A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
: 1:72: υἷες ὁ μὲν Τελέοντος, ὁ δ᾽ Ἴρου Ἀκτορίδαο:
: 1:72: υἷες ὁ μὲν Τελέοντος, ὁ δ᾽ Ἴρου Ἀκτορίδαο:
: 1:73: ἤτοι ὁ μὲν Τελέοντος ἐυκλειὴς Ἐρυβώτης,
: 1:165: τῶν ἄμφω γνωτὸς προγενέστερος. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη
: 1:186: ἤτοι ὁ μὲν πτολίεθρον ἀγαυοῦ Μιλήτοιο
: 1:187: νοσφισθεὶς Ἐργῖνος, ὁ δ᾽ Ἰμβρασίης ἕδος Ἥρης,
: 1:205: ἠνορέην τ᾽ ὀνόσασθαι, ὃ καὶ μεταρίθμιος ἦεν
: 1:265: αὐτὰρ ὁ τῶν μὲν ἔπειτα κατεπρήυνεν ἀνίας
: 1:293: ἀμφίπολοι γοάασκον ἐπισταδόν: αὐτὰρ ὁ τήνγε
: 1:306: ἦ, καὶ ὁ μὲν προτέρωσε δόμων ἐξῶρτο νέεσθαι.
: 1:316: ὁπλοτέρων, ὁ δὲ πολλὸν ἀποπλαγχθεὶς ἐλιάσθη.
: 1:324: δέρμα δ᾽ ὁ μὲν ταύροιο ποδηνεκὲς ἀμφέχετ᾽ ὤμους
: 1:325: Ἄργος Ἀρεστορίδης λάχνῃ μέλαν: αὐτὰρ ὁ καλὴν
: 1:343: σημαίνειν ἐπέτελλον: ὁ δ᾽ αὐτόθεν, ἔνθα περ ἧστο,
: 1:360: θείομεν Ἀπόλλωνος, ὅ μοι χρείων ὑπέδεκτο
: 1:427: ἤτοι ὁ μὲν ῥοπάλῳ μέσσον κάρη ἀμφὶ μέτωπα
: 1:428: πλῆξεν, ὁ δ᾽ ἀθρόος αὖθι πεσὼν ἐνερείσατο γαίῃ:
: 1:435: καῖον ἐπὶ σχίζῃσιν: ὁ δ᾽ ἀκρήτους χέε λοιβὰς
: 1:505: ὥς τε βίῃ καὶ χερσὶν ὁ μὲν Κρόνῳ εἴκαθε τιμῆς,
: 1:512: ἦ, καὶ ὁ μὲν φόρμιγγα σὺν ἀμβροσίῃ σχέθεν αὐδῇ.
: 1:577: εἰς αὖλιν, ὁ δέ τ᾽ εἶσι πάρος σύριγ γι λιγείῃ
: 1:621: Ὑψιπύλεια Θόαντος, ὃ δὴ κατὰ δῆμον ἄνασσεν:
: 1:643: σφωιτέροιο τοκῆος, ὅ οἱ μνῆστιν πόρε πάντων
: 1:710: χρεῖος ὅ τι φρονέουσα μετήλυθεν. ὦκα δὲ τούσγε
: 1:764: εἰσαΐων κριοῦ, ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἐξενέποντι ἐοικώς.
: 1:767: βάξιν, ὃ καὶ δηρόν περ ἐπ᾽ ἐλπίδι θηήσαιο.
: 1:769: δεξιτερῇ δ᾽ ἕλεν ἔγχος ἑκηβόλον, ὅ ῥ᾽ Ἀταλάντη
: 1:784: γηθόσυναι ξείνῳ: ὁ δ᾽ ἐπὶ χθονὸς ὄμματ᾽ ἐρείσας
: 1:835: ἀνδράσιν: αὐτὰρ ὁ τήνγε παραβλήδην προσέειπεν
: 1:853: ἔνθ᾽ ὁ μὲν Ὑψιπύλης βασιλήιον ἐς δόμον ὦρτο
: 1:855: Ἡρακλῆος ἄνευθεν, ὁ γὰρ παρὰ νηὶ λέλειπτο
: 1:980: ἀλλήλους δ᾽ ἐρέεινον ἀμοιβαδίς: ἤτοι ὁ μέν σφεων
: 1:1034: ὀστέον ἐρραίσθη: ὁ δ᾽ ἐνὶ ψαμάθοισιν έλυσθεὶς
: 1:1161: τειρόμενοι καὶ δὴ μετελώφεον: αὐτὰρ ὁ τούσγε
: 1:1187: αὐτὰρ ὁ δαίνυσθαι ἑτάροις οἷς εὖ ἐπιτείλας
: 1:1215: ἤτοι ὁ μὲν νειοῖο γύας τέμνεσκεν ἀρότρῳ
: 1:1216: Θειοδάμας ἀνίῃ βεβολημένος: αὐτὰρ ὁ τόνγε
: 1:1247: ἔλσαν: ὁ δὲ στενάχων βρέμει ἄσπετον, ὄφρα κάμῃσιν:
: 1:1286: σφωιτέρων ἑτάρων. ὁ δ᾽ ἀμηχανίῃσιν ἀτυχθεὶς
: 1:1303: χερσὶν ὑφ᾽ Ἡρακλῆος, ὅ μιν δίζεσθαι ἔρυκον.
: 1:1329: γήθησαν δ᾽ ἥρωες: ὁ δ᾽ ἐσσυμένως ἐβεβήκει
: 1:1345: τὼ δὲ Διὸς βουλῇσιν, ὁ μὲν Μυσοῖσι βαλέσθαι
: 1:1347: Εἰλατίδης Πολύφημος: ὁ δ᾽ Εὐρυσθῆος ἀέθλους
: 2:25: ὧς φάτ᾽ ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἐσέδρακεν ὄμμαθ᾽ ἑλίξας,
: 2:27: ἀνέρες ἀμφιπένονται: ὁ δ᾽ ἰλλόμενός περ ὁμίλῳ
: 2:32: ὤπασε Λημνιάδων: ὁ δ᾽ ἐρεμνὴν δίπτυχα λώπην
: 2:38: ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἢ ὀλοοῖο Τυφωέος, ἠὲ καὶ αὐτῆς
: 2:40: χωομένη Διὶ τίκτεν: ὁ δ᾽ οὐρανίῳ ἀτάλαντος
: 2:54: αὐτὰρ ὁ τόνγ᾽ ἐπέεσσιν ὑπερφιάλοισι μετηύδα:
: 2:75: δηθύνειν. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ αἰὲν ἀνούτατος ἣν διὰ μῆτιν
: 2:92: χεῖρ᾽ ἐπὶ οἷ πελέμιξεν: ὁ δ᾽ ἀίξαντος ὑπέστη,
: 2:94: τυτθόν: ὁ δ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο παρὲκ γόνυ γουνὸς ἀμσίβων
: 2:96: ῥῆξεν: ὁ δ᾽ ἀμφ᾽ ὀδύνῃ γνὺξ ἤριπεν: οἱ δ᾽ ἰάχησαν
: 2:126: μαίονται δ᾽ ὅ τι πρῶτον ἐπαΐξαντες ἕλωσιν,
: 2:137: νήπιοι, οὐδ᾽ ἐνόησαν ὃ δή σφισιν ἐγγύθεν ἄλλο
: 2:207: καὶ τάφον. αὐτὰρ ὁ τοῖσι μάλα μόλις ἐξ ὑπάτοιο
: 2:236: εἰ δὴ ἐγὼν ὁ πρίν ποτ᾽ ἐπικλυτὸς ἀνδράσι Φινεὺς
: 2:254: ὧς φάτο: τοῦ δ᾽ ἰθὺς κενεὰς ὁ γεραιὸς ἀνέσχεν
: 2:257: ἴστω Λητοῦς υἱός, ὅ με πρόφρων ἐδίδαξεν
: 2:266: καὶ δὴ τὰ πρώτισθ᾽ ὁ γέρων ἔψαυεν ἐδωδῆς:
: 2:421: ὧς φάτο: τὸν δ᾽ ὁ γεραιὸς ἀμειβόμενος προσέειπεν:
: 2:445: ὧς ἔφατ᾽: αὐτὰρ ὁ τόνγε κατηφήσας προσέειπεν:
: 2:455: τοῖς ὁ γέρων πάντεσσιν, ὅτις καὶ ἀφαυρὸς ἵκοιτο,
: 2:465: πέμφ᾽ ὁ γέρων: οἶον δὲ Παραίβιον αὐτόθι μίμνειν
: 2:478: ἀμπλακίης. ὁ γὰρ οἶος ἐν οὔρεσι δένδρεα τέμνων
: 2:482: αἰῶνα τρίβεσκε διηνεκές: αὐτὰρ ὁ τήνγε
: 2:492: ὧς φάτ᾽ Ἀγηνορίδης: ὁ δ᾽ ἐπισχεδὸν αὐτίκα δοιὼ
: 2:557: δὴ τότ᾽ ἔπειθ᾽ ὁ μὲν ὦρτο πελειάδα χειρὶ μεμαρπὼς
: 2:563: σὺν δέ σφιν χύτο θυμός: ὁ δ᾽ ἀίξαι πτερύγεσσιν
: 2:607: νωλεμὲς ἐρρίζωθεν, ὃ δὴ καὶ μόρσιμον ἦεν
: 2:622: νῆα διὲκ πέλαγος σεῦεν μέσον. αὐτὰρ ὁ τόνγε
: 2:641: θαρσαλέοις ἐπέεσσιν. ὁ δὲ φρένας ἔνδον ἰάνθη
: 2:685: στὰν δὲ κάτω νεύσαντες ἐπὶ χθονός: αὐτὰρ ὁ τηλοῦ
: 2:720: κεῖσ᾽ Ὁμονοίης ἱρὸν ἐύφρονος, ὅ ῥ᾽ ἐκάμοντο
: 2:756: αὐθένται Ἀμύκοιο κατὰ κλέος, ὃ πρὶν ἄκουον:
: 2:773: Λητοΐδῃ κατὰ νῆσον. ὁ δ᾽ ἑξείης ἐνέποντος
: 2:826: νίσσετ᾽ Ἀβαντιάδης: ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἔκποθεν ἀφράστοιο
: 2:923: καί ῥ᾽ ὁ μὲν αὖτις ἔδυνε μέγαν ζόφον: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
: 2:951: δὴ γὰρ ὁ μὲν φιλότητος ἐέλδετο: νεῦσε δ᾽ ὅγ᾽ αὐτῇ
: 2:952: δωσέμεναι, ὅ κεν ᾗσι μετὰ φρεσὶν ἰθύσειεν.
: 2:971: ἀμφὶ κασιγνήτης: ὁ δ᾽ ἀπήμονα πέμψεν ὀπίσσω.
: 2:985: ὅππῃ ὑπεξαφύονται: ὁ δ᾽ ἀμφαδὸν ἄμμιγα παύροις
: 2:1098: πατρός: ὁ γὰρ θνῄσκων ἐπετείλατο τήνδε κέλευθον.
: 2:1135: καὶ ξεῖνοι: ὁ δέ που καὶ ἐπόψιος ἄμμι τέτυκται.’
: 2:1152: τῶν ἐξ ἀμφοτέρων εἰμὲν γένος. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη
: 2:1235: Τιτήνων ἤνασσεν, ὁ δὲ Κρηταῖον ὑπ᾽ ἄντρον
: 2:1238: τέτμε θεὰ μεσσηγύς: ὁ δ᾽ ἐξ εὐνῆς ἀνορούσας
: 2:1267: εἰσέλασαν ποταμοῖο μέγαν ῥόον: αὐτὰρ ὁ πάντῃ
: 3:37: Κύπριδος, ὅ ῥά τέ οἱ δεῖμεν πόσις ἀμφιγυήεις,
: 3:41: ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐς χαλκεῶνα καὶ ἄκμονας ἦρι βεβήκει,
: 3:81: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον, ὅ κεν χέρες αἵγε κάμοιεν
: 3:119: καί ῤ̔ ὁ μὲν ἤδη πάμπαν ἐνίπλεον ᾧ ὑπὸ μαζῷ
: 3:122: χροιῇ θάλλεν ἔρευθος. ὁ δ᾽ ἐγγύθεν ὀκλαδὸν ἧστο
: 3:154: φῆ: ὁ δ᾽ ἄῤ ἀστραγάλους συναμήσατο, κὰδ δὲ φαεινῷ
: 3:171: ‘ὦ φίλοι, ἤτοι ἐγὼ μὲν ὅ μοι ἐπιανδάνει αὐτῷ
: 3:174: πᾶσιν ὁμῶς: ὁ δὲ σῖγα νόον βουλήν τ᾽ ἀπερύκων
: 3:188: πολλάκι τοι ῥέα μῦθος, ὅ κεν μόλις ἐξανύσειεν
: 3:190: πρηΰνας. ὁ δὲ καί ποτ᾽ ἀμύμονα Φρίξον ἔδεκτο
: 3:264: πατρός. ὁ μὲν θνῄσκων στυγερὰς ἐπετείλατ᾽ ἀνίας
: 3:422: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ σῖγα ποδῶν πάρος ὄμματα πήξας
: 3:432: ὧς φάτ᾽ ἀμηχανίῃ βεβολημένος: αὐτὰρ ὁ τόνγε
: 3:439: Ἴσκεν ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἀπὸ θρόνου ὤρνυτ᾽ Ἰήσων,
: 3:484: Ἴσκεν ἐυφρονέων: ὁ δ᾽ ἀμείβετο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
: 3:500: χρειὼ τούσγε δαΐξαι. ὃ δή νύ οἱ--οὔτι γὰρ ἄλλο
: 3:506: ‘ὥρη μητιάασθαι ὅ κ᾽ ἔρξομεν. οὐ μὲν ἔολπα
: 3:606: καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἄσχετα ἔργα πιφαύσκετο δημοτέροισιν
: 3:785: ἐρρέτω ἀγλαΐη: ὁ δ᾽ ἐμῇ ἰότητι σαωθεὶς
: 3:844: φάρμακον, ὅ ῥά τέ φασι Προμήθειον καλέεσθαι.
: 3:978: ἤ τι παρεξερέεσθαι, ὅ τοι φίλον, ἠέ τι φάσθαι.
: 3:1064: μυρομένη, ὅ τ᾽ ἔμελλεν ἀπόπροθι πολλὸν ἑοῖο
: 3:1167: αὐτὰρ ὁ τοῖς πάντεσσι μετέννεπε δήνεα κούρης,
: 3:1168: δεῖξέ τε φάρμακον αἰνόν: ὁ δ᾽ οἰόθεν οἶος ἑταίρων
: 3:1184: καί ῥ᾽ ὁ μὲν Ἀονίοισιν ἐνισπείρας πεδίοισιν
: 3:1211: καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἀγκαλέσας πάλιν ἔστιχεν: ἡ δ᾽ ἀίουσα
: 3:1233: τῆλε παρέξ, ὅ κεν οἶος ἐναντίβιον πολέμιξεν.
: 3:1251: αὐτὰρ ὁ τοῖς ἄμοτον κοτέων Ἀφαρήιος Ἴδας
: 3:1292: ἔδδεισαν δ᾽ ἥρωες, ὅπως ἴδον. αὐτὰρ ὁ τούσγε,
: 3:1316: αὐτὰρ ὁ εὖ ἐνέδησε λόφους: μεσσηγὺ δ᾽ ἀείρας
: 3:1319: χαζέσθην. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ αὖτις ἑλὼν σάκος ἔνθετο νώτῳ
: 3:1345: αὐτὰρ ὁ ἂψ ἐπὶ νῆα πάλιν κίεν, ὄφρ᾽ ἔτι κεινὰς
: 3:1347: θάρσυνον μύθοισιν. ὁ δ᾽ ἐκ ποταμοῖο ῥοάων
: 4:6: ἤτοι ὁ μὲν δήμοιο μετ᾽ ἀνδράσιν, ὅσσοι ἄριστοι,
: 4:68: ἀντιπέρην λεύσσουσα πυρὸς σέλας, ὅ ῥά τ᾽ ἀέθλου
: 4:72: φρόντιν: ὁ δὲ ξὺν ἑοῖσι κασιγνήτοις ὄπα κούρης
: 4:74: θάμβεον, εὖτ᾽ ἐνόησαν ὃ δὴ καὶ ἐτήτυμον ἦεν.
: 4:79: βάλλον, ὁ δὲ κραιπνοὺς χέρσῳ πόδας ἧκεν Ἰήσων
: 4:127: αὐτὰρ ὁ ἀντικρὺ περιμήκεα τείνετο δειρὴν
: 4:162: ἔνθα δ᾽ ὁ μὲν χρύσειον ἀπὸ δρυὸς αἴνυτο κῶας,
: 4:207: θεσπέσιον μεμαῶτες. ὁ δὲ ξίφος ἐκ κολεοῖο
: 4:219: κλαγγῇ μαιμώοντες: ὁ δ᾽ εὐτύκτῳ ἐνὶ δίφρῳ
: 4:251: ὅ ῥα θεᾷ ἥρωες ἐπὶ ῥηγμῖσιν ἔδειμαν,
: 4:254: ἥρωες, Φινῆος, ὃ δὴ πλόον ἄλλον ἔειπεν
: 4:402: μίξαντες δαῒ χεῖρας: ὅ τοι καὶ ῥίγιον ἄλγος
: 4:425: δίῃ ἐν ἀμφιάλῳ Χάριτες θεαί: αὐτὰρ ὁ παιδὶ
: 4:426: δῶκε Θόαντι μεταῦτις: ὁ δ᾽ αὖ λίπεν Ὑψιπυλείῃ:
: 4:454: σφωιτέραις κρινθέντες: ὁ δ᾽ ἐς λόχον ᾖεν Ἰήσων
: 4:539: δήμῳ Φαιήκων. ὁ γὰρ οἰκία Ναυσιθόοιο
: 4:627: ἐν ξυνοχῇ βέβρυκε κυκώμενον. αὐτὰρ ὁ γαίης
: 4:649: Ζηνός: ὃ δὴ βωμοί τε καὶ ἱερὰ τοῖσι τέτυκται
: 4:687: μίμνεν ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἐρύσσατο Κολχίδα κούρην.
: 4:694: αὐτὰρ ὁ κωπῆεν μέγα φάσγανον ἐν χθονὶ πήξας,
: 4:795: ἠλεύω: ὁ δ᾽ ἔπειτα πελώριον ὅρκον ὄμοσσεν,
: 4:851: Αἰακίδεω Πηλῆος: ὁ γάρ ῥά οἱ ἦεν ἀκοίτης:
: 4:1183: Ἥρη ἐπιπροέηκεν. ἄγεν δ᾽ ὁ μὲν ἔκκριτον ἄλλων
: 4:1184: ἀρνειὸν μήλων, ὁ δ᾽ ἀεργηλὴν ἔτι πόρνιν:
: 4:1342: ἀγχοῦ δ᾽ ἠγερέθοντο κατηφέες: αὐτὰρ ὁ τούσγε
: 4:1431: δεῦρ᾽ ἔμολεν καμάτοισιν ὁ κύντατος, ὅστις ἀπούρας
: 4:1470: ἀλλ᾽ ὁ μὲν οὖν Μυσοῖσιν ἐπικλεὲς ἄστυ πολίσσας
: 4:1485: αὐλίτης, ὅ σ᾽ ἑῶν μήλων πέρι, τόφρ᾽ ἑτάροισιν
: 4:1517: λαιὸν ἐπιπροφέρων ταρσὸν ποδός: αὐτὰρ ὁ μέσσην
: 4:1520: ἔτρεσαν ἀμφίπολοι: ὁ δὲ φοίνιον ἕλκος ἄφασσεν
: 4:1569: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ χεῖρα τανύσσατο, δεῖξε δ᾽ ἄπωθεν
: 4:1586: καὶ δὴ ἐπιπρονέοντο μεμαότες: αὐτὰρ ὁ τείως
: 4:1590: θυμός, ὃ δὴ μακάρων τις ἐναίσιμος ἀντεβόλησεν.
: 4:1591: καί ῥά οἱ Αἰσονίδην μήλων ὅ τι φέρτατον ἄλλων
: 4:1600: ἧκε κατὰ πρύμνης: ὁ δὲ βένθεος ἐξεφαάνθη
: 4:1604: εἶθαρ ἐπιτροχάων, ὁ δ᾽ ἐπ᾽ αὐχένι γαῦρος ἀερθεὶς
: 4:1645: σύριγξ αἱματόεσσα κατὰ σφυρόν: αὐτὰρ ὅ τ᾽ ἦγχε
: 4:1716: ἴσκον, ὃ δὴ Φοῖβός μιν ἀτυζομένοις ἀνέφηνεν.
: 4:1718: ἀκτῇ ἐφοπλίσσειαν: ὃ δή σφεας ὁππότε δαλοῖς
: 4:1745: Αἰσονίδῃ: ὁ δ᾽ ἔπειτα θεοπροπίας Ἑκάτοιο
: 4:1752: ἀθανάτων, ἢ κεῖνος, ὅ μιν πόρεν ἀντιβολήσας.’
ὀάροισιν: 3:1101: ὧς φάτο, μειλιχίοισι καταψήχων ὀάροισιν.
ὄβριμον: 3:1285: χρίμψε δ᾽ ἔπειτα κιών, παρὰ δ᾽ ὄβριμον ἔγχος ἔπηξεν
ὅγ᾽: 1:30: ἑξείης στιχόωσιν ἐπήτριμοι, ἃς ὅγ᾽ ἐπιπρὸ
ὅγ᾽: 1:142: οὐ μὲν ὅγ᾽ ἦεν Ἄβαντος ἐτήτυμον, ἀλλά μιν αὐτὸς
ὅγ᾽: 1:173: ἔμμεναι: Ἠλείοισι δ᾽ ὅγ᾽ ἀνδράσιν ἐμβασίλευεν,
ὅγ᾽: 1:553: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐξ ὑπάτου ὄρεος κίεν ἄγχι θαλάσσης
ὅγ᾽: 1:721: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἀμφ᾽ ὤμοισι θεᾶς Τριτωνίδος ἔργον,
ὅγ᾽: 1:1234: αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς τὰ πρῶτα ῥόῳ ἔνι κάλπιν ἔρεισεν
ὅγ᾽: 2:60: ὧς ἔφατ᾽: αὐτὰρ ὅγ᾽ οὔτι παραβλήδην ἐρίδηνεν.
ὅγ᾽: 2:825: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἰλυόεντος ἀνὰ θρωσμοὺς ποταμοῖο
ὅγ᾽: 2:951: δὴ γὰρ ὁ μὲν φιλότητος ἐέλδετο: νεῦσε δ᾽ ὅγ᾽ αὐτῇ
ὅγ᾽: 2:1102: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἠμάτιος μὲν ἐν οὔρεσι φύλλ᾽ ἐτίνασσεν
ὅγ᾽: 2:1256: οὐ γὰρ᾽ ὅγ᾽ αἰθερίοιο φυὴν ἔχεν οἰωνοῖο,
ὅγ᾽: 3:15: μειλιχίοις; ἦ γὰρ ὅγ᾽ ὑπερφίαλος πέλει αἰνῶς.
ὅγ᾽: 3:566: χωόμενος δ᾽ ὅγ᾽ ἔπειτα καθέζετο: τοῖσι δ᾽ Ἰήσων
ὅγ᾽: 3:847: ἦ τ᾽ ἂν ὅγ᾽ οὔτε ῥηκτὸς ἔοι χαλκοῖο τυπῇσιν,
ὅγ᾽: 3:955: αὐτὰρ ὅγ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐελδομένῃ ἐφαάνθη
ὅγ᾽: 3:1013: φάρμακον: αὐτὰρ ὅγ᾽ αἶψα χεροῖν ὑπέδεκτο γεγηθώς.
ὅγ᾽: 4:149: εἵπετο δ᾽ Αἰσονίδης πεφοβημένος, αὐτὰρ ὅγ᾽ ἤδη
ὅγ᾽: 4:456: αὐτὰρ ὅγ᾽ αἰνοτάτῃσιν ὑποσχεσίῃσι δολωθεὶς
ὅγ᾽: 4:471: τοῦ ὅγ᾽ ἐνὶ προδόμῳ γνὺξ ἤριπε: λοίσθια δ᾽ ἥρως
ὅγ᾽: 4:544: οὐδ᾽ ἄρ᾽ ὅγ᾽ ἡβήσας αὐτῇ ἐνὶ ἔλδετο νήσῳ
ὅγ᾽: 4:871: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐξ εὐνῆς ἀνεπάλμενος εἰσενόησεν
ὅγ᾽: 4:1199: αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς τὰ πρῶτα δίκης ἀνὰ πείρατ᾽ ἔειπεν
ὅγ᾽: 4:1313: αὐτὰρ ὅγ᾽ εἰς ἑτέρωσε παλιμπετὲς ὄμματ᾽ ἔνεικεν,
ὅγ᾽: 4:1443: τὴν ὅγ᾽ ἐπιφρασθείς, ἢ καὶ θεοῦ ἐννεσίῃσιν,
ὅγ᾽: 4:1445: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἄμφω χεῖρε πέδῳ καὶ στέρνον ἐρείσας
ὅγ᾽: 4:1496: οὐδ᾽ ὅγ᾽ ἀριστήων χαλεπὰς ἠλεύατο χεῖρας,
ὅγ᾽: 4:1593: αἶψα δ᾽ ὅγ᾽ ἐσσυμένως ἐκρίνατο, καί μιν ἀείρας
ὅγ᾽: 4:1607: ὧς ὅγ᾽ ἐπισχόμενος γλαφυρῆς ὁλκήιον Ἀργοῦς
ὅγε: 1:168: βῆ δ᾽ ὅγε Μαιναλίης ἄρκτου δέρος, ἀμφίτομόν τε
ὅγε: 1:308: δῆλον ἀν᾽ ἠγαθέην, ἠὲ Κλάρον, ἢ ὅγε Πυθώ,
ὅγε: 1:1030: οὐδ᾽ ὅγε δηιοτῆτος ὑπὲρ μόρον αὖτις ἔμελλεν
ὅγε: 1:1090: τὸν δ᾽ ὅγε κεκλιμένον μαλακοῖς ἐνὶ κώεσιν οἰῶν.
ὅγε: 1:1196: τὴν δ᾽ ὅγε χαλκοβαρεῖ ῥοπάλῳ δαπέδοιο τινάξας
ὅγε: 1:1205: ὧς ὅγε τὴν ἤειρεν. ὁμοῦ δ᾽ ἀνὰ τόξα καὶ ἰοὺς
ὅγε: 1:1221: αἶψα δ᾽ ὅγε κρήνην μετεκίαθεν, ἣν καλέουσιν
ὅγε: 1:1270: ὧς ὅγε μαιμώων ὁτὲ μὲν θοὰ γούνατ᾽ ἔπαλλεν
ὅγε: 2:74: ὧς ὅγε Τυνδαρίδην φοβέων ἕπετ᾽, οὐδέ μιν εἴα
ὅγε: 2:477: ἀλλ᾽ ὅγε πατρὸς ἑοῖο κακὴν τίνεσκεν ἀμοιβὴν
ὅγε: 2:521: λοιμοῦ ἀλεξητῆρα. λίπεν δ᾽ ὅγε πατρὸς ἐφετμῇ
ὅγε: 2:829: ὀξὺ δ᾽ ὅγε κλάγξας οὔδει πέσεν: οἱ δὲ τυπέντος
ὅγε: 2:1057: ἀλλ᾽ ὅγε χαλκείην πλατάγην ἐνὶ χερσὶ τινάσσων
ὅγε: 3:280: ἐκ δ᾽ ὅγε καρπαλίμοισι λαθὼν ποσὶν οὐδὸν ἄμειψεν
ὅγε: 3:363: δέρκεαι Αὐγείην: Τελαμὼν δ᾽ ὅγε, κυδίστοιο
ὅγε: 3:399: ἦ ὅγε πειρήσαιτο βίης. τό οἱ εἴσατ᾽ ἄρειον
ὅγε: 3:464: ‘τίπτε με δειλαίην τόδ᾽ ἔχει ἄχος; εἴθ᾽ ὅγε πάντων
ὅγε: 3:550: πέφραδεν ἔσσεσθαι. κείνης δ᾽ ὅγε μείλιχος ὄρνις
ὅγε: 3:1118: δάκρυα: τὴν δ᾽ ὅγε δῆθεν ὑποβλήδην προσέειπεν:
ὅγε: 3:1240: ἅρμασιν ἐμβεβαώς, ἢ Ταίναρον, ἢ ὅγε Λέρνης
ὅγε: 3:1305: καί ῥ᾽ ὅγε δεξιτεροῖο βοὸς κέρας ἄκρον ἐρύσσας
ὅγε: 4:9: Αἰήτης ἄμοτον κεχολωμένος: οὐδ᾽ ὅγε πάμπαν
ὅγε: 4:468: τὸν δ᾽ ὅγε, βουτύπος ὥστε μέγαν κερεαλκέα ταῦρον,
ὅγε: 4:541: νιψόμενος παίδων ὀλοὸν φόνον: ἔνθ᾽ ὅγε κούρην
ὅγε: 4:1175: ὃν νόον ἐξερέων κούρης ὕπερ: ἐν δ᾽ ὅγε χειρὶ
ὅγε: 4:1376: οὐ γὰρ ὅγε ξηρὴν ὑποδύσεται: ἴχνια δ᾽ ἡμῖν
ὅγε: 4:1674: ὧς ὅγε χάλκειός περ ἐὼν ὑπόειξε δαμῆναι
ὅγε: 4:1684: πρυμνόθεν ἐξαγεῖσα κατήριπεν: ὧς ὅγε ποσσὶν
Ὀγχηστοῖο: 3:1241: ὕδωρ, ἠὲ κατ᾽ ἄλσος Ὑαντίου Ὀγχηστοῖο,
ὅδ᾽: 1:680: ὡς καὶ νῦν ὅδ᾽ ὅμιλος ἀνωίστως ἐφικάνει.
ὅδ᾽: 2:471: οὐδ᾽ εὐεργεσίης ἀμνήμονες. ὡς καὶ ὅδ᾽ ἀνὴρ
ὅδ᾽: 3:266: ὅστις ὅδ᾽ Ὀρχομενός, κτεάνων Ἀθάμαντος ἕκητι
ὅδ᾽: 4:1653: ἄνδρα τόν, ὅστις ὅδ᾽ ἐστί, καὶ εἰ παγχάλκεον ἴσχει
ὀδακτάζοντι: 4:1606: ἀμφὶς ὀδακτάζοντι παραβλήδην κροτέονται:
ὀδὰξ: 3:1392: πῖπτον δ᾽, οἱ μὲν ὀδὰξ τετρηχότα βῶλον ὀδοῦσιν
ὅδε: 3:931: ‘Ἀκλειὴς ὅδε μάντις, ὃς οὐδ᾽ ὅσα παῖδες ἴσασιν
ὅδε: 4:258: νημερτὴς ὅδε μάντις, ὅτῳ ξυνέβητε πάροιθεν.
ὅδε: 4:534: τούνεκεν εἰσέτι νῦν κείνῃ ὅδε κεύθεται αἴῃ
ὅδε: 4:1379: Μουσάων ὅδε μῦθος: ἐγὼ δ᾽ ὑπακουὸς ἀείδω
ὁδεύειν: 4:836: ἀλλ᾽ ὥρη δολιχήν τε καὶ ἄσπετον οἶμον ὁδεύειν,
ὁδεῦσαι: 4:272: ἔνθεν δή τινά φασι πέριξ διὰ πᾶσαν ὁδεῦσαι
ὁδεύων: 4:1439: ἤλυθε δ᾽ οὖν κἀκεῖνος, ἅ τε χθόνα πεζὸς ὁδεύων,
ὁδίτης: 3:745: ἔδρακον ἐκ νηῶν: ὕπνοιο δὲ καί τις ὁδίτης
ὀδμὴ: 2:272: τῆλε παρέξ: ὀδμὴ δὲ δυσάσχετος αὖθι λέλειπτο.
ὀδμὴ: 4:158: ῥαῖνε κατ᾽ ὀφθαλμῶν: περί τ᾽ ἀμφί τε νήριτος ὀδμὴ
ὀδμὴ: 4:430: τοῦ δὲ καὶ ἀμβροσίη ὀδμὴ πέλεν ἐξέτι κείνου,
ὀδμῇ: 4:620: ὀδμῇ λευγαλέῃ, τήν ῥ᾽ ἄσχετον ἐξανίεσκον
ὀδμὴν: 2:191: καὶ δ᾽ ἐπὶ μυδαλέην ὀδμὴν χέον: οὐδέ τις ἔτλη
ὀδμὴν: 4:112: μὴ πρὶν ἀμαλδύνῃ θηρῶν στίβον ἠδὲ καὶ ὀδμὴν
ὀδμῆς: 2:229: πνεῖ τόδε μυδαλέον τε καὶ οὐ τλητὸν μένος ὀδμῆς:
ὁδοὶ: 4:280: κύρβιας, οἷς ἔνι πᾶσαι ὁδοὶ καὶ πείρατ᾽ ἔασιν
ὁδοῖο: 1:413: Πυθοῖ χρειομένῳ ἄνυσιν καὶ πείραθ᾽ ὁδοῖο
ὁδοῖο: 3:1181: ὤπασε μαντοσύνῃσι προηγήτειραν ὁδοῖο.
ὁδοῖο: 4:777: ἀγγελίην φαμένη θοὰ γούνατα παῦσεν ὁδοῖο,
ὁδόν: 1:103: Πειρίθῳ ἑσπόμενον κοινὴν ὁδόν: ἦ τέ κεν ἄμφω
ὁδόν: 1:126: τὴν ὁδόν, ᾗ ζωὸν φέρε κάπριον, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ βήσσῃς
ὁδόν: 1:199: καὶ μήν οἱ μήτρως αὐτὴν ὁδόν, εὖ μὲν ἄκοντι,
ὁδόν: 1:772: τὴν ὁδόν: ἀλλὰ γὰρ αὐτὸς ἑκὼν ἀπερήτυε κούρην,
ὁδόν: 1:1267: οὐδ᾽ ἀγέλης ὄθεται, πρήσσει δ᾽ ὁδόν, ἄλλοτ᾽ ἄπαυστος,
ὁδὸν: 2:1101: ὕδατι σημαίνων διερὴν ὁδὸν Ἀρκτούροιο:
ὁδὸν: 2:1261: αἰετὸν ὠμηστὴν αὐτὴν ὁδὸν εἰσενόησαν.
ὁδόν: 3:473: τὴν ὁδόν, ἣν τὸ πάροιθεν ἀνήλυθον ἐκ πεδίοιο,
ὁδόν: 3:602: πατρὸς ἐφημοσύνῃ, δολιχὴν ὁδόν. οὐδὲ θυγατρῶν
ὁδόν: 3:1175: βὰν δ᾽ ἴμεν, οὐδ᾽ ἁλίωσαν ὁδόν: πόρε δέ σφιν ἰοῦσιν
ὁδὸν: 4:525: ἀργαλέην πλώουσιν ὁδὸν μεσσηγὺς ἔχουσαι
ὁδόν: 4:688: ἄμφω δ᾽ ἑσπέσθην αὐτὴν ὁδόν, ἔστ᾽ ἀφίκοντο
ὁδὸν: 4:1466: τὸν μὲν ἄρ᾽ αἶσα θεῶν κείνην ὁδὸν ἠνορέη τε
ὀδόντας: 2:281: ἄκρῃς ἐν γενύεσσι μάτην ἀράβησαν ὀδόντας:
ὀδόντας: 2:787: εἶδός τ᾽ ἠδὲ βίην: χαμάδις δέ οἱ ἤλασ᾽ ὀδόντας.
ὀδόντας: 3:414: ἀλλ᾽ ὄφιος δεινοῖο μεταλδήσκοντας ὀδόντας
ὀδόντας: 3:1027: ἐξ ὄφιος γενύων ὀλοοὺς σπείρασθαι ὀδόντας,
ὀδόντας: 3:1176: κρείων Αἰήτης χαλεποὺς ἐς ἄεθλον ὀδόντας
ὀδόντας: 3:1335: βάλλεν ἀρηρομένην αἰεὶ κατὰ βῶλον ὀδόντας
ὀδόντας: 3:1350: ἀλκῆς, μαιμώων συῒ εἴκελος, ὅς ῥά τ᾽ ὀδόντας
ὀδόντων: 2:83: καὶ γένυες κτύπεον: βρυχὴ δ᾽ ὑπετέλλετ᾽ ὀδόντων
ὀδόντων: 3:1054: σπειρομένων ὄφιος δνοφερὴν ἐπὶ βῶλον ὀδόντων,
ὀδόντων: 3:1280: χαλκείην πήληκα θοῶν ἔμπλειον ὀδόντων
ὀδόντων: 3:1320: ἐξόπιθεν, καὶ γέντο θοῶν ἔμπλειον ὀδόντων
ὀδόντων: 4:478: τρὶς δ᾽ ἀπέλειξε φόνου, τρὶς δ᾽ ἐξ ἄγος ἔπτυσ᾽ ὀδόντων,
ὁδός: 1:988: ἥδε δ᾽ Ἰησονίη πέφαται ὁδός, ἥνπερ ἔβησαν.
ὁδός: 4:788: δεινὸν ἐρευγομένην δέχεται ὁδός. ἀλλά σε γὰρ δὴ
ὁδὸς: 4:1574: ῥηγμίνων στεινὴ τελέθει ὁδὸς ἐκτὸς ἐλάσσαι.
ὀδοῦσιν: 3:1392: πῖπτον δ᾽, οἱ μὲν ὀδὰξ τετρηχότα βῶλον ὀδοῦσιν
ὀδοῦσιν: 4:1510: φαρμάσσοι, ὅτε μοῦνον ἐνιχρίμψῃσιν ὀδοῦσιν.
ὀδύνῃ: 2:96: ῥῆξεν: ὁ δ᾽ ἀμφ᾽ ὀδύνῃ γνὺξ ἤριπεν: οἱ δ᾽ ἰάχησαν
ὀδύνη: 3:761: τεῖρ᾽ ὀδύνη σμύχουσα διὰ χροός, ἀμφί τ᾽ ἀραιὰς
ὀδύνῃ: 3:865: Ἰαπετοῖο πάις ὀδύνῃ πέρι θυμὸν ἀλύων.
ὀδύνῃσιν: 4:1065: ὀξείῃς εἰλεῖτο πεπαρμένον ἀμφ᾽ ὀδύνῃσιν.
ὀδύνῃσιν: 4:1518: κερκίδα καὶ μυῶνα, πέριξ ὀδύνῃσιν ἑλιχθείς,
ὀδύρεται: 2:784: οἰκτίστοις ἐλέγοισιν ὀδύρεται ἐξέτι κείνου,
ὀδύρετο: 3:460: Αἰήτης φθίσειεν: ὀδύρετο δ᾽ ἠύτε πάμπαν
ὀδύρετο: 3:803: ἐνθεμένη δ᾽ ἐπὶ γούνατ᾽ ὀδύρετο. δεῦε δὲ κόλπους
ὀδυρομένῃ: 1:274: τῇ δέ τ᾽ ὀδυρομένῃ δέδεται κέαρ ἔνδοθεν ἄτῃ,
ὀδυρομένη: 2:480: ἥ μιν ὀδυρομένη ἀδινῷ μειλίσσετο μύθῳ,
ὀδυρομένων: 3:709: λεπταλέη διὰ δώματ᾽ ὀδυρομένων ἀχέεσσιν.
ὀδυρομένων: 4:622: νύκτας δ᾽ αὖ γόον ὀξὺν ὀδυρομένων ἐσάκουον
ὁδῶν: 4:51: ἦεν ὁδῶν, θαμὰ καὶ πρὶν ἀλωμένη ἀμφί τε νεκρούς,
ὄζοις: 1:1191: ἀχθομένην ὄζοις, οὐδὲ μέγα τηλεθόωσαν,
ὄζον: 4:1437: ὠμόν, ἀδέψητον: στιβαρὸν δ᾽ ἔχεν ὄζον ἐλαίης
ὅθ᾽: 4:1233: προπρὸ μάλ᾽ ἔνδοθι Σύρτιν, ὅθ᾽ οὐκέτι νόστος ὀπίσσω
ὄθεται: 1:1267: οὐδ᾽ ἀγέλης ὄθεται, πρήσσει δ᾽ ὁδόν, ἄλλοτ᾽ ἄπαυστος,
ὄθεται: 3:94: οὐκ ὄθεται, μάλα δ᾽ αἰὲν ἐριδμαίνων ἀθερίζει.
ὅθι: 1:216: καί μιν ἄγων ἕκαθεν, Σαρπηδονίην ὅθι πέτρην
ὅθι: 2:768: Μυσίδα δ᾽ ὡς ἀφίκοντο Κίον θ᾽, ὅθι κάλλιπον ἥρω
ὅθι: 2:1212: Καυκάσου ἐν κνημοῖσι, Τυφαονίη ὅθι πέτρη,
ὅθι: 3:1163: ἐν χώρῃ, ὅθι τούσγε καταπρολιπὼν ἐλιάσθη,
ὅθι: 4:116: εὐναί, ὅθι πρῶτον κεκμηότα γούνατ᾽ ἔκαμψεν,
ὅθι: 4:759: ἐλθεῖν εἰς ἀκτάς, ὅθι τ᾽ ἄκμονες Ἡφαίστοιο
ὅθι: 4:830: κεῖσ᾽, ὅθι περ τυτθή γε παραίβασις ἔσσετ᾽ ὀλέθρου.’
ὅθι: 4:838: ἔσσονται, καὶ νηὸς ὅθι πρυμνήσι᾽ ἀνῆπται,
ὅθι: 4:1152: Μηδείης, ὅθι τούσγε σὺν ἀλλήλοισιν ἔμιξαν
ὀθνείῃσι: 1:869: οὐ μὰν εὐκλειεῖς γε σὺν ὀθνείῃσι γυναιξὶν
ὀθνεῖοι: 2:235: υἱέας. οὐδ᾽ ὀθνεῖοι ἀλαλκήσουσιν ἐόντες,
ὀθνείοις: 3:591: ὀθνείοις ἐπὶ χεῖρα ἑὴν κτεάτεσσιν ἀείρειν,
ὀθνείοις: 4:1039: ἀγλαΐας: στυγερὴ δὲ σὺν ὀθνείοις ἀλάλημαι.
ὀθνείοισιν: 3:403: οὐδὲν ἐμεῖο χέρηες ἐπ᾽ ὀθνείοισιν ἔβητε,
ὀθνεῖον: 3:389: τλαίη ἑκὼν ὀθνεῖον ἐπὶ κτέρας; ἀλλά με δαίμων
ὀθνείῳ: 4:714: εἴτ᾽ οὖν ὀθνείῳ μεμιασμένοι αἵματι χεῖρας,
ὀθνείων: 2:13: ἀνδρῶν ὀθνείων, ὅς κεν Βέβρυξι πελάσσῃ,
ὀθνείων: 3:1144: ὀθνείων: αὖτις δ᾽ ἀβολήσομεν ἐνθάδ᾽ ἰόντες.’
ὀθόνῃσιν: 4:466: ἔμπαλιν ὄμματ᾽ ἔνεικε, καλυψαμένη ὀθόνῃσιν,
ὁθούνεκεν: 3:932: οἶδε νόῳ φράσσασθαι, ὁθούνεκεν οὔτε τι λαρὸν
Ὄθρυν: 2:517: Ὄθρυν καὶ ποταμοῦ ἱερὸν ῥόον Ἀπιδανοῖο.
οἷ᾽: 3:711: ‘δαιμονίη, τί νύ τοι ῥέξω ἄκος, οἷ᾽ ἀγορεύεις,
οἳ: 1:2: μνήσομαι, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας
οἱ: 1:15: αἶψα δὲ τόνγ᾽ ἐσιδὼν ἐφράσσατο, καί οἱ ἄεθλον
οἱ: 1:18: νῆα μὲν οὖν οἱ πρόσθεν ἐπικλείουσιν ἀοιδοὶ
οἱ: 1:43: ὁπλότερος πολέμιζε: τότ᾽ αὖ βαρύθεσκέ οἱ ἤδη
οἱ: 1:61: ἤλασ᾽ ἀριστήων: οἱ δ᾽ ἔμπαλιν ὁρμηθέντες
οἱ: 1:111: αὐτὴ γὰρ καὶ νῆα θοὴν κάμε: σὺν δέ οἱ Ἄργος
οἱ: 1:131: ὡρμήθη: σὺν καί οἱ Ὕλας κίεν, ἐσθλὸς ὀπάων,
οἱ: 1:141: ἤιε, μή οἱ δῆμος ἐυκλείης ἀγάσαιτο.
οἵ: 1:151: οἵ τ᾽ Ἀφαρητιάδαι Λυγκεὺς καὶ ὑπέρβιος Ἴδας
οἱ: 1:158: Νηλῆος θείοιο: Ποσειδάων δέ οἱ ἀλκὴν
οἳ: 1:162: οἳ Τεγέην καὶ κλῆρον Ἀφειδάντειον ἔναιον,
οἱ: 1:169: δεξιτερῇ πάλλων πέλεκυν μέγαν. ἔντεα γάρ οἱ
οἱ: 1:199: καὶ μήν οἱ μήτρως αὐτὴν ὁδόν, εὖ μὲν ἄκοντι,
οἱ: 1:208: Ναυβόλου ἐκγεγαώς: ξεῖνος δέ οἱ ἔσκε πάροιθεν,
οἱ: 1:231: οἱ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἀφ᾽ αἵματος εὐχετόωντο
οἱ: 1:239: πληθὺς σπερχομένων ἄμυδις θέεν: οἱ δὲ φαεινοὶ
οἱ: 1:253: Αἴσων αὖ μέγα δή τι δυσάμμορος. ἦ τέ οἱ ἦεν
οἱ: 1:267: πέφραδεν: οἱ δέ τε σῖγα κατηφέες ἠείροντο.
οἱ: 1:320: στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προμολῇς: οἱ δ᾽ ἀντίοι ἠγερέθοντο.
οἱ: 1:326: δίπλακα, τήν οἱ ὄπασσε κασιγνήτη Πελόπεια.
οἱ: 1:363: η ῥα, καὶ εἰς ἔργον πρῶτος τράπεθ̓: οἱ δ᾽ ἐπανέσταν
οἱ: 1:387: ῥίμφα μάλ᾽: οἱ δ᾽ ἑκάτερθεν ἐπίαχον ἀίσσοντες.
