A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
Χαδήσιαι: 2:1002: νόσφι δ᾽ ἀκοντοβόλοι Χαδήσιαι. ἤματι δ᾽ ἄλλῳ
χάζεο: 3:1050: χάζεο. καὶ δέ τοι ἄλλο παρὲξ ὑποθήσομ᾽ ὄνειαρ.
χάζεσθε: 4:190: ‘μηκέτι νῦν χάζεσθε, φίλοι, πάτρηνδε νέεσθαι.
χαζέσθην: 3:1319: χαζέσθην. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ αὖτις ἑλὼν σάκος ἔνθετο νώτῳ
χάζομαι: 1:841: χάζομαι, ἀλλά με λυγροὶ ἐπισπέρχουσιν ἄεθλοι.’
χαῖον: 4:970: ἀργύρεον χαῖον παλάμῃ ἔνι πηχύνουσα:
χαίρει: 4:170: χαίρει δερκομένης καλὸν σέλας: ὧς τότ᾽ Ἰήσων
χαίροις: 4:31: μῆτερ ἐμή: χαίροις δὲ καὶ ἄνδιχα πολλὸν ἰούσῃ:
χαίροις: 4:32: χαίροις Χαλκιόπη, καὶ πᾶς δόμος. αἴθε σε πόντος,
χαίταις: 4:1364: ἀμφιλαφής, χρυσέῃσι μετήορος αὐχένα χαίταις:
χαίτας: 1:1057: ἤματα δὲ τρία πάντα γόων, τίλλοντό τε χαίτας
χαίτας: 3:50: ἵζανεν, ἀψήκτους δὲ χεροῖν ἀνεδήσατο χαίτας.
χαίτας: 4:1531: ἐσσυμένως μακέλῃσιν: ἐμοιρήσαντο δὲ χαίτας
χαιτήεντι: 2:1239: ἔσσυτο χαιτήεντι φυὴν ἐναλίγκιος ἵππῳ:
χαίτης: 4:1603: στέλλῃ, ὀρεξάμενος λασίης εὐπειθέα χαίτης,
χάλαζαν: 2:1085: ὡς δ᾽ ὁπότε Κρονίδης πυκινὴν ἐφέηκε χάλαζαν
χαλάσαντο: 2:1266: ἱστὸν ἄφαρ χαλάσαντο παρακλιδόν: ὦκα δ᾽ ἐρετμοῖς
χαλεπὰς: 4:39: εἶσιν ἀτυζομενη χαλεπὰς ὑπὸ χεῖρας ἀνάσσης:
χαλεπὰς: 4:1496: οὐδ᾽ ὅγ᾽ ἀριστήων χαλεπὰς ἠλεύατο χεῖρας,
χαλεπῇσιν: 4:1004: νωμήσειν χαλεπῇσιν ὁμόκλεον ἀτροπίῃσιν
χαλεποῖσιν: 1:1301: Αἰακίδην χαλεποῖσιν ἐρητύεσκον ἔπεσσιν,
χαλεποὺς: 3:1176: κρείων Αἰήτης χαλεποὺς ἐς ἄεθλον ὀδόντας
χαλέπτει: 4:1673: ἀντιάει, καὶ δή τις ἀπόπροθεν ἄμμε χαλέπτει.
χαλέπτεο: 3:109: ἔρξον ἄφαρ: καὶ μή τι χαλέπτεο, μηδ᾽ ἐρίδαινε
χαλεφθείς: 3:97: ἀμφαδίην. τοῖον γὰρ ἐπηπείλησε χαλεφθείς,
χαλέψαι: 4:1504: δεινὸς ὄφις, νωθὴς μὲν ἑκὼν ἀέκοντα χαλέψαι:
χαλεψάμενος: 1:1341: οὐδὲ περὶ κτεάτεσσι χαλεψάμενος μενέηνας,
χαλεψάμενος: 3:382: φῆ ῥα χαλεψάμενος: μέγα δὲ φρένες Αἰακίδαο
χαλίκρητον: 1:473: πῖνε χαλίκρητον λαρὸν μέθυ: δεύετο δ᾽ οἴνῳ
χαλινὰ: 4:1605: ἕσπεται, ἀργινόεντα δ᾽ ἐνὶ στομάτεσσι χαλινὰ
χάλκεα: 3:230: καί οἱ χαλκόποδας ταύρους κάμε, χάλκεα δέ σφεων
χάλκεα: 3:1283: παπτήνας δ᾽ ἀνὰ νειὸν ἴδε ζυγὰ χάλκεα ταύρων
χάλκεα: 4:1091: ὑβριστὴς Ἔχετος γλήναις ἔνι χάλκεα κέντρα
χαλκέῃ: 1:1207: τόφρα δ᾽ Ὕλας χαλκέῃ σὺν κάλπιδι νόσφιν ὁμίλου
χαλκέῃσιν: 2:1251: ἰλλόμενος χαλκέῃσιν ἀλυκτοπέδῃσι Προμηθεὺς
χαλκέῃσιν: 3:218: λαΐνεος χαλκέῃσιν ἐπὶ γλυφίδεσσιν ἀρήρει.
χάλκειά: 1:627: τῇσι δὲ βουκόλιαί τε βοῶν χάλκειά τε δύνειν
χαλκείας: 2:1071: ἀμφὶ δὲ χαλκείας κόρυθας κεφαλῇσιν ἔθεντο
χαλκείῃ: 1:746: χαλκείῃ δείκηλον ἐν ἀσπίδι φαίνετ᾽ ἰδέσθαι.
χαλκείῃ: 3:1307: ζεύγλῃ χαλκείῃ, τὸν δ᾽ ἐν χθονὶ κάββαλεν ὀκλάξ,
χαλκείην: 2:1057: ἀλλ᾽ ὅγε χαλκείην πλατάγην ἐνὶ χερσὶ τινάσσων
χαλκείην: 3:1263: ἀσπίδα χαλκείην μελίην τ᾽ ἐν χερσὶ τινάσσων.
χαλκείην: 3:1280: χαλκείην πήληκα θοῶν ἔμπλειον ὀδόντων
χαλκείῃς: 3:1338: χαλκείῃς χηλῇσιν ἐρειδόμενοι πονέοντο.
χαλκείης: 4:1639: τὸν μὲν χαλκείης μελιηγενέων ἀνθρώπων
χαλκείῃσι: 4:1530: αἶψα δὲ χαλκείῃσι βαθὺν τάφον ἐξελάχαινον
χάλκειοι: 4:760: χάλκειοι στιβαρῇσιν ἀράσσονται τυπίδεσσιν:
χαλκείοιο: 4:1668: ὄμμασι χαλκείοιο Τάλω ἐμέγηρεν ὀπωπάς:
χαλκείοις: 1:1059: τρὶς περὶ χαλκείοις σὺν τεύχεσι δινηθέντες
χαλκείοις: 4:1642: τρὶς περὶ χαλκείοις Κρήτην ποσὶ δινεύοντα.
χάλκειος: 4:1636: τοὺς δὲ Τάλως χάλκειος, ἀπὸ στιβαροῦ σκοπέλοιο
χάλκειός: 4:1674: ὧς ὅγε χάλκειός περ ἐὼν ὑπόειξε δαμῆναι
χαλκείῳ: 1:430: χαλκείῳ πελέκει κρατεροὺς διέκερσε τένοντας:
χαλκέοις: 3:499: γηγενέας χαλκέοις σὺν τεύχεσιν: ἤματι δ᾽ αὐτῷ
χάλκεον: 3:1308: ῥίμφα ποδὶ κρούσας πόδα χάλκεον. ὧς δὲ καὶ ἄλλον
χάλκεον: 3:1317: χάλκεον ἱστοβοῆα, θοῇ συνάρασσε κορώνῃ
χάλκεος: 4:1644: χάλκεος ἠδ᾽ ἄρρηκτος: ὑπαὶ δέ οἱ ἔσκε τένοντος
χάλκευεν: 3:43: δαίδαλα χάλκευεν ῥιπῇ πυρόσ᾽ ἡ δ᾽ ἄρα μούνη
χαλκέων: 3:62: λυσόμενος χαλκέων Ἰξίονα νειόθι δεσμῶν,
χαλκεῶνα: 3:41: ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐς χαλκεῶνα καὶ ἄκμονας ἦρι βεβήκει,
χαλκήων: 3:1299: φῦσαι χαλκήων ὁτὲ μέν τ᾽ ἀναμαρμαίρουσιν,
Χαλκιόπη: 3:248: ἄμφω, Χαλκιόπη Μήδειά τε. τὴν μὲν ἄρ᾽ οἵγε
Χαλκιόπη: 3:254: Χαλκιόπη: δμωαὶ δὲ ποδῶν προπάροιθε βαλοῦσαι
Χαλκιόπη: 3:449: Χαλκιόπη δὲ χόλον πεφυλαγμένη Αἰήταο
Χαλκιόπῃ: 3:667: Χαλκιόπῃ δ᾽ ἤγγειλε παρασχεδόν: ἡ δ᾽ ἐνὶ παισὶν
Χαλκιόπη: 3:688: ‘Χαλκιόπη, περί μοι παίδων σέο θυμὸς ἄηται,
Χαλκιόπη: 3:718: φῆ ἄρα: Χαλκιόπη δ᾽ ἠμείβετο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
Χαλκιόπη: 3:727: ‘Χαλκιόπη, ὡς ὔμμι φίλον τερπνόν τε τέτυκται,
Χαλκιόπη: 3:902: Χαλκιόπη: τὰ δὲ σῖγα νόῳ ἔχετ᾽ εἰσαΐουσαι
Χαλκιόπη: 3:1155: Χαλκιόπη περὶ παισὶν ἀκηχεμένη ἐρέεινεν:
Χαλκιόπη: 4:32: χαίροις Χαλκιόπη, καὶ πᾶς δόμος. αἴθε σε πόντος,
Χαλκιόπην: 2:1151: Χαλκιόπην ἀνάεδνον ἐυφροσύνῃσι νόοιο.
Χαλκιόπης: 3:270: Χαλκιόπης ἀίουσα: τὸ δ᾽ αὐτίκα πᾶν ὁμάδοιο
Χαλκιόπης: 3:370: Χαλκιόπης: τῶν γάρ σφε μετελθέμεν οὕνεκ᾽ ἐώλπει:
Χαλκιόπης: 3:605: ἀλλ᾽ ἐνὶ Χαλκιόπης γενεῇ τάδε λυγρὰ τετύχθαι.
