A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
μ᾽: 1:467: κῦδος ἐνὶ πτολέμοισιν ἀείρομαι, οὐδέ μ᾽ ὀφέλλει
μ᾽: 1:471: τοῖόν μ᾽ Ἀρήνηθεν ἀοσσητῆρα κομίζεις.’
μ᾽: 1:712: ‘κούρη τοί μ᾽ ἐφέηκε Θοαντιὰς ἐνθάδ᾽ ἰοῦσαν,
μ᾽: 1:1333: εἴ τί περ ἀασάμην: πέρι γάρ μ᾽ ἄχος εἷλεν ἐνισπεῖν
μ᾽: 2:219: μηδέ μ᾽ ἀκηδείῃσιν ἀφορμήθητε λιπόντες
μ᾽: 2:258: μαντοσύνας: ἴστω δὲ δυσώνυμος, ἥ μ᾽ ἔλαχεν, κὴρ
μ᾽: 3:65: ὅς μ᾽ ὑπερηνορέῃ θυέων ἀγέραστον ἔθηκεν.
μ᾽: 3:72: γρηὶ δέ μ᾽ εἰσαμένην ὀλοφύρατο, καί μ᾽ ἀναείρας
μ᾽: 3:72: γρηὶ δέ μ᾽ εἰσαμένην ὀλοφύρατο, καί μ᾽ ἀναείρας
μ᾽: 3:642: αὐτοκασιγνήτης πειρήσομαι, εἴ κέ μ᾽ ἀέθλῳ
μ᾽: 3:901: Ἄργος γάρ μ᾽ ἐπέεσσι παρατρέπει, ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
μ᾽: 3:1098: παρθενικὴν καλέεσκον ἐπήρατον, ἥν μ᾽ ἐρεείνεις;
μ᾽: 4:1046: αἰδεῖσθε ξείνης μ᾽ ἐπὶ γούνατα χεῖρας ἀνάσσης
μ᾽: 4:1102: τῶ μ᾽ ἐπέοικε δίκην, ἥτις μετὰ πᾶσιν ἀρίστη
μ᾽: 4:1349: πέπλον ἐρυσσάμεναι κούφῃ χερί, καὶ μ᾽ ἐκέλοντο
Μάγνησά: 1:584: Πειρεσιαὶ Μάγνησά θ᾽ ὑπεύδιος ἠπείροιο
Μαγνήτιδες: 1:238: κλείονται Παγασαὶ Μαγνήτιδες: ἀμφὶ δὲ λαῶν
μαζοὶ: 4:703: τειναμένη καθύπερθε συὸς τέκος, ἧς ἔτι μαζοὶ
μαζοῖο: 1:745: νέρθεν ὑπὲκ μαζοῖο: τὸ δ᾽ ἀντίον ἀτρεκὲς αὔτως
μαζῷ: 3:119: καί ῤ̔ ὁ μὲν ἤδη πάμπαν ἐνίπλεον ᾧ ὑπὸ μαζῷ
μαζῷ: 3:734: ἶσον ἐπεὶ κείνοις με τεῷ ἐπαείραο μαζῷ
μάθον: 4:1204: τῶ καὶ ὅτ᾽ ἠλεμάτως Κόλχοι μάθον ἀντιόωντες,
μάθον: 4:1497: ὡς μάθον οἷον ἔρεξε. νέκυν δ᾽ ἀνάειραν ὀπίσσω
μαίεσθ᾽: 4:1554: εἰ δέ τι τῆσδε πόρους μαίεσθ᾽ ἁλός, οἷά τε πολλὰ
Μαίης: 4:1731: ἁζόμενος Μαίης υἷα κλυτόν. εἴσατο γάρ οἱ
μαιμώοντες: 4:219: κλαγγῇ μαιμώοντες: ὁ δ᾽ εὐτύκτῳ ἐνὶ δίφρῳ
μαιμώοντι: 4:1542: σπινθαρύγεσσι πυρὸς ἐναλίγκια μαιμώοντι
μαιμώων: 1:1270: ὧς ὅγε μαιμώων ὁτὲ μὲν θοὰ γούνατ᾽ ἔπαλλεν
μαιμώων: 3:1350: ἀλκῆς, μαιμώων συῒ εἴκελος, ὅς ῥά τ᾽ ὀδόντας
μαιμώωσαι: 2:269: κλαγγῇ μαιμώωσαι ἐδητύος: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
Μαιναλίης: 1:168: βῆ δ᾽ ὅγε Μαιναλίης ἄρκτου δέρος, ἀμφίτομόν τε
Μαινάλῳ: 1:770: Μαινάλῳ ἔν ποτέ οἱ ξεινήιον ἐγγυάλιξεν,
μαιομένοισιν: 2:1194: ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ ὧδε καὶ αὐτοὶ ἐς Ἑλλάδα μαιομένοισιν
μαιομένῳ: 4:1273: μαιομένῳ κομιδῆς. ἀλλ᾽ οὐ μάλα νόστιμον ἦμαρ
μαίονται: 2:126: μαίονται δ᾽ ὅ τι πρῶτον ἐπαΐξαντες ἕλωσιν,
μάκαρες: 1:1102: ἀθάνατοι μάκαρες δεινὴν θεὸν ἀμφιέπουσιν.’
μακάρεσσι: 1:507: οἱ δὲ τέως μακάρεσσι θεοῖς Τιτῆσιν ἄνασσον,
μακάρεσσι: 2:533: ἐκ δὲ τόθεν μακάρεσσι δυώδεκα δωμήσαντες
μακάρεσσι: 4:1610: ἀντικρὺ μακάρεσσι φυὴν ἔκπαγλον ἔικτο:
μακάρεσσιν: 1:481: τοῖα φάτις καὶ τοὺς πρὶν ἐπιφλύειν μακάρεσσιν
μακάρεσσιν: 1:885: εὐχόμεναι μακάρεσσιν ἀπήμονα νόστον ὀπάσσαι.
μακάρεσσιν: 3:381: οἷα δὲ καὶ μακάρεσσιν ἐπεψεύσασθε θεοῖσιν.’
μακάρεσσιν: 4:1126: αὐτίκα δὲ κρητῆρα κερασσάμενοι μακάρεσσιν,
μακάρων: 1:681: εἰ δὲ τὸ μὲν μακάρων τις ἀποτρέποι, ἄλλα δ᾽ ὀπίσσω
μακάρων: 1:901: ἐκ μακάρων: τύνη δ᾽ ἐμέθεν πέρι θυμὸν ἀρείω
μακάρων: 1:1094: μητέρα συμπάντων μακάρων: λήξουσι δ᾽ ἄελλαι
μακάρων: 2:325: εἰ ἐτεὸν πυκινῷ τε νόῳ μακάρων τ᾽ ἀλέγοντες
μακάρων: 2:608: ἐκ μακάρων, εὖτ᾽ ἄν τις ἰδὼν διὰ νηὶ περήσῃ.
μακάρων: 2:1225: κεῖσε μολεῖν, μακάρων σχεδὸν αἵματος ἐκγεγαῶτας.
μακάρων: 3:701: λίσσομ᾽ ὑπὲρ μακάρων σέο τ᾽ αὐτῆς ἠδὲ τοκήων,
μακάρων: 4:1590: θυμός, ὃ δὴ μακάρων τις ἐναίσιμος ἀντεβόλησεν.
μακάρων: 4:1771: Ἵλατ᾽ ἀριστήων μακάρων γένος: αἵδε δ᾽ ἀοιδαὶ
μακέλῃσιν: 4:1531: ἐσσυμένως μακέλῃσιν: ἐμοιρήσαντο δὲ χαίτας
μακρὰ: 1:1003: ὡς δ᾽ ὅτε δούρατα μακρὰ νέον πελέκεσσι τυπέντα
μακρὰ: 2:1241: Ὠκεανὶς Φιλύρη εἰς οὔρεα μακρὰ Πελασγῶν
μακραὶ: 1:545: τεύχεα: μακραὶ δ᾽ αἰὲν ἐλευκαίνοντο κέλευθοι,
μακραὶ: 4:129: νισσομένους, ῥοίζει δὲ πελώριον: ἀμφὶ δὲ μακραὶ
μακραίωνα: 2:511: αὐτοῦ μακραίωνα καὶ ἀγρότιν: υἷα δ᾽ ἔνεικεν
μακρῇσιν: 3:967: ἢ δρυσίν, ἢ μακρῇσιν ἐειδόμενοι ἐλάτῃσιν,
Μακριάδες: 1:1112: τοῖσι δὲ Μακριάδες σκοπιαὶ καὶ πᾶσα περαίη
Μάκριδα: 4:988: Μάκριδα φιλαμένη. Δρεπάνη τόθεν ἐκλήισται
Μακριδίης: 4:1173: Κόλχοι Μακριδίης ἐπὶ πείρασι χερνήσοιο.
Μακριέων: 1:1024: Μακριέων εἴσαντο Πελασγικὸν ἄρεα κέλσαι.
Μάκριν: 4:540: Μάκριν τ᾽ εἰσαφίκανε, Διωνύσοιο τιθήνην,
Μάκρις: 4:1129: ἄντρῳ ἐν ἠγαθέῳ, τόθι δή ποτε Μάκρις ἔναιεν,
μακροὶ: 4:1422: ποίην πάμπρωτον: ποίης γε μὲν ὑψόθι μακροὶ
μακρὸν: 4:27: σταθμούς, καὶ τοίχων ἐπαφήσατο, χερσί τε μακρὸν
μακρὸν: 4:1335: ἦ, καὶ ἀναΐξας ἑτάρους ἐπὶ μακρὸν ἀύτει,
μακροὺς: 3:46: κόσμει χρυσείῃ διὰ κερκίδι, μέλλε δὲ μακροὺς
Μάκρωνας: 2:1244: κεῖθεν δ᾽ αὖ Μάκρωνας ἀπειρεσίην τε Βεχείρων
Μάκρωνες: 2:396: Μάκρωνες: μετὰ δ᾽ αὖ περιώσια φῦλα Βεχείρων.
μάλ᾽: 1:248: πολλὰ μάλ᾽ ἀθανάτοισιν ἐς αἰθέρα χεῖρας ἄειρον,
μάλ᾽: 1:387: ῥίμφα μάλ᾽: οἱ δ᾽ ἑκάτερθεν ἐπίαχον ἀίσσοντες.
μάλ᾽: 1:606: πάγχυ μάλ᾽ ἀκραής, τετάνυστο δὲ λαίφεα νηός.
μάλ᾽: 1:1361: ἀκτὴν ἐκ κόλποιο μάλ᾽ εὐρεῖαν ἐσιδέσθαι
μάλ᾽: 2:119: αἶψα μάλ᾽ ἀντεταγὼν πέλεκυν μέγαν ἠδὲ κελαινὸν
μάλ᾽: 2:363: ὧδε μάλ᾽ ἂμ πέλαγος τετραμμένη αἰθέρι κύρει.
μάλ᾽: 2:827: ὕψι μάλ᾽ ἐκ δονάκων ἀνεπάλμενος ἤλασε μηρὸν
μάλ᾽: 2:896: ὧς ἔφατ᾽: Ἀγκαῖος δὲ μάλ᾽ ἐσσυμένως ὑπέδεκτο
μάλ᾽: 2:989: οὐ γὰρ Ἀμαζονίδες μάλ᾽ ἐπήτιδες, οὐδὲ θέμιστας
μάλ᾽: 2:1091: ὕψι μάλ᾽ ἂμ πέλαγος περάτης εἰς οὔρεα γαίης.
μάλ᾽: 3:294: ἄγχι μάλ᾽ ἐγρομένη: τὸ δ᾽ ἀθέσφατον ἐξ ὀλίγοιο
μάλ᾽: 3:476: πείρης δ᾽ οὐ μάλ᾽ ἔοικε μεθιέμεν ἐν κακότητι.
μάλ᾽: 3:480: ἔσσετ᾽ ἀεθλεύοντι δαμήμεναι: ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς
μάλ᾽: 3:565: ἦκα μάλ᾽, οὐδ᾽ ἄρα τίς οἱ ἐναντίον ἔκφατο μῦθον.
μάλ᾽: 3:620: οὔτι μάλ᾽ ὁρμαίνοντα δέρος κριοῖο κομίσσαι,
μάλ᾽: 3:624: αὐτὴ ἀεθλεύουσα μάλ᾽ εὐμαρέως πονέεσθαι:
μάλ᾽: 3:750: ἀλλὰ μάλ᾽ οὐ Μήδειαν ἐπὶ γλυκερὸς λάβεν ὕπνος.
μάλ᾽: 3:1249: κεῖνο δόρυ γνάμψαι τυτθόν γέ περ, ἀλλὰ μάλ᾽ αὔτως
μάλ᾽: 3:1269: ῥίμφα μάλ᾽ ἐς πεδίον τὸ Ἀρήιον ἠπείγοντο.
μάλ᾽: 4:50: ἔνθεν ἴμεν νηόνδε μάλ᾽ ἐφράσατ᾽: οὐ γὰρ ἄιδρις
μάλ᾽: 4:85: πάντα μάλ᾽, οὐδέ τι μῆχος ἱκάνεται. ἀλλ᾽ ἐπὶ νηὶ
μάλ᾽: 4:197: σώετε. δὴ γάρ που, μάλ᾽ ὀίομαι, εἶσιν ἐρύξων
μάλ᾽: 4:379: ἦ μάλ᾽ ἐυκλειής; τίνα δ᾽ οὐ τίσιν, ἠὲ βαρεῖαν
μάλ᾽: 4:490: ἤντησεν, μεμαὼς ἐπαμυνέμεν οὐ μάλ᾽ ἀρωγῆς
μάλ᾽: 4:676: οὔπω διψαλέῳ μάλ᾽ ὑπ᾽ ἠέρι πιληθεῖσα,
μάλ᾽: 4:999: ὧδε μάλ᾽ ἀγχίμολον στρατὸς ἄσπετος ἐξεφαάνθη
μάλ᾽: 4:1233: προπρὸ μάλ᾽ ἔνδοθι Σύρτιν, ὅθ᾽ οὐκέτι νόστος ὀπίσσω
μάλ᾽: 4:1242: ἠιόνι, τρόπιος δὲ μάλ᾽ ὕδασι παῦρον ἔλειπτο.
μαλ᾽: 4:1332: οὔτι μαλ᾽ ἀντικρὺ νοέω φάτιν. ἦ μὲν ἑταίρους
μάλ᾽: 4:1348: ἔσταν ὑπὲρ κεφαλῆς μάλ᾽ ἐπισχεδόν: ἂν δ᾽ ἐκάλυψαν
μάλ᾽: 4:1389: τῆλε μάλ᾽ ἀσπασίως Τριτωνίδος ὕδασι λίμνης
μάλα: 1:230: κίκλησκον μάλα πάντας, ἐπεὶ Μινύαο θυγατρῶν
μάλα: 1:301: ἠδὲ θεοπροπίοισιν, ἐπεὶ μάλα δεξιὰ Φοῖβος
μάλα: 1:330: κεκλιμένῳ μάλα πάντες ἐπισχερὼ ἑδριόωντο.
μάλα: 1:383: κεκλόμενος δ᾽ ἤυσε μάλα μέγα: τοὶ δὲ παρᾶσσον
μάλα: 1:655: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ μάλα πᾶσαι ὁμιλαδὸν ἠγερέθοντο,
μάλα: 1:836: ‘Ὑψιπύλη, μάλα κεν θυμηδέος ἀντιάσαιμεν
μάλα: 1:1337: ‘ὦ πέπον, ἦ μάλα δή με κακῷ ἐκυδάσσαο μύθῳ,
μάλα: 2:64: ἀμφέδεον, μάλα πολλὰ παρηγορέοντες ἐς ἀλκήν.
μάλα: 2:152: πόντον ἐπέπλωμεν: μάλα δ᾽ ἡμέων αὐτὸς ἕκαστος
μάλα: 2:172: φεύξεσθαι κακὸν οἶτον, ἐπεὶ μάλα μεσσόθι νηὸς
μάλα: 2:207: καὶ τάφον. αὐτὰρ ὁ τοῖσι μάλα μόλις ἐξ ὑπάτοιο
μάλα: 2:252: Ἁρπυίας, μάλα περ λελιημένοι, ἔστ᾽ ἂν ὀμόσσῃς,
μάλα: 2:282: ὧς Ζήτης Κάλαΐς τε μάλα σχεδὸν ἀίσσοντες
μάλα: 2:351: κεῖθεν δ᾽ οὐ μάλα πουλὺ διὲξ ἁλὸς ἀντιπέραιαν
μάλα: 2:759: πάντοθεν ἀγρόμενοι: ἐπεὶ ἦ μάλα τοίγ᾽ ἐπὶ δηρὸν
μάλα: 2:809: εἵσομαι ἱερὸν αἰπύ: τὸ μὲν μάλα τηλόθι πάντες
μάλα: 2:865: θυμόν, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀπ᾽ ἐλπίδος ἔπλετο νόστος.
μάλα: 2:1099: καὶ δὴ ἔσαν νήσοιο μάλα σχεδὸν ἤματι κείνῳ.
μάλα: 3:94: οὐκ ὄθεται, μάλα δ᾽ αἰὲν ἐριδμαίνων ἀθερίζει.
μάλα: 3:192: πάντες ἐπεὶ πάντῃ καὶ ὅτις μάλα κύντατος ἀνδρῶν,
μάλα: 3:313: ναιετάει, μάλα πολλὸν ἀπόπροθι Κολχίδος αἴης.
μάλα: 3:340: νῆα δ᾽ Ἀθηναίη Παλλὰς κάμεν, οὐ μάλα τοίην,
μάλα: 3:427: ‘Αἰήτη, μάλα τοί με δίκῃ περιπολλὸν ἐέργεις.
μάλα: 3:511: εἰ δ᾽ οὔ τοι μάλα θυμὸς ἑῇ ἐπὶ πάγχυ πέποιθεν
μάλα: 3:584: οὐδὲ γὰρ Αἰολίδην Φρίξον μάλα περ χατέοντα
μάλα: 3:662: σῖγα μάλα κλαίει χῆρον λέχος εἰσορόωσα,
μάλα: 3:940: δήεις, Αἰσονίδη: μάλα δ᾽ ἠπίῃ ἀντιβολήσεις
μάλα: 3:965: ἀμφίπολοι μάλα πᾶσαι ἀπὸ σφείων ἐλίασθεν.
μάλα: 3:1083: ἐξερέω: μάλα γάρ με καὶ αὐτὸν θυμὸς ἀνώγει.
μάλα: 3:1323: οὐτάζων λαγόνας: μάλα δ᾽ ἔμπεδον εὖ ἀραρυῖαν
μάλα: 3:1367: τόν ῥ᾽ ἀνὰ χεῖρα λαβὼν μάλα τηλόθεν ἔμβαλε μέσσοις
μάλα: 4:388: ἐν γαίῃ πεσέειν. μάλα γὰρ μέγαν ἤλιτες ὅρκον,
μάλα: 4:716: αὐτὰρ ἐπεὶ μάλα πάντα πονήσατο, δή τότ᾽ ἔπειτα
μάλα: 4:1125: ἡρώων: μάλα γάρ σφιν ἑαδότα μῦθον ἔειπεν.
μάλα: 4:1209: δὴν μάλα Φαιήκεσσι μετ᾽ ἀνδράσι ναιετάασκον,
μάλα: 4:1273: μαιομένῳ κομιδῆς. ἀλλ᾽ οὐ μάλα νόστιμον ἦμαρ
μάλα: 4:1647: οἱ δέ, δύῃ μάλα περ δεδμημένοι, αἶψ᾽ ἀπὸ χέρσου
μαλακοῖς: 1:1090: τὸν δ᾽ ὅγε κεκλιμένον μαλακοῖς ἐνὶ κώεσιν οἰῶν.
μαλεροῖο: 1:734: σφύρῃσιν, μαλεροῖο πυρὸς ζείουσαν ἀυτμήν.
μαλεροῖο: 1:1297: ὄστλιγγες μαλεροῖο πυρὸς ὣς ἰνδάλλοντο.
μαλεροῖο: 4:832: ‘εἰ μὲν δὴ μαλεροῖο πυρὸς μένος ἠδὲ θύελλαι
μαλερῷ: 3:291: ὡς δὲ γυνὴ μαλερῷ περὶ κάρφεα χεύατο δαλῷ
μαλερῷ: 4:393: ἐν δὲ πεσεῖν αὐτὴ μαλερῷ πυρί. τοῖα δ᾽ Ἰήσων
μάλιστα: 1:1201: ὡς δ᾽ ὅταν ἀπροφάτως ἱστόν νεός, εὖτε μάλιστα
μάλιστα: 2:982: αἰεὶ δ᾽ ἄλλυδις ἄλλη, ὅπῃ κύρσειε μάλιστα
μάλιστα: 3:60: δείδιμεν ἐκπάγλως, περὶ δ᾽ Αἰσονίδαο μάλιστα.
μάλιστα: 3:91: ‘Ἥρη, Ἀθηναίη τε, πίθοιτό κεν ὔμμι μάλιστα,
μάλιστα: 3:369: φῆ δ᾽ ἐπαλαστήσας: μενέαινε δὲ παισὶ μάλιστα
μάλιστα: 3:1327: ἠύτε βυκτάων ἀνέμων βρόμος, οὕς τε μάλιστα
μάλιστα: 4:1571: ‘κείνη μὲν πόντοιο διήλυσις, ἔνθα μάλιστα
μὰν: 1:869: οὐ μὰν εὐκλειεῖς γε σὺν ὀθνείῃσι γυναιξὶν
μὰν: 2:48: οὐ μὰν αὖτ᾽ Ἄμυκος πειρήσατο: σῖγα δ᾽ ἄπωθεν
μὰν: 2:1209: οὐ μὰν οὐδ᾽ ἀπάνευθεν ἑλεῖν δέρος Αἰήταο
μαντήιον: 2:495: ὦκα δὲ κεκλόμενοι μαντήιον Ἀπόλλωνα
μάντις: 3:931: ‘Ἀκλειὴς ὅδε μάντις, ὃς οὐδ᾽ ὅσα παῖδες ἴσασιν
μάντις: 4:258: νημερτὴς ὅδε μάντις, ὅτῳ ξυνέβητε πάροιθεν.
μαντοσύναι: 2:819: μαντοσύναι ἐσάωσαν, ἐπεὶ χρεὼ ἦγε δαμῆναι:
μαντοσύναις: 4:1502: μαντοσύναις: οὐ γάρ τις ἀποτροπίη θανάτοιο.
μαντοσύνας: 2:247: μαντοσύνας δεδαώς; τῶ τοι μέγα μηνιόωσιν;
μαντοσύνας: 2:258: μαντοσύνας: ἴστω δὲ δυσώνυμος, ἥ μ᾽ ἔλαχεν, κὴρ
μαντοσύνας: 2:1137: μαντοσύνας Φινῆος ὀισσάμενος τελέεσθαι:
μαντοσυνάων: 1:80: αὐτὸν ὁμῶς Μόψον τε δαήμονα μαντοσυνάων
μαντοσύνῃ: 2:237: ὄλβῳ μαντοσύνῃ τε, πατὴρ δέ με γείνατ᾽ Ἀγήνωρ:
μαντοσύνῃ: 2:393: μαντοσύνῃ τὰ ἕκαστα διηνεκὲς ἐξενέποντα;
μαντοσύνῃ: 2:457: μαντοσύνῃ: τῶ καί μιν ἐποιχόμενοι κομέεσκον.
μαντοσύνης: 2:180: εἵνεκα μαντοσύνης, τήν οἱ πάρος ἐγγυάλιξεν
μαντοσύνης: 2:316: μαντοσύνης, ἵνα καί τι θεῶν χατέωσι νόοιο.
μαντοσύνῃσι: 2:818: Ἴδμονα, μαντοσύνῃσι κεκασμένον. ἀλλά μιν οὔτι
μαντοσύνῃσι: 3:1181: ὤπασε μαντοσύνῃσι προηγήτειραν ὁδοῖο.
μαντοσύνῃσιν: 2:208: στήθεος ἀμπνεύσας μετεφώνεε μαντοσύνῃσιν:
μάργος: 3:120: μάργος Ἔρως λαιῆς ὑποΐσχανε χειρὸς ἀγοστόν,
μαργοσύνῃ: 3:796: μαργοσύνῃ εἴξασα. τί δ᾽ οὐκ ἐμὸν ἔσσεται αἶσχος;
μαργοσύνης: 4:1017: μαργοσύνης. ἴστω δ᾽ ἱερὸν φάος Ἠελίοιο,
μαργοσύνῃσιν: 4:375: ὄφρ᾽ ἐπίηρα φέρωμαι ἐοικότα μαργοσύνῃσιν.
Μαριανδυνοὺς: 2:755: καὶ Μαριανδυνοὺς λάθον ἀνέρας ὁρμισθέντες
Μαριανδυνῶν: 2:140: καὶ Μαριανδυνῶν ἀνδρῶν, ἀπεόντος ἄνακτος.
Μαριανδυνῶν: 2:352: γῆν Μαριανδυνῶν ἐπικέλσετε νοστήσαντες.
Μαριανδυνῶν: 2:725: καὶ Μαριανδυνῶν ἀνδρῶν ἐριθηλέα γαῖαν
Μαριανδυνῶν: 2:750: γῆν Μαριανδυνῶν. δὴ γάρ σφεας ἐξεσάωσεν
μαρμαρέην: 4:1708: μαρμαρέην δ᾽ ἀπέλαμψε βιὸς περὶ πάντοθεν αἴγλην.
μαρμαρυγῇ: 3:1378: μαρμαρυγῇ σκοτίοιο δι᾽ ἠέρος ἀίξαντα:
μαρμαρυγῇ: 4:173: μαρμαρυγῇ ληνέων φλογὶ εἴκελον ἷζεν ἔρευθος.
μαρμαρυγῇσιν: 4:726: ἦεν, ἐπεὶ βλεφάρων ἀποτηλόθι μαρμαρυγῇσιν
μαρνάμενον: 1:1039: μαρνάμενον κείνοισι: πολεῖς δ᾽ ἐπαρηγόνες ἄλλοι
μαρνάμενος: 1:160: μαρνάμενος, τὸ πέλεσθαι ἐνὶ ξυνοχῇ πολέμοιο.
μάρναντο: 1:748: Τηλεβόαι μάρναντο καὶ υἱέες Ἠλεκτρύωνος:
μάρναντο: 2:141: αἰεὶ γὰρ μάρναντο σιδηροφόρου περὶ γαίης.
μαστεύεσκον: 4:1392: πίδακα μαστεύεσκον: ἐπὶ ξηρὴ γὰρ ἔκειτο
μαστεύοντες: 1:1353: μήποτε μαστεύοντες ἀπολλήξειν καμάτοιο.
μαστεύοντες: 4:303: Κόλχοι δ᾽ αὖτ᾽ ἄλλοι μέν, ἐτώσια μαστεύοντες,
μαστεύων: 3:1288: ἴχνια μαστεύων: οἱ δ᾽ ἔκποθεν ἀφράστοιο
μαστῆρα: 4:1480: μαστῆρα στείχοντα κιχησέμεν: οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
μαστῆρες: 4:1001: Κυανέας μαστῆρες ἀριστήων ἐπέρησαν.
μάτην: 2:281: ἄκρῃς ἐν γενύεσσι μάτην ἀράβησαν ὀδόντας:
ματίῃ: 1:805: ᾗ ματίῃ εἴξαντες, ἀπεσσεύοντο γυναῖκας:
ματίῃ: 4:367: εἷλες ἐμῇ ματίῃ: κατὰ δ᾽ οὐλοὸν αἶσχος ἔχευα
μβρακιήων: 4:1226: ἤδη μέν ποθι κόλπον ἐπώνυμον Λ̓μβρακιήων,
με: 1:281: ὄφρ᾽ αὐτός με τεῇσι φίλαις ταρχύσαο χερσίν,
με: 1:649: Αἰθαλίδεω χρειώ με διηνεκέως ἀγορεύειν;
με: 1:689: ἦ μὲν ἐγών, εἰ καί με τὰ νῦν ἔτι πεφρίκασιν
με: 1:841: χάζομαι, ἀλλά με λυγροὶ ἐπισπέρχουσιν ἄεθλοι.’
με: 1:898: πρόφρων, ἢν ἄρα δή με θεοὶ δώωσι τεκέσθαι.’
με: 1:903: ναιετάειν: μοῦνόν με θεοὶ λύσειαν ἀέθλων.
με: 1:1337: ‘ὦ πέπον, ἦ μάλα δή με κακῷ ἐκυδάσσαο μύθῳ,
με: 2:232: ἀλλά με πικρὴ δῆτα καὶ ἄατος ἴσχει ἀνάγκη
με: 2:237: ὄλβῳ μαντοσύνῃ τε, πατὴρ δέ με γείνατ᾽ Ἀγήνωρ:
με: 2:257: ἴστω Λητοῦς υἱός, ὅ με πρόφρων ἐδίδαξεν
με: 2:342: εἰ καί με τρὶς τόσσον ὀίεσθ᾽ Οὐρανίδῃσιν,
με: 2:392: ἰσχέμεν. ἀλλὰ τίη με πάλιν χρειὼ ἀλιτέσθαι
με: 2:427: καὶ δέ με μηκέτι τῶνδε περαιτέρω ἐξερέεσθε.’
με: 2:794: ἀλλά με νῦν Βέβρυκες ὑπερβασίη τ᾽ Ἀμύκοιο
με: 2:846: ἄκρης τυτθὸν ἔνερθ᾽ Ἀχερουσίδος. εἰ δέ με καὶ τὸ
με: 2:873: ἴδριν ἐόντά με τόσσον ἄγει μετὰ κῶας Ἰήσων
με: 3:32: ‘Ἥρη, νήιδα μέν με πατὴρ τέκε τοῖο βολάων,
με: 3:102: ‘ἄλλοις ἄλγεα τἀμὰ γέλως πέλει: οὐδέ τί με χρὴ
με: 3:260: ‘ἔμπης οὐκ ἄρ᾽ ἐμέλλετ᾽ ἀκηδείῃ με λιπόντες
με: 3:389: τλαίη ἑκὼν ὀθνεῖον ἐπὶ κτέρας; ἀλλά με δαίμων
με: 3:427: ‘Αἰήτη, μάλα τοί με δίκῃ περιπολλὸν ἐέργεις.
με: 3:431: ἥ με καὶ ἐνθάδε νεῖσθαι ἐπέχραεν ἐκ βασιλῆος.’
με: 3:464: ‘τίπτε με δειλαίην τόδ᾽ ἔχει ἄχος; εἴθ᾽ ὅγε πάντων
με: 3:636: ‘δειλὴ ἐγών, οἷόν με βαρεῖς ἐφόβησαν ὄνειροι.
με: 3:678: ἀμφί τ᾽ ἐμοὶ καὶ παισίν; ὄφελλέ με μήτε τοκήων
με: 3:722: Ἄργος, ἐποτρύνων με τεῆς πειρῆσαι ἀρωγῆς:
με: 3:729: ἠώς, μηδέ με δηρὸν ἔτι ζώουσαν ἴδοιο,
με: 3:734: ἶσον ἐπεὶ κείνοις με τεῷ ἐπαείραο μαζῷ
με: 3:792: πότμον ἐμόν: καί κέν με διὰ στόματος φορέουσαι
με: 3:904: τὸν ξεῖνόν με κέλονται, ὅτις περὶ βουσὶν ὑπέστη,
με: 3:974: ‘τίπτε με, παρθενική, τόσον ἅζεαι, οἶον ἐόντα;
με: 3:977: ἦα πάρος. τῶ μή με λίην ὑπεραίδεο, κούρη,
με: 3:981: ἀμφαδίην ἀγόρευε καὶ εἴρεο: μηδέ με τερπνοῖς
με: 3:1083: ἐξερέω: μάλα γάρ με καὶ αὐτὸν θυμὸς ἀνώγει.
με: 3:1112: ἢ αὐτήν με ταχεῖαι ὑπὲρ πόντοιο φέροιεν
με: 4:83: ‘ἔκ με, φίλοι, ῥύσασθε δυσάμμορον, ὧς δὲ καὶ αὐτοὺς
με: 4:370: πάντῃ νυν πρόφρων ὑπερίστασο, μηδέ με μούνην
με: 4:376: σχετλίη, εἴ κεν δή με κασιγνήτοιο δικάσσῃ
με: 4:409: ἀντιβίην, ὅτε μή με διὲξ εἰῶσι νέεσθαι.’
με: 4:745: μηδέ με γουνάσσηαι ἐφέστιος, οὐ γὰρ ἔγωγε
με: 4:758: κείνης γὰρ χρειώ με κιχάνεται. αὐτὰρ ἔπειτα
με: 4:861: ἀντομένην σὺν τῇσι: νόῳ δ᾽ ἔχε, μή με χολώσῃς
με: 4:1012: ‘γουνοῦμαι, βασίλεια: σὺ δ᾽ ἵλαθι, μηδέ με Κόλχοις
με: 4:1020: κεῖθεν ἀφωρμήθην: στυγερὸν δέ με τάρβος ἔπεισεν
με: 4:1556: ἐξερέω. δὴ γάρ με πατὴρ ἐπιίστορα πόντου
με: 4:1741: ἀλλά με Νηρῆος παρακάτθεο παρθενικῇσιν
μέγ᾽: 2:385: μήτι παντοίῃ μέγ᾽ ἀναιδέας ἐξελάσαντες
μέγ᾽: 2:575: ἀσκηθής. ἐρέται δὲ μέγ᾽ ἴαχον: ἔβραχε δ᾽ αὐτὸς
μέγ᾽: 3:221: ὑψοῦ ἀειρόμεναι μέγ᾽ ἐθήλεον. αἱ δ᾽ ὑπὸ τῇσιν
μέγ᾽: 3:1369: θαρσαλέως. Κόλχοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον, ὡς ὅτε πόντος
μέγα: 1:127: φέρβετο Λαμπείης, Ἐρυμάνθιον ἂμ μέγα τῖφος,
μέγα: 1:174: ὄλβῳ κυδιόων: μέγα δ᾽ ἵετο Κολχίδα γαῖαν
μέγα: 1:220: σεῖον ἀειρομένω πτέρυγας, μέγα θάμβος ἰδέσθαι,
μέγα: 1:253: Αἴσων αὖ μέγα δή τι δυσάμμορος. ἦ τέ οἱ ἦεν
μέγα: 1:348: ἦ ῥα μέγα φρονέων, ἐπὶ δ᾽ ᾔνεον, ὡς ἐκέλευεν
μέγα: 1:383: κεκλόμενος δ᾽ ἤυσε μάλα μέγα: τοὶ δὲ παρᾶσσον
μέγα: 1:531: μέσσῳ δ᾽ Ἀγκαῖος μέγα τε σθένος Ἡρακλῆος
μέγα: 1:662: βάξις: ἐπεὶ μέγα ἔργον ἐρέξαμεν, οὐδέ τι πάμπαν
μέγα: 1:943: Γηγενέες, μέγα θαῦμα περικτιόνεσσιν ἰδέσθαι.
μέγα: 1:985: ἠοῖ δ᾽ εἰσανέβαν μέγα Δίνδυμον, ὄφρα καὶ αὐτοὶ
μέγα: 1:1036: θνητοῖσιν: πάντῃ δὲ περὶ μέγα πέπταται ἕρκος.
μέγα: 1:1165: Ῥυνδακίδας προχοὰς μέγα τ᾽ ἠρίον Λἰγαίωνος
μέγα: 1:1191: ἀχθομένην ὄζοις, οὐδὲ μέγα τηλεθόωσαν,
μέγα: 1:1250: αἶψα δ᾽ ἐρυσσάμενος μέγα φάσγανον ὦρτο δίεσθαι,
μέγα: 2:19: ἦ ῥα μέγα φρονέων: τοὺς δ᾽ ἄγριος εἰσαΐοντας
μέγα: 2:130: ὡς δὲ μελισσάων σμῆνος μέγα μηλοβοτῆρες
μέγα: 2:157: ῥέξαντες μέγα δόρπον ἐφώπλισαν: οὐδέ τιν᾽ ὕπνος
μέγα: 2:247: μαντοσύνας δεδαώς; τῶ τοι μέγα μηνιόωσιν;
μέγα: 2:304: αὐτὰρ ἐπεὶ μέγα δόρπον ἐνὶ μεγάροισιν ἔθεντο,
μέγα: 2:582: καί σφισιν ἀπροφάτως ἀνέδυ μέγα κῦμα πάροιθεν
μέγα: 2:1208: σμερδαλέην ἐνοπὴν μέγα τε σθένος ἰσοφαρίζοι.
μέγα: 3:36: ἦ, καὶ ἀναΐξασαι ἐπὶ μέγα δῶμα νέοντο
μέγα: 3:66: καὶ δ᾽ ἄλλως ἔτι καὶ πρὶν ἐμοὶ μέγα φίλατ᾽ Ἰήσων
μέγα: 3:352: δωτίνης, ἀίων ἐμέθεν μέγα δυσμενέοντας
μέγα: 3:382: φῆ ῥα χαλεψάμενος: μέγα δὲ φρένες Αἰακίδαο
μέγα: 3:425: θαρσαλέως ὑποδέχθαι, ἐπεὶ μέγα φαίνετο ἔργον:
μέγα: 3:517: ὦρτο μέγα φρονέων, ἐπὶ δ᾽ υἱέε Τυνδαρέοιο:
μέγα: 3:560: οὐκέτ᾽ Ἐνυαλίοιο μέγα σθένος; ἐς δὲ πελείας
μέγα: 3:607: χωόμενος: μέγα δέ σφιν ἀπείλεε νῆά τ᾽ ἔρυσθαι
μέγα: 3:637: δείδια, μὴ μέγα δή τι φέρῃ κακὸν ἥδε κέλευθος
μέγα: 3:890: ‘ὦ φίλαι, ἦ μέγα δή τι παρήλιτον, οὐδ᾽ ἐνόησα
μέγα: 3:1043: ἔσσετ᾽ ἀπειρεσίη μέγα τε σθένος, οὐδέ κε φαίης
μέγα: 3:1328: δειδιότες μέγα λαῖφος ἁλίπλοοι ἐστείλαντο.
