A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
ἰαίνεται: 2:741: ἥ τε μεσημβριόωντος ἰαίνεται ἠελίοιο.
ἰαίνετο: 2:162: ἐμμελέως: περὶ δέ σφιν ἰαίνετο νήνεμος ἀκτὴ
ἰαίνετο: 3:1018: ὀφθαλμῶν ἥρπαζεν: ἰαίνετο δὲ φρένας εἴσω
ἰαινομένη: 3:1020: τήκεται ἠῴοισιν ἰαινομένη φαέεσσιν.
ἰαινομένην: 3:726: εἷλεν ἰαινομένην, τοῖον δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔειπεν:
ἰαινομένους: 4:1166: τῶ καὶ τοὺς γλυκερῇ περ ἰαινομένους φιλότητι
ἰαίνοντυ: 4:1094: ὧς ἔφατ᾽ ἀντομένη: τοῦ δὲ φρένες ἰαίνοντυ
ἰαίνων: 2:306: ἁρπαλέως, οἷόν τ᾽ ἐν ὀνείρασι θυμὸν ἰαίνων.
ἴαλλε: 4:844: Ἥρης: αἶψα δ᾽ ἴαλλε μετ᾽ Αὐσονίην ἅλα πάσας.
ἴαλλεν: 1:194: ἤδη γηραλέον κοσμήτορα παιδὸς ἴαλλεν:
ἴαλλεν: 2:183: τῶ καί οἱ γῆρας μὲν ἐπὶ δηναιὸν ἴαλλεν,
ἰανθείς: 4:912: Βούτης, Σειρήνων λιγυρῇ ὀπὶ θυμὸν ἰανθείς:
ἰανθείς: 4:1455: καί πού τις διεροῖς ἐπὶ χείλεσιν εἶπεν ἰανθείς:
ἰανθείς: 4:1754: Εὔφημος: βῶλον δέ, θεοπροπίῃσιν ἰανθείς,
ἰάνθη: 2:641: θαρσαλέοις ἐπέεσσιν. ὁ δὲ φρένας ἔνδον ἰάνθη
ἰάνθη: 4:24: ἰάνθη: μετὰ δ᾽ ἥγε παλίσσυτος ἀθρόα κόλπων
ἰάνθη: 4:1589: αὐτῷ σὺν τρίποδι σχεδὸν ἔπλετο. τοῖσι δ᾽ ἰάνθη
Ἰάονες: 1:959: Νηλεΐδαι μετόπισθεν Ἰάονες ἱδρύσαντο
Ἰάονες: 1:1076: Κύζικον ἐνναίοντες Ἰάονες, ἔμπεδον αἰεὶ
Ἰαπετιονίδης: 3:1086: Ἰαπετιονίδης ἀγαθὸν τέκε Δευκαλίωνα,
Ἰαπετοῖο: 3:865: Ἰαπετοῖο πάις ὀδύνῃ πέρι θυμὸν ἀλύων.
ἴασιν: 1:632: δείματι λευγαλέῳ, ὁπότε Θρήικες ἴασιν.
ἰαύειν: 4:793: ἠὲ σὺν ἀθανάταις ἠὲ θνητῇσιν ἰαύειν.
ἴαυον: 4:137: νηπιάχοις, οἵ τέ σφιν ὑπ᾽ ἀγκαλίδεσσιν ἴαυον,
ἴαχεν: 1:525: Πηλιὰς ἴαχεν Ἀργὼ ἐπισπέρχουσα νέεσθαι.
ἴαχεν: 1:1314: νηίου ὁλκαίοιο, καὶ ἴαχεν ἐσσυμένοισιν:
ἴαχεν: 3:1370: ἴαχεν ὀξείῃσιν ἐπιβρομέων σπιλάδεσσιν:
ἴαχεν: 4:130: ἠιόνες ποταμοῖο καὶ ἄσπετον ἴαχεν ἄλσος.
ἴαχεν: 4:579: ἴαχεν ἀνδρομέῃ ἐνοπῇ μεσσηγὺ θεόντων
ἰάχησαν: 2:96: ῥῆξεν: ὁ δ᾽ ἀμφ᾽ ὀδύνῃ γνὺξ ἤριπεν: οἱ δ᾽ ἰάχησαν
ἰάχησαν: 4:206: ὧς φάτο, δῦνε δὲ τεύχε᾽ ἀρήια: τοὶ δ᾽ ἰάχησαν
ἰάχησεν: 4:590: ὧς Ἀργὼ ἰάχησεν ὑπὸ κνέφας: οἱ δ᾽ ἀνόρουσαν
ἰάχησεν: 4:638: ἀλλ᾽ Ἥρη σκοπέλοιο καθ᾽ Ἑρκυνίου ἰάχησεν
ἴαχον: 2:575: ἀσκηθής. ἐρέται δὲ μέγ᾽ ἴαχον: ἔβραχε δ᾽ αὐτὸς
ἴαχον: 3:1369: θαρσαλέως. Κόλχοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον, ὡς ὅτε πόντος
ἰάχοντος: 1:1240: τοῦ δ᾽ ἥρως ἰάχοντος ἐπέκλυεν οἶος ἑταίρων
ἰάχοντος: 1:1260: ἢ θῆρες σίνονται: ἐγὼ δ᾽ ἰάχοντος ἄκουσα.’
ἰάψει: 2:877: τῶν ὅτινα πρύμνης ἐπιβήσομεν, οὔτις ἰάψει
Ἰαωλκὸν: 3:1113: ἐνθένδ᾽ εἰς Ἰαωλκὸν ἀναρπάξασαι ἄελλαι,
Ἰαωλκός: 3:1090: ἐν δ᾽ αὐτῇ Ἰαωλκός, ἐμὴ πόλις, ἐν δὲ καὶ ἄλλαι
Ἰδαίην: 1:930: μέτρεον, Ἰδαίην ἐπὶ δεξιὰ γαῖαν ἔχοντες.
Ἰδαίης: 1:1128: μητέρος Ἰδαίης κεκλήαται, ὅσσοι ἔασιν
Ἰδαῖοι: 1:1129: δάκτυλοι Ἰδαῖοι Κρηταιέες, οὕς ποτε νύμφη
Ἰδαίοισιν: 2:1236: Ζεὺς ἔτι Κουρήτεσσι μετετρέφετ᾽ Ἰδαίοισιν,
Ἰδαίῳ: 3:134: ἄντρῳ ἐν Ἰδαίῳ ἔτι νήπια κουρίζοντι,
Ἴδας: 1:151: οἵ τ᾽ Ἀφαρητιάδαι Λυγκεὺς καὶ ὑπέρβιος Ἴδας
Ἴδας: 1:462: τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑποφρασθεὶς μεγάλῃ ὀπὶ νείκεσεν Ἴδας:
Ἴδας: 1:485: ὧς ἔφατ᾽: ἐκ δ᾽ ἐγέλασσεν ἄδήν Ἀφαρήιος Ἴδας
Ἴδας: 1:1044: Ἴδας δ᾽ αὖ Προμέα, Κλυτίος δ᾽ Ὑάκινθον ἔπεφνεν,
Ἴδας: 2:832: καπρίου: ἔσσυτο δ᾽ αὖτις ἐναντίος: ἀλλά μιν Ἴδας
Ἴδας: 3:516: σπερχόμενος δ᾽ ἀνόρουσε θοῶς: ἐπὶ δὲ τρίτος Ἴδας
Ἴδας: 3:556: μνησάμενοι: μοῦνος δ᾽ Ἀφαρήιος ἄνθορεν Ἴδας,
Ἴδας: 3:1169: Ἴδας ἧστ᾽ ἀπάνευθε δακὼν χόλον: οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
Ἴδας: 3:1251: αὐτὰρ ὁ τοῖς ἄμοτον κοτέων Ἀφαρήιος Ἴδας
ἴδε: 3:673: ὡς δ᾽ ἴδε δάκρυσιν ὄσσε πεφυρμένα, φώνησέν μιν:
ἴδε: 3:1200: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἴδε χῶρον, ὅτις πάτου ἔκτοθεν ἦεν
ἴδε: 3:1283: παπτήνας δ᾽ ἀνὰ νειὸν ἴδε ζυγὰ χάλκεα ταύρων
ἰδὲ: 4:1619: ἠδὲ Ποσειδάωνος ἰδὲ Τρίτωνος ἔασιν
ἰδέειν: 1:175: αὐτόν̣̣τ᾽ Αἰήτην ἰδέειν σημάντορα Κόλχων.
ἰδέειν: 4:1477: τὼς ἰδέειν, ὥς τίς τε νέῳ ἐνὶ ἤματι μήνην
ἰδεῖν: 3:922: ἠμὲν ἐσάντα ἰδεῖν, ἠδὲ προτιμυθήσασθαι.
ἰδεῖν: 4:1710: νῆσος ἰδεῖν, ὀλίγης Ἱππουρίδος ἀντία νήσου,
ἴδεν: 1:520: Πηλίου αἰπεινὰς ἴδεν ἄκριας, ἐκ δ᾽ ἀνέμοιο
ἴδεν: 2:286: εἰ μὴ ἄρ᾽ ὠκέα ῀Ἰρις ἴδεν, κατὰ δ᾽ αἰθέρος ἆλτο
ἴδεν: 3:253: καί σφεας ὡς ἴδεν ἆσσον, ἀνίαχεν: ὀξὺ δ᾽ ἄκουσεν
ἴδεν: 3:827: ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τὰ πρῶτα φαεινομένην ἴδεν ἠῶ
ἴδεν: 3:1346: γηγενέων ἀνδρῶν ἴδεν αὔλακας. ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι
ἴδεν: 4:475: ὀξὺ δὲ πανδαμάτωρ λοξῷ ἴδεν οἷον ἔρεξαν
ἴδεν: 4:1478: ἢ ἴδεν, ἢ ἐδόκησεν ἐπαχλύουσαν ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: 1:145: οἰωνούς τ᾽ ἀλέγειν ἠδ᾽ ἔμπυρα σήματ᾽ ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: 1:220: σεῖον ἀειρομένω πτέρυγας, μέγα θάμβος ἰδέσθαι,
ἰδέσθαι: 1:746: χαλκείῃ δείκηλον ἐν ἀσπίδι φαίνετ᾽ ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: 1:943: Γηγενέες, μέγα θαῦμα περικτιόνεσσιν ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: 1:1062: ἀγκέχυται τόδε σῆμα καὶ ὀψιγόνοισιν ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: 1:1113: Θρηικίης ἐνὶ χερσὶν ἑαῖς προυφαίνετ᾽ ἰδέσθαι:
ἰδέσθαι: 1:1193: τόσση ὁμῶς μῆκός τε καὶ ἐς πάχος ἦεν ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: 2:407: πεπτάμενον φηγοῖο δράκων, τέρας αἰνὸν ἰδέσθαι,
ἰδέσθαι: 2:844: τύμβος: σῆμα δ᾽ ἔπεστι καὶ ὀψιγόνοισιν ἰδέσθαι,
ἰδέσθαι: 2:919: λισσομένην τυτθόν περ ὁμήθεας ἄνδρας ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: 2:1106: ἄμπεχεν, οὐδέ πῃ ἄστρα διαυγέα φαίνετ᾽ ἰδέσθαι
ἰδέσθαι: 3:374: πρίν τινα λευγαλέον τε δέρος καὶ Φρίξον ἰδέσθαι;
ἰδέσθαι: 3:702: μή σφε κακῇ ὑπὸ κηρὶ διαρραισθέντας ἰδέσθαι
ἰδέσθαι: 3:1131: ἔμπης δ᾽ ἔργ᾽ ἀίδηλα κατερρίγησεν ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: 3:1244: τοῖος ἄρ᾽ Αἰήτης Κόλχων ἀγὸς ἦεν ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: 3:1394: καὶ πλευροῖς, κήτεσσι δομὴν ἀτάλαντοι ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: 4:252: ἀνδράσιν ὀψιγόνοισι μένει καὶ τῆμος ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: 4:725: πᾶσα γὰρ Ἠελίου γενεὴ ἀρίδηλος ἰδέσθαι
ἰδέσθαι: 4:897: ἄλλο δὲ παρθενικῇς ἐναλίγκιαι ἔσκον ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: 4:1441: ὕδωρ ἐξερέων, τὸ μὲν οὔ ποθι μέλλεν ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: 4:1478: ἢ ἴδεν, ἢ ἐδόκησεν ἐπαχλύουσαν ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: 4:1601: τοῖος ἐών, οἷός περ ἐτήτυμος ἦεν ἰδέσθαι.
Ἴδεω: 1:470: Ἴδεω ἑσπομένοιο, καὶ εἰ θεὸς ἀντιόῳτο.
ἴδηαι: 4:860: ἀλλὰ σὺ μή τῳ ἐμὸν δείξῃς δέμας, εὖτ᾽ ἂν ἴδηαι
ἴδμεν: 1:135: Ναύβολος αὖ Λέρνου: Λέρνον γε μὲν ἴδμεν ἐόντα
ἴδμεν: 4:1074: Αἰήτης δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ ναίει σχεδόν, οὐδέ τι ἴδμεν
ἴδμεν: 4:1317: ἴδμεν ἐποιχομένους χρύσεον δέρος: ἴδμεν ἕκαστα
ἴδμεν: 4:1317: ἴδμεν ἐποιχομένους χρύσεον δέρος: ἴδμεν ἕκαστα
ἴδμεν: 4:1567: χεῦμα δι᾽ ἠπείρου βεβαρημένοι: οὐδέ τι ἴδμεν,
ἴδμεναι: 2:11: ‘Κέκλυθ᾽, ἁλίπλαγκτοι, τάπερ ἴδμεναι ὔμμιν ἔοικεν.
ἴδμεναι: 3:355: ἴδμεναι, οἵτινές εἰσιν, ἕκαστά γε μυθησαίμην.
ἴδμεναι: 4:723: ἵετο δ᾽ αὖ κούρης ἐμφύλιον ἴδμεναι ὀμφήν,
Ἴδμονα: 2:818: Ἴδμονα, μαντοσύνῃσι κεκασμένον. ἀλλά μιν οὔτι
Ἴδμονος: 1:449: νόστῳ μὲν γήθησαν, ἄχος δ᾽ ἕλεν Ἴδμονος αἴσῃ.
Ἴδμονος: 2:852: Ἴδμονος εἰσέτι νῦν Ἀγαμήστορα κυδαίνουσιν.
Ἴδμων: 1:139: Ἴδμων δ᾽ ὑστάτιος μετεκίαθεν, ὅσσοι ἔναιον
Ἴδμων: 1:436: Αἰσονίδης, γήθει δὲ σέλας θηεύμενος Ἴδμων
Ἴδμων: 1:475: πάντες ὁμῶς, Ἴδμων δὲ καὶ ἀμφαδίην ἀγόρευσεν:
ἴδοιο: 3:729: ἠώς, μηδέ με δηρὸν ἔτι ζώουσαν ἴδοιο,
ἴδοισθε: 2:1147: Ἑρμείας: κῶας δὲ καὶ εἰσέτι νῦν κεν ἴδοισθε.
