A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
Ὑάκινθον: 1:1044: Ἴδας δ᾽ αὖ Προμέα, Κλυτίος δ᾽ Ὑάκινθον ἔπεφνεν,
Ὑαντίου: 3:1241: ὕδωρ, ἠὲ κατ᾽ ἄλσος Ὑαντίου Ὀγχηστοῖο,
ὕβριν: 3:583: ὕβριν ἀποφλύξωσιν ὑπέρβια μηχανόωντες.
ὕβριν: 4:1434: ἤλυθε γὰρ χθιζός τις ἀνὴρ ὀλοώτατος ὕβριν
ὕβρις: 1:459: τερπνῶς ἑψιόωνται, ὅτ᾽ ἄατος ὕβρις ἀπείη.
ὕβρις: 2:657: τίκτε δέ μιν νύμφη λειμωνιάς: οὐδέ οἱ ὕβρις
ὕβρις: 2:991: ἀλλ᾽ ὕβρις στονόεσσα καὶ Ἄρεος ἔργα μεμήλει:
ὑβρισταί: 1:942: καὶ τὸ μὲν ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι ἐνναίουσιν
ὑβριστὴς: 4:1091: ὑβριστὴς Ἔχετος γλήναις ἔνι χάλκεα κέντρα
ὑγρὰ: 1:574: ἄπλετοι, ὑγρὰ κέλευθα διασκαίροντες ἕποντο.
ὑγρὰ: 3:1160: ὑγρὰ δ᾽ ἐνὶ βλεφάροις ἔχεν ὄμματα, πορφύρουσα
ὑγρή: 2:547: ὑγρή τε τραφερή τ᾽ ἰνδάλλεται, ἄλλοτε δ᾽ ἄλλῃ
ὑγρὴν: 4:1318: ὑμετέρων καμάτων, ὅσ᾽ ἐπὶ χθονός, ὅσσα τ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
ὑγρὴν: 4:1357: καὶ δ᾽ ὁπόσ᾽ αὐτοὶ πρόσθεν ἐπὶ χθονὸς ἠδ᾽ ὅσ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
ὑγρῆς: 4:281: ὑγρῆς τε τραφερῆς τε πέριξ ἐπινισσομένοισιν.
ὑγρὸν: 4:480: ὑγρὸν δ᾽ ἐν γαίῃ κρύψεν νέκυν, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
ὕδασι: 2:658: ἥνδανεν, ἀλλ᾽ ἐθελημὸς ἐφ᾽ ὕδασι πατρὸς ἑοῖο
ὕδασι: 2:1217: κεῖται ὑποβρύχιος Σερβωνίδος ὕδασι λίμνης.’
ὕδασι: 3:875: οἵη δὲ λιαροῖσιν ἐφ᾽ ὕδασι Παρθενίοιο,
ὕδασι: 4:1242: ἠιόνι, τρόπιος δὲ μάλ᾽ ὕδασι παῦρον ἔλειπτο.
ὕδασι: 4:1309: ἀντόμεναι Τρίτωνος ἐφ᾽ ὕδασι χυτλώσαντο.
ὕδασι: 4:1389: τῆλε μάλ᾽ ἀσπασίως Τριτωνίδος ὕδασι λίμνης
ὕδασιν: 1:36: γείνατο δινήεντος ἐφ᾽ ὕδασιν Ἀπιδανοῖο,
ὕδασιν: 1:537: ᾔ που ἐν Ὀρτυγίῃ, ἢ ἐφ᾽ ὕδασιν Ἰσμηνοῖο
ὕδασιν: 2:868: θάρσος, ὃν Ἰμβρασίοισι παρ᾽ ὕδασιν Ἀστυπάλαια
ὕδασιν: 4:624: οἷον ἐλαιηραὶ στάγες ὕδασιν ἐμφορέοντο.
ὕδασιν: 4:973: βοσκομένας ποταμοῖο παρ᾽ ὕδασιν εἰσορόωντο
ὕδασιν: 4:1697: αὐτοὶ δ᾽, εἴτ᾽ Ἀίδῃ, εἴθ᾽ ὕδασιν ἐμφορέοντο,
ὕδατα: 4:606: εὖτ᾽ ἂν δὲ κλύζῃσι κελαινῆς ὕδατα λίμνης
ὕδατα: 4:1599: ἦ ῥ᾽, ἅμα δ᾽ εὐχωλῇσιν ἐς ὕδατα λαιμοτομήσας
ὑδάτεσσιν: 2:941: ὃν δέμας ἱμερτοῖσιν ἀναψύχει ὑδάτεσσιν.
ὑδάτεσσιν: 3:859: ἑπτὰ μὲν ἀενάοισι λοεσσαμένη ὑδάτεσσιν,
ὕδατι: 1:1146: θῆκε τέρας: ἐπεὶ οὔτι παροίτερον ὕδατι νᾶεν
ὕδατι: 2:1101: ὕδατι σημαίνων διερὴν ὁδὸν Ἀρκτούροιο:
ὕδατι: 3:1348: αὐτῇ ἀφυσσάμενος κυνέῃ σβέσεν ὕδατι δίψαν:
ὕδατος: 1:940: ἀμφίδυμοι, κεῖνται δ᾽ ὑπὲρ ὕδατος Λἰσήποιο.
ὕδατος: 3:756: ὕδατος ἐξανιοῦσα, τὸ δὴ νέον ἠὲ λέβητι
ὕδατος: 4:847: σεύατ᾽ ἴμεν λαιψηρὰ δι᾽ ὕδατος, ἔστ᾽ ἀφίκανεν
ὕδατος: 4:1236: τάρφεα: κωφὴ δέ σφιν ἐπιβλύει ὕδατος ἄχνη:
ὕδατος: 4:1414: ἤ τινα πετραίην χύσιν ὕδατος, ἤ τινα γαίης
ὑδέονται: 2:530: καὶ τὰ μὲν ὧς ὑδέονται: ἀριστῆες δὲ καταῦθι
ὑδέονται: 4:264: Ἀρκάδες, οἳ καὶ πρόσθε σεληναίης ὑδέονται
ὑδρείης: 4:1765: ὑδρείης πέρι δῆριν ἀμεμφέα δηρίσαντο,
ὕδρης: 4:1402: ὕδρης Λερναίης χόλον αἵματι πικρὸν ὀιστῶν
ὕδωρ: 1:541: πόντου λάβρον ὕδωρ, ἐπὶ δὲ ῥόθια κλύζοντο:
ὕδωρ: 1:914: κόπτον ὕδωρ δολιχῇσιν ἐπικρατέως ἐλάτῃσιν.
ὕδωρ: 1:1007: ἑξείης, ἄλλοι μὲν ἐς ἁλμυρὸν ἀθρόοι ὕδωρ
ὕδωρ: 1:1208: δίζητο κρήνης ἱερὸν ῥόον, ὥς κέ οἱ ὕδωρ
ὕδωρ: 1:1235: λέχρις ἐπιχριμφθείς, περὶ δ᾽ ἄσπετον ἔβραχεν ὕδωρ
ὕδωρ: 1:1327: ἀμφὶ δέ οἱ δίνῃσι κυκώμενον ἄφρεεν ὕδωρ
ὕδωρ: 2:322: εἰς ἕν, ὕπερθε δὲ πολλὸν ἁλὸς κορθύεται ὕδωρ
ὕδωρ: 2:592: κόπτον ὕδωρ. ὅσσον δ᾽ ἂν ὑπείκαθε νηῦς ἐρέτῃσιν,
ὕδωρ: 2:793: ὅσσους Βιλλαίοιο μέλαν περιάγνυται ὕδωρ.
ὕδωρ: 2:1122: νύχθ᾽ ὕπο λυγαίην: τὸ δὲ μυρίον ἐκ Διὸς ὕδωρ
ὕδωρ: 3:73: αὐτὸς ἑοῖς ὤμοισι διὲκ προαλὲς φέρεν ὕδωρ.
ὕδωρ: 3:198: σκῆπτρον: ἄφαρ δ᾽ ἄρα νηὸς ὑπὲρ δόνακάς τε καὶ ὕδωρ
ὕδωρ: 3:225: ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ὕδωρ προρέεσκε, τὸ μέν ποθι δυομένῃσιν
ὕδωρ: 3:343: λάβρον ὕδωρ πνοιή τε διέτμαγεν: ἡ δ᾽ ἐνὶ γόμφοις
ὕδωρ: 3:530: φάρμαχ᾽, ὅσ᾽ ἤπειρός τε φύει καὶ νήχυτον ὕδωρ,
ὕδωρ: 3:1241: ὕδωρ, ἠὲ κατ᾽ ἄλσος Ὑαντίου Ὀγχηστοῖο,
ὕδωρ: 4:290: τῇδ᾽ ὕδωρ, τὸ δ᾽ ὄπισθε βαθὺν διὰ κόλπον ἵησιν
ὕδωρ: 4:599: οὐδέ τις ὕδωρ κεῖνο διὰ πτερὰ κοῦφα τανύσσας
ὕδωρ: 4:626: ὅς τ᾽ εἰς Ἠριδανὸν μετανίσσεται: ἄμμιγα δ᾽ ὕδωρ
ὕδωρ: 4:953: πετράων: περὶ δέ σφιν ἐρευγόμενον ζέεν ὕδωρ.
ὕδωρ: 4:1263: τῆλε περισκοπέων ἅλα πάντοθεν: ἤλιθα δ᾽ ὕδωρ
ὕδωρ: 4:1441: ὕδωρ ἐξερέων, τὸ μὲν οὔ ποθι μέλλεν ἰδέσθαι.
ὕδωρ: 4:1444: λὰξ ποδὶ τύψεν ἔνερθε: τὸ δ᾽ ἀθρόον ἔβλυσεν ὕδωρ.
ὕδωρ: 4:1613: ἄκρον ὕδωρ, αἵ τε σκολιοῖς ἐπινειόθι κέντροις
ὕδωρ: 4:1690: ὕδωρ τ᾽ εἰσαφύσαντο καὶ εἰσέβαν, ὥς κεν ἐρετμοῖς
ὕδωρ: 4:1719: ὕδωρ αἰθομένοισιν ἐπιλλείβοντας ἴδοντο
ὗε: 2:1117: αὐτίκα δ᾽ ἐρράγη ὄμβρος ἀθέσφατος, ὗε δὲ πόντον
ὑετοῦ: 2:1076: δώματος ἀγλαΐην τε καὶ ὑετοῦ ἔμμεναι ἄλκαρ,
υἷ᾽: 2:655: Διψακὸς υἷ᾽ Ἀθάμαντος ἑοῖς ὑπέδεκτο δόμοισιν,
υἷ᾽: 4:117: νώτοισιν φορέων Μινυήιον υἷ᾽ Ἀθάμαντος.
υἷα: 1:69: καὶ μὴν Ἄκτωρ υἷα Μενοίτιον ἐξ Ὀπόεντος
υἷα: 1:859: ἀθανάτων Ἥρης υἷα κλυτὸν ἠδὲ καὶ αὐτὴν
υἷα: 1:1055: ἥρωας Μινύας Αἰνήιον υἷα πάροιθεν
υἷα: 2:114: αὔτως δ᾽ Ἄρητος μενεδήιον Εὐρύτου υἷα
υἷα: 2:163: μελπομένοις: κλεῖον δὲ Θεραπναῖον Διὸς υἷα.
υἷα: 2:511: αὐτοῦ μακραίωνα καὶ ἀγρότιν: υἷα δ᾽ ἔνεικεν
υἷα: 2:816: δῶρα φέρειν: ἅμα δ᾽ υἷα δόμων ἔκπεμπε νέεσθαι.
υἷα: 2:907: ἤλυθον, ἔνθ᾽ ἐνέπουσι Διὸς Νυσήιον υἷα,
υἷα: 3:1174: σὺν δὲ καὶ Αἰθαλίδην, υἷα κλυτὸν Ἑρμείαο.
υἷα: 4:1132: κείνη δὴ πάμπρωτα Διὸς Νυσήιον υἷα
υἷα: 4:1731: ἁζόμενος Μαίης υἷα κλυτόν. εἴσατο γάρ οἱ
υἷας: 1:98: γήραος υἷας ἔχεν βιότοιό τε κηδεμονῆας.
υἷας: 1:482: υἷας Ἀλωιάδας, οἷς οὐδ᾽ ὅσον ἰσοφαρίζεις
υἷας: 2:241: ἡρώων, πέρι δ᾽ αὖτε δύω υἷας Βορέαο.
υἷας: 3:178: υἷας ἑλὼν Φρίξοιο δύω δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἑταίρους.
υἷας: 3:775: Χαλκιόπης υἷας. τοὺς μὲν θεὸς ἤ τις Ἐρινὺς
υἱάσι: 3:692: θείη, μηδ᾽ ἀλεγεινὸν ἐφ᾽ υἱάσι κῆδος ἕλοιο.’