Χαλκιόπης: 3:775: Χαλκιόπης υἷας. τοὺς μὲν θεὸς ἤ τις Ἐρινὺς
χαλκοβαρεῖ: 1:1196: τὴν δ᾽ ὅγε χαλκοβαρεῖ ῥοπάλῳ δαπέδοιο τινάξας
χαλκοῖο: 3:847: ἦ τ᾽ ἂν ὅγ᾽ οὔτε ῥηκτὸς ἔοι χαλκοῖο τυπῇσιν,
χαλκὸν: 1:1236: χαλκὸν ἐς ἠχήεντα φορεύμενον, αὐτίκα δ᾽ ἥγε
χαλκὸν: 4:1093: ὀρφναίῃ ἐνὶ χαλκὸν ἀλετρεύουσα καλιῇ.’
χαλκόποδας: 3:230: καί οἱ χαλκόποδας ταύρους κάμε, χάλκεα δέ σφεων
χαλκόποδε: 3:410: ταύρω χαλκόποδε, στόματι φλόγα φυσιόωντες:
χαλκόποδε: 3:496: ταύρω χαλκόποδε, στόματι φλόγα φυσιόωντας.
χαλκός: 2:113: νηδυίων ἄψαυστος ὑπὸ ζώνην θόρε χαλκός.
χαλκῷ: 2:1189: τὴν γὰρ Ἀθηναίη τεχνήσατο, καὶ τάμε χαλκῷ
χαλκῷ: 3:272: ταῦρον ἅλις δμῶες: τοὶ δὲ ξύλα κάγκανα χαλκῷ
Χαλκωδονίοιο: 1:50: μίμνεν ὑπὸ σκοπιὴν ὄρεος Χαλκωδονίοιο.
Χάλυβες: 2:375: τρηχεῖαν Χάλυβες καὶ ἀτειρέα γαῖαν ἔχουσιν,
Χαλύβων: 1:1323: μοῖραν ἀναπλήσειν Χαλύβων ἐν ἀπείρονι γαίῃ.
Χαλύβων: 2:1003: νυκτί τ᾽ ἐπιπλομένῃ Χαλύβων παρὰ γαῖαν ἵκοντο.
Χαλύβων: 4:1473: ἀγχιάλων Χαλύβων: τόθι μιν καὶ Μοῖρ᾽ ἐδάμασσεν.
χαμάδις: 1:1263: χωόμενος δ᾽ ἐλάτην χαμάδις βάλεν, ἐς δὲ κέλευθον
χαμάδις: 2:787: εἶδός τ᾽ ἠδὲ βίην: χαμάδις δέ οἱ ἤλασ᾽ ὀδόντας.
χαμάδις: 2:834: καὶ τὸν μὲν χαμάδις λίπον αὐτόθι πεπτηῶτα:
χαμάδις: 2:1027: μίσγονται χαμάδις ξυνῇ φιλότητι γυναικῶν.
χαμάδις: 3:1310: εὐρὺ δ᾽ ἀποπροβαλὼν χαμάδις σάκος, ἔνθα καὶ ἔνθα
χαμάδις: 3:1352: ἀφρὸς ἀπὸ στὅματος χαμάδις ῥεῖ χωομένοιο.
χαμάδις: 4:81: υἷε δύω Φρίξου, χαμάδις θόρον: ἡ δ᾽ ἄρα τούσγε
χαμάδις: 4:874: τὸν μὲν ἄρ᾽ ἁρπάγδην χαμάδις βάλε κεκληγῶτα,
χαμᾶζε: 4:216: ἢ ὅσα φύλλα χαμᾶζε περικλαδέος πέσεν ὕλης
χαμεύνας: 3:1192: νὺξ δ᾽ ἵπποισιν ἔβαλλεν ἔπι ζυγά: τοὶ δὲ χαμεύνας
χαμεύνας: 4:881: ἐσσυμένως, δόρπον τε χαμεύνας τ᾽ ἀμφεπένοντο,
χάος: 4:1695: μήνης: οὐρανόθεν δὲ μέλαν χάος, ἠέ τις ἄλλη
χαράδρης: 4:460: εἷο κασιγνήτης, ἀταλὸς πάις οἷα χαράδρης
χαριζόμενοι: 2:532: πᾶν ἦμαρ Φινῆι χαριζόμενοι προΐαλλον.
χάριν: 1:421: ἥν τοι τῆσδ᾽ ἐπίβαθρα χάριν προτεθείμεθα νηὸς
χάριν: 1:851: Ἡφαίστοιο χάριν πολυμήτιος, ὄφρα κεν αὖτις
χάριν: 2:213: ᾗσι θεοπροπίῃσι. χάριν νύ τοι, ὦ ἄνα Λητοῦς
χάριν: 2:634: ἐξότε τὸ πρώτιστον ἐμὴν χάριν ἠγερέθεσθε,
χάριν: 2:801: τῶ νῦν ἥντιν᾽ ἐγὼ τῖσαι χάριν ἄρκιός εἰμι,
χάριν: 3:233: ἤλασεν, Ἠελίῳ τίνων χάριν, ὅς ῥά μιν ἵπποις
χάριν: 3:391: δὸς χάριν ἀντομένοισι: σέθεν δ᾽ ἐγὼ Ἑλλάδι πάσῃ
χάριν: 3:736: ἀλλ᾽ ἴθι, κεῦθε δ᾽ ἐμὴν σιγῇ χάριν, ὄφρα τοκῆας
χάριν: 3:989: σοὶ δ᾽ ἂν ἐγὼ τίσαιμι χάριν μετόπισθεν ἀρωγῆς,
χάριν: 4:1072: παρθενικήν, Μινύῃσι φέρων χάριν. ἐγγύθι δ᾽ Ἄργος
χάριν: 4:1097: Κόλχους, ἡρώεσσι φέρων χάριν, εἵνεκα κούρης.
χάρις: 3:82: ἠπεδαναί: καὶ μή τις ἀμοιβαίη χάρις ἔστω.’
χάρις: 3:144: ἀμβολίη. δὴ γάρ κεν ἀφαυροτέρη χάρις εἴη.’
χάρις: 3:1004: ὧς καὶ σοὶ θεόθεν χάρις ἔσσεται, εἴ κε σαώσῃς
Χάριτες: 4:425: δίῃ ἐν ἀμφιάλῳ Χάριτες θεαί: αὐτὰρ ὁ παιδὶ
χαρίτεσσιν: 1:1230: κάλλεϊ καὶ γλυκερῇσιν ἐρευθόμενον χαρίτεσσιν.
χαρίτεσσιν: 3:444: κάλλεϊ καὶ χαρίτεσσιν: ἐπ᾽ αὐτῷ δ᾽ ὄμματα κούρη
χαρίτεσσιν: 3:924: λαμπόμενον χαρίτεσσιν: ἐγήθησεν δὲ κελεύθῳ
χάρμα: 4:934: ἄλλοτε παρβολάδην, ναύτῃσι δὲ χάρμα τέτυκται:
χάρματι: 3:257: ὑψοῦ χάρματι χεῖρας ἀνέσχεθεν: ὧς δὲ καὶ αὐτοὶ
χάρματι: 3:724: ὧς φάτο: τῇ δ᾽ ἔντοσθεν ἀνέπτατο χάρματι θυμός,
χαροπὴ: 1:1280: ἦμος δ᾽ οὐρανόθεν χαροπὴ ὑπολάμπεται ἠὼς
Χάρυβδιν: 4:787: νῦν δὲ παρὰ Σκύλλης σκόπελον μέγαν ἠδὲ Χάρυβδιν
Χάρυβδιν: 4:823: μηδὲ σύγ᾽ ἠὲ Χάρυβδιν ἀμηχανέοντας ἐάσῃς
Χάρυβδις: 4:921: τῇ δ᾽ ἄμοτον βοάασκεν ἀναβλύζουσα Χάρυβδις:
χατέοντα: 3:584: οὐδὲ γὰρ Αἰολίδην Φρίξον μάλα περ χατέοντα
χατέοντας: 2:1169: ἀθανάτων ἐς χεῖρας ἐμὰς χατέοντας ἱκέσθαι.’
χατέοντας: 4:1429: μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀμειβομένη χατέοντας:
χατέοντι: 3:719: ‘οὐκ ἂν δὴ ξείνῳ τλαίης χατέοντι καὶ αὐτῷ
χατέοντι: 3:1015: ψυχὴν ἐγγυάλιξεν ἀγαιομένη χατέοντι:
χατέουσαι: 3:84: ‘οὔτι βίης χατέουσαι ἱκάνομεν, οὐδέ τι χειρῶν.
χατέουσιν: 1:837: χρησμοσύνης, ἣν ἄμμι σέθεν χατέουσιν ὀπάζεις.
χατέουσιν: 2:1126: ἀνδρῶν, εὐμενέειν τε καὶ ἀρκέσσαι χατέουσιν.
χατέουσιν: 4:1555: ἄνθρωποι χατέουσιν ἐπ᾽ ἀλλοδαπῇ περόωντες,
χατέωσι: 2:316: μαντοσύνης, ἵνα καί τι θεῶν χατέωσι νόοιο.
χατίζων: 1:1173: ἀσπασίως εἰς αὖλιν ἑήν, δόρποιο χατίζων,
χέε: 1:435: καῖον ἐπὶ σχίζῃσιν: ὁ δ᾽ ἀκρήτους χέε λοιβὰς
χέε: 2:1274: οἴνου ἀκηρασίοιο μελισταγέας χέε λοιβὰς
χέε: 3:1209: πῦρ ὑπένερθεν ἱείς, ἐπὶ δὲ μιγάδας χέε λοιβάς,
χέεν: 4:748: ὀφθαλμοῖσι βαλοῦσα γόον χέεν, ὄφρα μιν ἥρως
χέεσθαι: 3:205: ἔστι θέμις στείλαντας ὕπερθ᾽ ἐπὶ σῆμα χέεσθαι,
χέετ᾽: 4:1523: λυσιμελές, πολλὴ δὲ κατ᾽ ὀφθαλμῶν χέετ᾽ ἀχλύς.
χείλεα: 1:474: χείλεα, κυάνεαί τε γενειάδες: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
χείλεσιν: 4:1455: καί πού τις διεροῖς ἐπὶ χείλεσιν εἶπεν ἰανθείς:
χεῖλος: 3:1276: τὸν δ᾽ αὐτοῦ παρὰ χεῖλος ἑλισσόμενον ποταμοῖο.
