμετέρην ἐξίδμεναι εὔαδε πάτρην,
εἰ: 3:1121: εἰ δέ κεν ἤθεα κεῖνα καὶ Ἑλλάδα γαῖαν ἵκηαι,
εἰ: 3:1141: εἰ μὴ ἄρ᾽ Αἰσονίδης πεφυλαγμένος ὀψέ περ ηὔδα:
εἰ: 3:1189: ἐξανύσειν, εἰ καί περ ἐπὶ ζυγὰ βουσὶ βάλοιτο.
εἰ: 4:22: εἰ μή μιν Φρίξοιο θεὰ σὺν παισὶ φέβεσθαι
εἰ: 4:231: εἰ μή οἱ κούρην αὐτάγρετον, ἢ ἀνὰ γαῖαν,
εἰ: 4:292: γαίῃ ὃς ὑμετέρῃ παρακέκλιται, εἰ ἐτεὸν δὴ
εἰ: 4:342: Αἰήτης, εἰ κεῖνοι ἀναπλήσειαν ἀέθλους,
εἴ: 4:376: σχετλίη, εἴ κεν δή με κασιγνήτοιο δικάσσῃ
εἴ: 4:403: ἔσσεται, εἴ σε θανόντες ἕλωρ κείνοισι λίποιμεν.
εἴ: 4:417: εἴ κέν πως κήρυκας ἀπερχομένους πεπίθοιμι
εἴ: 4:419: ἔνθ᾽ εἴ τοι τόδε ἔργον ἐφανδάνει, οὔτι μεγαίρω,
εἴ: 4:462: εἴ κε δόλον ξείνοισιν ἐπ᾽ ἀνδράσι τεχνήσαιτο.
εἴ: 4:755: ‘῀Ἰρι φίλη, νῦν, εἴ ποτ᾽ ἐμὰς ἐτέλεσσας ἐφετμάς,
εἰ: 4:756: εἰ δ᾽ ἄγε λαιψηρῇσι μετοιχομένη πτερύγεσσιν,
εἰ: 4:832: ‘εἰ μὲν δὴ μαλεροῖο πυρὸς μένος ἠδὲ θύελλαι
εἰ: 4:903: εἰ μὴ ἄρ᾽ Οἰάγροιο πάις Θρηίκιος Ὀρφεὺς
εἴ: 4:1013: ἐκδώῃς ᾧ πατρὶ κομιζέμεν, εἴ νυ καὶ αὐτὴ
εἴ: 4:1055: ἔννεπον, εἴ κε δίκης ἀλιτήμονος ἀντιάσειεν.
εἰ: 4:1071: ‘ναὶ φίλος, εἰ δ᾽ ἄγε μοι πολυκηδέα ῥύεο Κόλχων
εἴ: 4:1107: εἴ τιν᾽ ὑπὸ σπλάγχνοισι φέρει, δῄοισιν ὀπάσσω.’
εἰ: 4:1167: δεῖμ᾽ ἔχεν, εἰ τελέοιτο διάκρισις Ἀλκινόοιο.
εἰ: 4:1261: τῇδ᾽ ἐπ᾽ ἐρημαίῃ πεπτηότας, εἰ καὶ ἀῆται
εἴ: 4:1333: εἰς ἓν ἀγειράμενος μυθήσομαι, εἴ νύ τι τέκμωρ
εἰ: 4:1416: αἰθομένην ἄμοτον λωφήσομεν. εἰ δέ κεν αὖτις
εἴ: 4:1457: Ἡρακλέης δίψῃ κεκμηότας. ἀλλά μιν εἴ πως
εἰ: 4:1509: οὐδ᾽ εἰ Παιήων, εἴ μοι θέμις ἀμφαδὸν εἰπεῖν,
εἴ: 4:1509: οὐδ᾽ εἰ Παιήων, εἴ μοι θέμις ἀμφαδὸν εἰπεῖν,
εἰ: 4:1554: εἰ δέ τι τῆσδε πόρους μαίεσθ᾽ ἁλός, οἷά τε πολλὰ
εἰ: 4:1558: παρραλίης, εἰ δή τιν᾽ ἀκούετε νόσφιν ἐόντες
εἴ: 4:1562: ‘Ἀπίδα καὶ πέλαγος Μινώιον εἴ νύ που, ἥρως,
εἰ: 4:1651: εἰ μή σφιν Μήδεια λιαζομένοις ἀγόρευσεν:
εἰ: 4:1653: ἄνδρα τόν, ὅστις ὅδ᾽ ἐστί, καὶ εἰ παγχάλκεον ἴσχει
εἰ: 4:1672: εἰ δὴ μὴ νούσοισι τυπῇσί τε μοῦνον ὄλεθρος
εἴα: 2:74: ὧς ὅγε Τυνδαρίδην φοβέων ἕπετ᾽, οὐδέ μιν εἴα
εἴα: 2:185: εἴα ἀπειρεσίοισιν ὀνείασιν, ὅσσα οἱ αἰεὶ
εἱαμεναῖς: 2:797: οὖρα βαθυρρείοντος ὑφ᾽ εἱαμεναῖς Ὑπίοιο.
εἱαμενῇ: 2:820: κεῖτο γὰρ εἱαμενῇ δονακώδεος ἐν ποταμοῖο
εἱαμενὴν: 3:1219: Φάσιδος εἱαμενὴν Ἀμαραντίου εἱλίσσονται.
εἱαμενῇσι: 4:316: τηλόθεν. εἱαμενῇσι δ᾽ ἐν ἄσπετα πώεα λεῖπον
εἱαμενῇσιν: 3:1201: ἀνθρώπων, καθαρῇσιν ὑπεύδιος εἱαμενῇσιν,
εἰαρινοῦ: 4:959: ὅσση δ᾽ εἰαρινοῦ μηκύνεται ἤματος αἶσα,
εἰᾶτε: 1:873: Ὑψιπύλης εἰᾶτε πανήμερον, εἰσόκε Λῆμνον
εἴβεται: 2:666: εἴβεται ἐκ λαγόνων τε καὶ αὐχένος: ὄμματα δέ σφιν
εἴδατα: 1:456: εἴδατα, καὶ μέθυ λαρόν, ἀφυσσαμένων προχόῃσιν
εἴδεα: 4:1191: εἴδεα καὶ μορφάς, ἐν δέ σφισιν Οἰάγροιο
εἴδετο: 2:581: ἤδη δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διὰ πλατὺς εἴδετο Πόντος,
εἰδόμεναι: 4:976: εἰδόμεναι, χρυσέοισι κεράασι κυδιάασκον.
εἴδοντο: 2:206: οἱ δέ μιν ὡς εἴδοντο, περισταδὸν ἠγερέθοντο
εἶδός: 2:787: εἶδός τ᾽ ἠδὲ βίην: χαμάδις δέ οἱ ἤλασ᾽ ὀδόντας.
εἰδυῖα: 3:103: μυθεῖσθαι πάντεσσιν: ἅλις εἰδυῖα καὶ αὐτή.
Εἰδυῖα: 3:269: ἐκ δ᾽ αὐτὴ Εἰδυῖα δάμαρ κίεν Αἰήταο,
Εἰδυῖαν: 3:243: πρίν περ κουριδίην θέσθαι Εἰδυῖαν ἄκοιτιν,
εἰδώλοισιν: 3:1003: πάννυχος οὐρανίοισιν ἑλίσσεται εἰδώλοισιν.
εἰδώλοισιν: 4:1278: οἷον δ᾽ ἀψύχοισιν ἐοικότες εἰδώλοισιν
εἰδώς: 1:508: ὄφρα Ζεὺς ἔτι κοῦρος, ἔτι φρεσὶ νήπια εἰδώς,
εἶεν: 1:22: πλαζόμενοι: Μοῦσαι δ᾽ ὑποφήτορες εἶεν ἀοιδῆς.
εἶεν: 1:963: ἔκλυον, οἵτινες εἶεν, ἐυξείνως ἀρέσαντο,
εἶεν: 2:9: ναυτιλίης, οἵ τ᾽ εἶεν, ὑπερβασίῃσιν ἄτισσεν,
εἶεν: 4:1772: εἰς ἔτος ἐξ ἔτεος γλυκερώτεραι εἶεν ἀείδειν
εἴη: 2:231: οὐδ᾽ εἴ οἱ ἀδάμαντος ἐληλάμενον κέαρ εἴη.
εἴη: 3:144: ἀμβολίη. δὴ γάρ κεν ἀφαυροτέρη χάρις εἴη.’
εἴη: 3:797: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης. ἦ τ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη
εἴη: 3:1100: ἀμφ᾽ αὐτῆς, ὧς ἄμμι πατὴρ τεὸς ἄρθμιος εἴη.’
εἴη: 4:249: εἴη, μήτ᾽ ἐμὲ θυμὸς ἐποτρύνειεν ἀείδειν.
εἴη: 4:502: ἤ τ᾽ εἴη μετέπειτα κατερχομένοισι κέλευθος.’
εἴην: 3:704: εἴην ἐξ Ἀίδεω στυγερὴ μετόπισθεν Ἐρινύς.’
εἴην: 3:1115: μνήσω ἐμῇ ἰότητι πεφυγμένον. αἴθε γὰρ εἴην
εἴθ᾽: 2:46: πειράζων, εἴθ᾽ ὡς πρὶν ἐυτρόχαλοι φορέονται,
εἴθ᾽: 3:464: ‘τίπτε με δειλαίην τόδ᾽ ἔχει ἄχος; εἴθ᾽ ὅγε πάντων
εἴθ᾽: 4:1697: αὐτοὶ δ᾽, εἴτ᾽ Ἀίδῃ, εἴθ᾽ ὕδασιν ἐμφορέοντο,
εἶθαρ: 2:410: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τοὺς δ᾽ εἶθαρ ἕλεν δέος εἰσαΐοντας.
εἶθαρ: 3:1312: γούνασιν ἐν προτέροισι, διὰ φλογὸς εἶθαρ ἐλυσθείς.
εἶθαρ: 4:1604: εἶθαρ ἐπιτροχάων, ὁ δ᾽ ἐπ᾽ αὐχένι γαῦρος ἀερθεὶς
εἴκαθε: 1:505: ὥς τε βίῃ καὶ χερσὶν ὁ μὲν Κρόνῳ εἴκαθε τιμῆς,
εἰκάθοι: 3:848: οὔτε κεν αἰθομένῳ πυρὶ εἰκάθοι: ἀλλὰ καὶ ἀλκῇ
εἴκαθον: 2:792: Παφλαγόνες τ᾽ ἐπὶ τοῖς Πελοπήιοι εἴκαθον αὔτως,
εἴκελα: 1:544: στράπτε δ᾽ ὑπ᾽ ἠελίῳ φλογὶ εἴκελα νηὸς ἰούσης
εἴκελαι: 4:655: εἴκελαι: ἐν δὲ σόλοι καὶ τεύχεα θέσκελα κείνων:
εἴκελον: 3:287: νέρθεν ὑπὸ κραδίῃ, φλογὶ εἴκελον: ἀντία δ᾽ αἰεὶ
εἴκελον: 4:173: μαρμαρυγῇ ληνέων φλογὶ εἴκελον ἷζεν ἔρευθος.
εἴκελος: 3:1282: εἴκελος, ἄλλα δέ που χρυσαόρῳ Ἀπόλλωνι.
εἴκελος: 3:1350: ἀλκῆς, μαιμώων συῒ εἴκελος, ὅς ῥά τ᾽ ὀδόντας
εἶκον: 3:885: εἶκον, ἀλευάμενοι βασιληίδος ὄμματα κούρης.
ἔικτο: 2:39: γαίης εἶναι ἔικτο πέλωρ τέκος, οἷα πάροιθεν
ἔικτο: 4:1610: ἀντικρὺ μακάρεσσι φυὴν ἔκπαγλον ἔικτο:
εἰλαπίνας: 4:1419: λοιβάς τ᾽ εἰλαπίνας τε παρέξομεν εὐμενέοντες.’
εἰλαπίνης: 1:13: εἰλαπίνης, ἣν πατρὶ Ποσειδάωνι καὶ ἄλλοις
εἰλαπίνῃσι: 1:819: ἔν τε χοροῖς ἀγορῇ τε καὶ εἰλαπίνῃσι μέλοντο:
εἰλαπίνῃσι: 1:857: αὐτίκα δ᾽ ἄστυ χοροῖσι καὶ εἰλαπίνῃσι γεγήθει
Εἰλατίδην: 4:1468: Εἰλατίδην Πολύφημον ὅπῃ λίπε: μέμβλετο γάρ οἱ
Εἰλατίδης: 1:41: Εἰλατίδης, ὃς πρὶν μὲν ἐρισθενέων Λαπιθάων,
Εἰλατίδης: 1:1241: Εἰλατίδης Πολύφημος, ἰὼν προτέρωσε κελεύθου,
Εἰλατίδης: 1:1248: ὧς τότ᾽ ἄρ᾽ Εἰλατίδης μεγάλ᾽ ἔστενεν, ἀμφὶ δὲ χῶρον
Εἰλατίδης: 1:1347: Εἰλατίδης Πολύφημος: ὁ δ᾽ Εὐρυσθῆος ἀέθλους
εἷλε: 2:20: εἷλε χόλος: περὶ δ᾽ αὖ Πολυδεύκεα τύψεν ὁμοκλη
εἷλε: 2:158: εἷλε παρὰ κρητῆρι καὶ αἰθομένοις ἱεροῖσιν.
εἷλε: 2:1218: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πολέεσσι δ᾽ ἐπὶ χλόος εἷλε παρειὰς
εἷλέ: 3:1066: ἐξαῦτις μύθῳ προσεφώνεεν, εἷλέ τε χειρὸς
εἴλει: 2:573: νῆα δ᾽ ἔπειτα πέριξ εἴλει ῥόος. ἄκρα δ᾽ ἔκοψαν
εἴλει: 4:181: εἴλει ἀφασσόμενος: περὶ γὰρ δίεν, ὄφρα ἓ μή τις
Εἰλείθυια: 1:289: Εἰλείθυια θεὰ πολέος ἐμέγηρε τόκοιο.
εἰλεῖται: 4:1269: ἄπλοος εἰλεῖται, γαίης ὕπερ ὅσσον ἔχουσα.
εἰλεῖτο: 4:1065: ὀξείῃς εἰλεῖτο πεπαρμένον ἀμφ᾽ ὀδύνῃσιν.
εἷλεν: 1:1042: Πηλεὺς δὲ Ζέλυν εἷλεν ἀρηίθοόν τε Γέφυρον.
εἷλεν: 1:1054: ἀμπλακίην ἄμφω: στυγερὸν δ᾽ ἄχος εἷλεν ἰδόντας
εἷλεν: 1:1333: εἴ τί περ ἀασάμην: πέρι γάρ μ᾽ ἄχος εἷλεν ἐνισπεῖν
εἷλεν: 2:579: εἴσω πετράων. τότε δ᾽ αἰνότατον δέος εἷλεν
εἷλεν: 3:726: εἷλεν ἰαινομένην, τοῖον δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔειπεν:
εἷλεν: 3:962: ἤχλυσαν: θερμὸν δὲ παρηίδας εἷλεν ἔρευθος.
εἷλες: 4:367: εἷλες ἐμῇ ματίῃ: κατὰ δ᾽ οὐλοὸν αἶσχος ἔχευα
εἵλετο: 3:157: πρέμνῳ κεκλιμένην: ἀνὰ δ᾽ ἀγκύλον εἵλετο τόξον.
εἵλετο: 3:631: εἵλετο: τοὺς δ᾽ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν, ἐκ δ᾽ ἐβόησαν
εἵλετο: 4:1038: ὄμμασιν: αὐτὰρ ἐμοὶ ἀπὸ δὴ βαρὺς εἵλετο δαίμων
εἰλίγγοισιν: 4:142: νειόθεν εἰλίγγοισιν ἐπήορος ἐξανιοῦσα:
εἱλιγμένος: 4:1539: ὡς δὲ δράκων σκολιὴν εἱλιγμένος ἔρχεται οἶμον,
εἱλίξασαι: 4:947: παρθενικαί, δίχα κόλπον ἐπ᾽ ἰξύας εἱλίξασαι
εἱλίσσεται: 2:983: ἠπείρου χθαμαλῆς, εἱλίσσεται: ἡ μὲν ἄπωθεν,
εἱλίσσετο: 4:1059: ἀλλά οἱ ἐν στέρνοις ἀχέων εἱλίσσετο θυμός.
εἱλίσσονται: 3:138: διπλόαι ἁψῖδες περιηγέες εἱλίσσονται:
εἱλίσσονται: 3:1219: Φάσιδος εἱαμενὴν Ἀμαραντίου εἱλίσσονται.
εἱλίσσονται: 4:140: καπνοῖο στροφάλιγγες ἀπείριτοι εἱλίσσονται,
εἱλίσσονται: 4:261: οὔπω τείρεα πάντα, τά τ᾽ οὐρανῷ εἱλίσσονται,
εἱλίσσονται: 4:1279: ἀνέρες εἱλίσσονται ἀνὰ πτόλιν, ἢ πολέμοιο
εἱλίσσονται: 4:1450: ὡς δ᾽ ὁπότε στεινὴν περὶ χηραμὸν εἱλίσσονται
εἱλίσσοντο: 1:844: μυρίαι εἱλίσσοντο κεχαρμέναι, ὄφρα πυλάων
εἱλίσσοντο: 4:935: ὧς αἱ ὑπεκπροθέουσαι ἐπήτριμοι εἱλίσσοντο
εἱλιχθεῖσα: 3:655: λέκτροισιν πρηνὴς ἐνικάππεσεν εἱλιχθεῖσα.
εἷλκεν: 3:1306: εἷλκεν ἐπικρατέως παντὶ σθένει, ὄφρα πελάσσῃ
εἵλκετο: 1:533: ποσσὶν ὑπεκλύσθη νηὸς τρόπις.: εἵλκετο δ᾽ ἤδη
εἷλκον: 2:670: τοῖς ἴκελοι ἥρωες ὑπὲξ ἁλὸς εἷλκον ἐρετμά.
εἷλκον: 4:886: εὐναίας εἷλκον περιγηθέες ἄλλα τε πάντα
εἴλυμα: 2:1131: δοῦναι ὅσον τ᾽ εἴλυμα περὶ χροός, ἠδὲ κομίσσαι
εἰλυμένα: 3:1290: καρτερὰ λιγνυόεντι πέριξ εἰλυμένα καπνῷ,
εἰλυμένοι: 2:863: ἐντυπὰς εὐκήλως εἰλυμένοι οὔτε τι σίτου
εἰλυμένος: 3:296: τοῖος ὑπὸ κραδίῃ εἰλυμένος αἴθετο λάθρῃ
εἰλυούς: 1:1144: θῆρες δ᾽ εἰλυούς τε κατὰ ξυλόχους τε λιπόντες
εἵματ᾽: 1:364: πειθόμενοι: ἀπὸ δ᾽ εἵματ᾽ ἐπήτριμα νηήσαντο
εἵματ᾽: 3:329: αὐτίκ᾽ ἐπεὶ καὶ βρῶσιν ἅλις καὶ εἵματ᾽ ἔδωκαν,
εἵματα: 2:1170: ἦ ῥα, καὶ ἐκ νηὸς δῶκέ σφισιν εἵματα δῦναι.
εἵματα: 4:669: ἐγρομένη πλοκάμους τε καὶ εἵματα φαιδρύνεσκεν.
εἰμὲν: 2:1152: τῶν ἐξ ἀμφοτέρων εἰμὲν γένος. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη
εἰμεν: 3:393: πρόφρονές εἰμεν ἄρηι θοὴν ἀποτῖσαι ἀμοιβήν,
εἰμὲν: 4:1320: οἰοπόλοι δ᾽ εἰμὲν χθόνιαι θεαὶ αὐδήεσσαι,
εἶμι: 1:838: εἶμι δ᾽ ὑπότροπος αὖτις ἀνὰ πτόλιν, εὖτ᾽ ἂν ἕκαστα
εἶμι: 1:1295: εἶμι τεῶν, οἳ τόνγε δόλον συνετεκτήναντο.’
εἰμι: 2:343: ὅσσον ἀνάρσιός εἰμι, καὶ εἰ πλεῖον στυγέεσθαι:
εἶμι: 2:418: πῶς ἔρδω, πῶς αὖτε τόσην ἁλὸς εἶμι κέλευθον,
εἰμι: 2:801: τῶ νῦν ἥντιν᾽ ἐγὼ τῖσαι χάριν ἄρκιός εἰμι,
εἶμι: 4:30: ‘τόνδε τοι ἀντ᾽ ἐμέθεν ταναὸν πλόκον εἶμι λιποῦσα,
εἰμί: 4:1739: ‘Τρίτωνος γένος εἰμί, τεῶν τροφός, ὦ φίλε, παίδων,
εἶμι: 4:1742: ἂμ πέλαγος ναίειν Ἀνάφης σχεδόν: εἶμι δ᾽ ἐς αὐγὰς
εἰν: 1:460: ἔνθ᾽ αὖτ᾽ Αἰσονίδης μὲν ἀμήχανος εἰν ἑοῖ αὐτῷ
εἰν: 1:831: νήσων, Αἰγαίῃ ὅσαι εἰν ἁλὶ ναιετάουσιν.
εἰν: 3:1293: εὖ διαβάς, ἐπιόντας, ἅ τε σπιλὰς εἰν ἁλὶ πέτρη
εἰν: 4:232: ἢ πλωτῆς εὑρόντες ἔτ᾽ εἰν ἁλὸς οἴδματι νῆα,
εἰν: 4:562: ἑξείης πλήθοντο Λιβυρνίδες εἰν ἁλὶ νῆσοι,
εἰν: 4:790: ἔξοχον ἀλλάων, αἵ τ᾽ εἰν ἁλὶ ναιετάουσιν,
εἰν: 4:981: ἀμφιλαφὴς πίειρα Κεραυνίῃ εἰν ἁλὶ νῆσος,
εἰν: 4:1635: Κρήτην, ἥ τ᾽ ἄλλων ὑπερέπλετο εἰν ἁλὶ νήσων.
εἶναι: 1:1038: εἶναι ἀριστήων αὐτῇ ὑπὸ νυκτὶ πέδησεν
εἶναι: 2:22: ‘ἴσχεο νῦν, μηδ᾽ ἄμμι κακήν, ὅτις εὔχεαι εἶναι,
εἶναι: 2:31: λεπταλέον, τό ῥά οἵ τις ἑὸν ξεινήιον εἶναι
εἶναι: 2:39: γαίης εἶναι ἔικτο πέλωρ τέκος, οἷα πάροιθεν
εἶναι: 2:889: οὓς μὲν γὰρ τὸ πάροιθε δαήμονας εὐχόμεθ᾽ εἶναι,
εἶναι: 2:1276: ἡρώων: γουνοῦτο δ᾽ ἀπήμονας εἶναι ἀρωγοὺς
εἶναι: 3:507: βουλῆς εἶναι ὄνειαρ, ὅσον τ᾽ ἐπὶ κάρτεϊ χειρῶν.
εἶναί: 3:603: εἶναί οἱ τυτθόν γε δέος, μή πού τινα μῆτιν
εἶναι: 3:713: ἔμπεδον εἶναι ἐπ᾽ ἄμμι τεοὺς υἱῆας ἔρυσθαι.
εἶναι: 4:803: αὐτὰρ ἐγὼ τὸν ἄριστον ἐπιχθονίων πόσιν εἶναι
εἶναι: 4:1355: τῆσδε θεοπροπίης ἴσχω πέρι. φάν γε μὲν εἶναι
εἰναλίη: 1:583: φαίνετο δ᾽ εἰναλίη Σκίαθος, φαίνοντο δ᾽ ἄπωθεν
εἵνεκ᾽: 2:261: ὡς οὔ τις θεόθεν χόλος ἔσσεται εἵνεκ᾽ ἀρωγῆς.’
εἵνεκ᾽: 3:721: παίδων εἵνεκ᾽ ἐμεῖο; καὶ ἐκ κείνοιο δ᾽ ἱκάνει
εἵνεκα: 1:666: ἐγρέσθω: τοῦ γάρ τε καὶ εἵνεκα δεῦρ᾽ ἐκάλεσσα.’
εἵνεκα: 2:180: εἵνεκα μαντοσύνης, τήν οἱ πάρος ἐγγυάλιξεν
εἵνεκα: 4:191: ἤδη γὰρ χρειώ, τῆς εἵνεκα τήνδ᾽ ἀλεγεινὴν
εἵνεκα: 4:398: εἵνεκα σεῦ. πάντες γάρ, ὅσοι χθόνα τήνδε νέμονται,
εἵνεκα: 4:648: Στοιχάδας εἰσαπέβαν νήσους σόοι εἵνεκα κούρων
εἵνεκα: 4:807: νυμφίδιον, κείνης ἀγανόφρονος εἵνεκα τιμῆς.
εἵνεκα: 4:1097: Κόλχους, ἡρώεσσι φέρων χάριν, εἵνεκα κούρης.
εἵνεκεν: 2:216: ἀνδράσι, Φοίβου τ᾽ ἀμφὶ καὶ αὐτῆς εἵνεκεν Ἥρης
εἵνεκεν: 2:1133: ἀλλ᾽ ἱκέτας ξείνους Διὸς εἵνεκεν αἰδέσσασθε
εἵνεκεν: 4:1032: κείρατε γηγενέων: ἧς εἵνεκεν Αἱμονίηνδε
εἵνεκεν: 4:1714: ποίεον, Αἰγλήτην μὲν ἐυσκόπου εἵνεκεν αἴγλης
εἶξαι: 2:338: ἄψορροι στέλλεσθαι ἐπεὶ πολὺ βέλτερον εἶξαι
εἶξαι: 3:421: ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν γεγαῶτα κακωτέρῳ ἀνέρι εἶξαι.’
εἴξαντες: 1:805: ᾗ ματίῃ εἴξαντες, ἀπεσσεύοντο γυναῖκας:
εἴξαντες: 1:1049: οἱ δ᾽ ἄλλοι εἴξαντες ὑπέτρεσαν, ἠύτε κίρκους
εἴξαντες: 2:295: οἱ δ᾽ ὅρκῳ εἴξαντες ὑπέστρεφον ἂψ ἐπὶ νῆα
εἴξαντες: 3:521: οἱ δ᾽ ἄλλοι εἴξαντες ἀκὴν ἔχον. αὐτίκα δ᾽ Ἄργος
εἴξασα: 3:796: μαργοσύνῃ εἴξασα. τί δ᾽ οὐκ ἐμὸν ἔσσεται αἶσχος;
εἴξειε: 4:1656: πετράων, εἵως κεν ἐμοὶ εἴξειε δαμῆναι.’
εἷο: 2:637: εἷο μὲν οὐδ᾽ ἠβαιὸν ἀτύζομαι: ἀμφὶ δὲ τοῖο
εἷο: 4:460: εἷο κασιγνήτης, ἀταλὸς πάις οἷα χαράδρης
εἴπατ᾽: 3:315: εἴπατ᾽ ἀριφραδέως, ἠδ᾽ οἵτινες οἵδ᾽ ἐφέπονται
εἰπὲ: 3:1070: μνήσομαι. εἰπὲ δέ μοι πρόφρων τόδε, πῇ τοι ἔασιν
εἰπὲ: 3:1073: ἦε καὶ Αἰαίης νήσου πέλας; εἰπὲ δὲ κούρην,
εἰπὲ: 4:761: εἰπὲ δὲ κοιμῆσαι φύσας πυρός, εἰσόκεν Ἀργὼ
εἰπεῖν: 3:26: παιδὶ ἑῷ εἰπεῖν ὀτρύνομεν, αἴ κε πίθηται
εἰπεῖν: 4:1509: οὐδ᾽ εἰ Παιήων, εἴ μοι θέμις ἀμφαδὸν εἰπεῖν,
εἰπέμεναι: 4:764: καὶ δὲ τῷ εἰπέμεναι τὸν ἐμὸν νόον, ὥς κεν ἀήτας
εἶπεν: 4:1455: καί πού τις διεροῖς ἐπὶ χείλεσιν εἶπεν ἰανθείς:
εἴπερ: 2:444: γηθήσειν, ὅσον εἴπερ ὑπότροπος οἴκαδ᾽ ἱκοίμην.’
εἵπετο: 1:71: εἵπετο δ᾽ Εὐρυτίων τε καὶ ἀλκήεις Ἐρυβώτης,
εἵπετο: 3:440: Αὐγείης Τελαμών τε παρασχεδόν: εἵπετο δ᾽ Ἄργος
εἵπετο: 3:915: ἦγε διὲκ πεδίου: ἅμα δέ σφισιν εἵπετο Μόψος
εἵπετο: 3:1333: βώλακες ἀγνύμεναι ἀνδραχθέες: εἵπετο δ᾽ αὐτὸς
εἵπετο: 4:149: εἵπετο δ᾽ Αἰσονίδης πεφοβημένος, αὐτὰρ ὅγ᾽ ἤδη
εἵπετο: 4:1484: πώεσι φερβομένοισι συνήντεες: εἵπετο δ᾽ ἀνὴρ
εἴπω: 3:131: εἰ δ᾽ ἄγε μοι πρόφρων τέλεσον χρέος, ὅττι κεν εἴπω:
εἴπω: 3:699: ἀλλ᾽ ὄμοσον Γαῖάν τε καὶ Οὐρανόν, ὅττι τοι εἴπω
εἶργε: 4:1637: ῥηγνύμενος πέτρας, εἶργε χθονὶ πείσματ᾽ ἀνάψαι,
εἴρεο: 3:981: ἀμφαδίην ἀγόρευε καὶ εἴρεο: μηδέ με τερπνοῖς
εἰρεσίῃ: 1:608: εἰρεσίῃ κραναὴν Σιντηίδα Λῆμνον ἵκοντο.
εἰρεσίῃ: 1:922: κεῖθεν δ᾽ εἰρεσίῃ Μέλανος διὰ βένθεα πόντου
εἰρεσίῃ: 1:964: καί σφεας εἰρεσίῃ πέπιθον προτέρωσε κιόντας
εἰρεσίῃ: 2:47: μηδ᾽ ἄμυδις καμάτῳ τε καὶ εἰρεσίῃ βαρύθοιεν
εἰρεσίῃ: 2:586: ἀλλά μιν ἔφθη Τῖφυς ὑπ᾽ εἰρεσίῃ βαρύθουσαν
εἰρεσίῃ: 2:651: εἰρεσίῃ δ᾽ ἀλίαστον ἔχον πόνον: αἶψα δὲ τοίγε
εἰρεσίῃ: 4:210: Ἀγκαίῳ παρέβασκεν: ἐπείγετο δ᾽ εἰρεσίῃ νηῦς
εἰρεσίῃ: 4:496: εἰρεσίῃ περάαν πλόον ἀντίον, ᾧ ἐπέχουσιν
εἰρεσίην: 2:560: εἰρεσίην, ἵν᾽ ἔπειτα διὲκ πέτρας ἐλάσειαν,
εἰρεσίῃσιν: 1:114: ὅσσαι ὑπ᾽ εἰρεσίῃσιν ἐπειρήσαντο θαλάσσης.
εἰρεσίῃσιν: 1:1152: ληξάντων ἀνέμων νῆσον λίπον εἰρεσίῃσιν.
εἰρεσίῃσιν: 2:1033: νήσου Ἀρητιάδος τέμνον πλόον εἰρεσίῃσιν
εἰρεσίῃσιν: 4:1585: λίμνης ἐκπρομολεῖν λελιημένοι εἰρεσίῃσιν.
εἴρυντο: 4:335: στεινόμεναι Κόλχοισι πόρους εἴρυντο θαλάσσης.
εἰρύοιτο: 4:802: ἀθανάτων, ἀλλ᾽ αἰὲν ἑὸν κράτος εἰρύοιτο.
εἰρύονται: 4:279: οἳ δή τοι γραπτῦς πατέρων ἕθεν εἰρύονται,
εἴρυσθαι: 4:1205: καί σφεας ἠὲ θέμιστας ἑὰς εἴρυσθαι ἄνωγεν,
εἴρυσο: 4:372: ἀλλ᾽ αὔτως εἴρυσο: δίκη δέ τοι ἔμπεδος ἔστω
εἴρυσσαν: 4:888: εἴρυσσαν τανύσαντες ἐν ἱμάντεσσι κεραίης.
εἰρύσσαντο: 4:237: νῆάς τ᾽ εἰρύσσαντο, καὶ ἄρμενα νηυσὶ βάλοντο,
εἴρυτο: 2:1271: τοῖο θεοῦ, τόθι κῶας ὄφις εἴρυτο δοκεύων
εἰς: 1:39: ἄμφω συμφορέονται, ἀπόπροθεν εἰς ἓν ἰόντες.
εἰς: 1:250: ἄλλη δ᾽ εἰς ἑτέρην ὀλοφύρετο δακρυχέουσα:
εἰς: 1:363: η ῥα, καὶ εἰς ἔργον πρῶτος τράπεθ̓: οἱ δ᾽ ἐπανέσταν
εἰς: 1:477: ἦέ τοι εἰς ἄτην ζωρὸν μέθυ θαρσαλέον κῆρ
εἰς: 1:577: εἰς αὖλιν, ὁ δέ τ᾽ εἶσι πάρος σύριγ γι λιγείῃ
εἰς: 1:654: εἰς ἀγορήν: αὐτὴ γὰρ ἐπέφραδεν Ὑψιπύλεια.
εἰς: 1:690: κῆρες, ἐπερχόμενόν που ὀίομαι εἰς ἔτος ἤδη
εἰς: 1:708: ἦ, καὶ ἔλυσ᾽ ἀγορήν, μετὰ δ᾽ εἰς ἑὸν ὦρτο νέεσθαι.
εἰς: 1:861: ἀμβολίη δ᾽ εἰς ἦμαρ ἀεὶ ἐξ ἤματος ἦεν
εἰς: 1:938: εἰς ἅλα κεκλιμένη, ὅσσον τ᾽ ἐπιμύρεται ἰσθμὸς
εἰς: 1:1010: κράατα μὲν ψαμάθοισι, πόδας δ᾽ εἰς βένθος ἔρειδον,
εἰς: 1:1173: ἀσπασίως εἰς αὖλιν ἑήν, δόρποιο χατίζων,
εἰς: 1:1188: βῆ ῤ̔ ἴμεν εἰς ὕλην υἱὸς Διός, ὥς κεν ἐρετμὸν
εἰς: 2:49: ἑστηὼς εἰς αὐτὸν ἔχ᾽ ὄμματα, καί οἱ ὀρέχθει
εἰς: 2:322: εἰς ἕν, ὕπερθε δὲ πολλὸν ἁλὸς κορθύεται ὕδωρ
εἰς: 2:353: ἔνθα μὲν εἰς Ἀίδαο καταιβάτις ἐστὶ κέλευθος,
εἰς: 2:368: μειότερος λευκῇσιν ἑλίσσεται εἰς ἅλα δίναις.
εἰς: 2:403: Φᾶσις δινήεις εὐρὺν ῥόον εἰς ἅλα βάλλει.
εἰς: 2:467: σφωιτέρων ὀίων ὅτις ἔξοχος, εἰς ἓ κομίσσαι
εἰς: 2:606: πέτραι δ᾽ εἰς ἕνα χῶρον ἐπισχεδὸν ἀλλήλῃσιν
εἰς: 2:732: εἰς ἅλα δερκομένη Βιθυνίδα: τῇ δ᾽ ὑπὸ πέτραι
εἰς: 2:746: ὅς τε διὲξ ἄκρης ἀνερεύγεται εἰς ἅλα βάλλων
εἰς: 2:831: Πηλεὺς αἰγανέῃ φύγαδ᾽ εἰς ἕλος ὁρμηθέντος
εἰς: 2:886: ἀλλ᾽ ἔγρεσθ᾽ εἰς ἔργον, ἀπορρίψαντες ἀνίας.’
εἰς: 2:976: τετράκις εἰς ἑκατὸν δεύοιτό κεν, εἴ τις ἕκαστα
εἰς: 2:1051: τόσσον ἐπαρκέσσειν εἰς ἔκβασιν. ἀλλά τιν᾽ ἄλλην
εἰς: 2:1091: ὕψι μάλ᾽ ἂμ πέλαγος περάτης εἰς οὔρεα γαίης.
εἰς: 2:1241: Ὠκεανὶς Φιλύρη εἰς οὔρεα μακρὰ Πελασγῶν
εἰς: 3:419: αὐτῆμαρ τόδε κῶας ἀποίσεαι εἰς βασιλῆος:
εἰς: 3:538: ἤματι τῷδ᾽ αὐτῷ πάλιν εἰς δόμον Αἰήταο
εἰς: 3:738: οἴσομαι εἰς Ἑκάτης θελκτήρια φάρμακα ταύρων.’
εἰς: 3:744: ναῦται εἰς Ἑλίκην τε καὶ ἀστέρας Ὠρίωνος
εἰς: 3:841: οἵ κέ μιν εἰς Ἑκάτης περικαλλέα νηὸν ἄγοιεν.
εἰς: 3:907: κέκλομαι εἰς ὠπὴν ἑτάρων ἄπο μοῦνον ἱκέσθαι,
εἰς: 3:1113: ἐνθένδ᾽ εἰς Ἰαωλκὸν ἀναρπάξασαι ἄελλαι,
εἰς: 3:1147: εἰς ἑτάρους καὶ νῆα κεχαρμένος ὦρτο νέεσθαι:
εἰς: 4:104: εἰς γάρ μιν βήσαντες, ἀπὸ χθονὸς αὐτίκ᾽ ἔωσαν
εἰς: 4:135: Καυκασίην ἅλαδ᾽ εἰς ἓν ἐλαυνόμενοι προχέουσιν.
εἷς: 4:286: εἷς οἶος: πηγαὶ γὰρ ὑπὲρ πνοιῆς βορέαο
εἰς: 4:336: ὧς δὲ καὶ εἰς ἀκτὰς πληθὺν λίπεν ἀγχόθι νήσων
εἰς: 4:348: εἴτε μιν εἰς πατρὸς χρειὼ δόμον αὖτις ἱκάνειν,
εἰς: 4:385: οἴχοιτ᾽ εἰς ἔρεβος μεταμώνιον. ἐκ δέ σε πάτρης
εἰς: 4:626: ὅς τ᾽ εἰς Ἠριδανὸν μετανίσσεται: ἄμμιγα δ᾽ ὕδωρ
εἴς: 4:681: Κίρκης εἴς τε φυήν, εἴς τ᾽ ὄμματα παπταίνοντες
εἴς: 4:681: Κίρκης εἴς τε φυήν, εἴς τ᾽ ὄμματα παπταίνοντες
εἰς: 4:759: ἐλθεῖν εἰς ἀκτάς, ὅθι τ᾽ ἄκμονες Ἡφαίστοιο
εἰς: 4:772: Ἥρης ἐννεσίῃς, ὦρσέν τέ μιν εἰς ἓ νέεσθαι.
εἰς: 4:773: δεύτερα δ᾽ εἰς Ἥφαιστον ἐβήσατο: παῦσε δὲ τόνγε
εἰς: 4:1313: αὐτὰρ ὅγ᾽ εἰς ἑτέρωσε παλιμπετὲς ὄμματ᾽ ἔνεικεν,
εἰς: 4:1333: εἰς ἓν ἀγειράμενος μυθήσομαι, εἴ νύ τι τέκμωρ
εἰς: 4:1577: δεξιτερῆς, λίμνηθεν ὅτ᾽ εἰς ἁλὸς οἶδμα βάλητε,
εἰς: 4:1772: εἰς ἔτος ἐξ ἔτεος γλυκερώτεραι εἶεν ἀείδειν
εἰσαγάγοιτο: 3:622: ἐλθέμεν, ὄφρα δέ μιν σφέτερον δόμον εἰσαγάγοιτο
εἰσαιὲν: 2:718: ἀλλήλοις εἰσαιὲν ὁμοφροσύνῃσι νόοιο,
εἰσαΐοντας: 2:19: ἦ ῥα μέγα φρονέων: τοὺς δ᾽ ἄγριος εἰσαΐοντας
εἰσαΐοντας: 2:410: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τοὺς δ᾽ εἶθαρ ἕλεν δέος εἰσαΐοντας.
εἰσαΐοντας: 4:582: τοὺς δ᾽ ὀλοὸν μεσσηγὺ δέος λάβεν εἰσαΐοντας
εἰσαΐοντες: 2:1087: ἐνναέται κόναβον τεγέων ὕπερ εἰσαΐοντες
εἰσαΐοντες: 2:1198: ἴσκε παρηγορέων: οἱ δ᾽ ἔστυγον εἰσαΐοντες.
εἰσαΐοντες: 3:330: οὔνομά τε Φρίξοιο περικλεὲς εἰσαΐοντες
εἰσαΐοντες: 4:1182: ἤντεον εἰσαΐοντες, ἐπεὶ νημερτέα βάξιν
εἰσαΐοντες: 4:1361: ὧς ἔφαθ᾽: οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐθάμβεον εἰσαΐοντες.
εἰσαΐοντι: 1:1103: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀσπαστὸν ἔπος γένετ᾽ εἰσαΐοντι.
εἰσαΐοντι: 3:145: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀσπαστὸν ἔπος γένετ᾽ εἰσαΐοντι.
εἰσαΐουσαι: 3:902: Χαλκιόπη: τὰ δὲ σῖγα νόῳ ἔχετ᾽ εἰσαΐουσαι
εἰσαΐων: 1:764: εἰσαΐων κριοῦ, ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἐξενέποντι ἐοικώς.
εἰσαΐων: 2:194: αὐτίκα δ᾽ εἰσαΐων ἐνοπὴν καὶ δοῦπον ὁμίλου
εἰσαΐων: 3:368: εἰσαΐων: ὑψοῦ δὲ χόλῳ φρένες ἠερέθοντο.
εἰσαμένην: 3:72: γρηὶ δέ μ᾽ εἰσαμένην ὀλοφύρατο, καί μ᾽ ἀναείρας
εἱσάμενοι: 1:967: εἱσάμενοι παρὰ θῖνα, θυηπολίης τ᾽ ἐμελοντο.
εἰσαναβαίνῃ: 1:1100: καί οἱ, ὅτ᾽ ἐξ ὀρέων μέγαν οὐρανὸν εἰσαναβαίνῃ,
εἰσαναβαίνῃ: 2:940: Λητωίς, ἄγρηθεν ὅτ᾽ οὐρανὸν εἰσαναβαίνῃ,
εἰσανέβαν: 1:985: ἠοῖ δ᾽ εἰσανέβαν μέγα Δίνδυμον, ὄφρα καὶ αὐτοὶ
εἰσανέχει: 4:1576: εἰσανέχει πέλαγος Κρήτης ὕπερ: ἀλλ᾽ ἐπὶ χειρὸς
εἰσανέχοντα: 4:291: σχιζόμενος πόντου Τρινακρίου εἰσανέχοντα,
εἰσανέχουσαν: 1:1360: ἠοῦς τελλομένης, οἱ δὲ χθονὸς εἰσανέχουσαν
εἰσανιόντα: 1:1092: ‘Αἰσονίδη, χρειώ σε τόδ᾽ ἱερὸν εἰσανιόντα
εἴσαντο: 1:718: Υψιπύλην δ᾽ εἴσαντο καταφθιμένοιο Θόαντος
εἴσαντο: 1:1024: Μακριέων εἴσαντο Πελασγικὸν ἄρεα κέλσαι.
εἰσαπέβαν: 1:846: ἀκτὴν εἰσαπέβαν, ξεινήια πολλὰ φέρουσαι,
εἰσαπέβαν: 4:648: Στοιχάδας εἰσαπέβαν νήσους σόοι εἵνεκα κούρων
εἰσαπέβησαν: 4:625: ἐκ δὲ τόθεν Ῥοδανοῖο βαθὺν ῥόον εἰσαπέβησαν,
εἰσαπέβητε: 4:1779: ἀσπασίως ἀκτὰς Παγασηίδας εἰσαπέβητε.
εἴσατ᾽: 3:399: ἦ ὅγε πειρήσαιτο βίης. τό οἱ εἴσατ᾽ ἄρειον
εἴσατ᾽: 3:502: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἀνήνυτος εἴσατ᾽ ἄεθλος,
εἴσατο: 2:584: ἤμυσαν λοξοῖσι καρήασιν. εἴσατο γάρ ῥα
εἵσατο: 3:1185: Κάδμος Ἀγηνορίδης γαιηγενῆ εἵσατο λαόν,
εἵσατο: 4:119: ὅν ῥά ποτ᾽ Αἰολίδης Διὶ Φυξίῳ εἵσατο Φρίξος,
εἵσατο: 4:548: ἥρως Ναυσίθοος: τόθι δ᾽ εἵσατο, καί μιν ἔπεφνον
εἴσατο: 4:1476: μοῦνον ἀπειρεσίης τηλοῦ χθονὸς εἴσατο Λυγκεὺς
εἴσατο: 4:1587: τρίτων ἀνθέμενος τρίποδα μέγαν, εἴσατο λίμνην
εἴσατο: 4:1731: ἁζόμενος Μαίης υἷα κλυτόν. εἴσατο γάρ οἱ
εἰσαῦτις: 2:294: εἰσαῦτις Φινῆος, ἐπεὶ καὶ μόρσιμον ἦεν.
εἰσαφίκανε: 3:887: νηὸν δ᾽ εἰσαφίκανε διὲκ πεδίων ἐλάουσα,
εἰσαφίκανε: 4:540: Μάκριν τ᾽ εἰσαφίκανε, Διωνύσοιο τιθήνην,
εἰσαφίκανε: 4:771: πρώτην δ᾽ εἰσαφίκανε Θέτιν, καὶ ἐπέφραδε μῦθον
εἰσαφίκανεν: 3:1178: Κάδμος, ὅτ᾽ Εὐρώπην διζήμενος εἰσαφίκανεν,
εἰσαφίκανεν: 4:612: ἦμος Ὑπερβορέων ἱερὸν γένος εἰσαφίκανεν,
εἰσαφίκανεν: 4:775: αἰθαλέοι πρηστῆρες. ἀτὰρ τρίτον εἰσαφίκανεν
εἰσαφίκανον: 4:1759: Σπάρτην εἰσαφίκανον ἐφέστιοι: ἐκ δὲ λιπόντας
εἰσαφικέσθαι: 4:1213: οὔρεα, Νεσταίους τε καὶ Ὤρικον εἰσαφικέσθαι:
εἰσαφίκοντο: 4:302: μεῖνεν, ἕως Ἴστροιο μέγαν ῥόον εἰσαφίκοντο.
εἰσαφίκοντο: 4:643: δηναιοὶ δ᾽ ἀκτὰς ἁλιμυρέας εἰσαφίκοντο
εἰσαφύσαντο: 4:1690: ὕδωρ τ᾽ εἰσαφύσαντο καὶ εἰσέβαν, ὥς κεν ἐρετμοῖς
εἰσβαίνειν: 4:1588: εἰσβαίνειν: μετὰ δ᾽ οὔτις ἐσέδρακεν, οἷον ἄφαντος
εἴσβαινον: 1:1276: οἱ δ᾽ εἴσβαινον ἄφαρ λελιημένοι: ὕψι δὲ νηὸς
εἴσβαινον: 2:535: νῆα θοὴν εἴσβαινον ἐρεσσέμεν, οὐδὲ πελείης
εἰσβαλέειν: 4:637: εἰσβαλέειν, τόθεν οὔ κεν ὑπότροποι ἐξεσάωθεν.
εἰσβάντες: 4:1390: ὡς φέρον, ὡς εἰσβάντες ἀπὸ στιβαρῶν θέσαν ὤμων.
εἰσβήσαντες: 2:167: ληίδα τ᾽ εἰσβήσαντες ὅσην χρεὼ ἦεν ἄγεσθαι,
εἷσέ: 3:49: εἷσέ τ᾽ ἐνὶ κλισμοῖσιν: ἀτὰρ μετέπειτα καὶ αὐτὴ
εἰσέβαλον: 1:928: εἰσέβαλον: πέλαγος δὲ τὸ μὲν καθύπερθε λέλειπτο
εἰσέβαν: 4:1690: ὕδωρ τ᾽ εἰσαφύσαντο καὶ εἰσέβαν, ὥς κεν ἐρετμοῖς
εἰσέλασαν: 2:1267: εἰσέλασαν ποταμοῖο μέγαν ῥόον: αὐτὰρ ὁ πάντῃ
εἰσέλασαν: 4:633: λίμνας εἰσέλασαν δυσχείμονας, αἵ τ᾽ ἀνὰ Κελτῶν
εἰσελάσαντας: 2:1285: δάσκιον εἰσελάσαντας ἕλος: τὸ δ᾽ ἐπισχεδὸν ἦεν
εἰσελάσαντες: 2:674: τῆμος ἐρημαίης νήσου λιμέν᾽ εἰσελάσαντες
εἰσελθοῦσαι: 3:39: ἕρκεα δ᾽ εἰσελθοῦσαι ὑπ᾽ αἰθούσῃ θαλάμοιο
εἷσεν: 1:789: ἐσσυμένως καλῆς διὰ παστάδος εἷσεν ἄγουσα
εἷσεν: 4:717: εἷσεν ἐπὶ ξεστοῖσιν ἀναστήσασα θρόνοισιν,
εἰσενόησαν: 1:1053: ἠῶθεν δ᾽ ὀλοὴν καὶ ἀμήχανον εἰσενόησαν
εἰσενόησαν: 2:1261: αἰετὸν ὠμηστὴν αὐτὴν ὁδὸν εἰσενόησαν.
εἰσενόησεν: 1:1229: νύμφη ἐφυδατίη: τὸν δὲ σχεδὸν εἰσενόησεν
εἰσενόησεν: 4:871: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐξ εὐνῆς ἀνεπάλμενος εἰσενόησεν
εἴσεται: 2:153: εἴσεται οὐλομένην ἄτην, ἀπάνευθεν ἐόντος.’
εἰσέτι: 1:1354: τούνεκεν εἰσέτι νῦν περ Ὕλαν ἐρέουσι Κιανοί,
εἰσέτι: 2:719: ἁπτόμενοι θυέων: καί τ᾽ εἰσέτι νῦν γε τέτυκται
εἰσέτι: 2:852: Ἴδμονος εἰσέτι νῦν Ἀγαμήστορα κυδαίνουσιν.
εἰσέτι: 2:1147: Ἑρμείας: κῶας δὲ καὶ εἰσέτι νῦν κεν ἴδοισθε.
εἰσέτι: 3:203: δέσμιοι. εἰσέτι νῦν γὰρ ἄγος Κόλχοισιν ὄρωρεν
εἰσέτι: 4:534: τούνεκεν εἰσέτι νῦν κείνῃ ὅδε κεύθεται αἴῃ
εἰσέτι: 4:1151: κεῖνο καὶ εἰσέτι νῦν ἱερὸν κληίζεται ἄντρον
εἰσέτι: 4:1395: εἰσέτι που χθιζὸν παγχρύσεα ῥύετο μῆλα
εἶσι: 1:577: εἰς αὖλιν, ὁ δέ τ᾽ εἶσι πάρος σύριγ γι λιγείῃ
εἶσι: 1:1172: ἦμος δ᾽ ἀγρόθεν εἶσι φυτοσκάφος ἤ τις ἀροτρεὺς
εἰσι: 2:523: Παρράσιον, τοίπερ τε Λυκάονός εἰσι γενέθλης,
εἰσι: 2:545: τηλουρός, πᾶσαι δὲ κατόψιοί εἰσι κέλευθοι,
εἰσι: 2:981: ἀντικρύ: τῶ καί οἱ ἐπίστροφοί εἰσι κέλευθοι:
εἶσι: 3:1239: οἷος δ᾽ Ἴσθμιον εἶσι Ποσειδάων ἐς ἀγῶνα
εἰσὶ: 4:628: ἐκ μυχάτης, ἵνα τ᾽ εἰσὶ πύλαι καὶ ἐδέθλια Νυκτός,
εἶσι: 4:739: ἐκφυγέειν: τάχα δ᾽ εἶσι καὶ Ἑλλάδος ἤθεα γαίης
εἰσιδέειν: 3:774: πρὶν τόνγ᾽ εἰσιδέειν, πρὶν Ἀχαιίδα γαῖαν ἱκέσθαι
εἰσιδέειν: 4:852: οὐδέ τις εἰσιδέειν δύνατ᾽ ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἄρα τῷγε
εἰσὶν: 1:271: μύρεται, ᾗ οὐκ εἰσὶν ἔτ᾽ ἄλλοι κηδεμονῆες,
εἶσιν: 1:307: οἷος δ᾽ ἐκ νηοῖο θυώδεος εἶσιν Ἀπόλλων
εἶσιν: 2:390: ἔνθα γὰρ ὔμμιν ὄνειαρ ἀδευκέος ἐξ ἁλὸς εἶσιν
εἰσιν: 3:139: κρυπταὶ δὲ ῥαφαί εἰσιν: ἕλιξ δ᾽ ἐπιδέδρομε πάσαις
εἰσιν: 3:355: ἴδμεναι, οἵτινές εἰσιν, ἕκαστά γε μυθησαίμην.
εἰσὶν: 3:771: πάντῃ μοι φρένες εἰσὶν ἀμήχανοι: οὐδέ τις ἀλκὴ
εἶσιν: 4:39: εἶσιν ἀτυζομενη χαλεπὰς ὑπὸ χεῖρας ἀνάσσης:
εἶσιν: 4:197: σώετε. δὴ γάρ που, μάλ᾽ ὀίομαι, εἶσιν ἐρύξων
εἶσιν: 4:673: ἐκ σταθμῶν ἅλις εἶσιν ὀπηδεύοντα νομῆι.
εἰσόκε: 1:820: εἰσόκε τις θεὸς ἄμμιν ὑπέρβιον ἔμβαλε θάρσος,
εἰσόκε: 1:873: Ὑψιπύλης εἰᾶτε πανήμερον, εἰσόκε Λῆμνον
εἰσόκε: 1:1001: ἠδὲ καὶ ἐγχείῃσι δεδεγμένοι, εἰσόκε πάντας
εἰσόκε: 4:164: φαρμάκῳ ἔψηχεν θηρὸς κάρη, εἰσόκε δή μιν
εἰσόκε: 4:347: εἰσόκε τις δικάσῃσι θεμιστούχων βασιλήων,
εἰσόκεν: 2:348: πλώετε ῥηγμῖνας πεφυλαγμένοι, εἰσόκεν αὖτε
εἰσόκεν: 4:761: εἰπὲ δὲ κοιμῆσαι φύσας πυρός, εἰσόκεν Ἀργὼ
εἵσομαι: 2:809: εἵσομαι ἱερὸν αἰπύ: τὸ μὲν μάλα τηλόθι πάντες
εἰσοράαν: 3:679: δῶμα τόδ᾽ εἰσοράαν, μηδὲ πτόλιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ γαίης
εἰσοράασθαι: 2:37: οὐ δέμας, οὐδὲ φυὴν ἐναλίγκιοι εἰσοράασθαι.
εἰσοράασθαι: 3:814: καί τέ οἱ ἠέλιος γλυκίων γένετ᾽ εἰσοράασθαι,
εἰσοράασθαι: 3:959: ὧς ἄρα τῇ καλὸς μὲν ἐπήλυθεν εἰσοράασθαι
εἰσορόων: 1:241: ἔννεπεν εἰσορόων σὺν τεύχεσιν ἀίσσοντας:
εἰσορόων: 1:765: κείνους κ᾽ εἰσορόων ἀκέοις, ψεύδοιό τε θυμόν,
εἰσορόων: 1:1176: εἰσορόων κακὰ πολλὰ ἑῇ ἠρήσατο γαστρί:
εἰσορόων: 4:429: οὔτε κεν εἰσορόων γλυκὺν ἵμερον ἐμπλήσειας.
εἰσορόωνται: 1:85: μεσσηγὺς δύσιές τε καὶ ἀντολαὶ εἰσορόωνται.
εἰσορόωντας: 4:1243: οἱ δ᾽ ἀπὸ νηὸς ὄρουσαν, ἄχος δ᾽ ἕλεν εἰσορόωντας
εἰσορόωντες: 1:593: ἀκτήν τ᾽ αἰγιαλόν τε δυσήνεμον εἰσορόωντες.
εἰσορόωντες: 1:594: ἠῶθεν δ᾽ Ὁμόλην αὐτοσχεδὸν εἰσορόωντες
εἰσορόωντες: 1:1166: τυτθὸν ὑπὲκ Φρυγίης παρεμέτρεον εἰσορόωντες,
εἰσορόωντες: 2:1040: βλήμενος: οἱ δὲ τάφον πτερόεν βέλος εἰσορόωντες.
εἰσορόωντες: 4:658: Αὐσονίης ἀκτὰς Τυρσηνίδας εἰσορόωντες:
εἰσορόωντο: 4:973: βοσκομένας ποταμοῖο παρ᾽ ὕδασιν εἰσορόωντο
εἰσορόωσα: 3:77: ἅζετο δ᾽ ἀντομένην Ἥρην ἕθεν εἰσορόωσα,
εἰσορόωσα: 3:662: σῖγα μάλα κλαίει χῆρον λέχος εἰσορόωσα,
εἰσορόωσαι: 1:550: Πηλιάδες κορυφῇσιν ἐθάμβεον εἰσορόωσαι
εἰσορόωσαι: 4:1190: θάμβευν δ᾽ εἰσορόωσαι ἀριπρεπέων ἡρώων
εἰσορόωσαν: 4:958: βάλλε χέρας, τοῖόν μιν ἔχεν δέος εἰσορόωσαν.
εἰσότ᾽: 2:859: εἰσότ᾽ Ἀβαντιάδαο νέκυν κτερέιξεν ὅμιλος.
εἰσότε: 4:798: εἰσότε οἱ πρέσβειρα Θέμις κατέλεξεν ἅπαντα,
εἰσότε: 4:1210: εἰσότε Βακχιάδαι, γενεὴν Ἐφύρηθεν ἐόντες,
εἰσόψεσθε: 2:405: πύργους εἰσόψεσθε Κυταιέος Αἰήταο,
εἰσόψεσθε: 4:1037: ἤνυσα: καὶ γλυκεροῖσιν ἔτ᾽ εἰσόψεσθε τοκῆας
εἱστήκει: 4:1679: εἱστήκει προβλῆτος ἐπεμβεβαὼς σκοπέλοιο.
εἴσω: 1:372: ἠδὲ κατὰ πρῴραν εἴσω ἁλὸς ὁσσάτιόν περ
εἴσω: 2:95: κόψε μεταΐγδην ὑπὲρ οὔατος, ὀστέα δ᾽ εἴσω
εἴσω: 2:136: εἴσω Βεβρυκίης, Ἀμύκου μόρον ἀγγελέοντες:
εἴσω: 2:579: εἴσω πετράων. τότε δ᾽ αἰνότατον δέος εἷλεν
εἴσω: 2:736: ἐκ δ᾽ αὐτῆς εἴσω κατακέκλιται ἤπειρόνδε
εἴσω: 2:1174: στιάων: εἴσω δὲ μέλας λίθος ἠρήρειστο
εἴσω: 3:48: ἔσχεθεν, εἴσω τέ σφ᾽ ἐκάλει, καὶ ἀπὸ θρόνου ὦρτο,
εἴσω: 3:311: Κίρκην ἑσπερίης εἴσω χθονός, ἐκ δ᾽ ἱκόμεσθα
εἴσω: 3:651: εἴσω: τηΰσιοι δὲ πόδες φέρον ἔνθα καὶ ἔνθα:
εἴσω: 3:1018: ὀφθαλμῶν ἥρπαζεν: ἰαίνετο δὲ φρένας εἴσω
εἴσω: 4:710: ἡ δ᾽ εἴσω πελάνους μείλικτρά τε νηφαλίῃσιν
εἰσωποὶ: 2:753: εἰσωποὶ ἀνέμοιο νέον λήγοντος ἔκελσαν.
εἴτ᾽: 2:1281: εἴτ᾽ οὖν μειλιχίῃ πειρησόμεθ᾽ Αἰήταο,
εἴτ᾽: 3:183: φρασσόμεθ᾽, εἴτ᾽ ἄρηι συνοισόμεθ᾽ εἴτε τις ἄλλη
εἴτ᾽: 3:394: εἴτ᾽ οὖν Σαυρομάτας γε λιλαίεαι, εἴτε τιν᾽ ἄλλον
εἴτ᾽: 4:714: εἴτ᾽ οὖν ὀθνείῳ μεμιασμένοι αἵματι χεῖρας,
εἴτ᾽: 4:1410: εἴτ᾽ οὖν οὐρανίαις ἐναρίθμιοί ἐστε θεῇσιν,
εἴτ᾽: 4:1411: εἴτε καταχθονίαις, εἴτ᾽ οἰοπόλοι καλέεσθε
εἴτ᾽: 4:1697: αὐτοὶ δ᾽, εἴτ᾽ Ἀίδῃ, εἴθ᾽ ὕδασιν ἐμφορέοντο,
εἴτε: 2:1187: ἔνθα καὶ ἔνθα νέεσθαι, ὅπῃ φίλον, εἴτε μετ᾽ Αἶαν,
εἶτε: 2:1188: εἶτε μετ᾽ ἀφνειὴν θείου πόλιν Ὀρχομενοῖο.
εἴτε: 2:1282: εἴτε καὶ ἀλλοίη τις ἐπήβολος ἔσσεται ὁρμή.’
εἴτε: 3:183: φρασσόμεθ᾽, εἴτ᾽ ἄρηι συνοισόμεθ᾽ εἴτε τις ἄλλη
εἴτε: 3:394: εἴτ᾽ οὖν Σαυρομάτας γε λιλαίεαι, εἴτε τιν᾽ ἄλλον
εἴτε: 3:465: φθίσεται ἡρώων προφερέστατος, εἴτε χερείων,
εἴτε: 4:343: ἔμπεδον εὐδικίῃ σφέας ἑξέμεν, εἴτε δόλοισιν,
εἴτε: 4:344: εἴτε καὶ ἀμφαδίην αὔτως ἀέκοντος ἀπηύρων:
εἴτε: 4:348: εἴτε μιν εἰς πατρὸς χρειὼ δόμον αὖτις ἱκάνειν,
εἴτε: 4:349: εἴτε μεθ᾽ Ἑλλάδα γαῖαν ἀριστήεσσιν ἕπεσθαι.
εἴτε: 4:715: εἴτε καὶ ἐμφύλῳ προσκηδέες ἀντιόωσιν.
εἴτε: 4:1411: εἴτε καταχθονίαις, εἴτ᾽ οἰοπόλοι καλέεσθε
εἴτε: 4:1596: εἴτε σέγε Τρίτων᾽, ἅλιον τέρας, εἴτε σε Φόρκυν,
εἴτε: 4:1596: εἴτε σέγε Τρίτων᾽, ἅλιον τέρας, εἴτε σε Φόρκυν,
εἶχεν: 2:598: Πληγάσι δινήεις εἶχεν ῥόος: αἱ δ᾽ ἑκάτερθεν
εἶχεν: 3:424: βουλὴν δ᾽ ἀμφὶ πολὺν στρώφα χρόνον, οὐδέ πῃ εἶχεν
εἵως: 3:1325: οἱ δ᾽ εἵως μὲν δὴ περιώσια θυμαίνεσκον,
εἵως: 4:1656: πετράων, εἵως κεν ἐμοὶ εἴξειε δαμῆναι.’
εἰῶσι: 4:409: ἀντιβίην, ὅτε μή με διὲξ εἰῶσι νέεσθαι.’
ἐκ: 1:207: ἐκ δ᾽ ἄρα Φωκήων κίεν Ἴφιτος Ὀρνυτίδαο
ἐκ: 1:283: ἐκ σέθεν, ἄλλα δὲ πάντα πάλαι θρεπτήρια πέσσω.
ἐκ: 1:307: οἷος δ᾽ ἐκ νηοῖο θυώδεος εἶσιν Ἀπόλλων
ἐκ: 1:396: ἄνδρ᾽ ἐντυναμένω δοιὼ μίαν: ἐκ δ᾽ ἄρα μέσσην
ἐκ: 1:485: ὧς ἔφατ᾽: ἐκ δ᾽ ἐγέλασσεν ἄδήν Ἀφαρήιος Ἴδας
ἐκ: 1:520: Πηλίου αἰπεινὰς ἴδεν ἄκριας, ἐκ δ᾽ ἀνέμοιο
ἐκ: 1:620: οἴη δ᾽ ἐκ πασέων γεραροῦ περιφείσατο πατρὸς
ἐκ: 1:640: τείως δ᾽ αὖτ᾽ ἐκ νηὸς ἀριστῆες προέηκαν
ἐκ: 1:743: Ἄρεος ὀχμάζουσα θοὸν σάκος: ἐκ δέ οἱ ὤμου
ἐκ: 1:801: ἐκ νηῶν, αὐτῇσι δ᾽ ἀπείρονα ληίδα κούραις
ἐκ: 1:804: δὴ γὰρ κουριδίας μὲν ἀπέστυγον, ἐκ δὲ μελάθρων,
ἐκ: 1:894: ἄλλων ἐκ πολίων: ἀλλ᾽ οὐ σύγε τήνδε μενοινὴν
ἐκ: 1:901: ἐκ μακάρων: τύνη δ᾽ ἐμέθεν πέρι θυμὸν ἀρείω
ἐκ: 1:986: θηήσαιντο πόρους κείνης ἁλός: ἐκ δ᾽ ἄρα τοίγε
ἐκ: 1:1018: αὖτις ἐυξείνοισι Δολίοσιν ἐκ δ᾽ ἄρ᾽ ἔβησαν
ἐκ: 1:1071: ἀνδράσι τ᾽ ἐκ Διὸς ἦμαρ ἐπήλυθεν: οὐδὲ γὰρ αὐτῶν
ἐκ: 1:1078: ἐκ δὲ τόθεν τρηχεῖαι ἀνηέρθησαν ἄελλαι
ἐκ: 1:1098: ἐκ γὰρ τῆς ἄνεμοί τε θάλασσά τε νειόθι τε χθὼν
ἐκ: 1:1109: οἱ δ᾽ ἄρα λυσάμενοι Ἱερῆς ἐκ πείσματα πέτρης
ἐκ: 1:1115: Μυσίαι: ἐκ δ᾽ ἑτέρης ποταμοῦ ῥόος Αἰσήποιο
ἐκ: 1:1148: ἐκ κορυφῆς ἄλληκτον: Ἰησονίην δ᾽ ἐνέπουσιν
ἐκ: 1:1160: αἳ νέον ἐκ ποταμῶν ὑπὸ δείελον ἠερέθονται,
ἐκ: 1:1212: νηπίαχον τὰ πρῶτα δόμων ἐκ πατρὸς ἀπούρας,
ἐκ: 1:1281: ἐκ περάτης ἀνιοῦσα, διαγλαύσσουσι δ᾽ ἀταρποί,
ἐκ: 1:1313: νειόθεν ἐκ λαγόνων στιβαρῇ ἐπορέξατο χειρὶ
ἐκ: 1:1352: υἱέας ἐκ δήμοιο, καὶ ὅρκια ποιήσαντο,
ἐκ: 1:1361: ἀκτὴν ἐκ κόλποιο μάλ᾽ εὐρεῖαν ἐσιδέσθαι
ἐκ: 2:165: ἐκ περάτων ἀνιών, ἤγειρε δὲ μηλοβοτῆρας,
ἐκ: 2:166: δὴ τότε λυσάμενοι νεάτης ἐκ πείσματα δάφνης,
ἐκ: 2:184: ἐκ δ᾽ ἕλετ᾽ ὀφθαλμῶν γλυκερὸν φάος: οὐδὲ γάνυσθαι
ἐκ: 2:196: θέσφατον ἐκ Διὸς ἦεν ἑῆς ἀπόνασθαι ἐδωδῆς.
ἐκ: 2:202: ἐκ δ᾽ ἐλθὼν μεγάροιο καθέζετο γοῦνα βαρυνθεὶς
ἐκ: 2:277: αἰέν. ὅτ᾽ ἐς Φινῆα καὶ ἐκ Φινῆος ἴοιεν.
ἐκ: 2:356: ἄκρην ἐκ μεγάλης προχοὰς ἵησι φάραγγος.
ἐκ: 2:426: Κύπριδος. ἐκ γὰρ τῆς κλυτὰ πείρατα κεῖται ἀέθλων.
ἐκ: 2:432: Ζήτης δ᾽ ἱεμένοισιν, ἔτ᾽ ἄσπετον ἐκ καμάτοιο
ἐκ: 2:468: ἧκεν ἐποτρύνας. τοῦ δ᾽ ἐκ μεγάροιο κιόντος
ἐκ: 2:527: γαῖαν ἐπιψύχουσιν ἐτήσιαι ἐκ Διὸς αὖραι
ἐκ: 2:533: ἐκ δὲ τόθεν μακάρεσσι δυώδεκα δωμήσαντες
ἐκ: 2:588: ἐκ δ᾽ αὐτὴν πρύμνηθεν ἀνείρυσε τηλόθι νῆα
ἐκ: 2:608: ἐκ μακάρων, εὖτ᾽ ἄν τις ἰδὼν διὰ νηὶ περήσῃ.
ἐκ: 2:666: εἴβεται ἐκ λαγόνων τε καὶ αὐχένος: ὄμματα δέ σφιν
ἐκ: 2:700: τοῖσι δὲ Λητοΐδης ἄγρην πόρεν: ἐκ δέ νυ πάντων
ἐκ: 2:736: ἐκ δ᾽ αὐτῆς εἴσω κατακέκλιται ἤπειρόνδε
ἐκ: 2:827: ὕψι μάλ᾽ ἐκ δονάκων ἀνεπάλμενος ἤλασε μηρὸν
ἐκ: 2:845: νηίου ἐκ κοτίνοιο φάλαγξ: θαλέθει δέ τε φύλλοις
ἐκ: 2:904: ἐκ δ᾽ ἔχεαν πίσυνοι ἀνέμῳ λίνα, πουλὺ δ᾽ ἐπιπρὸ
ἐκ: 2:914: ὅς ῥά τ᾽ Ἀμαζονίδων πολυθαρσέος ἐκ πολέμοιο
ἐκ: 2:926: οἱ δ᾽ ἀνὰ μὲν κραιπνῶς λαῖφος σπάσαν, ἐκ δὲ βαλόντες
ἐκ: 2:931: θῆκε λύρην: ἐκ τοῦ δὲ Λύρη πέλει οὔνομα χώρῳ.
ἐκ: 2:995: εἰ μὴ ἄρ᾽ ἐκ Διόθεν πνοιαὶ πάλιν Ἀργέσταο
ἐκ: 2:1043: λυσάμενος τελαμῶνα κατήορον: ἐκ δ᾽ ἐφαάνθη
ἐκ: 2:1086: ἐκ νεφέων ἀνά τ᾽ ἄστυ καὶ οἰκία, τοὶ δ᾽ ὑπὸ τοῖσιν
ἐκ: 2:1107: ἐκ νεφέων, σκοτόεις δὲ περὶ ζόφος ἠρήρειστο.
ἐκ: 2:1122: νύχθ᾽ ὕπο λυγαίην: τὸ δὲ μυρίον ἐκ Διὸς ὕδωρ
ἐκ: 2:1149: Φυξίῳ ἐκ πάντων Κρονίδῃ Διί. καί μιν ἔδεκτο
ἐκ: 2:1170: ἦ ῥα, καὶ ἐκ νηὸς δῶκέ σφισιν εἵματα δῦναι.
ἐκ: 3:112: ἐκ δ᾽ ἴσαν ἄμφω ταίγε παλίσσυτοι. ἡ δὲ καὶ αὐτὴ
ἐκ: 3:213: ὦκα δ᾽ ὅτ᾽ ἐκ πεδίοιο πόλιν καὶ δώμαθ᾽ ἵκοντο
ἐκ: 3:231: ἦν στόματ᾽, ἐκ δὲ πυρὸς δεινὸν σέλας ἀμπνείεσκον:
ἐκ: 3:249: ἐκ θαλάμου θάλαμόνδε κασιγνήτην μετιοῦσαν--
ἐκ: 3:269: ἐκ δ᾽ αὐτὴ Εἰδυῖα δάμαρ κίεν Αἰήταο,
ἐκ: 3:280: ἐκ δ᾽ ὅγε καρπαλίμοισι λαθὼν ποσὶν οὐδὸν ἄμειψεν
ἐκ: 3:285: αὐτὸς δ᾽ ὑψορόφοιο παλιμπετὲς ἐκ μεγάροιο
ἐκ: 3:289: στηθέων ἐκ πυκιναὶ καμάτῳ φρένες, οὐδέ τιν᾽ ἄλλην
ἐκ: 3:302: ἐκ δὲ τοῦ Αἰήτης σφετέρης ἐρέεινε θυγατρὸς
ἐκ: 3:311: Κίρκην ἑσπερίης εἴσω χθονός, ἐκ δ᾽ ἱκόμεσθα
ἐκ: 3:316: ἀνέρες, ὅππῃ τε γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἔβητε.’
ἐκ: 3:371: ἐκ δέ οἱ ὄμματ᾽ ἔλαμψεν ὑπ᾽ ὀφρύσιν ἱεμένοιο:
ἐκ: 3:431: ἥ με καὶ ἐνθάδε νεῖσθαι ἐπέχραεν ἐκ βασιλῆος.’
ἐκ: 3:442: αὐτοκασιγνήτοις: οἱ δ᾽ ἤισαν ἐκ μεγάροιο.
ἐκ: 3:473: τὴν ὁδόν, ἣν τὸ πάροιθεν ἀνήλυθον ἐκ πεδίοιο,
ἐκ: 3:569: στελλέσθω: ἀτὰρ αὐτοὶ ἐπὶ χθονὸς ἐκ ποταμοῖο
ἐκ: 3:627: προύθεσαν: ἐκ δ᾽ ἄρα τοῦ νεῖκος πέλεν ἀμφήριστον
ἐκ: 3:631: εἵλετο: τοὺς δ᾽ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν, ἐκ δ᾽ ἐβόησαν
ἐκ: 3:650: στρεφθεῖσ᾽: ἐκ δὲ πάλιν κίεν ἔνδοθεν, ἄψ τ᾽ ἀλέεινεν
ἐκ: 3:671: ἐκ θαλάμου θάλαμόνδε διαμπερές, ᾧ ἔνι κούρη
ἐκ: 3:677: ἦέ τιν᾽ οὐλομένην ἐδάης ἐκ πατρὸς ἐνιπὴν
ἐκ: 3:721: παίδων εἵνεκ᾽ ἐμεῖο; καὶ ἐκ κείνοιο δ᾽ ἱκάνει
ἐκ: 3:739: ὧς ἥγ᾽ ἐκ θαλάμοιο πάλιν κίε, παισί τ᾽ ἀρωγὴν
ἐκ: 3:745: ἔδρακον ἐκ νηῶν: ὕπνοιο δὲ καί τις ὁδίτης
ἐκ: 3:868: ἐκ δὲ θύραζε κιοῦσα θοῆς ἐπεβήσατ᾽ ἀπήνης:
ἐκ: 3:961: ἐκ δ᾽ ἄρα οἱ κραδίη στηθέων πέσεν, ὄμματα δ᾽ αὔτως
ἐκ: 3:1006: ἐκ μορφῆς ἀγανῇσιν ἐπητείῃσι κεκάσθαι.’
ἐκ: 3:1035: λείβων ἐκ δέπαος σιμβλήια ἔργα μελισσέων.
ἔκ: 3:1166: οἱ δέ μιν ἀμφαγάπαζον, ὅπως ἴδον, ἔκ τ᾽ ἐρέοντο.
ἐκ: 3:1236: βήσατο, ῥυτῆρας δὲ χεροῖν ἔχεν. ἐκ δὲ πόληος
ἐκ: 3:1266: ἐκ νεφέων, ὅτ᾽ ἔπειτα μελάντατον ὄμβρον ἄγωνται.
ἐκ: 3:1271: ὅσσον τ᾽ ἐκ βαλβῖδος ἐπήβολος ἅρματι νύσσα
ἐκ: 3:1303: ἐκ στομάτων ὁμάδευν, τὸν δ᾽ ἄμφεπε δήιον αἶθος
ἐκ: 3:1347: θάρσυνον μύθοισιν. ὁ δ᾽ ἐκ ποταμοῖο ῥοάων
ἐκ: 3:1364: λάζετο δ᾽ ἐκ πεδίοιο μέγαν περιηγέα πέτρον,
ἐκ: 3:1380: γυμνὸν δ᾽ ἐκ κολεοῖο φέρε ξίφος, οὖτα δὲ μίγδην
ἔκ: 4:83: ‘ἔκ με, φίλοι, ῥύσασθε δυσάμμορον, ὧς δὲ καὶ αὐτοὺς
ἐκ: 4:157: βάπτουσ᾽ ἐκ κυκεῶνος ἀκήρατα φάρμακ᾽ ἀοιδαῖς
ἐκ: 4:198: Αἰήτης ὁμάδῳ πόντονδ᾽ ἴμεν ἐκ ποταμοῖο.
ἐκ: 4:207: θεσπέσιον μεμαῶτες. ὁ δὲ ξίφος ἐκ κολεοῖο
ἐκ: 4:329: οἱ δ᾽ ὄπιθεν ποταμοῖο κατήλυθον, ἐκ δ᾽ ἐπέρησαν
ἐκ: 4:385: οἴχοιτ᾽ εἰς ἔρεβος μεταμώνιον. ἐκ δέ σε πάτρης
ἐκ: 4:446: ἐκ σέθεν οὐλόμεναί τ᾽ ἔριδες στοναχαί τε γόοι τε,
ἐκ: 4:520: ἐκ τόθεν, ἐξότε τούσγε Διὸς Κρονίδαο κεραυνοὶ
ἐκ: 4:568: ναυτίλοι ἐκ πόντοιο κελαινῇ πάντοθεν ὕλῃ
ἐκ: 4:603: μύρονται κινυρὸν μέλεαι γόον: ἐκ δὲ φαεινὰς
ἐκ: 4:613: οὐρανὸν αἰγλήεντα λιπὼν ἐκ πατρὸς ἐνιπῆς,
ἐκ: 4:625: ἐκ δὲ τόθεν Ῥοδανοῖο βαθὺν ῥόον εἰσαπέβησαν,
ἐκ: 4:628: ἐκ μυχάτης, ἵνα τ᾽ εἰσὶ πύλαι καὶ ἐδέθλια Νυκτός,
ἐκ: 4:632: ἑπτὰ διὰ στομάτων ἵει ῥόον. ἐκ δ᾽ ἄρα τοῖο
ἐκ: 4:659: ἷξον δ᾽ Αἰαίης λιμένα κλυτόν: ἐκ δ᾽ ἄρα νηὸς
ἐκ: 4:673: ἐκ σταθμῶν ἅλις εἶσιν ὀπηδεύοντα νομῆι.
ἐκ: 4:704: πλήμμυρον λοχίης ἐκ νηδύος, αἵματι χεῖρας
ἐκ: 4:708: καὶ τὰ μὲν ἀθρόα πάντα δόμων ἐκ λύματ᾽ ἔνεικαν
ἐκ: 4:743: ἔρχεο δ᾽ ἐκ μεγάρων ξείνῳ συνοπηδὸς ἐοῦσα,
ἐκ: 4:876: βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐκ μεγάροιο θοῶς, καὶ ἐσήλατο πόντον
ἐκ: 4:885: βαῖνον ἐπὶ κληῖδας ἀπὸ χθονός: ἐκ δὲ βυθοῖο
ἐκ: 4:898: αἰεὶ δ᾽ εὐόρμου δεδοκημέναι ἐκ περιωπῆς
ἐκ: 4:901: ἵεσαν ἐκ στομάτων ὄπα λείριον. οἱ δ᾽ ἀπὸ νηὸς
ἐκ: 4:924: ἄκρων ἐκ σκοπέλων, πυριθαλπέος ὑψόθι πέτρης,
ἐκ: 4:1016: ὡς ἐμοὶ ἐκ πυκιναὶ ἔπεσον φρένες, οὐ μὲν ἕκητι
ἐκ: 4:1031: ταύρους τ᾽ ἐζεύξασθε, καὶ ἐκ θέρος οὐλοὸν ἀνδρῶν
ἐκ: 4:1054: φάσγανά τ᾽ ἐκ κολεῶν. οὐδὲ σχήσεσθαι ἀρωγῆς
ἐκ: 4:1110: ἐκ λεχέων ἀνὰ δῶμα: συνήιξαν δὲ γυναῖκες
ἐκ: 4:1119: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τὸν δ᾽ αἶψα πόδες φέρον ἐκ μεγάροιο,
ἐκ: 4:1123: Ὑλλικῷ ἐν λιμένι, σχεδὸν ἄστεος: ἐκ δ᾽ ἄρα πᾶσαν
ἐκ: 4:1135: εὖτέ μιν Ἑρμείας φέρεν ἐκ πυρός: ἔδρακε δ᾽ Ἥρη,
ἐκ: 4:1149: αἱ δ᾽ ἔσαν ἐκ πεδίων ἀλσηίδες. ὦρσε γὰρ αὐτὴ
ἐκ: 4:1220: Μηδείῃ δμωὰς Φαιηκίδας ἐκ μεγάροιο.
ἐκ: 4:1267: πλημμυρὶς ἐκ πόντοιο μεταχθονίην ἐκόμισσεν.
ἐκ: 4:1308: ἦμος ὅτ᾽ ἐκ πατρὸς κεφαλῆς θόρε παμφαίνουσα,
ἐκ: 4:1401: ἄχρις ἐπ᾽ ἄκνηστιν κεῖτ᾽ ἄπνοος: ἐκ δὲ λιπόντων
ἐκ: 4:1426: Λἴγλη δ᾽ ἰτείης ἱερὸν στύπος. ἐκ δέ νυ κείνων
ἐκ: 4:1446: ῥωγάδος ἐκ πέτρης πίεν ἄσπετον, ὄφρα βαθεῖαν
ἐκ: 4:1669: λευγαλέον δ᾽ ἐπί οἱ πρῖεν χόλον, ἐκ δ᾽ ἀίδηλα
ἐκ: 4:1677: πετραίῳ στόνυχι χρίμψε σφυρόν: ἐκ δέ οἱ ἰχὼρ
ἐκ: 4:1725: κερτομίη καὶ νεῖκος ἐπεσβόλον. ἐκ δέ νυ κείνης
ἐκ: 4:1734: ἐκ δὲ γυνὴ βώλοιο πέλειν ὀλίγης περ ἐούσης
ἔκ: 4:1744: τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ μνῆστιν κραδίη βάλεν, ἔκ τ᾽ ὀνόμηνεν
ἐκ: 4:1759: Σπάρτην εἰσαφίκανον ἐφέστιοι: ἐκ δὲ λιπόντας
ἕκαθεν: 1:216: καί μιν ἄγων ἕκαθεν, Σαρπηδονίην ὅθι πέτρην
ἕκαθεν: 2:967: γνάμψαν Ἀμαζονίδων ἕκαθεν λιμενήοχον ἄκρην.
ἕκαθέν: 4:1101: καί κ᾽ ἐθέλων, ἕκαθέν περ, ἐφ᾽ Ἑλλάδι νεῖκος ἄγοιτο.
ἐκαίνυτο: 1:138: Ναύπλιον, ὃς περὶ πάντας ἐκαίνυτο ναυτιλίῃσιν.
ἐκάλει: 3:48: ἔσχεθεν, εἴσω τέ σφ᾽ ἐκάλει, καὶ ἀπὸ θρόνου ὦρτο,
ἐκάλεσσα: 1:666: ἐγρέσθω: τοῦ γάρ τε καὶ εἵνεκα δεῦρ᾽ ἐκάλεσσα.’
ἐκάλεσσα: 4:805: τέκνα τε φιτύσαιο: θεοὺς δ᾽ ἐς δαῖτ᾽ ἐκάλεσσα
ἐκάλεσσαν: 2:520: τῆμος τόνγ᾽ ἐκάλεσσαν ἐφημοσύναις Ἑκάτοιο
ἐκάλυπτεν: 3:747: μητέρα τεθνεώτων ἀδινὸν περὶ κῶμ᾽ ἐκάλυπτεν:
ἐκάλυψαν: 2:1074: τοὶ δ᾽ αὖτ᾽ ἐγχείῃσι καὶ ἀσπίσι νῆ᾽ ἐκάλυψαν.
ἐκάλυψαν: 4:1348: ἔσταν ὑπὲρ κεφαλῆς μάλ᾽ ἐπισχεδόν: ἂν δ᾽ ἐκάλυψαν
ἐκάλυψεν: 4:1360: ἠὲ νέφος μεσσηγὺ φαεινομένας ἐκάλυψεν.’
ἔκαμεν: 4:1326: ὧν ἔκαμεν δηρὸν κατὰ νηδύος ὔμμε φέρουσα:
ἔκαμεν: 4:1352: ὧν ἔκαμεν δηρὸν κατὰ νηδύος ἄμμε φέρουσα
ἐκάμεσθε: 4:1319: πλαζόμενοι κατὰ πόντον ὑπέρβια ἔργ᾽ ἐκάμεσθε.
ἐκάμοντο: 2:720: κεῖσ᾽ Ὁμονοίης ἱρὸν ἐύφρονος, ὅ ῥ᾽ ἐκάμοντο
ἔκαμψεν: 1:1174: αὐτοῦ δ᾽ ἐν προμολῇ τετρυμένα γούνατ᾽ ἔκαμψεν
ἔκαμψεν: 4:116: εὐναί, ὅθι πρῶτον κεκμηότα γούνατ᾽ ἔκαμψεν,
ἐκαρτύναντο: 1:510: γηγενέες Κύκλωπες ἐκαρτύναντο κεραυνῷ,
ἐκαρτύναντο: 2:1089: ἀπροφάτως, ἀλλὰ πρὶν ἐκαρτύναντο μέλαθρον:
ἑκὰς: 1:84: τόσσον ἑκὰς Κόλχων, ὅσσον τέ περ ἠελίοιο
ἑκὰς: 2:134: καπνῷ τυφόμεναι πέτρης ἑκὰς ἀίσσουσιν:
ἑκὰς: 2:285: πολλὸν ἑκὰς νήσοισιν ἔπι Πλωτῇσι κιχόντες,
ἑκὰς: 2:858: αὖθι μινυνθαδίη πάτρης ἑκὰς εὔνασε νοῦσος,
ἑκὰς: 3:207: δενδρέων ἐξάπτειν ἑκὰς ἄστεος. ἠέρι δ᾽ ἴσην
ἑκὰς: 4:131: ἔκλυον οἳ καὶ πολλὸν ἑκὰς Τιτηνίδος Αἴης
ἑκὰς: 4:284: Ἴστρον μιν καλέοντες ἑκὰς διετεκμήραντο:
ἑκάς: 4:354: πολλὸν ἑκάς, στονόεντα δ᾽ ἐνωπαδὶς ἔκφατο μῦθον:
ἑκὰς: 4:566: ἠύκομον Κέρκυραν, ἑκὰς Φλιουντίδος αἴης,
ἑκὰς: 4:1649: καί νύ κ᾽ ἐπισμυγερῶς Κρήτης ἑκὰς ἠέρθησαν,
ἕκαστ᾽: 2:1181: ‘Ζεὺς ἐτεῇ τὰ ἕκαστ᾽ ἐπιδέρκεται: οὐδέ μιν ἄνδρες
ἕκαστα: 1:327: ἀλλ᾽ ἔμπης τὼ μέν τε διεξερέεσθαι ἕκαστα
ἕκαστα: 1:339: ὄρχαμον ἡμείων, ᾧ κεν τὰ ἕκαστα μέλοιτο,
ἕκαστα: 1:394: αὐτὰρ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα περιφραδέως ἀλέγυναν,
ἕκαστα: 1:461: πορφύρεσκεν ἕκαστα κατηφιόωντι ἐοικώς.
ἕκαστα: 1:498: νείκεος ἐξ ὀλοοῖο διέκριθεν ἀμφὶς ἕκαστα:
ἕκαστα: 1:838: εἶμι δ᾽ ὑπότροπος αὖτις ἀνὰ πτόλιν, εὖτ᾽ ἂν ἕκαστα
ἕκαστα: 1:1097: σεῖο πέριξ τὰ ἕκαστα πιφαυσκομένη πεπότηται.
ἕκαστα: 2:212: ὑμεῖς ἀτρεκέως. ἔτι μοι νόος οἶδεν ἕκαστα
ἕκαστα: 2:393: μαντοσύνῃ τὰ ἕκαστα διηνεκὲς ἐξενέποντα;
ἕκαστα: 2:635: φραζόμενος τὰ ἕκαστα σὺ δ᾽ εὐμαρέως ἀγορεύεις
ἕκαστα: 2:976: τετράκις εἰς ἑκατὸν δεύοιτό κεν, εἴ τις ἕκαστα
ἕκαστά: 3:355: ἴδμεναι, οἵτινές εἰσιν, ἕκαστά γε μυθησαίμην.
ἕκαστα: 3:401: ‘ξεῖνε, τί κεν τὰ ἕκαστα διηνεκέως ἀγορεύοις;
ἕκαστα: 3:437: αὐτῷ κεν τὰ ἕκαστα μέλοιτό μοι, ὄφρα καὶ ἄλλος
ἕκαστα: 3:493: ἀντικρὺ κεχόλωται, ἕκαστα γὰρ οὔ νύ τι τέκμωρ
ἕκαστα: 3:815: ἢ πάρος, εἰ ἐτεόν γε νόῳ ἐπεμαίεθ᾽ ἕκαστα.
ἕκαστα: 3:925: Ἀμπυκίδης, ἤδη που ὀισσάμενος τὰ ἕκαστα.
ἕκαστα: 3:1039: ἠὲ κυνῶν ὑλακή, μή πως τὰ ἕκαστα κολούσας
ἕκαστα: 3:1143: δύῃ ὑποφθάμενον, καί τις τὰ ἕκαστα νοήσῃ
ἕκαστα: 3:1164: ὦρτ᾽ ἰέναι σὺν τοῖσι, πιφαυσκόμενος τὰ ἕκαστα,
ἕκαστα: 3:1197: σὺν πᾶσιν χρήεσσι: πρὸ γάρ τ᾽ ἀλέγυνεν ἕκαστα
ἕκαστα: 4:350: ἔνθα δ᾽ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα νόῳ πεμπάσσατο κούρη,
ἕκαστα: 4:463: καὶ τὼ μὲν τὰ ἕκαστα συνῄνεον ἀλλήλοισιν:
ἕκαστα: 4:497: δήιοι: ἠῶθεν γὰρ ἐπαθρήσαντας ἕκαστα
ἕκαστα: 4:592: εὐχόμενοι τὰ ἕκαστα: κατηφείη δ᾽ ἔχεν ἄλλους
ἕκαστα: 4:709: νηιάδες πρόπολοι, ταί οἱ πόρσυνον ἕκαστα.
