A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
Λ: 1:941: Λ̓́ρκτων μιν καλέουσιν ὄρος περιναιετάοντες:
Λ: 2:118: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Λ̓γκαῖος Λυκοόργοιο θρασὺς υἱὸς
Λ: 2:340: πετράων, οὐδ᾽ εἴ κε σιδηρείη πέλοι Λ̓ργώ.
Λ: 4:1216: καὶ Νυμφέων Νομίοιο καθ᾽ ἱερὸν Λ̓πόλλωνος
Λ: 4:1218: Λ̓λκίνοος Μινύαις ξεινήια, πολλὰ δ᾽ ὄπασσεν
Λ: 4:1219: Λ̓ρήτη: μετὰ δ᾽ αὖτε δυώδεκα δῶκεν ἕπεσθαι
Λ: 4:1226: ἤδη μέν ποθι κόλπον ἐπώνυμον Λ̓μβρακιήων,
Λ: 4:1307: ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι, αἵ ποτ᾽ Λ̓θήνην,
λᾶαν: 3:1056: λάθρῃ λᾶαν ἄφες στιβαρώτερον: οἱ δ᾽ ἂν ἐπ᾽ αὐτῷ,
λάβ᾽: 3:1152: καί ῥ᾽ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ λάβ᾽ ἡνία, τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἱμάσθλην
λάβε: 3:76: ὧς ηὔδα: Κύπριν δ᾽ ἐνεοστασίη λάβε μύθων.
λάβε: 3:284: ἧκ᾽ ἐπὶ Μηδείῃ: τὴν δ᾽ ἀμφασίη λάβε θυμόν.
λάβε: 3:741: αἰδώς τε στυγερόν τε δέος λάβε μουνωθεῖσαν,
λάβεν: 3:631: εἵλετο: τοὺς δ᾽ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν, ἐκ δ᾽ ἐβόησαν
λάβεν: 3:750: ἀλλὰ μάλ᾽ οὐ Μήδειαν ἐπὶ γλυκερὸς λάβεν ὕπνος.
λάβεν: 4:556: Ζῆνα, θεῶν βασιλῆα, χόλος λάβεν, οἷον ἔρεξαν.
λάβεν: 4:582: τοὺς δ᾽ ὀλοὸν μεσσηγὺ δέος λάβεν εἰσαΐοντας
λάβεν: 4:747: ὧς φάτο: τὴν δ᾽ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν: ἀμφὶ δὲ πέπλον
λάβεν: 4:1063: μνωομένης, οἵη μιν ἐπὶ σμυγερὴ λάβεν αἶσα:
λάβρον: 1:541: πόντου λάβρον ὕδωρ, ἐπὶ δὲ ῥόθια κλύζοντο:
λάβρον: 2:173: λάβρον ἐπικρέμαται, καθάπερ νέφος. ἀλλὰ τόγ᾽ ἔμπης
λάβρον: 3:343: λάβρον ὕδωρ πνοιή τε διέτμαγεν: ἡ δ᾽ ἐνὶ γόμφοις
λάβρον: 3:1326: λάβρον ἐπιπνείοντε πυρὸς σέλας: ὦρτο δ᾽ ἀυτμὴ
λάβρον: 4:942: λάβρον ἀειρόμενον πέτραις ἐπικαχλάζεσκεν,
λάβρον: 4:1241: λάβρον ἐποιχόμενον--μυχάτῃ ἐνέωσε τάχιστα
λάβρος: 1:1359: λάβρος ἐπιπνείων: ἀτὰρ οὐδ᾽ ἐπὶ τυτθὸν ἄητο
λάβρῳ: 2:596: ἡ δ᾽ ἄφαρ ὥστε κύλινδρος ἐπέτρεχε κύματι λάβρῳ
λαβὼν: 3:1367: τόν ῥ᾽ ἀνὰ χεῖρα λαβὼν μάλα τηλόθεν ἔμβαλε μέσσοις
λαγόνας: 2:821: ψυχόμενος λαγόνας τε καὶ ἄσπετον ἰλύι νηδὺν
λαγόνας: 3:1323: οὐτάζων λαγόνας: μάλα δ᾽ ἔμπεδον εὖ ἀραρυῖαν
λαγόνας: 3:1381: ἀμώων, πολέας μὲν ἔτ᾽ ἐς νηδὺν λαγόνας τε
λαγόνων: 1:1313: νειόθεν ἐκ λαγόνων στιβαρῇ ἐπορέξατο χειρὶ
λαγόνων: 2:666: εἴβεται ἐκ λαγόνων τε καὶ αὐχένος: ὄμματα δέ σφιν
λαγόνων: 4:1611: αὐτὰρ ὑπαὶ λαγόνων δίκραιρά οἱ ἔνθα καὶ ἔνθα
Λάδων: 4:1394: πλαζόμενοι: ἷξον δ᾽ ἱερὸν πέδον, ᾧ ἔνι Λάδων
λάζετο: 3:1364: λάζετο δ᾽ ἐκ πεδίοιο μέγαν περιηγέα πέτρον,
λαζόμενοι: 3:1393: λαζόμενοι πρηνεῖς, οἱ δ᾽ ἔμπαλιν, οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ἀγοστῷ
λάζοντο: 1:911: βαῖνον ἀριστῆες: λάζοντο δὲ χερσὶν έρετμὰ
λάθε: 4:49: τήνγε φυλακτήρων, λάθε δέ σφεας ὁρμηθεῖσα.
λάθεν: 4:735: Ἀψύρτου. τὴν δ᾽ οὔτι νόῳ λάθεν: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
λαθέσθαι: 1:280: αὐτίκ᾽ ἀπὸ ψυχὴν μεθέμεν, κηδέων τε λαθέσθαι,
λαθιφροσύναις: 4:356: ἀμφ᾽ ἐμοί; ἦέ σε πάγχυ λαθιφροσύναις ἐνέηκαν
λάθοιεν: 3:211: ἠέρα πουλὺν ἐφῆκε δι᾽ ἄστεος, ὄφρα λάθοιεν
λάθοιεν: 4:328: πάντῃ, μή σφε λάθοιεν, ὑπετμήξαντο κελεύθους.
λάθον: 2:539: οὐδ᾽ ἄρ᾽ Ἀθηναίην προτέρω λάθον ὁρμηθέντες:
λάθον: 2:755: καὶ Μαριανδυνοὺς λάθον ἀνέρας ὁρμισθέντες
λάθον: 4:751: οὐδ᾽ ἄλοχον Κρονίδαο Διὸς λάθον: ἀλλά οἱ ῀Ἰρις
λάθρῃ: 2:125: λάθρῃ ἐυρρίνων τε κυνῶν αὐτῶν τε νομήων,
λάθρῃ: 3:296: τοῖος ὑπὸ κραδίῃ εἰλυμένος αἴθετο λάθρῃ
λάθρῃ: 3:1056: λάθρῃ λᾶαν ἄφες στιβαρώτερον: οἱ δ᾽ ἂν ἐπ᾽ αὐτῷ,
λάθρῃ: 3:1368: ἀίξας: αὐτὸς δ᾽ ὑφ᾽ ἑὸν σάκος ἕζετο λάθρῃ
λαθὼν: 3:280: ἐκ δ᾽ ὅγε καρπαλίμοισι λαθὼν ποσὶν οὐδὸν ἄμειψεν
λᾶι: 4:1487: λᾶι βαλών: ἐπεὶ οὐ μὲν ἀφαυρότερός γ᾽ ἐτέτυκτο,
λάιγγας: 1:402: ἔνθεν δ᾽ αὖ λάιγγας ἁλὸς σχεδὸν ὀχλίζοντες
λάιγγας: 4:1676: ὀχλίζων λάιγγας, ἐρυκέμεν ὅρμον ἱκέσθαι.
λαιῇ: 1:495: λαιῇ ἀνασχόμενος κίθαριν πείραζεν ἀοιδῆς.
λαιῇ: 2:680: λαιῇ δ᾽ ἀργύρεον νώμα βιόν, ἀμφὶ δὲ νώτοις
λαιῇ: 3:1159: λέχρις ἐρεισαμένη λαιῇ ἐπὶ χειρὶ παρειήν:
λαιῇ: 4:44: λαιῇ μὲν χερὶ πέπλον ἐπ᾽ ὀφρύσιν ἀμφὶ μέτωπα
λαιῆς: 3:120: μάργος Ἔρως λαιῆς ὑποΐσχανε χειρὸς ἀγοστόν,
λαιμὸν: 3:788: τεθναίην, ἢ λαιμὸν ἀναρτήσασα μελάθρῳ,
λαιμόν: 3:1207: νήησε σχίζας, ἐπὶ δ᾽ ἀρνειοῦ τάμε λαιμόν,
λαιμὸν: 4:374: φασγάνῳ αὐτίκα τόνδε μέσον διὰ λαιμὸν ἀμῆσαι,
λαιμοτόμησαν: 2:842: ἣ θέμις οἰχομένοισι, ταφήια λαιμοτόμησαν.
λαιμοτομήσας: 4:1599: ἦ ῥ᾽, ἅμα δ᾽ εὐχωλῇσιν ἐς ὕδατα λαιμοτομήσας
λαΐνεον: 2:388: λαΐνεον ποίησαν Ἀμαζονίδων βασίλειαι
λαΐνεος: 3:218: λαΐνεος χαλκέῃσιν ἐπὶ γλυφίδεσσιν ἀρήρει.
λάινον: 1:668: λάινον: αὐτὰρ ἔπειτα φίλη τροφὸς ὦρτο Πολυξώ,
λαιὸν: 1:1237: λαιὸν μὲν καθύπερθεν ἐπ᾽ αὐχένος ἄνθετο πῆχυν
λαῖον: 3:1334: λαῖον ἐπὶ στιβαρῷ πιέσας ποδί: τῆλε δ᾽ ἑοῖο
λαιὸν: 4:1517: λαιὸν ἐπιπροφέρων ταρσὸν ποδός: αὐτὰρ ὁ μέσσην
λαῖτμα: 1:1299: λαῖτμα βιησάμενοι ἀνέμου τ᾽ ἄλληκτον ἰωήν,
λαῖτμα: 4:978: πεῖρον ἁλὸς μέγα λαῖτμα κεχαρμένοι, ὄφρα καὶ αὖτις
λαῖτμα: 4:1692: Λὐτίκα δὲ Κρηταῖον ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θέοντας
λαίφεά: 1:393: λαίφεά τ᾽ εὐποίητα καὶ ἁρμαλιὴν ἐβάλοντο.
λαίφεα: 1:606: πάγχυ μάλ᾽ ἀκραής, τετάνυστο δὲ λαίφεα νηός.
λαίφεα: 2:1255: λαίφεα πάντ᾽ ἐτίναξε, παραιθύξας πτερύγεσσιν.
