A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
γ᾽: 1:197: νόσφιν γ᾽ Ἡρακλῆος, ἐπελθέμεν, εἴ κ᾽ ἔτι μοῦνον
γ᾽: 1:302: ἔχρη, ἀτὰρ μετέπειτά γ᾽ ἀριστήων ἐπαρωγῇ.
γ᾽: 2:253: μὴ μὲν τοῖό γ᾽ ἕκητι θεοῖς ἀπὸ θυμοῦ ἔσεσθαι.’
γ᾽: 2:297: νήσους τοῖό γ᾽ ἕκητι, πάρος Πλωτὰς καλέοντες.
γ᾽: 2:988: ὑσμίνην, καὶ δ᾽ οὔ κεν ἀναιμωτί γ᾽ ἐρίδηναν--
γ᾽: 2:1052: μῆτιν πορσύνωμεν ἐπίρροθον, εἴ γ᾽ ἐπικέλσαι
γ᾽: 3:93: τυτθή γ᾽ αἰδὼς ἔσσετ᾽ ἐν ὄμμασιν: αὐτὰρ ἐμεῖο
γ᾽: 3:99: ἕξω ἐμάς, μετέπειτά γ᾽ ἀτεμβοίμην ἑοῖ αὐτῇ.’
γ᾽: 3:1059: ἰθῦσαι. τὸ δὲ κῶας ἐς Ἑλλάδα τοῖό γ᾽ ἕκητι
γ᾽: 4:1475: τυτθὸν ἁλὸς προπάροιθεν. ἀτὰρ τότε γ᾽ Ἡρακλῆα
γ᾽: 4:1487: λᾶι βαλών: ἐπεὶ οὐ μὲν ἀφαυρότερός γ᾽ ἐτέτυκτο,
Γαῖ᾽: 2:1211: ἀθάνατος καὶ ἄυπνος, ὃν αὐτὴ Γαῖ᾽ ἀνέφυσεν
γαῖα: 1:496: ἤειδεν δ᾽ ὡς γαῖα καὶ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα,
Γαῖα: 1:762: δῖ᾽ Ἐλάρη, θρέψεν δὲ καὶ ἂψ ἐλοχεύσατο Γαῖα.
γαῖα: 1:1143: αὐτομάτη φύε γαῖα τερείνης ἄνθεα ποίης.
γαῖα: 3:164: νειόθι δ᾽ ἄλλοτε γαῖα φερέσβιος ἄστεά τ᾽ ἀνδρῶν
γαῖα: 3:716: γαῖα, θεῶν μήτηρ, ὅσσον σθένος ἐστὶν ἐμεῖο,
γαῖα: 3:863: μυκηθμῷ δ᾽ ὑπένερθεν ἐρεμνὴ σείετο γαῖα,
γαῖα: 3:1084: ἔστι τις αἰπεινοῖσι περίδρομος οὔρεσι γαῖα,
γαῖα: 4:1229: ἑξείης, Πέλοπος δὲ νέον κατεφαίνετο γαῖα:
γαῖα: 4:1406: ἄφνω ὁμοῦ: ταὶ δ᾽ αἶψα κόνις καὶ γαῖα, κιόντων
γαῖα: 4:1507: ζωόντων, ὅσα γαῖα φερέσβιος ἔμπνοα βόσκει,
γαῖαν: 1:174: ὄλβῳ κυδιόων: μέγα δ᾽ ἵετο Κολχίδα γαῖαν
γαῖαν: 1:572: ῥυομένη καὶ γαῖαν Ἰωλκίδα: τοὶ δὲ βαθείης
γαῖαν: 1:691: γαῖαν ἐφέσσεσθαι, κτερέων ἀπὸ μοῖραν ἑλοῦσαν
γαῖαν: 1:830: γαῖαν ὀνόσσεσθαι: περὶ γὰρ βαθυλήιος ἄλλων
γαῖαν: 1:904: εἰ δ᾽ οὔ μοι πέπρωται ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι
γαῖαν: 1:930: μέτρεον, Ἰδαίην ἐπὶ δεξιὰ γαῖαν ἔχοντες.
γαῖαν: 1:1298: καί νύ κεν ἂψ ὀπίσω Μυσῶν ἐπὶ γαῖαν ἵκοντο
γαῖαν: 1:1305: τήνῳ ἐν ἀμφιρύτῃ πέφνεν, καὶ ἀμήσατο γαῖαν
γαῖαν: 1:1348: αὖτις ἰὼν πονέεσθαι. ἐπηπείλησε δὲ γαῖαν
γαῖαν: 2:204: πορφύρεος, γαῖαν δὲ πέριξ ἐδόκησε φέρεσθαι
γαῖαν: 2:347: αὐτίκα Βιθυνῶν ἐπὶ δεξιὰ γαῖαν ἔχοντες
γαῖαν: 2:375: τρηχεῖαν Χάλυβες καὶ ἀτειρέα γαῖαν ἔχουσιν,
γαῖαν: 2:501: γαῖαν ὁμῶς τοιῇδε Διὸς πνείουσιν ἀρωγῇ.
γαῖαν: 2:527: γαῖαν ἐπιψύχουσιν ἐτήσιαι ἐκ Διὸς αὖραι
γαῖαν: 2:621: ἦ ῥ᾽ ἅμα, καὶ προτέρωσε παραὶ Βιθυνίδα γαῖαν
γαῖαν: 2:639: εἰ μὴ ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἀπήμονας ὔμμε κομίσσω.’
γαῖαν: 2:692: γαῖαν ἐς Αἱμονίην ἀσκηθέα νόστον ὀπάσσῃ,
γαῖαν: 2:725: καὶ Μαριανδυνῶν ἀνδρῶν ἐριθηλέα γαῖαν
γαῖαν: 2:893: ἔσσεται, ἠὲ καὶ αὖτις ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι
γαῖαν: 2:975: τόσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἵησι παρὲξ ἕθεν ἄνδιχα βάλλων.
γαῖαν: 2:980: ἔνθεν δ᾽ αἰπυτέρην ἐπικίδναται ἔνδοθι γαῖαν
γαῖαν: 2:998: οὐ γὰρ ὁμηγερέες μίαν ἂμ πόλιν, ἀλλ᾽ ἀνὰ γαῖαν
γαῖαν: 2:1003: νυκτί τ᾽ ἐπιπλομένῃ Χαλύβων παρὰ γαῖαν ἵκοντο.
γαῖαν: 2:1012: γνάμψαντες σώοντο παρὲκ Τιβαρηνίδα γαῖαν.
γαῖαν: 2:1017: ἱρὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὄρος καὶ γαῖαν ἄμειβον,
γαῖαν: 2:1245: γαῖαν ὑπερφιάλους τε παρεξενέοντο Σάπειρας,
γαῖαν: 2:1279: ‘Κολχίδα μὲν δὴ γαῖαν ἱκάνομεν ἠδὲ ῥέεθρα
γαῖαν: 3:589: μὴ καὶ ληιστῆρας ἑὴν ἐς γαῖαν ἰόντας
γαῖαν: 3:601: τῶ καὶ ἐελδομένους πέμπειν ἐς Ἀχαιίδα γαῖαν
Γαῖάν: 3:699: ἀλλ᾽ ὄμοσον Γαῖάν τε καὶ Οὐρανόν, ὅττι τοι εἴπω
γαῖαν: 3:743: νὺξ μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἄγεν κνέφας: οἱ δ᾽ ἐνὶ πόντῳ
γαῖαν: 3:774: πρὶν τόνγ᾽ εἰσιδέειν, πρὶν Ἀχαιίδα γαῖαν ἱκέσθαι
γαῖαν: 3:891: μὴ ἴμεν ἀλλοδαποῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν, οἵ τ᾽ ἐπὶ γαῖαν
γαῖαν: 3:1121: εἰ δέ κεν ἤθεα κεῖνα καὶ Ἑλλάδα γαῖαν ἵκηαι,
γαῖαν: 3:1135: Αἰαίη Μήδεια, λιποῦσ᾽ ἄπο πατρίδα γαῖαν.
γαῖαν: 3:1190: ἠέλιος μὲν ἄπωθεν ἐρεμνὴν δύετο γαῖαν
γαῖαν: 3:1358: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἐς γαῖαν πολέος νιφετοῖο πεσόντος
γαῖαν: 3:1373: ἀλλήλους βρυχηδὸν ἐδήιον: οἱ δ᾽ ἐπὶ γαῖαν
γαῖαν: 4:33: ξεῖνε, διέρραισεν, πρὶν Κολχίδα γαῖαν ἱκέσθαι.’
γαῖαν: 4:98: εὖτ᾽ ἂν ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκώμεθα νοστήσαντες.’
γαῖαν: 4:183: Ἠὼς μέν ῤ̔ ἐπὶ γαῖαν ἐκίδνατο, τοὶ δ᾽ ἐς ὅμιλον
γαῖαν: 4:231: εἰ μή οἱ κούρην αὐτάγρετον, ἢ ἀνὰ γαῖαν,
γαῖαν: 4:243: Αἰαίη Μήδεια Πελασγίδα γαῖαν ἵκηται,
γαῖαν: 4:349: εἴτε μεθ᾽ Ἑλλάδα γαῖαν ἀριστήεσσιν ἕπεσθαι.
γαῖαν: 4:369: αὐτοκασιγνήτη τε μεθ᾽ Ἑλλάδα γαῖαν ἕπεσθαι.
γαῖαν: 4:550: ἀλλά, θεαί, πῶς τῆσδε παρὲξ ἁλός, ἀμφί τε γαῖαν
γαῖαν: 4:720: ἠδ᾽ ὁπόθεν μετὰ γαῖαν ἑὴν καὶ δώματ᾽ ἰόντες
γαῖαν: 4:1058: γαῖαν ὁμῶς: τὴν δ᾽ οὔτι μίνυνθά περ εὔνασεν ὕπνος,
γαῖαν: 4:1417: δή ποτ᾽ Ἀχαιίδα γαῖαν ἱκώμεθα ναυτιλίῃσιν,
γαῖαν: 4:1472: τῆλε δι᾽ ἠπείροιο: τέως δ᾽ ἐξίκετο γαῖαν
γαῖαν: 4:1534: εὖ κτερέων ἴσχοντα, χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔθεντο.
γαῖαν: 4:1568: πῇ πλόος ἐξανέχει Πελοπηίδα γαῖαν ἱκέσθαι.’
γαῖαν: 4:1575: κεῖνο δ᾽ ὑπηέριον θείην Πελοπηίδα γαῖαν
γαῖαν: 4:1622: γαῖαν ἐρημαίην, πνοιῇ ζεφύροιο θέεσκον.
γαῖαν: 4:1777: γαῖαν Κεκροπίην παρά τ᾽ Αὐλίδα μετρήσαντες
γαίῃ: 1:428: πλῆξεν, ὁ δ᾽ ἀθρόος αὖθι πεσὼν ἐνερείσατο γαίῃ:
γαίῃ: 1:1323: μοῖραν ἀναπλήσειν Χαλύβων ἐν ἀπείρονι γαίῃ.
γαίῃ: 2:151: ναὶ μὲν ἀκήδεστον γαίῃ ἔνι τόνγε λιπόντες
γαίῃ: 2:177: ἀντιπέρην γαίῃ Βιθυνίδι πείσματ᾽ ἀνῆψαν.
γαίῃ: 2:462: πείσματ᾽ ἀνάψασθαι μυθήσατο Θυνίδι γαίῃ,
γαίῃ: 2:668: αὐαλέη στομάτων ἄμοτον βρέμει: οἱ δ᾽ ἐνὶ γαίῃ
γαίῃ: 2:790: φῦλά τε Βιθυνῶν αὐτῇ κτεατίσσατο γαίῃ,
γαίῃ: 2:872: γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ δὴν ἔμμεναι; οὐ μὲν ἄρηος
γαίῃ: 2:1275: γαίῃ τ᾽ ἐνναέταις τε θεοῖς ψυχαῖς τε καμόντων
γαίῃ: 3:204: ἀνέρας οἰχομένους πυρὶ καιέμεν: οὐδ᾽ ἐνὶ γαίῃ
γαίῃ: 3:855: καυλοῖσιν διδύμοισιν ἐπήορον: ἡ δ᾽ ἐνὶ γαίῃ
γαίῃ: 4:107: γαίῃ χεῖρας ἔτεινεν ἀμήχανος. αὐτὰρ Ἰήσων
γαίῃ: 4:292: γαίῃ ὃς ὑμετέρῃ παρακέκλιται, εἰ ἐτεὸν δὴ
γαίῃ: 4:388: ἐν γαίῃ πεσέειν. μάλα γὰρ μέγαν ἤλιτες ὅρκον,
γαίῃ: 4:480: ὑγρὸν δ᾽ ἐν γαίῃ κρύψεν νέκυν, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
γαίῃ: 4:986: Δηὼ γὰρ κείνῃ ἐνὶ δή ποτε νάσσατο γαίῃ,
γαίῃ: 4:1498: πευθόμενοι Μινύαι, γαίῃ δ᾽ ἐνὶ ταρχύσαντο
γαιηγενῆ: 3:1185: Κάδμος Ἀγηνορίδης γαιηγενῆ εἵσατο λαόν,
γαίης: 1:63: ἀλλ᾽ ἄρρηκτος ἄκαμπτος ἐδύσετο νειόθι γαίης,
γαίης: 1:243: ἡρώων γαίης Παναχαιίδος ἔκτοθι βάλλει;
γαίης: 1:255: νειόθι γαίης κεῖτο, κακῶν ἔτι νῆις ἀέθλων.
γαίης: 1:535: δακρυόεις γαίης ἀπὸ πατρίδος ὄμματ᾽ ἔνεικεν.
γαίης: 1:706: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλωσιν,
γαίης: 1:715: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλητε,
γαίης: 1:1131: δραξαμένη γαίης Οἰαξίδος ἐβλάστησεν.
γαίης: 1:1177: τῆμος ἄρ᾽ οἵγ᾽ ἀφίκοντο Κιανίδος ἤθεα γαίης
γαίης: 1:1200: προσφὺς ἐξήειρε σὺν αὐτοῖς ἔχμασι γαίης.
γαίης: 2:39: γαίης εἶναι ἔικτο πέλωρ τέκος, οἷα πάροιθεν
γαίης: 2:141: αἰεὶ γὰρ μάρναντο σιδηροφόρου περὶ γαίης.
γαίης: 2:370: ἐξανέχει γαίης: ἐπὶ δὲ στόμα Θερμώδοντος
γαίης: 2:420: Πόντου καὶ γαίης ἐπικέκλιται ἐσχατιῇσιν.’
γαίης: 2:538: Εὔφημος, γαίης δ᾽ ἀπὸ διπλόα πείσματ᾽ ἔλυσαν.
γαίης: 2:796: δὴν ἀποτεμνόμενοι γαίης ἅλις, ὄφρ᾽ ἐβάλοντο
γαίης: 2:1091: ὕψι μάλ᾽ ἂμ πέλαγος περάτης εἰς οὔρεα γαίης.
γαίης: 2:1139: ἀλλ᾽ ἄγε μοι κατάλεξον ἐτήτυμον, ὁππόθι γαίης
γαίης: 3:373: νεῖσθ᾽ αὐτοῖσι δόλοισι παλίσσυτοι ἔκτοθι γαίης,
γαίης: 3:679: δῶμα τόδ᾽ εἰσοράαν, μηδὲ πτόλιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ γαίης
γαίης: 3:1366: αἰζηοὶ πίσυρες γαίης ἄπο τυτθὸν ἄειραν.
γαίης: 4:293: ὑμετέρης γαίης Ἀχελώιος ἐξανίησιν.’
γαίης: 4:307: τῶ καὶ ὑπέφθη τούσγε βαλὼν ὕπερ αὐχένα γαίης
γαίης: 4:511: ὕστατον αὐτοὶ δ᾽ αὖτε Κυταιίδος ἤθεα γαίης
γαίης: 4:560: ἀλλ᾽ ἔθεον γαίης Ὑλληίδος ἐξανιόντες
γαίης: 4:627: ἐν ξυνοχῇ βέβρυκε κυκώμενον. αὐτὰρ ὁ γαίης
γαίης: 4:739: ἐκφυγέειν: τάχα δ᾽ εἶσι καὶ Ἑλλάδος ἤθεα γαίης
γαίης: 4:846: ἠελίου, ὅτ᾽ ἄνεισι περαίης ὑψόθι γαίης,
γαίης: 4:1206: ἢ λιμένων γαίης τ᾽ ἀποτηλόθι νῆας ἐέργειν,
γαίης: 4:1269: ἄπλοος εἰλεῖται, γαίης ὕπερ ὅσσον ἔχουσα.
γαίης: 4:1374: ὑψόθεν ἀνθέμενοι ψαμαθώδεος ἔνδοθι γαίης
γαίης: 4:1414: ἤ τινα πετραίην χύσιν ὕδατος, ἤ τινα γαίης
γαίης: 4:1424: πολλὸν ὑπὲρ γαίης ὀρθοσταδὸν ἠέξοντο.
γαίης: 4:1550: τρίτων εὐρυβίης, γαίης δ᾽ ἀνὰ βῶλον ἀείρας
γαίης: 4:1565: χρίμψαντες γαίης ἐπὶ πείρασι τῆσδε θυέλλαις
γάλα: 3:1198: ἠμάτιος: θῆλυν μὲν ὄιν, γάλα τ᾽ ἔκτοθι ποίμνης
γάλακτι: 3:223: Ἥφαιστος. καί ῥ᾽ ἡ μέν ἀναβλύεσκε γάλακτι,
γάλακτι: 4:975: κυανέη μετὰ τῇσι δέμας, πᾶσαι δὲ γάλακτι
γάλακτι: 4:1737: ζευξάμενος, τήν τ᾽ αὐτὸς ἑῷ ἀτίταλλε γάλακτι:
γάλακτος: 4:811: νηιάδες κομέουσι τεοῦ λίπτοντα γάλακτος,
γάλακτος: 4:1733: ἄρδεσθαι λευκῇσιν ὑπαὶ λιβάδεσσι γάλακτος,
γαληναίῃ: 1:1156: οἱ δὲ γαληναίῃ πίσυνοι ἐλάασκον ἐπιπρὸ
γαλήνῃ: 4:1247: αὔλιον, εὐκήλῳ δὲ κατείχετο πάντα γαλήνῃ.
γάμοιο: 4:1194: νύμφαι δ᾽ ἄμμιγα πᾶσαι, ὅτε μνήσαιτο γάμοιο,
γάμον: 2:513: τῷ καὶ ἀεξηθέντι θεαὶ γάμον ἐμνήστευσαν
γάμον: 4:1159: οὐ μὲν ἐν Ἀλκινόοιο γάμον μενέαινε τελέσσαι
γάμος: 4:1141: τιμήεις τε γάμος καὶ ἀοίδιμος. ἄνθεα δέ σφιν
γάμου: 4:804: δῶκά τοι, ὄφρα γάμου θυμηδέος ἀντιάσειας,
γάμου: 4:1200: ἰθείης, ἤδη δὲ γάμου τέλος ἐκλήιστο,
γαμφηλῇσιν: 2:188: ἅρπυιαι στόματος χειρῶν τ᾽ ἀπὸ γαμφηλῇσιν
γάμων: 1:866: ἡμέας; ἦε γάμων ἐπιδευέες ἐνθάδ᾽ ἔβημεν
Γανυμήδεα: 3:115: οὐκ οἶον, μετα καὶ Γανυμήδεα, τόν ῥά ποτε Ζεὺς
γάνυσθαι: 2:184: ἐκ δ᾽ ἕλετ᾽ ὀφθαλμῶν γλυκερὸν φάος: οὐδὲ γάνυσθαι
γάνυσθαι: 4:995: πᾶσα πόλις: φαίης κεν ἑοῖς ἐπὶ παισὶ γάνυσθαι.
γάνυται: 1:778: καλὸν ἐρευθόμενος, γάνυται δέ τε ἠιθέοιο
γάνυται: 1:881: ἑρσήεις γάνυται, ταὶ δὲ γλυκὺν ἄλλοτε ἄλλον
γὰρ᾽: 2:1256: οὐ γὰρ᾽ ὅγ᾽ αἰθερίοιο φυὴν ἔχεν οἰωνοῖο,
γὰρ: 1:5: τοίην γὰρ Πελίης φάτιν ἔκλυεν, ὥς μιν ὀπίσσω
γὰρ: 1:46: μήτρως Αἰσονίδαο: κασιγνήτην γὰρ ὄπυιεν
γὰρ: 1:59: Καινέα γὰρ ζῶόν περ ἔτι κλείουσιν ἀοιδοὶ
γὰρ: 1:79: νοστήσειν Κήρινθον ὑπότροπος. αισα γὰρ ἦεν
γὰρ: 1:89: δωτίνης: αὐτῷ γὰρ ἑκὼν ἐρίδηνε δοτῆρι.
γὰρ: 1:91: οὐδ᾽ ὁμόθεν: νόσφιν γὰρ ἀλευάμενοι κατένασθεν
γὰρ: 1:111: αὐτὴ γὰρ καὶ νῆα θοὴν κάμε: σὺν δέ οἱ Ἄργος
γὰρ: 1:134: Ναύπλιος. ἦ γὰρ ἔην Κλυτονήου Ναυβολίδαο:
γὰρ: 1:150: νισσομένοις: Ζηνὸς γὰρ ἐπάξια μήδετο λέκτρων.
γάρ: 1:169: δεξιτερῇ πάλλων πέλεκυν μέγαν. ἔντεα γάρ οἱ
γάρ: 1:210: ναυτιλίης: τόθι γάρ μιν ἑοῖς ὑπέδεκτο δόμοισιν.
γὰρ: 1:282: τέκνον ἐμόν: τὸ γὰρ οἶον ἔην ἔτι λοιπὸν ἐέλδωρ
γάρ: 1:288: μίτρην πρῶτον ἔλυσα καὶ ὕστατον. ἔξοχα γάρ μοι
γάρ: 1:298: πήματα γάρ τ᾽ ἀίδηλα θεοὶ θνητοῖσι νέμουσιν,
γὰρ: 1:333: --πάντα γὰρ εὖ κατὰ κόσμον--ἐπαρτέα κεῖται ἰοῦσιν.
γὰρ: 1:336: ἀλλά, φίλοι,--ξυνὸς γὰρ ἐς Ἑλλάδα νόστος ὀπίσσω,
γὰρ: 1:345: ‘μήτις ἐμοὶ τόδε κῦδος ὀπαζέτω. οὐ γὰρ ἔγωγε
γὰρ: 1:414: σημανέειν, αὐτὸς γὰρ ἐπαίτιος ἔπλευ ἀέθλων:
γὰρ: 1:511: βροντῇ τε στεροπῇ τε: τὰ γὰρ Διὶ κῦδος ὀπάζει.
γάρ: 1:526: ἐν γάρ οἱ δόρυ θεῖον ἐλήλατο, τό ῥ᾽ ἀνὰ μέσσην
γὰρ: 1:611: δὴ γὰρ κουριδίας μὲν ἀπηνήναντο γυναῖκας
γὰρ: 1:630: οἷς αἰεὶ τὸ πάροιθεν ὁμίλεον. ἀλλὰ γὰρ ἔμπης
γάρ: 1:636: Θυιάσιν ὠμοβόροις ἴκελαι: φὰν γάρ που ἱκάνειν
γὰρ: 1:654: εἰς ἀγορήν: αὐτὴ γὰρ ἐπέφραδεν Ὑψιπύλεια.
γάρ: 1:666: ἐγρέσθω: τοῦ γάρ τε καὶ εἵνεκα δεῦρ᾽ ἐκάλεσσα.’
γὰρ: 1:694: νῦν γὰρ δὴ παρὰ ποσσὶν ἐπήβολός ἐστ᾽ ἀλεωρή,
γάρ: 1:697: ὧς ἔφατ᾽: ἐν δ᾽ ἀγορὴ πλῆτο θρόου. εὔαδε γάρ σφιν
γάρ: 1:727: δὴ γάρ τοι μέσση μὲν ἐρευθήεσσ᾽ ἐτέτυκτο,
γὰρ: 1:771: πρόφρων ἀντομένη: περὶ γὰρ μενέαινεν ἕπεσθαι
γὰρ: 1:772: τὴν ὁδόν: ἀλλὰ γὰρ αὐτὸς ἑκὼν ἀπερήτυε κούρην,
γὰρ: 1:804: δὴ γὰρ κουριδίας μὲν ἀπέστυγον, ἐκ δὲ μελάθρων,
γὰρ: 1:830: γαῖαν ὀνόσσεσθαι: περὶ γὰρ βαθυλήιος ἄλλων
γὰρ: 1:850: ῥηιδίως. Κύπρις γὰρ ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὦρσεν
γὰρ: 1:855: Ἡρακλῆος ἄνευθεν, ὁ γὰρ παρὰ νηὶ λέλειπτο
γὰρ: 1:944: ἓξ γὰρ ἑκάστῳ χεῖρες ὑπέρβιοι ἠερέθονται,
γὰρ: 1:952: τοῦ γὰρ ἔσαν τὰ πρῶτα Δολίονες ἐκγεγαῶτες.
γάρ: 1:969: μῆλά θ᾽ ὁμοῦ: δὴ γάρ οἱ ἔην φάτις, εὖτ᾽ ἂν ἵκωνται
γὰρ: 1:992: ἀλλὰ γὰρ αὖθι λέλειπτο σὺν ἀνδράσιν ὁπλοτέροισιν
γάρ: 1:996: δὴ γάρ που κἀκεῖνα θεὰ τρέφεν αἰνὰ πέλωρα
γὰρ: 1:1035: μοῖραν ἀνέπλησεν. τὴν γὰρ θέμις οὔποτ᾽ ἀλύξαι
γὰρ: 1:1071: ἀνδράσι τ᾽ ἐκ Διὸς ἦμαρ ἐπήλυθεν: οὐδὲ γὰρ αὐτῶν
γὰρ: 1:1095: ζαχρηεῖς: τοίην γὰρ ἐγὼ νέον ὄσσαν ἄκουσα
γὰρ: 1:1098: ἐκ γὰρ τῆς ἄνεμοί τε θάλασσά τε νειόθι τε χθὼν
γὰρ: 1:1154: ὅστις ἀπολλήξειε πανύστατος. ἀμφὶ γὰρ αἰθὴρ
γὰρ: 1:1171: παπταίνων: χεῖρες γὰρ ἀήθεον ἠρεμέουσαι.
γάρ: 1:1211: δὴ γάρ μιν τοίοισιν ἐν ἤθεσιν αὐτὸς ἔφερβεν,
γὰρ: 1:1218: ἵετο γὰρ πρόφασιν πολέμου Δρυόπεσσι βαλέσθαι
γάρ: 1:1223: νυμφάων ἵσταντο χοροί: μέλε γάρ σφισι πάσαις,
γάρ: 1:1231: πρὸς γάρ οἱ διχόμηνις ἀπ᾽ αἰθέρος αὐγάζουσα
γὰρ: 1:1242: δέκτο γὰρ Ἡρακλῆα πελώριον, ὁππόθ᾽ ἵκοιτο.
γὰρ: 1:1246: ποίμνῃσιν: πρὸ γὰρ αὐτοὶ ἐνὶ σταθμοῖσι νομῆες
γὰρ: 1:1258: οὐ γὰρ Ὕλας κρήνηνδε κιὼν σόος αὖτις ἱκάνει.
γὰρ: 1:1304: ἄθλων γὰρ Πελίαο δεδουπότος ἂψ ἀνιόντας
γάρ: 1:1333: εἴ τί περ ἀασάμην: πέρι γάρ μ᾽ ἄχος εἷλεν ἐνισπεῖν
γάρ: 1:1356: Τρηχῖνος. δὴ γάρ ῥα κατ᾽ αὐτόθι νάσσατο παῖδας,
γὰρ: 2:23: φαῖνε βίην: θεσμοῖς γὰρ ὑπείξομεν, ὡς ἀγορεύεις.
γὰρ: 2:138: πῆμ᾽ ἀίδηλον ἔην. πέρθοντο γὰρ ἠμὲν ἀλωαὶ
γὰρ: 2:141: αἰεὶ γὰρ μάρναντο σιδηροφόρου περὶ γαίης.
γὰρ: 2:147: ἤτοι μὲν γὰρ ἐγὼ κείνου παρεόντος ἔολπα
γὰρ: 2:220: αὔτως. οὐ γὰρ μοῦνον ἐπ᾽ ὀφθαλμοῖσιν Ἐρινὺς
γὰρ: 2:250: νῶιν. ἀρίζηλοι γὰρ ἐπιχθονίοισιν ἐνιπαὶ
γὰρ: 2:274: φάσγαν᾽ ἐπισχόμενοι ὀπίσω θέον. ἐν γὰρ ἕηκεν
γὰρ: 2:314: χρείων ἑξείης τε καὶ ἐς τέλος. ὧδε γὰρ αὐτὸς
γάρ: 2:320: οὐ γάρ τε ῥίζῃσιν ἐρήρεινται νεάτῃσιν,
γάρ: 2:339: ἀθανάτοις. οὐ γάρ κε κακὸν μόρον ἐξαλέαισθε
γὰρ: 2:390: ἔνθα γὰρ ὔμμιν ὄνειαρ ἀδευκέος ἐξ ἁλὸς εἶσιν
γὰρ: 2:426: Κύπριδος. ἐκ γὰρ τῆς κλυτὰ πείρατα κεῖται ἀέθλων.
γὰρ: 2:447: ἔστ᾽ ὀπίσω: κενεαὶ γὰρ ὑποσμύχονται ὀπωπαί.
γὰρ: 2:460: πρὶν γὰρ δή νύ ποτ᾽ αὐτὸς ἀριστήων στόλον ἀνδρῶν
γὰρ: 2:473: εὖτε γὰρ οὖν ὡς πλεῖστα κάμοι καὶ πλεῖστα μογήσαι,
γὰρ: 2:478: ἀμπλακίης. ὁ γὰρ οἶος ἐν οὔρεσι δένδρεα τέμνων
γάρ: 2:503: μῆλα νέμειν προτέροισι παρ᾽ ἀνδράσιν: εὔαδε γάρ οἱ
γὰρ: 2:510: τὴν μὲν γὰρ φιλότητι θεὸς ποιήσατο νύμφην
γὰρ: 2:576: Τῖφυς ἐρεσσέμεναι κρατερῶς. οἴγοντο γὰρ αὖτις
γὰρ: 2:580: πάντας: ὑπὲρ κεφαλῆς γὰρ ἀμήχανος ἦεν ὄλεθρος.
γάρ: 2:584: ἤμυσαν λοξοῖσι καρήασιν. εἴσατο γάρ ῥα
γὰρ: 2:611: τῆλ᾽ ἀναπεπτάμενον. δὴ γὰρ φάσαν ἐξ Ἀίδαο
γὰρ: 2:626: χρῆν γὰρ ἐφιεμένοιο καταντικρὺ Πελίαο
γὰρ: 2:632: βαίνωμεν. πάντῃ γὰρ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἔασιν.
γὰρ: 2:711: αἰὲν ἀδήλητοι: τὼς γὰρ θέμις. οἰόθι δ᾽ αὐτὴ
γάρ: 2:750: γῆν Μαριανδυνῶν. δὴ γάρ σφεας ἐξεσάωσεν
γὰρ: 2:777: πείρετ᾽ ἐς Αἰήτην τόσσον πλόον. εὖ γὰρ ἐγώ μιν
γὰρ: 2:802: τίσω προφρονέως. ἡ γὰρ θέμις ηπεοανοισιν
γὰρ: 2:820: κεῖτο γὰρ εἱαμενῇ δονακώδεος ἐν ποταμοῖο
γὰρ: 2:853: τίς γὰρ δὴ θάνεν ἄλλος; ἐπεὶ καὶ ἔτ᾽ αὖτις ἔχευαν
γὰρ: 2:855: δοιὰ γὰρ οὖν κείνων ἔτι σήματα φαίνεται ἀνδρῶν.
γὰρ: 2:861: δὴ γὰρ ἐπεὶ καὶ τόνδε παρασχεδὸν ἐκτερέιξαν
γὰρ: 2:869: τίκτε Ποσειδάωνι: περιπρὸ γὰρ εὖ ἐκέκαστο
γάρ: 2:883: οἱ μὲν γάρ ποθι τοῦτον, ὃν ἔλλαχον, οἶτον ὄλοντο:
γὰρ: 2:884: ἡμῖν δ᾽ ἐν γὰρ ἔασι κυβερνητῆρες ὁμίλῳ,
γὰρ: 2:889: οὓς μὲν γὰρ τὸ πάροιθε δαήμονας εὐχόμεθ᾽ εἶναι,
γὰρ: 2:897: νῆα θοὴν ἄξειν: δὴ γὰρ θεοῦ ἐτράπεθ᾽ ὁρμῇ.
γάρ: 2:902: ἤματι: δὴ γάρ σφιν ζεφύρου μέγας οὖρος ἄητο.
γὰρ: 2:915: ἂψ ἀνιὼν--δὴ γὰρ συνανήλυθεν Ἡρακλῆι--
γὰρ: 2:917: οὐ μέν θην προτέρω ἔτ᾽ ἐμέτρεον. ἧκε γὰρ αὐτὴ
γὰρ: 2:951: δὴ γὰρ ὁ μὲν φιλότητος ἐέλδετο: νεῦσε δ᾽ ὅγ᾽ αὐτῇ
γὰρ: 2:989: οὐ γὰρ Ἀμαζονίδες μάλ᾽ ἐπήτιδες, οὐδὲ θέμιστας
γὰρ: 2:992: δὴ γὰρ καὶ γενεὴν ἔσαν Ἄρεος Ἁρμονίης τε
γὰρ: 2:998: οὐ γὰρ ὁμηγερέες μίαν ἂμ πόλιν, ἀλλ᾽ ἀνὰ γαῖαν
γάρ: 2:1030: σχέτλιος. ἢν γάρ πού τί θεμιστεύων ἀλίτηται,
γὰρ: 2:1034: ἠμάτιοι: λιαρὴ γὰρ ὑπὸ κνέφας ἔλλιπεν αὔρη.
γὰρ: 2:1045: Εὐρυτίδης Κλυτίοσ--πρὸ γὰρ ἀγκύλα τείνατο τόξα,
γὰρ: 2:1054: οὐδὲ γὰρ Ἡρακλέης, ὁπότ᾽ ἤλυθεν Ἀρκαδίηνδε,
γὰρ: 2:1092: τίς γὰρ δὴ Φινῆος ἔην νόος, ἐνθάδε κέλσαι
γὰρ: 2:1098: πατρός: ὁ γὰρ θνῄσκων ἐπετείλατο τήνδε κέλευθον.
γὰρ: 2:1127: πόντῳ γὰρ τρηχεῖαι ἐπιβρίσασαι ἄελλαι
γάρ: 2:1164: Κρηθεὺς γάρ ῥ᾽ Ἀθάμας τε κασίγνητοι γεγάασιν.
γὰρ: 2:1183: ὡς μὲν γὰρ πατέρ᾽ ὑμὸν ὑπεξείρυτο φόνοιο
γὰρ: 2:1189: τὴν γὰρ Ἀθηναίη τεχνήσατο, καὶ τάμε χαλκῷ
γὰρ: 2:1199: οὐ γὰρ ἔφαν τεύξεσθαι ἐνηέος Αἰήταο
γὰρ: 2:1222: οὔτε γὰρ ὧδ᾽ ἀλκὴν ἐπιδευόμεθ᾽, ὥστε χερείους
γὰρ: 2:1246: Βύζηράς τ᾽ ἐπὶ τοἵσιν: ἐπιπρὸ γὰρ αἰὲν ἔτεμνον
γὰρ: 3:3: Μηδείης ὑπ᾽ ἔρωτι. σὺ γὰρ καὶ Κύπριδος αἶσαν
γὰρ: 3:15: μειλιχίοις; ἦ γὰρ ὅγ᾽ ὑπερφίαλος πέλει αἰνῶς.
γὰρ: 3:57: ἤδη γὰρ ποταμῷ ἐνὶ Φάσιδι νῆα κατίσχει
γάρ: 3:87: εἰ γάρ οἱ κείνη συμφράσσεται εὐμενέουσα,
γὰρ: 3:92: ἢ ἐμοί. ὑμείων γὰρ ἀναιδήτῳ περ ἐόντι
γὰρ: 3:97: ἀμφαδίην. τοῖον γὰρ ἐπηπείλησε χαλεφθείς,
γὰρ: 3:110: χωομένη σῷ παιδί: μεταλλήξει γὰρ ὀπίσσω.’
γάρ: 3:144: ἀμβολίη. δὴ γάρ κεν ἀφαυροτέρη χάρις εἴη.’
γὰρ: 3:173: ξυνὴ γὰρ χρειώ, ξυνοὶ δέ τε μῦθοι ἔασιν
γὰρ: 3:182: ὧδε γὰρ ἐξ αὐτοῖο πάρος κακότητα δαέντες
γὰρ: 3:203: δέσμιοι. εἰσέτι νῦν γὰρ ἄγος Κόλχοισιν ὄρωρεν
γάρ: 3:209: θηλυτέρας: ἡ γάρ τε δίκη θεσμοῖο τέτυκται.
γάρ: 3:250: Ἥρη γάρ μιν ἔρυκε δόμῳ: πρὶν δ᾽ οὔτι θάμιζεν
γάρ: 3:309: ᾔδειν γάρ ποτε πατρὸς ἐν ἅρμασιν Ἠελίοιο
γὰρ: 3:324: οὐδὲ γὰρ αἳ τὸ πάροιθεν ἐρημαίην κατὰ νῆσον
γὰρ: 3:331: ἠδ᾽ αὐτοῖο σέθεν: μετὰ γὰρ τεὸν ἄστυ νέονται.
γάρ: 3:342: τάων αἰνοτάτης ἐπεκύρσαμεν. ἤλιθα γάρ μιν
γὰρ: 3:350: αὐτῷ δ᾽ ὥς κεν ἅδῃ, τὼς ἔσσεται: οὐ γὰρ ἱκάνει
γὰρ: 3:360: ἄμφω γὰρ Κρηθεὺς Ἀθάμας τ᾽ ἔσαν Αἰόλου υἷες:
γάρ: 3:370: Χαλκιόπης: τῶν γάρ σφε μετελθέμεν οὕνεκ᾽ ἐώλπει:
γὰρ: 3:385: Αἰσονίδης: πρὸ γὰρ αὐτὸς ἀμείψατο μειλιχίοισιν:
γὰρ: 3:386: ‘Αἰήτη, σχέο μοι τῷδε στόλῳ. οὔτι γὰρ αὔτως
γὰρ: 3:402: εἰ γὰρ ἐτήτυμόν ἐστε θεῶν γένος, ἠὲ καὶ ἄλλως
γὰρ: 3:405: πειρηθείς. ἐσθλοῖς γὰρ ἐπ᾽ ἀνδράσιν οὔτι μεγαίρω,
γὰρ: 3:420: πρὶν δέ κεν οὐ δοίην, μηδ᾽ ἔλπεο. δὴ γὰρ ἀεικὲς
γὰρ: 3:429: τλήσομαι, εἰ καί μοι θανέειν μόρος. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλο
γὰρ: 3:493: ἀντικρὺ κεχόλωται, ἕκαστα γὰρ οὔ νύ τι τέκμωρ
γὰρ: 3:500: χρειὼ τούσγε δαΐξαι. ὃ δή νύ οἱ--οὔτι γὰρ ἄλλο
γὰρ: 3:513: τῶνδ᾽ ἀνδρῶν πάπταινε παρήμενος. οὐ γὰρ ἔγωγε
γὰρ: 3:570: ἀμφαδὸν ἤδη πείσματ᾽ ἀνάψομεν. ἦ γὰρ ἔοικεν
γὰρ: 3:584: οὐδὲ γὰρ Αἰολίδην Φρίξον μάλα περ χατέοντα
γὰρ: 3:687: τοῖα δόλῳ: θρασέες γὰρ ἐπεκλονέεσκον Ἔρωτες:
γὰρ: 3:712: ἀράς τε στυγερὰς καὶ Ἐρινύας; αἲ γὰρ ὄφελλεν
γάρ: 3:728: ὧς ἔρξω. μὴ γάρ μοι ἐν ὀφθαλμοῖσι φαείνοι
γὰρ: 3:751: πολλὰ γὰρ Αἰσονίδαο πόθῳ μελεδήματ᾽ ἔγειρεν
γάρ: 3:778: μοῖρα πέλει. πῶς γάρ κεν ἐμοὺς λελάθοιμι τοκῆας
γάρ: 3:901: Ἄργος γάρ μ᾽ ἐπέεσσι παρατρέπει, ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
γὰρ: 3:987: χρειοῖ ἀναγκαίῃ γουνούμενος. οὐ γὰρ ἄνευθεν
γὰρ: 3:1005: τόσσον ἀριστήων ἀνδρῶν στόλον. ἦ γὰρ ἔοικας
γάρ: 3:1067: δεξιτερῆς: δὴ γάρ οἱ ἀπ᾽ ὀφθαλμοὺς λίπεν αἰδώς:
γάρ: 3:1083: ἐξερέω: μάλα γάρ με καὶ αὐτὸν θυμὸς ἀνώγει.
γάρ: 3:1099: αἴθε γάρ, ὡς Θησῆι τότε ξυναρέσσατο Μίνως
γὰρ: 3:1115: μνήσω ἐμῇ ἰότητι πεφυγμένον. αἴθε γὰρ εἴην
γὰρ: 3:1133: Ἑλλάδα ναιετάειν. ὧς γὰρ τόδε μήδετο Ἥρη,
γάρ: 3:1139: ἡ δ᾽ οὔπω κομιδῆς μιμνήσκετο, τέρπετο γάρ οἱ
γὰρ: 3:1150: ψυχὴ γὰρ νεφέεσσι μεταχρονίη πεπότητο.
γάρ: 3:1197: σὺν πᾶσιν χρήεσσι: πρὸ γάρ τ᾽ ἀλέγυνεν ἕκαστα
γάρ: 3:1314: Τυνδαρίδαι--δὴ γάρ σφι πάλαι προπεφραδμένον ἦεν--
γὰρ: 4:2: Κολχίδος ἔννεπε, Μοῦσα, Διὸς τέκος. ἦ γὰρ ἔμοιγε
γὰρ: 4:14: αὐτίκα γὰρ νημερτὲς ὀίσσατο, μή μιν ἀρωγὴν
γὰρ: 4:50: ἔνθεν ἴμεν νηόνδε μάλ᾽ ἐφράσατ᾽: οὐ γὰρ ἄιδρις
γάρ: 4:84: ὑμέας Αἰήταο, πρὸ γάρ τ᾽ ἀναφανδὰ τέτυκται
γάρ: 4:104: εἰς γάρ μιν βήσαντες, ἀπὸ χθονὸς αὐτίκ᾽ ἔωσαν
γὰρ: 4:181: εἴλει ἀφασσόμενος: περὶ γὰρ δίεν, ὄφρα ἓ μή τις
γὰρ: 4:191: ἤδη γὰρ χρειώ, τῆς εἵνεκα τήνδ᾽ ἀλεγεινὴν
γάρ: 4:197: σώετε. δὴ γάρ που, μάλ᾽ ὀίομαι, εἶσιν ἐρύξων
γάρ: 4:246: ἡ γάρ σφ᾽ ἐξαποβάντας ἀρέσσασθαι θυέεσσιν
γὰρ: 4:259: ἔστιν γὰρ πλόος ἄλλος, ὃν ἀθανάτων ἱερῆες
γὰρ: 4:276: ἠὲ καὶ οὔ: πουλὺς γὰρ ἄδην ἐπενήνοθεν αἰών.
γὰρ: 4:286: εἷς οἶος: πηγαὶ γὰρ ὑπὲρ πνοιῆς βορέαο
γὰρ: 4:296: στέλλεσθαι τήνδ᾽ οἶμον. ἐπιπρὸ γὰρ ὁλκὸς ἐτύχθη
γάρ: 4:309: Ἴστρῳ γάρ τις νῆσος ἐέργεται οὔνομα Πεύκη,
γάρ: 4:319: οὐ γάρ πω ἁλίας γε πάρος ποθὶ νῆας ἴδοντο,
γὰρ: 4:345: αὐτὰρ Μήδειάν γε--τὸ γὰρ πέλεν ἀμφήριστον--
γὰρ: 4:388: ἐν γαίῃ πεσέειν. μάλα γὰρ μέγαν ἤλιτες ὅρκον,
γάρ: 4:398: εἵνεκα σεῦ. πάντες γάρ, ὅσοι χθόνα τήνδε νέμονται,
γὰρ: 4:411: ‘φράζεο νῦν. χρειὼ γὰρ ἀεικελίοισιν ἐπ᾽ ἔργοις
γάρ: 4:440: βαίη ἐς Αἰήταο δόμους: πέρι γάρ μιν ἀνάγκῃ
γὰρ: 4:450: πῶς γὰρ δὴ μετιόντα κακῷ ἐδάμασσεν ὀλέθρῳ
γὰρ: 4:451: Ἄψυρτον; τὸ γὰρ ἧμιν ἐπισχερὼ ἦεν ἀοιδῆς.
γὰρ: 4:497: δήιοι: ἠῶθεν γὰρ ἐπαθρήσαντας ἕκαστα
γὰρ: 4:524: Ὑλλήων. νῆσοι γὰρ ἐπιπρούχοντο θαμειαὶ
γὰρ: 4:529: δοιοὺς γὰρ τρίποδας τηλοῦ πόρε Φοῖβος ἄγεσθαι
γὰρ: 4:539: δήμῳ Φαιήκων. ὁ γὰρ οἰκία Ναυσιθόοιο
γάρ: 4:547: Φαιήκων: σὺν γάρ οἱ ἄναξ πόρσυνε κέλευθον
γὰρ: 4:583: φθογγήν τε Ζηνός τε βαρὺν χόλον. οὐ γὰρ ἀλύξειν
γάρ: 4:635: ἄτῃ ἀεικελίῃ πέλασαν. φέρε γάρ τις ἀπορρὼξ
γὰρ: 4:640: πάντες ὁμῶς: δεινὸν γὰρ ἐπὶ μέγας ἔβραχεν αἰθήρ.
γὰρ: 4:645: καὶ Λιγύων περόωντες ἀδήιοι. ἀμφὶ γὰρ αἰνὴν
γὰρ: 4:662: τοῖον γὰρ νυχίοισιν ὀνείρασιν ἐπτοίητο.
γὰρ: 4:721: αὔτως ἱδρύνθησαν ἐφέστιοι. ἦ γὰρ ὀνείρων
γὰρ: 4:725: πᾶσα γὰρ Ἠελίου γενεὴ ἀρίδηλος ἰδέσθαι
γὰρ: 4:745: μηδέ με γουνάσσηαι ἐφέστιος, οὐ γὰρ ἔγωγε
γάρ: 4:753: αὐτὴ γάρ μιν ἄνωγε δοκευέμεν, ὁππότε νῆα
γὰρ: 4:758: κείνης γὰρ χρειώ με κιχάνεται. αὐτὰρ ἔπειτα
γὰρ: 4:788: δεινὸν ἐρευγομένην δέχεται ὁδός. ἀλλά σε γὰρ δὴ
γὰρ: 4:792: λέξασθαι. κείνῳ γὰρ ἀεὶ τάδε ἔργα μέμηλεν,
γάρ: 4:815: ἀάσθη. καὶ γάρ τε θεοὺς ἐπινίσσεται ἄτη.
γάρ: 4:851: Αἰακίδεω Πηλῆος: ὁ γάρ ῥά οἱ ἦεν ἀκοίτης:
γὰρ: 4:856: Ἥρῃ πειθόμενοι ἐπαρηγόνι. τῆς γὰρ ἐφετμῇς
γὰρ: 4:859: ῥυσόμεναι. κείνη γὰρ ἐναίσιμος ὔμμι κέλευθος.
γὰρ: 4:867: ἡ μὲν γὰρ βροτέας αἰεὶ περὶ σάρκας ἔδαιεν
γὰρ: 4:920: τῇ μὲν γὰρ Σκύλλης λισσὴ προυφαίνετο πέτρη:
γὰρ: 4:986: Δηὼ γὰρ κείνῃ ἐνὶ δή ποτε νάσσατο γαίῃ,
γὰρ: 4:1007: κρείων Ἀλκίνοος. λελίητο γὰρ ἀμφοτέροισιν
γὰρ: 4:1087: λίην γὰρ δύσζηλοι ἑαῖς ἐπὶ παισὶ τοκῆες:
γάρ: 4:1100: λώιον: οὐ γάρ τις βασιλεύτερος Αἰήταο.
γὰρ: 4:1115: λίσσεσθαι: τὸ γὰρ αὐτὸς ἰὼν Κόλχοισι δικάσσει,
γάρ: 4:1125: ἡρώων: μάλα γάρ σφιν ἑαδότα μῦθον ἔειπεν.
γὰρ: 4:1149: αἱ δ᾽ ἔσαν ἐκ πεδίων ἀλσηίδες. ὦρσε γὰρ αὐτὴ
γὰρ: 4:1163: ἀλλὰ γὰρ οὔποτε φῦλα δυηπαθέων ἀνθρώπων
γὰρ: 4:1197: Ἥρη, σεῖο ἕκητι: σὺ γὰρ καὶ ἐπὶ φρεσὶ θῆκας
γὰρ: 4:1223: πνοιῇ ἐπειγόμ̣̣ἰοι προτέρω θέον. ἀλλὰ γὰρ οὔπω
γὰρ: 4:1235: πάντῃ γὰρ τέναγος, πάντῃ μνιόεντα βυθοῖο
γάρ: 4:1239: πλυμμυρίσ--καὶ γάρ τ᾽ ἀναχάζεται ἠπείροιο
γάρ: 4:1272: φαίνοι ἑήν: πάρα γάρ οἱ ἐπ᾽ οἰήκεσσι θαάσσειν
γάρ: 4:1345: ‘κλῦτε, φίλοι: τρεῖς γάρ μοι ἀνιάζοντι θεάων,
γὰρ: 4:1371: νῆα πέλειν: ἦ γὰρ κατὰ νηδύος ἄμμε φέρουσα
γὰρ: 4:1376: οὐ γὰρ ὅγε ξηρὴν ὑποδύσεται: ἴχνια δ᾽ ἡμῖν
γὰρ: 4:1392: πίδακα μαστεύεσκον: ἐπὶ ξηρὴ γὰρ ἔκειτο
γὰρ: 4:1434: ἤλυθε γὰρ χθιζός τις ἀνὴρ ὀλοώτατος ὕβριν
γὰρ: 4:1461: ἴχνια γὰρ νυχίοισιν ἐπηλίνδητ᾽ ἀνέμοισιν
γάρ: 4:1468: Εἰλατίδην Πολύφημον ὅπῃ λίπε: μέμβλετο γάρ οἱ
γάρ: 4:1502: μαντοσύναις: οὐ γάρ τις ἀποτροπίη θανάτοιο.
γὰρ: 4:1511: εὖτε γὰρ ἰσόθεος Λιβύην ὑπερέπτατο Περσεὺς
γὰρ: 4:1512: Εὐρυμέδων--καὶ γὰρ τὸ κάλεσκέ μιν οὔνομα μήτηρ--
γὰρ: 4:1528: κεῖσθαι ὑπ᾽ ἠελίῳ. πύθεσκε γὰρ ἔνδοθι σάρκας
γάρ: 4:1556: ἐξερέω. δὴ γάρ με πατὴρ ἐπιίστορα πόντου
γὰρ: 4:1564: δεῦρο γὰρ οὐκ ἐθέλοντες ἱκάνομεν, ἀλλὰ βαρείαις
γὰρ: 4:1652: ‘κέκλυτέ μευ. μούνη γὰρ ὀίομαι ὔμμι δαμάσσειν
γάρ: 4:1731: ἁζόμενος Μαίης υἷα κλυτόν. εἴσατο γάρ οἱ
γὰρ: 4:1740: οὐ κούρη: τρίτων γὰρ ἐμοὶ Λιβύη τε τοκῆες.
γὰρ: 4:1748: βώλακα γὰρ τεύξουσι θεοὶ πόντονδε βαλόντι
γὰρ: 4:1767: ἄμφθ γὰρ χρειώ τε καὶ ἄσπετος οὖρος ἔπειγεν.
γὰρ: 4:1773: ἀνθρώποις. ἤδη γὰρ ἐπὶ κλυτὰ πείραθ᾽ ἱκάνω
Γαράμαντά: 4:1492: τίκτεν, ὃν Ἀμφίθεμιν Γαράμαντά τε κικλήσκουσιν.
γαστέρι: 2:233: μίμνειν καὶ μίμνοντα κακῇ ἐνὶ γαστέρι θέσθαι.
γαστρί: 1:1176: εἰσορόων κακὰ πολλὰ ἑῇ ἠρήσατο γαστρί:
γατομέοντες: 2:1007: ἀλλὰ σιδηροφόρον στυφελὴν χθόνα γατομέοντες
γαυλῷ: 3:757: ἠέ που ἐν γαυλῷ κέχυται: ἡ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα
γαῦρος: 4:1604: εἶθαρ ἐπιτροχάων, ὁ δ᾽ ἐπ᾽ αὐχένι γαῦρος ἀερθεὶς
γε: 1:135: Ναύβολος αὖ Λέρνου: Λέρνον γε μὲν ἴδμεν ἐόντα
γε: 1:154: ὄμμασιν, εἰ ἐτεόν γε πέλει κλέος, ἀνέρα κεῖνον
γε: 1:163: υἷε δύω Ἀλεοῦ: τρίτατός γε μὲν ἕσπετ᾽ ἰοῦσιν
γε: 1:192: Λαοκόων Οἰνῆος ἀδελφεός, οὐ μὲν ἰῆς γε
γε: 1:203: Λέρνου ἐπίκλησιν, γενεήν γε μὲν Ἡφαίστοιο:
γε: 1:284: νῦν γε μὲν ἡ τὸ πάροιθεν Ἀχαιιάδεσσιν ἀγητὴ
γε: 1:353: νῦν γε μὲν ἤδη Φοῖβον ἀρεσσάμενοι θυέεσσιν
γε: 1:624: πρόσθεν, ἀτὰρ Σίκινόν γε μεθύστερον αὐδηθεῖσαν
γε: 1:677: ὔμμι γε μὴν τίς μῆτις ἐπαύρεσθαι βιότοιο,
γε: 1:761: μητέρα θαρσαλέως Τιτυὸν μέγαν, ὅν ῥ᾽ ἔτεκέν γε
γε: 1:869: οὐ μὰν εὐκλειεῖς γε σὺν ὀθνείῃσι γυναιξὶν
γε: 1:924: Ἴμβρον ἔχον καθύπερθε: νέον γε μὲν ἠελίοιο
γε: 1:958: βριθύν: ἀτὰρ κεῖνόν γε θεοπροπίαις Ἑκάτοιο
γε: 2:102: ἔσταν ἐρυσσάμενοι. πρῶτός γε μὲν ἀνέρα Κάστωρ
γε: 2:248: ἄμμι γε μὴν νόος ἔνδον ἀτύζεται ἱεμένοισιν
γε: 2:491: πέμπω, ἐπεὶ μέμονέν γε παρέμμεναι ἀσχαλόωντι.’
γε: 2:648: ἔσσεσθαι τοιόνδ᾽ ἕτερον φόβον, εἰ ἐτεόν γε
γε: 2:719: ἁπτόμενοι θυέων: καί τ᾽ εἰσέτι νῦν γε τέτυκται
γε: 2:814: ἦρί γε μὴν ἐπὶ νῆα κατήισαν ἐγκονέοντες:
γε: 2:875: τῶ μή μοι τυτθόν γε δέος περὶ νηὶ πελέσθω.
γε: 2:1191: τεῦξεν. ἀτὰρ κείνην γε κακὸν διὰ κῦμ᾽ ἐκέδασσεν,
γε: 3:53: δηναιὰς αὔτως; τί δ᾽ ἱκάνετον, οὔτι πάρος γε
γε: 3:75: τίσειεν Πελίης, εἰ μή σύ γε νόστον ὀπάσσεις.’
γε: 3:152: ἦ μέν τοι δῶρόν γε παρέξομαι, οὐδ᾽ ἀπατήσω,
γε: 3:185: μηδ᾽ αὔτως ἀλκῇ, πρὶν ἔπεσσί γε πειρηθῆναι,
γε: 3:355: ἴδμεναι, οἵτινές εἰσιν, ἕκαστά γε μυθησαίμην.
γε: 3:394: εἴτ᾽ οὖν Σαυρομάτας γε λιλαίεαι, εἴτε τιν᾽ ἄλλον
γε: 3:434: ‘ἔρχεο νῦν μεθ᾽ ὅμιλον, ἐπεὶ μέμονάς γε πόνοιο:
γε: 3:467: ναὶ δὴ τοῦτό γε, πότνα θεὰ Περσηί, πέλοιτο,
γε: 3:487: ὄρνυθι λισσόμενος: μελέη γε μὲν ἧμιν ὄρωρεν
γε: 3:514: σχήσομ᾽, ἐπεὶ θάνατός γε τὸ κύντατον ἔσσεται ἄλγος.’
γε: 3:549: εἰ ἐτεὸν Φινεύς γε θεᾷ ἐνὶ Κύπριδι νόστον
γε: 3:603: εἶναί οἱ τυτθόν γε δέος, μή πού τινα μῆτιν
γε: 3:641: ἔμπα γε μὴν θεμένη κύνεον κέαρ, οὐκέτ᾽ ἄνευθεν
γέ: 3:730: εἴ γέ τι σῆς ψυχῆς προφερέστερον, ἠέ τι παίδων
γε: 3:772: πήματος: ἀλλ᾽ αὔτως φλέγει ἔμπεδον. ὡς ὄφελόν γε
γε: 3:815: ἢ πάρος, εἰ ἐτεόν γε νόῳ ἐπεμαίεθ᾽ ἕκαστα.
γε: 3:1048: φλὸξ ὀλοῶν ταύρων. τοῖός γε μὲν οὐκ ἐπὶ δηρὸν
γε: 3:1079: σεῦ ἐπιλήσεσθαι, προφυγὼν μόρον, εἰ ἐτεόν γε
γε: 3:1092: Αἰαίης νήσου: Μινύην γε μὲν ὁρμηθέντα,
γε: 3:1129: ἄλλο, πάρος θάνατόν γε μεμορμένον ἀμφικαλύψαι.’
γέ: 3:1249: κεῖνο δόρυ γνάμψαι τυτθόν γέ περ, ἀλλὰ μάλ᾽ αὔτως
γε: 4:1: αὐτὴ νῦν κάματόν γε, θεά, καὶ δήνεα κούρης
γε: 4:250: ἅζομαι αὐδῆσαι: τό γε μὴν ἕδος ἐξέτι κείνου,
γε: 4:277: αἶά γε μὴν ἔτι νῦν μένει ἔμπεδον υἱωνοί τε
γε: 4:319: οὐ γάρ πω ἁλίας γε πάρος ποθὶ νῆας ἴδοντο,
γε: 4:345: αὐτὰρ Μήδειάν γε--τὸ γὰρ πέλεν ἀμφήριστον--
γε: 4:390: δὴν ἔσσεσθ᾽ εὔκηλοι ἕκητί γε συνθεσιάων.’
γε: 4:415: αὐτὰρ ἐγὼ κεῖνόν γε τεὰς ἐς χεῖρας ἱκέσθαι
γε: 4:766: τρηχύνοι πέλαγος: Ζεφύρου γε μὲν οὖρος ἀήτω,
γε: 4:830: κεῖσ᾽, ὅθι περ τυτθή γε παραίβασις ἔσσετ᾽ ὀλέθρου.’
γε: 4:1090: πατρὸς ἀτασθαλίῃσι: νέον γε μέν, οὐδ᾽ ἀποτηλοῦ,
γε: 4:1355: τῆσδε θεοπροπίης ἴσχω πέρι. φάν γε μὲν εἶναι
γε: 4:1385: ἤμαθ᾽ ὁμοῦ νύκτας τε. δύην γε μὲν ἢ καὶ ὀιζὺν
γε: 4:1422: ποίην πάμπρωτον: ποίης γε μὲν ὑψόθι μακροὶ
γε: 4:1464: Εὔφημος πίσυνος, Λυγκεύς γε μὲν ὀξέα τηλοῦ
γεγάασιν: 2:1164: Κρηθεὺς γάρ ῥ᾽ Ἀθάμας τε κασίγνητοι γεγάασιν.
γεγάασιν: 3:366: ἀθανάτων υἷές τε καὶ υἱωνοὶ γεγάασιν.’
γεγάασιν: 3:731: σῶν θείην, οἳ δή μοι ἀδελφειοὶ γεγάασιν,
γεγαυῖα: 3:535: μνησάμεθ᾽, εἴ κε δύναιτο, κασιγνήτη γεγαυῖα,
γεγαυῖαν: 1:719: τηλυγέτην γεγαυῖαν ἀνασσέμεν: ὦκα δὲ τόνγε
γεγαυῖαν: 3:244: Τηθύος Ὠκεανοῦ τε πανοπλοτάτην γεγαυῖαν.
γεγαυῖαν: 3:1074: ἥντινα τήνδ᾽ ὀνόμηνας ἀριγνώτην γεγαυῖαν
γεγαῶτα: 3:421: ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν γεγαῶτα κακωτέρῳ ἀνέρι εἶξαι.’
γεγήθει: 1:857: αὐτίκα δ᾽ ἄστυ χοροῖσι καὶ εἰλαπίνῃσι γεγήθει
γεγηθώς: 2:709: κοῦρος ἐὼν ἔτι γυμνός, ἔτι πλοκάμοισι γεγηθώς.
γεγηθώς: 3:1013: φάρμακον: αὐτὰρ ὅγ᾽ αἶψα χεροῖν ὑπέδεκτο γεγηθώς.
γείνατ᾽: 2:237: ὄλβῳ μαντοσύνῃ τε, πατὴρ δέ με γείνατ᾽ Ἀγήνωρ:
γείνατο: 1:36: γείνατο δινήεντος ἐφ᾽ ὕδασιν Ἀπιδανοῖο,
γείνατο: 1:143: γείνατο κυδαλίμοις ἐναρίθμιον Αἰολίδῃσιν
γείνατο: 1:232: ἔμμεναι: ὧς δὲ καὶ αὐτὸν Ἰήσονα γείνατο μήτηρ
γείνατο: 4:894: γείνατο Τερψιχόρη, Μουσέων μία: καί ποτε Δηοῦς
γειομόροι: 4:1451: γειομόροι μύρμηκες ὁμιλαδόν, ἢ ὅτε μυῖαι
γειομόρος: 3:1386: δείσας γειομόρος, μή οἱ προτάμωνται ἀρούρας,
γειοτόμον: 1:687: γειοτόμον νειοῖο διειρύσσουσιν ἄροτρον,
γέλω: 4:1721: ἴσχειν ἐν στήθεσσι γέλω σθένον, οἷα θαμειὰς
γέλως: 3:102: ‘ἄλλοις ἄλγεα τἀμὰ γέλως πέλει: οὐδέ τί με χρὴ
γενεῇ: 3:605: ἀλλ᾽ ἐνὶ Χαλκιόπης γενεῇ τάδε λυγρὰ τετύχθαι.
γενεὴ: 4:725: πᾶσα γὰρ Ἠελίου γενεὴ ἀρίδηλος ἰδέσθαι
γενεήν: 1:20: νῦν δ᾽ ἂν ἐγὼ γενεήν τε καὶ οὔνομα μυθησαίμην
γενεήν: 1:203: Λέρνου ἐπίκλησιν, γενεήν γε μὲν Ἡφαίστοιο:
γενεὴν: 2:764: Λἰσονίδης μέν οἱ γενεὴν καὶ οὔνομ᾽ ἑκάστου
γενεὴν: 2:992: δὴ γὰρ καὶ γενεὴν ἔσαν Ἄρεος Ἁρμονίης τε
γενεήν: 3:339: Αἰολιδέων γενεήν, πρὶν ἐς Ἑλλάδα κῶας ἱκέσθαι.
γενεήν: 3:354: εἰ δὲ καὶ οὔνομα δῆθεν ἐπιθύεις γενεήν τε
γενεὴν: 4:1210: εἰσότε Βακχιάδαι, γενεὴν Ἐφύρηθεν ἐόντες,
γενεῆς: 4:1014: ἀνθρώπων γενεῆς μία φέρβεαι, οἷσιν ἐς ἄτην
γενέθλη: 1:133: τῷ δ᾽ ἐπὶ δὴ θείοιο κίεν Δαναοῖο γενέθλη,
γενέθλη: 1:810: γνήσι᾽ ἐνὶ μεγάροις, σκοτίη δ᾽ ἀνέτελλε γενέθλη.
γενέθλην: 1:962: Κύζικος ἀντήσαντες ὅτε στόλον ἠδὲ γενέθλην
γενέθλην: 2:1141: αὐτῶν θ᾽ ὑμείων ὄνομα κλυτόν, ἠδὲ γενέθλην.’
γενέθλην: 4:1106: οὔ μιν ἑοῦ πόσιος νοσφίσσομαι: οὐδέ, γενέθλην
γενέθλης: 2:523: Παρράσιον, τοίπερ τε Λυκάονός εἰσι γενέθλης,
γενέθλης: 3:358: εἰ δ᾽ αὐτοῦ Κρηθῆος ἐτήτυμόν ἐστι γενέθλης,
γενέθλης: 3:599: χρειώ μιν πυκινόν τε δόλον βουλάς τε γενέθλης
Γενεθλίῳ: 2:3: τίκτε Ποσειδάωνι Γενεθλίῳ εὐνηθεῖσα
γενειάδες: 1:474: χείλεα, κυάνεαί τε γενειάδες: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
γενέσθαι: 1:1011: ἄμφω ἅμ᾽ οἰωνοῖσι καὶ ἰχθύσι κύρμα γενέσθαι.
γενέσθαι: 4:63: δῶκε δ᾽ ἀνιηρόν τοι Ἰήσονα πῆμα γενέσθαι
γένετ᾽: 1:1103: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀσπαστὸν ἔπος γένετ᾽ εἰσαΐοντι.
γένετ᾽: 3:145: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀσπαστὸν ἔπος γένετ᾽ εἰσαΐοντι.
γένετ᾽: 3:814: καί τέ οἱ ἠέλιος γλυκίων γένετ᾽ εἰσοράασθαι,
γένετ᾽: 3:918: ἔνθ᾽ οὔπω τις τοῖος ἐπὶ προτέρων γένετ᾽ ἀνδρῶν,
γένετ᾽: 3:1195: ἔκλιθεν, οὐρανόθεν δὲ πανεύκηλος γένετ᾽ αἰθήρ,
γένετ᾽: 4:1762: ἐξ ἕθεν. ἀλλὰ τὰ μὲν μετόπιν γένετ᾽ Εὐφήμοιο.
Γενηταίην: 2:378: Ζηνὸς Ἐυξείνοιο Γενηταίην ὑπὲρ ἄκρην.
Γενηταίου: 2:1011: τοὺς δὲ μετ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα Γενηταίου Διὸς ἄκρην
γένοιτο: 1:900: ‘Ὑψιπύλη, τὰ μὲν οὕτω ἐναίσιμα πάντα γένοιτο
γένος: 1:618: ἀμφ᾽ εὐνῇ, πᾶν δ᾽ ἄρσεν ὁμοῦ γένος, ὥς κεν ὀπίσσω
γένος: 1:824: οἱ δ᾽ ἄρα θεσσάμενοι παίδων γένος, ὅσσον ἔλειπτο
γένος: 2:1152: τῶν ἐξ ἀμφοτέρων εἰμὲν γένος. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη
γένος: 3:402: εἰ γὰρ ἐτήτυμόν ἐστε θεῶν γένος, ἠὲ καὶ ἄλλως
γένος: 3:919: οὔθ᾽ ὅσοι ἐξ αὐτοῖο Διὸς γένος, οὔθ᾽ ὅσοι ἄλλων
γένος: 4:262: οὐδέ τί πω Δαναῶν ἱερὸν γένος ἦεν ἀκοῦσαι
γένος: 4:612: ἦμος Ὑπερβορέων ἱερὸν γένος εἰσαφίκανεν,
γένος: 4:990: αἵματος Οὐρανίοιο γένος Φαίηκες ἔασιν.
γένος: 4:1412: νύμφαι: ἴτ᾽ ὦ νύμφαι, ἱερὸν γένος Ὠκεανοῖο,
γένος: 4:1515: αἱ πᾶσαι κείνων ὀφίων γένος ἐβλάστησαν.
γένος: 4:1739: ‘Τρίτωνος γένος εἰμί, τεῶν τροφός, ὦ φίλε, παίδων,
γένος: 4:1771: Ἵλατ᾽ ἀριστήων μακάρων γένος: αἵδε δ᾽ ἀοιδαὶ
γέντο: 3:1320: ἐξόπιθεν, καὶ γέντο θοῶν ἔμπλειον ὀδόντων
γέντο: 4:225: γέντο χεροῖν Ἄψυρτος. υπεκπρὸ δὲ πόντον ἔταμνεν
γένυες: 2:83: καὶ γένυες κτύπεον: βρυχὴ δ᾽ ὑπετέλλετ᾽ ὀδόντων
γενύεσσι: 2:281: ἄκρῃς ἐν γενύεσσι μάτην ἀράβησαν ὀδόντας:
γενύεσσιν: 4:155: ἀμφοτέρους ὀλοῇσι περιπτύξαι γενύεσσιν.
γένυν: 4:159: φαρμάκου ὕπνον ἔβαλλε: γένυν δ᾽ αὐτῇ ἐνὶ χώρῃ
γένυσσιν: 4:828: μή πως σμερδαλέῃσιν ἐπαΐξασα γένυσσιν
γενύων: 3:498: δώσειν δ᾽ ἐξ ὄφιος γενύων σπόρον, ὅς ῥ᾽ ἀνίῃσιν
γενύων: 3:1027: ἐξ ὄφιος γενύων ὀλοοὺς σπείρασθαι ὀδόντας,
γενύων: 3:1182: τοὺς δὲ θεὰ Τριτωνὶς ὑπὲκ γενύων ἐλάσασα
γένωμαι: 3:770: ‘δειλὴ ἐγώ, νῦν ἔνθα κακῶν ἢ ἔνθα γένωμαι;
γεραιὴ: 1:311: κεκλομένων ἄμυδις. τῷ δὲ ξύμβλητο γεραιὴ
γεραιὴ: 1:315: ἀλλ᾽ ἡ μὲν λίπετ᾽ αὖθι παρακλιδόν, οἷα γεραιὴ
γεραιὸς: 2:254: ὧς φάτο: τοῦ δ᾽ ἰθὺς κενεὰς ὁ γεραιὸς ἀνέσχεν
γεραιὸς: 2:309: αὐτὸς δ᾽ ἐν μέσσοισι παρ᾽ ἐσχάρῃ ἧστο γεραιὸς
γεραιὸς: 2:421: ὧς φάτο: τὸν δ᾽ ὁ γεραιὸς ἀμειβόμενος προσέειπεν:
Γεραιστόν: 3:1243: πέτρην θ᾽ Αἱμονίην, ἢ δενδρήεντα Γεραιστόν:
γεράνδρυον: 1:1118: πρόχνυ γεράνδρυον: τὸ μὲν ἔκταμον, ὄφρα πέλοιτο
γεραραὶ: 1:683: εὖτ᾽ ἂν δὴ γεραραὶ μὲν ἀποφθινύθωσι γυναῖκες,
γεραροῦ: 1:620: οἴη δ᾽ ἐκ πασέων γεραροῦ περιφείσατο πατρὸς
γεραρούς: 4:203: παῖδας ἑοὺς πάτρην τε φίλην, γεραρούς τε τοκῆας
γέρας: 1:829: πατρὸς ἐμεῖο Θόαντος ἔχοις γέρας: οὐδέ τί σ᾽ οἴω
γέρας: 2:249: χραισμεῖν, εἰ δὴ πρόχνυ γέρας τόδε πάρθετο δαίμων
γεράων: 1:615: Κύπιδος, οὕνεκά μιν γεράων ἐπὶ δηρὸν ἄτισσαν.
γέρον: 2:413: ‘ὦ γέρον, ἤδη μέν τε διίκεο πείρατ᾽ ἀέθλων
γέροντι: 2:263: αἶψα δὲ κουρότεροι πεπονήατο δαῖτα γέροντι,
γέροντος: 2:243: Ζήτης, ἀσχαλόωντος ἑλὼν χερὶ χεῖρα γέροντος:
γέροντος: 2:301: τόφρα δ᾽ ἀριστῆες πινόεν περὶ δέρμα γέροντος
γέροντος: 2:494: ἂν δὲ Βορήιοι υἷες ἐφημοσύνῃσι γέροντος.
γέρων: 2:266: καὶ δὴ τὰ πρώτισθ᾽ ὁ γέρων ἔψαυεν ἐδωδῆς:
γέρων: 2:455: τοῖς ὁ γέρων πάντεσσιν, ὅτις καὶ ἀφαυρὸς ἵκοιτο,
γέρων: 2:465: πέμφ᾽ ὁ γέρων: οἶον δὲ Παραίβιον αὐτόθι μίμνειν
Γέφυρον: 1:1042: Πηλεὺς δὲ Ζέλυν εἷλεν ἀρηίθοόν τε Γέφυρον.
γεωμόρου: 1:1214: νηλειῶς, βοὸς ἀμφὶ γεωμόρου ἀντιόωντα.
γηγενέας: 3:499: γηγενέας χαλκέοις σὺν τεύχεσιν: ἤματι δ᾽ αὐτῷ
γηγενέες: 1:510: γηγενέες Κύκλωπες ἐκαρτύναντο κεραυνῷ,
Γηγενέες: 1:943: Γηγενέες, μέγα θαῦμα περικτιόνεσσιν ἰδέσθαι.
Γηγενέες: 1:951: Γηγενέες σίνοντο, Ποσειδάωνος ἀρωγῇ:
Γηγενέες: 1:989: Γηγενέες δ᾽ ἑτέρωθεν ἀπ᾽ οὔρεος ἀίξαντες
γηγενέες: 3:1354: γηγενέες: φρίξεν δὲ περὶ στιβαροῖς σακέεσσιν
γηγενέεσσιν: 3:1379: τοῖος ἄρ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπέσσυτο γηγενέεσσιν,
γηγενέεσσιν: 4:365: ἀμφί τε γηγενέεσσιν ἀναπλήσειας ἀέθλους.
γηγενέος: 4:151: γηγενέος σπείρης, μήκυνε δὲ μυρία κύκλα,
γηγενέων: 1:1000: γηγενέων ἥρωες ἀρήιοι, ἠμὲν ὀιστοῖς
γηγενέων: 3:1047: γηγενέων ἀνδρῶν, οὐδ᾽ ἄσχετος ἀίσσουσα
γηγενέων: 3:1337: γηγενέων ἀνδρῶν ὀλοὸς στάχυς: οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπιπρὸ
γηγενέων: 3:1346: γηγενέων ἀνδρῶν ἴδεν αὔλακας. ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι
γηγενέων: 3:1390: ὧς τότε γηγενέων κεῖρε στάχυν: αἵματι δ᾽ ὁλκοὶ
γηγενέων: 4:1032: κείρατε γηγενέων: ἧς εἵνεκεν Αἱμονίηνδε
γήθει: 1:436: Αἰσονίδης, γήθει δὲ σέλας θηεύμενος Ἴδμων
γήθεον: 4:93: γήθεον: αἶψα δέ μιν περὶ γούνασι πεπτηυῖαν
γήθησαν: 1:449: νόστῳ μὲν γήθησαν, ἄχος δ᾽ ἕλεν Ἴδμονος αἴσῃ.
γήθησαν: 1:1329: γήθησαν δ᾽ ἥρωες: ὁ δ᾽ ἐσσυμένως ἐβεβήκει
γηθήσας: 4:1367: γηθήσας ἑτάροισιν ὁμηγερέεσσι μετηύδα:
γήθησε: 4:1124: πέφραδεν ἀγγελίην: γήθησε δὲ θυμὸς ἑκάστου
γηθήσειν: 2:444: γηθήσειν, ὅσον εἴπερ ὑπότροπος οἴκαδ᾽ ἱκοίμην.’
γηθόσυναι: 1:784: γηθόσυναι ξείνῳ: ὁ δ᾽ ἐπὶ χθονὸς ὄμματ᾽ ἐρείσας
γηθοσύνας: 4:618: οὔτ᾽ ἐπὶ γηθοσύνας τράπετο νόος. ἀλλ᾽ ἄρα τοίγε
γηθοσύνῃσιν: 2:880: ὧς φάτο: τοῖο δὲ θυμὸς ὀρέξατο γηθοσύνῃσιν.
γηθόσυνοι: 1:1279: γηθόσυνοι φορέοντο παραὶ Ποσιδήιον ἄκρην.
γηθόσυνοι: 2:437: γηθόσυνοι δἤπειτα δόμοις ἔνι πάντες ἑταῖροι
γηθόσυνοι: 3:259: γηθόσυνοι: τοῖον δὲ κινυρομένη φάτο μῦθον:
γηθόσυνοι: 3:490: γηθόσυνοι ἐρέεινον, ὅπως παρεόντας ἴδοντο:
γηθόσυνοι: 3:1170: γηθόσυνοι τῆμος μέν, ἐπεὶ κνέφας ἔργαθε νυκτός,
γηθόσυνοι: 3:1254: γηθόσυνοι ἥρωες ἐπ᾽ ἐλπωρῇσιν ἀέθλου.
γηθόσυνοι: 4:298: γηθόσυνοι δὲ Λύκοιο κατ᾽ αὐτόθι παῖδα λιπόντες
γηθόσυνοι: 4:1582: ἀλλ᾽ ἴτε γηθόσυνοι, καμάτοιο δὲ μήτις ἀνίη
γηθόσυνοι: 4:1724: χλεύῃ γηθόσυνοι: γλυκερὴ δ᾽ ἀνεδαίετο τοῖσιν
γηθόσυνος: 1:350: γηθόσυνος, καὶ τοῖα λιλαιομένοις ἀγόρευεν:
γηθόσυνος: 4:171: γηθόσυνος μέγα κῶας ἑαῖς ἐναείρατο χερσίν:
γῆν: 2:352: γῆν Μαριανδυνῶν ἐπικέλσετε νοστήσαντες.
γῆν: 2:750: γῆν Μαριανδυνῶν. δὴ γάρ σφεας ἐξεσάωσεν
γῆν: 4:132: Κολχίδα γῆν ἐνέμοντο παρὰ προχοῇσι Αύκοιο,
γήραι: 1:263: δῦνεν ἄχος: σὺν δέ σφι πατὴρ ὀλοῷ ὑπὸ γήραι
γήραϊ: 1:669: γήραϊ δὴ ῥικνοῖσιν ἐπισκάζουσα πόδεσσιν,
γήραι: 2:200: ἀδρανίῃ γήραι τε: πίνῳ δέ οἱ αὐσταλέος χρὼς
γηραιὸς: 2:1153: γηραιὸς θάνε Φρίξος ἐν Λἰήταο δόμοισιν:
γηραλέον: 1:194: ἤδη γηραλέον κοσμήτορα παιδὸς ἴαλλεν:
γήραος: 1:98: γήραος υἷας ἔχεν βιότοιό τε κηδεμονῆας.
γῆρας: 1:684: κουρότεραι δ᾽ ἄγονοι στυγερὸν ποτὶ γῆρας ἵκησθε.
γῆρας: 2:183: τῶ καί οἱ γῆρας μὲν ἐπὶ δηναιὸν ἴαλλεν,
γῆρας: 2:221: λὰξ ἐπέβη, καὶ γῆρας ἀμήρυτον ἐς τέλος ἕλκω:
γῆρας: 4:870: ἀθάνατος, καί οἱ στυγερὸν χροῒ γῆρας ἀλάλκοι.
γηράσκοντ᾽: 1:166: γηράσκοντ᾽ Ἀλεὸν λίπετ᾽ ἂμ πόλιν ὄφρα κομίζοι,
γηράσκοντας: 2:895: ἀκλειῶς κακὸς οἶτος, ἐτώσια γηράσκοντας.’
γῆρυν: 4:729: Κολχίδα γῆρυν ἱεῖσα, βαρύφρονος Αἰήταο
γῆρυς: 1:1244: ἄγριος, ὅν ῥά τε γῆρυς ἀπόπροθεν ἵκετο μήλων,
γῆρυς: 4:1340: βουπελάται τε βοῶν: τοῖς δ᾽ οὔ νύ τι γῆρυς ἐτύχθη
γηρύσασθαι: 2:847: χρειὼ ἀπηλεγέως Μουσέων ὕπο γηρύσασθαι,
γι: 1:577: εἰς αὖλιν, ὁ δέ τ᾽ εἶσι πάρος σύριγ γι λιγείῃ
Γίγαντες: 3:1053: οἱ δ᾽ ἤδη κατὰ ὦλκας ἀνασταχύωσι Γίγαντες
γιγνέσθω: 4:1583: γιγνέσθω, νεότητι κεκασμένα γυῖα μογῆσαι.’
γίγνεται: 3:1272: γίγνεται, ὁππότ᾽ ἄεθλα καταφθιμένοιο ἄνακτος
γίγνεται: 4:175: γίγνεται, ἥν τ᾽ ἀγρῶσται ἀχαιινέην καλέουσιν,
γίγνεται: 4:1508: οὐδ᾽ ὁπόσον πήχυιον ἐς Ἄιδα γίγνεται οἶμος,
γκαῖος: 2:118: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Λ̓γκαῖος Λυκοόργοιο θρασὺς υἱὸς
γλαυκοῖο: 1:182: κεῖνος ἀνὴρ καὶ πόντου ἐπὶ γλαυκοῖο θέεσκεν
Γλαύκοιό: 2:769: Ἡρακλέην ἀέκοντι νόῳ, Γλαύκοιό τε βάξιν
Γλαῦκος: 1:1310: τοῖσιν δὲ Γλαῦκος βρυχίης ἁλὸς ἐξεφαάνθη,
γλαφυρῆς: 3:316: ἀνέρες, ὅππῃ τε γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἔβητε.’
γλαφυρῆς: 3:843: ἡ δὲ τέως γλαφυρῆς ἐξείλετο φωριαμοῖο
γλαφυρῆς: 4:580: αὐδῆεν γλαφυρῆς νηὸς δόρυ, τό ῥ᾽ ἀνὰ μέσσην
γλαφυρῆς: 4:1607: ὧς ὅγ᾽ ἐπισχόμενος γλαφυρῆς ὁλκήιον Ἀργοῦς
γλήναις: 4:1091: ὑβριστὴς Ἔχετος γλήναις ἔνι χάλκεα κέντρα
γλήνας: 2:255: γλήνας ἀμπετάσας, καὶ ἀμείψατο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
γλήνεσιν: 4:428: γλήνεσιν εὐεργὲς ξεινήιον. οὔ μιν ἀφάσσων,
γλυκερῇ: 3:290: μνῆστιν ἔχεν, γλυκερῇ δὲ κατείβετο θυμὸν ἀνίῃ.
γλυκερῇ: 4:1166: τῶ καὶ τοὺς γλυκερῇ περ ἰαινομένους φιλότητι
γλυκερὴ: 4:1724: χλεύῃ γηθόσυνοι: γλυκερὴ δ᾽ ἀνεδαίετο τοῖσιν
γλυκερῇσιν: 1:1230: κάλλεϊ καὶ γλυκερῇσιν ἐρευθόμενον χαρίτεσσιν.
γλυκεροῖσιν: 4:1037: ἤνυσα: καὶ γλυκεροῖσιν ἔτ᾽ εἰσόψεσθε τοκῆας
γλυκερὸν: 2:184: ἐκ δ᾽ ἕλετ᾽ ὀφθαλμῶν γλυκερὸν φάος: οὐδὲ γάνυσθαι
γλυκερὸν: 3:121: ὀρθὸς ἐφεστηώς: γλυκερὸν δέ οἱ ἀμφὶ παρειὰς
γλυκερόν: 3:1341: ἐργατίναι γλυκερόν σφιν ἄφαρ βουλυτὸν ἱκέσθαι,
γλυκερὸν: 4:1145: δαῖε δ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖς γλυκερὸν πόθον: ἴσχε δ᾽ ἑκάστην
γλυκερὸς: 3:750: ἀλλὰ μάλ᾽ οὐ Μήδειαν ἐπὶ γλυκερὸς λάβεν ὕπνος.
γλυκεροῦ: 4:1452: ἀμφ᾽ ὀλίγην μέλιτος γλυκεροῦ λίβα πεπτηυῖαι
γλυκερώτεραι: 4:1772: εἰς ἔτος ἐξ ἔτεος γλυκερώτεραι εἶεν ἀείδειν
γλυκίων: 3:814: καί τέ οἱ ἠέλιος γλυκίων γένετ᾽ εἰσοράασθαι,
γλυκὺν: 1:850: ῥηιδίως. Κύπρις γὰρ ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὦρσεν
γλυκὺν: 1:881: ἑρσήεις γάνυται, ταὶ δὲ γλυκὺν ἄλλοτε ἄλλον
γλυκὺν: 4:429: οὔτε κεν εἰσορόων γλυκὺν ἵμερον ἐμπλήσειας.
γλυφίδας: 3:282: Αἰσονίδῃ γλυφίδας μέσσῃ ἐνικάτθετο νευρῇ,
γλυφίδεσσιν: 3:218: λαΐνεος χαλκέῃσιν ἐπὶ γλυφίδεσσιν ἀρήρει.
γλώσσας: 3:378: ἦ τ᾽ ἂν ἀπὸ γλώσσας τε ταμὼν καὶ χεῖρε κεάσσας
γλώσσης: 3:684: γλώσσης, ἄλλοτ᾽ ἔνερθε κατὰ στῆθος πεπότητο.
γλώσσῃσι: 1:517: ἣ θέμις, ἑστηῶτες ἐπὶ γλώσσῃσι χέοντο
γναθμοῖο: 3:128: καί μιν ἄφαρ γναθμοῖο κατασχομένη προσέειπεν:
γνάμψαι: 3:1249: κεῖνο δόρυ γνάμψαι τυτθόν γέ περ, ἀλλὰ μάλ᾽ αὔτως
γνάμψαν: 2:967: γνάμψαν Ἀμαζονίδων ἕκαθεν λιμενήοχον ἄκρην.
γνάμψαν: 4:301: γνάμψαν, ἐπεὶ πνοιαί τε καὶ οὐρανίου πυρὸς αἴγλη
γνάμψαντες: 2:350: γνάμψαντες νήσου Θυνηίδος ὅρμον ἵκησθε.
γνάμψαντες: 2:946: γνάμψαντες παρὰ πουλὺν ἔπειτ᾽ ἤλαυνον ἐρετμοῖς
γνάμψαντες: 2:1012: γνάμψαντες σώοντο παρὲκ Τιβαρηνίδα γαῖαν.
γνάμψε: 3:1349: γνάμψε δὲ γούνατ᾽ ἐλαφρά, μέγαν δ᾽ ἐμπλήσατο θυμὸν
γνήσι᾽: 1:810: γνήσι᾽ ἐνὶ μεγάροις, σκοτίη δ᾽ ἀνέτελλε γενέθλη.
γνοίητε: 1:797: ἐξερέω νημερτές, ἵν᾽ εὖ γνοίητε καὶ αὐτοί.
γνὺξ: 2:96: ῥῆξεν: ὁ δ᾽ ἀμφ᾽ ὀδύνῃ γνὺξ ἤριπεν: οἱ δ᾽ ἰάχησαν
γνὺξ: 3:1309: σφῆλεν γνὺξ ἐπιόντα, μιῇ βεβολημένον ὁρμῇ.
γνὺξ: 4:471: τοῦ ὅγ᾽ ἐνὶ προδόμῳ γνὺξ ἤριπε: λοίσθια δ᾽ ἥρως
γνῶ: 3:972: γνῶ δέ μιν Αἰσονίδης ἄτῃ ἐνιπεπτηυῖαν
γνωτοὶ: 2:1162: ‘ἦ ἄρα δὴ γνωτοὶ πατρώιοι ἄμμιν ἐόντες
γνωτὸς: 1:53: τοῖσι δ᾽ ἐπὶ τρίτατος γνωτὸς κίε νισσομένοισιν
γνωτὸς: 1:165: τῶν ἄμφω γνωτὸς προγενέστερος. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη
γνωτὸς: 3:359: οὕτω κεν γνωτὸς πατρώιος ἄμμι πέλοιτο.
γνώωσι: 1:661: ἀτρεκέως γνώωσι, κακὴ δ᾽ ἐπὶ πολλὸν ἵκηται
γοάασκεν: 1:264: ἐντυπὰς ἐν λεχέεσσι καλυψάμενος γοάασκεν.
γοάασκον: 1:293: ἀμφίπολοι γοάασκον ἐπισταδόν: αὐτὰρ ὁ τήνγε
γοάουσιν: 3:994: ἡμέας ἠιόνεσσιν ἐφεζόμεναι γοάουσιν:
γοερῇ: 4:19: ἑλκομένη πλοκάμους γοερῇ βρυχήσατ᾽ ἀνίῃ.
γόμφοις: 1:369: τεινάμενοι ἑκάτερθεν, ἵν᾽ εὖ ἀραροίατο γόμφοις
γόμφοις: 2:79: ὡς δ᾽ ὅτε νήια δοῦρα θοοῖς ἀντίξοα γόμφοις
γόμφοις: 2:1114: ῥαισθείσης κεκέδαστο θόοις συναρηρότα γόμφοις.
γόμφοις: 3:343: λάβρον ὕδωρ πνοιή τε διέτμαγεν: ἡ δ᾽ ἐνὶ γόμφοις
γόμφοισιν: 2:616: γόμφοισιν συνάρασσε: θέμις δ᾽ οὐκ ἔστιν ἁλῶναι.
γόμφους: 1:1005: ὄφρα νοτισθέντα κρατεροὺς ἀνεχοίατο γόμφους:
γόνον: 3:362: τόνδε δ᾽ ἄρ᾽, Ἠελίου γόνον ἔμμεναι εἴ τιν᾽ ἀκούεις,
γόνος: 2:1206: στεῦται δ᾽ Ἠελίου γόνος ἔμμεναι: ἀμφὶ δὲ Κόλχων
γόνυ: 2:94: τυτθόν: ὁ δ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο παρὲκ γόνυ γουνὸς ἀμσίβων
γόοι: 4:446: ἐκ σέθεν οὐλόμεναί τ᾽ ἔριδες στοναχαί τε γόοι τε,
γόον: 1:275: οὐδ᾽ ἔχει ἐκφλύξαι τόσσον γόον, ὅσσον ὀρεχθεῖ:
γόον: 3:708: ἄμφω ἐπ᾽ ἀλλήλῃσι θέσαν γόον: ὦρτο δ᾽ ἰωὴ
γόον: 4:603: μύρονται κινυρὸν μέλεαι γόον: ἐκ δὲ φαεινὰς
γόον: 4:622: νύκτας δ᾽ αὖ γόον ὀξὺν ὀδυρομένων ἐσάκουον
γόον: 4:748: ὀφθαλμοῖσι βαλοῦσα γόον χέεν, ὄφρα μιν ἥρως
Γοργόνος: 4:1513: Γοργόνος ἀρτίτομον κεφαλὴν βασιλῆι κομίζων,
γοῦνα: 2:202: ἐκ δ᾽ ἐλθὼν μεγάροιο καθέζετο γοῦνα βαρυνθεὶς
γουνάζετ᾽: 1:1133: Λἰσονίδης γουνάζετ᾽ ἐπιλλείβων ἱεροῖσιν
γουνάζετο: 4:1027: τοῖα μὲν Ἀρήτην γουνάζετο δάκρυ χέουσα:
γουνάζοιτο: 4:1051: ὧς φάτο λισσομένη: τῶν δ᾽ ὅντινα γουνάζοιτο,
γουναζόμεθ᾽: 2:1130: τούνεκα νῦν ὑμέας γουναζόμεθ᾽, αἴ κε πίθησθε,
γουναζομένη: 4:1666: τὰς γουναζομένη τρὶς μὲν παρεκέκλετ᾽ ἀοιδαῖς,
γούνασι: 4:93: γήθεον: αἶψα δέ μιν περὶ γούνασι πεπτηυῖαν
γούνασι: 4:938: αὐτίκ᾽ ἀνασχόμεναι λευκοῖς ἐπὶ γούνασι πέζας,
γούνασιν: 3:1312: γούνασιν ἐν προτέροισι, διὰ φλογὸς εἶθαρ ἐλυσθείς.
γουνάσσηαι: 4:745: μηδέ με γουνάσσηαι ἐφέστιος, οὐ γὰρ ἔγωγε
γούνατ᾽: 1:1174: αὐτοῦ δ᾽ ἐν προμολῇ τετρυμένα γούνατ᾽ ἔκαμψεν
γούνατ᾽: 1:1270: ὧς ὅγε μαιμώων ὁτὲ μὲν θοὰ γούνατ᾽ ἔπαλλεν
γούνατ᾽: 3:803: ἐνθεμένη δ᾽ ἐπὶ γούνατ᾽ ὀδύρετο. δεῦε δὲ κόλπους
γούνατ᾽: 3:1349: γνάμψε δὲ γούνατ᾽ ἐλαφρά, μέγαν δ᾽ ἐμπλήσατο θυμὸν
γούνατ᾽: 4:116: εὐναί, ὅθι πρῶτον κεκμηότα γούνατ᾽ ἔκαμψεν,
γούνατα: 3:706: νειόθι θ᾽ ἀμφοτέρῃσι περίσχετο γούνατα χερσίν,
γούνατα: 3:963: γούνατα δ᾽ οὔτ᾽ ὀπίσω οὔτε προπάροιθεν ἀεῖραι
γούνατα: 4:777: ἀγγελίην φαμένη θοὰ γούνατα παῦσεν ὁδοῖο,
γούνατα: 4:1046: αἰδεῖσθε ξείνης μ᾽ ἐπὶ γούνατα χεῖρας ἀνάσσης
γουνὸς: 2:94: τυτθόν: ὁ δ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο παρὲκ γόνυ γουνὸς ἀμσίβων
γουνοῦμαι: 4:1012: ‘γουνοῦμαι, βασίλεια: σὺ δ᾽ ἵλαθι, μηδέ με Κόλχοις
γουνούμενος: 3:987: χρειοῖ ἀναγκαίῃ γουνούμενος. οὐ γὰρ ἄνευθεν
γουνοῦτο: 2:1276: ἡρώων: γουνοῦτο δ᾽ ἀπήμονας εἶναι ἀρωγοὺς
γούνων: 3:816: καὶ τὴν μέν ῥα πάλιν σφετέρων ἀποκάτθετο γούνων,
γούνων: 4:82: γούνων ἀμφοτέρῃσι περισχομένη προσέειπεν:
γούνων: 4:1011: Ἀρήτης γούνων ἀλόχου θίγεν Ἀλκινόοιο:
γόων: 1:1057: ἤματα δὲ τρία πάντα γόων, τίλλοντό τε χαίτας
γόων: 2:839: ἤματα δὲ τρία πάντα γόων: ἑτέρῳ δέ μιν ἤδη
γραπτῦς: 4:279: οἳ δή τοι γραπτῦς πατέρων ἕθεν εἰρύονται,
Γραυκένιοι: 4:321: οὔτ᾽ οὖν Γραυκένιοι, οὔθ᾽ οἱ περὶ Λαύριον ἤδη
γρηὶ: 3:72: γρηὶ δέ μ᾽ εἰσαμένην ὀλοφύρατο, καί μ᾽ ἀναείρας
γύας: 1:796: πυροφόρους ἀρόωσι γύας. κακότητα δὲ πᾶσαν
γύας: 1:1215: ἤτοι ὁ μὲν νειοῖο γύας τέμνεσκεν ἀρότρῳ
γύας: 2:812: πίονας εὐα:ρότοιο γύας πεδίοιο ταμοίμην.’
γυῖα: 1:44: γυῖα, μένεν δ᾽ ἔτι θυμὸς ἀρήιος, ὡς τὸ πάρος περ.
γυῖα: 1:1008: δύπτοντες κεφαλὰς καὶ στήθεα, γυῖα δ᾽ ὕπερθεν
γυῖα: 2:1250: ἠλίβατοι, τόθι γυῖα περὶ στυφελοῖσι πάγοισιν
γυῖα: 4:1524: αὐτίκα δὲ κλίνας δαπέδῳ βεβαρηότα γυῖα
γυῖα: 4:1583: γιγνέσθω, νεότητι κεκασμένα γυῖα μογῆσαι.’
γυῖα: 4:1643: ἀλλ᾽ ἤτοι τὸ μὲν ἄλλο δέμας καὶ γυῖα τέτυκτο
γυίοις: 3:63: ῥύσομαι, ὅσσον ἐμοῖσιν ἐνὶ σθένος ἔπλετο γυίοις,
γυίων: 3:1261: τοῖος ἄρ᾽ Αἰσονίδης ἐπαγαίετο κάρτεϊ γυίων.
γυίων: 4:1365: ῥίμφα δὲ σεισάμενος γυίων ἄπο νήχυτον ἅλμην
γυμνὴ: 2:109: δρύψε δέ οἱ βλέφαρον, γυμνὴ δ᾽ ὑπελείπετ᾽ ὀπωπή.
γυμνοῖσιν: 4:43: γυμνοῖσιν δὲ πόδεσσιν ἀνὰ στεινὰς θέεν οἴμους,
γυμνὸν: 1:1254: γυμνὸν ἐπαΐσσων παλάμῃ ξίφος: εὖ δέ μιν ἔγνω
γυμνὸν: 3:1380: γυμνὸν δ᾽ ἐκ κολεοῖο φέρε ξίφος, οὖτα δὲ μίγδην
γυμνὸν: 4:465: γυμνὸν ἀνασχόμενος παλάμῃ ξίφος: αἶψα δὲ κούρη
γυμνός: 2:709: κοῦρος ἐὼν ἔτι γυμνός, ἔτι πλοκάμοισι γεγηθώς.
γυμνὸς: 3:1281: καὶ ξίφος ἀμφ᾽ ὤμοις, γυμνὸς δέμας, ἄλλα μὲν Ἄρει
γυμνωθεὶς: 3:1042: γυμνωθεὶς φαίδρυνε τεὸν δέμας: ἐν δέ οἱ ἀλκὴ
γυναῖκας: 1:611: δὴ γὰρ κουριδίας μὲν ἀπηνήναντο γυναῖκας
γυναῖκας: 1:805: ᾗ ματίῃ εἴξαντες, ἀπεσσεύοντο γυναῖκας:
γυναῖκες: 1:247: ὧς φάσαν ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ πτόλιν: αἱ δὲ γυναῖκες
γυναῖκες: 1:292: ὧς ἥγε στενάχουσα κινύρετο: ταὶ δὲ γυναῖκες
γυναῖκες: 1:653: Λημνιάδες δὲ γυναῖκες ἀνὰ πτόλιν ἷζον ἰοῦσαι
γυναῖκες: 1:683: εὖτ᾽ ἂν δὴ γεραραὶ μὲν ἀποφθινύθωσι γυναῖκες,
γυναῖκες: 1:783: δημότεραι μὲν ὄπισθεν ἐπεκλονέοντο γυναῖκες,
γυναῖκες: 2:1013: ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἄρ κε τέκωνται ὑπ᾽ ἀνδράσι τέκνα γυναῖκες,
γυναῖκες: 3:663: μή μιν κερτομέουσαι ἐπιστοβέωσι γυναῖκες:
γυναῖκες: 4:52: ἀμφί τε δυσπαλέας ῥίζας χθονός, οἷα γυναῖκες
γυναῖκες: 4:1110: ἐκ λεχέων ἀνὰ δῶμα: συνήιξαν δὲ γυναῖκες
γυναῖκες: 4:1180: ἥρωας δὲ γυναῖκες ἀολλέες ἔκτοθι πύργων
γυναῖκες: 4:1187: αἱ δὲ πολυκμήτους ἑανοὺς φέρον, οἷα γυναῖκες,
γυναῖκες: 4:1726: μολπῆς ἡρώων νήσῳ ἔνι τοῖα γυναῖκες
γυναικῶν: 1:609: ἔνθ᾽ ἄμυδις πᾶς δῆμος ὑπερβασίῃσι γυναικῶν
γυναικῶν: 1:863: εἰ μὴ ἀολλίσσας ἑτάρους ἀπάνευθε γυναικῶν
γυναικῶν: 2:1027: μίσγονται χαμάδις ξυνῇ φιλότητι γυναικῶν.
γυναικῶν: 3:893: πᾶσα πόλις: τὸ καὶ οὔτις ἀνήλυθε δεῦρο γυναικῶν
γυναιξὶ: 3:1122: τιμήεσσα γυναιξὶ καὶ ἀνδράσιν αἰδοίη τε
γυναιξὶν: 1:869: οὐ μὰν εὐκλειεῖς γε σὺν ὀθνείῃσι γυναιξὶν
γυναιξὶν: 1:1070: αἰνότατον δὴ κεῖνο Δολιονίῃσι γυναιξὶν
γυναιξίν: 2:766: ἠδ᾽ ὡς Λημνιάδεσσιν ἐπεξεινοῦντο γυναιξίν,
γυναιξίν: 3:488: ἐλπωρή, ὅτε νόστον ἐπετραπόμεσθα γυναιξίν.’
γυναιξὶν: 3:558: ‘ὦ πόποι, ἦ ῥα γυναιξὶν ὁμόστολοι ἐνθάδ᾽ ἔβημεν,
γυνὴ: 1:193: μητέρος: ἀλλά ἑ θῆσσα γυνὴ τέκε: τὸν μὲν ἄρ᾽ Οἰνεὺς
γυνὴ: 3:291: ὡς δὲ γυνὴ μαλερῷ περὶ κάρφεα χεύατο δαλῷ
γυνὴ: 4:1060: οἷον ὅτε κλωστῆρα γυνὴ ταλαεργὸς ἑλίσσει
γυνὴ: 4:1734: ἐκ δὲ γυνὴ βώλοιο πέλειν ὀλίγης περ ἐούσης
Γυρτῶνα: 1:57: ἤλυθε δ᾽ ἀφνειὴν προλιπὼν Γυρτῶνα Κόρωνος