οἱ: 1:390: βριθοσύνῃ, κατόλισθε δ᾽ ἔσω ἁλός: οἱ δέ μιν αὖθι
οἱ: 1:392: σκαλμοῖς δ᾽ ἀμφὶς ἐρετμὰ κατήρτυον: ἐν δέ οἱ ἱστὸν
οἱ: 1:408: κουρότεροι ἑτάρων βωμοῦ σχεδόν. οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα
οἱ: 1:474: χείλεα, κυάνεαί τε γενειάδες: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
οἱ: 1:507: οἱ δὲ τέως μακάρεσσι θεοῖς Τιτῆσιν ἄνασσον,
οἱ: 1:509: Δικταῖον ναίεσκεν ὑπὸ σπέος: οἱ δέ μιν οὔπω
οἱ: 1:526: ἐν γάρ οἱ δόρυ θεῖον ἐλήλατο, τό ῥ᾽ ἀνὰ μέσσην
οἱ: 1:528: οἱ δ᾽ ἀνὰ σέλματα βάντες ἐπισχερὼ ἀλλήλοισιν,
οἱ: 1:532: ἵζανον: ἄγχι δέ οἱ ῥόπαλον θέτο, καί οἱ ἔνερθεν
οἱ: 1:532: ἵζανον: ἄγχι δέ οἱ ῥόπαλον θέτο, καί οἱ ἔνερθεν
οἱ: 1:536: οἱ δ᾽, ὥστ᾽ ἠίθεοι Φοίβῳ χορὸν ἢ ἐνὶ Πυθοῖ
οἱ: 1:540: ὧς οἱ ὑπ᾽ Ὀρφῆος κιθάρῃ πέπληγον ἐρετμοῖς
οἳ: 1:548: νῆα καὶ ἡμιθέων ἀνδρῶν μένος, οἳ τότ᾽ ἄριστοι
οἱ: 1:557: σὺν καί οἱ παράκοιτις ἐπωλένιον φορέουσα
οἱ: 1:559: οἱ δ᾽ ὅτε δὴ λιμένος περιηγέα κάλλιπον ἀκτὴν
οἱ: 1:643: σφωιτέροιο τοκῆος, ὅ οἱ μνῆστιν πόρε πάντων
οἱ: 1:705: ὄφρα τί οἱ δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπω:
οἱ: 1:709: ὧς δὲ καὶ Ἰφινόη Μινύας ἵκεθ᾽: οἱ δ᾽ ἐρέεινον,
οἱ: 1:714: ὄφρα τί οἱ δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπῃ:
οἱ: 1:722: δίπλακα πορφυρέην περονήσατο, τήν οἱ ὄπασσεν
οἱ: 1:740: Ἀμφίων δ᾽ ἐπί οἱ χρυσέῃ φόρμιγγι λιγαίνων
οἱ: 1:743: Ἄρεος ὀχμάζουσα θοὸν σάκος: ἐκ δέ οἱ ὤμου
οἱ: 1:749: οἱ μὲν ἀμυνόμενοι, ἀτὰρ οἵγ᾽ ἐθέλοντες ἀμέρσαι,
οἱ: 1:754: ἡνία, σὺν δέ οἱ ἔσκε παραιβάτις Ἱπποδάμεια:
οἱ: 1:770: Μαινάλῳ ἔν ποτέ οἱ ξεινήιον ἐγγυάλιξεν,
οἵ: 1:799: τηνίκα Θρηικίην, οἵ τ᾽ ἀντία ναιετάουσιν,
οἱ: 1:824: οἱ δ᾽ ἄρα θεσσάμενοι παίδων γένος, ὅσσον ἔλειπτο
οἱ: 1:854: Αἰσονίδης: οἱ δ᾽ ἄλλοι ὅπῃ καὶ ἔκυρσαν ἕκαστος,
οἱ: 1:887: Αἰσονίδεω, τὰ δέ οἱ ῥέε δάκρυα χήτει ἰόντος:
οἳ: 1:920: νῆσος ὁμῶς κεχάροιτο καὶ οἳ λάχον ὄργια κεῖνα
οἱ: 1:939: χέρσῳ ἐπιπρηνὴς καταειμένος: ἐν δέ οἱ ἀκταὶ
οἱ: 1:969: μῆλά θ᾽ ὁμοῦ: δὴ γάρ οἱ ἔην φάτις, εὖτ᾽ ἂν ἵκωνται
οἱ: 1:974: ἀλλ᾽ ἔτι οἱ κατὰ δώματ᾽ ἀκήρατος ἦεν ἄκοιτις
οἱ: 1:982: οἱ δὲ περικτιόνων πόλιας καὶ κόλπον ἅπαντα
οἱ: 1:1006: ὧς οἱ ἐνὶ ξυνοχῇ λιμένος πολιοῖο τέταντο
οἱ: 1:1049: οἱ δ᾽ ἄλλοι εἴξαντες ὑπέτρεσαν, ἠύτε κίρκους
οἱ: 1:1067: καί οἱ ἀπὸ βλεφάρων ὅσα δάκρυα χεῦαν ἔραζε,
οἱ: 1:1100: καί οἱ, ὅτ᾽ ἐξ ὀρέων μέγαν οὐρανὸν εἰσαναβαίνῃ,
οἱ: 1:1109: οἱ δ᾽ ἄρα λυσάμενοι Ἱερῆς ἐκ πείσματα πέτρης
οἳ: 1:1127: οἳ μοῦνοι πολέων μοιρηγέται ἠδὲ πάρεδροι
οἱ: 1:1156: οἱ δὲ γαληναίῃ πίσυνοι ἐλάασκον ἐπιπρὸ
οἱ: 1:1182: ἔνθα δ᾽ ἔπειθ᾽ οἱ μὲν ξύλα κάγκανα, τοὶ δὲ λεχαίην
οἱ: 1:1185: οἱ δ᾽ οἶνον κρητῆρσι κέρων, πονέοντο τε δαῖτα,
οἷ: 1:1189: οἷ αὐτῷ φθαίη καταχείριον ἐντύνασθαι.
οἱ: 1:1208: δίζητο κρήνης ἱερὸν ῥόον, ὥς κέ οἱ ὕδωρ
οἱ: 1:1222: πηγὰς ἀγχίγυοι περιναιέται. οἱ δέ που ἄρτι
οἱ: 1:1231: πρὸς γάρ οἱ διχόμηνις ἀπ᾽ αἰθέρος αὐγάζουσα
οἱ: 1:1249: φοίτα κεκληγώς: μελέη δέ οἱ ἔπλετο φωνή.
οἱ: 1:1276: οἱ δ᾽ εἴσβαινον ἄφαρ λελιημένοι: ὕψι δὲ νηὸς
οἳ: 1:1295: εἶμι τεῶν, οἳ τόνγε δόλον συνετεκτήναντο.’
οἱ: 1:1296: ἦ, καὶ ἐς Ἁγνιάδην Τῖφυν θόρε: τὼ δέ οἱ ὄσσε
οἱ: 1:1317: Ἄργεΐ οἱ μοῖρ᾽ ἐστὶν ἀτασθάλῳ Εὐρυσθῆι
οἱ: 1:1327: ἀμφὶ δέ οἱ δίνῃσι κυκώμενον ἄφρεεν ὕδωρ
οἱ: 1:1349: Μυσίδ᾽ ἀναστήσειν αὐτοσχεδόν, ὁππότε μή οἱ
οἱ: 1:1357: οὕς οἱ ῥύσια κεῖθεν ἐπιπροέηκαν ἄγεσθαι.
οἱ: 1:1360: ἠοῦς τελλομένης, οἱ δὲ χθονὸς εἰσανέχουσαν
οἵ: 2:9: ναυτιλίης, οἵ τ᾽ εἶεν, ὑπερβασίῃσιν ἄτισσεν,
οἵ: 2:31: λεπταλέον, τό ῥά οἵ τις ἑὸν ξεινήιον εἶναι
οἱ: 2:44: ἀντέλλων, ἔτι φαιδρὸς ἐν ὄμμασιν. ἀλλά οἱ ἀλκὴ
οἱ: 2:49: ἑστηὼς εἰς αὐτὸν ἔχ᾽ ὄμματα, καί οἱ ὀρέχθει
οἱ: 2:61: ἦκα δὲ μειδήσας, οἵ οἱ παρὰ ποσσὶν ἔκειντο,
οἵ: 2:61: ἦκα δὲ μειδήσας, οἵ οἱ παρὰ ποσσὶν ἔκειντο,
οἱ: 2:67: οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱμᾶσι διασταδὸν ἠρτύναντο,
οἷ: 2:92: χεῖρ᾽ ἐπὶ οἷ πελέμιξεν: ὁ δ᾽ ἀίξαντος ὑπέστη,
οἱ: 2:96: ῥῆξεν: ὁ δ᾽ ἀμφ᾽ ὀδύνῃ γνὺξ ἤριπεν: οἱ δ᾽ ἰάχησαν
οἱ: 2:109: δρύψε δέ οἱ βλέφαρον, γυμνὴ δ᾽ ὑπελείπετ᾽ ὀπωπή.
οἱ: 2:121: ἐμμεμαὼς Βέβρυξιν: ὁμοῦ δέ οἱ ἐσσεύοντο
οἱ: 2:142: οἱ δ᾽ ἤδη σταθμούς τε καὶ αὔλια δηιάασκον:
οἱ: 2:180: εἵνεκα μαντοσύνης, τήν οἱ πάρος ἐγγυάλιξεν
οἱ: 2:183: τῶ καί οἱ γῆρας μὲν ἐπὶ δηναιὸν ἴαλλεν,
οἱ: 2:185: εἴα ἀπειρεσίοισιν ὀνείασιν, ὅσσα οἱ αἰεὶ
οἱ: 2:193: ἑστηώς: τοῖόν οἱ ἀπέπνεε λείψανα δαιτός.
οἱ: 2:195: τούσδ᾽ αὐτοὺς παριόντας ἐπήισεν, ὧν οἱ ἰόντων
οἱ: 2:200: ἀδρανίῃ γήραι τε: πίνῳ δέ οἱ αὐσταλέος χρὼς
οἱ: 2:206: οἱ δέ μιν ὡς εἴδοντο, περισταδὸν ἠγερέθοντο
οἱ: 2:231: οὐδ᾽ εἴ οἱ ἀδάμαντος ἐληλάμενον κέαρ εἴη.
οἵ: 2:259: καὶ τόδ᾽ ἐπ᾽ ὀφθαλμῶν ἀλαὸν νέφος, οἵ θ᾽ ὑπένερθεν
οἳ: 2:260: δαίμονες, οἳ μηδ᾽ ὧδε θανόντι περ εὐμενέοιεν,
οἱ: 2:269: κλαγγῇ μαιμώωσαι ἐδητύος: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
οἱ: 2:290: δώσω ἐγών, ὡς οὔ οἱ ἔτι χρίμψουσιν ἰοῦσαι.’
οἱ: 2:295: οἱ δ᾽ ὅρκῳ εἴξαντες ὑπέστρεφον ἂψ ἐπὶ νῆα
οἳ: 2:386: οἰωνούς, οἳ δῆθεν ἀπειρέσιοι ἐφέπουσιν
οἱ: 2:408: ἀμφὶς ὀπιπεύει δεδοκημένος: οὐδέ οἱ ἦμαρ,
οἱ: 2:430: οὐδῷ ἔπι κραιπνοὺς ἔβαλον πόδας: οἱ δ᾽ ἀνόρουσαν
οἳ: 2:453: ἀνέρες, οἳ καὶ πρόσθεν ἐπ᾽ ἤματι κεῖσε θάμιζον,
οἱ: 2:458: σὺν τοῖσιν δ᾽ ἵκανε Παραίβιος, ὅς ῥά οἱ ἦεν
οἱ: 2:463: οἵ τέ οἱ Ἁρπυίας Διόθεν σχήσουσιν ἰούσας.
οἵ: 2:463: οἵ τέ οἱ Ἁρπυίας Διόθεν σχήσουσιν ἰούσας.
οἱ: 2:503: μῆλα νέμειν προτέροισι παρ᾽ ἀνδράσιν: εὔαδε γάρ οἱ
οἱ: 2:551: οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σκολιοῖο πόρου στεινωπὸν ἵκοντο
οἱ: 2:558: Εὔφημος πρῴρης ἐπιβήμεναι: οἱ δ᾽ ὑπ᾽ ἀνωγῇ
οἱ: 2:583: κυρτόν, ἀποτμῆγι σκοπιῇ ἴσον: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
οἱ: 2:591: ἐμβαλέειν κώπῃσιν ὅσον σθένος: οἱ δ᾽ ἀλαλητῷ
οἱ: 2:609: οἱ δέ που ὀκρυόεντος ἀνέπνεον ἄρτι φόβοιο
οἱ: 2:615: ἥ οἱ ἐνέπνευσεν θεῖον μένος, εὖτέ μιν Ἄργος
οἱ: 2:640: ὧς φάτ᾽ ἀριστήων πειρώμενος: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
οἱ: 2:657: τίκτε δέ μιν νύμφη λειμωνιάς: οὐδέ οἱ ὕβρις
οἱ: 2:668: αὐαλέη στομάτων ἄμοτον βρέμει: οἱ δ᾽ ἐνὶ γαίῃ
οἱ: 2:693: δὴ τότε οἱ κεραῶν ἐπὶ μηρία θήσομεν αἰγῶν.
οἱ: 2:697: χερμάσιν: οἱ δ᾽ ἀνὰ νῆσον ἐδίνεον, ἐξερέοντες
οἱ: 2:764: Λἰσονίδης μέν οἱ γενεὴν καὶ οὔνομ᾽ ἑκάστου
οἱ: 2:787: εἶδός τ᾽ ἠδὲ βίην: χαμάδις δέ οἱ ἤλασ᾽ ὀδόντας.
οἳ: 2:789: καὶ Φρύγας, οἳ ναίουσιν ὁμώλακας ἧμιν ἀρούρας,
οἱ: 2:829: ὀξὺ δ᾽ ὅγε κλάγξας οὔδει πέσεν: οἱ δὲ τυπέντος
οἱ: 2:851: ἄστυ βαλεῖν: οἱ δ᾽ ἀντὶ θεουδέος Αἰολίδαο
οἱ: 2:856: Ἁγνιάδην Τῖφυν θανέειν φάτις: οὐδέ οἱ ἦεν
οἱ: 2:883: οἱ μὲν γάρ ποθι τοῦτον, ὃν ἔλλαχον, οἶτον ὄλοντο:
οἱ: 2:890: οἱ δὲ κατηφήσαντες ἐμεῦ πλέον ἀσχαλόωσιν.
οἱ: 2:923: καί ῥ᾽ ὁ μὲν αὖτις ἔδυνε μέγαν ζόφον: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
οἱ: 2:926: οἱ δ᾽ ἀνὰ μὲν κραιπνῶς λαῖφος σπάσαν, ἐκ δὲ βαλόντες
οἱ: 2:928: χύτλα τέ οἱ χεύοντο, καὶ ἥγνισαν ἔντομα μήλων.
οἱ: 2:949: θυγατέρ᾽ Ἀσωποῖο, καθίσσατο, καί οἱ ὄπασσεν
οἵ: 2:960: οἵ ῥα τόθ᾽, ὡς ἐνόησαν ἀριστήων στόλον ἀνδρῶν,
οἱ: 2:969: ἥρως Ἡρακλέης ἐλοχήσατο, καί οἱ ἄποινα
οἱ: 2:981: ἀντικρύ: τῶ καί οἱ ἐπίστροφοί εἰσι κέλευθοι:
οἱ: 2:996: ἤλυθον: οἱ δ᾽ ἀνέμῳ περιηγέα κάλλιπον ἀκτήν,
οἱ: 2:1038: ἧκ᾽ ἐπί οἱ πτερὸν ὀξύ: τὸ δ᾽ ἐν λαιῷ πέσεν ὤμῳ
οἱ: 2:1040: βλήμενος: οἱ δὲ τάφον πτερόεν βέλος εἰσορόωντες.
οἱ: 2:1108: οἱ δ᾽ ἄρα μυδαλέοι, στυγερὸν τρομέοντες ὄλεθρον,
οἱ: 2:1150: Αἰήτης μεγάρῳ, κούρην τέ οἱ ἐγγυάλιξεν
οἵ: 2:1182: λήθομεν ἔμπεδον, οἵ τε θεουδέες οὐδὲ δίκαιοι.
οἱ: 2:1190: δούρατα Πηλιάδος κορυφῆς πέρι: σὺν δέ οἱ Ἄργος
οἱ: 2:1198: ἴσκε παρηγορέων: οἱ δ᾽ ἔστυγον εἰσαΐοντες.
οἱ: 2:1214: βλήμενον, ὁππότε οἱ στιβαρὰς ἐπορέξατο χεῖρας,
οἱ: 2:1227: οὔ οἱ χραισμήσειν ἐπιέλπομαι ἔθνεα Κόλχων.’
οἱ: 3:6: ὧς οἱ μὲν πυκινοῖσιν ἀνωίστως δονάκεσσιν
οἱ: 3:37: Κύπριδος, ὅ ῥά τέ οἱ δεῖμεν πόσις ἀμφιγυήεις,
οἱ: 3:70: οὔρεα καὶ σκοπιαὶ περιμήκεες, οἱ δὲ κατ᾽ αὐτῶν
οἱ: 3:87: εἰ γάρ οἱ κείνη συμφράσσεται εὐμενέουσα,
οἱ: 3:95: καὶ δή οἱ μενέηνα, περισχομένη κακότητι,
οἱ: 3:121: ὀρθὸς ἐφεστηώς: γλυκερὸν δέ οἱ ἀμφὶ παρειὰς
οἱ: 3:133: κεῖνο, τό οἱ ποίησε φίλη τροφὸς Ἀδρήστεια
οἱ: 3:137: χρύσεα μέν οἱ κύκλα τετεύχαται: ἀμφὶ δ᾽ ἑκάστῳ
οἱ: 3:169: αὐτὸς δ᾽ Αἰσονίδης μετεφώνεεν: οἱ δ᾽ ὑπάκουον
οἳ: 3:216: εὐρείας τε πύλας καὶ κίονας, οἳ περὶ τοίχους
οἱ: 3:230: καί οἱ χαλκόποδας ταύρους κάμε, χάλκεα δέ σφεων
οἱ: 3:288: βάλλεν ὑπ᾽ Αἰσονίδην ἀμαρύγματα, καί οἱ ἄηντο
οἱ: 3:349: ἄστεα καὶ πελάγη στυγερῆς ἁλός, εἴ οἱ ὀπάσσαις.
οἱ: 3:371: ἐκ δέ οἱ ὄμματ᾽ ἔλαμψεν ὑπ᾽ ὀφρύσιν ἱεμένοιο:
οἱ: 3:399: ἦ ὅγε πειρήσαιτο βίης. τό οἱ εἴσατ᾽ ἄρειον
οἱ: 3:442: αὐτοκασιγνήτοις: οἱ δ᾽ ἤισαν ἐκ μεγάροιο.
οἱ: 3:446: κῆρ ἄχεϊ σμύχουσα: νόος δέ οἱ ἠύτ᾽ ὄνειρος
οἱ: 3:448: καί ῥ᾽ οἱ μέν ῥα δόμων ἐξήλυθον ἀσχαλόωντες.
οἱ: 3:453: προπρὸ δ᾽ ἄρ᾽ ὀφθαλμῶν ἔτι οἱ ἰνδάλλετο πάντα,
οἱ: 3:461: ἤδη τεθνειῶτα, τέρεν δέ οἱ ἀμφὶ παρειὰς
οἱ: 3:470: οὕνεκεν οὔ οἱ ἔγωγε κακῇ ἐπαγαίομαι ἄτῃ.’
οἱ: 3:472: οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν δήμου τε καὶ ἄστεος ἐκτὸς ἔβησαν
οἱ: 3:500: χρειὼ τούσγε δαΐξαι. ὃ δή νύ οἱ--οὔτι γὰρ ἄλλο
οἱ: 3:520: ἀντέλλων: τοίῳ οἱ ἀείρετο κάρτεϊ θυμός.
οἱ: 3:521: οἱ δ᾽ ἄλλοι εἴξαντες ἀκὴν ἔχον. αὐτίκα δ᾽ Ἄργος
οἳ: 3:559: οἳ Κύπριν καλέουσιν ἐπίρροθον ἄμμι πέλεσθαι,
οἱ: 3:565: ἦκα μάλ᾽, οὐδ᾽ ἄρα τίς οἱ ἐναντίον ἔκφατο μῦθον.
οἱ: 3:573: καρπαλίμως ἐξαῦτις ἀνὰ πτόλιν: οἱ δ᾽ ἐπὶ νηὸς
οἱ: 3:587: εἰ μή οἱ Ζεὺς αὐτὸς ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἄγγελον ἧκεν
οἷ: 3:594: νόσφι δὲ οἷ αὐτῷ φάτ᾽ ἐοικότα μείλια τίσειν
οἱ: 3:603: εἶναί οἱ τυτθόν γε δέος, μή πού τινα μῆτιν
οἱ: 3:626: οὕνεκεν οὐ κούρῃ ζεῦξαι βόας, ἀλλά οἱ αὐτῷ
οἱ: 3:666: δμωάων, ἥ οἱ ἑπέτις πέλε κουρίζουσα:
οἱ: 3:683: μῦθος δ᾽ ἄλλοτε μέν οἱ ἐπ᾽ ἀκροτάτης ἀνέτελλεν
οἳ: 3:731: σῶν θείην, οἳ δή μοι ἀδελφειοὶ γεγάασιν,
οἱ: 3:743: νὺξ μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἄγεν κνέφας: οἱ δ᾽ ἐνὶ πόντῳ
οἱ: 3:754: πυκνὰ δέ οἱ κραδίη στηθέων ἔντοσθεν ἔθυιεν,
οἱ: 3:765: φῆ δέ οἱ ἄλλοτε μὲν θελκτήρια φάρμακα ταύρων
οἱ: 3:777: φθίσθω ἀεθλεύων, εἴ οἱ κατὰ νειὸν ὀλέσθαι
οἱ: 3:786: ἀσκηθής, ἵνα οἱ θυμῷ φίλον, ἔνθα νέοιτο.
οἱ: 3:802: φάρμακά οἱ, τὰ μὲν ἐσθλά, τὰ δὲ ῥαιστήρι᾽, ἔκειτο.
οἱ: 3:808: ἐξελέειν μεμαυῖα, δυσάμμορος. ἀλλά οἱ ἄφνω
οἱ: 3:814: καί τέ οἱ ἠέλιος γλυκίων γένετ᾽ εἰσοράασθαι,
οἱ: 3:819: ἠῶ τελλομένην, ἵνα οἱ θελκτήρια δοίη
οἱ: 3:829: αἵ οἱ ἀτημελίῃ καταειμέναι ἠερέθοντο,
οἱ: 3:835: στεῖβε πέδον λήθῃ ἀχέων, τά οἱ ἐν ποσὶν ἦεν
οἱ: 3:837: κέκλετο δ᾽ ἀμφιπόλοις, αἵ οἱ δυοκαίδεκα πᾶσαι
οἵ: 3:841: οἵ κέ μιν εἰς Ἑκάτης περικαλλέα νηὸν ἄγοιεν.
οἱ: 3:867: ἥ τέ οἱ ἀμβροσίοισι περὶ στήθεσσιν ἔερτο.
οἱ: 3:869: σὺν δέ οἱ ἀμφίπολοι δοιαὶ ἑκάτερθεν ἔβησαν.
οἵ: 3:891: μὴ ἴμεν ἀλλοδαποῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν, οἵ τ᾽ ἐπὶ γαῖαν
οἱ: 3:948: μελπομένης περ ὅμως: πᾶσαι δέ οἱ, ἥντιν᾽ ἀθύροι
οἱ: 3:961: ἐκ δ᾽ ἄρα οἱ κραδίη στηθέων πέσεν, ὄμματα δ᾽ αὔτως
οἱ: 3:1001: ἀθάνατοι φίλαντο, μέσῳ δέ οἱ αἰθέρι τέκμαρ
οἱ: 3:1008: νεκτάρεον μείδησ᾽ ἐχύθη δέ οἱ ἔνδοθι θυμὸς
οἱ: 3:1014: καί νύ κέ οἱ καὶ πᾶσαν ἀπὸ στηθέων ἀρύσασα
οἱ: 3:1042: γυμνωθεὶς φαίδρυνε τεὸν δέμας: ἐν δέ οἱ ἀλκὴ
οἱ: 3:1053: οἱ δ᾽ ἤδη κατὰ ὦλκας ἀνασταχύωσι Γίγαντες
οἱ: 3:1056: λάθρῃ λᾶαν ἄφες στιβαρώτερον: οἱ δ᾽ ἂν ἐπ᾽ αὐτῷ,
οἱ: 3:1067: δεξιτερῆς: δὴ γάρ οἱ ἀπ᾽ ὀφθαλμοὺς λίπεν αἰδώς:
οἱ: 3:1123: ἔσσεαι: οἱ δέ σε πάγχυ θεὸν ὣς πορσανέουσιν,
οἱ: 3:1139: ἡ δ᾽ οὔπω κομιδῆς μιμνήσκετο, τέρπετο γάρ οἱ
οἱ: 3:1153: δαιδαλέην, οὐρῆας ἐλαυνέμεν: οἱ δὲ πόλινδε
οἱ: 3:1166: οἱ δέ μιν ἀμφαγάπαζον, ὅπως ἴδον, ἔκ τ᾽ ἐρέοντο.
οἱ: 3:1169: Ἴδας ἧστ᾽ ἀπάνευθε δακὼν χόλον: οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
οἱ: 3:1180: ἔνθα καὶ ἐννάσθη πομπῇ βοός, ἥν οἱ Ἀπόλλων
οἱ: 3:1204: ἕσσατο κυάνεον, τό ῥά οἱ πάρος ἐγγυάλιξεν
οἱ: 3:1225: θώρηκα στάδιον, τόν οἱ πόρεν ἐξεναρίξας
οἱ: 3:1253: ῥαιστὴρ ἄκμονος ὥστε, παλιντυπές: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
οἱ: 3:1288: ἴχνια μαστεύων: οἱ δ᾽ ἔκποθεν ἀφράστοιο
οἱ: 3:1295: πρόσθε δέ οἱ σάκος ἔσχεν ἐναντίον: οἱ δέ μιν ἄμφω
οἱ: 3:1295: πρόσθε δέ οἱ σάκος ἔσχεν ἐναντίον: οἱ δέ μιν ἄμφω
οἱ: 3:1313: θαύμασε δ᾽ Αἰήτης σθένος ἀνέρος. οἱ δ᾽ ἄρα τείως
οἱ: 3:1315: ἀγχίμολον ζυγά οἱ πεδόθεν δόσαν ἀμφιβαλέσθαι.
οἱ: 3:1325: οἱ δ᾽ εἵως μὲν δὴ περιώσια θυμαίνεσκον,
οἱ: 3:1336: ἐντροπαλιζόμενος, μή οἱ πάρος ἀντιάσειεν
οἱ: 3:1337: γηγενέων ἀνδρῶν ὀλοὸς στάχυς: οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπιπρὸ
οἱ: 3:1353: οἱ δ᾽ ἤδη κατὰ πᾶσαν ἀνασταχύεσκον ἄρουραν
οἱ: 3:1372: Αἰήτην. οἱ δ᾽ ὥστε θοοὶ κύνες ἀμφιθορόντες
οἱ: 3:1373: ἀλλήλους βρυχηδὸν ἐδήιον: οἱ δ᾽ ἐπὶ γαῖαν
οἵ: 3:1377: ὁλκὸν ὑπαυγάζων, τέρας ἀνδράσιν, οἵ μιν ἴδωντοι
οἱ: 3:1386: δείσας γειομόρος, μή οἱ προτάμωνται ἀρούρας,
οἱ: 3:1392: πῖπτον δ᾽, οἱ μὲν ὀδὰξ τετρηχότα βῶλον ὀδοῦσιν
οἱ: 3:1393: λαζόμενοι πρηνεῖς, οἱ δ᾽ ἔμπαλιν, οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ἀγοστῷ
οἱ: 3:1393: λαζόμενοι πρηνεῖς, οἱ δ᾽ ἔμπαλιν, οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ἀγοστῷ
οἱ: 4:16: τάρβει δ᾽ ἀμφιπόλους ἐπιίστορας: ἐν δέ οἱ ὄσσε
οἱ: 4:23: ὦρσεν ἀτυζομένην: πτερόεις δέ οἱ ἐν φρεσὶ θυμὸς
οἱ: 4:76: Φρόντις ἀμοιβήδην ἀντίαχεν: οἱ δ᾽ ἄρα τείως
οἵ: 4:110: ἀγρόται, οἵ τε κύνεσσι πεποιθότες οὔποτε νύκτα
οἱ: 4:120: ῥέζων κεῖνο τέρας παγχρύσεον, ὥς οἱ ἔειπεν
οἳ: 4:131: ἔκλυον οἳ καὶ πολλὸν ἑκὰς Τιτηνίδος Αἴης
οἱ: 4:134: Φάσιδι συμφέρεται ἱερὸν ῥόον: οἱ δὲ συνάμφω
οἵ: 4:137: νηπιάχοις, οἵ τέ σφιν ὑπ᾽ ἀγκαλίδεσσιν ἴαυον,
οἱ: 4:169: λεπταλέῳ ἑανῷ ὑποΐσχεται: ἐν δέ οἱ ἦτορ
οἱ: 4:172: καί οἱ ἐπὶ ξανθῇσι παρηίσιν ἠδὲ μετώπῳ
οἱ: 4:199: ἀλλ᾽ οἱ μὲν διὰ νηός, ἀμοιβαδὶς ἀνέρος ἀνὴρ
οἱ: 4:218: ὧς οἱ ἀπειρέσιοι ποταμοῦ παρεμέτρεον ὄχθας,
οἱ: 4:220: Αἰήτης ἵπποισι μετέπρεπεν, οὕς οἱ ὄπασσεν
οἱ: 4:223: τῇ δ᾽ ἑτέρῃ πεύκην περιμήκεα: πὰρ δέ οἱ ἔγχος
οἱ: 4:231: εἰ μή οἱ κούρην αὐτάγρετον, ἢ ἀνὰ γαῖαν,
οἱ: 4:241: οἱ δ᾽ ἀνέμου λαιψηρὰ θεᾶς βουλῇσιν ἀέντος
οἳ: 4:260: πέφραδον, οἳ Θήβης Τριτωνίδος ἐκγεγάασιν.
οἳ: 4:264: Ἀρκάδες, οἳ καὶ πρόσθε σεληναίης ὑδέονται
οἳ: 4:279: οἳ δή τοι γραπτῦς πατέρων ἕθεν εἰρύονται,
οἱ: 4:315: οἱ δ᾽ ὑψοῦ νήσοιο κατ᾽ ἀκροτάτης ἐνέοντο
οἱ: 4:321: οὔτ᾽ οὖν Γραυκένιοι, οὔθ᾽ οἱ περὶ Λαύριον ἤδη
οἱ: 4:329: οἱ δ᾽ ὄπιθεν ποταμοῖο κατήλυθον, ἐκ δ᾽ ἐπέρησαν
οἱ: 4:482: οἱ δ᾽ ἄμυδις πυρσοῖο σέλας προπάροιθεν ἰδόντες,
οἱ: 4:514: οἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτάων νήσων ἔβαν, ᾗσιν ἐπέσχον
οἱ: 4:516: οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ Ἰλλυρικοῖο μελαμβαθέος ποταμοῖο,
οἱ: 4:518: ἀνδράσιν Ἐγχελέεσσιν ἐφέστιοι: οἱ δ᾽ ἐν ὄρεσσιν
οἱ: 4:547: Φαιήκων: σὺν γάρ οἱ ἄναξ πόρσυνε κέλευθον
οἱ: 4:590: ὧς Ἀργὼ ἰάχησεν ὑπὸ κνέφας: οἱ δ᾽ ἀνόρουσαν
οἱ: 4:663: αἵματί οἱ θάλαμοί τε καὶ ἕρκεα πάντα δόμοιο
οἱ: 4:709: νηιάδες πρόπολοι, ταί οἱ πόρσυνον ἕκαστα.
οἱ: 4:751: οὐδ᾽ ἄλοχον Κρονίδαο Διὸς λάθον: ἀλλά οἱ ῀Ἰρις
οἱ: 4:783: Αἰσονίδης, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἀοσσητῆρες ἀέθλου,
οἱ: 4:798: εἰσότε οἱ πρέσβειρα Θέμις κατέλεξεν ἅπαντα,
οἱ: 4:851: Αἰακίδεω Πηλῆος: ὁ γάρ ῥά οἱ ἦεν ἀκοίτης:
οἱ: 4:870: ἀθάνατος, καί οἱ στυγερὸν χροῒ γῆρας ἀλάλκοι.
οἱ: 4:880: οἱ δ᾽ ἄρα μεσσηγὺς λῆξαν καὶ ἔπαυσαν ἀέθλους
οἱ: 4:901: ἵεσαν ἐκ στομάτων ὄπα λείριον. οἱ δ᾽ ἀπὸ νηὸς
οἱ: 4:914: σχέτλιος. ἦ τέ οἱ αἶψα καταυτόθι νόστον ἀπηύρων,
οἱ: 4:918: οἱ δ᾽ ἄχεϊ σχόμενοι τὰς μὲν λίπον, ἄλλα δ᾽ ὄπαζον
οἱ: 4:961: νῆα διὲκ πέτρας πολυηχέας: οἱ δ᾽ ἀνέμοιο
οἱ: 4:984: μήδεα νηλειῶς ἔταμεν Κρόνος: οἱ δέ ἑ Δηοῦς
οἱ: 4:992: Θρινακίης αὔρῃς ἵκετ᾽ ἐξ ἁλός: οἱ δ᾽ ἀγανῇσιν
οἳ: 4:1000: Κόλχων, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας
οἱ: 4:1059: ἀλλά οἱ ἐν στέρνοις ἀχέων εἱλίσσετο θυμός.
οἱ: 4:1064: ὧς τῆς ἰκμαίνοντο παρηίδες: ἐν δέ οἱ ἦτορ
οἱ: 4:1079: φάρμακά οἱ: σχεδόθεν δὲ κακῷ κακόν, οἷά τε πολλὰ
οἱ: 4:1153: τεινάμεναι ἑανοὺς εὐώδεας. οἱ δ᾽ ἐνὶ χερσὶν
οἱ: 4:1172: κίνυντ᾽ ἐνναέται μὲν ἀνὰ πτόλιν, οἱ δ᾽ ἀποτηλοῦ
οἱ: 4:1179: Φαιήκων οἱ ἄριστοι ὁμιλαδὸν ἐστιχόωντο.
οἱ: 4:1211: ἀνέρες ἐννάσσαντο μετὰ χρόνον: οἱ δὲ περαίην
οἱ: 4:1222: ἀκραὴς ἠῶθεν ὑπὲκ Διός: οἱ δ᾽ ἀνέμοιο
οἱ: 4:1243: οἱ δ᾽ ἀπὸ νηὸς ὄρουσαν, ἄχος δ᾽ ἕλεν εἰσορόωντας
οἱ: 4:1272: φαίνοι ἑήν: πάρα γάρ οἱ ἐπ᾽ οἰήκεσσι θαάσσειν
οἱ: 4:1288: ἕσπερος. οἱ δ᾽ ἐλεεινὰ χεροῖν σφέας ἀμφιβαλόντες
οἱ: 4:1305: ἡρώων οἱ ἄριστοι ἀνηνύστῳ ἐπ᾽ ἀέθλῳ:
οἱ: 4:1361: ὧς ἔφαθ᾽: οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐθάμβεον εἰσαΐοντες.
οἱ: 4:1405: ἀργυφέας ξανθῇσι λίγ᾽ ἔστενον: οἱ δ᾽ ἐπέλασσαν
οἱ: 4:1435: καὶ δέμας: ὄσσε δέ οἱ βλοσυρῷ ὑπέλαμπε μετώπῳ:
οἵ: 4:1459: ἦ, καὶ ἀμειβομένων, οἵ τ᾽ ἄρμενοι ἐς τόδε ἔργον,
οἱ: 4:1468: Εἰλατίδην Πολύφημον ὅπῃ λίπε: μέμβλετο γάρ οἱ
οἱ: 4:1474: καί οἱ ὑπὸ βλωθρὴν ἀχερωίδα σῆμα τέτυκται
οἱ: 4:1480: μαστῆρα στείχοντα κιχησέμεν: οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
οἱ: 4:1494: ἡ δ᾽ ἄρα οἱ Νασάμωνα τέκεν κρατερόν τε Κάφαυρον,
οἱ: 4:1522: σχέτλιος: ἦ τέ οἱ ἤδη ὑπὸ χροῒ δύετο κῶμα
οἱ: 4:1541: ῥοίζῳ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κάρη στρέφει, ἐν δέ οἱ ὄσσε
οἱ: 4:1584: Ἴσκεν ἐυφρονέων: οἱ δ᾽ αἶψ᾽ ἐπὶ νηὸς ἔβησαν
οἱ: 4:1591: καί ῥά οἱ Αἰσονίδην μήλων ὅ τι φέρτατον ἄλλων
οἱ: 4:1608: ἦγ᾽ ἅλαδε προτέρωσε. δέμας δέ οἱ ἐξ ὑπάτοιο
οἱ: 4:1611: αὐτὰρ ὑπαὶ λαγόνων δίκραιρά οἱ ἔνθα καὶ ἔνθα
οἱ: 4:1616: νισσομένην: δῦ δ᾽ αἶψα μέγαν βυθόν: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
οἱ: 4:1644: χάλκεος ἠδ᾽ ἄρρηκτος: ὑπαὶ δέ οἱ ἔσκε τένοντος
οἱ: 4:1647: οἱ δέ, δύῃ μάλα περ δεδμημένοι, αἶψ᾽ ἀπὸ χέρσου
οἱ: 4:1654: ὃν δέμας, ὁππότε μή οἱ ἐπ᾽ ἀκάματος πέλοι αἰών.
οἱ: 4:1669: λευγαλέον δ᾽ ἐπί οἱ πρῖεν χόλον, ἐκ δ᾽ ἀίδηλα
οἱ: 4:1677: πετραίῳ στόνυχι χρίμψε σφυρόν: ἐκ δέ οἱ ἰχὼρ
οἱ: 4:1731: ἁζόμενος Μαίης υἷα κλυτόν. εἴσατο γάρ οἱ
οἱ: 4:1735: παρθενικῇ ἰκέλη: μίχθη δέ οἱ ἐν φιλότητι
οἳ: 4:1757: οἳ πρὶν μέν ποτε δὴ Σιντηίδα Λῆμνον ἔναιον,
οἷα: 1:315: ἀλλ᾽ ἡ μὲν λίπετ᾽ αὖθι παρακλιδόν, οἷα γεραιὴ
οἷά: 1:458: μυθεῦνθ᾽, οἷά τε πολλὰ νέοι παρὰ δαιτὶ καὶ οἴνῳ
οἷά: 1:658: ἀνδράσιν, οἷά τ᾽ ἔοικεν ἄγειν ἐπὶ νηὸς ἔχοντας,
οἷά: 1:991: πόντιον, οἷά τε θῆρα λοχώμενοι ἔνδον ἐόντα.
οἷα: 2:39: γαίης εἶναι ἔικτο πέλωρ τέκος, οἷα πάροιθεν
οἷα: 2:91: βουτύπος οἷα, πόδεσσι τανύσσατο, κὰδ δὲ βαρεῖαν
οἷά: 2:543: ὡς δ᾽ ὅτε τις πάτρηθεν ἀλώμενος, οἷά τε πολλὰ
οἷα: 2:690: ἠῷος μετιών: τὰ δὲ ῥέξομεν οἷα πάρεστιν,
οἷά: 2:699: αἰγῶν, οἷά τε πολλὰ βαθείῃ βόσκεται ὕλῃ.
οἷα: 2:811: καί κέ σφιν μετέπειτα πρὸ ἄστεος, οἷα θεοῖσιν,
οἷά: 2:1113: δούρατος ὠρέξαντο πελωρίου, οἷά τε πολλὰ
οἷα: 3:381: οἷα δὲ καὶ μακάρεσσιν ἐπεψεύσασθε θεοῖσιν.’
οἷά: 3:455: οἷά τ᾽ ἔειφ᾽, ὥς θ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ θρόνου, ὥς τε θύραζε
οἷά: 3:618: οἷά τ᾽ ἀκηχεμένην, ὀλοοὶ ἐρέθεσκον ὄνειροι.
οἷά: 3:813: μνήσαθ᾽ ὁμηλικίης περιγηθέος, οἷά τε κούρη:
οἷα: 4:52: ἀμφί τε δυσπαλέας ῥίζας χθονός, οἷα γυναῖκες
οἷά: 4:195: κουριδίην: ἀτὰρ ὔμμες Ἀχαιίδος οἷά τε πάσης
οἷά: 4:317: ποιμένες ἄγραυλοι νηῶν φόβῳ, οἷά τε θῆρας
οἷα: 4:380: ἄτην οὐ σμυγερῶς δεινῶν ὕπερ, οἷα ἔοργα,
οἷα: 4:386: αὐτίκ᾽ ἐμαί σ᾽ ἐλάσειαν Ἐρινύες: οἷα καὶ αὐτὴ
οἷά: 4:400: οἷά τε ληισθεῖσαν, ὑπότροπον οἴκαδ᾽ ἄγοιντο.
οἷα: 4:460: εἷο κασιγνήτης, ἀταλὸς πάις οἷα χαράδρης
οἷα: 4:499: ἡμέας ὀτρυνέει, τοὺς πεισέμεν: οἷα δ᾽ ἄνακτος
οἷα: 4:1069: οἷσιν ἐνὶ λεχέεσσι διὰ κνέφας: οἷα δ᾽ ἀκοίτην
οἷά: 4:1079: φάρμακά οἱ: σχεδόθεν δὲ κακῷ κακόν, οἷά τε πολλὰ
οἷα: 4:1088: οἷα μὲν Ἀντιόπην εὐώπιδα μήσατο Νυκτεύς:
οἷα: 4:1089: οἷα δὲ καὶ Δανάη πόντῳ ἔνι πήματ᾽ ἀνέτλη,
οἷα: 4:1187: αἱ δὲ πολυκμήτους ἑανοὺς φέρον, οἷα γυναῖκες,
οἷά: 4:1554: εἰ δέ τι τῆσδε πόρους μαίεσθ᾽ ἁλός, οἷά τε πολλὰ
οἷα: 4:1721: ἴσχειν ἐν στήθεσσι γέλω σθένον, οἷα θαμειὰς
Οἰάγροιο: 1:570: Οἰάγροιο πάις νηοσσόον εὐπατέρειαν
Οἰάγροιο: 2:705: μελπόμενοι: σὺν δέ σφιν ἐὺς πάις Οἰάγροιο
Οἰάγροιο: 4:903: εἰ μὴ ἄρ᾽ Οἰάγροιο πάις Θρηίκιος Ὀρφεὺς
Οἰάγροιο: 4:1191: εἴδεα καὶ μορφάς, ἐν δέ σφισιν Οἰάγροιο
Οἰάγρῳ: 1:25: Οἰάγρῳ σκοπιῆς Πιμπληίδος ἄγχι τεκέσθαι
οἶαι: 1:818: ἀλλ᾽ οἶαι κοῦραι ληίτιδες ἔν τε δόμοισιν
οἶαι: 2:139: ἠδ᾽ οἶαι τῆμος δῄῳ ὑπὸ δουρὶ Λύκοιο
οἷαί: 3:341: οἷαί περ Κόλχοισι μετ᾽ ἀνδράσι νῆες ἔασιν,
οἶαι: 4:1196: οἰόθεν οἶαι ἄειδον ἑλισσόμεναι περὶ κύκλον,
οἷαι: 4:1427: δενδρέων, οἷαι ἔσαν, τοῖαι πάλιν ἔμπεδον αὔτως
Οἰαξίδος: 1:1131: δραξαμένη γαίης Οἰαξίδος ἐβλάστησεν.
οἵγ᾽: 1:749: οἱ μὲν ἀμυνόμενοι, ἀτὰρ οἵγ᾽ ἐθέλοντες ἀμέρσαι,
οἵγ᾽: 1:966: ἔνθ᾽ οἵγ᾽ Ἐκβασίῳ βωμὸν θέσαν Ἀπόλλωνι
οἵγ᾽: 1:1177: τῆμος ἄρ᾽ οἵγ᾽ ἀφίκοντο Κιανίδος ἤθεα γαίης
οἵγ᾽: 2:53: ὠμούς, ἀζαλέους, περὶ δ᾽ οἵγ᾽ ἔσαν ἐσκληῶτες.
οἵγ᾽: 2:135: ὧς οἵγ᾽ οὐκέτι δὴν μένον ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἐκέδασθεν
οἵγ᾽: 2:752: τῇ ῥ᾽ οἵγ᾽ αὐτίκα νηὶ διὲξ Ἀχερουσίδος ἄκρης
οἵγ᾽: 2:932: αὐτίκα δ᾽ οἵγ᾽ ἀνέμοιο κατασπέρχοντος ἔβησαν
οἵγ᾽: 2:972: τῆς οἵγ᾽ ἐν κόλπῳ, προχοαῖς ἔπι Θερμώδοντος,
οἵγ᾽: 2:1078: ὧς οἵγ᾽ ἀσπίσι νῆα συναρτύναντες ἔρεψαν.
οἵγ᾽: 2:1228: ὧς οἵγ᾽ ἀλλήλοισιν ἀμοιβαδὸν ἠγορόωντο,
οἵγ᾽: 3:326: εὕρομεν. ἀλλ᾽ οἵγ᾽ ἄνδρες ἀπήλασαν, ἐξαποβάντες
οἵγ᾽: 4:767: ὄφρ᾽ οἵγ᾽ Ἀλκινόου Φαιηκίδα νῆσον ἵκωνται.’
οἵγ᾽: 4:1499: μυρόμενοι: τὰ δὲ μῆλα μετὰ σφέας οἵγ᾽ ἐκόμισσαν.
οἵγε: 1:737: κεῖτο πέλας, τῆς οἵγε νέον βάλλοντο δομαίους
οἵγε: 2:1005: φυταλιὴ καρποῖο μελίφρονος: οὐδὲ μὲν οἵγε
οἵγε: 2:1083: χρίμψαντες σακέεσσιν ἐπέκτυπον, αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ οἵγε
οἵγε: 2:1286: νισσομένων, ἔνθ᾽ οἵγε διὰ κνέφας ηὐλίζοντο.
οἵγε: 3:248: ἄμφω, Χαλκιόπη Μήδειά τε. τὴν μὲν ἄρ᾽ οἵγε
οἵγε: 4:634: ἤπειρον πέπτανται ἀθέσφατον: ἔνθα κεν οἵγε
οἵγε: 4:679: συγκρίνας: τὼς οἵγε φυὴν ἀίδηλοι ἕποντο.
οἵγε: 4:1634: Κάρπαθος: ἔνθεν δ᾽ οἵγε περαιώσεσθαι ἔμελλον
οἵγε: 4:1688: ἥρωες: μετὰ δ᾽ οἵγε νέον φαέθουσαν ἐς ἠῶ
οἰγομένας: 2:562: οἰγομένας ἀγκῶνα περιγνάμψαντες ἴδοντο.
οἴγοντο: 2:576: Τῖφυς ἐρεσσέμεναι κρατερῶς. οἴγοντο γὰρ αὖτις
οἵδ᾽: 2:210: οἵδ᾽ ὑμεῖς, οὓς δή κρυερῇ βασιλῆος ἐφετμῇ
οἶδ᾽: 2:779: οἶδ᾽ ἐσιδών, ὅτε δεῦρο δι᾽ Ἀσίδος ἠπείροιο
οἵδ᾽: 3:315: εἴπατ᾽ ἀριφραδέως, ἠδ᾽ οἵτινες οἵδ᾽ ἐφέπονται
οἶδα: 3:33: οὐδέ τινα χρειὼ θελκτήριον οἶδα πόθοιο.
οἰδαίνεσκον: 3:383: νειόθεν οἰδαίνεσκον: ἐέλδετο δ᾽ ἔνδοθι θυμὸς
οἰδάνει: 1:478: οἰδάνει ἐν στήθεσσι, θεοὺς δ᾽ ἀνέηκεν ἀτίζειν;
οἵδε: 1:733: ἀκτῖνος, τὴν οἵδε σιδηρείῃς ἐλάασκον
οἵδε: 2:175: τῶ καὶ Τίφυος οἵδε δαημοσύνῃσι νέοντο,
οἵδε: 2:888: ‘Αἰακίδη, πῇ δ᾽ οἵδε κυβερνητῆρες ἔασιν;
οἶδε: 3:932: οἶδε νόῳ φράσσασθαι, ὁθούνεκεν οὔτε τι λαρὸν
οἶδεν: 2:212: ὑμεῖς ἀτρεκέως. ἔτι μοι νόος οἶδεν ἕκαστα
οἶδμα: 1:1014: λυσάμενοι προτέρωσε διὲξ ἁλὸς οἶδμα νέοντο.
οἶδμα: 3:388: οὐδὲ μὲν ἱέμενοι. τίς δ᾽ ἂν τόσον οἶδμα περῆσαι
οἶδμα: 4:457: καρπαλίμως ᾗ νηὶ διὲξ ἁλὸς οἶδμα περήσας,
οἶδμα: 4:657: καρπαλίμως δ᾽ ἐνθένδε διὲξ ἁλὸς οἶδμα νέοντο
οἶδμα: 4:945: ἠρήρειν, τὸ δὲ πολλὸν ὑπείρεχεν ἄγριον οἶδμα.
οἶδμα: 4:1577: δεξιτερῆς, λίμνηθεν ὅτ᾽ εἰς ἁλὸς οἶδμα βάλητε,
οἶδμα: 4:1763: κεῖθεν δ᾽ ἀπτερέως διὰ μυρίον οἶδμα λιπόντες
οἴδματι: 1:588: κεῖαν, ὀρινομένης ἁλὸς οἴδματι: διπλόα δ᾽ ἀκταῖς
οἴδματι: 4:232: ἢ πλωτῆς εὑρόντες ἔτ᾽ εἰν ἁλὸς οἴδματι νῆα,
οἴδματος: 1:183: οἴδματος, οὐδὲ θοοὺς βάπτεν πόδας, ἀλλ᾽ ὅσον ἄκροις
οἴδματος: 1:1167: δὴ τότ᾽ ἀνοχλίζων τετρηχότος οἴδματος ὁλκοὺς
οἴδματος: 4:913: νῆχε δὲ πορφυρέοιο δι᾽ οἴδματος, ὄφρ᾽ ἐπιβαίη,
οἰέανος: 3:646: νήλιπος, οἰέανος: καὶ δὴ λελίητο νέεσθαι
ὀίεσθ᾽: 2:342: εἰ καί με τρὶς τόσσον ὀίεσθ᾽ Οὐρανίδῃσιν,
ὀίετο: 3:623: κουριδίην παράκοιτιν: ὀίετο δ᾽ ἀμφὶ βόεσσιν
ὀιζύει: 4:1372: νωλεμὲς ἀργαλέοισιν ὀιζύει καμάτοισιν.
ὀιζύι: 4:192: ναυτιλίην ἔτλημεν ὀιζύι μοχθίζοντες,
ὀιζύν: 3:958: ἀντέλλει, μήλοισι δ᾽ ἐν ἄσπετον ἧκεν ὀιζύν:
ὀιζὺν: 4:1385: ἤμαθ᾽ ὁμοῦ νύκτας τε. δύην γε μὲν ἢ καὶ ὀιζὺν
ὀιζυροὺς: 4:1628: αὔλιος, ὅς τ᾽ ἀνέπαυσεν ὀιζυροὺς ἀροτῆρας,
ὀιζύων: 4:1322: ἀλλ᾽ ἄνα: μηδ᾽ ἔτι τοῖον ὀιζύων ἀκάχησο:
οἴη: 1:620: οἴη δ᾽ ἐκ πασέων γεραροῦ περιφείσατο πατρὸς
οἴη: 2:977: πεμπάζοι: μία δ᾽ οἴη ἐτήτυμος ἔπλετο πηγή.
οἵη: 2:1079: οἵη δὲ κλαγγὴ δῄου πέλει ἐξ ὁμάδοιο
οἵη: 3:875: οἵη δὲ λιαροῖσιν ἐφ᾽ ὕδασι Παρθενίοιο,
οἵη: 4:35: οἵη δ᾽ ἀφνειοῖο διειλυσθεῖσα δόμοιο
οἴη: 4:58: οὐδ᾽ οἴη καλῷ περιδαίομαι Ἐνδυμίωνι:
οἴη: 4:362: νοσφισάμην, τά μοι ἦεν ὑπέρτατα: τηλόθι δ᾽ οἴη
οἵῃ: 4:700: ῥέζε θυηπολίην, οἵῃ τ᾽ ἀπολυμαίνονται
οἵη: 4:1063: μνωομένης, οἵη μιν ἐπὶ σμυγερὴ λάβεν αἶσα:
οἰήια: 1:401: Τῖφυν ἐυστείρης οἰήια νηὸς ἔρυσθαι.
οἰήκεσσι: 4:1272: φαίνοι ἑήν: πάρα γάρ οἱ ἐπ᾽ οἰήκεσσι θαάσσειν
οἵην: 3:857: τῆς οἵην τ᾽ ἐν ὄρεσσι κελαινὴν ἰκμάδα φηγοῦ
οἵην: 4:1189: ἀγλαΐην, οἵην τε νεόζυγες ἐντύνονται:
οἴκαδ᾽: 2:186: θέσφατα πευθόμενοι περιναιέται οἴκαδ᾽ ἄγειρον.
οἴκαδ᾽: 2:444: γηθήσειν, ὅσον εἴπερ ὑπότροπος οἴκαδ᾽ ἱκοίμην.’
οἴκαδ᾽: 3:899: καὶ δέ κε σὺν πολέεσσιν ὀνείασιν οἴκαδ᾽ ἵκοισθε
οἴκαδ᾽: 3:1068: ‘μνώεο δ᾽, ἢν ἄρα δή ποθ᾽ ὑπότροπος οἴκαδ᾽ ἵκηαι,
οἴκαδ᾽: 3:1124: οὕνεκα τῶν μὲν παῖδες ὑπότροποι οἴκαδ᾽ ἵκοντο
οἴκαδ᾽: 4:194: τὴν μὲν ἐγὼν ἐθέλουσαν ἀνάξομαι οἴκαδ᾽ ἄκοιτιν
οἴκαδ᾽: 4:400: οἷά τε ληισθεῖσαν, ὑπότροπον οἴκαδ᾽ ἄγοιντο.
οἴκαδε: 1:1031: οἴκαδε νυμφιδίους θαλάμους καὶ λέκτρον ἱκέσθαι.
οἴκαδε: 1:1293: αἴ κε θεοὶ δώωσιν ὑπότροπον οἴκαδε νόστον.
οἴκαδε: 3:468: οἴκαδε νοστήσειε φυγὼν μόρον: εἰ δέ μιν αἶσα
οἰκία: 2:381: δουρατέοις πύργοισιν ἐν οἰκία τεκτήναντες
οἰκία: 2:1086: ἐκ νεφέων ἀνά τ᾽ ἄστυ καὶ οἰκία, τοὶ δ᾽ ὑπὸ τοῖσιν
οἰκία: 4:539: δήμῳ Φαιήκων. ὁ γὰρ οἰκία Ναυσιθόοιο
οἶκον: 2:178: ἔνθα δ᾽ ἐπάκτιον οἶκον Ἀγηνορίδης ἔχε Φινεύς,
οἶκόνδε: 3:1138: ἂψ οἶκόνδε νέεσθαι ἑὴν μετὰ μητέρα κούρην.
οἰκτείραντας: 2:1132: ἀνέρας οἰκτείραντας ὁμήλικας ἐν κακότητι.
οἰκτείρασα: 4:915: ἀλλά μιν οἰκτείρασα θεὰ Ἔρυκος μεδέουσα
οἰκτείρων: 3:328: ἡμέας οἰκτείρων Ζηνὸς νόος, ἠέ τις αἶσα,
οἰκτίστοις: 2:784: οἰκτίστοις ἐλέγοισιν ὀδύρεται ἐξέτι κείνου,
οἰκτίστῳ: 4:1294: καὶ φάος, οἰκτίστῳ θανάτῳ ἔπι. νόσφι δὲ κοῦραι
Ὀιλεύς: 1:74: Ἴρου δ᾽ Εὐρυτίων. σὺν καὶ τρίτος ἦεν Ὀιλεύς,
Ὀιλῆος: 2:1039: δίου Ὀιλῆος: μεθέηκε δὲ χερσὶν ἐρετμὸν
οἴμῃ: 4:150: οἴμῃ θελγόμενος δολιχὴν ἀνελύετ᾽ ἄκανθαν
οἶμον: 2:1129: ᾗ ἔνι πείρομεν οἶμον ἐπὶ χρέος ἐμβεβαῶτες.
οἶμον: 4:296: στέλλεσθαι τήνδ᾽ οἶμον. ἐπιπρὸ γὰρ ὁλκὸς ἐτύχθη
οἶμον: 4:642: τὴν οἶμον, τῇπέρ τε καὶ ἔπλετο νόστος ἰοῦσιν.
οἶμον: 4:836: ἀλλ᾽ ὥρη δολιχήν τε καὶ ἄσπετον οἶμον ὁδεύειν,
οἶμον: 4:1539: ὡς δὲ δράκων σκολιὴν εἱλιγμένος ἔρχεται οἶμον,
οἶμος: 4:1508: οὐδ᾽ ὁπόσον πήχυιον ἐς Ἄιδα γίγνεται οἶμος,
οἴμους: 4:43: γυμνοῖσιν δὲ πόδεσσιν ἀνὰ στεινὰς θέεν οἴμους,
οἰμωγῇ: 2:1260: οἰμωγῇ, μέσφ᾽ αὖτις ἀπ᾽ οὔρεος ἀίσσοντα
ὄιν: 3:1198: ἠμάτιος: θῆλυν μὲν ὄιν, γάλα τ᾽ ἔκτοθι ποίμνης
Οἰνεΐδης: 1:190: Οἰνεΐδης δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἀφορμηθεὶς Καλυδῶνος
Οἰνεΐδης: 1:1046: Οἰνεΐδης δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἕλεν θρασὺν Ἰτυμονῆα
Οἰνεΐδης: 3:518: σὺν δὲ καὶ Οἰνεΐδης ἐναρίθμιος αἰζηοῖσιν
Οἰνεὺς: 1:193: μητέρος: ἀλλά ἑ θῆσσα γυνὴ τέκε: τὸν μὲν ἄρ᾽ Οἰνεὺς
Οἰνῆος: 1:192: Λαοκόων Οἰνῆος ἀδελφεός, οὐ μὲν ἰῆς γε
Οἰνοίη: 1:626: νηιὰς Οἰνοίη νύμφη τέκεν εὐνηθεῖσα.
Οἰνοίην: 1:623: αἴ κε φύγῃ. καὶ τὸν μὲν ἐς Οἰνοίην ἐρύσαντο
Οἰνόμαος: 1:756: σὺν τῷ δ᾽ Οἰνόμαος προτενὲς δόρυ χειρὶ μεμαρπὼς
οἶνον: 1:1185: οἱ δ᾽ οἶνον κρητῆρσι κέρων, πονέοντο τε δαῖτα,
οἴνου: 2:1274: οἴνου ἀκηρασίοιο μελισταγέας χέε λοιβὰς
οἴνου: 4:1185: ἄλλοι δ᾽ ἀμφιφορῆας ἐπισχεδὸν ἵστασαν οἴνου
οἰνοχόων: 1:457: οἰνοχόων: μετέπειτα δ᾽ ἀμοιβαδὶς ἀλλήλοισιν
οἴνῳ: 1:458: μυθεῦνθ᾽, οἷά τε πολλὰ νέοι παρὰ δαιτὶ καὶ οἴνῳ
οἴνῳ: 1:473: πῖνε χαλίκρητον λαρὸν μέθυ: δεύετο δ᾽ οἴνῳ
οἴνῳ: 3:224: ἡ δ᾽ οἴνῳ, τριτάτη δὲ θυώδεϊ νᾶεν ἀλοιφῇ:
οἴνῳ: 4:432: ἀκροχάλιξ οἴνῳ καὶ νέκταρι, καλὰ μεμαρπὼς
οἷό: 1:1325: ὃν πόσιν, οἷό περ οὕνεκ᾽ ἀποπλαγχθέντες ἔλειφθεν.’
οἷό: 3:356: τόνδε μέν, οἷό περ οὕνεκ᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος ὧλλοι ἄγερθεν,
οἰόθεν: 1:270: οἰόθεν ἀσπασίως πολιὴν τροφὸν ἀμφιπεσοῦσα
οἰόθεν: 2:28: τῶν μὲν ἔτ᾽ οὐκ ἀλέγει, ἐπὶ δ᾽ ὄσσεται οἰόθεν οἶον
οἰόθεν: 3:1168: δεῖξέ τε φάρμακον αἰνόν: ὁ δ᾽ οἰόθεν οἶος ἑταίρων
οἰόθεν: 4:418: οἰόθεν οἶον ἐμοῖσι συναρθμῆσαι ἐπέεσσιν,
οἰόθεν: 4:1196: οἰόθεν οἶαι ἄειδον ἑλισσόμεναι περὶ κύκλον,
οἰόθι: 2:711: αἰὲν ἀδήλητοι: τὼς γὰρ θέμις. οἰόθι δ᾽ αὐτὴ
οἰόθι: 3:944: τῷδ᾽ αὐτῷ ἐνὶ χώρῳ ἀπεσσόμεθ᾽: οἰόθι δ᾽ αὐτὸς
οἰόθι: 4:459: οἰόθι δ᾽ ἀντικρὺ μετιὼν πειρήσατο μύθοις
οἰόθι: 4:1044: ἄλλην, οἰόθι δὲ προτιβάλλομαι ὑμέας αὐτους.
οἰόθι: 4:1268: νῦν δ᾽ ἡ μὲν πέλαγόσδε μετέσσυται, οἰόθι δ᾽ ἅλμη
οἰόθι: 4:1399: μήλειον βέβλητο ποτὶ στύπος: οἰόθι δ᾽ ἄκρῃ
οἷοί: 3:975: οὔ τοι ἐγών, οἷοί τε δυσαυχέες ἄλλοι ἔασιν
οἶοι: 4:263: πευθομένοις: οἶοι δ᾽ ἔσαν Ἀρκάδες Ἀπιδανῆες,
οἵοισί: 3:454: αὐτός θ᾽ οἷος ἔην, οἵοισί τε φάρεσιν ἕστο,
οἴοισιν: 1:399: τοῖς μέσσην οἴοισιν ἀπὸ κληῖδα λίποντο
οἴοισιν: 3:379: ἀμφοτέρας, οἴοισιν ἐπιπροέηκα πόδεσσιν,
ὀίομαι: 1:690: κῆρες, ἐπερχόμενόν που ὀίομαι εἰς ἔτος ἤδη
ὀίομαι: 2:647: Πληγάδας ἐξέπλωμεν, ὀίομαι οὐκ ἔτ᾽ ὀπίσσω
ὀίομαι: 3:479: τὴν εἴ κεν πεπίθοιμεν, ὀίομαι, οὐκέτι τάρβος
ὀίομαι: 3:1078: ‘καὶ λίην οὐ νύκτας ὀίομαι, οὐδέ ποτ᾽ ἦμαρ
ὀίομαι: 4:197: σώετε. δὴ γάρ που, μάλ᾽ ὀίομαι, εἶσιν ἐρύξων
ὀίομαι: 4:1652: ‘κέκλυτέ μευ. μούνη γὰρ ὀίομαι ὔμμι δαμάσσειν
ὀιόμενόν: 1:1037: ὧς τὸν ὀιόμενόν που ἀδευκέος ἔκτοθεν ἄτης
οἶον: 1:282: τέκνον ἐμόν: τὸ γὰρ οἶον ἔην ἔτι λοιπὸν ἐέλδωρ
οἷον: 1:489: οἷον Ἀλωιάδῃσι πατὴρ τεὸς ἐγγυάλιξεν.
οἶον: 1:617: οὐκ οἶον σὺν τῇσιν ἑοὺς ἔρραισαν ἀκοίτας
οἷον: 1:834: Ἴσκεν, ἀμαλδύνουσα φόνου τέλος, οἷον ἐτύχθη
οἷον: 1:1192: ἀλλ᾽ οἷον ταναῆς ἔρνος πέλει αἰγείροιο:
οἶον: 2:15: τῶ καί μοι τὸν ἄριστον ἀποκριδὸν οἶον ὁμίλου
οἶον: 2:28: τῶν μὲν ἔτ᾽ οὐκ ἀλέγει, ἐπὶ δ᾽ ὄσσεται οἰόθεν οἶον
οἷόν: 2:306: ἁρπαλέως, οἷόν τ᾽ ἐν ὀνείρασι θυμὸν ἰαίνων.
οἶον: 2:465: πέμφ᾽ ὁ γέρων: οἶον δὲ Παραίβιον αὐτόθι μίμνειν
οἶον: 2:636: οἶον ἑῆς ψυχῆς ἀλέγων ὕπερ: αὐτὰρ ἔγωγε
οἷον: 2:664: οἷον δὲ πλαδόωσαν ἐπισχίζοντες ἄρουραν
οἷον: 2:1140: ναίετε, καὶ χρέος οἷον ὑπεὶρ ἅλα νεῖσθαι ἀνώγει,
οἶον: 3:115: οὐκ οἶον, μετα καὶ Γανυμήδεα, τόν ῥά ποτε Ζεὺς
οἷον: 3:262: δειλὴ ἐγώ, οἷον πόθον Ἑλλάδος ἔκποθεν ἄτης
οἷόν: 3:276: τετρηχώς, οἷόν τε νέαις ἐπὶ φορβάσιν οἶστρος
οἷόν: 3:636: ‘δειλὴ ἐγών, οἷόν με βαρεῖς ἐφόβησαν ὄνειροι.
οἶον: 3:781: ἦ μιν ἄνευθ᾽ ἑτάρων προσπτύξομαι οἶον ἰδοῦσα;
οἷον: 3:921: οἷον Ἰήσονα θῆκε Διὸς δάμαρ ἤματι κείνῳ
οἶον: 3:974: ‘τίπτε με, παρθενική, τόσον ἅζεαι, οἶον ἐόντα;
οἷόν: 3:1019: τηκομένη, οἷόν τε περὶ ῥοδέῃσιν ἐέρση
οἷον: 3:1105: Αἰήτης δ᾽ οὐ τοῖος ἐν ἀνδράσιν, οἷον ἔειπας
οἶον: 3:1108: ἀλλ᾽ οἶον τύνη μὲν ἐμεῦ, ὅτ᾽ Ἰωλκὸν ἵκηαι,
οἷον: 3:1161: οἷον ἑῇ κακὸν ἔργον ἐπιξυνώσατο βουλῇ.
οἷόν: 3:1228: λαμπομένην οἷόν τε περίτροχον ἔπλετο φέγγος
οἷον: 4:152: οἷον ὅτε βληχροῖσι κυλινδόμενον πελάγεσσιν
οἶον: 4:418: οἰόθεν οἶον ἐμοῖσι συναρθμῆσαι ἐπέεσσιν,
οἷον: 4:475: ὀξὺ δὲ πανδαμάτωρ λοξῷ ἴδεν οἷον ἔρεξαν
οἷον: 4:556: Ζῆνα, θεῶν βασιλῆα, χόλος λάβεν, οἷον ἔρεξαν.
οἷον: 4:624: οἷον ἐλαιηραὶ στάγες ὕδασιν ἐμφορέοντο.
οἶον: 4:650: ἔμπεδον: οὐδ᾽ οἶον κείνης ἐπίκουροι ἕποντο
οἷόν: 4:727: οἷόν τέ χρυσέην ἀντώπιον ἵεσαν αἴγλην.
οἷόν: 4:997: τῷ ἴκελοι, οἷόν τε μεσαιτάτῃ ἐμβεβαῶτες
οἷον: 4:1060: οἷον ὅτε κλωστῆρα γυνὴ ταλαεργὸς ἑλίσσει
οἶον: 4:1075: Αἰήτην, ἀλλ᾽ οἶον ἀκούομεν: ἥδε δὲ κούρη
οἷον: 4:1255: αὖθι μένειν τυτθόν περ ἐπὶ χρόνον; οἷον ἐρήμη
οἷον: 4:1278: οἷον δ᾽ ἀψύχοισιν ἐοικότες εἰδώλοισιν
οἶον: 4:1314: δαίμονας αἰδεσθείς: αὐτὸν δέ μιν ἀμφαδὸν οἶον
οἷον: 4:1387: ἔμπεδον ἀθανάτων ἔσαν αἵματος, οἷον ὑπέσταν
οἷον: 4:1497: ὡς μάθον οἷον ἔρεξε. νέκυν δ᾽ ἀνάειραν ὀπίσσω
οἷον: 4:1588: εἰσβαίνειν: μετὰ δ᾽ οὔτις ἐσέδρακεν, οἷον ἄφαντος
οἰοπέδιλον: 1:7: δημόθεν οἰοπέδιλον, ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι δαμῆναι.
οἰοπόλοι: 4:1320: οἰοπόλοι δ᾽ εἰμὲν χθόνιαι θεαὶ αὐδήεσσαι,
οἰοπόλοι: 4:1411: εἴτε καταχθονίαις, εἴτ᾽ οἰοπόλοι καλέεσθε
οἶος: 1:60: Κενταύροισιν ὀλέσθαι, ὅτε σφέας οἶος ἀπ᾽ ἄλλων
οἷος: 1:307: οἷος δ᾽ ἐκ νηοῖο θυώδεος εἶσιν Ἀπόλλων
οἶος: 1:1240: τοῦ δ᾽ ἥρως ἰάχοντος ἐπέκλυεν οἶος ἑταίρων
οἶος: 2:478: ἀμπλακίης. ὁ γὰρ οἶος ἐν οὔρεσι δένδρεα τέμνων
οἶος: 2:824: ἠείδει: οἶος δὲ κατὰ πλατὺ βόσκετο τῖφος.
οἷος: 2:921: τοῖος ἐών, οἷος πόλεμόνδ᾽ ἴεν: ἀμφὶ δὲ καλὴ
οἶος: 3:175: ἴστω καὶ νόστου τόνδε στόλον οἶος ἀπούρας.
οἶος: 3:441: οἶος, ἐπεὶ μεσσηγὺς ἔτ᾽ αὐτόθι νεῦσε λιπέσθαι
οἷος: 3:454: αὐτός θ᾽ οἷος ἔην, οἵοισί τε φάρεσιν ἕστο,
οἶος: 3:1030: οἶος ἄνευθ᾽ ἄλλων ἐνὶ φάρεσι κυανέοισιν
οἶος: 3:1168: δεῖξέ τε φάρμακον αἰνόν: ὁ δ᾽ οἰόθεν οἶος ἑταίρων
οἶος: 3:1233: τῆλε παρέξ, ὅ κεν οἶος ἐναντίβιον πολέμιξεν.
οἷος: 3:1239: οἷος δ᾽ Ἴσθμιον εἶσι Ποσειδάων ἐς ἀγῶνα
οἷος: 3:1376: οἷος δ᾽ οὐρανόθεν πυρόεις ἀναπάλλεται ἀστὴρ
οἶος: 4:286: εἷς οἶος: πηγαὶ γὰρ ὑπὲρ πνοιῆς βορέαο
οἷος: 4:449: οἷος Μηδείῃ στυγερὴν φρεσὶν ἔμβαλες ἄτην.
οἶος: 4:910: ἀλλὰ καὶ ὧς Τελέοντος ἐὺς πάις, οἶος ἑταίρων
οἷός: 4:1601: τοῖος ἐών, οἷός περ ἐτήτυμος ἦεν ἰδέσθαι.
οἵου: 2:776: ‘ὦ φίλοι, οἵου φωτὸς ἀποπλαγχθέντες ἀρωγῆς
οἷς: 1:482: υἷας Ἀλωιάδας, οἷς οὐδ᾽ ὅσον ἰσοφαρίζεις
οἷς: 1:630: οἷς αἰεὶ τὸ πάροιθεν ὁμίλεον. ἀλλὰ γὰρ ἔμπης
οἷς: 1:1187: αὐτὰρ ὁ δαίνυσθαι ἑτάροις οἷς εὖ ἐπιτείλας
οἷς: 2:149: ἤλυθεν ἐξερέων, αὐτοῖς ἄφαρ οἷς ἀγόρευεν
ὄις: 2:493: ἤλυθ᾽ ἄγων ποίμνηθεν ὄις. ἀνὰ δ᾽ ἵστατ᾽ Ἰήσων,
οἷς: 4:280: κύρβιας, οἷς ἔνι πᾶσαι ὁδοὶ καὶ πείρατ᾽ ἔασιν
οἷς: 4:423: οἷς μέτα καὶ πέπλον δόσαν ἱερὸν Ὑψιπυλείης
οἴσεαι: 3:1060: οἴσεαι ἐξ Αἴης τηλοῦ ποθί: νίσσεο δ᾽ ἔμπης,
οἶσθα: 4:782: οἶσθα μέν, ὅσσον ἐμῇσιν ἐνὶ φρεσὶ τίεται ἥρως
οἷσι: 1:355: δμῶες ἐμοὶ σταθμῶν σημάντορες, οἷσι μέμηλεν
οἷσί: 1:479: ἄλλοι μῦθοι ἔασι παρήγοροι, οἷσί περ ἀνὴρ
οἷσι: 3:27: κούρην Αἰήτεω πολυφάρμακον οἷσι βέλεσσιν
οἷσι: 3:450: καρπαλίμως θάλαμόνδε σὺν υἱάσιν οἷσι βεβήκει.
οἷσι: 3:590: ἔσσεσθαι δηναιὸν ἀπήμονας, οἷσι μέμηλεν
οἷσι: 4:665: οἷσι πάρος ξείνους θέλγ᾽ ἀνέρας, ὅστις ἵκοιτο:
οἷσιν: 3:752: δειδυῖαν ταύρων κρατερὸν μένος, οἷσιν ἔμελλεν
οἷσιν: 4:8: οἷσιν ἐνὶ μεγάροις, στυγερῷ ἐπὶ θυμὸν ἀέθλῳ
οἷσιν: 4:305: ἄλλοι δ᾽ αὖ ποταμὸν μετεκίαθον, οἷσιν ἄνασσεν
οἷσιν: 4:1014: ἀνθρώπων γενεῆς μία φέρβεαι, οἷσιν ἐς ἄτην
οἷσιν: 4:1069: οἷσιν ἐνὶ λεχέεσσι διὰ κνέφας: οἷα δ᾽ ἀκοίτην
οἴσομαι: 3:738: οἴσομαι εἰς Ἑκάτης θελκτήρια φάρμακα ταύρων.’
οἴσομεν: 4:1375: οἴσομεν, ᾗ προτέρωσε ταχὺς πόδας ἤλασεν ἵππος.
ὀισσάμενος: 2:1137: μαντοσύνας Φινῆος ὀισσάμενος τελέεσθαι:
ὀισσάμενος: 3:925: Ἀμπυκίδης, ἤδη που ὀισσάμενος τὰ ἕκαστα.
ὀίσσατο: 3:456: ἤιεν: οὐδέ τιν᾽ ἄλλον ὀίσσατο πορφύρουσα
ὀίσσατο: 3:1188: προφρονέως, ἐπεὶ οὔ μιν ὀίσσατο πείρατ᾽ ἀέθλου
ὀίσσατο: 4:14: αὐτίκα γὰρ νημερτὲς ὀίσσατο, μή μιν ἀρωγὴν
ὀιστεύσας: 3:28: θέλξαι ὀιστεύσας ἐπ᾽ Ἰήσονι. τὸν δ᾽ ἂν ὀίω
ὀιστεύσας: 3:143: θέλξον ὀιστεύσας ἐπ᾽ Ἰήσονι: μηδέ τις ἔστω
ὀιστεύων: 1:759: ἐν καὶ Ἀπόλλων Φοῖβος ὀιστεύων ἐτέτυκτο,
ὀιστοδόκην: 1:1194: ῥίμφα δ᾽ ὀιστοδόκην μὲν ἐπὶ χθονὶ θῆκε φαρέτρην
ὀιστοῖς: 1:483: ἠνορέην: ἔμπης δὲ θοοῖς ἐδάμησαν ὀιστοῖς
ὀιστοῖς: 1:1000: γηγενέων ἥρωες ἀρήιοι, ἠμὲν ὀιστοῖς
ὀιστοὺς: 3:96: αὐτοῖσιν τόξοισι δυσηχέας ἆξαι ὀιστοὺς
οἶστρος: 3:276: τετρηχώς, οἷόν τε νέαις ἐπὶ φορβάσιν οἶστρος
οἴστρῳ: 1:1269: ἵησιν μύκημα, κακῷ βεβολημένος οἴστρῳ:
ὀιστῷ: 2:602: ἡ δ᾽ ἰκέλη πτερόεντι μετήορος ἔσσυτ᾽ ὀιστῷ.
ὀιστῶν: 4:849: τοὺς δ᾽ εὗρεν παρὰ νηὶ σόλῳ ῥιπῇσί τ᾽ ὀιστῶν
ὀιστῶν: 4:1402: ὕδρης Λερναίης χόλον αἵματι πικρὸν ὀιστῶν
οἴσω: 3:392: θεσπεσιην οἴσω κληηδόνα: καὶ δέ τοι ἤδη
οἵτινες: 1:963: ἔκλυον, οἵτινες εἶεν, ἐυξείνως ἀρέσαντο,
οἵτινές: 2:1125: ‘Ἀντόμεθα πρὸς Ζηνὸς Ἐποψίου, οἵτινές ἐστε
οἵτινες: 3:315: εἴπατ᾽ ἀριφραδέως, ἠδ᾽ οἵτινες οἵδ᾽ ἐφέπονται
οἵτινές: 3:355: ἴδμεναι, οἵτινές εἰσιν, ἕκαστά γε μυθησαίμην.
οἶτον: 2:172: φεύξεσθαι κακὸν οἶτον, ἐπεὶ μάλα μεσσόθι νηὸς
οἶτον: 2:326: πείρετε: μηδ᾽ αὔτως αὐτάγρετον οἶτον ὄλησθε
οἶτον: 2:484: τῷ δ᾽ ἄρα νηκερδῆ νύμφη πόρεν οἶτον ὀπίσσω
οἶτον: 2:883: οἱ μὲν γάρ ποθι τοῦτον, ὃν ἔλλαχον, οἶτον ὄλοντο:
οἶτον: 3:64: ὄφρα μὴ ἐγγελάσῃ Πελίης κακὸν οἶτον ἀλύξας,
οἶτον: 3:527: λώιον, ἢ κακὸν οἶτον ἀφειδήσαντας ἑλέσθαι.
οἶτον: 4:697: Κίρκη φύξιον οἶτον ἀλιτροσύνας τε φόνοιο.
οἶτος: 2:895: ἀκλειῶς κακὸς οἶτος, ἐτώσια γηράσκοντας.’
οἴτῳ: 4:1092: πῆξε θυγατρὸς ἑῆς: στονόεντι δὲ κάρφεται οἴτῳ
Οἰχαλίης: 1:87: Οἰχαλίης ἐπίουροι, ἀπηνέος Εὐρύτου υἷες,
οἴχετ᾽: 4:1433: οἴχετ᾽ ἀειράμενος: στυγερὸν δ᾽ ἄχος ἄμμι λέλειπται.
οἴχοιτ᾽: 4:385: οἴχοιτ᾽ εἰς ἔρεβος μεταμώνιον. ἐκ δέ σε πάτρης
οἰχομένοισι: 2:842: ἣ θέμις οἰχομένοισι, ταφήια λαιμοτόμησαν.
οἰχομένους: 3:204: ἀνέρας οἰχομένους πυρὶ καιέμεν: οὐδ᾽ ἐνὶ γαίῃ
ὀίω: 1:196: ἡρώων. τοῦ δ᾽ οὔτιν᾽ ὑπέρτερον ἄλλον ὀίω,
οἴω: 1:829: πατρὸς ἐμεῖο Θόαντος ἔχοις γέρας: οὐδέ τί σ᾽ οἴω
ὀίω: 2:443: εἰ δὲ καὶ ὀφθαλμοῖσι φόως πόροι ἦ τ᾽ ἂν ὀίω
ὀίω: 2:1168: νῦν δ᾽ ἕσσασθε πάροιθεν: ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι δ᾽ ὀίω
οἴω: 2:1224: ἀλλὰ καὶ ἡμέας οἴω ἐπισταμένους πολέμοιο
ὀίω: 3:28: θέλξαι ὀιστεύσας ἐπ᾽ Ἰήσονι. τὸν δ᾽ ἂν ὀίω
ὀίω: 3:88: ῥηιδίως μιν ἑλόντα δέρος χρύσειον ὀίω
οἴω: 3:523: ‘ὦ φίλοι, ἤτοι μὲν τόδε λοίσθιον. ἀλλά τιν᾽ οἴω
ὀίω: 4:816: ναὶ μὲν ἐφημοσύνῃσιν ἐμαῖς Ἥφαιστον ὀίω
οἴῳ: 4:853: οἴῳ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἐείσατο, φώνησέν τε:
οἰῶν: 1:1090: τὸν δ᾽ ὅγε κεκλιμένον μαλακοῖς ἐνὶ κώεσιν οἰῶν.
ὀίων: 2:467: σφωιτέρων ὀίων ὅτις ἔξοχος, εἰς ἓ κομίσσαι
οἰωνοῖο: 2:344: μὴ τλῆτ᾽ οἰωνοῖο πάρεξ ἔτι νηὶ περῆσαι.
οἰωνοῖο: 2:1256: οὐ γὰρ᾽ ὅγ᾽ αἰθερίοιο φυὴν ἔχεν οἰωνοῖο,
οἰωνοῖο: 3:938: ὀμφὴν οἰωνοῖο θεήλατον, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
οἰωνοῖσι: 1:1011: ἄμφω ἅμ᾽ οἰωνοῖσι καὶ ἰχθύσι κύρμα γενέσθαι.
οἰωνοῖσιν: 1:140: Ἄργος, ἐπεὶ δεδαὼς τὸν ἑὸν μόρον οἰωνοῖσιν
οἰωνοῖσιν: 1:445: ὧδε κακοῖς δεδαὼς ἔτι καὶ πάρος οἰωνοῖσιν
οἰωνοῖσιν: 4:896: ἄμμιγα μελπόμεναι: τότε δ᾽ ἄλλο μὲν οἰωνοῖσιν,
οἰωνὸν: 2:1046: ἧκε δ᾽ ἐπ᾽ οἰωνὸν ταχινὸν βέλοσ--αὐτὰρ ἔπειτα
οἰωνὸν: 3:552: τόνδε κατ᾽ οἰωνὸν προτιόσσεται, ὧς δὲ πέλοιτο.
οἰωνὸς: 4:600: οἰωνὸς δύναται βαλέειν ὕπερ: ἀλλὰ μεσηγὺς
οἰωνούς: 1:145: οἰωνούς τ᾽ ἀλέγειν ἠδ᾽ ἔμπυρα σήματ᾽ ἰδέσθαι.
οἰωνούς: 2:386: οἰωνούς, οἳ δῆθεν ἀπειρέσιοι ἐφέπουσιν
οἰωνούς: 3:917: οἰωνούς, ἐσθλὸς δὲ σὺν εὖ φράσσασθαι ἰοῦσιν.
οἰωνῷ: 2:328: οἰωνῷ δή πρόσθε πελειάδι πειρήσασθαι
οἰωνῶν: 1:66: Λητοΐδης ἐδίδαξε θεοπροπίας οἰωνῶν:
οἰωνῶν: 2:1082: οὐδέ τιν᾽ οἰωνῶν ἔτ᾽ ἐσέδρακον, ἀλλ᾽ ὅτε νήσῳ
οἰωνῶν: 4:239: τόσσον νηίτην στόλον ἔμμεναι, ἀλλ᾽ οἰωνῶν
οἵως: 4:784: οἵως τέ σφ᾽ ἐσάωσα διὰ πλαγκτὰς περόωντας
ὀκλαδὸν: 3:122: χροιῇ θάλλεν ἔρευθος. ὁ δ᾽ ἐγγύθεν ὀκλαδὸν ἧστο
ὀκλάξ: 3:1307: ζεύγλῃ χαλκείῃ, τὸν δ᾽ ἐν χθονὶ κάββαλεν ὀκλάξ,
ὀκριόεντι: 1:1120: εὐκόσμως, καὶ δή μιν ἐπ᾽ ὀκριόεντι κολωνῷ
ὀκριόεντος: 1:1093: Δινδύμου ὀκριόεντος ἐύθρονον ἱλάξασθαι
ὀκριόεσσα: 3:1330: ἤισαν: ὀκριόεσσα δ᾽ ἐρείκετο νειὸς ὀπίσσω,
ὀκρυόεντος: 2:609: οἱ δέ που ὀκρυόεντος ἀνέπνεον ἄρτι φόβοιο
ὀκρυόεντος: 2:739: πηγυλίς, ὀκρυόεντος ἀναπνείουσα μυχοῖο
ὄλβον: 2:1097: Κολχίδα νῆ᾽ ἐπιβάντες, ἵν᾽ ἄσπετον ὄλβον ἄρωνται
ὄλβον: 2:1184: μητρυιῆς, καὶ νόσφιν ἀπειρέσιον πόρεν ὄλβον:
ὄλβον: 4:1138: νάσσατο, καὶ πόρεν ὄλβον ἀθέσφατον ἐνναέτῃσιν.
ὄλβῳ: 1:174: ὄλβῳ κυδιόων: μέγα δ᾽ ἵετο Κολχίδα γαῖαν
ὄλβῳ: 2:237: ὄλβῳ μαντοσύνῃ τε, πατὴρ δέ με γείνατ᾽ Ἀγήνωρ:
ὄλεθροι: 2:224: ἔκποθεν ἀφράστοιο καταΐσσουσαι ὄλεθροι.
ὄλεθρον: 1:488: εἰ καὶ ἐμοὶ τοιόνδε θεοὶ τελέουσιν ὄλεθρον,
ὄλεθρον: 2:1108: οἱ δ᾽ ἄρα μυδαλέοι, στυγερὸν τρομέοντες ὄλεθρον,
ὄλεθρον: 4:507: Κόλχοι δ᾽ ὁππότ᾽ ὄλεθρον ἐπεφράσθησαν ἄνακτος,
ὄλεθρος: 2:580: πάντας: ὑπὲρ κεφαλῆς γὰρ ἀμήχανος ἦεν ὄλεθρος.
ὄλεθρος: 3:483: ξυνὸς ἐπεὶ πάντεσσιν ἐπικρέμαθ᾽ ἧμιν ὄλεθρος.’
ὄλεθρος: 4:1672: εἰ δὴ μὴ νούσοισι τυπῇσί τε μοῦνον ὄλεθρος
ὀλέθρου: 4:830: κεῖσ᾽, ὅθι περ τυτθή γε παραίβασις ἔσσετ᾽ ὀλέθρου.’
ὀλέθρῳ: 4:401: αὐτοὶ δὲ στυγερῷ κεν ὀλοίμεθα πάντες ὀλέθρῳ,
ὀλέθρῳ: 4:450: πῶς γὰρ δὴ μετιόντα κακῷ ἐδάμασσεν ὀλέθρῳ
ὀλέκοιεν: 3:1057: καρχαλέοι κύνες ὥστε περὶ βρώμης, ὀλέκοιεν
ὄλεκον: 4:485: ἥρωες: Κόλχον δ᾽ ὄλεκον στόλον, ἠύτε κίρκοι
ὀλέσθαι: 1:60: Κενταύροισιν ὀλέσθαι, ὅτε σφέας οἶος ἀπ᾽ ἄλλων
ὀλέσθαι: 3:777: φθίσθω ἀεθλεύων, εἴ οἱ κατὰ νειὸν ὀλέσθαι
ὀλέσθαι: 4:1253: βέλτερον ἦν μέγα δή τι μενοινώοντας ὀλέσθαι.
ὀλέσσας: 3:125: καὶ μὴν τούσγε παρᾶσσον ἐπὶ προτέροισιν ὀλέσσας
ὀλέσσῃ: 1:17: ἠὲ καὶ ἀλλοδαποῖσι μετ᾽ ἀνδράσι νόστον ὀλέσσῃ.
ὀλέσσῃ: 3:689: μή σφε πατὴρ ξείνοισι σὺν ἀνδράσιν αὐτίκ᾽ ὀλέσσῃ.
ὅλη: 2:682: σείετο νῆσος ὅλη, κλύζεν δ᾽ ἐπὶ κύματα χέρσῳ.
ὄλησθε: 2:326: πείρετε: μηδ᾽ αὔτως αὐτάγρετον οἶτον ὄλησθε
ὄληται: 2:337: εἰ δέ κεν ἀντικρὺ πταμένη μεσσηγὺς ὄληται,
ὀλίγην: 4:1452: ἀμφ᾽ ὀλίγην μέλιτος γλυκεροῦ λίβα πεπτηυῖαι
ὀλίγης: 4:1710: νῆσος ἰδεῖν, ὀλίγης Ἱππουρίδος ἀντία νήσου,
ὀλίγης: 4:1734: ἐκ δὲ γυνὴ βώλοιο πέλειν ὀλίγης περ ἐούσης
ὀλίγοιο: 3:294: ἄγχι μάλ᾽ ἐγρομένη: τὸ δ᾽ ἀθέσφατον ἐξ ὀλίγοιο
ὀλίγον: 1:813: οὐδὲ πατὴρ ὀλίγον περ ἑῆς ἀλέγιζε θυγατρός,
ὀλίγον: 1:955: κεῖσε καὶ εὐναίης ὀλίγον λίθον ἐκλύσαντες
ὀλίγον: 2:1115: καὶ τοὺς μὲν νῆσόνδε, παρὲξ ὀλίγον θανάτοιο,
ὀλίγους: 1:751: ἑρσήεις, πολέες δ᾽ ὀλίγους βιόωντο νομῆας.
ὀλισθαίνουσα: 1:377: ὥς κεν ὀλισθαίνουσα δι᾽ αὐτάων φορέοιτο.
ὁλκάδι: 4:283: εὐρύς τε προβαθής τε καὶ ὁλκάδι νηὶ περῆσαι:
ὁλκαίη: 4:1612: κήτεος ὁλκαίη μηκύνετο: κόπτε δ᾽ ἀκάνθαις
ὁλκαίοιο: 1:1314: νηίου ὁλκαίοιο, καὶ ἴαχεν ἐσσυμένοισιν:
ὁλκὰς: 1:603: ὅσσον ἐς ἔνδιόν κεν ἐύστολος ὁλκὰς ἀνύσσαι,
ὁλκήιον: 4:1607: ὧς ὅγ᾽ ἐπισχόμενος γλαφυρῆς ὁλκήιον Ἀργοῦς
ὁλκοὶ: 3:1390: ὧς τότε γηγενέων κεῖρε στάχυν: αἵματι δ᾽ ὁλκοὶ
ὁλκοῖσιν: 3:413: οὐ σπόρον ὁλκοῖσιν Δηοῦς ἐνιβᾴλλομαι ἀκτήν,
ὁλκὸν: 3:141: ἀστὴρ ὥς, φλεγέθοντα δι᾽ ἠέρος ὁλκὸν ἵησιν.
ὁλκὸν: 3:1377: ὁλκὸν ὑπαυγάζων, τέρας ἀνδράσιν, οἵ μιν ἴδωντοι
ὁλκὸς: 4:296: στέλλεσθαι τήνδ᾽ οἶμον. ἐπιπρὸ γὰρ ὁλκὸς ἐτύχθη
ὁλκοὺς: 1:1167: δὴ τότ᾽ ἀνοχλίζων τετρηχότος οἴδματος ὁλκοὺς
ὁλκῷ: 1:375: στείρης, ἐν δ᾽ ὁλκῷ ξεστὰς στορέσαντο φάλαγγας:
ὀλοὰς: 2:422: ‘ὦ τέκος, εὖτ᾽ ἂν πρῶτα φύγῃς ὀλοὰς διὰ πέτρας,
ὀλοὴ: 4:1230: καὶ τότ᾽ ἀναρπάγδην ὀλοὴ βορέαο θύελλα
ὀλοὴν: 1:1053: ἠῶθεν δ᾽ ὀλοὴν καὶ ἀμήχανον εἰσενόησαν
ὀλοὴν: 4:1694: νύκτ᾽ ὀλοὴν οὐκ ἄστρα διίσχανεν, οὐκ ἀμαρυγαὶ
ὀλοῇσι: 2:246: ἦ ῥα θεοὺς ὀλοῇσι παρήλιτες ἀφραδίῃσιν
ὀλοῇσι: 4:155: ἀμφοτέρους ὀλοῇσι περιπτύξαι γενύεσσιν.
ὀλοῇσιν: 2:1204: ἀλλ᾽ αἰνῶς ὀλοῇσιν ἀπηνείῃσιν ἄρηρεν
ὀλοίμεθα: 4:401: αὐτοὶ δὲ στυγερῷ κεν ὀλοίμεθα πάντες ὀλέθρῳ,
ὀλόλυξαν: 3:1217: πίσεα δ᾽ ἔτρεμε πάντα κατὰ στίβον: αἱ δ᾽ ὀλόλυξαν
ὄλοντο: 2:883: οἱ μὲν γάρ ποθι τοῦτον, ὃν ἔλλαχον, οἶτον ὄλοντο:
ὀλοοὶ: 3:618: οἷά τ᾽ ἀκηχεμένην, ὀλοοὶ ἐρέθεσκον ὄνειροι.
ὀλοοῖο: 1:498: νείκεος ἐξ ὀλοοῖο διέκριθεν ἀμφὶς ἕκαστα:
ὀλοοῖο: 1:1202: χειμερίη ὀλοοῖο δύσις πέλει Ὠρίωνος,
ὀλοοῖο: 2:38: ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἢ ὀλοοῖο Τυφωέος, ἠὲ καὶ αὐτῆς
ὀλοοῖο: 2:830: ἀθρόοι ἀντιάχησαν. ὀρέξατο δ᾽ αἶψ᾽ ὀλοοῖο
ὀλοοῖο: 2:892: εἰ δὴ μήτ᾽ ὀλοοῖο μετὰ πτόλιν Αἰήταο
ὀλοοῖο: 4:667: χερσὶν ἀφυσσαμένη: λῆξεν δ᾽ ὀλοοῖο φόβοιο.
ὀλοὸν: 2:822: κάπριος ἀργιόδων, ὀλοὸν τέρας, ὅν ῥα καὶ αὐταὶ
ὀλοὸν: 3:384: ἀντιβίην ὀλοὸν φάσθαι ἔπος: ἀλλ᾽ ἀπέρυκεν
ὀλοόν: 3:408: τόν ῥ᾽ αὐτὸς περίειμι χεροῖν ὀλοόν περ ἐόντα.
ὀλοὸν: 3:614: πατρὸς ἀτυζομένην ὀλοὸν χόλον, ἠὲ λιτῇσιν
ὀλοὸν: 3:809: δεῖμ᾽ ὀλοὸν στυγεροῖο κατὰ φρένας ἦλθ᾽ Ἀίδαο.
ὀλοόν: 3:1300: πῦρ ὀλοόν πιμπρᾶσαι, ὅτ᾽ αὖ λήγουσιν ἀυτμῆς,
ὀλοὸν: 4:541: νιψόμενος παίδων ὀλοὸν φόνον: ἔνθ᾽ ὅγε κούρην
ὀλοὸν: 4:557: Αἰαίης δ᾽ ὀλοὸν τεκμήρατο δήνεσι Κίρκης
ὀλοὸν: 4:582: τοὺς δ᾽ ὀλοὸν μεσσηγὺ δέος λάβεν εἰσαΐοντας
ὀλοὸς: 3:1337: γηγενέων ἀνδρῶν ὀλοὸς στάχυς: οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπιπρὸ
ὀλοοὺς: 3:1027: ἐξ ὄφιος γενύων ὀλοοὺς σπείρασθαι ὀδόντας,
ὀλοόφρονος: 4:826: Σκύλλης Αὐσονίης ὀλοόφρονος, ἣν τέκε Φόρκυι
ὀλοφύρατο: 3:72: γρηὶ δέ μ᾽ εἰσαμένην ὀλοφύρατο, καί μ᾽ ἀναείρας
ὀλοφύρατο: 4:29: κάλλιπε παρθενίης, ἀδινῇ δ᾽ ὀλοφύρατο φωνῇ:
ὀλοφύρετο: 1:250: ἄλλη δ᾽ εἰς ἑτέρην ὀλοφύρετο δακρυχέουσα:
ὀλοφύρετο: 4:1736: ἄσχετον ἱμερθείς: ὀλοφύρετο δ᾽ ἠύτε κούρην
ὀλοφυρομένης: 3:805: αἴν᾽ ὀλοφυρομένης τὸν ἑὸν μόρον. ἵετο δ᾽ ἥγε
ὀλοφώια: 1:476: ‘δαιμόνιε, φρονέεις ὀλοφώια καὶ πάρος αὐτῷ.
ὀλοφώιον: 4:476: ὄμματι νηλειὴς ὀλοφώιον ἔργον Ἐρινύς.
ὀλοῷ: 1:244: αὐτῆμάρ κε δόμους ὀλοῷ πυρὶ δῃώσειαν
ὀλοῷ: 1:263: δῦνεν ἄχος: σὺν δέ σφι πατὴρ ὀλοῷ ὑπὸ γήραι
ὀλοῷ: 2:860: ἄτλητον δ᾽ ὀλοῷ ἐπὶ πήματι κῆδος ἕλοντο.
ὀλοῶν: 3:905: δῶρ᾽ ἀποδεξαμένην ὀλοῶν ῥύσασθαι ἀέθλων.
ὀλοῶν: 3:1048: φλὸξ ὀλοῶν ταύρων. τοῖός γε μὲν οὐκ ἐπὶ δηρὸν
ὀλοώτατα: 2:179: ὃς περὶ δὴ πάντων ὀλοώτατα πήματ᾽ ἀνέτλη
ὀλοώτατος: 4:1434: ἤλυθε γὰρ χθιζός τις ἀνὴρ ὀλοώτατος ὕβριν
Ὀλύμπιος: 4:95: ‘δαιμονίη, Ζεὺς αὐτὸς Ὀλύμπιος ὅρκιος ἔστω,
Ὀλύμπῳ: 2:1234: ἔνθα μὲν Οὐρανίδης Φιλύρῃ Κρόνος, εὖτ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ
ὅλῳ: 4:1164: τερπωλῆς ἐπέβημεν ὅλῳ ποδί: σὺν δέ τις αἰεὶ
ὁμάδευν: 3:1303: ἐκ στομάτων ὁμάδευν, τὸν δ᾽ ἄμφεπε δήιον αἶθος
ὁμάδησαν: 1:474: χείλεα, κυάνεαί τε γενειάδες: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
ὁμάδησαν: 2:640: ὧς φάτ᾽ ἀριστήων πειρώμενος: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
ὁμάδησαν: 3:564: ὧς ηὔδα μεμαώς: πολέες δ᾽ ὁμάδησαν ἑταῖροι
ὁμάδησαν: 3:970: κινύμεναι ὁμάδησαν ἀπείριτον: ὧς ἄρα τώγε
ὁμάδησαν: 3:1253: ῥαιστὴρ ἄκμονος ὥστε, παλιντυπές: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
ὁμάδησαν: 4:1616: νισσομένην: δῦ δ᾽ αἶψα μέγαν βυθόν: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
ὁμάδοιο: 1:347: αὐτός, ὅτις ξυνάγειρε, καὶ ἀρχεύοι ὁμάδοιο.’
ὁμάδοιο: 2:1079: οἵη δὲ κλαγγὴ δῄου πέλει ἐξ ὁμάδοιο
ὁμάδοιο: 3:270: Χαλκιόπης ἀίουσα: τὸ δ᾽ αὐτίκα πᾶν ὁμάδοιο
ὁμάδῳ: 1:1051: ἐς δὲ πύλας ὁμάδῳ πέσον ἀθρόοι: αἶψα δ᾽ ἀυτῆς
ὁμάδῳ: 4:198: Αἰήτης ὁμάδῳ πόντονδ᾽ ἴμεν ἐκ ποταμοῖο.
ὁμαρτῇ: 1:538: στησάμενοι, φόρμιγγος ὑπαὶ περὶ βωμὸν ὁμαρτῇ
ὁμαρτήσαντες: 3:375: αὐτίχ᾽ ὁμαρτήσαντες ἀφ᾽ Ἑλλάδος, οὐκ ἐπὶ κῶας,
ὁμαρτήσουσιν: 1:305: κεῖσε δ᾽ ὁμαρτήσουσιν ἔται δμῶές τε κιόντι.’
ὀμβρήσαντος: 3:1398: ἔρνεἀ που τοίως, Διὸς ἄσπετον ὀμβρήσαντος,
ὄμβρον: 3:1266: ἐκ νεφέων, ὅτ᾽ ἔπειτα μελάντατον ὄμβρον ἄγωνται.
ὄμβρον: 4:1280: ἢ λοιμοῖο τέλος ποτιδέγμενοι, ἠέ τιν᾽ ὄμβρον
ὄμβρος: 2:1117: αὐτίκα δ᾽ ἐρράγη ὄμβρος ἀθέσφατος, ὗε δὲ πόντον
ὄμβρος: 4:271: ὄμβρος: ἅλις προχοῇσι δ᾽ ἀνασταχύουσιν ἄρουραι.
ὁμηγερέες: 2:998: οὐ γὰρ ὁμηγερέες μίαν ἂμ πόλιν, ἀλλ᾽ ἀνὰ γαῖαν
ὁμηγερέεσσι: 2:469: μειλιχίως ἐρέτῃσιν ὁμηγερέεσσι μετηύδα:
ὁμηγερέεσσι: 4:1367: γηθήσας ἑτάροισιν ὁμηγερέεσσι μετηύδα:
ὁμήθεας: 2:919: λισσομένην τυτθόν περ ὁμήθεας ἄνδρας ἰδέσθαι.
ὁμήθεες: 3:118: χρυσείοις, ἅ τε κοῦροι ὁμήθεες, ἑψιόωντο.
ὁμήλικας: 2:1132: ἀνέρας οἰκτείραντας ὁμήλικας ἐν κακότητι.
ὁμήλικες: 3:732: κηδεμόνες τε φίλοι καὶ ὁμήλικες. ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
ὁμηλικίης: 3:813: μνήσαθ᾽ ὁμηλικίης περιγηθέος, οἷά τε κούρη:
ὁμιλαδὸν: 1:655: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ μάλα πᾶσαι ὁμιλαδὸν ἠγερέθοντο,
ὁμιλαδόν: 3:596: ἀνδράσι νοστήσαντας ὁμιλαδόν, ὄφρα ἑ τιμῆς
ὁμιλαδὸν: 4:1179: Φαιήκων οἱ ἄριστοι ὁμιλαδὸν ἐστιχόωντο.
ὁμιλαδόν: 4:1451: γειομόροι μύρμηκες ὁμιλαδόν, ἢ ὅτε μυῖαι
ὁμίλεον: 1:630: οἷς αἰεὶ τὸ πάροιθεν ὁμίλεον. ἀλλὰ γὰρ ἔμπης
ὅμιλον: 1:109: αὐτή μιν Τριτωνὶς ἀριστήων ἐς ὅμιλον
ὅμιλον: 1:195: ὧδ᾽ ἔτι κουρίζων περιθαρσέα δῦνεν ὅμιλον
ὅμιλον: 1:242: ‘Ζεῦ ἄνα, τίς Πελίαο νόος; πόθι τόσσον ὅμιλον
ὅμιλον: 1:875: ὧς νείκεσσεν ὅμιλον: ἐναντία δ᾽ οὔ νύ τις ἔτλη
ὅμιλον: 3:434: ‘ἔρχεο νῦν μεθ᾽ ὅμιλον, ἐπεὶ μέμονάς γε πόνοιο:
ὅμιλον: 3:951: ἀμφιπόλων μεθ᾽ ὅμιλον ἔχ᾽ ἀτρέμας: ἐς δὲ κελεύθους
ὅμιλον: 3:1165: ἡρώων ἐς ὅμιλον: ὁμοῦ δ᾽ ἐπὶ νῆα πέλασσαν.
ὅμιλον: 4:183: Ἠὼς μέν ῤ̔ ἐπὶ γαῖαν ἐκίδνατο, τοὶ δ᾽ ἐς ὅμιλον
ὅμιλον: 4:488: οὐδ᾽ ἄρα τις κείνων θάνατον φύγε, πάντα δ᾽ ὅμιλον
ὅμιλον: 4:1056: στρευγομένοις δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἐπήλυθεν εὐνήτειρα
ὅμιλος: 1:680: ὡς καὶ νῦν ὅδ᾽ ὅμιλος ἀνωίστως ἐφικάνει.
ὅμιλος: 2:859: εἰσότ᾽ Ἀβαντιάδαο νέκυν κτερέιξεν ὅμιλος.
ὅμιλος: 4:1155: δυσμενέων ἀίδηλος ἐπιβρίσειεν ὅμιλος,
ὁμίλου: 1:314: ἔμπης ἱεμένη δύνατο, προθέοντος ὁμίλου:
ὁμίλου: 1:1207: τόφρα δ᾽ Ὕλας χαλκέῃ σὺν κάλπιδι νόσφιν ὁμίλου
ὁμίλου: 2:15: τῶ καί μοι τὸν ἄριστον ἀποκριδὸν οἶον ὁμίλου
ὁμίλου: 2:194: αὐτίκα δ᾽ εἰσαΐων ἐνοπὴν καὶ δοῦπον ὁμίλου
ὁμίλου: 4:75: τρὶς μὲν ἀνήυσεν, τρὶς δ᾽ ὀτρύνοντος ὁμίλου
ὁμίλου: 4:346: παρθέσθαι κούρῃ Λητωίδι νόσφιν ὁμίλου,
ὁμίλῳ: 1:48: πηοσύνη καὶ κῆδος ἐνικρινθῆναι ὁμίλῳ.
ὁμίλῳ: 1:227: ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τὼ μέλλον ἐνικρινθῆναι ὁμίλῳ.
ὁμίλῳ: 2:27: ἀνέρες ἀμφιπένονται: ὁ δ᾽ ἰλλόμενός περ ὁμίλῳ
ὁμίλῳ: 2:884: ἡμῖν δ᾽ ἐν γὰρ ἔασι κυβερνητῆρες ὁμίλῳ,
ὄμμαθ᾽: 2:25: ὧς φάτ᾽ ἀπηλεγέως: ὁ δ᾽ ἐσέδρακεν ὄμμαθ᾽ ἑλίξας,
ὄμμασι: 1:631: ἦ θαμὰ δὴ πάπταινον ἐπὶ πλατὺν ὄμμασι πόντον
ὄμμασι: 4:1668: ὄμμασι χαλκείοιο Τάλω ἐμέγηρεν ὀπωπάς:
ὄμμασιν: 1:154: ὄμμασιν, εἰ ἐτεόν γε πέλει κλέος, ἀνέρα κεῖνον
ὄμμασιν: 1:519: αὐτὰρ ὅτ᾽ αἰγλήεσσα φαεινοῖς ὄμμασιν Ἠὼς
ὄμμασιν: 2:44: ἀντέλλων, ἔτι φαιδρὸς ἐν ὄμμασιν. ἀλλά οἱ ἀλκὴ
ὄμμασιν: 3:93: τυτθή γ᾽ αἰδὼς ἔσσετ᾽ ἐν ὄμμασιν: αὐτὰρ ἐμεῖο
ὄμμασιν: 3:1009: αἴνῳ ἀειρομένης, καὶ ἀνέδρακεν ὄμμασιν ἄντην:
ὄμμασιν: 4:1038: ὄμμασιν: αὐτὰρ ἐμοὶ ἀπὸ δὴ βαρὺς εἵλετο δαίμων
ὄμματ᾽: 1:535: δακρυόεις γαίης ἀπὸ πατρίδος ὄμματ᾽ ἔνεικεν.
ὄμματ᾽: 1:784: γηθόσυναι ξείνῳ: ὁ δ᾽ ἐπὶ χθονὸς ὄμματ᾽ ἐρείσας
ὄμματ᾽: 1:876: ὄμματ᾽ ἀνασχεθέειν, οὐδὲ προτιμυθήσασθαι:
ὄμματ᾽: 3:22: ἦ, καὶ ἐπ᾽ οὔδεος αἵγε ποδῶν πάρος ὄμματ᾽ ἔπηξαν,
ὄμματ᾽: 3:371: ἐκ δέ οἱ ὄμματ᾽ ἔλαμψεν ὑπ᾽ ὀφρύσιν ἱεμένοιο:
ὄμματ᾽: 3:1021: ἄμφω δ᾽ ἄλλοτε μέν τε κατ᾽ οὔδεος ὄμματ᾽ ἔρειδον
ὄμματ᾽: 4:466: ἔμπαλιν ὄμματ᾽ ἔνεικε, καλυψαμένη ὀθόνῃσιν,
ὄμματ᾽: 4:1313: αὐτὰρ ὅγ᾽ εἰς ἑτέρωσε παλιμπετὲς ὄμματ᾽ ἔνεικεν,
ὄμματα: 1:777: καί σφισι κυανέοιο δι᾽ ἠέρος ὄμματα θέλγει
ὄμματα: 2:49: ἑστηὼς εἰς αὐτὸν ἔχ᾽ ὄμματα, καί οἱ ὀρέχθει
ὄμματα: 2:666: εἴβεται ἐκ λαγόνων τε καὶ αὐχένος: ὄμματα δέ σφιν
ὄμματα: 2:684: ἀντίον αὐγάσσασθαι ἐς ὄμματα καλὰ θεοῖο.
ὄμματα: 3:422: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ σῖγα ποδῶν πάρος ὄμματα πήξας
ὄμματα: 3:444: κάλλεϊ καὶ χαρίτεσσιν: ἐπ᾽ αὐτῷ δ᾽ ὄμματα κούρη
ὄμματα: 3:885: εἶκον, ἀλευάμενοι βασιληίδος ὄμματα κούρης.
ὄμματα: 3:961: ἐκ δ᾽ ἄρα οἱ κραδίη στηθέων πέσεν, ὄμματα δ᾽ αὔτως
ὄμματα: 3:1160: ὑγρὰ δ᾽ ἐνὶ βλεφάροις ἔχεν ὄμματα, πορφύρουσα
ὄμματα: 4:145: τοῖο δ᾽ ἑλισσομένοιο κατ᾽ ὄμματα νίσσετο κούρη,
ὄμματα: 4:378: ἄμφω συνθεσίας. πῶς ἵξομαι ὄμματα πατρός;
ὄμματα: 4:681: Κίρκης εἴς τε φυήν, εἴς τ᾽ ὄμματα παπταίνοντες
ὄμματι: 4:476: ὄμματι νηλειὴς ὀλοφώιον ἔργον Ἐρινύς.
ὁμόγνιός: 3:1075: Πασιφάης, ἣ πατρὸς ὁμόγνιός ἐστιν ἐμεῖο.’
ὁμόγνιος: 4:741: ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱκέτις καὶ ὁμόγνιος ἔπλευ ἐμεῖο,
ὁμόθεν: 1:91: οὐδ᾽ ὁμόθεν: νόσφιν γὰρ ἀλευάμενοι κατένασθεν
ὁμοίης: 4:62: νῦν δὲ καὶ αὐτὴ δῆθεν ὁμοίης ἔμμορες ἄτης:
ὁμόκλεον: 4:1004: νωμήσειν χαλεπῇσιν ὁμόκλεον ἀτροπίῃσιν
ὁμοκλη: 2:20: εἷλε χόλος: περὶ δ᾽ αὖ Πολυδεύκεα τύψεν ὁμοκλη
ὁμοκλή: 4:13: τάρφεσιν ἐν ξυλόχοιο κυνῶν ἐφόβησεν ὁμοκλή.
ὁμοκλήσαντες: 1:493: εἰ μὴ δηριόωντας ὁμοκλήσαντες ἑταῖροι
Ὁμόλην: 1:594: ἠῶθεν δ᾽ Ὁμόλην αὐτοσχεδὸν εἰσορόωντες
ὁμὸν: 4:671: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἄνδρεσσιν ὁμὸν δέμας, ἄλλο δ᾽ ἀπ᾽ ἄλλων
Ὁμονοίης: 2:720: κεῖσ᾽ Ὁμονοίης ἱρὸν ἐύφρονος, ὅ ῥ᾽ ἐκάμοντο
ὀμορξαμένω: 2:242: δάκρυ δ᾽ ὀμορξαμένω σχεδὸν ἤλυθον, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν
ὄμοσον: 3:699: ἀλλ᾽ ὄμοσον Γαῖάν τε καὶ Οὐρανόν, ὅττι τοι εἴπω
ὀμόσσαι: 3:714: ἴστω Κόλχων ὅρκος ὑπέρβιος ὅντιν᾽ ὀμόσσαι
ὀμόσσαι: 4:1084: τῶ, φίλε, μήτ᾽ οὖν αὐτὸν ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσαι
ὄμοσσεν: 4:795: ἠλεύω: ὁ δ᾽ ἔπειτα πελώριον ὅρκον ὄμοσσεν,
ὀμόσσῃς: 2:252: Ἁρπυίας, μάλα περ λελιημένοι, ἔστ᾽ ἂν ὀμόσσῃς,
ὁμόστολοι: 3:558: ‘ὦ πόποι, ἦ ῥα γυναιξὶν ὁμόστολοι ἐνθάδ᾽ ἔβημεν,
ὁμόστολον: 2:804: ξυνῇ μὲν πάντεσσιν ὁμόστολον ὔμμιν ἕπεσθαι
ὁμοῦ: 1:381: στέρνα θ᾽ ὁμοῦ καὶ χεῖρας ἐπήλασαν. ἐν δ᾽ ἄρα Τῖφυς
ὁμοῦ: 1:618: ἀμφ᾽ εὐνῇ, πᾶν δ᾽ ἄρσεν ὁμοῦ γένος, ὥς κεν ὀπίσσω
ὁμοῦ: 1:969: μῆλά θ᾽ ὁμοῦ: δὴ γάρ οἱ ἔην φάτις, εὖτ᾽ ἂν ἵκωνται
ὁμοῦ: 1:1079: ἤμαθ᾽ ὁμοῦ νύκτας τε δυώδεκα, τοὺς δὲ καταῦθι
ὁμοῦ: 1:1205: ὧς ὅγε τὴν ἤειρεν. ὁμοῦ δ᾽ ἀνὰ τόξα καὶ ἰοὺς
ὁμοῦ: 2:121: ἐμμεμαὼς Βέβρυξιν: ὁμοῦ δέ οἱ ἐσσεύοντο
ὁμοῦ: 2:127: πόλλ᾽ ἐπιπαμφαλόωντες ὁμοῦ: τὰ δὲ πάντοθεν αὔτως
ὁμοῦ: 2:567: ἄμφω ὁμοῦ ξυνιοῦσαι ἐπέκτυπον. ὦρτο δὲ πολλὴ
ὁμοῦ: 2:610: ἠέρα παπταίνοντες ὁμοῦ πέλαγός τε θαλάσσης
ὁμοῦ: 2:788: αὐτὰρ ὁμοῦ Μυσοῖσιν ἐμῷ ὑπὸ πατρὶ δάμασσεν
ὁμοῦ: 2:841: αὐτῷ ὁμοῦ βασιλῆι Λύκῳ: παρὰ δ᾽ ἄσπετα μῆλα,
ὁμοῦ: 2:891: τῶ καὶ ὁμοῦ φθιμένοισι κακὴν προτιόσσομαι ἄτην,
ὁμοῦ: 2:964: τοῖσι δ᾽ ὁμοῦ μετέπειτα θοῇ πεφορημένοι αὔρῃ
ὁμοῦ: 3:1149: πᾶσαι ὁμοῦ: τὰς δ᾽ οὔτι περιπλομένας ἐνόησεν.
ὁμοῦ: 3:1165: ἡρώων ἐς ὅμιλον: ὁμοῦ δ᾽ ἐπὶ νῆα πέλασσαν.
ὁμοῦ: 3:1291: ἄμφω ὁμοῦ προγένοντο πυρὸς σέλας ἀμπνείοντες.
ὁμοῦ: 4:103: ἔνθ᾽ ἔπος ἠδὲ καὶ ἔργον ὁμοῦ πέλεν ἐσσυμένοισιν.
ὁμοῦ: 4:908: νῆα δ᾽ ὁμοῦ ζέφυρός τε καὶ ἠχῆεν φέρε κῦμα
ὁμοῦ: 4:1329: φθογγῇ ὁμοῦ ἐγένοντο παρασχεδόν. αὐτὰρ Ἰήσων
ὁμοῦ: 4:1385: ἤμαθ᾽ ὁμοῦ νύκτας τε. δύην γε μὲν ἢ καὶ ὀιζὺν
ὁμοῦ: 4:1406: ἄφνω ὁμοῦ: ταὶ δ᾽ αἶψα κόνις καὶ γαῖα, κιόντων
ὁμοῦ: 4:1623: ἦρι δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀγκῶνά θ᾽ ὁμοῦ μυχάτην τε θάλασσαν
ὁμούριοι: 2:379: τῇ δ᾽ ἐπὶ Μοσσύνοικοι ὁμούριοι ὑλήεσσαν
ὁμούριον: 3:1094: δή ποτε Καδμείοισιν ὁμούριον ἄστυ πολίσσαι.
ὁμοφροσύνῃσι: 2:718: ἀλλήλοις εἰσαιὲν ὁμοφροσύνῃσι νόοιο,
ὄμπνιον: 4:987: Τιτῆνας δ᾽ ἔδαε στάχυν ὄμπνιον ἀμήσασθαι,
ὀμφὴν: 3:938: ὀμφὴν οἰωνοῖο θεήλατον, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
ὀμφήν: 4:723: ἵετο δ᾽ αὖ κούρης ἐμφύλιον ἴδμεναι ὀμφήν,
ὀμφήν: 4:1380: Πιερίδων, καὶ τήνδε πανατρεκὲς ἔκλυον ὀμφήν,
ὁμώλακας: 2:789: καὶ Φρύγας, οἳ ναίουσιν ὁμώλακας ἧμιν ἀρούρας,
ὁμώλακες: 2:398: Βύζηρες δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὁμώλακες, ὧν ὕπερ ἤδη
ὁμῶς: 1:80: αὐτὸν ὁμῶς Μόψον τε δαήμονα μαντοσυνάων
ὁμῶς: 1:99: ἀλλά ἑ τηλύγετόν περ ὁμῶς καὶ μοῦνον ἐόντα
ὁμῶς: 1:321: ἐς δ᾽ ἐνόησαν Ἄκαστον ὁμῶς Ἄργον τε πόληος
ὁμῶς: 1:475: πάντες ὁμῶς, Ἴδμων δὲ καὶ ἀμφαδίην ἀγόρευσεν:
ὁμῶς: 1:514: πάντες ὁμῶς ὀρθοῖσιν ἐπ᾽ οὔασιν ἠρεμέοντες
ὁμῶς: 1:896: μνώεο μὴν ἀπεών περ ὁμῶς καὶ νόστιμος ἤδη
ὁμῶς: 1:920: νῆσος ὁμῶς κεχάροιτο καὶ οἳ λάχον ὄργια κεῖνα
ὁμῶς: 1:1058: αὐτοὶ ὁμῶς λαοί τε Δολίονες. αὐτὰρ ἔπειτα
ὁμῶς: 1:1193: τόσση ὁμῶς μῆκός τε καὶ ἐς πάχος ἦεν ἰδέσθαι.
ὁμῶς: 2:454: αἰὲν ὁμῶς φορέοντες ἑῆς ἀπὸ μοῖραν ἐδωδῆς.
ὁμῶς: 2:501: γαῖαν ὁμῶς τοιῇδε Διὸς πνείουσιν ἀρωγῇ.
ὁμῶς: 2:638: καὶ τοῦ ὁμῶς, καὶ σεῖο, καὶ ἄλλων δείδι᾽ ἑταίρων
ὁμῶς: 2:662: δερκόμενοι παράμειβον, ὁμῶς δ᾽ ἐπὶ ἤματι νύκτα
ὁμῶς: 2:947: αἰγιαλὸν πρόπαν ἦμαρ ὁμῶς καὶ ἐπ᾽ ἤματι νύκτα.
ὁμῶς: 2:1077: ἄλλῳ δ᾽ ἔμπεδον ἄλλος ὁμῶς ἐπαμοιβὸς ἄρηρεν:
ὁμῶς: 3:174: πᾶσιν ὁμῶς: ὁ δὲ σῖγα νόον βουλήν τ᾽ ἀπερύκων
ὁμῶς: 3:849: λωίτερος κεῖν᾽ ἦμαρ ὁμῶς κάρτει τε πέλοιτο.
ὅμως: 3:948: μελπομένης περ ὅμως: πᾶσαι δέ οἱ, ἥντιν᾽ ἀθύροι
ὅμως: 3:1049: ἔσσεαι, ἀλλ᾽ αὐτῆμαρ: ὅμως σύγε μή ποτ᾽ ἀέθλου
ὁμῶς: 3:1140: θυμὸς ὁμῶς μορφῇ τε καὶ αἱμυλίοισι λόγοισιν,
ὁμῶς: 3:1183: Αἰήτῃ πόρε δῶρον ὁμῶς αὐτῷ τε φονῆι.
ὁμῶς: 4:256: πᾶσιν ὁμῶς. Ἄργος δὲ λιλαιομένοις ἀγόρευσεν:
ὁμῶς: 4:405: βήσομεν. οὐδ᾽ ἂν ὁμῶς περιναιέται ἀντιόωσιν
ὁμῶς: 4:640: πάντες ὁμῶς: δεινὸν γὰρ ἐπὶ μέγας ἔβραχεν αἰθήρ.
ὁμῶς: 4:806: πάντας ὁμῶς: αὐτὴ δὲ σέλας χείρεσσιν ἀνέσχον
ὁμῶς: 4:1058: γαῖαν ὁμῶς: τὴν δ᾽ οὔτι μίνυνθά περ εὔνασεν ὕπνος,
ὅμως: 4:1146: αἰδὼς ἱεμένην περ ὅμως ἐπὶ χεῖρα βαλέσθαι.
ὁμῶς: 4:1232: νύκτας ὁμῶς καὶ τόσσα φέρ᾽ ἤματα, μέχρις ἵκοντο
ὁμῶς: 4:1532: αὐτοὶ ὁμῶς κοῦραί τε, νέκυν ἐλεεινὰ παθόντα
ὅν: 1:35: ἤλυθε δ᾽ Ἀστερίων αὐτοσχεδόν, ὅν ῥα Κομήτης
ὃν: 1:65: ἤλυθε δ᾽ αὖ Μόψος Τιταρήσιος, ὃν περὶ πάντων
ὃν: 1:172: βῆ δὲ καὶ Αὐγείης, ὃν δὴ φάτις Ἠελίοιο
ὅν: 1:761: μητέρα θαρσαλέως Τιτυὸν μέγαν, ὅν ῥ᾽ ἔτεκέν γε
ὅν: 1:775: ὅν ῥά τε νηγατέῃσιν ἐεργόμεναι καλύβῃσιν
ὃν: 1:949: Κύζικος, ὃν κούρη δίου τέκεν Εὐσώροιο
ὃν: 1:1213: δίου Θειοδάμαντος, ὃν ἐν Δρυόπεσσιν ἔπεφνεν
ὅν: 1:1244: ἄγριος, ὅν ῥά τε γῆρυς ἀπόπροθεν ἵκετο μήλων,
ὃν: 1:1325: ὃν πόσιν, οἷό περ οὕνεκ᾽ ἀποπλαγχθέντες ἔλειφθεν.’
ὅν: 2:2: Βεβρύκων βασιλῆος ἀγήνορος, ὅν ποτε νύμφη
ὅν: 2:26: ὥστε λέων ὑπ᾽ ἄκοντι τετυμμένος, ὅν τ᾽ ἐν ὄρεσσιν
ὅν: 2:55: ‘τῶνδέ τοι ὅν κ᾽ ἐθέλῃσθα, πάλου ἄτερ ἐγγυαλίξω
ὃν: 2:508: ἔνθα δ᾽ Ἀρισταῖον Φοίβῳ τέκεν, ὃν καλέουσιν
ὅν: 2:822: κάπριος ἀργιόδων, ὀλοὸν τέρας, ὅν ῥα καὶ αὐταὶ
ὃν: 2:868: θάρσος, ὃν Ἰμβρασίοισι παρ᾽ ὕδασιν Ἀστυπάλαια
ὃν: 2:883: οἱ μὲν γάρ ποθι τοῦτον, ὃν ἔλλαχον, οἶτον ὄλοντο:
ὃν: 2:941: ὃν δέμας ἱμερτοῖσιν ἀναψύχει ὑδάτεσσιν.
ὃν: 2:1211: ἀθάνατος καὶ ἄυπνος, ὃν αὐτὴ Γαῖ᾽ ἀνέφυσεν
ὅν: 3:277: τέλλεται, ὅν τε μύωπα βοῶν κλείουσι νομῆες.
ὃν: 3:1177: Ἀονίοιο δράκοντος, ὃν Ὠγυγίῃ ἐνὶ Θήβῃ
ὅν: 4:119: ὅν ῥά ποτ᾽ Αἰολίδης Διὶ Φυξίῳ εἵσατο Φρίξος,
ὃν: 4:259: ἔστιν γὰρ πλόος ἄλλος, ὃν ἀθανάτων ἱερῆες
ὅν: 4:469: πλῆξεν ὀπιπεύσας νηοῦ σχεδόν, ὅν ποτ᾽ ἔδειμαν
ὃν: 4:538: Ὕλλον, ὃν εὐειδὴς Μελίτη τέκεν Ἡρακλῆι
ὃν: 4:810: ὃν δὴ νῦν Χείρωνος ἐν ἤθεσι Κενταύροιο
ὃν: 4:1175: ὃν νόον ἐξερέων κούρης ὕπερ: ἐν δ᾽ ὅγε χειρὶ
ὃν: 4:1492: τίκτεν, ὃν Ἀμφίθεμιν Γαράμαντά τε κικλήσκουσιν.
ὃν: 4:1654: ὃν δέμας, ὁππότε μή οἱ ἐπ᾽ ἀκάματος πέλοι αἰών.
ὄνειαρ: 2:390: ἔνθα γὰρ ὔμμιν ὄνειαρ ἀδευκέος ἐξ ἁλὸς εἶσιν
ὄνειαρ: 2:1094: ποῖον ὄνειαρ ἔμελλεν ἐελδομένοισιν ἱκέσθαι;
ὄνειαρ: 3:507: βουλῆς εἶναι ὄνειαρ, ὅσον τ᾽ ἐπὶ κάρτεϊ χειρῶν.
ὄνειαρ: 3:1050: χάζεο. καὶ δέ τοι ἄλλο παρὲξ ὑποθήσομ᾽ ὄνειαρ.
ὄνειαρ: 4:1430: ‘ἦ ἄρα δὴ μέγα πάμπαν ἐφ᾽ ὑμετέροισιν ὄνειαρ
ὀνείασιν: 2:185: εἴα ἀπειρεσίοισιν ὀνείασιν, ὅσσα οἱ αἰεὶ
ὀνείασιν: 3:899: καὶ δέ κε σὺν πολέεσσιν ὀνείασιν οἴκαδ᾽ ἵκοισθε
ὀνείδεσιν: 1:273: καί ἑ νέον πολέεσσιν ὀνείδεσιν ἐστυφέλιξεν,
ὀνείρασι: 2:306: ἁρπαλέως, οἷόν τ᾽ ἐν ὀνείρασι θυμὸν ἰαίνων.
ὀνείρασιν: 4:662: τοῖον γὰρ νυχίοισιν ὀνείρασιν ἐπτοίητο.
ὀνείρατα: 3:691: λεύσσω ὀνείρατα λυγρά, τά τις θεὸς ἀκράαντα
ὀνείρατος: 4:1730: μνήσατ᾽ ἔπειτ᾽ Εὔφημος ὀνείρατος ἐννυχίοιο,
ὄνειροι: 3:618: οἷά τ᾽ ἀκηχεμένην, ὀλοοὶ ἐρέθεσκον ὄνειροι.
ὄνειροι: 3:636: ‘δειλὴ ἐγών, οἷόν με βαρεῖς ἐφόβησαν ὄνειροι.
ὀνείροις: 4:384: στρευγόμενος καμάτοισι: δέρος δέ τοι ἶσον ὀνείροις
ὄνειρον: 2:197: ὀρθωθεὶς δ᾽ εὐνῆθεν, ἀκήριον ἠύτ᾽ ὄνειρον,
ὄνειρος: 3:446: κῆρ ἄχεϊ σμύχουσα: νόος δέ οἱ ἠύτ᾽ ὄνειρος
ὄνειρος: 4:875: αὐτὴ δὲ πνοιῇ ἰκέλη δέμας, ἠύτ᾽ ὄνειρος,
ὀνείρῳ: 1:290: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης: τὸ μὲν οὐδ᾽ ὅσον, οὐδ᾽ ἐν ὀνείρῳ
ὀνείρων: 4:683: ἡ δ᾽ ὅτε δὴ νυχίων ἀπὸ δείματα πέμψεν ὀνείρων,
ὀνείρων: 4:721: αὔτως ἱδρύνθησαν ἐφέστιοι. ἦ γὰρ ὀνείρων
ὀνήιστον: 2:335: τῶ καὶ τἆλλα μεθέντες ὀνήιστον πονέεσθαι
ὀνήσει: 3:20: φράσσασθαι νοέω τοῦτον δόλον, ὅστις ὀνήσει
ὄνομα: 2:1141: αὐτῶν θ᾽ ὑμείων ὄνομα κλυτόν, ἠδὲ γενέθλην.’
ὀνομαστὰ: 3:800: πρὶν τάδε λωβήεντα καὶ οὐκ ὀνομαστὰ τελέσσαι.’
ὀνόμηναν: 2:748: τὸν μὲν ἐν ὀψιγόνοισι Σοωναύτην ὀνόμηναν
ὀνόμηνας: 3:1074: ἥντινα τήνδ᾽ ὀνόμηνας ἀριγνώτην γεγαυῖαν
ὀνόμηνεν: 4:1744: τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ μνῆστιν κραδίη βάλεν, ἔκ τ᾽ ὀνόμηνεν
ὀνόσασθαι: 1:205: ἠνορέην τ᾽ ὀνόσασθαι, ὃ καὶ μεταρίθμιος ἦεν
ὀνοσσάμενοι: 1:867: κεῖθεν, ὀνοσσάμενοι πολιήτιδας; αὖθι δ᾽ ἕαδεν
ὀνόσσεαι: 3:475: ‘Αἰσονίδη, μῆτιν μὲν ὀνόσσεαι, ἥντιν᾽ ἐνίψω:
ὀνόσσεσθαι: 1:830: γαῖαν ὀνόσσεσθαι: περὶ γὰρ βαθυλήιος ἄλλων
ὀνοτὴν: 4:91: χήτει κηδεμόνων ὀνοτὴν καὶ ἀεικέα θείης.’
ὅντιν᾽: 1:6: μοῖρα μένει στυγερή, τοῦδ᾽ ἀνέρος, ὅντιν᾽ ἴδοιτο
ὅντιν᾽: 3:714: ἴστω Κόλχων ὅρκος ὑπέρβιος ὅντιν᾽ ὀμόσσαι
ὅντινα: 2:783: ἡμετέρου Μυσοῖσιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν, ὅντινα λαὸς
ὅντινα: 4:744: ὅντινα τοῦτον ἄιστον ἀείραο πατρὸς ἄνευθεν:
ὅντινα: 4:1051: ὧς φάτο λισσομένη: τῶν δ᾽ ὅντινα γουνάζοιτο,
ὀξέα: 2:548: ὀξέα πορφύρων ἐπιμαίεται ὀφθαλμοῖσιν:
ὀξέα: 3:281: ὀξέα δενδίλλων: αὐτῷ ὑπὸ βαιὸς ἐλυσθεὶς
ὀξέα: 4:1464: Εὔφημος πίσυνος, Λυγκεύς γε μὲν ὀξέα τηλοῦ
ὀξέι: 2:1253: τὸν μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτης ἴδον ἕσπερον ὀξέι ῥοίζῳ
ὀξεῖαι: 4:351: δή ῥά μιν ὀξεῖαι κραδίην ἐλέλιξαν ἀνῖαι
ὀξείῃ: 1:1027: ὀξείῃ ἴκελοι ῥιπῇ πυρός, ἥ τ᾽ ἐνὶ θάμνοις
ὀξείῃ: 3:1216: ὀξείῃ ὑλακῇ χθόνιοι κύνες ἐφθέγγοντο.
ὀξείῃ: 4:70: ὀξείῃ δἤπειτα διὰ κνέφας ὄρθια φωνῇ
ὀξείῃς: 4:1065: ὀξείῃς εἰλεῖτο πεπαρμένον ἀμφ᾽ ὀδύνῃσιν.
ὀξείῃσιν: 3:1370: ἴαχεν ὀξείῃσιν ἐπιβρομέων σπιλάδεσσιν:
ὀξὺ: 1:262: μήτηρ δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν βεβολημένη. ὀξὺ δ᾽ ἑκάστην
ὀξὺ: 2:829: ὀξὺ δ᾽ ὅγε κλάγξας οὔδει πέσεν: οἱ δὲ τυπέντος
ὀξύ: 2:1038: ἧκ᾽ ἐπί οἱ πτερὸν ὀξύ: τὸ δ᾽ ἐν λαιῷ πέσεν ὤμῳ
ὀξὺ: 3:253: καί σφεας ὡς ἴδεν ἆσσον, ἀνίαχεν: ὀξὺ δ᾽ ἄκουσεν
ὀξὺ: 4:475: ὀξὺ δὲ πανδαμάτωρ λοξῷ ἴδεν οἷον ἔρεξαν
ὀξὺν: 4:622: νύκτας δ᾽ αὖ γόον ὀξὺν ὀδυρομένων ἐσάκουον
ὀξὺς: 4:128: ὀξὺς ἀύπνοισιν προϊδὼν ὄφις ὀφθαλμοῖσιν
ὀξύταται: 4:1310: ἔνδιον ἦμαρ ἔην, περὶ δ᾽ ὀξύταται θέρον αὐγαὶ
ὀξυτάτοις: 1:153: ἀμφότεροι: Λυγκεὺς δὲ καὶ ὀξυτάτοις ἐκέκαστο
ὀξύτατον: 4:1540: εὖτέ μιν ὀξύτατον θάλπει σέλας ἠελίοιο:
ὄπα: 4:72: φρόντιν: ὁ δὲ ξὺν ἑοῖσι κασιγνήτοις ὄπα κούρης
ὄπα: 4:901: ἵεσαν ἐκ στομάτων ὄπα λείριον. οἱ δ᾽ ἀπὸ νηὸς
ὄπαζε: 4:1598: ἵλαθι, καὶ νόστοιο τέλος θυμηδὲς ὄπαζε.’
ὀπάζει: 1:511: βροντῇ τε στεροπῇ τε: τὰ γὰρ Διὶ κῦδος ὀπάζει.
ὀπάζεις: 1:837: χρησμοσύνης, ἣν ἄμμι σέθεν χατέουσιν ὀπάζεις.
ὄπαζεν: 1:614: Θρηικίην δῃοῦντες: ἐπεὶ χόλος αἰνὸς ὄπαζεν
ὀπαζέτω: 1:345: ‘μήτις ἐμοὶ τόδε κῦδος ὀπαζέτω. οὐ γὰρ ἔγωγε
ὄπαζον: 4:918: οἱ δ᾽ ἄχεϊ σχόμενοι τὰς μὲν λίπον, ἄλλα δ᾽ ὄπαζον
ὀπάσαιμι: 3:132: καί κέν τοι ὀπάσαιμι Διὸς περικαλλὲς ἄθυρμα
ὀπάσειαν: 4:1024: πότνα, τεόν τε πόσιν μειλίσσεο: σοὶ δ᾽ ὀπάσειαν
ὀπάσσαι: 1:249: εὐχόμεναι νόστοιο τέλος θυμηδὲς ὀπάσσαι.
ὀπάσσαι: 1:676: πέμπωμεν ξείνοισιν, ἐπεὶ καὶ ἄρειον ὀπάσσαι.
ὀπάσσαι: 1:885: εὐχόμεναι μακάρεσσιν ἀπήμονα νόστον ὀπάσσαι.
ὀπάσσαι: 3:180: εἴ κ᾽ ἐθέλοι φιλότητι δέρος χρύσειον ὀπάσσαι,
ὀπάσσαις: 3:349: ἄστεα καὶ πελάγη στυγερῆς ἁλός, εἴ οἱ ὀπάσσαις.
ὄπασσαν: 1:1351: τοῖο δὲ ῥύσι᾽ ὄπασσαν ἀποκρίναντες ἀρίστους
ὄπασσαν: 3:657: μύρεται, ᾧ μιν ὄπασσαν ἀδελφεοὶ ἠδὲ τοκῆες,
ὀπάσσας: 2:815: καὶ δ᾽ αὐτὸς σὺν τοῖσι Λύκος κίε, μυρί᾽ ὀπάσσας
ὄπασσε: 1:326: δίπλακα, τήν οἱ ὄπασσε κασιγνήτη Πελόπεια.
ὀπάσσει: 2:1226: τῶ εἰ μὴ φιλότητι δέρος χρύσειον ὀπάσσει,
ὀπάσσεις: 3:75: τίσειεν Πελίης, εἰ μή σύ γε νόστον ὀπάσσεις.’
ὄπασσεν: 1:167: παῖδα δ᾽ ἑὸν σφετέροισι κασιγνήτοισιν ὄπασσεν.
ὄπασσεν: 1:722: δίπλακα πορφυρέην περονήσατο, τήν οἱ ὄπασσεν
ὄπασσεν: 2:618: εὖτε διὲκ πέτρας φυγέειν θεὸς ἧμιν ὄπασσεν,
ὄπασσεν: 2:949: θυγατέρ᾽ Ἀσωποῖο, καθίσσατο, καί οἱ ὄπασσεν
ὄπασσεν: 4:220: Αἰήτης ἵπποισι μετέπρεπεν, οὕς οἱ ὄπασσεν
ὄπασσεν: 4:1218: Λ̓λκίνοος Μινύαις ξεινήια, πολλὰ δ᾽ ὄπασσεν
ὀπάσσῃ: 2:692: γαῖαν ἐς Αἱμονίην ἀσκηθέα νόστον ὀπάσσῃ,
ὀπάσσῃ: 3:908: ὄφρα τὰ μὲν δασόμεσθα μετὰ σφίσιν, εἴ κεν ὀπάσσῃ
ὀπάσσω: 4:1107: εἴ τιν᾽ ὑπὸ σπλάγχνοισι φέρει, δῄοισιν ὀπάσσω.’
ὀπάσω: 3:142: τήν τοι ἐγὼν ὀπάσω: σὺ δὲ παρθένον Αἰήταο
ὀπάων: 1:131: ὡρμήθη: σὺν καί οἱ Ὕλας κίεν, ἐσθλὸς ὀπάων,
ὀπάων: 2:110: Ὠρεΐδης δ᾽ Ἀμύκοιο βίην ὑπέροπλος ὀπάων
ὅπῃ: 1:854: Αἰσονίδης: οἱ δ᾽ ἄλλοι ὅπῃ καὶ ἔκυρσαν ἕκαστος,
ὅπῃ: 1:1344: ἦ ῥα, καὶ ἀρθμηθέντες, ὅπῃ πάρος, ἑδριόωντο.
ὅπῃ: 2:982: αἰεὶ δ᾽ ἄλλυδις ἄλλη, ὅπῃ κύρσειε μάλιστα
ὅπῃ: 2:1187: ἔνθα καὶ ἔνθα νέεσθαι, ὅπῃ φίλον, εἴτε μετ᾽ Αἶαν,
ὅπῃ: 4:297: οὐρανίης ἀκτῖνος, ὅπῃ καὶ ἀμεύσιμον ἦεν.
ὅπῃ: 4:532: ναυτιλίης: πέπρωτο δ᾽, ὅπῃ χθονὸς ἱδρυνθεῖεν,
ὅπῃ: 4:1468: Εἰλατίδην Πολύφημον ὅπῃ λίπε: μέμβλετο γάρ οἱ
ὅπῃ: 4:1699: νόστον, ἀμηχανέοντες, ὅπῃ φέροι. αὐτὰρ Ἰήσων
ὀπηδεύοντα: 4:673: ἐκ σταθμῶν ἅλις εἶσιν ὀπηδεύοντα νομῆι.
ὀπηδεύουσα: 4:972: πάλλεν ὀπηδεύουσα καλαύροπα. τὰς δὲ καὶ αὐτοὶ
ὀπηδοὺς: 3:595: υἱῆας Φρίξοιο, κακορρέκτῃσιν ὀπηδοὺς
ὀπὶ: 1:462: τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑποφρασθεὶς μεγάλῃ ὀπὶ νείκεσεν Ἴδας:
ὀπὶ: 1:1085: πωτᾶτ᾽ ἀλκυονὶς λιγυρῇ ὀπὶ θεσπίζουσα
ὀπί: 3:396: Ἴσκεν ὑποσσαίνων ἀγανῇ ὀπί: τοῖο δὲ θυμὸς
ὀπί: 3:557: δείν᾽ ἐπαλαστήσας μεγάλῃ ὀπί, φώνησέν τε:
ὀπὶ: 4:912: Βούτης, Σειρήνων λιγυρῇ ὀπὶ θυμὸν ἰανθείς:
ὀπί: 4:1420: ὧς φάτο λισσόμενος ἀδινῇ ὀπί: ταὶ δ᾽ ἐλέαιρον
ὀπὶ: 4:1700: χεῖρας ἀνασχόμενος μεγάλῃ ὀπὶ Φοῖβον ἀύτει,
ὀπιδνοτάτη: 2:292: ῥιγίστη πάντεσσιν ὀπιδνοτάτη τε τέτυκται,
ὀπίζετο: 2:181: Λητοΐδης: οὐδ᾽ ὅσσον ὀπίζετο καὶ Διὸς αὐτοῦ
ὀπιζομένη: 4:698: τῶ καὶ ὀπιζομένη Ζηνὸς θέμιν Ἱκεσίοιο,
ὄπιθεν: 4:329: οἱ δ᾽ ὄπιθεν ποταμοῖο κατήλυθον, ἐκ δ᾽ ἐπέρησαν
ὄπιθεν: 4:929: ἤντεον: ἡ δ᾽ ὄπιθεν πτέρυγος θίγε πηδαλίοιο
ὀπιπεύει: 2:408: ἀμφὶς ὀπιπεύει δεδοκημένος: οὐδέ οἱ ἦμαρ,
ὀπιπεύουσαι: 3:1136: ἤδη δ᾽ ἀμφίπολοι μὲν ὀπιπεύουσαι ἄπωθεν
ὀπιπεύσας: 4:469: πλῆξεν ὀπιπεύσας νηοῦ σχεδόν, ὅν ποτ᾽ ἔδειμαν
ὀπιπεύων: 4:797: ἔμπης δ᾽ οὐ μεθίεσκεν ὀπιπεύων ἀέκουσαν,
ὄπισθε: 4:290: τῇδ᾽ ὕδωρ, τὸ δ᾽ ὄπισθε βαθὺν διὰ κόλπον ἵησιν
ὄπισθεν: 1:783: δημότεραι μὲν ὄπισθεν ἐπεκλονέοντο γυναῖκες,
ὄπισθεν: 4:933: ἄλλοτε μἑν προπάροιθεν ὁρώμενοι, ἄλλοτ᾽ ὄπισθεν,
ὀπίσσω: 1:5: τοίην γὰρ Πελίης φάτιν ἔκλυεν, ὥς μιν ὀπίσσω
ὀπίσσω: 1:336: ἀλλά, φίλοι,--ξυνὸς γὰρ ἐς Ἑλλάδα νόστος ὀπίσσω,
ὀπίσσω: 1:416: κεῖσέ τε καὶ παλίνορσον ἐς Ἑλλάδα. σοὶ δ᾽ ἂν ὀπίσσω
ὀπίσσω: 1:618: ἀμφ᾽ εὐνῇ, πᾶν δ᾽ ἄρσεν ὁμοῦ γένος, ὥς κεν ὀπίσσω
ὀπίσσω: 1:681: εἰ δὲ τὸ μὲν μακάρων τις ἀποτρέποι, ἄλλα δ᾽ ὀπίσσω
ὀπίσσω: 1:842: ἦ, καὶ δεξιτερῆς χειρὸς θίγεν: αἶψα δ᾽ ὀπίσσω
ὀπίσσω: 1:891: σκῆπτρά τε πατρὸς ἐμεῖο παρέσσεται, ἢν καὶ ὀπίσσω
ὀπίσσω: 1:1149: κεῖνο ποτὸν κρήνην περιναιέται ἄνδρες ὀπίσσω.
ὀπίσσω: 1:1302: σχέτλιοι: ἦ τέ σφιν στυγερὴ τίσις ἔπλετ᾽ ὀπίσσω
ὀπίσσω: 2:416: τάσδ᾽ ἡμῖν προφυγοῦσιν ἐς Ἑλλάδα νόστος ὀπίσσω
ὀπίσσω: 2:484: τῷ δ᾽ ἄρα νηκερδῆ νύμφη πόρεν οἶτον ὀπίσσω
ὀπίσσω: 2:647: Πληγάδας ἐξέπλωμεν, ὀίομαι οὐκ ἔτ᾽ ὀπίσσω
ὀπίσσω: 2:691: βωμὸν ἀναστήσαντες ἐπάκτιον: εἰ δ᾽ ἂν ὀπίσσω
ὀπίσσω: 2:971: ἀμφὶ κασιγνήτης: ὁ δ᾽ ἀπήμονα πέμψεν ὀπίσσω.
ὀπίσσω: 3:110: χωομένη σῷ παιδί: μεταλλήξει γὰρ ὀπίσσω.’
ὀπίσσω: 3:649: αἰδοῖ ἐεργομένη: μετὰ δ᾽ ἐτράπετ᾽ αὖτις ὀπίσσω
ὀπίσσω: 3:790: ἀλλὰ καὶ ὧς φθιμένῃ μοι ἐπιλλίξουσιν ὀπίσσω
ὀπίσσω: 3:836: θεσπέσι᾽, ἄλλα τ᾽ ἔμελλεν ἀεξήσεσθαι ὀπίσσω.
ὀπίσσω: 3:1038: ἠὲ ποδῶν ὄρσῃσι μεταστρεφθῆναι ὀπίσσω,
ὀπίσσω: 3:1330: ἤισαν: ὀκριόεσσα δ᾽ ἐρείκετο νειὸς ὀπίσσω,
ὀπίσσω: 4:160: θῆκεν ἐρεισάμενος: τὰ δ᾽ ἀπείρονα πολλὸν ὀπίσσω
ὀπίσσω: 4:389: νηλεές: ἀλλ᾽ οὔ θήν μοι ἐπιλλίζοντες ὀπίσσω
ὀπίσσω: 4:439: χρύσειον μέγα κῶας ὑπότροπος αὖτις ὀπίσσω
ὀπίσσω: 4:877: χωσαμένη: μετὰ δ᾽ οὔτι παλίσσυτος ἵκετ᾽ ὀπίσσω.
ὀπίσσω: 4:1233: προπρὸ μάλ᾽ ἔνδοθι Σύρτιν, ὅθ᾽ οὐκέτι νόστος ὀπίσσω
ὀπίσσω: 4:1497: ὡς μάθον οἷον ἔρεξε. νέκυν δ᾽ ἀνάειραν ὀπίσσω
ὀπίσω: 1:1017: ἀντίαι ἁρπάγδην ὀπίσω φέρον, ὄφρ᾽ ἐπέλασσαν
ὀπίσω: 1:1298: καί νύ κεν ἂψ ὀπίσω Μυσῶν ἐπὶ γαῖαν ἵκοντο
ὀπίσω: 2:274: φάσγαν᾽ ἐπισχόμενοι ὀπίσω θέον. ἐν γὰρ ἕηκεν
ὀπίσω: 2:447: ἔστ᾽ ὀπίσω: κενεαὶ γὰρ ὑποσμύχονται ὀπωπαί.
ὀπίσω: 3:963: γούνατα δ᾽ οὔτ᾽ ὀπίσω οὔτε προπάροιθεν ἀεῖραι
ὅπλα: 1:357: τόφρα κε νῆ᾽ ἐρύσαιμεν ἔσω ἁλός, ὅπλα δὲ πάντα
ὅπλα: 2:728: ὅπλα τε νήια πάντα τινάσσετο νισσομένοισιν.
ὁπλότατον: 4:71: ὁπλότατον Φρίξοιο περαιόθεν ἤπυε παίδων,
ὁπλοτέρη: 4:969: ὁπλοτέρη Φαέθουσα θυγατρῶν Ἠελίοιο,
ὁπλοτέρῃσι: 1:693: ὁπλοτέρῃσι δὲ πάγχυ τάδε φράζεσθαι ἄνωγα.
ὁπλότεροι: 4:1749: νῆσον, ἵν᾽ ὁπλότεροι παίδων δέθεν ἐννάσσονται
ὁπλοτέροισιν: 1:992: ἀλλὰ γὰρ αὖθι λέλειπτο σὺν ἀνδράσιν ὁπλοτέροισιν
ὁπλότερος: 1:43: ὁπλότερος πολέμιζε: τότ᾽ αὖ βαρύθεσκέ οἱ ἤδη
ὁπλοτέρων: 1:316: ὁπλοτέρων, ὁ δὲ πολλὸν ἀποπλαγχθεὶς ἐλιάσθη.
ὅπλῳ: 1:368: ἔζωσαν πάμπρωτον ἐυστρεφεῖ ἔνδοθεν ὅπλῳ
Ὀπόεντος: 1:69: καὶ μὴν Ἄκτωρ υἷα Μενοίτιον ἐξ Ὀπόεντος
ὁπόθεν: 4:720: ἠδ᾽ ὁπόθεν μετὰ γαῖαν ἑὴν καὶ δώματ᾽ ἰόντες
ὁπόσ᾽: 4:1357: καὶ δ᾽ ὁπόσ᾽ αὐτοὶ πρόσθεν ἐπὶ χθονὸς ἠδ᾽ ὅσ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
ὁπόσον: 4:1508: οὐδ᾽ ὁπόσον πήχυιον ἐς Ἄιδα γίγνεται οἶμος,
ὁπότ᾽: 1:575: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀγραύλοιο κατ᾽ ἴχνια σημαντῆρος
ὁπότ᾽: 2:1054: οὐδὲ γὰρ Ἡρακλέης, ὁπότ᾽ ἤλυθεν Ἀρκαδίηνδε,
ὁπότ᾽: 3:1358: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἐς γαῖαν πολέος νιφετοῖο πεσόντος
ὁπότ᾽: 3:1385: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀμφ᾽ οὔροισιν ἐγειρομένου πολέμοιο,
ὁπόταν: 4:288: ἀλλ᾽ ὁπόταν Θρῃκῶν Σκυθέων τ᾽ ἐπιβήσεται οὔρους,
ὁπόταν: 4:931: ὡς δ᾽ ὁπόταν δελφῖνες ὑπὲξ ἁλὸς εὐδιόωντες
ὁπότε: 1:632: δείματι λευγαλέῳ, ὁπότε Θρήικες ἴασιν.
ὁπότε: 2:389: Ὀτρηρή τε καὶ Ἀντιόπη, ὁπότε στρατόωντο.
ὁπότε: 2:1080: ἀνδρῶν κινυμένων, ὁπότε ξυνίωσι φάλαγγες,
ὁπότε: 2:1085: ὡς δ᾽ ὁπότε Κρονίδης πυκινὴν ἐφέηκε χάλαζαν
ὁπότε: 4:1450: ὡς δ᾽ ὁπότε στεινὴν περὶ χηραμὸν εἱλίσσονται
Ὀπούντιά: 4:1778: Εὐβοίης ἔντοσθεν Ὀπούντιά τ᾽ ἄστεα Λοκρῶν
ὅππῃ: 2:985: ὅππῃ ὑπεξαφύονται: ὁ δ᾽ ἀμφαδὸν ἄμμιγα παύροις
ὅππῃ: 3:316: ἀνέρες, ὅππῃ τε γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἔβητε.’
ὁππόθ᾽: 1:1242: δέκτο γὰρ Ἡρακλῆα πελώριον, ὁππόθ᾽ ἵκοιτο.
ὁππόθ᾽: 2:656: ὁππόθ᾽ ἅμα κριῷ φεῦγεν πόλιν Ὀρχομενοῖο:
ὁππόθι: 2:1139: ἀλλ᾽ ἄγε μοι κατάλεξον ἐτήτυμον, ὁππόθι γαίης
ὁππότ᾽: 3:763: ἔνθ᾽ ἀλεγεινότατον δύνει ἄχος, ὁππότ᾽ ἀνίας
ὁππότ᾽: 3:1272: γίγνεται, ὁππότ᾽ ἄεθλα καταφθιμένοιο ἄνακτος
ὁππότ᾽: 3:1301: δεινὸς δ᾽ ἐξ αὐτοῦ πέλεται βρόμος, ὁππότ᾽ ἀίξῃ
ὁππότ᾽: 4:507: Κόλχοι δ᾽ ὁππότ᾽ ὄλεθρον ἐπεφράσθησαν ἄνακτος,
ὁππότε: 1:42: ὁππότε Κενταύροις Λαπίθαι ἐπὶ θωρήσσοντο,
ὁππότε: 1:83: ὁππότε κἀκείνους Λιβύῃ ἔνι ταρχύσαντο,
ὁππότε: 1:1349: Μυσίδ᾽ ἀναστήσειν αὐτοσχεδόν, ὁππότε μή οἱ
ὁππότε: 2:1214: βλήμενον, ὁππότε οἱ στιβαρὰς ἐπορέξατο χεῖρας,
ὁππότε: 3:38: ὁππότε μιν τὰ πρῶτα παραὶ Διὸς ἦγεν ἄκοιτιν.
ὁππότε: 3:299: δμῶες δ᾽ ὁππότε δή σφιν ἐπαρτέα θῆκαν ἐδωδήν,
ὁππότε: 3:953: ἦ θαμὰ δὴ στηθέων ἐάγη κέαρ, ὁππότε δοῦπον
ὁππότε: 4:530: Αἰσονίδῃ περόωντι κατὰ χρέος, ὁππότε Πυθὼ
ὁππότε: 4:753: αὐτὴ γάρ μιν ἄνωγε δοκευέμεν, ὁππότε νῆα
ὁππότε: 4:1353: ὁππότε κεν λύσῃσιν ἐύτροχον Ἀμφιτρίτη
ὁππότε: 4:1654: ὃν δέμας, ὁππότε μή οἱ ἐπ᾽ ἀκάματος πέλοι αἰών.
ὁππότε: 4:1718: ἀκτῇ ἐφοπλίσσειαν: ὃ δή σφεας ὁππότε δαλοῖς
ὅππως: 1:490: φράζεο δ᾽ ὅππως χεῖρας ἐμὰς σόος ἐξαλέοιο,
ὄπυιεν: 1:46: μήτρως Αἰσονίδαο: κασιγνήτην γὰρ ὄπυιεν
ὄπωπα: 2:1056: ὤσασθαι τόξοισι, τὸ μέν τ᾽ ἐγὼ αὐτὸς ὄπωπα.
ὀπωπαί: 2:447: ἔστ᾽ ὀπίσω: κενεαὶ γὰρ ὑποσμύχονται ὀπωπαί.
ὀπωπάς: 3:1022: αἰδόμενοι, ὁτὲ δ᾽ αὖτις ἐπὶ σφίσι βάλλον ὀπωπάς,
ὀπωπάς: 4:1668: ὄμμασι χαλκείοιο Τάλω ἐμέγηρεν ὀπωπάς:
ὀπωπή: 2:109: δρύψε δέ οἱ βλέφαρον, γυμνὴ δ᾽ ὑπελείπετ᾽ ὀπωπή.
ὅπως: 1:285: δμωὶς ὅπως κενεοῖσι λελείψομαι ἐν μεγάροισιν,
ὅπως: 2:431: ἐξ ἑδέων ἥρωες, ὅπως παρεόντας ἴδοντο.
ὅπως: 2:770: πέφραδε, καὶ Βέβρυκας ὅπως Ἄμυκόν τ᾽ ἐδάιξαν,
ὅπως: 3:2: ἔνθεν ὅπως ἐς Ἰωλκὸν ἀνήγαγε κῶας Ἰήσων
ὅπως: 3:490: γηθόσυνοι ἐρέεινον, ὅπως παρεόντας ἴδοντο:
ὅπως: 3:1166: οἱ δέ μιν ἀμφαγάπαζον, ὅπως ἴδον, ἔκ τ᾽ ἐρέοντο.
ὅπως: 3:1292: ἔδδεισαν δ᾽ ἥρωες, ὅπως ἴδον. αὐτὰρ ὁ τούσγε,
ὅπως: 4:724: αὐτίχ᾽ ὅπως ἐνόησεν ἀπ᾽ οὔδεος ὄσσε βαλοῦσαν.
ὄργια: 1:920: νῆσος ὁμῶς κεχάροιτο καὶ οἳ λάχον ὄργια κεῖνα
ὄργια: 4:1018: ἴστω νυκτιπόλου Περσηίδος ὄργια κούρης,
ὀργιάσαι: 2:909: ὀργιάσαι, στῆσαί τε χοροὺς ἄντροιο πάροιθεν,
ὀρειχάλκοιο: 4:971: Λαμπετίη δ᾽ ἐπὶ βουσὶν ὀρειχάλκοιο φαεινοῦ
ὀρεξαμένη: 4:850: τερπομένους: ἡ δ᾽ ἆσσον ὀρεξαμένη χερὸς ἄκρης
ὀρεξάμενος: 4:1603: στέλλῃ, ὀρεξάμενος λασίης εὐπειθέα χαίτης,
ὀρέξατο: 2:830: ἀθρόοι ἀντιάχησαν. ὀρέξατο δ᾽ αἶψ᾽ ὀλοοῖο
ὀρέξατο: 2:880: ὧς φάτο: τοῖο δὲ θυμὸς ὀρέξατο γηθοσύνῃσιν.
ὄρεος: 1:37: Πειρεσιὰς ὄρεος Φυλληίου ἀγχόθι ναίων,
ὄρεος: 1:50: μίμνεν ὑπὸ σκοπιὴν ὄρεος Χαλκωδονίοιο.
ὄρεος: 1:553: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐξ ὑπάτου ὄρεος κίεν ἄγχι θαλάσσης
ὄρεος: 4:324: Ἀγγούρου ὄρεος σκόπελον πάρα Καυλιακοῖο,
ὄρεος: 4:1148: αἱ δ᾽ ὄρεος κορυφὰς Μελιτηίου ἀμφενέμοντο:
ὄρεσσι: 3:857: τῆς οἵην τ᾽ ἐν ὄρεσσι κελαινὴν ἰκμάδα φηγοῦ
ὄρεσσι: 4:1680: ἀλλ᾽ ὥς τίς τ᾽ ἐν ὄρεσσι πελωρίη ὑψόθι πεύκη,
ὄρεσσιν: 2:26: ὥστε λέων ὑπ᾽ ἄκοντι τετυμμένος, ὅν τ᾽ ἐν ὄρεσσιν
ὄρεσσιν: 4:287: Ῥιπαίοις ἐν ὄρεσσιν ἀπόπροθι μορμύρουσιν.
ὄρεσσιν: 4:518: ἀνδράσιν Ἐγχελέεσσιν ἐφέστιοι: οἱ δ᾽ ἐν ὄρεσσιν
ὀρεχθεῖ: 1:275: οὐδ᾽ ἔχει ἐκφλύξαι τόσσον γόον, ὅσσον ὀρεχθεῖ:
ὀρέχθει: 2:49: ἑστηὼς εἰς αὐτὸν ἔχ᾽ ὄμματα, καί οἱ ὀρέχθει
ὀρέων: 1:1100: καί οἱ, ὅτ᾽ ἐξ ὀρέων μέγαν οὐρανὸν εἰσαναβαίνῃ,
ὀρέων: 1:1226: αἱ μέν, ὅσαι σκοπιὰς ὀρέων λάχον ἢ καὶ ἐναύλους,
ὀρέων: 2:402: τηλόθεν ἐξ ὀρέων πεδίοιό τε Κιρκαίοιο
ὀρέων: 2:978: ἡ μέν τ᾽ ἐξ ὀρέων κατανίσσεται ἤπειρόνδε
ὀρέων: 2:1249: καὶ δὴ Καυκασίων ὀρέων ἀνέτελλον ἐρίπναι
ὄρθια: 4:70: ὀξείῃ δἤπειτα διὰ κνέφας ὄρθια φωνῇ
ὀρθοῖσιν: 1:514: πάντες ὁμῶς ὀρθοῖσιν ἐπ᾽ οὔασιν ἠρεμέοντες
ὀρθοῖσιν: 3:1260: κυδιόων ὀρθοῖσιν ἐπ᾽ οὔασιν αὐχέν᾽ ἀείρει:
ὀρθὸν: 3:1286: ὀρθὸν ἐπ᾽ οὐριάχῳ, κυνέην δ᾽ ἀποκάτθετ᾽ ἐρείσας.
ὀρθὸς: 3:121: ὀρθὸς ἐφεστηώς: γλυκερὸν δέ οἱ ἀμφὶ παρειὰς
ὀρθὸς: 4:955: ὀρθὸς ἐπὶ στελεῇ τυπίδος βαρὺν ὦμον ἐρείσας
ὀρθοσταδὸν: 4:1424: πολλὸν ὑπὲρ γαίης ὀρθοσταδὸν ἠέξοντο.
ὀρθωθεὶς: 2:197: ὀρθωθεὶς δ᾽ εὐνῆθεν, ἀκήριον ἠύτ᾽ ὄνειρον,
ὀρθωθεῖσα: 3:645: ἦ ῥα, καὶ ὀρθωθεῖσα θύρας ὤιξε δόμοιο,
ὀρίνετο: 2:973: κέλσαν, ἐπεὶ καὶ πόντος ὀρίνετο νισσομένοισιν.
ὀρίνθη: 3:515: ὧς ἔφατ᾽ Αἰακίδης: Τελαμῶνι δὲ θυμὸς ὀρίνθη:
ὀρινομένης: 1:588: κεῖαν, ὀρινομένης ἁλὸς οἴδματι: διπλόα δ᾽ ἀκταῖς
ὀρινόμενον: 1:106: Θεσπιέων, ἐσθλὸς μὲν ὀρινόμενον προδαῆναι
ὀρινομένους: 1:1002: ἀντιβίην ἀσπερχὲς ὀρινομένους ἐδάιξαν.
ὀρινομένους: 3:1055: αἴ κεν ὀρινομένους πολέας νειοῖο δοκεύσῃς,
ὀρινομένων: 1:1086: λῆξιν ὀρινομένων ἀνέμων: συνέηκε δὲ Μόψος
ὀριτρεφέος: 2:34: κάββαλε, τὴν φορέεσκεν, ὀριτρεφέος κοτίνοιο.
ὅρκια: 1:1352: υἱέας ἐκ δήμοιο, καὶ ὅρκια ποιήσαντο,
ὅρκια: 2:289: Ἁρπυίας, μεγάλοιο Διὸς κύνας: ὅρκια δ᾽ αὐτὴ
ὅρκιά: 2:435: ὅρκιά τ᾽ εὐμενέουσα θεὰ πόρεν, αἱ δ᾽ ὑπέδυσαν
ὅρκια: 4:359: ὅρκια, ποῦ δὲ μελιχραὶ ὑποσχεσίαι βεβάασιν;
ὅρκια: 4:1040: δείσατε συνθεσίας τε καὶ ὅρκια, δείσατ᾽ Ἐρινὺν
ὅρκιος: 4:95: ‘δαιμονίη, Ζεὺς αὐτὸς Ὀλύμπιος ὅρκιος ἔστω,
ὅρκοις: 4:1082: ὡς ἀίω, μεγάλοισιν ἐνίσχεται ἐξ ἕθεν ὅρκοις,
ὅρκοις: 4:1203: μήνιες, ἀρρήκτοισι δ᾽ ἐνιζεύξας ἔχεν ὅρκοις.
ὅρκοισιν: 2:262: τὼ μὲν ἔπειθ᾽ ὅρκοισιν ἀλαλκέμεναι μενέαινον.
ὅρκον: 4:388: ἐν γαίῃ πεσέειν. μάλα γὰρ μέγαν ἤλιτες ὅρκον,
ὅρκον: 4:795: ἠλεύω: ὁ δ᾽ ἔπειτα πελώριον ὅρκον ὄμοσσεν,
ὅρκος: 3:714: ἴστω Κόλχων ὅρκος ὑπέρβιος ὅντιν᾽ ὀμόσσαι
ὅρκῳ: 2:295: οἱ δ᾽ ὅρκῳ εἴξαντες ὑπέστρεφον ἂψ ἐπὶ νῆα
ὁρμαίνοντα: 3:620: οὔτι μάλ᾽ ὁρμαίνοντα δέρος κριοῖο κομίσσαι,
ὁρμαίνοντι: 4:3: ἀμφασίῃ νόος ἔνδον ἑλίσσεται ὁρμαίνοντι,
ὁρμαίνουσα: 3:697: ‘καὶ δ᾽ αὐτὴ τάδε πάντα μετήλυθον ὁρμαίνουσα,
ὁρμαίνουσαν: 3:18: ‘καὶ δ᾽ αὐτὴν ἐμὲ τοῖα μετὰ φρεσὶν ὁρμαίνουσαν,
ὁρμαίνουσαν: 4:722: μνῆστις ἀεικελίη δῦνεν φρένας ὁρμαίνουσαν:
ὁρμῇ: 2:897: νῆα θοὴν ἄξειν: δὴ γὰρ θεοῦ ἐτράπεθ᾽ ὁρμῇ.
ὁρμὴ: 2:1120: τοὺς δ᾽ ἄμυδις κρατερῷ σὺν δούρατι κύματος ὁρμὴ
ὁρμή: 2:1282: εἴτε καὶ ἀλλοίη τις ἐπήβολος ἔσσεται ὁρμή.’
ὁρμῇ: 3:1309: σφῆλεν γνὺξ ἐπιόντα, μιῇ βεβολημένον ὁρμῇ.
ὁρμηθεὶς: 3:398: ἤ σφεας ὁρμηθεὶς αὐτοσχεδὸν ἐξεναρίζοι,
ὁρμηθεῖσα: 4:49: τήνγε φυλακτήρων, λάθε δέ σφεας ὁρμηθεῖσα.
ὁρμηθεῖσαν: 4:90: ποίησαι: μηδ᾽ ἔνθεν ἑκαστέρω ὁρμηθεῖσαν
ὁρμηθέντα: 3:1092: Αἰαίης νήσου: Μινύην γε μὲν ὁρμηθέντα,
ὁρμηθέντες: 1:61: ἤλασ᾽ ἀριστήων: οἱ δ᾽ ἔμπαλιν ὁρμηθέντες
ὁρμηθέντες: 2:124: ἤματι χειμερίῳ πολιοὶ λύκοι ὁρμηθέντες
ὁρμηθέντες: 2:539: οὐδ᾽ ἄρ᾽ Ἀθηναίην προτέρω λάθον ὁρμηθέντες:
ὁρμηθέντος: 2:831: Πηλεὺς αἰγανέῃ φύγαδ᾽ εἰς ἕλος ὁρμηθέντος
ὁρμηθῆναι: 3:380: ὥς κεν ἐρητύοισθε καὶ ὕστερον ὁρμηθῆναι,
ὁρμηθῆναι: 4:521: νῆσον ἐς ἀντιπέραιαν ἀπέτραπον ὁρμηθῆναι.
ὁρμηθῆναι: 4:1251: δείματος, αὐτὰ κέλευθα διαμπερὲς ὁρμηθῆναι
ὁρμισθέντες: 2:755: καὶ Μαριανδυνοὺς λάθον ἀνέρας ὁρμισθέντες
ὅρμοιο: 4:1343: ἀχνυμένους ὅρμοιο πέλας μίγα θηλυτέρῃσιν
ὅρμοιο: 4:1638: Δικταίην ὅρμοιο κατερχομένους ἐπιωγήν:
ὅρμον: 1:987: νῆα Χυτοῦ λιμένος προτέρω ἐξήλασαν ὅρμον:
ὅρμον: 2:350: γνάμψαντες νήσου Θυνηίδος ὅρμον ἵκησθε.
ὅρμον: 2:730: ἀσπασίως ἄκρης Ἀχερουσίδος ὅρμον ἵκοντο.
ὅρμον: 4:1676: ὀχλίζων λάιγγας, ἐρυκέμεν ὅρμον ἱκέσθαι.
ὄρνιθας: 2:1050: τούσδ᾽ ὄρνιθας ἰδόντες. ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἔλπομαι ἰοὺς
ὄρνιθας: 2:1055: πλωίδας ὄρνιθας Στυμφαλίδας ἔσθενε λίμνης
ὄρνιθες: 3:325: ηὐλίζοντ᾽ ὄρνιθες Ἀρήιαι, οὐδ᾽ ἔτι κείνας
ὄρνιθος: 1:1087: ἀκταίης ὄρνιθος ἐναίσιμον ὄσσαν ἀκούσας.
ὄρνιν: 2:1036: ἐνναέτην νήσοιο δι᾽ ἠέρος ὄρνιν ἴδοντο,
ὄρνιν: 3:1120: ὧς δὲ καὶ ἄγγελον ὄρνιν, ἐπεὶ μεταμώνια βάζεις.
ὄρνις: 1:304: μίμνε δόμοις, μηδ᾽ ὄρνις ἀεικελίη πέλε νηί:
ὄρνις: 3:550: πέφραδεν ἔσσεσθαι. κείνης δ᾽ ὅγε μείλιχος ὄρνις
ὄρνις: 3:1111: ἠέ τις ἄγγελος ὄρνις, ὅτ᾽ ἐκλελάθοιο ἐμεῖο:
ὄρνυθι: 3:487: ὄρνυθι λισσόμενος: μελέη γε μὲν ἧμιν ὄρωρεν
ὀρνύμενον: 4:909: πρυμνόθεν ὀρνύμενον: ταὶ δ᾽ ἄκριτον ἵεσαν αὐδήν.
ὄρνυτ᾽: 2:1065: αὐτὰρ πασσυδίῃ περιώσιον ὄρνυτ᾽ ἀυτὴν
Ὀρνυτίδαο: 1:207: ἐκ δ᾽ ἄρα Φωκήων κίεν Ἴφιτος Ὀρνυτίδαο
Ὄρνυτος: 2:65: τῷ δ᾽ αὖτ᾽ Ἄρητός τε καὶ Ὄρνυτος, οὐδέ τι ᾔδειν
ὀρόθυνεν: 1:522: δὴ τότ᾽ ἀνέγρετο Τῖφυς: ἄφαρ δ᾽ ὀρόθυνεν ἑταίρους
ὀρόθυνεν: 1:1153: ἔνθ᾽ ἔρις ἄνδρα ἕκαστον ἀριστήων ὀρόθυνεν,
ὀρόθυνεν: 1:1275: ἐσβαίνειν ὀρόθυνεν, ἐπαύρεσθαί τ᾽ ἀνέμοιο.
ὀρόθυνον: 2:879: θαρσαλέως ὀρόθυνον ἐπιμνήσασθαι ἀέθλου.’
ὄρος: 1:941: Λ̓́ρκτων μιν καλέουσιν ὄρος περιναιετάοντες:
ὄρος: 1:1178: ἀμφ᾽ Ἀργανθώνειον ὄρος προχοάς τε Κίοιο.
ὄρος: 2:1017: ἱρὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὄρος καὶ γαῖαν ἄμειβον,
ὄρος: 4:323: αὐτὰρ ἐπεί τ᾽ Ἄγγουρον ὄρος, καὶ ἄπωθεν ἐόντα
ὄρουσαν: 4:1243: οἱ δ᾽ ἀπὸ νηὸς ὄρουσαν, ἄχος δ᾽ ἕλεν εἰσορόωντας
ὀρούσας: 4:1706: ἧνται: δοιάων δὲ μιῆς ἐφύπερθεν ὀρούσας,
ὁρόωντο: 3:503: δὴν δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐς ἀλλήλους ὁρόωντο,
ὁρόωσαι: 4:1722: αἰὲν ἐν Ἀλκινόοιο βοοκτασίας ὁρόωσαι.
ὁρόῳτο: 1:814: εἰ καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσι δαϊζομένην ὁρόῳτο
ὅρπηκες: 4:1423: βλάστεον ὅρπηκες: μετὰ δ᾽ ἔρνεα τηλεθάοντα
ὄρσαι: 4:1350: αὐτόν τ᾽ ἔγρεσθαι, ἀνά θ᾽ ὑμέας ὄρσαι ἰόντα:
ὄρσετε: 2:1069: σὺν κελάδῳ σακέεσσι πελώριον ὄρσετε δοῦπον.’
ὄρσῃσι: 3:1038: ἠὲ ποδῶν ὄρσῃσι μεταστρεφθῆναι ὀπίσσω,
ὄρσο: 1:703: ‘ὄρσο μοι, Ἰφινόη, τοῦδ᾽ ἀνέρος ἀντιόωσα,
Ὀρτυγίῃ: 1:537: ᾔ που ἐν Ὀρτυγίῃ, ἢ ἐφ᾽ ὕδασιν Ἰσμηνοῖο
Ὀρτυγίην: 1:419: ἄλλα δ᾽ ἐς Ὀρτυγίην ἀπερείσια δῶρα κομίσσω.
Ὀρτυγίην: 4:1703: πολλὰ δ᾽ ἐς Ὀρτυγίην ἀπερείσια δῶρα κομίσσειν.
ὀρυμαγδὸς: 4:105: νῆα: πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ἐπειγομένων ἐλάτῃσιν
ὀρύξας: 3:1206: πήχυιον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα πέδῳ ἔνι βόθρον ὀρύξας
ὀρύξασθαι: 3:1031: βόθρον ὀρύξασθαι περιηγέα: τῷ δ᾽ ἔνι θῆλυν
ὀρφανὰ: 4:1061: ἐννυχίη: τῇ δ᾽ ἀμφὶ κινύρεται ὀρφανὰ τέκνα
Ὀρφέα: 1:32: Ὀρφέα μὲν δὴ τοῖον ἑῶν ἐπαρωγὸν ἀέθλων
Ὀρφείῃ: 2:161: Ὀρφείῃ φόρμιγγι συνοίμιον ὕμνον ἄειδον
Ὀρφεὺς: 1:494: αὐτός τ᾽ Αἰσονίδης κατερήτυεν: ἂν δὲ καὶ Ὀρφεὺς
Ὀρφεὺς: 2:687: Ὀρφεὺς ἔκφατο μῦθον ἀριστήεσσι πιφαύσκων:
Ὀρφεὺς: 2:930: βωμὸν δειμάμενοι μῆρ᾽ ἔφλεγον ἂν δὲ καὶ Ὀρφεὺς
Ὀρφεὺς: 4:903: εἰ μὴ ἄρ᾽ Οἰάγροιο πάις Θρηίκιος Ὀρφεὺς
Ὀρφεὺς: 4:1407: ἐσσυμένως, ἐγένοντο καταυτόθι. νώσατο δ᾽ Ὀρφεὺς
Ὀρφεὺς: 4:1545: ἀμφεπόλει δηναιὸν ἐπὶ χρόνον. αὐτίκα δ᾽ Ὀρφεὺς
Ὀρφῆος: 1:23: πρῶτά νυν Ὀρφῆος μνησώμεθα, τόν ῥά ποτ᾽ αὐτὴ
Ὀρφῆος: 1:540: ὧς οἱ ὑπ᾽ Ὀρφῆος κιθάρῃ πέπληγον ἐρετμοῖς
Ὀρφῆος: 1:915: ἑσπέριοι δ᾽ Ὀρφῆος ἐφημοσύνῃσιν ἔκελσαν
Ὀρφῆος: 1:1134: αἰθομένοις: ἄμυδις δὲ νέοι Ὀρφῆος ἀνωγῇ
Ὀρφῆος: 4:1157: ἐμμελέως, Ὀρφῆος ὑπαὶ λίγα φορμίζοντος
ὀρφναίη: 2:672: ὀρφναίη πέλεται, λεπτὸν δ᾽ ἐπιδέδρομε νυκτὶ
ὀρφναίῃ: 4:1093: ὀρφναίῃ ἐνὶ χαλκὸν ἀλετρεύουσα καλιῇ.’
ὀρφναίοις: 3:862: λυγαίῃ ἐνὶ νυκτί, σὺν ὀρφναίοις φαρέεσσιν.
ὄρφνην: 3:749: ἠχήεις: σιγὴ δὲ μελαινομένην ἔχεν ὄρφνην.
ὄρχαμον: 1:339: ὄρχαμον ἡμείων, ᾧ κεν τὰ ἕκαστα μέλοιτο,
Ὀρχομενοῖο: 2:656: ὁππόθ᾽ ἅμα κριῷ φεῦγεν πόλιν Ὀρχομενοῖο:
Ὀρχομενοῖο: 2:1095: υἱῆες Φρίξοιο μετὰ πτόλιν Ὀρχομενοῖο
Ὀρχομενοῖο: 2:1188: εἶτε μετ᾽ ἀφνειὴν θείου πόλιν Ὀρχομενοῖο.
Ὀρχομενοῖο: 3:265: ἡμετέρῃ κραδίῃ. τί δέ κεν πόλιν Ὀρχομενοῖο,
Ὀρχομενοῖο: 3:1072: ἤ νύ που ἀφνειοῦ σχεδὸν ἵξεαι Ὀρχομενοῖο,
Ὀρχομενοῖο: 3:1093: Αἰολίδην Μινύην ἔνθεν φάτις Ὀρχομενοῖο
Ὀρχομενὸν: 2:1155: νεύμεθ᾽ ἐς Ὀρχομενὸν κτεάνων Ἀθάμαντος ἕκητι.
Ὀρχομενὸν: 4:257: ‘Νισσόμεθ᾽ Ὀρχομενὸν τὴν ἔχραεν ὔμμι περῆσαι
Ὀρχομενός: 3:266: ὅστις ὅδ᾽ Ὀρχομενός, κτεάνων Ἀθάμαντος ἕκητι
ὁρώμενοι: 4:933: ἄλλοτε μἑν προπάροιθεν ὁρώμενοι, ἄλλοτ᾽ ὄπισθεν,
ὄρωρε: 2:312: ἀτρεκές: ὅσσα δ᾽ ὄρωρε θεοῖς φίλον, οὐκ ἐπικεύσω.
ὀρώρει: 2:475: χρησμοσύνη τρύχεσκεν: ἐπ᾽ ἤματι δ᾽ ἦμαρ ὀρώρει
ὀρώρει: 3:457: ἔμμεναι ἀνέρα τοῖον: ἐν οὔασι δ᾽ αἰὲν ὀρώρει
ὄρωρεν: 1:713: Ὑψιπύλη, καλέειν νηὸς πρόμον, ὅστις ὄρωρεν,
ὄρωρεν: 1:1291: Ἡρακλῆα λιπεῖν: σέο δ᾽ ἔκτοθι μῆτις ὄρωρεν,
ὄρωρεν: 3:59: τῶν ἤτοι πάντων μέν, ἐπεὶ πέλας ἔργον ὄρωρεν,
ὄρωρεν: 3:203: δέσμιοι. εἰσέτι νῦν γὰρ ἄγος Κόλχοισιν ὄρωρεν
ὄρωρεν: 3:314: ἀλλὰ τί μύθων ἦδος; ἃ δ᾽ ἐν ποσὶν ὗμιν ὄρωρεν,
ὄρωρεν: 3:487: ὄρνυθι λισσόμενος: μελέη γε μὲν ἧμιν ὄρωρεν
ὅσ᾽: 3:530: φάρμαχ᾽, ὅσ᾽ ἤπειρός τε φύει καὶ νήχυτον ὕδωρ,
ὅσ᾽: 3:812: μνήσατο μὲν τερπνῶν, ὅσ᾽ ἐνὶ ζωοῖσι πέλονται,
ὅσ᾽: 4:1318: ὑμετέρων καμάτων, ὅσ᾽ ἐπὶ χθονός, ὅσσα τ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
ὅσ᾽: 4:1357: καὶ δ᾽ ὁπόσ᾽ αὐτοὶ πρόσθεν ἐπὶ χθονὸς ἠδ᾽ ὅσ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
ὃς: 1:41: Εἰλατίδης, ὃς πρὶν μὲν ἐρισθενέων Λαπιθάων,
ὃς: 1:101: Θησέα δ᾽, ὃς περὶ πάντας Ἐρεχθεΐδας ἐκέκαστο,
ὅς: 1:126: τὴν ὁδόν, ᾗ ζωὸν φέρε κάπριον, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ βήσσῃς
ὃς: 1:138: Ναύπλιον, ὃς περὶ πάντας ἐκαίνυτο ναυτιλίῃσιν.
ὅς: 1:398: Ἀγκαίῳ, Τεγέης ὅς ῥα πτολίεθρον ἔναιεν.
ὅς: 1:412: ἡμετέροιο τοκῆος ἐπώνυμον, ὅς μοι ὑπέστης
ὅς: 1:561: Τίφυος, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ χερσὶν ἐύξοα τεχνηέντως
ὅς: 1:650: ὅς ῥα τόθ᾽ Ὑψιπύλην μειλίξατο δέχθαι ἰόντας
ὃς: 1:731: Ζηνὶ κεραυνὸν ἄνακτι πονεύμενοι: ὃς τόσον ἤδη
ὃς: 1:993: Ἡρακλέης, ὃς δή σφι παλίντονον αἶψα τανύσσας
ὅς: 2:5: ὅς τ᾽ ἐπὶ καὶ ξείνοισιν ἀεικέα θεσμὸν ἔθηκεν,
ὅς: 2:13: ἀνδρῶν ὀθνείων, ὅς κεν Βέβρυξι πελάσσῃ,
ὅς: 2:29: ἄνδρα τόν, ὅς μιν ἔτυψε παροίτατος, οὐδ᾽ ἐδάμασσεν.
ὃς: 2:179: ὃς περὶ δὴ πάντων ὀλοώτατα πήματ᾽ ἀνέτλη
ὃς: 2:440: ‘ἦ ἄρα δή τις ἔην, Φινεῦ, θεός, ὃς σέθεν ἄτης
ὅς: 2:458: σὺν τοῖσιν δ᾽ ἵκανε Παραίβιος, ὅς ῥά οἱ ἦεν
ὅς: 2:746: ὅς τε διὲξ ἄκρης ἀνερεύγεται εἰς ἅλα βάλλων
ὃς: 2:786: καρτερόν, ὃς πάντεσσι μετέπρεπεν ἠιθέοισιν
ὅς: 2:914: ὅς ῥά τ᾽ Ἀμαζονίδων πολυθαρσέος ἐκ πολέμοιο
ὅς: 2:1037: ὅς ῥα τιναξάμενος πτέρυγας κατὰ νῆα θέουσαν
ὅς: 3:65: ὅς μ᾽ ὑπερηνορέῃ θυέων ἀγέραστον ἔθηκεν.
ὅς: 3:233: ἤλασεν, Ἠελίῳ τίνων χάριν, ὅς ῥά μιν ἵπποις
ὃς: 3:274: ὃς καμάτου μεθίεσκεν, ὑποδρήσσων βασιλῆι.
ὅς: 3:498: δώσειν δ᾽ ἐξ ὄφιος γενύων σπόρον, ὅς ῥ᾽ ἀνίῃσιν
ὅς: 3:580: ἄνδρα τόν, ὅς ῥ᾽ ὑπέδεκτο βαρὺν καμέεσθαι ἄεθλον,
ὃς: 3:585: δέχθαι ἐνὶ μεγάροισιν ἐφέστιον, ὃς περὶ πάντων
ὃς: 3:931: ‘Ἀκλειὴς ὅδε μάντις, ὃς οὐδ᾽ ὅσα παῖδες ἴσασιν
ὃς: 3:957: ὃς δή τοι καλὸς μὲν ἀρίζηλός τ᾽ ἐσιδέσθαι
ὃς: 3:985: καὶ Διός, ὃς ξείνοις ἱκέτῃσί τε χεῖρ᾽ ὑπερίσχει:
ὃς: 3:1087: ὃς πρῶτος ποίησε πόλεις καὶ ἐδείματο νηοὺς
ὅς: 3:1350: ἀλκῆς, μαιμώων συῒ εἴκελος, ὅς ῥά τ᾽ ὀδόντας
ὅς: 4:133: ὅς τ᾽ ἀποκιδνάμενος ποταμοῦ κελάδοντος Ἀράξεω
ὅς: 4:285: ὅς δή τοι τείως μὲν ἀπείρονα τέμνετ᾽ ἄρουραν
ὃς: 4:292: γαίῃ ὃς ὑμετέρῃ παρακέκλιται, εἰ ἐτεὸν δὴ
ὅς: 4:407: ὅς τοι ἀοσσητήρ τε κασίγνητός τε τέτυκται:
ὅς: 4:626: ὅς τ᾽ εἰς Ἠριδανὸν μετανίσσεται: ἄμμιγα δ᾽ ὕδωρ
ὃς: 4:699: ὃς μέγα μὲν κοτέει, μέγα δ᾽ ἀνδροφόνοισιν ἀρήγει,
ὅς: 4:763: Αἴολον, ὅς τ᾽ ἀνέμοις αἰθρηγενέεσσιν ἀνάσσει:
ὅς: 4:1052: ὅς μιν θαρσύνεσκεν ἐρητύων ἀχέουσαν.
ὅς: 4:1130: κούρη Ἀρισταίοιο μελίφρονος, ὅς ῥα μελισσέων
ὅς: 4:1281: ἄσπετον, ὅς τε βοῶν κατὰ μυρία ἔκλυσεν ἔργα,
ὅς: 4:1336: αὐσταλέος κονίῃσι, λέων ὥς, ὅς ῥά τ᾽ ἀν᾽ ὕλην
ὃς: 4:1495: ὃς τότε Κάνθον ἔπεφνεν ἐπὶ ῥήνεσσιν ἑοῖσιν.
ὅς: 4:1628: αὔλιος, ὅς τ᾽ ἀνέπαυσεν ὀιζυροὺς ἀροτῆρας,
ὅς: 4:1766: ὅς κεν ἀφυσσάμενος φθαίη μετὰ νῆάδ᾽ ἱκέσθαι.
ὅσα: 1:1067: καί οἱ ἀπὸ βλεφάρων ὅσα δάκρυα χεῦαν ἔραζε,
ὅσα: 3:931: ‘Ἀκλειὴς ὅδε μάντις, ὃς οὐδ᾽ ὅσα παῖδες ἴσασιν
ὅσα: 4:216: ἢ ὅσα φύλλα χαμᾶζε περικλαδέος πέσεν ὕλης
ὅσα: 4:731: ἡρώων, ὅσα τ᾽ ἀμφὶ θοοῖς ἐμόγησαν ἀέθλοις,
ὅσα: 4:1383: νῆα μεταχρονίην ὅσα τ᾽ ἔνδοθι νηὸς ἄγεσθε,
ὅσα: 4:1507: ζωόντων, ὅσα γαῖα φερέσβιος ἔμπνοα βόσκει,
ὅσαι: 1:831: νήσων, Αἰγαίῃ ὅσαι εἰν ἁλὶ ναιετάουσιν.
ὅσαι: 1:1226: αἱ μέν, ὅσαι σκοπιὰς ὀρέων λάχον ἢ καὶ ἐναύλους,
ὅσαι: 4:561: τηλόθι: τὰς δ᾽ ἀπέλειπον, ὅσαι Κόλχοισι πάροιθεν
ὅσγε: 4:278: τῶνδ᾽ ἀνδρῶν, οὓς ὅσγε καθίσσατο ναιέμεν Αἶαν,
ὅσην: 2:167: ληίδα τ᾽ εἰσβήσαντες ὅσην χρεὼ ἦεν ἄγεσθαι,
ὅσην: 2:1118: καὶ νῆσον καὶ πᾶσαν ὅσην κατεναντία νήσου
ὅσοι: 3:58: Αἰσονίδης, ἠδ᾽ ἄλλοι ὅσοι μετὰ κῶας ἕπονται.
ὅσοι: 3:365: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι πάντες, ὅσοι συνέπονται ἑταῖροι,
ὅσοι: 3:919: οὔθ᾽ ὅσοι ἐξ αὐτοῖο Διὸς γένος, οὔθ᾽ ὅσοι ἄλλων
ὅσοι: 3:919: οὔθ᾽ ὅσοι ἐξ αὐτοῖο Διὸς γένος, οὔθ᾽ ὅσοι ἄλλων
ὅσοι: 3:1186: Ἄρεος ἀμώοντος ὅσοι ὑπὸ δουρὶ λίποντο:
ὅσοι: 4:398: εἵνεκα σεῦ. πάντες γάρ, ὅσοι χθόνα τήνδε νέμονται,
ὅσον: 1:183: οἴδματος, οὐδὲ θοοὺς βάπτεν πόδας, ἀλλ᾽ ὅσον ἄκροις
ὅσον: 1:290: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης: τὸ μὲν οὐδ᾽ ὅσον, οὐδ᾽ ἐν ὀνείρῳ
ὅσον: 1:371: σκάπτον δ᾽ αἶψα κατ᾽ εὖρος ὅσον περιβάλλετο χῶρον,
ὅσον: 1:482: υἷας Ἀλωιάδας, οἷς οὐδ᾽ ὅσον ἰσοφαρίζεις
ὅσον: 2:112: ἀλλά μιν οὐ κατέπεφνεν, ὅσον δ᾽ ἐπὶ δέρματι μοῦνον
ὅσον: 2:190: οὐδ᾽ ὅσον, ἄλλοτε τυτθόν, ἵνα ζώων ἀκάχοιτο.
ὅσον: 2:334: ἔσσετ᾽ ἐν εὐχωλῇσιν, ὅσον τ᾽ ἐνὶ κάρτεϊ χειρῶν.
ὅσον: 2:444: γηθήσειν, ὅσον εἴπερ ὑπότροπος οἴκαδ᾽ ἱκοίμην.’
ὅσον: 2:591: ἐμβαλέειν κώπῃσιν ὅσον σθένος: οἱ δ᾽ ἀλαλητῷ
ὅσον: 2:874: παρθενίης ἀπάνευθεν, ὅσον τ᾽ ἐπιίστορα νηῶν.
ὅσον: 2:1131: δοῦναι ὅσον τ᾽ εἴλυμα περὶ χροός, ἠδὲ κομίσσαι
ὅσον: 2:1202: ‘ὦ φίλοι, ἡμέτερον μὲν ὅσον σθένος, οὔποτ᾽ ἀρωγῆς
ὅσον: 3:507: βουλῆς εἶναι ὄνειαρ, ὅσον τ᾽ ἐπὶ κάρτεϊ χειρῶν.
ὅσον: 3:853: τοῦ δ᾽ ἤτοι ἄνθος μὲν ὅσον πήχυιον ὕπερθεν
ὅσσ᾽: 2:515: καί μιν ἑῶν μήλων θέσαν ἤρανον, ὅσσ᾽ ἐνέμοντο
ὅσσ᾽: 4:357: ἀγλαΐαι, τῶν δ᾽ οὔτι μετατρέπῃ, ὅσσ᾽ ἀγόρευες
ὅσσα: 1:21: ἡρώων, δολιχῆς τε πόρους ἁλός, ὅσσα τ᾽ ἔρεξαν
ὅσσα: 1:235: ὅσσα περ ἐντύνονται ἐπαρτέες ἔνδοθι νῆες,
ὅσσα: 1:332: ‘ἄλλα μὲν ὅσσα τε νηὶ ἐφοπλίσσασθαι ἔοικεν
ὅσσα: 2:185: εἴα ἀπειρεσίοισιν ὀνείασιν, ὅσσα οἱ αἰεὶ
ὅσσα: 2:312: ἀτρεκές: ὅσσα δ᾽ ὄρωρε θεοῖς φίλον, οὐκ ἐπικεύσω.
ὅσσα: 2:767: ὅσσα τε Κύζικον ἀμφὶ Δολιονίην ἐτελεσσαν:
ὅσσα: 2:1021: ὅσσα μὲν ἀμφαδίην ῥέζειν θέμις, ἢ ἐνὶ δήμῳ,
ὅσσα: 2:1023: ὅσσα δ᾽ ἐνὶ μεγάροις πεπονήμεθα, κεῖνα θύραζε
ὅσσα: 3:452: ὥρμαιν᾽, ὅσσα τ᾽ Ἔρωτες ἐποτρύνουσι μέλεσθαι.
ὄσσα: 3:1110: μνήσομαι. ἔλθοι δ᾽ ἧμιν ἀπόπροθεν ἠέ τις ὄσσα,
ὅσσα: 4:214: ἐς δ᾽ ἀγορὴν ἀγέροντ᾽ ἐνὶ τεύχεσιν: ὅσσα δέ πόντου
ὅσσα: 4:247: ἠνώγει Ἑκάτην. καὶ δὴ τὰ μέν, ὅσσα θυηλὴν
ὅσσα: 4:1318: ὑμετέρων καμάτων, ὅσ᾽ ἐπὶ χθονός, ὅσσα τ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
ὅσσα: 4:1717: ῥέζον δ᾽ ὅσσα περ ἄνδρες ἐρημαίῃ ἐνὶ ῥέζειν
ὅσσαι: 1:114: ὅσσαι ὑπ᾽ εἰρεσίῃσιν ἐπειρήσαντο θαλάσσης.
ὅσσαι: 1:1224: ὅσσαι κεῖσ᾽ ἐρατὸν νύμφαι ῥίον ἀμφενέμοντο,
ὅσσαι: 4:1514: ὅσσαι κυανέου στάγες αἵματος οὖδας ἵκοντο,
ὄσσαν: 1:1087: ἀκταίης ὄρνιθος ἐναίσιμον ὄσσαν ἀκούσας.
ὄσσαν: 1:1095: ζαχρηεῖς: τοίην γὰρ ἐγὼ νέον ὄσσαν ἄκουσα
ὁσσάτιόν: 1:372: ἠδὲ κατὰ πρῴραν εἴσω ἁλὸς ὁσσάτιόν περ
ὁσσάτιόν: 1:468: Ζεὺς τόσον, ὁσσάτιόν περ ἐμὸν δόρυ, μή νύ τι πῆμα
ὄσσε: 1:726: ὄσσε βάλοις, ἢ κεῖνο μεταβλέψειας ἔρευθος.
ὄσσε: 1:790: ἀντία δεσποίνης: ἡ δ᾽ ἐγκλιδὸν ὄσσε βαλοῦσα
ὄσσε: 1:1296: ἦ, καὶ ἐς Ἁγνιάδην Τῖφυν θόρε: τὼ δέ οἱ ὄσσε
ὄσσε: 2:409: οὐ κνέφας ἥδυμος ὕπνος ἀναιδέα δάμναται ὄσσε.’
ὄσσε: 3:673: ὡς δ᾽ ἴδε δάκρυσιν ὄσσε πεφυρμένα, φώνησέν μιν:
ὄσσε: 3:950: ἀλλὰ μεταλλήγεσκεν ἀμήχανος, οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε
ὄσσε: 3:1007: ὧς φάτο κυδαίνων: ἡ δ᾽ ἐγκλιδὸν ὄσσε βαλοῦσα
ὄσσε: 3:1062: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ σῖγα ποδῶν πάρος ὄσσε βαλοῦσα
ὄσσε: 4:16: τάρβει δ᾽ ἀμφιπόλους ἐπιίστορας: ἐν δέ οἱ ὄσσε
ὄσσε: 4:695: ᾧπέρ τ᾽ Αἰήταο πάιν κτάνεν: οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε
ὄσσε: 4:724: αὐτίχ᾽ ὅπως ἐνόησεν ἀπ᾽ οὔδεος ὄσσε βαλοῦσαν.
ὄσσε: 4:1435: καὶ δέμας: ὄσσε δέ οἱ βλοσυρῷ ὑπέλαμπε μετώπῳ:
ὄσσε: 4:1465: ὄσσε βαλεῖν: πέμπτος δὲ μετὰ σφίσιν ἔσσυτο Κάνθος.
ὄσσε: 4:1541: ῥοίζῳ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κάρη στρέφει, ἐν δέ οἱ ὄσσε
ὄσσεται: 2:28: τῶν μὲν ἔτ᾽ οὐκ ἀλέγει, ἐπὶ δ᾽ ὄσσεται οἰόθεν οἶον
ὅσση: 4:174: ὅσση δὲ ῥινὸς βοὸς ἤνιος ἢ ἐλάφοιο
ὅσση: 4:959: ὅσση δ᾽ εἰαρινοῦ μηκύνεται ἤματος αἶσα,
Ὄσσης: 1:598: Ὄσσης Οὐλύμποιό τ᾽ ἐσέδρακον: αὐτὰρ ἔπειτα
ὅσσοι: 1:139: Ἴδμων δ᾽ ὑστάτιος μετεκίαθεν, ὅσσοι ἔναιον
ὅσσοι: 1:157: πρεσβύτατος παίδων, ὅσσοι Πύλῳ ἐξεγένοντο
ὅσσοι: 1:417: τόσσων, ὅσσοι κεν νοστήσομεν, ἀγλαὰ ταύρων
ὅσσοι: 1:1128: μητέρος Ἰδαίης κεκλήαται, ὅσσοι ἔασιν
ὅσσοι: 4:6: ἤτοι ὁ μὲν δήμοιο μετ᾽ ἀνδράσιν, ὅσσοι ἄριστοι,
ὅσσοι: 4:1276: ὅσσοι ἔσαν νηῶν δεδαημένοι: ἐν δ᾽ ἄρα πᾶσιν
ὀσσόμενοι: 4:318: ὀσσόμενοι πόντου μεγακήτεος ἐξανιόντας.
ὅσσον: 1:84: τόσσον ἑκὰς Κόλχων, ὅσσον τέ περ ἠελίοιο
ὅσσον: 1:275: οὐδ᾽ ἔχει ἐκφλύξαι τόσσον γόον, ὅσσον ὀρεχθεῖ:
ὅσσον: 1:603: ὅσσον ἐς ἔνδιόν κεν ἐύστολος ὁλκὰς ἀνύσσαι,
ὅσσον: 1:824: οἱ δ᾽ ἄρα θεσσάμενοι παίδων γένος, ὅσσον ἔλειπτο
ὅσσον: 1:938: εἰς ἅλα κεκλιμένη, ὅσσον τ᾽ ἐπιμύρεται ἰσθμὸς
ὅσσον: 2:58: ὅσσον ἐγὼ ῥινούς τε βοῶν περίειμι ταμέσθαι
ὅσσον: 2:181: Λητοΐδης: οὐδ᾽ ὅσσον ὀπίζετο καὶ Διὸς αὐτοῦ
ὅσσον: 2:343: ὅσσον ἀνάρσιός εἰμι, καὶ εἰ πλεῖον στυγέεσθαι:
ὅσσον: 2:433: ἆσθμ᾽ ἀναφυσιόων, μετεφώνεεν, ὅσσον ἄπωθεν
ὅσσον: 2:592: κόπτον ὕδωρ. ὅσσον δ᾽ ἂν ὑπείκαθε νηῦς ἐρέτῃσιν,
ὅσσον: 2:614: ἡμέας: οὐδέ τις ἄλλος ἐπαίτιος, ὅσσον Ἀθήνη,
ὅσσον: 3:63: ῥύσομαι, ὅσσον ἐμοῖσιν ἐνὶ σθένος ἔπλετο γυίοις,
ὅσσον: 3:519: ἀνδράσιν, οὐδέ περ ὅσσον ἐπανθιόωντας ἰούλους
ὅσσον: 3:716: γαῖα, θεῶν μήτηρ, ὅσσον σθένος ἐστὶν ἐμεῖο,
ὅσσον: 3:1271: ὅσσον τ᾽ ἐκ βαλβῖδος ἐπήβολος ἅρματι νύσσα
ὅσσον: 3:1396: ὅσσον ἄνω προύτυψαν ἐς ἠέρα, τόσσον ἔραζε
ὅσσον: 4:397: ὅσσον δυσμενέων ἀνδρῶν νέφος ἀμφιδέδηεν
ὅσσον: 4:782: οἶσθα μέν, ὅσσον ἐμῇσιν ἐνὶ φρεσὶ τίεται ἥρως
ὅσσον: 4:1269: ἄπλοος εἰλεῖται, γαίης ὕπερ ὅσσον ἔχουσα.
ὅσσον: 4:1698: ἠείδειν οὐδ᾽ ὅσσον: ἐπέτρεψαν δὲ θαλάσσῃ
ὅσσους: 2:793: ὅσσους Βιλλαίοιο μέλαν περιάγνυται ὕδωρ.
ὀστέα: 2:95: κόψε μεταΐγδην ὑπὲρ οὔατος, ὀστέα δ᾽ εἴσω
ὀστέα: 2:201: ἐσκλήκει, ῥινοὶ δὲ σὺν ὀστέα μοῦνον ἔεργον.
ὀστέα: 4:481: κείαται ὀστέα κεῖνα μετ᾽ ἀνδράσιν Ἀψυρτεῦσιν.
ὀστέον: 1:1034: ὀστέον ἐρραίσθη: ὁ δ᾽ ἐνὶ ψαμάθοισιν έλυσθεὶς
ὀστέῳ: 2:828: ἀίγδην, μέσσας δὲ σὺν ὀστέῳ ἶνας ἔκερσεν.
ὅστις: 1:704: ἡμέτερόνδε μολεῖν, ὅστις στόλου ἡγεμονεύει,
ὅστις: 1:713: Ὑψιπύλη, καλέειν νηὸς πρόμον, ὅστις ὄρωρεν,
ὅστις: 1:957: κρήνῃ ὑπ᾽ Ἀρτακίῃ: ἕτερον δ᾽ ἔλον, ὅστις ἀρήρει,
ὅστις: 1:1154: ὅστις ἀπολλήξειε πανύστατος. ἀμφὶ γὰρ αἰθὴρ
ὅστις: 3:20: φράσσασθαι νοέω τοῦτον δόλον, ὅστις ὀνήσει
ὅστις: 3:266: ὅστις ὅδ᾽ Ὀρχομενός, κτεάνων Ἀθάμαντος ἕκητι
ὅστις: 4:665: οἷσι πάρος ξείνους θέλγ᾽ ἀνέρας, ὅστις ἵκοιτο:
ὅστις: 4:1431: δεῦρ᾽ ἔμολεν καμάτοισιν ὁ κύντατος, ὅστις ἀπούρας
ὅστις: 4:1653: ἄνδρα τόν, ὅστις ὅδ᾽ ἐστί, καὶ εἰ παγχάλκεον ἴσχει
ὄστλιγγες: 1:1297: ὄστλιγγες μαλεροῖο πυρὸς ὣς ἰνδάλλοντο.
ὅτ᾽: 1:256: ὡς ὄφελεν καὶ Φρίξον, ὅτ᾽ ὤλετο παρθένος Ἕλλη,
ὅτ᾽: 1:278: ‘αἴθ᾽ ὄφελον κεῖν᾽ ἦμαρ, ὅτ᾽ ἐξειπόντος ἄκουσα
ὅτ᾽: 1:459: τερπνῶς ἑψιόωνται, ὅτ᾽ ἄατος ὕβρις ἀπείη.
ὅτ᾽: 1:519: αὐτὰρ ὅτ᾽ αἰγλήεσσα φαεινοῖς ὄμμασιν Ἠὼς
ὅτ᾽: 1:633: τῶ καὶ ὅτ᾽ ἐγγύθι νήσου ἐρεσσομένην ἴδον Ἀργώ,
ὅτ᾽: 1:847: μῦθον ὅτ᾽ ἤδη πάντα διηνεκέως ἀγόρευσεν,
ὅτ᾽: 1:1100: καί οἱ, ὅτ᾽ ἐξ ὀρέων μέγαν οὐρανὸν εἰσαναβαίνῃ,
ὅτ᾽: 2:123: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ σταθμοῖσιν ἀπείρονα μῆλ᾽ ἐφόβησαν
ὅτ᾽: 2:238: τῶν δὲ κασιγνήτην, ὅτ᾽ ἐνὶ Θρῄκεσσιν ἄνασσον,
ὅτ᾽: 2:277: αἰέν. ὅτ᾽ ἐς Φινῆα καὶ ἐκ Φινῆος ἴοιεν.
ὅτ᾽: 2:278: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ κνημοῖσι κύνες δεδαημένοι ἄγρη;
ὅτ᾽: 2:605: Οὔλυμπόνδ᾽ ἀνόρουσεν, ὅτ᾽ ἀσκηθεῖς ὑπάλυξαν.
ὅτ᾽: 2:631: νηὶ διαπλώειν, στυγέων δ᾽, ὅτ᾽ ἐπ᾽ ἠπείροιο
ὅτ᾽: 2:673: φέγγος, ὅτ᾽ ἀμφιλύκην μιν ἀνεγρόμενοι καλέουσιν,
ὅτ᾽: 2:800: Τυνδαρίδην Βέβρυξιν, ὅτ᾽ ἀνέρα κεῖνον ἔπεφνεν.
ὅτ᾽: 2:940: Λητωίς, ἄγρηθεν ὅτ᾽ οὐρανὸν εἰσαναβαίνῃ,
ὅτ᾽: 2:1176: οὐδέ σφιν θέμις ἦεν, ὅτ᾽ ἀντιπέρηθεν ἵκοιντο,
ὅτ᾽: 2:1219: αὐτίκα, τοῖον ἄεθλον ὅτ᾽ ἔκλυον. αἶψα δὲ Πηλεὺς
ὅτ᾽: 3:213: ὦκα δ᾽ ὅτ᾽ ἐκ πεδίοιο πόλιν καὶ δώμαθ᾽ ἵκοντο
ὅτ᾽: 3:310: δινεύσας, ὅτ᾽ ἐμεῖο κασιγνήτην ἐκόμιζεν
ὅτ᾽: 3:345: ἶσον δ᾽ ἐξ ἀνέμοιο θέει καὶ ὅτ᾽ ἀνέρες αὐτοὶ
ὅτ᾽: 3:652: ἤτοι ὅτ᾽ ἰθύσειεν, ἔρυκέ μιν ἔνδοθεν αἰδώς:
ὅτ᾽: 3:669: ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἀπίθησεν, ὅτ᾽ ἔκλυεν ἀμφιπόλοιο
ὅτ᾽: 3:787: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτῆμαρ, ὅτ᾽ ἐξανύσειεν ἄεθλον,
ὅτ᾽: 3:913: Ἄργος, ὅτ᾽ ἤδη τήνδε κασιγνήτων ἐσάκουσεν
ὅτ᾽: 3:1108: ἀλλ᾽ οἶον τύνη μὲν ἐμεῦ, ὅτ᾽ Ἰωλκὸν ἵκηαι,
ὅτ᾽: 3:1111: ἠέ τις ἄγγελος ὄρνις, ὅτ᾽ ἐκλελάθοιο ἐμεῖο:
ὅτ᾽: 3:1178: Κάδμος, ὅτ᾽ Εὐρώπην διζήμενος εἰσαφίκανεν,
ὅτ᾽: 3:1258: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀρήιος ἵππος ἐελδόμενος πολέμοιο
ὅτ᾽: 3:1266: ἐκ νεφέων, ὅτ᾽ ἔπειτα μελάντατον ὄμβρον ἄγωνται.
ὅτ᾽: 3:1298: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ τρητοῖσιν ἐύρρινοι χοάνοισιν
ὅτ᾽: 3:1300: πῦρ ὀλοόν πιμπρᾶσαι, ὅτ᾽ αὖ λήγουσιν ἀυτμῆς,
ὅτ᾽: 4:267: ἦμος ὅτ᾽ Ἠερίη πολυλήιος ἐκλήιστο,
ὅτ᾽: 4:452: ἦμος ὅτ᾽ Ἀρτέμιδος νήσῳ ἔνι τήνγ᾽ ἐλίποντο
ὅτ᾽: 4:701: νηλειεῖς ἱκέται, ὅτ᾽ ἐφέστιοι ἀντιόωσιν.
ὅτ᾽: 4:740: τισόμενος φόνον υἷος, ὅτ᾽ ἄσχετα ἔργ᾽ ἐτέλεσσας.
ὅτ᾽: 4:846: ἠελίου, ὅτ᾽ ἄνεισι περαίης ὑψόθι γαίης,
ὅτ᾽: 4:1021: τῆσγε φυγῆς μνήσασθαι, ὅτ᾽ ἤλιτον: οὐδέ τις ἄλλη
ὅτ᾽: 4:1204: τῶ καὶ ὅτ᾽ ἠλεμάτως Κόλχοι μάθον ἀντιόωντες,
ὅτ᾽: 4:1296: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐρημαῖοι πεπτηότες ἔκτοθι πέτρης
ὅτ᾽: 4:1308: ἦμος ὅτ᾽ ἐκ πατρὸς κεφαλῆς θόρε παμφαίνουσα,
ὅτ᾽: 4:1577: δεξιτερῆς, λίμνηθεν ὅτ᾽ εἰς ἁλὸς οἶδμα βάλητε,
ὅτ᾽: 4:1602: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ θοὸν ἵππον ἐς εὐρέα κύκλον ἀγῶνος
ὅτ᾽: 4:1727: ἀνδράσι δηριόωνται, ὅτ᾽ Ἀπόλλωνα θυηλαῖς
ότα: 1:1163: Ἡρακλέης, ἐτίνασσε δ᾽ ἀρη̣̣ότα δούρατα νηός.
ὅταν: 1:1201: ὡς δ᾽ ὅταν ἀπροφάτως ἱστόν νεός, εὖτε μάλιστα
ὅταν: 4:1282: ἢ ὅταν αὐτόματα ξόανα ῥέῃ ἱδρώοντα
ὅτε: 1:60: Κενταύροισιν ὀλέσθαι, ὅτε σφέας οἶος ἀπ᾽ ἄλλων
ὅτε: 1:76: εὖ δεδαὼς δῄοισιν, ὅτε κλίνωσι φάλαγγας.
ὅτε: 1:92: Αἰγίνης, ὅτε Φῶκον ἀδελφεὸν ἐξενάριξαν
ὅτε: 1:245: Αἰήτεω, ὅτε μή σφιν ἑκὼν δέρος ἐγγυαλίξῃ.
ὅτε: 1:335: ναυτιλίης, ὅτε μοῦνον ἐπιπνεύσουσιν ἀῆται.
ὅτε: 1:559: οἱ δ᾽ ὅτε δὴ λιμένος περιηγέα κάλλιπον ἀκτὴν
ὅτε: 1:655: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ μάλα πᾶσαι ὁμιλαδὸν ἠγερέθοντο,
ὅτε: 1:723: Παλλάς, ὅτε πρῶτον δρυόχους ἐπεβάλλετο νηὸς
ὅτε: 1:782: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ πυλέων τε καὶ ἄστεος ἐντὸς ἔβησαν,
ὅτε: 1:879: ὡς δ᾽ ὅτε λείρια καλὰ περιβρομέουσι μέλισσαι
ὅτε: 1:962: Κύζικος ἀντήσαντες ὅτε στόλον ἠδὲ γενέθλην
ὅτε: 1:1003: ὡς δ᾽ ὅτε δούρατα μακρὰ νέον πελέκεσσι τυπέντα
ὅτε: 1:1012: ἥρωες δ᾽, ὅτε δή σφιν ἀταρβὴς ἔπλετ᾽ ἄεθλος,
ὅτε: 1:1164: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Μυσῶν λελιημένοι ἠπείροιο
ὅτε: 1:1265: ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε μύωπι τετυμμένος ἔσσυτο ταῦρος
ὁτὲ: 1:1270: ὧς ὅγε μαιμώων ὁτὲ μὲν θοὰ γούνατ᾽ ἔπαλλεν
ὁτὲ: 1:1271: συνεχέως, ὁτὲ δ᾽ αὖτε μεταλλήγων καμάτοιο
ὅτε: 2:79: ὡς δ᾽ ὅτε νήια δοῦρα θοοῖς ἀντίξοα γόμφοις
ὅτε: 2:148: οὐδ᾽ ἂν πυγμαχίῃ κρινθήμεναι: ἀλλ᾽ ὅτε θεσμοὺς
ὅτε: 2:543: ὡς δ᾽ ὅτε τις πάτρηθεν ἀλώμενος, οἷά τε πολλὰ
ὅτε: 2:551: οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σκολιοῖο πόρου στεινωπὸν ἵκοντο
ὅτε: 2:646: ἔμπεδοι ἀργαλέοις ἐνὶ δείμασιν. ἀλλ᾽ ὅτε πέτρας
ὅτε: 2:749: Νισαῖοι Μεγαρῆες, ὅτε νάσσεσθαι ἔμελλον
ὅτε: 2:779: οἶδ᾽ ἐσιδών, ὅτε δεῦρο δι᾽ Ἀσίδος ἠπείροιο
ὅτε: 2:1075: ὡς δ᾽ ὅτε τις κεράμῳ κατερέψεται ἑρκίον ἀνήρ,
ὅτε: 2:1082: οὐδέ τιν᾽ οἰωνῶν ἔτ᾽ ἐσέδρακον, ἀλλ᾽ ὅτε νήσῳ
ὅτε: 2:1203: σχήσεται, οὐδ᾽ ἠβαιόν, ὅτε χρειώ τις ἵκηται.
ὅτε: 3:488: ἐλπωρή, ὅτε νόστον ἐπετραπόμεσθα γυναιξίν.’
ὅτε: 3:656: ὡς δ᾽ ὅτε τις νύμφη θαλερὸν πόσιν ἐν θαλάμοισιν
ὅτε: 3:784: κεῖνος ὅτε ζωῆς ἀπαμείρεται. ἐρρέτω αἰδώς,
ὅτε: 3:976: ἀνέρες, οὐδ᾽ ὅτε περ πάτρῃ ἔνι ναιετάασκον,
ὁτὲ: 3:1022: αἰδόμενοι, ὁτὲ δ᾽ αὖτις ἐπὶ σφίσι βάλλον ὀπωπάς,
ὅτε: 3:1162: Αἰσονίδης δ᾽ ὅτε δὴ ἑτάροις ἐξαῦτις ἔμικτο
ὅτε: 3:1200: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἴδε χῶρον, ὅτις πάτου ἔκτοθεν ἦεν
ὅτε: 3:1229: ἠελίου, ὅτε πρῶτον ἀνέρχεται Ὠκεανοῖο.
ὅτε: 3:1232: ἀνδρῶν ἡρώων, ὅτε κάλλιπον Ἡρακλῆα
ὅτε: 3:1277: Αἰσονίδης δ᾽, ὅτε δὴ πρυμνήσια δῆσαν ἑταῖροι,
ὁτὲ: 3:1299: φῦσαι χαλκήων ὁτὲ μέν τ᾽ ἀναμαρμαίρουσιν,
ὅτε: 3:1369: θαρσαλέως. Κόλχοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον, ὡς ὅτε πόντος
ὅτε: 4:139: ὡς δ᾽ ὅτε τυφομένης ὕλης ὕπερ αἰθαλόεσσαι
ὅτε: 4:152: οἷον ὅτε βληχροῖσι κυλινδόμενον πελάγεσσιν
ὅτε: 4:409: ἀντιβίην, ὅτε μή με διὲξ εἰῶσι νέεσθαι.’
ὅτε: 4:435: ἡ δ᾽ ὅτε κηρύκεσσιν ἐπεξυνώσατο μύθους,
ὅτε: 4:522: ἥρωες δ᾽, ὅτε δή σφιν ἐείσατο νόστος ἀπήμων,
ὅτε: 4:585: ἀργαλέας, ὅτε μὴ Κίρκη φόνον Ἀψύρτοιο
ὅτε: 4:683: ἡ δ᾽ ὅτε δὴ νυχίων ἀπὸ δείματα πέμψεν ὀνείρων,
ὅτε: 4:937: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ Πλαγκτῇσιν ἐνιχρίμψεσθαι ἔμελλον,
ὁτὲ: 4:943: αἵ θ᾽ ὁτὲ μὲν κρημνοῖς ἐναλίγκιαι ἠέρι κῦρον,
ὅτε: 4:1050: ἠνορέης, ὅτε μοῦνοι ἀποτμηγέντες ἔασιν.’
ὅτε: 4:1060: οἷον ὅτε κλωστῆρα γυνὴ ταλαεργὸς ἑλίσσει
ὅτε: 4:1078: ἀάσθη, ὅτε πρῶτα βοῶν θελκτήρια δῶκεν
ὅτε: 4:1194: νύμφαι δ᾽ ἄμμιγα πᾶσαι, ὅτε μνήσαιτο γάμοιο,
ὅτε: 4:1234: νηυσὶ πέλει, ὅτε τόνγε βιῴατο κόλπον ἱκέσθαι.
ὅτε: 4:1298: ἢ ὅτε καλὰ νάοντος ἐπ᾽ ὀφρύσι Πακτωλοῖο
ὅτε: 4:1451: γειομόροι μύρμηκες ὁμιλαδόν, ἢ ὅτε μυῖαι
ὅτε: 4:1510: φαρμάσσοι, ὅτε μοῦνον ἐνιχρίμψῃσιν ὀδοῦσιν.
ὅτε: 4:1535: ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐπὶ νηὸς ἔβαν, πρήσοντος ἀήτεω
ὅτε: 4:1729: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κἀκεῖθεν ὑπεύδια πείσματ᾽ ἔλυσαν,
ὅτινα: 2:877: τῶν ὅτινα πρύμνης ἐπιβήσομεν, οὔτις ἰάψει
ὅτις: 1:347: αὐτός, ὅτις ξυνάγειρε, καὶ ἀρχεύοι ὁμάδοιο.’
ὅτις: 2:22: ‘ἴσχεο νῦν, μηδ᾽ ἄμμι κακήν, ὅτις εὔχεαι εἶναι,
ὅτις: 2:215: Ἱκεσίου πρὸς Ζηνός, ὅτις ῥίγιστος ἀλιτροῖς
ὅτις: 2:455: τοῖς ὁ γέρων πάντεσσιν, ὅτις καὶ ἀφαυρὸς ἵκοιτο,
ὅτις: 2:467: σφωιτέρων ὀίων ὅτις ἔξοχος, εἰς ἓ κομίσσαι
ὅτις: 2:1145: Φρίξον, ὅτις πτολίεθρον ἀνήλυθεν Αἰήταο,
ὅτις: 3:192: πάντες ἐπεὶ πάντῃ καὶ ὅτις μάλα κύντατος ἀνδρῶν,
ὅτις: 3:195: πασσυδίῃ, οὐδ᾽ ἔσκε παρὲξ ὅτις ἄλλο κελεύοι.
ὅτις: 3:239: τῶν ἤτοι ἄλλῳ μέν, ὅτις καὶ ὑπείροχος ἦεν,
ὅτις: 3:904: τὸν ξεῖνόν με κέλονται, ὅτις περὶ βουσὶν ὑπέστη,
ὅτις: 3:1200: ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἴδε χῶρον, ὅτις πάτου ἔκτοθεν ἦεν
ὅτις: 4:498: ἔλπομαι οὐχ ἕνα μῦθον, ὅτις προτέρωσε δίεσθαι
ὅτις: 4:892: θέλγουσαι μολπῇσιν, ὅτις παρὰ πεῖσμα βάλοιτο.
ὅτις: 4:1595: ‘δαῖμον, ὅτις λίμνης ἐπὶ πείρασι τῆσδ᾽ ἐφαάνθης,
ὀτλεύουσιν: 2:1010: λιγνύι καὶ καπνῷ κάματον βαρὺν ὀτλεύουσιν.
ὀτλήσειαν: 4:1225: ὄφρ᾽ ἔτι καὶ Λιβύης ἐπὶ πείρασιν ὀτλήσειαν.
ὀτλησέμεν: 3:768: ἀλλ᾽ αὔτως εὔκηλος ἑὴν ὀτλησέμεν ἄτην.
ὀτλήσω: 4:381: ὀτλήσω; σὺ δέ κεν θυμηδέα νόστον ἕλοιο;
ὀτραλέως: 1:1210: ὀτραλέως κατὰ κόσμον ἐπαρτίσσειεν ἰόντι.
Ὀτρηρή: 2:389: Ὀτρηρή τε καὶ Ἀντιόπη, ὁπότε στρατόωντο.
ὀτρύναιμι: 1:701: ἤδη κεν μετὰ νῆα καὶ ἄγγελον ὀτρύναιμι.’
ὀτρυνέει: 4:499: ἡμέας ὀτρυνέει, τοὺς πεισέμεν: οἷα δ᾽ ἄνακτος
ὀτρύνειε: 1:382: βήσαθ᾽, ἵν᾽ ὀτρύνειε νέους κατὰ καιρὸν ἐρύσσαι:
ὀτρύνεσκεν: 3:653: αἰδοῖ δ᾽ ἐργομένην θρασὺς ἵμερος ὀτρύνεσκεν.
ὀτρυνέω: 2:805: Δάσκυλον ὀτρυνέω, ἐμὸν υἱέα: τοῖο δ᾽ ἰόντος,
ὀτρύνομεν: 3:26: παιδὶ ἑῷ εἰπεῖν ὀτρύνομεν, αἴ κε πίθηται
ὀτρύνοντος: 4:75: τρὶς μὲν ἀνήυσεν, τρὶς δ᾽ ὀτρύνοντος ὁμίλου
ὅττι: 1:159: δῶκεν ἀπειρεσίην ἠδ᾽ ὅττι κεν ἀρήσαιτο
ὅττι: 2:145: ‘Φράζεσθ᾽ ὅττι κεν ᾗσιν ἀναλκείῃσιν ἔρεξαν,
ὅττι: 3:131: εἰ δ᾽ ἄγε μοι πρόφρων τέλεσον χρέος, ὅττι κεν εἴπω:
ὅττι: 3:699: ἀλλ᾽ ὄμοσον Γαῖάν τε καὶ Οὐρανόν, ὅττι τοι εἴπω
ὅττι: 3:1010: οὐδ᾽ ἔχεν ὅττι πάροιθεν ἔπος προτιμυθήσαιτο,
ὅτῳ: 1:466: ἴστω νῦν δόρυ θοῦρον, ὅτῳ περιώσιον ἄλλων
ὅτῳ: 2:414: ναυτιλίης καὶ τέκμαρ, ὅτῳ στυγερὰς διὰ πέτρας
ὅτῳ: 4:258: νημερτὴς ὅδε μάντις, ὅτῳ ξυνέβητε πάροιθεν.
οὐ: 1:8: δηρὸν δ᾽ οὐ μετέπειτα τεὴν κατὰ βάξιν Ἰήσων
οὐ: 1:58: Καινεΐδης, ἐσθλὸς μέν, ἑοῦ δ᾽ οὐ πατρὸς ἀμείνων.
οὐ: 1:78: πέμπεν Ἀβαντιάδης λελιημένον: οὐ μὲν ἔμελλεν
οὐ: 1:90: τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Αἰακίδαι μετεκίαθον: οὐ μὲν ἅμ᾽ ἄμφω,
οὐ: 1:97: Ἄλκων μιν προέηκε πατὴρ ἑός: οὐ μὲν ἔτ᾽ ἄλλους
οὐ: 1:142: οὐ μὲν ὅγ᾽ ἦεν Ἄβαντος ἐτήτυμον, ἀλλά μιν αὐτὸς
οὐ: 1:192: Λαοκόων Οἰνῆος ἀδελφεός, οὐ μὲν ἰῆς γε
οὔ: 1:204: τούνεκ᾽ ἔην πόδα σιφλός: ἀτὰρ δέμας οὔ κέ τις ἔτλη
οὐ: 1:246: ἀλλ᾽ οὐ φυκτὰ κέλευθα, πόνος δ᾽ ἄπρηκτος ἰοῦσιν.’
οὐ: 1:296: ὧδε λίην, ἐπεὶ οὐ μὲν ἐρητύσεις κακότητος
οὐ: 1:345: ‘μήτις ἐμοὶ τόδε κῦδος ὀπαζέτω. οὐ γὰρ ἔγωγε
οὗ: 1:362: οὗ ἕθεν ἐξάρχωμαι ἀεθλεύων βασιλῆι.’
οὐ: 1:794: ἧσθ᾽ αὔτως; ἐπεὶ οὐ μὲν ὑπ᾽ ἀνδράσι ναίεται ἄστυ,
οὐ: 1:869: οὐ μὰν εὐκλειεῖς γε σὺν ὀθνείῃσι γυναιξὶν
οὔ: 1:875: ὧς νείκεσσεν ὅμιλον: ἐναντία δ᾽ οὔ νύ τις ἔτλη
οὐ: 1:894: ἄλλων ἐκ πολίων: ἀλλ᾽ οὐ σύγε τήνδε μενοινὴν
οὔ: 1:904: εἰ δ᾽ οὔ μοι πέπρωται ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι
οὐ: 1:919: τῶν μὲν ἔτ᾽ οὐ προτέρω μυθήσομαι: ἀλλὰ καὶ αὐτὴ
οὐ: 1:921: δαίμονες ἐνναέται, τὰ μὲν οὐ θέμις ἄμμιν ἀείδειν.
οὐ: 1:983: εὐρείης πεύθοντο Προποντίδος: οὐ μὲν ἐπιπρὸ
οὐ: 1:1015: ἡ δ᾽ ἔθεεν λαίφεσσι πανήμερος: οὐ μὲν ἰούσης
οὗ: 1:1064: οὗ πόσιος μετόπισθε: κακῷ δ᾽ ἐπὶ κύντερον ἄλλο
οὔ: 1:1157: νῆα βίῃ: ̣̣ δ᾽ οὔ κε διὲξ ἁλὸς ἀίσσουσαν
οὐ: 1:1258: οὐ γὰρ Ὕλας κρήνηνδε κιὼν σόος αὖτις ἱκάνει.
οὐ: 1:1339: ἔμμεναι. ἀλλ᾽ οὐ θήν τοι ἀδευκέα μῆνιν ἀέξω,
οὐ: 1:1340: πρίν περ ἀνιηθείς: ἐπεὶ οὐ περὶ πώεσι μήλων,
οὐ: 2:37: οὐ δέμας, οὐδὲ φυὴν ἐναλίγκιοι εἰσοράασθαι.
οὐ: 2:48: οὐ μὰν αὖτ᾽ Ἄμυκος πειρήσατο: σῖγα δ᾽ ἄπωθεν
οὐ: 2:112: ἀλλά μιν οὐ κατέπεφνεν, ὅσον δ᾽ ἐπὶ δέρματι μοῦνον
οὐ: 2:220: αὔτως. οὐ γὰρ μοῦνον ἐπ᾽ ὀφθαλμοῖσιν Ἐρινὺς
οὐ: 2:229: πνεῖ τόδε μυδαλέον τε καὶ οὐ τλητὸν μένος ὀδμῆς:
οὔ: 2:230: οὔ κέ τις οὐδὲ μίνυνθα βροτῶν ἄνσχοιτο πελάσσας,
οὔ: 2:261: ὡς οὔ τις θεόθεν χόλος ἔσσεται εἵνεκ᾽ ἀρωγῆς.’
οὔ: 2:275: Ζεὺς μένος ἀκάματόν σφιν: ἀτὰρ Διὸς οὔ κεν ἑπέσθην
οὐ: 2:288: ‘οὐ θέμις, ὦ υἱεῖς Βορέω, ξιφέεσσιν ἐλάσσαι
οὔ: 2:290: δώσω ἐγών, ὡς οὔ οἱ ἔτι χρίμψουσιν ἰοῦσαι.’
οὐ: 2:311: ‘κλῦτέ νυν. οὐ μὲν πάντα πέλει θέμις ὔμμι δαῆναι
οὐ: 2:320: οὐ γάρ τε ῥίζῃσιν ἐρήρεινται νεάτῃσιν,
οὔ: 2:333: τέμνεθ᾽ ἁλὸς στεινωπόν: ἐπεὶ φάος οὔ νύ τι τόσσον
οὐ: 2:339: ἀθανάτοις. οὐ γάρ κε κακὸν μόρον ἐξαλέαισθε
οὐ: 2:351: κεῖθεν δ᾽ οὐ μάλα πουλὺ διὲξ ἁλὸς ἀντιπέραιαν
οὐ: 2:409: οὐ κνέφας ἥδυμος ὕπνος ἀναιδέα δάμναται ὄσσε.’
οὐ: 2:446: ‘Αἰσονίδη, τὸ μὲν οὐ παλινάγρετον, οὐδέ τι μῆχος
οὐ: 2:451: αὐτίκα δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἀμειβομένων ἐφαάνθη
οὐ: 2:653: ἄκρην δ᾽ οὐ μετὰ δηθὰ παρεξενέοντο Μέλαιναν,
οὐ: 2:872: γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ δὴν ἔμμεναι; οὐ μὲν ἄρηος
οὐ: 2:881: αὐτίκα δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐνὶ μέσσοις ἀγόρευσεν:
οὗ: 2:911: ἐξ οὗ Καλλίχορον ποταμὸν περιναιετάοντες
οὐ: 2:917: οὐ μέν θην προτέρω ἔτ᾽ ἐμέτρεον. ἧκε γὰρ αὐτὴ
οὔ: 2:988: ὑσμίνην, καὶ δ᾽ οὔ κεν ἀναιμωτί γ᾽ ἐρίδηναν--
οὐ: 2:989: οὐ γὰρ Ἀμαζονίδες μάλ᾽ ἐπήτιδες, οὐδὲ θέμιστας
οὐ: 2:998: οὐ γὰρ ὁμηγερέες μίαν ἂμ πόλιν, ἀλλ᾽ ἀνὰ γαῖαν
οὔ: 2:1088: ἧνται ἀκήν, ἐπεὶ οὔ σφε κατέλλαβε χείματος ὥρη
οὐ: 2:1199: οὐ γὰρ ἔφαν τεύξεσθαι ἐνηέος Αἰήταο
οὐ: 2:1209: οὐ μὰν οὐδ᾽ ἀπάνευθεν ἑλεῖν δέρος Αἰήταο
οὔ: 2:1227: οὔ οἱ χραισμήσειν ἐπιέλπομαι ἔθνεα Κόλχων.’
οὐ: 2:1256: οὐ γὰρ᾽ ὅγ᾽ αἰθερίοιο φυὴν ἔχεν οἰωνοῖο,
οὐ: 2:1258: δηρὸν δ᾽. οὐ μετέπειτα πολύστονον ἄιον αὐδὴν
οὐ: 2:1287: ἠὼς δ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐελδομένοις ἐφαάνθη.
οὐ: 3:135: σφαῖραν ἐυτρόχαλον, τῆς οὐ σύγε μείλιον ἄλλο
οὔ: 3:181: ἦε καὶ οὔ, πίσυνος δὲ βίῃ μετιόντας ἀτίσσει.
οὐ: 3:307: σωομένοις μεσσηγὺς ἐνέκλασεν; οὐ μὲν ἐμεῖο
οὔ: 3:332: χρειὼ δ᾽ ἢν ἐθέλῃς ἐξίδμεναι, οὔ σ᾽ ἐπικεύσω.
οὐ: 3:340: νῆα δ᾽ Ἀθηναίη Παλλὰς κάμεν, οὐ μάλα τοίην,
οὐ: 3:350: αὐτῷ δ᾽ ὥς κεν ἅδῃ, τὼς ἔσσεται: οὐ γὰρ ἱκάνει
οὐ: 3:413: οὐ σπόρον ὁλκοῖσιν Δηοῦς ἐνιβᾴλλομαι ἀκτήν,
οὐ: 3:420: πρὶν δέ κεν οὐ δοίην, μηδ᾽ ἔλπεο. δὴ γὰρ ἀεικὲς
οὐ: 3:429: τλήσομαι, εἰ καί μοι θανέειν μόρος. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλο
οὔ: 3:470: οὕνεκεν οὔ οἱ ἔγωγε κακῇ ἐπαγαίομαι ἄτῃ.’
οὐ: 3:476: πείρης δ᾽ οὐ μάλ᾽ ἔοικε μεθιέμεν ἐν κακότητι.
οὔ: 3:481: δείδω, μή πως οὔ μοι ὑποσταίη τόγε μήτηρ.
οὔ: 3:493: ἀντικρὺ κεχόλωται, ἕκαστα γὰρ οὔ νύ τι τέκμωρ
οὐ: 3:506: ‘ὥρη μητιάασθαι ὅ κ᾽ ἔρξομεν. οὐ μὲν ἔολπα
οὔ: 3:511: εἰ δ᾽ οὔ τοι μάλα θυμὸς ἑῇ ἐπὶ πάγχυ πέποιθεν
οὐ: 3:513: τῶνδ᾽ ἀνδρῶν πάπταινε παρήμενος. οὐ γὰρ ἔγωγε
οὗ: 3:598: λευγαλέην οὗ πατρὸς ἐπέκλυεν Ἠελίοιο,
οὐ: 3:626: οὕνεκεν οὐ κούρῃ ζεῦξαι βόας, ἀλλά οἱ αὐτῷ
οὐ: 3:686: φθογγῇ δ᾽ οὐ προύβαινε παροιτέρω: ὀψὲ δ᾽ ἔειπεν
οὗ: 3:742: τοῖα παρὲξ οὗ πατρὸς ἐπ᾽ ἀνέρι μητιάασθαι.
οὐ: 3:748: οὐδὲ κυνῶν ὑλακὴ ἔτ᾽ ἀνὰ πτόλιν, οὐ θρόος ἦεν
οὐ: 3:750: ἀλλὰ μάλ᾽ οὐ Μήδειαν ἐπὶ γλυκερὸς λάβεν ὕπνος.
οὐ: 3:767: αὐτίκα δ᾽ οὔτ᾽ αὐτὴ θανέειν, οὐ φάρμακα δώσειν,
οὐ: 3:782: δύσμορος: οὐ μὲν ἔολπα καταφθιμένοιό περ ἔμπης
οὔ: 3:895: ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱκόμεσθα, καὶ οὔ νύ τις ἄλλος ἔπεισιν,
οὐ: 3:955: αὐτὰρ ὅγ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐελδομένῃ ἐφαάνθη
οὔ: 3:975: οὔ τοι ἐγών, οἷοί τε δυσαυχέες ἄλλοι ἔασιν
οὐ: 3:980: χώρῳ ἐν ἠγαθέῳ, ἵνα τ᾽ οὐ θέμις ἔστ᾽ ἀλιτέσθαι,
οὐ: 3:987: χρειοῖ ἀναγκαίῃ γουνούμενος. οὐ γὰρ ἄνευθεν
οὐ: 3:1078: ‘καὶ λίην οὐ νύκτας ὀίομαι, οὐδέ ποτ᾽ ἦμαρ
οὐ: 3:1105: Αἰήτης δ᾽ οὐ τοῖος ἐν ἀνδράσιν, οἷον ἔειπας
οὐ: 3:1132: σχετλίη: οὐ μὲν δηρὸν ἀπαρνήσεσθαι ἔμελλεν
οὔ: 3:1188: προφρονέως, ἐπεὶ οὔ μιν ὀίσσατο πείρατ᾽ ἀέθλου
οὔ: 3:1231: δεινόν, ἀμαιμάκετον: τὸ μὲν οὔ κέ τις ἄλλος ὑπέστη
οὐ: 3:1267: καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ οὐ δηρὸν ἔτι σχήσεσθαι ἀέθλων
οὐ: 3:1329: δηρὸν δ᾽ οὐ μετέπειτα κελευόμενοι ὑπὸ δουρὶ
οὔ: 3:1365: δεινὸν Ἐνυαλίου σόλον Ἄρεος: οὔ κέ μιν ἄνδρες
οὐ: 4:50: ἔνθεν ἴμεν νηόνδε μάλ᾽ ἐφράσατ᾽: οὐ γὰρ ἄιδρις
οὔ: 4:276: ἠὲ καὶ οὔ: πουλὺς γὰρ ἄδην ἐπενήνοθεν αἰών.
οὐ: 4:319: οὐ γάρ πω ἁλίας γε πάρος ποθὶ νῆας ἴδοντο,
οὐ: 4:360: ᾗς ἐγὼ οὐ κατὰ κόσμον ἀναιδήτῳ ἰότητι
οὐ: 4:379: ἦ μάλ᾽ ἐυκλειής; τίνα δ᾽ οὐ τίσιν, ἠὲ βαρεῖαν
οὐ: 4:380: ἄτην οὐ σμυγερῶς δεινῶν ὕπερ, οἷα ἔοργα,
οὐ: 4:387: σῇ πάθον ἀτροπίῃ. τὰ μὲν οὐ θέμις ἀκράαντα
οὔ: 4:389: νηλεές: ἀλλ᾽ οὔ θήν μοι ἐπιλλίζοντες ὀπίσσω
οὔ: 4:428: γλήνεσιν εὐεργὲς ξεινήιον. οὔ μιν ἀφάσσων,
οὗ: 4:431: ἐξ οὗ ἄναξ αὐτὸς Νυσήιος ἐγκατελεκτο
οὐ: 4:490: ἤντησεν, μεμαὼς ἐπαμυνέμεν οὐ μάλ᾽ ἀρωγῆς
οὐ: 4:537: οὐ μὲν ἔτι ζώοντα καταυτόθι τέτμον ἄνακτα
οὐ: 4:583: φθογγήν τε Ζηνός τε βαρὺν χόλον. οὐ γὰρ ἀλύξειν
οὐ: 4:636: κόλπον ἐς Ὠκεανοῖο, τὸν οὐ προδαέντες ἔμελλον
οὔ: 4:637: εἰσβαλέειν, τόθεν οὔ κεν ὑπότροποι ἐξεσάωθεν.
οὐ: 4:670: θῆρες δ᾽ οὐ θήρεσσιν ἐοικότες ὠμηστῇσιν,
οὐ: 4:745: μηδέ με γουνάσσηαι ἐφέστιος, οὐ γὰρ ἔγωγε
οὐ: 4:797: ἔμπης δ᾽ οὐ μεθίεσκεν ὀπιπεύων ἀέκουσαν,
οὐ: 4:1016: ὡς ἐμοὶ ἐκ πυκιναὶ ἔπεσον φρένες, οὐ μὲν ἕκητι
οὐ: 4:1043: οὐ νηούς, οὐ πύργον ἐπίρροθον, οὐκ ἀλεωρὴν
οὐ: 4:1043: οὐ νηούς, οὐ πύργον ἐπίρροθον, οὐκ ἀλεωρὴν
οὐ: 4:1100: λώιον: οὐ γάρ τις βασιλεύτερος Αἰήταο.
οὔ: 4:1106: οὔ μιν ἑοῦ πόσιος νοσφίσσομαι: οὐδέ, γενέθλην
οὐ: 4:1159: οὐ μὲν ἐν Ἀλκινόοιο γάμον μενέαινε τελέσσαι
οὐ: 4:1246: οὐ πάτον, οὐκ ἀπάνευθε κατηυγάσσαντο βοτήρων
οὐ: 4:1273: μαιομένῳ κομιδῆς. ἀλλ᾽ οὐ μάλα νόστιμον ἦμαρ
οὔ: 4:1340: βουπελάται τε βοῶν: τοῖς δ᾽ οὔ νύ τι γῆρυς ἐτύχθη
οὐ: 4:1354: ἅρμα Ποσειδάωνος. ἐγὼ δ᾽ οὐ πάγχυ νοῆσαι
οὐ: 4:1376: οὐ γὰρ ὅγε ξηρὴν ὑποδύσεται: ἴχνια δ᾽ ἡμῖν
οὔ: 4:1441: ὕδωρ ἐξερέων, τὸ μὲν οὔ ποθι μέλλεν ἰδέσθαι.
οὗ: 4:1469: οὗ ἕθεν ἀμφ᾽ ἑτάροιο μεταλλῆσαι τὰ ἕκαστα.
οὐ: 4:1487: λᾶι βαλών: ἐπεὶ οὐ μὲν ἀφαυρότερός γ᾽ ἐτέτυκτο,
οὐ: 4:1501: νηλειὴς ἕλε πότμος: ἀδευκέα δ᾽ οὐ φύγεν αἶσαν
οὐ: 4:1502: μαντοσύναις: οὐ γάρ τις ἀποτροπίη θανάτοιο.
οὔ: 4:1521: θαρσαλέως, ἕνεκ᾽ οὔ μιν ὑπέρβιον ἄλγος ἔτειρεν.
οὐ: 4:1552: ‘Δέχθε, φίλοι: ἐπεὶ οὐ περιώσιον ἐγγυαλίξαι
οὐ: 4:1740: οὐ κούρη: τρίτων γὰρ ἐμοὶ Λιβύη τε τοκῆες.
οὔ: 4:1751: τήνδε τοι ἠπείροιο Λιβυστίδος. οὔ νύ τις ἄλλος
οὔ: 4:1774: ὑμετέρων καμάτων: ἐπεὶ οὔ νύ τις ὔμμιν ἄεθλος
οὔασι: 3:457: ἔμμεναι ἀνέρα τοῖον: ἐν οὔασι δ᾽ αἰὲν ὀρώρει
οὔασιν: 1:514: πάντες ὁμῶς ὀρθοῖσιν ἐπ᾽ οὔασιν ἠρεμέοντες
οὔασιν: 3:1260: κυδιόων ὀρθοῖσιν ἐπ᾽ οὔασιν αὐχέν᾽ ἀείρει:
οὔατ᾽: 2:556: νωλεμὲς οὔατ᾽ ἔβαλλε, βόων δ᾽ ἁλιμυρέες ἀκταί,
οὔατ᾽: 4:967: μυκηθμός τε βοῶν αὐτοσχεδὸν οὔατ᾽ ἔβαλλεν.
οὔατα: 3:903: ἐξ ἐμέθεν, μὴ πατρὸς ἐς οὔατα μῦθος ἵκηται.
οὔατος: 2:95: κόψε μεταΐγδην ὑπὲρ οὔατος, ὀστέα δ᾽ εἴσω
οὐδ᾽: 1:51: οὐδ᾽ Ἀλόπῃ μίμνον πολυλήιοι Ἑρμείαο
οὐδ᾽: 1:88: Εὐρύτου, ᾧ πόρε τόξον Ἑκηβόλος: οὐδ᾽ ἀπόνητο
οὐδ᾽: 1:91: οὐδ᾽ ὁμόθεν: νόσφιν γὰρ ἀλευάμενοι κατένασθεν
οὐδ᾽: 1:149: τηλυγέτους ὠδῖνι μιῇ τέκεν: οὐδ᾽ ἀπίθησεν
οὐδ᾽: 1:224: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ αὐτοῖο πάις μενέαινεν Ἄκαστος
οὐδ᾽: 1:252: ἤλυθεν, οὐδ᾽ ἐτέλεσσας ἐπ᾽ ἀγλαΐῃ βιότοιο.
οὐδ᾽: 1:275: οὐδ᾽ ἔχει ἐκφλύξαι τόσσον γόον, ὅσσον ὀρεχθεῖ:
οὐδ᾽: 1:290: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης: τὸ μὲν οὐδ᾽ ὅσον, οὐδ᾽ ἐν ὀνείρῳ
οὐδ᾽: 1:290: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης: τὸ μὲν οὐδ᾽ ὅσον, οὐδ᾽ ἐν ὀνείρῳ
οὐδ᾽: 1:482: υἷας Ἀλωιάδας, οἷς οὐδ᾽ ὅσον ἰσοφαρίζεις
οὐδ᾽: 1:516: οὐδ᾽ ἐπὶ δὴν μετέπειτα κερασσάμενοι Διὶ λοιβάς,
οὐδ᾽: 1:595: πόντῳ κεκλιμένην παρεμέτρεον: οὐδ᾽ ἔτι δηρὸν
οὐδ᾽: 1:644: ἄφθιτον: οὐδ᾽ ἔτι νῦν περ ἀποιχομένου Ἀχέροντος
οὐδ᾽: 1:815: μητρυιῆς ὑπὸ χερσὶν ἀτασθάλου: οὐδ᾽ ἀπὸ μητρὸς
οὐδ᾽: 1:1022: ἔμμεναι: οὐδ᾽ ὑπὸ νυκτὶ Δολίονες ἂψ ἀνιόντας
οὐδ᾽: 1:1030: οὐδ᾽ ὅγε δηιοτῆτος ὑπὲρ μόρον αὖτις ἔμελλεν
οὐδ᾽: 1:1063: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἄλοχος Κλείτη φθιμένοιο λέλειπτο
οὐδ᾽: 1:1072: ἔτλη τις πάσσασθαι ἐδητύος, οὐδ᾽ ἐπὶ δηρὸν
οὐδ᾽: 1:1245: λιμῷ δ᾽ αἰθόμενος μετανίσσεται, οὐδ᾽ ἐπέκυρσεν
οὐδ᾽: 1:1267: οὐδ᾽ ἀγέλης ὄθεται, πρήσσει δ᾽ ὁδόν, ἄλλοτ᾽ ἄπαυστος,
οὐδ᾽: 1:1359: λάβρος ἐπιπνείων: ἀτὰρ οὐδ᾽ ἐπὶ τυτθὸν ἄητο
οὐδ᾽: 2:29: ἄνδρα τόν, ὅς μιν ἔτυψε παροίτατος, οὐδ᾽ ἐδάμασσεν.
οὐδ᾽: 2:84: ἄσπετος, οὐδ᾽ ἔλληξαν ἐπισταδὸν οὐτάζοντες,
οὐδ᾽: 2:98: οὐδ᾽ ἄρα Βέβρυκες ἄνδρες ἀφείδησαν βασιλῆος:
οὐδ᾽: 2:137: νήπιοι, οὐδ᾽ ἐνόησαν ὃ δή σφισιν ἐγγύθεν ἄλλο
οὐδ᾽: 2:148: οὐδ᾽ ἂν πυγμαχίῃ κρινθήμεναι: ἀλλ᾽ ὅτε θεσμοὺς
οὐδ᾽: 2:181: Λητοΐδης: οὐδ᾽ ὅσσον ὀπίζετο καὶ Διὸς αὐτοῦ
οὐδ᾽: 2:190: οὐδ᾽ ὅσον, ἄλλοτε τυτθόν, ἵνα ζώων ἀκάχοιτο.
οὐδ᾽: 2:231: οὐδ᾽ εἴ οἱ ἀδάμαντος ἐληλάμενον κέαρ εἴη.
οὐδ᾽: 2:235: υἱέας. οὐδ᾽ ὀθνεῖοι ἀλαλκήσουσιν ἐόντες,
οὐδ᾽: 2:251: ἀθανάτων. οὐδ᾽ ἂν πρὶν ἐρητύσαιμεν ἰούσας
οὐδ᾽: 2:340: πετράων, οὐδ᾽ εἴ κε σιδηρείη πέλοι Λ̓ργώ.
οὐδ᾽: 2:471: οὐδ᾽ εὐεργεσίης ἀμνήμονες. ὡς καὶ ὅδ᾽ ἀνὴρ
οὐδ᾽: 2:490: ἐκλάθετ᾽, οὐδ᾽ ἀθέρισσε: μόλις δ᾽ ἀέκοντα θύραζε
οὐδ᾽: 2:519: Σείριος, οὐδ᾽ ἐπὶ δηρὸν ἔην ἄκος ἐνναέτῃσιν,
οὐδ᾽: 2:539: οὐδ᾽ ἄρ᾽ Ἀθηναίην προτέρω λάθον ὁρμηθέντες:
οὐδ᾽: 2:637: εἷο μὲν οὐδ᾽ ἠβαιὸν ἀτύζομαι: ἀμφὶ δὲ τοῖο
οὐδ᾽: 2:644: τούνεκα νῦν οὐδ᾽ εἴ κε διὲξ Ἀίδαο βερέθρων
οὐδ᾽: 2:754: οὐδ᾽ ἄρα δηθὰ Λύκον, κείνης πρόμον ἠπείροιο,
οὐδ᾽: 2:962: οὐδ᾽ ἔτι μιμνάζειν θέλον ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἐνὶ νηί,
οὐδ᾽: 2:1025: οὐδ᾽ εὐνῆς αἰδὼς ἐπιδήμιος, ἀλλά, σύες ὣς
οὐδ᾽: 2:1026: φορβάδες, οὐδ᾽ ἠβαιὸν ἀτυζόμενοι παρεόντας,
οὐδ᾽: 2:1203: σχήσεται, οὐδ᾽ ἠβαιόν, ὅτε χρειώ τις ἵκηται.
οὐδ᾽: 2:1209: οὐ μὰν οὐδ᾽ ἀπάνευθεν ἑλεῖν δέρος Αἰήταο
οὐδ᾽: 3:105: πειρήσω, καί μιν μειλίξομαι, οὐδ᾽ ἀπιθήσει.’
οὐδ᾽: 3:126: βῆ κενεαῖς σὺν χερσὶν ἀμήχανος, οὐδ᾽ ἐνόησεν
οὐδ᾽: 3:152: ἦ μέν τοι δῶρόν γε παρέξομαι, οὐδ᾽ ἀπατήσω,
οὐδ᾽: 3:195: πασσυδίῃ, οὐδ᾽ ἔσκε παρὲξ ὅτις ἄλλο κελεύοι.
οὐδ᾽: 3:204: ἀνέρας οἰχομένους πυρὶ καιέμεν: οὐδ᾽ ἐνὶ γαίῃ
οὐδ᾽: 3:325: ηὐλίζοντ᾽ ὄρνιθες Ἀρήιαι, οὐδ᾽ ἔτι κείνας
οὐδ᾽: 3:336: πέμπει δεῦρο νέεσθαι ἀμήχανον: οὐδ᾽ ὑπαλύξειν
οὐδ᾽: 3:338: καὶ χόλον, οὐδ᾽ ἄτλητον ἄγος Φρίξοιό τε ποινὰς
οὐδ᾽: 3:565: ἦκα μάλ᾽, οὐδ᾽ ἄρα τίς οἱ ἐναντίον ἔκφατο μῦθον.
οὐδ᾽: 3:604: φράσσωνται στυγερήν, οὐδ᾽ υἱέος Ἀψύρτοιο:
οὐδ᾽: 3:669: ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἀπίθησεν, ὅτ᾽ ἔκλυεν ἀμφιπόλοιο
οὐδ᾽: 3:817: Ἥρης ἐννεσίῃσι μετάτροπος, οὐδ᾽ ἔτι βουλὰς
οὐδ᾽: 3:890: ‘ὦ φίλαι, ἦ μέγα δή τι παρήλιτον, οὐδ᾽ ἐνόησα
οὐδ᾽: 3:931: ‘Ἀκλειὴς ὅδε μάντις, ὃς οὐδ᾽ ὅσα παῖδες ἴσασιν
οὐδ᾽: 3:947: οὐδ᾽ ἄρα Μηδείης θυμὸς τράπετ᾽ ἄλλα νοῆσαι,
οὐδ᾽: 3:976: ἀνέρες, οὐδ᾽ ὅτε περ πάτρῃ ἔνι ναιετάασκον,
οὐδ᾽: 3:1010: οὐδ᾽ ἔχεν ὅττι πάροιθεν ἔπος προτιμυθήσαιτο,
οὐδ᾽: 3:1040: οὐδ᾽ αὐτὸς κατὰ κόσμον ἑοῖς ἑτάροισι πελάσσῃς.
οὐδ᾽: 3:1047: γηγενέων ἀνδρῶν, οὐδ᾽ ἄσχετος ἀίσσουσα
οὐδ᾽: 3:1106: Μίνω Πασιφάης πόσιν ἔμμεναι: οὐδ᾽ Ἀριάδνῃ
οὐδ᾽: 3:1128: πορσυνέεις: οὐδ᾽ ἄμμε διακρινέει φιλότητος
οὐδ᾽: 3:1175: βὰν δ᾽ ἴμεν, οὐδ᾽ ἁλίωσαν ὁδόν: πόρε δέ σφιν ἰοῦσιν
οὐδ᾽: 3:1220: Αἰσονίδην δ᾽ ἤτοι μὲν ἕλεν δέος, ἀλλά μιν οὐδ᾽ ὧς
οὐδ᾽: 3:1248: πείρησαν τευχέων βεβιημένοι, οὐδ᾽ ἐδύναντο
οὐδ᾽: 3:1297: οὐδ᾽ ἄρα μιν τυτθόν περ ἀνώχλισαν ἀντιόωντες.
οὐδ᾽: 4:9: Αἰήτης ἄμοτον κεχολωμένος: οὐδ᾽ ὅγε πάμπαν
οὐδ᾽: 4:58: οὐδ᾽ οἴη καλῷ περιδαίομαι Ἐνδυμίωνι:
οὐδ᾽: 4:395: ‘ἴσχεο, δαιμονίη: τὰ μὲν ἁνδάνει οὐδ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ.
οὐδ᾽: 4:405: βήσομεν. οὐδ᾽ ἂν ὁμῶς περιναιέται ἀντιόωσιν
οὐδ᾽: 4:408: οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ Κόλχοισιν ὑπείξω μὴ πολεμίζειν
οὐδ᾽: 4:488: οὐδ᾽ ἄρα τις κείνων θάνατον φύγε, πάντα δ᾽ ὅμιλον
οὐδ᾽: 4:544: οὐδ᾽ ἄρ᾽ ὅγ᾽ ἡβήσας αὐτῇ ἐνὶ ἔλδετο νήσῳ
οὐδ᾽: 4:650: ἔμπεδον: οὐδ᾽ οἶον κείνης ἐπίκουροι ἕποντο
οὐδ᾽: 4:671: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἄνδρεσσιν ὁμὸν δέμας, ἄλλο δ᾽ ἀπ᾽ ἄλλων
οὐδ᾽: 4:751: οὐδ᾽ ἄλοχον Κρονίδαο Διὸς λάθον: ἀλλά οἱ ῀Ἰρις
οὐδ᾽: 4:1045: σχέτλιοι ἀτροπίης καὶ ἀνηλέες: οὐδ᾽ ἐνὶ θυμῷ
οὐδ᾽: 4:1090: πατρὸς ἀτασθαλίῃσι: νέον γε μέν, οὐδ᾽ ἀποτηλοῦ,
οὐδ᾽: 4:1259: ‘Ὠλόμεθ᾽ αἰνότατον δῆθεν μόρον, οὐδ᾽ ὑπάλυξις
οὐδ᾽: 4:1359: οὐδ᾽ ἔτι τάσδ᾽ ἀνὰ χῶρον ἐσέδρακον, ἀλλά τις ἀχλὺς
οὐδ᾽: 4:1393: δίψα δυηπαθίῃ τε καὶ ἄλγεσιν, οὐδ᾽ ἐμάτησαν
οὐδ᾽: 4:1496: οὐδ᾽ ὅγ᾽ ἀριστήων χαλεπὰς ἠλεύατο χεῖρας,
οὐδ᾽: 4:1505: οὐδ᾽ ἂν ὑποτρέσσαντος ἐνωπαδὶς ἀίξειεν.
οὐδ᾽: 4:1508: οὐδ᾽ ὁπόσον πήχυιον ἐς Ἄιδα γίγνεται οἶμος,
οὐδ᾽: 4:1509: οὐδ᾽ εἰ Παιήων, εἴ μοι θέμις ἀμφαδὸν εἰπεῖν,
οὐδ᾽: 4:1527: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἐπὶ τυτθὸν ἀποφθίμενός περ ἔμελλεν
οὐδ᾽: 4:1678: τηκομένῳ ἴκελος μολίβῳ ῥέεν: οὐδ᾽ ἔτι δηρὸν
οὐδ᾽: 4:1698: ἠείδειν οὐδ᾽ ὅσσον: ἐπέτρεψαν δὲ θαλάσσῃ
οὐδ᾽: 4:1753: ὧς ἔφατ᾽: οὐδ᾽ ἁλίωσεν ὑπόκρισιν Αἰσονίδαο
οὖδας: 4:1514: ὅσσαι κυανέου στάγες αἵματος οὖδας ἵκοντο,
οὐδὲ: 1:45: οὐδὲ μὲν Ἴφικλος Φυλάκῃ ἔνι δηρὸν ἔλειπτο,
οὐδὲ: 1:49: οὐδὲ Φεραῖς Ἄδμητος ἐυρρήνεσσιν ἀνάσσων
οὐδὲ: 1:122: οὐδὲ μὲν οὐδὲ βίην κρατερόφρονος Ἡρακλῆος
οὐδὲ: 1:122: οὐδὲ μὲν οὐδὲ βίην κρατερόφρονος Ἡρακλῆος
οὐδὲ: 1:183: οἴδματος, οὐδὲ θοοὺς βάπτεν πόδας, ἀλλ᾽ ὅσον ἄκροις
οὐδὲ: 1:224: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ αὐτοῖο πάις μενέαινεν Ἄκαστος
οὐδέ: 1:313: καί μιν δεξιτερῆς χειρὸς κύσεν, οὐδέ τι φάσθαι
οὐδέ: 1:467: κῦδος ἐνὶ πτολέμοισιν ἀείρομαι, οὐδέ μ᾽ ὀφέλλει
οὐδὲ: 1:651: ἤματος ἀνομένοιο διὰ κνέφας: οὐδὲ μὲν ἠοῖ
οὐδέ: 1:662: βάξις: ἐπεὶ μέγα ἔργον ἐρέξαμεν, οὐδέ τι πάμπαν
οὐδὲ: 1:813: οὐδὲ πατὴρ ὀλίγον περ ἑῆς ἀλέγιζε θυγατρός,
οὐδὲ: 1:817: οὐδὲ κασιγνήτοισι κασιγνήτη μελε θυμῷ.
οὐδέ: 1:829: πατρὸς ἐμεῖο Θόαντος ἔχοις γέρας: οὐδέ τί σ᾽ οἴω
οὐδέ: 1:870: ἐσσόμεθ᾽ ὧδ᾽ ἐπὶ δηρὸν ἐελμένοι: οὐδέ τι κῶας
οὐδὲ: 1:876: ὄμματ᾽ ἀνασχεθέειν, οὐδὲ προτιμυθήσασθαι:
οὐδέ: 1:973: οὐδέ νύ πω παίδεσσιν ἀγαλλόμενος μεμόρητο:
οὐδέ: 1:1021: οὐδέ τις αὐτὴν νῆσον ἐπιφραδέως ἐνόησεν
οὐδὲ: 1:1063: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἄλοχος Κλείτη φθιμένοιο λέλειπτο
οὐδὲ: 1:1071: ἀνδράσι τ᾽ ἐκ Διὸς ἦμαρ ἐπήλυθεν: οὐδὲ γὰρ αὐτῶν
οὐδὲ: 1:1158: οὐδὲ Ποσειδάωνος ἀελλόποδες κίχον ἵπποι.
οὐδὲ: 1:1191: ἀχθομένην ὄζοις, οὐδὲ μέγα τηλεθόωσαν,
οὐδὲ: 1:1266: πίσεά τε προλιπὼν καὶ ἑλεσπίδας, οὐδὲ νομήων
οὐδὲ: 1:1341: οὐδὲ περὶ κτεάτεσσι χαλεψάμενος μενέηνας,
οὐδὲ: 2:37: οὐ δέμας, οὐδὲ φυὴν ἐναλίγκιοι εἰσοράασθαι.
οὐδέ: 2:65: τῷ δ᾽ αὖτ᾽ Ἄρητός τε καὶ Ὄρνυτος, οὐδέ τι ᾔδειν
οὐδέ: 2:74: ὧς ὅγε Τυνδαρίδην φοβέων ἕπετ᾽, οὐδέ μιν εἴα
οὐδέ: 2:157: ῥέξαντες μέγα δόρπον ἐφώπλισαν: οὐδέ τιν᾽ ὕπνος
οὐδέ: 2:171: αἰὲν ὑπὲρ νεφέων ἠερμένον: οὐδέ κε φαίης
οὐδὲ: 2:184: ἐκ δ᾽ ἕλετ᾽ ὀφθαλμῶν γλυκερὸν φάος: οὐδὲ γάνυσθαι
οὐδέ: 2:191: καὶ δ᾽ ἐπὶ μυδαλέην ὀδμὴν χέον: οὐδέ τις ἔτλη
οὐδὲ: 2:230: οὔ κέ τις οὐδὲ μίνυνθα βροτῶν ἄνσχοιτο πελάσσας,
οὐδέ: 2:408: ἀμφὶς ὀπιπεύει δεδοκημένος: οὐδέ οἱ ἦμαρ,
οὐδέ: 2:446: ‘Αἰσονίδη, τὸ μὲν οὐ παλινάγρετον, οὐδέ τι μῆχος
οὐδέ: 2:476: κύντερον, οὐδέ τις ἦεν ἀνάπνευσις μογέοντι.
οὐδὲ: 2:535: νῆα θοὴν εἴσβαινον ἐρεσσέμεν, οὐδὲ πελείης
οὐδέ: 2:544: πλαζόμεθ᾽ ἄνθρωποι τετληότες, οὐδέ τις αἶα
οὐδέ: 2:614: ἡμέας: οὐδέ τις ἄλλος ἐπαίτιος, ὅσσον Ἀθήνη,
οὐδέ: 2:657: τίκτε δέ μιν νύμφη λειμωνιάς: οὐδέ οἱ ὕβρις
οὐδέ: 2:683: τοὺς δ᾽ ἕλε θάμβος ἰδόντας ἀμήχανον: οὐδέ τις ἔτλη
οὐδέ: 2:798: ἔμπης δ᾽ ἐξ ὑμέων ἔδοσαν τίσιν: οὐδέ ἕ φημι
οὐδέ: 2:823: νύμφαι ἑλειονόμοι ὑπεδείδισαν: οὐδέ τις ἀνδρῶν
οὐδέ: 2:856: Ἁγνιάδην Τῖφυν θανέειν φάτις: οὐδέ οἱ ἦεν
οὐδὲ: 2:936: ταρσὸν ἐφεὶς πνοιῇ φέρεται ταχύς, οὐδὲ τινάσσει
οὐδὲ: 2:955: ἱέμενον, ποταμόν τ᾽ ἐπὶ τοῖς Ἅλυν: οὐδὲ μὲν ἀνδρῶν
οὐδὲ: 2:974: τῷ δ᾽ οὔτις ποταμῶν ἐναλίγκιος, οὐδὲ ῥέεθρα
οὐδὲ: 2:989: οὐ γὰρ Ἀμαζονίδες μάλ᾽ ἐπήτιδες, οὐδὲ θέμιστας
οὐδὲ: 2:1005: φυταλιὴ καρποῖο μελίφρονος: οὐδὲ μὲν οἵγε
οὐδέ: 2:1008: ὦνον ἀμείβονται βιοτήσιον, οὐδέ ποτέ σφιν
οὐδὲ: 2:1054: οὐδὲ γὰρ Ἡρακλέης, ὁπότ᾽ ἤλυθεν Ἀρκαδίηνδε,
οὐδέ: 2:1082: οὐδέ τιν᾽ οἰωνῶν ἔτ᾽ ἐσέδρακον, ἀλλ᾽ ὅτε νήσῳ
οὐδέ: 2:1106: ἄμπεχεν, οὐδέ πῃ ἄστρα διαυγέα φαίνετ᾽ ἰδέσθαι
οὐδέ: 2:1176: οὐδέ σφιν θέμις ἦεν, ὅτ᾽ ἀντιπέρηθεν ἵκοιντο,
οὐδέ: 2:1181: ‘Ζεὺς ἐτεῇ τὰ ἕκαστ᾽ ἐπιδέρκεται: οὐδέ μιν ἄνδρες
οὐδὲ: 2:1182: λήθομεν ἔμπεδον, οἵ τε θεουδέες οὐδὲ δίκαιοι.
οὐδέ: 3:33: οὐδέ τινα χρειὼ θελκτήριον οἶδα πόθοιο.
οὐδέ: 3:74: τῶ νύ μοι ἄλληκτον περιτίεται: οὐδέ κε λώβην
οὐδέ: 3:84: ‘οὔτι βίης χατέουσαι ἱκάνομεν, οὐδέ τι χειρῶν.
οὐδέ: 3:102: ‘ἄλλοις ἄλγεα τἀμὰ γέλως πέλει: οὐδέ τί με χρὴ
οὐδὲ: 3:130: ἤπαφες, οὐδὲ δίκῃ περιέπλεο νῆιν ἐόντα;
οὐδέ: 3:273: κόπτον: τοὶ δὲ λοετρὰ πυρὶ ζέον: οὐδέ τις ἦεν,
οὐδέ: 3:289: στηθέων ἐκ πυκιναὶ καμάτῳ φρένες, οὐδέ τιν᾽ ἄλλην
οὐδὲ: 3:324: οὐδὲ γὰρ αἳ τὸ πάροιθεν ἐρημαίην κατὰ νῆσον
οὐδὲ: 3:388: οὐδὲ μὲν ἱέμενοι. τίς δ᾽ ἂν τόσον οἶδμα περῆσαι
οὐδέ: 3:424: βουλὴν δ᾽ ἀμφὶ πολὺν στρώφα χρόνον, οὐδέ πῃ εἶχεν
οὐδέ: 3:456: ἤιεν: οὐδέ τιν᾽ ἄλλον ὀίσσατο πορφύρουσα
οὐδέ: 3:519: ἀνδράσιν, οὐδέ περ ὅσσον ἐπανθιόωντας ἰούλους
οὐδέ: 3:546: οὐδέ τῃ ἄλλως ἐστὶν ὑποκρίνασθαι ἄρειον,
οὐδὲ: 3:584: οὐδὲ γὰρ Αἰολίδην Φρίξον μάλα περ χατέοντα
οὐδὲ: 3:602: πατρὸς ἐφημοσύνῃ, δολιχὴν ὁδόν. οὐδὲ θυγατρῶν
οὐδέ: 3:621: οὐδέ τι τοῖο ἕκητι μετὰ πτόλιν Αἰήταο
οὐδέ: 3:658: οὐδέ τί πω πάσαις ἐπιμίσγεται ἀμφιπόλοισιν
οὐδὲ: 3:748: οὐδὲ κυνῶν ὑλακὴ ἔτ᾽ ἀνὰ πτόλιν, οὐ θρόος ἦεν
οὐδέ: 3:771: πάντῃ μοι φρένες εἰσὶν ἀμήχανοι: οὐδέ τις ἀλκὴ
οὐδέ: 3:950: ἀλλὰ μεταλλήγεσκεν ἀμήχανος, οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε
οὐδέ: 3:1043: ἔσσετ᾽ ἀπειρεσίη μέγα τε σθένος, οὐδέ κε φαίης
οὐδέ: 3:1078: ‘καὶ λίην οὐ νύκτας ὀίομαι, οὐδέ ποτ᾽ ἦμαρ
οὐδέ: 3:1091: πολλαὶ ναιετάουσιν, ἵν᾽ οὐδέ περ οὔνομ᾽ ἀκοῦσαι
οὐδὲ: 3:1388: ὠμὸν ἐπισπεύδων κείρει στάχυν, οὐδὲ βολῇσιν
οὐδέ: 4:37: οὐδέ νύ πω μογεροῖο πεπείρηται καμάτοιο,
οὐδέ: 4:48: ἄστεος εὐρυχόροιο φόβῳ ἵκετ᾽: οὐδέ τις ἔγνω
οὐδέ: 4:85: πάντα μάλ᾽, οὐδέ τι μῆχος ἱκάνεται. ἀλλ᾽ ἐπὶ νηὶ
οὐδέ: 4:238: αὐτῷ δ᾽ ἤματι πόντον ἀνήιον: οὐδέ κε φαίης
οὐδέ: 4:262: οὐδέ τί πω Δαναῶν ἱερὸν γένος ἦεν ἀκοῦσαι
οὐδὲ: 4:265: ζώειν, φηγὸν ἔδοντες ἐν οὔρεσιν. οὐδὲ Πελασγὶς
οὐδὲ: 4:300: οὔρεα Παφλαγόνων θηεύμενοι. οὐδὲ Κάραμβιν
οὐδὲ: 4:320: οὔτ᾽ οὖν Θρήιξιν μιγάδες Σκύθαι, οὐδὲ Σίγυννοι,
οὐδὲ: 4:461: χειμερίης, ἣν οὐδὲ δι᾽ αἰζηοὶ περόωσιν.
οὐδέ: 4:526: οὐδέ σφιν, ὡς καὶ πρίν, ἀνάρσια μητιάασκον
οὐδέ: 4:599: οὐδέ τις ὕδωρ κεῖνο διὰ πτερὰ κοῦφα τανύσσας
οὐδὲ: 4:617: τοὺς δ᾽ οὔτε βρώμης ᾕρει πόθος, οὐδὲ ποτοῖο,
οὐδὲ: 4:671: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἄνδρεσσιν ὁμὸν δέμας, ἄλλο δ᾽ ἀπ᾽ ἄλλων
οὐδέ: 4:677: οὐδέ πω ἀζαλέοιο βολαῖς τόσον ἠελίοιο
οὐδέ: 4:695: ᾧπέρ τ᾽ Αἰήταο πάιν κτάνεν: οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε
οὐδέ: 4:852: οὐδέ τις εἰσιδέειν δύνατ᾽ ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἄρα τῷγε
οὐδέ: 4:925: καπνῷ δ᾽ ἀχλυόεις αἰθὴρ πέλεν, οὐδέ κεν αὐγὰς
οὐδέ: 4:974: ἂμ πεδίον καὶ ἕλος λειμώνιον: οὐδέ τις ἦεν
οὐδέ: 4:1021: τῆσγε φυγῆς μνήσασθαι, ὅτ᾽ ἤλιτον: οὐδέ τις ἄλλη
οὐδὲ: 4:1054: φάσγανά τ᾽ ἐκ κολεῶν. οὐδὲ σχήσεσθαι ἀρωγῆς
οὐδέ: 4:1074: Αἰήτης δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ ναίει σχεδόν, οὐδέ τι ἴδμεν
οὐδὲ: 4:1099: οὐδὲ μὲν Αἰήτην ἀθεριζέμεν, ὡς ἀγορεύεις,
οὐδέ: 4:1103: ἔσσεται ἀνθρώποισι, δικαζέμεν: οὐδέ σε κεύσω.
οὐδέ: 4:1106: οὔ μιν ἑοῦ πόσιος νοσφίσσομαι: οὐδέ, γενέθλην
οὐδέ: 4:1201: ἔμπεδον ὧς ἀλέγυνε διαμπερές: οὐδέ ἑ τάρβος
οὐδὲ: 4:1202: οὐλοόν, οὐδὲ βαρεῖαι ἐπήλυθον Αἰήταο
οὐδέ: 4:1237: ἠερίη δ᾽ ἄμαθος παρακέκλιται: οὐδέ τι κεῖσε
οὐδὲ: 4:1238: ἑρπετόν, οὐδὲ ποτητὸν ἀείρεται. ἔνθ᾽ ἄρα τούσγε
οὐδέ: 4:1245: τηλοῦ ὑπερτείνοντα διηνεκές: οὐδέ τιν᾽ ἀρδμόν,
οὐδὲ: 4:1527: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἐπὶ τυτθὸν ἀποφθίμενός περ ἔμελλεν
οὐδέ: 4:1567: χεῦμα δι᾽ ἠπείρου βεβαρημένοι: οὐδέ τι ἴδμεν,
οὔδει: 2:829: ὀξὺ δ᾽ ὅγε κλάγξας οὔδει πέσεν: οἱ δὲ τυπέντος
οὔδει: 4:950: ὕψι μεταχρονίην: ἡ δ᾽ οὔποτε πίλναται οὔδει:
οὐδὲν: 3:403: οὐδὲν ἐμεῖο χέρηες ἐπ᾽ ὀθνείοισιν ἔβητε,
οὔδεος: 3:22: ἦ, καὶ ἐπ᾽ οὔδεος αἵγε ποδῶν πάρος ὄμματ᾽ ἔπηξαν,
οὔδεος: 3:1021: ἄμφω δ᾽ ἄλλοτε μέν τε κατ᾽ οὔδεος ὄμματ᾽ ἔρειδον
οὔδεος: 4:536: οὔδεος, ὥς κεν ἄφαντος ἀεὶ μερόπεσσι πέλοιτο.
οὔδεος: 4:724: αὐτίχ᾽ ὅπως ἐνόησεν ἀπ᾽ οὔδεος ὄσσε βαλοῦσαν.
οὐδὸν: 3:219: εὔκηλοι δ᾽ ὑπὲρ οὐδὸν ἔπειτ᾽ ἔβαν. ἄγχι δὲ τοῖο
οὐδὸν: 3:280: ἐκ δ᾽ ὅγε καρπαλίμοισι λαθὼν ποσὶν οὐδὸν ἄμειψεν
οὐδὸν: 3:647: αὐτοκασιγνήτηνδε, καὶ ἕρκεος οὐδὸν ἄμειψεν.
οὐδοῦ: 2:203: οὐδοῦ ἐπ᾽ αὐλείοιο: κάρος δέ μιν ἀμφεκάλυψεν
οὐδῷ: 2:430: οὐδῷ ἔπι κραιπνοὺς ἔβαλον πόδας: οἱ δ᾽ ἀνόρουσαν
οὔθ᾽: 3:919: οὔθ᾽ ὅσοι ἐξ αὐτοῖο Διὸς γένος, οὔθ᾽ ὅσοι ἄλλων
οὔθ᾽: 3:919: οὔθ᾽ ὅσοι ἐξ αὐτοῖο Διὸς γένος, οὔθ᾽ ὅσοι ἄλλων
οὔθ᾽: 4:321: οὔτ᾽ οὖν Γραυκένιοι, οὔθ᾽ οἱ περὶ Λαύριον ἤδη
οὐκ: 1:14: ῥέζε θεοῖς, Ἥρης δὲ Πελασγίδος οὐκ ἀλέγιζεν.
οὐκ: 1:82: ὡς οὐκ ἀνθρώποισι κακὸν μήκιστον ἐπαυρεῖν,
οὐκ: 1:271: μύρεται, ᾗ οὐκ εἰσὶν ἔτ᾽ ἄλλοι κηδεμονῆες,
οὐκ: 1:334: τῶ οὐκ ἂν δηναιὸν ἐχοίμεθα τοῖο ἕκητι
οὐκ: 1:365: λείῳ ἐπὶ πλαταμῶνι, τὸν οὐκ ἐπέβαλλε θάλασσα
οὐκ: 1:617: οὐκ οἶον σὺν τῇσιν ἑοὺς ἔρραισαν ἀκοίτας
οὐκ: 1:840: σοίγ᾽ αὐτῇ καὶ νῆσος: ἔγωγε μὲν οὐκ ἀθερίζων
οὐκ: 1:1217: βοῦν ἀρότην ἤνωγε παρασχέμεν οὐκ ἐθέλοντα.
οὐκ: 2:28: τῶν μὲν ἔτ᾽ οὐκ ἀλέγει, ἐπὶ δ᾽ ὄσσεται οἰόθεν οἶον
οὐκ: 2:312: ἀτρεκές: ὅσσα δ᾽ ὄρωρε θεοῖς φίλον, οὐκ ἐπικεύσω.
οὐκ: 2:470: ‘ὦ φίλοι, οὐκ ἄρα πάντες ὑπέρβιοι ἄνδρες ἔασιν,
οὐκ: 2:616: γόμφοισιν συνάρασσε: θέμις δ᾽ οὐκ ἔστιν ἁλῶναι.
οὐκ: 2:647: Πληγάδας ἐξέπλωμεν, ὀίομαι οὐκ ἔτ᾽ ὀπίσσω
οὐκ: 2:1050: τούσδ᾽ ὄρνιθας ἰδόντες. ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἔλπομαι ἰοὺς
οὐκ: 3:94: οὐκ ὄθεται, μάλα δ᾽ αἰὲν ἐριδμαίνων ἀθερίζει.
οὐκ: 3:115: οὐκ οἶον, μετα καὶ Γανυμήδεα, τόν ῥά ποτε Ζεὺς
οὐκ: 3:260: ‘ἔμπης οὐκ ἄρ᾽ ἐμέλλετ᾽ ἀκηδείῃ με λιπόντες
οὐκ: 3:372: ‘οὐκ ἄφαρ ὀφθαλμῶν μοι ἀπόπροθι, λωβητῆρες,
οὐκ: 3:375: αὐτίχ᾽ ὁμαρτήσαντες ἀφ᾽ Ἑλλάδος, οὐκ ἐπὶ κῶας,
οὐκ: 3:548: μήτι παντοίῃ. δοκέω δέ μιν οὐκ ἀθερίζειν,
οὐκ: 3:719: ‘οὐκ ἂν δὴ ξείνῳ τλαίης χατέοντι καὶ αὐτῷ
οὐκ: 3:796: μαργοσύνῃ εἴξασα. τί δ᾽ οὐκ ἐμὸν ἔσσεται αἶσχος;
οὐκ: 3:800: πρὶν τάδε λωβήεντα καὶ οὐκ ὀνομαστὰ τελέσσαι.’
οὐκ: 3:949: μολπήν, οὐκ ἐπὶ δηρὸν ἐφήνδανεν ἑψιάασθαι.
οὐκ: 3:1046: καὶ ξίφος. ἔνθ᾽ οὐκ ἄν σε διατμήξειαν ἀκωκαὶ
οὐκ: 3:1048: φλὸξ ὀλοῶν ταύρων. τοῖός γε μὲν οὐκ ἐπὶ δηρὸν
οὐκ: 4:57: ‘οὐκ ἄρ᾽ ἐγὼ μούνη μετὰ Λάτμιον ἄντρον ἀλύσκω,
οὐκ: 4:738: ἔλπομαι οὐκ ἐπὶ δήν σε βαρὺν χόλον Αἰήταο
οὐκ: 4:791: οὕνεκεν οὐκ ἔτλης εὐνῇ Διὸς ἱεμένοιο
οὐκ: 4:983: οὐκ ἐθέλων ἐνέπω προτέρων ἔποσ--ᾧ ἀπὸ πατρὸς
οὐκ: 4:1043: οὐ νηούς, οὐ πύργον ἐπίρροθον, οὐκ ἀλεωρὴν
οὐκ: 4:1246: οὐ πάτον, οὐκ ἀπάνευθε κατηυγάσσαντο βοτήρων
οὐκ: 4:1370: μητέρα δ᾽ οὐκ ἄλλην προτιόσσομαι, ἠέ περ αὐτὴν
οὐκ: 4:1564: δεῦρο γὰρ οὐκ ἐθέλοντες ἱκάνομεν, ἀλλὰ βαρείαις
οὐκ: 4:1694: νύκτ᾽ ὀλοὴν οὐκ ἄστρα διίσχανεν, οὐκ ἀμαρυγαὶ
οὐκ: 4:1694: νύκτ᾽ ὀλοὴν οὐκ ἄστρα διίσχανεν, οὐκ ἀμαρυγαὶ
οὐκέτ᾽: 3:560: οὐκέτ᾽ Ἐνυαλίοιο μέγα σθένος; ἐς δὲ πελείας
οὐκέτ᾽: 3:641: ἔμπα γε μὴν θεμένη κύνεον κέαρ, οὐκέτ᾽ ἄνευθεν
οὐκέτ᾽: 4:864: τὸν δ᾽ ἄχος αἰνὸν ἔτυψεν, ἐπεὶ πάρος οὐκέτ᾽ ἰοῦσαν
οὐκέτ᾽: 4:1720: Μηδείης δμωαὶ Φαιηκίδες, οὐκέτ᾽ ἔπειτα
οὐκέτι: 2:135: ὧς οἵγ᾽ οὐκέτι δὴν μένον ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἐκέδασθεν
οὐκέτι: 3:479: τὴν εἴ κεν πεπίθοιμεν, ὀίομαι, οὐκέτι τάρβος
οὐκέτι: 4:1118: οὐκέτι κουριδίης μιν ἀποτμήξειν φιλότητος.
οὐκέτι: 4:1233: προπρὸ μάλ᾽ ἔνδοθι Σύρτιν, ὅθ᾽ οὐκέτι νόστος ὀπίσσω
οὐλόμεναί: 4:446: ἐκ σέθεν οὐλόμεναί τ᾽ ἔριδες στοναχαί τε γόοι τε,
οὐλόμεναι: 4:1483: Κάνθε, σὲ δ᾽ οὐλόμεναι Λιβύῃ ἔνι Κῆρες ἕλοντο.
οὐλομένην: 2:153: εἴσεται οὐλομένην ἄτην, ἀπάνευθεν ἐόντος.’
οὐλομένην: 3:677: ἦέ τιν᾽ οὐλομένην ἐδάης ἐκ πατρὸς ἐνιπὴν
οὐλομένης: 1:802: δεῦρ᾽ ἄγον: οὐλομένης δὲ θεᾶς πορσύνετο μῆτις
οὐλομένοιο: 2:1186: χείματος οὐλομένοιο. πάρεστι δὲ τῆσδ᾽ ἐπὶ νηὸς
οὐλομένοιο: 4:1250: ἡμέας; αἴθ᾽ ἔτλημεν, ἀφειδέες οὐλομένοιο
οὐλομένου: 3:436: ἠὲ καὶ οὐλομένου μεταχάσσεαι ἀμήτοιο,
οὐλομένῳ: 4:1009: κούρη δ᾽ οὐλομένῳ ὑπὸ δείματι πολλὰ μὲν αὐτοὺς
οὐλοὸν: 2:85: ἔστε περ οὐλοὸν ἆσθμα καὶ ἀμφοτέρους ἐδάμασσεν.
οὐλοὸν: 3:1401: τὸν δὲ κατηφείη τε καὶ οὐλοὸν ἄλγος ἱκάνει
οὐλοὸν: 4:367: εἷλες ἐμῇ ματίῃ: κατὰ δ᾽ οὐλοὸν αἶσχος ἔχευα
οὐλοὸν: 4:410: Ἴσκεν ὑποσσαίνων: ἡ δ᾽ οὐλοὸν ἔκφατο μῦθον:
οὐλοὸν: 4:1031: ταύρους τ᾽ ἐζεύξασθε, καὶ ἐκ θέρος οὐλοὸν ἀνδρῶν
οὐλοόν: 4:1202: οὐλοόν, οὐδὲ βαρεῖαι ἐπήλυθον Αἰήταο
οὖλος: 3:297: οὖλος Ἔρως: ἁπαλὰς δὲ μετετρωπᾶτο παρειὰς
οὖλος: 3:1077: οὖλος Ἔρως, τοῖον δὲ παραβλήδην ἔπος ηὔδα:
οὐλοχύτας: 1:409: χέρνιβά τ᾽ οὐλοχύτας τε παρέσχεθον. αὐτὰρ Ἰήσων
Οὐλύμποιο: 1:504: Ὠκεανὶς νιφόεντος ἔχον κράτος Οὐλύμποιο:
Οὐλύμποιό: 1:598: Ὄσσης Οὐλύμποιό τ᾽ ἐσέδρακον: αὐτὰρ ἔπειτα
Οὐλύμποιο: 1:1099: πᾶσα πεπείρανται νιφόεν θ᾽ ἕδος Οὐλύμποιο:
Οὐλύμποιο: 3:113: βῆ ῤ̔ ἴμεν Οὐλύμποιο κατὰ πτύχας, εἴ μιν ἐφεύροι.
Οὐλύμποιο: 3:159: αὐτὰρ ἔπειτα πύλας ἐξήλυθεν Οὐλύμποιο
Οὐλύμποιο: 4:768: ὧς ἔφατ᾽: αὐτίκα δ᾽ ῀Ἰρις ἀπ᾽ Οὐλύμποιο θοροῦσα
Οὔλυμπόνδ᾽: 2:605: Οὔλυμπόνδ᾽ ἀνόρουσεν, ὅτ᾽ ἀσκηθεῖς ὑπάλυξαν.
Οὔλυμπόνδε: 2:300: Οὔλυμπόνδε, θοῇσι μεταχρονίη πτερύγεσσιν.
Οὔλυμπόνδε: 3:1357: νειόθεν Οὔλυμπόνδε δι᾽ ἠέρος ἀστράπτουσα.
Οὔλυμπόνδε: 4:779: ἐξ ἁλὸς Οὔλυμπόνδε θεὰν μετεκίαθεν Ἥρην:
οὖν: 1:18: νῆα μὲν οὖν οἱ πρόσθεν ἐπικλείουσιν ἀοιδοὶ
οὖν: 2:67: οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱμᾶσι διασταδὸν ἠρτύναντο,
οὖν: 2:473: εὖτε γὰρ οὖν ὡς πλεῖστα κάμοι καὶ πλεῖστα μογήσαι,
οὖν: 2:855: δοιὰ γὰρ οὖν κείνων ἔτι σήματα φαίνεται ἀνδρῶν.
οὖν: 2:1281: εἴτ᾽ οὖν μειλιχίῃ πειρησόμεθ᾽ Αἰήταο,
οὖν: 3:394: εἴτ᾽ οὖν Σαυρομάτας γε λιλαίεαι, εἴτε τιν᾽ ἄλλον
οὖν: 3:472: οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν δήμου τε καὶ ἄστεος ἐκτὸς ἔβησαν
οὖν: 3:827: ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τὰ πρῶτα φαεινομένην ἴδεν ἠῶ
οὖν: 3:895: ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱκόμεσθα, καὶ οὔ νύ τις ἄλλος ἔπεισιν,
οὖν: 4:320: οὔτ᾽ οὖν Θρήιξιν μιγάδες Σκύθαι, οὐδὲ Σίγυννοι,
οὖν: 4:321: οὔτ᾽ οὖν Γραυκένιοι, οὔθ᾽ οἱ περὶ Λαύριον ἤδη
οὖν: 4:714: εἴτ᾽ οὖν ὀθνείῳ μεμιασμένοι αἵματι χεῖρας,
οὖν: 4:741: ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱκέτις καὶ ὁμόγνιος ἔπλευ ἐμεῖο,
οὖν: 4:1084: τῶ, φίλε, μήτ᾽ οὖν αὐτὸν ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσαι
οὖν: 4:1410: εἴτ᾽ οὖν οὐρανίαις ἐναρίθμιοί ἐστε θεῇσιν,
οὖν: 4:1439: ἤλυθε δ᾽ οὖν κἀκεῖνος, ἅ τε χθόνα πεζὸς ὁδεύων,
οὖν: 4:1470: ἀλλ᾽ ὁ μὲν οὖν Μυσοῖσιν ἐπικλεὲς ἄστυ πολίσσας
οὖν: 4:1687: κεῖνο μὲν οὖν Κρήτῃ ἐνὶ δὴ κνέφας ηὐλίζοντο
οὕνεκ᾽: 1:1325: ὃν πόσιν, οἷό περ οὕνεκ᾽ ἀποπλαγχθέντες ἔλειφθεν.’
οὕνεκ᾽: 3:356: τόνδε μέν, οἷό περ οὕνεκ᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος ὧλλοι ἄγερθεν,
οὕνεκ᾽: 3:370: Χαλκιόπης: τῶν γάρ σφε μετελθέμεν οὕνεκ᾽ ἐώλπει:
οὕνεκά: 1:615: Κύπιδος, οὕνεκά μιν γεράων ἐπὶ δηρὸν ἄτισσαν.
οὕνεκα: 3:246: ἔκλεον, οὕνεκα πᾶσι μετέπρεπεν ἠιθέοισιν.
οὕνεκα: 3:1124: οὕνεκα τῶν μὲν παῖδες ὑπότροποι οἴκαδ᾽ ἵκοντο
οὕνεκεν: 3:334: καὶ κτεάνων βασιλεὺς περιώσιον, οὕνεκεν ἀλκῇ
οὕνεκεν: 3:470: οὕνεκεν οὔ οἱ ἔγωγε κακῇ ἐπαγαίομαι ἄτῃ.’
οὕνεκεν: 3:626: οὕνεκεν οὐ κούρῃ ζεῦξαι βόας, ἀλλά οἱ αὐτῷ
οὕνεκεν: 4:791: οὕνεκεν οὐκ ἔτλης εὐνῇ Διὸς ἱεμένοιο
οὔνομ᾽: 2:764: Λἰσονίδης μέν οἱ γενεὴν καὶ οὔνομ᾽ ἑκάστου
οὔνομ᾽: 3:5: παρθενικάς: τῶ καί τοι ἐπήρατον οὔνομ᾽ ἀνῆπται.
οὔνομ᾽: 3:1091: πολλαὶ ναιετάουσιν, ἵν᾽ οὐδέ περ οὔνομ᾽ ἀκοῦσαι
οὔνομα: 1:20: νῦν δ᾽ ἂν ἐγὼ γενεήν τε καὶ οὔνομα μυθησαίμην
οὔνομα: 1:1069: Κλείτην, δυστήνοιο περικλεὲς οὔνομα νύμφης.
οὔνομα: 2:931: θῆκε λύρην: ἐκ τοῦ δὲ Λύρη πέλει οὔνομα χώρῳ.
οὔνομα: 2:1156: εἰ δὲ καὶ οὔνομα δῆθεν ἐπιθύεις δεδαῆσθαι,
οὔνομα: 2:1157: τῷδε Κυτίσσωρος πέλει οὔνομα, τῷ δέ τε Φρόντις,
οὔνομά: 3:330: οὔνομά τε Φρίξοιο περικλεὲς εἰσαΐοντες
οὔνομα: 3:354: εἰ δὲ καὶ οὔνομα δῆθεν ἐπιθύεις γενεήν τε
οὔνομα: 3:680: πείρασι ναιετάειν, ἵνα μηδέ περ οὔνομα Κόλχων.’
οὔνομα: 3:991: οὔνομα καὶ καλὸν τεύχων κλέος: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι
οὔνομα: 3:1069: οὔνομα Μηδείης: ὧς δ᾽ αὖτ᾽ ἐγὼ ἀμφὶς ἐόντος
οὔνομα: 3:1097: κούρην Μίνωος, τόπερ ἀγλαὸν οὔνομα κείνην
οὔνομα: 4:309: Ἴστρῳ γάρ τις νῆσος ἐέργεται οὔνομα Πεύκη,
οὔνομα: 4:989: οὔνομα, Φαιήκων ἱερὴ τροφός: ὧς δὲ καὶ αὐτοὶ
οὔνομα: 4:1512: Εὐρυμέδων--καὶ γὰρ τὸ κάλεσκέ μιν οὔνομα μήτηρ--
οὔνομα: 4:1761: καλλίστην ἐπὶ νῆσον, ἀμείψατο δ᾽ οὔνομα Θήρης
οὗπερ: 2:41: ἀστέρι Τυνδαρίδης, οὗπερ κάλλισται ἔασιν
οὔποτ᾽: 1:1035: μοῖραν ἀνέπλησεν. τὴν γὰρ θέμις οὔποτ᾽ ἀλύξαι
οὔποτ᾽: 2:489: ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἔκφυγε κῆρα θεήλατον, οὔποτ᾽ ἐμεῖο
οὔποτ᾽: 2:1202: ‘ὦ φίλοι, ἡμέτερον μὲν ὅσον σθένος, οὔποτ᾽ ἀρωγῆς
οὔποτε: 2:742: σιγὴ δ᾽ οὔποτε τήνγε κατὰ βλοσυρὴν ἔχει ἄκρην,
οὔποτε: 4:110: ἀγρόται, οἵ τε κύνεσσι πεποιθότες οὔποτε νύκτα
οὔποτε: 4:270: ἄρδεται Ἠερίη: Διόθεν δέ μιν οὔποτε δεύει
οὔποτε: 4:950: ὕψι μεταχρονίην: ἡ δ᾽ οὔποτε πίλναται οὔδει:
οὔποτε: 4:1163: ἀλλὰ γὰρ οὔποτε φῦλα δυηπαθέων ἀνθρώπων
οὔπω: 1:509: Δικταῖον ναίεσκεν ὑπὸ σπέος: οἱ δέ μιν οὔπω
οὔπω: 1:760: βούπαις οὔπω πολλός, ἑὴν ἐρύοντα καλύπτρης
οὔπω: 2:116: οὔπω κηρὶ κακῇ πεπρωμένον: ἦ τάχ᾽ ἔμελλεν
οὔπω: 3:19: Ἤρη, ἀπηλεγέως ἐξείρεαι. ἀλλά τοι οὔπω
οὔπω: 3:839: ἥλικες, οὔπω λέκτρα σὺν ἀνδράσι πορσύνουσαι,
οὔπω: 3:918: ἔνθ᾽ οὔπω τις τοῖος ἐπὶ προτέρων γένετ᾽ ἀνδρῶν,
οὔπω: 3:1139: ἡ δ᾽ οὔπω κομιδῆς μιμνήσκετο, τέρπετο γάρ οἱ
οὔπω: 4:78: οὔπω πείσματα νηὸς ἐπ᾽ ἠπείροιο περαίης
οὔπω: 4:261: οὔπω τείρεα πάντα, τά τ᾽ οὐρανῷ εἱλίσσονται,
οὔπω: 4:676: οὔπω διψαλέῳ μάλ᾽ ὑπ᾽ ἠέρι πιληθεῖσα,
οὔπω: 4:1223: πνοιῇ ἐπειγόμ̣̣ἰοι προτέρω θέον. ἀλλὰ γὰρ οὔπω
οὖρα: 2:797: οὖρα βαθυρρείοντος ὑφ᾽ εἱαμεναῖς Ὑπίοιο.
οὐραῖα: 2:574: οὐραῖα πτερὰ ταίγε πελειάδος: ἡ δ᾽ ἀπόρουσεν
οὐρανίαις: 4:1410: εἴτ᾽ οὖν οὐρανίαις ἐναρίθμιοί ἐστε θεῇσιν,
Οὐρανίδης: 2:1234: ἔνθα μὲν Οὐρανίδης Φιλύρῃ Κρόνος, εὖτ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ
Οὐρανίδῃσιν: 2:342: εἰ καί με τρὶς τόσσον ὀίεσθ᾽ Οὐρανίδῃσιν,
οὐρανίη: 3:161: οὐρανίη: δοιὼ δὲ πόλοι ἀνέχουσι κάρηνα
οὐρανίης: 4:297: οὐρανίης ἀκτῖνος, ὅπῃ καὶ ἀμεύσιμον ἦεν.
Οὐρανίοιο: 4:990: αἵματος Οὐρανίοιο γένος Φαίηκες ἔασιν.
οὐρανίοισιν: 3:1003: πάννυχος οὐρανίοισιν ἑλίσσεται εἰδώλοισιν.
οὐρανίου: 4:301: γνάμψαν, ἐπεὶ πνοιαί τε καὶ οὐρανίου πυρὸς αἴγλη
οὐρανίῳ: 2:40: χωομένη Διὶ τίκτεν: ὁ δ᾽ οὐρανίῳ ἀτάλαντος
οὐρανόθεν: 1:547: πάντες δ᾽ οὐρανόθεν λεῦσσον θεοὶ ἤματι κείνῳ
οὐρανόθεν: 1:1280: ἦμος δ᾽ οὐρανόθεν χαροπὴ ὑπολάμπεται ἠὼς
οὐρανόθεν: 2:287: οὐρανόθεν, καὶ τοῖα παραιφαμένη κατέρυκεν:
οὐρανόθεν: 2:518: ἦμος δ᾽ οὐρανόθεν Μινωίδας ἔφλεγε νήσους
οὐρανόθεν: 3:1195: ἔκλιθεν, οὐρανόθεν δὲ πανεύκηλος γένετ᾽ αἰθήρ,
οὐρανόθεν: 3:1376: οἷος δ᾽ οὐρανόθεν πυρόεις ἀναπάλλεται ἀστὴρ
οὐρανόθεν: 4:639: οὐρανόθεν προθοροῦσα: φόβῳ δ᾽ ἐτίναχθεν ἀυτῆς
οὐρανόθεν: 4:1285: οὐρανόθεν, τὰ δὲ λαμπρὰ δι᾽ ἠέρος ἄστρα φαείνοι:
οὐρανόθεν: 4:1695: μήνης: οὐρανόθεν δὲ μέλαν χάος, ἠέ τις ἄλλη
οὐρανὸν: 1:1100: καί οἱ, ὅτ᾽ ἐξ ὀρέων μέγαν οὐρανὸν εἰσαναβαίνῃ,
οὐρανὸν: 2:940: Λητωίς, ἄγρηθεν ὅτ᾽ οὐρανὸν εἰσαναβαίνῃ,
οὐρανὸν: 2:1105: κεκληγὼς πνοιῇσι: κελαινὴ δ᾽ οὐρανὸν ἀχλὺς
Οὐρανόν: 3:699: ἀλλ᾽ ὄμοσον Γαῖάν τε καὶ Οὐρανόν, ὅττι τοι εἴπω
οὐρανὸν: 4:613: οὐρανὸν αἰγλήεντα λιπὼν ἐκ πατρὸς ἐνιπῆς,
οὐρανὸν: 4:883: ἦμος δ᾽ ἄκρον ἔβαλλε φαεσφόρος οὐρανὸν Ἠώς,
οὐρανὸς: 1:496: ἤειδεν δ᾽ ὡς γαῖα καὶ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα,
Οὐρανός: 3:715: αὐτὴ ἐποτρύνεις, μέγας Οὐρανός, ἥ θ᾽ ὑπένερθεν
οὐρανοῦ: 3:587: εἰ μή οἱ Ζεὺς αὐτὸς ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἄγγελον ἧκεν
οὐρανοῦ: 4:957: οὐρανοῦ ἑστηυῖα Διὸς δάμαρ: ἀμφὶ δ᾽ Ἀθήνῃ
οὐρανοῦ: 4:1704: Λητοΐδη, τύνη δὲ κατ᾽ οὐρανοῦ ἵκεο πέτρας
οὐρανῷ: 3:116: οὐρανῷ ἐγκατένασσεν ἐφέστιον ἀθανάτοισιν,
οὐρανῷ: 4:261: οὔπω τείρεα πάντα, τά τ᾽ οὐρανῷ εἱλίσσονται,
οὔρεά: 1:501: οὔρεά θ᾽ ὡς ἀνέτειλε, καὶ ὡς ποταμοὶ κελάδοντες
οὔρεα: 2:1018: ᾗ ἔνι Μοσσύνοικοι ἀν᾽ οὔρεα ναιετάουσιν
οὔρεα: 2:1091: ὕψι μάλ᾽ ἂμ πέλαγος περάτης εἰς οὔρεα γαίης.
οὔρεα: 2:1216: οὔρεα καὶ πεδίον Νυσήιον, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
οὔρεα: 2:1241: Ὠκεανὶς Φιλύρη εἰς οὔρεα μακρὰ Πελασγῶν
οὔρεα: 3:70: οὔρεα καὶ σκοπιαὶ περιμήκεες, οἱ δὲ κατ᾽ αὐτῶν
οὔρεα: 4:300: οὔρεα Παφλαγόνων θηεύμενοι. οὐδὲ Κάραμβιν
οὔρεα: 4:574: οὔρεα δοιάζοντο Κεραύνια. καὶ τότε βουλὰς
οὔρεα: 4:1213: οὔρεα, Νεσταίους τε καὶ Ὤρικον εἰσαφικέσθαι:
οὔρεα: 4:1338: φθογγῇ ὑποτρομέουσιν ἀν᾽ οὔρεα τηλόθι βῆσσαι:
οὔρεϊ: 2:169: ἔνθα μὲν ἠλιβάτῳ ἐναλίγκιον οὔρεϊ κῦμα
οὐρείης: 1:1119: δαίμονος οὐρείης ἱερὸν βρέτας: ἔξεσε δ᾽ Ἄργος
οὔρεος: 1:739: οὔρεος ἠλιβάτοιο κάρη, μογέοντι ἐοικώς:
οὔρεος: 1:989: Γηγενέες δ᾽ ἑτέρωθεν ἀπ᾽ οὔρεος ἀίξαντες
οὔρεος: 1:1108: ἔνθεν ἐς αἰπεινὴν ἄναγον βόας οὔρεος ἄκρην.
οὔρεος: 2:1260: οἰμωγῇ, μέσφ᾽ αὖτις ἀπ᾽ οὔρεος ἀίσσοντα
οὔρεος: 4:444: ἄγριον ἠλιβάτοιο κατ᾽ οὔρεος ἤγαγε θῆρα.
οὔρεσι: 1:26: αὐτὰρ τόνγ᾽ ἐνέπουσιν ἀτειρέας οὔρεσι πέτρας
οὔρεσι: 2:478: ἀμπλακίης. ὁ γὰρ οἶος ἐν οὔρεσι δένδρεα τέμνων
οὔρεσι: 2:1102: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἠμάτιος μὲν ἐν οὔρεσι φύλλ᾽ ἐτίνασσεν
οὔρεσι: 3:1084: ἔστι τις αἰπεινοῖσι περίδρομος οὔρεσι γαῖα,
οὔρεσιν: 1:1150: καὶ τότε μὲν δαῖτ᾽ ἀμφὶ θεᾶς θέσαν οὔρεσιν Ἄρκτων,
οὔρεσιν: 2:525: ἱερά τ᾽ εὖ ἔρρεξεν ἐν οὔρεσιν ἀστέρι κείνῳ
οὔρεσιν: 3:968: αἵ τε παρᾶσσον ἕκηλοι ἐν οὔρεσιν ἐρρίζωνται,
οὔρεσιν: 4:265: ζώειν, φηγὸν ἔδοντες ἐν οὔρεσιν. οὐδὲ Πελασγὶς
οὐρέων: 3:162: οὐρέων ἠλιβάτων, κορυφαὶ χθονός, ᾗχί τ᾽ ἀερθεὶς
οὐρῇ: 4:1400: οὐρῇ ἔτι σκαίρεσκεν: ἀπὸ κρατὸς δὲ κελαινὴν
οὐρῆας: 3:840: ἐσσυμένως οὐρῆας ὑποζεύξασθαι ἀπήνῃ,
οὐρῆας: 3:1153: δαιδαλέην, οὐρῆας ἐλαυνέμεν: οἱ δὲ πόλινδε
οὐρῇσιν: 1:1145: οὐρῇσιν σαίνοντες ἐπήλυθον. ἡ δὲ καὶ ἄλλο
οὐρίαχον: 3:1252: κόψε παρ᾽ οὐρίαχον μεγάλῳ ξίφει: ἆλτο δ᾽ ἀκωκὴ
οὐριάχῳ: 3:1286: ὀρθὸν ἐπ᾽ οὐριάχῳ, κυνέην δ᾽ ἀποκάτθετ᾽ ἐρείσας.
οὔροισιν: 3:1385: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀμφ᾽ οὔροισιν ἐγειρομένου πολέμοιο,
οὖρος: 1:566: ἐν δὲ λιγὺς πέσεν οὖρος: ἐπ᾽ ἰκριόφιν δὲ κάλωας
οὖρος: 1:579: ὡμάρτευν: τὴν δ᾽ αἰὲν ἐπασσύτερος φέρεν οὖρος.
οὖρος: 1:605: τοῖσιν δ᾽ αὐτῆμαρ μὲν ἄεν καὶ ἐπι κνέφας οὖρος
οὖρος: 2:902: ἤματι: δὴ γάρ σφιν ζεφύρου μέγας οὖρος ἄητο.
οὖρος: 2:1230: ἦρι δ᾽ ἀνεγρομένοισιν ἐυκραὴς ἄεν οὖρος:
οὖρος: 4:766: τρηχύνοι πέλαγος: Ζεφύρου γε μὲν οὖρος ἀήτω,
οὖρος: 4:1221: ἤματι δ᾽ ἑβδομάτῳ Δρεπάνην λίπον: ἤλυθε δ᾽ οὖρος
οὖρος: 4:1767: ἄμφθ γὰρ χρειώ τε καὶ ἄσπετος οὖρος ἔπειγεν.
οὔρους: 4:288: ἀλλ᾽ ὁπόταν Θρῃκῶν Σκυθέων τ᾽ ἐπιβήσεται οὔρους,
οὔρῳ: 1:926: ἔνθα σφιν λαιψηρὸς ἄη νότος, ἱστία δ᾽ οὔρῳ
οὔρῳ: 4:570: τῇ δ᾽ ἐπὶ καὶ Μελίτην, λιαρῷ περιγηθέες οὔρῳ,
οὓς: 1:119: ἤλυθον ἴφθιμός τε Λεώδοκος, οὓς τέκε Πηρὼ
οὕς: 1:212: οὕς ποτ᾽ Ἐρεχθηὶς Βορέῃ τέκεν Ὠρείθυια
οὓς: 1:1047: ἠδὲ καὶ Ἀρτακέα, πρόμον ἀνδρῶν: οὓς ἔτι πάντας
οὕς: 1:1129: δάκτυλοι Ἰδαῖοι Κρηταιέες, οὕς ποτε νύμφη
οὕς: 1:1357: οὕς οἱ ῥύσια κεῖθεν ἐπιπροέηκαν ἄγεσθαι.
οὓς: 2:210: οἵδ᾽ ὑμεῖς, οὓς δή κρυερῇ βασιλῆος ἐφετμῇ
οὓς: 2:382: κάλινα καὶ πύργους εὐπηγέας, οὓς καλέουσιν
οὓς: 2:889: οὓς μὲν γὰρ τὸ πάροιθε δαήμονας εὐχόμεθ᾽ εἶναι,
οὓς: 3:458: αὐδή τε μῦθοί τε μελίφρονες, οὓς ἀγόρευσεν.
οὓς: 3:795: κάτθανεν, ἥτις δῶμα καὶ οὓς ᾔσχυνε τοκῆας,
οὕς: 3:1327: ἠύτε βυκτάων ἀνέμων βρόμος, οὕς τε μάλιστα
οὕς: 4:89: ξεῖνε, τεῶν μύθων ἐπιίστορας, οὕς μοι ὑπέστης,
οὕς: 4:220: Αἰήτης ἵπποισι μετέπρεπεν, οὕς οἱ ὄπασσεν
οὓς: 4:278: τῶνδ᾽ ἀνδρῶν, οὓς ὅσγε καθίσσατο ναιέμεν Αἶαν,
οὓς: 4:455: δέγμενος Ἄψυρτόν τε καὶ οὓς ἐξαῦτις ἑταίρους.
οὓς: 4:1034: ἥδ᾽ ἐγώ, ἣ πάτρην τε καὶ οὓς ὤλεσσα τοκῆας,
οὔτ᾽: 1:895: σχήσεις, οὔτ᾽ αὐτὴ προτιόσσομαι ὧδε τελεῖσθαι.
οὔτ᾽: 2:671: ἦμος δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω φάος ἄμβροτον, οὔτ᾽ ἔτι λίην
οὔτ᾽: 2:671: ἦμος δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω φάος ἄμβροτον, οὔτ᾽ ἔτι λίην
οὔτ᾽: 3:494: οὔτ᾽ ἐμοί, οὔτε κεν ὔμμι διειρομένοισι πέλοιτο.
οὔτ᾽: 3:767: αὐτίκα δ᾽ οὔτ᾽ αὐτὴ θανέειν, οὐ φάρμακα δώσειν,
οὔτ᾽: 3:933: οὔτ᾽ ἐρατὸν κούρη κεν ἔπος προτιμυθήσαιτο
οὔτ᾽: 3:936: οὔτ᾽ ἀγανοὶ φιλέοντες ἐπιπνείουσιν Ἔρωτες.’
οὔτ᾽: 3:963: γούνατα δ᾽ οὔτ᾽ ὀπίσω οὔτε προπάροιθεν ἀεῖραι
οὔτ᾽: 3:1157: ἔκλυεν, οὔτ᾽ αὐδῆσαι ἀνειρομένῃ λελίητο.
οὔτ᾽: 4:320: οὔτ᾽ οὖν Θρήιξιν μιγάδες Σκύθαι, οὐδὲ Σίγυννοι,
οὔτ᾽: 4:321: οὔτ᾽ οὖν Γραυκένιοι, οὔθ᾽ οἱ περὶ Λαύριον ἤδη
οὔτ᾽: 4:618: οὔτ᾽ ἐπὶ γηθοσύνας τράπετο νόος. ἀλλ᾽ ἄρα τοίγε
οὔτ᾽: 4:1074: Αἰήτης δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ ναίει σχεδόν, οὐδέ τι ἴδμεν
οὔτ᾽: 4:1776: οὔτ᾽ ἀνέμων ἐριῶλαι ἐνέσταθεν: ἀλλὰ ἕκηλοι
οὖτα: 2:111: οὖτα Βιαντιάδαο κατὰ λαπάρην Ταλαοῖο,
οὖτα: 3:1380: γυμνὸν δ᾽ ἐκ κολεοῖο φέρε ξίφος, οὖτα δὲ μίγδην
οὐτάζοντες: 2:84: ἄσπετος, οὐδ᾽ ἔλληξαν ἐπισταδὸν οὐτάζοντες,
οὐτάζων: 3:1323: οὐτάζων λαγόνας: μάλα δ᾽ ἔμπεδον εὖ ἀραρυῖαν
οὐτάμενοι: 3:1395: πολλοὶ δ᾽ οὐτάμενοι, πρὶν ὑπὸ χθονὸς ἴχνος ἀεῖραι,
οὐταμένων: 2:156: οὐταμένων ἀκέοντο, καὶ ἀθανάτοισι θυηλὰς
οὔτασε: 2:833: οὔτασε, βεβρυχὼς δὲ θοῷ περικάππεσε δουρί.
οὔτε: 1:62: οὔτε μιν ἐγκλῖναι προτέρω σθένον, οὔτε δαΐξαι:
οὔτε: 1:62: οὔτε μιν ἐγκλῖναι προτέρω σθένον, οὔτε δαΐξαι:
οὔτε: 1:1190: εὗρεν ἔπειτ᾽ ἐλάτην ἀλαλήμενος, οὔτε τι πολλοῖς
οὔτε: 1:1287: οὔτε τι τοῖον ἔπος μετεφώνεεν, οὔτε τι τοῖον
οὔτε: 1:1287: οὔτε τι τοῖον ἔπος μετεφώνεεν, οὔτε τι τοῖον
οὔτε: 2:863: ἐντυπὰς εὐκήλως εἰλυμένοι οὔτε τι σίτου
οὔτε: 2:864: μνώοντ᾽ οὔτε ποτοῖο: κατήμυσαν δ᾽ ἀχέεσσιν
οὔτε: 2:1004: τοῖσι μὲν οὔτε βοῶν ἄροτος μέλει, οὔτε τις ἄλλη
οὔτε: 2:1004: τοῖσι μὲν οὔτε βοῶν ἄροτος μέλει, οὔτε τις ἄλλη
οὔτε: 2:1222: οὔτε γὰρ ὧδ᾽ ἀλκὴν ἐπιδευόμεθ᾽, ὥστε χερείους
οὔτε: 3:494: οὔτ᾽ ἐμοί, οὔτε κεν ὔμμι διειρομένοισι πέλοιτο.
οὔτε: 3:847: ἦ τ᾽ ἂν ὅγ᾽ οὔτε ῥηκτὸς ἔοι χαλκοῖο τυπῇσιν,
οὔτε: 3:848: οὔτε κεν αἰθομένῳ πυρὶ εἰκάθοι: ἀλλὰ καὶ ἀλκῇ
οὔτε: 3:932: οἶδε νόῳ φράσσασθαι, ὁθούνεκεν οὔτε τι λαρὸν
οὔτε: 3:935: ἔρροις, ὦ κακόμαντι, κακοφραδές: οὔτε σε Κύπρις,
οὔτε: 3:963: γούνατα δ᾽ οὔτ᾽ ὀπίσω οὔτε προπάροιθεν ἀεῖραι
οὔτε: 3:1156: ἡ δὲ παλιντροπίῃσιν ἀμήχανος οὔτε τι μύθων
οὔτε: 4:429: οὔτε κεν εἰσορόων γλυκὺν ἵμερον ἐμπλήσειας.
οὔτε: 4:584: ἔννεπεν οὔτε πόρους δολιχῆς ἁλός, οὔτε θυέλλας
οὔτε: 4:584: ἔννεπεν οὔτε πόρους δολιχῆς ἁλός, οὔτε θυέλλας
οὔτε: 4:617: τοὺς δ᾽ οὔτε βρώμης ᾕρει πόθος, οὐδὲ ποτοῖο,
οὔτι: 1:400: αὔτως, οὔτι πάλῳ: ἐπὶ δ᾽ ἔτρεπον αἰνήσαντες
οὔτι: 1:950: Αἰνήτη. τοὺς δ᾽ οὔτι καὶ ἔκπαγλοί περ ἐόντες
οὔτι: 1:1146: θῆκε τέρας: ἐπεὶ οὔτι παροίτερον ὕδατι νᾶεν
οὔτι: 1:1219: λευγαλέην, ἐπεὶ οὔτι δίκης ἀλέγοντες ἔναιον.
οὔτι: 2:60: ὧς ἔφατ᾽: αὐτὰρ ὅγ᾽ οὔτι παραβλήδην ἐρίδηνεν.
οὔτι: 2:336: θαρσαλέως: πρὶν δ᾽ οὔτι θεοὺς λίσσεσθαι ἐρύκω.
οὔτι: 2:818: Ἴδμονα, μαντοσύνῃσι κεκασμένον. ἀλλά μιν οὔτι
οὔτι: 3:53: δηναιὰς αὔτως; τί δ᾽ ἱκάνετον, οὔτι πάρος γε
οὔτι: 3:84: ‘οὔτι βίης χατέουσαι ἱκάνομεν, οὐδέ τι χειρῶν.
οὔτι: 3:250: Ἥρη γάρ μιν ἔρυκε δόμῳ: πρὶν δ᾽ οὔτι θάμιζεν
οὔτι: 3:386: ‘Αἰήτη, σχέο μοι τῷδε στόλῳ. οὔτι γὰρ αὔτως
οὔτι: 3:405: πειρηθείς. ἐσθλοῖς γὰρ ἐπ᾽ ἀνδράσιν οὔτι μεγαίρω,
οὔτι: 3:485: ‘ὦ πέπον, εἴ νύ τοι αὐτῷ ἐφανδάνει, οὔτι μεγαίρω.
οὔτι: 3:500: χρειὼ τούσγε δαΐξαι. ὃ δή νύ οἱ--οὔτι γὰρ ἄλλο
οὔτι: 3:620: οὔτι μάλ᾽ ὁρμαίνοντα δέρος κριοῖο κομίσσαι,
οὔτι: 3:766: δωσέμεν, ἄλλοτε δ᾽ οὔτι: καταφθίσθαι δὲ καὶ αὐτή:
οὔτι: 3:1149: πᾶσαι ὁμοῦ: τὰς δ᾽ οὔτι περιπλομένας ἐνόησεν.
οὔτι: 4:357: ἀγλαΐαι, τῶν δ᾽ οὔτι μετατρέπῃ, ὅσσ᾽ ἀγόρευες
οὔτι: 4:419: ἔνθ᾽ εἴ τοι τόδε ἔργον ἐφανδάνει, οὔτι μεγαίρω,
οὔτι: 4:735: Ἀψύρτου. τὴν δ᾽ οὔτι νόῳ λάθεν: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
οὔτι: 4:742: ἄλλο μὲν οὔτι κακὸν μητίσομαι ἐνθάδ᾽ ἰούσῃ:
οὔτι: 4:877: χωσαμένη: μετὰ δ᾽ οὔτι παλίσσυτος ἵκετ᾽ ὀπίσσω.
οὔτι: 4:1058: γαῖαν ὁμῶς: τὴν δ᾽ οὔτι μίνυνθά περ εὔνασεν ὕπνος,
οὔτι: 4:1332: οὔτι μαλ᾽ ἀντικρὺ νοέω φάτιν. ἦ μὲν ἑταίρους
οὔτιν᾽: 1:196: ἡρώων. τοῦ δ᾽ οὔτιν᾽ ὑπέρτερον ἄλλον ὀίω,
οὔτινα: 2:12: οὔτινα θέσμιόν ἐστιν ἀφορμηθέντα νέεσθαι
οὔτινα: 2:225: ἴσχω δ᾽ οὔτινα μῆτιν ἐπίρροθον. ἀλλά κε ῥεῖα
οὔτινά: 2:244: ‘῀Ἀ δείλ᾽, οὔτινά φημι σέθεν σμυγερώτερον ἄλλον
οὔτινά: 2:319: τάων οὔτινά φημι διαμπερὲς ἐξαλέασθαι.
οὔτινα: 3:16: ἔμπης δ᾽ οὔτινα πεῖραν ἀποτρωπᾶσθαι ἔοικεν.’
οὔτινα: 4:1537: λίμνης ἐκπρομολεῖν Τριτωνίδος, οὔτινα μῆτιν
οὔτις: 2:877: τῶν ὅτινα πρύμνης ἐπιβήσομεν, οὔτις ἰάψει
οὔτις: 2:974: τῷ δ᾽ οὔτις ποταμῶν ἐναλίγκιος, οὐδὲ ῥέεθρα
οὔτις: 3:893: πᾶσα πόλις: τὸ καὶ οὔτις ἀνήλυθε δεῦρο γυναικῶν
οὔτις: 4:559: νοστήσειν. τὸ μὲν οὔτις ἀριστήων ἐνόησεν:
οὔτις: 4:1588: εἰσβαίνειν: μετὰ δ᾽ οὔτις ἐσέδρακεν, οἷον ἄφαντος
οὗτος: 4:377: ἔμμεναι οὗτος ἄναξ, τῷ ἐπίσχετε τάσδ᾽ ἀλεγεινὰς
οὕτω: 1:900: ‘Ὑψιπύλη, τὰ μὲν οὕτω ἐναίσιμα πάντα γένοιτο
οὕτω: 3:108: ‘οὕτω νῦν, Κυθέρεια, τόδε χρέος, ὡς ἀγορεύεις,
οὕτω: 3:359: οὕτω κεν γνωτὸς πατρώιος ἄμμι πέλοιτο.
οὕτως: 2:1221: ‘μηδ᾽ οὕτως, ἠθεῖε, λίην δειδίσσεο θυμῷ.
οὐχ: 4:498: ἔλπομαι οὐχ ἕνα μῦθον, ὅτις προτέρωσε δίεσθαι
ὀφέ: 1:251: ‘δειλὴ Ἀλκιμέδη, καὶ σοὶ κακὸν ὀφέ περ ἔμπης
ὄφελεν: 1:256: ὡς ὄφελεν καὶ Φρίξον, ὅτ᾽ ὤλετο παρθένος Ἕλλη,
ὄφελλέ: 3:678: ἀμφί τ᾽ ἐμοὶ καὶ παισίν; ὄφελλέ με μήτε τοκήων
ὀφέλλει: 1:467: κῦδος ἐνὶ πτολέμοισιν ἀείρομαι, οὐδέ μ᾽ ὀφέλλει
ὀφέλλειν: 2:803: ἀνδράσιν, εὖτ᾽ ἄρξωσιν ἀρείονες ἄλλοι ὀφέλλειν.
ὄφελλεν: 3:466: ἐρρέτω. ἦ μὲν ὄφελλεν ἀκήριος ἐξαλέασθαι.
ὄφελλεν: 3:712: ἀράς τε στυγερὰς καὶ Ἐρινύας; αἲ γὰρ ὄφελλεν
ὄφελον: 1:278: ‘αἴθ᾽ ὄφελον κεῖν᾽ ἦμαρ, ὅτ᾽ ἐξειπόντος ἄκουσα
ὄφελόν: 3:772: πήματος: ἀλλ᾽ αὔτως φλέγει ἔμπεδον. ὡς ὄφελόν γε
ὀφθαλμοῖς: 4:1145: δαῖε δ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖς γλυκερὸν πόθον: ἴσχε δ᾽ ἑκάστην
ὀφθαλμοῖσι: 1:814: εἰ καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσι δαϊζομένην ὁρόῳτο
ὀφθαλμοῖσι: 2:443: εἰ δὲ καὶ ὀφθαλμοῖσι φόως πόροι ἦ τ᾽ ἂν ὀίω
ὀφθαλμοῖσι: 3:728: ὧς ἔρξω. μὴ γάρ μοι ἐν ὀφθαλμοῖσι φαείνοι
ὀφθαλμοῖσι: 4:748: ὀφθαλμοῖσι βαλοῦσα γόον χέεν, ὄφρα μιν ἥρως
ὀφθαλμοῖσιν: 2:220: αὔτως. οὐ γὰρ μοῦνον ἐπ᾽ ὀφθαλμοῖσιν Ἐρινὺς
ὀφθαλμοῖσιν: 2:548: ὀξέα πορφύρων ἐπιμαίεται ὀφθαλμοῖσιν:
ὀφθαλμοῖσιν: 3:1114: ὄφρα σ᾽, ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἐλεγχείας προφέρουσα,
ὀφθαλμοῖσιν: 4:128: ὀξὺς ἀύπνοισιν προϊδὼν ὄφις ὀφθαλμοῖσιν
ὀφθαλμοῖσιν: 4:853: οἴῳ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἐείσατο, φώνησέν τε:
ὀφθαλμοῖσιν: 4:1617: ἥρωες, τέρας αἰνὸν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδόντες.
ὀφθαλμοὺς: 3:1067: δεξιτερῆς: δὴ γάρ οἱ ἀπ᾽ ὀφθαλμοὺς λίπεν αἰδώς:
ὀφθαλμῶν: 2:184: ἐκ δ᾽ ἕλετ᾽ ὀφθαλμῶν γλυκερὸν φάος: οὐδὲ γάνυσθαι
ὀφθαλμῶν: 2:259: καὶ τόδ᾽ ἐπ᾽ ὀφθαλμῶν ἀλαὸν νέφος, οἵ θ᾽ ὑπένερθεν
ὀφθαλμῶν: 3:372: ‘οὐκ ἄφαρ ὀφθαλμῶν μοι ἀπόπροθι, λωβητῆρες,
ὀφθαλμῶν: 3:453: προπρὸ δ᾽ ἄρ᾽ ὀφθαλμῶν ἔτι οἱ ἰνδάλλετο πάντα,
ὀφθαλμῶν: 3:760: δάκρυ δ᾽ ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἐλέῳ ῥέεν: ἔνδοθι δ᾽ αἰεὶ
ὀφθαλμῶν: 3:1018: ὀφθαλμῶν ἥρπαζεν: ἰαίνετο δὲ φρένας εἴσω
ὀφθαλμῶν: 4:109: ἦμος δ᾽ ἀνέρες ὕπνον ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἐβάλοντο
ὀφθαλμῶν: 4:158: ῥαῖνε κατ᾽ ὀφθαλμῶν: περί τ᾽ ἀμφί τε νήριτος ὀδμὴ
ὀφθαλμῶν: 4:1523: λυσιμελές, πολλὴ δὲ κατ᾽ ὀφθαλμῶν χέετ᾽ ἀχλύς.
ὄφιν: 4:88: φρουρὸν ὄφιν: τύνη δὲ θεοὺς ἐνὶ σοῖσιν ἑταίροις,
ὄφιν: 4:1432: φρουρὸν ὄφιν ζωῆς παγχρύσεα μῆλα θεάων
ὄφιος: 3:414: ἀλλ᾽ ὄφιος δεινοῖο μεταλδήσκοντας ὀδόντας
ὄφιος: 3:498: δώσειν δ᾽ ἐξ ὄφιος γενύων σπόρον, ὅς ῥ᾽ ἀνίῃσιν
ὄφιος: 3:1027: ἐξ ὄφιος γενύων ὀλοοὺς σπείρασθαι ὀδόντας,
ὄφιος: 3:1054: σπειρομένων ὄφιος δνοφερὴν ἐπὶ βῶλον ὀδόντων,
ὄφις: 2:1210: ῥηίδιον, τοῖός μιν ὄφις περί τ᾽ ἀμφί τ᾽ ἔρυται
ὄφις: 2:1271: τοῖο θεοῦ, τόθι κῶας ὄφις εἴρυτο δοκεύων
ὄφις: 4:128: ὀξὺς ἀύπνοισιν προϊδὼν ὄφις ὀφθαλμοῖσιν
ὄφις: 4:1396: χώρῳ ἐν Ἄτλαντος, χθόνιος ὄφις: ἀμφὶ δὲ νύμφαι
ὄφις: 4:1504: δεινὸς ὄφις, νωθὴς μὲν ἑκὼν ἀέκοντα χαλέψαι:
Ὀφίων: 1:503: ἤειδεν δ᾽ ὡς πρῶτον Ὀφίων Εὐρυνόμη τε
ὀφίων: 4:1515: αἱ πᾶσαι κείνων ὀφίων γένος ἐβλάστησαν.
ὄφρ᾽: 1:16: ἔντυε ναυτιλίης πολυκηδέος, ὄφρ᾽ ἐνὶ πόντῳ
ὄφρ᾽: 1:281: ὄφρ᾽ αὐτός με τεῇσι φίλαις ταρχύσαο χερσίν,
ὄφρ᾽: 1:446: πότμον ἐμὸν πάτρης ἐξήιον, ὄφρ᾽ ἐπιβαίην
ὄφρ᾽: 1:562: πηδάλι᾽ ἀμφιέπεσκ᾽, ὄφρ᾽ ἔμπεδον ἐξιθύνοι,
ὄφρ᾽: 1:785: νίσσετ᾽ ἀπηλεγέως, ὄφρ᾽ ἀγλαὰ δώμαθ᾽ ἵκανεν
ὄφρ᾽: 1:1017: ἀντίαι ἁρπάγδην ὀπίσω φέρον, ὄφρ᾽ ἐπέλασσαν
ὄφρ᾽: 2:796: δὴν ἀποτεμνόμενοι γαίης ἅλις, ὄφρ᾽ ἐβάλοντο
ὄφρ᾽: 2:807: ἀνδράσιν, ὄφρ᾽ αὐτοῖο ποτὶ στόμα Θερμώδοντος.
ὄφρ᾽: 3:582: αὔτανδρον φλέξειν δόρυ νήιον, ὄφρ᾽ ἀλεγεινὴν
ὄφρ᾽: 3:1221: ἐντροπαλιζόμενον πόδες ἔκφερον, ὄφρ᾽ ἑτάροισιν
ὄφρ᾽: 3:1345: αὐτὰρ ὁ ἂψ ἐπὶ νῆα πάλιν κίεν, ὄφρ᾽ ἔτι κεινὰς
ὄφρ᾽: 4:101: νῆα θοὴν ἐλάαν αὐτοσχεδόν, ὄφρ᾽ ἔτι νύκτωρ
ὄφρ᾽: 4:242: Ἥρης, ὄφρ᾽ ὤκιστα κακὸν Πελίαο δόμοισιν
ὄφρ᾽: 4:353: ἐκπροκαλεσσαμένη ἄγεν ἄλλυδις, ὄφρ᾽ ἐλίασθεν
ὄφρ᾽: 4:375: ὄφρ᾽ ἐπίηρα φέρωμαι ἐοικότα μαργοσύνῃσιν.
ὄφρ᾽: 4:505: νωλεμές, ὄφρ᾽ ἱερὴν Ἠλεκτρίδα νῆσον ἵκοντο,
ὄφρ᾽: 4:767: ὄφρ᾽ οἵγ᾽ Ἀλκινόου Φαιηκίδα νῆσον ἵκωνται.’
ὄφρ᾽: 4:906: ὄφρ᾽ ἄμυδις κλονέοντος ἐπιβρομέωνται ἀκουαὶ
ὄφρ᾽: 4:913: νῆχε δὲ πορφυρέοιο δι᾽ οἴδματος, ὄφρ᾽ ἐπιβαίη,
ὄφρ᾽: 4:1225: ὄφρ᾽ ἔτι καὶ Λιβύης ἐπὶ πείρασιν ὀτλήσειαν.
ὄφρ᾽: 4:1449: πίδακα, τῇ θέον αἶψα κεχαρμένοι, ὄφρ᾽ ἐπέκυρσαν.
ὄφρα: 1:70: ὦρσεν, ἀριστήεσσι σὺν ἀνδράσιν ὄφρα νέοιτο.
ὄφρα: 1:166: γηράσκοντ᾽ Ἀλεὸν λίπετ᾽ ἂμ πόλιν ὄφρα κομίζοι,
ὄφρα: 1:354: δαῖτ᾽ ἐντυνώμεσθα παρασχεδόν. ὄφρα δ᾽ ἴωσιν
ὄφρα: 1:508: ὄφρα Ζεὺς ἔτι κοῦρος, ἔτι φρεσὶ νήπια εἰδώς,
ὄφρα: 1:705: ὄφρα τί οἱ δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπω:
ὄφρα: 1:714: ὄφρα τί οἱ δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπῃ:
ὄφρα: 1:844: μυρίαι εἱλίσσοντο κεχαρμέναι, ὄφρα πυλάων
ὄφρα: 1:851: Ἡφαίστοιο χάριν πολυμήτιος, ὄφρα κεν αὖτις
ὄφρα: 1:916: νῆσον ἐς Ἠλέκτρης Ἀτλαντίδος, ὄφρα δαέντες
ὄφρα: 1:985: ἠοῖ δ᾽ εἰσανέβαν μέγα Δίνδυμον, ὄφρα καὶ αὐτοὶ
ὄφρα: 1:1005: ὄφρα νοτισθέντα κρατεροὺς ἀνεχοίατο γόμφους:
ὄφρα: 1:1118: πρόχνυ γεράνδρυον: τὸ μὲν ἔκταμον, ὄφρα πέλοιτο
ὄφρα: 1:1247: ἔλσαν: ὁ δὲ στενάχων βρέμει ἄσπετον, ὄφρα κάμῃσιν:
ὄφρα: 1:1292: ὄφρα τὸ κείνου κῦδος ἀν᾽ Ἑλλάδα μή σε καλύψῃ,
ὄφρα: 2:442: τηλόθεν, ὄφρα τοι υἷες ἀμύνειαν Βορέαο:
ὄφρα: 2:472: τοῖος ἐὼν δεῦρ᾽ ἦλθεν, ἑὸν μόρον ὄφρα δαείη.
ὄφρα: 2:577: ἄνδιχα. τοὺς δ᾽ ἐλάοντας ἔχεν τρόμος, ὄφρα μιν αὐτὴ
ὄφρα: 2:1066: ἀθρόοι, ὄφρα κολῳὸν ἀηθείῃ φοβέωνται
ὄφρα: 3:64: ὄφρα μὴ ἐγγελάσῃ Πελίης κακὸν οἶτον ἀλύξας,
ὄφρα: 3:211: ἠέρα πουλὺν ἐφῆκε δι᾽ ἄστεος, ὄφρα λάθοιεν
ὄφρα: 3:437: αὐτῷ κεν τὰ ἕκαστα μέλοιτό μοι, ὄφρα καὶ ἄλλος
ὄφρα: 3:596: ἀνδράσι νοστήσαντας ὁμιλαδόν, ὄφρα ἑ τιμῆς
ὄφρα: 3:622: ἐλθέμεν, ὄφρα δέ μιν σφέτερον δόμον εἰσαγάγοιτο
ὄφρα: 3:736: ἀλλ᾽ ἴθι, κεῦθε δ᾽ ἐμὴν σιγῇ χάριν, ὄφρα τοκῆας
ὄφρα: 3:908: ὄφρα τὰ μὲν δασόμεσθα μετὰ σφίσιν, εἴ κεν ὀπάσσῃ
ὄφρα: 3:1114: ὄφρα σ᾽, ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἐλεγχείας προφέρουσα,
ὄφρα: 3:1134: ὄφρα κακὸν Πελίῃ ἱερὴν ἐς Ἰωλκὸν ἵκοιτο
ὄφρα: 3:1306: εἷλκεν ἐπικρατέως παντὶ σθένει, ὄφρα πελάσσῃ
ὄφρα: 4:181: εἴλει ἀφασσόμενος: περὶ γὰρ δίεν, ὄφρα ἓ μή τις
ὄφρα: 4:399: Ἀψύρτῳ μεμάαασιν ἀμυνέμεν, ὄφρα σε πατρί,
ὄφρα: 4:438: ἐλθέμεν, ὄφρα δόλον συμφράσσεται, ὥς κεν ἑλοῦσα
ὄφρα: 4:711: καῖεν ἐπ᾽ εὐχωλῇσι παρέστιος, ὄφρα χόλοιο
ὄφρα: 4:748: ὀφθαλμοῖσι βαλοῦσα γόον χέεν, ὄφρα μιν ἥρως
ὄφρα: 4:776: Αἴολον Ἱππότεω παῖδα κλυτόν. ὄφρα δὲ καὶ τῷ
ὄφρα: 4:804: δῶκά τοι, ὄφρα γάμου θυμηδέος ἀντιάσειας,
ὄφρα: 4:837: ὄφρα κασιγνήτας μετελεύσομαι, αἵ μοι ἀρωγοὶ
ὄφρα: 4:869: ἀμβροσίῃ χρίεσκε τέρεν δέμας, ὄφρα πέλοιτο
ὄφρα: 4:978: πεῖρον ἁλὸς μέγα λαῖτμα κεχαρμένοι, ὄφρα καὶ αὖτις
ὄφρα: 4:1140: χρύσεον αἰγλῆεν κῶας βάλον, ὄφρα πέλοιτο
ὄφρα: 4:1446: ῥωγάδος ἐκ πέτρης πίεν ἄσπετον, ὄφρα βαθεῖαν
ὄφρα: 4:1543: λάμπεται, ὄφρα μυχόνδε διὰ ῥωχμοῖο δύηται:
ὀφρύος: 2:108: δεξιτερῇ σκαιῆς ὑπὲρ ὀφρύος ἤλασε χειρί,
ὀφρύσι: 3:1023: ἱμερόεν φαιδρῇσιν ὑπ᾽ ὀφρύσι μειδιόωντες.
ὀφρύσι: 4:545: ναίειν, κοιρανέοντος ὑπ᾽ ὀφρύσι Ναυσιθόοιο:
ὀφρύσι: 4:1298: ἢ ὅτε καλὰ νάοντος ἐπ᾽ ὀφρύσι Πακτωλοῖο
ὀφρύσιν: 1:178: πατροπάτωρ ἐπόλισσεν ἐπ᾽ ὀφρύσιν Αἰγιαλοῖο.
ὀφρύσιν: 3:371: ἐκ δέ οἱ ὄμματ᾽ ἔλαμψεν ὑπ᾽ ὀφρύσιν ἱεμένοιο:
ὀφρύσιν: 4:44: λαιῇ μὲν χερὶ πέπλον ἐπ᾽ ὀφρύσιν ἀμφὶ μέτωπα
ὀχῆες: 4:41: τῇ δὲ καὶ αὐτόματοι θυρέων ἱπόειξαν ὀχῆες,
ὄχθας: 4:218: ὧς οἱ ἀπειρέσιοι ποταμοῦ παρεμέτρεον ὄχθας,
ὄχθης: 2:571: κλυζούσης ἁλὸς ἔνδον ἐβόμβεον: ὑψόθι δ᾽ ὄχθης
ὄχθῃσιν: 4:67: ἀσπασίως δ᾽ ὄχθῃσιν ἐπηέρθη ποταμοῖο,
ὀχλίζοντες: 1:402: ἔνθεν δ᾽ αὖ λάιγγας ἁλὸς σχεδὸν ὀχλίζοντες
ὀχλίζουσαι: 4:960: τοσσάτιον μογέεσκον ἐπὶ χρόνον, ὀχλίζουσαι
ὀχλίζων: 4:1676: ὀχλίζων λάιγγας, ἐρυκέμεν ὅρμον ἱκέσθαι.
ὀχμάζουσα: 1:743: Ἄρεος ὀχμάζουσα θοὸν σάκος: ἐκ δέ οἱ ὤμου
ὀψὲ: 1:808: ὀψὲ μεταστρέψωσι νόον: τὸ δὲ διπλόον αἰεὶ
ὀψὲ: 2:411: δὴν δ᾽ ἔσαν ἀμφασίῃ βεβολημένοι: ὀψὲ δ᾽ ἔειπεν
ὀψὲ: 2:686: βῆ ῥ᾽ ἴμεναι πόντονδε δι᾽ ἠέρος: ὀψὲ δὲ τοῖον
ὀψε: 3:426: ὀψε δ᾽ ἀμειβόμενος προσελέξατο κερδαλέοισιν:
ὀψὲ: 3:504: ἄτῃ ἀμηχανίῃ τε κατηφέες: ὀψὲ δὲ Πηλεὺς
ὀψὲ: 3:686: φθογγῇ δ᾽ οὐ προύβαινε παροιτέρω: ὀψὲ δ᾽ ἔειπεν
ὀψὲ: 3:1024: ὀψὲ δὲ δὴ τοίοισι μόλις προσπτύξατο κούρη:
ὀψέ: 3:1141: εἰ μὴ ἄρ᾽ Αἰσονίδης πεφυλαγμένος ὀψέ περ ηὔδα:
ὀψὲ: 4:489: πῦρ ἅ τε δηιόωντες ἐπέδραμον: ὀψὲ δ᾽ Ἰήσων
ὄψεσθε: 2:318: Κυανέας ὄψεσθε δύω ἁλὸς ἐν ξυνοχῇσιν,
ὀψιγόνοισι: 2:748: τὸν μὲν ἐν ὀψιγόνοισι Σοωναύτην ὀνόμηναν
ὀψιγόνοισι: 4:252: ἀνδράσιν ὀψιγόνοισι μένει καὶ τῆμος ἰδέσθαι.
ὀψιγόνοισιν: 1:1062: ἀγκέχυται τόδε σῆμα καὶ ὀψιγόνοισιν ἰδέσθαι.
ὀψιγόνοισιν: 2:844: τύμβος: σῆμα δ᾽ ἔπεστι καὶ ὀψιγόνοισιν ἰδέσθαι,
ὀψιγόνων: 4:651: ναυτιλίης: Ζεὺς δέ σφι καὶ ὀψιγόνων πόρε νῆας.