λαίφεσι: 4:299: λαίφεσι πεπταμένοισιν ὑπεὶρ ἅλα ναυτίλλοντο,
λαίφεσι: 4:1228: λαίφεσι καὶ στεινὰς αὐταῖς σὺν Ἐχινάσι νήσους
λαίφεσι: 4:1621: λαίφεσι πεπταμένοις αὐτὴν ἐπὶ δεξί᾽ ἔχοντες
λαίφεσιν: 1:329: αὐτοῦ δ᾽ ἰλλομένοις ἐπὶ λαίφεσιν, ἠδὲ καὶ ἱστῷ
λαίφεσιν: 4:594: λαίφεσιν, ἐς δ᾽ ἔβαλον μύχατον ῥόον Ἠριδανοῖο:
λαίφεσσι: 1:1015: ἡ δ᾽ ἔθεεν λαίφεσσι πανήμερος: οὐ μὲν ἰούσης
λαιφέων: 2:905: λαιφέων πεπταμένων τέμνον πλόον εὐδιόωντες.
λαῖφος: 1:590: νῆα, τανυσσάμενοι περιώσιον ὑψόθι λαῖφος.
λαῖφος: 2:926: οἱ δ᾽ ἀνὰ μὲν κραιπνῶς λαῖφος σπάσαν, ἐκ δὲ βαλόντες
λαῖφος: 2:933: νῆ᾽ ἔπι: κὰδ δ᾽ ἄρα λαῖφος ἐρυσσάμενοι τανύοντο
λαῖφος: 3:1328: δειδιότες μέγα λαῖφος ἁλίπλοοι ἐστείλαντο.
λαῖφος: 4:887: ἄρμενα μηρύοντο κατὰ χρέος: ὕψι δὲ λαῖφος
λαιψηρὰ: 4:241: οἱ δ᾽ ἀνέμου λαιψηρὰ θεᾶς βουλῇσιν ἀέντος
λαιψηρὰ: 4:847: σεύατ᾽ ἴμεν λαιψηρὰ δι᾽ ὕδατος, ἔστ᾽ ἀφίκανεν
λαιψηρῇσι: 4:756: εἰ δ᾽ ἄγε λαιψηρῇσι μετοιχομένη πτερύγεσσιν,
λαιψηροῖο: 4:884: δὴ τότε λαιψηροῖο κατηλυσίῃ ζεφύροιο
λαιψηρὸς: 1:926: ἔνθα σφιν λαιψηρὸς ἄη νότος, ἱστία δ᾽ οὔρῳ
λαιῷ: 2:1038: ἧκ᾽ ἐπί οἱ πτερὸν ὀξύ: τὸ δ᾽ ἐν λαιῷ πέσεν ὤμῳ
λαιῷ: 4:179: ἤιε δ᾽ ἄλλοτε μὲν λαιῷ ἐπιειμένος ὤμῳ
Λακερείῃ: 4:614: χωόμενος περὶ παιδί, τὸν ἐν λιπαρῇ Λακερείῃ
λακέρυζαι: 3:928: τῇ θαμὰ δὴ λακέρυζαι ἐπηυλίζοντο κορῶναι.
Λαμπείης: 1:127: φέρβετο Λαμπείης, Ἐρυμάνθιον ἂμ μέγα τῖφος,
λάμπεται: 1:1282: καὶ πεδία δροσόεντα φαεινῇ λάμπεται αἴγλῃ,
λάμπεται: 4:1543: λάμπεται, ὄφρα μυχόνδε διὰ ῥωχμοῖο δύηται:
Λαμπετίη: 4:971: Λαμπετίη δ᾽ ἐπὶ βουσὶν ὀρειχάλκοιο φαεινοῦ
λαμπετόωντα: 3:1361: τείρεα λαμπετόωντα διὰ κνέφας: ὧς ἄρα τοίγε
λαμπομένας: 2:1072: δεινὸν λαμπομένας, ἐπὶ δὲ λόφοι ἐσσείοντο
λαμπομένην: 3:1228: λαμπομένην οἷόν τε περίτροχον ἔπλετο φέγγος
λαμπομένῃσιν: 3:1355: δούρασί τ᾽ ἀμφιγύοις κορύθεσσί τε λαμπομένῃσιν
λαμπόμενον: 1:437: πάντοσε λαμπόμενον θυέων ἄπο τοῖό τε λιγνὺν
λαμπόμενον: 3:924: λαμπόμενον χαρίτεσσιν: ἐγήθησεν δὲ κελεύθῳ
λαμπόμενον: 4:185: λαμπόμενον στεροπῇ ἴκελον Διός. ὦρτο δ᾽ ἕκαστος
λάμπον: 3:1362: λάμπον ἀναλδήσκοντες ὑπὲρ χθονός. αὐτὰρ Ἰήσων
λαμπρὰ: 4:1285: οὐρανόθεν, τὰ δὲ λαμπρὰ δι᾽ ἠέρος ἄστρα φαείνοι:
λὰξ: 2:106: τὸν μὲν ὑπὸ στέρνοιο θοῷ ποδὶ λὰξ ἐπορούσας
λὰξ: 2:221: λὰξ ἐπέβη, καὶ γῆρας ἀμήρυτον ἐς τέλος ἕλκω:
λὰξ: 4:1444: λὰξ ποδὶ τύψεν ἔνερθε: τὸ δ᾽ ἀθρόον ἔβλυσεν ὕδωρ.
λαοὶ: 1:800: δήμου ἀπορνύμενοι λαοὶ πέρθεσκον ἐπαύλους
λαοί: 1:1058: αὐτοὶ ὁμῶς λαοί τε Δολίονες. αὐτὰρ ἔπειτα
λαοὶ: 1:1137: δύσφημος πλάζοιτο δι᾽ ἠέρος, ἣν ἔτι λαοὶ
λαοὶ: 3:884: ὧς αἵγ᾽ ἐσσεύοντο δι᾽ ἄστεος: ἀμφὶ δὲ λαοὶ
λαοί: 4:993: Ἀλκίνοος λαοί τε θυηπολίῃσιν ἰόντας
λαοὶ: 4:1176: σκῆπτρον ἔχεν χρυσοῖο δικασπόλον, ᾧ ὕπο λαοὶ
λαοῖσι: 2:1029: ἰθείας πολέεσσι δίκας λαοῖσι δικάζει,
Λαοκόων: 1:191: ἀλκήεις Μελέαγρος ἀνήλυθε, Λαοκόων τε,
Λαοκόων: 1:192: Λαοκόων Οἰνῆος ἀδελφεός, οὐ μὲν ἰῆς γε
λαὸν: 1:893: ῥηιδίως δ᾽ ἂν ἑοῖ καὶ ἀπείρονα λαὸν ἀγείραις
λαὸν: 2:522: Φθίην, ἐν δὲ Κέῳ κατενάσσατο, λαὸν ἀγείρας
λαόν: 3:1185: Κάδμος Ἀγηνορίδης γαιηγενῆ εἵσατο λαόν,
λαὸν: 4:546: βῆ δ᾽ ἅλαδε Κρονίην, αὐτόχθονα λαὸν ἀγείρας
λαὸς: 2:783: ἡμετέρου Μυσοῖσιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν, ὅντινα λαὸς
λαὸς: 2:840: τάρχυον μεγαλωστί: συνεκτερέιζε δὲ λαὸς
λαός: 3:1238: παρσταίη: σὺν δέ σφιν ἀπείριτος ἔσσυτο λαός.
λαπάρην: 2:111: οὖτα Βιαντιάδαο κατὰ λαπάρην Ταλαοῖο,
Λαπίθαι: 1:42: ὁππότε Κενταύροις Λαπίθαι ἐπὶ θωρήσσοντο,
Λαπιθάων: 1:41: Εἰλατίδης, ὃς πρὶν μὲν ἐρισθενέων Λαπιθάων,
Λάρισαν: 1:40: Λάρισαν δ᾽ ἐπὶ τοῖσι λιπὼν Πολύφημος ἵκανεν
λάρνακι: 1:622: λάρνακι δ᾽ ἐν κοίλῃ μιν ὕπερθ᾽ ἁλὸς ἧκε φέρεσθαι,
λαρόν: 1:456: εἴδατα, καὶ μέθυ λαρόν, ἀφυσσαμένων προχόῃσιν
λαρὸν: 1:473: πῖνε χαλίκρητον λαρὸν μέθυ: δεύετο δ᾽ οἴνῳ
λαρόν: 1:659: ἤια, καὶ μέθυ λαρόν, ἵν᾽ ἔμπεδον ἔκτοθι πύργων
λαρὸν: 1:968: δῶκεν δ᾽ αὐτὸς ἄναξ λαρὸν μέθυ δευουένοισιν
λαρὸν: 3:932: οἶδε νόῳ φράσσασθαι, ὁθούνεκεν οὔτε τι λαρὸν
λασίης: 3:581: δρυμὸν ἀναρρήξας λασίης καθύπερθε: κολώνης
λασίης: 4:1603: στέλλῃ, ὀρεξάμενος λασίης εὐπειθέα χαίτης,
λασίοισιν: 2:1272: πεπτάμενον λασίοισιν ἐπὶ δρυὸς ἀκρεμόνεσσιν.
λάσιος: 1:747: ἐν δὲ βοῶν ἔσκεν λάσιος νομός: ἀμφὶ δὲ βουσὶν
Λάτμιον: 4:57: ‘οὐκ ἄρ᾽ ἐγὼ μούνη μετὰ Λάτμιον ἄντρον ἀλύσκω,
Λαύριον: 4:321: οὔτ᾽ οὖν Γραυκένιοι, οὔθ᾽ οἱ περὶ Λαύριον ἤδη
Λαύριον: 4:326: βάλλει ἁλός, πεδίον τε τὸ Λαύριον ἠμείψαντο,
λάχνῃ: 1:325: Ἄργος Ἀρεστορίδης λάχνῃ μέλαν: αὐτὰρ ὁ καλὴν
λάχνη: 4:1529: ἰὸς ἄφαρ, μυδόωσα δ᾽ ἀπὸ χροὸς ἔρρεε λάχνη.
λαχνῆέν: 1:1312: ὕψι δὲ λαχνῆέν τε κάρη καὶ στήθε᾽ ἀείρας
λάχον: 1:920: νῆσος ὁμῶς κεχάροιτο καὶ οἳ λάχον ὄργια κεῖνα
λάχον: 1:1226: αἱ μέν, ὅσαι σκοπιὰς ὀρέων λάχον ἢ καὶ ἐναύλους,
λάχος: 1:1082: ὕπνῳ ἀριστῆες πύματον λάχος: αὐτὰρ Ἄκαστος
λάχος: 3:1339: ἦμος δὲ τρίτατον λάχος ἤματος ἀνομένοιο
λαῷ: 4:230: κέκλετο: δεινὰ δὲ παντὶ παρασχεδὸν ἤπυε λαῷ
λαῶν: 1:238: κλείονται Παγασαὶ Μαγνήτιδες: ἀμφὶ δὲ λαῶν
λαῶν: 4:273: Εὐρώπην Ἀσίην τε βίῃ καὶ κάρτεϊ λαῶν
λαῶν: 4:501: ῥηιδίη δέ κεν ἄμμι, κεδασθέντων δίχα λαῶν,
λέβητι: 3:756: ὕδατος ἐξανιοῦσα, τὸ δὴ νέον ἠὲ λέβητι
λεηλασίης: 2:303: μῆλα, τά τ᾽ ἐξ Ἀμύκοιο λεηλασίης ἐκόμισσαν.
