A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
κ᾽: 1:197: νόσφιν γ᾽ Ἡρακλῆος, ἐπελθέμεν, εἴ κ᾽ ἔτι μοῦνον
κ᾽: 1:424: μείλιχος, ᾧ κ᾽ ἐπὶ πόντον ἐλευσόμεθ᾽ εὐδιόωντες.’
κ᾽: 1:706: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλωσιν,
κ᾽: 1:715: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλητε,
κ᾽: 1:765: κείνους κ᾽ εἰσορόων ἀκέοις, ψεύδοιό τε θυμόν,
κ᾽: 1:1319: ναίειν δ᾽ ἀθανάτοισι συνέστιον, εἴ κ᾽ ἔτι παύρους
κ᾽: 2:55: ‘τῶνδέ τοι ὅν κ᾽ ἐθέλῃσθα, πάλου ἄτερ ἐγγυαλίξω
κ᾽: 2:174: στόρνυται, εἴ κ᾽ ἐσθλοῖο κυβερνητῆρος ἐπαύρῃ.
κ᾽: 2:866: καί νύ κ᾽ ἔτι προτέρω τετιημένοι ἰσχανόωντο,
κ᾽: 3:180: εἴ κ᾽ ἐθέλοι φιλότητι δέρος χρύσειον ὀπάσσαι,
κ᾽: 3:404: δώσω τοι χρύσειον ἄγειν δέρος, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσθα,
κ᾽: 3:506: ‘ὥρη μητιάασθαι ὅ κ᾽ ἔρξομεν. οὐ μὲν ἔολπα
κ᾽: 3:845: τῷ εἴ κ᾽ ἐννυχίοισιν ἀρεσσάμενος θυέεσσιν
κ᾽: 4:1101: καί κ᾽ ἐθέλων, ἕκαθέν περ, ἐφ᾽ Ἑλλάδι νεῖκος ἄγοιτο.
κ᾽: 4:1386: τίς κ᾽ ἐνέποι, τὴν κεῖνοι ἀνέπλησαν μογέοντες;
κ᾽: 4:1649: καί νύ κ᾽ ἐπισμυγερῶς Κρήτης ἑκὰς ἠέρθησαν,
κάββαλε: 2:34: κάββαλε, τὴν φορέεσκεν, ὀριτρεφέος κοτίνοιο.
κάββαλε: 4:188: κάββαλε νηγάτεον: πρύμνῃ δ᾽ ἐνεείσατο κούρην
κάββαλεν: 3:1307: ζεύγλῃ χαλκείῃ, τὸν δ᾽ ἐν χθονὶ κάββαλεν ὀκλάξ,
κάγκανα: 1:1182: ἔνθα δ᾽ ἔπειθ᾽ οἱ μὲν ξύλα κάγκανα, τοὶ δὲ λεχαίην
κάγκανα: 3:272: ταῦρον ἅλις δμῶες: τοὶ δὲ ξύλα κάγκανα χαλκῷ
καγχαλάασκεν: 4:994: δειδέχατ᾽ ἀσπασίως: ἐπὶ δέ σφισι καγχαλάασκεν
καγχαλόων: 3:286: καγχαλόων ἤιξε: βέλος δ᾽ ἐνεδαίετο κούρῃ
καγχαλόωντι: 3:124: ἄλλῳ ἐπιπροϊείς, κεχόλωτο δὲ καγχαλόωντι.
κὰδ: 1:434: κὰδ δ᾽ ἄμυδις τάγε πάντα καλύψαντες πύκα δημῷ
κὰδ: 1:565: κὰδ δ᾽ αὐτοῦ λίνα χεῦαν, ἐπ᾽ ἠλακάτην ἐρύσαντες.
κὰδ: 2:91: βουτύπος οἷα, πόδεσσι τανύσσατο, κὰδ δὲ βαρεῖαν
κὰδ: 2:933: νῆ᾽ ἔπι: κὰδ δ᾽ ἄρα λαῖφος ἐρυσσάμενοι τανύοντο
κὰδ: 3:154: φῆ: ὁ δ᾽ ἄῤ ἀστραγάλους συναμήσατο, κὰδ δὲ φαεινῷ
κὰδ: 3:725: φοινίχθη δ᾽ ἄμυδις καλὸν χρόα, κὰδ δέ μιν ἀχλὺς
Καδμείοισιν: 3:1094: δή ποτε Καδμείοισιν ὁμούριον ἄστυ πολίσσαι.
Κάδμοιό: 4:517: τύμβος ἵν᾽ Ἁρμονίης Κάδμοιό τε, πύργον ἔδειμαν,
Κάδμος: 3:1178: Κάδμος, ὅτ᾽ Εὐρώπην διζήμενος εἰσαφίκανεν,
Κάδμος: 3:1185: Κάδμος Ἀγηνορίδης γαιηγενῆ εἵσατο λαόν,
καθ᾽: 3:168: ἐν ποταμῷ καθ᾽ ἕλος λελοχημένοι ἠγορόωντο.
καθ᾽: 4:638: ἀλλ᾽ Ἥρη σκοπέλοιο καθ᾽ Ἑρκυνίου ἰάχησεν
καθ᾽: 4:1216: καὶ Νυμφέων Νομίοιο καθ᾽ ἱερὸν Λ̓πόλλωνος
καθάπερ: 2:173: λάβρον ἐπικρέμαται, καθάπερ νέφος. ἀλλὰ τόγ᾽ ἔμπης
καθαρῇσιν: 3:1201: ἀνθρώπων, καθαρῇσιν ὑπεύδιος εἱαμενῇσιν,
καθάρσιον: 4:706: μείλισσεν χύτλοισι, καθάρσιον ἀγκαλέουσα
καθέζετο: 2:202: ἐκ δ᾽ ἐλθὼν μεγάροιο καθέζετο γοῦνα βαρυνθεὶς
καθέζετο: 3:566: χωόμενος δ᾽ ὅγ᾽ ἔπειτα καθέζετο: τοῖσι δ᾽ Ἰήσων
κάθιζον: 3:577: νόσφιν ἑοῖο δόμου, τόθι περ καὶ πρόσθε κάθιζον,
καθίσσατο: 2:949: θυγατέρ᾽ Ἀσωποῖο, καθίσσατο, καί οἱ ὄπασσεν
καθίσσατο: 4:278: τῶνδ᾽ ἀνδρῶν, οὓς ὅσγε καθίσσατο ναιέμεν Αἶαν,
καθίσσατο: 4:1217: βωμοί, τοὺς Μήδεια καθίσσατο. πολλὰ δ᾽ ἰοῦσιν
καθύπερθε: 1:924: Ἴμβρον ἔχον καθύπερθε: νέον γε μὲν ἠελίοιο
καθύπερθε: 1:928: εἰσέβαλον: πέλαγος δὲ τὸ μὲν καθύπερθε λέλειπτο
καθύπερθε: 2:159: ξανθὰ δ᾽ ἐρεψάμενοι δάφνῃ καθύπερθε μέτωπα
καθύπερθε: 3:581: δρυμὸν ἀναρρήξας λασίης καθύπερθε: κολώνης
καθύπερθε: 3:1208: αὐτόν τ᾽ εὖ καθύπερθε τανύσσατο: δαῖε δὲ φιτρους
καθύπερθε: 4:703: τειναμένη καθύπερθε συὸς τέκος, ἧς ἔτι μαζοὶ
καθύπερθε: 4:1377: σημανέειν τιν᾽ ἔολπα μυχὸν καθύπερθε θαλάσσης.’
καθύπερθεν: 1:405: φιτροὺς ἀζαλέης στόρεσαν καθύπερθεν ἐλαίης.
καθύπερθεν: 1:1237: λαιὸν μὲν καθύπερθεν ἐπ᾽ αὐχένος ἄνθετο πῆχυν
καθύπερθεν: 1:1306: ἀμφ᾽ αὐτοῖς, στήλας τε δύω καθύπερθεν ἔτευξεν,
καὶ: 1:2: μνήσομαι, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας
καὶ: 1:13: εἰλαπίνης, ἣν πατρὶ Ποσειδάωνι καὶ ἄλλοις
καί: 1:15: αἶψα δὲ τόνγ᾽ ἐσιδὼν ἐφράσσατο, καί οἱ ἄεθλον
καὶ: 1:17: ἠὲ καὶ ἀλλοδαποῖσι μετ᾽ ἀνδράσι νόστον ὀλέσσῃ.
καὶ: 1:20: νῦν δ᾽ ἂν ἐγὼ γενεήν τε καὶ οὔνομα μυθησαίμην
καὶ: 1:38: ἔνθα μὲν Ἀπιδανός τε μέγας καὶ δῖος Ἐνιπεὺς
καὶ: 1:48: πηοσύνη καὶ κῆδος ἐνικρινθῆναι ὁμίλῳ.
καὶ: 1:52: υἱέες εὖ δεδαῶτε δόλους, Ἔρυτος καὶ Ἐχίων,
καὶ: 1:54: Αἰθαλίδης: καὶ τὸν μὲν ἐπ᾽ Ἀμφρυσσοῖο ῥοῇσιν
καὶ: 1:67: ἠδὲ καὶ Εὐρυδάμας Κτιμένου πάις: ἄγχι δὲ λίμνης
καὶ: 1:69: καὶ μὴν Ἄκτωρ υἷα Μενοίτιον ἐξ Ὀπόεντος
καὶ: 1:71: εἵπετο δ᾽ Εὐρυτίων τε καὶ ἀλκήεις Ἐρυβώτης,
καὶ: 1:74: Ἴρου δ᾽ Εὐρυτίων. σὺν καὶ τρίτος ἦεν Ὀιλεύς,
καὶ: 1:75: ἔξοχος ἠνορέην καὶ ἐπαΐξαι μετόπισθεν
καὶ: 1:85: μεσσηγὺς δύσιές τε καὶ ἀντολαὶ εἰσορόωνται.
καὶ: 1:86: τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ Κλυτίος τε καὶ Ἴφιτος ἠγερέθοντο,
καὶ: 1:99: ἀλλά ἑ τηλύγετόν περ ὁμῶς καὶ μοῦνον ἐόντα
καὶ: 1:108: καὶ πλόον ἠελίῳ τε καὶ ἀστέρι τεκμήρασθαι.
καὶ: 1:108: καὶ πλόον ἠελίῳ τε καὶ ἀστέρι τεκμήρασθαι.
καὶ: 1:111: αὐτὴ γὰρ καὶ νῆα θοὴν κάμε: σὺν δέ οἱ Ἄργος
καὶ: 1:113: τῶ καὶ πασάων προφερεστάτη ἔπλετο νηῶν,
καὶ: 1:118: Ἀργόθεν αὖ Ταλαὸς καὶ Ἀρήιος, υἷε Βίαντος,
καί: 1:131: ὡρμήθη: σὺν καί οἱ Ὕλας κίεν, ἐσθλὸς ὀπάων,
καὶ: 1:146: καὶ μὴν Αἰτωλὶς κρατερὸν Πολυδεύκεα Λήδη
καὶ: 1:151: οἵ τ᾽ Ἀφαρητιάδαι Λυγκεὺς καὶ ὑπέρβιος Ἴδας
καὶ: 1:153: ἀμφότεροι: Λυγκεὺς δὲ καὶ ὀξυτάτοις ἐκέκαστο
καὶ: 1:155: ῥηιδίως καὶ νέρθε κατὰ χθονὸς αὐγάζεσθαι.
καὶ: 1:161: καὶ μὴν Ἀμφιδάμας Κηφεύς τ᾽ ἴσαν Ἀρκαδίηθεν,
καὶ: 1:162: οἳ Τεγέην καὶ κλῆρον Ἀφειδάντειον ἔναιον,
καὶ: 1:171: αἴ κέν πως ἔτι καὶ τὸν ἐρητύσειε νέεσθαι.
καὶ: 1:172: βῆ δὲ καὶ Αὐγείης, ὃν δὴ φάτις Ἠελίοιο
καὶ: 1:176: Ἀστέριος δὲ καὶ Ἀμφίων Ὑπερασίου υἷες
καὶ: 1:182: κεῖνος ἀνὴρ καὶ πόντου ἐπὶ γλαυκοῖο θέεσκεν
καὶ: 1:185: καὶ δ᾽ ἄλλω δύο παῖδε Ποσειδάωνος ἵκοντο:
καὶ: 1:199: καὶ μήν οἱ μήτρως αὐτὴν ὁδόν, εὖ μὲν ἄκοντι,
καὶ: 1:200: εὖ δὲ καὶ ἐν σταδίῃ δεδαημένος ἀντιφέρεσθαι,
καὶ: 1:205: ἠνορέην τ᾽ ὀνόσασθαι, ὃ καὶ μεταρίθμιος ἦεν
καί: 1:216: καί μιν ἄγων ἕκαθεν, Σαρπηδονίην ὅθι πέτρην
καὶ: 1:222: κράατος ἐξ ὑπάτοιο καὶ αὐχένος ἔνθα καὶ ἔνθα
καὶ: 1:222: κράατος ἐξ ὑπάτοιο καὶ αὐχένος ἔνθα καὶ ἔνθα
καὶ: 1:227: ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τὼ μέλλον ἐνικρινθῆναι ὁμίλῳ.
καὶ: 1:231: οἱ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἀφ᾽ αἵματος εὐχετόωντο
καὶ: 1:232: ἔμμεναι: ὧς δὲ καὶ αὐτὸν Ἰήσονα γείνατο μήτηρ
καὶ: 1:247: ὧς φάσαν ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ πτόλιν: αἱ δὲ γυναῖκες
καὶ: 1:251: ‘δειλὴ Ἀλκιμέδη, καὶ σοὶ κακὸν ὀφέ περ ἔμπης
καὶ: 1:256: ὡς ὄφελεν καὶ Φρίξον, ὅτ᾽ ὤλετο παρθένος Ἕλλη,
καὶ: 1:257: κῦμα μέλαν κριῷ ἅμ᾽ ἐπικλύσαι: ἀλλὰ καὶ αὐδὴν
καὶ: 1:259: Ἀλκιμέδῃ μετόπισθε καὶ ἄλγεα μυρία θείη.’
καί: 1:273: καί ἑ νέον πολέεσσιν ὀνείδεσιν ἐστυφέλιξεν,
καὶ: 1:277: Ἀλκιμέδη, καὶ τοῖον ἔπος φάτο κηδοσύνῃσιν:
καὶ: 1:287: ἀγλαΐην καὶ κῦδος ἔχον πάρος, ᾧ ἔπι μούνῳ
καὶ: 1:288: μίτρην πρῶτον ἔλυσα καὶ ὕστατον. ἔξοχα γάρ μοι
καὶ: 1:297: δάκρυσιν, ἀλλ᾽ ἔτι κεν καὶ ἐπ᾽ ἄλγεσιν ἄλγος ἄροιο.
καὶ: 1:306: ἦ, καὶ ὁ μὲν προτέρωσε δόμων ἐξῶρτο νέεσθαι.
καί: 1:313: καί μιν δεξιτερῆς χειρὸς κύσεν, οὐδέ τι φάσθαι
καὶ: 1:329: αὐτοῦ δ᾽ ἰλλομένοις ἐπὶ λαίφεσιν, ἠδὲ καὶ ἱστῷ
καὶ: 1:346: πείσομαι: ὥστε καὶ ἄλλον ἀναστήσεσθαι ἐρύξω.
καὶ: 1:347: αὐτός, ὅτις ξυνάγειρε, καὶ ἀρχεύοι ὁμάδοιο.’
καὶ: 1:350: γηθόσυνος, καὶ τοῖα λιλαιομένοις ἀγόρευεν:
καὶ: 1:352: μηκέτ᾽ ἔπειθ᾽, ὡς καὶ πρίν, ἐρητύοιτο κέλευθα.
καὶ: 1:359: τείως δ᾽ αὖ καὶ βωμὸν ἐπάκτιον Ἐμβασίοιο
καὶ: 1:363: η ῥα, καὶ εἰς ἔργον πρῶτος τράπεθ̓: οἱ δ᾽ ἐπανέσταν
καὶ: 1:370: δούρατα καὶ ῥοθίοιο βίην ἔχοι ἀντιόωσαν.
καὶ: 1:378: ὕψι δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα μεταστρέψαντες ἐρετμὰ
καὶ: 1:381: στέρνα θ᾽ ὁμοῦ καὶ χεῖρας ἐπήλασαν. ἐν δ᾽ ἄρα Τῖφυς
καὶ: 1:393: λαίφεά τ᾽ εὐποίητα καὶ ἁρμαλιὴν ἐβάλοντο.
καὶ: 1:397: ᾕρεον Ἡρακλῆι καὶ ἡρώων ἄτερ ἄλλων
καὶ: 1:413: Πυθοῖ χρειομένῳ ἄνυσιν καὶ πείραθ᾽ ὁδοῖο
καὶ: 1:416: κεῖσέ τε καὶ παλίνορσον ἐς Ἑλλάδα. σοὶ δ᾽ ἂν ὀπίσσω
καὶ: 1:420: νῦν δ᾽ ἴθι, καὶ τήνδ᾽ ἧμιν, Ἑκηβόλε, δέξο θυηλήν,
καὶ: 1:425: ἦ, καὶ ἅμ᾽ εὐχωλῇ προχύτας βάλε. τὼ δ᾽ ἐπὶ βουσὶν
καὶ: 1:433: κόπτον, δαίτρευόν τε, καὶ ἱερὰ μῆρ᾽ ἐτάμοντο,
καὶ: 1:445: ὧδε κακοῖς δεδαὼς ἔτι καὶ πάρος οἰωνοῖσιν
καὶ: 1:456: εἴδατα, καὶ μέθυ λαρόν, ἀφυσσαμένων προχόῃσιν
καὶ: 1:458: μυθεῦνθ᾽, οἷά τε πολλὰ νέοι παρὰ δαιτὶ καὶ οἴνῳ
καὶ: 1:470: Ἴδεω ἑσπομένοιο, καὶ εἰ θεὸς ἀντιόῳτο.
καὶ: 1:472: ἦ, καὶ ἐπισχόμενος πλεῖον δέπας ἀμφοτέρῃσιν
καὶ: 1:475: πάντες ὁμῶς, Ἴδμων δὲ καὶ ἀμφαδίην ἀγόρευσεν:
καὶ: 1:476: ‘δαιμόνιε, φρονέεις ὀλοφώια καὶ πάρος αὐτῷ.
καὶ: 1:481: τοῖα φάτις καὶ τοὺς πρὶν ἐπιφλύειν μακάρεσσιν
καὶ: 1:484: ἄμφω Λητοΐδαο, καὶ ἴφθιμοί περ ἐόντες.’
καί: 1:486: καί μιν ἐπιλλίζων ἠμείβετο κερτομίοισιν:
καὶ: 1:488: εἰ καὶ ἐμοὶ τοιόνδε θεοὶ τελέουσιν ὄλεθρον,
καὶ: 1:494: αὐτός τ᾽ Αἰσονίδης κατερήτυεν: ἂν δὲ καὶ Ὀρφεὺς
καὶ: 1:496: ἤειδεν δ᾽ ὡς γαῖα καὶ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα,
καὶ: 1:500: ἄστρα σεληναίη τε καὶ ἠελίοιο κέλευθοι:
καὶ: 1:501: οὔρεά θ᾽ ὡς ἀνέτειλε, καὶ ὡς ποταμοὶ κελάδοντες
καὶ: 1:502: αὐτῇσιν νύμφῃσι καὶ ἑρπετὰ πάντ᾽ ἐγένοντο.
καὶ: 1:505: ὥς τε βίῃ καὶ χερσὶν ὁ μὲν Κρόνῳ εἴκαθε τιμῆς,
καὶ: 1:512: ἦ, καὶ ὁ μὲν φόρμιγγα σὺν ἀμβροσίῃ σχέθεν αὐδῇ.
καὶ: 1:523: βαινέμεναί τ᾽ ἐπὶ νῆα καὶ ἀρτύνασθαι ἐρετμά.
καὶ: 1:524: σμερδαλέον δὲ λιμὴν Παγασήιος ἠδὲ καὶ αὐτὴ
καί: 1:532: ἵζανον: ἄγχι δέ οἱ ῥόπαλον θέτο, καί οἱ ἔνερθεν
καὶ: 1:534: πείσματα, καὶ μέθυ λεῖβον ὕπερθ᾽ ἁλός. αὐτὰρ Ἰήσων
καὶ: 1:542: ἀφρῷ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κελαινὴ κήκιεν ἅλμη
καὶ: 1:548: νῆα καὶ ἡμιθέων ἀνδρῶν μένος, οἳ τότ᾽ ἄριστοι
καὶ: 1:551: ἔργον Ἀθηναίης Ἰτωνίδος, ἠδὲ καὶ αὐτοὺς
καὶ: 1:555: τέγγε πόδας, καὶ πολλὰ βαρείῃ χειρὶ κελεύων,
καί: 1:557: σὺν καί οἱ παράκοιτις ἐπωλένιον φορέουσα
καὶ: 1:572: ῥυομένη καὶ γαῖαν Ἰωλκίδα: τοὶ δὲ βαθείης
καὶ: 1:585: ἀκτὴ καὶ τύμβος Δολοπήιος: ἔνθ᾽ ἄρα τοίγε
καί: 1:587: καί μιν κυδαίνοντες ὑπὸ κνέφας ἔντομα μήλων
καὶ: 1:604: ἀκροτάτῃ κορυφῇ σκιάει, καὶ ἐσάχρι Μυρίνης.
καὶ: 1:605: τοῖσιν δ᾽ αὐτῆμαρ μὲν ἄεν καὶ ἐπι κνέφας οὖρος
καὶ: 1:623: αἴ κε φύγῃ. καὶ τὸν μὲν ἐς Οἰνοίην ἐρύσαντο
καὶ: 1:633: τῶ καὶ ὅτ᾽ ἐγγύθι νήσου ἐρεσσομένην ἴδον Ἀργώ,
καὶ: 1:642: ἀγγελίας καὶ σκῆπτρον ἐπέτρεπον Ἑρμείαο,
καί: 1:655: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ μάλα πᾶσαι ὁμιλαδὸν ἠγερέθοντο,
καὶ: 1:659: ἤια, καὶ μέθυ λαρόν, ἵν᾽ ἔμπεδον ἔκτοθι πύργων
καὶ: 1:663: θυμηδὲς καὶ τοῖσι τόγ᾽ ἔσσεται, εἴ κε δαεῖεν.
καὶ: 1:666: ἐγρέσθω: τοῦ γάρ τε καὶ εἵνεκα δεῦρ᾽ ἐκάλεσσα.’
καὶ: 1:667: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ θῶκον ἐφίζανε πατρὸς ἑοῖο
καὶ: 1:671: τῇ καὶ παρθενικαὶ πίσυρες σχεδὸν ἑδριόωντο
καὶ: 1:676: πέμπωμεν ξείνοισιν, ἐπεὶ καὶ ἄρειον ὀπάσσαι.
καὶ: 1:680: ὡς καὶ νῦν ὅδ᾽ ὅμιλος ἀνωίστως ἐφικάνει.
καὶ: 1:688: καὶ πρόκα τελλομένου ἔτεος στάχυν ἀμήσονται;
καί: 1:689: ἦ μὲν ἐγών, εἰ καί με τὰ νῦν ἔτι πεφρίκασιν
καὶ: 1:695: εἴ κεν ἐπιτρέψητε δόμους καὶ ληίδα πᾶσαν
καὶ: 1:696: ὑμετέρην ξείνοισι καὶ ἀγλαὸν ἄστυ μέλεσθαι.’
καὶ: 1:699: Ὑψιπύλη, καὶ τοῖον ὑποβλήδην ἔπος ηὔδα:
καὶ: 1:701: ἤδη κεν μετὰ νῆα καὶ ἄγγελον ὀτρύναιμι.’
καὶ: 1:702: ἦ ῥα, καὶ Ἰφινόην μετεφώνεεν ἆσσον ἐοῦσαν:
καὶ: 1:706: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλωσιν,
καὶ: 1:706: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλωσιν,
καὶ: 1:708: ἦ, καὶ ἔλυσ᾽ ἀγορήν, μετὰ δ᾽ εἰς ἑὸν ὦρτο νέεσθαι.
καὶ: 1:709: ὧς δὲ καὶ Ἰφινόη Μινύας ἵκεθ᾽: οἱ δ᾽ ἐρέεινον,
καὶ: 1:715: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλητε,
καὶ: 1:715: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλητε,
καὶ: 1:720: πέμπον ἴμεν, καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπεντύνοντο νέεσθαι.
καὶ: 1:724: Ἀργοῦς, καὶ κανόνεσσι δάε ζυγὰ μετρήσασθαι.
καὶ: 1:736: Ἀμφίων καὶ Ζῆθος: ἀπύργωτος δ᾽ ἔτι Θήβη
καὶ: 1:748: Τηλεβόαι μάρναντο καὶ υἱέες Ἠλεκτρύωνος:
καὶ: 1:753: καὶ τὸν μὲν προπάροιθε Πέλοψ ἴθυνε, τινάσσων
καὶ: 1:759: ἐν καὶ Ἀπόλλων Φοῖβος ὀιστεύων ἐτέτυκτο,
καὶ: 1:762: δῖ᾽ Ἐλάρη, θρέψεν δὲ καὶ ἂψ ἐλοχεύσατο Γαῖα.
καὶ: 1:763: ἐν καὶ Φρίξος ἔην Μινυήιος ὡς ἐτεόν περ
καὶ: 1:767: βάξιν, ὃ καὶ δηρόν περ ἐπ᾽ ἐλπίδι θηήσαιο.
καί: 1:777: καί σφισι κυανέοιο δι᾽ ἠέρος ὄμματα θέλγει
καί: 1:780: ἀνδράσιν, ᾧ καί μιν μνηστὴν κομέουσι τοκῆες:
καί: 1:782: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ πυλέων τε καὶ ἄστεος ἐντὸς ἔβησαν,
καὶ: 1:782: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ πυλέων τε καὶ ἄστεος ἐντὸς ἔβησαν,
καὶ: 1:797: ἐξερέω νημερτές, ἵν᾽ εὖ γνοίητε καὶ αὐτοί.
καὶ: 1:814: εἰ καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσι δαϊζομένην ὁρόῳτο
καὶ: 1:819: ἔν τε χοροῖς ἀγορῇ τε καὶ εἰλαπίνῃσι μέλοντο:
καί: 1:828: ναιετάειν ἐθέλοις, καί τοι ἅδοι, ἦ τ᾽ ἂν ἔπειτα
καὶ: 1:840: σοίγ᾽ αὐτῇ καὶ νῆσος: ἔγωγε μὲν οὐκ ἀθερίζων
καὶ: 1:842: ἦ, καὶ δεξιτερῆς χειρὸς θίγεν: αἶψα δ᾽ ὀπίσσω
καὶ: 1:849: καὶ δ᾽ αὐτοὺς ξεινοῦσθαι ἐπὶ σφέα δώματ᾽ ἄγεσκον
καὶ: 1:854: Αἰσονίδης: οἱ δ᾽ ἄλλοι ὅπῃ καὶ ἔκυρσαν ἕκαστος,
καὶ: 1:857: αὐτίκα δ᾽ ἄστυ χοροῖσι καὶ εἰλαπίνῃσι γεγήθει
καὶ: 1:859: ἀθανάτων Ἥρης υἷα κλυτὸν ἠδὲ καὶ αὐτὴν
καὶ: 1:884: χερσί τε καὶ μύθοισιν ἐδεικανόωντο ἕκαστον,
καὶ: 1:886: ὧς δὲ καὶ Ὑψιπύλη ἠρήσατο χεῖρας ἑλοῦσα
καὶ: 1:888: ‘Νίσσεο, καὶ σὲ θεοὶ σὺν ἀπηρέσιν αὖτις ἑταίροις
καί: 1:890: αὔτως, ὡς ἐθέλεις καί τοι φίλον. ἥδε δὲ νῆσος
καὶ: 1:891: σκῆπτρά τε πατρὸς ἐμεῖο παρέσσεται, ἢν καὶ ὀπίσσω
καὶ: 1:893: ῥηιδίως δ᾽ ἂν ἑοῖ καὶ ἀπείρονα λαὸν ἀγείραις
καὶ: 1:896: μνώεο μὴν ἀπεών περ ὁμῶς καὶ νόστιμος ἤδη
καὶ: 1:907: πατρί τ᾽ ἐμῷ καὶ μητρὶ δύης ἄκος, ἢν ἄρα τούσγε
καὶ: 1:910: ἦ, καὶ ἔβαιν᾽ ἐπὶ νῆα παροίτατος: ὧς δὲ καὶ ἄλλοι
καὶ: 1:910: ἦ, καὶ ἔβαιν᾽ ἐπὶ νῆα παροίτατος: ὧς δὲ καὶ ἄλλοι
καὶ: 1:919: τῶν μὲν ἔτ᾽ οὐ προτέρω μυθήσομαι: ἀλλὰ καὶ αὐτὴ
καὶ: 1:920: νῆσος ὁμῶς κεχάροιτο καὶ οἳ λάχον ὄργια κεῖνα
καὶ: 1:932: Περκώτην δ᾽ ἐπὶ τῇ καὶ Ἀβαρνίδος ἠμαθόεσσαν
καὶ: 1:934: καὶ δὴ τοίγ᾽ ἐπὶ νυκτὶ διάνδιχα νηὸς ἰούσης
καὶ: 1:942: καὶ τὸ μὲν ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι ἐνναίουσιν
καὶ: 1:942: καὶ τὸ μὲν ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι ἐνναίουσιν
καὶ: 1:950: Αἰνήτη. τοὺς δ᾽ οὔτι καὶ ἔκπαγλοί περ ἐόντες
καὶ: 1:955: κεῖσε καὶ εὐναίης ὀλίγον λίθον ἐκλύσαντες
καὶ: 1:961: τοὺς δ᾽ ἄμυδις φιλότητι Δολίονες ἠδὲ καὶ αὐτὸς
καί: 1:964: καί σφεας εἰρεσίῃ πέπιθον προτέρωσε κιόντας
καὶ: 1:978: ἀλλὰ καὶ ὧς θάλαμόν τε λιπὼν καὶ δέμνια νύμφης
καὶ: 1:978: ἀλλὰ καὶ ὧς θάλαμόν τε λιπὼν καὶ δέμνια νύμφης
καὶ: 1:982: οἱ δὲ περικτιόνων πόλιας καὶ κόλπον ἅπαντα
καὶ: 1:985: ἠοῖ δ᾽ εἰσανέβαν μέγα Δίνδυμον, ὄφρα καὶ αὐτοὶ
καὶ: 1:994: τόξον ἐπασσυτέρους πέλασε χθονί: τοὶ δὲ καὶ αὐτοὶ
καὶ: 1:998: σὺν δὲ καὶ ὧλλοι δῆθεν ὑπότροποι ἀντιόωντες,
καὶ: 1:1001: ἠδὲ καὶ ἐγχείῃσι δεδεγμένοι, εἰσόκε πάντας
καὶ: 1:1008: δύπτοντες κεφαλὰς καὶ στήθεα, γυῖα δ᾽ ὕπερθεν
καὶ: 1:1011: ἄμφω ἅμ᾽ οἰωνοῖσι καὶ ἰχθύσι κύρμα γενέσθαι.
καὶ: 1:1025: τῶ καὶ τεύχεα δύντες ἐπὶ σφίσι χεῖρας ἄειραν.
καὶ: 1:1026: σὺν δ᾽ ἔλασαν μελίας τε καὶ ἀσπίδας ἀλλήλοισιν
καὶ: 1:1031: οἴκαδε νυμφιδίους θαλάμους καὶ λέκτρον ἱκέσθαι.
καὶ: 1:1047: ἠδὲ καὶ Ἀρτακέα, πρόμον ἀνδρῶν: οὓς ἔτι πάντας
καὶ: 1:1053: ἠῶθεν δ᾽ ὀλοὴν καὶ ἀμήχανον εἰσενόησαν
καὶ: 1:1056: Κύζικον ἐν κονίῃσι καὶ αἵματι πεπτηῶτα.
καὶ: 1:1062: ἀγκέχυται τόδε σῆμα καὶ ὀψιγόνοισιν ἰδέσθαι.
καὶ: 1:1065: ἤνυσεν, ἁψαμένη βρόχον αὐχένι. τὴν δὲ καὶ αὐταὶ
καί: 1:1067: καί οἱ ἀπὸ βλεφάρων ὅσα δάκρυα χεῦαν ἔραζε,
καὶ: 1:1088: καὶ τὴν μὲν θεὸς αὖτις ἀπέτραπεν, ἷζε δ᾽ ὕπερθεν
καί: 1:1100: καί οἱ, ὅτ᾽ ἐξ ὀρέων μέγαν οὐρανὸν εἰσαναβαίνῃ,
καὶ: 1:1101: Ζεὺς αὐτὸς Κρονίδης ὑποχάζεται. ὧς δὲ καὶ ὧλλοι
καί: 1:1105: πάντας ἐπισπέρχων, καί τέ σφισιν ἐγρομένοισιν
καὶ: 1:1110: ἤρεσαν ἐς λιμένα Θρηίκιον: ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ
καὶ: 1:1112: τοῖσι δὲ Μακριάδες σκοπιαὶ καὶ πᾶσα περαίη
καὶ: 1:1116: ἄστυ τε καὶ πεδίον Νηπήιον Ἀδρηστείης.
καὶ: 1:1120: εὐκόσμως, καὶ δή μιν ἐπ᾽ ὀκριόεντι κολωνῷ
καὶ: 1:1136: καὶ σάκεα ξιφέεσσιν ἐπέκτυπον, ὥς κεν ἰωὴ
καὶ: 1:1139: ῥόμβῳ καὶ τυπάνῳ Ῥείην Φρύγες ἱλάσκονται.
καὶ: 1:1145: οὐρῇσιν σαίνοντες ἐπήλυθον. ἡ δὲ καὶ ἄλλο
καὶ: 1:1150: καὶ τότε μὲν δαῖτ᾽ ἀμφὶ θεᾶς θέσαν οὔρεσιν Ἄρκτων,
καὶ: 1:1161: τειρόμενοι καὶ δὴ μετελώφεον: αὐτὰρ ὁ τούσγε
καὶ: 1:1193: τόσση ὁμῶς μῆκός τε καὶ ἐς πάχος ἦεν ἰδέσθαι.
καὶ: 1:1205: ὧς ὅγε τὴν ἤειρεν. ὁμοῦ δ᾽ ἀνὰ τόξα καὶ ἰοὺς
καὶ: 1:1226: αἱ μέν, ὅσαι σκοπιὰς ὀρέων λάχον ἢ καὶ ἐναύλους,
καὶ: 1:1230: κάλλεϊ καὶ γλυκερῇσιν ἐρευθόμενον χαρίτεσσιν.
καὶ: 1:1266: πίσεά τε προλιπὼν καὶ ἑλεσπίδας, οὐδὲ νομήων
καὶ: 1:1268: ἄλλοτε δ᾽ ἱστάμενος, καὶ ἀνὰ πλατὺν αὐχέν᾽ ἀείρων
καὶ: 1:1282: καὶ πεδία δροσόεντα φαεινῇ λάμπεται αἴγλῃ,
καὶ: 1:1294: ἀλλὰ τί μύθων ἦδος; ἐπεὶ καὶ νόσφιν ἑταίρων
καὶ: 1:1296: ἦ, καὶ ἐς Ἁγνιάδην Τῖφυν θόρε: τὼ δέ οἱ ὄσσε
καί: 1:1298: καί νύ κεν ἂψ ὀπίσω Μυσῶν ἐπὶ γαῖαν ἵκοντο
καὶ: 1:1305: τήνῳ ἐν ἀμφιρύτῃ πέφνεν, καὶ ἀμήσατο γαῖαν
καὶ: 1:1309: καὶ τὰ μὲν ὧς ἤμελλε μετὰ χρόνον ἐκτελέεσθαι.
καὶ: 1:1312: ὕψι δὲ λαχνῆέν τε κάρη καὶ στήθε᾽ ἀείρας
καὶ: 1:1314: νηίου ὁλκαίοιο, καὶ ἴαχεν ἐσσυμένοισιν:
καὶ: 1:1326: ἦ, καὶ κῦμ᾽ ἀλίαστον ἐφέσσατο νειόθι δύψας:
καὶ: 1:1334: μῦθον ὑπερφίαλόν τε καὶ ἄσχετον, ἀλλ᾽ ἀνέμοισιν
καὶ: 1:1335: δώομεν ἀμπλακίην, ὡς καὶ πάρος εὐμενέοντες.’
καὶ: 1:1342: ἀλλ᾽ ἑτάρου περὶ φωτός. ἔολπα δέ τοι σὲ καὶ ἄλλῳ
καὶ: 1:1344: ἦ ῥα, καὶ ἀρθμηθέντες, ὅπῃ πάρος, ἑδριόωντο.
καὶ: 1:1352: υἱέας ἐκ δήμοιο, καὶ ὅρκια ποιήσαντο,
καὶ: 2:5: ὅς τ᾽ ἐπὶ καὶ ξείνοισιν ἀεικέα θεσμὸν ἔθηκεν,
καὶ: 2:8: καὶ δὲ τότε προτὶ νῆα κιών, χρειώ μιν ἐρέσθαι
καί: 2:15: τῶ καί μοι τὸν ἄριστον ἀποκριδὸν οἶον ὁμίλου
καὶ: 2:38: ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἢ ὀλοοῖο Τυφωέος, ἠὲ καὶ αὐτῆς
καὶ: 2:45: καὶ μένος ἠύτε θηρὸς ἀέξετο: πῆλε δὲ χεῖρας
καὶ: 2:47: μηδ᾽ ἄμυδις καμάτῳ τε καὶ εἰρεσίῃ βαρύθοιεν
καί: 2:49: ἑστηὼς εἰς αὐτὸν ἔχ᾽ ὄμματα, καί οἱ ὀρέχθει
καὶ: 2:65: τῷ δ᾽ αὖτ᾽ Ἄρητός τε καὶ Ὄρνυτος, οὐδέ τι ᾔδειν
καὶ: 2:78: στῆ ῤ̔ ἄμοτον καὶ χερσὶν ἐναντία χεῖρας ἔμιξεν.
καὶ: 2:83: καὶ γένυες κτύπεον: βρυχὴ δ᾽ ὑπετέλλετ᾽ ὀδόντων
καὶ: 2:85: ἔστε περ οὐλοὸν ἆσθμα καὶ ἀμφοτέρους ἐδάμασσεν.
καὶ: 2:104: ἔνθα καὶ ἔνθ᾽ ὤμοισιν ἐπ᾽ ἀμφοτέροις ἐκεάσθη.
καὶ: 2:107: πλῆξε, καὶ ἐν κονίῃσι βάλεν: τοῦ δ᾽ ἆσσον ἰόντος
καὶ: 2:118: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Λ̓γκαῖος Λυκοόργοιο θρασὺς υἱὸς
καὶ: 2:140: καὶ Μαριανδυνῶν ἀνδρῶν, ἀπεόντος ἄνακτος.
καὶ: 2:142: οἱ δ᾽ ἤδη σταθμούς τε καὶ αὔλια δηιάασκον:
καὶ: 2:144: ἥρωες, καὶ δή τις ἔπος μετὰ τοῖσιν ἔειπεν:
καὶ: 2:146: εἴ πως Ἡρακλῆα θεὸς καὶ δεῦρ᾽ ἐκόμισσε̣̣.
καὶ: 2:155: καὶ τότε μὲν μένον αὖθι διὰ κνέφας, ἕλκεά τ᾽ ἀνδρῶν
καὶ: 2:156: οὐταμένων ἀκέοντο, καὶ ἀθανάτοισι θυηλὰς
καὶ: 2:158: εἷλε παρὰ κρητῆρι καὶ αἰθομένοις ἱεροῖσιν.
καὶ: 2:175: τῶ καὶ Τίφυος οἵδε δαημοσύνῃσι νέοντο,
καὶ: 2:181: Λητοΐδης: οὐδ᾽ ὅσσον ὀπίζετο καὶ Διὸς αὐτοῦ
καί: 2:183: τῶ καί οἱ γῆρας μὲν ἐπὶ δηναιὸν ἴαλλεν,
καὶ: 2:191: καὶ δ᾽ ἐπὶ μυδαλέην ὀδμὴν χέον: οὐδέ τις ἔτλη
καὶ: 2:192: μὴ καὶ λευκανίηνδε φορεύμενος, ἀλλ᾽ ἀποτηλοῦ
καὶ: 2:194: αὐτίκα δ᾽ εἰσαΐων ἐνοπὴν καὶ δοῦπον ὁμίλου
καὶ: 2:207: καὶ τάφον. αὐτὰρ ὁ τοῖσι μάλα μόλις ἐξ ὑπάτοιο
καὶ: 2:214: υἱέ, καὶ ἀργαλέοισιν ἀνάπτομαι ἐν καμάτοισιν.
καὶ: 2:216: ἀνδράσι, Φοίβου τ᾽ ἀμφὶ καὶ αὐτῆς εἵνεκεν Ἥρης
καὶ: 2:221: λὰξ ἐπέβη, καὶ γῆρας ἀμήρυτον ἐς τέλος ἕλκω:
καὶ: 2:229: πνεῖ τόδε μυδαλέον τε καὶ οὐ τλητὸν μένος ὀδμῆς:
καὶ: 2:232: ἀλλά με πικρὴ δῆτα καὶ ἄατος ἴσχει ἀνάγκη
καὶ: 2:233: μίμνειν καὶ μίμνοντα κακῇ ἐνὶ γαστέρι θέσθαι.
καὶ: 2:255: γλήνας ἀμπετάσας, καὶ ἀμείψατο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
καὶ: 2:259: καὶ τόδ᾽ ἐπ᾽ ὀφθαλμῶν ἀλαὸν νέφος, οἵ θ᾽ ὑπένερθεν
καὶ: 2:266: καὶ δὴ τὰ πρώτισθ᾽ ὁ γέρων ἔψαυεν ἐδωδῆς:
καὶ: 2:277: αἰέν. ὅτ᾽ ἐς Φινῆα καὶ ἐκ Φινῆος ἴοιεν.
καί: 2:284: καί νύ κε δή σφ᾽ ἀέκητι θεῶν διεδηλήσαντο
καὶ: 2:287: οὐρανόθεν, καὶ τοῖα παραιφαμένη κατέρυκεν:
καὶ: 2:294: εἰσαῦτις Φινῆος, ἐπεὶ καὶ μόρσιμον ἦεν.
καὶ: 2:313: ἀασάμην καὶ πρόσθε Διὸς νόον ἀφραδίῃσιν
καὶ: 2:314: χρείων ἑξείης τε καὶ ἐς τέλος. ὧδε γὰρ αὐτὸς
καί: 2:316: μαντοσύνης, ἵνα καί τι θεῶν χατέωσι νόοιο.
καὶ: 2:335: τῶ καὶ τἆλλα μεθέντες ὀνήιστον πονέεσθαι
καί: 2:342: εἰ καί με τρὶς τόσσον ὀίεσθ᾽ Οὐρανίδῃσιν,
καὶ: 2:343: ὅσσον ἀνάρσιός εἰμι, καὶ εἰ πλεῖον στυγέεσθαι:
καὶ: 2:345: καὶ τὰ μὲν ὥς κε πέλῃ, τὼς ἔσσεται. ἢν δὲ φύγητε
καί: 2:359: πρῶτα Πέλοψ, τοῦ καί περ ἀφ᾽ αἵματος εὐχετόωνται.
καί: 2:361: πάντοθεν ἠλίβατος, καί μιν καλέουσι Κάραμβιν,
καὶ: 2:362: τῆς καὶ ὑπὲρ βορέαο περισχίζονται ἄελλαι:
καὶ: 2:369: κεῖθεν δὲ προτέρωσε μέγας καὶ ὑπείροχος ἀγκὼν
καὶ: 2:375: τρηχεῖαν Χάλυβες καὶ ἀτειρέα γαῖαν ἔχουσιν,
καὶ: 2:382: κάλινα καὶ πύργους εὐπηγέας, οὓς καλέουσιν
καὶ: 2:383: μόσσυνας: καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπώνυμοι ἔνθεν ἔασιν.
καὶ: 2:389: Ὀτρηρή τε καὶ Ἀντιόπη, ὁπότε στρατόωντο.
καί: 2:391: ἄρρητον: τῶ καί τε φίλα φρονέων ἀγορεύω
καὶ: 2:394: νήσου δὲ προτέρωσε καὶ ἠπείροιο περαίης
καὶ: 2:414: ναυτιλίης καὶ τέκμαρ, ὅτῳ στυγερὰς διὰ πέτρας
καὶ: 2:417: ἔσσεται, ἀσπαστῶς κε παρὰ σέο καὶ τὸ δαείην.
καὶ: 2:420: Πόντου καὶ γαίης ἐπικέκλιται ἐσχατιῇσιν.’
καὶ: 2:427: καὶ δέ με μηκέτι τῶνδε περαιτέρω ἐξερέεσθε.’
καὶ: 2:441: κήδετο λευγαλέης, καὶ δ᾽ ἡμέας αὖθι πέλασσεν
καὶ: 2:443: εἰ δὲ καὶ ὀφθαλμοῖσι φόως πόροι ἦ τ᾽ ἂν ὀίω
καί: 2:449: καί τε θανὼν πάσῃσι μετέσσομαι ἀγλαΐῃσιν.’
καὶ: 2:453: ἀνέρες, οἳ καὶ πρόσθεν ἐπ᾽ ἤματι κεῖσε θάμιζον,
καὶ: 2:455: τοῖς ὁ γέρων πάντεσσιν, ὅτις καὶ ἀφαυρὸς ἵκοιτο,
καί: 2:457: μαντοσύνῃ: τῶ καί μιν ἐποιχόμενοι κομέεσκον.
καὶ: 2:471: οὐδ᾽ εὐεργεσίης ἀμνήμονες. ὡς καὶ ὅδ᾽ ἀνὴρ
καὶ: 2:473: εὖτε γὰρ οὖν ὡς πλεῖστα κάμοι καὶ πλεῖστα μογήσαι,
καὶ: 2:485: αὐτῷ καὶ τεκέεσσιν. ἔγωγε μέν, εὖτ᾽ ἀφίκανεν,
καὶ: 2:504: παρθενίη καὶ λέκτρον ἀκήρατον. αὐτὰρ Ἀπόλλων
καὶ: 2:509: Ἀγρέα καὶ Νόμιον πολυλήιοι Αἱμονιῆες.
καὶ: 2:511: αὐτοῦ μακραίωνα καὶ ἀγρότιν: υἷα δ᾽ ἔνεικεν
καὶ: 2:513: τῷ καὶ ἀεξηθέντι θεαὶ γάμον ἐμνήστευσαν
καί: 2:515: καί μιν ἑῶν μήλων θέσαν ἤρανον, ὅσσ᾽ ἐνέμοντο
καὶ: 2:517: Ὄθρυν καὶ ποταμοῦ ἱερὸν ῥόον Ἀπιδανοῖο.
καὶ: 2:524: καὶ βωμὸν ποίησε μέγαν Διὸς Ἰκμαίοιο,
καὶ: 2:530: καὶ τὰ μὲν ὧς ὑδέονται: ἀριστῆες δὲ καταῦθι
καὶ: 2:534: βωμὸν ἁλὸς ῥηγμῖνι πέρην καὶ ἐφ᾽ ἱερὰ θέντες,
καὶ: 2:581: ἤδη δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διὰ πλατὺς εἴδετο Πόντος,
καί: 2:582: καί σφισιν ἀπροφάτως ἀνέδυ μέγα κῦμα πάροιθεν
καὶ: 2:600: καὶ τότ᾽ Ἀθηναίη στιβαρῆς ἀντέσπασε πέτρης
καὶ: 2:607: νωλεμὲς ἐρρίζωθεν, ὃ δὴ καὶ μόρσιμον ἦεν
καὶ: 2:621: ἦ ῥ᾽ ἅμα, καὶ προτέρωσε παραὶ Βιθυνίδα γαῖαν
καὶ: 2:625: ἤμβροτον ἀασάμην τε κακὴν καὶ ἀμήχανον ἄτην.