ἴδοιτο: 1:6: μοῖρα μένει στυγερή, τοῦδ᾽ ἀνέρος, ὅντιν᾽ ἴδοιτο
ἴδον: 1:633: τῶ καὶ ὅτ᾽ ἐγγύθι νήσου ἐρεσσομένην ἴδον Ἀργώ,
ἴδον: 2:1253: τὸν μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτης ἴδον ἕσπερον ὀξέι ῥοίζῳ
ἴδον: 3:1166: οἱ δέ μιν ἀμφαγάπαζον, ὅπως ἴδον, ἔκ τ᾽ ἐρέοντο.
ἴδον: 3:1292: ἔδδεισαν δ᾽ ἥρωες, ὅπως ἴδον. αὐτὰρ ὁ τούσγε,
ἰδόντας: 1:1054: ἀμπλακίην ἄμφω: στυγερὸν δ᾽ ἄχος εἷλεν ἰδόντας
ἰδόντας: 2:683: τοὺς δ᾽ ἕλε θάμβος ἰδόντας ἀμήχανον: οὐδέ τις ἔτλη
ἰδόντες: 2:1050: τούσδ᾽ ὄρνιθας ἰδόντες. ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἔλπομαι ἰοὺς
ἰδόντες: 3:258: μητέρα δεξιόωντο, καὶ ἀμφαγάπαζον ἰδόντες
ἰδόντες: 4:184: ἷξον: θάμβησαν δὲ νέοι μέγα κῶας ἰδόντες
ἰδόντες: 4:295: αἴσιον, ᾧ καὶ πάντες ἐπευφήμησαν ἰδόντες
ἰδόντες: 4:482: οἱ δ᾽ ἄμυδις πυρσοῖο σέλας προπάροιθεν ἰδόντες,
ἰδόντες: 4:1617: ἥρωες, τέρας αἰνὸν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδόντες.
ἴδοντο: 2:431: ἐξ ἑδέων ἥρωες, ὅπως παρεόντας ἴδοντο.
ἴδοντο: 2:562: οἰγομένας ἀγκῶνα περιγνάμψαντες ἴδοντο.
ἴδοντο: 2:1036: ἐνναέτην νήσοιο δι᾽ ἠέρος ὄρνιν ἴδοντο,
ἴδοντο: 3:490: γηθόσυνοι ἐρέεινον, ὅπως παρεόντας ἴδοντο:
ἴδοντο: 4:319: οὐ γάρ πω ἁλίας γε πάρος ποθὶ νῆας ἴδοντο,
ἴδοντο: 4:1624: κεκλιμένην ἀγκῶνος ὕπερ προύχοντος ἴδοντο.
ἴδοντο: 4:1719: ὕδωρ αἰθομένοισιν ἐπιλλείβοντας ἴδοντο
ἰδοῦσα: 3:47: πλέξασθαι πλοκάμους: τὰς δὲ προπάροιθεν ἰδοῦσα
ἰδοῦσα: 3:256: ἔδραμον. ἡ δ᾽ ἅμα τοῖσιν ἑοὺς υἱῆας ἰδοῦσα
ἰδοῦσα: 3:781: ἦ μιν ἄνευθ᾽ ἑτάρων προσπτύξομαι οἶον ἰδοῦσα;
ἰδρείῃ: 2:72: ἰδρείῃ πυκινοῖο κυβερνητῆρος ἀλύσκει,
ἴδριν: 2:873: ἴδριν ἐόντά με τόσσον ἄγει μετὰ κῶας Ἰήσων
ἱδρυνθεῖεν: 4:532: ναυτιλίης: πέπρωτο δ᾽, ὅπῃ χθονὸς ἱδρυνθεῖεν,
ἱδρυνθέντες: 3:1268: μέλλον: ἀτὰρ κληῖσιν ἐπισχερὼ ἱδρυνθέντες
ἱδρύνθησαν: 4:721: αὔτως ἱδρύνθησαν ἐφέστιοι. ἦ γὰρ ὀνείρων
ἵδρυον: 4:1548: καὶ τοὶ μὲν Φοίβου κτέρας ἵδρυον ἐν χθονὶ βάντες:
ἵδρυσαν: 1:1121: ἵδρυσαν φηγοῖσιν ἐπηρεφὲς ἀκροτάτῃσιν,
ἱδρύσαντο: 1:959: Νηλεΐδαι μετόπισθεν Ἰάονες ἱδρύσαντο
ἱδρύσαντο: 4:1689: ἱρὸν Ἀθηναίης Μινωίδος ἱδρύσαντο,
ἱδρύσας: 4:1344: ἱδρύσας, μυθεῖτο πιφαυσκόμενος τὰ ἕκαστα:
ἱδρῶ: 2:87: ἱδρῶ ἅλις, καματηρὸν ἀυτμένα φυσιόωντε.
ἱδρῶ: 4:654: ἱδρῶ ἅλις: χροιῇ δὲ κατ᾽ αἰγιαλοῖο κέχυνται
ἱδρώοντα: 4:1282: ἢ ὅταν αὐτόματα ξόανα ῥέῃ ἱδρώοντα
ἱδρὼς: 1:1261: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀίοντι κατὰ κροτάφων ἅλις ἱδρὼς
ἱδρὼς: 2:665: ἐργατίναι μογέουσι βόες, περὶ δ᾽ ἄσπετος ἱδρὼς
ἰδὼν: 2:608: ἐκ μακάρων, εὖτ᾽ ἄν τις ἰδὼν διὰ νηὶ περήσῃ.
ἴδωντοι: 3:1377: ὁλκὸν ὑπαυγάζων, τέρας ἀνδράσιν, οἵ μιν ἴδωντοι
ἵει: 4:632: ἑπτὰ διὰ στομάτων ἵει ῥόον. ἐκ δ᾽ ἄρα τοῖο
ἱείς: 3:1209: πῦρ ὑπένερθεν ἱείς, ἐπὶ δὲ μιγάδας χέε λοιβάς,
ἱεῖσα: 4:729: Κολχίδα γῆρυν ἱεῖσα, βαρύφρονος Αἰήταο
ἱεμένη: 1:314: ἔμπης ἱεμένη δύνατο, προθέοντος ὁμίλου:
ἱεμένη: 3:889: ἱεμένη, καὶ τοῖα μετὰ δμωῇσιν ἔειπεν:
ἱεμένην: 4:1146: αἰδὼς ἱεμένην περ ὅμως ἐπὶ χεῖρα βαλέσθαι.
ἱέμενοι: 1:738: ἱέμενοι. Ζῆθος μὲν ἐπωμαδὸν ἠέρταζεν
ἱέμενοι: 1:923: ἱέμενοι τῇ μὲν Θρῃκῶν χθόνα, τῇ δὲ περαίην
ἱέμενοι: 3:388: οὐδὲ μὲν ἱέμενοι. τίς δ᾽ ἂν τόσον οἶδμα περῆσαι
ἱεμένοιο: 3:371: ἐκ δέ οἱ ὄμματ᾽ ἔλαμψεν ὑπ᾽ ὀφρύσιν ἱεμένοιο:
ἱεμένοιο: 4:791: οὕνεκεν οὐκ ἔτλης εὐνῇ Διὸς ἱεμένοιο
ἱεμένοισιν: 2:248: ἄμμι γε μὴν νόος ἔνδον ἀτύζεται ἱεμένοισιν
ἱεμένοισιν: 2:432: Ζήτης δ᾽ ἱεμένοισιν, ἔτ᾽ ἄσπετον ἐκ καμάτοιο
ἱέμενον: 2:955: ἱέμενον, ποταμόν τ᾽ ἐπὶ τοῖς Ἅλυν: οὐδὲ μὲν ἀνδρῶν
ἱέμενος: 3:333: τόνδε τις ἱέμενος πάτρης ἀπάνευθεν ἐλάσσαι
ἱεμένου: 2:73: ἱεμένου φορέεσθαι ἔσω τοίχοιο κλύδωνος,
ἴεν: 2:921: τοῖος ἐών, οἷος πόλεμόνδ᾽ ἴεν: ἀμφὶ δὲ καλὴ
ἰέναι: 3:1164: ὦρτ᾽ ἰέναι σὺν τοῖσι, πιφαυσκόμενος τὰ ἕκαστα,
ἰέναι: 3:1172: πέμπον ἐς Αἰήτην ἰέναι σπόρον αἰτήσοντας
ἵεντ᾽: 4:1003: ἵεντ᾽ ἀπροφάτως, ἠὲ στονόεσσαν ἀυτὴν
ἱερὰ: 1:433: κόπτον, δαίτρευόν τε, καὶ ἱερὰ μῆρ᾽ ἐτάμοντο,
ἱερά: 2:488: ἱερά, πατρῴην αἰτεύμενον αἶσαν ἀλύξαι.
ἱερά: 2:525: ἱερά τ᾽ εὖ ἔρρεξεν ἐν οὔρεσιν ἀστέρι κείνῳ
ἱερὰ: 2:534: βωμὸν ἁλὸς ῥηγμῖνι πέρην καὶ ἐφ᾽ ἱερὰ θέντες,
ἱερὰ: 2:1177: μήλων τ᾽ ἠδὲ βοῶν τῇδ᾽ ἐσχάρῃ ἱερὰ καίειν:
ἱερά: 2:1270: ἔνθεν δ᾽ αὖ πεδίον τὸ Ἀρήιον ἱερά τ᾽ ἄλση
ἱερὰ: 4:649: Ζηνός: ὃ δὴ βωμοί τε καὶ ἱερὰ τοῖσι τέτυκται
ἱερευσόμενοι: 2:1172: μῆλ᾽ ἱερευσόμενοι: περὶ δ᾽ ἐσχάρῃ ἐστήσαντο
ἱερὴ: 1:1019: αὐτονυχί: ἱερὴ δὲ φατίζεται ἥδ᾽ ἔτι πέτρη,
ἱερὴ: 4:989: οὔνομα, Φαιήκων ἱερὴ τροφός: ὧς δὲ καὶ αὐτοὶ
ἱερὴ: 4:1266: νηῦς ἱερὴ χέρσου πολλὸν πρόσω: ἀλλά μιν αὐτὴ
ἱερὴ: 4:1756: καλλίστη, παίδων ἱερὴ τροφὸς Εὐφήμοιο,
ἱερῆες: 2:528: ἤματα τεσσαράκοντα: Κέῳ δ᾽ ἔτι νῦν ἱερῆες
ἱερῆες: 4:259: ἔστιν γὰρ πλόος ἄλλος, ὃν ἀθανάτων ἱερῆες
ἱερὴν: 2:689: τήνδ᾽ ἱερὴν κλείωμεν, ἐπεὶ πάντεσσι φαάνθη
ἱερὴν: 3:1134: ὄφρα κακὸν Πελίῃ ἱερὴν ἐς Ἰωλκὸν ἵκοιτο
ἱερὴν: 4:505: νωλεμές, ὄφρ᾽ ἱερὴν Ἠλεκτρίδα νῆσον ἵκοντο,
Ἱερῆς: 1:1109: οἱ δ᾽ ἄρα λυσάμενοι Ἱερῆς ἐκ πείσματα πέτρης
ἱερῆς: 3:533: ἄστρα τε καὶ μήνης ἱερῆς ἐπέδησε κελεύθους.
ἱερῆς: 4:458: νύχθ᾽ ὕπο λυγαίην ἱερῆς ἐπεβήσατο νήσου:
ἱεροὶ: 3:165: φαίνετο καὶ ποταμῶν ἱεροὶ ῥόοι, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
ἱεροῖσιν: 1:1133: Λἰσονίδης γουνάζετ᾽ ἐπιλλείβων ἱεροῖσιν
ἱεροῖσιν: 2:158: εἷλε παρὰ κρητῆρι καὶ αἰθομένοις ἱεροῖσιν.
ἱερόν: 1:960: ἱερόν, ἣ θέμις ἦεν, Ἰησονίης ἐν Ἀθήνης.
ἱερὸν: 1:1092: ‘Αἰσονίδη, χρειώ σε τόδ᾽ ἱερὸν εἰσανιόντα
ἱερὸν: 1:1119: δαίμονος οὐρείης ἱερὸν βρέτας: ἔξεσε δ᾽ Ἄργος
ἱερὸν: 1:1208: δίζητο κρήνης ἱερὸν ῥόον, ὥς κέ οἱ ὕδωρ
ἱερὸν: 2:182: χρείων ἀτρεκέως ἱερὸν νόον ἀνθρώποισιν.
ἱερὸν: 2:517: Ὄθρυν καὶ ποταμοῦ ἱερὸν ῥόον Ἀπιδανοῖο.
ἱερὸν: 2:660: τοῦ μέν θ᾽ ἱερὸν αἶψα, καὶ εὐρείας ποταμοῖο
ἱερὸν: 2:809: εἵσομαι ἱερὸν αἰπύ: τὸ μὲν μάλα τηλόθι πάντες
ἱερὸν: 3:914: ἠερίην Ἑκάτης ἱερὸν μετὰ νηὸν ἰοῦσαν,
ἱερὸν: 4:100: δεξιτερήν: ἡ δέ σφιν ἐς ἱερὸν ἄλσος ἀνώγει
ἱερὸν: 4:123: τὼ δὲ δι᾽ ἀτραπιτοῖο μεθ᾽ ἱερὸν ἄλσος ἵκοντο,
ἱερὸν: 4:134: Φάσιδι συμφέρεται ἱερὸν ῥόον: οἱ δὲ συνάμφω
ἱερὸν: 4:262: οὐδέ τί πω Δαναῶν ἱερὸν γένος ἦεν ἀκοῦσαι
ἱερὸν: 4:331: τῶν δ᾽ ἤτοι ἑτέρῃ μὲν ἐν ἱερὸν ἔσκεν ἔδεθλον:
ἱερὸν: 4:423: οἷς μέτα καὶ πέπλον δόσαν ἱερὸν Ὑψιπυλείης
ἱερὸν: 4:612: ἦμος Ὑπερβορέων ἱερὸν γένος εἰσαφίκανεν,
ἱερὸν: 4:1017: μαργοσύνης. ἴστω δ᾽ ἱερὸν φάος Ἠελίοιο,
ἱερὸν: 4:1151: κεῖνο καὶ εἰσέτι νῦν ἱερὸν κληίζεται ἄντρον
ἱερὸν: 4:1216: καὶ Νυμφέων Νομίοιο καθ᾽ ἱερὸν Λ̓πόλλωνος
ἱερὸν: 4:1394: πλαζόμενοι: ἷξον δ᾽ ἱερὸν πέδον, ᾧ ἔνι Λάδων
ἱερὸν: 4:1412: νύμφαι: ἴτ᾽ ὦ νύμφαι, ἱερὸν γένος Ὠκεανοῖο,
ἱερὸν: 4:1415: ἱερὸν ἐκβλύοντα, θεαί, ῥόον, ᾧ ἀπὸ δίψαν
ἱερὸν: 4:1426: Λἴγλη δ᾽ ἰτείης ἱερὸν στύπος. ἐκ δέ νυ κείνων
ἱερός: 2:1175: ἱερός, ᾧ ποτε πᾶσαι Ἀμαζόνες εὐχετόωντο.
