A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
ῥ᾽: 1:126: τὴν ὁδόν, ᾗ ζωὸν φέρε κάπριον, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ βήσσῃς
ῥ᾽: 1:526: ἐν γάρ οἱ δόρυ θεῖον ἐλήλατο, τό ῥ᾽ ἀνὰ μέσσην
ῥ᾽: 1:561: Τίφυος, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ χερσὶν ἐύξοα τεχνηέντως
ῥ᾽: 1:655: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ μάλα πᾶσαι ὁμιλαδὸν ἠγερέθοντο,
ῥ᾽: 1:761: μητέρα θαρσαλέως Τιτυὸν μέγαν, ὅν ῥ᾽ ἔτεκέν γε
ῥ᾽: 1:769: δεξιτερῇ δ᾽ ἕλεν ἔγχος ἑκηβόλον, ὅ ῥ᾽ Ἀταλάντη
ῥ᾽: 1:782: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ πυλέων τε καὶ ἄστεος ἐντὸς ἔβησαν,
ῥ᾽: 1:843: βῆ ῥ᾽ ἴμεν, ἀμφὶ δὲ τόνγε νεήνιδες ἄλλοθεν ἄλλαι
ῥ᾽: 2:621: ἦ ῥ᾽ ἅμα, καὶ προτέρωσε παραὶ Βιθυνίδα γαῖαν
ῥ᾽: 2:642: κεκλομένων, καί ῥ᾽ αὖτις ἐπιρρήδην μετέειπεν:
ῥ᾽: 2:686: βῆ ῥ᾽ ἴμεναι πόντονδε δι᾽ ἠέρος: ὀψὲ δὲ τοῖον
ῥ᾽: 2:720: κεῖσ᾽ Ὁμονοίης ἱρὸν ἐύφρονος, ὅ ῥ᾽ ἐκάμοντο
ῥ᾽: 2:752: τῇ ῥ᾽ οἵγ᾽ αὐτίκα νηὶ διὲξ Ἀχερουσίδος ἄκρης
ῥ᾽: 2:923: καί ῥ᾽ ὁ μὲν αὖτις ἔδυνε μέγαν ζόφον: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
ῥ᾽: 2:1164: Κρηθεὺς γάρ ῥ᾽ Ἀθάμας τε κασίγνητοι γεγάασιν.
ῥ᾽: 3:223: Ἥφαιστος. καί ῥ᾽ ἡ μέν ἀναβλύεσκε γάλακτι,
ῥ᾽: 3:408: τόν ῥ᾽ αὐτὸς περίειμι χεροῖν ὀλοόν περ ἐόντα.
ῥ᾽: 3:448: καί ῥ᾽ οἱ μέν ῥα δόμων ἐξήλυθον ἀσχαλόωντες.
ῥ᾽: 3:498: δώσειν δ᾽ ἐξ ὄφιος γενύων σπόρον, ὅς ῥ᾽ ἀνίῃσιν
ῥ᾽: 3:580: ἄνδρα τόν, ὅς ῥ᾽ ὑπέδεκτο βαρὺν καμέεσθαι ἄεθλον,
ῥ᾽: 3:606: καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἄσχετα ἔργα πιφαύσκετο δημοτέροισιν
ῥ᾽: 3:866: τό ῥ᾽ ἥγ᾽ ἐξανελοῦσα θυώδεϊ κάτθετο μίτρῃ,
ῥ᾽: 3:1152: καί ῥ᾽ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ λάβ᾽ ἡνία, τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἱμάσθλην
ῥ᾽: 3:1184: καί ῥ᾽ ὁ μὲν Ἀονίοισιν ἐνισπείρας πεδίοισιν
ῥ᾽: 3:1194: αὐτίκ᾽ ἐπεί ῥ᾽ Ἑλίκης εὐφεγγέος ἀστέρες Ἄρκτου
ῥ᾽: 3:1196: βῆ ῥ᾽ ἐς ἐρημαίην, κλωπήιος ἠύτε τις φώρ,
ῥ᾽: 3:1211: καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἀγκαλέσας πάλιν ἔστιχεν: ἡ δ᾽ ἀίουσα
ῥ᾽: 3:1305: καί ῥ᾽ ὅγε δεξιτεροῖο βοὸς κέρας ἄκρον ἐρύσσας
ῥ᾽: 3:1367: τόν ῥ᾽ ἀνὰ χεῖρα λαβὼν μάλα τηλόθεν ἔμβαλε μέσσοις
ῥ᾽: 4:580: αὐδῆεν γλαφυρῆς νηὸς δόρυ, τό ῥ᾽ ἀνὰ μέσσην
ῥ᾽: 4:620: ὀδμῇ λευγαλέῃ, τήν ῥ᾽ ἄσχετον ἐξανίεσκον
ῥ᾽: 4:641: ἂψ δὲ παλιντροπόωντο θεᾶς ὕπο, καί ῥ᾽ ἐνόησαν
ῥ᾽: 4:876: βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐκ μεγάροιο θοῶς, καὶ ἐσήλατο πόντον
ῥ᾽: 4:916: Κύπρις ἔτ᾽ ἐν δίναις ἀνερέψατο, καί ῥ᾽ ἐσάωσεν
ῥ᾽: 4:937: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ Πλαγκτῇσιν ἐνιχρίμψεσθαι ἔμελλον,
ῥ᾽: 4:965: δῦνον, ἐπεί ῥ᾽ ἀλόχοιο Διὸς πόρσυνον ἐφετμάς.
