A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
: 1:88: Εὐρύτου, ᾧ πόρε τόξον Ἑκηβόλος: οὐδ᾽ ἀπόνητο
: 1:286: σεῖο πόθῳ μινύθουσα δυσάμμορος, ᾧ ἔπι πολλὴν
: 1:287: ἀγλαΐην καὶ κῦδος ἔχον πάρος, ᾧ ἔπι μούνῳ
: 1:290: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης: τὸ μὲν οὐδ᾽ ὅσον, οὐδ᾽ ἐν ὀνείρῳ
: 1:339: ὄρχαμον ἡμείων, ᾧ κεν τὰ ἕκαστα μέλοιτο,
: 1:384: ᾧ κράτεϊ βρίσαντες ἰῇ στυφέλιξαν ἐρωῇ
: 1:424: μείλιχος, ᾧ κ᾽ ἐπὶ πόντον ἐλευσόμεθ᾽ εὐδιόωντες.’
: 1:529: ὡς ἐδάσαντο πάροιθεν ἐρεσσέμεν ᾧ ἐνὶ χώρῳ,
: 1:616: ὦ μέλεαι, ζήλοιό τ᾽ ἐπισμυγερῶς ἀκόρητοι.
: 1:780: ἀνδράσιν, ᾧ καί μιν μνηστὴν κομέουσι τοκῆες:
: 1:1337: ‘ὦ πέπον, ἦ μάλα δή με κακῷ ἐκυδάσσαο μύθῳ,
: 2:132: αἱ δ᾽ ἤτοι τείως μὲν ἀολλέες ᾧ ἐνὶ σίμβλῳ
: 2:213: ᾗσι θεοπροπίῃσι. χάριν νύ τοι, ὦ ἄνα Λητοῦς
: 2:288: ‘οὐ θέμις, ὦ υἱεῖς Βορέω, ξιφέεσσιν ἐλάσσαι
: 2:341: ὦ μέλεοι, μὴ τλῆτε παρὲξ ἐμὰ θέσφατα βῆναι,
: 2:413: ‘ὦ γέρον, ἤδη μέν τε διίκεο πείρατ᾽ ἀέθλων
: 2:422: ‘ὦ τέκος, εὖτ᾽ ἂν πρῶτα φύγῃς ὀλοὰς διὰ πέτρας,
: 2:470: ‘ὦ φίλοι, οὐκ ἄρα πάντες ὑπέρβιοι ἄνδρες ἔασιν,
: 2:561: κάρτεϊ ᾧ πίσυνοι. τὰς δ᾽ αὐτίκα λοίσθιον ἄλλων
: 2:643: ‘ὦ φίλοι, ὑμετέρῃ ἀρετῇ ἔνι θάρσος ἀέξω.
: 2:776: ‘ὦ φίλοι, οἵου φωτὸς ἀποπλαγχθέντες ἀρωγῆς
: 2:910: ᾧ ἐν ἀμειδήτους ἁγίας ηὐλίζετο νύκτας,
: 2:939: πρηυτάτου ποταμοῦ, παρεμέτρεον, ᾧ ἔνι κούρη
: 2:1175: ἱερός, ᾧ ποτε πᾶσαι Ἀμαζόνες εὐχετόωντο.
: 2:1202: ‘ὦ φίλοι, ἡμέτερον μὲν ὅσον σθένος, οὔποτ᾽ ἀρωγῆς
: 3:12: τί χρέος; ἠὲ δόλον τινὰ μήσεαι, ᾧ κεν ἑλόντες
: 3:42: νήσοιο πλαγκτῆς εὐρὺν μυχόν, ᾧ ἔνι πάντα
: 3:119: καί ῤ̔ ὁ μὲν ἤδη πάμπαν ἐνίπλεον ᾧ ὑπὸ μαζῷ
: 3:171: ‘ὦ φίλοι, ἤτοι ἐγὼ μὲν ὅ μοι ἐπιανδάνει αὐτῷ
: 3:485: ‘ὦ πέπον, εἴ νύ τοι αὐτῷ ἐφανδάνει, οὔτι μεγαίρω.
: 3:492: ‘ὦ φίλοι, Αἰήταο ἀπηνέος ἄμμι φίλον κῆρ
: 3:523: ‘ὦ φίλοι, ἤτοι μὲν τόδε λοίσθιον. ἀλλά τιν᾽ οἴω
: 3:558: ‘ὦ πόποι, ἦ ῥα γυναιξὶν ὁμόστολοι ἐνθάδ᾽ ἔβημεν,
: 3:657: μύρεται, ᾧ μιν ὄπασσαν ἀδελφεοὶ ἠδὲ τοκῆες,
: 3:671: ἐκ θαλάμου θάλαμόνδε διαμπερές, ᾧ ἔνι κούρη
: 3:797: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης. ἦ τ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη
: 3:890: ‘ὦ φίλαι, ἦ μέγα δή τι παρήλιτον, οὐδ᾽ ἐνόησα
: 3:935: ἔρροις, ὦ κακόμαντι, κακοφραδές: οὔτε σε Κύπρις,
: 3:1321: πήληκα βριαρὴν δόρυ τ᾽ ἄσχετον, ᾧ π̔᾽ ὑπὸ μέσσας
: 4:269: καὶ ποταμὸς Τρίτων ἠύρροος, ᾧ ὕπο πᾶσα
: 4:295: αἴσιον, ᾧ καὶ πάντες ἐπευφήμησαν ἰδόντες
: 4:325: ᾧ πέρι δὴ σχίζων Ἴστρος ῥόον ἔνθα καὶ ἔνθα
: 4:404: ἥδε δὲ συνθεσίη κρανέει δόλον, ᾧ μιν ἐς ἄτην
: 4:496: εἰρεσίῃ περάαν πλόον ἀντίον, ᾧ ἐπέχουσιν
: 4:983: οὐκ ἐθέλων ἐνέπω προτέρων ἔποσ--ᾧ ἀπὸ πατρὸς
: 4:1013: ἐκδώῃς ᾧ πατρὶ κομιζέμεν, εἴ νυ καὶ αὐτὴ
: 4:1029: ‘ὑμέων, ὦ πέρι δὴ μέγα φέρτατοι, ἀμφί τ᾽ ἀέθλοις
: 4:1133: Εὐβοίης ἔντοσθεν Ἀβαντίδος ᾧ ἐνὶ κόλπῳ
: 4:1176: σκῆπτρον ἔχεν χρυσοῖο δικασπόλον, ᾧ ὕπο λαοὶ
: 4:1381: ὑμέας, ὦ πέρι δὴ μέγα φέρτατοι υἷες ἀνάκτων,
: 4:1394: πλαζόμενοι: ἷξον δ᾽ ἱερὸν πέδον, ᾧ ἔνι Λάδων
: 4:1409: ‘δαίμονες ὦ καλαὶ καὶ ἐύφρονες, ἵλατ᾽, ἄνασσαι,
: 4:1412: νύμφαι: ἴτ᾽ ὦ νύμφαι, ἱερὸν γένος Ὠκεανοῖο,
: 4:1415: ἱερὸν ἐκβλύοντα, θεαί, ῥόον, ᾧ ἀπὸ δίψαν
: 4:1456: ‘ὦ πόποι, ἦ καὶ νόσφιν ἐὼν ἐσάωσεν ἑταίρους
: 4:1506: ἀλλὰ μὲν ᾧ τὰ πρῶτα μελάγχιμον ἰὸν ἐνείη
: 4:1732: δαιμονίη βῶλαξ ἐπιμάστιος ᾧ ἐν ἀγοστῷ
: 4:1739: ‘Τρίτωνος γένος εἰμί, τεῶν τροφός, ὦ φίλε, παίδων,
: 4:1747: ‘ὦ πέπον, ἦ μέγα δή δε καὶ ἀγλαὸν ἔμμορε κῦδος.
Ὠγυγίῃ: 3:1177: Ἀονίοιο δράκοντος, ὃν Ὠγυγίῃ ἐνὶ Θήβῃ
ὧδ᾽: 1:195: ὧδ᾽ ἔτι κουρίζων περιθαρσέα δῦνεν ὅμιλον
ὧδ᾽: 1:870: ἐσσόμεθ᾽ ὧδ᾽ ἐπὶ δηρὸν ἐελμένοι: οὐδέ τι κῶας
ὧδ᾽: 2:227: ἢ κείνας: ὧδ᾽ αἶψα διηέριαι ποτέονται.
ὧδ᾽: 2:1222: οὔτε γὰρ ὧδ᾽ ἀλκὴν ἐπιδευόμεθ᾽, ὥστε χερείους
ὧδ᾽: 3:567: αὐτίκ᾽ ἐποτρύνων τὸν ἑὸν νόον ὧδ᾽ ἀγόρευεν:
ὧδ᾽: 3:696: δείματι, τοῖ᾽ ἐσάκουσεν: ἀμείβετο δ᾽ ὧδ᾽ ἐπέεσσιν:
ὧδε: 1:240: ἀστέρες ὣς νεφέεσσι μετέπρεπον: ὧδε δ᾽ ἕκαστος
ὧδε: 1:296: ὧδε λίην, ἐπεὶ οὐ μὲν ἐρητύσεις κακότητος
ὧδε: 1:445: ὧδε κακοῖς δεδαὼς ἔτι καὶ πάρος οἰωνοῖσιν
ὧδέ: 1:674: ἦκα μόλις κυφοῖο μεταφρένου, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
ὧδε: 1:895: σχήσεις, οὔτ᾽ αὐτὴ προτιόσσομαι ὧδε τελεῖσθαι.
