A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
ξαινόμενον: 4:1264: ξαινόμενον πολιῇσιν ἐπιτροχάει ψαμάθοισιν.
ξανθὰ: 2:159: ξανθὰ δ᾽ ἐρεψάμενοι δάφνῃ καθύπερθε μέτωπα
ξανθὰς: 3:828: παρθενική, ξανθὰς μὲν ἀνήψατο χερσὶν ἐθείρας,
ξανθὰς: 4:1301: ὧς αἱ ἐπὶ ξανθὰς θέμεναι κονίῃσιν ἐθείρας
ξανθῇσι: 4:172: καί οἱ ἐπὶ ξανθῇσι παρηίσιν ἠδὲ μετώπῳ
ξανθῇσι: 4:1405: ἀργυφέας ξανθῇσι λίγ᾽ ἔστενον: οἱ δ᾽ ἐπέλασσαν
Ξάνθοιο: 1:309: ἢ Αυκίην εὐρεῖαν, ἐπὶ Ξάνθοιο ῥοῇσιν,
ξανθοῖο: 1:1084: ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ ξανθοῖο καρήατος Αἰσονίδαο
ξανθοῖο: 3:1016: τοῖος ἀπὸ ξανθοῖο καρήατος Αἰσονίδαο
ξεῖνε: 1:793: ‘ξεῖνε, τίη μίμνοντες ἐπὶ χρόνον ἔκτοθι πύργων
ξεῖνε: 3:401: ‘ξεῖνε, τί κεν τὰ ἕκαστα διηνεκέως ἀγορεύοις;
ξεῖνε: 4:33: ξεῖνε, διέρραισεν, πρὶν Κολχίδα γαῖαν ἱκέσθαι.’
ξεῖνε: 4:89: ξεῖνε, τεῶν μύθων ἐπιίστορας, οὕς μοι ὑπέστης,
ξεινήια: 1:846: ἀκτὴν εἰσαπέβαν, ξεινήια πολλὰ φέρουσαι,
ξεινήια: 2:531: μίμνον ἐρυκόμενοι: ξεινήια δ᾽ ἄσπετα Θυνοὶ
ξεινήια: 4:422: Ἀψύρτῳ, καὶ πολλὰ πόρον ξεινήια δῶρα,
ξεινήια: 4:1218: Λ̓λκίνοος Μινύαις ξεινήια, πολλὰ δ᾽ ὄπασσεν
ξεινήιον: 1:770: Μαινάλῳ ἔν ποτέ οἱ ξεινήιον ἐγγυάλιξεν,
ξεινήιον: 2:31: λεπταλέον, τό ῥά οἵ τις ἑὸν ξεινήιον εἶναι
ξεινήιον: 4:428: γλήνεσιν εὐεργὲς ξεινήιον. οὔ μιν ἀφάσσων,
ξεινήιον: 4:1553: ἐνθάδε νῦν πάρ᾽ ἐμοὶ ξεινήιον ἀντομένοισιν.
ξεινήιον: 4:1750: παῖδες: ἐπεὶ Τρίτων ξεινήιον ἐγγυάλιξεν
ξείνης: 4:1046: αἰδεῖσθε ξείνης μ᾽ ἐπὶ γούνατα χεῖρας ἀνάσσης
ξείνι᾽: 4:1551: ξείνι᾽ ἀριστήεσσι προΐσχετο, φώνησέν τε:
ξεινίου: 2:1134: ξεινίου Ἱκεσίου τε: Διὸς δ᾽ ἄμφω ἱκέται τε
ξεινίου: 3:193: ξεινίου αἰδεῖται Ζηνὸς θέμιν ἠδ᾽ ἀλεγίζει.’
ξεῖνοι: 2:1135: καὶ ξεῖνοι: ὁ δέ που καὶ ἐπόψιος ἄμμι τέτυκται.’
ξείνοις: 3:628: πατρί τε καὶ ξείνοις: αὐτῇ δ᾽ ἐπιέτρεπον ἄμφω
ξείνοις: 3:985: καὶ Διός, ὃς ξείνοις ἱκέτῃσί τε χεῖρ᾽ ὑπερίσχει:
ξείνοισι: 1:340: νείκεα συνθεσίας τε μετὰ ξείνοισι βαλέσθαι.’
ξείνοισι: 1:696: ὑμετέρην ξείνοισι καὶ ἀγλαὸν ἄστυ μέλεσθαι.’
ξείνοισι: 3:689: μή σφε πατὴρ ξείνοισι σὺν ἀνδράσιν αὐτίκ᾽ ὀλέσσῃ.
ξείνοισιν: 1:676: πέμπωμεν ξείνοισιν, ἐπεὶ καὶ ἄρειον ὀπάσσαι.
ξείνοισιν: 2:5: ὅς τ᾽ ἐπὶ καὶ ξείνοισιν ἀεικέα θεσμὸν ἔθηκεν,
ξείνοισιν: 4:441: υἱῆες Φρίξοιο δόσαν ξείνοισιν ἄγεσθαι:
ξείνοισιν: 4:462: εἴ κε δόλον ξείνοισιν ἐπ᾽ ἀνδράσι τεχνήσαιτο.
ξεῖνον: 3:619: τὸν ξεῖνον δ᾽ ἐδόκησεν ὑφεστάμεναι τὸν ἄεθλον,
ξεῖνον: 3:630: ἡ δ᾽ ἄφνω τὸν ξεῖνον, ἀφειδήσασα τοκήων,
ξεῖνόν: 3:904: τὸν ξεῖνόν με κέλονται, ὅτις περὶ βουσὶν ὑπέστη,
ξεῖνος: 1:208: Ναυβόλου ἐκγεγαώς: ξεῖνος δέ οἱ ἔσκε πάροιθεν,
ξεῖνός: 3:986: ἀμφότερον δ᾽, ἱκέτης ξεῖνός τέ τοι ἐνθάδ᾽ ἱκάνω,
ξείνους: 2:1133: ἀλλ᾽ ἱκέτας ξείνους Διὸς εἵνεκεν αἰδέσσασθε
ξείνους: 4:665: οἷσι πάρος ξείνους θέλγ᾽ ἀνέρας, ὅστις ἵκοιτο:
ξεινοῦσθαι: 1:849: καὶ δ᾽ αὐτοὺς ξεινοῦσθαι ἐπὶ σφέα δώματ᾽ ἄγεσκον
ξείνῳ: 1:784: γηθόσυναι ξείνῳ: ὁ δ᾽ ἐπὶ χθονὸς ὄμματ᾽ ἐρείσας
ξείνῳ: 3:638: ἡρώων. περί μοι ξείνῳ φρένες ἠερέθονται.
ξείνῳ: 3:719: ‘οὐκ ἂν δὴ ξείνῳ τλαίης χατέοντι καὶ αὐτῷ
ξείνῳ: 4:743: ἔρχεο δ᾽ ἐκ μεγάρων ξείνῳ συνοπηδὸς ἐοῦσα,
ξείνων: 3:305: ξείνων ἡμετέροισιν ἐνὶ μεγάροισιν ἔτισα,
ξείνων: 3:586: ξείνων μελιχίῃ τε θεουδείῃ τ᾽ ἐκέκαστο,
ξερὸν: 3:322: νήσου Ἐνυαλίοιο ποτὶ ξερὸν ἔκβαλε κῦμα
ξεστὰς: 1:375: στείρης, ἐν δ᾽ ὁλκῷ ξεστὰς στορέσαντο φάλαγγας:
ξεστῇσιν: 1:567: ξεστῇσιν περόνῃσι διακριδὸν ἀμφιβαλόντες
ξεστοῖο: 4:911: προφθάμενος, ξεστοῖο κατὰ ζυγοῦ ἔνθορε πόντῳ
ξεστοῖσιν: 4:717: εἷσεν ἐπὶ ξεστοῖσιν ἀναστήσασα θρόνοισιν,
ξηρὴ: 4:1392: πίδακα μαστεύεσκον: ἐπὶ ξηρὴ γὰρ ἔκειτο
ξηρὴν: 4:1376: οὐ γὰρ ὅγε ξηρὴν ὑποδύσεται: ἴχνια δ᾽ ἡμῖν
ξηρὸν: 4:1134: δέξατο, καὶ μέλιτι ξηρὸν περὶ χεῖλος ἔδευσεν,
ξιφέεσσιν: 1:1136: καὶ σάκεα ξιφέεσσιν ἐπέκτυπον, ὥς κεν ἰωὴ
ξιφέεσσιν: 2:265: στῆσαν, ἵνα ξιφέεσσιν ἐπεσσυμένας ἐλάσειαν.
ξιφέεσσιν: 2:288: ‘οὐ θέμις, ὦ υἱεῖς Βορέω, ξιφέεσσιν ἐλάσσαι
ξίφεϊ: 2:117: αὐτὸς δῃώσεσθαι ὑπὸ ξίφεϊ Κλυτίοιο.
ξίφει: 3:1252: κόψε παρ᾽ οὐρίαχον μεγάλῳ ξίφει: ἆλτο δ᾽ ἀκωκὴ
ξίφος: 1:1254: γυμνὸν ἐπαΐσσων παλάμῃ ξίφος: εὖ δέ μιν ἔγνω
ξίφος: 3:1046: καὶ ξίφος. ἔνθ᾽ οὐκ ἄν σε διατμήξειαν ἀκωκαὶ
ξίφος: 3:1247: ἠδὲ δόρυ βριαρόν, περὶ δὲ ξίφος: ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι
ξίφος: 3:1281: καὶ ξίφος ἀμφ᾽ ὤμοις, γυμνὸς δέμας, ἄλλα μὲν Ἄρει
ξίφος: 3:1380: γυμνὸν δ᾽ ἐκ κολεοῖο φέρε ξίφος, οὖτα δὲ μίγδην
ξίφος: 4:207: θεσπέσιον μεμαῶτες. ὁ δὲ ξίφος ἐκ κολεοῖο
ξίφος: 4:465: γυμνὸν ἀνασχόμενος παλάμῃ ξίφος: αἶψα δὲ κούρη
ξόανα: 4:1282: ἢ ὅταν αὐτόματα ξόανα ῥέῃ ἱδρώοντα
ξύλα: 1:1182: ἔνθα δ᾽ ἔπειθ᾽ οἱ μὲν ξύλα κάγκανα, τοὶ δὲ λεχαίην
ξύλα: 3:272: ταῦρον ἅλις δμῶες: τοὶ δὲ ξύλα κάγκανα χαλκῷ
ξυλόχοιο: 4:13: τάρφεσιν ἐν ξυλόχοιο κυνῶν ἐφόβησεν ὁμοκλή.
ξυλόχους: 1:1144: θῆρες δ᾽ εἰλυούς τε κατὰ ξυλόχους τε λιπόντες
ξυμβάντε: 4:421: ὧς τώγε ξυμβάντε μέγαν δόλον ἠρτύνοντο
ξυμβλήμενος: 4:121: Ἑρμείας πρόφρων ξυμβλήμενος. ἔνθ᾽ ἄρα τούσγε
ξύμβλητο: 1:311: κεκλομένων ἄμυδις. τῷ δὲ ξύμβλητο γεραιὴ
ξύμβλητο: 1:1253: ἔνθ᾽ αὐτῷ ξύμβλητο κατὰ στίβον Ἡρακλῆι
ξὺν: 3:1278: δή ῥα τότε ξὺν δουρὶ καὶ ἀσπίδι βαῖν᾽ ἐς ἄεθλον,
ξὺν: 4:72: φρόντιν: ὁ δὲ ξὺν ἑοῖσι κασιγνήτοις ὄπα κούρης
ξυνάγειρε: 1:347: αὐτός, ὅτις ξυνάγειρε, καὶ ἀρχεύοι ὁμάδοιο.’
ξυναὶ: 1:337: ξυναὶ δ᾽ ἄμμι πέλονται ἐς Αἰήταο κέλευθοι--
ξυναρέσσατο: 3:1099: αἴθε γάρ, ὡς Θησῆι τότε ξυναρέσσατο Μίνως
ξυνέβητε: 4:258: νημερτὴς ὅδε μάντις, ὅτῳ ξυνέβητε πάροιθεν.
ξυνέδησεν: 2:1042: ἕλκος δὲ ξυνέδησεν, ἀπὸ σφετέρου κολεοῖο
ξυνέωσαν: 4:1249: ‘τίς χθὼν εὔχεται ἥδε; πόθι ξυνέωσαν ἄελλαι
ξυνῇ: 2:804: ξυνῇ μὲν πάντεσσιν ὁμόστολον ὔμμιν ἕπεσθαι
ξυνῇ: 2:1027: μίσγονται χαμάδις ξυνῇ φιλότητι γυναικῶν.
ξυνὴ: 3:173: ξυνὴ γὰρ χρειώ, ξυνοὶ δέ τε μῦθοι ἔασιν
Ξυνιάδος: 1:68: Ξυνιάδος Κτιμένην Δολοπηίδα ναιετάασκεν.
ξυνίασιν: 2:321: ἀλλὰ θαμὰ ξυνίασιν ἐναντίαι ἀλλήλῃσιν
ξυνιοῦσαι: 2:567: ἄμφω ὁμοῦ ξυνιοῦσαι ἐπέκτυπον. ὦρτο δὲ πολλὴ
ξυνίωσι: 2:1080: ἀνδρῶν κινυμένων, ὁπότε ξυνίωσι φάλαγγες,
ξυνοὶ: 3:173: ξυνὴ γὰρ χρειώ, ξυνοὶ δέ τε μῦθοι ἔασιν
ξυνὸς: 1:336: ἀλλά, φίλοι,--ξυνὸς γὰρ ἐς Ἑλλάδα νόστος ὀπίσσω,
ξυνὸς: 3:483: ξυνὸς ἐπεὶ πάντεσσιν ἐπικρέμαθ᾽ ἧμιν ὄλεθρος.’
ξυνοχῇ: 1:160: μαρνάμενος, τὸ πέλεσθαι ἐνὶ ξυνοχῇ πολέμοιο.
ξυνοχὴ: 1:744: πῆχυν ἔπι σκαιὸν ξυνοχὴ κεχάλαστο χιτῶνος
ξυνοχῇ: 1:1006: ὧς οἱ ἐνὶ ξυνοχῇ λιμένος πολιοῖο τέταντο
ξυνοχῇ: 4:627: ἐν ξυνοχῇ βέβρυκε κυκώμενον. αὐτὰρ ὁ γαίης
ξυνοχῇσιν: 2:318: Κυανέας ὄψεσθε δύω ἁλὸς ἐν ξυνοχῇσιν,
ξυστοῖσι: 2:1064: δούρασί τε ξυστοῖσι καὶ ἀσπίσιν ἄρσετε νῆα.