ῥ᾽: 4:1535: ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐπὶ νηὸς ἔβαν, πρήσοντος ἀήτεω
ῥ᾽: 4:1599: ἦ ῥ᾽, ἅμα δ᾽ εὐχωλῇσιν ἐς ὕδατα λαιμοτομήσας
ρ: 1:1188: βῆ ῤ̔ ἴμεν εἰς ὕλην υἱὸς Διός, ὥς κεν ἐρετμὸν
ρ: 2:78: στῆ ῤ̔ ἄμοτον καὶ χερσὶν ἐναντία χεῖρας ἔμιξεν.
ρ: 3:113: βῆ ῤ̔ ἴμεν Οὐλύμποιο κατὰ πτύχας, εἴ μιν ἐφεύροι.
ρ: 3:119: καί ῤ̔ ὁ μὲν ἤδη πάμπαν ἐνίπλεον ᾧ ὑπὸ μαζῷ
ρ: 4:183: Ἠὼς μέν ῤ̔ ἐπὶ γαῖαν ἐκίδνατο, τοὶ δ᾽ ἐς ὅμιλον
ρ: 4:222: σκαιῇ μέν ῤ̔ ἐνὶ χειρὶ σάκος δινωτὸν ἀείρων,
ῥά: 1:23: πρῶτά νυν Ὀρφῆος μνησώμεθα, τόν ῥά ποτ᾽ αὐτὴ
ῥα: 1:35: ἤλυθε δ᾽ Ἀστερίων αὐτοσχεδόν, ὅν ῥα Κομήτης
ῥα: 1:77: αὐτὰρ ἀπ᾽ Εὐβοίης Κάνθος κίε, τόν ῥα Κάνηθος
ῥα: 1:164: Ἀγκαῖος, τὸν μέν ῥα πατὴρ Λυκόοργος ἔπεμπεν,
ῥα: 1:180: τόν ῥα Ποσειδάωνι ποδωκηέστατον ἄλλων
ῥα: 1:317: αὐτὰρ ἐπεί ῥα πόληος ἐυδμήτους λίπ᾽ ἀγυιάς,
ῥα: 1:348: ἦ ῥα μέγα φρονέων, ἐπὶ δ᾽ ᾔνεον, ὡς ἐκέλευεν
ῥα: 1:363: η ῥα, καὶ εἰς ἔργον πρῶτος τράπεθ̓: οἱ δ᾽ ἐπανέσταν
ῥα: 1:398: Ἀγκαίῳ, Τεγέης ὅς ῥα πτολίεθρον ἔναιεν.
ῥα: 1:563: δή ῥα τότε μέγαν ἱστὸν ἐνεστήσαντο μεσόδμῃ,
ῥα: 1:625: νῆσον, ἐπακτῆρες, Σικίνου ἄπο, τόν ῥα Θόαντι
ῥα: 1:650: ὅς ῥα τόθ᾽ Ὑψιπύλην μειλίξατο δέχθαι ἰόντας
ῥα: 1:702: ἦ ῥα, καὶ Ἰφινόην μετεφώνεεν ἆσσον ἐοῦσαν:
ῥά: 1:775: ὅν ῥά τε νηγατέῃσιν ἐεργόμεναι καλύβῃσιν
ῥα: 1:848: τόν ῥα καλεσσαμένη διεπέφραδεν Ὑψιπύλεια:
ῥα: 1:1081: ὧλλοι μέν ῥα πάρος δεδμημένοι εὐνάζοντο
ῥά: 1:1122: αἵ ῥά τε πασάων πανυπέρταται ἐρρίζωνται.
ῥά: 1:1244: ἄγριος, ὅν ῥά τε γῆρυς ἀπόπροθεν ἵκετο μήλων,
ῥα: 1:1344: ἦ ῥα, καὶ ἀρθμηθέντες, ὅπῃ πάρος, ἑδριόωντο.
ῥα: 1:1356: Τρηχῖνος. δὴ γάρ ῥα κατ᾽ αὐτόθι νάσσατο παῖδας,
ῥα: 2:19: ἦ ῥα μέγα φρονέων: τοὺς δ᾽ ἄγριος εἰσαΐοντας
ῥά: 2:31: λεπταλέον, τό ῥά οἵ τις ἑὸν ξεινήιον εἶναι
ῥα: 2:246: ἦ ῥα θεοὺς ὀλοῇσι παρήλιτες ἀφραδίῃσιν
ῥά: 2:458: σὺν τοῖσιν δ᾽ ἵκανε Παραίβιος, ὅς ῥά οἱ ἦεν
ῥα: 2:584: ἤμυσαν λοξοῖσι καρήασιν. εἴσατο γάρ ῥα
ῥα: 2:822: κάπριος ἀργιόδων, ὀλοὸν τέρας, ὅν ῥα καὶ αὐταὶ
ῥά: 2:914: ὅς ῥά τ᾽ Ἀμαζονίδων πολυθαρσέος ἐκ πολέμοιο
ῥα: 2:960: οἵ ῥα τόθ᾽, ὡς ἐνόησαν ἀριστήων στόλον ἀνδρῶν,
ῥα: 2:1037: ὅς ῥα τιναξάμενος πτέρυγας κατὰ νῆα θέουσαν
ῥα: 2:1146: κριοῦ ἐπεμβεβαώς, τόν ῥα χρύσειον ἔθηκεν
ῥα: 2:1170: ἦ ῥα, καὶ ἐκ νηὸς δῶκέ σφισιν εἵματα δῦναι.