καὶ: 2:627: αὐτίκ᾽ ἀνήνασθαι τόνδε στόλον, εἰ καὶ ἔμελλον
καὶ: 2:629: νῦν δὲ περισσὸν δεῖμα καὶ ἀτλήτους μελεδῶνας
καὶ: 2:638: καὶ τοῦ ὁμῶς, καὶ σεῖο, καὶ ἄλλων δείδι᾽ ἑταίρων
καὶ: 2:638: καὶ τοῦ ὁμῶς, καὶ σεῖο, καὶ ἄλλων δείδι᾽ ἑταίρων
καὶ: 2:638: καὶ τοῦ ὁμῶς, καὶ σεῖο, καὶ ἄλλων δείδι᾽ ἑταίρων
καί: 2:642: κεκλομένων, καί ῥ᾽ αὖτις ἐπιρρήδην μετέειπεν:
καὶ: 2:650: ὧς φάτο, καὶ τοίων μὲν ἐλώφεον αὐτίκα μύθων,
καὶ: 2:660: τοῦ μέν θ᾽ ἱερὸν αἶψα, καὶ εὐρείας ποταμοῖο
καὶ: 2:666: εἴβεται ἐκ λαγόνων τε καὶ αὐχένος: ὄμματα δέ σφιν
καὶ: 2:696: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τοὶ μὲν ἄφαρ βωμὸν τετύκοντο
καί: 2:719: ἁπτόμενοι θυέων: καί τ᾽ εἰσέτι νῦν γε τέτυκται
καὶ: 2:725: καὶ Μαριανδυνῶν ἀνδρῶν ἐριθηλέα γαῖαν
καὶ: 2:726: ἠδὲ Λύκοιο ῥέεθρα καὶ Ἀνθεμοεισίδα λίμνην
καὶ: 2:738: ὕλῃ καὶ πέτρῃσιν ἐπηρεφές, ἔνθεν ἀυτμὴ
καὶ: 2:745: ἔνθα δὲ καὶ προχοαὶ ποταμοῦ Ἀχέροντος ἔασιν,
καὶ: 2:755: καὶ Μαριανδυνοὺς λάθον ἀνέρας ὁρμισθέντες
καὶ: 2:757: ἀλλὰ καὶ ἀρθμὸν ἔθεντο μετὰ σφίσι τοῖο ἕκητι.
καὶ: 2:761: καὶ δὴ πασσυδίῃ μεγάρων ἔντοσθε Λύκοιο
καὶ: 2:764: Λἰσονίδης μέν οἱ γενεὴν καὶ οὔνομ᾽ ἑκάστου
καὶ: 2:770: πέφραδε, καὶ Βέβρυκας ὅπως Ἄμυκόν τ᾽ ἐδάιξαν,
καὶ: 2:771: καὶ Φινῆος ἔειπε θεοπροπίας τε δύην τε,
καὶ: 2:775: λειπομένῳ, καὶ τοῖον ἔπος πάντεσσι μετηύδα:
καὶ: 2:789: καὶ Φρύγας, οἳ ναίουσιν ὁμώλακας ἧμιν ἀρούρας,
καί: 2:811: καί κέ σφιν μετέπειτα πρὸ ἄστεος, οἷα θεοῖσιν,
καὶ: 2:815: καὶ δ᾽ αὐτὸς σὺν τοῖσι Λύκος κίε, μυρί᾽ ὀπάσσας
καὶ: 2:821: ψυχόμενος λαγόνας τε καὶ ἄσπετον ἰλύι νηδὺν
καὶ: 2:822: κάπριος ἀργιόδων, ὀλοὸν τέρας, ὅν ῥα καὶ αὐταὶ
καὶ: 2:834: καὶ τὸν μὲν χαμάδις λίπον αὐτόθι πεπτηῶτα:
καὶ: 2:843: καὶ δή τοι κέχυται τοῦδ᾽ ἀνέρος ἐν χθονὶ κείνῃ
καὶ: 2:844: τύμβος: σῆμα δ᾽ ἔπεστι καὶ ὀψιγόνοισιν ἰδέσθαι,
καὶ: 2:846: ἄκρης τυτθὸν ἔνερθ᾽ Ἀχερουσίδος. εἰ δέ με καὶ τὸ
καὶ: 2:853: τίς γὰρ δὴ θάνεν ἄλλος; ἐπεὶ καὶ ἔτ᾽ αὖτις ἔχευαν
καὶ: 2:857: μοῖρ᾽ ἔτι ναυτίλλεσθαι ἑκαστέρω. ἀλλά νυ καὶ τὸν
καὶ: 2:861: δὴ γὰρ ἐπεὶ καὶ τόνδε παρασχεδὸν ἐκτερέιξαν
καί: 2:866: καί νύ κ᾽ ἔτι προτέρω τετιημένοι ἰσχανόωντο,
καὶ: 2:876: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι δεῦρο δαήμονες ἄνδρες ἔασιν,
καὶ: 2:885: καὶ πολέες. τῶ μή τι διατριβώμεθα πείρης:
καὶ: 2:891: τῶ καὶ ὁμοῦ φθιμένοισι κακὴν προτιόσσομαι ἄτην,
καὶ: 2:893: ἔσσεται, ἠὲ καὶ αὖτις ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι
καὶ: 2:898: τὸν δὲ μετ᾽ Ἐργῖνος καὶ Ναύπλιος Εὔφημός τε
καὶ: 2:912: ἠδὲ καὶ Αὐλίον ἄντρον ἐπωνυμίην καλέουσιν.
καί: 2:923: καί ῥ᾽ ὁ μὲν αὖτις ἔδυνε μέγαν ζόφον: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
καὶ: 2:928: χύτλα τέ οἱ χεύοντο, καὶ ἥγνισαν ἔντομα μήλων.
καὶ: 2:930: βωμὸν δειμάμενοι μῆρ᾽ ἔφλεγον ἂν δὲ καὶ Ὀρφεὺς
καὶ: 2:938: καὶ δὴ Παρθενίοιο ῥοὰς ἁλιμυρήεντος,
καὶ: 2:944: Κρωβίαλον, Κρώμναν τε καὶ ὑλήεντα Κύτωρον.
καὶ: 2:947: αἰγιαλὸν πρόπαν ἦμαρ ὁμῶς καὶ ἐπ᾽ ἤματι νύκτα.
καί: 2:949: θυγατέρ᾽ Ἀσωποῖο, καθίσσατο, καί οἱ ὄπασσεν
καὶ: 2:954: ὧς δὲ καὶ Ἀπόλλωνα παρήπαφεν εὐνηθῆναι
καὶ: 2:958: υἷες, Δηιλέων τε καὶ Αὐτόλυκος Φλογίος τε
καὶ: 2:966: ἠδὲ καὶ Ἀσσυρίης πρόχυσιν χθονός: ἤματι δ᾽ αὐτῷ
καί: 2:969: ἥρως Ἡρακλέης ἐλοχήσατο, καί οἱ ἄποινα
καὶ: 2:973: κέλσαν, ἐπεὶ καὶ πόντος ὀρίνετο νισσομένοισιν.
καί: 2:981: ἀντικρύ: τῶ καί οἱ ἐπίστροφοί εἰσι κέλευθοι:
καί: 2:987: καί νύ κε δηθύνοντες Ἀμαζονίδεσσιν ἔμιξαν
καὶ: 2:988: ὑσμίνην, καὶ δ᾽ οὔ κεν ἀναιμωτί γ᾽ ἐρίδηναν--
καὶ: 2:991: ἀλλ᾽ ὕβρις στονόεσσα καὶ Ἄρεος ἔργα μεμήλει:
καὶ: 2:992: δὴ γὰρ καὶ γενεὴν ἔσαν Ἄρεος Ἁρμονίης τε
καὶ: 2:1010: λιγνύι καὶ καπνῷ κάματον βαρὺν ὀτλεύουσιν.
καὶ: 2:1017: ἱρὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὄρος καὶ γαῖαν ἄμειβον,
καὶ: 2:1019: μόσσυνας, καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπώνυμοι ἔνθεν ἔασιν.
καὶ: 2:1020: ἀλλοίη δὲ δίκη καὶ θέσμια τοῖσι τέτυκται.
καὶ: 2:1032: τοὺς παρανισσόμενοι καὶ δὴ σχεδὸν ἀντιπέρηθεν
καί: 2:1035: ἤδη καί τιν᾽ ὕπερθεν Ἀρήιον ἀίσσοντα
καὶ: 2:1041: καὶ τὸ μὲν ἐξείρυσσε παρεδριόων Ἐρυβώτης,
καὶ: 2:1049: ‘νῆσος μὲν πέλας ἧμιν Ἀρητιάς: ἴστε καὶ αὐτοὶ
καὶ: 2:1060: τῶ καὶ νῦν τοίην τιν᾽ ἐπιφραζώμεθα μῆτιν:
καὶ: 2:1064: δούρασί τε ξυστοῖσι καὶ ἀσπίσιν ἄρσετε νῆα.
καὶ: 2:1067: νεύοντάς τε λόφους καὶ ἐπήορα δούραθ᾽ ὕπερθεν.
καὶ: 2:1073: φοινίκεοι. καὶ τοὶ μὲν ἀμοιβήδην ἐλάασκον:
καὶ: 2:1074: τοὶ δ᾽ αὖτ᾽ ἐγχείῃσι καὶ ἀσπίσι νῆ᾽ ἐκάλυψαν.
καὶ: 2:1076: δώματος ἀγλαΐην τε καὶ ὑετοῦ ἔμμεναι ἄλκαρ,
καὶ: 2:1084: μυρίοι ἔνθα καὶ ἔνθα πεφυζότες ἠερέθοντο.
καὶ: 2:1086: ἐκ νεφέων ἀνά τ᾽ ἄστυ καὶ οἰκία, τοὶ δ᾽ ὑπὸ τοῖσιν
καὶ: 2:1093: ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον στόλον; ἢ καὶ ἔπειτα
καὶ: 2:1099: καὶ δὴ ἔσαν νήσοιο μάλα σχεδὸν ἤματι κείνῳ.
καὶ: 2:1110: ἱστία δ᾽ ἐξήρπαξ᾽ ἀνέμου μένος, ἠδὲ καὶ αὐτὴν
καὶ: 2:1115: καὶ τοὺς μὲν νῆσόνδε, παρὲξ ὀλίγον θανάτοιο,
καὶ: 2:1116: κύματα καὶ ῥιπαὶ ἀνέμου φέρον ἀσχαλόωντας.
καὶ: 2:1118: καὶ νῆσον καὶ πᾶσαν ὅσην κατεναντία νήσου
καὶ: 2:1118: καὶ νῆσον καὶ πᾶσαν ὅσην κατεναντία νήσου
καὶ: 2:1126: ἀνδρῶν, εὐμενέειν τε καὶ ἀρκέσσαι χατέουσιν.
καὶ: 2:1135: καὶ ξεῖνοι: ὁ δέ που καὶ ἐπόψιος ἄμμι τέτυκται.’
καὶ: 2:1135: καὶ ξεῖνοι: ὁ δέ που καὶ ἐπόψιος ἄμμι τέτυκται.’
καὶ: 2:1140: ναίετε, καὶ χρέος οἷον ὑπεὶρ ἅλα νεῖσθαι ἀνώγει,
καὶ: 2:1144: ἀτρεκέως δοκέω που ἀκούετε καὶ πάρος αὐτοί,
καὶ: 2:1147: Ἑρμείας: κῶας δὲ καὶ εἰσέτι νῦν κεν ἴδοισθε.
καί: 2:1149: Φυξίῳ ἐκ πάντων Κρονίδῃ Διί. καί μιν ἔδεκτο
καὶ: 2:1156: εἰ δὲ καὶ οὔνομα δῆθεν ἐπιθύεις δεδαῆσθαι,
καί: 2:1160: καί σφεας ἀμφίεπον περιθαμβέες. αὐτὰρ Ἰήσων
καὶ: 2:1167: ἀλλὰ τὰ μὲν καὶ ̣̣αῦτις ἐνίφομεν ἀλλήλοισιν.
καὶ: 2:1170: ἦ ῥα, καὶ ἐκ νηὸς δῶκέ σφισιν εἵματα δῦναι.
καὶ: 2:1184: μητρυιῆς, καὶ νόσφιν ἀπειρέσιον πόρεν ὄλβον:
καὶ: 2:1185: ὧς δὲ καὶ ὑμέας αὖτις ἀπήμονας ἐξεσάωσεν
καὶ: 2:1187: ἔνθα καὶ ἔνθα νέεσθαι, ὅπῃ φίλον, εἴτε μετ᾽ Αἶαν,
καὶ: 2:1189: τὴν γὰρ Ἀθηναίη τεχνήσατο, καὶ τάμε χαλκῷ
καὶ: 2:1192: πρὶν καὶ πετράων σχεδὸν ἐλθεῖν, αἵ τ᾽ ἐνὶ πόντῳ
καὶ: 2:1194: ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ ὧδε καὶ αὐτοὶ ἐς Ἑλλάδα μαιομένοισιν
καὶ: 2:1196: καὶ πλόου ἡγεμονῆες, ἐπεὶ Φρίξοιο θυηλὰς
καὶ: 2:1205: Αἰήτης: τῶ καὶ περιδείδια ναυτίλλεσθαι.
καὶ: 2:1207: ἔθνεα ναιετάουσιν ἀπείρονα: καὶ δέ κεν Ἄρει
καὶ: 2:1211: ἀθάνατος καὶ ἄυπνος, ὃν αὐτὴ Γαῖ᾽ ἀνέφυσεν
καὶ: 2:1216: οὔρεα καὶ πεδίον Νυσήιον, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
καὶ: 2:1224: ἀλλὰ καὶ ἡμέας οἴω ἐπισταμένους πολέμοιο
καὶ: 2:1240: ἡ δ᾽ αἰδοῖ χῶρόν τε καὶ ἤθεα κεῖνα λιποῦσα
καὶ: 2:1248: καὶ δὴ νισσομένοισι μυχὸς διεφαίνετο Πόντου.
καὶ: 2:1249: καὶ δὴ Καυκασίων ὀρέων ἀνέτελλον ἐρίπναι
καὶ: 2:1254: νηὸς ὑπερπτάμενον νεφέων σχεδόν: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
καὶ: 2:1263: Φᾶσίν τ᾽ εὐρὺ ῥέοντα, καὶ ἔσχατα πείρατα πόντοι
καὶ: 2:1264: αὐτίκα δ᾽ ἱστία μὲν καὶ ἐπίκριον ἔνδοθι κοίλης
καὶ: 2:1265: ἱστοδόκης στείλαντες ἐκόσμεον: ἐν δὲ καὶ αὐτὸν
καὶ: 2:1277: εὐμενέως, καὶ νηὸς ἐναίσιμα πείσματα δέχθαι.
καὶ: 2:1282: εἴτε καὶ ἀλλοίη τις ἐπήβολος ἔσσεται ὁρμή.’
καί: 3:1: εἰ δ᾽ ἄγε νῦν, Ἐρατώ, παρά θ᾽ ἵστασο, καί μοι ἔνισπε,
καὶ: 3:3: Μηδείης ὑπ᾽ ἔρωτι. σὺ γὰρ καὶ Κύπριδος αἶσαν
καί: 3:5: παρθενικάς: τῶ καί τοι ἐπήρατον οὔνομ᾽ ἀνῆπται.
καὶ: 3:8: Ἥρη Ἀθηναίη τε, Διὸς δ᾽ αὐτοῖο καὶ ἄλλων
καὶ: 3:14: ἦ καὶ τόνγ᾽ ἐπέεσσι παραιφάμενοι πεπίθοιεν
καὶ: 3:18: ‘καὶ δ᾽ αὐτὴν ἐμὲ τοῖα μετὰ φρεσὶν ὁρμαίνουσαν,
καὶ: 3:22: ἦ, καὶ ἐπ᾽ οὔδεος αἵγε ποδῶν πάρος ὄμματ᾽ ἔπηξαν,
καί: 3:31: καί μιν ἔπειτ᾽ ἐξαῦτις ἀμείβετο μειλιχίοισιν:
καὶ: 3:36: ἦ, καὶ ἀναΐξασαι ἐπὶ μέγα δῶμα νέοντο
καὶ: 3:41: ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐς χαλκεῶνα καὶ ἄκμονας ἦρι βεβήκει,
καὶ: 3:48: ἔσχεθεν, εἴσω τέ σφ᾽ ἐκάλει, καὶ ἀπὸ θρόνου ὦρτο,
καὶ: 3:49: εἷσέ τ᾽ ἐνὶ κλισμοῖσιν: ἀτὰρ μετέπειτα καὶ αὐτὴ
καί: 3:61: τὸν μὲν ἐγών, εἰ καί περ ἐς Ἄιδα ναυτίλληται
καὶ: 3:66: καὶ δ᾽ ἄλλως ἔτι καὶ πρὶν ἐμοὶ μέγα φίλατ᾽ Ἰήσων
καὶ: 3:66: καὶ δ᾽ ἄλλως ἔτι καὶ πρὶν ἐμοὶ μέγα φίλατ᾽ Ἰήσων
καὶ: 3:70: οὔρεα καὶ σκοπιαὶ περιμήκεες, οἱ δὲ κατ᾽ αὐτῶν
καί: 3:72: γρηὶ δέ μ᾽ εἰσαμένην ὀλοφύρατο, καί μ᾽ ἀναείρας
καί: 3:78: καί μιν ἔπειτ᾽ ἀγανοῖσι προσέννεπεν ἥγ᾽ ἐπέεσσιν:
καὶ: 3:82: ἠπεδαναί: καὶ μή τις ἀμοιβαίη χάρις ἔστω.’
καὶ: 3:95: καὶ δή οἱ μενέηνα, περισχομένη κακότητι,
καὶ: 3:100: ὧς φάτο: μείδησαν δὲ θεαί, καὶ ἐσέδρακον ἄντην
καὶ: 3:103: μυθεῖσθαι πάντεσσιν: ἅλις εἰδυῖα καὶ αὐτή.
καί: 3:105: πειρήσω, καί μιν μειλίξομαι, οὐδ᾽ ἀπιθήσει.’
καὶ: 3:109: ἔρξον ἄφαρ: καὶ μή τι χαλέπτεο, μηδ᾽ ἐρίδαινε
καὶ: 3:111: ἦ ῥα, καὶ ἔλλιπε θῶκον: ἐφωμάρτησε δ᾽ Ἀθήνη:
καὶ: 3:112: ἐκ δ᾽ ἴσαν ἄμφω ταίγε παλίσσυτοι. ἡ δὲ καὶ αὐτὴ
καὶ: 3:115: οὐκ οἶον, μετα καὶ Γανυμήδεα, τόν ῥά ποτε Ζεὺς
καί: 3:119: καί ῤ̔ ὁ μὲν ἤδη πάμπαν ἐνίπλεον ᾧ ὑπὸ μαζῷ
καὶ: 3:125: καὶ μὴν τούσγε παρᾶσσον ἐπὶ προτέροισιν ὀλέσσας
καί: 3:128: καί μιν ἄφαρ γναθμοῖο κατασχομένη προσέειπεν:
καί: 3:132: καί κέν τοι ὀπάσαιμι Διὸς περικαλλὲς ἄθυρμα
καὶ: 3:146: μείλια δ᾽ ἔκβαλε πάντα, καὶ ἀμφοτέρῃσι χιτῶνος
καὶ: 3:147: νωλεμὲς ἔνθα καὶ ἔνθα θεᾶς ἔχεν ἀμφιμεμαρπώς.
καὶ: 3:150: κύσσε ποτισχομένη, καὶ ἀμείβετο μειδιόωσα:
καὶ: 3:165: φαίνετο καὶ ποταμῶν ἱεροὶ ῥόοι, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
καὶ: 3:175: ἴστω καὶ νόστου τόνδε στόλον οἶος ἀπούρας.
καὶ: 3:181: ἦε καὶ οὔ, πίσυνος δὲ βίῃ μετιόντας ἀτίσσει.
καί: 3:190: πρηΰνας. ὁ δὲ καί ποτ᾽ ἀμύμονα Φρίξον ἔδεκτο
καὶ: 3:192: πάντες ἐπεὶ πάντῃ καὶ ὅτις μάλα κύντατος ἀνδρῶν,
καὶ: 3:196: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ υἱῆας Φρίξου Τελαμῶνά θ᾽ ἕπεσθαι
καὶ: 3:197: ὦρσε καὶ Αὐγείην: αὐτὸς δ᾽ ἕλεν Ἑρμείαο
καὶ: 3:198: σκῆπτρον: ἄφαρ δ᾽ ἄρα νηὸς ὑπὲρ δόνακάς τε καὶ ὕδωρ
καὶ: 3:201: ἑξείης πρόμαλοί τε καὶ ἰτέαι ἐκπεφύασιν,
καὶ: 3:202: τῶν καὶ ἐπ᾽ ἀκροτάτων νέκυες σειρῇσι κρέμανται
καὶ: 3:208: καὶ χθὼν ἔμμορεν αἶσαν, ἐπεὶ χθονὶ ταρχύουσιν
καὶ: 3:213: ὦκα δ᾽ ὅτ᾽ ἐκ πεδίοιο πόλιν καὶ δώμαθ᾽ ἵκοντο
καὶ: 3:216: εὐρείας τε πύλας καὶ κίονας, οἳ περὶ τοίχους
καί: 3:223: Ἥφαιστος. καί ῥ᾽ ἡ μέν ἀναβλύεσκε γάλακτι,
καί: 3:230: καί οἱ χαλκόποδας ταύρους κάμε, χάλκεα δέ σφεων
καὶ: 3:232: πρὸς δὲ καὶ αὐτόγυον στιβαροῦ ἀδάμαντος ἄροτρον
καὶ: 3:235: ἔνθα δὲ καὶ μέσσαυλος ἐλήλατο: τῇ δ᾽ ἐπὶ πολλαὶ
καὶ: 3:236: δικλίδες εὐπηγεῖς θάλαμοί τ᾽ ἔσαν ἔνθα καὶ ἔνθα:
καὶ: 3:239: τῶν ἤτοι ἄλλῳ μέν, ὅτις καὶ ὑπείροχος ἦεν,
καί: 3:245: καί μιν Κόλχων υἷες ἐπωνυμίην Φαέθοντα
καὶ: 3:247: τοὺς δ᾽ ἔχον ἀμφίπολοί τε καὶ Αἰήταο θύγατρες
καί: 3:253: καί σφεας ὡς ἴδεν ἆσσον, ἀνίαχεν: ὀξὺ δ᾽ ἄκουσεν
καὶ: 3:255: νήματα καὶ κλωστῆρας ἀολλέες ἔκτοθι πᾶσαι
καὶ: 3:257: ὑψοῦ χάρματι χεῖρας ἀνέσχεθεν: ὧς δὲ καὶ αὐτοὶ
καὶ: 3:258: μητέρα δεξιόωντο, καὶ ἀμφαγάπαζον ἰδόντες
καί: 3:288: βάλλεν ὑπ᾽ Αἰσονίδην ἀμαρύγματα, καί οἱ ἄηντο
καί: 3:327: νηὸς ἑῆς προτέρῳ ἐνὶ ἤματι: καί σφ᾽ ἀπέρυκεν
καὶ: 3:329: αὐτίκ᾽ ἐπεὶ καὶ βρῶσιν ἅλις καὶ εἵματ᾽ ἔδωκαν,
καὶ: 3:329: αὐτίκ᾽ ἐπεὶ καὶ βρῶσιν ἅλις καὶ εἵματ᾽ ἔδωκαν,
καὶ: 3:334: καὶ κτεάνων βασιλεὺς περιώσιον, οὕνεκεν ἀλκῇ
καὶ: 3:338: καὶ χόλον, οὐδ᾽ ἄτλητον ἄγος Φρίξοιό τε ποινὰς
καὶ: 3:344: ἴσχεται, ἢν καὶ πᾶσαι ἐπιβρίσωσιν ἄελλαι.
καὶ: 3:345: ἶσον δ᾽ ἐξ ἀνέμοιο θέει καὶ ὅτ᾽ ἀνέρες αὐτοὶ
καὶ: 3:349: ἄστεα καὶ πελάγη στυγερῆς ἁλός, εἴ οἱ ὀπάσσαις.
καὶ: 3:354: εἰ δὲ καὶ οὔνομα δῆθεν ἐπιθύεις γενεήν τε
καὶ: 3:365: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι πάντες, ὅσοι συνέπονται ἑταῖροι,
καὶ: 3:366: ἀθανάτων υἷές τε καὶ υἱωνοὶ γεγάασιν.’
καὶ: 3:374: πρίν τινα λευγαλέον τε δέρος καὶ Φρίξον ἰδέσθαι;
καὶ: 3:376: σκῆπτρα δὲ καὶ τιμὴν βασιληίδα δεῦρο νέεσθε.
καὶ: 3:378: ἦ τ᾽ ἂν ἀπὸ γλώσσας τε ταμὼν καὶ χεῖρε κεάσσας
καὶ: 3:380: ὥς κεν ἐρητύοισθε καὶ ὕστερον ὁρμηθῆναι,
καὶ: 3:381: οἷα δὲ καὶ μακάρεσσιν ἐπεψεύσασθε θεοῖσιν.’
καὶ: 3:387: ἄστυ τεὸν καὶ δώμαθ᾽ ἱκάνομεν, ὥς που ἔολπας,
καὶ: 3:390: καὶ κρυερὴ βασιλῆος ἀτασθάλου ὦρσεν ἐφετμή.
καὶ: 3:392: θεσπεσιην οἴσω κληηδόνα: καὶ δέ τοι ἤδη
καὶ: 3:400: φραζομένῳ: καὶ δή μιν ὑποβλήδην προσέειπεν:
καὶ: 3:402: εἰ γὰρ ἐτήτυμόν ἐστε θεῶν γένος, ἠὲ καὶ ἄλλως
καὶ: 3:407: πεῖρα δέ τοι μένεός τε καὶ ἀλκῆς ἔσσετ᾽ ἄεθλος,
καὶ: 3:417: ἠέριος ζεύγνυμι βόας, καὶ δείελον ὥρην
καὶ: 3:428: τῶ καὶ ἐγὼ τὸν ἄεθλον ὑπερφίαλόν περ ἐόντα
καί: 3:429: τλήσομαι, εἰ καί μοι θανέειν μόρος. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλο
καὶ: 3:431: ἥ με καὶ ἐνθάδε νεῖσθαι ἐπέχραεν ἐκ βασιλῆος.’
καὶ: 3:436: ἠὲ καὶ οὐλομένου μεταχάσσεαι ἀμήτοιο,
καὶ: 3:437: αὐτῷ κεν τὰ ἕκαστα μέλοιτό μοι, ὄφρα καὶ ἄλλος
καὶ: 3:444: κάλλεϊ καὶ χαρίτεσσιν: ἐπ᾽ αὐτῷ δ᾽ ὄμματα κούρη
καί: 3:448: καί ῥ᾽ οἱ μέν ῥα δόμων ἐξήλυθον ἀσχαλόωντες.
καὶ: 3:459: τάρβει δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ, μή μιν βόες ἠὲ καὶ αὐτὸς
καὶ: 3:472: οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν δήμου τε καὶ ἄστεος ἐκτὸς ἔβησαν
καὶ: 3:486: βάσκ᾽ ἴθι καὶ πυκινοῖσι τεὴν παρὰ μητέρα μύθοις
καὶ: 3:503: δὴν δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐς ἀλλήλους ὁρόωντο,
καὶ: 3:518: σὺν δὲ καὶ Οἰνεΐδης ἐναρίθμιος αἰζηοῖσιν
καί: 3:525: τῶ καί περ μεμαῶτες, ἐρητύοισθ᾽ ἐνὶ νηὶ
καὶ: 3:526: τυτθὸν ἔθ᾽, ὡς τὸ πάροιθεν, ἐπεὶ καὶ ἐπισχέμεν ἔμπης
καὶ: 3:530: φάρμαχ᾽, ὅσ᾽ ἤπειρός τε φύει καὶ νήχυτον ὕδωρ,
καὶ: 3:531: τοῖσι καὶ ἀκαμάτοιο π̣̣ρὸς μειλίσσετ᾽ ἀυτμή,
καὶ: 3:532: καὶ ποταμοὺς ἵστησιν ἄφαρ κελαδεινὰ ῥέοντας,
καὶ: 3:533: ἄστρα τε καὶ μήνης ἱερῆς ἐπέδησε κελεύθους.
καὶ: 3:537: εἰ δὲ καὶ αὐτοῖσιν τόδ᾽ ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἱκοίμην
καὶ: 3:561: καὶ κίρκους λεύσσοντες ἐρητύεσθε ἀέθλων;
καὶ: 3:572: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τὸν μὲν ἄφαρ προΐαλλε νέεσθαι
καὶ: 3:577: νόσφιν ἑοῖο δόμου, τόθι περ καὶ πρόσθε κάθιζον,
καὶ: 3:578: ἀτλήτους Μινύῃσι δόλους καὶ κήδεα τεύχων.
καὶ: 3:589: μὴ καὶ ληιστῆρας ἑὴν ἐς γαῖαν ἰόντας
καὶ: 3:597: καὶ σκήπτρων ἐλάσειαν ἀκηδέες: ὥς ποτε βάξιν
καὶ: 3:601: τῶ καὶ ἐελδομένους πέμπειν ἐς Ἀχαιίδα γαῖαν
καί: 3:606: καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἄσχετα ἔργα πιφαύσκετο δημοτέροισιν
καὶ: 3:611: Μήδειαν λίσσεσθαι ἀμυνέμεν: ἡ δὲ καὶ αὐτὴ
καὶ: 3:615: ἑσπομένης ἀρίδηλα καὶ ἀμφαδὰ ἔργα πέλοιτο.
καὶ: 3:628: πατρί τε καὶ ξείνοις: αὐτῇ δ᾽ ἐπιέτρεπον ἄμφω
καὶ: 3:640: ἄμμι δὲ παρθενίη τε μέλοι καὶ δῶμα τοκήων.
καὶ: 3:645: ἦ ῥα, καὶ ὀρθωθεῖσα θύρας ὤιξε δόμοιο,
καὶ: 3:646: νήλιπος, οἰέανος: καὶ δὴ λελίητο νέεσθαι
καὶ: 3:647: αὐτοκασιγνήτηνδε, καὶ ἕρκεος οὐδὸν ἄμειψεν.
καὶ: 3:651: εἴσω: τηΰσιοι δὲ πόδες φέρον ἔνθα καὶ ἔνθα:
καὶ: 3:678: ἀμφί τ᾽ ἐμοὶ καὶ παισίν; ὄφελλέ με μήτε τοκήων
καὶ: 3:697: ‘καὶ δ᾽ αὐτὴ τάδε πάντα μετήλυθον ὁρμαίνουσα,
καὶ: 3:698: εἴ τινα συμφράσσαιο καὶ ἀρτύνειας ἀρωγήν.
καὶ: 3:699: ἀλλ᾽ ὄμοσον Γαῖάν τε καὶ Οὐρανόν, ὅττι τοι εἴπω
καὶ: 3:712: ἀράς τε στυγερὰς καὶ Ἐρινύας; αἲ γὰρ ὄφελλεν
καὶ: 3:719: ‘οὐκ ἂν δὴ ξείνῳ τλαίης χατέοντι καὶ αὐτῷ
καὶ: 3:721: παίδων εἵνεκ᾽ ἐμεῖο; καὶ ἐκ κείνοιο δ᾽ ἱκάνει
καὶ: 3:732: κηδεμόνες τε φίλοι καὶ ὁμήλικες. ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
καὶ: 3:732: κηδεμόνες τε φίλοι καὶ ὁμήλικες. ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
καὶ: 3:744: ναῦται εἰς Ἑλίκην τε καὶ ἀστέρας Ὠρίωνος
καί: 3:745: ἔδρακον ἐκ νηῶν: ὕπνοιο δὲ καί τις ὁδίτης
καί: 3:746: ἤδη καὶ πυλαωρὸς ἐέλδετο: καί τινα παίδων
καὶ: 3:746: ἤδη καὶ πυλαωρὸς ἐέλδετο: καί τινα παίδων
καὶ: 3:757: ἠέ που ἐν γαυλῷ κέχυται: ἡ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα
καὶ: 3:759: ὧς δὲ καὶ ἐν στήθεσσι κέαρ ἐλελίζετο κούρης.
καὶ: 3:762: ἶνας καὶ κεφαλῆς ὑπὸ νείατον ἰνίον ἄχρις,
καὶ: 3:766: δωσέμεν, ἄλλοτε δ᾽ οὔτι: καταφθίσθαι δὲ καὶ αὐτή:
καὶ: 3:789: ἢ καὶ πασσαμένη ῥαιστήρια φάρμακα θυμοῦ.
καὶ: 3:790: ἀλλὰ καὶ ὧς φθιμένῃ μοι ἐπιλλίξουσιν ὀπίσσω
καί: 3:792: πότμον ἐμόν: καί κέν με διὰ στόματος φορέουσαι
καὶ: 3:795: κάτθανεν, ἥτις δῶμα καὶ οὓς ᾔσχυνε τοκῆας,
καὶ: 3:800: πρὶν τάδε λωβήεντα καὶ οὐκ ὀνομαστὰ τελέσσαι.’
καὶ: 3:801: ἦ, καὶ φωριαμὸν μετεκίαθεν, ᾗ ἔνι πολλὰ
καὶ: 3:807: ἤδη καὶ δεσμοὺς ἀνελύετο φωριαμοῖο,
καί: 3:814: καί τέ οἱ ἠέλιος γλυκίων γένετ᾽ εἰσοράασθαι,
καὶ: 3:816: καὶ τὴν μέν ῥα πάλιν σφετέρων ἀποκάτθετο γούνων,
καὶ: 3:820: φάρμακα συνθεσίῃσι, καὶ ἀντήσειεν ἐς ὠπήν.
καὶ: 3:825: Ἄργος, ἵνα φράζοιντο νόον καὶ μήδεα κούρης:
καὶ: 3:848: οὔτε κεν αἰθομένῳ πυρὶ εἰκάθοι: ἀλλὰ καὶ ἀλκῇ
καὶ: 3:870: αὐτὴ δ᾽ ἡνί᾽ ἔδεκτο καὶ εὐποίητον ἱμάσθλην
καὶ: 3:876: ἠὲ καὶ Ἀμνισοῖο λοεσσαμένη ποταμοῖο
καὶ: 3:882: ἄλσεα καὶ σκοπιὰς πολυπίδακας: ἀμφὶ δὲ θῆρες
καὶ: 3:889: ἱεμένη, καὶ τοῖα μετὰ δμωῇσιν ἔειπεν:
καὶ: 3:893: πᾶσα πόλις: τὸ καὶ οὔτις ἀνήλυθε δεῦρο γυναικῶν
καὶ: 3:895: ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱκόμεσθα, καὶ οὔ νύ τις ἄλλος ἔπεισιν,
καὶ: 3:899: καὶ δέ κε σὺν πολέεσσιν ὀνείασιν οἴκαδ᾽ ἵκοισθε
καὶ: 3:901: Ἄργος γάρ μ᾽ ἐπέεσσι παρατρέπει, ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
καὶ: 3:906: αὐτὰρ ἐγὼ τὸν μῦθον ἐπῄνεον, ἠδὲ καὶ αὐτὸν
καὶ: 3:923: τὸν καὶ παπταίνοντες ἐθάμβεον αὐτοὶ ἑταῖροι
καὶ: 3:942: ἔσσεται, ὡς δὴ καὶ πρὶν Ἀγηνορίδης φάτο Φινεύς.
καὶ: 3:966: τὼ δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν,
καὶ: 3:973: θευμορίῃ, καὶ τοῖον ὑποσσαίνων φάτο μῦθον:
καὶ: 3:981: ἀμφαδίην ἀγόρευε καὶ εἴρεο: μηδέ με τερπνοῖς
καὶ: 3:985: καὶ Διός, ὃς ξείνοις ἱκέτῃσί τε χεῖρ᾽ ὑπερίσχει:
καὶ: 3:991: οὔνομα καὶ καλὸν τεύχων κλέος: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι
καὶ: 3:991: οὔνομα καὶ καλὸν τεύχων κλέος: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι
καὶ: 3:993: ἡρώων τ᾽ ἄλοχοι καὶ μητέρες, αἵ νύ που ἤδη
καὶ: 3:996: δή ποτε καὶ Θησῆα κακῶν ὑπελύσατ᾽ ἀέθλων
καὶ: 3:999: ἀλλ᾽ ἡ μὲν καὶ νηός, ἐπεὶ χόλον εὔνασε Μίνως,
καὶ: 3:1000: σὺν τῷ ἐφεζομένη πάτρην λίπε: τὴν δὲ καὶ αὐτοὶ
καὶ: 3:1004: ὧς καὶ σοὶ θεόθεν χάρις ἔσσεται, εἴ κε σαώσῃς
καὶ: 3:1009: αἴνῳ ἀειρομένης, καὶ ἀνέδρακεν ὄμμασιν ἄντην:
καί: 3:1014: καί νύ κέ οἱ καὶ πᾶσαν ἀπὸ στηθέων ἀρύσασα
καὶ: 3:1014: καί νύ κέ οἱ καὶ πᾶσαν ἀπὸ στηθέων ἀρύσασα
καὶ: 3:1032: ἀρνειὸν σφάζειν, καὶ ἀδαίετον ὠμοθετῆσαι,
καὶ: 3:1045: πρὸς δὲ καὶ αὐτῷ δουρὶ σάκος πεπαλαγμένον ἔστω
καὶ: 3:1046: καὶ ξίφος. ἔνθ᾽ οὐκ ἄν σε διατμήξειαν ἀκωκαὶ
καὶ: 3:1050: χάζεο. καὶ δέ τοι ἄλλο παρὲξ ὑποθήσομ᾽ ὄνειαρ.
καὶ: 3:1052: χερσὶ καὶ ἠνορέῃ στυφελὴν διὰ νειὸν ἀρόσσῃς,
καὶ: 3:1058: ἀλλήλους: καὶ δ᾽ αὐτὸς ἐπείγεο δηιοτῆτος
καὶ: 3:1062: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ σῖγα ποδῶν πάρος ὄσσε βαλοῦσα
καὶ: 3:1073: ἦε καὶ Αἰαίης νήσου πέλας; εἰπὲ δὲ κούρην,
καὶ: 3:1076: ὧς φάτο: τὸν δὲ καὶ αὐτὸν ὑπήιε δάκρυσι κούρης
καὶ: 3:1078: ‘καὶ λίην οὐ νύκτας ὀίομαι, οὐδέ ποτ᾽ ἦμαρ
καὶ: 3:1083: ἐξερέω: μάλα γάρ με καὶ αὐτὸν θυμὸς ἀνώγει.
καὶ: 3:1085: πάμπαν ἐύρρηνός τε καὶ εὔβοτος, ἔνθα Προμηθεὺς
καὶ: 3:1087: ὃς πρῶτος ποίησε πόλεις καὶ ἐδείματο νηοὺς
καὶ: 3:1088: ἀθανάτοις, πρῶτος δὲ καὶ ἀνθρώπων βασίλευσεν.
καὶ: 3:1090: ἐν δ᾽ αὐτῇ Ἰαωλκός, ἐμὴ πόλις, ἐν δὲ καὶ ἄλλαι
καί: 3:1103: καί μιν ἀκηχεμένη ἀδινῷ προσπτύξατο μύθῳ:
καὶ: 3:1109: μνώεο: σεῖο δ᾽ ἐγὼ καὶ ἐμῶν ἀέκητι τοκήων
καὶ: 3:1120: ὧς δὲ καὶ ἄγγελον ὄρνιν, ἐπεὶ μεταμώνια βάζεις.
καὶ: 3:1121: εἰ δέ κεν ἤθεα κεῖνα καὶ Ἑλλάδα γαῖαν ἵκηαι,
καὶ: 3:1122: τιμήεσσα γυναιξὶ καὶ ἀνδράσιν αἰδοίη τε
καὶ: 3:1126: καὶ θαλεροὶ κακότητος ἄδην ἐσάωθεν ἀκοῖται.
καὶ: 3:1140: θυμὸς ὁμῶς μορφῇ τε καὶ αἱμυλίοισι λόγοισιν,
καί: 3:1143: δύῃ ὑποφθάμενον, καί τις τὰ ἕκαστα νοήσῃ
καὶ: 3:1147: εἰς ἑτάρους καὶ νῆα κεχαρμένος ὦρτο νέεσθαι:
καί: 3:1152: καί ῥ᾽ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ λάβ᾽ ἡνία, τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἱμάσθλην
καὶ: 3:1174: σὺν δὲ καὶ Αἰθαλίδην, υἷα κλυτὸν Ἑρμείαο.
καὶ: 3:1180: ἔνθα καὶ ἐννάσθη πομπῇ βοός, ἥν οἱ Ἀπόλλων
καί: 3:1184: καί ῥ᾽ ὁ μὲν Ἀονίοισιν ἐνισπείρας πεδίοισιν
καί: 3:1189: ἐξανύσειν, εἰ καί περ ἐπὶ ζυγὰ βουσὶ βάλοιτο.
καί: 3:1211: καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἀγκαλέσας πάλιν ἔστιχεν: ἡ δ᾽ ἀίουσα
καὶ: 3:1224: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Αἰήτης περὶ μὲν στήθεσσιν ἕεστο
καὶ: 3:1230: ἂν δὲ πολύρρινον νώμα σάκος, ἂν δὲ καὶ ἔγχος
καὶ: 3:1234: τῷ δὲ καὶ ὠκυπόδων ἵππων εὐπηγέα δίφρον
καὶ: 3:1235: ἔσχε πέλας Φαέθων ἐπιβήμεναι: ἂν δὲ καὶ αὐτὸς
καί: 3:1242: καί τε Καλαύρειαν μετὰ δῆθ᾽ ἅμα νίσσεται ἵπποις,
καὶ: 3:1255: καὶ δ᾽ αὐτὸς μετέπειτα παλύνετο: δῦ δέ μιν ἀλκὴ
καὶ: 3:1256: σμερδαλέη ἄφατός τε καὶ ἄτρομος: αἱ δ᾽ ἑκάτερθεν
καὶ: 3:1262: πολλὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα μετάρσιον ἴχνος ἔπαλλεν,
καὶ: 3:1267: καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ οὐ δηρὸν ἔτι σχήσεσθαι ἀέθλων
καὶ: 3:1273: κηδεμόνες πεζοῖσι καὶ ἱππήεσσι τίθενται.
καὶ: 3:1274: τέτμον δ᾽ Αἰήτην τε καὶ ἄλλων ἔθνεα Κόλχων,
καὶ: 3:1278: δή ῥα τότε ξὺν δουρὶ καὶ ἀσπίδι βαῖν᾽ ἐς ἄεθλον,
καὶ: 3:1281: καὶ ξίφος ἀμφ᾽ ὤμοις, γυμνὸς δέμας, ἄλλα μὲν Ἄρει
καί: 3:1305: καί ῥ᾽ ὅγε δεξιτεροῖο βοὸς κέρας ἄκρον ἐρύσσας
καὶ: 3:1308: ῥίμφα ποδὶ κρούσας πόδα χάλκεον. ὧς δὲ καὶ ἄλλον
καὶ: 3:1310: εὐρὺ δ᾽ ἀποπροβαλὼν χαμάδις σάκος, ἔνθα καὶ ἔνθα
καὶ: 3:1311: τῇ καὶ τῇ βεβαὼς ἄμφω ἔχε πεπτηῶτας
καὶ: 3:1318: ζεύγληθεν. καὶ τὼ μὲν ὑπὲκ πυρὸς ἂψ ἐπὶ νῆα
καὶ: 3:1320: ἐξόπιθεν, καὶ γέντο θοῶν ἔμπλειον ὀδόντων
καὶ: 3:1344: καὶ τοὺς μὲν πεδίονδε διεπτοίησε φέβεσθαι:
καὶ: 3:1382: ἡμίσεας ἀνέχοντας ἐς ἠέρα: τοὺς δὲ καὶ ἄχρις
καὶ: 3:1384: τοὺς δ᾽ ἤδη καὶ ποσσὶν ἐπειγομένους ἐς ἄρηα.
καὶ: 3:1394: καὶ πλευροῖς, κήτεσσι δομὴν ἀτάλαντοι ἰδέσθαι.
καὶ: 3:1401: τὸν δὲ κατηφείη τε καὶ οὐλοὸν ἄλγος ἱκάνει
καὶ: 3:1406: ἦμαρ ἔδυ, καὶ τῷ τετελεσμένος ἦεν ἄεθλος.
καὶ: 4:1: αὐτὴ νῦν κάματόν γε, θεά, καὶ δήνεα κούρης
καί: 4:20: καί νύ κεν αὐτοῦ τῆμος ὑπὲρ μόρον ὤλετο κούρη,
καὶ: 4:26: κύσσε δ᾽ ἑόν τε λέχος καὶ δικλίδας ἀμφοτέρωθεν
καὶ: 4:27: σταθμούς, καὶ τοίχων ἐπαφήσατο, χερσί τε μακρὸν
καὶ: 4:31: μῆτερ ἐμή: χαίροις δὲ καὶ ἄνδιχα πολλὸν ἰούσῃ:
καὶ: 4:32: χαίροις Χαλκιόπη, καὶ πᾶς δόμος. αἴθε σε πόντος,
καὶ: 4:38: ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἀηθέσσουσα δύης καὶ δούλια ἔργα
καὶ: 4:41: τῇ δὲ καὶ αὐτόματοι θυρέων ἱπόειξαν ὀχῆες,
καὶ: 4:45: στειλαμένη καὶ καλὰ παρήια, δεξιτερῇ δὲ
καὶ: 4:51: ἦεν ὁδῶν, θαμὰ καὶ πρὶν ἀλωμένη ἀμφί τε νεκρούς,
καὶ: 4:56: ἁρπαλέως, καὶ τοῖα μετὰ φρεσὶν ᾗσιν ἔειπεν:
καὶ: 4:59: ἦ θαμὰ δὴ καὶ σεῖο κίον δολίῃσιν ἀοιδαῖς,
καὶ: 4:62: νῦν δὲ καὶ αὐτὴ δῆθεν ὁμοίης ἔμμορες ἄτης:
καὶ: 4:65: καὶ πινυτή περ ἐοῦσα, πολύστονον ἄλγος ἀείρειν.’
καὶ: 4:74: θάμβεον, εὖτ᾽ ἐνόησαν ὃ δὴ καὶ ἐτήτυμον ἦεν.
καὶ: 4:80: ὑψοῦ ἀπ᾽ ἰκριόφιν: μετὰ δὲ Φρόντις τε καὶ Ἄργος,
καὶ: 4:83: ‘ἔκ με, φίλοι, ῥύσασθε δυσάμμορον, ὧς δὲ καὶ αὐτοὺς
καὶ: 4:91: χήτει κηδεμόνων ὀνοτὴν καὶ ἀεικέα θείης.’
καὶ: 4:99: ὧς ηὔδα, καὶ χεῖρα παρασχεδὸν ἤραρε χειρὶ
καὶ: 4:103: ἔνθ᾽ ἔπος ἠδὲ καὶ ἔργον ὁμοῦ πέλεν ἐσσυμένοισιν.
καὶ: 4:108: θάρσυνέν τ᾽ ἐπέεσσι, καὶ ἴσχανεν ἀσχαλόωσαν.
καὶ: 4:112: μὴ πρὶν ἀμαλδύνῃ θηρῶν στίβον ἠδὲ καὶ ὀδμὴν
καὶ: 4:130: ἠιόνες ποταμοῖο καὶ ἄσπετον ἴαχεν ἄλσος.
καὶ: 4:131: ἔκλυον οἳ καὶ πολλὸν ἑκὰς Τιτηνίδος Αἴης
καὶ: 4:153: κῦμα μέλαν κωφόν τε καὶ ἄβρομον: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
καὶ: 4:153: κῦμα μέλαν κωφόν τε καὶ ἄβρομον: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
καί: 4:172: καί οἱ ἐπὶ ξανθῇσι παρηίσιν ἠδὲ μετώπῳ
καὶ: 4:189: ἀνθέμενος, καὶ τοῖον ἔπος μετὰ πᾶσιν ἔειπεν:
καὶ: 4:205: ἠὲ κατηφείην, ἢ καὶ μέγα κῦδος ἀρέσθαι.’
καὶ: 4:213: Μηδείης περίπυστος ἔρως καὶ ἔργ᾽ ἐτέτυκτο.
καὶ: 4:227: καὶ μεγάλου ποταμοῖο καταβλώσκοντι ῥεέθρῳ.
καὶ: 4:229: ἠέλιον καὶ Ζῆνα κακῶν ἐπιμάρτυρας ἔργων
καὶ: 4:233: ἄξουσιν, καὶ θυμὸν ἐνιπλήσει μενεαίνων
καὶ: 4:235: πάντα χόλον καὶ πᾶσαν ἑὴν ὑποδέγμενοι ἄτην.
καὶ: 4:237: νῆάς τ᾽ εἰρύσσαντο, καὶ ἄρμενα νηυσὶ βάλοντο,
καὶ: 4:247: ἠνώγει Ἑκάτην. καὶ δὴ τὰ μέν, ὅσσα θυηλὴν
καὶ: 4:252: ἀνδράσιν ὀψιγόνοισι μένει καὶ τῆμος ἰδέσθαι.
καὶ: 4:253: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδης ἐμνήσατο, σὺν δὲ καὶ ὧλλοι
καὶ: 4:264: Ἀρκάδες, οἳ καὶ πρόσθε σεληναίης ὑδέονται
καὶ: 4:269: καὶ ποταμὸς Τρίτων ἠύρροος, ᾧ ὕπο πᾶσα
καὶ: 4:273: Εὐρώπην Ἀσίην τε βίῃ καὶ κάρτεϊ λαῶν
καὶ: 4:276: ἠὲ καὶ οὔ: πουλὺς γὰρ ἄδην ἐπενήνοθεν αἰών.
καὶ: 4:280: κύρβιας, οἷς ἔνι πᾶσαι ὁδοὶ καὶ πείρατ᾽ ἔασιν
καὶ: 4:283: εὐρύς τε προβαθής τε καὶ ὁλκάδι νηὶ περῆσαι:
καὶ: 4:295: αἴσιον, ᾧ καὶ πάντες ἐπευφήμησαν ἰδόντες
καὶ: 4:297: οὐρανίης ἀκτῖνος, ὅπῃ καὶ ἀμεύσιμον ἦεν.
καὶ: 4:301: γνάμψαν, ἐπεὶ πνοιαί τε καὶ οὐρανίου πυρὸς αἴγλη
καὶ: 4:307: τῶ καὶ ὑπέφθη τούσγε βαλὼν ὕπερ αὐχένα γαίης
καὶ: 4:323: αὐτὰρ ἐπεί τ᾽ Ἄγγουρον ὄρος, καὶ ἄπωθεν ἐόντα
καὶ: 4:325: ᾧ πέρι δὴ σχίζων Ἴστρος ῥόον ἔνθα καὶ ἔνθα
καὶ: 4:336: ὧς δὲ καὶ εἰς ἀκτὰς πληθὺν λίπεν ἀγχόθι νήσων
καὶ: 4:337: μέσφα Σαλαγγῶνος ποταμοῦ καὶ Νέστιδος αἴης.
καὶ: 4:344: εἴτε καὶ ἀμφαδίην αὔτως ἀέκοντος ἀπηύρων:
καὶ: 4:366: ὕστατον αὖ καὶ κῶας, ἐπεί τ᾽ ἐπαϊστὸν ἐτύχθη,
καὶ: 4:373: καὶ θέμις, ἣν ἄμφω συναρέσσαμεν: ἢ σύγ᾽ ἔπειτα
καί: 4:383: ᾗ ἐπικυδιάεις. μνήσαιο δέ καί ποτ᾽ ἐμεῖο,
καὶ: 4:386: αὐτίκ᾽ ἐμαί σ᾽ ἐλάσειαν Ἐρινύες: οἷα καὶ αὐτὴ
καὶ: 4:402: μίξαντες δαῒ χεῖρας: ὅ τοι καὶ ῥίγιον ἄλγος
καὶ: 4:412: καὶ τόδε μητίσασθαι, ἐπεὶ τὸ πρῶτον ἀάσθην
καὶ: 4:420: κτεῖνέ τε, καὶ Κόλχοισιν ἀείρεο δηιοτῆτα.’
καὶ: 4:422: Ἀψύρτῳ, καὶ πολλὰ πόρον ξεινήια δῶρα,
καὶ: 4:423: οἷς μέτα καὶ πέπλον δόσαν ἱερὸν Ὑψιπυλείης
καὶ: 4:427: ἡ δ᾽ ἔπορ᾽ Αἰσονίδῃ πολέσιν μετὰ καὶ τὸ φέρεσθαι
καὶ: 4:430: τοῦ δὲ καὶ ἀμβροσίη ὀδμὴ πέλεν ἐξέτι κείνου,
καὶ: 4:432: ἀκροχάλιξ οἴνῳ καὶ νέκταρι, καλὰ μεμαρπὼς
καὶ: 4:443: αἰθέρι καὶ πνοιῇσι, τά κεν καὶ ἄπωθεν ἐόντα
καὶ: 4:443: αἰθέρι καὶ πνοιῇσι, τά κεν καὶ ἄπωθεν ἐόντα
καὶ: 4:455: δέγμενος Ἄψυρτόν τε καὶ οὓς ἐξαῦτις ἑταίρους.
καὶ: 4:463: καὶ τὼ μὲν τὰ ἕκαστα συνῄνεον ἀλλήλοισιν:
καὶ: 4:474: ἀργυφέην καὶ πέπλον ἀλευομένης ἐρύθηνεν.
καὶ: 4:491: δευομένοις: ἤδη δὲ καὶ ἀμφ᾽ αὐτοῖο μέλοντο.
καὶ: 4:509: Ἀργὼ καὶ Μινύας Κρονίης ἁλός. ἀλλ᾽ ἀπέρυκεν
καὶ: 4:526: οὐδέ σφιν, ὡς καὶ πρίν, ἀνάρσια μητιάασκον
καί: 4:548: ἥρως Ναυσίθοος: τόθι δ᾽ εἵσατο, καί μιν ἔπεφνον
καὶ: 4:554: καὶ χρειώ σφ᾽ ἐκόμισσε; τίνες σφέας ἤγαγον αὖραι;
καὶ: 4:563: Ἴσσα τε Δυσκέλαδός τε καὶ ἱμερτὴ Πιτύεια.
καὶ: 4:570: τῇ δ᾽ ἐπὶ καὶ Μελίτην, λιαρῷ περιγηθέες οὔρῳ,
καὶ: 4:574: οὔρεα δοιάζοντο Κεραύνια. καὶ τότε βουλὰς
καὶ: 4:589: δήουσιν, Πέρσης τε καὶ Ἠελίοιο θύγατρα.
καὶ: 4:591: Τυνδαρίδαι, καὶ χεῖρας ἀνέσχεθον ἀθανάτοισιν
καὶ: 4:616: καὶ τὰ μὲν ὧς κείνοισι μετ᾽ ἀνδράσι κεκλήισται.
καὶ: 4:628: ἐκ μυχάτης, ἵνα τ᾽ εἰσὶ πύλαι καὶ ἐδέθλια Νυκτός,
καὶ: 4:631: τῇ δ᾽ ἐπὶ Σαρδόνιον πέλαγος καὶ ἀπείρονα κόλπον
καί: 4:641: ἂψ δὲ παλιντροπόωντο θεᾶς ὕπο, καί ῥ᾽ ἐνόησαν
καὶ: 4:642: τὴν οἶμον, τῇπέρ τε καὶ ἔπλετο νόστος ἰοῦσιν.
καὶ: 4:645: καὶ Λιγύων περόωντες ἀδήιοι. ἀμφὶ γὰρ αἰνὴν
καὶ: 4:649: Ζηνός: ὃ δὴ βωμοί τε καὶ ἱερὰ τοῖσι τέτυκται
καὶ: 4:651: ναυτιλίης: Ζεὺς δέ σφι καὶ ὀψιγόνων πόρε νῆας.
καὶ: 4:655: εἴκελαι: ἐν δὲ σόλοι καὶ τεύχεα θέσκελα κείνων:
καὶ: 4:663: αἵματί οἱ θάλαμοί τε καὶ ἕρκεα πάντα δόμοιο
καὶ: 4:668: τῶ καὶ ἐπιπλομένης ἠοῦς νοτίδεσσι θαλάσσης
καὶ: 4:669: ἐγρομένη πλοκάμους τε καὶ εἵματα φαιδρύνεσκεν.
καὶ: 4:674: τοίους καὶ προτέρης ἐξ ἰλύος ἐβλάστησε
καὶ: 4:691: τὼ δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐφ᾽ ἑστίῃ ἀίξαντε
καὶ: 4:698: τῶ καὶ ὀπιζομένη Ζηνὸς θέμιν Ἱκεσίοιο,
καὶ: 4:705: τέγγεν, ἐπιτμήγουσα δέρην: αὖτις δὲ καὶ ἄλλοις
καὶ: 4:708: καὶ τὰ μὲν ἀθρόα πάντα δόμων ἐκ λύματ᾽ ἔνεικαν
καὶ: 4:712: σμερδαλέας παύσειεν Ἐρινύας, ἠδὲ καὶ αὐτὸς
καὶ: 4:713: εὐμειδής τε πέλοιτο καὶ ἤπιος ἀμφοτέροισιν,
καὶ: 4:715: εἴτε καὶ ἐμφύλῳ προσκηδέες ἀντιόωσιν.
καὶ: 4:718: καὶ δ᾽ αὐτὴ πέλας ἷζεν ἐνωπαδίς. αἶψα δὲ μύθῳ
καὶ: 4:720: ἠδ᾽ ὁπόθεν μετὰ γαῖαν ἑὴν καὶ δώματ᾽ ἰόντες
καὶ: 4:735: Ἀψύρτου. τὴν δ᾽ οὔτι νόῳ λάθεν: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
καὶ: 4:737: ‘σχετλίη, ἦ ῥα κακὸν καὶ ἀεικέα μήσαο νόστον.
καὶ: 4:739: ἐκφυγέειν: τάχα δ᾽ εἶσι καὶ Ἑλλάδος ἤθεα γαίης
καὶ: 4:741: ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱκέτις καὶ ὁμόγνιος ἔπλευ ἐμεῖο,
καὶ: 4:746: αἰνήσω βουλάς τε σέθεν καὶ ἀεικέα φύξιν.’
καὶ: 4:754: στείχοιεν: τὸ καὶ αὖτις ἐποτρύνουσ᾽ ἀγόρευεν:
καὶ: 4:762: τάσγε παρεξελάσῃσιν. ἀτὰρ καὶ ἐς Αἴολον ἐλθεῖν,
καὶ: 4:764: καὶ δὲ τῷ εἰπέμεναι τὸν ἐμὸν νόον, ὥς κεν ἀήτας
καὶ: 4:771: πρώτην δ᾽ εἰσαφίκανε Θέτιν, καὶ ἐπέφραδε μῦθον
καὶ: 4:776: Αἴολον Ἱππότεω παῖδα κλυτόν. ὄφρα δὲ καὶ τῷ
καὶ: 4:794: ἀλλ᾽ ἐμὲ αἰδομένη καὶ ἐνὶ φρεσὶ δειμαίνουσα,
καί: 4:800: παῖδα τεκεῖν: τῶ καί σε λιλαιόμενος μεθέηκεν,
καί: 4:808: ἀλλ᾽ ἄγε καί τινά τοι νημερτέα μῦθον ἐνίψω.
καὶ: 4:815: ἀάσθη. καὶ γάρ τε θεοὺς ἐπινίσσεται ἄτη.
καὶ: 4:821: δεῖμα δέ τοι πέτραι καὶ ὑπέρβια κύματ᾽ ἔασιν
καὶ: 4:834: θαρσαλέη φαίην, καὶ κύματος ἀντιόωντος
καὶ: 4:836: ἀλλ᾽ ὥρη δολιχήν τε καὶ ἄσπετον οἶμον ὁδεύειν,
καὶ: 4:838: ἔσσονται, καὶ νηὸς ὅθι πρυμνήσι᾽ ἀνῆπται,
καὶ: 4:840: ἦ, καὶ ἀναΐξασα κατ᾽ αἰθέρος ἔμπεσε δίναις
καὶ: 4:863: ἦ, καὶ ἔπειτ᾽ ἀίδηλος ἐδύσατο βένθεα πόντου:
καὶ: 4:865: ἔδρακεν, ἐξότε πρῶτα λίπεν θάλαμόν τε καὶ εὐνὴν
καί: 4:870: ἀθάνατος, καί οἱ στυγερὸν χροῒ γῆρας ἀλάλκοι.
καὶ: 4:876: βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐκ μεγάροιο θοῶς, καὶ ἐσήλατο πόντον
καὶ: 4:878: τῶ μιν ἀμηχανίη δῆσεν φρένας: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
καὶ: 4:880: οἱ δ᾽ ἄρα μεσσηγὺς λῆξαν καὶ ἔπαυσαν ἀέθλους
καί: 4:894: γείνατο Τερψιχόρη, Μουσέων μία: καί ποτε Δηοῦς
καὶ: 4:900: τηκεδόνι φθινύθουσαι: ἀπηλεγέως δ᾽ ἄρα καὶ τοῖς
καὶ: 4:908: νῆα δ᾽ ὁμοῦ ζέφυρός τε καὶ ἠχῆεν φέρε κῦμα
καὶ: 4:910: ἀλλὰ καὶ ὧς Τελέοντος ἐὺς πάις, οἶος ἑταίρων
καί: 4:916: Κύπρις ἔτ᾽ ἐν δίναις ἀνερέψατο, καί ῥ᾽ ἐσάωσεν
καί: 4:937: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ Πλαγκτῇσιν ἐνιχρίμψεσθαι ἔμελλον,
καὶ: 4:939: ὑψοῦ ἐπ᾽ αὐτάων σπιλάδων καὶ κύματος ἀγῆς
καὶ: 4:940: ῥώοντ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διασταδὸν ἀλλήλῃσιν.
καὶ: 4:949: ἄλλη ὑπ᾽ ἐξ ἄλλης δέχεται καὶ ἐς ἠέρα πέμπει
καὶ: 4:954: τὰς δὲ καὶ αὐτὸς ἄναξ κορυφῆς ἔπι λισσάδος ἄκρης
καὶ: 4:956: Ἥφαιστος θηεῖτο, καὶ αἰγλήεντος ὕπερθεν
καὶ: 4:968: καὶ τὰ μὲν ἑρσήεντα κατὰ δρία ποιμαίνεσκεν
καὶ: 4:972: πάλλεν ὀπηδεύουσα καλαύροπα. τὰς δὲ καὶ αὐτοὶ
καὶ: 4:974: ἂμ πεδίον καὶ ἕλος λειμώνιον: οὐδέ τις ἦεν
καὶ: 4:977: καὶ μὲν τὰς παράμειβον ἐπ᾽ ἤματι: νυκτὶ δ᾽ ἰούσῃ
καὶ: 4:978: πεῖρον ἁλὸς μέγα λαῖτμα κεχαρμένοι, ὄφρα καὶ αὖτις
καὶ: 4:989: οὔνομα, Φαιήκων ἱερὴ τροφός: ὧς δὲ καὶ αὐτοὶ
καὶ: 4:996: καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἥρωες ἀνὰ πληθὺν κεχάροντο,
καὶ: 4:1000: Κόλχων, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας
καὶ: 4:1005: αὖθί τε καὶ μετέπειτα σὺν Αἰήταο κελεύθῳ.
καὶ: 4:1013: ἐκδώῃς ᾧ πατρὶ κομιζέμεν, εἴ νυ καὶ αὐτὴ
καὶ: 4:1023: δώμασιν, ἄχραντος καὶ ἀκήρατος. ἀλλ᾽ ἐλέαιρε,
καὶ: 4:1026: καὶ παῖδας καὶ κῦδος ἀπορθήτοιο πόληος.’
καὶ: 4:1026: καὶ παῖδας καὶ κῦδος ἀπορθήτοιο πόληος.’
καὶ: 4:1031: ταύρους τ᾽ ἐζεύξασθε, καὶ ἐκ θέρος οὐλοὸν ἀνδρῶν
καὶ: 4:1034: ἥδ᾽ ἐγώ, ἣ πάτρην τε καὶ οὓς ὤλεσσα τοκῆας,
καὶ: 4:1036: ὔμμι δὲ καὶ πάτρην καὶ δώματα ναιέμεν αὖτις
καὶ: 4:1036: ὔμμι δὲ καὶ πάτρην καὶ δώματα ναιέμεν αὖτις
καὶ: 4:1037: ἤνυσα: καὶ γλυκεροῖσιν ἔτ᾽ εἰσόψεσθε τοκῆας
καὶ: 4:1040: δείσατε συνθεσίας τε καὶ ὅρκια, δείσατ᾽ Ἐρινὺν
καὶ: 4:1045: σχέτλιοι ἀτροπίης καὶ ἀνηλέες: οὐδ᾽ ἐνὶ θυμῷ
καὶ: 4:1073: ἡμετέρης νήσοιο καὶ ἀνέρες Αἱμονιῆες:
καὶ: 4:1089: οἷα δὲ καὶ Δανάη πόντῳ ἔνι πήματ᾽ ἀνέτλη,
καί: 4:1096: ‘Ἀρήτη, καί κεν σὺν τεύχεσιν ἐξελάσαιμι
καί: 4:1101: καί κ᾽ ἐθέλων, ἕκαθέν περ, ἐφ᾽ Ἑλλάδι νεῖκος ἄγοιτο.
καὶ: 4:1108: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τὸν μέν ἐπισχεδὸν εὔνασεν ὕπνος.
καὶ: 4:1134: δέξατο, καὶ μέλιτι ξηρὸν περὶ χεῖλος ἔδευσεν,
καί: 4:1136: καί ἑ χολωσαμένη πάσης ἐξήλασε νήσου.
καὶ: 4:1138: νάσσατο, καὶ πόρεν ὄλβον ἀθέσφατον ἐνναέτῃσιν.
καὶ: 4:1141: τιμήεις τε γάμος καὶ ἀοίδιμος. ἄνθεα δέ σφιν
καὶ: 4:1151: κεῖνο καὶ εἰσέτι νῦν ἱερὸν κληίζεται ἄντρον
καὶ: 4:1161: νοστήσας ἐς Ἰωλκὸν ὑπότροπος: ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
καὶ: 4:1166: τῶ καὶ τοὺς γλυκερῇ περ ἰαινομένους φιλότητι
καὶ: 4:1170: ἠιόνες νήσοιο καὶ ἑρσήεσσαι ἄπωθεν
καὶ: 4:1178: τῷ δὲ καὶ ἑξείης πολεμήια τεύχεα δύντες
καὶ: 4:1188: μείλιά τε χρυσοῖο καὶ ἀλλοίην ἐπὶ τοῖσιν
καὶ: 4:1191: εἴδεα καὶ μορφάς, ἐν δέ σφισιν Οἰάγροιο
καὶ: 4:1192: υἱὸν ὑπαὶ φόρμιγγος ἐυκρέκτου καὶ ἀοιδῆς
καὶ: 4:1197: Ἥρη, σεῖο ἕκητι: σὺ γὰρ καὶ ἐπὶ φρεσὶ θῆκας
καὶ: 4:1204: τῶ καὶ ὅτ᾽ ἠλεμάτως Κόλχοι μάθον ἀντιόωντες,
καί: 4:1205: καί σφεας ἠὲ θέμιστας ἑὰς εἴρυσθαι ἄνωγεν,
καὶ: 4:1213: οὔρεα, Νεσταίους τε καὶ Ὤρικον εἰσαφικέσθαι:
καὶ: 4:1216: καὶ Νυμφέων Νομίοιο καθ᾽ ἱερὸν Λ̓πόλλωνος
καὶ: 4:1225: ὄφρ᾽ ἔτι καὶ Λιβύης ἐπὶ πείρασιν ὀτλήσειαν.
καὶ: 4:1228: λαίφεσι καὶ στεινὰς αὐταῖς σὺν Ἐχινάσι νήσους
καὶ: 4:1230: καὶ τότ᾽ ἀναρπάγδην ὀλοὴ βορέαο θύελλα
καὶ: 4:1232: νύκτας ὁμῶς καὶ τόσσα φέρ᾽ ἤματα, μέχρις ἵκοντο
καὶ: 4:1239: πλυμμυρίσ--καὶ γάρ τ᾽ ἀναχάζεται ἠπείροιο
καὶ: 4:1240: ἦ θαμὰ δὴ τόδε χεῦμα, καὶ ἂψ ἐπερεύγεται ἀκτὰς
καὶ: 4:1244: ἠέρα καὶ μεγάλης νῶτα χθονὸς ἠέρι ἶσα,
καὶ: 4:1252: πετράων. ἦ τ᾽ ἂν καὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν ἰοῦσιν
καὶ: 4:1261: τῇδ᾽ ἐπ᾽ ἐρημαίῃ πεπτηότας, εἰ καὶ ἀῆται
καί: 4:1265: καί κεν ἐπισμυγερῶς διὰ δὴ πάλαι ἥδ᾽ ἐκεάσθη
καὶ: 4:1283: αἵματι, καὶ μυκαὶ σηκοῖς ἔνι φαντάζωνται,
καὶ: 4:1284: ὴὲ καὶ ἠέλιος μέσῳ ἤματι νύκτ᾽ ἐπάγῃσιν
καὶ: 4:1293: ἄκμηνοι καὶ ἄπαστοι ἐκείατο νύκτ᾽ ἔπι πᾶσαν
καὶ: 4:1294: καὶ φάος, οἰκτίστῳ θανάτῳ ἔπι. νόσφι δὲ κοῦραι
καί: 4:1303: καί νύ κεν αὐτοῦ πάντες ἀπὸ ζωῆς ἐλίασθεν
καὶ: 4:1304: νώνυμνοι καὶ ἄφαντοι ἐπιχθονίοισι δαῆναι
καί: 4:1327: καί κεν ἔτ᾽ ἠγαθέην ἐς Ἀχαιίδα νοστήσαιτε.’
καὶ: 4:1328: ὧς ἄρ᾽ ἔφαν, καὶ ἄφαντοι ἵν᾽ ἔσταθεν, ἔνθ᾽ ἄρα ταίγε
καὶ: 4:1335: ἦ, καὶ ἀναΐξας ἑτάρους ἐπὶ μακρὸν ἀύτει,
καὶ: 4:1347: αὐχένος ἀμφί τε νῶτα καὶ ἰξύας, ἠύτε κοῦραι,
καὶ: 4:1349: πέπλον ἐρυσσάμεναι κούφῃ χερί, καὶ μ᾽ ἐκέλοντο
καὶ: 4:1357: καὶ δ᾽ ὁπόσ᾽ αὐτοὶ πρόσθεν ἐπὶ χθονὸς ἠδ᾽ ὅσ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
καὶ: 4:1373: ἀλλά μιν ἀστεμφεῖ τε βίῃ καὶ ἀτειρέσιν ὤμοις
καὶ: 4:1380: Πιερίδων, καὶ τήνδε πανατρεκὲς ἔκλυον ὀμφήν,
καὶ: 4:1385: ἤμαθ᾽ ὁμοῦ νύκτας τε. δύην γε μὲν ἢ καὶ ὀιζὺν
καὶ: 4:1393: δίψα δυηπαθίῃ τε καὶ ἄλγεσιν, οὐδ᾽ ἐμάτησαν
καὶ: 4:1406: ἄφνω ὁμοῦ: ταὶ δ᾽ αἶψα κόνις καὶ γαῖα, κιόντων
καὶ: 4:1409: ‘δαίμονες ὦ καλαὶ καὶ ἐύφρονες, ἵλατ᾽, ἄνασσαι,
καὶ: 4:1421: ἐγγύθεν ἀχνυμένους: καὶ δὴ χθονὸς ἐξανέτειλαν
καὶ: 4:1435: καὶ δέμας: ὄσσε δέ οἱ βλοσυρῷ ὑπέλαμπε μετώπῳ:
καὶ: 4:1443: τὴν ὅγ᾽ ἐπιφρασθείς, ἢ καὶ θεοῦ ἐννεσίῃσιν,
καὶ: 4:1445: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἄμφω χεῖρε πέδῳ καὶ στέρνον ἐρείσας
καί: 4:1455: καί πού τις διεροῖς ἐπὶ χείλεσιν εἶπεν ἰανθείς:
καὶ: 4:1456: ‘ὦ πόποι, ἦ καὶ νόσφιν ἐὼν ἐσάωσεν ἑταίρους
καὶ: 4:1459: ἦ, καὶ ἀμειβομένων, οἵ τ᾽ ἄρμενοι ἐς τόδε ἔργον,
καὶ: 4:1473: ἀγχιάλων Χαλύβων: τόθι μιν καὶ Μοῖρ᾽ ἐδάμασσεν.
καί: 4:1474: καί οἱ ὑπὸ βλωθρὴν ἀχερωίδα σῆμα τέτυκται
καὶ: 4:1480: μαστῆρα στείχοντα κιχησέμεν: οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
καὶ: 4:1500: ἔνθα καὶ Ἀμπυκίδην αὐτῷ ἐνὶ ἤματι Μόψον
καὶ: 4:1512: Εὐρυμέδων--καὶ γὰρ τὸ κάλεσκέ μιν οὔνομα μήτηρ--
καὶ: 4:1518: κερκίδα καὶ μυῶνα, πέριξ ὀδύνῃσιν ἑλιχθείς,
καὶ: 4:1519: σάρκα δακὼν ἐχάραξεν. ἀτὰρ Μήδεια καὶ ἄλλαι
καὶ: 4:1541: ῥοίζῳ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κάρη στρέφει, ἐν δέ οἱ ὄσσε
καὶ: 4:1548: καὶ τοὶ μὲν Φοίβου κτέρας ἵδρυον ἐν χθονὶ βάντες:
καὶ: 4:1561: Εὔφημος, καὶ τοῖα παραβλήδην προσέειπεν:
καὶ: 4:1562: ‘Ἀπίδα καὶ πέλαγος Μινώιον εἴ νύ που, ἥρως,
καὶ: 4:1570: φωνήσας πόντον τε καὶ ἀγχιβαθὲς στόμα λίμνης:
καὶ: 4:1586: καὶ δὴ ἐπιπρονέοντο μεμαότες: αὐτὰρ ὁ τείως
καί: 4:1591: καί ῥά οἱ Αἰσονίδην μήλων ὅ τι φέρτατον ἄλλων
καὶ: 4:1592: ἤνωγον ῥέξαι καὶ ἐπευφημῆσαι ἑλόντα.
καί: 4:1593: αἶψα δ᾽ ὅγ᾽ ἐσσυμένως ἐκρίνατο, καί μιν ἀείρας
καὶ: 4:1598: ἵλαθι, καὶ νόστοιο τέλος θυμηδὲς ὄπαζε.’
καὶ: 4:1609: κράατος, ἀμφί τε νῶτα καὶ ἰξύας ἔστ᾽ ἐπὶ νηδὺν
καὶ: 4:1611: αὐτὰρ ὑπαὶ λαγόνων δίκραιρά οἱ ἔνθα καὶ ἔνθα
καὶ: 4:1618: ἔνθα μὲν Ἀργῷός τε λιμὴν καὶ σήματα νηὸς
καὶ: 4:1632: παννύχιοι καὶ ἐπ᾽ ἦμαρ, ἐπ᾽ ἤματι δ᾽ αὖτις ἰοῦσαν
καὶ: 4:1643: ἀλλ᾽ ἤτοι τὸ μὲν ἄλλο δέμας καὶ γυῖα τέτυκτο
καὶ: 4:1646: λεπτὸς ὑμὴν ζωῆς ἔχε πείρατα καὶ θανάτοιο.
καί: 4:1649: καί νύ κ᾽ ἐπισμυγερῶς Κρήτης ἑκὰς ἠέρθησαν,
καὶ: 4:1650: ἀμφότερον δίψῃ τε καὶ ἄλγεσι μοχθίζοντες,
καὶ: 4:1653: ἄνδρα τόν, ὅστις ὅδ᾽ ἐστί, καὶ εἰ παγχάλκεον ἴσχει
καὶ: 4:1657: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τοὶ μὲν ὑπὲκ βελέων ἐρύσαντο
καὶ: 4:1673: ἀντιάει, καὶ δή τις ἀπόπροθεν ἄμμε χαλέπτει.
καὶ: 4:1690: ὕδωρ τ᾽ εἰσαφύσαντο καὶ εἰσέβαν, ὥς κεν ἐρετμοῖς
καὶ: 4:1711: ἔνθ᾽ εὐνὰς ἐβάλοντο καὶ ἔσχεθον: αὐτίκα δ᾽ Ἠὼς
καὶ: 4:1725: κερτομίη καὶ νεῖκος ἐπεσβόλον. ἐκ δέ νυ κείνης
καὶ: 4:1747: ‘ὦ πέπον, ἦ μέγα δή δε καὶ ἀγλαὸν ἔμμορε κῦδος.
καὶ: 4:1767: ἄμφθ γὰρ χρειώ τε καὶ ἄσπετος οὖρος ἔπειγεν.
καίειν: 2:1177: μήλων τ᾽ ἠδὲ βοῶν τῇδ᾽ ἐσχάρῃ ἱερὰ καίειν:
καιέμεν: 3:204: ἀνέρας οἰχομένους πυρὶ καιέμεν: οὐδ᾽ ἐνὶ γαίῃ
καῖεν: 4:711: καῖεν ἐπ᾽ εὐχωλῇσι παρέστιος, ὄφρα χόλοιο
Καινέα: 1:59: Καινέα γὰρ ζῶόν περ ἔτι κλείουσιν ἀοιδοὶ
Καινεΐδης: 1:58: Καινεΐδης, ἐσθλὸς μέν, ἑοῦ δ᾽ οὐ πατρὸς ἀμείνων.
καῖον: 1:435: καῖον ἐπὶ σχίζῃσιν: ὁ δ᾽ ἀκρήτους χέε λοιβὰς
καῖον: 2:702: καῖον, ἐπικλείοντες Ἑώιον Ἀπόλλωνα.
καιρὸν: 1:382: βήσαθ᾽, ἵν᾽ ὀτρύνειε νέους κατὰ καιρὸν ἐρύσσαι:
κάκ᾽: 3:799: πότμῳ ἀνωίστῳ, κάκ᾽ ἐλέγχεα πάντα φυγοῦσαν,
κακὰ: 1:1176: εἰσορόων κακὰ πολλὰ ἑῇ ἠρήσατο γαστρί:
κακὰς: 4:413: ἀμπλακίῃ, θεόθεν δὲ κακὰς ἤνυσσα μενοινάς.
κἀκεῖθεν: 4:1729: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κἀκεῖθεν ὑπεύδια πείσματ᾽ ἔλυσαν,
κἀκεῖνα: 1:996: δὴ γάρ που κἀκεῖνα θεὰ τρέφεν αἰνὰ πέλωρα
κἀκεῖνος: 4:1439: ἤλυθε δ᾽ οὖν κἀκεῖνος, ἅ τε χθόνα πεζὸς ὁδεύων,
κἀκείνους: 1:83: ὁππότε κἀκείνους Λιβύῃ ἔνι ταρχύσαντο,
κἀκείνῳ: 1:972: ἶσόν που κἀκείνῳ ἐπισταχύεσκον ἴουλοι,
κακὴ: 1:661: ἀτρεκέως γνώωσι, κακὴ δ᾽ ἐπὶ πολλὸν ἵκηται
κακῇ: 2:66: νήπιοι ὕστατα κεῖνα κακῇ δήσαντες ἐν αἴσῃ.
κακῇ: 2:116: οὔπω κηρὶ κακῇ πεπρωμένον: ἦ τάχ᾽ ἔμελλεν
κακῇ: 2:233: μίμνειν καὶ μίμνοντα κακῇ ἐνὶ γαστέρι θέσθαι.
κακῇ: 2:751: αὐτῇσιν νήεσσι, κακῇ χρίμψαντας ἀέλλῃ.
κακῇ: 3:470: οὕνεκεν οὔ οἱ ἔγωγε κακῇ ἐπαγαίομαι ἄτῃ.’
κακῇ: 3:702: μή σφε κακῇ ὑπὸ κηρὶ διαρραισθέντας ἰδέσθαι
κακὴν: 1:279: δειλὴ ἐγὼ Πελίαο κακὴν βασιλῆος ἐφετμήν,
κακήν: 2:22: ‘ἴσχεο νῦν, μηδ᾽ ἄμμι κακήν, ὅτις εὔχεαι εἶναι,
κακὴν: 2:477: ἀλλ᾽ ὅγε πατρὸς ἑοῖο κακὴν τίνεσκεν ἀμοιβὴν
κακὴν: 2:625: ἤμβροτον ἀασάμην τε κακὴν καὶ ἀμήχανον ἄτην.
κακὴν: 2:891: τῶ καὶ ὁμοῦ φθιμένοισι κακὴν προτιόσσομαι ἄτην,
κακῆς: 3:430: ῥίγιον ἀνθρώποισι κακῆς ἐπικείσετ᾽ ἀνάγκης,
κακοῖς: 1:445: ὧδε κακοῖς δεδαὼς ἔτι καὶ πάρος οἰωνοῖσιν
κακοῖσιν: 2:222: πρὸς δ᾽ ἔτι πικρότατον κρέμαται κακὸν ἄλλο κακοῖσιν.
κακόμαντι: 3:935: ἔρροις, ὦ κακόμαντι, κακοφραδές: οὔτε σε Κύπρις,
κακὸν: 1:82: ὡς οὐκ ἀνθρώποισι κακὸν μήκιστον ἐπαυρεῖν,
κακὸν: 1:251: ‘δειλὴ Ἀλκιμέδη, καὶ σοὶ κακὸν ὀφέ περ ἔμπης
κακὸν: 1:258: ἀνδρομέην προέηκε κακὸν τέρας, ὥς κεν ἀνίας
κακὸν: 1:291: ὠισάμην, εἰ Φρίξος ἐμοὶ κακὸν ἔσσετ᾽ ἀλύξας.’
κακὸν: 1:809: πῆμα κακὸν προύβαινεν. ἀτιμάζοντο δὲ τέκνα
κακὸν: 2:172: φεύξεσθαι κακὸν οἶτον, ἐπεὶ μάλα μεσσόθι νηὸς
κακὸν: 2:222: πρὸς δ᾽ ἔτι πικρότατον κρέμαται κακὸν ἄλλο κακοῖσιν.
κακὸν: 2:339: ἀθανάτοις. οὐ γάρ κε κακὸν μόρον ἐξαλέαισθε
κακὸν: 2:1191: τεῦξεν. ἀτὰρ κείνην γε κακὸν διὰ κῦμ᾽ ἐκέδασσεν,
κακὸν: 3:64: ὄφρα μὴ ἐγγελάσῃ Πελίης κακὸν οἶτον ἀλύξας,
κακόν: 3:129: ‘τίπτ᾽ ἐπιμειδιάᾳς, ἄφατον κακόν; ἦέ μιν αὔτως
κακὸν: 3:527: λώιον, ἢ κακὸν οἶτον ἀφειδήσαντας ἑλέσθαι.
κακὸν: 3:637: δείδια, μὴ μέγα δή τι φέρῃ κακὸν ἥδε κέλευθος
κακὸν: 3:783: λωφήσειν ἀχέων: τότε δ᾽ ἂν κακὸν ἄμμι πέλοιτο,
κακὸν: 3:1134: ὄφρα κακὸν Πελίῃ ἱερὴν ἐς Ἰωλκὸν ἵκοιτο
κακὸν: 3:1161: οἷον ἑῇ κακὸν ἔργον ἐπιξυνώσατο βουλῇ.
κακὸν: 4:242: Ἥρης, ὄφρ᾽ ὤκιστα κακὸν Πελίαο δόμοισιν
κακὸν: 4:737: ‘σχετλίη, ἦ ῥα κακὸν καὶ ἀεικέα μήσαο νόστον.
κακὸν: 4:742: ἄλλο μὲν οὔτι κακὸν μητίσομαι ἐνθάδ᾽ ἰούσῃ:
κακόν: 4:1079: φάρμακά οἱ: σχεδόθεν δὲ κακῷ κακόν, οἷά τε πολλὰ
κακὸν: 4:1667: τρὶς δὲ λιταῖς: θεμένη δὲ κακὸν νόον, ἐχθοδοποῖσιν
κακορρέκτῃσιν: 3:595: υἱῆας Φρίξοιο, κακορρέκτῃσιν ὀπηδοὺς
κακὸς: 2:895: ἀκλειῶς κακὸς οἶτος, ἐτώσια γηράσκοντας.’
κακότητα: 1:692: αὔτως, ἣ θέμις ἐστί, πάρος κακότητα πελάσσαι.
κακότητα: 1:796: πυροφόρους ἀρόωσι γύας. κακότητα δὲ πᾶσαν
κακότητα: 2:1163: λίσσεσθ᾽ εὐμενέοντας ἐπαρκέσσαι κακότητα.
κακότητα: 3:182: ὧδε γὰρ ἐξ αὐτοῖο πάρος κακότητα δαέντες
κακότητα: 4:15: ληθέμεν, αἶψα δὲ πᾶσαν ἀναπλήσειν κακότητα.
κακότητι: 2:412: ἥρως Αἴσονος υἱὸς ἀμηχανέων κακότητι:
κακότητι: 2:1132: ἀνέρας οἰκτείραντας ὁμήλικας ἐν κακότητι.
κακότητι: 2:1142: τὸν δ᾽ Ἄργος προσέειπεν ἀμηχανέων κακότητι:
κακότητι: 3:95: καὶ δή οἱ μενέηνα, περισχομένη κακότητι,
κακότητι: 3:423: ἧστ᾽ αὔτως ἄφθογγος, ἀμηχανέων κακότητι.
κακότητι: 3:476: πείρης δ᾽ οὐ μάλ᾽ ἔοικε μεθιέμεν ἐν κακότητι.
κακότητος: 1:296: ὧδε λίην, ἐπεὶ οὐ μὲν ἐρητύσεις κακότητος
κακότητος: 3:608: ἠδ᾽ αὐτούς, ἵνα μήτις ὑπὲκ κακότητος ἀλύξῃ.
κακότητος: 3:1126: καὶ θαλεροὶ κακότητος ἄδην ἐσάωθεν ἀκοῖται.
κακότητος: 4:1257: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: μετὰ δ᾽ αὐτὸς ἀμηχανίῃ κακότητος
κακοφραδές: 3:935: ἔρροις, ὦ κακόμαντι, κακοφραδές: οὔτε σε Κύπρις,
κακῷ: 1:1064: οὗ πόσιος μετόπισθε: κακῷ δ᾽ ἐπὶ κύντερον ἄλλο
κακῷ: 1:1269: ἵησιν μύκημα, κακῷ βεβολημένος οἴστρῳ:
κακῷ: 1:1337: ‘ὦ πέπον, ἦ μάλα δή με κακῷ ἐκυδάσσαο μύθῳ,
κακῷ: 4:450: πῶς γὰρ δὴ μετιόντα κακῷ ἐδάμασσεν ὀλέθρῳ
κακῷ: 4:1079: φάρμακά οἱ: σχεδόθεν δὲ κακῷ κακόν, οἷά τε πολλὰ
κακῶν: 1:255: νειόθι γαίης κεῖτο, κακῶν ἔτι νῆις ἀέθλων.
κακῶν: 3:770: ‘δειλὴ ἐγώ, νῦν ἔνθα κακῶν ἢ ἔνθα γένωμαι;
κακῶν: 3:996: δή ποτε καὶ Θησῆα κακῶν ὑπελύσατ᾽ ἀέθλων
κακῶν: 4:229: ἠέλιον καὶ Ζῆνα κακῶν ἐπιμάρτυρας ἔργων
κακώτερον: 3:79: ‘πότνα θεά, μή τοί τι κακώτερον ἄλλο πέλοιτο
κακώτερον: 3:909: δῶρα φέρων, τῷ δ᾽ αὖτε κακώτερον ἄλλο πόρωμεν
κακώτερον: 3:1081: Αἰήτης προβάλῃσι κακώτερον ἄμμιν ἄεθλον.
κακωτέρῳ: 3:421: ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν γεγαῶτα κακωτέρῳ ἀνέρι εἶξαι.’
καλὰ: 1:578: καλὰ μελιζόμενος νόμιον μέλος, ὧς ἄρα τοίγε
καλὰ: 1:879: ὡς δ᾽ ὅτε λείρια καλὰ περιβρομέουσι μέλισσαι
καλὰ: 2:684: ἀντίον αὐγάσσασθαι ἐς ὄμματα καλὰ θεοῖο.
καλὰ: 3:897: μειλιχίῃ, τὰ δὲ καλὰ τερείνης ἄνθεα ποίης
καλά: 3:1104: ‘Ἑλλάδι που τάδε καλά, συνημοσύνας ἀλεγύνειν.
καλὰ: 4:45: στειλαμένη καὶ καλὰ παρήια, δεξιτερῇ δὲ
καλὰ: 4:432: ἀκροχάλιξ οἴνῳ καὶ νέκταρι, καλὰ μεμαρπὼς
καλὰ: 4:1298: ἢ ὅτε καλὰ νάοντος ἐπ᾽ ὀφρύσι Πακτωλοῖο
καλὰ: 4:1300: ἑρσήεις βρέμεται ποταμοῖό τε καλὰ ῥέεθρα:
καλαὶ: 4:1409: ‘δαίμονες ὦ καλαὶ καὶ ἐύφρονες, ἵλατ᾽, ἄνασσαι,
Κάλαΐς: 1:211: Ζήτης αὖ Κάλαΐς τε Βορήιοι υἷες ἵκοντο,
Κάλαΐς: 2:282: ὧς Ζήτης Κάλαΐς τε μάλα σχεδὸν ἀίσσοντες
καλαμητόμον: 4:985: κλείουσι χθονίης καλαμητόμον ἔμμεναι ἅρπην.
Καλαύρειαν: 3:1242: καί τε Καλαύρειαν μετὰ δῆθ᾽ ἅμα νίσσεται ἵπποις,
καλαύροπά: 2:33: αὐτῇσιν περόνῃσι καλαύροπά τε τρηχεῖαν
καλαύροπα: 4:972: πάλλεν ὀπηδεύουσα καλαύροπα. τὰς δὲ καὶ αὐτοὶ
καλέειν: 1:713: Ὑψιπύλη, καλέειν νηὸς πρόμον, ὅστις ὄρωρεν,
καλέεσθαι: 3:844: φάρμακον, ὅ ῥά τέ φασι Προμήθειον καλέεσθαι.
καλέεσθαι: 4:796: μήποτέ σ᾽ ἀθανάτοιο θεοῦ καλέεσθαι ἄκοιτιν.
καλέεσθε: 4:1411: εἴτε καταχθονίαις, εἴτ᾽ οἰοπόλοι καλέεσθε
καλέεσκον: 3:1098: παρθενικὴν καλέεσκον ἐπήρατον, ἥν μ᾽ ἐρεείνεις;
κάλει: 4:841: κυανέου πόντοιο: κάλει δ᾽ ἐπαμυνέμεν ἄλλας
καλέονται: 4:115: ποιήεντ᾽ ἀνὰ χῶρον, ἵνα κριοῦ καλέονται
καλέονται: 4:551: Αὐσονίην νήσους τε Λιγυστίδας, αἳ καλέονται
καλέονται: 4:858: νῆα διὲκ πέτρας, αἵ τε Πλαγκταὶ καλέονται,
καλέοντες: 2:297: νήσους τοῖό γ᾽ ἕκητι, πάρος Πλωτὰς καλέοντες.
καλέοντες: 4:284: Ἴστρον μιν καλέοντες ἑκὰς διετεκμήραντο:
καλέοντο: 4:1147: αἱ μέν τ᾽ Αἰγαίου ποταμοῦ καλέοντο θύγατρες:
καλέουσα: 4:146: ὕπνον ἀοσσητῆρα, θεῶν ὕπατον, καλέουσα
καλέουσι: 2:361: πάντοθεν ἠλίβατος, καί μιν καλέουσι Κάραμβιν,
καλέουσι: 3:1340: λείπεται ἐξ ἠοῦς, καλέουσι δὲ κεκμηῶτες
καλέουσι: 4:312: σχίζονται προχοαί. τὴν μὲν καλέουσι Νάρηκος:
καλέουσιν: 1:941: Λ̓́ρκτων μιν καλέουσιν ὄρος περιναιετάοντες:
καλέουσιν: 1:1068: πάντα τάγε κρήνην τεῦξαν θεαί, ἣν καλέουσιν
καλέουσιν: 1:1221: αἶψα δ᾽ ὅγε κρήνην μετεκίαθεν, ἣν καλέουσιν
καλέουσιν: 2:382: κάλινα καὶ πύργους εὐπηγέας, οὓς καλέουσιν
καλέουσιν: 2:508: ἔνθα δ᾽ Ἀρισταῖον Φοίβῳ τέκεν, ὃν καλέουσιν
καλέουσιν: 2:673: φέγγος, ὅτ᾽ ἀμφιλύκην μιν ἀνεγρόμενοι καλέουσιν,
καλέουσιν: 2:912: ἠδὲ καὶ Αὐλίον ἄντρον ἐπωνυμίην καλέουσιν.
καλέουσιν: 3:559: οἳ Κύπριν καλέουσιν ἐπίρροθον ἄμμι πέλεσθαι,
καλέουσιν: 3:1089: Αἱμονίην δὴ τήνγε περικτίονες καλέουσιν.
καλέουσιν: 4:175: γίγνεται, ἥν τ᾽ ἀγρῶσται ἀχαιινέην καλέουσιν,
κάλεσκέ: 4:1512: Εὐρυμέδων--καὶ γὰρ τὸ κάλεσκέ μιν οὔνομα μήτηρ--
καλεσσαμένη: 1:848: τόν ῥα καλεσσαμένη διεπέφραδεν Ὑψιπύλεια:
καλεσσαμένη: 4:1112: σῖγα δ᾽ ἑὸν κήρυκα καλεσσαμένη προσέειπεν,
καλέων: 4:1701: ῥύσασθαι καλέων: κατὰ δ᾽ ἔρρεεν ἀσχαλόωντι
καλὴ: 2:921: τοῖος ἐών, οἷος πόλεμόνδ᾽ ἴεν: ἀμφὶ δὲ καλὴ
καλὴν: 1:325: Ἄργος Ἀρεστορίδης λάχνῃ μέλαν: αὐτὰρ ὁ καλὴν
καλήν: 4:890: καλήν, Ἀνθεμόεσσαν ἐσέδρακον, ἔνθα λίγειαι
καλῆς: 1:789: ἐσσυμένως καλῆς διὰ παστάδος εἷσεν ἄγουσα
καλιῇ: 1:170: πατροπάτωρ Ἀλεὸς μυχάτῃ ἐνέκρυψε καλιῇ,
καλιῇ: 4:1093: ὀρφναίῃ ἐνὶ χαλκὸν ἀλετρεύουσα καλιῇ.’
κάλινα: 2:382: κάλινα καὶ πύργους εὐπηγέας, οὓς καλέουσιν
κάλλεϊ: 1:1230: κάλλεϊ καὶ γλυκερῇσιν ἐρευθόμενον χαρίτεσσιν.
κάλλεϊ: 3:444: κάλλεϊ καὶ χαρίτεσσιν: ἐπ᾽ αὐτῷ δ᾽ ὄμματα κούρη
κάλλεος: 3:117: κάλλεος ἱμερθείς. ἀμφ᾽ ἀστραγάλοισι δὲ τώγε
καλλινάοιο: 1:1228: ἡ δὲ νέον κρήνης ἀνεδύετο καλλινάοιο
Καλλιόπη: 1:24: Καλλιόπη Θρήικι φατίζεται εὐνηθεῖσα
κάλλιπε: 1:105: Τῖφυς δ᾽ Ἁγνιάδης Σιφαέα κάλλιπε δῆμον
κάλλιπε: 4:29: κάλλιπε παρθενίης, ἀδινῇ δ᾽ ὀλοφύρατο φωνῇ:
κάλλιπε: 4:434: Κνωσσόθεν ἑσπομένην Δίῃ ἔνι κάλλιπε νήσῳ.
κάλλιπεν: 1:11: κάλλιπεν αὖθι πέδιλον ἐνισχόμενον προχοῇσιν.
κάλλιπεν: 4:5: φύζαν ἀεικελίην, ᾗ κάλλιπεν ἔθνεα Κόλχων.
κάλλιπον: 1:559: οἱ δ᾽ ὅτε δὴ λιμένος περιηγέα κάλλιπον ἀκτὴν
κάλλιπον: 2:768: Μυσίδα δ᾽ ὡς ἀφίκοντο Κίον θ᾽, ὅθι κάλλιπον ἥρω
κάλλιπον: 2:996: ἤλυθον: οἱ δ᾽ ἀνέμῳ περιηγέα κάλλιπον ἀκτήν,
κάλλιπον: 3:1232: ἀνδρῶν ἡρώων, ὅτε κάλλιπον Ἡρακλῆα
κάλλισται: 2:41: ἀστέρι Τυνδαρίδης, οὗπερ κάλλισται ἔασιν
καλλίστη: 4:1756: καλλίστη, παίδων ἱερὴ τροφὸς Εὐφήμοιο,
καλλίστην: 4:1761: καλλίστην ἐπὶ νῆσον, ἀμείψατο δ᾽ οὔνομα Θήρης
Καλλιχόροιο: 2:906: ὦκα δὲ Καλλιχόροιο παρὰ προχοὰς ποταμοῖο
Καλλίχορον: 2:911: ἐξ οὗ Καλλίχορον ποταμὸν περιναιετάοντες
καλὸν: 1:778: καλὸν ἐρευθόμενος, γάνυται δέ τε ἠιθέοιο
καλὸν: 2:704: καλὸν Ἰηπαιήον᾽ Ἰηπαιήονα Φοῖβον
καλὸν: 2:715: ἔνθεν δὴ τόδε καλὸν ἐφύμνιον ἔπλετο Φοίβῳ.
καλὸν: 2:871: ‘Αἰακίδη, πῶς καλὸν ἀφειδήσαντας ἀέθλων
καλὸν: 3:725: φοινίχθη δ᾽ ἄμυδις καλὸν χρόα, κὰδ δέ μιν ἀχλὺς
καλόν: 3:832: καλόν, ἐυγνάμπτοισιν ἀρηρέμενον περόνῃσιν:
καλὸν: 3:991: οὔνομα καὶ καλὸν τεύχων κλέος: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι
καλὸν: 4:170: χαίρει δερκομένης καλὸν σέλας: ὧς τότ᾽ Ἰήσων
Καλὸν: 4:306: Ἄψυρτος, Καλὸν δὲ διὰ στόμα πεῖρε λιασθείς.
Καλὸν: 4:313: τὴν δ᾽ ὑπὸ τῇ νεάτῃ, Καλὸν στόμα. τῇ δὲ διαπρὸ
Καλὸς: 1:954: Θρηικίοις, Καλὸς δὲ λιμὴν ὑπέδεκτο θέουσαν.
καλὸς: 3:957: ὃς δή τοι καλὸς μὲν ἀρίζηλός τ᾽ ἐσιδέσθαι
καλὸς: 3:959: ὧς ἄρα τῇ καλὸς μὲν ἐπήλυθεν εἰσοράασθαι
Κάλπην: 2:661: ἠιόνας πεδίον τε, βαθυρρείοντά τε Κάλπην
κάλπιδι: 1:1207: τόφρα δ᾽ Ὕλας χαλκέῃ σὺν κάλπιδι νόσφιν ὁμίλου
κάλπιν: 1:1234: αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς τὰ πρῶτα ῥόῳ ἔνι κάλπιν ἔρεισεν
καλύβῃσιν: 1:775: ὅν ῥά τε νηγατέῃσιν ἐεργόμεναι καλύβῃσιν
Καλυδῶνος: 1:190: Οἰνεΐδης δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἀφορμηθεὶς Καλυδῶνος
καλύπτρην: 3:445: λοξὰ παρὰ λιπαρὴν σχομένη θηεῖτο καλύπτρην,
καλύπτρην: 3:833: ἀμβροσίῳ δ᾽ ἐφύπερθε καρήατι βάλλε καλύπτρην
καλύπτρην: 4:473: αἷμα κατ᾽ ὠτειλὴν ὑποΐσχετο: τῆς δὲ καλύπτρην
καλύπτρης: 1:760: βούπαις οὔπω πολλός, ἑὴν ἐρύοντα καλύπτρης
καλυψαμένη: 4:466: ἔμπαλιν ὄμματ᾽ ἔνεικε, καλυψαμένη ὀθόνῃσιν,
καλυψάμενοι: 4:1292: ἐν δὲ κάρη πέπλοισι καλυψάμενοι σφετέροισιν
καλυψάμενος: 1:264: ἐντυπὰς ἐν λεχέεσσι καλυψάμενος γοάασκεν.
καλύψαντες: 1:434: κὰδ δ᾽ ἄμυδις τάγε πάντα καλύψαντες πύκα δημῷ
καλύψας: 1:218: λυγαίοις ἐδάμασσε περὶ νεφέεσσι καλύψας.
καλύψει: 2:894: πετράων ἔκτοσθε, κατ᾽ αὐτόθι δ᾽ ἄμμε καλύψει
καλύψῃ: 1:1292: ὄφρα τὸ κείνου κῦδος ἀν᾽ Ἑλλάδα μή σε καλύψῃ,
Καλυψὼ: 4:572: Νυμφαίην παράμειβον, ἵνα κρείουσα Καλυψὼ
καλῷ: 4:58: οὐδ᾽ οἴη καλῷ περιδαίομαι Ἐνδυμίωνι:
κάλωας: 1:566: ἐν δὲ λιγὺς πέσεν οὖρος: ἐπ᾽ ἰκριόφιν δὲ κάλωας
κάλωας: 1:1277: εὐναίας ἐρύσαντες ἀνεκρούσαντο κάλωας.
κάλωες: 2:727: δερκόμενοι παράμειβον: ὑπὸ πνοιῇ δὲ κάλωες
καματηρὸν: 2:87: ἱδρῶ ἅλις, καματηρὸν ἀυτμένα φυσιόωντε.
καμάτοιο: 1:104: ῥηίτερον καμάτοιο τέλος πάντεσσιν ἔθεντο.
καμάτοιο: 1:1271: συνεχέως, ὁτὲ δ᾽ αὖτε μεταλλήγων καμάτοιο
καμάτοιο: 1:1353: μήποτε μαστεύοντες ἀπολλήξειν καμάτοιο.
καμάτοιο: 2:432: Ζήτης δ᾽ ἱεμένοισιν, ἔτ᾽ ἄσπετον ἐκ καμάτοιο
καμάτοιο: 4:37: οὐδέ νύ πω μογεροῖο πεπείρηται καμάτοιο,
καμάτοιο: 4:1582: ἀλλ᾽ ἴτε γηθόσυνοι, καμάτοιο δὲ μήτις ἀνίη
καμάτοισι: 4:384: στρευγόμενος καμάτοισι: δέρος δέ τοι ἶσον ὀνείροις
καμάτοισιν: 2:214: υἱέ, καὶ ἀργαλέοισιν ἀνάπτομαι ἐν καμάτοισιν.
καμάτοισιν: 4:991: τοὺς Ἀργὼ πολέεσσιν ἐνισχομένη καμάτοισιν
καμάτοισιν: 4:1274: Ζεὺς ἐθέλει καμάτοισιν ἐφ᾽ ἡμετέροισι τελέσσαι.’
καμάτοισιν: 4:1372: νωλεμὲς ἀργαλέοισιν ὀιζύει καμάτοισιν.
καμάτοισιν: 4:1431: δεῦρ᾽ ἔμολεν καμάτοισιν ὁ κύντατος, ὅστις ἀπούρας
κάματον: 2:1010: λιγνύι καὶ καπνῷ κάματον βαρὺν ὀτλεύουσιν.
κάματον: 3:960: Αἰσονίδης, κάματον δὲ δυσίμερον ὦρσε φαανθείς.
κάματόν: 4:1: αὐτὴ νῦν κάματόν γε, θεά, καὶ δήνεα κούρης
καμάτου: 3:274: ὃς καμάτου μεθίεσκεν, ὑποδρήσσων βασιλῆι.
καμάτῳ: 2:47: μηδ᾽ ἄμυδις καμάτῳ τε καὶ εἰρεσίῃ βαρύθοιεν
καμάτῳ: 2:675: Θυνιάδος, καμάτῳ πολυπήμονι βαῖνον ἔραζε.
καμάτῳ: 3:289: στηθέων ἐκ πυκιναὶ καμάτῳ φρένες, οὐδέ τιν᾽ ἄλλην
καμάτων: 2:1009: ἠὼς ἀντέλλει καμάτων ἄτερ, ἀλλὰ κελαινῇ
καμάτων: 4:364: σῶν ἕνεκεν καμάτων, ἵνα μοι σόος ἀμφί τε βουσὶν
καμάτων: 4:1318: ὑμετέρων καμάτων, ὅσ᾽ ἐπὶ χθονός, ὅσσα τ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
καμάτων: 4:1774: ὑμετέρων καμάτων: ἐπεὶ οὔ νύ τις ὔμμιν ἄεθλος
κάμε: 1:111: αὐτὴ γὰρ καὶ νῆα θοὴν κάμε: σὺν δέ οἱ Ἄργος
κάμε: 3:230: καί οἱ χαλκόποδας ταύρους κάμε, χάλκεα δέ σφεων
καμέειν: 1:19: Ἄργον Ἀθηναίης καμέειν ὑποθημοσύνῃσιν.
καμέεσθαι: 3:580: ἄνδρα τόν, ὅς ῥ᾽ ὑπέδεκτο βαρὺν καμέεσθαι ἄεθλον,
κάμεν: 3:340: νῆα δ᾽ Ἀθηναίη Παλλὰς κάμεν, οὐ μάλα τοίην,
κάμῃσιν: 1:1247: ἔλσαν: ὁ δὲ στενάχων βρέμει ἄσπετον, ὄφρα κάμῃσιν:
κάμμορε: 4:1316: ‘κάμμορε, τίπτ᾽ ἐπὶ τόσσον ἀμηχανίῃ βεβόλησαι;
κάμοι: 2:473: εὖτε γὰρ οὖν ὡς πλεῖστα κάμοι καὶ πλεῖστα μογήσαι,
κάμοιεν: 3:81: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον, ὅ κεν χέρες αἵγε κάμοιεν
κάμον: 4:424: πορφύρεον. τὸν μέν ῥα Διωνύσῳ κάμον αὐταὶ
κάμον: 4:1030: ὧν κάμον ὑμετέροισιν, ἀτύζομαι: ἧς ἰότητι
καμόντα: 1:1322: πέπρωται Μυσοῖσι περικλεὲς ἄστυ καμόντα
καμόντα: 2:486: ἀμπλακίην ἔγνων: βωμὸν δ᾽ ἐκέλευσα καμόντα
καμόντες: 4:653: νῆσον, ἵνα ψηφῖσιν ἀπωμόρξαντο καμόντες
καμόντων: 2:1275: γαίῃ τ᾽ ἐνναέταις τε θεοῖς ψυχαῖς τε καμόντων
καμπύλα: 2:594: ἠύτε καμπύλα τόξα, βιαζομένων ἡρώων.
Καναστραίην: 1:599: κλίτεα Παλλήναια, Καναστραίην ὑπὲρ ἄκρην,
καναχηδὰ: 3:71: χείμαρροι καναχηδὰ κυλινδόμενοι φορέοντο.
κανάχησεν: 4:905: κραιπνὸν ἐυτροχάλοιο μέλος κανάχησεν ἀοιδῆς,
Κάνηθος: 1:77: αὐτὰρ ἀπ᾽ Εὐβοίης Κάνθος κίε, τόν ῥα Κάνηθος
Κάνθε: 4:1483: Κάνθε, σὲ δ᾽ οὐλόμεναι Λιβύῃ ἔνι Κῆρες ἕλοντο.
Κάνθον: 4:1495: ὃς τότε Κάνθον ἔπεφνεν ἐπὶ ῥήνεσσιν ἑοῖσιν.
Κάνθος: 1:77: αὐτὰρ ἀπ᾽ Εὐβοίης Κάνθος κίε, τόν ῥα Κάνηθος
Κάνθος: 4:1465: ὄσσε βαλεῖν: πέμπτος δὲ μετὰ σφίσιν ἔσσυτο Κάνθος.
κανόνεσσι: 1:724: Ἀργοῦς, καὶ κανόνεσσι δάε ζυγὰ μετρήσασθαι.
καπνιόωσιν: 2:131: ἠὲ μελισσοκόμοι πέτρῃ ἔνι καπνιόωσιν,
καπνοῖο: 4:140: καπνοῖο στροφάλιγγες ἀπείριτοι εἱλίσσονται,
καπνῷ: 1:858: καπνῷ κνισήεντι περίπλεον: ἔξοχα δ᾽ ἄλλων
καπνῷ: 2:134: καπνῷ τυφόμεναι πέτρης ἑκὰς ἀίσσουσιν:
καπνῷ: 2:1010: λιγνύι καὶ καπνῷ κάματον βαρὺν ὀτλεύουσιν.
καπνῷ: 3:1290: καρτερὰ λιγνυόεντι πέριξ εἰλυμένα καπνῷ,
καπνῷ: 4:925: καπνῷ δ᾽ ἀχλυόεις αἰθὴρ πέλεν, οὐδέ κεν αὐγὰς
κάππεσε: 4:1686: ὕστερον αὖτ᾽ ἀμενηνὸς ἀπείρονι κάππεσε δούπῳ.
κάπριον: 1:126: τὴν ὁδόν, ᾗ ζωὸν φέρε κάπριον, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ βήσσῃς
κάπριος: 2:822: κάπριος ἀργιόδων, ὀλοὸν τέρας, ὅν ῥα καὶ αὐταὶ
καπρίου: 2:832: καπρίου: ἔσσυτο δ᾽ αὖτις ἐναντίος: ἀλλά μιν Ἴδας
Κάραμβιν: 2:361: πάντοθεν ἠλίβατος, καί μιν καλέουσι Κάραμβιν,
Κάραμβιν: 2:945: ἔνθεν δ᾽ αὖτε Κάραμβιν ἅμ᾽ ἠελίοιο βολῇσιν
Κάραμβιν: 4:300: οὔρεα Παφλαγόνων θηεύμενοι. οὐδὲ Κάραμβιν
κάρη: 1:427: ἤτοι ὁ μὲν ῥοπάλῳ μέσσον κάρη ἀμφὶ μέτωπα
κάρη: 1:739: οὔρεος ἠλιβάτοιο κάρη, μογέοντι ἐοικώς:
κάρη: 1:1312: ὕψι δὲ λαχνῆέν τε κάρη καὶ στήθε᾽ ἀείρας
κάρη: 3:151: ‘ἴστω νῦν τόδε σεῖο φίλον κάρη ἠδ᾽ ἐμὸν αὐτῆς,
κάρη: 3:707: σὺν δὲ κάρη κόλποις περικάββαλεν. ἔνθ᾽ ἐλεεινὸν
κάρη: 4:164: φαρμάκῳ ἔψηχεν θηρὸς κάρη, εἰσόκε δή μιν
κάρη: 4:661: εὗρον ἁλὸς νοτίδεσσι κάρη ἐπιφαιδρύνουσαν:
κάρη: 4:1292: ἐν δὲ κάρη πέπλοισι καλυψάμενοι σφετέροισιν
κάρη: 4:1541: ῥοίζῳ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κάρη στρέφει, ἐν δέ οἱ ὄσσε
καρήασιν: 2:584: ἤμυσαν λοξοῖσι καρήασιν. εἴσατο γάρ ῥα
καρήασιν: 3:1397: βριθόμενοι πλαδαροῖσι καρήασιν ἠρήρειντο.
καρήατι: 3:833: ἀμβροσίῳ δ᾽ ἐφύπερθε καρήατι βάλλε καλύπτρην
καρήατος: 1:1084: ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ ξανθοῖο καρήατος Αἰσονίδαο
καρήατος: 3:1016: τοῖος ἀπὸ ξανθοῖο καρήατος Αἰσονίδαο
καρήατος: 4:1312: ἔσταν, ἕλον δ᾽ ἀπὸ χερσὶ καρήατος ἠρέμα πέπλον.
κάρηνα: 1:513: τοὶ δ᾽ ἄμοτον λήξαντος ἔτι προύχοντο κάρηνα
κάρηνα: 3:161: οὐρανίη: δοιὼ δὲ πόλοι ἀνέχουσι κάρηνα
κάρος: 2:203: οὐδοῦ ἐπ᾽ αὐλείοιο: κάρος δέ μιν ἀμφεκάλυψεν
Κάρπαθος: 4:1634: Κάρπαθος: ἔνθεν δ᾽ οἵγε περαιώσεσθαι ἔμελλον
καρπαλίμοισι: 3:280: ἐκ δ᾽ ὅγε καρπαλίμοισι λαθὼν ποσὶν οὐδὸν ἄμειψεν
καρπαλίμως: 2:549: ὧς ἄρα καρπαλίμως κούρη Διὸς ἀίξασα
καρπαλίμως: 2:903: καρπαλίμως δ᾽ Ἀχέροντα διεξεπέρησαν ἐρετμοῖς,
καρπαλίμως: 3:450: καρπαλίμως θάλαμόνδε σὺν υἱάσιν οἷσι βεβήκει.
καρπαλίμως: 3:573: καρπαλίμως ἐξαῦτις ἀνὰ πτόλιν: οἱ δ᾽ ἐπὶ νηὸς
καρπαλίμως: 4:47: καρπαλίμως δ᾽ ἀίδηλον ἀνὰ στίβον ἔκτοθι πύργων
καρπαλίμως: 4:457: καρπαλίμως ᾗ νηὶ διὲξ ἁλὸς οἶδμα περήσας,
καρπαλίμως: 4:657: καρπαλίμως δ᾽ ἐνθένδε διὲξ ἁλὸς οἶδμα νέοντο
καρποῖο: 2:1005: φυταλιὴ καρποῖο μελίφρονος: οὐδὲ μὲν οἵγε
καρπὸν: 1:882: καρπὸν ἀμέργουσιν πεποτημέναι: ὧς ἄρα ταίγε
καρπὸν: 1:1142: δένδρεα μὲν καρπὸν χέον ἄσπετον, ἀμφὶ δὲ ποσσὶν
κάρτεϊ: 1:1162: πασσυδίῃ μογέοντας ἐφέλκετο κάρτεϊ χειρῶν
κάρτεϊ: 2:334: ἔσσετ᾽ ἐν εὐχωλῇσιν, ὅσον τ᾽ ἐνὶ κάρτεϊ χειρῶν.
κάρτεϊ: 2:561: κάρτεϊ ᾧ πίσυνοι. τὰς δ᾽ αὐτίκα λοίσθιον ἄλλων
κάρτεϊ: 3:507: βουλῆς εἶναι ὄνειαρ, ὅσον τ᾽ ἐπὶ κάρτεϊ χειρῶν.
κάρτεϊ: 3:520: ἀντέλλων: τοίῳ οἱ ἀείρετο κάρτεϊ θυμός.
κάρτει: 3:849: λωίτερος κεῖν᾽ ἦμαρ ὁμῶς κάρτει τε πέλοιτο.
κάρτεϊ: 3:1261: τοῖος ἄρ᾽ Αἰσονίδης ἐπαγαίετο κάρτεϊ γυίων.
κάρτεϊ: 4:273: Εὐρώπην Ἀσίην τε βίῃ καὶ κάρτεϊ λαῶν
καρτερὰ: 3:1290: καρτερὰ λιγνυόεντι πέριξ εἰλυμένα καπνῷ,
καρτερόν: 2:786: καρτερόν, ὃς πάντεσσι μετέπρεπεν ἠιθέοισιν
κάρτος: 2:77: πυγμαχίην, ᾗ κάρτος ἀάατος, ᾗ τε χερείων,
καρτύναντες: 2:332: ἀλλ᾽ εὖ καρτύναντες ἑαῖς ἐνὶ χερσὶν ἐρετμὰ
κάρφεα: 3:291: ὡς δὲ γυνὴ μαλερῷ περὶ κάρφεα χεύατο δαλῷ
κάρφεα: 3:295: δαλοῦ ἀνεγρόμενον σὺν κάρφεα πάντ᾽ ἀμαθύνει:
κάρφεται: 4:1092: πῆξε θυγατρὸς ἑῆς: στονόεντι δὲ κάρφεται οἴτῳ
καρχαλέοι: 3:1057: καρχαλέοι κύνες ὥστε περὶ βρώμης, ὀλέκοιεν
καρχαλέος: 4:1440: δίψῃ καρχαλέος: παίφασσε δὲ τόνδ᾽ ἀνὰ χῶρον,
κασιγνήτας: 4:778: τόφρα Θέτις Νηρῆα κασιγνήτας τε λιποῦσα
κασιγνήτας: 4:837: ὄφρα κασιγνήτας μετελεύσομαι, αἵ μοι ἀρωγοὶ
κασιγνήτη: 1:326: δίπλακα, τήν οἱ ὄπασσε κασιγνήτη Πελόπεια.
κασιγνήτη: 1:817: οὐδὲ κασιγνήτοισι κασιγνήτη μελε θυμῷ.
κασιγνήτη: 3:535: μνησάμεθ᾽, εἴ κε δύναιτο, κασιγνήτη γεγαυῖα,
κασιγνήτη: 3:733: φημὶ κασιγνήτη τε σέθεν κούρη τε πέλεσθαι,
κασιγνήτην: 1:46: μήτρως Αἰσονίδαο: κασιγνήτην γὰρ ὄπυιεν
κασιγνήτην: 2:238: τῶν δὲ κασιγνήτην, ὅτ᾽ ἐνὶ Θρῄκεσσιν ἄνασσον,
κασιγνήτην: 3:249: ἐκ θαλάμου θάλαμόνδε κασιγνήτην μετιοῦσαν--
κασιγνήτην: 3:310: δινεύσας, ὅτ᾽ ἐμεῖο κασιγνήτην ἐκόμιζεν
κασιγνήτην: 3:668: ἧστ᾽ ἐπιμητιόωσα κασιγνήτην ἀρέσασθαι.
κασιγνήτην: 4:682: ῥεῖα κασιγνήτην φάσαν ἔμμεναι Αἰήταο.
κασιγνήτης: 2:971: ἀμφὶ κασιγνήτης: ὁ δ᾽ ἀπήμονα πέμψεν ὀπίσσω.
κασιγνήτης: 3:693: φῆ ῥα, κασιγνήτης πειρωμένη, εἴ κέ μιν αὐτὴ
κασιγνήτης: 4:460: εἷο κασιγνήτης, ἀταλὸς πάις οἷα χαράδρης
κασιγνήτης: 4:732: ὥς τε κασιγνήτης πολυκηδέος ἤλιτε βουλαῖς,
κασιγνήτῃσι: 4:822: μοῦνον, ἅ κεν τρέψαιο κασιγνήτῃσι σὺν ἄλλαις.
κασίγνητοι: 2:1164: Κρηθεὺς γάρ ῥ᾽ Ἀθάμας τε κασίγνητοι γεγάασιν.
κασίγνητοί: 3:1125: σῇ βουλῇ, τῶν δ᾽ αὖτε κασίγνητοί τε ἔται τε
κασιγνήτοιο: 2:782: ἔνθα δ᾽ ἐπὶ Πριόλαο κασιγνήτοιο θανόντος
κασιγνήτοιο: 4:376: σχετλίη, εἴ κεν δή με κασιγνήτοιο δικάσσῃ
κασιγνήτοιο: 4:467: μὴ φόνον ἀθρήσειε κασιγνήτοιο τυπέντος.
κασιγνήτοις: 4:72: φρόντιν: ὁ δὲ ξὺν ἑοῖσι κασιγνήτοις ὄπα κούρης
κασιγνήτοισι: 1:817: οὐδὲ κασιγνήτοισι κασιγνήτη μελε θυμῷ.
κασιγνήτοισιν: 1:167: παῖδα δ᾽ ἑὸν σφετέροισι κασιγνήτοισιν ὄπασσεν.
κασίγνητός: 4:407: ὅς τοι ἀοσσητήρ τε κασίγνητός τε τέτυκται:
κασιγνήτους: 3:824: ἔνθα κασιγνήτους μὲν ἔτ᾽ αὐτόθι μεῖναι ἀνώγει
κασιγνήτων: 3:317: τοῖά μιν ἐξερέοντα κασιγνήτων προπάροιθεν
κασιγνήτων: 3:913: Ἄργος, ὅτ᾽ ἤδη τήνδε κασιγνήτων ἐσάκουσεν
Κασπίῃ: 3:858: Κασπίῃ ἐν κόχλῳ ἀμήσατο φαρμάσσεσθαι,
Κάστορά: 1:147: Κάστορά τ᾽ ὠκυπόδων ὦρσεν δεδαημένον ἵππων
Κάστορά: 4:587: Κάστορά τ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖς ἤνωγε κελεύθους
Κάστωρ: 2:62: τοὺς ἕλεν ἀπροφάτως: τοῦ δ᾽ ἀντίος ἤλυθε Κάστωρ
Κάστωρ: 2:102: ἔσταν ἐρυσσάμενοι. πρῶτός γε μὲν ἀνέρα Κάστωρ
κατ᾽: 1:371: σκάπτον δ᾽ αἶψα κατ᾽ εὖρος ὅσον περιβάλλετο χῶρον,
κατ᾽: 1:575: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀγραύλοιο κατ᾽ ἴχνια σημαντῆρος
κατ᾽: 1:1356: Τρηχῖνος. δὴ γάρ ῥα κατ᾽ αὐτόθι νάσσατο παῖδας,
κατ᾽: 2:429: Θρηικίου Βορέαο κατ᾽ αἰθέρος ἀίξαντε
κατ᾽: 2:894: πετράων ἔκτοσθε, κατ᾽ αὐτόθι δ᾽ ἄμμε καλύψει
κατ᾽: 3:70: οὔρεα καὶ σκοπιαὶ περιμήκεες, οἱ δὲ κατ᾽ αὐτῶν
κατ᾽: 3:552: τόνδε κατ᾽ οἰωνὸν προτιόσσεται, ὧς δὲ πέλοιτο.
κατ᾽: 3:873: τρώχων εὐρεῖαν κατ᾽ ἀμαξιτόν: ἂν δὲ χιτῶνας
κατ᾽: 3:888: δὴ τότ᾽ ἐυτροχάλοιο κατ᾽ αὐτόθι βήσατ᾽ ἀπήνης
κατ᾽: 3:1021: ἄμφω δ᾽ ἄλλοτε μέν τε κατ᾽ οὔδεος ὄμματ᾽ ἔρειδον
κατ᾽: 3:1237: ἤλασεν εὐρεῖαν κατ᾽ ἀμαξιτόν, ὥς κεν ἀέθλῳ
κατ᾽: 3:1241: ὕδωρ, ἠὲ κατ᾽ ἄλσος Ὑαντίου Ὀγχηστοῖο,
κατ᾽: 3:1264: φαίης κε ζοφεροῖο κατ᾽ αἰθέρος ἀίσσουσαν
κατ᾽: 4:34: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: βλεφάρων δὲ κατ᾽ ἀθρόα δάκρυα χεῦεν.
κατ᾽: 4:145: τοῖο δ᾽ ἑλισσομένοιο κατ᾽ ὄμματα νίσσετο κούρη,
κατ᾽: 4:158: ῥαῖνε κατ᾽ ὀφθαλμῶν: περί τ᾽ ἀμφί τε νήριτος ὀδμὴ
κατ᾽: 4:298: γηθόσυνοι δὲ Λύκοιο κατ᾽ αὐτόθι παῖδα λιπόντες
κατ᾽: 4:315: οἱ δ᾽ ὑψοῦ νήσοιο κατ᾽ ἀκροτάτης ἐνέοντο
κατ᾽: 4:444: ἄγριον ἠλιβάτοιο κατ᾽ οὔρεος ἤγαγε θῆρα.
κατ᾽: 4:473: αἷμα κατ᾽ ὠτειλὴν ὑποΐσχετο: τῆς δὲ καλύπτρην
κατ᾽: 4:510: Ἥρη σμερδαλέῃσι κατ᾽ αἰθέρος ἀστεροπῇσιν.
κατ᾽: 4:654: ἱδρῶ ἅλις: χροιῇ δὲ κατ᾽ αἰγιαλοῖο κέχυνται
κατ᾽: 4:840: ἦ, καὶ ἀναΐξασα κατ᾽ αἰθέρος ἔμπεσε δίναις
κατ᾽: 4:1523: λυσιμελές, πολλὴ δὲ κατ᾽ ὀφθαλμῶν χέετ᾽ ἀχλύς.
κατ᾽: 4:1704: Λητοΐδη, τύνη δὲ κατ᾽ οὐρανοῦ ἵκεο πέτρας
κατ᾽: 4:1769: ἀνθέμενοι κούφοισιν ἄφαρ κατ᾽ ἀγῶνα πόδεσσιν
κατὰ: 1:2: μνήσομαι, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας
κατὰ: 1:8: δηρὸν δ᾽ οὐ μετέπειτα τεὴν κατὰ βάξιν Ἰήσων
κατὰ: 1:155: ῥηιδίως καὶ νέρθε κατὰ χθονὸς αὐγάζεσθαι.
κατὰ: 1:247: ὧς φάσαν ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ πτόλιν: αἱ δὲ γυναῖκες
κατὰ: 1:299: τῶν μοῖραν κατὰ θυμὸν ἀνιάζουσά περ ἔμπης
κατὰ: 1:333: --πάντα γὰρ εὖ κατὰ κόσμον--ἐπαρτέα κεῖται ἰοῦσιν.
κατὰ: 1:358: ἐνθέμενοι πεπάλαχθε κατὰ κληῖδας ἐρετμά.
κατὰ: 1:372: ἠδὲ κατὰ πρῴραν εἴσω ἁλὸς ὁσσάτιόν περ
κατὰ: 1:382: βήσαθ᾽, ἵν᾽ ὀτρύνειε νέους κατὰ καιρὸν ἐρύσσαι:
κατὰ: 1:429: Ἀγκαῖος δ᾽ ἑτέροιο κατὰ πλατὺν αὐχένα κόψας
κατὰ: 1:621: Ὑψιπύλεια Θόαντος, ὃ δὴ κατὰ δῆμον ἄνασσεν:
κατὰ: 1:660: μίμνοιεν, μηδ᾽ ἄμμε κατὰ χρειὼ μεθέποντες
κατὰ: 1:839: ἐξείπω κατὰ κόσμον. ἀνακτορίη δὲ μελέσθω
κατὰ: 1:974: ἀλλ᾽ ἔτι οἱ κατὰ δώματ᾽ ἀκήρατος ἦεν ἄκοιτις
κατὰ: 1:1144: θῆρες δ᾽ εἰλυούς τε κατὰ ξυλόχους τε λιπόντες
κατὰ: 1:1155: νήνεμος ἐστόρεσεν δίνας, κατὰ δ᾽ εὔνασε πόντον.
κατὰ: 1:1210: ὀτραλέως κατὰ κόσμον ἐπαρτίσσειεν ἰόντι.
κατὰ: 1:1253: ἔνθ᾽ αὐτῷ ξύμβλητο κατὰ στίβον Ἡρακλῆι
κατὰ: 1:1261: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀίοντι κατὰ κροτάφων ἅλις ἱδρὼς
κατὰ: 2:111: οὖτα Βιαντιάδαο κατὰ λαπάρην Ταλαοῖο,
κατὰ: 2:286: εἰ μὴ ἄρ᾽ ὠκέα ῀Ἰρις ἴδεν, κατὰ δ᾽ αἰθέρος ἆλτο
κατὰ: 2:499: τοὶ δ᾽ αὐτοῦ κατὰ δώματ᾽ ἀολλέες εὐνάζοντο.
κατὰ: 2:742: σιγὴ δ᾽ οὔποτε τήνγε κατὰ βλοσυρὴν ἔχει ἄκρην,
κατὰ: 2:756: αὐθένται Ἀμύκοιο κατὰ κλέος, ὃ πρὶν ἄκουον:
κατὰ: 2:773: Λητοΐδῃ κατὰ νῆσον. ὁ δ᾽ ἑξείης ἐνέποντος
κατὰ: 2:824: ἠείδει: οἶος δὲ κατὰ πλατὺ βόσκετο τῖφος.
κατὰ: 2:994: ἄλσεος Ἀκμονίοιο κατὰ πτύχας εὐνηθεῖσα--
κατὰ: 2:999: κεκριμέναι κατὰ φῦλα διάτριχα ναιετάασκον:
κατὰ: 2:1037: ὅς ῥα τιναξάμενος πτέρυγας κατὰ νῆα θέουσαν
κατὰ: 2:1161: ἐξαῦτις κατὰ μοῖραν ἀμείψατο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
κατὰ: 3:113: βῆ ῤ̔ ἴμεν Οὐλύμποιο κατὰ πτύχας, εἴ μιν ἐφεύροι.
κατὰ: 3:176: ὧλλοι μὲν κατὰ νῆα σὺν ἔντεσι μίμνεθ᾽ ἕκηλοι:
κατὰ: 3:189: ἠνορέη, τόδ᾽ ἔρεξε κατὰ χρέος, ᾗπερ ἐῴκει
κατὰ: 3:324: οὐδὲ γὰρ αἳ τὸ πάροιθεν ἐρημαίην κατὰ νῆσον
κατὰ: 3:411: τοὺς ἐλάω ζεύξας στυφελὴν κατὰ νειὸν Ἄρηος
κατὰ: 3:534: τῆς μὲν ἀπὸ μεγάροιο κατὰ στίβον ἐνθάδ᾽ ἰόντες
κατὰ: 3:639: μνάσθω ἑὸν κατὰ δῆμον Ἀχαιίδα τηλόθι κούρην
κατὰ: 3:684: γλώσσης, ἄλλοτ᾽ ἔνερθε κατὰ στῆθος πεπότητο.
κατὰ: 3:753: φθίσθαι ἀεικελίῃ μοίρῃ κατὰ νειὸν Ἄρηος.
κατὰ: 3:777: φθίσθω ἀεθλεύων, εἴ οἱ κατὰ νειὸν ὀλέσθαι
κατὰ: 3:809: δεῖμ᾽ ὀλοὸν στυγεροῖο κατὰ φρένας ἦλθ᾽ Ἀίδαο.
κατὰ: 3:926: ἔστι δέ τις πεδίοιο κατὰ στίβον ἐγγύθι νηοῦ
κατὰ: 3:1040: οὐδ᾽ αὐτὸς κατὰ κόσμον ἑοῖς ἑτάροισι πελάσσῃς.
κατὰ: 3:1053: οἱ δ᾽ ἤδη κατὰ ὦλκας ἀνασταχύωσι Γίγαντες
κατὰ: 3:1217: πίσεα δ᾽ ἔτρεμε πάντα κατὰ στίβον: αἱ δ᾽ ὀλόλυξαν
κατὰ: 3:1332: δεινὸν δ᾽ ἐσμαράγευν ἄμυδις κατὰ ὦλκας ἀρότρου
κατὰ: 3:1335: βάλλεν ἀρηρομένην αἰεὶ κατὰ βῶλον ὀδόντας
κατὰ: 3:1353: οἱ δ᾽ ἤδη κατὰ πᾶσαν ἀνασταχύεσκον ἄρουραν
κατὰ: 4:360: ᾗς ἐγὼ οὐ κατὰ κόσμον ἀναιδήτῳ ἰότητι
κατὰ: 4:363: λυγρῇσιν κατὰ πόντον ἅμ᾽ ἀλκυόνεσσι φορεῦμαι
κατὰ: 4:367: εἷλες ἐμῇ ματίῃ: κατὰ δ᾽ οὐλοὸν αἶσχος ἔχευα
κατὰ: 4:414: τύνη μὲν κατὰ μῶλον ἀλέξεο δούρατα Κόλχων:
κατὰ: 4:530: Αἰσονίδῃ περόωντι κατὰ χρέος, ὁππότε Πυθὼ
κατὰ: 4:887: ἄρμενα μηρύοντο κατὰ χρέος: ὕψι δὲ λαῖφος
κατὰ: 4:911: προφθάμενος, ξεστοῖο κατὰ ζυγοῦ ἔνθορε πόντῳ
κατὰ: 4:964: ἔνθ᾽ αἱ μὲν κατὰ βένθος ἀλίγκιαι αἰθυίῃσιν
κατὰ: 4:968: καὶ τὰ μὲν ἑρσήεντα κατὰ δρία ποιμαίνεσκεν
κατὰ: 4:1000: Κόλχων, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας
κατὰ: 4:1066: τὼ δ᾽ ἔντοσθε δόμοιο κατὰ πτόλιν, ὡς τὸ πάροιθεν,
κατά: 4:1076: αἰνοπαθὴς κατά μοι νόον ἔκλασεν ἀντιόωσα.
κατὰ: 4:1281: ἄσπετον, ὅς τε βοῶν κατὰ μυρία ἔκλυσεν ἔργα,
κατὰ: 4:1319: πλαζόμενοι κατὰ πόντον ὑπέρβια ἔργ᾽ ἐκάμεσθε.
κατὰ: 4:1326: ὧν ἔκαμεν δηρὸν κατὰ νηδύος ὔμμε φέρουσα:
κατὰ: 4:1352: ὧν ἔκαμεν δηρὸν κατὰ νηδύος ἄμμε φέρουσα
κατὰ: 4:1371: νῆα πέλειν: ἦ γὰρ κατὰ νηδύος ἄμμε φέρουσα
κατὰ: 4:1594: σφάξε κατὰ πρύμνης, ἐπὶ δ᾽ ἔννεπεν εὐχωλῇσιν:
κατὰ: 4:1600: ἧκε κατὰ πρύμνης: ὁ δὲ βένθεος ἐξεφαάνθη
κατὰ: 4:1645: σύριγξ αἱματόεσσα κατὰ σφυρόν: αὐτὰρ ὅ τ᾽ ἦγχε
κατὰ: 4:1701: ῥύσασθαι καλέων: κατὰ δ᾽ ἔρρεεν ἀσχαλόωντι
καταβλώσκοντας: 1:322: νόσφι καταβλώσκοντας, ἐθάμβησαν δ᾽ ἐσιδόντες
καταβλώσκοντι: 4:227: καὶ μεγάλου ποταμοῖο καταβλώσκοντι ῥεέθρῳ.
καταβρόξασαι: 2:271: πάντα καταβρόξασαι ὑπὲρ πόντοιο φέροντο
κατάγει: 2:747: ἠῴην: κοίλη δὲ φάραγξ κατάγει μιν ἄνωθεν.
καταειμέναι: 3:829: αἵ οἱ ἀτημελίῃ καταειμέναι ἠερέθοντο,
καταειμένος: 1:939: χέρσῳ ἐπιπρηνὴς καταειμένος: ἐν δέ οἱ ἀκταὶ
καταιβάτις: 2:353: ἔνθα μὲν εἰς Ἀίδαο καταιβάτις ἐστὶ κέλευθος,
καταιβάτις: 3:160: αἰθερίας: ἔνθεν δὲ καταιβάτις ἐστὶ κέλευθος
καταΐγδην: 1:64: θεινόμενος στιβαρῇσι καταΐγδην ἐλάτῃσιν.
κατάικες: 3:1375: ἢ δρύες, ἅς τ᾽ ἀνέμοιο κατάικες δονέουσιν.
κατάιξ: 1:1203: ὑψόθεν ἐμπλήξασα θοὴ ἀνέμοιο κατάιξ
καταΐσσουσαι: 2:224: ἔκποθεν ἀφράστοιο καταΐσσουσαι ὄλεθροι.
κατακέκλιται: 2:736: ἐκ δ᾽ αὐτῆς εἴσω κατακέκλιται ἤπειρόνδε
κατακνώσσουσα: 3:690: τοῖα κατακνώσσουσα μινυνθαδίῳ νέον ὕπνῳ
κατακτεατίσσῃ: 3:136: χειρῶν Ἡφαίστοιο κατακτεατίσσῃ ἄρειον.
καταλέξαι: 1:984: ἠείδει καταλέξαι ἐελδομένοισι δαῆναι.
κατάλεξον: 2:1139: ἀλλ᾽ ἄγε μοι κατάλεξον ἐτήτυμον, ὁππόθι γαίης
κατανίσσεται: 2:978: ἡ μέν τ᾽ ἐξ ὀρέων κατανίσσεται ἤπειρόνδε
κατάντη: 1:376: τὴν δὲ κατάντη κλῖναν ἐπὶ πρώτῃσι φάλαγξιν,
καταντικρὺ: 2:626: χρῆν γὰρ ἐφιεμένοιο καταντικρὺ Πελίαο
καταπρολιπὼν: 3:1163: ἐν χώρῃ, ὅθι τούσγε καταπρολιπὼν ἐλιάσθη,
καταπροχέουσα: 3:1117: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, ἐλεεινὰ καταπροχέουσα παρειῶν
καταρρέξασα: 4:685: χειρὶ καταρρέξασα, δολοφροσύνῃσιν ἄνωγεν.
κατασπέρχοντος: 2:932: αὐτίκα δ᾽ οἵγ᾽ ἀνέμοιο κατασπέρχοντος ἔβησαν
καταστάξαντος: 3:850: πρωτοφυὲς τόγ᾽ ἀνέσχε καταστάξαντος ἔραζε
καταστεφέες: 3:220: ἡμερίδες χλοεροῖσι καταστεφέες πετάλοισιν
κατασχομένη: 3:128: καί μιν ἄφαρ γναθμοῖο κατασχομένη προσέειπεν:
καταῦθι: 1:1079: ἤμαθ᾽ ὁμοῦ νύκτας τε δυώδεκα, τοὺς δὲ καταῦθι
καταῦθι: 2:530: καὶ τὰ μὲν ὧς ὑδέονται: ἀριστῆες δὲ καταῦθι
καταυτόθι: 2:16: πυγμαχίῃ στήσασθε καταυτόθι δηρινθῆναι.
καταυτόθι: 2:778: Δασκύλου ἐν μεγάροισι καταυτόθι πατρὸς ἐμοῖο
καταυτόθι: 3:648: δὴν δὲ καταυτόθι μίμνεν ἐνὶ προδόμῳ θαλάμοιο,
καταυτόθι: 4:537: οὐ μὲν ἔτι ζώοντα καταυτόθι τέτμον ἄνακτα
καταυτόθι: 4:914: σχέτλιος. ἦ τέ οἱ αἶψα καταυτόθι νόστον ἀπηύρων,
καταυτόθι: 4:1407: ἐσσυμένως, ἐγένοντο καταυτόθι. νώσατο δ᾽ Ὀρφεὺς
καταφθιμένοιο: 1:718: Υψιπύλην δ᾽ εἴσαντο καταφθιμένοιο Θόαντος
καταφθιμένοιό: 3:782: δύσμορος: οὐ μὲν ἔολπα καταφθιμένοιό περ ἔμπης
καταφθιμένοιο: 3:1272: γίγνεται, ὁππότ᾽ ἄεθλα καταφθιμένοιο ἄνακτος
καταφθίσθαι: 3:766: δωσέμεν, ἄλλοτε δ᾽ οὔτι: καταφθίσθαι δὲ καὶ αὐτή:
καταφλέξαι: 4:392: νῆα καταφλέξαι, διά τ᾽ ἔμπεδα πάντα κεάσσαι,
καταχείριον: 1:1189: οἷ αὐτῷ φθαίη καταχείριον ἐντύνασθαι.
καταχθονίαις: 4:1411: εἴτε καταχθονίαις, εἴτ᾽ οἰοπόλοι καλέεσθε
καταψήχων: 3:1101: ὧς φάτο, μειλιχίοισι καταψήχων ὀάροισιν.
κατέδαρθεν: 2:1229: μέσφ᾽ αὖτις δόρποιο κορεσσάμενοι κατέδαρθεν.
κατείβετο: 3:290: μνῆστιν ἔχεν, γλυκερῇ δὲ κατείβετο θυμὸν ἀνίῃ.
κατείβετο: 3:1130: ὧς φάτο: τῇ δ᾽ ἔντοσθε κατείβετο θυμὸς ἀκουῇ,
κατειλύσαντε: 3:206: ἀλλ᾽ ἐν ἀδεψήτοισι κατειλύσαντε βοείαις
κατείχετο: 4:1247: αὔλιον, εὐκήλῳ δὲ κατείχετο πάντα γαλήνῃ.
κατέκτα: 1:1043: αὐτὰρ ἐυμμελίης Τελαμὼν Βασιλῆα κατέκτα.
κατελεξεν: 4:728: ἡ δ᾽ ἄρα τῇ τὰ ἕκαστα διειρομένῃ κατελεξεν,
κατέλεξεν: 4:798: εἰσότε οἱ πρέσβειρα Θέμις κατέλεξεν ἅπαντα,
κατέλλαβε: 2:1088: ἧνται ἀκήν, ἐπεὶ οὔ σφε κατέλλαβε χείματος ὥρη
κατελώφεεν: 3:616: κούρην δ᾽ ἐξ ἀχέων ἀδινὸς κατελώφεεν ὕπνος
κατεναντία: 2:1118: καὶ νῆσον καὶ πᾶσαν ὅσην κατεναντία νήσου
κατεναντίον: 2:360: ἔστι δέ τις ἄκρη Ἑλίκης κατεναντίον Ἄρκτου,
κατένασθεν: 1:91: οὐδ᾽ ὁμόθεν: νόσφιν γὰρ ἀλευάμενοι κατένασθεν
κατενάσσατο: 2:522: Φθίην, ἐν δὲ Κέῳ κατενάσσατο, λαὸν ἀγείρας
κατενάσσατο: 2:908: Ἰνδῶν ἡνίκα φῦλα λιπὼν κατενάσσατο Θήβας,
κατένεικεν: 2:578: πλημμυρὶς παλίνορσος ἀνερχομένη κατένεικεν
κατεπάλμενον: 2:585: νηὸς ὑπὲρ πάσης κατεπάλμενον ἀμφικαλύψειν.
κατέπεφνεν: 2:112: ἀλλά μιν οὐ κατέπεφνεν, ὅσον δ᾽ ἐπὶ δέρματι μοῦνον
κατέπεφνεν: 4:1486: δευομένοις κομίσειας, ἀλεξόμενος κατέπεφνεν
κατεπρήυνεν: 1:265: αὐτὰρ ὁ τῶν μὲν ἔπειτα κατεπρήυνεν ἀνίας
κατερέψεται: 2:1075: ὡς δ᾽ ὅτε τις κεράμῳ κατερέψεται ἑρκίον ἀνήρ,
κατερήτυεν: 1:494: αὐτός τ᾽ Αἰσονίδης κατερήτυεν: ἂν δὲ καὶ Ὀρφεὺς
κατερρίγησεν: 3:1131: ἔμπης δ᾽ ἔργ᾽ ἀίδηλα κατερρίγησεν ἰδέσθαι.
κατέρυκεν: 2:287: οὐρανόθεν, καὶ τοῖα παραιφαμένη κατέρυκεν:
κατέρυκεν: 3:682: παρθενίη κατέρυκεν ἀμείψασθαι μεμαυῖαν.
κατέρυκεν: 4:1006: ἀλλά σφεας κατέρυκεν ἐπειγομένους πολέμοιο
κατερχομένοισι: 4:502: ἤ τ᾽ εἴη μετέπειτα κατερχομένοισι κέλευθος.’
κατερχομένους: 4:1638: Δικταίην ὅρμοιο κατερχομένους ἐπιωγήν:
κατευκήλησε: 4:1057: νὺξ ἔργων ἄνδρεσσι, κατευκήλησε δὲ πᾶσαν
κατεφαίνετο: 4:1229: ἑξείης, Πέλοπος δὲ νέον κατεφαίνετο γαῖα:
κατεχεύατο: 4:25: φάρμακα πάντ᾽ ἄμυδις κατεχεύατο φωριαμοῖο.
κατήγαγε: 1:31: θελγομένας φόρμιγγι κατήγαγε Πιερίηθεν.
κατήισαν: 2:814: ἦρί γε μὴν ἐπὶ νῆα κατήισαν ἐγκονέοντες:
κατήλυθον: 1:1274: ἠῷος, πνοιαὶ δὲ κατήλυθον: ὦκα δὲ Τῖφυς
κατήλυθον: 4:329: οἱ δ᾽ ὄπιθεν ποταμοῖο κατήλυθον, ἐκ δ᾽ ἐπέρησαν
κατήλυθον: 4:1682: ὑλοτόμοι δρυμοῖο κατήλυθον: ἡ δ᾽ ὑπὸ νυκτὶ
κατηλυσίῃ: 4:884: δὴ τότε λαιψηροῖο κατηλυσίῃ ζεφύροιο
κατημύουσιν: 3:1399: φυταλιῇ νεόθρεπτα κατημύουσιν ἔραζε
κατήμυσαν: 2:864: μνώοντ᾽ οὔτε ποτοῖο: κατήμυσαν δ᾽ ἀχέεσσιν
κατήορον: 2:1043: λυσάμενος τελαμῶνα κατήορον: ἐκ δ᾽ ἐφαάνθη
κατηρεφὲς: 2:595: ἔνθεν δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα κατηρεφὲς ἔσσυτο κῦμα,
κατήριπεν: 4:1684: πρυμνόθεν ἐξαγεῖσα κατήριπεν: ὧς ὅγε ποσσὶν
κατήρτυον: 1:392: σκαλμοῖς δ᾽ ἀμφὶς ἐρετμὰ κατήρτυον: ἐν δέ οἱ ἱστὸν
κατηυγάσσαντο: 4:1246: οὐ πάτον, οὐκ ἀπάνευθε κατηυγάσσαντο βοτήρων
κατηφέες: 1:267: πέφραδεν: οἱ δέ τε σῖγα κατηφέες ἠείροντο.
κατηφέες: 3:504: ἄτῃ ἀμηχανίῃ τε κατηφέες: ὀψὲ δὲ Πηλεὺς
κατηφέες: 4:1342: ἀγχοῦ δ᾽ ἠγερέθοντο κατηφέες: αὐτὰρ ὁ τούσγε
κατηφείη: 3:1401: τὸν δὲ κατηφείη τε καὶ οὐλοὸν ἄλγος ἱκάνει
κατηφείη: 4:592: εὐχόμενοι τὰ ἕκαστα: κατηφείη δ᾽ ἔχεν ἄλλους
κατηφείην: 4:205: ἠὲ κατηφείην, ἢ καὶ μέγα κῦδος ἀρέσθαι.’
κατηφήσαντες: 2:890: οἱ δὲ κατηφήσαντες ἐμεῦ πλέον ἀσχαλόωσιν.
κατηφήσας: 2:445: ὧς ἔφατ᾽: αὐτὰρ ὁ τόνγε κατηφήσας προσέειπεν:
κατηφιόων: 3:123: σῖγα κατηφιόων: δοιὼ δ᾽ ἔχεν, ἄλλον ἔτ᾽ αὔτως
κατηφιόωντι: 1:461: πορφύρεσκεν ἕκαστα κατηφιόωντι ἐοικώς.
κάτθανεν: 3:795: κάτθανεν, ἥτις δῶμα καὶ οὓς ᾔσχυνε τοκῆας,
κάτθετο: 3:866: τό ῥ᾽ ἥγ᾽ ἐξανελοῦσα θυώδεϊ κάτθετο μίτρῃ,
κατίσχει: 3:57: ἤδη γὰρ ποταμῷ ἐνὶ Φάσιδι νῆα κατίσχει
κατόλισθε: 1:390: βριθοσύνῃ, κατόλισθε δ᾽ ἔσω ἁλός: οἱ δέ μιν αὖθι
κατόπισθε: 2:273: τάων δ᾽ αὖ κατόπισθε δύω υἷες Βορέαο
κατουλάδα: 4:1693: νὺξ ἐφόβει, τήνπερ τε κατουλάδα κικλήσκουσιν:
κατόψιοί: 2:545: τηλουρός, πᾶσαι δὲ κατόψιοί εἰσι κέλευθοι,
κάτω: 2:685: στὰν δὲ κάτω νεύσαντες ἐπὶ χθονός: αὐτὰρ ὁ τηλοῦ
κατωμαδόν: 2:681: ἰοδόκη τετάνυστο κατωμαδόν: ἡ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶν
Καυκασίη: 3:242: τὸν μὲν Καυκασίη νύμφη τέκεν Ἀστερόδεια
Καυκασίην: 4:135: Καυκασίην ἅλαδ᾽ εἰς ἓν ἐλαυνόμενοι προχέουσιν.
Καυκασίοισιν: 3:851: αἰετοῦ ὠμηστέω κνημοῖς ἔνι Καυκασίοισιν
Καυκασίοισιν: 3:1275: τοὺς μὲν Καυκασίοισιν ἐφεσταότας σκοπέλοισιν,
Καυκασίων: 2:1249: καὶ δὴ Καυκασίων ὀρέων ἀνέτελλον ἐρίπναι
Καύκασον: 2:1269: Καύκασον αἰπήεντα Κυταιίδα τε πτόλιν Αἴης,
Καυκάσου: 2:1212: Καυκάσου ἐν κνημοῖσι, Τυφαονίη ὅθι πέτρη,
Καυκάσου: 3:1223: Καυκάσου ἠριγενὴς Ἠὼς βάλεν ἀντέλλουσα.
Καυλιακοῖο: 4:324: Ἀγγούρου ὄρεος σκόπελον πάρα Καυλιακοῖο,
καυλοῖσιν: 3:855: καυλοῖσιν διδύμοισιν ἐπήορον: ἡ δ᾽ ἐνὶ γαίῃ
Κάφαυρον: 4:1494: ἡ δ᾽ ἄρα οἱ Νασάμωνα τέκεν κρατερόν τε Κάφαυρον,
Κάφαυρος: 4:1488: νἱωνὸς Φοίβοιο Λυκωρείοιο Κάφαυρος
καχλάζοντος: 2:572: λευκὴ καχλάζοντος ἀνέπτυε κύματος ἄχνη.
καχλάζων: 2:1268: καχλάζων ὑπόεικεν. ἔχον δ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρῶν
κέ: 1:204: τούνεκ᾽ ἔην πόδα σιφλός: ἀτὰρ δέμας οὔ κέ τις ἔτλη
κε: 1:244: αὐτῆμάρ κε δόμους ὀλοῷ πυρὶ δῃώσειαν
κε: 1:357: τόφρα κε νῆ᾽ ἐρύσαιμεν ἔσω ἁλός, ὅπλα δὲ πάντα
κε: 1:361: σημανέειν δείξειν τε πόρους ἁλός, εἴ κε θυηλαῖς
κε: 1:492: Χώετ᾽ ἐνιπτάζων: προτέρω δέ κε νεῖκος ἐτύχθη,
κε: 1:623: αἴ κε φύγῃ. καὶ τὸν μὲν ἐς Οἰνοίην ἐρύσαντο
κε: 1:663: θυμηδὲς καὶ τοῖσι τόγ᾽ ἔσσεται, εἴ κε δαεῖεν.
κέ: 1:807: σχέτλιοι. ἦ μὲν δηρὸν ἐτέτλαμεν, εἴ κέ ποτ᾽ αὖτις
κε: 1:1157: νῆα βίῃ: ̣̣ δ᾽ οὔ κε διὲξ ἁλὸς ἀίσσουσαν
κέ: 1:1208: δίζητο κρήνης ἱερὸν ῥόον, ὥς κέ οἱ ὕδωρ
κε: 1:1293: αἴ κε θεοὶ δώωσιν ὑπότροπον οἴκαδε νόστον.
κε: 2:171: αἰὲν ὑπὲρ νεφέων ἠερμένον: οὐδέ κε φαίης
κε: 2:225: ἴσχω δ᾽ οὔτινα μῆτιν ἐπίρροθον. ἀλλά κε ῥεῖα
κέ: 2:230: οὔ κέ τις οὐδὲ μίνυνθα βροτῶν ἄνσχοιτο πελάσσας,
κε: 2:284: καί νύ κε δή σφ᾽ ἀέκητι θεῶν διεδηλήσαντο
κε: 2:339: ἀθανάτοις. οὐ γάρ κε κακὸν μόρον ἐξαλέαισθε
κε: 2:340: πετράων, οὐδ᾽ εἴ κε σιδηρείη πέλοι Λ̓ργώ.
κε: 2:345: καὶ τὰ μὲν ὥς κε πέλῃ, τὼς ἔσσεται. ἢν δὲ φύγητε
κε: 2:417: ἔσσεται, ἀσπαστῶς κε παρὰ σέο καὶ τὸ δαείην.
κε: 2:541: κούφης, ἥ κε φέροι μιν ἄφαρ βριαρήν περ ἐοῦσαν,
κε: 2:644: τούνεκα νῦν οὐδ᾽ εἴ κε διὲξ Ἀίδαο βερέθρων
κέ: 2:698: εἴ κέ τιν᾽ ἢ κεμάδων, ἢ ἀγροτέρων ἐσίδοιεν
κέ: 2:811: καί κέ σφιν μετέπειτα πρὸ ἄστεος, οἷα θεοῖσιν,
κε: 2:987: καί νύ κε δηθύνοντες Ἀμαζονίδεσσιν ἔμιξαν
κε: 2:1013: ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἄρ κε τέκωνται ὑπ᾽ ἀνδράσι τέκνα γυναῖκες,
κε: 2:1130: τούνεκα νῦν ὑμέας γουναζόμεθ᾽, αἴ κε πίθησθε,
κε: 3:26: παιδὶ ἑῷ εἰπεῖν ὀτρύνομεν, αἴ κε πίθηται
κε: 3:74: τῶ νύ μοι ἄλληκτον περιτίεται: οὐδέ κε λώβην
κε: 3:377: εἰ δέ κε μὴ προπάροιθεν ἐμῆς ἥψασθε τραπέζης,
κε: 3:535: μνησάμεθ᾽, εἴ κε δύναιτο, κασιγνήτη γεγαυῖα,
κέ: 3:642: αὐτοκασιγνήτης πειρήσομαι, εἴ κέ μ᾽ ἀέθλῳ
κέ: 3:693: φῆ ῥα, κασιγνήτης πειρωμένη, εἴ κέ μιν αὐτὴ
κέ: 3:841: οἵ κέ μιν εἰς Ἑκάτης περικαλλέα νηὸν ἄγοιεν.
κε: 3:899: καὶ δέ κε σὺν πολέεσσιν ὀνείασιν οἴκαδ᾽ ἵκοισθε
κε: 3:1004: ὧς καὶ σοὶ θεόθεν χάρις ἔσσεται, εἴ κε σαώσῃς
κέ: 3:1014: καί νύ κέ οἱ καὶ πᾶσαν ἀπὸ στηθέων ἀρύσασα
κε: 3:1036: ἔνθα δ᾽ ἐπεί κε θεὰν μεμνημένος ἱλάσσηαι,
κε: 3:1043: ἔσσετ᾽ ἀπειρεσίη μέγα τε σθένος, οὐδέ κε φαίης
κέ: 3:1231: δεινόν, ἀμαιμάκετον: τὸ μὲν οὔ κέ τις ἄλλος ὑπέστη
κε: 3:1264: φαίης κε ζοφεροῖο κατ᾽ αἰθέρος ἀίσσουσαν
κέ: 3:1365: δεινὸν Ἐνυαλίου σόλον Ἄρεος: οὔ κέ μιν ἄνδρες
κέ: 3:1405: πορφύρων, ᾗ κέ σφι θοώτερον ἀντιόῳτο.
κε: 4:238: αὐτῷ δ᾽ ἤματι πόντον ἀνήιον: οὐδέ κε φαίης
κε: 4:338: ἔνθα κε λευγαλέῃ Μινύαι τότε δηιοτῆτι
κε: 4:462: εἴ κε δόλον ξείνοισιν ἐπ᾽ ἀνδράσι τεχνήσαιτο.
κε: 4:1047: δερκόμενοι τείνουσαν ἀμήχανον: ἀλλά κε πᾶσιν,
κε: 4:1055: ἔννεπον, εἴ κε δίκης ἀλιτήμονος ἀντιάσειεν.
κέαρ: 1:274: τῇ δέ τ᾽ ὀδυρομένῃ δέδεται κέαρ ἔνδοθεν ἄτῃ,
κέαρ: 2:231: οὐδ᾽ εἴ οἱ ἀδάμαντος ἐληλάμενον κέαρ εἴη.
κέαρ: 3:56: ‘Κερτομέεις: νῶιν δὲ κέαρ συνορίνεται ἄτῃ.
κέαρ: 3:551: πότμον ὑπεξήλυξε: κέαρ δέ μοι ὡς ἐνὶ θυμῷ
κέαρ: 3:641: ἔμπα γε μὴν θεμένη κύνεον κέαρ, οὐκέτ᾽ ἄνευθεν
κέαρ: 3:759: ὧς δὲ καὶ ἐν στήθεσσι κέαρ ἐλελίζετο κούρης.
κέαρ: 3:953: ἦ θαμὰ δὴ στηθέων ἐάγη κέαρ, ὁππότε δοῦπον
κεάσσαι: 4:392: νῆα καταφλέξαι, διά τ᾽ ἔμπεδα πάντα κεάσσαι,
κεάσσας: 3:378: ἦ τ᾽ ἂν ἀπὸ γλώσσας τε ταμὼν καὶ χεῖρε κεάσσας
κεδαιόμενος: 2:628: νηλειῶς μελεϊστὶ κεδαιόμενος θανέεσθαι:
κεδασθέντων: 4:501: ῥηιδίη δέ κεν ἄμμι, κεδασθέντων δίχα λαῶν,
κεδάσσαι: 2:50: θυμὸς ἐελδομένῳ στηθέων ἐξ αἷμα κεδάσσαι.
κεδόωνται: 4:500: εὔνιδες, ἀργαλέῃσι διχοστασίῃς κεδόωνται.
κεῖαν: 1:588: κεῖαν, ὀρινομένης ἁλὸς οἴδματι: διπλόα δ᾽ ἀκταῖς
κείαται: 4:481: κείαται ὀστέα κεῖνα μετ᾽ ἀνδράσιν Ἀψυρτεῦσιν.
κεῖθεν: 1:597: κεῖθεν δ᾽ Εὐρυμενάς τε πολυκλύστους τε φάραγγας
κεῖθεν: 1:867: κεῖθεν, ὀνοσσάμενοι πολιήτιδας; αὖθι δ᾽ ἕαδεν
κεῖθεν: 1:922: κεῖθεν δ᾽ εἰρεσίῃ Μέλανος διὰ βένθεα πόντου
κεῖθεν: 1:1357: οὕς οἱ ῥύσια κεῖθεν ἐπιπροέηκαν ἄγεσθαι.
κεῖθεν: 2:351: κεῖθεν δ᾽ οὐ μάλα πουλὺ διὲξ ἁλὸς ἀντιπέραιαν
κεῖθεν: 2:369: κεῖθεν δὲ προτέρωσε μέγας καὶ ὑπείροχος ἀγκὼν
κεῖθεν: 2:916: βλήμενος ἰῷ κεῖθεν ἐπ᾽ ἀγχιάλου θάνεν ἀκτῆς.
κεῖθεν: 2:1244: κεῖθεν δ᾽ αὖ Μάκρωνας ἀπειρεσίην τε Βεχείρων
κεῖθεν: 3:776: ἄμμι πολυκλαὕτους δεῦρ᾽ ἤγαγε κεῖθεν ἀνίας.
κεῖθεν: 4:1020: κεῖθεν ἀφωρμήθην: στυγερὸν δέ με τάρβος ἔπεισεν
κεῖθεν: 4:1212: νῆσον ἔβαν: κεῖθεν δὲ Κεραύνια μέλλον Ἀβάντων
κεῖθεν: 4:1763: κεῖθεν δ᾽ ἀπτερέως διὰ μυρίον οἶδμα λιπόντες
κεῖν᾽: 1:278: ‘αἴθ᾽ ὄφελον κεῖν᾽ ἦμαρ, ὅτ᾽ ἐξειπόντος ἄκουσα
κεῖν᾽: 2:762: κεῖν᾽ ἦμαρ φιλότητι, μετὰ πτολίεθρον ἰόντες,
κεῖν᾽: 2:1031: λιμῷ μιν κεῖν᾽ ἦμαρ ἐνικλείσαντες ἔχουσιν.
κεῖν᾽: 3:849: λωίτερος κεῖν᾽ ἦμαρ ὁμῶς κάρτει τε πέλοιτο.
κεῖν᾽: 4:1620: βωμοί: ἐπεὶ κεῖν᾽ ἦμαρ ἐπέσχεθον. αὐτὰρ ἐς ἠῶ
κεῖνα: 1:920: νῆσος ὁμῶς κεχάροιτο καὶ οἳ λάχον ὄργια κεῖνα
κεῖνα: 2:66: νήπιοι ὕστατα κεῖνα κακῇ δήσαντες ἐν αἴσῃ.
κεῖνα: 2:1023: ὅσσα δ᾽ ἐνὶ μεγάροις πεπονήμεθα, κεῖνα θύραζε
κεῖνα: 2:1240: ἡ δ᾽ αἰδοῖ χῶρόν τε καὶ ἤθεα κεῖνα λιποῦσα
κεῖνα: 3:1121: εἰ δέ κεν ἤθεα κεῖνα καὶ Ἑλλάδα γαῖαν ἵκηαι,
κεῖνα: 4:481: κείαται ὀστέα κεῖνα μετ᾽ ἀνδράσιν Ἀψυρτεῦσιν.
κείνας: 1:571: Ἄρτεμιν, ἣ κείνας σκοπιὰς ἁλὸς ἀμφιέπεσκεν
κείνας: 2:227: ἢ κείνας: ὧδ᾽ αἶψα διηέριαι ποτέονται.
κείνας: 3:325: ηὐλίζοντ᾽ ὄρνιθες Ἀρήιαι, οὐδ᾽ ἔτι κείνας
κεινὰς: 3:1345: αὐτὰρ ὁ ἂψ ἐπὶ νῆα πάλιν κίεν, ὄφρ᾽ ἔτι κεινὰς
κείνας: 4:333: βαῖνον: ἐπεὶ κείνας πολέων λίπον ἔνδοθι νήσους
κείνῃ: 2:843: καὶ δή τοι κέχυται τοῦδ᾽ ἀνέρος ἐν χθονὶ κείνῃ
κείνη: 3:87: εἰ γάρ οἱ κείνη συμφράσσεται εὐμενέουσα,
κείνῃ: 4:534: τούνεκεν εἰσέτι νῦν κείνῃ ὅδε κεύθεται αἴῃ
κείνη: 4:859: ῥυσόμεναι. κείνη γὰρ ἐναίσιμος ὔμμι κέλευθος.
κείνῃ: 4:986: Δηὼ γὰρ κείνῃ ἐνὶ δή ποτε νάσσατο γαίῃ,
κείνη: 4:1132: κείνη δὴ πάμπρωτα Διὸς Νυσήιον υἷα
κείνη: 4:1571: ‘κείνη μὲν πόντοιο διήλυσις, ἔνθα μάλιστα
κείνην: 2:1191: τεῦξεν. ἀτὰρ κείνην γε κακὸν διὰ κῦμ᾽ ἐκέδασσεν,
κείνην: 3:320: ‘Αἰήτη, κείνην μὲν ἄφαρ διέχευαν ἄελλαι
κείνην: 3:1097: κούρην Μίνωος, τόπερ ἀγλαὸν οὔνομα κείνην
κείνην: 3:1218: νύμφαι ἑλειονόμοι ποταμηίδες, αἳ περὶ κείνην
κείνην: 4:1466: τὸν μὲν ἄρ᾽ αἶσα θεῶν κείνην ὁδὸν ἠνορέη τε
κείνης: 1:28: φηγοὶ δ᾽ ἀγριάδες, κείνης ἔτι σήματα μολπῆς,
κείνης: 1:112: τεῦξεν Ἀρεστορίδης κείνης ὑποθημοσύνῃσιν.
κείνης: 1:986: θηήσαιντο πόρους κείνης ἁλός: ἐκ δ᾽ ἄρα τοίγε
κείνης: 1:1180: δειδέχατ᾽, ἐνναέται κείνης χθονός, ἤιά τέ σφιν
κείνης: 2:754: οὐδ᾽ ἄρα δηθὰ Λύκον, κείνης πρόμον ἠπείροιο,
κείνης: 3:29: κείνης ἐννεσίῃσιν ἐς Ἑλλάδα κῶας ἀνάξειν.’
κείνης: 3:550: πέφραδεν ἔσσεσθαι. κείνης δ᾽ ὅγε μείλιχος ὄρνις
κείνης: 4:650: ἔμπεδον: οὐδ᾽ οἶον κείνης ἐπίκουροι ἕποντο
κείνης: 4:758: κείνης γὰρ χρειώ με κιχάνεται. αὐτὰρ ἔπειτα
κείνης: 4:807: νυμφίδιον, κείνης ἀγανόφρονος εἵνεκα τιμῆς.
κείνης: 4:1725: κερτομίη καὶ νεῖκος ἐπεσβόλον. ἐκ δέ νυ κείνης
κεῖνο: 1:726: ὄσσε βάλοις, ἢ κεῖνο μεταβλέψειας ἔρευθος.
κεῖνο: 1:1070: αἰνότατον δὴ κεῖνο Δολιονίῃσι γυναιξὶν
κεῖνο: 1:1149: κεῖνο ποτὸν κρήνην περιναιέται ἄνδρες ὀπίσσω.
κεῖνο: 3:133: κεῖνο, τό οἱ ποίησε φίλη τροφὸς Ἀδρήστεια
κεῖνο: 3:1249: κεῖνο δόρυ γνάμψαι τυτθόν γέ περ, ἀλλὰ μάλ᾽ αὔτως
κεῖνο: 4:120: ῥέζων κεῖνο τέρας παγχρύσεον, ὥς οἱ ἔειπεν
κεῖνο: 4:143: ὧς τότε κεῖνο πέλωρον ἀπειρεσίας ἐλέλιξεν
κεῖνο: 4:599: οὐδέ τις ὕδωρ κεῖνο διὰ πτερὰ κοῦφα τανύσσας
κεῖνο: 4:1151: κεῖνο καὶ εἰσέτι νῦν ἱερὸν κληίζεται ἄντρον
κεῖνο: 4:1575: κεῖνο δ᾽ ὑπηέριον θείην Πελοπηίδα γαῖαν
κεῖνο: 4:1687: κεῖνο μὲν οὖν Κρήτῃ ἐνὶ δὴ κνέφας ηὐλίζοντο
κεῖνοι: 4:342: Αἰήτης, εἰ κεῖνοι ἀναπλήσειαν ἀέθλους,
κεῖνοι: 4:1386: τίς κ᾽ ἐνέποι, τὴν κεῖνοι ἀνέπλησαν μογέοντες;
κείνοιο: 1:1320: ἐξανύσῃ: τῶ μή τι ποθὴ κείνοιο πελέσθω.
κείνοιο: 3:721: παίδων εἵνεκ᾽ ἐμεῖο; καὶ ἐκ κείνοιο δ᾽ ἱκάνει
κείνοις: 3:734: ἶσον ἐπεὶ κείνοις με τεῷ ἐπαείραο μαζῷ
κείνοισι: 1:1039: μαρνάμενον κείνοισι: πολεῖς δ᾽ ἐπαρηγόνες ἄλλοι
κείνοισι: 4:403: ἔσσεται, εἴ σε θανόντες ἕλωρ κείνοισι λίποιμεν.
κείνοισι: 4:616: καὶ τὰ μὲν ὧς κείνοισι μετ᾽ ἀνδράσι κεκλήισται.
κεῖνον: 1:154: ὄμμασιν, εἰ ἐτεόν γε πέλει κλέος, ἀνέρα κεῖνον
κεῖνόν: 1:958: βριθύν: ἀτὰρ κεῖνόν γε θεοπροπίαις Ἑκάτοιο
κεῖνον: 2:800: Τυνδαρίδην Βέβρυξιν, ὅτ᾽ ἀνέρα κεῖνον ἔπεφνεν.
κεῖνόν: 4:415: αὐτὰρ ἐγὼ κεῖνόν γε τεὰς ἐς χεῖρας ἱκέσθαι
κεῖνος: 1:182: κεῖνος ἀνὴρ καὶ πόντου ἐπὶ γλαυκοῖο θέεσκεν
κεῖνος: 3:784: κεῖνος ὅτε ζωῆς ἀπαμείρεται. ἐρρέτω αἰδώς,
κεῖνος: 4:1752: ἀθανάτων, ἢ κεῖνος, ὅ μιν πόρεν ἀντιβολήσας.’
κείνου: 1:1292: ὄφρα τὸ κείνου κῦδος ἀν᾽ Ἑλλάδα μή σε καλύψῃ,
κείνου: 2:147: ἤτοι μὲν γὰρ ἐγὼ κείνου παρεόντος ἔολπα
κείνου: 2:404: κείνου νῆ᾽ ἐλάοντες ἐπὶ προχοὰς ποταμοῖο
κείνου: 2:784: οἰκτίστοις ἐλέγοισιν ὀδύρεται ἐξέτι κείνου,
κείνου: 4:250: ἅζομαι αὐδῆσαι: τό γε μὴν ἕδος ἐξέτι κείνου,
κείνου: 4:430: τοῦ δὲ καὶ ἀμβροσίη ὀδμὴ πέλεν ἐξέτι κείνου,
κείνους: 1:765: κείνους κ᾽ εἰσορόων ἀκέοις, ψεύδοιό τε θυμόν,
κεῖνται: 1:940: ἀμφίδυμοι, κεῖνται δ᾽ ὑπὲρ ὕδατος Λἰσήποιο.
κείνῳ: 1:547: πάντες δ᾽ οὐρανόθεν λεῦσσον θεοὶ ἤματι κείνῳ
κείνῳ: 2:525: ἱερά τ᾽ εὖ ἔρρεξεν ἐν οὔρεσιν ἀστέρι κείνῳ
κείνῳ: 2:1099: καὶ δὴ ἔσαν νήσοιο μάλα σχεδὸν ἤματι κείνῳ.
κείνῳ: 3:921: οἷον Ἰήσονα θῆκε Διὸς δάμαρ ἤματι κείνῳ
κείνῳ: 4:792: λέξασθαι. κείνῳ γὰρ ἀεὶ τάδε ἔργα μέμηλεν,
κείνων: 2:855: δοιὰ γὰρ οὖν κείνων ἔτι σήματα φαίνεται ἀνδρῶν.
κείνων: 4:488: οὐδ᾽ ἄρα τις κείνων θάνατον φύγε, πάντα δ᾽ ὅμιλον
κείνων: 4:655: εἴκελαι: ἐν δὲ σόλοι καὶ τεύχεα θέσκελα κείνων:
κείνων: 4:1426: Λἴγλη δ᾽ ἰτείης ἱερὸν στύπος. ἐκ δέ νυ κείνων
κείνων: 4:1515: αἱ πᾶσαι κείνων ὀφίων γένος ἐβλάστησαν.
κείρατε: 4:1032: κείρατε γηγενέων: ἧς εἵνεκεν Αἱμονίηνδε
κεῖρε: 3:1390: ὧς τότε γηγενέων κεῖρε στάχυν: αἵματι δ᾽ ὁλκοὶ
κείρει: 3:1388: ὠμὸν ἐπισπεύδων κείρει στάχυν, οὐδὲ βολῇσιν
κείρω: 3:416: κείρω ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ περισταδὸν ἀντιόωντας.
κεῖσ᾽: 1:1224: ὅσσαι κεῖσ᾽ ἐρατὸν νύμφαι ῥίον ἀμφενέμοντο,
κεῖσ᾽: 2:720: κεῖσ᾽ Ὁμονοίης ἱρὸν ἐύφρονος, ὅ ῥ᾽ ἐκάμοντο
κεῖσ᾽: 4:830: κεῖσ᾽, ὅθι περ τυτθή γε παραίβασις ἔσσετ᾽ ὀλέθρου.’
κεῖσε: 1:305: κεῖσε δ᾽ ὁμαρτήσουσιν ἔται δμῶές τε κιόντι.’
κεῖσέ: 1:416: κεῖσέ τε καὶ παλίνορσον ἐς Ἑλλάδα. σοὶ δ᾽ ἂν ὀπίσσω
κεῖσέ: 1:442: κεῖσέ τε δεῦρό τ᾽ ἔασιν ἀνερχομένοισιν ἄεθλοι.
κεῖσε: 1:955: κεῖσε καὶ εὐναίης ὀλίγον λίθον ἐκλύσαντες
κεῖσε: 2:453: ἀνέρες, οἳ καὶ πρόσθεν ἐπ᾽ ἤματι κεῖσε θάμιζον,
κεῖσε: 2:1225: κεῖσε μολεῖν, μακάρων σχεδὸν αἵματος ἐκγεγαῶτας.
κεῖσε: 4:1215: Μοιράων δ᾽ ἔτι κεῖσε θύη ἐπέτεια δέχονται
κεῖσε: 4:1237: ἠερίη δ᾽ ἄμαθος παρακέκλιται: οὐδέ τι κεῖσε
κεῖσθαι: 4:982: ᾗ ὕπο δὴ κεῖσθαι δρέπανον φάτισ--ἵλατε Μοῦσαι,
κεῖσθαι: 4:1528: κεῖσθαι ὑπ᾽ ἠελίῳ. πύθεσκε γὰρ ἔνδοθι σάρκας
κεῖτ᾽: 4:1401: ἄχρις ἐπ᾽ ἄκνηστιν κεῖτ᾽ ἄπνοος: ἐκ δὲ λιπόντων
κεῖται: 1:333: --πάντα γὰρ εὖ κατὰ κόσμον--ἐπαρτέα κεῖται ἰοῦσιν.
κεῖται: 2:426: Κύπριδος. ἐκ γὰρ τῆς κλυτὰ πείρατα κεῖται ἀέθλων.
κεῖται: 2:1217: κεῖται ὑποβρύχιος Σερβωνίδος ὕδασι λίμνης.’
κεῖτο: 1:255: νειόθι γαίης κεῖτο, κακῶν ἔτι νῆις ἀέθλων.
κεῖτο: 1:737: κεῖτο πέλας, τῆς οἵγε νέον βάλλοντο δομαίους
κεῖτο: 2:820: κεῖτο γὰρ εἱαμενῇ δονακώδεος ἐν ποταμοῖο
κεῖτο: 4:1503: κεῖτο δ᾽ ἐπὶ ψαμάθοισι μεσημβρινὸν ἦμαρ ἀλύσκων
κεκάσθαι: 3:1006: ἐκ μορφῆς ἀγανῇσιν ἐπητείῃσι κεκάσθαι.’
κεκασμένα: 4:1583: γιγνέσθω, νεότητι κεκασμένα γυῖα μογῆσαι.’
κεκασμένον: 2:818: Ἴδμονα, μαντοσύνῃσι κεκασμένον. ἀλλά μιν οὔτι
κεκέδαστο: 2:1114: ῥαισθείσης κεκέδαστο θόοις συναρηρότα γόμφοις.
κέκλεο: 1:707: κέκλεο θαρσαλέως ἐπιβαινέμεν εὐμενέοντας.’
κέκλετ᾽: 2:466: κέκλετ᾽ ἀριστήεσσι σὺν ἀνδράσιν: αἶψα δὲ τόνγε
κέκλετ᾽: 4:1546: κέκλετ᾽ Ἀπόλλωνος τρίποδα μέγαν ἔκτοθι νηὸς
κέκλεται: 1:716: κέκλεται αὐτίκα νῦν ἐπιβαινέμεν εὐμενέοντας.’
κέκλετο: 3:837: κέκλετο δ᾽ ἀμφιπόλοις, αἵ οἱ δυοκαίδεκα πᾶσαι
κέκλετο: 4:230: κέκλετο: δεινὰ δὲ παντὶ παρασχεδὸν ἤπυε λαῷ
κεκλήαται: 1:1128: μητέρος Ἰδαίης κεκλήαται, ὅσσοι ἔασιν
κεκληγυῖαι: 2:714: θαρσύνεσκον ἔπεσσιν, Ἰήιε κεκληγυῖαι:
κεκληγυῖαι: 2:1059: τηλοῦ, ἀτυζηλῷ ὑπὸ δείματι κεκληγυῖαι.
κεκληγώς: 1:1249: φοίτα κεκληγώς: μελέη δέ οἱ ἔπλετο φωνή.
κεκληγὼς: 2:1105: κεκληγὼς πνοιῇσι: κελαινὴ δ᾽ οὐρανὸν ἀχλὺς
κεκληγῶτα: 4:874: τὸν μὲν ἄρ᾽ ἁρπάγδην χαμάδις βάλε κεκληγῶτα,
κεκλήισται: 4:616: καὶ τὰ μὲν ὧς κείνοισι μετ᾽ ἀνδράσι κεκλήισται.
κεκλιμένη: 1:938: εἰς ἅλα κεκλιμένη, ὅσσον τ᾽ ἐπιμύρεται ἰσθμὸς
κεκλιμένην: 1:595: πόντῳ κεκλιμένην παρεμέτρεον: οὐδ᾽ ἔτι δηρὸν
κεκλιμένην: 3:157: πρέμνῳ κεκλιμένην: ἀνὰ δ᾽ ἀγκύλον εἵλετο τόξον.
κεκλιμένην: 4:1624: κεκλιμένην ἀγκῶνος ὕπερ προύχοντος ἴδοντο.
κεκλιμένον: 1:1090: τὸν δ᾽ ὅγε κεκλιμένον μαλακοῖς ἐνὶ κώεσιν οἰῶν.
κεκλιμένῳ: 1:330: κεκλιμένῳ μάλα πάντες ἐπισχερὼ ἑδριόωντο.
κέκλινθ᾽: 1:455: κέκλινθ᾽ ἑξείης: παρὰ δέ σφισι μυρί᾽ ἔκειτο
κέκλιτ᾽: 2:205: νειόθεν, ἀβληχρῷ δ᾽ ἐπὶ κώματι κέκλιτ᾽ ἄναυδος.
κέκλιτ᾽: 3:672: κέκλιτ᾽ ἀκηχεμένη, δρύψεν δ᾽ ἑκάτερθε παρειάς:
κέκλομαι: 2:695: κέκλομαι. ἀλλ᾽ ἵληθι ἄναξ, ἵληθι φαανθείς.’
κέκλομαι: 3:907: κέκλομαι εἰς ὠπὴν ἑτάρων ἄπο μοῦνον ἱκέσθαι,
κεκλομένης: 4:163: κούρης κεκλομένης: ἡ δ᾽ ἔμπεδον ἑστηυῖα
κεκλόμενοι: 2:495: ὦκα δὲ κεκλόμενοι μαντήιον Ἀπόλλωνα
κεκλόμενοι: 4:1715: Φοῖβον κεκλόμενοι: Ἀνάφην δέ τε λισσάδα νῆσον
κεκλόμενος: 1:383: κεκλόμενος δ᾽ ἤυσε μάλα μέγα: τοὶ δὲ παρᾶσσον
κεκλόμενος: 1:410: εὔχετο κεκλόμενος πατρώιον Ἀπόλλωνα:
κεκλομένων: 1:311: κεκλομένων ἄμυδις. τῷ δὲ ξύμβλητο γεραιὴ
κεκλομένων: 2:642: κεκλομένων, καί ῥ᾽ αὖτις ἐπιρρήδην μετέειπεν:
Κέκλυθ᾽: 2:11: ‘Κέκλυθ᾽, ἁλίπλαγκτοι, τάπερ ἴδμεναι ὔμμιν ἔοικεν.
κέκλυθι: 4:781: ‘κέκλυθι νῦν, Θέτι δῖα, τά τοι ἐπιέλδομ᾽ ἐνισπεῖν.
κέκλυτέ: 4:1652: ‘κέκλυτέ μευ. μούνη γὰρ ὀίομαι ὔμμι δαμάσσειν
κεκμηότα: 3:234: δέξατο, Φλεγραίῃ κεκμηότα δηιοτῆτι.
κεκμηότα: 4:116: εὐναί, ὅθι πρῶτον κεκμηότα γούνατ᾽ ἔκαμψεν,
κεκμηότας: 4:1457: Ἡρακλέης δίψῃ κεκμηότας. ἀλλά μιν εἴ πως
κεκμηῶτες: 3:1340: λείπεται ἐξ ἠοῦς, καλέουσι δὲ κεκμηῶτες
κεκορημένα: 1:576: μυρία μῆλ᾽ ἐφέπονται ἄδην κεκορημένα ποίης
κεκορυθμένος: 4:209: ἄγχι δὲ παρθενικῆς κεκορυθμένος ἰθυντῆρι
κεκοτηότε: 2:89: φορβάδος ἀμφὶ βοὸς κεκοτηότε δηριάασθον.
κεκοτηότι: 4:1086: παῖδα πατὴρ θυμῷ κεκοτηότι δηλήσαιτο.
κεκόφθαι: 4:1270: τούνεκ᾽ ἐγὼ πᾶσαν μὲν ἀπ᾽ ἐλπίδα φημὶ κεκόφθαι
κεκράανται: 4:193: εὐπαλέως κούρης ὑπὸ δήνεσι κεκράανται.
κεκριμέναι: 2:999: κεκριμέναι κατὰ φῦλα διάτριχα ναιετάασκον:
Κεκροπίηθεν: 1:95: τοῖς δ᾽ ἐπὶ Κεκροπίηθεν ἀρήιος ἤλυθε Βούτης,
Κεκροπίηθεν: 1:214: Θρηίκιος Βορέης ἀνερέψατο Κεκροπίηθεν
Κεκροπίην: 4:1777: γαῖαν Κεκροπίην παρά τ᾽ Αὐλίδα μετρήσαντες
κελαδεινὰ: 3:532: καὶ ποταμοὺς ἵστησιν ἄφαρ κελαδεινὰ ῥέοντας,
κελάδοντες: 1:501: οὔρεά θ᾽ ὡς ἀνέτειλε, καὶ ὡς ποταμοὶ κελάδοντες
κελάδοντος: 4:133: ὅς τ᾽ ἀποκιδνάμενος ποταμοῦ κελάδοντος Ἀράξεω
κελάδῳ: 2:1069: σὺν κελάδῳ σακέεσσι πελώριον ὄρσετε δοῦπον.’
κελαινὴ: 1:542: ἀφρῷ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κελαινὴ κήκιεν ἅλμη
κελαινῇ: 2:1009: ἠὼς ἀντέλλει καμάτων ἄτερ, ἀλλὰ κελαινῇ
κελαινὴ: 2:1105: κεκληγὼς πνοιῇσι: κελαινὴ δ᾽ οὐρανὸν ἀχλὺς
κελαινῇ: 4:568: ναυτίλοι ἐκ πόντοιο κελαινῇ πάντοθεν ὕλῃ
κελαινῇ: 4:1629: δὴ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνέμοιο κελαινῇ νυκτὶ λιπόντος
κελαινὴν: 3:857: τῆς οἵην τ᾽ ἐν ὄρεσσι κελαινὴν ἰκμάδα φηγοῦ
κελαινὴν: 4:1169: λῦε κελαινὴν νύκτα δι᾽ ἠέρος: αἱ δ᾽ ἐγέλασσαν
κελαινὴν: 4:1400: οὐρῇ ἔτι σκαίρεσκεν: ἀπὸ κρατὸς δὲ κελαινὴν
κελαινῆς: 4:606: εὖτ᾽ ἂν δὲ κλύζῃσι κελαινῆς ὕδατα λίμνης
κελαινὸν: 1:1262: κήκιεν, ἐν δὲ κελαινὸν ὑπὸ σπλάγχνοις ζέεν αἷμα.
κελαινὸν: 2:119: αἶψα μάλ᾽ ἀντεταγὼν πέλεκυν μέγαν ἠδὲ κελαινὸν
κέλευεν: 4:689: Κίρκης ἐς μέγαρον: τοὺς δ᾽ ἐν λιπαροῖσι κέλευεν
κέλευθα: 1:246: ἀλλ᾽ οὐ φυκτὰ κέλευθα, πόνος δ᾽ ἄπρηκτος ἰοῦσιν.’
κέλευθα: 1:352: μηκέτ᾽ ἔπειθ᾽, ὡς καὶ πρίν, ἐρητύοιτο κέλευθα.
κέλευθα: 1:574: ἄπλετοι, ὑγρὰ κέλευθα διασκαίροντες ἕποντο.
κέλευθα: 2:630: ἄγκειμαι, στυγέων μὲν ἁλὸς κρυόεντα κέλευθα
κέλευθα: 4:1251: δείματος, αὐτὰ κέλευθα διαμπερὲς ὁρμηθῆναι
κέλευθοι: 1:337: ξυναὶ δ᾽ ἄμμι πέλονται ἐς Αἰήταο κέλευθοι--
κέλευθοι: 1:500: ἄστρα σεληναίη τε καὶ ἠελίοιο κέλευθοι:
κέλευθοι: 1:545: τεύχεα: μακραὶ δ᾽ αἰὲν ἐλευκαίνοντο κέλευθοι,
κέλευθοι: 2:545: τηλουρός, πᾶσαι δὲ κατόψιοί εἰσι κέλευθοι,
κέλευθοι: 2:981: ἀντικρύ: τῶ καί οἱ ἐπίστροφοί εἰσι κέλευθοι:
κέλευθον: 1:1263: χωόμενος δ᾽ ἐλάτην χαμάδις βάλεν, ἐς δὲ κέλευθον
κέλευθον: 2:418: πῶς ἔρδω, πῶς αὖτε τόσην ἁλὸς εἶμι κέλευθον,
κέλευθον: 2:1098: πατρός: ὁ γὰρ θνῄσκων ἐπετείλατο τήνδε κέλευθον.
κέλευθον: 4:527: Ὑλλῆες: πρὸς δ᾽ αὐτοὶ ἐμηχανόωντο κέλευθον,
κέλευθον: 4:547: Φαιήκων: σὺν γάρ οἱ ἄναξ πόρσυνε κέλευθον
κέλευθον: 4:936: Ἀργῴῃ περὶ νηί, Θέτις δ᾽ ἴθυνε κέλευθον.
κέλευθος: 2:353: ἔνθα μὲν εἰς Ἀίδαο καταιβάτις ἐστὶ κέλευθος,
κέλευθος: 2:546: σφωιτέρους δ᾽ ἐνόησε δόμους, ἄμυδις δὲ κέλευθος
κέλευθος: 3:160: αἰθερίας: ἔνθεν δὲ καταιβάτις ἐστὶ κέλευθος
κέλευθος: 3:637: δείδια, μὴ μέγα δή τι φέρῃ κακὸν ἥδε κέλευθος
κέλευθος: 4:502: ἤ τ᾽ εἴη μετέπειτα κατερχομένοισι κέλευθος.’
κέλευθος: 4:859: ῥυσόμεναι. κείνη γὰρ ἐναίσιμος ὔμμι κέλευθος.
κελεύθου: 1:1241: Εἰλατίδης Πολύφημος, ἰὼν προτέρωσε κελεύθου,
κελεύθου: 2:310: πείρατα ναυτιλίης ἐνέπων ἄνυσίν τε κελεύθου:
κελεύθου: 2:331: μηκέτι δὴν μηδ᾽ αὐτοὶ ἐρητύεσθε κελεύθου,
κελεύθου: 3:308: πείθεσθε προφέροντος ἀπείρονα μέτρα κελεύθου.
κελεύθους: 3:533: ἄστρα τε καὶ μήνης ἱερῆς ἐπέδησε κελεύθους.
κελεύθους: 3:951: ἀμφιπόλων μεθ᾽ ὅμιλον ἔχ᾽ ἀτρέμας: ἐς δὲ κελεύθους
κελεύθους: 4:328: πάντῃ, μή σφε λάθοιεν, ὑπετμήξαντο κελεύθους.
κελεύθους: 4:587: Κάστορά τ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖς ἤνωγε κελεύθους
κελεύθους: 4:730: κούρη μειλιχίως, ἠμὲν στόλον ἠδὲ κελεύθους
κελεύθῳ: 1:184: ἴχνεσι τεγγόμενος διερῇ πεφόρητο κελεύθῳ.
κελεύθῳ: 3:924: λαμπόμενον χαρίτεσσιν: ἐγήθησεν δὲ κελεύθῳ
κελεύθῳ: 4:1005: αὖθί τε καὶ μετέπειτα σὺν Αἰήταο κελεύθῳ.
κελεύοι: 3:195: πασσυδίῃ, οὐδ᾽ ἔσκε παρὲξ ὅτις ἄλλο κελεύοι.
κελευόμενοι: 3:1329: δηρὸν δ᾽ οὐ μετέπειτα κελευόμενοι ὑπὸ δουρὶ
κελεύων: 1:555: τέγγε πόδας, καὶ πολλὰ βαρείῃ χειρὶ κελεύων,
κέλομαι: 4:495: ‘ἤδη νῦν κέλομαι νύκτωρ ἔτι νῆ᾽ ἐπιβάντας
κέλονται: 3:904: τὸν ξεῖνόν με κέλονται, ὅτις περὶ βουσὶν ὑπέστη,
κέλσαι: 1:1024: Μακριέων εἴσαντο Πελασγικὸν ἄρεα κέλσαι.
κέλσαι: 2:1092: τίς γὰρ δὴ Φινῆος ἔην νόος, ἐνθάδε κέλσαι
κέλσαν: 2:973: κέλσαν, ἐπεὶ καὶ πόντος ὀρίνετο νισσομένοισιν.
Κελτοὶ: 4:609: κυμαίνοντι ῥόῳ. Κελτοὶ δ᾽ ἐπὶ βάξιν ἔθεντο,
Κελτῶν: 4:633: λίμνας εἰσέλασαν δυσχείμονας, αἵ τ᾽ ἀνὰ Κελτῶν
Κελτῶν: 4:644: Ἥρης ἐννεσίῃσι, δι᾽ ἔθνεα μυρία Κελτῶν
κεμάδεσσι: 3:878: ὠκείαις κεμάδεσσι διεξελάσῃσι κολώνας,
κεμάδων: 2:698: εἴ κέ τιν᾽ ἢ κεμάδων, ἢ ἀγροτέρων ἐσίδοιεν
κεμάς: 4:12: τρέσσεν δ᾽, ἠύτε τις κούφη κεμάς, ἥν τε βαθείης
κεν: 1:103: Πειρίθῳ ἑσπόμενον κοινὴν ὁδόν: ἦ τέ κεν ἄμφω
κεν: 1:159: δῶκεν ἀπειρεσίην ἠδ᾽ ὅττι κεν ἀρήσαιτο
κέν: 1:171: αἴ κέν πως ἔτι καὶ τὸν ἐρητύσειε νέεσθαι.
κεν: 1:258: ἀνδρομέην προέηκε κακὸν τέρας, ὥς κεν ἀνίας
κεν: 1:297: δάκρυσιν, ἀλλ᾽ ἔτι κεν καὶ ἐπ᾽ ἄλγεσιν ἄλγος ἄροιο.
κεν: 1:339: ὄρχαμον ἡμείων, ᾧ κεν τὰ ἕκαστα μέλοιτο,
κεν: 1:377: ὥς κεν ὀλισθαίνουσα δι᾽ αὐτάων φορέοιτο.
κεν: 1:417: τόσσων, ὅσσοι κεν νοστήσομεν, ἀγλαὰ ταύρων
κεν: 1:491: χρειὼ θεσπίζων μεταμώνιον εἴ κεν ἁλῴης.’
κεν: 1:603: ὅσσον ἐς ἔνδιόν κεν ἐύστολος ὁλκὰς ἀνύσσαι,
κεν: 1:618: ἀμφ᾽ εὐνῇ, πᾶν δ᾽ ἄρσεν ὁμοῦ γένος, ὥς κεν ὀπίσσω
κεν: 1:678: αἴ κεν ἐπιβρίσῃ Θρήιξ στρατός, ἠέ τις ἄλλος
κεν: 1:695: εἴ κεν ἐπιτρέψητε δόμους καὶ ληίδα πᾶσαν
κεν: 1:701: ἤδη κεν μετὰ νῆα καὶ ἄγγελον ὀτρύναιμι.’
κεν: 1:725: τῆς μὲν ῥηίτερόν κεν ἐς ἠέλιον ἀνιόντα
κεν: 1:827: τῶ ὑμεῖς στρωφᾶσθ᾽ ἐπιδήμιοι: εἰ δέ κεν αὖθι
κεν: 1:836: ‘Ὑψιπύλη, μάλα κεν θυμηδέος ἀντιάσαιμεν
κεν: 1:851: Ἡφαίστοιο χάριν πολυμήτιος, ὄφρα κεν αὖτις
κεν: 1:897: Ὑψιπύλης: λίπε δ᾽ ἧμιν ἔπος, τό κεν ἐξανύσαιμι
κεν: 1:1136: καὶ σάκεα ξιφέεσσιν ἐπέκτυπον, ὥς κεν ἰωὴ
κεν: 1:1188: βῆ ῤ̔ ἴμεν εἰς ὕλην υἱὸς Διός, ὥς κεν ἐρετμὸν
κεν: 1:1220: ἀλλὰ τὰ μὲν τηλοῦ κεν ἀποπλάγξειεν ἀοιδῆς.
κεν: 1:1298: καί νύ κεν ἂψ ὀπίσω Μυσῶν ἐπὶ γαῖαν ἵκοντο
κεν: 2:13: ἀνδρῶν ὀθνείων, ὅς κεν Βέβρυξι πελάσσῃ,
κέν: 2:18: ἧ κέν τις στυγερῶς κρατερὴ ἐπιέψετ᾽ ἀνάγκη.’
κεν: 2:57: ἀλλὰ βάλευ περὶ χειρί: δαεὶς δέ κεν ἄλλῳ ἐνίσποις,
κεν: 2:145: ‘Φράζεσθ᾽ ὅττι κεν ᾗσιν ἀναλκείῃσιν ἔρεξαν,
κεν: 2:275: Ζεὺς μένος ἀκάματόν σφιν: ἀτὰρ Διὸς οὔ κεν ἑπέσθην
κεν: 2:337: εἰ δέ κεν ἀντικρὺ πταμένη μεσσηγὺς ὄληται,
κεν: 2:400: πείρεθ᾽, ἕως μυχάτῃ κεν ἐνιχρίμψητε θαλάσσῃ.
κεν: 2:415: πειθόμενοι Πόντονδε περήσομεν: εἰ δέ κεν αὖτις
κεν: 2:952: δωσέμεναι, ὅ κεν ᾗσι μετὰ φρεσὶν ἰθύσειεν.
κεν: 2:976: τετράκις εἰς ἑκατὸν δεύοιτό κεν, εἴ τις ἕκαστα
κεν: 2:988: ὑσμίνην, καὶ δ᾽ οὔ κεν ἀναιμωτί γ᾽ ἐρίδηναν--
κεν: 2:1068: εἰ δέ κεν αὐτὴν νῆσον ἱκώμεθα, δὴ τότ᾽ ἔπειτα
κεν: 2:1147: Ἑρμείας: κῶας δὲ καὶ εἰσέτι νῦν κεν ἴδοισθε.
κεν: 2:1158: τῷ δὲ Μέλας: ἐμὲ δ᾽ αὐτὸν ἐπικλείοιτέ κεν Ἄργον.’
κεν: 2:1207: ἔθνεα ναιετάουσιν ἀπείρονα: καὶ δέ κεν Ἄρει
κεν: 3:12: τί χρέος; ἠὲ δόλον τινὰ μήσεαι, ᾧ κεν ἑλόντες
κεν: 3:35: ἑσποίμην: σὺ δέ κεν φαίης ἔπος ἀντιόωσα.’
κεν: 3:81: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον, ὅ κεν χέρες αἵγε κάμοιεν
κεν: 3:91: ‘Ἥρη, Ἀθηναίη τε, πίθοιτό κεν ὔμμι μάλιστα,
κεν: 3:131: εἰ δ᾽ ἄγε μοι πρόφρων τέλεσον χρέος, ὅττι κεν εἴπω:
κέν: 3:132: καί κέν τοι ὀπάσαιμι Διὸς περικαλλὲς ἄθυρμα
κεν: 3:144: ἀμβολίη. δὴ γάρ κεν ἀφαυροτέρη χάρις εἴη.’
κεν: 3:153: εἴ κεν ἐνισκίμψῃς κούρῃ βέλος Αἰήταο.’
κεν: 3:188: πολλάκι τοι ῥέα μῦθος, ὅ κεν μόλις ἐξανύσειεν
κεν: 3:265: ἡμετέρῃ κραδίῃ. τί δέ κεν πόλιν Ὀρχομενοῖο,
κεν: 3:293: ὥς κεν ὑπωρόφιον νύκτωρ σέλας ἐντύναιτο,
κεν: 3:350: αὐτῷ δ᾽ ὥς κεν ἅδῃ, τὼς ἔσσεται: οὐ γὰρ ἱκάνει
κεν: 3:359: οὕτω κεν γνωτὸς πατρώιος ἄμμι πέλοιτο.
κεν: 3:380: ὥς κεν ἐρητύοισθε καὶ ὕστερον ὁρμηθῆναι,
κεν: 3:401: ‘ξεῖνε, τί κεν τὰ ἕκαστα διηνεκέως ἀγορεύοις;
κεν: 3:420: πρὶν δέ κεν οὐ δοίην, μηδ᾽ ἔλπεο. δὴ γὰρ ἀεικὲς
κεν: 3:437: αὐτῷ κεν τὰ ἕκαστα μέλοιτό μοι, ὄφρα καὶ ἄλλος
κεν: 3:479: τὴν εἴ κεν πεπίθοιμεν, ὀίομαι, οὐκέτι τάρβος
κεν: 3:494: οὔτ᾽ ἐμοί, οὔτε κεν ὔμμι διειρομένοισι πέλοιτο.
κεν: 3:579: στεῦτο δ᾽, ἐπεί κεν πρῶτα βόες διαδηλήσωνται
κεν: 3:588: Ἑρμείαν, ὥς κεν προσκηδέος ἀντιάσειεν:
κεν: 3:629: τὼς ἔμεν, ὥς κεν ἑῇσι μετὰ φρεσὶν ἰθύσειεν.
κέν: 3:644: παισί: τό κέν μοι λυγρὸν ἐνὶ κραδίῃ σβέσαι ἄλγος.’
κεν: 3:778: μοῖρα πέλει. πῶς γάρ κεν ἐμοὺς λελάθοιμι τοκῆας
κέν: 3:792: πότμον ἐμόν: καί κέν με διὰ στόματος φορέουσαι
κεν: 3:848: οὔτε κεν αἰθομένῳ πυρὶ εἰκάθοι: ἀλλὰ καὶ ἀλκῇ
κεν: 3:908: ὄφρα τὰ μὲν δασόμεσθα μετὰ σφίσιν, εἴ κεν ὀπάσσῃ
κεν: 3:933: οὔτ᾽ ἐρατὸν κούρη κεν ἔπος προτιμυθήσαιτο
κεν: 3:995: τάων ἀργαλέας κεν ἀποσκεδάσειας ἀνίας.
κέν: 3:1025: ‘φράζεο νῦν, ὥς κέν τοι ἐγὼ μητίσομ᾽ ἀρωγήν.
κεν: 3:1055: αἴ κεν ὀρινομένους πολέας νειοῖο δοκεύσῃς,
κεν: 3:1121: εἰ δέ κεν ἤθεα κεῖνα καὶ Ἑλλάδα γαῖαν ἵκηαι,
κεν: 3:1233: τῆλε παρέξ, ὅ κεν οἶος ἐναντίβιον πολέμιξεν.
κεν: 3:1237: ἤλασεν εὐρεῖαν κατ᾽ ἀμαξιτόν, ὥς κεν ἀέθλῳ
κεν: 4:20: καί νύ κεν αὐτοῦ τῆμος ὑπὲρ μόρον ὤλετο κούρη,
κεν: 4:376: σχετλίη, εἴ κεν δή με κασιγνήτοιο δικάσσῃ
κεν: 4:381: ὀτλήσω; σὺ δέ κεν θυμηδέα νόστον ἕλοιο;
κεν: 4:401: αὐτοὶ δὲ στυγερῷ κεν ὀλοίμεθα πάντες ὀλέθρῳ,
κέν: 4:417: εἴ κέν πως κήρυκας ἀπερχομένους πεπίθοιμι
κεν: 4:429: οὔτε κεν εἰσορόων γλυκὺν ἵμερον ἐμπλήσειας.
κεν: 4:438: ἐλθέμεν, ὄφρα δόλον συμφράσσεται, ὥς κεν ἑλοῦσα
κεν: 4:443: αἰθέρι καὶ πνοιῇσι, τά κεν καὶ ἄπωθεν ἐόντα
κεν: 4:501: ῥηιδίη δέ κεν ἄμμι, κεδασθέντων δίχα λαῶν,
κεν: 4:536: οὔδεος, ὥς κεν ἄφαντος ἀεὶ μερόπεσσι πέλοιτο.
κεν: 4:634: ἤπειρον πέπτανται ἀθέσφατον: ἔνθα κεν οἵγε
κεν: 4:637: εἰσβαλέειν, τόθεν οὔ κεν ὑπότροποι ἐξεσάωθεν.
κεν: 4:764: καὶ δὲ τῷ εἰπέμεναι τὸν ἐμὸν νόον, ὥς κεν ἀήτας
κεν: 4:819: νόσφιν ἐυσταθέος ζεφύρου, τείως κεν ἵκωνται
κεν: 4:822: μοῦνον, ἅ κεν τρέψαιο κασιγνήτῃσι σὺν ἄλλαις.
κεν: 4:839: ὥς κεν ὑπηῷοι μνησαίατο νόστον ἑλέσθαι.’
κεν: 4:925: καπνῷ δ᾽ ἀχλυόεις αἰθὴρ πέλεν, οὐδέ κεν αὐγὰς
κεν: 4:995: πᾶσα πόλις: φαίης κεν ἑοῖς ἐπὶ παισὶ γάνυσθαι.
κεν: 4:1096: ‘Ἀρήτη, καί κεν σὺν τεύχεσιν ἐξελάσαιμι
κεν: 4:1120: ὥς κεν Ἰήσονι μῦθον ἐναίσιμον ἀγγείλειεν
κεν: 4:1254: νῦν δὲ τί κεν ῥέξαιμεν, ἐρυκόμενοι ἀνέμοισιν
κεν: 4:1265: καί κεν ἐπισμυγερῶς διὰ δὴ πάλαι ἥδ᾽ ἐκεάσθη
κεν: 4:1303: καί νύ κεν αὐτοῦ πάντες ἀπὸ ζωῆς ἐλίασθεν
κεν: 4:1327: καί κεν ἔτ᾽ ἠγαθέην ἐς Ἀχαιίδα νοστήσαιτε.’
κεν: 4:1353: ὁππότε κεν λύσῃσιν ἐύτροχον Ἀμφιτρίτη
κεν: 4:1416: αἰθομένην ἄμοτον λωφήσομεν. εἰ δέ κεν αὖτις
κεν: 4:1656: πετράων, εἵως κεν ἐμοὶ εἴξειε δαμῆναι.’
κεν: 4:1690: ὕδωρ τ᾽ εἰσαφύσαντο καὶ εἰσέβαν, ὥς κεν ἐρετμοῖς
κεν: 4:1766: ὅς κεν ἀφυσσάμενος φθαίη μετὰ νῆάδ᾽ ἱκέσθαι.
κενεαὶ: 2:447: ἔστ᾽ ὀπίσω: κενεαὶ γὰρ ὑποσμύχονται ὀπωπαί.
κενεαῖς: 3:126: βῆ κενεαῖς σὺν χερσὶν ἀμήχανος, οὐδ᾽ ἐνόησεν
κενεὰς: 2:254: ὧς φάτο: τοῦ δ᾽ ἰθὺς κενεὰς ὁ γεραιὸς ἀνέσχεν
κενεὰς: 3:1119: ‘δαιμονίη, κενεὰς μὲν ἔα πλάζεσθαι ἀέλλας,
κενεοῖσι: 1:285: δμωὶς ὅπως κενεοῖσι λελείψομαι ἐν μεγάροισιν,
Κενταύροιο: 4:810: ὃν δὴ νῦν Χείρωνος ἐν ἤθεσι Κενταύροιο
Κενταύροις: 1:42: ὁππότε Κενταύροις Λαπίθαι ἐπὶ θωρήσσοντο,
Κενταύροισιν: 1:60: Κενταύροισιν ὀλέσθαι, ὅτε σφέας οἶος ἀπ᾽ ἄλλων
κέντρα: 4:1091: ὑβριστὴς Ἔχετος γλήναις ἔνι χάλκεα κέντρα
κέντροις: 4:1613: ἄκρον ὕδωρ, αἵ τε σκολιοῖς ἐπινειόθι κέντροις
κεράασι: 4:976: εἰδόμεναι, χρυσέοισι κεράασι κυδιάασκον.
κεράεσσιν: 1:431: ἤριπε δ᾽ ἀμφοτέροισι περιρρηδὴς κεράεσσιν.
κεράεσσιν: 3:1296: μυκηθμῷ κρατεροῖσιν ἐνέπληξαν κεράεσσιν:
κεράεσσιν: 4:1614: μήνης ὡς κεράεσσιν ἐειδόμεναι διχόωντο.
κεραίης: 4:888: εἴρυσσαν τανύσαντες ἐν ἱμάντεσσι κεραίης.
κεράμῳ: 2:1075: ὡς δ᾽ ὅτε τις κεράμῳ κατερέψεται ἑρκίον ἀνήρ,
κεραοὺς: 2:279: ἢ αἶγας κεραοὺς ἠὲ πρόκας ἰχνεύοντες
κέρας: 3:1305: καί ῥ᾽ ὅγε δεξιτεροῖο βοὸς κέρας ἄκρον ἐρύσσας
κέρας: 4:282: ἔστι δέ τις ποταμός, ὕπατον κέρας Ὠκεανοῖο,
κερασσάμενοι: 1:516: οὐδ᾽ ἐπὶ δὴν μετέπειτα κερασσάμενοι Διὶ λοιβάς,
κερασσάμενοι: 4:1126: αὐτίκα δὲ κρητῆρα κερασσάμενοι μακάρεσσιν,
Κεραύνια: 4:519: ἐνναίουσιν, ἅπερ τε Κεραύνια κικλήσκονται,
Κεραύνια: 4:574: οὔρεα δοιάζοντο Κεραύνια. καὶ τότε βουλὰς
Κεραύνια: 4:1212: νῆσον ἔβαν: κεῖθεν δὲ Κεραύνια μέλλον Ἀβάντων
Κεραυνίῃ: 4:981: ἀμφιλαφὴς πίειρα Κεραυνίῃ εἰν ἁλὶ νῆσος,
κεραυνοὶ: 4:520: ἐκ τόθεν, ἐξότε τούσγε Διὸς Κρονίδαο κεραυνοὶ
κεραυνὸν: 1:731: Ζηνὶ κεραυνὸν ἄνακτι πονεύμενοι: ὃς τόσον ἤδη
κεραυνῷ: 1:510: γηγενέες Κύκλωπες ἐκαρτύναντο κεραυνῷ,
κεραυνῷ: 2:1213: ἔνθα Τυφάονά φασι Διὸς Κρονίδαο κεραυνῷ
κεραυνῷ: 4:595: ἔνθα ποτ᾽ αἰθαλόεντι τυπεὶς πρὸς στέρνα κεραυνῷ
κεραῶν: 2:693: δὴ τότε οἱ κεραῶν ἐπὶ μηρία θήσομεν αἰγῶν.
κερδαλέοισιν: 3:426: ὀψε δ᾽ ἀμειβόμενος προσελέξατο κερδαλέοισιν:
κέρδιον: 3:797: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης. ἦ τ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη
κερδοσύνῃσιν: 2:953: ἡ δέ ἑ παρθενίην ᾐτήσατο κερδοσύνῃσιν.
κερεαλκέα: 4:468: τὸν δ᾽ ὅγε, βουτύπος ὥστε μέγαν κερεαλκέα ταῦρον,
κερκίδα: 4:1518: κερκίδα καὶ μυῶνα, πέριξ ὀδύνῃσιν ἑλιχθείς,
κερκίδι: 3:46: κόσμει χρυσείῃ διὰ κερκίδι, μέλλε δὲ μακροὺς
Κέρκυραν: 4:564: αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἐπὶ τῇσι παραὶ Κέρκυραν ἵκοντο,
Κέρκυραν: 4:566: ἠύκομον Κέρκυραν, ἑκὰς Φλιουντίδος αἴης,
Κέρκυραν: 4:569: δερκόμενοι Κέρκυραν ἐπικλείουσι Μέλαιναν.
Κερτομέεις: 3:56: ‘Κερτομέεις: νῶιν δὲ κέαρ συνορίνεται ἄτῃ.
κερτομέουσαι: 3:663: μή μιν κερτομέουσαι ἐπιστοβέωσι γυναῖκες:
κερτομίας: 3:791: κερτομίας: τηλοῦ δὲ πόλις περὶ πᾶσα βοήσει
κερτομίη: 4:1725: κερτομίη καὶ νεῖκος ἐπεσβόλον. ἐκ δέ νυ κείνης
κερτομίοισιν: 1:486: καί μιν ἐπιλλίζων ἠμείβετο κερτομίοισιν:
κέρων: 1:1185: οἱ δ᾽ οἶνον κρητῆρσι κέρων, πονέοντο τε δαῖτα,
Κερωσσόν: 4:571: αἰπεινήν τε Κερωσσόν, ὕπερθε δὲ πολλὸν ἐοῦσαν
κεῦθε: 3:736: ἀλλ᾽ ἴθι, κεῦθε δ᾽ ἐμὴν σιγῇ χάριν, ὄφρα τοκῆας
κεύθεται: 4:534: τούνεκεν εἰσέτι νῦν κείνῃ ὅδε κεύθεται αἴῃ
κευθμῶν: 3:1212: κευθμῶν ἐξ ὑπάτων δεινὴ θεὸς ἀντεβόλησεν
κευθμῶνα: 2:299: κευθμῶνα Κρήτης Μινωίδος: ἡ δ᾽ ἀνόρουσεν
κευθμῶνα: 4:825: ἠὲ παρὰ Σκύλλης στυγερὸν κευθμῶνα νέεσθαι,
κευθμῶνος: 3:1289: κευθμῶνος χθονίου, ἵνα τέ σφισιν ἔσκε βόαυλα
κεύσω: 4:1103: ἔσσεται ἀνθρώποισι, δικαζέμεν: οὐδέ σε κεύσω.
κεφαλαῖς: 4:1404: ἀγχοῦ δ᾽ Ἑσπερίδες κεφαλαῖς ἔπι χεῖρας ἔχουσαι
κεφαλὰς: 1:1008: δύπτοντες κεφαλὰς καὶ στήθεα, γυῖα δ᾽ ὕπερθεν
κεφαλὰς: 2:565: ἤειραν κεφαλὰς ἐσορώμενοι: ἡ δὲ δι᾽ αὐτῶν
κεφαλὴν: 4:154: ὑψοῦ σμερδαλέην κεφαλὴν μενέαινεν ἀείρας
κεφαλὴν: 4:1513: Γοργόνος ἀρτίτομον κεφαλὴν βασιλῆι κομίζων,
κεφαλῆς: 2:103: ἤλασ᾽ ἐπεσσύμενον κεφαλῆς ὕπερ: ἡ δ᾽ ἑκάτερθεν
κεφαλῆς: 2:580: πάντας: ὑπὲρ κεφαλῆς γὰρ ἀμήχανος ἦεν ὄλεθρος.
κεφαλῆς: 3:762: ἶνας καὶ κεφαλῆς ὑπὸ νείατον ἰνίον ἄχρις,
κεφαλῆς: 4:1308: ἦμος ὅτ᾽ ἐκ πατρὸς κεφαλῆς θόρε παμφαίνουσα,
κεφαλῆς: 4:1348: ἔσταν ὑπὲρ κεφαλῆς μάλ᾽ ἐπισχεδόν: ἂν δ᾽ ἐκάλυψαν
κεφαλῇσιν: 2:1062: ἀνθέμενοι κεφαλῇσιν ἀερσιλόφους τρυφαλείας,
κεφαλῇσιν: 2:1071: ἀμφὶ δὲ χαλκείας κόρυθας κεφαλῇσιν ἔθεντο
κεφαλῇσιν: 4:234: τίσασθαι τάδε πάντα, δαήσονται κεφαλῇσιν
κεχάλαστο: 1:744: πῆχυν ἔπι σκαιὸν ξυνοχὴ κεχάλαστο χιτῶνος
κεχαρημένος: 1:1104: ὤρνυτο δ᾽ ἐξ εὐνῆς κεχαρημένος: ὦρσε δ᾽ ἑταίρους
κεχαρμέναι: 1:844: μυρίαι εἱλίσσοντο κεχαρμέναι, ὄφρα πυλάων
κεχαρμένοι: 4:978: πεῖρον ἁλὸς μέγα λαῖτμα κεχαρμένοι, ὄφρα καὶ αὖτις
κεχαρμένοι: 4:1449: πίδακα, τῇ θέον αἶψα κεχαρμένοι, ὄφρ᾽ ἐπέκυρσαν.
κεχαρμένος: 3:1147: εἰς ἑτάρους καὶ νῆα κεχαρμένος ὦρτο νέεσθαι:
κεχάροιτο: 1:920: νῆσος ὁμῶς κεχάροιτο καὶ οἳ λάχον ὄργια κεῖνα
κεχάροντο: 2:1159: ὧς φάτ᾽: ἀριστῆες δὲ συνηβολίῃ κεχάροντο,
κεχάροντο: 4:996: καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἥρωες ἀνὰ πληθὺν κεχάροντο,
κεχάροντο: 4:1626: ἀργέσταο νότου: κεχάροντο δὲ θυμὸν ἰωῇ.
κεχολωμένος: 4:9: Αἰήτης ἄμοτον κεχολωμένος: οὐδ᾽ ὅγε πάμπαν
κεχόλωται: 3:493: ἀντικρὺ κεχόλωται, ἕκαστα γὰρ οὔ νύ τι τέκμωρ
κεχόλωτο: 3:124: ἄλλῳ ἐπιπροϊείς, κεχόλωτο δὲ καγχαλόωντι.
κέχυνται: 4:654: ἱδρῶ ἅλις: χροιῇ δὲ κατ᾽ αἰγιαλοῖο κέχυνται
κέχυται: 2:843: καὶ δή τοι κέχυται τοῦδ᾽ ἀνέρος ἐν χθονὶ κείνῃ
κέχυται: 3:757: ἠέ που ἐν γαυλῷ κέχυται: ἡ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα
Κέῳ: 2:522: Φθίην, ἐν δὲ Κέῳ κατενάσσατο, λαὸν ἀγείρας
Κέῳ: 2:528: ἤματα τεσσαράκοντα: Κέῳ δ᾽ ἔτι νῦν ἱερῆες
κήδε᾽: 2:245: ἔμμεναι ἀνθρώπων. τί νύ τοι τόσα κήδε᾽ ἀνῆπται;
κήδεα: 3:578: ἀτλήτους Μινύῃσι δόλους καὶ κήδεα τεύχων.
κηδείῃ: 1:1138: κηδείῃ βασιλῆος ἀνέστενον. ἔνθεν ἐσαιεὶ
κηδείῃ: 2:838: ἀμφὶ δὲ κηδείῃ νέκυος μένον ἀσχαλόωντες.
κηδεμόνες: 3:732: κηδεμόνες τε φίλοι καὶ ὁμήλικες. ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
κηδεμόνες: 3:1273: κηδεμόνες πεζοῖσι καὶ ἱππήεσσι τίθενται.
κηδεμονῆας: 1:98: γήραος υἷας ἔχεν βιότοιό τε κηδεμονῆας.
κηδεμονῆες: 1:271: μύρεται, ᾗ οὐκ εἰσὶν ἔτ᾽ ἄλλοι κηδεμονῆες,
κηδεμόνων: 4:91: χήτει κηδεμόνων ὀνοτὴν καὶ ἀεικέα θείης.’
κήδετο: 2:441: κήδετο λευγαλέης, καὶ δ᾽ ἡμέας αὖθι πέλασσεν
κηδέων: 1:280: αὐτίκ᾽ ἀπὸ ψυχὴν μεθέμεν, κηδέων τε λαθέσθαι,
κηδομένη: 3:794: ἥτις κηδομένη τόσον ἀνέρος ἀλλοδαποῖο
κῆδος: 1:48: πηοσύνη καὶ κῆδος ἐνικρινθῆναι ὁμίλῳ.
κῆδος: 2:240: Ἴσκεν Ἀγηνορίδης: ἀδινὸν δ᾽ ἕλε κῆδος ἕκαστον
κῆδος: 2:860: ἄτλητον δ᾽ ὀλοῷ ἐπὶ πήματι κῆδος ἕλοντο.
κῆδος: 3:692: θείη, μηδ᾽ ἀλεγεινὸν ἐφ᾽ υἱάσι κῆδος ἕλοιο.’
κηδοσύνῃσιν: 1:277: Ἀλκιμέδη, καὶ τοῖον ἔπος φάτο κηδοσύνῃσιν:
κηδοσύνῃσιν: 3:462: δάκρυον αἰνοτάτῳ ἐλέῳ ῥέε κηδοσύνῃσιν:
κηδοσύνῃσιν: 4:1471: νόστου κηδοσύνῃσιν ἔβη διζήμενος ̣̣ργὼ
κήκιε: 1:389: τριβόμεναι περὶ δέ σφιν ἀιδνὴ κήκιε λιγνὺς
κήκιε: 4:927: Ἡφαίστου θερμὴν ἔτι κήκιε πόντος ἀυτμήν.
κήκιε: 4:1186: κίρνασθαι: θυέων δ᾽ ἀπονηλόθι κήκιε λιγνύς.
κήκιεν: 1:542: ἀφρῷ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κελαινὴ κήκιεν ἅλμη
κήκιεν: 1:1262: κήκιεν, ἐν δὲ κελαινὸν ὑπὸ σπλάγχνοις ζέεν αἷμα.
κηληθμῷ: 1:515: κηληθμῷ: τοῖόν σφιν ἐνέλλιπε θέλκτρον ἀοιδῆς.
κῆρ: 1:477: ἦέ τοι εἰς ἄτην ζωρὸν μέθυ θαρσαλέον κῆρ
κὴρ: 2:258: μαντοσύνας: ἴστω δὲ δυσώνυμος, ἥ μ᾽ ἔλαχεν, κὴρ
κῆρ: 3:446: κῆρ ἄχεϊ σμύχουσα: νόος δέ οἱ ἠύτ᾽ ὄνειρος
κῆρ: 3:492: ‘ὦ φίλοι, Αἰήταο ἀπηνέος ἄμμι φίλον κῆρ
κῆρα: 2:489: ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἔκφυγε κῆρα θεήλατον, οὔποτ᾽ ἐμεῖο
Κῆρας: 4:1663: ἔνθα δ᾽ ἀοιδῇσιν μειλίσσετο, μέλπε δὲ Κῆρας
κῆρες: 1:690: κῆρες, ἐπερχόμενόν που ὀίομαι εἰς ἔτος ἤδη
Κῆρες: 4:1483: Κάνθε, σὲ δ᾽ οὐλόμεναι Λιβύῃ ἔνι Κῆρες ἕλοντο.
κηρὶ: 2:116: οὔπω κηρὶ κακῇ πεπρωμένον: ἦ τάχ᾽ ἔμελλεν
κηρὶ: 3:702: μή σφε κακῇ ὑπὸ κηρὶ διαρραισθέντας ἰδέσθαι
Κήρινθον: 1:79: νοστήσειν Κήρινθον ὑπότροπος. αισα γὰρ ἦεν
κήρυκα: 1:641: Αἰθαλίδην κήρυκα θοόν, τῷπέρ τε μέλεσθαι
κήρυκα: 4:1112: σῖγα δ᾽ ἑὸν κήρυκα καλεσσαμένη προσέειπεν,
κήρυκας: 4:417: εἴ κέν πως κήρυκας ἀπερχομένους πεπίθοιμι
κηρύκεσσιν: 4:435: ἡ δ᾽ ὅτε κηρύκεσσιν ἐπεξυνώσατο μύθους,
κήτεος: 4:1612: κήτεος ὁλκαίη μηκύνετο: κόπτε δ᾽ ἀκάνθαις
κήτεσσι: 3:1394: καὶ πλευροῖς, κήτεσσι δομὴν ἀτάλαντοι ἰδέσθαι.
Κηφεύς: 1:161: καὶ μὴν Ἀμφιδάμας Κηφεύς τ᾽ ἴσαν Ἀρκαδίηθεν,
Κιανίδος: 1:1177: τῆμος ἄρ᾽ οἵγ᾽ ἀφίκοντο Κιανίδος ἤθεα γαίης
Κιανοί: 1:1354: τούνεκεν εἰσέτι νῦν περ Ὕλαν ἐρέουσι Κιανοί,
κίδνατ᾽: 2:1081: τοίη ἄρ᾽ ὑψόθι νηὸς ἐς ἠέρα κίδνατ᾽ ἀυτή.
κίε: 1:53: τοῖσι δ᾽ ἐπὶ τρίτατος γνωτὸς κίε νισσομένοισιν
κίε: 1:77: αὐτὰρ ἀπ᾽ Εὐβοίης Κάνθος κίε, τόν ῥα Κάνηθος
κίε: 2:815: καὶ δ᾽ αὐτὸς σὺν τοῖσι Λύκος κίε, μυρί᾽ ὀπάσσας
κίε: 3:739: ὧς ἥγ᾽ ἐκ θαλάμοιο πάλιν κίε, παισί τ᾽ ἀρωγὴν
κίεν: 1:131: ὡρμήθη: σὺν καί οἱ Ὕλας κίεν, ἐσθλὸς ὀπάων,
κίεν: 1:133: τῷ δ᾽ ἐπὶ δὴ θείοιο κίεν Δαναοῖο γενέθλη,
κίεν: 1:207: ἐκ δ᾽ ἄρα Φωκήων κίεν Ἴφιτος Ὀρνυτίδαο
κίεν: 1:310: τοῖος ἀνὰ πληθὺν δήμου κίεν: ὦρτο δ᾽ ἀυτὴ
κίεν: 1:553: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐξ ὑπάτου ὄρεος κίεν ἄγχι θαλάσσης
κίεν: 3:269: ἐκ δ᾽ αὐτὴ Εἰδυῖα δάμαρ κίεν Αἰήταο,
κίεν: 3:650: στρεφθεῖσ᾽: ἐκ δὲ πάλιν κίεν ἔνδοθεν, ἄψ τ᾽ ἀλέεινεν
κίεν: 3:826: αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ νῆα κίεν προπάροιθε λιασθείς.
κίεν: 3:1345: αὐτὰρ ὁ ἂψ ἐπὶ νῆα πάλιν κίεν, ὄφρ᾽ ἔτι κεινὰς
κιθάρῃ: 1:540: ὧς οἱ ὑπ᾽ Ὀρφῆος κιθάρῃ πέπληγον ἐρετμοῖς
κίθαριν: 1:495: λαιῇ ἀνασχόμενος κίθαριν πείραζεν ἀοιδῆς.
κικλήσκεται: 3:200: Κιρκαῖον τόδε που κικλήσκεται: ἔνθα δὲ πολλαὶ
κίκλησκον: 1:230: κίκλησκον μάλα πάντας, ἐπεὶ Μινύαο θυγατρῶν
κικλήσκονται: 4:519: ἐνναίουσιν, ἅπερ τε Κεραύνια κικλήσκονται,
κικλήσκουσιν: 1:591: τὴν δ᾽ ἀκτὴν Ἀφέτας Ἀργοῦς ἔτι κικλήσκουσιν.
κικλήσκουσιν: 4:1492: τίκτεν, ὃν Ἀμφίθεμιν Γαράμαντά τε κικλήσκουσιν.
κικλήσκουσιν: 4:1693: νὺξ ἐφόβει, τήνπερ τε κατουλάδα κικλήσκουσιν:
κικλήσκων: 3:1210: Βριμὼ κικλήσκων Ἑκάτην ἐπαρωγὸν ἀέθλων.
κινήσας: 1:1091: κινήσας ἀνέγειρε παρασχεδόν, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
κινήσασα: 3:929: τάων τις μεσσηγὺς ἀνὰ πτερὰ κινήσασα
κίνησεν: 2:1100: Ζεὺς δ᾽ ἀνέμου βορέαο μένος κίνησεν ἀῆναι,
κινήσωσιν: 4:1299: κύκνοι κινήσωσιν ἑὸν μέλος, ἀμφὶ δὲ λειμὼν
κινύμεναι: 3:970: κινύμεναι ὁμάδησαν ἀπείριτον: ὧς ἄρα τώγε
κινυμένης: 4:1462: κινυμένης ἀμάθου. Βορέαο μὲν ὡρμήθησαν
κινυμένοιο: 4:835: νῆα σαωσέμεναι, ζεφύρου λίγα κινυμένοιο.
κινυμένων: 2:1080: ἀνδρῶν κινυμένων, ὁπότε ξυνίωσι φάλαγγες,
κίνυντ᾽: 4:1172: κίνυντ᾽ ἐνναέται μὲν ἀνὰ πτόλιν, οἱ δ᾽ ἀποτηλοῦ
κίνυντο: 3:823: Ἠριγενής, κίνυντο δ᾽ ἀνὰ πτολίεθρον ἕκαστοι.
κινύρεται: 4:1061: ἐννυχίη: τῇ δ᾽ ἀμφὶ κινύρεται ὀρφανὰ τέκνα
κινύρετο: 1:292: ὧς ἥγε στενάχουσα κινύρετο: ταὶ δὲ γυναῖκες
κινύρετο: 3:664: τῇ ἰκέλη Μήδεια κινύρετο. τὴν δέ τις ἄφνω
κινυρόμεναι: 1:883: ἐνδυκὲς ἀνέρας ἀμφὶ κινυρόμεναι προχέοντο,
κινυρομένη: 3:259: γηθόσυνοι: τοῖον δὲ κινυρομένη φάτο μῦθον:
κινυρὸν: 4:603: μύρονται κινυρὸν μέλεαι γόον: ἐκ δὲ φαεινὰς
κίνυται: 1:1308: κίνυται ἠχήεντος ὑπὸ πνοιῇ βορέαο.
Κίοιο: 1:1178: ἀμφ᾽ Ἀργανθώνειον ὄρος προχοάς τε Κίοιο.
Κίοιο: 1:1321: αὔτως δ᾽ αὖ Πολύφημον ἐπὶ προχοῇσι Κίοιο
Κίον: 2:768: Μυσίδα δ᾽ ὡς ἀφίκοντο Κίον θ᾽, ὅθι κάλλιπον ἥρω
κίον: 2:1171: πασσυδίῃ δἤπειτα κίον μετὰ νηὸν Ἄρηος,
κίον: 4:59: ἦ θαμὰ δὴ καὶ σεῖο κίον δολίῃσιν ἀοιδαῖς,
κίον: 4:672: συμμιγέες μελέων, κίον ἀθρόοι, ἠύτε μῆλα
κίονας: 3:216: εὐρείας τε πύλας καὶ κίονας, οἳ περὶ τοίχους
κιόντας: 1:964: καί σφεας εἰρεσίῃ πέπιθον προτέρωσε κιόντας
κιόντας: 1:1179: τοὺς μὲν ἐυξείνως Μυσοὶ φιλότητι κιόντας
κιόντας: 4:752: πέφραδεν, εὖτ᾽ ἐνόησεν ἀπὸ μεγάροιο κιόντας.
κιόντες: 2:217: λίσσομαι, ᾗ περίαλλα θεῶν μέμβλεσθε κιόντες,
κιόντες: 3:212: Κόλχων μυρίον ἔθνος ἐς Αἰήταο κιόντες.
κιόντες: 4:1458: δήοιμεν στείχοντα δι᾽ ἠπείροιο κιόντες.’
κιόντι: 1:201: Θεστιάδης Ἴφικλος ἐφωμάρτησε κιόντι.
κιόντι: 1:305: κεῖσε δ᾽ ὁμαρτήσουσιν ἔται δμῶές τε κιόντι.’
κιόντι: 2:679: πλοχμοὶ βοτρυόεντες ἐπερρώοντο κιόντι:
κιόντος: 2:468: ἧκεν ἐποτρύνας. τοῦ δ᾽ ἐκ μεγάροιο κιόντος
κιόντων: 1:260: αἱ μὲν ἄρ᾽ ὧς ἀγόρευον ἐπὶ προμολῇσι κιόντων.
κιόντων: 4:690: ἥγε θρόνοις ἕζεσθαι, ἀμηχανέουσα κιόντων.
κιόντων: 4:1406: ἄφνω ὁμοῦ: ταὶ δ᾽ αἶψα κόνις καὶ γαῖα, κιόντων
κιοῦσα: 3:868: ἐκ δὲ θύραζε κιοῦσα θοῆς ἐπεβήσατ᾽ ἀπήνης:
κιοῦσαι: 3:9: ἀθανάτων ἀπονόσφι θεῶν θάλαμόνδε κιοῦσαι
κιοῦσαν: 1:391: ἂψ ἀνασειράζοντες ἔχον προτέρωσε κιοῦσαν.
Κιρκαίοιο: 2:402: τηλόθεν ἐξ ὀρέων πεδίοιό τε Κιρκαίοιο
Κιρκαῖον: 3:200: Κιρκαῖον τόδε που κικλήσκεται: ἔνθα δὲ πολλαὶ
Κίρκη: 4:585: ἀργαλέας, ὅτε μὴ Κίρκη φόνον Ἀψύρτοιο
Κίρκη: 4:697: Κίρκη φύξιον οἶτον ἀλιτροσύνας τε φόνοιο.
Κίρκην: 3:311: Κίρκην ἑσπερίης εἴσω χθονός, ἐκ δ᾽ ἱκόμεσθα
Κίρκην: 4:588: Αὐσονίης ἔμπροσθε πορεῖν ἁλός, ᾗ ἔνι Κίρκην
Κίρκην: 4:660: πείσματ᾽ ἐπ᾽ ἠιόνων σχεδόθεν βάλον. ἔνθα δὲ Κίρκην
Κίρκης: 4:557: Αἰαίης δ᾽ ὀλοὸν τεκμήρατο δήνεσι Κίρκης
Κίρκης: 4:681: Κίρκης εἴς τε φυήν, εἴς τ᾽ ὄμματα παπταίνοντες
Κίρκης: 4:689: Κίρκης ἐς μέγαρον: τοὺς δ᾽ ἐν λιπαροῖσι κέλευεν
Κίρκης: 4:750: δείματι παλλομένην: λεῖπον δ᾽ ἀπὸ δώματα Κίρκης.
κίρκοι: 4:485: ἥρωες: Κόλχον δ᾽ ὄλεκον στόλον, ἠύτε κίρκοι
κίρκοιο: 3:541: τρηρὼν μὲν φεύγουσα βίην κίρκοιο πελειὰς
κίρκος: 2:935: ἐντενές, ἠύτε τίς τε δι᾽ ἠέρος ὑψόθι κίρκος
κίρκος: 3:543: κίρκος δ᾽ ἀφλάστῳ περικάππεσεν. ὦκα δὲ Μόψος
κίρκους: 1:1049: οἱ δ᾽ ἄλλοι εἴξαντες ὑπέτρεσαν, ἠύτε κίρκους
κίρκους: 3:561: καὶ κίρκους λεύσσοντες ἐρητύεσθε ἀέθλων;
κίρνασθαι: 4:1186: κίρνασθαι: θυέων δ᾽ ἀπονηλόθι κήκιε λιγνύς.
κιχάνεται: 4:758: κείνης γὰρ χρειώ με κιχάνεται. αὐτὰρ ἔπειτα
κιχησέμεν: 4:1480: μαστῆρα στείχοντα κιχησέμεν: οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
κίχον: 1:1158: οὐδὲ Ποσειδάωνος ἀελλόποδες κίχον ἵπποι.
κιχόντες: 2:285: πολλὸν ἑκὰς νήσοισιν ἔπι Πλωτῇσι κιχόντες,
κιὼν: 1:9: χειμερίοιο ῥέεθρα κιὼν διὰ ποσσὶν Ἀναύρου
κιὼν: 1:832: ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐπὶ νῆα κιὼν ἑτάροισιν ἐνίσπες
κιὼν: 1:1258: οὐ γὰρ Ὕλας κρήνηνδε κιὼν σόος αὖτις ἱκάνει.
κιών: 2:8: καὶ δὲ τότε προτὶ νῆα κιών, χρειώ μιν ἐρέσθαι
κιών: 3:1222: μίκτο κιών: ἤδη δὲ φόως νιφόεντος ὕπερθεν
κιών: 3:1285: χρίμψε δ᾽ ἔπειτα κιών, παρὰ δ᾽ ὄβριμον ἔγχος ἔπηξεν
κλαγγῇ: 2:269: κλαγγῇ μαιμώωσαι ἐδητύος: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
κλαγγὴ: 2:1079: οἵη δὲ κλαγγὴ δῄου πέλει ἐξ ὁμάδοιο
κλαγγῇ: 3:632: χωόμενοι: τὴν δ᾽ ὕπνος ἅμα κλαγγῇ μεθέηκεν.
κλαγγῇ: 4:219: κλαγγῇ μαιμώοντες: ὁ δ᾽ εὐτύκτῳ ἐνὶ δίφρῳ
κλάγξας: 2:829: ὀξὺ δ᾽ ὅγε κλάγξας οὔδει πέσεν: οἱ δὲ τυπέντος
κλάζουσι: 4:1297: χηραμοῦ ἀπτῆνες λιγέα κλάζουσι νεοσσοί:
κλαίει: 3:662: σῖγα μάλα κλαίει χῆρον λέχος εἰσορόωσα,
κλαίεσκεν: 1:276: ὧς ἀδινὸν κλαίεσκεν ἑὸν παῖδ᾽ ἀγκὰς ἔχουσα
κλαίουσ᾽: 1:269: ὧς ἔχετο κλαίουσ᾽ ἀδινώτερον, ἠύτε κούρη
Κλάρον: 1:308: δῆλον ἀν᾽ ἠγαθέην, ἠὲ Κλάρον, ἢ ὅγε Πυθώ,
κλασθέντα: 3:1400: κλασθέντα ῥίζηθεν, ἀλωήων πόνος ἀνδρῶν:
κλέα: 1:1: ἀρχόμενος σέο, Φοῖβε, παλαιγενέων κλέα φωτῶν
κλέα: 4:361: πάτρην τε κλέα τε μεγάρων αὐτούς τε τοκῆας
κλείεσθαι: 2:979: ὑψηλῶν, ἅ τέ φασιν Ἀμαζόνια κλείεσθαι.
κλεῖον: 2:163: μελπομένοις: κλεῖον δὲ Θεραπναῖον Διὸς υἷα.
κλείονται: 1:238: κλείονται Παγασαὶ Μαγνήτιδες: ἀμφὶ δὲ λαῶν
Κλειοπάτρην: 2:239: Κλειοπάτρην ἕδνοισιν ἐμὸν δόμον ἦγον ἄκοιτιν.’
κλείουσ᾽: 3:357: κλείουσ᾽ Αἴσονος υἱὸν Ἰήσονα Κρηθεΐδαο.
κλείουσ᾽: 3:1002: ἀστερόεις στέφανος, τόν τε κλείουσ᾽ Ἀριάδνης,
κλείουσι: 3:277: τέλλεται, ὅν τε μύωπα βοῶν κλείουσι νομῆες.
κλείουσι: 4:827: νυκτιπόλος Ἑκάτη, τήν τε κλείουσι Κράταιιν,
κλείουσι: 4:985: κλείουσι χθονίης καλαμητόμον ἔμμεναι ἅρπην.
κλείουσιν: 1:59: Καινέα γὰρ ζῶόν περ ἔτι κλείουσιν ἀοιδοὶ
κλείουσιν: 1:217: κλείουσιν, ποταμοῖο παρὰ ῥόον Ἐργίνοιο,
Κλείτη: 1:976: Κλείτη ἐυπλόκαμος, τὴν μὲν νέον ἐξέτι πατρὸς
Κλείτη: 1:1063: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἄλοχος Κλείτη φθιμένοιο λέλειπτο
Κλείτην: 1:1069: Κλείτην, δυστήνοιο περικλεὲς οὔνομα νύμφης.
κλείωμεν: 2:689: τήνδ᾽ ἱερὴν κλείωμεν, ἐπεὶ πάντεσσι φαάνθη
κλέος: 1:154: ὄμμασιν, εἰ ἐτεόν γε πέλει κλέος, ἀνέρα κεῖνον
κλέος: 2:756: αὐθένται Ἀμύκοιο κατὰ κλέος, ὃ πρὶν ἄκουον:
κλέος: 3:991: οὔνομα καὶ καλὸν τεύχων κλέος: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι
κληηδόνα: 3:392: θεσπεσιην οἴσω κληηδόνα: καὶ δέ τοι ἤδη
κληῖδα: 1:399: τοῖς μέσσην οἴοισιν ἀπὸ κληῖδα λίποντο
κληῖδας: 1:358: ἐνθέμενοι πεπάλαχθε κατὰ κληῖδας ἐρετμά.
κληῖδας: 1:395: κληῖδας μὲν πρῶτα πάλῳ διεμοιρήσαντο,
κληῖδας: 3:821: πυκνὰ δ᾽ ἀνὰ κληῖδας ἑῶυ λύεσκε θυράων,
κληῖδας: 4:885: βαῖνον ἐπὶ κληῖδας ἀπὸ χθονός: ἐκ δὲ βυθοῖο
κληῖδας: 4:1662: Αἰσονίδης ἐκόμιζε διὰ κληῖδας ἰοῦσαν.
κληίζεται: 4:1151: κεῖνο καὶ εἰσέτι νῦν ἱερὸν κληίζεται ἄντρον
κληῖσιν: 3:1268: μέλλον: ἀτὰρ κληῖσιν ἐπισχερὼ ἱδρυνθέντες
κλῆρον: 1:162: οἳ Τεγέην καὶ κλῆρον Ἀφειδάντειον ἔναιον,
κλήρου: 3:1402: κλήρου σημαντῆρα φυτοτρόφον: ὧς τότ᾽ ἄνακτος
κλῄσουσιν: 3:992: ἥρωες κλῄσουσιν ἐς Ἑλλάδα νοστήσαντες
κλῖναν: 1:376: τὴν δὲ κατάντη κλῖναν ἐπὶ πρώτῃσι φάλαγξιν,
κλίναντες: 4:1630: ἱστία λυσάμενοι περιμήκεά τε κλίναντες
κλίνας: 4:1524: αὐτίκα δὲ κλίνας δαπέδῳ βεβαρηότα γυῖα
κλινομένης: 4:1580: κλινομένης χέρσοιο, τότε πλόος ὔμμιν ἀπήμων
κλίνοντος: 1:452: δειελινὸν κλίνοντος ὑπὸ ζόφον ἠελίοιο,
κλιντῆρος: 3:1158: ἷζε δ᾽ ἐπὶ χθαμαλῷ σφέλαϊ κλιντῆρος ἔνερθεν
κλίνωσι: 1:76: εὖ δεδαὼς δῄοισιν, ὅτε κλίνωσι φάλαγγας.
κλισμοῖσιν: 3:49: εἷσέ τ᾽ ἐνὶ κλισμοῖσιν: ἀτὰρ μετέπειτα καὶ αὐτὴ
κλισμῷ: 1:788: ἔνθα μιν Ἰφινόη κλισμῷ ἔνι παμφανόωντι
κλίτεα: 1:599: κλίτεα Παλλήναια, Καναστραίην ὑπὲρ ἄκρην,
κλονέονται: 2:133: βομβηδὸν κλονέονται, ἐπιπρὸ δὲ λιγνυόεντι
κλονέοντος: 4:906: ὄφρ᾽ ἄμυδις κλονέοντος ἐπιβρομέωνται ἀκουαὶ
κλονέουσιν: 4:487: ἀγρότεροι κλονέουσιν ἐνὶ σταθμοῖσι θορόντες.
κλύδωνος: 2:73: ἱεμένου φορέεσθαι ἔσω τοίχοιο κλύδωνος,
κλύζε: 1:1170: κλύζε παλιρροθίοισι φέρων. ἀνὰ δ᾽ ἕζετο σιγῇ
κλύζεν: 2:682: σείετο νῆσος ὅλη, κλύζεν δ᾽ ἐπὶ κύματα χέρσῳ.
κλύζῃσι: 4:606: εὖτ᾽ ἂν δὲ κλύζῃσι κελαινῆς ὕδατα λίμνης
κλύζοντο: 1:541: πόντου λάβρον ὕδωρ, ἐπὶ δὲ ῥόθια κλύζοντο:
κλυζούσης: 2:571: κλυζούσης ἁλὸς ἔνδον ἐβόμβεον: ὑψόθι δ᾽ ὄχθης
κλῦθι: 1:411: ‘κλῦθι ἄναξ, Παγασάς τε πόλιν τ᾽ Αἰσωνίδα ναίων,
Κλυμένης: 1:233: Ἀλκιμέδη, Κλυμένης Μινυηίδος ἐκγεγαυῖα.
κλυτὰ: 2:426: Κύπριδος. ἐκ γὰρ τῆς κλυτὰ πείρατα κεῖται ἀέθλων.
κλυτὰ: 4:1773: ἀνθρώποις. ἤδη γὰρ ἐπὶ κλυτὰ πείραθ᾽ ἱκάνω
κλῦτε: 2:209: ‘κλῦτε, Πανελλήνων προφερέστατοι, εἰ ἐτεὸν δὴ
κλῦτέ: 2:311: ‘κλῦτέ νυν. οὐ μὲν πάντα πέλει θέμις ὔμμι δαῆναι
κλῦτε: 4:1345: ‘κλῦτε, φίλοι: τρεῖς γάρ μοι ἀνιάζοντι θεάων,
Κλυτίοιο: 2:117: αὐτὸς δῃώσεσθαι ὑπὸ ξίφεϊ Κλυτίοιο.
Κλυτίος: 1:86: τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ Κλυτίος τε καὶ Ἴφιτος ἠγερέθοντο,
Κλυτίος: 1:1044: Ἴδας δ᾽ αὖ Προμέα, Κλυτίος δ᾽ Ὑάκινθον ἔπεφνεν,
Κλυτίοσ: 2:1045: Εὐρυτίδης Κλυτίοσ--πρὸ γὰρ ἀγκύλα τείνατο τόξα,
κλυτὸν: 1:859: ἀθανάτων Ἥρης υἷα κλυτὸν ἠδὲ καὶ αὐτὴν
κλυτόν: 2:1141: αὐτῶν θ᾽ ὑμείων ὄνομα κλυτόν, ἠδὲ γενέθλην.’
κλυτὸν: 3:1174: σὺν δὲ καὶ Αἰθαλίδην, υἷα κλυτὸν Ἑρμείαο.
κλυτόν: 4:659: ἷξον δ᾽ Αἰαίης λιμένα κλυτόν: ἐκ δ᾽ ἄρα νηὸς
κλυτόν: 4:776: Αἴολον Ἱππότεω παῖδα κλυτόν. ὄφρα δὲ καὶ τῷ
κλυτόν: 4:1731: ἁζόμενος Μαίης υἷα κλυτόν. εἴσατο γάρ οἱ
Κλυτονήου: 1:134: Ναύπλιος. ἦ γὰρ ἔην Κλυτονήου Ναυβολίδαο:
κλωπήιος: 3:1196: βῆ ῥ᾽ ἐς ἐρημαίην, κλωπήιος ἠύτε τις φώρ,
κλωστῆρα: 4:1060: οἷον ὅτε κλωστῆρα γυνὴ ταλαεργὸς ἑλίσσει
κλωστῆρας: 3:255: νήματα καὶ κλωστῆρας ἀολλέες ἔκτοθι πᾶσαι
κνέφας: 1:518: αἰθομέναις, ὕπνου δὲ διὰ κνέφας ἐμνώοντο.
κνέφας: 1:587: καί μιν κυδαίνοντες ὑπὸ κνέφας ἔντομα μήλων
κνέφας: 1:605: τοῖσιν δ᾽ αὐτῆμαρ μὲν ἄεν καὶ ἐπι κνέφας οὖρος
κνέφας: 1:651: ἤματος ἀνομένοιο διὰ κνέφας: οὐδὲ μὲν ἠοῖ
κνέφας: 1:1186: Ἐκβασίῳ ῥέξαντες ὑπὸ κνέφας Ἀπόλλωνι.
κνέφας: 1:1255: σπερχόμενον μετὰ νῆα διὰ κνέφας. αὐτίκα δ᾽ ἄτην
κνέφας: 2:155: καὶ τότε μὲν μένον αὖθι διὰ κνέφας, ἕλκεά τ᾽ ἀνδρῶν
κνέφας: 2:409: οὐ κνέφας ἥδυμος ὕπνος ἀναιδέα δάμναται ὄσσε.’
κνέφας: 2:729: ἠῶθεν δ᾽ ἀνέμοιο διὰ κνέφας εὐνηθέντος
κνέφας: 2:1034: ἠμάτιοι: λιαρὴ γὰρ ὑπὸ κνέφας ἔλλιπεν αὔρη.
κνέφας: 2:1286: νισσομένων, ἔνθ᾽ οἵγε διὰ κνέφας ηὐλίζοντο.
κνέφας: 3:743: νὺξ μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἄγεν κνέφας: οἱ δ᾽ ἐνὶ πόντῳ
κνέφας: 3:1170: γηθόσυνοι τῆμος μέν, ἐπεὶ κνέφας ἔργαθε νυκτός,
κνέφας: 3:1361: τείρεα λαμπετόωντα διὰ κνέφας: ὧς ἄρα τοίγε
κνέφας: 4:70: ὀξείῃ δἤπειτα διὰ κνέφας ὄρθια φωνῇ
κνέφας: 4:437: συνθεσίῃ, νυκτός τε μέλαν κνέφας ἀμφιβάλῃσιν,
κνέφας: 4:590: ὧς Ἀργὼ ἰάχησεν ὑπὸ κνέφας: οἱ δ᾽ ἀνόρουσαν
κνέφας: 4:1069: οἷσιν ἐνὶ λεχέεσσι διὰ κνέφας: οἷα δ᾽ ἀκοίτην
κνέφας: 4:1687: κεῖνο μὲν οὖν Κρήτῃ ἐνὶ δὴ κνέφας ηὐλίζοντο
κνημοῖς: 3:851: αἰετοῦ ὠμηστέω κνημοῖς ἔνι Καυκασίοισιν
κνημοῖσι: 2:278: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ κνημοῖσι κύνες δεδαημένοι ἄγρη;
κνημοῖσι: 2:1212: Καυκάσου ἐν κνημοῖσι, Τυφαονίη ὅθι πέτρη,
κνίσῃ: 2:694: νῦν δ᾽ αὔτως κνίσῃ λοιβῇσί τε μειλίξασθαι
κνισήεντι: 1:858: καπνῷ κνισήεντι περίπλεον: ἔξοχα δ᾽ ἄλλων
κνυζηθμῷ: 3:883: κνυζηθμῷ σαίνουσιν ὑποτρομέοντες ἰοῦσαν:
Κνωσσόθεν: 4:434: Κνωσσόθεν ἑσπομένην Δίῃ ἔνι κάλλιπε νήσῳ.
κνώσσοντας: 1:1083: Μόψος τ᾽ Ἀμπυκίδης ἀδινὰ κνώσσοντας ἔρυντο.
κνώσσοντος: 1:1096: ἀλκυόνος ἁλίης, ἥ τε κνώσσοντος ὕπερθεν
κνώσσουσιν: 4:111: ἄγχαυρον κνώσσουσιν, ἀλευάμενοι φάος ἠοῦς,
κοῖλαι: 2:570: κοῖλαι δὲ σπήλυγγες ὑπὸ σπιλάδας τρηχείας
κοίλῃ: 1:622: λάρνακι δ᾽ ἐν κοίλῃ μιν ὕπερθ᾽ ἁλὸς ἧκε φέρεσθαι,
κοίλη: 2:737: κοίλη ὕπαιθα νάπη, ἵνα τε σπέος ἔστ᾽ Ἀίδαο
κοίλη: 2:747: ἠῴην: κοίλη δὲ φάραγξ κατάγει μιν ἄνωθεν.
κοίλην: 1:1328: πορφύρεον, κοίλην δὲ διὲξ ἁλὸς ἔκλυσε νῆα.
κοίλης: 2:597: προπροκαταΐγδην κοίλης ἁλός. ἐν δ᾽ ἄρα μέσσαις
κοίλης: 2:1264: αὐτίκα δ᾽ ἱστία μὲν καὶ ἐπίκριον ἔνδοθι κοίλης
κοίλης: 3:227: κρυστάλλῳ ἴκελον κοίλης ἀνεκήκιε πέτρης.
κοιμῆσαι: 4:761: εἰπὲ δὲ κοιμῆσαι φύσας πυρός, εἰσόκεν Ἀργὼ
κοινὴν: 1:103: Πειρίθῳ ἑσπόμενον κοινὴν ὁδόν: ἦ τέ κεν ἄμφω
Κοιογένεια: 2:712: Λητὼ Κοιογένεια φίλαις ἐν χερσὶν ἀφάσσει.
κοιρανέεσκεν: 2:1000: νόσφι μὲν αἵδ᾽ αὐταί, τῇσιν τότε κοιρανέεσκεν
κοιρανέοντα: 1:34: δέξατο, Πιερίῃ Βιστωνίδι κοιρανέοντα.
κοιρανέοντα: 3:406: ὡς αὐτοὶ μυθεῖσθε τὸν Ἑλλάδι κοιρανέοντα.
κοιρανέοντος: 4:545: ναίειν, κοιρανέοντος ὑπ᾽ ὀφρύσι Ναυσιθόοιο:
κολεοῖο: 2:1042: ἕλκος δὲ ξυνέδησεν, ἀπὸ σφετέρου κολεοῖο
κολεοῖο: 3:1380: γυμνὸν δ᾽ ἐκ κολεοῖο φέρε ξίφος, οὖτα δὲ μίγδην
κολεοῖο: 4:207: θεσπέσιον μεμαῶτες. ὁ δὲ ξίφος ἐκ κολεοῖο
κολεῶν: 2:101: τοῦ δὲ πάρος κολεῶν εὐήκεα φάσγαν᾽ ἑταῖροι
κολεῶν: 4:1054: φάσγανά τ᾽ ἐκ κολεῶν. οὐδὲ σχήσεσθαι ἀρωγῆς
κολούσας: 3:1039: ἠὲ κυνῶν ὑλακή, μή πως τὰ ἕκαστα κολούσας
κόλποιο: 1:1361: ἀκτὴν ἐκ κόλποιο μάλ᾽ εὐρεῖαν ἐσιδέσθαι
κόλποις: 3:542: ὑψόθεν Αἰσονίδεω πεφοβημένη ἔμπεσε κόλποις:
κόλποις: 3:707: σὺν δὲ κάρη κόλποις περικάββαλεν. ἔνθ᾽ ἐλεεινὸν
κόλποις: 4:1142: νύμφαι ἀμεργόμεναι λευκοῖς ἐνὶ ποικίλα κόλποις
κόλπον: 1:982: οἱ δὲ περικτιόνων πόλιας καὶ κόλπον ἅπαντα
κόλπον: 4:290: τῇδ᾽ ὕδωρ, τὸ δ᾽ ὄπισθε βαθὺν διὰ κόλπον ἵησιν
κόλπον: 4:308: κόλπον ἔσω πόντοιο πανέσχατον Ἰονίοιο.
κόλπον: 4:631: τῇ δ᾽ ἐπὶ Σαρδόνιον πέλαγος καὶ ἀπείρονα κόλπον
κόλπον: 4:636: κόλπον ἐς Ὠκεανοῖο, τὸν οὐ προδαέντες ἔμελλον
κόλπον: 4:947: παρθενικαί, δίχα κόλπον ἐπ᾽ ἰξύας εἱλίξασαι
κόλπον: 4:1226: ἤδη μέν ποθι κόλπον ἐπώνυμον Λ̓μβρακιήων,
κόλπον: 4:1234: νηυσὶ πέλει, ὅτε τόνγε βιῴατο κόλπον ἱκέσθαι.
κόλπους: 3:803: ἐνθεμένη δ᾽ ἐπὶ γούνατ᾽ ὀδύρετο. δεῦε δὲ κόλπους
κόλπῳ: 2:371: κόλπῳ ἐν εὐδιόωντι Θεμισκύρειον ὑπ᾽ ἄκρην
κόλπῳ: 2:972: τῆς οἵγ᾽ ἐν κόλπῳ, προχοαῖς ἔπι Θερμώδοντος,
κόλπῳ: 3:155: μητρὸς ἑῆς εὖ πάντας ἀριθμήσας βάλε κόλπῳ.
κόλπῳ: 4:1133: Εὐβοίης ἔντοσθεν Ἀβαντίδος ᾧ ἐνὶ κόλπῳ
κόλπων: 4:24: ἰάνθη: μετὰ δ᾽ ἥγε παλίσσυτος ἀθρόα κόλπων
Κολχίδα: 1:174: ὄλβῳ κυδιόων: μέγα δ᾽ ἵετο Κολχίδα γαῖαν
Κολχίδα: 2:1097: Κολχίδα νῆ᾽ ἐπιβάντες, ἵν᾽ ἄσπετον ὄλβον ἄρωνται
Κολχίδα: 2:1279: ‘Κολχίδα μὲν δὴ γαῖαν ἱκάνομεν ἠδὲ ῥέεθρα
Κολχίδα: 4:33: ξεῖνε, διέρραισεν, πρὶν Κολχίδα γαῖαν ἱκέσθαι.’
Κολχίδα: 4:132: Κολχίδα γῆν ἐνέμοντο παρὰ προχοῇσι Αύκοιο,
Κολχίδα: 4:687: μίμνεν ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἐρύσσατο Κολχίδα κούρην.
Κολχίδα: 4:729: Κολχίδα γῆρυν ἱεῖσα, βαρύφρονος Αἰήταο
Κολχίδες: 3:793: Κολχίδες ἄλλυδις ἄλλαι ἀεικέα μωμήσονται:
Κολχίδος: 3:313: ναιετάει, μάλα πολλὸν ἀπόπροθι Κολχίδος αἴης.
Κολχίδος: 4:2: Κολχίδος ἔννεπε, Μοῦσα, Διὸς τέκος. ἦ γὰρ ἔμοιγε
Κολχίδος: 4:484: Κολχίδος ἀγχόθι νηὸς ἑὴν παρὰ νῆ᾽ ἐβάλοντο
Κολχὶς: 2:419: νῆις ἐὼν ἑτάροις ἅμα νήισιν; αἶα δὲ Κολχὶς
Κόλχοι: 2:399: αὐτοὶ Κόλχοι ἔχονται ἀρήιοι. ἀλλ᾽ ἐνὶ νηὶ
Κόλχοι: 3:1369: θαρσαλέως. Κόλχοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον, ὡς ὅτε πόντος
Κόλχοι: 4:236: ὧς ἔφατ᾽ Αἰήτης: αὐτῷ δ᾽ ἐνὶ ἤματι Κόλχοι
Κόλχοι: 4:303: Κόλχοι δ᾽ αὖτ᾽ ἄλλοι μέν, ἐτώσια μαστεύοντες,
Κόλχοι: 4:314: Ἄψυρτος Κόλχοι τε θοώτερον ὡρμήθησαν:
Κόλχοι: 4:327: δή ῥα τότε Κρονίην Κόλχοι ἅλαδ᾽ ἐκπρομολόντες
Κόλχοι: 4:507: Κόλχοι δ᾽ ὁππότ᾽ ὄλεθρον ἐπεφράσθησαν ἄνακτος,
Κόλχοι: 4:1173: Κόλχοι Μακριδίης ἐπὶ πείρασι χερνήσοιο.
Κόλχοι: 4:1204: τῶ καὶ ὅτ᾽ ἠλεμάτως Κόλχοι μάθον ἀντιόωντες,
Κόλχοις: 3:1404: ἤιε δ᾽ ἐς πτολίεθρον ὑπότροπος ἄμμιγα Κόλχοις,
Κόλχοις: 4:212: ἤδη δ᾽ Αἰήτῃ ὑπερήνορι πᾶσί τε Κόλχοις
Κόλχοις: 4:406: Κόλχοις ἦρα φέροντες ὑπὲρ σέο νόσφιν ἄνακτος,
Κόλχοις: 4:1012: ‘γουνοῦμαι, βασίλεια: σὺ δ᾽ ἵλαθι, μηδέ με Κόλχοις
Κόλχοις: 4:1048: κῶας ἑλεῖν μεμαῶτες, ἐμίξατε δούρατα Κόλχοις
Κόλχοισι: 3:341: οἷαί περ Κόλχοισι μετ᾽ ἀνδράσι νῆες ἔασιν,
Κόλχοισι: 4:335: στεινόμεναι Κόλχοισι πόρους εἴρυντο θαλάσσης.
Κόλχοισι: 4:561: τηλόθι: τὰς δ᾽ ἀπέλειπον, ὅσαι Κόλχοισι πάροιθεν
Κόλχοισι: 4:1077: μή μιν, ἄναξ, Κόλχοισι πόροις ἐς πατρὸς ἄγεσθαι.
Κόλχοισι: 4:1115: λίσσεσθαι: τὸ γὰρ αὐτὸς ἰὼν Κόλχοισι δικάσσει,
Κόλχοισιν: 3:203: δέσμιοι. εἰσέτι νῦν γὰρ ἄγος Κόλχοισιν ὄρωρεν
Κόλχοισιν: 4:408: οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ Κόλχοισιν ὑπείξω μὴ πολεμίζειν
Κόλχοισιν: 4:420: κτεῖνέ τε, καὶ Κόλχοισιν ἀείρεο δηιοτῆτα.’
Κόλχον: 4:485: ἥρωες: Κόλχον δ᾽ ὄλεκον στόλον, ἠύτε κίρκοι
Κόλχους: 4:1097: Κόλχους, ἡρώεσσι φέρων χάριν, εἵνεκα κούρης.
Κόλχων: 1:84: τόσσον ἑκὰς Κόλχων, ὅσσον τέ περ ἠελίοιο
Κόλχων: 1:175: αὐτόν̣̣τ᾽ Αἰήτην ἰδέειν σημάντορα Κόλχων.
Κόλχων: 2:1206: στεῦται δ᾽ Ἠελίου γόνος ἔμμεναι: ἀμφὶ δὲ Κόλχων
Κόλχων: 2:1227: οὔ οἱ χραισμήσειν ἐπιέλπομαι ἔθνεα Κόλχων.’
Κόλχων: 3:212: Κόλχων μυρίον ἔθνος ἐς Αἰήταο κιόντες.
Κόλχων: 3:245: καί μιν Κόλχων υἷες ἐπωνυμίην Φαέθοντα
Κόλχων: 3:576: αὐτίκα δ᾽ Αἰήτης ἀγορὴν ποιήσατο Κόλχων
Κόλχων: 3:680: πείρασι ναιετάειν, ἵνα μηδέ περ οὔνομα Κόλχων.’
Κόλχων: 3:714: ἴστω Κόλχων ὅρκος ὑπέρβιος ὅντιν᾽ ὀμόσσαι
Κόλχων: 3:1244: τοῖος ἄρ᾽ Αἰήτης Κόλχων ἀγὸς ἦεν ἰδέσθαι.
Κόλχων: 3:1274: τέτμον δ᾽ Αἰήτην τε καὶ ἄλλων ἔθνεα Κόλχων,
Κόλχων: 4:5: φύζαν ἀεικελίην, ᾗ κάλλιπεν ἔθνεα Κόλχων.
Κόλχων: 4:414: τύνη μὲν κατὰ μῶλον ἀλέξεο δούρατα Κόλχων:
Κόλχων: 4:1000: Κόλχων, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας
Κόλχων: 4:1071: ‘ναὶ φίλος, εἰ δ᾽ ἄγε μοι πολυκηδέα ῥύεο Κόλχων
κολῶναι: 1:1114: φαίνετο δ᾽ ἠερόεν στόμα Βοσπόρου ἠδὲ κολῶναι
κολώνας: 2:164: ἦμος δ᾽ ἠέλιος δροσερὰς ἐπέλαμψε κολώνας
κολώνας: 3:878: ὠκείαις κεμάδεσσι διεξελάσῃσι κολώνας,
κολώνη: 1:601: ἦρι δὲ νισσομένοισιν Ἄθω ἀνέτελλε κολώνη
Κολώνης: 2:652: Ῥήβαν ὠκυρόην ποταμὸν σκόπελόν τε Κολώνης,
Κολώνης: 2:791: ἔστ᾽ ἐπὶ Ῥηβαίου προχοὰς σκόπελόν τε Κολώνης:
κολώνης: 3:581: δρυμὸν ἀναρρήξας λασίης καθύπερθε: κολώνης
κολωνοὺς: 2:357: ἀγχίμολον δ᾽ ἐπὶ τῇ πολέας παρανεῖσθε κολωνοὺς
κολωνῷ: 1:1120: εὐκόσμως, καὶ δή μιν ἐπ᾽ ὀκριόεντι κολωνῷ
κολῳὸν: 2:1066: ἀθρόοι, ὄφρα κολῳὸν ἀηθείῃ φοβέωνται
κολῳὸς: 1:1284: ἐν δέ σφιν κρατερὸν νεῖκος πέσεν, ἐν δὲ κολῳὸς
κόμας: 3:45: λευκοῖσιν δ᾽ ἑκάτερθε κόμας ἐπιειμένη ὤμοις
κομέεσθαι: 2:512: νηπίαχον Χείρωνος ὑπ᾽ ἄντροισιν κομέεσθαι.
κομέεσκον: 2:457: μαντοσύνῃ: τῶ καί μιν ἐποιχόμενοι κομέεσκον.
κομέουσαι: 2:1178: ἀλλ᾽ ἵππους δαίτρευον, ἐπηετανὸν κομέουσαι.
κομέουσι: 1:780: ἀνδράσιν, ᾧ καί μιν μνηστὴν κομέουσι τοκῆες:
κομέουσι: 4:811: νηιάδες κομέουσι τεοῦ λίπτοντα γάλακτος,
κομέουσιν: 2:1015: κράατα δησάμενοι: ταὶ δ᾽ εὖ κομέουσιν ἐδωδῇ
Κομήτης: 1:35: ἤλυθε δ᾽ Ἀστερίων αὐτοσχεδόν, ὅν ῥα Κομήτης
κομιδῆς: 3:1139: ἡ δ᾽ οὔπω κομιδῆς μιμνήσκετο, τέρπετο γάρ οἱ
κομιδῆς: 4:1273: μαιομένῳ κομιδῆς. ἀλλ᾽ οὐ μάλα νόστιμον ἦμαρ
κομιδῆς: 4:1334: δήωμεν κομιδῆς: πολέων δέ τε μῆτις ἀρείων.’
κομίζει: 3:52: ‘Ἠθεῖαι, τίς δεῦρο νόος χρειω τε κομίζει
κομίζεις: 1:471: τοῖόν μ᾽ Ἀρήνηθεν ἀοσσητῆρα κομίζεις.’
κομιζέμεν: 4:1013: ἐκδώῃς ᾧ πατρὶ κομιζέμεν, εἴ νυ καὶ αὐτὴ
κομίζοι: 1:166: γηράσκοντ᾽ Ἀλεὸν λίπετ᾽ ἂμ πόλιν ὄφρα κομίζοι,
κομίζων: 2:780: πεζὸς ἔβη ζωστῆρα φιλοπτολέμοιο κομίζων
κομίζων: 4:1513: Γοργόνος ἀρτίτομον κεφαλὴν βασιλῆι κομίζων,
κομίσειαν: 1:889: χρύσειον βασιλῆι δέρος κομίσειαν ἄγοντα
κομίσειας: 4:1486: δευομένοις κομίσειας, ἀλεξόμενος κατέπεφνεν
κομίσσαι: 2:467: σφωιτέρων ὀίων ὅτις ἔξοχος, εἰς ἓ κομίσσαι
κομίσσαι: 2:1131: δοῦναι ὅσον τ᾽ εἴλυμα περὶ χροός, ἠδὲ κομίσσαι
κομίσσαι: 3:620: οὔτι μάλ᾽ ὁρμαίνοντα δέρος κριοῖο κομίσσαι,
κομίσσαι: 4:1104: παρθενικὴν μὲν ἐοῦσαν ἑῷ ἀπὸ πατρὶ κομίσσαι
κομίσσειν: 4:1703: πολλὰ δ᾽ ἐς Ὀρτυγίην ἀπερείσια δῶρα κομίσσειν.
κομίσσω: 1:419: ἄλλα δ᾽ ἐς Ὀρτυγίην ἀπερείσια δῶρα κομίσσω.
κομίσσω: 2:639: εἰ μὴ ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἀπήμονας ὔμμε κομίσσω.’
κομόωσα: 3:927: αἴγειρος φύλλοισιν ἀπειρεσίοις κομόωσα,
κόναβον: 2:1087: ἐνναέται κόναβον τεγέων ὕπερ εἰσαΐοντες
κονίῃσι: 1:1056: Κύζικον ἐν κονίῃσι καὶ αἵματι πεπτηῶτα.
κονίῃσι: 1:1175: αὐσταλέος κονίῃσι, περιτριβέας δέ τε χεῖρας
κονίῃσι: 2:107: πλῆξε, καὶ ἐν κονίῃσι βάλεν: τοῦ δ᾽ ἆσσον ἰόντος
κονίῃσι: 4:1336: αὐσταλέος κονίῃσι, λέων ὥς, ὅς ῥά τ᾽ ἀν᾽ ὕλην
κονίῃσιν: 4:1301: ὧς αἱ ἐπὶ ξανθὰς θέμεναι κονίῃσιν ἐθείρας
κόνις: 4:1406: ἄφνω ὁμοῦ: ταὶ δ᾽ αἶψα κόνις καὶ γαῖα, κιόντων
κόπτε: 4:1612: κήτεος ὁλκαίη μηκύνετο: κόπτε δ᾽ ἀκάνθαις
κόπτεν: 4:941: τὴν δὲ παρηορίην κόπτεν ῥόος: ἀμφὶ δὲ κῦμα
κόπτον: 1:433: κόπτον, δαίτρευόν τε, καὶ ἱερὰ μῆρ᾽ ἐτάμοντο,
κόπτον: 1:914: κόπτον ὕδωρ δολιχῇσιν ἐπικρατέως ἐλάτῃσιν.
κόπτον: 2:592: κόπτον ὕδωρ. ὅσσον δ᾽ ἂν ὑπείκαθε νηῦς ἐρέτῃσιν,
κόπτον: 3:273: κόπτον: τοὶ δὲ λοετρὰ πυρὶ ζέον: οὐδέ τις ἦεν,
κόραι: 1:811: αὔτως δ᾽ ἀδμῆτές τε κόραι, χῆραί τ᾽ ἐπὶ τῇσιν
κορεσσάμενοι: 2:1229: μέσφ᾽ αὖτις δόρποιο κορεσσάμενοι κατέδαρθεν.
κορέσσαντ᾽: 2:307: ἔνθα δ᾽, ἐπεὶ δόρποιο κορέσσαντ᾽ ἠδὲ ποτῆτος,
κορέσωμεν: 3:896: εἰ δ᾽ ἄγε μολπῇ θυμὸν ἀφειδείως κορέσωμεν
κορθύεται: 2:322: εἰς ἕν, ὕπερθε δὲ πολλὸν ἁλὸς κορθύεται ὕδωρ
κόρυθας: 2:1071: ἀμφὶ δὲ χαλκείας κόρυθας κεφαλῇσιν ἔθεντο
κορύθεσσί: 3:1355: δούρασί τ᾽ ἀμφιγύοις κορύθεσσί τε λαμπομένῃσιν
κόρυμβα: 2:603: ἔμπης δ᾽ ἀφλάστοιο παρέθρισαν ἄκρα κόρυμβα
κόρυν: 3:1227: χρυσείην δ᾽ ἐπὶ κρατὶ κόρυν θέτο τετραφάληρον,
κορύνας: 2:99: ἀλλ᾽ ἄμυδις κορύνας ἀζηχέας ἠδὲ σιγύννους
κορύνῃ: 2:115: Ἴφιτον ἀζαλέῃ κορύνῃ στυφέλιξεν ἐλάσσας,
κορύσσεο: 4:448: δυσμενέων ἐπὶ παισὶ κορύσσεο, δαῖμον, ἀερθείς,
κορύσσεται: 1:1028: αὐαλέοισι πεσοῦσα κορύσσεται: ἐν δὲ κυδοιμὸς
κορύσσεται: 2:71: τρηχὺ θοὴν ἐπὶ νῆα κορύσσεται, ἡ δ᾽ ὑπὸ τυτθὸν
κορύσσεται: 4:215: κύματα χειμερίοιο κορύσσεται ἐξ ἀνέμοιο,
κορυφαὶ: 3:162: οὐρέων ἠλιβάτων, κορυφαὶ χθονός, ᾗχί τ᾽ ἀερθεὶς
κορυφὰς: 4:1148: αἱ δ᾽ ὄρεος κορυφὰς Μελιτηίου ἀμφενέμοντο:
κορυφῇ: 1:604: ἀκροτάτῃ κορυφῇ σκιάει, καὶ ἐσάχρι Μυρίνης.
κορυφῆς: 1:1148: ἐκ κορυφῆς ἄλληκτον: Ἰησονίην δ᾽ ἐνέπουσιν
κορυφῆς: 2:1190: δούρατα Πηλιάδος κορυφῆς πέρι: σὺν δέ οἱ Ἄργος
κορυφῆς: 4:954: τὰς δὲ καὶ αὐτὸς ἄναξ κορυφῆς ἔπι λισσάδος ἄκρης
κορυφῇσιν: 1:550: Πηλιάδες κορυφῇσιν ἐθάμβεον εἰσορόωσαι
κορῶναι: 3:928: τῇ θαμὰ δὴ λακέρυζαι ἐπηυλίζοντο κορῶναι.
κορώνῃ: 3:1317: χάλκεον ἱστοβοῆα, θοῇ συνάρασσε κορώνῃ
Κορωνὶς: 4:615: δῖα Κορωνὶς ἔτικτεν ἐπὶ προχοῇς Ἀμύροιο.
Κόρωνος: 1:57: ἤλυθε δ᾽ ἀφνειὴν προλιπὼν Γυρτῶνα Κόρωνος
κόσμει: 3:46: κόσμει χρυσείῃ διὰ κερκίδι, μέλλε δὲ μακροὺς
κοσμήτορα: 1:194: ἤδη γηραλέον κοσμήτορα παιδὸς ἴαλλεν:
κόσμον: 1:333: --πάντα γὰρ εὖ κατὰ κόσμον--ἐπαρτέα κεῖται ἰοῦσιν.
κόσμον: 1:839: ἐξείπω κατὰ κόσμον. ἀνακτορίη δὲ μελέσθω
κόσμον: 1:1210: ὀτραλέως κατὰ κόσμον ἐπαρτίσσειεν ἰόντι.
κόσμον: 3:1040: οὐδ᾽ αὐτὸς κατὰ κόσμον ἑοῖς ἑτάροισι πελάσσῃς.
κόσμον: 4:360: ᾗς ἐγὼ οὐ κατὰ κόσμον ἀναιδήτῳ ἰότητι
κοτέει: 4:699: ὃς μέγα μὲν κοτέει, μέγα δ᾽ ἀνδροφόνοισιν ἀρήγει,
κοτέουσα: 4:1670: δείκηλα προΐαλλεν, ἐπιζάφελον κοτέουσα.
κοτέων: 3:1251: αὐτὰρ ὁ τοῖς ἄμοτον κοτέων Ἀφαρήιος Ἴδας
κοτίνοιο: 2:34: κάββαλε, τὴν φορέεσκεν, ὀριτρεφέος κοτίνοιο.
κοτίνοιο: 2:845: νηίου ἐκ κοτίνοιο φάλαγξ: θαλέθει δέ τε φύλλοις
κοτίνοιο: 2:850: ἀμφὶ δὲ τήνγε φάλαγγα παλαιγενέος κοτίνοιο
κοῦραι: 1:818: ἀλλ᾽ οἶαι κοῦραι ληίτιδες ἔν τε δόμοισιν
κοῦραι: 4:601: φλογμῷ ἐπιθρώσκει πεποτημένος. ἀμφὶ δὲ κοῦραι
κοῦραι: 4:857: πασσυδίῃ κοῦραι Νηρηίδες ἀντιόωσιν,
κοῦραι: 4:928: ἔνθα σφιν κοῦραι Νηρηίδες ἄλλοθεν ἄλλαι
κοῦραι: 4:1294: καὶ φάος, οἰκτίστῳ θανάτῳ ἔπι. νόσφι δὲ κοῦραι
κοῦραι: 4:1347: αὐχένος ἀμφί τε νῶτα καὶ ἰξύας, ἠύτε κοῦραι,
κοῦραί: 4:1532: αὐτοὶ ὁμῶς κοῦραί τε, νέκυν ἐλεεινὰ παθόντα
κούραις: 1:801: ἐκ νηῶν, αὐτῇσι δ᾽ ἀπείρονα ληίδα κούραις
κούρας: 2:993: νύμφης, ἥ τ᾽ Ἄρηϊ φιλοπτολέμους τέκε κούρας,
κούρη: 1:55: Μυρμιδόνος κούρη Φθιὰς τέκεν Εὐπολέμεια:
κούρη: 1:136: Προίτου Ναυπλιάδαο: Ποσειδάωνι δὲ κούρη.
κούρη: 1:181: Εὐρώπη Υιτυοῖο μεγασθενέος τέκε κούρη.
κούρη: 1:269: ὧς ἔχετο κλαίουσ᾽ ἀδινώτερον, ἠύτε κούρη
κούρη: 1:712: ‘κούρη τοί μ᾽ ἐφέηκε Θοαντιὰς ἐνθάδ᾽ ἰοῦσαν,
κούρη: 1:949: Κύζικος, ὃν κούρη δίου τέκεν Εὐσώροιο
κούρη: 2:549: ὧς ἄρα καρπαλίμως κούρη Διὸς ἀίξασα
κούρη: 2:939: πρηυτάτου ποταμοῦ, παρεμέτρεον, ᾧ ἔνι κούρη
κούρῃ: 3:153: εἴ κεν ἐνισκίμψῃς κούρῃ βέλος Αἰήταο.’
κούρῃ: 3:286: καγχαλόων ἤιξε: βέλος δ᾽ ἐνεδαίετο κούρῃ
κούρη: 3:444: κάλλεϊ καὶ χαρίτεσσιν: ἐπ᾽ αὐτῷ δ᾽ ὄμματα κούρη
κούρη: 3:471: ἡ μὲν ἄρ᾽ ὧς ἐόλητο νόον μελεδήμασι κούρη.
κούρη: 3:528: κούρη τις μεγάροισιν ἐνιτρέφετ᾽ Αἰήταο,
κούρῃ: 3:626: οὕνεκεν οὐ κούρῃ ζεῦξαι βόας, ἀλλά οἱ αὐτῷ
κούρη: 3:671: ἐκ θαλάμου θάλαμόνδε διαμπερές, ᾧ ἔνι κούρη
κούρη: 3:733: φημὶ κασιγνήτη τε σέθεν κούρη τε πέλεσθαι,
κούρη: 3:813: μνήσαθ᾽ ὁμηλικίης περιγηθέος, οἷά τε κούρη:
κούρη: 3:933: οὔτ᾽ ἐρατὸν κούρη κεν ἔπος προτιμυθήσαιτο
κούρη: 3:977: ἦα πάρος. τῶ μή με λίην ὑπεραίδεο, κούρη,
κούρη: 3:998: ἥν ῥά τε Πασιφάη κούρη τέκεν Ἠελίοιο.
κούρη: 3:1024: ὀψὲ δὲ δὴ τοίοισι μόλις προσπτύξατο κούρη:
κούρη: 4:20: καί νύ κεν αὐτοῦ τῆμος ὑπὲρ μόρον ὤλετο κούρη,
κούρη: 4:40: τοίη ἄρ᾽ ἱμερόεσσα δόμων ἐξέσσυτο κούρη.
κούρη: 4:114: τῆμος ἄρ᾽ Αἰσονίδης κούρη τ᾽ ἀπὸ νηὸς ἔβησαν
κούρη: 4:145: τοῖο δ᾽ ἑλισσομένοιο κατ᾽ ὄμματα νίσσετο κούρη,
κούρη: 4:248: κούρη πορσανέουσα τιτύσκετο, μήτε τις ἴστωρ
κούρῃ: 4:346: παρθέσθαι κούρῃ Λητωίδι νόσφιν ὁμίλου,
κούρη: 4:350: ἔνθα δ᾽ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα νόῳ πεμπάσσατο κούρη,
κούρη: 4:368: θηλυτέραις. τῶ φημὶ τεὴ κούρη τε δάμαρ τε
κούρη: 4:465: γυμνὸν ἀνασχόμενος παλάμῃ ξίφος: αἶψα δὲ κούρη
κούρη: 4:493: ἑζόμενοι βουλήν: ἐπὶ δέ σφισιν ἤλυθε κούρη
κούρη: 4:730: κούρη μειλιχίως, ἠμὲν στόλον ἠδὲ κελεύθους
κούρη: 4:1009: κούρη δ᾽ οὐλομένῳ ὑπὸ δείματι πολλὰ μὲν αὐτοὺς
κούρη: 4:1075: Αἰήτην, ἀλλ᾽ οἶον ἀκούομεν: ἥδε δὲ κούρη
κούρῃ: 4:1114: Αἰσονίδην κούρῃ, μηδ᾽ Ἀλκίνοον βασιλῆα
κούρῃ: 4:1128: αὐτονυχὶ κούρῃ θαλαμήιον ἔντυον εὐνὴν
κούρη: 4:1130: κούρη Ἀρισταίοιο μελίφρονος, ὅς ῥα μελισσέων
κούρη: 4:1740: οὐ κούρη: τρίτων γὰρ ἐμοὶ Λιβύη τε τοκῆες.
κούρην: 1:772: τὴν ὁδόν: ἀλλὰ γὰρ αὐτὸς ἑκὼν ἀπερήτυε κούρην,
κούρην: 2:1150: Αἰήτης μεγάρῳ, κούρην τέ οἱ ἐγγυάλιξεν
κούρην: 3:27: κούρην Αἰήτεω πολυφάρμακον οἷσι βέλεσσιν
κούρην: 3:477: κούρην δή τινα πρόσθεν ὑπέκλυες αὐτὸς ἐμεῖο
κούρην: 3:616: κούρην δ᾽ ἐξ ἀχέων ἀδινὸς κατελώφεεν ὕπνος
κούρην: 3:639: μνάσθω ἑὸν κατὰ δῆμον Ἀχαιίδα τηλόθι κούρην
κούρην: 3:846: κούρην μουνογένειαν ἑὸν δέμας ἰκμαίνοιτο,
κούρην: 3:939: ‘τύνη μὲν νηόνδε θεᾶς ἴθι, τῷ ἔνι κούρην
κούρην: 3:1073: ἦε καὶ Αἰαίης νήσου πέλας; εἰπὲ δὲ κούρην,
κούρην: 3:1097: κούρην Μίνωος, τόπερ ἀγλαὸν οὔνομα κείνην
κούρην: 3:1138: ἂψ οἶκόνδε νέεσθαι ἑὴν μετὰ μητέρα κούρην.
κούρην: 4:188: κάββαλε νηγάτεον: πρύμνῃ δ᾽ ἐνεείσατο κούρην
κούρην: 4:231: εἰ μή οἱ κούρην αὐτάγρετον, ἢ ἀνὰ γαῖαν,
κούρην: 4:334: αὔτως, ἁζόμενοι κούρην Διός: αἱ δὲ δὴ ἄλλαι
κούρην: 4:541: νιψόμενος παίδων ὀλοὸν φόνον: ἔνθ᾽ ὅγε κούρην
κούρην: 4:565: ἔνθα Ποσειδάων Ἀσωπίδα νάσσατο κούρην,
κούρην: 4:687: μίμνεν ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἐρύσσατο Κολχίδα κούρην.
κούρην: 4:1736: ἄσχετον ἱμερθείς: ὀλοφύρετο δ᾽ ἠύτε κούρην
κούρης: 1:927: στησάμενοι κούρης Ἀθαμαντίδος αἰπὰ ῥέεθρα
κούρης: 3:759: ὧς δὲ καὶ ἐν στήθεσσι κέαρ ἐλελίζετο κούρης.
κούρης: 3:825: Ἄργος, ἵνα φράζοιντο νόον καὶ μήδεα κούρης:
κούρης: 3:885: εἶκον, ἀλευάμενοι βασιληίδος ὄμματα κούρης.
κούρης: 3:1076: ὧς φάτο: τὸν δὲ καὶ αὐτὸν ὑπήιε δάκρυσι κούρης
κούρης: 3:1167: αὐτὰρ ὁ τοῖς πάντεσσι μετέννεπε δήνεα κούρης,
κούρης: 3:1304: βάλλον ἅ τε στεροπή: κούρης δέ ἑ φάρμακ᾽ ἔρυτο.
κούρης: 4:1: αὐτὴ νῦν κάματόν γε, θεά, καὶ δήνεα κούρης
κούρης: 4:72: φρόντιν: ὁ δὲ ξὺν ἑοῖσι κασιγνήτοις ὄπα κούρης
κούρης: 4:163: κούρης κεκλομένης: ἡ δ᾽ ἔμπεδον ἑστηυῖα
κούρης: 4:193: εὐπαλέως κούρης ὑπὸ δήνεσι κεκράανται.
κούρης: 4:723: ἵετο δ᾽ αὖ κούρης ἐμφύλιον ἴδμεναι ὀμφήν,
κούρης: 4:812: χρειώ μιν κούρης πόσιν ἔμμεναι Αἰήταο
κούρης: 4:1018: ἴστω νυκτιπόλου Περσηίδος ὄργια κούρης,
κούρης: 4:1068: Ἀρήτη ἄλοχος, κούρης πέρι μητιάασκον
κούρης: 4:1097: Κόλχους, ἡρώεσσι φέρων χάριν, εἵνεκα κούρης.
κούρης: 4:1175: ὃν νόον ἐξερέων κούρης ὕπερ: ἐν δ᾽ ὅγε χειρὶ
κούρης: 4:1489: κούρης τ᾽ αἰδοίης Ἀκακαλλίδος, ἥν ποτε Μίνως
Κουρήτεσσι: 2:1236: Ζεὺς ἔτι Κουρήτεσσι μετετρέφετ᾽ Ἰδαίοισιν,
Κουρῆτιν: 4:1227: ἤδη Κουρῆτιν ἔλιπον χθόνα πεπταμένοισιν
κουριδίας: 1:611: δὴ γὰρ κουριδίας μὲν ἀπηνήναντο γυναῖκας
κουριδίας: 1:804: δὴ γὰρ κουριδίας μὲν ἀπέστυγον, ἐκ δὲ μελάθρων,
κουριδίην: 3:243: πρίν περ κουριδίην θέσθαι Εἰδυῖαν ἄκοιτιν,
κουριδίην: 3:623: κουριδίην παράκοιτιν: ὀίετο δ᾽ ἀμφὶ βόεσσιν
κουριδίην: 4:97: κουριδίην σε δόμοισιν ἐνιστήσεσθαι ἄκοιτιν,
κουριδίην: 4:195: κουριδίην: ἀτὰρ ὔμμες Ἀχαιίδος οἷά τε πάσης
κουριδίην: 4:1083: κουριδίην θήσεσθαι ἐνὶ μεγάροισιν ἄκοιτιν,
κουριδίης: 4:1118: οὐκέτι κουριδίης μιν ἀποτμήξειν φιλότητος.
κουριδίοισιν: 3:1127: ἡμέτερον δὲ λέχος θαλάμοις ἔνι κουριδίοισιν
κουρίδιον: 4:1070: κουρίδιον θαλεροῖσι δάμαρ προσπτύσσετο μύθοις:
κουρίζοντι: 3:134: ἄντρῳ ἐν Ἰδαίῳ ἔτι νήπια κουρίζοντι,
κουρίζουσα: 3:666: δμωάων, ἥ οἱ ἑπέτις πέλε κουρίζουσα:
κουρίζων: 1:195: ὧδ᾽ ἔτι κουρίζων περιθαρσέα δῦνεν ὅμιλον
κουρὶξ: 4:18: πυκνὰ δὲ λευκανίης ἐπεμάσσατο, πυκνὰ δὲ κουρὶξ
κοῦροι: 1:448: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: κοῦροι δὲ θεοπροπίης ἀίοντες
κοῦροι: 3:118: χρυσείοις, ἅ τε κοῦροι ὁμήθεες, ἑψιόωντο.
κοῦροι: 3:304: ‘παιδὸς ἐμῆς κοῦροι Φρίξοιό τε, τὸν περὶ πάντων
κοῦροι: 4:1770: κοῦροι Μυρμιδόνων νίκης πέρι δηριόωνται.
κοῦρον: 1:1355: κοῦρον Θειοδάμαντος, ἐυκτιμένης τε μέλονται
κοῦρος: 1:508: ὄφρα Ζεὺς ἔτι κοῦρος, ἔτι φρεσὶ νήπια εἰδώς,
κοῦρος: 2:709: κοῦρος ἐὼν ἔτι γυμνός, ἔτι πλοκάμοισι γεγηθώς.
κουρότεραι: 1:684: κουρότεραι δ᾽ ἄγονοι στυγερὸν ποτὶ γῆρας ἵκησθε.
κουρότεροι: 1:408: κουρότεροι ἑτάρων βωμοῦ σχεδόν. οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα
κουρότεροι: 1:1107: αἶψα δὲ κουρότεροι μὲν ἀπὸ σταθμῶν ἐλάσαντες
κουρότεροι: 2:263: αἶψα δὲ κουρότεροι πεπονήατο δαῖτα γέροντι,
κουρότεροι: 2:497: κουρότεροι δ᾽ ἑτάρων μενοεικέα δαῖτ᾽ ἀλέγυνον.
κουροτρόφον: 3:860: ἑπτάκι δὲ Βριμὼ κουροτρόφον ἀγκαλέσασα,
κούρων: 4:648: Στοιχάδας εἰσαπέβαν νήσους σόοι εἵνεκα κούρων
κοῦφα: 4:599: οὐδέ τις ὕδωρ κεῖνο διὰ πτερὰ κοῦφα τανύσσας
κοῦφα: 4:769: τέμνε, τανυσσαμένη κοῦφα πτερά. δῦ δ᾽ ἐνὶ πόντῳ
κούφη: 4:12: τρέσσεν δ᾽, ἠύτε τις κούφη κεμάς, ἥν τε βαθείης
κούφῃ: 4:1349: πέπλον ἐρυσσάμεναι κούφῃ χερί, καὶ μ᾽ ἐκέλοντο
κούφης: 2:541: κούφης, ἥ κε φέροι μιν ἄφαρ βριαρήν περ ἐοῦσαν,
κούφῃσι: 4:1015: ὠκύτατος κούφῃσι θέει νόος ἀμπλακίῃσιν.
κούφοις: 4:1463: υἷε δύω, πτερύγεσσι πεποιθότε. ποσσὶ δὲ κούφοις
κούφοισιν: 4:1769: ἀνθέμενοι κούφοισιν ἄφαρ κατ᾽ ἀγῶνα πόδεσσιν
κόχλῳ: 3:858: Κασπίῃ ἐν κόχλῳ ἀμήσατο φαρμάσσεσθαι,
κόψας: 1:429: Ἀγκαῖος δ᾽ ἑτέροιο κατὰ πλατὺν αὐχένα κόψας
κόψε: 2:95: κόψε μεταΐγδην ὑπὲρ οὔατος, ὀστέα δ᾽ εἴσω
κόψε: 3:1252: κόψε παρ᾽ οὐρίαχον μεγάλῳ ξίφει: ἆλτο δ᾽ ἀκωκὴ
κράατα: 1:1010: κράατα μὲν ψαμάθοισι, πόδας δ᾽ εἰς βένθος ἔρειδον,
κράατα: 2:1015: κράατα δησάμενοι: ταὶ δ᾽ εὖ κομέουσιν ἐδωδῇ
κράατα: 4:1156: κράατα δ᾽ εὐφύλλοις ἐστεμμένοι ἀκρεμόνεσσιν,
κράατος: 1:222: κράατος ἐξ ὑπάτοιο καὶ αὐχένος ἔνθα καὶ ἔνθα
κράατος: 4:1609: κράατος, ἀμφί τε νῶτα καὶ ἰξύας ἔστ᾽ ἐπὶ νηδὺν
κραδίῃ: 3:265: ἡμετέρῃ κραδίῃ. τί δέ κεν πόλιν Ὀρχομενοῖο,
κραδίῃ: 3:287: νέρθεν ὑπὸ κραδίῃ, φλογὶ εἴκελον: ἀντία δ᾽ αἰεὶ
κραδίῃ: 3:296: τοῖος ὑπὸ κραδίῃ εἰλυμένος αἴθετο λάθρῃ
κραδίῃ: 3:644: παισί: τό κέν μοι λυγρὸν ἐνὶ κραδίῃ σβέσαι ἄλγος.’
κραδίη: 3:754: πυκνὰ δέ οἱ κραδίη στηθέων ἔντοσθεν ἔθυιεν,
κραδίη: 3:961: ἐκ δ᾽ ἄρα οἱ κραδίη στηθέων πέσεν, ὄμματα δ᾽ αὔτως
κραδίῃ: 4:11: τῇ δ᾽ ἀλεγεινότατον κραδίῃ φόβον ἔμβαλεν Ἥρη:
κραδίη: 4:1277: παχνώθη κραδίη, χύτο δὲ χλόος ἀμφὶ παρειάς.
κραδίη: 4:1744: τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ μνῆστιν κραδίη βάλεν, ἔκ τ᾽ ὀνόμηνεν
κραδίην: 3:1102: τῆς δ᾽ ἀλεγεινόταται κραδίην ἐρέθεσκον ἀνῖαι,
κραδίην: 4:351: δή ῥά μιν ὀξεῖαι κραδίην ἐλέλιξαν ἀνῖαι
κραιπνοῖσι: 1:539: ἐμμελέως κραιπνοῖσι πέδον ῥήσσωσι πόδεσσιν:
κραιπνοῖσι: 3:773: Ἀρτέμιδος κραιπνοῖσι πάρος βελέεσσι δαμῆναι,
κραιπνὸν: 4:905: κραιπνὸν ἐυτροχάλοιο μέλος κανάχησεν ἀοιδῆς,
κραιπνοὺς: 2:430: οὐδῷ ἔπι κραιπνοὺς ἔβαλον πόδας: οἱ δ᾽ ἀνόρουσαν
κραιπνοὺς: 4:79: βάλλον, ὁ δὲ κραιπνοὺς χέρσῳ πόδας ἧκεν Ἰήσων
κραιπνῶς: 2:926: οἱ δ᾽ ἀνὰ μὲν κραιπνῶς λαῖφος σπάσαν, ἐκ δὲ βαλόντες
κραναὴν: 1:608: εἰρεσίῃ κραναὴν Σιντηίδα Λῆμνον ἵκοντο.
κραναῆς: 4:578: νήσου ἔπι κραναῆς Ἠλεκτρίδος. αὐτίκα δ᾽ ἄφνω
κρανέει: 4:404: ἥδε δὲ συνθεσίη κρανέει δόλον, ᾧ μιν ἐς ἄτην
κρᾶτα: 2:93: κρᾶτα παρακλίνας, ὤμῳ δ᾽ ἀνεδέξατο πῆχυν
Κράταιιν: 4:827: νυκτιπόλος Ἑκάτη, τήν τε κλείουσι Κράταιιν,
κράτεϊ: 1:384: ᾧ κράτεϊ βρίσαντες ἰῇ στυφέλιξαν ἐρωῇ
κρατερὴ: 2:18: ἧ κέν τις στυγερῶς κρατερὴ ἐπιέψετ᾽ ἀνάγκη.’
κρατερῇσιν: 3:1250: ἀαγὲς κρατερῇσιν ἐνεσκλήκει παλάμῃσιν.
κρατεροῖσιν: 3:1296: μυκηθμῷ κρατεροῖσιν ἐνέπληξαν κεράεσσιν:
κρατεροῖσιν: 4:226: νηῦς ἤδη κρατεροῖσιν ἐπειγομένη ἐρέτῃσιν,
κρατερὸν: 1:146: καὶ μὴν Αἰτωλὶς κρατερὸν Πολυδεύκεα Λήδη
κρατερὸν: 1:1284: ἐν δέ σφιν κρατερὸν νεῖκος πέσεν, ἐν δὲ κολῳὸς
κρατερὸν: 3:752: δειδυῖαν ταύρων κρατερὸν μένος, οἷσιν ἔμελλεν
κρατερόν: 4:1494: ἡ δ᾽ ἄρα οἱ Νασάμωνα τέκεν κρατερόν τε Κάφαυρον,
κρατεροὺς: 1:430: χαλκείῳ πελέκει κρατεροὺς διέκερσε τένοντας:
κρατεροὺς: 1:1005: ὄφρα νοτισθέντα κρατεροὺς ἀνεχοίατο γόμφους:
κρατεροὺς: 3:1051: αὐτίκ᾽ ἐπὴν κρατεροὺς ζεύξῃς βόας, ὦκα δὲ πᾶσαν
κρατερόφρονος: 1:122: οὐδὲ μὲν οὐδὲ βίην κρατερόφρονος Ἡρακλῆος
κρατερῷ: 2:1120: τοὺς δ᾽ ἄμυδις κρατερῷ σὺν δούρατι κύματος ὁρμὴ
κρατερῷ: 3:1331: σχιζομένη ταύρων τε βίῃ κρατερῷ τ᾽ ἀροτῆρι.
κρατερῶς: 2:576: Τῖφυς ἐρεσσέμεναι κρατερῶς. οἴγοντο γὰρ αὖτις
κρατὶ: 3:1227: χρυσείην δ᾽ ἐπὶ κρατὶ κόρυν θέτο τετραφάληρον,
κράτος: 1:504: Ὠκεανὶς νιφόεντος ἔχον κράτος Οὐλύμποιο:
κρατὸς: 2:1215: θερμὸν ἀπὸ κρατὸς στάξαι φόνον: ἵκετο δ᾽ αὔτως
κράτος: 4:802: ἀθανάτων, ἀλλ᾽ αἰὲν ἑὸν κράτος εἰρύοιτο.
κρατὸς: 4:1400: οὐρῇ ἔτι σκαίρεσκεν: ἀπὸ κρατὸς δὲ κελαινὴν
κρεγμῷ: 4:907: κρεγμῷ: παρθενικὴν δ᾽ ἐνοπὴν ἐβιήσατο φόρμιγξ.
κρείουσα: 4:572: Νυμφαίην παράμειβον, ἵνα κρείουσα Καλυψὼ
κρείων: 3:240: κρείων Αἰήτης σὺν ἑῇ ναίεσκε δάμαρτι:
κρείων: 3:1176: κρείων Αἰήτης χαλεποὺς ἐς ἄεθλον ὀδόντας
κρείων: 4:1007: κρείων Ἀλκίνοος. λελίητο γὰρ ἀμφοτέροισιν
κρείων: 4:1067: κρείων Ἀλκίνοος πολυπότνιά τ᾽ Ἀλκινόοιο
κρέμανται: 3:202: τῶν καὶ ἐπ᾽ ἀκροτάτων νέκυες σειρῇσι κρέμανται
κρέμαται: 2:222: πρὸς δ᾽ ἔτι πικρότατον κρέμαται κακὸν ἄλλο κακοῖσιν.
κρηῆναι: 3:172: ἐξερέω: τοῦ δ᾽ ὔμμι τέλος κρηῆναι ἔοικεν.
Κρηθεΐδαο: 3:357: κλείουσ᾽ Αἴσονος υἱὸν Ἰήσονα Κρηθεΐδαο.
Κρηθεὺς: 2:1164: Κρηθεὺς γάρ ῥ᾽ Ἀθάμας τε κασίγνητοι γεγάασιν.
Κρηθεὺς: 3:360: ἄμφω γὰρ Κρηθεὺς Ἀθάμας τ᾽ ἔσαν Αἰόλου υἷες:
Κρηθῆος: 2:1165: Κρηθῆος δ᾽ υἱωνὸς ἐγὼ σὺν τοισίδ᾽ ἑταίροις
Κρηθῆος: 3:358: εἰ δ᾽ αὐτοῦ Κρηθῆος ἐτήτυμόν ἐστι γενέθλης,
κρημνοῖς: 4:943: αἵ θ᾽ ὁτὲ μὲν κρημνοῖς ἐναλίγκιαι ἠέρι κῦρον,
κρημνοῖσιν: 2:731: ἡ μέν τε κρημνοῖσιν ἀνίσχεται ἠλιβάτοισιν,
κρῆναι: 3:222: ἀέναοι κρῆναι πίσυρες ῥέον, ἃς ἐλάχηνεν
κρηναῖαι: 3:1391: ἠύτε κρηναῖαι ἀμάραι πλήθοντο ῥοῇσιν.
κρήνῃ: 1:956: Τίφυος ἐννεσίῃσιν ὑπὸ κρήνῃ ἐλίποντο,
κρήνῃ: 1:957: κρήνῃ ὑπ᾽ Ἀρτακίῃ: ἕτερον δ᾽ ἔλον, ὅστις ἀρήρει,
κρήνῃ: 3:1179: πέφνεν Ἀρητιάδι κρήνῃ ἐπίουρον ἐόντα:
κρήνην: 1:1068: πάντα τάγε κρήνην τεῦξαν θεαί, ἣν καλέουσιν
κρήνην: 1:1149: κεῖνο ποτὸν κρήνην περιναιέται ἄνδρες ὀπίσσω.
κρήνην: 1:1221: αἶψα δ᾽ ὅγε κρήνην μετεκίαθεν, ἣν καλέουσιν
κρήνηνδε: 1:1258: οὐ γὰρ Ὕλας κρήνηνδε κιὼν σόος αὖτις ἱκάνει.
κρήνης: 1:1208: δίζητο κρήνης ἱερὸν ῥόον, ὥς κέ οἱ ὕδωρ
κρήνης: 1:1228: ἡ δὲ νέον κρήνης ἀνεδύετο καλλινάοιο
Κρηταιέες: 1:1129: δάκτυλοι Ἰδαῖοι Κρηταιέες, οὕς ποτε νύμφη
Κρηταῖον: 2:1235: Τιτήνων ἤνασσεν, ὁ δὲ Κρηταῖον ὑπ᾽ ἄντρον
Κρηταῖον: 4:1692: Λὐτίκα δὲ Κρηταῖον ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θέοντας
Κρήτῃ: 4:1687: κεῖνο μὲν οὖν Κρήτῃ ἐνὶ δὴ κνέφας ηὐλίζοντο
Κρήτην: 4:1635: Κρήτην, ἥ τ᾽ ἄλλων ὑπερέπλετο εἰν ἁλὶ νήσων.
Κρήτην: 4:1642: τρὶς περὶ χαλκείοις Κρήτην ποσὶ δινεύοντα.
κρητῆρα: 4:1126: αὐτίκα δὲ κρητῆρα κερασσάμενοι μακάρεσσιν,
κρητῆρι: 2:158: εἷλε παρὰ κρητῆρι καὶ αἰθομένοις ἱεροῖσιν.
κρητῆρσι: 1:1185: οἱ δ᾽ οἶνον κρητῆρσι κέρων, πονέοντο τε δαῖτα,
Κρήτης: 2:299: κευθμῶνα Κρήτης Μινωίδος: ἡ δ᾽ ἀνόρουσεν
Κρήτης: 4:1576: εἰσανέχει πέλαγος Κρήτης ὕπερ: ἀλλ᾽ ἐπὶ χειρὸς
Κρήτης: 4:1649: καί νύ κ᾽ ἐπισμυγερῶς Κρήτης ἑκὰς ἠέρθησαν,
κρίναντας: 1:356: δεῦρο βόας ἀγέληθεν ἐὺ κρίναντας ἐλάσσαι,
κρινθέντες: 4:454: σφωιτέραις κρινθέντες: ὁ δ᾽ ἐς λόχον ᾖεν Ἰήσων
κρινθήμεναι: 2:148: οὐδ᾽ ἂν πυγμαχίῃ κρινθήμεναι: ἀλλ᾽ ὅτε θεσμοὺς
κριοῖο: 2:1200: κῶας ἄγειν κριοῖο μεμαότας, ὧδε δ᾽ ἔειπεν
κριοῖο: 3:620: οὔτι μάλ᾽ ὁρμαίνοντα δέρος κριοῖο κομίσσαι,
κριοῦ: 1:764: εἰσαΐων κριοῦ, ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἐξενέποντι ἐοικώς.
κριοῦ: 2:1146: κριοῦ ἐπεμβεβαώς, τόν ῥα χρύσειον ἔθηκεν
κριοῦ: 4:115: ποιήεντ᾽ ἀνὰ χῶρον, ἵνα κριοῦ καλέονται
κριῷ: 1:257: κῦμα μέλαν κριῷ ἅμ᾽ ἐπικλύσαι: ἀλλὰ καὶ αὐδὴν
κριῷ: 2:656: ὁππόθ᾽ ἅμα κριῷ φεῦγεν πόλιν Ὀρχομενοῖο:
κρόκῳ: 3:854: χροιῇ Κωρυκίῳ ἴκελον κρόκῳ ἐξεφαάνθη,
Κρονίδαο: 2:1213: ἔνθα Τυφάονά φασι Διὸς Κρονίδαο κεραυνῷ
Κρονίδαο: 4:520: ἐκ τόθεν, ἐξότε τούσγε Διὸς Κρονίδαο κεραυνοὶ
Κρονίδαο: 4:751: οὐδ᾽ ἄλοχον Κρονίδαο Διὸς λάθον: ἀλλά οἱ ῀Ἰρις
Κρονίδῃ: 2:526: Σειρίῳ αὐτῷ τε Κρονίδῃ Διί. τοῖο δ᾽ ἕκητι
Κρονίδῃ: 2:1149: Φυξίῳ ἐκ πάντων Κρονίδῃ Διί. καί μιν ἔδεκτο
Κρονίδης: 1:1101: Ζεὺς αὐτὸς Κρονίδης ὑποχάζεται. ὧς δὲ καὶ ὧλλοι
Κρονίδης: 2:1085: ὡς δ᾽ ὁπότε Κρονίδης πυκινὴν ἐφέηκε χάλαζαν
Κρονίδης: 4:1641: Εὐρώπῃ Κρονίδης νήσου πόρεν ἔμμεναι σὖρον,
Κρονίην: 4:327: δή ῥα τότε Κρονίην Κόλχοι ἅλαδ᾽ ἐκπρομολόντες
Κρονίην: 4:546: βῆ δ᾽ ἅλαδε Κρονίην, αὐτόχθονα λαὸν ἀγείρας
Κρονίης: 4:509: Ἀργὼ καὶ Μινύας Κρονίης ἁλός. ἀλλ᾽ ἀπέρυκεν
Κρόνος: 2:1234: ἔνθα μὲν Οὐρανίδης Φιλύρῃ Κρόνος, εὖτ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ
Κρόνος: 4:984: μήδεα νηλειῶς ἔταμεν Κρόνος: οἱ δέ ἑ Δηοῦς
Κρόνῳ: 1:505: ὥς τε βίῃ καὶ χερσὶν ὁ μὲν Κρόνῳ εἴκαθε τιμῆς,
κροτάφων: 1:1261: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀίοντι κατὰ κροτάφων ἅλις ἱδρὼς
κροτέοντα: 4:1193: ταρφέα σιγαλόεντι πέδον κροτέοντα πεδίλῳ.
κροτέονται: 4:1606: ἀμφὶς ὀδακτάζοντι παραβλήδην κροτέονται:
κρούει: 3:1259: σκαρθμῷ ἐπιχρεμέθων κρούει πέδον, αὐτὰρ ὕπερθεν
κρούσας: 3:1308: ῥίμφα ποδὶ κρούσας πόδα χάλκεον. ὧς δὲ καὶ ἄλλον
κρυερῇ: 2:210: οἵδ᾽ ὑμεῖς, οὓς δή κρυερῇ βασιλῆος ἐφετμῇ
κρυερὴ: 3:390: καὶ κρυερὴ βασιλῆος ἀτασθάλου ὦρσεν ἐφετμή.
κρυόεντα: 2:630: ἄγκειμαι, στυγέων μὲν ἁλὸς κρυόεντα κέλευθα
κρυόεσσαν: 1:918: σωότεροι κρυόεσσαν ὑπεὶρ ἅλα ναυτίλλοιντο.
κρυπταδίους: 3:592: κρυπταδίους τε δόλους τεκταινέμεν, ἠδὲ βοτήρων
κρυπταὶ: 3:139: κρυπταὶ δὲ ῥαφαί εἰσιν: ἕλιξ δ᾽ ἐπιδέδρομε πάσαις
κρύπτεσθαι: 3:571: μηκέτι δὴν κρύπτεσθαι ὑποπτήσσοντας ἀυτήν.’
κρυστάλλῳ: 3:227: κρυστάλλῳ ἴκελον κοίλης ἀνεκήκιε πέτρης.
κρύψεν: 4:480: ὑγρὸν δ᾽ ἐν γαίῃ κρύψεν νέκυν, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
Κρωβίαλον: 2:944: Κρωβίαλον, Κρώμναν τε καὶ ὑλήεντα Κύτωρον.
Κρώμναν: 2:944: Κρωβίαλον, Κρώμναν τε καὶ ὑλήεντα Κύτωρον.
κτάνεν: 4:695: ᾧπέρ τ᾽ Αἰήταο πάιν κτάνεν: οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε
κτεάνων: 2:1155: νεύμεθ᾽ ἐς Ὀρχομενὸν κτεάνων Ἀθάμαντος ἕκητι.
κτεάνων: 3:266: ὅστις ὅδ᾽ Ὀρχομενός, κτεάνων Ἀθάμαντος ἕκητι
κτεάνων: 3:334: καὶ κτεάνων βασιλεὺς περιώσιον, οὕνεκεν ἀλκῇ
κτεάτεσσι: 1:1341: οὐδὲ περὶ κτεάτεσσι χαλεψάμενος μενέηνας,
κτεάτεσσιν: 3:591: ὀθνείοις ἐπὶ χεῖρα ἑὴν κτεάτεσσιν ἀείρειν,
κτεατίσσατο: 2:790: φῦλά τε Βιθυνῶν αὐτῇ κτεατίσσατο γαίῃ,
κτεῖνέ: 4:420: κτεῖνέ τε, καὶ Κόλχοισιν ἀείρεο δηιοτῆτα.’
κτέρας: 3:186: τόνδ᾽ ἀπαμείρωμεν σφέτερον κτέρας. ἀλλὰ πάροιθεν
κτέρας: 3:389: τλαίη ἑκὼν ὀθνεῖον ἐπὶ κτέρας; ἀλλά με δαίμων
κτέρας: 4:1548: καὶ τοὶ μὲν Φοίβου κτέρας ἵδρυον ἐν χθονὶ βάντες:
κτερέεσσιν: 1:254: βέλτερον, εἰ τὸ πάροιθεν ἐνὶ κτερέεσσιν ἐλυσθεὶς
κτερέιξεν: 2:859: εἰσότ᾽ Ἀβαντιάδαο νέκυν κτερέιξεν ὅμιλος.
κτερέων: 1:691: γαῖαν ἐφέσσεσθαι, κτερέων ἀπὸ μοῖραν ἑλοῦσαν
κτερέων: 4:1534: εὖ κτερέων ἴσχοντα, χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔθεντο.
Κτιμένην: 1:68: Ξυνιάδος Κτιμένην Δολοπηίδα ναιετάασκεν.
Κτιμένου: 1:67: ἠδὲ καὶ Εὐρυδάμας Κτιμένου πάις: ἄγχι δὲ λίμνης
κτύπεον: 2:83: καὶ γένυες κτύπεον: βρυχὴ δ᾽ ὑπετέλλετ᾽ ὀδόντων
κυάνεαι: 1:223: κυάνεαι δονέοντο μετὰ πνοιῇσιν ἔθειραι.
κυάνεαί: 1:474: χείλεα, κυάνεαί τε γενειάδες: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
Κυανέας: 1:3: Κυανέας βασιλῆος ἐφημοσύνῃ Πελίαο
Κυανέας: 2:318: Κυανέας ὄψεσθε δύω ἁλὸς ἐν ξυνοχῇσιν,
Κυανέας: 2:772: ἠδ᾽ ὡς Κυανέας πέτρας φύγον, ὥς τ᾽ ἀβόλησαν
Κυανέας: 4:304: Κυανέας Πόντοιο διὲκ πέτρας ἐπέρησαν:
Κυανέας: 4:1001: Κυανέας μαστῆρες ἀριστήων ἐπέρησαν.
κυανέη: 3:140: κυανέη. ἀτὰρ εἴ μιν ἑαῖς ἐνὶ χερσὶ βάλοιο,
κυανέη: 4:975: κυανέη μετὰ τῇσι δέμας, πᾶσαι δὲ γάλακτι
κυανέοιο: 1:777: καί σφισι κυανέοιο δι᾽ ἠέρος ὄμματα θέλγει
κυανέοισιν: 3:1030: οἶος ἄνευθ᾽ ἄλλων ἐνὶ φάρεσι κυανέοισιν
κυάνεον: 3:1204: ἕσσατο κυάνεον, τό ῥά οἱ πάρος ἐγγυάλιξεν
κυανέου: 4:841: κυανέου πόντοιο: κάλει δ᾽ ἐπαμυνέμεν ἄλλας
κυανέου: 4:1514: ὅσσαι κυανέου στάγες αἵματος οὖδας ἵκοντο,
κυβερνητῆρες: 2:884: ἡμῖν δ᾽ ἐν γὰρ ἔασι κυβερνητῆρες ὁμίλῳ,
κυβερνητῆρες: 2:888: ‘Αἰακίδη, πῇ δ᾽ οἵδε κυβερνητῆρες ἔασιν;
κυβερνητῆρος: 2:72: ἰδρείῃ πυκινοῖο κυβερνητῆρος ἀλύσκει,
κυβερνητῆρος: 2:174: στόρνυται, εἴ κ᾽ ἐσθλοῖο κυβερνητῆρος ἐπαύρῃ.
κυδαίνοντες: 1:587: καί μιν κυδαίνοντες ὑπὸ κνέφας ἔντομα μήλων
κυδαίνουσα: 4:1150: Ἥρη Ζηνὸς ἄκοιτις, Ἰήσονα κυδαίνουσα.
κυδαίνουσιν: 1:1048: ἐνναέται τιμαῖς ἡρωίσι κυδαίνουσιν.
κυδαίνουσιν: 2:852: Ἴδμονος εἰσέτι νῦν Ἀγαμήστορα κυδαίνουσιν.
κυδαίνων: 3:1007: ὧς φάτο κυδαίνων: ἡ δ᾽ ἐγκλιδὸν ὄσσε βαλοῦσα
κυδαλίμοις: 1:143: γείνατο κυδαλίμοις ἐναρίθμιον Αἰολίδῃσιν
κυδαλίμοισιν: 4:266: χθὼν τότε κυδαλίμοισιν ἀνάσσετο Δευκαλίδῃσιν,
κυδιάασκον: 4:976: εἰδόμεναι, χρυσέοισι κεράασι κυδιάασκον.
κυδιόων: 1:174: ὄλβῳ κυδιόων: μέγα δ᾽ ἵετο Κολχίδα γαῖαν
κυδιόων: 3:1260: κυδιόων ὀρθοῖσιν ἐπ᾽ οὔασιν αὐχέν᾽ ἀείρει:
κυδίστην: 2:721: αὐτοὶ κυδίστην τότε δαίμονα πορσαίνοντες.
κυδίστοιο: 3:363: δέρκεαι Αὐγείην: Τελαμὼν δ᾽ ὅγε, κυδίστοιο
κυδοιμὸς: 1:1028: αὐαλέοισι πεσοῦσα κορύσσεται: ἐν δὲ κυδοιμὸς
κῦδος: 1:206: πᾶσιν ἀριστήεσσιν, Ἰήσονι κῦδος ἀέξων.
κῦδος: 1:287: ἀγλαΐην καὶ κῦδος ἔχον πάρος, ᾧ ἔπι μούνῳ
κῦδος: 1:345: ‘μήτις ἐμοὶ τόδε κῦδος ὀπαζέτω. οὐ γὰρ ἔγωγε
κῦδος: 1:351: ‘εἰ μὲν δή μοι κῦδος ἐπιτρωπᾶτε μέλεσθαι,
κῦδος: 1:467: κῦδος ἐνὶ πτολέμοισιν ἀείρομαι, οὐδέ μ᾽ ὀφέλλει
κῦδος: 1:511: βροντῇ τε στεροπῇ τε: τὰ γὰρ Διὶ κῦδος ὀπάζει.
κῦδος: 1:1292: ὄφρα τὸ κείνου κῦδος ἀν᾽ Ἑλλάδα μή σε καλύψῃ,
κῦδος: 4:205: ἠὲ κατηφείην, ἢ καὶ μέγα κῦδος ἀρέσθαι.’
κῦδος: 4:1026: καὶ παῖδας καὶ κῦδος ἀπορθήτοιο πόληος.’
κῦδος: 4:1747: ‘ὦ πέπον, ἦ μέγα δή δε καὶ ἀγλαὸν ἔμμορε κῦδος.
κυδραὶ: 4:1331: ‘Ἵλατ᾽ ἐρημονόμοι κυδραὶ θεαί: ἀμφὶ δὲ νόστῳ
Κύζικον: 1:1056: Κύζικον ἐν κονίῃσι καὶ αἵματι πεπτηῶτα.
Κύζικον: 1:1076: Κύζικον ἐνναίοντες Ἰάονες, ἔμπεδον αἰεὶ
Κύζικον: 2:767: ὅσσα τε Κύζικον ἀμφὶ Δολιονίην ἐτελεσσαν:
Κύζικος: 1:949: Κύζικος, ὃν κούρη δίου τέκεν Εὐσώροιο
Κύζικος: 1:962: Κύζικος ἀντήσαντες ὅτε στόλον ἠδὲ γενέθλην
Κυθέρεια: 1:742: ἑξείης δ᾽ ἤσκητο βαθυπλόκαμος Κυθέρεια
Κυθέρεια: 3:108: ‘οὕτω νῦν, Κυθέρεια, τόδε χρέος, ὡς ἀγορεύεις,
Κυθέρειαν: 3:553: ἀλλά, φίλοι, Κυθέρειαν ἐπικλείοντες ἀμύνειν,
κυκεῶνος: 4:157: βάπτουσ᾽ ἐκ κυκεῶνος ἀκήρατα φάρμακ᾽ ἀοιδαῖς
κύκλα: 3:137: χρύσεα μέν οἱ κύκλα τετεύχαται: ἀμφὶ δ᾽ ἑκάστῳ
κύκλα: 4:151: γηγενέος σπείρης, μήκυνε δὲ μυρία κύκλα,
κύκλα: 4:161: κύκλα πολυπρέμνοιο διὲξ ὕλης τετάνυστο.
κύκλον: 4:1196: οἰόθεν οἶαι ἄειδον ἑλισσόμεναι περὶ κύκλον,
κύκλον: 4:1602: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ θοὸν ἵππον ἐς εὐρέα κύκλον ἀγῶνος
Κύκλωπες: 1:510: γηγενέες Κύκλωπες ἐκαρτύναντο κεραυνῷ,
Κύκλωπες: 1:730: ἐν μὲν ἔσαν Κύκλωπες ἐπ᾽ ἀφθίτῳ ἥμενοι ἔργῳ,
κύκνοι: 4:1299: κύκνοι κινήσωσιν ἑὸν μέλος, ἀμφὶ δὲ λειμὼν
κυκώμενον: 1:1327: ἀμφὶ δέ οἱ δίνῃσι κυκώμενον ἄφρεεν ὕδωρ
κυκώμενον: 4:627: ἐν ξυνοχῇ βέβρυκε κυκώμενον. αὐτὰρ ὁ γαίης
κυλινδόμενοι: 3:71: χείμαρροι καναχηδὰ κυλινδόμενοι φορέοντο.
κυλινδόμενον: 2:734: κῦμα κυλινδόμενον μεγάλα βρέμει: αὐτὰρ ὕπερθεν
κυλινδόμενον: 4:152: οἷον ὅτε βληχροῖσι κυλινδόμενον πελάγεσσιν
κύλινδρος: 2:596: ἡ δ᾽ ἄφαρ ὥστε κύλινδρος ἐπέτρεχε κύματι λάβρῳ
Κύλληνόν: 1:1126: ἐνναέτιν Φρυγίης, Τιτίην θ᾽ ἅμα Κύλληνόν τε,
κῦμ᾽: 1:107: κῦμ᾽ ἁλὸς εὐρείης, ἐσθλὸς δ᾽ ἀνέμοιο θυέλλας
κῦμ᾽: 1:1326: ἦ, καὶ κῦμ᾽ ἀλίαστον ἐφέσσατο νειόθι δύψας:
κῦμ᾽: 2:1191: τεῦξεν. ἀτὰρ κείνην γε κακὸν διὰ κῦμ᾽ ἐκέδασσεν,
κῦμα: 1:257: κῦμα μέλαν κριῷ ἅμ᾽ ἐπικλύσαι: ἀλλὰ καὶ αὐδὴν
κῦμα: 2:70: ἔνθα δὲ Βεβρύκων μὲν ἄναξ, ἅ τε κῦμα θαλάσσης
κῦμα: 2:169: ἔνθα μὲν ἠλιβάτῳ ἐναλίγκιον οὔρεϊ κῦμα
κῦμα: 2:582: καί σφισιν ἀπροφάτως ἀνέδυ μέγα κῦμα πάροιθεν
κῦμα: 2:595: ἔνθεν δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα κατηρεφὲς ἔσσυτο κῦμα,
κῦμα: 2:734: κῦμα κυλινδόμενον μεγάλα βρέμει: αὐτὰρ ὕπερθεν
κῦμα: 2:1104: νυκτὶ δ᾽ ἔβη πόντονδε πελώριος, ὦρσε δὲ κῦμα
κῦμα: 3:322: νήσου Ἐνυαλίοιο ποτὶ ξερὸν ἔκβαλε κῦμα
κῦμα: 4:153: κῦμα μέλαν κωφόν τε καὶ ἄβρομον: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
κῦμα: 4:908: νῆα δ᾽ ὁμοῦ ζέφυρός τε καὶ ἠχῆεν φέρε κῦμα
κῦμα: 4:941: τὴν δὲ παρηορίην κόπτεν ῥόος: ἀμφὶ δὲ κῦμα
κῦμα: 4:1490: ἐς Αιβύην ἀπένασσε θεοῦ βαρὺ κῦμα φέρουσαν,
κυμαίνοντι: 4:609: κυμαίνοντι ῥόῳ. Κελτοὶ δ᾽ ἐπὶ βάξιν ἔθεντο,
κύμασι: 1:366: κύμασι, χειμερίη δὲ πάλαι ἀποέκλυσεν ἅλμη.
κύμασιν: 1:506: ἡ δὲ Ῥέῃ, ἔπεσον δ᾽ ἐνὶ κύμασιν Ὠκεανοῖο:
κύμασιν: 2:1109: υἱῆες Φρίξοιο φέρονθ᾽ ὑπὸ κύμασιν αὔτως.
κύμασιν: 4:952: πέμπε διηερίην ἐπὶ κύμασιν, αἰὲν ἄπωθεν
κύματ᾽: 3:1294: μίμνει ἀπειρεσίῃσι δονεύμενα κύματ᾽ ἀέλλαις.
κύματ᾽: 4:821: δεῖμα δέ τοι πέτραι καὶ ὑπέρβια κύματ᾽ ἔασιν
κύματα: 2:682: σείετο νῆσος ὅλη, κλύζεν δ᾽ ἐπὶ κύματα χέρσῳ.
κύματα: 2:1116: κύματα καὶ ῥιπαὶ ἀνέμου φέρον ἀσχαλόωντας.
κύματα: 4:215: κύματα χειμερίοιο κορύσσεται ἐξ ἀνέμοιο,
κύματά: 4:786: κύματά τε σκληρῇσι περιβλύει σπιλάδεσσιν.
κύματι: 2:596: ἡ δ᾽ ἄφαρ ὥστε κύλινδρος ἐπέτρεχε κύματι λάβρῳ
κύματι: 4:922: ἄλλοθι δὲ Πλαγκταὶ μεγάλῳ ὑπὸ κύματι πέτραι
κύματος: 1:554: χείρων Φιλλυρίδης, πολιῇ δ᾽ ἐπὶ κύματος ἀγῇ
κύματος: 2:572: λευκὴ καχλάζοντος ἀνέπτυε κύματος ἄχνη.
κύματος: 2:1120: τοὺς δ᾽ ἄμυδις κρατερῷ σὺν δούρατι κύματος ὁρμὴ
κύματος: 4:834: θαρσαλέη φαίην, καὶ κύματος ἀντιόωντος
κύματος: 4:939: ὑψοῦ ἐπ᾽ αὐτάων σπιλάδων καὶ κύματος ἀγῆς
κύνας: 2:289: Ἁρπυίας, μεγάλοιο Διὸς κύνας: ὅρκια δ᾽ αὐτὴ
κύνας: 4:1664: θυμοβόρους, Ἀίδαο θοὰς κύνας, αἳ περὶ πᾶσαν
κυνέῃ: 3:1348: αὐτῇ ἀφυσσάμενος κυνέῃ σβέσεν ὕδατι δίψαν:
κυνέην: 3:1286: ὀρθὸν ἐπ᾽ οὐριάχῳ, κυνέην δ᾽ ἀποκάτθετ᾽ ἐρείσας.
κύνεον: 3:641: ἔμπα γε μὴν θεμένη κύνεον κέαρ, οὐκέτ᾽ ἄνευθεν
κύνες: 2:278: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ κνημοῖσι κύνες δεδαημένοι ἄγρη;
κύνες: 3:1057: καρχαλέοι κύνες ὥστε περὶ βρώμης, ὀλέκοιεν
κύνες: 3:1216: ὀξείῃ ὑλακῇ χθόνιοι κύνες ἐφθέγγοντο.
κύνες: 3:1372: Αἰήτην. οἱ δ᾽ ὥστε θοοὶ κύνες ἀμφιθορόντες
κύνεσσι: 4:110: ἀγρόται, οἵ τε κύνεσσι πεποιθότες οὔποτε νύκτα
Κυνὸς: 2:529: ἀντολέων προπάροιθε Κυνὸς ῥέζουσι θυηλάς.
κύντατα: 4:1260: ἔστ᾽ ἄτης: πάρα δ᾽ ἄμμι τὰ κύντατα πημανθῆναι
κύντατον: 3:514: σχήσομ᾽, ἐπεὶ θάνατός γε τὸ κύντατον ἔσσεται ἄλγος.’
κύντατος: 3:192: πάντες ἐπεὶ πάντῃ καὶ ὅτις μάλα κύντατος ἀνδρῶν,
κύντατος: 4:1431: δεῦρ᾽ ἔμολεν καμάτοισιν ὁ κύντατος, ὅστις ἀπούρας
κύντερα: 4:919: κύντερα μιξοδίῃσιν ἁλὸς ῥαιστήρια νηῶν.
κύντερον: 1:1064: οὗ πόσιος μετόπισθε: κακῷ δ᾽ ἐπὶ κύντερον ἄλλο
κύντερον: 2:476: κύντερον, οὐδέ τις ἦεν ἀνάπνευσις μογέοντι.
κυνῶν: 2:125: λάθρῃ ἐυρρίνων τε κυνῶν αὐτῶν τε νομήων,
κυνῶν: 3:748: οὐδὲ κυνῶν ὑλακὴ ἔτ᾽ ἀνὰ πτόλιν, οὐ θρόος ἦεν
κυνῶν: 3:1039: ἠὲ κυνῶν ὑλακή, μή πως τὰ ἕκαστα κολούσας
κυνῶν: 4:13: τάρφεσιν ἐν ξυλόχοιο κυνῶν ἐφόβησεν ὁμοκλή.
κυπέλλῳ: 2:1273: αὐτὸς δ᾽ Αἰσονίδης χρυσέῳ ποταμόνδε κυπέλλῳ
Κύπιδος: 1:615: Κύπιδος, οὕνεκά μιν γεράων ἐπὶ δηρὸν ἄτισσαν.
Κύπριδι: 3:549: εἰ ἐτεὸν Φινεύς γε θεᾷ ἐνὶ Κύπριδι νόστον
Κύπριδος: 1:803: Κύπριδος, ἥ τέ σφιν θυμοφθόρον ἔμβαλεν ἄτην.
Κύπριδος: 2:426: Κύπριδος. ἐκ γὰρ τῆς κλυτὰ πείρατα κεῖται ἀέθλων.
Κύπριδος: 3:3: Μηδείης ὑπ᾽ ἔρωτι. σὺ γὰρ καὶ Κύπριδος αἶσαν
Κύπριδος: 3:37: Κύπριδος, ὅ ῥά τέ οἱ δεῖμεν πόσις ἀμφιγυήεις,
Κύπριδος: 3:80: Κύπριδος, εἰ δὴ σεῖο λιλαιομένης ἀθερίζω
Κύπριδος: 3:941: Κύπριδος ἐννεσίῃς, ἥ τοι συνέριθος ἀέθλων
Κύπριν: 1:860: Κύπριν ἀοιδῇσιν θυέεσσί τε μειλίσσοντο.
Κύπριν: 3:25: ‘δεῦρ᾽ ἴομεν μετὰ Κύπριν: ἐπιπλόμεναι δέ μιν ἄμφω
Κύπριν: 3:76: ὧς ηὔδα: Κύπριν δ᾽ ἐνεοστασίη λάβε μύθων.
Κύπριν: 3:127: Κύπριν ἐπιπλομένην. ἡ δ᾽ ἀντίη ἵστατο παιδός,
Κύπριν: 3:559: οἳ Κύπριν καλέουσιν ἐπίρροθον ἄμμι πέλεσθαι,
Κύπρις: 1:850: ῥηιδίως. Κύπρις γὰρ ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὦρσεν
Κύπρις: 1:1233: Κύπρις, ἀμηχανίῃ δὲ μόλις συναγείρατο θυμόν.
Κύπρις: 3:90: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: Κύπρις δὲ μετ᾽ ἀμφοτέρῃσιν ἔειπεν:
Κύπρις: 3:935: ἔρροις, ὦ κακόμαντι, κακοφραδές: οὔτε σε Κύπρις,
Κύπρις: 4:916: Κύπρις ἔτ᾽ ἐν δίναις ἀνερέψατο, καί ῥ᾽ ἐσάωσεν
κύρβιας: 4:280: κύρβιας, οἷς ἔνι πᾶσαι ὁδοὶ καὶ πείρατ᾽ ἔασιν
κύρει: 2:363: ὧδε μάλ᾽ ἂμ πέλαγος τετραμμένη αἰθέρι κύρει.
Κυρήνη: 2:502: Κυρήνη πέφαταί τις ἕλος πάρα Πηνειοῖο
κύρμα: 1:1011: ἄμφω ἅμ᾽ οἰωνοῖσι καὶ ἰχθύσι κύρμα γενέσθαι.
κῦρον: 4:943: αἵ θ᾽ ὁτὲ μὲν κρημνοῖς ἐναλίγκιαι ἠέρι κῦρον,
κύρσειε: 2:982: αἰεὶ δ᾽ ἄλλυδις ἄλλη, ὅπῃ κύρσειε μάλιστα
κυρτὴν: 2:986: πόντον ἐς Ἄξεινον κυρτὴν ὑπερεύγεται ἄκρην.
κυρτόν: 2:583: κυρτόν, ἀποτμῆγι σκοπιῇ ἴσον: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
κυρτώθη: 1:1278: κυρτώθη δ᾽ ἀνέμῳ λίνα μεσσόθι, τῆλε δ᾽ ἀπ᾽ ἀκτῆς
κύσεν: 1:313: καί μιν δεξιτερῆς χειρὸς κύσεν, οὐδέ τι φάσθαι
κυσὶν: 4:1391: Λυσσαλέοις δἤπειτ᾽ ἴκελοι κυσὶν ἀίσσοντες
κύσσαι: 1:1238: κύσσαι ἐπιθύουσα τέρεν στόμα: δεξιτερῇ δὲ
κύσσε: 3:150: κύσσε ποτισχομένη, καὶ ἀμείβετο μειδιόωσα:
κύσσε: 4:26: κύσσε δ᾽ ἑόν τε λέχος καὶ δικλίδας ἀμφοτέρωθεν
Κυταιέος: 2:405: πύργους εἰσόψεσθε Κυταιέος Αἰήταο,
Κυταιέος: 3:228: τοῖ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ μεγάροισι Κυταιέος Αἰήταο
Κυταιίδα: 2:1269: Καύκασον αἰπήεντα Κυταιίδα τε πτόλιν Αἴης,
Κυταιίδος: 2:401: ἔνθα δ᾽ ἐπ᾽ ἠπείροιο Κυταιίδος, ἠδ᾽ Ἀμαραντῶν
Κυταιίδος: 4:511: ὕστατον αὐτοὶ δ᾽ αὖτε Κυταιίδος ἤθεα γαίης
Κυταίου: 2:1096: ἐξ Αἴης ἐνέοντο παρ᾽ Αἰήταο Κυταίου,
Κυτίσσωρος: 2:1157: τῷδε Κυτίσσωρος πέλει οὔνομα, τῷ δέ τε Φρόντις,
Κύτωρον: 2:944: Κρωβίαλον, Κρώμναν τε καὶ ὑλήεντα Κύτωρον.
κυφοῖο: 1:674: ἦκα μόλις κυφοῖο μεταφρένου, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
κῶας: 1:4: χρύσειον μετὰ κῶας ἐύζυγον ἤλασαν Ἀργώ.
κῶας: 1:441: ἐνθάδε κῶας ἄγοντας: ἀπειρέσιοι δ᾽ ἐνὶ μέσσῳ
κῶας: 1:870: ἐσσόμεθ᾽ ὧδ᾽ ἐπὶ δηρὸν ἐελμένοι: οὐδέ τι κῶας
κῶας: 2:211: Ἁργῴης ἐπὶ νηὸς ἄγει μετὰ κῶας Ἰήσων.
κῶας: 2:406: ἄλσος τε σκιόειν Ἄρεος, τόθι κῶας ἐπ᾽ ἄκρης
κῶας: 2:873: ἴδριν ἐόντά με τόσσον ἄγει μετὰ κῶας Ἰήσων
κῶας: 2:1147: Ἑρμείας: κῶας δὲ καὶ εἰσέτι νῦν κεν ἴδοισθε.
κῶας: 2:1195: κῶας ἄγειν χρύσειον ἐπίρροθοι ἄμμι πέλεσθε
κῶας: 2:1200: κῶας ἄγειν κριοῖο μεμαότας, ὧδε δ᾽ ἔειπεν
κῶας: 2:1271: τοῖο θεοῦ, τόθι κῶας ὄφις εἴρυτο δοκεύων
κῶας: 3:2: ἔνθεν ὅπως ἐς Ἰωλκὸν ἀνήγαγε κῶας Ἰήσων
κῶας: 3:13: χρύσεον Αἰήταο μεθ᾽ Ἑλλάδα κῶας ἄγοιντο,
κῶας: 3:29: κείνης ἐννεσίῃσιν ἐς Ἑλλάδα κῶας ἀνάξειν.’
κῶας: 3:58: Αἰσονίδης, ἠδ᾽ ἄλλοι ὅσοι μετὰ κῶας ἕπονται.
κῶας: 3:339: Αἰολιδέων γενεήν, πρὶν ἐς Ἑλλάδα κῶας ἱκέσθαι.
κῶας: 3:375: αὐτίχ᾽ ὁμαρτήσαντες ἀφ᾽ Ἑλλάδος, οὐκ ἐπὶ κῶας,
κῶας: 3:419: αὐτῆμαρ τόδε κῶας ἀποίσεαι εἰς βασιλῆος:
κῶας: 3:1059: ἰθῦσαι. τὸ δὲ κῶας ἐς Ἑλλάδα τοῖό γ᾽ ἕκητι
κῶας: 4:102: κῶας ἑλόντες ἄγοιντο παρὲκ νόον Αἰήταο.
κῶας: 4:124: φηγὸν ἀπειρεσίην διζημένω, ᾗ ἔπι κῶας
κῶας: 4:162: ἔνθα δ᾽ ὁ μὲν χρύσειον ἀπὸ δρυὸς αἴνυτο κῶας,
κῶας: 4:171: γηθόσυνος μέγα κῶας ἑαῖς ἐναείρατο χερσίν:
κῶας: 4:184: ἷξον: θάμβησαν δὲ νέοι μέγα κῶας ἰδόντες
κῶας: 4:341: κῶας μὲν χρύσειον, ἐπεί σφισιν αὐτὸς ὑπέστη
κῶας: 4:366: ὕστατον αὖ καὶ κῶας, ἐπεί τ᾽ ἐπαϊστὸν ἐτύχθη,
κῶας: 4:439: χρύσειον μέγα κῶας ὑπότροπος αὖτις ὀπίσσω
κῶας: 4:1033: χρύσεον αὐτίκα κῶας ἀνάξετε νοστήσαντες.
κῶας: 4:1048: κῶας ἑλεῖν μεμαῶτες, ἐμίξατε δούρατα Κόλχοις
κῶας: 4:1140: χρύσεον αἰγλῆεν κῶας βάλον, ὄφρα πέλοιτο
κώεσιν: 1:1090: τὸν δ᾽ ὅγε κεκλιμένον μαλακοῖς ἐνὶ κώεσιν οἰῶν.
κῶμ᾽: 3:747: μητέρα τεθνεώτων ἀδινὸν περὶ κῶμ᾽ ἐκάλυπτεν:
κῶμα: 4:1522: σχέτλιος: ἦ τέ οἱ ἤδη ὑπὸ χροῒ δύετο κῶμα
κώματι: 2:205: νειόθεν, ἀβληχρῷ δ᾽ ἐπὶ κώματι κέκλιτ᾽ ἄναυδος.
κῶπαι: 2:593: δὶς τόσον ἂψ ἀπόρουσεν: ἐπεγνάμπτοντο δὲ κῶπαι
κωπῆεν: 4:694: αὐτὰρ ὁ κωπῆεν μέγα φάσγανον ἐν χθονὶ πήξας,
κώπῃσιν: 1:1362: φρασσαμενοι, κώπῃσιν ἅμ᾽ ἠελίῳ ἐπέκελσαν
κώπῃσιν: 2:591: ἐμβαλέειν κώπῃσιν ὅσον σθένος: οἱ δ᾽ ἀλαλητῷ
Κωρύκιαι: 2:713: πολλὰ δὲ Κωρύκιαι νύμφαι, Πλείστοιο θύγατρες,
Κωρυκίῳ: 3:854: χροιῇ Κωρυκίῳ ἴκελον κρόκῳ ἐξεφαάνθη,
κωφὴ: 4:1236: τάρφεα: κωφὴ δέ σφιν ἐπιβλύει ὕδατος ἄχνη:
κωφόν: 4:153: κῦμα μέλαν κωφόν τε καὶ ἄβρομον: ἀλλὰ καὶ ἔμπης