μέγα: 4:92: Ἴσκεν ἀκηχεμένη: μέγα δὲ φρένες Αἰσονίδαο
μέγα: 4:171: γηθόσυνος μέγα κῶας ἑαῖς ἐναείρατο χερσίν:
μέγα: 4:184: ἷξον: θάμβησαν δὲ νέοι μέγα κῶας ἰδόντες
μέγα: 4:205: ἠὲ κατηφείην, ἢ καὶ μέγα κῦδος ἀρέσθαι.’
μέγα: 4:322: Σίνδοι ἐρημαῖον πεδίον μέγα ναιετάοντες.
μέγα: 4:340: συνθεσίην, μέγα νεῖκος ἀλευάμενοι, ἐτάμοντο,
μέγα: 4:439: χρύσειον μέγα κῶας ὑπότροπος αὖτις ὀπίσσω
μέγα: 4:445: σχέτλι᾽ Ἔρως, μέγα πῆμα, μέγα στύγος ἀνθρώποισιν,
μέγα: 4:445: σχέτλι᾽ Ἔρως, μέγα πῆμα, μέγα στύγος ἀνθρώποισιν,
μέγα: 4:486: φῦλα πελειάων, ἠὲ μέγα πῶυ λέοντες
μέγα: 4:694: αὐτὰρ ὁ κωπῆεν μέγα φάσγανον ἐν χθονὶ πήξας,
μέγα: 4:699: ὃς μέγα μὲν κοτέει, μέγα δ᾽ ἀνδροφόνοισιν ἀρήγει,
μέγα: 4:699: ὃς μέγα μὲν κοτέει, μέγα δ᾽ ἀνδροφόνοισιν ἀρήγει,
μέγα: 4:873: σμερδαλέην ἐσιδών, μέγα νήπιος: ἡ δ᾽ ἀίουσα
μέγα: 4:978: πεῖρον ἁλὸς μέγα λαῖτμα κεχαρμένοι, ὄφρα καὶ αὖτις
μέγα: 4:1029: ‘ὑμέων, ὦ πέρι δὴ μέγα φέρτατοι, ἀμφί τ᾽ ἀέθλοις
μέγα: 4:1139: ἔνθα τότ᾽ ἐστόρεσαν λέκτρον μέγα: τοῖο δ᾽ ὕπερθεν
μέγα: 4:1253: βέλτερον ἦν μέγα δή τι μενοινώοντας ὀλέσθαι.
μέγα: 4:1339: δείματι δ᾽ ἄγραυλοί τε βόες μέγα πεφρίκασιν
μέγα: 4:1381: ὑμέας, ὦ πέρι δὴ μέγα φέρτατοι υἷες ἀνάκτων,
μέγα: 4:1430: ‘ἦ ἄρα δὴ μέγα πάμπαν ἐφ᾽ ὑμετέροισιν ὄνειαρ
μέγα: 4:1671: Ζεῦ πάτερ, ἦ μέγα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θάμβος ἄηται,
μέγα: 4:1692: Λὐτίκα δὲ Κρηταῖον ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θέοντας
μέγα: 4:1747: ‘ὦ πέπον, ἦ μέγα δή δε καὶ ἀγλαὸν ἔμμορε κῦδος.
Μεγαβρόντην: 1:1041: ἠδὲ Μεγαβρόντην: Σφόδριν δ᾽ ἐνάριξεν Ἄκαστος:
μεγαίρω: 3:405: πειρηθείς. ἐσθλοῖς γὰρ ἐπ᾽ ἀνδράσιν οὔτι μεγαίρω,
μεγαίρω: 3:485: ‘ὦ πέπον, εἴ νύ τοι αὐτῷ ἐφανδάνει, οὔτι μεγαίρω.
μεγαίρω: 4:419: ἔνθ᾽ εἴ τοι τόδε ἔργον ἐφανδάνει, οὔτι μεγαίρω,
μεγακήτεος: 4:318: ὀσσόμενοι πόντου μεγακήτεος ἐξανιόντας.
μεγάλ᾽: 1:1248: ὧς τότ᾽ ἄρ᾽ Εἰλατίδης μεγάλ᾽ ἔστενεν, ἀμφὶ δὲ χῶρον
μεγάλα: 2:734: κῦμα κυλινδόμενον μεγάλα βρέμει: αὐτὰρ ὕπερθεν
μεγάλῃ: 1:152: Ἀρήνηθεν ἔβαν, μεγάλῃ περιθαρσέες ἀλκῇ
μεγάλῃ: 1:462: τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑποφρασθεὶς μεγάλῃ ὀπὶ νείκεσεν Ἴδας:
μεγάλη: 1:874: παισὶν ἐσανδρώσῃ, μεγάλη τέ ἑ βάξις ἵκηται.’
μεγάλῃ: 1:1272: τῆλε διαπρύσιον μεγάλῃ βοάασκεν ἀυτῇ.
μεγάλῃ: 3:557: δείν᾽ ἐπαλαστήσας μεγάλῃ ὀπί, φώνησέν τε:
μεγάλῃ: 4:1700: χεῖρας ἀνασχόμενος μεγάλῃ ὀπὶ Φοῖβον ἀύτει,
μεγάλης: 2:356: ἄκρην ἐκ μεγάλης προχοὰς ἵησι φάραγγος.
μεγάλης: 4:1244: ἠέρα καὶ μεγάλης νῶτα χθονὸς ἠέρι ἶσα,
μεγάλοιο: 1:1315: ‘τίπτε παρὲκ μεγάλοιο Διὸς μενεαίνετε βουλὴν
μεγάλοιο: 2:289: Ἁρπυίας, μεγάλοιο Διὸς κύνας: ὅρκια δ᾽ αὐτὴ
μεγάλοισιν: 4:1082: ὡς ἀίω, μεγάλοισιν ἐνίσχεται ἐξ ἕθεν ὅρκοις,
Μεγαλοσσάκεα: 1:1045: Τυνδαρίδαι δ᾽ ἄμφω Μεγαλοσσάκεα Φλογίον τε.
μεγάλου: 4:227: καὶ μεγάλου ποταμοῖο καταβλώσκοντι ῥεέθρῳ.
μεγάλῳ: 3:1252: κόψε παρ᾽ οὐρίαχον μεγάλῳ ξίφει: ἆλτο δ᾽ ἀκωκὴ
μεγάλῳ: 4:922: ἄλλοθι δὲ Πλαγκταὶ μεγάλῳ ὑπὸ κύματι πέτραι
μεγάλων: 1:129: δεσμοῖς ἰλλόμενον μεγάλων ἀπεθήκατο νώτων:
μεγαλωστί: 2:840: τάρχυον μεγαλωστί: συνεκτερέιζε δὲ λαὸς
μεγαλωστὶ: 4:555: αὐτόν που μεγαλωστὶ δεδουπότος Ἀψύρτοιο
μέγαν: 1:169: δεξιτερῇ πάλλων πέλεκυν μέγαν. ἔντεα γάρ οἱ
μέγαν: 1:563: δή ῥα τότε μέγαν ἱστὸν ἐνεστήσαντο μεσόδμῃ,
μέγαν: 1:761: μητέρα θαρσαλέως Τιτυὸν μέγαν, ὅν ῥ᾽ ἔτεκέν γε
μέγαν: 1:1100: καί οἱ, ὅτ᾽ ἐξ ὀρέων μέγαν οὐρανὸν εἰσαναβαίνῃ,
μέγαν: 2:119: αἶψα μάλ᾽ ἀντεταγὼν πέλεκυν μέγαν ἠδὲ κελαινὸν
μέγαν: 2:524: καὶ βωμὸν ποίησε μέγαν Διὸς Ἰκμαίοιο,
μέγαν: 2:923: καί ῥ᾽ ὁ μὲν αὖτις ἔδυνε μέγαν ζόφον: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
μέγαν: 2:1267: εἰσέλασαν ποταμοῖο μέγαν ῥόον: αὐτὰρ ὁ πάντῃ
μέγαν: 3:271: ἕρκος ἐπεπλήθει. τοὶ μὲν μέγαν ἀμφιπένοντο
μέγαν: 3:1349: γνάμψε δὲ γούνατ᾽ ἐλαφρά, μέγαν δ᾽ ἐμπλήσατο θυμὸν
μέγαν: 3:1364: λάζετο δ᾽ ἐκ πεδίοιο μέγαν περιηγέα πέτρον,
μέγαν: 4:302: μεῖνεν, ἕως Ἴστροιο μέγαν ῥόον εἰσαφίκοντο.
μέγαν: 4:388: ἐν γαίῃ πεσέειν. μάλα γὰρ μέγαν ἤλιτες ὅρκον,
μέγαν: 4:421: ὧς τώγε ξυμβάντε μέγαν δόλον ἠρτύνοντο
μέγαν: 4:468: τὸν δ᾽ ὅγε, βουτύπος ὥστε μέγαν κερεαλκέα ταῦρον,
μέγαν: 4:528: μισθὸν ἀειρόμενοι τρίποδα μέγαν Ἀπόλλωνος.
μέγαν: 4:575: ἀμφ᾽ αὐτοῖς Ζηνός τε μέγαν χόλον ἐφράσαθ᾽ Ἥρη.
μέγαν: 4:787: νῦν δὲ παρὰ Σκύλλης σκόπελον μέγαν ἠδὲ Χάρυβδιν
μέγαν: 4:1546: κέκλετ᾽ Ἀπόλλωνος τρίποδα μέγαν ἔκτοθι νηὸς
μέγαν: 4:1587: τρίτων ἀνθέμενος τρίποδα μέγαν, εἴσατο λίμνην
μέγαν: 4:1616: νισσομένην: δῦ δ᾽ αἶψα μέγαν βυθόν: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
Μεγαρῆες: 2:749: Νισαῖοι Μεγαρῆες, ὅτε νάσσεσθαι ἔμελλον
μεγάροιο: 2:202: ἐκ δ᾽ ἐλθὼν μεγάροιο καθέζετο γοῦνα βαρυνθεὶς
μεγάροιο: 2:468: ἧκεν ἐποτρύνας. τοῦ δ᾽ ἐκ μεγάροιο κιόντος
μεγάροιο: 3:158: βῆ δὲ διὲκ μεγάροιο Διὸς πάγκαρπον ἀλωήν.
μεγάροιο: 3:285: αὐτὸς δ᾽ ὑψορόφοιο παλιμπετὲς ἐκ μεγάροιο
μεγάροιο: 3:442: αὐτοκασιγνήτοις: οἱ δ᾽ ἤισαν ἐκ μεγάροιο.
μεγάροιο: 3:534: τῆς μὲν ἀπὸ μεγάροιο κατὰ στίβον ἐνθάδ᾽ ἰόντες
μεγάροιο: 4:752: πέφραδεν, εὖτ᾽ ἐνόησεν ἀπὸ μεγάροιο κιόντας.
μεγάροιο: 4:876: βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐκ μεγάροιο θοῶς, καὶ ἐσήλατο πόντον
μεγάροιο: 4:1119: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τὸν δ᾽ αἶψα πόδες φέρον ἐκ μεγάροιο,
μεγάροιο: 4:1220: Μηδείῃ δμωὰς Φαιηκίδας ἐκ μεγάροιο.
μεγάροις: 1:810: γνήσι᾽ ἐνὶ μεγάροις, σκοτίη δ᾽ ἀνέτελλε γενέθλη.
μεγάροις: 2:1023: ὅσσα δ᾽ ἐνὶ μεγάροις πεπονήμεθα, κεῖνα θύραζε
μεγάροις: 3:251: ἐν μεγάροις, Ἑκάτης δὲ πανήμερος ἀμφεπονεῖτο
μεγάροις: 4:8: οἷσιν ἐνὶ μεγάροις, στυγερῷ ἐπὶ θυμὸν ἀέθλῳ
μεγάροις: 4:1160: ἥρως Αἰσονίδης, μεγάροις δ᾽ ἐνὶ πατρὸς ἑοῖο,
μεγάροισι: 2:778: Δασκύλου ἐν μεγάροισι καταυτόθι πατρὸς ἐμοῖο
μεγάροισι: 3:228: τοῖ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ μεγάροισι Κυταιέος Αἰήταο
μεγάροισιν: 1:285: δμωὶς ὅπως κενεοῖσι λελείψομαι ἐν μεγάροισιν,
μεγάροισιν: 1:909: σφοῖσιν πορσύνωνται ἐφέστιοι ἐν μεγάροισιν.’
μεγάροισιν: 2:304: αὐτὰρ ἐπεὶ μέγα δόρπον ἐνὶ μεγάροισιν ἔθεντο,
μεγάροισιν: 3:305: ξείνων ἡμετέροισιν ἐνὶ μεγάροισιν ἔτισα,
μεγάροισιν: 3:528: κούρη τις μεγάροισιν ἐνιτρέφετ᾽ Αἰήταο,
μεγάροισιν: 3:585: δέχθαι ἐνὶ μεγάροισιν ἐφέστιον, ὃς περὶ πάντων
μεγάροισιν: 3:1116: ἀπροφάτως τότε σοῖσιν ἐφέστιος ἐν μεγάροισιν.’
μεγάροισιν: 4:1083: κουριδίην θήσεσθαι ἐνὶ μεγάροισιν ἄκοιτιν,
μέγαρον: 4:689: Κίρκης ἐς μέγαρον: τοὺς δ᾽ ἐν λιπαροῖσι κέλευεν
μεγάρῳ: 2:1150: Αἰήτης μεγάρῳ, κούρην τέ οἱ ἐγγυάλιξεν
μεγάρων: 2:761: καὶ δὴ πασσυδίῃ μεγάρων ἔντοσθε Λύκοιο
μεγάρων: 4:361: πάτρην τε κλέα τε μεγάρων αὐτούς τε τοκῆας
μεγάρων: 4:743: ἔρχεο δ᾽ ἐκ μεγάρων ξείνῳ συνοπηδὸς ἐοῦσα,
μεγάρων: 4:749: χειρὸς ἐπισχόμενος μεγάρων ἐξῆγε θύραζε
μέγας: 1:38: ἔνθα μὲν Ἀπιδανός τε μέγας καὶ δῖος Ἐνιπεὺς
μέγας: 2:63: ἠδὲ Βιαντιάδης Ταλαὸς μέγας: ὦκα δ᾽ ἱμάντας
μέγας: 2:369: κεῖθεν δὲ προτέρωσε μέγας καὶ ὑπείροχος ἀγκὼν
μέγας: 2:569: σμερδαλέον: πάντῃ δὲ περὶ μέγας ἔβρεμεν αἰθήρ.
μέγας: 2:902: ἤματι: δὴ γάρ σφιν ζεφύρου μέγας οὖρος ἄητο.
μέγας: 3:715: αὐτὴ ἐποτρύνεις, μέγας Οὐρανός, ἥ θ᾽ ὑπένερθεν
μέγας: 4:640: πάντες ὁμῶς: δεινὸν γὰρ ἐπὶ μέγας ἔβραχεν αἰθήρ.
μεγασθενέος: 1:181: Εὐρώπη Υιτυοῖο μεγασθενέος τέκε κούρη.
μεδέουσα: 4:915: ἀλλά μιν οἰκτείρασα θεὰ Ἔρυκος μεδέουσα
μεθ᾽: 3:13: χρύσεον Αἰήταο μεθ᾽ Ἑλλάδα κῶας ἄγοιντο,
μεθ᾽: 3:434: ‘ἔρχεο νῦν μεθ᾽ ὅμιλον, ἐπεὶ μέμονάς γε πόνοιο:
μεθ᾽: 3:951: ἀμφιπόλων μεθ᾽ ὅμιλον ἔχ᾽ ἀτρέμας: ἐς δὲ κελεύθους
μεθ᾽: 4:123: τὼ δὲ δι᾽ ἀτραπιτοῖο μεθ᾽ ἱερὸν ἄλσος ἵκοντο,
μεθ᾽: 4:349: εἴτε μεθ᾽ Ἑλλάδα γαῖαν ἀριστήεσσιν ἕπεσθαι.
μεθ᾽: 4:369: αὐτοκασιγνήτη τε μεθ᾽ Ἑλλάδα γαῖαν ἕπεσθαι.
μεθέηκαν: 4:122: Ἄργου φραδμοσύνῃσιν ἀριστῆες μεθέηκαν.
μεθέηκε: 2:1039: δίου Ὀιλῆος: μεθέηκε δὲ χερσὶν ἐρετμὸν
μεθέηκεν: 3:632: χωόμενοι: τὴν δ᾽ ὕπνος ἅμα κλαγγῇ μεθέηκεν.
μεθέηκεν: 4:800: παῖδα τεκεῖν: τῶ καί σε λιλαιόμενος μεθέηκεν,
μεθέμεν: 1:280: αὐτίκ᾽ ἀπὸ ψυχὴν μεθέμεν, κηδέων τε λαθέσθαι,
μεθέντες: 2:335: τῶ καὶ τἆλλα μεθέντες ὀνήιστον πονέεσθαι
μεθέποντες: 1:660: μίμνοιεν, μηδ᾽ ἄμμε κατὰ χρειὼ μεθέποντες
μεθέπων: 4:1337: σύννομον ἣν μεθέπων ὠρύεται: αἱ δὲ βαρείῃ
μεθιέμεν: 3:476: πείρης δ᾽ οὐ μάλ᾽ ἔοικε μεθιέμεν ἐν κακότητι.
μεθίεσκεν: 3:274: ὃς καμάτου μεθίεσκεν, ὑποδρήσσων βασιλῆι.
μεθίεσκεν: 4:797: ἔμπης δ᾽ οὐ μεθίεσκεν ὀπιπεύων ἀέκουσαν,
μέθυ: 1:456: εἴδατα, καὶ μέθυ λαρόν, ἀφυσσαμένων προχόῃσιν
μέθυ: 1:473: πῖνε χαλίκρητον λαρὸν μέθυ: δεύετο δ᾽ οἴνῳ
μέθυ: 1:477: ἦέ τοι εἰς ἄτην ζωρὸν μέθυ θαρσαλέον κῆρ
μέθυ: 1:534: πείσματα, καὶ μέθυ λεῖβον ὕπερθ᾽ ἁλός. αὐτὰρ Ἰήσων
μέθυ: 1:659: ἤια, καὶ μέθυ λαρόν, ἵν᾽ ἔμπεδον ἔκτοθι πύργων
μέθυ: 1:968: δῶκεν δ᾽ αὐτὸς ἄναξ λαρὸν μέθυ δευουένοισιν
μέθυ: 1:1181: μῆλά τε δευομένοις μέθυ τ᾽ ἄσπετον ἐγγυάλιξαν.
μεθύστερον: 1:624: πρόσθεν, ἀτὰρ Σίκινόν γε μεθύστερον αὐδηθεῖσαν
μείδησ᾽: 3:1008: νεκτάρεον μείδησ᾽ ἐχύθη δέ οἱ ἔνδοθι θυμὸς
μείδησαν: 3:100: ὧς φάτο: μείδησαν δὲ θεαί, καὶ ἐσέδρακον ἄντην
μειδήσας: 2:61: ἦκα δὲ μειδήσας, οἵ οἱ παρὰ ποσσὶν ἔκειντο,
μείδησε: 3:937: Ἴσκεν ἀτεμβομένη: μείδησε δὲ Μόψος ἀκούσας
μειδιόωντες: 3:1023: ἱμερόεν φαιδρῇσιν ὑπ᾽ ὀφρύσι μειδιόωντες.
μειδιόωσα: 3:51: τοῖα δὲ μειδιόωσα προσέννεπεν αἱμυλίοισιν:
μειδιόωσα: 3:107: ἦκα δὲ μειδιόωσα παραβλήδην προσέειπεν:
μειδιόωσα: 3:150: κύσσε ποτισχομένη, καὶ ἀμείβετο μειδιόωσα:
μείλια: 3:146: μείλια δ᾽ ἔκβαλε πάντα, καὶ ἀμφοτέρῃσι χιτῶνος
μείλια: 3:594: νόσφι δὲ οἷ αὐτῷ φάτ᾽ ἐοικότα μείλια τίσειν
μείλιά: 4:1188: μείλιά τε χρυσοῖο καὶ ἀλλοίην ἐπὶ τοῖσιν
μείλια: 4:1547: δαίμοσιν ἐγγενέταις νόστῳ ἔπι μείλια θέσθαι.
μείλικτρά: 4:710: ἡ δ᾽ εἴσω πελάνους μείλικτρά τε νηφαλίῃσιν
μειλίξαιτο: 3:613: μή πως ἠὲ παρ᾽ αἶσαν ἐτώσια μειλίξαιτο
μειλίξαντο: 4:1208: δέχθαι μειλίξαντο συνήμονας: αὖθι δὲ νήσῳ
μειλίξασθαι: 2:694: νῦν δ᾽ αὔτως κνίσῃ λοιβῇσί τε μειλίξασθαι
μειλίξασθαι: 2:925: Ἀμπυκίδης Μόψος λοιβῇσί τε μειλίξασθαι.
μειλίξατο: 1:650: ὅς ῥα τόθ᾽ Ὑψιπύλην μειλίξατο δέχθαι ἰόντας
μειλίξομαι: 3:105: πειρήσω, καί μιν μειλίξομαι, οὐδ᾽ ἀπιθήσει.’
μειλίξω: 4:416: μειλίξω: σὺ δέ μιν φαιδροῖς ἀγαπάζεο δώροις.
μείλιον: 3:135: σφαῖραν ἐυτρόχαλον, τῆς οὐ σύγε μείλιον ἄλλο
μείλισσεν: 4:706: μείλισσεν χύτλοισι, καθάρσιον ἀγκαλέουσα
μειλίσσεο: 4:1024: πότνα, τεόν τε πόσιν μειλίσσεο: σοὶ δ᾽ ὀπάσειαν
μειλίσσετ᾽: 3:531: τοῖσι καὶ ἀκαμάτοιο π̣̣ρὸς μειλίσσετ᾽ ἀυτμή,
μειλίσσετο: 2:480: ἥ μιν ὀδυρομένη ἀδινῷ μειλίσσετο μύθῳ,
μειλίσσετο: 4:1010: Αἰσονίδεω ἑτάρους μειλίσσετο, πολλὰ δὲ χερσὶν
μειλίσσετο: 4:1663: ἔνθα δ᾽ ἀοιδῇσιν μειλίσσετο, μέλπε δὲ Κῆρας
μειλίσσοιο: 3:1034: μουνογενῆ δ᾽ Ἑκάτην Περσηίδα μειλίσσοιο,
μειλίσσομαι: 3:984: πρός σ᾽ αὐτῆς Ἑκάτης μειλίσσομαι ἠδὲ τοκήων
μειλίσσοντο: 1:860: Κύπριν ἀοιδῇσιν θυέεσσί τε μειλίσσοντο.
μειλιχίῃ: 2:1281: εἴτ᾽ οὖν μειλιχίῃ πειρησόμεθ᾽ Αἰήταο,
μειλιχίῃ: 3:897: μειλιχίῃ, τὰ δὲ καλὰ τερείνης ἄνθεα ποίης
μειλιχίοις: 1:294: μειλιχίοις ἐπέεσσι παρηγορέων προσέειπεν:
μειλιχίοις: 2:623: μειλιχίοις ἐπέεσσι παραβλήδην προσέειπεν:
μειλιχίοις: 3:15: μειλιχίοις; ἦ γὰρ ὅγ᾽ ὑπερφίαλος πέλει αἰνῶς.
μειλιχίοις: 4:394: μειλιχίοις ἐπέεσσιν ὑποδδείσας προσέειπεν:
μειλιχίοις: 4:1315: μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀτυζόμενον προσέειπον:
μειλιχίοις: 4:1429: μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀμειβομένη χατέοντας:
μειλιχίοισι: 3:1101: ὧς φάτο, μειλιχίοισι καταψήχων ὀάροισιν.
μειλιχίοισι: 4:1738: ἡ δέ ἑ μειλιχίοισι παρηγορέεσκ᾽ ἐπέεσσιν:
μειλιχίοισιν: 3:31: καί μιν ἔπειτ᾽ ἐξαῦτις ἀμείβετο μειλιχίοισιν:
μειλιχίοισιν: 3:385: Αἰσονίδης: πρὸ γὰρ αὐτὸς ἀμείψατο μειλιχίοισιν:
μειλιχίως: 2:469: μειλιχίως ἐρέτῃσιν ὁμηγερέεσσι μετηύδα:
μειλιχίως: 3:319: μειλιχίως προσέειπεν, ἐπεὶ προγενέστερος ἦεν:
μειλιχίως: 4:730: κούρη μειλιχίως, ἠμὲν στόλον ἠδὲ κελεύθους
μείλιχον: 1:971: μείλιχον ἀντιάαν, μηδὲ πτολέμοιο μέλεσθαι.
μείλιχος: 1:424: μείλιχος, ᾧ κ᾽ ἐπὶ πόντον ἐλευσόμεθ᾽ εὐδιόωντες.’
μείλιχος: 3:550: πέφραδεν ἔσσεσθαι. κείνης δ᾽ ὅγε μείλιχος ὄρνις
μεῖναι: 3:824: ἔνθα κασιγνήτους μὲν ἔτ᾽ αὐτόθι μεῖναι ἀνώγει
μεῖνεν: 4:302: μεῖνεν, ἕως Ἴστροιο μέγαν ῥόον εἰσαφίκοντο.
μειότερος: 2:368: μειότερος λευκῇσιν ἑλίσσεται εἰς ἅλα δίναις.
μελάγχιμον: 4:1506: ἀλλὰ μὲν ᾧ τὰ πρῶτα μελάγχιμον ἰὸν ἐνείη
μέλαθρον: 2:1089: ἀπροφάτως, ἀλλὰ πρὶν ἐκαρτύναντο μέλαθρον:
μελάθρῳ: 3:788: τεθναίην, ἢ λαιμὸν ἀναρτήσασα μελάθρῳ,
μελάθρων: 1:804: δὴ γὰρ κουριδίας μὲν ἀπέστυγον, ἐκ δὲ μελάθρων,
Μέλαιναν: 2:349: Ῥήβαν ὠκυρόην ποταμὸν ἄκρην τε Μέλαιναν
Μέλαιναν: 2:653: ἄκρην δ᾽ οὐ μετὰ δηθὰ παρεξενέοντο Μέλαιναν,
Μέλαιναν: 4:569: δερκόμενοι Κέρκυραν ἐπικλείουσι Μέλαιναν.
μελαινομένην: 3:749: ἠχήεις: σιγὴ δὲ μελαινομένην ἔχεν ὄρφνην.
μελαινομένην: 4:567: ἁρπάξας ὑπ᾽ ἔρωτι: μελαινομένην δέ μιν ἄνδρες
μελαμβαθέος: 4:516: οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ Ἰλλυρικοῖο μελαμβαθέος ποταμοῖο,
Μελάμπους: 1:121: Αἰολίδης σταθμοῖσιν ἐν Ἰφίκλοιο Μελάμπους.
μέλαν: 1:257: κῦμα μέλαν κριῷ ἅμ᾽ ἐπικλύσαι: ἀλλὰ καὶ αὐδὴν
μέλαν: 1:325: Ἄργος Ἀρεστορίδης λάχνῃ μέλαν: αὐτὰρ ὁ καλὴν
μέλαν: 2:793: ὅσσους Βιλλαίοιο μέλαν περιάγνυται ὕδωρ.
μέλαν: 4:153: κῦμα μέλαν κωφόν τε καὶ ἄβρομον: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
μέλαν: 4:437: συνθεσίῃ, νυκτός τε μέλαν κνέφας ἀμφιβάλῃσιν,
μέλαν: 4:472: θυμὸν ἀναπνείων χερσὶν μέλαν ἀμφοτέρῃσιν
μέλαν: 4:1695: μήνης: οὐρανόθεν δὲ μέλαν χάος, ἠέ τις ἄλλη
μελανεῖ: 4:1572: βένθος ἀκίνητον μελανεῖ: ἑκάτερθε δὲ λευκαὶ
Μελανίππην: 2:968: ἔνθα ποτὲ προμολοῦσαν Ἀρητιάδα Μελανίππην
Μέλανος: 1:922: κεῖθεν δ᾽ εἰρεσίῃ Μέλανος διὰ βένθεα πόντου
μελάντατον: 3:1266: ἐκ νεφέων, ὅτ᾽ ἔπειτα μελάντατον ὄμβρον ἄγωνται.
Μελαντίους: 4:1705: ῥίμφα Μελαντίους ἀριήκοος, αἵ τ᾽ ἐνὶ πόντῳ
Μέλας: 2:1158: τῷ δὲ Μέλας: ἐμὲ δ᾽ αὐτὸν ἐπικλείοιτέ κεν Ἄργον.’
μέλας: 2:1174: στιάων: εἴσω δὲ μέλας λίθος ἠρήρειστο
μελε: 1:817: οὐδὲ κασιγνήτοισι κασιγνήτη μελε θυμῷ.
μέλε: 1:1223: νυμφάων ἵσταντο χοροί: μέλε γάρ σφισι πάσαις,
Μελέαγρος: 1:191: ἀλκήεις Μελέαγρος ἀνήλυθε, Λαοκόων τε,
μέλεαι: 1:616: ὦ μέλεαι, ζήλοιό τ᾽ ἐπισμυγερῶς ἀκόρητοι.
μέλεαι: 4:603: μύρονται κινυρὸν μέλεαι γόον: ἐκ δὲ φαεινὰς
μελεδήμασι: 3:4: ἔμμορες, ἀδμῆτας δὲ τεοῖς μελεδήμασι θέλγεις
μελεδήμασι: 3:471: ἡ μὲν ἄρ᾽ ὧς ἐόλητο νόον μελεδήμασι κούρη.
μελεδήματ᾽: 3:751: πολλὰ γὰρ Αἰσονίδαο πόθῳ μελεδήματ᾽ ἔγειρεν
μελεδῶνας: 2:629: νῦν δὲ περισσὸν δεῖμα καὶ ἀτλήτους μελεδῶνας
μελέεσσιν: 4:675: χθὼν αὐτὴ μικτοῖσιν ἀρηρεμένους μελέεσσιν,
μελέη: 1:1249: φοίτα κεκληγώς: μελέη δέ οἱ ἔπλετο φωνή.
μελέη: 3:487: ὄρνυθι λισσόμενος: μελέη γε μὲν ἧμιν ὄρωρεν
μέλει: 2:1004: τοῖσι μὲν οὔτε βοῶν ἄροτος μέλει, οὔτε τις ἄλλη
μελεϊστὶ: 2:628: νηλειῶς μελεϊστὶ κεδαιόμενος θανέεσθαι:
μέλεοι: 2:341: ὦ μέλεοι, μὴ τλῆτε παρὲξ ἐμὰ θέσφατα βῆναι,
μέλεσθαι: 1:351: ‘εἰ μὲν δή μοι κῦδος ἐπιτρωπᾶτε μέλεσθαι,
μέλεσθαι: 1:641: Αἰθαλίδην κήρυκα θοόν, τῷπέρ τε μέλεσθαι
μέλεσθαι: 1:696: ὑμετέρην ξείνοισι καὶ ἀγλαὸν ἄστυ μέλεσθαι.’
μέλεσθαι: 1:971: μείλιχον ἀντιάαν, μηδὲ πτολέμοιο μέλεσθαι.
μέλεσθαι: 2:837: ἔνθα δὲ ναυτιλίης μὲν ἐρητύοντο μέλεσθαι,
μέλεσθαι: 3:452: ὥρμαιν᾽, ὅσσα τ᾽ Ἔρωτες ἐποτρύνουσι μέλεσθαι.
μελέσθω: 1:839: ἐξείπω κατὰ κόσμον. ἀνακτορίη δὲ μελέσθω
μελέων: 4:672: συμμιγέες μελέων, κίον ἀθρόοι, ἠύτε μῆλα
μεληδόνες: 3:811: θυμηδεῖς βιότοιο μεληδόνες ἰνδάλλοντο.
μελίας: 1:1026: σὺν δ᾽ ἔλασαν μελίας τε καὶ ἀσπίδας ἀλλήλοισιν
Μελίβοιαν: 1:592: ἔνθεν δὲ προτέρωσε παρεξέθεον Μελίβοιαν.
μελιζόμενος: 1:578: καλὰ μελιζόμενος νόμιον μέλος, ὧς ἄρα τοίγε
Μελίη: 2:4: Βιθυνὶς Μελίη, ὑπεροπληέστατον ἀνδρῶν:
μελιηγενέων: 4:1639: τὸν μὲν χαλκείης μελιηγενέων ἀνθρώπων
μελιηδέα: 4:899: ἦ θαμὰ δὴ πολέων μελιηδέα νόστον ἕλοντο,
μελίην: 3:1263: ἀσπίδα χαλκείην μελίην τ᾽ ἐν χερσὶ τινάσσων.
μέλισσαι: 1:879: ὡς δ᾽ ὅτε λείρια καλὰ περιβρομέουσι μέλισσαι
μελισσάων: 2:130: ὡς δὲ μελισσάων σμῆνος μέγα μηλοβοτῆρες
μελισσέων: 3:1035: λείβων ἐκ δέπαος σιμβλήια ἔργα μελισσέων.
μελισσέων: 4:1130: κούρη Ἀρισταίοιο μελίφρονος, ὅς ῥα μελισσέων
μελισσοκόμοι: 2:131: ἠὲ μελισσοκόμοι πέτρῃ ἔνι καπνιόωσιν,
μελισταγέας: 2:1274: οἴνου ἀκηρασίοιο μελισταγέας χέε λοιβὰς
Μελίτη: 4:538: Ὕλλον, ὃν εὐειδὴς Μελίτη τέκεν Ἡρακλῆι
Μελιτηίου: 4:1148: αἱ δ᾽ ὄρεος κορυφὰς Μελιτηίου ἀμφενέμοντο:
Μελίτην: 4:543: νηιάδα Μελίτην: ἡ δὲ σθεναρὸν τέκεν Ὕλλον.
Μελίτην: 4:570: τῇ δ᾽ ἐπὶ καὶ Μελίτην, λιαρῷ περιγηθέες οὔρῳ,
μέλιτι: 4:1134: δέξατο, καὶ μέλιτι ξηρὸν περὶ χεῖλος ἔδευσεν,
μέλιτος: 4:1452: ἀμφ᾽ ὀλίγην μέλιτος γλυκεροῦ λίβα πεπτηυῖαι
μελίφρονες: 3:458: αὐδή τε μῦθοί τε μελίφρονες, οὓς ἀγόρευσεν.
μελίφρονος: 2:1005: φυταλιὴ καρποῖο μελίφρονος: οὐδὲ μὲν οἵγε
μελίφρονος: 4:1130: κούρη Ἀρισταίοιο μελίφρονος, ὅς ῥα μελισσέων
μελιχίῃ: 3:586: ξείνων μελιχίῃ τε θεουδείῃ τ᾽ ἐκέκαστο,
μελιχραὶ: 4:359: ὅρκια, ποῦ δὲ μελιχραὶ ὑποσχεσίαι βεβάασιν;
μέλλε: 3:46: κόσμει χρυσείῃ διὰ κερκίδι, μέλλε δὲ μακροὺς
μέλλεν: 1:1346: μέλλεν ἐπώνυμον ἄστυ πολισσάμενος ποταμοῖο
μέλλεν: 4:1441: ὕδωρ ἐξερέων, τὸ μὲν οὔ ποθι μέλλεν ἰδέσθαι.
μέλλετε: 2:1053: μέλλετε, Φινῆος μεμνημένοι, ὡς ἐπέτελλεν.
μέλλον: 1:227: ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τὼ μέλλον ἐνικρινθῆναι ὁμίλῳ.
μέλλον: 1:596: μέλλον ὑπὲκ ποταμοῖο βαλεῖν Ἀμύροιο ῥέεθρα.
μέλλον: 3:971: μέλλον ἅλις φθέγξασθαι ὑπὸ πνοιῇσιν Ἔρωτος.
μέλλον: 3:1268: μέλλον: ἀτὰρ κληῖσιν ἐπισχερὼ ἱδρυνθέντες
μέλλον: 4:998: Αἱμονίῃ: μέλλον δὲ βοῇ ἔνι θωρήξεσθαι:
μέλλον: 4:1212: νῆσον ἔβαν: κεῖθεν δὲ Κεραύνια μέλλον Ἀβάντων
μέλοι: 3:640: ἄμμι δὲ παρθενίη τε μέλοι καὶ δῶμα τοκήων.
μέλοιτο: 1:339: ὄρχαμον ἡμείων, ᾧ κεν τὰ ἕκαστα μέλοιτο,
μέλοιτό: 3:437: αὐτῷ κεν τὰ ἕκαστα μέλοιτό μοι, ὄφρα καὶ ἄλλος
μέλοιτο: 3:562: ἔρρετε, μηδ᾽ ὔμμιν πολεμήια ἔργα μέλοιτο,
μέλονται: 1:1355: κοῦρον Θειοδάμαντος, ἐυκτιμένης τε μέλονται
μέλονται: 2:376: ἐργατίναι: τοὶ δ᾽ ἀμφὶ σιδήρεα ἔργα μέλονται.
μέλοντο: 1:819: ἔν τε χοροῖς ἀγορῇ τε καὶ εἰλαπίνῃσι μέλοντο:
μέλοντο: 4:491: δευομένοις: ἤδη δὲ καὶ ἀμφ᾽ αὐτοῖο μέλοντο.