χεῖλος: 4:1134: δέξατο, καὶ μέλιτι ξηρὸν περὶ χεῖλος ἔδευσεν,
χείμαρροι: 3:71: χείμαρροι καναχηδὰ κυλινδόμενοι φορέοντο.
χείματος: 2:1088: ἧνται ἀκήν, ἐπεὶ οὔ σφε κατέλλαβε χείματος ὥρη
χείματος: 2:1186: χείματος οὐλομένοιο. πάρεστι δὲ τῆσδ᾽ ἐπὶ νηὸς
χειμερίας: 3:1359: ἂψ ἀπὸ χειμερίας νεφέλας ἐκέσασσαν ἄελλαι
χειμερίη: 1:366: κύμασι, χειμερίη δὲ πάλαι ἀποέκλυσεν ἅλμη.
χειμερίη: 1:1202: χειμερίη ὀλοοῖο δύσις πέλει Ὠρίωνος,
χειμερίην: 3:1265: χειμερίην στεροπὴν θαμινὸν μεταπαιφάσσεσθαι
χειμερίης: 4:461: χειμερίης, ἣν οὐδὲ δι᾽ αἰζηοὶ περόωσιν.
χειμερίοιο: 1:9: χειμερίοιο ῥέεθρα κιὼν διὰ ποσσὶν Ἀναύρου
χειμερίοιο: 4:215: κύματα χειμερίοιο κορύσσεται ἐξ ἀνέμοιο,
χειμερίῳ: 2:124: ἤματι χειμερίῳ πολιοὶ λύκοι ὁρμηθέντες
χεῖρ᾽: 2:92: χεῖρ᾽ ἐπὶ οἷ πελέμιξεν: ὁ δ᾽ ἀίξαντος ὑπέστη,
χεῖρ᾽: 3:985: καὶ Διός, ὃς ξείνοις ἱκέτῃσί τε χεῖρ᾽ ὑπερίσχει:
χεῖρα: 1:344: δεξιτερὴν ἀνὰ χεῖρα τανύσσατο φώνησέν τε:
χεῖρα: 1:1330: Αἰακίδης Τελαμὼν ἐς Ἰήσονα, χεῖρα δὲ χειρὶ
χεῖρα: 2:243: Ζήτης, ἀσχαλόωντος ἑλὼν χερὶ χεῖρα γέροντος:
χεῖρα: 3:591: ὀθνείοις ἐπὶ χεῖρα ἑὴν κτεάτεσσιν ἀείρειν,
χεῖρα: 3:1367: τόν ῥ᾽ ἀνὰ χεῖρα λαβὼν μάλα τηλόθεν ἔμβαλε μέσσοις
χεῖρα: 4:99: ὧς ηὔδα, καὶ χεῖρα παρασχεδὸν ἤραρε χειρὶ
χεῖρα: 4:1146: αἰδὼς ἱεμένην περ ὅμως ἐπὶ χεῖρα βαλέσθαι.
χεῖρα: 4:1569: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ χεῖρα τανύσσατο, δεῖξε δ᾽ ἄπωθεν
χεῖρας: 1:248: πολλὰ μάλ᾽ ἀθανάτοισιν ἐς αἰθέρα χεῖρας ἄειρον,
χεῖρας: 1:381: στέρνα θ᾽ ὁμοῦ καὶ χεῖρας ἐπήλασαν. ἐν δ᾽ ἄρα Τῖφυς
χεῖρας: 1:490: φράζεο δ᾽ ὅππως χεῖρας ἐμὰς σόος ἐξαλέοιο,
χεῖρας: 1:886: ὧς δὲ καὶ Ὑψιπύλη ἠρήσατο χεῖρας ἑλοῦσα
χεῖρας: 1:1025: τῶ καὶ τεύχεα δύντες ἐπὶ σφίσι χεῖρας ἄειραν.
χεῖρας: 1:1175: αὐσταλέος κονίῃσι, περιτριβέας δέ τε χεῖρας
χεῖρας: 2:14: πρὶν χείρεσσιν ἐμῇσιν ἑὰς ἀνὰ χεῖρας ἀεῖραι.
χεῖρας: 2:45: καὶ μένος ἠύτε θηρὸς ἀέξετο: πῆλε δὲ χεῖρας
χεῖρας: 2:69: χεῖρας, ἐπ᾽ ἀλλήλοισι μένος φέρον ἀντιόωντες.
χεῖρας: 2:78: στῆ ῤ̔ ἄμοτον καὶ χερσὶν ἐναντία χεῖρας ἔμιξεν.
χεῖρας: 2:1169: ἀθανάτων ἐς χεῖρας ἐμὰς χατέοντας ἱκέσθαι.’
χεῖρας: 2:1214: βλήμενον, ὁππότε οἱ στιβαρὰς ἐπορέξατο χεῖρας,
χεῖρας: 3:98: εἰ μὴ τηλόθι χεῖρας, ἕως ἔτι θυμὸν ἐρύκει,
χεῖρας: 3:257: ὑψοῦ χάρματι χεῖρας ἀνέσχεθεν: ὧς δὲ καὶ αὐτοὶ
χεῖρας: 4:39: εἶσιν ἀτυζομενη χαλεπὰς ὑπὸ χεῖρας ἀνάσσης:
χεῖρας: 4:107: γαίῃ χεῖρας ἔτεινεν ἀμήχανος. αὐτὰρ Ἰήσων
χεῖρας: 4:138: ῥοίζῳ παλλομένοις χεῖρας βάλον ἀσχαλόωσαι.
χεῖρας: 4:228: αὐτὰρ ἄναξ ἄτῃ πολυπήμονι χεῖρας ἀείρας
χεῖρας: 4:402: μίξαντες δαῒ χεῖρας: ὅ τοι καὶ ῥίγιον ἄλγος
χεῖρας: 4:415: αὐτὰρ ἐγὼ κεῖνόν γε τεὰς ἐς χεῖρας ἱκέσθαι
χεῖρας: 4:591: Τυνδαρίδαι, καὶ χεῖρας ἀνέσχεθον ἀθανάτοισιν
χεῖρας: 4:704: πλήμμυρον λοχίης ἐκ νηδύος, αἵματι χεῖρας
χεῖρας: 4:714: εἴτ᾽ οὖν ὀθνείῳ μεμιασμένοι αἵματι χεῖρας,
χεῖρας: 4:1041: Ἱκεσίην, νέμεσίν τε θεῶν, ἐς χεῖρας ἰοῦσαν
χεῖρας: 4:1046: αἰδεῖσθε ξείνης μ᾽ ἐπὶ γούνατα χεῖρας ἀνάσσης
χεῖρας: 4:1404: ἀγχοῦ δ᾽ Ἑσπερίδες κεφαλαῖς ἔπι χεῖρας ἔχουσαι
χεῖρας: 4:1496: οὐδ᾽ ὅγ᾽ ἀριστήων χαλεπὰς ἠλεύατο χεῖρας,
χεῖρας: 4:1560: ὧς ηὔδα: πρόφρων δ᾽ ὑπερέσχεθε βώλακι χεῖρας
χεῖρας: 4:1700: χεῖρας ἀνασχόμενος μεγάλῃ ὀπὶ Φοῖβον ἀύτει,
χεῖρε: 3:378: ἦ τ᾽ ἂν ἀπὸ γλώσσας τε ταμὼν καὶ χεῖρε κεάσσας
χεῖρε: 4:1445: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἄμφω χεῖρε πέδῳ καὶ στέρνον ἐρείσας
χεῖρες: 1:944: ἓξ γὰρ ἑκάστῳ χεῖρες ὑπέρβιοι ἠερέθονται,
χεῖρες: 1:1171: παπταίνων: χεῖρες γὰρ ἀήθεον ἠρεμέουσαι.
χεῖρες: 3:1257: χεῖρες ἐπερρώσαντο περὶ σθένεϊ σφριγόωσαι.
χείρεσσι: 2:836: ἀχνύμενοι, χείρεσσι δ᾽ ἑῶν ἐνικάτθαν᾽ ἑταίρων.
χείρεσσι: 4:693: ἡ μὲν ἐπ᾽ ἀμφοτέραις θεμένη χείρεσσι μέτωπα,
χείρεσσιν: 1:373: ἑλκομένη χείρεσσιν ἐπιδραμέεσθαι ἔμελλεν.
χείρεσσιν: 1:552: ἥρωας χείρεσσιν ἐπικραδάοντας ἐρετμά.
χείρεσσιν: 2:14: πρὶν χείρεσσιν ἐμῇσιν ἑὰς ἀνὰ χεῖρας ἀεῖραι.
χείρεσσιν: 3:346: νωλεμέως χείρεσσιν ἐπισπέρχωσιν ἐρετμοῖς.
χείρεσσιν: 4:806: πάντας ὁμῶς: αὐτὴ δὲ σέλας χείρεσσιν ἀνέσχον
χειρὶ: 1:555: τέγγε πόδας, καὶ πολλὰ βαρείῃ χειρὶ κελεύων,
χειρὶ: 1:756: σὺν τῷ δ᾽ Οἰνόμαος προτενὲς δόρυ χειρὶ μεμαρπὼς
χειρί: 1:1239: ἀγκῶν᾽ ἔσπασε χειρί, μέσῃ δ᾽ ἐνικάββαλε δίνῃ.
χειρὶ: 1:1313: νειόθεν ἐκ λαγόνων στιβαρῇ ἐπορέξατο χειρὶ
χειρὶ: 1:1330: Αἰακίδης Τελαμὼν ἐς Ἰήσονα, χεῖρα δὲ χειρὶ
χειρί: 2:57: ἀλλὰ βάλευ περὶ χειρί: δαεὶς δέ κεν ἄλλῳ ἐνίσποις,
χειρί: 2:108: δεξιτερῇ σκαιῆς ὑπὲρ ὀφρύος ἤλασε χειρί,
χειρὶ: 2:537: δείματι πεπτηυῖαν ἑῇ φέρε χειρὶ μεμαρπὼς
χειρὶ: 2:557: δὴ τότ᾽ ἔπειθ᾽ ὁ μὲν ὦρτο πελειάδα χειρὶ μεμαρπὼς
χειρὶ: 3:1152: καί ῥ᾽ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ λάβ᾽ ἡνία, τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἱμάσθλην
χειρὶ: 3:1159: λέχρις ἐρεισαμένη λαιῇ ἐπὶ χειρὶ παρειήν:
χειρὶ: 4:99: ὧς ηὔδα, καὶ χεῖρα παρασχεδὸν ἤραρε χειρὶ
χειρὶ: 4:222: σκαιῇ μέν ῤ̔ ἐνὶ χειρὶ σάκος δινωτὸν ἀείρων,
χειρὶ: 4:685: χειρὶ καταρρέξασα, δολοφροσύνῃσιν ἄνωγεν.