λείβεις: 3:674: ‘Ὤι μοι ἐγώ, Μήδεια, τί δὴ τάδε δάκρυα λείβεις;
λεῖβον: 1:534: πείσματα, καὶ μέθυ λεῖβον ὕπερθ᾽ ἁλός. αὐτὰρ Ἰήσων
λείβων: 3:1035: λείβων ἐκ δέπαος σιμβλήια ἔργα μελισσέων.
λειμὼν: 1:750: ληισταὶ Τάφιοι: τῶν δ᾽ αἵματι δεύετο λειμὼν
λειμὼν: 1:880: πέτρης ἐκχύμεναι σιμβληίδος, ἀμφὶ δὲ λειμὼν
λειμὼν: 4:1299: κύκνοι κινήσωσιν ἑὸν μέλος, ἀμφὶ δὲ λειμὼν
λειμῶνα: 4:963: Θρινακίης λειμῶνα, βοῶν τροφὸν Ἠελίοιο.
λειμωνιάς: 2:657: τίκτε δέ μιν νύμφη λειμωνιάς: οὐδέ οἱ ὕβρις
λειμώνιον: 1:1061: ἣ θέμις, ἂμ πεδίον λειμώνιον, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
λειμώνιον: 4:974: ἂμ πεδίον καὶ ἕλος λειμώνιον: οὐδέ τις ἦεν
λειμώνων: 1:1183: φυλλάδα λειμώνων φέρον ἄσπετον ἀμήσαντες,
λεῖπεν: 4:166: ἤνωγεν, λεῖπεν δὲ πολύσκιον ἄλσος Ἄρηος.
λείπεται: 3:1340: λείπεται ἐξ ἠοῦς, καλέουσι δὲ κεκμηῶτες
λειπομένῳ: 2:775: λειπομένῳ, καὶ τοῖον ἔπος πάντεσσι μετηύδα:
λεῖπον: 2:965: λεῖπον Ἅλυν ποταμόν, λεῖπον δ᾽ ἀγχίρροον ῀Ἰριν,
λεῖπον: 2:965: λεῖπον Ἅλυν ποταμόν, λεῖπον δ᾽ ἀγχίρροον ῀Ἰριν,
λεῖπον: 4:316: τηλόθεν. εἱαμενῇσι δ᾽ ἐν ἄσπετα πώεα λεῖπον
λεῖπον: 4:750: δείματι παλλομένην: λεῖπον δ᾽ ἀπὸ δώματα Κίρκης.
λείρια: 1:879: ὡς δ᾽ ὅτε λείρια καλὰ περιβρομέουσι μέλισσαι
λείριον: 4:901: ἵεσαν ἐκ στομάτων ὄπα λείριον. οἱ δ᾽ ἀπὸ νηὸς
λείψανα: 2:193: ἑστηώς: τοῖόν οἱ ἀπέπνεε λείψανα δαιτός.
λείῳ: 1:365: λείῳ ἐπὶ πλαταμῶνι, τὸν οὐκ ἐπέβαλλε θάλασσα
λεκτοὺς: 4:829: λεκτοὺς ἡρώων δηλήσεται. ἀλλ᾽ ἔχε νῆα
λέκτρα: 3:839: ἥλικες, οὔπω λέκτρα σὺν ἀνδράσι πορσύνουσαι,
λέκτροις: 1:872: ἴομεν αὖτις ἕκαστοι ἐπὶ σφέα: τὸν δ᾽ ἐνὶ λέκτροις
λέκτροις: 2:1237: Ῥείην ἐξαπαφών παρελέξατο: τοὺς δ᾽ ἐνὶ λέκτροις
λέκτροισιν: 3:655: λέκτροισιν πρηνὴς ἐνικάππεσεν εἱλιχθεῖσα.
λέκτρον: 1:1031: οἴκαδε νυμφιδίους θαλάμους καὶ λέκτρον ἱκέσθαι.
λέκτρον: 2:504: παρθενίη καὶ λέκτρον ἀκήρατον. αὐτὰρ Ἀπόλλων
λέκτρον: 4:1105: ἰθύνω: λέκτρον δὲ σὺν ἀνέρι πορσαίνουσαν
λέκτρον: 4:1117: ἐκδώσειν, λέκτρον δὲ σὺν ἀνέρι πορσαίνουσαν
λέκτρον: 4:1139: ἔνθα τότ᾽ ἐστόρεσαν λέκτρον μέγα: τοῖο δ᾽ ὕπερθεν
λέκτρῳ: 3:617: λέκτρῳ ἀνακλινθεῖσαν. ἄφαρ δέ μιν ἠπεροπῆες,
λέκτρων: 1:150: νισσομένοις: Ζηνὸς γὰρ ἐπάξια μήδετο λέκτρων.
λελαθέσθαι: 2:150: θεσμοῖσιν ῥοπάλῳ μιν ἀγηνορίης λελαθέσθαι.
λελάθοιμι: 2:226: αὐτὸς ἑὸν λελάθοιμι νόον δόρποιο μεμηλώς,
λελάθοιμι: 3:778: μοῖρα πέλει. πῶς γάρ κεν ἐμοὺς λελάθοιμι τοκῆας
λέλειπται: 4:1433: οἴχετ᾽ ἀειράμενος: στυγερὸν δ᾽ ἄχος ἄμμι λέλειπται.
λέλειπτο: 1:855: Ἡρακλῆος ἄνευθεν, ὁ γὰρ παρὰ νηὶ λέλειπτο
λέλειπτο: 1:928: εἰσέβαλον: πέλαγος δὲ τὸ μὲν καθύπερθε λέλειπτο
λέλειπτο: 1:992: ἀλλὰ γὰρ αὖθι λέλειπτο σὺν ἀνδράσιν ὁπλοτέροισιν
λέλειπτο: 1:1063: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἄλοχος Κλείτη φθιμένοιο λέλειπτο
λέλειπτο: 2:272: τῆλε παρέξ: ὀδμὴ δὲ δυσάσχετος αὖθι λέλειπτο.
λελείψομαι: 1:285: δμωὶς ὅπως κενεοῖσι λελείψομαι ἐν μεγάροισιν,
λελιημένοι: 1:1164: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Μυσῶν λελιημένοι ἠπείροιο
λελιημένοι: 1:1276: οἱ δ᾽ εἴσβαινον ἄφαρ λελιημένοι: ὕψι δὲ νηὸς
λελιημένοι: 2:252: Ἁρπυίας, μάλα περ λελιημένοι, ἔστ᾽ ἂν ὀμόσσῃς,
λελιημένοι: 2:899: ὤρνυντ᾽, ἰθύνειν λελιημένοι. ἀλλ᾽ ἄρα τούσγε
λελιημένοι: 4:1585: λίμνης ἐκπρομολεῖν λελιημένοι εἰρεσίῃσιν.
λελιημένον: 1:78: πέμπεν Ἀβαντιάδης λελιημένον: οὐ μὲν ἔμελλεν
λελίητο: 3:646: νήλιπος, οἰέανος: καὶ δὴ λελίητο νέεσθαι
λελίητο: 3:1157: ἔκλυεν, οὔτ᾽ αὐδῆσαι ἀνειρομένῃ λελίητο.
λελίητο: 4:1007: κρείων Ἀλκίνοος. λελίητο γὰρ ἀμφοτέροισιν
λελοχημένοι: 3:7: μίμνον ἀριστῆες λελοχημένοι: αἱ δ᾽ ἐνόησαν
λελοχημένοι: 3:168: ἐν ποταμῷ καθ᾽ ἕλος λελοχημένοι ἠγορόωντο.
λελύσθαι: 4:1369: ἤδη νῦν ἀλόχοιο φίλης ὑπὸ χερσὶ λελύσθαι:
λεξάμεναι: 3:898: λεξάμεναι τότ᾽ ἔπειτ᾽ αὐτὴν ἀπονισσόμεθ᾽ ὥρην.
λέξασθαι: 3:806: φάρμακα λέξασθαι θυμοφθόρα, τόφρα πάσαιτο.
λέξασθαι: 4:792: λέξασθαι. κείνῳ γὰρ ἀεὶ τάδε ἔργα μέμηλεν,
λέοντες: 4:486: φῦλα πελειάων, ἠὲ μέγα πῶυ λέοντες
λέοντος: 1:1195: αὐτοῖσιν τόξοισιν, ἔδυ δ᾽ ἀπὸ δέρμα λέοντος.
λέοντος: 4:1436: νηλής: ἀμφὶ δὲ δέρμα πελωρίου ἕστο λέοντος
λεπταλέη: 3:709: λεπταλέη διὰ δώματ᾽ ὀδυρομένων ἀχέεσσιν.
λεπταλέον: 2:31: λεπταλέον, τό ῥά οἵ τις ἑὸν ξεινήιον εἶναι
λεπταλέους: 3:874: λεπταλέους λευκῆς ἐπιγουνίδος ἄχρις ἄειρον.
λεπταλέῳ: 4:169: λεπταλέῳ ἑανῷ ὑποΐσχεται: ἐν δέ οἱ ἦτορ
λεπτὸν: 2:672: ὀρφναίη πέλεται, λεπτὸν δ᾽ ἐπιδέδρομε νυκτὶ
λεπτὸς: 4:1646: λεπτὸς ὑμὴν ζωῆς ἔχε πείρατα καὶ θανάτοιο.
Λερναίης: 4:1402: ὕδρης Λερναίης χόλον αἵματι πικρὸν ὀιστῶν
Λέρνης: 3:1240: ἅρμασιν ἐμβεβαώς, ἢ Ταίναρον, ἢ ὅγε Λέρνης
Λέρνον: 1:135: Ναύβολος αὖ Λέρνου: Λέρνον γε μὲν ἴδμεν ἐόντα
Λέρνου: 1:135: Ναύβολος αὖ Λέρνου: Λέρνον γε μὲν ἴδμεν ἐόντα
Λέρνου: 1:202: σὺν δὲ Παλαιμόνιος Λέρνου πάις Ὠλενίοιο,
Λέρνου: 1:203: Λέρνου ἐπίκλησιν, γενεήν γε μὲν Ἡφαίστοιο:
λευγαλέας: 1:295: ‘μή μοι λευγαλέας ἐνιβάλλεο, μῆτερ, ἀνίας
λευγαλέῃ: 4:338: ἔνθα κε λευγαλέῃ Μινύαι τότε δηιοτῆτι
λευγαλέῃ: 4:620: ὀδμῇ λευγαλέῃ, τήν ῥ᾽ ἄσχετον ἐξανίεσκον
λευγαλέην: 1:1219: λευγαλέην, ἐπεὶ οὔτι δίκης ἀλέγοντες ἔναιον.
λευγαλέην: 1:1256: ἔκφατο λευγαλέην, βεβαρημένος ἄσθματι θυμόν:
λευγαλέην: 3:598: λευγαλέην οὗ πατρὸς ἐπέκλυεν Ἠελίοιο,
λευγαλέης: 2:441: κήδετο λευγαλέης, καὶ δ᾽ ἡμέας αὖθι πέλασσεν
λευγαλέης: 3:263: λευγαλέης Φρίξοιο ἐφημοσύνῃσιν ἕλεσθε
λευγαλέοιο: 1:619: μήτινα λευγαλέοιο φόνου τίσειαν ἀμοιβήν.