ἱερῷ: 2:701: εὐαγέως ἱερῷ ἀνὰ διπλόα μηρία βωμῷ
ἱερῷ: 4:1137: ἡ δ᾽ ἄρα Φαιήκων ἱερῷ ἐνὶ τηλόθεν ἄντρῳ
ἵεσαν: 4:727: οἷόν τέ χρυσέην ἀντώπιον ἵεσαν αἴγλην.
ἵεσαν: 4:901: ἵεσαν ἐκ στομάτων ὄπα λείριον. οἱ δ᾽ ἀπὸ νηὸς
ἵεσαν: 4:909: πρυμνόθεν ὀρνύμενον: ταὶ δ᾽ ἄκριτον ἵεσαν αὐδήν.
ἵετο: 1:174: ὄλβῳ κυδιόων: μέγα δ᾽ ἵετο Κολχίδα γαῖαν
ἵετο: 1:1218: ἵετο γὰρ πρόφασιν πολέμου Δρυόπεσσι βαλέσθαι
ἵετο: 3:805: αἴν᾽ ὀλοφυρομένης τὸν ἑὸν μόρον. ἵετο δ᾽ ἥγε
ἵετο: 4:391: ὧς φάτ᾽ ἀναζείουσα βαρὺν χόλον: ἵετο δ᾽ ἥγε
ἵετο: 4:723: ἵετο δ᾽ αὖ κούρης ἐμφύλιον ἴδμεναι ὀμφήν,
ἵζανεν: 3:50: ἵζανεν, ἀψήκτους δὲ χεροῖν ἀνεδήσατο χαίτας.
ἵζανον: 1:532: ἵζανον: ἄγχι δέ οἱ ῥόπαλον θέτο, καί οἱ ἔνερθεν
ἵζανον: 4:692: ἵζανον, ἥ τε δίκη λυγροῖς ἱκέτῃσι τέτυκται,
ἷζε: 1:1088: καὶ τὴν μὲν θεὸς αὖτις ἀπέτραπεν, ἷζε δ᾽ ὕπερθεν
ἷζε: 3:1158: ἷζε δ᾽ ἐπὶ χθαμαλῷ σφέλαϊ κλιντῆρος ἔνερθεν
ἷζεν: 4:173: μαρμαρυγῇ ληνέων φλογὶ εἴκελον ἷζεν ἔρευθος.
ἷζεν: 4:718: καὶ δ᾽ αὐτὴ πέλας ἷζεν ἐνωπαδίς. αἶψα δὲ μύθῳ
ἷζον: 1:653: Λημνιάδες δὲ γυναῖκες ἀνὰ πτόλιν ἷζον ἰοῦσαι
ἷζον: 2:36: ἷζον ἑοὺς δίχα πάντας ἐνὶ ψαμάθοισιν ἑταίρους,
ἰῇ: 1:384: ᾧ κράτεϊ βρίσαντες ἰῇ στυφέλιξαν ἐρωῇ
Ἰήιε: 2:714: θαρσύνεσκον ἔπεσσιν, Ἰήιε κεκληγυῖαι:
ἰήλεμον: 4:1302: παννύχιαι ἐλεεινὸν ἰήλεμον ὠδύροντο.
Ἰηπαιήον᾽: 2:704: καλὸν Ἰηπαιήον᾽ Ἰηπαιήονα Φοῖβον
Ἰηπαιήονα: 2:704: καλὸν Ἰηπαιήον᾽ Ἰηπαιήονα Φοῖβον
ἰῆς: 1:192: Λαοκόων Οἰνῆος ἀδελφεός, οὐ μὲν ἰῆς γε
ἵησι: 2:356: ἄκρην ἐκ μεγάλης προχοὰς ἵησι φάραγγος.
ἵησι: 2:975: τόσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἵησι παρὲξ ἕθεν ἄνδιχα βάλλων.
ἵησιν: 1:1269: ἵησιν μύκημα, κακῷ βεβολημένος οἴστρῳ:
ἵησιν: 3:141: ἀστὴρ ὥς, φλεγέθοντα δι᾽ ἠέρος ὁλκὸν ἵησιν.
ἵησιν: 4:290: τῇδ᾽ ὕδωρ, τὸ δ᾽ ὄπισθε βαθὺν διὰ κόλπον ἵησιν
Ἰήσονα: 1:232: ἔμμεναι: ὧς δὲ καὶ αὐτὸν Ἰήσονα γείνατο μήτηρ
Ἰήσονα: 1:1330: Αἰακίδης Τελαμὼν ἐς Ἰήσονα, χεῖρα δὲ χειρὶ
Ἰήσονα: 3:357: κλείουσ᾽ Αἴσονος υἱὸν Ἰήσονα Κρηθεΐδαο.
Ἰήσονα: 3:474: δὴ τότ᾽ Ἰήσονα τοῖσδε προσέννεπεν Ἄργος ἔπεσσιν:
Ἰήσονα: 3:921: οἷον Ἰήσονα θῆκε Διὸς δάμαρ ἤματι κείνῳ
Ἰήσονα: 4:63: δῶκε δ᾽ ἀνιηρόν τοι Ἰήσονα πῆμα γενέσθαι
Ἰήσονα: 4:352: νωλεμές: αἶψα δὲ νόσφιν Ἰήσονα μοῦνον ἑταίρων
Ἰήσονα: 4:1150: Ἥρη Ζηνὸς ἄκοιτις, Ἰήσονα κυδαίνουσα.
Ἰήσονι: 1:206: πᾶσιν ἀριστήεσσιν, Ἰήσονι κῦδος ἀέξων.
Ἰήσονι: 3:28: θέλξαι ὀιστεύσας ἐπ᾽ Ἰήσονι. τὸν δ᾽ ἂν ὀίω
Ἰήσονι: 3:143: θέλξον ὀιστεύσας ἐπ᾽ Ἰήσονι: μηδέ τις ἔστω
Ἰήσονι: 4:1120: ὥς κεν Ἰήσονι μῦθον ἐναίσιμον ἀγγείλειεν
Ἰησονίη: 1:988: ἥδε δ᾽ Ἰησονίη πέφαται ὁδός, ἥνπερ ἔβησαν.
Ἰησονίην: 1:1148: ἐκ κορυφῆς ἄλληκτον: Ἰησονίην δ᾽ ἐνέπουσιν
Ἰησονίης: 1:960: ἱερόν, ἣ θέμις ἦεν, Ἰησονίης ἐν Ἀθήνης.
Ἰήσων: 1:8: δηρὸν δ᾽ οὐ μετέπειτα τεὴν κατὰ βάξιν Ἰήσων
Ἰήσων: 1:349: Ἡρακλέης: ἀνὰ δ᾽ αὐτὸς ἀρήιος ὤρνυτ᾽ Ἰήσων
Ἰήσων: 1:409: χέρνιβά τ᾽ οὐλοχύτας τε παρέσχεθον. αὐτὰρ Ἰήσων
Ἰήσων: 1:534: πείσματα, καὶ μέθυ λεῖβον ὕπερθ᾽ ἁλός. αὐτὰρ Ἰήσων
Ἰήσων: 2:122: Αἰακίδαι, σὺν δέ σφιν ἀρήιος ὤρνυτ᾽ Ἰήσων.
Ἰήσων: 2:211: Ἁργῴης ἐπὶ νηὸς ἄγει μετὰ κῶας Ἰήσων.
Ἰήσων: 2:493: ἤλυθ᾽ ἄγων ποίμνηθεν ὄις. ἀνὰ δ᾽ ἵστατ᾽ Ἰήσων,
Ἰήσων: 2:873: ἴδριν ἐόντά με τόσσον ἄγει μετὰ κῶας Ἰήσων
Ἰήσων: 2:1160: καί σφεας ἀμφίεπον περιθαμβέες. αὐτὰρ Ἰήσων
Ἰήσων: 2:1283: ὧς ἔφατ᾽: Ἄργου δ᾽ αὖτε παρηγορίῃσιν Ἰήσων
Ἰήσων: 3:2: ἔνθεν ὅπως ἐς Ἰωλκὸν ἀνήγαγε κῶας Ἰήσων
Ἰήσων: 3:66: καὶ δ᾽ ἄλλως ἔτι καὶ πρὶν ἐμοὶ μέγα φίλατ᾽ Ἰήσων
Ἰήσων: 3:439: Ἴσκεν ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἀπὸ θρόνου ὤρνυτ᾽ Ἰήσων,
Ἰήσων: 3:566: χωόμενος δ᾽ ὅγ᾽ ἔπειτα καθέζετο: τοῖσι δ᾽ Ἰήσων
Ἰήσων: 3:1146: πείρηθεν: μετὰ δ᾽ αὖτε διέτμαγεν. ἤτοι Ἰήσων
Ἰήσων: 3:1193: ἔντυον ἥρωες παρὰ πείσμασιν. αὐτὰρ Ἰήσων
Ἰήσων: 3:1245: τόφρα δὲ Μηδείης ὑποθημοσύνῃσιν Ἰήσων
Ἰήσων: 3:1362: λάμπον ἀναλδήσκοντες ὑπὲρ χθονός. αὐτὰρ Ἰήσων
Ἰήσων: 4:79: βάλλον, ὁ δὲ κραιπνοὺς χέρσῳ πόδας ἧκεν Ἰήσων
Ἰήσων: 4:107: γαίῃ χεῖρας ἔτεινεν ἀμήχανος. αὐτὰρ Ἰήσων
Ἰήσων: 4:165: αὐτὸς ἑὴν ἐπὶ νῆα παλιντροπάασθαι Ἰήσων
Ἰήσων: 4:170: χαίρει δερκομένης καλὸν σέλας: ὧς τότ᾽ Ἰήσων
Ἰήσων: 4:393: ἐν δὲ πεσεῖν αὐτὴ μαλερῷ πυρί. τοῖα δ᾽ Ἰήσων
Ἰήσων: 4:454: σφωιτέραις κρινθέντες: ὁ δ᾽ ἐς λόχον ᾖεν Ἰήσων
Ἰήσων: 4:489: πῦρ ἅ τε δηιόωντες ἐπέδραμον: ὀψὲ δ᾽ Ἰήσων
Ἰήσων: 4:1081: πατρὸς ὑπερφιάλοιο βαρὺν χόλον. αὐτὰρ Ἰήσων,
Ἰήσων: 4:1329: φθογγῇ ὁμοῦ ἐγένοντο παρασχεδόν. αὐτὰρ Ἰήσων
Ἰήσων: 4:1699: νόστον, ἀμηχανέοντες, ὅπῃ φέροι. αὐτὰρ Ἰήσων
ἰθεῖαν: 4:1098: ἀλλὰ Διὸς δείδοικα δίκην ἰθεῖαν ἀτίσσαι.
ἰθείας: 2:1029: ἰθείας πολέεσσι δίκας λαοῖσι δικάζει,
ἰθείας: 4:1177: ἰθείας ἀνὰ ἄστυ διεκρίνοντο θέμιστας.
ἰθείης: 4:1200: ἰθείης, ἤδη δὲ γάμου τέλος ἐκλήιστο,
ἴθι: 1:420: νῦν δ᾽ ἴθι, καὶ τήνδ᾽ ἧμιν, Ἑκηβόλε, δέξο θυηλήν,
ἴθι: 3:486: βάσκ᾽ ἴθι καὶ πυκινοῖσι τεὴν παρὰ μητέρα μύθοις
ἴθι: 3:736: ἀλλ᾽ ἴθι, κεῦθε δ᾽ ἐμὴν σιγῇ χάριν, ὄφρα τοκῆας
ἴθι: 3:939: ‘τύνη μὲν νηόνδε θεᾶς ἴθι, τῷ ἔνι κούρην
ἴθυνε: 1:753: καὶ τὸν μὲν προπάροιθε Πέλοψ ἴθυνε, τινάσσων
ἴθυνε: 4:936: Ἀργῴῃ περὶ νηί, Θέτις δ᾽ ἴθυνε κέλευθον.
ἰθύνειν: 2:870: ἰθύνειν, Πηλῆα δ᾽ ἐπεσσύμενος προσέειπεν:
ἰθύνειν: 2:899: ὤρνυντ᾽, ἰθύνειν λελιημένοι. ἀλλ᾽ ἄρα τούσγε
ἰθύνεσθε: 4:1578: τόφρ᾽ αὐτὴν παρὰ χέρσον ἐεργμένοι ἰθύνεσθε,
ἰθύνοντο: 2:168: πνοιῇ δινήεντ᾽ ἀνὰ Βόσπορον ἰθύνοντο.
ἰθυντὴρ: 4:1258: ἰθυντὴρ Ἀγκαῖος ἀκηχέμενος ἀγόρευσεν:
ἰθυντῆρι: 4:209: ἄγχι δὲ παρθενικῆς κεκορυθμένος ἰθυντῆρι
ἰθύνω: 4:1105: ἰθύνω: λέκτρον δὲ σὺν ἀνέρι πορσαίνουσαν
ἰθύοντας: 1:323: πασσυδίῃ Πελίαο παρὲκ νόον ἰθύοντας.
ἰθὺς: 1:1032: ἀλλά μιν Λἰσονίδης τετραμμένον ἰθὺς ἑοῖο
ἰθὺς: 2:100: ἰθὺς ἀνασχόμενοι Πολυδεύκεος ἀντιάασκον.
ἰθὺς: 2:254: ὧς φάτο: τοῦ δ᾽ ἰθὺς κενεὰς ὁ γεραιὸς ἀνέσχεν
ἰθὺς: 3:283: ἰθὺς δ᾽ ἀμφοτέρῃσι διασχόμενος παλάμῃσιν
ἰθὺς: 4:696: ἰθὺς ἐνὶ βλεφάροισιν ἀνέσχεθον. αὐτίκα δ᾽ ἔγνω
ἰθὺς: 4:1581: ἀγκῶνος τέτατ᾽ ἰθὺς ἀπὸ προύχοντος ἰοῦσιν.