υἱάσιν: 3:450: καρπαλίμως θάλαμόνδε σὺν υἱάσιν οἷσι βεβήκει.
υἷε: 1:118: Ἀργόθεν αὖ Ταλαὸς καὶ Ἀρήιος, υἷε Βίαντος,
υἷε: 1:163: υἷε δύω Ἀλεοῦ: τρίτατός γε μὲν ἕσπετ᾽ ἰοῦσιν
υἱέ: 2:214: υἱέ, καὶ ἀργαλέοισιν ἀνάπτομαι ἐν καμάτοισιν.
υἷε: 4:81: υἷε δύω Φρίξου, χαμάδις θόρον: ἡ δ᾽ ἄρα τούσγε
υἷε: 4:1463: υἷε δύω, πτερύγεσσι πεποιθότε. ποσσὶ δὲ κούφοις
υἷέ: 4:1481: ἤλυθον, Εὔφημός τε πόδας ταχὺς υἷέ τε δοιὼ
υἱέα: 2:805: Δάσκυλον ὀτρυνέω, ἐμὸν υἱέα: τοῖο δ᾽ ἰόντος,
υἱέα: 4:1491: θυγατέρα σφετέρην: ἡ δ᾽ ἀγλαὸν υἱέα Φοίβῳ
υἱέας: 1:1352: υἱέας ἐκ δήμοιο, καὶ ὅρκια ποιήσαντο,
υἱέας: 2:235: υἱέας. οὐδ᾽ ὀθνεῖοι ἀλαλκήσουσιν ἐόντες,
υἱέας: 2:308: παννύχιοι Βορέω μένον υἱέας ἐγρήσσοντες.
υἱέε: 1:735: ἐν δ᾽ ἔσαν Ἀντιόπης Ἀσωπίδος υἱέε δοιώ,
υἱέε: 2:428: ὧς φάτ᾽ Ἀγηνορίδης: ἐπὶ δὲ σχεδὸν υἱέε δοιὼ
υἱέε: 3:517: ὦρτο μέγα φρονέων, ἐπὶ δ᾽ υἱέε Τυνδαρέοιο:
υἱέες: 1:52: υἱέες εὖ δεδαῶτε δόλους, Ἔρυτος καὶ Ἐχίων,
υἱέες: 1:748: Τηλεβόαι μάρναντο καὶ υἱέες Ἠλεκτρύωνος:
υἱεῖς: 2:288: ‘οὐ θέμις, ὦ υἱεῖς Βορέω, ξιφέεσσιν ἐλάσσαι
υἱέος: 3:604: φράσσωνται στυγερήν, οὐδ᾽ υἱέος Ἀψύρτοιο:
υἷες: 1:72: υἷες ὁ μὲν Τελέοντος, ὁ δ᾽ Ἴρου Ἀκτορίδαο:
υἷες: 1:87: Οἰχαλίης ἐπίουροι, ἀπηνέος Εὐρύτου υἷες,
υἷες: 1:176: Ἀστέριος δὲ καὶ Ἀμφίων Ὑπερασίου υἷες
υἷες: 1:211: Ζήτης αὖ Κάλαΐς τε Βορήιοι υἷες ἵκοντο,
υἷες: 1:1300: εἰ μὴ Θρηικίοιο δύω υἷες Βορέαο
υἷες: 2:273: τάων δ᾽ αὖ κατόπισθε δύω υἷες Βορέαο
υἷες: 2:442: τηλόθεν, ὄφρα τοι υἷες ἀμύνειαν Βορέαο:
υἷες: 2:494: ἂν δὲ Βορήιοι υἷες ἐφημοσύνῃσι γέροντος.
υἷες: 2:958: υἷες, Δηιλέων τε καὶ Αὐτόλυκος Φλογίος τε
υἷες: 3:245: καί μιν Κόλχων υἷες ἐπωνυμίην Φαέθοντα
υἷες: 3:360: ἄμφω γὰρ Κρηθεὺς Ἀθάμας τ᾽ ἔσαν Αἰόλου υἷες:
υἷές: 3:366: ἀθανάτων υἷές τε καὶ υἱωνοὶ γεγάασιν.’
υἷες: 4:1381: ὑμέας, ὦ πέρι δὴ μέγα φέρτατοι υἷες ἀνάκτων,
υἱῆας: 2:1121: υἱῆας Φρίξοιο μετ᾽ ἠιόνας βάλε νήσου
υἱῆας: 3:196: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ υἱῆας Φρίξου Τελαμῶνά θ᾽ ἕπεσθαι
υἱῆας: 3:256: ἔδραμον. ἡ δ᾽ ἅμα τοῖσιν ἑοὺς υἱῆας ἰδοῦσα
υἱῆας: 3:303: υἱῆας τοίοισι παρηγορέων ἐπέεσσιν:
υἱῆας: 3:595: υἱῆας Φρίξοιο, κακορρέκτῃσιν ὀπηδοὺς
υἱῆας: 3:713: ἔμπεδον εἶναι ἐπ᾽ ἄμμι τεοὺς υἱῆας ἔρυσθαι.
υἱῆες: 2:1095: υἱῆες Φρίξοιο μετὰ πτόλιν Ὀρχομενοῖο
υἱῆες: 2:1109: υἱῆες Φρίξοιο φέρονθ᾽ ὑπὸ κύμασιν αὔτως.
υἱῆες: 4:441: υἱῆες Φρίξοιο δόσαν ξείνοισιν ἄγεσθαι:
υἱὸν: 3:357: κλείουσ᾽ Αἴσονος υἱὸν Ἰήσονα Κρηθεΐδαο.
υἱὸν: 4:1192: υἱὸν ὑπαὶ φόρμιγγος ἐυκρέκτου καὶ ἀοιδῆς
υἱὸς: 1:331: τοῖσιν δ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐυφρονέων μετέειπεν:
υἱὸς: 1:899: τὴν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἀγαιόμενος προσέειπεν:
υἱὸς: 1:948: ἀνέρες: ἐν δ᾽ ἥρως Λἰνήιος υἱὸς ἄνασσεν
υἱὸς: 1:1188: βῆ ῤ̔ ἴμεν εἰς ὕλην υἱὸς Διός, ὥς κεν ἐρετμὸν
υἱὸς: 1:1336: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπιφραδέως προσέειπεν:
υἱός: 2:43: τοῖος ἔην Διὸς υἱός, ἔτι χνοάοντας ἰούλους
υἱὸς: 2:118: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Λ̓γκαῖος Λυκοόργοιο θρασὺς υἱὸς
υἱός: 2:257: ἴστω Λητοῦς υἱός, ὅ με πρόφρων ἐδίδαξεν
υἱὸς: 2:412: ἥρως Αἴσονος υἱὸς ἀμηχανέων κακότητι:
υἱός: 2:676: τοῖσι δὲ Λητοῦς υἱός, ἀνερχόμενος Λυκίηθεν
υἱὸς: 2:887: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἀμηχανέων προσέειπεν:
υἱὸς: 2:1136: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπιφραδέως ἐρέεινεν,
υἱὸς: 3:443: θεσπέσιον δ᾽ ἐν πᾶσι μετέπρεπεν Αἴσονος υἱὸς
υἱὸς: 3:1379: τοῖος ἄρ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπέσσυτο γηγενέεσσιν,
υἷος: 4:740: τισόμενος φόνον υἷος, ὅτ᾽ ἄσχετα ἔργ᾽ ἐτέλεσσας.
υἱὸς: 4:809: εὖτ᾽ ἂν ἐς Ἠλύσιον πεδίον τεὸς υἱὸς ἵκηται,
Υιτυοῖο: 1:181: Εὐρώπη Υιτυοῖο μεγασθενέος τέκε κούρη.
υἱωνοὶ: 3:366: ἀθανάτων υἷές τε καὶ υἱωνοὶ γεγάασιν.’
υἱωνοί: 4:277: αἶά γε μὴν ἔτι νῦν μένει ἔμπεδον υἱωνοί τε
υἱωνὸς: 2:1165: Κρηθῆος δ᾽ υἱωνὸς ἐγὼ σὺν τοισίδ᾽ ἑταίροις
Ὕλα: 1:1350: ἢ ζωοῦ εὕροιεν Ὕλα μόρον, ἠὲ θανόντος.
ὑλακὴ: 3:748: οὐδὲ κυνῶν ὑλακὴ ἔτ᾽ ἀνὰ πτόλιν, οὐ θρόος ἦεν
ὑλακή: 3:1039: ἠὲ κυνῶν ὑλακή, μή πως τὰ ἕκαστα κολούσας
ὑλακῇ: 3:1216: ὀξείῃ ὑλακῇ χθόνιοι κύνες ἐφθέγγοντο.
Ὕλαν: 1:1324: αὐτὰρ Ὕλαν φιλότητι θεὰ ποιήσατο νύμφη
Ὕλαν: 1:1354: τούνεκεν εἰσέτι νῦν περ Ὕλαν ἐρέουσι Κιανοί,
Ὕλας: 1:131: ὡρμήθη: σὺν καί οἱ Ὕλας κίεν, ἐσθλὸς ὀπάων,
Ὕλας: 1:1207: τόφρα δ᾽ Ὕλας χαλκέῃ σὺν κάλπιδι νόσφιν ὁμίλου
Ὕλας: 1:1258: οὐ γὰρ Ὕλας κρήνηνδε κιὼν σόος αὖτις ἱκάνει.
ὕλῃ: 1:1117: ἔσκε δέ τι στιβαρὸν στύπος ἀμπέλου ἔντροφον ὕλῃ,
ὕλῃ: 2:699: αἰγῶν, οἷά τε πολλὰ βαθείῃ βόσκεται ὕλῃ.
ὕλῃ: 2:738: ὕλῃ καὶ πέτρῃσιν ἐπηρεφές, ἔνθεν ἀυτμὴ
ὕλῃ: 4:568: ναυτίλοι ἐκ πόντοιο κελαινῇ πάντοθεν ὕλῃ
ὑλήεντα: 2:944: Κρωβίαλον, Κρώμναν τε καὶ ὑλήεντα Κύτωρον.
ὑλήεσσαν: 2:379: τῇ δ᾽ ἐπὶ Μοσσύνοικοι ὁμούριοι ὑλήεσσαν
ὕλην: 1:1188: βῆ ῤ̔ ἴμεν εἰς ὕλην υἱὸς Διός, ὥς κεν ἐρετμὸν
ὕλην: 4:1336: αὐσταλέος κονίῃσι, λέων ὥς, ὅς ῥά τ᾽ ἀν᾽ ὕλην
ὑληουργοὶ: 2:80: ἀνέρες ὑληουργοὶ ἐπιβλήδην ἐλάοντες
ὕλης: 4:139: ὡς δ᾽ ὅτε τυφομένης ὕλης ὕπερ αἰθαλόεσσαι
ὕλης: 4:161: κύκλα πολυπρέμνοιο διὲξ ὕλης τετάνυστο.
ὕλης: 4:216: ἢ ὅσα φύλλα χαμᾶζε περικλαδέος πέσεν ὕλης
ὑλήωροι: 1:1227: αἵγε μὲν ὑλήωροι ἀπόπροθεν ἐστιχόωντο,
Ὑλλῆες: 4:527: Ὑλλῆες: πρὸς δ᾽ αὐτοὶ ἐμηχανόωντο κέλευθον,
Ὑλληίδα: 4:535: ἀμφὶ πόλιν ἀγανὴν Ὑλληίδα, πολλὸν ἔνερθεν
Ὑλληίδος: 4:560: ἀλλ᾽ ἔθεον γαίης Ὑλληίδος ἐξανιόντες
Ὑλλήων: 4:524: Ὑλλήων. νῆσοι γὰρ ἐπιπρούχοντο θαμειαὶ
Ὑλλικῷ: 4:1123: Ὑλλικῷ ἐν λιμένι, σχεδὸν ἄστεος: ἐκ δ᾽ ἄρα πᾶσαν
Ὕλλον: 4:538: Ὕλλον, ὃν εὐειδὴς Μελίτη τέκεν Ἡρακλῆι
Ὕλλον: 4:543: νηιάδα Μελίτην: ἡ δὲ σθεναρὸν τέκεν Ὕλλον.
ὑλοτόμοι: 1:1004: ὑλοτόμοι στοιχηδὸν ἐπὶ ῥηγμῖνι βάλωσιν,
ὑλοτόμοι: 4:1682: ὑλοτόμοι δρυμοῖο κατήλυθον: ἡ δ᾽ ὑπὸ νυκτὶ
ὑμέας: 2:1130: τούνεκα νῦν ὑμέας γουναζόμεθ᾽, αἴ κε πίθησθε,
ὑμέας: 2:1185: ὧς δὲ καὶ ὑμέας αὖτις ἀπήμονας ἐξεσάωσεν
ὑμέας: 3:261: τηλόθι πλάγξασθαι: μετὰ δ᾽ ὑμέας ἔτραπεν αἶσα.
