A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
σ᾽: 1:829: πατρὸς ἐμεῖο Θόαντος ἔχοις γέρας: οὐδέ τί σ᾽ οἴω
σ᾽: 3:332: χρειὼ δ᾽ ἢν ἐθέλῃς ἐξίδμεναι, οὔ σ᾽ ἐπικεύσω.
σ᾽: 3:717: μή σ᾽ ἐπιδευήσεσθαι, ἀνυστά περ ἀντιόωσαν.’
σ᾽: 3:984: πρός σ᾽ αὐτῆς Ἑκάτης μειλίσσομαι ἠδὲ τοκήων
σ᾽: 3:1114: ὄφρα σ᾽, ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἐλεγχείας προφέρουσα,
σ᾽: 4:386: αὐτίκ᾽ ἐμαί σ᾽ ἐλάσειαν Ἐρινύες: οἷα καὶ αὐτὴ
σ᾽: 4:796: μήποτέ σ᾽ ἀθανάτοιο θεοῦ καλέεσθαι ἄκοιτιν.
σ᾽: 4:1485: αὐλίτης, ὅ σ᾽ ἑῶν μήλων πέρι, τόφρ᾽ ἑτάροισιν
Σαγγαρίοιο: 2:724: ἔνθεν δ᾽ ἀντιπέρην ποταμοῦ στόμα Σαγγαρίοιο
σαίνοντες: 1:1145: οὐρῇσιν σαίνοντες ἐπήλυθον. ἡ δὲ καὶ ἄλλο
σαίνουσιν: 3:883: κνυζηθμῷ σαίνουσιν ὑποτρομέοντες ἰοῦσαν:
σάκεα: 1:1136: καὶ σάκεα ξιφέεσσιν ἐπέκτυπον, ὥς κεν ἰωὴ
σακέεσσι: 2:1069: σὺν κελάδῳ σακέεσσι πελώριον ὄρσετε δοῦπον.’
σακέεσσιν: 2:1083: χρίμψαντες σακέεσσιν ἐπέκτυπον, αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ οἵγε
σακέεσσιν: 3:1354: γηγενέες: φρίξεν δὲ περὶ στιβαροῖς σακέεσσιν
σάκος: 1:743: Ἄρεος ὀχμάζουσα θοὸν σάκος: ἐκ δέ οἱ ὤμου
σάκος: 3:1045: πρὸς δὲ καὶ αὐτῷ δουρὶ σάκος πεπαλαγμένον ἔστω
σάκος: 3:1230: ἂν δὲ πολύρρινον νώμα σάκος, ἂν δὲ καὶ ἔγχος
σάκος: 3:1246: φάρμακα μυδήνας ἠμὲν σάκος ἀμφεπάλυνεν
σάκος: 3:1295: πρόσθε δέ οἱ σάκος ἔσχεν ἐναντίον: οἱ δέ μιν ἄμφω
σάκος: 3:1310: εὐρὺ δ᾽ ἀποπροβαλὼν χαμάδις σάκος, ἔνθα καὶ ἔνθα
σάκος: 3:1319: χαζέσθην. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ αὖτις ἑλὼν σάκος ἔνθετο νώτῳ
σάκος: 3:1368: ἀίξας: αὐτὸς δ᾽ ὑφ᾽ ἑὸν σάκος ἕζετο λάθρῃ
σάκος: 4:222: σκαιῇ μέν ῤ̔ ἐνὶ χειρὶ σάκος δινωτὸν ἀείρων,
Σαλαγγῶνος: 4:337: μέσφα Σαλαγγῶνος ποταμοῦ καὶ Νέστιδος αἴης.
Σαλμωνίδος: 4:1691: παμπρώτιστα βάλοιεν ὑπὲρ Σαλμωνίδος ἄκρης.
σάλου: 1:1159: ἔμπης δ᾽ ἐγρομένοιο σάλου ζαχρηεσιν αὔραις,
σανίδεσσιν: 1:787: δικλίδας, εὐτύκτοισιν ἀρηρεμένας σανίδεσσιν.
Σάπειρας: 2:1245: γαῖαν ὑπερφιάλους τε παρεξενέοντο Σάπειρας,
Σάπειρες: 2:397: ἑξείης δὲ Σάπειρες ἐπὶ σφίσι ναιετάουσιν:
Σαρδόνιον: 4:631: τῇ δ᾽ ἐπὶ Σαρδόνιον πέλαγος καὶ ἀπείρονα κόλπον
σάρκα: 4:1519: σάρκα δακὼν ἐχάραξεν. ἀτὰρ Μήδεια καὶ ἄλλαι
σάρκας: 4:867: ἡ μὲν γὰρ βροτέας αἰεὶ περὶ σάρκας ἔδαιεν
σάρκας: 4:1528: κεῖσθαι ὑπ᾽ ἠελίῳ. πύθεσκε γὰρ ἔνδοθι σάρκας
σαρκὶ: 3:856: σαρκὶ νεοτμήτῳ ἐναλιγκίη ἔπλετο ῥίζα.
Σαρπηδονίην: 1:216: καί μιν ἄγων ἕκαθεν, Σαρπηδονίην ὅθι πέτρην
Σαυρομάτας: 3:353: Σαυρομάτας, τοὺς σοῖσιν ὑπὸ σκήπτροισι δαμάσσει.
Σαυρομάτας: 3:394: εἴτ᾽ οὖν Σαυρομάτας γε λιλαίεαι, εἴτε τιν᾽ ἄλλον
σαωθεὶς: 3:785: ἐρρέτω ἀγλαΐη: ὁ δ᾽ ἐμῇ ἰότητι σαωθεὶς
σαωσέμεναι: 4:835: νῆα σαωσέμεναι, ζεφύρου λίγα κινυμένοιο.
σαώσῃς: 3:1004: ὧς καὶ σοὶ θεόθεν χάρις ἔσσεται, εἴ κε σαώσῃς
σβέσαι: 3:644: παισί: τό κέν μοι λυγρὸν ἐνὶ κραδίῃ σβέσαι ἄλγος.’
σβέσεν: 3:1348: αὐτῇ ἀφυσσάμενος κυνέῃ σβέσεν ὕδατι δίψαν:
σβέσεν: 4:666: τὴν δ᾽ αὐτὴ φονίῳ σβέσεν αἵματι πορφύρουσαν,
σε: 1:464: αὔδα ἐνὶ μέσσοισι τεὸν νόον. ἦέ σε δαμνᾷ
σὲ: 1:888: ‘Νίσσεο, καὶ σὲ θεοὶ σὺν ἀπηρέσιν αὖτις ἑταίροις
σε: 1:1092: ‘Αἰσονίδη, χρειώ σε τόδ᾽ ἱερὸν εἰσανιόντα
σε: 1:1292: ὄφρα τὸ κείνου κῦδος ἀν᾽ Ἑλλάδα μή σε καλύψῃ,
σὲ: 1:1342: ἀλλ᾽ ἑτάρου περὶ φωτός. ἔολπα δέ τοι σὲ καὶ ἄλλῳ
σε: 3:676: ἤ νύ σε θευμορίη περιδέδρομεν ἅψεα νοῦσος,
σε: 3:935: ἔρροις, ὦ κακόμαντι, κακοφραδές: οὔτε σε Κύπρις,
σε: 3:1037: ἂψ ἀπὸ πυρκαϊῆς ἀναχάζεο: μηδέ σε δοῦπος
σε: 3:1046: καὶ ξίφος. ἔνθ᾽ οὐκ ἄν σε διατμήξειαν ἀκωκαὶ
σε: 3:1123: ἔσσεαι: οἱ δέ σε πάγχυ θεὸν ὣς πορσανέουσιν,
σε: 4:32: χαίροις Χαλκιόπη, καὶ πᾶς δόμος. αἴθε σε πόντος,
σε: 4:97: κουριδίην σε δόμοισιν ἐνιστήσεσθαι ἄκοιτιν,
σε: 4:356: ἀμφ᾽ ἐμοί; ἦέ σε πάγχυ λαθιφροσύναις ἐνέηκαν
σε: 4:385: οἴχοιτ᾽ εἰς ἔρεβος μεταμώνιον. ἐκ δέ σε πάτρης
σε: 4:399: Ἀψύρτῳ μεμάαασιν ἀμυνέμεν, ὄφρα σε πατρί,
σε: 4:403: ἔσσεται, εἴ σε θανόντες ἕλωρ κείνοισι λίποιμεν.
σε: 4:738: ἔλπομαι οὐκ ἐπὶ δήν σε βαρὺν χόλον Αἰήταο
σε: 4:788: δεινὸν ἐρευγομένην δέχεται ὁδός. ἀλλά σε γὰρ δὴ
σε: 4:800: παῖδα τεκεῖν: τῶ καί σε λιλαιόμενος μεθέηκεν,
σε: 4:1103: ἔσσεται ἀνθρώποισι, δικαζέμεν: οὐδέ σε κεύσω.
σὲ: 4:1483: Κάνθε, σὲ δ᾽ οὐλόμεναι Λιβύῃ ἔνι Κῆρες ἕλοντο.
σε: 4:1596: εἴτε σέγε Τρίτων᾽, ἅλιον τέρας, εἴτε σε Φόρκυν,
σέγε: 4:1596: εἴτε σέγε Τρίτων᾽, ἅλιον τέρας, εἴτε σε Φόρκυν,
σέθεν: 1:283: ἐκ σέθεν, ἄλλα δὲ πάντα πάλαι θρεπτήρια πέσσω.
σέθεν: 1:837: χρησμοσύνης, ἣν ἄμμι σέθεν χατέουσιν ὀπάζεις.
σέθεν: 2:244: ‘῀Ἀ δείλ᾽, οὔτινά φημι σέθεν σμυγερώτερον ἄλλον
σέθεν: 2:440: ‘ἦ ἄρα δή τις ἔην, Φινεῦ, θεός, ὃς σέθεν ἄτης
σέθεν: 3:331: ἠδ᾽ αὐτοῖο σέθεν: μετὰ γὰρ τεὸν ἄστυ νέονται.
σέθεν: 3:391: δὸς χάριν ἀντομένοισι: σέθεν δ᾽ ἐγὼ Ἑλλάδι πάσῃ
σέθεν: 3:733: φημὶ κασιγνήτη τε σέθεν κούρη τε πέλεσθαι,
σέθεν: 4:446: ἐκ σέθεν οὐλόμεναί τ᾽ ἔριδες στοναχαί τε γόοι τε,
σέθεν: 4:746: αἰνήσω βουλάς τε σέθεν καὶ ἀεικέα φύξιν.’
σείετο: 2:682: σείετο νῆσος ὅλη, κλύζεν δ᾽ ἐπὶ κύματα χέρσῳ.
σείετο: 3:863: μυκηθμῷ δ᾽ ὑπένερθεν ἐρεμνὴ σείετο γαῖα,
σεῖο: 1:286: σεῖο πόθῳ μινύθουσα δυσάμμορος, ᾧ ἔπι πολλὴν
σεῖο: 1:1097: σεῖο πέριξ τὰ ἕκαστα πιφαυσκομένη πεπότηται.
σεῖο: 2:638: καὶ τοῦ ὁμῶς, καὶ σεῖο, καὶ ἄλλων δείδι᾽ ἑταίρων
σεῖο: 3:80: Κύπριδος, εἰ δὴ σεῖο λιλαιομένης ἀθερίζω
σεῖο: 3:151: ‘ἴστω νῦν τόδε σεῖο φίλον κάρη ἠδ᾽ ἐμὸν αὐτῆς,
σεῖο: 3:1109: μνώεο: σεῖο δ᾽ ἐγὼ καὶ ἐμῶν ἀέκητι τοκήων
σεῖο: 4:59: ἦ θαμὰ δὴ καὶ σεῖο κίον δολίῃσιν ἀοιδαῖς,
σεῖο: 4:371: σεῖο λίπῃς ἀπάνευθεν, ἐποιχόμενος βασιλῆας.
σεῖο: 4:1085: θείης Αἰσονίδην, μήτ᾽ ἄσχετα σεῖο ἕκητι
σεῖο: 4:1197: Ἥρη, σεῖο ἕκητι: σὺ γὰρ καὶ ἐπὶ φρεσὶ θῆκας
σειόμεναι: 2:599: σειόμεναι βρόμεον: πεπέδητο δὲ νήια δοῦρα.
σεῖον: 1:220: σεῖον ἀειρομένω πτέρυγας, μέγα θάμβος ἰδέσθαι,
σεῖον: 4:1053: σεῖον δ᾽ ἐγχείας εὐήκεας ἐν παλάμῃσιν,
Σειρῆνες: 4:891: Σειρῆνες σίνοντ᾽ Ἀχελωίδες ἡδείῃσιν
Σειρήνων: 4:912: Βούτης, Σειρήνων λιγυρῇ ὀπὶ θυμὸν ἰανθείς:
σειρῇσι: 3:202: τῶν καὶ ἐπ᾽ ἀκροτάτων νέκυες σειρῇσι κρέμανται
Σείριος: 2:519: Σείριος, οὐδ᾽ ἐπὶ δηρὸν ἔην ἄκος ἐνναέτῃσιν,
Σείριος: 3:956: ὑψόσ᾽ ἀναθρώσκων ἅ τε Σείριος Ὠκεανοῖο,
Σειρίῳ: 2:526: Σειρίῳ αὐτῷ τε Κρονίδῃ Διί. τοῖο δ᾽ ἕκητι
σεισάμενος: 4:1365: ῥίμφα δὲ σεισάμενος γυίων ἄπο νήχυτον ἅλμην
σέλας: 1:436: Αἰσονίδης, γήθει δὲ σέλας θηεύμενος Ἴδμων
σέλας: 3:231: ἦν στόματ᾽, ἐκ δὲ πυρὸς δεινὸν σέλας ἀμπνείεσκον:
σέλας: 3:293: ὥς κεν ὑπωρόφιον νύκτωρ σέλας ἐντύναιτο,
σέλας: 3:1215: στράπτε δ᾽ ἀπειρέσιον δαΐδων σέλας: ἀμφὶ δὲ τήνγε
σέλας: 3:1291: ἄμφω ὁμοῦ προγένοντο πυρὸς σέλας ἀμπνείοντες.
σέλας: 3:1326: λάβρον ἐπιπνείοντε πυρὸς σέλας: ὦρτο δ᾽ ἀυτμὴ
σέλας: 4:68: ἀντιπέρην λεύσσουσα πυρὸς σέλας, ὅ ῥά τ᾽ ἀέθλου
σέλας: 4:170: χαίρει δερκομένης καλὸν σέλας: ὧς τότ᾽ Ἰήσων
σέλας: 4:482: οἱ δ᾽ ἄμυδις πυρσοῖο σέλας προπάροιθεν ἰδόντες,
σέλας: 4:806: πάντας ὁμῶς: αὐτὴ δὲ σέλας χείρεσσιν ἀνέσχον
σέλας: 4:1540: εὖτέ μιν ὀξύτατον θάλπει σέλας ἠελίοιο:
σεληναίη: 1:500: ἄστρα σεληναίη τε καὶ ἠελίοιο κέλευθοι:
σεληναίη: 1:1232: βάλλε σεληναίη. τὴν δὲ φρένας ἐπτοίησεν
σεληναίην: 4:167: ὡς δὲ σεληναίην διχομήνιδα παρθένος αἴγλην
σεληναίης: 4:264: Ἀρκάδες, οἳ καὶ πρόσθε σεληναίης ὑδέονται
σέλμασι: 3:167: ἥρωες δ᾽ ἀπάνευθεν ἑῆς ἐπὶ σέλμασι νηὸς
σέλματα: 1:528: οἱ δ᾽ ἀνὰ σέλματα βάντες ἐπισχερὼ ἀλλήλοισιν,
σέο: 1:1: ἀρχόμενος σέο, Φοῖβε, παλαιγενέων κλέα φωτῶν
σέο: 1:1291: Ἡρακλῆα λιπεῖν: σέο δ᾽ ἔκτοθι μῆτις ὄρωρεν,
σέο: 2:417: ἔσσεται, ἀσπαστῶς κε παρὰ σέο καὶ τὸ δαείην.
σέο: 3:688: ‘Χαλκιόπη, περί μοι παίδων σέο θυμὸς ἄηται,
σέο: 3:701: λίσσομ᾽ ὑπὲρ μακάρων σέο τ᾽ αὐτῆς ἠδὲ τοκήων,
σέο: 4:406: Κόλχοις ἦρα φέροντες ὑπὲρ σέο νόσφιν ἄνακτος,
Σερβωνίδος: 2:1217: κεῖται ὑποβρύχιος Σερβωνίδος ὕδασι λίμνης.’
σεῦ: 3:1079: σεῦ ἐπιλήσεσθαι, προφυγὼν μόρον, εἰ ἐτεόν γε
σεῦ: 4:398: εἵνεκα σεῦ. πάντες γάρ, ὅσοι χθόνα τήνδε νέμονται,
σεύατ᾽: 2:542: σεύατ᾽ ἴμεν πόντονδε, φίλα φρονέουσ᾽ ἐρέτῃσιν.
σεύατ᾽: 4:847: σεύατ᾽ ἴμεν λαιψηρὰ δι᾽ ὕδατος, ἔστ᾽ ἀφίκανεν
σεῦεν: 2:622: νῆα διὲκ πέλαγος σεῦεν μέσον. αὐτὰρ ὁ τόνγε
σῇ: 3:1125: σῇ βουλῇ, τῶν δ᾽ αὖτε κασίγνητοί τε ἔται τε
σῇ: 4:387: σῇ πάθον ἀτροπίῃ. τὰ μὲν οὐ θέμις ἀκράαντα
σηκοῖς: 4:1283: αἵματι, καὶ μυκαὶ σηκοῖς ἔνι φαντάζωνται,
σῆμα: 1:1062: ἀγκέχυται τόδε σῆμα καὶ ὀψιγόνοισιν ἰδέσθαι.
σῆμα: 2:844: τύμβος: σῆμα δ᾽ ἔπεστι καὶ ὀψιγόνοισιν ἰδέσθαι,
σῆμα: 3:205: ἔστι θέμις στείλαντας ὕπερθ᾽ ἐπὶ σῆμα χέεσθαι,
σῆμα: 3:540: ὧς φάτο: τοῖσι δὲ σῆμα θεοὶ δόσαν εὐμενέοντες.
σῆμα: 3:545: ‘ὔμμι, φίλοι, τόδε σῆμα θεῶν ἰότητι τέτυκται:
σῆμα: 4:1474: καί οἱ ὑπὸ βλωθρὴν ἀχερωίδα σῆμα τέτυκται
σημαίνειν: 1:343: σημαίνειν ἐπέτελλον: ὁ δ᾽ αὐτόθεν, ἔνθα περ ἧστο,
σημαίνων: 2:1101: ὕδατι σημαίνων διερὴν ὁδὸν Ἀρκτούροιο:
σημανέειν: 1:361: σημανέειν δείξειν τε πόρους ἁλός, εἴ κε θυηλαῖς
σημανέειν: 1:414: σημανέειν, αὐτὸς γὰρ ἐπαίτιος ἔπλευ ἀέθλων:
σημανέειν: 4:1377: σημανέειν τιν᾽ ἔολπα μυχὸν καθύπερθε θαλάσσης.’
σημαντῆρα: 3:1402: κλήρου σημαντῆρα φυτοτρόφον: ὧς τότ᾽ ἄνακτος
σημαντῆρος: 1:575: ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀγραύλοιο κατ᾽ ἴχνια σημαντῆρος
σημάντορα: 1:175: αὐτόν̣̣τ᾽ Αἰήτην ἰδέειν σημάντορα Κόλχων.
σημάντορες: 1:355: δμῶες ἐμοὶ σταθμῶν σημάντορες, οἷσι μέμηλεν
σήματ᾽: 1:145: οἰωνούς τ᾽ ἀλέγειν ἠδ᾽ ἔμπυρα σήματ᾽ ἰδέσθαι.
σήματ᾽: 1:1141: ἀνταίη δαίμων: τὰ δ᾽ ἐοικότα σήματ᾽ ἔγεντο.
σήματα: 1:28: φηγοὶ δ᾽ ἀγριάδες, κείνης ἔτι σήματα μολπῆς,
σήματα: 2:855: δοιὰ γὰρ οὖν κείνων ἔτι σήματα φαίνεται ἀνδρῶν.
σήματα: 4:552: Στοιχάδες, Ἀργῴης περιώσια σήματα νηὸς
σήματα: 4:1618: ἔνθα μὲν Ἀργῷός τε λιμὴν καὶ σήματα νηὸς
σὴν: 1:423: πείσματα σὴν διὰ μῆτιν: ἐπιπνεύσειε δ᾽ ἀήτης
Σηπιὰς: 1:582: αἰὲν ἐπιπροθέοντες: ἔδυνε δὲ Σηπιὰς ἄκρη,
σῆς: 3:730: εἴ γέ τι σῆς ψυχῆς προφερέστερον, ἠέ τι παίδων
σήσαμον: 2:943: σήσαμον αἰπεινούς τε παρεξενέοντ᾽ Ἐρυθίνους,
σῇσι: 1:487: ‘ἄγρει νυν τόδε σῇσι θεοπροπίῃσιν ἐνίσπες,
σθεναρὸν: 4:543: νηιάδα Μελίτην: ἡ δὲ σθεναρὸν τέκεν Ὕλλον.
σθένεϊ: 3:1257: χεῖρες ἐπερρώσαντο περὶ σθένεϊ σφριγόωσαι.
σθένει: 3:1306: εἷλκεν ἐπικρατέως παντὶ σθένει, ὄφρα πελάσσῃ
Σθενέλου: 2:913: ἔνθεν δὲ Σθενέλου τάφον ἔδρακον Ἀκτορίδαο,
Σθενέλου: 2:927: πείσματ᾽ ἐν αἰγιαλῷ Σθενέλου τάφον ἀμφεπένοντο,
σθένον: 1:62: οὔτε μιν ἐγκλῖναι προτέρω σθένον, οὔτε δαΐξαι:
σθένον: 4:1721: ἴσχειν ἐν στήθεσσι γέλω σθένον, οἷα θαμειὰς
σθένος: 1:531: μέσσῳ δ᾽ Ἀγκαῖος μέγα τε σθένος Ἡρακλῆος
σθένος: 2:591: ἐμβαλέειν κώπῃσιν ὅσον σθένος: οἱ δ᾽ ἀλαλητῷ
σθένος: 2:1202: ‘ὦ φίλοι, ἡμέτερον μὲν ὅσον σθένος, οὔποτ᾽ ἀρωγῆς
σθένος: 2:1208: σμερδαλέην ἐνοπὴν μέγα τε σθένος ἰσοφαρίζοι.
σθένος: 3:63: ῥύσομαι, ὅσσον ἐμοῖσιν ἐνὶ σθένος ἔπλετο γυίοις,
σθένος: 3:560: οὐκέτ᾽ Ἐνυαλίοιο μέγα σθένος; ἐς δὲ πελείας
σθένος: 3:716: γαῖα, θεῶν μήτηρ, ὅσσον σθένος ἐστὶν ἐμεῖο,
σθένος: 3:1043: ἔσσετ᾽ ἀπειρεσίη μέγα τε σθένος, οὐδέ κε φαίης
σθένος: 3:1313: θαύμασε δ᾽ Αἰήτης σθένος ἀνέρος. οἱ δ᾽ ἄρα τείως
σῖγα: 1:267: πέφραδεν: οἱ δέ τε σῖγα κατηφέες ἠείροντο.
σῖγα: 2:48: οὐ μὰν αὖτ᾽ Ἄμυκος πειρήσατο: σῖγα δ᾽ ἄπωθεν
σίγα: 2:256: ‘σίγα: μή μοι ταῦτα νόῳ ἔνι βάλλεο, τέκνον.
σῖγα: 3:123: σῖγα κατηφιόων: δοιὼ δ᾽ ἔχεν, ἄλλον ἔτ᾽ αὔτως
σῖγα: 3:174: πᾶσιν ὁμῶς: ὁ δὲ σῖγα νόον βουλήν τ᾽ ἀπερύκων
σῖγα: 3:422: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ σῖγα ποδῶν πάρος ὄμματα πήξας
σῖγα: 3:662: σῖγα μάλα κλαίει χῆρον λέχος εἰσορόωσα,
σῖγα: 3:902: Χαλκιόπη: τὰ δὲ σῖγα νόῳ ἔχετ᾽ εἰσαΐουσαι
σῖγα: 3:1062: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ σῖγα ποδῶν πάρος ὄσσε βαλοῦσα
σῖγα: 4:73: αὐτῷ τ᾽ Αἰσονίδῃ τεκμήρατο: σῖγα δ᾽ ἑταῖροι
σῖγα: 4:1112: σῖγα δ᾽ ἑὸν κήρυκα καλεσσαμένη προσέειπεν,
σιγαλόεντι: 4:1193: ταρφέα σιγαλόεντι πέδον κροτέοντα πεδίλῳ.
σιγῇ: 1:1170: κλύζε παλιρροθίοισι φέρων. ἀνὰ δ᾽ ἕζετο σιγῇ
σιγὴ: 2:742: σιγὴ δ᾽ οὔποτε τήνγε κατὰ βλοσυρὴν ἔχει ἄκρην,
σιγῇ: 3:736: ἀλλ᾽ ἴθι, κεῦθε δ᾽ ἐμὴν σιγῇ χάριν, ὄφρα τοκῆας
σιγὴ: 3:749: ἠχήεις: σιγὴ δὲ μελαινομένην ἔχεν ὄρφνην.
σιγῇ: 3:1137: σιγῇ ἀνιάζεσκον: ἐδεύετο δ᾽ ἤματος ὥρη
Σίγυννοι: 4:320: οὔτ᾽ οὖν Θρήιξιν μιγάδες Σκύθαι, οὐδὲ Σίγυννοι,
σιγύννους: 2:99: ἀλλ᾽ ἄμυδις κορύνας ἀζηχέας ἠδὲ σιγύννους
σιδήρεα: 2:376: ἐργατίναι: τοὶ δ᾽ ἀμφὶ σιδήρεα ἔργα μέλονται.
σιδηρείη: 2:340: πετράων, οὐδ᾽ εἴ κε σιδηρείη πέλοι Λ̓ργώ.
σιδηρείῃς: 1:733: ἀκτῖνος, τὴν οἵδε σιδηρείῃς ἐλάασκον
σιδηρείων: 4:774: ῥίμφα σιδηρείων τυπίδων: ἔσχοντο δ᾽ ἀυτμῆς
σιδηροφόρον: 2:1007: ἀλλὰ σιδηροφόρον στυφελὴν χθόνα γατομέοντες
σιδηροφόρου: 2:141: αἰεὶ γὰρ μάρναντο σιδηροφόρου περὶ γαίης.
Σίκινόν: 1:624: πρόσθεν, ἀτὰρ Σίκινόν γε μεθύστερον αὐδηθεῖσαν
Σικίνου: 1:625: νῆσον, ἐπακτῆρες, Σικίνου ἄπο, τόν ῥα Θόαντι
σιμβλήια: 3:1035: λείβων ἐκ δέπαος σιμβλήια ἔργα μελισσέων.
σιμβληίδος: 1:880: πέτρης ἐκχύμεναι σιμβληίδος, ἀμφὶ δὲ λειμὼν
σίμβλῳ: 2:132: αἱ δ᾽ ἤτοι τείως μὲν ἀολλέες ᾧ ἐνὶ σίμβλῳ
Σίνδοι: 4:322: Σίνδοι ἐρημαῖον πεδίον μέγα ναιετάοντες.
σίνοντ᾽: 4:891: Σειρῆνες σίνοντ᾽ Ἀχελωίδες ἡδείῃσιν
σίνονται: 1:1260: ἢ θῆρες σίνονται: ἐγὼ δ᾽ ἰάχοντος ἄκουσα.’
σίνοντο: 1:951: Γηγενέες σίνοντο, Ποσειδάωνος ἀρωγῇ:
Σιντηίδα: 1:608: εἰρεσίῃ κραναὴν Σιντηίδα Λῆμνον ἵκοντο.
Σιντηίδα: 4:1757: οἳ πρὶν μέν ποτε δὴ Σιντηίδα Λῆμνον ἔναιον,
Σινώπην: 2:948: αὐτίκα δ᾽ Ἀσσυρίης ἐπέβαν χθονός, ἔνθα Σινώπην,
σίτου: 2:863: ἐντυπὰς εὐκήλως εἰλυμένοι οὔτε τι σίτου
Σιφαέα: 1:105: Τῖφυς δ᾽ Ἁγνιάδης Σιφαέα κάλλιπε δῆμον
σιφλός: 1:204: τούνεκ᾽ ἔην πόδα σιφλός: ἀτὰρ δέμας οὔ κέ τις ἔτλη
σκαιῇ: 2:120: ἄρκτου προσχόμενος σκαιῇ δέρος ἔνθορε μέσσῳ
σκαιῇ: 2:601: σκαιῇ, δεξιτερῇ δὲ διαμπερὲς ὦσε φέρεσθαι.
σκαιῇ: 4:222: σκαιῇ μέν ῤ̔ ἐνὶ χειρὶ σάκος δινωτὸν ἀείρων,
σκαιῆς: 2:108: δεξιτερῇ σκαιῆς ὑπὲρ ὀφρύος ἤλασε χειρί,
σκαιὸν: 1:744: πῆχυν ἔπι σκαιὸν ξυνοχὴ κεχάλαστο χιτῶνος
σκαίρεσκεν: 4:1400: οὐρῇ ἔτι σκαίρεσκεν: ἀπὸ κρατὸς δὲ κελαινὴν
σκαίροντες: 1:1135: σκαίροντες βηταρμὸν ἐνόπλιον ὠρχήσαντο,
σκαλμοῖς: 1:392: σκαλμοῖς δ᾽ ἀμφὶς ἐρετμὰ κατήρτυον: ἐν δέ οἱ ἱστὸν
σκαλμοῖσιν: 1:379: πήχυιον προύχοντα περὶ σκαλμοῖσιν ἔδησαν.
σκάπτον: 1:371: σκάπτον δ᾽ αἶψα κατ᾽ εὖρος ὅσον περιβάλλετο χῶρον,
σκαρθμῷ: 3:1259: σκαρθμῷ ἐπιχρεμέθων κρούει πέδον, αὐτὰρ ὕπερθεν
σκεπτομένη: 3:822: αἴγλην σκεπτομένη: τῇ δ᾽ ἀσπάσιον βάλε φέγγος
σκηπτόμενος: 2:198: βάκτρῳ σκηπτόμενος ῥικνοῖς ποσὶν ᾖε θύραζε,
σκῆπτρά: 1:891: σκῆπτρά τε πατρὸς ἐμεῖο παρέσσεται, ἢν καὶ ὀπίσσω
σκῆπτρα: 3:376: σκῆπτρα δὲ καὶ τιμὴν βασιληίδα δεῦρο νέεσθε.
σκήπτροισι: 3:353: Σαυρομάτας, τοὺς σοῖσιν ὑπὸ σκήπτροισι δαμάσσει.
σκήπτροισι: 3:395: δῆμον σφωιτέροισιν ὑπὸ σκήπτροισι δαμάσσαι.’
σκῆπτρον: 1:642: ἀγγελίας καὶ σκῆπτρον ἐπέτρεπον Ἑρμείαο,
σκῆπτρον: 3:198: σκῆπτρον: ἄφαρ δ᾽ ἄρα νηὸς ὑπὲρ δόνακάς τε καὶ ὕδωρ
σκῆπτρον: 4:1176: σκῆπτρον ἔχεν χρυσοῖο δικασπόλον, ᾧ ὕπο λαοὶ
σκήπτρων: 3:597: καὶ σκήπτρων ἐλάσειαν ἀκηδέες: ὥς ποτε βάξιν
σκηρίπτοντε: 2:669: χηλὰς σκηρίπτοντε πανημέριοι πονέονται.
σκιάει: 1:604: ἀκροτάτῃ κορυφῇ σκιάει, καὶ ἐσάχρι Μυρίνης.
Σκίαθος: 1:583: φαίνετο δ᾽ εἰναλίη Σκίαθος, φαίνοντο δ᾽ ἄπωθεν
σκιερῷ: 4:1713: ἄλσει ἐνὶ σκιερῷ τέμενος σκιόεντά τε βωμὸν
σκιόειν: 2:406: ἄλσος τε σκιόειν Ἄρεος, τόθι κῶας ἐπ᾽ ἄκρης
σκιόεντά: 4:1713: ἄλσει ἐνὶ σκιερῷ τέμενος σκιόεντά τε βωμὸν
σκληρῇσι: 4:786: κύματά τε σκληρῇσι περιβλύει σπιλάδεσσιν.
σκολιὴν: 4:1539: ὡς δὲ δράκων σκολιὴν εἱλιγμένος ἔρχεται οἶμον,
σκολιοῖο: 2:551: οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σκολιοῖο πόρου στεινωπὸν ἵκοντο
σκολιοῖς: 4:1613: ἄκρον ὕδωρ, αἵ τε σκολιοῖς ἐπινειόθι κέντροις
σκοπέλοιο: 4:638: ἀλλ᾽ Ἥρη σκοπέλοιο καθ᾽ Ἑρκυνίου ἰάχησεν
σκοπέλοιο: 4:1636: τοὺς δὲ Τάλως χάλκειος, ἀπὸ στιβαροῦ σκοπέλοιο
σκοπέλοιο: 4:1679: εἱστήκει προβλῆτος ἐπεμβεβαὼς σκοπέλοιο.
σκοπέλοισιν: 1:451: αἱ δὲ νέον σκοπέλοισιν ὑποσκιόωνται ἄρουραι,
σκοπέλοισιν: 3:1275: τοὺς μὲν Καυκασίοισιν ἐφεσταότας σκοπέλοισιν,
σκόπελόν: 2:652: Ῥήβαν ὠκυρόην ποταμὸν σκόπελόν τε Κολώνης,
σκόπελόν: 2:791: ἔστ᾽ ἐπὶ Ῥηβαίου προχοὰς σκόπελόν τε Κολώνης:
σκόπελον: 4:324: Ἀγγούρου ὄρεος σκόπελον πάρα Καυλιακοῖο,
σκόπελον: 4:787: νῦν δὲ παρὰ Σκύλλης σκόπελον μέγαν ἠδὲ Χάρυβδιν
σκοπέλων: 4:924: ἄκρων ἐκ σκοπέλων, πυριθαλπέος ὑψόθι πέτρης,
σκοπιάζετο: 2:920: τύμβου δὲ στεφάνης ἐπιβὰς σκοπιάζετο νῆα
σκοπιαὶ: 1:1112: τοῖσι δὲ Μακριάδες σκοπιαὶ καὶ πᾶσα περαίη
σκοπιαὶ: 3:70: οὔρεα καὶ σκοπιαὶ περιμήκεες, οἱ δὲ κατ᾽ αὐτῶν
σκοπιὰς: 1:571: Ἄρτεμιν, ἣ κείνας σκοπιὰς ἁλὸς ἀμφιέπεσκεν
σκοπιὰς: 1:1226: αἱ μέν, ὅσαι σκοπιὰς ὀρέων λάχον ἢ καὶ ἐναύλους,
σκοπιὰς: 3:882: ἄλσεα καὶ σκοπιὰς πολυπίδακας: ἀμφὶ δὲ θῆρες
σκοπιῇ: 2:583: κυρτόν, ἀποτμῆγι σκοπιῇ ἴσον: οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
σκοπιὴν: 1:50: μίμνεν ὑπὸ σκοπιὴν ὄρεος Χαλκωδονίοιο.
σκοπιήν: 1:999: πρίν περ ἀνελθέμεναι σκοπιήν, ἥπτοντο φόνοιο
σκοπιῆς: 1:25: Οἰάγρῳ σκοπιῆς Πιμπληίδος ἄγχι τεκέσθαι
σκοπιῆς: 2:1058: δούπει ἐπὶ σκοπιῆς περιμήκεος: αἱ δ᾽ ἐφέβοντο
σκοτίη: 1:810: γνήσι᾽ ἐνὶ μεγάροις, σκοτίη δ᾽ ἀνέτελλε γενέθλη.
σκοτίῃ: 4:60: μνησαμένη φιλότητος, ἵνα σκοτίῃ ἐνὶ νυκτὶ
σκοτίη: 4:1696: ὠρώρει σκοτίη μυχάτων ἀνιοῦσα βερέθρων.
σκοτίοιο: 3:1378: μαρμαρυγῇ σκοτίοιο δι᾽ ἠέρος ἀίξαντα:
σκοτόεις: 2:1107: ἐκ νεφέων, σκοτόεις δὲ περὶ ζόφος ἠρήρειστο.
Σκύθαι: 4:320: οὔτ᾽ οὖν Θρήιξιν μιγάδες Σκύθαι, οὐδὲ Σίγυννοι,
Σκυθέων: 4:288: ἀλλ᾽ ὁπόταν Θρῃκῶν Σκυθέων τ᾽ ἐπιβήσεται οὔρους,
Σκύλλης: 4:787: νῦν δὲ παρὰ Σκύλλης σκόπελον μέγαν ἠδὲ Χάρυβδιν
Σκύλλης: 4:825: ἠὲ παρὰ Σκύλλης στυγερὸν κευθμῶνα νέεσθαι,
Σκύλλης: 4:826: Σκύλλης Αὐσονίης ὀλοόφρονος, ἣν τέκε Φόρκυι
Σκύλλης: 4:920: τῇ μὲν γὰρ Σκύλλης λισσὴ προυφαίνετο πέτρη:
σμερδαλέας: 4:712: σμερδαλέας παύσειεν Ἐρινύας, ἠδὲ καὶ αὐτὸς
σμερδαλέη: 3:1256: σμερδαλέη ἄφατός τε καὶ ἄτρομος: αἱ δ᾽ ἑκάτερθεν
σμερδαλέην: 2:1208: σμερδαλέην ἐνοπὴν μέγα τε σθένος ἰσοφαρίζοι.
σμερδαλέην: 4:154: ὑψοῦ σμερδαλέην κεφαλὴν μενέαινεν ἀείρας
σμερδαλέην: 4:873: σμερδαλέην ἐσιδών, μέγα νήπιος: ἡ δ᾽ ἀίουσα
σμερδαλέῃσι: 4:510: Ἥρη σμερδαλέῃσι κατ᾽ αἰθέρος ἀστεροπῇσιν.
σμερδαλέῃσιν: 4:828: μή πως σμερδαλέῃσιν ἐπαΐξασα γένυσσιν
σμερδαλέοι: 3:1214: σμερδαλέοι δρυΐνοισι μετὰ πτόρθοισι δράκοντες.
σμερδαλέοις: 3:433: σμερδαλέοις ἐπέεσσι προσέννεπεν ἀσχαλόωντα:
σμερδαλέον: 1:524: σμερδαλέον δὲ λιμὴν Παγασήιος ἠδὲ καὶ αὐτὴ
σμερδαλέον: 2:569: σμερδαλέον: πάντῃ δὲ περὶ μέγας ἔβρεμεν αἰθήρ.
σμῆνος: 2:130: ὡς δὲ μελισσάων σμῆνος μέγα μηλοβοτῆρες
σμυγερὴ: 4:1063: μνωομένης, οἵη μιν ἐπὶ σμυγερὴ λάβεν αἶσα:
σμυγερῶς: 4:380: ἄτην οὐ σμυγερῶς δεινῶν ὕπερ, οἷα ἔοργα,
σμυγερώτατοι: 2:374: τρισσαὶ Ἀμαζονίδων, μετά τε σμυγερώτατοι ἀνδρῶν
σμυγερώτερον: 2:244: ‘῀Ἀ δείλ᾽, οὔτινά φημι σέθεν σμυγερώτερον ἄλλον
σμύχουσα: 3:446: κῆρ ἄχεϊ σμύχουσα: νόος δέ οἱ ἠύτ᾽ ὄνειρος
σμύχουσα: 3:761: τεῖρ᾽ ὀδύνη σμύχουσα διὰ χροός, ἀμφί τ᾽ ἀραιὰς
σόη: 2:330: πετράων πόντονδε σόη πτερύγεσσι δίηται,
σοὶ: 1:251: ‘δειλὴ Ἀλκιμέδη, καὶ σοὶ κακὸν ὀφέ περ ἔμπης
σοὶ: 1:416: κεῖσέ τε καὶ παλίνορσον ἐς Ἑλλάδα. σοὶ δ᾽ ἂν ὀπίσσω
σοι: 3:34: εἰ δέ σοι αὐτῇ μῦθος ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἔγωγε
σοὶ: 3:989: σοὶ δ᾽ ἂν ἐγὼ τίσαιμι χάριν μετόπισθεν ἀρωγῆς,
σοὶ: 3:1004: ὧς καὶ σοὶ θεόθεν χάρις ἔσσεται, εἴ κε σαώσῃς
σοὶ: 4:1024: πότνα, τεόν τε πόσιν μειλίσσεο: σοὶ δ᾽ ὀπάσειαν
σοίγ᾽: 1:840: σοίγ᾽ αὐτῇ καὶ νῆσος: ἔγωγε μὲν οὐκ ἀθερίζων
σοίγε: 3:703: λευγαλέως: ἢ σοίγε φίλοις σὺν παισὶ θανοῦσα
σοῖσιν: 3:353: Σαυρομάτας, τοὺς σοῖσιν ὑπὸ σκήπτροισι δαμάσσει.
σοῖσιν: 3:1116: ἀπροφάτως τότε σοῖσιν ἐφέστιος ἐν μεγάροισιν.’
σοῖσιν: 4:88: φρουρὸν ὄφιν: τύνη δὲ θεοὺς ἐνὶ σοῖσιν ἑταίροις,
σόλοι: 4:655: εἴκελαι: ἐν δὲ σόλοι καὶ τεύχεα θέσκελα κείνων:
σόλοιο: 3:1371: τὸν δ᾽ ἕλεν ἀμφασίη ῥιπῇ στιβαροῖο σόλοιο
σόλον: 3:1365: δεινὸν Ἐνυαλίου σόλον Ἄρεος: οὔ κέ μιν ἄνδρες
σόλῳ: 4:849: τοὺς δ᾽ εὗρεν παρὰ νηὶ σόλῳ ῥιπῇσί τ᾽ ὀιστῶν
σόοι: 4:648: Στοιχάδας εἰσαπέβαν νήσους σόοι εἵνεκα κούρων
σόος: 1:490: φράζεο δ᾽ ὅππως χεῖρας ἐμὰς σόος ἐξαλέοιο,
σόος: 1:1258: οὐ γὰρ Ὕλας κρήνηνδε κιὼν σόος αὖτις ἱκάνει.
σόος: 4:364: σῶν ἕνεκεν καμάτων, ἵνα μοι σόος ἀμφί τε βουσὶν
Σοωναύτην: 2:748: τὸν μὲν ἐν ὀψιγόνοισι Σοωναύτην ὀνόμηναν
σπαίροντα: 4:872: παῖδα φίλον σπαίροντα διὰ φλογός: ἧκε δ᾽ ἀυτὴν
Σπάρτηθεν: 1:148: Σπάρτηθεν: τοὺς δ᾽ ἥγε δόμοις ἔνι Τυνδαρέοιο
Σπάρτην: 4:1759: Σπάρτην εἰσαφίκανον ἐφέστιοι: ἐκ δὲ λιπόντας
Σπάρτην: 4:1760: Σπάρτην Αὐτεσίωνος ἐὺς πάις ἤγαγε Θήρας
σπάσαν: 2:926: οἱ δ᾽ ἀνὰ μὲν κραιπνῶς λαῖφος σπάσαν, ἐκ δὲ βαλόντες
σπασσάμενος: 4:208: σπασσάμενος πρυμναῖα νεὼς ἀπὸ πείσματ᾽ ἔκοψεν.
σπείρασθαι: 3:1027: ἐξ ὄφιος γενύων ὀλοοὺς σπείρασθαι ὀδόντας,
σπείρης: 4:151: γηγενέος σπείρης, μήκυνε δὲ μυρία κύκλα,
σπειρομένων: 3:1054: σπειρομένων ὄφιος δνοφερὴν ἐπὶ βῶλον ὀδόντων,
σπέος: 1:509: Δικταῖον ναίεσκεν ὑπὸ σπέος: οἱ δέ μιν οὔπω
σπέος: 1:1130: Ἀγχιάλη Δικταῖον ἀνὰ σπέος ἀμφοτέρῃσιν
σπέος: 2:737: κοίλη ὕπαιθα νάπη, ἵνα τε σπέος ἔστ᾽ Ἀίδαο
σπερχομένην: 4:932: σπερχομένην ἀγεληδὸν ἑλίσσωνται περὶ νῆα,
σπερχόμενοι: 1:878: σπερχόμενοι. ταὶ δέ σφιν ἐπέδραμον, εὖτ᾽ ἐδάησαν.
σπερχόμενον: 1:1255: σπερχόμενον μετὰ νῆα διὰ κνέφας. αὐτίκα δ᾽ ἄτην
σπερχόμενος: 3:516: σπερχόμενος δ᾽ ἀνόρουσε θοῶς: ἐπὶ δὲ τρίτος Ἴδας
σπερχομένων: 1:239: πληθὺς σπερχομένων ἄμυδις θέεν: οἱ δὲ φαεινοὶ
σπερχομένων: 4:211: σπερχομένων ἄμοτον ποταμοῦ ἄφαρ ἐκτὸς ἐλάσσαι.
σπήλυγγες: 2:570: κοῖλαι δὲ σπήλυγγες ὑπὸ σπιλάδας τρηχείας
σπιλάδας: 2:570: κοῖλαι δὲ σπήλυγγες ὑπὸ σπιλάδας τρηχείας
σπιλάδεσσιν: 2:552: τρηχείῃς σπιλάδεσσιν ἐεργμένον ἀμφοτέρωθεν,
σπιλάδεσσιν: 3:1370: ἴαχεν ὀξείῃσιν ἐπιβρομέων σπιλάδεσσιν:
σπιλάδεσσιν: 4:786: κύματά τε σκληρῇσι περιβλύει σπιλάδεσσιν.
σπιλάδεσσιν: 4:930: δῖα Θέτις, Πλαγκτῇσιν ἐνὶ σπιλάδεσσιν ἐρύσσαι.
σπιλάδων: 4:939: ὑψοῦ ἐπ᾽ αὐτάων σπιλάδων καὶ κύματος ἀγῆς
σπιλὰς: 3:1293: εὖ διαβάς, ἐπιόντας, ἅ τε σπιλὰς εἰν ἁλὶ πέτρη
σπινθαρύγεσσι: 4:1542: σπινθαρύγεσσι πυρὸς ἐναλίγκια μαιμώοντι
σπλάγχνοις: 1:1262: κήκιεν, ἐν δὲ κελαινὸν ὑπὸ σπλάγχνοις ζέεν αἷμα.
σπλάγχνοισι: 4:1107: εἴ τιν᾽ ὑπὸ σπλάγχνοισι φέρει, δῄοισιν ὀπάσσω.’
Σποράδων: 4:1709: τοῖσι δέ τις Σποράδων βαιὴ ἀπὸ τόφρ᾽ ἐφαάνθη
σπόρον: 3:413: οὐ σπόρον ὁλκοῖσιν Δηοῦς ἐνιβᾴλλομαι ἀκτήν,
σπόρον: 3:498: δώσειν δ᾽ ἐξ ὄφιος γενύων σπόρον, ὅς ῥ᾽ ἀνίῃσιν
σπόρον: 3:1172: πέμπον ἐς Αἰήτην ἰέναι σπόρον αἰτήσοντας
στάγες: 4:624: οἷον ἐλαιηραὶ στάγες ὕδασιν ἐμφορέοντο.
στάγες: 4:1514: ὅσσαι κυανέου στάγες αἵματος οὖδας ἵκοντο,
σταδίῃ: 1:200: εὖ δὲ καὶ ἐν σταδίῃ δεδαημένος ἀντιφέρεσθαι,
στάδιον: 3:1225: θώρηκα στάδιον, τόν οἱ πόρεν ἐξεναρίξας
σταθερὸν: 1:450: ἦμος δ᾽ ἠέλιος σταθερὸν παραμείβεται ἦμαρ,
σταθμοί: 2:1: ἔνθα δ᾽ ἔσαν σταθμοί τε βοῶν αὖλίς τ᾽ Ἀμύκοιο,
σταθμοῖσι: 1:1246: ποίμνῃσιν: πρὸ γὰρ αὐτοὶ ἐνὶ σταθμοῖσι νομῆες
σταθμοῖσι: 4:487: ἀγρότεροι κλονέουσιν ἐνὶ σταθμοῖσι θορόντες.
σταθμοῖσιν: 1:121: Αἰολίδης σταθμοῖσιν ἐν Ἰφίκλοιο Μελάμπους.
σταθμοῖσιν: 2:123: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ σταθμοῖσιν ἀπείρονα μῆλ᾽ ἐφόβησαν
σταθμούς: 2:142: οἱ δ᾽ ἤδη σταθμούς τε καὶ αὔλια δηιάασκον:
σταθμούς: 4:27: σταθμούς, καὶ τοίχων ἐπαφήσατο, χερσί τε μακρὸν
σταθμῶν: 1:355: δμῶες ἐμοὶ σταθμῶν σημάντορες, οἷσι μέμηλεν
σταθμῶν: 1:1107: αἶψα δὲ κουρότεροι μὲν ἀπὸ σταθμῶν ἐλάσαντες
σταθμῶν: 4:673: ἐκ σταθμῶν ἅλις εἶσιν ὀπηδεύοντα νομῆι.
σταλάει: 4:1062: χηροσύνῃ πόσιος: σταλάει δ᾽ ὑπὸ δάκρυ παρειὰς
στὰν: 2:685: στὰν δὲ κάτω νεύσαντες ἐπὶ χθονός: αὐτὰρ ὁ τηλοῦ
στάντε: 2:86: στάντε δὲ βαιὸν ἄπωθεν ἀπωμόρξαντο μετώπων
στάξαι: 2:1215: θερμὸν ἀπὸ κρατὸς στάξαι φόνον: ἵκετο δ᾽ αὔτως
στάχυν: 1:688: καὶ πρόκα τελλομένου ἔτεος στάχυν ἀμήσονται;
στάχυν: 3:1388: ὠμὸν ἐπισπεύδων κείρει στάχυν, οὐδὲ βολῇσιν
στάχυν: 3:1390: ὧς τότε γηγενέων κεῖρε στάχυν: αἵματι δ᾽ ὁλκοὶ
στάχυν: 4:987: Τιτῆνας δ᾽ ἔδαε στάχυν ὄμπνιον ἀμήσασθαι,
στάχυς: 3:1337: γηγενέων ἀνδρῶν ὀλοὸς στάχυς: οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπιπρὸ
στεῖβε: 3:835: στεῖβε πέδον λήθῃ ἀχέων, τά οἱ ἐν ποσὶν ἦεν
στειλαμένη: 4:45: στειλαμένη καὶ καλὰ παρήια, δεξιτερῇ δὲ
στείλαντας: 3:205: ἔστι θέμις στείλαντας ὕπερθ᾽ ἐπὶ σῆμα χέεσθαι,
στείλαντες: 2:1265: ἱστοδόκης στείλαντες ἐκόσμεον: ἐν δὲ καὶ αὐτὸν
στεινὰς: 4:43: γυμνοῖσιν δὲ πόδεσσιν ἀνὰ στεινὰς θέεν οἴμους,
στεινὰς: 4:1228: λαίφεσι καὶ στεινὰς αὐταῖς σὺν Ἐχινάσι νήσους
στεινὴ: 4:1574: ῥηγμίνων στεινὴ τελέθει ὁδὸς ἐκτὸς ἐλάσσαι.
στεινὴν: 4:1450: ὡς δ᾽ ὁπότε στεινὴν περὶ χηραμὸν εἱλίσσονται
στεινόμεναι: 4:335: στεινόμεναι Κόλχοισι πόρους εἴρυντο θαλάσσης.
στεινὸν: 4:311: στεινὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἀγκῶνα ποτὶ ῥόον: ἀμφὶ δὲ δοιαὶ
στείνονται: 2:128: στείνονται πίπτοντα περὶ σφίσιν: ὧς ἄρα τοίγε
στεινωπόν: 2:333: τέμνεθ᾽ ἁλὸς στεινωπόν: ἐπεὶ φάος οὔ νύ τι τόσσον
στεινωπὸν: 2:551: οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σκολιοῖο πόρου στεινωπὸν ἵκοντο
στεινωπῷ: 2:1193: στεινωπῷ συνίασι πανήμεροι ἀλλήλῃσιν.
στεῖραν: 1:527: στεῖραν Ἀθηναίη Δωδωνίδος ἥρμοσε φηγοῦ.
στεῖραν: 4:581: στεῖραν Ἀθηναίη Δωδωνίδος ἥρμοσε φηγοῦ.
στείρης: 1:375: στείρης, ἐν δ᾽ ὁλκῷ ξεστὰς στορέσαντο φάλαγγας:
στείχοιεν: 4:754: στείχοιεν: τὸ καὶ αὖτις ἐποτρύνουσ᾽ ἀγόρευεν:
στείχοντα: 4:1458: δήοιμεν στείχοντα δι᾽ ἠπείροιο κιόντες.’
στείχοντα: 4:1480: μαστῆρα στείχοντα κιχησέμεν: οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
στείχοντος: 4:1214: ἀλλὰ τὰ μὲν στείχοντος ἄδην αἰῶνος ἐτύχθη.
στελεῇ: 4:955: ὀρθὸς ἐπὶ στελεῇ τυπίδος βαρὺν ὦμον ἐρείσας
στέλλεσθαι: 2:338: ἄψορροι στέλλεσθαι ἐπεὶ πολὺ βέλτερον εἶξαι
στέλλεσθαι: 4:296: στέλλεσθαι τήνδ᾽ οἶμον. ἐπιπρὸ γὰρ ὁλκὸς ἐτύχθη
στελλέσθω: 3:569: στελλέσθω: ἀτὰρ αὐτοὶ ἐπὶ χθονὸς ἐκ ποταμοῖο
στέλλῃ: 4:1603: στέλλῃ, ὀρεξάμενος λασίης εὐπειθέα χαίτης,
στελλοίμην: 2:645: στελλοίμην, ἔτι τάρβος ἀνάψομαι, εὖτε πέλεσθε
στέλλομαι: 2:1197: στέλλομαι ἀμπλήσων, Ζηνὸς χόλον Αἰολίδῃσιν.’
στενάχοντο: 1:388: αἱ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ τρόπιδι στιβαρῇ στενάχοντο φάλαγγες
στενάχουσα: 1:292: ὧς ἥγε στενάχουσα κινύρετο: ταὶ δὲ γυναῖκες
στενάχουσιν: 2:1014: αὐτοὶ μὲν στενάχουσιν ἐνὶ λεχέεσσι πεσόντες,
στενάχων: 1:1247: ἔλσαν: ὁ δὲ στενάχων βρέμει ἄσπετον, ὄφρα κάμῃσιν:
στένει: 2:743: ἀλλ᾽ ἄμυδις πόντοιό θ᾽ ὑπὸ στένει ἠχήεντος,
στέρνα: 1:381: στέρνα θ᾽ ὁμοῦ καὶ χεῖρας ἐπήλασαν. ἐν δ᾽ ἄρα Τῖφυς
στέρνα: 4:595: ἔνθα ποτ᾽ αἰθαλόεντι τυπεὶς πρὸς στέρνα κεραυνῷ
στέρνοιο: 2:106: τὸν μὲν ὑπὸ στέρνοιο θοῷ ποδὶ λὰξ ἐπορούσας
στέρνοις: 3:635: ὡς πάρος ἐν στέρνοις, ἀδινὴν δ᾽ ἀνενείκατο φωνήν:
στέρνοις: 4:1059: ἀλλά οἱ ἐν στέρνοις ἀχέων εἱλίσσετο θυμός.
στέρνον: 4:1445: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἄμφω χεῖρε πέδῳ καὶ στέρνον ἐρείσας
στεροπαὶ: 2:267: αἱ δ᾽ ἄφαρ ἠύτ᾽ ἄελλαι ἀδευκέες, ἢ στεροπαὶ ὥς,
στεροπῇ: 1:511: βροντῇ τε στεροπῇ τε: τὰ γὰρ Διὶ κῦδος ὀπάζει.
στεροπή: 3:1304: βάλλον ἅ τε στεροπή: κούρης δέ ἑ φάρμακ᾽ ἔρυτο.
στεροπῇ: 4:185: λαμπόμενον στεροπῇ ἴκελον Διός. ὦρτο δ᾽ ἕκαστος
στεροπὴν: 3:1265: χειμερίην στεροπὴν θαμινὸν μεταπαιφάσσεσθαι
στέρφεσιν: 4:1346: στέρφεσιν αἰγείοις ἐζωσμέναι ἐξ ὑπάτοιο
στεῦται: 2:1206: στεῦται δ᾽ Ἠελίου γόνος ἔμμεναι: ἀμφὶ δὲ Κόλχων
στεῦται: 3:337: στεῦται ἀμειλίκτοιο Διὸς θυμαλγέα μῆνιν
στεῦτο: 3:579: στεῦτο δ᾽, ἐπεί κεν πρῶτα βόες διαδηλήσωνται
στεφάνης: 2:920: τύμβου δὲ στεφάνης ἐπιβὰς σκοπιάζετο νῆα
στέφανος: 3:1002: ἀστερόεις στέφανος, τόν τε κλείουσ᾽ Ἀριάδνης,
στεψάμενοι: 1:1124: στεψάμενοι δρυΐνοισι θυηπολίης ἐμέλοντο
στῆ: 1:320: στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προμολῇς: οἱ δ᾽ ἀντίοι ἠγερέθοντο.
στῆ: 1:673: στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ μέσσῃ ἀγορῇ, ἀνὰ δ᾽ ἔσχεθε δειρὴν
στῆ: 2:78: στῆ ῤ̔ ἄμοτον καὶ χερσὶν ἐναντία χεῖρας ἔμιξεν.
στήθε᾽: 1:1312: ὕψι δὲ λαχνῆέν τε κάρη καὶ στήθε᾽ ἀείρας
στήθεα: 1:1008: δύπτοντες κεφαλὰς καὶ στήθεα, γυῖα δ᾽ ὕπερθεν
στήθεα: 4:433: στήθεα παρθενικῆς Μινωίδος, ἥν ποτε Θησεὺς
στήθεος: 2:208: στήθεος ἀμπνεύσας μετεφώνεε μαντοσύνῃσιν:
στήθεσσι: 1:478: οἰδάνει ἐν στήθεσσι, θεοὺς δ᾽ ἀνέηκεν ἀτίζειν;
στήθεσσι: 3:397: διχθαδίην πόρφυρεν ἐνὶ στήθεσσι μενοινήν,
στήθεσσι: 3:759: ὧς δὲ καὶ ἐν στήθεσσι κέαρ ἐλελίζετο κούρης.
στήθεσσι: 4:1721: ἴσχειν ἐν στήθεσσι γέλω σθένον, οἷα θαμειὰς
στήθεσσιν: 3:867: ἥ τέ οἱ ἀμβροσίοισι περὶ στήθεσσιν ἔερτο.
στήθεσσιν: 3:1224: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Αἰήτης περὶ μὲν στήθεσσιν ἕεστο
στηθέων: 2:50: θυμὸς ἐελδομένῳ στηθέων ἐξ αἷμα κεδάσσαι.
στηθέων: 3:289: στηθέων ἐκ πυκιναὶ καμάτῳ φρένες, οὐδέ τιν᾽ ἄλλην
στηθέων: 3:754: πυκνὰ δέ οἱ κραδίη στηθέων ἔντοσθεν ἔθυιεν,
στηθέων: 3:953: ἦ θαμὰ δὴ στηθέων ἐάγη κέαρ, ὁππότε δοῦπον
στηθέων: 3:961: ἐκ δ᾽ ἄρα οἱ κραδίη στηθέων πέσεν, ὄμματα δ᾽ αὔτως
στηθέων: 3:1014: καί νύ κέ οἱ καὶ πᾶσαν ἀπὸ στηθέων ἀρύσασα
στῆθος: 1:1033: πλῆξεν ἐπαΐξας στῆθος μέσον, ἀμφὶ δὲ δουρὶ
στῆθος: 3:684: γλώσσης, ἄλλοτ᾽ ἔνερθε κατὰ στῆθος πεπότητο.
στήλας: 1:1306: ἀμφ᾽ αὐτοῖς, στήλας τε δύω καθύπερθεν ἔτευξεν,
στῆσαί: 2:909: ὀργιάσαι, στῆσαί τε χοροὺς ἄντροιο πάροιθεν,
στησάμενοι: 1:538: στησάμενοι, φόρμιγγος ὑπαὶ περὶ βωμὸν ὁμαρτῇ
στησάμενοι: 1:927: στησάμενοι κούρης Ἀθαμαντίδος αἰπὰ ῥέεθρα
στῆσαν: 2:265: στῆσαν, ἵνα ξιφέεσσιν ἐπεσσυμένας ἐλάσειαν.
στήσασθε: 2:16: πυγμαχίῃ στήσασθε καταυτόθι δηρινθῆναι.
στιάων: 2:1174: στιάων: εἴσω δὲ μέλας λίθος ἠρήρειστο
στιβαρὰς: 2:1214: βλήμενον, ὁππότε οἱ στιβαρὰς ἐπορέξατο χεῖρας,
στιβαρῇ: 1:388: αἱ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ τρόπιδι στιβαρῇ στενάχοντο φάλαγγες
στιβαρῇ: 1:1313: νειόθεν ἐκ λαγόνων στιβαρῇ ἐπορέξατο χειρὶ
στιβαρῆς: 2:600: καὶ τότ᾽ Ἀθηναίη στιβαρῆς ἀντέσπασε πέτρης
στιβαρῇσι: 1:64: θεινόμενος στιβαρῇσι καταΐγδην ἐλάτῃσιν.
στιβαρῇσιν: 4:760: χάλκειοι στιβαρῇσιν ἀράσσονται τυπίδεσσιν:
στιβαροῖο: 3:1371: τὸν δ᾽ ἕλεν ἀμφασίη ῥιπῇ στιβαροῖο σόλοιο
στιβαροῖς: 3:1354: γηγενέες: φρίξεν δὲ περὶ στιβαροῖς σακέεσσιν
στιβαρὸν: 1:1117: ἔσκε δέ τι στιβαρὸν στύπος ἀμπέλου ἔντροφον ὕλῃ,
στιβαρὸν: 4:1437: ὠμόν, ἀδέψητον: στιβαρὸν δ᾽ ἔχεν ὄζον ἐλαίης
στιβαροῦ: 3:232: πρὸς δὲ καὶ αὐτόγυον στιβαροῦ ἀδάμαντος ἄροτρον
στιβαροῦ: 3:1284: αὐτόγυόν τ᾽ ἐπὶ τοῖς στιβαροῦ ἀδάμαντος ἄροτρον.
στιβαροῦ: 4:1636: τοὺς δὲ Τάλως χάλκειος, ἀπὸ στιβαροῦ σκοπέλοιο
στιβαρῷ: 3:1334: λαῖον ἐπὶ στιβαρῷ πιέσας ποδί: τῆλε δ᾽ ἑοῖο
στιβαρῶν: 1:945: αἱ μὲν ἀπὸ στιβαρῶν ὤμων δύο, ταὶ δ᾽ ὑπένερθεν
στιβαρῶν: 4:1390: ὡς φέρον, ὡς εἰσβάντες ἀπὸ στιβαρῶν θέσαν ὤμων.
στιβαρώτερον: 3:1056: λάθρῃ λᾶαν ἄφες στιβαρώτερον: οἱ δ᾽ ἂν ἐπ᾽ αὐτῷ,
στίβον: 1:781: τῷ ἴκελος πρὸ πόληος ἀνὰ στίβον ἤιεν ἥρως.
στίβον: 1:1253: ἔνθ᾽ αὐτῷ ξύμβλητο κατὰ στίβον Ἡρακλῆι
στίβον: 3:534: τῆς μὲν ἀπὸ μεγάροιο κατὰ στίβον ἐνθάδ᾽ ἰόντες
στίβον: 3:926: ἔστι δέ τις πεδίοιο κατὰ στίβον ἐγγύθι νηοῦ
στίβον: 3:1217: πίσεα δ᾽ ἔτρεμε πάντα κατὰ στίβον: αἱ δ᾽ ὀλόλυξαν
στίβον: 4:47: καρπαλίμως δ᾽ ἀίδηλον ἀνὰ στίβον ἔκτοθι πύργων
στίβον: 4:112: μὴ πρὶν ἀμαλδύνῃ θηρῶν στίβον ἠδὲ καὶ ὀδμὴν
στίχας: 4:678: ἰκμάδας αἰνυμένη: τὰ δ᾽ ἐπὶ στίχας ἤγαγεν αἰὼν
στιχόωσιν: 1:30: ἑξείης στιχόωσιν ἐπήτριμοι, ἃς ὅγ᾽ ἐπιπρὸ
Στοιχάδας: 4:648: Στοιχάδας εἰσαπέβαν νήσους σόοι εἵνεκα κούρων
Στοιχάδας: 4:652: Στοιχάδας αὖτε λιπόντες ἐς Αἰθαλίην ἐπέρησαν
Στοιχάδες: 4:552: Στοιχάδες, Ἀργῴης περιώσια σήματα νηὸς
στοιχηδὸν: 1:1004: ὑλοτόμοι στοιχηδὸν ἐπὶ ῥηγμῖνι βάλωσιν,
στόλον: 1:962: Κύζικος ἀντήσαντες ὅτε στόλον ἠδὲ γενέθλην
στόλον: 2:460: πρὶν γὰρ δή νύ ποτ᾽ αὐτὸς ἀριστήων στόλον ἀνδρῶν
στόλον: 2:627: αὐτίκ᾽ ἀνήνασθαι τόνδε στόλον, εἰ καὶ ἔμελλον
στόλον: 2:960: οἵ ῥα τόθ᾽, ὡς ἐνόησαν ἀριστήων στόλον ἀνδρῶν,
στόλον: 2:1093: ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον στόλον; ἢ καὶ ἔπειτα
στόλον: 2:1201: Ἄργος, ἀτεμβόμενος τοῖον στόλον ἀμφιπένεσθαι:
στόλον: 3:175: ἴστω καὶ νόστου τόνδε στόλον οἶος ἀπούρας.
στόλον: 3:1005: τόσσον ἀριστήων ἀνδρῶν στόλον. ἦ γὰρ ἔοικας
στόλον: 4:239: τόσσον νηίτην στόλον ἔμμεναι, ἀλλ᾽ οἰωνῶν
στόλον: 4:485: ἥρωες: Κόλχον δ᾽ ὄλεκον στόλον, ἠύτε κίρκοι
στόλον: 4:730: κούρη μειλιχίως, ἠμὲν στόλον ἠδὲ κελεύθους
στόλος: 1:970: ἀνδρῶν ἡρώων θεῖος στόλος, αὐτίκα τόνγε
στόλου: 1:704: ἡμέτερόνδε μολεῖν, ὅστις στόλου ἡγεμονεύει,
στόλῳ: 3:318: Ἄργος ὑποδδείσας ἀμφὶ στόλῳ Αἰσονίδαο
στόλῳ: 3:386: ‘Αἰήτη, σχέο μοι τῷδε στόλῳ. οὔτι γὰρ αὔτως
στόμα: 1:2: μνήσομαι, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας
στόμα: 1:990: φράξαν ἀπειρεσίοιο Χυτοῦ στόμα νειόθι πέτρῃς
στόμα: 1:1114: φαίνετο δ᾽ ἠερόεν στόμα Βοσπόρου ἠδὲ κολῶναι
στόμα: 1:1238: κύσσαι ἐπιθύουσα τέρεν στόμα: δεξιτερῇ δὲ
στόμα: 2:370: ἐξανέχει γαίης: ἐπὶ δὲ στόμα Θερμώδοντος
στόμα: 2:724: ἔνθεν δ᾽ ἀντιπέρην ποταμοῦ στόμα Σαγγαρίοιο
στόμα: 2:807: ἀνδράσιν, ὄφρ᾽ αὐτοῖο ποτὶ στόμα Θερμώδοντος.
στόμα: 3:685: πολλάκι δ᾽ ἱμερόεν μὲν ἀνὰ στόμα θυῖεν ἐνισπεῖν:
στόμα: 4:306: Ἄψυρτος, Καλὸν δὲ διὰ στόμα πεῖρε λιασθείς.
στόμα: 4:313: τὴν δ᾽ ὑπὸ τῇ νεάτῃ, Καλὸν στόμα. τῇ δὲ διαπρὸ
στόμα: 4:647: μεσσότατον δ᾽ ἄρα τοίγε διὰ στόμα νηὶ βαλόντες
στόμα: 4:1000: Κόλχων, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας
στόμα: 4:1544: ὧς Ἀργὼ λίμνης στόμα ναύπορον ἐξερέουσα
στόμα: 4:1570: φωνήσας πόντον τε καὶ ἀγχιβαθὲς στόμα λίμνης:
στόματ᾽: 3:231: ἦν στόματ᾽, ἐκ δὲ πυρὸς δεινὸν σέλας ἀμπνείεσκον:
στομάτεσσι: 4:1605: ἕσπεται, ἀργινόεντα δ᾽ ἐνὶ στομάτεσσι χαλινὰ
στόματι: 3:410: ταύρω χαλκόποδε, στόματι φλόγα φυσιόωντες:
στόματι: 3:496: ταύρω χαλκόποδε, στόματι φλόγα φυσιόωντας.
στόματος: 2:188: ἅρπυιαι στόματος χειρῶν τ᾽ ἀπὸ γαμφηλῇσιν
στόματός: 2:223: ἅρπυιαι στόματός μοι ἀφαρπάζουσιν ἐδωδὴν
στόματος: 3:792: πότμον ἐμόν: καί κέν με διὰ στόματος φορέουσαι
στὅματος: 3:1352: ἀφρὸς ἀπὸ στὅματος χαμάδις ῥεῖ χωομένοιο.
στομάτων: 2:668: αὐαλέη στομάτων ἄμοτον βρέμει: οἱ δ᾽ ἐνὶ γαίῃ
στομάτων: 3:1303: ἐκ στομάτων ὁμάδευν, τὸν δ᾽ ἄμφεπε δήιον αἶθος
στομάτων: 4:632: ἑπτὰ διὰ στομάτων ἵει ῥόον. ἐκ δ᾽ ἄρα τοῖο
στομάτων: 4:901: ἵεσαν ἐκ στομάτων ὄπα λείριον. οἱ δ᾽ ἀπὸ νηὸς
στοναχαί: 4:446: ἐκ σέθεν οὐλόμεναί τ᾽ ἔριδες στοναχαί τε γόοι τε,
στονόεντα: 4:354: πολλὸν ἑκάς, στονόεντα δ᾽ ἐνωπαδὶς ἔκφατο μῦθον:
στονόεντι: 4:1092: πῆξε θυγατρὸς ἑῆς: στονόεντι δὲ κάρφεται οἴτῳ
στονόεντος: 1:1052: πλῆτο πόλις στονόεντος ὑποτροπίῃ πολέμοιο.
στονόεντος: 3:988: ὑμείων στονόεντος ὑπέρτερος ἔσσομ᾽ ἀέθλου.
στονόεσσα: 2:991: ἀλλ᾽ ὕβρις στονόεσσα καὶ Ἄρεος ἔργα μεμήλει:
στονόεσσαν: 2:633: αἰεὶ δὲ στονόεσσαν ἐπ᾽ ἤματι νύκτα φυλάσσω,
στονόεσσαν: 4:1003: ἵεντ᾽ ἀπροφάτως, ἠὲ στονόεσσαν ἀυτὴν
στόνυχι: 4:1677: πετραίῳ στόνυχι χρίμψε σφυρόν: ἐκ δέ οἱ ἰχὼρ
στόρεσαν: 1:405: φιτροὺς ἀζαλέης στόρεσαν καθύπερθεν ἐλαίης.
στορέσαντο: 1:375: στείρης, ἐν δ᾽ ὁλκῷ ξεστὰς στορέσαντο φάλαγγας:
στόρνυσθαι: 1:1184: στόρνυσθαι: τοὶ δ᾽ ἀμφὶ πυρήια δινεύεσκον:
στόρνυται: 2:174: στόρνυται, εἴ κ᾽ ἐσθλοῖο κυβερνητῆρος ἐπαύρῃ.
στράπτε: 1:544: στράπτε δ᾽ ὑπ᾽ ἠελίῳ φλογὶ εἴκελα νηὸς ἰούσης
στράπτε: 3:1215: στράπτε δ᾽ ἀπειρέσιον δαΐδων σέλας: ἀμφὶ δὲ τήνγε
στράπτεν: 3:1017: στράπτεν Ἔρως ἡδεῖαν ἀπὸ φλόγα: τῆς δ᾽ ἀμαρυγὰς
στρατός: 1:678: αἴ κεν ἐπιβρίσῃ Θρήιξ στρατός, ἠέ τις ἄλλος
στρατὸς: 4:999: ὧδε μάλ᾽ ἀγχίμολον στρατὸς ἄσπετος ἐξεφαάνθη
στρατόωντο: 2:389: Ὀτρηρή τε καὶ Ἀντιόπη, ὁπότε στρατόωντο.
στρευγομένοις: 4:1056: στρευγομένοις δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἐπήλυθεν εὐνήτειρα
στρευγόμενος: 4:384: στρευγόμενος καμάτοισι: δέρος δέ τοι ἶσον ὀνείροις
στρεύγοντο: 4:619: ἤματα μὲν στρεύγοντο περιβληχρὸν βαρύθοντες
στρέφει: 4:1541: ῥοίζῳ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κάρη στρέφει, ἐν δέ οἱ ὄσσε
στρεφθεῖσ᾽: 3:650: στρεφθεῖσ᾽: ἐκ δὲ πάλιν κίεν ἔνδοθεν, ἄψ τ᾽ ἀλέεινεν
στρηνὲς: 2:323: βρασσόμενον: στρηνὲς δὲ περὶ στυφελῇ βρέμει ἀκτῇ.
Στροφάδας: 2:296: σώεσθαι. Στροφάδας δὲ μετακλείουσ᾽ ἄνθρωποι
στροφάλιγγες: 4:140: καπνοῖο στροφάλιγγες ἀπείριτοι εἱλίσσονται,
στροφάλιγγι: 3:758: ὠκείῃ στροφάλιγγι τινάσσεται ἀίσσουσα:
στρώφα: 3:424: βουλὴν δ᾽ ἀμφὶ πολὺν στρώφα χρόνον, οὐδέ πῃ εἶχεν
στρωφᾶσθ᾽: 1:827: τῶ ὑμεῖς στρωφᾶσθ᾽ ἐπιδήμιοι: εἰ δέ κεν αὖθι
στρωφῶσιν: 3:892: ἡμετέρην στρωφῶσιν. ἀμηχανίῃ βεβόληται
στυγέεσθαι: 2:343: ὅσσον ἀνάρσιός εἰμι, καὶ εἰ πλεῖον στυγέεσθαι:
στυγερὰς: 2:414: ναυτιλίης καὶ τέκμαρ, ὅτῳ στυγερὰς διὰ πέτρας
στυγερὰς: 3:264: πατρός. ὁ μὲν θνῄσκων στυγερὰς ἐπετείλατ᾽ ἀνίας
στυγερὰς: 3:712: ἀράς τε στυγερὰς καὶ Ἐρινύας; αἲ γὰρ ὄφελλεν
στυγερή: 1:6: μοῖρα μένει στυγερή, τοῦδ᾽ ἀνέρος, ὅντιν᾽ ἴδοιτο
στυγερῇ: 1:443: αὐτὰρ ἐμοὶ θανέειν στυγερῇ ὑπὸ δαίμονος αἴσῃ
στυγερὴ: 1:1302: σχέτλιοι: ἦ τέ σφιν στυγερὴ τίσις ἔπλετ᾽ ὀπίσσω
στυγερὴ: 3:704: εἴην ἐξ Ἀίδεω στυγερὴ μετόπισθεν Ἐρινύς.’
στυγερὴ: 4:1039: ἀγλαΐας: στυγερὴ δὲ σὺν ὀθνείοις ἀλάλημαι.
στυγερήν: 3:604: φράσσωνται στυγερήν, οὐδ᾽ υἱέος Ἀψύρτοιο:
στυγερὴν: 4:449: οἷος Μηδείῃ στυγερὴν φρεσὶν ἔμβαλες ἄτην.
στυγερῆς: 3:349: ἄστεα καὶ πελάγη στυγερῆς ἁλός, εἴ οἱ ὀπάσσαις.
στυγεροῖο: 3:809: δεῖμ᾽ ὀλοὸν στυγεροῖο κατὰ φρένας ἦλθ᾽ Ἀίδαο.
στυγερὸν: 1:684: κουρότεραι δ᾽ ἄγονοι στυγερὸν ποτὶ γῆρας ἵκησθε.
στυγερὸν: 1:1054: ἀμπλακίην ἄμφω: στυγερὸν δ᾽ ἄχος εἷλεν ἰδόντας
στυγερόν: 1:1257: ‘δαιμόνιε, στυγερόν τοι ἄχος πάμπρωτος ἐνίψω.
στυγερὸν: 2:1108: οἱ δ᾽ ἄρα μυδαλέοι, στυγερὸν τρομέοντες ὄλεθρον,
στυγερόν: 3:741: αἰδώς τε στυγερόν τε δέος λάβε μουνωθεῖσαν,
στυγερὸν: 4:825: ἠὲ παρὰ Σκύλλης στυγερὸν κευθμῶνα νέεσθαι,
στυγερὸν: 4:870: ἀθάνατος, καί οἱ στυγερὸν χροῒ γῆρας ἀλάλκοι.
στυγερὸν: 4:1020: κεῖθεν ἀφωρμήθην: στυγερὸν δέ με τάρβος ἔπεισεν
στυγερὸν: 4:1433: οἴχετ᾽ ἀειράμενος: στυγερὸν δ᾽ ἄχος ἄμμι λέλειπται.
στυγερῷ: 4:8: οἷσιν ἐνὶ μεγάροις, στυγερῷ ἐπὶ θυμὸν ἀέθλῳ
στυγερῷ: 4:401: αὐτοὶ δὲ στυγερῷ κεν ὀλοίμεθα πάντες ὀλέθρῳ,
στυγερῶς: 2:18: ἧ κέν τις στυγερῶς κρατερὴ ἐπιέψετ᾽ ἀνάγκη.’
στυγέων: 2:630: ἄγκειμαι, στυγέων μὲν ἁλὸς κρυόεντα κέλευθα
στυγέων: 2:631: νηὶ διαπλώειν, στυγέων δ᾽, ὅτ᾽ ἐπ᾽ ἠπείροιο
Στυγὸς: 2:291: ὧς φαμένη λοιβὴν Στυγὸς ὤμοσεν, ἥ τε θεοῖσιν
στύγος: 4:445: σχέτλι᾽ Ἔρως, μέγα πῆμα, μέγα στύγος ἀνθρώποισιν,
Στυμφαλίδας: 2:1055: πλωίδας ὄρνιθας Στυμφαλίδας ἔσθενε λίμνης
στύξαν: 4:512: στύξαν, ἀτυζόμενοι χόλον ἄγριον Αἰήταο,
στύπος: 1:1117: ἔσκε δέ τι στιβαρὸν στύπος ἀμπέλου ἔντροφον ὕλῃ,
στύπος: 1:1197: νειόθεν ἀμφοτέρῃσι περὶ στύπος ἔλλαβε χερσίν,
στύπος: 4:1399: μήλειον βέβλητο ποτὶ στύπος: οἰόθι δ᾽ ἄκρῃ
στύπος: 4:1426: Λἴγλη δ᾽ ἰτείης ἱερὸν στύπος. ἐκ δέ νυ κείνων
στυφελῇ: 2:323: βρασσόμενον: στρηνὲς δὲ περὶ στυφελῇ βρέμει ἀκτῇ.
στυφελὴν: 2:1007: ἀλλὰ σιδηροφόρον στυφελὴν χθόνα γατομέοντες
στυφελὴν: 3:411: τοὺς ἐλάω ζεύξας στυφελὴν κατὰ νειὸν Ἄρηος
στυφελὴν: 3:1052: χερσὶ καὶ ἠνορέῃ στυφελὴν διὰ νειὸν ἀρόσσῃς,
στυφέλιξαν: 1:384: ᾧ κράτεϊ βρίσαντες ἰῇ στυφέλιξαν ἐρωῇ
στυφέλιξεν: 2:115: Ἴφιτον ἀζαλέῃ κορύνῃ στυφέλιξεν ἐλάσσας,
στυφελοῖσι: 2:1250: ἠλίβατοι, τόθι γυῖα περὶ στυφελοῖσι πάγοισιν
σὺ: 1:303: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖθι μετ᾽ ἀμφιπόλοισιν ἕκηλος
σὺ: 1:480: θαρσύνοι ἕταρον: σὺ δ᾽ ἀτάσθαλα πάμπαν ἔειπας,
σὺ: 1:905: τηλοῦ ἀναπλώοντι, σὺ δ᾽ ἄρσενα παῖδα τέκηαι,
σὺ: 2:635: φραζόμενος τὰ ἕκαστα σὺ δ᾽ εὐμαρέως ἀγορεύεις
σὺ: 3:3: Μηδείης ὑπ᾽ ἔρωτι. σὺ γὰρ καὶ Κύπριδος αἶσαν
σὺ: 3:35: ἑσποίμην: σὺ δέ κεν φαίης ἔπος ἀντιόωσα.’
σύ: 3:75: τίσειεν Πελίης, εἰ μή σύ γε νόστον ὀπάσσεις.’
σὺ: 3:142: τήν τοι ἐγὼν ὀπάσω: σὺ δὲ παρθένον Αἰήταο
σύ: 3:418: παύομαι ἀμήτοιο. σύ δ᾽, εἰ τάδε τοῖα τελέσσεις,
σὺ: 4:381: ὀτλήσω; σὺ δέ κεν θυμηδέα νόστον ἕλοιο;
σὺ: 4:416: μειλίξω: σὺ δέ μιν φαιδροῖς ἀγαπάζεο δώροις.
σὺ: 4:813: Μηδείης: σὺ δ᾽ ἄρηγε νυῷ ἑκυρή περ ἐοῦσα,
σὺ: 4:820: Φαιήκων λιμένας: σὺ δ᾽ ἀκηδέα μήδεο νόστον.
σὺ: 4:860: ἀλλὰ σὺ μή τῳ ἐμὸν δείξῃς δέμας, εὖτ᾽ ἂν ἴδηαι
σὺ: 4:1012: ‘γουνοῦμαι, βασίλεια: σὺ δ᾽ ἵλαθι, μηδέ με Κόλχοις
σὺ: 4:1197: Ἥρη, σεῖο ἕκητι: σὺ γὰρ καὶ ἐπὶ φρεσὶ θῆκας
σύγ᾽: 4:373: καὶ θέμις, ἣν ἄμφω συναρέσσαμεν: ἢ σύγ᾽ ἔπειτα
σύγ᾽: 4:823: μηδὲ σύγ᾽ ἠὲ Χάρυβδιν ἀμηχανέοντας ἐάσῃς
σύγε: 1:894: ἄλλων ἐκ πολίων: ἀλλ᾽ οὐ σύγε τήνδε μενοινὴν
σύγε: 3:135: σφαῖραν ἐυτρόχαλον, τῆς οὐ σύγε μείλιον ἄλλο
σύγε: 3:435: εἰ δὲ σύγε ζυγὰ βουσὶν ὑποδδείσαις ἐπαεῖραι,
σύγε: 3:1049: ἔσσεαι, ἀλλ᾽ αὐτῆμαρ: ὅμως σύγε μή ποτ᾽ ἀέθλου
συγκρίνας: 4:679: συγκρίνας: τὼς οἵγε φυὴν ἀίδηλοι ἕποντο.
σύες: 2:1025: οὐδ᾽ εὐνῆς αἰδὼς ἐπιδήμιος, ἀλλά, σύες ὣς
συῒ: 3:1350: ἀλκῆς, μαιμώων συῒ εἴκελος, ὅς ῥά τ᾽ ὀδόντας
συμμήστορες: 1:228: τόσσοι ἄρ᾽ Αἰσονίδῃ συμμήστορες ἠγερέθοντο.
συμμιγέες: 4:672: συμμιγέες μελέων, κίον ἀθρόοι, ἠύτε μῆλα
συμπάντων: 1:1094: μητέρα συμπάντων μακάρων: λήξουσι δ᾽ ἄελλαι
σύμπασαν: 4:1035: ἣ δόμον, ἣ σύμπασαν ἐυφροσύνην βιότοιο:
συμφέρεται: 4:134: Φάσιδι συμφέρεται ἱερὸν ῥόον: οἱ δὲ συνάμφω
συμφορέονται: 1:39: ἄμφω συμφορέονται, ἀπόπροθεν εἰς ἓν ἰόντες.
συμφράσσαιο: 3:698: εἴ τινα συμφράσσαιο καὶ ἀρτύνειας ἀρωγήν.
συμφράσσεται: 3:87: εἰ γάρ οἱ κείνη συμφράσσεται εὐμενέουσα,
συμφράσσεται: 4:438: ἐλθέμεν, ὄφρα δόλον συμφράσσεται, ὥς κεν ἑλοῦσα
σὺν: 1:70: ὦρσεν, ἀριστήεσσι σὺν ἀνδράσιν ὄφρα νέοιτο.
σὺν: 1:74: Ἴρου δ᾽ Εὐρυτίων. σὺν καὶ τρίτος ἦεν Ὀιλεύς,
σὺν: 1:111: αὐτὴ γὰρ καὶ νῆα θοὴν κάμε: σὺν δέ οἱ Ἄργος
σὺν: 1:131: ὡρμήθη: σὺν καί οἱ Ὕλας κίεν, ἐσθλὸς ὀπάων,
σὺν: 1:156: σὺν δὲ Περικλύμενος Νηλήιος ὦρτο νέεσθαι,
σὺν: 1:202: σὺν δὲ Παλαιμόνιος Λέρνου πάις Ὠλενίοιο,
σὺν: 1:241: ἔννεπεν εἰσορόων σὺν τεύχεσιν ἀίσσοντας:
σὺν: 1:263: δῦνεν ἄχος: σὺν δέ σφι πατὴρ ὀλοῷ ὑπὸ γήραι
σὺν: 1:415: αὐτὸς νῦν ἄγε νῆα σὺν ἀρτεμέεσσιν ἑταίροις
σὺν: 1:512: ἦ, καὶ ὁ μὲν φόρμιγγα σὺν ἀμβροσίῃ σχέθεν αὐδῇ.
σὺν: 1:557: σὺν καί οἱ παράκοιτις ἐπωλένιον φορέουσα
σὺν: 1:617: οὐκ οἶον σὺν τῇσιν ἑοὺς ἔρραισαν ἀκοίτας
σὺν: 1:754: ἡνία, σὺν δέ οἱ ἔσκε παραιβάτις Ἱπποδάμεια:
σὺν: 1:756: σὺν τῷ δ᾽ Οἰνόμαος προτενὲς δόρυ χειρὶ μεμαρπὼς
σὺν: 1:869: οὐ μὰν εὐκλειεῖς γε σὺν ὀθνείῃσι γυναιξὶν
σὺν: 1:888: ‘Νίσσεο, καὶ σὲ θεοὶ σὺν ἀπηρέσιν αὖτις ἑταίροις
σὺν: 1:992: ἀλλὰ γὰρ αὖθι λέλειπτο σὺν ἀνδράσιν ὁπλοτέροισιν
σὺν: 1:998: σὺν δὲ καὶ ὧλλοι δῆθεν ὑπότροποι ἀντιόωντες,
σὺν: 1:1026: σὺν δ᾽ ἔλασαν μελίας τε καὶ ἀσπίδας ἀλλήλοισιν
σὺν: 1:1059: τρὶς περὶ χαλκείοις σὺν τεύχεσι δινηθέντες
σὺν: 1:1200: προσφὺς ἐξήειρε σὺν αὐτοῖς ἔχμασι γαίης.
σὺν: 1:1207: τόφρα δ᾽ Ὕλας χαλκέῃ σὺν κάλπιδι νόσφιν ὁμίλου
σὺν: 2:122: Αἰακίδαι, σὺν δέ σφιν ἀρήιος ὤρνυτ᾽ Ἰήσων.
σὺν: 2:201: ἐσκλήκει, ῥινοὶ δὲ σὺν ὀστέα μοῦνον ἔεργον.
σὺν: 2:305: δαίνυνθ᾽ ἑζόμενοι: σὺν δέ σφισι δαίνυτο Φινεὺς
σὺν: 2:458: σὺν τοῖσιν δ᾽ ἵκανε Παραίβιος, ὅς ῥά οἱ ἦεν
σὺν: 2:466: κέκλετ᾽ ἀριστήεσσι σὺν ἀνδράσιν: αἶψα δὲ τόνγε
σὺν: 2:563: σὺν δέ σφιν χύτο θυμός: ὁ δ᾽ ἀίξαι πτερύγεσσιν
σὺν: 2:705: μελπόμενοι: σὺν δέ σφιν ἐὺς πάις Οἰάγροιο
σὺν: 2:815: καὶ δ᾽ αὐτὸς σὺν τοῖσι Λύκος κίε, μυρί᾽ ὀπάσσας
σὺν: 2:828: ἀίγδην, μέσσας δὲ σὺν ὀστέῳ ἶνας ἔκερσεν.
σὺν: 2:1069: σὺν κελάδῳ σακέεσσι πελώριον ὄρσετε δοῦπον.’
σὺν: 2:1120: τοὺς δ᾽ ἄμυδις κρατερῷ σὺν δούρατι κύματος ὁρμὴ
σὺν: 2:1165: Κρηθῆος δ᾽ υἱωνὸς ἐγὼ σὺν τοισίδ᾽ ἑταίροις
σὺν: 2:1190: δούρατα Πηλιάδος κορυφῆς πέρι: σὺν δέ οἱ Ἄργος
σὺν: 2:1223: ἔμμεναι Αἰήταο σὺν ἔντεσι πειρηθῆναι.
σὺν: 3:126: βῆ κενεαῖς σὺν χερσὶν ἀμήχανος, οὐδ᾽ ἐνόησεν
σὺν: 3:176: ὧλλοι μὲν κατὰ νῆα σὺν ἔντεσι μίμνεθ᾽ ἕκηλοι:
σὺν: 3:240: κρείων Αἰήτης σὺν ἑῇ ναίεσκε δάμαρτι:
σὺν: 3:295: δαλοῦ ἀνεγρόμενον σὺν κάρφεα πάντ᾽ ἀμαθύνει:
σὺν: 3:450: καρπαλίμως θάλαμόνδε σὺν υἱάσιν οἷσι βεβήκει.
σὺν: 3:499: γηγενέας χαλκέοις σὺν τεύχεσιν: ἤματι δ᾽ αὐτῷ
σὺν: 3:518: σὺν δὲ καὶ Οἰνεΐδης ἐναρίθμιος αἰζηοῖσιν
σὺν: 3:539: πειρήσων: τάχα δ᾽ ἂν σὺν δαίμονι πειρηθείην.’
σὺν: 3:689: μή σφε πατὴρ ξείνοισι σὺν ἀνδράσιν αὐτίκ᾽ ὀλέσσῃ.
σύν: 3:700: σχήσειν ἐν θυμῷ, σύν τε δρήστειρα πέλεσθαι.
σὺν: 3:703: λευγαλέως: ἢ σοίγε φίλοις σὺν παισὶ θανοῦσα
σὺν: 3:707: σὺν δὲ κάρη κόλποις περικάββαλεν. ἔνθ᾽ ἐλεεινὸν
σὺν: 3:839: ἥλικες, οὔπω λέκτρα σὺν ἀνδράσι πορσύνουσαι,
σὺν: 3:862: λυγαίῃ ἐνὶ νυκτί, σὺν ὀρφναίοις φαρέεσσιν.
σὺν: 3:869: σὺν δέ οἱ ἀμφίπολοι δοιαὶ ἑκάτερθεν ἔβησαν.
σὺν: 3:899: καὶ δέ κε σὺν πολέεσσιν ὀνείασιν οἴκαδ᾽ ἵκοισθε
σὺν: 3:917: οἰωνούς, ἐσθλὸς δὲ σὺν εὖ φράσσασθαι ἰοῦσιν.
σὺν: 3:1000: σὺν τῷ ἐφεζομένη πάτρην λίπε: τὴν δὲ καὶ αὐτοὶ
σὺν: 3:1164: ὦρτ᾽ ἰέναι σὺν τοῖσι, πιφαυσκόμενος τὰ ἕκαστα,
σὺν: 3:1174: σὺν δὲ καὶ Αἰθαλίδην, υἷα κλυτὸν Ἑρμείαο.
σὺν: 3:1197: σὺν πᾶσιν χρήεσσι: πρὸ γάρ τ᾽ ἀλέγυνεν ἕκαστα
σὺν: 3:1238: παρσταίη: σὺν δέ σφιν ἀπείριτος ἔσσυτο λαός.
σὺν: 3:1287: βῆ δ᾽ αὐτῇ προτέρωσε σὺν ἀσπίδι νήριτα ταύρων
σὺν: 4:22: εἰ μή μιν Φρίξοιο θεὰ σὺν παισὶ φέβεσθαι
σὺν: 4:253: αὐτίκα δ᾽ Αἰσονίδης ἐμνήσατο, σὺν δὲ καὶ ὧλλοι
σὺν: 4:547: Φαιήκων: σὺν γάρ οἱ ἄναξ πόρσυνε κέλευθον
σὺν: 4:734: σὺν παισὶν Φρίξοιο: φόνον δ᾽ ἀλέεινεν ἐνισπεῖν
σὺν: 4:793: ἠὲ σὺν ἀθανάταις ἠὲ θνητῇσιν ἰαύειν.
σὺν: 4:822: μοῦνον, ἅ κεν τρέψαιο κασιγνήτῃσι σὺν ἄλλαις.
σὺν: 4:861: ἀντομένην σὺν τῇσι: νόῳ δ᾽ ἔχε, μή με χολώσῃς
σὺν: 4:1005: αὖθί τε καὶ μετέπειτα σὺν Αἰήταο κελεύθῳ.
σὺν: 4:1019: μὴ μὲν ἐγὼν ἐθέλουσα σὺν ἀνδράσιν ἀλλοδαποῖσιν
σὺν: 4:1039: ἀγλαΐας: στυγερὴ δὲ σὺν ὀθνείοις ἀλάλημαι.
σὺν: 4:1096: ‘Ἀρήτη, καί κεν σὺν τεύχεσιν ἐξελάσαιμι
σὺν: 4:1105: ἰθύνω: λέκτρον δὲ σὺν ἀνέρι πορσαίνουσαν
σὺν: 4:1117: ἐκδώσειν, λέκτρον δὲ σὺν ἀνέρι πορσαίνουσαν
σὺν: 4:1122: τοὺς δ᾽ εὗρεν παρὰ νηὶ σὺν ἔντεσιν ἐγρήσσοντας
σὺν: 4:1152: Μηδείης, ὅθι τούσγε σὺν ἀλλήλοισιν ἔμιξαν
σὺν: 4:1164: τερπωλῆς ἐπέβημεν ὅλῳ ποδί: σὺν δέ τις αἰεὶ
σὺν: 4:1181: βαῖνον ἐποψόμεναι: σὺν δ᾽ ἀνέρες ἀγροιῶται
σὺν: 4:1228: λαίφεσι καὶ στεινὰς αὐταῖς σὺν Ἐχινάσι νήσους
σὺν: 4:1275: ὧς φάτο δακρυόεις: σὺν δ᾽ ἔννεπον ἀσχαλόωντι
σὺν: 4:1533: μυρόμενοι: τρὶς δ᾽ ἀμφὶ σὺν ἔντεσι δινηθέντες
σὺν: 4:1589: αὐτῷ σὺν τρίποδι σχεδὸν ἔπλετο. τοῖσι δ᾽ ἰάνθη
συναγείρατο: 1:1233: Κύπρις, ἀμηχανίῃ δὲ μόλις συναγείρατο θυμόν.
συναμήσατο: 3:154: φῆ: ὁ δ᾽ ἄῤ ἀστραγάλους συναμήσατο, κὰδ δὲ φαεινῷ
συνάμφω: 4:134: Φάσιδι συμφέρεται ἱερὸν ῥόον: οἱ δὲ συνάμφω
συνανήλυθεν: 2:915: ἂψ ἀνιὼν--δὴ γὰρ συνανήλυθεν Ἡρακλῆι--
συνάρασσε: 2:616: γόμφοισιν συνάρασσε: θέμις δ᾽ οὐκ ἔστιν ἁλῶναι.
συνάρασσε: 3:1317: χάλκεον ἱστοβοῆα, θοῇ συνάρασσε κορώνῃ
συναρέσσαμεν: 4:373: καὶ θέμις, ἣν ἄμφω συναρέσσαμεν: ἢ σύγ᾽ ἔπειτα
συναρέσσετε: 3:900: ἤματι τῷ, εἴ μοι συναρέσσετε τήνδε μενοινήν.
συναρηρότα: 1:497: τὸ πρὶν ἐπ᾽ ἀλλήλοισι μιῇ συναρηρότα μορφῇ,
συναρηρότα: 2:1114: ῥαισθείσης κεκέδαστο θόοις συναρηρότα γόμφοις.
συναρθμῆσαι: 4:418: οἰόθεν οἶον ἐμοῖσι συναρθμῆσαι ἐπέεσσιν,
συναρτύναντες: 2:1078: ὧς οἵγ᾽ ἀσπίσι νῆα συναρτύναντες ἔρεψαν.
συναρτύνασθε: 4:355: ‘Αἰσονίδη, τίνα τήνδε συναρτύνασθε μενοινὴν
σύνδρομα: 2:346: σύνδρομα πετράων ἀσκηθέες ἔνδοθι Πόντου,
συνεδριάασθαι: 1:328: ἔσχετο: τοὺς δ᾽ ἀγορήνδε συνεδριάασθαι ἄνωγεν.
συνέηκε: 1:1086: λῆξιν ὀρινομένων ἀνέμων: συνέηκε δὲ Μόψος
συνεκτερέιζε: 2:840: τάρχυον μεγαλωστί: συνεκτερέιζε δὲ λαὸς
συνέπονται: 3:365: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι πάντες, ὅσοι συνέπονται ἑταῖροι,
συνέριθος: 3:941: Κύπριδος ἐννεσίῃς, ἥ τοι συνέριθος ἀέθλων
συνέστιον: 1:1319: ναίειν δ᾽ ἀθανάτοισι συνέστιον, εἴ κ᾽ ἔτι παύρους
συνετεκτήναντο: 1:1295: εἶμι τεῶν, οἳ τόνγε δόλον συνετεκτήναντο.’
συνεύαδε: 3:30: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: πυκινὴ δὲ συνεύαδε μῆτις Ἀθήνῃ,
συνεχές: 2:740: συνεχές, ἀργινόεσσαν ἀεὶ περιτέτροφε πάχνην,
συνεχέως: 1:1271: συνεχέως, ὁτὲ δ᾽ αὖτε μεταλλήγων καμάτοιο
συνεχέως: 2:189: συνεχέως ἥρπαζον. ἐλείπετο δ᾽ ἄλλοτε φορβῆς
συνηβολίῃ: 2:1159: ὧς φάτ᾽: ἀριστῆες δὲ συνηβολίῃ κεχάροντο,
συνήιξαν: 4:1110: ἐκ λεχέων ἀνὰ δῶμα: συνήιξαν δὲ γυναῖκες
συνήμονας: 4:1208: δέχθαι μειλίξαντο συνήμονας: αὖθι δὲ νήσῳ
συνημοσύνας: 3:1104: ‘Ἑλλάδι που τάδε καλά, συνημοσύνας ἀλεγύνειν.
συνημοσύνῃσιν: 1:300: τλῆθι φέρειν: θάρσει δὲ συνημοσύνῃσιν Ἀθήνης,
συνῄνεον: 4:463: καὶ τὼ μὲν τὰ ἕκαστα συνῄνεον ἀλλήλοισιν:
συνήντεες: 4:1484: πώεσι φερβομένοισι συνήντεες: εἵπετο δ᾽ ἀνὴρ
συνθεσίας: 1:340: νείκεα συνθεσίας τε μετὰ ξείνοισι βαλέσθαι.’
συνθεσίας: 4:378: ἄμφω συνθεσίας. πῶς ἵξομαι ὄμματα πατρός;
συνθεσίας: 4:1040: δείσατε συνθεσίας τε καὶ ὅρκια, δείσατ᾽ Ἐρινὺν
συνθεσιάων: 4:390: δὴν ἔσσεσθ᾽ εὔκηλοι ἕκητί γε συνθεσιάων.’
συνθεσίη: 4:404: ἥδε δὲ συνθεσίη κρανέει δόλον, ᾧ μιν ἐς ἄτην
συνθεσίῃ: 4:437: συνθεσίῃ, νυκτός τε μέλαν κνέφας ἀμφιβάλῃσιν,
συνθεσίῃ: 4:453: συνθεσίῃ. τοὶ μέν ῥα διάνδιχα νηυσὶν ἔκελσαν
συνθεσίην: 4:340: συνθεσίην, μέγα νεῖκος ἀλευάμενοι, ἐτάμοντο,
συνθεσίῃσι: 3:820: φάρμακα συνθεσίῃσι, καὶ ἀντήσειεν ἐς ὠπήν.
συνθεσίῃσιν: 4:1174: αὐτίκα δ᾽ Ἀλκίνοος μετεβήσετο συνθεσίῃσιν
συνίασι: 2:1193: στεινωπῷ συνίασι πανήμεροι ἀλλήλῃσιν.
συνναίεσκεν: 2:659: μητέρι συνναίεσκεν ἐπάκτια πώεα φέρβων.
σύννομον: 4:1337: σύννομον ἣν μεθέπων ὠρύεται: αἱ δὲ βαρείῃ
συνοίμιον: 2:161: Ὀρφείῃ φόρμιγγι συνοίμιον ὕμνον ἄειδον
συνοισόμεθ᾽: 3:183: φρασσόμεθ᾽, εἴτ᾽ ἄρηι συνοισόμεθ᾽ εἴτε τις ἄλλη
συνοπηδὸς: 4:743: ἔρχεο δ᾽ ἐκ μεγάρων ξείνῳ συνοπηδὸς ἐοῦσα,
συνορίνεται: 3:56: ‘Κερτομέεις: νῶιν δὲ κέαρ συνορίνεται ἄτῃ.
συνόρουσαν: 2:88: ἂψ δ᾽ αὖτις συνόρουσαν ἐναντίοι, ἠύτε ταύρω
συὸς: 4:703: τειναμένη καθύπερθε συὸς τέκος, ἧς ἔτι μαζοὶ
σύριγ: 1:577: εἰς αὖλιν, ὁ δέ τ᾽ εἶσι πάρος σύριγ γι λιγείῃ
σύριγξ: 4:1645: σύριγξ αἱματόεσσα κατὰ σφυρόν: αὐτὰρ ὅ τ᾽ ἦγχε
σὖρον: 4:1641: Εὐρώπῃ Κρονίδης νήσου πόρεν ἔμμεναι σὖρον,
Σύρτιν: 4:1233: προπρὸ μάλ᾽ ἔνδοθι Σύρτιν, ὅθ᾽ οὐκέτι νόστος ὀπίσσω
σφ᾽: 2:284: καί νύ κε δή σφ᾽ ἀέκητι θεῶν διεδηλήσαντο
σφ᾽: 3:48: ἔσχεθεν, εἴσω τέ σφ᾽ ἐκάλει, καὶ ἀπὸ θρόνου ὦρτο,
σφ᾽: 3:327: νηὸς ἑῆς προτέρῳ ἐνὶ ἤματι: καί σφ᾽ ἀπέρυκεν
σφ᾽: 4:246: ἡ γάρ σφ᾽ ἐξαποβάντας ἀρέσσασθαι θυέεσσιν
σφ᾽: 4:554: καὶ χρειώ σφ᾽ ἐκόμισσε; τίνες σφέας ἤγαγον αὖραι;
σφ᾽: 4:784: οἵως τέ σφ᾽ ἐσάωσα διὰ πλαγκτὰς περόωντας
σφάζειν: 3:1032: ἀρνειὸν σφάζειν, καὶ ἀδαίετον ὠμοθετῆσαι,
σφαῖραν: 3:135: σφαῖραν ἐυτρόχαλον, τῆς οὐ σύγε μείλιον ἄλλο
σφαίρῃ: 4:948: σφαίρῃ ἀθύρουσιν περιηγέι: αἱ μὲν ἔπειτα
σφάξαν: 1:432: τοὺς δ᾽ ἔταροι σφάξαν τε θοῶς, δεῖράν τε βοείας,
σφάξε: 4:1594: σφάξε κατὰ πρύμνης, ἐπὶ δ᾽ ἔννεπεν εὐχωλῇσιν:
σφᾶς: 2:961: σφᾶς αὐτοὺς νημερτὲς ἐπέφραδον ἀντιάσαντες:
σφε: 2:1088: ἧνται ἀκήν, ἐπεὶ οὔ σφε κατέλλαβε χείματος ὥρη
σφε: 3:370: Χαλκιόπης: τῶν γάρ σφε μετελθέμεν οὕνεκ᾽ ἐώλπει:
σφε: 3:689: μή σφε πατὴρ ξείνοισι σὺν ἀνδράσιν αὐτίκ᾽ ὀλέσσῃ.
σφε: 3:702: μή σφε κακῇ ὑπὸ κηρὶ διαρραισθέντας ἰδέσθαι
σφε: 4:328: πάντῃ, μή σφε λάθοιεν, ὑπετμήξαντο κελεύθους.
σφέα: 1:849: καὶ δ᾽ αὐτοὺς ξεινοῦσθαι ἐπὶ σφέα δώματ᾽ ἄγεσκον
σφέα: 1:872: ἴομεν αὖτις ἕκαστοι ἐπὶ σφέα: τὸν δ᾽ ἐνὶ λέκτροις
σφέας: 1:60: Κενταύροισιν ὀλέσθαι, ὅτε σφέας οἶος ἀπ᾽ ἄλλων
σφεας: 1:964: καί σφεας εἰρεσίῃ πέπιθον προτέρωσε κιόντας
σφεας: 2:750: γῆν Μαριανδυνῶν. δὴ γάρ σφεας ἐξεσάωσεν
σφεας: 2:1160: καί σφεας ἀμφίεπον περιθαμβέες. αὐτὰρ Ἰήσων
σφεας: 3:253: καί σφεας ὡς ἴδεν ἆσσον, ἀνίαχεν: ὀξὺ δ᾽ ἄκουσεν
σφεας: 3:398: ἤ σφεας ὁρμηθεὶς αὐτοσχεδὸν ἐξεναρίζοι,
σφεας: 4:49: τήνγε φυλακτήρων, λάθε δέ σφεας ὁρμηθεῖσα.
σφέας: 4:343: ἔμπεδον εὐδικίῃ σφέας ἑξέμεν, εἴτε δόλοισιν,
σφέας: 4:554: καὶ χρειώ σφ᾽ ἐκόμισσε; τίνες σφέας ἤγαγον αὖραι;
σφεας: 4:1006: ἀλλά σφεας κατέρυκεν ἐπειγομένους πολέμοιο
σφεας: 4:1205: καί σφεας ἠὲ θέμιστας ἑὰς εἴρυσθαι ἄνωγεν,
σφέας: 4:1288: ἕσπερος. οἱ δ᾽ ἐλεεινὰ χεροῖν σφέας ἀμφιβαλόντες
σφεας: 4:1306: ἀλλά σφεας ἐλέηραν ἀμηχανίῃ μινύθοντας
σφέας: 4:1499: μυρόμενοι: τὰ δὲ μῆλα μετὰ σφέας οἵγ᾽ ἐκόμισσαν.
σφεας: 4:1718: ἀκτῇ ἐφοπλίσσειαν: ὃ δή σφεας ὁππότε δαλοῖς
σφείων: 1:766: ἐλπόμενος πυκινήν τιν᾽ ἀπὸ σφείων ἐσακοῦσαι
σφείων: 3:965: ἀμφίπολοι μάλα πᾶσαι ἀπὸ σφείων ἐλίασθεν.
σφέλαϊ: 3:1158: ἷζε δ᾽ ἐπὶ χθαμαλῷ σφέλαϊ κλιντῆρος ἔνερθεν
σφετέρῃ: 4:1325: δή ῥα τότε σφετέρῃ ἀπὸ μητέρι τίνετ᾽ ἀμοιβὴν
σφετέρῃ: 4:1351: μητέρι δὲ σφετέρῃ μενοεικέα τῖσαι ἀμοιβὴν
σφετέρην: 4:1491: θυγατέρα σφετέρην: ἡ δ᾽ ἀγλαὸν υἱέα Φοίβῳ
σφετέρης: 3:302: ἐκ δὲ τοῦ Αἰήτης σφετέρης ἐρέεινε θυγατρὸς
σφετέροις: 3:643: χραισμεῖν ἀντιάσῃσιν, ἐπὶ σφετέροις ἀχέουσα
σφετέροισι: 1:167: παῖδα δ᾽ ἑὸν σφετέροισι κασιγνήτοισιν ὄπασσεν.
σφετέροισι: 1:530: εὐκόσμως σφετέροισι παρ᾽ ἔντεσιν ἑδριόωντο.
σφετέροισιν: 4:1292: ἐν δὲ κάρη πέπλοισι καλυψάμενοι σφετέροισιν
σφέτερον: 3:186: τόνδ᾽ ἀπαμείρωμεν σφέτερον κτέρας. ἀλλὰ πάροιθεν
σφέτερον: 3:622: ἐλθέμεν, ὄφρα δέ μιν σφέτερον δόμον εἰσαγάγοιτο
σφετέρου: 2:1042: ἕλκος δὲ ξυνέδησεν, ἀπὸ σφετέρου κολεοῖο
σφετέρων: 3:816: καὶ τὴν μέν ῥα πάλιν σφετέρων ἀποκάτθετο γούνων,
σφεων: 1:980: ἀλλήλους δ᾽ ἐρέεινον ἀμοιβαδίς: ἤτοι ὁ μέν σφεων
σφεων: 3:230: καί οἱ χαλκόποδας ταύρους κάμε, χάλκεα δέ σφεων
σφῆλεν: 3:1309: σφῆλεν γνὺξ ἐπιόντα, μιῇ βεβολημένον ὁρμῇ.
σφήνεσσιν: 1:1204: αὐτοῖσι σφήνεσσιν ὑπὲκ προτόνων ἐρύσηται:
σφι: 1:263: δῦνεν ἄχος: σὺν δέ σφι πατὴρ ὀλοῷ ὑπὸ γήραι
σφι: 1:993: Ἡρακλέης, ὃς δή σφι παλίντονον αἶψα τανύσσας
σφι: 3:1314: Τυνδαρίδαι--δὴ γάρ σφι πάλαι προπεφραδμένον ἦεν--
σφι: 3:1405: πορφύρων, ᾗ κέ σφι θοώτερον ἀντιόῳτο.
σφι: 4:651: ναυτιλίης: Ζεὺς δέ σφι καὶ ὀψιγόνων πόρε νῆας.
σφι: 4:1408: θεῖα τέρα, τὰς δέ σφι παρηγορέεσκε λιτῇσιν:
σφιν: 1:245: Αἰήτεω, ὅτε μή σφιν ἑκὼν δέρος ἐγγυαλίξῃ.
σφιν: 1:389: τριβόμεναι περὶ δέ σφιν ἀιδνὴ κήκιε λιγνὺς
σφιν: 1:515: κηληθμῷ: τοῖόν σφιν ἐνέλλιπε θέλκτρον ἀοιδῆς.
σφιν: 1:639: ἄφθογγοι: τοῖόν σφιν ἐπὶ δέος ᾐωρεῖτο.
σφιν: 1:697: ὧς ἔφατ᾽: ἐν δ᾽ ἀγορὴ πλῆτο θρόου. εὔαδε γάρ σφιν
σφιν: 1:803: Κύπριδος, ἥ τέ σφιν θυμοφθόρον ἔμβαλεν ἄτην.
σφιν: 1:878: σπερχόμενοι. ταὶ δέ σφιν ἐπέδραμον, εὖτ᾽ ἐδάησαν.
σφιν: 1:926: ἔνθα σφιν λαιψηρὸς ἄη νότος, ἱστία δ᾽ οὔρῳ
σφιν: 1:1012: ἥρωες δ᾽, ὅτε δή σφιν ἀταρβὴς ἔπλετ᾽ ἄεθλος,
σφιν: 1:1075: ἔνθ᾽ ἔτι νῦν, εὖτ᾽ ἄν σφιν ἐτήσια χύτλα χέωνται
σφιν: 1:1147: Δίνδυμον: ἀλλά σφιν τότ᾽ ἀνέβραχε διψάδος αὔτως
σφιν: 1:1180: δειδέχατ᾽, ἐνναέται κείνης χθονός, ἤιά τέ σφιν
σφιν: 1:1284: ἐν δέ σφιν κρατερὸν νεῖκος πέσεν, ἐν δὲ κολῳὸς
σφιν: 1:1302: σχέτλιοι: ἦ τέ σφιν στυγερὴ τίσις ἔπλετ᾽ ὀπίσσω
σφιν: 2:122: Αἰακίδαι, σὺν δέ σφιν ἀρήιος ὤρνυτ᾽ Ἰήσων.
σφιν: 2:162: ἐμμελέως: περὶ δέ σφιν ἰαίνετο νήνεμος ἀκτὴ
σφιν: 2:275: Ζεὺς μένος ἀκάματόν σφιν: ἀτὰρ Διὸς οὔ κεν ἑπέσθην
σφιν: 2:563: σὺν δέ σφιν χύτο θυμός: ὁ δ᾽ ἀίξαι πτερύγεσσιν
σφιν: 2:666: εἴβεται ἐκ λαγόνων τε καὶ αὐχένος: ὄμματα δέ σφιν
σφιν: 2:705: μελπόμενοι: σὺν δέ σφιν ἐὺς πάις Οἰάγροιο
σφιν: 2:811: καί κέ σφιν μετέπειτα πρὸ ἄστεος, οἷα θεοῖσιν,
σφιν: 2:902: ἤματι: δὴ γάρ σφιν ζεφύρου μέγας οὖρος ἄητο.
σφιν: 2:1008: ὦνον ἀμείβονται βιοτήσιον, οὐδέ ποτέ σφιν
σφιν: 2:1176: οὐδέ σφιν θέμις ἦεν, ὅτ᾽ ἀντιπέρηθεν ἵκοιντο,
σφιν: 3:299: δμῶες δ᾽ ὁππότε δή σφιν ἐπαρτέα θῆκαν ἐδωδήν,
σφιν: 3:607: χωόμενος: μέγα δέ σφιν ἀπείλεε νῆά τ᾽ ἔρυσθαι
σφιν: 3:934: ἠιθέῳ, εὖτ᾽ ἄν σφιν ἐπήλυδες ἄλλοι ἕπωνται.
σφιν: 3:1175: βὰν δ᾽ ἴμεν, οὐδ᾽ ἁλίωσαν ὁδόν: πόρε δέ σφιν ἰοῦσιν
σφιν: 3:1238: παρσταίη: σὺν δέ σφιν ἀπείριτος ἔσσυτο λαός.
σφιν: 3:1341: ἐργατίναι γλυκερόν σφιν ἄφαρ βουλυτὸν ἱκέσθαι,
σφιν: 4:100: δεξιτερήν: ἡ δέ σφιν ἐς ἱερὸν ἄλσος ἀνώγει
σφιν: 4:137: νηπιάχοις, οἵ τέ σφιν ὑπ᾽ ἀγκαλίδεσσιν ἴαυον,
σφιν: 4:483: τό σφιν παρθενικὴ τέκμαρ μετιοῦσιν ἄειρεν,
σφιν: 4:522: ἥρωες δ᾽, ὅτε δή σφιν ἐείσατο νόστος ἀπήμων,
σφιν: 4:526: οὐδέ σφιν, ὡς καὶ πρίν, ἀνάρσια μητιάασκον
σφιν: 4:928: ἔνθα σφιν κοῦραι Νηρηίδες ἄλλοθεν ἄλλαι
σφιν: 4:953: πετράων: περὶ δέ σφιν ἐρευγόμενον ζέεν ὕδωρ.
σφιν: 4:1125: ἡρώων: μάλα γάρ σφιν ἑαδότα μῦθον ἔειπεν.
σφιν: 4:1141: τιμήεις τε γάμος καὶ ἀοίδιμος. ἄνθεα δέ σφιν
σφιν: 4:1236: τάρφεα: κωφὴ δέ σφιν ἐπιβλύει ὕδατος ἄχνη:
σφιν: 4:1651: εἰ μή σφιν Μήδεια λιαζομένοις ἀγόρευσεν:
σφισι: 1:455: κέκλινθ᾽ ἑξείης: παρὰ δέ σφισι μυρί᾽ ἔκειτο
σφισι: 1:777: καί σφισι κυανέοιο δι᾽ ἠέρος ὄμματα θέλγει
σφίσι: 1:1025: τῶ καὶ τεύχεα δύντες ἐπὶ σφίσι χεῖρας ἄειραν.
σφισι: 1:1223: νυμφάων ἵσταντο χοροί: μέλε γάρ σφισι πάσαις,
σφισι: 2:305: δαίνυνθ᾽ ἑζόμενοι: σὺν δέ σφισι δαίνυτο Φινεὺς
σφίσι: 2:397: ἑξείης δὲ Σάπειρες ἐπὶ σφίσι ναιετάουσιν:
σφισι: 2:555: ἤδη δέ σφισι δοῦπος ἀρασσομένων πετράων
σφίσι: 2:757: ἀλλὰ καὶ ἀρθμὸν ἔθεντο μετὰ σφίσι τοῖο ἕκητι.
σφίσι: 2:1280: Φάσιδος: ὥρη δ᾽ ἧμιν ἐνὶ σφίσι μητιάασθαι,
σφίσι: 3:1022: αἰδόμενοι, ὁτὲ δ᾽ αὖτις ἐπὶ σφίσι βάλλον ὀπωπάς,
σφίσι: 4:7: παννύχιος δόλον αἰπὺν ἐπὶ σφίσι μητιάασκεν
σφισι: 4:994: δειδέχατ᾽ ἀσπασίως: ἐπὶ δέ σφισι καγχαλάασκεν
σφίσι: 4:1448: ὧς φάτο: τοὶ δ᾽ ἀσπαστὸν ἵνα σφίσι πέφραδεν Αἴγλη
σφισιν: 1:912: ἐνσχερὼ ἑζόμενοι: πρυμνήσια δέ σφισιν Ἄργος
σφισιν: 1:1105: πάντας ἐπισπέρχων, καί τέ σφισιν ἐγρομένοισιν
σφίσιν: 2:128: στείνονται πίπτοντα περὶ σφίσιν: ὧς ἄρα τοίγε
σφισιν: 2:137: νήπιοι, οὐδ᾽ ἐνόησαν ὃ δή σφισιν ἐγγύθεν ἄλλο
σφίσιν: 2:536: τρήρωνος λήθοντο μετὰ σφίσιν: ἀλλ᾽ ἄρα τήνγε
σφισιν: 2:582: καί σφισιν ἀπροφάτως ἀνέδυ μέγα κῦμα πάροιθεν
σφισιν: 2:1170: ἦ ῥα, καὶ ἐκ νηὸς δῶκέ σφισιν εἵματα δῦναι.
σφίσιν: 3:23: ἄνδιχα πορφύρουσαι ἐνὶ σφίσιν: αὐτίκα δ᾽ Ἥρη
σφίσιν: 3:908: ὄφρα τὰ μὲν δασόμεσθα μετὰ σφίσιν, εἴ κεν ὀπάσσῃ
σφισιν: 3:915: ἦγε διὲκ πεδίου: ἅμα δέ σφισιν εἵπετο Μόψος
σφίσιν: 3:1171: εὔκηλοι ἐμέλοντο περὶ σφίσιν. αὐτὰρ ἅμ᾽ ἠοῖ
σφισιν: 3:1289: κευθμῶνος χθονίου, ἵνα τέ σφισιν ἔσκε βόαυλα
σφισιν: 4:341: κῶας μὲν χρύσειον, ἐπεί σφισιν αὐτὸς ὑπέστη
σφισιν: 4:493: ἑζόμενοι βουλήν: ἐπὶ δέ σφισιν ἤλυθε κούρη
σφισιν: 4:1191: εἴδεα καὶ μορφάς, ἐν δέ σφισιν Οἰάγροιο
σφίσιν: 4:1465: ὄσσε βαλεῖν: πέμπτος δὲ μετὰ σφίσιν ἔσσυτο Κάνθος.
Σφόδριν: 1:1041: ἠδὲ Μεγαβρόντην: Σφόδριν δ᾽ ἐνάριξεν Ἄκαστος:
σφοῖσιν: 1:909: σφοῖσιν πορσύνωνται ἐφέστιοι ἐν μεγάροισιν.’
σφριγόωσαι: 3:1257: χεῖρες ἐπερρώσαντο περὶ σθένεϊ σφριγόωσαι.
σφύρῃσιν: 1:734: σφύρῃσιν, μαλεροῖο πυρὸς ζείουσαν ἀυτμήν.
σφύρῃσιν: 2:81: θείνωσι σφύρῃσιν, ἐπ᾽ ἄλλῳ δ᾽ ἄλλος ἄηται
σφυρόν: 4:1645: σύριγξ αἱματόεσσα κατὰ σφυρόν: αὐτὰρ ὅ τ᾽ ἦγχε
σφυρόν: 4:1677: πετραίῳ στόνυχι χρίμψε σφυρόν: ἐκ δέ οἱ ἰχὼρ
σφωιτέραις: 3:1226: σφωιτέραις Φλεγραῖον Ἄρης ὑπὸ χερσὶ Μίμαντα:
σφωιτέραις: 4:454: σφωιτέραις κρινθέντες: ὁ δ᾽ ἐς λόχον ᾖεν Ἰήσων
σφωιτέρῃ: 3:335: σφωιτέρῃ τάντεσσι μετέπρεπεν Αἰολίδῃσιν,
σφωιτέρης: 3:600: σφωιτέρης ἄτην τε πολύτροπον ἐξαλέασθαι:
σφωιτέροιο: 1:643: σφωιτέροιο τοκῆος, ὅ οἱ μνῆστιν πόρε πάντων
σφωιτέροισιν: 3:395: δῆμον σφωιτέροισιν ὑπὸ σκήπτροισι δαμάσσαι.’
σφωιτέρους: 2:546: σφωιτέρους δ᾽ ἐνόησε δόμους, ἄμυδις δὲ κέλευθος
σφωιτέρους: 3:625: σφωιτέρους δὲ τοκῆας ὑποσχεσίης ἀθερίζειν,
σφωιτέρων: 1:1286: σφωιτέρων ἑτάρων. ὁ δ᾽ ἀμηχανίῃσιν ἀτυχθεὶς
σφωιτέρων: 2:467: σφωιτέρων ὀίων ὅτις ἔξοχος, εἰς ἓ κομίσσαι
σφωιτέρων: 2:765: σφωιτέρων μυθεῖθ᾽ ἑτάρων, Πελίαό τ᾽ ἐφετμάς,
σφωιτέρων: 4:274: σφωιτέρων θάρσει τε πεποιθότα: μυρία δ᾽ ἄστη
σχεδόθεν: 2:373: ἔνθα δὲ Δοίαντος πεδίον, σχεδόθεν δὲ πόληες
σχεδόθεν: 4:660: πείσματ᾽ ἐπ᾽ ἠιόνων σχεδόθεν βάλον. ἔνθα δὲ Κίρκην
σχεδόθεν: 4:1079: φάρμακά οἱ: σχεδόθεν δὲ κακῷ κακόν, οἷά τε πολλὰ
σχεδὸν: 1:402: ἔνθεν δ᾽ αὖ λάιγγας ἁλὸς σχεδὸν ὀχλίζοντες
σχεδόν: 1:408: κουρότεροι ἑτάρων βωμοῦ σχεδόν. οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα
σχεδὸν: 1:671: τῇ καὶ παρθενικαὶ πίσυρες σχεδὸν ἑδριόωντο
σχεδὸν: 1:1229: νύμφη ἐφυδατίη: τὸν δὲ σχεδὸν εἰσενόησεν
σχεδόν: 1:1243: βῆ δὲ μεταΐξας Πηγέων σχεδόν, ἠύτε τις θὴρ
σχεδὸν: 2:242: δάκρυ δ᾽ ὀμορξαμένω σχεδὸν ἤλυθον, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν
σχεδὸν: 2:282: ὧς Ζήτης Κάλαΐς τε μάλα σχεδὸν ἀίσσοντες
σχεδὸν: 2:428: ὧς φάτ᾽ Ἀγηνορίδης: ἐπὶ δὲ σχεδὸν υἱέε δοιὼ
σχεδὸν: 2:1032: τοὺς παρανισσόμενοι καὶ δὴ σχεδὸν ἀντιπέρηθεν
σχεδὸν: 2:1099: καὶ δὴ ἔσαν νήσοιο μάλα σχεδὸν ἤματι κείνῳ.
σχεδὸν: 2:1192: πρὶν καὶ πετράων σχεδὸν ἐλθεῖν, αἵ τ᾽ ἐνὶ πόντῳ
σχεδὸν: 2:1225: κεῖσε μολεῖν, μακάρων σχεδὸν αἵματος ἐκγεγαῶτας.
σχεδόν: 2:1254: νηὸς ὑπερπτάμενον νεφέων σχεδόν: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
σχεδὸν: 3:946: ἦ ῥα περιφραδέως, ἐπὶ δὲ σχεδὸν ᾔνεον ἄμφω.
σχεδὸν: 3:1072: ἤ νύ που ἀφνειοῦ σχεδὸν ἵξεαι Ὀρχομενοῖο,
σχεδὸν: 3:1148: ἡ δὲ μετ᾽ ἀμφιπόλους: αἱ δὲ σχεδὸν ἀντεβόλησαν
σχεδόν: 4:469: πλῆξεν ὀπιπεύσας νηοῦ σχεδόν, ὅν ποτ᾽ ἔδειμαν
σχεδὸν: 4:506: ἀλλάων ὑπάτην, ποταμοῦ σχεδὸν Ἠριδανοῖο.
σχεδόν: 4:1074: Αἰήτης δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ ναίει σχεδόν, οὐδέ τι ἴδμεν
σχεδὸν: 4:1123: Ὑλλικῷ ἐν λιμένι, σχεδὸν ἄστεος: ἐκ δ᾽ ἄρα πᾶσαν
σχεδὸν: 4:1311: ἠελίου Λιβύην: αἱ δὲ σχεδὸν Λἰσονίδαο
σχεδὸν: 4:1589: αὐτῷ σὺν τρίποδι σχεδὸν ἔπλετο. τοῖσι δ᾽ ἰάνθη
σχεδόν: 4:1742: ἂμ πέλαγος ναίειν Ἀνάφης σχεδόν: εἶμι δ᾽ ἐς αὐγὰς
σχέθεν: 1:512: ἦ, καὶ ὁ μὲν φόρμιγγα σὺν ἀμβροσίῃ σχέθεν αὐδῇ.
σχέο: 3:386: ‘Αἰήτη, σχέο μοι τῷδε στόλῳ. οὔτι γὰρ αὔτως
σχέτλι᾽: 4:445: σχέτλι᾽ Ἔρως, μέγα πῆμα, μέγα στύγος ἀνθρώποισιν,
σχετλίη: 3:1132: σχετλίη: οὐ μὲν δηρὸν ἀπαρνήσεσθαι ἔμελλεν
σχετλίη: 4:376: σχετλίη, εἴ κεν δή με κασιγνήτοιο δικάσσῃ
σχετλίη: 4:737: ‘σχετλίη, ἦ ῥα κακὸν καὶ ἀεικέα μήσαο νόστον.
σχέτλιοι: 1:807: σχέτλιοι. ἦ μὲν δηρὸν ἐτέτλαμεν, εἴ κέ ποτ᾽ αὖτις
σχέτλιοι: 1:1302: σχέτλιοι: ἦ τέ σφιν στυγερὴ τίσις ἔπλετ᾽ ὀπίσσω
σχέτλιοι: 4:1045: σχέτλιοι ἀτροπίης καὶ ἀνηλέες: οὐδ᾽ ἐνὶ θυμῷ
σχέτλιος: 2:1030: σχέτλιος. ἢν γάρ πού τί θεμιστεύων ἀλίτηται,
σχέτλιος: 4:914: σχέτλιος. ἦ τέ οἱ αἶψα καταυτόθι νόστον ἀπηύρων,
σχέτλιος: 4:1522: σχέτλιος: ἦ τέ οἱ ἤδη ὑπὸ χροῒ δύετο κῶμα
σχήσειν: 3:700: σχήσειν ἐν θυμῷ, σύν τε δρήστειρα πέλεσθαι.
σχήσεις: 1:895: σχήσεις, οὔτ᾽ αὐτὴ προτιόσσομαι ὧδε τελεῖσθαι.
σχήσεσθαι: 3:1267: καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ οὐ δηρὸν ἔτι σχήσεσθαι ἀέθλων
σχήσεσθαι: 4:1054: φάσγανά τ᾽ ἐκ κολεῶν. οὐδὲ σχήσεσθαι ἀρωγῆς
σχήσεται: 2:1203: σχήσεται, οὐδ᾽ ἠβαιόν, ὅτε χρειώ τις ἵκηται.
σχήσομ᾽: 3:514: σχήσομ᾽, ἐπεὶ θάνατός γε τὸ κύντατον ἔσσεται ἄλγος.’
σχήσουσιν: 2:463: οἵ τέ οἱ Ἁρπυίας Διόθεν σχήσουσιν ἰούσας.
σχίζας: 3:1207: νήησε σχίζας, ἐπὶ δ᾽ ἀρνειοῦ τάμε λαιμόν,
σχίζῃσιν: 1:435: καῖον ἐπὶ σχίζῃσιν: ὁ δ᾽ ἀκρήτους χέε λοιβὰς
σχιζομένη: 3:1331: σχιζομένη ταύρων τε βίῃ κρατερῷ τ᾽ ἀροτῆρι.
σχιζόμενος: 4:291: σχιζόμενος πόντου Τρινακρίου εἰσανέχοντα,
σχίζονται: 4:312: σχίζονται προχοαί. τὴν μὲν καλέουσι Νάρηκος:
σχίζων: 4:325: ᾧ πέρι δὴ σχίζων Ἴστρος ῥόον ἔνθα καὶ ἔνθα
σχομένη: 3:445: λοξὰ παρὰ λιπαρὴν σχομένη θηεῖτο καλύπτρην,
σχόμενοι: 4:918: οἱ δ᾽ ἄχεϊ σχόμενοι τὰς μὲν λίπον, ἄλλα δ᾽ ὄπαζον
σῷ: 3:110: χωομένη σῷ παιδί: μεταλλήξει γὰρ ὀπίσσω.’
σώεσθαι: 2:296: σώεσθαι. Στροφάδας δὲ μετακλείουσ᾽ ἄνθρωποι
σώεσθαι: 2:612: σώεσθαι: Τῖφυς δὲ παροίτατος ἤρχετο μύθων:
σώετε: 4:197: σώετε. δὴ γάρ που, μάλ᾽ ὀίομαι, εἶσιν ἐρύξων
σῶν: 3:731: σῶν θείην, οἳ δή μοι ἀδελφειοὶ γεγάασιν,
σῶν: 4:364: σῶν ἕνεκεν καμάτων, ἵνα μοι σόος ἀμφί τε βουσὶν
σωομένοις: 3:307: σωομένοις μεσσηγὺς ἐνέκλασεν; οὐ μὲν ἐμεῖο
σώοντο: 2:1012: γνάμψαντες σώοντο παρὲκ Τιβαρηνίδα γαῖαν.
σωότεροι: 1:918: σωότεροι κρυόεσσαν ὑπεὶρ ἅλα ναυτίλλοιντο.