ὧδέ: 1:1091: κινήσας ἀνέγειρε παρασχεδόν, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
ὧδέ: 1:1289: θυμὸν ἔδων: Τελαμῶνα δ᾽ ἕλεν χόλος, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
ὧδέ: 2:242: δάκρυ δ᾽ ὀμορξαμένω σχεδὸν ἤλυθον, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν
ὧδε: 2:260: δαίμονες, οἳ μηδ᾽ ὧδε θανόντι περ εὐμενέοιεν,
ὧδε: 2:314: χρείων ἑξείης τε καὶ ἐς τέλος. ὧδε γὰρ αὐτὸς
ὧδε: 2:363: ὧδε μάλ᾽ ἂμ πέλαγος τετραμμένη αἰθέρι κύρει.
ὧδε: 2:1194: ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ ὧδε καὶ αὐτοὶ ἐς Ἑλλάδα μαιομένοισιν
ὧδε: 2:1200: κῶας ἄγειν κριοῖο μεμαότας, ὧδε δ᾽ ἔειπεν
ὧδε: 3:182: ὧδε γὰρ ἐξ αὐτοῖο πάρος κακότητα δαέντες
ὧδέ: 3:938: ὀμφὴν οἰωνοῖο θεήλατον, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
ὧδε: 4:999: ὧδε μάλ᾽ ἀγχίμολον στρατὸς ἄσπετος ἐξεφαάνθη
ὧδέ: 4:1330: παπτήνας ἀν᾽ ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ χθονός, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
ὠδῖνι: 1:149: τηλυγέτους ὠδῖνι μιῇ τέκεν: οὐδ᾽ ἀπίθησεν
ὠδίνων: 1:975: ὠδίνων, Μέροπος Περκωσίου ἐκγεγαυῖα,
ὠδύραντο: 1:1066: νύμφαι ἀποφθιμένην ἀλσηίδες ὠδύραντο:
ὠδύροντο: 4:1302: παννύχιαι ἐλεεινὸν ἰήλεμον ὠδύροντο.
Ὤι: 3:674: ‘Ὤι μοι ἐγώ, Μήδεια, τί δὴ τάδε δάκρυα λείβεις;
ὤιξε: 3:645: ἦ ῥα, καὶ ὀρθωθεῖσα θύρας ὤιξε δόμοιο,
ὠισάμην: 1:291: ὠισάμην, εἰ Φρίξος ἐμοὶ κακὸν ἔσσετ᾽ ἀλύξας.’
ὦκα: 1:404: Ἀκτίου Ἐμβασίοιό τ᾽ ἐπώνυμον: ὦκα δέ τοίγε
ὦκα: 1:710: χρεῖος ὅ τι φρονέουσα μετήλυθεν. ὦκα δὲ τούσγε
ὦκα: 1:719: τηλυγέτην γεγαυῖαν ἀνασσέμεν: ὦκα δὲ τόνγε
ὦκα: 1:1274: ἠῷος, πνοιαὶ δὲ κατήλυθον: ὦκα δὲ Τῖφυς
ὦκα: 2:63: ἠδὲ Βιαντιάδης Ταλαὸς μέγας: ὦκα δ᾽ ἱμάντας
ὦκα: 2:438: αὐτός τ᾽ ἀγγελίῃ Φινεὺς πέλεν. ὦκα δὲ τόνγε
ὦκα: 2:495: ὦκα δὲ κεκλόμενοι μαντήιον Ἀπόλλωνα
ὦκα: 2:878: ναυτιλίην. ἀλλ᾽ ὦκα, παραιφάμενος τάδε πάντα,
ὦκα: 2:906: ὦκα δὲ Καλλιχόροιο παρὰ προχοὰς ποταμοῖο
ὦκα: 2:1266: ἱστὸν ἄφαρ χαλάσαντο παρακλιδόν: ὦκα δ᾽ ἐρετμοῖς
ὦκα: 3:213: ὦκα δ᾽ ὅτ᾽ ἐκ πεδίοιο πόλιν καὶ δώμαθ᾽ ἵκοντο
ὦκα: 3:278: ὦκα δ᾽ ὑπὸ φλιὴν προδόμῳ ἔνι τόξα τανύσσας
ὦκα: 3:489: ὧς ἔφατ᾽: ὦκα δ᾽ ἕλος μετεκίαθον. αὐτὰρ ἑταῖροι
ὦκα: 3:543: κίρκος δ᾽ ἀφλάστῳ περικάππεσεν. ὦκα δὲ Μόψος
ὦκα: 3:1051: αὐτίκ᾽ ἐπὴν κρατεροὺς ζεύξῃς βόας, ὦκα δὲ πᾶσαν
ὦκα: 4:962: αὖτις ἐπαυρόμενοι προτέρω θέον: ὦκα δ᾽ ἄμειβον
ὠκέα: 2:286: εἰ μὴ ἄρ᾽ ὠκέα ῀Ἰρις ἴδεν, κατὰ δ᾽ αἰθέρος ἆλτο
Ὠκεανὶς: 1:504: Ὠκεανὶς νιφόεντος ἔχον κράτος Οὐλύμποιο:
Ὠκεανὶς: 2:1241: Ὠκεανὶς Φιλύρη εἰς οὔρεα μακρὰ Πελασγῶν
Ὠκεανοῖο: 1:506: ἡ δὲ Ῥέῃ, ἔπεσον δ᾽ ἐνὶ κύμασιν Ὠκεανοῖο:
Ὠκεανοῖο: 3:956: ὑψόσ᾽ ἀναθρώσκων ἅ τε Σείριος Ὠκεανοῖο,
Ὠκεανοῖο: 3:1229: ἠελίου, ὅτε πρῶτον ἀνέρχεται Ὠκεανοῖο.
Ὠκεανοῖο: 4:282: ἔστι δέ τις ποταμός, ὕπατον κέρας Ὠκεανοῖο,
Ὠκεανοῖο: 4:636: κόλπον ἐς Ὠκεανοῖο, τὸν οὐ προδαέντες ἔμελλον
Ὠκεανοῖο: 4:1412: νύμφαι: ἴτ᾽ ὦ νύμφαι, ἱερὸν γένος Ὠκεανοῖο,
Ὠκεανοῦ: 3:244: Τηθύος Ὠκεανοῦ τε πανοπλοτάτην γεγαυῖαν.
Ὠκεανοῦ: 4:630: Ὠκεανοῦ, τῇ δ᾽ αὖτε μετ᾽ Ἰονίην ἅλα βάλλει,
ὠκείαις: 3:878: ὠκείαις κεμάδεσσι διεξελάσῃσι κολώνας,
ὠκείαις: 4:42: ὠκείαις ἄψορροι ἀναθρώσκοντες ἀοιδαῖς.
ὠκείας: 4:818: Αἴολον ὠκείας ἀνέμων ἄικας ἐρύξειν,
ὠκείῃ: 3:758: ὠκείῃ στροφάλιγγι τινάσσεται ἀίσσουσα:
ὤκιστα: 4:242: Ἥρης, ὄφρ᾽ ὤκιστα κακὸν Πελίαο δόμοισιν
ὠκυπέτας: 1:1050: ὠκυπέτας ἀγεληδὸν ὑποτρέσσωσι πέλειαι.
ὠκυπόδων: 1:147: Κάστορά τ᾽ ὠκυπόδων ὦρσεν δεδαημένον ἵππων
ὠκυπόδων: 3:1234: τῷ δὲ καὶ ὠκυπόδων ἵππων εὐπηγέα δίφρον
ὠκύπτερα: 2:1257: ἶσα δ᾽ ἐυξέστοις ὠκύπτερα πάλλεν ἐρετμοῖς,
ὠκυρόην: 2:349: Ῥήβαν ὠκυρόην ποταμὸν ἄκρην τε Μέλαιναν
ὠκυρόην: 2:652: Ῥήβαν ὠκυρόην ποταμὸν σκόπελόν τε Κολώνης,
ὠκύτατος: 4:1015: ὠκύτατος κούφῃσι θέει νόος ἀμπλακίῃσιν.
ὠκυτέρη: 4:845: αὐτὴ δ᾽ ὠκυτέρη ἀμαρύγματος ἠὲ βολάων
Ὠλενίοιο: 1:202: σὺν δὲ Παλαιμόνιος Λέρνου πάις Ὠλενίοιο,
ὤλεσε: 3:660: τὸν δέ τις ὤλεσε μοῖρα, πάρος ταρπήμεναι ἄμφω
ὤλεσσα: 4:1034: ἥδ᾽ ἐγώ, ἣ πάτρην τε καὶ οὓς ὤλεσσα τοκῆας,
ὤλετο: 1:256: ὡς ὄφελεν καὶ Φρίξον, ὅτ᾽ ὤλετο παρθένος Ἕλλη,
ὤλετο: 4:20: καί νύ κεν αὐτοῦ τῆμος ὑπὲρ μόρον ὤλετο κούρη,
ὦλκας: 3:1053: οἱ δ᾽ ἤδη κατὰ ὦλκας ἀνασταχύωσι Γίγαντες
ὦλκας: 3:1332: δεινὸν δ᾽ ἐσμαράγευν ἄμυδις κατὰ ὦλκας ἀρότρου
ὧλλοι: 1:998: σὺν δὲ καὶ ὧλλοι δῆθεν ὑπότροποι ἀντιόωντες,
ὧλλοι: 1:1081: ὧλλοι μέν ῥα πάρος δεδμημένοι εὐνάζοντο
ὧλλοι: 1:1101: Ζεὺς αὐτὸς Κρονίδης ὑποχάζεται. ὧς δὲ καὶ ὧλλοι
ὧλλοι: 2:876: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι δεῦρο δαήμονες ἄνδρες ἔασιν,
ὧλλοι: 3:176: ὧλλοι μὲν κατὰ νῆα σὺν ἔντεσι μίμνεθ᾽ ἕκηλοι:
ὧλλοι: 3:356: τόνδε μέν, οἷό περ οὕνεκ᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος ὧλλοι ἄγερθεν,
ὧλλοι: 3:365: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι πάντες, ὅσοι συνέπονται ἑταῖροι,
ὧλλοι: 3:991: οὔνομα καὶ καλὸν τεύχων κλέος: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι
ὧλλοι: 4:253: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδης ἐμνήσατο, σὺν δὲ καὶ ὧλλοι
Ὠλόμεθ᾽: 4:1259: ‘Ὠλόμεθ᾽ αἰνότατον δῆθεν μόρον, οὐδ᾽ ὑπάλυξις
ὡμάρτευν: 1:579: ὡμάρτευν: τὴν δ᾽ αἰὲν ἐπασσύτερος φέρεν οὖρος.
ὠμηστέω: 3:851: αἰετοῦ ὠμηστέω κνημοῖς ἔνι Καυκασίοισιν
ὠμηστὴν: 2:1261: αἰετὸν ὠμηστὴν αὐτὴν ὁδὸν εἰσενόησαν.
ὠμηστῇσιν: 4:670: θῆρες δ᾽ οὐ θήρεσσιν ἐοικότες ὠμηστῇσιν,
ὠμοβόροις: 1:636: Θυιάσιν ὠμοβόροις ἴκελαι: φὰν γάρ που ἱκάνειν
ὠμοθετῆσαι: 3:1032: ἀρνειὸν σφάζειν, καὶ ἀδαίετον ὠμοθετῆσαι,
ὤμοις: 3:45: λευκοῖσιν δ᾽ ἑκάτερθε κόμας ἐπιειμένη ὤμοις
ὤμοις: 3:1281: καὶ ξίφος ἀμφ᾽ ὤμοις, γυμνὸς δέμας, ἄλλα μὲν Ἄρει
ὤμοις: 4:1373: ἀλλά μιν ἀστεμφεῖ τε βίῃ καὶ ἀτειρέσιν ὤμοις
ὤμοισι: 1:721: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἀμφ᾽ ὤμοισι θεᾶς Τριτωνίδος ἔργον,
ὤμοισι: 3:73: αὐτὸς ἑοῖς ὤμοισι διὲκ προαλὲς φέρεν ὕδωρ.
ὤμοισι: 4:1384: ἀνθεμένους ὤμοισι φέρειν δυοκαίδεκα πάντα
ὤμοισιν: 2:104: ἔνθα καὶ ἔνθ᾽ ὤμοισιν ἐπ᾽ ἀμφοτέροις ἐκεάσθη.
ὦμον: 1:1198: ἠνορέῃ πίσυνος: ἐν δὲ πλατὺν ὦμον ἔρεισεν
ὠμὸν: 3:1388: ὠμὸν ἐπισπεύδων κείρει στάχυν, οὐδὲ βολῇσιν
ὦμον: 4:955: ὀρθὸς ἐπὶ στελεῇ τυπίδος βαρὺν ὦμον ἐρείσας
ὠμόν: 4:1437: ὠμόν, ἀδέψητον: στιβαρὸν δ᾽ ἔχεν ὄζον ἐλαίης
ὤμοσεν: 2:291: ὧς φαμένη λοιβὴν Στυγὸς ὤμοσεν, ἥ τε θεοῖσιν
ὤμου: 1:743: Ἄρεος ὀχμάζουσα θοὸν σάκος: ἐκ δέ οἱ ὤμου
ὤμους: 1:324: δέρμα δ᾽ ὁ μὲν ταύροιο ποδηνεκὲς ἀμφέχετ᾽ ὤμους
ὠμούς: 2:53: ὠμούς, ἀζαλέους, περὶ δ᾽ οἵγ᾽ ἔσαν ἐσκληῶτες.
ὤμῳ: 2:93: κρᾶτα παρακλίνας, ὤμῳ δ᾽ ἀνεδέξατο πῆχυν
ὤμῳ: 2:1038: ἧκ᾽ ἐπί οἱ πτερὸν ὀξύ: τὸ δ᾽ ἐν λαιῷ πέσεν ὤμῳ
ὤμῳ: 4:179: ἤιε δ᾽ ἄλλοτε μὲν λαιῷ ἐπιειμένος ὤμῳ
ὤμων: 1:945: αἱ μὲν ἀπὸ στιβαρῶν ὤμων δύο, ταὶ δ᾽ ὑπένερθεν
ὤμων: 3:1383: ὤμων τελλομένους: τοὺς δὲ νέον ἑστηῶτας,
ὤμων: 4:1390: ὡς φέρον, ὡς εἰσβάντες ἀπὸ στιβαρῶν θέσαν ὤμων.
ὧν: 1:1307: ὧν ἑτέρη, θάμβος περιώσιον ἀνδράσι λεύσσειν,
ὧν: 2:195: τούσδ᾽ αὐτοὺς παριόντας ἐπήισεν, ὧν οἱ ἰόντων
ὧν: 2:398: Βύζηρες δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὁμώλακες, ὧν ὕπερ ἤδη
ὧν: 4:1030: ὧν κάμον ὑμετέροισιν, ἀτύζομαι: ἧς ἰότητι
ὧν: 4:1326: ὧν ἔκαμεν δηρὸν κατὰ νηδύος ὔμμε φέρουσα:
ὧν: 4:1352: ὧν ἔκαμεν δηρὸν κατὰ νηδύος ἄμμε φέρουσα
ὦνον: 2:1008: ὦνον ἀμείβονται βιοτήσιον, οὐδέ ποτέ σφιν
ὤπασε: 2:32: ὤπασε Λημνιάδων: ὁ δ᾽ ἐρεμνὴν δίπτυχα λώπην
ὤπασε: 3:1181: ὤπασε μαντοσύνῃσι προηγήτειραν ὁδοῖο.
ᾧπέρ: 4:695: ᾧπέρ τ᾽ Αἰήταο πάιν κτάνεν: οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε
ὠπήν: 3:820: φάρμακα συνθεσίῃσι, καὶ ἀντήσειεν ἐς ὠπήν.
ὠπὴν: 3:907: κέκλομαι εἰς ὠπὴν ἑτάρων ἄπο μοῦνον ἱκέσθαι,
ὡπλίζοντο: 2:997: ἔνθα Θεμισκύρειαι Ἀμαζόνες ὡπλίζοντο.
ὡραίην: 3:1389: μίμνει ἐς ὡραίην τερσήμεναι ἠελίοιο:
Ὠρεΐδης: 2:110: Ὠρεΐδης δ᾽ Ἀμύκοιο βίην ὑπέροπλος ὀπάων
Ὠρείθυια: 1:212: οὕς ποτ᾽ Ἐρεχθηὶς Βορέῃ τέκεν Ὠρείθυια
ὠρέξαντο: 2:1113: δούρατος ὠρέξαντο πελωρίου, οἷά τε πολλὰ
ὥρη: 2:1088: ἧνται ἀκήν, ἐπεὶ οὔ σφε κατέλλαβε χείματος ὥρη
ὥρη: 2:1280: Φάσιδος: ὥρη δ᾽ ἧμιν ἐνὶ σφίσι μητιάασθαι,
ὥρη: 3:506: ‘ὥρη μητιάασθαι ὅ κ᾽ ἔρξομεν. οὐ μὲν ἔολπα
ὥρη: 3:1137: σιγῇ ἀνιάζεσκον: ἐδεύετο δ᾽ ἤματος ὥρη
ὥρη: 3:1142: ‘ὥρη ἀποβλώσκειν, μὴ πρὶν φάος ἠελίοιο
ὥρη: 4:836: ἀλλ᾽ ὥρη δολιχήν τε καὶ ἄσπετον οἶμον ὁδεύειν,
ὥρην: 3:417: ἠέριος ζεύγνυμι βόας, καὶ δείελον ὥρην
ὥρην: 3:898: λεξάμεναι τότ᾽ ἔπειτ᾽ αὐτὴν ἀπονισσόμεθ᾽ ὥρην.
Ὤρικον: 4:1213: οὔρεα, Νεσταίους τε καὶ Ὤρικον εἰσαφικέσθαι:
Ὠρίωνος: 1:1202: χειμερίη ὀλοοῖο δύσις πέλει Ὠρίωνος,
Ὠρίωνος: 3:744: ναῦται εἰς Ἑλίκην τε καὶ ἀστέρας Ὠρίωνος
ὥρμαιν᾽: 3:452: ὥρμαιν᾽, ὅσσα τ᾽ Ἔρωτες ἐποτρύνουσι μέλεσθαι.
ὡρμήθη: 1:131: ὡρμήθη: σὺν καί οἱ Ὕλας κίεν, ἐσθλὸς ὀπάων,
ὡρμήθησαν: 4:314: Ἄψυρτος Κόλχοι τε θοώτερον ὡρμήθησαν:
ὡρμήθησαν: 4:1462: κινυμένης ἀμάθου. Βορέαο μὲν ὡρμήθησαν
ὤρνυντ᾽: 2:899: ὤρνυντ᾽, ἰθύνειν λελιημένοι. ἀλλ᾽ ἄρα τούσγε
ὤρνυτ᾽: 1:349: Ἡρακλέης: ἀνὰ δ᾽ αὐτὸς ἀρήιος ὤρνυτ᾽ Ἰήσων
ὤρνυτ᾽: 2:122: Αἰακίδαι, σὺν δέ σφιν ἀρήιος ὤρνυτ᾽ Ἰήσων.
ὤρνυτ᾽: 3:439: Ἴσκεν ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἀπὸ θρόνου ὤρνυτ᾽ Ἰήσων,
ὤρνυτο: 1:1104: ὤρνυτο δ᾽ ἐξ εὐνῆς κεχαρημένος: ὦρσε δ᾽ ἑταίρους
ὦρσε: 1:1104: ὤρνυτο δ᾽ ἐξ εὐνῆς κεχαρημένος: ὦρσε δ᾽ ἑταίρους
ὦρσε: 2:924: θάμβησαν: τοὺς δ᾽ ὦρσε θεοπροπέων ἐπικέλσαι
ὦρσε: 2:1104: νυκτὶ δ᾽ ἔβη πόντονδε πελώριος, ὦρσε δὲ κῦμα
ὦρσε: 3:197: ὦρσε καὶ Αὐγείην: αὐτὸς δ᾽ ἕλεν Ἑρμείαο
ὦρσε: 3:960: Αἰσονίδης, κάματον δὲ δυσίμερον ὦρσε φαανθείς.
ὦρσε: 4:1149: αἱ δ᾽ ἔσαν ἐκ πεδίων ἀλσηίδες. ὦρσε γὰρ αὐτὴ
ὦρσεν: 1:70: ὦρσεν, ἀριστήεσσι σὺν ἀνδράσιν ὄφρα νέοιτο.
ὦρσεν: 1:110: ὦρσεν Ἀθηναίη, μετὰ δ᾽ ἤλυθεν ἐλδομένοισιν.
ὦρσεν: 1:147: Κάστορά τ᾽ ὠκυπόδων ὦρσεν δεδαημένον ἵππων
ὦρσεν: 1:850: ῥηιδίως. Κύπρις γὰρ ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὦρσεν
ὦρσεν: 3:390: καὶ κρυερὴ βασιλῆος ἀτασθάλου ὦρσεν ἐφετμή.
ὦρσεν: 4:23: ὦρσεν ἀτυζομένην: πτερόεις δέ οἱ ἐν φρεσὶ θυμὸς
ὦρσεν: 4:576: μηδομένη δ᾽ ἄνυσιν τοῖο πλόου, ὦρσεν ἀέλλας
ὦρσέν: 4:772: Ἥρης ἐννεσίῃς, ὦρσέν τέ μιν εἰς ἓ νέεσθαι.
ὦρσεν: 4:1467: ὦρσεν, ἵν᾽ Ἡρακλῆος ἀπηλεγέως πεπύθοιτο,
ὦρτ᾽: 3:1164: ὦρτ᾽ ἰέναι σὺν τοῖσι, πιφαυσκόμενος τὰ ἕκαστα,
ὦρτο: 1:156: σὺν δὲ Περικλύμενος Νηλήιος ὦρτο νέεσθαι,
ὦρτο: 1:310: τοῖος ἀνὰ πληθὺν δήμου κίεν: ὦρτο δ᾽ ἀυτὴ
ὦρτο: 1:668: λάινον: αὐτὰρ ἔπειτα φίλη τροφὸς ὦρτο Πολυξώ,
ὦρτο: 1:708: ἦ, καὶ ἔλυσ᾽ ἀγορήν, μετὰ δ᾽ εἰς ἑὸν ὦρτο νέεσθαι.
ὦρτο: 1:853: ἔνθ᾽ ὁ μὲν Ὑψιπύλης βασιλήιον ἐς δόμον ὦρτο
ὦρτο: 1:1206: δέρμα θ᾽ ἑλὼν ῥόπαλόν τε παλίσσυτος ὦρτο νέεσθαι.
ὦρτο: 1:1250: αἶψα δ᾽ ἐρυσσάμενος μέγα φάσγανον ὦρτο δίεσθαι,
ὦρτο: 2:557: δὴ τότ᾽ ἔπειθ᾽ ὁ μὲν ὦρτο πελειάδα χειρὶ μεμαρπὼς
ὦρτο: 2:567: ἄμφω ὁμοῦ ξυνιοῦσαι ἐπέκτυπον. ὦρτο δὲ πολλὴ
ὦρτο: 3:48: ἔσχεθεν, εἴσω τέ σφ᾽ ἐκάλει, καὶ ἀπὸ θρόνου ὦρτο,
ὦρτο: 3:268: ὧς ἔφατ᾽: Αἰήτης δὲ πανύστατος ὦρτο θύραζε,
ὦρτο: 3:517: ὦρτο μέγα φρονέων, ἐπὶ δ᾽ υἱέε Τυνδαρέοιο:
ὦρτο: 3:708: ἄμφω ἐπ᾽ ἀλλήλῃσι θέσαν γόον: ὦρτο δ᾽ ἰωὴ
ὦρτο: 3:1147: εἰς ἑτάρους καὶ νῆα κεχαρμένος ὦρτο νέεσθαι:
ὦρτο: 3:1326: λάβρον ἐπιπνείοντε πυρὸς σέλας: ὦρτο δ᾽ ἀυτμὴ
ὦρτο: 4:185: λαμπόμενον στεροπῇ ἴκελον Διός. ὦρτο δ᾽ ἕκαστος
ὦρτο: 4:1109: ἡ δ᾽ ἔπος ἐν θυμῷ πυκινὸν βάλετ᾽: αὐτίκα δ᾽ ὦρτο
ὦρτο: 4:1366: ὦρτο θέειν, πνοιῇ ἴκελος πόδας. αἶψα δὲ Πηλεὺς
ὠρύεται: 4:1337: σύννομον ἣν μεθέπων ὠρύεται: αἱ δὲ βαρείῃ
ὠρχήσαντο: 1:1135: σκαίροντες βηταρμὸν ἐνόπλιον ὠρχήσαντο,
ὠρώρει: 4:1696: ὠρώρει σκοτίη μυχάτων ἀνιοῦσα βερέθρων.
ὥς: 1:5: τοίην γὰρ Πελίης φάτιν ἔκλυεν, ὥς μιν ὀπίσσω
ὡς: 1:44: γυῖα, μένεν δ᾽ ἔτι θυμὸς ἀρήιος, ὡς τὸ πάρος περ.
ὡς: 1:82: ὡς οὐκ ἀνθρώποισι κακὸν μήκιστον ἐπαυρεῖν,
ὧς: 1:232: ἔμμεναι: ὧς δὲ καὶ αὐτὸν Ἰήσονα γείνατο μήτηρ
ὣς: 1:240: ἀστέρες ὣς νεφέεσσι μετέπρεπον: ὧδε δ᾽ ἕκαστος
ὧς: 1:247: ὧς φάσαν ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ πτόλιν: αἱ δὲ γυναῖκες
ὡς: 1:256: ὡς ὄφελεν καὶ Φρίξον, ὅτ᾽ ὤλετο παρθένος Ἕλλη,
ὥς: 1:258: ἀνδρομέην προέηκε κακὸν τέρας, ὥς κεν ἀνίας
ὧς: 1:260: αἱ μὲν ἄρ᾽ ὧς ἀγόρευον ἐπὶ προμολῇσι κιόντων.
ὡς: 1:268: μήτηρ δ᾽ ὡς τὰ πρῶτ᾽ ἐπεχεύατο πήχεε παιδί,
ὧς: 1:269: ὧς ἔχετο κλαίουσ᾽ ἀδινώτερον, ἠύτε κούρη
ὧς: 1:276: ὧς ἀδινὸν κλαίεσκεν ἑὸν παῖδ᾽ ἀγκὰς ἔχουσα
ὧς: 1:292: ὧς ἥγε στενάχουσα κινύρετο: ταὶ δὲ γυναῖκες
ὧς: 1:341: ὧς φάτο: πάπτηναν δὲ νέοι θρασὺν Ἡρακλῆα
ὡς: 1:348: ἦ ῥα μέγα φρονέων, ἐπὶ δ᾽ ᾔνεον, ὡς ἐκέλευεν
ὡς: 1:352: μηκέτ᾽ ἔπειθ᾽, ὡς καὶ πρίν, ἐρητύοιτο κέλευθα.
ὥς: 1:377: ὥς κεν ὀλισθαίνουσα δι᾽ αὐτάων φορέοιτο.
ὧς: 1:448: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: κοῦροι δὲ θεοπροπίης ἀίοντες
ὧς: 1:485: ὧς ἔφατ᾽: ἐκ δ᾽ ἐγέλασσεν ἄδήν Ἀφαρήιος Ἴδας
ὡς: 1:496: ἤειδεν δ᾽ ὡς γαῖα καὶ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα,
ὡς: 1:499: ἠδ᾽ ὡς ἔμπεδον αἰὲν ἐν αἰθέρι τέκμαρ ἔχουσιν
ὡς: 1:501: οὔρεά θ᾽ ὡς ἀνέτειλε, καὶ ὡς ποταμοὶ κελάδοντες
ὡς: 1:501: οὔρεά θ᾽ ὡς ἀνέτειλε, καὶ ὡς ποταμοὶ κελάδοντες
ὡς: 1:503: ἤειδεν δ᾽ ὡς πρῶτον Ὀφίων Εὐρυνόμη τε
ὥς: 1:505: ὥς τε βίῃ καὶ χερσὶν ὁ μὲν Κρόνῳ εἴκαθε τιμῆς,
ὡς: 1:529: ὡς ἐδάσαντο πάροιθεν ἐρεσσέμεν ᾧ ἐνὶ χώρῳ,
ὧς: 1:540: ὧς οἱ ὑπ᾽ Ὀρφῆος κιθάρῃ πέπληγον ἐρετμοῖς
ὣς: 1:546: ἀτραπὸς ὣς χλοεροῖο διειδομένη πεδίοιο.
ὡς: 1:575: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀγραύλοιο κατ᾽ ἴχνια σημαντῆρος
ὧς: 1:578: καλὰ μελιζόμενος νόμιον μέλος, ὧς ἄρα τοίγε
ὥς: 1:618: ἀμφ᾽ εὐνῇ, πᾶν δ᾽ ἄρσεν ὁμοῦ γένος, ὥς κεν ὀπίσσω
ὧς: 1:667: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ θῶκον ἐφίζανε πατρὸς ἑοῖο
ὡς: 1:675: ‘δῶρα μέν, ὡς αὐτῇ περ ἐφανδάνει Ὑψιπυλείῃ,
ὡς: 1:680: ὡς καὶ νῦν ὅδ᾽ ὅμιλος ἀνωίστως ἐφικάνει.
ὧς: 1:697: ὧς ἔφατ᾽: ἐν δ᾽ ἀγορὴ πλῆτο θρόου. εὔαδε γάρ σφιν
ὧς: 1:709: ὧς δὲ καὶ Ἰφινόη Μινύας ἵκεθ᾽: οἱ δ᾽ ἐρέεινον,
ὧς: 1:717: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἐναίσιμος ἥνδανε μῦθος.
ὡς: 1:763: ἐν καὶ Φρίξος ἔην Μινυήιος ὡς ἐτεόν περ
ὡς: 1:816: λώβην, ὡς τὸ πάροιθεν, ἀεικέα παῖδες ἄμυνον:
ὧς: 1:875: ὧς νείκεσσεν ὅμιλον: ἐναντία δ᾽ οὔ νύ τις ἔτλη
ὡς: 1:879: ὡς δ᾽ ὅτε λείρια καλὰ περιβρομέουσι μέλισσαι
ὧς: 1:882: καρπὸν ἀμέργουσιν πεποτημέναι: ὧς ἄρα ταίγε
ὧς: 1:886: ὧς δὲ καὶ Ὑψιπύλη ἠρήσατο χεῖρας ἑλοῦσα
ὡς: 1:890: αὔτως, ὡς ἐθέλεις καί τοι φίλον. ἥδε δὲ νῆσος
ὧς: 1:910: ἦ, καὶ ἔβαιν᾽ ἐπὶ νῆα παροίτατος: ὧς δὲ καὶ ἄλλοι
ὧς: 1:978: ἀλλὰ καὶ ὧς θάλαμόν τε λιπὼν καὶ δέμνια νύμφης
ὡς: 1:1003: ὡς δ᾽ ὅτε δούρατα μακρὰ νέον πελέκεσσι τυπέντα
ὧς: 1:1006: ὧς οἱ ἐνὶ ξυνοχῇ λιμένος πολιοῖο τέταντο
ὧς: 1:1037: ὧς τὸν ὀιόμενόν που ἀδευκέος ἔκτοθεν ἄτης
ὧς: 1:1101: Ζεὺς αὐτὸς Κρονίδης ὑποχάζεται. ὧς δὲ καὶ ὧλλοι
ὧς: 1:1103: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀσπαστὸν ἔπος γένετ᾽ εἰσαΐοντι.
ὥς: 1:1136: καὶ σάκεα ξιφέεσσιν ἐπέκτυπον, ὥς κεν ἰωὴ
ὥς: 1:1188: βῆ ῤ̔ ἴμεν εἰς ὕλην υἱὸς Διός, ὥς κεν ἐρετμὸν
ὡς: 1:1201: ὡς δ᾽ ὅταν ἀπροφάτως ἱστόν νεός, εὖτε μάλιστα
ὧς: 1:1205: ὧς ὅγε τὴν ἤειρεν. ὁμοῦ δ᾽ ἀνὰ τόξα καὶ ἰοὺς
ὥς: 1:1208: δίζητο κρήνης ἱερὸν ῥόον, ὥς κέ οἱ ὕδωρ
ὡς: 1:1234: αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς τὰ πρῶτα ῥόῳ ἔνι κάλπιν ἔρεισεν
ὧς: 1:1248: ὧς τότ᾽ ἄρ᾽ Εἰλατίδης μεγάλ᾽ ἔστενεν, ἀμφὶ δὲ χῶρον
ὧς: 1:1261: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀίοντι κατὰ κροτάφων ἅλις ἱδρὼς
ὡς: 1:1265: ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε μύωπι τετυμμένος ἔσσυτο ταῦρος
ὧς: 1:1270: ὧς ὅγε μαιμώων ὁτὲ μὲν θοὰ γούνατ᾽ ἔπαλλεν
ὣς: 1:1297: ὄστλιγγες μαλεροῖο πυρὸς ὣς ἰνδάλλοντο.
ὧς: 1:1309: καὶ τὰ μὲν ὧς ἤμελλε μετὰ χρόνον ἐκτελέεσθαι.
ὡς: 1:1335: δώομεν ἀμπλακίην, ὡς καὶ πάρος εὐμενέοντες.’
ὡς: 2:23: φαῖνε βίην: θεσμοῖς γὰρ ὑπείξομεν, ὡς ἀγορεύεις.
ὧς: 2:25: ὧς φάτ᾽ ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἐσέδρακεν ὄμμαθ᾽ ἑλίξας,
ὡς: 2:46: πειράζων, εἴθ᾽ ὡς πρὶν ἐυτρόχαλοι φορέονται,
ὧς: 2:60: ὧς ἔφατ᾽: αὐτὰρ ὅγ᾽ οὔτι παραβλήδην ἐρίδηνεν.
ὧς: 2:74: ὧς ὅγε Τυνδαρίδην φοβέων ἕπετ᾽, οὐδέ μιν εἴα
ὡς: 2:79: ὡς δ᾽ ὅτε νήια δοῦρα θοοῖς ἀντίξοα γόμφοις
ὧς: 2:82: δοῦπος ἄδην: ὧς τοῖσι παρήιά τ᾽ ἀμφοτέρωθεν
ὡς: 2:123: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ σταθμοῖσιν ἀπείρονα μῆλ᾽ ἐφόβησαν
ὧς: 2:128: στείνονται πίπτοντα περὶ σφίσιν: ὧς ἄρα τοίγε
ὡς: 2:130: ὡς δὲ μελισσάων σμῆνος μέγα μηλοβοτῆρες
ὧς: 2:135: ὧς οἵγ᾽ οὐκέτι δὴν μένον ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἐκέδασθεν
ὧς: 2:154: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τὰ δὲ πάντα Διὸς βουλῇς ἐτέτυκτο.
ὡς: 2:206: οἱ δέ μιν ὡς εἴδοντο, περισταδὸν ἠγερέθοντο
ὧς: 2:254: ὧς φάτο: τοῦ δ᾽ ἰθὺς κενεὰς ὁ γεραιὸς ἀνέσχεν
ὡς: 2:261: ὡς οὔ τις θεόθεν χόλος ἔσσεται εἵνεκ᾽ ἀρωγῆς.’
ὥς: 2:267: αἱ δ᾽ ἄφαρ ἠύτ᾽ ἄελλαι ἀδευκέες, ἢ στεροπαὶ ὥς,
ὡς: 2:278: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ κνημοῖσι κύνες δεδαημένοι ἄγρη;
ὧς: 2:282: ὧς Ζήτης Κάλαΐς τε μάλα σχεδὸν ἀίσσοντες
ὡς: 2:290: δώσω ἐγών, ὡς οὔ οἱ ἔτι χρίμψουσιν ἰοῦσαι.’
ὧς: 2:291: ὧς φαμένη λοιβὴν Στυγὸς ὤμοσεν, ἥ τε θεοῖσιν
ὥς: 2:345: καὶ τὰ μὲν ὥς κε πέλῃ, τὼς ἔσσεται. ἢν δὲ φύγητε
ὧς: 2:410: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τοὺς δ᾽ εἶθαρ ἕλεν δέος εἰσαΐοντας.
ὧς: 2:421: ὧς φάτο: τὸν δ᾽ ὁ γεραιὸς ἀμειβόμενος προσέειπεν:
ὧς: 2:428: ὧς φάτ᾽ Ἀγηνορίδης: ἐπὶ δὲ σχεδὸν υἱέε δοιὼ
ὡς: 2:434: ἤλασαν, ἠδ᾽ ὡς ῀Ἰρις ἐρύκακε τάσδε δαΐξαι,
ὧς: 2:445: ὧς ἔφατ᾽: αὐτὰρ ὁ τόνγε κατηφήσας προσέειπεν:
ὧς: 2:450: ὧς τώγ᾽ ἀλλήλοισι παραβλήδην ἀγόρευον.
ὡς: 2:471: οὐδ᾽ εὐεργεσίης ἀμνήμονες. ὡς καὶ ὅδ᾽ ἀνὴρ
ὡς: 2:473: εὖτε γὰρ οὖν ὡς πλεῖστα κάμοι καὶ πλεῖστα μογήσαι,
ὧς: 2:492: ὧς φάτ᾽ Ἀγηνορίδης: ὁ δ᾽ ἐπισχεδὸν αὐτίκα δοιὼ
ὧς: 2:530: καὶ τὰ μὲν ὧς ὑδέονται: ἀριστῆες δὲ καταῦθι
ὡς: 2:543: ὡς δ᾽ ὅτε τις πάτρηθεν ἀλώμενος, οἷά τε πολλὰ
ὧς: 2:549: ὧς ἄρα καρπαλίμως κούρη Διὸς ἀίξασα
ὥς: 2:568: ἅλμη ἀναβρασθεῖσα, νέφος ὥς: αὖε δὲ πόντος
ὧς: 2:640: ὧς φάτ᾽ ἀριστήων πειρώμενος: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
ὧς: 2:650: ὧς φάτο, καὶ τοίων μὲν ἐλώφεον αὐτίκα μύθων,
ὧς: 2:696: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τοὶ μὲν ἄφαρ βωμὸν τετύκοντο
ὥς: 2:707: ὥς ποτε πετραίῃ ὑπὸ δειράδι Παρνησσοῖο
ὡς: 2:766: ἠδ᾽ ὡς Λημνιάδεσσιν ἐπεξεινοῦντο γυναιξίν,
ὡς: 2:768: Μυσίδα δ᾽ ὡς ἀφίκοντο Κίον θ᾽, ὅθι κάλλιπον ἥρω
ὡς: 2:772: ἠδ᾽ ὡς Κυανέας πέτρας φύγον, ὥς τ᾽ ἀβόλησαν
ὥς: 2:772: ἠδ᾽ ὡς Κυανέας πέτρας φύγον, ὥς τ᾽ ἀβόλησαν
ὧς: 2:813: ὧς τότε μὲν δαῖτ᾽ ἀμφὶ πανήμεροι ἑψιόωντο.
ὧς: 2:876: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι δεῦρο δαήμονες ἄνδρες ἔασιν,
ὧς: 2:880: ὧς φάτο: τοῖο δὲ θυμὸς ὀρέξατο γηθοσύνῃσιν.
ὧς: 2:896: ὧς ἔφατ᾽: Ἀγκαῖος δὲ μάλ᾽ ἐσσυμένως ὑπέδεκτο
ὧς: 2:954: ὧς δὲ καὶ Ἀπόλλωνα παρήπαφεν εὐνηθῆναι
ὡς: 2:960: οἵ ῥα τόθ᾽, ὡς ἐνόησαν ἀριστήων στόλον ἀνδρῶν,
ὣς: 2:1025: οὐδ᾽ εὐνῆς αἰδὼς ἐπιδήμιος, ἀλλά, σύες ὣς
ὡς: 2:1053: μέλλετε, Φινῆος μεμνημένοι, ὡς ἐπέτελλεν.
ὧς: 2:1070: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἐπίρροθος ἥνδανε μῆτις.
ὡς: 2:1075: ὡς δ᾽ ὅτε τις κεράμῳ κατερέψεται ἑρκίον ἀνήρ,
ὧς: 2:1078: ὧς οἵγ᾽ ἀσπίσι νῆα συναρτύναντες ἔρεψαν.
ὡς: 2:1085: ὡς δ᾽ ὁπότε Κρονίδης πυκινὴν ἐφέηκε χάλαζαν
ὧς: 2:1090: ὧς πυκινὰ πτερὰ τοῖσιν ἐφίεσαν ἀίσσοντες
ὧς: 2:1159: ὧς φάτ᾽: ἀριστῆες δὲ συνηβολίῃ κεχάροντο,
ὡς: 2:1183: ὡς μὲν γὰρ πατέρ᾽ ὑμὸν ὑπεξείρυτο φόνοιο
ὧς: 2:1185: ὧς δὲ καὶ ὑμέας αὖτις ἀπήμονας ἐξεσάωσεν
ὧς: 2:1218: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πολέεσσι δ᾽ ἐπὶ χλόος εἷλε παρειὰς
ὧς: 2:1228: ὧς οἵγ᾽ ἀλλήλοισιν ἀμοιβαδὸν ἠγορόωντο,
ὧς: 2:1283: ὧς ἔφατ᾽: Ἄργου δ᾽ αὖτε παρηγορίῃσιν Ἰήσων
ὧς: 3:6: ὧς οἱ μὲν πυκινοῖσιν ἀνωίστως δονάκεσσιν
ὧς: 3:17: ὧς φάτο: τὴν δὲ παρᾶσσον Ἀθηναίη προσέειπεν:
ὧς: 3:30: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πυκινὴ δὲ συνεύαδε μῆτις Ἀθήνῃ,
ὧς: 3:76: ὧς ηὔδα: Κύπριν δ᾽ ἐνεοστασίη λάβε μύθων.
ὧς: 3:83: ὧς ἔφαθ᾽: Ἥρη δ᾽ αὖτις ἐπιφραδέως ἀγορευσεν:
ὧς: 3:90: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: Κύπρις δὲ μετ᾽ ἀμφοτέρῃσιν ἔειπεν:
ὧς: 3:100: ὧς φάτο: μείδησαν δὲ θεαί, καὶ ἐσέδρακον ἄντην
ὧς: 3:106: ὧς φάτο: τὴν δ᾽ Ἥρη ῥαδινῆς ἐπεμάσσατο χειρός,
ὡς: 3:108: ‘οὕτω νῦν, Κυθέρεια, τόδε χρέος, ὡς ἀγορεύεις,
ὥς: 3:141: ἀστὴρ ὥς, φλεγέθοντα δι᾽ ἠέρος ὁλκὸν ἵησιν.
ὧς: 3:145: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀσπαστὸν ἔπος γένετ᾽ εἰσαΐοντι.
ὧς: 3:194: ὧς φάτ᾽: ἐπῄνησαν δὲ νέοι ἔπος Αἰσονίδαο
ὡς: 3:253: καί σφεας ὡς ἴδεν ἆσσον, ἀνίαχεν: ὀξὺ δ᾽ ἄκουσεν
ὧς: 3:257: ὑψοῦ χάρματι χεῖρας ἀνέσχεθεν: ὧς δὲ καὶ αὐτοὶ
ὧς: 3:268: ὧς ἔφατ᾽: Αἰήτης δὲ πανύστατος ὦρτο θύραζε,
ὡς: 3:291: ὡς δὲ γυνὴ μαλερῷ περὶ κάρφεα χεύατο δαλῷ
ὥς: 3:293: ὥς κεν ὑπωρόφιον νύκτωρ σέλας ἐντύναιτο,
ὥς: 3:350: αὐτῷ δ᾽ ὥς κεν ἅδῃ, τὼς ἔσσεται: οὐ γὰρ ἱκάνει
ὧς: 3:365: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι πάντες, ὅσοι συνέπονται ἑταῖροι,
ὥς: 3:380: ὥς κεν ἐρητύοισθε καὶ ὕστερον ὁρμηθῆναι,
ὥς: 3:387: ἄστυ τεὸν καὶ δώμαθ᾽ ἱκάνομεν, ὥς που ἔολπας,
ὡς: 3:406: ὡς αὐτοὶ μυθεῖσθε τὸν Ἑλλάδι κοιρανέοντα.
ὧς: 3:422: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ σῖγα ποδῶν πάρος ὄμματα πήξας
ὧς: 3:432: ὧς φάτ᾽ ἀμηχανίῃ βεβολημένος: αὐτὰρ ὁ τόνγε
ὥς: 3:455: οἷά τ᾽ ἔειφ᾽, ὥς θ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ θρόνου, ὥς τε θύραζε
ὥς: 3:455: οἷά τ᾽ ἔειφ᾽, ὥς θ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ θρόνου, ὥς τε θύραζε
ὧς: 3:471: ἡ μὲν ἄρ᾽ ὧς ἐόλητο νόον μελεδήμασι κούρη.
ὧς: 3:489: ὧς ἔφατ᾽: ὦκα δ᾽ ἕλος μετεκίαθον. αὐτὰρ ἑταῖροι
ὧς: 3:502: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἀνήνυτος εἴσατ᾽ ἄεθλος,
ὧς: 3:515: ὧς ἔφατ᾽ Αἰακίδης: Τελαμῶνι δὲ θυμὸς ὀρίνθη:
ὡς: 3:526: τυτθὸν ἔθ᾽, ὡς τὸ πάροιθεν, ἐπεὶ καὶ ἐπισχέμεν ἔμπης
ὧς: 3:540: ὧς φάτο: τοῖσι δὲ σῆμα θεοὶ δόσαν εὐμενέοντες.
ὡς: 3:551: πότμον ὑπεξήλυξε: κέαρ δέ μοι ὡς ἐνὶ θυμῷ
ὧς: 3:552: τόνδε κατ᾽ οἰωνὸν προτιόσσεται, ὧς δὲ πέλοιτο.
ὧς: 3:564: ὧς ηὔδα μεμαώς: πολέες δ᾽ ὁμάδησαν ἑταῖροι
ὧς: 3:572: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τὸν μὲν ἄφαρ προΐαλλε νέεσθαι
ὥς: 3:588: Ἑρμείαν, ὥς κεν προσκηδέος ἀντιάσειεν:
ὥς: 3:597: καὶ σκήπτρων ἐλάσειαν ἀκηδέες: ὥς ποτε βάξιν
ὥς: 3:629: τὼς ἔμεν, ὥς κεν ἑῇσι μετὰ φρεσὶν ἰθύσειεν.
ὡς: 3:635: ὡς πάρος ἐν στέρνοις, ἀδινὴν δ᾽ ἀνενείκατο φωνήν:
ὡς: 3:656: ὡς δ᾽ ὅτε τις νύμφη θαλερὸν πόσιν ἐν θαλάμοισιν
ὧς: 3:669: ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἀπίθησεν, ὅτ᾽ ἔκλυεν ἀμφιπόλοιο
ὡς: 3:673: ὡς δ᾽ ἴδε δάκρυσιν ὄσσε πεφυρμένα, φώνησέν μιν:
ὧς: 3:681: ὧς φάτο: τῆς δ᾽ ἐρύθηνε παρήια: δὴν δέ μιν αἰδὼς
ὧς: 3:705: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, τὸ δὲ πολλὸν ὑπεξέχυτ᾽ αὐτίκα δάκρυ:
ὧς: 3:724: ὧς φάτο: τῇ δ᾽ ἔντοσθεν ἀνέπτατο χάρματι θυμός,
ὡς: 3:727: ‘Χαλκιόπη, ὡς ὔμμι φίλον τερπνόν τε τέτυκται,
ὧς: 3:728: ὧς ἔρξω. μὴ γάρ μοι ἐν ὀφθαλμοῖσι φαείνοι
ὧς: 3:732: κηδεμόνες τε φίλοι καὶ ὁμήλικες. ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
ὡς: 3:735: νηπυτίην, ὡς αἰὲν ἐγώ ποτε μητρὸς ἄκουον.
ὧς: 3:739: ὧς ἥγ᾽ ἐκ θαλάμοιο πάλιν κίε, παισί τ᾽ ἀρωγὴν
ὥς: 3:755: ἠελίου ὥς τίς τε δόμοις ἐνιπάλλεται αἴγλη
ὧς: 3:759: ὧς δὲ καὶ ἐν στήθεσσι κέαρ ἐλελίζετο κούρης.
ὡς: 3:772: πήματος: ἀλλ᾽ αὔτως φλέγει ἔμπεδον. ὡς ὄφελόν γε
ὧς: 3:790: ἀλλὰ καὶ ὧς φθιμένῃ μοι ἐπιλλίξουσιν ὀπίσσω
ὧς: 3:884: ὧς αἵγ᾽ ἐσσεύοντο δι᾽ ἄστεος: ἀμφὶ δὲ λαοὶ
ὧς: 3:901: Ἄργος γάρ μ᾽ ἐπέεσσι παρατρέπει, ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
ὧς: 3:911: ὧς ηὔδα: πάσῃσι δ᾽ ἐπίκλοπος ἥνδανε μῆτις.
ὡς: 3:942: ἔσσεται, ὡς δὴ καὶ πρὶν Ἀγηνορίδης φάτο Φινεύς.
ὧς: 3:959: ὧς ἄρα τῇ καλὸς μὲν ἐπήλυθεν εἰσοράασθαι
ὧς: 3:970: κινύμεναι ὁμάδησαν ἀπείριτον: ὧς ἄρα τώγε
ὡς: 3:990: ἣ θέμις, ὡς ἐπέοικε διάνδιχα ναιετάοντας,
ὧς: 3:991: οὔνομα καὶ καλὸν τεύχων κλέος: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι
ὧς: 3:1004: ὧς καὶ σοὶ θεόθεν χάρις ἔσσεται, εἴ κε σαώσῃς
ὧς: 3:1007: ὧς φάτο κυδαίνων: ἡ δ᾽ ἐγκλιδὸν ὄσσε βαλοῦσα
ὥς: 3:1025: ‘φράζεο νῦν, ὥς κέν τοι ἐγὼ μητίσομ᾽ ἀρωγήν.
ὧς: 3:1062: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ σῖγα ποδῶν πάρος ὄσσε βαλοῦσα
ὧς: 3:1069: οὔνομα Μηδείης: ὧς δ᾽ αὖτ᾽ ἐγὼ ἀμφὶς ἐόντος
ὧς: 3:1076: ὧς φάτο: τὸν δὲ καὶ αὐτὸν ὑπήιε δάκρυσι κούρης
ὡς: 3:1099: αἴθε γάρ, ὡς Θησῆι τότε ξυναρέσσατο Μίνως
ὧς: 3:1100: ἀμφ᾽ αὐτῆς, ὧς ἄμμι πατὴρ τεὸς ἄρθμιος εἴη.’
ὧς: 3:1101: ὧς φάτο, μειλιχίοισι καταψήχων ὀάροισιν.
ὧς: 3:1117: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, ἐλεεινὰ καταπροχέουσα παρειῶν
ὧς: 3:1120: ὧς δὲ καὶ ἄγγελον ὄρνιν, ἐπεὶ μεταμώνια βάζεις.
ὣς: 3:1123: ἔσσεαι: οἱ δέ σε πάγχυ θεὸν ὣς πορσανέουσιν,
ὧς: 3:1130: ὧς φάτο: τῇ δ᾽ ἔντοσθε κατείβετο θυμὸς ἀκουῇ,
ὧς: 3:1133: Ἑλλάδα ναιετάειν. ὧς γὰρ τόδε μήδετο Ἥρη,
ὧς: 3:1145: ὧς τώγ᾽ ἀλλήλων ἀγανοῖς ἐπὶ τόσσον ἔπεσσιν
ὧς: 3:1220: Αἰσονίδην δ᾽ ἤτοι μὲν ἕλεν δέος, ἀλλά μιν οὐδ᾽ ὧς
ὥς: 3:1237: ἤλασεν εὐρεῖαν κατ᾽ ἀμαξιτόν, ὥς κεν ἀέθλῳ
ὡς: 3:1258: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀρήιος ἵππος ἐελδόμενος πολέμοιο
ὡς: 3:1298: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ τρητοῖσιν ἐύρρινοι χοάνοισιν
ὧς: 3:1302: νειόθεν: ὧς ἄρα τώγε θοὴν φλόγα φυσιόωντες
ὧς: 3:1308: ῥίμφα ποδὶ κρούσας πόδα χάλκεον. ὧς δὲ καὶ ἄλλον
ὥς: 3:1322: ἐργατίνης ὥς τίς τε Πελασγίδι νύσσεν ἀκαίνῃ
ὡς: 3:1358: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἐς γαῖαν πολέος νιφετοῖο πεσόντος
ὧς: 3:1361: τείρεα λαμπετόωντα διὰ κνέφας: ὧς ἄρα τοίγε
ὡς: 3:1369: θαρσαλέως. Κόλχοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον, ὡς ὅτε πόντος
ὡς: 3:1385: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀμφ᾽ οὔροισιν ἐγειρομένου πολέμοιο,
ὧς: 3:1390: ὧς τότε γηγενέων κεῖρε στάχυν: αἵματι δ᾽ ὁλκοὶ
ὧς: 3:1402: κλήρου σημαντῆρα φυτοτρόφον: ὧς τότ᾽ ἄνακτος
ὧς: 4:34: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: βλεφάρων δὲ κατ᾽ ἀθρόα δάκρυα χεῦεν.
ὦς: 4:66: ὦς ἄρ᾽ ἔφη: τὴν δ᾽ αἶψα πόδες φέρον ἐγκονέουσαν.
ὧς: 4:83: ‘ἔκ με, φίλοι, ῥύσασθε δυσάμμορον, ὧς δὲ καὶ αὐτοὺς
ὧς: 4:99: ὧς ηὔδα, καὶ χεῖρα παρασχεδὸν ἤραρε χειρὶ
ὥς: 4:120: ῥέζων κεῖνο τέρας παγχρύσεον, ὥς οἱ ἔειπεν
ὡς: 4:139: ὡς δ᾽ ὅτε τυφομένης ὕλης ὕπερ αἰθαλόεσσαι
ὧς: 4:143: ὧς τότε κεῖνο πέλωρον ἀπειρεσίας ἐλέλιξεν
ὡς: 4:167: ὡς δὲ σεληναίην διχομήνιδα παρθένος αἴγλην
ὧς: 4:170: χαίρει δερκομένης καλὸν σέλας: ὧς τότ᾽ Ἰήσων
ὧς: 4:206: ὧς φάτο, δῦνε δὲ τεύχε᾽ ἀρήια: τοὶ δ᾽ ἰάχησαν
ὧς: 4:218: ὧς οἱ ἀπειρέσιοι ποταμοῦ παρεμέτρεον ὄχθας,
ὧς: 4:236: ὧς ἔφατ᾽ Αἰήτης: αὐτῷ δ᾽ ἐνὶ ἤματι Κόλχοι
ὧς: 4:294: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τοῖσιν δὲ θεὰ τέρας ἐγγυάλιξεν
ὧς: 4:336: ὧς δὲ καὶ εἰς ἀκτὰς πληθὺν λίπεν ἀγχόθι νήσων
ὧς: 4:391: ὧς φάτ᾽ ἀναζείουσα βαρὺν χόλον: ἵετο δ᾽ ἥγε
ὧς: 4:421: ὧς τώγε ξυμβάντε μέγαν δόλον ἠρτύνοντο
ὥς: 4:438: ἐλθέμεν, ὄφρα δόλον συμφράσσεται, ὥς κεν ἑλοῦσα
ὧς: 4:503: ὧς ἔφατ᾽: ᾔνησαν δὲ νέοι ἔπος Λἰακίδαο.
ὡς: 4:526: οὐδέ σφιν, ὡς καὶ πρίν, ἀνάρσια μητιάασκον
ὥς: 4:536: οὔδεος, ὥς κεν ἄφαντος ἀεὶ μερόπεσσι πέλοιτο.
ὧς: 4:590: ὧς Ἀργὼ ἰάχησεν ὑπὸ κνέφας: οἱ δ᾽ ἀνόρουσαν
ὡς: 4:610: ὡς ἄρ᾽ Ἀπόλλωνος τάδε δάκρυα Λητοΐδαο
ὧς: 4:616: καὶ τὰ μὲν ὧς κείνοισι μετ᾽ ἀνδράσι κεκλήισται.
ὥς: 4:732: ὥς τε κασιγνήτης πολυκηδέος ἤλιτε βουλαῖς,
ὥς: 4:733: ὥς τ᾽ ἀπονόσφιν ἄλυξεν ὑπέρβια δείματα πατρὸς
ὧς: 4:747: ὧς φάτο: τὴν δ᾽ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν: ἀμφὶ δὲ πέπλον
ὥς: 4:764: καὶ δὲ τῷ εἰπέμεναι τὸν ἐμὸν νόον, ὥς κεν ἀήτας
ὧς: 4:768: ὧς ἔφατ᾽: αὐτίκα δ᾽ ῀Ἰρις ἀπ᾽ Οὐλύμποιο θοροῦσα
ὡς: 4:799: ὡς δή τοι πέπρωται ἀμείνονα πατρὸς ἑοῖο
ὧς: 4:831: ὧς φάτο: τὴν δὲ Θέτις τοίῳ προσελέξατο μύθῳ:
ὥς: 4:839: ὥς κεν ὑπηῷοι μνησαίατο νόστον ἑλέσθαι.’
ὡς: 4:882: τῇς ἔνι δαισάμενοι νύκτ᾽ ἄεσαν, ὡς τὸ πάροιθεν.
ὧς: 4:910: ἀλλὰ καὶ ὧς Τελέοντος ἐὺς πάις, οἶος ἑταίρων
ὡς: 4:931: ὡς δ᾽ ὁπόταν δελφῖνες ὑπὲξ ἁλὸς εὐδιόωντες
ὧς: 4:935: ὧς αἱ ὑπεκπροθέουσαι ἐπήτριμοι εἱλίσσοντο
ὧς: 4:951: ὧς αἱ νῆα θέουσαν ἀμοιβαδὶς ἄλλοθεν ἄλλη
ὧς: 4:989: οὔνομα, Φαιήκων ἱερὴ τροφός: ὧς δὲ καὶ αὐτοὶ
ὡς: 4:1016: ὡς ἐμοὶ ἐκ πυκιναὶ ἔπεσον φρένες, οὐ μὲν ἕκητι
ὡς: 4:1022: μῆτις ἔην. ἔτι μοι μίτρη μένει, ὡς ἐνὶ πατρὸς
ὧς: 4:1051: ὧς φάτο λισσομένη: τῶν δ᾽ ὅντινα γουνάζοιτο,
ὧς: 4:1064: ὧς τῆς ἰκμαίνοντο παρηίδες: ἐν δέ οἱ ἦτορ
ὡς: 4:1066: τὼ δ᾽ ἔντοσθε δόμοιο κατὰ πτόλιν, ὡς τὸ πάροιθεν,
ὡς: 4:1082: ὡς ἀίω, μεγάλοισιν ἐνίσχεται ἐξ ἕθεν ὅρκοις,
ὧς: 4:1094: ὧς ἔφατ᾽ ἀντομένη: τοῦ δὲ φρένες ἰαίνοντυ
ὡς: 4:1099: οὐδὲ μὲν Αἰήτην ἀθεριζέμεν, ὡς ἀγορεύεις,
ὧς: 4:1108: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τὸν μέν ἐπισχεδὸν εὔνασεν ὕπνος.
ὧς: 4:1119: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τὸν δ᾽ αἶψα πόδες φέρον ἐκ μεγάροιο,
ὥς: 4:1120: ὥς κεν Ἰήσονι μῦθον ἐναίσιμον ἀγγείλειεν
ὣς: 4:1143: ἐσφόρεον: πάσας δὲ πυρὸς ὣς ἄμφεπεν αἴγλη:
ὧς: 4:1161: νοστήσας ἐς Ἰωλκὸν ὑπότροπος: ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
ὡς: 4:1199: αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς τὰ πρῶτα δίκης ἀνὰ πείρατ᾽ ἔειπεν
ὧς: 4:1201: ἔμπεδον ὧς ἀλέγυνε διαμπερές: οὐδέ ἑ τάρβος
ὧς: 4:1257: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: μετὰ δ᾽ αὐτὸς ἀμηχανίῃ κακότητος
ὧς: 4:1275: ὧς φάτο δακρυόεις: σὺν δ᾽ ἔννεπον ἀσχαλόωντι
ὧς: 4:1286: ὧς τότ᾽ ἀριστῆες δολιχοῦ πρόπαρ αἰγιαλοῖο
ὡς: 4:1296: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐρημαῖοι πεπτηότες ἔκτοθι πέτρης
ὧς: 4:1301: ὧς αἱ ἐπὶ ξανθὰς θέμεναι κονίῃσιν ἐθείρας
ὧς: 4:1328: ὧς ἄρ᾽ ἔφαν, καὶ ἄφαντοι ἵν᾽ ἔσταθεν, ἔνθ᾽ ἄρα ταίγε
ὥς: 4:1336: αὐσταλέος κονίῃσι, λέων ὥς, ὅς ῥά τ᾽ ἀν᾽ ὕλην
ὧς: 4:1361: ὧς ἔφαθ᾽: οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐθάμβεον εἰσαΐοντες.
ὧς: 4:1378: ὧς ηὔδα: πάντεσσι δ᾽ ἐπήβολος ἥνδανε μῆτις:
ὡς: 4:1390: ὡς φέρον, ὡς εἰσβάντες ἀπὸ στιβαρῶν θέσαν ὤμων.
ὡς: 4:1390: ὡς φέρον, ὡς εἰσβάντες ἀπὸ στιβαρῶν θέσαν ὤμων.
ὧς: 4:1420: ὧς φάτο λισσόμενος ἀδινῇ ὀπί: ταὶ δ᾽ ἐλέαιρον
ὧς: 4:1448: ὧς φάτο: τοὶ δ᾽ ἀσπαστὸν ἵνα σφίσι πέφραδεν Αἴγλη
ὡς: 4:1450: ὡς δ᾽ ὁπότε στεινὴν περὶ χηραμὸν εἱλίσσονται
ὧς: 4:1453: ἄπλητον μεμάασιν ἐπήτριμοι: ὧς τότ᾽ ἀολλεῖς
ὥς: 4:1477: τὼς ἰδέειν, ὥς τίς τε νέῳ ἐνὶ ἤματι μήνην
ὡς: 4:1497: ὡς μάθον οἷον ἔρεξε. νέκυν δ᾽ ἀνάειραν ὀπίσσω
ὡς: 4:1539: ὡς δὲ δράκων σκολιὴν εἱλιγμένος ἔρχεται οἶμον,
ὧς: 4:1544: ὧς Ἀργὼ λίμνης στόμα ναύπορον ἐξερέουσα
ὧς: 4:1560: ὧς ηὔδα: πρόφρων δ᾽ ὑπερέσχεθε βώλακι χεῖρας
ὧς: 4:1569: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ χεῖρα τανύσσατο, δεῖξε δ᾽ ἄπωθεν
ὡς: 4:1602: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ θοὸν ἵππον ἐς εὐρέα κύκλον ἀγῶνος
ὧς: 4:1607: ὧς ὅγ᾽ ἐπισχόμενος γλαφυρῆς ὁλκήιον Ἀργοῦς
ὡς: 4:1614: μήνης ὡς κεράεσσιν ἐειδόμεναι διχόωντο.
ὧς: 4:1657: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τοὶ μὲν ὑπὲκ βελέων ἐρύσαντο
ὧς: 4:1674: ὧς ὅγε χάλκειός περ ἐὼν ὑπόειξε δαμῆναι
ὥς: 4:1680: ἀλλ᾽ ὥς τίς τ᾽ ἐν ὄρεσσι πελωρίη ὑψόθι πεύκη,
ὧς: 4:1684: πρυμνόθεν ἐξαγεῖσα κατήριπεν: ὧς ὅγε ποσσὶν
ὥς: 4:1690: ὕδωρ τ᾽ εἰσαφύσαντο καὶ εἰσέβαν, ὥς κεν ἐρετμοῖς
ὧς: 4:1753: ὧς ἔφατ᾽: οὐδ᾽ ἁλίωσεν ὑπόκρισιν Αἰσονίδαο
ὤσασθαι: 2:1056: ὤσασθαι τόξοισι, τὸ μέν τ᾽ ἐγὼ αὐτὸς ὄπωπα.
ὦσε: 2:601: σκαιῇ, δεξιτερῇ δὲ διαμπερὲς ὦσε φέρεσθαι.
ὥστ᾽: 1:536: οἱ δ᾽, ὥστ᾽ ἠίθεοι Φοίβῳ χορὸν ἢ ἐνὶ Πυθοῖ
ὥστ᾽: 4:946: αἱ δ᾽, ὥστ᾽ ἠμαθόεντος ἐπισχεδὸν αἰγιαλοῖο
ὥστε: 1:346: πείσομαι: ὥστε καὶ ἄλλον ἀναστήσεσθαι ἐρύξω.
ὥστε: 2:26: ὥστε λέων ὑπ᾽ ἄκοντι τετυμμένος, ὅν τ᾽ ἐν ὄρεσσιν
ὥστε: 2:596: ἡ δ᾽ ἄφαρ ὥστε κύλινδρος ἐπέτρεχε κύματι λάβρῳ
ὥστε: 2:758: αὐτὸν δ᾽ ὥστε θεὸν Πολυδεύκεα δεξιόωντο
ὥστε: 2:1222: οὔτε γὰρ ὧδ᾽ ἀλκὴν ἐπιδευόμεθ᾽, ὥστε χερείους
ὥστε: 3:1057: καρχαλέοι κύνες ὥστε περὶ βρώμης, ὀλέκοιεν
ὥστε: 3:1253: ῥαιστὴρ ἄκμονος ὥστε, παλιντυπές: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
ὥστε: 3:1372: Αἰήτην. οἱ δ᾽ ὥστε θοοὶ κύνες ἀμφιθορόντες
ὥστε: 4:468: τὸν δ᾽ ὅγε, βουτύπος ὥστε μέγαν κερεαλκέα ταῦρον,
ὠτειλὴν: 4:473: αἷμα κατ᾽ ὠτειλὴν ὑποΐσχετο: τῆς δὲ καλύπτρην
Ὦφιλαι: 1:657: ‘Ὦφιλαι, εἰ δ᾽ ἄγε δὴ μενοεικέα δῶρα πόρωμεν