ὑμέας: 4:84: ὑμέας Αἰήταο, πρὸ γάρ τ᾽ ἀναφανδὰ τέτυκται
ὑμέας: 4:1044: ἄλλην, οἰόθι δὲ προτιβάλλομαι ὑμέας αὐτους.
ὑμέας: 4:1350: αὐτόν τ᾽ ἔγρεσθαι, ἀνά θ᾽ ὑμέας ὄρσαι ἰόντα:
ὑμέας: 4:1381: ὑμέας, ὦ πέρι δὴ μέγα φέρτατοι υἷες ἀνάκτων,
ὑμεῖς: 1:827: τῶ ὑμεῖς στρωφᾶσθ᾽ ἐπιδήμιοι: εἰ δέ κεν αὖθι
ὑμεῖς: 2:210: οἵδ᾽ ὑμεῖς, οὓς δή κρυερῇ βασιλῆος ἐφετμῇ
ὑμεῖς: 2:212: ὑμεῖς ἀτρεκέως. ἔτι μοι νόος οἶδεν ἕκαστα
ὑμείων: 2:1141: αὐτῶν θ᾽ ὑμείων ὄνομα κλυτόν, ἠδὲ γενέθλην.’
ὑμείων: 3:92: ἢ ἐμοί. ὑμείων γὰρ ἀναιδήτῳ περ ἐόντι
ὑμείων: 3:988: ὑμείων στονόεντος ὑπέρτερος ἔσσομ᾽ ἀέθλου.
ὑμείων: 4:196: αὐτῶν θ᾽ ὑμείων ἐσθλὴν ἐπαρωγὸν ἐοῦσαν
ὑμέναιον: 4:1158: νυμφιδίαις ὑμέναιον ἐπὶ προμολῇσιν ἄειδον.
ὑμέναιον: 4:1195: ἱμερόενθ᾽ ὑμέναιον ἀνήπυον: ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
ὑμετέρῃ: 2:643: ‘ὦ φίλοι, ὑμετέρῃ ἀρετῇ ἔνι θάρσος ἀέξω.
ὑμετέρῃ: 4:292: γαίῃ ὃς ὑμετέρῃ παρακέκλιται, εἰ ἐτεὸν δὴ
ὑμετέρην: 1:696: ὑμετέρην ξείνοισι καὶ ἀγλαὸν ἄστυ μέλεσθαι.’
ὑμετέρης: 4:293: ὑμετέρης γαίης Ἀχελώιος ἐξανίησιν.’
ὑμετέροισιν: 4:1030: ὧν κάμον ὑμετέροισιν, ἀτύζομαι: ἧς ἰότητι
ὑμετέροισιν: 4:1430: ‘ἦ ἄρα δὴ μέγα πάμπαν ἐφ᾽ ὑμετέροισιν ὄνειαρ
ὑμετέρων: 4:1318: ὑμετέρων καμάτων, ὅσ᾽ ἐπὶ χθονός, ὅσσα τ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
ὑμετέρων: 4:1774: ὑμετέρων καμάτων: ἐπεὶ οὔ νύ τις ὔμμιν ἄεθλος
ὑμέων: 1:665: ὑμέων δ᾽ εἴ τις ἄρειον ἔπος μητίσεται ἄλλη,
ὑμέων: 2:798: ἔμπης δ᾽ ἐξ ὑμέων ἔδοσαν τίσιν: οὐδέ ἕ φημι
ὑμέων: 4:1029: ‘ὑμέων, ὦ πέρι δὴ μέγα φέρτατοι, ἀμφί τ᾽ ἀέθλοις
ὑμὴν: 4:1646: λεπτὸς ὑμὴν ζωῆς ἔχε πείρατα καὶ θανάτοιο.
ὑμῖν: 1:440: ‘ὑμῖν μὲν δὴ μοῖρα θεῶν χρειώ τε περῆσαι
ὗμιν: 3:314: ἀλλὰ τί μύθων ἦδος; ἃ δ᾽ ἐν ποσὶν ὗμιν ὄρωρεν,
ὔμμε: 2:639: εἰ μὴ ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἀπήμονας ὔμμε κομίσσω.’
ὔμμε: 4:1326: ὧν ἔκαμεν δηρὸν κατὰ νηδύος ὔμμε φέρουσα:
ὔμμες: 4:195: κουριδίην: ἀτὰρ ὔμμες Ἀχαιίδος οἷά τε πάσης
ὔμμι: 1:677: ὔμμι γε μὴν τίς μῆτις ἐπαύρεσθαι βιότοιο,
ὔμμι: 2:311: ‘κλῦτέ νυν. οὐ μὲν πάντα πέλει θέμις ὔμμι δαῆναι
ὔμμι: 3:91: ‘Ἥρη, Ἀθηναίη τε, πίθοιτό κεν ὔμμι μάλιστα,
ὔμμι: 3:104: νῦν δ᾽ ἐπεὶ ὔμμι φίλον τόδε δὴ πέλει ἀμφοτέρῃσιν,
ὔμμι: 3:172: ἐξερέω: τοῦ δ᾽ ὔμμι τέλος κρηῆναι ἔοικεν.
ὔμμι: 3:494: οὔτ᾽ ἐμοί, οὔτε κεν ὔμμι διειρομένοισι πέλοιτο.
ὔμμι: 3:545: ‘ὔμμι, φίλοι, τόδε σῆμα θεῶν ἰότητι τέτυκται:
ὔμμι: 3:727: ‘Χαλκιόπη, ὡς ὔμμι φίλον τερπνόν τε τέτυκται,
ὔμμι: 4:257: ‘Νισσόμεθ᾽ Ὀρχομενὸν τὴν ἔχραεν ὔμμι περῆσαι
ὔμμι: 4:859: ῥυσόμεναι. κείνη γὰρ ἐναίσιμος ὔμμι κέλευθος.
ὔμμι: 4:1036: ὔμμι δὲ καὶ πάτρην καὶ δώματα ναιέμεν αὖτις
ὔμμι: 4:1652: ‘κέκλυτέ μευ. μούνη γὰρ ὀίομαι ὔμμι δαμάσσειν
ὔμμιν: 1:686: αὐτόματοι βόες ὔμμιν ἐνιζευχθέντες ἀρούραις
ὔμμιν: 2:11: ‘Κέκλυθ᾽, ἁλίπλαγκτοι, τάπερ ἴδμεναι ὔμμιν ἔοικεν.
ὔμμιν: 2:390: ἔνθα γὰρ ὔμμιν ὄνειαρ ἀδευκέος ἐξ ἁλὸς εἶσιν
ὔμμιν: 2:804: ξυνῇ μὲν πάντεσσιν ὁμόστολον ὔμμιν ἕπεσθαι
ὔμμιν: 3:524: μητρὸς ἐμῆς ἔσσεσθαι ἐναίσιμον ὔμμιν ἀρωγήν.
ὔμμιν: 3:562: ἔρρετε, μηδ᾽ ὔμμιν πολεμήια ἔργα μέλοιτο,
ὔμμιν: 4:1580: κλινομένης χέρσοιο, τότε πλόος ὔμμιν ἀπήμων
ὔμμιν: 4:1774: ὑμετέρων καμάτων: ἐπεὶ οὔ νύ τις ὔμμιν ἄεθλος
ὕμνον: 2:161: Ὀρφείῃ φόρμιγγι συνοίμιον ὕμνον ἄειδον
ὑμὸν: 2:1183: ὡς μὲν γὰρ πατέρ᾽ ὑμὸν ὑπεξείρυτο φόνοιο
ὑπ᾽: 1:7: δημόθεν οἰοπέδιλον, ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι δαμῆναι.
ὑπ᾽: 1:10: ἄλλο μὲν ἐξεσάωσεν ὑπ᾽ ἰλύος, ἄλλο δ᾽ ἔνερθεν
ὑπ᾽: 1:114: ὅσσαι ὑπ᾽ εἰρεσίῃσιν ἐπειρήσαντο θαλάσσης.
ὑπ᾽: 1:540: ὧς οἱ ὑπ᾽ Ὀρφῆος κιθάρῃ πέπληγον ἐρετμοῖς
ὑπ᾽: 1:544: στράπτε δ᾽ ὑπ᾽ ἠελίῳ φλογὶ εἴκελα νηὸς ἰούσης
ὑπ᾽: 1:794: ἧσθ᾽ αὔτως; ἐπεὶ οὐ μὲν ὑπ᾽ ἀνδράσι ναίεται ἄστυ,
ὑπ᾽: 1:957: κρήνῃ ὑπ᾽ Ἀρτακίῃ: ἕτερον δ᾽ ἔλον, ὅστις ἀρήρει,
ὑπ᾽: 2:26: ὥστε λέων ὑπ᾽ ἄκοντι τετυμμένος, ὅν τ᾽ ἐν ὄρεσσιν
ὑπ᾽: 2:371: κόλπῳ ἐν εὐδιόωντι Θεμισκύρειον ὑπ᾽ ἄκρην
ὑπ᾽: 2:512: νηπίαχον Χείρωνος ὑπ᾽ ἄντροισιν κομέεσθαι.
ὑπ᾽: 2:558: Εὔφημος πρῴρης ἐπιβήμεναι: οἱ δ᾽ ὑπ᾽ ἀνωγῇ
ὑπ᾽: 2:586: ἀλλά μιν ἔφθη Τῖφυς ὑπ᾽ εἰρεσίῃ βαρύθουσαν
ὑπ᾽: 2:783: ἡμετέρου Μυσοῖσιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν, ὅντινα λαὸς
ὑπ᾽: 2:1013: ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἄρ κε τέκωνται ὑπ᾽ ἀνδράσι τέκνα γυναῖκες,
ὑπ᾽: 2:1112: ἔνθα δ᾽ ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι θεῶν πίσυρές περ ἐόντες
ὑπ᾽: 2:1168: νῦν δ᾽ ἕσσασθε πάροιθεν: ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι δ᾽ ὀίω
ὑπ᾽: 2:1235: Τιτήνων ἤνασσεν, ὁ δὲ Κρηταῖον ὑπ᾽ ἄντρον
ὑπ᾽: 3:3: Μηδείης ὑπ᾽ ἔρωτι. σὺ γὰρ καὶ Κύπριδος αἶσαν
ὑπ᾽: 3:39: ἕρκεα δ᾽ εἰσελθοῦσαι ὑπ᾽ αἰθούσῃ θαλάμοιο
ὑπ᾽: 3:288: βάλλεν ὑπ᾽ Αἰσονίδην ἀμαρύγματα, καί οἱ ἄηντο
ὑπ᾽: 3:371: ἐκ δέ οἱ ὄμματ᾽ ἔλαμψεν ὑπ᾽ ὀφρύσιν ἱεμένοιο:
ὑπ᾽: 3:1023: ἱμερόεν φαιδρῇσιν ὑπ᾽ ὀφρύσι μειδιόωντες.
ὑπ᾽: 3:1342: τῆμος ἀρήροτο νειὸς ὑπ᾽ ἀκαμάτῳ ἀροτῆρι,
ὑπ᾽: 4:137: νηπιάχοις, οἵ τέ σφιν ὑπ᾽ ἀγκαλίδεσσιν ἴαυον,
ὑπ᾽: 4:545: ναίειν, κοιρανέοντος ὑπ᾽ ὀφρύσι Ναυσιθόοιο:
ὑπ᾽: 4:567: ἁρπάξας ὑπ᾽ ἔρωτι: μελαινομένην δέ μιν ἄνδρες
ὑπ᾽: 4:676: οὔπω διψαλέῳ μάλ᾽ ὑπ᾽ ἠέρι πιληθεῖσα,
ὑπ᾽: 4:765: πάντας ἀπολλήξειεν ὑπ᾽ ἠέρι, μηδέ τις αὔρη
ὑπ᾽: 4:949: ἄλλη ὑπ᾽ ἐξ ἄλλης δέχεται καὶ ἐς ἠέρα πέμπει
ὑπ᾽: 4:1528: κεῖσθαι ὑπ᾽ ἠελίῳ. πύθεσκε γὰρ ἔνδοθι σάρκας
ὑπ᾽: 4:1758: Λήμνου τ᾽ ἐξελαθέντες ὑπ᾽ ἀνδράσι Τυρσηνοῖσιν
ὑπαὶ: 1:538: στησάμενοι, φόρμιγγος ὑπαὶ περὶ βωμὸν ὁμαρτῇ
ὑπαὶ: 2:1231: ἱστία δ᾽ ἤειραν, τὰ δ᾽ ὑπαὶ ῥιπῆς ἀνέμοιο
ὑπαὶ: 4:1157: ἐμμελέως, Ὀρφῆος ὑπαὶ λίγα φορμίζοντος
ὑπαὶ: 4:1192: υἱὸν ὑπαὶ φόρμιγγος ἐυκρέκτου καὶ ἀοιδῆς
ὑπαὶ: 4:1611: αὐτὰρ ὑπαὶ λαγόνων δίκραιρά οἱ ἔνθα καὶ ἔνθα
ὑπαὶ: 4:1644: χάλκεος ἠδ᾽ ἄρρηκτος: ὑπαὶ δέ οἱ ἔσκε τένοντος
ὑπαὶ: 4:1733: ἄρδεσθαι λευκῇσιν ὑπαὶ λιβάδεσσι γάλακτος,
ὕπαιθα: 2:737: κοίλη ὕπαιθα νάπη, ἵνα τε σπέος ἔστ᾽ Ἀίδαο
ὑπάκουον: 3:169: αὐτὸς δ᾽ Αἰσονίδης μετεφώνεεν: οἱ δ᾽ ὑπάκουον
ὑπακουὸς: 4:1379: Μουσάων ὅδε μῦθος: ἐγὼ δ᾽ ὑπακουὸς ἀείδω
ὑπάλυξαν: 2:605: Οὔλυμπόνδ᾽ ἀνόρουσεν, ὅτ᾽ ἀσκηθεῖς ὑπάλυξαν.
ὑπαλύξειν: 3:336: πέμπει δεῦρο νέεσθαι ἀμήχανον: οὐδ᾽ ὑπαλύξειν
ὑπάλυξεν: 4:1080: ῥέζομεν ἀμπλακίῃσιν, ἀκειομένη ὑπάλυξεν
ὑπάλυξις: 4:1259: ‘Ὠλόμεθ᾽ αἰνότατον δῆθεν μόρον, οὐδ᾽ ὑπάλυξις
ὑπάτην: 4:506: ἀλλάων ὑπάτην, ποταμοῦ σχεδὸν Ἠριδανοῖο.
ὑπάτοιο: 1:222: κράατος ἐξ ὑπάτοιο καὶ αὐχένος ἔνθα καὶ ἔνθα
ὑπάτοιο: 2:207: καὶ τάφον. αὐτὰρ ὁ τοῖσι μάλα μόλις ἐξ ὑπάτοιο
ὑπάτοιο: 4:180: αὐχένος ἐξ ὑπάτοιο ποδηνεκές, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
ὑπάτοιο: 4:1346: στέρφεσιν αἰγείοις ἐζωσμέναι ἐξ ὑπάτοιο
ὑπάτοιο: 4:1608: ἦγ᾽ ἅλαδε προτέρωσε. δέμας δέ οἱ ἐξ ὑπάτοιο
ὕπατον: 4:146: ὕπνον ἀοσσητῆρα, θεῶν ὕπατον, καλέουσα
ὕπατον: 4:282: ἔστι δέ τις ποταμός, ὕπατον κέρας Ὠκεανοῖο,
ὑπάτου: 1:553: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐξ ὑπάτου ὄρεος κίεν ἄγχι θαλάσσης
ὑπάτων: 3:1212: κευθμῶν ἐξ ὑπάτων δεινὴ θεὸς ἀντεβόλησεν
ὑπαυγάζων: 3:1377: ὁλκὸν ὑπαυγάζων, τέρας ἀνδράσιν, οἵ μιν ἴδωντοι
ὑπεδείδισαν: 2:823: νύμφαι ἑλειονόμοι ὑπεδείδισαν: οὐδέ τις ἀνδρῶν
ὑπέδεκτο: 1:210: ναυτιλίης: τόθι γάρ μιν ἑοῖς ὑπέδεκτο δόμοισιν.
ὑπέδεκτο: 1:360: θείομεν Ἀπόλλωνος, ὅ μοι χρείων ὑπέδεκτο
ὑπέδεκτο: 1:954: Θρηικίοις, Καλὸς δὲ λιμὴν ὑπέδεκτο θέουσαν.
ὑπέδεκτο: 2:655: Διψακὸς υἷ᾽ Ἀθάμαντος ἑοῖς ὑπέδεκτο δόμοισιν,
ὑπέδεκτο: 2:896: ὧς ἔφατ᾽: Ἀγκαῖος δὲ μάλ᾽ ἐσσυμένως ὑπέδεκτο
ὑπέδεκτο: 3:580: ἄνδρα τόν, ὅς ῥ᾽ ὑπέδεκτο βαρὺν καμέεσθαι ἄεθλον,
ὑπέδεκτο: 3:1013: φάρμακον: αὐτὰρ ὅγ᾽ αἶψα χεροῖν ὑπέδεκτο γεγηθώς.
ὑπέδεκτο: 4:1633: νύχθ᾽ ἑτέρην. ὑπέδεκτο δ᾽ ἀπόπροθι παιπαλόεσσα
ὑπέδυσαν: 2:435: ὅρκιά τ᾽ εὐμενέουσα θεὰ πόρεν, αἱ δ᾽ ὑπέδυσαν
ὑπείκαθε: 2:592: κόπτον ὕδωρ. ὅσσον δ᾽ ἂν ὑπείκαθε νηῦς ἐρέτῃσιν,
ὑπείκαθον: 4:339: παυρότεροι πλεόνεσσιν ὑπείκαθον: ἀλλὰ πάροιθεν
ὑπείξομεν: 2:23: φαῖνε βίην: θεσμοῖς γὰρ ὑπείξομεν, ὡς ἀγορεύεις.
ὑπείξω: 4:408: οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ Κόλχοισιν ὑπείξω μὴ πολεμίζειν
ὑπεὶρ: 1:236: εὖτ᾽ ἂν ἄγῃ χρέος ἄνδρας ὑπεὶρ ἅλα ναυτίλλεσθαι,
ὑπεὶρ: 1:918: σωότεροι κρυόεσσαν ὑπεὶρ ἅλα ναυτίλλοιντο.
ὑπεὶρ: 2:1140: ναίετε, καὶ χρέος οἷον ὑπεὶρ ἅλα νεῖσθαι ἀνώγει,
ὑπεὶρ: 3:1071: δώματα, πῇ νῦν ἔνθεν ὑπεὶρ ἅλα νηὶ περήσεις:
ὑπεὶρ: 4:299: λαίφεσι πεπταμένοισιν ὑπεὶρ ἅλα ναυτίλλοντο,
ὑπείρεχεν: 4:945: ἠρήρειν, τὸ δὲ πολλὸν ὑπείρεχεν ἄγριον οἶδμα.
ὑπείροχος: 2:369: κεῖθεν δὲ προτέρωσε μέγας καὶ ὑπείροχος ἀγκὼν
ὑπείροχος: 3:239: τῶν ἤτοι ἄλλῳ μέν, ὅτις καὶ ὑπείροχος ἦεν,
ὑπὲκ: 1:596: μέλλον ὑπὲκ ποταμοῖο βαλεῖν Ἀμύροιο ῥέεθρα.
ὑπὲκ: 1:745: νέρθεν ὑπὲκ μαζοῖο: τὸ δ᾽ ἀντίον ἀτρεκὲς αὔτως
ὑπὲκ: 1:913: λῦσεν ὑπὲκ πέτρης ἁλιμυρέος. ἔνθ᾽ ἄρα τοίγε
ὑπὲκ: 1:1166: τυτθὸν ὑπὲκ Φρυγίης παρεμέτρεον εἰσορόωντες,
ὑπὲκ: 1:1204: αὐτοῖσι σφήνεσσιν ὑπὲκ προτόνων ἐρύσηται:
ὑπὲκ: 3:608: ἠδ᾽ αὐτούς, ἵνα μήτις ὑπὲκ κακότητος ἀλύξῃ.
ὑπὲκ: 3:1182: τοὺς δὲ θεὰ Τριτωνὶς ὑπὲκ γενύων ἐλάσασα
ὑπὲκ: 3:1318: ζεύγληθεν. καὶ τὼ μὲν ὑπὲκ πυρὸς ἂψ ἐπὶ νῆα
ὑπὲκ: 4:1222: ἀκραὴς ἠῶθεν ὑπὲκ Διός: οἱ δ᾽ ἀνέμοιο
ὑπὲκ: 4:1657: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τοὶ μὲν ὑπὲκ βελέων ἐρύσαντο
ὑπέκλυες: 3:477: κούρην δή τινα πρόσθεν ὑπέκλυες αὐτὸς ἐμεῖο
ὑπεκλύσθη: 1:533: ποσσὶν ὑπεκλύσθη νηὸς τρόπις.: εἵλκετο δ᾽ ἤδη
υπεκπρὸ: 4:225: γέντο χεροῖν Ἄψυρτος. υπεκπρὸ δὲ πόντον ἔταμνεν
ὑπεκπροθέουσαι: 4:935: ὧς αἱ ὑπεκπροθέουσαι ἐπήτριμοι εἱλίσσοντο
ὑπέκφερον: 1:1264: τὴν θέεν, ᾗ πόδες αὐτὸν ὑπέκφερον ἀίσσοντα.
ὑπέλαμπε: 4:1435: καὶ δέμας: ὄσσε δέ οἱ βλοσυρῷ ὑπέλαμπε μετώπῳ:
ὑπελείπετ᾽: 2:109: δρύψε δέ οἱ βλέφαρον, γυμνὴ δ᾽ ὑπελείπετ᾽ ὀπωπή.
ὑπελύσατ᾽: 3:996: δή ποτε καὶ Θησῆα κακῶν ὑπελύσατ᾽ ἀέθλων
ὑπένερθε: 3:964: ἔσθενεν, ἀλλ᾽ ὑπένερθε πάγη πόδας. αἱ δ᾽ ἄρα τείως
ὑπένερθεν: 1:945: αἱ μὲν ἀπὸ στιβαρῶν ὤμων δύο, ταὶ δ᾽ ὑπένερθεν
ὑπένερθεν: 2:259: καὶ τόδ᾽ ἐπ᾽ ὀφθαλμῶν ἀλαὸν νέφος, οἵ θ᾽ ὑπένερθεν
ὑπένερθεν: 2:553: δινήεις δ᾽ ὑπένερθεν ἀνακλύζεσκεν ἰοῦσαν
ὑπένερθεν: 3:715: αὐτὴ ἐποτρύνεις, μέγας Οὐρανός, ἥ θ᾽ ὑπένερθεν
ὑπένερθεν: 3:863: μυκηθμῷ δ᾽ ὑπένερθεν ἐρεμνὴ σείετο γαῖα,
ὑπένερθεν: 3:1209: πῦρ ὑπένερθεν ἱείς, ἐπὶ δὲ μιγάδας χέε λοιβάς,
ὑπὲξ: 2:670: τοῖς ἴκελοι ἥρωες ὑπὲξ ἁλὸς εἷλκον ἐρετμά.
ὑπὲξ: 3:575: τυτθὸν ὑπὲξ ἕλεος χέρσῳ ἐπέκελσαν ἐρετμοῖς.
ὑπὲξ: 4:931: ὡς δ᾽ ὁπόταν δελφῖνες ὑπὲξ ἁλὸς εὐδιόωντες
ὑπεξαφύονται: 2:985: ὅππῃ ὑπεξαφύονται: ὁ δ᾽ ἀμφαδὸν ἄμμιγα παύροις
ὑπεξείρυτο: 2:1183: ὡς μὲν γὰρ πατέρ᾽ ὑμὸν ὑπεξείρυτο φόνοιο
ὑπεξέχυτ᾽: 3:705: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, τὸ δὲ πολλὸν ὑπεξέχυτ᾽ αὐτίκα δάκρυ:
ὑπεξήλυξε: 3:551: πότμον ὑπεξήλυξε: κέαρ δέ μοι ὡς ἐνὶ θυμῷ
ὑπὲρ: 1:568: Τισαίην εὔκηλοι ὑπὲρ δολιχὴν θέον ἄκρην.
ὑπὲρ: 1:599: κλίτεα Παλλήναια, Καναστραίην ὑπὲρ ἄκρην,
ὕπερ: 1:776: νύμφαι θηήσαντο δόμων ὕπερ ἀντέλλοντα,
ὑπὲρ: 1:940: ἀμφίδυμοι, κεῖνται δ᾽ ὑπὲρ ὕδατος Λἰσήποιο.
ὑπὲρ: 1:1030: οὐδ᾽ ὅγε δηιοτῆτος ὑπὲρ μόρον αὖτις ἔμελλεν
ὑπὲρ: 1:1084: ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ ξανθοῖο καρήατος Αἰσονίδαο
ὑπὲρ: 2:95: κόψε μεταΐγδην ὑπὲρ οὔατος, ὀστέα δ᾽ εἴσω
ὕπερ: 2:103: ἤλασ᾽ ἐπεσσύμενον κεφαλῆς ὕπερ: ἡ δ᾽ ἑκάτερθεν
ὑπὲρ: 2:108: δεξιτερῇ σκαιῆς ὑπὲρ ὀφρύος ἤλασε χειρί,
ὑπὲρ: 2:171: αἰὲν ὑπὲρ νεφέων ἠερμένον: οὐδέ κε φαίης
ὑπὲρ: 2:271: πάντα καταβρόξασαι ὑπὲρ πόντοιο φέροντο
ὑπὲρ: 2:362: τῆς καὶ ὑπὲρ βορέαο περισχίζονται ἄελλαι:
ὑπὲρ: 2:378: Ζηνὸς Ἐυξείνοιο Γενηταίην ὑπὲρ ἄκρην.
ὕπερ: 2:398: Βύζηρες δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὁμώλακες, ὧν ὕπερ ἤδη
ὑπὲρ: 2:580: πάντας: ὑπὲρ κεφαλῆς γὰρ ἀμήχανος ἦεν ὄλεθρος.
ὑπὲρ: 2:585: νηὸς ὑπὲρ πάσης κατεπάλμενον ἀμφικαλύψειν.
ὕπερ: 2:636: οἶον ἑῆς ψυχῆς ἀλέγων ὕπερ: αὐτὰρ ἔγωγε
ὕπερ: 2:1087: ἐνναέται κόναβον τεγέων ὕπερ εἰσαΐοντες
ὑπὲρ: 3:198: σκῆπτρον: ἄφαρ δ᾽ ἄρα νηὸς ὑπὲρ δόνακάς τε καὶ ὕδωρ
ὑπὲρ: 3:219: εὔκηλοι δ᾽ ὑπὲρ οὐδὸν ἔπειτ᾽ ἔβαν. ἄγχι δὲ τοῖο
ὑπὲρ: 3:701: λίσσομ᾽ ὑπὲρ μακάρων σέο τ᾽ αὐτῆς ἠδὲ τοκήων,
ὑπὲρ: 3:1112: ἢ αὐτήν με ταχεῖαι ὑπὲρ πόντοιο φέροιεν
ὑπὲρ: 3:1191: ἑσπέριος, νεάτας ὑπὲρ ἄκριας Αἰθιοπήων:
ὑπὲρ: 3:1362: λάμπον ἀναλδήσκοντες ὑπὲρ χθονός. αὐτὰρ Ἰήσων
ὑπὲρ: 4:20: καί νύ κεν αὐτοῦ τῆμος ὑπὲρ μόρον ὤλετο κούρη,
ὕπερ: 4:139: ὡς δ᾽ ὅτε τυφομένης ὕλης ὕπερ αἰθαλόεσσαι
ὑπὲρ: 4:286: εἷς οἶος: πηγαὶ γὰρ ὑπὲρ πνοιῆς βορέαο
ὕπερ: 4:307: τῶ καὶ ὑπέφθη τούσγε βαλὼν ὕπερ αὐχένα γαίης
ὕπερ: 4:380: ἄτην οὐ σμυγερῶς δεινῶν ὕπερ, οἷα ἔοργα,
ὑπὲρ: 4:406: Κόλχοις ἦρα φέροντες ὑπὲρ σέο νόσφιν ἄνακτος,
ὑπὲρ: 4:531: ἱρὴν πευσόμενος μετεκίαθε τῆσδ᾽ ὑπὲρ αὐτῆς
ὕπερ: 4:600: οἰωνὸς δύναται βαλέειν ὕπερ: ἀλλὰ μεσηγὺς
ὕπερ: 4:1175: ὃν νόον ἐξερέων κούρης ὕπερ: ἐν δ᾽ ὅγε χειρὶ
ὑπὲρ: 4:1252: πετράων. ἦ τ᾽ ἂν καὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν ἰοῦσιν
ὕπερ: 4:1269: ἄπλοος εἰλεῖται, γαίης ὕπερ ὅσσον ἔχουσα.
ὑπὲρ: 4:1348: ἔσταν ὑπὲρ κεφαλῆς μάλ᾽ ἐπισχεδόν: ἂν δ᾽ ἐκάλυψαν
ὑπὲρ: 4:1424: πολλὸν ὑπὲρ γαίης ὀρθοσταδὸν ἠέξοντο.
ὕπερ: 4:1576: εἰσανέχει πέλαγος Κρήτης ὕπερ: ἀλλ᾽ ἐπὶ χειρὸς
ὕπερ: 4:1624: κεκλιμένην ἀγκῶνος ὕπερ προύχοντος ἴδοντο.
ὑπὲρ: 4:1691: παμπρώτιστα βάλοιεν ὑπὲρ Σαλμωνίδος ἄκρης.
ὑπὲρ: 4:1692: Λὐτίκα δὲ Κρηταῖον ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θέοντας
ὑπεραίδεο: 3:977: ἦα πάρος. τῶ μή με λίην ὑπεραίδεο, κούρη,
Ὑπερασίου: 1:176: Ἀστέριος δὲ καὶ Ἀμφίων Ὑπερασίου υἷες
ὑπερβασίη: 2:794: ἀλλά με νῦν Βέβρυκες ὑπερβασίη τ᾽ Ἀμύκοιο
ὑπερβασίῃσι: 1:609: ἔνθ᾽ ἄμυδις πᾶς δῆμος ὑπερβασίῃσι γυναικῶν
ὑπερβασίῃσιν: 2:9: ναυτιλίης, οἵ τ᾽ εἶεν, ὑπερβασίῃσιν ἄτισσεν,
ὑπέρβια: 3:583: ὕβριν ἀποφλύξωσιν ὑπέρβια μηχανόωντες.
ὑπέρβια: 4:733: ὥς τ᾽ ἀπονόσφιν ἄλυξεν ὑπέρβια δείματα πατρὸς
ὑπέρβια: 4:821: δεῖμα δέ τοι πέτραι καὶ ὑπέρβια κύματ᾽ ἔασιν
ὑπέρβια: 4:1008: δηιοτῆτος ἄνευθεν ὑπέρβια νείκεα λῦσαι.
ὑπέρβια: 4:1319: πλαζόμενοι κατὰ πόντον ὑπέρβια ἔργ᾽ ἐκάμεσθε.
ὑπέρβιοι: 1:944: ἓξ γὰρ ἑκάστῳ χεῖρες ὑπέρβιοι ἠερέθονται,
ὑπέρβιοι: 2:470: ‘ὦ φίλοι, οὐκ ἄρα πάντες ὑπέρβιοι ἄνδρες ἔασιν,
ὑπέρβιοι: 2:1119: χώρην Μοσσύνοικοι ὑπέρβιοι ἀμφενέμοντο.
ὑπέρβιον: 1:820: εἰσόκε τις θεὸς ἄμμιν ὑπέρβιον ἔμβαλε θάρσος,
ὑπέρβιον: 4:1521: θαρσαλέως, ἕνεκ᾽ οὔ μιν ὑπέρβιον ἄλγος ἔτειρεν.
ὑπέρβιος: 1:151: οἵ τ᾽ Ἀφαρητιάδαι Λυγκεὺς καὶ ὑπέρβιος Ἴδας
ὑπέρβιος: 1:188: παρθενίην, Ἀγκαῖος ὑπέρβιος: ἴστορε δ᾽ ἄμφω
ὑπέρβιος: 1:426: ζωσάσθην, Ἀγκαῖος ὑπέρβιος, Ἡρακλέης τε.
ὑπέρβιος: 3:714: ἴστω Κόλχων ὅρκος ὑπέρβιος ὅντιν᾽ ὀμόσσαι
Ὑπερβορέων: 2:677: τῆλ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα δῆμον Ὑπερβορέων ἀνθρώπων,
Ὑπερβορέων: 4:612: ἦμος Ὑπερβορέων ἱερὸν γένος εἰσαφίκανεν,
ὑπερέπλετο: 4:1635: Κρήτην, ἥ τ᾽ ἄλλων ὑπερέπλετο εἰν ἁλὶ νήσων.
ὑπερέπτατο: 4:1511: εὖτε γὰρ ἰσόθεος Λιβύην ὑπερέπτατο Περσεὺς
ὑπερέσχεθε: 4:1560: ὧς ηὔδα: πρόφρων δ᾽ ὑπερέσχεθε βώλακι χεῖρας
ὑπερέσχεθεν: 1:1273: αὐτίκα δ᾽ ἀκροτάτας ὑπερέσχεθεν ἄκριας ἀστὴρ
ὑπερεύγεται: 2:986: πόντον ἐς Ἄξεινον κυρτὴν ὑπερεύγεται ἄκρην.
ὑπερηνορέῃ: 3:65: ὅς μ᾽ ὑπερηνορέῃ θυέων ἀγέραστον ἔθηκεν.
ὑπερήνορι: 4:212: ἤδη δ᾽ Αἰήτῃ ὑπερήνορι πᾶσί τε Κόλχοις
ὑπερήνορι: 4:1049: αὐτῷ τ᾽ Αἰήτῃ ὑπερήνορι: νῦν δ᾽ ἐλάθεσθε
ὕπερθ᾽: 1:534: πείσματα, καὶ μέθυ λεῖβον ὕπερθ᾽ ἁλός. αὐτὰρ Ἰήσων
ὕπερθ᾽: 1:573: ἰχθύες ἀίσσοντες ὕπερθ᾽ ἁλός, ἄμμιγα παύροις
ὕπερθ᾽: 1:622: λάρνακι δ᾽ ἐν κοίλῃ μιν ὕπερθ᾽ ἁλὸς ἧκε φέρεσθαι,
ὕπερθ᾽: 3:205: ἔστι θέμις στείλαντας ὕπερθ᾽ ἐπὶ σῆμα χέεσθαι,
ὕπερθε: 2:322: εἰς ἕν, ὕπερθε δὲ πολλὸν ἁλὸς κορθύεται ὕδωρ
ὕπερθε: 4:571: αἰπεινήν τε Κερωσσόν, ὕπερθε δὲ πολλὸν ἐοῦσαν
ὕπερθεν: 1:1008: δύπτοντες κεφαλὰς καὶ στήθεα, γυῖα δ᾽ ὕπερθεν
ὕπερθεν: 1:1088: καὶ τὴν μὲν θεὸς αὖτις ἀπέτραπεν, ἷζε δ᾽ ὕπερθεν
ὕπερθεν: 1:1096: ἀλκυόνος ἁλίης, ἥ τε κνώσσοντος ὕπερθεν
ὕπερθεν: 2:734: κῦμα κυλινδόμενον μεγάλα βρέμει: αὐτὰρ ὕπερθεν
ὕπερθεν: 2:1035: ἤδη καί τιν᾽ ὕπερθεν Ἀρήιον ἀίσσοντα
ὕπερθεν: 2:1067: νεύοντάς τε λόφους καὶ ἐπήορα δούραθ᾽ ὕπερθεν.
ὕπερθεν: 3:853: τοῦ δ᾽ ἤτοι ἄνθος μὲν ὅσον πήχυιον ὕπερθεν
ὕπερθεν: 3:1222: μίκτο κιών: ἤδη δὲ φόως νιφόεντος ὕπερθεν
ὕπερθεν: 3:1259: σκαρθμῷ ἐπιχρεμέθων κρούει πέδον, αὐτὰρ ὕπερθεν
ὕπερθεν: 4:956: Ἥφαιστος θηεῖτο, καὶ αἰγλήεντος ὕπερθεν
ὕπερθεν: 4:1139: ἔνθα τότ᾽ ἐστόρεσαν λέκτρον μέγα: τοῖο δ᾽ ὕπερθεν
ὑπερίστασο: 4:370: πάντῃ νυν πρόφρων ὑπερίστασο, μηδέ με μούνην
ὑπερίσχει: 3:985: καὶ Διός, ὃς ξείνοις ἱκέτῃσί τε χεῖρ᾽ ὑπερίσχει:
ὑπεροπληέστατον: 2:4: Βιθυνὶς Μελίη, ὑπεροπληέστατον ἀνδρῶν:
ὑπέροπλος: 2:110: Ὠρεΐδης δ᾽ Ἀμύκοιο βίην ὑπέροπλος ὀπάων
ὑπερπτάμενον: 2:1254: νηὸς ὑπερπτάμενον νεφέων σχεδόν: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
ὑπέρτατα: 4:362: νοσφισάμην, τά μοι ἦεν ὑπέρτατα: τηλόθι δ᾽ οἴη
ὑπερτείνοντα: 4:1245: τηλοῦ ὑπερτείνοντα διηνεκές: οὐδέ τιν᾽ ἀρδμόν,
ὑπέρτερα: 1:682: μυρία δηιοτῆτος ὑπέρτερα πήματα μίμνει,
ὑπέρτερον: 1:196: ἡρώων. τοῦ δ᾽ οὔτιν᾽ ὑπέρτερον ἄλλον ὀίω,
ὑπέρτερος: 3:988: ὑμείων στονόεντος ὑπέρτερος ἔσσομ᾽ ἀέθλου.