μέλος: 1:578: καλὰ μελιζόμενος νόμιον μέλος, ὧς ἄρα τοίγε
μέλος: 4:905: κραιπνὸν ἐυτροχάλοιο μέλος κανάχησεν ἀοιδῆς,
μέλος: 4:1299: κύκνοι κινήσωσιν ἑὸν μέλος, ἀμφὶ δὲ λειμὼν
μέλπε: 4:1663: ἔνθα δ᾽ ἀοιδῇσιν μειλίσσετο, μέλπε δὲ Κῆρας
μέλπεν: 1:569: τοῖσι δὲ φορμίζων εὐθήμονι μέλπεν ἀοιδῇ
μέλπεσθαι: 1:1225: Ἄρτεμιν ἐννυχίῃσιν ἀεὶ μέλπεσθαι ἀοιδαῖς.
μελπόμεναι: 4:896: ἄμμιγα μελπόμεναι: τότε δ᾽ ἄλλο μὲν οἰωνοῖσιν,
μελπομένης: 3:948: μελπομένης περ ὅμως: πᾶσαι δέ οἱ, ἥντιν᾽ ἀθύροι
μελπόμενοι: 2:705: μελπόμενοι: σὺν δέ σφιν ἐὺς πάις Οἰάγροιο
μελπομένοις: 2:163: μελπομένοις: κλεῖον δὲ Θεραπναῖον Διὸς υἷα.
μέλποντες: 1:1151: μέλποντες Ῥείην πολυπότνιαν: αὐτὰρ ἐς ἠὼ
μέλψαν: 2:716: αὐτὰρ ἐπειδὴ τόνγε χορείῃ μέλψαν ἀοιδῇ,
μεμάαασιν: 4:399: Ἀψύρτῳ μεμάαασιν ἀμυνέμεν, ὄφρα σε πατρί,
μεμάασιν: 4:1453: ἄπλητον μεμάασιν ἐπήτριμοι: ὧς τότ᾽ ἀολλεῖς
μεμαότας: 2:1200: κῶας ἄγειν κριοῖο μεμαότας, ὧδε δ᾽ ἔειπεν
μεμαότες: 4:1586: καὶ δὴ ἐπιπρονέοντο μεμαότες: αὐτὰρ ὁ τείως
μεμαρπὼς: 1:756: σὺν τῷ δ᾽ Οἰνόμαος προτενὲς δόρυ χειρὶ μεμαρπὼς
μεμαρπὼς: 2:537: δείματι πεπτηυῖαν ἑῇ φέρε χειρὶ μεμαρπὼς
μεμαρπὼς: 2:557: δὴ τότ᾽ ἔπειθ᾽ ὁ μὲν ὦρτο πελειάδα χειρὶ μεμαρπὼς
μεμαρπὼς: 3:1387: ἅρπην εὐκαμπῆ νεοθηγέα χερσὶ μεμαρπὼς
μεμαρπὼς: 4:432: ἀκροχάλιξ οἴνῳ καὶ νέκταρι, καλὰ μεμαρπὼς
μεμαρπὼς: 4:1661: βήσατ᾽ ἐπ᾽ ἰκριόφιν: χειρὸς δέ ἑ χειρὶ μεμαρπὼς
μεμαυῖα: 3:808: ἐξελέειν μεμαυῖα, δυσάμμορος. ἀλλά οἱ ἄφνω
μεμαυῖαν: 3:682: παρθενίη κατέρυκεν ἀμείψασθαι μεμαυῖαν.
μεμαώς: 3:564: ὧς ηὔδα μεμαώς: πολέες δ᾽ ὁμάδησαν ἑταῖροι
μεμαὼς: 4:490: ἤντησεν, μεμαὼς ἐπαμυνέμεν οὐ μάλ᾽ ἀρωγῆς
μεμαῶτες: 3:525: τῶ καί περ μεμαῶτες, ἐρητύοισθ᾽ ἐνὶ νηὶ
μεμαῶτες: 4:207: θεσπέσιον μεμαῶτες. ὁ δὲ ξίφος ἐκ κολεοῖο
μεμαῶτες: 4:1048: κῶας ἑλεῖν μεμαῶτες, ἐμίξατε δούρατα Κόλχοις
μέμβλεσθε: 2:217: λίσσομαι, ᾗ περίαλλα θεῶν μέμβλεσθε κιόντες,
μέμβλετο: 4:1468: Εἰλατίδην Πολύφημον ὅπῃ λίπε: μέμβλετο γάρ οἱ
μεμήλει: 2:991: ἀλλ᾽ ὕβρις στονόεσσα καὶ Ἄρεος ἔργα μεμήλει:
μέμηλεν: 1:355: δμῶες ἐμοὶ σταθμῶν σημάντορες, οἷσι μέμηλεν
μέμηλεν: 3:292: χερνῆτις, τῇπερ ταλασήια ἔργα μέμηλεν,
μέμηλεν: 3:590: ἔσσεσθαι δηναιὸν ἀπήμονας, οἷσι μέμηλεν
μέμηλεν: 4:792: λέξασθαι. κείνῳ γὰρ ἀεὶ τάδε ἔργα μέμηλεν,
μεμηλώς: 2:226: αὐτὸς ἑὸν λελάθοιμι νόον δόρποιο μεμηλώς,
μεμιασμένοι: 4:714: εἴτ᾽ οὖν ὀθνείῳ μεμιασμένοι αἵματι χεῖρας,
μεμνημένοι: 2:1053: μέλλετε, Φινῆος μεμνημένοι, ὡς ἐπέτελλεν.
μεμνημένος: 3:1036: ἔνθα δ᾽ ἐπεί κε θεὰν μεμνημένος ἱλάσσηαι,
μέμονάς: 3:434: ‘ἔρχεο νῦν μεθ᾽ ὅμιλον, ἐπεὶ μέμονάς γε πόνοιο:
μέμονάς: 3:509: ἥρως Αἰσονίδη, φρονέεις, μέμονάς τε πόνοιο,
μέμονέν: 2:491: πέμπω, ἐπεὶ μέμονέν γε παρέμμεναι ἀσχαλόωντι.’
μέμονεν: 3:351: χερσὶ βιησόμενος: μέμονεν δέ τοι ἄξια τίσειν
μεμόρηται: 1:646: ἀλλ᾽ ἥγ᾽ ἔμπεδον αἰὲν ἀμειβομένη μεμόρηται,
μεμόρητο: 1:973: οὐδέ νύ πω παίδεσσιν ἀγαλλόμενος μεμόρητο:
μεμορμένον: 3:1129: ἄλλο, πάρος θάνατόν γε μεμορμένον ἀμφικαλύψαι.’
μὲν: 1:10: ἄλλο μὲν ἐξεσάωσεν ὑπ᾽ ἰλύος, ἄλλο δ᾽ ἔνερθεν
μὲν: 1:18: νῆα μὲν οὖν οἱ πρόσθεν ἐπικλείουσιν ἀοιδοὶ
μὲν: 1:32: Ὀρφέα μὲν δὴ τοῖον ἑῶν ἐπαρωγὸν ἀέθλων
μὲν: 1:38: ἔνθα μὲν Ἀπιδανός τε μέγας καὶ δῖος Ἐνιπεὺς
μὲν: 1:41: Εἰλατίδης, ὃς πρὶν μὲν ἐρισθενέων Λαπιθάων,
μὲν: 1:45: οὐδὲ μὲν Ἴφικλος Φυλάκῃ ἔνι δηρὸν ἔλειπτο,
μὲν: 1:54: Αἰθαλίδης: καὶ τὸν μὲν ἐπ᾽ Ἀμφρυσσοῖο ῥοῇσιν
μέν: 1:58: Καινεΐδης, ἐσθλὸς μέν, ἑοῦ δ᾽ οὐ πατρὸς ἀμείνων.
μὲν: 1:72: υἷες ὁ μὲν Τελέοντος, ὁ δ᾽ Ἴρου Ἀκτορίδαο:
μὲν: 1:73: ἤτοι ὁ μὲν Τελέοντος ἐυκλειὴς Ἐρυβώτης,
μὲν: 1:78: πέμπεν Ἀβαντιάδης λελιημένον: οὐ μὲν ἔμελλεν
μὲν: 1:90: τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Αἰακίδαι μετεκίαθον: οὐ μὲν ἅμ᾽ ἄμφω,
μὲν: 1:93: ἀφραδίῃ. Τελαμὼν μὲν ἐν Ἀτθίδι νάσσατο νήσῳ:
μὲν: 1:97: Ἄλκων μιν προέηκε πατὴρ ἑός: οὐ μὲν ἔτ᾽ ἄλλους
μὲν: 1:106: Θεσπιέων, ἐσθλὸς μὲν ὀρινόμενον προδαῆναι
μὲν: 1:122: οὐδὲ μὲν οὐδὲ βίην κρατερόφρονος Ἡρακλῆος
μὲν: 1:128: τὸν μὲν ἐνὶ πρώτῃσι Μυκηναίων ἀγορῇσιν
μὲν: 1:135: Ναύβολος αὖ Λέρνου: Λέρνον γε μὲν ἴδμεν ἐόντα
μὲν: 1:142: οὐ μὲν ὅγ᾽ ἦεν Ἄβαντος ἐτήτυμον, ἀλλά μιν αὐτὸς
μὲν: 1:163: υἷε δύω Ἀλεοῦ: τρίτατός γε μὲν ἕσπετ᾽ ἰοῦσιν
μέν: 1:164: Ἀγκαῖος, τὸν μέν ῥα πατὴρ Λυκόοργος ἔπεμπεν,
μὲν: 1:165: τῶν ἄμφω γνωτὸς προγενέστερος. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη
μὲν: 1:186: ἤτοι ὁ μὲν πτολίεθρον ἀγαυοῦ Μιλήτοιο
μὲν: 1:192: Λαοκόων Οἰνῆος ἀδελφεός, οὐ μὲν ἰῆς γε
μὲν: 1:193: μητέρος: ἀλλά ἑ θῆσσα γυνὴ τέκε: τὸν μὲν ἄρ᾽ Οἰνεὺς
μὲν: 1:199: καὶ μήν οἱ μήτρως αὐτὴν ὁδόν, εὖ μὲν ἄκοντι,
μὲν: 1:203: Λέρνου ἐπίκλησιν, γενεήν γε μὲν Ἡφαίστοιο:
μὲν: 1:219: τὼ μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισι ποδῶν ἑκάτερθεν ἐρεμνὰς
μὲν: 1:224: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ αὐτοῖο πάις μενέαινεν Ἄκαστος
μὲν: 1:229: τοὺς μὲν ἀριστῆας Μινύας περιναιετάοντες
μὲν: 1:260: αἱ μὲν ἄρ᾽ ὧς ἀγόρευον ἐπὶ προμολῇσι κιόντων.
μὲν: 1:265: αὐτὰρ ὁ τῶν μὲν ἔπειτα κατεπρήυνεν ἀνίας
μὲν: 1:284: νῦν γε μὲν ἡ τὸ πάροιθεν Ἀχαιιάδεσσιν ἀγητὴ
μὲν: 1:290: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης: τὸ μὲν οὐδ᾽ ὅσον, οὐδ᾽ ἐν ὀνείρῳ
μὲν: 1:296: ὧδε λίην, ἐπεὶ οὐ μὲν ἐρητύσεις κακότητος
μὲν: 1:303: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖθι μετ᾽ ἀμφιπόλοισιν ἕκηλος
μὲν: 1:306: ἦ, καὶ ὁ μὲν προτέρωσε δόμων ἐξῶρτο νέεσθαι.
μὲν: 1:315: ἀλλ᾽ ἡ μὲν λίπετ᾽ αὖθι παρακλιδόν, οἷα γεραιὴ
μὲν: 1:324: δέρμα δ᾽ ὁ μὲν ταύροιο ποδηνεκὲς ἀμφέχετ᾽ ὤμους
μέν: 1:327: ἀλλ᾽ ἔμπης τὼ μέν τε διεξερέεσθαι ἕκαστα
μὲν: 1:332: ‘ἄλλα μὲν ὅσσα τε νηὶ ἐφοπλίσσασθαι ἔοικεν
μὲν: 1:351: ‘εἰ μὲν δή μοι κῦδος ἐπιτρωπᾶτε μέλεσθαι,
μὲν: 1:353: νῦν γε μὲν ἤδη Φοῖβον ἀρεσσάμενοι θυέεσσιν
μὲν: 1:395: κληῖδας μὲν πρῶτα πάλῳ διεμοιρήσαντο,
μὲν: 1:427: ἤτοι ὁ μὲν ῥοπάλῳ μέσσον κάρη ἀμφὶ μέτωπα
μὲν: 1:440: ‘ὑμῖν μὲν δὴ μοῖρα θεῶν χρειώ τε περῆσαι
μὲν: 1:449: νόστῳ μὲν γήθησαν, ἄχος δ᾽ ἕλεν Ἴδμονος αἴσῃ.
μὲν: 1:460: ἔνθ᾽ αὖτ᾽ Αἰσονίδης μὲν ἀμήχανος εἰν ἑοῖ αὐτῷ
μὲν: 1:505: ὥς τε βίῃ καὶ χερσὶν ὁ μὲν Κρόνῳ εἴκαθε τιμῆς,
μὲν: 1:512: ἦ, καὶ ὁ μὲν φόρμιγγα σὺν ἀμβροσίῃ σχέθεν αὐδῇ.
μὲν: 1:605: τοῖσιν δ᾽ αὐτῆμαρ μὲν ἄεν καὶ ἐπι κνέφας οὖρος
μὲν: 1:611: δὴ γὰρ κουριδίας μὲν ἀπηνήναντο γυναῖκας
μὲν: 1:623: αἴ κε φύγῃ. καὶ τὸν μὲν ἐς Οἰνοίην ἐρύσαντο
μὲν: 1:651: ἤματος ἀνομένοιο διὰ κνέφας: οὐδὲ μὲν ἠοῖ
μὲν: 1:664: ἡμετέρη μὲν νῦν τοίη παρενήνοθε μῆτις:
μέν: 1:675: ‘δῶρα μέν, ὡς αὐτῇ περ ἐφανδάνει Ὑψιπυλείῃ,
μὲν: 1:681: εἰ δὲ τὸ μὲν μακάρων τις ἀποτρέποι, ἄλλα δ᾽ ὀπίσσω
μὲν: 1:683: εὖτ᾽ ἂν δὴ γεραραὶ μὲν ἀποφθινύθωσι γυναῖκες,
μὲν: 1:689: ἦ μὲν ἐγών, εἰ καί με τὰ νῦν ἔτι πεφρίκασιν
μὲν: 1:700: ‘εἰ μὲν δὴ πάσῃσιν ἐφανδάνει ἥδε μενοινή,
μὲν: 1:725: τῆς μὲν ῥηίτερόν κεν ἐς ἠέλιον ἀνιόντα
μὲν: 1:727: δὴ γάρ τοι μέσση μὲν ἐρευθήεσσ᾽ ἐτέτυκτο,
μὲν: 1:730: ἐν μὲν ἔσαν Κύκλωπες ἐπ᾽ ἀφθίτῳ ἥμενοι ἔργῳ,
μὲν: 1:738: ἱέμενοι. Ζῆθος μὲν ἐπωμαδὸν ἠέρταζεν
μὲν: 1:749: οἱ μὲν ἀμυνόμενοι, ἀτὰρ οἵγ᾽ ἐθέλοντες ἀμέρσαι,
μὲν: 1:753: καὶ τὸν μὲν προπάροιθε Πέλοψ ἴθυνε, τινάσσων
μὲν: 1:783: δημότεραι μὲν ὄπισθεν ἐπεκλονέοντο γυναῖκες,
μὲν: 1:794: ἧσθ᾽ αὔτως; ἐπεὶ οὐ μὲν ὑπ᾽ ἀνδράσι ναίεται ἄστυ,
μὲν: 1:804: δὴ γὰρ κουριδίας μὲν ἀπέστυγον, ἐκ δὲ μελάθρων,
μὲν: 1:807: σχέτλιοι. ἦ μὲν δηρὸν ἐτέτλαμεν, εἴ κέ ποτ᾽ αὖτις
μὲν: 1:840: σοίγ᾽ αὐτῇ καὶ νῆσος: ἔγωγε μὲν οὐκ ἀθερίζων
μὲν: 1:853: ἔνθ᾽ ὁ μὲν Ὑψιπύλης βασιλήιον ἐς δόμον ὦρτο
μὲν: 1:900: ‘Ὑψιπύλη, τὰ μὲν οὕτω ἐναίσιμα πάντα γένοιτο
μὲν: 1:919: τῶν μὲν ἔτ᾽ οὐ προτέρω μυθήσομαι: ἀλλὰ καὶ αὐτὴ
μὲν: 1:921: δαίμονες ἐνναέται, τὰ μὲν οὐ θέμις ἄμμιν ἀείδειν.
μὲν: 1:923: ἱέμενοι τῇ μὲν Θρῃκῶν χθόνα, τῇ δὲ περαίην
μὲν: 1:924: Ἴμβρον ἔχον καθύπερθε: νέον γε μὲν ἠελίοιο
μὲν: 1:928: εἰσέβαλον: πέλαγος δὲ τὸ μὲν καθύπερθε λέλειπτο
μὲν: 1:942: καὶ τὸ μὲν ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι ἐνναίουσιν
μὲν: 1:945: αἱ μὲν ἀπὸ στιβαρῶν ὤμων δύο, ταὶ δ᾽ ὑπένερθεν
μὲν: 1:976: Κλείτη ἐυπλόκαμος, τὴν μὲν νέον ἐξέτι πατρὸς
μέν: 1:980: ἀλλήλους δ᾽ ἐρέεινον ἀμοιβαδίς: ἤτοι ὁ μέν σφεων
μὲν: 1:983: εὐρείης πεύθοντο Προποντίδος: οὐ μὲν ἐπιπρὸ
μὲν: 1:1007: ἑξείης, ἄλλοι μὲν ἐς ἁλμυρὸν ἀθρόοι ὕδωρ
μὲν: 1:1010: κράατα μὲν ψαμάθοισι, πόδας δ᾽ εἰς βένθος ἔρειδον,
μὲν: 1:1015: ἡ δ᾽ ἔθεεν λαίφεσσι πανήμερος: οὐ μὲν ἰούσης
μὲν: 1:1040: ἔκταθεν: Ἡρακλέης μὲν ἐνήρατο Τηλεκλῆα
μὲν: 1:1063: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἄλοχος Κλείτη φθιμένοιο λέλειπτο
μέν: 1:1081: ὧλλοι μέν ῥα πάρος δεδμημένοι εὐνάζοντο
μὲν: 1:1088: καὶ τὴν μὲν θεὸς αὖτις ἀπέτραπεν, ἷζε δ᾽ ὕπερθεν
μὲν: 1:1107: αἶψα δὲ κουρότεροι μὲν ἀπὸ σταθμῶν ἐλάσαντες
μὲν: 1:1118: πρόχνυ γεράνδρυον: τὸ μὲν ἔκταμον, ὄφρα πέλοιτο
μὲν: 1:1142: δένδρεα μὲν καρπὸν χέον ἄσπετον, ἀμφὶ δὲ ποσσὶν
μὲν: 1:1150: καὶ τότε μὲν δαῖτ᾽ ἀμφὶ θεᾶς θέσαν οὔρεσιν Ἄρκτων,
μὲν: 1:1168: μεσσόθεν ἆξεν ἐρετμόν. ἀτὰρ τρύφος ἄλλο μὲν αὐτὸς
μὲν: 1:1179: τοὺς μὲν ἐυξείνως Μυσοὶ φιλότητι κιόντας
μὲν: 1:1182: ἔνθα δ᾽ ἔπειθ᾽ οἱ μὲν ξύλα κάγκανα, τοὶ δὲ λεχαίην
μὲν: 1:1194: ῥίμφα δ᾽ ὀιστοδόκην μὲν ἐπὶ χθονὶ θῆκε φαρέτρην
μὲν: 1:1215: ἤτοι ὁ μὲν νειοῖο γύας τέμνεσκεν ἀρότρῳ
μὲν: 1:1220: ἀλλὰ τὰ μὲν τηλοῦ κεν ἀποπλάγξειεν ἀοιδῆς.
μέν: 1:1226: αἱ μέν, ὅσαι σκοπιὰς ὀρέων λάχον ἢ καὶ ἐναύλους,
μὲν: 1:1227: αἵγε μὲν ὑλήωροι ἀπόπροθεν ἐστιχόωντο,
μὲν: 1:1237: λαιὸν μὲν καθύπερθεν ἐπ᾽ αὐχένος ἄνθετο πῆχυν
μὲν: 1:1270: ὧς ὅγε μαιμώων ὁτὲ μὲν θοὰ γούνατ᾽ ἔπαλλεν
μὲν: 1:1309: καὶ τὰ μὲν ὧς ἤμελλε μετὰ χρόνον ἐκτελέεσθαι.
μὲν: 1:1345: τὼ δὲ Διὸς βουλῇσιν, ὁ μὲν Μυσοῖσι βαλέσθαι
μὲν: 2:28: τῶν μὲν ἔτ᾽ οὐκ ἀλέγει, ἐπὶ δ᾽ ὄσσεται οἰόθεν οἶον
μὲν: 2:30: ἔνθ᾽ ἀπὸ Τυνδαρίδης μὲν ἐύστιπτον θέτο φᾶρος
μὲν: 2:38: ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἢ ὀλοοῖο Τυφωέος, ἠὲ καὶ αὐτῆς
μὲν: 2:70: ἔνθα δὲ Βεβρύκων μὲν ἄναξ, ἅ τε κῦμα θαλάσσης
μὲν: 2:90: ἔνθα δ᾽ ἔπειτ᾽ Ἄμυκος μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισιν ἀερθείς,
μὲν: 2:102: ἔσταν ἐρυσσάμενοι. πρῶτός γε μὲν ἀνέρα Κάστωρ
μὲν: 2:106: τὸν μὲν ὑπὸ στέρνοιο θοῷ ποδὶ λὰξ ἐπορούσας
μὲν: 2:132: αἱ δ᾽ ἤτοι τείως μὲν ἀολλέες ᾧ ἐνὶ σίμβλῳ
μὲν: 2:147: ἤτοι μὲν γὰρ ἐγὼ κείνου παρεόντος ἔολπα
μὲν: 2:151: ναὶ μὲν ἀκήδεστον γαίῃ ἔνι τόνγε λιπόντες
μὲν: 2:155: καὶ τότε μὲν μένον αὖθι διὰ κνέφας, ἕλκεά τ᾽ ἀνδρῶν
μὲν: 2:169: ἔνθα μὲν ἠλιβάτῳ ἐναλίγκιον οὔρεϊ κῦμα
μέν: 2:176: ἀσκηθεῖς μέν, ἀτὰρ πεφοβημένοι. ἤματι δ᾽ ἄλλῳ
μὲν: 2:183: τῶ καί οἱ γῆρας μὲν ἐπὶ δηναιὸν ἴαλλεν,
μὲν: 2:234: τὰς μὲν θέσφατόν ἐστιν ἐρητῦσαι Βορέαο
μὲν: 2:253: μὴ μὲν τοῖό γ᾽ ἕκητι θεοῖς ἀπὸ θυμοῦ ἔσεσθαι.’
μὲν: 2:262: τὼ μὲν ἔπειθ᾽ ὅρκοισιν ἀλαλκέμεναι μενέαινον.
μὲν: 2:293: μὴ μὲν Ἀγηνορίδαο δόμοις ἔτι τάσδε πελάσσαι
μὲν: 2:298: Ἄρπυιαί τ᾽ ῀Ἰρίς τε διέτμαγεν. αἱ μὲν ἔδυσαν
μὲν: 2:311: ‘κλῦτέ νυν. οὐ μὲν πάντα πέλει θέμις ὔμμι δαῆναι
μὲν: 2:317: πέτρας μὲν πάμπρωτον, ἀφορμηθέντες ἐμεῖο,
μὲν: 2:345: καὶ τὰ μὲν ὥς κε πέλῃ, τὼς ἔσσεται. ἢν δὲ φύγητε
μὲν: 2:353: ἔνθα μὲν εἰς Ἀίδαο καταιβάτις ἐστὶ κέλευθος,
μέν: 2:387: νῆσον ἐρημαίην. τῇ μέν τ᾽ ἐνὶ νηὸν Ἄρηος
μέν: 2:413: ‘ὦ γέρον, ἤδη μέν τε διίκεο πείρατ᾽ ἀέθλων
μὲν: 2:446: ‘Αἰσονίδη, τὸ μὲν οὐ παλινάγρετον, οὐδέ τι μῆχος
μὲν: 2:464: τοὺς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπέεσσιν ἀρεσσάμενος πυκινοῖσιν
μέν: 2:485: αὐτῷ καὶ τεκέεσσιν. ἔγωγε μέν, εὖτ᾽ ἀφίκανεν,
μὲν: 2:498: ἔνθ᾽ εὖ δαισάμενοι, τοὶ μὲν παρὰ πείσμασι νηός,
μὲν: 2:510: τὴν μὲν γὰρ φιλότητι θεὸς ποιήσατο νύμφην
μὲν: 2:530: καὶ τὰ μὲν ὧς ὑδέονται: ἀριστῆες δὲ καταῦθι
μὲν: 2:557: δὴ τότ᾽ ἔπειθ᾽ ὁ μὲν ὦρτο πελειάδα χειρὶ μεμαρπὼς
μὲν: 2:630: ἄγκειμαι, στυγέων μὲν ἁλὸς κρυόεντα κέλευθα
μὲν: 2:637: εἷο μὲν οὐδ᾽ ἠβαιὸν ἀτύζομαι: ἀμφὶ δὲ τοῖο
μὲν: 2:650: ὧς φάτο, καὶ τοίων μὲν ἐλώφεον αὐτίκα μύθων,
μέν: 2:660: τοῦ μέν θ᾽ ἱερὸν αἶψα, καὶ εὐρείας ποταμοῖο
μὲν: 2:688: ‘εἰ δ᾽ ἄγε δὴ νῆσον μὲν Ἑωίου Ἀπόλλωνος
μὲν: 2:696: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τοὶ μὲν ἄφαρ βωμὸν τετύκοντο
μὲν: 2:717: λοιβαῖς εὐαγέεσσιν ἐπώμοσαν, ἦ μὲν ἀρήξειν
μέν: 2:731: ἡ μέν τε κρημνοῖσιν ἀνίσχεται ἠλιβάτοισιν,
μὲν: 2:748: τὸν μὲν ἐν ὀψιγόνοισι Σοωναύτην ὀνόμηναν
μέν: 2:764: Λἰσονίδης μέν οἱ γενεὴν καὶ οὔνομ᾽ ἑκάστου
μὲν: 2:804: ξυνῇ μὲν πάντεσσιν ὁμόστολον ὔμμιν ἕπεσθαι
μὲν: 2:809: εἵσομαι ἱερὸν αἰπύ: τὸ μὲν μάλα τηλόθι πάντες
μὲν: 2:813: ὧς τότε μὲν δαῖτ᾽ ἀμφὶ πανήμεροι ἑψιόωντο.
μὲν: 2:834: καὶ τὸν μὲν χαμάδις λίπον αὐτόθι πεπτηῶτα:
μὲν: 2:837: ἔνθα δὲ ναυτιλίης μὲν ἐρητύοντο μέλεσθαι,
μὲν: 2:872: γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ δὴν ἔμμεναι; οὐ μὲν ἄρηος
μὲν: 2:883: οἱ μὲν γάρ ποθι τοῦτον, ὃν ἔλλαχον, οἶτον ὄλοντο:
μὲν: 2:889: οὓς μὲν γὰρ τὸ πάροιθε δαήμονας εὐχόμεθ᾽ εἶναι,
μέν: 2:917: οὐ μέν θην προτέρω ἔτ᾽ ἐμέτρεον. ἧκε γὰρ αὐτὴ
μὲν: 2:923: καί ῥ᾽ ὁ μὲν αὖτις ἔδυνε μέγαν ζόφον: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
μὲν: 2:926: οἱ δ᾽ ἀνὰ μὲν κραιπνῶς λαῖφος σπάσαν, ἐκ δὲ βαλόντες
μὲν: 2:951: δὴ γὰρ ὁ μὲν φιλότητος ἐέλδετο: νεῦσε δ᾽ ὅγ᾽ αὐτῇ
μὲν: 2:955: ἱέμενον, ποταμόν τ᾽ ἐπὶ τοῖς Ἅλυν: οὐδὲ μὲν ἀνδρῶν
μέν: 2:978: ἡ μέν τ᾽ ἐξ ὀρέων κατανίσσεται ἤπειρόνδε
μὲν: 2:983: ἠπείρου χθαμαλῆς, εἱλίσσεται: ἡ μὲν ἄπωθεν,
μὲν: 2:1000: νόσφι μὲν αἵδ᾽ αὐταί, τῇσιν τότε κοιρανέεσκεν
μὲν: 2:1004: τοῖσι μὲν οὔτε βοῶν ἄροτος μέλει, οὔτε τις ἄλλη
μὲν: 2:1005: φυταλιὴ καρποῖο μελίφρονος: οὐδὲ μὲν οἵγε
μὲν: 2:1014: αὐτοὶ μὲν στενάχουσιν ἐνὶ λεχέεσσι πεσόντες,
μὲν: 2:1021: ὅσσα μὲν ἀμφαδίην ῥέζειν θέμις, ἢ ἐνὶ δήμῳ,
μὲν: 2:1041: καὶ τὸ μὲν ἐξείρυσσε παρεδριόων Ἐρυβώτης,
μὲν: 2:1049: ‘νῆσος μὲν πέλας ἧμιν Ἀρητιάς: ἴστε καὶ αὐτοὶ
μέν: 2:1056: ὤσασθαι τόξοισι, τὸ μέν τ᾽ ἐγὼ αὐτὸς ὄπωπα.
μὲν: 2:1063: ἡμίσεες μὲν ἐρέσσετ᾽ ἀμοιβαδίς, ἡμίσεες δὲ
μὲν: 2:1073: φοινίκεοι. καὶ τοὶ μὲν ἀμοιβήδην ἐλάασκον:
μὲν: 2:1102: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἠμάτιος μὲν ἐν οὔρεσι φύλλ᾽ ἐτίνασσεν
μὲν: 2:1115: καὶ τοὺς μὲν νῆσόνδε, παρὲξ ὀλίγον θανάτοιο,
μὲν: 2:1138: ‘ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέξομεν εὐμενέοντες.
μὲν: 2:1148: τὸν μὲν ἔπειτ᾽ ἔρρεξεν ἑῇς ὑποθημοσύνῃσιν
μὲν: 2:1152: τῶν ἐξ ἀμφοτέρων εἰμὲν γένος. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη
μὲν: 2:1167: ἀλλὰ τὰ μὲν καὶ ̣̣αῦτις ἐνίφομεν ἀλλήλοισιν.
μὲν: 2:1183: ὡς μὲν γὰρ πατέρ᾽ ὑμὸν ὑπεξείρυτο φόνοιο
μὲν: 2:1202: ‘ὦ φίλοι, ἡμέτερον μὲν ὅσον σθένος, οὔποτ᾽ ἀρωγῆς
μὲν: 2:1234: ἔνθα μὲν Οὐρανίδης Φιλύρῃ Κρόνος, εὖτ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ
μὲν: 2:1242: ἦλθ᾽, ἵνα δὴ Χείρωνα πελώριον, ἄλλα μὲν ἵππῳ,
μὲν: 2:1253: τὸν μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτης ἴδον ἕσπερον ὀξέι ῥοίζῳ
μὲν: 2:1264: αὐτίκα δ᾽ ἱστία μὲν καὶ ἐπίκριον ἔνδοθι κοίλης
μὲν: 2:1279: ‘Κολχίδα μὲν δὴ γαῖαν ἱκάνομεν ἠδὲ ῥέεθρα
μὲν: 3:6: ὧς οἱ μὲν πυκινοῖσιν ἀνωίστως δονάκεσσιν
μέν: 3:32: ‘Ἥρη, νήιδα μέν με πατὴρ τέκε τοῖο βολάων,
μὲν: 3:41: ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐς χαλκεῶνα καὶ ἄκμονας ἦρι βεβήκει,
μέν: 3:59: τῶν ἤτοι πάντων μέν, ἐπεὶ πέλας ἔργον ὄρωρεν,
μὲν: 3:61: τὸν μὲν ἐγών, εἰ καί περ ἐς Ἄιδα ναυτίλληται
μὲν: 3:119: καί ῤ̔ ὁ μὲν ἤδη πάμπαν ἐνίπλεον ᾧ ὑπὸ μαζῷ
μέν: 3:137: χρύσεα μέν οἱ κύκλα τετεύχαται: ἀμφὶ δ᾽ ἑκάστῳ
μέν: 3:152: ἦ μέν τοι δῶρόν γε παρέξομαι, οὐδ᾽ ἀπατήσω,
μὲν: 3:171: ‘ὦ φίλοι, ἤτοι ἐγὼ μὲν ὅ μοι ἐπιανδάνει αὐτῷ
μὲν: 3:176: ὧλλοι μὲν κατὰ νῆα σὺν ἔντεσι μίμνεθ᾽ ἕκηλοι:
μέν: 3:223: Ἥφαιστος. καί ῥ᾽ ἡ μέν ἀναβλύεσκε γάλακτι,
μέν: 3:225: ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ὕδωρ προρέεσκε, τὸ μέν ποθι δυομένῃσιν
μέν: 3:239: τῶν ἤτοι ἄλλῳ μέν, ὅτις καὶ ὑπείροχος ἦεν,
μὲν: 3:242: τὸν μὲν Καυκασίη νύμφη τέκεν Ἀστερόδεια
μὲν: 3:248: ἄμφω, Χαλκιόπη Μήδειά τε. τὴν μὲν ἄρ᾽ οἵγε
μὲν: 3:264: πατρός. ὁ μὲν θνῄσκων στυγερὰς ἐπετείλατ᾽ ἀνίας
μὲν: 3:271: ἕρκος ἐπεπλήθει. τοὶ μὲν μέγαν ἀμφιπένοντο
μὲν: 3:307: σωομένοις μεσσηγὺς ἐνέκλασεν; οὐ μὲν ἐμεῖο
μὲν: 3:320: ‘Αἰήτη, κείνην μὲν ἄφαρ διέχευαν ἄελλαι
μέν: 3:356: τόνδε μέν, οἷό περ οὕνεκ᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος ὧλλοι ἄγερθεν,
μὲν: 3:388: οὐδὲ μὲν ἱέμενοι. τίς δ᾽ ἂν τόσον οἶδμα περῆσαι
μέν: 3:448: καί ῥ᾽ οἱ μέν ῥα δόμων ἐξήλυθον ἀσχαλόωντες.
μὲν: 3:466: ἐρρέτω. ἦ μὲν ὄφελλεν ἀκήριος ἐξαλέασθαι.
μὲν: 3:471: ἡ μὲν ἄρ᾽ ὧς ἐόλητο νόον μελεδήμασι κούρη.
μὲν: 3:475: ‘Αἰσονίδη, μῆτιν μὲν ὀνόσσεαι, ἥντιν᾽ ἐνίψω:
μὲν: 3:487: ὄρνυθι λισσόμενος: μελέη γε μὲν ἧμιν ὄρωρεν
μὲν: 3:506: ‘ὥρη μητιάασθαι ὅ κ᾽ ἔρξομεν. οὐ μὲν ἔολπα
μέν: 3:508: εἰ μέν νυν τύνη ζεῦξαι βόας Αἰήταο,
μὲν: 3:523: ‘ὦ φίλοι, ἤτοι μὲν τόδε λοίσθιον. ἀλλά τιν᾽ οἴω
μὲν: 3:534: τῆς μὲν ἀπὸ μεγάροιο κατὰ στίβον ἐνθάδ᾽ ἰόντες
μὲν: 3:541: τρηρὼν μὲν φεύγουσα βίην κίρκοιο πελειὰς
μὲν: 3:568: ‘Ἄργος μὲν παρὰ νηός, ἐπεὶ τόδε πᾶσιν ἕαδεν,
μὲν: 3:572: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τὸν μὲν ἄφαρ προΐαλλε νέεσθαι
μὲν: 3:606: καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἄσχετα ἔργα πιφαύσκετο δημοτέροισιν
μὲν: 3:654: τρὶς μὲν ἐπειρήθη, τρὶς δ᾽ ἔσχετο, τέτρατον αὖτις
μέν: 3:683: μῦθος δ᾽ ἄλλοτε μέν οἱ ἐπ᾽ ἀκροτάτης ἀνέτελλεν
μὲν: 3:685: πολλάκι δ᾽ ἱμερόεν μὲν ἀνὰ στόμα θυῖεν ἐνισπεῖν:
μὲν: 3:723: μεσσηγὺς μὲν τόνγε δόμῳ λίπον ἐνθάδ᾽ ἰοῦσα.’
μὲν: 3:743: νὺξ μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἄγεν κνέφας: οἱ δ᾽ ἐνὶ πόντῳ
μὲν: 3:765: φῆ δέ οἱ ἄλλοτε μὲν θελκτήρια φάρμακα ταύρων
μὲν: 3:775: Χαλκιόπης υἷας. τοὺς μὲν θεὸς ἤ τις Ἐρινὺς
μὲν: 3:782: δύσμορος: οὐ μὲν ἔολπα καταφθιμένοιό περ ἔμπης
μὲν: 3:802: φάρμακά οἱ, τὰ μὲν ἐσθλά, τὰ δὲ ῥαιστήρι᾽, ἔκειτο.