ἰθῦσαι: 3:1059: ἰθῦσαι. τὸ δὲ κῶας ἐς Ἑλλάδα τοῖό γ᾽ ἕκητι
ἰθύσειεν: 2:952: δωσέμεναι, ὅ κεν ᾗσι μετὰ φρεσὶν ἰθύσειεν.
ἰθύσειεν: 3:629: τὼς ἔμεν, ὥς κεν ἑῇσι μετὰ φρεσὶν ἰθύσειεν.
ἰθύσειεν: 3:652: ἤτοι ὅτ᾽ ἰθύσειεν, ἔρυκέ μιν ἔνδοθεν αἰδώς:
ἵκανε: 2:458: σὺν τοῖσιν δ᾽ ἵκανε Παραίβιος, ὅς ῥά οἱ ἦεν
ἱκάνει: 1:1258: οὐ γὰρ Ὕλας κρήνηνδε κιὼν σόος αὖτις ἱκάνει.
ἱκάνει: 3:350: αὐτῷ δ᾽ ὥς κεν ἅδῃ, τὼς ἔσσεται: οὐ γὰρ ἱκάνει
ἱκάνει: 3:721: παίδων εἵνεκ᾽ ἐμεῖο; καὶ ἐκ κείνοιο δ᾽ ἱκάνει
ἱκάνει: 3:1401: τὸν δὲ κατηφείη τε καὶ οὐλοὸν ἄλγος ἱκάνει
ἱκάνειν: 1:636: Θυιάσιν ὠμοβόροις ἴκελαι: φὰν γάρ που ἱκάνειν
ἱκάνειν: 4:348: εἴτε μιν εἰς πατρὸς χρειὼ δόμον αὖτις ἱκάνειν,
ἵκανεν: 1:40: Λάρισαν δ᾽ ἐπὶ τοῖσι λιπὼν Πολύφημος ἵκανεν
ἵκανεν: 1:115: Φλίας δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσιν Ἀραιθυρέηθεν ἵκανεν,
ἵκανεν: 1:179: Ταίναρον αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσι λιπὼν Εὔφημος ἵκανεν,
ἵκανεν: 1:318: ἀκτὴν δ᾽ ἵκανεν Παγασηίδα, τῇ μιν ἑταῖροι
ἵκανεν: 1:785: νίσσετ᾽ ἀπηλεγέως, ὄφρ᾽ ἀγλαὰ δώμαθ᾽ ἵκανεν
ἱκάνεται: 4:85: πάντα μάλ᾽, οὐδέ τι μῆχος ἱκάνεται. ἀλλ᾽ ἐπὶ νηὶ
ἱκάνετον: 3:53: δηναιὰς αὔτως; τί δ᾽ ἱκάνετον, οὔτι πάρος γε
ἱκάνομεν: 2:1279: ‘Κολχίδα μὲν δὴ γαῖαν ἱκάνομεν ἠδὲ ῥέεθρα
ἱκάνομεν: 3:84: ‘οὔτι βίης χατέουσαι ἱκάνομεν, οὐδέ τι χειρῶν.
ἱκάνομεν: 3:387: ἄστυ τεὸν καὶ δώμαθ᾽ ἱκάνομεν, ὥς που ἔολπας,
ἱκάνομεν: 3:979: ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀλλήλοισιν ἱκάνομεν εὐμενέοντες,
ἱκάνομεν: 4:1564: δεῦρο γὰρ οὐκ ἐθέλοντες ἱκάνομεν, ἀλλὰ βαρείαις
ἱκάνω: 3:986: ἀμφότερον δ᾽, ἱκέτης ξεῖνός τέ τοι ἐνθάδ᾽ ἱκάνω,
ἱκάνω: 4:1773: ἀνθρώποις. ἤδη γὰρ ἐπὶ κλυτὰ πείραθ᾽ ἱκάνω
ἵκεθ᾽: 1:709: ὧς δὲ καὶ Ἰφινόη Μινύας ἵκεθ᾽: οἱ δ᾽ ἐρέεινον,
ἴκελαι: 1:636: Θυιάσιν ὠμοβόροις ἴκελαι: φὰν γάρ που ἱκάνειν
ἰκέλη: 2:602: ἡ δ᾽ ἰκέλη πτερόεντι μετήορος ἔσσυτ᾽ ὀιστῷ.
ἰκέλη: 3:664: τῇ ἰκέλη Μήδεια κινύρετο. τὴν δέ τις ἄφνω
ἰκέλη: 4:875: αὐτὴ δὲ πνοιῇ ἰκέλη δέμας, ἠύτ᾽ ὄνειρος,
ἰκέλη: 4:1735: παρθενικῇ ἰκέλη: μίχθη δέ οἱ ἐν φιλότητι
ἴκελοι: 1:1027: ὀξείῃ ἴκελοι ῥιπῇ πυρός, ἥ τ᾽ ἐνὶ θάμνοις
ἴκελοι: 2:670: τοῖς ἴκελοι ἥρωες ὑπὲξ ἁλὸς εἷλκον ἐρετμά.
ἴκελοι: 4:997: τῷ ἴκελοι, οἷόν τε μεσαιτάτῃ ἐμβεβαῶτες
ἴκελοι: 4:1391: Λυσσαλέοις δἤπειτ᾽ ἴκελοι κυσὶν ἀίσσοντες
ἴκελον: 3:227: κρυστάλλῳ ἴκελον κοίλης ἀνεκήκιε πέτρης.
ἴκελον: 3:854: χροιῇ Κωρυκίῳ ἴκελον κρόκῳ ἐξεφαάνθη,
ἴκελον: 4:185: λαμπόμενον στεροπῇ ἴκελον Διός. ὦρτο δ᾽ ἕκαστος
ἴκελος: 1:781: τῷ ἴκελος πρὸ πόληος ἀνὰ στίβον ἤιεν ἥρως.
ἴκελος: 4:1366: ὦρτο θέειν, πνοιῇ ἴκελος πόδας. αἶψα δὲ Πηλεὺς
ἴκελος: 4:1678: τηκομένῳ ἴκελος μολίβῳ ῥέεν: οὐδ᾽ ἔτι δηρὸν
ἵκεο: 4:1704: Λητοΐδη, τύνη δὲ κατ᾽ οὐρανοῦ ἵκεο πέτρας
ἱκέσθαι: 1:892: δή ποτε νοστήσας ἐθέλῃς ἄψορρον ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: 1:904: εἰ δ᾽ οὔ μοι πέπρωται ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: 1:1031: οἴκαδε νυμφιδίους θαλάμους καὶ λέκτρον ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: 2:893: ἔσσεται, ἠὲ καὶ αὖτις ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: 2:1094: ποῖον ὄνειαρ ἔμελλεν ἐελδομένοισιν ἱκέσθαι;
ἱκέσθαι: 2:1143: ‘Αἰολίδην Φρίξον τιν᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος Αἶαν ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: 2:1169: ἀθανάτων ἐς χεῖρας ἐμὰς χατέοντας ἱκέσθαι.’
ἱκέσθαι: 3:339: Αἰολιδέων γενεήν, πρὶν ἐς Ἑλλάδα κῶας ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: 3:774: πρὶν τόνγ᾽ εἰσιδέειν, πρὶν Ἀχαιίδα γαῖαν ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: 3:907: κέκλομαι εἰς ὠπὴν ἑτάρων ἄπο μοῦνον ἱκέσθαι,
ἱκέσθαι: 3:1341: ἐργατίναι γλυκερόν σφιν ἄφαρ βουλυτὸν ἱκέσθαι,
ἱκέσθαι: 4:33: ξεῖνε, διέρραισεν, πρὶν Κολχίδα γαῖαν ἱκέσθαι.’
ἱκέσθαι: 4:415: αὐτὰρ ἐγὼ κεῖνόν γε τεὰς ἐς χεῖρας ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: 4:1234: νηυσὶ πέλει, ὅτε τόνγε βιῴατο κόλπον ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: 4:1568: πῇ πλόος ἐξανέχει Πελοπηίδα γαῖαν ἱκέσθαι.’
ἱκέσθαι: 4:1676: ὀχλίζων λάιγγας, ἐρυκέμεν ὅρμον ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: 4:1766: ὅς κεν ἀφυσσάμενος φθαίη μετὰ νῆάδ᾽ ἱκέσθαι.
ἱκεσιάων: 4:707: Ζῆνα, παλαμναίων τιμήορον ἱκεσιάων.
Ἱκεσίην: 4:1041: Ἱκεσίην, νέμεσίν τε θεῶν, ἐς χεῖρας ἰοῦσαν
Ἱκεσίοιο: 4:358: χρειοῖ ἐνισχόμενος; ποῦ τοι Διὸς Ἱκεσίοιο
Ἱκεσίοιο: 4:698: τῶ καὶ ὀπιζομένη Ζηνὸς θέμιν Ἱκεσίοιο,
Ἱκεσίου: 2:215: Ἱκεσίου πρὸς Ζηνός, ὅτις ῥίγιστος ἀλιτροῖς
Ἱκεσίου: 2:1134: ξεινίου Ἱκεσίου τε: Διὸς δ᾽ ἄμφω ἱκέται τε
ἵκετ᾽: 4:48: ἄστεος εὐρυχόροιο φόβῳ ἵκετ᾽: οὐδέ τις ἔγνω
ἵκετ᾽: 4:877: χωσαμένη: μετὰ δ᾽ οὔτι παλίσσυτος ἵκετ᾽ ὀπίσσω.
ἵκετ᾽: 4:992: Θρινακίης αὔρῃς ἵκετ᾽ ἐξ ἁλός: οἱ δ᾽ ἀγανῇσιν
ἱκέται: 2:1134: ξεινίου Ἱκεσίου τε: Διὸς δ᾽ ἄμφω ἱκέται τε
ἱκέται: 4:701: νηλειεῖς ἱκέται, ὅτ᾽ ἐφέστιοι ἀντιόωσιν.
ἱκέτας: 2:1133: ἀλλ᾽ ἱκέτας ξείνους Διὸς εἵνεκεν αἰδέσσασθε
ἱκέτης: 3:986: ἀμφότερον δ᾽, ἱκέτης ξεῖνός τέ τοι ἐνθάδ᾽ ἱκάνω,
ἱκέτῃσί: 3:985: καὶ Διός, ὃς ξείνοις ἱκέτῃσί τε χεῖρ᾽ ὑπερίσχει:
ἱκέτῃσι: 4:692: ἵζανον, ἥ τε δίκη λυγροῖς ἱκέτῃσι τέτυκται,
ἱκέτις: 4:741: ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱκέτις καὶ ὁμόγνιος ἔπλευ ἐμεῖο,
ἵκετο: 1:12: ἵκετο δ᾽ ἐς Πελίην αὐτοσχεδὸν ἀντιβολήσων
ἵκετο: 1:1244: ἄγριος, ὅν ῥά τε γῆρυς ἀπόπροθεν ἵκετο μήλων,
ἵκετο: 2:1215: θερμὸν ἀπὸ κρατὸς στάξαι φόνον: ἵκετο δ᾽ αὔτως
ἵκετο: 3:675: τίπτ᾽ ἔπαθες; τί τοι αἰνὸν ὑπὸ φρένας ἵκετο πένθος;
ἵκετο: 3:1356: Ἄρηος τέμενος φθισιμβρότου: ἵκετο δ᾽ αἴγλη
ἵκετο: 4:966: τοὺς δ᾽ ἄμυδις βληχή τε δι᾽ ἠέρος ἵκετο μήλων,
ἵκηαι: 3:943: νῶι δ᾽, ἐγὼν Ἄργος τε, δεδεγμένοι, εὖτ᾽ ἂν ἵκηαι,
ἵκηαι: 3:1068: ‘μνώεο δ᾽, ἢν ἄρα δή ποθ᾽ ὑπότροπος οἴκαδ᾽ ἵκηαι,
ἵκηαι: 3:1108: ἀλλ᾽ οἶον τύνη μὲν ἐμεῦ, ὅτ᾽ Ἰωλκὸν ἵκηαι,
ἵκηαι: 3:1121: εἰ δέ κεν ἤθεα κεῖνα καὶ Ἑλλάδα γαῖαν ἵκηαι,
ἵκησθε: 1:684: κουρότεραι δ᾽ ἄγονοι στυγερὸν ποτὶ γῆρας ἵκησθε.
ἵκησθε: 2:350: γνάμψαντες νήσου Θυνηίδος ὅρμον ἵκησθε.
ἵκηται: 1:661: ἀτρεκέως γνώωσι, κακὴ δ᾽ ἐπὶ πολλὸν ἵκηται
ἵκηται: 1:874: παισὶν ἐσανδρώσῃ, μεγάλη τέ ἑ βάξις ἵκηται.’
ἵκηται: 2:1203: σχήσεται, οὐδ᾽ ἠβαιόν, ὅτε χρειώ τις ἵκηται.
ἵκηται: 3:903: ἐξ ἐμέθεν, μὴ πατρὸς ἐς οὔατα μῦθος ἵκηται.
ἵκηται: 3:910: φάρμακον. ἀλλ᾽ ἀπονόσφι πέλεσθέ μοι, εὖτ᾽ ἂν ἵκηται.’
ἵκηται: 4:243: Αἰαίη Μήδεια Πελασγίδα γαῖαν ἵκηται,
ἵκηται: 4:436: θελγέμεν, εὖτ᾽ ἂν πρῶτα θεᾶς περὶ νηὸν ἵκηται
ἵκηται: 4:809: εὖτ᾽ ἂν ἐς Ἠλύσιον πεδίον τεὸς υἱὸς ἵκηται,
ἰκμάδα: 3:857: τῆς οἵην τ᾽ ἐν ὄρεσσι κελαινὴν ἰκμάδα φηγοῦ
ἰκμάδας: 4:678: ἰκμάδας αἰνυμένη: τὰ δ᾽ ἐπὶ στίχας ἤγαγεν αἰὼν
ἰκμαίνοιτο: 3:846: κούρην μουνογένειαν ἑὸν δέμας ἰκμαίνοιτο,
ἰκμαίνοντο: 4:1064: ὧς τῆς ἰκμαίνοντο παρηίδες: ἐν δέ οἱ ἦτορ
Ἰκμαίοιο: 2:524: καὶ βωμὸν ποίησε μέγαν Διὸς Ἰκμαίοιο,
ἱκοίμην: 2:444: γηθήσειν, ὅσον εἴπερ ὑπότροπος οἴκαδ᾽ ἱκοίμην.’
ἱκοίμην: 3:537: εἰ δὲ καὶ αὐτοῖσιν τόδ᾽ ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἱκοίμην
ἵκοιντο: 1:823: αὐταῖς ληιάδεσσιν ἀφορμηθέντες ἵκοιντο.