ἕκαστα: 4:728: ἡ δ᾽ ἄρα τῇ τὰ ἕκαστα διειρομένῃ κατελεξεν,
ἕκαστα: 4:1317: ἴδμεν ἐποιχομένους χρύσεον δέρος: ἴδμεν ἕκαστα
ἕκαστα: 4:1344: ἱδρύσας, μυθεῖτο πιφαυσκόμενος τὰ ἕκαστα:
ἕκαστα: 4:1358: ἔτλημεν, τὰ ἕκαστα διίδμεναι εὐχετόωντο.
ἕκαστα: 4:1469: οὗ ἕθεν ἀμφ᾽ ἑτάροιο μεταλλῆσαι τὰ ἕκαστα.
ἑκαστέρω: 2:857: μοῖρ᾽ ἔτι ναυτίλλεσθαι ἑκαστέρω. ἀλλά νυ καὶ τὸν
ἑκαστέρω: 4:90: ποίησαι: μηδ᾽ ἔνθεν ἑκαστέρω ὁρμηθεῖσαν
ἑκαστέρω: 4:1291: βὰν δ᾽ ἴμεν ἄλλυδις ἄλλος ἑκαστέρω αὖλιν ἑλέσθαι:
ἑκάστην: 1:262: μήτηρ δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν βεβολημένη. ὀξὺ δ᾽ ἑκάστην
ἑκάστην: 4:1145: δαῖε δ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖς γλυκερὸν πόθον: ἴσχε δ᾽ ἑκάστην
ἕκαστοι: 1:872: ἴομεν αὖτις ἕκαστοι ἐπὶ σφέα: τὸν δ᾽ ἐνὶ λέκτροις
ἕκαστοι: 3:823: Ἠριγενής, κίνυντο δ᾽ ἀνὰ πτολίεθρον ἕκαστοι.
ἕκαστον: 1:884: χερσί τε καὶ μύθοισιν ἐδεικανόωντο ἕκαστον,
ἕκαστον: 1:1153: ἔνθ᾽ ἔρις ἄνδρα ἕκαστον ἀριστήων ὀρόθυνεν,
ἕκαστον: 2:240: Ἴσκεν Ἀγηνορίδης: ἀδινὸν δ᾽ ἕλε κῆδος ἕκαστον
ἕκαστον: 4:1028: τοῖα δ᾽ ἀριστήων ἐπαμοιβαδὶς ἄνδρα ἕκαστον:
ἕκαστος: 1:240: ἀστέρες ὣς νεφέεσσι μετέπρεπον: ὧδε δ᾽ ἕκαστος
ἕκαστος: 1:854: Αἰσονίδης: οἱ δ᾽ ἄλλοι ὅπῃ καὶ ἔκυρσαν ἕκαστος,
ἕκαστος: 2:152: πόντον ἐπέπλωμεν: μάλα δ᾽ ἡμέων αὐτὸς ἕκαστος
ἕκαστος: 4:185: λαμπόμενον στεροπῇ ἴκελον Διός. ὦρτο δ᾽ ἕκαστος
ἕκαστος: 4:680: ἥρωας δ᾽ ἕλε θάμβος ἀπείριτον: αἶψα δ᾽ ἕκαστος
ἕκαστος: 4:1289: δακρυόειν ἀγάπαζον, ἵν᾽ ἄνδιχα δῆθεν ἕκαστος
ἑκάστου: 2:764: Λἰσονίδης μέν οἱ γενεὴν καὶ οὔνομ᾽ ἑκάστου
ἑκάστου: 4:1124: πέφραδεν ἀγγελίην: γήθησε δὲ θυμὸς ἑκάστου
ἑκάστῳ: 1:728: ἄκρα δὲ πορφυρέη πάντῃ πέλεν: ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ἑκάστῳ
ἑκάστῳ: 1:944: ἓξ γὰρ ἑκάστῳ χεῖρες ὑπέρβιοι ἠερέθονται,
ἑκάστῳ: 3:137: χρύσεα μέν οἱ κύκλα τετεύχαται: ἀμφὶ δ᾽ ἑκάστῳ
ἑκάτερθε: 3:45: λευκοῖσιν δ᾽ ἑκάτερθε κόμας ἐπιειμένη ὤμοις
ἑκάτερθε: 3:237: δαιδαλέη δ᾽ αἴθουσα παρὲξ ἑκάτερθε τέτυκτο.
ἑκάτερθε: 3:672: κέκλιτ᾽ ἀκηχεμένη, δρύψεν δ᾽ ἑκάτερθε παρειάς:
ἑκάτερθε: 4:1572: βένθος ἀκίνητον μελανεῖ: ἑκάτερθε δὲ λευκαὶ
ἑκάτερθεν: 1:219: τὼ μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισι ποδῶν ἑκάτερθεν ἐρεμνὰς
ἑκάτερθεν: 1:369: τεινάμενοι ἑκάτερθεν, ἵν᾽ εὖ ἀραροίατο γόμφοις
ἑκάτερθεν: 1:387: ῥίμφα μάλ᾽: οἱ δ᾽ ἑκάτερθεν ἐπίαχον ἀίσσοντες.
ἑκάτερθεν: 1:564: δῆσαν δὲ προτόνοισι, τανυσσάμενοι ἑκάτερθεν,
ἑκάτερθεν: 2:52: θῆκε πάροιθε ποδῶν δοιοὺς ἑκάτερθεν ἱμάντας
ἑκάτερθεν: 2:103: ἤλασ᾽ ἐπεσσύμενον κεφαλῆς ὕπερ: ἡ δ᾽ ἑκάτερθεν
ἑκάτερθεν: 2:598: Πληγάσι δινήεις εἶχεν ῥόος: αἱ δ᾽ ἑκάτερθεν
ἑκάτερθεν: 2:678: ἐξεφάνη: χρύσεοι δὲ παρειάων ἑκάτερθεν
ἑκάτερθεν: 3:869: σὺν δέ οἱ ἀμφίπολοι δοιαὶ ἑκάτερθεν ἔβησαν.
ἑκάτερθεν: 3:1256: σμερδαλέη ἄφατός τε καὶ ἄτρομος: αἱ δ᾽ ἑκάτερθεν
ἑκάτερθεν: 4:1660: προσχομένη πέπλοιο παρειάων ἑκάτερθεν
Ἑκάτη: 3:529: τὴν Ἑκάτη περίαλλα θεὰ δάε τεχνήσασθαι
Ἑκάτη: 4:827: νυκτιπόλος Ἑκάτη, τήν τε κλείουσι Κράταιιν,
Ἑκάτην: 3:1034: μουνογενῆ δ᾽ Ἑκάτην Περσηίδα μειλίσσοιο,
Ἑκάτην: 3:1210: Βριμὼ κικλήσκων Ἑκάτην ἐπαρωγὸν ἀέθλων.
Ἑκάτην: 4:247: ἠνώγει Ἑκάτην. καὶ δὴ τὰ μέν, ὅσσα θυηλὴν
Ἑκάτης: 3:251: ἐν μεγάροις, Ἑκάτης δὲ πανήμερος ἀμφεπονεῖτο
Ἑκάτης: 3:478: φαρμάσσειν Ἑκάτης Περσηίδος ἐννεσίῃσιν.
Ἑκάτης: 3:738: οἴσομαι εἰς Ἑκάτης θελκτήρια φάρμακα ταύρων.’
Ἑκάτης: 3:841: οἵ κέ μιν εἰς Ἑκάτης περικαλλέα νηὸν ἄγοιεν.
Ἑκάτης: 3:914: ἠερίην Ἑκάτης ἱερὸν μετὰ νηὸν ἰοῦσαν,
Ἑκάτης: 3:984: πρός σ᾽ αὐτῆς Ἑκάτης μειλίσσομαι ἠδὲ τοκήων
Ἑκάτοιο: 1:958: βριθύν: ἀτὰρ κεῖνόν γε θεοπροπίαις Ἑκάτοιο
Ἑκάτοιο: 2:520: τῆμος τόνγ᾽ ἐκάλεσσαν ἐφημοσύναις Ἑκάτοιο
Ἑκάτοιο: 4:1745: Αἰσονίδῃ: ὁ δ᾽ ἔπειτα θεοπροπίας Ἑκάτοιο
ἑκατόμβης: 3:879: τηλόθεν ἀντιόωσα πολυκνίσου ἑκατόμβης:
ἑκατὸν: 2:976: τετράκις εἰς ἑκατὸν δεύοιτό κεν, εἴ τις ἕκαστα
ἔκβαλε: 3:146: μείλια δ᾽ ἔκβαλε πάντα, καὶ ἀμφοτέρῃσι χιτῶνος
ἔκβαλε: 3:322: νήσου Ἐνυαλίοιο ποτὶ ξερὸν ἔκβαλε κῦμα
ἔκβασιν: 2:1051: τόσσον ἐπαρκέσσειν εἰς ἔκβασιν. ἀλλά τιν᾽ ἄλλην
Ἐκβασίῳ: 1:966: ἔνθ᾽ οἵγ᾽ Ἐκβασίῳ βωμὸν θέσαν Ἀπόλλωνι
Ἐκβασίῳ: 1:1186: Ἐκβασίῳ ῥέξαντες ὑπὸ κνέφας Ἀπόλλωνι.
ἐκβλύοντα: 4:1415: ἱερὸν ἐκβλύοντα, θεαί, ῥόον, ᾧ ἀπὸ δίψαν
ἐκγεγάασιν: 4:260: πέφραδον, οἳ Θήβης Τριτωνίδος ἐκγεγάασιν.
ἐκγεγάτην: 1:56: τὼ δ᾽ αὖτ᾽ ἐκγεγάτην Μενετηίδος Ἀντιανείρης.
ἐκγεγαυῖα: 1:233: Ἀλκιμέδη, Κλυμένης Μινυηίδος ἐκγεγαυῖα.
ἐκγεγαυῖα: 1:975: ὠδίνων, Μέροπος Περκωσίου ἐκγεγαυῖα,
ἐκγεγαώς: 1:208: Ναυβόλου ἐκγεγαώς: ξεῖνος δέ οἱ ἔσκε πάροιθεν,
ἐκγεγαώς: 3:364: Αἰακοῦ ἐκγεγαώς: Ζεὺς δ᾽ Αἰακὸν αὐτὸς ἔτικτεν.
ἐκγεγαῶτας: 2:1225: κεῖσε μολεῖν, μακάρων σχεδὸν αἵματος ἐκγεγαῶτας.
ἐκγεγαῶτες: 1:952: τοῦ γὰρ ἔσαν τὰ πρῶτα Δολίονες ἐκγεγαῶτες.
ἐκδώῃς: 4:1013: ἐκδώῃς ᾧ πατρὶ κομιζέμεν, εἴ νυ καὶ αὐτὴ
ἐκδώσειν: 4:1117: ἐκδώσειν, λέκτρον δὲ σὺν ἀνέρι πορσαίνουσαν
ἐκεάσθη: 2:104: ἔνθα καὶ ἔνθ᾽ ὤμοισιν ἐπ᾽ ἀμφοτέροις ἐκεάσθη.
ἐκεάσθη: 4:1265: καί κεν ἐπισμυγερῶς διὰ δὴ πάλαι ἥδ᾽ ἐκεάσθη
ἐκέδασθεν: 2:135: ὧς οἵγ᾽ οὐκέτι δὴν μένον ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἐκέδασθεν
ἐκέδασσαν: 2:1128: νηὸς ἀεικελίης διὰ δούρατα πάντ᾽ ἐκέδασσαν,
ἐκέδασσεν: 2:1191: τεῦξεν. ἀτὰρ κείνην γε κακὸν διὰ κῦμ᾽ ἐκέδασσεν,
ἐκείατο: 4:1293: ἄκμηνοι καὶ ἄπαστοι ἐκείατο νύκτ᾽ ἔπι πᾶσαν
ἔκειντο: 2:61: ἦκα δὲ μειδήσας, οἵ οἱ παρὰ ποσσὶν ἔκειντο,
ἔκειτο: 1:455: κέκλινθ᾽ ἑξείης: παρὰ δέ σφισι μυρί᾽ ἔκειτο
ἔκειτο: 3:802: φάρμακά οἱ, τὰ μὲν ἐσθλά, τὰ δὲ ῥαιστήρι᾽, ἔκειτο.
ἔκειτο: 4:1392: πίδακα μαστεύεσκον: ἐπὶ ξηρὴ γὰρ ἔκειτο
ἐκέκαστο: 1:101: Θησέα δ᾽, ὃς περὶ πάντας Ἐρεχθεΐδας ἐκέκαστο,
ἐκέκαστο: 1:153: ἀμφότεροι: Λυγκεὺς δὲ καὶ ὀξυτάτοις ἐκέκαστο
ἐκέκαστο: 2:869: τίκτε Ποσειδάωνι: περιπρὸ γὰρ εὖ ἐκέκαστο
ἐκέκαστο: 3:586: ξείνων μελιχίῃ τε θεουδείῃ τ᾽ ἐκέκαστο,
ἐκέλευεν: 1:348: ἦ ῥα μέγα φρονέων, ἐπὶ δ᾽ ᾔνεον, ὡς ἐκέλευεν
ἐκέλευσα: 2:486: ἀμπλακίην ἔγνων: βωμὸν δ᾽ ἐκέλευσα καμόντα
ἐκέλευσεν: 2:1284: ὑψόθι νῆ᾽ ἐκέλευσεν ἐπ᾽ εὐναίῃσιν ἐρύσσαι
ἐκέλοντο: 4:1349: πέπλον ἐρυσσάμεναι κούφῃ χερί, καὶ μ᾽ ἐκέλοντο
ἔκελσαν: 1:586: ἑσπέριοι ἀνέμοιο παλιμπνοίῃσιν ἔκελσαν,
ἔκελσαν: 1:915: ἑσπέριοι δ᾽ Ὀρφῆος ἐφημοσύνῃσιν ἔκελσαν
ἔκελσαν: 2:753: εἰσωποὶ ἀνέμοιο νέον λήγοντος ἔκελσαν.
ἔκελσαν: 4:453: συνθεσίῃ. τοὶ μέν ῥα διάνδιχα νηυσὶν ἔκελσαν
ἔκερσεν: 2:828: ἀίγδην, μέσσας δὲ σὺν ὀστέῳ ἶνας ἔκερσεν.
ἐκέσασσαν: 3:1359: ἂψ ἀπὸ χειμερίας νεφέλας ἐκέσασσαν ἄελλαι
Ἑκηβόλε: 1:420: νῦν δ᾽ ἴθι, καὶ τήνδ᾽ ἧμιν, Ἑκηβόλε, δέξο θυηλήν,
ἑκηβόλον: 1:769: δεξιτερῇ δ᾽ ἕλεν ἔγχος ἑκηβόλον, ὅ ῥ᾽ Ἀταλάντη
Ἑκηβόλος: 1:88: Εὐρύτου, ᾧ πόρε τόξον Ἑκηβόλος: οὐδ᾽ ἀπόνητο
ἕκηλοι: 3:176: ὧλλοι μὲν κατὰ νῆα σὺν ἔντεσι μίμνεθ᾽ ἕκηλοι:
ἕκηλοι: 3:968: αἵ τε παρᾶσσον ἕκηλοι ἐν οὔρεσιν ἐρρίζωνται,
ἕκηλοι: 4:1776: οὔτ᾽ ἀνέμων ἐριῶλαι ἐνέσταθεν: ἀλλὰ ἕκηλοι
ἕκηλος: 1:303: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖθι μετ᾽ ἀμφιπόλοισιν ἕκηλος
ἕκητι: 1:116: ἔνθ᾽ ἀφνειὸς ἔναιε Διωνύσοιο ἕκητι,
ἕκητι: 1:334: τῶ οὐκ ἂν δηναιὸν ἐχοίμεθα τοῖο ἕκητι
ἕκητι: 1:773: δεῖσεν δ᾽ ἀργαλέας ἔριδας φιλότητος ἕκητι.
ἕκητι: 1:902: ἴσχαν᾽, ἐπεὶ πάτρην μοι ἅλις Πελίαο ἕκητι
ἕκητι: 2:253: μὴ μὲν τοῖό γ᾽ ἕκητι θεοῖς ἀπὸ θυμοῦ ἔσεσθαι.’
ἕκητι: 2:297: νήσους τοῖό γ᾽ ἕκητι, πάρος Πλωτὰς καλέοντες.
ἕκητι: 2:526: Σειρίῳ αὐτῷ τε Κρονίδῃ Διί. τοῖο δ᾽ ἕκητι
ἕκητι: 2:757: ἀλλὰ καὶ ἀρθμὸν ἔθεντο μετὰ σφίσι τοῖο ἕκητι.
ἕκητι: 2:1155: νεύμεθ᾽ ἐς Ὀρχομενὸν κτεάνων Ἀθάμαντος ἕκητι.
ἕκητι: 3:266: ὅστις ὅδ᾽ Ὀρχομενός, κτεάνων Ἀθάμαντος ἕκητι
ἕκητι: 3:621: οὐδέ τι τοῖο ἕκητι μετὰ πτόλιν Αἰήταο
ἕκητι: 3:1059: ἰθῦσαι. τὸ δὲ κῶας ἐς Ἑλλάδα τοῖό γ᾽ ἕκητι
ἕκητί: 4:390: δὴν ἔσσεσθ᾽ εὔκηλοι ἕκητί γε συνθεσιάων.’
ἕκητι: 4:1016: ὡς ἐμοὶ ἐκ πυκιναὶ ἔπεσον φρένες, οὐ μὲν ἕκητι
ἕκητι: 4:1085: θείης Αἰσονίδην, μήτ᾽ ἄσχετα σεῖο ἕκητι
ἕκητι: 4:1197: Ἥρη, σεῖο ἕκητι: σὺ γὰρ καὶ ἐπὶ φρεσὶ θῆκας
ἔκθορεν: 4:1363: ἐξ ἁλὸς ἤπειρόνδε πελώριος ἔκθορεν ἵππος,
ἐκίδνατο: 4:183: Ἠὼς μέν ῤ̔ ἐπὶ γαῖαν ἐκίδνατο, τοὶ δ᾽ ἐς ὅμιλον
ἔκκριτον: 4:1183: Ἥρη ἐπιπροέηκεν. ἄγεν δ᾽ ὁ μὲν ἔκκριτον ἄλλων
ἐκλάθετ᾽: 2:490: ἐκλάθετ᾽, οὐδ᾽ ἀθέρισσε: μόλις δ᾽ ἀέκοντα θύραζε
ἔκλασεν: 4:1076: αἰνοπαθὴς κατά μοι νόον ἔκλασεν ἀντιόωσα.
ἐκλελάθοιο: 3:1111: ἠέ τις ἄγγελος ὄρνις, ὅτ᾽ ἐκλελάθοιο ἐμεῖο:
ἔκλεον: 3:246: ἔκλεον, οὕνεκα πᾶσι μετέπρεπεν ἠιθέοισιν.
ἐκλήισται: 4:988: Μάκριδα φιλαμένη. Δρεπάνη τόθεν ἐκλήισται
ἐκλήιστο: 4:267: ἦμος ὅτ᾽ Ἠερίη πολυλήιος ἐκλήιστο,
ἐκλήιστο: 4:1200: ἰθείης, ἤδη δὲ γάμου τέλος ἐκλήιστο,
ἔκλιθεν: 3:1195: ἔκλιθεν, οὐρανόθεν δὲ πανεύκηλος γένετ᾽ αἰθήρ,
ἔκλυεν: 1:5: τοίην γὰρ Πελίης φάτιν ἔκλυεν, ὥς μιν ὀπίσσω
ἔκλυεν: 3:669: ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἀπίθησεν, ὅτ᾽ ἔκλυεν ἀμφιπόλοιο
ἔκλυεν: 3:1157: ἔκλυεν, οὔτ᾽ αὐδῆσαι ἀνειρομένῃ λελίητο.
ἐκλύζοντο: 1:521: εὔδιοι ἐκλύζοντο τινασσομένης ἁλὸς ἄκραι,
ἔκλυον: 1:963: ἔκλυον, οἵτινες εἶεν, ἐυξείνως ἀρέσαντο,
ἔκλυον: 2:1219: αὐτίκα, τοῖον ἄεθλον ὅτ᾽ ἔκλυον. αἶψα δὲ Πηλεὺς
ἔκλυον: 4:131: ἔκλυον οἳ καὶ πολλὸν ἑκὰς Τιτηνίδος Αἴης
ἔκλυον: 4:1380: Πιερίδων, καὶ τήνδε πανατρεκὲς ἔκλυον ὀμφήν,
ἐκλύσαντες: 1:955: κεῖσε καὶ εὐναίης ὀλίγον λίθον ἐκλύσαντες
ἔκλυσε: 1:1328: πορφύρεον, κοίλην δὲ διὲξ ἁλὸς ἔκλυσε νῆα.
ἔκλυσεν: 4:1281: ἄσπετον, ὅς τε βοῶν κατὰ μυρία ἔκλυσεν ἔργα,
ἐκόμιζε: 4:1662: Αἰσονίδης ἐκόμιζε διὰ κληῖδας ἰοῦσαν.
ἐκόμιζεν: 3:310: δινεύσας, ὅτ᾽ ἐμεῖο κασιγνήτην ἐκόμιζεν
ἐκομίσσαμεν: 4:1566: νῆα μεταχρονίην ἐκομίσσαμεν ἐς τόδε λίμνης
ἐκόμισσαν: 2:303: μῆλα, τά τ᾽ ἐξ Ἀμύκοιο λεηλασίης ἐκόμισσαν.
ἐκόμισσαν: 4:1499: μυρόμενοι: τὰ δὲ μῆλα μετὰ σφέας οἵγ᾽ ἐκόμισσαν.
ἐκόμισσε: 2:146: εἴ πως Ἡρακλῆα θεὸς καὶ δεῦρ᾽ ἐκόμισσε̣̣.
ἐκόμισσε: 4:554: καὶ χρειώ σφ᾽ ἐκόμισσε; τίνες σφέας ἤγαγον αὖραι;
ἐκόμισσεν: 4:1267: πλημμυρὶς ἐκ πόντοιο μεταχθονίην ἐκόμισσεν.
ἐκορέσθη: 4:1447: νηδύν, φορβάδι ἶσος ἐπιπροπεσών, ἐκορέσθη.’
ἐκόσμεον: 2:1265: ἱστοδόκης στείλαντες ἐκόσμεον: ἐν δὲ καὶ αὐτὸν
ἔκοψαν: 2:573: νῆα δ᾽ ἔπειτα πέριξ εἴλει ῥόος. ἄκρα δ᾽ ἔκοψαν
ἔκοψεν: 4:208: σπασσάμενος πρυμναῖα νεὼς ἀπὸ πείσματ᾽ ἔκοψεν.
ἔκπαγλοί: 1:950: Αἰνήτη. τοὺς δ᾽ οὔτι καὶ ἔκπαγλοί περ ἐόντες
ἔκπαγλον: 4:1610: ἀντικρὺ μακάρεσσι φυὴν ἔκπαγλον ἔικτο:
ἐκπάγλως: 3:60: δείδιμεν ἐκπάγλως, περὶ δ᾽ Αἰσονίδαο μάλιστα.
ἔκπεμπε: 2:816: δῶρα φέρειν: ἅμα δ᾽ υἷα δόμων ἔκπεμπε νέεσθαι.
ἐκπεφύασιν: 3:201: ἑξείης πρόμαλοί τε καὶ ἰτέαι ἐκπεφύασιν,
ἐκπλῆσαι: 1:1318: ἐκπλῆσαι μογέοντα δυώδεκα πάντας ἀέθλους,
ἔκποθεν: 2:224: ἔκποθεν ἀφράστοιο καταΐσσουσαι ὄλεθροι.
ἔκποθεν: 2:826: νίσσετ᾽ Ἀβαντιάδης: ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἔκποθεν ἀφράστοιο
ἔκποθεν: 3:262: δειλὴ ἐγώ, οἷον πόθον Ἑλλάδος ἔκποθεν ἄτης
ἔκποθεν: 3:1288: ἴχνια μαστεύων: οἱ δ᾽ ἔκποθεν ἀφράστοιο
ἐκπροκαλεσσαμένη: 4:353: ἐκπροκαλεσσαμένη ἄγεν ἄλλυδις, ὄφρ᾽ ἐλίασθεν
ἐκπρομολεῖν: 4:1537: λίμνης ἐκπρομολεῖν Τριτωνίδος, οὔτινα μῆτιν
ἐκπρομολεῖν: 4:1585: λίμνης ἐκπρομολεῖν λελιημένοι εἰρεσίῃσιν.
ἐκπρομολόντες: 4:327: δή ῥα τότε Κρονίην Κόλχοι ἅλαδ᾽ ἐκπρομολόντες
ἔκριθεν: 4:1460: ἔκριθεν ἄλλυδις ἄλλος ἐπαΐξας ἐρεείνειν.
ἐκρίνατο: 4:1593: αἶψα δ᾽ ὅγ᾽ ἐσσυμένως ἐκρίνατο, καί μιν ἀείρας
ἔκταθεν: 1:1040: ἔκταθεν: Ἡρακλέης μὲν ἐνήρατο Τηλεκλῆα
ἔκταμον: 1:1118: πρόχνυ γεράνδρυον: τὸ μὲν ἔκταμον, ὄφρα πέλοιτο
ἐκτελέεσθαι: 1:1309: καὶ τὰ μὲν ὧς ἤμελλε μετὰ χρόνον ἐκτελέεσθαι.
ἐκτερέιξαν: 2:861: δὴ γὰρ ἐπεὶ καὶ τόνδε παρασχεδὸν ἐκτερέιξαν
ἔκτοθεν: 1:1037: ὧς τὸν ὀιόμενόν που ἀδευκέος ἔκτοθεν ἄτης
ἔκτοθεν: 3:1200: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἴδε χῶρον, ὅτις πάτου ἔκτοθεν ἦεν
ἔκτοθι: 1:243: ἡρώων γαίης Παναχαιίδος ἔκτοθι βάλλει;
ἔκτοθι: 1:659: ἤια, καὶ μέθυ λαρόν, ἵν᾽ ἔμπεδον ἔκτοθι πύργων
ἔκτοθι: 1:793: ‘ξεῖνε, τίη μίμνοντες ἐπὶ χρόνον ἔκτοθι πύργων
ἔκτοθι: 1:833: μύθους ἡμετέρους, μηδ᾽ ἔκτοθι μίμνε πόληος.’
ἔκτοθι: 1:1291: Ἡρακλῆα λιπεῖν: σέο δ᾽ ἔκτοθι μῆτις ὄρωρεν,
ἔκτοθι: 3:255: νήματα καὶ κλωστῆρας ἀολλέες ἔκτοθι πᾶσαι
ἔκτοθι: 3:373: νεῖσθ᾽ αὐτοῖσι δόλοισι παλίσσυτοι ἔκτοθι γαίης,
ἔκτοθι: 3:1198: ἠμάτιος: θῆλυν μὲν ὄιν, γάλα τ᾽ ἔκτοθι ποίμνης
ἔκτοθι: 4:47: καρπαλίμως δ᾽ ἀίδηλον ἀνὰ στίβον ἔκτοθι πύργων
ἔκτοθι: 4:1180: ἥρωας δὲ γυναῖκες ἀολλέες ἔκτοθι πύργων
ἔκτοθι: 4:1296: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐρημαῖοι πεπτηότες ἔκτοθι πέτρης
ἔκτοθι: 4:1546: κέκλετ᾽ Ἀπόλλωνος τρίποδα μέγαν ἔκτοθι νηὸς
ἔκτοθι: 4:1755: ἧκεν ὑποβρυχίην. τῆς δ᾽ ἔκτοθι νῆσος ἀέρθη
ἐκτὸς: 2:1173: ἐσσυμένως, ἥ τ᾽ ἐκτὸς ἀνηρεφέος πέλε νηοῦ
ἐκτὸς: 3:472: οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν δήμου τε καὶ ἄστεος ἐκτὸς ἔβησαν
ἐκτὸς: 4:211: σπερχομένων ἄμοτον ποταμοῦ ἄφαρ ἐκτὸς ἐλάσσαι.
ἐκτὸς: 4:1574: ῥηγμίνων στεινὴ τελέθει ὁδὸς ἐκτὸς ἐλάσσαι.
ἐκτὸς: 4:1655: ἀλλ᾽ ἔχετ᾽ αὐτοῦ νῆα θελήμονες ἐκτὸς ἐρωῆς
ἔκτοσθε: 1:634: αὐτίκα πασσυδίῃ πυλέων ἔκτοσθε Μυρίνης
ἔκτοσθε: 2:894: πετράων ἔκτοσθε, κατ᾽ αὐτόθι δ᾽ ἄμμε καλύψει
ἔκτυπε: 2:1259: ἧπαρ ἀνελκομένοιο Προμηθέος: ἔκτυπε δ᾽ αἰθὴρ
ἐκυδάσσαο: 1:1337: ‘ὦ πέπον, ἦ μάλα δή με κακῷ ἐκυδάσσαο μύθῳ,
ἑκυρή: 4:813: Μηδείης: σὺ δ᾽ ἄρηγε νυῷ ἑκυρή περ ἐοῦσα,
ἔκυρσαν: 1:854: Αἰσονίδης: οἱ δ᾽ ἄλλοι ὅπῃ καὶ ἔκυρσαν ἕκαστος,
ἔκφατο: 1:439: αἶψα δ᾽ ἀπηλεγέως νόον ἔκφατο Λητοΐδαο:
ἔκφατο: 1:1256: ἔκφατο λευγαλέην, βεβαρημένος ἄσθματι θυμόν:
ἔκφατο: 2:10: τοῖον δ᾽ ἐν πάντεσσι παρασχεδὸν ἔκφατο μῦθον:
ἔκφατο: 2:687: Ὀρφεὺς ἔκφατο μῦθον ἀριστήεσσι πιφαύσκων:
ἔκφατο: 2:1124: ἀλλήλοις, Ἄργος δὲ παροίτατος ἔκφατο μῦθον:
ἔκφατο: 3:24: τοῖον μητιόωσα παροιτέρη ἔκφατο μῦθον:
ἔκφατο: 3:491: τοῖσιν δ᾽ Αἰσονίδης τετιημένος ἔκφατο μῦθον:
ἔκφατο: 3:565: ἦκα μάλ᾽, οὐδ᾽ ἄρα τίς οἱ ἐναντίον ἔκφατο μῦθον.
ἔκφατο: 4:354: πολλὸν ἑκάς, στονόεντα δ᾽ ἐνωπαδὶς ἔκφατο μῦθον:
ἔκφατο: 4:410: Ἴσκεν ὑποσσαίνων: ἡ δ᾽ οὐλοὸν ἔκφατο μῦθον:
ἔκφατο: 4:494: φραζομένοις: Πηλεὺς δὲ παροίτατος ἔκφατο μῦθον:
ἔκφατο: 4:1428: ἐξέφανεν, θάμβος περιώσιον, ἔκφατο δ᾽ Λἴγλη
ἔκφερον: 3:1221: ἐντροπαλιζόμενον πόδες ἔκφερον, ὄφρ᾽ ἑτάροισιν
ἐκφλύξαι: 1:275: οὐδ᾽ ἔχει ἐκφλύξαι τόσσον γόον, ὅσσον ὀρεχθεῖ:
ἔκφυγε: 2:489: ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἔκφυγε κῆρα θεήλατον, οὔποτ᾽ ἐμεῖο
ἐκφυγέειν: 4:739: ἐκφυγέειν: τάχα δ᾽ εἶσι καὶ Ἑλλάδος ἤθεα γαίης
ἐκχύμεναι: 1:880: πέτρης ἐκχύμεναι σιμβληίδος, ἀμφὶ δὲ λειμὼν
ἔκχυτο: 2:97: ἥρωες Μινύαι: τοῦ δ᾽ ἀθρόος ἔκχυτο θυμός.
ἑκὼν: 1:89: δωτίνης: αὐτῷ γὰρ ἑκὼν ἐρίδηνε δοτῆρι.
ἑκὼν: 1:245: Αἰήτεω, ὅτε μή σφιν ἑκὼν δέρος ἐγγυαλίξῃ.
ἑκὼν: 1:772: τὴν ὁδόν: ἀλλὰ γὰρ αὐτὸς ἑκὼν ἀπερήτυε κούρην,
ἑκὼν: 1:856: αὐτὸς ἑκὼν παῦροί τε διακρινθέντες ἑταῖροι.
ἑκὼν: 2:24: αὐτὸς ἑκὼν ἤδη τοι ὑπίσχομαι ἀντιάασθαι.’
ἑκών: 2:56: αὐτὸς ἑκών, ἵνα μή μοι ἀτέμβηαι μετόπισθεν.
ἑκὼν: 3:389: τλαίη ἑκὼν ὀθνεῖον ἐπὶ κτέρας; ἀλλά με δαίμων
ἑκὼν: 4:1084: τῶ, φίλε, μήτ᾽ οὖν αὐτὸν ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσαι
ἑκὼν: 4:1504: δεινὸς ὄφις, νωθὴς μὲν ἑκὼν ἀέκοντα χαλέψαι:
ἐλάαν: 4:101: νῆα θοὴν ἐλάαν αὐτοσχεδόν, ὄφρ᾽ ἔτι νύκτωρ
ἐλάασκον: 1:733: ἀκτῖνος, τὴν οἵδε σιδηρείῃς ἐλάασκον
ἐλάασκον: 1:1156: οἱ δὲ γαληναίῃ πίσυνοι ἐλάασκον ἐπιπρὸ
ἐλάασκον: 2:1073: φοινίκεοι. καὶ τοὶ μὲν ἀμοιβήδην ἐλάασκον:
ἐλάασκον: 4:77: ἥρωες μετὰ τήνγε θοοῖς ἐλάασκον ἐρετμοῖς.
ἔλαεν: 3:871: δεξιτερῇ, ἔλαεν δὲ δι᾽ ἄστεος: αἱ δὲ δὴ ἄλλαι
ἐλάθεσθε: 4:1049: αὐτῷ τ᾽ Αἰήτῃ ὑπερήνορι: νῦν δ᾽ ἐλάθεσθε
ἐλαιηραὶ: 4:624: οἷον ἐλαιηραὶ στάγες ὕδασιν ἐμφορέοντο.
ἐλαίης: 1:405: φιτροὺς ἀζαλέης στόρεσαν καθύπερθεν ἐλαίης.
ἐλαίης: 4:1131: ἔργα πολυκμήτοιό τ᾽ ἀνεύρατο πῖαρ ἐλαίης.
ἐλαίης: 4:1437: ὠμόν, ἀδέψητον: στιβαρὸν δ᾽ ἔχεν ὄζον ἐλαίης
ἔλαμψεν: 3:371: ἐκ δέ οἱ ὄμματ᾽ ἔλαμψεν ὑπ᾽ ὀφρύσιν ἱεμένοιο:
ἐλάοντας: 2:577: ἄνδιχα. τοὺς δ᾽ ἐλάοντας ἔχεν τρόμος, ὄφρα μιν αὐτὴ
ἐλάοντες: 2:80: ἀνέρες ὑληουργοὶ ἐπιβλήδην ἐλάοντες
ἐλάοντες: 2:404: κείνου νῆ᾽ ἐλάοντες ἐπὶ προχοὰς ποταμοῖο
ἐλάουσα: 3:887: νηὸν δ᾽ εἰσαφίκανε διὲκ πεδίων ἐλάουσα,
Ἐλάρη: 1:762: δῖ᾽ Ἐλάρη, θρέψεν δὲ καὶ ἂψ ἐλοχεύσατο Γαῖα.
ἔλασαν: 1:1026: σὺν δ᾽ ἔλασαν μελίας τε καὶ ἀσπίδας ἀλλήλοισιν
ἐλάσαντες: 1:1107: αἶψα δὲ κουρότεροι μὲν ἀπὸ σταθμῶν ἐλάσαντες
ἐλάσασα: 3:1182: τοὺς δὲ θεὰ Τριτωνὶς ὑπὲκ γενύων ἐλάσασα
ἐλάσειαν: 2:265: στῆσαν, ἵνα ξιφέεσσιν ἐπεσσυμένας ἐλάσειαν.
ἐλάσειαν: 2:560: εἰρεσίην, ἵν᾽ ἔπειτα διὲκ πέτρας ἐλάσειαν,
ἐλάσειαν: 3:597: καὶ σκήπτρων ἐλάσειαν ἀκηδέες: ὥς ποτε βάξιν
ἐλάσειαν: 4:386: αὐτίκ᾽ ἐμαί σ᾽ ἐλάσειαν Ἐρινύες: οἷα καὶ αὐτὴ
ἐλάσσαι: 1:356: δεῦρο βόας ἀγέληθεν ἐὺ κρίναντας ἐλάσσαι,
ἐλάσσαι: 2:288: ‘οὐ θέμις, ὦ υἱεῖς Βορέω, ξιφέεσσιν ἐλάσσαι
ἐλάσσαι: 3:333: τόνδε τις ἱέμενος πάτρης ἀπάνευθεν ἐλάσσαι
ἐλάσσαι: 4:211: σπερχομένων ἄμοτον ποταμοῦ ἄφαρ ἐκτὸς ἐλάσσαι.
ἐλάσσαι: 4:1574: ῥηγμίνων στεινὴ τελέθει ὁδὸς ἐκτὸς ἐλάσσαι.
ἐλάσσας: 2:115: Ἴφιτον ἀζαλέῃ κορύνῃ στυφέλιξεν ἐλάσσας,
ἐλάτην: 1:1190: εὗρεν ἔπειτ᾽ ἐλάτην ἀλαλήμενος, οὔτε τι πολλοῖς
ἐλάτην: 1:1263: χωόμενος δ᾽ ἐλάτην χαμάδις βάλεν, ἐς δὲ κέλευθον
ἐλάτῃσιν: 1:64: θεινόμενος στιβαρῇσι καταΐγδην ἐλάτῃσιν.
ἐλάτῃσιν: 1:914: κόπτον ὕδωρ δολιχῇσιν ἐπικρατέως ἐλάτῃσιν.
ἐλάτῃσιν: 2:663: νήνεμον ἀκαμάτῃσιν ἐπερρώοντ᾽ ἐλάτῃσιν.
ἐλάτῃσιν: 3:967: ἢ δρυσίν, ἢ μακρῇσιν ἐειδόμενοι ἐλάτῃσιν,
ἐλάτῃσιν: 4:105: νῆα: πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ἐπειγομένων ἐλάτῃσιν
ἐλάτῃσιν: 4:504: ῥίμφα δὲ νῆ᾽ ἐπιβάντες ἐπερρώοντ᾽ ἐλάτῃσιν
ἐλάτῃσιν: 4:1631: ἱστόν, ἐυξέστῃσιν ἐπερρώοντ᾽ ἐλάτῃσιν
ἐλαυνέμεν: 3:1153: δαιδαλέην, οὐρῆας ἐλαυνέμεν: οἱ δὲ πόλινδε
ἐλαυνόμενοι: 4:135: Καυκασίην ἅλαδ᾽ εἰς ἓν ἐλαυνόμενοι προχέουσιν.
ἐλάφοιο: 4:174: ὅσση δὲ ῥινὸς βοὸς ἤνιος ἢ ἐλάφοιο
ἐλαφρά: 3:1349: γνάμψε δὲ γούνατ᾽ ἐλαφρά, μέγαν δ᾽ ἐμπλήσατο θυμὸν
ἔλαχεν: 2:258: μαντοσύνας: ἴστω δὲ δυσώνυμος, ἥ μ᾽ ἔλαχεν, κὴρ
ἐλάχηνεν: 3:222: ἀέναοι κρῆναι πίσυρες ῥέον, ἃς ἐλάχηνεν
ἐλάω: 3:411: τοὺς ἐλάω ζεύξας στυφελὴν κατὰ νειὸν Ἄρηος
ἔλδετο: 4:544: οὐδ᾽ ἄρ᾽ ὅγ᾽ ἡβήσας αὐτῇ ἐνὶ ἔλδετο νήσῳ
ἐλδομένοισιν: 1:110: ὦρσεν Ἀθηναίη, μετὰ δ᾽ ἤλυθεν ἐλδομένοισιν.
ἕλε: 2:240: Ἴσκεν Ἀγηνορίδης: ἀδινὸν δ᾽ ἕλε κῆδος ἕκαστον
ἕλε: 2:683: τοὺς δ᾽ ἕλε θάμβος ἰδόντας ἀμήχανον: οὐδέ τις ἔτλη
ἕλε: 3:1199: Ἄργος ἰὼν ἤνεικε: τὰ δ᾽ ἐξ αὐτῆς ἕλε νηός.
ἕλε: 3:1279: νηὸς ἀποπροθορών: ἄμυδις δ᾽ ἕλε παμφανόωσαν
ἕλε: 4:680: ἥρωας δ᾽ ἕλε θάμβος ἀπείριτον: αἶψα δ᾽ ἕκαστος
ἕλε: 4:1501: νηλειὴς ἕλε πότμος: ἀδευκέα δ᾽ οὐ φύγεν αἶσαν
ἐλέαιρε: 4:1023: δώμασιν, ἄχραντος καὶ ἀκήρατος. ἀλλ᾽ ἐλέαιρε,
ἐλέαιρεν: 4:736: μυρομένην ἐλέαιρεν, ἔπος δ᾽ ἐπὶ τοῖον ἔειπεν:
ἐλέαιρον: 4:1420: ὧς φάτο λισσόμενος ἀδινῇ ὀπί: ταὶ δ᾽ ἐλέαιρον
ἐλέγοισιν: 2:784: οἰκτίστοις ἐλέγοισιν ὀδύρεται ἐξέτι κείνου,
ἐλέγχεα: 3:799: πότμῳ ἀνωίστῳ, κάκ᾽ ἐλέγχεα πάντα φυγοῦσαν,
ἐλεγχείας: 3:1114: ὄφρα σ᾽, ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἐλεγχείας προφέρουσα,
ἐλεεινὰ: 3:1117: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, ἐλεεινὰ καταπροχέουσα παρειῶν
ἐλεεινὰ: 4:1288: ἕσπερος. οἱ δ᾽ ἐλεεινὰ χεροῖν σφέας ἀμφιβαλόντες
ἐλεεινὰ: 4:1532: αὐτοὶ ὁμῶς κοῦραί τε, νέκυν ἐλεεινὰ παθόντα
ἐλεεινὸν: 3:707: σὺν δὲ κάρη κόλποις περικάββαλεν. ἔνθ᾽ ἐλεεινὸν
ἐλεεινὸν: 4:1302: παννύχιαι ἐλεεινὸν ἰήλεμον ὠδύροντο.
ἐλέηραν: 4:1306: ἀλλά σφεας ἐλέηραν ἀμηχανίῃ μινύθοντας
ἑλεῖν: 2:1209: οὐ μὰν οὐδ᾽ ἀπάνευθεν ἑλεῖν δέρος Αἰήταο
ἑλεῖν: 4:1048: κῶας ἑλεῖν μεμαῶτες, ἐμίξατε δούρατα Κόλχοις
ἑλειονόμοι: 2:823: νύμφαι ἑλειονόμοι ὑπεδείδισαν: οὐδέ τις ἀνδρῶν
ἑλειονόμοι: 3:1218: νύμφαι ἑλειονόμοι ποταμηίδες, αἳ περὶ κείνην
ἐλείπετο: 2:189: συνεχέως ἥρπαζον. ἐλείπετο δ᾽ ἄλλοτε φορβῆς
ἔλειπτο: 1:45: οὐδὲ μὲν Ἴφικλος Φυλάκῃ ἔνι δηρὸν ἔλειπτο,
ἔλειπτο: 1:824: οἱ δ᾽ ἄρα θεσσάμενοι παίδων γένος, ὅσσον ἔλειπτο
ἔλειπτο: 4:1242: ἠιόνι, τρόπιος δὲ μάλ᾽ ὕδασι παῦρον ἔλειπτο.
ἔλειφθεν: 1:1325: ὃν πόσιν, οἷό περ οὕνεκ᾽ ἀποπλαγχθέντες ἔλειφθεν.’
ἐλελίζετο: 3:759: ὧς δὲ καὶ ἐν στήθεσσι κέαρ ἐλελίζετο κούρης.
ἐλέλιξαν: 4:351: δή ῥά μιν ὀξεῖαι κραδίην ἐλέλιξαν ἀνῖαι
ἐλέλιξεν: 4:143: ὧς τότε κεῖνο πέλωρον ἀπειρεσίας ἐλέλιξεν
ἕλεν: 1:449: νόστῳ μὲν γήθησαν, ἄχος δ᾽ ἕλεν Ἴδμονος αἴσῃ.
ἕλεν: 1:769: δεξιτερῇ δ᾽ ἕλεν ἔγχος ἑκηβόλον, ὅ ῥ᾽ Ἀταλάντη
ἕλεν: 1:1046: Οἰνεΐδης δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἕλεν θρασὺν Ἰτυμονῆα
ἕλεν: 1:1289: θυμὸν ἔδων: Τελαμῶνα δ᾽ ἕλεν χόλος, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
ἕλεν: 2:62: τοὺς ἕλεν ἀπροφάτως: τοῦ δ᾽ ἀντίος ἤλυθε Κάστωρ
ἕλεν: 2:410: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τοὺς δ᾽ εἶθαρ ἕλεν δέος εἰσαΐοντας.
ἕλεν: 2:774: θέλγετ᾽ ἀκουῇ θυμόν: ἄχος δ᾽ ἕλεν Ἡρακλῆι
ἕλεν: 3:197: ὦρσε καὶ Αὐγείην: αὐτὸς δ᾽ ἕλεν Ἑρμείαο
ἕλεν: 3:1220: Αἰσονίδην δ᾽ ἤτοι μὲν ἕλεν δέος, ἀλλά μιν οὐδ᾽ ὧς
ἕλεν: 3:1371: τὸν δ᾽ ἕλεν ἀμφασίη ῥιπῇ στιβαροῖο σόλοιο
ἕλεν: 4:1243: οἱ δ᾽ ἀπὸ νηὸς ὄρουσαν, ἄχος δ᾽ ἕλεν εἰσορόωντας
ἕλεος: 3:575: τυτθὸν ὑπὲξ ἕλεος χέρσῳ ἐπέκελσαν ἐρετμοῖς.
ἑλέσθαι: 3:527: λώιον, ἢ κακὸν οἶτον ἀφειδήσαντας ἑλέσθαι.
ἑλέσθαι: 4:839: ὥς κεν ὑπηῷοι μνησαίατο νόστον ἑλέσθαι.’
ἑλέσθαι: 4:1291: βὰν δ᾽ ἴμεν ἄλλυδις ἄλλος ἑκαστέρω αὖλιν ἑλέσθαι:
ἕλεσθε: 1:338: τούνεκα νῦν τὸν ἄριστον ἀφειδήσαντες ἕλεσθε
ἕλεσθε: 3:263: λευγαλέης Φρίξοιο ἐφημοσύνῃσιν ἕλεσθε
ἑλεσπίδας: 1:1266: πίσεά τε προλιπὼν καὶ ἑλεσπίδας, οὐδὲ νομήων
ἕλετ᾽: 2:184: ἐκ δ᾽ ἕλετ᾽ ὀφθαλμῶν γλυκερὸν φάος: οὐδὲ γάνυσθαι
ἐλευκαίνοντο: 1:545: τεύχεα: μακραὶ δ᾽ αἰὲν ἐλευκαίνοντο κέλευθοι,
ἐλεύσομαι: 3:177: αὐτὰρ ἐγὼν ἐς δώματ᾽ ἐλεύσομαι Αἰήταο,
ἐλευσόμεθ᾽: 1:424: μείλιχος, ᾧ κ᾽ ἐπὶ πόντον ἐλευσόμεθ᾽ εὐδιόωντες.’
ἐλέῳ: 3:462: δάκρυον αἰνοτάτῳ ἐλέῳ ῥέε κηδοσύνῃσιν:
ἐλέῳ: 3:760: δάκρυ δ᾽ ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἐλέῳ ῥέεν: ἔνδοθι δ᾽ αἰεὶ
ἐληλάμενον: 2:231: οὐδ᾽ εἴ οἱ ἀδάμαντος ἐληλάμενον κέαρ εἴη.
ἐλήλατο: 1:526: ἐν γάρ οἱ δόρυ θεῖον ἐλήλατο, τό ῥ᾽ ἀνὰ μέσσην
ἐλήλατο: 3:235: ἔνθα δὲ καὶ μέσσαυλος ἐλήλατο: τῇ δ᾽ ἐπὶ πολλαὶ
ἐλθεῖν: 2:1192: πρὶν καὶ πετράων σχεδὸν ἐλθεῖν, αἵ τ᾽ ἐνὶ πόντῳ
ἐλθεῖν: 4:759: ἐλθεῖν εἰς ἀκτάς, ὅθι τ᾽ ἄκμονες Ἡφαίστοιο
ἐλθεῖν: 4:762: τάσγε παρεξελάσῃσιν. ἀτὰρ καὶ ἐς Αἴολον ἐλθεῖν,
ἐλθέμεν: 3:622: ἐλθέμεν, ὄφρα δέ μιν σφέτερον δόμον εἰσαγάγοιτο
ἐλθέμεν: 4:438: ἐλθέμεν, ὄφρα δόλον συμφράσσεται, ὥς κεν ἑλοῦσα
ἔλθοι: 3:1110: μνήσομαι. ἔλθοι δ᾽ ἧμιν ἀπόπροθεν ἠέ τις ὄσσα,
ἐλθὼν: 2:202: ἐκ δ᾽ ἐλθὼν μεγάροιο καθέζετο γοῦνα βαρυνθεὶς
ἐλίασθεν: 3:965: ἀμφίπολοι μάλα πᾶσαι ἀπὸ σφείων ἐλίασθεν.
ἐλίασθεν: 4:353: ἐκπροκαλεσσαμένη ἄγεν ἄλλυδις, ὄφρ᾽ ἐλίασθεν
ἐλίασθεν: 4:1303: καί νύ κεν αὐτοῦ πάντες ἀπὸ ζωῆς ἐλίασθεν
ἐλιάσθη: 1:316: ὁπλοτέρων, ὁ δὲ πολλὸν ἀποπλαγχθεὶς ἐλιάσθη.
ἐλιάσθη: 3:1163: ἐν χώρῃ, ὅθι τούσγε καταπρολιπὼν ἐλιάσθη,
ἑλίκεσσιν: 1:438: πορφυρέαις ἑλίκεσσιν ἐναίσιμον ἀίσσουσαν:
Ἑλίκην: 3:744: ναῦται εἰς Ἑλίκην τε καὶ ἀστέρας Ὠρίωνος
Ἑλίκης: 2:360: ἔστι δέ τις ἄκρη Ἑλίκης κατεναντίον Ἄρκτου,
Ἑλίκης: 3:1194: αὐτίκ᾽ ἐπεί ῥ᾽ Ἑλίκης εὐφεγγέος ἀστέρες Ἄρκτου
ἐλινύεσκον: 1:589: ἤματ᾽ ἐλινύεσκον: ἀτὰρ τριτάτῳ προέηκαν
ἐλίνυον: 1:862: ναυτιλίης: δηρὸν δ᾽ ἂν ἐλίνυον αὖθι μένοντες,
ἕλιξ: 3:139: κρυπταὶ δὲ ῥαφαί εἰσιν: ἕλιξ δ᾽ ἐπιδέδρομε πάσαις
ἑλίξας: 2:25: ὧς φάτ᾽ ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἐσέδρακεν ὄμμαθ᾽ ἑλίξας,
ἔλιπον: 4:1227: ἤδη Κουρῆτιν ἔλιπον χθόνα πεπταμένοισιν
ἐλίποντο: 1:956: Τίφυος ἐννεσίῃσιν ὑπὸ κρήνῃ ἐλίποντο,
ἐλίποντο: 4:452: ἦμος ὅτ᾽ Ἀρτέμιδος νήσῳ ἔνι τήνγ᾽ ἐλίποντο
ἑλίσσει: 4:1060: οἷον ὅτε κλωστῆρα γυνὴ ταλαεργὸς ἑλίσσει
ἑλίσσεις: 1:463: ‘Αἰσονίδη, τίνα τήνδε μετὰ φρεσὶ μῆτιν ἑλίσσεις;
ἑλίσσεται: 2:368: μειότερος λευκῇσιν ἑλίσσεται εἰς ἅλα δίναις.
ἑλίσσεται: 3:1003: πάννυχος οὐρανίοισιν ἑλίσσεται εἰδώλοισιν.
ἑλίσσεται: 4:3: ἀμφασίῃ νόος ἔνδον ἑλίσσεται ὁρμαίνοντι,
ἑλισσόμεναι: 4:1196: οἰόθεν οἶαι ἄειδον ἑλισσόμεναι περὶ κύκλον,
ἑλισσομένοιο: 4:145: τοῖο δ᾽ ἑλισσομένοιο κατ᾽ ὄμματα νίσσετο κούρη,
ἑλισσόμενον: 3:1276: τὸν δ᾽ αὐτοῦ παρὰ χεῖλος ἑλισσόμενον ποταμοῖο.
ἑλίσσωνται: 4:932: σπερχομένην ἀγεληδὸν ἑλίσσωνται περὶ νῆα,
ἑλιχθείς: 4:1518: κερκίδα καὶ μυῶνα, πέριξ ὀδύνῃσιν ἑλιχθείς,
ἕλκεά: 2:155: καὶ τότε μὲν μένον αὖθι διὰ κνέφας, ἕλκεά τ᾽ ἀνδρῶν
ἕλκεσι: 4:1403: μυῖαι πυθομένοισιν ἐφ᾽ ἕλκεσι τερσαίνοντο.
ἑλκομένη: 1:373: ἑλκομένη χείρεσσιν ἐπιδραμέεσθαι ἔμελλεν.
ἑλκομένη: 4:19: ἑλκομένη πλοκάμους γοερῇ βρυχήσατ᾽ ἀνίῃ.
ἕλκος: 2:1042: ἕλκος δὲ ξυνέδησεν, ἀπὸ σφετέρου κολεοῖο
ἕλκος: 4:1520: ἔτρεσαν ἀμφίπολοι: ὁ δὲ φοίνιον ἕλκος ἄφασσεν
ἕλκω: 2:221: λὰξ ἐπέβη, καὶ γῆρας ἀμήρυτον ἐς τέλος ἕλκω:
ἔλλαβε: 1:1197: νειόθεν ἀμφοτέρῃσι περὶ στύπος ἔλλαβε χερσίν,
Ἑλλάδα: 1:336: ἀλλά, φίλοι,--ξυνὸς γὰρ ἐς Ἑλλάδα νόστος ὀπίσσω,
Ἑλλάδα: 1:416: κεῖσέ τε καὶ παλίνορσον ἐς Ἑλλάδα. σοὶ δ᾽ ἂν ὀπίσσω
Ἑλλάδα: 1:904: εἰ δ᾽ οὔ μοι πέπρωται ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι
Ἑλλάδα: 1:1292: ὄφρα τὸ κείνου κῦδος ἀν᾽ Ἑλλάδα μή σε καλύψῃ,
Ἑλλάδα: 2:416: τάσδ᾽ ἡμῖν προφυγοῦσιν ἐς Ἑλλάδα νόστος ὀπίσσω
Ἑλλάδα: 2:639: εἰ μὴ ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἀπήμονας ὔμμε κομίσσω.’
Ἑλλάδα: 2:893: ἔσσεται, ἠὲ καὶ αὖτις ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι
Ἑλλάδα: 2:1194: ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ ὧδε καὶ αὐτοὶ ἐς Ἑλλάδα μαιομένοισιν
Ἑλλάδα: 3:13: χρύσεον Αἰήταο μεθ᾽ Ἑλλάδα κῶας ἄγοιντο,
Ἑλλάδα: 3:29: κείνης ἐννεσίῃσιν ἐς Ἑλλάδα κῶας ἀνάξειν.’
Ἑλλάδα: 3:339: Αἰολιδέων γενεήν, πρὶν ἐς Ἑλλάδα κῶας ἱκέσθαι.
Ἑλλάδα: 3:992: ἥρωες κλῄσουσιν ἐς Ἑλλάδα νοστήσαντες
Ἑλλάδα: 3:1059: ἰθῦσαι. τὸ δὲ κῶας ἐς Ἑλλάδα τοῖό γ᾽ ἕκητι
Ἑλλάδα: 3:1121: εἰ δέ κεν ἤθεα κεῖνα καὶ Ἑλλάδα γαῖαν ἵκηαι,
Ἑλλάδα: 3:1133: Ἑλλάδα ναιετάειν. ὧς γὰρ τόδε μήδετο Ἥρη,
Ἑλλάδα: 4:98: εὖτ᾽ ἂν ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκώμεθα νοστήσαντες.’
Ἑλλάδα: 4:349: εἴτε μεθ᾽ Ἑλλάδα γαῖαν ἀριστήεσσιν ἕπεσθαι.
Ἑλλάδα: 4:369: αὐτοκασιγνήτη τε μεθ᾽ Ἑλλάδα γαῖαν ἕπεσθαι.
Ἑλλάδι: 3:391: δὸς χάριν ἀντομένοισι: σέθεν δ᾽ ἐγὼ Ἑλλάδι πάσῃ
Ἑλλάδι: 3:406: ὡς αὐτοὶ μυθεῖσθε τὸν Ἑλλάδι κοιρανέοντα.
Ἑλλάδι: 3:1104: ‘Ἑλλάδι που τάδε καλά, συνημοσύνας ἀλεγύνειν.
Ἑλλάδι: 4:1101: καί κ᾽ ἐθέλων, ἕκαθέν περ, ἐφ᾽ Ἑλλάδι νεῖκος ἄγοιτο.
Ἑλλάδος: 2:461: Ἑλλάδος ἐξανιόντα μετὰ πτόλιν Αἰήταο
Ἑλλάδος: 2:1143: ‘Αἰολίδην Φρίξον τιν᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος Αἶαν ἱκέσθαι
Ἑλλάδος: 2:1166: Ἑλλάδος ἐξ αὐτῆς νέομ᾽ ἐς πόλιν Αἰήταο.
Ἑλλάδος: 3:262: δειλὴ ἐγώ, οἷον πόθον Ἑλλάδος ἔκποθεν ἄτης
Ἑλλάδος: 3:356: τόνδε μέν, οἷό περ οὕνεκ᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος ὧλλοι ἄγερθεν,
Ἑλλάδος: 3:375: αὐτίχ᾽ ὁμαρτήσαντες ἀφ᾽ Ἑλλάδος, οὐκ ἐπὶ κῶας,
Ἑλλάδος: 4:739: ἐκφυγέειν: τάχα δ᾽ εἶσι καὶ Ἑλλάδος ἤθεα γαίης
Ἑλλὰς: 4:204: ἴσχομεν: ἡμετέρῃ δ᾽ ἐπερείδεται Ἑλλὰς ἐφορμῇ,
ἔλλαχον: 2:883: οἱ μὲν γάρ ποθι τοῦτον, ὃν ἔλλαχον, οἶτον ὄλοντο:
Ἕλλη: 1:256: ὡς ὄφελεν καὶ Φρίξον, ὅτ᾽ ὤλετο παρθένος Ἕλλη,
ἔλληξαν: 2:84: ἄσπετος, οὐδ᾽ ἔλληξαν ἐπισταδὸν οὐτάζοντες,
Ἑλλήσποντον: 1:935: δίνῃ πορφύροντα διήνυσαν Ἑλλήσποντον.
ἔλλιπε: 3:111: ἦ ῥα, καὶ ἔλλιπε θῶκον: ἐφωμάρτησε δ᾽ Ἀθήνη:
ἔλλιπεν: 2:1034: ἠμάτιοι: λιαρὴ γὰρ ὑπὸ κνέφας ἔλλιπεν αὔρη.
ἕλοιο: 3:692: θείη, μηδ᾽ ἀλεγεινὸν ἐφ᾽ υἱάσι κῆδος ἕλοιο.’
ἕλοιο: 4:381: ὀτλήσω; σὺ δέ κεν θυμηδέα νόστον ἕλοιο;
ἔλον: 1:957: κρήνῃ ὑπ᾽ Ἀρτακίῃ: ἕτερον δ᾽ ἔλον, ὅστις ἀρήρει,
ἕλον: 4:1312: ἔσταν, ἕλον δ᾽ ἀπὸ χερσὶ καρήατος ἠρέμα πέπλον.
ἑλόντα: 3:88: ῥηιδίως μιν ἑλόντα δέρος χρύσειον ὀίω
ἑλόντα: 4:1592: ἤνωγον ῥέξαι καὶ ἐπευφημῆσαι ἑλόντα.
ἑλόντες: 3:12: τί χρέος; ἠὲ δόλον τινὰ μήσεαι, ᾧ κεν ἑλόντες
ἑλόντες: 4:102: κῶας ἑλόντες ἄγοιντο παρὲκ νόον Αἰήταο.
ἕλοντο: 2:860: ἄτλητον δ᾽ ὀλοῷ ἐπὶ πήματι κῆδος ἕλοντο.
ἕλοντο: 4:899: ἦ θαμὰ δὴ πολέων μελιηδέα νόστον ἕλοντο,
ἕλοντο: 4:1483: Κάνθε, σὲ δ᾽ οὐλόμεναι Λιβύῃ ἔνι Κῆρες ἕλοντο.
ἕλος: 2:502: Κυρήνη πέφαταί τις ἕλος πάρα Πηνειοῖο
ἕλος: 2:831: Πηλεὺς αἰγανέῃ φύγαδ᾽ εἰς ἕλος ὁρμηθέντος
ἕλος: 2:1285: δάσκιον εἰσελάσαντας ἕλος: τὸ δ᾽ ἐπισχεδὸν ἦεν
ἕλος: 3:168: ἐν ποταμῷ καθ᾽ ἕλος λελοχημένοι ἠγορόωντο.
ἕλος: 3:489: ὧς ἔφατ᾽: ὦκα δ᾽ ἕλος μετεκίαθον. αὐτὰρ ἑταῖροι
ἕλος: 4:974: ἂμ πεδίον καὶ ἕλος λειμώνιον: οὐδέ τις ἦεν
ἑλοῦσα: 1:886: ὧς δὲ καὶ Ὑψιπύλη ἠρήσατο χεῖρας ἑλοῦσα
ἑλοῦσα: 4:438: ἐλθέμεν, ὄφρα δόλον συμφράσσεται, ὥς κεν ἑλοῦσα
ἑλοῦσαν: 1:691: γαῖαν ἐφέσσεσθαι, κτερέων ἀπὸ μοῖραν ἑλοῦσαν
ἐλοχεύσατο: 1:762: δῖ᾽ Ἐλάρη, θρέψεν δὲ καὶ ἂψ ἐλοχεύσατο Γαῖα.
ἐλόχησαν: 1:1252: μοῦνον ἐόντ᾽ ἐλόχησαν, ἄγουσι δὲ ληίδ᾽ ἑτοίμην.
ἐλοχήσατο: 2:969: ἥρως Ἡρακλέης ἐλοχήσατο, καί οἱ ἄποινα
ἔλπεο: 3:420: πρὶν δέ κεν οὐ δοίην, μηδ᾽ ἔλπεο. δὴ γὰρ ἀεικὲς
ἐλπίδα: 4:1270: τούνεκ᾽ ἐγὼ πᾶσαν μὲν ἀπ᾽ ἐλπίδα φημὶ κεκόφθαι
ἐλπίδι: 1:767: βάξιν, ὃ καὶ δηρόν περ ἐπ᾽ ἐλπίδι θηήσαιο.
ἐλπίδος: 2:865: θυμόν, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀπ᾽ ἐλπίδος ἔπλετο νόστος.
ἔλπομαι: 2:613: ‘ἔλπομαι αὐτῇ νηὶ τόγ᾽ ἔμπεδον ἐξαλέασθαι
ἔλπομαι: 2:1050: τούσδ᾽ ὄρνιθας ἰδόντες. ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἔλπομαι ἰοὺς
ἔλπομαι: 4:498: ἔλπομαι οὐχ ἕνα μῦθον, ὅτις προτέρωσε δίεσθαι
ἔλπομαι: 4:738: ἔλπομαι οὐκ ἐπὶ δήν σε βαρὺν χόλον Αἰήταο
ἐλπόμενος: 1:766: ἐλπόμενος πυκινήν τιν᾽ ἀπὸ σφείων ἐσακοῦσαι
ἐλπωρή: 3:488: ἐλπωρή, ὅτε νόστον ἐπετραπόμεσθα γυναιξίν.’
ἐλπωρῇσιν: 3:1254: γηθόσυνοι ἥρωες ἐπ᾽ ἐλπωρῇσιν ἀέθλου.
ἔλσαν: 1:1247: ἔλσαν: ὁ δὲ στενάχων βρέμει ἄσπετον, ὄφρα κάμῃσιν:
ἔλυσ᾽: 1:708: ἦ, καὶ ἔλυσ᾽ ἀγορήν, μετὰ δ᾽ εἰς ἑὸν ὦρτο νέεσθαι.
ἔλυσα: 1:288: μίτρην πρῶτον ἔλυσα καὶ ὕστατον. ἔξοχα γάρ μοι
ἔλυσαν: 1:652: πείσματα νηὸς ἔλυσαν ἐπὶ πνοιῇ βορέαο.
ἔλυσαν: 2:538: Εὔφημος, γαίης δ᾽ ἀπὸ διπλόα πείσματ᾽ ἔλυσαν.
ἔλυσαν: 4:1729: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κἀκεῖθεν ὑπεύδια πείσματ᾽ ἔλυσαν,
ἔλυσεν: 2:456: ἔχραεν ἐνδυκέως, πολέων δ᾽ ἀπὸ πήματ᾽ ἔλυσεν
ἐλυσθεὶς: 1:254: βέλτερον, εἰ τὸ πάροιθεν ἐνὶ κτερέεσσιν ἐλυσθεὶς
έλυσθεὶς: 1:1034: ὀστέον ἐρραίσθη: ὁ δ᾽ ἐνὶ ψαμάθοισιν έλυσθεὶς
ἐλυσθεὶς: 3:281: ὀξέα δενδίλλων: αὐτῷ ὑπὸ βαιὸς ἐλυσθεὶς
ἐλυσθείς: 3:1312: γούνασιν ἐν προτέροισι, διὰ φλογὸς εἶθαρ ἐλυσθείς.
ἑλὼν: 1:871: αὐτόματον δώσει τις ἑλὼν θεὸς εὐξαμένοισιν.
ἑλὼν: 1:1206: δέρμα θ᾽ ἑλὼν ῥόπαλόν τε παλίσσυτος ὦρτο νέεσθαι.
ἑλὼν: 2:243: Ζήτης, ἀσχαλόωντος ἑλὼν χερὶ χεῖρα γέροντος:
ἑλὼν: 3:178: υἷας ἑλὼν Φρίξοιο δύω δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἑταίρους.
ἑλὼν: 3:1319: χαζέσθην. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ αὖτις ἑλὼν σάκος ἔνθετο νώτῳ
ἕλωρ: 1:1251: μήπως ἢ θήρεσσιν ἕλωρ πέλοι, ἠέ μιν ἄνδρες
ἕλωρ: 4:403: ἔσσεται, εἴ σε θανόντες ἕλωρ κείνοισι λίποιμεν.
ἑλώριον: 2:264: λοίσθιον Ἁρπυίῃσιν ἑλώριον: ἐγγύθι δ᾽ ἄμφω
ἕλωσιν: 2:126: μαίονται δ᾽ ὅ τι πρῶτον ἐπαΐξαντες ἕλωσιν,
ἐλώφεεν: 4:1625: αὐτίκα δὲ ζέφυρος μὲν ἐλώφεεν, ἤλυθε δ᾽ αὔρη
ἐλώφεον: 2:650: ὧς φάτο, καὶ τοίων μὲν ἐλώφεον αὐτίκα μύθων,
ἐμὰ: 2:341: ὦ μέλεοι, μὴ τλῆτε παρὲξ ἐμὰ θέσφατα βῆναι,
ἐμαί: 4:386: αὐτίκ᾽ ἐμαί σ᾽ ἐλάσειαν Ἐρινύες: οἷα καὶ αὐτὴ
ἐμαῖς: 4:816: ναὶ μὲν ἐφημοσύνῃσιν ἐμαῖς Ἥφαιστον ὀίω
ἐμὰς: 1:490: φράζεο δ᾽ ὅππως χεῖρας ἐμὰς σόος ἐξαλέοιο,
ἐμὰς: 2:17: εἰ δ᾽ ἂν ἀπηλεγέοντες ἐμὰς πατέοιτε θέμιστας,
ἐμὰς: 2:1169: ἀθανάτων ἐς χεῖρας ἐμὰς χατέοντας ἱκέσθαι.’
ἐμάς: 3:99: ἕξω ἐμάς, μετέπειτά γ᾽ ἀτεμβοίμην ἑοῖ αὐτῇ.’
ἐμὰς: 4:755: ‘῀Ἰρι φίλη, νῦν, εἴ ποτ᾽ ἐμὰς ἐτέλεσσας ἐφετμάς,
ἐμάτησαν: 4:1393: δίψα δυηπαθίῃ τε καὶ ἄλγεσιν, οὐδ᾽ ἐμάτησαν
ἔμβαλε: 1:820: εἰσόκε τις θεὸς ἄμμιν ὑπέρβιον ἔμβαλε θάρσος,
ἔμβαλε: 3:1367: τόν ῥ᾽ ἀνὰ χεῖρα λαβὼν μάλα τηλόθεν ἔμβαλε μέσσοις
ἐμβαλέειν: 2:591: ἐμβαλέειν κώπῃσιν ὅσον σθένος: οἱ δ᾽ ἀλαλητῷ
ἔμβαλεν: 1:803: Κύπριδος, ἥ τέ σφιν θυμοφθόρον ἔμβαλεν ἄτην.
ἔμβαλεν: 2:867: εἰ μὴ ἄρ᾽ Ἀγκαίῳ περιώσιον ἔμβαλεν Ἥρη
ἔμβαλεν: 4:11: τῇ δ᾽ ἀλεγεινότατον κραδίῃ φόβον ἔμβαλεν Ἥρη:
ἔμβαλες: 4:449: οἷος Μηδείῃ στυγερὴν φρεσὶν ἔμβαλες ἄτην.
ἐμβασίλευεν: 1:173: ἔμμεναι: Ἠλείοισι δ᾽ ὅγ᾽ ἀνδράσιν ἐμβασίλευεν,
ἐμβασίλευεν: 1:798: εὖτε Θόας ἀστοῖσι πατὴρ ἐμὸς ἐμβασίλευεν,
ἐμβασίλευσεν: 2:358: Παφλαγόνων, τοῖσίν τ᾽ Ἐνετήιος ἐμβασίλευσεν
Ἐμβασίοιο: 1:359: τείως δ᾽ αὖ καὶ βωμὸν ἐπάκτιον Ἐμβασίοιο
Ἐμβασίοιό: 1:404: Ἀκτίου Ἐμβασίοιό τ᾽ ἐπώνυμον: ὦκα δέ τοίγε
ἐμβεβαώς: 3:1240: ἅρμασιν ἐμβεβαώς, ἢ Ταίναρον, ἢ ὅγε Λέρνης
ἐμβεβαῶτες: 2:1129: ᾗ ἔνι πείρομεν οἶμον ἐπὶ χρέος ἐμβεβαῶτες.
ἐμβεβαῶτες: 4:997: τῷ ἴκελοι, οἷόν τε μεσαιτάτῃ ἐμβεβαῶτες
ἐμὲ: 2:781: Ἱππολύτης: ἐμὲ δ᾽ εὗρε νέον χνοάοντα ἰούλους.
ἐμὲ: 2:1158: τῷ δὲ Μέλας: ἐμὲ δ᾽ αὐτὸν ἐπικλείοιτέ κεν Ἄργον.’
ἐμὲ: 3:18: ‘καὶ δ᾽ αὐτὴν ἐμὲ τοῖα μετὰ φρεσὶν ὁρμαίνουσαν,
ἐμὲ: 4:249: εἴη, μήτ᾽ ἐμὲ θυμὸς ἐποτρύνειεν ἀείδειν.
ἐμὲ: 4:794: ἀλλ᾽ ἐμὲ αἰδομένη καὶ ἐνὶ φρεσὶ δειμαίνουσα,
ἐμέγηρε: 1:289: Εἰλείθυια θεὰ πολέος ἐμέγηρε τόκοιο.
ἐμέγηρεν: 4:1668: ὄμμασι χαλκείοιο Τάλω ἐμέγηρεν ὀπωπάς:
ἐμέθεν: 1:901: ἐκ μακάρων: τύνη δ᾽ ἐμέθεν πέρι θυμὸν ἀρείω
ἐμέθεν: 3:352: δωτίνης, ἀίων ἐμέθεν μέγα δυσμενέοντας
ἐμέθεν: 3:903: ἐξ ἐμέθεν, μὴ πατρὸς ἐς οὔατα μῦθος ἵκηται.
ἐμέθεν: 4:30: ‘τόνδε τοι ἀντ᾽ ἐμέθεν ταναὸν πλόκον εἶμι λιποῦσα,
ἐμεῖο: 1:829: πατρὸς ἐμεῖο Θόαντος ἔχοις γέρας: οὐδέ τί σ᾽ οἴω
ἐμεῖο: 1:891: σκῆπτρά τε πατρὸς ἐμεῖο παρέσσεται, ἢν καὶ ὀπίσσω
ἐμεῖο: 2:317: πέτρας μὲν πάμπρωτον, ἀφορμηθέντες ἐμεῖο,
ἐμεῖο: 2:489: ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἔκφυγε κῆρα θεήλατον, οὔποτ᾽ ἐμεῖο
ἐμεῖο: 3:93: τυτθή γ᾽ αἰδὼς ἔσσετ᾽ ἐν ὄμμασιν: αὐτὰρ ἐμεῖο
ἐμεῖο: 3:307: σωομένοις μεσσηγὺς ἐνέκλασεν; οὐ μὲν ἐμεῖο
ἐμεῖο: 3:310: δινεύσας, ὅτ᾽ ἐμεῖο κασιγνήτην ἐκόμιζεν
ἐμεῖο: 3:403: οὐδὲν ἐμεῖο χέρηες ἐπ᾽ ὀθνείοισιν ἔβητε,
ἐμεῖο: 3:477: κούρην δή τινα πρόσθεν ὑπέκλυες αὐτὸς ἐμεῖο
ἐμεῖο: 3:716: γαῖα, θεῶν μήτηρ, ὅσσον σθένος ἐστὶν ἐμεῖο,
ἐμεῖο: 3:721: παίδων εἵνεκ᾽ ἐμεῖο; καὶ ἐκ κείνοιο δ᾽ ἱκάνει
ἐμεῖο: 3:1075: Πασιφάης, ἣ πατρὸς ὁμόγνιός ἐστιν ἐμεῖο.’
ἐμεῖο: 3:1111: ἠέ τις ἄγγελος ὄρνις, ὅτ᾽ ἐκλελάθοιο ἐμεῖο:
ἐμεῖο: 4:383: ᾗ ἐπικυδιάεις. μνήσαιο δέ καί ποτ᾽ ἐμεῖο,
ἐμεῖο: 4:741: ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱκέτις καὶ ὁμόγνιος ἔπλευ ἐμεῖο,
ἔμελλεν: 1:78: πέμπεν Ἀβαντιάδης λελιημένον: οὐ μὲν ἔμελλεν
ἔμελλεν: 1:373: ἑλκομένη χείρεσσιν ἐπιδραμέεσθαι ἔμελλεν.
ἔμελλεν: 1:1030: οὐδ᾽ ὅγε δηιοτῆτος ὑπὲρ μόρον αὖτις ἔμελλεν
ἔμελλεν: 2:116: οὔπω κηρὶ κακῇ πεπρωμένον: ἦ τάχ᾽ ἔμελλεν
ἔμελλεν: 2:1094: ποῖον ὄνειαρ ἔμελλεν ἐελδομένοισιν ἱκέσθαι;
ἔμελλεν: 3:752: δειδυῖαν ταύρων κρατερὸν μένος, οἷσιν ἔμελλεν
ἔμελλεν: 3:836: θεσπέσι᾽, ἄλλα τ᾽ ἔμελλεν ἀεξήσεσθαι ὀπίσσω.
ἔμελλεν: 3:1064: μυρομένη, ὅ τ᾽ ἔμελλεν ἀπόπροθι πολλὸν ἑοῖο
ἔμελλεν: 3:1132: σχετλίη: οὐ μὲν δηρὸν ἀπαρνήσεσθαι ἔμελλεν
ἔμελλεν: 4:1527: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἐπὶ τυτθὸν ἀποφθίμενός περ ἔμελλεν
ἐμέλλετ᾽: 3:260: ‘ἔμπης οὐκ ἄρ᾽ ἐμέλλετ᾽ ἀκηδείῃ με λιπόντες
ἔμελλον: 2:627: αὐτίκ᾽ ἀνήνασθαι τόνδε στόλον, εἰ καὶ ἔμελλον
ἔμελλον: 2:749: Νισαῖοι Μεγαρῆες, ὅτε νάσσεσθαι ἔμελλον
ἔμελλον: 4:636: κόλπον ἐς Ὠκεανοῖο, τὸν οὐ προδαέντες ἔμελλον
ἔμελλον: 4:902: ἤδη πείσματ᾽ ἔμελλον ἐπ᾽ ἠιόνεσσι βαλέσθαι,
ἔμελλον: 4:937: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ Πλαγκτῇσιν ἐνιχρίμψεσθαι ἔμελλον,
ἔμελλον: 4:1634: Κάρπαθος: ἔνθεν δ᾽ οἵγε περαιώσεσθαι ἔμελλον
ἐμελοντο: 1:967: εἱσάμενοι παρὰ θῖνα, θυηπολίης τ᾽ ἐμελοντο.
ἐμέλοντο: 1:1124: στεψάμενοι δρυΐνοισι θυηπολίης ἐμέλοντο
ἐμέλοντο: 3:1171: εὔκηλοι ἐμέλοντο περὶ σφίσιν. αὐτὰρ ἅμ᾽ ἠοῖ
ἔμεν: 3:629: τὼς ἔμεν, ὥς κεν ἑῇσι μετὰ φρεσὶν ἰθύσειεν.
ἔμεν: 4:4: ἢ ἔμεν ἄτης πῆμα δυσίμερον, ἦ τόγ᾽ ἐνίσπω
ἐμέτρεον: 2:917: οὐ μέν θην προτέρω ἔτ᾽ ἐμέτρεον. ἧκε γὰρ αὐτὴ
ἐμεῦ: 1:1343: ἀμφ᾽ ἐμεῦ, εἰ τοιόνδε πέλοι ποτέ, δηρίσασθαι.’
ἐμεῦ: 2:890: οἱ δὲ κατηφήσαντες ἐμεῦ πλέον ἀσχαλόωσιν.
ἐμεῦ: 3:1108: ἀλλ᾽ οἶον τύνη μὲν ἐμεῦ, ὅτ᾽ Ἰωλκὸν ἵκηαι,
ἐμῇ: 3:785: ἐρρέτω ἀγλαΐη: ὁ δ᾽ ἐμῇ ἰότητι σαωθεὶς
ἐμὴ: 3:1090: ἐν δ᾽ αὐτῇ Ἰαωλκός, ἐμὴ πόλις, ἐν δὲ καὶ ἄλλαι
ἐμῇ: 3:1115: μνήσω ἐμῇ ἰότητι πεφυγμένον. αἴθε γὰρ εἴην
ἐμή: 4:31: μῆτερ ἐμή: χαίροις δὲ καὶ ἄνδιχα πολλὸν ἰούσῃ:
ἐμῇ: 4:367: εἷλες ἐμῇ ματίῃ: κατὰ δ᾽ οὐλοὸν αἶσχος ἔχευα
ἐμὴν: 2:634: ἐξότε τὸ πρώτιστον ἐμὴν χάριν ἠγερέθεσθε,
ἐμὴν: 3:736: ἀλλ᾽ ἴθι, κεῦθε δ᾽ ἐμὴν σιγῇ χάριν, ὄφρα τοκῆας
ἐμῆς: 1:290: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης: τὸ μὲν οὐδ᾽ ὅσον, οὐδ᾽ ἐν ὀνείρῳ
ἐμῆς: 3:304: ‘παιδὸς ἐμῆς κοῦροι Φρίξοιό τε, τὸν περὶ πάντων
ἐμῆς: 3:377: εἰ δέ κε μὴ προπάροιθεν ἐμῆς ἥψασθε τραπέζης,
ἐμῆς: 3:524: μητρὸς ἐμῆς ἔσσεσθαι ἐναίσιμον ὔμμιν ἀρωγήν.
ἐμῆς: 3:797: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης. ἦ τ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη
ἐμήσατο: 3:229: τεχνήεις Ἥφαιστος ἐμήσατο θέσκελα ἔργα.
ἐμῇσιν: 2:14: πρὶν χείρεσσιν ἐμῇσιν ἑὰς ἀνὰ χεῖρας ἀεῖραι.
ἐμῇσιν: 4:782: οἶσθα μέν, ὅσσον ἐμῇσιν ἐνὶ φρεσὶ τίεται ἥρως
ἐμηχανόωντο: 4:527: Ὑλλῆες: πρὸς δ᾽ αὐτοὶ ἐμηχανόωντο κέλευθον,
ἔμικτο: 3:1162: Αἰσονίδης δ᾽ ὅτε δὴ ἑτάροις ἐξαῦτις ἔμικτο
ἔμιξαν: 2:987: καί νύ κε δηθύνοντες Ἀμαζονίδεσσιν ἔμιξαν
ἔμιξαν: 4:1152: Μηδείης, ὅθι τούσγε σὺν ἀλλήλοισιν ἔμιξαν
ἐμίξατε: 4:1048: κῶας ἑλεῖν μεμαῶτες, ἐμίξατε δούρατα Κόλχοις
ἔμιξεν: 2:78: στῆ ῤ̔ ἄμοτον καὶ χερσὶν ἐναντία χεῖρας ἔμιξεν.
ἐμμελέως: 1:539: ἐμμελέως κραιπνοῖσι πέδον ῥήσσωσι πόδεσσιν:
ἐμμελέως: 2:162: ἐμμελέως: περὶ δέ σφιν ἰαίνετο νήνεμος ἀκτὴ
ἐμμελέως: 4:1157: ἐμμελέως, Ὀρφῆος ὑπαὶ λίγα φορμίζοντος
ἐμμεμαὼς: 2:121: ἐμμεμαὼς Βέβρυξιν: ὁμοῦ δέ οἱ ἐσσεύοντο
ἔμμεναι: 1:173: ἔμμεναι: Ἠλείοισι δ᾽ ὅγ᾽ ἀνδράσιν ἐμβασίλευεν,
ἔμμεναι: 1:232: ἔμμεναι: ὧς δὲ καὶ αὐτὸν Ἰήσονα γείνατο μήτηρ
ἔμμεναι: 1:1022: ἔμμεναι: οὐδ᾽ ὑπὸ νυκτὶ Δολίονες ἂψ ἀνιόντας
ἔμμεναι: 1:1339: ἔμμεναι. ἀλλ᾽ οὐ θήν τοι ἀδευκέα μῆνιν ἀέξω,
ἔμμεναι: 2:245: ἔμμεναι ἀνθρώπων. τί νύ τοι τόσα κήδε᾽ ἀνῆπται;
ἔμμεναι: 2:872: γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ δὴν ἔμμεναι; οὐ μὲν ἄρηος
ἔμμεναι: 2:1076: δώματος ἀγλαΐην τε καὶ ὑετοῦ ἔμμεναι ἄλκαρ,
ἔμμεναι: 2:1206: στεῦται δ᾽ Ἠελίου γόνος ἔμμεναι: ἀμφὶ δὲ Κόλχων
ἔμμεναι: 2:1223: ἔμμεναι Αἰήταο σὺν ἔντεσι πειρηθῆναι.
ἔμμεναι: 3:362: τόνδε δ᾽ ἄρ᾽, Ἠελίου γόνον ἔμμεναι εἴ τιν᾽ ἀκούεις,
ἔμμεναι: 3:457: ἔμμεναι ἀνέρα τοῖον: ἐν οὔασι δ᾽ αἰὲν ὀρώρει
ἔμμεναι: 3:1106: Μίνω Πασιφάης πόσιν ἔμμεναι: οὐδ᾽ Ἀριάδνῃ
ἔμμεναι: 4:239: τόσσον νηίτην στόλον ἔμμεναι, ἀλλ᾽ οἰωνῶν
ἔμμεναι: 4:377: ἔμμεναι οὗτος ἄναξ, τῷ ἐπίσχετε τάσδ᾽ ἀλεγεινὰς
ἔμμεναι: 4:682: ῥεῖα κασιγνήτην φάσαν ἔμμεναι Αἰήταο.
ἔμμεναι: 4:812: χρειώ μιν κούρης πόσιν ἔμμεναι Αἰήταο
ἔμμεναι: 4:985: κλείουσι χθονίης καλαμητόμον ἔμμεναι ἅρπην.
ἔμμεναι: 4:1557: θῆκε Ποσειδάων τοῦδ᾽ ἔμμεναι. αὐτὰρ ἀνάσσω
ἔμμεναι: 4:1641: Εὐρώπῃ Κρονίδης νήσου πόρεν ἔμμεναι σὖρον,
ἔμμορε: 4:1747: ‘ὦ πέπον, ἦ μέγα δή δε καὶ ἀγλαὸν ἔμμορε κῦδος.
ἔμμορεν: 3:208: καὶ χθὼν ἔμμορεν αἶσαν, ἐπεὶ χθονὶ ταρχύουσιν
ἔμμορες: 3:4: ἔμμορες, ἀδμῆτας δὲ τεοῖς μελεδήμασι θέλγεις
ἔμμορες: 4:62: νῦν δὲ καὶ αὐτὴ δῆθεν ὁμοίης ἔμμορες ἄτης:
ἐμνήσατο: 4:253: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδης ἐμνήσατο, σὺν δὲ καὶ ὧλλοι
ἐμνήστευσαν: 2:513: τῷ καὶ ἀεξηθέντι θεαὶ γάμον ἐμνήστευσαν
ἐμνώοντο: 1:518: αἰθομέναις, ὕπνου δὲ διὰ κνέφας ἐμνώοντο.
ἐμνώοντο: 1:1073: ἐξ ἀχέων ἔργοιο μυληφάτου ἐμνώοντο:
ἐμόγησαν: 4:731: ἡρώων, ὅσα τ᾽ ἀμφὶ θοοῖς ἐμόγησαν ἀέθλοις,
ἐμόγησε: 1:120: Νηληίς: τῆς δ᾽ ἀμφὶ δύην ἐμόγησε βαρεῖαν
ἐμοὶ: 1:291: ὠισάμην, εἰ Φρίξος ἐμοὶ κακὸν ἔσσετ᾽ ἀλύξας.’
ἐμοὶ: 1:345: ‘μήτις ἐμοὶ τόδε κῦδος ὀπαζέτω. οὐ γὰρ ἔγωγε
ἐμοὶ: 1:355: δμῶες ἐμοὶ σταθμῶν σημάντορες, οἷσι μέμηλεν
ἐμοὶ: 1:443: αὐτὰρ ἐμοὶ θανέειν στυγερῇ ὑπὸ δαίμονος αἴσῃ
ἐμοὶ: 1:488: εἰ καὶ ἐμοὶ τοιόνδε θεοὶ τελέουσιν ὄλεθρον,
ἐμοὶ: 3:66: καὶ δ᾽ ἄλλως ἔτι καὶ πρὶν ἐμοὶ μέγα φίλατ᾽ Ἰήσων
ἐμοί: 3:92: ἢ ἐμοί. ὑμείων γὰρ ἀναιδήτῳ περ ἐόντι
ἐμοί: 3:494: οὔτ᾽ ἐμοί, οὔτε κεν ὔμμι διειρομένοισι πέλοιτο.
ἐμοὶ: 3:678: ἀμφί τ᾽ ἐμοὶ καὶ παισίν; ὄφελλέ με μήτε τοκήων
ἐμοί: 4:356: ἀμφ᾽ ἐμοί; ἦέ σε πάγχυ λαθιφροσύναις ἐνέηκαν
ἐμοὶ: 4:395: ‘ἴσχεο, δαιμονίη: τὰ μὲν ἁνδάνει οὐδ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ.
ἐμοὶ: 4:1016: ὡς ἐμοὶ ἐκ πυκιναὶ ἔπεσον φρένες, οὐ μὲν ἕκητι
ἐμοὶ: 4:1038: ὄμμασιν: αὐτὰρ ἐμοὶ ἀπὸ δὴ βαρὺς εἵλετο δαίμων
ἐμοὶ: 4:1553: ἐνθάδε νῦν πάρ᾽ ἐμοὶ ξεινήιον ἀντομένοισιν.
ἐμοὶ: 4:1656: πετράων, εἵως κεν ἐμοὶ εἴξειε δαμῆναι.’
ἐμοὶ: 4:1740: οὐ κούρη: τρίτων γὰρ ἐμοὶ Λιβύη τε τοκῆες.
ἔμοιγε: 4:2: Κολχίδος ἔννεπε, Μοῦσα, Διὸς τέκος. ἦ γὰρ ἔμοιγε
ἐμοῖο: 2:778: Δασκύλου ἐν μεγάροισι καταυτόθι πατρὸς ἐμοῖο
ἐμοιρήσαντο: 4:1531: ἐσσυμένως μακέλῃσιν: ἐμοιρήσαντο δὲ χαίτας
ἐμοῖσι: 4:418: οἰόθεν οἶον ἐμοῖσι συναρθμῆσαι ἐπέεσσιν,
ἐμοῖσιν: 3:63: ῥύσομαι, ὅσσον ἐμοῖσιν ἐνὶ σθένος ἔπλετο γυίοις,
ἐμοῖσιν: 4:96: Ἥρη τε Ζυγίη, Διὸς εὐνέτις, ἦ μὲν ἐμοῖσιν
ἔμολεν: 4:1431: δεῦρ᾽ ἔμολεν καμάτοισιν ὁ κύντατος, ὅστις ἀπούρας
ἐμόν: 1:282: τέκνον ἐμόν: τὸ γὰρ οἶον ἔην ἔτι λοιπὸν ἐέλδωρ
ἐμὸν: 1:446: πότμον ἐμὸν πάτρης ἐξήιον, ὄφρ᾽ ἐπιβαίην
ἐμὸν: 1:468: Ζεὺς τόσον, ὁσσάτιόν περ ἐμὸν δόρυ, μή νύ τι πῆμα
ἐμὸν: 2:239: Κλειοπάτρην ἕδνοισιν ἐμὸν δόμον ἦγον ἄκοιτιν.’
ἐμὸν: 2:805: Δάσκυλον ὀτρυνέω, ἐμὸν υἱέα: τοῖο δ᾽ ἰόντος,
ἐμὸν: 3:151: ‘ἴστω νῦν τόδε σεῖο φίλον κάρη ἠδ᾽ ἐμὸν αὐτῆς,
ἐμόν: 3:792: πότμον ἐμόν: καί κέν με διὰ στόματος φορέουσαι
ἐμὸν: 3:796: μαργοσύνῃ εἴξασα. τί δ᾽ οὐκ ἐμὸν ἔσσεται αἶσχος;
ἐμὸν: 4:764: καὶ δὲ τῷ εἰπέμεναι τὸν ἐμὸν νόον, ὥς κεν ἀήτας
ἐμὸν: 4:860: ἀλλὰ σὺ μή τῳ ἐμὸν δείξῃς δέμας, εὖτ᾽ ἂν ἴδηαι
ἐμὸς: 1:798: εὖτε Θόας ἀστοῖσι πατὴρ ἐμὸς ἐμβασίλευεν,
ἐμὸς: 3:1026: εὖτ᾽ ἂν δὴ μετιόντι πατὴρ ἐμὸς ἐγγυαλίξῃ
ἐμοὺς: 3:778: μοῖρα πέλει. πῶς γάρ κεν ἐμοὺς λελάθοιμι τοκῆας
ἔμπα: 1:791: παρθενικὰς ἐρύθηνε παρηίδας: ἔμπα δὲ τόνγε
ἔμπα: 3:641: ἔμπα γε μὴν θεμένη κύνεον κέαρ, οὐκέτ᾽ ἄνευθεν
ἔμπαλιν: 1:61: ἤλασ᾽ ἀριστήων: οἱ δ᾽ ἔμπαλιν ὁρμηθέντες
ἔμπαλιν: 1:1009: χέρσῳ τεινάμενοι: τοὶ δ᾽ ἔμπαλιν, αἰγιαλοῖο
ἔμπαλιν: 3:1393: λαζόμενοι πρηνεῖς, οἱ δ᾽ ἔμπαλιν, οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ἀγοστῷ
ἔμπαλιν: 4:106: ἦεν ἀριστήων: ἡ δ᾽ ἔμπαλιν ἀίσσουσα
ἔμπαλιν: 4:466: ἔμπαλιν ὄμματ᾽ ἔνεικε, καλυψαμένη ὀθόνῃσιν,
ἔμπεδα: 4:392: νῆα καταφλέξαι, διά τ᾽ ἔμπεδα πάντα κεάσσαι,
ἔμπεδα: 4:513: ἔμπεδα δ᾽ ἄλλυδις ἄλλοι ἐφορμηθέντες ἔνασθεν.
ἔμπεδοι: 2:646: ἔμπεδοι ἀργαλέοις ἐνὶ δείμασιν. ἀλλ᾽ ὅτε πέτρας
ἔμπεδον: 1:499: ἠδ᾽ ὡς ἔμπεδον αἰὲν ἐν αἰθέρι τέκμαρ ἔχουσιν
ἔμπεδον: 1:562: πηδάλι᾽ ἀμφιέπεσκ᾽, ὄφρ᾽ ἔμπεδον ἐξιθύνοι,
ἔμπεδον: 1:646: ἀλλ᾽ ἥγ᾽ ἔμπεδον αἰὲν ἀμειβομένη μεμόρηται,
ἔμπεδον: 1:659: ἤια, καὶ μέθυ λαρόν, ἵν᾽ ἔμπεδον ἔκτοθι πύργων
ἔμπεδον: 1:1016: νυκτὸς ἔτι ῥιπὴ μένεν ἔμπεδον, ἀλλὰ θύελλαι
ἔμπεδον: 1:1076: Κύζικον ἐνναίοντες Ἰάονες, ἔμπεδον αἰεὶ
ἔμπεδον: 2:135: ὧς οἵγ᾽ οὐκέτι δὴν μένον ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἐκέδασθεν
ἔμπεδον: 2:613: ‘ἔλπομαι αὐτῇ νηὶ τόγ᾽ ἔμπεδον ἐξαλέασθαι
ἔμπεδον: 2:962: οὐδ᾽ ἔτι μιμνάζειν θέλον ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἐνὶ νηί,
ἔμπεδον: 2:1077: ἄλλῳ δ᾽ ἔμπεδον ἄλλος ὁμῶς ἐπαμοιβὸς ἄρηρεν:
ἔμπεδον: 2:1182: λήθομεν ἔμπεδον, οἵ τε θεουδέες οὐδὲ δίκαιοι.
ἔμπεδον: 3:713: ἔμπεδον εἶναι ἐπ᾽ ἄμμι τεοὺς υἱῆας ἔρυσθαι.
ἔμπεδον: 3:772: πήματος: ἀλλ᾽ αὔτως φλέγει ἔμπεδον. ὡς ὄφελόν γε
ἔμπεδον: 3:1323: οὐτάζων λαγόνας: μάλα δ᾽ ἔμπεδον εὖ ἀραρυῖαν
ἔμπεδον: 4:163: κούρης κεκλομένης: ἡ δ᾽ ἔμπεδον ἑστηυῖα
ἔμπεδον: 4:277: αἶά γε μὴν ἔτι νῦν μένει ἔμπεδον υἱωνοί τε
ἔμπεδον: 4:343: ἔμπεδον εὐδικίῃ σφέας ἑξέμεν, εἴτε δόλοισιν,
ἔμπεδον: 4:650: ἔμπεδον: οὐδ᾽ οἶον κείνης ἐπίκουροι ἕποντο
ἔμπεδον: 4:852: οὐδέ τις εἰσιδέειν δύνατ᾽ ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἄρα τῷγε
ἔμπεδον: 4:1201: ἔμπεδον ὧς ἀλέγυνε διαμπερές: οὐδέ ἑ τάρβος
ἔμπεδον: 4:1387: ἔμπεδον ἀθανάτων ἔσαν αἵματος, οἷον ὑπέσταν
ἔμπεδον: 4:1427: δενδρέων, οἷαι ἔσαν, τοῖαι πάλιν ἔμπεδον αὔτως
ἔμπεδος: 4:372: ἀλλ᾽ αὔτως εἴρυσο: δίκη δέ τοι ἔμπεδος ἔστω
ἔμπεσε: 3:542: ὑψόθεν Αἰσονίδεω πεφοβημένη ἔμπεσε κόλποις:
ἔμπεσε: 4:840: ἦ, καὶ ἀναΐξασα κατ᾽ αἰθέρος ἔμπεσε δίναις
ἔμπης: 1:251: ‘δειλὴ Ἀλκιμέδη, καὶ σοὶ κακὸν ὀφέ περ ἔμπης
ἔμπης: 1:299: τῶν μοῖραν κατὰ θυμὸν ἀνιάζουσά περ ἔμπης
ἔμπης: 1:314: ἔμπης ἱεμένη δύνατο, προθέοντος ὁμίλου:
ἔμπης: 1:327: ἀλλ᾽ ἔμπης τὼ μέν τε διεξερέεσθαι ἕκαστα
ἔμπης: 1:483: ἠνορέην: ἔμπης δὲ θοοῖς ἐδάμησαν ὀιστοῖς
ἔμπης: 1:630: οἷς αἰεὶ τὸ πάροιθεν ὁμίλεον. ἀλλὰ γὰρ ἔμπης
ἔμπης: 1:1159: ἔμπης δ᾽ ἐγρομένοιο σάλου ζαχρηεσιν αὔραις,
ἔμπης: 2:173: λάβρον ἐπικρέμαται, καθάπερ νέφος. ἀλλὰ τόγ᾽ ἔμπης
ἔμπης: 2:603: ἔμπης δ᾽ ἀφλάστοιο παρέθρισαν ἄκρα κόρυμβα
ἔμπης: 2:798: ἔμπης δ᾽ ἐξ ὑμέων ἔδοσαν τίσιν: οὐδέ ἕ φημι
ἔμπης: 2:1254: νηὸς ὑπερπτάμενον νεφέων σχεδόν: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
ἔμπης: 3:16: ἔμπης δ᾽ οὔτινα πεῖραν ἀποτρωπᾶσθαι ἔοικεν.’
ἔμπης: 3:260: ‘ἔμπης οὐκ ἄρ᾽ ἐμέλλετ᾽ ἀκηδείῃ με λιπόντες
ἔμπης: 3:482: ἔμπης δ᾽ ἐξαῦτις μετελεύσομαι ἀντιβολήσων,
ἔμπης: 3:526: τυτθὸν ἔθ᾽, ὡς τὸ πάροιθεν, ἐπεὶ καὶ ἐπισχέμεν ἔμπης
ἔμπης: 3:782: δύσμορος: οὐ μὲν ἔολπα καταφθιμένοιό περ ἔμπης
ἔμπης: 3:1060: οἴσεαι ἐξ Αἴης τηλοῦ ποθί: νίσσεο δ᾽ ἔμπης,
ἔμπης: 3:1131: ἔμπης δ᾽ ἔργ᾽ ἀίδηλα κατερρίγησεν ἰδέσθαι.
ἔμπης: 4:64: δαίμων ἀλγινόεις. ἀλλ᾽ ἔρχεο, τέτλαθι δ᾽ ἔμπης,
ἔμπης: 4:153: κῦμα μέλαν κωφόν τε καὶ ἄβρομον: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
ἔμπης: 4:735: Ἀψύρτου. τὴν δ᾽ οὔτι νόῳ λάθεν: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
ἔμπης: 4:797: ἔμπης δ᾽ οὐ μεθίεσκεν ὀπιπεύων ἀέκουσαν,
ἔμπης: 4:878: τῶ μιν ἀμηχανίη δῆσεν φρένας: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
ἔμπλειον: 3:1280: χαλκείην πήληκα θοῶν ἔμπλειον ὀδόντων
ἔμπλειον: 3:1320: ἐξόπιθεν, καὶ γέντο θοῶν ἔμπλειον ὀδόντων
ἐμπλήξασα: 1:1203: ὑψόθεν ἐμπλήξασα θοὴ ἀνέμοιο κατάιξ
ἐμπλήξασαι: 2:604: νωλεμὲς ἐμπλήξασαι ἐναντίαι. αὐτὰρ Ἀθήνη
ἐμπλήσατο: 3:1349: γνάμψε δὲ γούνατ᾽ ἐλαφρά, μέγαν δ᾽ ἐμπλήσατο θυμὸν
ἐμπλήσειας: 4:429: οὔτε κεν εἰσορόων γλυκὺν ἵμερον ἐμπλήσειας.
ἔμπνοα: 4:1507: ζωόντων, ὅσα γαῖα φερέσβιος ἔμπνοα βόσκει,
ἔμπροσθε: 4:588: Αὐσονίης ἔμπροσθε πορεῖν ἁλός, ᾗ ἔνι Κίρκην
ἔμπυρα: 1:145: οἰωνούς τ᾽ ἀλέγειν ἠδ᾽ ἔμπυρα σήματ᾽ ἰδέσθαι.
ἐμφέρεται: 4:611: ἐμφέρεται δίναις, ἅ τε μυρία χεῦε πάροιθεν,
ἐμφορέοντο: 4:624: οἷον ἐλαιηραὶ στάγες ὕδασιν ἐμφορέοντο.
ἐμφορέοντο: 4:1697: αὐτοὶ δ᾽, εἴτ᾽ Ἀίδῃ, εἴθ᾽ ὕδασιν ἐμφορέοντο,
ἐμφύλιον: 1:865: ‘δαιμόνιοι, πάτρης ἐμφύλιον αἷμ᾽ ἀποέργει
ἐμφύλιον: 4:723: ἵετο δ᾽ αὖ κούρης ἐμφύλιον ἴδμεναι ὀμφήν,
ἐμφύλῳ: 4:715: εἴτε καὶ ἐμφύλῳ προσκηδέες ἀντιόωσιν.
ἐμῷ: 1:907: πατρί τ᾽ ἐμῷ καὶ μητρὶ δύης ἄκος, ἢν ἄρα τούσγε
ἐμῷ: 2:788: αὐτὰρ ὁμοῦ Μυσοῖσιν ἐμῷ ὑπὸ πατρὶ δάμασσεν
ἐμῷ: 3:416: κείρω ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ περισταδὸν ἀντιόωντας.
ἐμῶν: 3:1109: μνώεο: σεῖο δ᾽ ἐγὼ καὶ ἐμῶν ἀέκητι τοκήων
ἓν: 1:39: ἄμφω συμφορέονται, ἀπόπροθεν εἰς ἓν ἰόντες.
ἐν: 1:93: ἀφραδίῃ. Τελαμὼν μὲν ἐν Ἀτθίδι νάσσατο νήσῳ:
ἐν: 1:121: Αἰολίδης σταθμοῖσιν ἐν Ἰφίκλοιο Μελάμπους.
ἐν: 1:200: εὖ δὲ καὶ ἐν σταδίῃ δεδαημένος ἀντιφέρεσθαι,
ἐν: 1:264: ἐντυπὰς ἐν λεχέεσσι καλυψάμενος γοάασκεν.
ἐν: 1:285: δμωὶς ὅπως κενεοῖσι λελείψομαι ἐν μεγάροισιν,
ἐν: 1:290: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης: τὸ μὲν οὐδ᾽ ὅσον, οὐδ᾽ ἐν ὀνείρῳ
ἐν: 1:342: ἥμενον ἐν μέσσοισι: μιῇ δέ ἑ πάντες ἀυτῇ
ἐν: 1:375: στείρης, ἐν δ᾽ ὁλκῷ ξεστὰς στορέσαντο φάλαγγας:
ἐν: 1:381: στέρνα θ᾽ ὁμοῦ καὶ χεῖρας ἐπήλασαν. ἐν δ᾽ ἄρα Τῖφυς
ἐν: 1:392: σκαλμοῖς δ᾽ ἀμφὶς ἐρετμὰ κατήρτυον: ἐν δέ οἱ ἱστὸν
ἐν: 1:478: οἰδάνει ἐν στήθεσσι, θεοὺς δ᾽ ἀνέηκεν ἀτίζειν;
ἐν: 1:499: ἠδ᾽ ὡς ἔμπεδον αἰὲν ἐν αἰθέρι τέκμαρ ἔχουσιν
ἐν: 1:526: ἐν γάρ οἱ δόρυ θεῖον ἐλήλατο, τό ῥ᾽ ἀνὰ μέσσην
ἐν: 1:537: ᾔ που ἐν Ὀρτυγίῃ, ἢ ἐφ᾽ ὕδασιν Ἰσμηνοῖο
ἐν: 1:566: ἐν δὲ λιγὺς πέσεν οὖρος: ἐπ᾽ ἰκριόφιν δὲ κάλωας
ἐν: 1:622: λάρνακι δ᾽ ἐν κοίλῃ μιν ὕπερθ᾽ ἁλὸς ἧκε φέρεσθαι,
ἐν: 1:697: ὧς ἔφατ᾽: ἐν δ᾽ ἀγορὴ πλῆτο θρόου. εὔαδε γάρ σφιν
ἐν: 1:728: ἄκρα δὲ πορφυρέη πάντῃ πέλεν: ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ἑκάστῳ
ἐν: 1:730: ἐν μὲν ἔσαν Κύκλωπες ἐπ᾽ ἀφθίτῳ ἥμενοι ἔργῳ,
ἐν: 1:735: ἐν δ᾽ ἔσαν Ἀντιόπης Ἀσωπίδος υἱέε δοιώ,
ἐν: 1:746: χαλκείῃ δείκηλον ἐν ἀσπίδι φαίνετ᾽ ἰδέσθαι.
ἐν: 1:747: ἐν δὲ βοῶν ἔσκεν λάσιος νομός: ἀμφὶ δὲ βουσὶν
ἐν: 1:752: ἐν δὲ δύω δίφροι πεπονήατο δηριόωντες.
ἐν: 1:757: ἄξονος ἐν πλήμνῃσι παρακλιδὸν ἀγνυμένοιο
ἐν: 1:759: ἐν καὶ Ἀπόλλων Φοῖβος ὀιστεύων ἐτέτυκτο,
ἐν: 1:763: ἐν καὶ Φρίξος ἔην Μινυήιος ὡς ἐτεόν περ
ἔν: 1:770: Μαινάλῳ ἔν ποτέ οἱ ξεινήιον ἐγγυάλιξεν,
ἐν: 1:814: εἰ καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσι δαϊζομένην ὁρόῳτο
ἔν: 1:818: ἀλλ᾽ οἶαι κοῦραι ληίτιδες ἔν τε δόμοισιν
ἔν: 1:819: ἔν τε χοροῖς ἀγορῇ τε καὶ εἰλαπίνῃσι μέλοντο:
ἐν: 1:909: σφοῖσιν πορσύνωνται ἐφέστιοι ἐν μεγάροισιν.’
ἐν: 1:939: χέρσῳ ἐπιπρηνὴς καταειμένος: ἐν δέ οἱ ἀκταὶ
ἐν: 1:948: ἀνέρες: ἐν δ᾽ ἥρως Λἰνήιος υἱὸς ἄνασσεν
ἐν: 1:960: ἱερόν, ἣ θέμις ἦεν, Ἰησονίης ἐν Ἀθήνης.
ἐν: 1:965: ἄστεος ἐν λιμένι πρυμνήσια νηὸς ἀνάψαι,
ἐν: 1:1028: αὐαλέοισι πεσοῦσα κορύσσεται: ἐν δὲ κυδοιμὸς
ἐν: 1:1056: Κύζικον ἐν κονίῃσι καὶ αἵματι πεπτηῶτα.
ἐν: 1:1111: βαῖνον, παυροτέρους ἑτάρων ἐν νηὶ λιπόντες.
ἐν: 1:1174: αὐτοῦ δ᾽ ἐν προμολῇ τετρυμένα γούνατ᾽ ἔκαμψεν
ἐν: 1:1198: ἠνορέῃ πίσυνος: ἐν δὲ πλατὺν ὦμον ἔρεισεν
ἐν: 1:1211: δὴ γάρ μιν τοίοισιν ἐν ἤθεσιν αὐτὸς ἔφερβεν,
ἐν: 1:1213: δίου Θειοδάμαντος, ὃν ἐν Δρυόπεσσιν ἔπεφνεν
ἐν: 1:1262: κήκιεν, ἐν δὲ κελαινὸν ὑπὸ σπλάγχνοις ζέεν αἷμα.
ἐν: 1:1284: ἐν δέ σφιν κρατερὸν νεῖκος πέσεν, ἐν δὲ κολῳὸς
ἐν: 1:1284: ἐν δέ σφιν κρατερὸν νεῖκος πέσεν, ἐν δὲ κολῳὸς
ἐν: 1:1305: τήνῳ ἐν ἀμφιρύτῃ πέφνεν, καὶ ἀμήσατο γαῖαν
ἐν: 1:1323: μοῖραν ἀναπλήσειν Χαλύβων ἐν ἀπείρονι γαίῃ.
ἐν: 2:10: τοῖον δ᾽ ἐν πάντεσσι παρασχεδὸν ἔκφατο μῦθον:
ἐν: 2:26: ὥστε λέων ὑπ᾽ ἄκοντι τετυμμένος, ὅν τ᾽ ἐν ὄρεσσιν
ἐν: 2:44: ἀντέλλων, ἔτι φαιδρὸς ἐν ὄμμασιν. ἀλλά οἱ ἀλκὴ
ἐν: 2:66: νήπιοι ὕστατα κεῖνα κακῇ δήσαντες ἐν αἴσῃ.
ἐν: 2:107: πλῆξε, καὶ ἐν κονίῃσι βάλεν: τοῦ δ᾽ ἆσσον ἰόντος
ἐν: 2:214: υἱέ, καὶ ἀργαλέοισιν ἀνάπτομαι ἐν καμάτοισιν.
ἐν: 2:274: φάσγαν᾽ ἐπισχόμενοι ὀπίσω θέον. ἐν γὰρ ἕηκεν
ἐν: 2:281: ἄκρῃς ἐν γενύεσσι μάτην ἀράβησαν ὀδόντας:
ἐν: 2:306: ἁρπαλέως, οἷόν τ᾽ ἐν ὀνείρασι θυμὸν ἰαίνων.
ἐν: 2:309: αὐτὸς δ᾽ ἐν μέσσοισι παρ᾽ ἐσχάρῃ ἧστο γεραιὸς
ἐν: 2:318: Κυανέας ὄψεσθε δύω ἁλὸς ἐν ξυνοχῇσιν,
ἕν: 2:322: εἰς ἕν, ὕπερθε δὲ πολλὸν ἁλὸς κορθύεται ὕδωρ
ἐν: 2:334: ἔσσετ᾽ ἐν εὐχωλῇσιν, ὅσον τ᾽ ἐνὶ κάρτεϊ χειρῶν.
ἐν: 2:371: κόλπῳ ἐν εὐδιόωντι Θεμισκύρειον ὑπ᾽ ἄκρην
ἐν: 2:381: δουρατέοις πύργοισιν ἐν οἰκία τεκτήναντες
ἐν: 2:478: ἀμπλακίης. ὁ γὰρ οἶος ἐν οὔρεσι δένδρεα τέμνων
ἐν: 2:522: Φθίην, ἐν δὲ Κέῳ κατενάσσατο, λαὸν ἀγείρας
ἐν: 2:525: ἱερά τ᾽ εὖ ἔρρεξεν ἐν οὔρεσιν ἀστέρι κείνῳ
ἐν: 2:597: προπροκαταΐγδην κοίλης ἁλός. ἐν δ᾽ ἄρα μέσσαις
ἐν: 2:712: Λητὼ Κοιογένεια φίλαις ἐν χερσὶν ἀφάσσει.
ἐν: 2:748: τὸν μὲν ἐν ὀψιγόνοισι Σοωναύτην ὀνόμηναν
ἐν: 2:778: Δασκύλου ἐν μεγάροισι καταυτόθι πατρὸς ἐμοῖο
ἐν: 2:820: κεῖτο γὰρ εἱαμενῇ δονακώδεος ἐν ποταμοῖο
ἐν: 2:843: καὶ δή τοι κέχυται τοῦδ᾽ ἀνέρος ἐν χθονὶ κείνῃ
ἐν: 2:872: γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ δὴν ἔμμεναι; οὐ μὲν ἄρηος
ἐν: 2:884: ἡμῖν δ᾽ ἐν γὰρ ἔασι κυβερνητῆρες ὁμίλῳ,
ἐν: 2:910: ᾧ ἐν ἀμειδήτους ἁγίας ηὐλίζετο νύκτας,
ἐν: 2:927: πείσματ᾽ ἐν αἰγιαλῷ Σθενέλου τάφον ἀμφεπένοντο,
ἐν: 2:956: τήνγε τις ἱμερτῇσιν ἐν ἀγκοίνῃσι δάμασσεν.
ἐν: 2:972: τῆς οἵγ᾽ ἐν κόλπῳ, προχοαῖς ἔπι Θερμώδοντος,
ἐν: 2:1028: αὐτὰρ ἐν ὑψίστῳ βασιλεὺς μόσσυνι θαάσσων
ἐν: 2:1038: ἧκ᾽ ἐπί οἱ πτερὸν ὀξύ: τὸ δ᾽ ἐν λαιῷ πέσεν ὤμῳ
ἐν: 2:1102: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἠμάτιος μὲν ἐν οὔρεσι φύλλ᾽ ἐτίνασσεν
ἐν: 2:1132: ἀνέρας οἰκτείραντας ὁμήλικας ἐν κακότητι.
ἐν: 2:1153: γηραιὸς θάνε Φρίξος ἐν Λἰήταο δόμοισιν:
ἐν: 2:1212: Καυκάσου ἐν κνημοῖσι, Τυφαονίη ὅθι πέτρη,
ἐν: 2:1234: ἔνθα μὲν Οὐρανίδης Φιλύρῃ Κρόνος, εὖτ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ
ἐν: 2:1265: ἱστοδόκης στείλαντες ἐκόσμεον: ἐν δὲ καὶ αὐτὸν
ἐν: 3:93: τυτθή γ᾽ αἰδὼς ἔσσετ᾽ ἐν ὄμμασιν: αὐτὰρ ἐμεῖο
ἐν: 3:114: εὗρε δὲ τόνγ᾽ ἀπάνευθε Διὸς θαλερῇ ἐν ἀλωῇ,
ἐν: 3:134: ἄντρῳ ἐν Ἰδαίῳ ἔτι νήπια κουρίζοντι,
ἐν: 3:168: ἐν ποταμῷ καθ᾽ ἕλος λελοχημένοι ἠγορόωντο.
ἐν: 3:206: ἀλλ᾽ ἐν ἀδεψήτοισι κατειλύσαντε βοείαις
ἐν: 3:215: ἔσταν δ᾽ ἐν προμολῇσι τεθηπότες ἕρκε᾽ ἄνακτος
ἐν: 3:251: ἐν μεγάροις, Ἑκάτης δὲ πανήμερος ἀμφεπονεῖτο
ἐν: 3:309: ᾔδειν γάρ ποτε πατρὸς ἐν ἅρμασιν Ἠελίοιο
ἐν: 3:314: ἀλλὰ τί μύθων ἦδος; ἃ δ᾽ ἐν ποσὶν ὗμιν ὄρωρεν,
ἐν: 3:443: θεσπέσιον δ᾽ ἐν πᾶσι μετέπρεπεν Αἴσονος υἱὸς
ἐν: 3:457: ἔμμεναι ἀνέρα τοῖον: ἐν οὔασι δ᾽ αἰὲν ὀρώρει
ἐν: 3:476: πείρης δ᾽ οὐ μάλ᾽ ἔοικε μεθιέμεν ἐν κακότητι.
ἐν: 3:635: ὡς πάρος ἐν στέρνοις, ἀδινὴν δ᾽ ἀνενείκατο φωνήν:
ἐν: 3:656: ὡς δ᾽ ὅτε τις νύμφη θαλερὸν πόσιν ἐν θαλάμοισιν
ἐν: 3:700: σχήσειν ἐν θυμῷ, σύν τε δρήστειρα πέλεσθαι.
ἐν: 3:728: ὧς ἔρξω. μὴ γάρ μοι ἐν ὀφθαλμοῖσι φαείνοι
ἐν: 3:757: ἠέ που ἐν γαυλῷ κέχυται: ἡ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα
ἐν: 3:759: ὧς δὲ καὶ ἐν στήθεσσι κέαρ ἐλελίζετο κούρης.
ἐν: 3:798: τῇδ᾽ αὐτῇ ἐν νυκτὶ λιπεῖν βίον ἐν θαλάμοισιν
ἐν: 3:798: τῇδ᾽ αὐτῇ ἐν νυκτὶ λιπεῖν βίον ἐν θαλάμοισιν
ἐν: 3:835: στεῖβε πέδον λήθῃ ἀχέων, τά οἱ ἐν ποσὶν ἦεν
ἐν: 3:838: ἐν προδόμῳ θαλάμοιο θυώδεος ηὐλίζοντο
ἐν: 3:857: τῆς οἵην τ᾽ ἐν ὄρεσσι κελαινὴν ἰκμάδα φηγοῦ
ἐν: 3:858: Κασπίῃ ἐν κόχλῳ ἀμήσατο φαρμάσσεσθαι,
ἐν: 3:958: ἀντέλλει, μήλοισι δ᾽ ἐν ἄσπετον ἧκεν ὀιζύν:
ἐν: 3:968: αἵ τε παρᾶσσον ἕκηλοι ἐν οὔρεσιν ἐρρίζωνται,
ἐν: 3:980: χώρῳ ἐν ἠγαθέῳ, ἵνα τ᾽ οὐ θέμις ἔστ᾽ ἀλιτέσθαι,
ἐν: 3:1042: γυμνωθεὶς φαίδρυνε τεὸν δέμας: ἐν δέ οἱ ἀλκὴ
ἐν: 3:1090: ἐν δ᾽ αὐτῇ Ἰαωλκός, ἐμὴ πόλις, ἐν δὲ καὶ ἄλλαι
ἐν: 3:1090: ἐν δ᾽ αὐτῇ Ἰαωλκός, ἐμὴ πόλις, ἐν δὲ καὶ ἄλλαι
ἐν: 3:1105: Αἰήτης δ᾽ οὐ τοῖος ἐν ἀνδράσιν, οἷον ἔειπας
ἐν: 3:1114: ὄφρα σ᾽, ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἐλεγχείας προφέρουσα,
ἐν: 3:1116: ἀπροφάτως τότε σοῖσιν ἐφέστιος ἐν μεγάροισιν.’
ἐν: 3:1163: ἐν χώρῃ, ὅθι τούσγε καταπρολιπὼν ἐλιάσθη,
ἐν: 3:1263: ἀσπίδα χαλκείην μελίην τ᾽ ἐν χερσὶ τινάσσων.
ἐν: 3:1307: ζεύγλῃ χαλκείῃ, τὸν δ᾽ ἐν χθονὶ κάββαλεν ὀκλάξ,
ἐν: 3:1312: γούνασιν ἐν προτέροισι, διὰ φλογὸς εἶθαρ ἐλυσθείς.
ἐν: 4:13: τάρφεσιν ἐν ξυλόχοιο κυνῶν ἐφόβησεν ὁμοκλή.
ἐν: 4:16: τάρβει δ᾽ ἀμφιπόλους ἐπιίστορας: ἐν δέ οἱ ὄσσε
ἐν: 4:23: ὦρσεν ἀτυζομένην: πτερόεις δέ οἱ ἐν φρεσὶ θυμὸς
ἓν: 4:135: Καυκασίην ἅλαδ᾽ εἰς ἓν ἐλαυνόμενοι προχέουσιν.
ἐν: 4:169: λεπταλέῳ ἑανῷ ὑποΐσχεται: ἐν δέ οἱ ἦτορ
ἐν: 4:265: ζώειν, φηγὸν ἔδοντες ἐν οὔρεσιν. οὐδὲ Πελασγὶς
ἐν: 4:287: Ῥιπαίοις ἐν ὄρεσσιν ἀπόπροθι μορμύρουσιν.
ἐν: 4:316: τηλόθεν. εἱαμενῇσι δ᾽ ἐν ἄσπετα πώεα λεῖπον
ἐν: 4:331: τῶν δ᾽ ἤτοι ἑτέρῃ μὲν ἐν ἱερὸν ἔσκεν ἔδεθλον:
ἐν: 4:332: ἐν̣̣δ᾽ ἑτέρῃ, πληθὺν πεφυλαγμένοι Ἀψύρτοιο,
ἐν: 4:388: ἐν γαίῃ πεσέειν. μάλα γὰρ μέγαν ἤλιτες ὅρκον,
ἐν: 4:393: ἐν δὲ πεσεῖν αὐτὴ μαλερῷ πυρί. τοῖα δ᾽ Ἰήσων
ἐν: 4:425: δίῃ ἐν ἀμφιάλῳ Χάριτες θεαί: αὐτὰρ ὁ παιδὶ
ἐν: 4:480: ὑγρὸν δ᾽ ἐν γαίῃ κρύψεν νέκυν, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
ἐν: 4:518: ἀνδράσιν Ἐγχελέεσσιν ἐφέστιοι: οἱ δ᾽ ἐν ὄρεσσιν
ἐν: 4:614: χωόμενος περὶ παιδί, τὸν ἐν λιπαρῇ Λακερείῃ
ἐν: 4:627: ἐν ξυνοχῇ βέβρυκε κυκώμενον. αὐτὰρ ὁ γαίης
ἐν: 4:655: εἴκελαι: ἐν δὲ σόλοι καὶ τεύχεα θέσκελα κείνων:
ἐν: 4:656: ἐν δὲ λιμὴν Ἀργῷος ἐπωνυμίην πεφάτισται.
ἐν: 4:689: Κίρκης ἐς μέγαρον: τοὺς δ᾽ ἐν λιπαροῖσι κέλευεν
ἐν: 4:694: αὐτὰρ ὁ κωπῆεν μέγα φάσγανον ἐν χθονὶ πήξας,
ἐν: 4:810: ὃν δὴ νῦν Χείρωνος ἐν ἤθεσι Κενταύροιο
ἐν: 4:853: οἴῳ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἐείσατο, φώνησέν τε:
ἐν: 4:888: εἴρυσσαν τανύσαντες ἐν ἱμάντεσσι κεραίης.
ἐν: 4:916: Κύπρις ἔτ᾽ ἐν δίναις ἀνερέψατο, καί ῥ᾽ ἐσάωσεν
ἐν: 4:1053: σεῖον δ᾽ ἐγχείας εὐήκεας ἐν παλάμῃσιν,
ἐν: 4:1059: ἀλλά οἱ ἐν στέρνοις ἀχέων εἱλίσσετο θυμός.
ἐν: 4:1064: ὧς τῆς ἰκμαίνοντο παρηίδες: ἐν δέ οἱ ἦτορ
ἐν: 4:1109: ἡ δ᾽ ἔπος ἐν θυμῷ πυκινὸν βάλετ᾽: αὐτίκα δ᾽ ὦρτο
ἐν: 4:1123: Ὑλλικῷ ἐν λιμένι, σχεδὸν ἄστεος: ἐκ δ᾽ ἄρα πᾶσαν
ἐν: 4:1129: ἄντρῳ ἐν ἠγαθέῳ, τόθι δή ποτε Μάκρις ἔναιεν,
ἐν: 4:1145: δαῖε δ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖς γλυκερὸν πόθον: ἴσχε δ᾽ ἑκάστην
ἐν: 4:1159: οὐ μὲν ἐν Ἀλκινόοιο γάμον μενέαινε τελέσσαι
ἐν: 4:1171: ἀτραπιτοὶ πεδίων: ἐν δὲ θρόος ἔσκεν ἀγυιαῖς:
ἐν: 4:1175: ὃν νόον ἐξερέων κούρης ὕπερ: ἐν δ᾽ ὅγε χειρὶ
ἐν: 4:1191: εἴδεα καὶ μορφάς, ἐν δέ σφισιν Οἰάγροιο
ἐν: 4:1276: ὅσσοι ἔσαν νηῶν δεδαημένοι: ἐν δ᾽ ἄρα πᾶσιν
ἐν: 4:1292: ἐν δὲ κάρη πέπλοισι καλυψάμενοι σφετέροισιν
ἓν: 4:1333: εἰς ἓν ἀγειράμενος μυθήσομαι, εἴ νύ τι τέκμωρ
ἐν: 4:1396: χώρῳ ἐν Ἄτλαντος, χθόνιος ὄφις: ἀμφὶ δὲ νύμφαι
ἐν: 4:1541: ῥοίζῳ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κάρη στρέφει, ἐν δέ οἱ ὄσσε
ἐν: 4:1548: καὶ τοὶ μὲν Φοίβου κτέρας ἵδρυον ἐν χθονὶ βάντες:
ἐν: 4:1617: ἥρωες, τέρας αἰνὸν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδόντες.
ἐν: 4:1680: ἀλλ᾽ ὥς τίς τ᾽ ἐν ὄρεσσι πελωρίη ὑψόθι πεύκη,
ἐν: 4:1721: ἴσχειν ἐν στήθεσσι γέλω σθένον, οἷα θαμειὰς
ἐν: 4:1722: αἰὲν ἐν Ἀλκινόοιο βοοκτασίας ὁρόωσαι.
ἐν: 4:1732: δαιμονίη βῶλαξ ἐπιμάστιος ᾧ ἐν ἀγοστῷ
ἐν: 4:1735: παρθενικῇ ἰκέλη: μίχθη δέ οἱ ἐν φιλότητι
ἕνα: 2:606: πέτραι δ᾽ εἰς ἕνα χῶρον ἐπισχεδὸν ἀλλήλῃσιν
ἕνα: 4:498: ἔλπομαι οὐχ ἕνα μῦθον, ὅτις προτέρωσε δίεσθαι
ἐναγειράμενος: 3:347: τῇ δ᾽ ἐναγειράμενος Παναχαιίδος εἴ τι φέριστον
ἐναείρατο: 4:171: γηθόσυνος μέγα κῶας ἑαῖς ἐναείρατο χερσίν:
ἔναιε: 1:116: ἔνθ᾽ ἀφνειὸς ἔναιε Διωνύσοιο ἕκητι,
ἔναιεν: 1:398: Ἀγκαίῳ, Τεγέης ὅς ῥα πτολίεθρον ἔναιεν.
ἔναιεν: 4:1129: ἄντρῳ ἐν ἠγαθέῳ, τόθι δή ποτε Μάκρις ἔναιεν,
ἔναιον: 1:139: Ἴδμων δ᾽ ὑστάτιος μετεκίαθεν, ὅσσοι ἔναιον
ἔναιον: 1:162: οἳ Τεγέην καὶ κλῆρον Ἀφειδάντειον ἔναιον,
ἔναιον: 1:1219: λευγαλέην, ἐπεὶ οὔτι δίκης ἀλέγοντες ἔναιον.
ἔναιον: 2:959: τῆμος ἔθ᾽, Ἡρακλῆος ἀποπλαγχθέντες, ἔναιον:
ἔναιον: 4:1757: οἳ πρὶν μέν ποτε δὴ Σιντηίδα Λῆμνον ἔναιον,
ἐναίσιμα: 1:900: ‘Ὑψιπύλη, τὰ μὲν οὕτω ἐναίσιμα πάντα γένοιτο
ἐναίσιμα: 2:1277: εὐμενέως, καὶ νηὸς ἐναίσιμα πείσματα δέχθαι.
ἐναίσιμον: 1:438: πορφυρέαις ἑλίκεσσιν ἐναίσιμον ἀίσσουσαν:
ἐναίσιμον: 1:1087: ἀκταίης ὄρνιθος ἐναίσιμον ὄσσαν ἀκούσας.
ἐναίσιμον: 3:524: μητρὸς ἐμῆς ἔσσεσθαι ἐναίσιμον ὔμμιν ἀρωγήν.
ἐναίσιμον: 4:1120: ὥς κεν Ἰήσονι μῦθον ἐναίσιμον ἀγγείλειεν
ἐναίσιμος: 1:717: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἐναίσιμος ἥνδανε μῦθος.
ἐναίσιμος: 4:859: ῥυσόμεναι. κείνη γὰρ ἐναίσιμος ὔμμι κέλευθος.
ἐναίσιμος: 4:1590: θυμός, ὃ δὴ μακάρων τις ἐναίσιμος ἀντεβόλησεν.
ἐναλίγκια: 4:1542: σπινθαρύγεσσι πυρὸς ἐναλίγκια μαιμώοντι
ἐναλίγκιαι: 4:897: ἄλλο δὲ παρθενικῇς ἐναλίγκιαι ἔσκον ἰδέσθαι.
ἐναλίγκιαι: 4:943: αἵ θ᾽ ὁτὲ μὲν κρημνοῖς ἐναλίγκιαι ἠέρι κῦρον,
ἐναλιγκίη: 3:856: σαρκὶ νεοτμήτῳ ἐναλιγκίη ἔπλετο ῥίζα.
ἐναλίγκιοι: 2:37: οὐ δέμας, οὐδὲ φυὴν ἐναλίγκιοι εἰσοράασθαι.
ἐναλίγκιον: 2:169: ἔνθα μὲν ἠλιβάτῳ ἐναλίγκιον οὔρεϊ κῦμα
ἐναλίγκιον: 4:125: βέβλητο, νεφέλῃ ἐναλίγκιον, ἥ τ᾽ ἀνιόντος
ἐναλίγκιος: 2:974: τῷ δ᾽ οὔτις ποταμῶν ἐναλίγκιος, οὐδὲ ῥέεθρα
ἐναλίγκιος: 2:1239: ἔσσυτο χαιτήεντι φυὴν ἐναλίγκιος ἵππῳ:
ἐναλίγκιος: 4:1549: τοῖσιν δ᾽ αἰζηῷ ἐναλίγκιος ἀντεβόλησεν
ἐναμοιβαδὶς: 1:380: τῶν δ᾽ ἐναμοιβαδὶς αὐτοὶ ἐνέσταθεν ἀμφοτέρωθεν,
ἐναντία: 1:875: ὧς νείκεσσεν ὅμιλον: ἐναντία δ᾽ οὔ νύ τις ἔτλη
ἐναντία: 2:78: στῆ ῤ̔ ἄμοτον καὶ χερσὶν ἐναντία χεῖρας ἔμιξεν.
ἐναντίαι: 2:321: ἀλλὰ θαμὰ ξυνίασιν ἐναντίαι ἀλλήλῃσιν
ἐναντίαι: 2:604: νωλεμὲς ἐμπλήξασαι ἐναντίαι. αὐτὰρ Ἀθήνη
ἐναντίβιον: 3:1233: τῆλε παρέξ, ὅ κεν οἶος ἐναντίβιον πολέμιξεν.
ἐναντίοι: 2:88: ἂψ δ᾽ αὖτις συνόρουσαν ἐναντίοι, ἠύτε ταύρω
ἐναντίον: 3:565: ἦκα μάλ᾽, οὐδ᾽ ἄρα τίς οἱ ἐναντίον ἔκφατο μῦθον.
ἐναντίον: 3:1295: πρόσθε δέ οἱ σάκος ἔσχεν ἐναντίον: οἱ δέ μιν ἄμφω
ἐναντίος: 2:832: καπρίου: ἔσσυτο δ᾽ αὖτις ἐναντίος: ἀλλά μιν Ἴδας
ἐναρίθμιοί: 4:1410: εἴτ᾽ οὖν οὐρανίαις ἐναρίθμιοί ἐστε θεῇσιν,
ἐναρίθμιον: 1:143: γείνατο κυδαλίμοις ἐναρίθμιον Αἰολίδῃσιν
ἐναρίθμιος: 1:647: ἄλλοθ᾽ ὑποχθονίοις ἐναρίθμιος, ἄλλοτ᾽ ἐς αὐγὰς
ἐναρίθμιος: 3:518: σὺν δὲ καὶ Οἰνεΐδης ἐναρίθμιος αἰζηοῖσιν
ἐνάριξεν: 1:1041: ἠδὲ Μεγαβρόντην: Σφόδριν δ᾽ ἐνάριξεν Ἄκαστος:
ἔνασθεν: 4:513: ἔμπεδα δ᾽ ἄλλυδις ἄλλοι ἐφορμηθέντες ἔνασθεν.
ἐναύλους: 1:1226: αἱ μέν, ὅσαι σκοπιὰς ὀρέων λάχον ἢ καὶ ἐναύλους,
ἔνδιόν: 1:603: ὅσσον ἐς ἔνδιόν κεν ἐύστολος ὁλκὰς ἀνύσσαι,
ἔνδιον: 4:1310: ἔνδιον ἦμαρ ἔην, περὶ δ᾽ ὀξύταται θέρον αὐγαὶ
ἔνδοθεν: 1:274: τῇ δέ τ᾽ ὀδυρομένῃ δέδεται κέαρ ἔνδοθεν ἄτῃ,
ἔνδοθεν: 1:368: ἔζωσαν πάμπρωτον ἐυστρεφεῖ ἔνδοθεν ὅπλῳ
ἔνδοθεν: 1:929: ἦρι, τὸ δ᾽ ἐννύχιοι Ῥοιτειάδος ἔνδοθεν ἀκτῆς
ἔνδοθεν: 3:650: στρεφθεῖσ᾽: ἐκ δὲ πάλιν κίεν ἔνδοθεν, ἄψ τ᾽ ἀλέεινεν
ἔνδοθεν: 3:652: ἤτοι ὅτ᾽ ἰθύσειεν, ἔρυκέ μιν ἔνδοθεν αἰδώς:
ἔνδοθι: 1:235: ὅσσα περ ἐντύνονται ἐπαρτέες ἔνδοθι νῆες,
ἔνδοθι: 1:936: ἔστι δέ τις αἰπεῖα Προποντίδος ἔνδοθι νῆσος
ἔνδοθι: 2:346: σύνδρομα πετράων ἀσκηθέες ἔνδοθι Πόντου,
ἔνδοθι: 2:980: ἔνθεν δ᾽ αἰπυτέρην ἐπικίδναται ἔνδοθι γαῖαν
ἔνδοθι: 2:1264: αὐτίκα δ᾽ ἱστία μὲν καὶ ἐπίκριον ἔνδοθι κοίλης
ἔνδοθι: 3:383: νειόθεν οἰδαίνεσκον: ἐέλδετο δ᾽ ἔνδοθι θυμὸς
ἔνδοθι: 3:661: δήνεσιν ἀλλήλων: ἡ δ᾽ ἔνδοθι δαιομένη περ
ἔνδοθι: 3:760: δάκρυ δ᾽ ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἐλέῳ ῥέεν: ἔνδοθι δ᾽ αἰεὶ
ἔνδοθι: 3:1008: νεκτάρεον μείδησ᾽ ἐχύθη δέ οἱ ἔνδοθι θυμὸς
ἔνδοθι: 4:333: βαῖνον: ἐπεὶ κείνας πολέων λίπον ἔνδοθι νήσους
ἔνδοθι: 4:508: ἤτοι μὲν δίζεσθαι ἐπέχραον ἔνδοθι πάσης
ἔνδοθι: 4:1233: προπρὸ μάλ᾽ ἔνδοθι Σύρτιν, ὅθ᾽ οὐκέτι νόστος ὀπίσσω
ἔνδοθι: 4:1374: ὑψόθεν ἀνθέμενοι ψαμαθώδεος ἔνδοθι γαίης
ἔνδοθι: 4:1383: νῆα μεταχρονίην ὅσα τ᾽ ἔνδοθι νηὸς ἄγεσθε,
ἔνδοθι: 4:1528: κεῖσθαι ὑπ᾽ ἠελίῳ. πύθεσκε γὰρ ἔνδοθι σάρκας
ἔνδον: 1:906: πέμπε μιν ἡβήσαντα Πελασγίδος ἔνδον Ἰωλκοῦ
ἔνδον: 1:991: πόντιον, οἷά τε θῆρα λοχώμενοι ἔνδον ἐόντα.
ἔνδον: 2:248: ἄμμι γε μὴν νόος ἔνδον ἀτύζεται ἱεμένοισιν
ἔνδον: 2:571: κλυζούσης ἁλὸς ἔνδον ἐβόμβεον: ὑψόθι δ᾽ ὄχθης
ἔνδον: 2:641: θαρσαλέοις ἐπέεσσιν. ὁ δὲ φρένας ἔνδον ἰάνθη
ἔνδον: 4:3: ἀμφασίῃ νόος ἔνδον ἑλίσσεται ὁρμαίνοντι,
ἐνδυκὲς: 1:883: ἐνδυκὲς ἀνέρας ἀμφὶ κινυρόμεναι προχέοντο,
ἐνδυκέως: 2:456: ἔχραεν ἐνδυκέως, πολέων δ᾽ ἀπὸ πήματ᾽ ἔλυσεν
Ἐνδυμίωνι: 4:58: οὐδ᾽ οἴη καλῷ περιδαίομαι Ἐνδυμίωνι:
ἐνεδαίετο: 3:286: καγχαλόων ἤιξε: βέλος δ᾽ ἐνεδαίετο κούρῃ
ἐνέδησε: 3:1316: αὐτὰρ ὁ εὖ ἐνέδησε λόφους: μεσσηγὺ δ᾽ ἀείρας
ἐνεείσατο: 4:188: κάββαλε νηγάτεον: πρύμνῃ δ᾽ ἐνεείσατο κούρην
ἐνέηκαν: 4:356: ἀμφ᾽ ἐμοί; ἦέ σε πάγχυ λαθιφροσύναις ἐνέηκαν
ἐνείη: 4:1506: ἀλλὰ μὲν ᾧ τὰ πρῶτα μελάγχιμον ἰὸν ἐνείη
ἔνεικαν: 4:708: καὶ τὰ μὲν ἀθρόα πάντα δόμων ἐκ λύματ᾽ ἔνεικαν
ἔνεικε: 4:466: ἔμπαλιν ὄμματ᾽ ἔνεικε, καλυψαμένη ὀθόνῃσιν,
ἔνεικεν: 1:535: δακρυόεις γαίης ἀπὸ πατρίδος ὄμματ᾽ ἔνεικεν.
ἔνεικεν: 2:511: αὐτοῦ μακραίωνα καὶ ἀγρότιν: υἷα δ᾽ ἔνεικεν
ἔνεικεν: 4:1313: αὐτὰρ ὅγ᾽ εἰς ἑτέρωσε παλιμπετὲς ὄμματ᾽ ἔνεικεν,
ἕνεκ᾽: 4:1521: θαρσαλέως, ἕνεκ᾽ οὔ μιν ὑπέρβιον ἄλγος ἔτειρεν.
ἕνεκεν: 4:364: σῶν ἕνεκεν καμάτων, ἵνα μοι σόος ἀμφί τε βουσὶν
ἐνέκλασεν: 3:307: σωομένοις μεσσηγὺς ἐνέκλασεν; οὐ μὲν ἐμεῖο
ἐνέκρυψε: 1:170: πατροπάτωρ Ἀλεὸς μυχάτῃ ἐνέκρυψε καλιῇ,
ἐνεκτερέιξαν: 1:1060: τύμβῳ ἐνεκτερέιξαν, ἐπειρήσαντό τ᾽ ἀέθλων,
ἐνέλλιπε: 1:515: κηληθμῷ: τοῖόν σφιν ἐνέλλιπε θέλκτρον ἀοιδῆς.
ἐνέμοντο: 2:507: αἳ Λιβύην ἐνέμοντο παραὶ Μυρτώσιον αἶπος.
ἐνέμοντο: 2:515: καί μιν ἑῶν μήλων θέσαν ἤρανον, ὅσσ᾽ ἐνέμοντο
ἐνέμοντο: 4:132: Κολχίδα γῆν ἐνέμοντο παρὰ προχοῇσι Αύκοιο,
ἐνέοντο: 2:1096: ἐξ Αἴης ἐνέοντο παρ᾽ Αἰήταο Κυταίου,
ἐνέοντο: 4:315: οἱ δ᾽ ὑψοῦ νήσοιο κατ᾽ ἀκροτάτης ἐνέοντο
ἐνεοστασίη: 3:76: ὧς ηὔδα: Κύπριν δ᾽ ἐνεοστασίη λάβε μύθων.
ἐνέπληξαν: 3:1296: μυκηθμῷ κρατεροῖσιν ἐνέπληξαν κεράεσσιν:
ἐνέπνευσεν: 2:615: ἥ οἱ ἐνέπνευσεν θεῖον μένος, εὖτέ μιν Ἄργος
ἐνέποι: 4:1386: τίς κ᾽ ἐνέποι, τὴν κεῖνοι ἀνέπλησαν μογέοντες;
ἐνέποιμι: 2:1061: αὐτὸς δ᾽ ἂν τὸ πάροιθεν ἐπιφρασθεὶς ἐνέποιμι.
ἐνέποντος: 2:773: Λητοΐδῃ κατὰ νῆσον. ὁ δ᾽ ἑξείης ἐνέποντος
ἐνέπουσι: 2:907: ἤλυθον, ἔνθ᾽ ἐνέπουσι Διὸς Νυσήιον υἷα,
ἐνέπουσιν: 1:26: αὐτὰρ τόνγ᾽ ἐνέπουσιν ἀτειρέας οὔρεσι πέτρας
ἐνέπουσιν: 1:1148: ἐκ κορυφῆς ἄλληκτον: Ἰησονίην δ᾽ ἐνέπουσιν
ἐνέπω: 4:983: οὐκ ἐθέλων ἐνέπω προτέρων ἔποσ--ᾧ ἀπὸ πατρὸς
ἐνέπων: 2:310: πείρατα ναυτιλίης ἐνέπων ἄνυσίν τε κελεύθου:
ἐνερείσατο: 1:428: πλῆξεν, ὁ δ᾽ ἀθρόος αὖθι πεσὼν ἐνερείσατο γαίῃ:
ἔνερθ᾽: 2:846: ἄκρης τυτθὸν ἔνερθ᾽ Ἀχερουσίδος. εἰ δέ με καὶ τὸ
ἔνερθε: 3:684: γλώσσης, ἄλλοτ᾽ ἔνερθε κατὰ στῆθος πεπότητο.
ἔνερθε: 4:1444: λὰξ ποδὶ τύψεν ἔνερθε: τὸ δ᾽ ἀθρόον ἔβλυσεν ὕδωρ.
ἔνερθεν: 1:10: ἄλλο μὲν ἐξεσάωσεν ὑπ᾽ ἰλύος, ἄλλο δ᾽ ἔνερθεν
ἔνερθεν: 1:532: ἵζανον: ἄγχι δέ οἱ ῥόπαλον θέτο, καί οἱ ἔνερθεν
ἔνερθεν: 3:1158: ἷζε δ᾽ ἐπὶ χθαμαλῷ σφέλαϊ κλιντῆρος ἔνερθεν
ἔνερθεν: 4:535: ἀμφὶ πόλιν ἀγανὴν Ὑλληίδα, πολλὸν ἔνερθεν
ἐνέροισιν: 3:861: Βριμὼ νυκτιπόλον, χθονίην, ἐνέροισιν ἄνασσαν,
ἐνεσκλήκει: 3:1250: ἀαγὲς κρατερῇσιν ἐνεσκλήκει παλάμῃσιν.
ἐνέσταθεν: 1:380: τῶν δ᾽ ἐναμοιβαδὶς αὐτοὶ ἐνέσταθεν ἀμφοτέρωθεν,
ἐνέσταθεν: 4:1776: οὔτ᾽ ἀνέμων ἐριῶλαι ἐνέσταθεν: ἀλλὰ ἕκηλοι
ἐνεστηρίξατο: 4:1516: τῷ δ᾽ ἄκρην ἐπ᾽ ἄκανθαν ἐνεστηρίξατο Μόψος
ἐνεστήσαντο: 1:563: δή ῥα τότε μέγαν ἱστὸν ἐνεστήσαντο μεσόδμῃ,
Ἐνετήιος: 2:358: Παφλαγόνων, τοῖσίν τ᾽ Ἐνετήιος ἐμβασίλευσεν
ἐνευδιόων: 2:937: ῥιπήν, εὐκήλοισιν ἐνευδιόων πτερύγεσσιν.
ἐνέωσε: 4:1241: λάβρον ἐποιχόμενον--μυχάτῃ ἐνέωσε τάχιστα
ἐνηέος: 1:1338: φὰς ἐνὶ τοῖσιν ἅπασιν ἐνηέος ἀνδρὸς ἀλείτην
ἐνηέος: 2:1199: οὐ γὰρ ἔφαν τεύξεσθαι ἐνηέος Αἰήταο
ἐνήρατο: 1:1040: ἔκταθεν: Ἡρακλέης μὲν ἐνήρατο Τηλεκλῆα
ἔνθ᾽: 1:116: ἔνθ᾽ ἀφνειὸς ἔναιε Διωνύσοιο ἕκητι,
ἔνθ᾽: 1:213: ἐσχατιῇ Θρῄκης δυσχειμέρου: ἔνθ᾽ ἄρα τήνγε
ἔνθ᾽: 1:460: ἔνθ᾽ αὖτ᾽ Αἰσονίδης μὲν ἀμήχανος εἰν ἑοῖ αὐτῷ
ἔνθ᾽: 1:585: ἀκτὴ καὶ τύμβος Δολοπήιος: ἔνθ᾽ ἄρα τοίγε
ἔνθ᾽: 1:609: ἔνθ᾽ ἄμυδις πᾶς δῆμος ὑπερβασίῃσι γυναικῶν
ἔνθ᾽: 1:825: ἄρσεν ἀνὰ πτολίεθρον, ἔβαν πάλιν, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
ἔνθ᾽: 1:853: ἔνθ᾽ ὁ μὲν Ὑψιπύλης βασιλήιον ἐς δόμον ὦρτο
ἔνθ᾽: 1:913: λῦσεν ὑπὲκ πέτρης ἁλιμυρέος. ἔνθ᾽ ἄρα τοίγε
ἔνθ᾽: 1:953: ἔνθ᾽ Ἀργὼ προύτυψεν ἐπειγομένη ἀνέμοισιν
ἔνθ᾽: 1:966: ἔνθ᾽ οἵγ᾽ Ἐκβασίῳ βωμὸν θέσαν Ἀπόλλωνι
ἔνθ᾽: 1:1061: ἣ θέμις, ἂμ πεδίον λειμώνιον, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
ἔνθ᾽: 1:1075: ἔνθ᾽ ἔτι νῦν, εὖτ᾽ ἄν σφιν ἐτήσια χύτλα χέωνται
ἔνθ᾽: 1:1153: ἔνθ᾽ ἔρις ἄνδρα ἕκαστον ἀριστήων ὀρόθυνεν,
ἔνθ᾽: 1:1253: ἔνθ᾽ αὐτῷ ξύμβλητο κατὰ στίβον Ἡρακλῆι
ἔνθ᾽: 2:30: ἔνθ᾽ ἀπὸ Τυνδαρίδης μὲν ἐύστιπτον θέτο φᾶρος
ἔνθ᾽: 2:104: ἔνθα καὶ ἔνθ᾽ ὤμοισιν ἐπ᾽ ἀμφοτέροις ἐκεάσθη.
ἔνθ᾽: 2:489: ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἔκφυγε κῆρα θεήλατον, οὔποτ᾽ ἐμεῖο
ἔνθ᾽: 2:498: ἔνθ᾽ εὖ δαισάμενοι, τοὶ μὲν παρὰ πείσμασι νηός,
ἔνθ᾽: 2:907: ἤλυθον, ἔνθ᾽ ἐνέπουσι Διὸς Νυσήιον υἷα,
ἔνθ᾽: 2:1013: ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἄρ κε τέκωνται ὑπ᾽ ἀνδράσι τέκνα γυναῖκες,
ἔνθ᾽: 2:1216: οὔρεα καὶ πεδίον Νυσήιον, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
ἔνθ᾽: 2:1286: νισσομένων, ἔνθ᾽ οἵγε διὰ κνέφας ηὐλίζοντο.
ἔνθ᾽: 3:312: ἀκτὴν ἠπείρου Τυρσηνίδος, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
ἔνθ᾽: 3:707: σὺν δὲ κάρη κόλποις περικάββαλεν. ἔνθ᾽ ἐλεεινὸν
ἔνθ᾽: 3:763: ἔνθ᾽ ἀλεγεινότατον δύνει ἄχος, ὁππότ᾽ ἀνίας
ἔνθ᾽: 3:842: ἔνθ᾽ αὖτ᾽ ἀμφίπολοι μὲν ἐφοπλίζεσκον ἀπήνην:
ἔνθ᾽: 3:918: ἔνθ᾽ οὔπω τις τοῖος ἐπὶ προτέρων γένετ᾽ ἀνδρῶν,
ἔνθ᾽: 3:1046: καὶ ξίφος. ἔνθ᾽ οὐκ ἄν σε διατμήξειαν ἀκωκαὶ
ἔνθ᾽: 3:1202: ἔνθ᾽ ἤτοι πάμπρωτα λοέσσατο μὲν ποταμοῖο
ἔνθ᾽: 4:103: ἔνθ᾽ ἔπος ἠδὲ καὶ ἔργον ὁμοῦ πέλεν ἐσσυμένοισιν.
ἔνθ᾽: 4:121: Ἑρμείας πρόφρων ξυμβλήμενος. ἔνθ᾽ ἄρα τούσγε
ἔνθ᾽: 4:419: ἔνθ᾽ εἴ τοι τόδε ἔργον ἐφανδάνει, οὔτι μεγαίρω,
ἔνθ᾽: 4:480: ὑγρὸν δ᾽ ἐν γαίῃ κρύψεν νέκυν, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
ἔνθ᾽: 4:541: νιψόμενος παίδων ὀλοὸν φόνον: ἔνθ᾽ ὅγε κούρην
ἔνθ᾽: 4:686: ἔνθ᾽ ἤτοι πληθὺς μὲν ἐφετμαῖς Αἰσονίδαο
ἔνθ᾽: 4:964: ἔνθ᾽ αἱ μὲν κατὰ βένθος ἀλίγκιαι αἰθυίῃσιν
ἔνθ᾽: 4:1238: ἑρπετόν, οὐδὲ ποτητὸν ἀείρεται. ἔνθ᾽ ἄρα τούσγε
ἔνθ᾽: 4:1328: ὧς ἄρ᾽ ἔφαν, καὶ ἄφαντοι ἵν᾽ ἔσταθεν, ἔνθ᾽ ἄρα ταίγε
ἔνθ᾽: 4:1711: ἔνθ᾽ εὐνὰς ἐβάλοντο καὶ ἔσχεθον: αὐτίκα δ᾽ Ἠὼς
ἔνθ᾽: 4:1768: ἔνθ᾽ ἔτι νῦν πλήθοντας ἐπωμαδὸν ἀμφιφορῆας
ἔνθα: 1:38: ἔνθα μὲν Ἀπιδανός τε μέγας καὶ δῖος Ἐνιπεὺς
ἔνθα: 1:222: κράατος ἐξ ὑπάτοιο καὶ αὐχένος ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: 1:222: κράατος ἐξ ὑπάτοιο καὶ αὐχένος ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: 1:237: δὴ τότ᾽ ἴσαν μετὰ νῆα δι᾽ ἄστεος, ἔνθα περ ἀκταὶ
ἔνθα: 1:247: ὧς φάσαν ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ πτόλιν: αἱ δὲ γυναῖκες
ἔνθα: 1:247: ὧς φάσαν ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ πτόλιν: αἱ δὲ γυναῖκες
ἔνθα: 1:343: σημαίνειν ἐπέτελλον: ὁ δ᾽ αὐτόθεν, ἔνθα περ ἧστο,
ἔνθα: 1:378: ὕψι δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα μεταστρέψαντες ἐρετμὰ
ἔνθα: 1:378: ὕψι δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα μεταστρέψαντες ἐρετμὰ
ἔνθα: 1:542: ἀφρῷ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κελαινὴ κήκιεν ἅλμη
ἔνθα: 1:542: ἀφρῷ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κελαινὴ κήκιεν ἅλμη
ἔνθα: 1:788: ἔνθα μιν Ἰφινόη κλισμῷ ἔνι παμφανόωντι
ἔνθα: 1:926: ἔνθα σφιν λαιψηρὸς ἄη νότος, ἱστία δ᾽ οὔρῳ
ἔνθα: 1:1182: ἔνθα δ᾽ ἔπειθ᾽ οἱ μὲν ξύλα κάγκανα, τοὶ δὲ λεχαίην
ἔνθα: 2:1: ἔνθα δ᾽ ἔσαν σταθμοί τε βοῶν αὖλίς τ᾽ Ἀμύκοιο,
ἔνθα: 2:70: ἔνθα δὲ Βεβρύκων μὲν ἄναξ, ἅ τε κῦμα θαλάσσης
ἔνθα: 2:90: ἔνθα δ᾽ ἔπειτ᾽ Ἄμυκος μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισιν ἀερθείς,
ἔνθα: 2:104: ἔνθα καὶ ἔνθ᾽ ὤμοισιν ἐπ᾽ ἀμφοτέροις ἐκεάσθη.
ἔνθα: 2:169: ἔνθα μὲν ἠλιβάτῳ ἐναλίγκιον οὔρεϊ κῦμα
ἔνθα: 2:178: ἔνθα δ᾽ ἐπάκτιον οἶκον Ἀγηνορίδης ἔχε Φινεύς,
ἔνθα: 2:307: ἔνθα δ᾽, ἐπεὶ δόρποιο κορέσσαντ᾽ ἠδὲ ποτῆτος,
ἔνθα: 2:353: ἔνθα μὲν εἰς Ἀίδαο καταιβάτις ἐστὶ κέλευθος,
ἔνθα: 2:373: ἔνθα δὲ Δοίαντος πεδίον, σχεδόθεν δὲ πόληες
ἔνθα: 2:390: ἔνθα γὰρ ὔμμιν ὄνειαρ ἀδευκέος ἐξ ἁλὸς εἶσιν
ἔνθα: 2:401: ἔνθα δ᾽ ἐπ᾽ ἠπείροιο Κυταιίδος, ἠδ᾽ Ἀμαραντῶν
ἔνθα: 2:508: ἔνθα δ᾽ Ἀρισταῖον Φοίβῳ τέκεν, ὃν καλέουσιν
ἔνθα: 2:581: ἤδη δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διὰ πλατὺς εἴδετο Πόντος,
ἔνθα: 2:581: ἤδη δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διὰ πλατὺς εἴδετο Πόντος,
ἔνθα: 2:654: τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προχοὰς Φυλληίδας, ἔνθα πάροιθεν
ἔνθα: 2:745: ἔνθα δὲ καὶ προχοαὶ ποταμοῦ Ἀχέροντος ἔασιν,
ἔνθα: 2:782: ἔνθα δ᾽ ἐπὶ Πριόλαο κασιγνήτοιο θανόντος
ἔνθα: 2:817: ἔνθα δ᾽ Ἀβαντιάδην πεπρωμένη ἤλασε μοῖρα
ἔνθα: 2:837: ἔνθα δὲ ναυτιλίης μὲν ἐρητύοντο μέλεσθαι,
ἔνθα: 2:948: αὐτίκα δ᾽ Ἀσσυρίης ἐπέβαν χθονός, ἔνθα Σινώπην,
ἔνθα: 2:957: ἔνθα δὲ Τρικκαίοιο ἀγαυοῦ Δηιμάχοιο
ἔνθα: 2:968: ἔνθα ποτὲ προμολοῦσαν Ἀρητιάδα Μελανίππην
ἔνθα: 2:997: ἔνθα Θεμισκύρειαι Ἀμαζόνες ὡπλίζοντο.
ἔνθα: 2:1084: μυρίοι ἔνθα καὶ ἔνθα πεφυζότες ἠερέθοντο.
ἔνθα: 2:1084: μυρίοι ἔνθα καὶ ἔνθα πεφυζότες ἠερέθοντο.
ἔνθα: 2:1112: ἔνθα δ᾽ ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι θεῶν πίσυρές περ ἐόντες
ἔνθα: 2:1187: ἔνθα καὶ ἔνθα νέεσθαι, ὅπῃ φίλον, εἴτε μετ᾽ Αἶαν,
ἔνθα: 2:1187: ἔνθα καὶ ἔνθα νέεσθαι, ὅπῃ φίλον, εἴτε μετ᾽ Αἶαν,
ἔνθα: 2:1213: ἔνθα Τυφάονά φασι Διὸς Κρονίδαο κεραυνῷ
ἔνθα: 2:1234: ἔνθα μὲν Οὐρανίδης Φιλύρῃ Κρόνος, εὖτ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ
ἔνθα: 3:147: νωλεμὲς ἔνθα καὶ ἔνθα θεᾶς ἔχεν ἀμφιμεμαρπώς.
ἔνθα: 3:147: νωλεμὲς ἔνθα καὶ ἔνθα θεᾶς ἔχεν ἀμφιμεμαρπώς.
ἔνθα: 3:200: Κιρκαῖον τόδε που κικλήσκεται: ἔνθα δὲ πολλαὶ
ἔνθα: 3:235: ἔνθα δὲ καὶ μέσσαυλος ἐλήλατο: τῇ δ᾽ ἐπὶ πολλαὶ
ἔνθα: 3:236: δικλίδες εὐπηγεῖς θάλαμοί τ᾽ ἔσαν ἔνθα καὶ ἔνθα:
ἔνθα: 3:236: δικλίδες εὐπηγεῖς θάλαμοί τ᾽ ἔσαν ἔνθα καὶ ἔνθα:
ἔνθα: 3:651: εἴσω: τηΰσιοι δὲ πόδες φέρον ἔνθα καὶ ἔνθα:
ἔνθα: 3:651: εἴσω: τηΰσιοι δὲ πόδες φέρον ἔνθα καὶ ἔνθα:
ἔνθα: 3:757: ἠέ που ἐν γαυλῷ κέχυται: ἡ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: 3:757: ἠέ που ἐν γαυλῷ κέχυται: ἡ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: 3:770: ‘δειλὴ ἐγώ, νῦν ἔνθα κακῶν ἢ ἔνθα γένωμαι;
ἔνθα: 3:770: ‘δειλὴ ἐγώ, νῦν ἔνθα κακῶν ἢ ἔνθα γένωμαι;
ἔνθα: 3:786: ἀσκηθής, ἵνα οἱ θυμῷ φίλον, ἔνθα νέοιτο.
ἔνθα: 3:824: ἔνθα κασιγνήτους μὲν ἔτ᾽ αὐτόθι μεῖναι ἀνώγει
ἔνθα: 3:1036: ἔνθα δ᾽ ἐπεί κε θεὰν μεμνημένος ἱλάσσηαι,
ἔνθα: 3:1085: πάμπαν ἐύρρηνός τε καὶ εὔβοτος, ἔνθα Προμηθεὺς
ἔνθα: 3:1180: ἔνθα καὶ ἐννάσθη πομπῇ βοός, ἥν οἱ Ἀπόλλων
ἔνθα: 3:1262: πολλὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα μετάρσιον ἴχνος ἔπαλλεν,
ἔνθα: 3:1262: πολλὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα μετάρσιον ἴχνος ἔπαλλεν,
ἔνθα: 3:1310: εὐρὺ δ᾽ ἀποπροβαλὼν χαμάδις σάκος, ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: 3:1310: εὐρὺ δ᾽ ἀποπροβαλὼν χαμάδις σάκος, ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: 4:162: ἔνθα δ᾽ ὁ μὲν χρύσειον ἀπὸ δρυὸς αἴνυτο κῶας,
ἔνθα: 4:289: ἔνθα διχῆ τὸ μὲν ἔνθα μετ᾽ ἠῴην ἅλα βάλλει
ἔνθα: 4:289: ἔνθα διχῆ τὸ μὲν ἔνθα μετ᾽ ἠῴην ἅλα βάλλει
ἔνθα: 4:325: ᾧ πέρι δὴ σχίζων Ἴστρος ῥόον ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: 4:325: ᾧ πέρι δὴ σχίζων Ἴστρος ῥόον ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: 4:338: ἔνθα κε λευγαλέῃ Μινύαι τότε δηιοτῆτι
ἔνθα: 4:350: ἔνθα δ᾽ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα νόῳ πεμπάσσατο κούρη,
ἔνθα: 4:492: ἔνθα δὲ ναυτιλίης πυκινὴν περὶ μητιάασκον
ἔνθα: 4:565: ἔνθα Ποσειδάων Ἀσωπίδα νάσσατο κούρην,
ἔνθα: 4:595: ἔνθα ποτ᾽ αἰθαλόεντι τυπεὶς πρὸς στέρνα κεραυνῷ
ἔνθα: 4:634: ἤπειρον πέπτανται ἀθέσφατον: ἔνθα κεν οἵγε
ἔνθα: 4:660: πείσματ᾽ ἐπ᾽ ἠιόνων σχεδόθεν βάλον. ἔνθα δὲ Κίρκην
ἔνθα: 4:785: πέτρας, ἔνθα πάρος δειναὶ βρομέουσι θύελλαι,
ἔνθα: 4:890: καλήν, Ἀνθεμόεσσαν ἐσέδρακον, ἔνθα λίγειαι
ἔνθα: 4:928: ἔνθα σφιν κοῦραι Νηρηίδες ἄλλοθεν ἄλλαι
ἔνθα: 4:940: ῥώοντ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διασταδὸν ἀλλήλῃσιν.
ἔνθα: 4:940: ῥώοντ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διασταδὸν ἀλλήλῃσιν.
ἔνθα: 4:1139: ἔνθα τότ᾽ ἐστόρεσαν λέκτρον μέγα: τοῖο δ᾽ ὕπερθεν
ἔνθα: 4:1362: ἔνθα τὸ μήκιστον τεράων Μινύῃσιν ἐτύχθη.
ἔνθα: 4:1500: ἔνθα καὶ Ἀμπυκίδην αὐτῷ ἐνὶ ἤματι Μόψον
ἔνθα: 4:1541: ῥοίζῳ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κάρη στρέφει, ἐν δέ οἱ ὄσσε
ἔνθα: 4:1541: ῥοίζῳ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κάρη στρέφει, ἐν δέ οἱ ὄσσε
ἔνθα: 4:1571: ‘κείνη μὲν πόντοιο διήλυσις, ἔνθα μάλιστα
ἔνθα: 4:1611: αὐτὰρ ὑπαὶ λαγόνων δίκραιρά οἱ ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: 4:1611: αὐτὰρ ὑπαὶ λαγόνων δίκραιρά οἱ ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: 4:1618: ἔνθα μὲν Ἀργῷός τε λιμὴν καὶ σήματα νηὸς
ἔνθα: 4:1663: ἔνθα δ᾽ ἀοιδῇσιν μειλίσσετο, μέλπε δὲ Κῆρας
ἐνθάδ᾽: 1:712: ‘κούρη τοί μ᾽ ἐφέηκε Θοαντιὰς ἐνθάδ᾽ ἰοῦσαν,
ἐνθάδ᾽: 1:866: ἡμέας; ἦε γάμων ἐπιδευέες ἐνθάδ᾽ ἔβημεν
ἐνθάδ᾽: 3:534: τῆς μὲν ἀπὸ μεγάροιο κατὰ στίβον ἐνθάδ᾽ ἰόντες
ἐνθάδ᾽: 3:558: ‘ὦ πόποι, ἦ ῥα γυναιξὶν ὁμόστολοι ἐνθάδ᾽ ἔβημεν,
ἐνθάδ᾽: 3:723: μεσσηγὺς μὲν τόνγε δόμῳ λίπον ἐνθάδ᾽ ἰοῦσα.’
ἐνθάδ᾽: 3:986: ἀμφότερον δ᾽, ἱκέτης ξεῖνός τέ τοι ἐνθάδ᾽ ἱκάνω,
ἐνθάδ᾽: 3:1144: ὀθνείων: αὖτις δ᾽ ἀβολήσομεν ἐνθάδ᾽ ἰόντες.’
ἐνθάδ᾽: 4:742: ἄλλο μὲν οὔτι κακὸν μητίσομαι ἐνθάδ᾽ ἰούσῃ:
ἐνθάδε: 1:441: ἐνθάδε κῶας ἄγοντας: ἀπειρέσιοι δ᾽ ἐνὶ μέσσῳ
ἐνθάδε: 2:1092: τίς γὰρ δὴ Φινῆος ἔην νόος, ἐνθάδε κέλσαι
ἐνθάδε: 3:431: ἥ με καὶ ἐνθάδε νεῖσθαι ἐπέχραεν ἐκ βασιλῆος.’
ἐνθάδε: 4:1553: ἐνθάδε νῦν πάρ᾽ ἐμοὶ ξεινήιον ἀντομένοισιν.
ἐνθεμένη: 3:803: ἐνθεμένη δ᾽ ἐπὶ γούνατ᾽ ὀδύρετο. δεῦε δὲ κόλπους
ἐνθέμενοι: 1:358: ἐνθέμενοι πεπάλαχθε κατὰ κληῖδας ἐρετμά.
ἔνθεν: 1:402: ἔνθεν δ᾽ αὖ λάιγγας ἁλὸς σχεδὸν ὀχλίζοντες
ἔνθεν: 1:592: ἔνθεν δὲ προτέρωσε παρεξέθεον Μελίβοιαν.
ἔνθεν: 1:1108: ἔνθεν ἐς αἰπεινὴν ἄναγον βόας οὔρεος ἄκρην.
ἔνθεν: 1:1138: κηδείῃ βασιλῆος ἀνέστενον. ἔνθεν ἐσαιεὶ
ἔνθεν: 2:383: μόσσυνας: καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπώνυμοι ἔνθεν ἔασιν.
ἔνθεν: 2:595: ἔνθεν δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα κατηρεφὲς ἔσσυτο κῦμα,
ἔνθεν: 2:715: ἔνθεν δὴ τόδε καλὸν ἐφύμνιον ἔπλετο Φοίβῳ.
ἔνθεν: 2:724: ἔνθεν δ᾽ ἀντιπέρην ποταμοῦ στόμα Σαγγαρίοιο
ἔνθεν: 2:738: ὕλῃ καὶ πέτρῃσιν ἐπηρεφές, ἔνθεν ἀυτμὴ
ἔνθεν: 2:913: ἔνθεν δὲ Σθενέλου τάφον ἔδρακον Ἀκτορίδαο,
ἔνθεν: 2:945: ἔνθεν δ᾽ αὖτε Κάραμβιν ἅμ᾽ ἠελίοιο βολῇσιν
ἔνθεν: 2:980: ἔνθεν δ᾽ αἰπυτέρην ἐπικίδναται ἔνδοθι γαῖαν
ἔνθεν: 2:1019: μόσσυνας, καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπώνυμοι ἔνθεν ἔασιν.
ἔνθεν: 2:1270: ἔνθεν δ᾽ αὖ πεδίον τὸ Ἀρήιον ἱερά τ᾽ ἄλση
ἔνθεν: 3:2: ἔνθεν ὅπως ἐς Ἰωλκὸν ἀνήγαγε κῶας Ἰήσων
ἔνθεν: 3:160: αἰθερίας: ἔνθεν δὲ καταιβάτις ἐστὶ κέλευθος
ἔνθεν: 3:1071: δώματα, πῇ νῦν ἔνθεν ὑπεὶρ ἅλα νηὶ περήσεις:
ἔνθεν: 3:1093: Αἰολίδην Μινύην ἔνθεν φάτις Ὀρχομενοῖο
ἔνθεν: 4:50: ἔνθεν ἴμεν νηόνδε μάλ᾽ ἐφράσατ᾽: οὐ γὰρ ἄιδρις
ἔνθεν: 4:90: ποίησαι: μηδ᾽ ἔνθεν ἑκαστέρω ὁρμηθεῖσαν
ἔνθεν: 4:272: ἔνθεν δή τινά φασι πέριξ διὰ πᾶσαν ὁδεῦσαι
ἔνθεν: 4:629: ἔνθεν ἀπορνύμενος τῇ μέν τ᾽ ἐπερεύγεται ἀκτὰς
ἔνθεν: 4:1634: Κάρπαθος: ἔνθεν δ᾽ οἵγε περαιώσεσθαι ἔμελλον
ἐνθένδ᾽: 3:1113: ἐνθένδ᾽ εἰς Ἰαωλκὸν ἀναρπάξασαι ἄελλαι,
ἐνθένδε: 4:657: καρπαλίμως δ᾽ ἐνθένδε διὲξ ἁλὸς οἶδμα νέοντο
ἔνθετο: 3:1319: χαζέσθην. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ αὖτις ἑλὼν σάκος ἔνθετο νώτῳ
ἔνθορε: 2:120: ἄρκτου προσχόμενος σκαιῇ δέρος ἔνθορε μέσσῳ
ἔνθορε: 4:911: προφθάμενος, ξεστοῖο κατὰ ζυγοῦ ἔνθορε πόντῳ
ἐνὶ: 1:16: ἔντυε ναυτιλίης πολυκηδέος, ὄφρ᾽ ἐνὶ πόντῳ
ἔνι: 1:45: οὐδὲ μὲν Ἴφικλος Φυλάκῃ ἔνι δηρὸν ἔλειπτο,
ἐνὶ: 1:81: πλαγχθέντας Λιβύης ἐνὶ πείρασι δῃωθῆναι,
ἔνι: 1:83: ὁππότε κἀκείνους Λιβύῃ ἔνι ταρχύσαντο,
ἐνὶ: 1:94: Πηλεὺς δὲ Φθίῃ ἐνὶ δώματα ναῖε λιασθείς.
ἐνὶ: 1:126: τὴν ὁδόν, ᾗ ζωὸν φέρε κάπριον, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ βήσσῃς
ἐνὶ: 1:128: τὸν μὲν ἐνὶ πρώτῃσι Μυκηναίων ἀγορῇσιν
ἔνι: 1:148: Σπάρτηθεν: τοὺς δ᾽ ἥγε δόμοις ἔνι Τυνδαρέοιο
ἐνὶ: 1:160: μαρνάμενος, τὸ πέλεσθαι ἐνὶ ξυνοχῇ πολέμοιο.
ἔνι: 1:215: Ἰλισσοῦ προπάροιθε χορῷ ἔνι δινεύουσαν.
ἔνι: 1:225: ἰφθίμου Πελίαο δόμοις ἔνι πατρὸς ἑῆος
ἐνὶ: 1:254: βέλτερον, εἰ τὸ πάροιθεν ἐνὶ κτερέεσσιν ἐλυσθεὶς
ἐνὶ: 1:441: ἐνθάδε κῶας ἄγοντας: ἀπειρέσιοι δ᾽ ἐνὶ μέσσῳ
ἐνὶ: 1:464: αὔδα ἐνὶ μέσσοισι τεὸν νόον. ἦέ σε δαμνᾷ
ἐνὶ: 1:467: κῦδος ἐνὶ πτολέμοισιν ἀείρομαι, οὐδέ μ᾽ ὀφέλλει
ἐνὶ: 1:506: ἡ δὲ Ῥέῃ, ἔπεσον δ᾽ ἐνὶ κύμασιν Ὠκεανοῖο:
ἐνὶ: 1:529: ὡς ἐδάσαντο πάροιθεν ἐρεσσέμεν ᾧ ἐνὶ χώρῳ,
ἐνὶ: 1:536: οἱ δ᾽, ὥστ᾽ ἠίθεοι Φοίβῳ χορὸν ἢ ἐνὶ Πυθοῖ
ἐνὶ: 1:561: Τίφυος, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ χερσὶν ἐύξοα τεχνηέντως
ἐνὶ: 1:638: δῦν᾽ ἐνὶ τεύχεσι πατρός. ἀμηχανίῃ δ᾽ ἐχέοντο
ἐνὶ: 1:656: αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ ἥγ᾽ ἐνὶ τῇσιν ἐποτρύνουσ᾽ ἀγόρευεν:
ἐνὶ: 1:673: στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ μέσσῃ ἀγορῇ, ἀνὰ δ᾽ ἔσχεθε δειρὴν
ἔνι: 1:788: ἔνθα μιν Ἰφινόη κλισμῷ ἔνι παμφανόωντι
ἐνὶ: 1:810: γνήσι᾽ ἐνὶ μεγάροις, σκοτίη δ᾽ ἀνέτελλε γενέθλη.
ἐνὶ: 1:872: ἴομεν αὖτις ἕκαστοι ἐπὶ σφέα: τὸν δ᾽ ἐνὶ λέκτροις
ἐνὶ: 1:1006: ὧς οἱ ἐνὶ ξυνοχῇ λιμένος πολιοῖο τέταντο
ἐνὶ: 1:1027: ὀξείῃ ἴκελοι ῥιπῇ πυρός, ἥ τ᾽ ἐνὶ θάμνοις
ἐνὶ: 1:1034: ὀστέον ἐρραίσθη: ὁ δ᾽ ἐνὶ ψαμάθοισιν έλυσθεὶς
ἐνὶ: 1:1080: ναυτίλλεσθαι ἔρυκον. ἐπιπλομένῃ δ᾽ ἐνὶ νυκτὶ
ἐνὶ: 1:1090: τὸν δ᾽ ὅγε κεκλιμένον μαλακοῖς ἐνὶ κώεσιν οἰῶν.
ἐνὶ: 1:1113: Θρηικίης ἐνὶ χερσὶν ἑαῖς προυφαίνετ᾽ ἰδέσθαι:
ἔνι: 1:1234: αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς τὰ πρῶτα ῥόῳ ἔνι κάλπιν ἔρεισεν
ἐνὶ: 1:1246: ποίμνῃσιν: πρὸ γὰρ αὐτοὶ ἐνὶ σταθμοῖσι νομῆες
ἐνὶ: 1:1338: φὰς ἐνὶ τοῖσιν ἅπασιν ἐνηέος ἀνδρὸς ἀλείτην
ἐνὶ: 2:36: ἷζον ἑοὺς δίχα πάντας ἐνὶ ψαμάθοισιν ἑταίρους,
ἐνὶ: 2:123: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ σταθμοῖσιν ἀπείρονα μῆλ᾽ ἐφόβησαν
ἔνι: 2:131: ἠὲ μελισσοκόμοι πέτρῃ ἔνι καπνιόωσιν,
ἐνὶ: 2:132: αἱ δ᾽ ἤτοι τείως μὲν ἀολλέες ᾧ ἐνὶ σίμβλῳ
ἔνι: 2:151: ναὶ μὲν ἀκήδεστον γαίῃ ἔνι τόνγε λιπόντες
ἐνὶ: 2:233: μίμνειν καὶ μίμνοντα κακῇ ἐνὶ γαστέρι θέσθαι.
ἐνὶ: 2:238: τῶν δὲ κασιγνήτην, ὅτ᾽ ἐνὶ Θρῄκεσσιν ἄνασσον,
ἔνι: 2:256: ‘σίγα: μή μοι ταῦτα νόῳ ἔνι βάλλεο, τέκνον.
ἐνὶ: 2:278: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ κνημοῖσι κύνες δεδαημένοι ἄγρη;
ἐνὶ: 2:304: αὐτὰρ ἐπεὶ μέγα δόρπον ἐνὶ μεγάροισιν ἔθεντο,
ἐνὶ: 2:332: ἀλλ᾽ εὖ καρτύναντες ἑαῖς ἐνὶ χερσὶν ἐρετμὰ
ἐνὶ: 2:334: ἔσσετ᾽ ἐν εὐχωλῇσιν, ὅσον τ᾽ ἐνὶ κάρτεϊ χειρῶν.
ἐνὶ: 2:387: νῆσον ἐρημαίην. τῇ μέν τ᾽ ἐνὶ νηὸν Ἄρηος
ἐνὶ: 2:399: αὐτοὶ Κόλχοι ἔχονται ἀρήιοι. ἀλλ᾽ ἐνὶ νηὶ
ἔνι: 2:437: γηθόσυνοι δἤπειτα δόμοις ἔνι πάντες ἑταῖροι
ἔνι: 2:459: φίλτατος: ἀσπάσιος δὲ: δόμοις ἔνι τούσγ᾽ ἐνόησεν.
ἔνι: 2:643: ‘ὦ φίλοι, ὑμετέρῃ ἀρετῇ ἔνι θάρσος ἀέξω.
ἐνὶ: 2:646: ἔμπεδοι ἀργαλέοις ἐνὶ δείμασιν. ἀλλ᾽ ὅτε πέτρας
ἐνὶ: 2:668: αὐαλέη στομάτων ἄμοτον βρέμει: οἱ δ᾽ ἐνὶ γαίῃ
ἐνὶ: 2:881: αὐτίκα δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐνὶ μέσσοις ἀγόρευσεν:
ἔνι: 2:939: πρηυτάτου ποταμοῦ, παρεμέτρεον, ᾧ ἔνι κούρη
ἐνὶ: 2:962: οὐδ᾽ ἔτι μιμνάζειν θέλον ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἐνὶ νηί,
ἔνι: 2:1006: ποίμνας ἑρσήεντι νομῷ ἔνι ποιμαίνουσιν.
ἐνὶ: 2:1014: αὐτοὶ μὲν στενάχουσιν ἐνὶ λεχέεσσι πεσόντες,
ἔνι: 2:1018: ᾗ ἔνι Μοσσύνοικοι ἀν᾽ οὔρεα ναιετάουσιν
ἐνὶ: 2:1021: ὅσσα μὲν ἀμφαδίην ῥέζειν θέμις, ἢ ἐνὶ δήμῳ,
ἔνι: 2:1022: ἢ ἀγορῇ, τάδε πάντα δόμοις ἔνι μηχανόωνται:
ἐνὶ: 2:1023: ὅσσα δ᾽ ἐνὶ μεγάροις πεπονήμεθα, κεῖνα θύραζε
ἐνὶ: 2:1024: ἀψεγέως μέσσῃσιν ἐνὶ ῥέζουσιν ἀγυιαῖς.
ἐνὶ: 2:1057: ἀλλ᾽ ὅγε χαλκείην πλατάγην ἐνὶ χερσὶ τινάσσων
ἔνι: 2:1129: ᾗ ἔνι πείρομεν οἶμον ἐπὶ χρέος ἐμβεβαῶτες.
ἐνὶ: 2:1192: πρὶν καὶ πετράων σχεδὸν ἐλθεῖν, αἵ τ᾽ ἐνὶ πόντῳ
ἐνὶ: 2:1237: Ῥείην ἐξαπαφών παρελέξατο: τοὺς δ᾽ ἐνὶ λέκτροις
ἐνὶ: 2:1280: Φάσιδος: ὥρη δ᾽ ἧμιν ἐνὶ σφίσι μητιάασθαι,
ἐνὶ: 3:23: ἄνδιχα πορφύρουσαι ἐνὶ σφίσιν: αὐτίκα δ᾽ Ἥρη
ἔνι: 3:42: νήσοιο πλαγκτῆς εὐρὺν μυχόν, ᾧ ἔνι πάντα
ἐνὶ: 3:49: εἷσέ τ᾽ ἐνὶ κλισμοῖσιν: ἀτὰρ μετέπειτα καὶ αὐτὴ
ἐνὶ: 3:57: ἤδη γὰρ ποταμῷ ἐνὶ Φάσιδι νῆα κατίσχει
ἐνὶ: 3:63: ῥύσομαι, ὅσσον ἐμοῖσιν ἐνὶ σθένος ἔπλετο γυίοις,
ἐνὶ: 3:140: κυανέη. ἀτὰρ εἴ μιν ἑαῖς ἐνὶ χερσὶ βάλοιο,
ἐνὶ: 3:170: ἠρέμας ᾗ ἐνὶ χώρῃ ἐπισχερὼ ἑδριόωντες:
ἐνὶ: 3:204: ἀνέρας οἰχομένους πυρὶ καιέμεν: οὐδ᾽ ἐνὶ γαίῃ
ἐνὶ: 3:228: τοῖ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ μεγάροισι Κυταιέος Αἰήταο
ἔνι: 3:278: ὦκα δ᾽ ὑπὸ φλιὴν προδόμῳ ἔνι τόξα τανύσσας
ἐνὶ: 3:305: ξείνων ἡμετέροισιν ἐνὶ μεγάροισιν ἔτισα,
ἐνὶ: 3:327: νηὸς ἑῆς προτέρῳ ἐνὶ ἤματι: καί σφ᾽ ἀπέρυκεν
ἐνὶ: 3:343: λάβρον ὕδωρ πνοιή τε διέτμαγεν: ἡ δ᾽ ἐνὶ γόμφοις
ἐνὶ: 3:397: διχθαδίην πόρφυρεν ἐνὶ στήθεσσι μενοινήν,
ἐνὶ: 3:525: τῶ καί περ μεμαῶτες, ἐρητύοισθ᾽ ἐνὶ νηὶ
ἐνὶ: 3:549: εἰ ἐτεὸν Φινεύς γε θεᾷ ἐνὶ Κύπριδι νόστον
ἐνὶ: 3:551: πότμον ὑπεξήλυξε: κέαρ δέ μοι ὡς ἐνὶ θυμῷ
ἐνὶ: 3:585: δέχθαι ἐνὶ μεγάροισιν ἐφέστιον, ὃς περὶ πάντων
ἐνὶ: 3:605: ἀλλ᾽ ἐνὶ Χαλκιόπης γενεῇ τάδε λυγρὰ τετύχθαι.
ἐνὶ: 3:644: παισί: τό κέν μοι λυγρὸν ἐνὶ κραδίῃ σβέσαι ἄλγος.’
ἐνὶ: 3:648: δὴν δὲ καταυτόθι μίμνεν ἐνὶ προδόμῳ θαλάμοιο,
ἐνὶ: 3:667: Χαλκιόπῃ δ᾽ ἤγγειλε παρασχεδόν: ἡ δ᾽ ἐνὶ παισὶν
ἔνι: 3:671: ἐκ θαλάμου θάλαμόνδε διαμπερές, ᾧ ἔνι κούρη
ἐνὶ: 3:743: νὺξ μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἄγεν κνέφας: οἱ δ᾽ ἐνὶ πόντῳ
ἔνι: 3:801: ἦ, καὶ φωριαμὸν μετεκίαθεν, ᾗ ἔνι πολλὰ
ἐνὶ: 3:812: μνήσατο μὲν τερπνῶν, ὅσ᾽ ἐνὶ ζωοῖσι πέλονται,
ἔνι: 3:834: ἀργυφέην. αὐτοῦ δὲ δόμοις ἔνι δινεύουσα
ἔνι: 3:851: αἰετοῦ ὠμηστέω κνημοῖς ἔνι Καυκασίοισιν
ἐνὶ: 3:855: καυλοῖσιν διδύμοισιν ἐπήορον: ἡ δ᾽ ἐνὶ γαίῃ
ἐνὶ: 3:862: λυγαίῃ ἐνὶ νυκτί, σὺν ὀρφναίοις φαρέεσσιν.
ἔνι: 3:939: ‘τύνη μὲν νηόνδε θεᾶς ἴθι, τῷ ἔνι κούρην
ἐνὶ: 3:944: τῷδ᾽ αὐτῷ ἐνὶ χώρῳ ἀπεσσόμεθ᾽: οἰόθι δ᾽ αὐτὸς
ἔνι: 3:976: ἀνέρες, οὐδ᾽ ὅτε περ πάτρῃ ἔνι ναιετάασκον,
ἐνὶ: 3:1030: οἶος ἄνευθ᾽ ἄλλων ἐνὶ φάρεσι κυανέοισιν
ἔνι: 3:1031: βόθρον ὀρύξασθαι περιηγέα: τῷ δ᾽ ἔνι θῆλυν
ἔνι: 3:1127: ἡμέτερον δὲ λέχος θαλάμοις ἔνι κουριδίοισιν
ἐνὶ: 3:1160: ὑγρὰ δ᾽ ἐνὶ βλεφάροις ἔχεν ὄμματα, πορφύρουσα
ἐνὶ: 3:1177: Ἀονίοιο δράκοντος, ὃν Ὠγυγίῃ ἐνὶ Θήβῃ
ἔνι: 3:1206: πήχυιον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα πέδῳ ἔνι βόθρον ὀρύξας
ἐνὶ: 3:1298: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ τρητοῖσιν ἐύρρινοι χοάνοισιν
ἐνὶ: 4:8: οἷσιν ἐνὶ μεγάροις, στυγερῷ ἐπὶ θυμὸν ἀέθλῳ
ἐνὶ: 4:60: μνησαμένη φιλότητος, ἵνα σκοτίῃ ἐνὶ νυκτὶ
ἐνὶ: 4:88: φρουρὸν ὄφιν: τύνη δὲ θεοὺς ἐνὶ σοῖσιν ἑταίροις,
ἐνὶ: 4:159: φαρμάκου ὕπνον ἔβαλλε: γένυν δ᾽ αὐτῇ ἐνὶ χώρῃ
ἐνὶ: 4:186: ψαῦσαι ἐελδόμενος δέχθαι τ᾽ ἐνὶ χερσὶν ἑῇσιν.
ἐνὶ: 4:202: προσχόμενοι νόστῳ ἐπαμύνετε. νῦν δ᾽ ἐνὶ χερσὶν
ἐνὶ: 4:214: ἐς δ᾽ ἀγορὴν ἀγέροντ᾽ ἐνὶ τεύχεσιν: ὅσσα δέ πόντου
ἐνὶ: 4:217: φυλλοχόῳ ἐνὶ μηνί--τίς ἂν τάδε τεκμήραιτο;
ἐνὶ: 4:219: κλαγγῇ μαιμώοντες: ὁ δ᾽ εὐτύκτῳ ἐνὶ δίφρῳ
ἐνὶ: 4:222: σκαιῇ μέν ῤ̔ ἐνὶ χειρὶ σάκος δινωτὸν ἀείρων,
ἐνὶ: 4:236: ὧς ἔφατ᾽ Αἰήτης: αὐτῷ δ᾽ ἐνὶ ἤματι Κόλχοι
ἐνὶ: 4:244: ἠοῖ ἐνὶ τριτάτῃ πρυμνήσια νηὸς ἔδησαν
ἔνι: 4:280: κύρβιας, οἷς ἔνι πᾶσαι ὁδοὶ καὶ πείρατ᾽ ἔασιν
ἔνι: 4:434: Κνωσσόθεν ἑσπομένην Δίῃ ἔνι κάλλιπε νήσῳ.
ἔνι: 4:452: ἦμος ὅτ᾽ Ἀρτέμιδος νήσῳ ἔνι τήνγ᾽ ἐλίποντο
ἐνὶ: 4:471: τοῦ ὅγ᾽ ἐνὶ προδόμῳ γνὺξ ἤριπε: λοίσθια δ᾽ ἥρως
ἐνὶ: 4:487: ἀγρότεροι κλονέουσιν ἐνὶ σταθμοῖσι θορόντες.
ἐνὶ: 4:544: οὐδ᾽ ἄρ᾽ ὅγ᾽ ἡβήσας αὐτῇ ἐνὶ ἔλδετο νήσῳ
ἔνι: 4:588: Αὐσονίης ἔμπροσθε πορεῖν ἁλός, ᾗ ἔνι Κίρκην
ἐνὶ: 4:696: ἰθὺς ἐνὶ βλεφάροισιν ἀνέσχεθον. αὐτίκα δ᾽ ἔγνω
ἐνὶ: 4:769: τέμνε, τανυσσαμένη κοῦφα πτερά. δῦ δ᾽ ἐνὶ πόντῳ
ἐνὶ: 4:782: οἶσθα μέν, ὅσσον ἐμῇσιν ἐνὶ φρεσὶ τίεται ἥρως
ἐνὶ: 4:794: ἀλλ᾽ ἐμὲ αἰδομένη καὶ ἐνὶ φρεσὶ δειμαίνουσα,
ἔνι: 4:882: τῇς ἔνι δαισάμενοι νύκτ᾽ ἄεσαν, ὡς τὸ πάροιθεν.
ἐνὶ: 4:904: Βιστονίην ἐνὶ χερσὶν ἑαῖς φόρμιγγα τανύσσας
ἐνὶ: 4:930: δῖα Θέτις, Πλαγκτῇσιν ἐνὶ σπιλάδεσσιν ἐρύσσαι.
ἔνι: 4:970: ἀργύρεον χαῖον παλάμῃ ἔνι πηχύνουσα:
ἐνὶ: 4:986: Δηὼ γὰρ κείνῃ ἐνὶ δή ποτε νάσσατο γαίῃ,
ἔνι: 4:998: Αἱμονίῃ: μέλλον δὲ βοῇ ἔνι θωρήξεσθαι:
ἐνὶ: 4:1022: μῆτις ἔην. ἔτι μοι μίτρη μένει, ὡς ἐνὶ πατρὸς
ἐνὶ: 4:1045: σχέτλιοι ἀτροπίης καὶ ἀνηλέες: οὐδ᾽ ἐνὶ θυμῷ
ἐνὶ: 4:1069: οἷσιν ἐνὶ λεχέεσσι διὰ κνέφας: οἷα δ᾽ ἀκοίτην
ἐνὶ: 4:1083: κουριδίην θήσεσθαι ἐνὶ μεγάροισιν ἄκοιτιν,
ἔνι: 4:1089: οἷα δὲ καὶ Δανάη πόντῳ ἔνι πήματ᾽ ἀνέτλη,
ἔνι: 4:1091: ὑβριστὴς Ἔχετος γλήναις ἔνι χάλκεα κέντρα
ἐνὶ: 4:1093: ὀρφναίῃ ἐνὶ χαλκὸν ἀλετρεύουσα καλιῇ.’
ἐνὶ: 4:1133: Εὐβοίης ἔντοσθεν Ἀβαντίδος ᾧ ἐνὶ κόλπῳ
ἐνὶ: 4:1137: ἡ δ᾽ ἄρα Φαιήκων ἱερῷ ἐνὶ τηλόθεν ἄντρῳ
ἐνὶ: 4:1142: νύμφαι ἀμεργόμεναι λευκοῖς ἐνὶ ποικίλα κόλποις
ἐνὶ: 4:1153: τεινάμεναι ἑανοὺς εὐώδεας. οἱ δ᾽ ἐνὶ χερσὶν
ἐνὶ: 4:1160: ἥρως Αἰσονίδης, μεγάροις δ᾽ ἐνὶ πατρὸς ἑοῖο,
ἔνι: 4:1283: αἵματι, καὶ μυκαὶ σηκοῖς ἔνι φαντάζωνται,
ἐνὶ: 4:1290: θυμὸν ἀποφθίσειαν ἐνὶ ψαμάθοισι πεσόντες.
ἔνι: 4:1394: πλαζόμενοι: ἷξον δ᾽ ἱερὸν πέδον, ᾧ ἔνι Λάδων
ἐνὶ: 4:1477: τὼς ἰδέειν, ὥς τίς τε νέῳ ἐνὶ ἤματι μήνην
ἔνι: 4:1483: Κάνθε, σὲ δ᾽ οὐλόμεναι Λιβύῃ ἔνι Κῆρες ἕλοντο.
ἐνὶ: 4:1498: πευθόμενοι Μινύαι, γαίῃ δ᾽ ἐνὶ ταρχύσαντο
ἐνὶ: 4:1500: ἔνθα καὶ Ἀμπυκίδην αὐτῷ ἐνὶ ἤματι Μόψον
ἐνὶ: 4:1605: ἕσπεται, ἀργινόεντα δ᾽ ἐνὶ στομάτεσσι χαλινὰ
ἐνὶ: 4:1671: Ζεῦ πάτερ, ἦ μέγα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θάμβος ἄηται,
ἐνὶ: 4:1687: κεῖνο μὲν οὖν Κρήτῃ ἐνὶ δὴ κνέφας ηὐλίζοντο
ἐνὶ: 4:1705: ῥίμφα Μελαντίους ἀριήκοος, αἵ τ᾽ ἐνὶ πόντῳ
ἐνὶ: 4:1713: ἄλσει ἐνὶ σκιερῷ τέμενος σκιόεντά τε βωμὸν
ἐνὶ: 4:1717: ῥέζον δ᾽ ὅσσα περ ἄνδρες ἐρημαίῃ ἐνὶ ῥέζειν
ἔνι: 4:1726: μολπῆς ἡρώων νήσῳ ἔνι τοῖα γυναῖκες
ἐνιβάλλεο: 1:295: ‘μή μοι λευγαλέας ἐνιβάλλεο, μῆτερ, ἀνίας
ἐνιβᾴλλομαι: 3:413: οὐ σπόρον ὁλκοῖσιν Δηοῦς ἐνιβᾴλλομαι ἀκτήν,
ἐνιζεύξας: 4:1203: μήνιες, ἀρρήκτοισι δ᾽ ἐνιζεύξας ἔχεν ὅρκοις.
ἐνιζευχθέντες: 1:686: αὐτόματοι βόες ὔμμιν ἐνιζευχθέντες ἀρούραις
ἐνικάββαλε: 1:1239: ἀγκῶν᾽ ἔσπασε χειρί, μέσῃ δ᾽ ἐνικάββαλε δίνῃ.
ἐνικάππεσεν: 3:655: λέκτροισιν πρηνὴς ἐνικάππεσεν εἱλιχθεῖσα.
ἐνικάτθαν᾽: 2:836: ἀχνύμενοι, χείρεσσι δ᾽ ἑῶν ἐνικάτθαν᾽ ἑταίρων.
ἐνικάτθετο: 3:282: Αἰσονίδῃ γλυφίδας μέσσῃ ἐνικάτθετο νευρῇ,
ἐνικλείσαντες: 2:1031: λιμῷ μιν κεῖν᾽ ἦμαρ ἐνικλείσαντες ἔχουσιν.
ἐνικρινθῆναι: 1:48: πηοσύνη καὶ κῆδος ἐνικρινθῆναι ὁμίλῳ.
ἐνικρινθῆναι: 1:227: ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τὼ μέλλον ἐνικρινθῆναι ὁμίλῳ.
ἐνιπαὶ: 2:250: νῶιν. ἀρίζηλοι γὰρ ἐπιχθονίοισιν ἐνιπαὶ
ἐνιπάλλεται: 3:755: ἠελίου ὥς τίς τε δόμοις ἐνιπάλλεται αἴγλη
ἐνιπὰς: 4:1207: δὴ τότε μιν βασιλῆος ἑοῦ τρομέοντας ἐνιπὰς
ἐνιπεπτηυῖαν: 3:972: γνῶ δέ μιν Αἰσονίδης ἄτῃ ἐνιπεπτηυῖαν
Ἐνιπεὺς: 1:38: ἔνθα μὲν Ἀπιδανός τε μέγας καὶ δῖος Ἐνιπεὺς
ἐνιπὴν: 3:677: ἦέ τιν᾽ οὐλομένην ἐδάης ἐκ πατρὸς ἐνιπὴν
ἐνιπῆς: 4:613: οὐρανὸν αἰγλήεντα λιπὼν ἐκ πατρὸς ἐνιπῆς,
ἐνίπλεον: 3:119: καί ῤ̔ ὁ μὲν ἤδη πάμπαν ἐνίπλεον ᾧ ὑπὸ μαζῷ
ἐνιπλήσει: 4:233: ἄξουσιν, καὶ θυμὸν ἐνιπλήσει μενεαίνων
ἐνιπτάζων: 1:492: Χώετ᾽ ἐνιπτάζων: προτέρω δέ κε νεῖκος ἐτύχθη,
ἐνιπτάζων: 1:864: Ἡρακλέης τοίοισιν ἐνιπτάζων μετέειπεν:
ἐνισκίμψασα: 4:113: θηρείην λευκῇσιν ἐνισκίμψασα βολῇσιν:
ἐνισκίμψῃς: 3:153: εἴ κεν ἐνισκίμψῃς κούρῃ βέλος Αἰήταο.’
ἐνισκίμψωσιν: 3:764: ἀκάματοι πραπίδεσσιν ἐνισκίμψωσιν Ἔρωτες.
ἔνισπε: 3:1: εἰ δ᾽ ἄγε νῦν, Ἐρατώ, παρά θ᾽ ἵστασο, καί μοι ἔνισπε,
ἔνισπε: 4:1563: ἐξεδάης, νημερτὲς ἀνειρομένοισιν ἔνισπε.
ἐνισπεῖν: 1:1333: εἴ τί περ ἀασάμην: πέρι γάρ μ᾽ ἄχος εἷλεν ἐνισπεῖν
ἐνισπεῖν: 3:685: πολλάκι δ᾽ ἱμερόεν μὲν ἀνὰ στόμα θυῖεν ἐνισπεῖν:
ἐνισπεῖν: 3:916: Ἀμπυκίδης, ἐσθλὸς μὲν ἐπιπροφανέντας ἐνισπεῖν
ἐνισπεῖν: 4:734: σὺν παισὶν Φρίξοιο: φόνον δ᾽ ἀλέεινεν ἐνισπεῖν
ἐνισπεῖν: 4:781: ‘κέκλυθι νῦν, Θέτι δῖα, τά τοι ἐπιέλδομ᾽ ἐνισπεῖν.
ἐνισπείρας: 3:1184: καί ῥ᾽ ὁ μὲν Ἀονίοισιν ἐνισπείρας πεδίοισιν
ἐνίσπες: 1:487: ‘ἄγρει νυν τόδε σῇσι θεοπροπίῃσιν ἐνίσπες,
ἐνίσπες: 1:832: ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐπὶ νῆα κιὼν ἑτάροισιν ἐνίσπες
ἐνίσπῃ: 1:714: ὄφρα τί οἱ δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπῃ:
ἐνίσποις: 2:57: ἀλλὰ βάλευ περὶ χειρί: δαεὶς δέ κεν ἄλλῳ ἐνίσποις,
ἐνίσπω: 1:705: ὄφρα τί οἱ δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπω:
ἐνίσπω: 4:4: ἢ ἔμεν ἄτης πῆμα δυσίμερον, ἦ τόγ᾽ ἐνίσπω
ἐνιστήσεσθαι: 4:97: κουριδίην σε δόμοισιν ἐνιστήσεσθαι ἄκοιτιν,
ἐνίσχεται: 4:1082: ὡς ἀίω, μεγάλοισιν ἐνίσχεται ἐξ ἕθεν ὅρκοις,
ἐνισχομένη: 4:991: τοὺς Ἀργὼ πολέεσσιν ἐνισχομένη καμάτοισιν
ἐνισχόμενον: 1:11: κάλλιπεν αὖθι πέδιλον ἐνισχόμενον προχοῇσιν.
ἐνισχόμενος: 4:358: χρειοῖ ἐνισχόμενος; ποῦ τοι Διὸς Ἱκεσίοιο
ἐνιτρέφετ᾽: 3:528: κούρη τις μεγάροισιν ἐνιτρέφετ᾽ Αἰήταο,
ἐνίφομεν: 2:1167: ἀλλὰ τὰ μὲν καὶ ̣̣αῦτις ἐνίφομεν ἀλλήλοισιν.
ἐνιχρίμψαντες: 1:1259: ἀλλά ἑ ληιστῆρες ἐνιχρίμψαντες ἄγουσιν,
ἐνιχρίμψεσθαι: 4:937: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ Πλαγκτῇσιν ἐνιχρίμψεσθαι ἔμελλον,
ἐνιχρίμψῃσιν: 4:1510: φαρμάσσοι, ὅτε μοῦνον ἐνιχρίμψῃσιν ὀδοῦσιν.
ἐνιχρίμψητε: 2:400: πείρεθ᾽, ἕως μυχάτῃ κεν ἐνιχρίμψητε θαλάσσῃ.
ἐνίψω: 1:1257: ‘δαιμόνιε, στυγερόν τοι ἄχος πάμπρωτος ἐνίψω.
ἐνίψω: 3:475: ‘Αἰσονίδη, μῆτιν μὲν ὀνόσσεαι, ἥντιν᾽ ἐνίψω:
ἐνίψω: 3:779: φάρμακα μησαμένη; ποῖον δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἐνίψω;
ἐνίψω: 4:808: ἀλλ᾽ ἄγε καί τινά τοι νημερτέα μῦθον ἐνίψω.
ἐνναέται: 1:921: δαίμονες ἐνναέται, τὰ μὲν οὐ θέμις ἄμμιν ἀείδειν.
ἐνναέται: 1:1048: ἐνναέται τιμαῖς ἡρωίσι κυδαίνουσιν.
ἐνναέται: 1:1180: δειδέχατ᾽, ἐνναέται κείνης χθονός, ἤιά τέ σφιν
ἐνναέται: 2:1087: ἐνναέται κόναβον τεγέων ὕπερ εἰσαΐοντες
ἐνναέται: 4:1172: κίνυντ᾽ ἐνναέται μὲν ἀνὰ πτόλιν, οἱ δ᾽ ἀποτηλοῦ
ἐνναέταις: 2:1275: γαίῃ τ᾽ ἐνναέταις τε θεοῖς ψυχαῖς τε καμόντων
ἐνναέτην: 2:1036: ἐνναέτην νήσοιο δι᾽ ἠέρος ὄρνιν ἴδοντο,
ἐνναέτῃσιν: 2:519: Σείριος, οὐδ᾽ ἐπὶ δηρὸν ἔην ἄκος ἐνναέτῃσιν,
ἐνναέτῃσιν: 4:1138: νάσσατο, καὶ πόρεν ὄλβον ἀθέσφατον ἐνναέτῃσιν.
ἐνναέτιν: 1:1126: ἐνναέτιν Φρυγίης, Τιτίην θ᾽ ἅμα Κύλληνόν τε,
ἐνναίοντες: 1:1076: Κύζικον ἐνναίοντες Ἰάονες, ἔμπεδον αἰεὶ
ἐνναίουσιν: 1:942: καὶ τὸ μὲν ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι ἐνναίουσιν
ἐνναίουσιν: 4:519: ἐνναίουσιν, ἅπερ τε Κεραύνια κικλήσκονται,
ἐννάσθη: 3:1180: ἔνθα καὶ ἐννάσθη πομπῇ βοός, ἥν οἱ Ἀπόλλων
ἐννάσσαντο: 4:1211: ἀνέρες ἐννάσσαντο μετὰ χρόνον: οἱ δὲ περαίην
ἐννάσσονται: 4:1749: νῆσον, ἵν᾽ ὁπλότεροι παίδων δέθεν ἐννάσσονται
ἐννέα: 4:1231: μεσσηγὺς πέλαγόσδε Λιβυστικὸν ἐννέα πάσας
ἔννεπε: 4:2: Κολχίδος ἔννεπε, Μοῦσα, Διὸς τέκος. ἦ γὰρ ἔμοιγε
ἔννεπεν: 1:241: ἔννεπεν εἰσορόων σὺν τεύχεσιν ἀίσσοντας:
ἔννεπεν: 4:584: ἔννεπεν οὔτε πόρους δολιχῆς ἁλός, οὔτε θυέλλας
ἔννεπεν: 4:1594: σφάξε κατὰ πρύμνης, ἐπὶ δ᾽ ἔννεπεν εὐχωλῇσιν:
ἔννεπον: 4:1055: ἔννεπον, εἴ κε δίκης ἀλιτήμονος ἀντιάσειεν.
ἔννεπον: 4:1275: ὧς φάτο δακρυόεις: σὺν δ᾽ ἔννεπον ἀσχαλόωντι
ἐννεσιάων: 3:1363: μνήσατο Μηδείης πολυκερδέος ἐννεσιάων,
ἐννεσίῃς: 3:941: Κύπριδος ἐννεσίῃς, ἥ τοι συνέριθος ἀέθλων
ἐννεσίῃς: 4:772: Ἥρης ἐννεσίῃς, ὦρσέν τέ μιν εἰς ἓ νέεσθαι.
ἐννεσίῃσι: 1:7: δημόθεν οἰοπέδιλον, ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι δαμῆναι.
ἐννεσίῃσι: 2:1112: ἔνθα δ᾽ ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι θεῶν πίσυρές περ ἐόντες
ἐννεσίῃσι: 2:1168: νῦν δ᾽ ἕσσασθε πάροιθεν: ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι δ᾽ ὀίω
ἐννεσίῃσι: 3:817: Ἥρης ἐννεσίῃσι μετάτροπος, οὐδ᾽ ἔτι βουλὰς
ἐννεσίῃσι: 4:644: Ἥρης ἐννεσίῃσι, δι᾽ ἔθνεα μυρία Κελτῶν
ἐννεσίῃσιν: 1:956: Τίφυος ἐννεσίῃσιν ὑπὸ κρήνῃ ἐλίποντο,
ἐννεσίῃσιν: 3:29: κείνης ἐννεσίῃσιν ἐς Ἑλλάδα κῶας ἀνάξειν.’
ἐννεσίῃσιν: 3:478: φαρμάσσειν Ἑκάτης Περσηίδος ἐννεσίῃσιν.
ἐννεσίῃσιν: 4:1443: τὴν ὅγ᾽ ἐπιφρασθείς, ἢ καὶ θεοῦ ἐννεσίῃσιν,
ἐννυχίη: 4:1061: ἐννυχίη: τῇ δ᾽ ἀμφὶ κινύρεται ὀρφανὰ τέκνα
ἐννυχίῃσιν: 1:1225: Ἄρτεμιν ἐννυχίῃσιν ἀεὶ μέλπεσθαι ἀοιδαῖς.
ἐννύχιοι: 1:600: ἤνυσαν ἐννύχιοι πνοιῇ ἀνέμοιο θέοντες.
ἐννύχιοι: 1:929: ἦρι, τὸ δ᾽ ἐννύχιοι Ῥοιτειάδος ἔνδοθεν ἀκτῆς
ἐννύχιοι: 2:1262: ἐννύχιοι δ᾽ Ἄργοιο δαημοσύνῃσιν ἵκοντο
ἐννυχίοιο: 4:1730: μνήσατ᾽ ἔπειτ᾽ Εὔφημος ὀνείρατος ἐννυχίοιο,
ἐννυχίοισιν: 3:845: τῷ εἴ κ᾽ ἐννυχίοισιν ἀρεσσάμενος θυέεσσιν
ἐνόησα: 3:890: ‘ὦ φίλαι, ἦ μέγα δή τι παρήλιτον, οὐδ᾽ ἐνόησα
ἐνόησαν: 1:321: ἐς δ᾽ ἐνόησαν Ἄκαστον ὁμῶς Ἄργον τε πόληος
ἐνόησαν: 1:1283: τῆμος τούσγ᾽ ἐνόησαν ἀιδρείῃσι λιπόντες.
ἐνόησαν: 2:137: νήπιοι, οὐδ᾽ ἐνόησαν ὃ δή σφισιν ἐγγύθεν ἄλλο
ἐνόησαν: 2:960: οἵ ῥα τόθ᾽, ὡς ἐνόησαν ἀριστήων στόλον ἀνδρῶν,
ἐνόησαν: 3:7: μίμνον ἀριστῆες λελοχημένοι: αἱ δ᾽ ἐνόησαν
ἐνόησαν: 4:74: θάμβεον, εὖτ᾽ ἐνόησαν ὃ δὴ καὶ ἐτήτυμον ἦεν.
ἐνόησαν: 4:641: ἂψ δὲ παλιντροπόωντο θεᾶς ὕπο, καί ῥ᾽ ἐνόησαν
ἐνόησε: 2:546: σφωιτέρους δ᾽ ἐνόησε δόμους, ἄμυδις δὲ κέλευθος
ἐνόησεν: 1:1021: οὐδέ τις αὐτὴν νῆσον ἐπιφραδέως ἐνόησεν
ἐνόησεν: 2:459: φίλτατος: ἀσπάσιος δὲ: δόμοις ἔνι τούσγ᾽ ἐνόησεν.
ἐνόησεν: 3:126: βῆ κενεαῖς σὺν χερσὶν ἀμήχανος, οὐδ᾽ ἐνόησεν
ἐνόησεν: 3:665: μυρομένην μεσσηγὺς ἐπιπρομολοῦσ᾽ ἐνόησεν
ἐνόησεν: 3:1149: πᾶσαι ὁμοῦ: τὰς δ᾽ οὔτι περιπλομένας ἐνόησεν.
ἐνόησεν: 4:559: νοστήσειν. τὸ μὲν οὔτις ἀριστήων ἐνόησεν:
ἐνόησεν: 4:724: αὐτίχ᾽ ὅπως ἐνόησεν ἀπ᾽ οὔδεος ὄσσε βαλοῦσαν.
ἐνόησεν: 4:752: πέφραδεν, εὖτ᾽ ἐνόησεν ἀπὸ μεγάροιο κιόντας.
ἐνοπῇ: 1:27: θέλξαι ἀοιδάων ἐνοπῇ ποταμῶν τε ῥέεθρα.
ἐνοπῇ: 4:147: ἡδείῃ ἐνοπῇ, θέλξαι τέρας: αὖε δ᾽ ἄνασσαν
ἐνοπῇ: 4:579: ἴαχεν ἀνδρομέῃ ἐνοπῇ μεσσηγὺ θεόντων
ἐνοπὴν: 2:194: αὐτίκα δ᾽ εἰσαΐων ἐνοπὴν καὶ δοῦπον ὁμίλου
ἐνοπὴν: 2:1208: σμερδαλέην ἐνοπὴν μέγα τε σθένος ἰσοφαρίζοι.
ἐνοπὴν: 4:907: κρεγμῷ: παρθενικὴν δ᾽ ἐνοπὴν ἐβιήσατο φόρμιγξ.
ἐνόπλιον: 1:1135: σκαίροντες βηταρμὸν ἐνόπλιον ὠρχήσαντο,
ἐνόσφισαν: 2:795: τηλόθι ναιετάοντος, ἐνόσφισαν, Ἡρακλῆος,
ἐνσχερὼ: 1:912: ἐνσχερὼ ἑζόμενοι: πρυμνήσια δέ σφισιν Ἄργος
ἔντεα: 1:169: δεξιτερῇ πάλλων πέλεκυν μέγαν. ἔντεα γάρ οἱ
ἐντενές: 2:935: ἐντενές, ἠύτε τίς τε δι᾽ ἠέρος ὑψόθι κίρκος
ἔντεσι: 2:1223: ἔμμεναι Αἰήταο σὺν ἔντεσι πειρηθῆναι.
ἔντεσι: 3:176: ὧλλοι μὲν κατὰ νῆα σὺν ἔντεσι μίμνεθ᾽ ἕκηλοι:
ἔντεσι: 4:1533: μυρόμενοι: τρὶς δ᾽ ἀμφὶ σὺν ἔντεσι δινηθέντες
ἔντεσιν: 1:530: εὐκόσμως σφετέροισι παρ᾽ ἔντεσιν ἑδριόωντο.
ἔντεσιν: 4:1122: τοὺς δ᾽ εὗρεν παρὰ νηὶ σὺν ἔντεσιν ἐγρήσσοντας
ἔντομα: 1:587: καί μιν κυδαίνοντες ὑπὸ κνέφας ἔντομα μήλων
ἔντομα: 2:928: χύτλα τέ οἱ χεύοντο, καὶ ἥγνισαν ἔντομα μήλων.
ἐντὸς: 1:782: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ πυλέων τε καὶ ἄστεος ἐντὸς ἔβησαν,
ἔντοσθε: 2:761: καὶ δὴ πασσυδίῃ μεγάρων ἔντοσθε Λύκοιο
ἔντοσθε: 3:1130: ὧς φάτο: τῇ δ᾽ ἔντοσθε κατείβετο θυμὸς ἀκουῇ,
ἔντοσθε: 4:1066: τὼ δ᾽ ἔντοσθε δόμοιο κατὰ πτόλιν, ὡς τὸ πάροιθεν,
ἔντοσθεν: 3:724: ὧς φάτο: τῇ δ᾽ ἔντοσθεν ἀνέπτατο χάρματι θυμός,
ἔντοσθεν: 3:754: πυκνὰ δέ οἱ κραδίη στηθέων ἔντοσθεν ἔθυιεν,
ἔντοσθεν: 4:1133: Εὐβοίης ἔντοσθεν Ἀβαντίδος ᾧ ἐνὶ κόλπῳ
ἔντοσθεν: 4:1778: Εὐβοίης ἔντοσθεν Ὀπούντιά τ᾽ ἄστεα Λοκρῶν
ἐντροπαλιζόμενον: 3:1221: ἐντροπαλιζόμενον πόδες ἔκφερον, ὄφρ᾽ ἑτάροισιν
ἐντροπαλιζόμενος: 3:1336: ἐντροπαλιζόμενος, μή οἱ πάρος ἀντιάσειεν
ἔντροφον: 1:1117: ἔσκε δέ τι στιβαρὸν στύπος ἀμπέλου ἔντροφον ὕλῃ,
ἔντυε: 1:16: ἔντυε ναυτιλίης πολυκηδέος, ὄφρ᾽ ἐνὶ πόντῳ
ἐντύναιο: 3:510: ἦ τ᾽ ἂν ὑποσχεσίην πεφυλαγμένος ἐντύναιο:
ἐντύναιτο: 3:293: ὥς κεν ὑπωρόφιον νύκτωρ σέλας ἐντύναιτο,
ἐντυναμένω: 1:396: ἄνδρ᾽ ἐντυναμένω δοιὼ μίαν: ἐκ δ᾽ ἄρα μέσσην
ἐντύνασθαι: 1:1189: οἷ αὐτῷ φθαίη καταχείριον ἐντύνασθαι.
ἐντύνεσκε: 3:40: ἔσταν, ἵν᾽ ἐντύνεσκε θεὰ λέχος Ἡφαίστοιο.
ἐντύνονται: 1:235: ὅσσα περ ἐντύνονται ἐπαρτέες ἔνδοθι νῆες,
ἐντύνονται: 4:1189: ἀγλαΐην, οἵην τε νεόζυγες ἐντύνονται:
ἐντύνουσα: 3:737: λήσομαι ἐντύνουσα ὑπόσχεσιν: ἦρι δὲ νηὸν
ἐντυνώμεσθα: 1:354: δαῖτ᾽ ἐντυνώμεσθα παρασχεδόν. ὄφρα δ᾽ ἴωσιν
ἔντυον: 3:1193: ἔντυον ἥρωες παρὰ πείσμασιν. αὐτὰρ Ἰήσων
ἔντυον: 4:1128: αὐτονυχὶ κούρῃ θαλαμήιον ἔντυον εὐνὴν
ἐντυπὰς: 1:264: ἐντυπὰς ἐν λεχέεσσι καλυψάμενος γοάασκεν.
ἐντυπὰς: 2:863: ἐντυπὰς εὐκήλως εἰλυμένοι οὔτε τι σίτου
Ἐνυαλίοιο: 3:322: νήσου Ἐνυαλίοιο ποτὶ ξερὸν ἔκβαλε κῦμα
Ἐνυαλίοιο: 3:560: οὐκέτ᾽ Ἐνυαλίοιο μέγα σθένος; ἐς δὲ πελείας
Ἐνυαλίου: 3:1365: δεινὸν Ἐνυαλίου σόλον Ἄρεος: οὔ κέ μιν ἄνδρες
ἐνωπαδὶς: 4:354: πολλὸν ἑκάς, στονόεντα δ᾽ ἐνωπαδὶς ἔκφατο μῦθον:
ἐνωπαδίς: 4:718: καὶ δ᾽ αὐτὴ πέλας ἷζεν ἐνωπαδίς. αἶψα δὲ μύθῳ
ἐνωπαδὶς: 4:1413: δείξατ᾽ ἐελδομένοισιν ἐνωπαδὶς ἄμμι φανεῖσαι
ἐνωπαδὶς: 4:1505: οὐδ᾽ ἂν ὑποτρέσσαντος ἐνωπαδὶς ἀίξειεν.
ἐξ: 1:69: καὶ μὴν Ἄκτωρ υἷα Μενοίτιον ἐξ Ὀπόεντος
ἐξ: 1:222: κράατος ἐξ ὑπάτοιο καὶ αὐχένος ἔνθα καὶ ἔνθα
ἐξ: 1:385: νειόθεν ἐξ ἕδρης, ἐπὶ δ᾽ ἐρρώσαντο πόδεσσιν
ἐξ: 1:498: νείκεος ἐξ ὀλοοῖο διέκριθεν ἀμφὶς ἕκαστα:
ἐξ: 1:553: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐξ ὑπάτου ὄρεος κίεν ἄγχι θαλάσσης
ἐξ: 1:861: ἀμβολίη δ᾽ εἰς ἦμαρ ἀεὶ ἐξ ἤματος ἦεν
ἓξ: 1:944: ἓξ γὰρ ἑκάστῳ χεῖρες ὑπέρβιοι ἠερέθονται,
ἐξ: 1:1073: ἐξ ἀχέων ἔργοιο μυληφάτου ἐμνώοντο:
ἐξ: 1:1100: καί οἱ, ὅτ᾽ ἐξ ὀρέων μέγαν οὐρανὸν εἰσαναβαίνῃ,
ἐξ: 1:1104: ὤρνυτο δ᾽ ἐξ εὐνῆς κεχαρημένος: ὦρσε δ᾽ ἑταίρους
ἐξ: 2:50: θυμὸς ἐελδομένῳ στηθέων ἐξ αἷμα κεδάσσαι.
ἐξ: 2:207: καὶ τάφον. αὐτὰρ ὁ τοῖσι μάλα μόλις ἐξ ὑπάτοιο
ἐξ: 2:303: μῆλα, τά τ᾽ ἐξ Ἀμύκοιο λεηλασίης ἐκόμισσαν.
ἐξ: 2:390: ἔνθα γὰρ ὔμμιν ὄνειαρ ἀδευκέος ἐξ ἁλὸς εἶσιν
ἐξ: 2:402: τηλόθεν ἐξ ὀρέων πεδίοιό τε Κιρκαίοιο
ἐξ: 2:424: ἐξ Αἴης: μετὰ δ᾽ Αἶαν ἅλις πομπῆες ἔσονται.
ἐξ: 2:431: ἐξ ἑδέων ἥρωες, ὅπως παρεόντας ἴδοντο.
ἐξ: 2:611: τῆλ᾽ ἀναπεπτάμενον. δὴ γὰρ φάσαν ἐξ Ἀίδαο
ἐξ: 2:798: ἔμπης δ᾽ ἐξ ὑμέων ἔδοσαν τίσιν: οὐδέ ἕ φημι
ἐξ: 2:911: ἐξ οὗ Καλλίχορον ποταμὸν περιναιετάοντες
ἐξ: 2:978: ἡ μέν τ᾽ ἐξ ὀρέων κατανίσσεται ἤπειρόνδε
ἐξ: 2:1079: οἵη δὲ κλαγγὴ δῄου πέλει ἐξ ὁμάδοιο
ἐξ: 2:1096: ἐξ Αἴης ἐνέοντο παρ᾽ Αἰήταο Κυταίου,
ἐξ: 2:1152: τῶν ἐξ ἀμφοτέρων εἰμὲν γένος. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη
ἐξ: 2:1166: Ἑλλάδος ἐξ αὐτῆς νέομ᾽ ἐς πόλιν Αἰήταο.
ἐξ: 2:1238: τέτμε θεὰ μεσσηγύς: ὁ δ᾽ ἐξ εὐνῆς ἀνορούσας
ἐξ: 2:1247: ἐσσυμένως, λιαροῖο φορεύμενοι ἐξ ἀνέμοιο.
ἐξ: 3:182: ὧδε γὰρ ἐξ αὐτοῖο πάρος κακότητα δαέντες
ἐξ: 3:294: ἄγχι μάλ᾽ ἐγρομένη: τὸ δ᾽ ἀθέσφατον ἐξ ὀλίγοιο
ἐξ: 3:345: ἶσον δ᾽ ἐξ ἀνέμοιο θέει καὶ ὅτ᾽ ἀνέρες αὐτοὶ
ἐξ: 3:498: δώσειν δ᾽ ἐξ ὄφιος γενύων σπόρον, ὅς ῥ᾽ ἀνίῃσιν
ἐξ: 3:616: κούρην δ᾽ ἐξ ἀχέων ἀδινὸς κατελώφεεν ὕπνος
ἐξ: 3:704: εἴην ἐξ Ἀίδεω στυγερὴ μετόπισθεν Ἐρινύς.’
ἐξ: 3:903: ἐξ ἐμέθεν, μὴ πατρὸς ἐς οὔατα μῦθος ἵκηται.
ἐξ: 3:919: οὔθ᾽ ὅσοι ἐξ αὐτοῖο Διὸς γένος, οὔθ᾽ ὅσοι ἄλλων
ἐξ: 3:1027: ἐξ ὄφιος γενύων ὀλοοὺς σπείρασθαι ὀδόντας,
ἐξ: 3:1060: οἴσεαι ἐξ Αἴης τηλοῦ ποθί: νίσσεο δ᾽ ἔμπης,
ἐξ: 3:1199: Ἄργος ἰὼν ἤνεικε: τὰ δ᾽ ἐξ αὐτῆς ἕλε νηός.
ἐξ: 3:1212: κευθμῶν ἐξ ὑπάτων δεινὴ θεὸς ἀντεβόλησεν
ἐξ: 3:1301: δεινὸς δ᾽ ἐξ αὐτοῦ πέλεται βρόμος, ὁππότ᾽ ἀίξῃ
ἐξ: 3:1324: τυκτὴν ἐξ ἀδάμαντος ἐπιθύνεσκεν ἐχέτλην.
ἐξ: 3:1340: λείπεται ἐξ ἠοῦς, καλέουσι δὲ κεκμηῶτες
ἐξ: 4:180: αὐχένος ἐξ ὑπάτοιο ποδηνεκές, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
ἐξ: 4:215: κύματα χειμερίοιο κορύσσεται ἐξ ἀνέμοιο,
ἐξ: 4:255: ἐξ Αἴης ἔσσεσθαι: ἀνώιστος δ᾽ ἐτέτυκτο
ἐξ: 4:431: ἐξ οὗ ἄναξ αὐτὸς Νυσήιος ἐγκατελεκτο
ἐξ: 4:478: τρὶς δ᾽ ἀπέλειξε φόνου, τρὶς δ᾽ ἐξ ἄγος ἔπτυσ᾽ ὀδόντων,
ἐξ: 4:607: ἠιόνας πνοιῇ πολυηχέος ἐξ ἀνέμοιο,
ἐξ: 4:674: τοίους καὶ προτέρης ἐξ ἰλύος ἐβλάστησε
ἐξ: 4:779: ἐξ ἁλὸς Οὔλυμπόνδε θεὰν μετεκίαθεν Ἥρην:
ἐξ: 4:871: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐξ εὐνῆς ἀνεπάλμενος εἰσενόησεν
ἐξ: 4:949: ἄλλη ὑπ᾽ ἐξ ἄλλης δέχεται καὶ ἐς ἠέρα πέμπει
ἐξ: 4:992: Θρινακίης αὔρῃς ἵκετ᾽ ἐξ ἁλός: οἱ δ᾽ ἀγανῇσιν
ἐξ: 4:1082: ὡς ἀίω, μεγάλοισιν ἐνίσχεται ἐξ ἕθεν ὅρκοις,
ἐξ: 4:1346: στέρφεσιν αἰγείοις ἐζωσμέναι ἐξ ὑπάτοιο
ἐξ: 4:1363: ἐξ ἁλὸς ἤπειρόνδε πελώριος ἔκθορεν ἵππος,
ἐξ: 4:1608: ἦγ᾽ ἅλαδε προτέρωσε. δέμας δέ οἱ ἐξ ὑπάτοιο
ἐξ: 4:1762: ἐξ ἕθεν. ἀλλὰ τὰ μὲν μετόπιν γένετ᾽ Εὐφήμοιο.
ἐξ: 4:1772: εἰς ἔτος ἐξ ἔτεος γλυκερώτεραι εἶεν ἀείδειν
ἐξαγεῖσα: 4:1684: πρυμνόθεν ἐξαγεῖσα κατήριπεν: ὧς ὅγε ποσσὶν
ἔξαιτον: 4:1002: Μήδειαν δ᾽ ἔξαιτον ἑοῦ ἐς πατρὸς ἄγεσθαι
ἐξαλέαισθε: 2:339: ἀθανάτοις. οὐ γάρ κε κακὸν μόρον ἐξαλέαισθε
ἐξαλέασθαι: 2:319: τάων οὔτινά φημι διαμπερὲς ἐξαλέασθαι.
ἐξαλέασθαι: 2:613: ‘ἔλπομαι αὐτῇ νηὶ τόγ᾽ ἔμπεδον ἐξαλέασθαι
ἐξαλέασθαι: 3:466: ἐρρέτω. ἦ μὲν ὄφελλεν ἀκήριος ἐξαλέασθαι.
ἐξαλέασθαι: 3:600: σφωιτέρης ἄτην τε πολύτροπον ἐξαλέασθαι:
ἐξαλέοιο: 1:490: φράζεο δ᾽ ὅππως χεῖρας ἐμὰς σόος ἐξαλέοιο,
ἐξάλμεναι: 2:268: ἀπρόφατοι νεφέων ἐξάλμεναι ἐσσεύοντο
ἐξᾶλτο: 4:464: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδης πυκινοῦ ἐξᾶλτο λόχοιο,
ἐξανελοῦσα: 3:866: τό ῥ᾽ ἥγ᾽ ἐξανελοῦσα θυώδεϊ κάτθετο μίτρῃ,
ἐξανέτειλαν: 4:1421: ἐγγύθεν ἀχνυμένους: καὶ δὴ χθονὸς ἐξανέτειλαν
ἐξανέχει: 2:370: ἐξανέχει γαίης: ἐπὶ δὲ στόμα Θερμώδοντος
ἐξανέχει: 4:1568: πῇ πλόος ἐξανέχει Πελοπηίδα γαῖαν ἱκέσθαι.’
ἐξανέχουσαν: 4:168: ὑψόθεν ἐξανέχουσαν ὑπωροφίου θαλάμοιο
ἐξανίεσκον: 4:620: ὀδμῇ λευγαλέῃ, τήν ῥ᾽ ἄσχετον ἐξανίεσκον
ἐξανίησιν: 4:293: ὑμετέρης γαίης Ἀχελώιος ἐξανίησιν.’
ἐξανιόντα: 2:461: Ἑλλάδος ἐξανιόντα μετὰ πτόλιν Αἰήταο
ἐξανιόντας: 4:318: ὀσσόμενοι πόντου μεγακήτεος ἐξανιόντας.
ἐξανιόντες: 4:560: ἀλλ᾽ ἔθεον γαίης Ὑλληίδος ἐξανιόντες
ἐξανιοῦσα: 3:756: ὕδατος ἐξανιοῦσα, τὸ δὴ νέον ἠὲ λέβητι
ἐξανιοῦσα: 4:142: νειόθεν εἰλίγγοισιν ἐπήορος ἐξανιοῦσα:
ἐξανιοῦσαν: 4:757: δεῦρο Θέτιν μοι ἄνωχθι μολεῖν ἁλὸς ἐξανιοῦσαν.
ἐξανιών: 3:69: θήρης ἐξανιών: νιφετῷ δ᾽ ἐπαλύνετο πάντα
ἐξανύσαιμι: 1:897: Ὑψιπύλης: λίπε δ᾽ ἧμιν ἔπος, τό κεν ἐξανύσαιμι
ἐξανύσειεν: 3:188: πολλάκι τοι ῥέα μῦθος, ὅ κεν μόλις ἐξανύσειεν
ἐξανύσειεν: 3:787: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτῆμαρ, ὅτ᾽ ἐξανύσειεν ἄεθλον,
ἐξανύσειν: 3:1189: ἐξανύσειν, εἰ καί περ ἐπὶ ζυγὰ βουσὶ βάλοιτο.
ἐξανύσῃ: 1:1320: ἐξανύσῃ: τῶ μή τι ποθὴ κείνοιο πελέσθω.
ἐξαπαφών: 2:1237: Ῥείην ἐξαπαφών παρελέξατο: τοὺς δ᾽ ἐνὶ λέκτροις
ἐξαπέβησαν: 3:199: χέρσονδ᾽ ἐξαπέβησαν ἐπὶ θρῳσμοῦ πεδίοιο.
ἐξαποβάντας: 4:246: ἡ γάρ σφ᾽ ἐξαποβάντας ἀρέσσασθαι θυέεσσιν
ἐξαποβάντες: 3:326: εὕρομεν. ἀλλ᾽ οἵγ᾽ ἄνδρες ἀπήλασαν, ἐξαποβάντες
ἐξάπτειν: 3:207: δενδρέων ἐξάπτειν ἑκὰς ἄστεος. ἠέρι δ᾽ ἴσην
ἐξάργματα: 4:477: ἥρως δ᾽ Αἰσονίδης ἐξάργματα τάμνε θανόντος,
ἐξάρχωμαι: 1:362: οὗ ἕθεν ἐξάρχωμαι ἀεθλεύων βασιλῆι.’
ἐξαῦτις: 2:1161: ἐξαῦτις κατὰ μοῖραν ἀμείψατο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
ἐξαῦτις: 3:31: καί μιν ἔπειτ᾽ ἐξαῦτις ἀμείβετο μειλιχίοισιν:
ἐξαῦτις: 3:482: ἔμπης δ᾽ ἐξαῦτις μετελεύσομαι ἀντιβολήσων,
ἐξαῦτις: 3:573: καρπαλίμως ἐξαῦτις ἀνὰ πτόλιν: οἱ δ᾽ ἐπὶ νηὸς
ἐξαῦτις: 3:1066: ἐξαῦτις μύθῳ προσεφώνεεν, εἷλέ τε χειρὸς
ἐξαῦτις: 3:1162: Αἰσονίδης δ᾽ ὅτε δὴ ἑτάροις ἐξαῦτις ἔμικτο
ἐξαῦτις: 4:455: δέγμενος Ἄψυρτόν τε καὶ οὓς ἐξαῦτις ἑταίρους.
ἐξεγένοντο: 1:157: πρεσβύτατος παίδων, ὅσσοι Πύλῳ ἐξεγένοντο
ἐξέγροντο: 4:136: δείματι δ᾽ ἐξέγροντο λεχωίδες, ἀμφὶ δὲ παισὶν
ἐξεδάης: 4:1563: ἐξεδάης, νημερτὲς ἀνειρομένοισιν ἔνισπε.
ἑξείης: 1:30: ἑξείης στιχόωσιν ἐπήτριμοι, ἃς ὅγ᾽ ἐπιπρὸ
ἑξείης: 1:455: κέκλινθ᾽ ἑξείης: παρὰ δέ σφισι μυρί᾽ ἔκειτο
ἑξείης: 1:742: ἑξείης δ᾽ ἤσκητο βαθυπλόκαμος Κυθέρεια
ἑξείης: 1:1007: ἑξείης, ἄλλοι μὲν ἐς ἁλμυρὸν ἀθρόοι ὕδωρ
ἑξείης: 2:314: χρείων ἑξείης τε καὶ ἐς τέλος. ὧδε γὰρ αὐτὸς
ἑξείης: 2:380: ἑξείης ἤπειρον, ὑπωρείας τε νέμονται,
ἑξείης: 2:397: ἑξείης δὲ Σάπειρες ἐπὶ σφίσι ναιετάουσιν:
ἑξείης: 2:773: Λητοΐδῃ κατὰ νῆσον. ὁ δ᾽ ἑξείης ἐνέποντος
ἑξείης: 3:201: ἑξείης πρόμαλοί τε καὶ ἰτέαι ἐκπεφύασιν,
ἑξείης: 3:217: ἑξείης ἄνεχον: θριγκὸς δ᾽ ἐφύπερθε δόμοιο
ἑξείης: 4:562: ἑξείης πλήθοντο Λιβυρνίδες εἰν ἁλὶ νῆσοι,
ἑξείης: 4:1178: τῷ δὲ καὶ ἑξείης πολεμήια τεύχεα δύντες
ἑξείης: 4:1229: ἑξείης, Πέλοπος δὲ νέον κατεφαίνετο γαῖα:
ἐξείλετο: 3:843: ἡ δὲ τέως γλαφυρῆς ἐξείλετο φωριαμοῖο
ἐξειπόντος: 1:278: ‘αἴθ᾽ ὄφελον κεῖν᾽ ἦμαρ, ὅτ᾽ ἐξειπόντος ἄκουσα
ἐξείπω: 1:839: ἐξείπω κατὰ κόσμον. ἀνακτορίη δὲ μελέσθω
ἐξείρεαι: 3:19: Ἤρη, ἀπηλεγέως ἐξείρεαι. ἀλλά τοι οὔπω
ἐξείρυσσε: 2:1041: καὶ τὸ μὲν ἐξείρυσσε παρεδριόων Ἐρυβώτης,
ἐξεκυλίσθη: 2:587: ἀγχαλάσας: τὸ δὲ πολλὸν ὑπὸ τρόπιν ἐξεκυλίσθη,
ἐξελαθέντες: 4:1758: Λήμνου τ᾽ ἐξελαθέντες ὑπ᾽ ἀνδράσι Τυρσηνοῖσιν
ἐξελάσαιμι: 4:1096: ‘Ἀρήτη, καί κεν σὺν τεύχεσιν ἐξελάσαιμι
ἐξελάσαντες: 2:385: μήτι παντοίῃ μέγ᾽ ἀναιδέας ἐξελάσαντες
ἐξελάχαινον: 1:374: αἰεὶ δὲ προτέρω χθαμαλώτερον ἐξελάχαινον
ἐξελάχαινον: 4:1530: αἶψα δὲ χαλκείῃσι βαθὺν τάφον ἐξελάχαινον
ἔξελε: 3:1012: προπρὸ δ᾽ ἀφειδήσασα θυώδεος ἔξελε μίτρης
ἐξελέειν: 3:808: ἐξελέειν μεμαυῖα, δυσάμμορος. ἀλλά οἱ ἄφνω
ἐξέλετ᾽: 3:279: ἰοδόκης ἀβλῆτα πολύστονον ἐξέλετ᾽ ἰόν.
ἑξέμεν: 4:343: ἔμπεδον εὐδικίῃ σφέας ἑξέμεν, εἴτε δόλοισιν,
ἐξέμολεν: 1:845: ἐξέμολεν. μετέπειτα δ᾽ ἐυτροχάλοισιν ἀμάξαις
ἐξεναρίζοι: 3:398: ἤ σφεας ὁρμηθεὶς αὐτοσχεδὸν ἐξεναρίζοι,
ἐξενάριξαν: 1:92: Αἰγίνης, ὅτε Φῶκον ἀδελφεὸν ἐξενάριξαν
ἐξεναρίξας: 3:1225: θώρηκα στάδιον, τόν οἱ πόρεν ἐξεναρίξας
ἐξενάριξεν: 2:708: Δελφύνην τόξοισι πελώριον ἐξενάριξεν,
ἐξενέποντα: 2:393: μαντοσύνῃ τὰ ἕκαστα διηνεκὲς ἐξενέποντα;
ἐξενέποντι: 1:764: εἰσαΐων κριοῦ, ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἐξενέποντι ἐοικώς.
ἐξέπλωμεν: 2:647: Πληγάδας ἐξέπλωμεν, ὀίομαι οὐκ ἔτ᾽ ὀπίσσω
ἐξερέεινεν: 4:719: χρειὼ ναυτιλίην τε διακριδὸν ἐξερέεινεν.
ἐξερέεινεν: 4:1248: ἄλλος δ᾽ αὖτ᾽ ἄλλον τετιημένος ἐξερέεινεν:
ἐξερέεσθε: 2:427: καὶ δέ με μηκέτι τῶνδε περαιτέρω ἐξερέεσθε.’
ἐξερέοντα: 3:317: τοῖά μιν ἐξερέοντα κασιγνήτων προπάροιθεν
ἐξερέοντας: 1:711: πασσυδίῃ μύθοισι προσέννεπεν ἐξερέοντας:
ἐξερέοντες: 2:697: χερμάσιν: οἱ δ᾽ ἀνὰ νῆσον ἐδίνεον, ἐξερέοντες
ἐξερέουσα: 4:1544: ὧς Ἀργὼ λίμνης στόμα ναύπορον ἐξερέουσα
ἐξερέω: 1:797: ἐξερέω νημερτές, ἵν᾽ εὖ γνοίητε καὶ αὐτοί.
ἐξερέω: 3:172: ἐξερέω: τοῦ δ᾽ ὔμμι τέλος κρηῆναι ἔοικεν.
ἐξερέω: 3:1083: ἐξερέω: μάλα γάρ με καὶ αὐτὸν θυμὸς ἀνώγει.
ἐξερέω: 4:1556: ἐξερέω. δὴ γάρ με πατὴρ ἐπιίστορα πόντου
ἐξερέων: 2:149: ἤλυθεν ἐξερέων, αὐτοῖς ἄφαρ οἷς ἀγόρευεν
ἐξερέων: 4:1175: ὃν νόον ἐξερέων κούρης ὕπερ: ἐν δ᾽ ὅγε χειρὶ
ἐξερέων: 4:1441: ὕδωρ ἐξερέων, τὸ μὲν οὔ ποθι μέλλεν ἰδέσθαι.
ἐξεσάωθεν: 4:637: εἰσβαλέειν, τόθεν οὔ κεν ὑπότροποι ἐξεσάωθεν.
ἐξεσάωσεν: 1:10: ἄλλο μὲν ἐξεσάωσεν ὑπ᾽ ἰλύος, ἄλλο δ᾽ ἔνερθεν
ἐξεσάωσεν: 2:750: γῆν Μαριανδυνῶν. δὴ γάρ σφεας ἐξεσάωσεν
ἐξεσάωσεν: 2:1185: ὧς δὲ καὶ ὑμέας αὖτις ἀπήμονας ἐξεσάωσεν
ἔξεσε: 1:1119: δαίμονος οὐρείης ἱερὸν βρέτας: ἔξεσε δ᾽ Ἄργος
ἐξέσσυτο: 4:40: τοίη ἄρ᾽ ἱμερόεσσα δόμων ἐξέσσυτο κούρη.
ἐξέτι: 1:976: Κλείτη ἐυπλόκαμος, τὴν μὲν νέον ἐξέτι πατρὸς
ἐξέτι: 2:784: οἰκτίστοις ἐλέγοισιν ὀδύρεται ἐξέτι κείνου,
ἐξέτι: 4:250: ἅζομαι αὐδῆσαι: τό γε μὴν ἕδος ἐξέτι κείνου,
ἐξέτι: 4:430: τοῦ δὲ καὶ ἀμβροσίη ὀδμὴ πέλεν ἐξέτι κείνου,
ἐξέτι: 4:789: ἐξέτι νηπυτίης αὐτὴ τρέφον ἠδ᾽ ἀγάπησα
ἐξεφαάνθη: 1:1310: τοῖσιν δὲ Γλαῦκος βρυχίης ἁλὸς ἐξεφαάνθη,
ἐξεφαάνθη: 3:854: χροιῇ Κωρυκίῳ ἴκελον κρόκῳ ἐξεφαάνθη,
ἐξεφαάνθη: 4:999: ὧδε μάλ᾽ ἀγχίμολον στρατὸς ἄσπετος ἐξεφαάνθη
ἐξεφαάνθη: 4:1600: ἧκε κατὰ πρύμνης: ὁ δὲ βένθεος ἐξεφαάνθη
ἐξέφανεν: 4:1428: ἐξέφανεν, θάμβος περιώσιον, ἔκφατο δ᾽ Λἴγλη
ἐξεφάνη: 2:678: ἐξεφάνη: χρύσεοι δὲ παρειάων ἑκάτερθεν
ἐξῆγε: 4:749: χειρὸς ἐπισχόμενος μεγάρων ἐξῆγε θύραζε
ἐξήειρε: 1:1200: προσφὺς ἐξήειρε σὺν αὐτοῖς ἔχμασι γαίης.
ἐξήιον: 1:446: πότμον ἐμὸν πάτρης ἐξήιον, ὄφρ᾽ ἐπιβαίην
ἐξήλασαν: 1:987: νῆα Χυτοῦ λιμένος προτέρω ἐξήλασαν ὅρμον:
ἐξήλασε: 4:1136: καί ἑ χολωσαμένη πάσης ἐξήλασε νήσου.
ἐξήλυθεν: 3:159: αὐτὰρ ἔπειτα πύλας ἐξήλυθεν Οὐλύμποιο
ἐξήλυθον: 3:448: καί ῥ᾽ οἱ μέν ῥα δόμων ἐξήλυθον ἀσχαλόωντες.
ἐξήρπαξ᾽: 2:1110: ἱστία δ᾽ ἐξήρπαξ᾽ ἀνέμου μένος, ἠδὲ καὶ αὐτὴν
ἐξίδμεναι: 3:332: χρειὼ δ᾽ ἢν ἐθέλῃς ἐξίδμεναι, οὔ σ᾽ ἐπικεύσω.
ἐξίδμεναι: 3:1082: εἰ δέ τοι ἡμετέρην ἐξίδμεναι εὔαδε πάτρην,
ἐξιθύνοι: 1:562: πηδάλι᾽ ἀμφιέπεσκ᾽, ὄφρ᾽ ἔμπεδον ἐξιθύνοι,
ἐξίκετο: 4:1472: τῆλε δι᾽ ἠπείροιο: τέως δ᾽ ἐξίκετο γαῖαν
ἐξόπιθεν: 3:1320: ἐξόπιθεν, καὶ γέντο θοῶν ἔμπλειον ὀδόντων
ἐξότ᾽: 3:67: ἐξότ᾽ ἐπὶ προχοῇσιν ἅλις πλήθοντος Ἀναύρου
ἐξότε: 2:634: ἐξότε τὸ πρώτιστον ἐμὴν χάριν ἠγερέθεσθε,
ἐξότε: 4:520: ἐκ τόθεν, ἐξότε τούσγε Διὸς Κρονίδαο κεραυνοὶ
ἐξότε: 4:865: ἔδρακεν, ἐξότε πρῶτα λίπεν θάλαμόν τε καὶ εὐνὴν
ἔξοχα: 1:288: μίτρην πρῶτον ἔλυσα καὶ ὕστατον. ἔξοχα γάρ μοι
ἔξοχα: 1:858: καπνῷ κνισήεντι περίπλεον: ἔξοχα δ᾽ ἄλλων
ἔξοχον: 4:790: ἔξοχον ἀλλάων, αἵ τ᾽ εἰν ἁλὶ ναιετάουσιν,
ἔξοχος: 1:75: ἔξοχος ἠνορέην καὶ ἐπαΐξαι μετόπισθεν
ἔξοχος: 2:467: σφωιτέρων ὀίων ὅτις ἔξοχος, εἰς ἓ κομίσσαι
ἕξω: 3:99: ἕξω ἐμάς, μετέπειτά γ᾽ ἀτεμβοίμην ἑοῖ αὐτῇ.’
ἐξῶρτο: 1:306: ἦ, καὶ ὁ μὲν προτέρωσε δόμων ἐξῶρτο νέεσθαι.
ἑοῖ: 1:460: ἔνθ᾽ αὖτ᾽ Αἰσονίδης μὲν ἀμήχανος εἰν ἑοῖ αὐτῷ
ἑοῖ: 1:893: ῥηιδίως δ᾽ ἂν ἑοῖ καὶ ἀπείρονα λαὸν ἀγείραις
ἑοῖ: 3:99: ἕξω ἐμάς, μετέπειτά γ᾽ ἀτεμβοίμην ἑοῖ αὐτῇ.’
ἔοι: 3:847: ἦ τ᾽ ἂν ὅγ᾽ οὔτε ῥηκτὸς ἔοι χαλκοῖο τυπῇσιν,
ἔοικας: 3:1005: τόσσον ἀριστήων ἀνδρῶν στόλον. ἦ γὰρ ἔοικας
ἔοικε: 3:476: πείρης δ᾽ οὐ μάλ᾽ ἔοικε μεθιέμεν ἐν κακότητι.
ἔοικεν: 1:332: ‘ἄλλα μὲν ὅσσα τε νηὶ ἐφοπλίσσασθαι ἔοικεν
ἔοικεν: 1:658: ἀνδράσιν, οἷά τ᾽ ἔοικεν ἄγειν ἐπὶ νηὸς ἔχοντας,
ἔοικεν: 2:11: ‘Κέκλυθ᾽, ἁλίπλαγκτοι, τάπερ ἴδμεναι ὔμμιν ἔοικεν.
ἔοικεν: 3:16: ἔμπης δ᾽ οὔτινα πεῖραν ἀποτρωπᾶσθαι ἔοικεν.’
ἔοικεν: 3:172: ἐξερέω: τοῦ δ᾽ ὔμμι τέλος κρηῆναι ἔοικεν.
ἔοικεν: 3:570: ἀμφαδὸν ἤδη πείσματ᾽ ἀνάψομεν. ἦ γὰρ ἔοικεν
ἐοικός: 2:170: ἀμφέρεται προπάροιθεν ἐπαΐσσοντι ἐοικός,
ἐοικότα: 1:1141: ἀνταίη δαίμων: τὰ δ᾽ ἐοικότα σήματ᾽ ἔγεντο.
ἐοικότα: 3:594: νόσφι δὲ οἷ αὐτῷ φάτ᾽ ἐοικότα μείλια τίσειν
ἐοικότα: 4:375: ὄφρ᾽ ἐπίηρα φέρωμαι ἐοικότα μαργοσύνῃσιν.
ἐοικότες: 4:670: θῆρες δ᾽ οὐ θήρεσσιν ἐοικότες ὠμηστῇσιν,
ἐοικότες: 4:1278: οἷον δ᾽ ἀψύχοισιν ἐοικότες εἰδώλοισιν
ἐοικώς: 1:461: πορφύρεσκεν ἕκαστα κατηφιόωντι ἐοικώς.
ἐοικώς: 1:739: οὔρεος ἠλιβάτοιο κάρη, μογέοντι ἐοικώς:
ἐοικώς: 1:764: εἰσαΐων κριοῦ, ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἐξενέποντι ἐοικώς.
ἑοῖο: 1:667: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ θῶκον ἐφίζανε πατρὸς ἑοῖο
ἑοῖο: 1:1032: ἀλλά μιν Λἰσονίδης τετραμμένον ἰθὺς ἑοῖο
ἑοῖο: 2:6: μήτιν᾽ ἀποστείχειν, πρὶν πειρήσασθαι ἑοῖο
ἑοῖο: 2:477: ἀλλ᾽ ὅγε πατρὸς ἑοῖο κακὴν τίνεσκεν ἀμοιβὴν
ἑοῖο: 2:658: ἥνδανεν, ἀλλ᾽ ἐθελημὸς ἐφ᾽ ὕδασι πατρὸς ἑοῖο
ἑοῖο: 3:577: νόσφιν ἑοῖο δόμου, τόθι περ καὶ πρόσθε κάθιζον,
ἑοῖο: 3:1064: μυρομένη, ὅ τ᾽ ἔμελλεν ἀπόπροθι πολλὸν ἑοῖο
ἑοῖο: 3:1334: λαῖον ἐπὶ στιβαρῷ πιέσας ποδί: τῆλε δ᾽ ἑοῖο
ἑοῖο: 4:780: ἡ δέ μιν ἆσσον ἑοῖο παρεῖσέ τε, φαῖνέ τε μῦθον:
ἑοῖο: 4:799: ὡς δή τοι πέπρωται ἀμείνονα πατρὸς ἑοῖο
ἑοῖο: 4:1160: ἥρως Αἰσονίδης, μεγάροις δ᾽ ἐνὶ πατρὸς ἑοῖο,
ἑοῖς: 1:210: ναυτιλίης: τόθι γάρ μιν ἑοῖς ὑπέδεκτο δόμοισιν.
ἑοῖς: 2:655: Διψακὸς υἷ᾽ Ἀθάμαντος ἑοῖς ὑπέδεκτο δόμοισιν,
ἑοῖς: 3:73: αὐτὸς ἑοῖς ὤμοισι διὲκ προαλὲς φέρεν ὕδωρ.
ἑοῖς: 3:694: ἀντιάσειε πάροιθεν ἑοῖς τεκέεσσιν ἀμύνειν.
ἑοῖς: 3:1040: οὐδ᾽ αὐτὸς κατὰ κόσμον ἑοῖς ἑτάροισι πελάσσῃς.
ἑοῖς: 3:1374: μητέρα πῖπτον ἑοῖς ὑπὸ δούρασιν, ἠύτε πεῦκαι
ἑοῖς: 4:995: πᾶσα πόλις: φαίης κεν ἑοῖς ἐπὶ παισὶ γάνυσθαι.
ἑοῖσι: 4:72: φρόντιν: ὁ δὲ ξὺν ἑοῖσι κασιγνήτοις ὄπα κούρης
ἑοῖσιν: 4:1495: ὃς τότε Κάνθον ἔπεφνεν ἐπὶ ῥήνεσσιν ἑοῖσιν.
ἐόλητο: 3:471: ἡ μὲν ἄρ᾽ ὧς ἐόλητο νόον μελεδήμασι κούρη.
ἔολπα: 1:1342: ἀλλ᾽ ἑτάρου περὶ φωτός. ἔολπα δέ τοι σὲ καὶ ἄλλῳ
ἔολπα: 2:147: ἤτοι μὲν γὰρ ἐγὼ κείνου παρεόντος ἔολπα
ἔολπα: 3:506: ‘ὥρη μητιάασθαι ὅ κ᾽ ἔρξομεν. οὐ μὲν ἔολπα
ἔολπα: 3:782: δύσμορος: οὐ μὲν ἔολπα καταφθιμένοιό περ ἔμπης
ἔολπα: 4:1377: σημανέειν τιν᾽ ἔολπα μυχὸν καθύπερθε θαλάσσης.’
ἔολπας: 3:387: ἄστυ τεὸν καὶ δώμαθ᾽ ἱκάνομεν, ὥς που ἔολπας,
ἑὸν: 1:140: Ἄργος, ἐπεὶ δεδαὼς τὸν ἑὸν μόρον οἰωνοῖσιν
ἑὸν: 1:167: παῖδα δ᾽ ἑὸν σφετέροισι κασιγνήτοισιν ὄπασσεν.
ἑὸν: 1:276: ὧς ἀδινὸν κλαίεσκεν ἑὸν παῖδ᾽ ἀγκὰς ἔχουσα
ἑὸν: 1:708: ἦ, καὶ ἔλυσ᾽ ἀγορήν, μετὰ δ᾽ εἰς ἑὸν ὦρτο νέεσθαι.
ἑὸν: 2:31: λεπταλέον, τό ῥά οἵ τις ἑὸν ξεινήιον εἶναι
ἑὸν: 2:226: αὐτὸς ἑὸν λελάθοιμι νόον δόρποιο μεμηλώς,
ἑὸν: 2:472: τοῖος ἐὼν δεῦρ᾽ ἦλθεν, ἑὸν μόρον ὄφρα δαείη.
ἑὸν: 3:567: αὐτίκ᾽ ἐποτρύνων τὸν ἑὸν νόον ὧδ᾽ ἀγόρευεν:
ἑὸν: 3:639: μνάσθω ἑὸν κατὰ δῆμον Ἀχαιίδα τηλόθι κούρην
ἑὸν: 3:805: αἴν᾽ ὀλοφυρομένης τὸν ἑὸν μόρον. ἵετο δ᾽ ἥγε
ἑὸν: 3:846: κούρην μουνογένειαν ἑὸν δέμας ἰκμαίνοιτο,
ἑὸν: 3:1368: ἀίξας: αὐτὸς δ᾽ ὑφ᾽ ἑὸν σάκος ἕζετο λάθρῃ
ἑόν: 4:26: κύσσε δ᾽ ἑόν τε λέχος καὶ δικλίδας ἀμφοτέρωθεν
ἑὸν: 4:802: ἀθανάτων, ἀλλ᾽ αἰὲν ἑὸν κράτος εἰρύοιτο.
ἑὸν: 4:1112: σῖγα δ᾽ ἑὸν κήρυκα καλεσσαμένη προσέειπεν,
ἑὸν: 4:1299: κύκνοι κινήσωσιν ἑὸν μέλος, ἀμφὶ δὲ λειμὼν
ἐόντ᾽: 1:1252: μοῦνον ἐόντ᾽ ἐλόχησαν, ἄγουσι δὲ ληίδ᾽ ἑτοίμην.
ἐόντα: 1:99: ἀλλά ἑ τηλύγετόν περ ὁμῶς καὶ μοῦνον ἐόντα
ἐόντα: 1:135: Ναύβολος αὖ Λέρνου: Λέρνον γε μὲν ἴδμεν ἐόντα
ἐόντα: 1:991: πόντιον, οἷά τε θῆρα λοχώμενοι ἔνδον ἐόντα.
ἐόντά: 2:873: ἴδριν ἐόντά με τόσσον ἄγει μετὰ κῶας Ἰήσων
ἐόντα: 3:130: ἤπαφες, οὐδὲ δίκῃ περιέπλεο νῆιν ἐόντα;
ἐόντα: 3:408: τόν ῥ᾽ αὐτὸς περίειμι χεροῖν ὀλοόν περ ἐόντα.
ἐόντα: 3:428: τῶ καὶ ἐγὼ τὸν ἄεθλον ὑπερφίαλόν περ ἐόντα
ἐόντα: 3:974: ‘τίπτε με, παρθενική, τόσον ἅζεαι, οἶον ἐόντα;
ἐόντα: 3:1179: πέφνεν Ἀρητιάδι κρήνῃ ἐπίουρον ἐόντα:
ἐόντα: 4:323: αὐτὰρ ἐπεί τ᾽ Ἄγγουρον ὄρος, καὶ ἄπωθεν ἐόντα
ἐόντα: 4:443: αἰθέρι καὶ πνοιῇσι, τά κεν καὶ ἄπωθεν ἐόντα
ἐοντα: 4:1640: ῥίζης λοιπὸν ἐοντα μετ᾽ ἀνδράσιν ἡμιθέοισιν
ἐόντες: 1:484: ἄμφω Λητοΐδαο, καὶ ἴφθιμοί περ ἐόντες.’
ἐόντες: 1:950: Αἰνήτη. τοὺς δ᾽ οὔτι καὶ ἔκπαγλοί περ ἐόντες
ἐόντες: 2:235: υἱέας. οὐδ᾽ ὀθνεῖοι ἀλαλκήσουσιν ἐόντες,
ἐόντες: 2:1112: ἔνθα δ᾽ ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι θεῶν πίσυρές περ ἐόντες
ἐόντες: 2:1162: ‘ἦ ἄρα δὴ γνωτοὶ πατρώιοι ἄμμιν ἐόντες
ἐόντες: 4:1210: εἰσότε Βακχιάδαι, γενεὴν Ἐφύρηθεν ἐόντες,
ἐόντες: 4:1558: παρραλίης, εἰ δή τιν᾽ ἀκούετε νόσφιν ἐόντες
ἐόντι: 3:92: ἢ ἐμοί. ὑμείων γὰρ ἀναιδήτῳ περ ἐόντι
ἐόντος: 1:779: παρθένος ἱμείρουσα μετ᾽ ἀλλοδαποῖσιν ἐόντος
ἐόντος: 2:153: εἴσεται οὐλομένην ἄτην, ἀπάνευθεν ἐόντος.’
ἐόντος: 3:1069: οὔνομα Μηδείης: ὧς δ᾽ αὖτ᾽ ἐγὼ ἀμφὶς ἐόντος
ἔοργα: 4:380: ἄτην οὐ σμυγερῶς δεινῶν ὕπερ, οἷα ἔοργα,
ἑός: 1:97: Ἄλκων μιν προέηκε πατὴρ ἑός: οὐ μὲν ἔτ᾽ ἄλλους
ἑοῦ: 1:58: Καινεΐδης, ἐσθλὸς μέν, ἑοῦ δ᾽ οὐ πατρὸς ἀμείνων.
ἑοῦ: 1:117: πατρὸς ἑοῦ, πηγῇσιν ἐφέστιος Ἀσωποῖο.
ἑοῦ: 4:801: δείματι, μή τις ἑοῦ ἀντάξιος ἄλλος ἀνάσσοι
ἑοῦ: 4:1002: Μήδειαν δ᾽ ἔξαιτον ἑοῦ ἐς πατρὸς ἄγεσθαι
ἑοῦ: 4:1106: οὔ μιν ἑοῦ πόσιος νοσφίσσομαι: οὐδέ, γενέθλην
ἑοῦ: 4:1116: παρθενικὴν μὲν έοῦσαν ἑοῦ ποτὶ δώματα πατρὸς
ἑοῦ: 4:1207: δὴ τότε μιν βασιλῆος ἑοῦ τρομέοντας ἐνιπὰς
ἑοὺς: 1:617: οὐκ οἶον σὺν τῇσιν ἑοὺς ἔρραισαν ἀκοίτας
ἑοὺς: 2:36: ἷζον ἑοὺς δίχα πάντας ἐνὶ ψαμάθοισιν ἑταίρους,
ἑοὺς: 3:256: ἔδραμον. ἡ δ᾽ ἅμα τοῖσιν ἑοὺς υἱῆας ἰδοῦσα
ἑοὺς: 4:203: παῖδας ἑοὺς πάτρην τε φίλην, γεραρούς τε τοκῆας
ἐοῦσα: 3:1343: τετράγυός περ ἐοῦσα: βοῶν τ᾽ ἀπελύετ᾽ ἄροτρα.
ἐοῦσα: 4:65: καὶ πινυτή περ ἐοῦσα, πολύστονον ἄλγος ἀείρειν.’
ἐοῦσα: 4:743: ἔρχεο δ᾽ ἐκ μεγάρων ξείνῳ συνοπηδὸς ἐοῦσα,
ἐοῦσα: 4:813: Μηδείης: σὺ δ᾽ ἄρηγε νυῷ ἑκυρή περ ἐοῦσα,
ἐοῦσαν: 1:602: Θρηικίη, ἣ τόσσον ἀπόπροθι Λῆμνον ἐοῦσαν,
ἐοῦσαν: 1:702: ἦ ῥα, καὶ Ἰφινόην μετεφώνεεν ἆσσον ἐοῦσαν:
ἐοῦσαν: 1:1199: εὖ διαβάς: πεδόθεν δὲ βαθύρριζόν περ ἐοῦσαν
ἐοῦσαν: 2:541: κούφης, ἥ κε φέροι μιν ἄφαρ βριαρήν περ ἐοῦσαν,
ἐοῦσαν: 4:196: αὐτῶν θ᾽ ὑμείων ἐσθλὴν ἐπαρωγὸν ἐοῦσαν
ἐοῦσαν: 4:571: αἰπεινήν τε Κερωσσόν, ὕπερθε δὲ πολλὸν ἐοῦσαν
ἐοῦσαν: 4:1104: παρθενικὴν μὲν ἐοῦσαν ἑῷ ἀπὸ πατρὶ κομίσσαι
έοῦσαν: 4:1116: παρθενικὴν μὲν έοῦσαν ἑοῦ ποτὶ δώματα πατρὸς
ἐούσης: 4:1734: ἐκ δὲ γυνὴ βώλοιο πέλειν ὀλίγης περ ἐούσης
ἐπ᾽: 1:54: Αἰθαλίδης: καὶ τὸν μὲν ἐπ᾽ Ἀμφρυσσοῖο ῥοῇσιν
ἐπ᾽: 1:90: τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Αἰακίδαι μετεκίαθον: οὐ μὲν ἅμ᾽ ἄμφω,
ἐπ᾽: 1:178: πατροπάτωρ ἐπόλισσεν ἐπ᾽ ὀφρύσιν Αἰγιαλοῖο.
ἐπ᾽: 1:219: τὼ μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισι ποδῶν ἑκάτερθεν ἐρεμνὰς
ἐπ᾽: 1:252: ἤλυθεν, οὐδ᾽ ἐτέλεσσας ἐπ᾽ ἀγλαΐῃ βιότοιο.
ἐπ᾽: 1:297: δάκρυσιν, ἀλλ᾽ ἔτι κεν καὶ ἐπ᾽ ἄλγεσιν ἄλγος ἄροιο.
ἐπ᾽: 1:422: πρωτίστην: λύσαιμι δ᾽, ἄναξ, ἐπ᾽ ἀπήμονι μοίρῃ
ἐπ᾽: 1:444: τηλόθι που πέπρωται ἐπ᾽ Ἀσίδος ἠπείροιο.
ἐπ᾽: 1:497: τὸ πρὶν ἐπ᾽ ἀλλήλοισι μιῇ συναρηρότα μορφῇ,
ἐπ᾽: 1:514: πάντες ὁμῶς ὀρθοῖσιν ἐπ᾽ οὔασιν ἠρεμέοντες
ἐπ᾽: 1:549: πόντον ἐπιπλώεσκον: ἐπ᾽ ἀκροτάτῃσι δὲ νύμφαι
ἐπ᾽: 1:565: κὰδ δ᾽ αὐτοῦ λίνα χεῦαν, ἐπ᾽ ἠλακάτην ἐρύσαντες.
ἐπ᾽: 1:566: ἐν δὲ λιγὺς πέσεν οὖρος: ἐπ᾽ ἰκριόφιν δὲ κάλωας
ἐπ᾽: 1:730: ἐν μὲν ἔσαν Κύκλωπες ἐπ᾽ ἀφθίτῳ ἥμενοι ἔργῳ,
ἐπ᾽: 1:767: βάξιν, ὃ καὶ δηρόν περ ἐπ᾽ ἐλπίδι θηήσαιο.
ἐπ᾽: 1:1120: εὐκόσμως, καὶ δή μιν ἐπ᾽ ὀκριόεντι κολωνῷ
ἐπ᾽: 1:1237: λαιὸν μὲν καθύπερθεν ἐπ᾽ αὐχένος ἄνθετο πῆχυν
ἐπ᾽: 2:69: χεῖρας, ἐπ᾽ ἀλλήλοισι μένος φέρον ἀντιόωντες.
ἐπ᾽: 2:81: θείνωσι σφύρῃσιν, ἐπ᾽ ἄλλῳ δ᾽ ἄλλος ἄηται
ἐπ᾽: 2:90: ἔνθα δ᾽ ἔπειτ᾽ Ἄμυκος μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισιν ἀερθείς,
ἐπ᾽: 2:104: ἔνθα καὶ ἔνθ᾽ ὤμοισιν ἐπ᾽ ἀμφοτέροις ἐκεάσθη.
ἐπ᾽: 2:203: οὐδοῦ ἐπ᾽ αὐλείοιο: κάρος δέ μιν ἀμφεκάλυψεν
ἐπ᾽: 2:220: αὔτως. οὐ γὰρ μοῦνον ἐπ᾽ ὀφθαλμοῖσιν Ἐρινὺς
ἐπ᾽: 2:259: καὶ τόδ᾽ ἐπ᾽ ὀφθαλμῶν ἀλαὸν νέφος, οἵ θ᾽ ὑπένερθεν
ἐπ᾽: 2:401: ἔνθα δ᾽ ἐπ᾽ ἠπείροιο Κυταιίδος, ἠδ᾽ Ἀμαραντῶν
ἐπ᾽: 2:406: ἄλσος τε σκιόειν Ἄρεος, τόθι κῶας ἐπ᾽ ἄκρης
ἐπ᾽: 2:453: ἀνέρες, οἳ καὶ πρόσθεν ἐπ᾽ ἤματι κεῖσε θάμιζον,
ἐπ᾽: 2:475: χρησμοσύνη τρύχεσκεν: ἐπ᾽ ἤματι δ᾽ ἦμαρ ὀρώρει
ἐπ᾽: 2:487: Θυνιάδος νύμφης, λωφήια ῥέξαι ἐπ᾽ αὐτῷ
ἐπ᾽: 2:496: ῥέζον ἐπ᾽ ἐσχαρόφιν νέον ἤματος ἀνομένοιο.
ἐπ᾽: 2:550: θῆκεν ἐπ᾽ ἀξείνοιο πόδας Θυνηίδος ἀκτῆς.
ἐπ᾽: 2:631: νηὶ διαπλώειν, στυγέων δ᾽, ὅτ᾽ ἐπ᾽ ἠπείροιο
ἐπ᾽: 2:633: αἰεὶ δὲ στονόεσσαν ἐπ᾽ ἤματι νύκτα φυλάσσω,
ἐπ᾽: 2:677: τῆλ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα δῆμον Ὑπερβορέων ἀνθρώπων,
ἐπ᾽: 2:735: ἀμφιλαφεῖς πλατάνιστοι ἐπ᾽ ἀκροτάτῃ πεφύασιν.
ἐπ᾽: 2:916: βλήμενος ἰῷ κεῖθεν ἐπ᾽ ἀγχιάλου θάνεν ἀκτῆς.
ἐπ᾽: 2:947: αἰγιαλὸν πρόπαν ἦμαρ ὁμῶς καὶ ἐπ᾽ ἤματι νύκτα.
ἐπ᾽: 2:1046: ἧκε δ᾽ ἐπ᾽ οἰωνὸν ταχινὸν βέλοσ--αὐτὰρ ἔπειτα
ἐπ᾽: 2:1103: τυτθὸν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισιν ἀήσυρος ἀκρεμόνεσσιν:
ἐπ᾽: 2:1253: τὸν μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτης ἴδον ἕσπερον ὀξέι ῥοίζῳ
ἐπ᾽: 2:1268: καχλάζων ὑπόεικεν. ἔχον δ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρῶν
ἐπ᾽: 2:1284: ὑψόθι νῆ᾽ ἐκέλευσεν ἐπ᾽ εὐναίῃσιν ἐρύσσαι
ἐπ᾽: 3:22: ἦ, καὶ ἐπ᾽ οὔδεος αἵγε ποδῶν πάρος ὄμματ᾽ ἔπηξαν,
ἐπ᾽: 3:28: θέλξαι ὀιστεύσας ἐπ᾽ Ἰήσονι. τὸν δ᾽ ἂν ὀίω
ἐπ᾽: 3:143: θέλξον ὀιστεύσας ἐπ᾽ Ἰήσονι: μηδέ τις ἔστω
ἐπ᾽: 3:202: τῶν καὶ ἐπ᾽ ἀκροτάτων νέκυες σειρῇσι κρέμανται
ἐπ᾽: 3:403: οὐδὲν ἐμεῖο χέρηες ἐπ᾽ ὀθνείοισιν ἔβητε,
ἐπ᾽: 3:405: πειρηθείς. ἐσθλοῖς γὰρ ἐπ᾽ ἀνδράσιν οὔτι μεγαίρω,
ἐπ᾽: 3:444: κάλλεϊ καὶ χαρίτεσσιν: ἐπ᾽ αὐτῷ δ᾽ ὄμματα κούρη
ἐπ᾽: 3:683: μῦθος δ᾽ ἄλλοτε μέν οἱ ἐπ᾽ ἀκροτάτης ἀνέτελλεν
ἐπ᾽: 3:708: ἄμφω ἐπ᾽ ἀλλήλῃσι θέσαν γόον: ὦρτο δ᾽ ἰωὴ
ἐπ᾽: 3:713: ἔμπεδον εἶναι ἐπ᾽ ἄμμι τεοὺς υἱῆας ἔρυσθαι.
ἐπ᾽: 3:742: τοῖα παρὲξ οὗ πατρὸς ἐπ᾽ ἀνέρι μητιάασθαι.
ἐπ᾽: 3:880: τῇ δ᾽ ἅμα νύμφαι ἕπονται ἀμορβάδες, αἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτῆς
ἐπ᾽: 3:930: ὑψοῦ ἐπ᾽ ἀκρεμόνων Ἥρης ἠνίπαπε βουλάς:
ἐπ᾽: 3:1056: λάθρῃ λᾶαν ἄφες στιβαρώτερον: οἱ δ᾽ ἂν ἐπ᾽ αὐτῷ,
ἐπ᾽: 3:1254: γηθόσυνοι ἥρωες ἐπ᾽ ἐλπωρῇσιν ἀέθλου.
ἐπ᾽: 3:1260: κυδιόων ὀρθοῖσιν ἐπ᾽ οὔασιν αὐχέν᾽ ἀείρει:
ἐπ᾽: 3:1286: ὀρθὸν ἐπ᾽ οὐριάχῳ, κυνέην δ᾽ ἀποκάτθετ᾽ ἐρείσας.
ἐπ᾽: 3:1351: θήγει θηρευτῇσιν ἐπ᾽ ἀνδράσιν, ἀμφὶ δὲ πολλὸς
ἐπ᾽: 3:1393: λαζόμενοι πρηνεῖς, οἱ δ᾽ ἔμπαλιν, οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ἀγοστῷ
ἐπ᾽: 4:44: λαιῇ μὲν χερὶ πέπλον ἐπ᾽ ὀφρύσιν ἀμφὶ μέτωπα
ἐπ᾽: 4:78: οὔπω πείσματα νηὸς ἐπ᾽ ἠπείροιο περαίης
ἐπ᾽: 4:411: ‘φράζεο νῦν. χρειὼ γὰρ ἀεικελίοισιν ἐπ᾽ ἔργοις
ἐπ᾽: 4:462: εἴ κε δόλον ξείνοισιν ἐπ᾽ ἀνδράσι τεχνήσαιτο.
ἐπ᾽: 4:514: οἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτάων νήσων ἔβαν, ᾗσιν ἐπέσχον
ἐπ᾽: 4:516: οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ Ἰλλυρικοῖο μελαμβαθέος ποταμοῖο,
ἐπ᾽: 4:660: πείσματ᾽ ἐπ᾽ ἠιόνων σχεδόθεν βάλον. ἔνθα δὲ Κίρκην
ἐπ᾽: 4:693: ἡ μὲν ἐπ᾽ ἀμφοτέραις θεμένη χείρεσσι μέτωπα,
ἐπ᾽: 4:711: καῖεν ἐπ᾽ εὐχωλῇσι παρέστιος, ὄφρα χόλοιο
ἐπ᾽: 4:902: ἤδη πείσματ᾽ ἔμελλον ἐπ᾽ ἠιόνεσσι βαλέσθαι,
ἐπ᾽: 4:939: ὑψοῦ ἐπ᾽ αὐτάων σπιλάδων καὶ κύματος ἀγῆς
ἐπ᾽: 4:947: παρθενικαί, δίχα κόλπον ἐπ᾽ ἰξύας εἱλίξασαι
ἐπ᾽: 4:977: καὶ μὲν τὰς παράμειβον ἐπ᾽ ἤματι: νυκτὶ δ᾽ ἰούσῃ
ἐπ᾽: 4:1261: τῇδ᾽ ἐπ᾽ ἐρημαίῃ πεπτηότας, εἰ καὶ ἀῆται
ἐπ᾽: 4:1272: φαίνοι ἑήν: πάρα γάρ οἱ ἐπ᾽ οἰήκεσσι θαάσσειν
ἐπ᾽: 4:1298: ἢ ὅτε καλὰ νάοντος ἐπ᾽ ὀφρύσι Πακτωλοῖο
ἐπ᾽: 4:1305: ἡρώων οἱ ἄριστοι ἀνηνύστῳ ἐπ᾽ ἀέθλῳ:
ἐπ᾽: 4:1401: ἄχρις ἐπ᾽ ἄκνηστιν κεῖτ᾽ ἄπνοος: ἐκ δὲ λιπόντων
ἐπ᾽: 4:1516: τῷ δ᾽ ἄκρην ἐπ᾽ ἄκανθαν ἐνεστηρίξατο Μόψος
ἐπ᾽: 4:1555: ἄνθρωποι χατέουσιν ἐπ᾽ ἀλλοδαπῇ περόωντες,
ἐπ᾽: 4:1604: εἶθαρ ἐπιτροχάων, ὁ δ᾽ ἐπ᾽ αὐχένι γαῦρος ἀερθεὶς
ἐπ᾽: 4:1632: παννύχιοι καὶ ἐπ᾽ ἦμαρ, ἐπ᾽ ἤματι δ᾽ αὖτις ἰοῦσαν
ἐπ᾽: 4:1632: παννύχιοι καὶ ἐπ᾽ ἦμαρ, ἐπ᾽ ἤματι δ᾽ αὖτις ἰοῦσαν
ἐπ᾽: 4:1654: ὃν δέμας, ὁππότε μή οἱ ἐπ᾽ ἀκάματος πέλοι αἰών.
ἐπ᾽: 4:1658: νῆ᾽ ἐπ᾽ ἐρετμοῖσιν, δεδοκημένοι ἥντινα ῥέξει
ἐπ᾽: 4:1661: βήσατ᾽ ἐπ᾽ ἰκριόφιν: χειρὸς δέ ἑ χειρὶ μεμαρπὼς
ἐπαγαίετο: 3:1261: τοῖος ἄρ᾽ Αἰσονίδης ἐπαγαίετο κάρτεϊ γυίων.
ἐπαγαίομαι: 3:470: οὕνεκεν οὔ οἱ ἔγωγε κακῇ ἐπαγαίομαι ἄτῃ.’
ἐπάγῃσιν: 4:1284: ὴὲ καὶ ἠέλιος μέσῳ ἤματι νύκτ᾽ ἐπάγῃσιν
ἐπαεῖραι: 3:435: εἰ δὲ σύγε ζυγὰ βουσὶν ὑποδδείσαις ἐπαεῖραι,
ἐπαείραο: 3:734: ἶσον ἐπεὶ κείνοις με τεῷ ἐπαείραο μαζῷ
ἔπαθες: 3:675: τίπτ᾽ ἔπαθες; τί τοι αἰνὸν ὑπὸ φρένας ἵκετο πένθος;
ἐπαθρήσαντας: 4:497: δήιοι: ἠῶθεν γὰρ ἐπαθρήσαντας ἕκαστα
ἐπαΐξαι: 1:75: ἔξοχος ἠνορέην καὶ ἐπαΐξαι μετόπισθεν
ἐπαΐξαντες: 2:126: μαίονται δ᾽ ὅ τι πρῶτον ἐπαΐξαντες ἕλωσιν,
ἐπαΐξας: 1:1033: πλῆξεν ἐπαΐξας στῆθος μέσον, ἀμφὶ δὲ δουρὶ
ἐπαΐξας: 4:1460: ἔκριθεν ἄλλυδις ἄλλος ἐπαΐξας ἐρεείνειν.
ἐπαΐξασα: 4:828: μή πως σμερδαλέῃσιν ἐπαΐξασα γένυσσιν
ἐπαΐσσοντι: 2:170: ἀμφέρεται προπάροιθεν ἐπαΐσσοντι ἐοικός,
ἐπαΐσσων: 1:1254: γυμνὸν ἐπαΐσσων παλάμῃ ξίφος: εὖ δέ μιν ἔγνω
ἐπαϊστὸν: 4:366: ὕστατον αὖ καὶ κῶας, ἐπεί τ᾽ ἐπαϊστὸν ἐτύχθη,
ἐπαίτιος: 1:414: σημανέειν, αὐτὸς γὰρ ἐπαίτιος ἔπλευ ἀέθλων:
ἐπαίτιος: 2:614: ἡμέας: οὐδέ τις ἄλλος ἐπαίτιος, ὅσσον Ἀθήνη,
ἐπακτῆρες: 1:625: νῆσον, ἐπακτῆρες, Σικίνου ἄπο, τόν ῥα Θόαντι
ἐπάκτια: 2:659: μητέρι συνναίεσκεν ἐπάκτια πώεα φέρβων.
ἐπάκτιον: 1:359: τείως δ᾽ αὖ καὶ βωμὸν ἐπάκτιον Ἐμβασίοιο
ἐπάκτιον: 1:403: νήεον αὐτόθι βωμὸν ἐπάκτιον Ἀπόλλωνος,
ἐπάκτιον: 2:178: ἔνθα δ᾽ ἐπάκτιον οἶκον Ἀγηνορίδης ἔχε Φινεύς,
ἐπάκτιον: 2:691: βωμὸν ἀναστήσαντες ἐπάκτιον: εἰ δ᾽ ἂν ὀπίσσω
ἐπαλαστήσας: 3:369: φῆ δ᾽ ἐπαλαστήσας: μενέαινε δὲ παισὶ μάλιστα
ἐπαλαστήσας: 3:557: δείν᾽ ἐπαλαστήσας μεγάλῃ ὀπί, φώνησέν τε:
ἐπαλετρεύουσιν: 1:1077: πανδήμοιο μύλης πελάνους ἐπαλετρεύουσιν.
ἐπαληθεὶς: 3:348: ἡρώων, τεὸν ἄστυ μετήλυθε, πόλλ᾽ ἐπαληθεὶς
ἔπαλλεν: 1:1270: ὧς ὅγε μαιμώων ὁτὲ μὲν θοὰ γούνατ᾽ ἔπαλλεν
ἔπαλλεν: 3:1262: πολλὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα μετάρσιον ἴχνος ἔπαλλεν,
ἐπαλύνετο: 3:69: θήρης ἐξανιών: νιφετῷ δ᾽ ἐπαλύνετο πάντα
ἐπαμοιβαδὶς: 4:1028: τοῖα δ᾽ ἀριστήων ἐπαμοιβαδὶς ἄνδρα ἕκαστον:
ἐπαμοιβὸς: 2:1077: ἄλλῳ δ᾽ ἔμπεδον ἄλλος ὁμῶς ἐπαμοιβὸς ἄρηρεν:
ἐπαμυνέμεν: 4:490: ἤντησεν, μεμαὼς ἐπαμυνέμεν οὐ μάλ᾽ ἀρωγῆς
ἐπαμυνέμεν: 4:841: κυανέου πόντοιο: κάλει δ᾽ ἐπαμυνέμεν ἄλλας
ἐπαμύνετε: 4:202: προσχόμενοι νόστῳ ἐπαμύνετε. νῦν δ᾽ ἐνὶ χερσὶν
ἐπανέσταν: 1:363: η ῥα, καὶ εἰς ἔργον πρῶτος τράπεθ̓: οἱ δ᾽ ἐπανέσταν
ἐπανθιόωντας: 3:519: ἀνδράσιν, οὐδέ περ ὅσσον ἐπανθιόωντας ἰούλους
ἐπάξια: 1:150: νισσομένοις: Ζηνὸς γὰρ ἐπάξια μήδετο λέκτρων.
ἐπαρηγόνες: 1:1039: μαρνάμενον κείνοισι: πολεῖς δ᾽ ἐπαρηγόνες ἄλλοι
ἐπαρηγόνι: 4:856: Ἥρῃ πειθόμενοι ἐπαρηγόνι. τῆς γὰρ ἐφετμῇς
ἐπαρῆξαι: 3:536: μήτηρ ἡμετέρη πεπιθεῖν ἐπαρῆξαι ἀέθλῳ.
ἐπαρκέσσαι: 2:1163: λίσσεσθ᾽ εὐμενέοντας ἐπαρκέσσαι κακότητα.
ἐπαρκέσσειν: 2:1051: τόσσον ἐπαρκέσσειν εἰς ἔκβασιν. ἀλλά τιν᾽ ἄλλην
ἐπαρτέα: 1:234: αὐτὰρ ἐπεὶ δμώεσσιν ἐπαρτέα πάντ᾽ ἐτέτυκτο,
ἐπαρτέα: 1:333: --πάντα γὰρ εὖ κατὰ κόσμον--ἐπαρτέα κεῖται ἰοῦσιν.
ἐπαρτέα: 2:1179: αὐτὰρ ἐπεὶ ῥέξαντες ἐπαρτέα δαῖτ᾽ ἐπάσαντο,
ἐπαρτέα: 3:299: δμῶες δ᾽ ὁππότε δή σφιν ἐπαρτέα θῆκαν ἐδωδήν,
ἐπαρτέες: 1:235: ὅσσα περ ἐντύνονται ἐπαρτέες ἔνδοθι νῆες,
ἐπαρτίζοντο: 1:877: ἀλλ᾽ αὔτως ἀγορῆθεν ἐπαρτίζοντο νέεσθαι
ἐπαρτίσσειεν: 1:1210: ὀτραλέως κατὰ κόσμον ἐπαρτίσσειεν ἰόντι.
ἐπαρωγῇ: 1:302: ἔχρη, ἀτὰρ μετέπειτά γ᾽ ἀριστήων ἐπαρωγῇ.
ἐπαρωγὸν: 1:32: Ὀρφέα μὲν δὴ τοῖον ἑῶν ἐπαρωγὸν ἀέθλων
ἐπαρωγὸν: 3:1210: Βριμὼ κικλήσκων Ἑκάτην ἐπαρωγὸν ἀέθλων.
ἐπαρωγὸν: 4:196: αὐτῶν θ᾽ ὑμείων ἐσθλὴν ἐπαρωγὸν ἐοῦσαν
ἐπάσαντο: 2:1179: αὐτὰρ ἐπεὶ ῥέξαντες ἐπαρτέα δαῖτ᾽ ἐπάσαντο,
ἔπασσεν: 4:442: τοῖα παραιφαμένη θελκτήρια φάρμακ᾽ ἔπασσεν
ἐπασσυτέρη: 2:474: δὴ τότε μιν περιπολλὸν ἐπασσυτέρη βιότοιο
ἐπασσύτερος: 1:579: ὡμάρτευν: τὴν δ᾽ αἰὲν ἐπασσύτερος φέρεν οὖρος.
ἐπασσυτέρους: 1:994: τόξον ἐπασσυτέρους πέλασε χθονί: τοὶ δὲ καὶ αὐτοὶ
ἐπαύλους: 1:800: δήμου ἀπορνύμενοι λαοὶ πέρθεσκον ἐπαύλους
ἐπαυρεῖν: 1:82: ὡς οὐκ ἀνθρώποισι κακὸν μήκιστον ἐπαυρεῖν,
ἐπαύρεσθαι: 1:677: ὔμμι γε μὴν τίς μῆτις ἐπαύρεσθαι βιότοιο,
ἐπαύρεσθαί: 1:1275: ἐσβαίνειν ὀρόθυνεν, ἐπαύρεσθαί τ᾽ ἀνέμοιο.
ἐπαύρῃ: 2:174: στόρνυται, εἴ κ᾽ ἐσθλοῖο κυβερνητῆρος ἐπαύρῃ.
ἐπαυρόμενοι: 4:962: αὖτις ἐπαυρόμενοι προτέρω θέον: ὦκα δ᾽ ἄμειβον
ἔπαυσαν: 4:880: οἱ δ᾽ ἄρα μεσσηγὺς λῆξαν καὶ ἔπαυσαν ἀέθλους
ἐπαφήσατο: 4:27: σταθμούς, καὶ τοίχων ἐπαφήσατο, χερσί τε μακρὸν
ἐπαχλύουσαν: 4:1478: ἢ ἴδεν, ἢ ἐδόκησεν ἐπαχλύουσαν ἰδέσθαι.
ἐπέβαινον: 2:901: Ἠῷοι δἤπειτα δυωδεκάτῳ ἐπέβαινον
ἐπέβαλλε: 1:365: λείῳ ἐπὶ πλαταμῶνι, τὸν οὐκ ἐπέβαλλε θάλασσα
ἐπεβάλλετο: 1:723: Παλλάς, ὅτε πρῶτον δρυόχους ἐπεβάλλετο νηὸς
ἐπέβαν: 2:948: αὐτίκα δ᾽ Ἀσσυρίης ἐπέβαν χθονός, ἔνθα Σινώπην,
ἐπέβη: 2:221: λὰξ ἐπέβη, καὶ γῆρας ἀμήρυτον ἐς τέλος ἕλκω:
ἐπέβημεν: 4:1164: τερπωλῆς ἐπέβημεν ὅλῳ ποδί: σὺν δέ τις αἰεὶ
ἐπεβήσατ᾽: 3:868: ἐκ δὲ θύραζε κιοῦσα θοῆς ἐπεβήσατ᾽ ἀπήνης:
ἐπεβήσατ᾽: 3:1151: αὐτομάτοις δὲ πόδεσσι θοῆς ἐπεβήσατ᾽ ἀπήνης,
ἐπεβήσατο: 4:458: νύχθ᾽ ὕπο λυγαίην ἱερῆς ἐπεβήσατο νήσου:
ἐπεγνάμπτοντο: 2:593: δὶς τόσον ἂψ ἀπόρουσεν: ἐπεγνάμπτοντο δὲ κῶπαι
ἐπέδησε: 3:533: ἄστρα τε καὶ μήνης ἱερῆς ἐπέδησε κελεύθους.
ἐπεδοίασα: 3:21: θυμὸν ἀριστήων: πολέας δ᾽ ἐπεδοίασα βουλάς.’
ἐπέδραμον: 1:878: σπερχόμενοι. ταὶ δέ σφιν ἐπέδραμον, εὖτ᾽ ἐδάησαν.
ἐπέδραμον: 4:489: πῦρ ἅ τε δηιόωντες ἐπέδραμον: ὀψὲ δ᾽ Ἰήσων
ἐπέεσσι: 1:294: μειλιχίοις ἐπέεσσι παρηγορέων προσέειπεν:
ἐπέεσσι: 2:623: μειλιχίοις ἐπέεσσι παραβλήδην προσέειπεν:
ἐπέεσσι: 3:14: ἦ καὶ τόνγ᾽ ἐπέεσσι παραιφάμενοι πεπίθοιεν
ἐπέεσσι: 3:179: πειρήσω δ᾽ ἐπέεσσι παροίτερον ἀντιβολήσας,
ἐπέεσσι: 3:433: σμερδαλέοις ἐπέεσσι προσέννεπεν ἀσχαλόωντα:
ἐπέεσσι: 3:547: παρθενικὴν δ᾽ ἐπέεσσι μετελθέμεν ἀμφιέποντας
ἐπέεσσι: 3:901: Ἄργος γάρ μ᾽ ἐπέεσσι παρατρέπει, ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
ἐπέεσσι: 4:108: θάρσυνέν τ᾽ ἐπέεσσι, καὶ ἴσχανεν ἀσχαλόωσαν.
ἐπέεσσιν: 2:54: αὐτὰρ ὁ τόνγ᾽ ἐπέεσσιν ὑπερφιάλοισι μετηύδα:
ἐπέεσσιν: 2:255: γλήνας ἀμπετάσας, καὶ ἀμείψατο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
ἐπέεσσιν: 2:464: τοὺς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπέεσσιν ἀρεσσάμενος πυκινοῖσιν
ἐπέεσσιν: 2:641: θαρσαλέοις ἐπέεσσιν. ὁ δὲ φρένας ἔνδον ἰάνθη
ἐπέεσσιν: 2:1161: ἐξαῦτις κατὰ μοῖραν ἀμείψατο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
ἐπέεσσιν: 2:1220: θαρσαλέοις ἐπέεσσιν ἀμείψατο, φώνησέν τε:
ἐπέεσσιν: 3:78: καί μιν ἔπειτ᾽ ἀγανοῖσι προσέννεπεν ἥγ᾽ ἐπέεσσιν:
ἐπέεσσιν: 3:303: υἱῆας τοίοισι παρηγορέων ἐπέεσσιν:
ἐπέεσσιν: 3:484: Ἴσκεν ἐυφρονέων: ὁ δ᾽ ἀμείβετο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
ἐπέεσσιν: 3:610: Ἄργος παντοίοισι παρηγορέεσκ᾽ ἐπέεσσιν,
ἐπέεσσιν: 3:696: δείματι, τοῖ᾽ ἐσάκουσεν: ἀμείβετο δ᾽ ὧδ᾽ ἐπέεσσιν:
ἐπέεσσιν: 3:718: φῆ ἄρα: Χαλκιόπη δ᾽ ἠμείβετο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
ἐπέεσσιν: 3:945: λίσσεό μιν πυκινοῖσι παρατροπέων ἐπέεσσιν.’
ἐπέεσσιν: 3:982: φηλώσῃς ἐπέεσσιν, ἐπεὶ τὸ πρῶτον ὑπέστης
ἐπέεσσιν: 4:394: μειλιχίοις ἐπέεσσιν ὑποδδείσας προσέειπεν:
ἐπέεσσιν: 4:418: οἰόθεν οἶον ἐμοῖσι συναρθμῆσαι ἐπέεσσιν,
ἐπέεσσιν: 4:1315: μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀτυζόμενον προσέειπον:
ἐπέεσσιν: 4:1429: μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀμειβομένη χατέοντας:
ἐπέεσσιν: 4:1738: ἡ δέ ἑ μειλιχίοισι παρηγορέεσκ᾽ ἐπέεσσιν:
ἐπεὶ: 1:124: ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἄιε βάξιν ἀγειρομένων ἡρώων,
ἐπεὶ: 1:140: Ἄργος, ἐπεὶ δεδαὼς τὸν ἑὸν μόρον οἰωνοῖσιν
ἐπεὶ: 1:230: κίκλησκον μάλα πάντας, ἐπεὶ Μινύαο θυγατρῶν
ἐπεὶ: 1:234: αὐτὰρ ἐπεὶ δμώεσσιν ἐπαρτέα πάντ᾽ ἐτέτυκτο,
ἐπεὶ: 1:296: ὧδε λίην, ἐπεὶ οὐ μὲν ἐρητύσεις κακότητος
ἐπεὶ: 1:301: ἠδὲ θεοπροπίοισιν, ἐπεὶ μάλα δεξιὰ Φοῖβος
ἐπεί: 1:317: αὐτὰρ ἐπεί ῥα πόληος ἐυδμήτους λίπ᾽ ἀγυιάς,
ἐπεὶ: 1:394: αὐτὰρ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα περιφραδέως ἀλέγυναν,
ἐπεὶ: 1:614: Θρηικίην δῃοῦντες: ἐπεὶ χόλος αἰνὸς ὄπαζεν
ἐπεὶ: 1:662: βάξις: ἐπεὶ μέγα ἔργον ἐρέξαμεν, οὐδέ τι πάμπαν
ἐπεὶ: 1:676: πέμπωμεν ξείνοισιν, ἐπεὶ καὶ ἄρειον ὀπάσσαι.
ἐπεὶ: 1:794: ἧσθ᾽ αὔτως; ἐπεὶ οὐ μὲν ὑπ᾽ ἀνδράσι ναίεται ἄστυ,
ἐπεὶ: 1:902: ἴσχαν᾽, ἐπεὶ πάτρην μοι ἅλις Πελίαο ἕκητι
ἐπεὶ: 1:1146: θῆκε τέρας: ἐπεὶ οὔτι παροίτερον ὕδατι νᾶεν
ἐπεὶ: 1:1219: λευγαλέην, ἐπεὶ οὔτι δίκης ἀλέγοντες ἔναιον.
ἐπεὶ: 1:1294: ἀλλὰ τί μύθων ἦδος; ἐπεὶ καὶ νόσφιν ἑταίρων
ἐπεὶ: 1:1340: πρίν περ ἀνιηθείς: ἐπεὶ οὐ περὶ πώεσι μήλων,
ἐπεὶ: 2:67: οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱμᾶσι διασταδὸν ἠρτύναντο,
ἐπεὶ: 2:172: φεύξεσθαι κακὸν οἶτον, ἐπεὶ μάλα μεσσόθι νηὸς
ἐπεὶ: 2:276: νόσφιν, ἐπεὶ ζεφύροιο παραΐσσεσκον ἀέλλας
ἐπεὶ: 2:294: εἰσαῦτις Φινῆος, ἐπεὶ καὶ μόρσιμον ἦεν.
ἐπεὶ: 2:304: αὐτὰρ ἐπεὶ μέγα δόρπον ἐνὶ μεγάροισιν ἔθεντο,
ἐπεὶ: 2:307: ἔνθα δ᾽, ἐπεὶ δόρποιο κορέσσαντ᾽ ἠδὲ ποτῆτος,
ἐπεὶ: 2:333: τέμνεθ᾽ ἁλὸς στεινωπόν: ἐπεὶ φάος οὔ νύ τι τόσσον
ἐπεὶ: 2:338: ἄψορροι στέλλεσθαι ἐπεὶ πολὺ βέλτερον εἶξαι
ἐπεὶ: 2:423: θάρσει: ἐπεὶ δαίμων ἕτερον πλόον ἡγεμονεύσει
ἐπεὶ: 2:489: ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἔκφυγε κῆρα θεήλατον, οὔποτ᾽ ἐμεῖο
ἐπεὶ: 2:491: πέμπω, ἐπεὶ μέμονέν γε παρέμμεναι ἀσχαλόωντι.’
ἐπεὶ: 2:619: μηκέτι δείδιθι τοῖον: ἐπεὶ μετόπισθεν ἀέθλους
ἐπεὶ: 2:689: τήνδ᾽ ἱερὴν κλείωμεν, ἐπεὶ πάντεσσι φαάνθη
ἐπεὶ: 2:759: πάντοθεν ἀγρόμενοι: ἐπεὶ ἦ μάλα τοίγ᾽ ἐπὶ δηρὸν
ἐπεὶ: 2:819: μαντοσύναι ἐσάωσαν, ἐπεὶ χρεὼ ἦγε δαμῆναι:
ἐπεὶ: 2:853: τίς γὰρ δὴ θάνεν ἄλλος; ἐπεὶ καὶ ἔτ᾽ αὖτις ἔχευαν
ἐπεὶ: 2:861: δὴ γὰρ ἐπεὶ καὶ τόνδε παρασχεδὸν ἐκτερέιξαν
ἐπεὶ: 2:865: θυμόν, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀπ᾽ ἐλπίδος ἔπλετο νόστος.
ἐπεὶ: 2:973: κέλσαν, ἐπεὶ καὶ πόντος ὀρίνετο νισσομένοισιν.
ἐπεὶ: 2:1013: ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἄρ κε τέκωνται ὑπ᾽ ἀνδράσι τέκνα γυναῖκες,
ἐπεὶ: 2:1088: ἧνται ἀκήν, ἐπεὶ οὔ σφε κατέλλαβε χείματος ὥρη
ἐπεὶ: 2:1179: αὐτὰρ ἐπεὶ ῥέξαντες ἐπαρτέα δαῖτ᾽ ἐπάσαντο,
ἐπεὶ: 2:1196: καὶ πλόου ἡγεμονῆες, ἐπεὶ Φρίξοιο θυηλὰς
ἐπεὶ: 3:54: λίην φοιτίζουσαι, ἐπεὶ περίεστε θεάων;’
ἐπεὶ: 3:59: τῶν ἤτοι πάντων μέν, ἐπεὶ πέλας ἔργον ὄρωρεν,
ἐπεὶ: 3:89: νοστήσειν ἐς Ἰωλκόν, ἐπεὶ δολόεσσα τέτυκται.’
ἐπεὶ: 3:104: νῦν δ᾽ ἐπεὶ ὔμμι φίλον τόδε δὴ πέλει ἀμφοτέρῃσιν,
ἐπεὶ: 3:192: πάντες ἐπεὶ πάντῃ καὶ ὅτις μάλα κύντατος ἀνδρῶν,
ἐπεὶ: 3:208: καὶ χθὼν ἔμμορεν αἶσαν, ἐπεὶ χθονὶ ταρχύουσιν
ἐπεί: 3:252: νηόν, ἐπεί ῥα θεᾶς αὐτὴ πέλεν ἀρήτειρα--
ἐπεὶ: 3:319: μειλιχίως προσέειπεν, ἐπεὶ προγενέστερος ἦεν:
ἐπεὶ: 3:329: αὐτίκ᾽ ἐπεὶ καὶ βρῶσιν ἅλις καὶ εἵματ᾽ ἔδωκαν,
ἐπεὶ: 3:425: θαρσαλέως ὑποδέχθαι, ἐπεὶ μέγα φαίνετο ἔργον:
ἐπεὶ: 3:434: ‘ἔρχεο νῦν μεθ᾽ ὅμιλον, ἐπεὶ μέμονάς γε πόνοιο:
ἐπεὶ: 3:441: οἶος, ἐπεὶ μεσσηγὺς ἔτ᾽ αὐτόθι νεῦσε λιπέσθαι
ἐπεὶ: 3:472: οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν δήμου τε καὶ ἄστεος ἐκτὸς ἔβησαν
ἐπεὶ: 3:483: ξυνὸς ἐπεὶ πάντεσσιν ἐπικρέμαθ᾽ ἧμιν ὄλεθρος.’
ἐπεὶ: 3:514: σχήσομ᾽, ἐπεὶ θάνατός γε τὸ κύντατον ἔσσεται ἄλγος.’
ἐπεὶ: 3:526: τυτθὸν ἔθ᾽, ὡς τὸ πάροιθεν, ἐπεὶ καὶ ἐπισχέμεν ἔμπης
ἐπεὶ: 3:568: ‘Ἄργος μὲν παρὰ νηός, ἐπεὶ τόδε πᾶσιν ἕαδεν,
ἐπεί: 3:579: στεῦτο δ᾽, ἐπεί κεν πρῶτα βόες διαδηλήσωνται
ἐπεὶ: 3:734: ἶσον ἐπεὶ κείνοις με τεῷ ἐπαείραο μαζῷ
ἐπεὶ: 3:827: ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τὰ πρῶτα φαεινομένην ἴδεν ἠῶ
ἐπεὶ: 3:886: αὐτὰρ ἐπεὶ πόλιος μὲν ἐυδμήτους λίπ᾽ ἀγυιάς,
ἐπεὶ: 3:895: ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱκόμεσθα, καὶ οὔ νύ τις ἄλλος ἔπεισιν,
ἐπεὶ: 3:979: ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀλλήλοισιν ἱκάνομεν εὐμενέοντες,
ἐπεὶ: 3:982: φηλώσῃς ἐπέεσσιν, ἐπεὶ τὸ πρῶτον ὑπέστης
ἐπεὶ: 3:999: ἀλλ᾽ ἡ μὲν καὶ νηός, ἐπεὶ χόλον εὔνασε Μίνως,
ἐπεί: 3:1036: ἔνθα δ᾽ ἐπεί κε θεὰν μεμνημένος ἱλάσσηαι,
ἐπεὶ: 3:1120: ὧς δὲ καὶ ἄγγελον ὄρνιν, ἐπεὶ μεταμώνια βάζεις.
ἐπεὶ: 3:1170: γηθόσυνοι τῆμος μέν, ἐπεὶ κνέφας ἔργαθε νυκτός,
ἐπεὶ: 3:1188: προφρονέως, ἐπεὶ οὔ μιν ὀίσσατο πείρατ᾽ ἀέθλου
ἐπεί: 3:1194: αὐτίκ᾽ ἐπεί ῥ᾽ Ἑλίκης εὐφεγγέος ἀστέρες Ἄρκτου
ἐπεὶ: 4:301: γνάμψαν, ἐπεὶ πνοιαί τε καὶ οὐρανίου πυρὸς αἴγλη
ἐπεί: 4:323: αὐτὰρ ἐπεί τ᾽ Ἄγγουρον ὄρος, καὶ ἄπωθεν ἐόντα
ἐπεὶ: 4:333: βαῖνον: ἐπεὶ κείνας πολέων λίπον ἔνδοθι νήσους
ἐπεί: 4:341: κῶας μὲν χρύσειον, ἐπεί σφισιν αὐτὸς ὑπέστη
ἐπεὶ: 4:350: ἔνθα δ᾽ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα νόῳ πεμπάσσατο κούρη,
ἐπεί: 4:366: ὕστατον αὖ καὶ κῶας, ἐπεί τ᾽ ἐπαϊστὸν ἐτύχθη,
ἐπεὶ: 4:412: καὶ τόδε μητίσασθαι, ἐπεὶ τὸ πρῶτον ἀάσθην
ἐπεὶ: 4:716: αὐτὰρ ἐπεὶ μάλα πάντα πονήσατο, δή τότ᾽ ἔπειτα
ἐπεὶ: 4:726: ἦεν, ἐπεὶ βλεφάρων ἀποτηλόθι μαρμαρυγῇσιν
ἐπεὶ: 4:741: ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱκέτις καὶ ὁμόγνιος ἔπλευ ἐμεῖο,
ἐπεὶ: 4:864: τὸν δ᾽ ἄχος αἰνὸν ἔτυψεν, ἐπεὶ πάρος οὐκέτ᾽ ἰοῦσαν
ἐπεί: 4:965: δῦνον, ἐπεί ῥ᾽ ἀλόχοιο Διὸς πόρσυνον ἐφετμάς.
ἐπεὶ: 4:1182: ἤντεον εἰσαΐοντες, ἐπεὶ νημερτέα βάξιν
ἐπεὶ: 4:1262: χερσόθεν ἀμπνεύσειαν: ἐπεὶ τεναγώδεα λεύσσω
ἐπεὶ: 4:1487: λᾶι βαλών: ἐπεὶ οὐ μὲν ἀφαυρότερός γ᾽ ἐτέτυκτο,
ἐπεὶ: 4:1552: ‘Δέχθε, φίλοι: ἐπεὶ οὐ περιώσιον ἐγγυαλίξαι
ἐπεὶ: 4:1620: βωμοί: ἐπεὶ κεῖν᾽ ἦμαρ ἐπέσχεθον. αὐτὰρ ἐς ἠῶ
ἐπεὶ: 4:1750: παῖδες: ἐπεὶ Τρίτων ξεινήιον ἐγγυάλιξεν
ἐπεὶ: 4:1774: ὑμετέρων καμάτων: ἐπεὶ οὔ νύ τις ὔμμιν ἄεθλος
ἔπειγεν: 4:1767: ἄμφθ γὰρ χρειώ τε καὶ ἄσπετος οὖρος ἔπειγεν.
ἐπείγεο: 3:512: ἠνορέῃ, μήτ᾽ αὐτὸς ἐπείγεο, μήτε τιν᾽ ἄλλον
ἐπείγεο: 3:1058: ἀλλήλους: καὶ δ᾽ αὐτὸς ἐπείγεο δηιοτῆτος
ἐπείγετο: 4:210: Ἀγκαίῳ παρέβασκεν: ἐπείγετο δ᾽ εἰρεσίῃ νηῦς
ἐπειγόμ: 4:1223: πνοιῇ ἐπειγόμ̣̣ἰοι προτέρω θέον. ἀλλὰ γὰρ οὔπω
ἐπειγομένη: 1:953: ἔνθ᾽ Ἀργὼ προύτυψεν ἐπειγομένη ἀνέμοισιν
ἐπειγομένη: 4:226: νηῦς ἤδη κρατεροῖσιν ἐπειγομένη ἐρέτῃσιν,
ἐπειγόμενοι: 3:1154: θῦνον ἐπειγόμενοι ποτὶ δώματα. τὴν δ᾽ ἄρ᾽ ἰοῦσαν
ἐπειγομένους: 3:1384: τοὺς δ᾽ ἤδη καὶ ποσσὶν ἐπειγομένους ἐς ἄρηα.
ἐπειγομένους: 4:1006: ἀλλά σφεας κατέρυκεν ἐπειγομένους πολέμοιο
ἐπειγομένων: 4:105: νῆα: πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ἐπειγομένων ἐλάτῃσιν
ἐπειδὴ: 2:716: αὐτὰρ ἐπειδὴ τόνγε χορείῃ μέλψαν ἀοιδῇ,
ἔπειθ᾽: 1:352: μηκέτ᾽ ἔπειθ᾽, ὡς καὶ πρίν, ἐρητύοιτο κέλευθα.
ἔπειθ᾽: 1:1182: ἔνθα δ᾽ ἔπειθ᾽ οἱ μὲν ξύλα κάγκανα, τοὶ δὲ λεχαίην
ἔπειθ᾽: 2:262: τὼ μὲν ἔπειθ᾽ ὅρκοισιν ἀλαλκέμεναι μενέαινον.
ἔπειθ᾽: 2:557: δὴ τότ᾽ ἔπειθ᾽ ὁ μὲν ὦρτο πελειάδα χειρὶ μεμαρπὼς
ἐπειρήθη: 3:654: τρὶς μὲν ἐπειρήθη, τρὶς δ᾽ ἔσχετο, τέτρατον αὖτις
ἐπειρήσαντο: 1:114: ὅσσαι ὑπ᾽ εἰρεσίῃσιν ἐπειρήσαντο θαλάσσης.
ἐπειρήσαντό: 1:1060: τύμβῳ ἐνεκτερέιξαν, ἐπειρήσαντό τ᾽ ἀέθλων,
ἐπειρύσσασα: 3:149: ἀντομένη μύθοισιν, ἐπειρύσσασα παρειάς,
ἔπεισεν: 4:1020: κεῖθεν ἀφωρμήθην: στυγερὸν δέ με τάρβος ἔπεισεν
ἔπεισιν: 3:895: ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱκόμεσθα, καὶ οὔ νύ τις ἄλλος ἔπεισιν,
ἔπειτ᾽: 1:1190: εὗρεν ἔπειτ᾽ ἐλάτην ἀλαλήμενος, οὔτε τι πολλοῖς
ἔπειτ᾽: 2:90: ἔνθα δ᾽ ἔπειτ᾽ Ἄμυκος μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισιν ἀερθείς,
ἔπειτ᾽: 2:464: τοὺς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπέεσσιν ἀρεσσάμενος πυκινοῖσιν
ἔπειτ᾽: 2:942: νυκτί δ᾽ ἔπειτ᾽ ἄλληκτον ἐπιπροτέρωσε θέοντες
ἔπειτ᾽: 2:946: γνάμψαντες παρὰ πουλὺν ἔπειτ᾽ ἤλαυνον ἐρετμοῖς
ἔπειτ᾽: 2:1148: τὸν μὲν ἔπειτ᾽ ἔρρεξεν ἑῇς ὑποθημοσύνῃσιν
ἔπειτ᾽: 3:31: καί μιν ἔπειτ᾽ ἐξαῦτις ἀμείβετο μειλιχίοισιν:
ἔπειτ᾽: 3:78: καί μιν ἔπειτ᾽ ἀγανοῖσι προσέννεπεν ἥγ᾽ ἐπέεσσιν:
ἔπειτ᾽: 3:219: εὔκηλοι δ᾽ ὑπὲρ οὐδὸν ἔπειτ᾽ ἔβαν. ἄγχι δὲ τοῖο
ἔπειτ᾽: 3:743: νὺξ μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἄγεν κνέφας: οἱ δ᾽ ἐνὶ πόντῳ
ἔπειτ᾽: 3:898: λεξάμεναι τότ᾽ ἔπειτ᾽ αὐτὴν ἀπονισσόμεθ᾽ ὥρην.
ἔπειτ᾽: 3:1267: καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ οὐ δηρὸν ἔτι σχήσεσθαι ἀέθλων
ἔπειτ᾽: 4:564: αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἐπὶ τῇσι παραὶ Κέρκυραν ἵκοντο,
ἔπειτ᾽: 4:684: αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἄψορρον ἀπέστιχε: τοὺς δ᾽ ἅμ᾽ ἕπεσθαι,
ἔπειτ᾽: 4:863: ἦ, καὶ ἔπειτ᾽ ἀίδηλος ἐδύσατο βένθεα πόντου:
ἔπειτ᾽: 4:1623: ἦρι δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀγκῶνά θ᾽ ὁμοῦ μυχάτην τε θάλασσαν
ἔπειτ᾽: 4:1629: δὴ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνέμοιο κελαινῇ νυκτὶ λιπόντος
ἔπειτ᾽: 4:1730: μνήσατ᾽ ἔπειτ᾽ Εὔφημος ὀνείρατος ἐννυχίοιο,
ἔπειτα: 1:265: αὐτὰρ ὁ τῶν μὲν ἔπειτα κατεπρήυνεν ἀνίας
ἔπειτα: 1:408: κουρότεροι ἑτάρων βωμοῦ σχεδόν. οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα
ἔπειτα: 1:598: Ὄσσης Οὐλύμποιό τ᾽ ἐσέδρακον: αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: 1:668: λάινον: αὐτὰρ ἔπειτα φίλη τροφὸς ὦρτο Πολυξώ,
ἔπειτα: 1:828: ναιετάειν ἐθέλοις, καί τοι ἅδοι, ἦ τ᾽ ἂν ἔπειτα
ἔπειτα: 1:1058: αὐτοὶ ὁμῶς λαοί τε Δολίονες. αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: 2:560: εἰρεσίην, ἵν᾽ ἔπειτα διὲκ πέτρας ἐλάσειαν,
ἔπειτα: 2:573: νῆα δ᾽ ἔπειτα πέριξ εἴλει ῥόος. ἄκρα δ᾽ ἔκοψαν
ἔπειτα: 2:595: ἔνθεν δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα κατηρεφὲς ἔσσυτο κῦμα,
ἔπειτα: 2:722: ἦμος δὲ τρίτατον φάος ἤλυθε, δὴ τότ᾽ ἔπειτα
ἔπειτα: 2:1011: τοὺς δὲ μετ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα Γενηταίου Διὸς ἄκρην
ἔπειτα: 2:1046: ἧκε δ᾽ ἐπ᾽ οἰωνὸν ταχινὸν βέλοσ--αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: 2:1068: εἰ δέ κεν αὐτὴν νῆσον ἱκώμεθα, δὴ τότ᾽ ἔπειτα
ἔπειτα: 2:1093: ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον στόλον; ἢ καὶ ἔπειτα
ἔπειτα: 3:159: αὐτὰρ ἔπειτα πύλας ἐξήλυθεν Οὐλύμποιο
ἔπειτα: 3:566: χωόμενος δ᾽ ὅγ᾽ ἔπειτα καθέζετο: τοῖσι δ᾽ Ἰήσων
ἔπειτα: 3:1206: πήχυιον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα πέδῳ ἔνι βόθρον ὀρύξας
ἔπειτα: 3:1266: ἐκ νεφέων, ὅτ᾽ ἔπειτα μελάντατον ὄμβρον ἄγωνται.
ἔπειτα: 3:1285: χρίμψε δ᾽ ἔπειτα κιών, παρὰ δ᾽ ὄβριμον ἔγχος ἔπηξεν
ἔπειτα: 4:373: καὶ θέμις, ἣν ἄμφω συναρέσσαμεν: ἢ σύγ᾽ ἔπειτα
ἔπειτα: 4:716: αὐτὰρ ἐπεὶ μάλα πάντα πονήσατο, δή τότ᾽ ἔπειτα
ἔπειτα: 4:758: κείνης γὰρ χρειώ με κιχάνεται. αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: 4:795: ἠλεύω: ὁ δ᾽ ἔπειτα πελώριον ὅρκον ὄμοσσεν,
ἔπειτα: 4:948: σφαίρῃ ἀθύρουσιν περιηγέι: αἱ μὲν ἔπειτα
ἔπειτα: 4:1493: Ἀμφίθεμις δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα μίγη Τριτωνίδι νύμφῃ:
ἔπειτα: 4:1720: Μηδείης δμωαὶ Φαιηκίδες, οὐκέτ᾽ ἔπειτα
ἔπειτα: 4:1745: Αἰσονίδῃ: ὁ δ᾽ ἔπειτα θεοπροπίας Ἑκάτοιο
ἐπεί̣̣ύ: 1:1290: ‘ἧσ᾽ αὔτως εὔκηλος, ἐπεί̣̣ύ τοι ἄρμενον ἦεν
ἐπέκελσαν: 1:1362: φρασσαμενοι, κώπῃσιν ἅμ᾽ ἠελίῳ ἐπέκελσαν
ἐπέκελσαν: 3:575: τυτθὸν ὑπὲξ ἕλεος χέρσῳ ἐπέκελσαν ἐρετμοῖς.
ἐπεκλονέεσκον: 3:687: τοῖα δόλῳ: θρασέες γὰρ ἐπεκλονέεσκον Ἔρωτες:
ἐπεκλονέοντο: 1:783: δημότεραι μὲν ὄπισθεν ἐπεκλονέοντο γυναῖκες,
ἐπέκλυεν: 1:1240: τοῦ δ᾽ ἥρως ἰάχοντος ἐπέκλυεν οἶος ἑταίρων
ἐπέκλυεν: 3:598: λευγαλέην οὗ πατρὸς ἐπέκλυεν Ἠελίοιο,
ἐπέκλυσε: 3:695: τὴν δ᾽ αἰνῶς ἄτλητος ἐπέκλυσε θυμὸν ἀνίη
ἐπέκτυπον: 1:1136: καὶ σάκεα ξιφέεσσιν ἐπέκτυπον, ὥς κεν ἰωὴ
ἐπέκτυπον: 2:567: ἄμφω ὁμοῦ ξυνιοῦσαι ἐπέκτυπον. ὦρτο δὲ πολλὴ
ἐπέκτυπον: 2:1083: χρίμψαντες σακέεσσιν ἐπέκτυπον, αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ οἵγε
ἐπεκύρσαμεν: 3:342: τάων αἰνοτάτης ἐπεκύρσαμεν. ἤλιθα γάρ μιν
ἐπέκυρσαν: 4:1449: πίδακα, τῇ θέον αἶψα κεχαρμένοι, ὄφρ᾽ ἐπέκυρσαν.
ἐπέκυρσεν: 1:1245: λιμῷ δ᾽ αἰθόμενος μετανίσσεται, οὐδ᾽ ἐπέκυρσεν
ἐπελάμπετο: 2:922: τετράφαλος φοίνικι λόφῳ ἐπελάμπετο πήληξ.
ἐπέλαμψε: 2:164: ἦμος δ᾽ ἠέλιος δροσερὰς ἐπέλαμψε κολώνας
ἐπελάσσαι: 2:799: ἤματι τῷδ᾽ ἀέκητι θεῶν ἐπελάσσαι ἄρηα,
ἐπέλασσαν: 1:1017: ἀντίαι ἁρπάγδην ὀπίσω φέρον, ὄφρ᾽ ἐπέλασσαν
ἐπέλασσαν: 4:1405: ἀργυφέας ξανθῇσι λίγ᾽ ἔστενον: οἱ δ᾽ ἐπέλασσαν
ἐπελθέμεν: 1:197: νόσφιν γ᾽ Ἡρακλῆος, ἐπελθέμεν, εἴ κ᾽ ἔτι μοῦνον
ἐπεμαίεθ᾽: 3:815: ἢ πάρος, εἰ ἐτεόν γε νόῳ ἐπεμαίεθ᾽ ἕκαστα.
ἐπεμάσσατο: 3:106: ὧς φάτο: τὴν δ᾽ Ἥρη ῥαδινῆς ἐπεμάσσατο χειρός,
ἐπεμάσσατο: 4:18: πυκνὰ δὲ λευκανίης ἐπεμάσσατο, πυκνὰ δὲ κουρὶξ
ἐπεμβεβαώς: 2:1146: κριοῦ ἐπεμβεβαώς, τόν ῥα χρύσειον ἔθηκεν
ἐπεμβεβαὼς: 4:1679: εἱστήκει προβλῆτος ἐπεμβεβαὼς σκοπέλοιο.
ἔπεμπεν: 1:164: Ἀγκαῖος, τὸν μέν ῥα πατὴρ Λυκόοργος ἔπεμπεν,
ἐπενήνοθεν: 4:276: ἠὲ καὶ οὔ: πουλὺς γὰρ ἄδην ἐπενήνοθεν αἰών.
ἐπεντύνοντο: 1:720: πέμπον ἴμεν, καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπεντύνοντο νέεσθαι.
ἐπεξεινοῦντο: 2:766: ἠδ᾽ ὡς Λημνιάδεσσιν ἐπεξεινοῦντο γυναιξίν,
ἐπεξυνώσατο: 4:435: ἡ δ᾽ ὅτε κηρύκεσσιν ἐπεξυνώσατο μύθους,
ἐπέοικε: 3:990: ἣ θέμις, ὡς ἐπέοικε διάνδιχα ναιετάοντας,
ἐπέοικε: 4:1102: τῶ μ᾽ ἐπέοικε δίκην, ἥτις μετὰ πᾶσιν ἀρίστη
ἐπέπαστο: 1:729: τέρματι δαίδαλα πολλὰ διακριδὸν εὖ ἐπέπαστο.
ἐπεπλήθει: 3:271: ἕρκος ἐπεπλήθει. τοὶ μὲν μέγαν ἀμφιπένοντο
ἐπέπλωμεν: 2:152: πόντον ἐπέπλωμεν: μάλα δ᾽ ἡμέων αὐτὸς ἕκαστος
ἐπερείδεται: 4:204: ἴσχομεν: ἡμετέρῃ δ᾽ ἐπερείδεται Ἑλλὰς ἐφορμῇ,
ἐπερεύγεται: 4:629: ἔνθεν ἀπορνύμενος τῇ μέν τ᾽ ἐπερεύγεται ἀκτὰς
ἐπερεύγεται: 4:1240: ἦ θαμὰ δὴ τόδε χεῦμα, καὶ ἂψ ἐπερεύγεται ἀκτὰς
ἐπέρησαν: 4:304: Κυανέας Πόντοιο διὲκ πέτρας ἐπέρησαν:
ἐπέρησαν: 4:329: οἱ δ᾽ ὄπιθεν ποταμοῖο κατήλυθον, ἐκ δ᾽ ἐπέρησαν
ἐπέρησαν: 4:652: Στοιχάδας αὖτε λιπόντες ἐς Αἰθαλίην ἐπέρησαν
ἐπέρησαν: 4:1001: Κυανέας μαστῆρες ἀριστήων ἐπέρησαν.
ἐπερρώοντ᾽: 2:663: νήνεμον ἀκαμάτῃσιν ἐπερρώοντ᾽ ἐλάτῃσιν.
ἐπερρώοντ᾽: 4:504: ῥίμφα δὲ νῆ᾽ ἐπιβάντες ἐπερρώοντ᾽ ἐλάτῃσιν
ἐπερρώοντ᾽: 4:1631: ἱστόν, ἐυξέστῃσιν ἐπερρώοντ᾽ ἐλάτῃσιν
ἐπερρώοντο: 2:679: πλοχμοὶ βοτρυόεντες ἐπερρώοντο κιόντι:
ἐπερρώσαντο: 3:1257: χεῖρες ἐπερρώσαντο περὶ σθένεϊ σφριγόωσαι.
ἐπερχόμενόν: 1:690: κῆρες, ἐπερχόμενόν που ὀίομαι εἰς ἔτος ἤδη
ἐπεσβόλον: 4:1725: κερτομίη καὶ νεῖκος ἐπεσβόλον. ἐκ δέ νυ κείνης
ἕπεσθαι: 1:771: πρόφρων ἀντομένη: περὶ γὰρ μενέαινεν ἕπεσθαι
ἕπεσθαι: 2:804: ξυνῇ μὲν πάντεσσιν ὁμόστολον ὔμμιν ἕπεσθαι
ἕπεσθαι: 3:196: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ υἱῆας Φρίξου Τελαμῶνά θ᾽ ἕπεσθαι
ἕπεσθαι: 4:349: εἴτε μεθ᾽ Ἑλλάδα γαῖαν ἀριστήεσσιν ἕπεσθαι.
ἕπεσθαι: 4:369: αὐτοκασιγνήτη τε μεθ᾽ Ἑλλάδα γαῖαν ἕπεσθαι.
ἕπεσθαι: 4:684: αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἄψορρον ἀπέστιχε: τοὺς δ᾽ ἅμ᾽ ἕπεσθαι,
ἕπεσθαι: 4:1219: Λ̓ρήτη: μετὰ δ᾽ αὖτε δυώδεκα δῶκεν ἕπεσθαι
ἑπέσθην: 2:275: Ζεὺς μένος ἀκάματόν σφιν: ἀτὰρ Διὸς οὔ κεν ἑπέσθην
ἔπεσον: 1:506: ἡ δὲ Ῥέῃ, ἔπεσον δ᾽ ἐνὶ κύμασιν Ὠκεανοῖο:
ἔπεσον: 4:1016: ὡς ἐμοὶ ἐκ πυκιναὶ ἔπεσον φρένες, οὐ μὲν ἕκητι
ἔπεσσί: 3:185: μηδ᾽ αὔτως ἀλκῇ, πρὶν ἔπεσσί γε πειρηθῆναι,
ἔπεσσιν: 1:1301: Αἰακίδην χαλεποῖσιν ἐρητύεσκον ἔπεσσιν,
ἔπεσσιν: 2:714: θαρσύνεσκον ἔπεσσιν, Ἰήιε κεκληγυῖαι:
ἔπεσσιν: 2:763: δαίτην ἀμφίεπον, τέρποντό τε θυμὸν ἔπεσσιν.
ἔπεσσιν: 3:474: δὴ τότ᾽ Ἰήσονα τοῖσδε προσέννεπεν Ἄργος ἔπεσσιν:
ἔπεσσιν: 3:1145: ὧς τώγ᾽ ἀλλήλων ἀγανοῖς ἐπὶ τόσσον ἔπεσσιν
ἔπεσσιν: 4:1723: τὰς δ᾽ αἰσχροῖς ἥρωες ἐπεστοβέεσκον ἔπεσσιν
ἐπεσσυμένας: 2:265: στῆσαν, ἵνα ξιφέεσσιν ἐπεσσυμένας ἐλάσειαν.
ἐπεσσύμενοι: 1:1020: ᾗ πέρι πείσματα νηὸς ἐπεσσύμενοι ἐβάλοντο.
ἐπεσσύμενον: 2:103: ἤλασ᾽ ἐπεσσύμενον κεφαλῆς ὕπερ: ἡ δ᾽ ἑκάτερθεν
ἐπεσσύμενος: 1:758: πῖπτεν, ἐπεσσύμενος Πελοπήια νῶτα δαΐξαι.
ἐπεσσύμενος: 2:870: ἰθύνειν, Πηλῆα δ᾽ ἐπεσσύμενος προσέειπεν:
ἐπέσσυτο: 3:1379: τοῖος ἄρ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπέσσυτο γηγενέεσσιν,
ἔπεστι: 2:844: τύμβος: σῆμα δ᾽ ἔπεστι καὶ ὀψιγόνοισιν ἰδέσθαι,
ἐπεστοβέεσκον: 4:1723: τὰς δ᾽ αἰσχροῖς ἥρωες ἐπεστοβέεσκον ἔπεσσιν
ἐπέσχεθον: 4:1620: βωμοί: ἐπεὶ κεῖν᾽ ἦμαρ ἐπέσχεθον. αὐτὰρ ἐς ἠῶ
ἐπέσχεθον: 4:1764: Αἰγίνης ἀκτῇσιν ἐπέσχεθον: αἶψα δὲ τοίγε
ἐπέσχον: 4:514: οἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτάων νήσων ἔβαν, ᾗσιν ἐπέσχον
ἕπετ᾽: 2:74: ὧς ὅγε Τυνδαρίδην φοβέων ἕπετ᾽, οὐδέ μιν εἴα
ἐπέτεια: 4:1215: Μοιράων δ᾽ ἔτι κεῖσε θύη ἐπέτεια δέχονται
ἐπετείλατ᾽: 3:264: πατρός. ὁ μὲν θνῄσκων στυγερὰς ἐπετείλατ᾽ ἀνίας
ἐπετείλατο: 2:1098: πατρός: ὁ γὰρ θνῄσκων ἐπετείλατο τήνδε κέλευθον.
ἐπέτελλεν: 2:1053: μέλλετε, Φινῆος μεμνημένοι, ὡς ἐπέτελλεν.
ἐπέτελλον: 1:343: σημαίνειν ἐπέτελλον: ὁ δ᾽ αὐτόθεν, ἔνθα περ ἧστο,
ἑπέτις: 3:666: δμωάων, ἥ οἱ ἑπέτις πέλε κουρίζουσα:
ἐπετραπόμεσθα: 3:488: ἐλπωρή, ὅτε νόστον ἐπετραπόμεσθα γυναιξίν.’
ἐπέτρεπον: 1:642: ἀγγελίας καὶ σκῆπτρον ἐπέτρεπον Ἑρμείαο,
ἐπέτρεχε: 2:596: ἡ δ᾽ ἄφαρ ὥστε κύλινδρος ἐπέτρεχε κύματι λάβρῳ
ἐπέτρεψαν: 4:1698: ἠείδειν οὐδ᾽ ὅσσον: ἐπέτρεψαν δὲ θαλάσσῃ
ἐπευφημῆσαι: 4:1592: ἤνωγον ῥέξαι καὶ ἐπευφημῆσαι ἑλόντα.
ἐπευφήμησαν: 4:295: αἴσιον, ᾧ καὶ πάντες ἐπευφήμησαν ἰδόντες
ἐπευφήμησεν: 1:556: νόστον ἐπευφήμησεν ἀκηδέα νισσομένοισιν.
ἔπεφνεν: 1:1044: Ἴδας δ᾽ αὖ Προμέα, Κλυτίος δ᾽ Ὑάκινθον ἔπεφνεν,
ἔπεφνεν: 1:1213: δίου Θειοδάμαντος, ὃν ἐν Δρυόπεσσιν ἔπεφνεν
ἔπεφνεν: 2:800: Τυνδαρίδην Βέβρυξιν, ὅτ᾽ ἀνέρα κεῖνον ἔπεφνεν.
ἔπεφνεν: 4:1495: ὃς τότε Κάνθον ἔπεφνεν ἐπὶ ῥήνεσσιν ἑοῖσιν.
ἔπεφνον: 4:548: ἥρως Ναυσίθοος: τόθι δ᾽ εἵσατο, καί μιν ἔπεφνον
ἐπέφραδε: 4:771: πρώτην δ᾽ εἰσαφίκανε Θέτιν, καὶ ἐπέφραδε μῦθον
ἐπέφραδεν: 1:654: εἰς ἀγορήν: αὐτὴ γὰρ ἐπέφραδεν Ὑψιπύλεια.
ἐπέφραδον: 2:961: σφᾶς αὐτοὺς νημερτὲς ἐπέφραδον ἀντιάσαντες:
ἐπεφράσθησαν: 4:507: Κόλχοι δ᾽ ὁππότ᾽ ὄλεθρον ἐπεφράσθησαν ἄνακτος,
ἐπεχεύατο: 1:268: μήτηρ δ᾽ ὡς τὰ πρῶτ᾽ ἐπεχεύατο πήχεε παιδί,
ἐπεχήρατο: 4:55: φοιταλέην ἐσιδοῦσα θεὰ ἐπεχήρατο Μήνη
ἐπέχουσιν: 4:496: εἰρεσίῃ περάαν πλόον ἀντίον, ᾧ ἐπέχουσιν
ἐπέχραεν: 3:431: ἥ με καὶ ἐνθάδε νεῖσθαι ἐπέχραεν ἐκ βασιλῆος.’
ἐπέχραον: 2:283: τάων ἀκροτάτῃσιν ἐπέχραον ἤλιθα χερσίν.
ἐπέχραον: 2:500: ἦρι δ᾽ ἐτήσιαι αὖραι ἐπέχραον, αἵ τ᾽ ἀνὰ πᾶσαν
ἐπέχραον: 4:508: ἤτοι μὲν δίζεσθαι ἐπέχραον ἔνδοθι πάσης
ἐπεχώσατο: 3:367: τοῖα παρέννεπεν Ἄργος: ἄναξ δ᾽ ἐπεχώσατο μύθοις
ἐπεψεύσασθε: 3:381: οἷα δὲ καὶ μακάρεσσιν ἐπεψεύσασθε θεοῖσιν.’
ἐπήβολός: 1:694: νῦν γὰρ δὴ παρὰ ποσσὶν ἐπήβολός ἐστ᾽ ἀλεωρή,
ἐπήβολος: 2:1282: εἴτε καὶ ἀλλοίη τις ἐπήβολος ἔσσεται ὁρμή.’
ἐπήβολος: 3:1271: ὅσσον τ᾽ ἐκ βαλβῖδος ἐπήβολος ἅρματι νύσσα
ἐπήβολος: 4:1378: ὧς ηὔδα: πάντεσσι δ᾽ ἐπήβολος ἥνδανε μῆτις:
ἐπηέρθη: 4:67: ἀσπασίως δ᾽ ὄχθῃσιν ἐπηέρθη ποταμοῖο,
ἐπηετανὸν: 2:1178: ἀλλ᾽ ἵππους δαίτρευον, ἐπηετανὸν κομέουσαι.
ἐπήισαν: 1:1023: ἥρωας νημερτὲς ἐπήισαν: ἀλλά που ἀνδρῶν
ἐπήισεν: 2:195: τούσδ᾽ αὐτοὺς παριόντας ἐπήισεν, ὧν οἱ ἰόντων
ἐπήλασαν: 1:381: στέρνα θ᾽ ὁμοῦ καὶ χεῖρας ἐπήλασαν. ἐν δ᾽ ἄρα Τῖφυς
ἐπηλίνδητ᾽: 4:1461: ἴχνια γὰρ νυχίοισιν ἐπηλίνδητ᾽ ἀνέμοισιν
ἐπήλυδες: 3:934: ἠιθέῳ, εὖτ᾽ ἄν σφιν ἐπήλυδες ἄλλοι ἕπωνται.
ἐπήλυθε: 4:1287: ἤλυον ἑρπύζοντες. ἐπήλυθε δ᾽ αὐτίκ᾽ ἐρεμνὴ
ἐπήλυθεν: 1:1071: ἀνδράσι τ᾽ ἐκ Διὸς ἦμαρ ἐπήλυθεν: οὐδὲ γὰρ αὐτῶν
ἐπήλυθεν: 3:959: ὧς ἄρα τῇ καλὸς μὲν ἐπήλυθεν εἰσοράασθαι
ἐπήλυθεν: 4:1056: στρευγομένοις δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἐπήλυθεν εὐνήτειρα
ἐπήλυθον: 1:1145: οὐρῇσιν σαίνοντες ἐπήλυθον. ἡ δὲ καὶ ἄλλο
ἐπήλυθον: 4:1202: οὐλοόν, οὐδὲ βαρεῖαι ἐπήλυθον Αἰήταο
ἐπημάτιαι: 3:894: τάων, αἳ τὸ πάροιθεν ἐπημάτιαι ἀγέρονται.
ἐπὴν: 3:1051: αὐτίκ᾽ ἐπὴν κρατεροὺς ζεύξῃς βόας, ὦκα δὲ πᾶσαν
ἐπῄνεον: 3:906: αὐτὰρ ἐγὼ τὸν μῦθον ἐπῄνεον, ἠδὲ καὶ αὐτὸν
ἐπῄνησαν: 3:194: ὧς φάτ᾽: ἐπῄνησαν δὲ νέοι ἔπος Αἰσονίδαο
ἐπῄνησαν: 3:555: Ἴσκεν: ἐπῄνησαν δὲ νέοι, Φινῆος ἐφετμὰς
ἔπηξαν: 3:22: ἦ, καὶ ἐπ᾽ οὔδεος αἵγε ποδῶν πάρος ὄμματ᾽ ἔπηξαν,
ἔπηξεν: 3:1285: χρίμψε δ᾽ ἔπειτα κιών, παρὰ δ᾽ ὄβριμον ἔγχος ἔπηξεν
ἐπήορα: 2:1067: νεύοντάς τε λόφους καὶ ἐπήορα δούραθ᾽ ὕπερθεν.
ἐπήορον: 3:855: καυλοῖσιν διδύμοισιν ἐπήορον: ἡ δ᾽ ἐνὶ γαίῃ
ἐπήορος: 4:142: νειόθεν εἰλίγγοισιν ἐπήορος ἐξανιοῦσα:
ἐπηπείλησε: 1:1348: αὖτις ἰὼν πονέεσθαι. ἐπηπείλησε δὲ γαῖαν
ἐπηπείλησε: 3:97: ἀμφαδίην. τοῖον γὰρ ἐπηπείλησε χαλεφθείς,
ἐπήρατον: 3:5: παρθενικάς: τῶ καί τοι ἐπήρατον οὔνομ᾽ ἀνῆπται.
ἐπήρατον: 3:1098: παρθενικὴν καλέεσκον ἐπήρατον, ἥν μ᾽ ἐρεείνεις;
ἐπηρεφέας: 4:144: ῥυμβόνας ἀζαλέῃσιν ἐπηρεφέας φολίδεσσιν.
ἐπηρεφὲς: 1:1121: ἵδρυσαν φηγοῖσιν ἐπηρεφὲς ἀκροτάτῃσιν,
ἐπηρεφές: 2:738: ὕλῃ καὶ πέτρῃσιν ἐπηρεφές, ἔνθεν ἀυτμὴ
ἐπηρεφές: 4:177: βεβρίθει λήνεσσιν ἐπηρεφές: ἤλιθα δὲ χθὼν
ἐπητείῃσι: 3:1006: ἐκ μορφῆς ἀγανῇσιν ἐπητείῃσι κεκάσθαι.’
ἐπήτιδες: 2:989: οὐ γὰρ Ἀμαζονίδες μάλ᾽ ἐπήτιδες, οὐδὲ θέμιστας
ἐπήτριμα: 1:364: πειθόμενοι: ἀπὸ δ᾽ εἵματ᾽ ἐπήτριμα νηήσαντο
ἐπήτριμοι: 1:30: ἑξείης στιχόωσιν ἐπήτριμοι, ἃς ὅγ᾽ ἐπιπρὸ
ἐπήτριμοι: 4:935: ὧς αἱ ὑπεκπροθέουσαι ἐπήτριμοι εἱλίσσοντο
ἐπήτριμοι: 4:1453: ἄπλητον μεμάασιν ἐπήτριμοι: ὧς τότ᾽ ἀολλεῖς
ἐπηυλίζοντο: 3:928: τῇ θαμὰ δὴ λακέρυζαι ἐπηυλίζοντο κορῶναι.
ἔπι: 1:29: ἀκτῆς Θρηικίης Ζώνης ἔπι τηλεθόωσαι
ἐπὶ: 1:40: Λάρισαν δ᾽ ἐπὶ τοῖσι λιπὼν Πολύφημος ἵκανεν
ἐπὶ: 1:42: ὁππότε Κενταύροις Λαπίθαι ἐπὶ θωρήσσοντο,
ἐπὶ: 1:53: τοῖσι δ᾽ ἐπὶ τρίτατος γνωτὸς κίε νισσομένοισιν
ἐπὶ: 1:86: τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ Κλυτίος τε καὶ Ἴφιτος ἠγερέθοντο,
ἐπὶ: 1:95: τοῖς δ᾽ ἐπὶ Κεκροπίηθεν ἀρήιος ἤλυθε Βούτης,
ἐπὶ: 1:115: Φλίας δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσιν Ἀραιθυρέηθεν ἵκανεν,
ἐπὶ: 1:133: τῷ δ᾽ ἐπὶ δὴ θείοιο κίεν Δαναοῖο γενέθλη,
ἐπὶ: 1:179: Ταίναρον αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσι λιπὼν Εὔφημος ἵκανεν,
ἐπὶ: 1:182: κεῖνος ἀνὴρ καὶ πόντου ἐπὶ γλαυκοῖο θέεσκεν
ἐπὶ: 1:190: Οἰνεΐδης δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἀφορμηθεὶς Καλυδῶνος
ἐπὶ: 1:260: αἱ μὲν ἄρ᾽ ὧς ἀγόρευον ἐπὶ προμολῇσι κιόντων.
ἔπι: 1:286: σεῖο πόθῳ μινύθουσα δυσάμμορος, ᾧ ἔπι πολλὴν
ἔπι: 1:287: ἀγλαΐην καὶ κῦδος ἔχον πάρος, ᾧ ἔπι μούνῳ
ἐπὶ: 1:309: ἢ Αυκίην εὐρεῖαν, ἐπὶ Ξάνθοιο ῥοῇσιν,
ἐπὶ: 1:320: στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προμολῇς: οἱ δ᾽ ἀντίοι ἠγερέθοντο.
ἐπὶ: 1:329: αὐτοῦ δ᾽ ἰλλομένοις ἐπὶ λαίφεσιν, ἠδὲ καὶ ἱστῷ
ἐπὶ: 1:348: ἦ ῥα μέγα φρονέων, ἐπὶ δ᾽ ᾔνεον, ὡς ἐκέλευεν
ἐπὶ: 1:365: λείῳ ἐπὶ πλαταμῶνι, τὸν οὐκ ἐπέβαλλε θάλασσα
ἐπὶ: 1:376: τὴν δὲ κατάντη κλῖναν ἐπὶ πρώτῃσι φάλαγξιν,
ἐπὶ: 1:385: νειόθεν ἐξ ἕδρης, ἐπὶ δ᾽ ἐρρώσαντο πόδεσσιν
ἐπὶ: 1:400: αὔτως, οὔτι πάλῳ: ἐπὶ δ᾽ ἔτρεπον αἰνήσαντες
ἐπὶ: 1:424: μείλιχος, ᾧ κ᾽ ἐπὶ πόντον ἐλευσόμεθ᾽ εὐδιόωντες.’
ἐπὶ: 1:425: ἦ, καὶ ἅμ᾽ εὐχωλῇ προχύτας βάλε. τὼ δ᾽ ἐπὶ βουσὶν
ἐπὶ: 1:435: καῖον ἐπὶ σχίζῃσιν: ὁ δ᾽ ἀκρήτους χέε λοιβὰς
ἐπὶ: 1:453: τῆμος ἄρ᾽ ἤδη πάντες ἐπὶ ψαμάθοισι βαθεῖαν
ἐπὶ: 1:516: οὐδ᾽ ἐπὶ δὴν μετέπειτα κερασσάμενοι Διὶ λοιβάς,
ἐπὶ: 1:517: ἣ θέμις, ἑστηῶτες ἐπὶ γλώσσῃσι χέοντο
ἐπὶ: 1:523: βαινέμεναί τ᾽ ἐπὶ νῆα καὶ ἀρτύνασθαι ἐρετμά.
ἐπὶ: 1:541: πόντου λάβρον ὕδωρ, ἐπὶ δὲ ῥόθια κλύζοντο:
ἐπὶ: 1:554: χείρων Φιλλυρίδης, πολιῇ δ᾽ ἐπὶ κύματος ἀγῇ
ἐπι: 1:605: τοῖσιν δ᾽ αὐτῆμαρ μὲν ἄεν καὶ ἐπι κνέφας οὖρος
ἐπὶ: 1:612: ἀνέρες ἐχθήραντες, ἔχον δ᾽ ἐπὶ ληιάδεσσιν
ἐπὶ: 1:615: Κύπιδος, οὕνεκά μιν γεράων ἐπὶ δηρὸν ἄτισσαν.
ἐπὶ: 1:631: ἦ θαμὰ δὴ πάπταινον ἐπὶ πλατὺν ὄμμασι πόντον
ἐπὶ: 1:639: ἄφθογγοι: τοῖόν σφιν ἐπὶ δέος ᾐωρεῖτο.
ἐπὶ: 1:652: πείσματα νηὸς ἔλυσαν ἐπὶ πνοιῇ βορέαο.
ἐπὶ: 1:658: ἀνδράσιν, οἷά τ᾽ ἔοικεν ἄγειν ἐπὶ νηὸς ἔχοντας,
ἐπὶ: 1:661: ἀτρεκέως γνώωσι, κακὴ δ᾽ ἐπὶ πολλὸν ἵκηται
ἐπί: 1:740: Ἀμφίων δ᾽ ἐπί οἱ χρυσέῃ φόρμιγγι λιγαίνων
ἔπι: 1:744: πῆχυν ἔπι σκαιὸν ξυνοχὴ κεχάλαστο χιτῶνος
ἐπὶ: 1:755: τὸν δὲ μεταδρομάδην ἐπὶ Μυρτίλος ἤλασεν ἵππους,
ἐπὶ: 1:784: γηθόσυναι ξείνῳ: ὁ δ᾽ ἐπὶ χθονὸς ὄμματ᾽ ἐρείσας
ἐπὶ: 1:793: ‘ξεῖνε, τίη μίμνοντες ἐπὶ χρόνον ἔκτοθι πύργων
ἐπὶ: 1:811: αὔτως δ᾽ ἀδμῆτές τε κόραι, χῆραί τ᾽ ἐπὶ τῇσιν
ἐπὶ: 1:832: ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐπὶ νῆα κιὼν ἑτάροισιν ἐνίσπες
ἐπὶ: 1:849: καὶ δ᾽ αὐτοὺς ξεινοῦσθαι ἐπὶ σφέα δώματ᾽ ἄγεσκον
ἐπὶ: 1:850: ῥηιδίως. Κύπρις γὰρ ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὦρσεν
ἐπὶ: 1:870: ἐσσόμεθ᾽ ὧδ᾽ ἐπὶ δηρὸν ἐελμένοι: οὐδέ τι κῶας
ἐπὶ: 1:872: ἴομεν αὖτις ἕκαστοι ἐπὶ σφέα: τὸν δ᾽ ἐνὶ λέκτροις
ἐπὶ: 1:910: ἦ, καὶ ἔβαιν᾽ ἐπὶ νῆα παροίτατος: ὧς δὲ καὶ ἄλλοι
ἐπὶ: 1:925: δυομένου Χερόνησον ἐπὶ προύχουσαν ἵκοντο.
ἐπὶ: 1:930: μέτρεον, Ἰδαίην ἐπὶ δεξιὰ γαῖαν ἔχοντες.
ἐπὶ: 1:932: Περκώτην δ᾽ ἐπὶ τῇ καὶ Ἀβαρνίδος ἠμαθόεσσαν
ἐπὶ: 1:934: καὶ δὴ τοίγ᾽ ἐπὶ νυκτὶ διάνδιχα νηὸς ἰούσης
ἐπὶ: 1:946: τέσσαρες αἰνοτάτῃσιν ἐπὶ πλευρῇς ἀραρυῖαι.
ἐπὶ: 1:1004: ὑλοτόμοι στοιχηδὸν ἐπὶ ῥηγμῖνι βάλωσιν,
ἐπὶ: 1:1013: δὴ τότε πείσματα νηὸς ἐπὶ πνοιῇς ἀνέμοιο
ἐπὶ: 1:1025: τῶ καὶ τεύχεα δύντες ἐπὶ σφίσι χεῖρας ἄειραν.
ἐπὶ: 1:1046: Οἰνεΐδης δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἕλεν θρασὺν Ἰτυμονῆα
ἐπὶ: 1:1064: οὗ πόσιος μετόπισθε: κακῷ δ᾽ ἐπὶ κύντερον ἄλλο
ἐπὶ: 1:1072: ἔτλη τις πάσσασθαι ἐδητύος, οὐδ᾽ ἐπὶ δηρὸν
ἐπὶ: 1:1140: ἡ δέ που εὐαγέεσσιν ἐπὶ φρένα θῆκε θυηλαῖς
ἐπὶ: 1:1194: ῥίμφα δ᾽ ὀιστοδόκην μὲν ἐπὶ χθονὶ θῆκε φαρέτρην
ἐπὶ: 1:1298: καί νύ κεν ἂψ ὀπίσω Μυσῶν ἐπὶ γαῖαν ἵκοντο
ἐπὶ: 1:1321: αὔτως δ᾽ αὖ Πολύφημον ἐπὶ προχοῇσι Κίοιο
ἐπὶ: 1:1359: λάβρος ἐπιπνείων: ἀτὰρ οὐδ᾽ ἐπὶ τυτθὸν ἄητο
ἐπὶ: 2:5: ὅς τ᾽ ἐπὶ καὶ ξείνοισιν ἀεικέα θεσμὸν ἔθηκεν,
ἐπὶ: 2:28: τῶν μὲν ἔτ᾽ οὐκ ἀλέγει, ἐπὶ δ᾽ ὄσσεται οἰόθεν οἶον
ἐπὶ: 2:71: τρηχὺ θοὴν ἐπὶ νῆα κορύσσεται, ἡ δ᾽ ὑπὸ τυτθὸν
ἐπὶ: 2:92: χεῖρ᾽ ἐπὶ οἷ πελέμιξεν: ὁ δ᾽ ἀίξαντος ὑπέστη,
ἐπὶ: 2:112: ἀλλά μιν οὐ κατέπεφνεν, ὅσον δ᾽ ἐπὶ δέρματι μοῦνον
ἔπι: 2:160: ἀγχιάλῳ, τῇ, ἀκτῇ ἔπι, πρυμνήσι᾽ ἀνῆπτο,
ἐπὶ: 2:183: τῶ καί οἱ γῆρας μὲν ἐπὶ δηναιὸν ἴαλλεν,
ἐπὶ: 2:191: καὶ δ᾽ ἐπὶ μυδαλέην ὀδμὴν χέον: οὐδέ τις ἔτλη
ἐπὶ: 2:205: νειόθεν, ἀβληχρῷ δ᾽ ἐπὶ κώματι κέκλιτ᾽ ἄναυδος.
ἐπὶ: 2:211: Ἁργῴης ἐπὶ νηὸς ἄγει μετὰ κῶας Ἰήσων.
ἔπι: 2:285: πολλὸν ἑκὰς νήσοισιν ἔπι Πλωτῇσι κιχόντες,
ἐπὶ: 2:295: οἱ δ᾽ ὅρκῳ εἴξαντες ὑπέστρεφον ἂψ ἐπὶ νῆα
ἐπὶ: 2:347: αὐτίκα Βιθυνῶν ἐπὶ δεξιὰ γαῖαν ἔχοντες
ἐπὶ: 2:357: ἀγχίμολον δ᾽ ἐπὶ τῇ πολέας παρανεῖσθε κολωνοὺς
ἐπὶ: 2:365: αἰγιαλός: πολέος δ᾽ ἐπὶ πείρασιν Αἰγιαλοῖο
ἐπὶ: 2:366: ἀκτῇ ἐπὶ προβλῆτι ῥοαὶ Ἅλυος ποταμοῖο
ἐπὶ: 2:370: ἐξανέχει γαίης: ἐπὶ δὲ στόμα Θερμώδοντος
ἐπὶ: 2:379: τῇ δ᾽ ἐπὶ Μοσσύνοικοι ὁμούριοι ὑλήεσσαν
ἐπὶ: 2:397: ἑξείης δὲ Σάπειρες ἐπὶ σφίσι ναιετάουσιν:
ἐπὶ: 2:398: Βύζηρες δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὁμώλακες, ὧν ὕπερ ἤδη
ἐπὶ: 2:404: κείνου νῆ᾽ ἐλάοντες ἐπὶ προχοὰς ποταμοῖο
ἐπὶ: 2:428: ὧς φάτ᾽ Ἀγηνορίδης: ἐπὶ δὲ σχεδὸν υἱέε δοιὼ
ἔπι: 2:430: οὐδῷ ἔπι κραιπνοὺς ἔβαλον πόδας: οἱ δ᾽ ἀνόρουσαν
ἔπι: 2:481: μὴ ταμέειν πρέμνον δρυὸς ἥλικος, ᾗ ἔπι πουλὺν
ἔπι: 2:505: τήνγ᾽ ἀνερεψάμενος ποταμῷ ἔπι ποιμαίνουσαν
ἐπὶ: 2:519: Σείριος, οὐδ᾽ ἐπὶ δηρὸν ἔην ἄκος ἐνναέτῃσιν,
ἐπὶ: 2:654: τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προχοὰς Φυλληίδας, ἔνθα πάροιθεν
ἐπὶ: 2:662: δερκόμενοι παράμειβον, ὁμῶς δ᾽ ἐπὶ ἤματι νύκτα
ἐπὶ: 2:682: σείετο νῆσος ὅλη, κλύζεν δ᾽ ἐπὶ κύματα χέρσῳ.
ἐπὶ: 2:685: στὰν δὲ κάτω νεύσαντες ἐπὶ χθονός: αὐτὰρ ὁ τηλοῦ
ἐπὶ: 2:693: δὴ τότε οἱ κεραῶν ἐπὶ μηρία θήσομεν αἰγῶν.
ἐπὶ: 2:759: πάντοθεν ἀγρόμενοι: ἐπεὶ ἦ μάλα τοίγ᾽ ἐπὶ δηρὸν
ἐπὶ: 2:782: ἔνθα δ᾽ ἐπὶ Πριόλαο κασιγνήτοιο θανόντος
ἐπὶ: 2:791: ἔστ᾽ ἐπὶ Ῥηβαίου προχοὰς σκόπελόν τε Κολώνης:
ἐπὶ: 2:792: Παφλαγόνες τ᾽ ἐπὶ τοῖς Πελοπήιοι εἴκαθον αὔτως,
ἐπὶ: 2:814: ἦρί γε μὴν ἐπὶ νῆα κατήισαν ἐγκονέοντες:
ἐπὶ: 2:835: τὸν δ᾽ ἕταροι ἐπὶ νῆα φέρον ψυχορραγέοντα,
ἐπὶ: 2:860: ἄτλητον δ᾽ ὀλοῷ ἐπὶ πήματι κῆδος ἕλοντο.
ἔπι: 2:933: νῆ᾽ ἔπι: κὰδ δ᾽ ἄρα λαῖφος ἐρυσσάμενοι τανύοντο
ἐπὶ: 2:955: ἱέμενον, ποταμόν τ᾽ ἐπὶ τοῖς Ἅλυν: οὐδὲ μὲν ἀνδρῶν
ἔπι: 2:972: τῆς οἵγ᾽ ἐν κόλπῳ, προχοαῖς ἔπι Θερμώδοντος,
ἐπὶ: 2:975: τόσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἵησι παρὲξ ἕθεν ἄνδιχα βάλλων.
ἐπὶ: 2:1017: ἱρὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὄρος καὶ γαῖαν ἄμειβον,
ἐπί: 2:1038: ἧκ᾽ ἐπί οἱ πτερὸν ὀξύ: τὸ δ᾽ ἐν λαιῷ πέσεν ὤμῳ
ἐπὶ: 2:1044: ἄλλος ἐπὶ προτέρῳ πεποτημένος: ἀλλά μιν ἥρως
ἐπὶ: 2:1058: δούπει ἐπὶ σκοπιῆς περιμήκεος: αἱ δ᾽ ἐφέβοντο
ἐπὶ: 2:1072: δεινὸν λαμπομένας, ἐπὶ δὲ λόφοι ἐσσείοντο
ἐπὶ: 2:1129: ᾗ ἔνι πείρομεν οἶμον ἐπὶ χρέος ἐμβεβαῶτες.
ἐπὶ: 2:1186: χείματος οὐλομένοιο. πάρεστι δὲ τῆσδ᾽ ἐπὶ νηὸς
ἐπὶ: 2:1218: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πολέεσσι δ᾽ ἐπὶ χλόος εἷλε παρειὰς
ἐπὶ: 2:1246: Βύζηράς τ᾽ ἐπὶ τοἵσιν: ἐπιπρὸ γὰρ αἰὲν ἔτεμνον
ἐπὶ: 2:1272: πεπτάμενον λασίοισιν ἐπὶ δρυὸς ἀκρεμόνεσσιν.
ἐπὶ: 3:36: ἦ, καὶ ἀναΐξασαι ἐπὶ μέγα δῶμα νέοντο
ἐπὶ: 3:67: ἐξότ᾽ ἐπὶ προχοῇσιν ἅλις πλήθοντος Ἀναύρου
ἐπὶ: 3:125: καὶ μὴν τούσγε παρᾶσσον ἐπὶ προτέροισιν ὀλέσσας
ἐπὶ: 3:167: ἥρωες δ᾽ ἀπάνευθεν ἑῆς ἐπὶ σέλμασι νηὸς
ἐπὶ: 3:178: υἷας ἑλὼν Φρίξοιο δύω δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἑταίρους.
ἐπὶ: 3:199: χέρσονδ᾽ ἐξαπέβησαν ἐπὶ θρῳσμοῦ πεδίοιο.
ἐπὶ: 3:205: ἔστι θέμις στείλαντας ὕπερθ᾽ ἐπὶ σῆμα χέεσθαι,
ἐπὶ: 3:218: λαΐνεος χαλκέῃσιν ἐπὶ γλυφίδεσσιν ἀρήρει.
ἐπὶ: 3:235: ἔνθα δὲ καὶ μέσσαυλος ἐλήλατο: τῇ δ᾽ ἐπὶ πολλαὶ
ἐπὶ: 3:276: τετρηχώς, οἷόν τε νέαις ἐπὶ φορβάσιν οἶστρος
ἐπὶ: 3:284: ἧκ᾽ ἐπὶ Μηδείῃ: τὴν δ᾽ ἀμφασίη λάβε θυμόν.
ἐπὶ: 3:321: ζαχρηεῖς: αὐτοὺς δ᾽ ἐπὶ δούρασι πεπτηῶτας
ἐπὶ: 3:375: αὐτίχ᾽ ὁμαρτήσαντες ἀφ᾽ Ἑλλάδος, οὐκ ἐπὶ κῶας,
ἐπὶ: 3:389: τλαίη ἑκὼν ὀθνεῖον ἐπὶ κτέρας; ἀλλά με δαίμων
ἐπὶ: 3:412: τετράγυον, τὴν αἶψα ταμὼν ἐπὶ τέλσον ἀρότρῳ
ἐπὶ: 3:455: οἷά τ᾽ ἔειφ᾽, ὥς θ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ θρόνου, ὥς τε θύραζε
ἐπὶ: 3:497: τετράγυον δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἐφίετο νειὸν ἀρόσσαι:
ἐπὶ: 3:507: βουλῆς εἶναι ὄνειαρ, ὅσον τ᾽ ἐπὶ κάρτεϊ χειρῶν.
ἐπὶ: 3:511: εἰ δ᾽ οὔ τοι μάλα θυμὸς ἑῇ ἐπὶ πάγχυ πέποιθεν
ἐπὶ: 3:516: σπερχόμενος δ᾽ ἀνόρουσε θοῶς: ἐπὶ δὲ τρίτος Ἴδας
ἐπὶ: 3:517: ὦρτο μέγα φρονέων, ἐπὶ δ᾽ υἱέε Τυνδαρέοιο:
ἐπὶ: 3:569: στελλέσθω: ἀτὰρ αὐτοὶ ἐπὶ χθονὸς ἐκ ποταμοῖο
ἐπὶ: 3:573: καρπαλίμως ἐξαῦτις ἀνὰ πτόλιν: οἱ δ᾽ ἐπὶ νηὸς
ἐπὶ: 3:591: ὀθνείοις ἐπὶ χεῖρα ἑὴν κτεάτεσσιν ἀείρειν,
ἐπὶ: 3:643: χραισμεῖν ἀντιάσῃσιν, ἐπὶ σφετέροις ἀχέουσα
ἐπὶ: 3:679: δῶμα τόδ᾽ εἰσοράαν, μηδὲ πτόλιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ γαίης
ἐπὶ: 3:726: εἷλεν ἰαινομένην, τοῖον δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔειπεν:
ἐπὶ: 3:743: νὺξ μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἄγεν κνέφας: οἱ δ᾽ ἐνὶ πόντῳ
ἐπὶ: 3:750: ἀλλὰ μάλ᾽ οὐ Μήδειαν ἐπὶ γλυκερὸς λάβεν ὕπνος.
ἐπὶ: 3:779: φάρμακα μησαμένη; ποῖον δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἐνίψω;
ἐπὶ: 3:803: ἐνθεμένη δ᾽ ἐπὶ γούνατ᾽ ὀδύρετο. δεῦε δὲ κόλπους
ἐπὶ: 3:826: αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ νῆα κίεν προπάροιθε λιασθείς.
ἐπὶ: 3:831: νεκταρέῃ φαιδρύνετ᾽ ἐπὶ χρόα: δῦνε δὲ πέπλον
ἐπὶ: 3:891: μὴ ἴμεν ἀλλοδαποῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν, οἵ τ᾽ ἐπὶ γαῖαν
ἐπὶ: 3:918: ἔνθ᾽ οὔπω τις τοῖος ἐπὶ προτέρων γένετ᾽ ἀνδρῶν,
ἐπὶ: 3:946: ἦ ῥα περιφραδέως, ἐπὶ δὲ σχεδὸν ᾔνεον ἄμφω.
ἐπὶ: 3:949: μολπήν, οὐκ ἐπὶ δηρὸν ἐφήνδανεν ἑψιάασθαι.
ἐπὶ: 3:1022: αἰδόμενοι, ὁτὲ δ᾽ αὖτις ἐπὶ σφίσι βάλλον ὀπωπάς,
ἐπὶ: 3:1033: αὐτῷ πυρκαϊὴν εὖ νηήσας ἐπὶ βόθρῳ.
ἐπὶ: 3:1048: φλὸξ ὀλοῶν ταύρων. τοῖός γε μὲν οὐκ ἐπὶ δηρὸν
ἐπὶ: 3:1054: σπειρομένων ὄφιος δνοφερὴν ἐπὶ βῶλον ὀδόντων,
ἐπὶ: 3:1145: ὧς τώγ᾽ ἀλλήλων ἀγανοῖς ἐπὶ τόσσον ἔπεσσιν
ἐπὶ: 3:1158: ἷζε δ᾽ ἐπὶ χθαμαλῷ σφέλαϊ κλιντῆρος ἔνερθεν
ἐπὶ: 3:1159: λέχρις ἐρεισαμένη λαιῇ ἐπὶ χειρὶ παρειήν:
ἐπὶ: 3:1165: ἡρώων ἐς ὅμιλον: ὁμοῦ δ᾽ ἐπὶ νῆα πέλασσαν.
ἐπὶ: 3:1189: ἐξανύσειν, εἰ καί περ ἐπὶ ζυγὰ βουσὶ βάλοιτο.
ἔπι: 3:1192: νὺξ δ᾽ ἵπποισιν ἔβαλλεν ἔπι ζυγά: τοὶ δὲ χαμεύνας
ἐπὶ: 3:1207: νήησε σχίζας, ἐπὶ δ᾽ ἀρνειοῦ τάμε λαιμόν,
ἐπὶ: 3:1209: πῦρ ὑπένερθεν ἱείς, ἐπὶ δὲ μιγάδας χέε λοιβάς,
ἐπὶ: 3:1227: χρυσείην δ᾽ ἐπὶ κρατὶ κόρυν θέτο τετραφάληρον,
ἐπὶ: 3:1284: αὐτόγυόν τ᾽ ἐπὶ τοῖς στιβαροῦ ἀδάμαντος ἄροτρον.
ἐπὶ: 3:1318: ζεύγληθεν. καὶ τὼ μὲν ὑπὲκ πυρὸς ἂψ ἐπὶ νῆα
ἐπὶ: 3:1334: λαῖον ἐπὶ στιβαρῷ πιέσας ποδί: τῆλε δ᾽ ἑοῖο
ἐπὶ: 3:1345: αὐτὰρ ὁ ἂψ ἐπὶ νῆα πάλιν κίεν, ὄφρ᾽ ἔτι κεινὰς
ἐπὶ: 3:1373: ἀλλήλους βρυχηδὸν ἐδήιον: οἱ δ᾽ ἐπὶ γαῖαν
ἐπὶ: 4:7: παννύχιος δόλον αἰπὺν ἐπὶ σφίσι μητιάασκεν
ἐπὶ: 4:8: οἷσιν ἐνὶ μεγάροις, στυγερῷ ἐπὶ θυμὸν ἀέθλῳ
ἐπὶ: 4:85: πάντα μάλ᾽, οὐδέ τι μῆχος ἱκάνεται. ἀλλ᾽ ἐπὶ νηὶ
ἔπι: 4:124: φηγὸν ἀπειρεσίην διζημένω, ᾗ ἔπι κῶας
ἐπὶ: 4:165: αὐτὸς ἑὴν ἐπὶ νῆα παλιντροπάασθαι Ἰήσων
ἐπὶ: 4:172: καί οἱ ἐπὶ ξανθῇσι παρηίσιν ἠδὲ μετώπῳ
ἐπὶ: 4:183: Ἠὼς μέν ῤ̔ ἐπὶ γαῖαν ἐκίδνατο, τοὶ δ᾽ ἐς ὅμιλον
ἐπὶ: 4:187: Αἰσονίδης δ᾽ ἄλλους μὲν ἐρήτυε, τῷ δ᾽ ἐπὶ φᾶρος
ἐπὶ: 4:251: ὅ ῥα θεᾷ ἥρωες ἐπὶ ῥηγμῖσιν ἔδειμαν,
ἐπὶ: 4:447: ἄλγεά τ᾽ ἄλλ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἀπείρονα τετρήχασιν.
ἐπὶ: 4:448: δυσμενέων ἐπὶ παισὶ κορύσσεο, δαῖμον, ἀερθείς,
ἐπὶ: 4:493: ἑζόμενοι βουλήν: ἐπὶ δέ σφισιν ἤλυθε κούρη
ἐπὶ: 4:523: δή ῥα τότε προμολόντες ἐπὶ χθονὶ πείσματ᾽ ἔδησαν
ἐπὶ: 4:564: αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἐπὶ τῇσι παραὶ Κέρκυραν ἵκοντο,
ἐπὶ: 4:570: τῇ δ᾽ ἐπὶ καὶ Μελίτην, λιαρῷ περιγηθέες οὔρῳ,
ἔπι: 4:578: νήσου ἔπι κραναῆς Ἠλεκτρίδος. αὐτίκα δ᾽ ἄφνω
ἔπι: 4:605: αἱ μέν τ᾽ ἠελίῳ ψαμάθοις ἔπι τερσαίνονται:
ἐπὶ: 4:609: κυμαίνοντι ῥόῳ. Κελτοὶ δ᾽ ἐπὶ βάξιν ἔθεντο,
ἐπὶ: 4:615: δῖα Κορωνὶς ἔτικτεν ἐπὶ προχοῇς Ἀμύροιο.
ἐπὶ: 4:618: οὔτ᾽ ἐπὶ γηθοσύνας τράπετο νόος. ἀλλ᾽ ἄρα τοίγε
ἐπὶ: 4:631: τῇ δ᾽ ἐπὶ Σαρδόνιον πέλαγος καὶ ἀπείρονα κόλπον
ἐπὶ: 4:640: πάντες ὁμῶς: δεινὸν γὰρ ἐπὶ μέγας ἔβραχεν αἰθήρ.
ἐπὶ: 4:678: ἰκμάδας αἰνυμένη: τὰ δ᾽ ἐπὶ στίχας ἤγαγεν αἰὼν
ἐπὶ: 4:717: εἷσεν ἐπὶ ξεστοῖσιν ἀναστήσασα θρόνοισιν,
ἐπὶ: 4:736: μυρομένην ἐλέαιρεν, ἔπος δ᾽ ἐπὶ τοῖον ἔειπεν:
ἐπὶ: 4:738: ἔλπομαι οὐκ ἐπὶ δήν σε βαρὺν χόλον Αἰήταο
ἐπὶ: 4:885: βαῖνον ἐπὶ κληῖδας ἀπὸ χθονός: ἐκ δὲ βυθοῖο
ἐπὶ: 4:938: αὐτίκ᾽ ἀνασχόμεναι λευκοῖς ἐπὶ γούνασι πέζας,
ἐπὶ: 4:952: πέμπε διηερίην ἐπὶ κύμασιν, αἰὲν ἄπωθεν
ἔπι: 4:954: τὰς δὲ καὶ αὐτὸς ἄναξ κορυφῆς ἔπι λισσάδος ἄκρης
ἐπὶ: 4:955: ὀρθὸς ἐπὶ στελεῇ τυπίδος βαρὺν ὦμον ἐρείσας
ἐπὶ: 4:960: τοσσάτιον μογέεσκον ἐπὶ χρόνον, ὀχλίζουσαι
ἐπὶ: 4:971: Λαμπετίη δ᾽ ἐπὶ βουσὶν ὀρειχάλκοιο φαεινοῦ
ἐπὶ: 4:994: δειδέχατ᾽ ἀσπασίως: ἐπὶ δέ σφισι καγχαλάασκεν
ἐπὶ: 4:995: πᾶσα πόλις: φαίης κεν ἑοῖς ἐπὶ παισὶ γάνυσθαι.
ἐπὶ: 4:1046: αἰδεῖσθε ξείνης μ᾽ ἐπὶ γούνατα χεῖρας ἀνάσσης
ἐπὶ: 4:1063: μνωομένης, οἵη μιν ἐπὶ σμυγερὴ λάβεν αἶσα:
ἐπὶ: 4:1087: λίην γὰρ δύσζηλοι ἑαῖς ἐπὶ παισὶ τοκῆες:
ἐπὶ: 4:1095: ἧς ἀλόχου μύθοισιν, ἔπος δ᾽ ἐπὶ τοῖον ἔειπεν:
ἐπὶ: 4:1146: αἰδὼς ἱεμένην περ ὅμως ἐπὶ χεῖρα βαλέσθαι.
ἐπὶ: 4:1158: νυμφιδίαις ὑμέναιον ἐπὶ προμολῇσιν ἄειδον.
ἐπὶ: 4:1173: Κόλχοι Μακριδίης ἐπὶ πείρασι χερνήσοιο.
ἐπὶ: 4:1188: μείλιά τε χρυσοῖο καὶ ἀλλοίην ἐπὶ τοῖσιν
ἐπὶ: 4:1197: Ἥρη, σεῖο ἕκητι: σὺ γὰρ καὶ ἐπὶ φρεσὶ θῆκας
ἐπὶ: 4:1225: ὄφρ᾽ ἔτι καὶ Λιβύης ἐπὶ πείρασιν ὀτλήσειαν.
ἐπὶ: 4:1255: αὖθι μένειν τυτθόν περ ἐπὶ χρόνον; οἷον ἐρήμη
ἔπι: 4:1293: ἄκμηνοι καὶ ἄπαστοι ἐκείατο νύκτ᾽ ἔπι πᾶσαν
ἔπι: 4:1294: καὶ φάος, οἰκτίστῳ θανάτῳ ἔπι. νόσφι δὲ κοῦραι
ἐπὶ: 4:1301: ὧς αἱ ἐπὶ ξανθὰς θέμεναι κονίῃσιν ἐθείρας
ἐπὶ: 4:1316: ‘κάμμορε, τίπτ᾽ ἐπὶ τόσσον ἀμηχανίῃ βεβόλησαι;
ἐπὶ: 4:1318: ὑμετέρων καμάτων, ὅσ᾽ ἐπὶ χθονός, ὅσσα τ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
ἐπὶ: 4:1330: παπτήνας ἀν᾽ ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ χθονός, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
ἐπὶ: 4:1335: ἦ, καὶ ἀναΐξας ἑτάρους ἐπὶ μακρὸν ἀύτει,
ἐπὶ: 4:1357: καὶ δ᾽ ὁπόσ᾽ αὐτοὶ πρόσθεν ἐπὶ χθονὸς ἠδ᾽ ὅσ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
ἐπὶ: 4:1392: πίδακα μαστεύεσκον: ἐπὶ ξηρὴ γὰρ ἔκειτο
ἔπι: 4:1404: ἀγχοῦ δ᾽ Ἑσπερίδες κεφαλαῖς ἔπι χεῖρας ἔχουσαι
ἐπὶ: 4:1455: καί πού τις διεροῖς ἐπὶ χείλεσιν εἶπεν ἰανθείς:
ἐπὶ: 4:1495: ὃς τότε Κάνθον ἔπεφνεν ἐπὶ ῥήνεσσιν ἑοῖσιν.
ἐπὶ: 4:1503: κεῖτο δ᾽ ἐπὶ ψαμάθοισι μεσημβρινὸν ἦμαρ ἀλύσκων
ἐπὶ: 4:1527: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἐπὶ τυτθὸν ἀποφθίμενός περ ἔμελλεν
ἐπὶ: 4:1534: εὖ κτερέων ἴσχοντα, χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔθεντο.
ἐπὶ: 4:1535: ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐπὶ νηὸς ἔβαν, πρήσοντος ἀήτεω
ἐπὶ: 4:1545: ἀμφεπόλει δηναιὸν ἐπὶ χρόνον. αὐτίκα δ᾽ Ὀρφεὺς
ἔπι: 4:1547: δαίμοσιν ἐγγενέταις νόστῳ ἔπι μείλια θέσθαι.
ἐπὶ: 4:1565: χρίμψαντες γαίης ἐπὶ πείρασι τῆσδε θυέλλαις
ἐπὶ: 4:1576: εἰσανέχει πέλαγος Κρήτης ὕπερ: ἀλλ᾽ ἐπὶ χειρὸς
ἐπὶ: 4:1584: Ἴσκεν ἐυφρονέων: οἱ δ᾽ αἶψ᾽ ἐπὶ νηὸς ἔβησαν
ἐπὶ: 4:1594: σφάξε κατὰ πρύμνης, ἐπὶ δ᾽ ἔννεπεν εὐχωλῇσιν:
ἐπὶ: 4:1595: ‘δαῖμον, ὅτις λίμνης ἐπὶ πείρασι τῆσδ᾽ ἐφαάνθης,
ἐπὶ: 4:1609: κράατος, ἀμφί τε νῶτα καὶ ἰξύας ἔστ᾽ ἐπὶ νηδὺν
ἐπὶ: 4:1621: λαίφεσι πεπταμένοις αὐτὴν ἐπὶ δεξί᾽ ἔχοντες
ἐπὶ: 4:1665: ἠέρα δινεύουσαι ἐπὶ ζωοῖσιν ἄγονται.
ἐπί: 4:1669: λευγαλέον δ᾽ ἐπί οἱ πρῖεν χόλον, ἐκ δ᾽ ἀίδηλα
ἐπὶ: 4:1744: τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ μνῆστιν κραδίη βάλεν, ἔκ τ᾽ ὀνόμηνεν
ἐπὶ: 4:1761: καλλίστην ἐπὶ νῆσον, ἀμείψατο δ᾽ οὔνομα Θήρης
ἐπὶ: 4:1773: ἀνθρώποις. ἤδη γὰρ ἐπὶ κλυτὰ πείραθ᾽ ἱκάνω
ἐπιανδάνει: 3:171: ‘ὦ φίλοι, ἤτοι ἐγὼ μὲν ὅ μοι ἐπιανδάνει αὐτῷ
ἐπίαχον: 1:387: ῥίμφα μάλ᾽: οἱ δ᾽ ἑκάτερθεν ἐπίαχον ἀίσσοντες.
ἐπίβαθρα: 1:421: ἥν τοι τῆσδ᾽ ἐπίβαθρα χάριν προτεθείμεθα νηὸς
ἐπιβαίη: 4:913: νῆχε δὲ πορφυρέοιο δι᾽ οἴδματος, ὄφρ᾽ ἐπιβαίη,
ἐπιβαίην: 1:446: πότμον ἐμὸν πάτρης ἐξήιον, ὄφρ᾽ ἐπιβαίην
ἐπιβαινέμεν: 1:707: κέκλεο θαρσαλέως ἐπιβαινέμεν εὐμενέοντας.’
ἐπιβαινέμεν: 1:716: κέκλεται αὐτίκα νῦν ἐπιβαινέμεν εὐμενέοντας.’
ἐπιβάντας: 4:495: ‘ἤδη νῦν κέλομαι νύκτωρ ἔτι νῆ᾽ ἐπιβάντας
ἐπιβάντες: 2:1097: Κολχίδα νῆ᾽ ἐπιβάντες, ἵν᾽ ἄσπετον ὄλβον ἄρωνται
ἐπιβάντες: 4:504: ῥίμφα δὲ νῆ᾽ ἐπιβάντες ἐπερρώοντ᾽ ἐλάτῃσιν
ἐπιβάντι: 1:447: νηός, ἐυκλείη δὲ δόμοις ἐπιβάντι λίπηται.’
ἐπιβὰς: 2:920: τύμβου δὲ στεφάνης ἐπιβὰς σκοπιάζετο νῆα
ἐπιβᾶσα: 2:540: αὐτίκα δ᾽ ἐσσυμένως νεφέλης ἐπιβᾶσα πόδεσσιν
ἐπιβήμεναι: 2:558: Εὔφημος πρῴρης ἐπιβήμεναι: οἱ δ᾽ ὑπ᾽ ἀνωγῇ
ἐπιβήμεναι: 3:1235: ἔσχε πέλας Φαέθων ἐπιβήμεναι: ἂν δὲ καὶ αὐτὸς
ἐπιβήμεναι: 4:86: φεύγωμεν, πρὶν τόνδε θοῶν ἐπιβήμεναι ἵππων.
ἐπιβῆναι: 4:1224: αἴσιμον ἦν ἐπιβῆναι Ἀχαιίδος ἡρώεσσιν,
ἐπιβήσεται: 4:288: ἀλλ᾽ ὁπόταν Θρῃκῶν Σκυθέων τ᾽ ἐπιβήσεται οὔρους,
ἐπιβήσομεν: 2:877: τῶν ὅτινα πρύμνης ἐπιβήσομεν, οὔτις ἰάψει
ἐπιβλήδην: 2:80: ἀνέρες ὑληουργοὶ ἐπιβλήδην ἐλάοντες
ἐπιβλύει: 4:1236: τάρφεα: κωφὴ δέ σφιν ἐπιβλύει ὕδατος ἄχνη:
ἐπιβρίσασαι: 2:1127: πόντῳ γὰρ τρηχεῖαι ἐπιβρίσασαι ἄελλαι
ἐπιβρίσειεν: 4:1155: δυσμενέων ἀίδηλος ἐπιβρίσειεν ὅμιλος,
ἐπιβρίσῃ: 1:678: αἴ κεν ἐπιβρίσῃ Θρήιξ στρατός, ἠέ τις ἄλλος
ἐπιβρίσωσιν: 3:344: ἴσχεται, ἢν καὶ πᾶσαι ἐπιβρίσωσιν ἄελλαι.
ἐπιβρομέειν: 4:240: ἰλαδὸν ἄσπετον ἔθνος ἐπιβρομέειν πελάγεσσιν.
ἐπιβρομέων: 3:1370: ἴαχεν ὀξείῃσιν ἐπιβρομέων σπιλάδεσσιν:
ἐπιβρομέωνται: 4:906: ὄφρ᾽ ἄμυδις κλονέοντος ἐπιβρομέωνται ἀκουαὶ
ἐπιβώμια: 4:1127: ἣ θέμις, εὐαγέως ἐπιβώμια μῆλ᾽ ἐρύσαντες,
ἐπιγουνίδος: 3:874: λεπταλέους λευκῆς ἐπιγουνίδος ἄχρις ἄειρον.
ἐπιδέδρομε: 1:645: δίνας ἀπροφάτους ψυχὴν ἐπιδέδρομε λήθη:
ἐπιδέδρομε: 2:672: ὀρφναίη πέλεται, λεπτὸν δ᾽ ἐπιδέδρομε νυκτὶ
ἐπιδέδρομε: 3:139: κρυπταὶ δὲ ῥαφαί εἰσιν: ἕλιξ δ᾽ ἐπιδέδρομε πάσαις
ἐπιδέρκεται: 2:1181: ‘Ζεὺς ἐτεῇ τὰ ἕκαστ᾽ ἐπιδέρκεται: οὐδέ μιν ἄνδρες
ἐπιδευέα: 2:315: βούλεται ἀνθρώποις ἐπιδευέα θέσφατα φαίνειν
ἐπιδευέες: 1:866: ἡμέας; ἦε γάμων ἐπιδευέες ἐνθάδ᾽ ἔβημεν
ἐπιδευήσεσθαι: 3:717: μή σ᾽ ἐπιδευήσεσθαι, ἀνυστά περ ἀντιόωσαν.’
ἐπιδευόμεθ᾽: 2:1222: οὔτε γὰρ ὧδ᾽ ἀλκὴν ἐπιδευόμεθ᾽, ὥστε χερείους
ἐπιδήμιοι: 1:827: τῶ ὑμεῖς στρωφᾶσθ᾽ ἐπιδήμιοι: εἰ δέ κεν αὖθι
ἐπιδήμιος: 2:1025: οὐδ᾽ εὐνῆς αἰδὼς ἐπιδήμιος, ἀλλά, σύες ὣς
ἐπιδραμέεσθαι: 1:373: ἑλκομένη χείρεσσιν ἐπιδραμέεσθαι ἔμελλεν.
ἐπιδρομίῃσι: 3:593: αὔλια δυσκελάδοισιν ἐπιδρομίῃσι δαΐξαι.
ἐπιειμένη: 3:45: λευκοῖσιν δ᾽ ἑκάτερθε κόμας ἐπιειμένη ὤμοις
ἐπιειμένος: 4:179: ἤιε δ᾽ ἄλλοτε μὲν λαιῷ ἐπιειμένος ὤμῳ
ἐπιέλδομ᾽: 4:781: ‘κέκλυθι νῦν, Θέτι δῖα, τά τοι ἐπιέλδομ᾽ ἐνισπεῖν.
ἐπιέλπομαι: 2:1227: οὔ οἱ χραισμήσειν ἐπιέλπομαι ἔθνεα Κόλχων.’
ἐπιέτρεπον: 3:628: πατρί τε καὶ ξείνοις: αὐτῇ δ᾽ ἐπιέτρεπον ἄμφω
ἐπιέψετ᾽: 2:18: ἧ κέν τις στυγερῶς κρατερὴ ἐπιέψετ᾽ ἀνάγκη.’
ἐπιζάφελον: 4:1670: δείκηλα προΐαλλεν, ἐπιζάφελον κοτέουσα.
ἐπίηρα: 4:375: ὄφρ᾽ ἐπίηρα φέρωμαι ἐοικότα μαργοσύνῃσιν.
ἐπιθήσομεν: 1:418: ἱρὰ πάλιν βωμῷ ἐπιθήσομεν: ἄλλα δὲ Πυθοῖ,
ἐπιθρώσκει: 4:601: φλογμῷ ἐπιθρώσκει πεποτημένος. ἀμφὶ δὲ κοῦραι
ἐπιθύεις: 2:1156: εἰ δὲ καὶ οὔνομα δῆθεν ἐπιθύεις δεδαῆσθαι,
ἐπιθύεις: 3:354: εἰ δὲ καὶ οὔνομα δῆθεν ἐπιθύεις γενεήν τε
ἐπιθύνεσκεν: 3:1324: τυκτὴν ἐξ ἀδάμαντος ἐπιθύνεσκεν ἐχέτλην.
ἐπιθύουσα: 1:1238: κύσσαι ἐπιθύουσα τέρεν στόμα: δεξιτερῇ δὲ
ἐπιίστορα: 2:874: παρθενίης ἀπάνευθεν, ὅσον τ᾽ ἐπιίστορα νηῶν.
ἐπιίστορα: 4:1556: ἐξερέω. δὴ γάρ με πατὴρ ἐπιίστορα πόντου
ἐπιίστορας: 4:16: τάρβει δ᾽ ἀμφιπόλους ἐπιίστορας: ἐν δέ οἱ ὄσσε
ἐπιίστορας: 4:89: ξεῖνε, τεῶν μύθων ἐπιίστορας, οὕς μοι ὑπέστης,
ἐπικαχλάζεσκεν: 4:942: λάβρον ἀειρόμενον πέτραις ἐπικαχλάζεσκεν,
ἐπικείσετ᾽: 3:430: ῥίγιον ἀνθρώποισι κακῆς ἐπικείσετ᾽ ἀνάγκης,
ἐπικέκλεο: 3:85: ἀλλ᾽ αὔτως ἀκέουσα τεῷ ἐπικέκλεο παιδὶ
ἐπικέκλιται: 2:420: Πόντου καὶ γαίης ἐπικέκλιται ἐσχατιῇσιν.’
ἐπικεκλομένοιο: 4:1341: ῥιγεδανὴ ἑτάροιο φίλους ἐπικεκλομένοιο.
ἐπικέλσαι: 2:924: θάμβησαν: τοὺς δ᾽ ὦρσε θεοπροπέων ἐπικέλσαι
ἐπικέλσαι: 2:1052: μῆτιν πορσύνωμεν ἐπίρροθον, εἴ γ᾽ ἐπικέλσαι
ἐπικέλσετε: 2:352: γῆν Μαριανδυνῶν ἐπικέλσετε νοστήσαντες.
ἐπικέλσετε: 2:384: τοὺς παραμειβόμενοι λισσῇ ἐπικέλσετε νήσῳ,
ἐπικεύσω: 2:312: ἀτρεκές: ὅσσα δ᾽ ὄρωρε θεοῖς φίλον, οὐκ ἐπικεύσω.
ἐπικεύσω: 3:332: χρειὼ δ᾽ ἢν ἐθέλῃς ἐξίδμεναι, οὔ σ᾽ ἐπικεύσω.
ἐπικίδναται: 2:980: ἔνθεν δ᾽ αἰπυτέρην ἐπικίδναται ἔνδοθι γαῖαν
ἐπικλεὲς: 4:1470: ἀλλ᾽ ὁ μὲν οὖν Μυσοῖσιν ἐπικλεὲς ἄστυ πολίσσας
ἐπικλείοιτέ: 2:1158: τῷ δὲ Μέλας: ἐμὲ δ᾽ αὐτὸν ἐπικλείοιτέ κεν Ἄργον.’
ἐπικλείοντες: 2:702: καῖον, ἐπικλείοντες Ἑώιον Ἀπόλλωνα.
ἐπικλείοντες: 3:553: ἀλλά, φίλοι, Κυθέρειαν ἐπικλείοντες ἀμύνειν,
ἐπικλείουσ᾽: 4:1597: ἢ Νηρῆα θύγατρες ἐπικλείουσ᾽ ἁλοσύδναι,
ἐπικλείουσι: 4:569: δερκόμενοι Κέρκυραν ἐπικλείουσι Μέλαιναν.
ἐπικλείουσιν: 1:18: νῆα μὲν οὖν οἱ πρόσθεν ἐπικλείουσιν ἀοιδοὶ
ἐπίκλησιν: 1:203: Λέρνου ἐπίκλησιν, γενεήν γε μὲν Ἡφαίστοιο:
ἐπίκλοπος: 3:780: τίς δὲ δόλος, τίς μῆτις ἐπίκλοπος ἔσσετ᾽ ἀρωγῆς;
ἐπίκλοπος: 3:911: ὧς ηὔδα: πάσῃσι δ᾽ ἐπίκλοπος ἥνδανε μῆτις.
ἐπικλύσαι: 1:257: κῦμα μέλαν κριῷ ἅμ᾽ ἐπικλύσαι: ἀλλὰ καὶ αὐδὴν
ἐπικλυτὸς: 2:236: εἰ δὴ ἐγὼν ὁ πρίν ποτ᾽ ἐπικλυτὸς ἀνδράσι Φινεὺς
ἐπίκουροι: 4:650: ἔμπεδον: οὐδ᾽ οἶον κείνης ἐπίκουροι ἕποντο
ἐπικραδάοντας: 1:552: ἥρωας χείρεσσιν ἐπικραδάοντας ἐρετμά.
ἐπικρατέως: 1:367: νῆα δ᾽ ἐπικρατέως Ἄργου ὑποθημοσύνῃσιν
ἐπικρατέως: 1:914: κόπτον ὕδωρ δολιχῇσιν ἐπικρατέως ἐλάτῃσιν.
ἐπικρατέως: 3:1306: εἷλκεν ἐπικρατέως παντὶ σθένει, ὄφρα πελάσσῃ
ἐπικρέμαθ᾽: 3:483: ξυνὸς ἐπεὶ πάντεσσιν ἐπικρέμαθ᾽ ἧμιν ὄλεθρος.’
ἐπικρέμαται: 2:173: λάβρον ἐπικρέμαται, καθάπερ νέφος. ἀλλὰ τόγ᾽ ἔμπης
ἐπικριδὸν: 2:302: πάντῃ φοιβήσαντες ἐπικριδὸν ἱρεύσαντο
ἐπίκριον: 2:1264: αὐτίκα δ᾽ ἱστία μὲν καὶ ἐπίκριον ἔνδοθι κοίλης
ἐπικυδιάεις: 4:383: ᾗ ἐπικυδιάεις. μνήσαιο δέ καί ποτ᾽ ἐμεῖο,
ἐπιλήσεσθαι: 3:1079: σεῦ ἐπιλήσεσθαι, προφυγὼν μόρον, εἰ ἐτεόν γε
ἐπιλλείβοντας: 4:1719: ὕδωρ αἰθομένοισιν ἐπιλλείβοντας ἴδοντο
ἐπιλλείβων: 1:1133: Λἰσονίδης γουνάζετ᾽ ἐπιλλείβων ἱεροῖσιν
ἐπιλλίζοντες: 4:389: νηλεές: ἀλλ᾽ οὔ θήν μοι ἐπιλλίζοντες ὀπίσσω
ἐπιλλίζων: 1:486: καί μιν ἐπιλλίζων ἠμείβετο κερτομίοισιν:
ἐπιλλίξουσιν: 3:790: ἀλλὰ καὶ ὧς φθιμένῃ μοι ἐπιλλίξουσιν ὀπίσσω
ἐπιμαίεται: 2:548: ὀξέα πορφύρων ἐπιμαίεται ὀφθαλμοῖσιν:
ἐπιμάρτυρας: 4:229: ἠέλιον καὶ Ζῆνα κακῶν ἐπιμάρτυρας ἔργων
ἐπιμάστιος: 4:1732: δαιμονίη βῶλαξ ἐπιμάστιος ᾧ ἐν ἀγοστῷ
ἐπιμειδιάᾳς: 3:129: ‘τίπτ᾽ ἐπιμειδιάᾳς, ἄφατον κακόν; ἦέ μιν αὔτως
ἐπιμητιόωσα: 3:668: ἧστ᾽ ἐπιμητιόωσα κασιγνήτην ἀρέσασθαι.
ἐπιμίσγεται: 3:658: οὐδέ τί πω πάσαις ἐπιμίσγεται ἀμφιπόλοισιν
ἐπιμνήσασθαι: 2:879: θαρσαλέως ὀρόθυνον ἐπιμνήσασθαι ἀέθλου.’
ἐπιμύρεται: 1:938: εἰς ἅλα κεκλιμένη, ὅσσον τ᾽ ἐπιμύρεται ἰσθμὸς
ἐπινάστιοι: 1:795: ἀλλὰ Θρηικίης ἐπινάστιοι ἠπείροιο
ἐπινειόθι: 4:1613: ἄκρον ὕδωρ, αἵ τε σκολιοῖς ἐπινειόθι κέντροις
ἐπινίσσεται: 4:815: ἀάσθη. καὶ γάρ τε θεοὺς ἐπινίσσεται ἄτη.
ἐπινισσομένοισιν: 4:281: ὑγρῆς τε τραφερῆς τε πέριξ ἐπινισσομένοισιν.
ἐπιξυνώσατο: 3:1161: οἷον ἑῇ κακὸν ἔργον ἐπιξυνώσατο βουλῇ.
ἐπιόντα: 3:1309: σφῆλεν γνὺξ ἐπιόντα, μιῇ βεβολημένον ὁρμῇ.
ἐπιόντας: 3:1293: εὖ διαβάς, ἐπιόντας, ἅ τε σπιλὰς εἰν ἁλὶ πέτρη
ἐπίορκον: 4:1084: τῶ, φίλε, μήτ᾽ οὖν αὐτὸν ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσαι
ἐπίουροι: 1:87: Οἰχαλίης ἐπίουροι, ἀπηνέος Εὐρύτου υἷες,
ἐπίουρον: 3:1179: πέφνεν Ἀρητιάδι κρήνῃ ἐπίουρον ἐόντα:
ἐπιπαμφαλόωντες: 2:127: πόλλ᾽ ἐπιπαμφαλόωντες ὁμοῦ: τὰ δὲ πάντοθεν αὔτως
ἐπιπλάγξεσθαι: 3:1065: πόντον ἐπιπλάγξεσθαι: ἀνιηρῷ δέ μιν ἄντην
ἐπιπλόμεναι: 3:25: ‘δεῦρ᾽ ἴομεν μετὰ Κύπριν: ἐπιπλόμεναι δέ μιν ἄμφω
ἐπιπλομένῃ: 1:1080: ναυτίλλεσθαι ἔρυκον. ἐπιπλομένῃ δ᾽ ἐνὶ νυκτὶ
ἐπιπλομένῃ: 2:1003: νυκτί τ᾽ ἐπιπλομένῃ Χαλύβων παρὰ γαῖαν ἵκοντο.
ἐπιπλομένῃ: 2:1233: νυκτὶ δ᾽ ἐπιπλομένῃ Φιλυρηίδα νῆσον ἄμειβον:
ἐπιπλομένην: 3:127: Κύπριν ἐπιπλομένην. ἡ δ᾽ ἀντίη ἵστατο παιδός,
ἐπιπλομένης: 4:668: τῶ καὶ ἐπιπλομένης ἠοῦς νοτίδεσσι θαλάσσης
ἐπιπλόμενον: 1:465: τάρβος ἐπιπλόμενον, τό τ᾽ ἀνάλκιδας ἄνδρας ἀτύζει;
ἐπιπλώεσκον: 1:549: πόντον ἐπιπλώεσκον: ἐπ᾽ ἀκροτάτῃσι δὲ νύμφαι
ἐπιπνείοντε: 3:1326: λάβρον ἐπιπνείοντε πυρὸς σέλας: ὦρτο δ᾽ ἀυτμὴ
ἐπιπνείοντος: 2:963: Ἀργέσταο παρᾶσσον ἐπιπνείοντος, ἔβησαν.
ἐπιπνείουσιν: 3:936: οὔτ᾽ ἀγανοὶ φιλέοντες ἐπιπνείουσιν Ἔρωτες.’
ἐπιπνείων: 1:1359: λάβρος ἐπιπνείων: ἀτὰρ οὐδ᾽ ἐπὶ τυτθὸν ἄητο
ἐπιπνεύσειε: 1:423: πείσματα σὴν διὰ μῆτιν: ἐπιπνεύσειε δ᾽ ἀήτης
ἐπιπνεύσουσιν: 1:335: ναυτιλίης, ὅτε μοῦνον ἐπιπνεύσουσιν ἀῆται.
ἐπιποοσέβαλλον: 1:931: Δαρδανίην δὲ λιπόντες ἐπιποοσέβαλλον Ἀβύδῳ,
ἐπιπρηνὴς: 1:939: χέρσῳ ἐπιπρηνὴς καταειμένος: ἐν δέ οἱ ἀκταὶ
ἐπιπρὸ: 1:30: ἑξείης στιχόωσιν ἐπήτριμοι, ἃς ὅγ᾽ ἐπιπρὸ
ἐπιπρὸ: 1:983: εὐρείης πεύθοντο Προποντίδος: οὐ μὲν ἐπιπρὸ
ἐπιπρὸ: 1:1156: οἱ δὲ γαληναίῃ πίσυνοι ἐλάασκον ἐπιπρὸ
ἐπιπρὸ: 2:133: βομβηδὸν κλονέονται, ἐπιπρὸ δὲ λιγνυόεντι
ἐπιπρὸ: 2:904: ἐκ δ᾽ ἔχεαν πίσυνοι ἀνέμῳ λίνα, πουλὺ δ᾽ ἐπιπρὸ
ἐπιπρὸ: 2:1246: Βύζηράς τ᾽ ἐπὶ τοἵσιν: ἐπιπρὸ γὰρ αἰὲν ἔτεμνον
ἐπιπρὸ: 3:1337: γηγενέων ἀνδρῶν ὀλοὸς στάχυς: οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπιπρὸ
ἐπιπρὸ: 4:141: ἄλλη δ᾽ αἶψ᾽ ἑτέρῃ ἐπιτέλλεται αἰὲν ἐπιπρὸ
ἐπιπρὸ: 4:296: στέλλεσθαι τήνδ᾽ οἶμον. ἐπιπρὸ γὰρ ὁλκὸς ἐτύχθη
ἐπιπρὸ: 4:593: ἥρωας Μινύας. ἡ δ᾽ ἔσσυτο πολλὸν ἐπιπρὸ
ἐπιπρὸ: 4:1388: ἔργον, ἀναγκαίῃ βεβιημένοι. αὐτὰρ ἐπιπρὸ
ἐπιπροέηκα: 3:379: ἀμφοτέρας, οἴοισιν ἐπιπροέηκα πόδεσσιν,
ἐπιπροέηκαν: 1:406: τείως δ᾽ αὖτ᾽ ἀγέληθεν ἐπιπροέηκαν ἄγοντες
ἐπιπροέηκαν: 1:1357: οὕς οἱ ῥύσια κεῖθεν ἐπιπροέηκαν ἄγεσθαι.
ἐπιπροέηκε: 4:1615: τόφρα δ᾽ ἄγεν, τείως μιν ἐπιπροέηκε θαλάσσῃ
ἐπιπροέηκεν: 4:1183: Ἥρη ἐπιπροέηκεν. ἄγεν δ᾽ ὁ μὲν ἔκκριτον ἄλλων
ἐπιπροθέοντες: 1:582: αἰὲν ἐπιπροθέοντες: ἔδυνε δὲ Σηπιὰς ἄκρη,
ἐπιπροϊείς: 3:124: ἄλλῳ ἐπιπροϊείς, κεχόλωτο δὲ καγχαλόωντι.
ἐπιπρομολοῦσ᾽: 3:665: μυρομένην μεσσηγὺς ἐπιπρομολοῦσ᾽ ἐνόησεν
ἐπιπρονέοντο: 4:1586: καὶ δὴ ἐπιπρονέοντο μεμαότες: αὐτὰρ ὁ τείως
ἐπιπροπεσών: 4:1447: νηδύν, φορβάδι ἶσος ἐπιπροπεσών, ἐκορέσθη.’
ἐπιπροτέρωσε: 2:942: νυκτί δ᾽ ἔπειτ᾽ ἄλληκτον ἐπιπροτέρωσε θέοντες
ἐπιπρούχοντο: 4:524: Ὑλλήων. νῆσοι γὰρ ἐπιπρούχοντο θαμειαὶ
ἐπιπροφανέντας: 3:916: Ἀμπυκίδης, ἐσθλὸς μὲν ἐπιπροφανέντας ἐνισπεῖν
ἐπιπροφέρων: 4:1517: λαιὸν ἐπιπροφέρων ταρσὸν ποδός: αὐτὰρ ὁ μέσσην
ἐπιρρήδην: 2:642: κεκλομένων, καί ῥ᾽ αὖτις ἐπιρρήδην μετέειπεν:
ἐπιρρήδην: 2:849: Νισαίοισί τε Φοῖβος ἐπιρρήδην ἱλάεσθαι,
ἐπιρροαὶ: 4:621: τυφομένου Φαέθοντος ἐπιρροαὶ Ἠριδανοῖο:
ἐπίρροθοι: 2:1195: κῶας ἄγειν χρύσειον ἐπίρροθοι ἄμμι πέλεσθε
ἐπίρροθον: 2:225: ἴσχω δ᾽ οὔτινα μῆτιν ἐπίρροθον. ἀλλά κε ῥεῖα
ἐπίρροθον: 2:1052: μῆτιν πορσύνωμεν ἐπίρροθον, εἴ γ᾽ ἐπικέλσαι
ἐπίρροθον: 3:559: οἳ Κύπριν καλέουσιν ἐπίρροθον ἄμμι πέλεσθαι,
ἐπίρροθον: 4:1043: οὐ νηούς, οὐ πύργον ἐπίρροθον, οὐκ ἀλεωρὴν
ἐπίρροθος: 2:1070: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἐπίρροθος ἥνδανε μῆτις.
ἐπίρροθος: 3:184: μῆτις ἐπίρροθος ἔσται ἐεργομένοισιν ἀυτῆς.
ἐπισκάζουσα: 1:669: γήραϊ δὴ ῥικνοῖσιν ἐπισκάζουσα πόδεσσιν,
ἐπισμυγερῶς: 1:616: ὦ μέλεαι, ζήλοιό τ᾽ ἐπισμυγερῶς ἀκόρητοι.
ἐπισμυγερῶς: 4:1265: καί κεν ἐπισμυγερῶς διὰ δὴ πάλαι ἥδ᾽ ἐκεάσθη
ἐπισμυγερῶς: 4:1649: καί νύ κ᾽ ἐπισμυγερῶς Κρήτης ἑκὰς ἠέρθησαν,
ἐπισπέρχουσα: 1:525: Πηλιὰς ἴαχεν Ἀργὼ ἐπισπέρχουσα νέεσθαι.
ἐπισπέρχουσιν: 1:841: χάζομαι, ἀλλά με λυγροὶ ἐπισπέρχουσιν ἄεθλοι.’
ἐπισπέρχων: 1:1105: πάντας ἐπισπέρχων, καί τέ σφισιν ἐγρομένοισιν
ἐπισπέρχωσιν: 3:346: νωλεμέως χείρεσσιν ἐπισπέρχωσιν ἐρετμοῖς.
ἐπισπεύδων: 3:1388: ὠμὸν ἐπισπεύδων κείρει στάχυν, οὐδὲ βολῇσιν
ἐπισπόμενοι: 2:327: ἀφραδέως, ἢ θύνετ᾽ ἐπισπόμενοι νεότητι.
ἐπισπόμενοι: 2:649: φραδμοσύνῃ Φινῆος ἐπισπόμενοι νεόμεσθα.’
ἐπισταδόν: 1:293: ἀμφίπολοι γοάασκον ἐπισταδόν: αὐτὰρ ὁ τήνγε
ἐπισταδὸν: 2:84: ἄσπετος, οὐδ᾽ ἔλληξαν ἐπισταδὸν οὐτάζοντες,
ἐπισταδὸν: 4:1685: ἀκαμάτοις τείως μὲν ἐπισταδὸν ᾐωρεῖτο,
ἐπισταμένους: 2:1224: ἀλλὰ καὶ ἡμέας οἴω ἐπισταμένους πολέμοιο
ἐπισταχύεσκον: 1:972: ἶσόν που κἀκείνῳ ἐπισταχύεσκον ἴουλοι,
ἐπιστοβέωσι: 3:663: μή μιν κερτομέουσαι ἐπιστοβέωσι γυναῖκες:
ἐπίστροφοί: 2:981: ἀντικρύ: τῶ καί οἱ ἐπίστροφοί εἰσι κέλευθοι:
ἐπισχεδὸν: 2:492: ὧς φάτ᾽ Ἀγηνορίδης: ὁ δ᾽ ἐπισχεδὸν αὐτίκα δοιὼ
ἐπισχεδὸν: 2:606: πέτραι δ᾽ εἰς ἕνα χῶρον ἐπισχεδὸν ἀλλήλῃσιν
ἐπισχεδὸν: 2:1285: δάσκιον εἰσελάσαντας ἕλος: τὸ δ᾽ ἐπισχεδὸν ἦεν
ἐπισχεδὸν: 4:946: αἱ δ᾽, ὥστ᾽ ἠμαθόεντος ἐπισχεδὸν αἰγιαλοῖο
ἐπισχεδὸν: 4:1108: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τὸν μέν ἐπισχεδὸν εὔνασεν ὕπνος.
ἐπισχεδὸν: 4:1185: ἄλλοι δ᾽ ἀμφιφορῆας ἐπισχεδὸν ἵστασαν οἴνου
ἐπισχεδόν: 4:1348: ἔσταν ὑπὲρ κεφαλῆς μάλ᾽ ἐπισχεδόν: ἂν δ᾽ ἐκάλυψαν
ἐπισχέμεν: 3:526: τυτθὸν ἔθ᾽, ὡς τὸ πάροιθεν, ἐπεὶ καὶ ἐπισχέμεν ἔμπης
ἐπισχερὼ: 1:330: κεκλιμένῳ μάλα πάντες ἐπισχερὼ ἑδριόωντο.
ἐπισχερὼ: 1:528: οἱ δ᾽ ἀνὰ σέλματα βάντες ἐπισχερὼ ἀλλήλοισιν,
ἐπισχερὼ: 3:170: ἠρέμας ᾗ ἐνὶ χώρῃ ἐπισχερὼ ἑδριόωντες:
ἐπισχερὼ: 3:1268: μέλλον: ἀτὰρ κληῖσιν ἐπισχερὼ ἱδρυνθέντες
ἐπισχερὼ: 4:451: Ἄψυρτον; τὸ γὰρ ἧμιν ἐπισχερὼ ἦεν ἀοιδῆς.
ἐπίσχετε: 4:377: ἔμμεναι οὗτος ἄναξ, τῷ ἐπίσχετε τάσδ᾽ ἀλεγεινὰς
ἐπισχίζοντες: 2:664: οἷον δὲ πλαδόωσαν ἐπισχίζοντες ἄρουραν
ἐπισχόμενοι: 2:274: φάσγαν᾽ ἐπισχόμενοι ὀπίσω θέον. ἐν γὰρ ἕηκεν
ἐπισχόμενος: 1:472: ἦ, καὶ ἐπισχόμενος πλεῖον δέπας ἀμφοτέρῃσιν
ἐπισχόμενος: 4:749: χειρὸς ἐπισχόμενος μεγάρων ἐξῆγε θύραζε
ἐπισχόμενος: 4:1607: ὧς ὅγ᾽ ἐπισχόμενος γλαφυρῆς ὁλκήιον Ἀργοῦς
ἐπιτείλας: 1:1187: αὐτὰρ ὁ δαίνυσθαι ἑτάροις οἷς εὖ ἐπιτείλας
ἐπιτέλλεται: 4:141: ἄλλη δ᾽ αἶψ᾽ ἑτέρῃ ἐπιτέλλεται αἰὲν ἐπιπρὸ
ἐπιτμήγουσα: 4:705: τέγγεν, ἐπιτμήγουσα δέρην: αὖτις δὲ καὶ ἄλλοις
ἐπιτρέψητε: 1:695: εἴ κεν ἐπιτρέψητε δόμους καὶ ληίδα πᾶσαν
ἐπιτροχάει: 4:1264: ξαινόμενον πολιῇσιν ἐπιτροχάει ψαμάθοισιν.
ἐπιτροχάων: 4:1604: εἶθαρ ἐπιτροχάων, ὁ δ᾽ ἐπ᾽ αὐχένι γαῦρος ἀερθεὶς
ἐπιτρωπᾶτε: 1:351: ‘εἰ μὲν δή μοι κῦδος ἐπιτρωπᾶτε μέλεσθαι,
ἐπιφαιδρύνουσαν: 4:661: εὗρον ἁλὸς νοτίδεσσι κάρη ἐπιφαιδρύνουσαν:
ἐπιφλύειν: 1:481: τοῖα φάτις καὶ τοὺς πρὶν ἐπιφλύειν μακάρεσσιν
ἐπιφραδέως: 1:1021: οὐδέ τις αὐτὴν νῆσον ἐπιφραδέως ἐνόησεν
ἐπιφραδέως: 1:1336: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπιφραδέως προσέειπεν:
ἐπιφραδέως: 2:1136: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπιφραδέως ἐρέεινεν,
ἐπιφραδέως: 3:83: ὧς ἔφαθ᾽: Ἥρη δ᾽ αὖτις ἐπιφραδέως ἀγορευσεν:
ἐπιφραζώμεθα: 2:1060: τῶ καὶ νῦν τοίην τιν᾽ ἐπιφραζώμεθα μῆτιν:
ἐπιφρασθεὶς: 2:1061: αὐτὸς δ᾽ ἂν τὸ πάροιθεν ἐπιφρασθεὶς ἐνέποιμι.
ἐπιφρασθείς: 4:1443: τὴν ὅγ᾽ ἐπιφρασθείς, ἢ καὶ θεοῦ ἐννεσίῃσιν,
ἐπιφράσσασθαι: 3:720: ἢ δόλον, ἤ τινα μῆτιν ἐπιφράσσασθαι ἀέθλου,
ἐπιφροσύνῃ: 3:659: αἰδοῖ ἐπιφροσύνῃ τε: μυχῷ δ᾽ ἀχέουσα θαάσσει:
ἐπιφροσύνῃσιν: 4:1113: ᾗσιν ἐπιφροσύνῃσιν ἐποτρυνέουσα μιγῆναι
ἐπιχθονίοισι: 4:1304: νώνυμνοι καὶ ἄφαντοι ἐπιχθονίοισι δαῆναι
ἐπιχθονίοισιν: 2:250: νῶιν. ἀρίζηλοι γὰρ ἐπιχθονίοισιν ἐνιπαὶ
ἐπιχθονίων: 4:803: αὐτὰρ ἐγὼ τὸν ἄριστον ἐπιχθονίων πόσιν εἶναι
ἐπιχνοαούσῃ: 1:672: ἀδμῆτες λευκῇσιν ἐπιχνοαούσῃ ἐθείραις.
ἐπιχρεμέθων: 3:1259: σκαρθμῷ ἐπιχρεμέθων κρούει πέδον, αὐτὰρ ὕπερθεν
ἐπιχριμφθείς: 1:1235: λέχρις ἐπιχριμφθείς, περὶ δ᾽ ἄσπετον ἔβραχεν ὕδωρ
ἐπιψύχουσιν: 2:527: γαῖαν ἐπιψύχουσιν ἐτήσιαι ἐκ Διὸς αὖραι
ἐπιωγήν: 4:1638: Δικταίην ὅρμοιο κατερχομένους ἐπιωγήν:
ἔπλετ᾽: 1:1012: ἥρωες δ᾽, ὅτε δή σφιν ἀταρβὴς ἔπλετ᾽ ἄεθλος,
ἔπλετ᾽: 1:1302: σχέτλιοι: ἦ τέ σφιν στυγερὴ τίσις ἔπλετ᾽ ὀπίσσω
ἔπλετο: 1:113: τῶ καὶ πασάων προφερεστάτη ἔπλετο νηῶν,
ἔπλετο: 1:1249: φοίτα κεκληγώς: μελέη δέ οἱ ἔπλετο φωνή.
ἔπλετο: 2:715: ἔνθεν δὴ τόδε καλὸν ἐφύμνιον ἔπλετο Φοίβῳ.
ἔπλετο: 2:865: θυμόν, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀπ᾽ ἐλπίδος ἔπλετο νόστος.
ἔπλετο: 2:977: πεμπάζοι: μία δ᾽ οἴη ἐτήτυμος ἔπλετο πηγή.
ἔπλετο: 3:63: ῥύσομαι, ὅσσον ἐμοῖσιν ἐνὶ σθένος ἔπλετο γυίοις,
ἔπλετο: 3:856: σαρκὶ νεοτμήτῳ ἐναλιγκίη ἔπλετο ῥίζα.
ἔπλετο: 3:1228: λαμπομένην οἷόν τε περίτροχον ἔπλετο φέγγος
ἔπλετο: 4:642: τὴν οἶμον, τῇπέρ τε καὶ ἔπλετο νόστος ἰοῦσιν.
ἔπλετο: 4:1589: αὐτῷ σὺν τρίποδι σχεδὸν ἔπλετο. τοῖσι δ᾽ ἰάνθη
ἔπλευ: 1:414: σημανέειν, αὐτὸς γὰρ ἐπαίτιος ἔπλευ ἀέθλων:
ἔπλευ: 4:741: ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱκέτις καὶ ὁμόγνιος ἔπλευ ἐμεῖο,
ἐποιχόμενοι: 2:457: μαντοσύνῃ: τῶ καί μιν ἐποιχόμενοι κομέεσκον.
ἐποιχόμενον: 4:1241: λάβρον ἐποιχόμενον--μυχάτῃ ἐνέωσε τάχιστα
ἐποιχόμενος: 4:275: νάσσατ᾽ ἐποιχόμενος, τὰ μὲν ἤ ποθι ναιετάουσιν,
ἐποιχόμενος: 4:371: σεῖο λίπῃς ἀπάνευθεν, ἐποιχόμενος βασιλῆας.
ἐποιχομένους: 4:1317: ἴδμεν ἐποιχομένους χρύσεον δέρος: ἴδμεν ἕκαστα
ἐπόλισσεν: 1:178: πατροπάτωρ ἐπόλισσεν ἐπ᾽ ὀφρύσιν Αἰγιαλοῖο.
ἕπονται: 3:58: Αἰσονίδης, ἠδ᾽ ἄλλοι ὅσοι μετὰ κῶας ἕπονται.
ἕπονται: 3:880: τῇ δ᾽ ἅμα νύμφαι ἕπονται ἀμορβάδες, αἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτῆς
ἕποντο: 1:574: ἄπλετοι, ὑγρὰ κέλευθα διασκαίροντες ἕποντο.
ἕποντο: 4:650: ἔμπεδον: οὐδ᾽ οἶον κείνης ἐπίκουροι ἕποντο
ἕποντο: 4:679: συγκρίνας: τὼς οἵγε φυὴν ἀίδηλοι ἕποντο.
ἔπορ᾽: 4:427: ἡ δ᾽ ἔπορ᾽ Αἰσονίδῃ πολέσιν μετὰ καὶ τὸ φέρεσθαι
ἔπορεν: 3:1187: τοὺς δὲ τότ᾽ Αἰήτης ἔπορεν μετὰ νῆα φέρεσθαι
ἐπορέξατο: 1:1313: νειόθεν ἐκ λαγόνων στιβαρῇ ἐπορέξατο χειρὶ
ἐπορέξατο: 2:1214: βλήμενον, ὁππότε οἱ στιβαρὰς ἐπορέξατο χεῖρας,
ἐπορούσας: 2:106: τὸν μὲν ὑπὸ στέρνοιο θοῷ ποδὶ λὰξ ἐπορούσας
ἔπος: 1:277: Ἀλκιμέδη, καὶ τοῖον ἔπος φάτο κηδοσύνῃσιν:
ἔπος: 1:665: ὑμέων δ᾽ εἴ τις ἄρειον ἔπος μητίσεται ἄλλη,
ἔπος: 1:699: Ὑψιπύλη, καὶ τοῖον ὑποβλήδην ἔπος ηὔδα:
ἔπος: 1:705: ὄφρα τί οἱ δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπω:
ἔπος: 1:714: ὄφρα τί οἱ δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπῃ:
ἔπος: 1:897: Ὑψιπύλης: λίπε δ᾽ ἧμιν ἔπος, τό κεν ἐξανύσαιμι
ἔπος: 1:1103: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀσπαστὸν ἔπος γένετ᾽ εἰσαΐοντι.
ἔπος: 1:1287: οὔτε τι τοῖον ἔπος μετεφώνεεν, οὔτε τι τοῖον
ἔπος: 2:144: ἥρωες, καὶ δή τις ἔπος μετὰ τοῖσιν ἔειπεν:
ἔπος: 2:775: λειπομένῳ, καὶ τοῖον ἔπος πάντεσσι μετηύδα:
ἔπος: 3:35: ἑσποίμην: σὺ δέ κεν φαίης ἔπος ἀντιόωσα.’
ἔπος: 3:81: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον, ὅ κεν χέρες αἵγε κάμοιεν
ἔπος: 3:145: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀσπαστὸν ἔπος γένετ᾽ εἰσαΐοντι.
ἔπος: 3:194: ὧς φάτ᾽: ἐπῄνησαν δὲ νέοι ἔπος Αἰσονίδαο
ἔπος: 3:384: ἀντιβίην ὀλοὸν φάσθαι ἔπος: ἀλλ᾽ ἀπέρυκεν
ἔπος: 3:522: τοῖον ἔπος μετέειπεν ἐελδομένοισιν ἀέθλου:
ἔπος: 3:544: τοῖον ἔπος μετὰ πᾶσι θεοπροπέων ἀγόρευσεν:
ἔπος: 3:933: οὔτ᾽ ἐρατὸν κούρη κεν ἔπος προτιμυθήσαιτο
ἔπος: 3:1010: οὐδ᾽ ἔχεν ὅττι πάροιθεν ἔπος προτιμυθήσαιτο,
ἔπος: 3:1077: οὖλος Ἔρως, τοῖον δὲ παραβλήδην ἔπος ηὔδα:
ἔπος: 4:103: ἔνθ᾽ ἔπος ἠδὲ καὶ ἔργον ὁμοῦ πέλεν ἐσσυμένοισιν.
ἔπος: 4:189: ἀνθέμενος, καὶ τοῖον ἔπος μετὰ πᾶσιν ἔειπεν:
ἔπος: 4:503: ὧς ἔφατ᾽: ᾔνησαν δὲ νέοι ἔπος Λἰακίδαο.
ἔπος: 4:736: μυρομένην ἐλέαιρεν, ἔπος δ᾽ ἐπὶ τοῖον ἔειπεν:
ἔποσ: 4:983: οὐκ ἐθέλων ἐνέπω προτέρων ἔποσ--ᾧ ἀπὸ πατρὸς
ἔπος: 4:1095: ἧς ἀλόχου μύθοισιν, ἔπος δ᾽ ἐπὶ τοῖον ἔειπεν:
ἔπος: 4:1109: ἡ δ᾽ ἔπος ἐν θυμῷ πυκινὸν βάλετ᾽: αὐτίκα δ᾽ ὦρτο
ἔπος: 4:1198: Ἀρήτῃ, πυκινὸν φάσθαι ἔπος Ἀλκινόοιο.
ἐποτρύνας: 2:468: ἧκεν ἐποτρύνας. τοῦ δ᾽ ἐκ μεγάροιο κιόντος
ἐποτρύνειεν: 4:249: εἴη, μήτ᾽ ἐμὲ θυμὸς ἐποτρύνειεν ἀείδειν.
ἐποτρύνεις: 3:715: αὐτὴ ἐποτρύνεις, μέγας Οὐρανός, ἥ θ᾽ ὑπένερθεν
ἐποτρυνέουσα: 4:1113: ᾗσιν ἐπιφροσύνῃσιν ἐποτρυνέουσα μιγῆναι
ἐποτρύνουσ᾽: 1:656: αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ ἥγ᾽ ἐνὶ τῇσιν ἐποτρύνουσ᾽ ἀγόρευεν:
ἐποτρύνουσ᾽: 4:754: στείχοιεν: τὸ καὶ αὖτις ἐποτρύνουσ᾽ ἀγόρευεν:
ἐποτρύνουσι: 3:452: ὥρμαιν᾽, ὅσσα τ᾽ Ἔρωτες ἐποτρύνουσι μέλεσθαι.
ἐποτρύνων: 3:567: αὐτίκ᾽ ἐποτρύνων τὸν ἑὸν νόον ὧδ᾽ ἀγόρευεν:
ἐποτρύνων: 3:722: Ἄργος, ἐποτρύνων με τεῆς πειρῆσαι ἀρωγῆς:
ἐπόψιος: 2:1135: καὶ ξεῖνοι: ὁ δέ που καὶ ἐπόψιος ἄμμι τέτυκται.’
Ἐποψίου: 2:1125: ‘Ἀντόμεθα πρὸς Ζηνὸς Ἐποψίου, οἵτινές ἐστε
ἐποψόμεναι: 4:1181: βαῖνον ἐποψόμεναι: σὺν δ᾽ ἀνέρες ἀγροιῶται
ἑπτὰ: 3:859: ἑπτὰ μὲν ἀενάοισι λοεσσαμένη ὑδάτεσσιν,
ἑπτὰ: 4:632: ἑπτὰ διὰ στομάτων ἵει ῥόον. ἐκ δ᾽ ἄρα τοῖο
ἑπτάκι: 3:860: ἑπτάκι δὲ Βριμὼ κουροτρόφον ἀγκαλέσασα,
ἔπτατο: 2:566: ἔπτατο: ταὶ δ᾽ ἄμυδις πάλιν ἀντίαι ἀλλήλῃσιν
ἐπτοίησεν: 1:1232: βάλλε σεληναίη. τὴν δὲ φρένας ἐπτοίησεν
ἐπτοίητο: 4:662: τοῖον γὰρ νυχίοισιν ὀνείρασιν ἐπτοίητο.
ἔπτυσ᾽: 4:478: τρὶς δ᾽ ἀπέλειξε φόνου, τρὶς δ᾽ ἐξ ἄγος ἔπτυσ᾽ ὀδόντων,
ἐπωλένιον: 1:557: σὺν καί οἱ παράκοιτις ἐπωλένιον φορέουσα
ἐπωμαδὸν: 1:738: ἱέμενοι. Ζῆθος μὲν ἐπωμαδὸν ἠέρταζεν
ἐπωμαδὸν: 4:1768: ἔνθ᾽ ἔτι νῦν πλήθοντας ἐπωμαδὸν ἀμφιφορῆας
ἐπώμοσαν: 2:717: λοιβαῖς εὐαγέεσσιν ἐπώμοσαν, ἦ μὲν ἀρήξειν
ἕπωνται: 3:934: ἠιθέῳ, εὖτ᾽ ἄν σφιν ἐπήλυδες ἄλλοι ἕπωνται.
ἐπωνυμίην: 2:912: ἠδὲ καὶ Αὐλίον ἄντρον ἐπωνυμίην καλέουσιν.
ἐπωνυμίην: 3:245: καί μιν Κόλχων υἷες ἐπωνυμίην Φαέθοντα
ἐπωνυμίην: 4:656: ἐν δὲ λιμὴν Ἀργῷος ἐπωνυμίην πεφάτισται.
ἐπώνυμοι: 2:383: μόσσυνας: καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπώνυμοι ἔνθεν ἔασιν.
ἐπώνυμοι: 2:1019: μόσσυνας, καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπώνυμοι ἔνθεν ἔασιν.
ἐπώνυμοι: 4:515: ἥρωες, ναίουσι δ᾽ ἐπώνυμοι Ἀψύρτοιο:
ἐπώνυμον: 1:404: Ἀκτίου Ἐμβασίοιό τ᾽ ἐπώνυμον: ὦκα δέ τοίγε
ἐπώνυμον: 1:412: ἡμετέροιο τοκῆος ἐπώνυμον, ὅς μοι ὑπέστης
ἐπώνυμον: 1:1346: μέλλεν ἐπώνυμον ἄστυ πολισσάμενος ποταμοῖο
ἐπώνυμον: 4:1226: ἤδη μέν ποθι κόλπον ἐπώνυμον Λ̓μβρακιήων,
ἔραζε: 1:1067: καί οἱ ἀπὸ βλεφάρων ὅσα δάκρυα χεῦαν ἔραζε,
ἔραζε: 2:675: Θυνιάδος, καμάτῳ πολυπήμονι βαῖνον ἔραζε.
ἔραζε: 3:850: πρωτοφυὲς τόγ᾽ ἀνέσχε καταστάξαντος ἔραζε
ἔραζε: 3:1396: ὅσσον ἄνω προύτυψαν ἐς ἠέρα, τόσσον ἔραζε
ἔραζε: 3:1399: φυταλιῇ νεόθρεπτα κατημύουσιν ἔραζε
ἔραζε: 4:604: ἠλέκτρου λιβάδας βλεφάρων προχέουσιν ἔραζε,
ἐρασσάμενος: 4:542: Αἰγαίου ἐδάμασσεν ἐρασσάμενος ποταμοῖο,
ἐρατὸν: 1:1224: ὅσσαι κεῖσ᾽ ἐρατὸν νύμφαι ῥίον ἀμφενέμοντο,
ἐρατὸν: 3:933: οὔτ᾽ ἐρατὸν κούρη κεν ἔπος προτιμυθήσαιτο
Ἐρατώ: 3:1: εἰ δ᾽ ἄγε νῦν, Ἐρατώ, παρά θ᾽ ἵστασο, καί μοι ἔνισπε,
ἔργ᾽: 3:1131: ἔμπης δ᾽ ἔργ᾽ ἀίδηλα κατερρίγησεν ἰδέσθαι.
ἔργ᾽: 4:213: Μηδείης περίπυστος ἔρως καὶ ἔργ᾽ ἐτέτυκτο.
ἔργ᾽: 4:740: τισόμενος φόνον υἷος, ὅτ᾽ ἄσχετα ἔργ᾽ ἐτέλεσσας.
ἔργ᾽: 4:1319: πλαζόμενοι κατὰ πόντον ὑπέρβια ἔργ᾽ ἐκάμεσθε.
ἔργα: 2:376: ἐργατίναι: τοὶ δ᾽ ἀμφὶ σιδήρεα ἔργα μέλονται.
ἔργα: 2:991: ἀλλ᾽ ὕβρις στονόεσσα καὶ Ἄρεος ἔργα μεμήλει:
ἔργα: 3:229: τεχνήεις Ἥφαιστος ἐμήσατο θέσκελα ἔργα.
ἔργα: 3:292: χερνῆτις, τῇπερ ταλασήια ἔργα μέμηλεν,
ἔργα: 3:562: ἔρρετε, μηδ᾽ ὔμμιν πολεμήια ἔργα μέλοιτο,
ἔργα: 3:606: καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἄσχετα ἔργα πιφαύσκετο δημοτέροισιν
ἔργα: 3:615: ἑσπομένης ἀρίδηλα καὶ ἀμφαδὰ ἔργα πέλοιτο.
ἔργα: 3:1035: λείβων ἐκ δέπαος σιμβλήια ἔργα μελισσέων.
ἔργα: 4:38: ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἀηθέσσουσα δύης καὶ δούλια ἔργα
ἔργα: 4:61: φαρμάσσῃς εὔκηλος, ἅ τοι φίλα ἔργα τέτυκται.
ἔργα: 4:792: λέξασθαι. κείνῳ γὰρ ἀεὶ τάδε ἔργα μέμηλεν,
ἔργα: 4:1131: ἔργα πολυκμήτοιό τ᾽ ἀνεύρατο πῖαρ ἐλαίης.
ἔργα: 4:1281: ἄσπετον, ὅς τε βοῶν κατὰ μυρία ἔκλυσεν ἔργα,
ἔργαθε: 3:1170: γηθόσυνοι τῆμος μέν, ἐπεὶ κνέφας ἔργαθε νυκτός,
ἐργατίναι: 2:376: ἐργατίναι: τοὶ δ᾽ ἀμφὶ σιδήρεα ἔργα μέλονται.
ἐργατίναι: 2:665: ἐργατίναι μογέουσι βόες, περὶ δ᾽ ἄσπετος ἱδρὼς
ἐργατίναι: 3:1341: ἐργατίναι γλυκερόν σφιν ἄφαρ βουλυτὸν ἱκέσθαι,
ἐργατίνης: 3:1322: ἐργατίνης ὥς τίς τε Πελασγίδι νύσσεν ἀκαίνῃ
Ἐργίνοιο: 1:217: κλείουσιν, ποταμοῖο παρὰ ῥόον Ἐργίνοιο,
Ἐργῖνος: 1:187: νοσφισθεὶς Ἐργῖνος, ὁ δ᾽ Ἰμβρασίης ἕδος Ἥρης,
Ἐργῖνος: 2:898: τὸν δὲ μετ᾽ Ἐργῖνος καὶ Ναύπλιος Εὔφημός τε
ἔργοιο: 1:1073: ἐξ ἀχέων ἔργοιο μυληφάτου ἐμνώοντο:
ἔργοις: 4:411: ‘φράζεο νῦν. χρειὼ γὰρ ἀεικελίοισιν ἐπ᾽ ἔργοις
ἐργομένην: 3:653: αἰδοῖ δ᾽ ἐργομένην θρασὺς ἵμερος ὀτρύνεσκεν.
ἔργον: 1:363: η ῥα, καὶ εἰς ἔργον πρῶτος τράπεθ̓: οἱ δ᾽ ἐπανέσταν
ἔργον: 1:551: ἔργον Ἀθηναίης Ἰτωνίδος, ἠδὲ καὶ αὐτοὺς
ἔργον: 1:662: βάξις: ἐπεὶ μέγα ἔργον ἐρέξαμεν, οὐδέ τι πάμπαν
ἔργον: 1:721: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἀμφ᾽ ὤμοισι θεᾶς Τριτωνίδος ἔργον,
ἔργον: 2:886: ἀλλ᾽ ἔγρεσθ᾽ εἰς ἔργον, ἀπορρίψαντες ἀνίας.’
ἔργον: 3:59: τῶν ἤτοι πάντων μέν, ἐπεὶ πέλας ἔργον ὄρωρεν,
ἔργον: 3:81: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον, ὅ κεν χέρες αἵγε κάμοιεν
ἔργον: 3:425: θαρσαλέως ὑποδέχθαι, ἐπεὶ μέγα φαίνετο ἔργον:
ἔργον: 3:1161: οἷον ἑῇ κακὸν ἔργον ἐπιξυνώσατο βουλῇ.
ἔργον: 4:103: ἔνθ᾽ ἔπος ἠδὲ καὶ ἔργον ὁμοῦ πέλεν ἐσσυμένοισιν.
ἔργον: 4:419: ἔνθ᾽ εἴ τοι τόδε ἔργον ἐφανδάνει, οὔτι μεγαίρω,
ἔργον: 4:476: ὄμματι νηλειὴς ὀλοφώιον ἔργον Ἐρινύς.
ἔργον: 4:1388: ἔργον, ἀναγκαίῃ βεβιημένοι. αὐτὰρ ἐπιπρὸ
ἔργον: 4:1459: ἦ, καὶ ἀμειβομένων, οἵ τ᾽ ἄρμενοι ἐς τόδε ἔργον,
ἔργῳ: 1:730: ἐν μὲν ἔσαν Κύκλωπες ἐπ᾽ ἀφθίτῳ ἥμενοι ἔργῳ,
ἔργων: 1:629: ῥηίτερον πάσῃσιν Ἀθηναίης πέλεν ἔργων,
ἔργων: 4:229: ἠέλιον καὶ Ζῆνα κακῶν ἐπιμάρτυρας ἔργων
ἔργων: 4:926: ἔδρακες ἠελίοιο. τότ᾽ αὖ λήξαντος ἀπ᾽ ἔργων
ἔργων: 4:1057: νὺξ ἔργων ἄνδρεσσι, κατευκήλησε δὲ πᾶσαν
ἔρδω: 2:418: πῶς ἔρδω, πῶς αὖτε τόσην ἁλὸς εἶμι κέλευθον,
ἔρεβος: 4:385: οἴχοιτ᾽ εἰς ἔρεβος μεταμώνιον. ἐκ δέ σε πάτρης
ἐρέεινε: 3:302: ἐκ δὲ τοῦ Αἰήτης σφετέρης ἐρέεινε θυγατρὸς
ἐρεείνειν: 4:1460: ἔκριθεν ἄλλυδις ἄλλος ἐπαΐξας ἐρεείνειν.
ἐρεείνεις: 3:1098: παρθενικὴν καλέεσκον ἐπήρατον, ἥν μ᾽ ἐρεείνεις;
ἐρέεινεν: 2:1136: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπιφραδέως ἐρέεινεν,
ἐρέεινεν: 3:1155: Χαλκιόπη περὶ παισὶν ἀκηχεμένη ἐρέεινεν:
ἐρέεινον: 1:709: ὧς δὲ καὶ Ἰφινόη Μινύας ἵκεθ᾽: οἱ δ᾽ ἐρέεινον,
ἐρέεινον: 1:980: ἀλλήλους δ᾽ ἐρέεινον ἀμοιβαδίς: ἤτοι ὁ μέν σφεων
ἐρέεινον: 3:490: γηθόσυνοι ἐρέεινον, ὅπως παρεόντας ἴδοντο:
ἐρεείνων: 1:209: ἦμος ἔβη Πυθώδε θεοπροπίας ἐρεείνων
ἐρέθεσκον: 3:618: οἷά τ᾽ ἀκηχεμένην, ὀλοοὶ ἐρέθεσκον ὄνειροι.
ἐρέθεσκον: 3:1102: τῆς δ᾽ ἀλεγεινόταται κραδίην ἐρέθεσκον ἀνῖαι,
ἐρειδομένη: 1:670: βάκτρῳ ἐρειδομένη, περὶ δὲ μενέαιν᾽ ἀγορεῦσαι.
ἐρειδόμενοι: 3:1338: χαλκείῃς χηλῇσιν ἐρειδόμενοι πονέοντο.
ἔρειδον: 1:1010: κράατα μὲν ψαμάθοισι, πόδας δ᾽ εἰς βένθος ἔρειδον,
ἔρειδον: 3:1021: ἄμφω δ᾽ ἄλλοτε μέν τε κατ᾽ οὔδεος ὄμματ᾽ ἔρειδον
ἐρείκετο: 3:1330: ἤισαν: ὀκριόεσσα δ᾽ ἐρείκετο νειὸς ὀπίσσω,
ἐρεισαμένη: 3:1159: λέχρις ἐρεισαμένη λαιῇ ἐπὶ χειρὶ παρειήν:
ἐρεισάμενος: 4:160: θῆκεν ἐρεισάμενος: τὰ δ᾽ ἀπείρονα πολλὸν ὀπίσσω
ἐρείσας: 1:784: γηθόσυναι ξείνῳ: ὁ δ᾽ ἐπὶ χθονὸς ὄμματ᾽ ἐρείσας
ἐρείσας: 3:1286: ὀρθὸν ἐπ᾽ οὐριάχῳ, κυνέην δ᾽ ἀποκάτθετ᾽ ἐρείσας.
ἐρείσας: 4:955: ὀρθὸς ἐπὶ στελεῇ τυπίδος βαρὺν ὦμον ἐρείσας
ἐρείσας: 4:1445: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἄμφω χεῖρε πέδῳ καὶ στέρνον ἐρείσας
ἔρεισεν: 1:1198: ἠνορέῃ πίσυνος: ἐν δὲ πλατὺν ὦμον ἔρεισεν
ἔρεισεν: 1:1234: αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς τὰ πρῶτα ῥόῳ ἔνι κάλπιν ἔρεισεν
ἐρεμνὰς: 1:219: τὼ μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισι ποδῶν ἑκάτερθεν ἐρεμνὰς
ἐρεμνὴ: 3:863: μυκηθμῷ δ᾽ ὑπένερθεν ἐρεμνὴ σείετο γαῖα,
ἐρεμνὴ: 4:1287: ἤλυον ἑρπύζοντες. ἐπήλυθε δ᾽ αὐτίκ᾽ ἐρεμνὴ
ἐρεμνὴν: 2:32: ὤπασε Λημνιάδων: ὁ δ᾽ ἐρεμνὴν δίπτυχα λώπην
ἐρεμνὴν: 3:1190: ἠέλιος μὲν ἄπωθεν ἐρεμνὴν δύετο γαῖαν
ἐρέξαμεν: 1:662: βάξις: ἐπεὶ μέγα ἔργον ἐρέξαμεν, οὐδέ τι πάμπαν
ἔρεξαν: 1:21: ἡρώων, δολιχῆς τε πόρους ἁλός, ὅσσα τ᾽ ἔρεξαν
ἔρεξαν: 2:145: ‘Φράζεσθ᾽ ὅττι κεν ᾗσιν ἀναλκείῃσιν ἔρεξαν,
ἔρεξαν: 4:475: ὀξὺ δὲ πανδαμάτωρ λοξῷ ἴδεν οἷον ἔρεξαν
ἔρεξαν: 4:556: Ζῆνα, θεῶν βασιλῆα, χόλος λάβεν, οἷον ἔρεξαν.
ἔρεξε: 3:189: ἠνορέη, τόδ᾽ ἔρεξε κατὰ χρέος, ᾗπερ ἐῴκει
ἔρεξε: 4:1497: ὡς μάθον οἷον ἔρεξε. νέκυν δ᾽ ἀνάειραν ὀπίσσω
ἐρέοντο: 3:1166: οἱ δέ μιν ἀμφαγάπαζον, ὅπως ἴδον, ἔκ τ᾽ ἐρέοντο.
ἐρέουσι: 1:1354: τούνεκεν εἰσέτι νῦν περ Ὕλαν ἐρέουσι Κιανοί,
ἐρέσθαι: 2:8: καὶ δὲ τότε προτὶ νῆα κιών, χρειώ μιν ἐρέσθαι
ἐρεσσέμεν: 1:529: ὡς ἐδάσαντο πάροιθεν ἐρεσσέμεν ᾧ ἐνὶ χώρῳ,
ἐρεσσέμεν: 2:535: νῆα θοὴν εἴσβαινον ἐρεσσέμεν, οὐδὲ πελείης
ἐρεσσέμεναι: 2:576: Τῖφυς ἐρεσσέμεναι κρατερῶς. οἴγοντο γὰρ αὖτις
ἐρέσσετ᾽: 2:1063: ἡμίσεες μὲν ἐρέσσετ᾽ ἀμοιβαδίς, ἡμίσεες δὲ
ἐρέσσετε: 4:200: ἑζόμενος, πηδοῖσιν ἐρέσσετε: τοὶ δὲ βοείας
ἐρεσσομένην: 1:633: τῶ καὶ ὅτ᾽ ἐγγύθι νήσου ἐρεσσομένην ἴδον Ἀργώ,
ἐρέται: 2:575: ἀσκηθής. ἐρέται δὲ μέγ᾽ ἴαχον: ἔβραχε δ᾽ αὐτὸς
ἐρέτῃσιν: 2:469: μειλιχίως ἐρέτῃσιν ὁμηγερέεσσι μετηύδα:
ἐρέτῃσιν: 2:542: σεύατ᾽ ἴμεν πόντονδε, φίλα φρονέουσ᾽ ἐρέτῃσιν.
ἐρέτῃσιν: 2:592: κόπτον ὕδωρ. ὅσσον δ᾽ ἂν ὑπείκαθε νηῦς ἐρέτῃσιν,
ἐρέτῃσιν: 4:226: νηῦς ἤδη κρατεροῖσιν ἐπειγομένη ἐρέτῃσιν,
ἐρετμά: 1:358: ἐνθέμενοι πεπάλαχθε κατὰ κληῖδας ἐρετμά.
ἐρετμὰ: 1:378: ὕψι δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα μεταστρέψαντες ἐρετμὰ
ἐρετμὰ: 1:392: σκαλμοῖς δ᾽ ἀμφὶς ἐρετμὰ κατήρτυον: ἐν δέ οἱ ἱστὸν
ἐρετμά: 1:523: βαινέμεναί τ᾽ ἐπὶ νῆα καὶ ἀρτύνασθαι ἐρετμά.
ἐρετμά: 1:552: ἥρωας χείρεσσιν ἐπικραδάοντας ἐρετμά.
έρετμὰ: 1:911: βαῖνον ἀριστῆες: λάζοντο δὲ χερσὶν έρετμὰ
ἐρετμὰ: 2:332: ἀλλ᾽ εὖ καρτύναντες ἑαῖς ἐνὶ χερσὶν ἐρετμὰ
ἐρετμά: 2:670: τοῖς ἴκελοι ἥρωες ὑπὲξ ἁλὸς εἷλκον ἐρετμά.
ἐρετμοῖς: 1:540: ὧς οἱ ὑπ᾽ Ὀρφῆος κιθάρῃ πέπληγον ἐρετμοῖς
ἐρετμοῖς: 2:903: καρπαλίμως δ᾽ Ἀχέροντα διεξεπέρησαν ἐρετμοῖς,
ἐρετμοῖς: 2:946: γνάμψαντες παρὰ πουλὺν ἔπειτ᾽ ἤλαυνον ἐρετμοῖς
ἐρετμοῖς: 2:1257: ἶσα δ᾽ ἐυξέστοις ὠκύπτερα πάλλεν ἐρετμοῖς,
ἐρετμοῖς: 2:1266: ἱστὸν ἄφαρ χαλάσαντο παρακλιδόν: ὦκα δ᾽ ἐρετμοῖς
ἐρετμοῖς: 3:346: νωλεμέως χείρεσσιν ἐπισπέρχωσιν ἐρετμοῖς.
ἐρετμοῖς: 3:575: τυτθὸν ὑπὲξ ἕλεος χέρσῳ ἐπέκελσαν ἐρετμοῖς.
ἐρετμοῖς: 4:77: ἥρωες μετὰ τήνγε θοοῖς ἐλάασκον ἐρετμοῖς.
ἐρετμοῖς: 4:1648: νῆα περιδδείσαντες ἀνακρούεσκον ἐρετμοῖς.
ἐρετμοῖς: 4:1690: ὕδωρ τ᾽ εἰσαφύσαντο καὶ εἰσέβαν, ὥς κεν ἐρετμοῖς
ἐρετμοῖσιν: 4:1658: νῆ᾽ ἐπ᾽ ἐρετμοῖσιν, δεδοκημένοι ἥντινα ῥέξει
ἐρετμόν: 1:1168: μεσσόθεν ἆξεν ἐρετμόν. ἀτὰρ τρύφος ἄλλο μὲν αὐτὸς
ἐρετμὸν: 1:1188: βῆ ῤ̔ ἴμεν εἰς ὕλην υἱὸς Διός, ὥς κεν ἐρετμὸν
ἐρετμὸν: 2:1039: δίου Ὀιλῆος: μεθέηκε δὲ χερσὶν ἐρετμὸν
ἐρευγομένην: 4:788: δεινὸν ἐρευγομένην δέχεται ὁδός. ἀλλά σε γὰρ δὴ
ἐρευγόμενον: 4:953: πετράων: περὶ δέ σφιν ἐρευγόμενον ζέεν ὕδωρ.
ἐρεύγονται: 2:367: δεινὸν ἐρεύγονται: μετὰ τὸν δ᾽ ἀγχίροος ῀Ἰρις
ἐρεύθεται: 3:163: ἠέλιος πρώτῃσιν ἐρεύθεται ἀκτίνεσσιν.
ἐρεύθεται: 4:126: ἠελίου φλογερῇσιν ἐρεύθεται ἀκτίνεσσιν.
ἐρευθήεσσ᾽: 1:727: δὴ γάρ τοι μέσση μὲν ἐρευθήεσσ᾽ ἐτέτυκτο,
ἐρευθόμενον: 1:1230: κάλλεϊ καὶ γλυκερῇσιν ἐρευθόμενον χαρίτεσσιν.
ἐρευθόμενος: 1:778: καλὸν ἐρευθόμενος, γάνυται δέ τε ἠιθέοιο
ἔρευθος: 1:726: ὄσσε βάλοις, ἢ κεῖνο μεταβλέψειας ἔρευθος.
ἔρευθος: 3:122: χροιῇ θάλλεν ἔρευθος. ὁ δ᾽ ἐγγύθεν ὀκλαδὸν ἧστο
ἔρευθος: 3:298: ἐς χλόον, ἄλλοτ᾽ ἔρευθος, ἀκηδείῃσι νόοιο.
ἔρευθος: 3:962: ἤχλυσαν: θερμὸν δὲ παρηίδας εἷλεν ἔρευθος.
ἔρευθος: 4:173: μαρμαρυγῇ ληνέων φλογὶ εἴκελον ἷζεν ἔρευθος.
Ἐρεχθεΐδας: 1:101: Θησέα δ᾽, ὃς περὶ πάντας Ἐρεχθεΐδας ἐκέκαστο,
Ἐρεχθηὶς: 1:212: οὕς ποτ᾽ Ἐρεχθηὶς Βορέῃ τέκεν Ὠρείθυια
ἐρεψάμενοι: 2:159: ξανθὰ δ᾽ ἐρεψάμενοι δάφνῃ καθύπερθε μέτωπα
ἔρεψαν: 2:1078: ὧς οἵγ᾽ ἀσπίσι νῆα συναρτύναντες ἔρεψαν.
ἐρημαίῃ: 4:1261: τῇδ᾽ ἐπ᾽ ἐρημαίῃ πεπτηότας, εἰ καὶ ἀῆται
ἐρημαίῃ: 4:1717: ῥέζον δ᾽ ὅσσα περ ἄνδρες ἐρημαίῃ ἐνὶ ῥέζειν
ἐρημαίην: 2:387: νῆσον ἐρημαίην. τῇ μέν τ᾽ ἐνὶ νηὸν Ἄρηος
ἐρημαίην: 3:324: οὐδὲ γὰρ αἳ τὸ πάροιθεν ἐρημαίην κατὰ νῆσον
ἐρημαίην: 3:1196: βῆ ῥ᾽ ἐς ἐρημαίην, κλωπήιος ἠύτε τις φώρ,
ἐρημαίην: 4:1622: γαῖαν ἐρημαίην, πνοιῇ ζεφύροιο θέεσκον.
ἐρημαίης: 2:674: τῆμος ἐρημαίης νήσου λιμέν᾽ εἰσελάσαντες
ἐρημαῖοι: 4:1296: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐρημαῖοι πεπτηότες ἔκτοθι πέτρης
ἐρημαῖον: 4:322: Σίνδοι ἐρημαῖον πεδίον μέγα ναιετάοντες.
ἐρήμη: 4:1255: αὖθι μένειν τυτθόν περ ἐπὶ χρόνον; οἷον ἐρήμη
ἐρημονόμοι: 4:1331: ‘Ἵλατ᾽ ἐρημονόμοι κυδραὶ θεαί: ἀμφὶ δὲ νόστῳ
ἐρήμους: 4:1382: ᾗ βίῃ ᾗ τ᾽ ἀρετῇ Λιβύης ἀνὰ θῖνας ἐρήμους
ἐρήρεινται: 2:320: οὐ γάρ τε ῥίζῃσιν ἐρήρεινται νεάτῃσιν,
ἐρήτυε: 4:187: Αἰσονίδης δ᾽ ἄλλους μὲν ἐρήτυε, τῷ δ᾽ ἐπὶ φᾶρος
ἐρητύεσθε: 2:331: μηκέτι δὴν μηδ᾽ αὐτοὶ ἐρητύεσθε κελεύθου,
ἐρητύεσθε: 3:561: καὶ κίρκους λεύσσοντες ἐρητύεσθε ἀέθλων;
ἐρητύεσκον: 1:1301: Αἰακίδην χαλεποῖσιν ἐρητύεσκον ἔπεσσιν,
ἐρητύοισθ᾽: 3:525: τῶ καί περ μεμαῶτες, ἐρητύοισθ᾽ ἐνὶ νηὶ
ἐρητύοισθε: 3:380: ὥς κεν ἐρητύοισθε καὶ ὕστερον ὁρμηθῆναι,
ἐρητύοιτο: 1:352: μηκέτ᾽ ἔπειθ᾽, ὡς καὶ πρίν, ἐρητύοιτο κέλευθα.
ἐρητύοντο: 2:837: ἔνθα δὲ ναυτιλίης μὲν ἐρητύοντο μέλεσθαι,
ἐρητῦσαι: 2:234: τὰς μὲν θέσφατόν ἐστιν ἐρητῦσαι Βορέαο
ἐρητύσαιμεν: 2:251: ἀθανάτων. οὐδ᾽ ἂν πρὶν ἐρητύσαιμεν ἰούσας
ἐρητύσειε: 1:171: αἴ κέν πως ἔτι καὶ τὸν ἐρητύσειε νέεσθαι.
ἐρητύσεις: 1:296: ὧδε λίην, ἐπεὶ οὐ μὲν ἐρητύσεις κακότητος
ἐρητύων: 4:1052: ὅς μιν θαρσύνεσκεν ἐρητύων ἀχέουσαν.
ἐρίδαινε: 3:109: ἔρξον ἄφαρ: καὶ μή τι χαλέπτεο, μηδ᾽ ἐρίδαινε
ἔριδας: 1:773: δεῖσεν δ᾽ ἀργαλέας ἔριδας φιλότητος ἕκητι.
ἔριδες: 4:446: ἐκ σέθεν οὐλόμεναί τ᾽ ἔριδες στοναχαί τε γόοι τε,
ἐρίδηναν: 2:988: ὑσμίνην, καὶ δ᾽ οὔ κεν ἀναιμωτί γ᾽ ἐρίδηναν--
ἐρίδηνε: 1:89: δωτίνης: αὐτῷ γὰρ ἑκὼν ἐρίδηνε δοτῆρι.
ἐρίδηνεν: 2:60: ὧς ἔφατ᾽: αὐτὰρ ὅγ᾽ οὔτι παραβλήδην ἐρίδηνεν.
ἐριδμαίνων: 3:94: οὐκ ὄθεται, μάλα δ᾽ αἰὲν ἐριδμαίνων ἀθερίζει.
ἐριθηλέα: 2:725: καὶ Μαριανδυνῶν ἀνδρῶν ἐριθηλέα γαῖαν
Ἐρινύας: 3:712: ἀράς τε στυγερὰς καὶ Ἐρινύας; αἲ γὰρ ὄφελλεν
Ἐρινύας: 4:712: σμερδαλέας παύσειεν Ἐρινύας, ἠδὲ καὶ αὐτὸς
Ἐρινύες: 4:386: αὐτίκ᾽ ἐμαί σ᾽ ἐλάσειαν Ἐρινύες: οἷα καὶ αὐτὴ
Ἐρινὺν: 4:1040: δείσατε συνθεσίας τε καὶ ὅρκια, δείσατ᾽ Ἐρινὺν
Ἐρινὺς: 2:220: αὔτως. οὐ γὰρ μοῦνον ἐπ᾽ ὀφθαλμοῖσιν Ἐρινὺς
Ἐρινύς: 3:704: εἴην ἐξ Ἀίδεω στυγερὴ μετόπισθεν Ἐρινύς.’
Ἐρινὺς: 3:775: Χαλκιόπης υἷας. τοὺς μὲν θεὸς ἤ τις Ἐρινὺς
Ἐρινύς: 4:476: ὄμματι νηλειὴς ὀλοφώιον ἔργον Ἐρινύς.
ἐρίπναι: 2:1249: καὶ δὴ Καυκασίων ὀρέων ἀνέτελλον ἐρίπναι
ἐρίπνας: 1:581: δύετο, Πηλιάδας δὲ παρεξήμειβον ἐρίπνας
ἐρίπνης: 2:436: δείματι Δικταίης περιώσιον ἄντρον ἐρίπνης.
ἔρις: 1:1153: ἔνθ᾽ ἔρις ἄνδρα ἕκαστον ἀριστήων ὀρόθυνεν,
ἐρισθενέων: 1:41: Εἰλατίδης, ὃς πρὶν μὲν ἐρισθενέων Λαπιθάων,
ἐρισθενέων: 1:543: δεινὸν μορμύρουσα ἐρισθενέων μένει ἀνδρῶν.
ἐριῶλαι: 4:1776: οὔτ᾽ ἀνέμων ἐριῶλαι ἐνέσταθεν: ἀλλὰ ἕκηλοι
ἐριώλας: 1:1132: πολλὰ δὲ τήνγε λιτῇσιν ἀποστρέψαι ἐριώλας
ἕρκε᾽: 3:215: ἔσταν δ᾽ ἐν προμολῇσι τεθηπότες ἕρκε᾽ ἄνακτος
ἕρκεα: 3:39: ἕρκεα δ᾽ εἰσελθοῦσαι ὑπ᾽ αἰθούσῃ θαλάμοιο
ἕρκεα: 4:663: αἵματί οἱ θάλαμοί τε καὶ ἕρκεα πάντα δόμοιο
ἕρκεος: 3:647: αὐτοκασιγνήτηνδε, καὶ ἕρκεος οὐδὸν ἄμειψεν.
ἑρκίον: 2:1075: ὡς δ᾽ ὅτε τις κεράμῳ κατερέψεται ἑρκίον ἀνήρ,
ἕρκος: 1:1036: θνητοῖσιν: πάντῃ δὲ περὶ μέγα πέπταται ἕρκος.
ἕρκος: 3:271: ἕρκος ἐπεπλήθει. τοὶ μὲν μέγαν ἀμφιπένοντο
Ἑρκυνίου: 4:638: ἀλλ᾽ Ἥρη σκοπέλοιο καθ᾽ Ἑρκυνίου ἰάχησεν
Ἑρμείαν: 3:588: Ἑρμείαν, ὥς κεν προσκηδέος ἀντιάσειεν:
Ἑρμείαο: 1:51: οὐδ᾽ Ἀλόπῃ μίμνον πολυλήιοι Ἑρμείαο
Ἑρμείαο: 1:642: ἀγγελίας καὶ σκῆπτρον ἐπέτρεπον Ἑρμείαο,
Ἑρμείαο: 3:197: ὦρσε καὶ Αὐγείην: αὐτὸς δ᾽ ἕλεν Ἑρμείαο
Ἑρμείαο: 3:1174: σὺν δὲ καὶ Αἰθαλίδην, υἷα κλυτὸν Ἑρμείαο.
Ἑρμείας: 2:1147: Ἑρμείας: κῶας δὲ καὶ εἰσέτι νῦν κεν ἴδοισθε.
Ἑρμείας: 4:121: Ἑρμείας πρόφρων ξυμβλήμενος. ἔνθ᾽ ἄρα τούσγε
Ἑρμείας: 4:1135: εὖτέ μιν Ἑρμείας φέρεν ἐκ πυρός: ἔδρακε δ᾽ Ἥρη,
ἔρνεἀ: 3:1398: ἔρνεἀ που τοίως, Διὸς ἄσπετον ὀμβρήσαντος,
ἔρνεα: 4:1423: βλάστεον ὅρπηκες: μετὰ δ᾽ ἔρνεα τηλεθάοντα
ἔρνος: 1:1192: ἀλλ᾽ οἷον ταναῆς ἔρνος πέλει αἰγείροιο:
ἔρξομεν: 3:506: ‘ὥρη μητιάασθαι ὅ κ᾽ ἔρξομεν. οὐ μὲν ἔολπα
ἔρξον: 3:109: ἔρξον ἄφαρ: καὶ μή τι χαλέπτεο, μηδ᾽ ἐρίδαινε
ἔρξω: 3:728: ὧς ἔρξω. μὴ γάρ μοι ἐν ὀφθαλμοῖσι φαείνοι
ἔρον: 1:613: τρηχὺν ἔρον, ἃς αὐτοὶ ἀγίνεον ἀντιπέρηθεν
ἑρπετὰ: 1:502: αὐτῇσιν νύμφῃσι καὶ ἑρπετὰ πάντ᾽ ἐγένοντο.
ἑρπετόν: 4:1238: ἑρπετόν, οὐδὲ ποτητὸν ἀείρεται. ἔνθ᾽ ἄρα τούσγε
ἑρπύζοντες: 4:1287: ἤλυον ἑρπύζοντες. ἐπήλυθε δ᾽ αὐτίκ᾽ ἐρεμνὴ
ἑρπύζων: 3:447: ἑρπύζων πεπότητο μετ᾽ ἴχνια νισσομένοιο.
ἐρράγη: 2:1117: αὐτίκα δ᾽ ἐρράγη ὄμβρος ἀθέσφατος, ὗε δὲ πόντον
ἔρραισαν: 1:617: οὐκ οἶον σὺν τῇσιν ἑοὺς ἔρραισαν ἀκοίτας
ἐρραίσθη: 1:1034: ὀστέον ἐρραίσθη: ὁ δ᾽ ἐνὶ ψαμάθοισιν έλυσθεὶς
ἔρρεε: 4:1529: ἰὸς ἄφαρ, μυδόωσα δ᾽ ἀπὸ χροὸς ἔρρεε λάχνη.
ἔρρεεν: 3:804: ἄλληκτον δακρύοισι, τὰ δ᾽ ἔρρεεν ἀσταγὲς αὔτως,
ἔρρεεν: 4:1701: ῥύσασθαι καλέων: κατὰ δ᾽ ἔρρεεν ἀσχαλόωντι
ἔρρεξεν: 2:525: ἱερά τ᾽ εὖ ἔρρεξεν ἐν οὔρεσιν ἀστέρι κείνῳ
ἔρρεξεν: 2:1148: τὸν μὲν ἔπειτ᾽ ἔρρεξεν ἑῇς ὑποθημοσύνῃσιν
ἔρρετε: 3:562: ἔρρετε, μηδ᾽ ὔμμιν πολεμήια ἔργα μέλοιτο,
ἐρρέτω: 3:466: ἐρρέτω. ἦ μὲν ὄφελλεν ἀκήριος ἐξαλέασθαι.
ἐρρέτω: 3:784: κεῖνος ὅτε ζωῆς ἀπαμείρεται. ἐρρέτω αἰδώς,
ἐρρέτω: 3:785: ἐρρέτω ἀγλαΐη: ὁ δ᾽ ἐμῇ ἰότητι σαωθεὶς
ἐρρίγῃσιν: 3:438: ἀνὴρ ἐρρίγῃσιν ἀρείονα φῶτα μετελθεῖν.’
ἐρρίζωθεν: 2:607: νωλεμὲς ἐρρίζωθεν, ὃ δὴ καὶ μόρσιμον ἦεν
ἐρρίζωνται: 1:1122: αἵ ῥά τε πασάων πανυπέρταται ἐρρίζωνται.
ἐρρίζωνται: 2:733: λισσάδες ἐρρίζωνται ἁλίβροχοι: ἀμφὶ δὲ τῇσιν
ἐρρίζωνται: 3:968: αἵ τε παρᾶσσον ἕκηλοι ἐν οὔρεσιν ἐρρίζωνται,
ἔρροις: 3:935: ἔρροις, ὦ κακόμαντι, κακοφραδές: οὔτε σε Κύπρις,
ἐρρώσαντο: 1:385: νειόθεν ἐξ ἕδρης, ἐπὶ δ᾽ ἐρρώσαντο πόδεσσιν
ἑρσήεις: 1:751: ἑρσήεις, πολέες δ᾽ ὀλίγους βιόωντο νομῆας.
ἑρσήεις: 1:881: ἑρσήεις γάνυται, ταὶ δὲ γλυκὺν ἄλλοτε ἄλλον
ἑρσήεις: 4:1300: ἑρσήεις βρέμεται ποταμοῖό τε καλὰ ῥέεθρα:
ἑρσήεντα: 4:968: καὶ τὰ μὲν ἑρσήεντα κατὰ δρία ποιμαίνεσκεν
ἑρσήεντι: 2:1006: ποίμνας ἑρσήεντι νομῷ ἔνι ποιμαίνουσιν.
ἑρσήεσσαι: 4:1170: ἠιόνες νήσοιο καὶ ἑρσήεσσαι ἄπωθεν
Ἐρυβώτης: 1:71: εἵπετο δ᾽ Εὐρυτίων τε καὶ ἀλκήεις Ἐρυβώτης,
Ἐρυβώτης: 1:73: ἤτοι ὁ μὲν Τελέοντος ἐυκλειὴς Ἐρυβώτης,
Ἐρυβώτης: 2:1041: καὶ τὸ μὲν ἐξείρυσσε παρεδριόων Ἐρυβώτης,
Ἐρυθηὶς: 4:1425: Ἑσπέρη αἴγειρος, πτελέη δ᾽ Ἐρυθηὶς ἔγεντο:
ἐρύθηνε: 1:791: παρθενικὰς ἐρύθηνε παρηίδας: ἔμπα δὲ τόνγε
ἐρύθηνε: 3:681: ὧς φάτο: τῆς δ᾽ ἐρύθηνε παρήια: δὴν δέ μιν αἰδὼς
ἐρύθηνεν: 4:474: ἀργυφέην καὶ πέπλον ἀλευομένης ἐρύθηνεν.
Ἐρυθίνους: 2:943: σήσαμον αἰπεινούς τε παρεξενέοντ᾽ Ἐρυθίνους,
ἐρύκακε: 2:434: ἤλασαν, ἠδ᾽ ὡς ῀Ἰρις ἐρύκακε τάσδε δαΐξαι,
ἔρυκε: 3:250: Ἥρη γάρ μιν ἔρυκε δόμῳ: πρὶν δ᾽ οὔτι θάμιζεν
ἔρυκέ: 3:652: ἤτοι ὅτ᾽ ἰθύσειεν, ἔρυκέ μιν ἔνδοθεν αἰδώς:
ἐρύκει: 3:98: εἰ μὴ τηλόθι χεῖρας, ἕως ἔτι θυμὸν ἐρύκει,
ἐρυκέμεν: 4:1676: ὀχλίζων λάιγγας, ἐρυκέμεν ὅρμον ἱκέσθαι.
ἔρυκεν: 1:102: Ταιναρίην ἀίδηλος ὑπὸ χθόνα δεσμὸς ἔρυκεν,
ἐρυκόμενοι: 2:531: μίμνον ἐρυκόμενοι: ξεινήια δ᾽ ἄσπετα Θυνοὶ
ἐρυκόμενοι: 4:1254: νῦν δὲ τί κεν ῥέξαιμεν, ἐρυκόμενοι ἀνέμοισιν
ἔρυκον: 1:1080: ναυτίλλεσθαι ἔρυκον. ἐπιπλομένῃ δ᾽ ἐνὶ νυκτὶ
ἔρυκον: 1:1303: χερσὶν ὑφ᾽ Ἡρακλῆος, ὅ μιν δίζεσθαι ἔρυκον.
Ἔρυκος: 4:915: ἀλλά μιν οἰκτείρασα θεὰ Ἔρυκος μεδέουσα
ἐρύκω: 2:336: θαρσαλέως: πρὶν δ᾽ οὔτι θεοὺς λίσσεσθαι ἐρύκω.
Ἐρυμάνθιον: 1:127: φέρβετο Λαμπείης, Ἐρυμάνθιον ἂμ μέγα τῖφος,
ἐρυμνὴν: 2:516: ἂμ πεδίον Φθίης Ἀθαμάντιον ἀμφί τ᾽ ἐρυμνὴν
ἔρυντο: 1:1083: Μόψος τ᾽ Ἀμπυκίδης ἀδινὰ κνώσσοντας ἔρυντο.
ἐρύξειν: 4:818: Αἴολον ὠκείας ἀνέμων ἄικας ἐρύξειν,
ἐρύξω: 1:346: πείσομαι: ὥστε καὶ ἄλλον ἀναστήσεσθαι ἐρύξω.
ἐρύξων: 4:197: σώετε. δὴ γάρ που, μάλ᾽ ὀίομαι, εἶσιν ἐρύξων
ἐρύοντα: 1:760: βούπαις οὔπω πολλός, ἑὴν ἐρύοντα καλύπτρης
ἐρύσαιμεν: 1:357: τόφρα κε νῆ᾽ ἐρύσαιμεν ἔσω ἁλός, ὅπλα δὲ πάντα
ἐρύσαντες: 1:565: κὰδ δ᾽ αὐτοῦ λίνα χεῦαν, ἐπ᾽ ἠλακάτην ἐρύσαντες.
ἐρύσαντες: 1:1277: εὐναίας ἐρύσαντες ἀνεκρούσαντο κάλωας.
ἐρύσαντες: 3:574: εὐναίας ἐρύσαντες ἐφετμαῖς Αἰσονίδαο
ἐρύσαντες: 4:1127: ἣ θέμις, εὐαγέως ἐπιβώμια μῆλ᾽ ἐρύσαντες,
ἐρύσαντο: 1:407: βουκόλοι Αἰσονίδαο δύω βόε. τοὺς δ᾽ ἐρύσαντο
ἐρύσαντο: 1:623: αἴ κε φύγῃ. καὶ τὸν μὲν ἐς Οἰνοίην ἐρύσαντο
ἐρύσαντο: 4:1657: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τοὶ μὲν ὑπὲκ βελέων ἐρύσαντο
ἐρύσηται: 1:1204: αὐτοῖσι σφήνεσσιν ὑπὲκ προτόνων ἐρύσηται:
ἔρυσθαι: 1:401: Τῖφυν ἐυστείρης οἰήια νηὸς ἔρυσθαι.
ἔρυσθαι: 3:607: χωόμενος: μέγα δέ σφιν ἀπείλεε νῆά τ᾽ ἔρυσθαι
ἔρυσθαι: 3:713: ἔμπεδον εἶναι ἐπ᾽ ἄμμι τεοὺς υἱῆας ἔρυσθαι.
ἐρύσσαι: 1:382: βήσαθ᾽, ἵν᾽ ὀτρύνειε νέους κατὰ καιρὸν ἐρύσσαι:
ἐρύσσαι: 2:1284: ὑψόθι νῆ᾽ ἐκέλευσεν ἐπ᾽ εὐναίῃσιν ἐρύσσαι
ἐρύσσαι: 4:930: δῖα Θέτις, Πλαγκτῇσιν ἐνὶ σπιλάδεσσιν ἐρύσσαι.
ἐρυσσάμεναι: 4:1349: πέπλον ἐρυσσάμεναι κούφῃ χερί, καὶ μ᾽ ἐκέλοντο
ἐρυσσάμενοι: 2:102: ἔσταν ἐρυσσάμενοι. πρῶτός γε μὲν ἀνέρα Κάστωρ
ἐρυσσάμενοι: 2:933: νῆ᾽ ἔπι: κὰδ δ᾽ ἄρα λαῖφος ἐρυσσάμενοι τανύοντο
ἐρυσσάμενος: 1:1250: αἶψα δ᾽ ἐρυσσάμενος μέγα φάσγανον ὦρτο δίεσθαι,
ἐρύσσας: 3:912: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδην ἑτάρων ἄπο μοῦνον ἐρύσσας
ἐρύσσας: 3:1305: καί ῥ᾽ ὅγε δεξιτεροῖο βοὸς κέρας ἄκρον ἐρύσσας
ἐρύσσατο: 4:687: μίμνεν ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἐρύσσατο Κολχίδα κούρην.
ἔρυται: 2:1210: ῥηίδιον, τοῖός μιν ὄφις περί τ᾽ ἀμφί τ᾽ ἔρυται
ἔρυτο: 3:1304: βάλλον ἅ τε στεροπή: κούρης δέ ἑ φάρμακ᾽ ἔρυτο.
Ἔρυτος: 1:52: υἱέες εὖ δεδαῶτε δόλους, Ἔρυτος καὶ Ἐχίων,
ἔρχεο: 3:434: ‘ἔρχεο νῦν μεθ᾽ ὅμιλον, ἐπεὶ μέμονάς γε πόνοιο:
ἔρχεο: 4:64: δαίμων ἀλγινόεις. ἀλλ᾽ ἔρχεο, τέτλαθι δ᾽ ἔμπης,
ἔρχεο: 4:743: ἔρχεο δ᾽ ἐκ μεγάρων ξείνῳ συνοπηδὸς ἐοῦσα,
ἔρχεται: 4:1539: ὡς δὲ δράκων σκολιὴν εἱλιγμένος ἔρχεται οἶμον,
ἐρωῇ: 1:384: ᾧ κράτεϊ βρίσαντες ἰῇ στυφέλιξαν ἐρωῇ
ἐρωῆς: 4:1655: ἀλλ᾽ ἔχετ᾽ αὐτοῦ νῆα θελήμονες ἐκτὸς ἐρωῆς
Ἔρως: 3:120: μάργος Ἔρως λαιῆς ὑποΐσχανε χειρὸς ἀγοστόν,
Ἔρως: 3:275: τόφρα δ᾽ Ἔρως πολιοῖο δι᾽ ἠέρος ἷξεν ἄφαντος,
Ἔρως: 3:297: οὖλος Ἔρως: ἁπαλὰς δὲ μετετρωπᾶτο παρειὰς
Ἔρως: 3:1017: στράπτεν Ἔρως ἡδεῖαν ἀπὸ φλόγα: τῆς δ᾽ ἀμαρυγὰς
Ἔρως: 3:1077: οὖλος Ἔρως, τοῖον δὲ παραβλήδην ἔπος ηὔδα:
ἔρως: 4:213: Μηδείης περίπυστος ἔρως καὶ ἔργ᾽ ἐτέτυκτο.
Ἔρως: 4:445: σχέτλι᾽ Ἔρως, μέγα πῆμα, μέγα στύγος ἀνθρώποισιν,
Ἔρωτες: 3:452: ὥρμαιν᾽, ὅσσα τ᾽ Ἔρωτες ἐποτρύνουσι μέλεσθαι.
Ἔρωτες: 3:687: τοῖα δόλῳ: θρασέες γὰρ ἐπεκλονέεσκον Ἔρωτες:
Ἔρωτες: 3:764: ἀκάματοι πραπίδεσσιν ἐνισκίμψωσιν Ἔρωτες.
Ἔρωτες: 3:936: οὔτ᾽ ἀγανοὶ φιλέοντες ἐπιπνείουσιν Ἔρωτες.’
ἔρωτι: 3:3: Μηδείης ὑπ᾽ ἔρωτι. σὺ γὰρ καὶ Κύπριδος αἶσαν
ἔρωτι: 4:567: ἁρπάξας ὑπ᾽ ἔρωτι: μελαινομένην δέ μιν ἄνδρες
Ἔρωτος: 3:971: μέλλον ἅλις φθέγξασθαι ὑπὸ πνοιῇσιν Ἔρωτος.
ἐς: 1:12: ἵκετο δ᾽ ἐς Πελίην αὐτοσχεδὸν ἀντιβολήσων
ἐς: 1:109: αὐτή μιν Τριτωνὶς ἀριστήων ἐς ὅμιλον
ἐς: 1:248: πολλὰ μάλ᾽ ἀθανάτοισιν ἐς αἰθέρα χεῖρας ἄειρον,
ἐς: 1:321: ἐς δ᾽ ἐνόησαν Ἄκαστον ὁμῶς Ἄργον τε πόληος
ἐς: 1:336: ἀλλά, φίλοι,--ξυνὸς γὰρ ἐς Ἑλλάδα νόστος ὀπίσσω,
ἐς: 1:337: ξυναὶ δ᾽ ἄμμι πέλονται ἐς Αἰήταο κέλευθοι--
ἐς: 1:416: κεῖσέ τε καὶ παλίνορσον ἐς Ἑλλάδα. σοὶ δ᾽ ἂν ὀπίσσω
ἐς: 1:419: ἄλλα δ᾽ ἐς Ὀρτυγίην ἀπερείσια δῶρα κομίσσω.
ἐς: 1:603: ὅσσον ἐς ἔνδιόν κεν ἐύστολος ὁλκὰς ἀνύσσαι,
ἐς: 1:623: αἴ κε φύγῃ. καὶ τὸν μὲν ἐς Οἰνοίην ἐρύσαντο
ἐς: 1:635: δήια τεύχεα δῦσαι ἐς αἰγιαλὸν προχέοντο,
ἐς: 1:647: ἄλλοθ᾽ ὑποχθονίοις ἐναρίθμιος, ἄλλοτ᾽ ἐς αὐγὰς
ἐς: 1:725: τῆς μὲν ῥηίτερόν κεν ἐς ἠέλιον ἀνιόντα
ἐς: 1:853: ἔνθ᾽ ὁ μὲν Ὑψιπύλης βασιλήιον ἐς δόμον ὦρτο
ἐς: 1:904: εἰ δ᾽ οὔ μοι πέπρωται ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι
ἐς: 1:916: νῆσον ἐς Ἠλέκτρης Ἀτλαντίδος, ὄφρα δαέντες
ἐς: 1:1007: ἑξείης, ἄλλοι μὲν ἐς ἁλμυρὸν ἀθρόοι ὕδωρ
ἐς: 1:1051: ἐς δὲ πύλας ὁμάδῳ πέσον ἀθρόοι: αἶψα δ᾽ ἀυτῆς
ἐς: 1:1108: ἔνθεν ἐς αἰπεινὴν ἄναγον βόας οὔρεος ἄκρην.
ἐς: 1:1110: ἤρεσαν ἐς λιμένα Θρηίκιον: ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ
ἐς: 1:1151: μέλποντες Ῥείην πολυπότνιαν: αὐτὰρ ἐς ἠὼ
ἐς: 1:1193: τόσση ὁμῶς μῆκός τε καὶ ἐς πάχος ἦεν ἰδέσθαι.
ἐς: 1:1236: χαλκὸν ἐς ἠχήεντα φορεύμενον, αὐτίκα δ᾽ ἥγε
ἐς: 1:1263: χωόμενος δ᾽ ἐλάτην χαμάδις βάλεν, ἐς δὲ κέλευθον
ἐς: 1:1296: ἦ, καὶ ἐς Ἁγνιάδην Τῖφυν θόρε: τὼ δέ οἱ ὄσσε
ἐς: 1:1330: Αἰακίδης Τελαμὼν ἐς Ἰήσονα, χεῖρα δὲ χειρὶ
ἐς: 2:64: ἀμφέδεον, μάλα πολλὰ παρηγορέοντες ἐς ἀλκήν.
ἐς: 2:221: λὰξ ἐπέβη, καὶ γῆρας ἀμήρυτον ἐς τέλος ἕλκω:
ἐς: 2:277: αἰέν. ὅτ᾽ ἐς Φινῆα καὶ ἐκ Φινῆος ἴοιεν.
ἐς: 2:314: χρείων ἑξείης τε καὶ ἐς τέλος. ὧδε γὰρ αὐτὸς
ἐς: 2:416: τάσδ᾽ ἡμῖν προφυγοῦσιν ἐς Ἑλλάδα νόστος ὀπίσσω
ἐς: 2:639: εἰ μὴ ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἀπήμονας ὔμμε κομίσσω.’
ἐς: 2:684: ἀντίον αὐγάσσασθαι ἐς ὄμματα καλὰ θεοῖο.
ἐς: 2:692: γαῖαν ἐς Αἱμονίην ἀσκηθέα νόστον ὀπάσσῃ,
ἐς: 2:777: πείρετ᾽ ἐς Αἰήτην τόσσον πλόον. εὖ γὰρ ἐγώ μιν
ἐς: 2:893: ἔσσεται, ἠὲ καὶ αὖτις ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι
ἐς: 2:934: ἐς πόδας ἀμφοτέρους: ἡ δ᾽ ἐς πέλαγος πεφόρητο
ἐς: 2:934: ἐς πόδας ἀμφοτέρους: ἡ δ᾽ ἐς πέλαγος πεφόρητο
ἐς: 2:986: πόντον ἐς Ἄξεινον κυρτὴν ὑπερεύγεται ἄκρην.
ἐς: 2:1081: τοίη ἄρ᾽ ὑψόθι νηὸς ἐς ἠέρα κίδνατ᾽ ἀυτή.
ἐς: 2:1155: νεύμεθ᾽ ἐς Ὀρχομενὸν κτεάνων Ἀθάμαντος ἕκητι.
ἐς: 2:1166: Ἑλλάδος ἐξ αὐτῆς νέομ᾽ ἐς πόλιν Αἰήταο.
ἐς: 2:1169: ἀθανάτων ἐς χεῖρας ἐμὰς χατέοντας ἱκέσθαι.’
ἐς: 2:1194: ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ ὧδε καὶ αὐτοὶ ἐς Ἑλλάδα μαιομένοισιν
ἐς: 3:2: ἔνθεν ὅπως ἐς Ἰωλκὸν ἀνήγαγε κῶας Ἰήσων
ἐς: 3:29: κείνης ἐννεσίῃσιν ἐς Ἑλλάδα κῶας ἀνάξειν.’
ἐς: 3:41: ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐς χαλκεῶνα καὶ ἄκμονας ἦρι βεβήκει,
ἐς: 3:61: τὸν μὲν ἐγών, εἰ καί περ ἐς Ἄιδα ναυτίλληται
ἐς: 3:89: νοστήσειν ἐς Ἰωλκόν, ἐπεὶ δολόεσσα τέτυκται.’
ἐς: 3:177: αὐτὰρ ἐγὼν ἐς δώματ᾽ ἐλεύσομαι Αἰήταο,
ἐς: 3:212: Κόλχων μυρίον ἔθνος ἐς Αἰήταο κιόντες.
ἐς: 3:298: ἐς χλόον, ἄλλοτ᾽ ἔρευθος, ἀκηδείῃσι νόοιο.
ἐς: 3:339: Αἰολιδέων γενεήν, πρὶν ἐς Ἑλλάδα κῶας ἱκέσθαι.
ἐς: 3:503: δὴν δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐς ἀλλήλους ὁρόωντο,
ἐς: 3:560: οὐκέτ᾽ Ἐνυαλίοιο μέγα σθένος; ἐς δὲ πελείας
ἐς: 3:589: μὴ καὶ ληιστῆρας ἑὴν ἐς γαῖαν ἰόντας
ἐς: 3:601: τῶ καὶ ἐελδομένους πέμπειν ἐς Ἀχαιίδα γαῖαν
ἐς: 3:820: φάρμακα συνθεσίῃσι, καὶ ἀντήσειεν ἐς ὠπήν.
ἐς: 3:903: ἐξ ἐμέθεν, μὴ πατρὸς ἐς οὔατα μῦθος ἵκηται.
ἐς: 3:951: ἀμφιπόλων μεθ᾽ ὅμιλον ἔχ᾽ ἀτρέμας: ἐς δὲ κελεύθους
ἐς: 3:992: ἥρωες κλῄσουσιν ἐς Ἑλλάδα νοστήσαντες
ἐς: 3:1059: ἰθῦσαι. τὸ δὲ κῶας ἐς Ἑλλάδα τοῖό γ᾽ ἕκητι
ἐς: 3:1080: φεύξομαι ἀσκηθὴς ἐς Ἀχαιίδα, μηδέ τιν᾽ ἄλλον
ἐς: 3:1134: ὄφρα κακὸν Πελίῃ ἱερὴν ἐς Ἰωλκὸν ἵκοιτο
ἐς: 3:1165: ἡρώων ἐς ὅμιλον: ὁμοῦ δ᾽ ἐπὶ νῆα πέλασσαν.
ἐς: 3:1172: πέμπον ἐς Αἰήτην ἰέναι σπόρον αἰτήσοντας
ἐς: 3:1176: κρείων Αἰήτης χαλεποὺς ἐς ἄεθλον ὀδόντας
ἐς: 3:1196: βῆ ῥ᾽ ἐς ἐρημαίην, κλωπήιος ἠύτε τις φώρ,
ἐς: 3:1239: οἷος δ᾽ Ἴσθμιον εἶσι Ποσειδάων ἐς ἀγῶνα
ἐς: 3:1269: ῥίμφα μάλ᾽ ἐς πεδίον τὸ Ἀρήιον ἠπείγοντο.
ἐς: 3:1278: δή ῥα τότε ξὺν δουρὶ καὶ ἀσπίδι βαῖν᾽ ἐς ἄεθλον,
ἐς: 3:1358: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἐς γαῖαν πολέος νιφετοῖο πεσόντος
ἐς: 3:1381: ἀμώων, πολέας μὲν ἔτ᾽ ἐς νηδὺν λαγόνας τε
ἐς: 3:1382: ἡμίσεας ἀνέχοντας ἐς ἠέρα: τοὺς δὲ καὶ ἄχρις
ἐς: 3:1384: τοὺς δ᾽ ἤδη καὶ ποσσὶν ἐπειγομένους ἐς ἄρηα.
ἐς: 3:1389: μίμνει ἐς ὡραίην τερσήμεναι ἠελίοιο:
ἐς: 3:1396: ὅσσον ἄνω προύτυψαν ἐς ἠέρα, τόσσον ἔραζε
ἐς: 3:1404: ἤιε δ᾽ ἐς πτολίεθρον ὑπότροπος ἄμμιγα Κόλχοις,
ἐς: 4:98: εὖτ᾽ ἂν ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκώμεθα νοστήσαντες.’
ἐς: 4:100: δεξιτερήν: ἡ δέ σφιν ἐς ἱερὸν ἄλσος ἀνώγει
ἐς: 4:183: Ἠὼς μέν ῤ̔ ἐπὶ γαῖαν ἐκίδνατο, τοὶ δ᾽ ἐς ὅμιλον
ἐς: 4:214: ἐς δ᾽ ἀγορὴν ἀγέροντ᾽ ἐνὶ τεύχεσιν: ὅσσα δέ πόντου
ἐς: 4:310: τριγλώχιν, εὖρος μὲν ἐς αἰγιαλοὺς ἀνέχουσα,
ἐς: 4:404: ἥδε δὲ συνθεσίη κρανέει δόλον, ᾧ μιν ἐς ἄτην
ἐς: 4:415: αὐτὰρ ἐγὼ κεῖνόν γε τεὰς ἐς χεῖρας ἱκέσθαι
ἐς: 4:440: βαίη ἐς Αἰήταο δόμους: πέρι γάρ μιν ἀνάγκῃ
ἐς: 4:454: σφωιτέραις κρινθέντες: ὁ δ᾽ ἐς λόχον ᾖεν Ἰήσων
ἐς: 4:521: νῆσον ἐς ἀντιπέραιαν ἀπέτραπον ὁρμηθῆναι.
ἐς: 4:594: λαίφεσιν, ἐς δ᾽ ἔβαλον μύχατον ῥόον Ἠριδανοῖο:
ἐς: 4:597: λίμνης ἐς προχοὰς πολυβενθέος: ἡ δ᾽ ἔτι νῦν περ
ἐς: 4:608: δὴ τότ᾽ ἐς Ἠριδανὸν προκυλίνδεται ἀθρόα πάντα
ἐς: 4:636: κόλπον ἐς Ὠκεανοῖο, τὸν οὐ προδαέντες ἔμελλον
ἐς: 4:652: Στοιχάδας αὖτε λιπόντες ἐς Αἰθαλίην ἐπέρησαν
ἐς: 4:689: Κίρκης ἐς μέγαρον: τοὺς δ᾽ ἐν λιπαροῖσι κέλευεν
ἐς: 4:762: τάσγε παρεξελάσῃσιν. ἀτὰρ καὶ ἐς Αἴολον ἐλθεῖν,
ἐς: 4:805: τέκνα τε φιτύσαιο: θεοὺς δ᾽ ἐς δαῖτ᾽ ἐκάλεσσα
ἐς: 4:809: εὖτ᾽ ἂν ἐς Ἠλύσιον πεδίον τεὸς υἱὸς ἵκηται,
ἐς: 4:949: ἄλλη ὑπ᾽ ἐξ ἄλλης δέχεται καὶ ἐς ἠέρα πέμπει
ἐς: 4:1002: Μήδειαν δ᾽ ἔξαιτον ἑοῦ ἐς πατρὸς ἄγεσθαι
ἐς: 4:1014: ἀνθρώπων γενεῆς μία φέρβεαι, οἷσιν ἐς ἄτην
ἐς: 4:1041: Ἱκεσίην, νέμεσίν τε θεῶν, ἐς χεῖρας ἰοῦσαν
ἐς: 4:1077: μή μιν, ἄναξ, Κόλχοισι πόροις ἐς πατρὸς ἄγεσθαι.
ἐς: 4:1154: δούρατα νωμήσαντες ἀρήια, μὴ πρὶν ἐς ἀλκὴν
ἐς: 4:1161: νοστήσας ἐς Ἰωλκὸν ὑπότροπος: ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
ἐς: 4:1327: καί κεν ἔτ᾽ ἠγαθέην ἐς Ἀχαιίδα νοστήσαιτε.’
ἐς: 4:1459: ἦ, καὶ ἀμειβομένων, οἵ τ᾽ ἄρμενοι ἐς τόδε ἔργον,
ἐς: 4:1479: ἐς δ᾽ ἑτάρους ἀνιὼν μυθήσατο, μή μιν ἔτ᾽ ἄλλον
ἐς: 4:1490: ἐς Αιβύην ἀπένασσε θεοῦ βαρὺ κῦμα φέρουσαν,
ἐς: 4:1508: οὐδ᾽ ὁπόσον πήχυιον ἐς Ἄιδα γίγνεται οἶμος,
ἐς: 4:1566: νῆα μεταχρονίην ἐκομίσσαμεν ἐς τόδε λίμνης
ἐς: 4:1599: ἦ ῥ᾽, ἅμα δ᾽ εὐχωλῇσιν ἐς ὕδατα λαιμοτομήσας
ἐς: 4:1602: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ θοὸν ἵππον ἐς εὐρέα κύκλον ἀγῶνος
ἐς: 4:1620: βωμοί: ἐπεὶ κεῖν᾽ ἦμαρ ἐπέσχεθον. αὐτὰρ ἐς ἠῶ
ἐς: 4:1688: ἥρωες: μετὰ δ᾽ οἵγε νέον φαέθουσαν ἐς ἠῶ
ἐς: 4:1703: πολλὰ δ᾽ ἐς Ὀρτυγίην ἀπερείσια δῶρα κομίσσειν.
ἐς: 4:1742: ἂμ πέλαγος ναίειν Ἀνάφης σχεδόν: εἶμι δ᾽ ἐς αὐγὰς
ἐσαγείρατο: 3:634: πάπτηνεν θαλάμοιο: μόλις δ᾽ ἐσαγείρατο θυμὸν
ἐσαιεὶ: 1:1138: κηδείῃ βασιλῆος ἀνέστενον. ἔνθεν ἐσαιεὶ
ἐσάκουον: 4:622: νύκτας δ᾽ αὖ γόον ὀξὺν ὀδυρομένων ἐσάκουον
ἐσακοῦσαι: 1:766: ἐλπόμενος πυκινήν τιν᾽ ἀπὸ σφείων ἐσακοῦσαι
ἐσάκουσεν: 3:696: δείματι, τοῖ᾽ ἐσάκουσεν: ἀμείβετο δ᾽ ὧδ᾽ ἐπέεσσιν:
ἐσάκουσεν: 3:913: Ἄργος, ὅτ᾽ ἤδη τήνδε κασιγνήτων ἐσάκουσεν
ἔσαν: 1:730: ἐν μὲν ἔσαν Κύκλωπες ἐπ᾽ ἀφθίτῳ ἥμενοι ἔργῳ,
ἔσαν: 1:735: ἐν δ᾽ ἔσαν Ἀντιόπης Ἀσωπίδος υἱέε δοιώ,
ἔσαν: 1:952: τοῦ γὰρ ἔσαν τὰ πρῶτα Δολίονες ἐκγεγαῶτες.
ἔσαν: 2:1: ἔνθα δ᾽ ἔσαν σταθμοί τε βοῶν αὖλίς τ᾽ Ἀμύκοιο,
ἔσαν: 2:53: ὠμούς, ἀζαλέους, περὶ δ᾽ οἵγ᾽ ἔσαν ἐσκληῶτες.
ἔσαν: 2:411: δὴν δ᾽ ἔσαν ἀμφασίῃ βεβολημένοι: ὀψὲ δ᾽ ἔειπεν
ἔσαν: 2:992: δὴ γὰρ καὶ γενεὴν ἔσαν Ἄρεος Ἁρμονίης τε
ἔσαν: 2:1099: καὶ δὴ ἔσαν νήσοιο μάλα σχεδὸν ἤματι κείνῳ.
ἔσαν: 3:236: δικλίδες εὐπηγεῖς θάλαμοί τ᾽ ἔσαν ἔνθα καὶ ἔνθα:
ἔσαν: 3:360: ἄμφω γὰρ Κρηθεὺς Ἀθάμας τ᾽ ἔσαν Αἰόλου υἷες:
ἔσαν: 4:263: πευθομένοις: οἶοι δ᾽ ἔσαν Ἀρκάδες Ἀπιδανῆες,
ἔσαν: 4:1149: αἱ δ᾽ ἔσαν ἐκ πεδίων ἀλσηίδες. ὦρσε γὰρ αὐτὴ
ἔσαν: 4:1276: ὅσσοι ἔσαν νηῶν δεδαημένοι: ἐν δ᾽ ἄρα πᾶσιν
ἔσαν: 4:1387: ἔμπεδον ἀθανάτων ἔσαν αἵματος, οἷον ὑπέσταν
ἔσαν: 4:1427: δενδρέων, οἷαι ἔσαν, τοῖαι πάλιν ἔμπεδον αὔτως
ἐσανδρώσῃ: 1:874: παισὶν ἐσανδρώσῃ, μεγάλη τέ ἑ βάξις ἵκηται.’
ἐσάντα: 3:922: ἠμὲν ἐσάντα ἰδεῖν, ἠδὲ προτιμυθήσασθαι.
ἐσάχρι: 1:604: ἀκροτάτῃ κορυφῇ σκιάει, καὶ ἐσάχρι Μυρίνης.
ἐσάωθεν: 3:1126: καὶ θαλεροὶ κακότητος ἄδην ἐσάωθεν ἀκοῖται.
ἐσάωσα: 4:784: οἵως τέ σφ᾽ ἐσάωσα διὰ πλαγκτὰς περόωντας
ἐσάωσαν: 2:819: μαντοσύναι ἐσάωσαν, ἐπεὶ χρεὼ ἦγε δαμῆναι:
ἐσάωσεν: 3:323: λυγαίῃ ὑπὸ νυκτί: θεὸς δέ τις ἄμμ᾽ ἐσάωσεν.
ἐσάωσεν: 4:916: Κύπρις ἔτ᾽ ἐν δίναις ἀνερέψατο, καί ῥ᾽ ἐσάωσεν
ἐσάωσεν: 4:1456: ‘ὦ πόποι, ἦ καὶ νόσφιν ἐὼν ἐσάωσεν ἑταίρους
ἐσβαίνειν: 1:1275: ἐσβαίνειν ὀρόθυνεν, ἐπαύρεσθαί τ᾽ ἀνέμοιο.
ἐσβαλέειν: 4:824: ἐσβαλέειν, μὴ πάντας ἀναβρόξασα φέρῃσιν,
ἐσέδρακεν: 2:25: ὧς φάτ᾽ ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἐσέδρακεν ὄμμαθ᾽ ἑλίξας,
ἐσέδρακεν: 4:1588: εἰσβαίνειν: μετὰ δ᾽ οὔτις ἐσέδρακεν, οἷον ἄφαντος
ἐσέδρακον: 1:598: Ὄσσης Οὐλύμποιό τ᾽ ἐσέδρακον: αὐτὰρ ἔπειτα
ἐσέδρακον: 2:1082: οὐδέ τιν᾽ οἰωνῶν ἔτ᾽ ἐσέδρακον, ἀλλ᾽ ὅτε νήσῳ
ἐσέδρακον: 3:100: ὧς φάτο: μείδησαν δὲ θεαί, καὶ ἐσέδρακον ἄντην
ἐσέδρακον: 4:890: καλήν, Ἀνθεμόεσσαν ἐσέδρακον, ἔνθα λίγειαι
ἐσέδρακον: 4:1359: οὐδ᾽ ἔτι τάσδ᾽ ἀνὰ χῶρον ἐσέδρακον, ἀλλά τις ἀχλὺς
ἔσεσθαι: 2:253: μὴ μὲν τοῖό γ᾽ ἕκητι θεοῖς ἀπὸ θυμοῦ ἔσεσθαι.’
ἐσήλατο: 4:876: βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐκ μεγάροιο θοῶς, καὶ ἐσήλατο πόντον
ἔσθενε: 2:1055: πλωίδας ὄρνιθας Στυμφαλίδας ἔσθενε λίμνης
ἔσθενεν: 3:964: ἔσθενεν, ἀλλ᾽ ὑπένερθε πάγη πόδας. αἱ δ᾽ ἄρα τείως
ἐσθλά: 3:802: φάρμακά οἱ, τὰ μὲν ἐσθλά, τὰ δὲ ῥαιστήρι᾽, ἔκειτο.
ἐσθλὴν: 4:196: αὐτῶν θ᾽ ὑμείων ἐσθλὴν ἐπαρωγὸν ἐοῦσαν
ἐσθλοῖο: 2:174: στόρνυται, εἴ κ᾽ ἐσθλοῖο κυβερνητῆρος ἐπαύρῃ.
ἐσθλοῖς: 3:405: πειρηθείς. ἐσθλοῖς γὰρ ἐπ᾽ ἀνδράσιν οὔτι μεγαίρω,
ἐσθλὸς: 1:58: Καινεΐδης, ἐσθλὸς μέν, ἑοῦ δ᾽ οὐ πατρὸς ἀμείνων.
ἐσθλὸς: 1:106: Θεσπιέων, ἐσθλὸς μὲν ὀρινόμενον προδαῆναι
ἐσθλὸς: 1:107: κῦμ᾽ ἁλὸς εὐρείης, ἐσθλὸς δ᾽ ἀνέμοιο θυέλλας
ἐσθλὸς: 1:131: ὡρμήθη: σὺν καί οἱ Ὕλας κίεν, ἐσθλὸς ὀπάων,
ἐσθλὸς: 3:916: Ἀμπυκίδης, ἐσθλὸς μὲν ἐπιπροφανέντας ἐνισπεῖν
ἐσθλὸς: 3:917: οἰωνούς, ἐσθλὸς δὲ σὺν εὖ φράσσασθαι ἰοῦσιν.
ἐσιδέσθαι: 1:1361: ἀκτὴν ἐκ κόλποιο μάλ᾽ εὐρεῖαν ἐσιδέσθαι
ἐσιδέσθαι: 3:957: ὃς δή τοι καλὸς μὲν ἀρίζηλός τ᾽ ἐσιδέσθαι
ἐσίδοιεν: 2:698: εἴ κέ τιν᾽ ἢ κεμάδων, ἢ ἀγροτέρων ἐσίδοιεν
ἐσιδόντες: 1:322: νόσφι καταβλώσκοντας, ἐθάμβησαν δ᾽ ἐσιδόντες
ἐσιδόντες: 2:269: κλαγγῇ μαιμώωσαι ἐδητύος: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
ἐσιδόντες: 2:583: κυρτόν, ἀποτμῆγι σκοπιῇ ἴσον: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
ἐσιδόντες: 2:923: καί ῥ᾽ ὁ μὲν αὖτις ἔδυνε μέγαν ζόφον: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
ἐσιδοῦσα: 4:55: φοιταλέην ἐσιδοῦσα θεὰ ἐπεχήρατο Μήνη
ἐσιδὼν: 1:15: αἶψα δὲ τόνγ᾽ ἐσιδὼν ἐφράσσατο, καί οἱ ἄεθλον
ἐσιδών: 2:779: οἶδ᾽ ἐσιδών, ὅτε δεῦρο δι᾽ Ἀσίδος ἠπείροιο
ἐσιδών: 4:873: σμερδαλέην ἐσιδών, μέγα νήπιος: ἡ δ᾽ ἀίουσα
ἔσκε: 1:208: Ναυβόλου ἐκγεγαώς: ξεῖνος δέ οἱ ἔσκε πάροιθεν,
ἔσκε: 1:754: ἡνία, σὺν δέ οἱ ἔσκε παραιβάτις Ἱπποδάμεια:
ἔσκε: 1:1117: ἔσκε δέ τι στιβαρὸν στύπος ἀμπέλου ἔντροφον ὕλῃ,
ἔσκε: 3:195: πασσυδίῃ, οὐδ᾽ ἔσκε παρὲξ ὅτις ἄλλο κελεύοι.
ἔσκε: 3:1289: κευθμῶνος χθονίου, ἵνα τέ σφισιν ἔσκε βόαυλα
ἔσκε: 4:1644: χάλκεος ἠδ᾽ ἄρρηκτος: ὑπαὶ δέ οἱ ἔσκε τένοντος
ἔσκεν: 1:747: ἐν δὲ βοῶν ἔσκεν λάσιος νομός: ἀμφὶ δὲ βουσὶν
ἔσκεν: 4:331: τῶν δ᾽ ἤτοι ἑτέρῃ μὲν ἐν ἱερὸν ἔσκεν ἔδεθλον:
ἔσκεν: 4:1171: ἀτραπιτοὶ πεδίων: ἐν δὲ θρόος ἔσκεν ἀγυιαῖς:
ἐσκλήκει: 2:201: ἐσκλήκει, ῥινοὶ δὲ σὺν ὀστέα μοῦνον ἔεργον.
ἐσκληῶτες: 2:53: ὠμούς, ἀζαλέους, περὶ δ᾽ οἵγ᾽ ἔσαν ἐσκληῶτες.
ἔσκον: 4:897: ἄλλο δὲ παρθενικῇς ἐναλίγκιαι ἔσκον ἰδέσθαι.
ἐσμαράγευν: 3:1332: δεινὸν δ᾽ ἐσμαράγευν ἄμυδις κατὰ ὦλκας ἀρότρου
ἔσονται: 2:424: ἐξ Αἴης: μετὰ δ᾽ Αἶαν ἅλις πομπῆες ἔσονται.
ἐσορώμενοι: 2:565: ἤειραν κεφαλὰς ἐσορώμενοι: ἡ δὲ δι᾽ αὐτῶν
ἔσπασε: 1:1239: ἀγκῶν᾽ ἔσπασε χειρί, μέσῃ δ᾽ ἐνικάββαλε δίνῃ.
Ἑσπέρη: 4:1425: Ἑσπέρη αἴγειρος, πτελέη δ᾽ Ἐρυθηὶς ἔγεντο:
Ἑσπερίδες: 4:1397: Ἑσπερίδες ποίπνυον, ἐφίμερον ἀείδουσαι.
Ἑσπερίδες: 4:1404: ἀγχοῦ δ᾽ Ἑσπερίδες κεφαλαῖς ἔπι χεῖρας ἔχουσαι
ἑσπερίην: 2:42: ἑσπερίην διὰ νύκτα φαεινομένου ἀμαρυγαί.
ἑσπερίης: 3:311: Κίρκην ἑσπερίης εἴσω χθονός, ἐκ δ᾽ ἱκόμεσθα
ἑσπέριοι: 1:586: ἑσπέριοι ἀνέμοιο παλιμπνοίῃσιν ἔκελσαν,
ἑσπέριοι: 1:915: ἑσπέριοι δ᾽ Ὀρφῆος ἐφημοσύνῃσιν ἔκελσαν
ἑσπέριος: 3:1191: ἑσπέριος, νεάτας ὑπὲρ ἄκριας Αἰθιοπήων:
ἕσπερον: 2:1253: τὸν μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτης ἴδον ἕσπερον ὀξέι ῥοίζῳ
ἕσπερος: 4:1288: ἕσπερος. οἱ δ᾽ ἐλεεινὰ χεροῖν σφέας ἀμφιβαλόντες
ἑσπέσθην: 4:688: ἄμφω δ᾽ ἑσπέσθην αὐτὴν ὁδόν, ἔστ᾽ ἀφίκοντο
ἕσπετ᾽: 1:163: υἷε δύω Ἀλεοῦ: τρίτατός γε μὲν ἕσπετ᾽ ἰοῦσιν
ἕσπεται: 4:1605: ἕσπεται, ἀργινόεντα δ᾽ ἐνὶ στομάτεσσι χαλινὰ
ἕσπετο: 1:386: προπροβιαζόμενοι: ἡ δ᾽ ἕσπετο Πηλιὰς Ἀργὼ
ἑσποίμην: 3:35: ἑσποίμην: σὺ δέ κεν φαίης ἔπος ἀντιόωσα.’
ἑσπομένην: 4:434: Κνωσσόθεν ἑσπομένην Δίῃ ἔνι κάλλιπε νήσῳ.
ἑσπομένης: 3:615: ἑσπομένης ἀρίδηλα καὶ ἀμφαδὰ ἔργα πέλοιτο.
ἑσπομένοιο: 1:470: Ἴδεω ἑσπομένοιο, καὶ εἰ θεὸς ἀντιόῳτο.
ἑσπόμενον: 1:103: Πειρίθῳ ἑσπόμενον κοινὴν ὁδόν: ἦ τέ κεν ἄμφω
ἕσσασθε: 2:1168: νῦν δ᾽ ἕσσασθε πάροιθεν: ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι δ᾽ ὀίω
ἕσσατο: 3:1204: ἕσσατο κυάνεον, τό ῥά οἱ πάρος ἐγγυάλιξεν
ἔσσεαι: 3:1049: ἔσσεαι, ἀλλ᾽ αὐτῆμαρ: ὅμως σύγε μή ποτ᾽ ἀέθλου
ἔσσεαι: 3:1123: ἔσσεαι: οἱ δέ σε πάγχυ θεὸν ὣς πορσανέουσιν,
ἐσσείοντο: 2:1072: δεινὸν λαμπομένας, ἐπὶ δὲ λόφοι ἐσσείοντο
ἔσσεσθ᾽: 4:390: δὴν ἔσσεσθ᾽ εὔκηλοι ἕκητί γε συνθεσιάων.’
ἔσσεσθαι: 1:469: λοίγιον ἔσσεσθαι, μηδ᾽ ἀκράαντον ἄεθλον
ἔσσεσθαι: 2:648: ἔσσεσθαι τοιόνδ᾽ ἕτερον φόβον, εἰ ἐτεόν γε
ἔσσεσθαι: 3:524: μητρὸς ἐμῆς ἔσσεσθαι ἐναίσιμον ὔμμιν ἀρωγήν.
ἔσσεσθαι: 3:550: πέφραδεν ἔσσεσθαι. κείνης δ᾽ ὅγε μείλιχος ὄρνις
ἔσσεσθαι: 3:590: ἔσσεσθαι δηναιὸν ἀπήμονας, οἷσι μέμηλεν
ἔσσεσθαι: 4:255: ἐξ Αἴης ἔσσεσθαι: ἀνώιστος δ᾽ ἐτέτυκτο
ἔσσετ᾽: 1:291: ὠισάμην, εἰ Φρίξος ἐμοὶ κακὸν ἔσσετ᾽ ἀλύξας.’
ἔσσετ᾽: 2:334: ἔσσετ᾽ ἐν εὐχωλῇσιν, ὅσον τ᾽ ἐνὶ κάρτεϊ χειρῶν.
ἔσσετ᾽: 3:93: τυτθή γ᾽ αἰδὼς ἔσσετ᾽ ἐν ὄμμασιν: αὐτὰρ ἐμεῖο
ἔσσετ᾽: 3:407: πεῖρα δέ τοι μένεός τε καὶ ἀλκῆς ἔσσετ᾽ ἄεθλος,
ἔσσετ᾽: 3:480: ἔσσετ᾽ ἀεθλεύοντι δαμήμεναι: ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς
ἔσσετ᾽: 3:780: τίς δὲ δόλος, τίς μῆτις ἐπίκλοπος ἔσσετ᾽ ἀρωγῆς;
ἔσσετ᾽: 3:1043: ἔσσετ᾽ ἀπειρεσίη μέγα τε σθένος, οὐδέ κε φαίης
ἔσσετ᾽: 4:830: κεῖσ᾽, ὅθι περ τυτθή γε παραίβασις ἔσσετ᾽ ὀλέθρου.’
ἔσσεται: 1:663: θυμηδὲς καὶ τοῖσι τόγ᾽ ἔσσεται, εἴ κε δαεῖεν.
ἔσσεται: 2:261: ὡς οὔ τις θεόθεν χόλος ἔσσεται εἵνεκ᾽ ἀρωγῆς.’
ἔσσεται: 2:345: καὶ τὰ μὲν ὥς κε πέλῃ, τὼς ἔσσεται. ἢν δὲ φύγητε
ἔσσεται: 2:417: ἔσσεται, ἀσπαστῶς κε παρὰ σέο καὶ τὸ δαείην.
ἔσσεται: 2:893: ἔσσεται, ἠὲ καὶ αὖτις ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι
ἔσσεται: 2:1282: εἴτε καὶ ἀλλοίη τις ἐπήβολος ἔσσεται ὁρμή.’
ἔσσεται: 3:350: αὐτῷ δ᾽ ὥς κεν ἅδῃ, τὼς ἔσσεται: οὐ γὰρ ἱκάνει
ἔσσεται: 3:514: σχήσομ᾽, ἐπεὶ θάνατός γε τὸ κύντατον ἔσσεται ἄλγος.’
ἔσσεται: 3:796: μαργοσύνῃ εἴξασα. τί δ᾽ οὐκ ἐμὸν ἔσσεται αἶσχος;
ἔσσεται: 3:942: ἔσσεται, ὡς δὴ καὶ πρὶν Ἀγηνορίδης φάτο Φινεύς.
ἔσσεται: 3:1004: ὧς καὶ σοὶ θεόθεν χάρις ἔσσεται, εἴ κε σαώσῃς
ἔσσεται: 4:403: ἔσσεται, εἴ σε θανόντες ἕλωρ κείνοισι λίποιμεν.
ἔσσεται: 4:1103: ἔσσεται ἀνθρώποισι, δικαζέμεν: οὐδέ σε κεύσω.
ἐσσεύοντο: 2:121: ἐμμεμαὼς Βέβρυξιν: ὁμοῦ δέ οἱ ἐσσεύοντο
ἐσσεύοντο: 2:268: ἀπρόφατοι νεφέων ἐξάλμεναι ἐσσεύοντο
ἐσσεύοντο: 3:884: ὧς αἵγ᾽ ἐσσεύοντο δι᾽ ἄστεος: ἀμφὶ δὲ λαοὶ
ἔσσομ᾽: 3:988: ὑμείων στονόεντος ὑπέρτερος ἔσσομ᾽ ἀέθλου.
ἐσσόμεθ᾽: 1:870: ἐσσόμεθ᾽ ὧδ᾽ ἐπὶ δηρὸν ἐελμένοι: οὐδέ τι κῶας
ἔσσονται: 4:838: ἔσσονται, καὶ νηὸς ὅθι πρυμνήσι᾽ ἀνῆπται,
ἐσσυμένοισιν: 1:1314: νηίου ὁλκαίοιο, καὶ ἴαχεν ἐσσυμένοισιν:
ἐσσυμένοισιν: 4:103: ἔνθ᾽ ἔπος ἠδὲ καὶ ἔργον ὁμοῦ πέλεν ἐσσυμένοισιν.
ἐσσυμένως: 1:789: ἐσσυμένως καλῆς διὰ παστάδος εἷσεν ἄγουσα
ἐσσυμένως: 1:1329: γήθησαν δ᾽ ἥρωες: ὁ δ᾽ ἐσσυμένως ἐβεβήκει
ἐσσυμένως: 2:540: αὐτίκα δ᾽ ἐσσυμένως νεφέλης ἐπιβᾶσα πόδεσσιν
ἐσσυμένως: 2:896: ὧς ἔφατ᾽: Ἀγκαῖος δὲ μάλ᾽ ἐσσυμένως ὑπέδεκτο
ἐσσυμένως: 2:1173: ἐσσυμένως, ἥ τ᾽ ἐκτὸς ἀνηρεφέος πέλε νηοῦ
ἐσσυμένως: 2:1247: ἐσσυμένως, λιαροῖο φορεύμενοι ἐξ ἀνέμοιο.
ἐσσυμένως: 3:840: ἐσσυμένως οὐρῆας ὑποζεύξασθαι ἀπήνῃ,
ἐσσυμένως: 4:881: ἐσσυμένως, δόρπον τε χαμεύνας τ᾽ ἀμφεπένοντο,
ἐσσυμένως: 4:1407: ἐσσυμένως, ἐγένοντο καταυτόθι. νώσατο δ᾽ Ὀρφεὺς
ἐσσυμένως: 4:1531: ἐσσυμένως μακέλῃσιν: ἐμοιρήσαντο δὲ χαίτας
ἐσσυμένως: 4:1593: αἶψα δ᾽ ὅγ᾽ ἐσσυμένως ἐκρίνατο, καί μιν ἀείρας
ἔσσυτ᾽: 2:602: ἡ δ᾽ ἰκέλη πτερόεντι μετήορος ἔσσυτ᾽ ὀιστῷ.
ἔσσυτο: 1:1265: ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε μύωπι τετυμμένος ἔσσυτο ταῦρος
ἔσσυτο: 2:595: ἔνθεν δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα κατηρεφὲς ἔσσυτο κῦμα,
ἔσσυτο: 2:832: καπρίου: ἔσσυτο δ᾽ αὖτις ἐναντίος: ἀλλά μιν Ἴδας
ἔσσυτο: 2:1239: ἔσσυτο χαιτήεντι φυὴν ἐναλίγκιος ἵππῳ:
ἔσσυτο: 3:670: μῦθον ἀνώιστον: διὰ δ᾽ ἔσσυτο θαμβήσασα
ἔσσυτο: 3:1238: παρσταίη: σὺν δέ σφιν ἀπείριτος ἔσσυτο λαός.
ἔσσυτο: 4:593: ἥρωας Μινύας. ἡ δ᾽ ἔσσυτο πολλὸν ἐπιπρὸ
ἔσσυτο: 4:1465: ὄσσε βαλεῖν: πέμπτος δὲ μετὰ σφίσιν ἔσσυτο Κάνθος.
ἐστ᾽: 1:694: νῦν γὰρ δὴ παρὰ ποσσὶν ἐπήβολός ἐστ᾽ ἀλεωρή,
ἔστ᾽: 2:252: Ἁρπυίας, μάλα περ λελιημένοι, ἔστ᾽ ἂν ὀμόσσῃς,
ἔστ᾽: 2:447: ἔστ᾽ ὀπίσω: κενεαὶ γὰρ ὑποσμύχονται ὀπωπαί.
ἔστ᾽: 2:737: κοίλη ὕπαιθα νάπη, ἵνα τε σπέος ἔστ᾽ Ἀίδαο
ἔστ᾽: 2:791: ἔστ᾽ ἐπὶ Ῥηβαίου προχοὰς σκόπελόν τε Κολώνης:
ἔστ᾽: 3:980: χώρῳ ἐν ἠγαθέῳ, ἵνα τ᾽ οὐ θέμις ἔστ᾽ ἀλιτέσθαι,
ἔστ᾽: 4:688: ἄμφω δ᾽ ἑσπέσθην αὐτὴν ὁδόν, ἔστ᾽ ἀφίκοντο
ἔστ᾽: 4:847: σεύατ᾽ ἴμεν λαιψηρὰ δι᾽ ὕδατος, ἔστ᾽ ἀφίκανεν
ἔστ᾽: 4:1260: ἔστ᾽ ἄτης: πάρα δ᾽ ἄμμι τὰ κύντατα πημανθῆναι
ἔστ᾽: 4:1579: ἔστ᾽ ἂν ἄνω τείνῃσι: περιρρήδην δ᾽ ἑτέρωσε
ἔστ᾽: 4:1609: κράατος, ἀμφί τε νῶτα καὶ ἰξύας ἔστ᾽ ἐπὶ νηδὺν
ἔσταθεν: 4:1328: ὧς ἄρ᾽ ἔφαν, καὶ ἄφαντοι ἵν᾽ ἔσταθεν, ἔνθ᾽ ἄρα ταίγε
ἔσται: 3:184: μῆτις ἐπίρροθος ἔσται ἐεργομένοισιν ἀυτῆς.
ἔσταν: 2:102: ἔσταν ἐρυσσάμενοι. πρῶτός γε μὲν ἀνέρα Κάστωρ
ἔσταν: 3:40: ἔσταν, ἵν᾽ ἐντύνεσκε θεὰ λέχος Ἡφαίστοιο.
ἔσταν: 3:215: ἔσταν δ᾽ ἐν προμολῇσι τεθηπότες ἕρκε᾽ ἄνακτος
ἔσταν: 4:1312: ἔσταν, ἕλον δ᾽ ἀπὸ χερσὶ καρήατος ἠρέμα πέπλον.
ἔσταν: 4:1348: ἔσταν ὑπὲρ κεφαλῆς μάλ᾽ ἐπισχεδόν: ἂν δ᾽ ἐκάλυψαν
ἕστασαν: 3:238: λέχρις δ᾽ αἰπύτεροι δόμοι ἕστασαν ἀμφοτέρωθεν.
ἔστε: 2:85: ἔστε περ οὐλοὸν ἆσθμα καὶ ἀμφοτέρους ἐδάμασσεν.
ἐστε: 2:1125: ‘Ἀντόμεθα πρὸς Ζηνὸς Ἐποψίου, οἵτινές ἐστε
ἐστε: 3:402: εἰ γὰρ ἐτήτυμόν ἐστε θεῶν γένος, ἠὲ καὶ ἄλλως
ἐστε: 4:1410: εἴτ᾽ οὖν οὐρανίαις ἐναρίθμιοί ἐστε θεῇσιν,
ἐστείλαντο: 3:1328: δειδιότες μέγα λαῖφος ἁλίπλοοι ἐστείλαντο.
ἐστεμμένοι: 4:1156: κράατα δ᾽ εὐφύλλοις ἐστεμμένοι ἀκρεμόνεσσιν,
ἔστενε: 3:864: ῥίζης τεμνομένης Τιτηνίδος: ἔστενε δ᾽ αὐτὸς
ἔστενεν: 1:1248: ὧς τότ᾽ ἄρ᾽ Εἰλατίδης μεγάλ᾽ ἔστενεν, ἀμφὶ δὲ χῶρον
ἔστενον: 4:1405: ἀργυφέας ξανθῇσι λίγ᾽ ἔστενον: οἱ δ᾽ ἐπέλασσαν
ἐστεφάνωντο: 3:1213: ἱροῖς Αἰσονίδαο: πέριξ δέ μιν ἐστεφάνωντο
ἐστήρικται: 4:814: ἠδ᾽ αὐτῷ Πηλῆι. τί τοι χόλος ἐστήρικται;
ἐστήσαντο: 2:703: ἀμφὶ δὲ δαιομένοις εὐρὺν χορὸν ἐστήσαντο,
ἐστήσαντο: 2:1172: μῆλ᾽ ἱερευσόμενοι: περὶ δ᾽ ἐσχάρῃ ἐστήσαντο
ἑστηυῖα: 3:877: χρυσείοις Λητωὶς ἐφ᾽ ἅρμασιν ἑστηυῖα
ἑστηυῖα: 4:163: κούρης κεκλομένης: ἡ δ᾽ ἔμπεδον ἑστηυῖα
ἑστηυῖα: 4:957: οὐρανοῦ ἑστηυῖα Διὸς δάμαρ: ἀμφὶ δ᾽ Ἀθήνῃ
ἑστηὼς: 2:49: ἑστηὼς εἰς αὐτὸν ἔχ᾽ ὄμματα, καί οἱ ὀρέχθει
ἑστηώς: 2:193: ἑστηώς: τοῖόν οἱ ἀπέπνεε λείψανα δαιτός.
ἑστηῶτας: 3:1383: ὤμων τελλομένους: τοὺς δὲ νέον ἑστηῶτας,
ἑστηῶτες: 1:517: ἣ θέμις, ἑστηῶτες ἐπὶ γλώσσῃσι χέοντο
ἐστί: 1:692: αὔτως, ἣ θέμις ἐστί, πάρος κακότητα πελάσσαι.
ἔστι: 1:936: ἔστι δέ τις αἰπεῖα Προποντίδος ἔνδοθι νῆσος
ἐστὶ: 2:353: ἔνθα μὲν εἰς Ἀίδαο καταιβάτις ἐστὶ κέλευθος,
ἔστι: 2:360: ἔστι δέ τις ἄκρη Ἑλίκης κατεναντίον Ἄρκτου,
ἐστὶ: 3:160: αἰθερίας: ἔνθεν δὲ καταιβάτις ἐστὶ κέλευθος
ἔστι: 3:205: ἔστι θέμις στείλαντας ὕπερθ᾽ ἐπὶ σῆμα χέεσθαι,
ἐστι: 3:358: εἰ δ᾽ αὐτοῦ Κρηθῆος ἐτήτυμόν ἐστι γενέθλης,
ἔστι: 3:926: ἔστι δέ τις πεδίοιο κατὰ στίβον ἐγγύθι νηοῦ
ἔστι: 3:1084: ἔστι τις αἰπεινοῖσι περίδρομος οὔρεσι γαῖα,
ἔστι: 4:282: ἔστι δέ τις ποταμός, ὕπατον κέρας Ὠκεανοῖο,
ἔστι: 4:980: ἔστι δέ τις πορθμοῖο παροιτέρη Ἰονίοιο
ἐστί: 4:1653: ἄνδρα τόν, ὅστις ὅδ᾽ ἐστί, καὶ εἰ παγχάλκεον ἴσχει
ἑστίῃ: 4:691: τὼ δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐφ᾽ ἑστίῃ ἀίξαντε
ἐστὶν: 1:1317: Ἄργεΐ οἱ μοῖρ᾽ ἐστὶν ἀτασθάλῳ Εὐρυσθῆι
ἐστιν: 2:12: οὔτινα θέσμιόν ἐστιν ἀφορμηθέντα νέεσθαι
ἐστιν: 2:234: τὰς μὲν θέσφατόν ἐστιν ἐρητῦσαι Βορέαο
ἔστιν: 2:616: γόμφοισιν συνάρασσε: θέμις δ᾽ οὐκ ἔστιν ἁλῶναι.
ἐστὶν: 3:546: οὐδέ τῃ ἄλλως ἐστὶν ὑποκρίνασθαι ἄρειον,
ἐστὶν: 3:716: γαῖα, θεῶν μήτηρ, ὅσσον σθένος ἐστὶν ἐμεῖο,
ἐστιν: 3:1075: Πασιφάης, ἣ πατρὸς ὁμόγνιός ἐστιν ἐμεῖο.’
ἔστιν: 4:259: ἔστιν γὰρ πλόος ἄλλος, ὃν ἀθανάτων ἱερῆες
ἔστιχεν: 3:1211: καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἀγκαλέσας πάλιν ἔστιχεν: ἡ δ᾽ ἀίουσα
ἐστιχόωντο: 1:1227: αἵγε μὲν ὑλήωροι ἀπόπροθεν ἐστιχόωντο,
ἐστιχόωντο: 4:1179: Φαιήκων οἱ ἄριστοι ὁμιλαδὸν ἐστιχόωντο.
ἕστο: 3:454: αὐτός θ᾽ οἷος ἔην, οἵοισί τε φάρεσιν ἕστο,
ἕστο: 4:1436: νηλής: ἀμφὶ δὲ δέρμα πελωρίου ἕστο λέοντος
ἐστόρεσαν: 4:1139: ἔνθα τότ᾽ ἐστόρεσαν λέκτρον μέγα: τοῖο δ᾽ ὕπερθεν
ἐστόρεσεν: 1:1155: νήνεμος ἐστόρεσεν δίνας, κατὰ δ᾽ εὔνασε πόντον.
ἔστυγον: 2:1198: ἴσκε παρηγορέων: οἱ δ᾽ ἔστυγον εἰσαΐοντες.
ἐστυφέλιξεν: 1:273: καί ἑ νέον πολέεσσιν ὀνείδεσιν ἐστυφέλιξεν,
ἔστω: 3:82: ἠπεδαναί: καὶ μή τις ἀμοιβαίη χάρις ἔστω.’
ἔστω: 3:143: θέλξον ὀιστεύσας ἐπ᾽ Ἰήσονι: μηδέ τις ἔστω
ἔστω: 3:1045: πρὸς δὲ καὶ αὐτῷ δουρὶ σάκος πεπαλαγμένον ἔστω
ἔστω: 4:95: ‘δαιμονίη, Ζεὺς αὐτὸς Ὀλύμπιος ὅρκιος ἔστω,
ἔστω: 4:372: ἀλλ᾽ αὔτως εἴρυσο: δίκη δέ τοι ἔμπεδος ἔστω
ἐσφόρεον: 4:1143: ἐσφόρεον: πάσας δὲ πυρὸς ὣς ἄμφεπεν αἴγλη:
ἐσχάρῃ: 2:309: αὐτὸς δ᾽ ἐν μέσσοισι παρ᾽ ἐσχάρῃ ἧστο γεραιὸς
ἐσχάρῃ: 2:1172: μῆλ᾽ ἱερευσόμενοι: περὶ δ᾽ ἐσχάρῃ ἐστήσαντο
ἐσχάρῃ: 2:1177: μήλων τ᾽ ἠδὲ βοῶν τῇδ᾽ ἐσχάρῃ ἱερὰ καίειν:
ἐσχαρόφιν: 2:496: ῥέζον ἐπ᾽ ἐσχαρόφιν νέον ἤματος ἀνομένοιο.
ἔσχατα: 2:1263: Φᾶσίν τ᾽ εὐρὺ ῥέοντα, καὶ ἔσχατα πείρατα πόντοι
ἐσχατιῇ: 1:213: ἐσχατιῇ Θρῄκης δυσχειμέρου: ἔνθ᾽ ἄρα τήνγε
ἐσχατιῇσιν: 2:420: Πόντου καὶ γαίης ἐπικέκλιται ἐσχατιῇσιν.’
ἔσχε: 3:1235: ἔσχε πέλας Φαέθων ἐπιβήμεναι: ἂν δὲ καὶ αὐτὸς
ἔσχεθε: 1:673: στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ μέσσῃ ἀγορῇ, ἀνὰ δ᾽ ἔσχεθε δειρὴν
ἔσχεθεν: 3:48: ἔσχεθεν, εἴσω τέ σφ᾽ ἐκάλει, καὶ ἀπὸ θρόνου ὦρτο,
ἔσχεθον: 2:900: ἔσχεθον: Ἀγκαίῳ δὲ πολεῖς ᾔνησαν ἑταίρων.
ἔσχεθον: 4:1711: ἔνθ᾽ εὐνὰς ἐβάλοντο καὶ ἔσχεθον: αὐτίκα δ᾽ Ἠὼς
ἔσχεν: 3:1295: πρόσθε δέ οἱ σάκος ἔσχεν ἐναντίον: οἱ δέ μιν ἄμφω
ἔσχετο: 1:328: ἔσχετο: τοὺς δ᾽ ἀγορήνδε συνεδριάασθαι ἄνωγεν.
ἔσχετο: 3:654: τρὶς μὲν ἐπειρήθη, τρὶς δ᾽ ἔσχετο, τέτρατον αὖτις
ἔσχετο: 3:810: ἔσχετο δ᾽ ἀμφασίῃ δηρὸν χρόνον, ἀμφὶ δὲ πᾶσαι
ἔσχοντο: 4:774: ῥίμφα σιδηρείων τυπίδων: ἔσχοντο δ᾽ ἀυτμῆς
ἔσω: 1:357: τόφρα κε νῆ᾽ ἐρύσαιμεν ἔσω ἁλός, ὅπλα δὲ πάντα
ἔσω: 1:390: βριθοσύνῃ, κατόλισθε δ᾽ ἔσω ἁλός: οἱ δέ μιν αὖθι
ἔσω: 2:73: ἱεμένου φορέεσθαι ἔσω τοίχοιο κλύδωνος,
ἔσω: 4:308: κόλπον ἔσω πόντοιο πανέσχατον Ἰονίοιο.
ἔτ᾽: 1:97: Ἄλκων μιν προέηκε πατὴρ ἑός: οὐ μὲν ἔτ᾽ ἄλλους
ἔτ᾽: 1:271: μύρεται, ᾗ οὐκ εἰσὶν ἔτ᾽ ἄλλοι κηδεμονῆες,
ἔτ᾽: 1:919: τῶν μὲν ἔτ᾽ οὐ προτέρω μυθήσομαι: ἀλλὰ καὶ αὐτὴ
ἔτ᾽: 2:28: τῶν μὲν ἔτ᾽ οὐκ ἀλέγει, ἐπὶ δ᾽ ὄσσεται οἰόθεν οἶον
ἔτ᾽: 2:432: Ζήτης δ᾽ ἱεμένοισιν, ἔτ᾽ ἄσπετον ἐκ καμάτοιο
ἔτ᾽: 2:647: Πληγάδας ἐξέπλωμεν, ὀίομαι οὐκ ἔτ᾽ ὀπίσσω
ἔτ᾽: 2:853: τίς γὰρ δὴ θάνεν ἄλλος; ἐπεὶ καὶ ἔτ᾽ αὖτις ἔχευαν
ἔτ᾽: 2:917: οὐ μέν θην προτέρω ἔτ᾽ ἐμέτρεον. ἧκε γὰρ αὐτὴ
ἔτ᾽: 2:1082: οὐδέ τιν᾽ οἰωνῶν ἔτ᾽ ἐσέδρακον, ἀλλ᾽ ὅτε νήσῳ
ἔτ᾽: 3:123: σῖγα κατηφιόων: δοιὼ δ᾽ ἔχεν, ἄλλον ἔτ᾽ αὔτως
ἔτ᾽: 3:429: τλήσομαι, εἰ καί μοι θανέειν μόρος. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλο
ἔτ᾽: 3:441: οἶος, ἐπεὶ μεσσηγὺς ἔτ᾽ αὐτόθι νεῦσε λιπέσθαι
ἔτ᾽: 3:748: οὐδὲ κυνῶν ὑλακὴ ἔτ᾽ ἀνὰ πτόλιν, οὐ θρόος ἦεν
ἔτ᾽: 3:824: ἔνθα κασιγνήτους μὲν ἔτ᾽ αὐτόθι μεῖναι ἀνώγει
ἔτ᾽: 3:1381: ἀμώων, πολέας μὲν ἔτ᾽ ἐς νηδὺν λαγόνας τε
ἔτ᾽: 4:38: ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἀηθέσσουσα δύης καὶ δούλια ἔργα
ἔτ᾽: 4:232: ἢ πλωτῆς εὑρόντες ἔτ᾽ εἰν ἁλὸς οἴδματι νῆα,
ἔτ᾽: 4:862: πλεῖον ἔτ᾽, ἢ τὸ πάροιθεν ἀπηλεγέως ἐχόλωσας.’
ἔτ᾽: 4:916: Κύπρις ἔτ᾽ ἐν δίναις ἀνερέψατο, καί ῥ᾽ ἐσάωσεν
ἔτ᾽: 4:1037: ἤνυσα: καὶ γλυκεροῖσιν ἔτ᾽ εἰσόψεσθε τοκῆας
ἔτ᾽: 4:1327: καί κεν ἔτ᾽ ἠγαθέην ἐς Ἀχαιίδα νοστήσαιτε.’
ἔτ᾽: 4:1479: ἐς δ᾽ ἑτάρους ἀνιὼν μυθήσατο, μή μιν ἔτ᾽ ἄλλον
ἔται: 1:305: κεῖσε δ᾽ ὁμαρτήσουσιν ἔται δμῶές τε κιόντι.’
ἔται: 3:1125: σῇ βουλῇ, τῶν δ᾽ αὖτε κασίγνητοί τε ἔται τε
ἑταῖροι: 1:318: ἀκτὴν δ᾽ ἵκανεν Παγασηίδα, τῇ μιν ἑταῖροι
ἑταῖροι: 1:493: εἰ μὴ δηριόωντας ὁμοκλήσαντες ἑταῖροι
ἑταῖροι: 1:856: αὐτὸς ἑκὼν παῦροί τε διακρινθέντες ἑταῖροι.
ἑταῖροι: 2:101: τοῦ δὲ πάρος κολεῶν εὐήκεα φάσγαν᾽ ἑταῖροι
ἑταῖροι: 2:437: γηθόσυνοι δἤπειτα δόμοις ἔνι πάντες ἑταῖροι
ἑταῖροι: 3:365: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι πάντες, ὅσοι συνέπονται ἑταῖροι,
ἑταῖροι: 3:489: ὧς ἔφατ᾽: ὦκα δ᾽ ἕλος μετεκίαθον. αὐτὰρ ἑταῖροι
ἑταῖροι: 3:564: ὧς ηὔδα μεμαώς: πολέες δ᾽ ὁμάδησαν ἑταῖροι
ἑταῖροι: 3:923: τὸν καὶ παπταίνοντες ἐθάμβεον αὐτοὶ ἑταῖροι
ἑταῖροι: 3:1247: ἠδὲ δόρυ βριαρόν, περὶ δὲ ξίφος: ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι
ἑταῖροι: 3:1277: Αἰσονίδης δ᾽, ὅτε δὴ πρυμνήσια δῆσαν ἑταῖροι,
ἑταῖροι: 3:1346: γηγενέων ἀνδρῶν ἴδεν αὔλακας. ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι
ἑταῖροι: 4:73: αὐτῷ τ᾽ Αἰσονίδῃ τεκμήρατο: σῖγα δ᾽ ἑταῖροι
ἑταίροις: 1:415: αὐτὸς νῦν ἄγε νῆα σὺν ἀρτεμέεσσιν ἑταίροις
ἑταίροις: 1:888: ‘Νίσσεο, καὶ σὲ θεοὶ σὺν ἀπηρέσιν αὖτις ἑταίροις
ἑταίροις: 2:1165: Κρηθῆος δ᾽ υἱωνὸς ἐγὼ σὺν τοισίδ᾽ ἑταίροις
ἑταίροις: 4:88: φρουρὸν ὄφιν: τύνη δὲ θεοὺς ἐνὶ σοῖσιν ἑταίροις,
ἑταίροις: 4:879: πᾶσαν ἐφημοσύνην Θέτιδος μετέειπεν ἑταίροις.
ἑταίρους: 1:522: δὴ τότ᾽ ἀνέγρετο Τῖφυς: ἄφαρ δ᾽ ὀρόθυνεν ἑταίρους
ἑταίρους: 1:1104: ὤρνυτο δ᾽ ἐξ εὐνῆς κεχαρημένος: ὦρσε δ᾽ ἑταίρους
ἑταίρους: 2:36: ἷζον ἑοὺς δίχα πάντας ἐνὶ ψαμάθοισιν ἑταίρους,
ἑταίρους: 2:590: Εὔφημος δ᾽ ἀνὰ πάντας ἰὼν βοάασκεν ἑταίρους,
ἑταίρους: 3:178: υἷας ἑλὼν Φρίξοιο δύω δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἑταίρους.
ἑταίρους: 4:455: δέγμενος Ἄψυρτόν τε καὶ οὓς ἐξαῦτις ἑταίρους.
ἑταίρους: 4:1332: οὔτι μαλ᾽ ἀντικρὺ νοέω φάτιν. ἦ μὲν ἑταίρους
ἑταίρους: 4:1456: ‘ὦ πόποι, ἦ καὶ νόσφιν ἐὼν ἐσάωσεν ἑταίρους
ἑταίρων: 1:1240: τοῦ δ᾽ ἥρως ἰάχοντος ἐπέκλυεν οἶος ἑταίρων
ἑταίρων: 1:1294: ἀλλὰ τί μύθων ἦδος; ἐπεὶ καὶ νόσφιν ἑταίρων
ἑταίρων: 2:638: καὶ τοῦ ὁμῶς, καὶ σεῖο, καὶ ἄλλων δείδι᾽ ἑταίρων
ἑταίρων: 2:836: ἀχνύμενοι, χείρεσσι δ᾽ ἑῶν ἐνικάτθαν᾽ ἑταίρων.
ἑταίρων: 2:900: ἔσχεθον: Ἀγκαίῳ δὲ πολεῖς ᾔνησαν ἑταίρων.
ἑταίρων: 3:1168: δεῖξέ τε φάρμακον αἰνόν: ὁ δ᾽ οἰόθεν οἶος ἑταίρων
ἑταίρων: 4:352: νωλεμές: αἶψα δὲ νόσφιν Ἰήσονα μοῦνον ἑταίρων
ἑταίρων: 4:910: ἀλλὰ καὶ ὧς Τελέοντος ἐὺς πάις, οἶος ἑταίρων
ἔταμεν: 4:984: μήδεα νηλειῶς ἔταμεν Κρόνος: οἱ δέ ἑ Δηοῦς
ἔταμνεν: 4:225: γέντο χεροῖν Ἄψυρτος. υπεκπρὸ δὲ πόντον ἔταμνεν
ἐτάμοντο: 1:433: κόπτον, δαίτρευόν τε, καὶ ἱερὰ μῆρ᾽ ἐτάμοντο,
ἐτάμοντο: 2:143: ἤδη δ᾽ ἄσπετα μῆλα περιτροπάδην ἐτάμοντο
ἐτάμοντο: 4:340: συνθεσίην, μέγα νεῖκος ἀλευάμενοι, ἐτάμοντο,
ἔταροι: 1:432: τοὺς δ᾽ ἔταροι σφάξαν τε θοῶς, δεῖράν τε βοείας,
ἕταροι: 2:835: τὸν δ᾽ ἕταροι ἐπὶ νῆα φέρον ψυχορραγέοντα,
ἕταροι: 4:1525: ψύχετ᾽ ἀμηχανίῃ: ἕταροι δέ μιν ἀμφαγέροντο
ἑτάροιο: 2:854: ἥρωες τότε τύμβον ἀποφθιμένου ἑτάροιο.
ἑτάροιο: 4:1341: ῥιγεδανὴ ἑτάροιο φίλους ἐπικεκλομένοιο.
ἑτάροιο: 4:1469: οὗ ἕθεν ἀμφ᾽ ἑτάροιο μεταλλῆσαι τὰ ἕκαστα.
ἑτάροις: 1:1187: αὐτὰρ ὁ δαίνυσθαι ἑτάροις οἷς εὖ ἐπιτείλας
ἑτάροις: 2:419: νῆις ἐὼν ἑτάροις ἅμα νήισιν; αἶα δὲ Κολχὶς
ἑτάροις: 3:1162: Αἰσονίδης δ᾽ ὅτε δὴ ἑτάροις ἐξαῦτις ἔμικτο
ἑτάροισι: 3:1040: οὐδ᾽ αὐτὸς κατὰ κόσμον ἑοῖς ἑτάροισι πελάσσῃς.
ἑτάροισιν: 1:832: ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐπὶ νῆα κιὼν ἑτάροισιν ἐνίσπες
ἑτάροισιν: 3:1221: ἐντροπαλιζόμενον πόδες ἔκφερον, ὄφρ᾽ ἑτάροισιν
ἑτάροισιν: 4:1367: γηθήσας ἑτάροισιν ὁμηγερέεσσι μετηύδα:
ἑτάροισιν: 4:1485: αὐλίτης, ὅ σ᾽ ἑῶν μήλων πέρι, τόφρ᾽ ἑτάροισιν
ἕταρον: 1:480: θαρσύνοι ἕταρον: σὺ δ᾽ ἀτάσθαλα πάμπαν ἔειπας,
ἑτάρου: 1:1342: ἀλλ᾽ ἑτάρου περὶ φωτός. ἔολπα δέ τοι σὲ καὶ ἄλλῳ
ἑτάρους: 1:863: εἰ μὴ ἀολλίσσας ἑτάρους ἀπάνευθε γυναικῶν
ἑτάρους: 3:1147: εἰς ἑτάρους καὶ νῆα κεχαρμένος ὦρτο νέεσθαι:
ἑτάρους: 4:1010: Αἰσονίδεω ἑτάρους μειλίσσετο, πολλὰ δὲ χερσὶν
ἑτάρους: 4:1323: ἄνστησον δ᾽ ἑτάρους. εὖτ᾽ ἂν δέ τοι Ἀμφιτρίτη
ἑτάρους: 4:1335: ἦ, καὶ ἀναΐξας ἑτάρους ἐπὶ μακρὸν ἀύτει,
ἑτάρους: 4:1479: ἐς δ᾽ ἑτάρους ἀνιὼν μυθήσατο, μή μιν ἔτ᾽ ἄλλον
ἑτάρων: 1:408: κουρότεροι ἑτάρων βωμοῦ σχεδόν. οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα
ἑτάρων: 1:1111: βαῖνον, παυροτέρους ἑτάρων ἐν νηὶ λιπόντες.
ἑτάρων: 1:1286: σφωιτέρων ἑτάρων. ὁ δ᾽ ἀμηχανίῃσιν ἀτυχθεὶς
ἑτάρων: 2:21: αἶψα δ᾽ ἑῶν ἑτάρων πρόμος ἵστατο, φώνησέν τε:
ἑτάρων: 2:497: κουρότεροι δ᾽ ἑτάρων μενοεικέα δαῖτ᾽ ἀλέγυνον.
ἑτάρων: 2:765: σφωιτέρων μυθεῖθ᾽ ἑτάρων, Πελίαό τ᾽ ἐφετμάς,
ἑτάρων: 3:781: ἦ μιν ἄνευθ᾽ ἑτάρων προσπτύξομαι οἶον ἰδοῦσα;
ἑτάρων: 3:907: κέκλομαι εἰς ὠπὴν ἑτάρων ἄπο μοῦνον ἱκέσθαι,
ἑτάρων: 3:912: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδην ἑτάρων ἄπο μοῦνον ἐρύσσας
ἐτεῇ: 2:1181: ‘Ζεὺς ἐτεῇ τὰ ἕκαστ᾽ ἐπιδέρκεται: οὐδέ μιν ἄνδρες
ἔτεινεν: 4:107: γαίῃ χεῖρας ἔτεινεν ἀμήχανος. αὐτὰρ Ἰήσων
ἔτειρεν: 4:1521: θαρσαλέως, ἕνεκ᾽ οὔ μιν ὑπέρβιον ἄλγος ἔτειρεν.
ἔτεκέν: 1:761: μητέρα θαρσαλέως Τιτυὸν μέγαν, ὅν ῥ᾽ ἔτεκέν γε
ἐτελεσσαν: 2:767: ὅσσα τε Κύζικον ἀμφὶ Δολιονίην ἐτελεσσαν:
ἐτέλεσσας: 1:252: ἤλυθεν, οὐδ᾽ ἐτέλεσσας ἐπ᾽ ἀγλαΐῃ βιότοιο.
ἐτέλεσσας: 4:740: τισόμενος φόνον υἷος, ὅτ᾽ ἄσχετα ἔργ᾽ ἐτέλεσσας.
ἐτέλεσσας: 4:755: ‘῀Ἰρι φίλη, νῦν, εἴ ποτ᾽ ἐμὰς ἐτέλεσσας ἐφετμάς,
ἔτεμνον: 2:1246: Βύζηράς τ᾽ ἐπὶ τοἵσιν: ἐπιπρὸ γὰρ αἰὲν ἔτεμνον
ἐτεόν: 1:154: ὄμμασιν, εἰ ἐτεόν γε πέλει κλέος, ἀνέρα κεῖνον
ἐτεόν: 1:763: ἐν καὶ Φρίξος ἔην Μινυήιος ὡς ἐτεόν περ
ἐτεὸν: 2:209: ‘κλῦτε, Πανελλήνων προφερέστατοι, εἰ ἐτεὸν δὴ
ἐτεὸν: 2:325: εἰ ἐτεὸν πυκινῷ τε νόῳ μακάρων τ᾽ ἀλέγοντες
ἐτεόν: 2:648: ἔσσεσθαι τοιόνδ᾽ ἕτερον φόβον, εἰ ἐτεόν γε
ἐτεὸν: 3:549: εἰ ἐτεὸν Φινεύς γε θεᾷ ἐνὶ Κύπριδι νόστον
ἐτεόν: 3:815: ἢ πάρος, εἰ ἐτεόν γε νόῳ ἐπεμαίεθ᾽ ἕκαστα.
ἐτεόν: 3:1079: σεῦ ἐπιλήσεσθαι, προφυγὼν μόρον, εἰ ἐτεόν γε
ἐτεὸν: 4:292: γαίῃ ὃς ὑμετέρῃ παρακέκλιται, εἰ ἐτεὸν δὴ
ἔτεος: 1:688: καὶ πρόκα τελλομένου ἔτεος στάχυν ἀμήσονται;
ἔτεος: 4:1772: εἰς ἔτος ἐξ ἔτεος γλυκερώτεραι εἶεν ἀείδειν
ἑτέρη: 1:1307: ὧν ἑτέρη, θάμβος περιώσιον ἀνδράσι λεύσσειν,
ἑτέρῃ: 3:1152: καί ῥ᾽ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ λάβ᾽ ἡνία, τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἱμάσθλην
ἑτέρῃ: 4:141: ἄλλη δ᾽ αἶψ᾽ ἑτέρῃ ἐπιτέλλεται αἰὲν ἐπιπρὸ
ἑτέρῃ: 4:223: τῇ δ᾽ ἑτέρῃ πεύκην περιμήκεα: πὰρ δέ οἱ ἔγχος
ἑτέρῃ: 4:331: τῶν δ᾽ ἤτοι ἑτέρῃ μὲν ἐν ἱερὸν ἔσκεν ἔδεθλον:
ἑτέρῃ: 4:332: ἐν̣̣δ᾽ ἑτέρῃ, πληθὺν πεφυλαγμένοι Ἀψύρτοιο,
ἑτέρην: 1:250: ἄλλη δ᾽ εἰς ἑτέρην ὀλοφύρετο δακρυχέουσα:
ἑτέρην: 4:1633: νύχθ᾽ ἑτέρην. ὑπέδεκτο δ᾽ ἀπόπροθι παιπαλόεσσα
ἑτέρης: 1:1115: Μυσίαι: ἐκ δ᾽ ἑτέρης ποταμοῦ ῥόος Αἰσήποιο
ἑτέροιο: 1:429: Ἀγκαῖος δ᾽ ἑτέροιο κατὰ πλατὺν αὐχένα κόψας
ἕτερον: 1:957: κρήνῃ ὑπ᾽ Ἀρτακίῃ: ἕτερον δ᾽ ἔλον, ὅστις ἀρήρει,
ἕτερον: 2:423: θάρσει: ἐπεὶ δαίμων ἕτερον πλόον ἡγεμονεύσει
ἕτερον: 2:648: ἔσσεσθαι τοιόνδ᾽ ἕτερον φόβον, εἰ ἐτεόν γε
ἑτέρῳ: 2:839: ἤματα δὲ τρία πάντα γόων: ἑτέρῳ δέ μιν ἤδη
ἑτέρωθεν: 1:989: Γηγενέες δ᾽ ἑτέρωθεν ἀπ᾽ οὔρεος ἀίξαντες
ἑτέρωσε: 4:1313: αὐτὰρ ὅγ᾽ εἰς ἑτέρωσε παλιμπετὲς ὄμματ᾽ ἔνεικεν,
ἑτέρωσε: 4:1579: ἔστ᾽ ἂν ἄνω τείνῃσι: περιρρήδην δ᾽ ἑτέρωσε
ἐτέτλαμεν: 1:807: σχέτλιοι. ἦ μὲν δηρὸν ἐτέτλαμεν, εἴ κέ ποτ᾽ αὖτις
ἐτέτυκτο: 1:234: αὐτὰρ ἐπεὶ δμώεσσιν ἐπαρτέα πάντ᾽ ἐτέτυκτο,
ἐτέτυκτο: 1:727: δὴ γάρ τοι μέσση μὲν ἐρευθήεσσ᾽ ἐτέτυκτο,
ἐτέτυκτο: 1:732: παμφαίνων ἐτέτυκτο, μιῆς δ᾽ ἔτι δεύετο μοῦνον
ἐτέτυκτο: 1:759: ἐν καὶ Ἀπόλλων Φοῖβος ὀιστεύων ἐτέτυκτο,
ἐτέτυκτο: 2:154: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τὰ δὲ πάντα Διὸς βουλῇς ἐτέτυκτο.
ἐτέτυκτο: 4:213: Μηδείης περίπυστος ἔρως καὶ ἔργ᾽ ἐτέτυκτο.
ἐτέτυκτο: 4:255: ἐξ Αἴης ἔσσεσθαι: ἀνώιστος δ᾽ ἐτέτυκτο
ἐτέτυκτο: 4:1487: λᾶι βαλών: ἐπεὶ οὐ μὲν ἀφαυρότερός γ᾽ ἐτέτυκτο,
ἔτευξεν: 1:1306: ἀμφ᾽ αὐτοῖς, στήλας τε δύω καθύπερθεν ἔτευξεν,
ἐτήσια: 1:1075: ἔνθ᾽ ἔτι νῦν, εὖτ᾽ ἄν σφιν ἐτήσια χύτλα χέωνται
ἐτήσιαι: 2:500: ἦρι δ᾽ ἐτήσιαι αὖραι ἐπέχραον, αἵ τ᾽ ἀνὰ πᾶσαν
ἐτήσιαι: 2:527: γαῖαν ἐπιψύχουσιν ἐτήσιαι ἐκ Διὸς αὖραι
ἐτήτυμον: 1:142: οὐ μὲν ὅγ᾽ ἦεν Ἄβαντος ἐτήτυμον, ἀλλά μιν αὐτὸς
ἐτήτυμον: 2:1139: ἀλλ᾽ ἄγε μοι κατάλεξον ἐτήτυμον, ὁππόθι γαίης
ἐτήτυμόν: 3:358: εἰ δ᾽ αὐτοῦ Κρηθῆος ἐτήτυμόν ἐστι γενέθλης,
ἐτήτυμόν: 3:402: εἰ γὰρ ἐτήτυμόν ἐστε θεῶν γένος, ἠὲ καὶ ἄλλως
ἐτήτυμον: 4:74: θάμβεον, εὖτ᾽ ἐνόησαν ὃ δὴ καὶ ἐτήτυμον ἦεν.
ἐτήτυμον: 4:833: ζαχρηεῖς λήξουσιν ἐτήτυμον, ἦ τ᾽ ἂν ἔγωγε
ἐτήτυμος: 2:977: πεμπάζοι: μία δ᾽ οἴη ἐτήτυμος ἔπλετο πηγή.
ἐτήτυμος: 4:1601: τοῖος ἐών, οἷός περ ἐτήτυμος ἦεν ἰδέσθαι.
ἔτι: 1:28: φηγοὶ δ᾽ ἀγριάδες, κείνης ἔτι σήματα μολπῆς,
ἔτι: 1:44: γυῖα, μένεν δ᾽ ἔτι θυμὸς ἀρήιος, ὡς τὸ πάρος περ.
ἔτι: 1:59: Καινέα γὰρ ζῶόν περ ἔτι κλείουσιν ἀοιδοὶ
ἔτι: 1:171: αἴ κέν πως ἔτι καὶ τὸν ἐρητύσειε νέεσθαι.
ἔτι: 1:195: ὧδ᾽ ἔτι κουρίζων περιθαρσέα δῦνεν ὅμιλον
ἔτι: 1:197: νόσφιν γ᾽ Ἡρακλῆος, ἐπελθέμεν, εἴ κ᾽ ἔτι μοῦνον
ἔτι: 1:255: νειόθι γαίης κεῖτο, κακῶν ἔτι νῆις ἀέθλων.
ἔτι: 1:282: τέκνον ἐμόν: τὸ γὰρ οἶον ἔην ἔτι λοιπὸν ἐέλδωρ
ἔτι: 1:297: δάκρυσιν, ἀλλ᾽ ἔτι κεν καὶ ἐπ᾽ ἄλγεσιν ἄλγος ἄροιο.
ἔτι: 1:445: ὧδε κακοῖς δεδαὼς ἔτι καὶ πάρος οἰωνοῖσιν
ἔτι: 1:508: ὄφρα Ζεὺς ἔτι κοῦρος, ἔτι φρεσὶ νήπια εἰδώς,
ἔτι: 1:508: ὄφρα Ζεὺς ἔτι κοῦρος, ἔτι φρεσὶ νήπια εἰδώς,
ἔτι: 1:513: τοὶ δ᾽ ἄμοτον λήξαντος ἔτι προύχοντο κάρηνα
ἔτι: 1:591: τὴν δ᾽ ἀκτὴν Ἀφέτας Ἀργοῦς ἔτι κικλήσκουσιν.
ἔτι: 1:595: πόντῳ κεκλιμένην παρεμέτρεον: οὐδ᾽ ἔτι δηρὸν
ἔτι: 1:644: ἄφθιτον: οὐδ᾽ ἔτι νῦν περ ἀποιχομένου Ἀχέροντος
ἔτι: 1:689: ἦ μὲν ἐγών, εἰ καί με τὰ νῦν ἔτι πεφρίκασιν
ἔτι: 1:732: παμφαίνων ἐτέτυκτο, μιῆς δ᾽ ἔτι δεύετο μοῦνον
ἔτι: 1:736: Ἀμφίων καὶ Ζῆθος: ἀπύργωτος δ᾽ ἔτι Θήβη
ἔτι: 1:825: ἄρσεν ἀνὰ πτολίεθρον, ἔβαν πάλιν, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
ἔτι: 1:908: τέτμῃ ἔτι ζώοντας, ἵν᾽ ἄνδιχα τοῖο ἄνακτος
ἔτι: 1:974: ἀλλ᾽ ἔτι οἱ κατὰ δώματ᾽ ἀκήρατος ἦεν ἄκοιτις
ἔτι: 1:1016: νυκτὸς ἔτι ῥιπὴ μένεν ἔμπεδον, ἀλλὰ θύελλαι
ἔτι: 1:1019: αὐτονυχί: ἱερὴ δὲ φατίζεται ἥδ᾽ ἔτι πέτρη,
ἔτι: 1:1047: ἠδὲ καὶ Ἀρτακέα, πρόμον ἀνδρῶν: οὓς ἔτι πάντας
ἔτι: 1:1061: ἣ θέμις, ἂμ πεδίον λειμώνιον, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
ἔτι: 1:1075: ἔνθ᾽ ἔτι νῦν, εὖτ᾽ ἄν σφιν ἐτήσια χύτλα χέωνται
ἔτι: 1:1137: δύσφημος πλάζοιτο δι᾽ ἠέρος, ἣν ἔτι λαοὶ
ἔτι: 1:1319: ναίειν δ᾽ ἀθανάτοισι συνέστιον, εἴ κ᾽ ἔτι παύρους
ἔτι: 2:43: τοῖος ἔην Διὸς υἱός, ἔτι χνοάοντας ἰούλους
ἔτι: 2:44: ἀντέλλων, ἔτι φαιδρὸς ἐν ὄμμασιν. ἀλλά οἱ ἀλκὴ
ἔτι: 2:212: ὑμεῖς ἀτρεκέως. ἔτι μοι νόος οἶδεν ἕκαστα
ἔτι: 2:222: πρὸς δ᾽ ἔτι πικρότατον κρέμαται κακὸν ἄλλο κακοῖσιν.
ἔτι: 2:290: δώσω ἐγών, ὡς οὔ οἱ ἔτι χρίμψουσιν ἰοῦσαι.’
ἔτι: 2:293: μὴ μὲν Ἀγηνορίδαο δόμοις ἔτι τάσδε πελάσσαι
ἔτι: 2:344: μὴ τλῆτ᾽ οἰωνοῖο πάρεξ ἔτι νηὶ περῆσαι.
ἔτι: 2:528: ἤματα τεσσαράκοντα: Κέῳ δ᾽ ἔτι νῦν ἱερῆες
ἔτι: 2:645: στελλοίμην, ἔτι τάρβος ἀνάψομαι, εὖτε πέλεσθε
ἔτι: 2:671: ἦμος δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω φάος ἄμβροτον, οὔτ᾽ ἔτι λίην
ἔτι: 2:709: κοῦρος ἐὼν ἔτι γυμνός, ἔτι πλοκάμοισι γεγηθώς.
ἔτι: 2:709: κοῦρος ἐὼν ἔτι γυμνός, ἔτι πλοκάμοισι γεγηθώς.
ἔτι: 2:855: δοιὰ γὰρ οὖν κείνων ἔτι σήματα φαίνεται ἀνδρῶν.
ἔτι: 2:857: μοῖρ᾽ ἔτι ναυτίλλεσθαι ἑκαστέρω. ἀλλά νυ καὶ τὸν
ἔτι: 2:866: καί νύ κ᾽ ἔτι προτέρω τετιημένοι ἰσχανόωντο,
ἔτι: 2:962: οὐδ᾽ ἔτι μιμνάζειν θέλον ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἐνὶ νηί,
ἔτι: 2:1216: οὔρεα καὶ πεδίον Νυσήιον, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
ἔτι: 2:1236: Ζεὺς ἔτι Κουρήτεσσι μετετρέφετ᾽ Ἰδαίοισιν,
ἔτι: 3:66: καὶ δ᾽ ἄλλως ἔτι καὶ πρὶν ἐμοὶ μέγα φίλατ᾽ Ἰήσων
ἔτι: 3:98: εἰ μὴ τηλόθι χεῖρας, ἕως ἔτι θυμὸν ἐρύκει,
ἔτι: 3:134: ἄντρῳ ἐν Ἰδαίῳ ἔτι νήπια κουρίζοντι,
ἔτι: 3:312: ἀκτὴν ἠπείρου Τυρσηνίδος, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
ἔτι: 3:325: ηὐλίζοντ᾽ ὄρνιθες Ἀρήιαι, οὐδ᾽ ἔτι κείνας
ἔτι: 3:453: προπρὸ δ᾽ ἄρ᾽ ὀφθαλμῶν ἔτι οἱ ἰνδάλλετο πάντα,
ἔτι: 3:729: ἠώς, μηδέ με δηρὸν ἔτι ζώουσαν ἴδοιο,
ἔτι: 3:817: Ἥρης ἐννεσίῃσι μετάτροπος, οὐδ᾽ ἔτι βουλὰς
ἔτι: 3:1267: καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ οὐ δηρὸν ἔτι σχήσεσθαι ἀέθλων
ἔτι: 3:1345: αὐτὰρ ὁ ἂψ ἐπὶ νῆα πάλιν κίεν, ὄφρ᾽ ἔτι κεινὰς
ἔτι: 4:101: νῆα θοὴν ἐλάαν αὐτοσχεδόν, ὄφρ᾽ ἔτι νύκτωρ
ἔτι: 4:277: αἶά γε μὴν ἔτι νῦν μένει ἔμπεδον υἱωνοί τε
ἔτι: 4:480: ὑγρὸν δ᾽ ἐν γαίῃ κρύψεν νέκυν, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
ἔτι: 4:495: ‘ἤδη νῦν κέλομαι νύκτωρ ἔτι νῆ᾽ ἐπιβάντας
ἔτι: 4:537: οὐ μὲν ἔτι ζώοντα καταυτόθι τέτμον ἄνακτα
ἔτι: 4:597: λίμνης ἐς προχοὰς πολυβενθέος: ἡ δ᾽ ἔτι νῦν περ
ἔτι: 4:703: τειναμένη καθύπερθε συὸς τέκος, ἧς ἔτι μαζοὶ
ἔτι: 4:895: θυγατέρ᾽ ἰφθίμην ἀδμῆτ᾽ ἔτι πορσαίνεσκον
ἔτι: 4:927: Ἡφαίστου θερμὴν ἔτι κήκιε πόντος ἀυτμήν.
ἔτι: 4:1022: μῆτις ἔην. ἔτι μοι μίτρη μένει, ὡς ἐνὶ πατρὸς
ἔτι: 4:1184: ἀρνειὸν μήλων, ὁ δ᾽ ἀεργηλὴν ἔτι πόρνιν:
ἔτι: 4:1215: Μοιράων δ᾽ ἔτι κεῖσε θύη ἐπέτεια δέχονται
ἔτι: 4:1225: ὄφρ᾽ ἔτι καὶ Λιβύης ἐπὶ πείρασιν ὀτλήσειαν.
ἔτι: 4:1322: ἀλλ᾽ ἄνα: μηδ᾽ ἔτι τοῖον ὀιζύων ἀκάχησο:
ἔτι: 4:1359: οὐδ᾽ ἔτι τάσδ᾽ ἀνὰ χῶρον ἐσέδρακον, ἀλλά τις ἀχλὺς
ἔτι: 4:1400: οὐρῇ ἔτι σκαίρεσκεν: ἀπὸ κρατὸς δὲ κελαινὴν
ἔτι: 4:1678: τηκομένῳ ἴκελος μολίβῳ ῥέεν: οὐδ᾽ ἔτι δηρὸν
ἔτι: 4:1768: ἔνθ᾽ ἔτι νῦν πλήθοντας ἐπωμαδὸν ἀμφιφορῆας
ἔτικτεν: 3:364: Αἰακοῦ ἐκγεγαώς: Ζεὺς δ᾽ Αἰακὸν αὐτὸς ἔτικτεν.
ἔτικτεν: 4:615: δῖα Κορωνὶς ἔτικτεν ἐπὶ προχοῇς Ἀμύροιο.
ἐτίναξε: 2:1255: λαίφεα πάντ᾽ ἐτίναξε, παραιθύξας πτερύγεσσιν.
ἐτίνασσε: 1:1163: Ἡρακλέης, ἐτίνασσε δ᾽ ἀρη̣̣ότα δούρατα νηός.
ἐτίνασσεν: 2:1102: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἠμάτιος μὲν ἐν οὔρεσι φύλλ᾽ ἐτίνασσεν
ἐτίναχθεν: 4:639: οὐρανόθεν προθοροῦσα: φόβῳ δ᾽ ἐτίναχθεν ἀυτῆς
ἔτισα: 3:305: ξείνων ἡμετέροισιν ἐνὶ μεγάροισιν ἔτισα,
ἔτλη: 1:204: τούνεκ᾽ ἔην πόδα σιφλός: ἀτὰρ δέμας οὔ κέ τις ἔτλη
ἔτλη: 1:875: ὧς νείκεσσεν ὅμιλον: ἐναντία δ᾽ οὔ νύ τις ἔτλη
ἔτλη: 1:1072: ἔτλη τις πάσσασθαι ἐδητύος, οὐδ᾽ ἐπὶ δηρὸν
ἔτλη: 2:191: καὶ δ᾽ ἐπὶ μυδαλέην ὀδμὴν χέον: οὐδέ τις ἔτλη
ἔτλη: 2:683: τοὺς δ᾽ ἕλε θάμβος ἰδόντας ἀμήχανον: οὐδέ τις ἔτλη
ἔτλημεν: 4:192: ναυτιλίην ἔτλημεν ὀιζύι μοχθίζοντες,
ἔτλημεν: 4:1250: ἡμέας; αἴθ᾽ ἔτλημεν, ἀφειδέες οὐλομένοιο
ἔτλημεν: 4:1358: ἔτλημεν, τὰ ἕκαστα διίδμεναι εὐχετόωντο.
ἔτλης: 4:791: οὕνεκεν οὐκ ἔτλης εὐνῇ Διὸς ἱεμένοιο
ἔτμηξεν: 2:483: ἀφραδέως ἔτμηξεν ἀγηνορίῃ νεότητος.
ἑτοίμη: 4:1743: ἠελίου μετόπισθε, τεοῖς νεπόδεσσιν ἑτοίμη.’
ἑτοίμην: 1:1252: μοῦνον ἐόντ᾽ ἐλόχησαν, ἄγουσι δὲ ληίδ᾽ ἑτοίμην.
ἔτος: 1:690: κῆρες, ἐπερχόμενόν που ὀίομαι εἰς ἔτος ἤδη
ἔτος: 4:1772: εἰς ἔτος ἐξ ἔτεος γλυκερώτεραι εἶεν ἀείδειν
ἐτράπεθ᾽: 2:897: νῆα θοὴν ἄξειν: δὴ γὰρ θεοῦ ἐτράπεθ᾽ ὁρμῇ.
ἔτραπεν: 3:261: τηλόθι πλάγξασθαι: μετὰ δ᾽ ὑμέας ἔτραπεν αἶσα.
ἐτράπετ᾽: 3:649: αἰδοῖ ἐεργομένη: μετὰ δ᾽ ἐτράπετ᾽ αὖτις ὀπίσσω
ἔτρεμε: 3:1217: πίσεα δ᾽ ἔτρεμε πάντα κατὰ στίβον: αἱ δ᾽ ὀλόλυξαν
ἔτρεπον: 1:400: αὔτως, οὔτι πάλῳ: ἐπὶ δ᾽ ἔτρεπον αἰνήσαντες
ἔτρεσαν: 4:1520: ἔτρεσαν ἀμφίπολοι: ὁ δὲ φοίνιον ἕλκος ἄφασσεν
ἐτύχθη: 1:492: Χώετ᾽ ἐνιπτάζων: προτέρω δέ κε νεῖκος ἐτύχθη,
ἐτύχθη: 1:834: Ἴσκεν, ἀμαλδύνουσα φόνου τέλος, οἷον ἐτύχθη
ἐτύχθη: 4:296: στέλλεσθαι τήνδ᾽ οἶμον. ἐπιπρὸ γὰρ ὁλκὸς ἐτύχθη
ἐτύχθη: 4:366: ὕστατον αὖ καὶ κῶας, ἐπεί τ᾽ ἐπαϊστὸν ἐτύχθη,
ἐτύχθη: 4:1214: ἀλλὰ τὰ μὲν στείχοντος ἄδην αἰῶνος ἐτύχθη.
ἐτύχθη: 4:1340: βουπελάται τε βοῶν: τοῖς δ᾽ οὔ νύ τι γῆρυς ἐτύχθη
ἐτύχθη: 4:1362: ἔνθα τὸ μήκιστον τεράων Μινύῃσιν ἐτύχθη.
ἐτύχθη: 4:1775: αὖτις ἀπ᾽ Αἰγίνηθεν ἀνερχομένοισιν ἐτύχθη,
ἔτυψε: 2:29: ἄνδρα τόν, ὅς μιν ἔτυψε παροίτατος, οὐδ᾽ ἐδάμασσεν.
ἔτυψεν: 4:864: τὸν δ᾽ ἄχος αἰνὸν ἔτυψεν, ἐπεὶ πάρος οὐκέτ᾽ ἰοῦσαν
ἐτώσια: 2:895: ἀκλειῶς κακὸς οἶτος, ἐτώσια γηράσκοντας.’
ἐτώσια: 3:613: μή πως ἠὲ παρ᾽ αἶσαν ἐτώσια μειλίξαιτο
ἐτώσια: 4:303: Κόλχοι δ᾽ αὖτ᾽ ἄλλοι μέν, ἐτώσια μαστεύοντες,
ἐτώσιον: 2:882: ‘δαιμόνιοι, τί νυ πένθος ἐτώσιον ἴσχομεν αὔτως;
εὖ: 1:52: υἱέες εὖ δεδαῶτε δόλους, Ἔρυτος καὶ Ἐχίων,
εὖ: 1:76: εὖ δεδαὼς δῄοισιν, ὅτε κλίνωσι φάλαγγας.
εὖ: 1:199: καὶ μήν οἱ μήτρως αὐτὴν ὁδόν, εὖ μὲν ἄκοντι,
εὖ: 1:200: εὖ δὲ καὶ ἐν σταδίῃ δεδαημένος ἀντιφέρεσθαι,
εὖ: 1:333: --πάντα γὰρ εὖ κατὰ κόσμον--ἐπαρτέα κεῖται ἰοῦσιν.
ἐὺ: 1:356: δεῦρο βόας ἀγέληθεν ἐὺ κρίναντας ἐλάσσαι,
εὖ: 1:369: τεινάμενοι ἑκάτερθεν, ἵν᾽ εὖ ἀραροίατο γόμφοις
εὖ: 1:729: τέρματι δαίδαλα πολλὰ διακριδὸν εὖ ἐπέπαστο.
εὖ: 1:797: ἐξερέω νημερτές, ἵν᾽ εὖ γνοίητε καὶ αὐτοί.
εὖ: 1:1187: αὐτὰρ ὁ δαίνυσθαι ἑτάροις οἷς εὖ ἐπιτείλας
εὖ: 1:1199: εὖ διαβάς: πεδόθεν δὲ βαθύρριζόν περ ἐοῦσαν
εὖ: 1:1254: γυμνὸν ἐπαΐσσων παλάμῃ ξίφος: εὖ δέ μιν ἔγνω
εὖ: 2:332: ἀλλ᾽ εὖ καρτύναντες ἑαῖς ἐνὶ χερσὶν ἐρετμὰ
εὖ: 2:498: ἔνθ᾽ εὖ δαισάμενοι, τοὶ μὲν παρὰ πείσμασι νηός,
εὖ: 2:525: ἱερά τ᾽ εὖ ἔρρεξεν ἐν οὔρεσιν ἀστέρι κείνῳ
εὖ: 2:777: πείρετ᾽ ἐς Αἰήτην τόσσον πλόον. εὖ γὰρ ἐγώ μιν
εὖ: 2:869: τίκτε Ποσειδάωνι: περιπρὸ γὰρ εὖ ἐκέκαστο
εὖ: 2:1015: κράατα δησάμενοι: ταὶ δ᾽ εὖ κομέουσιν ἐδωδῇ
εὖ: 3:155: μητρὸς ἑῆς εὖ πάντας ἀριθμήσας βάλε κόλπῳ.
εὖ: 3:917: οἰωνούς, ἐσθλὸς δὲ σὺν εὖ φράσσασθαι ἰοῦσιν.
εὖ: 3:1033: αὐτῷ πυρκαϊὴν εὖ νηήσας ἐπὶ βόθρῳ.
εὖ: 3:1208: αὐτόν τ᾽ εὖ καθύπερθε τανύσσατο: δαῖε δὲ φιτρους
εὖ: 3:1293: εὖ διαβάς, ἐπιόντας, ἅ τε σπιλὰς εἰν ἁλὶ πέτρη
εὖ: 3:1316: αὐτὰρ ὁ εὖ ἐνέδησε λόφους: μεσσηγὺ δ᾽ ἀείρας
εὖ: 3:1323: οὐτάζων λαγόνας: μάλα δ᾽ ἔμπεδον εὖ ἀραρυῖαν
εὖ: 4:1534: εὖ κτερέων ἴσχοντα, χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔθεντο.
εὐα: 2:812: πίονας εὐα:ρότοιο γύας πεδίοιο ταμοίμην.’
εὐαγέεσσιν: 1:1140: ἡ δέ που εὐαγέεσσιν ἐπὶ φρένα θῆκε θυηλαῖς
εὐαγέεσσιν: 2:717: λοιβαῖς εὐαγέεσσιν ἐπώμοσαν, ἦ μὲν ἀρήξειν
εὐαγέως: 2:701: εὐαγέως ἱερῷ ἀνὰ διπλόα μηρία βωμῷ
εὐαγέως: 3:1203: εὐαγέως θείοιο τέρεν δέμας: ἀμφὶ δὲ φᾶρος
εὐαγέως: 4:1127: ἣ θέμις, εὐαγέως ἐπιβώμια μῆλ᾽ ἐρύσαντες,
εὔαδε: 1:697: ὧς ἔφατ᾽: ἐν δ᾽ ἀγορὴ πλῆτο θρόου. εὔαδε γάρ σφιν
εὔαδε: 2:503: μῆλα νέμειν προτέροισι παρ᾽ ἀνδράσιν: εὔαδε γάρ οἱ
εὔαδε: 3:1082: εἰ δέ τοι ἡμετέρην ἐξίδμεναι εὔαδε πάτρην,
εὐαντέα: 4:148: νυκτιπόλον, χθονίην, εὐαντέα δοῦναι ἐφορμήν.
Εὐβοίης: 1:77: αὐτὰρ ἀπ᾽ Εὐβοίης Κάνθος κίε, τόν ῥα Κάνηθος
Εὐβοίης: 4:1133: Εὐβοίης ἔντοσθεν Ἀβαντίδος ᾧ ἐνὶ κόλπῳ
Εὐβοίης: 4:1778: Εὐβοίης ἔντοσθεν Ὀπούντιά τ᾽ ἄστεα Λοκρῶν
εὔβοτος: 3:1085: πάμπαν ἐύρρηνός τε καὶ εὔβοτος, ἔνθα Προμηθεὺς
ἐυγνάμπτοισιν: 3:832: καλόν, ἐυγνάμπτοισιν ἀρηρέμενον περόνῃσιν:
εὐδικίῃ: 4:343: ἔμπεδον εὐδικίῃ σφέας ἑξέμεν, εἴτε δόλοισιν,
εὔδιοι: 1:521: εὔδιοι ἐκλύζοντο τινασσομένης ἁλὸς ἄκραι,
εὐδιόωντες: 1:424: μείλιχος, ᾧ κ᾽ ἐπὶ πόντον ἐλευσόμεθ᾽ εὐδιόωντες.’
εὐδιόωντες: 2:905: λαιφέων πεπταμένων τέμνον πλόον εὐδιόωντες.
εὐδιόωντες: 4:931: ὡς δ᾽ ὁπόταν δελφῖνες ὑπὲξ ἁλὸς εὐδιόωντες
εὐδιόωντι: 2:371: κόλπῳ ἐν εὐδιόωντι Θεμισκύρειον ὑπ᾽ ἄκρην
ἐυδμήτους: 1:317: αὐτὰρ ἐπεί ῥα πόληος ἐυδμήτους λίπ᾽ ἀγυιάς,
ἐυδμήτους: 3:886: αὐτὰρ ἐπεὶ πόλιος μὲν ἐυδμήτους λίπ᾽ ἀγυιάς,
εὐειδὴς: 4:538: Ὕλλον, ὃν εὐειδὴς Μελίτη τέκεν Ἡρακλῆι
εὐειδὴς: 4:893: τὰς μὲν ἄρ᾽ εὐειδὴς Ἀχελωίῳ εὐνηθεῖσα
εὐεργὲς: 4:428: γλήνεσιν εὐεργὲς ξεινήιον. οὔ μιν ἀφάσσων,
εὐεργεσίης: 2:471: οὐδ᾽ εὐεργεσίης ἀμνήμονες. ὡς καὶ ὅδ᾽ ἀνὴρ
ἐύζυγον: 1:4: χρύσειον μετὰ κῶας ἐύζυγον ἤλασαν Ἀργώ.
εὐήκεα: 2:101: τοῦ δὲ πάρος κολεῶν εὐήκεα φάσγαν᾽ ἑταῖροι
εὐήκεας: 4:1053: σεῖον δ᾽ ἐγχείας εὐήκεας ἐν παλάμῃσιν,
εὐθήμονι: 1:569: τοῖσι δὲ φορμίζων εὐθήμονι μέλπεν ἀοιδῇ
ἐύθρονον: 1:1093: Δινδύμου ὀκριόεντος ἐύθρονον ἱλάξασθαι
εὐκαμπῆ: 3:1387: ἅρπην εὐκαμπῆ νεοθηγέα χερσὶ μεμαρπὼς
εὔκηλοι: 1:568: Τισαίην εὔκηλοι ὑπὲρ δολιχὴν θέον ἄκρην.
εὔκηλοι: 3:219: εὔκηλοι δ᾽ ὑπὲρ οὐδὸν ἔπειτ᾽ ἔβαν. ἄγχι δὲ τοῖο
εὔκηλοι: 3:1171: εὔκηλοι ἐμέλοντο περὶ σφίσιν. αὐτὰρ ἅμ᾽ ἠοῖ
εὔκηλοι: 4:390: δὴν ἔσσεσθ᾽ εὔκηλοι ἕκητί γε συνθεσιάων.’
εὐκήλοισιν: 2:937: ῥιπήν, εὐκήλοισιν ἐνευδιόων πτερύγεσσιν.
εὔκηλος: 1:1290: ‘ἧσ᾽ αὔτως εὔκηλος, ἐπεί̣̣ύ τοι ἄρμενον ἦεν
εὔκηλος: 3:768: ἀλλ᾽ αὔτως εὔκηλος ἑὴν ὀτλησέμεν ἄτην.
εὔκηλος: 4:61: φαρμάσσῃς εὔκηλος, ἅ τοι φίλα ἔργα τέτυκται.
εὐκήλῳ: 4:1247: αὔλιον, εὐκήλῳ δὲ κατείχετο πάντα γαλήνῃ.
εὐκήλως: 2:863: ἐντυπὰς εὐκήλως εἰλυμένοι οὔτε τι σίτου
εὐκλειεῖς: 1:869: οὐ μὰν εὐκλειεῖς γε σὺν ὀθνείῃσι γυναιξὶν
ἐυκλείη: 1:447: νηός, ἐυκλείη δὲ δόμοις ἐπιβάντι λίπηται.’
ἐυκλειὴς: 1:73: ἤτοι ὁ μὲν Τελέοντος ἐυκλειὴς Ἐρυβώτης,
ἐυκλείης: 1:141: ἤιε, μή οἱ δῆμος ἐυκλείης ἀγάσαιτο.
ἐυκλειής: 4:379: ἦ μάλ᾽ ἐυκλειής; τίνα δ᾽ οὐ τίσιν, ἠὲ βαρεῖαν
εὐκόσμως: 1:530: εὐκόσμως σφετέροισι παρ᾽ ἔντεσιν ἑδριόωντο.
εὐκόσμως: 1:1120: εὐκόσμως, καὶ δή μιν ἐπ᾽ ὀκριόεντι κολωνῷ
ἐυκραὴς: 2:1230: ἦρι δ᾽ ἀνεγρομένοισιν ἐυκραὴς ἄεν οὖρος:
ἐυκραὴς: 4:889: νῆα δ᾽ ἐυκραὴς ἄνεμος φέρεν. αἶψα δὲ νῆσον
ἐυκρέκτου: 4:1192: υἱὸν ὑπαὶ φόρμιγγος ἐυκρέκτου καὶ ἀοιδῆς
ἐυκτιμένης: 1:1355: κοῦρον Θειοδάμαντος, ἐυκτιμένης τε μέλονται
εὐμαρέως: 2:635: φραζόμενος τὰ ἕκαστα σὺ δ᾽ εὐμαρέως ἀγορεύεις
εὐμαρέως: 3:624: αὐτὴ ἀεθλεύουσα μάλ᾽ εὐμαρέως πονέεσθαι:
εὐμειδής: 4:713: εὐμειδής τε πέλοιτο καὶ ἤπιος ἀμφοτέροισιν,
εὐμενέειν: 2:1126: ἀνδρῶν, εὐμενέειν τε καὶ ἀρκέσσαι χατέουσιν.
εὐμενέοιεν: 2:260: δαίμονες, οἳ μηδ᾽ ὧδε θανόντι περ εὐμενέοιεν,
εὐμενέοντας: 1:707: κέκλεο θαρσαλέως ἐπιβαινέμεν εὐμενέοντας.’
εὐμενέοντας: 1:716: κέκλεται αὐτίκα νῦν ἐπιβαινέμεν εὐμενέοντας.’
εὐμενέοντας: 2:1163: λίσσεσθ᾽ εὐμενέοντας ἐπαρκέσσαι κακότητα.
εὐμενέοντες: 1:1335: δώομεν ἀμπλακίην, ὡς καὶ πάρος εὐμενέοντες.’
εὐμενέοντες: 2:1138: ‘ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέξομεν εὐμενέοντες.
εὐμενέοντες: 3:540: ὧς φάτο: τοῖσι δὲ σῆμα θεοὶ δόσαν εὐμενέοντες.
εὐμενέοντες: 3:979: ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀλλήλοισιν ἱκάνομεν εὐμενέοντες,
εὐμενέοντες: 4:1419: λοιβάς τ᾽ εἰλαπίνας τε παρέξομεν εὐμενέοντες.’
εὐμενέουσα: 2:435: ὅρκιά τ᾽ εὐμενέουσα θεὰ πόρεν, αἱ δ᾽ ὑπέδυσαν
εὐμενέουσα: 3:87: εἰ γάρ οἱ κείνη συμφράσσεται εὐμενέουσα,
εὐμενέως: 2:1277: εὐμενέως, καὶ νηὸς ἐναίσιμα πείσματα δέχθαι.
ἐυμμελίης: 1:96: παῖς ἀγαθοῦ Τελέοντος, ἐυμμελίης τε Φάληρος.
ἐυμμελίης: 1:1043: αὐτὰρ ἐυμμελίης Τελαμὼν Βασιλῆα κατέκτα.
εὐνάζοντο: 1:1081: ὧλλοι μέν ῥα πάρος δεδμημένοι εὐνάζοντο
εὐνάζοντο: 2:499: τοὶ δ᾽ αὐτοῦ κατὰ δώματ᾽ ἀολλέες εὐνάζοντο.
εὐναί: 4:116: εὐναί, ὅθι πρῶτον κεκμηότα γούνατ᾽ ἔκαμψεν,
εὐναίας: 1:1277: εὐναίας ἐρύσαντες ἀνεκρούσαντο κάλωας.
εὐναίας: 3:574: εὐναίας ἐρύσαντες ἐφετμαῖς Αἰσονίδαο
εὐναίας: 4:886: εὐναίας εἷλκον περιγηθέες ἄλλα τε πάντα
εὐναίης: 1:955: κεῖσε καὶ εὐναίης ὀλίγον λίθον ἐκλύσαντες
εὐναίῃσιν: 2:1284: ὑψόθι νῆ᾽ ἐκέλευσεν ἐπ᾽ εὐναίῃσιν ἐρύσσαι
εὐνὰς: 4:1711: ἔνθ᾽ εὐνὰς ἐβάλοντο καὶ ἔσχεθον: αὐτίκα δ᾽ Ἠὼς
εὔνασε: 1:1155: νήνεμος ἐστόρεσεν δίνας, κατὰ δ᾽ εὔνασε πόντον.
εὔνασε: 2:858: αὖθι μινυνθαδίη πάτρης ἑκὰς εὔνασε νοῦσος,
εὔνασε: 3:999: ἀλλ᾽ ἡ μὲν καὶ νηός, ἐπεὶ χόλον εὔνασε Μίνως,
εὔνασεν: 4:1058: γαῖαν ὁμῶς: τὴν δ᾽ οὔτι μίνυνθά περ εὔνασεν ὕπνος,
εὔνασεν: 4:1108: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τὸν μέν ἐπισχεδὸν εὔνασεν ὕπνος.
εὐνέτις: 4:96: Ἥρη τε Ζυγίη, Διὸς εὐνέτις, ἦ μὲν ἐμοῖσιν
εὐνῇ: 1:618: ἀμφ᾽ εὐνῇ, πᾶν δ᾽ ἄρσεν ὁμοῦ γένος, ὥς κεν ὀπίσσω
εὐνῇ: 2:1243: ἄλλα θεῷ ἀτάλαντον, ἀμοιβαίῃ τέκεν εὐνῇ.
εὐνῇ: 4:791: οὕνεκεν οὐκ ἔτλης εὐνῇ Διὸς ἱεμένοιο
εὐνηθεῖσα: 1:24: Καλλιόπη Θρήικι φατίζεται εὐνηθεῖσα
εὐνηθεῖσα: 1:137: πρίν ποτ᾽ Ἀμυμώνη Δαναῒς τέκεν εὐνηθεῖσα
εὐνηθεῖσα: 1:626: νηιὰς Οἰνοίη νύμφη τέκεν εὐνηθεῖσα.
εὐνηθεῖσα: 2:3: τίκτε Ποσειδάωνι Γενεθλίῳ εὐνηθεῖσα
εὐνηθεῖσα: 2:994: ἄλσεος Ἀκμονίοιο κατὰ πτύχας εὐνηθεῖσα--
εὐνηθεῖσα: 4:893: τὰς μὲν ἄρ᾽ εὐειδὴς Ἀχελωίῳ εὐνηθεῖσα
εὐνῆθεν: 2:197: ὀρθωθεὶς δ᾽ εὐνῆθεν, ἀκήριον ἠύτ᾽ ὄνειρον,
εὐνηθέντος: 2:729: ἠῶθεν δ᾽ ἀνέμοιο διὰ κνέφας εὐνηθέντος
εὐνηθῆναι: 2:954: ὧς δὲ καὶ Ἀπόλλωνα παρήπαφεν εὐνηθῆναι
εὐνὴν: 4:865: ἔδρακεν, ἐξότε πρῶτα λίπεν θάλαμόν τε καὶ εὐνὴν
εὐνὴν: 4:1128: αὐτονυχὶ κούρῃ θαλαμήιον ἔντυον εὐνὴν
εὐνῆς: 1:1104: ὤρνυτο δ᾽ ἐξ εὐνῆς κεχαρημένος: ὦρσε δ᾽ ἑταίρους
εὐνῆς: 2:1025: οὐδ᾽ εὐνῆς αἰδὼς ἐπιδήμιος, ἀλλά, σύες ὣς
εὐνῆς: 2:1238: τέτμε θεὰ μεσσηγύς: ὁ δ᾽ ἐξ εὐνῆς ἀνορούσας
εὐνῆς: 3:1205: Λημνιὰς Ὑψιπύλη, ἀδινῆς μνημήιον εὐνῆς.
εὐνῆς: 4:871: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐξ εὐνῆς ἀνεπάλμενος εἰσενόησεν
εὐνήσασα: 4:87: δώσω δὲ χρύσειον ἐγὼ δέρος, εὐνήσασα
εὐνήτειρα: 4:1056: στρευγομένοις δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἐπήλυθεν εὐνήτειρα
εὔνιδες: 4:500: εὔνιδες, ἀργαλέῃσι διχοστασίῃς κεδόωνται.
εὐνομίης: 3:68: ἀνδρῶν εὐνομίης πειρωμένῃ ἀντεβόλησεν
εὐξαμένοισιν: 1:871: αὐτόματον δώσει τις ἑλὼν θεὸς εὐξαμένοισιν.
Ἐυξείνοιο: 2:378: Ζηνὸς Ἐυξείνοιο Γενηταίην ὑπὲρ ἄκρην.
ἐυξείνοισι: 1:1018: αὖτις ἐυξείνοισι Δολίοσιν ἐκ δ᾽ ἄρ᾽ ἔβησαν
ἐυξείνοισι: 2:806: ἦ τ᾽ ἂν ἐυξείνοισι διὲξ ἁλὸς ἀντιάοιτε
ἐυξείνως: 1:963: ἔκλυον, οἵτινες εἶεν, ἐυξείνως ἀρέσαντο,
ἐυξείνως: 1:1179: τοὺς μὲν ἐυξείνως Μυσοὶ φιλότητι κιόντας
ἐυξέστῃσιν: 4:1631: ἱστόν, ἐυξέστῃσιν ἐπερρώοντ᾽ ἐλάτῃσιν
ἐυξέστοις: 2:1257: ἶσα δ᾽ ἐυξέστοις ὠκύπτερα πάλλεν ἐρετμοῖς,
ἐύξοα: 1:561: Τίφυος, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ χερσὶν ἐύξοα τεχνηέντως
εὐόρμου: 4:898: αἰεὶ δ᾽ εὐόρμου δεδοκημέναι ἐκ περιωπῆς
εὐπαλέας: 2:620: εὐπαλέας τελέεσθαι Ἀγηνορίδης φάτο Φινεύς.’
εὐπαλέως: 4:193: εὐπαλέως κούρης ὑπὸ δήνεσι κεκράανται.
εὐπατέρειαν: 1:570: Οἰάγροιο πάις νηοσσόον εὐπατέρειαν
εὐπειθέα: 4:1603: στέλλῃ, ὀρεξάμενος λασίης εὐπειθέα χαίτης,
εὐπηγέα: 3:1234: τῷ δὲ καὶ ὠκυπόδων ἵππων εὐπηγέα δίφρον
εὐπηγέας: 2:382: κάλινα καὶ πύργους εὐπηγέας, οὓς καλέουσιν
εὐπηγεῖς: 3:236: δικλίδες εὐπηγεῖς θάλαμοί τ᾽ ἔσαν ἔνθα καὶ ἔνθα:
ἐυπλόκαμος: 1:976: Κλείτη ἐυπλόκαμος, τὴν μὲν νέον ἐξέτι πατρὸς
εὐποίητα: 1:393: λαίφεά τ᾽ εὐποίητα καὶ ἁρμαλιὴν ἐβάλοντο.
εὐποίητον: 3:870: αὐτὴ δ᾽ ἡνί᾽ ἔδεκτο καὶ εὐποίητον ἱμάσθλην
Εὐπολέμεια: 1:55: Μυρμιδόνος κούρη Φθιὰς τέκεν Εὐπολέμεια:
εὗρε: 2:781: Ἱππολύτης: ἐμὲ δ᾽ εὗρε νέον χνοάοντα ἰούλους.
εὗρε: 3:114: εὗρε δὲ τόνγ᾽ ἀπάνευθε Διὸς θαλερῇ ἐν ἀλωῇ,
εὐρέα: 4:1602: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ θοὸν ἵππον ἐς εὐρέα κύκλον ἀγῶνος
εὐρεῖαν: 1:309: ἢ Αυκίην εὐρεῖαν, ἐπὶ Ξάνθοιο ῥοῇσιν,
εὐρεῖαν: 1:1361: ἀκτὴν ἐκ κόλποιο μάλ᾽ εὐρεῖαν ἐσιδέσθαι
εὐρεῖαν: 3:873: τρώχων εὐρεῖαν κατ᾽ ἀμαξιτόν: ἂν δὲ χιτῶνας
εὐρεῖαν: 3:1237: ἤλασεν εὐρεῖαν κατ᾽ ἀμαξιτόν, ὥς κεν ἀέθλῳ
εὐρείας: 2:660: τοῦ μέν θ᾽ ἱερὸν αἶψα, καὶ εὐρείας ποταμοῖο
εὐρείας: 3:216: εὐρείας τε πύλας καὶ κίονας, οἳ περὶ τοίχους
εὐρείης: 1:107: κῦμ᾽ ἁλὸς εὐρείης, ἐσθλὸς δ᾽ ἀνέμοιο θυέλλας
εὐρείης: 1:983: εὐρείης πεύθοντο Προποντίδος: οὐ μὲν ἐπιπρὸ
εὐρείης: 2:372: μύρεται, εὐρείης διαειμένος ἠπείροιο.
εὗρεν: 1:1190: εὗρεν ἔπειτ᾽ ἐλάτην ἀλαλήμενος, οὔτε τι πολλοῖς
εὗρεν: 4:849: τοὺς δ᾽ εὗρεν παρὰ νηὶ σόλῳ ῥιπῇσί τ᾽ ὀιστῶν
εὗρεν: 4:1122: τοὺς δ᾽ εὗρεν παρὰ νηὶ σὺν ἔντεσιν ἐγρήσσοντας
εὕροιεν: 1:1350: ἢ ζωοῦ εὕροιεν Ὕλα μόρον, ἠὲ θανόντος.
εὕρομεν: 3:326: εὕρομεν. ἀλλ᾽ οἵγ᾽ ἄνδρες ἀπήλασαν, ἐξαποβάντες
εὗρον: 4:661: εὗρον ἁλὸς νοτίδεσσι κάρη ἐπιφαιδρύνουσαν:
εὑρόντες: 4:232: ἢ πλωτῆς εὑρόντες ἔτ᾽ εἰν ἁλὸς οἴδματι νῆα,
εὖρος: 1:371: σκάπτον δ᾽ αἶψα κατ᾽ εὖρος ὅσον περιβάλλετο χῶρον,
εὖρος: 4:310: τριγλώχιν, εὖρος μὲν ἐς αἰγιαλοὺς ἀνέχουσα,
ἐυρρήνεσσιν: 1:49: οὐδὲ Φεραῖς Ἄδμητος ἐυρρήνεσσιν ἀνάσσων
ἐύρρηνός: 3:1085: πάμπαν ἐύρρηνός τε καὶ εὔβοτος, ἔνθα Προμηθεὺς
ἐύρρινοι: 3:1298: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ τρητοῖσιν ἐύρρινοι χοάνοισιν
ἐυρρίνων: 2:125: λάθρῃ ἐυρρίνων τε κυνῶν αὐτῶν τε νομήων,
εὐρὺ: 2:1263: Φᾶσίν τ᾽ εὐρὺ ῥέοντα, καὶ ἔσχατα πείρατα πόντοι
εὐρὺ: 3:1310: εὐρὺ δ᾽ ἀποπροβαλὼν χαμάδις σάκος, ἔνθα καὶ ἔνθα
εὐρυβίης: 4:1550: τρίτων εὐρυβίης, γαίης δ᾽ ἀνὰ βῶλον ἀείρας
Εὐρυδάμας: 1:67: ἠδὲ καὶ Εὐρυδάμας Κτιμένου πάις: ἄγχι δὲ λίμνης
Εὐρυμέδων: 4:1512: Εὐρυμέδων--καὶ γὰρ τὸ κάλεσκέ μιν οὔνομα μήτηρ--
Εὐρυμενάς: 1:597: κεῖθεν δ᾽ Εὐρυμενάς τε πολυκλύστους τε φάραγγας
εὐρὺν: 2:403: Φᾶσις δινήεις εὐρὺν ῥόον εἰς ἅλα βάλλει.
εὐρὺν: 2:703: ἀμφὶ δὲ δαιομένοις εὐρὺν χορὸν ἐστήσαντο,
εὐρὺν: 3:42: νήσοιο πλαγκτῆς εὐρὺν μυχόν, ᾧ ἔνι πάντα
Εὐρυνόμη: 1:503: ἤειδεν δ᾽ ὡς πρῶτον Ὀφίων Εὐρυνόμη τε
Εὐρύπυλον: 4:1559: Εὐρύπυλον Λιβύῃ θηροτρόφῳ ἐγγεγαῶτα.’
εὐρύς: 4:283: εὐρύς τε προβαθής τε καὶ ὁλκάδι νηὶ περῆσαι:
Εὐρυσθῆι: 1:1317: Ἄργεΐ οἱ μοῖρ᾽ ἐστὶν ἀτασθάλῳ Εὐρυσθῆι
Εὐρυσθῆος: 1:130: αὐτὸς δ᾽ ᾗ ἰότητι παρὲκ νόον Εὐρυσθῆος
Εὐρυσθῆος: 1:1347: Εἰλατίδης Πολύφημος: ὁ δ᾽ Εὐρυσθῆος ἀέθλους
Εὐρυτίδης: 2:1045: Εὐρυτίδης Κλυτίοσ--πρὸ γὰρ ἀγκύλα τείνατο τόξα,
Εὐρυτίων: 1:71: εἵπετο δ᾽ Εὐρυτίων τε καὶ ἀλκήεις Ἐρυβώτης,
Εὐρυτίων: 1:74: Ἴρου δ᾽ Εὐρυτίων. σὺν καὶ τρίτος ἦεν Ὀιλεύς,
Εὐρύτου: 1:87: Οἰχαλίης ἐπίουροι, ἀπηνέος Εὐρύτου υἷες,
Εὐρύτου: 1:88: Εὐρύτου, ᾧ πόρε τόξον Ἑκηβόλος: οὐδ᾽ ἀπόνητο
Εὐρύτου: 2:114: αὔτως δ᾽ Ἄρητος μενεδήιον Εὐρύτου υἷα
εὐρυχόροιο: 4:48: ἄστεος εὐρυχόροιο φόβῳ ἵκετ᾽: οὐδέ τις ἔγνω
Εὐρώπη: 1:181: Εὐρώπη Υιτυοῖο μεγασθενέος τέκε κούρη.
Εὐρώπῃ: 4:1641: Εὐρώπῃ Κρονίδης νήσου πόρεν ἔμμεναι σὖρον,
Εὐρώπην: 3:1178: Κάδμος, ὅτ᾽ Εὐρώπην διζήμενος εἰσαφίκανεν,
Εὐρώπην: 4:273: Εὐρώπην Ἀσίην τε βίῃ καὶ κάρτεϊ λαῶν
ἐὺς: 2:705: μελπόμενοι: σὺν δέ σφιν ἐὺς πάις Οἰάγροιο
ἐὺς: 4:910: ἀλλὰ καὶ ὧς Τελέοντος ἐὺς πάις, οἶος ἑταίρων
ἐὺς: 4:1760: Σπάρτην Αὐτεσίωνος ἐὺς πάις ἤγαγε Θήρας
ἐυσκόπου: 4:1714: ποίεον, Αἰγλήτην μὲν ἐυσκόπου εἵνεκεν αἴγλης
ἐυσταθέος: 4:819: νόσφιν ἐυσταθέος ζεφύρου, τείως κεν ἵκωνται
ἐυστείρης: 1:401: Τῖφυν ἐυστείρης οἰήια νηὸς ἔρυσθαι.
ἐύστιπτον: 2:30: ἔνθ᾽ ἀπὸ Τυνδαρίδης μὲν ἐύστιπτον θέτο φᾶρος
ἐύστολος: 1:603: ὅσσον ἐς ἔνδιόν κεν ἐύστολος ὁλκὰς ἀνύσσαι,
ἐυστρεφεῖ: 1:368: ἔζωσαν πάμπρωτον ἐυστρεφεῖ ἔνδοθεν ὅπλῳ
Εὐσώροιο: 1:949: Κύζικος, ὃν κούρη δίου τέκεν Εὐσώροιο
εὖτ᾽: 1:236: εὖτ᾽ ἂν ἄγῃ χρέος ἄνδρας ὑπεὶρ ἅλα ναυτίλλεσθαι,
εὖτ᾽: 1:683: εὖτ᾽ ἂν δὴ γεραραὶ μὲν ἀποφθινύθωσι γυναῖκες,
εὖτ᾽: 1:838: εἶμι δ᾽ ὑπότροπος αὖτις ἀνὰ πτόλιν, εὖτ᾽ ἂν ἕκαστα
εὖτ᾽: 1:878: σπερχόμενοι. ταὶ δέ σφιν ἐπέδραμον, εὖτ᾽ ἐδάησαν.
εὖτ᾽: 1:969: μῆλά θ᾽ ὁμοῦ: δὴ γάρ οἱ ἔην φάτις, εὖτ᾽ ἂν ἵκωνται
εὖτ᾽: 1:1075: ἔνθ᾽ ἔτι νῦν, εὖτ᾽ ἄν σφιν ἐτήσια χύτλα χέωνται
εὖτ᾽: 2:422: ‘ὦ τέκος, εὖτ᾽ ἂν πρῶτα φύγῃς ὀλοὰς διὰ πέτρας,
εὖτ᾽: 2:485: αὐτῷ καὶ τεκέεσσιν. ἔγωγε μέν, εὖτ᾽ ἀφίκανεν,
εὖτ᾽: 2:608: ἐκ μακάρων, εὖτ᾽ ἄν τις ἰδὼν διὰ νηὶ περήσῃ.
εὖτ᾽: 2:803: ἀνδράσιν, εὖτ᾽ ἄρξωσιν ἀρείονες ἄλλοι ὀφέλλειν.
εὖτ᾽: 2:1234: ἔνθα μὲν Οὐρανίδης Φιλύρῃ Κρόνος, εὖτ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ
εὖτ᾽: 3:910: φάρμακον. ἀλλ᾽ ἀπονόσφι πέλεσθέ μοι, εὖτ᾽ ἂν ἵκηται.’
εὖτ᾽: 3:934: ἠιθέῳ, εὖτ᾽ ἄν σφιν ἐπήλυδες ἄλλοι ἕπωνται.
εὖτ᾽: 3:943: νῶι δ᾽, ἐγὼν Ἄργος τε, δεδεγμένοι, εὖτ᾽ ἂν ἵκηαι,
εὖτ᾽: 3:1026: εὖτ᾽ ἂν δὴ μετιόντι πατὴρ ἐμὸς ἐγγυαλίξῃ
εὖτ᾽: 4:74: θάμβεον, εὖτ᾽ ἐνόησαν ὃ δὴ καὶ ἐτήτυμον ἦεν.
εὖτ᾽: 4:98: εὖτ᾽ ἂν ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκώμεθα νοστήσαντες.’
εὖτ᾽: 4:436: θελγέμεν, εὖτ᾽ ἂν πρῶτα θεᾶς περὶ νηὸν ἵκηται
εὖτ᾽: 4:606: εὖτ᾽ ἂν δὲ κλύζῃσι κελαινῆς ὕδατα λίμνης
εὖτ᾽: 4:752: πέφραδεν, εὖτ᾽ ἐνόησεν ἀπὸ μεγάροιο κιόντας.
εὖτ᾽: 4:809: εὖτ᾽ ἂν ἐς Ἠλύσιον πεδίον τεὸς υἱὸς ἵκηται,
εὖτ᾽: 4:860: ἀλλὰ σὺ μή τῳ ἐμὸν δείξῃς δέμας, εὖτ᾽ ἂν ἴδηαι
εὖτ᾽: 4:1323: ἄνστησον δ᾽ ἑτάρους. εὖτ᾽ ἂν δέ τοι Ἀμφιτρίτη
εὖτε: 1:798: εὖτε Θόας ἀστοῖσι πατὴρ ἐμὸς ἐμβασίλευεν,
εὖτε: 1:1201: ὡς δ᾽ ὅταν ἀπροφάτως ἱστόν νεός, εὖτε μάλιστα
εὖτε: 2:473: εὖτε γὰρ οὖν ὡς πλεῖστα κάμοι καὶ πλεῖστα μογήσαι,
εὖτέ: 2:615: ἥ οἱ ἐνέπνευσεν θεῖον μένος, εὖτέ μιν Ἄργος
εὖτε: 2:618: εὖτε διὲκ πέτρας φυγέειν θεὸς ἧμιν ὄπασσεν,
εὖτε: 2:645: στελλοίμην, ἔτι τάρβος ἀνάψομαι, εὖτε πέλεσθε
εὖτέ: 4:1135: εὖτέ μιν Ἑρμείας φέρεν ἐκ πυρός: ἔδρακε δ᾽ Ἥρη,
εὖτε: 4:1511: εὖτε γὰρ ἰσόθεος Λιβύην ὑπερέπτατο Περσεὺς
εὖτέ: 4:1540: εὖτέ μιν ὀξύτατον θάλπει σέλας ἠελίοιο:
ἐυτρόχαλοι: 2:46: πειράζων, εἴθ᾽ ὡς πρὶν ἐυτρόχαλοι φορέονται,
ἐυτροχάλοιο: 3:888: δὴ τότ᾽ ἐυτροχάλοιο κατ᾽ αὐτόθι βήσατ᾽ ἀπήνης
ἐυτροχάλοιο: 4:905: κραιπνὸν ἐυτροχάλοιο μέλος κανάχησεν ἀοιδῆς,
ἐυτροχάλοισιν: 1:845: ἐξέμολεν. μετέπειτα δ᾽ ἐυτροχάλοισιν ἀμάξαις
ἐυτρόχαλον: 3:135: σφαῖραν ἐυτρόχαλον, τῆς οὐ σύγε μείλιον ἄλλο
ἐύτροχον: 4:1324: ἅρμα Ποσειδάωνος ἐύτροχον αὐτίκα λύσῃ,
ἐύτροχον: 4:1353: ὁππότε κεν λύσῃσιν ἐύτροχον Ἀμφιτρίτη
εὐτύκτοισιν: 1:787: δικλίδας, εὐτύκτοισιν ἀρηρεμένας σανίδεσσιν.
εὐτύκτῳ: 4:219: κλαγγῇ μαιμώοντες: ὁ δ᾽ εὐτύκτῳ ἐνὶ δίφρῳ
εὐφεγγέος: 3:1194: αὐτίκ᾽ ἐπεί ῥ᾽ Ἑλίκης εὐφεγγέος ἀστέρες Ἄρκτου
Εὐφήμοιο: 4:1756: καλλίστη, παίδων ἱερὴ τροφὸς Εὐφήμοιο,
Εὐφήμοιο: 4:1762: ἐξ ἕθεν. ἀλλὰ τὰ μὲν μετόπιν γένετ᾽ Εὐφήμοιο.
Εὔφημος: 1:179: Ταίναρον αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσι λιπὼν Εὔφημος ἵκανεν,
Εὔφημος: 2:538: Εὔφημος, γαίης δ᾽ ἀπὸ διπλόα πείσματ᾽ ἔλυσαν.
Εὔφημος: 2:558: Εὔφημος πρῴρης ἐπιβήμεναι: οἱ δ᾽ ὑπ᾽ ἀνωγῇ
Εὔφημος: 2:564: Εὔφημος προέηκε πελειάδα: τοὶ δ᾽ ἅμα πάντες
Εὔφημος: 2:590: Εὔφημος δ᾽ ἀνὰ πάντας ἰὼν βοάασκεν ἑταίρους,
Εὔφημός: 2:898: τὸν δὲ μετ᾽ Ἐργῖνος καὶ Ναύπλιος Εὔφημός τε
Εὔφημος: 4:1464: Εὔφημος πίσυνος, Λυγκεύς γε μὲν ὀξέα τηλοῦ
Εὔφημός: 4:1481: ἤλυθον, Εὔφημός τε πόδας ταχὺς υἷέ τε δοιὼ
Εὔφημος: 4:1561: Εὔφημος, καὶ τοῖα παραβλήδην προσέειπεν:
Εὔφημος: 4:1730: μνήσατ᾽ ἔπειτ᾽ Εὔφημος ὀνείρατος ἐννυχίοιο,
Εὔφημος: 4:1754: Εὔφημος: βῶλον δέ, θεοπροπίῃσιν ἰανθείς,
ἐυφρονέουσ᾽: 3:997: παρθενικὴ Μινωὶς ἐυφρονέουσ᾽ Ἀριάδνη,
ἐύφρονες: 4:1409: ‘δαίμονες ὦ καλαὶ καὶ ἐύφρονες, ἵλατ᾽, ἄνασσαι,
ἐυφρονέων: 1:331: τοῖσιν δ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐυφρονέων μετέειπεν:
ἐυφρονέων: 2:439: Αἰσονίδης περιπολλὸν ἐυφρονέων προσέειπεν:
ἐυφρονέων: 3:484: Ἴσκεν ἐυφρονέων: ὁ δ᾽ ἀμείβετο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
ἐυφρονέων: 4:1584: Ἴσκεν ἐυφρονέων: οἱ δ᾽ αἶψ᾽ ἐπὶ νηὸς ἔβησαν
ἐύφρονος: 2:720: κεῖσ᾽ Ὁμονοίης ἱρὸν ἐύφρονος, ὅ ῥ᾽ ἐκάμοντο
ἐυφροσύνην: 4:1035: ἣ δόμον, ἣ σύμπασαν ἐυφροσύνην βιότοιο:
ἐυφροσύνῃσι: 2:1151: Χαλκιόπην ἀνάεδνον ἐυφροσύνῃσι νόοιο.
ἐυφροσύνῃσιν: 4:69: παννύχιοι ἥρωες ἐυφροσύνῃσιν ἔδαιον.
ἐυφροσύνῃσιν: 4:1165: πικρὴ παρμέμβλωκεν ἐυφροσύνῃσιν ἀνίη.
εὐφύλλοις: 4:1156: κράατα δ᾽ εὐφύλλοις ἐστεμμένοι ἀκρεμόνεσσιν,
εὔχεαι: 2:22: ‘ἴσχεο νῦν, μηδ᾽ ἄμμι κακήν, ὅτις εὔχεαι εἶναι,
εὐχετάασθαι: 4:586: νηλέα νίψειεν: Πολυδεύκεα δ᾽ εὐχετάασθαι
εὔχεται: 4:1249: ‘τίς χθὼν εὔχεται ἥδε; πόθι ξυνέωσαν ἄελλαι
εὔχετο: 1:410: εὔχετο κεκλόμενος πατρώιον Ἀπόλλωνα:
εὐχετόωνται: 2:359: πρῶτα Πέλοψ, τοῦ καί περ ἀφ᾽ αἵματος εὐχετόωνται.
εὐχετόωντο: 1:189: ἠμὲν ναυτιλίης ἠδ᾽ ἄρεος εὐχετόωντο.
εὐχετόωντο: 1:231: οἱ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἀφ᾽ αἵματος εὐχετόωντο
εὐχετόωντο: 2:1175: ἱερός, ᾧ ποτε πᾶσαι Ἀμαζόνες εὐχετόωντο.
εὐχετόωντο: 4:1358: ἔτλημεν, τὰ ἕκαστα διίδμεναι εὐχετόωντο.
εὐχόμεθ᾽: 2:889: οὓς μὲν γὰρ τὸ πάροιθε δαήμονας εὐχόμεθ᾽ εἶναι,
εὐχόμεναι: 1:249: εὐχόμεναι νόστοιο τέλος θυμηδὲς ὀπάσσαι.
εὐχόμεναι: 1:885: εὐχόμεναι μακάρεσσιν ἀπήμονα νόστον ὀπάσσαι.
εὐχόμενοι: 4:592: εὐχόμενοι τὰ ἕκαστα: κατηφείη δ᾽ ἔχεν ἄλλους
εὐχωλῇ: 1:425: ἦ, καὶ ἅμ᾽ εὐχωλῇ προχύτας βάλε. τὼ δ᾽ ἐπὶ βουσὶν
εὐχωλῇσι: 4:711: καῖεν ἐπ᾽ εὐχωλῇσι παρέστιος, ὄφρα χόλοιο
εὐχωλῇσιν: 2:334: ἔσσετ᾽ ἐν εὐχωλῇσιν, ὅσον τ᾽ ἐνὶ κάρτεϊ χειρῶν.
εὐχωλῇσιν: 4:1594: σφάξε κατὰ πρύμνης, ἐπὶ δ᾽ ἔννεπεν εὐχωλῇσιν:
εὐχωλῇσιν: 4:1599: ἦ ῥ᾽, ἅμα δ᾽ εὐχωλῇσιν ἐς ὕδατα λαιμοτομήσας
εὐώδεας: 4:1153: τεινάμεναι ἑανοὺς εὐώδεας. οἱ δ᾽ ἐνὶ χερσὶν
εὐώπιδα: 4:1088: οἷα μὲν Ἀντιόπην εὐώπιδα μήσατο Νυκτεύς:
ἐφ᾽: 1:36: γείνατο δινήεντος ἐφ᾽ ὕδασιν Ἀπιδανοῖο,
ἐφ᾽: 1:537: ᾔ που ἐν Ὀρτυγίῃ, ἢ ἐφ᾽ ὕδασιν Ἰσμηνοῖο
ἐφ᾽: 2:534: βωμὸν ἁλὸς ῥηγμῖνι πέρην καὶ ἐφ᾽ ἱερὰ θέντες,
ἐφ᾽: 2:658: ἥνδανεν, ἀλλ᾽ ἐθελημὸς ἐφ᾽ ὕδασι πατρὸς ἑοῖο
ἐφ᾽: 3:692: θείη, μηδ᾽ ἀλεγεινὸν ἐφ᾽ υἱάσι κῆδος ἕλοιο.’
ἐφ᾽: 3:875: οἵη δὲ λιαροῖσιν ἐφ᾽ ὕδασι Παρθενίοιο,
ἐφ᾽: 3:877: χρυσείοις Λητωὶς ἐφ᾽ ἅρμασιν ἑστηυῖα
ἐφ᾽: 4:691: τὼ δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐφ᾽ ἑστίῃ ἀίξαντε
ἐφ᾽: 4:1101: καί κ᾽ ἐθέλων, ἕκαθέν περ, ἐφ᾽ Ἑλλάδι νεῖκος ἄγοιτο.
ἐφ᾽: 4:1274: Ζεὺς ἐθέλει καμάτοισιν ἐφ᾽ ἡμετέροισι τελέσσαι.’
ἐφ᾽: 4:1309: ἀντόμεναι Τρίτωνος ἐφ᾽ ὕδασι χυτλώσαντο.
ἐφ᾽: 4:1318: ὑμετέρων καμάτων, ὅσ᾽ ἐπὶ χθονός, ὅσσα τ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
ἐφ᾽: 4:1357: καὶ δ᾽ ὁπόσ᾽ αὐτοὶ πρόσθεν ἐπὶ χθονὸς ἠδ᾽ ὅσ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
ἐφ᾽: 4:1403: μυῖαι πυθομένοισιν ἐφ᾽ ἕλκεσι τερσαίνοντο.
ἐφ᾽: 4:1430: ‘ἦ ἄρα δὴ μέγα πάμπαν ἐφ᾽ ὑμετέροισιν ὄνειαρ
ἐφαάνθη: 2:451: αὐτίκα δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἀμειβομένων ἐφαάνθη
ἐφαάνθη: 2:1043: λυσάμενος τελαμῶνα κατήορον: ἐκ δ᾽ ἐφαάνθη
ἐφαάνθη: 2:1287: ἠὼς δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐελδομένοις ἐφαάνθη.
ἐφαάνθη: 3:955: αὐτὰρ ὅγ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐελδομένῃ ἐφαάνθη
ἐφαάνθη: 3:1360: λυγαίῃ ὑπὸ νυκτί, τὰ δ᾽ ἀθρόα πάντ᾽ ἐφαάνθη
ἐφαάνθη: 4:1709: τοῖσι δέ τις Σποράδων βαιὴ ἀπὸ τόφρ᾽ ἐφαάνθη
ἐφαάνθης: 4:1595: ‘δαῖμον, ὅτις λίμνης ἐπὶ πείρασι τῆσδ᾽ ἐφαάνθης,
ἔφαθ᾽: 3:83: ὧς ἔφαθ᾽: Ἥρη δ᾽ αὖτις ἐπιφραδέως ἀγορευσεν:
ἔφαθ᾽: 4:1361: ὧς ἔφαθ᾽: οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐθάμβεον εἰσαΐοντες.
ἐφαιδρύναντο: 3:300: αὐτοί τε λιαροῖσιν ἐφαιδρύναντο λοετροῖς,
ἔφαν: 2:1199: οὐ γὰρ ἔφαν τεύξεσθαι ἐνηέος Αἰήταο
ἔφαν: 4:1328: ὧς ἄρ᾽ ἔφαν, καὶ ἄφαντοι ἵν᾽ ἔσταθεν, ἔνθ᾽ ἄρα ταίγε
ἐφανδάνει: 1:675: ‘δῶρα μέν, ὡς αὐτῇ περ ἐφανδάνει Ὑψιπυλείῃ,
ἐφανδάνει: 1:700: ‘εἰ μὲν δὴ πάσῃσιν ἐφανδάνει ἥδε μενοινή,
ἐφανδάνει: 3:34: εἰ δέ σοι αὐτῇ μῦθος ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἔγωγε
ἐφανδάνει: 3:485: ‘ὦ πέπον, εἴ νύ τοι αὐτῷ ἐφανδάνει, οὔτι μεγαίρω.
ἐφανδάνει: 3:537: εἰ δὲ καὶ αὐτοῖσιν τόδ᾽ ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἱκοίμην
ἐφανδάνει: 4:419: ἔνθ᾽ εἴ τοι τόδε ἔργον ἐφανδάνει, οὔτι μεγαίρω,
ἐφαπτόμεναι: 3:872: ἀμφίπολοι, πείρινθος ἐφαπτόμεναι μετόπισθεν,
ἔφατ᾽: 1:485: ὧς ἔφατ᾽: ἐκ δ᾽ ἐγέλασσεν ἄδήν Ἀφαρήιος Ἴδας
ἔφατ᾽: 1:697: ὧς ἔφατ᾽: ἐν δ᾽ ἀγορὴ πλῆτο θρόου. εὔαδε γάρ σφιν
ἔφατ᾽: 2:60: ὧς ἔφατ᾽: αὐτὰρ ὅγ᾽ οὔτι παραβλήδην ἐρίδηνεν.
ἔφατ᾽: 2:445: ὧς ἔφατ᾽: αὐτὰρ ὁ τόνγε κατηφήσας προσέειπεν:
ἔφατ᾽: 2:896: ὧς ἔφατ᾽: Ἀγκαῖος δὲ μάλ᾽ ἐσσυμένως ὑπέδεκτο
ἔφατ᾽: 2:1283: ὧς ἔφατ᾽: Ἄργου δ᾽ αὖτε παρηγορίῃσιν Ἰήσων
ἔφατ᾽: 3:268: ὧς ἔφατ᾽: Αἰήτης δὲ πανύστατος ὦρτο θύραζε,
ἔφατ᾽: 3:489: ὧς ἔφατ᾽: ὦκα δ᾽ ἕλος μετεκίαθον. αὐτὰρ ἑταῖροι
ἔφατ᾽: 3:515: ὧς ἔφατ᾽ Αἰακίδης: Τελαμῶνι δὲ θυμὸς ὀρίνθη:
ἔφατ᾽: 4:236: ὧς ἔφατ᾽ Αἰήτης: αὐτῷ δ᾽ ἐνὶ ἤματι Κόλχοι
ἔφατ᾽: 4:503: ὧς ἔφατ᾽: ᾔνησαν δὲ νέοι ἔπος Λἰακίδαο.
ἔφατ᾽: 4:768: ὧς ἔφατ᾽: αὐτίκα δ᾽ ῀Ἰρις ἀπ᾽ Οὐλύμποιο θοροῦσα
ἔφατ᾽: 4:1094: ὧς ἔφατ᾽ ἀντομένη: τοῦ δὲ φρένες ἰαίνοντυ
ἔφατ᾽: 4:1753: ὧς ἔφατ᾽: οὐδ᾽ ἁλίωσεν ὑπόκρισιν Αἰσονίδαο
ἐφέβοντο: 2:1058: δούπει ἐπὶ σκοπιῆς περιμήκεος: αἱ δ᾽ ἐφέβοντο
ἐφεζόμεναι: 3:994: ἡμέας ἠιόνεσσιν ἐφεζόμεναι γοάουσιν:
ἐφεζομένη: 3:1000: σὺν τῷ ἐφεζομένη πάτρην λίπε: τὴν δὲ καὶ αὐτοὶ
ἐφέηκε: 1:712: ‘κούρη τοί μ᾽ ἐφέηκε Θοαντιὰς ἐνθάδ᾽ ἰοῦσαν,
ἐφέηκε: 2:1085: ὡς δ᾽ ὁπότε Κρονίδης πυκινὴν ἐφέηκε χάλαζαν
ἐφεὶς: 2:936: ταρσὸν ἐφεὶς πνοιῇ φέρεται ταχύς, οὐδὲ τινάσσει
ἐφέλκετο: 1:1162: πασσυδίῃ μογέοντας ἐφέλκετο κάρτεϊ χειρῶν
ἐφέπονται: 1:576: μυρία μῆλ᾽ ἐφέπονται ἄδην κεκορημένα ποίης
ἐφέπονται: 3:315: εἴπατ᾽ ἀριφραδέως, ἠδ᾽ οἵτινες οἵδ᾽ ἐφέπονται
ἐφέπουσιν: 2:386: οἰωνούς, οἳ δῆθεν ἀπειρέσιοι ἐφέπουσιν
ἔφερβεν: 1:1211: δὴ γάρ μιν τοίοισιν ἐν ἤθεσιν αὐτὸς ἔφερβεν,
ἐφέσσατο: 1:1326: ἦ, καὶ κῦμ᾽ ἀλίαστον ἐφέσσατο νειόθι δύψας:
ἐφέσσεσθαι: 1:691: γαῖαν ἐφέσσεσθαι, κτερέων ἀπὸ μοῖραν ἑλοῦσαν
ἐφεσταότας: 3:1275: τοὺς μὲν Καυκασίοισιν ἐφεσταότας σκοπέλοισιν,
ἐφέστασαν: 3:966: τὼ δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν,
ἐφεστηώς: 3:121: ὀρθὸς ἐφεστηώς: γλυκερὸν δέ οἱ ἀμφὶ παρειὰς
ἐφέστιοι: 1:909: σφοῖσιν πορσύνωνται ἐφέστιοι ἐν μεγάροισιν.’
ἐφέστιοι: 4:518: ἀνδράσιν Ἐγχελέεσσιν ἐφέστιοι: οἱ δ᾽ ἐν ὄρεσσιν
ἐφέστιοι: 4:701: νηλειεῖς ἱκέται, ὅτ᾽ ἐφέστιοι ἀντιόωσιν.
ἐφέστιοι: 4:721: αὔτως ἱδρύνθησαν ἐφέστιοι. ἦ γὰρ ὀνείρων
ἐφέστιοι: 4:1759: Σπάρτην εἰσαφίκανον ἐφέστιοι: ἐκ δὲ λιπόντας
ἐφέστιον: 3:116: οὐρανῷ ἐγκατένασσεν ἐφέστιον ἀθανάτοισιν,
ἐφέστιον: 3:585: δέχθαι ἐνὶ μεγάροισιν ἐφέστιον, ὃς περὶ πάντων
ἐφέστιος: 1:117: πατρὸς ἑοῦ, πηγῇσιν ἐφέστιος Ἀσωποῖο.
ἐφέστιος: 3:1116: ἀπροφάτως τότε σοῖσιν ἐφέστιος ἐν μεγάροισιν.’
ἐφέστιος: 4:745: μηδέ με γουνάσσηαι ἐφέστιος, οὐ γὰρ ἔγωγε
ἐφετμαῖς: 3:574: εὐναίας ἐρύσαντες ἐφετμαῖς Αἰσονίδαο
ἐφετμαῖς: 4:686: ἔνθ᾽ ἤτοι πληθὺς μὲν ἐφετμαῖς Αἰσονίδαο
ἐφετμάς: 1:981: πεύθετο ναυτιλίης ἄνυσιν, Πελίαό τ᾽ ἐφετμάς:
ἐφετμάς: 2:765: σφωιτέρων μυθεῖθ᾽ ἑτάρων, Πελίαό τ᾽ ἐφετμάς,
ἐφετμὰς: 3:555: Ἴσκεν: ἐπῄνησαν δὲ νέοι, Φινῆος ἐφετμὰς
ἐφετμάς: 4:755: ‘῀Ἰρι φίλη, νῦν, εἴ ποτ᾽ ἐμὰς ἐτέλεσσας ἐφετμάς,
ἐφετμὰς: 4:843: ἤντεον ἀλλήλῃσι: Θέτις δ᾽ ἀγόρευεν ἐφετμὰς
ἐφετμάς: 4:965: δῦνον, ἐπεί ῥ᾽ ἀλόχοιο Διὸς πόρσυνον ἐφετμάς.
ἐφετμάων: 2:1154: ἡμεῖς δ᾽ αὐτίκα πατρὸς ἐφετμάων ἀλέγοντες
ἐφετμῇ: 2:210: οἵδ᾽ ὑμεῖς, οὓς δή κρυερῇ βασιλῆος ἐφετμῇ
ἐφετμῇ: 2:521: λοιμοῦ ἀλεξητῆρα. λίπεν δ᾽ ὅγε πατρὸς ἐφετμῇ
ἐφετμή: 3:390: καὶ κρυερὴ βασιλῆος ἀτασθάλου ὦρσεν ἐφετμή.
ἐφετμήν: 1:279: δειλὴ ἐγὼ Πελίαο κακὴν βασιλῆος ἐφετμήν,
ἐφετμήν: 2:617: Αἰσονίδη, τύνη δὲ τεοῦ βασιλῆος ἐφετμήν,
ἐφετμῇς: 4:856: Ἥρῃ πειθόμενοι ἐπαρηγόνι. τῆς γὰρ ἐφετμῇς
ἐφεύροι: 3:113: βῆ ῤ̔ ἴμεν Οὐλύμποιο κατὰ πτύχας, εἴ μιν ἐφεύροι.
ἔφη: 1:448: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: κοῦροι δὲ θεοπροπίης ἀίοντες
ἔφη: 1:667: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ θῶκον ἐφίζανε πατρὸς ἑοῖο
ἔφη: 1:717: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἐναίσιμος ἥνδανε μῦθος.
ἔφη: 2:154: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τὰ δὲ πάντα Διὸς βουλῇς ἐτέτυκτο.
ἔφη: 2:410: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τοὺς δ᾽ εἶθαρ ἕλεν δέος εἰσαΐοντας.
ἔφη: 2:696: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τοὶ μὲν ἄφαρ βωμὸν τετύκοντο
ἔφη: 2:1070: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἐπίρροθος ἥνδανε μῆτις.
ἔφη: 2:1218: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πολέεσσι δ᾽ ἐπὶ χλόος εἷλε παρειὰς
ἔφη: 3:30: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πυκινὴ δὲ συνεύαδε μῆτις Ἀθήνῃ,
ἔφη: 3:90: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: Κύπρις δὲ μετ᾽ ἀμφοτέρῃσιν ἔειπεν:
ἔφη: 3:422: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ σῖγα ποδῶν πάρος ὄμματα πήξας
ἔφη: 3:502: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἀνήνυτος εἴσατ᾽ ἄεθλος,
ἔφη: 3:572: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τὸν μὲν ἄφαρ προΐαλλε νέεσθαι
ἔφη: 3:705: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, τὸ δὲ πολλὸν ὑπεξέχυτ᾽ αὐτίκα δάκρυ:
ἔφη: 3:1062: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ σῖγα ποδῶν πάρος ὄσσε βαλοῦσα
ἔφη: 3:1117: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, ἐλεεινὰ καταπροχέουσα παρειῶν
ἔφη: 4:34: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: βλεφάρων δὲ κατ᾽ ἀθρόα δάκρυα χεῦεν.
ἔφη: 4:66: ὦς ἄρ᾽ ἔφη: τὴν δ᾽ αἶψα πόδες φέρον ἐγκονέουσαν.
ἔφη: 4:294: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τοῖσιν δὲ θεὰ τέρας ἐγγυάλιξεν
ἔφη: 4:1108: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τὸν μέν ἐπισχεδὸν εὔνασεν ὕπνος.
ἔφη: 4:1119: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τὸν δ᾽ αἶψα πόδες φέρον ἐκ μεγάροιο,
ἔφη: 4:1257: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: μετὰ δ᾽ αὐτὸς ἀμηχανίῃ κακότητος
ἔφη: 4:1569: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ χεῖρα τανύσσατο, δεῖξε δ᾽ ἄπωθεν
ἔφη: 4:1657: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τοὶ μὲν ὑπὲκ βελέων ἐρύσαντο
ἐφῆκε: 3:211: ἠέρα πουλὺν ἐφῆκε δι᾽ ἄστεος, ὄφρα λάθοιεν
ἐφημοσύναις: 2:520: τῆμος τόνγ᾽ ἐκάλεσσαν ἐφημοσύναις Ἑκάτοιο
ἐφημοσύνῃ: 1:3: Κυανέας βασιλῆος ἐφημοσύνῃ Πελίαο
ἐφημοσύνῃ: 3:602: πατρὸς ἐφημοσύνῃ, δολιχὴν ὁδόν. οὐδὲ θυγατρῶν
ἐφημοσύνην: 4:879: πᾶσαν ἐφημοσύνην Θέτιδος μετέειπεν ἑταίροις.
ἐφημοσύνῃσι: 1:33: Αἰσονίδης Χείρωνος ἐφημοσύνῃσι πιθήσας
ἐφημοσύνῃσι: 2:494: ἂν δὲ Βορήιοι υἷες ἐφημοσύνῃσι γέροντος.
ἐφημοσύνῃσιν: 1:915: ἑσπέριοι δ᾽ Ὀρφῆος ἐφημοσύνῃσιν ἔκελσαν
ἐφημοσύνῃσιν: 3:263: λευγαλέης Φρίξοιο ἐφημοσύνῃσιν ἕλεσθε
ἐφημοσύνῃσιν: 4:816: ναὶ μὲν ἐφημοσύνῃσιν ἐμαῖς Ἥφαιστον ὀίω
ἐφήνδανεν: 3:949: μολπήν, οὐκ ἐπὶ δηρὸν ἐφήνδανεν ἑψιάασθαι.
ἐφθέγγοντο: 3:1216: ὀξείῃ ὑλακῇ χθόνιοι κύνες ἐφθέγγοντο.
ἔφθη: 2:586: ἀλλά μιν ἔφθη Τῖφυς ὑπ᾽ εἰρεσίῃ βαρύθουσαν
ἐφιέμεν: 2:329: νηὸς ἄπο προμεθέντες ἐφιέμεν. ἢν δὲ δι᾽ αὐτῶν
ἐφιεμένοιο: 2:626: χρῆν γὰρ ἐφιεμένοιο καταντικρὺ Πελίαο
ἐφίεσαν: 2:1090: ὧς πυκινὰ πτερὰ τοῖσιν ἐφίεσαν ἀίσσοντες
ἐφίετο: 3:497: τετράγυον δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἐφίετο νειὸν ἀρόσσαι:
ἐφίζανε: 1:667: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ θῶκον ἐφίζανε πατρὸς ἑοῖο
ἐφικάνει: 1:680: ὡς καὶ νῦν ὅδ᾽ ὅμιλος ἀνωίστως ἐφικάνει.
ἐφίμερον: 4:1397: Ἑσπερίδες ποίπνυον, ἐφίμερον ἀείδουσαι.
ἔφλεγε: 2:518: ἦμος δ᾽ οὐρανόθεν Μινωίδας ἔφλεγε νήσους
ἔφλεγον: 2:930: βωμὸν δειμάμενοι μῆρ᾽ ἔφλεγον ἂν δὲ καὶ Ὀρφεὺς
ἐφόβει: 4:1693: νὺξ ἐφόβει, τήνπερ τε κατουλάδα κικλήσκουσιν:
ἐφόβησαν: 2:123: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ σταθμοῖσιν ἀπείρονα μῆλ᾽ ἐφόβησαν
ἐφόβησαν: 2:129: λευγαλέως Βέβρυκας ὑπερφιάλους ἐφόβησαν.
ἐφόβησαν: 3:636: ‘δειλὴ ἐγών, οἷόν με βαρεῖς ἐφόβησαν ὄνειροι.
ἐφόβησεν: 4:13: τάρφεσιν ἐν ξυλόχοιο κυνῶν ἐφόβησεν ὁμοκλή.
ἐφοπλίζεσκον: 3:842: ἔνθ᾽ αὖτ᾽ ἀμφίπολοι μὲν ἐφοπλίζεσκον ἀπήνην:
ἐφοπλίσσασθαι: 1:332: ‘ἄλλα μὲν ὅσσα τε νηὶ ἐφοπλίσσασθαι ἔοικεν
ἐφοπλίσσειαν: 4:1718: ἀκτῇ ἐφοπλίσσειαν: ὃ δή σφεας ὁππότε δαλοῖς
ἐφορμῇ: 4:204: ἴσχομεν: ἡμετέρῃ δ᾽ ἐπερείδεται Ἑλλὰς ἐφορμῇ,
ἐφορμηθέντες: 4:513: ἔμπεδα δ᾽ ἄλλυδις ἄλλοι ἐφορμηθέντες ἔνασθεν.
ἐφορμήν: 4:148: νυκτιπόλον, χθονίην, εὐαντέα δοῦναι ἐφορμήν.
ἐφράσαθ᾽: 4:575: ἀμφ᾽ αὐτοῖς Ζηνός τε μέγαν χόλον ἐφράσαθ᾽ Ἥρη.
ἐφράσατ᾽: 4:50: ἔνθεν ἴμεν νηόνδε μάλ᾽ ἐφράσατ᾽: οὐ γὰρ ἄιδρις
ἐφράσσατο: 1:15: αἶψα δὲ τόνγ᾽ ἐσιδὼν ἐφράσσατο, καί οἱ ἄεθλον
ἐφυδατίη: 1:1229: νύμφη ἐφυδατίη: τὸν δὲ σχεδὸν εἰσενόησεν
ἐφύμνιον: 2:715: ἔνθεν δὴ τόδε καλὸν ἐφύμνιον ἔπλετο Φοίβῳ.
ἐφύπερθε: 3:217: ἑξείης ἄνεχον: θριγκὸς δ᾽ ἐφύπερθε δόμοιο
ἐφύπερθε: 3:833: ἀμβροσίῳ δ᾽ ἐφύπερθε καρήατι βάλλε καλύπτρην
ἐφύπερθεν: 2:395: φέρβονται Φίλυρες: Φιλύρων δ᾽ ἐφύπερθεν ἔασιν
ἐφύπερθεν: 4:176: τόσσον ἔην πάντῃ χρύσεον ἐφύπερθεν ἄωτον.
ἐφύπερθεν: 4:1706: ἧνται: δοιάων δὲ μιῆς ἐφύπερθεν ὀρούσας,
Ἐφύρηθεν: 4:1210: εἰσότε Βακχιάδαι, γενεὴν Ἐφύρηθεν ἐόντες,
ἐφωμάρτησε: 1:201: Θεστιάδης Ἴφικλος ἐφωμάρτησε κιόντι.
ἐφωμάρτησε: 3:111: ἦ ῥα, καὶ ἔλλιπε θῶκον: ἐφωμάρτησε δ᾽ Ἀθήνη:
ἐφώπλισαν: 2:157: ῥέξαντες μέγα δόρπον ἐφώπλισαν: οὐδέ τιν᾽ ὕπνος
ἔχ᾽: 2:49: ἑστηὼς εἰς αὐτὸν ἔχ᾽ ὄμματα, καί οἱ ὀρέχθει
ἔχ᾽: 3:951: ἀμφιπόλων μεθ᾽ ὅμιλον ἔχ᾽ ἀτρέμας: ἐς δὲ κελεύθους
ἐχάραξεν: 4:1519: σάρκα δακὼν ἐχάραξεν. ἀτὰρ Μήδεια καὶ ἄλλαι
ἔχε: 2:178: ἔνθα δ᾽ ἐπάκτιον οἶκον Ἀγηνορίδης ἔχε Φινεύς,
ἔχε: 3:1311: τῇ καὶ τῇ βεβαὼς ἄμφω ἔχε πεπτηῶτας
ἔχε: 4:829: λεκτοὺς ἡρώων δηλήσεται. ἀλλ᾽ ἔχε νῆα
ἔχε: 4:861: ἀντομένην σὺν τῇσι: νόῳ δ᾽ ἔχε, μή με χολώσῃς
ἔχε: 4:1646: λεπτὸς ὑμὴν ζωῆς ἔχε πείρατα καὶ θανάτοιο.
ἔχεαν: 2:904: ἐκ δ᾽ ἔχεαν πίσυνοι ἀνέμῳ λίνα, πουλὺ δ᾽ ἐπιπρὸ
ἔχει: 1:275: οὐδ᾽ ἔχει ἐκφλύξαι τόσσον γόον, ὅσσον ὀρεχθεῖ:
ἔχει: 2:742: σιγὴ δ᾽ οὔποτε τήνγε κατὰ βλοσυρὴν ἔχει ἄκρην,
ἔχει: 3:464: ‘τίπτε με δειλαίην τόδ᾽ ἔχει ἄχος; εἴθ᾽ ὅγε πάντων
ἔχεν: 1:98: γήραος υἷας ἔχεν βιότοιό τε κηδεμονῆας.
ἔχεν: 2:577: ἄνδιχα. τοὺς δ᾽ ἐλάοντας ἔχεν τρόμος, ὄφρα μιν αὐτὴ
ἔχεν: 2:1256: οὐ γὰρ᾽ ὅγ᾽ αἰθερίοιο φυὴν ἔχεν οἰωνοῖο,
ἔχεν: 3:123: σῖγα κατηφιόων: δοιὼ δ᾽ ἔχεν, ἄλλον ἔτ᾽ αὔτως
ἔχεν: 3:147: νωλεμὲς ἔνθα καὶ ἔνθα θεᾶς ἔχεν ἀμφιμεμαρπώς.
ἔχεν: 3:290: μνῆστιν ἔχεν, γλυκερῇ δὲ κατείβετο θυμὸν ἀνίῃ.
ἔχεν: 3:749: ἠχήεις: σιγὴ δὲ μελαινομένην ἔχεν ὄρφνην.
ἔχεν: 3:1010: οὐδ᾽ ἔχεν ὅττι πάροιθεν ἔπος προτιμυθήσαιτο,
ἔχεν: 3:1160: ὑγρὰ δ᾽ ἐνὶ βλεφάροις ἔχεν ὄμματα, πορφύρουσα
ἔχεν: 3:1236: βήσατο, ῥυτῆρας δὲ χεροῖν ἔχεν. ἐκ δὲ πόληος
ἔχεν: 4:592: εὐχόμενοι τὰ ἕκαστα: κατηφείη δ᾽ ἔχεν ἄλλους
ἔχεν: 4:958: βάλλε χέρας, τοῖόν μιν ἔχεν δέος εἰσορόωσαν.
ἔχεν: 4:1167: δεῖμ᾽ ἔχεν, εἰ τελέοιτο διάκρισις Ἀλκινόοιο.
ἔχεν: 4:1176: σκῆπτρον ἔχεν χρυσοῖο δικασπόλον, ᾧ ὕπο λαοὶ
ἔχεν: 4:1203: μήνιες, ἀρρήκτοισι δ᾽ ἐνιζεύξας ἔχεν ὅρκοις.
ἔχεν: 4:1437: ὠμόν, ἀδέψητον: στιβαρὸν δ᾽ ἔχεν ὄζον ἐλαίης
ἐχέοντο: 1:638: δῦν᾽ ἐνὶ τεύχεσι πατρός. ἀμηχανίῃ δ᾽ ἐχέοντο
ἔχετ᾽: 3:902: Χαλκιόπη: τὰ δὲ σῖγα νόῳ ἔχετ᾽ εἰσαΐουσαι
ἔχετ᾽: 4:1655: ἀλλ᾽ ἔχετ᾽ αὐτοῦ νῆα θελήμονες ἐκτὸς ἐρωῆς
ἐχέτλην: 3:1324: τυκτὴν ἐξ ἀδάμαντος ἐπιθύνεσκεν ἐχέτλην.
ἔχετο: 1:269: ὧς ἔχετο κλαίουσ᾽ ἀδινώτερον, ἠύτε κούρη
Ἔχετος: 4:1091: ὑβριστὴς Ἔχετος γλήναις ἔνι χάλκεα κέντρα
ἔχευα: 4:367: εἷλες ἐμῇ ματίῃ: κατὰ δ᾽ οὐλοὸν αἶσχος ἔχευα
ἔχευαν: 2:853: τίς γὰρ δὴ θάνεν ἄλλος; ἐπεὶ καὶ ἔτ᾽ αὖτις ἔχευαν
ἐχθήραντες: 1:612: ἀνέρες ἐχθήραντες, ἔχον δ᾽ ἐπὶ ληιάδεσσιν
ἐχθοδοποῖσιν: 4:1667: τρὶς δὲ λιταῖς: θεμένη δὲ κακὸν νόον, ἐχθοδοποῖσιν
Ἐχινάσι: 4:1228: λαίφεσι καὶ στεινὰς αὐταῖς σὺν Ἐχινάσι νήσους
Ἐχίων: 1:52: υἱέες εὖ δεδαῶτε δόλους, Ἔρυτος καὶ Ἐχίων,
ἔχμα: 4:201: ἀσπίδας ἡμίσεες, δῄων θοὸν ἔχμα βολάων,
ἔχμασι: 1:1200: προσφὺς ἐξήειρε σὺν αὐτοῖς ἔχμασι γαίης.
ἔχοι: 1:370: δούρατα καὶ ῥοθίοιο βίην ἔχοι ἀντιόωσαν.
ἐχοίμεθα: 1:334: τῶ οὐκ ἂν δηναιὸν ἐχοίμεθα τοῖο ἕκητι
ἔχοις: 1:829: πατρὸς ἐμεῖο Θόαντος ἔχοις γέρας: οὐδέ τί σ᾽ οἴω
ἐχόλωσας: 4:862: πλεῖον ἔτ᾽, ἢ τὸ πάροιθεν ἀπηλεγέως ἐχόλωσας.’
ἔχον: 1:287: ἀγλαΐην καὶ κῦδος ἔχον πάρος, ᾧ ἔπι μούνῳ
ἔχον: 1:391: ἂψ ἀνασειράζοντες ἔχον προτέρωσε κιοῦσαν.
ἔχον: 1:504: Ὠκεανὶς νιφόεντος ἔχον κράτος Οὐλύμποιο:
ἔχον: 1:612: ἀνέρες ἐχθήραντες, ἔχον δ᾽ ἐπὶ ληιάδεσσιν
ἔχον: 1:924: Ἴμβρον ἔχον καθύπερθε: νέον γε μὲν ἠελίοιο
ἔχον: 2:651: εἰρεσίῃ δ᾽ ἀλίαστον ἔχον πόνον: αἶψα δὲ τοίγε
ἔχον: 2:1268: καχλάζων ὑπόεικεν. ἔχον δ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρῶν
ἔχον: 3:247: τοὺς δ᾽ ἔχον ἀμφίπολοί τε καὶ Αἰήταο θύγατρες
ἔχον: 3:521: οἱ δ᾽ ἄλλοι εἴξαντες ἀκὴν ἔχον. αὐτίκα δ᾽ Ἄργος
ἔχον: 4:1538: δὴν ἔχον, ἀφραδέως δὲ πανημέριοι φορέοντο.
ἔχονται: 2:399: αὐτοὶ Κόλχοι ἔχονται ἀρήιοι. ἀλλ᾽ ἐνὶ νηὶ
ἔχοντας: 1:658: ἀνδράσιν, οἷά τ᾽ ἔοικεν ἄγειν ἐπὶ νηὸς ἔχοντας,
ἔχοντες: 1:930: μέτρεον, Ἰδαίην ἐπὶ δεξιὰ γαῖαν ἔχοντες.
ἔχοντες: 2:347: αὐτίκα Βιθυνῶν ἐπὶ δεξιὰ γαῖαν ἔχοντες
ἔχοντες: 4:1621: λαίφεσι πεπταμένοις αὐτὴν ἐπὶ δεξί᾽ ἔχοντες
ἔχουσα: 1:276: ὧς ἀδινὸν κλαίεσκεν ἑὸν παῖδ᾽ ἀγκὰς ἔχουσα
ἔχουσα: 4:1269: ἄπλοος εἰλεῖται, γαίης ὕπερ ὅσσον ἔχουσα.
ἔχουσαι: 4:525: ἀργαλέην πλώουσιν ὁδὸν μεσσηγὺς ἔχουσαι
ἔχουσαι: 4:1404: ἀγχοῦ δ᾽ Ἑσπερίδες κεφαλαῖς ἔπι χεῖρας ἔχουσαι
ἔχουσιν: 1:499: ἠδ᾽ ὡς ἔμπεδον αἰὲν ἐν αἰθέρι τέκμαρ ἔχουσιν
ἔχουσιν: 2:375: τρηχεῖαν Χάλυβες καὶ ἀτειρέα γαῖαν ἔχουσιν,
ἔχουσιν: 2:1031: λιμῷ μιν κεῖν᾽ ἦμαρ ἐνικλείσαντες ἔχουσιν.
ἔχραεν: 2:456: ἔχραεν ἐνδυκέως, πολέων δ᾽ ἀπὸ πήματ᾽ ἔλυσεν
ἔχραεν: 4:257: ‘Νισσόμεθ᾽ Ὀρχομενὸν τὴν ἔχραεν ὔμμι περῆσαι
ἔχρη: 1:302: ἔχρη, ἀτὰρ μετέπειτά γ᾽ ἀριστήων ἐπαρωγῇ.
ἐχύθη: 3:1008: νεκτάρεον μείδησ᾽ ἐχύθη δέ οἱ ἔνδοθι θυμὸς
ἔχων: 1:1169: ἄμφω χερσὶν ἔχων πέσε δόχμιος, ἄλλο δὲ πόντος
ἔψαυεν: 2:266: καὶ δὴ τὰ πρώτισθ᾽ ὁ γέρων ἔψαυεν ἐδωδῆς:
ἔψησε: 3:830: αὐσταλέας δ᾽ ἔψησε παρηίδας: αὐτὰρ ἀλοιφῇ
ἔψηχεν: 4:164: φαρμάκῳ ἔψηχεν θηρὸς κάρη, εἰσόκε δή μιν
ἑψιάασθαι: 3:949: μολπήν, οὐκ ἐπὶ δηρὸν ἐφήνδανεν ἑψιάασθαι.
ἑψιόωνται: 1:459: τερπνῶς ἑψιόωνται, ὅτ᾽ ἄατος ὕβρις ἀπείη.
ἑψιόωντο: 2:813: ὧς τότε μὲν δαῖτ᾽ ἀμφὶ πανήμεροι ἑψιόωντο.
ἑψιόωντο: 3:118: χρυσείοις, ἅ τε κοῦροι ὁμήθεες, ἑψιόωντο.
ἑῷ: 3:26: παιδὶ ἑῷ εἰπεῖν ὀτρύνομεν, αἴ κε πίθηται
ἑῷ: 4:1104: παρθενικὴν μὲν ἐοῦσαν ἑῷ ἀπὸ πατρὶ κομίσσαι
ἑῷ: 4:1737: ζευξάμενος, τήν τ᾽ αὐτὸς ἑῷ ἀτίταλλε γάλακτι:
Ἑώιον: 2:702: καῖον, ἐπικλείοντες Ἑώιον Ἀπόλλωνα.
Ἑωίου: 2:688: ‘εἰ δ᾽ ἄγε δὴ νῆσον μὲν Ἑωίου Ἀπόλλωνος
ἐῴκει: 3:189: ἠνορέη, τόδ᾽ ἔρεξε κατὰ χρέος, ᾗπερ ἐῴκει
ἐώλπει: 3:370: Χαλκιόπης: τῶν γάρ σφε μετελθέμεν οὕνεκ᾽ ἐώλπει:
ἐώλπει: 4:10: θυγατέρων τάδε νόσφιν ἑῶν τελέεσθαι ἐώλπει.
ἑῶν: 1:32: Ὀρφέα μὲν δὴ τοῖον ἑῶν ἐπαρωγὸν ἀέθλων
ἑῶν: 2:21: αἶψα δ᾽ ἑῶν ἑτάρων πρόμος ἵστατο, φώνησέν τε:
ἐὼν: 2:419: νῆις ἐὼν ἑτάροις ἅμα νήισιν; αἶα δὲ Κολχὶς
ἐὼν: 2:472: τοῖος ἐὼν δεῦρ᾽ ἦλθεν, ἑὸν μόρον ὄφρα δαείη.
ἑῶν: 2:515: καί μιν ἑῶν μήλων θέσαν ἤρανον, ὅσσ᾽ ἐνέμοντο
ἐὼν: 2:709: κοῦρος ἐὼν ἔτι γυμνός, ἔτι πλοκάμοισι γεγηθώς.
ἑῶν: 2:836: ἀχνύμενοι, χείρεσσι δ᾽ ἑῶν ἐνικάτθαν᾽ ἑταίρων.
ἐών: 2:921: τοῖος ἐών, οἷος πόλεμόνδ᾽ ἴεν: ἀμφὶ δὲ καλὴ
ἑῶν: 4:10: θυγατέρων τάδε νόσφιν ἑῶν τελέεσθαι ἐώλπει.
ἐὼν: 4:1456: ‘ὦ πόποι, ἦ καὶ νόσφιν ἐὼν ἐσάωσεν ἑταίρους
ἑῶν: 4:1485: αὐλίτης, ὅ σ᾽ ἑῶν μήλων πέρι, τόφρ᾽ ἑτάροισιν
ἐών: 4:1601: τοῖος ἐών, οἷός περ ἐτήτυμος ἦεν ἰδέσθαι.
ἐὼν: 4:1674: ὧς ὅγε χάλκειός περ ἐὼν ὑπόειξε δαμῆναι
ἕως: 2:400: πείρεθ᾽, ἕως μυχάτῃ κεν ἐνιχρίμψητε θαλάσσῃ.
ἕως: 3:98: εἰ μὴ τηλόθι χεῖρας, ἕως ἔτι θυμὸν ἐρύκει,
ἕως: 4:302: μεῖνεν, ἕως Ἴστροιο μέγαν ῥόον εἰσαφίκοντο.
ἔωσαν: 4:104: εἰς γάρ μιν βήσαντες, ἀπὸ χθονὸς αὐτίκ᾽ ἔωσαν
ἑῶυ: 3:821: πυκνὰ δ᾽ ἀνὰ κληῖδας ἑῶυ λύεσκε θυράων,