μὲν: 3:812: μνήσατο μὲν τερπνῶν, ὅσ᾽ ἐνὶ ζωοῖσι πέλονται,
μέν: 3:816: καὶ τὴν μέν ῥα πάλιν σφετέρων ἀποκάτθετο γούνων,
μὲν: 3:824: ἔνθα κασιγνήτους μὲν ἔτ᾽ αὐτόθι μεῖναι ἀνώγει
μὲν: 3:828: παρθενική, ξανθὰς μὲν ἀνήψατο χερσὶν ἐθείρας,
μὲν: 3:842: ἔνθ᾽ αὖτ᾽ ἀμφίπολοι μὲν ἐφοπλίζεσκον ἀπήνην:
μὲν: 3:853: τοῦ δ᾽ ἤτοι ἄνθος μὲν ὅσον πήχυιον ὕπερθεν
μὲν: 3:859: ἑπτὰ μὲν ἀενάοισι λοεσσαμένη ὑδάτεσσιν,
μὲν: 3:880: τῇ δ᾽ ἅμα νύμφαι ἕπονται ἀμορβάδες, αἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτῆς
μὲν: 3:886: αὐτὰρ ἐπεὶ πόλιος μὲν ἐυδμήτους λίπ᾽ ἀγυιάς,
μὲν: 3:908: ὄφρα τὰ μὲν δασόμεσθα μετὰ σφίσιν, εἴ κεν ὀπάσσῃ
μὲν: 3:916: Ἀμπυκίδης, ἐσθλὸς μὲν ἐπιπροφανέντας ἐνισπεῖν
μὲν: 3:939: ‘τύνη μὲν νηόνδε θεᾶς ἴθι, τῷ ἔνι κούρην
μὲν: 3:957: ὃς δή τοι καλὸς μὲν ἀρίζηλός τ᾽ ἐσιδέσθαι
μὲν: 3:959: ὧς ἄρα τῇ καλὸς μὲν ἐπήλυθεν εἰσοράασθαι
μὲν: 3:999: ἀλλ᾽ ἡ μὲν καὶ νηός, ἐπεὶ χόλον εὔνασε Μίνως,
μέν: 3:1021: ἄμφω δ᾽ ἄλλοτε μέν τε κατ᾽ οὔδεος ὄμματ᾽ ἔρειδον
μὲν: 3:1048: φλὸξ ὀλοῶν ταύρων. τοῖός γε μὲν οὐκ ἐπὶ δηρὸν
μὲν: 3:1092: Αἰαίης νήσου: Μινύην γε μὲν ὁρμηθέντα,
μὲν: 3:1108: ἀλλ᾽ οἶον τύνη μὲν ἐμεῦ, ὅτ᾽ Ἰωλκὸν ἵκηαι,
μὲν: 3:1119: ‘δαιμονίη, κενεὰς μὲν ἔα πλάζεσθαι ἀέλλας,
μὲν: 3:1124: οὕνεκα τῶν μὲν παῖδες ὑπότροποι οἴκαδ᾽ ἵκοντο
μὲν: 3:1132: σχετλίη: οὐ μὲν δηρὸν ἀπαρνήσεσθαι ἔμελλεν
μὲν: 3:1136: ἤδη δ᾽ ἀμφίπολοι μὲν ὀπιπεύουσαι ἄπωθεν
μὲν: 3:1152: καί ῥ᾽ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ λάβ᾽ ἡνία, τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἱμάσθλην
μέν: 3:1170: γηθόσυνοι τῆμος μέν, ἐπεὶ κνέφας ἔργαθε νυκτός,
μὲν: 3:1173: ἄνδρε δύω, πρὸ μὲν αὐτὸν ἀρηίφιλον Τελαμῶνα,
μὲν: 3:1184: καί ῥ᾽ ὁ μὲν Ἀονίοισιν ἐνισπείρας πεδίοισιν
μὲν: 3:1190: ἠέλιος μὲν ἄπωθεν ἐρεμνὴν δύετο γαῖαν
μὲν: 3:1198: ἠμάτιος: θῆλυν μὲν ὄιν, γάλα τ᾽ ἔκτοθι ποίμνης
μὲν: 3:1202: ἔνθ᾽ ἤτοι πάμπρωτα λοέσσατο μὲν ποταμοῖο
μὲν: 3:1211: καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἀγκαλέσας πάλιν ἔστιχεν: ἡ δ᾽ ἀίουσα
μὲν: 3:1220: Αἰσονίδην δ᾽ ἤτοι μὲν ἕλεν δέος, ἀλλά μιν οὐδ᾽ ὧς
μὲν: 3:1224: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Αἰήτης περὶ μὲν στήθεσσιν ἕεστο
μὲν: 3:1231: δεινόν, ἀμαιμάκετον: τὸ μὲν οὔ κέ τις ἄλλος ὑπέστη
μὲν: 3:1275: τοὺς μὲν Καυκασίοισιν ἐφεσταότας σκοπέλοισιν,
μὲν: 3:1281: καὶ ξίφος ἀμφ᾽ ὤμοις, γυμνὸς δέμας, ἄλλα μὲν Ἄρει
μέν: 3:1299: φῦσαι χαλκήων ὁτὲ μέν τ᾽ ἀναμαρμαίρουσιν,
μὲν: 3:1318: ζεύγληθεν. καὶ τὼ μὲν ὑπὲκ πυρὸς ἂψ ἐπὶ νῆα
μὲν: 3:1325: οἱ δ᾽ εἵως μὲν δὴ περιώσια θυμαίνεσκον,
μὲν: 3:1344: καὶ τοὺς μὲν πεδίονδε διεπτοίησε φέβεσθαι:
μὲν: 3:1381: ἀμώων, πολέας μὲν ἔτ᾽ ἐς νηδὺν λαγόνας τε
μὲν: 3:1392: πῖπτον δ᾽, οἱ μὲν ὀδὰξ τετρηχότα βῶλον ὀδοῦσιν
μὲν: 4:6: ἤτοι ὁ μὲν δήμοιο μετ᾽ ἀνδράσιν, ὅσσοι ἄριστοι,
μὲν: 4:44: λαιῇ μὲν χερὶ πέπλον ἐπ᾽ ὀφρύσιν ἀμφὶ μέτωπα
μὲν: 4:75: τρὶς μὲν ἀνήυσεν, τρὶς δ᾽ ὀτρύνοντος ὁμίλου
μὲν: 4:96: Ἥρη τε Ζυγίη, Διὸς εὐνέτις, ἦ μὲν ἐμοῖσιν
μὲν: 4:162: ἔνθα δ᾽ ὁ μὲν χρύσειον ἀπὸ δρυὸς αἴνυτο κῶας,
μὲν: 4:179: ἤιε δ᾽ ἄλλοτε μὲν λαιῷ ἐπιειμένος ὤμῳ
μέν: 4:183: Ἠὼς μέν ῤ̔ ἐπὶ γαῖαν ἐκίδνατο, τοὶ δ᾽ ἐς ὅμιλον
μὲν: 4:187: Αἰσονίδης δ᾽ ἄλλους μὲν ἐρήτυε, τῷ δ᾽ ἐπὶ φᾶρος
μὲν: 4:194: τὴν μὲν ἐγὼν ἐθέλουσαν ἀνάξομαι οἴκαδ᾽ ἄκοιτιν
μὲν: 4:199: ἀλλ᾽ οἱ μὲν διὰ νηός, ἀμοιβαδὶς ἀνέρος ἀνὴρ
μέν: 4:222: σκαιῇ μέν ῤ̔ ἐνὶ χειρὶ σάκος δινωτὸν ἀείρων,
μέν: 4:247: ἠνώγει Ἑκάτην. καὶ δὴ τὰ μέν, ὅσσα θυηλὴν
μὲν: 4:275: νάσσατ᾽ ἐποιχόμενος, τὰ μὲν ἤ ποθι ναιετάουσιν,
μὲν: 4:285: ὅς δή τοι τείως μὲν ἀπείρονα τέμνετ᾽ ἄρουραν
μὲν: 4:289: ἔνθα διχῆ τὸ μὲν ἔνθα μετ᾽ ἠῴην ἅλα βάλλει
μέν: 4:303: Κόλχοι δ᾽ αὖτ᾽ ἄλλοι μέν, ἐτώσια μαστεύοντες,
μὲν: 4:310: τριγλώχιν, εὖρος μὲν ἐς αἰγιαλοὺς ἀνέχουσα,
μὲν: 4:312: σχίζονται προχοαί. τὴν μὲν καλέουσι Νάρηκος:
μὲν: 4:331: τῶν δ᾽ ἤτοι ἑτέρῃ μὲν ἐν ἱερὸν ἔσκεν ἔδεθλον:
μὲν: 4:341: κῶας μὲν χρύσειον, ἐπεί σφισιν αὐτὸς ὑπέστη
μὲν: 4:387: σῇ πάθον ἀτροπίῃ. τὰ μὲν οὐ θέμις ἀκράαντα
μὲν: 4:395: ‘ἴσχεο, δαιμονίη: τὰ μὲν ἁνδάνει οὐδ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ.
μὲν: 4:414: τύνη μὲν κατὰ μῶλον ἀλέξεο δούρατα Κόλχων:
μέν: 4:424: πορφύρεον. τὸν μέν ῥα Διωνύσῳ κάμον αὐταὶ
μέν: 4:453: συνθεσίῃ. τοὶ μέν ῥα διάνδιχα νηυσὶν ἔκελσαν
μὲν: 4:463: καὶ τὼ μὲν τὰ ἕκαστα συνῄνεον ἀλλήλοισιν:
μὲν: 4:508: ἤτοι μὲν δίζεσθαι ἐπέχραον ἔνδοθι πάσης
μὲν: 4:514: οἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτάων νήσων ἔβαν, ᾗσιν ἐπέσχον
μὲν: 4:537: οὐ μὲν ἔτι ζώοντα καταυτόθι τέτμον ἄνακτα
μὲν: 4:559: νοστήσειν. τὸ μὲν οὔτις ἀριστήων ἐνόησεν:
μέν: 4:605: αἱ μέν τ᾽ ἠελίῳ ψαμάθοις ἔπι τερσαίνονται:
μὲν: 4:616: καὶ τὰ μὲν ὧς κείνοισι μετ᾽ ἀνδράσι κεκλήισται.
μὲν: 4:619: ἤματα μὲν στρεύγοντο περιβληχρὸν βαρύθοντες
μέν: 4:629: ἔνθεν ἀπορνύμενος τῇ μέν τ᾽ ἐπερεύγεται ἀκτὰς
μὲν: 4:671: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἄνδρεσσιν ὁμὸν δέμας, ἄλλο δ᾽ ἀπ᾽ ἄλλων
μὲν: 4:686: ἔνθ᾽ ἤτοι πληθὺς μὲν ἐφετμαῖς Αἰσονίδαο
μὲν: 4:693: ἡ μὲν ἐπ᾽ ἀμφοτέραις θεμένη χείρεσσι μέτωπα,
μὲν: 4:699: ὃς μέγα μὲν κοτέει, μέγα δ᾽ ἀνδροφόνοισιν ἀρήγει,
μὲν: 4:702: πρῶτα μὲν ἀτρέπτοιο λυτήριον ἥγε φόνοιο
μὲν: 4:708: καὶ τὰ μὲν ἀθρόα πάντα δόμων ἐκ λύματ᾽ ἔνεικαν
μὲν: 4:742: ἄλλο μὲν οὔτι κακὸν μητίσομαι ἐνθάδ᾽ ἰούσῃ:
μὲν: 4:766: τρηχύνοι πέλαγος: Ζεφύρου γε μὲν οὖρος ἀήτω,
μέν: 4:782: οἶσθα μέν, ὅσσον ἐμῇσιν ἐνὶ φρεσὶ τίεται ἥρως
μὲν: 4:816: ναὶ μὲν ἐφημοσύνῃσιν ἐμαῖς Ἥφαιστον ὀίω
μὲν: 4:832: ‘εἰ μὲν δὴ μαλεροῖο πυρὸς μένος ἠδὲ θύελλαι
μὲν: 4:867: ἡ μὲν γὰρ βροτέας αἰεὶ περὶ σάρκας ἔδαιεν
μὲν: 4:874: τὸν μὲν ἄρ᾽ ἁρπάγδην χαμάδις βάλε κεκληγῶτα,
μὲν: 4:893: τὰς μὲν ἄρ᾽ εὐειδὴς Ἀχελωίῳ εὐνηθεῖσα
μὲν: 4:896: ἄμμιγα μελπόμεναι: τότε δ᾽ ἄλλο μὲν οἰωνοῖσιν,
μὲν: 4:918: οἱ δ᾽ ἄχεϊ σχόμενοι τὰς μὲν λίπον, ἄλλα δ᾽ ὄπαζον
μὲν: 4:920: τῇ μὲν γὰρ Σκύλλης λισσὴ προυφαίνετο πέτρη:
μἑν: 4:933: ἄλλοτε μἑν προπάροιθεν ὁρώμενοι, ἄλλοτ᾽ ὄπισθεν,
μὲν: 4:943: αἵ θ᾽ ὁτὲ μὲν κρημνοῖς ἐναλίγκιαι ἠέρι κῦρον,
μὲν: 4:948: σφαίρῃ ἀθύρουσιν περιηγέι: αἱ μὲν ἔπειτα
μὲν: 4:964: ἔνθ᾽ αἱ μὲν κατὰ βένθος ἀλίγκιαι αἰθυίῃσιν
μὲν: 4:968: καὶ τὰ μὲν ἑρσήεντα κατὰ δρία ποιμαίνεσκεν
μὲν: 4:977: καὶ μὲν τὰς παράμειβον ἐπ᾽ ἤματι: νυκτὶ δ᾽ ἰούσῃ
μὲν: 4:1009: κούρη δ᾽ οὐλομένῳ ὑπὸ δείματι πολλὰ μὲν αὐτοὺς
μὲν: 4:1016: ὡς ἐμοὶ ἐκ πυκιναὶ ἔπεσον φρένες, οὐ μὲν ἕκητι
μὲν: 4:1019: μὴ μὲν ἐγὼν ἐθέλουσα σὺν ἀνδράσιν ἀλλοδαποῖσιν
μὲν: 4:1027: τοῖα μὲν Ἀρήτην γουνάζετο δάκρυ χέουσα:
μὲν: 4:1088: οἷα μὲν Ἀντιόπην εὐώπιδα μήσατο Νυκτεύς:
μέν: 4:1090: πατρὸς ἀτασθαλίῃσι: νέον γε μέν, οὐδ᾽ ἀποτηλοῦ,
μὲν: 4:1099: οὐδὲ μὲν Αἰήτην ἀθεριζέμεν, ὡς ἀγορεύεις,
μὲν: 4:1104: παρθενικὴν μὲν ἐοῦσαν ἑῷ ἀπὸ πατρὶ κομίσσαι
μέν: 4:1108: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τὸν μέν ἐπισχεδὸν εὔνασεν ὕπνος.
μὲν: 4:1116: παρθενικὴν μὲν έοῦσαν ἑοῦ ποτὶ δώματα πατρὸς
μέν: 4:1147: αἱ μέν τ᾽ Αἰγαίου ποταμοῦ καλέοντο θύγατρες:
μὲν: 4:1159: οὐ μὲν ἐν Ἀλκινόοιο γάμον μενέαινε τελέσσαι
μὲν: 4:1172: κίνυντ᾽ ἐνναέται μὲν ἀνὰ πτόλιν, οἱ δ᾽ ἀποτηλοῦ
μὲν: 4:1183: Ἥρη ἐπιπροέηκεν. ἄγεν δ᾽ ὁ μὲν ἔκκριτον ἄλλων
μὲν: 4:1214: ἀλλὰ τὰ μὲν στείχοντος ἄδην αἰῶνος ἐτύχθη.
μέν: 4:1226: ἤδη μέν ποθι κόλπον ἐπώνυμον Λ̓μβρακιήων,
μὲν: 4:1268: νῦν δ᾽ ἡ μὲν πέλαγόσδε μετέσσυται, οἰόθι δ᾽ ἅλμη
μὲν: 4:1270: τούνεκ᾽ ἐγὼ πᾶσαν μὲν ἀπ᾽ ἐλπίδα φημὶ κεκόφθαι
μὲν: 4:1332: οὔτι μαλ᾽ ἀντικρὺ νοέω φάτιν. ἦ μὲν ἑταίρους
μὲν: 4:1355: τῆσδε θεοπροπίης ἴσχω πέρι. φάν γε μὲν εἶναι
μὲν: 4:1368: ‘ἅρματα μὲν δή φημι Ποσειδάωνος ἔγωγε
μὲν: 4:1385: ἤμαθ᾽ ὁμοῦ νύκτας τε. δύην γε μὲν ἢ καὶ ὀιζὺν
μὲν: 4:1422: ποίην πάμπρωτον: ποίης γε μὲν ὑψόθι μακροὶ
μὲν: 4:1441: ὕδωρ ἐξερέων, τὸ μὲν οὔ ποθι μέλλεν ἰδέσθαι.
μὲν: 4:1462: κινυμένης ἀμάθου. Βορέαο μὲν ὡρμήθησαν
μὲν: 4:1464: Εὔφημος πίσυνος, Λυγκεύς γε μὲν ὀξέα τηλοῦ
μὲν: 4:1466: τὸν μὲν ἄρ᾽ αἶσα θεῶν κείνην ὁδὸν ἠνορέη τε
μὲν: 4:1470: ἀλλ᾽ ὁ μὲν οὖν Μυσοῖσιν ἐπικλεὲς ἄστυ πολίσσας
μὲν: 4:1487: λᾶι βαλών: ἐπεὶ οὐ μὲν ἀφαυρότερός γ᾽ ἐτέτυκτο,
μὲν: 4:1504: δεινὸς ὄφις, νωθὴς μὲν ἑκὼν ἀέκοντα χαλέψαι:
μὲν: 4:1506: ἀλλὰ μὲν ᾧ τὰ πρῶτα μελάγχιμον ἰὸν ἐνείη
μὲν: 4:1527: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἐπὶ τυτθὸν ἀποφθίμενός περ ἔμελλεν
μὲν: 4:1548: καὶ τοὶ μὲν Φοίβου κτέρας ἵδρυον ἐν χθονὶ βάντες:
μὲν: 4:1571: ‘κείνη μὲν πόντοιο διήλυσις, ἔνθα μάλιστα
μὲν: 4:1618: ἔνθα μὲν Ἀργῷός τε λιμὴν καὶ σήματα νηὸς
μὲν: 4:1625: αὐτίκα δὲ ζέφυρος μὲν ἐλώφεεν, ἤλυθε δ᾽ αὔρη
μὲν: 4:1627: ἦμος δ᾽ ἠέλιος μὲν ἔδυ, ἀνὰ δ᾽ ἤλυθεν ἀστὴρ
μὲν: 4:1639: τὸν μὲν χαλκείης μελιηγενέων ἀνθρώπων
μὲν: 4:1643: ἀλλ᾽ ἤτοι τὸ μὲν ἄλλο δέμας καὶ γυῖα τέτυκτο
μὲν: 4:1657: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τοὶ μὲν ὑπὲκ βελέων ἐρύσαντο
μὲν: 4:1666: τὰς γουναζομένη τρὶς μὲν παρεκέκλετ᾽ ἀοιδαῖς,
μὲν: 4:1683: ῥιπῇσιν μὲν πρῶτα τινάσσεται, ὕστερον αὖτε
μὲν: 4:1685: ἀκαμάτοις τείως μὲν ἐπισταδὸν ᾐωρεῖτο,
μὲν: 4:1687: κεῖνο μὲν οὖν Κρήτῃ ἐνὶ δὴ κνέφας ηὐλίζοντο
μὲν: 4:1714: ποίεον, Αἰγλήτην μὲν ἐυσκόπου εἵνεκεν αἴγλης
μέν: 4:1757: οἳ πρὶν μέν ποτε δὴ Σιντηίδα Λῆμνον ἔναιον,
μὲν: 4:1762: ἐξ ἕθεν. ἀλλὰ τὰ μὲν μετόπιν γένετ᾽ Εὐφήμοιο.
μενέαιν᾽: 1:670: βάκτρῳ ἐρειδομένη, περὶ δὲ μενέαιν᾽ ἀγορεῦσαι.
μενέαινε: 3:369: φῆ δ᾽ ἐπαλαστήσας: μενέαινε δὲ παισὶ μάλιστα
μενέαινε: 4:1159: οὐ μὲν ἐν Ἀλκινόοιο γάμον μενέαινε τελέσσαι
μενέαινεν: 1:224: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ αὐτοῖο πάις μενέαινεν Ἄκαστος
μενέαινεν: 1:771: πρόφρων ἀντομένη: περὶ γὰρ μενέαινεν ἕπεσθαι
μενέαινεν: 3:1011: ἀλλ᾽ ἄμυδις μενέαινεν ἀολλέα πάντ᾽ ἀγορεῦσαι.
μενέαινεν: 4:154: ὑψοῦ σμερδαλέην κεφαλὴν μενέαινεν ἀείρας
μενεαίνετε: 1:1315: ‘τίπτε παρὲκ μεγάλοιο Διὸς μενεαίνετε βουλὴν
μενέαινον: 2:262: τὼ μὲν ἔπειθ᾽ ὅρκοισιν ἀλαλκέμεναι μενέαινον.
μενεαίνων: 4:233: ἄξουσιν, καὶ θυμὸν ἐνιπλήσει μενεαίνων
μενεδήιον: 2:114: αὔτως δ᾽ Ἄρητος μενεδήιον Εὐρύτου υἷα
μενέηνα: 3:95: καὶ δή οἱ μενέηνα, περισχομένη κακότητι,
μενέηνας: 1:1341: οὐδὲ περὶ κτεάτεσσι χαλεψάμενος μενέηνας,
μένει: 1:6: μοῖρα μένει στυγερή, τοῦδ᾽ ἀνέρος, ὅντιν᾽ ἴδοιτο
μένει: 1:543: δεινὸν μορμύρουσα ἐρισθενέων μένει ἀνδρῶν.
μένει: 4:252: ἀνδράσιν ὀψιγόνοισι μένει καὶ τῆμος ἰδέσθαι.
μένει: 4:277: αἶά γε μὴν ἔτι νῦν μένει ἔμπεδον υἱωνοί τε
μένει: 4:1022: μῆτις ἔην. ἔτι μοι μίτρη μένει, ὡς ἐνὶ πατρὸς
μένειν: 4:1255: αὖθι μένειν τυτθόν περ ἐπὶ χρόνον; οἷον ἐρήμη
μένεν: 1:44: γυῖα, μένεν δ᾽ ἔτι θυμὸς ἀρήιος, ὡς τὸ πάρος περ.
μένεν: 1:1016: νυκτὸς ἔτι ῥιπὴ μένεν ἔμπεδον, ἀλλὰ θύελλαι
μένεός: 3:407: πεῖρα δέ τοι μένεός τε καὶ ἀλκῆς ἔσσετ᾽ ἄεθλος,
Μενετηίδος: 1:56: τὼ δ᾽ αὖτ᾽ ἐκγεγάτην Μενετηίδος Ἀντιανείρης.
μενοεικέα: 1:657: ‘Ὦφιλαι, εἰ δ᾽ ἄγε δὴ μενοεικέα δῶρα πόρωμεν
μενοεικέα: 2:497: κουρότεροι δ᾽ ἑτάρων μενοεικέα δαῖτ᾽ ἀλέγυνον.
μενοεικέα: 3:983: αὐτοκασιγνήτῃ μενοεικέα φάρμακα δώσειν.
μενοεικέα: 4:1351: μητέρι δὲ σφετέρῃ μενοεικέα τῖσαι ἀμοιβὴν
μενοινάς: 4:21: φάρμακα πασσαμένη, Ἥρης δ᾽ ἁλίωσε μενοινάς,
μενοινάς: 4:413: ἀμπλακίῃ, θεόθεν δὲ κακὰς ἤνυσσα μενοινάς.
μενοινή: 1:700: ‘εἰ μὲν δὴ πάσῃσιν ἐφανδάνει ἥδε μενοινή,
μενοινὴν: 1:894: ἄλλων ἐκ πολίων: ἀλλ᾽ οὐ σύγε τήνδε μενοινὴν
μενοινήν: 3:397: διχθαδίην πόρφυρεν ἐνὶ στήθεσσι μενοινήν,
μενοινήν: 3:900: ἤματι τῷ, εἴ μοι συναρέσσετε τήνδε μενοινήν.
μενοινὴν: 4:355: ‘Αἰσονίδη, τίνα τήνδε συναρτύνασθε μενοινὴν
μενοινώοντας: 4:1253: βέλτερον ἦν μέγα δή τι μενοινώοντας ὀλέσθαι.
Μενοίτιον: 1:69: καὶ μὴν Ἄκτωρ υἷα Μενοίτιον ἐξ Ὀπόεντος
μένον: 2:135: ὧς οἵγ᾽ οὐκέτι δὴν μένον ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἐκέδασθεν
μένον: 2:155: καὶ τότε μὲν μένον αὖθι διὰ κνέφας, ἕλκεά τ᾽ ἀνδρῶν
μένον: 2:308: παννύχιοι Βορέω μένον υἱέας ἐγρήσσοντες.
μένον: 2:838: ἀμφὶ δὲ κηδείῃ νέκυος μένον ἀσχαλόωντες.
μένοντες: 1:319: δειδέχατ᾽, Ἀργῴῃ ἄμυδις παρὰ νηὶ μένοντες.
μένοντες: 1:862: ναυτιλίης: δηρὸν δ᾽ ἂν ἐλίνυον αὖθι μένοντες,
μένοντες: 4:854: ‘μηκέτι νῦν ἀκταῖς Τυρσηνίσιν ἧσθε μένοντες,
μένος: 1:548: νῆα καὶ ἡμιθέων ἀνδρῶν μένος, οἳ τότ᾽ ἄριστοι
μένος: 2:45: καὶ μένος ἠύτε θηρὸς ἀέξετο: πῆλε δὲ χεῖρας
μένος: 2:69: χεῖρας, ἐπ᾽ ἀλλήλοισι μένος φέρον ἀντιόωντες.
μένος: 2:229: πνεῖ τόδε μυδαλέον τε καὶ οὐ τλητὸν μένος ὀδμῆς:
μένος: 2:275: Ζεὺς μένος ἀκάματόν σφιν: ἀτὰρ Διὸς οὔ κεν ἑπέσθην
μένος: 2:615: ἥ οἱ ἐνέπνευσεν θεῖον μένος, εὖτέ μιν Ἄργος
μένος: 2:1100: Ζεὺς δ᾽ ἀνέμου βορέαο μένος κίνησεν ἀῆναι,
μένος: 2:1110: ἱστία δ᾽ ἐξήρπαξ᾽ ἀνέμου μένος, ἠδὲ καὶ αὐτὴν
μένος: 3:752: δειδυῖαν ταύρων κρατερὸν μένος, οἷσιν ἔμελλεν
μένος: 4:817: λωφήσειν πρήσοντα πυρὸς μένος, Ἱπποτάδην δὲ
μένος: 4:832: ‘εἰ μὲν δὴ μαλεροῖο πυρὸς μένος ἠδὲ θύελλαι
Μέντορες: 4:549: Μέντορες, ἀγραύλοισιν ἀλεξόμενον περὶ βουσίν.
μένων: 1:198: αὖθι μένων λυκάβαντα μετετράφη Αἰτωλοῖσιν.
μερόπεσσι: 4:536: οὔδεος, ὥς κεν ἄφαντος ἀεὶ μερόπεσσι πέλοιτο.
Μέροπος: 1:975: ὠδίνων, Μέροπος Περκωσίου ἐκγεγαυῖα,
μεσαιτάτῃ: 4:997: τῷ ἴκελοι, οἷόν τε μεσαιτάτῃ ἐμβεβαῶτες
μέσῃ: 1:1239: ἀγκῶν᾽ ἔσπασε χειρί, μέσῃ δ᾽ ἐνικάββαλε δίνῃ.
μεσηγὺ: 4:1573: ῥηγμῖνες φρίσσουσι διαυγέες: ἡ δὲ μεσηγὺ
μεσηγὺς: 4:600: οἰωνὸς δύναται βαλέειν ὕπερ: ἀλλὰ μεσηγὺς
μεσημβρινὸν: 4:1503: κεῖτο δ᾽ ἐπὶ ψαμάθοισι μεσημβρινὸν ἦμαρ ἀλύσκων
μεσημβριόωντος: 2:741: ἥ τε μεσημβριόωντος ἰαίνεται ἠελίοιο.
μεσόδμῃ: 1:563: δή ῥα τότε μέγαν ἱστὸν ἐνεστήσαντο μεσόδμῃ,
μέσον: 1:1033: πλῆξεν ἐπαΐξας στῆθος μέσον, ἀμφὶ δὲ δουρὶ
μέσον: 2:622: νῆα διὲκ πέλαγος σεῦεν μέσον. αὐτὰρ ὁ τόνγε
μέσον: 4:374: φασγάνῳ αὐτίκα τόνδε μέσον διὰ λαιμὸν ἀμῆσαι,
μέσσαις: 2:597: προπροκαταΐγδην κοίλης ἁλός. ἐν δ᾽ ἄρα μέσσαις
μέσσας: 2:828: ἀίγδην, μέσσας δὲ σὺν ὀστέῳ ἶνας ἔκερσεν.
μέσσας: 3:1321: πήληκα βριαρὴν δόρυ τ᾽ ἄσχετον, ᾧ π̔᾽ ὑπὸ μέσσας
μέσσαυλος: 3:235: ἔνθα δὲ καὶ μέσσαυλος ἐλήλατο: τῇ δ᾽ ἐπὶ πολλαὶ
μέσσῃ: 1:673: στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ μέσσῃ ἀγορῇ, ἀνὰ δ᾽ ἔσχεθε δειρὴν
μέσση: 1:727: δὴ γάρ τοι μέσση μὲν ἐρευθήεσσ᾽ ἐτέτυκτο,
μέσσῃ: 3:282: Αἰσονίδῃ γλυφίδας μέσσῃ ἐνικάτθετο νευρῇ,
μεσσηγὺ: 3:1316: αὐτὰρ ὁ εὖ ἐνέδησε λόφους: μεσσηγὺ δ᾽ ἀείρας
μεσσηγὺ: 4:579: ἴαχεν ἀνδρομέῃ ἐνοπῇ μεσσηγὺ θεόντων
μεσσηγὺ: 4:582: τοὺς δ᾽ ὀλοὸν μεσσηγὺ δέος λάβεν εἰσαΐοντας
μεσσηγὺ: 4:1360: ἠὲ νέφος μεσσηγὺ φαεινομένας ἐκάλυψεν.’
μεσσηγὺς: 1:85: μεσσηγὺς δύσιές τε καὶ ἀντολαὶ εἰσορόωνται.
μεσσηγὺς: 2:51: τοῖσι δὲ μεσσηγὺς θεράπων Ἀμύκοιο Λυκωρεὺς
μεσσηγὺς: 2:270: ἥρωες μεσσηγὺς ἀνίαχον: αἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἀυτῇ
μεσσηγὺς: 2:337: εἰ δέ κεν ἀντικρὺ πταμένη μεσσηγὺς ὄληται,
μεσσηγύς: 2:1238: τέτμε θεὰ μεσσηγύς: ὁ δ᾽ ἐξ εὐνῆς ἀνορούσας
μεσσηγὺς: 3:307: σωομένοις μεσσηγὺς ἐνέκλασεν; οὐ μὲν ἐμεῖο
μεσσηγὺς: 3:441: οἶος, ἐπεὶ μεσσηγὺς ἔτ᾽ αὐτόθι νεῦσε λιπέσθαι
μεσσηγὺς: 3:665: μυρομένην μεσσηγὺς ἐπιπρομολοῦσ᾽ ἐνόησεν
μεσσηγὺς: 3:723: μεσσηγὺς μὲν τόνγε δόμῳ λίπον ἐνθάδ᾽ ἰοῦσα.’
μεσσηγὺς: 3:929: τάων τις μεσσηγὺς ἀνὰ πτερὰ κινήσασα
μεσσηγὺς: 4:525: ἀργαλέην πλώουσιν ὁδὸν μεσσηγὺς ἔχουσαι
μεσσηγὺς: 4:880: οἱ δ᾽ ἄρα μεσσηγὺς λῆξαν καὶ ἔπαυσαν ἀέθλους
μεσσηγὺς: 4:1231: μεσσηγὺς πέλαγόσδε Λιβυστικὸν ἐννέα πάσας
μέσσην: 1:396: ἄνδρ᾽ ἐντυναμένω δοιὼ μίαν: ἐκ δ᾽ ἄρα μέσσην
μέσσην: 1:399: τοῖς μέσσην οἴοισιν ἀπὸ κληῖδα λίποντο
μέσσην: 1:526: ἐν γάρ οἱ δόρυ θεῖον ἐλήλατο, τό ῥ᾽ ἀνὰ μέσσην
μέσσην: 3:1028: δὴ τότε μέσσην νύκτα διαμμοιρηδὰ φυλάξας,
μέσσην: 4:580: αὐδῆεν γλαφυρῆς νηὸς δόρυ, τό ῥ᾽ ἀνὰ μέσσην
μέσσην: 4:868: νύκτα διὰ μέσσην φλογμῷ πυρός: ἤματα δ᾽ αὖτε
μέσσην: 4:1517: λαιὸν ἐπιπροφέρων ταρσὸν ποδός: αὐτὰρ ὁ μέσσην
μέσσῃσιν: 2:1024: ἀψεγέως μέσσῃσιν ἐνὶ ῥέζουσιν ἀγυιαῖς.
μεσσόθεν: 1:1168: μεσσόθεν ἆξεν ἐρετμόν. ἀτὰρ τρύφος ἄλλο μὲν αὐτὸς
μεσσόθι: 1:1278: κυρτώθη δ᾽ ἀνέμῳ λίνα μεσσόθι, τῆλε δ᾽ ἀπ᾽ ἀκτῆς
μεσσόθι: 2:172: φεύξεσθαι κακὸν οἶτον, ἐπεὶ μάλα μεσσόθι νηὸς
μέσσοις: 2:881: αὐτίκα δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐνὶ μέσσοις ἀγόρευσεν:
μέσσοις: 3:1367: τόν ῥ᾽ ἀνὰ χεῖρα λαβὼν μάλα τηλόθεν ἔμβαλε μέσσοις
μέσσοισι: 1:342: ἥμενον ἐν μέσσοισι: μιῇ δέ ἑ πάντες ἀυτῇ
μέσσοισι: 1:464: αὔδα ἐνὶ μέσσοισι τεὸν νόον. ἦέ σε δαμνᾷ
μέσσοισι: 2:309: αὐτὸς δ᾽ ἐν μέσσοισι παρ᾽ ἐσχάρῃ ἧστο γεραιὸς
μέσσον: 1:427: ἤτοι ὁ μὲν ῥοπάλῳ μέσσον κάρη ἀμφὶ μέτωπα
μεσσότατον: 4:647: μεσσότατον δ᾽ ἄρα τοίγε διὰ στόμα νηὶ βαλόντες
μέσσῳ: 1:441: ἐνθάδε κῶας ἄγοντας: ἀπειρέσιοι δ᾽ ἐνὶ μέσσῳ
μέσσῳ: 1:531: μέσσῳ δ᾽ Ἀγκαῖος μέγα τε σθένος Ἡρακλῆος
μέσσῳ: 2:120: ἄρκτου προσχόμενος σκαιῇ δέρος ἔνθορε μέσσῳ
μέσφ᾽: 2:1229: μέσφ᾽ αὖτις δόρποιο κορεσσάμενοι κατέδαρθεν.
μέσφ᾽: 2:1260: οἰμωγῇ, μέσφ᾽ αὖτις ἀπ᾽ οὔρεος ἀίσσοντα
μέσφα: 4:337: μέσφα Σαλαγγῶνος ποταμοῦ καὶ Νέστιδος αἴης.
μέσῳ: 3:1001: ἀθάνατοι φίλαντο, μέσῳ δέ οἱ αἰθέρι τέκμαρ
μέσῳ: 4:1284: ὴὲ καὶ ἠέλιος μέσῳ ἤματι νύκτ᾽ ἐπάγῃσιν
μετ᾽: 1:17: ἠὲ καὶ ἀλλοδαποῖσι μετ᾽ ἀνδράσι νόστον ὀλέσσῃ.
μετ᾽: 1:303: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖθι μετ᾽ ἀμφιπόλοισιν ἕκηλος
μετ᾽: 1:648: ἠελίου ζωοῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν. ἀλλὰ τί μύθους
μετ᾽: 1:679: δυσμενέων, ἅ τε πολλὰ μετ᾽ ἀνθρώποισι πέλονται;
μετ᾽: 1:741: ἤιε, δὶς τόσση δὲ μετ᾽ ἴχνια νίσσετο πέτρη
μετ᾽: 1:779: παρθένος ἱμείρουσα μετ᾽ ἀλλοδαποῖσιν ἐόντος
μετ᾽: 2:898: τὸν δὲ μετ᾽ Ἐργῖνος καὶ Ναύπλιος Εὔφημός τε
μετ᾽: 2:1011: τοὺς δὲ μετ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα Γενηταίου Διὸς ἄκρην
μετ᾽: 2:1121: υἱῆας Φρίξοιο μετ᾽ ἠιόνας βάλε νήσου
μετ᾽: 2:1187: ἔνθα καὶ ἔνθα νέεσθαι, ὅπῃ φίλον, εἴτε μετ᾽ Αἶαν,
μετ᾽: 2:1188: εἶτε μετ᾽ ἀφνειὴν θείου πόλιν Ὀρχομενοῖο.
μετ᾽: 3:90: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: Κύπρις δὲ μετ᾽ ἀμφοτέρῃσιν ἔειπεν:
μετ᾽: 3:341: οἷαί περ Κόλχοισι μετ᾽ ἀνδράσι νῆες ἔασιν,
μετ᾽: 3:447: ἑρπύζων πεπότητο μετ᾽ ἴχνια νισσομένοιο.
μετ᾽: 3:891: μὴ ἴμεν ἀλλοδαποῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν, οἵ τ᾽ ἐπὶ γαῖαν
μετ᾽: 3:1148: ἡ δὲ μετ᾽ ἀμφιπόλους: αἱ δὲ σχεδὸν ἀντεβόλησαν
μετ᾽: 4:6: ἤτοι ὁ μὲν δήμοιο μετ᾽ ἀνδράσιν, ὅσσοι ἄριστοι,
μετ᾽: 4:289: ἔνθα διχῆ τὸ μὲν ἔνθα μετ᾽ ἠῴην ἅλα βάλλει
μετ᾽: 4:481: κείαται ὀστέα κεῖνα μετ᾽ ἀνδράσιν Ἀψυρτεῦσιν.
μετ᾽: 4:616: καὶ τὰ μὲν ὧς κείνοισι μετ᾽ ἀνδράσι κεκλήισται.
μετ᾽: 4:630: Ὠκεανοῦ, τῇ δ᾽ αὖτε μετ᾽ Ἰονίην ἅλα βάλλει,
μετ᾽: 4:844: Ἥρης: αἶψα δ᾽ ἴαλλε μετ᾽ Αὐσονίην ἅλα πάσας.
μετ᾽: 4:1209: δὴν μάλα Φαιήκεσσι μετ᾽ ἀνδράσι ναιετάασκον,
μετ᾽: 4:1640: ῥίζης λοιπὸν ἐοντα μετ᾽ ἀνδράσιν ἡμιθέοισιν
μετὰ: 1:4: χρύσειον μετὰ κῶας ἐύζυγον ἤλασαν Ἀργώ.
μετὰ: 1:110: ὦρσεν Ἀθηναίη, μετὰ δ᾽ ἤλυθεν ἐλδομένοισιν.
μετὰ: 1:223: κυάνεαι δονέοντο μετὰ πνοιῇσιν ἔθειραι.
μετὰ: 1:237: δὴ τότ᾽ ἴσαν μετὰ νῆα δι᾽ ἄστεος, ἔνθα περ ἀκταὶ
μετὰ: 1:340: νείκεα συνθεσίας τε μετὰ ξείνοισι βαλέσθαι.’
μετὰ: 1:463: ‘Αἰσονίδη, τίνα τήνδε μετὰ φρεσὶ μῆτιν ἑλίσσεις;
μετὰ: 1:698: μῦθος. ἀτὰρ μετὰ τήνγε παρασχεδὸν αὖτις ἀνῶρτο
μετὰ: 1:701: ἤδη κεν μετὰ νῆα καὶ ἄγγελον ὀτρύναιμι.’
μετὰ: 1:708: ἦ, καὶ ἔλυσ᾽ ἀγορήν, μετὰ δ᾽ εἰς ἑὸν ὦρτο νέεσθαι.
μέτα: 1:979: τοῖς μέτα δαῖτ᾽ ἀλέγυνε, βάλεν δ᾽ ἀπὸ δείματα θυμοῦ.
μετὰ: 1:1255: σπερχόμενον μετὰ νῆα διὰ κνέφας. αὐτίκα δ᾽ ἄτην
μετὰ: 1:1309: καὶ τὰ μὲν ὧς ἤμελλε μετὰ χρόνον ἐκτελέεσθαι.
μετὰ: 2:144: ἥρωες, καὶ δή τις ἔπος μετὰ τοῖσιν ἔειπεν:
μετὰ: 2:211: Ἁργῴης ἐπὶ νηὸς ἄγει μετὰ κῶας Ἰήσων.
μετὰ: 2:367: δεινὸν ἐρεύγονται: μετὰ τὸν δ᾽ ἀγχίροος ῀Ἰρις
μετά: 2:374: τρισσαὶ Ἀμαζονίδων, μετά τε σμυγερώτατοι ἀνδρῶν
μετὰ: 2:396: Μάκρωνες: μετὰ δ᾽ αὖ περιώσια φῦλα Βεχείρων.
μετὰ: 2:424: ἐξ Αἴης: μετὰ δ᾽ Αἶαν ἅλις πομπῆες ἔσονται.
μετὰ: 2:451: αὐτίκα δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἀμειβομένων ἐφαάνθη
μετὰ: 2:461: Ἑλλάδος ἐξανιόντα μετὰ πτόλιν Αἰήταο
μετὰ: 2:536: τρήρωνος λήθοντο μετὰ σφίσιν: ἀλλ᾽ ἄρα τήνγε
μετὰ: 2:653: ἄκρην δ᾽ οὐ μετὰ δηθὰ παρεξενέοντο Μέλαιναν,
μετὰ: 2:757: ἀλλὰ καὶ ἀρθμὸν ἔθεντο μετὰ σφίσι τοῖο ἕκητι.
μετὰ: 2:762: κεῖν᾽ ἦμαρ φιλότητι, μετὰ πτολίεθρον ἰόντες,
μετὰ: 2:873: ἴδριν ἐόντά με τόσσον ἄγει μετὰ κῶας Ἰήσων
μετὰ: 2:881: αὐτίκα δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐνὶ μέσσοις ἀγόρευσεν:
μετὰ: 2:892: εἰ δὴ μήτ᾽ ὀλοοῖο μετὰ πτόλιν Αἰήταο
μετὰ: 2:952: δωσέμεναι, ὅ κεν ᾗσι μετὰ φρεσὶν ἰθύσειεν.
μετὰ: 2:1095: υἱῆες Φρίξοιο μετὰ πτόλιν Ὀρχομενοῖο
μετὰ: 2:1171: πασσυδίῃ δἤπειτα κίον μετὰ νηὸν Ἄρηος,
μετὰ: 2:1278: αὐτίκα δ᾽ Ἀγκαῖος τοῖον μετὰ μῦθον ἔειπεν:
μετὰ: 2:1287: ἠὼς δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐελδομένοις ἐφαάνθη.
μετὰ: 3:18: ‘καὶ δ᾽ αὐτὴν ἐμὲ τοῖα μετὰ φρεσὶν ὁρμαίνουσαν,
μετὰ: 3:25: ‘δεῦρ᾽ ἴομεν μετὰ Κύπριν: ἐπιπλόμεναι δέ μιν ἄμφω
μετὰ: 3:58: Αἰσονίδης, ἠδ᾽ ἄλλοι ὅσοι μετὰ κῶας ἕπονται.
μετα: 3:115: οὐκ οἶον, μετα καὶ Γανυμήδεα, τόν ῥά ποτε Ζεὺς
μετὰ: 3:261: τηλόθι πλάγξασθαι: μετὰ δ᾽ ὑμέας ἔτραπεν αἶσα.
μετὰ: 3:331: ἠδ᾽ αὐτοῖο σέθεν: μετὰ γὰρ τεὸν ἄστυ νέονται.
μετὰ: 3:505: θαρσαλέως μετὰ πᾶσιν ἀριστήεσσιν ἔειπεν:
μετὰ: 3:544: τοῖον ἔπος μετὰ πᾶσι θεοπροπέων ἀγόρευσεν:
μετὰ: 3:621: οὐδέ τι τοῖο ἕκητι μετὰ πτόλιν Αἰήταο
μετὰ: 3:629: τὼς ἔμεν, ὥς κεν ἑῇσι μετὰ φρεσὶν ἰθύσειεν.
μετὰ: 3:649: αἰδοῖ ἐεργομένη: μετὰ δ᾽ ἐτράπετ᾽ αὖτις ὀπίσσω
μετὰ: 3:889: ἱεμένη, καὶ τοῖα μετὰ δμωῇσιν ἔειπεν:
μετὰ: 3:908: ὄφρα τὰ μὲν δασόμεσθα μετὰ σφίσιν, εἴ κεν ὀπάσσῃ
μετὰ: 3:914: ἠερίην Ἑκάτης ἱερὸν μετὰ νηὸν ἰοῦσαν,
μετὰ: 3:955: αὐτὰρ ὅγ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐελδομένῃ ἐφαάνθη
μετὰ: 3:969: νηνεμίῃ: μετὰ δ᾽ αὖτις ὑπὸ ῥιπῆς ἀνέμοιο
μετὰ: 3:1138: ἂψ οἶκόνδε νέεσθαι ἑὴν μετὰ μητέρα κούρην.
μετὰ: 3:1146: πείρηθεν: μετὰ δ᾽ αὖτε διέτμαγεν. ἤτοι Ἰήσων
μετὰ: 3:1187: τοὺς δὲ τότ᾽ Αἰήτης ἔπορεν μετὰ νῆα φέρεσθαι
μετὰ: 3:1214: σμερδαλέοι δρυΐνοισι μετὰ πτόρθοισι δράκοντες.
μετὰ: 3:1242: καί τε Καλαύρειαν μετὰ δῆθ᾽ ἅμα νίσσεται ἵπποις,
μετὰ: 4:24: ἰάνθη: μετὰ δ᾽ ἥγε παλίσσυτος ἀθρόα κόλπων
μετὰ: 4:56: ἁρπαλέως, καὶ τοῖα μετὰ φρεσὶν ᾗσιν ἔειπεν:
μετὰ: 4:57: ‘οὐκ ἄρ᾽ ἐγὼ μούνη μετὰ Λάτμιον ἄντρον ἀλύσκω,
μετὰ: 4:77: ἥρωες μετὰ τήνγε θοοῖς ἐλάασκον ἐρετμοῖς.
μετὰ: 4:80: ὑψοῦ ἀπ᾽ ἰκριόφιν: μετὰ δὲ Φρόντις τε καὶ Ἄργος,
μετὰ: 4:189: ἀνθέμενος, καὶ τοῖον ἔπος μετὰ πᾶσιν ἔειπεν:
μέτα: 4:423: οἷς μέτα καὶ πέπλον δόσαν ἱερὸν Ὑψιπυλείης
μετὰ: 4:427: ἡ δ᾽ ἔπορ᾽ Αἰσονίδῃ πολέσιν μετὰ καὶ τὸ φέρεσθαι
μετὰ: 4:720: ἠδ᾽ ὁπόθεν μετὰ γαῖαν ἑὴν καὶ δώματ᾽ ἰόντες
μετὰ: 4:877: χωσαμένη: μετὰ δ᾽ οὔτι παλίσσυτος ἵκετ᾽ ὀπίσσω.
μετὰ: 4:975: κυανέη μετὰ τῇσι δέμας, πᾶσαι δὲ γάλακτι
μετὰ: 4:1102: τῶ μ᾽ ἐπέοικε δίκην, ἥτις μετὰ πᾶσιν ἀρίστη
μέτα: 4:1111: ἀμφίπολοι, δέσποιναν ἑὴν μέτα ποιπνύουσαι.
μετὰ: 4:1211: ἀνέρες ἐννάσσαντο μετὰ χρόνον: οἱ δὲ περαίην
μετὰ: 4:1219: Λ̓ρήτη: μετὰ δ᾽ αὖτε δυώδεκα δῶκεν ἕπεσθαι
μετὰ: 4:1257: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: μετὰ δ᾽ αὐτὸς ἀμηχανίῃ κακότητος
μετὰ: 4:1418: δὴ τότε μυρία δῶρα μετὰ πρώτῃσι θεάων
μετὰ: 4:1423: βλάστεον ὅρπηκες: μετὰ δ᾽ ἔρνεα τηλεθάοντα
μετὰ: 4:1465: ὄσσε βαλεῖν: πέμπτος δὲ μετὰ σφίσιν ἔσσυτο Κάνθος.
μετὰ: 4:1499: μυρόμενοι: τὰ δὲ μῆλα μετὰ σφέας οἵγ᾽ ἐκόμισσαν.
μετὰ: 4:1588: εἰσβαίνειν: μετὰ δ᾽ οὔτις ἐσέδρακεν, οἷον ἄφαντος
μετὰ: 4:1688: ἥρωες: μετὰ δ᾽ οἵγε νέον φαέθουσαν ἐς ἠῶ
μετὰ: 4:1766: ὅς κεν ἀφυσσάμενος φθαίη μετὰ νῆάδ᾽ ἱκέσθαι.
μεταβλέψειας: 1:726: ὄσσε βάλοις, ἢ κεῖνο μεταβλέψειας ἔρευθος.
μεταδρομάδην: 1:755: τὸν δὲ μεταδρομάδην ἐπὶ Μυρτίλος ἤλασεν ἵππους,
μεταΐγδην: 2:95: κόψε μεταΐγδην ὑπὲρ οὔατος, ὀστέα δ᾽ εἴσω
μεταΐξας: 1:1243: βῆ δὲ μεταΐξας Πηγέων σχεδόν, ἠύτε τις θὴρ
μετακλείουσ᾽: 2:296: σώεσθαι. Στροφάδας δὲ μετακλείουσ᾽ ἄνθρωποι
μεταλδήσκοντας: 3:414: ἀλλ᾽ ὄφιος δεινοῖο μεταλδήσκοντας ὀδόντας
μεταλλήγεσκεν: 3:950: ἀλλὰ μεταλλήγεσκεν ἀμήχανος, οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε
μεταλλήγων: 1:1271: συνεχέως, ὁτὲ δ᾽ αὖτε μεταλλήγων καμάτοιο
μεταλλήξει: 3:110: χωομένη σῷ παιδί: μεταλλήξει γὰρ ὀπίσσω.’
μεταλλῆσαι: 4:1469: οὗ ἕθεν ἀμφ᾽ ἑτάροιο μεταλλῆσαι τὰ ἕκαστα.
μεταμώνια: 3:1095: ἀλλὰ τίη τάδε τοι μεταμώνια πάντ᾽ ἀγορεύω,
μεταμώνια: 3:1120: ὧς δὲ καὶ ἄγγελον ὄρνιν, ἐπεὶ μεταμώνια βάζεις.
μεταμώνια: 4:1482: Θρηικίου Βορέω, μεταμώνια μοχθήσαντε.
μεταμώνιον: 1:491: χρειὼ θεσπίζων μεταμώνιον εἴ κεν ἁλῴης.’
μεταμώνιον: 4:385: οἴχοιτ᾽ εἰς ἔρεβος μεταμώνιον. ἐκ δέ σε πάτρης
μετανίσσεται: 1:1245: λιμῷ δ᾽ αἰθόμενος μετανίσσεται, οὐδ᾽ ἐπέκυρσεν
μετανίσσεται: 4:626: ὅς τ᾽ εἰς Ἠριδανὸν μετανίσσεται: ἄμμιγα δ᾽ ὕδωρ
μεταπαιφάσσεσθαι: 3:1265: χειμερίην στεροπὴν θαμινὸν μεταπαιφάσσεσθαι
μεταπρέποι: 1:100: πέμπεν, ἵνα θρασέεσσι μεταπρέποι ἡρώεσσιν.
μεταρίθμιος: 1:205: ἠνορέην τ᾽ ὀνόσασθαι, ὃ καὶ μεταρίθμιος ἦεν
μετάρσιον: 3:1262: πολλὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα μετάρσιον ἴχνος ἔπαλλεν,
μεταστρεφθῆναι: 3:1038: ἠὲ ποδῶν ὄρσῃσι μεταστρεφθῆναι ὀπίσσω,
μεταστρέψαντες: 1:378: ὕψι δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα μεταστρέψαντες ἐρετμὰ
μεταστρέψωσι: 1:808: ὀψὲ μεταστρέψωσι νόον: τὸ δὲ διπλόον αἰεὶ
μετατρέπῃ: 4:357: ἀγλαΐαι, τῶν δ᾽ οὔτι μετατρέπῃ, ὅσσ᾽ ἀγόρευες
μετάτροπος: 3:817: Ἥρης ἐννεσίῃσι μετάτροπος, οὐδ᾽ ἔτι βουλὰς
μεταῦτις: 4:426: δῶκε Θόαντι μεταῦτις: ὁ δ᾽ αὖ λίπεν Ὑψιπυλείῃ:
μεταφρένου: 1:674: ἦκα μόλις κυφοῖο μεταφρένου, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
μεταχάσσεαι: 3:436: ἠὲ καὶ οὐλομένου μεταχάσσεαι ἀμήτοιο,
μεταχθονίην: 4:1267: πλημμυρὶς ἐκ πόντοιο μεταχθονίην ἐκόμισσεν.
μεταχρονίη: 2:300: Οὔλυμπόνδε, θοῇσι μεταχρονίη πτερύγεσσιν.
μεταχρονίη: 2:589: πετράων: ὑψοῦ δὲ μεταχρονίη πεφόρητο.
μεταχρονίη: 3:1150: ψυχὴ γὰρ νεφέεσσι μεταχρονίη πεπότητο.
μεταχρονίην: 4:950: ὕψι μεταχρονίην: ἡ δ᾽ οὔποτε πίλναται οὔδει:
μεταχρονίην: 4:1383: νῆα μεταχρονίην ὅσα τ᾽ ἔνδοθι νηὸς ἄγεσθε,
μεταχρονίην: 4:1566: νῆα μεταχρονίην ἐκομίσσαμεν ἐς τόδε λίμνης
μετεβήσετο: 4:1174: αὐτίκα δ᾽ Ἀλκίνοος μετεβήσετο συνθεσίῃσιν
μετέειπεν: 1:331: τοῖσιν δ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐυφρονέων μετέειπεν:
μετέειπεν: 1:864: Ἡρακλέης τοίοισιν ἐνιπτάζων μετέειπεν:
μετέειπεν: 2:642: κεκλομένων, καί ῥ᾽ αὖτις ἐπιρρήδην μετέειπεν:
μετέειπεν: 3:522: τοῖον ἔπος μετέειπεν ἐελδομένοισιν ἀέθλου:
μετέειπεν: 4:879: πᾶσαν ἐφημοσύνην Θέτιδος μετέειπεν ἑταίροις.
μετεκίαθε: 4:531: ἱρὴν πευσόμενος μετεκίαθε τῆσδ᾽ ὑπὲρ αὐτῆς
μετεκίαθεν: 1:139: Ἴδμων δ᾽ ὑστάτιος μετεκίαθεν, ὅσσοι ἔναιον
μετεκίαθεν: 1:1221: αἶψα δ᾽ ὅγε κρήνην μετεκίαθεν, ἣν καλέουσιν
μετεκίαθεν: 3:801: ἦ, καὶ φωριαμὸν μετεκίαθεν, ᾗ ἔνι πολλὰ
μετεκίαθεν: 4:779: ἐξ ἁλὸς Οὔλυμπόνδε θεὰν μετεκίαθεν Ἥρην:
μετεκίαθον: 1:90: τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Αἰακίδαι μετεκίαθον: οὐ μὲν ἅμ᾽ ἄμφω,
μετεκίαθον: 3:489: ὧς ἔφατ᾽: ὦκα δ᾽ ἕλος μετεκίαθον. αὐτὰρ ἑταῖροι
μετεκίαθον: 4:305: ἄλλοι δ᾽ αὖ ποταμὸν μετεκίαθον, οἷσιν ἄνασσεν
μετελεύσομαι: 3:482: ἔμπης δ᾽ ἐξαῦτις μετελεύσομαι ἀντιβολήσων,
μετελεύσομαι: 4:837: ὄφρα κασιγνήτας μετελεύσομαι, αἵ μοι ἀρωγοὶ
μετελθεῖν: 3:438: ἀνὴρ ἐρρίγῃσιν ἀρείονα φῶτα μετελθεῖν.’
μετελθέμεν: 3:370: Χαλκιόπης: τῶν γάρ σφε μετελθέμεν οὕνεκ᾽ ἐώλπει:
μετελθέμεν: 3:547: παρθενικὴν δ᾽ ἐπέεσσι μετελθέμεν ἀμφιέποντας
μετελώφεον: 1:1161: τειρόμενοι καὶ δὴ μετελώφεον: αὐτὰρ ὁ τούσγε
μετέννεπε: 3:1167: αὐτὰρ ὁ τοῖς πάντεσσι μετέννεπε δήνεα κούρης,
μετέπειτα: 1:8: δηρὸν δ᾽ οὐ μετέπειτα τεὴν κατὰ βάξιν Ἰήσων
μετέπειτά: 1:302: ἔχρη, ἀτὰρ μετέπειτά γ᾽ ἀριστήων ἐπαρωγῇ.
μετέπειτα: 1:457: οἰνοχόων: μετέπειτα δ᾽ ἀμοιβαδὶς ἀλλήλοισιν
μετέπειτα: 1:516: οὐδ᾽ ἐπὶ δὴν μετέπειτα κερασσάμενοι Διὶ λοιβάς,
μετέπειτα: 1:845: ἐξέμολεν. μετέπειτα δ᾽ ἐυτροχάλοισιν ἀμάξαις
μετέπειτα: 2:811: καί κέ σφιν μετέπειτα πρὸ ἄστεος, οἷα θεοῖσιν,
μετέπειτα: 2:964: τοῖσι δ᾽ ὁμοῦ μετέπειτα θοῇ πεφορημένοι αὔρῃ
μετέπειτα: 2:1258: δηρὸν δ᾽. οὐ μετέπειτα πολύστονον ἄιον αὐδὴν
μετέπειτα: 3:49: εἷσέ τ᾽ ἐνὶ κλισμοῖσιν: ἀτὰρ μετέπειτα καὶ αὐτὴ
μετέπειτά: 3:99: ἕξω ἐμάς, μετέπειτά γ᾽ ἀτεμβοίμην ἑοῖ αὐτῇ.’
μετέπειτα: 3:1255: καὶ δ᾽ αὐτὸς μετέπειτα παλύνετο: δῦ δέ μιν ἀλκὴ
μετέπειτα: 3:1329: δηρὸν δ᾽ οὐ μετέπειτα κελευόμενοι ὑπὸ δουρὶ
μετέπειτα: 4:502: ἤ τ᾽ εἴη μετέπειτα κατερχομένοισι κέλευθος.’
μετέπειτα: 4:1005: αὖθί τε καὶ μετέπειτα σὺν Αἰήταο κελεύθῳ.
μετέπρεπεν: 2:786: καρτερόν, ὃς πάντεσσι μετέπρεπεν ἠιθέοισιν
μετέπρεπεν: 3:246: ἔκλεον, οὕνεκα πᾶσι μετέπρεπεν ἠιθέοισιν.
μετέπρεπεν: 3:335: σφωιτέρῃ τάντεσσι μετέπρεπεν Αἰολίδῃσιν,
μετέπρεπεν: 3:443: θεσπέσιον δ᾽ ἐν πᾶσι μετέπρεπεν Αἴσονος υἱὸς
μετέπρεπεν: 4:220: Αἰήτης ἵπποισι μετέπρεπεν, οὕς οἱ ὄπασσεν
μετέπρεπον: 1:240: ἀστέρες ὣς νεφέεσσι μετέπρεπον: ὧδε δ᾽ ἕκαστος
μετέσσομαι: 2:449: καί τε θανὼν πάσῃσι μετέσσομαι ἀγλαΐῃσιν.’
μετέσσυται: 4:1268: νῦν δ᾽ ἡ μὲν πέλαγόσδε μετέσσυται, οἰόθι δ᾽ ἅλμη
μετέστιχε: 3:451: αὔτως δ᾽ αὖ Μήδεια μετέστιχε: πολλὰ δὲ θυμῷ
μετετράφη: 1:198: αὖθι μένων λυκάβαντα μετετράφη Αἰτωλοῖσιν.
μετετρέφετ᾽: 2:1236: Ζεὺς ἔτι Κουρήτεσσι μετετρέφετ᾽ Ἰδαίοισιν,
μετετρωπᾶτο: 3:297: οὖλος Ἔρως: ἁπαλὰς δὲ μετετρωπᾶτο παρειὰς
μετεφώνεε: 2:208: στήθεος ἀμπνεύσας μετεφώνεε μαντοσύνῃσιν:
μετεφώνεεν: 1:702: ἦ ῥα, καὶ Ἰφινόην μετεφώνεεν ἆσσον ἐοῦσαν:
μετεφώνεεν: 1:1287: οὔτε τι τοῖον ἔπος μετεφώνεεν, οὔτε τι τοῖον
μετεφώνεεν: 2:433: ἆσθμ᾽ ἀναφυσιόων, μετεφώνεεν, ὅσσον ἄπωθεν
μετεφώνεεν: 2:1180: δὴ τότ ἄρ᾽ Αἰσονίδης μετεφώνεεν, ἦρχέ τε μύθων:
μετεφώνεεν: 3:169: αὐτὸς δ᾽ Αἰσονίδης μετεφώνεεν: οἱ δ᾽ ὑπάκουον
μετήλυθε: 3:348: ἡρώων, τεὸν ἄστυ μετήλυθε, πόλλ᾽ ἐπαληθεὶς
μετήλυθεν: 1:710: χρεῖος ὅ τι φρονέουσα μετήλυθεν. ὦκα δὲ τούσγε
μετήλυθον: 3:697: ‘καὶ δ᾽ αὐτὴ τάδε πάντα μετήλυθον ὁρμαίνουσα,
μετήορος: 1:1089: νηίου ἀφλάστοιο μετήορος ἀίξασα.
μετήορος: 2:602: ἡ δ᾽ ἰκέλη πτερόεντι μετήορος ἔσσυτ᾽ ὀιστῷ.
μετήορος: 4:1364: ἀμφιλαφής, χρυσέῃσι μετήορος αὐχένα χαίταις:
μετηύδα: 2:54: αὐτὰρ ὁ τόνγ᾽ ἐπέεσσιν ὑπερφιάλοισι μετηύδα:
μετηύδα: 2:469: μειλιχίως ἐρέτῃσιν ὁμηγερέεσσι μετηύδα:
μετηύδα: 2:775: λειπομένῳ, καὶ τοῖον ἔπος πάντεσσι μετηύδα:
μετηύδα: 4:1367: γηθήσας ἑτάροισιν ὁμηγερέεσσι μετηύδα:
μετιόντα: 4:450: πῶς γὰρ δὴ μετιόντα κακῷ ἐδάμασσεν ὀλέθρῳ
μετιόντας: 3:181: ἦε καὶ οὔ, πίσυνος δὲ βίῃ μετιόντας ἀτίσσει.
μετιόντας: 3:187: λωίτερον μύθῳ μιν ἀρέσσασθαι μετιόντας.
μετιόντι: 3:1026: εὖτ᾽ ἂν δὴ μετιόντι πατὴρ ἐμὸς ἐγγυαλίξῃ
μετιοῦσαν: 3:249: ἐκ θαλάμου θάλαμόνδε κασιγνήτην μετιοῦσαν--
μετιοῦσιν: 4:483: τό σφιν παρθενικὴ τέκμαρ μετιοῦσιν ἄειρεν,
μετιών: 2:690: ἠῷος μετιών: τὰ δὲ ῥέξομεν οἷα πάρεστιν,
μετιὼν: 3:609: τόφρα δὲ μητέρ᾽ ἑήν, μετιὼν δόμον Αἰήταο,
μετιὼν: 4:459: οἰόθι δ᾽ ἀντικρὺ μετιὼν πειρήσατο μύθοις
μετοιχομένη: 4:756: εἰ δ᾽ ἄγε λαιψηρῇσι μετοιχομένη πτερύγεσσιν,
μετόπιν: 4:1762: ἐξ ἕθεν. ἀλλὰ τὰ μὲν μετόπιν γένετ᾽ Εὐφήμοιο.
μετόπισθε: 1:259: Ἀλκιμέδῃ μετόπισθε καὶ ἄλγεα μυρία θείη.’
μετόπισθε: 1:1064: οὗ πόσιος μετόπισθε: κακῷ δ᾽ ἐπὶ κύντερον ἄλλο
μετόπισθε: 4:1743: ἠελίου μετόπισθε, τεοῖς νεπόδεσσιν ἑτοίμη.’
μετόπισθεν: 1:75: ἔξοχος ἠνορέην καὶ ἐπαΐξαι μετόπισθεν
μετόπισθεν: 1:852: ναίηται μετόπισθεν ἀκήρατος ἀνδράσι Λῆμνος.
μετόπισθεν: 1:959: Νηλεΐδαι μετόπισθεν Ἰάονες ἱδρύσαντο
μετόπισθεν: 2:56: αὐτὸς ἑκών, ἵνα μή μοι ἀτέμβηαι μετόπισθεν.
μετόπισθεν: 2:280: θείωσιν, τυτθὸν δὲ τιταινόμενοι μετόπισθεν
μετόπισθεν: 2:619: μηκέτι δείδιθι τοῖον: ἐπεὶ μετόπισθεν ἀέθλους
μετόπισθεν: 3:704: εἴην ἐξ Ἀίδεω στυγερὴ μετόπισθεν Ἐρινύς.’
μετόπισθεν: 3:872: ἀμφίπολοι, πείρινθος ἐφαπτόμεναι μετόπισθεν,
μετόπισθεν: 3:989: σοὶ δ᾽ ἂν ἐγὼ τίσαιμι χάριν μετόπισθεν ἀρωγῆς,
μέτρα: 3:308: πείθεσθε προφέροντος ἀπείρονα μέτρα κελεύθου.
μέτρεον: 1:930: μέτρεον, Ἰδαίην ἐπὶ δεξιὰ γαῖαν ἔχοντες.
μετρήσαντες: 4:1777: γαῖαν Κεκροπίην παρά τ᾽ Αὐλίδα μετρήσαντες
μετρήσασθαι: 1:724: Ἀργοῦς, καὶ κανόνεσσι δάε ζυγὰ μετρήσασθαι.
μέτωπα: 1:427: ἤτοι ὁ μὲν ῥοπάλῳ μέσσον κάρη ἀμφὶ μέτωπα
μέτωπα: 2:159: ξανθὰ δ᾽ ἐρεψάμενοι δάφνῃ καθύπερθε μέτωπα
μέτωπα: 4:44: λαιῇ μὲν χερὶ πέπλον ἐπ᾽ ὀφρύσιν ἀμφὶ μέτωπα
μέτωπα: 4:693: ἡ μὲν ἐπ᾽ ἀμφοτέραις θεμένη χείρεσσι μέτωπα,
μετώπῳ: 4:172: καί οἱ ἐπὶ ξανθῇσι παρηίσιν ἠδὲ μετώπῳ
μετώπῳ: 4:1435: καὶ δέμας: ὄσσε δέ οἱ βλοσυρῷ ὑπέλαμπε μετώπῳ:
μετώπων: 2:86: στάντε δὲ βαιὸν ἄπωθεν ἀπωμόρξαντο μετώπων
μευ: 4:1652: ‘κέκλυτέ μευ. μούνη γὰρ ὀίομαι ὔμμι δαμάσσειν
μέχρις: 4:1232: νύκτας ὁμῶς καὶ τόσσα φέρ᾽ ἤματα, μέχρις ἵκοντο
μή: 1:141: ἤιε, μή οἱ δῆμος ἐυκλείης ἀγάσαιτο.
μή: 1:245: Αἰήτεω, ὅτε μή σφιν ἑκὼν δέρος ἐγγυαλίξῃ.
μή: 1:295: ‘μή μοι λευγαλέας ἐνιβάλλεο, μῆτερ, ἀνίας
μή: 1:468: Ζεὺς τόσον, ὁσσάτιόν περ ἐμὸν δόρυ, μή νύ τι πῆμα
μὴ: 1:493: εἰ μὴ δηριόωντας ὁμοκλήσαντες ἑταῖροι
μὴ: 1:863: εἰ μὴ ἀολλίσσας ἑτάρους ἀπάνευθε γυναικῶν
μή: 1:1292: ὄφρα τὸ κείνου κῦδος ἀν᾽ Ἑλλάδα μή σε καλύψῃ,
μὴ: 1:1300: εἰ μὴ Θρηικίοιο δύω υἷες Βορέαο
μή: 1:1320: ἐξανύσῃ: τῶ μή τι ποθὴ κείνοιο πελέσθω.
μή: 1:1332: ‘Αἰσονίδη, μή μοί τι χολώσεαι, ἀφραδίῃσιν
μή: 1:1349: Μυσίδ᾽ ἀναστήσειν αὐτοσχεδόν, ὁππότε μή οἱ
μή: 2:56: αὐτὸς ἑκών, ἵνα μή μοι ἀτέμβηαι μετόπισθεν.
μὴ: 2:192: μὴ καὶ λευκανίηνδε φορεύμενος, ἀλλ᾽ ἀποτηλοῦ
μὴ: 2:253: μὴ μὲν τοῖό γ᾽ ἕκητι θεοῖς ἀπὸ θυμοῦ ἔσεσθαι.’
μή: 2:256: ‘σίγα: μή μοι ταῦτα νόῳ ἔνι βάλλεο, τέκνον.
μὴ: 2:286: εἰ μὴ ἄρ᾽ ὠκέα ῀Ἰρις ἴδεν, κατὰ δ᾽ αἰθέρος ἆλτο
μὴ: 2:293: μὴ μὲν Ἀγηνορίδαο δόμοις ἔτι τάσδε πελάσσαι
μὴ: 2:341: ὦ μέλεοι, μὴ τλῆτε παρὲξ ἐμὰ θέσφατα βῆναι,
μὴ: 2:344: μὴ τλῆτ᾽ οἰωνοῖο πάρεξ ἔτι νηὶ περῆσαι.
μὴ: 2:481: μὴ ταμέειν πρέμνον δρυὸς ἥλικος, ᾗ ἔπι πουλὺν
μὴ: 2:639: εἰ μὴ ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἀπήμονας ὔμμε κομίσσω.’
μὴ: 2:867: εἰ μὴ ἄρ᾽ Ἀγκαίῳ περιώσιον ἔμβαλεν Ἥρη
μή: 2:875: τῶ μή μοι τυτθόν γε δέος περὶ νηὶ πελέσθω.
μή: 2:885: καὶ πολέες. τῶ μή τι διατριβώμεθα πείρης:
μὴ: 2:995: εἰ μὴ ἄρ᾽ ἐκ Διόθεν πνοιαὶ πάλιν Ἀργέσταο
μὴ: 2:1226: τῶ εἰ μὴ φιλότητι δέρος χρύσειον ὀπάσσει,
μὴ: 3:64: ὄφρα μὴ ἐγγελάσῃ Πελίης κακὸν οἶτον ἀλύξας,
μή: 3:75: τίσειεν Πελίης, εἰ μή σύ γε νόστον ὀπάσσεις.’
μή: 3:79: ‘πότνα θεά, μή τοί τι κακώτερον ἄλλο πέλοιτο
μή: 3:82: ἠπεδαναί: καὶ μή τις ἀμοιβαίη χάρις ἔστω.’
μὴ: 3:98: εἰ μὴ τηλόθι χεῖρας, ἕως ἔτι θυμὸν ἐρύκει,
μή: 3:109: ἔρξον ἄφαρ: καὶ μή τι χαλέπτεο, μηδ᾽ ἐρίδαινε
μὴ: 3:377: εἰ δέ κε μὴ προπάροιθεν ἐμῆς ἥψασθε τραπέζης,
μή: 3:459: τάρβει δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ, μή μιν βόες ἠὲ καὶ αὐτὸς
μή: 3:481: δείδω, μή πως οὔ μοι ὑποσταίη τόγε μήτηρ.
μή: 3:587: εἰ μή οἱ Ζεὺς αὐτὸς ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἄγγελον ἧκεν
μὴ: 3:589: μὴ καὶ ληιστῆρας ἑὴν ἐς γαῖαν ἰόντας
μή: 3:603: εἶναί οἱ τυτθόν γε δέος, μή πού τινα μῆτιν
μή: 3:613: μή πως ἠὲ παρ᾽ αἶσαν ἐτώσια μειλίξαιτο
μὴ: 3:637: δείδια, μὴ μέγα δή τι φέρῃ κακὸν ἥδε κέλευθος
μή: 3:663: μή μιν κερτομέουσαι ἐπιστοβέωσι γυναῖκες:
μή: 3:689: μή σφε πατὴρ ξείνοισι σὺν ἀνδράσιν αὐτίκ᾽ ὀλέσσῃ.
μή: 3:702: μή σφε κακῇ ὑπὸ κηρὶ διαρραισθέντας ἰδέσθαι
μή: 3:717: μή σ᾽ ἐπιδευήσεσθαι, ἀνυστά περ ἀντιόωσαν.’
μὴ: 3:728: ὧς ἔρξω. μὴ γάρ μοι ἐν ὀφθαλμοῖσι φαείνοι
μὴ: 3:891: μὴ ἴμεν ἀλλοδαποῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν, οἵ τ᾽ ἐπὶ γαῖαν
μὴ: 3:903: ἐξ ἐμέθεν, μὴ πατρὸς ἐς οὔατα μῦθος ἵκηται.
μή: 3:977: ἦα πάρος. τῶ μή με λίην ὑπεραίδεο, κούρη,
μή: 3:1039: ἠὲ κυνῶν ὑλακή, μή πως τὰ ἕκαστα κολούσας
μή: 3:1049: ἔσσεαι, ἀλλ᾽ αὐτῆμαρ: ὅμως σύγε μή ποτ᾽ ἀέθλου
μὴ: 3:1141: εἰ μὴ ἄρ᾽ Αἰσονίδης πεφυλαγμένος ὀψέ περ ηὔδα:
μὴ: 3:1142: ‘ὥρη ἀποβλώσκειν, μὴ πρὶν φάος ἠελίοιο
μή: 3:1336: ἐντροπαλιζόμενος, μή οἱ πάρος ἀντιάσειεν
μή: 3:1386: δείσας γειομόρος, μή οἱ προτάμωνται ἀρούρας,
μή: 4:14: αὐτίκα γὰρ νημερτὲς ὀίσσατο, μή μιν ἀρωγὴν
μή: 4:22: εἰ μή μιν Φρίξοιο θεὰ σὺν παισὶ φέβεσθαι
μὴ: 4:112: μὴ πρὶν ἀμαλδύνῃ θηρῶν στίβον ἠδὲ καὶ ὀδμὴν
μή: 4:181: εἴλει ἀφασσόμενος: περὶ γὰρ δίεν, ὄφρα ἓ μή τις
μή: 4:231: εἰ μή οἱ κούρην αὐτάγρετον, ἢ ἀνὰ γαῖαν,
μή: 4:328: πάντῃ, μή σφε λάθοιεν, ὑπετμήξαντο κελεύθους.