ὑπερφιάλοιο: 4:1081: πατρὸς ὑπερφιάλοιο βαρὺν χόλον. αὐτὰρ Ἰήσων,
ὑπερφιάλοις: 2:760: ἀντιβίην Βέβρυξιν ὑπερφιάλοις πολέμιζον.
ὑπερφιάλοισι: 2:54: αὐτὰρ ὁ τόνγ᾽ ἐπέεσσιν ὑπερφιάλοισι μετηύδα:
ὑπερφίαλόν: 1:1334: μῦθον ὑπερφίαλόν τε καὶ ἄσχετον, ἀλλ᾽ ἀνέμοισιν
ὑπερφίαλόν: 3:428: τῶ καὶ ἐγὼ τὸν ἄεθλον ὑπερφίαλόν περ ἐόντα
ὑπερφίαλος: 3:15: μειλιχίοις; ἦ γὰρ ὅγ᾽ ὑπερφίαλος πέλει αἰνῶς.
ὑπερφιάλους: 2:129: λευγαλέως Βέβρυκας ὑπερφιάλους ἐφόβησαν.
ὑπερφιάλους: 2:1245: γαῖαν ὑπερφιάλους τε παρεξενέοντο Σάπειρας,
ὑπέσταν: 4:1387: ἔμπεδον ἀθανάτων ἔσαν αἵματος, οἷον ὑπέσταν
ὑπέστη: 2:92: χεῖρ᾽ ἐπὶ οἷ πελέμιξεν: ὁ δ᾽ ἀίξαντος ὑπέστη,
ὑπέστη: 3:904: τὸν ξεῖνόν με κέλονται, ὅτις περὶ βουσὶν ὑπέστη,
ὑπέστη: 3:1231: δεινόν, ἀμαιμάκετον: τὸ μὲν οὔ κέ τις ἄλλος ὑπέστη
ὑπέστη: 4:341: κῶας μὲν χρύσειον, ἐπεί σφισιν αὐτὸς ὑπέστη
ὑπέστης: 1:412: ἡμετέροιο τοκῆος ἐπώνυμον, ὅς μοι ὑπέστης
ὑπέστης: 3:982: φηλώσῃς ἐπέεσσιν, ἐπεὶ τὸ πρῶτον ὑπέστης
ὑπέστης: 4:89: ξεῖνε, τεῶν μύθων ἐπιίστορας, οὕς μοι ὑπέστης,
ὑπέστρεφον: 2:295: οἱ δ᾽ ὅρκῳ εἴξαντες ὑπέστρεφον ἂψ ἐπὶ νῆα
ὑπέσχετο: 4:1702: δάκρυα: πολλὰ δὲ Πυθοῖ ὑπέσχετο, πολλὰ δ᾽ Ἀμύκλαις,
ὑπετέλλετ᾽: 2:83: καὶ γένυες κτύπεον: βρυχὴ δ᾽ ὑπετέλλετ᾽ ὀδόντων
ὑπετμήξαντο: 4:328: πάντῃ, μή σφε λάθοιεν, ὑπετμήξαντο κελεύθους.
ὑπέτρεσαν: 1:1049: οἱ δ᾽ ἄλλοι εἴξαντες ὑπέτρεσαν, ἠύτε κίρκους
ὑπεύδια: 4:1729: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κἀκεῖθεν ὑπεύδια πείσματ᾽ ἔλυσαν,
ὑπεύδιος: 1:584: Πειρεσιαὶ Μάγνησά θ᾽ ὑπεύδιος ἠπείροιο
ὑπεύδιος: 3:1201: ἀνθρώπων, καθαρῇσιν ὑπεύδιος εἱαμενῇσιν,
ὑπέφθη: 4:307: τῶ καὶ ὑπέφθη τούσγε βαλὼν ὕπερ αὐχένα γαίης
ὑπηέριον: 4:1575: κεῖνο δ᾽ ὑπηέριον θείην Πελοπηίδα γαῖαν
ὑπήιε: 3:1076: ὧς φάτο: τὸν δὲ καὶ αὐτὸν ὑπήιε δάκρυσι κούρης
ὑπηῷοι: 4:839: ὥς κεν ὑπηῷοι μνησαίατο νόστον ἑλέσθαι.’
Ὑπίοιο: 2:797: οὖρα βαθυρρείοντος ὑφ᾽ εἱαμεναῖς Ὑπίοιο.
ὑπίσχομαι: 2:24: αὐτὸς ἑκὼν ἤδη τοι ὑπίσχομαι ἀντιάασθαι.’
ὕπνοιο: 3:745: ἔδρακον ἐκ νηῶν: ὕπνοιο δὲ καί τις ὁδίτης
ὕπνον: 4:109: ἦμος δ᾽ ἀνέρες ὕπνον ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἐβάλοντο
ὕπνον: 4:146: ὕπνον ἀοσσητῆρα, θεῶν ὕπατον, καλέουσα
ὕπνον: 4:159: φαρμάκου ὕπνον ἔβαλλε: γένυν δ᾽ αὐτῇ ἐνὶ χώρῃ
ὕπνος: 2:157: ῥέξαντες μέγα δόρπον ἐφώπλισαν: οὐδέ τιν᾽ ὕπνος
ὕπνος: 2:409: οὐ κνέφας ἥδυμος ὕπνος ἀναιδέα δάμναται ὄσσε.’
ὕπνος: 3:616: κούρην δ᾽ ἐξ ἀχέων ἀδινὸς κατελώφεεν ὕπνος
ὕπνος: 3:632: χωόμενοι: τὴν δ᾽ ὕπνος ἅμα κλαγγῇ μεθέηκεν.
ὕπνος: 3:750: ἀλλὰ μάλ᾽ οὐ Μήδειαν ἐπὶ γλυκερὸς λάβεν ὕπνος.
ὕπνος: 4:1058: γαῖαν ὁμῶς: τὴν δ᾽ οὔτι μίνυνθά περ εὔνασεν ὕπνος,
ὕπνος: 4:1108: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τὸν μέν ἐπισχεδὸν εὔνασεν ὕπνος.
ὕπνου: 1:518: αἰθομέναις, ὕπνου δὲ διὰ κνέφας ἐμνώοντο.
ὕπνῳ: 1:1082: ὕπνῳ ἀριστῆες πύματον λάχος: αὐτὰρ Ἄκαστος
ὕπνῳ: 3:690: τοῖα κατακνώσσουσα μινυνθαδίῳ νέον ὕπνῳ
ὑπὸ: 1:50: μίμνεν ὑπὸ σκοπιὴν ὄρεος Χαλκωδονίοιο.
ὑπὸ: 1:102: Ταιναρίην ἀίδηλος ὑπὸ χθόνα δεσμὸς ἔρυκεν,
ὑπὸ: 1:263: δῦνεν ἄχος: σὺν δέ σφι πατὴρ ὀλοῷ ὑπὸ γήραι
ὑπὸ: 1:272: ἀλλ᾽ ὑπὸ μητρυιῇ βίοτον βαρὺν ἡγηλάζει:
ὑπὸ: 1:388: αἱ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ τρόπιδι στιβαρῇ στενάχοντο φάλαγγες
ὑπὸ: 1:443: αὐτὰρ ἐμοὶ θανέειν στυγερῇ ὑπὸ δαίμονος αἴσῃ
ὑπὸ: 1:452: δειελινὸν κλίνοντος ὑπὸ ζόφον ἠελίοιο,
ὑπὸ: 1:509: Δικταῖον ναίεσκεν ὑπὸ σπέος: οἱ δέ μιν οὔπω
ὑπὸ: 1:587: καί μιν κυδαίνοντες ὑπὸ κνέφας ἔντομα μήλων
ὑπὸ: 1:815: μητρυιῆς ὑπὸ χερσὶν ἀτασθάλου: οὐδ᾽ ἀπὸ μητρὸς
ὑπὸ: 1:956: Τίφυος ἐννεσίῃσιν ὑπὸ κρήνῃ ἐλίποντο,
ὑπὸ: 1:1022: ἔμμεναι: οὐδ᾽ ὑπὸ νυκτὶ Δολίονες ἂψ ἀνιόντας
ὑπὸ: 1:1038: εἶναι ἀριστήων αὐτῇ ὑπὸ νυκτὶ πέδησεν
ὑπὸ: 1:1160: αἳ νέον ἐκ ποταμῶν ὑπὸ δείελον ἠερέθονται,
ὑπὸ: 1:1186: Ἐκβασίῳ ῥέξαντες ὑπὸ κνέφας Ἀπόλλωνι.
ὑπὸ: 1:1262: κήκιεν, ἐν δὲ κελαινὸν ὑπὸ σπλάγχνοις ζέεν αἷμα.
ὑπὸ: 1:1308: κίνυται ἠχήεντος ὑπὸ πνοιῇ βορέαο.
ὑπὸ: 2:71: τρηχὺ θοὴν ἐπὶ νῆα κορύσσεται, ἡ δ᾽ ὑπὸ τυτθὸν
ὑπὸ: 2:106: τὸν μὲν ὑπὸ στέρνοιο θοῷ ποδὶ λὰξ ἐπορούσας
ὑπὸ: 2:113: νηδυίων ἄψαυστος ὑπὸ ζώνην θόρε χαλκός.
ὑπὸ: 2:117: αὐτὸς δῃώσεσθαι ὑπὸ ξίφεϊ Κλυτίοιο.
ὑπὸ: 2:139: ἠδ᾽ οἶαι τῆμος δῄῳ ὑπὸ δουρὶ Λύκοιο
ὑπὸ: 2:570: κοῖλαι δὲ σπήλυγγες ὑπὸ σπιλάδας τρηχείας
ὑπὸ: 2:587: ἀγχαλάσας: τὸ δὲ πολλὸν ὑπὸ τρόπιν ἐξεκυλίσθη,
ὑπὸ: 2:667: λοξὰ παραστρωφῶνται ὑπὸ ζυγοῦ: αὐτὰρ ἀυτμὴ
ὑπὸ: 2:681: ἰοδόκη τετάνυστο κατωμαδόν: ἡ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶν
ὑπὸ: 2:707: ὥς ποτε πετραίῃ ὑπὸ δειράδι Παρνησσοῖο
ὑπὸ: 2:727: δερκόμενοι παράμειβον: ὑπὸ πνοιῇ δὲ κάλωες
ὑπὸ: 2:732: εἰς ἅλα δερκομένη Βιθυνίδα: τῇ δ᾽ ὑπὸ πέτραι
ὑπὸ: 2:743: ἀλλ᾽ ἄμυδις πόντοιό θ᾽ ὑπὸ στένει ἠχήεντος,
ὑπὸ: 2:788: αὐτὰρ ὁμοῦ Μυσοῖσιν ἐμῷ ὑπὸ πατρὶ δάμασσεν
ὕπο: 2:847: χρειὼ ἀπηλεγέως Μουσέων ὕπο γηρύσασθαι,
ὑπὸ: 2:1034: ἠμάτιοι: λιαρὴ γὰρ ὑπὸ κνέφας ἔλλιπεν αὔρη.
ὑπὸ: 2:1059: τηλοῦ, ἀτυζηλῷ ὑπὸ δείματι κεκληγυῖαι.
ὑπὸ: 2:1086: ἐκ νεφέων ἀνά τ᾽ ἄστυ καὶ οἰκία, τοὶ δ᾽ ὑπὸ τοῖσιν
ὑπὸ: 2:1109: υἱῆες Φρίξοιο φέρονθ᾽ ὑπὸ κύμασιν αὔτως.
ὕπο: 2:1122: νύχθ᾽ ὕπο λυγαίην: τὸ δὲ μυρίον ἐκ Διὸς ὕδωρ
ὑπὸ: 3:119: καί ῤ̔ ὁ μὲν ἤδη πάμπαν ἐνίπλεον ᾧ ὑπὸ μαζῷ
ὑπὸ: 3:221: ὑψοῦ ἀειρόμεναι μέγ᾽ ἐθήλεον. αἱ δ᾽ ὑπὸ τῇσιν
ὑπὸ: 3:278: ὦκα δ᾽ ὑπὸ φλιὴν προδόμῳ ἔνι τόξα τανύσσας
ὑπὸ: 3:281: ὀξέα δενδίλλων: αὐτῷ ὑπὸ βαιὸς ἐλυσθεὶς
ὑπὸ: 3:287: νέρθεν ὑπὸ κραδίῃ, φλογὶ εἴκελον: ἀντία δ᾽ αἰεὶ
ὑπὸ: 3:296: τοῖος ὑπὸ κραδίῃ εἰλυμένος αἴθετο λάθρῃ
ὑπὸ: 3:323: λυγαίῃ ὑπὸ νυκτί: θεὸς δέ τις ἄμμ᾽ ἐσάωσεν.
ὑπὸ: 3:353: Σαυρομάτας, τοὺς σοῖσιν ὑπὸ σκήπτροισι δαμάσσει.
ὑπὸ: 3:395: δῆμον σφωιτέροισιν ὑπὸ σκήπτροισι δαμάσσαι.’
ὑπὸ: 3:416: κείρω ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ περισταδὸν ἀντιόωντας.
ὑπὸ: 3:469: δμηθῆναι ὑπὸ βουσί, τόδε προπάροιθε δαείη,
ὑπὸ: 3:675: τίπτ᾽ ἔπαθες; τί τοι αἰνὸν ὑπὸ φρένας ἵκετο πένθος;
ὑπὸ: 3:702: μή σφε κακῇ ὑπὸ κηρὶ διαρραισθέντας ἰδέσθαι
ὑπὸ: 3:762: ἶνας καὶ κεφαλῆς ὑπὸ νείατον ἰνίον ἄχρις,
ὑπὸ: 3:969: νηνεμίῃ: μετὰ δ᾽ αὖτις ὑπὸ ῥιπῆς ἀνέμοιο
ὑπὸ: 3:971: μέλλον ἅλις φθέγξασθαι ὑπὸ πνοιῇσιν Ἔρωτος.
ὑπὸ: 3:1186: Ἄρεος ἀμώοντος ὅσοι ὑπὸ δουρὶ λίποντο:
ὑπὸ: 3:1226: σφωιτέραις Φλεγραῖον Ἄρης ὑπὸ χερσὶ Μίμαντα:
ὑπὸ: 3:1321: πήληκα βριαρὴν δόρυ τ᾽ ἄσχετον, ᾧ π̔᾽ ὑπὸ μέσσας
ὑπὸ: 3:1329: δηρὸν δ᾽ οὐ μετέπειτα κελευόμενοι ὑπὸ δουρὶ
ὑπὸ: 3:1360: λυγαίῃ ὑπὸ νυκτί, τὰ δ᾽ ἀθρόα πάντ᾽ ἐφαάνθη
ὑπὸ: 3:1374: μητέρα πῖπτον ἑοῖς ὑπὸ δούρασιν, ἠύτε πεῦκαι
ὑπὸ: 3:1395: πολλοὶ δ᾽ οὐτάμενοι, πρὶν ὑπὸ χθονὸς ἴχνος ἀεῖραι,
ὑπὸ: 3:1403: Αἰήταο βαρεῖαι ὑπὸ φρένας ἦλθον ἀνῖαι.
ὑπὸ: 4:39: εἶσιν ἀτυζομενη χαλεπὰς ὑπὸ χεῖρας ἀνάσσης:
ὑπὸ: 4:53: φαρμακίδες: τρομερῷ δ᾽ ὑπὸ δείματι πάλλετο θυμός.
ὑπὸ: 4:193: εὐπαλέως κούρης ὑπὸ δήνεσι κεκράανται.
ὕπο: 4:269: καὶ ποταμὸς Τρίτων ἠύρροος, ᾧ ὕπο πᾶσα
ὑπὸ: 4:313: τὴν δ᾽ ὑπὸ τῇ νεάτῃ, Καλὸν στόμα. τῇ δὲ διαπρὸ
ὕπο: 4:458: νύχθ᾽ ὕπο λυγαίην ἱερῆς ἐπεβήσατο νήσου:
ὑπὸ: 4:590: ὧς Ἀργὼ ἰάχησεν ὑπὸ κνέφας: οἱ δ᾽ ἀνόρουσαν
ὕπο: 4:641: ἂψ δὲ παλιντροπόωντο θεᾶς ὕπο, καί ῥ᾽ ἐνόησαν
ὑπὸ: 4:922: ἄλλοθι δὲ Πλαγκταὶ μεγάλῳ ὑπὸ κύματι πέτραι
ὑπὸ: 4:944: ἄλλοτε δὲ βρύχιαι νεάτῳ ὑπὸ πυθμένι πόντου
ὕπο: 4:982: ᾗ ὕπο δὴ κεῖσθαι δρέπανον φάτισ--ἵλατε Μοῦσαι,
ὑπὸ: 4:1009: κούρη δ᾽ οὐλομένῳ ὑπὸ δείματι πολλὰ μὲν αὐτοὺς
ὑπὸ: 4:1062: χηροσύνῃ πόσιος: σταλάει δ᾽ ὑπὸ δάκρυ παρειὰς
ὑπὸ: 4:1107: εἴ τιν᾽ ὑπὸ σπλάγχνοισι φέρει, δῄοισιν ὀπάσσω.’
ὕπο: 4:1176: σκῆπτρον ἔχεν χρυσοῖο δικασπόλον, ᾧ ὕπο λαοὶ
ὑπὸ: 4:1369: ἤδη νῦν ἀλόχοιο φίλης ὑπὸ χερσὶ λελύσθαι:
ὑπὸ: 4:1474: καί οἱ ὑπὸ βλωθρὴν ἀχερωίδα σῆμα τέτυκται
ὑπὸ: 4:1522: σχέτλιος: ἦ τέ οἱ ἤδη ὑπὸ χροῒ δύετο κῶμα
ὑπὸ: 4:1682: ὑλοτόμοι δρυμοῖο κατήλυθον: ἡ δ᾽ ὑπὸ νυκτὶ
ὑποβλήδην: 1:699: Ὑψιπύλη, καὶ τοῖον ὑποβλήδην ἔπος ηὔδα:
ὑποβλήδην: 3:400: φραζομένῳ: καὶ δή μιν ὑποβλήδην προσέειπεν:
ὑποβλήδην: 3:1118: δάκρυα: τὴν δ᾽ ὅγε δῆθεν ὑποβλήδην προσέειπεν:
ὑποβρυχίην: 4:1755: ἧκεν ὑποβρυχίην. τῆς δ᾽ ἔκτοθι νῆσος ἀέρθη
ὑποβρύχιος: 2:1217: κεῖται ὑποβρύχιος Σερβωνίδος ὕδασι λίμνης.’
ὑποδδείσαις: 3:435: εἰ δὲ σύγε ζυγὰ βουσὶν ὑποδδείσαις ἐπαεῖραι,
ὑποδδείσας: 3:318: Ἄργος ὑποδδείσας ἀμφὶ στόλῳ Αἰσονίδαο
ὑποδδείσας: 4:394: μειλιχίοις ἐπέεσσιν ὑποδδείσας προσέειπεν:
ὑποδέγμενοι: 4:235: πάντα χόλον καὶ πᾶσαν ἑὴν ὑποδέγμενοι ἄτην.
ὑποδέχθαι: 3:425: θαρσαλέως ὑποδέχθαι, ἐπεὶ μέγα φαίνετο ἔργον:
ὑποδρήσσων: 3:274: ὃς καμάτου μεθίεσκεν, ὑποδρήσσων βασιλῆι.
ὑποδύσεται: 4:1376: οὐ γὰρ ὅγε ξηρὴν ὑποδύσεται: ἴχνια δ᾽ ἡμῖν
ὑπόεικεν: 2:1268: καχλάζων ὑπόεικεν. ἔχον δ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρῶν
ὑπόειξε: 4:1674: ὧς ὅγε χάλκειός περ ἐὼν ὑπόειξε δαμῆναι
ὑποεργὸς: 1:226: μιμνάζειν, Ἄργος τε θεᾶς ὑποεργὸς Ἀθήνης:
ὑποέστην: 3:501: βέλτερον ἦν φράσσασθαι--ἀπηλεγέως ὑποέστην.’
ὑποζεύξασθαι: 3:840: ἐσσυμένως οὐρῆας ὑποζεύξασθαι ἀπήνῃ,
ὑποθημοσύνῃσιν: 1:19: Ἄργον Ἀθηναίης καμέειν ὑποθημοσύνῃσιν.
ὑποθημοσύνῃσιν: 1:112: τεῦξεν Ἀρεστορίδης κείνης ὑποθημοσύνῃσιν.
ὑποθημοσύνῃσιν: 1:367: νῆα δ᾽ ἐπικρατέως Ἄργου ὑποθημοσύνῃσιν
ὑποθημοσύνῃσιν: 2:1148: τὸν μὲν ἔπειτ᾽ ἔρρεξεν ἑῇς ὑποθημοσύνῃσιν
ὑποθημοσύνῃσιν: 3:1245: τόφρα δὲ Μηδείης ὑποθημοσύνῃσιν Ἰήσων
ὑποθήσομ᾽: 3:1050: χάζεο. καὶ δέ τοι ἄλλο παρὲξ ὑποθήσομ᾽ ὄνειαρ.
ὑποΐσχανε: 3:120: μάργος Ἔρως λαιῆς ὑποΐσχανε χειρὸς ἀγοστόν,
ὑποΐσχεται: 4:169: λεπταλέῳ ἑανῷ ὑποΐσχεται: ἐν δέ οἱ ἦτορ
ὑποΐσχετο: 4:473: αἷμα κατ᾽ ὠτειλὴν ὑποΐσχετο: τῆς δὲ καλύπτρην
ὑποκρίνασθαι: 3:546: οὐδέ τῃ ἄλλως ἐστὶν ὑποκρίνασθαι ἄρειον,
ὑπόκρισιν: 4:1753: ὧς ἔφατ᾽: οὐδ᾽ ἁλίωσεν ὑπόκρισιν Αἰσονίδαο
ὑπολάμπεται: 1:1280: ἦμος δ᾽ οὐρανόθεν χαροπὴ ὑπολάμπεται ἠὼς
ὑποπρὸ: 4:178: αἰὲν ὑποπρὸ ποδῶν ἀμαρύσσετο νισσομένοιο.
ὑποπτήσσοντας: 3:571: μηκέτι δὴν κρύπτεσθαι ὑποπτήσσοντας ἀυτήν.’
ὑποσκιόωνται: 1:451: αἱ δὲ νέον σκοπέλοισιν ὑποσκιόωνται ἄρουραι,
ὑποσμύχονται: 2:447: ἔστ᾽ ὀπίσω: κενεαὶ γὰρ ὑποσμύχονται ὀπωπαί.
ὑποσσαίνων: 3:396: Ἴσκεν ὑποσσαίνων ἀγανῇ ὀπί: τοῖο δὲ θυμὸς
ὑποσσαίνων: 3:973: θευμορίῃ, καὶ τοῖον ὑποσσαίνων φάτο μῦθον:
ὑποσσαίνων: 4:410: Ἴσκεν ὑποσσαίνων: ἡ δ᾽ οὐλοὸν ἔκφατο μῦθον:
ὑποσταίη: 3:481: δείδω, μή πως οὔ μοι ὑποσταίη τόγε μήτηρ.
ὑποσχεσίαι: 4:359: ὅρκια, ποῦ δὲ μελιχραὶ ὑποσχεσίαι βεβάασιν;
ὑποσχεσίην: 3:510: ἦ τ᾽ ἂν ὑποσχεσίην πεφυλαγμένος ἐντύναιο:
ὑποσχεσίης: 3:625: σφωιτέρους δὲ τοκῆας ὑποσχεσίης ἀθερίζειν,
ὑποσχεσίῃσι: 2:950: παρθενίην Ζεὺς αὐτός, ὑποσχεσίῃσι δολωθείς.
ὑποσχεσίῃσι: 4:456: αὐτὰρ ὅγ᾽ αἰνοτάτῃσιν ὑποσχεσίῃσι δολωθεὶς
ὑπόσχεσιν: 3:737: λήσομαι ἐντύνουσα ὑπόσχεσιν: ἦρι δὲ νηὸν
ὑποτρέσσαντος: 4:1505: οὐδ᾽ ἂν ὑποτρέσσαντος ἐνωπαδὶς ἀίξειεν.
ὑποτρέσσωσι: 1:1050: ὠκυπέτας ἀγεληδὸν ὑποτρέσσωσι πέλειαι.
ὑποτρομέοντες: 3:883: κνυζηθμῷ σαίνουσιν ὑποτρομέοντες ἰοῦσαν:
ὑποτρομέουσιν: 4:1338: φθογγῇ ὑποτρομέουσιν ἀν᾽ οὔρεα τηλόθι βῆσσαι:
ὑποτροπίῃ: 1:1052: πλῆτο πόλις στονόεντος ὑποτροπίῃ πολέμοιο.
ὑπότροποι: 1:998: σὺν δὲ καὶ ὧλλοι δῆθεν ὑπότροποι ἀντιόωντες,
ὑπότροποι: 3:1124: οὕνεκα τῶν μὲν παῖδες ὑπότροποι οἴκαδ᾽ ἵκοντο
ὑπότροποι: 4:637: εἰσβαλέειν, τόθεν οὔ κεν ὑπότροποι ἐξεσάωθεν.