ῥά: 3:37: Κύπριδος, ὅ ῥά τέ οἱ δεῖμεν πόσις ἀμφιγυήεις,
ῥα: 3:111: ἦ ῥα, καὶ ἔλλιπε θῶκον: ἐφωμάρτησε δ᾽ Ἀθήνη:
ῥά: 3:115: οὐκ οἶον, μετα καὶ Γανυμήδεα, τόν ῥά ποτε Ζεὺς
ῥά: 3:233: ἤλασεν, Ἠελίῳ τίνων χάριν, ὅς ῥά μιν ἵπποις
ῥα: 3:252: νηόν, ἐπεί ῥα θεᾶς αὐτὴ πέλεν ἀρήτειρα--
ῥα: 3:382: φῆ ῥα χαλεψάμενος: μέγα δὲ φρένες Αἰακίδαο
ῥα: 3:448: καί ῥ᾽ οἱ μέν ῥα δόμων ἐξήλυθον ἀσχαλόωντες.
ῥα: 3:558: ‘ὦ πόποι, ἦ ῥα γυναιξὶν ὁμόστολοι ἐνθάδ᾽ ἔβημεν,
ῥα: 3:645: ἦ ῥα, καὶ ὀρθωθεῖσα θύρας ὤιξε δόμοιο,
ῥα: 3:693: φῆ ῥα, κασιγνήτης πειρωμένη, εἴ κέ μιν αὐτὴ
ῥα: 3:816: καὶ τὴν μέν ῥα πάλιν σφετέρων ἀποκάτθετο γούνων,
ῥά: 3:844: φάρμακον, ὅ ῥά τέ φασι Προμήθειον καλέεσθαι.
ῥα: 3:946: ἦ ῥα περιφραδέως, ἐπὶ δὲ σχεδὸν ᾔνεον ἄμφω.
ῥά: 3:998: ἥν ῥά τε Πασιφάη κούρη τέκεν Ἠελίοιο.
ῥά: 3:1204: ἕσσατο κυάνεον, τό ῥά οἱ πάρος ἐγγυάλιξεν
ῥα: 3:1278: δή ῥα τότε ξὺν δουρὶ καὶ ἀσπίδι βαῖν᾽ ἐς ἄεθλον,
ῥά: 3:1350: ἀλκῆς, μαιμώων συῒ εἴκελος, ὅς ῥά τ᾽ ὀδόντας
ῥά: 4:68: ἀντιπέρην λεύσσουσα πυρὸς σέλας, ὅ ῥά τ᾽ ἀέθλου
ῥά: 4:119: ὅν ῥά ποτ᾽ Αἰολίδης Διὶ Φυξίῳ εἵσατο Φρίξος,
ῥα: 4:251: ὅ ῥα θεᾷ ἥρωες ἐπὶ ῥηγμῖσιν ἔδειμαν,
ῥα: 4:327: δή ῥα τότε Κρονίην Κόλχοι ἅλαδ᾽ ἐκπρομολόντες
ῥά: 4:351: δή ῥά μιν ὀξεῖαι κραδίην ἐλέλιξαν ἀνῖαι
ῥα: 4:424: πορφύρεον. τὸν μέν ῥα Διωνύσῳ κάμον αὐταὶ
ῥα: 4:453: συνθεσίῃ. τοὶ μέν ῥα διάνδιχα νηυσὶν ἔκελσαν
ῥα: 4:523: δή ῥα τότε προμολόντες ἐπὶ χθονὶ πείσματ᾽ ἔδησαν
ῥα: 4:737: ‘σχετλίη, ἦ ῥα κακὸν καὶ ἀεικέα μήσαο νόστον.
ῥά: 4:851: Αἰακίδεω Πηλῆος: ὁ γάρ ῥά οἱ ἦεν ἀκοίτης:
ῥα: 4:1130: κούρη Ἀρισταίοιο μελίφρονος, ὅς ῥα μελισσέων
ῥα: 4:1325: δή ῥα τότε σφετέρῃ ἀπὸ μητέρι τίνετ᾽ ἀμοιβὴν
ῥά: 4:1336: αὐσταλέος κονίῃσι, λέων ὥς, ὅς ῥά τ᾽ ἀν᾽ ὕλην
ῥά: 4:1591: καί ῥά οἱ Αἰσονίδην μήλων ὅ τι φέρτατον ἄλλων
ῥαδινῆς: 3:106: ὧς φάτο: τὴν δ᾽ Ἥρη ῥαδινῆς ἐπεμάσσατο χειρός,
ῥαῖνε: 4:158: ῥαῖνε κατ᾽ ὀφθαλμῶν: περί τ᾽ ἀμφί τε νήριτος ὀδμὴ
ῥαισθείσης: 2:1114: ῥαισθείσης κεκέδαστο θόοις συναρηρότα γόμφοις.