ἵκοιντο: 2:1176: οὐδέ σφιν θέμις ἦεν, ὅτ᾽ ἀντιπέρηθεν ἵκοιντο,
ἵκοισθε: 3:267: μητέρ᾽ ἑὴν ἀχέουσαν ἀποπρολιπόντες, ἵκοισθε;’
ἵκοισθε: 3:899: καὶ δέ κε σὺν πολέεσσιν ὀνείασιν οἴκαδ᾽ ἵκοισθε
ἵκοιτο: 1:1242: δέκτο γὰρ Ἡρακλῆα πελώριον, ὁππόθ᾽ ἵκοιτο.
ἵκοιτο: 2:455: τοῖς ὁ γέρων πάντεσσιν, ὅτις καὶ ἀφαυρὸς ἵκοιτο,
ἵκοιτο: 3:1134: ὄφρα κακὸν Πελίῃ ἱερὴν ἐς Ἰωλκὸν ἵκοιτο
ἵκοιτο: 4:665: οἷσι πάρος ξείνους θέλγ᾽ ἀνέρας, ὅστις ἵκοιτο:
ἱκόμεσθα: 3:311: Κίρκην ἑσπερίης εἴσω χθονός, ἐκ δ᾽ ἱκόμεσθα
ἱκόμεσθα: 3:895: ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱκόμεσθα, καὶ οὔ νύ τις ἄλλος ἔπεισιν,
ἵκοντο: 1:185: καὶ δ᾽ ἄλλω δύο παῖδε Ποσειδάωνος ἵκοντο:
ἵκοντο: 1:211: Ζήτης αὖ Κάλαΐς τε Βορήιοι υἷες ἵκοντο,
ἵκοντο: 1:608: εἰρεσίῃ κραναὴν Σιντηίδα Λῆμνον ἵκοντο.
ἵκοντο: 1:925: δυομένου Χερόνησον ἐπὶ προύχουσαν ἵκοντο.
ἵκοντο: 1:1298: καί νύ κεν ἂψ ὀπίσω Μυσῶν ἐπὶ γαῖαν ἵκοντο
ἵκοντο: 2:551: οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σκολιοῖο πόρου στεινωπὸν ἵκοντο
ἵκοντο: 2:730: ἀσπασίως ἄκρης Ἀχερουσίδος ὅρμον ἵκοντο.
ἵκοντο: 2:1003: νυκτί τ᾽ ἐπιπλομένῃ Χαλύβων παρὰ γαῖαν ἵκοντο.
ἵκοντο: 2:1262: ἐννύχιοι δ᾽ Ἄργοιο δαημοσύνῃσιν ἵκοντο
ἵκοντο: 3:213: ὦκα δ᾽ ὅτ᾽ ἐκ πεδίοιο πόλιν καὶ δώμαθ᾽ ἵκοντο
ἵκοντο: 3:1124: οὕνεκα τῶν μὲν παῖδες ὑπότροποι οἴκαδ᾽ ἵκοντο
ἵκοντο: 4:123: τὼ δὲ δι᾽ ἀτραπιτοῖο μεθ᾽ ἱερὸν ἄλσος ἵκοντο,
ἵκοντο: 4:505: νωλεμές, ὄφρ᾽ ἱερὴν Ἠλεκτρίδα νῆσον ἵκοντο,
ἵκοντο: 4:564: αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἐπὶ τῇσι παραὶ Κέρκυραν ἵκοντο,
ἵκοντο: 4:1232: νύκτας ὁμῶς καὶ τόσσα φέρ᾽ ἤματα, μέχρις ἵκοντο
ἵκοντο: 4:1514: ὅσσαι κυανέου στάγες αἵματος οὖδας ἵκοντο,
ἰκριόφιν: 1:566: ἐν δὲ λιγὺς πέσεν οὖρος: ἐπ᾽ ἰκριόφιν δὲ κάλωας
ἰκριόφιν: 4:80: ὑψοῦ ἀπ᾽ ἰκριόφιν: μετὰ δὲ Φρόντις τε καὶ Ἄργος,
ἰκριόφιν: 4:1661: βήσατ᾽ ἐπ᾽ ἰκριόφιν: χειρὸς δέ ἑ χειρὶ μεμαρπὼς
ἱκώμεθα: 2:1068: εἰ δέ κεν αὐτὴν νῆσον ἱκώμεθα, δὴ τότ᾽ ἔπειτα
ἱκώμεθα: 4:98: εὖτ᾽ ἂν ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκώμεθα νοστήσαντες.’
ἱκώμεθα: 4:1417: δή ποτ᾽ Ἀχαιίδα γαῖαν ἱκώμεθα ναυτιλίῃσιν,
ἵκωνται: 1:969: μῆλά θ᾽ ὁμοῦ: δὴ γάρ οἱ ἔην φάτις, εὖτ᾽ ἂν ἵκωνται
ἵκωνται: 4:767: ὄφρ᾽ οἵγ᾽ Ἀλκινόου Φαιηκίδα νῆσον ἵκωνται.’
ἵκωνται: 4:819: νόσφιν ἐυσταθέος ζεφύρου, τείως κεν ἵκωνται
ἰλαδὸν: 4:240: ἰλαδὸν ἄσπετον ἔθνος ἐπιβρομέειν πελάγεσσιν.
ἱλάεσθαι: 2:849: Νισαίοισί τε Φοῖβος ἐπιρρήδην ἱλάεσθαι,
ἱλάεσθαι: 4:479: ἣ θέμις αὐθέντῃσι δολοκτασίας ἱλάεσθαι.
ἵλαθι: 4:1012: ‘γουνοῦμαι, βασίλεια: σὺ δ᾽ ἵλαθι, μηδέ με Κόλχοις
ἵλαθι: 4:1598: ἵλαθι, καὶ νόστοιο τέλος θυμηδὲς ὄπαζε.’
ἱλάξασθαι: 1:1093: Δινδύμου ὀκριόεντος ἐύθρονον ἱλάξασθαι
ἱλάξονται: 2:810: ναυτίλοι ἂμ πέλαγος θηεύμενοι ἱλάξονται:
ἱλάσκονται: 1:1139: ῥόμβῳ καὶ τυπάνῳ Ῥείην Φρύγες ἱλάσκονται.
ἱλάσκωνται: 4:1728: Αἰγλήτην Ἀνάφης τιμήορον ἱλάσκωνται.
ἱλάσσηαι: 3:1036: ἔνθα δ᾽ ἐπεί κε θεὰν μεμνημένος ἱλάσσηαι,
Ἵλατ᾽: 4:1331: ‘Ἵλατ᾽ ἐρημονόμοι κυδραὶ θεαί: ἀμφὶ δὲ νόστῳ
ἵλατ᾽: 4:1409: ‘δαίμονες ὦ καλαὶ καὶ ἐύφρονες, ἵλατ᾽, ἄνασσαι,
Ἵλατ᾽: 4:1771: Ἵλατ᾽ ἀριστήων μακάρων γένος: αἵδε δ᾽ ἀοιδαὶ
ἵλατε: 4:982: ᾗ ὕπο δὴ κεῖσθαι δρέπανον φάτισ--ἵλατε Μοῦσαι,
ἵληθι: 2:695: κέκλομαι. ἀλλ᾽ ἵληθι ἄναξ, ἵληθι φαανθείς.’
ἵληθι: 2:695: κέκλομαι. ἀλλ᾽ ἵληθι ἄναξ, ἵληθι φαανθείς.’
ἱλήκοις: 2:710: ἱλήκοις: αἰεί τοι, ἄναξ, ἄτμητοι ἔθειραι,
Ἰλισσοῦ: 1:215: Ἰλισσοῦ προπάροιθε χορῷ ἔνι δινεύουσαν.
ἰλλομένοις: 1:329: αὐτοῦ δ᾽ ἰλλομένοις ἐπὶ λαίφεσιν, ἠδὲ καὶ ἱστῷ
ἰλλόμενον: 1:129: δεσμοῖς ἰλλόμενον μεγάλων ἀπεθήκατο νώτων:
ἰλλόμενός: 2:27: ἀνέρες ἀμφιπένονται: ὁ δ᾽ ἰλλόμενός περ ὁμίλῳ
ἰλλόμενος: 2:1251: ἰλλόμενος χαλκέῃσιν ἀλυκτοπέδῃσι Προμηθεὺς
Ἰλλυρικοῖο: 4:516: οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ Ἰλλυρικοῖο μελαμβαθέος ποταμοῖο,
ἰλύι: 2:821: ψυχόμενος λαγόνας τε καὶ ἄσπετον ἰλύι νηδὺν
ἰλυόεντος: 2:825: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἰλυόεντος ἀνὰ θρωσμοὺς ποταμοῖο
ἰλύος: 1:10: ἄλλο μὲν ἐξεσάωσεν ὑπ᾽ ἰλύος, ἄλλο δ᾽ ἔνερθεν
ἰλύος: 4:674: τοίους καὶ προτέρης ἐξ ἰλύος ἐβλάστησε
ἱμάντας: 2:52: θῆκε πάροιθε ποδῶν δοιοὺς ἑκάτερθεν ἱμάντας
ἱμάντας: 2:63: ἠδὲ Βιαντιάδης Ταλαὸς μέγας: ὦκα δ᾽ ἱμάντας
ἱμάντεσσι: 4:888: εἴρυσσαν τανύσαντες ἐν ἱμάντεσσι κεραίης.
ἱμάσθλην: 3:870: αὐτὴ δ᾽ ἡνί᾽ ἔδεκτο καὶ εὐποίητον ἱμάσθλην
ἱμάσθλην: 3:1152: καί ῥ᾽ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ λάβ᾽ ἡνία, τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἱμάσθλην
ἱμᾶσι: 2:67: οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱμᾶσι διασταδὸν ἠρτύναντο,
Ἰμβρασίης: 1:187: νοσφισθεὶς Ἐργῖνος, ὁ δ᾽ Ἰμβρασίης ἕδος Ἥρης,
Ἰμβρασίοισι: 2:868: θάρσος, ὃν Ἰμβρασίοισι παρ᾽ ὕδασιν Ἀστυπάλαια
Ἴμβρον: 1:924: Ἴμβρον ἔχον καθύπερθε: νέον γε μὲν ἠελίοιο
ἱμείρουσα: 1:779: παρθένος ἱμείρουσα μετ᾽ ἀλλοδαποῖσιν ἐόντος
ἴμεν: 1:720: πέμπον ἴμεν, καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπεντύνοντο νέεσθαι.
ἴμεν: 1:843: βῆ ῥ᾽ ἴμεν, ἀμφὶ δὲ τόνγε νεήνιδες ἄλλοθεν ἄλλαι
ἴμεν: 1:1188: βῆ ῤ̔ ἴμεν εἰς ὕλην υἱὸς Διός, ὥς κεν ἐρετμὸν
ἴμεν: 2:542: σεύατ᾽ ἴμεν πόντονδε, φίλα φρονέουσ᾽ ἐρέτῃσιν.
ἴμεν: 3:113: βῆ ῤ̔ ἴμεν Οὐλύμποιο κατὰ πτύχας, εἴ μιν ἐφεύροι.
ἴμεν: 3:891: μὴ ἴμεν ἀλλοδαποῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν, οἵ τ᾽ ἐπὶ γαῖαν
ἴμεν: 3:1175: βὰν δ᾽ ἴμεν, οὐδ᾽ ἁλίωσαν ὁδόν: πόρε δέ σφιν ἰοῦσιν
ἴμεν: 4:50: ἔνθεν ἴμεν νηόνδε μάλ᾽ ἐφράσατ᾽: οὐ γὰρ ἄιδρις
ἴμεν: 4:198: Αἰήτης ὁμάδῳ πόντονδ᾽ ἴμεν ἐκ ποταμοῖο.
ἴμεν: 4:847: σεύατ᾽ ἴμεν λαιψηρὰ δι᾽ ὕδατος, ἔστ᾽ ἀφίκανεν
ἴμεν: 4:876: βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐκ μεγάροιο θοῶς, καὶ ἐσήλατο πόντον
ἴμεν: 4:1291: βὰν δ᾽ ἴμεν ἄλλυδις ἄλλος ἑκαστέρω αὖλιν ἑλέσθαι:
ἴμεναι: 1:774: βῆ δ᾽ ἴμεναι προτὶ ἄστυ, φαεινῷ ἀστέρι ἶσος,
ἴμεναι: 2:686: βῆ ῥ᾽ ἴμεναι πόντονδε δι᾽ ἠέρος: ὀψὲ δὲ τοῖον
ἱμερθείς: 3:117: κάλλεος ἱμερθείς. ἀμφ᾽ ἀστραγάλοισι δὲ τώγε
ἱμερθείς: 4:1736: ἄσχετον ἱμερθείς: ὀλοφύρετο δ᾽ ἠύτε κούρην
ἱμερόεν: 3:685: πολλάκι δ᾽ ἱμερόεν μὲν ἀνὰ στόμα θυῖεν ἐνισπεῖν:
ἱμερόεν: 3:1023: ἱμερόεν φαιδρῇσιν ὑπ᾽ ὀφρύσι μειδιόωντες.
ἱμερόενθ᾽: 4:1195: ἱμερόενθ᾽ ὑμέναιον ἀνήπυον: ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
ἱμερόεσσα: 4:40: τοίη ἄρ᾽ ἱμερόεσσα δόμων ἐξέσσυτο κούρη.
ἵμερον: 1:850: ῥηιδίως. Κύπρις γὰρ ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὦρσεν
ἵμερον: 4:429: οὔτε κεν εἰσορόων γλυκὺν ἵμερον ἐμπλήσειας.
ἵμερος: 3:653: αἰδοῖ δ᾽ ἐργομένην θρασὺς ἵμερος ὀτρύνεσκεν.
ἱμερτὴ: 4:563: Ἴσσα τε Δυσκέλαδός τε καὶ ἱμερτὴ Πιτύεια.
ἱμερτῇσιν: 2:956: τήνγε τις ἱμερτῇσιν ἐν ἀγκοίνῃσι δάμασσεν.
ἱμερτοῖσιν: 2:941: ὃν δέμας ἱμερτοῖσιν ἀναψύχει ὑδάτεσσιν.
ἵν᾽: 1:369: τεινάμενοι ἑκάτερθεν, ἵν᾽ εὖ ἀραροίατο γόμφοις
ἵν᾽: 1:382: βήσαθ᾽, ἵν᾽ ὀτρύνειε νέους κατὰ καιρὸν ἐρύσσαι:
ἵν᾽: 1:659: ἤια, καὶ μέθυ λαρόν, ἵν᾽ ἔμπεδον ἔκτοθι πύργων
ἵν᾽: 1:797: ἐξερέω νημερτές, ἵν᾽ εὖ γνοίητε καὶ αὐτοί.
ἵν᾽: 1:822: δέχθαι, ἵν᾽ ἢ φρονέοιεν ἅπερ θέμις, ἠέ πῃ ἄλλῃ
ἵν᾽: 1:908: τέτμῃ ἔτι ζώοντας, ἵν᾽ ἄνδιχα τοῖο ἄνακτος
ἵν᾽: 2:560: εἰρεσίην, ἵν᾽ ἔπειτα διὲκ πέτρας ἐλάσειαν,
ἵν᾽: 2:1097: Κολχίδα νῆ᾽ ἐπιβάντες, ἵν᾽ ἄσπετον ὄλβον ἄρωνται
ἵν᾽: 3:40: ἔσταν, ἵν᾽ ἐντύνεσκε θεὰ λέχος Ἡφαίστοιο.
ἵν᾽: 3:1091: πολλαὶ ναιετάουσιν, ἵν᾽ οὐδέ περ οὔνομ᾽ ἀκοῦσαι
ἵν᾽: 4:517: τύμβος ἵν᾽ Ἁρμονίης Κάδμοιό τε, πύργον ἔδειμαν,
ἵν᾽: 4:1289: δακρυόειν ἀγάπαζον, ἵν᾽ ἄνδιχα δῆθεν ἕκαστος
ἵν᾽: 4:1328: ὧς ἄρ᾽ ἔφαν, καὶ ἄφαντοι ἵν᾽ ἔσταθεν, ἔνθ᾽ ἄρα ταίγε
ἵν᾽: 4:1467: ὦρσεν, ἵν᾽ Ἡρακλῆος ἀπηλεγέως πεπύθοιτο,
ἵν᾽: 4:1749: νῆσον, ἵν᾽ ὁπλότεροι παίδων δέθεν ἐννάσσονται
ἵνα: 1:100: πέμπεν, ἵνα θρασέεσσι μεταπρέποι ἡρώεσσιν.
ἵνα: 2:56: αὐτὸς ἑκών, ἵνα μή μοι ἀτέμβηαι μετόπισθεν.
ἵνα: 2:190: οὐδ᾽ ὅσον, ἄλλοτε τυτθόν, ἵνα ζώων ἀκάχοιτο.
ἵνα: 2:265: στῆσαν, ἵνα ξιφέεσσιν ἐπεσσυμένας ἐλάσειαν.
ἵνα: 2:316: μαντοσύνης, ἵνα καί τι θεῶν χατέωσι νόοιο.
ἵνα: 2:737: κοίλη ὕπαιθα νάπη, ἵνα τε σπέος ἔστ᾽ Ἀίδαο
ἵνα: 2:1242: ἦλθ᾽, ἵνα δὴ Χείρωνα πελώριον, ἄλλα μὲν ἵππῳ,
ἵνα: 3:608: ἠδ᾽ αὐτούς, ἵνα μήτις ὑπὲκ κακότητος ἀλύξῃ.
ἵνα: 3:680: πείρασι ναιετάειν, ἵνα μηδέ περ οὔνομα Κόλχων.’
ἵνα: 3:786: ἀσκηθής, ἵνα οἱ θυμῷ φίλον, ἔνθα νέοιτο.
ἵνα: 3:819: ἠῶ τελλομένην, ἵνα οἱ θελκτήρια δοίη
ἵνα: 3:825: Ἄργος, ἵνα φράζοιντο νόον καὶ μήδεα κούρης:
ἵνα: 3:980: χώρῳ ἐν ἠγαθέῳ, ἵνα τ᾽ οὐ θέμις ἔστ᾽ ἀλιτέσθαι,
ἵνα: 3:1289: κευθμῶνος χθονίου, ἵνα τέ σφισιν ἔσκε βόαυλα
ἵνα: 4:60: μνησαμένη φιλότητος, ἵνα σκοτίῃ ἐνὶ νυκτὶ
ἵνα: 4:115: ποιήεντ᾽ ἀνὰ χῶρον, ἵνα κριοῦ καλέονται
ἵνα: 4:364: σῶν ἕνεκεν καμάτων, ἵνα μοι σόος ἀμφί τε βουσὶν
ἵνα: 4:572: Νυμφαίην παράμειβον, ἵνα κρείουσα Καλυψὼ
ἵνα: 4:628: ἐκ μυχάτης, ἵνα τ᾽ εἰσὶ πύλαι καὶ ἐδέθλια Νυκτός,
ἵνα: 4:653: νῆσον, ἵνα ψηφῖσιν ἀπωμόρξαντο καμόντες
ἵνα: 4:1448: ὧς φάτο: τοὶ δ᾽ ἀσπαστὸν ἵνα σφίσι πέφραδεν Αἴγλη
ἶνας: 2:828: ἀίγδην, μέσσας δὲ σὺν ὀστέῳ ἶνας ἔκερσεν.
ἶνας: 3:762: ἶνας καὶ κεφαλῆς ὑπὸ νείατον ἰνίον ἄχρις,
ἰνδάλλεται: 2:547: ὑγρή τε τραφερή τ᾽ ἰνδάλλεται, ἄλλοτε δ᾽ ἄλλῃ
ἰνδάλλετο: 3:453: προπρὸ δ᾽ ἄρ᾽ ὀφθαλμῶν ἔτι οἱ ἰνδάλλετο πάντα,
ἰνδάλλοντο: 1:1297: ὄστλιγγες μαλεροῖο πυρὸς ὣς ἰνδάλλοντο.
ἰνδάλλοντο: 3:811: θυμηδεῖς βιότοιο μεληδόνες ἰνδάλλοντο.
Ἰνδῶν: 2:908: Ἰνδῶν ἡνίκα φῦλα λιπὼν κατενάσσατο Θήβας,
ἰνίον: 3:762: ἶνας καὶ κεφαλῆς ὑπὸ νείατον ἰνίον ἄχρις,
ἵξεαι: 3:1072: ἤ νύ που ἀφνειοῦ σχεδὸν ἵξεαι Ὀρχομενοῖο,
ἷξεν: 3:275: τόφρα δ᾽ Ἔρως πολιοῖο δι᾽ ἠέρος ἷξεν ἄφαντος,
Ἰξίονα: 3:62: λυσόμενος χαλκέων Ἰξίονα νειόθι δεσμῶν,
ἵξομαι: 4:378: ἄμφω συνθεσίας. πῶς ἵξομαι ὄμματα πατρός;
ἷξον: 4:184: ἷξον: θάμβησαν δὲ νέοι μέγα κῶας ἰδόντες
ἷξον: 4:659: ἷξον δ᾽ Αἰαίης λιμένα κλυτόν: ἐκ δ᾽ ἄρα νηὸς
ἷξον: 4:1394: πλαζόμενοι: ἷξον δ᾽ ἱερὸν πέδον, ᾧ ἔνι Λάδων
ἰξύας: 4:947: παρθενικαί, δίχα κόλπον ἐπ᾽ ἰξύας εἱλίξασαι
ἰξύας: 4:1347: αὐχένος ἀμφί τε νῶτα καὶ ἰξύας, ἠύτε κοῦραι,
ἰξύας: 4:1609: κράατος, ἀμφί τε νῶτα καὶ ἰξύας ἔστ᾽ ἐπὶ νηδὺν
ἰοβολήσας: 4:1438: τόξα τε, τοῖσι πέλωρ τόδ᾽ ἀπέφθισεν ἰοβολήσας.
ἰοδόκη: 2:681: ἰοδόκη τετάνυστο κατωμαδόν: ἡ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶν
ἰοδόκην: 3:156: αὐτίκα δ᾽ ἰοδόκην χρυσέῃ περικάτθετο μίτρῃ
ἰοδόκης: 3:279: ἰοδόκης ἀβλῆτα πολύστονον ἐξέλετ᾽ ἰόν.
ἰοι: 4:1223: πνοιῇ ἐπειγόμ̣̣ἰοι προτέρω θέον. ἀλλὰ γὰρ οὔπω
ἴοιεν: 2:277: αἰέν. ὅτ᾽ ἐς Φινῆα καὶ ἐκ Φινῆος ἴοιεν.
ἴομεν: 1:872: ἴομεν αὖτις ἕκαστοι ἐπὶ σφέα: τὸν δ᾽ ἐνὶ λέκτροις
ἴομεν: 3:25: ‘δεῦρ᾽ ἴομεν μετὰ Κύπριν: ἐπιπλόμεναι δέ μιν ἄμφω
ἰόν: 3:279: ἰοδόκης ἀβλῆτα πολύστονον ἐξέλετ᾽ ἰόν.
ἰὸν: 4:1506: ἀλλὰ μὲν ᾧ τὰ πρῶτα μελάγχιμον ἰὸν ἐνείη
Ἰονίην: 4:630: Ὠκεανοῦ, τῇ δ᾽ αὖτε μετ᾽ Ἰονίην ἅλα βάλλει,
Ἰονίοιο: 4:308: κόλπον ἔσω πόντοιο πανέσχατον Ἰονίοιο.
Ἰονίοιο: 4:980: ἔστι δέ τις πορθμοῖο παροιτέρη Ἰονίοιο
ἰόντα: 4:1350: αὐτόν τ᾽ ἔγρεσθαι, ἀνά θ᾽ ὑμέας ὄρσαι ἰόντα:
ἰόντας: 1:650: ὅς ῥα τόθ᾽ Ὑψιπύλην μειλίξατο δέχθαι ἰόντας
ἰόντας: 3:589: μὴ καὶ ληιστῆρας ἑὴν ἐς γαῖαν ἰόντας
ἰόντας: 4:993: Ἀλκίνοος λαοί τε θυηπολίῃσιν ἰόντας
ἰόντες: 1:39: ἄμφω συμφορέονται, ἀπόπροθεν εἰς ἓν ἰόντες.
ἰόντες: 2:762: κεῖν᾽ ἦμαρ φιλότητι, μετὰ πτολίεθρον ἰόντες,
ἰόντες: 3:534: τῆς μὲν ἀπὸ μεγάροιο κατὰ στίβον ἐνθάδ᾽ ἰόντες
ἰόντες: 3:1144: ὀθνείων: αὖτις δ᾽ ἀβολήσομεν ἐνθάδ᾽ ἰόντες.’
ἰόντες: 4:720: ἠδ᾽ ὁπόθεν μετὰ γαῖαν ἑὴν καὶ δώματ᾽ ἰόντες
ἰόντι: 1:1210: ὀτραλέως κατὰ κόσμον ἐπαρτίσσειεν ἰόντι.
ἰόντι: 3:166: ἄκριες, ἀμφὶ δὲ πόντος ἀν᾽ αἰθέρα πολλὸν ἰόντι.
ἰόντος: 1:887: Αἰσονίδεω, τὰ δέ οἱ ῥέε δάκρυα χήτει ἰόντος:
ἰόντος: 2:107: πλῆξε, καὶ ἐν κονίῃσι βάλεν: τοῦ δ᾽ ἆσσον ἰόντος
ἰόντος: 2:805: Δάσκυλον ὀτρυνέω, ἐμὸν υἱέα: τοῖο δ᾽ ἰόντος,
ἰόντων: 2:195: τούσδ᾽ αὐτοὺς παριόντας ἐπήισεν, ὧν οἱ ἰόντων
ἰὸς: 4:1529: ἰὸς ἄφαρ, μυδόωσα δ᾽ ἀπὸ χροὸς ἔρρεε λάχνη.
ἰότητι: 1:130: αὐτὸς δ᾽ ᾗ ἰότητι παρὲκ νόον Εὐρυσθῆος
ἰότητι: 3:545: ‘ὔμμι, φίλοι, τόδε σῆμα θεῶν ἰότητι τέτυκται:
ἰότητι: 3:785: ἐρρέτω ἀγλαΐη: ὁ δ᾽ ἐμῇ ἰότητι σαωθεὶς
ἰότητι: 3:1115: μνήσω ἐμῇ ἰότητι πεφυγμένον. αἴθε γὰρ εἴην
ἰότητι: 4:360: ᾗς ἐγὼ οὐ κατὰ κόσμον ἀναιδήτῳ ἰότητι
ἰότητι: 4:1030: ὧν κάμον ὑμετέροισιν, ἀτύζομαι: ἧς ἰότητι
ἴουλοι: 1:972: ἶσόν που κἀκείνῳ ἐπισταχύεσκον ἴουλοι,
ἰούλους: 2:43: τοῖος ἔην Διὸς υἱός, ἔτι χνοάοντας ἰούλους
ἰούλους: 2:781: Ἱππολύτης: ἐμὲ δ᾽ εὗρε νέον χνοάοντα ἰούλους.
ἰούλους: 3:519: ἀνδράσιν, οὐδέ περ ὅσσον ἐπανθιόωντας ἰούλους
ἰοὺς: 1:1205: ὧς ὅγε τὴν ἤειρεν. ὁμοῦ δ᾽ ἀνὰ τόξα καὶ ἰοὺς
ἰοὺς: 2:1050: τούσδ᾽ ὄρνιθας ἰδόντες. ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἔλπομαι ἰοὺς
ἰοῦσα: 3:723: μεσσηγὺς μὲν τόνγε δόμῳ λίπον ἐνθάδ᾽ ἰοῦσα.’
ἰοῦσαι: 1:653: Λημνιάδες δὲ γυναῖκες ἀνὰ πτόλιν ἷζον ἰοῦσαι
ἰοῦσαι: 2:290: δώσω ἐγών, ὡς οὔ οἱ ἔτι χρίμψουσιν ἰοῦσαι.’
ἰοῦσαν: 1:712: ‘κούρη τοί μ᾽ ἐφέηκε Θοαντιὰς ἐνθάδ᾽ ἰοῦσαν,
ἰοῦσαν: 2:553: δινήεις δ᾽ ὑπένερθεν ἀνακλύζεσκεν ἰοῦσαν
ἰοῦσαν: 3:883: κνυζηθμῷ σαίνουσιν ὑποτρομέοντες ἰοῦσαν:
ἰοῦσαν: 3:914: ἠερίην Ἑκάτης ἱερὸν μετὰ νηὸν ἰοῦσαν,
ἰοῦσαν: 3:1154: θῦνον ἐπειγόμενοι ποτὶ δώματα. τὴν δ᾽ ἄρ᾽ ἰοῦσαν
ἰοῦσαν: 4:864: τὸν δ᾽ ἄχος αἰνὸν ἔτυψεν, ἐπεὶ πάρος οὐκέτ᾽ ἰοῦσαν
ἰοῦσαν: 4:1041: Ἱκεσίην, νέμεσίν τε θεῶν, ἐς χεῖρας ἰοῦσαν
ἰοῦσαν: 4:1632: παννύχιοι καὶ ἐπ᾽ ἦμαρ, ἐπ᾽ ἤματι δ᾽ αὖτις ἰοῦσαν
ἰοῦσαν: 4:1662: Αἰσονίδης ἐκόμιζε διὰ κληῖδας ἰοῦσαν.
ἰούσας: 2:251: ἀθανάτων. οὐδ᾽ ἂν πρὶν ἐρητύσαιμεν ἰούσας
ἰούσας: 2:463: οἵ τέ οἱ Ἁρπυίας Διόθεν σχήσουσιν ἰούσας.
ἰούσῃ: 4:31: μῆτερ ἐμή: χαίροις δὲ καὶ ἄνδιχα πολλὸν ἰούσῃ:
ἰούσῃ: 4:742: ἄλλο μὲν οὔτι κακὸν μητίσομαι ἐνθάδ᾽ ἰούσῃ:
ἰούσῃ: 4:977: καὶ μὲν τὰς παράμειβον ἐπ᾽ ἤματι: νυκτὶ δ᾽ ἰούσῃ
ἰούσης: 1:544: στράπτε δ᾽ ὑπ᾽ ἠελίῳ φλογὶ εἴκελα νηὸς ἰούσης
ἰούσης: 1:934: καὶ δὴ τοίγ᾽ ἐπὶ νυκτὶ διάνδιχα νηὸς ἰούσης
ἰούσης: 1:1015: ἡ δ᾽ ἔθεεν λαίφεσσι πανήμερος: οὐ μὲν ἰούσης
ἰοῦσιν: 1:163: υἷε δύω Ἀλεοῦ: τρίτατός γε μὲν ἕσπετ᾽ ἰοῦσιν
ἰοῦσιν: 1:246: ἀλλ᾽ οὐ φυκτὰ κέλευθα, πόνος δ᾽ ἄπρηκτος ἰοῦσιν.’
ἰοῦσιν: 1:333: --πάντα γὰρ εὖ κατὰ κόσμον--ἐπαρτέα κεῖται ἰοῦσιν.
ἰοῦσιν: 3:917: οἰωνούς, ἐσθλὸς δὲ σὺν εὖ φράσσασθαι ἰοῦσιν.
ἰοῦσιν: 3:1175: βὰν δ᾽ ἴμεν, οὐδ᾽ ἁλίωσαν ὁδόν: πόρε δέ σφιν ἰοῦσιν
ἰοῦσιν: 4:533: μήποτε τὴν δῄοισιν ἀναστήσεσθαι ἰοῦσιν.
ἰοῦσιν: 4:642: τὴν οἶμον, τῇπέρ τε καὶ ἔπλετο νόστος ἰοῦσιν.
ἰοῦσιν: 4:1217: βωμοί, τοὺς Μήδεια καθίσσατο. πολλὰ δ᾽ ἰοῦσιν
ἰοῦσιν: 4:1252: πετράων. ἦ τ᾽ ἂν καὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν ἰοῦσιν
ἰοῦσιν: 4:1581: ἀγκῶνος τέτατ᾽ ἰθὺς ἀπὸ προύχοντος ἰοῦσιν.
ἱπόειξαν: 4:41: τῇ δὲ καὶ αὐτόματοι θυρέων ἱπόειξαν ὀχῆες,
ἱππήεσσι: 3:1273: κηδεμόνες πεζοῖσι καὶ ἱππήεσσι τίθενται.
Ἱπποδάμεια: 1:754: ἡνία, σὺν δέ οἱ ἔσκε παραιβάτις Ἱπποδάμεια:
ἵπποι: 1:1158: οὐδὲ Ποσειδάωνος ἀελλόποδες κίχον ἵπποι.
ἵπποις: 3:233: ἤλασεν, Ἠελίῳ τίνων χάριν, ὅς ῥά μιν ἵπποις
ἵπποις: 3:1242: καί τε Καλαύρειαν μετὰ δῆθ᾽ ἅμα νίσσεται ἵπποις,
ἵπποισι: 4:220: Αἰήτης ἵπποισι μετέπρεπεν, οὕς οἱ ὄπασσεν
ἵπποισιν: 3:1192: νὺξ δ᾽ ἵπποισιν ἔβαλλεν ἔπι ζυγά: τοὶ δὲ χαμεύνας
Ἱππολύτη: 2:970: Ἱππολύτη ζωστῆρα παναίολον ἐγγυάλιξεν
Ἱππολύτη: 2:1001: Ἱππολύτη, νόσφιν δὲ Λυκάστιαι ἀμφενέμοντο,
Ἱππολύτης: 2:781: Ἱππολύτης: ἐμὲ δ᾽ εὗρε νέον χνοάοντα ἰούλους.
ἵππον: 4:1602: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ θοὸν ἵππον ἐς εὐρέα κύκλον ἀγῶνος
ἵππος: 3:1258: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀρήιος ἵππος ἐελδόμενος πολέμοιο
ἵππος: 4:1363: ἐξ ἁλὸς ἤπειρόνδε πελώριος ἔκθορεν ἵππος,
ἵππος: 4:1375: οἴσομεν, ᾗ προτέρωσε ταχὺς πόδας ἤλασεν ἵππος.
Ἱπποτάδην: 4:817: λωφήσειν πρήσοντα πυρὸς μένος, Ἱπποτάδην δὲ
Ἱππότεω: 4:776: Αἴολον Ἱππότεω παῖδα κλυτόν. ὄφρα δὲ καὶ τῷ
Ἱππουρίδος: 4:1710: νῆσος ἰδεῖν, ὀλίγης Ἱππουρίδος ἀντία νήσου,
ἵππους: 1:755: τὸν δὲ μεταδρομάδην ἐπὶ Μυρτίλος ἤλασεν ἵππους,
ἵππους: 2:1178: ἀλλ᾽ ἵππους δαίτρευον, ἐπηετανὸν κομέουσαι.
ἵππῳ: 2:1239: ἔσσυτο χαιτήεντι φυὴν ἐναλίγκιος ἵππῳ:
ἵππῳ: 2:1242: ἦλθ᾽, ἵνα δὴ Χείρωνα πελώριον, ἄλλα μὲν ἵππῳ,
ἵππων: 1:147: Κάστορά τ᾽ ὠκυπόδων ὦρσεν δεδαημένον ἵππων
ἵππων: 3:1234: τῷ δὲ καὶ ὠκυπόδων ἵππων εὐπηγέα δίφρον
ἵππων: 4:86: φεύγωμεν, πρὶν τόνδε θοῶν ἐπιβήμεναι ἵππων.
ἵππων: 4:224: ἀντικρὺ τετάνυστο πελώριον. ἡνία δ᾽ ἵππων
ἱρὰ: 1:418: ἱρὰ πάλιν βωμῷ ἐπιθήσομεν: ἄλλα δὲ Πυθοῖ,
ἱρεύσαντο: 2:302: πάντῃ φοιβήσαντες ἐπικριδὸν ἱρεύσαντο
ἱρὴν: 4:531: ἱρὴν πευσόμενος μετεκίαθε τῆσδ᾽ ὑπὲρ αὐτῆς
Ἰρι: 4:755: ‘῀Ἰρι φίλη, νῦν, εἴ ποτ᾽ ἐμὰς ἐτέλεσσας ἐφετμάς,
Ἰριν: 2:965: λεῖπον Ἅλυν ποταμόν, λεῖπον δ᾽ ἀγχίρροον ῀Ἰριν,
Ἰρις: 2:286: εἰ μὴ ἄρ᾽ ὠκέα ῀Ἰρις ἴδεν, κατὰ δ᾽ αἰθέρος ἆλτο
Ἰρίς: 2:298: Ἄρπυιαί τ᾽ ῀Ἰρίς τε διέτμαγεν. αἱ μὲν ἔδυσαν
Ἰρις: 2:367: δεινὸν ἐρεύγονται: μετὰ τὸν δ᾽ ἀγχίροος ῀Ἰρις
Ἰρις: 2:434: ἤλασαν, ἠδ᾽ ὡς ῀Ἰρις ἐρύκακε τάσδε δαΐξαι,
Ἰρις: 4:751: οὐδ᾽ ἄλοχον Κρονίδαο Διὸς λάθον: ἀλλά οἱ ῀Ἰρις
Ἰρις: 4:768: ὧς ἔφατ᾽: αὐτίκα δ᾽ ῀Ἰρις ἀπ᾽ Οὐλύμποιο θοροῦσα
ἱροῖς: 3:1213: ἱροῖς Αἰσονίδαο: πέριξ δέ μιν ἐστεφάνωντο
ἱρὸν: 2:720: κεῖσ᾽ Ὁμονοίης ἱρὸν ἐύφρονος, ὅ ῥ᾽ ἐκάμοντο
ἱρὸν: 2:1017: ἱρὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὄρος καὶ γαῖαν ἄμειβον,
ἱρὸν: 4:1689: ἱρὸν Ἀθηναίης Μινωίδος ἱδρύσαντο,
Ἴρου: 1:72: υἷες ὁ μὲν Τελέοντος, ὁ δ᾽ Ἴρου Ἀκτορίδαο:
Ἴρου: 1:74: Ἴρου δ᾽ Εὐρυτίων. σὺν καὶ τρίτος ἦεν Ὀιλεύς,
ἶσα: 2:1257: ἶσα δ᾽ ἐυξέστοις ὠκύπτερα πάλλεν ἐρετμοῖς,
ἶσα: 4:1244: ἠέρα καὶ μεγάλης νῶτα χθονὸς ἠέρι ἶσα,
ἰσαζέμεν: 3:1044: ἀνδράσιν, ἀλλὰ θεοῖσιν ἰσαζέμεν ἀθανάτοισιν.
ἴσαν: 1:161: καὶ μὴν Ἀμφιδάμας Κηφεύς τ᾽ ἴσαν Ἀρκαδίηθεν,
ἴσαν: 1:237: δὴ τότ᾽ ἴσαν μετὰ νῆα δι᾽ ἄστεος, ἔνθα περ ἀκταὶ
ἴσαν: 3:112: ἐκ δ᾽ ἴσαν ἄμφω ταίγε παλίσσυτοι. ἡ δὲ καὶ αὐτὴ
ἴσασιν: 3:931: ‘Ἀκλειὴς ὅδε μάντις, ὃς οὐδ᾽ ὅσα παῖδες ἴσασιν
ἴσην: 3:207: δενδρέων ἐξάπτειν ἑκὰς ἄστεος. ἠέρι δ᾽ ἴσην
Ἴσθμιον: 3:1239: οἷος δ᾽ Ἴσθμιον εἶσι Ποσειδάων ἐς ἀγῶνα
ἰσθμὸν: 1:947: ἰσθμὸν δ᾽ αὖ πεδίον τε Δολίονες ἀμφενέμοντο
ἰσθμὸς: 1:938: εἰς ἅλα κεκλιμένη, ὅσσον τ᾽ ἐπιμύρεται ἰσθμὸς
ἴσκε: 2:1198: ἴσκε παρηγορέων: οἱ δ᾽ ἔστυγον εἰσαΐοντες.
Ἴσκεν: 1:834: Ἴσκεν, ἀμαλδύνουσα φόνου τέλος, οἷον ἐτύχθη
Ἴσκεν: 2:240: Ἴσκεν Ἀγηνορίδης: ἀδινὸν δ᾽ ἕλε κῆδος ἕκαστον
Ἴσκεν: 3:396: Ἴσκεν ὑποσσαίνων ἀγανῇ ὀπί: τοῖο δὲ θυμὸς
Ἴσκεν: 3:439: Ἴσκεν ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἀπὸ θρόνου ὤρνυτ᾽ Ἰήσων,
Ἴσκεν: 3:484: Ἴσκεν ἐυφρονέων: ὁ δ᾽ ἀμείβετο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
Ἴσκεν: 3:555: Ἴσκεν: ἐπῄνησαν δὲ νέοι, Φινῆος ἐφετμὰς
Ἴσκεν: 3:937: Ἴσκεν ἀτεμβομένη: μείδησε δὲ Μόψος ἀκούσας
Ἴσκεν: 4:92: Ἴσκεν ἀκηχεμένη: μέγα δὲ φρένες Αἰσονίδαο
Ἴσκεν: 4:410: Ἴσκεν ὑποσσαίνων: ἡ δ᾽ οὐλοὸν ἔκφατο μῦθον:
Ἴσκεν: 4:1584: Ἴσκεν ἐυφρονέων: οἱ δ᾽ αἶψ᾽ ἐπὶ νηὸς ἔβησαν
ἴσκον: 4:1716: ἴσκον, ὃ δὴ Φοῖβός μιν ἀτυζομένοις ἀνέφηνεν.
Ἰσμηνοῖο: 1:537: ᾔ που ἐν Ὀρτυγίῃ, ἢ ἐφ᾽ ὕδασιν Ἰσμηνοῖο
ἰσόθεος: 4:1511: εὖτε γὰρ ἰσόθεος Λιβύην ὑπερέπτατο Περσεὺς
ἶσόν: 1:972: ἶσόν που κἀκείνῳ ἐπισταχύεσκον ἴουλοι,
ἴσον: 2:583: κυρτόν, ἀποτμῆγι σκοπιῇ ἴσον: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
ἶσον: 3:345: ἶσον δ᾽ ἐξ ἀνέμοιο θέει καὶ ὅτ᾽ ἀνέρες αὐτοὶ
ἶσον: 3:734: ἶσον ἐπεὶ κείνοις με τεῷ ἐπαείραο μαζῷ
ἶσον: 4:384: στρευγόμενος καμάτοισι: δέρος δέ τοι ἶσον ὀνείροις
ἶσος: 1:774: βῆ δ᾽ ἴμεναι προτὶ ἄστυ, φαεινῷ ἀστέρι ἶσος,
ἶσος: 4:1447: νηδύν, φορβάδι ἶσος ἐπιπροπεσών, ἐκορέσθη.’
ἰσοῦμαι: 3:1107: ἰσοῦμαι: τῶ μήτι φιλοξενίην ἀγόρευε.
ἰσοφαρίζεις: 1:482: υἷας Ἀλωιάδας, οἷς οὐδ᾽ ὅσον ἰσοφαρίζεις
ἰσοφαρίζοι: 2:1208: σμερδαλέην ἐνοπὴν μέγα τε σθένος ἰσοφαρίζοι.
Ἴσσα: 4:563: Ἴσσα τε Δυσκέλαδός τε καὶ ἱμερτὴ Πιτύεια.
ἱστάμενος: 1:1268: ἄλλοτε δ᾽ ἱστάμενος, καὶ ἀνὰ πλατὺν αὐχέν᾽ ἀείρων
ἵσταντο: 1:1223: νυμφάων ἵσταντο χοροί: μέλε γάρ σφισι πάσαις,
ἵστασαν: 4:1185: ἄλλοι δ᾽ ἀμφιφορῆας ἐπισχεδὸν ἵστασαν οἴνου
ἵστασο: 3:1: εἰ δ᾽ ἄγε νῦν, Ἐρατώ, παρά θ᾽ ἵστασο, καί μοι ἔνισπε,
ἵστατ᾽: 2:493: ἤλυθ᾽ ἄγων ποίμνηθεν ὄις. ἀνὰ δ᾽ ἵστατ᾽ Ἰήσων,
ἵστατο: 2:21: αἶψα δ᾽ ἑῶν ἑτάρων πρόμος ἵστατο, φώνησέν τε:
ἵστατο: 3:127: Κύπριν ἐπιπλομένην. ἡ δ᾽ ἀντίη ἵστατο παιδός,
ἴστε: 2:1049: ‘νῆσος μὲν πέλας ἧμιν Ἀρητιάς: ἴστε καὶ αὐτοὶ
ἵστησιν: 3:532: καὶ ποταμοὺς ἵστησιν ἄφαρ κελαδεινὰ ῥέοντας,
ἱστία: 1:926: ἔνθα σφιν λαιψηρὸς ἄη νότος, ἱστία δ᾽ οὔρῳ
ἱστία: 2:1110: ἱστία δ᾽ ἐξήρπαξ᾽ ἀνέμου μένος, ἠδὲ καὶ αὐτὴν
ἱστία: 2:1231: ἱστία δ᾽ ἤειραν, τὰ δ᾽ ὑπαὶ ῥιπῆς ἀνέμοιο
ἱστία: 2:1264: αὐτίκα δ᾽ ἱστία μὲν καὶ ἐπίκριον ἔνδοθι κοίλης
ἱστία: 4:1630: ἱστία λυσάμενοι περιμήκεά τε κλίναντες
ἱστοβοῆα: 3:1317: χάλκεον ἱστοβοῆα, θοῇ συνάρασσε κορώνῃ
ἱστοδόκης: 2:1265: ἱστοδόκης στείλαντες ἐκόσμεον: ἐν δὲ καὶ αὐτὸν
ἱστὸν: 1:392: σκαλμοῖς δ᾽ ἀμφὶς ἐρετμὰ κατήρτυον: ἐν δέ οἱ ἱστὸν
ἱστὸν: 1:563: δή ῥα τότε μέγαν ἱστὸν ἐνεστήσαντο μεσόδμῃ,
ἱστόν: 1:1201: ὡς δ᾽ ὅταν ἀπροφάτως ἱστόν νεός, εὖτε μάλιστα
ἱστὸν: 2:1266: ἱστὸν ἄφαρ χαλάσαντο παρακλιδόν: ὦκα δ᾽ ἐρετμοῖς
ἱστόν: 4:1631: ἱστόν, ἐυξέστῃσιν ἐπερρώοντ᾽ ἐλάτῃσιν
ἴστορε: 1:188: παρθενίην, Ἀγκαῖος ὑπέρβιος: ἴστορε δ᾽ ἄμφω
Ἴστροιο: 4:302: μεῖνεν, ἕως Ἴστροιο μέγαν ῥόον εἰσαφίκοντο.
Ἴστρον: 4:284: Ἴστρον μιν καλέοντες ἑκὰς διετεκμήραντο:
Ἴστρος: 4:325: ᾧ πέρι δὴ σχίζων Ἴστρος ῥόον ἔνθα καὶ ἔνθα
Ἴστρῳ: 4:309: Ἴστρῳ γάρ τις νῆσος ἐέργεται οὔνομα Πεύκη,
ἱστῷ: 1:329: αὐτοῦ δ᾽ ἰλλομένοις ἐπὶ λαίφεσιν, ἠδὲ καὶ ἱστῷ
ἴστω: 1:466: ἴστω νῦν δόρυ θοῦρον, ὅτῳ περιώσιον ἄλλων
ἴστω: 2:257: ἴστω Λητοῦς υἱός, ὅ με πρόφρων ἐδίδαξεν
ἴστω: 2:258: μαντοσύνας: ἴστω δὲ δυσώνυμος, ἥ μ᾽ ἔλαχεν, κὴρ
ἴστω: 3:151: ‘ἴστω νῦν τόδε σεῖο φίλον κάρη ἠδ᾽ ἐμὸν αὐτῆς,
ἴστω: 3:175: ἴστω καὶ νόστου τόνδε στόλον οἶος ἀπούρας.
ἴστω: 3:714: ἴστω Κόλχων ὅρκος ὑπέρβιος ὅντιν᾽ ὀμόσσαι
ἴστω: 4:1017: μαργοσύνης. ἴστω δ᾽ ἱερὸν φάος Ἠελίοιο,
ἴστω: 4:1018: ἴστω νυκτιπόλου Περσηίδος ὄργια κούρης,
ἴστωρ: 4:248: κούρη πορσανέουσα τιτύσκετο, μήτε τις ἴστωρ
ἴσχαν᾽: 1:902: ἴσχαν᾽, ἐπεὶ πάτρην μοι ἅλις Πελίαο ἕκητι
ἴσχανε: 3:612: πρόσθεν μητιάασκε: δέος δέ μιν ἴσχανε θυμόν,
ἴσχανεν: 4:108: θάρσυνέν τ᾽ ἐπέεσσι, καὶ ἴσχανεν ἀσχαλόωσαν.
ἰσχανόωντο: 2:866: καί νύ κ᾽ ἔτι προτέρω τετιημένοι ἰσχανόωντο,
ἴσχε: 4:1145: δαῖε δ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖς γλυκερὸν πόθον: ἴσχε δ᾽ ἑκάστην
ἴσχει: 2:232: ἀλλά με πικρὴ δῆτα καὶ ἄατος ἴσχει ἀνάγκη
ἴσχει: 4:1653: ἄνδρα τόν, ὅστις ὅδ᾽ ἐστί, καὶ εἰ παγχάλκεον ἴσχει
ἴσχειν: 4:1721: ἴσχειν ἐν στήθεσσι γέλω σθένον, οἷα θαμειὰς
ἰσχέμεν: 2:392: ἰσχέμεν. ἀλλὰ τίη με πάλιν χρειὼ ἀλιτέσθαι
ἴσχεο: 2:22: ‘ἴσχεο νῦν, μηδ᾽ ἄμμι κακήν, ὅτις εὔχεαι εἶναι,
ἴσχεο: 4:395: ‘ἴσχεο, δαιμονίη: τὰ μὲν ἁνδάνει οὐδ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ.
ἴσχεται: 3:344: ἴσχεται, ἢν καὶ πᾶσαι ἐπιβρίσωσιν ἄελλαι.
ἴσχομεν: 2:882: ‘δαιμόνιοι, τί νυ πένθος ἐτώσιον ἴσχομεν αὔτως;
ἴσχομεν: 4:204: ἴσχομεν: ἡμετέρῃ δ᾽ ἐπερείδεται Ἑλλὰς ἐφορμῇ,
ἴσχοντα: 4:1534: εὖ κτερέων ἴσχοντα, χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔθεντο.
ἴσχω: 2:225: ἴσχω δ᾽ οὔτινα μῆτιν ἐπίρροθον. ἀλλά κε ῥεῖα
ἴσχω: 4:1355: τῆσδε θεοπροπίης ἴσχω πέρι. φάν γε μὲν εἶναι
ἴτ᾽: 4:1412: νύμφαι: ἴτ᾽ ὦ νύμφαι, ἱερὸν γένος Ὠκεανοῖο,
ἴτε: 4:1582: ἀλλ᾽ ἴτε γηθόσυνοι, καμάτοιο δὲ μήτις ἀνίη
ἰτέαι: 3:201: ἑξείης πρόμαλοί τε καὶ ἰτέαι ἐκπεφύασιν,
ἰτείης: 4:1426: Λἴγλη δ᾽ ἰτείης ἱερὸν στύπος. ἐκ δέ νυ κείνων
Ἰτυμονῆα: 1:1046: Οἰνεΐδης δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἕλεν θρασὺν Ἰτυμονῆα
Ἰτυμονῆα: 2:105: αὐτὸς δ᾽ Ἰτυμονῆα πελώριον ἠδὲ Μίμαντα,
Ἰτωνίδος: 1:551: ἔργον Ἀθηναίης Ἰτωνίδος, ἠδὲ καὶ αὐτοὺς
ἰφθίμην: 4:895: θυγατέρ᾽ ἰφθίμην ἀδμῆτ᾽ ἔτι πορσαίνεσκον
ἴφθιμοί: 1:484: ἄμφω Λητοΐδαο, καὶ ἴφθιμοί περ ἐόντες.’
ἴφθιμός: 1:119: ἤλυθον ἴφθιμός τε Λεώδοκος, οὓς τέκε Πηρὼ
ἰφθίμου: 1:225: ἰφθίμου Πελίαο δόμοις ἔνι πατρὸς ἑῆος
Ἰφιὰς: 1:312: Ἰφιὰς Ἀρτέμιδος πολιηόχου ἀρήτειρα,
Ἰφίκλοιο: 1:121: Αἰολίδης σταθμοῖσιν ἐν Ἰφίκλοιο Μελάμπους.
Ἴφικλος: 1:45: οὐδὲ μὲν Ἴφικλος Φυλάκῃ ἔνι δηρὸν ἔλειπτο,
Ἴφικλος: 1:201: Θεστιάδης Ἴφικλος ἐφωμάρτησε κιόντι.
Ἰφινόη: 1:703: ‘ὄρσο μοι, Ἰφινόη, τοῦδ᾽ ἀνέρος ἀντιόωσα,
Ἰφινόη: 1:709: ὧς δὲ καὶ Ἰφινόη Μινύας ἵκεθ᾽: οἱ δ᾽ ἐρέεινον,
Ἰφινόη: 1:788: ἔνθα μιν Ἰφινόη κλισμῷ ἔνι παμφανόωντι
Ἰφινόην: 1:702: ἦ ῥα, καὶ Ἰφινόην μετεφώνεεν ἆσσον ἐοῦσαν:
Ἴφιτον: 2:115: Ἴφιτον ἀζαλέῃ κορύνῃ στυφέλιξεν ἐλάσσας,
Ἴφιτος: 1:86: τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ Κλυτίος τε καὶ Ἴφιτος ἠγερέθοντο,
Ἴφιτος: 1:207: ἐκ δ᾽ ἄρα Φωκήων κίεν Ἴφιτος Ὀρνυτίδαο
ἰχθύες: 1:573: ἰχθύες ἀίσσοντες ὕπερθ᾽ ἁλός, ἄμμιγα παύροις
ἰχθύσι: 1:1011: ἄμφω ἅμ᾽ οἰωνοῖσι καὶ ἰχθύσι κύρμα γενέσθαι.
ἴχνεσι: 1:184: ἴχνεσι τεγγόμενος διερῇ πεφόρητο κελεύθῳ.
ἰχνεύοντες: 2:279: ἢ αἶγας κεραοὺς ἠὲ πρόκας ἰχνεύοντες
ἴχνια: 1:575: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀγραύλοιο κατ᾽ ἴχνια σημαντῆρος
ἴχνια: 1:741: ἤιε, δὶς τόσση δὲ μετ᾽ ἴχνια νίσσετο πέτρη
ἴχνια: 3:447: ἑρπύζων πεπότητο μετ᾽ ἴχνια νισσομένοιο.
ἴχνια: 3:1288: ἴχνια μαστεύων: οἱ δ᾽ ἔκποθεν ἀφράστοιο
ἴχνια: 4:1376: οὐ γὰρ ὅγε ξηρὴν ὑποδύσεται: ἴχνια δ᾽ ἡμῖν
ἴχνια: 4:1461: ἴχνια γὰρ νυχίοισιν ἐπηλίνδητ᾽ ἀνέμοισιν
ἴχνος: 3:1262: πολλὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα μετάρσιον ἴχνος ἔπαλλεν,
ἴχνος: 3:1395: πολλοὶ δ᾽ οὐτάμενοι, πρὶν ὑπὸ χθονὸς ἴχνος ἀεῖραι,
ἰχὼρ: 4:1677: πετραίῳ στόνυχι χρίμψε σφυρόν: ἐκ δέ οἱ ἰχὼρ
ἰχῶρα: 3:852: αἱματόεντ᾽ ἰχῶρα Προμηθῆος μογεροῖο.
ἰῷ: 2:916: βλήμενος ἰῷ κεῖθεν ἐπ᾽ ἀγχιάλου θάνεν ἀκτῆς.
ἰωὴ: 1:1136: καὶ σάκεα ξιφέεσσιν ἐπέκτυπον, ὥς κεν ἰωὴ
ἰωὴ: 3:708: ἄμφω ἐπ᾽ ἀλλήλῃσι θέσαν γόον: ὦρτο δ᾽ ἰωὴ
ἰωῇ: 4:1626: ἀργέσταο νότου: κεχάροντο δὲ θυμὸν ἰωῇ.
ἰωήν: 1:1299: λαῖτμα βιησάμενοι ἀνέμου τ᾽ ἄλληκτον ἰωήν,
Ἰωλκίδα: 1:572: ῥυομένη καὶ γαῖαν Ἰωλκίδα: τοὶ δὲ βαθείης
Ἰωλκὸν: 3:2: ἔνθεν ὅπως ἐς Ἰωλκὸν ἀνήγαγε κῶας Ἰήσων
Ἰωλκόν: 3:89: νοστήσειν ἐς Ἰωλκόν, ἐπεὶ δολόεσσα τέτυκται.’
Ἰωλκὸν: 3:1108: ἀλλ᾽ οἶον τύνη μὲν ἐμεῦ, ὅτ᾽ Ἰωλκὸν ἵκηαι,
Ἰωλκὸν: 3:1134: ὄφρα κακὸν Πελίῃ ἱερὴν ἐς Ἰωλκὸν ἵκοιτο
Ἰωλκὸν: 4:1161: νοστήσας ἐς Ἰωλκὸν ὑπότροπος: ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
Ἰωλκοῦ: 1:906: πέμπε μιν ἡβήσαντα Πελασγίδος ἔνδον Ἰωλκοῦ
ἰῶν: 1:132: πρωθήβης, ἰῶν τε φορεὺς φύλακός τε βιοῖο.
ἰὼν: 1:1241: Εἰλατίδης Πολύφημος, ἰὼν προτέρωσε κελεύθου,
ἰὼν: 1:1348: αὖτις ἰὼν πονέεσθαι. ἐπηπείλησε δὲ γαῖαν
ἰὼν: 2:590: Εὔφημος δ᾽ ἀνὰ πάντας ἰὼν βοάασκεν ἑταίρους,
ἰὼν: 3:1199: Ἄργος ἰὼν ἤνεικε: τὰ δ᾽ ἐξ αὐτῆς ἕλε νηός.
ἰὼν: 4:1115: λίσσεσθαι: τὸ γὰρ αὐτὸς ἰὼν Κόλχοισι δικάσσει,
ἴωσιν: 1:354: δαῖτ᾽ ἐντυνώμεσθα παρασχεδόν. ὄφρα δ᾽ ἴωσιν