ὑπότροπον: 1:1293: αἴ κε θεοὶ δώωσιν ὑπότροπον οἴκαδε νόστον.
ὑπότροπον: 4:400: οἷά τε ληισθεῖσαν, ὑπότροπον οἴκαδ᾽ ἄγοιντο.
ὑπότροπος: 1:79: νοστήσειν Κήρινθον ὑπότροπος. αισα γὰρ ἦεν
ὑπότροπος: 1:838: εἶμι δ᾽ ὑπότροπος αὖτις ἀνὰ πτόλιν, εὖτ᾽ ἂν ἕκαστα
ὑπότροπος: 2:444: γηθήσειν, ὅσον εἴπερ ὑπότροπος οἴκαδ᾽ ἱκοίμην.’
ὑπότροπος: 3:1068: ‘μνώεο δ᾽, ἢν ἄρα δή ποθ᾽ ὑπότροπος οἴκαδ᾽ ἵκηαι,
ὑπότροπος: 3:1404: ἤιε δ᾽ ἐς πτολίεθρον ὑπότροπος ἄμμιγα Κόλχοις,
ὑπότροπος: 4:439: χρύσειον μέγα κῶας ὑπότροπος αὖτις ὀπίσσω
ὑπότροπος: 4:1161: νοστήσας ἐς Ἰωλκὸν ὑπότροπος: ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
ὑποφήτης: 1:1311: Νηρῆος θείοιο πολυφράδμων ὑποφήτης:
ὑποφήτορες: 1:22: πλαζόμενοι: Μοῦσαι δ᾽ ὑποφήτορες εἶεν ἀοιδῆς.
ὑποφθάμενον: 3:1143: δύῃ ὑποφθάμενον, καί τις τὰ ἕκαστα νοήσῃ
ὑποφρασθεὶς: 1:462: τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑποφρασθεὶς μεγάλῃ ὀπὶ νείκεσεν Ἴδας:
ὑποχάζεται: 1:1101: Ζεὺς αὐτὸς Κρονίδης ὑποχάζεται. ὧς δὲ καὶ ὧλλοι
ὑποχθονίοις: 1:647: ἄλλοθ᾽ ὑποχθονίοις ἐναρίθμιος, ἄλλοτ᾽ ἐς αὐγὰς
ὑπωρείας: 2:380: ἑξείης ἤπειρον, ὑπωρείας τε νέμονται,
ὑπωρόφιον: 3:293: ὥς κεν ὑπωρόφιον νύκτωρ σέλας ἐντύναιτο,
ὑπωροφίου: 4:168: ὑψόθεν ἐξανέχουσαν ὑπωροφίου θαλάμοιο
ὑσμίνην: 2:988: ὑσμίνην, καὶ δ᾽ οὔ κεν ἀναιμωτί γ᾽ ἐρίδηναν--
ὕστατα: 2:66: νήπιοι ὕστατα κεῖνα κακῇ δήσαντες ἐν αἴσῃ.
ὑστάτιος: 1:139: Ἴδμων δ᾽ ὑστάτιος μετεκίαθεν, ὅσσοι ἔναιον
ὕστατον: 1:288: μίτρην πρῶτον ἔλυσα καὶ ὕστατον. ἔξοχα γάρ μοι
ὕστατον: 4:366: ὕστατον αὖ καὶ κῶας, ἐπεί τ᾽ ἐπαϊστὸν ἐτύχθη,
ὕστατον: 4:511: ὕστατον αὐτοὶ δ᾽ αὖτε Κυταιίδος ἤθεα γαίης
ὕστερον: 3:380: ὥς κεν ἐρητύοισθε καὶ ὕστερον ὁρμηθῆναι,
ὕστερον: 4:1683: ῥιπῇσιν μὲν πρῶτα τινάσσεται, ὕστερον αὖτε
ὕστερον: 4:1686: ὕστερον αὖτ᾽ ἀμενηνὸς ἀπείρονι κάππεσε δούπῳ.
ὑφ᾽: 1:1303: χερσὶν ὑφ᾽ Ἡρακλῆος, ὅ μιν δίζεσθαι ἔρυκον.
ὑφ᾽: 2:797: οὖρα βαθυρρείοντος ὑφ᾽ εἱαμεναῖς Ὑπίοιο.
ὑφ᾽: 3:1368: ἀίξας: αὐτὸς δ᾽ ὑφ᾽ ἑὸν σάκος ἕζετο λάθρῃ
ὑφ᾽: 4:1398: δὴ τότε δ᾽ ἤδη τῆμος ὑφ᾽ Ἡρακλῆι δαϊχθεὶς
ὑφεστάμεναι: 3:619: τὸν ξεῖνον δ᾽ ἐδόκησεν ὑφεστάμεναι τὸν ἄεθλον,
ὑψηλῶν: 2:979: ὑψηλῶν, ἅ τέ φασιν Ἀμαζόνια κλείεσθαι.
ὕψι: 1:378: ὕψι δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα μεταστρέψαντες ἐρετμὰ
ὕψι: 1:1276: οἱ δ᾽ εἴσβαινον ἄφαρ λελιημένοι: ὕψι δὲ νηὸς
ὕψι: 1:1312: ὕψι δὲ λαχνῆέν τε κάρη καὶ στήθε᾽ ἀείρας
ὕψι: 2:827: ὕψι μάλ᾽ ἐκ δονάκων ἀνεπάλμενος ἤλασε μηρὸν
ὕψι: 2:1091: ὕψι μάλ᾽ ἂμ πέλαγος περάτης εἰς οὔρεα γαίης.
ὕψι: 4:887: ἄρμενα μηρύοντο κατὰ χρέος: ὕψι δὲ λαῖφος
ὕψι: 4:950: ὕψι μεταχρονίην: ἡ δ᾽ οὔποτε πίλναται οὔδει:
Ὑψιπύλεια: 1:621: Ὑψιπύλεια Θόαντος, ὃ δὴ κατὰ δῆμον ἄνασσεν:
Ὑψιπύλεια: 1:637: Θρήικας: ἡ δ᾽ ἅμα τῇσι Θοαντιὰς Ὑψιπύλεια
Ὑψιπύλεια: 1:654: εἰς ἀγορήν: αὐτὴ γὰρ ἐπέφραδεν Ὑψιπύλεια.
Ὑψιπύλεια: 1:848: τόν ῥα καλεσσαμένη διεπέφραδεν Ὑψιπύλεια:
Ὑψιπυλείῃ: 1:675: ‘δῶρα μέν, ὡς αὐτῇ περ ἐφανδάνει Ὑψιπυλείῃ,
Ὑψιπυλείῃ: 4:426: δῶκε Θόαντι μεταῦτις: ὁ δ᾽ αὖ λίπεν Ὑψιπυλείῃ:
Ὑψιπυλείης: 4:423: οἷς μέτα καὶ πέπλον δόσαν ἱερὸν Ὑψιπυλείης
Ὑψιπύλη: 1:699: Ὑψιπύλη, καὶ τοῖον ὑποβλήδην ἔπος ηὔδα:
Ὑψιπύλη: 1:713: Ὑψιπύλη, καλέειν νηὸς πρόμον, ὅστις ὄρωρεν,
Ὑψιπύλη: 1:836: ‘Ὑψιπύλη, μάλα κεν θυμηδέος ἀντιάσαιμεν
Ὑψιπύλη: 1:886: ὧς δὲ καὶ Ὑψιπύλη ἠρήσατο χεῖρας ἑλοῦσα
Ὑψιπύλη: 1:900: ‘Ὑψιπύλη, τὰ μὲν οὕτω ἐναίσιμα πάντα γένοιτο
Ὑψιπύλη: 3:1205: Λημνιὰς Ὑψιπύλη, ἀδινῆς μνημήιον εὐνῆς.
Ὑψιπύλην: 1:650: ὅς ῥα τόθ᾽ Ὑψιπύλην μειλίξατο δέχθαι ἰόντας
Υψιπύλην: 1:718: Υψιπύλην δ᾽ εἴσαντο καταφθιμένοιο Θόαντος
Ὑψιπύλης: 1:786: Ὑψιπύλης: ἄνεσαν δὲ πύλας προφανέντι θεράπναι
Ὑψιπύλης: 1:853: ἔνθ᾽ ὁ μὲν Ὑψιπύλης βασιλήιον ἐς δόμον ὦρτο
Ὑψιπύλης: 1:873: Ὑψιπύλης εἰᾶτε πανήμερον, εἰσόκε Λῆμνον
Ὑψιπύλης: 1:897: Ὑψιπύλης: λίπε δ᾽ ἧμιν ἔπος, τό κεν ἐξανύσαιμι
ὑψίστῳ: 2:1028: αὐτὰρ ἐν ὑψίστῳ βασιλεὺς μόσσυνι θαάσσων
ὑψόθεν: 1:1203: ὑψόθεν ἐμπλήξασα θοὴ ἀνέμοιο κατάιξ
ὑψόθεν: 2:808: νόσφι δὲ Τυνδαρίδαις Ἀχερουσίδος ὑψόθεν ἄκρης
ὑψόθεν: 3:542: ὑψόθεν Αἰσονίδεω πεφοβημένη ἔμπεσε κόλποις:
ὑψόθεν: 4:168: ὑψόθεν ἐξανέχουσαν ὑπωροφίου θαλάμοιο
ὑψόθεν: 4:1374: ὑψόθεν ἀνθέμενοι ψαμαθώδεος ἔνδοθι γαίης
ὑψόθι: 1:590: νῆα, τανυσσάμενοι περιώσιον ὑψόθι λαῖφος.
ὑψόθι: 2:354: ἄκρη τε προβλὴς Ἀχερουσιὰς ὑψόθι τείνει,
ὑψόθι: 2:571: κλυζούσης ἁλὸς ἔνδον ἐβόμβεον: ὑψόθι δ᾽ ὄχθης
ὑψόθι: 2:935: ἐντενές, ἠύτε τίς τε δι᾽ ἠέρος ὑψόθι κίρκος
ὑψόθι: 2:1081: τοίη ἄρ᾽ ὑψόθι νηὸς ἐς ἠέρα κίδνατ᾽ ἀυτή.
ὑψόθι: 2:1284: ὑψόθι νῆ᾽ ἐκέλευσεν ἐπ᾽ εὐναίῃσιν ἐρύσσαι
ὑψόθι: 4:46: ἄκρην ὑψόθι πέζαν ἀερτάζουσα χιτῶνος.
ὑψόθι: 4:846: ἠελίου, ὅτ᾽ ἄνεισι περαίης ὑψόθι γαίης,
ὑψόθι: 4:924: ἄκρων ἐκ σκοπέλων, πυριθαλπέος ὑψόθι πέτρης,
ὑψόθι: 4:1422: ποίην πάμπρωτον: ποίης γε μὲν ὑψόθι μακροὶ
ὑψόθι: 4:1680: ἀλλ᾽ ὥς τίς τ᾽ ἐν ὄρεσσι πελωρίη ὑψόθι πεύκη,
ὑψόθι: 4:1707: δεξιτερῇ χρύσειον ἀνέσχεθες ὑψόθι τόξον:
ὑψορόφοιο: 3:285: αὐτὸς δ᾽ ὑψορόφοιο παλιμπετὲς ἐκ μεγάροιο
ὑψόσ᾽: 3:956: ὑψόσ᾽ ἀναθρώσκων ἅ τε Σείριος Ὠκεανοῖο,
ὑψοῦ: 2:589: πετράων: ὑψοῦ δὲ μεταχρονίη πεφόρητο.
ὑψοῦ: 3:221: ὑψοῦ ἀειρόμεναι μέγ᾽ ἐθήλεον. αἱ δ᾽ ὑπὸ τῇσιν
ὑψοῦ: 3:257: ὑψοῦ χάρματι χεῖρας ἀνέσχεθεν: ὧς δὲ καὶ αὐτοὶ
ὑψοῦ: 3:368: εἰσαΐων: ὑψοῦ δὲ χόλῳ φρένες ἠερέθοντο.
ὑψοῦ: 3:930: ὑψοῦ ἐπ᾽ ἀκρεμόνων Ἥρης ἠνίπαπε βουλάς:
ὑψοῦ: 4:80: ὑψοῦ ἀπ᾽ ἰκριόφιν: μετὰ δὲ Φρόντις τε καὶ Ἄργος,
ὑψοῦ: 4:154: ὑψοῦ σμερδαλέην κεφαλὴν μενέαινεν ἀείρας
ὑψοῦ: 4:315: οἱ δ᾽ ὑψοῦ νήσοιο κατ᾽ ἀκροτάτης ἐνέοντο
ὑψοῦ: 4:939: ὑψοῦ ἐπ᾽ αὐτάων σπιλάδων καὶ κύματος ἀγῆς