ῥαιστὴρ: 3:1253: ῥαιστὴρ ἄκμονος ὥστε, παλιντυπές: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
ῥαιστήρι᾽: 3:802: φάρμακά οἱ, τὰ μὲν ἐσθλά, τὰ δὲ ῥαιστήρι᾽, ἔκειτο.
ῥαιστήρια: 3:789: ἢ καὶ πασσαμένη ῥαιστήρια φάρμακα θυμοῦ.
ῥαιστήρια: 4:919: κύντερα μιξοδίῃσιν ἁλὸς ῥαιστήρια νηῶν.
ῥαφαί: 3:139: κρυπταὶ δὲ ῥαφαί εἰσιν: ἕλιξ δ᾽ ἐπιδέδρομε πάσαις
ργώ: 2:340: πετράων, οὐδ᾽ εἴ κε σιδηρείη πέλοι Λ̓ργώ.
ργὼ: 4:1471: νόστου κηδοσύνῃσιν ἔβη διζήμενος ̣̣ργὼ
ῥέα: 3:188: πολλάκι τοι ῥέα μῦθος, ὅ κεν μόλις ἐξανύσειεν
ῥέε: 1:887: Αἰσονίδεω, τὰ δέ οἱ ῥέε δάκρυα χήτει ἰόντος:
ῥέε: 3:462: δάκρυον αἰνοτάτῳ ἐλέῳ ῥέε κηδοσύνῃσιν:
ῥέεθρα: 1:9: χειμερίοιο ῥέεθρα κιὼν διὰ ποσσὶν Ἀναύρου
ῥέεθρα: 1:27: θέλξαι ἀοιδάων ἐνοπῇ ποταμῶν τε ῥέεθρα.
ῥέεθρα: 1:596: μέλλον ὑπὲκ ποταμοῖο βαλεῖν Ἀμύροιο ῥέεθρα.
ῥέεθρα: 1:927: στησάμενοι κούρης Ἀθαμαντίδος αἰπὰ ῥέεθρα
ῥέεθρα: 2:726: ἠδὲ Λύκοιο ῥέεθρα καὶ Ἀνθεμοεισίδα λίμνην
ῥέεθρα: 2:974: τῷ δ᾽ οὔτις ποταμῶν ἐναλίγκιος, οὐδὲ ῥέεθρα
ῥέεθρα: 2:1279: ‘Κολχίδα μὲν δὴ γαῖαν ἱκάνομεν ἠδὲ ῥέεθρα
ῥέεθρα: 4:1300: ἑρσήεις βρέμεται ποταμοῖό τε καλὰ ῥέεθρα:
ῥεέθρῳ: 4:227: καὶ μεγάλου ποταμοῖο καταβλώσκοντι ῥεέθρῳ.
ῥέεν: 3:760: δάκρυ δ᾽ ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἐλέῳ ῥέεν: ἔνδοθι δ᾽ αἰεὶ
ῥέεν: 4:1678: τηκομένῳ ἴκελος μολίβῳ ῥέεν: οὐδ᾽ ἔτι δηρὸν
ῥέζε: 1:14: ῥέζε θεοῖς, Ἥρης δὲ Πελασγίδος οὐκ ἀλέγιζεν.
ῥέζε: 4:700: ῥέζε θυηπολίην, οἵῃ τ᾽ ἀπολυμαίνονται
ῥέζειν: 2:1021: ὅσσα μὲν ἀμφαδίην ῥέζειν θέμις, ἢ ἐνὶ δήμῳ,
ῥέζειν: 4:1717: ῥέζον δ᾽ ὅσσα περ ἄνδρες ἐρημαίῃ ἐνὶ ῥέζειν
ῥέζομεν: 4:1080: ῥέζομεν ἀμπλακίῃσιν, ἀκειομένη ὑπάλυξεν
ῥέζον: 2:496: ῥέζον ἐπ᾽ ἐσχαρόφιν νέον ἤματος ἀνομένοιο.
ῥέζον: 4:1717: ῥέζον δ᾽ ὅσσα περ ἄνδρες ἐρημαίῃ ἐνὶ ῥέζειν
ῥέζουσι: 2:529: ἀντολέων προπάροιθε Κυνὸς ῥέζουσι θυηλάς.
ῥέζουσιν: 2:1024: ἀψεγέως μέσσῃσιν ἐνὶ ῥέζουσιν ἀγυιαῖς.
ῥέζων: 4:120: ῥέζων κεῖνο τέρας παγχρύσεον, ὥς οἱ ἔειπεν
Ῥέῃ: 1:506: ἡ δὲ Ῥέῃ, ἔπεσον δ᾽ ἐνὶ κύμασιν Ὠκεανοῖο:
ῥέῃ: 4:1282: ἢ ὅταν αὐτόματα ξόανα ῥέῃ ἱδρώοντα
ῥεθέων: 2:68: αὐτίκ᾽ ἀνασχόμενοι ῥεθέων προπάροιθε βαρείας
ῥεῖ: 3:1352: ἀφρὸς ἀπὸ στὅματος χαμάδις ῥεῖ χωομένοιο.
ῥεῖα: 2:225: ἴσχω δ᾽ οὔτινα μῆτιν ἐπίρροθον. ἀλλά κε ῥεῖα
ῥεῖα: 4:682: ῥεῖα κασιγνήτην φάσαν ἔμμεναι Αἰήταο.
Ῥείην: 1:1139: ῥόμβῳ καὶ τυπάνῳ Ῥείην Φρύγες ἱλάσκονται.
Ῥείην: 1:1151: μέλποντες Ῥείην πολυπότνιαν: αὐτὰρ ἐς ἠὼ
Ῥείην: 2:1237: Ῥείην ἐξαπαφών παρελέξατο: τοὺς δ᾽ ἐνὶ λέκτροις
ῥέξαι: 2:487: Θυνιάδος νύμφης, λωφήια ῥέξαι ἐπ᾽ αὐτῷ
ῥέξαι: 4:1592: ἤνωγον ῥέξαι καὶ ἐπευφημῆσαι ἑλόντα.
ῥέξαιμεν: 4:1254: νῦν δὲ τί κεν ῥέξαιμεν, ἐρυκόμενοι ἀνέμοισιν
ῥέξαντες: 1:1186: Ἐκβασίῳ ῥέξαντες ὑπὸ κνέφας Ἀπόλλωνι.
ῥέξαντες: 2:157: ῥέξαντες μέγα δόρπον ἐφώπλισαν: οὐδέ τιν᾽ ὕπνος
ῥέξαντες: 2:1179: αὐτὰρ ἐπεὶ ῥέξαντες ἐπαρτέα δαῖτ᾽ ἐπάσαντο,
ῥέξει: 4:1658: νῆ᾽ ἐπ᾽ ἐρετμοῖσιν, δεδοκημένοι ἥντινα ῥέξει
ῥέξομεν: 2:690: ἠῷος μετιών: τὰ δὲ ῥέξομεν οἷα πάρεστιν,
ῥέξω: 3:711: ‘δαιμονίη, τί νύ τοι ῥέξω ἄκος, οἷ᾽ ἀγορεύεις,
ῥέον: 3:222: ἀέναοι κρῆναι πίσυρες ῥέον, ἃς ἐλάχηνεν
ῥέοντα: 2:1263: Φᾶσίν τ᾽ εὐρὺ ῥέοντα, καὶ ἔσχατα πείρατα πόντοι
ῥέοντας: 3:532: καὶ ποταμοὺς ἵστησιν ἄφαρ κελαδεινὰ ῥέοντας,
Ῥηβαίου: 2:791: ἔστ᾽ ἐπὶ Ῥηβαίου προχοὰς σκόπελόν τε Κολώνης:
Ῥήβαν: 2:349: Ῥήβαν ὠκυρόην ποταμὸν ἄκρην τε Μέλαιναν
Ῥήβαν: 2:652: Ῥήβαν ὠκυρόην ποταμὸν σκόπελόν τε Κολώνης,
ῥηγμῖνας: 2:348: πλώετε ῥηγμῖνας πεφυλαγμένοι, εἰσόκεν αὖτε
ῥηγμῖνες: 4:1573: ῥηγμῖνες φρίσσουσι διαυγέες: ἡ δὲ μεσηγὺ
ῥηγμῖνι: 1:1004: ὑλοτόμοι στοιχηδὸν ἐπὶ ῥηγμῖνι βάλωσιν,
ῥηγμῖνι: 2:534: βωμὸν ἁλὸς ῥηγμῖνι πέρην καὶ ἐφ᾽ ἱερὰ θέντες,
ῥηγμίνων: 4:1574: ῥηγμίνων στεινὴ τελέθει ὁδὸς ἐκτὸς ἐλάσσαι.
ῥηγμῖσιν: 4:251: ὅ ῥα θεᾷ ἥρωες ἐπὶ ῥηγμῖσιν ἔδειμαν,
ῥηγνύμενος: 4:1637: ῥηγνύμενος πέτρας, εἶργε χθονὶ πείσματ᾽ ἀνάψαι,
ῥηιδίη: 4:501: ῥηιδίη δέ κεν ἄμμι, κεδασθέντων δίχα λαῶν,
ῥηίδιον: 2:1210: ῥηίδιον, τοῖός μιν ὄφις περί τ᾽ ἀμφί τ᾽ ἔρυται
ῥηιδίως: 1:155: ῥηιδίως καὶ νέρθε κατὰ χθονὸς αὐγάζεσθαι.
ῥηιδίως: 1:850: ῥηιδίως. Κύπρις γὰρ ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὦρσεν
ῥηιδίως: 1:893: ῥηιδίως δ᾽ ἂν ἑοῖ καὶ ἀπείρονα λαὸν ἀγείραις
ῥηιδίως: 3:88: ῥηιδίως μιν ἑλόντα δέρος χρύσειον ὀίω
ῥηίτερον: 1:104: ῥηίτερον καμάτοιο τέλος πάντεσσιν ἔθεντο.
ῥηίτερον: 1:629: ῥηίτερον πάσῃσιν Ἀθηναίης πέλεν ἔργων,
ῥηίτερόν: 1:725: τῆς μὲν ῥηίτερόν κεν ἐς ἠέλιον ἀνιόντα
ῥηκτὸς: 3:847: ἦ τ᾽ ἂν ὅγ᾽ οὔτε ῥηκτὸς ἔοι χαλκοῖο τυπῇσιν,
ῥήνεσσιν: 4:1495: ὃς τότε Κάνθον ἔπεφνεν ἐπὶ ῥήνεσσιν ἑοῖσιν.
ῥηξαμένη: 4:28: ῥηξαμένη πλόκαμον, θαλάμῳ μνημήια μητρὶ
ῥῆξεν: 2:96: ῥῆξεν: ὁ δ᾽ ἀμφ᾽ ὀδύνῃ γνὺξ ἤριπεν: οἱ δ᾽ ἰάχησαν
ῥήσσωσι: 1:539: ἐμμελέως κραιπνοῖσι πέδον ῥήσσωσι πόδεσσιν:
ρήτη: 4:1219: Λ̓ρήτη: μετὰ δ᾽ αὖτε δυώδεκα δῶκεν ἕπεσθαι
ῥιγεδανὴ: 4:1341: ῥιγεδανὴ ἑτάροιο φίλους ἐπικεκλομένοιο.
ῥίγιον: 3:430: ῥίγιον ἀνθρώποισι κακῆς ἐπικείσετ᾽ ἀνάγκης,
ῥίγιον: 4:402: μίξαντες δαῒ χεῖρας: ὅ τοι καὶ ῥίγιον ἄλγος
ῥιγίστη: 2:292: ῥιγίστη πάντεσσιν ὀπιδνοτάτη τε τέτυκται,
ῥίγιστος: 2:215: Ἱκεσίου πρὸς Ζηνός, ὅτις ῥίγιστος ἀλιτροῖς
ῥίζα: 3:856: σαρκὶ νεοτμήτῳ ἐναλιγκίη ἔπλετο ῥίζα.
ῥίζας: 4:52: ἀμφί τε δυσπαλέας ῥίζας χθονός, οἷα γυναῖκες
ῥίζηθεν: 3:1400: κλασθέντα ῥίζηθεν, ἀλωήων πόνος ἀνδρῶν:
ῥίζης: 3:864: ῥίζης τεμνομένης Τιτηνίδος: ἔστενε δ᾽ αὐτὸς
ῥίζης: 4:1640: ῥίζης λοιπὸν ἐοντα μετ᾽ ἀνδράσιν ἡμιθέοισιν
ῥίζῃσιν: 2:320: οὐ γάρ τε ῥίζῃσιν ἐρήρεινται νεάτῃσιν,
ῥικνοῖς: 2:198: βάκτρῳ σκηπτόμενος ῥικνοῖς ποσὶν ᾖε θύραζε,
ῥικνοῖσιν: 1:669: γήραϊ δὴ ῥικνοῖσιν ἐπισκάζουσα πόδεσσιν,
ῥίμφα: 1:387: ῥίμφα μάλ᾽: οἱ δ᾽ ἑκάτερθεν ἐπίαχον ἀίσσοντες.
ῥίμφα: 1:1194: ῥίμφα δ᾽ ὀιστοδόκην μὲν ἐπὶ χθονὶ θῆκε φαρέτρην
ῥίμφα: 2:1232: τείνετο: ῥίμφα δὲ νῆσον ἀποπροέλειπον Ἄρηος.
ῥίμφα: 3:1269: ῥίμφα μάλ᾽ ἐς πεδίον τὸ Ἀρήιον ἠπείγοντο.
ῥίμφα: 3:1308: ῥίμφα ποδὶ κρούσας πόδα χάλκεον. ὧς δὲ καὶ ἄλλον
ῥίμφα: 4:504: ῥίμφα δὲ νῆ᾽ ἐπιβάντες ἐπερρώοντ᾽ ἐλάτῃσιν
ῥίμφα: 4:774: ῥίμφα σιδηρείων τυπίδων: ἔσχοντο δ᾽ ἀυτμῆς
ῥίμφα: 4:1365: ῥίμφα δὲ σεισάμενος γυίων ἄπο νήχυτον ἅλμην
ῥίμφα: 4:1705: ῥίμφα Μελαντίους ἀριήκοος, αἵ τ᾽ ἐνὶ πόντῳ
ῥινοὶ: 2:201: ἐσκλήκει, ῥινοὶ δὲ σὺν ὀστέα μοῦνον ἔεργον.
ῥινὸς: 4:174: ὅσση δὲ ῥινὸς βοὸς ἤνιος ἢ ἐλάφοιο
ῥινούς: 2:58: ὅσσον ἐγὼ ῥινούς τε βοῶν περίειμι ταμέσθαι
ῥίον: 1:1224: ὅσσαι κεῖσ᾽ ἐρατὸν νύμφαι ῥίον ἀμφενέμοντο,
ῥιπαὶ: 2:1116: κύματα καὶ ῥιπαὶ ἀνέμου φέρον ἀσχαλόωντας.
Ῥιπαίοις: 4:287: Ῥιπαίοις ἐν ὄρεσσιν ἀπόπροθι μορμύρουσιν.
ῥιπὴ: 1:1016: νυκτὸς ἔτι ῥιπὴ μένεν ἔμπεδον, ἀλλὰ θύελλαι
ῥιπῇ: 1:1027: ὀξείῃ ἴκελοι ῥιπῇ πυρός, ἥ τ᾽ ἐνὶ θάμνοις
ῥιπῇ: 3:43: δαίδαλα χάλκευεν ῥιπῇ πυρόσ᾽ ἡ δ᾽ ἄρα μούνη
ῥιπῇ: 3:1371: τὸν δ᾽ ἕλεν ἀμφασίη ῥιπῇ στιβαροῖο σόλοιο
ῥιπήν: 2:937: ῥιπήν, εὐκήλοισιν ἐνευδιόων πτερύγεσσιν.
ῥιπῆς: 2:1231: ἱστία δ᾽ ἤειραν, τὰ δ᾽ ὑπαὶ ῥιπῆς ἀνέμοιο
ῥιπῆς: 3:969: νηνεμίῃ: μετὰ δ᾽ αὖτις ὑπὸ ῥιπῆς ἀνέμοιο
ῥιπῇσί: 4:849: τοὺς δ᾽ εὗρεν παρὰ νηὶ σόλῳ ῥιπῇσί τ᾽ ὀιστῶν
ῥιπῇσιν: 4:1683: ῥιπῇσιν μὲν πρῶτα τινάσσεται, ὕστερον αὖτε
ρκτων: 1:941: Λ̓́ρκτων μιν καλέουσιν ὄρος περιναιετάοντες:
ῥοαὶ: 2:366: ἀκτῇ ἐπὶ προβλῆτι ῥοαὶ Ἅλυος ποταμοῖο
ῥοὰς: 2:938: καὶ δὴ Παρθενίοιο ῥοὰς ἁλιμυρήεντος,
ῥοάων: 3:1347: θάρσυνον μύθοισιν. ὁ δ᾽ ἐκ ποταμοῖο ῥοάων
Ῥοδανοῖο: 4:625: ἐκ δὲ τόθεν Ῥοδανοῖο βαθὺν ῥόον εἰσαπέβησαν,
ῥοδέῃσιν: 3:1019: τηκομένη, οἷόν τε περὶ ῥοδέῃσιν ἐέρση
ῥοῇσι: 3:1029: ἀκαμάτοιο ῥοῇσι λοεσσάμενος ποταμοῖο,
ῥοῇσιν: 1:54: Αἰθαλίδης: καὶ τὸν μὲν ἐπ᾽ Ἀμφρυσσοῖο ῥοῇσιν
ῥοῇσιν: 1:309: ἢ Αυκίην εὐρεῖαν, ἐπὶ Ξάνθοιο ῥοῇσιν,
ῥοῇσιν: 3:1391: ἠύτε κρηναῖαι ἀμάραι πλήθοντο ῥοῇσιν.
ῥόθια: 1:541: πόντου λάβρον ὕδωρ, ἐπὶ δὲ ῥόθια κλύζοντο:
ῥοθίοιο: 1:370: δούρατα καὶ ῥοθίοιο βίην ἔχοι ἀντιόωσαν.
ῥοθίοισιν: 2:1111: νῆα διάνδιχ᾽ ἔαξε τινασσομένην ῥοθίοισιν.
ῥοίζει: 4:129: νισσομένους, ῥοίζει δὲ πελώριον: ἀμφὶ δὲ μακραὶ
ῥοίζῳ: 2:1253: τὸν μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτης ἴδον ἕσπερον ὀξέι ῥοίζῳ
ῥοίζῳ: 4:138: ῥοίζῳ παλλομένοις χεῖρας βάλον ἀσχαλόωσαι.
ῥοίζῳ: 4:1541: ῥοίζῳ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κάρη στρέφει, ἐν δέ οἱ ὄσσε
Ῥοιτειάδος: 1:929: ἦρι, τὸ δ᾽ ἐννύχιοι Ῥοιτειάδος ἔνδοθεν ἀκτῆς
ῥόμβῳ: 1:1139: ῥόμβῳ καὶ τυπάνῳ Ῥείην Φρύγες ἱλάσκονται.
ῥόοι: 3:165: φαίνετο καὶ ποταμῶν ἱεροὶ ῥόοι, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
ῥόον: 1:217: κλείουσιν, ποταμοῖο παρὰ ῥόον Ἐργίνοιο,
ῥόον: 1:1208: δίζητο κρήνης ἱερὸν ῥόον, ὥς κέ οἱ ὕδωρ
ῥόον: 2:403: Φᾶσις δινήεις εὐρὺν ῥόον εἰς ἅλα βάλλει.
ῥόον: 2:517: Ὄθρυν καὶ ποταμοῦ ἱερὸν ῥόον Ἀπιδανοῖο.
ῥόον: 2:1267: εἰσέλασαν ποταμοῖο μέγαν ῥόον: αὐτὰρ ὁ πάντῃ
ῥόον: 4:134: Φάσιδι συμφέρεται ἱερὸν ῥόον: οἱ δὲ συνάμφω
ῥόον: 4:302: μεῖνεν, ἕως Ἴστροιο μέγαν ῥόον εἰσαφίκοντο.
