A Concordance to the Argonautica of Apollonius
Scholars Online Educational Resources
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
τ᾽: 1:21: ἡρώων, δολιχῆς τε πόρους ἁλός, ὅσσα τ᾽ ἔρεξαν
τ᾽: 1:145: οἰωνούς τ᾽ ἀλέγειν ἠδ᾽ ἔμπυρα σήματ᾽ ἰδέσθαι.
τ᾽: 1:147: Κάστορά τ᾽ ὠκυπόδων ὦρσεν δεδαημένον ἵππων
τ᾽: 1:151: οἵ τ᾽ Ἀφαρητιάδαι Λυγκεὺς καὶ ὑπέρβιος Ἴδας
τ᾽: 1:161: καὶ μὴν Ἀμφιδάμας Κηφεύς τ᾽ ἴσαν Ἀρκαδίηθεν,
τ᾽: 1:175: αὐτόν̣̣τ᾽ Αἰήτην ἰδέειν σημάντορα Κόλχων.
τ᾽: 1:205: ἠνορέην τ᾽ ὀνόσασθαι, ὃ καὶ μεταρίθμιος ἦεν
τ᾽: 1:261: ἤδη δὲ δμῶές τε πολεῖς δμωαί τ᾽ ἀγέροντο:
τ᾽: 1:274: τῇ δέ τ᾽ ὀδυρομένῃ δέδεται κέαρ ἔνδοθεν ἄτῃ,
τ᾽: 1:298: πήματα γάρ τ᾽ ἀίδηλα θεοὶ θνητοῖσι νέμουσιν,
τ᾽: 1:393: λαίφεά τ᾽ εὐποίητα καὶ ἁρμαλιὴν ἐβάλοντο.
τ᾽: 1:404: Ἀκτίου Ἐμβασίοιό τ᾽ ἐπώνυμον: ὦκα δέ τοίγε
τ᾽: 1:409: χέρνιβά τ᾽ οὐλοχύτας τε παρέσχεθον. αὐτὰρ Ἰήσων
τ᾽: 1:411: ‘κλῦθι ἄναξ, Παγασάς τε πόλιν τ᾽ Αἰσωνίδα ναίων,
τ᾽: 1:442: κεῖσέ τε δεῦρό τ᾽ ἔασιν ἀνερχομένοισιν ἄεθλοι.
τ᾽: 1:465: τάρβος ἐπιπλόμενον, τό τ᾽ ἀνάλκιδας ἄνδρας ἀτύζει;
τ᾽: 1:494: αὐτός τ᾽ Αἰσονίδης κατερήτυεν: ἂν δὲ καὶ Ὀρφεὺς
τ᾽: 1:523: βαινέμεναί τ᾽ ἐπὶ νῆα καὶ ἀρτύνασθαι ἐρετμά.
τ᾽: 1:577: εἰς αὖλιν, ὁ δέ τ᾽ εἶσι πάρος σύριγ γι λιγείῃ
τ᾽: 1:593: ἀκτήν τ᾽ αἰγιαλόν τε δυσήνεμον εἰσορόωντες.
τ᾽: 1:598: Ὄσσης Οὐλύμποιό τ᾽ ἐσέδρακον: αὐτὰρ ἔπειτα
τ᾽: 1:616: ὦ μέλεαι, ζήλοιό τ᾽ ἐπισμυγερῶς ἀκόρητοι.
τ᾽: 1:658: ἀνδράσιν, οἷά τ᾽ ἔοικεν ἄγειν ἐπὶ νηὸς ἔχοντας,
τ᾽: 1:674: ἦκα μόλις κυφοῖο μεταφρένου, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
τ᾽: 1:799: τηνίκα Θρηικίην, οἵ τ᾽ ἀντία ναιετάουσιν,
τ᾽: 1:811: αὔτως δ᾽ ἀδμῆτές τε κόραι, χῆραί τ᾽ ἐπὶ τῇσιν
τ᾽: 1:828: ναιετάειν ἐθέλοις, καί τοι ἅδοι, ἦ τ᾽ ἂν ἔπειτα
τ᾽: 1:907: πατρί τ᾽ ἐμῷ καὶ μητρὶ δύης ἄκος, ἢν ἄρα τούσγε
τ᾽: 1:938: εἰς ἅλα κεκλιμένη, ὅσσον τ᾽ ἐπιμύρεται ἰσθμὸς
τ᾽: 1:967: εἱσάμενοι παρὰ θῖνα, θυηπολίης τ᾽ ἐμελοντο.
τ᾽: 1:981: πεύθετο ναυτιλίης ἄνυσιν, Πελίαό τ᾽ ἐφετμάς:
τ᾽: 1:1027: ὀξείῃ ἴκελοι ῥιπῇ πυρός, ἥ τ᾽ ἐνὶ θάμνοις
τ᾽: 1:1060: τύμβῳ ἐνεκτερέιξαν, ἐπειρήσαντό τ᾽ ἀέθλων,
τ᾽: 1:1071: ἀνδράσι τ᾽ ἐκ Διὸς ἦμαρ ἐπήλυθεν: οὐδὲ γὰρ αὐτῶν
τ᾽: 1:1083: Μόψος τ᾽ Ἀμπυκίδης ἀδινὰ κνώσσοντας ἔρυντο.
τ᾽: 1:1091: κινήσας ἀνέγειρε παρασχεδόν, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
τ᾽: 1:1165: Ῥυνδακίδας προχοὰς μέγα τ᾽ ἠρίον Λἰγαίωνος
τ᾽: 1:1181: μῆλά τε δευομένοις μέθυ τ᾽ ἄσπετον ἐγγυάλιξαν.
τ᾽: 1:1275: ἐσβαίνειν ὀρόθυνεν, ἐπαύρεσθαί τ᾽ ἀνέμοιο.
τ᾽: 1:1289: θυμὸν ἔδων: Τελαμῶνα δ᾽ ἕλεν χόλος, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
τ᾽: 1:1299: λαῖτμα βιησάμενοι ἀνέμου τ᾽ ἄλληκτον ἰωήν,
τ᾽: 2:1: ἔνθα δ᾽ ἔσαν σταθμοί τε βοῶν αὖλίς τ᾽ Ἀμύκοιο,
τ᾽: 2:5: ὅς τ᾽ ἐπὶ καὶ ξείνοισιν ἀεικέα θεσμὸν ἔθηκεν,
τ᾽: 2:9: ναυτιλίης, οἵ τ᾽ εἶεν, ὑπερβασίῃσιν ἄτισσεν,
τ᾽: 2:26: ὥστε λέων ὑπ᾽ ἄκοντι τετυμμένος, ὅν τ᾽ ἐν ὄρεσσιν
τ᾽: 2:82: δοῦπος ἄδην: ὧς τοῖσι παρήιά τ᾽ ἀμφοτέρωθεν
τ᾽: 2:155: καὶ τότε μὲν μένον αὖθι διὰ κνέφας, ἕλκεά τ᾽ ἀνδρῶν
τ᾽: 2:167: ληίδα τ᾽ εἰσβήσαντες ὅσην χρεὼ ἦεν ἄγεσθαι,
τ᾽: 2:188: ἅρπυιαι στόματος χειρῶν τ᾽ ἀπὸ γαμφηλῇσιν
τ᾽: 2:216: ἀνδράσι, Φοίβου τ᾽ ἀμφὶ καὶ αὐτῆς εἵνεκεν Ἥρης
τ᾽: 2:242: δάκρυ δ᾽ ὀμορξαμένω σχεδὸν ἤλυθον, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν
τ᾽: 2:298: Ἄρπυιαί τ᾽ ῀Ἰρίς τε διέτμαγεν. αἱ μὲν ἔδυσαν
τ᾽: 2:303: μῆλα, τά τ᾽ ἐξ Ἀμύκοιο λεηλασίης ἐκόμισσαν.
τ᾽: 2:306: ἁρπαλέως, οἷόν τ᾽ ἐν ὀνείρασι θυμὸν ἰαίνων.
τ᾽: 2:325: εἰ ἐτεὸν πυκινῷ τε νόῳ μακάρων τ᾽ ἀλέγοντες
τ᾽: 2:334: ἔσσετ᾽ ἐν εὐχωλῇσιν, ὅσον τ᾽ ἐνὶ κάρτεϊ χειρῶν.
τ᾽: 2:355: δινήεις τ᾽ Ἀχέρων αὐτὴν διὰ νειόθι τέμνων
τ᾽: 2:358: Παφλαγόνων, τοῖσίν τ᾽ Ἐνετήιος ἐμβασίλευσεν
τ᾽: 2:387: νῆσον ἐρημαίην. τῇ μέν τ᾽ ἐνὶ νηὸν Ἄρηος
τ᾽: 2:435: ὅρκιά τ᾽ εὐμενέουσα θεὰ πόρεν, αἱ δ᾽ ὑπέδυσαν
τ᾽: 2:438: αὐτός τ᾽ ἀγγελίῃ Φινεὺς πέλεν. ὦκα δὲ τόνγε
τ᾽: 2:443: εἰ δὲ καὶ ὀφθαλμοῖσι φόως πόροι ἦ τ᾽ ἂν ὀίω
τ᾽: 2:500: ἦρι δ᾽ ἐτήσιαι αὖραι ἐπέχραον, αἵ τ᾽ ἀνὰ πᾶσαν
τ᾽: 2:514: Μοῦσαι, ἄκεστορίην τε θεοπροπίας τ᾽ ἐδίδαξαν:
τ᾽: 2:516: ἂμ πεδίον Φθίης Ἀθαμάντιον ἀμφί τ᾽ ἐρυμνὴν
τ᾽: 2:525: ἱερά τ᾽ εὖ ἔρρεξεν ἐν οὔρεσιν ἀστέρι κείνῳ
τ᾽: 2:547: ὑγρή τε τραφερή τ᾽ ἰνδάλλεται, ἄλλοτε δ᾽ ἄλλῃ
τ᾽: 2:719: ἁπτόμενοι θυέων: καί τ᾽ εἰσέτι νῦν γε τέτυκται
τ᾽: 2:765: σφωιτέρων μυθεῖθ᾽ ἑτάρων, Πελίαό τ᾽ ἐφετμάς,
τ᾽: 2:770: πέφραδε, καὶ Βέβρυκας ὅπως Ἄμυκόν τ᾽ ἐδάιξαν,
τ᾽: 2:772: ἠδ᾽ ὡς Κυανέας πέτρας φύγον, ὥς τ᾽ ἀβόλησαν
τ᾽: 2:787: εἶδός τ᾽ ἠδὲ βίην: χαμάδις δέ οἱ ἤλασ᾽ ὀδόντας.
τ᾽: 2:792: Παφλαγόνες τ᾽ ἐπὶ τοῖς Πελοπήιοι εἴκαθον αὔτως,
τ᾽: 2:794: ἀλλά με νῦν Βέβρυκες ὑπερβασίη τ᾽ Ἀμύκοιο
τ᾽: 2:806: ἦ τ᾽ ἂν ἐυξείνοισι διὲξ ἁλὸς ἀντιάοιτε
τ᾽: 2:874: παρθενίης ἀπάνευθεν, ὅσον τ᾽ ἐπιίστορα νηῶν.
τ᾽: 2:914: ὅς ῥά τ᾽ Ἀμαζονίδων πολυθαρσέος ἐκ πολέμοιο
τ᾽: 2:955: ἱέμενον, ποταμόν τ᾽ ἐπὶ τοῖς Ἅλυν: οὐδὲ μὲν ἀνδρῶν
τ᾽: 2:978: ἡ μέν τ᾽ ἐξ ὀρέων κατανίσσεται ἤπειρόνδε
τ᾽: 2:993: νύμφης, ἥ τ᾽ Ἄρηϊ φιλοπτολέμους τέκε κούρας,
τ᾽: 2:1003: νυκτί τ᾽ ἐπιπλομένῃ Χαλύβων παρὰ γαῖαν ἵκοντο.
τ᾽: 2:1056: ὤσασθαι τόξοισι, τὸ μέν τ᾽ ἐγὼ αὐτὸς ὄπωπα.
τ᾽: 2:1086: ἐκ νεφέων ἀνά τ᾽ ἄστυ καὶ οἰκία, τοὶ δ᾽ ὑπὸ τοῖσιν
τ᾽: 2:1131: δοῦναι ὅσον τ᾽ εἴλυμα περὶ χροός, ἠδὲ κομίσσαι
τ᾽: 2:1173: ἐσσυμένως, ἥ τ᾽ ἐκτὸς ἀνηρεφέος πέλε νηοῦ
τ᾽: 2:1177: μήλων τ᾽ ἠδὲ βοῶν τῇδ᾽ ἐσχάρῃ ἱερὰ καίειν:
τ᾽: 2:1192: πρὶν καὶ πετράων σχεδὸν ἐλθεῖν, αἵ τ᾽ ἐνὶ πόντῳ
τ᾽: 2:1210: ῥηίδιον, τοῖός μιν ὄφις περί τ᾽ ἀμφί τ᾽ ἔρυται
τ᾽: 2:1210: ῥηίδιον, τοῖός μιν ὄφις περί τ᾽ ἀμφί τ᾽ ἔρυται
τ᾽: 2:1246: Βύζηράς τ᾽ ἐπὶ τοἵσιν: ἐπιπρὸ γὰρ αἰὲν ἔτεμνον
τ᾽: 2:1263: Φᾶσίν τ᾽ εὐρὺ ῥέοντα, καὶ ἔσχατα πείρατα πόντοι
τ᾽: 2:1270: ἔνθεν δ᾽ αὖ πεδίον τὸ Ἀρήιον ἱερά τ᾽ ἄλση
τ᾽: 2:1275: γαίῃ τ᾽ ἐνναέταις τε θεοῖς ψυχαῖς τε καμόντων
τ᾽: 3:34: εἰ δέ σοι αὐτῇ μῦθος ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἔγωγε
τ᾽: 3:49: εἷσέ τ᾽ ἐνὶ κλισμοῖσιν: ἀτὰρ μετέπειτα καὶ αὐτὴ
τ᾽: 3:162: οὐρέων ἠλιβάτων, κορυφαὶ χθονός, ᾗχί τ᾽ ἀερθεὶς
τ᾽: 3:164: νειόθι δ᾽ ἄλλοτε γαῖα φερέσβιος ἄστεά τ᾽ ἀνδρῶν
τ᾽: 3:174: πᾶσιν ὁμῶς: ὁ δὲ σῖγα νόον βουλήν τ᾽ ἀπερύκων
τ᾽: 3:236: δικλίδες εὐπηγεῖς θάλαμοί τ᾽ ἔσαν ἔνθα καὶ ἔνθα:
τ᾽: 3:360: ἄμφω γὰρ Κρηθεὺς Ἀθάμας τ᾽ ἔσαν Αἰόλου υἷες:
τ᾽: 3:378: ἦ τ᾽ ἂν ἀπὸ γλώσσας τε ταμὼν καὶ χεῖρε κεάσσας
τ᾽: 3:452: ὥρμαιν᾽, ὅσσα τ᾽ Ἔρωτες ἐποτρύνουσι μέλεσθαι.
τ᾽: 3:455: οἷά τ᾽ ἔειφ᾽, ὥς θ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ θρόνου, ὥς τε θύραζε
τ᾽: 3:507: βουλῆς εἶναι ὄνειαρ, ὅσον τ᾽ ἐπὶ κάρτεϊ χειρῶν.
τ᾽: 3:510: ἦ τ᾽ ἂν ὑποσχεσίην πεφυλαγμένος ἐντύναιο:
τ᾽: 3:537: εἰ δὲ καὶ αὐτοῖσιν τόδ᾽ ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἱκοίμην
τ᾽: 3:586: ξείνων μελιχίῃ τε θεουδείῃ τ᾽ ἐκέκαστο,
τ᾽: 3:607: χωόμενος: μέγα δέ σφιν ἀπείλεε νῆά τ᾽ ἔρυσθαι
τ᾽: 3:618: οἷά τ᾽ ἀκηχεμένην, ὀλοοὶ ἐρέθεσκον ὄνειροι.
τ᾽: 3:633: παλλομένη δ᾽ ἀνόρουσε φόβῳ, περί τ᾽ ἀμφί τε τοίχους
τ᾽: 3:650: στρεφθεῖσ᾽: ἐκ δὲ πάλιν κίεν ἔνδοθεν, ἄψ τ᾽ ἀλέεινεν
τ᾽: 3:678: ἀμφί τ᾽ ἐμοὶ καὶ παισίν; ὄφελλέ με μήτε τοκήων
τ᾽: 3:701: λίσσομ᾽ ὑπὲρ μακάρων σέο τ᾽ αὐτῆς ἠδὲ τοκήων,
τ᾽: 3:739: ὧς ἥγ᾽ ἐκ θαλάμοιο πάλιν κίε, παισί τ᾽ ἀρωγὴν
τ᾽: 3:761: τεῖρ᾽ ὀδύνη σμύχουσα διὰ χροός, ἀμφί τ᾽ ἀραιὰς
τ᾽: 3:797: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης. ἦ τ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη
τ᾽: 3:836: θεσπέσι᾽, ἄλλα τ᾽ ἔμελλεν ἀεξήσεσθαι ὀπίσσω.
τ᾽: 3:847: ἦ τ᾽ ἂν ὅγ᾽ οὔτε ῥηκτὸς ἔοι χαλκοῖο τυπῇσιν,
τ᾽: 3:857: τῆς οἵην τ᾽ ἐν ὄρεσσι κελαινὴν ἰκμάδα φηγοῦ
τ᾽: 3:891: μὴ ἴμεν ἀλλοδαποῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν, οἵ τ᾽ ἐπὶ γαῖαν
τ᾽: 3:938: ὀμφὴν οἰωνοῖο θεήλατον, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
τ᾽: 3:957: ὃς δή τοι καλὸς μὲν ἀρίζηλός τ᾽ ἐσιδέσθαι
τ᾽: 3:980: χώρῳ ἐν ἠγαθέῳ, ἵνα τ᾽ οὐ θέμις ἔστ᾽ ἀλιτέσθαι,
τ᾽: 3:993: ἡρώων τ᾽ ἄλοχοι καὶ μητέρες, αἵ νύ που ἤδη
τ᾽: 3:1064: μυρομένη, ὅ τ᾽ ἔμελλεν ἀπόπροθι πολλὸν ἑοῖο
τ᾽: 3:1096: ἡμετέρους τε δόμους τηλεκλείτην τ᾽ Ἀριάδνην,
τ᾽: 3:1166: οἱ δέ μιν ἀμφαγάπαζον, ὅπως ἴδον, ἔκ τ᾽ ἐρέοντο.
τ᾽: 3:1197: σὺν πᾶσιν χρήεσσι: πρὸ γάρ τ᾽ ἀλέγυνεν ἕκαστα
τ᾽: 3:1198: ἠμάτιος: θῆλυν μὲν ὄιν, γάλα τ᾽ ἔκτοθι ποίμνης
τ᾽: 3:1208: αὐτόν τ᾽ εὖ καθύπερθε τανύσσατο: δαῖε δὲ φιτρους
τ᾽: 3:1263: ἀσπίδα χαλκείην μελίην τ᾽ ἐν χερσὶ τινάσσων.
τ᾽: 3:1271: ὅσσον τ᾽ ἐκ βαλβῖδος ἐπήβολος ἅρματι νύσσα
τ᾽: 3:1284: αὐτόγυόν τ᾽ ἐπὶ τοῖς στιβαροῦ ἀδάμαντος ἄροτρον.
τ᾽: 3:1299: φῦσαι χαλκήων ὁτὲ μέν τ᾽ ἀναμαρμαίρουσιν,
τ᾽: 3:1321: πήληκα βριαρὴν δόρυ τ᾽ ἄσχετον, ᾧ π̔᾽ ὑπὸ μέσσας
τ᾽: 3:1331: σχιζομένη ταύρων τε βίῃ κρατερῷ τ᾽ ἀροτῆρι.
τ᾽: 3:1343: τετράγυός περ ἐοῦσα: βοῶν τ᾽ ἀπελύετ᾽ ἄροτρα.
τ᾽: 3:1350: ἀλκῆς, μαιμώων συῒ εἴκελος, ὅς ῥά τ᾽ ὀδόντας
τ᾽: 3:1355: δούρασί τ᾽ ἀμφιγύοις κορύθεσσί τε λαμπομένῃσιν
τ᾽: 3:1375: ἢ δρύες, ἅς τ᾽ ἀνέμοιο κατάικες δονέουσιν.
τ᾽: 4:68: ἀντιπέρην λεύσσουσα πυρὸς σέλας, ὅ ῥά τ᾽ ἀέθλου
τ᾽: 4:73: αὐτῷ τ᾽ Αἰσονίδῃ τεκμήρατο: σῖγα δ᾽ ἑταῖροι
τ᾽: 4:84: ὑμέας Αἰήταο, πρὸ γάρ τ᾽ ἀναφανδὰ τέτυκται
τ᾽: 4:108: θάρσυνέν τ᾽ ἐπέεσσι, καὶ ἴσχανεν ἀσχαλόωσαν.
τ᾽: 4:114: τῆμος ἄρ᾽ Αἰσονίδης κούρη τ᾽ ἀπὸ νηὸς ἔβησαν
τ᾽: 4:125: βέβλητο, νεφέλῃ ἐναλίγκιον, ἥ τ᾽ ἀνιόντος
τ᾽: 4:133: ὅς τ᾽ ἀποκιδνάμενος ποταμοῦ κελάδοντος Ἀράξεω
τ᾽: 4:158: ῥαῖνε κατ᾽ ὀφθαλμῶν: περί τ᾽ ἀμφί τε νήριτος ὀδμὴ
τ᾽: 4:175: γίγνεται, ἥν τ᾽ ἀγρῶσται ἀχαιινέην καλέουσιν,
τ᾽: 4:186: ψαῦσαι ἐελδόμενος δέχθαι τ᾽ ἐνὶ χερσὶν ἑῇσιν.
τ᾽: 4:237: νῆάς τ᾽ εἰρύσσαντο, καὶ ἄρμενα νηυσὶ βάλοντο,
τ᾽: 4:261: οὔπω τείρεα πάντα, τά τ᾽ οὐρανῷ εἱλίσσονται,
τ᾽: 4:288: ἀλλ᾽ ὁπόταν Θρῃκῶν Σκυθέων τ᾽ ἐπιβήσεται οὔρους,
τ᾽: 4:323: αὐτὰρ ἐπεί τ᾽ Ἄγγουρον ὄρος, καὶ ἄπωθεν ἐόντα
τ᾽: 4:366: ὕστατον αὖ καὶ κῶας, ἐπεί τ᾽ ἐπαϊστὸν ἐτύχθη,
τ᾽: 4:392: νῆα καταφλέξαι, διά τ᾽ ἔμπεδα πάντα κεάσσαι,
τ᾽: 4:446: ἐκ σέθεν οὐλόμεναί τ᾽ ἔριδες στοναχαί τε γόοι τε,
τ᾽: 4:447: ἄλγεά τ᾽ ἄλλ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἀπείρονα τετρήχασιν.
τ᾽: 4:502: ἤ τ᾽ εἴη μετέπειτα κατερχομένοισι κέλευθος.’
τ᾽: 4:540: Μάκριν τ᾽ εἰσαφίκανε, Διωνύσοιο τιθήνην,
τ᾽: 4:587: Κάστορά τ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖς ἤνωγε κελεύθους
τ᾽: 4:605: αἱ μέν τ᾽ ἠελίῳ ψαμάθοις ἔπι τερσαίνονται:
τ᾽: 4:626: ὅς τ᾽ εἰς Ἠριδανὸν μετανίσσεται: ἄμμιγα δ᾽ ὕδωρ
τ᾽: 4:628: ἐκ μυχάτης, ἵνα τ᾽ εἰσὶ πύλαι καὶ ἐδέθλια Νυκτός,
τ᾽: 4:629: ἔνθεν ἀπορνύμενος τῇ μέν τ᾽ ἐπερεύγεται ἀκτὰς
τ᾽: 4:633: λίμνας εἰσέλασαν δυσχείμονας, αἵ τ᾽ ἀνὰ Κελτῶν
τ᾽: 4:681: Κίρκης εἴς τε φυήν, εἴς τ᾽ ὄμματα παπταίνοντες
τ᾽: 4:695: ᾧπέρ τ᾽ Αἰήταο πάιν κτάνεν: οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε
τ᾽: 4:700: ῥέζε θυηπολίην, οἵῃ τ᾽ ἀπολυμαίνονται
τ᾽: 4:731: ἡρώων, ὅσα τ᾽ ἀμφὶ θοοῖς ἐμόγησαν ἀέθλοις,
τ᾽: 4:733: ὥς τ᾽ ἀπονόσφιν ἄλυξεν ὑπέρβια δείματα πατρὸς
τ᾽: 4:759: ἐλθεῖν εἰς ἀκτάς, ὅθι τ᾽ ἄκμονες Ἡφαίστοιο
τ᾽: 4:763: Αἴολον, ὅς τ᾽ ἀνέμοις αἰθρηγενέεσσιν ἀνάσσει:
τ᾽: 4:790: ἔξοχον ἀλλάων, αἵ τ᾽ εἰν ἁλὶ ναιετάουσιν,
τ᾽: 4:833: ζαχρηεῖς λήξουσιν ἐτήτυμον, ἦ τ᾽ ἂν ἔγωγε
τ᾽: 4:849: τοὺς δ᾽ εὗρεν παρὰ νηὶ σόλῳ ῥιπῇσί τ᾽ ὀιστῶν
τ᾽: 4:881: ἐσσυμένως, δόρπον τε χαμεύνας τ᾽ ἀμφεπένοντο,
τ᾽: 4:1029: ‘ὑμέων, ὦ πέρι δὴ μέγα φέρτατοι, ἀμφί τ᾽ ἀέθλοις
τ᾽: 4:1031: ταύρους τ᾽ ἐζεύξασθε, καὶ ἐκ θέρος οὐλοὸν ἀνδρῶν
τ᾽: 4:1049: αὐτῷ τ᾽ Αἰήτῃ ὑπερήνορι: νῦν δ᾽ ἐλάθεσθε
τ᾽: 4:1054: φάσγανά τ᾽ ἐκ κολεῶν. οὐδὲ σχήσεσθαι ἀρωγῆς
τ᾽: 4:1067: κρείων Ἀλκίνοος πολυπότνιά τ᾽ Ἀλκινόοιο
τ᾽: 4:1131: ἔργα πολυκμήτοιό τ᾽ ἀνεύρατο πῖαρ ἐλαίης.
τ᾽: 4:1147: αἱ μέν τ᾽ Αἰγαίου ποταμοῦ καλέοντο θύγατρες:
τ᾽: 4:1206: ἢ λιμένων γαίης τ᾽ ἀποτηλόθι νῆας ἐέργειν,
τ᾽: 4:1239: πλυμμυρίσ--καὶ γάρ τ᾽ ἀναχάζεται ἠπείροιο
τ᾽: 4:1252: πετράων. ἦ τ᾽ ἂν καὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν ἰοῦσιν
τ᾽: 4:1318: ὑμετέρων καμάτων, ὅσ᾽ ἐπὶ χθονός, ὅσσα τ᾽ ἐφ᾽ ὑγρὴν
τ᾽: 4:1330: παπτήνας ἀν᾽ ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ χθονός, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
τ᾽: 4:1336: αὐσταλέος κονίῃσι, λέων ὥς, ὅς ῥά τ᾽ ἀν᾽ ὕλην
τ᾽: 4:1350: αὐτόν τ᾽ ἔγρεσθαι, ἀνά θ᾽ ὑμέας ὄρσαι ἰόντα:
τ᾽: 4:1382: ᾗ βίῃ ᾗ τ᾽ ἀρετῇ Λιβύης ἀνὰ θῖνας ἐρήμους
τ᾽: 4:1383: νῆα μεταχρονίην ὅσα τ᾽ ἔνδοθι νηὸς ἄγεσθε,
τ᾽: 4:1419: λοιβάς τ᾽ εἰλαπίνας τε παρέξομεν εὐμενέοντες.’
τ᾽: 4:1459: ἦ, καὶ ἀμειβομένων, οἵ τ᾽ ἄρμενοι ἐς τόδε ἔργον,
τ᾽: 4:1489: κούρης τ᾽ αἰδοίης Ἀκακαλλίδος, ἥν ποτε Μίνως
τ᾽: 4:1526: ἥρως τ᾽ Αἰσονίδης, ἀδινῇ περιθαμβέες ἄτῃ.
τ᾽: 4:1536: ἂμ πέλαγος νοτίοιο, πόρους τ᾽ ἀπετεκμήραντο
τ᾽: 4:1628: αὔλιος, ὅς τ᾽ ἀνέπαυσεν ὀιζυροὺς ἀροτῆρας,
τ᾽: 4:1635: Κρήτην, ἥ τ᾽ ἄλλων ὑπερέπλετο εἰν ἁλὶ νήσων.
τ᾽: 4:1645: σύριγξ αἱματόεσσα κατὰ σφυρόν: αὐτὰρ ὅ τ᾽ ἦγχε
τ᾽: 4:1680: ἀλλ᾽ ὥς τίς τ᾽ ἐν ὄρεσσι πελωρίη ὑψόθι πεύκη,
τ᾽: 4:1690: ὕδωρ τ᾽ εἰσαφύσαντο καὶ εἰσέβαν, ὥς κεν ἐρετμοῖς
τ᾽: 4:1705: ῥίμφα Μελαντίους ἀριήκοος, αἵ τ᾽ ἐνὶ πόντῳ
τ᾽: 4:1737: ζευξάμενος, τήν τ᾽ αὐτὸς ἑῷ ἀτίταλλε γάλακτι:
τ᾽: 4:1744: τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ μνῆστιν κραδίη βάλεν, ἔκ τ᾽ ὀνόμηνεν
τ᾽: 4:1758: Λήμνου τ᾽ ἐξελαθέντες ὑπ᾽ ἀνδράσι Τυρσηνοῖσιν
τ᾽: 4:1777: γαῖαν Κεκροπίην παρά τ᾽ Αὐλίδα μετρήσαντες
τ᾽: 4:1778: Εὐβοίης ἔντοσθεν Ὀπούντιά τ᾽ ἄστεα Λοκρῶν
τὰ: 1:268: μήτηρ δ᾽ ὡς τὰ πρῶτ᾽ ἐπεχεύατο πήχεε παιδί,
τὰ: 1:339: ὄρχαμον ἡμείων, ᾧ κεν τὰ ἕκαστα μέλοιτο,
τὰ: 1:394: αὐτὰρ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα περιφραδέως ἀλέγυναν,
τὰ: 1:511: βροντῇ τε στεροπῇ τε: τὰ γὰρ Διὶ κῦδος ὀπάζει.
τὰ: 1:689: ἦ μὲν ἐγών, εἰ καί με τὰ νῦν ἔτι πεφρίκασιν
τὰ: 1:887: Αἰσονίδεω, τὰ δέ οἱ ῥέε δάκρυα χήτει ἰόντος:
τὰ: 1:900: ‘Ὑψιπύλη, τὰ μὲν οὕτω ἐναίσιμα πάντα γένοιτο
τὰ: 1:921: δαίμονες ἐνναέται, τὰ μὲν οὐ θέμις ἄμμιν ἀείδειν.
τὰ: 1:952: τοῦ γὰρ ἔσαν τὰ πρῶτα Δολίονες ἐκγεγαῶτες.
τὰ: 1:1097: σεῖο πέριξ τὰ ἕκαστα πιφαυσκομένη πεπότηται.
τὰ: 1:1141: ἀνταίη δαίμων: τὰ δ᾽ ἐοικότα σήματ᾽ ἔγεντο.
τὰ: 1:1212: νηπίαχον τὰ πρῶτα δόμων ἐκ πατρὸς ἀπούρας,
τὰ: 1:1220: ἀλλὰ τὰ μὲν τηλοῦ κεν ἀποπλάγξειεν ἀοιδῆς.
τὰ: 1:1234: αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς τὰ πρῶτα ῥόῳ ἔνι κάλπιν ἔρεισεν
τὰ: 1:1309: καὶ τὰ μὲν ὧς ἤμελλε μετὰ χρόνον ἐκτελέεσθαι.
τὰ: 2:127: πόλλ᾽ ἐπιπαμφαλόωντες ὁμοῦ: τὰ δὲ πάντοθεν αὔτως
τὰ: 2:154: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τὰ δὲ πάντα Διὸς βουλῇς ἐτέτυκτο.
τὰ: 2:266: καὶ δὴ τὰ πρώτισθ᾽ ὁ γέρων ἔψαυεν ἐδωδῆς:
τά: 2:303: μῆλα, τά τ᾽ ἐξ Ἀμύκοιο λεηλασίης ἐκόμισσαν.
τὰ: 2:345: καὶ τὰ μὲν ὥς κε πέλῃ, τὼς ἔσσεται. ἢν δὲ φύγητε
τὰ: 2:393: μαντοσύνῃ τὰ ἕκαστα διηνεκὲς ἐξενέποντα;
τὰ: 2:530: καὶ τὰ μὲν ὧς ὑδέονται: ἀριστῆες δὲ καταῦθι
τὰ: 2:635: φραζόμενος τὰ ἕκαστα σὺ δ᾽ εὐμαρέως ἀγορεύεις
τὰ: 2:690: ἠῷος μετιών: τὰ δὲ ῥέξομεν οἷα πάρεστιν,
τὰ: 2:1167: ἀλλὰ τὰ μὲν καὶ ̣̣αῦτις ἐνίφομεν ἀλλήλοισιν.
τὰ: 2:1181: ‘Ζεὺς ἐτεῇ τὰ ἕκαστ᾽ ἐπιδέρκεται: οὐδέ μιν ἄνδρες
τὰ: 2:1231: ἱστία δ᾽ ἤειραν, τὰ δ᾽ ὑπαὶ ῥιπῆς ἀνέμοιο
τὰ: 3:38: ὁππότε μιν τὰ πρῶτα παραὶ Διὸς ἦγεν ἄκοιτιν.
τὰ: 3:401: ‘ξεῖνε, τί κεν τὰ ἕκαστα διηνεκέως ἀγορεύοις;
τὰ: 3:437: αὐτῷ κεν τὰ ἕκαστα μέλοιτό μοι, ὄφρα καὶ ἄλλος
τά: 3:691: λεύσσω ὀνείρατα λυγρά, τά τις θεὸς ἀκράαντα
τὰ: 3:802: φάρμακά οἱ, τὰ μὲν ἐσθλά, τὰ δὲ ῥαιστήρι᾽, ἔκειτο.
τὰ: 3:802: φάρμακά οἱ, τὰ μὲν ἐσθλά, τὰ δὲ ῥαιστήρι᾽, ἔκειτο.
τὰ: 3:804: ἄλληκτον δακρύοισι, τὰ δ᾽ ἔρρεεν ἀσταγὲς αὔτως,
τὰ: 3:827: ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τὰ πρῶτα φαεινομένην ἴδεν ἠῶ
τά: 3:835: στεῖβε πέδον λήθῃ ἀχέων, τά οἱ ἐν ποσὶν ἦεν
τὰ: 3:897: μειλιχίῃ, τὰ δὲ καλὰ τερείνης ἄνθεα ποίης
τὰ: 3:902: Χαλκιόπη: τὰ δὲ σῖγα νόῳ ἔχετ᾽ εἰσαΐουσαι
τὰ: 3:908: ὄφρα τὰ μὲν δασόμεσθα μετὰ σφίσιν, εἴ κεν ὀπάσσῃ
τὰ: 3:925: Ἀμπυκίδης, ἤδη που ὀισσάμενος τὰ ἕκαστα.
τὰ: 3:1039: ἠὲ κυνῶν ὑλακή, μή πως τὰ ἕκαστα κολούσας
τὰ: 3:1143: δύῃ ὑποφθάμενον, καί τις τὰ ἕκαστα νοήσῃ
τὰ: 3:1164: ὦρτ᾽ ἰέναι σὺν τοῖσι, πιφαυσκόμενος τὰ ἕκαστα,
τὰ: 3:1199: Ἄργος ἰὼν ἤνεικε: τὰ δ᾽ ἐξ αὐτῆς ἕλε νηός.
τὰ: 3:1360: λυγαίῃ ὑπὸ νυκτί, τὰ δ᾽ ἀθρόα πάντ᾽ ἐφαάνθη
τὰ: 4:160: θῆκεν ἐρεισάμενος: τὰ δ᾽ ἀπείρονα πολλὸν ὀπίσσω
τὰ: 4:247: ἠνώγει Ἑκάτην. καὶ δὴ τὰ μέν, ὅσσα θυηλὴν
τά: 4:261: οὔπω τείρεα πάντα, τά τ᾽ οὐρανῷ εἱλίσσονται,
τὰ: 4:275: νάσσατ᾽ ἐποιχόμενος, τὰ μὲν ἤ ποθι ναιετάουσιν,
τὰ: 4:350: ἔνθα δ᾽ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα νόῳ πεμπάσσατο κούρη,
τά: 4:362: νοσφισάμην, τά μοι ἦεν ὑπέρτατα: τηλόθι δ᾽ οἴη
τὰ: 4:387: σῇ πάθον ἀτροπίῃ. τὰ μὲν οὐ θέμις ἀκράαντα
τὰ: 4:395: ‘ἴσχεο, δαιμονίη: τὰ μὲν ἁνδάνει οὐδ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ.
τά: 4:443: αἰθέρι καὶ πνοιῇσι, τά κεν καὶ ἄπωθεν ἐόντα
τὰ: 4:463: καὶ τὼ μὲν τὰ ἕκαστα συνῄνεον ἀλλήλοισιν:
τὰ: 4:573: Ἀτλαντὶς ναίεσκε: τὰ δ᾽ ἠεροειδέα λεύσσειν
τὰ: 4:592: εὐχόμενοι τὰ ἕκαστα: κατηφείη δ᾽ ἔχεν ἄλλους
τὰ: 4:616: καὶ τὰ μὲν ὧς κείνοισι μετ᾽ ἀνδράσι κεκλήισται.
τὰ: 4:623: Ἡλιάδων λιγέως: τὰ δὲ δάκρυα μυρομένῃσιν
τὰ: 4:678: ἰκμάδας αἰνυμένη: τὰ δ᾽ ἐπὶ στίχας ἤγαγεν αἰὼν
τὰ: 4:708: καὶ τὰ μὲν ἀθρόα πάντα δόμων ἐκ λύματ᾽ ἔνεικαν
τὰ: 4:728: ἡ δ᾽ ἄρα τῇ τὰ ἕκαστα διειρομένῃ κατελεξεν,
τά: 4:781: ‘κέκλυθι νῦν, Θέτι δῖα, τά τοι ἐπιέλδομ᾽ ἐνισπεῖν.
τὰ: 4:968: καὶ τὰ μὲν ἑρσήεντα κατὰ δρία ποιμαίνεσκεν
τὰ: 4:1199: αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς τὰ πρῶτα δίκης ἀνὰ πείρατ᾽ ἔειπεν
τὰ: 4:1214: ἀλλὰ τὰ μὲν στείχοντος ἄδην αἰῶνος ἐτύχθη.
τὰ: 4:1260: ἔστ᾽ ἄτης: πάρα δ᾽ ἄμμι τὰ κύντατα πημανθῆναι
τὰ: 4:1285: οὐρανόθεν, τὰ δὲ λαμπρὰ δι᾽ ἠέρος ἄστρα φαείνοι:
τὰ: 4:1344: ἱδρύσας, μυθεῖτο πιφαυσκόμενος τὰ ἕκαστα:
τὰ: 4:1358: ἔτλημεν, τὰ ἕκαστα διίδμεναι εὐχετόωντο.
τὰ: 4:1469: οὗ ἕθεν ἀμφ᾽ ἑτάροιο μεταλλῆσαι τὰ ἕκαστα.
τὰ: 4:1499: μυρόμενοι: τὰ δὲ μῆλα μετὰ σφέας οἵγ᾽ ἐκόμισσαν.
τὰ: 4:1506: ἀλλὰ μὲν ᾧ τὰ πρῶτα μελάγχιμον ἰὸν ἐνείη
τὰ: 4:1762: ἐξ ἕθεν. ἀλλὰ τὰ μὲν μετόπιν γένετ᾽ Εὐφήμοιο.
τάγε: 1:434: κὰδ δ᾽ ἄμυδις τάγε πάντα καλύψαντες πύκα δημῷ
τάγε: 1:1068: πάντα τάγε κρήνην τεῦξαν θεαί, ἣν καλέουσιν
τάδε: 1:693: ὁπλοτέρῃσι δὲ πάγχυ τάδε φράζεσθαι ἄνωγα.
τάδε: 2:878: ναυτιλίην. ἀλλ᾽ ὦκα, παραιφάμενος τάδε πάντα,
τάδε: 2:1022: ἢ ἀγορῇ, τάδε πάντα δόμοις ἔνι μηχανόωνται:
τάδε: 3:418: παύομαι ἀμήτοιο. σύ δ᾽, εἰ τάδε τοῖα τελέσσεις,
τάδε: 3:605: ἀλλ᾽ ἐνὶ Χαλκιόπης γενεῇ τάδε λυγρὰ τετύχθαι.
τάδε: 3:674: ‘Ὤι μοι ἐγώ, Μήδεια, τί δὴ τάδε δάκρυα λείβεις;
τάδε: 3:697: ‘καὶ δ᾽ αὐτὴ τάδε πάντα μετήλυθον ὁρμαίνουσα,
τάδε: 3:800: πρὶν τάδε λωβήεντα καὶ οὐκ ὀνομαστὰ τελέσσαι.’
τάδε: 3:1095: ἀλλὰ τίη τάδε τοι μεταμώνια πάντ᾽ ἀγορεύω,
τάδε: 3:1104: ‘Ἑλλάδι που τάδε καλά, συνημοσύνας ἀλεγύνειν.
τάδε: 4:10: θυγατέρων τάδε νόσφιν ἑῶν τελέεσθαι ἐώλπει.
τάδε: 4:217: φυλλοχόῳ ἐνὶ μηνί--τίς ἂν τάδε τεκμήραιτο;
τάδε: 4:234: τίσασθαι τάδε πάντα, δαήσονται κεφαλῇσιν
τάδε: 4:610: ὡς ἄρ᾽ Ἀπόλλωνος τάδε δάκρυα Λητοΐδαο
τάδε: 4:792: λέξασθαι. κείνῳ γὰρ ἀεὶ τάδε ἔργα μέμηλεν,
ταὶ: 1:292: ὧς ἥγε στενάχουσα κινύρετο: ταὶ δὲ γυναῖκες
ταὶ: 1:878: σπερχόμενοι. ταὶ δέ σφιν ἐπέδραμον, εὖτ᾽ ἐδάησαν.
ταὶ: 1:881: ἑρσήεις γάνυται, ταὶ δὲ γλυκὺν ἄλλοτε ἄλλον
ταὶ: 1:945: αἱ μὲν ἀπὸ στιβαρῶν ὤμων δύο, ταὶ δ᾽ ὑπένερθεν
ταὶ: 2:566: ἔπτατο: ταὶ δ᾽ ἄμυδις πάλιν ἀντίαι ἀλλήλῃσιν
ταὶ: 2:1015: κράατα δησάμενοι: ταὶ δ᾽ εὖ κομέουσιν ἐδωδῇ
ταί: 4:709: νηιάδες πρόπολοι, ταί οἱ πόρσυνον ἕκαστα.
ταὶ: 4:909: πρυμνόθεν ὀρνύμενον: ταὶ δ᾽ ἄκριτον ἵεσαν αὐδήν.
ταὶ: 4:1406: ἄφνω ὁμοῦ: ταὶ δ᾽ αἶψα κόνις καὶ γαῖα, κιόντων
ταὶ: 4:1420: ὧς φάτο λισσόμενος ἀδινῇ ὀπί: ταὶ δ᾽ ἐλέαιρον
ταίγε: 1:882: καρπὸν ἀμέργουσιν πεποτημέναι: ὧς ἄρα ταίγε
ταίγε: 2:574: οὐραῖα πτερὰ ταίγε πελειάδος: ἡ δ᾽ ἀπόρουσεν
ταίγε: 3:112: ἐκ δ᾽ ἴσαν ἄμφω ταίγε παλίσσυτοι. ἡ δὲ καὶ αὐτὴ
ταίγε: 4:1328: ὧς ἄρ᾽ ἔφαν, καὶ ἄφαντοι ἵν᾽ ἔσταθεν, ἔνθ᾽ ἄρα ταίγε
Ταιναρίην: 1:102: Ταιναρίην ἀίδηλος ὑπὸ χθόνα δεσμὸς ἔρυκεν,
Ταίναρον: 1:179: Ταίναρον αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσι λιπὼν Εὔφημος ἵκανεν,
Ταίναρον: 3:1240: ἅρμασιν ἐμβεβαώς, ἢ Ταίναρον, ἢ ὅγε Λέρνης
ταῖς: 4:577: ἀντικρύ, ταῖς αὖτις ἀναρπάγδην φορέοντο
ταλαεργὸς: 4:1060: οἷον ὅτε κλωστῆρα γυνὴ ταλαεργὸς ἑλίσσει
Ταλαοῖο: 2:111: οὖτα Βιαντιάδαο κατὰ λαπάρην Ταλαοῖο,
Ταλαὸς: 1:118: Ἀργόθεν αὖ Ταλαὸς καὶ Ἀρήιος, υἷε Βίαντος,
Ταλαὸς: 2:63: ἠδὲ Βιαντιάδης Ταλαὸς μέγας: ὦκα δ᾽ ἱμάντας
ταλασήια: 3:292: χερνῆτις, τῇπερ ταλασήια ἔργα μέμηλεν,
τἆλλα: 2:335: τῶ καὶ τἆλλα μεθέντες ὀνήιστον πονέεσθαι
Τάλω: 4:1668: ὄμμασι χαλκείοιο Τάλω ἐμέγηρεν ὀπωπάς:
Τάλως: 4:1636: τοὺς δὲ Τάλως χάλκειος, ἀπὸ στιβαροῦ σκοπέλοιο
τἀμὰ: 3:102: ‘ἄλλοις ἄλγεα τἀμὰ γέλως πέλει: οὐδέ τί με χρὴ
τάμε: 2:1189: τὴν γὰρ Ἀθηναίη τεχνήσατο, καὶ τάμε χαλκῷ
τάμε: 3:1207: νήησε σχίζας, ἐπὶ δ᾽ ἀρνειοῦ τάμε λαιμόν,
ταμέειν: 2:481: μὴ ταμέειν πρέμνον δρυὸς ἥλικος, ᾗ ἔπι πουλὺν
ταμέσθαι: 1:868: ναίοντας λιπαρὴν ἄροσιν Λήμνοιο ταμέσθαι;
ταμέσθαι: 2:58: ὅσσον ἐγὼ ῥινούς τε βοῶν περίειμι ταμέσθαι
τάμνε: 4:477: ἥρως δ᾽ Αἰσονίδης ἐξάργματα τάμνε θανόντος,
ταμοίμην: 2:812: πίονας εὐα:ρότοιο γύας πεδίοιο ταμοίμην.’
ταμὼν: 3:378: ἦ τ᾽ ἂν ἀπὸ γλώσσας τε ταμὼν καὶ χεῖρε κεάσσας
ταμὼν: 3:412: τετράγυον, τὴν αἶψα ταμὼν ἐπὶ τέλσον ἀρότρῳ
ταναῆς: 1:1192: ἀλλ᾽ οἷον ταναῆς ἔρνος πέλει αἰγείροιο:
ταναῇσιν: 4:602: Ἡλιάδες ταναῇσιν ἐελμέναι αἰγείροισιν,
ταναὸν: 4:30: ‘τόνδε τοι ἀντ᾽ ἐμέθεν ταναὸν πλόκον εἶμι λιποῦσα,
τάντεσσι: 3:335: σφωιτέρῃ τάντεσσι μετέπρεπεν Αἰολίδῃσιν,
τανύοντο: 2:933: νῆ᾽ ἔπι: κὰδ δ᾽ ἄρα λαῖφος ἐρυσσάμενοι τανύοντο
τανύσαντες: 4:888: εἴρυσσαν τανύσαντες ἐν ἱμάντεσσι κεραίης.
τανυσσαμένη: 4:769: τέμνε, τανυσσαμένη κοῦφα πτερά. δῦ δ᾽ ἐνὶ πόντῳ
τανυσσάμενοι: 1:564: δῆσαν δὲ προτόνοισι, τανυσσάμενοι ἑκάτερθεν,
τανυσσάμενοι: 1:590: νῆα, τανυσσάμενοι περιώσιον ὑψόθι λαῖφος.
τανύσσας: 1:993: Ἡρακλέης, ὃς δή σφι παλίντονον αἶψα τανύσσας
τανύσσας: 3:278: ὦκα δ᾽ ὑπὸ φλιὴν προδόμῳ ἔνι τόξα τανύσσας
τανύσσας: 4:599: οὐδέ τις ὕδωρ κεῖνο διὰ πτερὰ κοῦφα τανύσσας
τανύσσας: 4:904: Βιστονίην ἐνὶ χερσὶν ἑαῖς φόρμιγγα τανύσσας
τανύσσατο: 1:344: δεξιτερὴν ἀνὰ χεῖρα τανύσσατο φώνησέν τε:
τανύσσατο: 2:91: βουτύπος οἷα, πόδεσσι τανύσσατο, κὰδ δὲ βαρεῖαν
τανύσσατο: 3:1208: αὐτόν τ᾽ εὖ καθύπερθε τανύσσατο: δαῖε δὲ φιτρους
τανύσσατο: 4:1569: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ χεῖρα τανύσσατο, δεῖξε δ᾽ ἄπωθεν
τάπερ: 2:11: ‘Κέκλυθ᾽, ἁλίπλαγκτοι, τάπερ ἴδμεναι ὔμμιν ἔοικεν.
τάρβει: 3:459: τάρβει δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ, μή μιν βόες ἠὲ καὶ αὐτὸς
τάρβει: 4:16: τάρβει δ᾽ ἀμφιπόλους ἐπιίστορας: ἐν δέ οἱ ὄσσε
τάρβος: 1:465: τάρβος ἐπιπλόμενον, τό τ᾽ ἀνάλκιδας ἄνδρας ἀτύζει;
τάρβος: 2:645: στελλοίμην, ἔτι τάρβος ἀνάψομαι, εὖτε πέλεσθε
τάρβος: 3:479: τὴν εἴ κεν πεπίθοιμεν, ὀίομαι, οὐκέτι τάρβος
τάρβος: 4:1020: κεῖθεν ἀφωρμήθην: στυγερὸν δέ με τάρβος ἔπεισεν
τάρβος: 4:1201: ἔμπεδον ὧς ἀλέγυνε διαμπερές: οὐδέ ἑ τάρβος
ταρπήμεναι: 3:660: τὸν δέ τις ὤλεσε μοῖρα, πάρος ταρπήμεναι ἄμφω
ταρσὸν: 2:936: ταρσὸν ἐφεὶς πνοιῇ φέρεται ταχύς, οὐδὲ τινάσσει
ταρσὸν: 4:1517: λαιὸν ἐπιπροφέρων ταρσὸν ποδός: αὐτὰρ ὁ μέσσην
ταρφέα: 4:1193: ταρφέα σιγαλόεντι πέδον κροτέοντα πεδίλῳ.
τάρφεα: 4:1236: τάρφεα: κωφὴ δέ σφιν ἐπιβλύει ὕδατος ἄχνη:
τάρφεσιν: 4:13: τάρφεσιν ἐν ξυλόχοιο κυνῶν ἐφόβησεν ὁμοκλή.
τάρχυον: 2:840: τάρχυον μεγαλωστί: συνεκτερέιζε δὲ λαὸς
ταρχύουσιν: 3:208: καὶ χθὼν ἔμμορεν αἶσαν, ἐπεὶ χθονὶ ταρχύουσιν
ταρχύσαντο: 1:83: ὁππότε κἀκείνους Λιβύῃ ἔνι ταρχύσαντο,
ταρχύσαντο: 4:1498: πευθόμενοι Μινύαι, γαίῃ δ᾽ ἐνὶ ταρχύσαντο
ταρχύσαο: 1:281: ὄφρ᾽ αὐτός με τεῇσι φίλαις ταρχύσαο χερσίν,
τὰς: 2:234: τὰς μὲν θέσφατόν ἐστιν ἐρητῦσαι Βορέαο
τὰς: 2:561: κάρτεϊ ᾧ πίσυνοι. τὰς δ᾽ αὐτίκα λοίσθιον ἄλλων
τὰς: 3:47: πλέξασθαι πλοκάμους: τὰς δὲ προπάροιθεν ἰδοῦσα
τὰς: 3:1149: πᾶσαι ὁμοῦ: τὰς δ᾽ οὔτι περιπλομένας ἐνόησεν.
τὰς: 4:561: τηλόθι: τὰς δ᾽ ἀπέλειπον, ὅσαι Κόλχοισι πάροιθεν
τὰς: 4:893: τὰς μὲν ἄρ᾽ εὐειδὴς Ἀχελωίῳ εὐνηθεῖσα
τὰς: 4:918: οἱ δ᾽ ἄχεϊ σχόμενοι τὰς μὲν λίπον, ἄλλα δ᾽ ὄπαζον
τὰς: 4:954: τὰς δὲ καὶ αὐτὸς ἄναξ κορυφῆς ἔπι λισσάδος ἄκρης
τὰς: 4:972: πάλλεν ὀπηδεύουσα καλαύροπα. τὰς δὲ καὶ αὐτοὶ
τὰς: 4:977: καὶ μὲν τὰς παράμειβον ἐπ᾽ ἤματι: νυκτὶ δ᾽ ἰούσῃ
τὰς: 4:1408: θεῖα τέρα, τὰς δέ σφι παρηγορέεσκε λιτῇσιν:
τὰς: 4:1666: τὰς γουναζομένη τρὶς μὲν παρεκέκλετ᾽ ἀοιδαῖς,
τὰς: 4:1723: τὰς δ᾽ αἰσχροῖς ἥρωες ἐπεστοβέεσκον ἔπεσσιν
τάσγε: 4:762: τάσγε παρεξελάσῃσιν. ἀτὰρ καὶ ἐς Αἴολον ἐλθεῖν,
τάσδ᾽: 2:416: τάσδ᾽ ἡμῖν προφυγοῦσιν ἐς Ἑλλάδα νόστος ὀπίσσω
τάσδ᾽: 4:377: ἔμμεναι οὗτος ἄναξ, τῷ ἐπίσχετε τάσδ᾽ ἀλεγεινὰς
τάσδ᾽: 4:1359: οὐδ᾽ ἔτι τάσδ᾽ ἀνὰ χῶρον ἐσέδρακον, ἀλλά τις ἀχλὺς
τάσδε: 2:293: μὴ μὲν Ἀγηνορίδαο δόμοις ἔτι τάσδε πελάσσαι
τάσδε: 2:434: ἤλασαν, ἠδ᾽ ὡς ῀Ἰρις ἐρύκακε τάσδε δαΐξαι,
ταύροιο: 1:324: δέρμα δ᾽ ὁ μὲν ταύροιο ποδηνεκὲς ἀμφέχετ᾽ ὤμους
ταῦρον: 3:272: ταῦρον ἅλις δμῶες: τοὶ δὲ ξύλα κάγκανα χαλκῷ
ταῦρον: 4:468: τὸν δ᾽ ὅγε, βουτύπος ὥστε μέγαν κερεαλκέα ταῦρον,
ταῦρος: 1:1265: ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε μύωπι τετυμμένος ἔσσυτο ταῦρος
ταύρους: 3:230: καί οἱ χαλκόποδας ταύρους κάμε, χάλκεα δέ σφεων
ταύρους: 4:1031: ταύρους τ᾽ ἐζεύξασθε, καὶ ἐκ θέρος οὐλοὸν ἀνδρῶν
ταύρω: 2:88: ἂψ δ᾽ αὖτις συνόρουσαν ἐναντίοι, ἠύτε ταύρω
ταύρω: 3:410: ταύρω χαλκόποδε, στόματι φλόγα φυσιόωντες:
ταύρω: 3:496: ταύρω χαλκόποδε, στόματι φλόγα φυσιόωντας.
ταύρων: 1:417: τόσσων, ὅσσοι κεν νοστήσομεν, ἀγλαὰ ταύρων
ταύρων: 3:738: οἴσομαι εἰς Ἑκάτης θελκτήρια φάρμακα ταύρων.’
ταύρων: 3:752: δειδυῖαν ταύρων κρατερὸν μένος, οἷσιν ἔμελλεν
ταύρων: 3:765: φῆ δέ οἱ ἄλλοτε μὲν θελκτήρια φάρμακα ταύρων
ταύρων: 3:1048: φλὸξ ὀλοῶν ταύρων. τοῖός γε μὲν οὐκ ἐπὶ δηρὸν
ταύρων: 3:1283: παπτήνας δ᾽ ἀνὰ νειὸν ἴδε ζυγὰ χάλκεα ταύρων
ταύρων: 3:1287: βῆ δ᾽ αὐτῇ προτέρωσε σὺν ἀσπίδι νήριτα ταύρων
ταύρων: 3:1331: σχιζομένη ταύρων τε βίῃ κρατερῷ τ᾽ ἀροτῆρι.
ταῦτα: 2:256: ‘σίγα: μή μοι ταῦτα νόῳ ἔνι βάλλεο, τέκνον.
ταῦτα: 2:624: ‘Τῖφυ, τίη μοι ταῦτα παρηγορέεις ἀχέοντι;
ταῦτα: 2:1138: ‘ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέξομεν εὐμενέοντες.
ταφήια: 2:842: ἣ θέμις οἰχομένοισι, ταφήια λαιμοτόμησαν.
Τάφιοι: 1:750: ληισταὶ Τάφιοι: τῶν δ᾽ αἵματι δεύετο λειμὼν
τάφον: 2:207: καὶ τάφον. αὐτὰρ ὁ τοῖσι μάλα μόλις ἐξ ὑπάτοιο
τάφον: 2:913: ἔνθεν δὲ Σθενέλου τάφον ἔδρακον Ἀκτορίδαο,
τάφον: 2:927: πείσματ᾽ ἐν αἰγιαλῷ Σθενέλου τάφον ἀμφεπένοντο,
τάφον: 2:1040: βλήμενος: οἱ δὲ τάφον πτερόεν βέλος εἰσορόωντες.
τάφον: 4:1530: αἶψα δὲ χαλκείῃσι βαθὺν τάφον ἐξελάχαινον
τάχ᾽: 2:116: οὔπω κηρὶ κακῇ πεπρωμένον: ἦ τάχ᾽ ἔμελλεν
τάχα: 2:1123: λῆξεν ἅμ᾽ ἠελίω:ι τάχα δ᾽ ἐγγύθεν ἀντεβόλησαν
τάχα: 3:539: πειρήσων: τάχα δ᾽ ἂν σὺν δαίμονι πειρηθείην.’
τάχα: 4:739: ἐκφυγέειν: τάχα δ᾽ εἶσι καὶ Ἑλλάδος ἤθεα γαίης
ταχεῖαι: 3:1112: ἢ αὐτήν με ταχεῖαι ὑπὲρ πόντοιο φέροιεν
ταχινὸν: 2:1046: ἧκε δ᾽ ἐπ᾽ οἰωνὸν ταχινὸν βέλοσ--αὐτὰρ ἔπειτα
τάχιστα: 4:1241: λάβρον ἐποιχόμενον--μυχάτῃ ἐνέωσε τάχιστα
ταχύς: 2:936: ταρσὸν ἐφεὶς πνοιῇ φέρεται ταχύς, οὐδὲ τινάσσει
ταχὺς: 4:1375: οἴσομεν, ᾗ προτέρωσε ταχὺς πόδας ἤλασεν ἵππος.
ταχὺς: 4:1481: ἤλυθον, Εὔφημός τε πόδας ταχὺς υἷέ τε δοιὼ
τάων: 2:273: τάων δ᾽ αὖ κατόπισθε δύω υἷες Βορέαο
τάων: 2:283: τάων ἀκροτάτῃσιν ἐπέχραον ἤλιθα χερσίν.
τάων: 2:319: τάων οὔτινά φημι διαμπερὲς ἐξαλέασθαι.
τάων: 3:342: τάων αἰνοτάτης ἐπεκύρσαμεν. ἤλιθα γάρ μιν
τάων: 3:894: τάων, αἳ τὸ πάροιθεν ἐπημάτιαι ἀγέρονται.
τάων: 3:929: τάων τις μεσσηγὺς ἀνὰ πτερὰ κινήσασα
τάων: 3:995: τάων ἀργαλέας κεν ἀποσκεδάσειας ἀνίας.
τε: 1:20: νῦν δ᾽ ἂν ἐγὼ γενεήν τε καὶ οὔνομα μυθησαίμην
τε: 1:21: ἡρώων, δολιχῆς τε πόρους ἁλός, ὅσσα τ᾽ ἔρεξαν
τε: 1:27: θέλξαι ἀοιδάων ἐνοπῇ ποταμῶν τε ῥέεθρα.
τε: 1:38: ἔνθα μὲν Ἀπιδανός τε μέγας καὶ δῖος Ἐνιπεὺς
τε: 1:71: εἵπετο δ᾽ Εὐρυτίων τε καὶ ἀλκήεις Ἐρυβώτης,
τε: 1:80: αὐτὸν ὁμῶς Μόψον τε δαήμονα μαντοσυνάων
τέ: 1:84: τόσσον ἑκὰς Κόλχων, ὅσσον τέ περ ἠελίοιο
τε: 1:85: μεσσηγὺς δύσιές τε καὶ ἀντολαὶ εἰσορόωνται.
τε: 1:86: τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ Κλυτίος τε καὶ Ἴφιτος ἠγερέθοντο,
τε: 1:96: παῖς ἀγαθοῦ Τελέοντος, ἐυμμελίης τε Φάληρος.
τε: 1:98: γήραος υἷας ἔχεν βιότοιό τε κηδεμονῆας.
τέ: 1:103: Πειρίθῳ ἑσπόμενον κοινὴν ὁδόν: ἦ τέ κεν ἄμφω
τε: 1:108: καὶ πλόον ἠελίῳ τε καὶ ἀστέρι τεκμήρασθαι.
τε: 1:119: ἤλυθον ἴφθιμός τε Λεώδοκος, οὓς τέκε Πηρὼ
τε: 1:132: πρωθήβης, ἰῶν τε φορεὺς φύλακός τε βιοῖο.
τε: 1:132: πρωθήβης, ἰῶν τε φορεὺς φύλακός τε βιοῖο.
τε: 1:168: βῆ δ᾽ ὅγε Μαιναλίης ἄρκτου δέρος, ἀμφίτομόν τε
τε: 1:191: ἀλκήεις Μελέαγρος ἀνήλυθε, Λαοκόων τε,
τε: 1:211: Ζήτης αὖ Κάλαΐς τε Βορήιοι υἷες ἵκοντο,
τε: 1:226: μιμνάζειν, Ἄργος τε θεᾶς ὑποεργὸς Ἀθήνης:
τέ: 1:253: Αἴσων αὖ μέγα δή τι δυσάμμορος. ἦ τέ οἱ ἦεν
τε: 1:261: ἤδη δὲ δμῶές τε πολεῖς δμωαί τ᾽ ἀγέροντο:
τε: 1:267: πέφραδεν: οἱ δέ τε σῖγα κατηφέες ἠείροντο.
τε: 1:280: αὐτίκ᾽ ἀπὸ ψυχὴν μεθέμεν, κηδέων τε λαθέσθαι,
τε: 1:305: κεῖσε δ᾽ ὁμαρτήσουσιν ἔται δμῶές τε κιόντι.’
τε: 1:321: ἐς δ᾽ ἐνόησαν Ἄκαστον ὁμῶς Ἄργον τε πόληος
τε: 1:327: ἀλλ᾽ ἔμπης τὼ μέν τε διεξερέεσθαι ἕκαστα
τε: 1:332: ‘ἄλλα μὲν ὅσσα τε νηὶ ἐφοπλίσσασθαι ἔοικεν
τε: 1:340: νείκεα συνθεσίας τε μετὰ ξείνοισι βαλέσθαι.’
τε: 1:344: δεξιτερὴν ἀνὰ χεῖρα τανύσσατο φώνησέν τε:
τε: 1:361: σημανέειν δείξειν τε πόρους ἁλός, εἴ κε θυηλαῖς
τε: 1:409: χέρνιβά τ᾽ οὐλοχύτας τε παρέσχεθον. αὐτὰρ Ἰήσων
τε: 1:411: ‘κλῦθι ἄναξ, Παγασάς τε πόλιν τ᾽ Αἰσωνίδα ναίων,
τε: 1:416: κεῖσέ τε καὶ παλίνορσον ἐς Ἑλλάδα. σοὶ δ᾽ ἂν ὀπίσσω
τε: 1:426: ζωσάσθην, Ἀγκαῖος ὑπέρβιος, Ἡρακλέης τε.
τε: 1:432: τοὺς δ᾽ ἔταροι σφάξαν τε θοῶς, δεῖράν τε βοείας,
τε: 1:432: τοὺς δ᾽ ἔταροι σφάξαν τε θοῶς, δεῖράν τε βοείας,
τε: 1:433: κόπτον, δαίτρευόν τε, καὶ ἱερὰ μῆρ᾽ ἐτάμοντο,
τε: 1:437: πάντοσε λαμπόμενον θυέων ἄπο τοῖό τε λιγνὺν
τε: 1:440: ‘ὑμῖν μὲν δὴ μοῖρα θεῶν χρειώ τε περῆσαι
τε: 1:442: κεῖσέ τε δεῦρό τ᾽ ἔασιν ἀνερχομένοισιν ἄεθλοι.
τε: 1:458: μυθεῦνθ᾽, οἷά τε πολλὰ νέοι παρὰ δαιτὶ καὶ οἴνῳ
τε: 1:474: χείλεα, κυάνεαί τε γενειάδες: οἱ δ᾽ ὁμάδησαν
τε: 1:500: ἄστρα σεληναίη τε καὶ ἠελίοιο κέλευθοι:
τε: 1:503: ἤειδεν δ᾽ ὡς πρῶτον Ὀφίων Εὐρυνόμη τε
τε: 1:505: ὥς τε βίῃ καὶ χερσὶν ὁ μὲν Κρόνῳ εἴκαθε τιμῆς,
τε: 1:511: βροντῇ τε στεροπῇ τε: τὰ γὰρ Διὶ κῦδος ὀπάζει.
τε: 1:511: βροντῇ τε στεροπῇ τε: τὰ γὰρ Διὶ κῦδος ὀπάζει.
τε: 1:531: μέσσῳ δ᾽ Ἀγκαῖος μέγα τε σθένος Ἡρακλῆος
τε: 1:560: φραδμοσύνῃ μήτι τε δαΐφρονος Ἁγνιάδαο
τε: 1:593: ἀκτήν τ᾽ αἰγιαλόν τε δυσήνεμον εἰσορόωντες.
τε: 1:597: κεῖθεν δ᾽ Εὐρυμενάς τε πολυκλύστους τε φάραγγας
τε: 1:597: κεῖθεν δ᾽ Εὐρυμενάς τε πολυκλύστους τε φάραγγας
τε: 1:627: τῇσι δὲ βουκόλιαί τε βοῶν χάλκειά τε δύνειν
τε: 1:627: τῇσι δὲ βουκόλιαί τε βοῶν χάλκειά τε δύνειν
τε: 1:628: τεύχεα, πυροφόρους τε διατμήξασθαι ἀροὔρας
τε: 1:641: Αἰθαλίδην κήρυκα θοόν, τῷπέρ τε μέλεσθαι
τε: 1:666: ἐγρέσθω: τοῦ γάρ τε καὶ εἵνεκα δεῦρ᾽ ἐκάλεσσα.’
τε: 1:679: δυσμενέων, ἅ τε πολλὰ μετ᾽ ἀνθρώποισι πέλονται;
τε: 1:706: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλωσιν,
τε: 1:715: καὶ δ᾽ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κ᾽ ἐθέλητε,
τε: 1:765: κείνους κ᾽ εἰσορόων ἀκέοις, ψεύδοιό τε θυμόν,
τε: 1:775: ὅν ῥά τε νηγατέῃσιν ἐεργόμεναι καλύβῃσιν
τε: 1:778: καλὸν ἐρευθόμενος, γάνυται δέ τε ἠιθέοιο
τε: 1:782: καί ῥ᾽ ὅτε δὴ πυλέων τε καὶ ἄστεος ἐντὸς ἔβησαν,
τέ: 1:803: Κύπριδος, ἥ τέ σφιν θυμοφθόρον ἔμβαλεν ἄτην.
τε: 1:811: αὔτως δ᾽ ἀδμῆτές τε κόραι, χῆραί τ᾽ ἐπὶ τῇσιν
τε: 1:818: ἀλλ᾽ οἶαι κοῦραι ληίτιδες ἔν τε δόμοισιν
τε: 1:819: ἔν τε χοροῖς ἀγορῇ τε καὶ εἰλαπίνῃσι μέλοντο:
τε: 1:819: ἔν τε χοροῖς ἀγορῇ τε καὶ εἰλαπίνῃσι μέλοντο:
τε: 1:856: αὐτὸς ἑκὼν παῦροί τε διακρινθέντες ἑταῖροι.
τε: 1:860: Κύπριν ἀοιδῇσιν θυέεσσί τε μειλίσσοντο.
τέ: 1:874: παισὶν ἐσανδρώσῃ, μεγάλη τέ ἑ βάξις ἵκηται.’
τε: 1:884: χερσί τε καὶ μύθοισιν ἐδεικανόωντο ἕκαστον,
τε: 1:891: σκῆπτρά τε πατρὸς ἐμεῖο παρέσσεται, ἢν καὶ ὀπίσσω
τε: 1:933: ἠιόνα ζαθέην τε παρήμειβον Πιτύειαν.
τε: 1:942: καὶ τὸ μὲν ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι ἐνναίουσιν
τε: 1:947: ἰσθμὸν δ᾽ αὖ πεδίον τε Δολίονες ἀμφενέμοντο
τε: 1:978: ἀλλὰ καὶ ὧς θάλαμόν τε λιπὼν καὶ δέμνια νύμφης
τε: 1:991: πόντιον, οἷά τε θῆρα λοχώμενοι ἔνδον ἐόντα.
τε: 1:1026: σὺν δ᾽ ἔλασαν μελίας τε καὶ ἀσπίδας ἀλλήλοισιν
τε: 1:1029: δεινός τε ζαμενής τε Δολιονίῳ πέσε δήμῳ.
τε: 1:1029: δεινός τε ζαμενής τε Δολιονίῳ πέσε δήμῳ.
τε: 1:1042: Πηλεὺς δὲ Ζέλυν εἷλεν ἀρηίθοόν τε Γέφυρον.
τε: 1:1045: Τυνδαρίδαι δ᾽ ἄμφω Μεγαλοσσάκεα Φλογίον τε.
τε: 1:1057: ἤματα δὲ τρία πάντα γόων, τίλλοντό τε χαίτας
τε: 1:1058: αὐτοὶ ὁμῶς λαοί τε Δολίονες. αὐτὰρ ἔπειτα
τε: 1:1079: ἤμαθ᾽ ὁμοῦ νύκτας τε δυώδεκα, τοὺς δὲ καταῦθι
τε: 1:1096: ἀλκυόνος ἁλίης, ἥ τε κνώσσοντος ὕπερθεν
τε: 1:1098: ἐκ γὰρ τῆς ἄνεμοί τε θάλασσά τε νειόθι τε χθὼν
τε: 1:1098: ἐκ γὰρ τῆς ἄνεμοί τε θάλασσά τε νειόθι τε χθὼν
τε: 1:1098: ἐκ γὰρ τῆς ἄνεμοί τε θάλασσά τε νειόθι τε χθὼν
τέ: 1:1105: πάντας ἐπισπέρχων, καί τέ σφισιν ἐγρομένοισιν
τε: 1:1116: ἄστυ τε καὶ πεδίον Νηπήιον Ἀδρηστείης.
τε: 1:1122: αἵ ῥά τε πασάων πανυπέρταται ἐρρίζωνται.
τε: 1:1126: ἐνναέτιν Φρυγίης, Τιτίην θ᾽ ἅμα Κύλληνόν τε,
τε: 1:1144: θῆρες δ᾽ εἰλυούς τε κατὰ ξυλόχους τε λιπόντες
τε: 1:1144: θῆρες δ᾽ εἰλυούς τε κατὰ ξυλόχους τε λιπόντες
τε: 1:1175: αὐσταλέος κονίῃσι, περιτριβέας δέ τε χεῖρας
τε: 1:1178: ἀμφ᾽ Ἀργανθώνειον ὄρος προχοάς τε Κίοιο.
τέ: 1:1180: δειδέχατ᾽, ἐνναέται κείνης χθονός, ἤιά τέ σφιν
τε: 1:1181: μῆλά τε δευομένοις μέθυ τ᾽ ἄσπετον ἐγγυάλιξαν.
τε: 1:1185: οἱ δ᾽ οἶνον κρητῆρσι κέρων, πονέοντο τε δαῖτα,
τε: 1:1193: τόσση ὁμῶς μῆκός τε καὶ ἐς πάχος ἦεν ἰδέσθαι.
τε: 1:1206: δέρμα θ᾽ ἑλὼν ῥόπαλόν τε παλίσσυτος ὦρτο νέεσθαι.
τε: 1:1209: φθαίη ἀφυσσάμενος ποτιδόρπιον, ἄλλα τε πάντα
τε: 1:1244: ἄγριος, ὅν ῥά τε γῆρυς ἀπόπροθεν ἵκετο μήλων,
τε: 1:1265: ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε μύωπι τετυμμένος ἔσσυτο ταῦρος
τε: 1:1266: πίσεά τε προλιπὼν καὶ ἑλεσπίδας, οὐδὲ νομήων
τέ: 1:1302: σχέτλιοι: ἦ τέ σφιν στυγερὴ τίσις ἔπλετ᾽ ὀπίσσω
τε: 1:1306: ἀμφ᾽ αὐτοῖς, στήλας τε δύω καθύπερθεν ἔτευξεν,
τε: 1:1312: ὕψι δὲ λαχνῆέν τε κάρη καὶ στήθε᾽ ἀείρας
τε: 1:1331: ἄκρην ἀμφιβαλὼν προσπτύξατο, φώνησέν τε:
τε: 1:1334: μῦθον ὑπερφίαλόν τε καὶ ἄσχετον, ἀλλ᾽ ἀνέμοισιν
τε: 1:1355: κοῦρον Θειοδάμαντος, ἐυκτιμένης τε μέλονται
τε: 1:1358: Νηῦν δὲ πανημερίην ἄνεμος φέρε νυκτί τε πάσῃ
τε: 2:1: ἔνθα δ᾽ ἔσαν σταθμοί τε βοῶν αὖλίς τ᾽ Ἀμύκοιο,
τε: 2:21: αἶψα δ᾽ ἑῶν ἑτάρων πρόμος ἵστατο, φώνησέν τε:
τε: 2:33: αὐτῇσιν περόνῃσι καλαύροπά τε τρηχεῖαν
τε: 2:47: μηδ᾽ ἄμυδις καμάτῳ τε καὶ εἰρεσίῃ βαρύθοιεν
τε: 2:58: ὅσσον ἐγὼ ῥινούς τε βοῶν περίειμι ταμέσθαι
τε: 2:59: ἀζαλέας, ἀνδρῶν τε παρηίδας αἵματι φύρσαι.’
τε: 2:65: τῷ δ᾽ αὖτ᾽ Ἄρητός τε καὶ Ὄρνυτος, οὐδέ τι ᾔδειν
τε: 2:70: ἔνθα δὲ Βεβρύκων μὲν ἄναξ, ἅ τε κῦμα θαλάσσης
τε: 2:77: πυγμαχίην, ᾗ κάρτος ἀάατος, ᾗ τε χερείων,
τε: 2:125: λάθρῃ ἐυρρίνων τε κυνῶν αὐτῶν τε νομήων,
τε: 2:125: λάθρῃ ἐυρρίνων τε κυνῶν αὐτῶν τε νομήων,
τε: 2:142: οἱ δ᾽ ἤδη σταθμούς τε καὶ αὔλια δηιάασκον:
τε: 2:200: ἀδρανίῃ γήραι τε: πίνῳ δέ οἱ αὐσταλέος χρὼς
τε: 2:229: πνεῖ τόδε μυδαλέον τε καὶ οὐ τλητὸν μένος ὀδμῆς:
τε: 2:237: ὄλβῳ μαντοσύνῃ τε, πατὴρ δέ με γείνατ᾽ Ἀγήνωρ:
τε: 2:282: ὧς Ζήτης Κάλαΐς τε μάλα σχεδὸν ἀίσσοντες
τε: 2:291: ὧς φαμένη λοιβὴν Στυγὸς ὤμοσεν, ἥ τε θεοῖσιν
τε: 2:292: ῥιγίστη πάντεσσιν ὀπιδνοτάτη τε τέτυκται,
τε: 2:298: Ἄρπυιαί τ᾽ ῀Ἰρίς τε διέτμαγεν. αἱ μὲν ἔδυσαν
τε: 2:310: πείρατα ναυτιλίης ἐνέπων ἄνυσίν τε κελεύθου:
τε: 2:314: χρείων ἑξείης τε καὶ ἐς τέλος. ὧδε γὰρ αὐτὸς
τε: 2:320: οὐ γάρ τε ῥίζῃσιν ἐρήρεινται νεάτῃσιν,
τε: 2:325: εἰ ἐτεὸν πυκινῷ τε νόῳ μακάρων τ᾽ ἀλέγοντες
τε: 2:349: Ῥήβαν ὠκυρόην ποταμὸν ἄκρην τε Μέλαιναν
τε: 2:354: ἄκρη τε προβλὴς Ἀχερουσιὰς ὑψόθι τείνει,
τε: 2:374: τρισσαὶ Ἀμαζονίδων, μετά τε σμυγερώτατοι ἀνδρῶν
τε: 2:380: ἑξείης ἤπειρον, ὑπωρείας τε νέμονται,
τε: 2:389: Ὀτρηρή τε καὶ Ἀντιόπη, ὁπότε στρατόωντο.
τε: 2:391: ἄρρητον: τῶ καί τε φίλα φρονέων ἀγορεύω
τε: 2:402: τηλόθεν ἐξ ὀρέων πεδίοιό τε Κιρκαίοιο
τε: 2:406: ἄλσος τε σκιόειν Ἄρεος, τόθι κῶας ἐπ᾽ ἄκρης
τε: 2:413: ‘ὦ γέρον, ἤδη μέν τε διίκεο πείρατ᾽ ἀέθλων
τε: 2:449: καί τε θανὼν πάσῃσι μετέσσομαι ἀγλαΐῃσιν.’
τέ: 2:463: οἵ τέ οἱ Ἁρπυίας Διόθεν σχήσουσιν ἰούσας.
τε: 2:514: Μοῦσαι, ἄκεστορίην τε θεοπροπίας τ᾽ ἐδίδαξαν:
τε: 2:523: Παρράσιον, τοίπερ τε Λυκάονός εἰσι γενέθλης,
τε: 2:526: Σειρίῳ αὐτῷ τε Κρονίδῃ Διί. τοῖο δ᾽ ἕκητι
τε: 2:543: ὡς δ᾽ ὅτε τις πάτρηθεν ἀλώμενος, οἷά τε πολλὰ
τε: 2:547: ὑγρή τε τραφερή τ᾽ ἰνδάλλεται, ἄλλοτε δ᾽ ἄλλῃ
τε: 2:610: ἠέρα παπταίνοντες ὁμοῦ πέλαγός τε θαλάσσης
τε: 2:625: ἤμβροτον ἀασάμην τε κακὴν καὶ ἀμήχανον ἄτην.
τε: 2:652: Ῥήβαν ὠκυρόην ποταμὸν σκόπελόν τε Κολώνης,
τε: 2:661: ἠιόνας πεδίον τε, βαθυρρείοντά τε Κάλπην
τε: 2:661: ἠιόνας πεδίον τε, βαθυρρείοντά τε Κάλπην
τε: 2:666: εἴβεται ἐκ λαγόνων τε καὶ αὐχένος: ὄμματα δέ σφιν
τε: 2:694: νῦν δ᾽ αὔτως κνίσῃ λοιβῇσί τε μειλίξασθαι
τε: 2:699: αἰγῶν, οἷά τε πολλὰ βαθείῃ βόσκεται ὕλῃ.
τε: 2:728: ὅπλα τε νήια πάντα τινάσσετο νισσομένοισιν.
τε: 2:731: ἡ μέν τε κρημνοῖσιν ἀνίσχεται ἠλιβάτοισιν,
τε: 2:737: κοίλη ὕπαιθα νάπη, ἵνα τε σπέος ἔστ᾽ Ἀίδαο
τε: 2:741: ἥ τε μεσημβριόωντος ἰαίνεται ἠελίοιο.
τε: 2:744: φύλλων τε πνοιῇσι τινασσομένων μυχίῃσιν.
τε: 2:746: ὅς τε διὲξ ἄκρης ἀνερεύγεται εἰς ἅλα βάλλων
τε: 2:763: δαίτην ἀμφίεπον, τέρποντό τε θυμὸν ἔπεσσιν.
τε: 2:767: ὅσσα τε Κύζικον ἀμφὶ Δολιονίην ἐτελεσσαν:
τε: 2:769: Ἡρακλέην ἀέκοντι νόῳ, Γλαύκοιό τε βάξιν
τε: 2:771: καὶ Φινῆος ἔειπε θεοπροπίας τε δύην τε,
τε: 2:771: καὶ Φινῆος ἔειπε θεοπροπίας τε δύην τε,
τε: 2:790: φῦλά τε Βιθυνῶν αὐτῇ κτεατίσσατο γαίῃ,
τε: 2:791: ἔστ᾽ ἐπὶ Ῥηβαίου προχοὰς σκόπελόν τε Κολώνης:
τε: 2:821: ψυχόμενος λαγόνας τε καὶ ἄσπετον ἰλύι νηδὺν
τε: 2:845: νηίου ἐκ κοτίνοιο φάλαγξ: θαλέθει δέ τε φύλλοις
τε: 2:849: Νισαίοισί τε Φοῖβος ἐπιρρήδην ἱλάεσθαι,
τε: 2:898: τὸν δὲ μετ᾽ Ἐργῖνος καὶ Ναύπλιος Εὔφημός τε
τε: 2:909: ὀργιάσαι, στῆσαί τε χοροὺς ἄντροιο πάροιθεν,
τε: 2:925: Ἀμπυκίδης Μόψος λοιβῇσί τε μειλίξασθαι.
τέ: 2:928: χύτλα τέ οἱ χεύοντο, καὶ ἥγνισαν ἔντομα μήλων.
τε: 2:935: ἐντενές, ἠύτε τίς τε δι᾽ ἠέρος ὑψόθι κίρκος
τε: 2:943: σήσαμον αἰπεινούς τε παρεξενέοντ᾽ Ἐρυθίνους,
τε: 2:944: Κρωβίαλον, Κρώμναν τε καὶ ὑλήεντα Κύτωρον.
τε: 2:958: υἷες, Δηιλέων τε καὶ Αὐτόλυκος Φλογίος τε
τε: 2:958: υἷες, Δηιλέων τε καὶ Αὐτόλυκος Φλογίος τε
τέ: 2:979: ὑψηλῶν, ἅ τέ φασιν Ἀμαζόνια κλείεσθαι.
τε: 2:992: δὴ γὰρ καὶ γενεὴν ἔσαν Ἄρεος Ἁρμονίης τε
τε: 2:1064: δούρασί τε ξυστοῖσι καὶ ἀσπίσιν ἄρσετε νῆα.
τε: 2:1067: νεύοντάς τε λόφους καὶ ἐπήορα δούραθ᾽ ὕπερθεν.
τε: 2:1076: δώματος ἀγλαΐην τε καὶ ὑετοῦ ἔμμεναι ἄλκαρ,
τε: 2:1113: δούρατος ὠρέξαντο πελωρίου, οἷά τε πολλὰ
τε: 2:1126: ἀνδρῶν, εὐμενέειν τε καὶ ἀρκέσσαι χατέουσιν.
τε: 2:1134: ξεινίου Ἱκεσίου τε: Διὸς δ᾽ ἄμφω ἱκέται τε
τε: 2:1134: ξεινίου Ἱκεσίου τε: Διὸς δ᾽ ἄμφω ἱκέται τε
τέ: 2:1150: Αἰήτης μεγάρῳ, κούρην τέ οἱ ἐγγυάλιξεν
τε: 2:1157: τῷδε Κυτίσσωρος πέλει οὔνομα, τῷ δέ τε Φρόντις,
τε: 2:1164: Κρηθεὺς γάρ ῥ᾽ Ἀθάμας τε κασίγνητοι γεγάασιν.
τε: 2:1180: δὴ τότ ἄρ᾽ Αἰσονίδης μετεφώνεεν, ἦρχέ τε μύθων:
τε: 2:1182: λήθομεν ἔμπεδον, οἵ τε θεουδέες οὐδὲ δίκαιοι.
τε: 2:1208: σμερδαλέην ἐνοπὴν μέγα τε σθένος ἰσοφαρίζοι.
τε: 2:1220: θαρσαλέοις ἐπέεσσιν ἀμείψατο, φώνησέν τε:
τε: 2:1240: ἡ δ᾽ αἰδοῖ χῶρόν τε καὶ ἤθεα κεῖνα λιποῦσα
τε: 2:1244: κεῖθεν δ᾽ αὖ Μάκρωνας ἀπειρεσίην τε Βεχείρων
τε: 2:1245: γαῖαν ὑπερφιάλους τε παρεξενέοντο Σάπειρας,
τε: 2:1269: Καύκασον αἰπήεντα Κυταιίδα τε πτόλιν Αἴης,
τε: 2:1275: γαίῃ τ᾽ ἐνναέταις τε θεοῖς ψυχαῖς τε καμόντων
τε: 2:1275: γαίῃ τ᾽ ἐνναέταις τε θεοῖς ψυχαῖς τε καμόντων
τε: 3:8: Ἥρη Ἀθηναίη τε, Διὸς δ᾽ αὐτοῖο καὶ ἄλλων
τέ: 3:37: Κύπριδος, ὅ ῥά τέ οἱ δεῖμεν πόσις ἀμφιγυήεις,
τέ: 3:48: ἔσχεθεν, εἴσω τέ σφ᾽ ἐκάλει, καὶ ἀπὸ θρόνου ὦρτο,
τε: 3:52: ‘Ἠθεῖαι, τίς δεῦρο νόος χρειω τε κομίζει
τε: 3:91: ‘Ἥρη, Ἀθηναίη τε, πίθοιτό κεν ὔμμι μάλιστα,
τε: 3:118: χρυσείοις, ἅ τε κοῦροι ὁμήθεες, ἑψιόωντο.
τε: 3:173: ξυνὴ γὰρ χρειώ, ξυνοὶ δέ τε μῦθοι ἔασιν
τε: 3:191: μητρυιῆς φεύγοντα δόλον πατρός τε θυηλάς.
τε: 3:198: σκῆπτρον: ἄφαρ δ᾽ ἄρα νηὸς ὑπὲρ δόνακάς τε καὶ ὕδωρ
τε: 3:201: ἑξείης πρόμαλοί τε καὶ ἰτέαι ἐκπεφύασιν,
τε: 3:209: θηλυτέρας: ἡ γάρ τε δίκη θεσμοῖο τέτυκται.
τε: 3:216: εὐρείας τε πύλας καὶ κίονας, οἳ περὶ τοίχους
τε: 3:244: Τηθύος Ὠκεανοῦ τε πανοπλοτάτην γεγαυῖαν.
τε: 3:247: τοὺς δ᾽ ἔχον ἀμφίπολοί τε καὶ Αἰήταο θύγατρες
τε: 3:248: ἄμφω, Χαλκιόπη Μήδειά τε. τὴν μὲν ἄρ᾽ οἵγε
τε: 3:276: τετρηχώς, οἷόν τε νέαις ἐπὶ φορβάσιν οἶστρος
τε: 3:277: τέλλεται, ὅν τε μύωπα βοῶν κλείουσι νομῆες.
τε: 3:300: αὐτοί τε λιαροῖσιν ἐφαιδρύναντο λοετροῖς,
τε: 3:301: ἀσπασίως δόρπῳ τε ποτῆτί τε θυμὸν ἄρεσσαν.
τε: 3:301: ἀσπασίως δόρπῳ τε ποτῆτί τε θυμὸν ἄρεσσαν.
τε: 3:304: ‘παιδὸς ἐμῆς κοῦροι Φρίξοιό τε, τὸν περὶ πάντων
τε: 3:316: ἀνέρες, ὅππῃ τε γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἔβητε.’
τε: 3:330: οὔνομά τε Φρίξοιο περικλεὲς εἰσαΐοντες
τε: 3:338: καὶ χόλον, οὐδ᾽ ἄτλητον ἄγος Φρίξοιό τε ποινὰς
τε: 3:343: λάβρον ὕδωρ πνοιή τε διέτμαγεν: ἡ δ᾽ ἐνὶ γόμφοις
τε: 3:354: εἰ δὲ καὶ οὔνομα δῆθεν ἐπιθύεις γενεήν τε
τε: 3:366: ἀθανάτων υἷές τε καὶ υἱωνοὶ γεγάασιν.’
τε: 3:374: πρίν τινα λευγαλέον τε δέρος καὶ Φρίξον ἰδέσθαι;
τε: 3:378: ἦ τ᾽ ἂν ἀπὸ γλώσσας τε ταμὼν καὶ χεῖρε κεάσσας
τε: 3:407: πεῖρα δέ τοι μένεός τε καὶ ἀλκῆς ἔσσετ᾽ ἄεθλος,
τε: 3:440: Αὐγείης Τελαμών τε παρασχεδόν: εἵπετο δ᾽ Ἄργος
τε: 3:454: αὐτός θ᾽ οἷος ἔην, οἵοισί τε φάρεσιν ἕστο,
τε: 3:455: οἷά τ᾽ ἔειφ᾽, ὥς θ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ θρόνου, ὥς τε θύραζε
τε: 3:458: αὐδή τε μῦθοί τε μελίφρονες, οὓς ἀγόρευσεν.
τε: 3:458: αὐδή τε μῦθοί τε μελίφρονες, οὓς ἀγόρευσεν.
τε: 3:472: οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν δήμου τε καὶ ἄστεος ἐκτὸς ἔβησαν
τε: 3:504: ἄτῃ ἀμηχανίῃ τε κατηφέες: ὀψὲ δὲ Πηλεὺς
τε: 3:509: ἥρως Αἰσονίδη, φρονέεις, μέμονάς τε πόνοιο,
τε: 3:530: φάρμαχ᾽, ὅσ᾽ ἤπειρός τε φύει καὶ νήχυτον ὕδωρ,
τε: 3:533: ἄστρα τε καὶ μήνης ἱερῆς ἐπέδησε κελεύθους.
τε: 3:557: δείν᾽ ἐπαλαστήσας μεγάλῃ ὀπί, φώνησέν τε:
τε: 3:586: ξείνων μελιχίῃ τε θεουδείῃ τ᾽ ἐκέκαστο,
τε: 3:592: κρυπταδίους τε δόλους τεκταινέμεν, ἠδὲ βοτήρων
τε: 3:599: χρειώ μιν πυκινόν τε δόλον βουλάς τε γενέθλης
τε: 3:599: χρειώ μιν πυκινόν τε δόλον βουλάς τε γενέθλης
τε: 3:600: σφωιτέρης ἄτην τε πολύτροπον ἐξαλέασθαι:
τε: 3:628: πατρί τε καὶ ξείνοις: αὐτῇ δ᾽ ἐπιέτρεπον ἄμφω
τε: 3:633: παλλομένη δ᾽ ἀνόρουσε φόβῳ, περί τ᾽ ἀμφί τε τοίχους
τε: 3:640: ἄμμι δὲ παρθενίη τε μέλοι καὶ δῶμα τοκήων.
τε: 3:659: αἰδοῖ ἐπιφροσύνῃ τε: μυχῷ δ᾽ ἀχέουσα θαάσσει:
τε: 3:699: ἀλλ᾽ ὄμοσον Γαῖάν τε καὶ Οὐρανόν, ὅττι τοι εἴπω
τε: 3:700: σχήσειν ἐν θυμῷ, σύν τε δρήστειρα πέλεσθαι.
τε: 3:712: ἀράς τε στυγερὰς καὶ Ἐρινύας; αἲ γὰρ ὄφελλεν
τε: 3:727: ‘Χαλκιόπη, ὡς ὔμμι φίλον τερπνόν τε τέτυκται,
τε: 3:732: κηδεμόνες τε φίλοι καὶ ὁμήλικες. ὧς δὲ καὶ αὐτὴ
τε: 3:733: φημὶ κασιγνήτη τε σέθεν κούρη τε πέλεσθαι,
τε: 3:733: φημὶ κασιγνήτη τε σέθεν κούρη τε πέλεσθαι,
τε: 3:741: αἰδώς τε στυγερόν τε δέος λάβε μουνωθεῖσαν,
τε: 3:741: αἰδώς τε στυγερόν τε δέος λάβε μουνωθεῖσαν,
τε: 3:744: ναῦται εἰς Ἑλίκην τε καὶ ἀστέρας Ὠρίωνος
τε: 3:755: ἠελίου ὥς τίς τε δόμοις ἐνιπάλλεται αἴγλη
τε: 3:769: ἑζομένη δἤπειτα δοάσσατο, φώνησέν τε:
τε: 3:813: μνήσαθ᾽ ὁμηλικίης περιγηθέος, οἷά τε κούρη:
τέ: 3:814: καί τέ οἱ ἠέλιος γλυκίων γένετ᾽ εἰσοράασθαι,
τέ: 3:844: φάρμακον, ὅ ῥά τέ φασι Προμήθειον καλέεσθαι.
τε: 3:849: λωίτερος κεῖν᾽ ἦμαρ ὁμῶς κάρτει τε πέλοιτο.
τέ: 3:867: ἥ τέ οἱ ἀμβροσίοισι περὶ στήθεσσιν ἔερτο.
τε: 3:943: νῶι δ᾽, ἐγὼν Ἄργος τε, δεδεγμένοι, εὖτ᾽ ἂν ἵκηαι,
τε: 3:956: ὑψόσ᾽ ἀναθρώσκων ἅ τε Σείριος Ὠκεανοῖο,
τε: 3:968: αἵ τε παρᾶσσον ἕκηλοι ἐν οὔρεσιν ἐρρίζωνται,
τε: 3:975: οὔ τοι ἐγών, οἷοί τε δυσαυχέες ἄλλοι ἔασιν
τε: 3:985: καὶ Διός, ὃς ξείνοις ἱκέτῃσί τε χεῖρ᾽ ὑπερίσχει:
τέ: 3:986: ἀμφότερον δ᾽, ἱκέτης ξεῖνός τέ τοι ἐνθάδ᾽ ἱκάνω,
τε: 3:998: ἥν ῥά τε Πασιφάη κούρη τέκεν Ἠελίοιο.
τε: 3:1002: ἀστερόεις στέφανος, τόν τε κλείουσ᾽ Ἀριάδνης,
τε: 3:1019: τηκομένη, οἷόν τε περὶ ῥοδέῃσιν ἐέρση
τε: 3:1021: ἄμφω δ᾽ ἄλλοτε μέν τε κατ᾽ οὔδεος ὄμματ᾽ ἔρειδον
τε: 3:1043: ἔσσετ᾽ ἀπειρεσίη μέγα τε σθένος, οὐδέ κε φαίης
τε: 3:1066: ἐξαῦτις μύθῳ προσεφώνεεν, εἷλέ τε χειρὸς
τε: 3:1085: πάμπαν ἐύρρηνός τε καὶ εὔβοτος, ἔνθα Προμηθεὺς
τε: 3:1096: ἡμετέρους τε δόμους τηλεκλείτην τ᾽ Ἀριάδνην,
τε: 3:1122: τιμήεσσα γυναιξὶ καὶ ἀνδράσιν αἰδοίη τε
τε: 3:1125: σῇ βουλῇ, τῶν δ᾽ αὖτε κασίγνητοί τε ἔται τε
τε: 3:1125: σῇ βουλῇ, τῶν δ᾽ αὖτε κασίγνητοί τε ἔται τε
τε: 3:1140: θυμὸς ὁμῶς μορφῇ τε καὶ αἱμυλίοισι λόγοισιν,
τε: 3:1168: δεῖξέ τε φάρμακον αἰνόν: ὁ δ᾽ οἰόθεν οἶος ἑταίρων
τε: 3:1183: Αἰήτῃ πόρε δῶρον ὁμῶς αὐτῷ τε φονῆι.
τε: 3:1228: λαμπομένην οἷόν τε περίτροχον ἔπλετο φέγγος
τε: 3:1242: καί τε Καλαύρειαν μετὰ δῆθ᾽ ἅμα νίσσεται ἵπποις,
τε: 3:1256: σμερδαλέη ἄφατός τε καὶ ἄτρομος: αἱ δ᾽ ἑκάτερθεν
τε: 3:1274: τέτμον δ᾽ Αἰήτην τε καὶ ἄλλων ἔθνεα Κόλχων,
τέ: 3:1289: κευθμῶνος χθονίου, ἵνα τέ σφισιν ἔσκε βόαυλα
τε: 3:1293: εὖ διαβάς, ἐπιόντας, ἅ τε σπιλὰς εἰν ἁλὶ πέτρη
τε: 3:1304: βάλλον ἅ τε στεροπή: κούρης δέ ἑ φάρμακ᾽ ἔρυτο.
τε: 3:1322: ἐργατίνης ὥς τίς τε Πελασγίδι νύσσεν ἀκαίνῃ
τε: 3:1327: ἠύτε βυκτάων ἀνέμων βρόμος, οὕς τε μάλιστα
τε: 3:1331: σχιζομένη ταύρων τε βίῃ κρατερῷ τ᾽ ἀροτῆρι.
τε: 3:1355: δούρασί τ᾽ ἀμφιγύοις κορύθεσσί τε λαμπομένῃσιν
τε: 3:1381: ἀμώων, πολέας μὲν ἔτ᾽ ἐς νηδὺν λαγόνας τε
τε: 3:1401: τὸν δὲ κατηφείη τε καὶ οὐλοὸν ἄλγος ἱκάνει
τε: 4:12: τρέσσεν δ᾽, ἠύτε τις κούφη κεμάς, ἥν τε βαθείης
τε: 4:26: κύσσε δ᾽ ἑόν τε λέχος καὶ δικλίδας ἀμφοτέρωθεν
τε: 4:27: σταθμούς, καὶ τοίχων ἐπαφήσατο, χερσί τε μακρὸν
τε: 4:36: ληιάς, ἥν τε νέον πάτρης ἀπενόσφισεν αἶσα,
τε: 4:51: ἦεν ὁδῶν, θαμὰ καὶ πρὶν ἀλωμένη ἀμφί τε νεκρούς,
τε: 4:52: ἀμφί τε δυσπαλέας ῥίζας χθονός, οἷα γυναῖκες
τε: 4:80: ὑψοῦ ἀπ᾽ ἰκριόφιν: μετὰ δὲ Φρόντις τε καὶ Ἄργος,
τε: 4:94: ἦκ᾽ ἀναειρόμενος προσπτύξατο, θάρσυνέν τε:
τε: 4:96: Ἥρη τε Ζυγίη, Διὸς εὐνέτις, ἦ μὲν ἐμοῖσιν
τε: 4:110: ἀγρόται, οἵ τε κύνεσσι πεποιθότες οὔποτε νύκτα
τέ: 4:137: νηπιάχοις, οἵ τέ σφιν ὑπ᾽ ἀγκαλίδεσσιν ἴαυον,
τε: 4:153: κῦμα μέλαν κωφόν τε καὶ ἄβρομον: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
τε: 4:158: ῥαῖνε κατ᾽ ὀφθαλμῶν: περί τ᾽ ἀμφί τε νήριτος ὀδμὴ
τε: 4:195: κουριδίην: ἀτὰρ ὔμμες Ἀχαιίδος οἷά τε πάσης
τε: 4:203: παῖδας ἑοὺς πάτρην τε φίλην, γεραρούς τε τοκῆας
τε: 4:203: παῖδας ἑοὺς πάτρην τε φίλην, γεραρούς τε τοκῆας
τε: 4:212: ἤδη δ᾽ Αἰήτῃ ὑπερήνορι πᾶσί τε Κόλχοις
τε: 4:273: Εὐρώπην Ἀσίην τε βίῃ καὶ κάρτεϊ λαῶν
τε: 4:274: σφωιτέρων θάρσει τε πεποιθότα: μυρία δ᾽ ἄστη
τε: 4:277: αἶά γε μὴν ἔτι νῦν μένει ἔμπεδον υἱωνοί τε
τε: 4:281: ὑγρῆς τε τραφερῆς τε πέριξ ἐπινισσομένοισιν.
τε: 4:281: ὑγρῆς τε τραφερῆς τε πέριξ ἐπινισσομένοισιν.
τε: 4:283: εὐρύς τε προβαθής τε καὶ ὁλκάδι νηὶ περῆσαι:
τε: 4:283: εὐρύς τε προβαθής τε καὶ ὁλκάδι νηὶ περῆσαι:
τε: 4:301: γνάμψαν, ἐπεὶ πνοιαί τε καὶ οὐρανίου πυρὸς αἴγλη
τε: 4:314: Ἄψυρτος Κόλχοι τε θοώτερον ὡρμήθησαν:
τε: 4:317: ποιμένες ἄγραυλοι νηῶν φόβῳ, οἷά τε θῆρας
τε: 4:326: βάλλει ἁλός, πεδίον τε τὸ Λαύριον ἠμείψαντο,
τε: 4:361: πάτρην τε κλέα τε μεγάρων αὐτούς τε τοκῆας
τε: 4:361: πάτρην τε κλέα τε μεγάρων αὐτούς τε τοκῆας
τε: 4:361: πάτρην τε κλέα τε μεγάρων αὐτούς τε τοκῆας
τε: 4:364: σῶν ἕνεκεν καμάτων, ἵνα μοι σόος ἀμφί τε βουσὶν
τε: 4:365: ἀμφί τε γηγενέεσσιν ἀναπλήσειας ἀέθλους.
τε: 4:368: θηλυτέραις. τῶ φημὶ τεὴ κούρη τε δάμαρ τε
τε: 4:368: θηλυτέραις. τῶ φημὶ τεὴ κούρη τε δάμαρ τε
τε: 4:369: αὐτοκασιγνήτη τε μεθ᾽ Ἑλλάδα γαῖαν ἕπεσθαι.
τε: 4:400: οἷά τε ληισθεῖσαν, ὑπότροπον οἴκαδ᾽ ἄγοιντο.
τε: 4:407: ὅς τοι ἀοσσητήρ τε κασίγνητός τε τέτυκται:
τε: 4:407: ὅς τοι ἀοσσητήρ τε κασίγνητός τε τέτυκται:
τε: 4:420: κτεῖνέ τε, καὶ Κόλχοισιν ἀείρεο δηιοτῆτα.’
τε: 4:437: συνθεσίῃ, νυκτός τε μέλαν κνέφας ἀμφιβάλῃσιν,
τε: 4:446: ἐκ σέθεν οὐλόμεναί τ᾽ ἔριδες στοναχαί τε γόοι τε,
τε: 4:446: ἐκ σέθεν οὐλόμεναί τ᾽ ἔριδες στοναχαί τε γόοι τε,
τε: 4:455: δέγμενος Ἄψυρτόν τε καὶ οὓς ἐξαῦτις ἑταίρους.
τε: 4:489: πῦρ ἅ τε δηιόωντες ἐπέδραμον: ὀψὲ δ᾽ Ἰήσων
τε: 4:517: τύμβος ἵν᾽ Ἁρμονίης Κάδμοιό τε, πύργον ἔδειμαν,
τε: 4:519: ἐνναίουσιν, ἅπερ τε Κεραύνια κικλήσκονται,
τε: 4:550: ἀλλά, θεαί, πῶς τῆσδε παρὲξ ἁλός, ἀμφί τε γαῖαν
τε: 4:551: Αὐσονίην νήσους τε Λιγυστίδας, αἳ καλέονται
τε: 4:558: αἷμ᾽ ἀπονιψαμένους, πρό τε μυρία πημανθέντας,
τε: 4:563: Ἴσσα τε Δυσκέλαδός τε καὶ ἱμερτὴ Πιτύεια.
τε: 4:563: Ἴσσα τε Δυσκέλαδός τε καὶ ἱμερτὴ Πιτύεια.
τε: 4:571: αἰπεινήν τε Κερωσσόν, ὕπερθε δὲ πολλὸν ἐοῦσαν
τε: 4:575: ἀμφ᾽ αὐτοῖς Ζηνός τε μέγαν χόλον ἐφράσαθ᾽ Ἥρη.
τε: 4:583: φθογγήν τε Ζηνός τε βαρὺν χόλον. οὐ γὰρ ἀλύξειν
τε: 4:583: φθογγήν τε Ζηνός τε βαρὺν χόλον. οὐ γὰρ ἀλύξειν
τε: 4:589: δήουσιν, Πέρσης τε καὶ Ἠελίοιο θύγατρα.
τε: 4:611: ἐμφέρεται δίναις, ἅ τε μυρία χεῦε πάροιθεν,
τε: 4:642: τὴν οἶμον, τῇπέρ τε καὶ ἔπλετο νόστος ἰοῦσιν.
τε: 4:649: Ζηνός: ὃ δὴ βωμοί τε καὶ ἱερὰ τοῖσι τέτυκται
τε: 4:663: αἵματί οἱ θάλαμοί τε καὶ ἕρκεα πάντα δόμοιο
τε: 4:669: ἐγρομένη πλοκάμους τε καὶ εἵματα φαιδρύνεσκεν.
τε: 4:681: Κίρκης εἴς τε φυήν, εἴς τ᾽ ὄμματα παπταίνοντες
τε: 4:692: ἵζανον, ἥ τε δίκη λυγροῖς ἱκέτῃσι τέτυκται,
τε: 4:697: Κίρκη φύξιον οἶτον ἀλιτροσύνας τε φόνοιο.
τε: 4:710: ἡ δ᾽ εἴσω πελάνους μείλικτρά τε νηφαλίῃσιν
τε: 4:713: εὐμειδής τε πέλοιτο καὶ ἤπιος ἀμφοτέροισιν,
τε: 4:719: χρειὼ ναυτιλίην τε διακριδὸν ἐξερέεινεν.
τέ: 4:727: οἷόν τέ χρυσέην ἀντώπιον ἵεσαν αἴγλην.
τε: 4:732: ὥς τε κασιγνήτης πολυκηδέος ἤλιτε βουλαῖς,
τε: 4:746: αἰνήσω βουλάς τε σέθεν καὶ ἀεικέα φύξιν.’
τε: 4:770: Αἰγαίῳ, τόθι πέρ τε δόμοι Νηρῆος ἔασιν.
τέ: 4:772: Ἥρης ἐννεσίῃς, ὦρσέν τέ μιν εἰς ἓ νέεσθαι.
τε: 4:778: τόφρα Θέτις Νηρῆα κασιγνήτας τε λιποῦσα
τε: 4:780: ἡ δέ μιν ἆσσον ἑοῖο παρεῖσέ τε, φαῖνέ τε μῦθον:
τε: 4:780: ἡ δέ μιν ἆσσον ἑοῖο παρεῖσέ τε, φαῖνέ τε μῦθον:
τέ: 4:784: οἵως τέ σφ᾽ ἐσάωσα διὰ πλαγκτὰς περόωντας
τε: 4:786: κύματά τε σκληρῇσι περιβλύει σπιλάδεσσιν.
τε: 4:805: τέκνα τε φιτύσαιο: θεοὺς δ᾽ ἐς δαῖτ᾽ ἐκάλεσσα
τε: 4:815: ἀάσθη. καὶ γάρ τε θεοὺς ἐπινίσσεται ἄτη.
τε: 4:827: νυκτιπόλος Ἑκάτη, τήν τε κλείουσι Κράταιιν,
τε: 4:836: ἀλλ᾽ ὥρη δολιχήν τε καὶ ἄσπετον οἶμον ὁδεύειν,
τε: 4:853: οἴῳ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἐείσατο, φώνησέν τε:
τε: 4:858: νῆα διὲκ πέτρας, αἵ τε Πλαγκταὶ καλέονται,
τε: 4:865: ἔδρακεν, ἐξότε πρῶτα λίπεν θάλαμόν τε καὶ εὐνὴν
τε: 4:881: ἐσσυμένως, δόρπον τε χαμεύνας τ᾽ ἀμφεπένοντο,
τε: 4:886: εὐναίας εἷλκον περιγηθέες ἄλλα τε πάντα
τε: 4:908: νῆα δ᾽ ὁμοῦ ζέφυρός τε καὶ ἠχῆεν φέρε κῦμα
τέ: 4:914: σχέτλιος. ἦ τέ οἱ αἶψα καταυτόθι νόστον ἀπηύρων,
τε: 4:966: τοὺς δ᾽ ἄμυδις βληχή τε δι᾽ ἠέρος ἵκετο μήλων,
τε: 4:967: μυκηθμός τε βοῶν αὐτοσχεδὸν οὔατ᾽ ἔβαλλεν.
τε: 4:993: Ἀλκίνοος λαοί τε θυηπολίῃσιν ἰόντας
τε: 4:997: τῷ ἴκελοι, οἷόν τε μεσαιτάτῃ ἐμβεβαῶτες
τε: 4:1005: αὖθί τε καὶ μετέπειτα σὺν Αἰήταο κελεύθῳ.
τε: 4:1024: πότνα, τεόν τε πόσιν μειλίσσεο: σοὶ δ᾽ ὀπάσειαν
τε: 4:1025: ἀθάνατοι βίοτόν τε τελεσφόρον ἀγλαΐην τε
τε: 4:1025: ἀθάνατοι βίοτόν τε τελεσφόρον ἀγλαΐην τε
τε: 4:1034: ἥδ᾽ ἐγώ, ἣ πάτρην τε καὶ οὓς ὤλεσσα τοκῆας,
τε: 4:1040: δείσατε συνθεσίας τε καὶ ὅρκια, δείσατ᾽ Ἐρινὺν
τε: 4:1041: Ἱκεσίην, νέμεσίν τε θεῶν, ἐς χεῖρας ἰοῦσαν
τε: 4:1079: φάρμακά οἱ: σχεδόθεν δὲ κακῷ κακόν, οἷά τε πολλὰ
τε: 4:1121: Ἀρήτης βουλάς τε θεουδέος Ἀλκινόοιο.
τε: 4:1141: τιμήεις τε γάμος καὶ ἀοίδιμος. ἄνθεα δέ σφιν
τε: 4:1188: μείλιά τε χρυσοῖο καὶ ἀλλοίην ἐπὶ τοῖσιν
τε: 4:1189: ἀγλαΐην, οἵην τε νεόζυγες ἐντύνονται:
τε: 4:1213: οὔρεα, Νεσταίους τε καὶ Ὤρικον εἰσαφικέσθαι:
τε: 4:1271: ναυτιλίης νόστου τε. δαημοσύνην δέ τις ἄλλος
τε: 4:1281: ἄσπετον, ὅς τε βοῶν κατὰ μυρία ἔκλυσεν ἔργα,
τε: 4:1300: ἑρσήεις βρέμεται ποταμοῖό τε καλὰ ῥέεθρα:
τε: 4:1334: δήωμεν κομιδῆς: πολέων δέ τε μῆτις ἀρείων.’
τε: 4:1339: δείματι δ᾽ ἄγραυλοί τε βόες μέγα πεφρίκασιν
τε: 4:1340: βουπελάται τε βοῶν: τοῖς δ᾽ οὔ νύ τι γῆρυς ἐτύχθη
τε: 4:1347: αὐχένος ἀμφί τε νῶτα καὶ ἰξύας, ἠύτε κοῦραι,
τε: 4:1373: ἀλλά μιν ἀστεμφεῖ τε βίῃ καὶ ἀτειρέσιν ὤμοις
τε: 4:1385: ἤμαθ᾽ ὁμοῦ νύκτας τε. δύην γε μὲν ἢ καὶ ὀιζὺν
τε: 4:1393: δίψα δυηπαθίῃ τε καὶ ἄλγεσιν, οὐδ᾽ ἐμάτησαν
τε: 4:1419: λοιβάς τ᾽ εἰλαπίνας τε παρέξομεν εὐμενέοντες.’
τε: 4:1438: τόξα τε, τοῖσι πέλωρ τόδ᾽ ἀπέφθισεν ἰοβολήσας.
τε: 4:1439: ἤλυθε δ᾽ οὖν κἀκεῖνος, ἅ τε χθόνα πεζὸς ὁδεύων,
τε: 4:1466: τὸν μὲν ἄρ᾽ αἶσα θεῶν κείνην ὁδὸν ἠνορέη τε
τε: 4:1477: τὼς ἰδέειν, ὥς τίς τε νέῳ ἐνὶ ἤματι μήνην
τε: 4:1481: ἤλυθον, Εὔφημός τε πόδας ταχὺς υἷέ τε δοιὼ
τε: 4:1481: ἤλυθον, Εὔφημός τε πόδας ταχὺς υἷέ τε δοιὼ
τε: 4:1492: τίκτεν, ὃν Ἀμφίθεμιν Γαράμαντά τε κικλήσκουσιν.
τε: 4:1494: ἡ δ᾽ ἄρα οἱ Νασάμωνα τέκεν κρατερόν τε Κάφαυρον,
τέ: 4:1522: σχέτλιος: ἦ τέ οἱ ἤδη ὑπὸ χροῒ δύετο κῶμα
τε: 4:1532: αὐτοὶ ὁμῶς κοῦραί τε, νέκυν ἐλεεινὰ παθόντα
τε: 4:1551: ξείνι᾽ ἀριστήεσσι προΐσχετο, φώνησέν τε:
τε: 4:1554: εἰ δέ τι τῆσδε πόρους μαίεσθ᾽ ἁλός, οἷά τε πολλὰ
τε: 4:1570: φωνήσας πόντον τε καὶ ἀγχιβαθὲς στόμα λίμνης:
τε: 4:1609: κράατος, ἀμφί τε νῶτα καὶ ἰξύας ἔστ᾽ ἐπὶ νηδὺν
τε: 4:1613: ἄκρον ὕδωρ, αἵ τε σκολιοῖς ἐπινειόθι κέντροις
τε: 4:1618: ἔνθα μὲν Ἀργῷός τε λιμὴν καὶ σήματα νηὸς
τε: 4:1623: ἦρι δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀγκῶνά θ᾽ ὁμοῦ μυχάτην τε θάλασσαν
τε: 4:1630: ἱστία λυσάμενοι περιμήκεά τε κλίναντες
τε: 4:1650: ἀμφότερον δίψῃ τε καὶ ἄλγεσι μοχθίζοντες,
τε: 4:1672: εἰ δὴ μὴ νούσοισι τυπῇσί τε μοῦνον ὄλεθρος
τε: 4:1681: τήν τε θοοῖς πελέκεσσιν ἔθ᾽ ἡμιπλῆγα λιπόντες
τε: 4:1693: νὺξ ἐφόβει, τήνπερ τε κατουλάδα κικλήσκουσιν:
τε: 4:1713: ἄλσει ἐνὶ σκιερῷ τέμενος σκιόεντά τε βωμὸν
τε: 4:1715: Φοῖβον κεκλόμενοι: Ἀνάφην δέ τε λισσάδα νῆσον
τε: 4:1740: οὐ κούρη: τρίτων γὰρ ἐμοὶ Λιβύη τε τοκῆες.
τε: 4:1746: θυμῷ πεμπάζων ἀνενείκατο φώνησέν τε:
τε: 4:1767: ἄμφθ γὰρ χρειώ τε καὶ ἄσπετος οὖρος ἔπειγεν.
τεὰς: 4:415: αὐτὰρ ἐγὼ κεῖνόν γε τεὰς ἐς χεῖρας ἱκέσθαι
τέγγε: 1:555: τέγγε πόδας, καὶ πολλὰ βαρείῃ χειρὶ κελεύων,
τέγγεν: 4:705: τέγγεν, ἐπιτμήγουσα δέρην: αὖτις δὲ καὶ ἄλλοις
τεγγόμενος: 1:184: ἴχνεσι τεγγόμενος διερῇ πεφόρητο κελεύθῳ.
Τεγέην: 1:162: οἳ Τεγέην καὶ κλῆρον Ἀφειδάντειον ἔναιον,
Τεγέης: 1:398: Ἀγκαίῳ, Τεγέης ὅς ῥα πτολίεθρον ἔναιεν.
τεγέων: 2:1087: ἐνναέται κόναβον τεγέων ὕπερ εἰσαΐοντες
τεὴ: 4:368: θηλυτέραις. τῶ φημὶ τεὴ κούρη τε δάμαρ τε
τεὴν: 1:8: δηρὸν δ᾽ οὐ μετέπειτα τεὴν κατὰ βάξιν Ἰήσων
τεὴν: 3:486: βάσκ᾽ ἴθι καὶ πυκινοῖσι τεὴν παρὰ μητέρα μύθοις
τεῆς: 3:722: Ἄργος, ἐποτρύνων με τεῆς πειρῆσαι ἀρωγῆς:
τεῇσι: 1:281: ὄφρ᾽ αὐτός με τεῇσι φίλαις ταρχύσαο χερσίν,
τεθηπότες: 3:215: ἔσταν δ᾽ ἐν προμολῇσι τεθηπότες ἕρκε᾽ ἄνακτος
τεθναίην: 3:788: τεθναίην, ἢ λαιμὸν ἀναρτήσασα μελάθρῳ,
τεθνειῶτα: 3:461: ἤδη τεθνειῶτα, τέρεν δέ οἱ ἀμφὶ παρειὰς
τεθνεώτων: 3:747: μητέρα τεθνεώτων ἀδινὸν περὶ κῶμ᾽ ἐκάλυπτεν:
τεινάμεναι: 4:1153: τεινάμεναι ἑανοὺς εὐώδεας. οἱ δ᾽ ἐνὶ χερσὶν
τειναμένη: 4:703: τειναμένη καθύπερθε συὸς τέκος, ἧς ἔτι μαζοὶ
τεινάμενοι: 1:369: τεινάμενοι ἑκάτερθεν, ἵν᾽ εὖ ἀραροίατο γόμφοις
τεινάμενοι: 1:1009: χέρσῳ τεινάμενοι: τοὶ δ᾽ ἔμπαλιν, αἰγιαλοῖο
τείνατο: 2:1045: Εὐρυτίδης Κλυτίοσ--πρὸ γὰρ ἀγκύλα τείνατο τόξα,
τείνει: 2:354: ἄκρη τε προβλὴς Ἀχερουσιὰς ὑψόθι τείνει,
τείνετο: 2:1232: τείνετο: ῥίμφα δὲ νῆσον ἀποπροέλειπον Ἄρηος.
τείνετο: 4:127: αὐτὰρ ὁ ἀντικρὺ περιμήκεα τείνετο δειρὴν
τείνῃσι: 4:1579: ἔστ᾽ ἂν ἄνω τείνῃσι: περιρρήδην δ᾽ ἑτέρωσε
τείνουσαν: 4:1047: δερκόμενοι τείνουσαν ἀμήχανον: ἀλλά κε πᾶσιν,
τεῖρ᾽: 3:761: τεῖρ᾽ ὀδύνη σμύχουσα διὰ χροός, ἀμφί τ᾽ ἀραιὰς
τείρεα: 3:1361: τείρεα λαμπετόωντα διὰ κνέφας: ὧς ἄρα τοίγε
τείρεα: 4:261: οὔπω τείρεα πάντα, τά τ᾽ οὐρανῷ εἱλίσσονται,
τειρόμενοι: 1:1161: τειρόμενοι καὶ δὴ μετελώφεον: αὐτὰρ ὁ τούσγε
τείως: 1:359: τείως δ᾽ αὖ καὶ βωμὸν ἐπάκτιον Ἐμβασίοιο
τείως: 1:406: τείως δ᾽ αὖτ᾽ ἀγέληθεν ἐπιπροέηκαν ἄγοντες
τείως: 1:640: τείως δ᾽ αὖτ᾽ ἐκ νηὸς ἀριστῆες προέηκαν
τείως: 2:132: αἱ δ᾽ ἤτοι τείως μὲν ἀολλέες ᾧ ἐνὶ σίμβλῳ
τείως: 3:964: ἔσθενεν, ἀλλ᾽ ὑπένερθε πάγη πόδας. αἱ δ᾽ ἄρα τείως
τείως: 3:1313: θαύμασε δ᾽ Αἰήτης σθένος ἀνέρος. οἱ δ᾽ ἄρα τείως
τείως: 4:76: Φρόντις ἀμοιβήδην ἀντίαχεν: οἱ δ᾽ ἄρα τείως
τείως: 4:285: ὅς δή τοι τείως μὲν ἀπείρονα τέμνετ᾽ ἄρουραν
τείως: 4:819: νόσφιν ἐυσταθέος ζεφύρου, τείως κεν ἵκωνται
τείως: 4:1586: καὶ δὴ ἐπιπρονέοντο μεμαότες: αὐτὰρ ὁ τείως
τείως: 4:1615: τόφρα δ᾽ ἄγεν, τείως μιν ἐπιπροέηκε θαλάσσῃ
τείως: 4:1685: ἀκαμάτοις τείως μὲν ἐπισταδὸν ᾐωρεῖτο,
τέκε: 1:119: ἤλυθον ἴφθιμός τε Λεώδοκος, οὓς τέκε Πηρὼ
τέκε: 1:181: Εὐρώπη Υιτυοῖο μεγασθενέος τέκε κούρη.
τέκε: 1:193: μητέρος: ἀλλά ἑ θῆσσα γυνὴ τέκε: τὸν μὲν ἄρ᾽ Οἰνεὺς
τέκε: 2:993: νύμφης, ἥ τ᾽ Ἄρηϊ φιλοπτολέμους τέκε κούρας,
τέκε: 3:32: ‘Ἥρη, νήιδα μέν με πατὴρ τέκε τοῖο βολάων,
τέκε: 3:1086: Ἰαπετιονίδης ἀγαθὸν τέκε Δευκαλίωνα,
τέκε: 4:826: Σκύλλης Αὐσονίης ὀλοόφρονος, ἣν τέκε Φόρκυι
τεκέεσσιν: 2:485: αὐτῷ καὶ τεκέεσσιν. ἔγωγε μέν, εὖτ᾽ ἀφίκανεν,
τεκέεσσιν: 3:694: ἀντιάσειε πάροιθεν ἑοῖς τεκέεσσιν ἀμύνειν.
τεκεῖν: 4:800: παῖδα τεκεῖν: τῶ καί σε λιλαιόμενος μεθέηκεν,
τέκεν: 1:55: Μυρμιδόνος κούρη Φθιὰς τέκεν Εὐπολέμεια:
τέκεν: 1:137: πρίν ποτ᾽ Ἀμυμώνη Δαναῒς τέκεν εὐνηθεῖσα
τέκεν: 1:149: τηλυγέτους ὠδῖνι μιῇ τέκεν: οὐδ᾽ ἀπίθησεν
τέκεν: 1:212: οὕς ποτ᾽ Ἐρεχθηὶς Βορέῃ τέκεν Ὠρείθυια
τέκεν: 1:626: νηιὰς Οἰνοίη νύμφη τέκεν εὐνηθεῖσα.
τέκεν: 1:949: Κύζικος, ὃν κούρη δίου τέκεν Εὐσώροιο
τέκεν: 2:508: ἔνθα δ᾽ Ἀρισταῖον Φοίβῳ τέκεν, ὃν καλέουσιν
τέκεν: 2:1243: ἄλλα θεῷ ἀτάλαντον, ἀμοιβαίῃ τέκεν εὐνῇ.
τέκεν: 3:242: τὸν μὲν Καυκασίη νύμφη τέκεν Ἀστερόδεια
τέκεν: 3:998: ἥν ῥά τε Πασιφάη κούρη τέκεν Ἠελίοιο.
τέκεν: 4:538: Ὕλλον, ὃν εὐειδὴς Μελίτη τέκεν Ἡρακλῆι
τέκεν: 4:543: νηιάδα Μελίτην: ἡ δὲ σθεναρὸν τέκεν Ὕλλον.
τέκεν: 4:1494: ἡ δ᾽ ἄρα οἱ Νασάμωνα τέκεν κρατερόν τε Κάφαυρον,
τεκέσθαι: 1:25: Οἰάγρῳ σκοπιῆς Πιμπληίδος ἄγχι τεκέσθαι
τεκέσθαι: 1:898: πρόφρων, ἢν ἄρα δή με θεοὶ δώωσι τεκέσθαι.’
τέκηαι: 1:905: τηλοῦ ἀναπλώοντι, σὺ δ᾽ ἄρσενα παῖδα τέκηαι,
τέκμαρ: 1:499: ἠδ᾽ ὡς ἔμπεδον αἰὲν ἐν αἰθέρι τέκμαρ ἔχουσιν
τέκμαρ: 2:414: ναυτιλίης καὶ τέκμαρ, ὅτῳ στυγερὰς διὰ πέτρας
τέκμαρ: 3:1001: ἀθάνατοι φίλαντο, μέσῳ δέ οἱ αἰθέρι τέκμαρ
τέκμαρ: 4:483: τό σφιν παρθενικὴ τέκμαρ μετιοῦσιν ἄειρεν,
τεκμήραιτο: 4:217: φυλλοχόῳ ἐνὶ μηνί--τίς ἂν τάδε τεκμήραιτο;
τεκμήρασθαι: 1:108: καὶ πλόον ἠελίῳ τε καὶ ἀστέρι τεκμήρασθαι.
τεκμήρατο: 4:73: αὐτῷ τ᾽ Αἰσονίδῃ τεκμήρατο: σῖγα δ᾽ ἑταῖροι
τεκμήρατο: 4:557: Αἰαίης δ᾽ ὀλοὸν τεκμήρατο δήνεσι Κίρκης
τέκμωρ: 3:493: ἀντικρὺ κεχόλωται, ἕκαστα γὰρ οὔ νύ τι τέκμωρ
τέκμωρ: 4:1333: εἰς ἓν ἀγειράμενος μυθήσομαι, εἴ νύ τι τέκμωρ
τέκνα: 1:809: πῆμα κακὸν προύβαινεν. ἀτιμάζοντο δὲ τέκνα
τέκνα: 2:1013: ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἄρ κε τέκωνται ὑπ᾽ ἀνδράσι τέκνα γυναῖκες,
τέκνα: 4:805: τέκνα τε φιτύσαιο: θεοὺς δ᾽ ἐς δαῖτ᾽ ἐκάλεσσα
τέκνα: 4:1061: ἐννυχίη: τῇ δ᾽ ἀμφὶ κινύρεται ὀρφανὰ τέκνα
τέκνον: 1:282: τέκνον ἐμόν: τὸ γὰρ οἶον ἔην ἔτι λοιπὸν ἐέλδωρ
τέκνον: 2:256: ‘σίγα: μή μοι ταῦτα νόῳ ἔνι βάλλεο, τέκνον.
τέκος: 2:39: γαίης εἶναι ἔικτο πέλωρ τέκος, οἷα πάροιθεν
τέκος: 2:422: ‘ὦ τέκος, εὖτ᾽ ἂν πρῶτα φύγῃς ὀλοὰς διὰ πέτρας,
τέκος: 4:2: Κολχίδος ἔννεπε, Μοῦσα, Διὸς τέκος. ἦ γὰρ ἔμοιγε
τέκος: 4:703: τειναμένη καθύπερθε συὸς τέκος, ἧς ἔτι μαζοὶ
τεκταινέμεν: 3:592: κρυπταδίους τε δόλους τεκταινέμεν, ἠδὲ βοτήρων
τεκτήναντες: 2:381: δουρατέοις πύργοισιν ἐν οἰκία τεκτήναντες
τέκωνται: 2:1013: ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἄρ κε τέκωνται ὑπ᾽ ἀνδράσι τέκνα γυναῖκες,
Τελαμὼν: 1:93: ἀφραδίῃ. Τελαμὼν μὲν ἐν Ἀτθίδι νάσσατο νήσῳ:
Τελαμὼν: 1:1043: αὐτὰρ ἐυμμελίης Τελαμὼν Βασιλῆα κατέκτα.
Τελαμὼν: 1:1330: Αἰακίδης Τελαμὼν ἐς Ἰήσονα, χεῖρα δὲ χειρὶ
Τελαμὼν: 3:363: δέρκεαι Αὐγείην: Τελαμὼν δ᾽ ὅγε, κυδίστοιο
Τελαμών: 3:440: Αὐγείης Τελαμών τε παρασχεδόν: εἵπετο δ᾽ Ἄργος
Τελαμῶνα: 1:1289: θυμὸν ἔδων: Τελαμῶνα δ᾽ ἕλεν χόλος, ὧδέ τ᾽ ἔειπεν:
τελαμῶνα: 2:1043: λυσάμενος τελαμῶνα κατήορον: ἐκ δ᾽ ἐφαάνθη
Τελαμῶνά: 3:196: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ υἱῆας Φρίξου Τελαμῶνά θ᾽ ἕπεσθαι
Τελαμῶνα: 3:1173: ἄνδρε δύω, πρὸ μὲν αὐτὸν ἀρηίφιλον Τελαμῶνα,
Τελαμῶνι: 3:515: ὧς ἔφατ᾽ Αἰακίδης: Τελαμῶνι δὲ θυμὸς ὀρίνθη:
τελέεσθαι: 2:620: εὐπαλέας τελέεσθαι Ἀγηνορίδης φάτο Φινεύς.’
τελέεσθαι: 2:1137: μαντοσύνας Φινῆος ὀισσάμενος τελέεσθαι:
τελέεσθαι: 4:10: θυγατέρων τάδε νόσφιν ἑῶν τελέεσθαι ἐώλπει.
τελέθει: 4:1574: ῥηγμίνων στεινὴ τελέθει ὁδὸς ἐκτὸς ἐλάσσαι.
τελεῖσθαι: 1:895: σχήσεις, οὔτ᾽ αὐτὴ προτιόσσομαι ὧδε τελεῖσθαι.
τελέοιτο: 4:1167: δεῖμ᾽ ἔχεν, εἰ τελέοιτο διάκρισις Ἀλκινόοιο.
Τελέοντος: 1:72: υἷες ὁ μὲν Τελέοντος, ὁ δ᾽ Ἴρου Ἀκτορίδαο:
Τελέοντος: 1:73: ἤτοι ὁ μὲν Τελέοντος ἐυκλειὴς Ἐρυβώτης,
Τελέοντος: 1:96: παῖς ἀγαθοῦ Τελέοντος, ἐυμμελίης τε Φάληρος.
Τελέοντος: 4:910: ἀλλὰ καὶ ὧς Τελέοντος ἐὺς πάις, οἶος ἑταίρων
τελέουσιν: 1:488: εἰ καὶ ἐμοὶ τοιόνδε θεοὶ τελέουσιν ὄλεθρον,
τελέσειεν: 4:382: μὴ τόγε παμβασίλεια Διὸς τελέσειεν ἄκοιτις,
τέλεσον: 3:131: εἰ δ᾽ ἄγε μοι πρόφρων τέλεσον χρέος, ὅττι κεν εἴπω:
τελέσσαι: 3:800: πρὶν τάδε λωβήεντα καὶ οὐκ ὀνομαστὰ τελέσσαι.’
τελέσσαι: 4:1159: οὐ μὲν ἐν Ἀλκινόοιο γάμον μενέαινε τελέσσαι
τελέσσαι: 4:1274: Ζεὺς ἐθέλει καμάτοισιν ἐφ᾽ ἡμετέροισι τελέσσαι.’
τελέσσεις: 3:418: παύομαι ἀμήτοιο. σύ δ᾽, εἰ τάδε τοῖα τελέσσεις,
τελεσφορίῃσι: 1:917: ἀρρήτους ἀγανῇσι τελεσφορίῃσι θέμιστας
τελεσφόρον: 4:1025: ἀθάνατοι βίοτόν τε τελεσφόρον ἀγλαΐην τε
τέλλεται: 3:277: τέλλεται, ὅν τε μύωπα βοῶν κλείουσι νομῆες.
τελλομένην: 3:819: ἠῶ τελλομένην, ἵνα οἱ θελκτήρια δοίη
τελλομένης: 1:1360: ἠοῦς τελλομένης, οἱ δὲ χθονὸς εἰσανέχουσαν
τελλομένου: 1:688: καὶ πρόκα τελλομένου ἔτεος στάχυν ἀμήσονται;
τελλομένους: 3:1383: ὤμων τελλομένους: τοὺς δὲ νέον ἑστηῶτας,
τέλος: 1:104: ῥηίτερον καμάτοιο τέλος πάντεσσιν ἔθεντο.
τέλος: 1:249: εὐχόμεναι νόστοιο τέλος θυμηδὲς ὀπάσσαι.
τέλος: 1:834: Ἴσκεν, ἀμαλδύνουσα φόνου τέλος, οἷον ἐτύχθη
τέλος: 2:221: λὰξ ἐπέβη, καὶ γῆρας ἀμήρυτον ἐς τέλος ἕλκω:
τέλος: 2:314: χρείων ἑξείης τε καὶ ἐς τέλος. ὧδε γὰρ αὐτὸς
τέλος: 3:172: ἐξερέω: τοῦ δ᾽ ὔμμι τέλος κρηῆναι ἔοικεν.
τέλος: 4:1200: ἰθείης, ἤδη δὲ γάμου τέλος ἐκλήιστο,
τέλος: 4:1280: ἢ λοιμοῖο τέλος ποτιδέγμενοι, ἠέ τιν᾽ ὄμβρον
τέλος: 4:1598: ἵλαθι, καὶ νόστοιο τέλος θυμηδὲς ὄπαζε.’
τέλσον: 3:412: τετράγυον, τὴν αἶψα ταμὼν ἐπὶ τέλσον ἀρότρῳ
τέμενος: 3:1356: Ἄρηος τέμενος φθισιμβρότου: ἵκετο δ᾽ αἴγλη
τέμενος: 4:1713: ἄλσει ἐνὶ σκιερῷ τέμενος σκιόεντά τε βωμὸν
τέμνε: 4:769: τέμνε, τανυσσαμένη κοῦφα πτερά. δῦ δ᾽ ἐνὶ πόντῳ
τέμνεθ᾽: 2:333: τέμνεθ᾽ ἁλὸς στεινωπόν: ἐπεὶ φάος οὔ νύ τι τόσσον
τέμνεσκεν: 1:1215: ἤτοι ὁ μὲν νειοῖο γύας τέμνεσκεν ἀρότρῳ
τέμνετ᾽: 4:285: ὅς δή τοι τείως μὲν ἀπείρονα τέμνετ᾽ ἄρουραν
τεμνομένης: 3:864: ῥίζης τεμνομένης Τιτηνίδος: ἔστενε δ᾽ αὐτὸς
τέμνον: 2:905: λαιφέων πεπταμένων τέμνον πλόον εὐδιόωντες.
τέμνον: 2:1033: νήσου Ἀρητιάδος τέμνον πλόον εἰρεσίῃσιν
τέμνων: 2:355: δινήεις τ᾽ Ἀχέρων αὐτὴν διὰ νειόθι τέμνων
τέμνων: 2:478: ἀμπλακίης. ὁ γὰρ οἶος ἐν οὔρεσι δένδρεα τέμνων
τέναγος: 4:1235: πάντῃ γὰρ τέναγος, πάντῃ μνιόεντα βυθοῖο
τεναγώδεα: 4:1262: χερσόθεν ἀμπνεύσειαν: ἐπεὶ τεναγώδεα λεύσσω
τένοντας: 1:430: χαλκείῳ πελέκει κρατεροὺς διέκερσε τένοντας:
τένοντος: 4:1644: χάλκεος ἠδ᾽ ἄρρηκτος: ὑπαὶ δέ οἱ ἔσκε τένοντος
τεοῖς: 3:4: ἔμμορες, ἀδμῆτας δὲ τεοῖς μελεδήμασι θέλγεις
τεοῖς: 4:1743: ἠελίου μετόπισθε, τεοῖς νεπόδεσσιν ἑτοίμη.’
τεὸν: 1:464: αὔδα ἐνὶ μέσσοισι τεὸν νόον. ἦέ σε δαμνᾷ
τεὸν: 3:331: ἠδ᾽ αὐτοῖο σέθεν: μετὰ γὰρ τεὸν ἄστυ νέονται.
τεὸν: 3:348: ἡρώων, τεὸν ἄστυ μετήλυθε, πόλλ᾽ ἐπαληθεὶς
τεὸν: 3:387: ἄστυ τεὸν καὶ δώμαθ᾽ ἱκάνομεν, ὥς που ἔολπας,
τεὸν: 3:1042: γυμνωθεὶς φαίδρυνε τεὸν δέμας: ἐν δέ οἱ ἀλκὴ
τεόν: 4:1024: πότνα, τεόν τε πόσιν μειλίσσεο: σοὶ δ᾽ ὀπάσειαν
τεὸς: 1:489: οἷον Ἀλωιάδῃσι πατὴρ τεὸς ἐγγυάλιξεν.
τεὸς: 3:1100: ἀμφ᾽ αὐτῆς, ὧς ἄμμι πατὴρ τεὸς ἄρθμιος εἴη.’
τεὸς: 4:809: εὖτ᾽ ἂν ἐς Ἠλύσιον πεδίον τεὸς υἱὸς ἵκηται,
τεοῦ: 2:617: Αἰσονίδη, τύνη δὲ τεοῦ βασιλῆος ἐφετμήν,
τεοῦ: 4:811: νηιάδες κομέουσι τεοῦ λίπτοντα γάλακτος,
τεοὺς: 3:713: ἔμπεδον εἶναι ἐπ᾽ ἄμμι τεοὺς υἱῆας ἔρυσθαι.
τέρα: 4:1408: θεῖα τέρα, τὰς δέ σφι παρηγορέεσκε λιτῇσιν:
τέρας: 1:258: ἀνδρομέην προέηκε κακὸν τέρας, ὥς κεν ἀνίας
τέρας: 1:1146: θῆκε τέρας: ἐπεὶ οὔτι παροίτερον ὕδατι νᾶεν
τέρας: 2:407: πεπτάμενον φηγοῖο δράκων, τέρας αἰνὸν ἰδέσθαι,
τέρας: 2:822: κάπριος ἀργιόδων, ὀλοὸν τέρας, ὅν ῥα καὶ αὐταὶ
τέρας: 3:1377: ὁλκὸν ὑπαυγάζων, τέρας ἀνδράσιν, οἵ μιν ἴδωντοι
τέρας: 4:120: ῥέζων κεῖνο τέρας παγχρύσεον, ὥς οἱ ἔειπεν
τέρας: 4:147: ἡδείῃ ἐνοπῇ, θέλξαι τέρας: αὖε δ᾽ ἄνασσαν
τέρας: 4:294: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τοῖσιν δὲ θεὰ τέρας ἐγγυάλιξεν
τέρας: 4:1596: εἴτε σέγε Τρίτων᾽, ἅλιον τέρας, εἴτε σε Φόρκυν,
τέρας: 4:1617: ἥρωες, τέρας αἰνὸν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδόντες.
τεράων: 4:1362: ἔνθα τὸ μήκιστον τεράων Μινύῃσιν ἐτύχθη.
τερείνης: 1:1143: αὐτομάτη φύε γαῖα τερείνης ἄνθεα ποίης.
τερείνης: 3:897: μειλιχίῃ, τὰ δὲ καλὰ τερείνης ἄνθεα ποίης
τέρεν: 1:1238: κύσσαι ἐπιθύουσα τέρεν στόμα: δεξιτερῇ δὲ
τέρεν: 3:461: ἤδη τεθνειῶτα, τέρεν δέ οἱ ἀμφὶ παρειὰς
τέρεν: 3:1203: εὐαγέως θείοιο τέρεν δέμας: ἀμφὶ δὲ φᾶρος
τέρεν: 4:869: ἀμβροσίῃ χρίεσκε τέρεν δέμας, ὄφρα πέλοιτο
τέρματι: 1:729: τέρματι δαίδαλα πολλὰ διακριδὸν εὖ ἐπέπαστο.
τέρπετο: 3:1139: ἡ δ᾽ οὔπω κομιδῆς μιμνήσκετο, τέρπετο γάρ οἱ
τερπνοῖς: 3:981: ἀμφαδίην ἀγόρευε καὶ εἴρεο: μηδέ με τερπνοῖς
τερπνόν: 3:727: ‘Χαλκιόπη, ὡς ὔμμι φίλον τερπνόν τε τέτυκται,
τερπνῶν: 3:812: μνήσατο μὲν τερπνῶν, ὅσ᾽ ἐνὶ ζωοῖσι πέλονται,
τερπνῶς: 1:459: τερπνῶς ἑψιόωνται, ὅτ᾽ ἄατος ὕβρις ἀπείη.
τερπομένους: 4:850: τερπομένους: ἡ δ᾽ ἆσσον ὀρεξαμένη χερὸς ἄκρης
τέρποντό: 2:763: δαίτην ἀμφίεπον, τέρποντό τε θυμὸν ἔπεσσιν.
τερπωλῆς: 4:1164: τερπωλῆς ἐπέβημεν ὅλῳ ποδί: σὺν δέ τις αἰεὶ
τερσαίνονται: 4:605: αἱ μέν τ᾽ ἠελίῳ ψαμάθοις ἔπι τερσαίνονται:
τερσαίνοντο: 4:1403: μυῖαι πυθομένοισιν ἐφ᾽ ἕλκεσι τερσαίνοντο.
τερσήμεναι: 3:1389: μίμνει ἐς ὡραίην τερσήμεναι ἠελίοιο:
Τερψιχόρη: 4:894: γείνατο Τερψιχόρη, Μουσέων μία: καί ποτε Δηοῦς
τεσσαράκοντα: 2:528: ἤματα τεσσαράκοντα: Κέῳ δ᾽ ἔτι νῦν ἱερῆες
τέσσαρες: 1:946: τέσσαρες αἰνοτάτῃσιν ἐπὶ πλευρῇς ἀραρυῖαι.
τέταντο: 1:1006: ὧς οἱ ἐνὶ ξυνοχῇ λιμένος πολιοῖο τέταντο
τετάνυστο: 1:606: πάγχυ μάλ᾽ ἀκραής, τετάνυστο δὲ λαίφεα νηός.
τετάνυστο: 2:681: ἰοδόκη τετάνυστο κατωμαδόν: ἡ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶν
τετάνυστο: 4:161: κύκλα πολυπρέμνοιο διὲξ ὕλης τετάνυστο.
τετάνυστο: 4:224: ἀντικρὺ τετάνυστο πελώριον. ἡνία δ᾽ ἵππων
τέτατ᾽: 4:1581: ἀγκῶνος τέτατ᾽ ἰθὺς ἀπὸ προύχοντος ἰοῦσιν.
τετελεσμένος: 3:1406: ἦμαρ ἔδυ, καὶ τῷ τετελεσμένος ἦεν ἄεθλος.
τετεύχαται: 3:137: χρύσεα μέν οἱ κύκλα τετεύχαται: ἀμφὶ δ᾽ ἑκάστῳ
τετιημένοι: 2:866: καί νύ κ᾽ ἔτι προτέρω τετιημένοι ἰσχανόωντο,
τετιημένος: 3:491: τοῖσιν δ᾽ Αἰσονίδης τετιημένος ἔκφατο μῦθον:
τετιημένος: 4:1248: ἄλλος δ᾽ αὖτ᾽ ἄλλον τετιημένος ἐξερέεινεν:
τέτλαθι: 4:64: δαίμων ἀλγινόεις. ἀλλ᾽ ἔρχεο, τέτλαθι δ᾽ ἔμπης,
τετληότες: 2:544: πλαζόμεθ᾽ ἄνθρωποι τετληότες, οὐδέ τις αἶα
τέτμε: 2:1238: τέτμε θεὰ μεσσηγύς: ὁ δ᾽ ἐξ εὐνῆς ἀνορούσας
τέτμῃ: 1:908: τέτμῃ ἔτι ζώοντας, ἵν᾽ ἄνδιχα τοῖο ἄνακτος
τετμηότι: 4:156: ἡ δέ μιν ἀρκεύθοιο νέον τετμηότι θαλλῷ
τέτμον: 3:1274: τέτμον δ᾽ Αἰήτην τε καὶ ἄλλων ἔθνεα Κόλχων,
τέτμον: 4:537: οὐ μὲν ἔτι ζώοντα καταυτόθι τέτμον ἄνακτα
τετράγυον: 3:412: τετράγυον, τὴν αἶψα ταμὼν ἐπὶ τέλσον ἀρότρῳ
τετράγυον: 3:497: τετράγυον δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἐφίετο νειὸν ἀρόσσαι:
τετράγυός: 3:1343: τετράγυός περ ἐοῦσα: βοῶν τ᾽ ἀπελύετ᾽ ἄροτρα.
τετράκις: 2:976: τετράκις εἰς ἑκατὸν δεύοιτό κεν, εἴ τις ἕκαστα
τετραμμένη: 2:363: ὧδε μάλ᾽ ἂμ πέλαγος τετραμμένη αἰθέρι κύρει.
τετραμμένον: 1:1032: ἀλλά μιν Λἰσονίδης τετραμμένον ἰθὺς ἑοῖο
τέτρατον: 3:654: τρὶς μὲν ἐπειρήθη, τρὶς δ᾽ ἔσχετο, τέτρατον αὖτις
τετραφάληρον: 3:1227: χρυσείην δ᾽ ἐπὶ κρατὶ κόρυν θέτο τετραφάληρον,
τετράφαλος: 2:922: τετράφαλος φοίνικι λόφῳ ἐπελάμπετο πήληξ.
τετρήχασιν: 4:447: ἄλγεά τ᾽ ἄλλ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἀπείρονα τετρήχασιν.
τετρηχότα: 3:1392: πῖπτον δ᾽, οἱ μὲν ὀδὰξ τετρηχότα βῶλον ὀδοῦσιν
τετρηχότος: 1:1167: δὴ τότ᾽ ἀνοχλίζων τετρηχότος οἴδματος ὁλκοὺς
τετρηχώς: 3:276: τετρηχώς, οἷόν τε νέαις ἐπὶ φορβάσιν οἶστρος
τετρυμένα: 1:1174: αὐτοῦ δ᾽ ἐν προμολῇ τετρυμένα γούνατ᾽ ἔκαμψεν
τετύκοντο: 2:696: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τοὶ μὲν ἄφαρ βωμὸν τετύκοντο
τέτυκται: 2:292: ῥιγίστη πάντεσσιν ὀπιδνοτάτη τε τέτυκται,
τέτυκται: 2:719: ἁπτόμενοι θυέων: καί τ᾽ εἰσέτι νῦν γε τέτυκται
τέτυκται: 2:1020: ἀλλοίη δὲ δίκη καὶ θέσμια τοῖσι τέτυκται.
τέτυκται: 2:1135: καὶ ξεῖνοι: ὁ δέ που καὶ ἐπόψιος ἄμμι τέτυκται.’
τέτυκται: 3:89: νοστήσειν ἐς Ἰωλκόν, ἐπεὶ δολόεσσα τέτυκται.’
τέτυκται: 3:209: θηλυτέρας: ἡ γάρ τε δίκη θεσμοῖο τέτυκται.
τέτυκται: 3:545: ‘ὔμμι, φίλοι, τόδε σῆμα θεῶν ἰότητι τέτυκται:
τέτυκται: 3:727: ‘Χαλκιόπη, ὡς ὔμμι φίλον τερπνόν τε τέτυκται,
τέτυκται: 4:61: φαρμάσσῃς εὔκηλος, ἅ τοι φίλα ἔργα τέτυκται.
τέτυκται: 4:84: ὑμέας Αἰήταο, πρὸ γάρ τ᾽ ἀναφανδὰ τέτυκται
τέτυκται: 4:407: ὅς τοι ἀοσσητήρ τε κασίγνητός τε τέτυκται:
τέτυκται: 4:649: Ζηνός: ὃ δὴ βωμοί τε καὶ ἱερὰ τοῖσι τέτυκται
τέτυκται: 4:692: ἵζανον, ἥ τε δίκη λυγροῖς ἱκέτῃσι τέτυκται,
τέτυκται: 4:934: ἄλλοτε παρβολάδην, ναύτῃσι δὲ χάρμα τέτυκται:
τέτυκται: 4:1474: καί οἱ ὑπὸ βλωθρὴν ἀχερωίδα σῆμα τέτυκται
τέτυκτο: 3:237: δαιδαλέη δ᾽ αἴθουσα παρὲξ ἑκάτερθε τέτυκτο.
τέτυκτο: 4:1643: ἀλλ᾽ ἤτοι τὸ μὲν ἄλλο δέμας καὶ γυῖα τέτυκτο
τετυμμένος: 1:1265: ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε μύωπι τετυμμένος ἔσσυτο ταῦρος
τετυμμένος: 2:26: ὥστε λέων ὑπ᾽ ἄκοντι τετυμμένος, ὅν τ᾽ ἐν ὄρεσσιν
τετύχθαι: 3:605: ἀλλ᾽ ἐνὶ Χαλκιόπης γενεῇ τάδε λυγρὰ τετύχθαι.
τεῦξαν: 1:1068: πάντα τάγε κρήνην τεῦξαν θεαί, ἣν καλέουσιν
τεῦξεν: 1:112: τεῦξεν Ἀρεστορίδης κείνης ὑποθημοσύνῃσιν.
τεῦξεν: 2:1191: τεῦξεν. ἀτὰρ κείνην γε κακὸν διὰ κῦμ᾽ ἐκέδασσεν,
τεύξεσθαι: 2:1199: οὐ γὰρ ἔφαν τεύξεσθαι ἐνηέος Αἰήταο
τεύξουσι: 4:1748: βώλακα γὰρ τεύξουσι θεοὶ πόντονδε βαλόντι
τεύχε᾽: 1:266: θαρσύνων, δμώεσσι δ᾽ ἀρήια τεύχε᾽ ἀείρειν
τεύχε᾽: 4:206: ὧς φάτο, δῦνε δὲ τεύχε᾽ ἀρήια: τοὶ δ᾽ ἰάχησαν
τεύχεα: 1:545: τεύχεα: μακραὶ δ᾽ αἰὲν ἐλευκαίνοντο κέλευθοι,
τεύχεα: 1:628: τεύχεα, πυροφόρους τε διατμήξασθαι ἀροὔρας
τεύχεα: 1:635: δήια τεύχεα δῦσαι ἐς αἰγιαλὸν προχέοντο,
τεύχεα: 1:1025: τῶ καὶ τεύχεα δύντες ἐπὶ σφίσι χεῖρας ἄειραν.
τεύχεα: 4:655: εἴκελαι: ἐν δὲ σόλοι καὶ τεύχεα θέσκελα κείνων:
τεύχεα: 4:1178: τῷ δὲ καὶ ἑξείης πολεμήια τεύχεα δύντες
τεύχεσι: 1:638: δῦν᾽ ἐνὶ τεύχεσι πατρός. ἀμηχανίῃ δ᾽ ἐχέοντο
τεύχεσι: 1:1059: τρὶς περὶ χαλκείοις σὺν τεύχεσι δινηθέντες
τεύχεσιν: 1:241: ἔννεπεν εἰσορόων σὺν τεύχεσιν ἀίσσοντας:
τεύχεσιν: 3:499: γηγενέας χαλκέοις σὺν τεύχεσιν: ἤματι δ᾽ αὐτῷ
τεύχεσιν: 4:214: ἐς δ᾽ ἀγορὴν ἀγέροντ᾽ ἐνὶ τεύχεσιν: ὅσσα δέ πόντου
τεύχεσιν: 4:1096: ‘Ἀρήτη, καί κεν σὺν τεύχεσιν ἐξελάσαιμι
τευχέων: 3:1248: πείρησαν τευχέων βεβιημένοι, οὐδ᾽ ἐδύναντο
τευχηστῇσι: 3:415: ἀνδράσι τευχηστῇσι δέμας. τοὺς δ᾽ αὖθι δαΐζων
τεύχων: 3:578: ἀτλήτους Μινύῃσι δόλους καὶ κήδεα τεύχων.
τεύχων: 3:991: οὔνομα καὶ καλὸν τεύχων κλέος: ὧς δὲ καὶ ὧλλοι
τεχνήεις: 3:229: τεχνήεις Ἥφαιστος ἐμήσατο θέσκελα ἔργα.
τεχνηέντως: 1:561: Τίφυος, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ χερσὶν ἐύξοα τεχνηέντως
τεχνήσαιτο: 4:462: εἴ κε δόλον ξείνοισιν ἐπ᾽ ἀνδράσι τεχνήσαιτο.
τεχνήσασθαι: 3:529: τὴν Ἑκάτη περίαλλα θεὰ δάε τεχνήσασθαι
τεχνήσατο: 2:1189: τὴν γὰρ Ἀθηναίη τεχνήσατο, καὶ τάμε χαλκῷ
τεῷ: 3:85: ἀλλ᾽ αὔτως ἀκέουσα τεῷ ἐπικέκλεο παιδὶ
τεῷ: 3:734: ἶσον ἐπεὶ κείνοις με τεῷ ἐπαείραο μαζῷ
τεῶν: 1:1295: εἶμι τεῶν, οἳ τόνγε δόλον συνετεκτήναντο.’
τεῶν: 4:89: ξεῖνε, τεῶν μύθων ἐπιίστορας, οὕς μοι ὑπέστης,
τεῶν: 4:1739: ‘Τρίτωνος γένος εἰμί, τεῶν τροφός, ὦ φίλε, παίδων,
τέως: 1:507: οἱ δὲ τέως μακάρεσσι θεοῖς Τιτῆσιν ἄνασσον,
τέως: 3:843: ἡ δὲ τέως γλαφυρῆς ἐξείλετο φωριαμοῖο
τέως: 4:1472: τῆλε δι᾽ ἠπείροιο: τέως δ᾽ ἐξίκετο γαῖαν
τῇ: 1:274: τῇ δέ τ᾽ ὀδυρομένῃ δέδεται κέαρ ἔνδοθεν ἄτῃ,
τῇ: 1:318: ἀκτὴν δ᾽ ἵκανεν Παγασηίδα, τῇ μιν ἑταῖροι
τῇ: 1:671: τῇ καὶ παρθενικαὶ πίσυρες σχεδὸν ἑδριόωντο
τῇ: 1:923: ἱέμενοι τῇ μὲν Θρῃκῶν χθόνα, τῇ δὲ περαίην
τῇ: 1:923: ἱέμενοι τῇ μὲν Θρῃκῶν χθόνα, τῇ δὲ περαίην
τῇ: 1:932: Περκώτην δ᾽ ἐπὶ τῇ καὶ Ἀβαρνίδος ἠμαθόεσσαν
τῇ: 2:160: ἀγχιάλῳ, τῇ, ἀκτῇ ἔπι, πρυμνήσι᾽ ἀνῆπτο,
τῇ: 2:357: ἀγχίμολον δ᾽ ἐπὶ τῇ πολέας παρανεῖσθε κολωνοὺς
τῇ: 2:379: τῇ δ᾽ ἐπὶ Μοσσύνοικοι ὁμούριοι ὑλήεσσαν
τῇ: 2:387: νῆσον ἐρημαίην. τῇ μέν τ᾽ ἐνὶ νηὸν Ἄρηος
τῇ: 2:654: τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προχοὰς Φυλληίδας, ἔνθα πάροιθεν
τῇ: 2:732: εἰς ἅλα δερκομένη Βιθυνίδα: τῇ δ᾽ ὑπὸ πέτραι
τῇ: 2:752: τῇ ῥ᾽ οἵγ᾽ αὐτίκα νηὶ διὲξ Ἀχερουσίδος ἄκρης
τῇ: 3:235: ἔνθα δὲ καὶ μέσσαυλος ἐλήλατο: τῇ δ᾽ ἐπὶ πολλαὶ
τῇ: 3:347: τῇ δ᾽ ἐναγειράμενος Παναχαιίδος εἴ τι φέριστον
τῃ: 3:546: οὐδέ τῃ ἄλλως ἐστὶν ὑποκρίνασθαι ἄρειον,
τῇ: 3:664: τῇ ἰκέλη Μήδεια κινύρετο. τὴν δέ τις ἄφνω
τῇ: 3:724: ὧς φάτο: τῇ δ᾽ ἔντοσθεν ἀνέπτατο χάρματι θυμός,
τῇ: 3:822: αἴγλην σκεπτομένη: τῇ δ᾽ ἀσπάσιον βάλε φέγγος
τῇ: 3:880: τῇ δ᾽ ἅμα νύμφαι ἕπονται ἀμορβάδες, αἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτῆς
τῇ: 3:928: τῇ θαμὰ δὴ λακέρυζαι ἐπηυλίζοντο κορῶναι.
τῇ: 3:959: ὧς ἄρα τῇ καλὸς μὲν ἐπήλυθεν εἰσοράασθαι
τῇ: 3:1130: ὧς φάτο: τῇ δ᾽ ἔντοσθε κατείβετο θυμὸς ἀκουῇ,
τῇ: 3:1152: καί ῥ᾽ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ λάβ᾽ ἡνία, τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἱμάσθλην
τῇ: 3:1311: τῇ καὶ τῇ βεβαὼς ἄμφω ἔχε πεπτηῶτας
τῇ: 3:1311: τῇ καὶ τῇ βεβαὼς ἄμφω ἔχε πεπτηῶτας
τῇ: 4:11: τῇ δ᾽ ἀλεγεινότατον κραδίῃ φόβον ἔμβαλεν Ἥρη:
τῇ: 4:41: τῇ δὲ καὶ αὐτόματοι θυρέων ἱπόειξαν ὀχῆες,
τῇ: 4:223: τῇ δ᾽ ἑτέρῃ πεύκην περιμήκεα: πὰρ δέ οἱ ἔγχος
τῇ: 4:313: τὴν δ᾽ ὑπὸ τῇ νεάτῃ, Καλὸν στόμα. τῇ δὲ διαπρὸ
τῇ: 4:313: τὴν δ᾽ ὑπὸ τῇ νεάτῃ, Καλὸν στόμα. τῇ δὲ διαπρὸ
τῇ: 4:570: τῇ δ᾽ ἐπὶ καὶ Μελίτην, λιαρῷ περιγηθέες οὔρῳ,
τῇ: 4:629: ἔνθεν ἀπορνύμενος τῇ μέν τ᾽ ἐπερεύγεται ἀκτὰς
τῇ: 4:630: Ὠκεανοῦ, τῇ δ᾽ αὖτε μετ᾽ Ἰονίην ἅλα βάλλει,
τῇ: 4:631: τῇ δ᾽ ἐπὶ Σαρδόνιον πέλαγος καὶ ἀπείρονα κόλπον
τῇ: 4:728: ἡ δ᾽ ἄρα τῇ τὰ ἕκαστα διειρομένῃ κατελεξεν,
τῇ: 4:920: τῇ μὲν γὰρ Σκύλλης λισσὴ προυφαίνετο πέτρη:
τῇ: 4:921: τῇ δ᾽ ἄμοτον βοάασκεν ἀναβλύζουσα Χάρυβδις:
τῇ: 4:1061: ἐννυχίη: τῇ δ᾽ ἀμφὶ κινύρεται ὀρφανὰ τέκνα
τῇ: 4:1449: πίδακα, τῇ θέον αἶψα κεχαρμένοι, ὄφρ᾽ ἐπέκυρσαν.
τῇδ᾽: 2:1177: μήλων τ᾽ ἠδὲ βοῶν τῇδ᾽ ἐσχάρῃ ἱερὰ καίειν:
τῇδ᾽: 3:798: τῇδ᾽ αὐτῇ ἐν νυκτὶ λιπεῖν βίον ἐν θαλάμοισιν
τῇδ᾽: 4:290: τῇδ᾽ ὕδωρ, τὸ δ᾽ ὄπισθε βαθὺν διὰ κόλπον ἵησιν
τῇδ᾽: 4:1261: τῇδ᾽ ἐπ᾽ ἐρημαίῃ πεπτηότας, εἰ καὶ ἀῆται
Τηθύος: 3:244: Τηθύος Ὠκεανοῦ τε πανοπλοτάτην γεγαυῖαν.
τηκεδόνι: 4:900: τηκεδόνι φθινύθουσαι: ἀπηλεγέως δ᾽ ἄρα καὶ τοῖς
τήκεται: 3:1020: τήκεται ἠῴοισιν ἰαινομένη φαέεσσιν.
τηκομένη: 3:1019: τηκομένη, οἷόν τε περὶ ῥοδέῃσιν ἐέρση
τηκομένῳ: 4:1678: τηκομένῳ ἴκελος μολίβῳ ῥέεν: οὐδ᾽ ἔτι δηρὸν
τῆλ᾽: 2:611: τῆλ᾽ ἀναπεπτάμενον. δὴ γὰρ φάσαν ἐξ Ἀίδαο
τῆλ᾽: 2:677: τῆλ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα δῆμον Ὑπερβορέων ἀνθρώπων,
τῆλε: 1:1272: τῆλε διαπρύσιον μεγάλῃ βοάασκεν ἀυτῇ.
τῆλε: 1:1278: κυρτώθη δ᾽ ἀνέμῳ λίνα μεσσόθι, τῆλε δ᾽ ἀπ᾽ ἀκτῆς
τῆλε: 2:272: τῆλε παρέξ: ὀδμὴ δὲ δυσάσχετος αὖθι λέλειπτο.
τῆλε: 3:1233: τῆλε παρέξ, ὅ κεν οἶος ἐναντίβιον πολέμιξεν.
τῆλε: 3:1334: λαῖον ἐπὶ στιβαρῷ πιέσας ποδί: τῆλε δ᾽ ἑοῖο
τῆλε: 4:1263: τῆλε περισκοπέων ἅλα πάντοθεν: ἤλιθα δ᾽ ὕδωρ
τῆλε: 4:1389: τῆλε μάλ᾽ ἀσπασίως Τριτωνίδος ὕδασι λίμνης
τῆλε: 4:1472: τῆλε δι᾽ ἠπείροιο: τέως δ᾽ ἐξίκετο γαῖαν
Τηλεβόαι: 1:748: Τηλεβόαι μάρναντο καὶ υἱέες Ἠλεκτρύωνος:
τηλεθάοντα: 4:1423: βλάστεον ὅρπηκες: μετὰ δ᾽ ἔρνεα τηλεθάοντα
τηλεθόωσαι: 1:29: ἀκτῆς Θρηικίης Ζώνης ἔπι τηλεθόωσαι
τηλεθόωσαν: 1:1191: ἀχθομένην ὄζοις, οὐδὲ μέγα τηλεθόωσαν,
τηλεκλείτην: 3:1096: ἡμετέρους τε δόμους τηλεκλείτην τ᾽ Ἀριάδνην,
Τηλεκλῆα: 1:1040: ἔκταθεν: Ἡρακλέης μὲν ἐνήρατο Τηλεκλῆα
τηλόθεν: 2:402: τηλόθεν ἐξ ὀρέων πεδίοιό τε Κιρκαίοιο
τηλόθεν: 2:442: τηλόθεν, ὄφρα τοι υἷες ἀμύνειαν Βορέαο:
τηλόθεν: 2:506: τηλόθεν Αἱμονίης, χθονίῃς παρακάτθετο νύμφαις,
τηλόθεν: 3:879: τηλόθεν ἀντιόωσα πολυκνίσου ἑκατόμβης:
τηλόθεν: 3:1367: τόν ῥ᾽ ἀνὰ χεῖρα λαβὼν μάλα τηλόθεν ἔμβαλε μέσσοις
τηλόθεν: 4:316: τηλόθεν. εἱαμενῇσι δ᾽ ἐν ἄσπετα πώεα λεῖπον
τηλόθεν: 4:1137: ἡ δ᾽ ἄρα Φαιήκων ἱερῷ ἐνὶ τηλόθεν ἄντρῳ
τηλόθι: 1:444: τηλόθι που πέπρωται ἐπ᾽ Ἀσίδος ἠπείροιο.
τηλόθι: 2:588: ἐκ δ᾽ αὐτὴν πρύμνηθεν ἀνείρυσε τηλόθι νῆα
τηλόθι: 2:795: τηλόθι ναιετάοντος, ἐνόσφισαν, Ἡρακλῆος,
τηλόθι: 2:809: εἵσομαι ἱερὸν αἰπύ: τὸ μὲν μάλα τηλόθι πάντες
τηλόθι: 3:98: εἰ μὴ τηλόθι χεῖρας, ἕως ἔτι θυμὸν ἐρύκει,
τηλόθι: 3:261: τηλόθι πλάγξασθαι: μετὰ δ᾽ ὑμέας ἔτραπεν αἶσα.
τηλόθι: 3:639: μνάσθω ἑὸν κατὰ δῆμον Ἀχαιίδα τηλόθι κούρην
τηλόθι: 4:362: νοσφισάμην, τά μοι ἦεν ὑπέρτατα: τηλόθι δ᾽ οἴη
τηλόθι: 4:561: τηλόθι: τὰς δ᾽ ἀπέλειπον, ὅσαι Κόλχοισι πάροιθεν
τηλόθι: 4:1338: φθογγῇ ὑποτρομέουσιν ἀν᾽ οὔρεα τηλόθι βῆσσαι:
τηλόσε: 3:952: τηλόσε παπταίνεσκε, παρακλίνουσα παρειάς.
τηλοῦ: 1:905: τηλοῦ ἀναπλώοντι, σὺ δ᾽ ἄρσενα παῖδα τέκηαι,
τηλοῦ: 1:1220: ἀλλὰ τὰ μὲν τηλοῦ κεν ἀποπλάγξειεν ἀοιδῆς.
τηλοῦ: 2:685: στὰν δὲ κάτω νεύσαντες ἐπὶ χθονός: αὐτὰρ ὁ τηλοῦ
τηλοῦ: 2:1059: τηλοῦ, ἀτυζηλῷ ὑπὸ δείματι κεκληγυῖαι.
τηλοῦ: 3:791: κερτομίας: τηλοῦ δὲ πόλις περὶ πᾶσα βοήσει
τηλοῦ: 3:1060: οἴσεαι ἐξ Αἴης τηλοῦ ποθί: νίσσεο δ᾽ ἔμπης,
τηλοῦ: 4:529: δοιοὺς γὰρ τρίποδας τηλοῦ πόρε Φοῖβος ἄγεσθαι
τηλοῦ: 4:1245: τηλοῦ ὑπερτείνοντα διηνεκές: οὐδέ τιν᾽ ἀρδμόν,
τηλοῦ: 4:1464: Εὔφημος πίσυνος, Λυγκεύς γε μὲν ὀξέα τηλοῦ
τηλοῦ: 4:1476: μοῦνον ἀπειρεσίης τηλοῦ χθονὸς εἴσατο Λυγκεὺς
τηλουρός: 2:545: τηλουρός, πᾶσαι δὲ κατόψιοί εἰσι κέλευθοι,
τηλυγέτην: 1:719: τηλυγέτην γεγαυῖαν ἀνασσέμεν: ὦκα δὲ τόνγε
τηλύγετόν: 1:99: ἀλλά ἑ τηλύγετόν περ ὁμῶς καὶ μοῦνον ἐόντα
τηλυγέτους: 1:149: τηλυγέτους ὠδῖνι μιῇ τέκεν: οὐδ᾽ ἀπίθησεν
τῆμος: 1:453: τῆμος ἄρ᾽ ἤδη πάντες ἐπὶ ψαμάθοισι βαθεῖαν
τῆμος: 1:685: πῶς τῆμος βώσεσθε δυσάμμοροι; ἦε βαθείαις
τῆμος: 1:1177: τῆμος ἄρ᾽ οἵγ᾽ ἀφίκοντο Κιανίδος ἤθεα γαίης
τῆμος: 1:1283: τῆμος τούσγ᾽ ἐνόησαν ἀιδρείῃσι λιπόντες.
τῆμος: 2:139: ἠδ᾽ οἶαι τῆμος δῄῳ ὑπὸ δουρὶ Λύκοιο
τῆμος: 2:520: τῆμος τόνγ᾽ ἐκάλεσσαν ἐφημοσύναις Ἑκάτοιο
τῆμος: 2:674: τῆμος ἐρημαίης νήσου λιμέν᾽ εἰσελάσαντες
τῆμος: 2:959: τῆμος ἔθ᾽, Ἡρακλῆος ἀποπλαγχθέντες, ἔναιον:
τῆμος: 3:1170: γηθόσυνοι τῆμος μέν, ἐπεὶ κνέφας ἔργαθε νυκτός,
τῆμος: 3:1342: τῆμος ἀρήροτο νειὸς ὑπ᾽ ἀκαμάτῳ ἀροτῆρι,
τῆμος: 4:20: καί νύ κεν αὐτοῦ τῆμος ὑπὲρ μόρον ὤλετο κούρη,
τῆμος: 4:114: τῆμος ἄρ᾽ Αἰσονίδης κούρη τ᾽ ἀπὸ νηὸς ἔβησαν
τῆμος: 4:252: ἀνδράσιν ὀψιγόνοισι μένει καὶ τῆμος ἰδέσθαι.
τῆμος: 4:1398: δὴ τότε δ᾽ ἤδη τῆμος ὑφ᾽ Ἡρακλῆι δαϊχθεὶς
τὴν: 1:126: τὴν ὁδόν, ᾗ ζωὸν φέρε κάπριον, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ βήσσῃς
τήν: 1:326: δίπλακα, τήν οἱ ὄπασσε κασιγνήτη Πελόπεια.
τὴν: 1:376: τὴν δὲ κατάντη κλῖναν ἐπὶ πρώτῃσι φάλαγξιν,
τὴν: 1:579: ὡμάρτευν: τὴν δ᾽ αἰὲν ἐπασσύτερος φέρεν οὖρος.
τὴν: 1:591: τὴν δ᾽ ἀκτὴν Ἀφέτας Ἀργοῦς ἔτι κικλήσκουσιν.
τήν: 1:722: δίπλακα πορφυρέην περονήσατο, τήν οἱ ὄπασσεν
τὴν: 1:733: ἀκτῖνος, τὴν οἵδε σιδηρείῃς ἐλάασκον
τὴν: 1:772: τὴν ὁδόν: ἀλλὰ γὰρ αὐτὸς ἑκὼν ἀπερήτυε κούρην,
τὴν: 1:899: τὴν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἀγαιόμενος προσέειπεν:
τὴν: 1:976: Κλείτη ἐυπλόκαμος, τὴν μὲν νέον ἐξέτι πατρὸς
τὴν: 1:1035: μοῖραν ἀνέπλησεν. τὴν γὰρ θέμις οὔποτ᾽ ἀλύξαι
τὴν: 1:1065: ἤνυσεν, ἁψαμένη βρόχον αὐχένι. τὴν δὲ καὶ αὐταὶ
τὴν: 1:1088: καὶ τὴν μὲν θεὸς αὖτις ἀπέτραπεν, ἷζε δ᾽ ὕπερθεν
τὴν: 1:1196: τὴν δ᾽ ὅγε χαλκοβαρεῖ ῥοπάλῳ δαπέδοιο τινάξας
τὴν: 1:1205: ὧς ὅγε τὴν ἤειρεν. ὁμοῦ δ᾽ ἀνὰ τόξα καὶ ἰοὺς
τὴν: 1:1232: βάλλε σεληναίη. τὴν δὲ φρένας ἐπτοίησεν
τὴν: 1:1264: τὴν θέεν, ᾗ πόδες αὐτὸν ὑπέκφερον ἀίσσοντα.
τὴν: 2:34: κάββαλε, τὴν φορέεσκεν, ὀριτρεφέος κοτίνοιο.
τήν: 2:180: εἵνεκα μαντοσύνης, τήν οἱ πάρος ἐγγυάλιξεν
τὴν: 2:510: τὴν μὲν γὰρ φιλότητι θεὸς ποιήσατο νύμφην
τὴν: 2:1189: τὴν γὰρ Ἀθηναίη τεχνήσατο, καὶ τάμε χαλκῷ
τὴν: 3:17: ὧς φάτο: τὴν δὲ παρᾶσσον Ἀθηναίη προσέειπεν:
τὴν: 3:55: τὴν δ᾽ Ἥρη τοίοισιν ἀμειβομένη προσέειπεν:
τὴν: 3:106: ὧς φάτο: τὴν δ᾽ Ἥρη ῥαδινῆς ἐπεμάσσατο χειρός,
τήν: 3:142: τήν τοι ἐγὼν ὀπάσω: σὺ δὲ παρθένον Αἰήταο
τὴν: 3:248: ἄμφω, Χαλκιόπη Μήδειά τε. τὴν μὲν ἄρ᾽ οἵγε
τὴν: 3:284: ἧκ᾽ ἐπὶ Μηδείῃ: τὴν δ᾽ ἀμφασίη λάβε θυμόν.
τὴν: 3:412: τετράγυον, τὴν αἶψα ταμὼν ἐπὶ τέλσον ἀρότρῳ
τὴν: 3:473: τὴν ὁδόν, ἣν τὸ πάροιθεν ἀνήλυθον ἐκ πεδίοιο,
τὴν: 3:479: τὴν εἴ κεν πεπίθοιμεν, ὀίομαι, οὐκέτι τάρβος
τὴν: 3:529: τὴν Ἑκάτη περίαλλα θεὰ δάε τεχνήσασθαι
τὴν: 3:632: χωόμενοι: τὴν δ᾽ ὕπνος ἅμα κλαγγῇ μεθέηκεν.
τὴν: 3:664: τῇ ἰκέλη Μήδεια κινύρετο. τὴν δέ τις ἄφνω
τὴν: 3:695: τὴν δ᾽ αἰνῶς ἄτλητος ἐπέκλυσε θυμὸν ἀνίη
τὴν: 3:710: τὴν δὲ πάρος Μήδεια προσέννεπεν ἀσχαλόωσα:
τὴν: 3:740: αὐτοκασιγνήτης διεπέφραδε. τὴν δέ μιν αὖτις
τὴν: 3:816: καὶ τὴν μέν ῥα πάλιν σφετέρων ἀποκάτθετο γούνων,
τὴν: 3:1000: σὺν τῷ ἐφεζομένη πάτρην λίπε: τὴν δὲ καὶ αὐτοὶ
τὴν: 3:1118: δάκρυα: τὴν δ᾽ ὅγε δῆθεν ὑποβλήδην προσέειπεν:
τὴν: 3:1154: θῦνον ἐπειγόμενοι ποτὶ δώματα. τὴν δ᾽ ἄρ᾽ ἰοῦσαν
τὴν: 4:54: τὴν δὲ νέον Τιτηνὶς ἀνερχομένη περάτηθεν
τὴν: 4:66: ὦς ἄρ᾽ ἔφη: τὴν δ᾽ αἶψα πόδες φέρον ἐγκονέουσαν.
τὴν: 4:194: τὴν μὲν ἐγὼν ἐθέλουσαν ἀνάξομαι οἴκαδ᾽ ἄκοιτιν
τὴν: 4:257: ‘Νισσόμεθ᾽ Ὀρχομενὸν τὴν ἔχραεν ὔμμι περῆσαι
τὴν: 4:312: σχίζονται προχοαί. τὴν μὲν καλέουσι Νάρηκος:
τὴν: 4:313: τὴν δ᾽ ὑπὸ τῇ νεάτῃ, Καλὸν στόμα. τῇ δὲ διαπρὸ
τὴν: 4:533: μήποτε τὴν δῄοισιν ἀναστήσεσθαι ἰοῦσιν.
τήν: 4:620: ὀδμῇ λευγαλέῃ, τήν ῥ᾽ ἄσχετον ἐξανίεσκον
τὴν: 4:642: τὴν οἶμον, τῇπέρ τε καὶ ἔπλετο νόστος ἰοῦσιν.
τὴν: 4:666: τὴν δ᾽ αὐτὴ φονίῳ σβέσεν αἵματι πορφύρουσαν,
τὴν: 4:735: Ἀψύρτου. τὴν δ᾽ οὔτι νόῳ λάθεν: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
τὴν: 4:747: ὧς φάτο: τὴν δ᾽ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν: ἀμφὶ δὲ πέπλον
τήν: 4:827: νυκτιπόλος Ἑκάτη, τήν τε κλείουσι Κράταιιν,
τὴν: 4:831: ὧς φάτο: τὴν δὲ Θέτις τοίῳ προσελέξατο μύθῳ:
τὴν: 4:941: τὴν δὲ παρηορίην κόπτεν ῥόος: ἀμφὶ δὲ κῦμα
τὴν: 4:1058: γαῖαν ὁμῶς: τὴν δ᾽ οὔτι μίνυνθά περ εὔνασεν ὕπνος,
τὴν: 4:1386: τίς κ᾽ ἐνέποι, τὴν κεῖνοι ἀνέπλησαν μογέοντες;
τὴν: 4:1443: τὴν ὅγ᾽ ἐπιφρασθείς, ἢ καὶ θεοῦ ἐννεσίῃσιν,
τήν: 4:1681: τήν τε θοοῖς πελέκεσσιν ἔθ᾽ ἡμιπλῆγα λιπόντες
τήν: 4:1737: ζευξάμενος, τήν τ᾽ αὐτὸς ἑῷ ἀτίταλλε γάλακτι:
τήνγ᾽: 2:505: τήνγ᾽ ἀνερεψάμενος ποταμῷ ἔπι ποιμαίνουσαν
τήνγ᾽: 4:452: ἦμος ὅτ᾽ Ἀρτέμιδος νήσῳ ἔνι τήνγ᾽ ἐλίποντο
τήνγε: 1:213: ἐσχατιῇ Θρῄκης δυσχειμέρου: ἔνθ᾽ ἄρα τήνγε
τήνγε: 1:293: ἀμφίπολοι γοάασκον ἐπισταδόν: αὐτὰρ ὁ τήνγε
τήνγε: 1:698: μῦθος. ἀτὰρ μετὰ τήνγε παρασχεδὸν αὖτις ἀνῶρτο
τήνγε: 1:835: ἀνδράσιν: αὐτὰρ ὁ τήνγε παραβλήδην προσέειπεν
τήνγε: 1:1132: πολλὰ δὲ τήνγε λιτῇσιν ἀποστρέψαι ἐριώλας
τήνγε: 2:482: αἰῶνα τρίβεσκε διηνεκές: αὐτὰρ ὁ τήνγε
τήνγε: 2:536: τρήρωνος λήθοντο μετὰ σφίσιν: ἀλλ᾽ ἄρα τήνγε
τήνγε: 2:742: σιγὴ δ᾽ οὔποτε τήνγε κατὰ βλοσυρὴν ἔχει ἄκρην,
τήνγε: 2:850: ἀμφὶ δὲ τήνγε φάλαγγα παλαιγενέος κοτίνοιο
τήνγε: 2:956: τήνγε τις ἱμερτῇσιν ἐν ἀγκοίνῃσι δάμασσεν.
τήνγε: 3:1089: Αἱμονίην δὴ τήνγε περικτίονες καλέουσιν.
τήνγε: 3:1215: στράπτε δ᾽ ἀπειρέσιον δαΐδων σέλας: ἀμφὶ δὲ τήνγε
τήνγε: 4:49: τήνγε φυλακτήρων, λάθε δέ σφεας ὁρμηθεῖσα.
τήνγε: 4:77: ἥρωες μετὰ τήνγε θοοῖς ἐλάασκον ἐρετμοῖς.
τήνδ᾽: 1:420: νῦν δ᾽ ἴθι, καὶ τήνδ᾽ ἧμιν, Ἑκηβόλε, δέξο θυηλήν,
τήνδ᾽: 2:689: τήνδ᾽ ἱερὴν κλείωμεν, ἐπεὶ πάντεσσι φαάνθη
τήνδ᾽: 3:1074: ἥντινα τήνδ᾽ ὀνόμηνας ἀριγνώτην γεγαυῖαν
τήνδ᾽: 4:191: ἤδη γὰρ χρειώ, τῆς εἵνεκα τήνδ᾽ ἀλεγεινὴν
τήνδ᾽: 4:296: στέλλεσθαι τήνδ᾽ οἶμον. ἐπιπρὸ γὰρ ὁλκὸς ἐτύχθη
τήνδε: 1:463: ‘Αἰσονίδη, τίνα τήνδε μετὰ φρεσὶ μῆτιν ἑλίσσεις;
τήνδε: 1:894: ἄλλων ἐκ πολίων: ἀλλ᾽ οὐ σύγε τήνδε μενοινὴν
τήνδε: 2:364: τήνδε περιγνάμψαντι πολὺς παρακέκλιται: ἤδη
τήνδε: 2:1098: πατρός: ὁ γὰρ θνῄσκων ἐπετείλατο τήνδε κέλευθον.
τήνδε: 3:900: ἤματι τῷ, εἴ μοι συναρέσσετε τήνδε μενοινήν.
τήνδε: 3:913: Ἄργος, ὅτ᾽ ἤδη τήνδε κασιγνήτων ἐσάκουσεν
τήνδε: 4:355: ‘Αἰσονίδη, τίνα τήνδε συναρτύνασθε μενοινὴν
τήνδε: 4:398: εἵνεκα σεῦ. πάντες γάρ, ὅσοι χθόνα τήνδε νέμονται,
τήνδε: 4:1380: Πιερίδων, καὶ τήνδε πανατρεκὲς ἔκλυον ὀμφήν,
τήνδε: 4:1751: τήνδε τοι ἠπείροιο Λιβυστίδος. οὔ νύ τις ἄλλος
τηνίκα: 1:799: τηνίκα Θρηικίην, οἵ τ᾽ ἀντία ναιετάουσιν,
τήνπερ: 4:1693: νὺξ ἐφόβει, τήνπερ τε κατουλάδα κικλήσκουσιν:
τήνῳ: 1:1305: τήνῳ ἐν ἀμφιρύτῃ πέφνεν, καὶ ἀμήσατο γαῖαν
τῇπερ: 3:292: χερνῆτις, τῇπερ ταλασήια ἔργα μέμηλεν,
τῇπέρ: 4:642: τὴν οἶμον, τῇπέρ τε καὶ ἔπλετο νόστος ἰοῦσιν.
τῆς: 1:47: Αἴσων Ἀλκιμέδην Φυλακηίδα: τῆς μιν ἀνώγει
τῆς: 1:120: Νηληίς: τῆς δ᾽ ἀμφὶ δύην ἐμόγησε βαρεῖαν
τῆς: 1:725: τῆς μὲν ῥηίτερόν κεν ἐς ἠέλιον ἀνιόντα
τῆς: 1:737: κεῖτο πέλας, τῆς οἵγε νέον βάλλοντο δομαίους
τῆς: 1:1098: ἐκ γὰρ τῆς ἄνεμοί τε θάλασσά τε νειόθι τε χθὼν
τῆς: 2:362: τῆς καὶ ὑπὲρ βορέαο περισχίζονται ἄελλαι:
τῆς: 2:426: Κύπριδος. ἐκ γὰρ τῆς κλυτὰ πείρατα κεῖται ἀέθλων.
τῆς: 2:972: τῆς οἵγ᾽ ἐν κόλπῳ, προχοαῖς ἔπι Θερμώδοντος,
τῆς: 3:135: σφαῖραν ἐυτρόχαλον, τῆς οὐ σύγε μείλιον ἄλλο
τῆς: 3:534: τῆς μὲν ἀπὸ μεγάροιο κατὰ στίβον ἐνθάδ᾽ ἰόντες
τῆς: 3:681: ὧς φάτο: τῆς δ᾽ ἐρύθηνε παρήια: δὴν δέ μιν αἰδὼς
τῆς: 3:857: τῆς οἵην τ᾽ ἐν ὄρεσσι κελαινὴν ἰκμάδα φηγοῦ
τῆς: 3:1017: στράπτεν Ἔρως ἡδεῖαν ἀπὸ φλόγα: τῆς δ᾽ ἀμαρυγὰς
τῆς: 3:1102: τῆς δ᾽ ἀλεγεινόταται κραδίην ἐρέθεσκον ἀνῖαι,
τῆς: 4:191: ἤδη γὰρ χρειώ, τῆς εἵνεκα τήνδ᾽ ἀλεγεινὴν
τῆς: 4:473: αἷμα κατ᾽ ὠτειλὴν ὑποΐσχετο: τῆς δὲ καλύπτρην
τῆς: 4:856: Ἥρῃ πειθόμενοι ἐπαρηγόνι. τῆς γὰρ ἐφετμῇς
τῇς: 4:882: τῇς ἔνι δαισάμενοι νύκτ᾽ ἄεσαν, ὡς τὸ πάροιθεν.
τῆς: 4:1064: ὧς τῆς ἰκμαίνοντο παρηίδες: ἐν δέ οἱ ἦτορ
τῆς: 4:1755: ἧκεν ὑποβρυχίην. τῆς δ᾽ ἔκτοθι νῆσος ἀέρθη
τῆσγε: 4:1021: τῆσγε φυγῆς μνήσασθαι, ὅτ᾽ ἤλιτον: οὐδέ τις ἄλλη
τῆσδ᾽: 1:421: ἥν τοι τῆσδ᾽ ἐπίβαθρα χάριν προτεθείμεθα νηὸς
τῆσδ᾽: 2:1186: χείματος οὐλομένοιο. πάρεστι δὲ τῆσδ᾽ ἐπὶ νηὸς
τῆσδ᾽: 4:531: ἱρὴν πευσόμενος μετεκίαθε τῆσδ᾽ ὑπὲρ αὐτῆς
τῆσδ᾽: 4:1595: ‘δαῖμον, ὅτις λίμνης ἐπὶ πείρασι τῆσδ᾽ ἐφαάνθης,
τῆσδε: 4:550: ἀλλά, θεαί, πῶς τῆσδε παρὲξ ἁλός, ἀμφί τε γαῖαν
τῆσδε: 4:1355: τῆσδε θεοπροπίης ἴσχω πέρι. φάν γε μὲν εἶναι
τῆσδε: 4:1554: εἰ δέ τι τῆσδε πόρους μαίεσθ᾽ ἁλός, οἷά τε πολλὰ
τῆσδε: 4:1565: χρίμψαντες γαίης ἐπὶ πείρασι τῆσδε θυέλλαις
τῇσι: 1:627: τῇσι δὲ βουκόλιαί τε βοῶν χάλκειά τε δύνειν
τῇσι: 1:637: Θρήικας: ἡ δ᾽ ἅμα τῇσι Θοαντιὰς Ὑψιπύλεια
τῇσι: 4:564: αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἐπὶ τῇσι παραὶ Κέρκυραν ἵκοντο,
τῇσι: 4:861: ἀντομένην σὺν τῇσι: νόῳ δ᾽ ἔχε, μή με χολώσῃς
τῇσι: 4:975: κυανέη μετὰ τῇσι δέμας, πᾶσαι δὲ γάλακτι
τῇσιν: 1:617: οὐκ οἶον σὺν τῇσιν ἑοὺς ἔρραισαν ἀκοίτας
τῇσιν: 1:656: αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ ἥγ᾽ ἐνὶ τῇσιν ἐποτρύνουσ᾽ ἀγόρευεν:
τῇσιν: 1:811: αὔτως δ᾽ ἀδμῆτές τε κόραι, χῆραί τ᾽ ἐπὶ τῇσιν
τῇσιν: 2:733: λισσάδες ἐρρίζωνται ἁλίβροχοι: ἀμφὶ δὲ τῇσιν
τῇσιν: 2:1000: νόσφι μὲν αἵδ᾽ αὐταί, τῇσιν τότε κοιρανέεσκεν
τῇσιν: 3:221: ὑψοῦ ἀειρόμεναι μέγ᾽ ἐθήλεον. αἱ δ᾽ ὑπὸ τῇσιν
τηΰσιοι: 3:651: εἴσω: τηΰσιοι δὲ πόδες φέρον ἔνθα καὶ ἔνθα:
τι: 1:253: Αἴσων αὖ μέγα δή τι δυσάμμορος. ἦ τέ οἱ ἦεν
τι: 1:313: καί μιν δεξιτερῆς χειρὸς κύσεν, οὐδέ τι φάσθαι
τι: 1:468: Ζεὺς τόσον, ὁσσάτιόν περ ἐμὸν δόρυ, μή νύ τι πῆμα
τί: 1:648: ἠελίου ζωοῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν. ἀλλὰ τί μύθους
τι: 1:662: βάξις: ἐπεὶ μέγα ἔργον ἐρέξαμεν, οὐδέ τι πάμπαν
τί: 1:705: ὄφρα τί οἱ δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπω:
τι: 1:710: χρεῖος ὅ τι φρονέουσα μετήλυθεν. ὦκα δὲ τούσγε
τί: 1:714: ὄφρα τί οἱ δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπῃ:
τί: 1:829: πατρὸς ἐμεῖο Θόαντος ἔχοις γέρας: οὐδέ τί σ᾽ οἴω
τι: 1:870: ἐσσόμεθ᾽ ὧδ᾽ ἐπὶ δηρὸν ἐελμένοι: οὐδέ τι κῶας
τι: 1:1117: ἔσκε δέ τι στιβαρὸν στύπος ἀμπέλου ἔντροφον ὕλῃ,
τι: 1:1190: εὗρεν ἔπειτ᾽ ἐλάτην ἀλαλήμενος, οὔτε τι πολλοῖς
τι: 1:1287: οὔτε τι τοῖον ἔπος μετεφώνεεν, οὔτε τι τοῖον
τι: 1:1287: οὔτε τι τοῖον ἔπος μετεφώνεεν, οὔτε τι τοῖον
τί: 1:1294: ἀλλὰ τί μύθων ἦδος; ἐπεὶ καὶ νόσφιν ἑταίρων
τι: 1:1320: ἐξανύσῃ: τῶ μή τι ποθὴ κείνοιο πελέσθω.
τι: 1:1332: ‘Αἰσονίδη, μή μοί τι χολώσεαι, ἀφραδίῃσιν
τί: 1:1333: εἴ τί περ ἀασάμην: πέρι γάρ μ᾽ ἄχος εἷλεν ἐνισπεῖν
τι: 2:65: τῷ δ᾽ αὖτ᾽ Ἄρητός τε καὶ Ὄρνυτος, οὐδέ τι ᾔδειν
τι: 2:126: μαίονται δ᾽ ὅ τι πρῶτον ἐπαΐξαντες ἕλωσιν,
τί: 2:245: ἔμμεναι ἀνθρώπων. τί νύ τοι τόσα κήδε᾽ ἀνῆπται;
τι: 2:316: μαντοσύνης, ἵνα καί τι θεῶν χατέωσι νόοιο.
τι: 2:333: τέμνεθ᾽ ἁλὸς στεινωπόν: ἐπεὶ φάος οὔ νύ τι τόσσον
τι: 2:446: ‘Αἰσονίδη, τὸ μὲν οὐ παλινάγρετον, οὐδέ τι μῆχος
τι: 2:863: ἐντυπὰς εὐκήλως εἰλυμένοι οὔτε τι σίτου
τί: 2:882: ‘δαιμόνιοι, τί νυ πένθος ἐτώσιον ἴσχομεν αὔτως;
τι: 2:885: καὶ πολέες. τῶ μή τι διατριβώμεθα πείρης:
τί: 2:1030: σχέτλιος. ἢν γάρ πού τί θεμιστεύων ἀλίτηται,
τί: 3:12: τί χρέος; ἠὲ δόλον τινὰ μήσεαι, ᾧ κεν ἑλόντες
τί: 3:53: δηναιὰς αὔτως; τί δ᾽ ἱκάνετον, οὔτι πάρος γε
τι: 3:79: ‘πότνα θεά, μή τοί τι κακώτερον ἄλλο πέλοιτο
τι: 3:81: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον, ὅ κεν χέρες αἵγε κάμοιεν
τι: 3:84: ‘οὔτι βίης χατέουσαι ἱκάνομεν, οὐδέ τι χειρῶν.
τί: 3:102: ‘ἄλλοις ἄλγεα τἀμὰ γέλως πέλει: οὐδέ τί με χρὴ
τι: 3:109: ἔρξον ἄφαρ: καὶ μή τι χαλέπτεο, μηδ᾽ ἐρίδαινε
τί: 3:265: ἡμετέρῃ κραδίῃ. τί δέ κεν πόλιν Ὀρχομενοῖο,
τί: 3:314: ἀλλὰ τί μύθων ἦδος; ἃ δ᾽ ἐν ποσὶν ὗμιν ὄρωρεν,
τι: 3:347: τῇ δ᾽ ἐναγειράμενος Παναχαιίδος εἴ τι φέριστον
τί: 3:401: ‘ξεῖνε, τί κεν τὰ ἕκαστα διηνεκέως ἀγορεύοις;
τι: 3:493: ἀντικρὺ κεχόλωται, ἕκαστα γὰρ οὔ νύ τι τέκμωρ
τι: 3:621: οὐδέ τι τοῖο ἕκητι μετὰ πτόλιν Αἰήταο
τι: 3:637: δείδια, μὴ μέγα δή τι φέρῃ κακὸν ἥδε κέλευθος
τί: 3:658: οὐδέ τί πω πάσαις ἐπιμίσγεται ἀμφιπόλοισιν
τί: 3:674: ‘Ὤι μοι ἐγώ, Μήδεια, τί δὴ τάδε δάκρυα λείβεις;
τί: 3:675: τίπτ᾽ ἔπαθες; τί τοι αἰνὸν ὑπὸ φρένας ἵκετο πένθος;
τί: 3:711: ‘δαιμονίη, τί νύ τοι ῥέξω ἄκος, οἷ᾽ ἀγορεύεις,
τι: 3:730: εἴ γέ τι σῆς ψυχῆς προφερέστερον, ἠέ τι παίδων
τι: 3:730: εἴ γέ τι σῆς ψυχῆς προφερέστερον, ἠέ τι παίδων
τί: 3:796: μαργοσύνῃ εἴξασα. τί δ᾽ οὐκ ἐμὸν ἔσσεται αἶσχος;
τι: 3:890: ‘ὦ φίλαι, ἦ μέγα δή τι παρήλιτον, οὐδ᾽ ἐνόησα
τι: 3:932: οἶδε νόῳ φράσσασθαι, ὁθούνεκεν οὔτε τι λαρὸν
τι: 3:978: ἤ τι παρεξερέεσθαι, ὅ τοι φίλον, ἠέ τι φάσθαι.
τι: 3:978: ἤ τι παρεξερέεσθαι, ὅ τοι φίλον, ἠέ τι φάσθαι.
τι: 3:1156: ἡ δὲ παλιντροπίῃσιν ἀμήχανος οὔτε τι μύθων
τι: 4:85: πάντα μάλ᾽, οὐδέ τι μῆχος ἱκάνεται. ἀλλ᾽ ἐπὶ νηὶ
τί: 4:262: οὐδέ τί πω Δαναῶν ἱερὸν γένος ἦεν ἀκοῦσαι
τί: 4:814: ἠδ᾽ αὐτῷ Πηλῆι. τί τοι χόλος ἐστήρικται;
τι: 4:1074: Αἰήτης δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ ναίει σχεδόν, οὐδέ τι ἴδμεν
τι: 4:1237: ἠερίη δ᾽ ἄμαθος παρακέκλιται: οὐδέ τι κεῖσε
τι: 4:1253: βέλτερον ἦν μέγα δή τι μενοινώοντας ὀλέσθαι.
τί: 4:1254: νῦν δὲ τί κεν ῥέξαιμεν, ἐρυκόμενοι ἀνέμοισιν
τι: 4:1333: εἰς ἓν ἀγειράμενος μυθήσομαι, εἴ νύ τι τέκμωρ
τι: 4:1340: βουπελάται τε βοῶν: τοῖς δ᾽ οὔ νύ τι γῆρυς ἐτύχθη
τι: 4:1554: εἰ δέ τι τῆσδε πόρους μαίεσθ᾽ ἁλός, οἷά τε πολλὰ
τι: 4:1567: χεῦμα δι᾽ ἠπείρου βεβαρημένοι: οὐδέ τι ἴδμεν,
τι: 4:1591: καί ῥά οἱ Αἰσονίδην μήλων ὅ τι φέρτατον ἄλλων
Τιβαρηνίδα: 2:1012: γνάμψαντες σώοντο παρὲκ Τιβαρηνίδα γαῖαν.
Τιβαρηνοὶ: 2:377: ἄγχι δὲ ναιετάουσι πολύρρηνες Τιβαρηνοὶ
τίεται: 4:782: οἶσθα μέν, ὅσσον ἐμῇσιν ἐνὶ φρεσὶ τίεται ἥρως
τίη: 1:793: ‘ξεῖνε, τίη μίμνοντες ἐπὶ χρόνον ἔκτοθι πύργων
τίη: 2:392: ἰσχέμεν. ἀλλὰ τίη με πάλιν χρειὼ ἀλιτέσθαι
τίη: 2:624: ‘Τῖφυ, τίη μοι ταῦτα παρηγορέεις ἀχέοντι;
τίη: 3:1095: ἀλλὰ τίη τάδε τοι μεταμώνια πάντ᾽ ἀγορεύω,
τίθενται: 3:1273: κηδεμόνες πεζοῖσι καὶ ἱππήεσσι τίθενται.
τιθήνην: 4:540: Μάκριν τ᾽ εἰσαφίκανε, Διωνύσοιο τιθήνην,
τίκτε: 2:3: τίκτε Ποσειδάωνι Γενεθλίῳ εὐνηθεῖσα
τίκτε: 2:657: τίκτε δέ μιν νύμφη λειμωνιάς: οὐδέ οἱ ὕβρις
τίκτε: 2:869: τίκτε Ποσειδάωνι: περιπρὸ γὰρ εὖ ἐκέκαστο
τίκτεν: 2:40: χωομένη Διὶ τίκτεν: ὁ δ᾽ οὐρανίῳ ἀτάλαντος
τίκτεν: 4:1492: τίκτεν, ὃν Ἀμφίθεμιν Γαράμαντά τε κικλήσκουσιν.
τίλλοντό: 1:1057: ἤματα δὲ τρία πάντα γόων, τίλλοντό τε χαίτας
τιμαῖς: 1:1048: ἐνναέται τιμαῖς ἡρωίσι κυδαίνουσιν.
τιμήεις: 4:1141: τιμήεις τε γάμος καὶ ἀοίδιμος. ἄνθεα δέ σφιν
τιμήεσσα: 3:1122: τιμήεσσα γυναιξὶ καὶ ἀνδράσιν αἰδοίη τε
τιμὴν: 3:376: σκῆπτρα δὲ καὶ τιμὴν βασιληίδα δεῦρο νέεσθε.
τιμήοροι: 4:1307: ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι, αἵ ποτ᾽ Λ̓θήνην,
τιμήοροι: 4:1321: ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι ἠδὲ θύγατρες.
τιμήοροι: 4:1356: ἡρῷσσαι, Λιβύης τιμήοροι ᾐδὲ θύγατρες:
τιμήορον: 4:707: Ζῆνα, παλαμναίων τιμήορον ἱκεσιάων.
τιμήορον: 4:1728: Αἰγλήτην Ἀνάφης τιμήορον ἱλάσκωνται.
τιμῆς: 1:505: ὥς τε βίῃ καὶ χερσὶν ὁ μὲν Κρόνῳ εἴκαθε τιμῆς,
τιμῆς: 3:596: ἀνδράσι νοστήσαντας ὁμιλαδόν, ὄφρα ἑ τιμῆς
τιμῆς: 4:807: νυμφίδιον, κείνης ἀγανόφρονος εἵνεκα τιμῆς.
τιν᾽: 1:766: ἐλπόμενος πυκινήν τιν᾽ ἀπὸ σφείων ἐσακοῦσαι
τιν᾽: 2:157: ῥέξαντες μέγα δόρπον ἐφώπλισαν: οὐδέ τιν᾽ ὕπνος
τιν᾽: 2:698: εἴ κέ τιν᾽ ἢ κεμάδων, ἢ ἀγροτέρων ἐσίδοιεν
τιν᾽: 2:1035: ἤδη καί τιν᾽ ὕπερθεν Ἀρήιον ἀίσσοντα
τιν᾽: 2:1051: τόσσον ἐπαρκέσσειν εἰς ἔκβασιν. ἀλλά τιν᾽ ἄλλην
τιν᾽: 2:1060: τῶ καὶ νῦν τοίην τιν᾽ ἐπιφραζώμεθα μῆτιν:
τιν᾽: 2:1082: οὐδέ τιν᾽ οἰωνῶν ἔτ᾽ ἐσέδρακον, ἀλλ᾽ ὅτε νήσῳ
τιν᾽: 2:1143: ‘Αἰολίδην Φρίξον τιν᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος Αἶαν ἱκέσθαι
τιν᾽: 3:289: στηθέων ἐκ πυκιναὶ καμάτῳ φρένες, οὐδέ τιν᾽ ἄλλην
τιν᾽: 3:362: τόνδε δ᾽ ἄρ᾽, Ἠελίου γόνον ἔμμεναι εἴ τιν᾽ ἀκούεις,
τιν᾽: 3:394: εἴτ᾽ οὖν Σαυρομάτας γε λιλαίεαι, εἴτε τιν᾽ ἄλλον
τιν᾽: 3:456: ἤιεν: οὐδέ τιν᾽ ἄλλον ὀίσσατο πορφύρουσα
τιν᾽: 3:512: ἠνορέῃ, μήτ᾽ αὐτὸς ἐπείγεο, μήτε τιν᾽ ἄλλον
τιν᾽: 3:523: ‘ὦ φίλοι, ἤτοι μὲν τόδε λοίσθιον. ἀλλά τιν᾽ οἴω
τιν᾽: 3:677: ἦέ τιν᾽ οὐλομένην ἐδάης ἐκ πατρὸς ἐνιπὴν
τιν᾽: 3:1080: φεύξομαι ἀσκηθὴς ἐς Ἀχαιίδα, μηδέ τιν᾽ ἄλλον
τιν᾽: 4:396: ἀλλά τιν᾽ ἀμβολίην διζήμεθα δηιοτῆτος,
τιν᾽: 4:1107: εἴ τιν᾽ ὑπὸ σπλάγχνοισι φέρει, δῄοισιν ὀπάσσω.’
τιν᾽: 4:1245: τηλοῦ ὑπερτείνοντα διηνεκές: οὐδέ τιν᾽ ἀρδμόν,
τιν᾽: 4:1280: ἢ λοιμοῖο τέλος ποτιδέγμενοι, ἠέ τιν᾽ ὄμβρον
τιν᾽: 4:1377: σημανέειν τιν᾽ ἔολπα μυχὸν καθύπερθε θαλάσσης.’
τιν᾽: 4:1558: παρραλίης, εἰ δή τιν᾽ ἀκούετε νόσφιν ἐόντες
τίνα: 1:463: ‘Αἰσονίδη, τίνα τήνδε μετὰ φρεσὶ μῆτιν ἑλίσσεις;
τινὰ: 3:12: τί χρέος; ἠὲ δόλον τινὰ μήσεαι, ᾧ κεν ἑλόντες
τινα: 3:33: οὐδέ τινα χρειὼ θελκτήριον οἶδα πόθοιο.
τινα: 3:374: πρίν τινα λευγαλέον τε δέρος καὶ Φρίξον ἰδέσθαι;
τινα: 3:477: κούρην δή τινα πρόσθεν ὑπέκλυες αὐτὸς ἐμεῖο
τινα: 3:603: εἶναί οἱ τυτθόν γε δέος, μή πού τινα μῆτιν
τινα: 3:698: εἴ τινα συμφράσσαιο καὶ ἀρτύνειας ἀρωγήν.
τινα: 3:720: ἢ δόλον, ἤ τινα μῆτιν ἐπιφράσσασθαι ἀέθλου,
τινα: 3:746: ἤδη καὶ πυλαωρὸς ἐέλδετο: καί τινα παίδων
τινά: 4:272: ἔνθεν δή τινά φασι πέριξ διὰ πᾶσαν ὁδεῦσαι
τίνα: 4:355: ‘Αἰσονίδη, τίνα τήνδε συναρτύνασθε μενοινὴν
τίνα: 4:379: ἦ μάλ᾽ ἐυκλειής; τίνα δ᾽ οὐ τίσιν, ἠὲ βαρεῖαν
τινά: 4:808: ἀλλ᾽ ἄγε καί τινά τοι νημερτέα μῦθον ἐνίψω.
τινα: 4:1414: ἤ τινα πετραίην χύσιν ὕδατος, ἤ τινα γαίης
τινα: 4:1414: ἤ τινα πετραίην χύσιν ὕδατος, ἤ τινα γαίης
τιναξάμενος: 2:1037: ὅς ῥα τιναξάμενος πτέρυγας κατὰ νῆα θέουσαν
τινάξας: 1:1196: τὴν δ᾽ ὅγε χαλκοβαρεῖ ῥοπάλῳ δαπέδοιο τινάξας
τινάσσει: 2:936: ταρσὸν ἐφεὶς πνοιῇ φέρεται ταχύς, οὐδὲ τινάσσει
τινάσσεται: 3:758: ὠκείῃ στροφάλιγγι τινάσσεται ἀίσσουσα:
τινάσσεται: 4:1683: ῥιπῇσιν μὲν πρῶτα τινάσσεται, ὕστερον αὖτε
τινάσσετο: 2:728: ὅπλα τε νήια πάντα τινάσσετο νισσομένοισιν.
τινασσομένην: 2:1111: νῆα διάνδιχ᾽ ἔαξε τινασσομένην ῥοθίοισιν.
τινασσομένης: 1:521: εὔδιοι ἐκλύζοντο τινασσομένης ἁλὸς ἄκραι,
τινασσομένων: 2:744: φύλλων τε πνοιῇσι τινασσομένων μυχίῃσιν.
τινάσσων: 1:753: καὶ τὸν μὲν προπάροιθε Πέλοψ ἴθυνε, τινάσσων
τινάσσων: 2:1057: ἀλλ᾽ ὅγε χαλκείην πλατάγην ἐνὶ χερσὶ τινάσσων
τινάσσων: 3:1263: ἀσπίδα χαλκείην μελίην τ᾽ ἐν χερσὶ τινάσσων.
τίνες: 4:554: καὶ χρειώ σφ᾽ ἐκόμισσε; τίνες σφέας ἤγαγον αὖραι;
τίνεσκεν: 2:477: ἀλλ᾽ ὅγε πατρὸς ἑοῖο κακὴν τίνεσκεν ἀμοιβὴν
τίνετ᾽: 4:1325: δή ῥα τότε σφετέρῃ ἀπὸ μητέρι τίνετ᾽ ἀμοιβὴν
τίνων: 3:233: ἤλασεν, Ἠελίῳ τίνων χάριν, ὅς ῥά μιν ἵπποις
τίουσαι: 2:990: τίουσαι πεδίον Δοιάντιον ἀμφενέμοντο:
τίπτ᾽: 3:129: ‘τίπτ᾽ ἐπιμειδιάᾳς, ἄφατον κακόν; ἦέ μιν αὔτως
τίπτ᾽: 3:675: τίπτ᾽ ἔπαθες; τί τοι αἰνὸν ὑπὸ φρένας ἵκετο πένθος;
τίπτ᾽: 4:1316: ‘κάμμορε, τίπτ᾽ ἐπὶ τόσσον ἀμηχανίῃ βεβόλησαι;
τίπτε: 1:1315: ‘τίπτε παρὲκ μεγάλοιο Διὸς μενεαίνετε βουλὴν
τίπτε: 3:464: ‘τίπτε με δειλαίην τόδ᾽ ἔχει ἄχος; εἴθ᾽ ὅγε πάντων
τίπτε: 3:974: ‘τίπτε με, παρθενική, τόσον ἅζεαι, οἶον ἐόντα;
τις: 1:204: τούνεκ᾽ ἔην πόδα σιφλός: ἀτὰρ δέμας οὔ κέ τις ἔτλη
τίς: 1:242: ‘Ζεῦ ἄνα, τίς Πελίαο νόος; πόθι τόσσον ὅμιλον
τις: 1:665: ὑμέων δ᾽ εἴ τις ἄρειον ἔπος μητίσεται ἄλλη,
τίς: 1:677: ὔμμι γε μὴν τίς μῆτις ἐπαύρεσθαι βιότοιο,
τις: 1:678: αἴ κεν ἐπιβρίσῃ Θρήιξ στρατός, ἠέ τις ἄλλος
τις: 1:681: εἰ δὲ τὸ μὲν μακάρων τις ἀποτρέποι, ἄλλα δ᾽ ὀπίσσω
τις: 1:820: εἰσόκε τις θεὸς ἄμμιν ὑπέρβιον ἔμβαλε θάρσος,
τις: 1:871: αὐτόματον δώσει τις ἑλὼν θεὸς εὐξαμένοισιν.
τις: 1:875: ὧς νείκεσσεν ὅμιλον: ἐναντία δ᾽ οὔ νύ τις ἔτλη
τις: 1:936: ἔστι δέ τις αἰπεῖα Προποντίδος ἔνδοθι νῆσος
τις: 1:1021: οὐδέ τις αὐτὴν νῆσον ἐπιφραδέως ἐνόησεν
τις: 1:1072: ἔτλη τις πάσσασθαι ἐδητύος, οὐδ᾽ ἐπὶ δηρὸν
τις: 1:1172: ἦμος δ᾽ ἀγρόθεν εἶσι φυτοσκάφος ἤ τις ἀροτρεὺς
τις: 1:1243: βῆ δὲ μεταΐξας Πηγέων σχεδόν, ἠύτε τις θὴρ
τίς: 1:1265: ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε μύωπι τετυμμένος ἔσσυτο ταῦρος
τις: 2:18: ἧ κέν τις στυγερῶς κρατερὴ ἐπιέψετ᾽ ἀνάγκη.’
τις: 2:31: λεπταλέον, τό ῥά οἵ τις ἑὸν ξεινήιον εἶναι
τις: 2:144: ἥρωες, καὶ δή τις ἔπος μετὰ τοῖσιν ἔειπεν:
τις: 2:191: καὶ δ᾽ ἐπὶ μυδαλέην ὀδμὴν χέον: οὐδέ τις ἔτλη
τις: 2:230: οὔ κέ τις οὐδὲ μίνυνθα βροτῶν ἄνσχοιτο πελάσσας,
τις: 2:261: ὡς οὔ τις θεόθεν χόλος ἔσσεται εἵνεκ᾽ ἀρωγῆς.’
τις: 2:360: ἔστι δέ τις ἄκρη Ἑλίκης κατεναντίον Ἄρκτου,
τις: 2:440: ‘ἦ ἄρα δή τις ἔην, Φινεῦ, θεός, ὃς σέθεν ἄτης
τις: 2:476: κύντερον, οὐδέ τις ἦεν ἀνάπνευσις μογέοντι.
τις: 2:502: Κυρήνη πέφαταί τις ἕλος πάρα Πηνειοῖο
τις: 2:543: ὡς δ᾽ ὅτε τις πάτρηθεν ἀλώμενος, οἷά τε πολλὰ
τις: 2:544: πλαζόμεθ᾽ ἄνθρωποι τετληότες, οὐδέ τις αἶα
τις: 2:608: ἐκ μακάρων, εὖτ᾽ ἄν τις ἰδὼν διὰ νηὶ περήσῃ.
τις: 2:614: ἡμέας: οὐδέ τις ἄλλος ἐπαίτιος, ὅσσον Ἀθήνη,
τις: 2:683: τοὺς δ᾽ ἕλε θάμβος ἰδόντας ἀμήχανον: οὐδέ τις ἔτλη
τις: 2:823: νύμφαι ἑλειονόμοι ὑπεδείδισαν: οὐδέ τις ἀνδρῶν
τίς: 2:853: τίς γὰρ δὴ θάνεν ἄλλος; ἐπεὶ καὶ ἔτ᾽ αὖτις ἔχευαν
τίς: 2:935: ἐντενές, ἠύτε τίς τε δι᾽ ἠέρος ὑψόθι κίρκος
τις: 2:956: τήνγε τις ἱμερτῇσιν ἐν ἀγκοίνῃσι δάμασσεν.
τις: 2:976: τετράκις εἰς ἑκατὸν δεύοιτό κεν, εἴ τις ἕκαστα
τις: 2:1004: τοῖσι μὲν οὔτε βοῶν ἄροτος μέλει, οὔτε τις ἄλλη
τις: 2:1075: ὡς δ᾽ ὅτε τις κεράμῳ κατερέψεται ἑρκίον ἀνήρ,
τίς: 2:1092: τίς γὰρ δὴ Φινῆος ἔην νόος, ἐνθάδε κέλσαι
τις: 2:1203: σχήσεται, οὐδ᾽ ἠβαιόν, ὅτε χρειώ τις ἵκηται.
τις: 2:1282: εἴτε καὶ ἀλλοίη τις ἐπήβολος ἔσσεται ὁρμή.’
τίς: 3:52: ‘Ἠθεῖαι, τίς δεῦρο νόος χρειω τε κομίζει
τις: 3:82: ἠπεδαναί: καὶ μή τις ἀμοιβαίη χάρις ἔστω.’
τις: 3:143: θέλξον ὀιστεύσας ἐπ᾽ Ἰήσονι: μηδέ τις ἔστω
τις: 3:183: φρασσόμεθ᾽, εἴτ᾽ ἄρηι συνοισόμεθ᾽ εἴτε τις ἄλλη
τις: 3:273: κόπτον: τοὶ δὲ λοετρὰ πυρὶ ζέον: οὐδέ τις ἦεν,
τις: 3:306: πῶς Αἶάνδε νέεσθε παλίσσυτοι; ἦέ τις ἄτη
τις: 3:323: λυγαίῃ ὑπὸ νυκτί: θεὸς δέ τις ἄμμ᾽ ἐσάωσεν.
τις: 3:328: ἡμέας οἰκτείρων Ζηνὸς νόος, ἠέ τις αἶσα,
τις: 3:333: τόνδε τις ἱέμενος πάτρης ἀπάνευθεν ἐλάσσαι
τίς: 3:388: οὐδὲ μὲν ἱέμενοι. τίς δ᾽ ἂν τόσον οἶδμα περῆσαι
τις: 3:528: κούρη τις μεγάροισιν ἐνιτρέφετ᾽ Αἰήταο,
τίς: 3:565: ἦκα μάλ᾽, οὐδ᾽ ἄρα τίς οἱ ἐναντίον ἔκφατο μῦθον.
τις: 3:656: ὡς δ᾽ ὅτε τις νύμφη θαλερὸν πόσιν ἐν θαλάμοισιν
τις: 3:660: τὸν δέ τις ὤλεσε μοῖρα, πάρος ταρπήμεναι ἄμφω
τις: 3:664: τῇ ἰκέλη Μήδεια κινύρετο. τὴν δέ τις ἄφνω
τις: 3:691: λεύσσω ὀνείρατα λυγρά, τά τις θεὸς ἀκράαντα
τις: 3:745: ἔδρακον ἐκ νηῶν: ὕπνοιο δὲ καί τις ὁδίτης
τίς: 3:755: ἠελίου ὥς τίς τε δόμοις ἐνιπάλλεται αἴγλη
τις: 3:771: πάντῃ μοι φρένες εἰσὶν ἀμήχανοι: οὐδέ τις ἀλκὴ
τις: 3:775: Χαλκιόπης υἷας. τοὺς μὲν θεὸς ἤ τις Ἐρινὺς
τίς: 3:780: τίς δὲ δόλος, τίς μῆτις ἐπίκλοπος ἔσσετ᾽ ἀρωγῆς;
τίς: 3:780: τίς δὲ δόλος, τίς μῆτις ἐπίκλοπος ἔσσετ᾽ ἀρωγῆς;
τις: 3:895: ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν ἱκόμεσθα, καὶ οὔ νύ τις ἄλλος ἔπεισιν,
τις: 3:918: ἔνθ᾽ οὔπω τις τοῖος ἐπὶ προτέρων γένετ᾽ ἀνδρῶν,
τις: 3:926: ἔστι δέ τις πεδίοιο κατὰ στίβον ἐγγύθι νηοῦ
τις: 3:929: τάων τις μεσσηγὺς ἀνὰ πτερὰ κινήσασα
τις: 3:1084: ἔστι τις αἰπεινοῖσι περίδρομος οὔρεσι γαῖα,
τις: 3:1110: μνήσομαι. ἔλθοι δ᾽ ἧμιν ἀπόπροθεν ἠέ τις ὄσσα,
τις: 3:1111: ἠέ τις ἄγγελος ὄρνις, ὅτ᾽ ἐκλελάθοιο ἐμεῖο:
τις: 3:1143: δύῃ ὑποφθάμενον, καί τις τὰ ἕκαστα νοήσῃ
τις: 3:1196: βῆ ῥ᾽ ἐς ἐρημαίην, κλωπήιος ἠύτε τις φώρ,
τις: 3:1231: δεινόν, ἀμαιμάκετον: τὸ μὲν οὔ κέ τις ἄλλος ὑπέστη
τίς: 3:1322: ἐργατίνης ὥς τίς τε Πελασγίδι νύσσεν ἀκαίνῃ
τις: 4:12: τρέσσεν δ᾽, ἠύτε τις κούφη κεμάς, ἥν τε βαθείης
τις: 4:48: ἄστεος εὐρυχόροιο φόβῳ ἵκετ᾽: οὐδέ τις ἔγνω
τις: 4:181: εἴλει ἀφασσόμενος: περὶ γὰρ δίεν, ὄφρα ἓ μή τις
τίς: 4:217: φυλλοχόῳ ἐνὶ μηνί--τίς ἂν τάδε τεκμήραιτο;
τις: 4:248: κούρη πορσανέουσα τιτύσκετο, μήτε τις ἴστωρ
τις: 4:282: ἔστι δέ τις ποταμός, ὕπατον κέρας Ὠκεανοῖο,
τις: 4:309: Ἴστρῳ γάρ τις νῆσος ἐέργεται οὔνομα Πεύκη,
τις: 4:347: εἰσόκε τις δικάσῃσι θεμιστούχων βασιλήων,
τις: 4:488: οὐδ᾽ ἄρα τις κείνων θάνατον φύγε, πάντα δ᾽ ὅμιλον
τίς: 4:553: νημερτὲς πέφαται; τίς ἀπόπροθι τόσσον ἀνάγκη
τις: 4:599: οὐδέ τις ὕδωρ κεῖνο διὰ πτερὰ κοῦφα τανύσσας
τις: 4:635: ἄτῃ ἀεικελίῃ πέλασαν. φέρε γάρ τις ἀπορρὼξ
τις: 4:765: πάντας ἀπολλήξειεν ὑπ᾽ ἠέρι, μηδέ τις αὔρη
τις: 4:801: δείματι, μή τις ἑοῦ ἀντάξιος ἄλλος ἀνάσσοι
τις: 4:852: οὐδέ τις εἰσιδέειν δύνατ᾽ ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἄρα τῷγε
τις: 4:974: ἂμ πεδίον καὶ ἕλος λειμώνιον: οὐδέ τις ἦεν
τις: 4:980: ἔστι δέ τις πορθμοῖο παροιτέρη Ἰονίοιο
τις: 4:1021: τῆσγε φυγῆς μνήσασθαι, ὅτ᾽ ἤλιτον: οὐδέ τις ἄλλη
τις: 4:1100: λώιον: οὐ γάρ τις βασιλεύτερος Αἰήταο.
τις: 4:1164: τερπωλῆς ἐπέβημεν ὅλῳ ποδί: σὺν δέ τις αἰεὶ
τίς: 4:1249: ‘τίς χθὼν εὔχεται ἥδε; πόθι ξυνέωσαν ἄελλαι
τις: 4:1271: ναυτιλίης νόστου τε. δαημοσύνην δέ τις ἄλλος
τις: 4:1359: οὐδ᾽ ἔτι τάσδ᾽ ἀνὰ χῶρον ἐσέδρακον, ἀλλά τις ἀχλὺς
τίς: 4:1386: τίς κ᾽ ἐνέποι, τὴν κεῖνοι ἀνέπλησαν μογέοντες;
τις: 4:1434: ἤλυθε γὰρ χθιζός τις ἀνὴρ ὀλοώτατος ὕβριν
τις: 4:1442: ἥδε δέ τις πέτρη Τριτωνίδος ἐγγύθι λίμνης:
τις: 4:1455: καί πού τις διεροῖς ἐπὶ χείλεσιν εἶπεν ἰανθείς:
τίς: 4:1477: τὼς ἰδέειν, ὥς τίς τε νέῳ ἐνὶ ἤματι μήνην
τις: 4:1502: μαντοσύναις: οὐ γάρ τις ἀποτροπίη θανάτοιο.
τις: 4:1590: θυμός, ὃ δὴ μακάρων τις ἐναίσιμος ἀντεβόλησεν.
τις: 4:1673: ἀντιάει, καὶ δή τις ἀπόπροθεν ἄμμε χαλέπτει.
τίς: 4:1680: ἀλλ᾽ ὥς τίς τ᾽ ἐν ὄρεσσι πελωρίη ὑψόθι πεύκη,
τις: 4:1695: μήνης: οὐρανόθεν δὲ μέλαν χάος, ἠέ τις ἄλλη
τις: 4:1709: τοῖσι δέ τις Σποράδων βαιὴ ἀπὸ τόφρ᾽ ἐφαάνθη
τις: 4:1751: τήνδε τοι ἠπείροιο Λιβυστίδος. οὔ νύ τις ἄλλος
τις: 4:1774: ὑμετέρων καμάτων: ἐπεὶ οὔ νύ τις ὔμμιν ἄεθλος
τῖσαι: 2:801: τῶ νῦν ἥντιν᾽ ἐγὼ τῖσαι χάριν ἄρκιός εἰμι,
τῖσαι: 4:1351: μητέρι δὲ σφετέρῃ μενοεικέα τῖσαι ἀμοιβὴν
Τισαίην: 1:568: Τισαίην εὔκηλοι ὑπὲρ δολιχὴν θέον ἄκρην.
τίσαιμι: 3:989: σοὶ δ᾽ ἂν ἐγὼ τίσαιμι χάριν μετόπισθεν ἀρωγῆς,
τίσασθαι: 4:234: τίσασθαι τάδε πάντα, δαήσονται κεφαλῇσιν
τίσειαν: 1:619: μήτινα λευγαλέοιο φόνου τίσειαν ἀμοιβήν.
τίσειεν: 3:75: τίσειεν Πελίης, εἰ μή σύ γε νόστον ὀπάσσεις.’
τίσειν: 3:351: χερσὶ βιησόμενος: μέμονεν δέ τοι ἄξια τίσειν
τίσειν: 3:594: νόσφι δὲ οἷ αὐτῷ φάτ᾽ ἐοικότα μείλια τίσειν
τίσιν: 2:798: ἔμπης δ᾽ ἐξ ὑμέων ἔδοσαν τίσιν: οὐδέ ἕ φημι
τίσιν: 4:379: ἦ μάλ᾽ ἐυκλειής; τίνα δ᾽ οὐ τίσιν, ἠὲ βαρεῖαν
τίσις: 1:1302: σχέτλιοι: ἦ τέ σφιν στυγερὴ τίσις ἔπλετ᾽ ὀπίσσω
τισόμενος: 4:740: τισόμενος φόνον υἷος, ὅτ᾽ ἄσχετα ἔργ᾽ ἐτέλεσσας.
τίσω: 2:802: τίσω προφρονέως. ἡ γὰρ θέμις ηπεοανοισιν
τιταινόμενοι: 2:280: θείωσιν, τυτθὸν δὲ τιταινόμενοι μετόπισθεν
Τιταρήσιος: 1:65: ἤλυθε δ᾽ αὖ Μόψος Τιταρήσιος, ὃν περὶ πάντων
Τιτῆνας: 4:987: Τιτῆνας δ᾽ ἔδαε στάχυν ὄμπνιον ἀμήσασθαι,
Τιτηνίδος: 3:864: ῥίζης τεμνομένης Τιτηνίδος: ἔστενε δ᾽ αὐτὸς
Τιτηνίδος: 4:131: ἔκλυον οἳ καὶ πολλὸν ἑκὰς Τιτηνίδος Αἴης
Τιτηνὶς: 4:54: τὴν δὲ νέον Τιτηνὶς ἀνερχομένη περάτηθεν
Τιτήνων: 2:1235: Τιτήνων ἤνασσεν, ὁ δὲ Κρηταῖον ὑπ᾽ ἄντρον
Τιτῆσιν: 1:507: οἱ δὲ τέως μακάρεσσι θεοῖς Τιτῆσιν ἄνασσον,
Τιτίην: 1:1126: ἐνναέτιν Φρυγίης, Τιτίην θ᾽ ἅμα Κύλληνόν τε,
Τιτίην: 2:785: ἀθλεύων Τιτίην ἀπεκαίνυτο πυγμαχέοντα
Τιτυὸν: 1:761: μητέρα θαρσαλέως Τιτυὸν μέγαν, ὅν ῥ᾽ ἔτεκέν γε
τιτύσκετο: 4:248: κούρη πορσανέουσα τιτύσκετο, μήτε τις ἴστωρ
τῖφος: 1:127: φέρβετο Λαμπείης, Ἐρυμάνθιον ἂμ μέγα τῖφος,
τῖφος: 2:824: ἠείδει: οἶος δὲ κατὰ πλατὺ βόσκετο τῖφος.
Τῖφυ: 2:624: ‘Τῖφυ, τίη μοι ταῦτα παρηγορέεις ἀχέοντι;
Τῖφυν: 1:401: Τῖφυν ἐυστείρης οἰήια νηὸς ἔρυσθαι.
Τῖφυν: 1:1296: ἦ, καὶ ἐς Ἁγνιάδην Τῖφυν θόρε: τὼ δέ οἱ ὄσσε
Τῖφυν: 2:856: Ἁγνιάδην Τῖφυν θανέειν φάτις: οὐδέ οἱ ἦεν
Τίφυος: 1:561: Τίφυος, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ χερσὶν ἐύξοα τεχνηέντως
Τίφυος: 1:956: Τίφυος ἐννεσίῃσιν ὑπὸ κρήνῃ ἐλίποντο,
Τίφυος: 2:175: τῶ καὶ Τίφυος οἵδε δαημοσύνῃσι νέοντο,
Τίφυος: 2:559: Τίφυος Ἁγνιάδαο θελήμονα ποιήσαντο
Τῖφυς: 1:105: Τῖφυς δ᾽ Ἁγνιάδης Σιφαέα κάλλιπε δῆμον
Τῖφυς: 1:381: στέρνα θ᾽ ὁμοῦ καὶ χεῖρας ἐπήλασαν. ἐν δ᾽ ἄρα Τῖφυς
Τῖφυς: 1:522: δὴ τότ᾽ ἀνέγρετο Τῖφυς: ἄφαρ δ᾽ ὀρόθυνεν ἑταίρους
Τῖφυς: 1:1274: ἠῷος, πνοιαὶ δὲ κατήλυθον: ὦκα δὲ Τῖφυς
Τῖφυς: 2:576: Τῖφυς ἐρεσσέμεναι κρατερῶς. οἴγοντο γὰρ αὖτις
Τῖφυς: 2:586: ἀλλά μιν ἔφθη Τῖφυς ὑπ᾽ εἰρεσίῃ βαρύθουσαν
Τῖφυς: 2:612: σώεσθαι: Τῖφυς δὲ παροίτατος ἤρχετο μύθων:
τλαίη: 3:389: τλαίη ἑκὼν ὀθνεῖον ἐπὶ κτέρας; ἀλλά με δαίμων
τλαίης: 3:719: ‘οὐκ ἂν δὴ ξείνῳ τλαίης χατέοντι καὶ αὐτῷ
τλῆθι: 1:300: τλῆθι φέρειν: θάρσει δὲ συνημοσύνῃσιν Ἀθήνης,
τλήσομαι: 3:429: τλήσομαι, εἰ καί μοι θανέειν μόρος. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλο
τλῆτ᾽: 2:344: μὴ τλῆτ᾽ οἰωνοῖο πάρεξ ἔτι νηὶ περῆσαι.
τλῆτε: 2:341: ὦ μέλεοι, μὴ τλῆτε παρὲξ ἐμὰ θέσφατα βῆναι,
τλητὸν: 2:229: πνεῖ τόδε μυδαλέον τε καὶ οὐ τλητὸν μένος ὀδμῆς:
τὸ: 1:44: γυῖα, μένεν δ᾽ ἔτι θυμὸς ἀρήιος, ὡς τὸ πάρος περ.
τὸ: 1:160: μαρνάμενος, τὸ πέλεσθαι ἐνὶ ξυνοχῇ πολέμοιο.
τὸ: 1:254: βέλτερον, εἰ τὸ πάροιθεν ἐνὶ κτερέεσσιν ἐλυσθεὶς
τὸ: 1:282: τέκνον ἐμόν: τὸ γὰρ οἶον ἔην ἔτι λοιπὸν ἐέλδωρ
τὸ: 1:284: νῦν γε μὲν ἡ τὸ πάροιθεν Ἀχαιιάδεσσιν ἀγητὴ
τὸ: 1:290: ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης: τὸ μὲν οὐδ᾽ ὅσον, οὐδ᾽ ἐν ὀνείρῳ
τό: 1:465: τάρβος ἐπιπλόμενον, τό τ᾽ ἀνάλκιδας ἄνδρας ἀτύζει;
τὸ: 1:497: τὸ πρὶν ἐπ᾽ ἀλλήλοισι μιῇ συναρηρότα μορφῇ,
τό: 1:526: ἐν γάρ οἱ δόρυ θεῖον ἐλήλατο, τό ῥ᾽ ἀνὰ μέσσην
τὸ: 1:630: οἷς αἰεὶ τὸ πάροιθεν ὁμίλεον. ἀλλὰ γὰρ ἔμπης
τὸ: 1:681: εἰ δὲ τὸ μὲν μακάρων τις ἀποτρέποι, ἄλλα δ᾽ ὀπίσσω
τὸ: 1:745: νέρθεν ὑπὲκ μαζοῖο: τὸ δ᾽ ἀντίον ἀτρεκὲς αὔτως
τὸ: 1:808: ὀψὲ μεταστρέψωσι νόον: τὸ δὲ διπλόον αἰεὶ
τὸ: 1:816: λώβην, ὡς τὸ πάροιθεν, ἀεικέα παῖδες ἄμυνον:
τό: 1:897: Ὑψιπύλης: λίπε δ᾽ ἧμιν ἔπος, τό κεν ἐξανύσαιμι
τὸ: 1:928: εἰσέβαλον: πέλαγος δὲ τὸ μὲν καθύπερθε λέλειπτο
τὸ: 1:929: ἦρι, τὸ δ᾽ ἐννύχιοι Ῥοιτειάδος ἔνδοθεν ἀκτῆς
τὸ: 1:942: καὶ τὸ μὲν ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι ἐνναίουσιν
τὸ: 1:1118: πρόχνυ γεράνδρυον: τὸ μὲν ἔκταμον, ὄφρα πέλοιτο
τὸ: 1:1292: ὄφρα τὸ κείνου κῦδος ἀν᾽ Ἑλλάδα μή σε καλύψῃ,
τό: 2:31: λεπταλέον, τό ῥά οἵ τις ἑὸν ξεινήιον εἶναι
τὸ: 2:417: ἔσσεται, ἀσπαστῶς κε παρὰ σέο καὶ τὸ δαείην.
τὸ: 2:446: ‘Αἰσονίδη, τὸ μὲν οὐ παλινάγρετον, οὐδέ τι μῆχος
τὸ: 2:587: ἀγχαλάσας: τὸ δὲ πολλὸν ὑπὸ τρόπιν ἐξεκυλίσθη,
τὸ: 2:634: ἐξότε τὸ πρώτιστον ἐμὴν χάριν ἠγερέθεσθε,
τὸ: 2:809: εἵσομαι ἱερὸν αἰπύ: τὸ μὲν μάλα τηλόθι πάντες
τὸ: 2:846: ἄκρης τυτθὸν ἔνερθ᾽ Ἀχερουσίδος. εἰ δέ με καὶ τὸ
τὸ: 2:889: οὓς μὲν γὰρ τὸ πάροιθε δαήμονας εὐχόμεθ᾽ εἶναι,
τὸ: 2:1038: ἧκ᾽ ἐπί οἱ πτερὸν ὀξύ: τὸ δ᾽ ἐν λαιῷ πέσεν ὤμῳ
τὸ: 2:1041: καὶ τὸ μὲν ἐξείρυσσε παρεδριόων Ἐρυβώτης,
τὸ: 2:1056: ὤσασθαι τόξοισι, τὸ μέν τ᾽ ἐγὼ αὐτὸς ὄπωπα.
τὸ: 2:1061: αὐτὸς δ᾽ ἂν τὸ πάροιθεν ἐπιφρασθεὶς ἐνέποιμι.
τὸ: 2:1122: νύχθ᾽ ὕπο λυγαίην: τὸ δὲ μυρίον ἐκ Διὸς ὕδωρ
τὸ: 2:1270: ἔνθεν δ᾽ αὖ πεδίον τὸ Ἀρήιον ἱερά τ᾽ ἄλση
τὸ: 2:1285: δάσκιον εἰσελάσαντας ἕλος: τὸ δ᾽ ἐπισχεδὸν ἦεν
τό: 3:133: κεῖνο, τό οἱ ποίησε φίλη τροφὸς Ἀδρήστεια
τὸ: 3:225: ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ὕδωρ προρέεσκε, τὸ μέν ποθι δυομένῃσιν
τὸ: 3:270: Χαλκιόπης ἀίουσα: τὸ δ᾽ αὐτίκα πᾶν ὁμάδοιο
τὸ: 3:294: ἄγχι μάλ᾽ ἐγρομένη: τὸ δ᾽ ἀθέσφατον ἐξ ὀλίγοιο
τὸ: 3:324: οὐδὲ γὰρ αἳ τὸ πάροιθεν ἐρημαίην κατὰ νῆσον
τό: 3:399: ἦ ὅγε πειρήσαιτο βίης. τό οἱ εἴσατ᾽ ἄρειον
τὸ: 3:409: δοιώ μοι πεδίον τὸ Ἀρήιον ἀμφινέμονται
τὸ: 3:473: τὴν ὁδόν, ἣν τὸ πάροιθεν ἀνήλυθον ἐκ πεδίοιο,
τὸ: 3:495: φῆ δὲ δύω πεδίον τὸ Ἀρήιον ἀμφινέμεσθαι
τὸ: 3:514: σχήσομ᾽, ἐπεὶ θάνατός γε τὸ κύντατον ἔσσεται ἄλγος.’
τὸ: 3:526: τυτθὸν ἔθ᾽, ὡς τὸ πάροιθεν, ἐπεὶ καὶ ἐπισχέμεν ἔμπης
τό: 3:644: παισί: τό κέν μοι λυγρὸν ἐνὶ κραδίῃ σβέσαι ἄλγος.’
τὸ: 3:705: ὧς ἄρ᾽ ἔφη, τὸ δὲ πολλὸν ὑπεξέχυτ᾽ αὐτίκα δάκρυ:
τὸ: 3:756: ὕδατος ἐξανιοῦσα, τὸ δὴ νέον ἠὲ λέβητι
τό: 3:866: τό ῥ᾽ ἥγ᾽ ἐξανελοῦσα θυώδεϊ κάτθετο μίτρῃ,
τὸ: 3:893: πᾶσα πόλις: τὸ καὶ οὔτις ἀνήλυθε δεῦρο γυναικῶν
τὸ: 3:894: τάων, αἳ τὸ πάροιθεν ἐπημάτιαι ἀγέρονται.
τὸ: 3:982: φηλώσῃς ἐπέεσσιν, ἐπεὶ τὸ πρῶτον ὑπέστης
τὸ: 3:1059: ἰθῦσαι. τὸ δὲ κῶας ἐς Ἑλλάδα τοῖό γ᾽ ἕκητι
τό: 3:1204: ἕσσατο κυάνεον, τό ῥά οἱ πάρος ἐγγυάλιξεν
τὸ: 3:1231: δεινόν, ἀμαιμάκετον: τὸ μὲν οὔ κέ τις ἄλλος ὑπέστη
τὸ: 3:1269: ῥίμφα μάλ᾽ ἐς πεδίον τὸ Ἀρήιον ἠπείγοντο.
τό: 4:250: ἅζομαι αὐδῆσαι: τό γε μὴν ἕδος ἐξέτι κείνου,
τὸ: 4:289: ἔνθα διχῆ τὸ μὲν ἔνθα μετ᾽ ἠῴην ἅλα βάλλει
τὸ: 4:290: τῇδ᾽ ὕδωρ, τὸ δ᾽ ὄπισθε βαθὺν διὰ κόλπον ἵησιν
τὸ: 4:326: βάλλει ἁλός, πεδίον τε τὸ Λαύριον ἠμείψαντο,
τὸ: 4:345: αὐτὰρ Μήδειάν γε--τὸ γὰρ πέλεν ἀμφήριστον--
τὸ: 4:412: καὶ τόδε μητίσασθαι, ἐπεὶ τὸ πρῶτον ἀάσθην
τὸ: 4:427: ἡ δ᾽ ἔπορ᾽ Αἰσονίδῃ πολέσιν μετὰ καὶ τὸ φέρεσθαι
τὸ: 4:451: Ἄψυρτον; τὸ γὰρ ἧμιν ἐπισχερὼ ἦεν ἀοιδῆς.
τό: 4:483: τό σφιν παρθενικὴ τέκμαρ μετιοῦσιν ἄειρεν,
τὸ: 4:559: νοστήσειν. τὸ μὲν οὔτις ἀριστήων ἐνόησεν:
τό: 4:580: αὐδῆεν γλαφυρῆς νηὸς δόρυ, τό ῥ᾽ ἀνὰ μέσσην
τὸ: 4:754: στείχοιεν: τὸ καὶ αὖτις ἐποτρύνουσ᾽ ἀγόρευεν:
τὸ: 4:862: πλεῖον ἔτ᾽, ἢ τὸ πάροιθεν ἀπηλεγέως ἐχόλωσας.’
τὸ: 4:882: τῇς ἔνι δαισάμενοι νύκτ᾽ ἄεσαν, ὡς τὸ πάροιθεν.
τὸ: 4:945: ἠρήρειν, τὸ δὲ πολλὸν ὑπείρεχεν ἄγριον οἶδμα.
τὸ: 4:1066: τὼ δ᾽ ἔντοσθε δόμοιο κατὰ πτόλιν, ὡς τὸ πάροιθεν,
τὸ: 4:1115: λίσσεσθαι: τὸ γὰρ αὐτὸς ἰὼν Κόλχοισι δικάσσει,
τὸ: 4:1362: ἔνθα τὸ μήκιστον τεράων Μινύῃσιν ἐτύχθη.
τὸ: 4:1441: ὕδωρ ἐξερέων, τὸ μὲν οὔ ποθι μέλλεν ἰδέσθαι.
τὸ: 4:1444: λὰξ ποδὶ τύψεν ἔνερθε: τὸ δ᾽ ἀθρόον ἔβλυσεν ὕδωρ.
τὸ: 4:1512: Εὐρυμέδων--καὶ γὰρ τὸ κάλεσκέ μιν οὔνομα μήτηρ--
τὸ: 4:1643: ἀλλ᾽ ἤτοι τὸ μὲν ἄλλο δέμας καὶ γυῖα τέτυκτο
τόγ᾽: 1:663: θυμηδὲς καὶ τοῖσι τόγ᾽ ἔσσεται, εἴ κε δαεῖεν.
τόγ᾽: 2:173: λάβρον ἐπικρέμαται, καθάπερ νέφος. ἀλλὰ τόγ᾽ ἔμπης
τόγ᾽: 2:613: ‘ἔλπομαι αὐτῇ νηὶ τόγ᾽ ἔμπεδον ἐξαλέασθαι
τόγ᾽: 3:850: πρωτοφυὲς τόγ᾽ ἀνέσχε καταστάξαντος ἔραζε
τόγ᾽: 4:4: ἢ ἔμεν ἄτης πῆμα δυσίμερον, ἦ τόγ᾽ ἐνίσπω
τόγε: 3:481: δείδω, μή πως οὔ μοι ὑποσταίη τόγε μήτηρ.
τόγε: 4:382: μὴ τόγε παμβασίλεια Διὸς τελέσειεν ἄκοιτις,
τόδ᾽: 1:1092: ‘Αἰσονίδη, χρειώ σε τόδ᾽ ἱερὸν εἰσανιόντα
τόδ᾽: 2:259: καὶ τόδ᾽ ἐπ᾽ ὀφθαλμῶν ἀλαὸν νέφος, οἵ θ᾽ ὑπένερθεν
τόδ᾽: 3:189: ἠνορέη, τόδ᾽ ἔρεξε κατὰ χρέος, ᾗπερ ἐῴκει
τόδ᾽: 3:464: ‘τίπτε με δειλαίην τόδ᾽ ἔχει ἄχος; εἴθ᾽ ὅγε πάντων
τόδ᾽: 3:537: εἰ δὲ καὶ αὐτοῖσιν τόδ᾽ ἐφανδάνει, ἦ τ᾽ ἂν ἱκοίμην
τόδ᾽: 3:679: δῶμα τόδ᾽ εἰσοράαν, μηδὲ πτόλιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ γαίης
τόδ᾽: 4:1438: τόξα τε, τοῖσι πέλωρ τόδ᾽ ἀπέφθισεν ἰοβολήσας.
τόδε: 1:345: ‘μήτις ἐμοὶ τόδε κῦδος ὀπαζέτω. οὐ γὰρ ἔγωγε
τόδε: 1:487: ‘ἄγρει νυν τόδε σῇσι θεοπροπίῃσιν ἐνίσπες,
τόδε: 1:1062: ἀγκέχυται τόδε σῆμα καὶ ὀψιγόνοισιν ἰδέσθαι.
τόδε: 2:229: πνεῖ τόδε μυδαλέον τε καὶ οὐ τλητὸν μένος ὀδμῆς:
τόδε: 2:249: χραισμεῖν, εἰ δὴ πρόχνυ γέρας τόδε πάρθετο δαίμων
τόδε: 2:715: ἔνθεν δὴ τόδε καλὸν ἐφύμνιον ἔπλετο Φοίβῳ.
τόδε: 3:104: νῦν δ᾽ ἐπεὶ ὔμμι φίλον τόδε δὴ πέλει ἀμφοτέρῃσιν,
τόδε: 3:108: ‘οὕτω νῦν, Κυθέρεια, τόδε χρέος, ὡς ἀγορεύεις,
τόδε: 3:151: ‘ἴστω νῦν τόδε σεῖο φίλον κάρη ἠδ᾽ ἐμὸν αὐτῆς,
τόδε: 3:200: Κιρκαῖον τόδε που κικλήσκεται: ἔνθα δὲ πολλαὶ
τόδε: 3:419: αὐτῆμαρ τόδε κῶας ἀποίσεαι εἰς βασιλῆος:
τόδε: 3:469: δμηθῆναι ὑπὸ βουσί, τόδε προπάροιθε δαείη,
τόδε: 3:523: ‘ὦ φίλοι, ἤτοι μὲν τόδε λοίσθιον. ἀλλά τιν᾽ οἴω
τόδε: 3:545: ‘ὔμμι, φίλοι, τόδε σῆμα θεῶν ἰότητι τέτυκται:
τόδε: 3:568: ‘Ἄργος μὲν παρὰ νηός, ἐπεὶ τόδε πᾶσιν ἕαδεν,
τόδε: 3:1041: ἦρι δὲ μυδήνας τόδε φάρμακον, ἠύτ᾽ ἀλοιφῇ
τόδε: 3:1070: μνήσομαι. εἰπὲ δέ μοι πρόφρων τόδε, πῇ τοι ἔασιν
τόδε: 3:1133: Ἑλλάδα ναιετάειν. ὧς γὰρ τόδε μήδετο Ἥρη,
τόδε: 4:412: καὶ τόδε μητίσασθαι, ἐπεὶ τὸ πρῶτον ἀάσθην
τόδε: 4:419: ἔνθ᾽ εἴ τοι τόδε ἔργον ἐφανδάνει, οὔτι μεγαίρω,
τόδε: 4:1240: ἦ θαμὰ δὴ τόδε χεῦμα, καὶ ἂψ ἐπερεύγεται ἀκτὰς
τόδε: 4:1459: ἦ, καὶ ἀμειβομένων, οἵ τ᾽ ἄρμενοι ἐς τόδε ἔργον,
τόδε: 4:1566: νῆα μεταχρονίην ἐκομίσσαμεν ἐς τόδε λίμνης
τόθ᾽: 1:650: ὅς ῥα τόθ᾽ Ὑψιπύλην μειλίξατο δέχθαι ἰόντας
τόθ᾽: 2:960: οἵ ῥα τόθ᾽, ὡς ἐνόησαν ἀριστήων στόλον ἀνδρῶν,
τόθεν: 1:1078: ἐκ δὲ τόθεν τρηχεῖαι ἀνηέρθησαν ἄελλαι
τόθεν: 2:533: ἐκ δὲ τόθεν μακάρεσσι δυώδεκα δωμήσαντες
τόθεν: 4:520: ἐκ τόθεν, ἐξότε τούσγε Διὸς Κρονίδαο κεραυνοὶ
τόθεν: 4:625: ἐκ δὲ τόθεν Ῥοδανοῖο βαθὺν ῥόον εἰσαπέβησαν,
τόθεν: 4:637: εἰσβαλέειν, τόθεν οὔ κεν ὑπότροποι ἐξεσάωθεν.
τόθεν: 4:988: Μάκριδα φιλαμένη. Δρεπάνη τόθεν ἐκλήισται
τόθι: 1:210: ναυτιλίης: τόθι γάρ μιν ἑοῖς ὑπέδεκτο δόμοισιν.
τόθι: 2:406: ἄλσος τε σκιόειν Ἄρεος, τόθι κῶας ἐπ᾽ ἄκρης
τόθι: 2:1250: ἠλίβατοι, τόθι γυῖα περὶ στυφελοῖσι πάγοισιν
τόθι: 2:1271: τοῖο θεοῦ, τόθι κῶας ὄφις εἴρυτο δοκεύων
τόθι: 3:577: νόσφιν ἑοῖο δόμου, τόθι περ καὶ πρόσθε κάθιζον,
τόθι: 4:548: ἥρως Ναυσίθοος: τόθι δ᾽ εἵσατο, καί μιν ἔπεφνον
τόθι: 4:770: Αἰγαίῳ, τόθι πέρ τε δόμοι Νηρῆος ἔασιν.
τόθι: 4:1129: ἄντρῳ ἐν ἠγαθέῳ, τόθι δή ποτε Μάκρις ἔναιεν,
τόθι: 4:1473: ἀγχιάλων Χαλύβων: τόθι μιν καὶ Μοῖρ᾽ ἐδάμασσεν.
τοῖ᾽: 1:768: τοῖ᾽ ἄρα δῶρα θεᾶς Τριτωνίδος ἦεν Ἀθήνης.
τοῖ᾽: 3:228: τοῖ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ μεγάροισι Κυταιέος Αἰήταο
τοῖ᾽: 3:696: δείματι, τοῖ᾽ ἐσάκουσεν: ἀμείβετο δ᾽ ὧδ᾽ ἐπέεσσιν:
τοὶ: 1:383: κεκλόμενος δ᾽ ἤυσε μάλα μέγα: τοὶ δὲ παρᾶσσον
τοι: 1:421: ἥν τοι τῆσδ᾽ ἐπίβαθρα χάριν προτεθείμεθα νηὸς
τοι: 1:477: ἦέ τοι εἰς ἄτην ζωρὸν μέθυ θαρσαλέον κῆρ
τοὶ: 1:513: τοὶ δ᾽ ἄμοτον λήξαντος ἔτι προύχοντο κάρηνα
τοὶ: 1:572: ῥυομένη καὶ γαῖαν Ἰωλκίδα: τοὶ δὲ βαθείης
τοί: 1:712: ‘κούρη τοί μ᾽ ἐφέηκε Θοαντιὰς ἐνθάδ᾽ ἰοῦσαν,
τοι: 1:727: δὴ γάρ τοι μέσση μὲν ἐρευθήεσσ᾽ ἐτέτυκτο,
τοι: 1:828: ναιετάειν ἐθέλοις, καί τοι ἅδοι, ἦ τ᾽ ἂν ἔπειτα
τοι: 1:890: αὔτως, ὡς ἐθέλεις καί τοι φίλον. ἥδε δὲ νῆσος
τοὶ: 1:994: τόξον ἐπασσυτέρους πέλασε χθονί: τοὶ δὲ καὶ αὐτοὶ
τοὶ: 1:1009: χέρσῳ τεινάμενοι: τοὶ δ᾽ ἔμπαλιν, αἰγιαλοῖο
τοὶ: 1:1182: ἔνθα δ᾽ ἔπειθ᾽ οἱ μὲν ξύλα κάγκανα, τοὶ δὲ λεχαίην
τοὶ: 1:1184: στόρνυσθαι: τοὶ δ᾽ ἀμφὶ πυρήια δινεύεσκον:
τοι: 1:1257: ‘δαιμόνιε, στυγερόν τοι ἄχος πάμπρωτος ἐνίψω.
τοι: 1:1290: ‘ἧσ᾽ αὔτως εὔκηλος, ἐπεί̣̣ύ τοι ἄρμενον ἦεν
τοι: 1:1339: ἔμμεναι. ἀλλ᾽ οὐ θήν τοι ἀδευκέα μῆνιν ἀέξω,
τοι: 1:1342: ἀλλ᾽ ἑτάρου περὶ φωτός. ἔολπα δέ τοι σὲ καὶ ἄλλῳ
τοι: 2:24: αὐτὸς ἑκὼν ἤδη τοι ὑπίσχομαι ἀντιάασθαι.’
τοι: 2:55: ‘τῶνδέ τοι ὅν κ᾽ ἐθέλῃσθα, πάλου ἄτερ ἐγγυαλίξω
τοι: 2:213: ᾗσι θεοπροπίῃσι. χάριν νύ τοι, ὦ ἄνα Λητοῦς
τοι: 2:245: ἔμμεναι ἀνθρώπων. τί νύ τοι τόσα κήδε᾽ ἀνῆπται;
τοι: 2:247: μαντοσύνας δεδαώς; τῶ τοι μέγα μηνιόωσιν;
τοὶ: 2:376: ἐργατίναι: τοὶ δ᾽ ἀμφὶ σιδήρεα ἔργα μέλονται.
τοι: 2:442: τηλόθεν, ὄφρα τοι υἷες ἀμύνειαν Βορέαο:
τοὶ: 2:498: ἔνθ᾽ εὖ δαισάμενοι, τοὶ μὲν παρὰ πείσμασι νηός,
τοὶ: 2:499: τοὶ δ᾽ αὐτοῦ κατὰ δώματ᾽ ἀολλέες εὐνάζοντο.
τοὶ: 2:564: Εὔφημος προέηκε πελειάδα: τοὶ δ᾽ ἅμα πάντες
τοὶ: 2:696: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τοὶ μὲν ἄφαρ βωμὸν τετύκοντο
τοι: 2:710: ἱλήκοις: αἰεί τοι, ἄναξ, ἄτμητοι ἔθειραι,
τοι: 2:843: καὶ δή τοι κέχυται τοῦδ᾽ ἀνέρος ἐν χθονὶ κείνῃ
τοὶ: 2:1073: φοινίκεοι. καὶ τοὶ μὲν ἀμοιβήδην ἐλάασκον:
τοὶ: 2:1074: τοὶ δ᾽ αὖτ᾽ ἐγχείῃσι καὶ ἀσπίσι νῆ᾽ ἐκάλυψαν.
τοὶ: 2:1086: ἐκ νεφέων ἀνά τ᾽ ἄστυ καὶ οἰκία, τοὶ δ᾽ ὑπὸ τοῖσιν
τοι: 3:5: παρθενικάς: τῶ καί τοι ἐπήρατον οὔνομ᾽ ἀνῆπται.
τοι: 3:19: Ἤρη, ἀπηλεγέως ἐξείρεαι. ἀλλά τοι οὔπω
τοί: 3:79: ‘πότνα θεά, μή τοί τι κακώτερον ἄλλο πέλοιτο
τοι: 3:132: καί κέν τοι ὀπάσαιμι Διὸς περικαλλὲς ἄθυρμα
τοι: 3:142: τήν τοι ἐγὼν ὀπάσω: σὺ δὲ παρθένον Αἰήταο
τοι: 3:152: ἦ μέν τοι δῶρόν γε παρέξομαι, οὐδ᾽ ἀπατήσω,
τοι: 3:188: πολλάκι τοι ῥέα μῦθος, ὅ κεν μόλις ἐξανύσειεν
τοὶ: 3:271: ἕρκος ἐπεπλήθει. τοὶ μὲν μέγαν ἀμφιπένοντο
τοὶ: 3:272: ταῦρον ἅλις δμῶες: τοὶ δὲ ξύλα κάγκανα χαλκῷ
τοὶ: 3:273: κόπτον: τοὶ δὲ λοετρὰ πυρὶ ζέον: οὐδέ τις ἦεν,
τοι: 3:351: χερσὶ βιησόμενος: μέμονεν δέ τοι ἄξια τίσειν
τοι: 3:392: θεσπεσιην οἴσω κληηδόνα: καὶ δέ τοι ἤδη
τοι: 3:404: δώσω τοι χρύσειον ἄγειν δέρος, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσθα,
τοι: 3:407: πεῖρα δέ τοι μένεός τε καὶ ἀλκῆς ἔσσετ᾽ ἄεθλος,
τοί: 3:427: ‘Αἰήτη, μάλα τοί με δίκῃ περιπολλὸν ἐέργεις.
τοι: 3:485: ‘ὦ πέπον, εἴ νύ τοι αὐτῷ ἐφανδάνει, οὔτι μεγαίρω.
τοι: 3:511: εἰ δ᾽ οὔ τοι μάλα θυμὸς ἑῇ ἐπὶ πάγχυ πέποιθεν
τοι: 3:675: τίπτ᾽ ἔπαθες; τί τοι αἰνὸν ὑπὸ φρένας ἵκετο πένθος;
τοι: 3:699: ἀλλ᾽ ὄμοσον Γαῖάν τε καὶ Οὐρανόν, ὅττι τοι εἴπω
τοι: 3:711: ‘δαιμονίη, τί νύ τοι ῥέξω ἄκος, οἷ᾽ ἀγορεύεις,
τοι: 3:941: Κύπριδος ἐννεσίῃς, ἥ τοι συνέριθος ἀέθλων
τοι: 3:957: ὃς δή τοι καλὸς μὲν ἀρίζηλός τ᾽ ἐσιδέσθαι
τοι: 3:975: οὔ τοι ἐγών, οἷοί τε δυσαυχέες ἄλλοι ἔασιν
τοι: 3:978: ἤ τι παρεξερέεσθαι, ὅ τοι φίλον, ἠέ τι φάσθαι.
τοι: 3:986: ἀμφότερον δ᾽, ἱκέτης ξεῖνός τέ τοι ἐνθάδ᾽ ἱκάνω,
τοι: 3:1025: ‘φράζεο νῦν, ὥς κέν τοι ἐγὼ μητίσομ᾽ ἀρωγήν.
τοι: 3:1050: χάζεο. καὶ δέ τοι ἄλλο παρὲξ ὑποθήσομ᾽ ὄνειαρ.
τοι: 3:1061: ᾗ φίλον, ἤ τοι ἕαδεν ἀφορμηθέντι νέεσθαι.’
τοι: 3:1070: μνήσομαι. εἰπὲ δέ μοι πρόφρων τόδε, πῇ τοι ἔασιν
τοι: 3:1082: εἰ δέ τοι ἡμετέρην ἐξίδμεναι εὔαδε πάτρην,
τοι: 3:1095: ἀλλὰ τίη τάδε τοι μεταμώνια πάντ᾽ ἀγορεύω,
τοὶ: 3:1192: νὺξ δ᾽ ἵπποισιν ἔβαλλεν ἔπι ζυγά: τοὶ δὲ χαμεύνας
τοι: 4:30: ‘τόνδε τοι ἀντ᾽ ἐμέθεν ταναὸν πλόκον εἶμι λιποῦσα,
τοι: 4:61: φαρμάσσῃς εὔκηλος, ἅ τοι φίλα ἔργα τέτυκται.
τοι: 4:63: δῶκε δ᾽ ἀνιηρόν τοι Ἰήσονα πῆμα γενέσθαι
τοὶ: 4:183: Ἠὼς μέν ῤ̔ ἐπὶ γαῖαν ἐκίδνατο, τοὶ δ᾽ ἐς ὅμιλον
τοὶ: 4:200: ἑζόμενος, πηδοῖσιν ἐρέσσετε: τοὶ δὲ βοείας
τοὶ: 4:206: ὧς φάτο, δῦνε δὲ τεύχε᾽ ἀρήια: τοὶ δ᾽ ἰάχησαν
τοι: 4:279: οἳ δή τοι γραπτῦς πατέρων ἕθεν εἰρύονται,
τοι: 4:285: ὅς δή τοι τείως μὲν ἀπείρονα τέμνετ᾽ ἄρουραν
τοι: 4:358: χρειοῖ ἐνισχόμενος; ποῦ τοι Διὸς Ἱκεσίοιο
τοι: 4:372: ἀλλ᾽ αὔτως εἴρυσο: δίκη δέ τοι ἔμπεδος ἔστω
τοι: 4:384: στρευγόμενος καμάτοισι: δέρος δέ τοι ἶσον ὀνείροις
τοι: 4:402: μίξαντες δαῒ χεῖρας: ὅ τοι καὶ ῥίγιον ἄλγος
τοι: 4:407: ὅς τοι ἀοσσητήρ τε κασίγνητός τε τέτυκται:
τοι: 4:419: ἔνθ᾽ εἴ τοι τόδε ἔργον ἐφανδάνει, οὔτι μεγαίρω,
τοὶ: 4:453: συνθεσίῃ. τοὶ μέν ῥα διάνδιχα νηυσὶν ἔκελσαν
τοι: 4:781: ‘κέκλυθι νῦν, Θέτι δῖα, τά τοι ἐπιέλδομ᾽ ἐνισπεῖν.
τοι: 4:799: ὡς δή τοι πέπρωται ἀμείνονα πατρὸς ἑοῖο
τοι: 4:804: δῶκά τοι, ὄφρα γάμου θυμηδέος ἀντιάσειας,
τοι: 4:808: ἀλλ᾽ ἄγε καί τινά τοι νημερτέα μῦθον ἐνίψω.
τοι: 4:814: ἠδ᾽ αὐτῷ Πηλῆι. τί τοι χόλος ἐστήρικται;
τοι: 4:821: δεῖμα δέ τοι πέτραι καὶ ὑπέρβια κύματ᾽ ἔασιν
τοι: 4:1323: ἄνστησον δ᾽ ἑτάρους. εὖτ᾽ ἂν δέ τοι Ἀμφιτρίτη
τοὶ: 4:1448: ὧς φάτο: τοὶ δ᾽ ἀσπαστὸν ἵνα σφίσι πέφραδεν Αἴγλη
τοὶ: 4:1548: καὶ τοὶ μὲν Φοίβου κτέρας ἵδρυον ἐν χθονὶ βάντες:
τοὶ: 4:1657: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τοὶ μὲν ὑπὲκ βελέων ἐρύσαντο
τοὶ: 4:1712: φέγγεν ἀνερχομένη: τοὶ δ᾽ ἀγλαὸν Ἀπόλλωνι
τοι: 4:1751: τήνδε τοι ἠπείροιο Λιβυστίδος. οὔ νύ τις ἄλλος
τοῖα: 1:350: γηθόσυνος, καὶ τοῖα λιλαιομένοις ἀγόρευεν:
τοῖα: 1:481: τοῖα φάτις καὶ τοὺς πρὶν ἐπιφλύειν μακάρεσσιν
τοῖα: 2:287: οὐρανόθεν, καὶ τοῖα παραιφαμένη κατέρυκεν:
τοῖα: 3:18: ‘καὶ δ᾽ αὐτὴν ἐμὲ τοῖα μετὰ φρεσὶν ὁρμαίνουσαν,
τοῖα: 3:51: τοῖα δὲ μειδιόωσα προσέννεπεν αἱμυλίοισιν:
τοῖά: 3:317: τοῖά μιν ἐξερέοντα κασιγνήτων προπάροιθεν
τοῖα: 3:367: τοῖα παρέννεπεν Ἄργος: ἄναξ δ᾽ ἐπεχώσατο μύθοις
τοῖα: 3:418: παύομαι ἀμήτοιο. σύ δ᾽, εἰ τάδε τοῖα τελέσσεις,
τοῖα: 3:687: τοῖα δόλῳ: θρασέες γὰρ ἐπεκλονέεσκον Ἔρωτες:
τοῖα: 3:690: τοῖα κατακνώσσουσα μινυνθαδίῳ νέον ὕπνῳ
τοῖα: 3:742: τοῖα παρὲξ οὗ πατρὸς ἐπ᾽ ἀνέρι μητιάασθαι.
τοῖα: 3:889: ἱεμένη, καὶ τοῖα μετὰ δμωῇσιν ἔειπεν:
τοῖα: 4:56: ἁρπαλέως, καὶ τοῖα μετὰ φρεσὶν ᾗσιν ἔειπεν:
τοῖα: 4:393: ἐν δὲ πεσεῖν αὐτὴ μαλερῷ πυρί. τοῖα δ᾽ Ἰήσων
τοῖα: 4:442: τοῖα παραιφαμένη θελκτήρια φάρμακ᾽ ἔπασσεν
τοῖα: 4:1027: τοῖα μὲν Ἀρήτην γουνάζετο δάκρυ χέουσα:
τοῖα: 4:1028: τοῖα δ᾽ ἀριστήων ἐπαμοιβαδὶς ἄνδρα ἕκαστον:
τοῖα: 4:1561: Εὔφημος, καὶ τοῖα παραβλήδην προσέειπεν:
τοῖα: 4:1726: μολπῆς ἡρώων νήσῳ ἔνι τοῖα γυναῖκες
τοῖαι: 4:1427: δενδρέων, οἷαι ἔσαν, τοῖαι πάλιν ἔμπεδον αὔτως
τοίγ᾽: 1:934: καὶ δὴ τοίγ᾽ ἐπὶ νυκτὶ διάνδιχα νηὸς ἰούσης
τοίγ᾽: 2:759: πάντοθεν ἀγρόμενοι: ἐπεὶ ἦ μάλα τοίγ᾽ ἐπὶ δηρὸν
τοίγε: 1:404: Ἀκτίου Ἐμβασίοιό τ᾽ ἐπώνυμον: ὦκα δέ τοίγε
τοίγε: 1:578: καλὰ μελιζόμενος νόμιον μέλος, ὧς ἄρα τοίγε
τοίγε: 1:585: ἀκτὴ καὶ τύμβος Δολοπήιος: ἔνθ᾽ ἄρα τοίγε
τοίγε: 1:913: λῦσεν ὑπὲκ πέτρης ἁλιμυρέος. ἔνθ᾽ ἄρα τοίγε
τοίγε: 1:986: θηήσαιντο πόρους κείνης ἁλός: ἐκ δ᾽ ἄρα τοίγε
τοίγε: 2:128: στείνονται πίπτοντα περὶ σφίσιν: ὧς ἄρα τοίγε
τοίγε: 2:651: εἰρεσίῃ δ᾽ ἀλίαστον ἔχον πόνον: αἶψα δὲ τοίγε
τοίγε: 3:1361: τείρεα λαμπετόωντα διὰ κνέφας: ὧς ἄρα τοίγε
τοίγε: 4:618: οὔτ᾽ ἐπὶ γηθοσύνας τράπετο νόος. ἀλλ᾽ ἄρα τοίγε
τοίγε: 4:647: μεσσότατον δ᾽ ἄρα τοίγε διὰ στόμα νηὶ βαλόντες
τοίγε: 4:1764: Αἰγίνης ἀκτῇσιν ἐπέσχεθον: αἶψα δὲ τοίγε
τοίη: 1:664: ἡμετέρη μὲν νῦν τοίη παρενήνοθε μῆτις:
τοίη: 2:1081: τοίη ἄρ᾽ ὑψόθι νηὸς ἐς ἠέρα κίδνατ᾽ ἀυτή.
τοίη: 4:40: τοίη ἄρ᾽ ἱμερόεσσα δόμων ἐξέσσυτο κούρη.
τοιῇδε: 2:501: γαῖαν ὁμῶς τοιῇδε Διὸς πνείουσιν ἀρωγῇ.
τοίην: 1:5: τοίην γὰρ Πελίης φάτιν ἔκλυεν, ὥς μιν ὀπίσσω
τοίην: 1:1095: ζαχρηεῖς: τοίην γὰρ ἐγὼ νέον ὄσσαν ἄκουσα
τοίην: 2:1060: τῶ καὶ νῦν τοίην τιν᾽ ἐπιφραζώμεθα μῆτιν:
τοίην: 3:340: νῆα δ᾽ Ἀθηναίη Παλλὰς κάμεν, οὐ μάλα τοίην,
τοῖο: 1:334: τῶ οὐκ ἂν δηναιὸν ἐχοίμεθα τοῖο ἕκητι
τοῖό: 1:437: πάντοσε λαμπόμενον θυέων ἄπο τοῖό τε λιγνὺν
τοῖο: 1:908: τέτμῃ ἔτι ζώοντας, ἵν᾽ ἄνδιχα τοῖο ἄνακτος
τοῖο: 1:1351: τοῖο δὲ ῥύσι᾽ ὄπασσαν ἀποκρίναντες ἀρίστους
τοῖό: 2:253: μὴ μὲν τοῖό γ᾽ ἕκητι θεοῖς ἀπὸ θυμοῦ ἔσεσθαι.’
τοῖό: 2:297: νήσους τοῖό γ᾽ ἕκητι, πάρος Πλωτὰς καλέοντες.
τοῖο: 2:526: Σειρίῳ αὐτῷ τε Κρονίδῃ Διί. τοῖο δ᾽ ἕκητι
τοῖο: 2:637: εἷο μὲν οὐδ᾽ ἠβαιὸν ἀτύζομαι: ἀμφὶ δὲ τοῖο
τοῖο: 2:757: ἀλλὰ καὶ ἀρθμὸν ἔθεντο μετὰ σφίσι τοῖο ἕκητι.
τοῖο: 2:805: Δάσκυλον ὀτρυνέω, ἐμὸν υἱέα: τοῖο δ᾽ ἰόντος,
τοῖο: 2:880: ὧς φάτο: τοῖο δὲ θυμὸς ὀρέξατο γηθοσύνῃσιν.
τοῖο: 2:1271: τοῖο θεοῦ, τόθι κῶας ὄφις εἴρυτο δοκεύων
τοῖο: 3:32: ‘Ἥρη, νήιδα μέν με πατὴρ τέκε τοῖο βολάων,
τοῖο: 3:219: εὔκηλοι δ᾽ ὑπὲρ οὐδὸν ἔπειτ᾽ ἔβαν. ἄγχι δὲ τοῖο
τοῖο: 3:396: Ἴσκεν ὑποσσαίνων ἀγανῇ ὀπί: τοῖο δὲ θυμὸς
τοῖο: 3:621: οὐδέ τι τοῖο ἕκητι μετὰ πτόλιν Αἰήταο
τοῖό: 3:1059: ἰθῦσαι. τὸ δὲ κῶας ἐς Ἑλλάδα τοῖό γ᾽ ἕκητι
τοῖο: 4:145: τοῖο δ᾽ ἑλισσομένοιο κατ᾽ ὄμματα νίσσετο κούρη,
τοῖο: 4:576: μηδομένη δ᾽ ἄνυσιν τοῖο πλόου, ὦρσεν ἀέλλας
τοῖο: 4:632: ἑπτὰ διὰ στομάτων ἵει ῥόον. ἐκ δ᾽ ἄρα τοῖο
τοῖο: 4:1139: ἔνθα τότ᾽ ἐστόρεσαν λέκτρον μέγα: τοῖο δ᾽ ὕπερθεν
τοίοισι: 3:303: υἱῆας τοίοισι παρηγορέων ἐπέεσσιν:
τοίοισι: 3:1024: ὀψὲ δὲ δὴ τοίοισι μόλις προσπτύξατο κούρη:
τοίοισιν: 1:864: Ἡρακλέης τοίοισιν ἐνιπτάζων μετέειπεν:
τοίοισιν: 1:1211: δὴ γάρ μιν τοίοισιν ἐν ἤθεσιν αὐτὸς ἔφερβεν,
τοίοισιν: 3:55: τὴν δ᾽ Ἥρη τοίοισιν ἀμειβομένη προσέειπεν:
τοῖον: 1:32: Ὀρφέα μὲν δὴ τοῖον ἑῶν ἐπαρωγὸν ἀέθλων
τοῖον: 1:277: Ἀλκιμέδη, καὶ τοῖον ἔπος φάτο κηδοσύνῃσιν:
τοῖόν: 1:471: τοῖόν μ᾽ Ἀρήνηθεν ἀοσσητῆρα κομίζεις.’
τοῖόν: 1:515: κηληθμῷ: τοῖόν σφιν ἐνέλλιπε θέλκτρον ἀοιδῆς.
τοῖόν: 1:639: ἄφθογγοι: τοῖόν σφιν ἐπὶ δέος ᾐωρεῖτο.
τοῖον: 1:699: Ὑψιπύλη, καὶ τοῖον ὑποβλήδην ἔπος ηὔδα:
τοῖον: 1:1287: οὔτε τι τοῖον ἔπος μετεφώνεεν, οὔτε τι τοῖον
τοῖον: 1:1287: οὔτε τι τοῖον ἔπος μετεφώνεεν, οὔτε τι τοῖον
τοῖον: 2:10: τοῖον δ᾽ ἐν πάντεσσι παρασχεδὸν ἔκφατο μῦθον:
τοῖόν: 2:193: ἑστηώς: τοῖόν οἱ ἀπέπνεε λείψανα δαιτός.
τοῖον: 2:619: μηκέτι δείδιθι τοῖον: ἐπεὶ μετόπισθεν ἀέθλους
τοῖον: 2:686: βῆ ῥ᾽ ἴμεναι πόντονδε δι᾽ ἠέρος: ὀψὲ δὲ τοῖον
τοῖον: 2:775: λειπομένῳ, καὶ τοῖον ἔπος πάντεσσι μετηύδα:
τοῖον: 2:1201: Ἄργος, ἀτεμβόμενος τοῖον στόλον ἀμφιπένεσθαι:
τοῖον: 2:1219: αὐτίκα, τοῖον ἄεθλον ὅτ᾽ ἔκλυον. αἶψα δὲ Πηλεὺς
τοῖον: 2:1278: αὐτίκα δ᾽ Ἀγκαῖος τοῖον μετὰ μῦθον ἔειπεν:
τοῖον: 3:24: τοῖον μητιόωσα παροιτέρη ἔκφατο μῦθον:
τοῖον: 3:97: ἀμφαδίην. τοῖον γὰρ ἐπηπείλησε χαλεφθείς,
τοῖον: 3:259: γηθόσυνοι: τοῖον δὲ κινυρομένη φάτο μῦθον:
τοῖον: 3:457: ἔμμεναι ἀνέρα τοῖον: ἐν οὔασι δ᾽ αἰὲν ὀρώρει
τοῖον: 3:522: τοῖον ἔπος μετέειπεν ἐελδομένοισιν ἀέθλου:
τοῖον: 3:544: τοῖον ἔπος μετὰ πᾶσι θεοπροπέων ἀγόρευσεν:
τοῖον: 3:726: εἷλεν ἰαινομένην, τοῖον δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔειπεν:
τοῖον: 3:973: θευμορίῃ, καὶ τοῖον ὑποσσαίνων φάτο μῦθον:
τοῖον: 3:1077: οὖλος Ἔρως, τοῖον δὲ παραβλήδην ἔπος ηὔδα:
τοῖον: 4:189: ἀνθέμενος, καὶ τοῖον ἔπος μετὰ πᾶσιν ἔειπεν:
τοῖον: 4:662: τοῖον γὰρ νυχίοισιν ὀνείρασιν ἐπτοίητο.
τοῖον: 4:736: μυρομένην ἐλέαιρεν, ἔπος δ᾽ ἐπὶ τοῖον ἔειπεν:
τοῖόν: 4:958: βάλλε χέρας, τοῖόν μιν ἔχεν δέος εἰσορόωσαν.
τοῖον: 4:1095: ἧς ἀλόχου μύθοισιν, ἔπος δ᾽ ἐπὶ τοῖον ἔειπεν:
τοῖον: 4:1144: τοῖον ἀπὸ χρυσέων θυσάνων ἀμαρύσσετο φέγγος.
τοῖον: 4:1322: ἀλλ᾽ ἄνα: μηδ᾽ ἔτι τοῖον ὀιζύων ἀκάχησο:
τοιόνδ᾽: 2:648: ἔσσεσθαι τοιόνδ᾽ ἕτερον φόβον, εἰ ἐτεόν γε
τοιόνδε: 1:488: εἰ καὶ ἐμοὶ τοιόνδε θεοὶ τελέουσιν ὄλεθρον,
τοιόνδε: 1:1343: ἀμφ᾽ ἐμεῦ, εἰ τοιόνδε πέλοι ποτέ, δηρίσασθαι.’
τοῖος: 1:310: τοῖος ἀνὰ πληθὺν δήμου κίεν: ὦρτο δ᾽ ἀυτὴ
τοῖος: 2:43: τοῖος ἔην Διὸς υἱός, ἔτι χνοάοντας ἰούλους
τοῖος: 2:472: τοῖος ἐὼν δεῦρ᾽ ἦλθεν, ἑὸν μόρον ὄφρα δαείη.
τοῖος: 2:921: τοῖος ἐών, οἷος πόλεμόνδ᾽ ἴεν: ἀμφὶ δὲ καλὴ
τοῖός: 2:1210: ῥηίδιον, τοῖός μιν ὄφις περί τ᾽ ἀμφί τ᾽ ἔρυται
τοῖος: 3:296: τοῖος ὑπὸ κραδίῃ εἰλυμένος αἴθετο λάθρῃ
τοῖος: 3:918: ἔνθ᾽ οὔπω τις τοῖος ἐπὶ προτέρων γένετ᾽ ἀνδρῶν,
τοῖος: 3:1016: τοῖος ἀπὸ ξανθοῖο καρήατος Αἰσονίδαο
τοῖός: 3:1048: φλὸξ ὀλοῶν ταύρων. τοῖός γε μὲν οὐκ ἐπὶ δηρὸν
τοῖος: 3:1105: Αἰήτης δ᾽ οὐ τοῖος ἐν ἀνδράσιν, οἷον ἔειπας
τοῖος: 3:1244: τοῖος ἄρ᾽ Αἰήτης Κόλχων ἀγὸς ἦεν ἰδέσθαι.
τοῖος: 3:1261: τοῖος ἄρ᾽ Αἰσονίδης ἐπαγαίετο κάρτεϊ γυίων.
τοῖος: 3:1379: τοῖος ἄρ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπέσσυτο γηγενέεσσιν,
τοῖος: 4:1601: τοῖος ἐών, οἷός περ ἐτήτυμος ἦεν ἰδέσθαι.
τοίους: 4:674: τοίους καὶ προτέρης ἐξ ἰλύος ἐβλάστησε
τοίπερ: 2:523: Παρράσιον, τοίπερ τε Λυκάονός εἰσι γενέθλης,
τοῖς: 1:95: τοῖς δ᾽ ἐπὶ Κεκροπίηθεν ἀρήιος ἤλυθε Βούτης,
τοῖς: 1:399: τοῖς μέσσην οἴοισιν ἀπὸ κληῖδα λίποντο
τοῖς: 1:979: τοῖς μέτα δαῖτ᾽ ἀλέγυνε, βάλεν δ᾽ ἀπὸ δείματα θυμοῦ.
τοῖς: 2:455: τοῖς ὁ γέρων πάντεσσιν, ὅτις καὶ ἀφαυρὸς ἵκοιτο,
τοῖς: 2:670: τοῖς ἴκελοι ἥρωες ὑπὲξ ἁλὸς εἷλκον ἐρετμά.
τοῖς: 2:792: Παφλαγόνες τ᾽ ἐπὶ τοῖς Πελοπήιοι εἴκαθον αὔτως,
τοῖς: 2:955: ἱέμενον, ποταμόν τ᾽ ἐπὶ τοῖς Ἅλυν: οὐδὲ μὲν ἀνδρῶν
τοῖς: 3:1167: αὐτὰρ ὁ τοῖς πάντεσσι μετέννεπε δήνεα κούρης,
τοῖς: 3:1251: αὐτὰρ ὁ τοῖς ἄμοτον κοτέων Ἀφαρήιος Ἴδας
τοῖς: 3:1284: αὐτόγυόν τ᾽ ἐπὶ τοῖς στιβαροῦ ἀδάμαντος ἄροτρον.
τοῖς: 4:900: τηκεδόνι φθινύθουσαι: ἀπηλεγέως δ᾽ ἄρα καὶ τοῖς
τοῖς: 4:1340: βουπελάται τε βοῶν: τοῖς δ᾽ οὔ νύ τι γῆρυς ἐτύχθη
τοῖσδ᾽: 2:255: γλήνας ἀμπετάσας, καὶ ἀμείψατο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
τοῖσδ᾽: 2:1161: ἐξαῦτις κατὰ μοῖραν ἀμείψατο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
τοῖσδ᾽: 3:484: Ἴσκεν ἐυφρονέων: ὁ δ᾽ ἀμείβετο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
τοῖσδ᾽: 3:718: φῆ ἄρα: Χαλκιόπη δ᾽ ἠμείβετο τοῖσδ᾽ ἐπέεσσιν:
τοῖσδε: 3:474: δὴ τότ᾽ Ἰήσονα τοῖσδε προσέννεπεν Ἄργος ἔπεσσιν:
τοῖσι: 1:40: Λάρισαν δ᾽ ἐπὶ τοῖσι λιπὼν Πολύφημος ἵκανεν
τοῖσι: 1:53: τοῖσι δ᾽ ἐπὶ τρίτατος γνωτὸς κίε νισσομένοισιν
τοῖσι: 1:90: τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Αἰακίδαι μετεκίαθον: οὐ μὲν ἅμ᾽ ἄμφω,
τοῖσι: 1:179: Ταίναρον αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσι λιπὼν Εὔφημος ἵκανεν,
τοῖσι: 1:569: τοῖσι δὲ φορμίζων εὐθήμονι μέλπεν ἀοιδῇ
τοῖσι: 1:663: θυμηδὲς καὶ τοῖσι τόγ᾽ ἔσσεται, εἴ κε δαεῖεν.
τοῖσι: 1:1112: τοῖσι δὲ Μακριάδες σκοπιαὶ καὶ πᾶσα περαίη
τοῖσι: 2:51: τοῖσι δὲ μεσσηγὺς θεράπων Ἀμύκοιο Λυκωρεὺς
τοῖσι: 2:82: δοῦπος ἄδην: ὧς τοῖσι παρήιά τ᾽ ἀμφοτέρωθεν
τοῖσι: 2:207: καὶ τάφον. αὐτὰρ ὁ τοῖσι μάλα μόλις ἐξ ὑπάτοιο
τοῖσι: 2:676: τοῖσι δὲ Λητοῦς υἱός, ἀνερχόμενος Λυκίηθεν
τοῖσι: 2:700: τοῖσι δὲ Λητοΐδης ἄγρην πόρεν: ἐκ δέ νυ πάντων
τοῖσι: 2:815: καὶ δ᾽ αὐτὸς σὺν τοῖσι Λύκος κίε, μυρί᾽ ὀπάσσας
τοῖσι: 2:964: τοῖσι δ᾽ ὁμοῦ μετέπειτα θοῇ πεφορημένοι αὔρῃ
τοῖσι: 2:1004: τοῖσι μὲν οὔτε βοῶν ἄροτος μέλει, οὔτε τις ἄλλη
τοῖσι: 2:1016: ἀνέρας, ἠδὲ λοετρὰ λεχώια τοῖσι πένονται.
τοῖσι: 2:1020: ἀλλοίη δὲ δίκη καὶ θέσμια τοῖσι τέτυκται.
τοῖσι: 3:210: τοῖσι δὲ νισσομένοις Ἥρη φίλα μητιόωσα
τοῖσι: 3:531: τοῖσι καὶ ἀκαμάτοιο π̣̣ρὸς μειλίσσετ᾽ ἀυτμή,
τοῖσι: 3:540: ὧς φάτο: τοῖσι δὲ σῆμα θεοὶ δόσαν εὐμενέοντες.
τοῖσι: 3:566: χωόμενος δ᾽ ὅγ᾽ ἔπειτα καθέζετο: τοῖσι δ᾽ Ἰήσων
τοῖσι: 3:1164: ὦρτ᾽ ἰέναι σὺν τοῖσι, πιφαυσκόμενος τὰ ἕκαστα,
τοῖσι: 4:649: Ζηνός: ὃ δὴ βωμοί τε καὶ ἱερὰ τοῖσι τέτυκται
τοῖσι: 4:1438: τόξα τε, τοῖσι πέλωρ τόδ᾽ ἀπέφθισεν ἰοβολήσας.
τοῖσι: 4:1589: αὐτῷ σὺν τρίποδι σχεδὸν ἔπλετο. τοῖσι δ᾽ ἰάνθη
τοῖσι: 4:1709: τοῖσι δέ τις Σποράδων βαιὴ ἀπὸ τόφρ᾽ ἐφαάνθη
τοισίδ᾽: 2:1165: Κρηθῆος δ᾽ υἱωνὸς ἐγὼ σὺν τοισίδ᾽ ἑταίροις
τοῖσιν: 1:115: Φλίας δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσιν Ἀραιθυρέηθεν ἵκανεν,
τοῖσιν: 1:190: Οἰνεΐδης δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἀφορμηθεὶς Καλυδῶνος
τοῖσιν: 1:331: τοῖσιν δ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐυφρονέων μετέειπεν:
τοῖσιν: 1:605: τοῖσιν δ᾽ αὐτῆμαρ μὲν ἄεν καὶ ἐπι κνέφας οὖρος
τοῖσιν: 1:1046: Οἰνεΐδης δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἕλεν θρασὺν Ἰτυμονῆα
τοῖσιν: 1:1310: τοῖσιν δὲ Γλαῦκος βρυχίης ἁλὸς ἐξεφαάνθη,
τοῖσιν: 1:1338: φὰς ἐνὶ τοῖσιν ἅπασιν ἐνηέος ἀνδρὸς ἀλείτην
τοῖσιν: 2:144: ἥρωες, καὶ δή τις ἔπος μετὰ τοῖσιν ἔειπεν:
τοῖσίν: 2:358: Παφλαγόνων, τοῖσίν τ᾽ Ἐνετήιος ἐμβασίλευσεν
τοῖσιν: 2:398: Βύζηρες δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὁμώλακες, ὧν ὕπερ ἤδη
τοῖσιν: 2:458: σὺν τοῖσιν δ᾽ ἵκανε Παραίβιος, ὅς ῥά οἱ ἦεν
τοῖσιν: 2:1017: ἱρὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὄρος καὶ γαῖαν ἄμειβον,
τοῖσιν: 2:1048: τοῖσιν δ᾽ Ἀμφιδάμας μυθήσατο, παῖς Ἀλεοῖο:
τοῖσιν: 2:1086: ἐκ νεφέων ἀνά τ᾽ ἄστυ καὶ οἰκία, τοὶ δ᾽ ὑπὸ τοῖσιν
τοῖσιν: 2:1090: ὧς πυκινὰ πτερὰ τοῖσιν ἐφίεσαν ἀίσσοντες
τοἵσιν: 2:1246: Βύζηράς τ᾽ ἐπὶ τοἵσιν: ἐπιπρὸ γὰρ αἰὲν ἔτεμνον
τοῖσιν: 3:178: υἷας ἑλὼν Φρίξοιο δύω δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἑταίρους.
τοῖσιν: 3:256: ἔδραμον. ἡ δ᾽ ἅμα τοῖσιν ἑοὺς υἱῆας ἰδοῦσα
τοῖσιν: 3:491: τοῖσιν δ᾽ Αἰσονίδης τετιημένος ἔκφατο μῦθον:
τοῖσιν: 3:497: τετράγυον δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἐφίετο νειὸν ἀρόσσαι:
τοῖσιν: 4:294: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τοῖσιν δὲ θεὰ τέρας ἐγγυάλιξεν
τοῖσιν: 4:447: ἄλγεά τ᾽ ἄλλ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἀπείρονα τετρήχασιν.
τοῖσιν: 4:1188: μείλιά τε χρυσοῖο καὶ ἀλλοίην ἐπὶ τοῖσιν
τοῖσιν: 4:1549: τοῖσιν δ᾽ αἰζηῷ ἐναλίγκιος ἀντεβόλησεν
τοῖσιν: 4:1724: χλεύῃ γηθόσυνοι: γλυκερὴ δ᾽ ἀνεδαίετο τοῖσιν
τοίχοιο: 2:73: ἱεμένου φορέεσθαι ἔσω τοίχοιο κλύδωνος,
τοίχους: 2:199: τοίχους ἀμφαφόων: τρέμε δ᾽ ἅψεα νισσομένοιο
τοίχους: 3:216: εὐρείας τε πύλας καὶ κίονας, οἳ περὶ τοίχους
τοίχους: 3:633: παλλομένη δ᾽ ἀνόρουσε φόβῳ, περί τ᾽ ἀμφί τε τοίχους
τοίχων: 4:27: σταθμούς, καὶ τοίχων ἐπαφήσατο, χερσί τε μακρὸν
τοίῳ: 3:520: ἀντέλλων: τοίῳ οἱ ἀείρετο κάρτεϊ θυμός.
τοίῳ: 4:831: ὧς φάτο: τὴν δὲ Θέτις τοίῳ προσελέξατο μύθῳ:
τοίων: 2:650: ὧς φάτο, καὶ τοίων μὲν ἐλώφεον αὐτίκα μύθων,
τοίως: 3:1398: ἔρνεἀ που τοίως, Διὸς ἄσπετον ὀμβρήσαντος,
τοκῆας: 3:625: σφωιτέρους δὲ τοκῆας ὑποσχεσίης ἀθερίζειν,
τοκῆας: 3:736: ἀλλ᾽ ἴθι, κεῦθε δ᾽ ἐμὴν σιγῇ χάριν, ὄφρα τοκῆας
τοκῆας: 3:778: μοῖρα πέλει. πῶς γάρ κεν ἐμοὺς λελάθοιμι τοκῆας
τοκῆας: 3:795: κάτθανεν, ἥτις δῶμα καὶ οὓς ᾔσχυνε τοκῆας,
τοκῆας: 4:203: παῖδας ἑοὺς πάτρην τε φίλην, γεραρούς τε τοκῆας
τοκῆας: 4:361: πάτρην τε κλέα τε μεγάρων αὐτούς τε τοκῆας
τοκῆας: 4:1034: ἥδ᾽ ἐγώ, ἣ πάτρην τε καὶ οὓς ὤλεσσα τοκῆας,
τοκῆας: 4:1037: ἤνυσα: καὶ γλυκεροῖσιν ἔτ᾽ εἰσόψεσθε τοκῆας
τοκῆες: 1:780: ἀνδράσιν, ᾧ καί μιν μνηστὴν κομέουσι τοκῆες:
τοκῆες: 3:657: μύρεται, ᾧ μιν ὄπασσαν ἀδελφεοὶ ἠδὲ τοκῆες,
τοκῆες: 4:1087: λίην γὰρ δύσζηλοι ἑαῖς ἐπὶ παισὶ τοκῆες:
τοκῆες: 4:1740: οὐ κούρη: τρίτων γὰρ ἐμοὶ Λιβύη τε τοκῆες.
τοκῆος: 1:412: ἡμετέροιο τοκῆος ἐπώνυμον, ὅς μοι ὑπέστης
τοκῆος: 1:643: σφωιτέροιο τοκῆος, ὅ οἱ μνῆστιν πόρε πάντων
τοκήων: 3:630: ἡ δ᾽ ἄφνω τὸν ξεῖνον, ἀφειδήσασα τοκήων,
τοκήων: 3:640: ἄμμι δὲ παρθενίη τε μέλοι καὶ δῶμα τοκήων.
τοκήων: 3:678: ἀμφί τ᾽ ἐμοὶ καὶ παισίν; ὄφελλέ με μήτε τοκήων
τοκήων: 3:701: λίσσομ᾽ ὑπὲρ μακάρων σέο τ᾽ αὐτῆς ἠδὲ τοκήων,
τοκήων: 3:984: πρός σ᾽ αὐτῆς Ἑκάτης μειλίσσομαι ἠδὲ τοκήων
τοκήων: 3:1109: μνώεο: σεῖο δ᾽ ἐγὼ καὶ ἐμῶν ἀέκητι τοκήων
τόκοιο: 1:289: Εἰλείθυια θεὰ πολέος ἐμέγηρε τόκοιο.
τόν: 1:23: πρῶτά νυν Ὀρφῆος μνησώμεθα, τόν ῥά ποτ᾽ αὐτὴ
τὸν: 1:54: Αἰθαλίδης: καὶ τὸν μὲν ἐπ᾽ Ἀμφρυσσοῖο ῥοῇσιν
τόν: 1:77: αὐτὰρ ἀπ᾽ Εὐβοίης Κάνθος κίε, τόν ῥα Κάνηθος
τὸν: 1:128: τὸν μὲν ἐνὶ πρώτῃσι Μυκηναίων ἀγορῇσιν
τὸν: 1:140: Ἄργος, ἐπεὶ δεδαὼς τὸν ἑὸν μόρον οἰωνοῖσιν
τὸν: 1:164: Ἀγκαῖος, τὸν μέν ῥα πατὴρ Λυκόοργος ἔπεμπεν,
τὸν: 1:171: αἴ κέν πως ἔτι καὶ τὸν ἐρητύσειε νέεσθαι.
τόν: 1:180: τόν ῥα Ποσειδάωνι ποδωκηέστατον ἄλλων
τὸν: 1:193: μητέρος: ἀλλά ἑ θῆσσα γυνὴ τέκε: τὸν μὲν ἄρ᾽ Οἰνεὺς
τὸν: 1:338: τούνεκα νῦν τὸν ἄριστον ἀφειδήσαντες ἕλεσθε
τὸν: 1:365: λείῳ ἐπὶ πλαταμῶνι, τὸν οὐκ ἐπέβαλλε θάλασσα
τὸν: 1:462: τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑποφρασθεὶς μεγάλῃ ὀπὶ νείκεσεν Ἴδας:
τὸν: 1:623: αἴ κε φύγῃ. καὶ τὸν μὲν ἐς Οἰνοίην ἐρύσαντο
τόν: 1:625: νῆσον, ἐπακτῆρες, Σικίνου ἄπο, τόν ῥα Θόαντι
τὸν: 1:753: καὶ τὸν μὲν προπάροιθε Πέλοψ ἴθυνε, τινάσσων
τὸν: 1:755: τὸν δὲ μεταδρομάδην ἐπὶ Μυρτίλος ἤλασεν ἵππους,
τόν: 1:848: τόν ῥα καλεσσαμένη διεπέφραδεν Ὑψιπύλεια:
τὸν: 1:872: ἴομεν αὖτις ἕκαστοι ἐπὶ σφέα: τὸν δ᾽ ἐνὶ λέκτροις
τὸν: 1:1037: ὧς τὸν ὀιόμενόν που ἀδευκέος ἔκτοθεν ἄτης
τὸν: 1:1090: τὸν δ᾽ ὅγε κεκλιμένον μαλακοῖς ἐνὶ κώεσιν οἰῶν.
τὸν: 1:1229: νύμφη ἐφυδατίη: τὸν δὲ σχεδὸν εἰσενόησεν
τὸν: 1:1285: ἄσπετος, εἰ τὸν ἄριστον ἀποπρολιπόντες ἔβησαν
τὸν: 1:1336: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπιφραδέως προσέειπεν:
τὸν: 2:15: τῶ καί μοι τὸν ἄριστον ἀποκριδὸν οἶον ὁμίλου
τόν: 2:29: ἄνδρα τόν, ὅς μιν ἔτυψε παροίτατος, οὐδ᾽ ἐδάμασσεν.
τὸν: 2:106: τὸν μὲν ὑπὸ στέρνοιο θοῷ ποδὶ λὰξ ἐπορούσας
τὸν: 2:367: δεινὸν ἐρεύγονται: μετὰ τὸν δ᾽ ἀγχίροος ῀Ἰρις
τὸν: 2:421: ὧς φάτο: τὸν δ᾽ ὁ γεραιὸς ἀμειβόμενος προσέειπεν:
τὸν: 2:452: Ἠριγενής: τὸν δ᾽ ἀμφὶ περικτίται ἠγερέθοντο
τὸν: 2:748: τὸν μὲν ἐν ὀψιγόνοισι Σοωναύτην ὀνόμηναν
τὸν: 2:834: καὶ τὸν μὲν χαμάδις λίπον αὐτόθι πεπτηῶτα:
τὸν: 2:835: τὸν δ᾽ ἕταροι ἐπὶ νῆα φέρον ψυχορραγέοντα,
τὸν: 2:857: μοῖρ᾽ ἔτι ναυτίλλεσθαι ἑκαστέρω. ἀλλά νυ καὶ τὸν
τὸν: 2:887: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἀμηχανέων προσέειπεν:
τὸν: 2:898: τὸν δὲ μετ᾽ Ἐργῖνος καὶ Ναύπλιος Εὔφημός τε
τὸν: 2:1136: τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπιφραδέως ἐρέεινεν,
τὸν: 2:1142: τὸν δ᾽ Ἄργος προσέειπεν ἀμηχανέων κακότητι:
τόν: 2:1146: κριοῦ ἐπεμβεβαώς, τόν ῥα χρύσειον ἔθηκεν
τὸν: 2:1148: τὸν μὲν ἔπειτ᾽ ἔρρεξεν ἑῇς ὑποθημοσύνῃσιν
τὸν: 2:1253: τὸν μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτης ἴδον ἕσπερον ὀξέι ῥοίζῳ
τὸν: 3:28: θέλξαι ὀιστεύσας ἐπ᾽ Ἰήσονι. τὸν δ᾽ ἂν ὀίω
τὸν: 3:61: τὸν μὲν ἐγών, εἰ καί περ ἐς Ἄιδα ναυτίλληται
τόν: 3:115: οὐκ οἶον, μετα καὶ Γανυμήδεα, τόν ῥά ποτε Ζεὺς
τὸν: 3:242: τὸν μὲν Καυκασίη νύμφη τέκεν Ἀστερόδεια
τὸν: 3:304: ‘παιδὸς ἐμῆς κοῦροι Φρίξοιό τε, τὸν περὶ πάντων
τὸν: 3:406: ὡς αὐτοὶ μυθεῖσθε τὸν Ἑλλάδι κοιρανέοντα.
τόν: 3:408: τόν ῥ᾽ αὐτὸς περίειμι χεροῖν ὀλοόν περ ἐόντα.
τὸν: 3:428: τῶ καὶ ἐγὼ τὸν ἄεθλον ὑπερφίαλόν περ ἐόντα
τὸν: 3:567: αὐτίκ᾽ ἐποτρύνων τὸν ἑὸν νόον ὧδ᾽ ἀγόρευεν:
τὸν: 3:572: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τὸν μὲν ἄφαρ προΐαλλε νέεσθαι
τόν: 3:580: ἄνδρα τόν, ὅς ῥ᾽ ὑπέδεκτο βαρὺν καμέεσθαι ἄεθλον,
τὸν: 3:619: τὸν ξεῖνον δ᾽ ἐδόκησεν ὑφεστάμεναι τὸν ἄεθλον,
τὸν: 3:619: τὸν ξεῖνον δ᾽ ἐδόκησεν ὑφεστάμεναι τὸν ἄεθλον,
τὸν: 3:630: ἡ δ᾽ ἄφνω τὸν ξεῖνον, ἀφειδήσασα τοκήων,
τὸν: 3:660: τὸν δέ τις ὤλεσε μοῖρα, πάρος ταρπήμεναι ἄμφω
τὸν: 3:805: αἴν᾽ ὀλοφυρομένης τὸν ἑὸν μόρον. ἵετο δ᾽ ἥγε
τὸν: 3:904: τὸν ξεῖνόν με κέλονται, ὅτις περὶ βουσὶν ὑπέστη,
τὸν: 3:906: αὐτὰρ ἐγὼ τὸν μῦθον ἐπῄνεον, ἠδὲ καὶ αὐτὸν
τὸν: 3:923: τὸν καὶ παπταίνοντες ἐθάμβεον αὐτοὶ ἑταῖροι
τόν: 3:1002: ἀστερόεις στέφανος, τόν τε κλείουσ᾽ Ἀριάδνης,
τὸν: 3:1076: ὧς φάτο: τὸν δὲ καὶ αὐτὸν ὑπήιε δάκρυσι κούρης
τόν: 3:1225: θώρηκα στάδιον, τόν οἱ πόρεν ἐξεναρίξας
τὸν: 3:1276: τὸν δ᾽ αὐτοῦ παρὰ χεῖλος ἑλισσόμενον ποταμοῖο.
τὸν: 3:1303: ἐκ στομάτων ὁμάδευν, τὸν δ᾽ ἄμφεπε δήιον αἶθος
τὸν: 3:1307: ζεύγλῃ χαλκείῃ, τὸν δ᾽ ἐν χθονὶ κάββαλεν ὀκλάξ,
τόν: 3:1367: τόν ῥ᾽ ἀνὰ χεῖρα λαβὼν μάλα τηλόθεν ἔμβαλε μέσσοις
τὸν: 3:1371: τὸν δ᾽ ἕλεν ἀμφασίη ῥιπῇ στιβαροῖο σόλοιο
τὸν: 3:1401: τὸν δὲ κατηφείη τε καὶ οὐλοὸν ἄλγος ἱκάνει
τὸν: 4:424: πορφύρεον. τὸν μέν ῥα Διωνύσῳ κάμον αὐταὶ
τὸν: 4:468: τὸν δ᾽ ὅγε, βουτύπος ὥστε μέγαν κερεαλκέα ταῦρον,
τὸν: 4:614: χωόμενος περὶ παιδί, τὸν ἐν λιπαρῇ Λακερείῃ
τὸν: 4:636: κόλπον ἐς Ὠκεανοῖο, τὸν οὐ προδαέντες ἔμελλον
τὸν: 4:764: καὶ δὲ τῷ εἰπέμεναι τὸν ἐμὸν νόον, ὥς κεν ἀήτας
τὸν: 4:803: αὐτὰρ ἐγὼ τὸν ἄριστον ἐπιχθονίων πόσιν εἶναι
τὸν: 4:864: τὸν δ᾽ ἄχος αἰνὸν ἔτυψεν, ἐπεὶ πάρος οὐκέτ᾽ ἰοῦσαν
τὸν: 4:874: τὸν μὲν ἄρ᾽ ἁρπάγδην χαμάδις βάλε κεκληγῶτα,
τὸν: 4:1108: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: καὶ τὸν μέν ἐπισχεδὸν εὔνασεν ὕπνος.
τὸν: 4:1119: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τὸν δ᾽ αἶψα πόδες φέρον ἐκ μεγάροιο,
τὸν: 4:1466: τὸν μὲν ἄρ᾽ αἶσα θεῶν κείνην ὁδὸν ἠνορέη τε
τὸν: 4:1639: τὸν μὲν χαλκείης μελιηγενέων ἀνθρώπων
τόν: 4:1653: ἄνδρα τόν, ὅστις ὅδ᾽ ἐστί, καὶ εἰ παγχάλκεον ἴσχει
τόνγ᾽: 1:15: αἶψα δὲ τόνγ᾽ ἐσιδὼν ἐφράσσατο, καί οἱ ἄεθλον
τόνγ᾽: 1:26: αὐτὰρ τόνγ᾽ ἐνέπουσιν ἀτειρέας οὔρεσι πέτρας
τόνγ᾽: 2:54: αὐτὰρ ὁ τόνγ᾽ ἐπέεσσιν ὑπερφιάλοισι μετηύδα:
τόνγ᾽: 2:520: τῆμος τόνγ᾽ ἐκάλεσσαν ἐφημοσύναις Ἑκάτοιο
τόνγ᾽: 3:14: ἦ καὶ τόνγ᾽ ἐπέεσσι παραιφάμενοι πεπίθοιεν
τόνγ᾽: 3:114: εὗρε δὲ τόνγ᾽ ἀπάνευθε Διὸς θαλερῇ ἐν ἀλωῇ,
τόνγ᾽: 3:774: πρὶν τόνγ᾽ εἰσιδέειν, πρὶν Ἀχαιίδα γαῖαν ἱκέσθαι
τόνγε: 1:719: τηλυγέτην γεγαυῖαν ἀνασσέμεν: ὦκα δὲ τόνγε
τόνγε: 1:791: παρθενικὰς ἐρύθηνε παρηίδας: ἔμπα δὲ τόνγε
τόνγε: 1:843: βῆ ῥ᾽ ἴμεν, ἀμφὶ δὲ τόνγε νεήνιδες ἄλλοθεν ἄλλαι
τόνγε: 1:970: ἀνδρῶν ἡρώων θεῖος στόλος, αὐτίκα τόνγε
τόνγε: 1:1216: Θειοδάμας ἀνίῃ βεβολημένος: αὐτὰρ ὁ τόνγε
τόνγε: 1:1295: εἶμι τεῶν, οἳ τόνγε δόλον συνετεκτήναντο.’
τόνγε: 2:151: ναὶ μὲν ἀκήδεστον γαίῃ ἔνι τόνγε λιπόντες
τόνγε: 2:438: αὐτός τ᾽ ἀγγελίῃ Φινεὺς πέλεν. ὦκα δὲ τόνγε
τόνγε: 2:445: ὧς ἔφατ᾽: αὐτὰρ ὁ τόνγε κατηφήσας προσέειπεν:
τόνγε: 2:466: κέκλετ᾽ ἀριστήεσσι σὺν ἀνδράσιν: αἶψα δὲ τόνγε
τόνγε: 2:622: νῆα διὲκ πέλαγος σεῦεν μέσον. αὐτὰρ ὁ τόνγε
τόνγε: 2:716: αὐτὰρ ἐπειδὴ τόνγε χορείῃ μέλψαν ἀοιδῇ,
τόνγε: 3:432: ὧς φάτ᾽ ἀμηχανίῃ βεβολημένος: αὐτὰρ ὁ τόνγε
τόνγε: 3:723: μεσσηγὺς μὲν τόνγε δόμῳ λίπον ἐνθάδ᾽ ἰοῦσα.’
τόνγε: 4:773: δεύτερα δ᾽ εἰς Ἥφαιστον ἐβήσατο: παῦσε δὲ τόνγε
τόνγε: 4:1234: νηυσὶ πέλει, ὅτε τόνγε βιῴατο κόλπον ἱκέσθαι.
τόνδ᾽: 3:186: τόνδ᾽ ἀπαμείρωμεν σφέτερον κτέρας. ἀλλὰ πάροιθεν
τόνδ᾽: 4:1440: δίψῃ καρχαλέος: παίφασσε δὲ τόνδ᾽ ἀνὰ χῶρον,
τόνδε: 2:627: αὐτίκ᾽ ἀνήνασθαι τόνδε στόλον, εἰ καὶ ἔμελλον
τόνδε: 2:848: τόνδε πολισσοῦχον διεπέφραδε Βοιωτοῖσιν
τόνδε: 2:861: δὴ γὰρ ἐπεὶ καὶ τόνδε παρασχεδὸν ἐκτερέιξαν
τόνδε: 3:175: ἴστω καὶ νόστου τόνδε στόλον οἶος ἀπούρας.
τόνδε: 3:333: τόνδε τις ἱέμενος πάτρης ἀπάνευθεν ἐλάσσαι
τόνδε: 3:356: τόνδε μέν, οἷό περ οὕνεκ᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος ὧλλοι ἄγερθεν,
τόνδε: 3:362: τόνδε δ᾽ ἄρ᾽, Ἠελίου γόνον ἔμμεναι εἴ τιν᾽ ἀκούεις,
τόνδε: 3:552: τόνδε κατ᾽ οἰωνὸν προτιόσσεται, ὧς δὲ πέλοιτο.
τόνδε: 4:30: ‘τόνδε τοι ἀντ᾽ ἐμέθεν ταναὸν πλόκον εἶμι λιποῦσα,
τόνδε: 4:86: φεύγωμεν, πρὶν τόνδε θοῶν ἐπιβήμεναι ἵππων.
τόνδε: 4:374: φασγάνῳ αὐτίκα τόνδε μέσον διὰ λαιμὸν ἀμῆσαι,
τόξα: 1:1205: ὧς ὅγε τὴν ἤειρεν. ὁμοῦ δ᾽ ἀνὰ τόξα καὶ ἰοὺς
τόξα: 2:594: ἠύτε καμπύλα τόξα, βιαζομένων ἡρώων.
τόξα: 2:1045: Εὐρυτίδης Κλυτίοσ--πρὸ γὰρ ἀγκύλα τείνατο τόξα,
τόξα: 3:278: ὦκα δ᾽ ὑπὸ φλιὴν προδόμῳ ἔνι τόξα τανύσσας
τόξα: 4:1438: τόξα τε, τοῖσι πέλωρ τόδ᾽ ἀπέφθισεν ἰοβολήσας.
τόξοισι: 2:708: Δελφύνην τόξοισι πελώριον ἐξενάριξεν,
τόξοισι: 2:1056: ὤσασθαι τόξοισι, τὸ μέν τ᾽ ἐγὼ αὐτὸς ὄπωπα.
τόξοισι: 3:96: αὐτοῖσιν τόξοισι δυσηχέας ἆξαι ὀιστοὺς
τόξοισιν: 1:1195: αὐτοῖσιν τόξοισιν, ἔδυ δ᾽ ἀπὸ δέρμα λέοντος.
τόξον: 1:88: Εὐρύτου, ᾧ πόρε τόξον Ἑκηβόλος: οὐδ᾽ ἀπόνητο
τόξον: 1:994: τόξον ἐπασσυτέρους πέλασε χθονί: τοὶ δὲ καὶ αὐτοὶ
τόξον: 3:157: πρέμνῳ κεκλιμένην: ἀνὰ δ᾽ ἀγκύλον εἵλετο τόξον.
τόξον: 4:1707: δεξιτερῇ χρύσειον ἀνέσχεθες ὑψόθι τόξον:
τόπερ: 3:1097: κούρην Μίνωος, τόπερ ἀγλαὸν οὔνομα κείνην
τόσα: 2:245: ἔμμεναι ἀνθρώπων. τί νύ τοι τόσα κήδε᾽ ἀνῆπται;
τόσην: 2:418: πῶς ἔρδω, πῶς αὖτε τόσην ἁλὸς εἶμι κέλευθον,
τόσον: 1:468: Ζεὺς τόσον, ὁσσάτιόν περ ἐμὸν δόρυ, μή νύ τι πῆμα
τόσον: 1:731: Ζηνὶ κεραυνὸν ἄνακτι πονεύμενοι: ὃς τόσον ἤδη
τόσον: 2:593: δὶς τόσον ἂψ ἀπόρουσεν: ἐπεγνάμπτοντο δὲ κῶπαι
τόσον: 3:388: οὐδὲ μὲν ἱέμενοι. τίς δ᾽ ἂν τόσον οἶδμα περῆσαι
τόσον: 3:794: ἥτις κηδομένη τόσον ἀνέρος ἀλλοδαποῖο
τόσον: 3:974: ‘τίπτε με, παρθενική, τόσον ἅζεαι, οἶον ἐόντα;
τόσον: 4:677: οὐδέ πω ἀζαλέοιο βολαῖς τόσον ἠελίοιο
τόσσ᾽: 2:975: τόσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἵησι παρὲξ ἕθεν ἄνδιχα βάλλων.
τόσσα: 4:1232: νύκτας ὁμῶς καὶ τόσσα φέρ᾽ ἤματα, μέχρις ἵκοντο
τοσσάτιον: 4:960: τοσσάτιον μογέεσκον ἐπὶ χρόνον, ὀχλίζουσαι
τόσση: 1:741: ἤιε, δὶς τόσση δὲ μετ᾽ ἴχνια νίσσετο πέτρη
τόσση: 1:1193: τόσση ὁμῶς μῆκός τε καὶ ἐς πάχος ἦεν ἰδέσθαι.
τόσσοι: 1:228: τόσσοι ἄρ᾽ Αἰσονίδῃ συμμήστορες ἠγερέθοντο.
τόσσον: 1:84: τόσσον ἑκὰς Κόλχων, ὅσσον τέ περ ἠελίοιο
τόσσον: 1:242: ‘Ζεῦ ἄνα, τίς Πελίαο νόος; πόθι τόσσον ὅμιλον
τόσσον: 1:275: οὐδ᾽ ἔχει ἐκφλύξαι τόσσον γόον, ὅσσον ὀρεχθεῖ:
τόσσον: 1:602: Θρηικίη, ἣ τόσσον ἀπόπροθι Λῆμνον ἐοῦσαν,
τόσσον: 2:333: τέμνεθ᾽ ἁλὸς στεινωπόν: ἐπεὶ φάος οὔ νύ τι τόσσον
τόσσον: 2:342: εἰ καί με τρὶς τόσσον ὀίεσθ᾽ Οὐρανίδῃσιν,
τόσσον: 2:777: πείρετ᾽ ἐς Αἰήτην τόσσον πλόον. εὖ γὰρ ἐγώ μιν
τόσσον: 2:873: ἴδριν ἐόντά με τόσσον ἄγει μετὰ κῶας Ἰήσων
τόσσον: 2:1051: τόσσον ἐπαρκέσσειν εἰς ἔκβασιν. ἀλλά τιν᾽ ἄλλην
τόσσον: 3:1005: τόσσον ἀριστήων ἀνδρῶν στόλον. ἦ γὰρ ἔοικας
τόσσον: 3:1145: ὧς τώγ᾽ ἀλλήλων ἀγανοῖς ἐπὶ τόσσον ἔπεσσιν
τόσσον: 3:1270: τόσσον δὲ προτέρω πέλεν ἄστεος ἀντιπέρηθεν,
τόσσον: 3:1396: ὅσσον ἄνω προύτυψαν ἐς ἠέρα, τόσσον ἔραζε
τόσσον: 4:176: τόσσον ἔην πάντῃ χρύσεον ἐφύπερθεν ἄωτον.
τόσσον: 4:239: τόσσον νηίτην στόλον ἔμμεναι, ἀλλ᾽ οἰωνῶν
τόσσον: 4:553: νημερτὲς πέφαται; τίς ἀπόπροθι τόσσον ἀνάγκη
τόσσον: 4:1316: ‘κάμμορε, τίπτ᾽ ἐπὶ τόσσον ἀμηχανίῃ βεβόλησαι;
τόσσων: 1:417: τόσσων, ὅσσοι κεν νοστήσομεν, ἀγλαὰ ταύρων
τότ᾽: 1:43: ὁπλότερος πολέμιζε: τότ᾽ αὖ βαρύθεσκέ οἱ ἤδη
τότ᾽: 1:237: δὴ τότ᾽ ἴσαν μετὰ νῆα δι᾽ ἄστεος, ἔνθα περ ἀκταὶ
τότ᾽: 1:522: δὴ τότ᾽ ἀνέγρετο Τῖφυς: ἄφαρ δ᾽ ὀρόθυνεν ἑταίρους
τότ᾽: 1:548: νῆα καὶ ἡμιθέων ἀνδρῶν μένος, οἳ τότ᾽ ἄριστοι
τότ᾽: 1:1147: Δίνδυμον: ἀλλά σφιν τότ᾽ ἀνέβραχε διψάδος αὔτως
τότ᾽: 1:1167: δὴ τότ᾽ ἀνοχλίζων τετρηχότος οἴδματος ὁλκοὺς
τότ᾽: 1:1248: ὧς τότ᾽ ἄρ᾽ Εἰλατίδης μεγάλ᾽ ἔστενεν, ἀμφὶ δὲ χῶρον
τότ᾽: 2:118: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Λ̓γκαῖος Λυκοόργοιο θρασὺς υἱὸς
τότ᾽: 2:557: δὴ τότ᾽ ἔπειθ᾽ ὁ μὲν ὦρτο πελειάδα χειρὶ μεμαρπὼς
τότ᾽: 2:600: καὶ τότ᾽ Ἀθηναίη στιβαρῆς ἀντέσπασε πέτρης
τότ᾽: 2:722: ἦμος δὲ τρίτατον φάος ἤλυθε, δὴ τότ᾽ ἔπειτα
τότ᾽: 2:1068: εἰ δέ κεν αὐτὴν νῆσον ἱκώμεθα, δὴ τότ᾽ ἔπειτα
τότ᾽: 3:196: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ υἱῆας Φρίξου Τελαμῶνά θ᾽ ἕπεσθαι
τότ᾽: 3:474: δὴ τότ᾽ Ἰήσονα τοῖσδε προσέννεπεν Ἄργος ἔπεσσιν:
τότ᾽: 3:888: δὴ τότ᾽ ἐυτροχάλοιο κατ᾽ αὐτόθι βήσατ᾽ ἀπήνης
τότ᾽: 3:898: λεξάμεναι τότ᾽ ἔπειτ᾽ αὐτὴν ἀπονισσόμεθ᾽ ὥρην.
τότ᾽: 3:1187: τοὺς δὲ τότ᾽ Αἰήτης ἔπορεν μετὰ νῆα φέρεσθαι
τότ᾽: 3:1224: καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Αἰήτης περὶ μὲν στήθεσσιν ἕεστο
τότ᾽: 3:1267: καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ οὐ δηρὸν ἔτι σχήσεσθαι ἀέθλων
τότ᾽: 3:1402: κλήρου σημαντῆρα φυτοτρόφον: ὧς τότ᾽ ἄνακτος
τότ᾽: 4:170: χαίρει δερκομένης καλὸν σέλας: ὧς τότ᾽ Ἰήσων
τότ᾽: 4:608: δὴ τότ᾽ ἐς Ἠριδανὸν προκυλίνδεται ἀθρόα πάντα
τότ᾽: 4:716: αὐτὰρ ἐπεὶ μάλα πάντα πονήσατο, δή τότ᾽ ἔπειτα
τότ᾽: 4:926: ἔδρακες ἠελίοιο. τότ᾽ αὖ λήξαντος ἀπ᾽ ἔργων
τότ᾽: 4:1139: ἔνθα τότ᾽ ἐστόρεσαν λέκτρον μέγα: τοῖο δ᾽ ὕπερθεν
τότ᾽: 4:1162: Μήδεια φρονέεσκε: τότ᾽ αὖ χρεὼ ἦγε μιγῆναι.
τότ᾽: 4:1230: καὶ τότ᾽ ἀναρπάγδην ὀλοὴ βορέαο θύελλα
τότ᾽: 4:1286: ὧς τότ᾽ ἀριστῆες δολιχοῦ πρόπαρ αἰγιαλοῖο
τότ᾽: 4:1453: ἄπλητον μεμάασιν ἐπήτριμοι: ὧς τότ᾽ ἀολλεῖς
τότ᾽: 4:1629: δὴ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνέμοιο κελαινῇ νυκτὶ λιπόντος
τότ: 2:1180: δὴ τότ ἄρ᾽ Αἰσονίδης μετεφώνεεν, ἦρχέ τε μύθων:
τότε: 1:563: δή ῥα τότε μέγαν ἱστὸν ἐνεστήσαντο μεσόδμῃ,
τότε: 1:1013: δὴ τότε πείσματα νηὸς ἐπὶ πνοιῇς ἀνέμοιο
τότε: 1:1150: καὶ τότε μὲν δαῖτ᾽ ἀμφὶ θεᾶς θέσαν οὔρεσιν Ἄρκτων,
τότε: 2:8: καὶ δὲ τότε προτὶ νῆα κιών, χρειώ μιν ἐρέσθαι
τότε: 2:155: καὶ τότε μὲν μένον αὖθι διὰ κνέφας, ἕλκεά τ᾽ ἀνδρῶν
τότε: 2:166: δὴ τότε λυσάμενοι νεάτης ἐκ πείσματα δάφνης,
τότε: 2:474: δὴ τότε μιν περιπολλὸν ἐπασσυτέρη βιότοιο
τότε: 2:579: εἴσω πετράων. τότε δ᾽ αἰνότατον δέος εἷλεν
τότε: 2:693: δὴ τότε οἱ κεραῶν ἐπὶ μηρία θήσομεν αἰγῶν.
τότε: 2:721: αὐτοὶ κυδίστην τότε δαίμονα πορσαίνοντες.
τότε: 2:813: ὧς τότε μὲν δαῖτ᾽ ἀμφὶ πανήμεροι ἑψιόωντο.
τότε: 2:854: ἥρωες τότε τύμβον ἀποφθιμένου ἑτάροιο.
τότε: 2:1000: νόσφι μὲν αἵδ᾽ αὐταί, τῇσιν τότε κοιρανέεσκεν
τότε: 3:214: Αἰήτεω, τότε δ᾽ αὖτις ἀπεσκέδασεν νέφος Ἥρη.
τότε: 3:783: λωφήσειν ἀχέων: τότε δ᾽ ἂν κακὸν ἄμμι πέλοιτο,
τότε: 3:1028: δὴ τότε μέσσην νύκτα διαμμοιρηδὰ φυλάξας,
τότε: 3:1099: αἴθε γάρ, ὡς Θησῆι τότε ξυναρέσσατο Μίνως
τότε: 3:1116: ἀπροφάτως τότε σοῖσιν ἐφέστιος ἐν μεγάροισιν.’
τότε: 3:1278: δή ῥα τότε ξὺν δουρὶ καὶ ἀσπίδι βαῖν᾽ ἐς ἄεθλον,
τότε: 3:1390: ὧς τότε γηγενέων κεῖρε στάχυν: αἵματι δ᾽ ὁλκοὶ
τότε: 4:143: ὧς τότε κεῖνο πέλωρον ἀπειρεσίας ἐλέλιξεν
τότε: 4:266: χθὼν τότε κυδαλίμοισιν ἀνάσσετο Δευκαλίδῃσιν,
τότε: 4:327: δή ῥα τότε Κρονίην Κόλχοι ἅλαδ᾽ ἐκπρομολόντες
τότε: 4:338: ἔνθα κε λευγαλέῃ Μινύαι τότε δηιοτῆτι
τότε: 4:523: δή ῥα τότε προμολόντες ἐπὶ χθονὶ πείσματ᾽ ἔδησαν
τότε: 4:574: οὔρεα δοιάζοντο Κεραύνια. καὶ τότε βουλὰς
τότε: 4:884: δὴ τότε λαιψηροῖο κατηλυσίῃ ζεφύροιο
τότε: 4:896: ἄμμιγα μελπόμεναι: τότε δ᾽ ἄλλο μὲν οἰωνοῖσιν,
τότε: 4:1207: δὴ τότε μιν βασιλῆος ἑοῦ τρομέοντας ἐνιπὰς
τότε: 4:1325: δή ῥα τότε σφετέρῃ ἀπὸ μητέρι τίνετ᾽ ἀμοιβὴν
τότε: 4:1398: δὴ τότε δ᾽ ἤδη τῆμος ὑφ᾽ Ἡρακλῆι δαϊχθεὶς
τότε: 4:1418: δὴ τότε μυρία δῶρα μετὰ πρώτῃσι θεάων
τότε: 4:1475: τυτθὸν ἁλὸς προπάροιθεν. ἀτὰρ τότε γ᾽ Ἡρακλῆα
τότε: 4:1495: ὃς τότε Κάνθον ἔπεφνεν ἐπὶ ῥήνεσσιν ἑοῖσιν.
τότε: 4:1580: κλινομένης χέρσοιο, τότε πλόος ὔμμιν ἀπήμων
τοῦ: 1:196: ἡρώων. τοῦ δ᾽ οὔτιν᾽ ὑπέρτερον ἄλλον ὀίω,
τοῦ: 1:666: ἐγρέσθω: τοῦ γάρ τε καὶ εἵνεκα δεῦρ᾽ ἐκάλεσσα.’
τοῦ: 1:952: τοῦ γὰρ ἔσαν τὰ πρῶτα Δολίονες ἐκγεγαῶτες.
τοῦ: 1:1240: τοῦ δ᾽ ἥρως ἰάχοντος ἐπέκλυεν οἶος ἑταίρων
τοῦ: 2:62: τοὺς ἕλεν ἀπροφάτως: τοῦ δ᾽ ἀντίος ἤλυθε Κάστωρ
τοῦ: 2:97: ἥρωες Μινύαι: τοῦ δ᾽ ἀθρόος ἔκχυτο θυμός.
τοῦ: 2:101: τοῦ δὲ πάρος κολεῶν εὐήκεα φάσγαν᾽ ἑταῖροι
τοῦ: 2:107: πλῆξε, καὶ ἐν κονίῃσι βάλεν: τοῦ δ᾽ ἆσσον ἰόντος
τοῦ: 2:254: ὧς φάτο: τοῦ δ᾽ ἰθὺς κενεὰς ὁ γεραιὸς ἀνέσχεν
τοῦ: 2:359: πρῶτα Πέλοψ, τοῦ καί περ ἀφ᾽ αἵματος εὐχετόωνται.
τοῦ: 2:448: ἀντὶ δὲ τοῦ θάνατόν μοι ἄφαρ θεὸς ἐγγυαλίξαι,
τοῦ: 2:468: ἧκεν ἐποτρύνας. τοῦ δ᾽ ἐκ μεγάροιο κιόντος
τοῦ: 2:638: καὶ τοῦ ὁμῶς, καὶ σεῖο, καὶ ἄλλων δείδι᾽ ἑταίρων
τοῦ: 2:660: τοῦ μέν θ᾽ ἱερὸν αἶψα, καὶ εὐρείας ποταμοῖο
τοῦ: 2:931: θῆκε λύρην: ἐκ τοῦ δὲ Λύρη πέλει οὔνομα χώρῳ.
τοῦ: 3:172: ἐξερέω: τοῦ δ᾽ ὔμμι τέλος κρηῆναι ἔοικεν.
τοῦ: 3:302: ἐκ δὲ τοῦ Αἰήτης σφετέρης ἐρέεινε θυγατρὸς
τοῦ: 3:627: προύθεσαν: ἐκ δ᾽ ἄρα τοῦ νεῖκος πέλεν ἀμφήριστον
τοῦ: 3:853: τοῦ δ᾽ ἤτοι ἄνθος μὲν ὅσον πήχυιον ὕπερθεν
τοῦ: 4:430: τοῦ δὲ καὶ ἀμβροσίη ὀδμὴ πέλεν ἐξέτι κείνου,
τοῦ: 4:471: τοῦ ὅγ᾽ ἐνὶ προδόμῳ γνὺξ ἤριπε: λοίσθια δ᾽ ἥρως
τοῦ: 4:1094: ὧς ἔφατ᾽ ἀντομένη: τοῦ δὲ φρένες ἰαίνοντυ
τοῦδ᾽: 1:6: μοῖρα μένει στυγερή, τοῦδ᾽ ἀνέρος, ὅντιν᾽ ἴδοιτο
τοῦδ᾽: 1:703: ‘ὄρσο μοι, Ἰφινόη, τοῦδ᾽ ἀνέρος ἀντιόωσα,
τοῦδ᾽: 2:843: καὶ δή τοι κέχυται τοῦδ᾽ ἀνέρος ἐν χθονὶ κείνῃ
τοῦδ᾽: 4:1557: θῆκε Ποσειδάων τοῦδ᾽ ἔμμεναι. αὐτὰρ ἀνάσσω
τούνεκ᾽: 1:204: τούνεκ᾽ ἔην πόδα σιφλός: ἀτὰρ δέμας οὔ κέ τις ἔτλη
τούνεκ᾽: 4:1270: τούνεκ᾽ ἐγὼ πᾶσαν μὲν ἀπ᾽ ἐλπίδα φημὶ κεκόφθαι
τούνεκα: 1:338: τούνεκα νῦν τὸν ἄριστον ἀφειδήσαντες ἕλεσθε
τούνεκα: 2:644: τούνεκα νῦν οὐδ᾽ εἴ κε διὲξ Ἀίδαο βερέθρων
τούνεκα: 2:1130: τούνεκα νῦν ὑμέας γουναζόμεθ᾽, αἴ κε πίθησθε,
τούνεκεν: 1:1354: τούνεκεν εἰσέτι νῦν περ Ὕλαν ἐρέουσι Κιανοί,
τούνεκεν: 4:534: τούνεκεν εἰσέτι νῦν κείνῃ ὅδε κεύθεται αἴῃ
τοὺς: 1:148: Σπάρτηθεν: τοὺς δ᾽ ἥγε δόμοις ἔνι Τυνδαρέοιο
τοὺς: 1:229: τοὺς μὲν ἀριστῆας Μινύας περιναιετάοντες
τοὺς: 1:328: ἔσχετο: τοὺς δ᾽ ἀγορήνδε συνεδριάασθαι ἄνωγεν.
τοὺς: 1:407: βουκόλοι Αἰσονίδαο δύω βόε. τοὺς δ᾽ ἐρύσαντο
τοὺς: 1:432: τοὺς δ᾽ ἔταροι σφάξαν τε θοῶς, δεῖράν τε βοείας,
τοὺς: 1:481: τοῖα φάτις καὶ τοὺς πρὶν ἐπιφλύειν μακάρεσσιν
τοὺς: 1:950: Αἰνήτη. τοὺς δ᾽ οὔτι καὶ ἔκπαγλοί περ ἐόντες
τοὺς: 1:961: τοὺς δ᾽ ἄμυδις φιλότητι Δολίονες ἠδὲ καὶ αὐτὸς
τοὺς: 1:1079: ἤμαθ᾽ ὁμοῦ νύκτας τε δυώδεκα, τοὺς δὲ καταῦθι
τοὺς: 1:1179: τοὺς μὲν ἐυξείνως Μυσοὶ φιλότητι κιόντας
τοὺς: 2:19: ἦ ῥα μέγα φρονέων: τοὺς δ᾽ ἄγριος εἰσαΐοντας
τοὺς: 2:62: τοὺς ἕλεν ἀπροφάτως: τοῦ δ᾽ ἀντίος ἤλυθε Κάστωρ
τοὺς: 2:384: τοὺς παραμειβόμενοι λισσῇ ἐπικέλσετε νήσῳ,
τοὺς: 2:410: ὧς ἄρ᾽ ἔφη: τοὺς δ᾽ εἶθαρ ἕλεν δέος εἰσαΐοντας.
τοὺς: 2:464: τοὺς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπέεσσιν ἀρεσσάμενος πυκινοῖσιν
τοὺς: 2:577: ἄνδιχα. τοὺς δ᾽ ἐλάοντας ἔχεν τρόμος, ὄφρα μιν αὐτὴ
τοὺς: 2:683: τοὺς δ᾽ ἕλε θάμβος ἰδόντας ἀμήχανον: οὐδέ τις ἔτλη
τοὺς: 2:924: θάμβησαν: τοὺς δ᾽ ὦρσε θεοπροπέων ἐπικέλσαι
τοὺς: 2:1011: τοὺς δὲ μετ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα Γενηταίου Διὸς ἄκρην
τοὺς: 2:1032: τοὺς παρανισσόμενοι καὶ δὴ σχεδὸν ἀντιπέρηθεν
τοὺς: 2:1115: καὶ τοὺς μὲν νῆσόνδε, παρὲξ ὀλίγον θανάτοιο,
τοὺς: 2:1120: τοὺς δ᾽ ἄμυδις κρατερῷ σὺν δούρατι κύματος ὁρμὴ
τοὺς: 2:1237: Ῥείην ἐξαπαφών παρελέξατο: τοὺς δ᾽ ἐνὶ λέκτροις
τοὺς: 3:247: τοὺς δ᾽ ἔχον ἀμφίπολοί τε καὶ Αἰήταο θύγατρες
τοὺς: 3:353: Σαυρομάτας, τοὺς σοῖσιν ὑπὸ σκήπτροισι δαμάσσει.
τοὺς: 3:411: τοὺς ἐλάω ζεύξας στυφελὴν κατὰ νειὸν Ἄρηος
τοὺς: 3:415: ἀνδράσι τευχηστῇσι δέμας. τοὺς δ᾽ αὖθι δαΐζων
τοὺς: 3:631: εἵλετο: τοὺς δ᾽ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν, ἐκ δ᾽ ἐβόησαν
τοὺς: 3:775: Χαλκιόπης υἷας. τοὺς μὲν θεὸς ἤ τις Ἐρινὺς
τοὺς: 3:1182: τοὺς δὲ θεὰ Τριτωνὶς ὑπὲκ γενύων ἐλάσασα
τοὺς: 3:1187: τοὺς δὲ τότ᾽ Αἰήτης ἔπορεν μετὰ νῆα φέρεσθαι
τοὺς: 3:1275: τοὺς μὲν Καυκασίοισιν ἐφεσταότας σκοπέλοισιν,
τοὺς: 3:1344: καὶ τοὺς μὲν πεδίονδε διεπτοίησε φέβεσθαι:
τοὺς: 3:1382: ἡμίσεας ἀνέχοντας ἐς ἠέρα: τοὺς δὲ καὶ ἄχρις
τοὺς: 3:1383: ὤμων τελλομένους: τοὺς δὲ νέον ἑστηῶτας,
τοὺς: 3:1384: τοὺς δ᾽ ἤδη καὶ ποσσὶν ἐπειγομένους ἐς ἄρηα.
τοὺς: 4:499: ἡμέας ὀτρυνέει, τοὺς πεισέμεν: οἷα δ᾽ ἄνακτος
τοὺς: 4:582: τοὺς δ᾽ ὀλοὸν μεσσηγὺ δέος λάβεν εἰσαΐοντας
τοὺς: 4:617: τοὺς δ᾽ οὔτε βρώμης ᾕρει πόθος, οὐδὲ ποτοῖο,
τοὺς: 4:684: αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἄψορρον ἀπέστιχε: τοὺς δ᾽ ἅμ᾽ ἕπεσθαι,
τοὺς: 4:689: Κίρκης ἐς μέγαρον: τοὺς δ᾽ ἐν λιπαροῖσι κέλευεν
τοὺς: 4:849: τοὺς δ᾽ εὗρεν παρὰ νηὶ σόλῳ ῥιπῇσί τ᾽ ὀιστῶν
τοὺς: 4:966: τοὺς δ᾽ ἄμυδις βληχή τε δι᾽ ἠέρος ἵκετο μήλων,
τοὺς: 4:991: τοὺς Ἀργὼ πολέεσσιν ἐνισχομένη καμάτοισιν
τοὺς: 4:1122: τοὺς δ᾽ εὗρεν παρὰ νηὶ σὺν ἔντεσιν ἐγρήσσοντας
τοὺς: 4:1166: τῶ καὶ τοὺς γλυκερῇ περ ἰαινομένους φιλότητι
τοὺς: 4:1217: βωμοί, τοὺς Μήδεια καθίσσατο. πολλὰ δ᾽ ἰοῦσιν
τοὺς: 4:1636: τοὺς δὲ Τάλως χάλκειος, ἀπὸ στιβαροῦ σκοπέλοιο
τούσγ᾽: 1:1283: τῆμος τούσγ᾽ ἐνόησαν ἀιδρείῃσι λιπόντες.
τούσγ᾽: 2:459: φίλτατος: ἀσπάσιος δὲ: δόμοις ἔνι τούσγ᾽ ἐνόησεν.
τούσγε: 1:710: χρεῖος ὅ τι φρονέουσα μετήλυθεν. ὦκα δὲ τούσγε
τούσγε: 1:907: πατρί τ᾽ ἐμῷ καὶ μητρὶ δύης ἄκος, ἢν ἄρα τούσγε
τούσγε: 1:1161: τειρόμενοι καὶ δὴ μετελώφεον: αὐτὰρ ὁ τούσγε
τούσγε: 2:899: ὤρνυντ᾽, ἰθύνειν λελιημένοι. ἀλλ᾽ ἄρα τούσγε
τούσγε: 3:125: καὶ μὴν τούσγε παρᾶσσον ἐπὶ προτέροισιν ὀλέσσας
τούσγε: 3:500: χρειὼ τούσγε δαΐξαι. ὃ δή νύ οἱ--οὔτι γὰρ ἄλλο
τούσγε: 3:1163: ἐν χώρῃ, ὅθι τούσγε καταπρολιπὼν ἐλιάσθη,
τούσγε: 3:1292: ἔδδεισαν δ᾽ ἥρωες, ὅπως ἴδον. αὐτὰρ ὁ τούσγε,
τούσγε: 4:81: υἷε δύω Φρίξου, χαμάδις θόρον: ἡ δ᾽ ἄρα τούσγε
τούσγε: 4:121: Ἑρμείας πρόφρων ξυμβλήμενος. ἔνθ᾽ ἄρα τούσγε
τούσγε: 4:307: τῶ καὶ ὑπέφθη τούσγε βαλὼν ὕπερ αὐχένα γαίης
τούσγε: 4:520: ἐκ τόθεν, ἐξότε τούσγε Διὸς Κρονίδαο κεραυνοὶ
τούσγε: 4:1152: Μηδείης, ὅθι τούσγε σὺν ἀλλήλοισιν ἔμιξαν
τούσγε: 4:1238: ἑρπετόν, οὐδὲ ποτητὸν ἀείρεται. ἔνθ᾽ ἄρα τούσγε
τούσγε: 4:1342: ἀγχοῦ δ᾽ ἠγερέθοντο κατηφέες: αὐτὰρ ὁ τούσγε
τούσδ᾽: 2:195: τούσδ᾽ αὐτοὺς παριόντας ἐπήισεν, ὧν οἱ ἰόντων
τούσδ᾽: 2:1050: τούσδ᾽ ὄρνιθας ἰδόντες. ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἔλπομαι ἰοὺς
τοῦτό: 3:467: ναὶ δὴ τοῦτό γε, πότνα θεὰ Περσηί, πέλοιτο,
τοῦτον: 2:883: οἱ μὲν γάρ ποθι τοῦτον, ὃν ἔλλαχον, οἶτον ὄλοντο:
τοῦτον: 3:20: φράσσασθαι νοέω τοῦτον δόλον, ὅστις ὀνήσει
τοῦτον: 4:744: ὅντινα τοῦτον ἄιστον ἀείραο πατρὸς ἄνευθεν:
τόφρ᾽: 4:1485: αὐλίτης, ὅ σ᾽ ἑῶν μήλων πέρι, τόφρ᾽ ἑτάροισιν
τόφρ᾽: 4:1578: τόφρ᾽ αὐτὴν παρὰ χέρσον ἐεργμένοι ἰθύνεσθε,
τόφρ᾽: 4:1709: τοῖσι δέ τις Σποράδων βαιὴ ἀπὸ τόφρ᾽ ἐφαάνθη
τόφρα: 1:357: τόφρα κε νῆ᾽ ἐρύσαιμεν ἔσω ἁλός, ὅπλα δὲ πάντα
τόφρα: 1:1207: τόφρα δ᾽ Ὕλας χαλκέῃ σὺν κάλπιδι νόσφιν ὁμίλου
τόφρα: 2:301: τόφρα δ᾽ ἀριστῆες πινόεν περὶ δέρμα γέροντος
τόφρα: 3:275: τόφρα δ᾽ Ἔρως πολιοῖο δι᾽ ἠέρος ἷξεν ἄφαντος,
τόφρα: 3:609: τόφρα δὲ μητέρ᾽ ἑήν, μετιὼν δόμον Αἰήταο,
τόφρα: 3:806: φάρμακα λέξασθαι θυμοφθόρα, τόφρα πάσαιτο.
τόφρα: 3:1245: τόφρα δὲ Μηδείης ὑποθημοσύνῃσιν Ἰήσων
τόφρα: 4:778: τόφρα Θέτις Νηρῆα κασιγνήτας τε λιποῦσα
τόφρα: 4:1615: τόφρα δ᾽ ἄγεν, τείως μιν ἐπιπροέηκε θαλάσσῃ
τραπέζης: 3:377: εἰ δέ κε μὴ προπάροιθεν ἐμῆς ἥψασθε τραπέζης,
τράπεθ: 1:363: η ῥα, καὶ εἰς ἔργον πρῶτος τράπεθ̓: οἱ δ᾽ ἐπανέσταν
τράπετ᾽: 3:947: οὐδ᾽ ἄρα Μηδείης θυμὸς τράπετ᾽ ἄλλα νοῆσαι,
τράπετο: 4:618: οὔτ᾽ ἐπὶ γηθοσύνας τράπετο νόος. ἀλλ᾽ ἄρα τοίγε
τραύματος: 4:598: τραύματος αἰθομένοιο βαρὺν ἀνακηκίει ἀτμόν.
τραφερή: 2:547: ὑγρή τε τραφερή τ᾽ ἰνδάλλεται, ἄλλοτε δ᾽ ἄλλῃ
τραφερῆς: 4:281: ὑγρῆς τε τραφερῆς τε πέριξ ἐπινισσομένοισιν.
τρεῖς: 4:1345: ‘κλῦτε, φίλοι: τρεῖς γάρ μοι ἀνιάζοντι θεάων,
τρέμε: 2:199: τοίχους ἀμφαφόων: τρέμε δ᾽ ἅψεα νισσομένοιο
τρέσσεν: 4:12: τρέσσεν δ᾽, ἠύτε τις κούφη κεμάς, ἥν τε βαθείης
τρέφεν: 1:996: δὴ γάρ που κἀκεῖνα θεὰ τρέφεν αἰνὰ πέλωρα
τρέφον: 4:789: ἐξέτι νηπυτίης αὐτὴ τρέφον ἠδ᾽ ἀγάπησα
τρέψαιο: 4:822: μοῦνον, ἅ κεν τρέψαιο κασιγνήτῃσι σὺν ἄλλαις.
τρηρὼν: 3:541: τρηρὼν μὲν φεύγουσα βίην κίρκοιο πελειὰς
τρήρωνος: 2:536: τρήρωνος λήθοντο μετὰ σφίσιν: ἀλλ᾽ ἄρα τήνγε
τρητοῖσιν: 3:1298: ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐνὶ τρητοῖσιν ἐύρρινοι χοάνοισιν
τρηχεῖαι: 1:1078: ἐκ δὲ τόθεν τρηχεῖαι ἀνηέρθησαν ἄελλαι
τρηχεῖαι: 2:1127: πόντῳ γὰρ τρηχεῖαι ἐπιβρίσασαι ἄελλαι
τρηχεῖαν: 2:33: αὐτῇσιν περόνῃσι καλαύροπά τε τρηχεῖαν
τρηχεῖαν: 2:375: τρηχεῖαν Χάλυβες καὶ ἀτειρέα γαῖαν ἔχουσιν,
τρηχείας: 2:570: κοῖλαι δὲ σπήλυγγες ὑπὸ σπιλάδας τρηχείας
τρηχείῃς: 2:552: τρηχείῃς σπιλάδεσσιν ἐεργμένον ἀμφοτέρωθεν,
Τρηχῖνος: 1:1356: Τρηχῖνος. δὴ γάρ ῥα κατ᾽ αὐτόθι νάσσατο παῖδας,
τρηχὺ: 2:71: τρηχὺ θοὴν ἐπὶ νῆα κορύσσεται, ἡ δ᾽ ὑπὸ τυτθὸν
τρηχὺν: 1:613: τρηχὺν ἔρον, ἃς αὐτοὶ ἀγίνεον ἀντιπέρηθεν
τρηχύνοι: 4:766: τρηχύνοι πέλαγος: Ζεφύρου γε μὲν οὖρος ἀήτω,
τρία: 1:1057: ἤματα δὲ τρία πάντα γόων, τίλλοντό τε χαίτας
τρία: 2:839: ἤματα δὲ τρία πάντα γόων: ἑτέρῳ δέ μιν ἤδη
τρίβεσκε: 2:482: αἰῶνα τρίβεσκε διηνεκές: αὐτὰρ ὁ τήνγε
τριβόμεναι: 1:389: τριβόμεναι περὶ δέ σφιν ἀιδνὴ κήκιε λιγνὺς
τριγλώχιν: 4:310: τριγλώχιν, εὖρος μὲν ἐς αἰγιαλοὺς ἀνέχουσα,
Τρικκαίοιο: 2:957: ἔνθα δὲ Τρικκαίοιο ἀγαυοῦ Δηιμάχοιο
Τρινακρίου: 4:291: σχιζόμενος πόντου Τρινακρίου εἰσανέχοντα,
τρίποδα: 4:528: μισθὸν ἀειρόμενοι τρίποδα μέγαν Ἀπόλλωνος.
τρίποδα: 4:1546: κέκλετ᾽ Ἀπόλλωνος τρίποδα μέγαν ἔκτοθι νηὸς
τρίποδα: 4:1587: τρίτων ἀνθέμενος τρίποδα μέγαν, εἴσατο λίμνην
τρίποδας: 4:529: δοιοὺς γὰρ τρίποδας τηλοῦ πόρε Φοῖβος ἄγεσθαι
τρίποδι: 4:1589: αὐτῷ σὺν τρίποδι σχεδὸν ἔπλετο. τοῖσι δ᾽ ἰάνθη
τρὶς: 1:1059: τρὶς περὶ χαλκείοις σὺν τεύχεσι δινηθέντες
τρὶς: 2:342: εἰ καί με τρὶς τόσσον ὀίεσθ᾽ Οὐρανίδῃσιν,
τρὶς: 3:654: τρὶς μὲν ἐπειρήθη, τρὶς δ᾽ ἔσχετο, τέτρατον αὖτις
τρὶς: 3:654: τρὶς μὲν ἐπειρήθη, τρὶς δ᾽ ἔσχετο, τέτρατον αὖτις
τρὶς: 4:75: τρὶς μὲν ἀνήυσεν, τρὶς δ᾽ ὀτρύνοντος ὁμίλου
τρὶς: 4:75: τρὶς μὲν ἀνήυσεν, τρὶς δ᾽ ὀτρύνοντος ὁμίλου
τρὶς: 4:478: τρὶς δ᾽ ἀπέλειξε φόνου, τρὶς δ᾽ ἐξ ἄγος ἔπτυσ᾽ ὀδόντων,
τρὶς: 4:478: τρὶς δ᾽ ἀπέλειξε φόνου, τρὶς δ᾽ ἐξ ἄγος ἔπτυσ᾽ ὀδόντων,
τρὶς: 4:1533: μυρόμενοι: τρὶς δ᾽ ἀμφὶ σὺν ἔντεσι δινηθέντες
τρὶς: 4:1642: τρὶς περὶ χαλκείοις Κρήτην ποσὶ δινεύοντα.
τρὶς: 4:1666: τὰς γουναζομένη τρὶς μὲν παρεκέκλετ᾽ ἀοιδαῖς,
τρὶς: 4:1667: τρὶς δὲ λιταῖς: θεμένη δὲ κακὸν νόον, ἐχθοδοποῖσιν
τρισσαὶ: 2:374: τρισσαὶ Ἀμαζονίδων, μετά τε σμυγερώτατοι ἀνδρῶν
τριτάτη: 3:224: ἡ δ᾽ οἴνῳ, τριτάτη δὲ θυώδεϊ νᾶεν ἀλοιφῇ:
τριτάτῃ: 4:244: ἠοῖ ἐνὶ τριτάτῃ πρυμνήσια νηὸς ἔδησαν
τρίτατον: 2:722: ἦμος δὲ τρίτατον φάος ἤλυθε, δὴ τότ᾽ ἔπειτα
τρίτατον: 3:1339: ἦμος δὲ τρίτατον λάχος ἤματος ἀνομένοιο
τρίτατος: 1:53: τοῖσι δ᾽ ἐπὶ τρίτατος γνωτὸς κίε νισσομένοισιν
τρίτατός: 1:163: υἷε δύω Ἀλεοῦ: τρίτατός γε μὲν ἕσπετ᾽ ἰοῦσιν
τριτάτῳ: 1:589: ἤματ᾽ ἐλινύεσκον: ἀτὰρ τριτάτῳ προέηκαν
τρίτον: 4:775: αἰθαλέοι πρηστῆρες. ἀτὰρ τρίτον εἰσαφίκανεν
τρίτος: 1:74: Ἴρου δ᾽ Εὐρυτίων. σὺν καὶ τρίτος ἦεν Ὀιλεύς,
τρίτος: 3:516: σπερχόμενος δ᾽ ἀνόρουσε θοῶς: ἐπὶ δὲ τρίτος Ἴδας
Τρίτων᾽: 4:1596: εἴτε σέγε Τρίτων᾽, ἅλιον τέρας, εἴτε σε Φόρκυν,
Τρίτων: 4:269: καὶ ποταμὸς Τρίτων ἠύρροος, ᾧ ὕπο πᾶσα
τρίτων: 4:1550: τρίτων εὐρυβίης, γαίης δ᾽ ἀνὰ βῶλον ἀείρας
τρίτων: 4:1587: τρίτων ἀνθέμενος τρίποδα μέγαν, εἴσατο λίμνην
τρίτων: 4:1740: οὐ κούρη: τρίτων γὰρ ἐμοὶ Λιβύη τε τοκῆες.
Τρίτων: 4:1750: παῖδες: ἐπεὶ Τρίτων ξεινήιον ἐγγυάλιξεν
Τριτωνίδι: 4:1493: Ἀμφίθεμις δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα μίγη Τριτωνίδι νύμφῃ:
Τριτωνίδος: 1:721: αὐτὰρ ὅγ᾽ ἀμφ᾽ ὤμοισι θεᾶς Τριτωνίδος ἔργον,
Τριτωνίδος: 1:768: τοῖ᾽ ἄρα δῶρα θεᾶς Τριτωνίδος ἦεν Ἀθήνης.
Τριτωνίδος: 4:260: πέφραδον, οἳ Θήβης Τριτωνίδος ἐκγεγάασιν.
Τριτωνίδος: 4:1389: τῆλε μάλ᾽ ἀσπασίως Τριτωνίδος ὕδασι λίμνης
Τριτωνίδος: 4:1442: ἥδε δέ τις πέτρη Τριτωνίδος ἐγγύθι λίμνης:
Τριτωνίδος: 4:1537: λίμνης ἐκπρομολεῖν Τριτωνίδος, οὔτινα μῆτιν
Τριτωνὶς: 1:109: αὐτή μιν Τριτωνὶς ἀριστήων ἐς ὅμιλον
Τριτωνὶς: 3:1182: τοὺς δὲ θεὰ Τριτωνὶς ὑπὲκ γενύων ἐλάσασα
Τρίτωνος: 4:1309: ἀντόμεναι Τρίτωνος ἐφ᾽ ὕδασι χυτλώσαντο.
Τρίτωνος: 4:1619: ἠδὲ Ποσειδάωνος ἰδὲ Τρίτωνος ἔασιν
Τρίτωνος: 4:1739: ‘Τρίτωνος γένος εἰμί, τεῶν τροφός, ὦ φίλε, παίδων,
τρομέοντας: 4:1207: δὴ τότε μιν βασιλῆος ἑοῦ τρομέοντας ἐνιπὰς
τρομέοντες: 2:1108: οἱ δ᾽ ἄρα μυδαλέοι, στυγερὸν τρομέοντες ὄλεθρον,
τρομερῷ: 4:53: φαρμακίδες: τρομερῷ δ᾽ ὑπὸ δείματι πάλλετο θυμός.
τρόμος: 2:577: ἄνδιχα. τοὺς δ᾽ ἐλάοντας ἔχεν τρόμος, ὄφρα μιν αὐτὴ
τρόπιδι: 1:388: αἱ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ τρόπιδι στιβαρῇ στενάχοντο φάλαγγες
τρόπιν: 2:587: ἀγχαλάσας: τὸ δὲ πολλὸν ὑπὸ τρόπιν ἐξεκυλίσθη,
τρόπιος: 4:1242: ἠιόνι, τρόπιος δὲ μάλ᾽ ὕδασι παῦρον ἔλειπτο.
τρόπις: 1:533: ποσσὶν ὑπεκλύσθη νηὸς τρόπις.: εἵλκετο δ᾽ ἤδη
τροφὸν: 1:270: οἰόθεν ἀσπασίως πολιὴν τροφὸν ἀμφιπεσοῦσα
τροφὸν: 4:963: Θρινακίης λειμῶνα, βοῶν τροφὸν Ἠελίοιο.
τροφὸς: 1:668: λάινον: αὐτὰρ ἔπειτα φίλη τροφὸς ὦρτο Πολυξώ,
τροφὸς: 3:133: κεῖνο, τό οἱ ποίησε φίλη τροφὸς Ἀδρήστεια
τροφός: 4:989: οὔνομα, Φαιήκων ἱερὴ τροφός: ὧς δὲ καὶ αὐτοὶ
τροφός: 4:1739: ‘Τρίτωνος γένος εἰμί, τεῶν τροφός, ὦ φίλε, παίδων,
τροφὸς: 4:1756: καλλίστη, παίδων ἱερὴ τροφὸς Εὐφήμοιο,
τρυφαλείας: 2:1062: ἀνθέμενοι κεφαλῇσιν ἀερσιλόφους τρυφαλείας,
τρύφος: 1:1168: μεσσόθεν ἆξεν ἐρετμόν. ἀτὰρ τρύφος ἄλλο μὲν αὐτὸς
τρύχεσκεν: 2:475: χρησμοσύνη τρύχεσκεν: ἐπ᾽ ἤματι δ᾽ ἦμαρ ὀρώρει
τρώχων: 3:873: τρώχων εὐρεῖαν κατ᾽ ἀμαξιτόν: ἂν δὲ χιτῶνας
τυκτὴν: 3:1324: τυκτὴν ἐξ ἀδάμαντος ἐπιθύνεσκεν ἐχέτλην.
τύμβον: 2:854: ἥρωες τότε τύμβον ἀποφθιμένου ἑτάροιο.
τύμβος: 1:585: ἀκτὴ καὶ τύμβος Δολοπήιος: ἔνθ᾽ ἄρα τοίγε
τύμβος: 2:844: τύμβος: σῆμα δ᾽ ἔπεστι καὶ ὀψιγόνοισιν ἰδέσθαι,
τύμβος: 4:517: τύμβος ἵν᾽ Ἁρμονίης Κάδμοιό τε, πύργον ἔδειμαν,
τύμβου: 2:920: τύμβου δὲ στεφάνης ἐπιβὰς σκοπιάζετο νῆα
τύμβῳ: 1:1060: τύμβῳ ἐνεκτερέιξαν, ἐπειρήσαντό τ᾽ ἀέθλων,
Τυνδαρέοιο: 1:148: Σπάρτηθεν: τοὺς δ᾽ ἥγε δόμοις ἔνι Τυνδαρέοιο
Τυνδαρέοιο: 3:517: ὦρτο μέγα φρονέων, ἐπὶ δ᾽ υἱέε Τυνδαρέοιο:
Τυνδαρίδαι: 1:1045: Τυνδαρίδαι δ᾽ ἄμφω Μεγαλοσσάκεα Φλογίον τε.
Τυνδαρίδαι: 3:1314: Τυνδαρίδαι--δὴ γάρ σφι πάλαι προπεφραδμένον ἦεν--
Τυνδαρίδαι: 4:591: Τυνδαρίδαι, καὶ χεῖρας ἀνέσχεθον ἀθανάτοισιν
Τυνδαρίδαις: 2:808: νόσφι δὲ Τυνδαρίδαις Ἀχερουσίδος ὑψόθεν ἄκρης
Τυνδαρίδην: 2:74: ὧς ὅγε Τυνδαρίδην φοβέων ἕπετ᾽, οὐδέ μιν εἴα
Τυνδαρίδην: 2:800: Τυνδαρίδην Βέβρυξιν, ὅτ᾽ ἀνέρα κεῖνον ἔπεφνεν.
Τυνδαρίδης: 2:30: ἔνθ᾽ ἀπὸ Τυνδαρίδης μὲν ἐύστιπτον θέτο φᾶρος
Τυνδαρίδης: 2:41: ἀστέρι Τυνδαρίδης, οὗπερ κάλλισται ἔασιν
τύνη: 1:901: ἐκ μακάρων: τύνη δ᾽ ἐμέθεν πέρι θυμὸν ἀρείω
τύνη: 2:617: Αἰσονίδη, τύνη δὲ τεοῦ βασιλῆος ἐφετμήν,
τύνη: 3:508: εἰ μέν νυν τύνη ζεῦξαι βόας Αἰήταο,
τύνη: 3:939: ‘τύνη μὲν νηόνδε θεᾶς ἴθι, τῷ ἔνι κούρην
τύνη: 3:1108: ἀλλ᾽ οἶον τύνη μὲν ἐμεῦ, ὅτ᾽ Ἰωλκὸν ἵκηαι,
τύνη: 4:88: φρουρὸν ὄφιν: τύνη δὲ θεοὺς ἐνὶ σοῖσιν ἑταίροις,
τύνη: 4:414: τύνη μὲν κατὰ μῶλον ἀλέξεο δούρατα Κόλχων:
τύνη: 4:1704: Λητοΐδη, τύνη δὲ κατ᾽ οὐρανοῦ ἵκεο πέτρας
τυπάνῳ: 1:1139: ῥόμβῳ καὶ τυπάνῳ Ῥείην Φρύγες ἱλάσκονται.
τυπεὶς: 4:595: ἔνθα ποτ᾽ αἰθαλόεντι τυπεὶς πρὸς στέρνα κεραυνῷ
τυπέντα: 1:1003: ὡς δ᾽ ὅτε δούρατα μακρὰ νέον πελέκεσσι τυπέντα
τυπέντος: 2:829: ὀξὺ δ᾽ ὅγε κλάγξας οὔδει πέσεν: οἱ δὲ τυπέντος
τυπέντος: 4:467: μὴ φόνον ἀθρήσειε κασιγνήτοιο τυπέντος.
τυπῇσί: 4:1672: εἰ δὴ μὴ νούσοισι τυπῇσί τε μοῦνον ὄλεθρος
τυπῇσιν: 3:847: ἦ τ᾽ ἂν ὅγ᾽ οὔτε ῥηκτὸς ἔοι χαλκοῖο τυπῇσιν,
τυπίδεσσιν: 4:760: χάλκειοι στιβαρῇσιν ἀράσσονται τυπίδεσσιν:
τυπίδος: 4:955: ὀρθὸς ἐπὶ στελεῇ τυπίδος βαρὺν ὦμον ἐρείσας
τυπίδων: 4:774: ῥίμφα σιδηρείων τυπίδων: ἔσχοντο δ᾽ ἀυτμῆς
Τυρσηνίδας: 4:658: Αὐσονίης ἀκτὰς Τυρσηνίδας εἰσορόωντες:
Τυρσηνίδος: 3:312: ἀκτὴν ἠπείρου Τυρσηνίδος, ἔνθ᾽ ἔτι νῦν περ
Τυρσηνίδος: 4:848: ἀκτὴν Αἰαίην Τυρσηνίδος ἠπείροιο.
Τυρσηνίσιν: 4:854: ‘μηκέτι νῦν ἀκταῖς Τυρσηνίσιν ἧσθε μένοντες,
Τυρσηνοῖσιν: 4:1758: Λήμνου τ᾽ ἐξελαθέντες ὑπ᾽ ἀνδράσι Τυρσηνοῖσιν
τυτθή: 3:93: τυτθή γ᾽ αἰδὼς ἔσσετ᾽ ἐν ὄμμασιν: αὐτὰρ ἐμεῖο
τυτθή: 4:830: κεῖσ᾽, ὅθι περ τυτθή γε παραίβασις ἔσσετ᾽ ὀλέθρου.’
τυτθὸν: 1:937: τυτθὸν ἀπὸ Φρυγίης πολυληίου ἠπείροιο
τυτθὸν: 1:1166: τυτθὸν ὑπὲκ Φρυγίης παρεμέτρεον εἰσορόωντες,
τυτθὸν: 1:1359: λάβρος ἐπιπνείων: ἀτὰρ οὐδ᾽ ἐπὶ τυτθὸν ἄητο
τυτθὸν: 2:71: τρηχὺ θοὴν ἐπὶ νῆα κορύσσεται, ἡ δ᾽ ὑπὸ τυτθὸν
τυτθόν: 2:94: τυτθόν: ὁ δ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο παρὲκ γόνυ γουνὸς ἀμσίβων
τυτθόν: 2:190: οὐδ᾽ ὅσον, ἄλλοτε τυτθόν, ἵνα ζώων ἀκάχοιτο.
τυτθὸν: 2:228: τυτθὸν δ᾽ ἢν ἄρα δήποτ᾽ ἐδητύος ἄμμι λίπωσιν,
τυτθὸν: 2:280: θείωσιν, τυτθὸν δὲ τιταινόμενοι μετόπισθεν
τυτθὸν: 2:846: ἄκρης τυτθὸν ἔνερθ᾽ Ἀχερουσίδος. εἰ δέ με καὶ τὸ
τυτθόν: 2:875: τῶ μή μοι τυτθόν γε δέος περὶ νηὶ πελέσθω.
τυτθόν: 2:919: λισσομένην τυτθόν περ ὁμήθεας ἄνδρας ἰδέσθαι.
τυτθὸν: 2:1103: τυτθὸν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισιν ἀήσυρος ἀκρεμόνεσσιν:
τυτθὸν: 3:526: τυτθὸν ἔθ᾽, ὡς τὸ πάροιθεν, ἐπεὶ καὶ ἐπισχέμεν ἔμπης
τυτθὸν: 3:575: τυτθὸν ὑπὲξ ἕλεος χέρσῳ ἐπέκελσαν ἐρετμοῖς.
τυτθόν: 3:603: εἶναί οἱ τυτθόν γε δέος, μή πού τινα μῆτιν
τυτθόν: 3:1249: κεῖνο δόρυ γνάμψαι τυτθόν γέ περ, ἀλλὰ μάλ᾽ αὔτως
τυτθόν: 3:1297: οὐδ᾽ ἄρα μιν τυτθόν περ ἀνώχλισαν ἀντιόωντες.
τυτθὸν: 3:1366: αἰζηοὶ πίσυρες γαίης ἄπο τυτθὸν ἄειραν.
τυτθόν: 4:1255: αὖθι μένειν τυτθόν περ ἐπὶ χρόνον; οἷον ἐρήμη
τυτθὸν: 4:1475: τυτθὸν ἁλὸς προπάροιθεν. ἀτὰρ τότε γ᾽ Ἡρακλῆα
τυτθὸν: 4:1527: οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἐπὶ τυτθὸν ἀποφθίμενός περ ἔμελλεν
Τυφάονά: 2:1213: ἔνθα Τυφάονά φασι Διὸς Κρονίδαο κεραυνῷ
Τυφαονίη: 2:1212: Καυκάσου ἐν κνημοῖσι, Τυφαονίη ὅθι πέτρη,
τυφόμεναι: 2:134: καπνῷ τυφόμεναι πέτρης ἑκὰς ἀίσσουσιν:
τυφομένης: 4:139: ὡς δ᾽ ὅτε τυφομένης ὕλης ὕπερ αἰθαλόεσσαι
τυφομένου: 4:621: τυφομένου Φαέθοντος ἐπιρροαὶ Ἠριδανοῖο:
Τυφωέος: 2:38: ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἢ ὀλοοῖο Τυφωέος, ἠὲ καὶ αὐτῆς
τύψεν: 2:20: εἷλε χόλος: περὶ δ᾽ αὖ Πολυδεύκεα τύψεν ὁμοκλη
τύψεν: 4:1444: λὰξ ποδὶ τύψεν ἔνερθε: τὸ δ᾽ ἀθρόον ἔβλυσεν ὕδωρ.
τὼ: 1:56: τὼ δ᾽ αὖτ᾽ ἐκγεγάτην Μενετηίδος Ἀντιανείρης.
τῷ: 1:86: τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ Κλυτίος τε καὶ Ἴφιτος ἠγερέθοντο,
τῶ: 1:113: τῶ καὶ πασάων προφερεστάτη ἔπλετο νηῶν,
τῷ: 1:133: τῷ δ᾽ ἐπὶ δὴ θείοιο κίεν Δαναοῖο γενέθλη,
τὼ: 1:219: τὼ μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισι ποδῶν ἑκάτερθεν ἐρεμνὰς
τὼ: 1:227: ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τὼ μέλλον ἐνικρινθῆναι ὁμίλῳ.
τῷ: 1:311: κεκλομένων ἄμυδις. τῷ δὲ ξύμβλητο γεραιὴ
τὼ: 1:327: ἀλλ᾽ ἔμπης τὼ μέν τε διεξερέεσθαι ἕκαστα
τῶ: 1:334: τῶ οὐκ ἂν δηναιὸν ἐχοίμεθα τοῖο ἕκητι
τὼ: 1:425: ἦ, καὶ ἅμ᾽ εὐχωλῇ προχύτας βάλε. τὼ δ᾽ ἐπὶ βουσὶν
τῶ: 1:633: τῶ καὶ ὅτ᾽ ἐγγύθι νήσου ἐρεσσομένην ἴδον Ἀργώ,
τῷ: 1:756: σὺν τῷ δ᾽ Οἰνόμαος προτενὲς δόρυ χειρὶ μεμαρπὼς
τῷ: 1:781: τῷ ἴκελος πρὸ πόληος ἀνὰ στίβον ἤιεν ἥρως.
τῶ: 1:827: τῶ ὑμεῖς στρωφᾶσθ᾽ ἐπιδήμιοι: εἰ δέ κεν αὖθι
τῶ: 1:1025: τῶ καὶ τεύχεα δύντες ἐπὶ σφίσι χεῖρας ἄειραν.
τῷ: 1:1103: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀσπαστὸν ἔπος γένετ᾽ εἰσαΐοντι.
τῷ: 1:1261: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀίοντι κατὰ κροτάφων ἅλις ἱδρὼς
τὼ: 1:1296: ἦ, καὶ ἐς Ἁγνιάδην Τῖφυν θόρε: τὼ δέ οἱ ὄσσε
τῶ: 1:1320: ἐξανύσῃ: τῶ μή τι ποθὴ κείνοιο πελέσθω.
τὼ: 1:1345: τὼ δὲ Διὸς βουλῇσιν, ὁ μὲν Μυσοῖσι βαλέσθαι
τῶ: 2:15: τῶ καί μοι τὸν ἄριστον ἀποκριδὸν οἶον ὁμίλου
τῷ: 2:65: τῷ δ᾽ αὖτ᾽ Ἄρητός τε καὶ Ὄρνυτος, οὐδέ τι ᾔδειν
τῶ: 2:175: τῶ καὶ Τίφυος οἵδε δαημοσύνῃσι νέοντο,
τῶ: 2:183: τῶ καί οἱ γῆρας μὲν ἐπὶ δηναιὸν ἴαλλεν,
τῶ: 2:247: μαντοσύνας δεδαώς; τῶ τοι μέγα μηνιόωσιν;
τὼ: 2:262: τὼ μὲν ἔπειθ᾽ ὅρκοισιν ἀλαλκέμεναι μενέαινον.
τῶ: 2:324: τῶ νῦν ἡμετέρῃσι παραιφασίῃσι πίθεσθε,
τῶ: 2:335: τῶ καὶ τἆλλα μεθέντες ὀνήιστον πονέεσθαι
τῶ: 2:391: ἄρρητον: τῶ καί τε φίλα φρονέων ἀγορεύω
τῶ: 2:457: μαντοσύνῃ: τῶ καί μιν ἐποιχόμενοι κομέεσκον.
τῷ: 2:484: τῷ δ᾽ ἄρα νηκερδῆ νύμφη πόρεν οἶτον ὀπίσσω
τῷ: 2:513: τῷ καὶ ἀεξηθέντι θεαὶ γάμον ἐμνήστευσαν
τῶ: 2:801: τῶ νῦν ἥντιν᾽ ἐγὼ τῖσαι χάριν ἄρκιός εἰμι,
τῶ: 2:875: τῶ μή μοι τυτθόν γε δέος περὶ νηὶ πελέσθω.
τῶ: 2:885: καὶ πολέες. τῶ μή τι διατριβώμεθα πείρης:
τῶ: 2:891: τῶ καὶ ὁμοῦ φθιμένοισι κακὴν προτιόσσομαι ἄτην,
τῷ: 2:974: τῷ δ᾽ οὔτις ποταμῶν ἐναλίγκιος, οὐδὲ ῥέεθρα
τῶ: 2:981: ἀντικρύ: τῶ καί οἱ ἐπίστροφοί εἰσι κέλευθοι:
τῶ: 2:1060: τῶ καὶ νῦν τοίην τιν᾽ ἐπιφραζώμεθα μῆτιν:
τῷ: 2:1157: τῷδε Κυτίσσωρος πέλει οὔνομα, τῷ δέ τε Φρόντις,
τῷ: 2:1158: τῷ δὲ Μέλας: ἐμὲ δ᾽ αὐτὸν ἐπικλείοιτέ κεν Ἄργον.’
τῶ: 2:1205: Αἰήτης: τῶ καὶ περιδείδια ναυτίλλεσθαι.
τῶ: 2:1226: τῶ εἰ μὴ φιλότητι δέρος χρύσειον ὀπάσσει,
τῶ: 3:5: παρθενικάς: τῶ καί τοι ἐπήρατον οὔνομ᾽ ἀνῆπται.
τῶ: 3:74: τῶ νύ μοι ἄλληκτον περιτίεται: οὐδέ κε λώβην
τῷ: 3:145: ὧς φάτο: τῷ δ᾽ ἀσπαστὸν ἔπος γένετ᾽ εἰσαΐοντι.
τῶ: 3:428: τῶ καὶ ἐγὼ τὸν ἄεθλον ὑπερφίαλόν περ ἐόντα
τῶ: 3:525: τῶ καί περ μεμαῶτες, ἐρητύοισθ᾽ ἐνὶ νηὶ
τῶ: 3:601: τῶ καὶ ἐελδομένους πέμπειν ἐς Ἀχαιίδα γαῖαν
τῷ: 3:845: τῷ εἴ κ᾽ ἐννυχίοισιν ἀρεσσάμενος θυέεσσιν
τῷ: 3:900: ἤματι τῷ, εἴ μοι συναρέσσετε τήνδε μενοινήν.
τῷ: 3:909: δῶρα φέρων, τῷ δ᾽ αὖτε κακώτερον ἄλλο πόρωμεν
τῷ: 3:939: ‘τύνη μὲν νηόνδε θεᾶς ἴθι, τῷ ἔνι κούρην
τὼ: 3:966: τὼ δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν,
τῶ: 3:977: ἦα πάρος. τῶ μή με λίην ὑπεραίδεο, κούρη,
τῷ: 3:1000: σὺν τῷ ἐφεζομένη πάτρην λίπε: τὴν δὲ καὶ αὐτοὶ
τῷ: 3:1031: βόθρον ὀρύξασθαι περιηγέα: τῷ δ᾽ ἔνι θῆλυν
τῶ: 3:1107: ἰσοῦμαι: τῶ μήτι φιλοξενίην ἀγόρευε.
τῷ: 3:1234: τῷ δὲ καὶ ὠκυπόδων ἵππων εὐπηγέα δίφρον
τὼ: 3:1318: ζεύγληθεν. καὶ τὼ μὲν ὑπὲκ πυρὸς ἂψ ἐπὶ νῆα
τῷ: 3:1406: ἦμαρ ἔδυ, καὶ τῷ τετελεσμένος ἦεν ἄεθλος.
τὼ: 4:123: τὼ δὲ δι᾽ ἀτραπιτοῖο μεθ᾽ ἱερὸν ἄλσος ἵκοντο,
τῷ: 4:187: Αἰσονίδης δ᾽ ἄλλους μὲν ἐρήτυε, τῷ δ᾽ ἐπὶ φᾶρος
τῶ: 4:307: τῶ καὶ ὑπέφθη τούσγε βαλὼν ὕπερ αὐχένα γαίης
τῶ: 4:368: θηλυτέραις. τῶ φημὶ τεὴ κούρη τε δάμαρ τε
τῷ: 4:377: ἔμμεναι οὗτος ἄναξ, τῷ ἐπίσχετε τάσδ᾽ ἀλεγεινὰς
τὼ: 4:463: καὶ τὼ μὲν τὰ ἕκαστα συνῄνεον ἀλλήλοισιν:
τῶ: 4:668: τῶ καὶ ἐπιπλομένης ἠοῦς νοτίδεσσι θαλάσσης
τὼ: 4:691: τὼ δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐφ᾽ ἑστίῃ ἀίξαντε
τῶ: 4:698: τῶ καὶ ὀπιζομένη Ζηνὸς θέμιν Ἱκεσίοιο,
τῷ: 4:764: καὶ δὲ τῷ εἰπέμεναι τὸν ἐμὸν νόον, ὥς κεν ἀήτας
τῷ: 4:776: Αἴολον Ἱππότεω παῖδα κλυτόν. ὄφρα δὲ καὶ τῷ
τῶ: 4:800: παῖδα τεκεῖν: τῶ καί σε λιλαιόμενος μεθέηκεν,
τῳ: 4:860: ἀλλὰ σὺ μή τῳ ἐμὸν δείξῃς δέμας, εὖτ᾽ ἂν ἴδηαι
τῶ: 4:878: τῶ μιν ἀμηχανίη δῆσεν φρένας: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
τῷ: 4:997: τῷ ἴκελοι, οἷόν τε μεσαιτάτῃ ἐμβεβαῶτες
τὼ: 4:1066: τὼ δ᾽ ἔντοσθε δόμοιο κατὰ πτόλιν, ὡς τὸ πάροιθεν,
τῶ: 4:1084: τῶ, φίλε, μήτ᾽ οὖν αὐτὸν ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσαι
τῶ: 4:1102: τῶ μ᾽ ἐπέοικε δίκην, ἥτις μετὰ πᾶσιν ἀρίστη
τῶ: 4:1166: τῶ καὶ τοὺς γλυκερῇ περ ἰαινομένους φιλότητι
τῷ: 4:1178: τῷ δὲ καὶ ἑξείης πολεμήια τεύχεα δύντες
τῶ: 4:1204: τῶ καὶ ὅτ᾽ ἠλεμάτως Κόλχοι μάθον ἀντιόωντες,
τῷ: 4:1516: τῷ δ᾽ ἄκρην ἐπ᾽ ἄκανθαν ἐνεστηρίξατο Μόψος
τῷ: 4:1744: τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ μνῆστιν κραδίη βάλεν, ἔκ τ᾽ ὀνόμηνεν
τώγ᾽: 2:450: ὧς τώγ᾽ ἀλλήλοισι παραβλήδην ἀγόρευον.
τώγ᾽: 3:1145: ὧς τώγ᾽ ἀλλήλων ἀγανοῖς ἐπὶ τόσσον ἔπεσσιν
τώγε: 3:117: κάλλεος ἱμερθείς. ἀμφ᾽ ἀστραγάλοισι δὲ τώγε
τώγε: 3:970: κινύμεναι ὁμάδησαν ἀπείριτον: ὧς ἄρα τώγε
τώγε: 3:1302: νειόθεν: ὧς ἄρα τώγε θοὴν φλόγα φυσιόωντες
τώγε: 4:421: ὧς τώγε ξυμβάντε μέγαν δόλον ἠρτύνοντο
τῷγε: 4:852: οὐδέ τις εἰσιδέειν δύνατ᾽ ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἄρα τῷγε
τῷδ᾽: 2:799: ἤματι τῷδ᾽ ἀέκητι θεῶν ἐπελάσσαι ἄρηα,
τῷδ᾽: 3:538: ἤματι τῷδ᾽ αὐτῷ πάλιν εἰς δόμον Αἰήταο
τῷδ᾽: 3:944: τῷδ᾽ αὐτῷ ἐνὶ χώρῳ ἀπεσσόμεθ᾽: οἰόθι δ᾽ αὐτὸς
τῷδε: 2:1157: τῷδε Κυτίσσωρος πέλει οὔνομα, τῷ δέ τε Φρόντις,
τῷδε: 3:386: ‘Αἰήτη, σχέο μοι τῷδε στόλῳ. οὔτι γὰρ αὔτως
τῶν: 1:165: τῶν ἄμφω γνωτὸς προγενέστερος. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη
τῶν: 1:265: αὐτὰρ ὁ τῶν μὲν ἔπειτα κατεπρήυνεν ἀνίας
τῶν: 1:299: τῶν μοῖραν κατὰ θυμὸν ἀνιάζουσά περ ἔμπης
τῶν: 1:380: τῶν δ᾽ ἐναμοιβαδὶς αὐτοὶ ἐνέσταθεν ἀμφοτέρωθεν,
τῶν: 1:750: ληισταὶ Τάφιοι: τῶν δ᾽ αἵματι δεύετο λειμὼν
τῶν: 1:919: τῶν μὲν ἔτ᾽ οὐ προτέρω μυθήσομαι: ἀλλὰ καὶ αὐτὴ
τῶν: 2:28: τῶν μὲν ἔτ᾽ οὐκ ἀλέγει, ἐπὶ δ᾽ ὄσσεται οἰόθεν οἶον
τῶν: 2:238: τῶν δὲ κασιγνήτην, ὅτ᾽ ἐνὶ Θρῄκεσσιν ἄνασσον,
τῶν: 2:877: τῶν ὅτινα πρύμνης ἐπιβήσομεν, οὔτις ἰάψει
τῶν: 2:1152: τῶν ἐξ ἀμφοτέρων εἰμὲν γένος. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη
τῶν: 3:59: τῶν ἤτοι πάντων μέν, ἐπεὶ πέλας ἔργον ὄρωρεν,
τῶν: 3:202: τῶν καὶ ἐπ᾽ ἀκροτάτων νέκυες σειρῇσι κρέμανται
τῶν: 3:239: τῶν ἤτοι ἄλλῳ μέν, ὅτις καὶ ὑπείροχος ἦεν,
τῶν: 3:370: Χαλκιόπης: τῶν γάρ σφε μετελθέμεν οὕνεκ᾽ ἐώλπει:
τῶν: 3:1124: οὕνεκα τῶν μὲν παῖδες ὑπότροποι οἴκαδ᾽ ἵκοντο
τῶν: 3:1125: σῇ βουλῇ, τῶν δ᾽ αὖτε κασίγνητοί τε ἔται τε
τῶν: 4:331: τῶν δ᾽ ἤτοι ἑτέρῃ μὲν ἐν ἱερὸν ἔσκεν ἔδεθλον:
τῶν: 4:357: ἀγλαΐαι, τῶν δ᾽ οὔτι μετατρέπῃ, ὅσσ᾽ ἀγόρευες
τῶν: 4:1051: ὧς φάτο λισσομένη: τῶν δ᾽ ὅντινα γουνάζοιτο,
τῶνδ᾽: 3:513: τῶνδ᾽ ἀνδρῶν πάπταινε παρήμενος. οὐ γὰρ ἔγωγε
τῶνδ᾽: 4:278: τῶνδ᾽ ἀνδρῶν, οὓς ὅσγε καθίσσατο ναιέμεν Αἶαν,
τῶνδέ: 2:55: ‘τῶνδέ τοι ὅν κ᾽ ἐθέλῃσθα, πάλου ἄτερ ἐγγυαλίξω
τῶνδε: 2:427: καὶ δέ με μηκέτι τῶνδε περαιτέρω ἐξερέεσθε.’
τῷπέρ: 1:641: Αἰθαλίδην κήρυκα θοόν, τῷπέρ τε μέλεσθαι
τὼς: 2:345: καὶ τὰ μὲν ὥς κε πέλῃ, τὼς ἔσσεται. ἢν δὲ φύγητε
τὼς: 2:711: αἰὲν ἀδήλητοι: τὼς γὰρ θέμις. οἰόθι δ᾽ αὐτὴ
τὼς: 3:350: αὐτῷ δ᾽ ὥς κεν ἅδῃ, τὼς ἔσσεται: οὐ γὰρ ἱκάνει
τὼς: 3:629: τὼς ἔμεν, ὥς κεν ἑῇσι μετὰ φρεσὶν ἰθύσειεν.
τὼς: 4:679: συγκρίνας: τὼς οἵγε φυὴν ἀίδηλοι ἕποντο.
τὼς: 4:1477: τὼς ἰδέειν, ὥς τίς τε νέῳ ἐνὶ ἤματι μήνην