λευγαλέον: 3:374: πρίν τινα λευγαλέον τε δέρος καὶ Φρίξον ἰδέσθαι;
λευγαλέον: 4:1669: λευγαλέον δ᾽ ἐπί οἱ πρῖεν χόλον, ἐκ δ᾽ ἀίδηλα
λευγαλέῳ: 1:632: δείματι λευγαλέῳ, ὁπότε Θρήικες ἴασιν.
λευγαλέως: 2:129: λευγαλέως Βέβρυκας ὑπερφιάλους ἐφόβησαν.
λευγαλέως: 3:703: λευγαλέως: ἢ σοίγε φίλοις σὺν παισὶ θανοῦσα
λευκαὶ: 4:1572: βένθος ἀκίνητον μελανεῖ: ἑκάτερθε δὲ λευκαὶ
λευκανίηνδε: 2:192: μὴ καὶ λευκανίηνδε φορεύμενος, ἀλλ᾽ ἀποτηλοῦ
λευκανίης: 4:18: πυκνὰ δὲ λευκανίης ἐπεμάσσατο, πυκνὰ δὲ κουρὶξ
λευκὴ: 2:572: λευκὴ καχλάζοντος ἀνέπτυε κύματος ἄχνη.
λευκῆς: 3:874: λεπταλέους λευκῆς ἐπιγουνίδος ἄχρις ἄειρον.
λευκῇσιν: 1:672: ἀδμῆτες λευκῇσιν ἐπιχνοαούσῃ ἐθείραις.
λευκῇσιν: 2:368: μειότερος λευκῇσιν ἑλίσσεται εἰς ἅλα δίναις.
λευκῇσιν: 4:113: θηρείην λευκῇσιν ἐνισκίμψασα βολῇσιν:
λευκῇσιν: 4:1733: ἄρδεσθαι λευκῇσιν ὑπαὶ λιβάδεσσι γάλακτος,
λευκοῖς: 4:938: αὐτίκ᾽ ἀνασχόμεναι λευκοῖς ἐπὶ γούνασι πέζας,
λευκοῖς: 4:1142: νύμφαι ἀμεργόμεναι λευκοῖς ἐνὶ ποικίλα κόλποις
λευκοῖσιν: 3:45: λευκοῖσιν δ᾽ ἑκάτερθε κόμας ἐπιειμένη ὤμοις
λεύσσειν: 1:1307: ὧν ἑτέρη, θάμβος περιώσιον ἀνδράσι λεύσσειν,
λεύσσειν: 4:573: Ἀτλαντὶς ναίεσκε: τὰ δ᾽ ἠεροειδέα λεύσσειν
λεῦσσον: 1:547: πάντες δ᾽ οὐρανόθεν λεῦσσον θεοὶ ἤματι κείνῳ
λεύσσοντες: 3:561: καὶ κίρκους λεύσσοντες ἐρητύεσθε ἀέθλων;
λεύσσουσα: 4:68: ἀντιπέρην λεύσσουσα πυρὸς σέλας, ὅ ῥά τ᾽ ἀέθλου
λεύσσω: 3:691: λεύσσω ὀνείρατα λυγρά, τά τις θεὸς ἀκράαντα
λεύσσω: 4:1262: χερσόθεν ἀμπνεύσειαν: ἐπεὶ τεναγώδεα λεύσσω
λεχαίην: 1:1182: ἔνθα δ᾽ ἔπειθ᾽ οἱ μὲν ξύλα κάγκανα, τοὶ δὲ λεχαίην
λεχέεσσι: 1:264: ἐντυπὰς ἐν λεχέεσσι καλυψάμενος γοάασκεν.
λεχέεσσι: 2:1014: αὐτοὶ μὲν στενάχουσιν ἐνὶ λεχέεσσι πεσόντες,
λεχέεσσι: 4:1069: οἷσιν ἐνὶ λεχέεσσι διὰ κνέφας: οἷα δ᾽ ἀκοίτην
λεχέων: 4:1110: ἐκ λεχέων ἀνὰ δῶμα: συνήιξαν δὲ γυναῖκες
λέχος: 3:40: ἔσταν, ἵν᾽ ἐντύνεσκε θεὰ λέχος Ἡφαίστοιο.
λέχος: 3:662: σῖγα μάλα κλαίει χῆρον λέχος εἰσορόωσα,
λέχος: 3:1127: ἡμέτερον δὲ λέχος θαλάμοις ἔνι κουριδίοισιν
λέχος: 4:26: κύσσε δ᾽ ἑόν τε λέχος καὶ δικλίδας ἀμφοτέρωθεν
λέχρις: 1:1235: λέχρις ἐπιχριμφθείς, περὶ δ᾽ ἄσπετον ἔβραχεν ὕδωρ
λέχρις: 3:238: λέχρις δ᾽ αἰπύτεροι δόμοι ἕστασαν ἀμφοτέρωθεν.
λέχρις: 3:1159: λέχρις ἐρεισαμένη λαιῇ ἐπὶ χειρὶ παρειήν:
λεχώια: 2:1016: ἀνέρας, ἠδὲ λοετρὰ λεχώια τοῖσι πένονται.
λεχωίδες: 4:136: δείματι δ᾽ ἐξέγροντο λεχωίδες, ἀμφὶ δὲ παισὶν
Λεώδοκος: 1:119: ἤλυθον ἴφθιμός τε Λεώδοκος, οὓς τέκε Πηρὼ
λέων: 2:26: ὥστε λέων ὑπ᾽ ἄκοντι τετυμμένος, ὅν τ᾽ ἐν ὄρεσσιν
λέων: 4:1336: αὐσταλέος κονίῃσι, λέων ὥς, ὅς ῥά τ᾽ ἀν᾽ ὕλην
λήγοντος: 2:753: εἰσωποὶ ἀνέμοιο νέον λήγοντος ἔκελσαν.
λήγουσιν: 3:1300: πῦρ ὀλοόν πιμπρᾶσαι, ὅτ᾽ αὖ λήγουσιν ἀυτμῆς,
Λήδη: 1:146: καὶ μὴν Αἰτωλὶς κρατερὸν Πολυδεύκεα Λήδη
ληθέμεν: 4:15: ληθέμεν, αἶψα δὲ πᾶσαν ἀναπλήσειν κακότητα.
λήθη: 1:645: δίνας ἀπροφάτους ψυχὴν ἐπιδέδρομε λήθη:
λήθῃ: 3:835: στεῖβε πέδον λήθῃ ἀχέων, τά οἱ ἐν ποσὶν ἦεν
λήθομεν: 2:1182: λήθομεν ἔμπεδον, οἵ τε θεουδέες οὐδὲ δίκαιοι.
λήθοντο: 2:536: τρήρωνος λήθοντο μετὰ σφίσιν: ἀλλ᾽ ἄρα τήνγε
ληιάδεσσι: 1:806: αὐτὰρ ληιάδεσσι δορικτήταις παρίαυον,
ληιάδεσσιν: 1:612: ἀνέρες ἐχθήραντες, ἔχον δ᾽ ἐπὶ ληιάδεσσιν
ληιάδεσσιν: 1:823: αὐταῖς ληιάδεσσιν ἀφορμηθέντες ἵκοιντο.
ληιάς: 4:36: ληιάς, ἥν τε νέον πάτρης ἀπενόσφισεν αἶσα,
ληίδ᾽: 1:1252: μοῦνον ἐόντ᾽ ἐλόχησαν, ἄγουσι δὲ ληίδ᾽ ἑτοίμην.
ληίδα: 1:695: εἴ κεν ἐπιτρέψητε δόμους καὶ ληίδα πᾶσαν
ληίδα: 1:801: ἐκ νηῶν, αὐτῇσι δ᾽ ἀπείρονα ληίδα κούραις
ληίδα: 2:167: ληίδα τ᾽ εἰσβήσαντες ὅσην χρεὼ ἦεν ἄγεσθαι,
ληισθεῖσαν: 4:400: οἷά τε ληισθεῖσαν, ὑπότροπον οἴκαδ᾽ ἄγοιντο.
ληισταὶ: 1:750: ληισταὶ Τάφιοι: τῶν δ᾽ αἵματι δεύετο λειμὼν
ληιστῆρας: 3:589: μὴ καὶ ληιστῆρας ἑὴν ἐς γαῖαν ἰόντας
ληιστῆρες: 1:1259: ἀλλά ἑ ληιστῆρες ἐνιχρίμψαντες ἄγουσιν,
ληίτιδες: 1:818: ἀλλ᾽ οἶαι κοῦραι ληίτιδες ἔν τε δόμοισιν
Λημνιάδες: 1:653: Λημνιάδες δὲ γυναῖκες ἀνὰ πτόλιν ἷζον ἰοῦσαι
Λημνιάδεσσιν: 2:766: ἠδ᾽ ὡς Λημνιάδεσσιν ἐπεξεινοῦντο γυναιξίν,
Λημνιάδων: 2:32: ὤπασε Λημνιάδων: ὁ δ᾽ ἐρεμνὴν δίπτυχα λώπην
Λημνιὰς: 3:1205: Λημνιὰς Ὑψιπύλη, ἀδινῆς μνημήιον εὐνῆς.
Λήμνοιο: 1:868: ναίοντας λιπαρὴν ἄροσιν Λήμνοιο ταμέσθαι;
Λῆμνον: 1:602: Θρηικίη, ἣ τόσσον ἀπόπροθι Λῆμνον ἐοῦσαν,
Λῆμνον: 1:608: εἰρεσίῃ κραναὴν Σιντηίδα Λῆμνον ἵκοντο.
Λῆμνον: 1:873: Ὑψιπύλης εἰᾶτε πανήμερον, εἰσόκε Λῆμνον
Λῆμνον: 4:1757: οἳ πρὶν μέν ποτε δὴ Σιντηίδα Λῆμνον ἔναιον,
Λῆμνος: 1:852: ναίηται μετόπισθεν ἀκήρατος ἀνδράσι Λῆμνος.
Λήμνου: 4:1758: Λήμνου τ᾽ ἐξελαθέντες ὑπ᾽ ἀνδράσι Τυρσηνοῖσιν
λήνεσσιν: 4:177: βεβρίθει λήνεσσιν ἐπηρεφές: ἤλιθα δὲ χθὼν
ληνέων: 4:173: μαρμαρυγῇ ληνέων φλογὶ εἴκελον ἷζεν ἔρευθος.
λῆξαν: 4:880: οἱ δ᾽ ἄρα μεσσηγὺς λῆξαν καὶ ἔπαυσαν ἀέθλους
λήξαντος: 1:513: τοὶ δ᾽ ἄμοτον λήξαντος ἔτι προύχοντο κάρηνα
λήξαντος: 4:926: ἔδρακες ἠελίοιο. τότ᾽ αὖ λήξαντος ἀπ᾽ ἔργων
ληξάντων: 1:1152: ληξάντων ἀνέμων νῆσον λίπον εἰρεσίῃσιν.
λῆξεν: 2:1123: λῆξεν ἅμ᾽ ἠελίω:ι τάχα δ᾽ ἐγγύθεν ἀντεβόλησαν
λῆξεν: 4:667: χερσὶν ἀφυσσαμένη: λῆξεν δ᾽ ὀλοοῖο φόβοιο.
λῆξιν: 1:1086: λῆξιν ὀρινομένων ἀνέμων: συνέηκε δὲ Μόψος
λήξουσι: 1:1094: μητέρα συμπάντων μακάρων: λήξουσι δ᾽ ἄελλαι
λήξουσιν: 4:833: ζαχρηεῖς λήξουσιν ἐτήτυμον, ἦ τ᾽ ἂν ἔγωγε
λήσομαι: 3:737: λήσομαι ἐντύνουσα ὑπόσχεσιν: ἦρι δὲ νηὸν
Λητοΐδαο: 1:439: αἶψα δ᾽ ἀπηλεγέως νόον ἔκφατο Λητοΐδαο:
Λητοΐδαο: 1:484: ἄμφω Λητοΐδαο, καὶ ἴφθιμοί περ ἐόντες.’
Λητοΐδαο: 4:610: ὡς ἄρ᾽ Ἀπόλλωνος τάδε δάκρυα Λητοΐδαο
Λητοΐδῃ: 2:773: Λητοΐδῃ κατὰ νῆσον. ὁ δ᾽ ἑξείης ἐνέποντος
Λητοΐδη: 4:1704: Λητοΐδη, τύνη δὲ κατ᾽ οὐρανοῦ ἵκεο πέτρας
Λητοΐδης: 1:66: Λητοΐδης ἐδίδαξε θεοπροπίας οἰωνῶν:
Λητοΐδης: 1:144: Λητοΐδης: αὐτὸς δὲ θεοπροπίας ἐδίδαξεν
Λητοΐδης: 2:181: Λητοΐδης: οὐδ᾽ ὅσσον ὀπίζετο καὶ Διὸς αὐτοῦ
Λητοΐδης: 2:700: τοῖσι δὲ Λητοΐδης ἄγρην πόρεν: ἐκ δέ νυ πάντων
Λητοῦς: 2:213: ᾗσι θεοπροπίῃσι. χάριν νύ τοι, ὦ ἄνα Λητοῦς
Λητοῦς: 2:257: ἴστω Λητοῦς υἱός, ὅ με πρόφρων ἐδίδαξεν
Λητοῦς: 2:676: τοῖσι δὲ Λητοῦς υἱός, ἀνερχόμενος Λυκίηθεν
Λητὼ: 2:712: Λητὼ Κοιογένεια φίλαις ἐν χερσὶν ἀφάσσει.
Λητωίδι: 4:346: παρθέσθαι κούρῃ Λητωίδι νόσφιν ὁμίλου,
Λητωίς: 2:940: Λητωίς, ἄγρηθεν ὅτ᾽ οὐρανὸν εἰσαναβαίνῃ,
Λητωὶς: 3:877: χρυσείοις Λητωὶς ἐφ᾽ ἅρμασιν ἑστηυῖα
λιαζομένοις: 4:1651: εἰ μή σφιν Μήδεια λιαζομένοις ἀγόρευσεν:
Λἰακίδαο: 4:503: ὧς ἔφατ᾽: ᾔνησαν δὲ νέοι ἔπος Λἰακίδαο.
λιαρὴ: 2:1034: ἠμάτιοι: λιαρὴ γὰρ ὑπὸ κνέφας ἔλλιπεν αὔρη.
λιαροῖο: 2:1247: ἐσσυμένως, λιαροῖο φορεύμενοι ἐξ ἀνέμοιο.
λιαροῖσι: 3:1063: θεσπέσιον λιαροῖσι παρηίδα δάκρυσι δεῦεν
λιαροῖσιν: 3:300: αὐτοί τε λιαροῖσιν ἐφαιδρύναντο λοετροῖς,
λιαροῖσιν: 3:875: οἵη δὲ λιαροῖσιν ἐφ᾽ ὕδασι Παρθενίοιο,
λιαρῷ: 4:570: τῇ δ᾽ ἐπὶ καὶ Μελίτην, λιαρῷ περιγηθέες οὔρῳ,
λιασθείς: 1:94: Πηλεὺς δὲ Φθίῃ ἐνὶ δώματα ναῖε λιασθείς.
λιασθείς: 3:826: αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ νῆα κίεν προπάροιθε λιασθείς.
λιασθείς: 4:306: Ἄψυρτος, Καλὸν δὲ διὰ στόμα πεῖρε λιασθείς.
λίβα: 4:1452: ἀμφ᾽ ὀλίγην μέλιτος γλυκεροῦ λίβα πεπτηυῖαι
λιβάδας: 4:604: ἠλέκτρου λιβάδας βλεφάρων προχέουσιν ἔραζε,
λιβάδεσσι: 4:1733: ἄρδεσθαι λευκῇσιν ὑπαὶ λιβάδεσσι γάλακτος,
Λιβύῃ: 1:83: ὁππότε κἀκείνους Λιβύῃ ἔνι ταρχύσαντο,
Λιβύῃ: 4:1483: Κάνθε, σὲ δ᾽ οὐλόμεναι Λιβύῃ ἔνι Κῆρες ἕλοντο.
Λιβύῃ: 4:1559: Εὐρύπυλον Λιβύῃ θηροτρόφῳ ἐγγεγαῶτα.’
Λιβύη: 4:1740: οὐ κούρη: τρίτων γὰρ ἐμοὶ Λιβύη τε τοκῆες.
Λιβύην: 2:507: αἳ Λιβύην ἐνέμοντο παραὶ Μυρτώσιον αἶπος.
Λιβύην: 4:1311: ἠελίου Λιβύην: αἱ δὲ σχεδὸν Λἰσονίδαο
Λιβύην: 4:1511: εὖτε γὰρ ἰσόθεος Λιβύην ὑπερέπτατο Περσεὺς
Λιβύης: 1:81: πλαγχθέντας Λιβύης ἐνὶ πείρασι δῃωθῆναι,
Λιβύης: 4:1225: ὄφρ᾽ ἔτι καὶ Λιβύης ἐπὶ πείρασιν ὀτλήσειαν.
Λιβύης: 4:1307: ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι, αἵ ποτ᾽ Λ̓θήνην,
Λιβύης: 4:1321: ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι ἠδὲ θύγατρες.
Λιβύης: 4:1356: ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι ᾐδὲ θύγατρες:
Λιβύης: 4:1382: ᾗ βίῃ ᾗ τ᾽ ἀρετῇ Λιβύης ἀνὰ θῖνας ἐρήμους
Λιβυρνίδες: 4:562: ἑξείης πλήθοντο Λιβυρνίδες εἰν ἁλὶ νῆσοι,
Λιβυστίδος: 4:1751: τήνδε τοι ἠπείροιο Λιβυστίδος. οὔ νύ τις ἄλλος
Λιβυστικὸν: 4:1231: μεσσηγὺς πέλαγόσδε Λιβυστικὸν ἐννέα πάσας
λίγ᾽: 4:1405: ἀργυφέας ξανθῇσι λίγ᾽ ἔστενον: οἱ δ᾽ ἐπέλασσαν
λίγα: 4:835: νῆα σαωσέμεναι, ζεφύρου λίγα κινυμένοιο.
λίγα: 4:1157: ἐμμελέως, Ὀρφῆος ὑπαὶ λίγα φορμίζοντος
λιγαίνων: 1:740: Ἀμφίων δ᾽ ἐπί οἱ χρυσέῃ φόρμιγγι λιγαίνων
Λἰγαίωνος: 1:1165: Ῥυνδακίδας προχοὰς μέγα τ᾽ ἠρίον Λἰγαίωνος
λιγέα: 4:1297: χηραμοῦ ἀπτῆνες λιγέα κλάζουσι νεοσσοί:
λίγειαι: 4:890: καλήν, Ἀνθεμόεσσαν ἐσέδρακον, ἔνθα λίγειαι
λιγείῃ: 1:577: εἰς αὖλιν, ὁ δέ τ᾽ εἶσι πάρος σύριγ γι λιγείῃ
λιγείης: 2:706: Βιστονίῃ φόρμιγγι λιγείης ἦρχεν ἀοιδῆς:
λιγέως: 3:463: ἦκα δὲ μυρομένη λιγέως ἀνενείκατο μῦθον:
λιγέως: 4:623: Ἡλιάδων λιγέως: τὰ δὲ δάκρυα μυρομένῃσιν
Λἴγλη: 4:1426: Λἴγλη δ᾽ ἰτείης ἱερὸν στύπος. ἐκ δέ νυ κείνων
Λἴγλη: 4:1428: ἐξέφανεν, θάμβος περιώσιον, ἔκφατο δ᾽ Λἴγλη
λιγνύι: 2:1010: λιγνύι καὶ καπνῷ κάματον βαρὺν ὀτλεύουσιν.
λιγνὺν: 1:437: πάντοσε λαμπόμενον θυέων ἄπο τοῖό τε λιγνὺν
λιγνυόεντι: 2:133: βομβηδὸν κλονέονται, ἐπιπρὸ δὲ λιγνυόεντι
λιγνυόεντι: 3:1290: καρτερὰ λιγνυόεντι πέριξ εἰλυμένα καπνῷ,
λιγνὺς: 1:389: τριβόμεναι περὶ δέ σφιν ἀιδνὴ κήκιε λιγνὺς
λιγνύς: 4:1186: κίρνασθαι: θυέων δ᾽ ἀπονηλόθι κήκιε λιγνύς.
λιγυρῇ: 1:1085: πωτᾶτ᾽ ἀλκυονὶς λιγυρῇ ὀπὶ θεσπίζουσα
λιγυρῇ: 4:912: Βούτης, Σειρήνων λιγυρῇ ὀπὶ θυμὸν ἰανθείς:
λιγὺς: 1:566: ἐν δὲ λιγὺς πέσεν οὖρος: ἐπ᾽ ἰκριόφιν δὲ κάλωας
Λιγυστίδας: 4:551: Αὐσονίην νήσους τε Λιγυστίδας, αἳ καλέονται
Λιγύων: 4:645: καὶ Λιγύων περόωντες ἀδήιοι. ἀμφὶ γὰρ αἰνὴν
λίην: 1:296: ὧδε λίην, ἐπεὶ οὐ μὲν ἐρητύσεις κακότητος
λίην: 2:671: ἦμος δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω φάος ἄμβροτον, οὔτ᾽ ἔτι λίην
λίην: 2:1221: ‘μηδ᾽ οὕτως, ἠθεῖε, λίην δειδίσσεο θυμῷ.
λίην: 3:54: λίην φοιτίζουσαι, ἐπεὶ περίεστε θεάων;’
λίην: 3:977: ἦα πάρος. τῶ μή με λίην ὑπεραίδεο, κούρη,
λίην: 3:1078: ‘καὶ λίην οὐ νύκτας ὀίομαι, οὐδέ ποτ᾽ ἦμαρ
λίην: 4:1087: λίην γὰρ δύσζηλοι ἑαῖς ἐπὶ παισὶ τοκῆες:
Λἰήταο: 2:1153: γηραιὸς θάνε Φρίξος ἐν Λἰήταο δόμοισιν:
λίθον: 1:955: κεῖσε καὶ εὐναίης ὀλίγον λίθον ἐκλύσαντες
λίθος: 2:1174: στιάων: εἴσω δὲ μέλας λίθος ἠρήρειστο
λιλαίεαι: 3:394: εἴτ᾽ οὖν Σαυρομάτας γε λιλαίεαι, εἴτε τιν᾽ ἄλλον
λιλαιομένης: 3:80: Κύπριδος, εἰ δὴ σεῖο λιλαιομένης ἀθερίζω
λιλαιομένοις: 1:350: γηθόσυνος, καὶ τοῖα λιλαιομένοις ἀγόρευεν:
λιλαιομένοις: 4:256: πᾶσιν ὁμῶς. Ἄργος δὲ λιλαιομένοις ἀγόρευσεν:
λιλαιόμενος: 4:800: παῖδα τεκεῖν: τῶ καί σε λιλαιόμενος μεθέηκεν,
λιλαιομένου: 1:123: πευθόμεθ᾽ Αἰσονίδαο λιλαιομένου ἀθερίξαι.
Λιλυβηίδα: 4:917: πρόφρων ἀντομένη Λιλυβηίδα ναιέμεν ἄκρην.
λιμέν᾽: 2:674: τῆμος ἐρημαίης νήσου λιμέν᾽ εἰσελάσαντες
λιμένα: 1:1110: ἤρεσαν ἐς λιμένα Θρηίκιον: ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ
λιμένα: 4:659: ἷξον δ᾽ Αἰαίης λιμένα κλυτόν: ἐκ δ᾽ ἄρα νηὸς
λιμένας: 4:820: Φαιήκων λιμένας: σὺ δ᾽ ἀκηδέα μήδεο νόστον.
λιμενήοχον: 2:967: γνάμψαν Ἀμαζονίδων ἕκαθεν λιμενήοχον ἄκρην.
λιμένι: 1:965: ἄστεος ἐν λιμένι πρυμνήσια νηὸς ἀνάψαι,
λιμένι: 4:1123: Ὑλλικῷ ἐν λιμένι, σχεδὸν ἄστεος: ἐκ δ᾽ ἄρα πᾶσαν
λιμένος: 1:559: οἱ δ᾽ ὅτε δὴ λιμένος περιηγέα κάλλιπον ἀκτὴν
λιμένος: 1:987: νῆα Χυτοῦ λιμένος προτέρω ἐξήλασαν ὅρμον:
λιμένος: 1:1006: ὧς οἱ ἐνὶ ξυνοχῇ λιμένος πολιοῖο τέταντο
λιμένων: 4:1206: ἢ λιμένων γαίης τ᾽ ἀποτηλόθι νῆας ἐέργειν,
λιμὴν: 1:524: σμερδαλέον δὲ λιμὴν Παγασήιος ἠδὲ καὶ αὐτὴ
λιμὴν: 1:954: Θρηικίοις, Καλὸς δὲ λιμὴν ὑπέδεκτο θέουσαν.
λιμὴν: 4:656: ἐν δὲ λιμὴν Ἀργῷος ἐπωνυμίην πεφάτισται.
λιμὴν: 4:1618: ἔνθα μὲν Ἀργῷός τε λιμὴν καὶ σήματα νηὸς
λίμνας: 4:633: λίμνας εἰσέλασαν δυσχείμονας, αἵ τ᾽ ἀνὰ Κελτῶν
λίμνηθεν: 4:1577: δεξιτερῆς, λίμνηθεν ὅτ᾽ εἰς ἁλὸς οἶδμα βάλητε,
λίμνην: 2:726: ἠδὲ Λύκοιο ῥέεθρα καὶ Ἀνθεμοεισίδα λίμνην
λίμνην: 4:1587: τρίτων ἀνθέμενος τρίποδα μέγαν, εἴσατο λίμνην
λίμνης: 1:67: ἠδὲ καὶ Εὐρυδάμας Κτιμένου πάις: ἄγχι δὲ λίμνης
λίμνης: 2:1055: πλωίδας ὄρνιθας Στυμφαλίδας ἔσθενε λίμνης
λίμνης: 2:1217: κεῖται ὑποβρύχιος Σερβωνίδος ὕδασι λίμνης.’
λίμνης: 4:597: λίμνης ἐς προχοὰς πολυβενθέος: ἡ δ᾽ ἔτι νῦν περ
λίμνης: 4:606: εὖτ᾽ ἂν δὲ κλύζῃσι κελαινῆς ὕδατα λίμνης
λίμνης: 4:1389: τῆλε μάλ᾽ ἀσπασίως Τριτωνίδος ὕδασι λίμνης
λίμνης: 4:1442: ἥδε δέ τις πέτρη Τριτωνίδος ἐγγύθι λίμνης:
λίμνης: 4:1537: λίμνης ἐκπρομολεῖν Τριτωνίδος, οὔτινα μῆτιν
λίμνης: 4:1544: ὧς Ἀργὼ λίμνης στόμα ναύπορον ἐξερέουσα
λίμνης: 4:1566: νῆα μεταχρονίην ἐκομίσσαμεν ἐς τόδε λίμνης
λίμνης: 4:1570: φωνήσας πόντον τε καὶ ἀγχιβαθὲς στόμα λίμνης:
λίμνης: 4:1585: λίμνης ἐκπρομολεῖν λελιημένοι εἰρεσίῃσιν.
λίμνης: 4:1595: ‘δαῖμον, ὅτις λίμνης ἐπὶ πείρασι τῆσδ᾽ ἐφαάνθης,
λιμῷ: 1:1245: λιμῷ δ᾽ αἰθόμενος μετανίσσεται, οὐδ᾽ ἐπέκυρσεν
λιμῷ: 2:1031: λιμῷ μιν κεῖν᾽ ἦμαρ ἐνικλείσαντες ἔχουσιν.
λίνα: 1:565: κὰδ δ᾽ αὐτοῦ λίνα χεῦαν, ἐπ᾽ ἠλακάτην ἐρύσαντες.
λίνα: 1:1278: κυρτώθη δ᾽ ἀνέμῳ λίνα μεσσόθι, τῆλε δ᾽ ἀπ᾽ ἀκτῆς
λίνα: 2:904: ἐκ δ᾽ ἔχεαν πίσυνοι ἀνέμῳ λίνα, πουλὺ δ᾽ ἐπιπρὸ
Λἰνήιος: 1:948: ἀνέρες: ἐν δ᾽ ἥρως Λἰνήιος υἱὸς ἄνασσεν
λίπ᾽: 1:317: αὐτὰρ ἐπεί ῥα πόληος ἐυδμήτους λίπ᾽ ἀγυιάς,
λίπ᾽: 3:886: αὐτὰρ ἐπεὶ πόλιος μὲν ἐυδμήτους λίπ᾽ ἀγυιάς,
λιπαρῇ: 4:614: χωόμενος περὶ παιδί, τὸν ἐν λιπαρῇ Λακερείῃ
λιπαρὴν: 1:868: ναίοντας λιπαρὴν ἄροσιν Λήμνοιο ταμέσθαι;
λιπαρὴν: 3:445: λοξὰ παρὰ λιπαρὴν σχομένη θηεῖτο καλύπτρην,
λιπαροῖσι: 4:689: Κίρκης ἐς μέγαρον: τοὺς δ᾽ ἐν λιπαροῖσι κέλευεν
λίπε: 1:897: Ὑψιπύλης: λίπε δ᾽ ἧμιν ἔπος, τό κεν ἐξανύσαιμι
λίπε: 3:1000: σὺν τῷ ἐφεζομένη πάτρην λίπε: τὴν δὲ καὶ αὐτοὶ
λίπε: 4:1468: Εἰλατίδην Πολύφημον ὅπῃ λίπε: μέμβλετο γάρ οἱ
λιπεῖν: 1:1291: Ἡρακλῆα λιπεῖν: σέο δ᾽ ἔκτοθι μῆτις ὄρωρεν,
λιπεῖν: 3:798: τῇδ᾽ αὐτῇ ἐν νυκτὶ λιπεῖν βίον ἐν θαλάμοισιν
λίπεν: 2:521: λοιμοῦ ἀλεξητῆρα. λίπεν δ᾽ ὅγε πατρὸς ἐφετμῇ
λίπεν: 3:1067: δεξιτερῆς: δὴ γάρ οἱ ἀπ᾽ ὀφθαλμοὺς λίπεν αἰδώς:
λίπεν: 4:336: ὧς δὲ καὶ εἰς ἀκτὰς πληθὺν λίπεν ἀγχόθι νήσων
λίπεν: 4:426: δῶκε Θόαντι μεταῦτις: ὁ δ᾽ αὖ λίπεν Ὑψιπυλείῃ:
λίπεν: 4:865: ἔδρακεν, ἐξότε πρῶτα λίπεν θάλαμόν τε καὶ εὐνὴν
λιπέσθαι: 3:441: οἶος, ἐπεὶ μεσσηγὺς ἔτ᾽ αὐτόθι νεῦσε λιπέσθαι
λίπετ᾽: 1:166: γηράσκοντ᾽ Ἀλεὸν λίπετ᾽ ἂμ πόλιν ὄφρα κομίζοι,
λίπετ᾽: 1:315: ἀλλ᾽ ἡ μὲν λίπετ᾽ αὖθι παρακλιδόν, οἷα γεραιὴ
λίπῃς: 4:371: σεῖο λίπῃς ἀπάνευθεν, ἐποιχόμενος βασιλῆας.
λίπηται: 1:447: νηός, ἐυκλείη δὲ δόμοις ἐπιβάντι λίπηται.’
λίποιμεν: 4:403: ἔσσεται, εἴ σε θανόντες ἕλωρ κείνοισι λίποιμεν.
λίπον: 1:1152: ληξάντων ἀνέμων νῆσον λίπον εἰρεσίῃσιν.
λίπον: 2:723: ἀκραεῖ ζεφύρῳ νῆσον λίπον αἰπήεσσαν.
λίπον: 2:834: καὶ τὸν μὲν χαμάδις λίπον αὐτόθι πεπτηῶτα:
λίπον: 3:723: μεσσηγὺς μὲν τόνγε δόμῳ λίπον ἐνθάδ᾽ ἰοῦσα.’
λίπον: 4:333: βαῖνον: ἐπεὶ κείνας πολέων λίπον ἔνδοθι νήσους
λίπον: 4:918: οἱ δ᾽ ἄχεϊ σχόμενοι τὰς μὲν λίπον, ἄλλα δ᾽ ὄπαζον
λίπον: 4:1221: ἤματι δ᾽ ἑβδομάτῳ Δρεπάνην λίπον: ἤλυθε δ᾽ οὖρος
λιπόντας: 4:1759: Σπάρτην εἰσαφίκανον ἐφέστιοι: ἐκ δὲ λιπόντας
λιπόντες: 1:931: Δαρδανίην δὲ λιπόντες ἐπιποοσέβαλλον Ἀβύδῳ,
λιπόντες: 1:1111: βαῖνον, παυροτέρους ἑτάρων ἐν νηὶ λιπόντες.
λιπόντες: 1:1144: θῆρες δ᾽ εἰλυούς τε κατὰ ξυλόχους τε λιπόντες
λιπόντες: 1:1283: τῆμος τούσγ᾽ ἐνόησαν ἀιδρείῃσι λιπόντες.