ῥόον: 4:311: στεινὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἀγκῶνα ποτὶ ῥόον: ἀμφὶ δὲ δοιαὶ
ῥόον: 4:325: ᾧ πέρι δὴ σχίζων Ἴστρος ῥόον ἔνθα καὶ ἔνθα
ῥόον: 4:594: λαίφεσιν, ἐς δ᾽ ἔβαλον μύχατον ῥόον Ἠριδανοῖο:
ῥόον: 4:625: ἐκ δὲ τόθεν Ῥοδανοῖο βαθὺν ῥόον εἰσαπέβησαν,
ῥόον: 4:632: ἑπτὰ διὰ στομάτων ἵει ῥόον. ἐκ δ᾽ ἄρα τοῖο
ῥόον: 4:1415: ἱερὸν ἐκβλύοντα, θεαί, ῥόον, ᾧ ἀπὸ δίψαν
ῥόος: 1:1115: Μυσίαι: ἐκ δ᾽ ἑτέρης ποταμοῦ ῥόος Αἰσήποιο
ῥόος: 2:554: νῆα ῥόος, πολλὸν δὲ φόβῳ προτέρωσε νέοντο,
ῥόος: 2:573: νῆα δ᾽ ἔπειτα πέριξ εἴλει ῥόος. ἄκρα δ᾽ ἔκοψαν
ῥόος: 2:598: Πληγάσι δινήεις εἶχεν ῥόος: αἱ δ᾽ ἑκάτερθεν
ῥόος: 4:941: τὴν δὲ παρηορίην κόπτεν ῥόος: ἀμφὶ δὲ κῦμα
ῥόπαλον: 1:532: ἵζανον: ἄγχι δέ οἱ ῥόπαλον θέτο, καί οἱ ἔνερθεν
ῥόπαλόν: 1:1206: δέρμα θ᾽ ἑλὼν ῥόπαλόν τε παλίσσυτος ὦρτο νέεσθαι.
ῥοπάλῳ: 1:427: ἤτοι ὁ μὲν ῥοπάλῳ μέσσον κάρη ἀμφὶ μέτωπα
ῥοπάλῳ: 1:1196: τὴν δ᾽ ὅγε χαλκοβαρεῖ ῥοπάλῳ δαπέδοιο τινάξας
ῥοπάλῳ: 2:150: θεσμοῖσιν ῥοπάλῳ μιν ἀγηνορίης λελαθέσθαι.
ρὸς: 3:531: τοῖσι καὶ ἀκαμάτοιο π̣̣ρὸς μειλίσσετ᾽ ἀυτμή,
ρότοιο: 2:812: πίονας εὐα:ρότοιο γύας πεδίοιο ταμοίμην.’
ῥόχθεον: 4:923: ῥόχθεον, ᾗχι πάροιθεν ἀπέπτυεν αἰθομένη φλὸξ
ῥόῳ: 1:1234: αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς τὰ πρῶτα ῥόῳ ἔνι κάλπιν ἔρεισεν
ῥόῳ: 4:609: κυμαίνοντι ῥόῳ. Κελτοὶ δ᾽ ἐπὶ βάξιν ἔθεντο,
ῥύεο: 4:1071: ‘ναὶ φίλος, εἰ δ᾽ ἄγε μοι πολυκηδέα ῥύεο Κόλχων
ῥύετο: 4:1395: εἰσέτι που χθιζὸν παγχρύσεα ῥύετο μῆλα
ῥυμβόνας: 4:144: ῥυμβόνας ἀζαλέῃσιν ἐπηρεφέας φολίδεσσιν.
Ῥυνδακίδας: 1:1165: Ῥυνδακίδας προχοὰς μέγα τ᾽ ἠρίον Λἰγαίωνος
ῥυομένη: 1:572: ῥυομένη καὶ γαῖαν Ἰωλκίδα: τοὶ δὲ βαθείης
ῥύσασθαι: 3:905: δῶρ᾽ ἀποδεξαμένην ὀλοῶν ῥύσασθαι ἀέθλων.
ῥύσασθαι: 4:1701: ῥύσασθαι καλέων: κατὰ δ᾽ ἔρρεεν ἀσχαλόωντι
ῥύσασθε: 2:218: χραίσμετέ μοι, ῥύσασθε δυσάμμορον ἀνέρα λύμης,
ῥύσασθε: 4:83: ‘ἔκ με, φίλοι, ῥύσασθε δυσάμμορον, ὧς δὲ καὶ αὐτοὺς
ῥύσι᾽: 1:1351: τοῖο δὲ ῥύσι᾽ ὄπασσαν ἀποκρίναντες ἀρίστους
ῥύσια: 1:1357: οὕς οἱ ῥύσια κεῖθεν ἐπιπροέηκαν ἄγεσθαι.
ῥύσομαι: 3:63: ῥύσομαι, ὅσσον ἐμοῖσιν ἐνὶ σθένος ἔπλετο γυίοις,
ῥυσόμεναι: 4:859: ῥυσόμεναι. κείνη γὰρ ἐναίσιμος ὔμμι κέλευθος.
ῥυτῆρας: 3:1236: βήσατο, ῥυτῆρας δὲ χεροῖν ἔχεν. ἐκ δὲ πόληος
ῥωγάδος: 4:1446: ῥωγάδος ἐκ πέτρης πίεν ἄσπετον, ὄφρα βαθεῖαν
ῥώοντ᾽: 4:940: ῥώοντ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διασταδὸν ἀλλήλῃσιν.
ῥωχμοῖο: 4:1543: λάμπεται, ὄφρα μυχόνδε διὰ ῥωχμοῖο δύηται: