A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
φαανθείς: 2:695: κέκλομαι. ἀλλ᾽ ἵληθι ἄναξ, ἵληθι φαανθείς.’
φαανθείς: 3:960: Αἰσονίδης, κάματον δὲ δυσίμερον ὦρσε φαανθείς.
φαάνθη: 2:689: τήνδ᾽ ἱερὴν κλείωμεν, ἐπεὶ πάντεσσι φαάνθη
φαέεσσιν: 3:1020: τήκεται ἠῴοισιν ἰαινομένη φαέεσσιν.
φαέεσσιν: 4:1168: Ἠὼς δ᾽ ἀμβροσίοισιν ἀνερχομένη φαέεσσιν
Φαέθοντα: 3:245: καί μιν Κόλχων υἷες ἐπωνυμίην Φαέθοντα
Φαέθοντος: 4:621: τυφομένου Φαέθοντος ἐπιρροαὶ Ἠριδανοῖο:
Φαέθουσα: 4:969: ὁπλοτέρη Φαέθουσα θυγατρῶν Ἠελίοιο,
φαέθουσαν: 4:1688: ἥρωες: μετὰ δ᾽ οἵγε νέον φαέθουσαν ἐς ἠῶ
Φαέθων: 3:1235: ἔσχε πέλας Φαέθων ἐπιβήμεναι: ἂν δὲ καὶ αὐτὸς
Φαέθων: 4:596: ἡμιδαὴς Φαέθων πέσεν ἅρματος Ἠελίοιο
φαεινὰς: 4:603: μύρονται κινυρὸν μέλεαι γόον: ἐκ δὲ φαεινὰς
φαεινῇ: 1:1282: καὶ πεδία δροσόεντα φαεινῇ λάμπεται αἴγλῃ,
φαεινοὶ: 1:239: πληθὺς σπερχομένων ἄμυδις θέεν: οἱ δὲ φαεινοὶ
φαείνοι: 3:728: ὧς ἔρξω. μὴ γάρ μοι ἐν ὀφθαλμοῖσι φαείνοι
φαείνοι: 4:1285: οὐρανόθεν, τὰ δὲ λαμπρὰ δι᾽ ἠέρος ἄστρα φαείνοι:
φαεινοῖς: 1:519: αὐτὰρ ὅτ᾽ αἰγλήεσσα φαεινοῖς ὄμμασιν Ἠὼς
φαεινομένας: 4:1360: ἠὲ νέφος μεσσηγὺ φαεινομένας ἐκάλυψεν.’
φαεινομένην: 3:827: ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τὰ πρῶτα φαεινομένην ἴδεν ἠῶ
φαεινομένου: 2:42: ἑσπερίην διὰ νύκτα φαεινομένου ἀμαρυγαί.
φαεινοῦ: 4:971: Λαμπετίη δ᾽ ἐπὶ βουσὶν ὀρειχάλκοιο φαεινοῦ
φαεινῷ: 1:774: βῆ δ᾽ ἴμεναι προτὶ ἄστυ, φαεινῷ ἀστέρι ἶσος,
φαεινῷ: 3:154: φῆ: ὁ δ᾽ ἄῤ ἀστραγάλους συναμήσατο, κὰδ δὲ φαεινῷ
φαεσφόρος: 4:883: ἦμος δ᾽ ἄκρον ἔβαλλε φαεσφόρος οὐρανὸν Ἠώς,
φαιδρῇσιν: 3:1023: ἱμερόεν φαιδρῇσιν ὑπ᾽ ὀφρύσι μειδιόωντες.
φαιδροῖς: 4:416: μειλίξω: σὺ δέ μιν φαιδροῖς ἀγαπάζεο δώροις.
φαιδρὸς: 2:44: ἀντέλλων, ἔτι φαιδρὸς ἐν ὄμμασιν. ἀλλά οἱ ἀλκὴ
φαίδρυνε: 3:1042: γυμνωθεὶς φαίδρυνε τεὸν δέμας: ἐν δέ οἱ ἀλκὴ
φαιδρύνεσκεν: 4:669: ἐγρομένη πλοκάμους τε καὶ εἵματα φαιδρύνεσκεν.
φαιδρύνετ᾽: 3:831: νεκταρέῃ φαιδρύνετ᾽ ἐπὶ χρόα: δῦνε δὲ πέπλον
Φαίηκες: 4:990: αἵματος Οὐρανίοιο γένος Φαίηκες ἔασιν.
Φαιήκεσσι: 4:1209: δὴν μάλα Φαιήκεσσι μετ᾽ ἀνδράσι ναιετάασκον,
Φαιηκίδα: 4:767: ὄφρ᾽ οἵγ᾽ Ἀλκινόου Φαιηκίδα νῆσον ἵκωνται.’
Φαιηκίδας: 4:1220: Μηδείῃ δμωὰς Φαιηκίδας ἐκ μεγάροιο.
Φαιηκίδες: 4:1720: Μηδείης δμωαὶ Φαιηκίδες, οὐκέτ᾽ ἔπειτα
Φαιήκων: 4:539: δήμῳ Φαιήκων. ὁ γὰρ οἰκία Ναυσιθόοιο
Φαιήκων: 4:547: Φαιήκων: σὺν γάρ οἱ ἄναξ πόρσυνε κέλευθον
Φαιήκων: 4:820: Φαιήκων λιμένας: σὺ δ᾽ ἀκηδέα μήδεο νόστον.
Φαιήκων: 4:989: οὔνομα, Φαιήκων ἱερὴ τροφός: ὧς δὲ καὶ αὐτοὶ
Φαιήκων: 4:1137: ἡ δ᾽ ἄρα Φαιήκων ἱερῷ ἐνὶ τηλόθεν ἄντρῳ
Φαιήκων: 4:1179: Φαιήκων οἱ ἄριστοι ὁμιλαδὸν ἐστιχόωντο.
φαίην: 4:834: θαρσαλέη φαίην, καὶ κύματος ἀντιόωντος
φαίης: 2:171: αἰὲν ὑπὲρ νεφέων ἠερμένον: οὐδέ κε φαίης
φαίης: 3:35: ἑσποίμην: σὺ δέ κεν φαίης ἔπος ἀντιόωσα.’
φαίης: 3:1043: ἔσσετ᾽ ἀπειρεσίη μέγα τε σθένος, οὐδέ κε φαίης
φαίης: 3:1264: φαίης κε ζοφεροῖο κατ᾽ αἰθέρος ἀίσσουσαν
φαίης: 4:238: αὐτῷ δ᾽ ἤματι πόντον ἀνήιον: οὐδέ κε φαίης
φαίης: 4:995: πᾶσα πόλις: φαίης κεν ἑοῖς ἐπὶ παισὶ γάνυσθαι.
φαῖνε: 2:23: φαῖνε βίην: θεσμοῖς γὰρ ὑπείξομεν, ὡς ἀγορεύεις.
φαῖνέ: 4:780: ἡ δέ μιν ἆσσον ἑοῖο παρεῖσέ τε, φαῖνέ τε μῦθον:
φαίνειν: 2:315: βούλεται ἀνθρώποις ἐπιδευέα θέσφατα φαίνειν
φαίνετ᾽: 1:746: χαλκείῃ δείκηλον ἐν ἀσπίδι φαίνετ᾽ ἰδέσθαι.
φαίνετ᾽: 2:1106: ἄμπεχεν, οὐδέ πῃ ἄστρα διαυγέα φαίνετ᾽ ἰδέσθαι
φαίνεται: 2:855: δοιὰ γὰρ οὖν κείνων ἔτι σήματα φαίνεται ἀνδρῶν.
φαίνετο: 1:583: φαίνετο δ᾽ εἰναλίη Σκίαθος, φαίνοντο δ᾽ ἄπωθεν
φαίνετο: 1:1114: φαίνετο δ᾽ ἠερόεν στόμα Βοσπόρου ἠδὲ κολῶναι
φαίνετο: 3:165: φαίνετο καὶ ποταμῶν ἱεροὶ ῥόοι, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
φαίνετο: 3:425: θαρσαλέως ὑποδέχθαι, ἐπεὶ μέγα φαίνετο ἔργον:
φαίνοι: 4:1272: φαίνοι ἑήν: πάρα γάρ οἱ ἐπ᾽ οἰήκεσσι θαάσσειν
φαίνοντο: 1:583: φαίνετο δ᾽ εἰναλίη Σκίαθος, φαίνοντο δ᾽ ἄπωθεν
φάλαγγα: 2:850: ἀμφὶ δὲ τήνγε φάλαγγα παλαιγενέος κοτίνοιο
φάλαγγας: 1:76: εὖ δεδαὼς δῄοισιν, ὅτε κλίνωσι φάλαγγας.
φάλαγγας: 1:375: στείρης, ἐν δ᾽ ὁλκῷ ξεστὰς στορέσαντο φάλαγγας:
φάλαγγες: 1:388: αἱ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ τρόπιδι στιβαρῇ στενάχοντο φάλαγγες
φάλαγγες: 2:1080: ἀνδρῶν κινυμένων, ὁπότε ξυνίωσι φάλαγγες,
φάλαγξ: 2:845: νηίου ἐκ κοτίνοιο φάλαγξ: θαλέθει δέ τε φύλλοις
φάλαγξιν: 1:376: τὴν δὲ κατάντη κλῖναν ἐπὶ πρώτῃσι φάλαγξιν,
Φάληρος: 1:96: παῖς ἀγαθοῦ Τελέοντος, ἐυμμελίης τε Φάληρος.
φαμένη: 2:291: ὧς φαμένη λοιβὴν Στυγὸς ὤμοσεν, ἥ τε θεοῖσιν
φαμένη: 4:777: ἀγγελίην φαμένη θοὰ γούνατα παῦσεν ὁδοῖο,
φὰν: 1:636: Θυιάσιν ὠμοβόροις ἴκελαι: φὰν γάρ που ἱκάνειν
φάν: 4:1355: τῆσδε θεοπροπίης ἴσχω πέρι. φάν γε μὲν εἶναι
φανεῖσαι: 4:1413: δείξατ᾽ ἐελδομένοισιν ἐνωπαδὶς ἄμμι φανεῖσαι
φανῆναι: 3:818: ἄλλῃ δοιάζεσκεν: ἐέλδετο δ᾽ αἶψα φανῆναι
φαντάζωνται: 4:1283: αἵματι, καὶ μυκαὶ σηκοῖς ἔνι φαντάζωνται,
φάος: 2:184: ἐκ δ᾽ ἕλετ᾽ ὀφθαλμῶν γλυκερὸν φάος: οὐδὲ γάνυσθαι
φάος: 2:333: τέμνεθ᾽ ἁλὸς στεινωπόν: ἐπεὶ φάος οὔ νύ τι τόσσον
φάος: 2:671: ἦμος δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω φάος ἄμβροτον, οὔτ᾽ ἔτι λίην
φάος: 2:722: ἦμος δὲ τρίτατον φάος ἤλυθε, δὴ τότ᾽ ἔπειτα
φάος: 3:1142: ‘ὥρη ἀποβλώσκειν, μὴ πρὶν φάος ἠελίοιο
φάος: 4:111: ἄγχαυρον κνώσσουσιν, ἀλευάμενοι φάος ἠοῦς,
φάος: 4:1017: μαργοσύνης. ἴστω δ᾽ ἱερὸν φάος Ἠελίοιο,
φάος: 4:1294: καὶ φάος, οἰκτίστῳ θανάτῳ ἔπι. νόσφι δὲ κοῦραι
φάραγγας: 1:597: κεῖθεν δ᾽ Εὐρυμενάς τε πολυκλύστους τε φάραγγας
φάραγγος: 2:356: ἄκρην ἐκ μεγάλης προχοὰς ἵησι φάραγγος.
φάραγξ: 2:747: ἠῴην: κοίλη δὲ φάραγξ κατάγει μιν ἄνωθεν.
φαρέεσσιν: 3:862: λυγαίῃ ἐνὶ νυκτί, σὺν ὀρφναίοις φαρέεσσιν.
φάρεσι: 3:1030: οἶος ἄνευθ᾽ ἄλλων ἐνὶ φάρεσι κυανέοισιν
φάρεσιν: 3:454: αὐτός θ᾽ οἷος ἔην, οἵοισί τε φάρεσιν ἕστο,
φαρέτρην: 1:1194: ῥίμφα δ᾽ ὀιστοδόκην μὲν ἐπὶ χθονὶ θῆκε φαρέτρην
φάρμακ᾽: 3:1304: βάλλον ἅ τε στεροπή: κούρης δέ ἑ φάρμακ᾽ ἔρυτο.
φάρμακ᾽: 4:157: βάπτουσ᾽ ἐκ κυκεῶνος ἀκήρατα φάρμακ᾽ ἀοιδαῖς
φάρμακ᾽: 4:442: τοῖα παραιφαμένη θελκτήρια φάρμακ᾽ ἔπασσεν
φάρμακ᾽: 4:664: μύρεσθαι δόκεον: φλὸξ δ᾽ ἀθρόα φάρμακ᾽ ἔδαπτεν,
φάρμακα: 3:738: οἴσομαι εἰς Ἑκάτης θελκτήρια φάρμακα ταύρων.’
φάρμακα: 3:765: φῆ δέ οἱ ἄλλοτε μὲν θελκτήρια φάρμακα ταύρων
φάρμακα: 3:767: αὐτίκα δ᾽ οὔτ᾽ αὐτὴ θανέειν, οὐ φάρμακα δώσειν,
φάρμακα: 3:779: φάρμακα μησαμένη; ποῖον δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἐνίψω;
φάρμακα: 3:789: ἢ καὶ πασσαμένη ῥαιστήρια φάρμακα θυμοῦ.
φάρμακά: 3:802: φάρμακά οἱ, τὰ μὲν ἐσθλά, τὰ δὲ ῥαιστήρι᾽, ἔκειτο.
φάρμακα: 3:806: φάρμακα λέξασθαι θυμοφθόρα, τόφρα πάσαιτο.
φάρμακα: 3:820: φάρμακα συνθεσίῃσι, καὶ ἀντήσειεν ἐς ὠπήν.
φάρμακα: 3:983: αὐτοκασιγνήτῃ μενοεικέα φάρμακα δώσειν.
φάρμακα: 3:1246: φάρμακα μυδήνας ἠμὲν σάκος ἀμφεπάλυνεν
φάρμακα: 4:21: φάρμακα πασσαμένη, Ἥρης δ᾽ ἁλίωσε μενοινάς,
φάρμακα: 4:25: φάρμακα πάντ᾽ ἄμυδις κατεχεύατο φωριαμοῖο.
φάρμακά: 4:1079: φάρμακά οἱ: σχεδόθεν δὲ κακῷ κακόν, οἷά τε πολλὰ
φαρμακίδες: 4:53: φαρμακίδες: τρομερῷ δ᾽ ὑπὸ δείματι πάλλετο θυμός.
φάρμακον: 3:844: φάρμακον, ὅ ῥά τέ φασι Προμήθειον καλέεσθαι.
φάρμακον: 3:910: φάρμακον. ἀλλ᾽ ἀπονόσφι πέλεσθέ μοι, εὖτ᾽ ἂν ἵκηται.’
φάρμακον: 3:1013: φάρμακον: αὐτὰρ ὅγ᾽ αἶψα χεροῖν ὑπέδεκτο γεγηθώς.
φάρμακον: 3:1041: ἦρι δὲ μυδήνας τόδε φάρμακον, ἠύτ᾽ ἀλοιφῇ
φάρμακον: 3:1168: δεῖξέ τε φάρμακον αἰνόν: ὁ δ᾽ οἰόθεν οἶος ἑταίρων
φαρμάκου: 4:159: φαρμάκου ὕπνον ἔβαλλε: γένυν δ᾽ αὐτῇ ἐνὶ χώρῃ
φαρμάκῳ: 4:164: φαρμάκῳ ἔψηχεν θηρὸς κάρη, εἰσόκε δή μιν
φαρμάσσειν: 3:478: φαρμάσσειν Ἑκάτης Περσηίδος ἐννεσίῃσιν.
φαρμάσσεσθαι: 3:858: Κασπίῃ ἐν κόχλῳ ἀμήσατο φαρμάσσεσθαι,
φαρμάσσῃς: 4:61: φαρμάσσῃς εὔκηλος, ἅ τοι φίλα ἔργα τέτυκται.
φαρμάσσοι: 4:1510: φαρμάσσοι, ὅτε μοῦνον ἐνιχρίμψῃσιν ὀδοῦσιν.
φάρμαχ᾽: 3:530: φάρμαχ᾽, ὅσ᾽ ἤπειρός τε φύει καὶ νήχυτον ὕδωρ,
φᾶρος: 2:30: ἔνθ᾽ ἀπὸ Τυνδαρίδης μὲν ἐύστιπτον θέτο φᾶρος
φᾶρος: 3:1203: εὐαγέως θείοιο τέρεν δέμας: ἀμφὶ δὲ φᾶρος
φᾶρος: 4:187: Αἰσονίδης δ᾽ ἄλλους μὲν ἐρήτυε, τῷ δ᾽ ἐπὶ φᾶρος
φὰς: 1:1338: φὰς ἐνὶ τοῖσιν ἅπασιν ἐνηέος ἀνδρὸς ἀλείτην
φάσαν: 1:247: ὧς φάσαν ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ πτόλιν: αἱ δὲ γυναῖκες
φάσαν: 2:611: τῆλ᾽ ἀναπεπτάμενον. δὴ γὰρ φάσαν ἐξ Ἀίδαο
φάσαν: 4:682: ῥεῖα κασιγνήτην φάσαν ἔμμεναι Αἰήταο.
φάσγαν᾽: 2:101: τοῦ δὲ πάρος κολεῶν εὐήκεα φάσγαν᾽ ἑταῖροι
φάσγαν᾽: 2:274: φάσγαν᾽ ἐπισχόμενοι ὀπίσω θέον. ἐν γὰρ ἕηκεν
φάσγανά: 4:1054: φάσγανά τ᾽ ἐκ κολεῶν. οὐδὲ σχήσεσθαι ἀρωγῆς
φάσγανον: 1:1250: αἶψα δ᾽ ἐρυσσάμενος μέγα φάσγανον ὦρτο δίεσθαι,
φάσγανον: 4:694: αὐτὰρ ὁ κωπῆεν μέγα φάσγανον ἐν χθονὶ πήξας,
φασγάνῳ: 4:374: φασγάνῳ αὐτίκα τόνδε μέσον διὰ λαιμὸν ἀμῆσαι,
φάσθαι: 1:313: καί μιν δεξιτερῆς χειρὸς κύσεν, οὐδέ τι φάσθαι
φάσθαι: 3:384: ἀντιβίην ὀλοὸν φάσθαι ἔπος: ἀλλ᾽ ἀπέρυκεν
φάσθαι: 3:978: ἤ τι παρεξερέεσθαι, ὅ τοι φίλον, ἠέ τι φάσθαι.
φάσθαι: 4:1198: Ἀρήτῃ, πυκινὸν φάσθαι ἔπος Ἀλκινόοιο.
φασι: 2:1213: ἔνθα Τυφάονά φασι Διὸς Κρονίδαο κεραυνῷ
φασι: 3:844: φάρμακον, ὅ ῥά τέ φασι Προμήθειον καλέεσθαι.
φασι: 4:272: ἔνθεν δή τινά φασι πέριξ διὰ πᾶσαν ὁδεῦσαι
Φάσιδι: 3:57: ἤδη γὰρ ποταμῷ ἐνὶ Φάσιδι νῆα κατίσχει
Φάσιδι: 4:134: Φάσιδι συμφέρεται ἱερὸν ῥόον: οἱ δὲ συνάμφω
Φάσιδος: 2:1280: Φάσιδος: ὥρη δ᾽ ἧμιν ἐνὶ σφίσι μητιάασθαι,
Φάσιδος: 3:1219: Φάσιδος εἱαμενὴν Ἀμαραντίου εἱλίσσονται.
φασιν: 2:979: ὑψηλῶν, ἅ τέ φασιν Ἀμαζόνια κλείεσθαι.
Φᾶσίν: 2:1263: Φᾶσίν τ᾽ εὐρὺ ῥέοντα, καὶ ἔσχατα πείρατα πόντοι
Φᾶσις: 2:403: Φᾶσις δινήεις εὐρὺν ῥόον εἰς ἅλα βάλλει.
φάτ᾽: 2:25: ὧς φάτ᾽ ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἐσέδρακεν ὄμμαθ᾽ ἑλίξας,
φάτ᾽: 2:428: ὧς φάτ᾽ Ἀγηνορίδης: ἐπὶ δὲ σχεδὸν υἱέε δοιὼ
φάτ᾽: 2:492: ὧς φάτ᾽ Ἀγηνορίδης: ὁ δ᾽ ἐπισχεδὸν αὐτίκα δοιὼ
φάτ᾽: 2:640: ὧς φάτ᾽ ἀριστήων πειρώμενος: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
φάτ᾽: 2:1159: ὧς φάτ᾽: ἀριστῆες δὲ συνηβολίῃ κεχάροντο,
φάτ᾽: 3:194: ὧς φάτ᾽: ἐπῄνησαν δὲ νέοι ἔπος Αἰσονίδαο
φάτ᾽: 3:432: ὧς φάτ᾽ ἀμηχανίῃ βεβολημένος: αὐτὰρ ὁ τόνγε
φάτ᾽: 3:594: νόσφι δὲ οἷ αὐτῷ φάτ᾽ ἐοικότα μείλια τίσειν
φάτ᾽: 4:391: ὧς φάτ᾽ ἀναζείουσα βαρὺν χόλον: ἵετο δ᾽ ἥγε
φατίζεται: 1:24: Καλλιόπη Θρήικι φατίζεται εὐνηθεῖσα
φατίζεται: 1:1019: αὐτονυχί: ἱερὴ δὲ φατίζεται ἥδ᾽ ἔτι πέτρη,
φάτιν: 1:5: τοίην γὰρ Πελίης φάτιν ἔκλυεν, ὥς μιν ὀπίσσω
φάτιν: 4:1332: οὔτι μαλ᾽ ἀντικρὺ νοέω φάτιν. ἦ μὲν ἑταίρους
φάτις: 1:172: βῆ δὲ καὶ Αὐγείης, ὃν δὴ φάτις Ἠελίοιο
φάτις: 1:481: τοῖα φάτις καὶ τοὺς πρὶν ἐπιφλύειν μακάρεσσιν
φάτις: 1:969: μῆλά θ᾽ ὁμοῦ: δὴ γάρ οἱ ἔην φάτις, εὖτ᾽ ἂν ἵκωνται
φάτις: 2:856: Ἁγνιάδην Τῖφυν θανέειν φάτις: οὐδέ οἱ ἦεν
φάτις: 3:1093: Αἰολίδην Μινύην ἔνθεν φάτις Ὀρχομενοῖο
φάτισ: 4:982: ᾗ ὕπο δὴ κεῖσθαι δρέπανον φάτισ--ἵλατε Μοῦσαι,
φάτο: 1:277: Ἀλκιμέδη, καὶ τοῖον ἔπος φάτο κηδοσύνῃσιν:
φάτο: 1:341: ὧς φάτο: πάπτηναν δὲ νέοι θρασὺν Ἡρακλῆα
φάτο: 1:1103: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀσπαστὸν ἔπος γένετ᾽ εἰσαΐοντι.
φάτο: 1:1261: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀίοντι κατὰ κροτάφων ἅλις ἱδρὼς
φάτο: 2:254: ὧς φάτο: τοῦ δ᾽ ἰθὺς κενεὰς ὁ γεραιὸς ἀνέσχεν
φάτο: 2:421: ὧς φάτο: τὸν δ᾽ ὁ γεραιὸς ἀμειβόμενος προσέειπεν:
φάτο: 2:620: εὐπαλέας τελέεσθαι Ἀγηνορίδης φάτο Φινεύς.’
φάτο: 2:650: ὧς φάτο, καὶ τοίων μὲν ἐλώφεον αὐτίκα μύθων,
φάτο: 2:880: ὧς φάτο: τοῖο δὲ θυμὸς ὀρέξατο γηθοσύνῃσιν.
φάτο: 3:17: ὧς φάτο: τὴν δὲ παρᾶσσον Ἀθηναίη προσέειπεν:
φάτο: 3:100: ὧς φάτο: μείδησαν δὲ θεαί, καὶ ἐσέδρακον ἄντην
φάτο: 3:106: ὧς φάτο: τὴν δ᾽ Ἥρη ῥαδινῆς ἐπεμάσσατο χειρός,
φάτο: 3:145: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀσπαστὸν ἔπος γένετ᾽ εἰσαΐοντι.
φάτο: 3:259: γηθόσυνοι: τοῖον δὲ κινυρομένη φάτο μῦθον:
φάτο: 3:540: ὧς φάτο: τοῖσι δὲ σῆμα θεοὶ δόσαν εὐμενέοντες.
φάτο: 3:681: ὧς φάτο: τῆς δ᾽ ἐρύθηνε παρήια: δὴν δέ μιν αἰδὼς
φάτο: 3:724: ὧς φάτο: τῇ δ᾽ ἔντοσθεν ἀνέπτατο χάρματι θυμός,
φάτο: 3:942: ἔσσεται, ὡς δὴ καὶ πρὶν Ἀγηνορίδης φάτο Φινεύς.
φάτο: 3:973: θευμορίῃ, καὶ τοῖον ὑποσσαίνων φάτο μῦθον:
φάτο: 3:1007: ὧς φάτο κυδαίνων: ἡ δ᾽ ἐγκλιδὸν ὄσσε βαλοῦσα
φάτο: 3:1076: ὧς φάτο: τὸν δὲ καὶ αὐτὸν ὑπήιε δάκρυσι κούρης
φάτο: 3:1101: ὧς φάτο, μειλιχίοισι καταψήχων ὀάροισιν.
φάτο: 3:1130: ὧς φάτο: τῇ δ᾽ ἔντοσθε κατείβετο θυμὸς ἀκουῇ,
φάτο: 4:206: ὧς φάτο, δῦνε δὲ τεύχε᾽ ἀρήια: τοὶ δ᾽ ἰάχησαν
φάτο: 4:747: ὧς φάτο: τὴν δ᾽ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν: ἀμφὶ δὲ πέπλον
φάτο: 4:831: ὧς φάτο: τὴν δὲ Θέτις τοίῳ προσελέξατο μύθῳ:
φάτο: 4:1051: ὧς φάτο λισσομένη: τῶν δ᾽ ὅντινα γουνάζοιτο,
φάτο: 4:1275: ὧς φάτο δακρυόεις: σὺν δ᾽ ἔννεπον ἀσχαλόωντι
φάτο: 4:1420: ὧς φάτο λισσόμενος ἀδινῇ ὀπί: ταὶ δ᾽ ἐλέαιρον
φάτο: 4:1448: ὧς φάτο: τοὶ δ᾽ ἀσπαστὸν ἵνα σφίσι πέφραδεν Αἴγλη
φέβεσθαι: 3:1344: καὶ τοὺς μὲν πεδίονδε διεπτοίησε φέβεσθαι:
φέβεσθαι: 4:22: εἰ μή μιν Φρίξοιο θεὰ σὺν παισὶ φέβεσθαι
φέγγεν: 4:1712: φέγγεν ἀνερχομένη: τοὶ δ᾽ ἀγλαὸν Ἀπόλλωνι
φέγγος: 2:673: φέγγος, ὅτ᾽ ἀμφιλύκην μιν ἀνεγρόμενοι καλέουσιν,
φέγγος: 3:822: αἴγλην σκεπτομένη: τῇ δ᾽ ἀσπάσιον βάλε φέγγος
φέγγος: 3:1228: λαμπομένην οἷόν τε περίτροχον ἔπλετο φέγγος
φέγγος: 4:979: Ἠὼς ἠριγενὴς φέγγος βάλε νισσομένοισιν.
φέγγος: 4:1144: τοῖον ἀπὸ χρυσέων θυσάνων ἀμαρύσσετο φέγγος.
φέρ᾽: 4:1232: νύκτας ὁμῶς καὶ τόσσα φέρ᾽ ἤματα, μέχρις ἵκοντο
Φεραῖς: 1:49: οὐδὲ Φεραῖς Ἄδμητος ἐυρρήνεσσιν ἀνάσσων
φέρβε: 2:1252: αἰετὸν ἥπατι φέρβε παλιμπετὲς ἀίσσοντα.
φέρβεαι: 4:1014: ἀνθρώπων γενεῆς μία φέρβεαι, οἷσιν ἐς ἄτην
φέρβετο: 1:127: φέρβετο Λαμπείης, Ἐρυμάνθιον ἂμ μέγα τῖφος,
φερβομένοισι: 4:1484: πώεσι φερβομένοισι συνήντεες: εἵπετο δ᾽ ἀνὴρ
φέρβονται: 2:395: φέρβονται Φίλυρες: Φιλύρων δ᾽ ἐφύπερθεν ἔασιν
φέρβων: 2:659: μητέρι συνναίεσκεν ἐπάκτια πώεα φέρβων.
φέρε: 1:126: τὴν ὁδόν, ᾗ ζωὸν φέρε κάπριον, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ βήσσῃς
φέρε: 1:1358: Νηῦν δὲ πανημερίην ἄνεμος φέρε νυκτί τε πάσῃ
φέρε: 2:537: δείματι πεπτηυῖαν ἑῇ φέρε χειρὶ μεμαρπὼς
φέρε: 3:1380: γυμνὸν δ᾽ ἐκ κολεοῖο φέρε ξίφος, οὖτα δὲ μίγδην
φέρε: 4:635: ἄτῃ ἀεικελίῃ πέλασαν. φέρε γάρ τις ἀπορρὼξ
φέρε: 4:908: νῆα δ᾽ ὁμοῦ ζέφυρός τε καὶ ἠχῆεν φέρε κῦμα
φέρει: 4:1107: εἴ τιν᾽ ὑπὸ σπλάγχνοισι φέρει, δῄοισιν ὀπάσσω.’
φέρειν: 1:300: τλῆθι φέρειν: θάρσει δὲ συνημοσύνῃσιν Ἀθήνης,
φέρειν: 2:816: δῶρα φέρειν: ἅμα δ᾽ υἷα δόμων ἔκπεμπε νέεσθαι.
φέρειν: 4:1384: ἀνθεμένους ὤμοισι φέρειν δυοκαίδεκα πάντα
φέρεν: 1:579: ὡμάρτευν: τὴν δ᾽ αἰὲν ἐπασσύτερος φέρεν οὖρος.
φέρεν: 3:73: αὐτὸς ἑοῖς ὤμοισι διὲκ προαλὲς φέρεν ὕδωρ.
φέρεν: 4:889: νῆα δ᾽ ἐυκραὴς ἄνεμος φέρεν. αἶψα δὲ νῆσον
φέρεν: 4:1135: εὖτέ μιν Ἑρμείας φέρεν ἐκ πυρός: ἔδρακε δ᾽ Ἥρη,
φερέσβιος: 3:164: νειόθι δ᾽ ἄλλοτε γαῖα φερέσβιος ἄστεά τ᾽ ἀνδρῶν
φερέσβιος: 4:1507: ζωόντων, ὅσα γαῖα φερέσβιος ἔμπνοα βόσκει,
φέρεσθαι: 1:622: λάρνακι δ᾽ ἐν κοίλῃ μιν ὕπερθ᾽ ἁλὸς ἧκε φέρεσθαι,
φέρεσθαι: 2:204: πορφύρεος, γαῖαν δὲ πέριξ ἐδόκησε φέρεσθαι
φέρεσθαι: 2:601: σκαιῇ, δεξιτερῇ δὲ διαμπερὲς ὦσε φέρεσθαι.
φέρεσθαι: 3:1187: τοὺς δὲ τότ᾽ Αἰήτης ἔπορεν μετὰ νῆα φέρεσθαι
φέρεσθαι: 4:427: ἡ δ᾽ ἔπορ᾽ Αἰσονίδῃ πολέσιν μετὰ καὶ τὸ φέρεσθαι
φέρεται: 2:936: ταρσὸν ἐφεὶς πνοιῇ φέρεται ταχύς, οὐδὲ τινάσσει
φέρῃ: 3:637: δείδια, μὴ μέγα δή τι φέρῃ κακὸν ἥδε κέλευθος
φέρῃσιν: 4:824: ἐσβαλέειν, μὴ πάντας ἀναβρόξασα φέρῃσιν,
φέριστον: 3:347: τῇ δ᾽ ἐναγειράμενος Παναχαιίδος εἴ τι φέριστον
φέροι: 2:541: κούφης, ἥ κε φέροι μιν ἄφαρ βριαρήν περ ἐοῦσαν,
φέροι: 4:1699: νόστον, ἀμηχανέοντες, ὅπῃ φέροι. αὐτὰρ Ἰήσων
φέροιεν: 3:1112: ἢ αὐτήν με ταχεῖαι ὑπὲρ πόντοιο φέροιεν
φέρον: 1:1017: ἀντίαι ἁρπάγδην ὀπίσω φέρον, ὄφρ᾽ ἐπέλασσαν
φέρον: 1:1183: φυλλάδα λειμώνων φέρον ἄσπετον ἀμήσαντες,
φέρον: 2:69: χεῖρας, ἐπ᾽ ἀλλήλοισι μένος φέρον ἀντιόωντες.
φέρον: 2:835: τὸν δ᾽ ἕταροι ἐπὶ νῆα φέρον ψυχορραγέοντα,
φέρον: 2:1116: κύματα καὶ ῥιπαὶ ἀνέμου φέρον ἀσχαλόωντας.
φέρον: 3:651: εἴσω: τηΰσιοι δὲ πόδες φέρον ἔνθα καὶ ἔνθα:
φέρον: 4:66: ὦς ἄρ᾽ ἔφη: τὴν δ᾽ αἶψα πόδες φέρον ἐγκονέουσαν.
φέρον: 4:1119: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τὸν δ᾽ αἶψα πόδες φέρον ἐκ μεγάροιο,
φέρον: 4:1187: αἱ δὲ πολυκμήτους ἑανοὺς φέρον, οἷα γυναῖκες,
φέρον: 4:1390: ὡς φέρον, ὡς εἰσβάντες ἀπὸ στιβαρῶν θέσαν ὤμων.
φέρονθ᾽: 2:1109: υἱῆες Φρίξοιο φέρονθ᾽ ὑπὸ κύμασιν αὔτως.
φέροντες: 4:406: Κόλχοις ἦρα φέροντες ὑπὲρ σέο νόσφιν ἄνακτος,
φέροντο: 2:271: πάντα καταβρόξασαι ὑπὲρ πόντοιο φέροντο
φέρουσα: 4:1326: ὧν ἔκαμεν δηρὸν κατὰ νηδύος ὔμμε φέρουσα:
φέρουσα: 4:1352: ὧν ἔκαμεν δηρὸν κατὰ νηδύος ἄμμε φέρουσα
φέρουσα: 4:1371: νῆα πέλειν: ἦ γὰρ κατὰ νηδύος ἄμμε φέρουσα
φέρουσαι: 1:846: ἀκτὴν εἰσαπέβαν, ξεινήια πολλὰ φέρουσαι,
φέρουσαν: 4:1490: ἐς Αιβύην ἀπένασσε θεοῦ βαρὺ κῦμα φέρουσαν,
Φερσεφόνη: 2:918: Φερσεφόνη ψυχὴν πολυδάκρυον Ἀκτορίδαο
φέρτατοι: 4:1029: ‘ὑμέων, ὦ πέρι δὴ μέγα φέρτατοι, ἀμφί τ᾽ ἀέθλοις
φέρτατοι: 4:1381: ὑμέας, ὦ πέρι δὴ μέγα φέρτατοι υἷες ἀνάκτων,
φέρτατον: 4:1591: καί ῥά οἱ Αἰσονίδην μήλων ὅ τι φέρτατον ἄλλων
φέρωμαι: 4:375: ὄφρ᾽ ἐπίηρα φέρωμαι ἐοικότα μαργοσύνῃσιν.
φέρων: 1:1170: κλύζε παλιρροθίοισι φέρων. ἀνὰ δ᾽ ἕζετο σιγῇ
φέρων: 3:909: δῶρα φέρων, τῷ δ᾽ αὖτε κακώτερον ἄλλο πόρωμεν
φέρων: 4:1072: παρθενικήν, Μινύῃσι φέρων χάριν. ἐγγύθι δ᾽ Ἄργος
φέρων: 4:1097: Κόλχους, ἡρώεσσι φέρων χάριν, εἵνεκα κούρης.
φεῦγεν: 2:656: ὁππόθ᾽ ἅμα κριῷ φεῦγεν πόλιν Ὀρχομενοῖο:
φεύγοντα: 3:191: μητρυιῆς φεύγοντα δόλον πατρός τε θυηλάς.
φεύγουσα: 3:541: τρηρὼν μὲν φεύγουσα βίην κίρκοιο πελειὰς
φεύγωμεν: 4:86: φεύγωμεν, πρὶν τόνδε θοῶν ἐπιβήμεναι ἵππων.
φεύξεσθαι: 2:172: φεύξεσθαι κακὸν οἶτον, ἐπεὶ μάλα μεσσόθι νηὸς
φεύξομαι: 3:1080: φεύξομαι ἀσκηθὴς ἐς Ἀχαιίδα, μηδέ τιν᾽ ἄλλον
φῆ: 3:154: φῆ: ὁ δ᾽ ἄῤ ἀστραγάλους συναμήσατο, κὰδ δὲ φαεινῷ
φῆ: 3:369: φῆ δ᾽ ἐπαλαστήσας: μενέαινε δὲ παισὶ μάλιστα
φῆ: 3:382: φῆ ῥα χαλεψάμενος: μέγα δὲ φρένες Αἰακίδαο
φῆ: 3:495: φῆ δὲ δύω πεδίον τὸ Ἀρήιον ἀμφινέμεσθαι
φῆ: 3:693: φῆ ῥα, κασιγνήτης πειρωμένη, εἴ κέ μιν αὐτὴ
φῆ: 3:718: φῆ ἄρα: Χαλκιόπη δ᾽ ἠμείβετο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
φῆ: 3:765: φῆ δέ οἱ ἄλλοτε μὲν θελκτήρια φάρμακα ταύρων
φηγοὶ: 1:28: φηγοὶ δ᾽ ἀγριάδες, κείνης ἔτι σήματα μολπῆς,
φηγοῖο: 2:407: πεπτάμενον φηγοῖο δράκων, τέρας αἰνὸν ἰδέσθαι,
φηγοῖσιν: 1:1121: ἵδρυσαν φηγοῖσιν ἐπηρεφὲς ἀκροτάτῃσιν,
φηγὸν: 4:124: φηγὸν ἀπειρεσίην διζημένω, ᾗ ἔπι κῶας
φηγὸν: 4:265: ζώειν, φηγὸν ἔδοντες ἐν οὔρεσιν. οὐδὲ Πελασγὶς
φηγοῦ: 1:527: στεῖραν Ἀθηναίη Δωδωνίδος ἥρμοσε φηγοῦ.
φηγοῦ: 3:857: τῆς οἵην τ᾽ ἐν ὄρεσσι κελαινὴν ἰκμάδα φηγοῦ
φηγοῦ: 4:581: στεῖραν Ἀθηναίη Δωδωνίδος ἥρμοσε φηγοῦ.
φηλώσῃς: 3:982: φηλώσῃς ἐπέεσσιν, ἐπεὶ τὸ πρῶτον ὑπέστης
φημι: 2:244: ‘῀Ἀ δείλ᾽, οὔτινά φημι σέθεν σμυγερώτερον ἄλλον
φημι: 2:319: τάων οὔτινά φημι διαμπερὲς ἐξαλέασθαι.
φημι: 2:798: ἔμπης δ᾽ ἐξ ὑμέων ἔδοσαν τίσιν: οὐδέ ἕ φημι
φημὶ: 3:733: φημὶ κασιγνήτη τε σέθεν κούρη τε πέλεσθαι,
φημὶ: 4:368: θηλυτέραις. τῶ φημὶ τεὴ κούρη τε δάμαρ τε
φημὶ: 4:1270: τούνεκ᾽ ἐγὼ πᾶσαν μὲν ἀπ᾽ ἐλπίδα φημὶ κεκόφθαι
φημι: 4:1368: ‘ἅρματα μὲν δή φημι Ποσειδάωνος ἔγωγε
φθαίη: 1:1189: οἷ αὐτῷ φθαίη καταχείριον ἐντύνασθαι.
φθαίη: 1:1209: φθαίη ἀφυσσάμενος ποτιδόρπιον, ἄλλα τε πάντα
φθαίη: 4:1766: ὅς κεν ἀφυσσάμενος φθαίη μετὰ νῆάδ᾽ ἱκέσθαι.
φθέγξασθαι: 3:971: μέλλον ἅλις φθέγξασθαι ὑπὸ πνοιῇσιν Ἔρωτος.
Φθιὰς: 1:55: Μυρμιδόνος κούρη Φθιὰς τέκεν Εὐπολέμεια:
Φθίῃ: 1:94: Πηλεὺς δὲ Φθίῃ ἐνὶ δώματα ναῖε λιασθείς.
Φθίην: 2:522: Φθίην, ἐν δὲ Κέῳ κατενάσσατο, λαὸν ἀγείρας
Φθίης: 2:516: ἂμ πεδίον Φθίης Ἀθαμάντιον ἀμφί τ᾽ ἐρυμνὴν
φθιμένῃ: 3:790: ἀλλὰ καὶ ὧς φθιμένῃ μοι ἐπιλλίξουσιν ὀπίσσω
φθιμένοιο: 1:1063: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἄλοχος Κλείτη φθιμένοιο λέλειπτο
φθιμένοισι: 2:891: τῶ καὶ ὁμοῦ φθιμένοισι κακὴν προτιόσσομαι ἄτην,
φθινύθουσαι: 4:900: τηκεδόνι φθινύθουσαι: ἀπηλεγέως δ᾽ ἄρα καὶ τοῖς
φθίσειεν: 3:460: Αἰήτης φθίσειεν: ὀδύρετο δ᾽ ἠύτε πάμπαν
φθίσεται: 3:465: φθίσεται ἡρώων προφερέστατος, εἴτε χερείων,
φθίσθαι: 3:753: φθίσθαι ἀεικελίῃ μοίρῃ κατὰ νειὸν Ἄρηος.
φθίσθω: 3:777: φθίσθω ἀεθλεύων, εἴ οἱ κατὰ νειὸν ὀλέσθαι
φθισιμβρότου: 3:1356: Ἄρηος τέμενος φθισιμβρότου: ἵκετο δ᾽ αἴγλη
φθογγῇ: 3:686: φθογγῇ δ᾽ οὐ προύβαινε παροιτέρω: ὀψὲ δ᾽ ἔειπεν
φθογγῇ: 4:1329: φθογγῇ ὁμοῦ ἐγένοντο παρασχεδόν. αὐτὰρ Ἰήσων
φθογγῇ: 4:1338: φθογγῇ ὑποτρομέουσιν ἀν᾽ οὔρεα τηλόθι βῆσσαι:
φθογγήν: 4:583: φθογγήν τε Ζηνός τε βαρὺν χόλον. οὐ γὰρ ἀλύξειν
φίλα: 2:391: ἄρρητον: τῶ καί τε φίλα φρονέων ἀγορεύω
φίλα: 2:542: σεύατ᾽ ἴμεν πόντονδε, φίλα φρονέουσ᾽ ἐρέτῃσιν.
φίλα: 3:210: τοῖσι δὲ νισσομένοις Ἥρη φίλα μητιόωσα
φίλα: 4:61: φαρμάσσῃς εὔκηλος, ἅ τοι φίλα ἔργα τέτυκται.
φίλαι: 3:890: ‘ὦ φίλαι, ἦ μέγα δή τι παρήλιτον, οὐδ᾽ ἐνόησα
φίλαις: 1:281: ὄφρ᾽ αὐτός με τεῇσι φίλαις ταρχύσαο χερσίν,
φίλαις: 2:712: Λητὼ Κοιογένεια φίλαις ἐν χερσὶν ἀφάσσει.
φιλαμένη: 4:988: Μάκριδα φιλαμένη. Δρεπάνη τόθεν ἐκλήισται
φίλαντο: 3:1001: ἀθάνατοι φίλαντο, μέσῳ δέ οἱ αἰθέρι τέκμαρ
φίλατ᾽: 3:66: καὶ δ᾽ ἄλλως ἔτι καὶ πρὶν ἐμοὶ μέγα φίλατ᾽ Ἰήσων
φίλε: 4:1084: τῶ, φίλε, μήτ᾽ οὖν αὐτὸν ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσαι
φίλε: 4:1739: ‘Τρίτωνος γένος εἰμί, τεῶν τροφός, ὦ φίλε, παίδων,
φιλέοντες: 3:936: οὔτ᾽ ἀγανοὶ φιλέοντες ἐπιπνείουσιν Ἔρωτες.’
φίλη: 1:668: λάινον: αὐτὰρ ἔπειτα φίλη τροφὸς ὦρτο Πολυξώ,
φίλη: 3:133: κεῖνο, τό οἱ ποίησε φίλη τροφὸς Ἀδρήστεια
φίλη: 4:755: ‘῀Ἰρι φίλη, νῦν, εἴ ποτ᾽ ἐμὰς ἐτέλεσσας ἐφετμάς,
φίλην: 4:203: παῖδας ἑοὺς πάτρην τε φίλην, γεραρούς τε τοκῆας
φίλης: 4:1369: ἤδη νῦν ἀλόχοιο φίλης ὑπὸ χερσὶ λελύσθαι:
Φιλλυρίδης: 1:554: χείρων Φιλλυρίδης, πολιῇ δ᾽ ἐπὶ κύματος ἀγῇ
φίλοι: 1:336: ἀλλά, φίλοι,--ξυνὸς γὰρ ἐς Ἑλλάδα νόστος ὀπίσσω,
φίλοι: 2:425: ἀλλά, φίλοι, φράζεσθε θεᾶς δολόεσσαν ἀρωγὴν
φίλοι: 2:470: ‘ὦ φίλοι, οὐκ ἄρα πάντες ὑπέρβιοι ἄνδρες ἔασιν,
φίλοι: 2:643: ‘ὦ φίλοι, ὑμετέρῃ ἀρετῇ ἔνι θάρσος ἀέξω.
φίλοι: 2:776: ‘ὦ φίλοι, οἵου φωτὸς ἀποπλαγχθέντες ἀρωγῆς
φίλοι: 2:1202: ‘ὦ φίλοι, ἡμέτερον μὲν ὅσον σθένος, οὔποτ᾽ ἀρωγῆς
φίλοι: 3:171: ‘ὦ φίλοι, ἤτοι ἐγὼ μὲν ὅ μοι ἐπιανδάνει αὐτῷ
φίλοι: 3:492: ‘ὦ φίλοι, Αἰήταο ἀπηνέος ἄμμι φίλον κῆρ
φίλοι: 3:523: ‘ὦ φίλοι, ἤτοι μὲν τόδε λοίσθιον. ἀλλά τιν᾽ οἴω
φίλοι: 3:545: ‘ὔμμι, φίλοι, τόδε σῆμα θεῶν ἰότητι τέτυκται:
φίλοι: 3:553: ἀλλά, φίλοι, Κυθέρειαν ἐπικλείοντες ἀμύνειν,
φίλοι: 3:732: κηδεμόνες τε φίλοι καὶ ὁμήλικες. ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
φίλοι: 4:83: ‘ἔκ με, φίλοι, ῥύσασθε δυσάμμορον, ὧς δὲ καὶ αὐτοὺς
φίλοι: 4:190: ‘μηκέτι νῦν χάζεσθε, φίλοι, πάτρηνδε νέεσθαι.
φίλοι: 4:1345: ‘κλῦτε, φίλοι: τρεῖς γάρ μοι ἀνιάζοντι θεάων,
φίλοι: 4:1552: ‘Δέχθε, φίλοι: ἐπεὶ οὐ περιώσιον ἐγγυαλίξαι
φίλοις: 3:703: λευγαλέως: ἢ σοίγε φίλοις σὺν παισὶ θανοῦσα
φίλον: 1:890: αὔτως, ὡς ἐθέλεις καί τοι φίλον. ἥδε δὲ νῆσος
φίλον: 2:312: ἀτρεκές: ὅσσα δ᾽ ὄρωρε θεοῖς φίλον, οὐκ ἐπικεύσω.
φίλον: 2:1187: ἔνθα καὶ ἔνθα νέεσθαι, ὅπῃ φίλον, εἴτε μετ᾽ Αἶαν,
φίλον: 3:104: νῦν δ᾽ ἐπεὶ ὔμμι φίλον τόδε δὴ πέλει ἀμφοτέρῃσιν,
φίλον: 3:151: ‘ἴστω νῦν τόδε σεῖο φίλον κάρη ἠδ᾽ ἐμὸν αὐτῆς,
φίλον: 3:492: ‘ὦ φίλοι, Αἰήταο ἀπηνέος ἄμμι φίλον κῆρ
φίλον: 3:727: ‘Χαλκιόπη, ὡς ὔμμι φίλον τερπνόν τε τέτυκται,
φίλον: 3:786: ἀσκηθής, ἵνα οἱ θυμῷ φίλον, ἔνθα νέοιτο.
φίλον: 3:978: ἤ τι παρεξερέεσθαι, ὅ τοι φίλον, ἠέ τι φάσθαι.
φίλον: 3:1061: ᾗ φίλον, ἤ τοι ἕαδεν ἀφορμηθέντι νέεσθαι.’
φίλον: 4:872: παῖδα φίλον σπαίροντα διὰ φλογός: ἧκε δ᾽ ἀυτὴν
φιλοξενίην: 3:1107: ἰσοῦμαι: τῶ μήτι φιλοξενίην ἀγόρευε.
φιλοπτολέμοιο: 2:780: πεζὸς ἔβη ζωστῆρα φιλοπτολέμοιο κομίζων
φιλοπτολέμους: 2:993: νύμφης, ἥ τ᾽ Ἄρηϊ φιλοπτολέμους τέκε κούρας,
φίλος: 4:1071: ‘ναὶ φίλος, εἰ δ᾽ ἄγε μοι πολυκηδέα ῥύεο Κόλχων
φιλότητι: 1:961: τοὺς δ᾽ ἄμυδις φιλότητι Δολίονες ἠδὲ καὶ αὐτὸς
φιλότητι: 1:1179: τοὺς μὲν ἐυξείνως Μυσοὶ φιλότητι κιόντας
φιλότητι: 1:1324: αὐτὰρ Ὕλαν φιλότητι θεὰ ποιήσατο νύμφη
φιλότητι: 2:510: τὴν μὲν γὰρ φιλότητι θεὸς ποιήσατο νύμφην
φιλότητι: 2:762: κεῖν᾽ ἦμαρ φιλότητι, μετὰ πτολίεθρον ἰόντες,
φιλότητι: 2:1027: μίσγονται χαμάδις ξυνῇ φιλότητι γυναικῶν.
φιλότητι: 2:1226: τῶ εἰ μὴ φιλότητι δέρος χρύσειον ὀπάσσει,
φιλότητι: 3:180: εἴ κ᾽ ἐθέλοι φιλότητι δέρος χρύσειον ὀπάσσαι,
φιλότητι: 4:1166: τῶ καὶ τοὺς γλυκερῇ περ ἰαινομένους φιλότητι
φιλότητι: 4:1735: παρθενικῇ ἰκέλη: μίχθη δέ οἱ ἐν φιλότητι
φιλότητος: 1:773: δεῖσεν δ᾽ ἀργαλέας ἔριδας φιλότητος ἕκητι.
φιλότητος: 2:951: δὴ γὰρ ὁ μὲν φιλότητος ἐέλδετο: νεῦσε δ᾽ ὅγ᾽ αὐτῇ
φιλότητος: 3:1128: πορσυνέεις: οὐδ᾽ ἄμμε διακρινέει φιλότητος
φιλότητος: 4:60: μνησαμένη φιλότητος, ἵνα σκοτίῃ ἐνὶ νυκτὶ
φιλότητος: 4:1118: οὐκέτι κουριδίης μιν ἀποτμήξειν φιλότητος.
φίλους: 4:1341: ῥιγεδανὴ ἑτάροιο φίλους ἐπικεκλομένοιο.
φίλτατος: 2:459: φίλτατος: ἀσπάσιος δὲ: δόμοις ἔνι τούσγ᾽ ἐνόησεν.
Φίλυρες: 2:395: φέρβονται Φίλυρες: Φιλύρων δ᾽ ἐφύπερθεν ἔασιν
Φιλύρῃ: 2:1234: ἔνθα μὲν Οὐρανίδης Φιλύρῃ Κρόνος, εὖτ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ
Φιλύρη: 2:1241: Ὠκεανὶς Φιλύρη εἰς οὔρεα μακρὰ Πελασγῶν
Φιλυρηίδα: 2:1233: νυκτὶ δ᾽ ἐπιπλομένῃ Φιλυρηίδα νῆσον ἄμειβον:
Φιλύρων: 2:395: φέρβονται Φίλυρες: Φιλύρων δ᾽ ἐφύπερθεν ἔασιν
φίλῳ: 1:558: Πηλεΐδην Ἀχιλῆα, φίλῳ δειδίσκετο πατρί.
Φινεῦ: 2:440: ‘ἦ ἄρα δή τις ἔην, Φινεῦ, θεός, ὃς σέθεν ἄτης
Φινεύς: 2:178: ἔνθα δ᾽ ἐπάκτιον οἶκον Ἀγηνορίδης ἔχε Φινεύς,
Φινεὺς: 2:236: εἰ δὴ ἐγὼν ὁ πρίν ποτ᾽ ἐπικλυτὸς ἀνδράσι Φινεὺς
Φινεὺς: 2:305: δαίνυνθ᾽ ἑζόμενοι: σὺν δέ σφισι δαίνυτο Φινεὺς
Φινεὺς: 2:438: αὐτός τ᾽ ἀγγελίῃ Φινεὺς πέλεν. ὦκα δὲ τόνγε
Φινεύς: 2:620: εὐπαλέας τελέεσθαι Ἀγηνορίδης φάτο Φινεύς.’
Φινεύς: 3:549: εἰ ἐτεὸν Φινεύς γε θεᾷ ἐνὶ Κύπριδι νόστον
Φινεύς: 3:942: ἔσσεται, ὡς δὴ καὶ πρὶν Ἀγηνορίδης φάτο Φινεύς.
Φινῆα: 2:277: αἰέν. ὅτ᾽ ἐς Φινῆα καὶ ἐκ Φινῆος ἴοιεν.
Φινῆι: 2:532: πᾶν ἦμαρ Φινῆι χαριζόμενοι προΐαλλον.
Φινῆος: 2:277: αἰέν. ὅτ᾽ ἐς Φινῆα καὶ ἐκ Φινῆος ἴοιεν.
Φινῆος: 2:294: εἰσαῦτις Φινῆος, ἐπεὶ καὶ μόρσιμον ἦεν.
Φινῆος: 2:649: φραδμοσύνῃ Φινῆος ἐπισπόμενοι νεόμεσθα.’
Φινῆος: 2:771: καὶ Φινῆος ἔειπε θεοπροπίας τε δύην τε,
Φινῆος: 2:1053: μέλλετε, Φινῆος μεμνημένοι, ὡς ἐπέτελλεν.
Φινῆος: 2:1092: τίς γὰρ δὴ Φινῆος ἔην νόος, ἐνθάδε κέλσαι
Φινῆος: 2:1137: μαντοσύνας Φινῆος ὀισσάμενος τελέεσθαι:
Φινῆος: 3:555: Ἴσκεν: ἐπῄνησαν δὲ νέοι, Φινῆος ἐφετμὰς
Φινῆος: 4:254: ἥρωες, Φινῆος, ὃ δὴ πλόον ἄλλον ἔειπεν
φιτροὺς: 1:405: φιτροὺς ἀζαλέης στόρεσαν καθύπερθεν ἐλαίης.
φιτρους: 3:1208: αὐτόν τ᾽ εὖ καθύπερθε τανύσσατο: δαῖε δὲ φιτρους
φιτύσαιο: 4:805: τέκνα τε φιτύσαιο: θεοὺς δ᾽ ἐς δαῖτ᾽ ἐκάλεσσα
φλεγέθοντα: 3:141: ἀστὴρ ὥς, φλεγέθοντα δι᾽ ἠέρος ὁλκὸν ἵησιν.
φλέγει: 3:772: πήματος: ἀλλ᾽ αὔτως φλέγει ἔμπεδον. ὡς ὄφελόν γε
Φλεγραίῃ: 3:234: δέξατο, Φλεγραίῃ κεκμηότα δηιοτῆτι.
Φλεγραῖον: 3:1226: σφωιτέραις Φλεγραῖον Ἄρης ὑπὸ χερσὶ Μίμαντα:
φλέξειν: 3:582: αὔτανδρον φλέξειν δόρυ νήιον, ὄφρ᾽ ἀλεγεινὴν
Φλίας: 1:115: Φλίας δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσιν Ἀραιθυρέηθεν ἵκανεν,
φλιὴν: 3:278: ὦκα δ᾽ ὑπὸ φλιὴν προδόμῳ ἔνι τόξα τανύσσας
Φλιουντίδος: 4:566: ἠύκομον Κέρκυραν, ἑκὰς Φλιουντίδος αἴης,
φλόγα: 3:410: ταύρω χαλκόποδε, στόματι φλόγα φυσιόωντες:
φλόγα: 3:496: ταύρω χαλκόποδε, στόματι φλόγα φυσιόωντας.
φλόγα: 3:1017: στράπτεν Ἔρως ἡδεῖαν ἀπὸ φλόγα: τῆς δ᾽ ἀμαρυγὰς
φλόγα: 3:1302: νειόθεν: ὧς ἄρα τώγε θοὴν φλόγα φυσιόωντες
φλογερῇσιν: 4:126: ἠελίου φλογερῇσιν ἐρεύθεται ἀκτίνεσσιν.
φλογὶ: 1:544: στράπτε δ᾽ ὑπ᾽ ἠελίῳ φλογὶ εἴκελα νηὸς ἰούσης
φλογὶ: 3:287: νέρθεν ὑπὸ κραδίῃ, φλογὶ εἴκελον: ἀντία δ᾽ αἰεὶ
φλογὶ: 4:173: μαρμαρυγῇ ληνέων φλογὶ εἴκελον ἷζεν ἔρευθος.
Φλογίον: 1:1045: Τυνδαρίδαι δ᾽ ἄμφω Μεγαλοσσάκεα Φλογίον τε.
Φλογίος: 2:958: υἷες, Δηιλέων τε καὶ Αὐτόλυκος Φλογίος τε
φλογμῷ: 4:601: φλογμῷ ἐπιθρώσκει πεποτημένος. ἀμφὶ δὲ κοῦραι
φλογμῷ: 4:868: νύκτα διὰ μέσσην φλογμῷ πυρός: ἤματα δ᾽ αὖτε
φλογὸς: 3:1312: γούνασιν ἐν προτέροισι, διὰ φλογὸς εἶθαρ ἐλυσθείς.
φλογός: 4:872: παῖδα φίλον σπαίροντα διὰ φλογός: ἧκε δ᾽ ἀυτὴν
φλὸξ: 3:1048: φλὸξ ὀλοῶν ταύρων. τοῖός γε μὲν οὐκ ἐπὶ δηρὸν
φλὸξ: 4:664: μύρεσθαι δόκεον: φλὸξ δ᾽ ἀθρόα φάρμακ᾽ ἔδαπτεν,
φλὸξ: 4:923: ῥόχθεον, ᾗχι πάροιθεν ἀπέπτυεν αἰθομένη φλὸξ
φοβέων: 2:74: ὧς ὅγε Τυνδαρίδην φοβέων ἕπετ᾽, οὐδέ μιν εἴα
φοβέωνται: 2:1066: ἀθρόοι, ὄφρα κολῳὸν ἀηθείῃ φοβέωνται
φόβοιο: 2:609: οἱ δέ που ὀκρυόεντος ἀνέπνεον ἄρτι φόβοιο
φόβοιο: 4:667: χερσὶν ἀφυσσαμένη: λῆξεν δ᾽ ὀλοοῖο φόβοιο.
φόβον: 2:648: ἔσσεσθαι τοιόνδ᾽ ἕτερον φόβον, εἰ ἐτεόν γε
φόβον: 4:11: τῇ δ᾽ ἀλεγεινότατον κραδίῃ φόβον ἔμβαλεν Ἥρη:
φόβῳ: 2:554: νῆα ῥόος, πολλὸν δὲ φόβῳ προτέρωσε νέοντο,
φόβῳ: 3:633: παλλομένη δ᾽ ἀνόρουσε φόβῳ, περί τ᾽ ἀμφί τε τοίχους
φόβῳ: 4:48: ἄστεος εὐρυχόροιο φόβῳ ἵκετ᾽: οὐδέ τις ἔγνω
φόβῳ: 4:317: ποιμένες ἄγραυλοι νηῶν φόβῳ, οἷά τε θῆρας
φόβῳ: 4:639: οὐρανόθεν προθοροῦσα: φόβῳ δ᾽ ἐτίναχθεν ἀυτῆς
Φοῖβε: 1:1: ἀρχόμενος σέο, Φοῖβε, παλαιγενέων κλέα φωτῶν
φοιβήσαντες: 2:302: πάντῃ φοιβήσαντες ἐπικριδὸν ἱρεύσαντο
Φοίβοιο: 4:1488: νἱωνὸς Φοίβοιο Λυκωρείοιο Κάφαυρος
Φοῖβον: 1:353: νῦν γε μὲν ἤδη Φοῖβον ἀρεσσάμενοι θυέεσσιν
Φοῖβον: 2:704: καλὸν Ἰηπαιήον᾽ Ἰηπαιήονα Φοῖβον
Φοῖβον: 4:1700: χεῖρας ἀνασχόμενος μεγάλῃ ὀπὶ Φοῖβον ἀύτει,
Φοῖβον: 4:1715: Φοῖβον κεκλόμενοι: Ἀνάφην δέ τε λισσάδα νῆσον
Φοῖβος: 1:301: ἠδὲ θεοπροπίοισιν, ἐπεὶ μάλα δεξιὰ Φοῖβος
Φοῖβος: 1:759: ἐν καὶ Ἀπόλλων Φοῖβος ὀιστεύων ἐτέτυκτο,
Φοῖβος: 2:849: Νισαίοισί τε Φοῖβος ἐπιρρήδην ἱλάεσθαι,
Φοῖβος: 4:529: δοιοὺς γὰρ τρίποδας τηλοῦ πόρε Φοῖβος ἄγεσθαι
Φοῖβός: 4:1716: ἴσκον, ὃ δὴ Φοῖβός μιν ἀτυζομένοις ἀνέφηνεν.
Φοίβου: 2:216: ἀνδράσι, Φοίβου τ᾽ ἀμφὶ καὶ αὐτῆς εἵνεκεν Ἥρης
Φοίβου: 4:1548: καὶ τοὶ μὲν Φοίβου κτέρας ἵδρυον ἐν χθονὶ βάντες:
Φοίβῳ: 1:536: οἱ δ᾽, ὥστ᾽ ἠίθεοι Φοίβῳ χορὸν ἢ ἐνὶ Πυθοῖ
Φοίβῳ: 2:508: ἔνθα δ᾽ Ἀρισταῖον Φοίβῳ τέκεν, ὃν καλέουσιν
Φοίβῳ: 2:715: ἔνθεν δὴ τόδε καλὸν ἐφύμνιον ἔπλετο Φοίβῳ.
Φοίβῳ: 4:1491: θυγατέρα σφετέρην: ἡ δ᾽ ἀγλαὸν υἱέα Φοίβῳ
φοινίκεοι: 2:1073: φοινίκεοι. καὶ τοὶ μὲν ἀμοιβήδην ἐλάασκον:
φοίνικι: 2:922: τετράφαλος φοίνικι λόφῳ ἐπελάμπετο πήληξ.
φοίνιον: 4:1520: ἔτρεσαν ἀμφίπολοι: ὁ δὲ φοίνιον ἕλκος ἄφασσεν
φοινίχθη: 3:725: φοινίχθη δ᾽ ἄμυδις καλὸν χρόα, κὰδ δέ μιν ἀχλὺς
φοίτα: 1:1249: φοίτα κεκληγώς: μελέη δέ οἱ ἔπλετο φωνή.
φοιταλέην: 4:55: φοιταλέην ἐσιδοῦσα θεὰ ἐπεχήρατο Μήνη
φοιτίζουσαι: 3:54: λίην φοιτίζουσαι, ἐπεὶ περίεστε θεάων;’
φολίδεσσι: 1:221: χρυσείαις φολίδεσσι διαυγέας: ἀμφὶ δὲ νώτοις
φολίδεσσιν: 4:144: ῥυμβόνας ἀζαλέῃσιν ἐπηρεφέας φολίδεσσιν.
φονῆι: 3:1183: Αἰήτῃ πόρε δῶρον ὁμῶς αὐτῷ τε φονῆι.
φονίῳ: 4:666: τὴν δ᾽ αὐτὴ φονίῳ σβέσεν αἵματι πορφύρουσαν,
φόνοιο: 1:999: πρίν περ ἀνελθέμεναι σκοπιήν, ἥπτοντο φόνοιο
φόνοιο: 2:1183: ὡς μὲν γὰρ πατέρ᾽ ὑμὸν ὑπεξείρυτο φόνοιο
φόνοιο: 4:697: Κίρκη φύξιον οἶτον ἀλιτροσύνας τε φόνοιο.
φόνοιο: 4:702: πρῶτα μὲν ἀτρέπτοιο λυτήριον ἥγε φόνοιο
φόνον: 2:1215: θερμὸν ἀπὸ κρατὸς στάξαι φόνον: ἵκετο δ᾽ αὔτως
φόνον: 4:467: μὴ φόνον ἀθρήσειε κασιγνήτοιο τυπέντος.
φόνον: 4:541: νιψόμενος παίδων ὀλοὸν φόνον: ἔνθ᾽ ὅγε κούρην
φόνον: 4:585: ἀργαλέας, ὅτε μὴ Κίρκη φόνον Ἀψύρτοιο
φόνον: 4:734: σὺν παισὶν Φρίξοιο: φόνον δ᾽ ἀλέεινεν ἐνισπεῖν
φόνον: 4:740: τισόμενος φόνον υἷος, ὅτ᾽ ἄσχετα ἔργ᾽ ἐτέλεσσας.
φόνου: 1:619: μήτινα λευγαλέοιο φόνου τίσειαν ἀμοιβήν.
φόνου: 1:834: Ἴσκεν, ἀμαλδύνουσα φόνου τέλος, οἷον ἐτύχθη
φόνου: 4:478: τρὶς δ᾽ ἀπέλειξε φόνου, τρὶς δ᾽ ἐξ ἄγος ἔπτυσ᾽ ὀδόντων,
φορβάδες: 2:1026: φορβάδες, οὐδ᾽ ἠβαιὸν ἀτυζόμενοι παρεόντας,
φορβάδι: 4:1447: νηδύν, φορβάδι ἶσος ἐπιπροπεσών, ἐκορέσθη.’
φορβάδος: 2:89: φορβάδος ἀμφὶ βοὸς κεκοτηότε δηριάασθον.
φορβάσιν: 3:276: τετρηχώς, οἷόν τε νέαις ἐπὶ φορβάσιν οἶστρος
φορβῆς: 2:189: συνεχέως ἥρπαζον. ἐλείπετο δ᾽ ἄλλοτε φορβῆς
φορέεσθαι: 2:73: ἱεμένου φορέεσθαι ἔσω τοίχοιο κλύδωνος,
φορέεσκεν: 2:34: κάββαλε, τὴν φορέεσκεν, ὀριτρεφέος κοτίνοιο.
φορέοιτο: 1:377: ὥς κεν ὀλισθαίνουσα δι᾽ αὐτάων φορέοιτο.
φορέονται: 2:46: πειράζων, εἴθ᾽ ὡς πρὶν ἐυτρόχαλοι φορέονται,
φορέοντες: 2:454: αἰὲν ὁμῶς φορέοντες ἑῆς ἀπὸ μοῖραν ἐδωδῆς.
φορέοντο: 1:1279: γηθόσυνοι φορέοντο παραὶ Ποσιδήιον ἄκρην.
φορέοντο: 3:71: χείμαρροι καναχηδὰ κυλινδόμενοι φορέοντο.
φορέοντο: 4:577: ἀντικρύ, ταῖς αὖτις ἀναρπάγδην φορέοντο
φορέοντο: 4:1538: δὴν ἔχον, ἀφραδέως δὲ πανημέριοι φορέοντο.
φορέουσα: 1:557: σὺν καί οἱ παράκοιτις ἐπωλένιον φορέουσα
φορέουσαι: 3:792: πότμον ἐμόν: καί κέν με διὰ στόματος φορέουσαι
φορεῦμαι: 4:363: λυγρῇσιν κατὰ πόντον ἅμ᾽ ἀλκυόνεσσι φορεῦμαι
φορεύμενοι: 2:1247: ἐσσυμένως, λιαροῖο φορεύμενοι ἐξ ἀνέμοιο.
φορεύμενον: 1:1236: χαλκὸν ἐς ἠχήεντα φορεύμενον, αὐτίκα δ᾽ ἥγε
φορεύμενος: 2:192: μὴ καὶ λευκανίηνδε φορεύμενος, ἀλλ᾽ ἀποτηλοῦ
φορεὺς: 1:132: πρωθήβης, ἰῶν τε φορεὺς φύλακός τε βιοῖο.
φορέων: 4:117: νώτοισιν φορέων Μινυήιον υἷ᾽ Ἀθάμαντος.
Φόρκυι: 4:826: Σκύλλης Αὐσονίης ὀλοόφρονος, ἣν τέκε Φόρκυι
Φόρκυν: 4:1596: εἴτε σέγε Τρίτων᾽, ἅλιον τέρας, εἴτε σε Φόρκυν,
φόρμιγγα: 1:512: ἦ, καὶ ὁ μὲν φόρμιγγα σὺν ἀμβροσίῃ σχέθεν αὐδῇ.
φόρμιγγα: 4:904: Βιστονίην ἐνὶ χερσὶν ἑαῖς φόρμιγγα τανύσσας
φόρμιγγι: 1:31: θελγομένας φόρμιγγι κατήγαγε Πιερίηθεν.
φόρμιγγι: 1:740: Ἀμφίων δ᾽ ἐπί οἱ χρυσέῃ φόρμιγγι λιγαίνων
φόρμιγγι: 2:161: Ὀρφείῃ φόρμιγγι συνοίμιον ὕμνον ἄειδον
φόρμιγγι: 2:706: Βιστονίῃ φόρμιγγι λιγείης ἦρχεν ἀοιδῆς:
φόρμιγγος: 1:538: στησάμενοι, φόρμιγγος ὑπαὶ περὶ βωμὸν ὁμαρτῇ
φόρμιγγος: 4:1192: υἱὸν ὑπαὶ φόρμιγγος ἐυκρέκτου καὶ ἀοιδῆς
φόρμιγξ: 4:907: κρεγμῷ: παρθενικὴν δ᾽ ἐνοπὴν ἐβιήσατο φόρμιγξ.
φορμίζοντος: 4:1157: ἐμμελέως, Ὀρφῆος ὑπαὶ λίγα φορμίζοντος
φορμίζων: 1:569: τοῖσι δὲ φορμίζων εὐθήμονι μέλπεν ἀοιδῇ
φόως: 2:443: εἰ δὲ καὶ ὀφθαλμοῖσι φόως πόροι ἦ τ᾽ ἂν ὀίω
φόως: 3:1222: μίκτο κιών: ἤδη δὲ φόως νιφόεντος ὕπερθεν
φραδμοσύνῃ: 1:560: φραδμοσύνῃ μήτι τε δαΐφρονος Ἁγνιάδαο
φραδμοσύνῃ: 2:649: φραδμοσύνῃ Φινῆος ἐπισπόμενοι νεόμεσθα.’
φραδμοσύνῃσιν: 4:122: Ἄργου φραδμοσύνῃσιν ἀριστῆες μεθέηκαν.
φράζεο: 1:490: φράζεο δ᾽ ὅππως χεῖρας ἐμὰς σόος ἐξαλέοιο,
φράζεο: 3:1025: ‘φράζεο νῦν, ὥς κέν τοι ἐγὼ μητίσομ᾽ ἀρωγήν.
φράζεο: 4:411: ‘φράζεο νῦν. χρειὼ γὰρ ἀεικελίοισιν ἐπ᾽ ἔργοις
Φράζεσθ᾽: 2:145: ‘Φράζεσθ᾽ ὅττι κεν ᾗσιν ἀναλκείῃσιν ἔρεξαν,
φράζεσθαι: 1:693: ὁπλοτέρῃσι δὲ πάγχυ τάδε φράζεσθαι ἄνωγα.
φράζεσθε: 2:425: ἀλλά, φίλοι, φράζεσθε θεᾶς δολόεσσαν ἀρωγὴν
φράζοιντο: 3:825: Ἄργος, ἵνα φράζοιντο νόον καὶ μήδεα κούρης:
φραζομένοις: 4:494: φραζομένοις: Πηλεὺς δὲ παροίτατος ἔκφατο μῦθον:
φραζόμενος: 2:635: φραζόμενος τὰ ἕκαστα σὺ δ᾽ εὐμαρέως ἀγορεύεις
φραζομένῳ: 3:400: φραζομένῳ: καὶ δή μιν ὑποβλήδην προσέειπεν:
φράξαν: 1:990: φράξαν ἀπειρεσίοιο Χυτοῦ στόμα νειόθι πέτρῃς
φρασσαμενοι: 1:1362: φρασσαμενοι, κώπῃσιν ἅμ᾽ ἠελίῳ ἐπέκελσαν
φράσσασθαι: 3:20: φράσσασθαι νοέω τοῦτον δόλον, ὅστις ὀνήσει
φράσσασθαι: 3:501: βέλτερον ἦν φράσσασθαι--ἀπηλεγέως ὑποέστην.’
φράσσασθαι: 3:917: οἰωνούς, ἐσθλὸς δὲ σὺν εὖ φράσσασθαι ἰοῦσιν.
φράσσασθαι: 3:932: οἶδε νόῳ φράσσασθαι, ὁθούνεκεν οὔτε τι λαρὸν
φρασσόμεθ᾽: 3:183: φρασσόμεθ᾽, εἴτ᾽ ἄρηι συνοισόμεθ᾽ εἴτε τις ἄλλη
φράσσωνται: 3:604: φράσσωνται στυγερήν, οὐδ᾽ υἱέος Ἀψύρτοιο:
φρένα: 1:1140: ἡ δέ που εὐαγέεσσιν ἐπὶ φρένα θῆκε θυηλαῖς
φρένας: 1:1232: βάλλε σεληναίη. τὴν δὲ φρένας ἐπτοίησεν
φρένας: 2:641: θαρσαλέοις ἐπέεσσιν. ὁ δὲ φρένας ἔνδον ἰάνθη
φρένας: 3:675: τίπτ᾽ ἔπαθες; τί τοι αἰνὸν ὑπὸ φρένας ἵκετο πένθος;
φρένας: 3:809: δεῖμ᾽ ὀλοὸν στυγεροῖο κατὰ φρένας ἦλθ᾽ Ἀίδαο.
φρένας: 3:1018: ὀφθαλμῶν ἥρπαζεν: ἰαίνετο δὲ φρένας εἴσω
φρένας: 3:1403: Αἰήταο βαρεῖαι ὑπὸ φρένας ἦλθον ἀνῖαι.
φρένας: 4:722: μνῆστις ἀεικελίη δῦνεν φρένας ὁρμαίνουσαν:
φρένας: 4:878: τῶ μιν ἀμηχανίη δῆσεν φρένας: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
φρένες: 3:289: στηθέων ἐκ πυκιναὶ καμάτῳ φρένες, οὐδέ τιν᾽ ἄλλην
φρένες: 3:368: εἰσαΐων: ὑψοῦ δὲ χόλῳ φρένες ἠερέθοντο.
φρένες: 3:382: φῆ ῥα χαλεψάμενος: μέγα δὲ φρένες Αἰακίδαο
φρένες: 3:638: ἡρώων. περί μοι ξείνῳ φρένες ἠερέθονται.
φρένες: 3:771: πάντῃ μοι φρένες εἰσὶν ἀμήχανοι: οὐδέ τις ἀλκὴ
φρένες: 4:92: Ἴσκεν ἀκηχεμένη: μέγα δὲ φρένες Αἰσονίδαο
φρένες: 4:1016: ὡς ἐμοὶ ἐκ πυκιναὶ ἔπεσον φρένες, οὐ μὲν ἕκητι
φρένες: 4:1094: ὧς ἔφατ᾽ ἀντομένη: τοῦ δὲ φρένες ἰαίνοντυ
φρεσὶ: 1:463: ‘Αἰσονίδη, τίνα τήνδε μετὰ φρεσὶ μῆτιν ἑλίσσεις;
φρεσὶ: 1:508: ὄφρα Ζεὺς ἔτι κοῦρος, ἔτι φρεσὶ νήπια εἰδώς,
φρεσὶ: 4:23: ὦρσεν ἀτυζομένην: πτερόεις δέ οἱ ἐν φρεσὶ θυμὸς
φρεσὶ: 4:782: οἶσθα μέν, ὅσσον ἐμῇσιν ἐνὶ φρεσὶ τίεται ἥρως
φρεσὶ: 4:794: ἀλλ᾽ ἐμὲ αἰδομένη καὶ ἐνὶ φρεσὶ δειμαίνουσα,
φρεσὶ: 4:1197: Ἥρη, σεῖο ἕκητι: σὺ γὰρ καὶ ἐπὶ φρεσὶ θῆκας
φρεσὶ: 4:1671: Ζεῦ πάτερ, ἦ μέγα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θάμβος ἄηται,
φρεσὶν: 2:952: δωσέμεναι, ὅ κεν ᾗσι μετὰ φρεσὶν ἰθύσειεν.
φρεσὶν: 3:18: ‘καὶ δ᾽ αὐτὴν ἐμὲ τοῖα μετὰ φρεσὶν ὁρμαίνουσαν,
φρεσὶν: 3:629: τὼς ἔμεν, ὥς κεν ἑῇσι μετὰ φρεσὶν ἰθύσειεν.
φρεσὶν: 4:56: ἁρπαλέως, καὶ τοῖα μετὰ φρεσὶν ᾗσιν ἔειπεν:
φρεσὶν: 4:449: οἷος Μηδείῃ στυγερὴν φρεσὶν ἔμβαλες ἄτην.
φρίξεν: 3:1354: γηγενέες: φρίξεν δὲ περὶ στιβαροῖς σακέεσσιν
Φρίξοιο: 2:1095: υἱῆες Φρίξοιο μετὰ πτόλιν Ὀρχομενοῖο
Φρίξοιο: 2:1109: υἱῆες Φρίξοιο φέρονθ᾽ ὑπὸ κύμασιν αὔτως.
Φρίξοιο: 2:1121: υἱῆας Φρίξοιο μετ᾽ ἠιόνας βάλε νήσου
Φρίξοιο: 2:1196: καὶ πλόου ἡγεμονῆες, ἐπεὶ Φρίξοιο θυηλὰς
Φρίξοιο: 3:178: υἷας ἑλὼν Φρίξοιο δύω δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἑταίρους.
Φρίξοιο: 3:263: λευγαλέης Φρίξοιο ἐφημοσύνῃσιν ἕλεσθε
Φρίξοιό: 3:304: ‘παιδὸς ἐμῆς κοῦροι Φρίξοιό τε, τὸν περὶ πάντων
Φρίξοιο: 3:330: οὔνομά τε Φρίξοιο περικλεὲς εἰσαΐοντες
Φρίξοιό: 3:338: καὶ χόλον, οὐδ᾽ ἄτλητον ἄγος Φρίξοιό τε ποινὰς
Φρίξοιο: 3:595: υἱῆας Φρίξοιο, κακορρέκτῃσιν ὀπηδοὺς
Φρίξοιο: 4:22: εἰ μή μιν Φρίξοιο θεὰ σὺν παισὶ φέβεσθαι
Φρίξοιο: 4:71: ὁπλότατον Φρίξοιο περαιόθεν ἤπυε παίδων,
Φρίξοιο: 4:441: υἱῆες Φρίξοιο δόσαν ξείνοισιν ἄγεσθαι:
Φρίξοιο: 4:734: σὺν παισὶν Φρίξοιο: φόνον δ᾽ ἀλέεινεν ἐνισπεῖν
Φρίξον: 1:256: ὡς ὄφελεν καὶ Φρίξον, ὅτ᾽ ὤλετο παρθένος Ἕλλη,
Φρίξον: 2:1143: ‘Αἰολίδην Φρίξον τιν᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος Αἶαν ἱκέσθαι
Φρίξον: 2:1145: Φρίξον, ὅτις πτολίεθρον ἀνήλυθεν Αἰήταο,
Φρίξον: 3:190: πρηΰνας. ὁ δὲ καί ποτ᾽ ἀμύμονα Φρίξον ἔδεκτο
Φρίξον: 3:374: πρίν τινα λευγαλέον τε δέρος καὶ Φρίξον ἰδέσθαι;
Φρίξον: 3:584: οὐδὲ γὰρ Αἰολίδην Φρίξον μάλα περ χατέοντα
Φρίξος: 1:291: ὠισάμην, εἰ Φρίξος ἐμοὶ κακὸν ἔσσετ᾽ ἀλύξας.’
Φρίξος: 1:763: ἐν καὶ Φρίξος ἔην Μινυήιος ὡς ἐτεόν περ
Φρίξος: 2:1153: γηραιὸς θάνε Φρίξος ἐν Λἰήταο δόμοισιν:
Φρίξος: 3:361: Φρίξος δ᾽ αὖτ᾽ Ἀθάμαντος ἔην πάις Αἰολίδαο.
Φρίξος: 4:119: ὅν ῥά ποτ᾽ Αἰολίδης Διὶ Φυξίῳ εἵσατο Φρίξος,
Φρίξου: 3:196: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ υἱῆας Φρίξου Τελαμῶνά θ᾽ ἕπεσθαι
Φρίξου: 4:81: υἷε δύω Φρίξου, χαμάδις θόρον: ἡ δ᾽ ἄρα τούσγε
φρίσσουσι: 4:1573: ῥηγμῖνες φρίσσουσι διαυγέες: ἡ δὲ μεσηγὺ
φρονέεις: 1:476: ‘δαιμόνιε, φρονέεις ὀλοφώια καὶ πάρος αὐτῷ.
φρονέεις: 3:509: ἥρως Αἰσονίδη, φρονέεις, μέμονάς τε πόνοιο,
φρονέεσκε: 4:1162: Μήδεια φρονέεσκε: τότ᾽ αὖ χρεὼ ἦγε μιγῆναι.
φρονέοιεν: 1:822: δέχθαι, ἵν᾽ ἢ φρονέοιεν ἅπερ θέμις, ἠέ πῃ ἄλλῃ
φρονέουσ᾽: 2:542: σεύατ᾽ ἴμεν πόντονδε, φίλα φρονέουσ᾽ ἐρέτῃσιν.
φρονέουσα: 1:710: χρεῖος ὅ τι φρονέουσα μετήλυθεν. ὦκα δὲ τούσγε
φρονέων: 1:348: ἦ ῥα μέγα φρονέων, ἐπὶ δ᾽ ᾔνεον, ὡς ἐκέλευεν
φρονέων: 2:19: ἦ ῥα μέγα φρονέων: τοὺς δ᾽ ἄγριος εἰσαΐοντας
φρονέων: 2:391: ἄρρητον: τῶ καί τε φίλα φρονέων ἀγορεύω
φρονέων: 3:517: ὦρτο μέγα φρονέων, ἐπὶ δ᾽ υἱέε Τυνδαρέοιο:
φρόντιν: 4:72: φρόντιν: ὁ δὲ ξὺν ἑοῖσι κασιγνήτοις ὄπα κούρης
Φρόντις: 2:1157: τῷδε Κυτίσσωρος πέλει οὔνομα, τῷ δέ τε Φρόντις,
Φρόντις: 4:76: Φρόντις ἀμοιβήδην ἀντίαχεν: οἱ δ᾽ ἄρα τείως
Φρόντις: 4:80: ὑψοῦ ἀπ᾽ ἰκριόφιν: μετὰ δὲ Φρόντις τε καὶ Ἄργος,
φρουρὸν: 4:88: φρουρὸν ὄφιν: τύνη δὲ θεοὺς ἐνὶ σοῖσιν ἑταίροις,
φρουρὸν: 4:1432: φρουρὸν ὄφιν ζωῆς παγχρύσεα μῆλα θεάων
Φρύγας: 2:789: καὶ Φρύγας, οἳ ναίουσιν ὁμώλακας ἧμιν ἀρούρας,
Φρύγες: 1:1139: ῥόμβῳ καὶ τυπάνῳ Ῥείην Φρύγες ἱλάσκονται.
Φρυγίης: 1:937: τυτθὸν ἀπὸ Φρυγίης πολυληίου ἠπείροιο
Φρυγίης: 1:1126: ἐνναέτιν Φρυγίης, Τιτίην θ᾽ ἅμα Κύλληνόν τε,
Φρυγίης: 1:1166: τυτθὸν ὑπὲκ Φρυγίης παρεμέτρεον εἰσορόωντες,
φύγαδ᾽: 2:831: Πηλεὺς αἰγανέῃ φύγαδ᾽ εἰς ἕλος ὁρμηθέντος
φύγε: 4:488: οὐδ᾽ ἄρα τις κείνων θάνατον φύγε, πάντα δ᾽ ὅμιλον
φυγέειν: 2:618: εὖτε διὲκ πέτρας φυγέειν θεὸς ἧμιν ὄπασσεν,
φύγεν: 4:1501: νηλειὴς ἕλε πότμος: ἀδευκέα δ᾽ οὐ φύγεν αἶσαν
φύγῃ: 1:623: αἴ κε φύγῃ. καὶ τὸν μὲν ἐς Οἰνοίην ἐρύσαντο
φύγῃς: 2:422: ‘ὦ τέκος, εὖτ᾽ ἂν πρῶτα φύγῃς ὀλοὰς διὰ πέτρας,
φυγῆς: 4:1021: τῆσγε φυγῆς μνήσασθαι, ὅτ᾽ ἤλιτον: οὐδέ τις ἄλλη
φύγητε: 2:345: καὶ τὰ μὲν ὥς κε πέλῃ, τὼς ἔσσεται. ἢν δὲ φύγητε
φύγον: 2:772: ἠδ᾽ ὡς Κυανέας πέτρας φύγον, ὥς τ᾽ ἀβόλησαν
φυγοῦσαν: 3:799: πότμῳ ἀνωίστῳ, κάκ᾽ ἐλέγχεα πάντα φυγοῦσαν,
φυγὼν: 3:468: οἴκαδε νοστήσειε φυγὼν μόρον: εἰ δέ μιν αἶσα
φύε: 1:1143: αὐτομάτη φύε γαῖα τερείνης ἄνθεα ποίης.
φύει: 3:530: φάρμαχ᾽, ὅσ᾽ ἤπειρός τε φύει καὶ νήχυτον ὕδωρ,
φύζαν: 4:5: φύζαν ἀεικελίην, ᾗ κάλλιπεν ἔθνεα Κόλχων.
φυὴν: 2:37: οὐ δέμας, οὐδὲ φυὴν ἐναλίγκιοι εἰσοράασθαι.
φυὴν: 2:1239: ἔσσυτο χαιτήεντι φυὴν ἐναλίγκιος ἵππῳ:
φυὴν: 2:1256: οὐ γὰρ᾽ ὅγ᾽ αἰθερίοιο φυὴν ἔχεν οἰωνοῖο,
φυὴν: 4:679: συγκρίνας: τὼς οἵγε φυὴν ἀίδηλοι ἕποντο.
φυήν: 4:681: Κίρκης εἴς τε φυήν, εἴς τ᾽ ὄμματα παπταίνοντες
φυὴν: 4:1610: ἀντικρὺ μακάρεσσι φυὴν ἔκπαγλον ἔικτο:
φυκτὰ: 1:246: ἀλλ᾽ οὐ φυκτὰ κέλευθα, πόνος δ᾽ ἄπρηκτος ἰοῦσιν.’
φῦλα: 2:396: Μάκρωνες: μετὰ δ᾽ αὖ περιώσια φῦλα Βεχείρων.
φῦλά: 2:790: φῦλά τε Βιθυνῶν αὐτῇ κτεατίσσατο γαίῃ,
φῦλα: 2:908: Ἰνδῶν ἡνίκα φῦλα λιπὼν κατενάσσατο Θήβας,
φῦλα: 2:999: κεκριμέναι κατὰ φῦλα διάτριχα ναιετάασκον:
φῦλα: 4:486: φῦλα πελειάων, ἠὲ μέγα πῶυ λέοντες
φῦλα: 4:1163: ἀλλὰ γὰρ οὔποτε φῦλα δυηπαθέων ἀνθρώπων
Φυλάκῃ: 1:45: οὐδὲ μὲν Ἴφικλος Φυλάκῃ ἔνι δηρὸν ἔλειπτο,
Φυλακηίδα: 1:47: Αἴσων Ἀλκιμέδην Φυλακηίδα: τῆς μιν ἀνώγει
φύλακός: 1:132: πρωθήβης, ἰῶν τε φορεὺς φύλακός τε βιοῖο.
φυλακτήρων: 4:49: τήνγε φυλακτήρων, λάθε δέ σφεας ὁρμηθεῖσα.
φυλάξας: 3:1028: δὴ τότε μέσσην νύκτα διαμμοιρηδὰ φυλάξας,
φυλάσσω: 2:633: αἰεὶ δὲ στονόεσσαν ἐπ᾽ ἤματι νύκτα φυλάσσω,
φύλλ᾽: 2:1102: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἠμάτιος μὲν ἐν οὔρεσι φύλλ᾽ ἐτίνασσεν
φύλλα: 4:216: ἢ ὅσα φύλλα χαμᾶζε περικλαδέος πέσεν ὕλης
φυλλάδα: 1:454: φυλλάδα χευάμενοι πολιοῦ πρόπαρ αἰγιαλοῖο
φυλλάδα: 1:1183: φυλλάδα λειμώνων φέρον ἄσπετον ἀμήσαντες,
Φυλληίδας: 2:654: τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προχοὰς Φυλληίδας, ἔνθα πάροιθεν
Φυλληίου: 1:37: Πειρεσιὰς ὄρεος Φυλληίου ἀγχόθι ναίων,
φύλλοις: 1:1123: βωμὸν δ᾽ αὖ χέραδος παρενήνεον: ἀμφὶ δὲ φύλλοις
φύλλοις: 2:845: νηίου ἐκ κοτίνοιο φάλαγξ: θαλέθει δέ τε φύλλοις
φύλλοισιν: 3:927: αἴγειρος φύλλοισιν ἀπειρεσίοις κομόωσα,
φυλλοχόῳ: 4:217: φυλλοχόῳ ἐνὶ μηνί--τίς ἂν τάδε τεκμήραιτο;
φύλλων: 2:744: φύλλων τε πνοιῇσι τινασσομένων μυχίῃσιν.
φύξιν: 4:746: αἰνήσω βουλάς τε σέθεν καὶ ἀεικέα φύξιν.’
φύξιον: 4:697: Κίρκη φύξιον οἶτον ἀλιτροσύνας τε φόνοιο.
Φυξίῳ: 2:1149: Φυξίῳ ἐκ πάντων Κρονίδῃ Διί. καί μιν ἔδεκτο
Φυξίῳ: 4:119: ὅν ῥά ποτ᾽ Αἰολίδης Διὶ Φυξίῳ εἵσατο Φρίξος,
φύρσαι: 2:59: ἀζαλέας, ἀνδρῶν τε παρηίδας αἵματι φύρσαι.’
φῦσαι: 3:1299: φῦσαι χαλκήων ὁτὲ μέν τ᾽ ἀναμαρμαίρουσιν,
φύσας: 4:761: εἰπὲ δὲ κοιμῆσαι φύσας πυρός, εἰσόκεν Ἀργὼ
φυσιόωντας: 3:496: ταύρω χαλκόποδε, στόματι φλόγα φυσιόωντας.
φυσιόωντε: 2:87: ἱδρῶ ἅλις, καματηρὸν ἀυτμένα φυσιόωντε.
φυσιόωντες: 3:410: ταύρω χαλκόποδε, στόματι φλόγα φυσιόωντες:
φυσιόωντες: 3:1302: νειόθεν: ὧς ἄρα τώγε θοὴν φλόγα φυσιόωντες
φυταλιὴ: 2:1005: φυταλιὴ καρποῖο μελίφρονος: οὐδὲ μὲν οἵγε
φυταλιῇ: 3:1399: φυταλιῇ νεόθρεπτα κατημύουσιν ἔραζε
φυτοσκάφος: 1:1172: ἦμος δ᾽ ἀγρόθεν εἶσι φυτοσκάφος ἤ τις ἀροτρεὺς
φυτοτρόφον: 3:1402: κλήρου σημαντῆρα φυτοτρόφον: ὧς τότ᾽ ἄνακτος
Φωκήων: 1:207: ἐκ δ᾽ ἄρα Φωκήων κίεν Ἴφιτος Ὀρνυτίδαο
Φῶκον: 1:92: Αἰγίνης, ὅτε Φῶκον ἀδελφεὸν ἐξενάριξαν
φωνή: 1:1249: φοίτα κεκληγώς: μελέη δέ οἱ ἔπλετο φωνή.
φωνῇ: 4:29: κάλλιπε παρθενίης, ἀδινῇ δ᾽ ὀλοφύρατο φωνῇ:
φωνῇ: 4:70: ὀξείῃ δἤπειτα διὰ κνέφας ὄρθια φωνῇ
φωνήν: 3:635: ὡς πάρος ἐν στέρνοις, ἀδινὴν δ᾽ ἀνενείκατο φωνήν:
φωνήσας: 4:1570: φωνήσας πόντον τε καὶ ἀγχιβαθὲς στόμα λίμνης:
φώνησέν: 1:344: δεξιτερὴν ἀνὰ χεῖρα τανύσσατο φώνησέν τε:
φώνησέν: 1:1331: ἄκρην ἀμφιβαλὼν προσπτύξατο, φώνησέν τε:
φώνησέν: 2:21: αἶψα δ᾽ ἑῶν ἑτάρων πρόμος ἵστατο, φώνησέν τε:
φώνησέν: 2:1220: θαρσαλέοις ἐπέεσσιν ἀμείψατο, φώνησέν τε:
φώνησέν: 3:557: δείν᾽ ἐπαλαστήσας μεγάλῃ ὀπί, φώνησέν τε:
φώνησέν: 3:673: ὡς δ᾽ ἴδε δάκρυσιν ὄσσε πεφυρμένα, φώνησέν μιν:
φώνησέν: 3:769: ἑζομένη δἤπειτα δοάσσατο, φώνησέν τε:
φώνησέν: 4:853: οἴῳ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἐείσατο, φώνησέν τε:
φώνησέν: 4:1551: ξείνι᾽ ἀριστήεσσι προΐσχετο, φώνησέν τε:
φώνησέν: 4:1746: θυμῷ πεμπάζων ἀνενείκατο φώνησέν τε:
φώρ: 3:1196: βῆ ῥ᾽ ἐς ἐρημαίην, κλωπήιος ἠύτε τις φώρ,
φωριαμοῖο: 3:807: ἤδη καὶ δεσμοὺς ἀνελύετο φωριαμοῖο,
φωριαμοῖο: 3:843: ἡ δὲ τέως γλαφυρῆς ἐξείλετο φωριαμοῖο
φωριαμοῖο: 4:25: φάρμακα πάντ᾽ ἄμυδις κατεχεύατο φωριαμοῖο.
φωριαμὸν: 3:801: ἦ, καὶ φωριαμὸν μετεκίαθεν, ᾗ ἔνι πολλὰ
φῶτα: 3:438: ἀνὴρ ἐρρίγῃσιν ἀρείονα φῶτα μετελθεῖν.’
φωτός: 1:1342: ἀλλ᾽ ἑτάρου περὶ φωτός. ἔολπα δέ τοι σὲ καὶ ἄλλῳ
φωτὸς: 2:776: ‘ὦ φίλοι, οἵου φωτὸς ἀποπλαγχθέντες ἀρωγῆς
φωτῶν: 1:1: ἀρχόμενος σέο, Φοῖβε, παλαιγενέων κλέα φωτῶν