μὴ: 4:382: μὴ τόγε παμβασίλεια Διὸς τελέσειεν ἄκοιτις,
μὴ: 4:408: οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ Κόλχοισιν ὑπείξω μὴ πολεμίζειν
μή: 4:409: ἀντιβίην, ὅτε μή με διὲξ εἰῶσι νέεσθαι.’
μὴ: 4:467: μὴ φόνον ἀθρήσειε κασιγνήτοιο τυπέντος.
μὴ: 4:585: ἀργαλέας, ὅτε μὴ Κίρκη φόνον Ἀψύρτοιο
μή: 4:801: δείματι, μή τις ἑοῦ ἀντάξιος ἄλλος ἀνάσσοι
μὴ: 4:824: ἐσβαλέειν, μὴ πάντας ἀναβρόξασα φέρῃσιν,
μή: 4:828: μή πως σμερδαλέῃσιν ἐπαΐξασα γένυσσιν
μή: 4:860: ἀλλὰ σὺ μή τῳ ἐμὸν δείξῃς δέμας, εὖτ᾽ ἂν ἴδηαι
μή: 4:861: ἀντομένην σὺν τῇσι: νόῳ δ᾽ ἔχε, μή με χολώσῃς
μὴ: 4:903: εἰ μὴ ἄρ᾽ Οἰάγροιο πάις Θρηίκιος Ὀρφεὺς
μὴ: 4:1019: μὴ μὲν ἐγὼν ἐθέλουσα σὺν ἀνδράσιν ἀλλοδαποῖσιν
μή: 4:1077: μή μιν, ἄναξ, Κόλχοισι πόροις ἐς πατρὸς ἄγεσθαι.
μὴ: 4:1154: δούρατα νωμήσαντες ἀρήια, μὴ πρὶν ἐς ἀλκὴν
μή: 4:1479: ἐς δ᾽ ἑτάρους ἀνιὼν μυθήσατο, μή μιν ἔτ᾽ ἄλλον
μή: 4:1651: εἰ μή σφιν Μήδεια λιαζομένοις ἀγόρευσεν:
μή: 4:1654: ὃν δέμας, ὁππότε μή οἱ ἐπ᾽ ἀκάματος πέλοι αἰών.
μὴ: 4:1672: εἰ δὴ μὴ νούσοισι τυπῇσί τε μοῦνον ὄλεθρος
μηδ᾽: 1:304: μίμνε δόμοις, μηδ᾽ ὄρνις ἀεικελίη πέλε νηί:
μηδ᾽: 1:469: λοίγιον ἔσσεσθαι, μηδ᾽ ἀκράαντον ἄεθλον
μηδ᾽: 1:660: μίμνοιεν, μηδ᾽ ἄμμε κατὰ χρειὼ μεθέποντες
μηδ᾽: 1:833: μύθους ἡμετέρους, μηδ᾽ ἔκτοθι μίμνε πόληος.’
μηδ᾽: 2:22: ‘ἴσχεο νῦν, μηδ᾽ ἄμμι κακήν, ὅτις εὔχεαι εἶναι,
μηδ᾽: 2:47: μηδ᾽ ἄμυδις καμάτῳ τε καὶ εἰρεσίῃ βαρύθοιεν
μηδ᾽: 2:260: δαίμονες, οἳ μηδ᾽ ὧδε θανόντι περ εὐμενέοιεν,
μηδ᾽: 2:326: πείρετε: μηδ᾽ αὔτως αὐτάγρετον οἶτον ὄλησθε
μηδ᾽: 2:331: μηκέτι δὴν μηδ᾽ αὐτοὶ ἐρητύεσθε κελεύθου,
μηδ᾽: 2:1221: ‘μηδ᾽ οὕτως, ἠθεῖε, λίην δειδίσσεο θυμῷ.
μηδ᾽: 3:109: ἔρξον ἄφαρ: καὶ μή τι χαλέπτεο, μηδ᾽ ἐρίδαινε
μηδ᾽: 3:185: μηδ᾽ αὔτως ἀλκῇ, πρὶν ἔπεσσί γε πειρηθῆναι,
μηδ᾽: 3:420: πρὶν δέ κεν οὐ δοίην, μηδ᾽ ἔλπεο. δὴ γὰρ ἀεικὲς
μηδ᾽: 3:562: ἔρρετε, μηδ᾽ ὔμμιν πολεμήια ἔργα μέλοιτο,
μηδ᾽: 3:692: θείη, μηδ᾽ ἀλεγεινὸν ἐφ᾽ υἱάσι κῆδος ἕλοιο.’
μηδ᾽: 4:90: ποίησαι: μηδ᾽ ἔνθεν ἑκαστέρω ὁρμηθεῖσαν
μηδ᾽: 4:1114: Αἰσονίδην κούρῃ, μηδ᾽ Ἀλκίνοον βασιλῆα
μηδ᾽: 4:1322: ἀλλ᾽ ἄνα: μηδ᾽ ἔτι τοῖον ὀιζύων ἀκάχησο:
μηδὲ: 1:971: μείλιχον ἀντιάαν, μηδὲ πτολέμοιο μέλεσθαι.
μηδέ: 2:219: μηδέ μ᾽ ἀκηδείῃσιν ἀφορμήθητε λιπόντες
μηδέ: 3:143: θέλξον ὀιστεύσας ἐπ᾽ Ἰήσονι: μηδέ τις ἔστω
μηδὲ: 3:679: δῶμα τόδ᾽ εἰσοράαν, μηδὲ πτόλιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ γαίης
μηδέ: 3:680: πείρασι ναιετάειν, ἵνα μηδέ περ οὔνομα Κόλχων.’
μηδέ: 3:729: ἠώς, μηδέ με δηρὸν ἔτι ζώουσαν ἴδοιο,
μηδέ: 3:981: ἀμφαδίην ἀγόρευε καὶ εἴρεο: μηδέ με τερπνοῖς
μηδέ: 3:1037: ἂψ ἀπὸ πυρκαϊῆς ἀναχάζεο: μηδέ σε δοῦπος
μηδέ: 3:1080: φεύξομαι ἀσκηθὴς ἐς Ἀχαιίδα, μηδέ τιν᾽ ἄλλον
μηδέ: 4:370: πάντῃ νυν πρόφρων ὑπερίστασο, μηδέ με μούνην
μηδέ: 4:745: μηδέ με γουνάσσηαι ἐφέστιος, οὐ γὰρ ἔγωγε
μηδέ: 4:765: πάντας ἀπολλήξειεν ὑπ᾽ ἠέρι, μηδέ τις αὔρη
μηδὲ: 4:823: μηδὲ σύγ᾽ ἠὲ Χάρυβδιν ἀμηχανέοντας ἐάσῃς
μηδέ: 4:1012: ‘γουνοῦμαι, βασίλεια: σὺ δ᾽ ἵλαθι, μηδέ με Κόλχοις
μήδεα: 3:825: Ἄργος, ἵνα φράζοιντο νόον καὶ μήδεα κούρης:
μήδεα: 4:984: μήδεα νηλειῶς ἔταμεν Κρόνος: οἱ δέ ἑ Δηοῦς
Μήδειά: 3:248: ἄμφω, Χαλκιόπη Μήδειά τε. τὴν μὲν ἄρ᾽ οἵγε
Μήδεια: 3:451: αὔτως δ᾽ αὖ Μήδεια μετέστιχε: πολλὰ δὲ θυμῷ
Μήδεια: 3:664: τῇ ἰκέλη Μήδεια κινύρετο. τὴν δέ τις ἄφνω
Μήδεια: 3:674: ‘Ὤι μοι ἐγώ, Μήδεια, τί δὴ τάδε δάκρυα λείβεις;
Μήδεια: 3:710: τὴν δὲ πάρος Μήδεια προσέννεπεν ἀσχαλόωσα:
Μήδεια: 3:1135: Αἰαίη Μήδεια, λιποῦσ᾽ ἄπο πατρίδα γαῖαν.
Μήδεια: 4:243: Αἰαίη Μήδεια Πελασγίδα γαῖαν ἵκηται,
Μήδεια: 4:1162: Μήδεια φρονέεσκε: τότ᾽ αὖ χρεὼ ἦγε μιγῆναι.
Μήδεια: 4:1217: βωμοί, τοὺς Μήδεια καθίσσατο. πολλὰ δ᾽ ἰοῦσιν
Μήδεια: 4:1519: σάρκα δακὼν ἐχάραξεν. ἀτὰρ Μήδεια καὶ ἄλλαι
Μήδεια: 4:1651: εἰ μή σφιν Μήδεια λιαζομένοις ἀγόρευσεν:
Μήδειαν: 3:611: Μήδειαν λίσσεσθαι ἀμυνέμεν: ἡ δὲ καὶ αὐτὴ
Μήδειαν: 3:750: ἀλλὰ μάλ᾽ οὐ Μήδειαν ἐπὶ γλυκερὸς λάβεν ὕπνος.
Μήδειάν: 4:345: αὐτὰρ Μήδειάν γε--τὸ γὰρ πέλεν ἀμφήριστον--
Μήδειαν: 4:1002: Μήδειαν δ᾽ ἔξαιτον ἑοῦ ἐς πατρὸς ἄγεσθαι
Μηδείῃ: 3:284: ἧκ᾽ ἐπὶ Μηδείῃ: τὴν δ᾽ ἀμφασίη λάβε θυμόν.
Μηδείῃ: 4:449: οἷος Μηδείῃ στυγερὴν φρεσὶν ἔμβαλες ἄτην.
Μηδείῃ: 4:1220: Μηδείῃ δμωὰς Φαιηκίδας ἐκ μεγάροιο.
Μηδείης: 3:3: Μηδείης ὑπ᾽ ἔρωτι. σὺ γὰρ καὶ Κύπριδος αἶσαν
Μηδείης: 3:947: οὐδ᾽ ἄρα Μηδείης θυμὸς τράπετ᾽ ἄλλα νοῆσαι,
Μηδείης: 3:1069: οὔνομα Μηδείης: ὧς δ᾽ αὖτ᾽ ἐγὼ ἀμφὶς ἐόντος
Μηδείης: 3:1245: τόφρα δὲ Μηδείης ὑποθημοσύνῃσιν Ἰήσων
Μηδείης: 3:1363: μνήσατο Μηδείης πολυκερδέος ἐννεσιάων,
Μηδείης: 4:213: Μηδείης περίπυστος ἔρως καὶ ἔργ᾽ ἐτέτυκτο.
Μηδείης: 4:813: Μηδείης: σὺ δ᾽ ἄρηγε νυῷ ἑκυρή περ ἐοῦσα,
Μηδείης: 4:1152: Μηδείης, ὅθι τούσγε σὺν ἀλλήλοισιν ἔμιξαν
Μηδείης: 4:1675: Μηδείης βρίμῃ πολυφαρμάκου. ἂν δὲ βαρείας
Μηδείης: 4:1720: Μηδείης δμωαὶ Φαιηκίδες, οὐκέτ᾽ ἔπειτα
μήδεο: 4:820: Φαιήκων λιμένας: σὺ δ᾽ ἀκηδέα μήδεο νόστον.
μήδετο: 1:150: νισσομένοις: Ζηνὸς γὰρ ἐπάξια μήδετο λέκτρων.
μήδετο: 3:1133: Ἑλλάδα ναιετάειν. ὧς γὰρ τόδε μήδετο Ἥρη,
μηδομένη: 4:576: μηδομένη δ᾽ ἄνυσιν τοῖο πλόου, ὦρσεν ἀέλλας
μηκέτ᾽: 1:352: μηκέτ᾽ ἔπειθ᾽, ὡς καὶ πρίν, ἐρητύοιτο κέλευθα.
μηκέτι: 1:821: ἂψ ἀναερχομένους Θρῃκῶν ἄπο μηκέτι πύργοις
μηκέτι: 2:331: μηκέτι δὴν μηδ᾽ αὐτοὶ ἐρητύεσθε κελεύθου,
μηκέτι: 2:427: καὶ δέ με μηκέτι τῶνδε περαιτέρω ἐξερέεσθε.’
μηκέτι: 2:619: μηκέτι δείδιθι τοῖον: ἐπεὶ μετόπισθεν ἀέθλους
μηκέτι: 3:571: μηκέτι δὴν κρύπτεσθαι ὑποπτήσσοντας ἀυτήν.’
μηκέτι: 4:190: ‘μηκέτι νῦν χάζεσθε, φίλοι, πάτρηνδε νέεσθαι.
μηκέτι: 4:854: ‘μηκέτι νῦν ἀκταῖς Τυρσηνίσιν ἧσθε μένοντες,
μήκιστον: 1:82: ὡς οὐκ ἀνθρώποισι κακὸν μήκιστον ἐπαυρεῖν,
μήκιστον: 4:1362: ἔνθα τὸ μήκιστον τεράων Μινύῃσιν ἐτύχθη.
μῆκός: 1:1193: τόσση ὁμῶς μῆκός τε καὶ ἐς πάχος ἦεν ἰδέσθαι.
μήκυνε: 4:151: γηγενέος σπείρης, μήκυνε δὲ μυρία κύκλα,
μηκύνεται: 4:959: ὅσση δ᾽ εἰαρινοῦ μηκύνεται ἤματος αἶσα,
μηκύνετο: 4:1612: κήτεος ὁλκαίη μηκύνετο: κόπτε δ᾽ ἀκάνθαις
μῆλ᾽: 1:576: μυρία μῆλ᾽ ἐφέπονται ἄδην κεκορημένα ποίης
μῆλ᾽: 2:123: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ σταθμοῖσιν ἀπείρονα μῆλ᾽ ἐφόβησαν
μῆλ᾽: 2:1172: μῆλ᾽ ἱερευσόμενοι: περὶ δ᾽ ἐσχάρῃ ἐστήσαντο
μῆλ᾽: 4:1127: ἣ θέμις, εὐαγέως ἐπιβώμια μῆλ᾽ ἐρύσαντες,
μῆλά: 1:969: μῆλά θ᾽ ὁμοῦ: δὴ γάρ οἱ ἔην φάτις, εὖτ᾽ ἂν ἵκωνται
μῆλά: 1:1181: μῆλά τε δευομένοις μέθυ τ᾽ ἄσπετον ἐγγυάλιξαν.
μῆλα: 2:143: ἤδη δ᾽ ἄσπετα μῆλα περιτροπάδην ἐτάμοντο
μῆλα: 2:303: μῆλα, τά τ᾽ ἐξ Ἀμύκοιο λεηλασίης ἐκόμισσαν.
μῆλα: 2:503: μῆλα νέμειν προτέροισι παρ᾽ ἀνδράσιν: εὔαδε γάρ οἱ
μῆλα: 2:841: αὐτῷ ὁμοῦ βασιλῆι Λύκῳ: παρὰ δ᾽ ἄσπετα μῆλα,
μῆλα: 4:672: συμμιγέες μελέων, κίον ἀθρόοι, ἠύτε μῆλα
μῆλα: 4:1395: εἰσέτι που χθιζὸν παγχρύσεα ῥύετο μῆλα
μῆλα: 4:1432: φρουρὸν ὄφιν ζωῆς παγχρύσεα μῆλα θεάων
μῆλα: 4:1499: μυρόμενοι: τὰ δὲ μῆλα μετὰ σφέας οἵγ᾽ ἐκόμισσαν.
μήλειον: 4:1399: μήλειον βέβλητο ποτὶ στύπος: οἰόθι δ᾽ ἄκρῃ
μηλοβοτῆρας: 2:165: ἐκ περάτων ἀνιών, ἤγειρε δὲ μηλοβοτῆρας,
μηλοβοτῆρες: 2:130: ὡς δὲ μελισσάων σμῆνος μέγα μηλοβοτῆρες
μήλοισι: 3:958: ἀντέλλει, μήλοισι δ᾽ ἐν ἄσπετον ἧκεν ὀιζύν:
μήλων: 1:587: καί μιν κυδαίνοντες ὑπὸ κνέφας ἔντομα μήλων
μήλων: 1:1244: ἄγριος, ὅν ῥά τε γῆρυς ἀπόπροθεν ἵκετο μήλων,
μήλων: 1:1340: πρίν περ ἀνιηθείς: ἐπεὶ οὐ περὶ πώεσι μήλων,
μήλων: 2:515: καί μιν ἑῶν μήλων θέσαν ἤρανον, ὅσσ᾽ ἐνέμοντο
μήλων: 2:928: χύτλα τέ οἱ χεύοντο, καὶ ἥγνισαν ἔντομα μήλων.
μήλων: 2:1177: μήλων τ᾽ ἠδὲ βοῶν τῇδ᾽ ἐσχάρῃ ἱερὰ καίειν:
μήλων: 4:966: τοὺς δ᾽ ἄμυδις βληχή τε δι᾽ ἠέρος ἵκετο μήλων,
μήλων: 4:1184: ἀρνειὸν μήλων, ὁ δ᾽ ἀεργηλὴν ἔτι πόρνιν:
μήλων: 4:1485: αὐλίτης, ὅ σ᾽ ἑῶν μήλων πέρι, τόφρ᾽ ἑτάροισιν
μήλων: 4:1591: καί ῥά οἱ Αἰσονίδην μήλων ὅ τι φέρτατον ἄλλων
μὴν: 1:69: καὶ μὴν Ἄκτωρ υἷα Μενοίτιον ἐξ Ὀπόεντος
μὴν: 1:146: καὶ μὴν Αἰτωλὶς κρατερὸν Πολυδεύκεα Λήδη
μὴν: 1:161: καὶ μὴν Ἀμφιδάμας Κηφεύς τ᾽ ἴσαν Ἀρκαδίηθεν,
μήν: 1:199: καὶ μήν οἱ μήτρως αὐτὴν ὁδόν, εὖ μὲν ἄκοντι,
μὴν: 1:677: ὔμμι γε μὴν τίς μῆτις ἐπαύρεσθαι βιότοιο,
μὴν: 1:896: μνώεο μὴν ἀπεών περ ὁμῶς καὶ νόστιμος ἤδη
μὴν: 2:248: ἄμμι γε μὴν νόος ἔνδον ἀτύζεται ἱεμένοισιν
μὴν: 2:814: ἦρί γε μὴν ἐπὶ νῆα κατήισαν ἐγκονέοντες:
μὴν: 3:125: καὶ μὴν τούσγε παρᾶσσον ἐπὶ προτέροισιν ὀλέσσας
μὴν: 3:641: ἔμπα γε μὴν θεμένη κύνεον κέαρ, οὐκέτ᾽ ἄνευθεν
μὴν: 4:250: ἅζομαι αὐδῆσαι: τό γε μὴν ἕδος ἐξέτι κείνου,
μὴν: 4:277: αἶά γε μὴν ἔτι νῦν μένει ἔμπεδον υἱωνοί τε
Μήνη: 4:55: φοιταλέην ἐσιδοῦσα θεὰ ἐπεχήρατο Μήνη
μήνην: 4:1477: τὼς ἰδέειν, ὥς τίς τε νέῳ ἐνὶ ἤματι μήνην
μήνης: 3:533: ἄστρα τε καὶ μήνης ἱερῆς ἐπέδησε κελεύθους.
μήνης: 4:1614: μήνης ὡς κεράεσσιν ἐειδόμεναι διχόωντο.
μήνης: 4:1695: μήνης: οὐρανόθεν δὲ μέλαν χάος, ἠέ τις ἄλλη
μηνί: 4:217: φυλλοχόῳ ἐνὶ μηνί--τίς ἂν τάδε τεκμήραιτο;
μήνιες: 4:1203: μήνιες, ἀρρήκτοισι δ᾽ ἐνιζεύξας ἔχεν ὅρκοις.
μῆνιν: 1:1339: ἔμμεναι. ἀλλ᾽ οὐ θήν τοι ἀδευκέα μῆνιν ἀέξω,
μῆνιν: 3:337: στεῦται ἀμειλίκτοιο Διὸς θυμαλγέα μῆνιν
μηνιόωσιν: 2:247: μαντοσύνας δεδαώς; τῶ τοι μέγα μηνιόωσιν;
μήποτε: 1:1353: μήποτε μαστεύοντες ἀπολλήξειν καμάτοιο.
μήποτε: 4:533: μήποτε τὴν δῄοισιν ἀναστήσεσθαι ἰοῦσιν.
μήποτέ: 4:796: μήποτέ σ᾽ ἀθανάτοιο θεοῦ καλέεσθαι ἄκοιτιν.
μήπως: 1:1251: μήπως ἢ θήρεσσιν ἕλωρ πέλοι, ἠέ μιν ἄνδρες
μῆρ᾽: 1:433: κόπτον, δαίτρευόν τε, καὶ ἱερὰ μῆρ᾽ ἐτάμοντο,
μῆρ᾽: 2:930: βωμὸν δειμάμενοι μῆρ᾽ ἔφλεγον ἂν δὲ καὶ Ὀρφεὺς
μηρία: 2:693: δὴ τότε οἱ κεραῶν ἐπὶ μηρία θήσομεν αἰγῶν.
μηρία: 2:701: εὐαγέως ἱερῷ ἀνὰ διπλόα μηρία βωμῷ
μηρὸν: 2:827: ὕψι μάλ᾽ ἐκ δονάκων ἀνεπάλμενος ἤλασε μηρὸν
μηρύοντο: 4:887: ἄρμενα μηρύοντο κατὰ χρέος: ὕψι δὲ λαῖφος
μησαμένη: 3:779: φάρμακα μησαμένη; ποῖον δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἐνίψω;
μήσαο: 4:737: ‘σχετλίη, ἦ ῥα κακὸν καὶ ἀεικέα μήσαο νόστον.
μήσατο: 4:1088: οἷα μὲν Ἀντιόπην εὐώπιδα μήσατο Νυκτεύς:
μήσεαι: 3:12: τί χρέος; ἠὲ δόλον τινὰ μήσεαι, ᾧ κεν ἑλόντες
μήτ᾽: 2:892: εἰ δὴ μήτ᾽ ὀλοοῖο μετὰ πτόλιν Αἰήταο
μήτ᾽: 3:512: ἠνορέῃ, μήτ᾽ αὐτὸς ἐπείγεο, μήτε τιν᾽ ἄλλον
μήτ᾽: 4:249: εἴη, μήτ᾽ ἐμὲ θυμὸς ἐποτρύνειεν ἀείδειν.
μήτ᾽: 4:1084: τῶ, φίλε, μήτ᾽ οὖν αὐτὸν ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσαι
μήτ᾽: 4:1085: θείης Αἰσονίδην, μήτ᾽ ἄσχετα σεῖο ἕκητι
μήτε: 3:512: ἠνορέῃ, μήτ᾽ αὐτὸς ἐπείγεο, μήτε τιν᾽ ἄλλον
μήτε: 3:678: ἀμφί τ᾽ ἐμοὶ καὶ παισίν; ὄφελλέ με μήτε τοκήων
μήτε: 4:248: κούρη πορσανέουσα τιτύσκετο, μήτε τις ἴστωρ
μητέρ᾽: 3:267: μητέρ᾽ ἑὴν ἀχέουσαν ἀποπρολιπόντες, ἵκοισθε;’
μητέρ᾽: 3:609: τόφρα δὲ μητέρ᾽ ἑήν, μετιὼν δόμον Αἰήταο,
μῆτερ: 1:295: ‘μή μοι λευγαλέας ἐνιβάλλεο, μῆτερ, ἀνίας
μῆτερ: 4:31: μῆτερ ἐμή: χαίροις δὲ καὶ ἄνδιχα πολλὸν ἰούσῃ:
μητέρα: 1:761: μητέρα θαρσαλέως Τιτυὸν μέγαν, ὅν ῥ᾽ ἔτεκέν γε
μητέρα: 1:1094: μητέρα συμπάντων μακάρων: λήξουσι δ᾽ ἄελλαι
μητέρα: 1:1125: μητέρα Δινδυμίην πολυπότνιαν ἀγκαλέοντες,
μητέρα: 3:258: μητέρα δεξιόωντο, καὶ ἀμφαγάπαζον ἰδόντες
μητέρα: 3:486: βάσκ᾽ ἴθι καὶ πυκινοῖσι τεὴν παρὰ μητέρα μύθοις
μητέρα: 3:747: μητέρα τεθνεώτων ἀδινὸν περὶ κῶμ᾽ ἐκάλυπτεν:
μητέρα: 3:1138: ἂψ οἶκόνδε νέεσθαι ἑὴν μετὰ μητέρα κούρην.
μητέρα: 3:1374: μητέρα πῖπτον ἑοῖς ὑπὸ δούρασιν, ἠύτε πεῦκαι
μητέρα: 4:1370: μητέρα δ᾽ οὐκ ἄλλην προτιόσσομαι, ἠέ περ αὐτὴν
μητέρες: 1:812: μητέρες ἂμ πτολίεθρον ἀτημελέες ἀλάληντο.
μητέρες: 3:993: ἡρώων τ᾽ ἄλοχοι καὶ μητέρες, αἵ νύ που ἤδη
μητέρι: 2:659: μητέρι συνναίεσκεν ἐπάκτια πώεα φέρβων.
μητέρι: 4:1325: δή ῥα τότε σφετέρῃ ἀπὸ μητέρι τίνετ᾽ ἀμοιβὴν
μητέρι: 4:1351: μητέρι δὲ σφετέρῃ μενοεικέα τῖσαι ἀμοιβὴν
μητέρος: 1:193: μητέρος: ἀλλά ἑ θῆσσα γυνὴ τέκε: τὸν μὲν ἄρ᾽ Οἰνεὺς
μητέρος: 1:1128: μητέρος Ἰδαίης κεκλήαται, ὅσσοι ἔασιν
μήτηρ: 1:232: ἔμμεναι: ὧς δὲ καὶ αὐτὸν Ἰήσονα γείνατο μήτηρ
μήτηρ: 1:262: μήτηρ δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν βεβολημένη. ὀξὺ δ᾽ ἑκάστην
μήτηρ: 1:268: μήτηρ δ᾽ ὡς τὰ πρῶτ᾽ ἐπεχεύατο πήχεε παιδί,
μήτηρ: 3:481: δείδω, μή πως οὔ μοι ὑποσταίη τόγε μήτηρ.
μήτηρ: 3:536: μήτηρ ἡμετέρη πεπιθεῖν ἐπαρῆξαι ἀέθλῳ.
μήτηρ: 3:716: γαῖα, θεῶν μήτηρ, ὅσσον σθένος ἐστὶν ἐμεῖο,
μήτηρ: 4:268: μήτηρ Αἴγυπτος προτερηγενέων αἰζηῶν,
μήτηρ: 4:1512: Εὐρυμέδων--καὶ γὰρ τὸ κάλεσκέ μιν οὔνομα μήτηρ--
μήτι: 1:560: φραδμοσύνῃ μήτι τε δαΐφρονος Ἁγνιάδαο
μήτι: 2:385: μήτι παντοίῃ μέγ᾽ ἀναιδέας ἐξελάσαντες
μήτι: 3:548: μήτι παντοίῃ. δοκέω δέ μιν οὐκ ἀθερίζειν,
μήτι: 3:1107: ἰσοῦμαι: τῶ μήτι φιλοξενίην ἀγόρευε.
μητιάασθαι: 2:1280: Φάσιδος: ὥρη δ᾽ ἧμιν ἐνὶ σφίσι μητιάασθαι,
μητιάασθαι: 3:506: ‘ὥρη μητιάασθαι ὅ κ᾽ ἔρξομεν. οὐ μὲν ἔολπα
μητιάασθαι: 3:742: τοῖα παρὲξ οὗ πατρὸς ἐπ᾽ ἀνέρι μητιάασθαι.
μητιάασκε: 3:612: πρόσθεν μητιάασκε: δέος δέ μιν ἴσχανε θυμόν,
μητιάασκεν: 4:7: παννύχιος δόλον αἰπὺν ἐπὶ σφίσι μητιάασκεν
μητιάασκον: 4:492: ἔνθα δὲ ναυτιλίης πυκινὴν περὶ μητιάασκον
μητιάασκον: 4:526: οὐδέ σφιν, ὡς καὶ πρίν, ἀνάρσια μητιάασκον
μητιάασκον: 4:1068: Ἀρήτη ἄλοχος, κούρης πέρι μητιάασκον
μήτιν᾽: 2:6: μήτιν᾽ ἀποστείχειν, πρὶν πειρήσασθαι ἑοῖο
μῆτιν: 1:423: πείσματα σὴν διὰ μῆτιν: ἐπιπνεύσειε δ᾽ ἀήτης
μῆτιν: 1:463: ‘Αἰσονίδη, τίνα τήνδε μετὰ φρεσὶ μῆτιν ἑλίσσεις;
μῆτιν: 2:75: δηθύνειν. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ αἰὲν ἀνούτατος ἣν διὰ μῆτιν
μῆτιν: 2:225: ἴσχω δ᾽ οὔτινα μῆτιν ἐπίρροθον. ἀλλά κε ῥεῖα
μῆτιν: 2:1052: μῆτιν πορσύνωμεν ἐπίρροθον, εἴ γ᾽ ἐπικέλσαι
μῆτιν: 2:1060: τῶ καὶ νῦν τοίην τιν᾽ ἐπιφραζώμεθα μῆτιν:
μῆτιν: 3:475: ‘Αἰσονίδη, μῆτιν μὲν ὀνόσσεαι, ἥντιν᾽ ἐνίψω:
μῆτιν: 3:603: εἶναί οἱ τυτθόν γε δέος, μή πού τινα μῆτιν
μῆτιν: 3:720: ἢ δόλον, ἤ τινα μῆτιν ἐπιφράσσασθαι ἀέθλου,
μῆτιν: 4:1537: λίμνης ἐκπρομολεῖν Τριτωνίδος, οὔτινα μῆτιν
μῆτιν: 4:1659: μῆτιν ἀνωίστως: ἡ δὲ πτύχα πορφυρέοιο
μήτινα: 1:619: μήτινα λευγαλέοιο φόνου τίσειαν ἀμοιβήν.
μητιόωσα: 3:24: τοῖον μητιόωσα παροιτέρη ἔκφατο μῦθον:
μητιόωσα: 3:210: τοῖσι δὲ νισσομένοις Ἥρη φίλα μητιόωσα
μήτις: 1:345: ‘μήτις ἐμοὶ τόδε κῦδος ὀπαζέτω. οὐ γὰρ ἔγωγε
μῆτις: 1:664: ἡμετέρη μὲν νῦν τοίη παρενήνοθε μῆτις:
μῆτις: 1:677: ὔμμι γε μὴν τίς μῆτις ἐπαύρεσθαι βιότοιο,
μῆτις: 1:802: δεῦρ᾽ ἄγον: οὐλομένης δὲ θεᾶς πορσύνετο μῆτις
μῆτις: 1:1291: Ἡρακλῆα λιπεῖν: σέο δ᾽ ἔκτοθι μῆτις ὄρωρεν,
μῆτις: 2:1070: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἐπίρροθος ἥνδανε μῆτις.
μῆτις: 3:30: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πυκινὴ δὲ συνεύαδε μῆτις Ἀθήνῃ,
μῆτις: 3:184: μῆτις ἐπίρροθος ἔσται ἐεργομένοισιν ἀυτῆς.
μήτις: 3:608: ἠδ᾽ αὐτούς, ἵνα μήτις ὑπὲκ κακότητος ἀλύξῃ.
μῆτις: 3:780: τίς δὲ δόλος, τίς μῆτις ἐπίκλοπος ἔσσετ᾽ ἀρωγῆς;
μῆτις: 3:911: ὧς ηὔδα: πάσῃσι δ᾽ ἐπίκλοπος ἥνδανε μῆτις.
μῆτις: 4:1022: μῆτις ἔην. ἔτι μοι μίτρη μένει, ὡς ἐνὶ πατρὸς
μῆτις: 4:1334: δήωμεν κομιδῆς: πολέων δέ τε μῆτις ἀρείων.’
μῆτις: 4:1378: ὧς ηὔδα: πάντεσσι δ᾽ ἐπήβολος ἥνδανε μῆτις:
μήτις: 4:1582: ἀλλ᾽ ἴτε γηθόσυνοι, καμάτοιο δὲ μήτις ἀνίη
μητίσασθαι: 4:412: καὶ τόδε μητίσασθαι, ἐπεὶ τὸ πρῶτον ἀάσθην
μητίσεται: 1:665: ὑμέων δ᾽ εἴ τις ἄρειον ἔπος μητίσεται ἄλλη,
μητίσομ᾽: 3:1025: ‘φράζεο νῦν, ὥς κέν τοι ἐγὼ μητίσομ᾽ ἀρωγήν.
μητίσομαι: 4:742: ἄλλο μὲν οὔτι κακὸν μητίσομαι ἐνθάδ᾽ ἰούσῃ:
μητρὶ: 1:907: πατρί τ᾽ ἐμῷ καὶ μητρὶ δύης ἄκος, ἢν ἄρα τούσγε
μητρὶ: 4:28: ῥηξαμένη πλόκαμον, θαλάμῳ μνημήια μητρὶ
μητρὸς: 1:815: μητρυιῆς ὑπὸ χερσὶν ἀτασθάλου: οὐδ᾽ ἀπὸ μητρὸς
μητρὸς: 3:155: μητρὸς ἑῆς εὖ πάντας ἀριθμήσας βάλε κόλπῳ.
μητρὸς: 3:524: μητρὸς ἐμῆς ἔσσεσθαι ἐναίσιμον ὔμμιν ἀρωγήν.
μητρὸς: 3:735: νηπυτίην, ὡς αἰὲν ἐγώ ποτε μητρὸς ἄκουον.
μητρυιῇ: 1:272: ἀλλ᾽ ὑπὸ μητρυιῇ βίοτον βαρὺν ἡγηλάζει:
μητρυιῆς: 1:815: μητρυιῆς ὑπὸ χερσὶν ἀτασθάλου: οὐδ᾽ ἀπὸ μητρὸς
μητρυιῆς: 2:1184: μητρυιῆς, καὶ νόσφιν ἀπειρέσιον πόρεν ὄλβον:
μητρυιῆς: 3:191: μητρυιῆς φεύγοντα δόλον πατρός τε θυηλάς.
μήτρως: 1:46: μήτρως Αἰσονίδαο: κασιγνήτην γὰρ ὄπυιεν
μήτρως: 1:199: καὶ μήν οἱ μήτρως αὐτὴν ὁδόν, εὖ μὲν ἄκοντι,
μηχανόωνται: 2:1022: ἢ ἀγορῇ, τάδε πάντα δόμοις ἔνι μηχανόωνται:
μηχανόωντες: 3:583: ὕβριν ἀποφλύξωσιν ὑπέρβια μηχανόωντες.
μῆχος: 2:446: ‘Αἰσονίδη, τὸ μὲν οὐ παλινάγρετον, οὐδέ τι μῆχος
μῆχος: 4:85: πάντα μάλ᾽, οὐδέ τι μῆχος ἱκάνεται. ἀλλ᾽ ἐπὶ νηὶ
μία: 2:977: πεμπάζοι: μία δ᾽ οἴη ἐτήτυμος ἔπλετο πηγή.
μία: 4:894: γείνατο Τερψιχόρη, Μουσέων μία: καί ποτε Δηοῦς
μία: 4:1014: ἀνθρώπων γενεῆς μία φέρβεαι, οἷσιν ἐς ἄτην
μίαν: 1:396: ἄνδρ᾽ ἐντυναμένω δοιὼ μίαν: ἐκ δ᾽ ἄρα μέσσην
μίαν: 2:998: οὐ γὰρ ὁμηγερέες μίαν ἂμ πόλιν, ἀλλ᾽ ἀνὰ γαῖαν
μίγα: 4:1343: ἀχνυμένους ὅρμοιο πέλας μίγα θηλυτέρῃσιν
μιγάδας: 3:1209: πῦρ ὑπένερθεν ἱείς, ἐπὶ δὲ μιγάδας χέε λοιβάς,
μιγάδες: 4:320: οὔτ᾽ οὖν Θρήιξιν μιγάδες Σκύθαι, οὐδὲ Σίγυννοι,
μίγδην: 3:1380: γυμνὸν δ᾽ ἐκ κολεοῖο φέρε ξίφος, οὖτα δὲ μίγδην
μίγη: 4:1493: Ἀμφίθεμις δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα μίγη Τριτωνίδι νύμφῃ:
μιγῆναι: 4:1113: ᾗσιν ἐπιφροσύνῃσιν ἐποτρυνέουσα μιγῆναι
μιγῆναι: 4:1162: Μήδεια φρονέεσκε: τότ᾽ αὖ χρεὼ ἦγε μιγῆναι.
μιῇ: 1:149: τηλυγέτους ὠδῖνι μιῇ τέκεν: οὐδ᾽ ἀπίθησεν
μιῇ: 1:342: ἥμενον ἐν μέσσοισι: μιῇ δέ ἑ πάντες ἀυτῇ
μιῇ: 1:497: τὸ πρὶν ἐπ᾽ ἀλλήλοισι μιῇ συναρηρότα μορφῇ,
μιῇ: 3:1309: σφῆλεν γνὺξ ἐπιόντα, μιῇ βεβολημένον ὁρμῇ.
μιῆς: 1:732: παμφαίνων ἐτέτυκτο, μιῆς δ᾽ ἔτι δεύετο μοῦνον
μιῆς: 4:1706: ἧνται: δοιάων δὲ μιῆς ἐφύπερθεν ὀρούσας,
μίκτο: 3:1222: μίκτο κιών: ἤδη δὲ φόως νιφόεντος ὕπερθεν
μικτοῖσιν: 4:675: χθὼν αὐτὴ μικτοῖσιν ἀρηρεμένους μελέεσσιν,
Μιλήτοιο: 1:186: ἤτοι ὁ μὲν πτολίεθρον ἀγαυοῦ Μιλήτοιο
Μίμαντα: 2:105: αὐτὸς δ᾽ Ἰτυμονῆα πελώριον ἠδὲ Μίμαντα,
Μίμαντα: 3:1226: σφωιτέραις Φλεγραῖον Ἄρης ὑπὸ χερσὶ Μίμαντα:
μιμνάζειν: 1:226: μιμνάζειν, Ἄργος τε θεᾶς ὑποεργὸς Ἀθήνης:
μιμνάζειν: 2:962: οὐδ᾽ ἔτι μιμνάζειν θέλον ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἐνὶ νηί,
μίμνε: 1:304: μίμνε δόμοις, μηδ᾽ ὄρνις ἀεικελίη πέλε νηί:
μίμνε: 1:833: μύθους ἡμετέρους, μηδ᾽ ἔκτοθι μίμνε πόληος.’
μίμνεθ᾽: 3:176: ὧλλοι μὲν κατὰ νῆα σὺν ἔντεσι μίμνεθ᾽ ἕκηλοι:
μίμνει: 1:682: μυρία δηιοτῆτος ὑπέρτερα πήματα μίμνει,
μίμνει: 3:1294: μίμνει ἀπειρεσίῃσι δονεύμενα κύματ᾽ ἀέλλαις.
μίμνει: 3:1389: μίμνει ἐς ὡραίην τερσήμεναι ἠελίοιο:
μίμνειν: 2:233: μίμνειν καὶ μίμνοντα κακῇ ἐνὶ γαστέρι θέσθαι.
μίμνειν: 2:465: πέμφ᾽ ὁ γέρων: οἶον δὲ Παραίβιον αὐτόθι μίμνειν
μίμνεν: 1:50: μίμνεν ὑπὸ σκοπιὴν ὄρεος Χαλκωδονίοιο.
μίμνεν: 3:648: δὴν δὲ καταυτόθι μίμνεν ἐνὶ προδόμῳ θαλάμοιο,
μίμνεν: 4:687: μίμνεν ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἐρύσσατο Κολχίδα κούρην.
μιμνήσκετο: 3:1139: ἡ δ᾽ οὔπω κομιδῆς μιμνήσκετο, τέρπετο γάρ οἱ
μίμνοιεν: 1:660: μίμνοιεν, μηδ᾽ ἄμμε κατὰ χρειὼ μεθέποντες
μίμνον: 1:51: οὐδ᾽ Ἀλόπῃ μίμνον πολυλήιοι Ἑρμείαο
μίμνον: 2:531: μίμνον ἐρυκόμενοι: ξεινήια δ᾽ ἄσπετα Θυνοὶ
μίμνον: 3:7: μίμνον ἀριστῆες λελοχημένοι: αἱ δ᾽ ἐνόησαν
μίμνοντα: 2:233: μίμνειν καὶ μίμνοντα κακῇ ἐνὶ γαστέρι θέσθαι.
μίμνοντες: 1:793: ‘ξεῖνε, τίη μίμνοντες ἐπὶ χρόνον ἔκτοθι πύργων
μιν: 1:5: τοίην γὰρ Πελίης φάτιν ἔκλυεν, ὥς μιν ὀπίσσω
μιν: 1:47: Αἴσων Ἀλκιμέδην Φυλακηίδα: τῆς μιν ἀνώγει
μιν: 1:62: οὔτε μιν ἐγκλῖναι προτέρω σθένον, οὔτε δαΐξαι:
μιν: 1:97: Ἄλκων μιν προέηκε πατὴρ ἑός: οὐ μὲν ἔτ᾽ ἄλλους
μιν: 1:109: αὐτή μιν Τριτωνὶς ἀριστήων ἐς ὅμιλον
μιν: 1:142: οὐ μὲν ὅγ᾽ ἦεν Ἄβαντος ἐτήτυμον, ἀλλά μιν αὐτὸς
μιν: 1:210: ναυτιλίης: τόθι γάρ μιν ἑοῖς ὑπέδεκτο δόμοισιν.
μιν: 1:216: καί μιν ἄγων ἕκαθεν, Σαρπηδονίην ὅθι πέτρην
μιν: 1:313: καί μιν δεξιτερῆς χειρὸς κύσεν, οὐδέ τι φάσθαι
μιν: 1:318: ἀκτὴν δ᾽ ἵκανεν Παγασηίδα, τῇ μιν ἑταῖροι
μιν: 1:390: βριθοσύνῃ, κατόλισθε δ᾽ ἔσω ἁλός: οἱ δέ μιν αὖθι
μιν: 1:486: καί μιν ἐπιλλίζων ἠμείβετο κερτομίοισιν:
μιν: 1:509: Δικταῖον ναίεσκεν ὑπὸ σπέος: οἱ δέ μιν οὔπω
μιν: 1:587: καί μιν κυδαίνοντες ὑπὸ κνέφας ἔντομα μήλων
μιν: 1:615: Κύπιδος, οὕνεκά μιν γεράων ἐπὶ δηρὸν ἄτισσαν.
μιν: 1:622: λάρνακι δ᾽ ἐν κοίλῃ μιν ὕπερθ᾽ ἁλὸς ἧκε φέρεσθαι,
μιν: 1:780: ἀνδράσιν, ᾧ καί μιν μνηστὴν κομέουσι τοκῆες:
μιν: 1:788: ἔνθα μιν Ἰφινόη κλισμῷ ἔνι παμφανόωντι
μιν: 1:906: πέμπε μιν ἡβήσαντα Πελασγίδος ἔνδον Ἰωλκοῦ
μιν: 1:941: Λ̓́ρκτων μιν καλέουσιν ὄρος περιναιετάοντες:
μιν: 1:1032: ἀλλά μιν Λἰσονίδης τετραμμένον ἰθὺς ἑοῖο
μιν: 1:1120: εὐκόσμως, καὶ δή μιν ἐπ᾽ ὀκριόεντι κολωνῷ
μιν: 1:1211: δὴ γάρ μιν τοίοισιν ἐν ἤθεσιν αὐτὸς ἔφερβεν,
μιν: 1:1251: μήπως ἢ θήρεσσιν ἕλωρ πέλοι, ἠέ μιν ἄνδρες
μιν: 1:1254: γυμνὸν ἐπαΐσσων παλάμῃ ξίφος: εὖ δέ μιν ἔγνω
μιν: 1:1303: χερσὶν ὑφ᾽ Ἡρακλῆος, ὅ μιν δίζεσθαι ἔρυκον.
μιν: 2:8: καὶ δὲ τότε προτὶ νῆα κιών, χρειώ μιν ἐρέσθαι
μιν: 2:29: ἄνδρα τόν, ὅς μιν ἔτυψε παροίτατος, οὐδ᾽ ἐδάμασσεν.
μιν: 2:74: ὧς ὅγε Τυνδαρίδην φοβέων ἕπετ᾽, οὐδέ μιν εἴα
μιν: 2:112: ἀλλά μιν οὐ κατέπεφνεν, ὅσον δ᾽ ἐπὶ δέρματι μοῦνον
μιν: 2:150: θεσμοῖσιν ῥοπάλῳ μιν ἀγηνορίης λελαθέσθαι.
μιν: 2:203: οὐδοῦ ἐπ᾽ αὐλείοιο: κάρος δέ μιν ἀμφεκάλυψεν
μιν: 2:206: οἱ δέ μιν ὡς εἴδοντο, περισταδὸν ἠγερέθοντο
μιν: 2:361: πάντοθεν ἠλίβατος, καί μιν καλέουσι Κάραμβιν,
μιν: 2:457: μαντοσύνῃ: τῶ καί μιν ἐποιχόμενοι κομέεσκον.
μιν: 2:474: δὴ τότε μιν περιπολλὸν ἐπασσυτέρη βιότοιο
μιν: 2:480: ἥ μιν ὀδυρομένη ἀδινῷ μειλίσσετο μύθῳ,
μιν: 2:515: καί μιν ἑῶν μήλων θέσαν ἤρανον, ὅσσ᾽ ἐνέμοντο
μιν: 2:541: κούφης, ἥ κε φέροι μιν ἄφαρ βριαρήν περ ἐοῦσαν,
μιν: 2:577: ἄνδιχα. τοὺς δ᾽ ἐλάοντας ἔχεν τρόμος, ὄφρα μιν αὐτὴ
μιν: 2:586: ἀλλά μιν ἔφθη Τῖφυς ὑπ᾽ εἰρεσίῃ βαρύθουσαν
μιν: 2:615: ἥ οἱ ἐνέπνευσεν θεῖον μένος, εὖτέ μιν Ἄργος
μιν: 2:657: τίκτε δέ μιν νύμφη λειμωνιάς: οὐδέ οἱ ὕβρις
μιν: 2:673: φέγγος, ὅτ᾽ ἀμφιλύκην μιν ἀνεγρόμενοι καλέουσιν,
μιν: 2:747: ἠῴην: κοίλη δὲ φάραγξ κατάγει μιν ἄνωθεν.
μιν: 2:777: πείρετ᾽ ἐς Αἰήτην τόσσον πλόον. εὖ γὰρ ἐγώ μιν
μιν: 2:818: Ἴδμονα, μαντοσύνῃσι κεκασμένον. ἀλλά μιν οὔτι
μιν: 2:832: καπρίου: ἔσσυτο δ᾽ αὖτις ἐναντίος: ἀλλά μιν Ἴδας
μιν: 2:839: ἤματα δὲ τρία πάντα γόων: ἑτέρῳ δέ μιν ἤδη
μιν: 2:1031: λιμῷ μιν κεῖν᾽ ἦμαρ ἐνικλείσαντες ἔχουσιν.
μιν: 2:1044: ἄλλος ἐπὶ προτέρῳ πεποτημένος: ἀλλά μιν ἥρως
μιν: 2:1149: Φυξίῳ ἐκ πάντων Κρονίδῃ Διί. καί μιν ἔδεκτο
μιν: 2:1181: ‘Ζεὺς ἐτεῇ τὰ ἕκαστ᾽ ἐπιδέρκεται: οὐδέ μιν ἄνδρες
μιν: 2:1210: ῥηίδιον, τοῖός μιν ὄφις περί τ᾽ ἀμφί τ᾽ ἔρυται
μιν: 3:25: ‘δεῦρ᾽ ἴομεν μετὰ Κύπριν: ἐπιπλόμεναι δέ μιν ἄμφω
μιν: 3:31: καί μιν ἔπειτ᾽ ἐξαῦτις ἀμείβετο μειλιχίοισιν:
μιν: 3:38: ὁππότε μιν τὰ πρῶτα παραὶ Διὸς ἦγεν ἄκοιτιν.
μιν: 3:78: καί μιν ἔπειτ᾽ ἀγανοῖσι προσέννεπεν ἥγ᾽ ἐπέεσσιν:
μιν: 3:88: ῥηιδίως μιν ἑλόντα δέρος χρύσειον ὀίω
μιν: 3:105: πειρήσω, καί μιν μειλίξομαι, οὐδ᾽ ἀπιθήσει.’
μιν: 3:113: βῆ ῤ̔ ἴμεν Οὐλύμποιο κατὰ πτύχας, εἴ μιν ἐφεύροι.
μιν: 3:128: καί μιν ἄφαρ γναθμοῖο κατασχομένη προσέειπεν:
μιν: 3:129: ‘τίπτ᾽ ἐπιμειδιάᾳς, ἄφατον κακόν; ἦέ μιν αὔτως
μιν: 3:140: κυανέη. ἀτὰρ εἴ μιν ἑαῖς ἐνὶ χερσὶ βάλοιο,
μιν: 3:187: λωίτερον μύθῳ μιν ἀρέσσασθαι μετιόντας.
μιν: 3:233: ἤλασεν, Ἠελίῳ τίνων χάριν, ὅς ῥά μιν ἵπποις
μιν: 3:245: καί μιν Κόλχων υἷες ἐπωνυμίην Φαέθοντα
μιν: 3:250: Ἥρη γάρ μιν ἔρυκε δόμῳ: πρὶν δ᾽ οὔτι θάμιζεν
μιν: 3:317: τοῖά μιν ἐξερέοντα κασιγνήτων προπάροιθεν
μιν: 3:342: τάων αἰνοτάτης ἐπεκύρσαμεν. ἤλιθα γάρ μιν
μιν: 3:400: φραζομένῳ: καὶ δή μιν ὑποβλήδην προσέειπεν:
μιν: 3:459: τάρβει δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ, μή μιν βόες ἠὲ καὶ αὐτὸς
μιν: 3:468: οἴκαδε νοστήσειε φυγὼν μόρον: εἰ δέ μιν αἶσα
μιν: 3:548: μήτι παντοίῃ. δοκέω δέ μιν οὐκ ἀθερίζειν,
μιν: 3:599: χρειώ μιν πυκινόν τε δόλον βουλάς τε γενέθλης
μιν: 3:612: πρόσθεν μητιάασκε: δέος δέ μιν ἴσχανε θυμόν,
μιν: 3:617: λέκτρῳ ἀνακλινθεῖσαν. ἄφαρ δέ μιν ἠπεροπῆες,
μιν: 3:622: ἐλθέμεν, ὄφρα δέ μιν σφέτερον δόμον εἰσαγάγοιτο
μιν: 3:652: ἤτοι ὅτ᾽ ἰθύσειεν, ἔρυκέ μιν ἔνδοθεν αἰδώς:
μιν: 3:657: μύρεται, ᾧ μιν ὄπασσαν ἀδελφεοὶ ἠδὲ τοκῆες,
μιν: 3:663: μή μιν κερτομέουσαι ἐπιστοβέωσι γυναῖκες:
μιν: 3:673: ὡς δ᾽ ἴδε δάκρυσιν ὄσσε πεφυρμένα, φώνησέν μιν:
μιν: 3:681: ὧς φάτο: τῆς δ᾽ ἐρύθηνε παρήια: δὴν δέ μιν αἰδὼς
μιν: 3:693: φῆ ῥα, κασιγνήτης πειρωμένη, εἴ κέ μιν αὐτὴ
μιν: 3:725: φοινίχθη δ᾽ ἄμυδις καλὸν χρόα, κὰδ δέ μιν ἀχλὺς
μιν: 3:740: αὐτοκασιγνήτης διεπέφραδε. τὴν δέ μιν αὖτις
μιν: 3:781: ἦ μιν ἄνευθ᾽ ἑτάρων προσπτύξομαι οἶον ἰδοῦσα;
μιν: 3:841: οἵ κέ μιν εἰς Ἑκάτης περικαλλέα νηὸν ἄγοιεν.
μιν: 3:945: λίσσεό μιν πυκινοῖσι παρατροπέων ἐπέεσσιν.’
μιν: 3:972: γνῶ δέ μιν Αἰσονίδης ἄτῃ ἐνιπεπτηυῖαν
μιν: 3:1065: πόντον ἐπιπλάγξεσθαι: ἀνιηρῷ δέ μιν ἄντην
μιν: 3:1103: καί μιν ἀκηχεμένη ἀδινῷ προσπτύξατο μύθῳ:
μιν: 3:1166: οἱ δέ μιν ἀμφαγάπαζον, ὅπως ἴδον, ἔκ τ᾽ ἐρέοντο.
μιν: 3:1188: προφρονέως, ἐπεὶ οὔ μιν ὀίσσατο πείρατ᾽ ἀέθλου
μιν: 3:1213: ἱροῖς Αἰσονίδαο: πέριξ δέ μιν ἐστεφάνωντο
μιν: 3:1220: Αἰσονίδην δ᾽ ἤτοι μὲν ἕλεν δέος, ἀλλά μιν οὐδ᾽ ὧς
μιν: 3:1255: καὶ δ᾽ αὐτὸς μετέπειτα παλύνετο: δῦ δέ μιν ἀλκὴ
μιν: 3:1295: πρόσθε δέ οἱ σάκος ἔσχεν ἐναντίον: οἱ δέ μιν ἄμφω
μιν: 3:1297: οὐδ᾽ ἄρα μιν τυτθόν περ ἀνώχλισαν ἀντιόωντες.
μιν: 3:1365: δεινὸν Ἐνυαλίου σόλον Ἄρεος: οὔ κέ μιν ἄνδρες
μιν: 3:1377: ὁλκὸν ὑπαυγάζων, τέρας ἀνδράσιν, οἵ μιν ἴδωντοι
μιν: 4:14: αὐτίκα γὰρ νημερτὲς ὀίσσατο, μή μιν ἀρωγὴν
μιν: 4:22: εἰ μή μιν Φρίξοιο θεὰ σὺν παισὶ φέβεσθαι
μιν: 4:93: γήθεον: αἶψα δέ μιν περὶ γούνασι πεπτηυῖαν
μιν: 4:104: εἰς γάρ μιν βήσαντες, ἀπὸ χθονὸς αὐτίκ᾽ ἔωσαν
μιν: 4:156: ἡ δέ μιν ἀρκεύθοιο νέον τετμηότι θαλλῷ
μιν: 4:164: φαρμάκῳ ἔψηχεν θηρὸς κάρη, εἰσόκε δή μιν
μιν: 4:270: ἄρδεται Ἠερίη: Διόθεν δέ μιν οὔποτε δεύει
μιν: 4:284: Ἴστρον μιν καλέοντες ἑκὰς διετεκμήραντο:
μιν: 4:348: εἴτε μιν εἰς πατρὸς χρειὼ δόμον αὖτις ἱκάνειν,
μιν: 4:351: δή ῥά μιν ὀξεῖαι κραδίην ἐλέλιξαν ἀνῖαι
μιν: 4:404: ἥδε δὲ συνθεσίη κρανέει δόλον, ᾧ μιν ἐς ἄτην
μιν: 4:416: μειλίξω: σὺ δέ μιν φαιδροῖς ἀγαπάζεο δώροις.
μιν: 4:428: γλήνεσιν εὐεργὲς ξεινήιον. οὔ μιν ἀφάσσων,
μιν: 4:440: βαίη ἐς Αἰήταο δόμους: πέρι γάρ μιν ἀνάγκῃ
μιν: 4:548: ἥρως Ναυσίθοος: τόθι δ᾽ εἵσατο, καί μιν ἔπεφνον
μιν: 4:567: ἁρπάξας ὑπ᾽ ἔρωτι: μελαινομένην δέ μιν ἄνδρες
μιν: 4:748: ὀφθαλμοῖσι βαλοῦσα γόον χέεν, ὄφρα μιν ἥρως
μιν: 4:753: αὐτὴ γάρ μιν ἄνωγε δοκευέμεν, ὁππότε νῆα
μιν: 4:772: Ἥρης ἐννεσίῃς, ὦρσέν τέ μιν εἰς ἓ νέεσθαι.
μιν: 4:780: ἡ δέ μιν ἆσσον ἑοῖο παρεῖσέ τε, φαῖνέ τε μῦθον:
μιν: 4:812: χρειώ μιν κούρης πόσιν ἔμμεναι Αἰήταο
μιν: 4:878: τῶ μιν ἀμηχανίη δῆσεν φρένας: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
μιν: 4:915: ἀλλά μιν οἰκτείρασα θεὰ Ἔρυκος μεδέουσα
μιν: 4:958: βάλλε χέρας, τοῖόν μιν ἔχεν δέος εἰσορόωσαν.
μιν: 4:1052: ὅς μιν θαρσύνεσκεν ἐρητύων ἀχέουσαν.
μιν: 4:1063: μνωομένης, οἵη μιν ἐπὶ σμυγερὴ λάβεν αἶσα:
μιν: 4:1077: μή μιν, ἄναξ, Κόλχοισι πόροις ἐς πατρὸς ἄγεσθαι.
μιν: 4:1106: οὔ μιν ἑοῦ πόσιος νοσφίσσομαι: οὐδέ, γενέθλην
μιν: 4:1118: οὐκέτι κουριδίης μιν ἀποτμήξειν φιλότητος.
μιν: 4:1135: εὖτέ μιν Ἑρμείας φέρεν ἐκ πυρός: ἔδρακε δ᾽ Ἥρη,
μιν: 4:1207: δὴ τότε μιν βασιλῆος ἑοῦ τρομέοντας ἐνιπὰς
μιν: 4:1266: νηῦς ἱερὴ χέρσου πολλὸν πρόσω: ἀλλά μιν αὐτὴ
μιν: 4:1314: δαίμονας αἰδεσθείς: αὐτὸν δέ μιν ἀμφαδὸν οἶον
μιν: 4:1373: ἀλλά μιν ἀστεμφεῖ τε βίῃ καὶ ἀτειρέσιν ὤμοις
μιν: 4:1457: Ἡρακλέης δίψῃ κεκμηότας. ἀλλά μιν εἴ πως
μιν: 4:1473: ἀγχιάλων Χαλύβων: τόθι μιν καὶ Μοῖρ᾽ ἐδάμασσεν.
μιν: 4:1479: ἐς δ᾽ ἑτάρους ἀνιὼν μυθήσατο, μή μιν ἔτ᾽ ἄλλον
μιν: 4:1512: Εὐρυμέδων--καὶ γὰρ τὸ κάλεσκέ μιν οὔνομα μήτηρ--
μιν: 4:1521: θαρσαλέως, ἕνεκ᾽ οὔ μιν ὑπέρβιον ἄλγος ἔτειρεν.
μιν: 4:1525: ψύχετ᾽ ἀμηχανίῃ: ἕταροι δέ μιν ἀμφαγέροντο
μιν: 4:1540: εὖτέ μιν ὀξύτατον θάλπει σέλας ἠελίοιο:
μιν: 4:1593: αἶψα δ᾽ ὅγ᾽ ἐσσυμένως ἐκρίνατο, καί μιν ἀείρας
μιν: 4:1615: τόφρα δ᾽ ἄγεν, τείως μιν ἐπιπροέηκε θαλάσσῃ
μιν: 4:1716: ἴσκον, ὃ δὴ Φοῖβός μιν ἀτυζομένοις ἀνέφηνεν.
μιν: 4:1752: ἀθανάτων, ἢ κεῖνος, ὅ μιν πόρεν ἀντιβολήσας.’
Μινύαι: 2:97: ἥρωες Μινύαι: τοῦ δ᾽ ἀθρόος ἔκχυτο θυμός.
Μινύαι: 4:338: ἔνθα κε λευγαλέῃ Μινύαι τότε δηιοτῆτι
Μινύαι: 4:1454: πετραίῃ Μινύαι περὶ πίδακι δινεύεσκον.
Μινύαι: 4:1498: πευθόμενοι Μινύαι, γαίῃ δ᾽ ἐνὶ ταρχύσαντο
Μινύαις: 4:1218: Λ̓λκίνοος Μινύαις ξεινήια, πολλὰ δ᾽ ὄπασσεν
Μινύαο: 1:230: κίκλησκον μάλα πάντας, ἐπεὶ Μινύαο θυγατρῶν
Μινύας: 1:229: τοὺς μὲν ἀριστῆας Μινύας περιναιετάοντες
Μινύας: 1:709: ὧς δὲ καὶ Ἰφινόη Μινύας ἵκεθ᾽: οἱ δ᾽ ἐρέεινον,
Μινύας: 1:1055: ἥρωας Μινύας Αἰνήιον υἷα πάροιθεν
Μινύας: 4:509: Ἀργὼ καὶ Μινύας Κρονίης ἁλός. ἀλλ᾽ ἀπέρυκεν
Μινύας: 4:593: ἥρωας Μινύας. ἡ δ᾽ ἔσσυτο πολλὸν ἐπιπρὸ
Μινυηίδος: 1:233: Ἀλκιμέδη, Κλυμένης Μινυηίδος ἐκγεγαυῖα.
Μινυήιον: 4:117: νώτοισιν φορέων Μινυήιον υἷ᾽ Ἀθάμαντος.
Μινυήιος: 1:763: ἐν καὶ Φρίξος ἔην Μινυήιος ὡς ἐτεόν περ
Μινύην: 3:1092: Αἰαίης νήσου: Μινύην γε μὲν ὁρμηθέντα,
Μινύην: 3:1093: Αἰολίδην Μινύην ἔνθεν φάτις Ὀρχομενοῖο
Μινύῃσι: 3:578: ἀτλήτους Μινύῃσι δόλους καὶ κήδεα τεύχων.
Μινύῃσι: 4:1072: παρθενικήν, Μινύῃσι φέρων χάριν. ἐγγύθι δ᾽ Ἄργος
Μινύῃσιν: 4:1362: ἔνθα τὸ μήκιστον τεράων Μινύῃσιν ἐτύχθη.
μινύθοντας: 4:1306: ἀλλά σφεας ἐλέηραν ἀμηχανίῃ μινύθοντας
μινύθουσα: 1:286: σεῖο πόθῳ μινύθουσα δυσάμμορος, ᾧ ἔπι πολλὴν
μίνυνθα: 2:230: οὔ κέ τις οὐδὲ μίνυνθα βροτῶν ἄνσχοιτο πελάσσας,
μίνυνθά: 4:1058: γαῖαν ὁμῶς: τὴν δ᾽ οὔτι μίνυνθά περ εὔνασεν ὕπνος,
μινυνθαδίη: 2:858: αὖθι μινυνθαδίη πάτρης ἑκὰς εὔνασε νοῦσος,
μινυνθαδίῳ: 3:690: τοῖα κατακνώσσουσα μινυνθαδίῳ νέον ὕπνῳ
Μίνω: 3:1106: Μίνω Πασιφάης πόσιν ἔμμεναι: οὐδ᾽ Ἀριάδνῃ
Μινωίδας: 2:518: ἦμος δ᾽ οὐρανόθεν Μινωίδας ἔφλεγε νήσους
Μινωίδος: 2:299: κευθμῶνα Κρήτης Μινωίδος: ἡ δ᾽ ἀνόρουσεν
Μινωίδος: 4:433: στήθεα παρθενικῆς Μινωίδος, ἥν ποτε Θησεὺς
Μινωίδος: 4:1689: ἱρὸν Ἀθηναίης Μινωίδος ἱδρύσαντο,
Μινώιον: 4:1562: ‘Ἀπίδα καὶ πέλαγος Μινώιον εἴ νύ που, ἥρως,
Μινωὶς: 3:997: παρθενικὴ Μινωὶς ἐυφρονέουσ᾽ Ἀριάδνη,
Μίνωος: 3:1097: κούρην Μίνωος, τόπερ ἀγλαὸν οὔνομα κείνην
Μίνως: 3:999: ἀλλ᾽ ἡ μὲν καὶ νηός, ἐπεὶ χόλον εὔνασε Μίνως,
Μίνως: 3:1099: αἴθε γάρ, ὡς Θησῆι τότε ξυναρέσσατο Μίνως
Μίνως: 4:1489: κούρης τ᾽ αἰδοίης Ἀκακαλλίδος, ἥν ποτε Μίνως
μίξαντες: 4:402: μίξαντες δαῒ χεῖρας: ὅ τοι καὶ ῥίγιον ἄλγος
μιξοδίῃσιν: 4:919: κύντερα μιξοδίῃσιν ἁλὸς ῥαιστήρια νηῶν.
μίσγονται: 2:1027: μίσγονται χαμάδις ξυνῇ φιλότητι γυναικῶν.
μισθὸν: 4:528: μισθὸν ἀειρόμενοι τρίποδα μέγαν Ἀπόλλωνος.
μίτρῃ: 3:156: αὐτίκα δ᾽ ἰοδόκην χρυσέῃ περικάτθετο μίτρῃ
μίτρῃ: 3:866: τό ῥ᾽ ἥγ᾽ ἐξανελοῦσα θυώδεϊ κάτθετο μίτρῃ,
μίτρη: 4:1022: μῆτις ἔην. ἔτι μοι μίτρη μένει, ὡς ἐνὶ πατρὸς
μίτρην: 1:288: μίτρην πρῶτον ἔλυσα καὶ ὕστατον. ἔξοχα γάρ μοι
μίτρης: 3:1012: προπρὸ δ᾽ ἀφειδήσασα θυώδεος ἔξελε μίτρης
μίχθη: 4:1735: παρθενικῇ ἰκέλη: μίχθη δέ οἱ ἐν φιλότητι
μνάσθω: 3:639: μνάσθω ἑὸν κατὰ δῆμον Ἀχαιίδα τηλόθι κούρην
μνημήια: 4:28: ῥηξαμένη πλόκαμον, θαλάμῳ μνημήια μητρὶ
μνημήιον: 3:1205: Λημνιὰς Ὑψιπύλη, ἀδινῆς μνημήιον εὐνῆς.
μνήσαθ᾽: 3:813: μνήσαθ᾽ ὁμηλικίης περιγηθέος, οἷά τε κούρη:
μνησαίατο: 4:839: ὥς κεν ὑπηῷοι μνησαίατο νόστον ἑλέσθαι.’
μνήσαιο: 4:383: ᾗ ἐπικυδιάεις. μνήσαιο δέ καί ποτ᾽ ἐμεῖο,
μνήσαιτο: 4:1194: νύμφαι δ᾽ ἄμμιγα πᾶσαι, ὅτε μνήσαιτο γάμοιο,
μνησάμεθ᾽: 3:535: μνησάμεθ᾽, εἴ κε δύναιτο, κασιγνήτη γεγαυῖα,
μνησαμένη: 4:60: μνησαμένη φιλότητος, ἵνα σκοτίῃ ἐνὶ νυκτὶ
μνησάμενοι: 3:556: μνησάμενοι: μοῦνος δ᾽ Ἀφαρήιος ἄνθορεν Ἴδας,
μνήσασθαι: 4:1021: τῆσγε φυγῆς μνήσασθαι, ὅτ᾽ ἤλιτον: οὐδέ τις ἄλλη
μνήσατ᾽: 4:1730: μνήσατ᾽ ἔπειτ᾽ Εὔφημος ὀνείρατος ἐννυχίοιο,
μνήσατο: 3:812: μνήσατο μὲν τερπνῶν, ὅσ᾽ ἐνὶ ζωοῖσι πέλονται,
μνήσατο: 3:1363: μνήσατο Μηδείης πολυκερδέος ἐννεσιάων,
μνήσομαι: 1:2: μνήσομαι, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας
μνήσομαι: 3:1070: μνήσομαι. εἰπὲ δέ μοι πρόφρων τόδε, πῇ τοι ἔασιν
μνήσομαι: 3:1110: μνήσομαι. ἔλθοι δ᾽ ἧμιν ἀπόπροθεν ἠέ τις ὄσσα,
μνηστὴν: 1:780: ἀνδράσιν, ᾧ καί μιν μνηστὴν κομέουσι τοκῆες:
μνῆστιν: 1:643: σφωιτέροιο τοκῆος, ὅ οἱ μνῆστιν πόρε πάντων
μνῆστιν: 3:290: μνῆστιν ἔχεν, γλυκερῇ δὲ κατείβετο θυμὸν ἀνίῃ.
μνῆστιν: 4:1744: τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ μνῆστιν κραδίη βάλεν, ἔκ τ᾽ ὀνόμηνεν
μνῆστις: 4:722: μνῆστις ἀεικελίη δῦνεν φρένας ὁρμαίνουσαν:
μνήσω: 3:1115: μνήσω ἐμῇ ἰότητι πεφυγμένον. αἴθε γὰρ εἴην
μνησώμεθα: 1:23: πρῶτά νυν Ὀρφῆος μνησώμεθα, τόν ῥά ποτ᾽ αὐτὴ
μνιόεντα: 4:1235: πάντῃ γὰρ τέναγος, πάντῃ μνιόεντα βυθοῖο
μνώεο: 1:896: μνώεο μὴν ἀπεών περ ὁμῶς καὶ νόστιμος ἤδη
μνώεο: 3:1068: ‘μνώεο δ᾽, ἢν ἄρα δή ποθ᾽ ὑπότροπος οἴκαδ᾽ ἵκηαι,
μνώεο: 3:1109: μνώεο: σεῖο δ᾽ ἐγὼ καὶ ἐμῶν ἀέκητι τοκήων
μνωομένης: 4:1063: μνωομένης, οἵη μιν ἐπὶ σμυγερὴ λάβεν αἶσα:
μνώοντ᾽: 2:864: μνώοντ᾽ οὔτε ποτοῖο: κατήμυσαν δ᾽ ἀχέεσσιν
μογέεσκον: 4:960: τοσσάτιον μογέεσκον ἐπὶ χρόνον, ὀχλίζουσαι
μογέοντα: 1:1318: ἐκπλῆσαι μογέοντα δυώδεκα πάντας ἀέθλους,
μογέοντας: 1:1162: πασσυδίῃ μογέοντας ἐφέλκετο κάρτεϊ χειρῶν
μογέοντες: 4:1386: τίς κ᾽ ἐνέποι, τὴν κεῖνοι ἀνέπλησαν μογέοντες;
μογέοντι: 1:739: οὔρεος ἠλιβάτοιο κάρη, μογέοντι ἐοικώς:
μογέοντι: 2:476: κύντερον, οὐδέ τις ἦεν ἀνάπνευσις μογέοντι.
μογέουσι: 2:665: ἐργατίναι μογέουσι βόες, περὶ δ᾽ ἄσπετος ἱδρὼς
μογεροῖο: 3:852: αἱματόεντ᾽ ἰχῶρα Προμηθῆος μογεροῖο.
μογεροῖο: 4:37: οὐδέ νύ πω μογεροῖο πεπείρηται καμάτοιο,
μογήσαι: 2:473: εὖτε γὰρ οὖν ὡς πλεῖστα κάμοι καὶ πλεῖστα μογήσαι,
μογῆσαι: 4:1583: γιγνέσθω, νεότητι κεκασμένα γυῖα μογῆσαι.’
μοι: 1:288: μίτρην πρῶτον ἔλυσα καὶ ὕστατον. ἔξοχα γάρ μοι
μοι: 1:290: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης: τὸ μὲν οὐδ᾽ ὅσον, οὐδ᾽ ἐν ὀνείρῳ
μοι: 1:295: ‘μή μοι λευγαλέας ἐνιβάλλεο, μῆτερ, ἀνίας
μοι: 1:351: ‘εἰ μὲν δή μοι κῦδος ἐπιτρωπᾶτε μέλεσθαι,
μοι: 1:360: θείομεν Ἀπόλλωνος, ὅ μοι χρείων ὑπέδεκτο
μοι: 1:412: ἡμετέροιο τοκῆος ἐπώνυμον, ὅς μοι ὑπέστης
μοι: 1:703: ‘ὄρσο μοι, Ἰφινόη, τοῦδ᾽ ἀνέρος ἀντιόωσα,
μοι: 1:902: ἴσχαν᾽, ἐπεὶ πάτρην μοι ἅλις Πελίαο ἕκητι
μοι: 1:904: εἰ δ᾽ οὔ μοι πέπρωται ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι
μοί: 1:1332: ‘Αἰσονίδη, μή μοί τι χολώσεαι, ἀφραδίῃσιν
μοι: 2:15: τῶ καί μοι τὸν ἄριστον ἀποκριδὸν οἶον ὁμίλου
μοι: 2:56: αὐτὸς ἑκών, ἵνα μή μοι ἀτέμβηαι μετόπισθεν.
μοι: 2:212: ὑμεῖς ἀτρεκέως. ἔτι μοι νόος οἶδεν ἕκαστα
μοι: 2:218: χραίσμετέ μοι, ῥύσασθε δυσάμμορον ἀνέρα λύμης,
μοι: 2:223: ἅρπυιαι στόματός μοι ἀφαρπάζουσιν ἐδωδὴν
μοι: 2:256: ‘σίγα: μή μοι ταῦτα νόῳ ἔνι βάλλεο, τέκνον.
μοι: 2:448: ἀντὶ δὲ τοῦ θάνατόν μοι ἄφαρ θεὸς ἐγγυαλίξαι,
μοι: 2:624: ‘Τῖφυ, τίη μοι ταῦτα παρηγορέεις ἀχέοντι;
μοι: 2:875: τῶ μή μοι τυτθόν γε δέος περὶ νηὶ πελέσθω.
μοι: 2:1139: ἀλλ᾽ ἄγε μοι κατάλεξον ἐτήτυμον, ὁππόθι γαίης
μοι: 3:1: εἰ δ᾽ ἄγε νῦν, Ἐρατώ, παρά θ᾽ ἵστασο, καί μοι ἔνισπε,
μοι: 3:74: τῶ νύ μοι ἄλληκτον περιτίεται: οὐδέ κε λώβην
μοι: 3:131: εἰ δ᾽ ἄγε μοι πρόφρων τέλεσον χρέος, ὅττι κεν εἴπω:
μοι: 3:171: ‘ὦ φίλοι, ἤτοι ἐγὼ μὲν ὅ μοι ἐπιανδάνει αὐτῷ
μοι: 3:372: ‘οὐκ ἄφαρ ὀφθαλμῶν μοι ἀπόπροθι, λωβητῆρες,
μοι: 3:386: ‘Αἰήτη, σχέο μοι τῷδε στόλῳ. οὔτι γὰρ αὔτως
μοι: 3:409: δοιώ μοι πεδίον τὸ Ἀρήιον ἀμφινέμονται
μοι: 3:429: τλήσομαι, εἰ καί μοι θανέειν μόρος. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλο
μοι: 3:437: αὐτῷ κεν τὰ ἕκαστα μέλοιτό μοι, ὄφρα καὶ ἄλλος
μοι: 3:481: δείδω, μή πως οὔ μοι ὑποσταίη τόγε μήτηρ.
μοι: 3:551: πότμον ὑπεξήλυξε: κέαρ δέ μοι ὡς ἐνὶ θυμῷ
μοι: 3:638: ἡρώων. περί μοι ξείνῳ φρένες ἠερέθονται.
μοι: 3:644: παισί: τό κέν μοι λυγρὸν ἐνὶ κραδίῃ σβέσαι ἄλγος.’
μοι: 3:674: ‘Ὤι μοι ἐγώ, Μήδεια, τί δὴ τάδε δάκρυα λείβεις;
μοι: 3:688: ‘Χαλκιόπη, περί μοι παίδων σέο θυμὸς ἄηται,
μοι: 3:728: ὧς ἔρξω. μὴ γάρ μοι ἐν ὀφθαλμοῖσι φαείνοι
μοι: 3:731: σῶν θείην, οἳ δή μοι ἀδελφειοὶ γεγάασιν,
μοι: 3:771: πάντῃ μοι φρένες εἰσὶν ἀμήχανοι: οὐδέ τις ἀλκὴ
μοι: 3:790: ἀλλὰ καὶ ὧς φθιμένῃ μοι ἐπιλλίξουσιν ὀπίσσω
μοι: 3:797: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης. ἦ τ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη
μοι: 3:900: ἤματι τῷ, εἴ μοι συναρέσσετε τήνδε μενοινήν.
μοι: 3:910: φάρμακον. ἀλλ᾽ ἀπονόσφι πέλεσθέ μοι, εὖτ᾽ ἂν ἵκηται.’
μοι: 3:1070: μνήσομαι. εἰπὲ δέ μοι πρόφρων τόδε, πῇ τοι ἔασιν
μοι: 4:89: ξεῖνε, τεῶν μύθων ἐπιίστορας, οὕς μοι ὑπέστης,
μοι: 4:362: νοσφισάμην, τά μοι ἦεν ὑπέρτατα: τηλόθι δ᾽ οἴη
μοι: 4:364: σῶν ἕνεκεν καμάτων, ἵνα μοι σόος ἀμφί τε βουσὶν
μοι: 4:389: νηλεές: ἀλλ᾽ οὔ θήν μοι ἐπιλλίζοντες ὀπίσσω
μοι: 4:757: δεῦρο Θέτιν μοι ἄνωχθι μολεῖν ἁλὸς ἐξανιοῦσαν.
μοι: 4:837: ὄφρα κασιγνήτας μετελεύσομαι, αἵ μοι ἀρωγοὶ
μοι: 4:1022: μῆτις ἔην. ἔτι μοι μίτρη μένει, ὡς ἐνὶ πατρὸς
μοι: 4:1071: ‘ναὶ φίλος, εἰ δ᾽ ἄγε μοι πολυκηδέα ῥύεο Κόλχων
μοι: 4:1076: αἰνοπαθὴς κατά μοι νόον ἔκλασεν ἀντιόωσα.
μοι: 4:1345: ‘κλῦτε, φίλοι: τρεῖς γάρ μοι ἀνιάζοντι θεάων,
μοι: 4:1509: οὐδ᾽ εἰ Παιήων, εἴ μοι θέμις ἀμφαδὸν εἰπεῖν,
μοι: 4:1671: Ζεῦ πάτερ, ἦ μέγα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θάμβος ἄηται,
μοῖρ᾽: 1:1317: Ἄργεΐ οἱ μοῖρ᾽ ἐστὶν ἀτασθάλῳ Εὐρυσθῆι
μοῖρ᾽: 2:857: μοῖρ᾽ ἔτι ναυτίλλεσθαι ἑκαστέρω. ἀλλά νυ καὶ τὸν
Μοῖρ᾽: 4:1473: ἀγχιάλων Χαλύβων: τόθι μιν καὶ Μοῖρ᾽ ἐδάμασσεν.
μοῖρα: 1:6: μοῖρα μένει στυγερή, τοῦδ᾽ ἀνέρος, ὅντιν᾽ ἴδοιτο
μοῖρα: 1:440: ‘ὑμῖν μὲν δὴ μοῖρα θεῶν χρειώ τε περῆσαι
μοῖρα: 2:817: ἔνθα δ᾽ Ἀβαντιάδην πεπρωμένη ἤλασε μοῖρα
μοῖρα: 3:660: τὸν δέ τις ὤλεσε μοῖρα, πάρος ταρπήμεναι ἄμφω
μοῖρα: 3:778: μοῖρα πέλει. πῶς γάρ κεν ἐμοὺς λελάθοιμι τοκῆας
μοῖραν: 1:299: τῶν μοῖραν κατὰ θυμὸν ἀνιάζουσά περ ἔμπης
μοῖραν: 1:691: γαῖαν ἐφέσσεσθαι, κτερέων ἀπὸ μοῖραν ἑλοῦσαν
μοῖραν: 1:1035: μοῖραν ἀνέπλησεν. τὴν γὰρ θέμις οὔποτ᾽ ἀλύξαι
μοῖραν: 1:1323: μοῖραν ἀναπλήσειν Χαλύβων ἐν ἀπείρονι γαίῃ.
μοῖραν: 2:454: αἰὲν ὁμῶς φορέοντες ἑῆς ἀπὸ μοῖραν ἐδωδῆς.
μοῖραν: 2:1161: ἐξαῦτις κατὰ μοῖραν ἀμείψατο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
Μοιράων: 4:1215: Μοιράων δ᾽ ἔτι κεῖσε θύη ἐπέτεια δέχονται
μοίρῃ: 1:422: πρωτίστην: λύσαιμι δ᾽, ἄναξ, ἐπ᾽ ἀπήμονι μοίρῃ
μοίρῃ: 3:753: φθίσθαι ἀεικελίῃ μοίρῃ κατὰ νειὸν Ἄρηος.
μοιρηγέται: 1:1127: οἳ μοῦνοι πολέων μοιρηγέται ἠδὲ πάρεδροι
μολεῖν: 1:704: ἡμέτερόνδε μολεῖν, ὅστις στόλου ἡγεμονεύει,
μολεῖν: 2:1225: κεῖσε μολεῖν, μακάρων σχεδὸν αἵματος ἐκγεγαῶτας.
μολεῖν: 4:757: δεῦρο Θέτιν μοι ἄνωχθι μολεῖν ἁλὸς ἐξανιοῦσαν.
μολίβῳ: 4:1678: τηκομένῳ ἴκελος μολίβῳ ῥέεν: οὐδ᾽ ἔτι δηρὸν
μόλις: 1:674: ἦκα μόλις κυφοῖο μεταφρένου, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
μόλις: 1:1233: Κύπρις, ἀμηχανίῃ δὲ μόλις συναγείρατο θυμόν.
μόλις: 2:207: καὶ τάφον. αὐτὰρ ὁ τοῖσι μάλα μόλις ἐξ ὑπάτοιο
μόλις: 2:490: ἐκλάθετ᾽, οὐδ᾽ ἀθέρισσε: μόλις δ᾽ ἀέκοντα θύραζε
μόλις: 3:188: πολλάκι τοι ῥέα μῦθος, ὅ κεν μόλις ἐξανύσειεν
μόλις: 3:634: πάπτηνεν θαλάμοιο: μόλις δ᾽ ἐσαγείρατο θυμὸν
μόλις: 3:1024: ὀψὲ δὲ δὴ τοίοισι μόλις προσπτύξατο κούρη:
μολπῇ: 3:896: εἰ δ᾽ ἄγε μολπῇ θυμὸν ἀφειδείως κορέσωμεν
μολπήν: 3:949: μολπήν, οὐκ ἐπὶ δηρὸν ἐφήνδανεν ἑψιάασθαι.
μολπῆς: 1:28: φηγοὶ δ᾽ ἀγριάδες, κείνης ἔτι σήματα μολπῆς,
μολπῆς: 4:1726: μολπῆς ἡρώων νήσῳ ἔνι τοῖα γυναῖκες
μολπῇσιν: 4:892: θέλγουσαι μολπῇσιν, ὅτις παρὰ πεῖσμα βάλοιτο.
μορμύρουσα: 1:543: δεινὸν μορμύρουσα ἐρισθενέων μένει ἀνδρῶν.
μορμύρουσιν: 4:287: Ῥιπαίοις ἐν ὄρεσσιν ἀπόπροθι μορμύρουσιν.
μόρον: 1:140: Ἄργος, ἐπεὶ δεδαὼς τὸν ἑὸν μόρον οἰωνοῖσιν
μόρον: 1:1030: οὐδ᾽ ὅγε δηιοτῆτος ὑπὲρ μόρον αὖτις ἔμελλεν
μόρον: 1:1350: ἢ ζωοῦ εὕροιεν Ὕλα μόρον, ἠὲ θανόντος.
μόρον: 2:136: εἴσω Βεβρυκίης, Ἀμύκου μόρον ἀγγελέοντες:
μόρον: 2:339: ἀθανάτοις. οὐ γάρ κε κακὸν μόρον ἐξαλέαισθε
μόρον: 2:472: τοῖος ἐὼν δεῦρ᾽ ἦλθεν, ἑὸν μόρον ὄφρα δαείη.
μόρον: 3:468: οἴκαδε νοστήσειε φυγὼν μόρον: εἰ δέ μιν αἶσα
μόρον: 3:805: αἴν᾽ ὀλοφυρομένης τὸν ἑὸν μόρον. ἵετο δ᾽ ἥγε
μόρον: 3:1079: σεῦ ἐπιλήσεσθαι, προφυγὼν μόρον, εἰ ἐτεόν γε
μόρον: 4:20: καί νύ κεν αὐτοῦ τῆμος ὑπὲρ μόρον ὤλετο κούρη,
μόρον: 4:1259: ‘Ὠλόμεθ᾽ αἰνότατον δῆθεν μόρον, οὐδ᾽ ὑπάλυξις
μόρος: 3:429: τλήσομαι, εἰ καί μοι θανέειν μόρος. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλο
μόρσιμον: 2:294: εἰσαῦτις Φινῆος, ἐπεὶ καὶ μόρσιμον ἦεν.
μόρσιμον: 2:607: νωλεμὲς ἐρρίζωθεν, ὃ δὴ καὶ μόρσιμον ἦεν
μορφάς: 4:1191: εἴδεα καὶ μορφάς, ἐν δέ σφισιν Οἰάγροιο
μορφῇ: 1:497: τὸ πρὶν ἐπ᾽ ἀλλήλοισι μιῇ συναρηρότα μορφῇ,
μορφῇ: 3:1140: θυμὸς ὁμῶς μορφῇ τε καὶ αἱμυλίοισι λόγοισιν,
μορφῆς: 3:1006: ἐκ μορφῆς ἀγανῇσιν ἐπητείῃσι κεκάσθαι.’
μόσσυνας: 2:383: μόσσυνας: καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπώνυμοι ἔνθεν ἔασιν.
μόσσυνας: 2:1019: μόσσυνας, καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπώνυμοι ἔνθεν ἔασιν.
μόσσυνι: 2:1028: αὐτὰρ ἐν ὑψίστῳ βασιλεὺς μόσσυνι θαάσσων
Μοσσύνοικοι: 2:379: τῇ δ᾽ ἐπὶ Μοσσύνοικοι ὁμούριοι ὑλήεσσαν
Μοσσύνοικοι: 2:1018: ᾗ ἔνι Μοσσύνοικοι ἀν᾽ οὔρεα ναιετάουσιν
Μοσσύνοικοι: 2:1119: χώρην Μοσσύνοικοι ὑπέρβιοι ἀμφενέμοντο.
μούνη: 3:43: δαίδαλα χάλκευεν ῥιπῇ πυρόσ᾽ ἡ δ᾽ ἄρα μούνη
μούνη: 4:57: ‘οὐκ ἄρ᾽ ἐγὼ μούνη μετὰ Λάτμιον ἄντρον ἀλύσκω,
μούνη: 4:1652: ‘κέκλυτέ μευ. μούνη γὰρ ὀίομαι ὔμμι δαμάσσειν
μούνην: 4:370: πάντῃ νυν πρόφρων ὑπερίστασο, μηδέ με μούνην
μουνογένειαν: 3:846: κούρην μουνογένειαν ἑὸν δέμας ἰκμαίνοιτο,
μουνογενῆ: 3:1034: μουνογενῆ δ᾽ Ἑκάτην Περσηίδα μειλίσσοιο,
μοῦνοι: 1:1127: οἳ μοῦνοι πολέων μοιρηγέται ἠδὲ πάρεδροι
μοῦνοι: 4:1050: ἠνορέης, ὅτε μοῦνοι ἀποτμηγέντες ἔασιν.’
μοῦνον: 1:99: ἀλλά ἑ τηλύγετόν περ ὁμῶς καὶ μοῦνον ἐόντα
μοῦνον: 1:197: νόσφιν γ᾽ Ἡρακλῆος, ἐπελθέμεν, εἴ κ᾽ ἔτι μοῦνον
μοῦνον: 1:335: ναυτιλίης, ὅτε μοῦνον ἐπιπνεύσουσιν ἀῆται.
μοῦνον: 1:732: παμφαίνων ἐτέτυκτο, μιῆς δ᾽ ἔτι δεύετο μοῦνον
μοῦνόν: 1:903: ναιετάειν: μοῦνόν με θεοὶ λύσειαν ἀέθλων.
μοῦνον: 1:1252: μοῦνον ἐόντ᾽ ἐλόχησαν, ἄγουσι δὲ ληίδ᾽ ἑτοίμην.
μοῦνον: 2:112: ἀλλά μιν οὐ κατέπεφνεν, ὅσον δ᾽ ἐπὶ δέρματι μοῦνον
μοῦνον: 2:201: ἐσκλήκει, ῥινοὶ δὲ σὺν ὀστέα μοῦνον ἔεργον.
μοῦνον: 2:220: αὔτως. οὐ γὰρ μοῦνον ἐπ᾽ ὀφθαλμοῖσιν Ἐρινὺς
μοῦνον: 3:907: κέκλομαι εἰς ὠπὴν ἑτάρων ἄπο μοῦνον ἱκέσθαι,
μοῦνον: 3:912: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδην ἑτάρων ἄπο μοῦνον ἐρύσσας
μοῦνον: 4:352: νωλεμές: αἶψα δὲ νόσφιν Ἰήσονα μοῦνον ἑταίρων
μοῦνον: 4:822: μοῦνον, ἅ κεν τρέψαιο κασιγνήτῃσι σὺν ἄλλαις.
μοῦνον: 4:1476: μοῦνον ἀπειρεσίης τηλοῦ χθονὸς εἴσατο Λυγκεὺς
μοῦνον: 4:1510: φαρμάσσοι, ὅτε μοῦνον ἐνιχρίμψῃσιν ὀδοῦσιν.
μοῦνον: 4:1672: εἰ δὴ μὴ νούσοισι τυπῇσί τε μοῦνον ὄλεθρος
μοῦνος: 3:556: μνησάμενοι: μοῦνος δ᾽ Ἀφαρήιος ἄνθορεν Ἴδας,
μούνῳ: 1:287: ἀγλαΐην καὶ κῦδος ἔχον πάρος, ᾧ ἔπι μούνῳ
μουνωθεῖσαν: 3:741: αἰδώς τε στυγερόν τε δέος λάβε μουνωθεῖσαν,
Μοῦσα: 4:2: Κολχίδος ἔννεπε, Μοῦσα, Διὸς τέκος. ἦ γὰρ ἔμοιγε
Μοῦσαι: 1:22: πλαζόμενοι: Μοῦσαι δ᾽ ὑποφήτορες εἶεν ἀοιδῆς.
Μοῦσαι: 2:514: Μοῦσαι, ἄκεστορίην τε θεοπροπίας τ᾽ ἐδίδαξαν:
Μοῦσαι: 4:982: ᾗ ὕπο δὴ κεῖσθαι δρέπανον φάτισ--ἵλατε Μοῦσαι,
Μουσάων: 4:1379: Μουσάων ὅδε μῦθος: ἐγὼ δ᾽ ὑπακουὸς ἀείδω
Μουσέων: 2:847: χρειὼ ἀπηλεγέως Μουσέων ὕπο γηρύσασθαι,
Μουσέων: 4:894: γείνατο Τερψιχόρη, Μουσέων μία: καί ποτε Δηοῦς
μοχθήσαντε: 4:1482: Θρηικίου Βορέω, μεταμώνια μοχθήσαντε.
μοχθίζοντες: 4:192: ναυτιλίην ἔτλημεν ὀιζύι μοχθίζοντες,
μοχθίζοντες: 4:1650: ἀμφότερον δίψῃ τε καὶ ἄλγεσι μοχθίζοντες,
Μόψοιο: 1:1106: Ἀμπυκίδεω Μόψοιο θεοπροπίας ἀγόρευεν.
Μόψον: 1:80: αὐτὸν ὁμῶς Μόψον τε δαήμονα μαντοσυνάων
Μόψον: 4:1500: ἔνθα καὶ Ἀμπυκίδην αὐτῷ ἐνὶ ἤματι Μόψον
Μόψος: 1:65: ἤλυθε δ᾽ αὖ Μόψος Τιταρήσιος, ὃν περὶ πάντων
Μόψος: 1:1083: Μόψος τ᾽ Ἀμπυκίδης ἀδινὰ κνώσσοντας ἔρυντο.
Μόψος: 1:1086: λῆξιν ὀρινομένων ἀνέμων: συνέηκε δὲ Μόψος
Μόψος: 2:925: Ἀμπυκίδης Μόψος λοιβῇσί τε μειλίξασθαι.
Μόψος: 3:543: κίρκος δ᾽ ἀφλάστῳ περικάππεσεν. ὦκα δὲ Μόψος
Μόψος: 3:915: ἦγε διὲκ πεδίου: ἅμα δέ σφισιν εἵπετο Μόψος
Μόψος: 3:937: Ἴσκεν ἀτεμβομένη: μείδησε δὲ Μόψος ἀκούσας
Μόψος: 4:1516: τῷ δ᾽ ἄκρην ἐπ᾽ ἄκανθαν ἐνεστηρίξατο Μόψος
μυδαλέην: 2:191: καὶ δ᾽ ἐπὶ μυδαλέην ὀδμὴν χέον: οὐδέ τις ἔτλη
μυδαλέοι: 2:1108: οἱ δ᾽ ἄρα μυδαλέοι, στυγερὸν τρομέοντες ὄλεθρον,
μυδαλέον: 2:229: πνεῖ τόδε μυδαλέον τε καὶ οὐ τλητὸν μένος ὀδμῆς:
μυδήνας: 3:1041: ἦρι δὲ μυδήνας τόδε φάρμακον, ἠύτ᾽ ἀλοιφῇ
μυδήνας: 3:1246: φάρμακα μυδήνας ἠμὲν σάκος ἀμφεπάλυνεν
μυδόωσα: 4:1529: ἰὸς ἄφαρ, μυδόωσα δ᾽ ἀπὸ χροὸς ἔρρεε λάχνη.
μυθεῖθ᾽: 2:765: σφωιτέρων μυθεῖθ᾽ ἑτάρων, Πελίαό τ᾽ ἐφετμάς,
μυθεῖσθαι: 3:103: μυθεῖσθαι πάντεσσιν: ἅλις εἰδυῖα καὶ αὐτή.
μυθεῖσθε: 3:406: ὡς αὐτοὶ μυθεῖσθε τὸν Ἑλλάδι κοιρανέοντα.
μυθεῖτο: 4:1344: ἱδρύσας, μυθεῖτο πιφαυσκόμενος τὰ ἕκαστα:
μυθεῦνθ᾽: 1:458: μυθεῦνθ᾽, οἷά τε πολλὰ νέοι παρὰ δαιτὶ καὶ οἴνῳ
μυθησαίμην: 1:20: νῦν δ᾽ ἂν ἐγὼ γενεήν τε καὶ οὔνομα μυθησαίμην
μυθησαίμην: 3:355: ἴδμεναι, οἵτινές εἰσιν, ἕκαστά γε μυθησαίμην.
μυθήσατο: 2:462: πείσματ᾽ ἀνάψασθαι μυθήσατο Θυνίδι γαίῃ,
μυθήσατο: 2:1048: τοῖσιν δ᾽ Ἀμφιδάμας μυθήσατο, παῖς Ἀλεοῖο:
μυθήσατο: 4:1479: ἐς δ᾽ ἑτάρους ἀνιὼν μυθήσατο, μή μιν ἔτ᾽ ἄλλον
μυθήσομαι: 1:919: τῶν μὲν ἔτ᾽ οὐ προτέρω μυθήσομαι: ἀλλὰ καὶ αὐτὴ
μυθήσομαι: 4:1333: εἰς ἓν ἀγειράμενος μυθήσομαι, εἴ νύ τι τέκμωρ
μῦθοι: 1:479: ἄλλοι μῦθοι ἔασι παρήγοροι, οἷσί περ ἀνὴρ
μῦθοι: 3:173: ξυνὴ γὰρ χρειώ, ξυνοὶ δέ τε μῦθοι ἔασιν
μῦθοί: 3:458: αὐδή τε μῦθοί τε μελίφρονες, οὓς ἀγόρευσεν.
μύθοις: 3:367: τοῖα παρέννεπεν Ἄργος: ἄναξ δ᾽ ἐπεχώσατο μύθοις
μύθοις: 3:486: βάσκ᾽ ἴθι καὶ πυκινοῖσι τεὴν παρὰ μητέρα μύθοις
μύθοις: 4:459: οἰόθι δ᾽ ἀντικρὺ μετιὼν πειρήσατο μύθοις
μύθοις: 4:1070: κουρίδιον θαλεροῖσι δάμαρ προσπτύσσετο μύθοις:
μύθοισι: 1:711: πασσυδίῃ μύθοισι προσέννεπεν ἐξερέοντας:
μύθοισι: 1:792: αἰδομένη μύθοισι προσέννεπεν αἱμυλίοισιν:
μύθοισιν: 1:884: χερσί τε καὶ μύθοισιν ἐδεικανόωντο ἕκαστον,
μύθοισιν: 3:149: ἀντομένη μύθοισιν, ἐπειρύσσασα παρειάς,
μύθοισιν: 3:1347: θάρσυνον μύθοισιν. ὁ δ᾽ ἐκ ποταμοῖο ῥοάων
μύθοισιν: 4:1095: ἧς ἀλόχου μύθοισιν, ἔπος δ᾽ ἐπὶ τοῖον ἔειπεν:
μῦθον: 1:847: μῦθον ὅτ᾽ ἤδη πάντα διηνεκέως ἀγόρευσεν,
μῦθον: 1:1334: μῦθον ὑπερφίαλόν τε καὶ ἄσχετον, ἀλλ᾽ ἀνέμοισιν
μῦθον: 2:10: τοῖον δ᾽ ἐν πάντεσσι παρασχεδὸν ἔκφατο μῦθον:
μῦθον: 2:687: Ὀρφεὺς ἔκφατο μῦθον ἀριστήεσσι πιφαύσκων:
μῦθον: 2:1124: ἀλλήλοις, Ἄργος δὲ παροίτατος ἔκφατο μῦθον:
μῦθον: 2:1278: αὐτίκα δ᾽ Ἀγκαῖος τοῖον μετὰ μῦθον ἔειπεν:
μῦθον: 3:24: τοῖον μητιόωσα παροιτέρη ἔκφατο μῦθον:
μῦθον: 3:259: γηθόσυνοι: τοῖον δὲ κινυρομένη φάτο μῦθον:
μῦθον: 3:463: ἦκα δὲ μυρομένη λιγέως ἀνενείκατο μῦθον:
μῦθον: 3:491: τοῖσιν δ᾽ Αἰσονίδης τετιημένος ἔκφατο μῦθον:
μῦθον: 3:565: ἦκα μάλ᾽, οὐδ᾽ ἄρα τίς οἱ ἐναντίον ἔκφατο μῦθον.
μῦθον: 3:670: μῦθον ἀνώιστον: διὰ δ᾽ ἔσσυτο θαμβήσασα
μῦθον: 3:726: εἷλεν ἰαινομένην, τοῖον δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔειπεν:
μῦθον: 3:779: φάρμακα μησαμένη; ποῖον δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἐνίψω;
μῦθον: 3:906: αὐτὰρ ἐγὼ τὸν μῦθον ἐπῄνεον, ἠδὲ καὶ αὐτὸν
μῦθον: 3:973: θευμορίῃ, καὶ τοῖον ὑποσσαίνων φάτο μῦθον:
μῦθον: 4:354: πολλὸν ἑκάς, στονόεντα δ᾽ ἐνωπαδὶς ἔκφατο μῦθον:
μῦθον: 4:410: Ἴσκεν ὑποσσαίνων: ἡ δ᾽ οὐλοὸν ἔκφατο μῦθον:
μῦθον: 4:494: φραζομένοις: Πηλεὺς δὲ παροίτατος ἔκφατο μῦθον:
μῦθον: 4:498: ἔλπομαι οὐχ ἕνα μῦθον, ὅτις προτέρωσε δίεσθαι
μῦθον: 4:771: πρώτην δ᾽ εἰσαφίκανε Θέτιν, καὶ ἐπέφραδε μῦθον
μῦθον: 4:780: ἡ δέ μιν ἆσσον ἑοῖο παρεῖσέ τε, φαῖνέ τε μῦθον:
μῦθον: 4:808: ἀλλ᾽ ἄγε καί τινά τοι νημερτέα μῦθον ἐνίψω.
μῦθον: 4:1120: ὥς κεν Ἰήσονι μῦθον ἐναίσιμον ἀγγείλειεν
μῦθον: 4:1125: ἡρώων: μάλα γάρ σφιν ἑαδότα μῦθον ἔειπεν.
μῦθος: 1:698: μῦθος. ἀτὰρ μετὰ τήνγε παρασχεδὸν αὖτις ἀνῶρτο
μῦθος: 1:717: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἐναίσιμος ἥνδανε μῦθος.
μῦθος: 3:34: εἰ δέ σοι αὐτῇ μῦθος ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἔγωγε
μῦθος: 3:188: πολλάκι τοι ῥέα μῦθος, ὅ κεν μόλις ἐξανύσειεν
μῦθος: 3:683: μῦθος δ᾽ ἄλλοτε μέν οἱ ἐπ᾽ ἀκροτάτης ἀνέτελλεν
μῦθος: 3:903: ἐξ ἐμέθεν, μὴ πατρὸς ἐς οὔατα μῦθος ἵκηται.
μῦθος: 4:1379: Μουσάων ὅδε μῦθος: ἐγὼ δ᾽ ὑπακουὸς ἀείδω
μύθους: 1:648: ἠελίου ζωοῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν. ἀλλὰ τί μύθους
μύθους: 1:833: μύθους ἡμετέρους, μηδ᾽ ἔκτοθι μίμνε πόληος.’
μύθους: 4:435: ἡ δ᾽ ὅτε κηρύκεσσιν ἐπεξυνώσατο μύθους,
μύθῳ: 1:1337: ‘ὦ πέπον, ἦ μάλα δή με κακῷ ἐκυδάσσαο μύθῳ,
μύθῳ: 2:480: ἥ μιν ὀδυρομένη ἀδινῷ μειλίσσετο μύθῳ,
μύθῳ: 3:187: λωίτερον μύθῳ μιν ἀρέσσασθαι μετιόντας.
μύθῳ: 3:1066: ἐξαῦτις μύθῳ προσεφώνεεν, εἷλέ τε χειρὸς
μύθῳ: 3:1103: καί μιν ἀκηχεμένη ἀδινῷ προσπτύξατο μύθῳ:
μύθῳ: 4:718: καὶ δ᾽ αὐτὴ πέλας ἷζεν ἐνωπαδίς. αἶψα δὲ μύθῳ
μύθῳ: 4:831: ὧς φάτο: τὴν δὲ Θέτις τοίῳ προσελέξατο μύθῳ:
μύθων: 1:1294: ἀλλὰ τί μύθων ἦδος; ἐπεὶ καὶ νόσφιν ἑταίρων
μύθων: 2:612: σώεσθαι: Τῖφυς δὲ παροίτατος ἤρχετο μύθων:
μύθων: 2:650: ὧς φάτο, καὶ τοίων μὲν ἐλώφεον αὐτίκα μύθων,
μύθων: 2:1180: δὴ τότ ἄρ᾽ Αἰσονίδης μετεφώνεεν, ἦρχέ τε μύθων:
μύθων: 3:76: ὧς ηὔδα: Κύπριν δ᾽ ἐνεοστασίη λάβε μύθων.
μύθων: 3:314: ἀλλὰ τί μύθων ἦδος; ἃ δ᾽ ἐν ποσὶν ὗμιν ὄρωρεν,
μύθων: 3:1156: ἡ δὲ παλιντροπίῃσιν ἀμήχανος οὔτε τι μύθων
μύθων: 4:89: ξεῖνε, τεῶν μύθων ἐπιίστορας, οὕς μοι ὑπέστης,
μυῖαι: 4:1403: μυῖαι πυθομένοισιν ἐφ᾽ ἕλκεσι τερσαίνοντο.
μυῖαι: 4:1451: γειομόροι μύρμηκες ὁμιλαδόν, ἢ ὅτε μυῖαι
μυκαὶ: 4:1283: αἵματι, καὶ μυκαὶ σηκοῖς ἔνι φαντάζωνται,
μυκηθμός: 4:967: μυκηθμός τε βοῶν αὐτοσχεδὸν οὔατ᾽ ἔβαλλεν.
μυκηθμῷ: 3:863: μυκηθμῷ δ᾽ ὑπένερθεν ἐρεμνὴ σείετο γαῖα,
μυκηθμῷ: 3:1296: μυκηθμῷ κρατεροῖσιν ἐνέπληξαν κεράεσσιν:
μύκημα: 1:1269: ἵησιν μύκημα, κακῷ βεβολημένος οἴστρῳ:
Μυκηναίων: 1:128: τὸν μὲν ἐνὶ πρώτῃσι Μυκηναίων ἀγορῇσιν
μύλης: 1:1077: πανδήμοιο μύλης πελάνους ἐπαλετρεύουσιν.
μυληφάτου: 1:1073: ἐξ ἀχέων ἔργοιο μυληφάτου ἐμνώοντο:
μύρεσθαι: 4:664: μύρεσθαι δόκεον: φλὸξ δ᾽ ἀθρόα φάρμακ᾽ ἔδαπτεν,
μύρεται: 1:271: μύρεται, ᾗ οὐκ εἰσὶν ἔτ᾽ ἄλλοι κηδεμονῆες,
μύρεται: 2:372: μύρεται, εὐρείης διαειμένος ἠπείροιο.
μύρεται: 3:657: μύρεται, ᾧ μιν ὄπασσαν ἀδελφεοὶ ἠδὲ τοκῆες,
μυρί᾽: 1:455: κέκλινθ᾽ ἑξείης: παρὰ δέ σφισι μυρί᾽ ἔκειτο
μυρί᾽: 2:815: καὶ δ᾽ αὐτὸς σὺν τοῖσι Λύκος κίε, μυρί᾽ ὀπάσσας
μυρία: 1:259: Ἀλκιμέδῃ μετόπισθε καὶ ἄλγεα μυρία θείη.’
μυρία: 1:576: μυρία μῆλ᾽ ἐφέπονται ἄδην κεκορημένα ποίης
μυρία: 1:682: μυρία δηιοτῆτος ὑπέρτερα πήματα μίμνει,
μυρία: 4:151: γηγενέος σπείρης, μήκυνε δὲ μυρία κύκλα,
μυρία: 4:274: σφωιτέρων θάρσει τε πεποιθότα: μυρία δ᾽ ἄστη
μυρία: 4:558: αἷμ᾽ ἀπονιψαμένους, πρό τε μυρία πημανθέντας,
μυρία: 4:611: ἐμφέρεται δίναις, ἅ τε μυρία χεῦε πάροιθεν,
μυρία: 4:644: Ἥρης ἐννεσίῃσι, δι᾽ ἔθνεα μυρία Κελτῶν
μυρία: 4:1281: ἄσπετον, ὅς τε βοῶν κατὰ μυρία ἔκλυσεν ἔργα,
μυρία: 4:1418: δὴ τότε μυρία δῶρα μετὰ πρώτῃσι θεάων
μυρίαι: 1:844: μυρίαι εἱλίσσοντο κεχαρμέναι, ὄφρα πυλάων
Μυρίνης: 1:604: ἀκροτάτῃ κορυφῇ σκιάει, καὶ ἐσάχρι Μυρίνης.
Μυρίνης: 1:634: αὐτίκα πασσυδίῃ πυλέων ἔκτοσθε Μυρίνης
μυρίοι: 2:1084: μυρίοι ἔνθα καὶ ἔνθα πεφυζότες ἠερέθοντο.
μυρίον: 2:1122: νύχθ᾽ ὕπο λυγαίην: τὸ δὲ μυρίον ἐκ Διὸς ὕδωρ
μυρίον: 3:212: Κόλχων μυρίον ἔθνος ἐς Αἰήταο κιόντες.
μυρίον: 4:1763: κεῖθεν δ᾽ ἀπτερέως διὰ μυρίον οἶδμα λιπόντες
μύρμηκες: 4:1451: γειομόροι μύρμηκες ὁμιλαδόν, ἢ ὅτε μυῖαι
Μυρμιδόνος: 1:55: Μυρμιδόνος κούρη Φθιὰς τέκεν Εὐπολέμεια:
Μυρμιδόνων: 4:1770: κοῦροι Μυρμιδόνων νίκης πέρι δηριόωνται.
μυρομένη: 3:463: ἦκα δὲ μυρομένη λιγέως ἀνενείκατο μῦθον:
μυρομένη: 3:1064: μυρομένη, ὅ τ᾽ ἔμελλεν ἀπόπροθι πολλὸν ἑοῖο
μυρομένην: 3:665: μυρομένην μεσσηγὺς ἐπιπρομολοῦσ᾽ ἐνόησεν
μυρομένην: 4:736: μυρομένην ἐλέαιρεν, ἔπος δ᾽ ἐπὶ τοῖον ἔειπεν:
μυρομένῃσιν: 4:623: Ἡλιάδων λιγέως: τὰ δὲ δάκρυα μυρομένῃσιν
μυρόμενοι: 4:1499: μυρόμενοι: τὰ δὲ μῆλα μετὰ σφέας οἵγ᾽ ἐκόμισσαν.
μυρόμενοι: 4:1533: μυρόμενοι: τρὶς δ᾽ ἀμφὶ σὺν ἔντεσι δινηθέντες
μύρονται: 4:603: μύρονται κινυρὸν μέλεαι γόον: ἐκ δὲ φαεινὰς
Μυρτίλος: 1:755: τὸν δὲ μεταδρομάδην ἐπὶ Μυρτίλος ἤλασεν ἵππους,
Μυρτώσιον: 2:507: αἳ Λιβύην ἐνέμοντο παραὶ Μυρτώσιον αἶπος.
Μυσίαι: 1:1115: Μυσίαι: ἐκ δ᾽ ἑτέρης ποταμοῦ ῥόος Αἰσήποιο
Μυσίδ᾽: 1:1349: Μυσίδ᾽ ἀναστήσειν αὐτοσχεδόν, ὁππότε μή οἱ
Μυσίδα: 2:768: Μυσίδα δ᾽ ὡς ἀφίκοντο Κίον θ᾽, ὅθι κάλλιπον ἥρω
Μυσοὶ: 1:1179: τοὺς μὲν ἐυξείνως Μυσοὶ φιλότητι κιόντας
Μυσοῖσι: 1:1322: πέπρωται Μυσοῖσι περικλεὲς ἄστυ καμόντα
Μυσοῖσι: 1:1345: τὼ δὲ Διὸς βουλῇσιν, ὁ μὲν Μυσοῖσι βαλέσθαι
Μυσοῖσιν: 2:783: ἡμετέρου Μυσοῖσιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν, ὅντινα λαὸς
Μυσοῖσιν: 2:788: αὐτὰρ ὁμοῦ Μυσοῖσιν ἐμῷ ὑπὸ πατρὶ δάμασσεν
Μυσοῖσιν: 4:1470: ἀλλ᾽ ὁ μὲν οὖν Μυσοῖσιν ἐπικλεὲς ἄστυ πολίσσας
Μυσῶν: 1:1164: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Μυσῶν λελιημένοι ἠπείροιο
Μυσῶν: 1:1298: καί νύ κεν ἂψ ὀπίσω Μυσῶν ἐπὶ γαῖαν ἵκοντο
μυχάτῃ: 1:170: πατροπάτωρ Ἀλεὸς μυχάτῃ ἐνέκρυψε καλιῇ,
μυχάτῃ: 2:400: πείρεθ᾽, ἕως μυχάτῃ κεν ἐνιχρίμψητε θαλάσσῃ.
μυχάτῃ: 4:1241: λάβρον ἐποιχόμενον--μυχάτῃ ἐνέωσε τάχιστα
μυχάτην: 4:1623: ἦρι δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀγκῶνά θ᾽ ὁμοῦ μυχάτην τε θάλασσαν
μυχάτης: 4:628: ἐκ μυχάτης, ἵνα τ᾽ εἰσὶ πύλαι καὶ ἐδέθλια Νυκτός,
μύχατον: 4:594: λαίφεσιν, ἐς δ᾽ ἔβαλον μύχατον ῥόον Ἠριδανοῖο:
μυχάτων: 4:1696: ὠρώρει σκοτίη μυχάτων ἀνιοῦσα βερέθρων.
μυχίῃσιν: 2:744: φύλλων τε πνοιῇσι τινασσομένων μυχίῃσιν.
μυχοῖο: 2:739: πηγυλίς, ὀκρυόεντος ἀναπνείουσα μυχοῖο
μυχόν: 3:42: νήσοιο πλαγκτῆς εὐρὺν μυχόν, ᾧ ἔνι πάντα
μυχὸν: 4:1377: σημανέειν τιν᾽ ἔολπα μυχὸν καθύπερθε θαλάσσης.’
μυχόνδε: 4:1543: λάμπεται, ὄφρα μυχόνδε διὰ ῥωχμοῖο δύηται:
μυχὸς: 2:1248: καὶ δὴ νισσομένοισι μυχὸς διεφαίνετο Πόντου.
μυχῷ: 3:659: αἰδοῖ ἐπιφροσύνῃ τε: μυχῷ δ᾽ ἀχέουσα θαάσσει:
μυῶνα: 4:1518: κερκίδα καὶ μυῶνα, πέριξ ὀδύνῃσιν ἑλιχθείς,
μύωπα: 3:277: τέλλεται, ὅν τε μύωπα βοῶν κλείουσι νομῆες.
μύωπι: 1:1265: ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε μύωπι τετυμμένος ἔσσυτο ταῦρος
μῶλον: 4:414: τύνη μὲν κατὰ μῶλον ἀλέξεο δούρατα Κόλχων:
μωμήσονται: 3:793: Κολχίδες ἄλλυδις ἄλλαι ἀεικέα μωμήσονται: