A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
: 1:103: Πειρίθῳ ἑσπόμενον κοινὴν ὁδόν: ἦ τέ κεν ἄμφω
: 1:126: τὴν ὁδόν, ᾗ ζωὸν φέρε κάπριον, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ βήσσῃς
: 1:130: αὐτὸς δ᾽ ᾗ ἰότητι παρὲκ νόον Εὐρυσθῆος
: 1:134: Ναύπλιος. ἦ γὰρ ἔην Κλυτονήου Ναυβολίδαο:
: 1:253: Αἴσων αὖ μέγα δή τι δυσάμμορος. ἦ τέ οἱ ἦεν
: 1:271: μύρεται, ᾗ οὐκ εἰσὶν ἔτ᾽ ἄλλοι κηδεμονῆες,
: 1:284: νῦν γε μὲν ἡ τὸ πάροιθεν Ἀχαιιάδεσσιν ἀγητὴ
: 1:306: ἦ, καὶ ὁ μὲν προτέρωσε δόμων ἐξῶρτο νέεσθαι.
: 1:308: δῆλον ἀν᾽ ἠγαθέην, ἠὲ Κλάρον, ἢ ὅγε Πυθώ,
: 1:309: ἢ Αυκίην εὐρεῖαν, ἐπὶ Ξάνθοιο ῥοῇσιν,
: 1:315: ἀλλ᾽ ἡ μὲν λίπετ᾽ αὖθι παρακλιδόν, οἷα γεραιὴ
: 1:348: ἦ ῥα μέγα φρονέων, ἐπὶ δ᾽ ᾔνεον, ὡς ἐκέλευεν
η: 1:363: η ῥα, καὶ εἰς ἔργον πρῶτος τράπεθ̓: οἱ δ᾽ ἐπανέσταν
: 1:386: προπροβιαζόμενοι: ἡ δ᾽ ἕσπετο Πηλιὰς Ἀργὼ
: 1:425: ἦ, καὶ ἅμ᾽ εὐχωλῇ προχύτας βάλε. τὼ δ᾽ ἐπὶ βουσὶν
: 1:472: ἦ, καὶ ἐπισχόμενος πλεῖον δέπας ἀμφοτέρῃσιν
: 1:506: ἡ δὲ Ῥέῃ, ἔπεσον δ᾽ ἐνὶ κύμασιν Ὠκεανοῖο:
: 1:512: ἦ, καὶ ὁ μὲν φόρμιγγα σὺν ἀμβροσίῃ σχέθεν αὐδῇ.
: 1:517: ἣ θέμις, ἑστηῶτες ἐπὶ γλώσσῃσι χέοντο
: 1:536: οἱ δ᾽, ὥστ᾽ ἠίθεοι Φοίβῳ χορὸν ἢ ἐνὶ Πυθοῖ
: 1:537: ᾔ που ἐν Ὀρτυγίῃ, ἢ ἐφ᾽ ὕδασιν Ἰσμηνοῖο
: 1:537: ᾔ που ἐν Ὀρτυγίῃ, ἢ ἐφ᾽ ὕδασιν Ἰσμηνοῖο
: 1:571: Ἄρτεμιν, ἣ κείνας σκοπιὰς ἁλὸς ἀμφιέπεσκεν
: 1:602: Θρηικίη, ἣ τόσσον ἀπόπροθι Λῆμνον ἐοῦσαν,
: 1:631: ἦ θαμὰ δὴ πάπταινον ἐπὶ πλατὺν ὄμμασι πόντον
: 1:637: Θρήικας: ἡ δ᾽ ἅμα τῇσι Θοαντιὰς Ὑψιπύλεια
: 1:689: ἦ μὲν ἐγών, εἰ καί με τὰ νῦν ἔτι πεφρίκασιν
: 1:692: αὔτως, ἣ θέμις ἐστί, πάρος κακότητα πελάσσαι.
: 1:702: ἦ ῥα, καὶ Ἰφινόην μετεφώνεεν ἆσσον ἐοῦσαν:
: 1:708: ἦ, καὶ ἔλυσ᾽ ἀγορήν, μετὰ δ᾽ εἰς ἑὸν ὦρτο νέεσθαι.
: 1:726: ὄσσε βάλοις, ἢ κεῖνο μεταβλέψειας ἔρευθος.
: 1:790: ἀντία δεσποίνης: ἡ δ᾽ ἐγκλιδὸν ὄσσε βαλοῦσα
: 1:803: Κύπριδος, ἥ τέ σφιν θυμοφθόρον ἔμβαλεν ἄτην.
: 1:805: ᾗ ματίῃ εἴξαντες, ἀπεσσεύοντο γυναῖκας:
: 1:807: σχέτλιοι. ἦ μὲν δηρὸν ἐτέτλαμεν, εἴ κέ ποτ᾽ αὖτις
: 1:822: δέχθαι, ἵν᾽ ἢ φρονέοιεν ἅπερ θέμις, ἠέ πῃ ἄλλῃ
: 1:828: ναιετάειν ἐθέλοις, καί τοι ἅδοι, ἦ τ᾽ ἂν ἔπειτα
: 1:842: ἦ, καὶ δεξιτερῆς χειρὸς θίγεν: αἶψα δ᾽ ὀπίσσω
: 1:910: ἦ, καὶ ἔβαιν᾽ ἐπὶ νῆα παροίτατος: ὧς δὲ καὶ ἄλλοι
: 1:960: ἱερόν, ἣ θέμις ἦεν, Ἰησονίης ἐν Ἀθήνης.
: 1:1015: ἡ δ᾽ ἔθεεν λαίφεσσι πανήμερος: οὐ μὲν ἰούσης
: 1:1020: ᾗ πέρι πείσματα νηὸς ἐπεσσύμενοι ἐβάλοντο.
: 1:1027: ὀξείῃ ἴκελοι ῥιπῇ πυρός, ἥ τ᾽ ἐνὶ θάμνοις
: 1:1061: ἣ θέμις, ἂμ πεδίον λειμώνιον, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
: 1:1084: ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ ξανθοῖο καρήατος Αἰσονίδαο
: 1:1096: ἀλκυόνος ἁλίης, ἥ τε κνώσσοντος ὕπερθεν
: 1:1140: ἡ δέ που εὐαγέεσσιν ἐπὶ φρένα θῆκε θυηλαῖς
: 1:1145: οὐρῇσιν σαίνοντες ἐπήλυθον. ἡ δὲ καὶ ἄλλο
: 1:1172: ἦμος δ᾽ ἀγρόθεν εἶσι φυτοσκάφος ἤ τις ἀροτρεὺς
: 1:1226: αἱ μέν, ὅσαι σκοπιὰς ὀρέων λάχον ἢ καὶ ἐναύλους,
: 1:1228: ἡ δὲ νέον κρήνης ἀνεδύετο καλλινάοιο
: 1:1251: μήπως ἢ θήρεσσιν ἕλωρ πέλοι, ἠέ μιν ἄνδρες
: 1:1260: ἢ θῆρες σίνονται: ἐγὼ δ᾽ ἰάχοντος ἄκουσα.’
: 1:1264: τὴν θέεν, ᾗ πόδες αὐτὸν ὑπέκφερον ἀίσσοντα.
: 1:1296: ἦ, καὶ ἐς Ἁγνιάδην Τῖφυν θόρε: τὼ δέ οἱ ὄσσε
: 1:1302: σχέτλιοι: ἦ τέ σφιν στυγερὴ τίσις ἔπλετ᾽ ὀπίσσω
: 1:1326: ἦ, καὶ κῦμ᾽ ἀλίαστον ἐφέσσατο νειόθι δύψας:
: 1:1337: ‘ὦ πέπον, ἦ μάλα δή με κακῷ ἐκυδάσσαο μύθῳ,
: 1:1344: ἦ ῥα, καὶ ἀρθμηθέντες, ὅπῃ πάρος, ἑδριόωντο.
: 1:1350: ἢ ζωοῦ εὕροιεν Ὕλα μόρον, ἠὲ θανόντος.
: 2:18: ἧ κέν τις στυγερῶς κρατερὴ ἐπιέψετ᾽ ἀνάγκη.’
: 2:19: ἦ ῥα μέγα φρονέων: τοὺς δ᾽ ἄγριος εἰσαΐοντας
: 2:38: ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἢ ὀλοοῖο Τυφωέος, ἠὲ καὶ αὐτῆς
: 2:71: τρηχὺ θοὴν ἐπὶ νῆα κορύσσεται, ἡ δ᾽ ὑπὸ τυτθὸν
: 2:77: πυγμαχίην, ᾗ κάρτος ἀάατος, ᾗ τε χερείων,
: 2:77: πυγμαχίην, ᾗ κάρτος ἀάατος, ᾗ τε χερείων,
: 2:103: ἤλασ᾽ ἐπεσσύμενον κεφαλῆς ὕπερ: ἡ δ᾽ ἑκάτερθεν
: 2:116: οὔπω κηρὶ κακῇ πεπρωμένον: ἦ τάχ᾽ ἔμελλεν
: 2:217: λίσσομαι, ᾗ περίαλλα θεῶν μέμβλεσθε κιόντες,
: 2:227: ἢ κείνας: ὧδ᾽ αἶψα διηέριαι ποτέονται.
: 2:246: ἦ ῥα θεοὺς ὀλοῇσι παρήλιτες ἀφραδίῃσιν
: 2:258: μαντοσύνας: ἴστω δὲ δυσώνυμος, ἥ μ᾽ ἔλαχεν, κὴρ
: 2:267: αἱ δ᾽ ἄφαρ ἠύτ᾽ ἄελλαι ἀδευκέες, ἢ στεροπαὶ ὥς,
: 2:279: ἢ αἶγας κεραοὺς ἠὲ πρόκας ἰχνεύοντες
: 2:291: ὧς φαμένη λοιβὴν Στυγὸς ὤμοσεν, ἥ τε θεοῖσιν
: 2:299: κευθμῶνα Κρήτης Μινωίδος: ἡ δ᾽ ἀνόρουσεν
: 2:327: ἀφραδέως, ἢ θύνετ᾽ ἐπισπόμενοι νεότητι.
: 2:440: ‘ἦ ἄρα δή τις ἔην, Φινεῦ, θεός, ὃς σέθεν ἄτης
: 2:443: εἰ δὲ καὶ ὀφθαλμοῖσι φόως πόροι ἦ τ᾽ ἂν ὀίω
: 2:480: ἥ μιν ὀδυρομένη ἀδινῷ μειλίσσετο μύθῳ,
: 2:481: μὴ ταμέειν πρέμνον δρυὸς ἥλικος, ᾗ ἔπι πουλὺν
: 2:541: κούφης, ἥ κε φέροι μιν ἄφαρ βριαρήν περ ἐοῦσαν,
: 2:565: ἤειραν κεφαλὰς ἐσορώμενοι: ἡ δὲ δι᾽ αὐτῶν
: 2:574: οὐραῖα πτερὰ ταίγε πελειάδος: ἡ δ᾽ ἀπόρουσεν
: 2:596: ἡ δ᾽ ἄφαρ ὥστε κύλινδρος ἐπέτρεχε κύματι λάβρῳ
: 2:602: ἡ δ᾽ ἰκέλη πτερόεντι μετήορος ἔσσυτ᾽ ὀιστῷ.
: 2:615: ἥ οἱ ἐνέπνευσεν θεῖον μένος, εὖτέ μιν Ἄργος
: 2:621: ἦ ῥ᾽ ἅμα, καὶ προτέρωσε παραὶ Βιθυνίδα γαῖαν
: 2:681: ἰοδόκη τετάνυστο κατωμαδόν: ἡ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶν
: 2:698: εἴ κέ τιν᾽ ἢ κεμάδων, ἢ ἀγροτέρων ἐσίδοιεν
: 2:698: εἴ κέ τιν᾽ ἢ κεμάδων, ἢ ἀγροτέρων ἐσίδοιεν
: 2:717: λοιβαῖς εὐαγέεσσιν ἐπώμοσαν, ἦ μὲν ἀρήξειν
: 2:731: ἡ μέν τε κρημνοῖσιν ἀνίσχεται ἠλιβάτοισιν,
: 2:741: ἥ τε μεσημβριόωντος ἰαίνεται ἠελίοιο.
: 2:759: πάντοθεν ἀγρόμενοι: ἐπεὶ ἦ μάλα τοίγ᾽ ἐπὶ δηρὸν
: 2:802: τίσω προφρονέως. ἡ γὰρ θέμις ηπεοανοισιν
: 2:806: ἦ τ᾽ ἂν ἐυξείνοισι διὲξ ἁλὸς ἀντιάοιτε
: 2:842: ἣ θέμις οἰχομένοισι, ταφήια λαιμοτόμησαν.
: 2:934: ἐς πόδας ἀμφοτέρους: ἡ δ᾽ ἐς πέλαγος πεφόρητο
: 2:953: ἡ δέ ἑ παρθενίην ᾐτήσατο κερδοσύνῃσιν.
: 2:978: ἡ μέν τ᾽ ἐξ ὀρέων κατανίσσεται ἤπειρόνδε
: 2:983: ἠπείρου χθαμαλῆς, εἱλίσσεται: ἡ μὲν ἄπωθεν,
: 2:984: ἡ δὲ πέλας: πολέες δὲ πόροι νώνυμνοι ἔασιν,
: 2:993: νύμφης, ἥ τ᾽ Ἄρηϊ φιλοπτολέμους τέκε κούρας,
: 2:1018: ᾗ ἔνι Μοσσύνοικοι ἀν᾽ οὔρεα ναιετάουσιν
: 2:1021: ὅσσα μὲν ἀμφαδίην ῥέζειν θέμις, ἢ ἐνὶ δήμῳ,
: 2:1022: ἢ ἀγορῇ, τάδε πάντα δόμοις ἔνι μηχανόωνται:
: 2:1093: ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον στόλον; ἢ καὶ ἔπειτα
: 2:1129: ᾗ ἔνι πείρομεν οἶμον ἐπὶ χρέος ἐμβεβαῶτες.
: 2:1162: ‘ἦ ἄρα δὴ γνωτοὶ πατρώιοι ἄμμιν ἐόντες
: 2:1170: ἦ ῥα, καὶ ἐκ νηὸς δῶκέ σφισιν εἵματα δῦναι.
: 2:1173: ἐσσυμένως, ἥ τ᾽ ἐκτὸς ἀνηρεφέος πέλε νηοῦ
: 2:1240: ἡ δ᾽ αἰδοῖ χῶρόν τε καὶ ἤθεα κεῖνα λιποῦσα
: 3:14: ἦ καὶ τόνγ᾽ ἐπέεσσι παραιφάμενοι πεπίθοιεν
: 3:15: μειλιχίοις; ἦ γὰρ ὅγ᾽ ὑπερφίαλος πέλει αἰνῶς.
: 3:22: ἦ, καὶ ἐπ᾽ οὔδεος αἵγε ποδῶν πάρος ὄμματ᾽ ἔπηξαν,
: 3:34: εἰ δέ σοι αὐτῇ μῦθος ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἔγωγε
: 3:36: ἦ, καὶ ἀναΐξασαι ἐπὶ μέγα δῶμα νέοντο
: 3:43: δαίδαλα χάλκευεν ῥιπῇ πυρόσ᾽ ἡ δ᾽ ἄρα μούνη
: 3:81: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον, ὅ κεν χέρες αἵγε κάμοιεν
: 3:92: ἢ ἐμοί. ὑμείων γὰρ ἀναιδήτῳ περ ἐόντι
: 3:101: ἀλλήλαις. ἡ δ᾽ αὖτις ἀκηχεμένη προσέειπεν:
: 3:111: ἦ ῥα, καὶ ἔλλιπε θῶκον: ἐφωμάρτησε δ᾽ Ἀθήνη:
: 3:112: ἐκ δ᾽ ἴσαν ἄμφω ταίγε παλίσσυτοι. ἡ δὲ καὶ αὐτὴ
: 3:127: Κύπριν ἐπιπλομένην. ἡ δ᾽ ἀντίη ἵστατο παιδός,
: 3:148: λίσσετο δ᾽ αἶψα πορεῖν αὐτοσχεδόν: ἡ δ᾽ ἀγανοῖσιν
: 3:152: ἦ μέν τοι δῶρόν γε παρέξομαι, οὐδ᾽ ἀπατήσω,
: 3:170: ἠρέμας ᾗ ἐνὶ χώρῃ ἐπισχερὼ ἑδριόωντες:
: 3:209: θηλυτέρας: ἡ γάρ τε δίκη θεσμοῖο τέτυκται.
: 3:223: Ἥφαιστος. καί ῥ᾽ ἡ μέν ἀναβλύεσκε γάλακτι,
: 3:224: ἡ δ᾽ οἴνῳ, τριτάτη δὲ θυώδεϊ νᾶεν ἀλοιφῇ:
: 3:225: ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ὕδωρ προρέεσκε, τὸ μέν ποθι δυομένῃσιν
: 3:256: ἔδραμον. ἡ δ᾽ ἅμα τοῖσιν ἑοὺς υἱῆας ἰδοῦσα
: 3:343: λάβρον ὕδωρ πνοιή τε διέτμαγεν: ἡ δ᾽ ἐνὶ γόμφοις
: 3:378: ἦ τ᾽ ἂν ἀπὸ γλώσσας τε ταμὼν καὶ χεῖρε κεάσσας
: 3:398: ἤ σφεας ὁρμηθεὶς αὐτοσχεδὸν ἐξεναρίζοι,
: 3:399: ἦ ὅγε πειρήσαιτο βίης. τό οἱ εἴσατ᾽ ἄρειον
: 3:431: ἥ με καὶ ἐνθάδε νεῖσθαι ἐπέχραεν ἐκ βασιλῆος.’
: 3:466: ἐρρέτω. ἦ μὲν ὄφελλεν ἀκήριος ἐξαλέασθαι.
: 3:471: ἡ μὲν ἄρ᾽ ὧς ἐόλητο νόον μελεδήμασι κούρη.
: 3:510: ἦ τ᾽ ἂν ὑποσχεσίην πεφυλαγμένος ἐντύναιο:
: 3:527: λώιον, ἢ κακὸν οἶτον ἀφειδήσαντας ἑλέσθαι.
: 3:537: εἰ δὲ καὶ αὐτοῖσιν τόδ᾽ ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἱκοίμην
: 3:558: ‘ὦ πόποι, ἦ ῥα γυναιξὶν ὁμόστολοι ἐνθάδ᾽ ἔβημεν,
: 3:570: ἀμφαδὸν ἤδη πείσματ᾽ ἀνάψομεν. ἦ γὰρ ἔοικεν
: 3:611: Μήδειαν λίσσεσθαι ἀμυνέμεν: ἡ δὲ καὶ αὐτὴ
: 3:630: ἡ δ᾽ ἄφνω τὸν ξεῖνον, ἀφειδήσασα τοκήων,
: 3:645: ἦ ῥα, καὶ ὀρθωθεῖσα θύρας ὤιξε δόμοιο,
: 3:661: δήνεσιν ἀλλήλων: ἡ δ᾽ ἔνδοθι δαιομένη περ
: 3:666: δμωάων, ἥ οἱ ἑπέτις πέλε κουρίζουσα:
: 3:667: Χαλκιόπῃ δ᾽ ἤγγειλε παρασχεδόν: ἡ δ᾽ ἐνὶ παισὶν
: 3:676: ἤ νύ σε θευμορίη περιδέδρομεν ἅψεα νοῦσος,
: 3:703: λευγαλέως: ἢ σοίγε φίλοις σὺν παισὶ θανοῦσα
: 3:715: αὐτὴ ἐποτρύνεις, μέγας Οὐρανός, ἥ θ᾽ ὑπένερθεν
: 3:720: ἢ δόλον, ἤ τινα μῆτιν ἐπιφράσσασθαι ἀέθλου,
: 3:720: ἢ δόλον, ἤ τινα μῆτιν ἐπιφράσσασθαι ἀέθλου,
: 3:757: ἠέ που ἐν γαυλῷ κέχυται: ἡ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα
: 3:770: ‘δειλὴ ἐγώ, νῦν ἔνθα κακῶν ἢ ἔνθα γένωμαι;
: 3:775: Χαλκιόπης υἷας. τοὺς μὲν θεὸς ἤ τις Ἐρινὺς
: 3:781: ἦ μιν ἄνευθ᾽ ἑτάρων προσπτύξομαι οἶον ἰδοῦσα;
: 3:788: τεθναίην, ἢ λαιμὸν ἀναρτήσασα μελάθρῳ,
: 3:789: ἢ καὶ πασσαμένη ῥαιστήρια φάρμακα θυμοῦ.
: 3:797: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης. ἦ τ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη
: 3:801: ἦ, καὶ φωριαμὸν μετεκίαθεν, ᾗ ἔνι πολλὰ
: 3:801: ἦ, καὶ φωριαμὸν μετεκίαθεν, ᾗ ἔνι πολλὰ
: 3:815: ἢ πάρος, εἰ ἐτεόν γε νόῳ ἐπεμαίεθ᾽ ἕκαστα.
: 3:827: ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τὰ πρῶτα φαεινομένην ἴδεν ἠῶ
: 3:843: ἡ δὲ τέως γλαφυρῆς ἐξείλετο φωριαμοῖο
: 3:847: ἦ τ᾽ ἂν ὅγ᾽ οὔτε ῥηκτὸς ἔοι χαλκοῖο τυπῇσιν,
: 3:855: καυλοῖσιν διδύμοισιν ἐπήορον: ἡ δ᾽ ἐνὶ γαίῃ
: 3:867: ἥ τέ οἱ ἀμβροσίοισι περὶ στήθεσσιν ἔερτο.
: 3:890: ‘ὦ φίλαι, ἦ μέγα δή τι παρήλιτον, οὐδ᾽ ἐνόησα
: 3:941: Κύπριδος ἐννεσίῃς, ἥ τοι συνέριθος ἀέθλων
: 3:946: ἦ ῥα περιφραδέως, ἐπὶ δὲ σχεδὸν ᾔνεον ἄμφω.
: 3:953: ἦ θαμὰ δὴ στηθέων ἐάγη κέαρ, ὁππότε δοῦπον
: 3:954: ἢ ποδὸς ἢ ἀνέμοιο παραθρέξαντα δοάσσαι.
: 3:954: ἢ ποδὸς ἢ ἀνέμοιο παραθρέξαντα δοάσσαι.
: 3:967: ἢ δρυσίν, ἢ μακρῇσιν ἐειδόμενοι ἐλάτῃσιν,
: 3:967: ἢ δρυσίν, ἢ μακρῇσιν ἐειδόμενοι ἐλάτῃσιν,
: 3:978: ἤ τι παρεξερέεσθαι, ὅ τοι φίλον, ἠέ τι φάσθαι.
: 3:990: ἣ θέμις, ὡς ἐπέοικε διάνδιχα ναιετάοντας,
: 3:999: ἀλλ᾽ ἡ μὲν καὶ νηός, ἐπεὶ χόλον εὔνασε Μίνως,
: 3:1005: τόσσον ἀριστήων ἀνδρῶν στόλον. ἦ γὰρ ἔοικας
: 3:1007: ὧς φάτο κυδαίνων: ἡ δ᾽ ἐγκλιδὸν ὄσσε βαλοῦσα
: 3:1061: ᾗ φίλον, ἤ τοι ἕαδεν ἀφορμηθέντι νέεσθαι.’
: 3:1061: ᾗ φίλον, ἤ τοι ἕαδεν ἀφορμηθέντι νέεσθαι.’
: 3:1072: ἤ νύ που ἀφνειοῦ σχεδὸν ἵξεαι Ὀρχομενοῖο,
: 3:1075: Πασιφάης, ἣ πατρὸς ὁμόγνιός ἐστιν ἐμεῖο.’
: 3:1112: ἢ αὐτήν με ταχεῖαι ὑπὲρ πόντοιο φέροιεν
: 3:1139: ἡ δ᾽ οὔπω κομιδῆς μιμνήσκετο, τέρπετο γάρ οἱ
: 3:1148: ἡ δὲ μετ᾽ ἀμφιπόλους: αἱ δὲ σχεδὸν ἀντεβόλησαν
: 3:1156: ἡ δὲ παλιντροπίῃσιν ἀμήχανος οὔτε τι μύθων
: 3:1211: καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἀγκαλέσας πάλιν ἔστιχεν: ἡ δ᾽ ἀίουσα
: 3:1240: ἅρμασιν ἐμβεβαώς, ἢ Ταίναρον, ἢ ὅγε Λέρνης
: 3:1240: ἅρμασιν ἐμβεβαώς, ἢ Ταίναρον, ἢ ὅγε Λέρνης
: 3:1243: πέτρην θ᾽ Αἱμονίην, ἢ δενδρήεντα Γεραιστόν:
: 3:1375: ἢ δρύες, ἅς τ᾽ ἀνέμοιο κατάικες δονέουσιν.
: 3:1405: πορφύρων, ᾗ κέ σφι θοώτερον ἀντιόῳτο.
: 4:2: Κολχίδος ἔννεπε, Μοῦσα, Διὸς τέκος. ἦ γὰρ ἔμοιγε
: 4:4: ἢ ἔμεν ἄτης πῆμα δυσίμερον, ἦ τόγ᾽ ἐνίσπω
: 4:4: ἢ ἔμεν ἄτης πῆμα δυσίμερον, ἦ τόγ᾽ ἐνίσπω
: 4:5: φύζαν ἀεικελίην, ᾗ κάλλιπεν ἔθνεα Κόλχων.
: 4:59: ἦ θαμὰ δὴ καὶ σεῖο κίον δολίῃσιν ἀοιδαῖς,
: 4:81: υἷε δύω Φρίξου, χαμάδις θόρον: ἡ δ᾽ ἄρα τούσγε
: 4:96: Ἥρη τε Ζυγίη, Διὸς εὐνέτις, ἦ μὲν ἐμοῖσιν
: 4:100: δεξιτερήν: ἡ δέ σφιν ἐς ἱερὸν ἄλσος ἀνώγει
: 4:106: ἦεν ἀριστήων: ἡ δ᾽ ἔμπαλιν ἀίσσουσα
: 4:124: φηγὸν ἀπειρεσίην διζημένω, ᾗ ἔπι κῶας
: 4:125: βέβλητο, νεφέλῃ ἐναλίγκιον, ἥ τ᾽ ἀνιόντος
: 4:156: ἡ δέ μιν ἀρκεύθοιο νέον τετμηότι θαλλῷ
: 4:163: κούρης κεκλομένης: ἡ δ᾽ ἔμπεδον ἑστηυῖα
: 4:174: ὅσση δὲ ῥινὸς βοὸς ἤνιος ἢ ἐλάφοιο
: 4:205: ἠὲ κατηφείην, ἢ καὶ μέγα κῦδος ἀρέσθαι.’
: 4:216: ἢ ὅσα φύλλα χαμᾶζε περικλαδέος πέσεν ὕλης
: 4:231: εἰ μή οἱ κούρην αὐτάγρετον, ἢ ἀνὰ γαῖαν,
: 4:232: ἢ πλωτῆς εὑρόντες ἔτ᾽ εἰν ἁλὸς οἴδματι νῆα,
: 4:246: ἡ γάρ σφ᾽ ἐξαποβάντας ἀρέσσασθαι θυέεσσιν
: 4:275: νάσσατ᾽ ἐποιχόμενος, τὰ μὲν ἤ ποθι ναιετάουσιν,
: 4:373: καὶ θέμις, ἣν ἄμφω συναρέσσαμεν: ἢ σύγ᾽ ἔπειτα
: 4:379: ἦ μάλ᾽ ἐυκλειής; τίνα δ᾽ οὐ τίσιν, ἠὲ βαρεῖαν
: 4:383: ᾗ ἐπικυδιάεις. μνήσαιο δέ καί ποτ᾽ ἐμεῖο,
: 4:410: Ἴσκεν ὑποσσαίνων: ἡ δ᾽ οὐλοὸν ἔκφατο μῦθον:
: 4:427: ἡ δ᾽ ἔπορ᾽ Αἰσονίδῃ πολέσιν μετὰ καὶ τὸ φέρεσθαι
: 4:435: ἡ δ᾽ ὅτε κηρύκεσσιν ἐπεξυνώσατο μύθους,
: 4:457: καρπαλίμως ᾗ νηὶ διὲξ ἁλὸς οἶδμα περήσας,
: 4:479: ἣ θέμις αὐθέντῃσι δολοκτασίας ἱλάεσθαι.
: 4:502: ἤ τ᾽ εἴη μετέπειτα κατερχομένοισι κέλευθος.’
: 4:543: νηιάδα Μελίτην: ἡ δὲ σθεναρὸν τέκεν Ὕλλον.
: 4:588: Αὐσονίης ἔμπροσθε πορεῖν ἁλός, ᾗ ἔνι Κίρκην
: 4:593: ἥρωας Μινύας. ἡ δ᾽ ἔσσυτο πολλὸν ἐπιπρὸ
: 4:597: λίμνης ἐς προχοὰς πολυβενθέος: ἡ δ᾽ ἔτι νῦν περ
: 4:683: ἡ δ᾽ ὅτε δὴ νυχίων ἀπὸ δείματα πέμψεν ὀνείρων,
: 4:692: ἵζανον, ἥ τε δίκη λυγροῖς ἱκέτῃσι τέτυκται,
: 4:693: ἡ μὲν ἐπ᾽ ἀμφοτέραις θεμένη χείρεσσι μέτωπα,
: 4:710: ἡ δ᾽ εἴσω πελάνους μείλικτρά τε νηφαλίῃσιν
: 4:721: αὔτως ἱδρύνθησαν ἐφέστιοι. ἦ γὰρ ὀνείρων
: 4:728: ἡ δ᾽ ἄρα τῇ τὰ ἕκαστα διειρομένῃ κατελεξεν,
: 4:737: ‘σχετλίη, ἦ ῥα κακὸν καὶ ἀεικέα μήσαο νόστον.
: 4:780: ἡ δέ μιν ἆσσον ἑοῖο παρεῖσέ τε, φαῖνέ τε μῦθον:
: 4:833: ζαχρηεῖς λήξουσιν ἐτήτυμον, ἦ τ᾽ ἂν ἔγωγε
: 4:840: ἦ, καὶ ἀναΐξασα κατ᾽ αἰθέρος ἔμπεσε δίναις
: 4:850: τερπομένους: ἡ δ᾽ ἆσσον ὀρεξαμένη χερὸς ἄκρης
: 4:862: πλεῖον ἔτ᾽, ἢ τὸ πάροιθεν ἀπηλεγέως ἐχόλωσας.’
: 4:863: ἦ, καὶ ἔπειτ᾽ ἀίδηλος ἐδύσατο βένθεα πόντου:
: 4:867: ἡ μὲν γὰρ βροτέας αἰεὶ περὶ σάρκας ἔδαιεν
: 4:873: σμερδαλέην ἐσιδών, μέγα νήπιος: ἡ δ᾽ ἀίουσα
: 4:899: ἦ θαμὰ δὴ πολέων μελιηδέα νόστον ἕλοντο,
: 4:914: σχέτλιος. ἦ τέ οἱ αἶψα καταυτόθι νόστον ἀπηύρων,
: 4:929: ἤντεον: ἡ δ᾽ ὄπιθεν πτέρυγος θίγε πηδαλίοιο
: 4:950: ὕψι μεταχρονίην: ἡ δ᾽ οὔποτε πίλναται οὔδει:
: 4:982: ᾗ ὕπο δὴ κεῖσθαι δρέπανον φάτισ--ἵλατε Μοῦσαι,
: 4:1034: ἥδ᾽ ἐγώ, ἣ πάτρην τε καὶ οὓς ὤλεσσα τοκῆας,
: 4:1035: ἣ δόμον, ἣ σύμπασαν ἐυφροσύνην βιότοιο:
: 4:1035: ἣ δόμον, ἣ σύμπασαν ἐυφροσύνην βιότοιο:
: 4:1109: ἡ δ᾽ ἔπος ἐν θυμῷ πυκινὸν βάλετ᾽: αὐτίκα δ᾽ ὦρτο
: 4:1127: ἣ θέμις, εὐαγέως ἐπιβώμια μῆλ᾽ ἐρύσαντες,
: 4:1137: ἡ δ᾽ ἄρα Φαιήκων ἱερῷ ἐνὶ τηλόθεν ἄντρῳ
: 4:1206: ἢ λιμένων γαίης τ᾽ ἀποτηλόθι νῆας ἐέργειν,
: 4:1240: ἦ θαμὰ δὴ τόδε χεῦμα, καὶ ἂψ ἐπερεύγεται ἀκτὰς
: 4:1252: πετράων. ἦ τ᾽ ἂν καὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν ἰοῦσιν
: 4:1268: νῦν δ᾽ ἡ μὲν πέλαγόσδε μετέσσυται, οἰόθι δ᾽ ἅλμη
: 4:1279: ἀνέρες εἱλίσσονται ἀνὰ πτόλιν, ἢ πολέμοιο
: 4:1280: ἢ λοιμοῖο τέλος ποτιδέγμενοι, ἠέ τιν᾽ ὄμβρον
: 4:1282: ἢ ὅταν αὐτόματα ξόανα ῥέῃ ἱδρώοντα
: 4:1298: ἢ ὅτε καλὰ νάοντος ἐπ᾽ ὀφρύσι Πακτωλοῖο
: 4:1332: οὔτι μαλ᾽ ἀντικρὺ νοέω φάτιν. ἦ μὲν ἑταίρους
: 4:1335: ἦ, καὶ ἀναΐξας ἑτάρους ἐπὶ μακρὸν ἀύτει,
: 4:1371: νῆα πέλειν: ἦ γὰρ κατὰ νηδύος ἄμμε φέρουσα
: 4:1375: οἴσομεν, ᾗ προτέρωσε ταχὺς πόδας ἤλασεν ἵππος.
: 4:1382: ᾗ βίῃ ᾗ τ᾽ ἀρετῇ Λιβύης ἀνὰ θῖνας ἐρήμους
: 4:1382: ᾗ βίῃ ᾗ τ᾽ ἀρετῇ Λιβύης ἀνὰ θῖνας ἐρήμους
: 4:1385: ἤμαθ᾽ ὁμοῦ νύκτας τε. δύην γε μὲν ἢ καὶ ὀιζὺν
: 4:1414: ἤ τινα πετραίην χύσιν ὕδατος, ἤ τινα γαίης
: 4:1414: ἤ τινα πετραίην χύσιν ὕδατος, ἤ τινα γαίης
: 4:1430: ‘ἦ ἄρα δὴ μέγα πάμπαν ἐφ᾽ ὑμετέροισιν ὄνειαρ
: 4:1443: τὴν ὅγ᾽ ἐπιφρασθείς, ἢ καὶ θεοῦ ἐννεσίῃσιν,
: 4:1451: γειομόροι μύρμηκες ὁμιλαδόν, ἢ ὅτε μυῖαι
: 4:1456: ‘ὦ πόποι, ἦ καὶ νόσφιν ἐὼν ἐσάωσεν ἑταίρους
: 4:1459: ἦ, καὶ ἀμειβομένων, οἵ τ᾽ ἄρμενοι ἐς τόδε ἔργον,
: 4:1478: ἢ ἴδεν, ἢ ἐδόκησεν ἐπαχλύουσαν ἰδέσθαι.
: 4:1478: ἢ ἴδεν, ἢ ἐδόκησεν ἐπαχλύουσαν ἰδέσθαι.
: 4:1491: θυγατέρα σφετέρην: ἡ δ᾽ ἀγλαὸν υἱέα Φοίβῳ
: 4:1494: ἡ δ᾽ ἄρα οἱ Νασάμωνα τέκεν κρατερόν τε Κάφαυρον,
: 4:1522: σχέτλιος: ἦ τέ οἱ ἤδη ὑπὸ χροῒ δύετο κῶμα
: 4:1573: ῥηγμῖνες φρίσσουσι διαυγέες: ἡ δὲ μεσηγὺ
: 4:1597: ἢ Νηρῆα θύγατρες ἐπικλείουσ᾽ ἁλοσύδναι,
: 4:1599: ἦ ῥ᾽, ἅμα δ᾽ εὐχωλῇσιν ἐς ὕδατα λαιμοτομήσας
: 4:1635: Κρήτην, ἥ τ᾽ ἄλλων ὑπερέπλετο εἰν ἁλὶ νήσων.
: 4:1659: μῆτιν ἀνωίστως: ἡ δὲ πτύχα πορφυρέοιο
: 4:1671: Ζεῦ πάτερ, ἦ μέγα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θάμβος ἄηται,
: 4:1682: ὑλοτόμοι δρυμοῖο κατήλυθον: ἡ δ᾽ ὑπὸ νυκτὶ
: 4:1738: ἡ δέ ἑ μειλιχίοισι παρηγορέεσκ᾽ ἐπέεσσιν:
: 4:1747: ‘ὦ πέπον, ἦ μέγα δή δε καὶ ἀγλαὸν ἔμμορε κῦδος.
: 4:1752: ἀθανάτων, ἢ κεῖνος, ὅ μιν πόρεν ἀντιβολήσας.’
ἦα: 3:977: ἦα πάρος. τῶ μή με λίην ὑπεραίδεο, κούρη,
ἠβαιὸν: 2:637: εἷο μὲν οὐδ᾽ ἠβαιὸν ἀτύζομαι: ἀμφὶ δὲ τοῖο
ἠβαιὸν: 2:1026: φορβάδες, οὐδ᾽ ἠβαιὸν ἀτυζόμενοι παρεόντας,
ἠβαιόν: 2:1203: σχήσεται, οὐδ᾽ ἠβαιόν, ὅτε χρειώ τις ἵκηται.
ἡβήσαντα: 1:906: πέμπε μιν ἡβήσαντα Πελασγίδος ἔνδον Ἰωλκοῦ
ἡβήσας: 4:544: οὐδ᾽ ἄρ᾽ ὅγ᾽ ἡβήσας αὐτῇ ἐνὶ ἔλδετο νήσῳ
ἥγ᾽: 1:646: ἀλλ᾽ ἥγ᾽ ἔμπεδον αἰὲν ἀμειβομένη μεμόρηται,
ἥγ᾽: 1:656: αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ ἥγ᾽ ἐνὶ τῇσιν ἐποτρύνουσ᾽ ἀγόρευεν:
ἥγ᾽: 3:78: καί μιν ἔπειτ᾽ ἀγανοῖσι προσέννεπεν ἥγ᾽ ἐπέεσσιν:
ἥγ᾽: 3:739: ὧς ἥγ᾽ ἐκ θαλάμοιο πάλιν κίε, παισί τ᾽ ἀρωγὴν
ἥγ᾽: 3:866: τό ῥ᾽ ἥγ᾽ ἐξανελοῦσα θυώδεϊ κάτθετο μίτρῃ,
ἦγ᾽: 4:1608: ἦγ᾽ ἅλαδε προτέρωσε. δέμας δέ οἱ ἐξ ὑπάτοιο
ἤγαγε: 3:776: ἄμμι πολυκλαὕτους δεῦρ᾽ ἤγαγε κεῖθεν ἀνίας.
ἤγαγε: 4:444: ἄγριον ἠλιβάτοιο κατ᾽ οὔρεος ἤγαγε θῆρα.
ἤγαγε: 4:1760: Σπάρτην Αὐτεσίωνος ἐὺς πάις ἤγαγε Θήρας
ἤγαγεν: 4:678: ἰκμάδας αἰνυμένη: τὰ δ᾽ ἐπὶ στίχας ἤγαγεν αἰὼν
ἤγαγον: 4:554: καὶ χρειώ σφ᾽ ἐκόμισσε; τίνες σφέας ἤγαγον αὖραι;
ἠγαθέην: 1:308: δῆλον ἀν᾽ ἠγαθέην, ἠὲ Κλάρον, ἢ ὅγε Πυθώ,
ἠγαθέην: 4:1327: καί κεν ἔτ᾽ ἠγαθέην ἐς Ἀχαιίδα νοστήσαιτε.’
ἠγαθέῳ: 3:980: χώρῳ ἐν ἠγαθέῳ, ἵνα τ᾽ οὐ θέμις ἔστ᾽ ἀλιτέσθαι,
ἠγαθέῳ: 4:1129: ἄντρῳ ἐν ἠγαθέῳ, τόθι δή ποτε Μάκρις ἔναιεν,
ἤγγειλε: 3:667: Χαλκιόπῃ δ᾽ ἤγγειλε παρασχεδόν: ἡ δ᾽ ἐνὶ παισὶν
ἥγε: 1:148: Σπάρτηθεν: τοὺς δ᾽ ἥγε δόμοις ἔνι Τυνδαρέοιο
ἥγε: 1:292: ὧς ἥγε στενάχουσα κινύρετο: ταὶ δὲ γυναῖκες
ἥγε: 1:1236: χαλκὸν ἐς ἠχήεντα φορεύμενον, αὐτίκα δ᾽ ἥγε
ἦγε: 2:819: μαντοσύναι ἐσάωσαν, ἐπεὶ χρεὼ ἦγε δαμῆναι:
ἥγε: 3:805: αἴν᾽ ὀλοφυρομένης τὸν ἑὸν μόρον. ἵετο δ᾽ ἥγε
ἦγε: 3:915: ἦγε διὲκ πεδίου: ἅμα δέ σφισιν εἵπετο Μόψος
ἥγε: 4:24: ἰάνθη: μετὰ δ᾽ ἥγε παλίσσυτος ἀθρόα κόλπων
ἥγε: 4:391: ὧς φάτ᾽ ἀναζείουσα βαρὺν χόλον: ἵετο δ᾽ ἥγε
ἥγε: 4:690: ἥγε θρόνοις ἕζεσθαι, ἀμηχανέουσα κιόντων.
ἥγε: 4:702: πρῶτα μὲν ἀτρέπτοιο λυτήριον ἥγε φόνοιο
ἦγε: 4:1162: Μήδεια φρονέεσκε: τότ᾽ αὖ χρεὼ ἦγε μιγῆναι.
ἤγειρε: 2:165: ἐκ περάτων ἀνιών, ἤγειρε δὲ μηλοβοτῆρας,
ἡγεμονεύει: 1:704: ἡμέτερόνδε μολεῖν, ὅστις στόλου ἡγεμονεύει,
ἡγεμονεύσει: 2:423: θάρσει: ἐπεὶ δαίμων ἕτερον πλόον ἡγεμονεύσει
ἡγεμονῆες: 2:1196: καὶ πλόου ἡγεμονῆες, ἐπεὶ Φρίξοιο θυηλὰς
ἦγεν: 3:38: ὁππότε μιν τὰ πρῶτα παραὶ Διὸς ἦγεν ἄκοιτιν.
ἠγερέθεσθε: 2:634: ἐξότε τὸ πρώτιστον ἐμὴν χάριν ἠγερέθεσθε,
ἠγερέθοντο: 1:86: τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ Κλυτίος τε καὶ Ἴφιτος ἠγερέθοντο,
ἠγερέθοντο: 1:228: τόσσοι ἄρ᾽ Αἰσονίδῃ συμμήστορες ἠγερέθοντο.
ἠγερέθοντο: 1:320: στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προμολῇς: οἱ δ᾽ ἀντίοι ἠγερέθοντο.
ἠγερέθοντο: 1:655: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ μάλα πᾶσαι ὁμιλαδὸν ἠγερέθοντο,
ἠγερέθοντο: 2:206: οἱ δέ μιν ὡς εἴδοντο, περισταδὸν ἠγερέθοντο
ἠγερέθοντο: 2:452: Ἠριγενής: τὸν δ᾽ ἀμφὶ περικτίται ἠγερέθοντο
ἠγερέθοντο: 4:1342: ἀγχοῦ δ᾽ ἠγερέθοντο κατηφέες: αὐτὰρ ὁ τούσγε
ἡγηλάζει: 1:272: ἀλλ᾽ ὑπὸ μητρυιῇ βίοτον βαρὺν ἡγηλάζει:
ἥγνισαν: 2:928: χύτλα τέ οἱ χεύοντο, καὶ ἥγνισαν ἔντομα μήλων.
ἦγον: 2:239: Κλειοπάτρην ἕδνοισιν ἐμὸν δόμον ἦγον ἄκοιτιν.’
ἠγορόωντο: 2:1228: ὧς οἵγ᾽ ἀλλήλοισιν ἀμοιβαδὸν ἠγορόωντο,
ἠγορόωντο: 3:168: ἐν ποταμῷ καθ᾽ ἕλος λελοχημένοι ἠγορόωντο.
ἦγχε: 4:1645: σύριγξ αἱματόεσσα κατὰ σφυρόν: αὐτὰρ ὅ τ᾽ ἦγχε
ἠδ᾽: 1:145: οἰωνούς τ᾽ ἀλέγειν ἠδ᾽ ἔμπυρα σήματ᾽ ἰδέσθαι.
ἠδ᾽: 1:159: δῶκεν ἀπειρεσίην ἠδ᾽ ὅττι κεν ἀρήσαιτο
ἠδ᾽: 1:189: ἠμὲν ναυτιλίης ἠδ᾽ ἄρεος εὐχετόωντο.
ἠδ᾽: 1:499: ἠδ᾽ ὡς ἔμπεδον αἰὲν ἐν αἰθέρι τέκμαρ ἔχουσιν
ἥδ᾽: 1:1019: αὐτονυχί: ἱερὴ δὲ φατίζεται ἥδ᾽ ἔτι πέτρη,
ἠδ᾽: 2:139: ἠδ᾽ οἶαι τῆμος δῄῳ ὑπὸ δουρὶ Λύκοιο
ἠδ᾽: 2:401: ἔνθα δ᾽ ἐπ᾽ ἠπείροιο Κυταιίδος, ἠδ᾽ Ἀμαραντῶν
ἠδ᾽: 2:434: ἤλασαν, ἠδ᾽ ὡς ῀Ἰρις ἐρύκακε τάσδε δαΐξαι,
ἠδ᾽: 2:766: ἠδ᾽ ὡς Λημνιάδεσσιν ἐπεξεινοῦντο γυναιξίν,
ἠδ᾽: 2:772: ἠδ᾽ ὡς Κυανέας πέτρας φύγον, ὥς τ᾽ ἀβόλησαν
ἠδ᾽: 3:58: Αἰσονίδης, ἠδ᾽ ἄλλοι ὅσοι μετὰ κῶας ἕπονται.
ἠδ᾽: 3:151: ‘ἴστω νῦν τόδε σεῖο φίλον κάρη ἠδ᾽ ἐμὸν αὐτῆς,
ἠδ᾽: 3:193: ξεινίου αἰδεῖται Ζηνὸς θέμιν ἠδ᾽ ἀλεγίζει.’
ἠδ᾽: 3:315: εἴπατ᾽ ἀριφραδέως, ἠδ᾽ οἵτινες οἵδ᾽ ἐφέπονται
ἠδ᾽: 3:331: ἠδ᾽ αὐτοῖο σέθεν: μετὰ γὰρ τεὸν ἄστυ νέονται.
ἠδ᾽: 3:608: ἠδ᾽ αὐτούς, ἵνα μήτις ὑπὲκ κακότητος ἀλύξῃ.
ἠδ᾽: 4:720: ἠδ᾽ ὁπόθεν μετὰ γαῖαν ἑὴν καὶ δώματ᾽ ἰόντες
ἠδ᾽: 4:789: ἐξέτι νηπυτίης αὐτὴ τρέφον ἠδ᾽ ἀγάπησα
ἠδ᾽: 4:814: ἠδ᾽ αὐτῷ Πηλῆι. τί τοι χόλος ἐστήρικται;
ἥδ᾽: 4:1034: ἥδ᾽ ἐγώ, ἣ πάτρην τε καὶ οὓς ὤλεσσα τοκῆας,
ἥδ᾽: 4:1265: καί κεν ἐπισμυγερῶς διὰ δὴ πάλαι ἥδ᾽ ἐκεάσθη
ἠδ᾽: 4:1357: καὶ δ᾽ ὁπόσ᾽ αὐτοὶ πρόσθεν ἐπὶ χθονὸς ἠδ᾽ ὅσ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
ἠδ᾽: 4:1644: χάλκεος ἠδ᾽ ἄρρηκτος: ὑπαὶ δέ οἱ ἔσκε τένοντος
ἠδὲ: 1:67: ἠδὲ καὶ Εὐρυδάμας Κτιμένου πάις: ἄγχι δὲ λίμνης
ἠδὲ: 1:301: ἠδὲ θεοπροπίοισιν, ἐπεὶ μάλα δεξιὰ Φοῖβος
ἠδὲ: 1:329: αὐτοῦ δ᾽ ἰλλομένοις ἐπὶ λαίφεσιν, ἠδὲ καὶ ἱστῷ
ἠδὲ: 1:372: ἠδὲ κατὰ πρῴραν εἴσω ἁλὸς ὁσσάτιόν περ
ἠδὲ: 1:496: ἤειδεν δ᾽ ὡς γαῖα καὶ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα,
ἠδὲ: 1:524: σμερδαλέον δὲ λιμὴν Παγασήιος ἠδὲ καὶ αὐτὴ
ἠδὲ: 1:551: ἔργον Ἀθηναίης Ἰτωνίδος, ἠδὲ καὶ αὐτοὺς
ἥδε: 1:700: ‘εἰ μὲν δὴ πάσῃσιν ἐφανδάνει ἥδε μενοινή,
ἠδὲ: 1:859: ἀθανάτων Ἥρης υἷα κλυτὸν ἠδὲ καὶ αὐτὴν
ἥδε: 1:890: αὔτως, ὡς ἐθέλεις καί τοι φίλον. ἥδε δὲ νῆσος
ἠδὲ: 1:961: τοὺς δ᾽ ἄμυδις φιλότητι Δολίονες ἠδὲ καὶ αὐτὸς
ἠδὲ: 1:962: Κύζικος ἀντήσαντες ὅτε στόλον ἠδὲ γενέθλην
ἥδε: 1:988: ἥδε δ᾽ Ἰησονίη πέφαται ὁδός, ἥνπερ ἔβησαν.
ἠδὲ: 1:1001: ἠδὲ καὶ ἐγχείῃσι δεδεγμένοι, εἰσόκε πάντας
ἠδὲ: 1:1041: ἠδὲ Μεγαβρόντην: Σφόδριν δ᾽ ἐνάριξεν Ἄκαστος:
ἠδὲ: 1:1047: ἠδὲ καὶ Ἀρτακέα, πρόμον ἀνδρῶν: οὓς ἔτι πάντας
ἠδὲ: 1:1114: φαίνετο δ᾽ ἠερόεν στόμα Βοσπόρου ἠδὲ κολῶναι
ἠδὲ: 1:1127: οἳ μοῦνοι πολέων μοιρηγέται ἠδὲ πάρεδροι
ἠδὲ: 2:63: ἠδὲ Βιαντιάδης Ταλαὸς μέγας: ὦκα δ᾽ ἱμάντας
ἠδὲ: 2:99: ἀλλ᾽ ἄμυδις κορύνας ἀζηχέας ἠδὲ σιγύννους
ἠδὲ: 2:105: αὐτὸς δ᾽ Ἰτυμονῆα πελώριον ἠδὲ Μίμαντα,
ἠδὲ: 2:119: αἶψα μάλ᾽ ἀντεταγὼν πέλεκυν μέγαν ἠδὲ κελαινὸν
ἠδὲ: 2:307: ἔνθα δ᾽, ἐπεὶ δόρποιο κορέσσαντ᾽ ἠδὲ ποτῆτος,
ἠδὲ: 2:726: ἠδὲ Λύκοιο ῥέεθρα καὶ Ἀνθεμοεισίδα λίμνην
ἠδὲ: 2:787: εἶδός τ᾽ ἠδὲ βίην: χαμάδις δέ οἱ ἤλασ᾽ ὀδόντας.
ἠδὲ: 2:912: ἠδὲ καὶ Αὐλίον ἄντρον ἐπωνυμίην καλέουσιν.
ἠδὲ: 2:966: ἠδὲ καὶ Ἀσσυρίης πρόχυσιν χθονός: ἤματι δ᾽ αὐτῷ
ἠδὲ: 2:1016: ἀνέρας, ἠδὲ λοετρὰ λεχώια τοῖσι πένονται.
ἠδὲ: 2:1110: ἱστία δ᾽ ἐξήρπαξ᾽ ἀνέμου μένος, ἠδὲ καὶ αὐτὴν
ἠδὲ: 2:1131: δοῦναι ὅσον τ᾽ εἴλυμα περὶ χροός, ἠδὲ κομίσσαι
ἠδὲ: 2:1141: αὐτῶν θ᾽ ὑμείων ὄνομα κλυτόν, ἠδὲ γενέθλην.’
ἠδὲ: 2:1177: μήλων τ᾽ ἠδὲ βοῶν τῇδ᾽ ἐσχάρῃ ἱερὰ καίειν:
ἠδὲ: 2:1279: ‘Κολχίδα μὲν δὴ γαῖαν ἱκάνομεν ἠδὲ ῥέεθρα
ἠδὲ: 3:592: κρυπταδίους τε δόλους τεκταινέμεν, ἠδὲ βοτήρων
ἥδε: 3:637: δείδια, μὴ μέγα δή τι φέρῃ κακὸν ἥδε κέλευθος
ἠδὲ: 3:657: μύρεται, ᾧ μιν ὄπασσαν ἀδελφεοὶ ἠδὲ τοκῆες,
ἠδὲ: 3:701: λίσσομ᾽ ὑπὲρ μακάρων σέο τ᾽ αὐτῆς ἠδὲ τοκήων,
ἠδὲ: 3:906: αὐτὰρ ἐγὼ τὸν μῦθον ἐπῄνεον, ἠδὲ καὶ αὐτὸν
ἠδὲ: 3:922: ἠμὲν ἐσάντα ἰδεῖν, ἠδὲ προτιμυθήσασθαι.
ἠδὲ: 3:984: πρός σ᾽ αὐτῆς Ἑκάτης μειλίσσομαι ἠδὲ τοκήων
ἠδὲ: 3:1247: ἠδὲ δόρυ βριαρόν, περὶ δὲ ξίφος: ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι
ἠδὲ: 4:103: ἔνθ᾽ ἔπος ἠδὲ καὶ ἔργον ὁμοῦ πέλεν ἐσσυμένοισιν.
ἠδὲ: 4:112: μὴ πρὶν ἀμαλδύνῃ θηρῶν στίβον ἠδὲ καὶ ὀδμὴν
ἠδὲ: 4:172: καί οἱ ἐπὶ ξανθῇσι παρηίσιν ἠδὲ μετώπῳ
ἥδε: 4:404: ἥδε δὲ συνθεσίη κρανέει δόλον, ᾧ μιν ἐς ἄτην
ἠδὲ: 4:712: σμερδαλέας παύσειεν Ἐρινύας, ἠδὲ καὶ αὐτὸς
ἠδὲ: 4:730: κούρη μειλιχίως, ἠμὲν στόλον ἠδὲ κελεύθους
ἠδὲ: 4:787: νῦν δὲ παρὰ Σκύλλης σκόπελον μέγαν ἠδὲ Χάρυβδιν
ἠδὲ: 4:832: ‘εἰ μὲν δὴ μαλεροῖο πυρὸς μένος ἠδὲ θύελλαι
ἥδε: 4:1075: Αἰήτην, ἀλλ᾽ οἶον ἀκούομεν: ἥδε δὲ κούρη
ἥδε: 4:1249: ‘τίς χθὼν εὔχεται ἥδε; πόθι ξυνέωσαν ἄελλαι
ἠδὲ: 4:1321: ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι ἠδὲ θύγατρες.
ᾐδὲ: 4:1356: ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι ᾐδὲ θύγατρες:
ἥδε: 4:1442: ἥδε δέ τις πέτρη Τριτωνίδος ἐγγύθι λίμνης:
ἠδὲ: 4:1619: ἠδὲ Ποσειδάωνος ἰδὲ Τρίτωνος ἔασιν
ἡδεῖαν: 3:1017: στράπτεν Ἔρως ἡδεῖαν ἀπὸ φλόγα: τῆς δ᾽ ἀμαρυγὰς
ἡδείῃ: 4:147: ἡδείῃ ἐνοπῇ, θέλξαι τέρας: αὖε δ᾽ ἄνασσαν
ἡδείῃσιν: 4:891: Σειρῆνες σίνοντ᾽ Ἀχελωίδες ἡδείῃσιν
ᾔδειν: 2:65: τῷ δ᾽ αὖτ᾽ Ἄρητός τε καὶ Ὄρνυτος, οὐδέ τι ᾔδειν
ᾔδειν: 3:309: ᾔδειν γάρ ποτε πατρὸς ἐν ἅρμασιν Ἠελίοιο
ἤδη: 1:43: ὁπλότερος πολέμιζε: τότ᾽ αὖ βαρύθεσκέ οἱ ἤδη
ἤδη: 1:165: τῶν ἄμφω γνωτὸς προγενέστερος. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη
ἤδη: 1:194: ἤδη γηραλέον κοσμήτορα παιδὸς ἴαλλεν:
ἤδη: 1:261: ἤδη δὲ δμῶές τε πολεῖς δμωαί τ᾽ ἀγέροντο:
ἤδη: 1:353: νῦν γε μὲν ἤδη Φοῖβον ἀρεσσάμενοι θυέεσσιν
ἤδη: 1:453: τῆμος ἄρ᾽ ἤδη πάντες ἐπὶ ψαμάθοισι βαθεῖαν
ἤδη: 1:533: ποσσὶν ὑπεκλύσθη νηὸς τρόπις.: εἵλκετο δ᾽ ἤδη
ἤδη: 1:690: κῆρες, ἐπερχόμενόν που ὀίομαι εἰς ἔτος ἤδη
ἤδη: 1:701: ἤδη κεν μετὰ νῆα καὶ ἄγγελον ὀτρύναιμι.’
ἤδη: 1:731: Ζηνὶ κεραυνὸν ἄνακτι πονεύμενοι: ὃς τόσον ἤδη
ἤδη: 1:847: μῦθον ὅτ᾽ ἤδη πάντα διηνεκέως ἀγόρευσεν,
ἤδη: 1:896: μνώεο μὴν ἀπεών περ ὁμῶς καὶ νόστιμος ἤδη
ἤδη: 2:24: αὐτὸς ἑκὼν ἤδη τοι ὑπίσχομαι ἀντιάασθαι.’
ἤδη: 2:142: οἱ δ᾽ ἤδη σταθμούς τε καὶ αὔλια δηιάασκον:
ἤδη: 2:143: ἤδη δ᾽ ἄσπετα μῆλα περιτροπάδην ἐτάμοντο
ἤδη: 2:364: τήνδε περιγνάμψαντι πολὺς παρακέκλιται: ἤδη
ἤδη: 2:398: Βύζηρες δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὁμώλακες, ὧν ὕπερ ἤδη
ἤδη: 2:413: ‘ὦ γέρον, ἤδη μέν τε διίκεο πείρατ᾽ ἀέθλων
ἤδη: 2:555: ἤδη δέ σφισι δοῦπος ἀρασσομένων πετράων
ἤδη: 2:581: ἤδη δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διὰ πλατὺς εἴδετο Πόντος,
ἤδη: 2:839: ἤματα δὲ τρία πάντα γόων: ἑτέρῳ δέ μιν ἤδη
ἤδη: 2:1035: ἤδη καί τιν᾽ ὕπερθεν Ἀρήιον ἀίσσοντα
ἤδη: 2:1152: τῶν ἐξ ἀμφοτέρων εἰμὲν γένος. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη
ἤδη: 3:57: ἤδη γὰρ ποταμῷ ἐνὶ Φάσιδι νῆα κατίσχει
ἤδη: 3:119: καί ῤ̔ ὁ μὲν ἤδη πάμπαν ἐνίπλεον ᾧ ὑπὸ μαζῷ
ἤδη: 3:392: θεσπεσιην οἴσω κληηδόνα: καὶ δέ τοι ἤδη
ἤδη: 3:461: ἤδη τεθνειῶτα, τέρεν δέ οἱ ἀμφὶ παρειὰς
ἤδη: 3:554: ἤδη νῦν Ἄργοιο παραιφασίῃσι πίθεσθε.’
ἤδη: 3:570: ἀμφαδὸν ἤδη πείσματ᾽ ἀνάψομεν. ἦ γὰρ ἔοικεν
ἤδη: 3:746: ἤδη καὶ πυλαωρὸς ἐέλδετο: καί τινα παίδων
ἤδη: 3:807: ἤδη καὶ δεσμοὺς ἀνελύετο φωριαμοῖο,
ἤδη: 3:913: Ἄργος, ὅτ᾽ ἤδη τήνδε κασιγνήτων ἐσάκουσεν
ἤδη: 3:925: Ἀμπυκίδης, ἤδη που ὀισσάμενος τὰ ἕκαστα.
ἤδη: 3:993: ἡρώων τ᾽ ἄλοχοι καὶ μητέρες, αἵ νύ που ἤδη
ἤδη: 3:1053: οἱ δ᾽ ἤδη κατὰ ὦλκας ἀνασταχύωσι Γίγαντες
ἤδη: 3:1136: ἤδη δ᾽ ἀμφίπολοι μὲν ὀπιπεύουσαι ἄπωθεν
ἤδη: 3:1222: μίκτο κιών: ἤδη δὲ φόως νιφόεντος ὕπερθεν
ἤδη: 3:1353: οἱ δ᾽ ἤδη κατὰ πᾶσαν ἀνασταχύεσκον ἄρουραν
ἤδη: 3:1384: τοὺς δ᾽ ἤδη καὶ ποσσὶν ἐπειγομένους ἐς ἄρηα.
ἤδη: 4:149: εἵπετο δ᾽ Αἰσονίδης πεφοβημένος, αὐτὰρ ὅγ᾽ ἤδη
ἤδη: 4:191: ἤδη γὰρ χρειώ, τῆς εἵνεκα τήνδ᾽ ἀλεγεινὴν
ἤδη: 4:212: ἤδη δ᾽ Αἰήτῃ ὑπερήνορι πᾶσί τε Κόλχοις
ἤδη: 4:226: νηῦς ἤδη κρατεροῖσιν ἐπειγομένη ἐρέτῃσιν,
ἤδη: 4:321: οὔτ᾽ οὖν Γραυκένιοι, οὔθ᾽ οἱ περὶ Λαύριον ἤδη
ἤδη: 4:491: δευομένοις: ἤδη δὲ καὶ ἀμφ᾽ αὐτοῖο μέλοντο.
ἤδη: 4:495: ‘ἤδη νῦν κέλομαι νύκτωρ ἔτι νῆ᾽ ἐπιβάντας
ἤδη: 4:902: ἤδη πείσματ᾽ ἔμελλον ἐπ᾽ ἠιόνεσσι βαλέσθαι,
ἤδη: 4:1200: ἰθείης, ἤδη δὲ γάμου τέλος ἐκλήιστο,
ἤδη: 4:1226: ἤδη μέν ποθι κόλπον ἐπώνυμον Λ̓μβρακιήων,
ἤδη: 4:1227: ἤδη Κουρῆτιν ἔλιπον χθόνα πεπταμένοισιν
ἤδη: 4:1369: ἤδη νῦν ἀλόχοιο φίλης ὑπὸ χερσὶ λελύσθαι:
ἤδη: 4:1398: δὴ τότε δ᾽ ἤδη τῆμος ὑφ᾽ Ἡρακλῆι δαϊχθεὶς
ἤδη: 4:1522: σχέτλιος: ἦ τέ οἱ ἤδη ὑπὸ χροῒ δύετο κῶμα
ἤδη: 4:1773: ἀνθρώποις. ἤδη γὰρ ἐπὶ κλυτὰ πείραθ᾽ ἱκάνω
ἦδος: 1:1294: ἀλλὰ τί μύθων ἦδος; ἐπεὶ καὶ νόσφιν ἑταίρων
ἦδος: 3:314: ἀλλὰ τί μύθων ἦδος; ἃ δ᾽ ἐν ποσὶν ὗμιν ὄρωρεν,
ἥδυμος: 2:409: οὐ κνέφας ἥδυμος ὕπνος ἀναιδέα δάμναται ὄσσε.’
ἠὲ: 1:17: ἠὲ καὶ ἀλλοδαποῖσι μετ᾽ ἀνδράσι νόστον ὀλέσσῃ.
ἠὲ: 1:308: δῆλον ἀν᾽ ἠγαθέην, ἠὲ Κλάρον, ἢ ὅγε Πυθώ,
ἦέ: 1:464: αὔδα ἐνὶ μέσσοισι τεὸν νόον. ἦέ σε δαμνᾷ
ἦέ: 1:477: ἦέ τοι εἰς ἄτην ζωρὸν μέθυ θαρσαλέον κῆρ
ἠέ: 1:678: αἴ κεν ἐπιβρίσῃ Θρήιξ στρατός, ἠέ τις ἄλλος
ἦε: 1:685: πῶς τῆμος βώσεσθε δυσάμμοροι; ἦε βαθείαις
ἠέ: 1:822: δέχθαι, ἵν᾽ ἢ φρονέοιεν ἅπερ θέμις, ἠέ πῃ ἄλλῃ
ἦε: 1:866: ἡμέας; ἦε γάμων ἐπιδευέες ἐνθάδ᾽ ἔβημεν
ἠέ: 1:1251: μήπως ἢ θήρεσσιν ἕλωρ πέλοι, ἠέ μιν ἄνδρες
ἠὲ: 1:1350: ἢ ζωοῦ εὕροιεν Ὕλα μόρον, ἠὲ θανόντος.
ἠὲ: 2:38: ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἢ ὀλοοῖο Τυφωέος, ἠὲ καὶ αὐτῆς
ἠὲ: 2:131: ἠὲ μελισσοκόμοι πέτρῃ ἔνι καπνιόωσιν,
ᾖε: 2:198: βάκτρῳ σκηπτόμενος ῥικνοῖς ποσὶν ᾖε θύραζε,
ἠὲ: 2:279: ἢ αἶγας κεραοὺς ἠὲ πρόκας ἰχνεύοντες
ἠὲ: 2:893: ἔσσεται, ἠὲ καὶ αὖτις ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι
ἠὲ: 3:12: τί χρέος; ἠὲ δόλον τινὰ μήσεαι, ᾧ κεν ἑλόντες
ἠέ: 3:81: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον, ὅ κεν χέρες αἵγε κάμοιεν
ἦέ: 3:129: ‘τίπτ᾽ ἐπιμειδιάᾳς, ἄφατον κακόν; ἦέ μιν αὔτως
ἦε: 3:181: ἦε καὶ οὔ, πίσυνος δὲ βίῃ μετιόντας ἀτίσσει.
ἦέ: 3:306: πῶς Αἶάνδε νέεσθε παλίσσυτοι; ἦέ τις ἄτη
ἠέ: 3:328: ἡμέας οἰκτείρων Ζηνὸς νόος, ἠέ τις αἶσα,
ἠὲ: 3:402: εἰ γὰρ ἐτήτυμόν ἐστε θεῶν γένος, ἠὲ καὶ ἄλλως
ἠὲ: 3:436: ἠὲ καὶ οὐλομένου μεταχάσσεαι ἀμήτοιο,
ἠὲ: 3:459: τάρβει δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ, μή μιν βόες ἠὲ καὶ αὐτὸς
ἠὲ: 3:613: μή πως ἠὲ παρ᾽ αἶσαν ἐτώσια μειλίξαιτο
ἠὲ: 3:614: πατρὸς ἀτυζομένην ὀλοὸν χόλον, ἠὲ λιτῇσιν
ἦέ: 3:677: ἦέ τιν᾽ οὐλομένην ἐδάης ἐκ πατρὸς ἐνιπὴν
ἠέ: 3:730: εἴ γέ τι σῆς ψυχῆς προφερέστερον, ἠέ τι παίδων
ἠὲ: 3:756: ὕδατος ἐξανιοῦσα, τὸ δὴ νέον ἠὲ λέβητι
ἠέ: 3:757: ἠέ που ἐν γαυλῷ κέχυται: ἡ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα
ἠὲ: 3:876: ἠὲ καὶ Ἀμνισοῖο λοεσσαμένη ποταμοῖο
ἠέ: 3:978: ἤ τι παρεξερέεσθαι, ὅ τοι φίλον, ἠέ τι φάσθαι.
ἠὲ: 3:1038: ἠὲ ποδῶν ὄρσῃσι μεταστρεφθῆναι ὀπίσσω,
ἠὲ: 3:1039: ἠὲ κυνῶν ὑλακή, μή πως τὰ ἕκαστα κολούσας
ἦε: 3:1073: ἦε καὶ Αἰαίης νήσου πέλας; εἰπὲ δὲ κούρην,
ἠέ: 3:1110: μνήσομαι. ἔλθοι δ᾽ ἧμιν ἀπόπροθεν ἠέ τις ὄσσα,
ἠέ: 3:1111: ἠέ τις ἄγγελος ὄρνις, ὅτ᾽ ἐκλελάθοιο ἐμεῖο:
ἠὲ: 3:1241: ὕδωρ, ἠὲ κατ᾽ ἄλσος Ὑαντίου Ὀγχηστοῖο,
ἠὲ: 4:182: ἀνδρῶν ἠὲ θεῶν νοσφίσσεται ἀντιβολήσας.
ἠὲ: 4:205: ἠὲ κατηφείην, ἢ καὶ μέγα κῦδος ἀρέσθαι.’
ἠὲ: 4:276: ἠὲ καὶ οὔ: πουλὺς γὰρ ἄδην ἐπενήνοθεν αἰών.
ἦέ: 4:356: ἀμφ᾽ ἐμοί; ἦέ σε πάγχυ λαθιφροσύναις ἐνέηκαν
ἠὲ: 4:379: ἦ μάλ᾽ ἐυκλειής; τίνα δ᾽ οὐ τίσιν, ἠὲ βαρεῖαν
ἠὲ: 4:486: φῦλα πελειάων, ἠὲ μέγα πῶυ λέοντες
ἠὲ: 4:793: ἠὲ σὺν ἀθανάταις ἠὲ θνητῇσιν ἰαύειν.
ἠὲ: 4:793: ἠὲ σὺν ἀθανάταις ἠὲ θνητῇσιν ἰαύειν.
ἠὲ: 4:823: μηδὲ σύγ᾽ ἠὲ Χάρυβδιν ἀμηχανέοντας ἐάσῃς
ἠὲ: 4:825: ἠὲ παρὰ Σκύλλης στυγερὸν κευθμῶνα νέεσθαι,
ἠὲ: 4:845: αὐτὴ δ᾽ ὠκυτέρη ἀμαρύγματος ἠὲ βολάων
ἠὲ: 4:1003: ἵεντ᾽ ἀπροφάτως, ἠὲ στονόεσσαν ἀυτὴν
ἠὲ: 4:1205: καί σφεας ἠὲ θέμιστας ἑὰς εἴρυσθαι ἄνωγεν,
ἠέ: 4:1280: ἢ λοιμοῖο τέλος ποτιδέγμενοι, ἠέ τιν᾽ ὄμβρον
ὴὲ: 4:1284: ὴὲ καὶ ἠέλιος μέσῳ ἤματι νύκτ᾽ ἐπάγῃσιν
ἠὲ: 4:1360: ἠὲ νέφος μεσσηγὺ φαεινομένας ἐκάλυψεν.’
ἠέ: 4:1370: μητέρα δ᾽ οὐκ ἄλλην προτιόσσομαι, ἠέ περ αὐτὴν
ἠέ: 4:1695: μήνης: οὐρανόθεν δὲ μέλαν χάος, ἠέ τις ἄλλη
ἠείδει: 1:984: ἠείδει καταλέξαι ἐελδομένοισι δαῆναι.
ἠείδει: 2:824: ἠείδει: οἶος δὲ κατὰ πλατὺ βόσκετο τῖφος.
ἠείδειν: 4:1698: ἠείδειν οὐδ᾽ ὅσσον: ἐπέτρεψαν δὲ θαλάσσῃ
ἤειδεν: 1:496: ἤειδεν δ᾽ ὡς γαῖα καὶ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα,
ἤειδεν: 1:503: ἤειδεν δ᾽ ὡς πρῶτον Ὀφίων Εὐρυνόμη τε
ἤειραν: 2:565: ἤειραν κεφαλὰς ἐσορώμενοι: ἡ δὲ δι᾽ αὐτῶν
ἤειραν: 2:1231: ἱστία δ᾽ ἤειραν, τὰ δ᾽ ὑπαὶ ῥιπῆς ἀνέμοιο
ἤειρεν: 1:1205: ὧς ὅγε τὴν ἤειρεν. ὁμοῦ δ᾽ ἀνὰ τόξα καὶ ἰοὺς
ἠείροντο: 1:267: πέφραδεν: οἱ δέ τε σῖγα κατηφέες ἠείροντο.
ἠελίοιο: 1:84: τόσσον ἑκὰς Κόλχων, ὅσσον τέ περ ἠελίοιο
Ἠελίοιο: 1:172: βῆ δὲ καὶ Αὐγείης, ὃν δὴ φάτις Ἠελίοιο
ἠελίοιο: 1:452: δειελινὸν κλίνοντος ὑπὸ ζόφον ἠελίοιο,
ἠελίοιο: 1:500: ἄστρα σεληναίη τε καὶ ἠελίοιο κέλευθοι:
ἠελίοιο: 1:607: αὐτὰρ ἅμ᾽ ἠελίοιο βολαῖς ἀνέμοιο λιπόντος
ἠελίοιο: 1:924: Ἴμβρον ἔχον καθύπερθε: νέον γε μὲν ἠελίοιο
ἠελίοιο: 2:741: ἥ τε μεσημβριόωντος ἰαίνεται ἠελίοιο.
ἠελίοιο: 2:945: ἔνθεν δ᾽ αὖτε Κάραμβιν ἅμ᾽ ἠελίοιο βολῇσιν
Ἠελίοιο: 3:309: ᾔδειν γάρ ποτε πατρὸς ἐν ἅρμασιν Ἠελίοιο
Ἠελίοιο: 3:598: λευγαλέην οὗ πατρὸς ἐπέκλυεν Ἠελίοιο,
Ἠελίοιο: 3:998: ἥν ῥά τε Πασιφάη κούρη τέκεν Ἠελίοιο.
ἠελίοιο: 3:1142: ‘ὥρη ἀποβλώσκειν, μὴ πρὶν φάος ἠελίοιο
ἠελίοιο: 3:1389: μίμνει ἐς ὡραίην τερσήμεναι ἠελίοιο:
Ἠελίοιο: 4:589: δήουσιν, Πέρσης τε καὶ Ἠελίοιο θύγατρα.
Ἠελίοιο: 4:596: ἡμιδαὴς Φαέθων πέσεν ἅρματος Ἠελίοιο
ἠελίοιο: 4:677: οὐδέ πω ἀζαλέοιο βολαῖς τόσον ἠελίοιο
ἠελίοιο: 4:926: ἔδρακες ἠελίοιο. τότ᾽ αὖ λήξαντος ἀπ᾽ ἔργων
Ἠελίοιο: 4:963: Θρινακίης λειμῶνα, βοῶν τροφὸν Ἠελίοιο.
Ἠελίοιο: 4:969: ὁπλοτέρη Φαέθουσα θυγατρῶν Ἠελίοιο,
Ἠελίοιο: 4:1017: μαργοσύνης. ἴστω δ᾽ ἱερὸν φάος Ἠελίοιο,
ἠελίοιο: 4:1540: εὖτέ μιν ὀξύτατον θάλπει σέλας ἠελίοιο:
ἠέλιον: 1:725: τῆς μὲν ῥηίτερόν κεν ἐς ἠέλιον ἀνιόντα
ἠέλιον: 4:229: ἠέλιον καὶ Ζῆνα κακῶν ἐπιμάρτυρας ἔργων
ἠέλιος: 1:450: ἦμος δ᾽ ἠέλιος σταθερὸν παραμείβεται ἦμαρ,
ἠέλιος: 2:164: ἦμος δ᾽ ἠέλιος δροσερὰς ἐπέλαμψε κολώνας
ἠέλιος: 3:163: ἠέλιος πρώτῃσιν ἐρεύθεται ἀκτίνεσσιν.
ἠέλιος: 3:814: καί τέ οἱ ἠέλιος γλυκίων γένετ᾽ εἰσοράασθαι,
ἠέλιος: 3:1190: ἠέλιος μὲν ἄπωθεν ἐρεμνὴν δύετο γαῖαν
ἠέλιος: 4:221: ἠέλιος πνοιῇσιν ἐειδομένους ἀνέμοιο,
ἠέλιος: 4:1284: ὴὲ καὶ ἠέλιος μέσῳ ἤματι νύκτ᾽ ἐπάγῃσιν
ἠέλιος: 4:1627: ἦμος δ᾽ ἠέλιος μὲν ἔδυ, ἀνὰ δ᾽ ἤλυθεν ἀστὴρ
ἠελίου: 1:648: ἠελίου ζωοῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν. ἀλλὰ τί μύθους
Ἠελίου: 2:1206: στεῦται δ᾽ Ἠελίου γόνος ἔμμεναι: ἀμφὶ δὲ Κόλχων
Ἠελίου: 3:362: τόνδε δ᾽ ἄρ᾽, Ἠελίου γόνον ἔμμεναι εἴ τιν᾽ ἀκούεις,
ἠελίου: 3:755: ἠελίου ὥς τίς τε δόμοις ἐνιπάλλεται αἴγλη
ἠελίου: 3:1229: ἠελίου, ὅτε πρῶτον ἀνέρχεται Ὠκεανοῖο.
ἠελίου: 4:126: ἠελίου φλογερῇσιν ἐρεύθεται ἀκτίνεσσιν.
Ἠελίου: 4:725: πᾶσα γὰρ Ἠελίου γενεὴ ἀρίδηλος ἰδέσθαι
ἠελίου: 4:846: ἠελίου, ὅτ᾽ ἄνεισι περαίης ὑψόθι γαίης,
ἠελίου: 4:1311: ἠελίου Λιβύην: αἱ δὲ σχεδὸν Λἰσονίδαο
ἠελίου: 4:1743: ἠελίου μετόπισθε, τεοῖς νεπόδεσσιν ἑτοίμη.’
ἠελίῳ: 1:108: καὶ πλόον ἠελίῳ τε καὶ ἀστέρι τεκμήρασθαι.
ἠελίῳ: 1:544: στράπτε δ᾽ ὑπ᾽ ἠελίῳ φλογὶ εἴκελα νηὸς ἰούσης
ἠελίῳ: 1:1362: φρασσαμενοι, κώπῃσιν ἅμ᾽ ἠελίῳ ἐπέκελσαν
ἠελίω: 2:1123: λῆξεν ἅμ᾽ ἠελίω:ι τάχα δ᾽ ἐγγύθεν ἀντεβόλησαν
Ἠελίῳ: 3:233: ἤλασεν, Ἠελίῳ τίνων χάριν, ὅς ῥά μιν ἵπποις
ἠελίῳ: 4:605: αἱ μέν τ᾽ ἠελίῳ ψαμάθοις ἔπι τερσαίνονται:
ἠελίῳ: 4:1528: κεῖσθαι ὑπ᾽ ἠελίῳ. πύθεσκε γὰρ ἔνδοθι σάρκας
ἦεν: 1:74: Ἴρου δ᾽ Εὐρυτίων. σὺν καὶ τρίτος ἦεν Ὀιλεύς,
ἦεν: 1:79: νοστήσειν Κήρινθον ὑπότροπος. αισα γὰρ ἦεν
ἦεν: 1:142: οὐ μὲν ὅγ᾽ ἦεν Ἄβαντος ἐτήτυμον, ἀλλά μιν αὐτὸς
ἦεν: 1:205: ἠνορέην τ᾽ ὀνόσασθαι, ὃ καὶ μεταρίθμιος ἦεν
ἦεν: 1:253: Αἴσων αὖ μέγα δή τι δυσάμμορος. ἦ τέ οἱ ἦεν
ἦεν: 1:768: τοῖ᾽ ἄρα δῶρα θεᾶς Τριτωνίδος ἦεν Ἀθήνης.
ἦεν: 1:861: ἀμβολίη δ᾽ εἰς ἦμαρ ἀεὶ ἐξ ἤματος ἦεν
ἦεν: 1:960: ἱερόν, ἣ θέμις ἦεν, Ἰησονίης ἐν Ἀθήνης.
ἦεν: 1:974: ἀλλ᾽ ἔτι οἱ κατὰ δώματ᾽ ἀκήρατος ἦεν ἄκοιτις
ἦεν: 1:1193: τόσση ὁμῶς μῆκός τε καὶ ἐς πάχος ἦεν ἰδέσθαι.
ἦεν: 1:1290: ‘ἧσ᾽ αὔτως εὔκηλος, ἐπεί̣̣ύ τοι ἄρμενον ἦεν
ἦεν: 2:167: ληίδα τ᾽ εἰσβήσαντες ὅσην χρεὼ ἦεν ἄγεσθαι,
ἦεν: 2:196: θέσφατον ἐκ Διὸς ἦεν ἑῆς ἀπόνασθαι ἐδωδῆς.
ἦεν: 2:294: εἰσαῦτις Φινῆος, ἐπεὶ καὶ μόρσιμον ἦεν.
ἦεν: 2:458: σὺν τοῖσιν δ᾽ ἵκανε Παραίβιος, ὅς ῥά οἱ ἦεν
ἦεν: 2:476: κύντερον, οὐδέ τις ἦεν ἀνάπνευσις μογέοντι.
ἦεν: 2:580: πάντας: ὑπὲρ κεφαλῆς γὰρ ἀμήχανος ἦεν ὄλεθρος.
ἦεν: 2:607: νωλεμὲς ἐρρίζωθεν, ὃ δὴ καὶ μόρσιμον ἦεν
ἦεν: 2:856: Ἁγνιάδην Τῖφυν θανέειν φάτις: οὐδέ οἱ ἦεν
ἦεν: 2:1176: οὐδέ σφιν θέμις ἦεν, ὅτ᾽ ἀντιπέρηθεν ἵκοιντο,
ἦεν: 2:1285: δάσκιον εἰσελάσαντας ἕλος: τὸ δ᾽ ἐπισχεδὸν ἦεν
ἦεν: 3:239: τῶν ἤτοι ἄλλῳ μέν, ὅτις καὶ ὑπείροχος ἦεν,
ἦεν: 3:273: κόπτον: τοὶ δὲ λοετρὰ πυρὶ ζέον: οὐδέ τις ἦεν,
ἦεν: 3:319: μειλιχίως προσέειπεν, ἐπεὶ προγενέστερος ἦεν:
ἦεν: 3:748: οὐδὲ κυνῶν ὑλακὴ ἔτ᾽ ἀνὰ πτόλιν, οὐ θρόος ἦεν
ἦεν: 3:835: στεῖβε πέδον λήθῃ ἀχέων, τά οἱ ἐν ποσὶν ἦεν
ἦεν: 3:1200: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἴδε χῶρον, ὅτις πάτου ἔκτοθεν ἦεν
ἦεν: 3:1244: τοῖος ἄρ᾽ Αἰήτης Κόλχων ἀγὸς ἦεν ἰδέσθαι.
ἦεν: 3:1314: Τυνδαρίδαι--δὴ γάρ σφι πάλαι προπεφραδμένον ἦεν--
ἦεν: 3:1406: ἦμαρ ἔδυ, καὶ τῷ τετελεσμένος ἦεν ἄεθλος.
ἦεν: 4:51: ἦεν ὁδῶν, θαμὰ καὶ πρὶν ἀλωμένη ἀμφί τε νεκρούς,
ἦεν: 4:74: θάμβεον, εὖτ᾽ ἐνόησαν ὃ δὴ καὶ ἐτήτυμον ἦεν.
ἦεν: 4:106: ἦεν ἀριστήων: ἡ δ᾽ ἔμπαλιν ἀίσσουσα
ἦεν: 4:262: οὐδέ τί πω Δαναῶν ἱερὸν γένος ἦεν ἀκοῦσαι
ἦεν: 4:297: οὐρανίης ἀκτῖνος, ὅπῃ καὶ ἀμεύσιμον ἦεν.
ἦεν: 4:362: νοσφισάμην, τά μοι ἦεν ὑπέρτατα: τηλόθι δ᾽ οἴη
ἦεν: 4:451: Ἄψυρτον; τὸ γὰρ ἧμιν ἐπισχερὼ ἦεν ἀοιδῆς.
ᾖεν: 4:454: σφωιτέραις κρινθέντες: ὁ δ᾽ ἐς λόχον ᾖεν Ἰήσων
ἦεν: 4:726: ἦεν, ἐπεὶ βλεφάρων ἀποτηλόθι μαρμαρυγῇσιν
ἦεν: 4:851: Αἰακίδεω Πηλῆος: ὁ γάρ ῥά οἱ ἦεν ἀκοίτης:
ἦεν: 4:974: ἂμ πεδίον καὶ ἕλος λειμώνιον: οὐδέ τις ἦεν
ἦεν: 4:1601: τοῖος ἐών, οἷός περ ἐτήτυμος ἦεν ἰδέσθαι.
ἠέξοντο: 4:1424: πολλὸν ὑπὲρ γαίης ὀρθοσταδὸν ἠέξοντο.
ἠέρα: 2:610: ἠέρα παπταίνοντες ὁμοῦ πέλαγός τε θαλάσσης
ἠέρα: 2:1081: τοίη ἄρ᾽ ὑψόθι νηὸς ἐς ἠέρα κίδνατ᾽ ἀυτή.
ἠέρα: 3:211: ἠέρα πουλὺν ἐφῆκε δι᾽ ἄστεος, ὄφρα λάθοιεν
ἠέρα: 3:1382: ἡμίσεας ἀνέχοντας ἐς ἠέρα: τοὺς δὲ καὶ ἄχρις
ἠέρα: 3:1396: ὅσσον ἄνω προύτυψαν ἐς ἠέρα, τόσσον ἔραζε
ἠέρα: 4:646: ἠέρα χεῦε θεὰ πάντ᾽ ἤματα νισσομένοισιν.
ἠέρα: 4:949: ἄλλη ὑπ᾽ ἐξ ἄλλης δέχεται καὶ ἐς ἠέρα πέμπει
ἠέρα: 4:1244: ἠέρα καὶ μεγάλης νῶτα χθονὸς ἠέρι ἶσα,
ἠέρα: 4:1665: ἠέρα δινεύουσαι ἐπὶ ζωοῖσιν ἄγονται.
ἠερέθονται: 1:944: ἓξ γὰρ ἑκάστῳ χεῖρες ὑπέρβιοι ἠερέθονται,
ἠερέθονται: 1:1160: αἳ νέον ἐκ ποταμῶν ὑπὸ δείελον ἠερέθονται,
ἠερέθονται: 3:638: ἡρώων. περί μοι ξείνῳ φρένες ἠερέθονται.
ἠερέθοντο: 2:1084: μυρίοι ἔνθα καὶ ἔνθα πεφυζότες ἠερέθοντο.
ἠερέθοντο: 3:368: εἰσαΐων: ὑψοῦ δὲ χόλῳ φρένες ἠερέθοντο.
ἠερέθοντο: 3:829: αἵ οἱ ἀτημελίῃ καταειμέναι ἠερέθοντο,
ἠέρθησαν: 4:1649: καί νύ κ᾽ ἐπισμυγερῶς Κρήτης ἑκὰς ἠέρθησαν,
ἠέρι: 3:207: δενδρέων ἐξάπτειν ἑκὰς ἄστεος. ἠέρι δ᾽ ἴσην
ἠέρι: 4:676: οὔπω διψαλέῳ μάλ᾽ ὑπ᾽ ἠέρι πιληθεῖσα,
ἠέρι: 4:765: πάντας ἀπολλήξειεν ὑπ᾽ ἠέρι, μηδέ τις αὔρη
ἠέρι: 4:943: αἵ θ᾽ ὁτὲ μὲν κρημνοῖς ἐναλίγκιαι ἠέρι κῦρον,
ἠέρι: 4:1244: ἠέρα καὶ μεγάλης νῶτα χθονὸς ἠέρι ἶσα,
ἠερίη: 1:580: αὐτίκα δ᾽ ἠερίη πολυλήιος αἶα Πελασγῶν
Ἠερίη: 4:267: ἦμος ὅτ᾽ Ἠερίη πολυλήιος ἐκλήιστο,
Ἠερίη: 4:270: ἄρδεται Ἠερίη: Διόθεν δέ μιν οὔποτε δεύει
ἠερίη: 4:1237: ἠερίη δ᾽ ἄμαθος παρακέκλιται: οὐδέ τι κεῖσε
ἠερίην: 3:914: ἠερίην Ἑκάτης ἱερὸν μετὰ νηὸν ἰοῦσαν,
ἠέριος: 3:417: ἠέριος ζεύγνυμι βόας, καὶ δείελον ὥρην
ἠερμένον: 2:171: αἰὲν ὑπὲρ νεφέων ἠερμένον: οὐδέ κε φαίης
ἠεροειδέα: 4:573: Ἀτλαντὶς ναίεσκε: τὰ δ᾽ ἠεροειδέα λεύσσειν
ἠερόεν: 1:1114: φαίνετο δ᾽ ἠερόεν στόμα Βοσπόρου ἠδὲ κολῶναι
ἠέρος: 1:777: καί σφισι κυανέοιο δι᾽ ἠέρος ὄμματα θέλγει
ἠέρος: 1:1137: δύσφημος πλάζοιτο δι᾽ ἠέρος, ἣν ἔτι λαοὶ
ἠέρος: 2:686: βῆ ῥ᾽ ἴμεναι πόντονδε δι᾽ ἠέρος: ὀψὲ δὲ τοῖον
ἠέρος: 2:935: ἐντενές, ἠύτε τίς τε δι᾽ ἠέρος ὑψόθι κίρκος
ἠέρος: 2:1036: ἐνναέτην νήσοιο δι᾽ ἠέρος ὄρνιν ἴδοντο,
ἠέρος: 3:141: ἀστὴρ ὥς, φλεγέθοντα δι᾽ ἠέρος ὁλκὸν ἵησιν.
ἠέρος: 3:275: τόφρα δ᾽ Ἔρως πολιοῖο δι᾽ ἠέρος ἷξεν ἄφαντος,
ἠέρος: 3:1357: νειόθεν Οὔλυμπόνδε δι᾽ ἠέρος ἀστράπτουσα.
ἠέρος: 3:1378: μαρμαρυγῇ σκοτίοιο δι᾽ ἠέρος ἀίξαντα:
ἠέρος: 4:966: τοὺς δ᾽ ἄμυδις βληχή τε δι᾽ ἠέρος ἵκετο μήλων,
ἠέρος: 4:1169: λῦε κελαινὴν νύκτα δι᾽ ἠέρος: αἱ δ᾽ ἐγέλασσαν
ἠέρος: 4:1285: οὐρανόθεν, τὰ δὲ λαμπρὰ δι᾽ ἠέρος ἄστρα φαείνοι:
ἠέρταζεν: 1:738: ἱέμενοι. Ζῆθος μὲν ἐπωμαδὸν ἠέρταζεν
ἤθεα: 1:1177: τῆμος ἄρ᾽ οἵγ᾽ ἀφίκοντο Κιανίδος ἤθεα γαίης
ἤθεα: 2:1240: ἡ δ᾽ αἰδοῖ χῶρόν τε καὶ ἤθεα κεῖνα λιποῦσα
ἤθεα: 3:1121: εἰ δέ κεν ἤθεα κεῖνα καὶ Ἑλλάδα γαῖαν ἵκηαι,
ἤθεα: 4:511: ὕστατον αὐτοὶ δ᾽ αὖτε Κυταιίδος ἤθεα γαίης
ἤθεα: 4:739: ἐκφυγέειν: τάχα δ᾽ εἶσι καὶ Ἑλλάδος ἤθεα γαίης
Ἠθεῖαι: 3:52: ‘Ἠθεῖαι, τίς δεῦρο νόος χρειω τε κομίζει
ἠθεῖε: 2:1221: ‘μηδ᾽ οὕτως, ἠθεῖε, λίην δειδίσσεο θυμῷ.
ἤθεσι: 4:810: ὃν δὴ νῦν Χείρωνος ἐν ἤθεσι Κενταύροιο
ἤθεσιν: 1:1211: δὴ γάρ μιν τοίοισιν ἐν ἤθεσιν αὐτὸς ἔφερβεν,
ἤια: 1:659: ἤια, καὶ μέθυ λαρόν, ἵν᾽ ἔμπεδον ἔκτοθι πύργων
ἤιά: 1:1180: δειδέχατ᾽, ἐνναέται κείνης χθονός, ἤιά τέ σφιν
ἤιε: 1:141: ἤιε, μή οἱ δῆμος ἐυκλείης ἀγάσαιτο.
ἤιε: 1:741: ἤιε, δὶς τόσση δὲ μετ᾽ ἴχνια νίσσετο πέτρη
ἤιε: 3:1404: ἤιε δ᾽ ἐς πτολίεθρον ὑπότροπος ἄμμιγα Κόλχοις,
ἤιε: 4:179: ἤιε δ᾽ ἄλλοτε μὲν λαιῷ ἐπιειμένος ὤμῳ
ἤιεν: 1:781: τῷ ἴκελος πρὸ πόληος ἀνὰ στίβον ἤιεν ἥρως.
ἤιεν: 3:456: ἤιεν: οὐδέ τιν᾽ ἄλλον ὀίσσατο πορφύρουσα
ἠίθεοι: 1:536: οἱ δ᾽, ὥστ᾽ ἠίθεοι Φοίβῳ χορὸν ἢ ἐνὶ Πυθοῖ
ἠιθέοιο: 1:778: καλὸν ἐρευθόμενος, γάνυται δέ τε ἠιθέοιο
ἠιθέοισιν: 2:786: καρτερόν, ὃς πάντεσσι μετέπρεπεν ἠιθέοισιν
ἠιθέοισιν: 3:246: ἔκλεον, οὕνεκα πᾶσι μετέπρεπεν ἠιθέοισιν.
ἠιθέῳ: 3:934: ἠιθέῳ, εὖτ᾽ ἄν σφιν ἐπήλυδες ἄλλοι ἕπωνται.
ἤιξε: 3:286: καγχαλόων ἤιξε: βέλος δ᾽ ἐνεδαίετο κούρῃ
ἠιόνα: 1:933: ἠιόνα ζαθέην τε παρήμειβον Πιτύειαν.
ἠιόνας: 2:661: ἠιόνας πεδίον τε, βαθυρρείοντά τε Κάλπην
ἠιόνας: 2:1121: υἱῆας Φρίξοιο μετ᾽ ἠιόνας βάλε νήσου
ἠιόνας: 4:607: ἠιόνας πνοιῇ πολυηχέος ἐξ ἀνέμοιο,
ἠιόνες: 4:130: ἠιόνες ποταμοῖο καὶ ἄσπετον ἴαχεν ἄλσος.
ἠιόνες: 4:1170: ἠιόνες νήσοιο καὶ ἑρσήεσσαι ἄπωθεν
ἠιόνεσσι: 4:902: ἤδη πείσματ᾽ ἔμελλον ἐπ᾽ ἠιόνεσσι βαλέσθαι,
ἠιόνεσσιν: 3:994: ἡμέας ἠιόνεσσιν ἐφεζόμεναι γοάουσιν:
ἠιόνι: 4:1242: ἠιόνι, τρόπιος δὲ μάλ᾽ ὕδασι παῦρον ἔλειπτο.
ἠιόνων: 4:660: πείσματ᾽ ἐπ᾽ ἠιόνων σχεδόθεν βάλον. ἔνθα δὲ Κίρκην
ἤισαν: 3:442: αὐτοκασιγνήτοις: οἱ δ᾽ ἤισαν ἐκ μεγάροιο.
ἤισαν: 3:1330: ἤισαν: ὀκριόεσσα δ᾽ ἐρείκετο νειὸς ὀπίσσω,
ἧκ᾽: 2:1038: ἧκ᾽ ἐπί οἱ πτερὸν ὀξύ: τὸ δ᾽ ἐν λαιῷ πέσεν ὤμῳ
ἧκ᾽: 3:284: ἧκ᾽ ἐπὶ Μηδείῃ: τὴν δ᾽ ἀμφασίη λάβε θυμόν.
ἦκ᾽: 4:94: ἦκ᾽ ἀναειρόμενος προσπτύξατο, θάρσυνέν τε:
ἦκα: 1:674: ἦκα μόλις κυφοῖο μεταφρένου, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
ἦκα: 2:61: ἦκα δὲ μειδήσας, οἵ οἱ παρὰ ποσσὶν ἔκειντο,
ἦκα: 3:107: ἦκα δὲ μειδιόωσα παραβλήδην προσέειπεν:
ἦκα: 3:463: ἦκα δὲ μυρομένη λιγέως ἀνενείκατο μῦθον:
ἦκα: 3:565: ἦκα μάλ᾽, οὐδ᾽ ἄρα τίς οἱ ἐναντίον ἔκφατο μῦθον.
ἧκε: 1:622: λάρνακι δ᾽ ἐν κοίλῃ μιν ὕπερθ᾽ ἁλὸς ἧκε φέρεσθαι,
ἧκε: 2:917: οὐ μέν θην προτέρω ἔτ᾽ ἐμέτρεον. ἧκε γὰρ αὐτὴ
ἧκε: 2:1046: ἧκε δ᾽ ἐπ᾽ οἰωνὸν ταχινὸν βέλοσ--αὐτὰρ ἔπειτα
ἧκε: 4:872: παῖδα φίλον σπαίροντα διὰ φλογός: ἧκε δ᾽ ἀυτὴν
ἧκε: 4:1600: ἧκε κατὰ πρύμνης: ὁ δὲ βένθεος ἐξεφαάνθη
ἧκεν: 2:468: ἧκεν ἐποτρύνας. τοῦ δ᾽ ἐκ μεγάροιο κιόντος
ἧκεν: 3:587: εἰ μή οἱ Ζεὺς αὐτὸς ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἄγγελον ἧκεν
ἧκεν: 3:958: ἀντέλλει, μήλοισι δ᾽ ἐν ἄσπετον ἧκεν ὀιζύν:
ἧκεν: 4:79: βάλλον, ὁ δὲ κραιπνοὺς χέρσῳ πόδας ἧκεν Ἰήσων
ἧκεν: 4:1755: ἧκεν ὑποβρυχίην. τῆς δ᾽ ἔκτοθι νῆσος ἀέρθη
ἠλακάτην: 1:565: κὰδ δ᾽ αὐτοῦ λίνα χεῦαν, ἐπ᾽ ἠλακάτην ἐρύσαντες.
ἤλασ᾽: 1:61: ἤλασ᾽ ἀριστήων: οἱ δ᾽ ἔμπαλιν ὁρμηθέντες
ἤλασ᾽: 2:103: ἤλασ᾽ ἐπεσσύμενον κεφαλῆς ὕπερ: ἡ δ᾽ ἑκάτερθεν
ἤλασ᾽: 2:787: εἶδός τ᾽ ἠδὲ βίην: χαμάδις δέ οἱ ἤλασ᾽ ὀδόντας.
ἤλασαν: 1:4: χρύσειον μετὰ κῶας ἐύζυγον ἤλασαν Ἀργώ.
ἤλασαν: 2:434: ἤλασαν, ἠδ᾽ ὡς ῀Ἰρις ἐρύκακε τάσδε δαΐξαι,
ἤλασε: 2:108: δεξιτερῇ σκαιῆς ὑπὲρ ὀφρύος ἤλασε χειρί,
ἤλασε: 2:817: ἔνθα δ᾽ Ἀβαντιάδην πεπρωμένη ἤλασε μοῖρα
ἤλασε: 2:827: ὕψι μάλ᾽ ἐκ δονάκων ἀνεπάλμενος ἤλασε μηρὸν
ἤλασεν: 1:755: τὸν δὲ μεταδρομάδην ἐπὶ Μυρτίλος ἤλασεν ἵππους,
ἤλασεν: 3:233: ἤλασεν, Ἠελίῳ τίνων χάριν, ὅς ῥά μιν ἵπποις
ἤλασεν: 3:1237: ἤλασεν εὐρεῖαν κατ᾽ ἀμαξιτόν, ὥς κεν ἀέθλῳ
ἤλασεν: 4:1375: οἴσομεν, ᾗ προτέρωσε ταχὺς πόδας ἤλασεν ἵππος.
ἤλαυνον: 2:946: γνάμψαντες παρὰ πουλὺν ἔπειτ᾽ ἤλαυνον ἐρετμοῖς
Ἠλείοισι: 1:173: ἔμμεναι: Ἠλείοισι δ᾽ ὅγ᾽ ἀνδράσιν ἐμβασίλευεν,
Ἠλέκτρης: 1:916: νῆσον ἐς Ἠλέκτρης Ἀτλαντίδος, ὄφρα δαέντες
Ἠλεκτρίδα: 4:505: νωλεμές, ὄφρ᾽ ἱερὴν Ἠλεκτρίδα νῆσον ἵκοντο,
Ἠλεκτρίδος: 4:578: νήσου ἔπι κραναῆς Ἠλεκτρίδος. αὐτίκα δ᾽ ἄφνω
ἠλέκτρου: 4:604: ἠλέκτρου λιβάδας βλεφάρων προχέουσιν ἔραζε,
Ἠλεκτρύωνος: 1:748: Τηλεβόαι μάρναντο καὶ υἱέες Ἠλεκτρύωνος:
ἠλεμάτως: 4:1204: τῶ καὶ ὅτ᾽ ἠλεμάτως Κόλχοι μάθον ἀντιόωντες,
ἠλεύατο: 4:1496: οὐδ᾽ ὅγ᾽ ἀριστήων χαλεπὰς ἠλεύατο χεῖρας,
ἠλεύω: 4:795: ἠλεύω: ὁ δ᾽ ἔπειτα πελώριον ὅρκον ὄμοσσεν,
ἦλθ᾽: 2:1242: ἦλθ᾽, ἵνα δὴ Χείρωνα πελώριον, ἄλλα μὲν ἵππῳ,
ἦλθ᾽: 3:809: δεῖμ᾽ ὀλοὸν στυγεροῖο κατὰ φρένας ἦλθ᾽ Ἀίδαο.
ἦλθεν: 2:472: τοῖος ἐὼν δεῦρ᾽ ἦλθεν, ἑὸν μόρον ὄφρα δαείη.
ἦλθον: 3:1403: Αἰήταο βαρεῖαι ὑπὸ φρένας ἦλθον ἀνῖαι.
Ἡλιάδες: 4:602: Ἡλιάδες ταναῇσιν ἐελμέναι αἰγείροισιν,
Ἡλιάδων: 4:623: Ἡλιάδων λιγέως: τὰ δὲ δάκρυα μυρομένῃσιν
ἠλίβατοι: 2:1250: ἠλίβατοι, τόθι γυῖα περὶ στυφελοῖσι πάγοισιν
ἠλιβάτοιο: 1:739: οὔρεος ἠλιβάτοιο κάρη, μογέοντι ἐοικώς:
ἠλιβάτοιο: 4:444: ἄγριον ἠλιβάτοιο κατ᾽ οὔρεος ἤγαγε θῆρα.
ἠλιβάτοισιν: 2:731: ἡ μέν τε κρημνοῖσιν ἀνίσχεται ἠλιβάτοισιν,
ἠλίβατος: 2:361: πάντοθεν ἠλίβατος, καί μιν καλέουσι Κάραμβιν,
ἠλιβάτῳ: 2:169: ἔνθα μὲν ἠλιβάτῳ ἐναλίγκιον οὔρεϊ κῦμα
ἠλιβάτων: 3:162: οὐρέων ἠλιβάτων, κορυφαὶ χθονός, ᾗχί τ᾽ ἀερθεὶς
ἤλιθα: 2:283: τάων ἀκροτάτῃσιν ἐπέχραον ἤλιθα χερσίν.
ἤλιθα: 3:342: τάων αἰνοτάτης ἐπεκύρσαμεν. ἤλιθα γάρ μιν
ἤλιθα: 4:177: βεβρίθει λήνεσσιν ἐπηρεφές: ἤλιθα δὲ χθὼν
ἤλιθα: 4:1263: τῆλε περισκοπέων ἅλα πάντοθεν: ἤλιθα δ᾽ ὕδωρ
ἥλικες: 3:839: ἥλικες, οὔπω λέκτρα σὺν ἀνδράσι πορσύνουσαι,
ἥλικος: 2:481: μὴ ταμέειν πρέμνον δρυὸς ἥλικος, ᾗ ἔπι πουλὺν
ἤλιτε: 4:732: ὥς τε κασιγνήτης πολυκηδέος ἤλιτε βουλαῖς,
ἤλιτες: 4:388: ἐν γαίῃ πεσέειν. μάλα γὰρ μέγαν ἤλιτες ὅρκον,
ἤλιτον: 4:1021: τῆσγε φυγῆς μνήσασθαι, ὅτ᾽ ἤλιτον: οὐδέ τις ἄλλη
ἤλυθ᾽: 2:493: ἤλυθ᾽ ἄγων ποίμνηθεν ὄις. ἀνὰ δ᾽ ἵστατ᾽ Ἰήσων,
ἤλυθε: 1:35: ἤλυθε δ᾽ Ἀστερίων αὐτοσχεδόν, ὅν ῥα Κομήτης
ἤλυθε: 1:57: ἤλυθε δ᾽ ἀφνειὴν προλιπὼν Γυρτῶνα Κόρωνος
ἤλυθε: 1:65: ἤλυθε δ᾽ αὖ Μόψος Τιταρήσιος, ὃν περὶ πάντων
ἤλυθε: 1:95: τοῖς δ᾽ ἐπὶ Κεκροπίηθεν ἀρήιος ἤλυθε Βούτης,
ἤλυθε: 2:62: τοὺς ἕλεν ἀπροφάτως: τοῦ δ᾽ ἀντίος ἤλυθε Κάστωρ
ἤλυθε: 2:722: ἦμος δὲ τρίτατον φάος ἤλυθε, δὴ τότ᾽ ἔπειτα
ἤλυθε: 4:493: ἑζόμενοι βουλήν: ἐπὶ δέ σφισιν ἤλυθε κούρη
ἤλυθε: 4:1221: ἤματι δ᾽ ἑβδομάτῳ Δρεπάνην λίπον: ἤλυθε δ᾽ οὖρος
ἤλυθε: 4:1434: ἤλυθε γὰρ χθιζός τις ἀνὴρ ὀλοώτατος ὕβριν
ἤλυθε: 4:1439: ἤλυθε δ᾽ οὖν κἀκεῖνος, ἅ τε χθόνα πεζὸς ὁδεύων,
ἤλυθε: 4:1625: αὐτίκα δὲ ζέφυρος μὲν ἐλώφεεν, ἤλυθε δ᾽ αὔρη
ἤλυθεν: 1:110: ὦρσεν Ἀθηναίη, μετὰ δ᾽ ἤλυθεν ἐλδομένοισιν.
ἤλυθεν: 1:252: ἤλυθεν, οὐδ᾽ ἐτέλεσσας ἐπ᾽ ἀγλαΐῃ βιότοιο.
ἤλυθεν: 2:149: ἤλυθεν ἐξερέων, αὐτοῖς ἄφαρ οἷς ἀγόρευεν
ἤλυθεν: 2:1054: οὐδὲ γὰρ Ἡρακλέης, ὁπότ᾽ ἤλυθεν Ἀρκαδίηνδε,
ἤλυθεν: 4:1627: ἦμος δ᾽ ἠέλιος μὲν ἔδυ, ἀνὰ δ᾽ ἤλυθεν ἀστὴρ
ἤλυθον: 1:119: ἤλυθον ἴφθιμός τε Λεώδοκος, οὓς τέκε Πηρὼ
ἤλυθον: 2:242: δάκρυ δ᾽ ὀμορξαμένω σχεδὸν ἤλυθον, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν
ἤλυθον: 2:907: ἤλυθον, ἔνθ᾽ ἐνέπουσι Διὸς Νυσήιον υἷα,
ἤλυθον: 2:996: ἤλυθον: οἱ δ᾽ ἀνέμῳ περιηγέα κάλλιπον ἀκτήν,
ἤλυθον: 4:1481: ἤλυθον, Εὔφημός τε πόδας ταχὺς υἷέ τε δοιὼ
ἤλυον: 4:1287: ἤλυον ἑρπύζοντες. ἐπήλυθε δ᾽ αὐτίκ᾽ ἐρεμνὴ
Ἠλύσιον: 4:809: εὖτ᾽ ἂν ἐς Ἠλύσιον πεδίον τεὸς υἱὸς ἵκηται,
ἤμαθ᾽: 1:1079: ἤμαθ᾽ ὁμοῦ νύκτας τε δυώδεκα, τοὺς δὲ καταῦθι
ἤμαθ᾽: 4:1385: ἤμαθ᾽ ὁμοῦ νύκτας τε. δύην γε μὲν ἢ καὶ ὀιζὺν
ἠμαθόεντος: 4:946: αἱ δ᾽, ὥστ᾽ ἠμαθόεντος ἐπισχεδὸν αἰγιαλοῖο
ἠμαθόεσσαν: 1:932: Περκώτην δ᾽ ἐπὶ τῇ καὶ Ἀβαρνίδος ἠμαθόεσσαν
ἦμαρ: 1:278: ‘αἴθ᾽ ὄφελον κεῖν᾽ ἦμαρ, ὅτ᾽ ἐξειπόντος ἄκουσα
ἦμαρ: 1:450: ἦμος δ᾽ ἠέλιος σταθερὸν παραμείβεται ἦμαρ,
ἦμαρ: 1:861: ἀμβολίη δ᾽ εἰς ἦμαρ ἀεὶ ἐξ ἤματος ἦεν
ἦμαρ: 1:1071: ἀνδράσι τ᾽ ἐκ Διὸς ἦμαρ ἐπήλυθεν: οὐδὲ γὰρ αὐτῶν
ἦμαρ: 2:408: ἀμφὶς ὀπιπεύει δεδοκημένος: οὐδέ οἱ ἦμαρ,
ἦμαρ: 2:475: χρησμοσύνη τρύχεσκεν: ἐπ᾽ ἤματι δ᾽ ἦμαρ ὀρώρει
ἦμαρ: 2:532: πᾶν ἦμαρ Φινῆι χαριζόμενοι προΐαλλον.
ἦμαρ: 2:762: κεῖν᾽ ἦμαρ φιλότητι, μετὰ πτολίεθρον ἰόντες,
ἦμαρ: 2:947: αἰγιαλὸν πρόπαν ἦμαρ ὁμῶς καὶ ἐπ᾽ ἤματι νύκτα.
ἦμαρ: 2:1031: λιμῷ μιν κεῖν᾽ ἦμαρ ἐνικλείσαντες ἔχουσιν.
ἦμαρ: 3:849: λωίτερος κεῖν᾽ ἦμαρ ὁμῶς κάρτει τε πέλοιτο.
ἦμαρ: 3:1078: ‘καὶ λίην οὐ νύκτας ὀίομαι, οὐδέ ποτ᾽ ἦμαρ
ἦμαρ: 3:1406: ἦμαρ ἔδυ, καὶ τῷ τετελεσμένος ἦεν ἄεθλος.
ἦμαρ: 4:1273: μαιομένῳ κομιδῆς. ἀλλ᾽ οὐ μάλα νόστιμον ἦμαρ
ἦμαρ: 4:1310: ἔνδιον ἦμαρ ἔην, περὶ δ᾽ ὀξύταται θέρον αὐγαὶ
ἦμαρ: 4:1503: κεῖτο δ᾽ ἐπὶ ψαμάθοισι μεσημβρινὸν ἦμαρ ἀλύσκων
ἦμαρ: 4:1620: βωμοί: ἐπεὶ κεῖν᾽ ἦμαρ ἐπέσχεθον. αὐτὰρ ἐς ἠῶ
ἦμαρ: 4:1632: παννύχιοι καὶ ἐπ᾽ ἦμαρ, ἐπ᾽ ἤματι δ᾽ αὖτις ἰοῦσαν
ἤματ᾽: 1:589: ἤματ᾽ ἐλινύεσκον: ἀτὰρ τριτάτῳ προέηκαν
ἤματα: 1:1057: ἤματα δὲ τρία πάντα γόων, τίλλοντό τε χαίτας
ἤματα: 2:528: ἤματα τεσσαράκοντα: Κέῳ δ᾽ ἔτι νῦν ἱερῆες
ἤματα: 2:839: ἤματα δὲ τρία πάντα γόων: ἑτέρῳ δέ μιν ἤδη
ἤματα: 4:619: ἤματα μὲν στρεύγοντο περιβληχρὸν βαρύθοντες
ἤματα: 4:646: ἠέρα χεῦε θεὰ πάντ᾽ ἤματα νισσομένοισιν.
ἤματα: 4:868: νύκτα διὰ μέσσην φλογμῷ πυρός: ἤματα δ᾽ αὖτε
ἤματα: 4:1232: νύκτας ὁμῶς καὶ τόσσα φέρ᾽ ἤματα, μέχρις ἵκοντο
ἤματι: 1:547: πάντες δ᾽ οὐρανόθεν λεῦσσον θεοὶ ἤματι κείνῳ
ἤματι: 2:124: ἤματι χειμερίῳ πολιοὶ λύκοι ὁρμηθέντες
ἤματι: 2:176: ἀσκηθεῖς μέν, ἀτὰρ πεφοβημένοι. ἤματι δ᾽ ἄλλῳ
ἤματι: 2:453: ἀνέρες, οἳ καὶ πρόσθεν ἐπ᾽ ἤματι κεῖσε θάμιζον,
ἤματι: 2:475: χρησμοσύνη τρύχεσκεν: ἐπ᾽ ἤματι δ᾽ ἦμαρ ὀρώρει
ἤματι: 2:633: αἰεὶ δὲ στονόεσσαν ἐπ᾽ ἤματι νύκτα φυλάσσω,
ἤματι: 2:662: δερκόμενοι παράμειβον, ὁμῶς δ᾽ ἐπὶ ἤματι νύκτα
ἤματι: 2:799: ἤματι τῷδ᾽ ἀέκητι θεῶν ἐπελάσσαι ἄρηα,
ἤματι: 2:902: ἤματι: δὴ γάρ σφιν ζεφύρου μέγας οὖρος ἄητο.
ἤματι: 2:947: αἰγιαλὸν πρόπαν ἦμαρ ὁμῶς καὶ ἐπ᾽ ἤματι νύκτα.
ἤματι: 2:966: ἠδὲ καὶ Ἀσσυρίης πρόχυσιν χθονός: ἤματι δ᾽ αὐτῷ
ἤματι: 2:1002: νόσφι δ᾽ ἀκοντοβόλοι Χαδήσιαι. ἤματι δ᾽ ἄλλῳ
ἤματι: 2:1099: καὶ δὴ ἔσαν νήσοιο μάλα σχεδὸν ἤματι κείνῳ.
ἤματι: 3:327: νηὸς ἑῆς προτέρῳ ἐνὶ ἤματι: καί σφ᾽ ἀπέρυκεν
ἤματι: 3:499: γηγενέας χαλκέοις σὺν τεύχεσιν: ἤματι δ᾽ αὐτῷ
ἤματι: 3:538: ἤματι τῷδ᾽ αὐτῷ πάλιν εἰς δόμον Αἰήταο
ἤματι: 3:900: ἤματι τῷ, εἴ μοι συναρέσσετε τήνδε μενοινήν.
ἤματι: 3:921: οἷον Ἰήσονα θῆκε Διὸς δάμαρ ἤματι κείνῳ
ἤματι: 4:236: ὧς ἔφατ᾽ Αἰήτης: αὐτῷ δ᾽ ἐνὶ ἤματι Κόλχοι
ἤματι: 4:238: αὐτῷ δ᾽ ἤματι πόντον ἀνήιον: οὐδέ κε φαίης
ἤματι: 4:977: καὶ μὲν τὰς παράμειβον ἐπ᾽ ἤματι: νυκτὶ δ᾽ ἰούσῃ
ἤματι: 4:1221: ἤματι δ᾽ ἑβδομάτῳ Δρεπάνην λίπον: ἤλυθε δ᾽ οὖρος
ἤματι: 4:1284: ὴὲ καὶ ἠέλιος μέσῳ ἤματι νύκτ᾽ ἐπάγῃσιν
ἤματι: 4:1477: τὼς ἰδέειν, ὥς τίς τε νέῳ ἐνὶ ἤματι μήνην
ἤματι: 4:1500: ἔνθα καὶ Ἀμπυκίδην αὐτῷ ἐνὶ ἤματι Μόψον
ἤματι: 4:1632: παννύχιοι καὶ ἐπ᾽ ἦμαρ, ἐπ᾽ ἤματι δ᾽ αὖτις ἰοῦσαν
ἠμάτιοι: 2:1034: ἠμάτιοι: λιαρὴ γὰρ ὑπὸ κνέφας ἔλλιπεν αὔρη.
ἠμάτιος: 2:1102: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἠμάτιος μὲν ἐν οὔρεσι φύλλ᾽ ἐτίνασσεν
ἠμάτιος: 3:1198: ἠμάτιος: θῆλυν μὲν ὄιν, γάλα τ᾽ ἔκτοθι ποίμνης
ἤματος: 1:651: ἤματος ἀνομένοιο διὰ κνέφας: οὐδὲ μὲν ἠοῖ
ἤματος: 1:861: ἀμβολίη δ᾽ εἰς ἦμαρ ἀεὶ ἐξ ἤματος ἦεν
ἤματος: 2:496: ῥέζον ἐπ᾽ ἐσχαρόφιν νέον ἤματος ἀνομένοιο.
ἤματος: 3:1137: σιγῇ ἀνιάζεσκον: ἐδεύετο δ᾽ ἤματος ὥρη
ἤματος: 3:1339: ἦμος δὲ τρίτατον λάχος ἤματος ἀνομένοιο
ἤματος: 4:959: ὅσση δ᾽ εἰαρινοῦ μηκύνεται ἤματος αἶσα,
ἤμβροτον: 2:625: ἤμβροτον ἀασάμην τε κακὴν καὶ ἀμήχανον ἄτην.
ἡμέας: 1:866: ἡμέας; ἦε γάμων ἐπιδευέες ἐνθάδ᾽ ἔβημεν
ἡμέας: 2:441: κήδετο λευγαλέης, καὶ δ᾽ ἡμέας αὖθι πέλασσεν
ἡμέας: 2:614: ἡμέας: οὐδέ τις ἄλλος ἐπαίτιος, ὅσσον Ἀθήνη,
ἡμέας: 2:1224: ἀλλὰ καὶ ἡμέας οἴω ἐπισταμένους πολέμοιο
ἡμέας: 3:328: ἡμέας οἰκτείρων Ζηνὸς νόος, ἠέ τις αἶσα,
ἡμέας: 3:994: ἡμέας ἠιόνεσσιν ἐφεζόμεναι γοάουσιν:
ἡμέας: 4:499: ἡμέας ὀτρυνέει, τοὺς πεισέμεν: οἷα δ᾽ ἄνακτος
ἡμέας: 4:1250: ἡμέας; αἴθ᾽ ἔτλημεν, ἀφειδέες οὐλομένοιο
ἠμείβετο: 1:486: καί μιν ἐπιλλίζων ἠμείβετο κερτομίοισιν:
ἠμείβετο: 3:718: φῆ ἄρα: Χαλκιόπη δ᾽ ἠμείβετο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
ἡμεῖς: 2:1154: ἡμεῖς δ᾽ αὐτίκα πατρὸς ἐφετμάων ἀλέγοντες
ἠμείψαντο: 4:326: βάλλει ἁλός, πεδίον τε τὸ Λαύριον ἠμείψαντο,
ἡμείων: 1:339: ὄρχαμον ἡμείων, ᾧ κεν τὰ ἕκαστα μέλοιτο,
ἤμελλε: 1:1309: καὶ τὰ μὲν ὧς ἤμελλε μετὰ χρόνον ἐκτελέεσθαι.
ἠμὲν: 1:189: ἠμὲν ναυτιλίης ἠδ᾽ ἄρεος εὐχετόωντο.
ἠμὲν: 1:1000: γηγενέων ἥρωες ἀρήιοι, ἠμὲν ὀιστοῖς
ἠμὲν: 2:138: πῆμ᾽ ἀίδηλον ἔην. πέρθοντο γὰρ ἠμὲν ἀλωαὶ
ἠμὲν: 3:922: ἠμὲν ἐσάντα ἰδεῖν, ἠδὲ προτιμυθήσασθαι.
ἠμὲν: 3:1246: φάρμακα μυδήνας ἠμὲν σάκος ἀμφεπάλυνεν
ἠμὲν: 4:730: κούρη μειλιχίως, ἠμὲν στόλον ἠδὲ κελεύθους
ἥμενοι: 1:730: ἐν μὲν ἔσαν Κύκλωπες ἐπ᾽ ἀφθίτῳ ἥμενοι ἔργῳ,
ἥμενον: 1:342: ἥμενον ἐν μέσσοισι: μιῇ δέ ἑ πάντες ἀυτῇ
ἡμερίδες: 3:220: ἡμερίδες χλοεροῖσι καταστεφέες πετάλοισιν
ἡμετέρη: 1:664: ἡμετέρη μὲν νῦν τοίη παρενήνοθε μῆτις:
ἡμετέρῃ: 3:265: ἡμετέρῃ κραδίῃ. τί δέ κεν πόλιν Ὀρχομενοῖο,
ἡμετέρη: 3:536: μήτηρ ἡμετέρη πεπιθεῖν ἐπαρῆξαι ἀέθλῳ.
ἡμετέρῃ: 4:204: ἴσχομεν: ἡμετέρῃ δ᾽ ἐπερείδεται Ἑλλὰς ἐφορμῇ,
ἡμετέρην: 3:892: ἡμετέρην στρωφῶσιν. ἀμηχανίῃ βεβόληται
ἡμετέρην: 3:1082: εἰ δέ τοι ἡμετέρην ἐξίδμεναι εὔαδε πάτρην,
ἡμετέρης: 4:1073: ἡμετέρης νήσοιο καὶ ἀνέρες Αἱμονιῆες:
ἡμετέρῃσι: 2:324: τῶ νῦν ἡμετέρῃσι παραιφασίῃσι πίθεσθε,
ἡμετέροιο: 1:412: ἡμετέροιο τοκῆος ἐπώνυμον, ὅς μοι ὑπέστης
ἡμετέροισι: 4:1274: Ζεὺς ἐθέλει καμάτοισιν ἐφ᾽ ἡμετέροισι τελέσσαι.’
ἡμετέροισιν: 3:305: ξείνων ἡμετέροισιν ἐνὶ μεγάροισιν ἔτισα,
ἡμέτερον: 2:1202: ‘ὦ φίλοι, ἡμέτερον μὲν ὅσον σθένος, οὔποτ᾽ ἀρωγῆς
ἡμέτερον: 3:1127: ἡμέτερον δὲ λέχος θαλάμοις ἔνι κουριδίοισιν
ἡμέτερόνδε: 1:704: ἡμέτερόνδε μολεῖν, ὅστις στόλου ἡγεμονεύει,
ἡμετέρου: 2:783: ἡμετέρου Μυσοῖσιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν, ὅντινα λαὸς
ἡμετέρους: 1:833: μύθους ἡμετέρους, μηδ᾽ ἔκτοθι μίμνε πόληος.’
ἡμετέρους: 3:1096: ἡμετέρους τε δόμους τηλεκλείτην τ᾽ Ἀριάδνην,
ἡμέων: 2:152: πόντον ἐπέπλωμεν: μάλα δ᾽ ἡμέων αὐτὸς ἕκαστος
ἡμιδαὴς: 4:596: ἡμιδαὴς Φαέθων πέσεν ἅρματος Ἠελίοιο
ἡμιθέοισιν: 4:1640: ῥίζης λοιπὸν ἐοντα μετ᾽ ἀνδράσιν ἡμιθέοισιν
ἡμιθέων: 1:548: νῆα καὶ ἡμιθέων ἀνδρῶν μένος, οἳ τότ᾽ ἄριστοι
ἧμιν: 1:420: νῦν δ᾽ ἴθι, καὶ τήνδ᾽ ἧμιν, Ἑκηβόλε, δέξο θυηλήν,
ἧμιν: 1:897: Ὑψιπύλης: λίπε δ᾽ ἧμιν ἔπος, τό κεν ἐξανύσαιμι
ἡμῖν: 2:416: τάσδ᾽ ἡμῖν προφυγοῦσιν ἐς Ἑλλάδα νόστος ὀπίσσω
ἧμιν: 2:618: εὖτε διὲκ πέτρας φυγέειν θεὸς ἧμιν ὄπασσεν,
ἧμιν: 2:789: καὶ Φρύγας, οἳ ναίουσιν ὁμώλακας ἧμιν ἀρούρας,
ἡμῖν: 2:884: ἡμῖν δ᾽ ἐν γὰρ ἔασι κυβερνητῆρες ὁμίλῳ,
ἧμιν: 2:1049: ‘νῆσος μὲν πέλας ἧμιν Ἀρητιάς: ἴστε καὶ αὐτοὶ
ἧμιν: 2:1280: Φάσιδος: ὥρη δ᾽ ἧμιν ἐνὶ σφίσι μητιάασθαι,
ἧμιν: 3:483: ξυνὸς ἐπεὶ πάντεσσιν ἐπικρέμαθ᾽ ἧμιν ὄλεθρος.’
ἧμιν: 3:487: ὄρνυθι λισσόμενος: μελέη γε μὲν ἧμιν ὄρωρεν
ἧμιν: 3:1110: μνήσομαι. ἔλθοι δ᾽ ἧμιν ἀπόπροθεν ἠέ τις ὄσσα,
ἧμιν: 4:451: Ἄψυρτον; τὸ γὰρ ἧμιν ἐπισχερὼ ἦεν ἀοιδῆς.
ἡμῖν: 4:1376: οὐ γὰρ ὅγε ξηρὴν ὑποδύσεται: ἴχνια δ᾽ ἡμῖν
ἡμιπλῆγα: 4:1681: τήν τε θοοῖς πελέκεσσιν ἔθ᾽ ἡμιπλῆγα λιπόντες
ἡμίσεας: 3:1382: ἡμίσεας ἀνέχοντας ἐς ἠέρα: τοὺς δὲ καὶ ἄχρις
ἡμίσεες: 2:1063: ἡμίσεες μὲν ἐρέσσετ᾽ ἀμοιβαδίς, ἡμίσεες δὲ
ἡμίσεες: 2:1063: ἡμίσεες μὲν ἐρέσσετ᾽ ἀμοιβαδίς, ἡμίσεες δὲ
ἡμίσεες: 4:201: ἀσπίδας ἡμίσεες, δῄων θοὸν ἔχμα βολάων,
ἦμος: 1:209: ἦμος ἔβη Πυθώδε θεοπροπίας ἐρεείνων
ἦμος: 1:450: ἦμος δ᾽ ἠέλιος σταθερὸν παραμείβεται ἦμαρ,
ἦμος: 1:1172: ἦμος δ᾽ ἀγρόθεν εἶσι φυτοσκάφος ἤ τις ἀροτρεὺς
ἦμος: 1:1280: ἦμος δ᾽ οὐρανόθεν χαροπὴ ὑπολάμπεται ἠὼς
ἦμος: 2:164: ἦμος δ᾽ ἠέλιος δροσερὰς ἐπέλαμψε κολώνας
ἦμος: 2:518: ἦμος δ᾽ οὐρανόθεν Μινωίδας ἔφλεγε νήσους
ἦμος: 2:671: ἦμος δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω φάος ἄμβροτον, οὔτ᾽ ἔτι λίην
ἦμος: 2:722: ἦμος δὲ τρίτατον φάος ἤλυθε, δὴ τότ᾽ ἔπειτα
ἦμος: 3:1339: ἦμος δὲ τρίτατον λάχος ἤματος ἀνομένοιο
ἦμος: 4:109: ἦμος δ᾽ ἀνέρες ὕπνον ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἐβάλοντο
ἦμος: 4:267: ἦμος ὅτ᾽ Ἠερίη πολυλήιος ἐκλήιστο,
ἦμος: 4:452: ἦμος ὅτ᾽ Ἀρτέμιδος νήσῳ ἔνι τήνγ᾽ ἐλίποντο
ἦμος: 4:612: ἦμος Ὑπερβορέων ἱερὸν γένος εἰσαφίκανεν,
ἦμος: 4:883: ἦμος δ᾽ ἄκρον ἔβαλλε φαεσφόρος οὐρανὸν Ἠώς,
ἦμος: 4:1308: ἦμος ὅτ᾽ ἐκ πατρὸς κεφαλῆς θόρε παμφαίνουσα,
ἦμος: 4:1627: ἦμος δ᾽ ἠέλιος μὲν ἔδυ, ἀνὰ δ᾽ ἤλυθεν ἀστὴρ
ἤμυσαν: 2:584: ἤμυσαν λοξοῖσι καρήασιν. εἴσατο γάρ ῥα
ἣν: 1:13: εἰλαπίνης, ἣν πατρὶ Ποσειδάωνι καὶ ἄλλοις
ἥν: 1:177: Πελλήνης ἀφίκανον Ἀχαιίδος, ἥν ποτε Πέλλης
ἥν: 1:421: ἥν τοι τῆσδ᾽ ἐπίβαθρα χάριν προτεθείμεθα νηὸς
ἣν: 1:837: χρησμοσύνης, ἣν ἄμμι σέθεν χατέουσιν ὀπάζεις.
ἢν: 1:891: σκῆπτρά τε πατρὸς ἐμεῖο παρέσσεται, ἢν καὶ ὀπίσσω
ἢν: 1:898: πρόφρων, ἢν ἄρα δή με θεοὶ δώωσι τεκέσθαι.’
ἢν: 1:907: πατρί τ᾽ ἐμῷ καὶ μητρὶ δύης ἄκος, ἢν ἄρα τούσγε
ἣν: 1:1068: πάντα τάγε κρήνην τεῦξαν θεαί, ἣν καλέουσιν
ἣν: 1:1137: δύσφημος πλάζοιτο δι᾽ ἠέρος, ἣν ἔτι λαοὶ
ἣν: 1:1221: αἶψα δ᾽ ὅγε κρήνην μετεκίαθεν, ἣν καλέουσιν
ἣν: 2:75: δηθύνειν. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ αἰὲν ἀνούτατος ἣν διὰ μῆτιν
ἢν: 2:228: τυτθὸν δ᾽ ἢν ἄρα δήποτ᾽ ἐδητύος ἄμμι λίπωσιν,
ἢν: 2:329: νηὸς ἄπο προμεθέντες ἐφιέμεν. ἢν δὲ δι᾽ αὐτῶν
ἢν: 2:345: καὶ τὰ μὲν ὥς κε πέλῃ, τὼς ἔσσεται. ἢν δὲ φύγητε
ἢν: 2:1030: σχέτλιος. ἢν γάρ πού τί θεμιστεύων ἀλίτηται,
ἦν: 3:231: ἦν στόματ᾽, ἐκ δὲ πυρὸς δεινὸν σέλας ἀμπνείεσκον:
ἢν: 3:332: χρειὼ δ᾽ ἢν ἐθέλῃς ἐξίδμεναι, οὔ σ᾽ ἐπικεύσω.
ἢν: 3:344: ἴσχεται, ἢν καὶ πᾶσαι ἐπιβρίσωσιν ἄελλαι.
ἣν: 3:473: τὴν ὁδόν, ἣν τὸ πάροιθεν ἀνήλυθον ἐκ πεδίοιο,
ἦν: 3:501: βέλτερον ἦν φράσσασθαι--ἀπηλεγέως ὑποέστην.’
ἥν: 3:998: ἥν ῥά τε Πασιφάη κούρη τέκεν Ἠελίοιο.
ἢν: 3:1068: ‘μνώεο δ᾽, ἢν ἄρα δή ποθ᾽ ὑπότροπος οἴκαδ᾽ ἵκηαι,
ἥν: 3:1098: παρθενικὴν καλέεσκον ἐπήρατον, ἥν μ᾽ ἐρεείνεις;
ἥν: 3:1180: ἔνθα καὶ ἐννάσθη πομπῇ βοός, ἥν οἱ Ἀπόλλων
ἥν: 4:12: τρέσσεν δ᾽, ἠύτε τις κούφη κεμάς, ἥν τε βαθείης
ἥν: 4:36: ληιάς, ἥν τε νέον πάτρης ἀπενόσφισεν αἶσα,
ἥν: 4:175: γίγνεται, ἥν τ᾽ ἀγρῶσται ἀχαιινέην καλέουσιν,
ἣν: 4:373: καὶ θέμις, ἣν ἄμφω συναρέσσαμεν: ἢ σύγ᾽ ἔπειτα
ἥν: 4:433: στήθεα παρθενικῆς Μινωίδος, ἥν ποτε Θησεὺς
ἣν: 4:461: χειμερίης, ἣν οὐδὲ δι᾽ αἰζηοὶ περόωσιν.
ἣν: 4:826: Σκύλλης Αὐσονίης ὀλοόφρονος, ἣν τέκε Φόρκυι
ἦν: 4:1224: αἴσιμον ἦν ἐπιβῆναι Ἀχαιίδος ἡρώεσσιν,
ἦν: 4:1253: βέλτερον ἦν μέγα δή τι μενοινώοντας ὀλέσθαι.
ἣν: 4:1337: σύννομον ἣν μεθέπων ὠρύεται: αἱ δὲ βαρείῃ
ἥν: 4:1489: κούρης τ᾽ αἰδοίης Ἀκακαλλίδος, ἥν ποτε Μίνως
ἤνασσεν: 2:1235: Τιτήνων ἤνασσεν, ὁ δὲ Κρηταῖον ὑπ᾽ ἄντρον
ἥνδανε: 1:717: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἐναίσιμος ἥνδανε μῦθος.
ἥνδανε: 2:1070: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πάντεσσι δ᾽ ἐπίρροθος ἥνδανε μῆτις.
ἥνδανε: 3:911: ὧς ηὔδα: πάσῃσι δ᾽ ἐπίκλοπος ἥνδανε μῆτις.
ἥνδανε: 4:1378: ὧς ηὔδα: πάντεσσι δ᾽ ἐπήβολος ἥνδανε μῆτις:
ἥνδανεν: 2:658: ἥνδανεν, ἀλλ᾽ ἐθελημὸς ἐφ᾽ ὕδασι πατρὸς ἑοῖο
ἤνεικε: 3:1199: Ἄργος ἰὼν ἤνεικε: τὰ δ᾽ ἐξ αὐτῆς ἕλε νηός.
ᾔνεον: 1:348: ἦ ῥα μέγα φρονέων, ἐπὶ δ᾽ ᾔνεον, ὡς ἐκέλευεν
ᾔνεον: 3:946: ἦ ῥα περιφραδέως, ἐπὶ δὲ σχεδὸν ᾔνεον ἄμφω.
ᾔνησαν: 2:900: ἔσχεθον: Ἀγκαίῳ δὲ πολεῖς ᾔνησαν ἑταίρων.
ᾔνησαν: 4:503: ὧς ἔφατ᾽: ᾔνησαν δὲ νέοι ἔπος Λἰακίδαο.
ἡνί᾽: 3:870: αὐτὴ δ᾽ ἡνί᾽ ἔδεκτο καὶ εὐποίητον ἱμάσθλην
ἡνία: 1:754: ἡνία, σὺν δέ οἱ ἔσκε παραιβάτις Ἱπποδάμεια:
ἡνία: 3:1152: καί ῥ᾽ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ λάβ᾽ ἡνία, τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἱμάσθλην
ἡνία: 4:224: ἀντικρὺ τετάνυστο πελώριον. ἡνία δ᾽ ἵππων
ἡνίκα: 2:908: Ἰνδῶν ἡνίκα φῦλα λιπὼν κατενάσσατο Θήβας,
ἤνιος: 4:174: ὅσση δὲ ῥινὸς βοὸς ἤνιος ἢ ἐλάφοιο
ἠνίπαπε: 3:930: ὑψοῦ ἐπ᾽ ἀκρεμόνων Ἥρης ἠνίπαπε βουλάς:
ἠνορέῃ: 1:1198: ἠνορέῃ πίσυνος: ἐν δὲ πλατὺν ὦμον ἔρεισεν
ἠνορέη: 3:189: ἠνορέη, τόδ᾽ ἔρεξε κατὰ χρέος, ᾗπερ ἐῴκει
ἠνορέῃ: 3:512: ἠνορέῃ, μήτ᾽ αὐτὸς ἐπείγεο, μήτε τιν᾽ ἄλλον
ἠνορέῃ: 3:1052: χερσὶ καὶ ἠνορέῃ στυφελὴν διὰ νειὸν ἀρόσσῃς,
ἠνορέη: 4:1466: τὸν μὲν ἄρ᾽ αἶσα θεῶν κείνην ὁδὸν ἠνορέη τε
ἠνορέην: 1:75: ἔξοχος ἠνορέην καὶ ἐπαΐξαι μετόπισθεν
ἠνορέην: 1:205: ἠνορέην τ᾽ ὀνόσασθαι, ὃ καὶ μεταρίθμιος ἦεν
ἠνορέην: 1:483: ἠνορέην: ἔμπης δὲ θοοῖς ἐδάμησαν ὀιστοῖς
ἠνορέης: 4:1050: ἠνορέης, ὅτε μοῦνοι ἀποτμηγέντες ἔασιν.’
ἥνπερ: 1:988: ἥδε δ᾽ Ἰησονίη πέφαται ὁδός, ἥνπερ ἔβησαν.
ἧνται: 2:1088: ἧνται ἀκήν, ἐπεὶ οὔ σφε κατέλλαβε χείματος ὥρη
ἧνται: 4:1706: ἧνται: δοιάων δὲ μιῆς ἐφύπερθεν ὀρούσας,
ἤντεον: 4:843: ἤντεον ἀλλήλῃσι: Θέτις δ᾽ ἀγόρευεν ἐφετμὰς
ἤντεον: 4:929: ἤντεον: ἡ δ᾽ ὄπιθεν πτέρυγος θίγε πηδαλίοιο
ἤντεον: 4:1182: ἤντεον εἰσαΐοντες, ἐπεὶ νημερτέα βάξιν
ἤντησεν: 4:490: ἤντησεν, μεμαὼς ἐπαμυνέμεν οὐ μάλ᾽ ἀρωγῆς
ἥντιν᾽: 2:801: τῶ νῦν ἥντιν᾽ ἐγὼ τῖσαι χάριν ἄρκιός εἰμι,
ἥντιν᾽: 3:475: ‘Αἰσονίδη, μῆτιν μὲν ὀνόσσεαι, ἥντιν᾽ ἐνίψω:
ἥντιν᾽: 3:948: μελπομένης περ ὅμως: πᾶσαι δέ οἱ, ἥντιν᾽ ἀθύροι
ἥντινα: 3:1074: ἥντινα τήνδ᾽ ὀνόμηνας ἀριγνώτην γεγαυῖαν
ἥντινα: 4:1658: νῆ᾽ ἐπ᾽ ἐρετμοῖσιν, δεδοκημένοι ἥντινα ῥέξει
ἤνυσα: 4:1037: ἤνυσα: καὶ γλυκεροῖσιν ἔτ᾽ εἰσόψεσθε τοκῆας
ἤνυσαν: 1:600: ἤνυσαν ἐννύχιοι πνοιῇ ἀνέμοιο θέοντες.
ἤνυσεν: 1:1065: ἤνυσεν, ἁψαμένη βρόχον αὐχένι. τὴν δὲ καὶ αὐταὶ
ἤνυσσα: 4:413: ἀμπλακίῃ, θεόθεν δὲ κακὰς ἤνυσσα μενοινάς.
ἤνωγε: 1:1217: βοῦν ἀρότην ἤνωγε παρασχέμεν οὐκ ἐθέλοντα.
ἤνωγε: 4:587: Κάστορά τ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖς ἤνωγε κελεύθους
ἠνώγει: 4:247: ἠνώγει Ἑκάτην. καὶ δὴ τὰ μέν, ὅσσα θυηλὴν
ἤνωγεν: 4:166: ἤνωγεν, λεῖπεν δὲ πολύσκιον ἄλσος Ἄρηος.
ἤνωγον: 4:1592: ἤνωγον ῥέξαι καὶ ἐπευφημῆσαι ἑλόντα.
ἠοῖ: 1:651: ἤματος ἀνομένοιο διὰ κνέφας: οὐδὲ μὲν ἠοῖ
ἠοῖ: 1:985: ἠοῖ δ᾽ εἰσανέβαν μέγα Δίνδυμον, ὄφρα καὶ αὐτοὶ
ἠοῖ: 3:1171: εὔκηλοι ἐμέλοντο περὶ σφίσιν. αὐτὰρ ἅμ᾽ ἠοῖ
ἠοῖ: 4:244: ἠοῖ ἐνὶ τριτάτῃ πρυμνήσια νηὸς ἔδησαν
ἠοῦς: 1:1360: ἠοῦς τελλομένης, οἱ δὲ χθονὸς εἰσανέχουσαν
ἠοῦς: 3:1340: λείπεται ἐξ ἠοῦς, καλέουσι δὲ κεκμηῶτες
ἠοῦς: 4:111: ἄγχαυρον κνώσσουσιν, ἀλευάμενοι φάος ἠοῦς,
ἠοῦς: 4:668: τῶ καὶ ἐπιπλομένης ἠοῦς νοτίδεσσι θαλάσσης
ἧπαρ: 2:1259: ἧπαρ ἀνελκομένοιο Προμηθέος: ἔκτυπε δ᾽ αἰθὴρ
ἥπατι: 2:1252: αἰετὸν ἥπατι φέρβε παλιμπετὲς ἀίσσοντα.
ἤπαφες: 3:130: ἤπαφες, οὐδὲ δίκῃ περιέπλεο νῆιν ἐόντα;
ἠπεδαναί: 3:82: ἠπεδαναί: καὶ μή τις ἀμοιβαίη χάρις ἔστω.’
ἠπείγοντο: 3:1269: ῥίμφα μάλ᾽ ἐς πεδίον τὸ Ἀρήιον ἠπείγοντο.
ἠπείροιο: 1:444: τηλόθι που πέπρωται ἐπ᾽ Ἀσίδος ἠπείροιο.
ἠπείροιο: 1:584: Πειρεσιαὶ Μάγνησά θ᾽ ὑπεύδιος ἠπείροιο
ἠπείροιο: 1:795: ἀλλὰ Θρηικίης ἐπινάστιοι ἠπείροιο
ἠπείροιο: 1:937: τυτθὸν ἀπὸ Φρυγίης πολυληίου ἠπείροιο
ἠπείροιο: 1:1164: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Μυσῶν λελιημένοι ἠπείροιο
ἠπείροιο: 2:372: μύρεται, εὐρείης διαειμένος ἠπείροιο.
ἠπείροιο: 2:394: νήσου δὲ προτέρωσε καὶ ἠπείροιο περαίης
ἠπείροιο: 2:401: ἔνθα δ᾽ ἐπ᾽ ἠπείροιο Κυταιίδος, ἠδ᾽ Ἀμαραντῶν
ἠπείροιο: 2:631: νηὶ διαπλώειν, στυγέων δ᾽, ὅτ᾽ ἐπ᾽ ἠπείροιο
ἠπείροιο: 2:754: οὐδ᾽ ἄρα δηθὰ Λύκον, κείνης πρόμον ἠπείροιο,
ἠπείροιο: 2:779: οἶδ᾽ ἐσιδών, ὅτε δεῦρο δι᾽ Ἀσίδος ἠπείροιο
ἠπείροιο: 4:78: οὔπω πείσματα νηὸς ἐπ᾽ ἠπείροιο περαίης
ἠπείροιο: 4:848: ἀκτὴν Αἰαίην Τυρσηνίδος ἠπείροιο.
ἠπείροιο: 4:1239: πλυμμυρίσ--καὶ γάρ τ᾽ ἀναχάζεται ἠπείροιο
ἠπείροιο: 4:1256: πέζα διωλυγίης ἀναπέπταται ἠπείροιο.’
ἠπείροιο: 4:1458: δήοιμεν στείχοντα δι᾽ ἠπείροιο κιόντες.’
ἠπείροιο: 4:1472: τῆλε δι᾽ ἠπείροιο: τέως δ᾽ ἐξίκετο γαῖαν
ἠπείροιο: 4:1751: τήνδε τοι ἠπείροιο Λιβυστίδος. οὔ νύ τις ἄλλος
ἤπειρον: 2:380: ἑξείης ἤπειρον, ὑπωρείας τε νέμονται,
ἤπειρον: 4:634: ἤπειρον πέπτανται ἀθέσφατον: ἔνθα κεν οἵγε
ἤπειρόνδε: 2:736: ἐκ δ᾽ αὐτῆς εἴσω κατακέκλιται ἤπειρόνδε
ἤπειρόνδε: 2:978: ἡ μέν τ᾽ ἐξ ὀρέων κατανίσσεται ἤπειρόνδε
ἤπειρόνδε: 4:1363: ἐξ ἁλὸς ἤπειρόνδε πελώριος ἔκθορεν ἵππος,
ἤπειρός: 3:530: φάρμαχ᾽, ὅσ᾽ ἤπειρός τε φύει καὶ νήχυτον ὕδωρ,
ἠπείρου: 2:983: ἠπείρου χθαμαλῆς, εἱλίσσεται: ἡ μὲν ἄπωθεν,
ἠπείρου: 3:312: ἀκτὴν ἠπείρου Τυρσηνίδος, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
ἠπείρου: 4:1567: χεῦμα δι᾽ ἠπείρου βεβαρημένοι: οὐδέ τι ἴδμεν,
ηπεοανοισιν: 2:802: τίσω προφρονέως. ἡ γὰρ θέμις ηπεοανοισιν
ᾗπερ: 3:189: ἠνορέη, τόδ᾽ ἔρεξε κατὰ χρέος, ᾗπερ ἐῴκει
ἠπεροπεύειν: 3:563: παρθενικὰς δὲ λιτῇσιν ἀνάλκιδας ἠπεροπεύειν.’
ἠπεροπῆες: 3:617: λέκτρῳ ἀνακλινθεῖσαν. ἄφαρ δέ μιν ἠπεροπῆες,
ἠπίῃ: 3:940: δήεις, Αἰσονίδη: μάλα δ᾽ ἠπίῃ ἀντιβολήσεις
ἤπιος: 4:713: εὐμειδής τε πέλοιτο καὶ ἤπιος ἀμφοτέροισιν,
ἥπτοντο: 1:999: πρίν περ ἀνελθέμεναι σκοπιήν, ἥπτοντο φόνοιο
ἤπυε: 4:71: ὁπλότατον Φρίξοιο περαιόθεν ἤπυε παίδων,
ἤπυε: 4:230: κέκλετο: δεινὰ δὲ παντὶ παρασχεδὸν ἤπυε λαῷ
ἦρα: 4:406: Κόλχοις ἦρα φέροντες ὑπὲρ σέο νόσφιν ἄνακτος,
Ἡρακλέην: 2:769: Ἡρακλέην ἀέκοντι νόῳ, Γλαύκοιό τε βάξιν
Ἡρακλέης: 1:349: Ἡρακλέης: ἀνὰ δ᾽ αὐτὸς ἀρήιος ὤρνυτ᾽ Ἰήσων
Ἡρακλέης: 1:426: ζωσάσθην, Ἀγκαῖος ὑπέρβιος, Ἡρακλέης τε.
Ἡρακλέης: 1:864: Ἡρακλέης τοίοισιν ἐνιπτάζων μετέειπεν:
Ἡρακλέης: 1:993: Ἡρακλέης, ὃς δή σφι παλίντονον αἶψα τανύσσας
Ἡρακλέης: 1:1040: ἔκταθεν: Ἡρακλέης μὲν ἐνήρατο Τηλεκλῆα
Ἡρακλέης: 1:1163: Ἡρακλέης, ἐτίνασσε δ᾽ ἀρη̣̣ότα δούρατα νηός.
Ἡρακλέης: 2:969: ἥρως Ἡρακλέης ἐλοχήσατο, καί οἱ ἄποινα
Ἡρακλέης: 2:1054: οὐδὲ γὰρ Ἡρακλέης, ὁπότ᾽ ἤλυθεν Ἀρκαδίηνδε,
Ἡρακλέης: 4:1457: Ἡρακλέης δίψῃ κεκμηότας. ἀλλά μιν εἴ πως
Ἡρακλῆα: 1:341: ὧς φάτο: πάπτηναν δὲ νέοι θρασὺν Ἡρακλῆα
Ἡρακλῆα: 1:1242: δέκτο γὰρ Ἡρακλῆα πελώριον, ὁππόθ᾽ ἵκοιτο.
Ἡρακλῆα: 1:1291: Ἡρακλῆα λιπεῖν: σέο δ᾽ ἔκτοθι μῆτις ὄρωρεν,
Ἡρακλῆα: 1:1316: Αἰήτεω πτολίεθρον ἄγειν θρασὺν Ἡρακλῆα;
Ἡρακλῆα: 2:146: εἴ πως Ἡρακλῆα θεὸς καὶ δεῦρ᾽ ἐκόμισσε̣̣.
Ἡρακλῆα: 3:1232: ἀνδρῶν ἡρώων, ὅτε κάλλιπον Ἡρακλῆα
Ἡρακλῆα: 4:1475: τυτθὸν ἁλὸς προπάροιθεν. ἀτὰρ τότε γ᾽ Ἡρακλῆα
Ἡρακλῆι: 1:397: ᾕρεον Ἡρακλῆι καὶ ἡρώων ἄτερ ἄλλων
Ἡρακλῆι: 1:997: Ἥρη, Ζηνὸς ἄκοιτις, ἀέθλιον Ἡρακλῆι.
Ἡρακλῆι: 1:1253: ἔνθ᾽ αὐτῷ ξύμβλητο κατὰ στίβον Ἡρακλῆι
Ἡρακλῆι: 2:774: θέλγετ᾽ ἀκουῇ θυμόν: ἄχος δ᾽ ἕλεν Ἡρακλῆι
Ἡρακλῆι: 2:915: ἂψ ἀνιὼν--δὴ γὰρ συνανήλυθεν Ἡρακλῆι--
Ἡρακλῆι: 4:538: Ὕλλον, ὃν εὐειδὴς Μελίτη τέκεν Ἡρακλῆι
Ἡρακλῆι: 4:1398: δὴ τότε δ᾽ ἤδη τῆμος ὑφ᾽ Ἡρακλῆι δαϊχθεὶς
Ἡρακλῆος: 1:122: οὐδὲ μὲν οὐδὲ βίην κρατερόφρονος Ἡρακλῆος
Ἡρακλῆος: 1:197: νόσφιν γ᾽ Ἡρακλῆος, ἐπελθέμεν, εἴ κ᾽ ἔτι μοῦνον
Ἡρακλῆος: 1:531: μέσσῳ δ᾽ Ἀγκαῖος μέγα τε σθένος Ἡρακλῆος
Ἡρακλῆος: 1:855: Ἡρακλῆος ἄνευθεν, ὁ γὰρ παρὰ νηὶ λέλειπτο
Ἡρακλῆος: 1:1303: χερσὶν ὑφ᾽ Ἡρακλῆος, ὅ μιν δίζεσθαι ἔρυκον.
Ἡρακλῆος: 2:795: τηλόθι ναιετάοντος, ἐνόσφισαν, Ἡρακλῆος,
Ἡρακλῆος: 2:959: τῆμος ἔθ᾽, Ἡρακλῆος ἀποπλαγχθέντες, ἔναιον:
Ἡρακλῆος: 4:1467: ὦρσεν, ἵν᾽ Ἡρακλῆος ἀπηλεγέως πεπύθοιτο,
ἤρανον: 2:515: καί μιν ἑῶν μήλων θέσαν ἤρανον, ὅσσ᾽ ἐνέμοντο
ἤραρε: 4:99: ὧς ηὔδα, καὶ χεῖρα παρασχεδὸν ἤραρε χειρὶ
ᾕρει: 4:617: τοὺς δ᾽ οὔτε βρώμης ᾕρει πόθος, οὐδὲ ποτοῖο,
ἠρέμα: 4:1312: ἔσταν, ἕλον δ᾽ ἀπὸ χερσὶ καρήατος ἠρέμα πέπλον.
ἠρέμας: 3:170: ἠρέμας ᾗ ἐνὶ χώρῃ ἐπισχερὼ ἑδριόωντες:
ἠρεμέοντες: 1:514: πάντες ὁμῶς ὀρθοῖσιν ἐπ᾽ οὔασιν ἠρεμέοντες
ἠρεμέουσαι: 1:1171: παπταίνων: χεῖρες γὰρ ἀήθεον ἠρεμέουσαι.
ᾕρεον: 1:397: ᾕρεον Ἡρακλῆι καὶ ἡρώων ἄτερ ἄλλων
ἤρεσαν: 1:1110: ἤρεσαν ἐς λιμένα Θρηίκιον: ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ
Ἥρη: 1:997: Ἥρη, Ζηνὸς ἄκοιτις, ἀέθλιον Ἡρακλῆι.
Ἥρη: 2:867: εἰ μὴ ἄρ᾽ Ἀγκαίῳ περιώσιον ἔμβαλεν Ἥρη
Ἥρη: 3:8: Ἥρη Ἀθηναίη τε, Διὸς δ᾽ αὐτοῖο καὶ ἄλλων
Ἥρη: 3:10: βούλευον: πείραζε δ᾽ Ἀθηναίην πάρος Ἥρη:
Ἤρη: 3:19: Ἤρη, ἀπηλεγέως ἐξείρεαι. ἀλλά τοι οὔπω
Ἥρη: 3:23: ἄνδιχα πορφύρουσαι ἐνὶ σφίσιν: αὐτίκα δ᾽ Ἥρη
Ἥρη: 3:32: ‘Ἥρη, νήιδα μέν με πατὴρ τέκε τοῖο βολάων,
Ἥρη: 3:55: τὴν δ᾽ Ἥρη τοίοισιν ἀμειβομένη προσέειπεν:
Ἥρη: 3:83: ὧς ἔφαθ᾽: Ἥρη δ᾽ αὖτις ἐπιφραδέως ἀγορευσεν:
Ἥρη: 3:91: ‘Ἥρη, Ἀθηναίη τε, πίθοιτό κεν ὔμμι μάλιστα,
Ἥρη: 3:106: ὧς φάτο: τὴν δ᾽ Ἥρη ῥαδινῆς ἐπεμάσσατο χειρός,
Ἥρη: 3:210: τοῖσι δὲ νισσομένοις Ἥρη φίλα μητιόωσα
Ἥρη: 3:214: Αἰήτεω, τότε δ᾽ αὖτις ἀπεσκέδασεν νέφος Ἥρη.
Ἥρη: 3:250: Ἥρη γάρ μιν ἔρυκε δόμῳ: πρὶν δ᾽ οὔτι θάμιζεν
Ἥρη: 3:1133: Ἑλλάδα ναιετάειν. ὧς γὰρ τόδε μήδετο Ἥρη,
Ἥρη: 4:11: τῇ δ᾽ ἀλεγεινότατον κραδίῃ φόβον ἔμβαλεν Ἥρη:
Ἥρη: 4:96: Ἥρη τε Ζυγίη, Διὸς εὐνέτις, ἦ μὲν ἐμοῖσιν
Ἥρη: 4:510: Ἥρη σμερδαλέῃσι κατ᾽ αἰθέρος ἀστεροπῇσιν.
Ἥρη: 4:575: ἀμφ᾽ αὐτοῖς Ζηνός τε μέγαν χόλον ἐφράσαθ᾽ Ἥρη.
Ἥρη: 4:638: ἀλλ᾽ Ἥρη σκοπέλοιο καθ᾽ Ἑρκυνίου ἰάχησεν
Ἥρῃ: 4:856: Ἥρῃ πειθόμενοι ἐπαρηγόνι. τῆς γὰρ ἐφετμῇς
Ἥρη: 4:1135: εὖτέ μιν Ἑρμείας φέρεν ἐκ πυρός: ἔδρακε δ᾽ Ἥρη,
Ἥρη: 4:1150: Ἥρη Ζηνὸς ἄκοιτις, Ἰήσονα κυδαίνουσα.
Ἥρη: 4:1183: Ἥρη ἐπιπροέηκεν. ἄγεν δ᾽ ὁ μὲν ἔκκριτον ἄλλων
Ἥρη: 4:1197: Ἥρη, σεῖο ἕκητι: σὺ γὰρ καὶ ἐπὶ φρεσὶ θῆκας
Ἥρην: 3:77: ἅζετο δ᾽ ἀντομένην Ἥρην ἕθεν εἰσορόωσα,
Ἥρην: 4:779: ἐξ ἁλὸς Οὔλυμπόνδε θεὰν μετεκίαθεν Ἥρην:
ἠρήρειν: 4:945: ἠρήρειν, τὸ δὲ πολλὸν ὑπείρεχεν ἄγριον οἶδμα.
ἠρήρειντο: 3:1397: βριθόμενοι πλαδαροῖσι καρήασιν ἠρήρειντο.
ἠρήρειστο: 2:1107: ἐκ νεφέων, σκοτόεις δὲ περὶ ζόφος ἠρήρειστο.
ἠρήρειστο: 2:1174: στιάων: εἴσω δὲ μέλας λίθος ἠρήρειστο
Ἥρης: 1:14: ῥέζε θεοῖς, Ἥρης δὲ Πελασγίδος οὐκ ἀλέγιζεν.
Ἥρης: 1:187: νοσφισθεὶς Ἐργῖνος, ὁ δ᾽ Ἰμβρασίης ἕδος Ἥρης,
Ἥρης: 1:859: ἀθανάτων Ἥρης υἷα κλυτὸν ἠδὲ καὶ αὐτὴν
Ἥρης: 2:216: ἀνδράσι, Φοίβου τ᾽ ἀμφὶ καὶ αὐτῆς εἵνεκεν Ἥρης
Ἥρης: 3:817: Ἥρης ἐννεσίῃσι μετάτροπος, οὐδ᾽ ἔτι βουλὰς
Ἥρης: 3:930: ὑψοῦ ἐπ᾽ ἀκρεμόνων Ἥρης ἠνίπαπε βουλάς:
Ἥρης: 4:21: φάρμακα πασσαμένη, Ἥρης δ᾽ ἁλίωσε μενοινάς,
Ἥρης: 4:242: Ἥρης, ὄφρ᾽ ὤκιστα κακὸν Πελίαο δόμοισιν
Ἥρης: 4:644: Ἥρης ἐννεσίῃσι, δι᾽ ἔθνεα μυρία Κελτῶν
Ἥρης: 4:772: Ἥρης ἐννεσίῃς, ὦρσέν τέ μιν εἰς ἓ νέεσθαι.
Ἥρης: 4:844: Ἥρης: αἶψα δ᾽ ἴαλλε μετ᾽ Αὐσονίην ἅλα πάσας.
ἠρήσατο: 1:886: ὧς δὲ καὶ Ὑψιπύλη ἠρήσατο χεῖρας ἑλοῦσα
ἠρήσατο: 1:1176: εἰσορόων κακὰ πολλὰ ἑῇ ἠρήσατο γαστρί:
ἦρι: 1:601: ἦρι δὲ νισσομένοισιν Ἄθω ἀνέτελλε κολώνη
ἦρι: 1:929: ἦρι, τὸ δ᾽ ἐννύχιοι Ῥοιτειάδος ἔνδοθεν ἀκτῆς
ἦρι: 2:500: ἦρι δ᾽ ἐτήσιαι αὖραι ἐπέχραον, αἵ τ᾽ ἀνὰ πᾶσαν
ἦρί: 2:814: ἦρί γε μὴν ἐπὶ νῆα κατήισαν ἐγκονέοντες:
ἦρι: 2:1230: ἦρι δ᾽ ἀνεγρομένοισιν ἐυκραὴς ἄεν οὖρος:
ἦρι: 3:41: ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐς χαλκεῶνα καὶ ἄκμονας ἦρι βεβήκει,
ἦρι: 3:737: λήσομαι ἐντύνουσα ὑπόσχεσιν: ἦρι δὲ νηὸν
ἦρι: 3:1041: ἦρι δὲ μυδήνας τόδε φάρμακον, ἠύτ᾽ ἀλοιφῇ
ἦρι: 4:1623: ἦρι δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀγκῶνά θ᾽ ὁμοῦ μυχάτην τε θάλασσαν
Ἠριγενής: 2:452: Ἠριγενής: τὸν δ᾽ ἀμφὶ περικτίται ἠγερέθοντο
Ἠριγενής: 3:823: Ἠριγενής, κίνυντο δ᾽ ἀνὰ πτολίεθρον ἕκαστοι.
ἠριγενὴς: 3:1223: Καυκάσου ἠριγενὴς Ἠὼς βάλεν ἀντέλλουσα.
ἠριγενὴς: 4:979: Ἠὼς ἠριγενὴς φέγγος βάλε νισσομένοισιν.
Ἠριδανοῖο: 4:506: ἀλλάων ὑπάτην, ποταμοῦ σχεδὸν Ἠριδανοῖο.
Ἠριδανοῖο: 4:594: λαίφεσιν, ἐς δ᾽ ἔβαλον μύχατον ῥόον Ἠριδανοῖο:
Ἠριδανοῖο: 4:621: τυφομένου Φαέθοντος ἐπιρροαὶ Ἠριδανοῖο:
Ἠριδανὸν: 4:608: δὴ τότ᾽ ἐς Ἠριδανὸν προκυλίνδεται ἀθρόα πάντα
Ἠριδανὸν: 4:626: ὅς τ᾽ εἰς Ἠριδανὸν μετανίσσεται: ἄμμιγα δ᾽ ὕδωρ
ἠρίον: 1:1165: Ῥυνδακίδας προχοὰς μέγα τ᾽ ἠρίον Λἰγαίωνος
ἤριπε: 1:431: ἤριπε δ᾽ ἀμφοτέροισι περιρρηδὴς κεράεσσιν.
ἤριπε: 4:471: τοῦ ὅγ᾽ ἐνὶ προδόμῳ γνὺξ ἤριπε: λοίσθια δ᾽ ἥρως
ἤριπεν: 2:96: ῥῆξεν: ὁ δ᾽ ἀμφ᾽ ὀδύνῃ γνὺξ ἤριπεν: οἱ δ᾽ ἰάχησαν
ἥρμοσε: 1:527: στεῖραν Ἀθηναίη Δωδωνίδος ἥρμοσε φηγοῦ.
ἥρμοσε: 4:581: στεῖραν Ἀθηναίη Δωδωνίδος ἥρμοσε φηγοῦ.
ἥρπαζεν: 3:1018: ὀφθαλμῶν ἥρπαζεν: ἰαίνετο δὲ φρένας εἴσω
ἥρπαζον: 2:189: συνεχέως ἥρπαζον. ἐλείπετο δ᾽ ἄλλοτε φορβῆς
ἠρτύναντο: 2:67: οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱμᾶσι διασταδὸν ἠρτύναντο,
ἠρτύνοντο: 4:421: ὧς τώγε ξυμβάντε μέγαν δόλον ἠρτύνοντο
ἦρχέ: 2:1180: δὴ τότ ἄρ᾽ Αἰσονίδης μετεφώνεεν, ἦρχέ τε μύθων:
ἦρχεν: 2:706: Βιστονίῃ φόρμιγγι λιγείης ἦρχεν ἀοιδῆς:
ἤρχετο: 2:612: σώεσθαι: Τῖφυς δὲ παροίτατος ἤρχετο μύθων:
ἥρω: 2:768: Μυσίδα δ᾽ ὡς ἀφίκοντο Κίον θ᾽, ὅθι κάλλιπον ἥρω
ἥρωας: 1:552: ἥρωας χείρεσσιν ἐπικραδάοντας ἐρετμά.
ἥρωας: 1:1023: ἥρωας νημερτὲς ἐπήισαν: ἀλλά που ἀνδρῶν
ἥρωας: 1:1055: ἥρωας Μινύας Αἰνήιον υἷα πάροιθεν
ἥρωας: 4:593: ἥρωας Μινύας. ἡ δ᾽ ἔσσυτο πολλὸν ἐπιπρὸ
ἥρωας: 4:680: ἥρωας δ᾽ ἕλε θάμβος ἀπείριτον: αἶψα δ᾽ ἕκαστος
ἥρωας: 4:1180: ἥρωας δὲ γυναῖκες ἀολλέες ἔκτοθι πύργων
ἥρωες: 1:1000: γηγενέων ἥρωες ἀρήιοι, ἠμὲν ὀιστοῖς
ἥρωες: 1:1012: ἥρωες δ᾽, ὅτε δή σφιν ἀταρβὴς ἔπλετ᾽ ἄεθλος,
ἥρωες: 1:1329: γήθησαν δ᾽ ἥρωες: ὁ δ᾽ ἐσσυμένως ἐβεβήκει
ἥρωες: 2:97: ἥρωες Μινύαι: τοῦ δ᾽ ἀθρόος ἔκχυτο θυμός.
ἥρωες: 2:144: ἥρωες, καὶ δή τις ἔπος μετὰ τοῖσιν ἔειπεν:
ἥρωες: 2:270: ἥρωες μεσσηγὺς ἀνίαχον: αἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἀυτῇ
ἥρωες: 2:431: ἐξ ἑδέων ἥρωες, ὅπως παρεόντας ἴδοντο.
ἥρωες: 2:670: τοῖς ἴκελοι ἥρωες ὑπὲξ ἁλὸς εἷλκον ἐρετμά.
ἥρωες: 2:854: ἥρωες τότε τύμβον ἀποφθιμένου ἑτάροιο.
ἥρωες: 3:167: ἥρωες δ᾽ ἀπάνευθεν ἑῆς ἐπὶ σέλμασι νηὸς
ἥρωες: 3:920: ἀθανάτων ἥρωες ἀφ᾽ αἵματος ἐβλάστησαν,
ἥρωες: 3:992: ἥρωες κλῄσουσιν ἐς Ἑλλάδα νοστήσαντες
ἥρωες: 3:1193: ἔντυον ἥρωες παρὰ πείσμασιν. αὐτὰρ Ἰήσων
ἥρωες: 3:1254: γηθόσυνοι ἥρωες ἐπ᾽ ἐλπωρῇσιν ἀέθλου.
ἥρωες: 3:1292: ἔδδεισαν δ᾽ ἥρωες, ὅπως ἴδον. αὐτὰρ ὁ τούσγε,
ἥρωες: 4:69: παννύχιοι ἥρωες ἐυφροσύνῃσιν ἔδαιον.
ἥρωες: 4:77: ἥρωες μετὰ τήνγε θοοῖς ἐλάασκον ἐρετμοῖς.
ἥρωες: 4:251: ὅ ῥα θεᾷ ἥρωες ἐπὶ ῥηγμῖσιν ἔδειμαν,
ἥρωες: 4:254: ἥρωες, Φινῆος, ὃ δὴ πλόον ἄλλον ἔειπεν
ἥρωες: 4:485: ἥρωες: Κόλχον δ᾽ ὄλεκον στόλον, ἠύτε κίρκοι
ἥρωες: 4:515: ἥρωες, ναίουσι δ᾽ ἐπώνυμοι Ἀψύρτοιο:
ἥρωες: 4:522: ἥρωες δ᾽, ὅτε δή σφιν ἐείσατο νόστος ἀπήμων,
ἥρωες: 4:996: καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἥρωες ἀνὰ πληθὺν κεχάροντο,
ἥρωες: 4:1617: ἥρωες, τέρας αἰνὸν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδόντες.
ἥρωες: 4:1688: ἥρωες: μετὰ δ᾽ οἵγε νέον φαέθουσαν ἐς ἠῶ
ἥρωες: 4:1723: τὰς δ᾽ αἰσχροῖς ἥρωες ἐπεστοβέεσκον ἔπεσσιν
ἡρώεσσι: 4:1097: Κόλχους, ἡρώεσσι φέρων χάριν, εἵνεκα κούρης.
ἡρώεσσιν: 1:100: πέμπεν, ἵνα θρασέεσσι μεταπρέποι ἡρώεσσιν.
ἡρώεσσιν: 4:1224: αἴσιμον ἦν ἐπιβῆναι Ἀχαιίδος ἡρώεσσιν,
ἡρωίσι: 1:1048: ἐνναέται τιμαῖς ἡρωίσι κυδαίνουσιν.
ἥρως: 1:781: τῷ ἴκελος πρὸ πόληος ἀνὰ στίβον ἤιεν ἥρως.
ἥρως: 1:948: ἀνέρες: ἐν δ᾽ ἥρως Λἰνήιος υἱὸς ἄνασσεν
ἥρως: 1:1240: τοῦ δ᾽ ἥρως ἰάχοντος ἐπέκλυεν οἶος ἑταίρων
ἥρως: 2:412: ἥρως Αἴσονος υἱὸς ἀμηχανέων κακότητι:
ἥρως: 2:969: ἥρως Ἡρακλέης ἐλοχήσατο, καί οἱ ἄποινα
ἥρως: 2:1044: ἄλλος ἐπὶ προτέρῳ πεποτημένος: ἀλλά μιν ἥρως
ἥρως: 3:509: ἥρως Αἰσονίδη, φρονέεις, μέμονάς τε πόνοιο,
ἥρως: 4:471: τοῦ ὅγ᾽ ἐνὶ προδόμῳ γνὺξ ἤριπε: λοίσθια δ᾽ ἥρως
ἥρως: 4:477: ἥρως δ᾽ Αἰσονίδης ἐξάργματα τάμνε θανόντος,
ἥρως: 4:548: ἥρως Ναυσίθοος: τόθι δ᾽ εἵσατο, καί μιν ἔπεφνον
ἥρως: 4:748: ὀφθαλμοῖσι βαλοῦσα γόον χέεν, ὄφρα μιν ἥρως
ἥρως: 4:782: οἶσθα μέν, ὅσσον ἐμῇσιν ἐνὶ φρεσὶ τίεται ἥρως
ἥρως: 4:1160: ἥρως Αἰσονίδης, μεγάροις δ᾽ ἐνὶ πατρὸς ἑοῖο,
ἥρως: 4:1526: ἥρως τ᾽ Αἰσονίδης, ἀδινῇ περιθαμβέες ἄτῃ.
ἥρως: 4:1562: ‘Ἀπίδα καὶ πέλαγος Μινώιον εἴ νύ που, ἥρως,
ἡρῷσσαι: 4:1307: ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι, αἵ ποτ᾽ Λ̓θήνην,
ἡρῷσσαι: 4:1321: ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι ἠδὲ θύγατρες.
ἡρῷσσαι: 4:1356: ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι ᾐδὲ θύγατρες:
ἡρώων: 1:21: ἡρώων, δολιχῆς τε πόρους ἁλός, ὅσσα τ᾽ ἔρεξαν
ἡρώων: 1:124: ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἄιε βάξιν ἀγειρομένων ἡρώων,
ἡρώων: 1:196: ἡρώων. τοῦ δ᾽ οὔτιν᾽ ὑπέρτερον ἄλλον ὀίω,
ἡρώων: 1:243: ἡρώων γαίης Παναχαιίδος ἔκτοθι βάλλει;
ἡρώων: 1:397: ᾕρεον Ἡρακλῆι καὶ ἡρώων ἄτερ ἄλλων
ἡρώων: 1:970: ἀνδρῶν ἡρώων θεῖος στόλος, αὐτίκα τόνγε
ἡρώων: 2:241: ἡρώων, πέρι δ᾽ αὖτε δύω υἷας Βορέαο.
ἡρώων: 2:594: ἠύτε καμπύλα τόξα, βιαζομένων ἡρώων.
ἡρώων: 2:1093: ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον στόλον; ἢ καὶ ἔπειτα
ἡρώων: 2:1276: ἡρώων: γουνοῦτο δ᾽ ἀπήμονας εἶναι ἀρωγοὺς
ἡρώων: 3:348: ἡρώων, τεὸν ἄστυ μετήλυθε, πόλλ᾽ ἐπαληθεὶς
ἡρώων: 3:465: φθίσεται ἡρώων προφερέστατος, εἴτε χερείων,
ἡρώων: 3:638: ἡρώων. περί μοι ξείνῳ φρένες ἠερέθονται.
ἡρώων: 3:993: ἡρώων τ᾽ ἄλοχοι καὶ μητέρες, αἵ νύ που ἤδη
ἡρώων: 3:1165: ἡρώων ἐς ὅμιλον: ὁμοῦ δ᾽ ἐπὶ νῆα πέλασσαν.
ἡρώων: 3:1232: ἀνδρῶν ἡρώων, ὅτε κάλλιπον Ἡρακλῆα
ἡρώων: 4:731: ἡρώων, ὅσα τ᾽ ἀμφὶ θοοῖς ἐμόγησαν ἀέθλοις,
ἡρώων: 4:829: λεκτοὺς ἡρώων δηλήσεται. ἀλλ᾽ ἔχε νῆα
ἡρώων: 4:1125: ἡρώων: μάλα γάρ σφιν ἑαδότα μῦθον ἔειπεν.
ἡρώων: 4:1190: θάμβευν δ᾽ εἰσορόωσαι ἀριπρεπέων ἡρώων
ἡρώων: 4:1305: ἡρώων οἱ ἄριστοι ἀνηνύστῳ ἐπ᾽ ἀέθλῳ:
ἡρώων: 4:1726: μολπῆς ἡρώων νήσῳ ἔνι τοῖα γυναῖκες
ἧσ᾽: 1:1290: ‘ἧσ᾽ αὔτως εὔκηλος, ἐπεί̣̣ύ τοι ἄρμενον ἦεν
ᾗς: 4:360: ᾗς ἐγὼ οὐ κατὰ κόσμον ἀναιδήτῳ ἰότητι
ἧς: 4:703: τειναμένη καθύπερθε συὸς τέκος, ἧς ἔτι μαζοὶ
ἧς: 4:1030: ὧν κάμον ὑμετέροισιν, ἀτύζομαι: ἧς ἰότητι
ἧς: 4:1032: κείρατε γηγενέων: ἧς εἵνεκεν Αἱμονίηνδε
ἧς: 4:1095: ἧς ἀλόχου μύθοισιν, ἔπος δ᾽ ἐπὶ τοῖον ἔειπεν:
ἧσθ᾽: 1:794: ἧσθ᾽ αὔτως; ἐπεὶ οὐ μὲν ὑπ᾽ ἀνδράσι ναίεται ἄστυ,
ἧσθε: 4:854: ‘μηκέτι νῦν ἀκταῖς Τυρσηνίσιν ἧσθε μένοντες,
ᾗσι: 2:213: ᾗσι θεοπροπίῃσι. χάριν νύ τοι, ὦ ἄνα Λητοῦς
ᾗσι: 2:952: δωσέμεναι, ὅ κεν ᾗσι μετὰ φρεσὶν ἰθύσειεν.
ᾗσιν: 2:145: ‘Φράζεσθ᾽ ὅττι κεν ᾗσιν ἀναλκείῃσιν ἔρεξαν,
ᾗσιν: 4:56: ἁρπαλέως, καὶ τοῖα μετὰ φρεσὶν ᾗσιν ἔειπεν:
ᾗσιν: 4:514: οἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτάων νήσων ἔβαν, ᾗσιν ἐπέσχον
ᾗσιν: 4:1113: ᾗσιν ἐπιφροσύνῃσιν ἐποτρυνέουσα μιγῆναι
ἤσκητο: 1:742: ἑξείης δ᾽ ἤσκητο βαθυπλόκαμος Κυθέρεια
ἧστ᾽: 3:423: ἧστ᾽ αὔτως ἄφθογγος, ἀμηχανέων κακότητι.
ἧστ᾽: 3:668: ἧστ᾽ ἐπιμητιόωσα κασιγνήτην ἀρέσασθαι.
ἧστ᾽: 3:1169: Ἴδας ἧστ᾽ ἀπάνευθε δακὼν χόλον: οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
ἧστο: 1:343: σημαίνειν ἐπέτελλον: ὁ δ᾽ αὐτόθεν, ἔνθα περ ἧστο,
ἧστο: 1:1288: Αἰσονίδης: ἀλλ᾽ ἧστο βαρείῃ νειόθεν ἄτῃ
ἧστο: 2:309: αὐτὸς δ᾽ ἐν μέσσοισι παρ᾽ ἐσχάρῃ ἧστο γεραιὸς
ἧστο: 3:44: ἧστο δόμῳ δινωτὸν ἀνὰ θρόνον, ἄντα θυράων.
ἧστο: 3:122: χροιῇ θάλλεν ἔρευθος. ὁ δ᾽ ἐγγύθεν ὀκλαδὸν ἧστο
ᾔσχυνε: 3:795: κάτθανεν, ἥτις δῶμα καὶ οὓς ᾔσχυνε τοκῆας,
ᾐτήσατο: 2:953: ἡ δέ ἑ παρθενίην ᾐτήσατο κερδοσύνῃσιν.
ἥτις: 3:794: ἥτις κηδομένη τόσον ἀνέρος ἀλλοδαποῖο
ἥτις: 3:795: κάτθανεν, ἥτις δῶμα καὶ οὓς ᾔσχυνε τοκῆας,
ἥτις: 4:1102: τῶ μ᾽ ἐπέοικε δίκην, ἥτις μετὰ πᾶσιν ἀρίστη
ἤτοι: 1:73: ἤτοι ὁ μὲν Τελέοντος ἐυκλειὴς Ἐρυβώτης,
ἤτοι: 1:186: ἤτοι ὁ μὲν πτολίεθρον ἀγαυοῦ Μιλήτοιο
ἤτοι: 1:427: ἤτοι ὁ μὲν ῥοπάλῳ μέσσον κάρη ἀμφὶ μέτωπα
ἤτοι: 1:980: ἀλλήλους δ᾽ ἐρέεινον ἀμοιβαδίς: ἤτοι ὁ μέν σφεων
ἤτοι: 1:1215: ἤτοι ὁ μὲν νειοῖο γύας τέμνεσκεν ἀρότρῳ
ἤτοι: 2:132: αἱ δ᾽ ἤτοι τείως μὲν ἀολλέες ᾧ ἐνὶ σίμβλῳ
ἤτοι: 2:147: ἤτοι μὲν γὰρ ἐγὼ κείνου παρεόντος ἔολπα
ἤτοι: 3:59: τῶν ἤτοι πάντων μέν, ἐπεὶ πέλας ἔργον ὄρωρεν,
ἤτοι: 3:171: ‘ὦ φίλοι, ἤτοι ἐγὼ μὲν ὅ μοι ἐπιανδάνει αὐτῷ
ἤτοι: 3:239: τῶν ἤτοι ἄλλῳ μέν, ὅτις καὶ ὑπείροχος ἦεν,
ἤτοι: 3:523: ‘ὦ φίλοι, ἤτοι μὲν τόδε λοίσθιον. ἀλλά τιν᾽ οἴω
ἤτοι: 3:652: ἤτοι ὅτ᾽ ἰθύσειεν, ἔρυκέ μιν ἔνδοθεν αἰδώς:
ἤτοι: 3:853: τοῦ δ᾽ ἤτοι ἄνθος μὲν ὅσον πήχυιον ὕπερθεν
ἤτοι: 3:1146: πείρηθεν: μετὰ δ᾽ αὖτε διέτμαγεν. ἤτοι Ἰήσων
ἤτοι: 3:1202: ἔνθ᾽ ἤτοι πάμπρωτα λοέσσατο μὲν ποταμοῖο
ἤτοι: 3:1220: Αἰσονίδην δ᾽ ἤτοι μὲν ἕλεν δέος, ἀλλά μιν οὐδ᾽ ὧς
ἤτοι: 4:6: ἤτοι ὁ μὲν δήμοιο μετ᾽ ἀνδράσιν, ὅσσοι ἄριστοι,
ἤτοι: 4:331: τῶν δ᾽ ἤτοι ἑτέρῃ μὲν ἐν ἱερὸν ἔσκεν ἔδεθλον:
ἤτοι: 4:508: ἤτοι μὲν δίζεσθαι ἐπέχραον ἔνδοθι πάσης
ἤτοι: 4:686: ἔνθ᾽ ἤτοι πληθὺς μὲν ἐφετμαῖς Αἰσονίδαο
ἤτοι: 4:1643: ἀλλ᾽ ἤτοι τὸ μὲν ἄλλο δέμας καὶ γυῖα τέτυκτο
ἦτορ: 4:169: λεπταλέῳ ἑανῷ ὑποΐσχεται: ἐν δέ οἱ ἦτορ
ἦτορ: 4:1064: ὧς τῆς ἰκμαίνοντο παρηίδες: ἐν δέ οἱ ἦτορ
ηὔδα: 1:699: Ὑψιπύλη, καὶ τοῖον ὑποβλήδην ἔπος ηὔδα:
ηὔδα: 3:76: ὧς ηὔδα: Κύπριν δ᾽ ἐνεοστασίη λάβε μύθων.
ηὔδα: 3:564: ὧς ηὔδα μεμαώς: πολέες δ᾽ ὁμάδησαν ἑταῖροι
ηὔδα: 3:911: ὧς ηὔδα: πάσῃσι δ᾽ ἐπίκλοπος ἥνδανε μῆτις.
ηὔδα: 3:1077: οὖλος Ἔρως, τοῖον δὲ παραβλήδην ἔπος ηὔδα:
ηὔδα: 3:1141: εἰ μὴ ἄρ᾽ Αἰσονίδης πεφυλαγμένος ὀψέ περ ηὔδα:
ηὔδα: 4:99: ὧς ηὔδα, καὶ χεῖρα παρασχεδὸν ἤραρε χειρὶ
ηὔδα: 4:1378: ὧς ηὔδα: πάντεσσι δ᾽ ἐπήβολος ἥνδανε μῆτις:
ηὔδα: 4:1560: ὧς ηὔδα: πρόφρων δ᾽ ὑπερέσχεθε βώλακι χεῖρας
ἠύκομον: 4:566: ἠύκομον Κέρκυραν, ἑκὰς Φλιουντίδος αἴης,
ηὐλίζετο: 2:910: ᾧ ἐν ἀμειδήτους ἁγίας ηὐλίζετο νύκτας,
ηὐλίζοντ᾽: 3:325: ηὐλίζοντ᾽ ὄρνιθες Ἀρήιαι, οὐδ᾽ ἔτι κείνας
ηὐλίζοντο: 2:1286: νισσομένων, ἔνθ᾽ οἵγε διὰ κνέφας ηὐλίζοντο.
ηὐλίζοντο: 3:838: ἐν προδόμῳ θαλάμοιο θυώδεος ηὐλίζοντο
ηὐλίζοντο: 4:1687: κεῖνο μὲν οὖν Κρήτῃ ἐνὶ δὴ κνέφας ηὐλίζοντο
ἠύρροος: 4:269: καὶ ποταμὸς Τρίτων ἠύρροος, ᾧ ὕπο πᾶσα
ἤυσε: 1:383: κεκλόμενος δ᾽ ἤυσε μάλα μέγα: τοὶ δὲ παρᾶσσον
ἠύτ᾽: 2:197: ὀρθωθεὶς δ᾽ εὐνῆθεν, ἀκήριον ἠύτ᾽ ὄνειρον,
ἠύτ᾽: 2:267: αἱ δ᾽ ἄφαρ ἠύτ᾽ ἄελλαι ἀδευκέες, ἢ στεροπαὶ ὥς,
ἠύτ᾽: 3:446: κῆρ ἄχεϊ σμύχουσα: νόος δέ οἱ ἠύτ᾽ ὄνειρος
ἠύτ᾽: 3:1041: ἦρι δὲ μυδήνας τόδε φάρμακον, ἠύτ᾽ ἀλοιφῇ
ἠύτ᾽: 4:875: αὐτὴ δὲ πνοιῇ ἰκέλη δέμας, ἠύτ᾽ ὄνειρος,
ἠύτε: 1:269: ὧς ἔχετο κλαίουσ᾽ ἀδινώτερον, ἠύτε κούρη
ἠύτε: 1:1049: οἱ δ᾽ ἄλλοι εἴξαντες ὑπέτρεσαν, ἠύτε κίρκους
ἠύτε: 1:1243: βῆ δὲ μεταΐξας Πηγέων σχεδόν, ἠύτε τις θὴρ
ἠύτε: 2:45: καὶ μένος ἠύτε θηρὸς ἀέξετο: πῆλε δὲ χεῖρας
ἠύτε: 2:88: ἂψ δ᾽ αὖτις συνόρουσαν ἐναντίοι, ἠύτε ταύρω
ἠύτε: 2:594: ἠύτε καμπύλα τόξα, βιαζομένων ἡρώων.
ἠύτε: 2:935: ἐντενές, ἠύτε τίς τε δι᾽ ἠέρος ὑψόθι κίρκος
ἠύτε: 3:460: Αἰήτης φθίσειεν: ὀδύρετο δ᾽ ἠύτε πάμπαν
ἠύτε: 3:1196: βῆ ῥ᾽ ἐς ἐρημαίην, κλωπήιος ἠύτε τις φώρ,
ἠύτε: 3:1327: ἠύτε βυκτάων ἀνέμων βρόμος, οὕς τε μάλιστα
ἠύτε: 3:1374: μητέρα πῖπτον ἑοῖς ὑπὸ δούρασιν, ἠύτε πεῦκαι
ἠύτε: 3:1391: ἠύτε κρηναῖαι ἀμάραι πλήθοντο ῥοῇσιν.
ἠύτε: 4:12: τρέσσεν δ᾽, ἠύτε τις κούφη κεμάς, ἥν τε βαθείης
ἠύτε: 4:485: ἥρωες: Κόλχον δ᾽ ὄλεκον στόλον, ἠύτε κίρκοι
ἠύτε: 4:672: συμμιγέες μελέων, κίον ἀθρόοι, ἠύτε μῆλα
ἠύτε: 4:1347: αὐχένος ἀμφί τε νῶτα καὶ ἰξύας, ἠύτε κοῦραι,
ἠύτε: 4:1736: ἄσχετον ἱμερθείς: ὀλοφύρετο δ᾽ ἠύτε κούρην
Ἡφαίστοιο: 1:203: Λέρνου ἐπίκλησιν, γενεήν γε μὲν Ἡφαίστοιο:
Ἡφαίστοιο: 1:851: Ἡφαίστοιο χάριν πολυμήτιος, ὄφρα κεν αὖτις
Ἡφαίστοιο: 3:40: ἔσταν, ἵν᾽ ἐντύνεσκε θεὰ λέχος Ἡφαίστοιο.
Ἡφαίστοιο: 3:136: χειρῶν Ἡφαίστοιο κατακτεατίσσῃ ἄρειον.
Ἡφαίστοιο: 4:759: ἐλθεῖν εἰς ἀκτάς, ὅθι τ᾽ ἄκμονες Ἡφαίστοιο
Ἥφαιστον: 4:773: δεύτερα δ᾽ εἰς Ἥφαιστον ἐβήσατο: παῦσε δὲ τόνγε
Ἥφαιστον: 4:816: ναὶ μὲν ἐφημοσύνῃσιν ἐμαῖς Ἥφαιστον ὀίω
Ἥφαιστος: 3:223: Ἥφαιστος. καί ῥ᾽ ἡ μέν ἀναβλύεσκε γάλακτι,
Ἥφαιστος: 3:229: τεχνήεις Ἥφαιστος ἐμήσατο θέσκελα ἔργα.
Ἥφαιστος: 4:956: Ἥφαιστος θηεῖτο, καὶ αἰγλήεντος ὕπερθεν
Ἡφαίστου: 4:927: Ἡφαίστου θερμὴν ἔτι κήκιε πόντος ἀυτμήν.
ἠχήεις: 3:749: ἠχήεις: σιγὴ δὲ μελαινομένην ἔχεν ὄρφνην.
ἠχῆεν: 4:908: νῆα δ᾽ ὁμοῦ ζέφυρός τε καὶ ἠχῆεν φέρε κῦμα
ἠχήεντα: 1:1236: χαλκὸν ἐς ἠχήεντα φορεύμενον, αὐτίκα δ᾽ ἥγε
ἠχήεντος: 1:1308: κίνυται ἠχήεντος ὑπὸ πνοιῇ βορέαο.
ἠχήεντος: 2:743: ἀλλ᾽ ἄμυδις πόντοιό θ᾽ ὑπὸ στένει ἠχήεντος,
ᾗχί: 3:162: οὐρέων ἠλιβάτων, κορυφαὶ χθονός, ᾗχί τ᾽ ἀερθεὶς
ᾗχι: 4:923: ῥόχθεον, ᾗχι πάροιθεν ἀπέπτυεν αἰθομένη φλὸξ
ἤχλυσαν: 3:962: ἤχλυσαν: θερμὸν δὲ παρηίδας εἷλεν ἔρευθος.
ἥψασθε: 3:377: εἰ δέ κε μὴ προπάροιθεν ἐμῆς ἥψασθε τραπέζης,
ἠὼ: 1:1151: μέλποντες Ῥείην πολυπότνιαν: αὐτὰρ ἐς ἠὼ
ἠῶ: 3:819: ἠῶ τελλομένην, ἵνα οἱ θελκτήρια δοίη
ἠῶ: 3:827: ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τὰ πρῶτα φαεινομένην ἴδεν ἠῶ
ἠῶ: 4:1620: βωμοί: ἐπεὶ κεῖν᾽ ἦμαρ ἐπέσχεθον. αὐτὰρ ἐς ἠῶ
ἠῶ: 4:1688: ἥρωες: μετὰ δ᾽ οἵγε νέον φαέθουσαν ἐς ἠῶ
ἠῴην: 2:747: ἠῴην: κοίλη δὲ φάραγξ κατάγει μιν ἄνωθεν.
ἠῴην: 4:289: ἔνθα διχῆ τὸ μὲν ἔνθα μετ᾽ ἠῴην ἅλα βάλλει
ἠῶθεν: 1:594: ἠῶθεν δ᾽ Ὁμόλην αὐτοσχεδὸν εἰσορόωντες
ἠῶθεν: 1:1053: ἠῶθεν δ᾽ ὀλοὴν καὶ ἀμήχανον εἰσενόησαν
ἠῶθεν: 2:729: ἠῶθεν δ᾽ ἀνέμοιο διὰ κνέφας εὐνηθέντος
ἠῶθεν: 4:497: δήιοι: ἠῶθεν γὰρ ἐπαθρήσαντας ἕκαστα
ἠῶθεν: 4:855: ἠῶθεν δὲ θοῆς πρυμνήσια λύετε νηός,
ἠῶθεν: 4:1222: ἀκραὴς ἠῶθεν ὑπὲκ Διός: οἱ δ᾽ ἀνέμοιο
Ἠῷοι: 2:901: Ἠῷοι δἤπειτα δυωδεκάτῳ ἐπέβαινον
ἠῴοισιν: 3:1020: τήκεται ἠῴοισιν ἰαινομένη φαέεσσιν.
ἠῷος: 1:1274: ἠῷος, πνοιαὶ δὲ κατήλυθον: ὦκα δὲ Τῖφυς
ἠῷος: 2:690: ἠῷος μετιών: τὰ δὲ ῥέξομεν οἷα πάρεστιν,
ᾐωρεῖτο: 1:639: ἄφθογγοι: τοῖόν σφιν ἐπὶ δέος ᾐωρεῖτο.
ᾐωρεῖτο: 4:1685: ἀκαμάτοις τείως μὲν ἐπισταδὸν ᾐωρεῖτο,
Ἠὼς: 1:519: αὐτὰρ ὅτ᾽ αἰγλήεσσα φαεινοῖς ὄμμασιν Ἠὼς
ἠὼς: 1:1280: ἦμος δ᾽ οὐρανόθεν χαροπὴ ὑπολάμπεται ἠὼς
ἠὼς: 2:1009: ἠὼς ἀντέλλει καμάτων ἄτερ, ἀλλὰ κελαινῇ
ἠὼς: 2:1287: ἠὼς δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐελδομένοις ἐφαάνθη.
ἠώς: 3:729: ἠώς, μηδέ με δηρὸν ἔτι ζώουσαν ἴδοιο,
Ἠὼς: 3:1223: Καυκάσου ἠριγενὴς Ἠὼς βάλεν ἀντέλλουσα.
Ἠὼς: 4:183: Ἠὼς μέν ῤ̔ ἐπὶ γαῖαν ἐκίδνατο, τοὶ δ᾽ ἐς ὅμιλον
Ἠώς: 4:883: ἦμος δ᾽ ἄκρον ἔβαλλε φαεσφόρος οὐρανὸν Ἠώς,
Ἠὼς: 4:979: Ἠὼς ἠριγενὴς φέγγος βάλε νισσομένοισιν.
Ἠὼς: 4:1168: Ἠὼς δ᾽ ἀμβροσίοισιν ἀνερχομένη φαέεσσιν
Ἠὼς: 4:1711: ἔνθ᾽ εὐνὰς ἐβάλοντο καὶ ἔσχεθον: αὐτίκα δ᾽ Ἠὼς