χειρὶ: 4:1175: ὃν νόον ἐξερέων κούρης ὕπερ: ἐν δ᾽ ὅγε χειρὶ
χειρὶ: 4:1661: βήσατ᾽ ἐπ᾽ ἰκριόφιν: χειρὸς δέ ἑ χειρὶ μεμαρπὼς
χειρὸς: 1:313: καί μιν δεξιτερῆς χειρὸς κύσεν, οὐδέ τι φάσθαι
χειρὸς: 1:842: ἦ, καὶ δεξιτερῆς χειρὸς θίγεν: αἶψα δ᾽ ὀπίσσω
χειρός: 3:106: ὧς φάτο: τὴν δ᾽ Ἥρη ῥαδινῆς ἐπεμάσσατο χειρός,
χειρὸς: 3:120: μάργος Ἔρως λαιῆς ὑποΐσχανε χειρὸς ἀγοστόν,
χειρὸς: 3:1066: ἐξαῦτις μύθῳ προσεφώνεεν, εἷλέ τε χειρὸς
χειρὸς: 4:749: χειρὸς ἐπισχόμενος μεγάρων ἐξῆγε θύραζε
χειρὸς: 4:1576: εἰσανέχει πέλαγος Κρήτης ὕπερ: ἀλλ᾽ ἐπὶ χειρὸς
χειρὸς: 4:1661: βήσατ᾽ ἐπ᾽ ἰκριόφιν: χειρὸς δέ ἑ χειρὶ μεμαρπὼς
χείρων: 1:554: χείρων Φιλλυρίδης, πολιῇ δ᾽ ἐπὶ κύματος ἀγῇ
χειρῶν: 1:1162: πασσυδίῃ μογέοντας ἐφέλκετο κάρτεϊ χειρῶν
χειρῶν: 2:188: ἅρπυιαι στόματος χειρῶν τ᾽ ἀπὸ γαμφηλῇσιν
χειρῶν: 2:334: ἔσσετ᾽ ἐν εὐχωλῇσιν, ὅσον τ᾽ ἐνὶ κάρτεϊ χειρῶν.
χειρῶν: 2:1268: καχλάζων ὑπόεικεν. ἔχον δ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρῶν
χειρῶν: 3:84: ‘οὔτι βίης χατέουσαι ἱκάνομεν, οὐδέ τι χειρῶν.
χειρῶν: 3:136: χειρῶν Ἡφαίστοιο κατακτεατίσσῃ ἄρειον.
χειρῶν: 3:507: βουλῆς εἶναι ὄνειαρ, ὅσον τ᾽ ἐπὶ κάρτεϊ χειρῶν.
Χείρωνα: 2:1242: ἦλθ᾽, ἵνα δὴ Χείρωνα πελώριον, ἄλλα μὲν ἵππῳ,
Χείρωνος: 1:33: Αἰσονίδης Χείρωνος ἐφημοσύνῃσι πιθήσας
Χείρωνος: 2:512: νηπίαχον Χείρωνος ὑπ᾽ ἄντροισιν κομέεσθαι.
Χείρωνος: 4:810: ὃν δὴ νῦν Χείρωνος ἐν ἤθεσι Κενταύροιο
χέον: 1:1142: δένδρεα μὲν καρπὸν χέον ἄσπετον, ἀμφὶ δὲ ποσσὶν
χέον: 2:191: καὶ δ᾽ ἐπὶ μυδαλέην ὀδμὴν χέον: οὐδέ τις ἔτλη
χέοντο: 1:517: ἣ θέμις, ἑστηῶτες ἐπὶ γλώσσῃσι χέοντο
χέουσα: 4:1027: τοῖα μὲν Ἀρήτην γουνάζετο δάκρυ χέουσα:
χέραδος: 1:1123: βωμὸν δ᾽ αὖ χέραδος παρενήνεον: ἀμφὶ δὲ φύλλοις
χέρας: 4:958: βάλλε χέρας, τοῖόν μιν ἔχεν δέος εἰσορόωσαν.
χερείους: 2:1222: οὔτε γὰρ ὧδ᾽ ἀλκὴν ἐπιδευόμεθ᾽, ὥστε χερείους
χερείων: 2:77: πυγμαχίην, ᾗ κάρτος ἀάατος, ᾗ τε χερείων,
χερείων: 3:465: φθίσεται ἡρώων προφερέστατος, εἴτε χερείων,
χέρες: 3:81: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον, ὅ κεν χέρες αἵγε κάμοιεν
χέρηες: 3:403: οὐδὲν ἐμεῖο χέρηες ἐπ᾽ ὀθνείοισιν ἔβητε,
χερὶ: 2:243: Ζήτης, ἀσχαλόωντος ἑλὼν χερὶ χεῖρα γέροντος:
χερὶ: 4:44: λαιῇ μὲν χερὶ πέπλον ἐπ᾽ ὀφρύσιν ἀμφὶ μέτωπα
χερί: 4:1349: πέπλον ἐρυσσάμεναι κούφῃ χερί, καὶ μ᾽ ἐκέλοντο
χερμάσιν: 2:697: χερμάσιν: οἱ δ᾽ ἀνὰ νῆσον ἐδίνεον, ἐξερέοντες
χερνήσοιο: 4:1173: Κόλχοι Μακριδίης ἐπὶ πείρασι χερνήσοιο.
χερνῆτις: 3:292: χερνῆτις, τῇπερ ταλασήια ἔργα μέμηλεν,
χέρνιβά: 1:409: χέρνιβά τ᾽ οὐλοχύτας τε παρέσχεθον. αὐτὰρ Ἰήσων
χεροῖν: 3:50: ἵζανεν, ἀψήκτους δὲ χεροῖν ἀνεδήσατο χαίτας.
χεροῖν: 3:408: τόν ῥ᾽ αὐτὸς περίειμι χεροῖν ὀλοόν περ ἐόντα.
χεροῖν: 3:1013: φάρμακον: αὐτὰρ ὅγ᾽ αἶψα χεροῖν ὑπέδεκτο γεγηθώς.
χεροῖν: 3:1236: βήσατο, ῥυτῆρας δὲ χεροῖν ἔχεν. ἐκ δὲ πόληος
χεροῖν: 4:225: γέντο χεροῖν Ἄψυρτος. υπεκπρὸ δὲ πόντον ἔταμνεν
χεροῖν: 4:1288: ἕσπερος. οἱ δ᾽ ἐλεεινὰ χεροῖν σφέας ἀμφιβαλόντες
Χερόνησον: 1:925: δυομένου Χερόνησον ἐπὶ προύχουσαν ἵκοντο.
χερὸς: 4:850: τερπομένους: ἡ δ᾽ ἆσσον ὀρεξαμένη χερὸς ἄκρης
χερσί: 1:884: χερσί τε καὶ μύθοισιν ἐδεικανόωντο ἕκαστον,
χερσὶ: 2:1057: ἀλλ᾽ ὅγε χαλκείην πλατάγην ἐνὶ χερσὶ τινάσσων
χερσὶ: 3:140: κυανέη. ἀτὰρ εἴ μιν ἑαῖς ἐνὶ χερσὶ βάλοιο,
χερσὶ: 3:351: χερσὶ βιησόμενος: μέμονεν δέ τοι ἄξια τίσειν
χερσὶ: 3:1052: χερσὶ καὶ ἠνορέῃ στυφελὴν διὰ νειὸν ἀρόσσῃς,
χερσὶ: 3:1226: σφωιτέραις Φλεγραῖον Ἄρης ὑπὸ χερσὶ Μίμαντα:
χερσὶ: 3:1263: ἀσπίδα χαλκείην μελίην τ᾽ ἐν χερσὶ τινάσσων.
χερσὶ: 3:1387: ἅρπην εὐκαμπῆ νεοθηγέα χερσὶ μεμαρπὼς
χερσί: 4:27: σταθμούς, καὶ τοίχων ἐπαφήσατο, χερσί τε μακρὸν
χερσὶ: 4:1312: ἔσταν, ἕλον δ᾽ ἀπὸ χερσὶ καρήατος ἠρέμα πέπλον.
χερσὶ: 4:1369: ἤδη νῦν ἀλόχοιο φίλης ὑπὸ χερσὶ λελύσθαι:
χερσίν: 1:281: ὄφρ᾽ αὐτός με τεῇσι φίλαις ταρχύσαο χερσίν,
χερσὶν: 1:505: ὥς τε βίῃ καὶ χερσὶν ὁ μὲν Κρόνῳ εἴκαθε τιμῆς,
χερσὶν: 1:561: Τίφυος, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ χερσὶν ἐύξοα τεχνηέντως
χερσὶν: 1:815: μητρυιῆς ὑπὸ χερσὶν ἀτασθάλου: οὐδ᾽ ἀπὸ μητρὸς
χερσὶν: 1:911: βαῖνον ἀριστῆες: λάζοντο δὲ χερσὶν έρετμὰ
χερσὶν: 1:1113: Θρηικίης ἐνὶ χερσὶν ἑαῖς προυφαίνετ᾽ ἰδέσθαι:
χερσὶν: 1:1169: ἄμφω χερσὶν ἔχων πέσε δόχμιος, ἄλλο δὲ πόντος
χερσίν: 1:1197: νειόθεν ἀμφοτέρῃσι περὶ στύπος ἔλλαβε χερσίν,
χερσὶν: 1:1303: χερσὶν ὑφ᾽ Ἡρακλῆος, ὅ μιν δίζεσθαι ἔρυκον.
χερσὶν: 2:78: στῆ ῤ̔ ἄμοτον καὶ χερσὶν ἐναντία χεῖρας ἔμιξεν.
χερσίν: 2:283: τάων ἀκροτάτῃσιν ἐπέχραον ἤλιθα χερσίν.
χερσὶν: 2:332: ἀλλ᾽ εὖ καρτύναντες ἑαῖς ἐνὶ χερσὶν ἐρετμὰ
χερσὶν: 2:712: Λητὼ Κοιογένεια φίλαις ἐν χερσὶν ἀφάσσει.
χερσὶν: 2:1039: δίου Ὀιλῆος: μεθέηκε δὲ χερσὶν ἐρετμὸν
χερσὶν: 3:126: βῆ κενεαῖς σὺν χερσὶν ἀμήχανος, οὐδ᾽ ἐνόησεν
χερσίν: 3:706: νειόθι θ᾽ ἀμφοτέρῃσι περίσχετο γούνατα χερσίν,
χερσὶν: 3:828: παρθενική, ξανθὰς μὲν ἀνήψατο χερσὶν ἐθείρας,
χερσίν: 4:171: γηθόσυνος μέγα κῶας ἑαῖς ἐναείρατο χερσίν:
χερσὶν: 4:186: ψαῦσαι ἐελδόμενος δέχθαι τ᾽ ἐνὶ χερσὶν ἑῇσιν.
χερσὶν: 4:202: προσχόμενοι νόστῳ ἐπαμύνετε. νῦν δ᾽ ἐνὶ χερσὶν
χερσὶν: 4:472: θυμὸν ἀναπνείων χερσὶν μέλαν ἀμφοτέρῃσιν
χερσὶν: 4:667: χερσὶν ἀφυσσαμένη: λῆξεν δ᾽ ὀλοοῖο φόβοιο.
χερσὶν: 4:904: Βιστονίην ἐνὶ χερσὶν ἑαῖς φόρμιγγα τανύσσας
χερσὶν: 4:1010: Αἰσονίδεω ἑτάρους μειλίσσετο, πολλὰ δὲ χερσὶν
χερσὶν: 4:1153: τεινάμεναι ἑανοὺς εὐώδεας. οἱ δ᾽ ἐνὶ χερσὶν
χερσόθεν: 4:1262: χερσόθεν ἀμπνεύσειαν: ἐπεὶ τεναγώδεα λεύσσω
χέρσοιο: 4:1580: κλινομένης χέρσοιο, τότε πλόος ὔμμιν ἀπήμων
χέρσον: 4:1578: τόφρ᾽ αὐτὴν παρὰ χέρσον ἐεργμένοι ἰθύνεσθε,
χέρσονδ᾽: 3:199: χέρσονδ᾽ ἐξαπέβησαν ἐπὶ θρῳσμοῦ πεδίοιο.
χέρσου: 4:1266: νηῦς ἱερὴ χέρσου πολλὸν πρόσω: ἀλλά μιν αὐτὴ
χέρσου: 4:1647: οἱ δέ, δύῃ μάλα περ δεδμημένοι, αἶψ᾽ ἀπὸ χέρσου
χέρσῳ: 1:939: χέρσῳ ἐπιπρηνὴς καταειμένος: ἐν δέ οἱ ἀκταὶ
χέρσῳ: 1:1009: χέρσῳ τεινάμενοι: τοὶ δ᾽ ἔμπαλιν, αἰγιαλοῖο
χέρσῳ: 2:682: σείετο νῆσος ὅλη, κλύζεν δ᾽ ἐπὶ κύματα χέρσῳ.
χέρσῳ: 3:575: τυτθὸν ὑπὲξ ἕλεος χέρσῳ ἐπέκελσαν ἐρετμοῖς.
χέρσῳ: 4:79: βάλλον, ὁ δὲ κραιπνοὺς χέρσῳ πόδας ἧκεν Ἰήσων
χευάμενοι: 1:454: φυλλάδα χευάμενοι πολιοῦ πρόπαρ αἰγιαλοῖο
χεῦαν: 1:565: κὰδ δ᾽ αὐτοῦ λίνα χεῦαν, ἐπ᾽ ἠλακάτην ἐρύσαντες.
χεῦαν: 1:1067: καί οἱ ἀπὸ βλεφάρων ὅσα δάκρυα χεῦαν ἔραζε,
χεύατο: 3:291: ὡς δὲ γυνὴ μαλερῷ περὶ κάρφεα χεύατο δαλῷ
χεῦε: 4:611: ἐμφέρεται δίναις, ἅ τε μυρία χεῦε πάροιθεν,
χεῦε: 4:646: ἠέρα χεῦε θεὰ πάντ᾽ ἤματα νισσομένοισιν.
χεῦεν: 4:34: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: βλεφάρων δὲ κατ᾽ ἀθρόα δάκρυα χεῦεν.
χεῦμα: 4:1240: ἦ θαμὰ δὴ τόδε χεῦμα, καὶ ἂψ ἐπερεύγεται ἀκτὰς
χεῦμα: 4:1567: χεῦμα δι᾽ ἠπείρου βεβαρημένοι: οὐδέ τι ἴδμεν,
χεύοντο: 2:928: χύτλα τέ οἱ χεύοντο, καὶ ἥγνισαν ἔντομα μήλων.
χέωνται: 1:1075: ἔνθ᾽ ἔτι νῦν, εὖτ᾽ ἄν σφιν ἐτήσια χύτλα χέωνται
χηλὰς: 2:669: χηλὰς σκηρίπτοντε πανημέριοι πονέονται.
χηλῇσιν: 3:1338: χαλκείῃς χηλῇσιν ἐρειδόμενοι πονέοντο.
χῆραί: 1:811: αὔτως δ᾽ ἀδμῆτές τε κόραι, χῆραί τ᾽ ἐπὶ τῇσιν
χηραμὸν: 4:1450: ὡς δ᾽ ὁπότε στεινὴν περὶ χηραμὸν εἱλίσσονται
χηραμοῦ: 4:1297: χηραμοῦ ἀπτῆνες λιγέα κλάζουσι νεοσσοί:
χῆρον: 3:662: σῖγα μάλα κλαίει χῆρον λέχος εἰσορόωσα,
χηροσύνῃ: 4:1062: χηροσύνῃ πόσιος: σταλάει δ᾽ ὑπὸ δάκρυ παρειὰς
χήτει: 1:887: Αἰσονίδεω, τὰ δέ οἱ ῥέε δάκρυα χήτει ἰόντος:
χήτει: 4:91: χήτει κηδεμόνων ὀνοτὴν καὶ ἀεικέα θείης.’
χθαμαλῆς: 2:983: ἠπείρου χθαμαλῆς, εἱλίσσεται: ἡ μὲν ἄπωθεν,
χθαμαλῷ: 3:1158: ἷζε δ᾽ ἐπὶ χθαμαλῷ σφέλαϊ κλιντῆρος ἔνερθεν
χθαμαλώτερον: 1:374: αἰεὶ δὲ προτέρω χθαμαλώτερον ἐξελάχαινον
χθιζὸν: 4:1395: εἰσέτι που χθιζὸν παγχρύσεα ῥύετο μῆλα
χθιζός: 4:1434: ἤλυθε γὰρ χθιζός τις ἀνὴρ ὀλοώτατος ὕβριν
χθόνα: 1:102: Ταιναρίην ἀίδηλος ὑπὸ χθόνα δεσμὸς ἔρυκεν,
χθόνα: 1:923: ἱέμενοι τῇ μὲν Θρῃκῶν χθόνα, τῇ δὲ περαίην
χθόνα: 2:1007: ἀλλὰ σιδηροφόρον στυφελὴν χθόνα γατομέοντες
χθόνα: 4:398: εἵνεκα σεῦ. πάντες γάρ, ὅσοι χθόνα τήνδε νέμονται,
χθόνα: 4:1227: ἤδη Κουρῆτιν ἔλιπον χθόνα πεπταμένοισιν
χθόνα: 4:1439: ἤλυθε δ᾽ οὖν κἀκεῖνος, ἅ τε χθόνα πεζὸς ὁδεύων,
χθονί: 1:994: τόξον ἐπασσυτέρους πέλασε χθονί: τοὶ δὲ καὶ αὐτοὶ
χθονὶ: 1:1194: ῥίμφα δ᾽ ὀιστοδόκην μὲν ἐπὶ χθονὶ θῆκε φαρέτρην
χθονὶ: 2:843: καὶ δή τοι κέχυται τοῦδ᾽ ἀνέρος ἐν χθονὶ κείνῃ
χθονὶ: 3:208: καὶ χθὼν ἔμμορεν αἶσαν, ἐπεὶ χθονὶ ταρχύουσιν
χθονὶ: 3:1307: ζεύγλῃ χαλκείῃ, τὸν δ᾽ ἐν χθονὶ κάββαλεν ὀκλάξ,
χθονὶ: 4:523: δή ῥα τότε προμολόντες ἐπὶ χθονὶ πείσματ᾽ ἔδησαν
χθονὶ: 4:694: αὐτὰρ ὁ κωπῆεν μέγα φάσγανον ἐν χθονὶ πήξας,
χθονὶ: 4:1548: καὶ τοὶ μὲν Φοίβου κτέρας ἵδρυον ἐν χθονὶ βάντες:
χθονὶ: 4:1637: ῥηγνύμενος πέτρας, εἶργε χθονὶ πείσματ᾽ ἀνάψαι,
χθόνιαι: 4:1320: οἰοπόλοι δ᾽ εἰμὲν χθόνιαι θεαὶ αὐδήεσσαι,
χθονίην: 3:861: Βριμὼ νυκτιπόλον, χθονίην, ἐνέροισιν ἄνασσαν,
χθονίην: 4:148: νυκτιπόλον, χθονίην, εὐαντέα δοῦναι ἐφορμήν.
χθονίῃς: 2:506: τηλόθεν Αἱμονίης, χθονίῃς παρακάτθετο νύμφαις,
χθονίης: 4:985: κλείουσι χθονίης καλαμητόμον ἔμμεναι ἅρπην.
χθόνιοι: 3:1216: ὀξείῃ ὑλακῇ χθόνιοι κύνες ἐφθέγγοντο.
χθόνιος: 4:1396: χώρῳ ἐν Ἄτλαντος, χθόνιος ὄφις: ἀμφὶ δὲ νύμφαι
χθονίου: 3:1289: κευθμῶνος χθονίου, ἵνα τέ σφισιν ἔσκε βόαυλα
χθονὸς: 1:155: ῥηιδίως καὶ νέρθε κατὰ χθονὸς αὐγάζεσθαι.
χθονὸς: 1:784: γηθόσυναι ξείνῳ: ὁ δ᾽ ἐπὶ χθονὸς ὄμματ᾽ ἐρείσας
χθονός: 1:1180: δειδέχατ᾽, ἐνναέται κείνης χθονός, ἤιά τέ σφιν
χθονὸς: 1:1360: ἠοῦς τελλομένης, οἱ δὲ χθονὸς εἰσανέχουσαν
χθονός: 2:685: στὰν δὲ κάτω νεύσαντες ἐπὶ χθονός: αὐτὰρ ὁ τηλοῦ
χθονός: 2:948: αὐτίκα δ᾽ Ἀσσυρίης ἐπέβαν χθονός, ἔνθα Σινώπην,
χθονός: 2:966: ἠδὲ καὶ Ἀσσυρίης πρόχυσιν χθονός: ἤματι δ᾽ αὐτῷ
χθονός: 3:162: οὐρέων ἠλιβάτων, κορυφαὶ χθονός, ᾗχί τ᾽ ἀερθεὶς
χθονός: 3:311: Κίρκην ἑσπερίης εἴσω χθονός, ἐκ δ᾽ ἱκόμεσθα
χθονὸς: 3:569: στελλέσθω: ἀτὰρ αὐτοὶ ἐπὶ χθονὸς ἐκ ποταμοῖο
χθονός: 3:1362: λάμπον ἀναλδήσκοντες ὑπὲρ χθονός. αὐτὰρ Ἰήσων
χθονὸς: 3:1395: πολλοὶ δ᾽ οὐτάμενοι, πρὶν ὑπὸ χθονὸς ἴχνος ἀεῖραι,
χθονός: 4:52: ἀμφί τε δυσπαλέας ῥίζας χθονός, οἷα γυναῖκες
χθονὸς: 4:104: εἰς γάρ μιν βήσαντες, ἀπὸ χθονὸς αὐτίκ᾽ ἔωσαν
χθονὸς: 4:532: ναυτιλίης: πέπρωτο δ᾽, ὅπῃ χθονὸς ἱδρυνθεῖεν,
χθονός: 4:885: βαῖνον ἐπὶ κληῖδας ἀπὸ χθονός: ἐκ δὲ βυθοῖο
χθονὸς: 4:1244: ἠέρα καὶ μεγάλης νῶτα χθονὸς ἠέρι ἶσα,
χθονός: 4:1318: ὑμετέρων καμάτων, ὅσ᾽ ἐπὶ χθονός, ὅσσα τ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
χθονός: 4:1330: παπτήνας ἀν᾽ ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ χθονός, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
χθονὸς: 4:1357: καὶ δ᾽ ὁπόσ᾽ αὐτοὶ πρόσθεν ἐπὶ χθονὸς ἠδ᾽ ὅσ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
χθονὸς: 4:1421: ἐγγύθεν ἀχνυμένους: καὶ δὴ χθονὸς ἐξανέτειλαν
χθονὸς: 4:1476: μοῦνον ἀπειρεσίης τηλοῦ χθονὸς εἴσατο Λυγκεὺς
χθὼν: 1:1098: ἐκ γὰρ τῆς ἄνεμοί τε θάλασσά τε νειόθι τε χθὼν
χθὼν: 3:208: καὶ χθὼν ἔμμορεν αἶσαν, ἐπεὶ χθονὶ ταρχύουσιν
χθὼν: 4:177: βεβρίθει λήνεσσιν ἐπηρεφές: ἤλιθα δὲ χθὼν
χθὼν: 4:266: χθὼν τότε κυδαλίμοισιν ἀνάσσετο Δευκαλίδῃσιν,
χθὼν: 4:675: χθὼν αὐτὴ μικτοῖσιν ἀρηρεμένους μελέεσσιν,
χθὼν: 4:1249: ‘τίς χθὼν εὔχεται ἥδε; πόθι ξυνέωσαν ἄελλαι
χιονώδεα: 1:826: Θρηικίης ἄροσιν χιονώδεα ναιετάουσιν.
χιτῶνας: 3:873: τρώχων εὐρεῖαν κατ᾽ ἀμαξιτόν: ἂν δὲ χιτῶνας
χιτῶνος: 1:744: πῆχυν ἔπι σκαιὸν ξυνοχὴ κεχάλαστο χιτῶνος
χιτῶνος: 3:146: μείλια δ᾽ ἔκβαλε πάντα, καὶ ἀμφοτέρῃσι χιτῶνος
χιτῶνος: 4:46: ἄκρην ὑψόθι πέζαν ἀερτάζουσα χιτῶνος.
χλεύῃ: 4:1724: χλεύῃ γηθόσυνοι: γλυκερὴ δ᾽ ἀνεδαίετο τοῖσιν
χλοεροῖο: 1:546: ἀτραπὸς ὣς χλοεροῖο διειδομένη πεδίοιο.
χλοεροῖσι: 3:220: ἡμερίδες χλοεροῖσι καταστεφέες πετάλοισιν
χλόον: 3:298: ἐς χλόον, ἄλλοτ᾽ ἔρευθος, ἀκηδείῃσι νόοιο.
χλόος: 2:1218: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πολέεσσι δ᾽ ἐπὶ χλόος εἷλε παρειὰς
χλόος: 4:1277: παχνώθη κραδίη, χύτο δὲ χλόος ἀμφὶ παρειάς.
χνοάοντα: 2:781: Ἱππολύτης: ἐμὲ δ᾽ εὗρε νέον χνοάοντα ἰούλους.
χνοάοντας: 2:43: τοῖος ἔην Διὸς υἱός, ἔτι χνοάοντας ἰούλους
χοάνοισιν: 3:1298: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ τρητοῖσιν ἐύρρινοι χοάνοισιν
χόλοιο: 4:711: καῖεν ἐπ᾽ εὐχωλῇσι παρέστιος, ὄφρα χόλοιο
χόλον: 2:1197: στέλλομαι ἀμπλήσων, Ζηνὸς χόλον Αἰολίδῃσιν.’
χόλον: 3:338: καὶ χόλον, οὐδ᾽ ἄτλητον ἄγος Φρίξοιό τε ποινὰς
χόλον: 3:449: Χαλκιόπη δὲ χόλον πεφυλαγμένη Αἰήταο
χόλον: 3:614: πατρὸς ἀτυζομένην ὀλοὸν χόλον, ἠὲ λιτῇσιν
χόλον: 3:999: ἀλλ᾽ ἡ μὲν καὶ νηός, ἐπεὶ χόλον εὔνασε Μίνως,
χόλον: 3:1169: Ἴδας ἧστ᾽ ἀπάνευθε δακὼν χόλον: οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
χόλον: 4:235: πάντα χόλον καὶ πᾶσαν ἑὴν ὑποδέγμενοι ἄτην.
χόλον: 4:391: ὧς φάτ᾽ ἀναζείουσα βαρὺν χόλον: ἵετο δ᾽ ἥγε
χόλον: 4:512: στύξαν, ἀτυζόμενοι χόλον ἄγριον Αἰήταο,
χόλον: 4:575: ἀμφ᾽ αὐτοῖς Ζηνός τε μέγαν χόλον ἐφράσαθ᾽ Ἥρη.
χόλον: 4:583: φθογγήν τε Ζηνός τε βαρὺν χόλον. οὐ γὰρ ἀλύξειν
χόλον: 4:738: ἔλπομαι οὐκ ἐπὶ δήν σε βαρὺν χόλον Αἰήταο
χόλον: 4:1081: πατρὸς ὑπερφιάλοιο βαρὺν χόλον. αὐτὰρ Ἰήσων,
χόλον: 4:1402: ὕδρης Λερναίης χόλον αἵματι πικρὸν ὀιστῶν
χόλον: 4:1669: λευγαλέον δ᾽ ἐπί οἱ πρῖεν χόλον, ἐκ δ᾽ ἀίδηλα
χόλος: 1:614: Θρηικίην δῃοῦντες: ἐπεὶ χόλος αἰνὸς ὄπαζεν
χόλος: 1:1289: θυμὸν ἔδων: Τελαμῶνα δ᾽ ἕλεν χόλος, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
χόλος: 2:20: εἷλε χόλος: περὶ δ᾽ αὖ Πολυδεύκεα τύψεν ὁμοκλη
χόλος: 2:261: ὡς οὔ τις θεόθεν χόλος ἔσσεται εἵνεκ᾽ ἀρωγῆς.’
χόλος: 4:556: Ζῆνα, θεῶν βασιλῆα, χόλος λάβεν, οἷον ἔρεξαν.
χόλος: 4:814: ἠδ᾽ αὐτῷ Πηλῆι. τί τοι χόλος ἐστήρικται;
χόλῳ: 3:368: εἰσαΐων: ὑψοῦ δὲ χόλῳ φρένες ἠερέθοντο.
χολωσαμένη: 4:1136: καί ἑ χολωσαμένη πάσης ἐξήλασε νήσου.
χολώσεαι: 1:1332: ‘Αἰσονίδη, μή μοί τι χολώσεαι, ἀφραδίῃσιν
χολώσῃς: 4:861: ἀντομένην σὺν τῇσι: νόῳ δ᾽ ἔχε, μή με χολώσῃς
χορείῃ: 2:716: αὐτὰρ ἐπειδὴ τόνγε χορείῃ μέλψαν ἀοιδῇ,
χοροί: 1:1223: νυμφάων ἵσταντο χοροί: μέλε γάρ σφισι πάσαις,
χοροῖς: 1:819: ἔν τε χοροῖς ἀγορῇ τε καὶ εἰλαπίνῃσι μέλοντο:
χοροῖσι: 1:857: αὐτίκα δ᾽ ἄστυ χοροῖσι καὶ εἰλαπίνῃσι γεγήθει
χορὸν: 1:536: οἱ δ᾽, ὥστ᾽ ἠίθεοι Φοίβῳ χορὸν ἢ ἐνὶ Πυθοῖ
χορὸν: 2:703: ἀμφὶ δὲ δαιομένοις εὐρὺν χορὸν ἐστήσαντο,
χοροὺς: 2:909: ὀργιάσαι, στῆσαί τε χοροὺς ἄντροιο πάροιθεν,
χορῷ: 1:215: Ἰλισσοῦ προπάροιθε χορῷ ἔνι δινεύουσαν.
χραισμεῖν: 2:249: χραισμεῖν, εἰ δὴ πρόχνυ γέρας τόδε πάρθετο δαίμων
χραισμεῖν: 3:643: χραισμεῖν ἀντιάσῃσιν, ἐπὶ σφετέροις ἀχέουσα
χραίσμετέ: 2:218: χραίσμετέ μοι, ῥύσασθε δυσάμμορον ἀνέρα λύμης,
χραισμήσειν: 2:1227: οὔ οἱ χραισμήσειν ἐπιέλπομαι ἔθνεα Κόλχων.’
χρειοῖ: 3:987: χρειοῖ ἀναγκαίῃ γουνούμενος. οὐ γὰρ ἄνευθεν
χρειοῖ: 4:358: χρειοῖ ἐνισχόμενος; ποῦ τοι Διὸς Ἱκεσίοιο
χρειομένῳ: 1:413: Πυθοῖ χρειομένῳ ἄνυσιν καὶ πείραθ᾽ ὁδοῖο
χρεῖος: 1:710: χρεῖος ὅ τι φρονέουσα μετήλυθεν. ὦκα δὲ τούσγε
χρειώ: 1:440: ‘ὑμῖν μὲν δὴ μοῖρα θεῶν χρειώ τε περῆσαι
χρειὼ: 1:491: χρειὼ θεσπίζων μεταμώνιον εἴ κεν ἁλῴης.’
χρειώ: 1:649: Αἰθαλίδεω χρειώ με διηνεκέως ἀγορεύειν;
χρειὼ: 1:660: μίμνοιεν, μηδ᾽ ἄμμε κατὰ χρειὼ μεθέποντες
χρειώ: 1:1092: ‘Αἰσονίδη, χρειώ σε τόδ᾽ ἱερὸν εἰσανιόντα
χρειώ: 2:8: καὶ δὲ τότε προτὶ νῆα κιών, χρειώ μιν ἐρέσθαι
χρειὼ: 2:392: ἰσχέμεν. ἀλλὰ τίη με πάλιν χρειὼ ἀλιτέσθαι
χρειὼ: 2:847: χρειὼ ἀπηλεγέως Μουσέων ὕπο γηρύσασθαι,
χρειώ: 2:1203: σχήσεται, οὐδ᾽ ἠβαιόν, ὅτε χρειώ τις ἵκηται.
χρειὼ: 3:33: οὐδέ τινα χρειὼ θελκτήριον οἶδα πόθοιο.
χρειω: 3:52: ‘Ἠθεῖαι, τίς δεῦρο νόος χρειω τε κομίζει
χρειώ: 3:173: ξυνὴ γὰρ χρειώ, ξυνοὶ δέ τε μῦθοι ἔασιν
χρειὼ: 3:332: χρειὼ δ᾽ ἢν ἐθέλῃς ἐξίδμεναι, οὔ σ᾽ ἐπικεύσω.
χρειὼ: 3:500: χρειὼ τούσγε δαΐξαι. ὃ δή νύ οἱ--οὔτι γὰρ ἄλλο
χρειώ: 3:599: χρειώ μιν πυκινόν τε δόλον βουλάς τε γενέθλης
χρειώ: 4:191: ἤδη γὰρ χρειώ, τῆς εἵνεκα τήνδ᾽ ἀλεγεινὴν
χρειὼ: 4:348: εἴτε μιν εἰς πατρὸς χρειὼ δόμον αὖτις ἱκάνειν,
χρειὼ: 4:411: ‘φράζεο νῦν. χρειὼ γὰρ ἀεικελίοισιν ἐπ᾽ ἔργοις
χρειώ: 4:554: καὶ χρειώ σφ᾽ ἐκόμισσε; τίνες σφέας ἤγαγον αὖραι;
χρειὼ: 4:719: χρειὼ ναυτιλίην τε διακριδὸν ἐξερέεινεν.
χρειώ: 4:758: κείνης γὰρ χρειώ με κιχάνεται. αὐτὰρ ἔπειτα
χρειώ: 4:812: χρειώ μιν κούρης πόσιν ἔμμεναι Αἰήταο
χρειώ: 4:1767: ἄμφθ γὰρ χρειώ τε καὶ ἄσπετος οὖρος ἔπειγεν.
χρείων: 1:360: θείομεν Ἀπόλλωνος, ὅ μοι χρείων ὑπέδεκτο
χρείων: 2:182: χρείων ἀτρεκέως ἱερὸν νόον ἀνθρώποισιν.
χρείων: 2:314: χρείων ἑξείης τε καὶ ἐς τέλος. ὧδε γὰρ αὐτὸς
χρέος: 1:236: εὖτ᾽ ἂν ἄγῃ χρέος ἄνδρας ὑπεὶρ ἅλα ναυτίλλεσθαι,
χρέος: 2:1129: ᾗ ἔνι πείρομεν οἶμον ἐπὶ χρέος ἐμβεβαῶτες.
χρέος: 2:1140: ναίετε, καὶ χρέος οἷον ὑπεὶρ ἅλα νεῖσθαι ἀνώγει,
χρέος: 3:12: τί χρέος; ἠὲ δόλον τινὰ μήσεαι, ᾧ κεν ἑλόντες
χρέος: 3:108: ‘οὕτω νῦν, Κυθέρεια, τόδε χρέος, ὡς ἀγορεύεις,
χρέος: 3:131: εἰ δ᾽ ἄγε μοι πρόφρων τέλεσον χρέος, ὅττι κεν εἴπω:
χρέος: 3:189: ἠνορέη, τόδ᾽ ἔρεξε κατὰ χρέος, ᾗπερ ἐῴκει
χρέος: 4:530: Αἰσονίδῃ περόωντι κατὰ χρέος, ὁππότε Πυθὼ
χρέος: 4:887: ἄρμενα μηρύοντο κατὰ χρέος: ὕψι δὲ λαῖφος
χρεὼ: 2:167: ληίδα τ᾽ εἰσβήσαντες ὅσην χρεὼ ἦεν ἄγεσθαι,
χρεὼ: 2:819: μαντοσύναι ἐσάωσαν, ἐπεὶ χρεὼ ἦγε δαμῆναι:
χρεὼ: 4:1162: Μήδεια φρονέεσκε: τότ᾽ αὖ χρεὼ ἦγε μιγῆναι.
χρὴ: 3:102: ‘ἄλλοις ἄλγεα τἀμὰ γέλως πέλει: οὐδέ τί με χρὴ
χρήεσσι: 3:1197: σὺν πᾶσιν χρήεσσι: πρὸ γάρ τ᾽ ἀλέγυνεν ἕκαστα
χρῆν: 2:626: χρῆν γὰρ ἐφιεμένοιο καταντικρὺ Πελίαο
χρησμοσύνη: 2:475: χρησμοσύνη τρύχεσκεν: ἐπ᾽ ἤματι δ᾽ ἦμαρ ὀρώρει
χρησμοσύνης: 1:837: χρησμοσύνης, ἣν ἄμμι σέθεν χατέουσιν ὀπάζεις.
χρίεσκε: 4:869: ἀμβροσίῃ χρίεσκε τέρεν δέμας, ὄφρα πέλοιτο
χρίμψαντας: 2:751: αὐτῇσιν νήεσσι, κακῇ χρίμψαντας ἀέλλῃ.
χρίμψαντες: 2:1083: χρίμψαντες σακέεσσιν ἐπέκτυπον, αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ οἵγε
χρίμψαντες: 4:1565: χρίμψαντες γαίης ἐπὶ πείρασι τῆσδε θυέλλαις
χρίμψε: 3:1285: χρίμψε δ᾽ ἔπειτα κιών, παρὰ δ᾽ ὄβριμον ἔγχος ἔπηξεν
χρίμψε: 4:1677: πετραίῳ στόνυχι χρίμψε σφυρόν: ἐκ δέ οἱ ἰχὼρ
χρίμψουσιν: 2:290: δώσω ἐγών, ὡς οὔ οἱ ἔτι χρίμψουσιν ἰοῦσαι.’
χρόα: 3:725: φοινίχθη δ᾽ ἄμυδις καλὸν χρόα, κὰδ δέ μιν ἀχλὺς
χρόα: 3:831: νεκταρέῃ φαιδρύνετ᾽ ἐπὶ χρόα: δῦνε δὲ πέπλον
χροῒ: 4:870: ἀθάνατος, καί οἱ στυγερὸν χροῒ γῆρας ἀλάλκοι.
χροῒ: 4:1522: σχέτλιος: ἦ τέ οἱ ἤδη ὑπὸ χροῒ δύετο κῶμα
χροιῇ: 3:122: χροιῇ θάλλεν ἔρευθος. ὁ δ᾽ ἐγγύθεν ὀκλαδὸν ἧστο
χροιῇ: 3:854: χροιῇ Κωρυκίῳ ἴκελον κρόκῳ ἐξεφαάνθη,
χροιῇ: 4:654: ἱδρῶ ἅλις: χροιῇ δὲ κατ᾽ αἰγιαλοῖο κέχυνται
χρόνον: 1:793: ‘ξεῖνε, τίη μίμνοντες ἐπὶ χρόνον ἔκτοθι πύργων
χρόνον: 1:1309: καὶ τὰ μὲν ὧς ἤμελλε μετὰ χρόνον ἐκτελέεσθαι.
χρόνον: 3:424: βουλὴν δ᾽ ἀμφὶ πολὺν στρώφα χρόνον, οὐδέ πῃ εἶχεν
χρόνον: 3:810: ἔσχετο δ᾽ ἀμφασίῃ δηρὸν χρόνον, ἀμφὶ δὲ πᾶσαι
χρόνον: 4:960: τοσσάτιον μογέεσκον ἐπὶ χρόνον, ὀχλίζουσαι
χρόνον: 4:1211: ἀνέρες ἐννάσσαντο μετὰ χρόνον: οἱ δὲ περαίην
χρόνον: 4:1255: αὖθι μένειν τυτθόν περ ἐπὶ χρόνον; οἷον ἐρήμη
χρόνον: 4:1545: ἀμφεπόλει δηναιὸν ἐπὶ χρόνον. αὐτίκα δ᾽ Ὀρφεὺς
χροός: 2:1131: δοῦναι ὅσον τ᾽ εἴλυμα περὶ χροός, ἠδὲ κομίσσαι
χροός: 3:761: τεῖρ᾽ ὀδύνη σμύχουσα διὰ χροός, ἀμφί τ᾽ ἀραιὰς
χροὸς: 4:1529: ἰὸς ἄφαρ, μυδόωσα δ᾽ ἀπὸ χροὸς ἔρρεε λάχνη.
χρυσαόρῳ: 3:1282: εἴκελος, ἄλλα δέ που χρυσαόρῳ Ἀπόλλωνι.
χρύσεα: 3:137: χρύσεα μέν οἱ κύκλα τετεύχαται: ἀμφὶ δ᾽ ἑκάστῳ
χρυσέῃ: 1:740: Ἀμφίων δ᾽ ἐπί οἱ χρυσέῃ φόρμιγγι λιγαίνων
χρυσέῃ: 3:156: αὐτίκα δ᾽ ἰοδόκην χρυσέῃ περικάτθετο μίτρῃ
χρυσέην: 4:727: οἷόν τέ χρυσέην ἀντώπιον ἵεσαν αἴγλην.
χρυσέῃσι: 4:1364: ἀμφιλαφής, χρυσέῃσι μετήορος αὐχένα χαίταις:
χρυσείαις: 1:221: χρυσείαις φολίδεσσι διαυγέας: ἀμφὶ δὲ νώτοις
χρυσείῃ: 3:46: κόσμει χρυσείῃ διὰ κερκίδι, μέλλε δὲ μακροὺς
χρυσείην: 3:1227: χρυσείην δ᾽ ἐπὶ κρατὶ κόρυν θέτο τετραφάληρον,
χρυσείοις: 3:118: χρυσείοις, ἅ τε κοῦροι ὁμήθεες, ἑψιόωντο.
χρυσείοις: 3:877: χρυσείοις Λητωὶς ἐφ᾽ ἅρμασιν ἑστηυῖα
χρύσειον: 1:4: χρύσειον μετὰ κῶας ἐύζυγον ἤλασαν Ἀργώ.
χρύσειον: 1:889: χρύσειον βασιλῆι δέρος κομίσειαν ἄγοντα
χρύσειον: 2:1146: κριοῦ ἐπεμβεβαώς, τόν ῥα χρύσειον ἔθηκεν
χρύσειον: 2:1195: κῶας ἄγειν χρύσειον ἐπίρροθοι ἄμμι πέλεσθε
χρύσειον: 2:1226: τῶ εἰ μὴ φιλότητι δέρος χρύσειον ὀπάσσει,
χρύσειον: 3:88: ῥηιδίως μιν ἑλόντα δέρος χρύσειον ὀίω
χρύσειον: 3:180: εἴ κ᾽ ἐθέλοι φιλότητι δέρος χρύσειον ὀπάσσαι,
χρύσειον: 3:404: δώσω τοι χρύσειον ἄγειν δέρος, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσθα,
χρύσειον: 4:87: δώσω δὲ χρύσειον ἐγὼ δέρος, εὐνήσασα
χρύσειον: 4:162: ἔνθα δ᾽ ὁ μὲν χρύσειον ἀπὸ δρυὸς αἴνυτο κῶας,
χρύσειον: 4:341: κῶας μὲν χρύσειον, ἐπεί σφισιν αὐτὸς ὑπέστη
χρύσειον: 4:439: χρύσειον μέγα κῶας ὑπότροπος αὖτις ὀπίσσω
χρύσειον: 4:1707: δεξιτερῇ χρύσειον ἀνέσχεθες ὑψόθι τόξον:
χρύσεοι: 2:678: ἐξεφάνη: χρύσεοι δὲ παρειάων ἑκάτερθεν
χρυσέοισι: 4:976: εἰδόμεναι, χρυσέοισι κεράασι κυδιάασκον.
χρύσεον: 3:13: χρύσεον Αἰήταο μεθ᾽ Ἑλλάδα κῶας ἄγοιντο,
χρύσεον: 4:176: τόσσον ἔην πάντῃ χρύσεον ἐφύπερθεν ἄωτον.
χρύσεον: 4:1033: χρύσεον αὐτίκα κῶας ἀνάξετε νοστήσαντες.
χρύσεον: 4:1140: χρύσεον αἰγλῆεν κῶας βάλον, ὄφρα πέλοιτο
χρύσεον: 4:1317: ἴδμεν ἐποιχομένους χρύσεον δέρος: ἴδμεν ἕκαστα
χρυσέῳ: 2:1273: αὐτὸς δ᾽ Αἰσονίδης χρυσέῳ ποταμόνδε κυπέλλῳ
χρυσέων: 4:1144: τοῖον ἀπὸ χρυσέων θυσάνων ἀμαρύσσετο φέγγος.
χρυσοῖο: 4:1176: σκῆπτρον ἔχεν χρυσοῖο δικασπόλον, ᾧ ὕπο λαοὶ
χρυσοῖο: 4:1188: μείλιά τε χρυσοῖο καὶ ἀλλοίην ἐπὶ τοῖσιν
χρὼς: 2:200: ἀδρανίῃ γήραι τε: πίνῳ δέ οἱ αὐσταλέος χρὼς
χύσιν: 4:1414: ἤ τινα πετραίην χύσιν ὕδατος, ἤ τινα γαίης
χυτὴν: 4:1534: εὖ κτερέων ἴσχοντα, χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔθεντο.
χύτλα: 1:1075: ἔνθ᾽ ἔτι νῦν, εὖτ᾽ ἄν σφιν ἐτήσια χύτλα χέωνται
χύτλα: 2:928: χύτλα τέ οἱ χεύοντο, καὶ ἥγνισαν ἔντομα μήλων.
χύτλοισι: 4:706: μείλισσεν χύτλοισι, καθάρσιον ἀγκαλέουσα
χύτλων: 2:929: ἄνδιχα δ᾽ αὖ χύτλων νηοσσόῳ Ἀπόλλωνι
χυτλώσαντο: 4:1309: ἀντόμεναι Τρίτωνος ἐφ᾽ ὕδασι χυτλώσαντο.
χύτο: 2:563: σὺν δέ σφιν χύτο θυμός: ὁ δ᾽ ἀίξαι πτερύγεσσιν
χύτο: 4:1277: παχνώθη κραδίη, χύτο δὲ χλόος ἀμφὶ παρειάς.
Χυτοῦ: 1:987: νῆα Χυτοῦ λιμένος προτέρω ἐξήλασαν ὅρμον:
Χυτοῦ: 1:990: φράξαν ἀπειρεσίοιο Χυτοῦ στόμα νειόθι πέτρῃς
Χώετ᾽: 1:492: Χώετ᾽ ἐνιπτάζων: προτέρω δέ κε νεῖκος ἐτύχθη,
χωομένη: 2:40: χωομένη Διὶ τίκτεν: ὁ δ᾽ οὐρανίῳ ἀτάλαντος
χωομένη: 3:110: χωομένη σῷ παιδί: μεταλλήξει γὰρ ὀπίσσω.’
χωόμενοι: 3:632: χωόμενοι: τὴν δ᾽ ὕπνος ἅμα κλαγγῇ μεθέηκεν.
χωομένοιο: 3:1352: ἀφρὸς ἀπὸ στὅματος χαμάδις ῥεῖ χωομένοιο.
χωόμενος: 1:1263: χωόμενος δ᾽ ἐλάτην χαμάδις βάλεν, ἐς δὲ κέλευθον
χωόμενος: 3:566: χωόμενος δ᾽ ὅγ᾽ ἔπειτα καθέζετο: τοῖσι δ᾽ Ἰήσων
χωόμενος: 3:607: χωόμενος: μέγα δέ σφιν ἀπείλεε νῆά τ᾽ ἔρυσθαι
χωόμενος: 4:614: χωόμενος περὶ παιδί, τὸν ἐν λιπαρῇ Λακερείῃ
χώρῃ: 3:170: ἠρέμας ᾗ ἐνὶ χώρῃ ἐπισχερὼ ἑδριόωντες:
χώρῃ: 3:1163: ἐν χώρῃ, ὅθι τούσγε καταπρολιπὼν ἐλιάσθη,
χώρῃ: 4:159: φαρμάκου ὕπνον ἔβαλλε: γένυν δ᾽ αὐτῇ ἐνὶ χώρῃ
χώρην: 2:1119: χώρην Μοσσύνοικοι ὑπέρβιοι ἀμφενέμοντο.
χῶρον: 1:371: σκάπτον δ᾽ αἶψα κατ᾽ εὖρος ὅσον περιβάλλετο χῶρον,
χῶρον: 1:1248: ὧς τότ᾽ ἄρ᾽ Εἰλατίδης μεγάλ᾽ ἔστενεν, ἀμφὶ δὲ χῶρον
χῶρον: 2:35: αὐτίκα δ᾽ ἐγγύθι χῶρον ἑαδότα παπτήναντες
χῶρον: 2:606: πέτραι δ᾽ εἰς ἕνα χῶρον ἐπισχεδὸν ἀλλήλῃσιν
χῶρόν: 2:1240: ἡ δ᾽ αἰδοῖ χῶρόν τε καὶ ἤθεα κεῖνα λιποῦσα
χῶρον: 3:1200: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἴδε χῶρον, ὅτις πάτου ἔκτοθεν ἦεν
χῶρον: 4:115: ποιήεντ᾽ ἀνὰ χῶρον, ἵνα κριοῦ καλέονται
χῶρον: 4:1359: οὐδ᾽ ἔτι τάσδ᾽ ἀνὰ χῶρον ἐσέδρακον, ἀλλά τις ἀχλὺς
χῶρον: 4:1440: δίψῃ καρχαλέος: παίφασσε δὲ τόνδ᾽ ἀνὰ χῶρον,
χώρῳ: 1:529: ὡς ἐδάσαντο πάροιθεν ἐρεσσέμεν ᾧ ἐνὶ χώρῳ,
χώρῳ: 2:931: θῆκε λύρην: ἐκ τοῦ δὲ Λύρη πέλει οὔνομα χώρῳ.
χώρῳ: 3:944: τῷδ᾽ αὐτῷ ἐνὶ χώρῳ ἀπεσσόμεθ᾽: οἰόθι δ᾽ αὐτὸς
χώρῳ: 3:980: χώρῳ ἐν ἠγαθέῳ, ἵνα τ᾽ οὐ θέμις ἔστ᾽ ἀλιτέσθαι,
χώρῳ: 4:1396: χώρῳ ἐν Ἄτλαντος, χθόνιος ὄφις: ἀμφὶ δὲ νύμφαι
χωσαμένη: 4:866: χωσαμένη Ἀχιλῆος ἀγαυοῦ νηπιάχοντος.
χωσαμένη: 4:877: χωσαμένη: μετὰ δ᾽ οὔτι παλίσσυτος ἵκετ᾽ ὀπίσσω.