λιπόντες: 2:151: ναὶ μὲν ἀκήδεστον γαίῃ ἔνι τόνγε λιπόντες
λιπόντες: 2:219: μηδέ μ᾽ ἀκηδείῃσιν ἀφορμήθητε λιπόντες
λιπόντες: 3:260: ‘ἔμπης οὐκ ἄρ᾽ ἐμέλλετ᾽ ἀκηδείῃ με λιπόντες
λιπόντες: 4:298: γηθόσυνοι δὲ Λύκοιο κατ᾽ αὐτόθι παῖδα λιπόντες
λιπόντες: 4:652: Στοιχάδας αὖτε λιπόντες ἐς Αἰθαλίην ἐπέρησαν
λιπόντες: 4:1681: τήν τε θοοῖς πελέκεσσιν ἔθ᾽ ἡμιπλῆγα λιπόντες
λιπόντες: 4:1763: κεῖθεν δ᾽ ἀπτερέως διὰ μυρίον οἶδμα λιπόντες
λίποντο: 1:399: τοῖς μέσσην οἴοισιν ἀπὸ κληῖδα λίποντο
λίποντο: 3:1186: Ἄρεος ἀμώοντος ὅσοι ὑπὸ δουρὶ λίποντο:
λιπόντος: 1:607: αὐτὰρ ἅμ᾽ ἠελίοιο βολαῖς ἀνέμοιο λιπόντος
λιπόντος: 4:1629: δὴ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνέμοιο κελαινῇ νυκτὶ λιπόντος
λιπόντων: 4:1401: ἄχρις ἐπ᾽ ἄκνηστιν κεῖτ᾽ ἄπνοος: ἐκ δὲ λιπόντων
λιποῦσ᾽: 3:1135: Αἰαίη Μήδεια, λιποῦσ᾽ ἄπο πατρίδα γαῖαν.
λιποῦσα: 2:1240: ἡ δ᾽ αἰδοῖ χῶρόν τε καὶ ἤθεα κεῖνα λιποῦσα
λιποῦσα: 4:30: ‘τόνδε τοι ἀντ᾽ ἐμέθεν ταναὸν πλόκον εἶμι λιποῦσα,
λιποῦσα: 4:778: τόφρα Θέτις Νηρῆα κασιγνήτας τε λιποῦσα
λίπτοντα: 4:811: νηιάδες κομέουσι τεοῦ λίπτοντα γάλακτος,
λιπὼν: 1:40: Λάρισαν δ᾽ ἐπὶ τοῖσι λιπὼν Πολύφημος ἵκανεν
λιπὼν: 1:179: Ταίναρον αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσι λιπὼν Εὔφημος ἵκανεν,
λιπὼν: 1:978: ἀλλὰ καὶ ὧς θάλαμόν τε λιπὼν καὶ δέμνια νύμφης
λιπὼν: 2:908: Ἰνδῶν ἡνίκα φῦλα λιπὼν κατενάσσατο Θήβας,
λιπὼν: 4:613: οὐρανὸν αἰγλήεντα λιπὼν ἐκ πατρὸς ἐνιπῆς,
λίπωσιν: 2:228: τυτθὸν δ᾽ ἢν ἄρα δήποτ᾽ ἐδητύος ἄμμι λίπωσιν,
Λἰσήποιο: 1:940: ἀμφίδυμοι, κεῖνται δ᾽ ὑπὲρ ὕδατος Λἰσήποιο.
Λἰσονίδαο: 4:1311: ἠελίου Λιβύην: αἱ δὲ σχεδὸν Λἰσονίδαο
Λἰσονίδης: 1:1032: ἀλλά μιν Λἰσονίδης τετραμμένον ἰθὺς ἑοῖο
Λἰσονίδης: 1:1133: Λἰσονίδης γουνάζετ᾽ ἐπιλλείβων ἱεροῖσιν
Λἰσονίδης: 2:764: Λἰσονίδης μέν οἱ γενεὴν καὶ οὔνομ᾽ ἑκάστου
λισσάδα: 4:1715: Φοῖβον κεκλόμενοι: Ἀνάφην δέ τε λισσάδα νῆσον
λισσάδες: 2:733: λισσάδες ἐρρίζωνται ἁλίβροχοι: ἀμφὶ δὲ τῇσιν
λισσάδος: 4:954: τὰς δὲ καὶ αὐτὸς ἄναξ κορυφῆς ἔπι λισσάδος ἄκρης
λίσσεό: 3:945: λίσσεό μιν πυκινοῖσι παρατροπέων ἐπέεσσιν.’
λίσσεσθ᾽: 2:1163: λίσσεσθ᾽ εὐμενέοντας ἐπαρκέσσαι κακότητα.
λίσσεσθαι: 2:336: θαρσαλέως: πρὶν δ᾽ οὔτι θεοὺς λίσσεσθαι ἐρύκω.
λίσσεσθαι: 3:611: Μήδειαν λίσσεσθαι ἀμυνέμεν: ἡ δὲ καὶ αὐτὴ
λίσσεσθαι: 4:1115: λίσσεσθαι: τὸ γὰρ αὐτὸς ἰὼν Κόλχοισι δικάσσει,
λίσσετο: 3:148: λίσσετο δ᾽ αἶψα πορεῖν αὐτοσχεδόν: ἡ δ᾽ ἀγανοῖσιν
λισσῇ: 2:384: τοὺς παραμειβόμενοι λισσῇ ἐπικέλσετε νήσῳ,
λισσὴ: 4:920: τῇ μὲν γὰρ Σκύλλης λισσὴ προυφαίνετο πέτρη:
λίσσομ᾽: 3:701: λίσσομ᾽ ὑπὲρ μακάρων σέο τ᾽ αὐτῆς ἠδὲ τοκήων,
λίσσομαι: 2:217: λίσσομαι, ᾗ περίαλλα θεῶν μέμβλεσθε κιόντες,
λισσομένη: 4:1051: ὧς φάτο λισσομένη: τῶν δ᾽ ὅντινα γουνάζοιτο,
λισσομένην: 2:919: λισσομένην τυτθόν περ ὁμήθεας ἄνδρας ἰδέσθαι.
λισσόμενος: 3:487: ὄρνυθι λισσόμενος: μελέη γε μὲν ἧμιν ὄρωρεν
λισσόμενος: 4:1420: ὧς φάτο λισσόμενος ἀδινῇ ὀπί: ταὶ δ᾽ ἐλέαιρον
λιταῖς: 4:1667: τρὶς δὲ λιταῖς: θεμένη δὲ κακὸν νόον, ἐχθοδοποῖσιν
λιτάων: 2:479: δή ποθ᾽ ἁμαδρυάδος νύμφης ἀθέριξε λιτάων,
λιτῇσιν: 1:1132: πολλὰ δὲ τήνγε λιτῇσιν ἀποστρέψαι ἐριώλας
λιτῇσιν: 3:563: παρθενικὰς δὲ λιτῇσιν ἀνάλκιδας ἠπεροπεύειν.’
λιτῇσιν: 3:614: πατρὸς ἀτυζομένην ὀλοὸν χόλον, ἠὲ λιτῇσιν
λιτῇσιν: 4:1408: θεῖα τέρα, τὰς δέ σφι παρηγορέεσκε λιτῇσιν:
λκίνοος: 4:1218: Λ̓λκίνοος Μινύαις ξεινήια, πολλὰ δ᾽ ὄπασσεν
λόγοισιν: 3:1140: θυμὸς ὁμῶς μορφῇ τε καὶ αἱμυλίοισι λόγοισιν,
λοεσσαμένη: 3:859: ἑπτὰ μὲν ἀενάοισι λοεσσαμένη ὑδάτεσσιν,
λοεσσαμένη: 3:876: ἠὲ καὶ Ἀμνισοῖο λοεσσαμένη ποταμοῖο
λοεσσάμενος: 3:1029: ἀκαμάτοιο ῥοῇσι λοεσσάμενος ποταμοῖο,
λοέσσατο: 3:1202: ἔνθ᾽ ἤτοι πάμπρωτα λοέσσατο μὲν ποταμοῖο
λοετρὰ: 2:1016: ἀνέρας, ἠδὲ λοετρὰ λεχώια τοῖσι πένονται.
λοετρὰ: 3:273: κόπτον: τοὶ δὲ λοετρὰ πυρὶ ζέον: οὐδέ τις ἦεν,
λοετροῖς: 3:300: αὐτοί τε λιαροῖσιν ἐφαιδρύναντο λοετροῖς,
λοιβαῖς: 2:717: λοιβαῖς εὐαγέεσσιν ἐπώμοσαν, ἦ μὲν ἀρήξειν
λοιβὰς: 1:435: καῖον ἐπὶ σχίζῃσιν: ὁ δ᾽ ἀκρήτους χέε λοιβὰς
λοιβάς: 1:516: οὐδ᾽ ἐπὶ δὴν μετέπειτα κερασσάμενοι Διὶ λοιβάς,
λοιβὰς: 2:1274: οἴνου ἀκηρασίοιο μελισταγέας χέε λοιβὰς
λοιβάς: 3:1209: πῦρ ὑπένερθεν ἱείς, ἐπὶ δὲ μιγάδας χέε λοιβάς,
λοιβάς: 4:1419: λοιβάς τ᾽ εἰλαπίνας τε παρέξομεν εὐμενέοντες.’
λοιβὴν: 2:291: ὧς φαμένη λοιβὴν Στυγὸς ὤμοσεν, ἥ τε θεοῖσιν
λοιβῇσί: 2:694: νῦν δ᾽ αὔτως κνίσῃ λοιβῇσί τε μειλίξασθαι
λοιβῇσί: 2:925: Ἀμπυκίδης Μόψος λοιβῇσί τε μειλίξασθαι.
λοίγιον: 1:469: λοίγιον ἔσσεσθαι, μηδ᾽ ἀκράαντον ἄεθλον
λοιμοῖο: 4:1280: ἢ λοιμοῖο τέλος ποτιδέγμενοι, ἠέ τιν᾽ ὄμβρον
λοιμοῦ: 2:521: λοιμοῦ ἀλεξητῆρα. λίπεν δ᾽ ὅγε πατρὸς ἐφετμῇ
λοιπὸν: 1:282: τέκνον ἐμόν: τὸ γὰρ οἶον ἔην ἔτι λοιπὸν ἐέλδωρ
λοιπὸν: 4:1640: ῥίζης λοιπὸν ἐοντα μετ᾽ ἀνδράσιν ἡμιθέοισιν
λοίσθια: 4:471: τοῦ ὅγ᾽ ἐνὶ προδόμῳ γνὺξ ἤριπε: λοίσθια δ᾽ ἥρως
λοίσθιον: 2:264: λοίσθιον Ἁρπυίῃσιν ἑλώριον: ἐγγύθι δ᾽ ἄμφω
λοίσθιον: 2:561: κάρτεϊ ᾧ πίσυνοι. τὰς δ᾽ αὐτίκα λοίσθιον ἄλλων
λοίσθιον: 3:523: ‘ὦ φίλοι, ἤτοι μὲν τόδε λοίσθιον. ἀλλά τιν᾽ οἴω
Λοκρῶν: 4:1778: Εὐβοίης ἔντοσθεν Ὀπούντιά τ᾽ ἄστεα Λοκρῶν
λοξὰ: 2:667: λοξὰ παραστρωφῶνται ὑπὸ ζυγοῦ: αὐτὰρ ἀυτμὴ
λοξὰ: 3:445: λοξὰ παρὰ λιπαρὴν σχομένη θηεῖτο καλύπτρην,
λοξοῖσι: 2:584: ἤμυσαν λοξοῖσι καρήασιν. εἴσατο γάρ ῥα
λοξῷ: 4:475: ὀξὺ δὲ πανδαμάτωρ λοξῷ ἴδεν οἷον ἔρεξαν
λόφοι: 2:1072: δεινὸν λαμπομένας, ἐπὶ δὲ λόφοι ἐσσείοντο
λόφους: 2:1067: νεύοντάς τε λόφους καὶ ἐπήορα δούραθ᾽ ὕπερθεν.
λόφους: 3:1316: αὐτὰρ ὁ εὖ ἐνέδησε λόφους: μεσσηγὺ δ᾽ ἀείρας
λόφῳ: 2:922: τετράφαλος φοίνικι λόφῳ ἐπελάμπετο πήληξ.
λοχίης: 4:704: πλήμμυρον λοχίης ἐκ νηδύος, αἵματι χεῖρας
λόχοιο: 4:464: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδης πυκινοῦ ἐξᾶλτο λόχοιο,
λόχον: 4:454: σφωιτέραις κρινθέντες: ὁ δ᾽ ἐς λόχον ᾖεν Ἰήσων
λοχώμενοι: 1:991: πόντιον, οἷά τε θῆρα λοχώμενοι ἔνδον ἐόντα.
λυγαίῃ: 3:323: λυγαίῃ ὑπὸ νυκτί: θεὸς δέ τις ἄμμ᾽ ἐσάωσεν.
λυγαίῃ: 3:862: λυγαίῃ ἐνὶ νυκτί, σὺν ὀρφναίοις φαρέεσσιν.
λυγαίῃ: 3:1360: λυγαίῃ ὑπὸ νυκτί, τὰ δ᾽ ἀθρόα πάντ᾽ ἐφαάνθη
λυγαίην: 2:1122: νύχθ᾽ ὕπο λυγαίην: τὸ δὲ μυρίον ἐκ Διὸς ὕδωρ
λυγαίην: 4:458: νύχθ᾽ ὕπο λυγαίην ἱερῆς ἐπεβήσατο νήσου:
λυγαίοις: 1:218: λυγαίοις ἐδάμασσε περὶ νεφέεσσι καλύψας.
Λυγκεὺς: 1:151: οἵ τ᾽ Ἀφαρητιάδαι Λυγκεὺς καὶ ὑπέρβιος Ἴδας
Λυγκεὺς: 1:153: ἀμφότεροι: Λυγκεὺς δὲ καὶ ὀξυτάτοις ἐκέκαστο
Λυγκεύς: 4:1464: Εὔφημος πίσυνος, Λυγκεύς γε μὲν ὀξέα τηλοῦ
Λυγκεὺς: 4:1476: μοῦνον ἀπειρεσίης τηλοῦ χθονὸς εἴσατο Λυγκεὺς
λυγρὰ: 3:605: ἀλλ᾽ ἐνὶ Χαλκιόπης γενεῇ τάδε λυγρὰ τετύχθαι.
λυγρά: 3:691: λεύσσω ὀνείρατα λυγρά, τά τις θεὸς ἀκράαντα
λυγρῇσιν: 4:363: λυγρῇσιν κατὰ πόντον ἅμ᾽ ἀλκυόνεσσι φορεῦμαι
λυγροὶ: 1:841: χάζομαι, ἀλλά με λυγροὶ ἐπισπέρχουσιν ἄεθλοι.’
λυγροῖς: 4:692: ἵζανον, ἥ τε δίκη λυγροῖς ἱκέτῃσι τέτυκται,
λυγρὸν: 3:644: παισί: τό κέν μοι λυγρὸν ἐνὶ κραδίῃ σβέσαι ἄλγος.’
λῦε: 4:1169: λῦε κελαινὴν νύκτα δι᾽ ἠέρος: αἱ δ᾽ ἐγέλασσαν
λύεσκε: 3:821: πυκνὰ δ᾽ ἀνὰ κληῖδας ἑῶυ λύεσκε θυράων,
λύετε: 4:855: ἠῶθεν δὲ θοῆς πρυμνήσια λύετε νηός,
λυκάβαντα: 1:198: αὖθι μένων λυκάβαντα μετετράφη Αἰτωλοῖσιν.
λυκάβαντι: 1:610: νηλειῶς δέδμητο παροιχομένῳ λυκάβαντι.
Λυκάονός: 2:523: Παρράσιον, τοίπερ τε Λυκάονός εἰσι γενέθλης,
Λυκάστιαι: 2:1001: Ἱππολύτη, νόσφιν δὲ Λυκάστιαι ἀμφενέμοντο,
Λυκίηθεν: 2:676: τοῖσι δὲ Λητοῦς υἱός, ἀνερχόμενος Λυκίηθεν
λύκοι: 2:124: ἤματι χειμερίῳ πολιοὶ λύκοι ὁρμηθέντες
Λύκοιο: 2:139: ἠδ᾽ οἶαι τῆμος δῄῳ ὑπὸ δουρὶ Λύκοιο
Λύκοιο: 2:726: ἠδὲ Λύκοιο ῥέεθρα καὶ Ἀνθεμοεισίδα λίμνην
Λύκοιο: 2:761: καὶ δὴ πασσυδίῃ μεγάρων ἔντοσθε Λύκοιο
Λύκοιο: 4:298: γηθόσυνοι δὲ Λύκοιο κατ᾽ αὐτόθι παῖδα λιπόντες
Λύκον: 2:754: οὐδ᾽ ἄρα δηθὰ Λύκον, κείνης πρόμον ἠπείροιο,
Λυκοόργοιο: 2:118: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Λ̓γκαῖος Λυκοόργοιο θρασὺς υἱὸς
Λυκόοργος: 1:164: Ἀγκαῖος, τὸν μέν ῥα πατὴρ Λυκόοργος ἔπεμπεν,
Λύκος: 2:815: καὶ δ᾽ αὐτὸς σὺν τοῖσι Λύκος κίε, μυρί᾽ ὀπάσσας
Λύκῳ: 2:841: αὐτῷ ὁμοῦ βασιλῆι Λύκῳ: παρὰ δ᾽ ἄσπετα μῆλα,
Λυκωρείοιο: 4:1488: νἱωνὸς Φοίβοιο Λυκωρείοιο Κάφαυρος
Λυκωρεὺς: 2:51: τοῖσι δὲ μεσσηγὺς θεράπων Ἀμύκοιο Λυκωρεὺς
λύματ᾽: 4:708: καὶ τὰ μὲν ἀθρόα πάντα δόμων ἐκ λύματ᾽ ἔνεικαν
λύμης: 2:218: χραίσμετέ μοι, ῥύσασθε δυσάμμορον ἀνέρα λύμης,
Λύρη: 2:931: θῆκε λύρην: ἐκ τοῦ δὲ Λύρη πέλει οὔνομα χώρῳ.
λύρην: 2:931: θῆκε λύρην: ἐκ τοῦ δὲ Λύρη πέλει οὔνομα χώρῳ.
Λυρκήιον: 1:125: νεῖον ἀπ᾽ Ἀρκαδίης Λυρκήιον Ἄργος ἀμείψας
λῦσαι: 4:1008: δηιοτῆτος ἄνευθεν ὑπέρβια νείκεα λῦσαι.
λύσαιμι: 1:422: πρωτίστην: λύσαιμι δ᾽, ἄναξ, ἐπ᾽ ἀπήμονι μοίρῃ
λυσάμενοι: 1:1014: λυσάμενοι προτέρωσε διὲξ ἁλὸς οἶδμα νέοντο.
λυσάμενοι: 1:1109: οἱ δ᾽ ἄρα λυσάμενοι Ἱερῆς ἐκ πείσματα πέτρης
λυσάμενοι: 2:166: δὴ τότε λυσάμενοι νεάτης ἐκ πείσματα δάφνης,
λυσάμενοι: 4:1630: ἱστία λυσάμενοι περιμήκεά τε κλίναντες
λυσάμενος: 2:1043: λυσάμενος τελαμῶνα κατήορον: ἐκ δ᾽ ἐφαάνθη
λύσειαν: 1:903: ναιετάειν: μοῦνόν με θεοὶ λύσειαν ἀέθλων.
λῦσεν: 1:913: λῦσεν ὑπὲκ πέτρης ἁλιμυρέος. ἔνθ᾽ ἄρα τοίγε
λύσῃ: 4:1324: ἅρμα Ποσειδάωνος ἐύτροχον αὐτίκα λύσῃ,
λύσῃσιν: 4:1353: ὁππότε κεν λύσῃσιν ἐύτροχον Ἀμφιτρίτη
λυσιμελές: 4:1523: λυσιμελές, πολλὴ δὲ κατ᾽ ὀφθαλμῶν χέετ᾽ ἀχλύς.
λυσόμενος: 3:62: λυσόμενος χαλκέων Ἰξίονα νειόθι δεσμῶν,
Λυσσαλέοις: 4:1391: Λυσσαλέοις δἤπειτ᾽ ἴκελοι κυσὶν ἀίσσοντες
λυτήριον: 4:702: πρῶτα μὲν ἀτρέπτοιο λυτήριον ἥγε φόνοιο
Λὐτίκα: 4:1692: Λὐτίκα δὲ Κρηταῖον ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θέοντας
λώβῃ: 4:1042: Αἰήτεω λώβῃ πολυπήμονι δῃωθῆναι.
λωβήεντα: 3:800: πρὶν τάδε λωβήεντα καὶ οὐκ ὀνομαστὰ τελέσσαι.’
λώβην: 1:816: λώβην, ὡς τὸ πάροιθεν, ἀεικέα παῖδες ἄμυνον:
λώβην: 3:74: τῶ νύ μοι ἄλληκτον περιτίεται: οὐδέ κε λώβην
λωβητῆρες: 3:372: ‘οὐκ ἄφαρ ὀφθαλμῶν μοι ἀπόπροθι, λωβητῆρες,
λώιον: 3:527: λώιον, ἢ κακὸν οἶτον ἀφειδήσαντας ἑλέσθαι.
λώιον: 4:1100: λώιον: οὐ γάρ τις βασιλεύτερος Αἰήταο.
λωίτερον: 3:187: λωίτερον μύθῳ μιν ἀρέσσασθαι μετιόντας.
λωίτερος: 3:849: λωίτερος κεῖν᾽ ἦμαρ ὁμῶς κάρτει τε πέλοιτο.
λώπην: 2:32: ὤπασε Λημνιάδων: ὁ δ᾽ ἐρεμνὴν δίπτυχα λώπην
λωφήια: 2:487: Θυνιάδος νύμφης, λωφήια ῥέξαι ἐπ᾽ αὐτῷ
λωφήσειν: 3:783: λωφήσειν ἀχέων: τότε δ᾽ ἂν κακὸν ἄμμι πέλοιτο,
λωφήσειν: 4:817: λωφήσειν πρήσοντα πυρὸς μένος, Ἱπποτάδην δὲ
λωφήσομεν: 4:1416: αἰθομένην ἄμοτον λωφήσομεν. εἰ δέ κεν αὖτις