A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
: Il. 1:289: πᾶσι δὲ σημαίνειν, ἅ τιν’ οὐ πείσεσθαι ὀΐω·
: Il. 1:300: τῶν δ’ ἄλλων ἅ μοί ἐστι θοῇ παρὰ νηῒ μελαίνῃ
: Il. 2:36: τὰ φρονέοντ’ ἀνὰ θυμὸν ἅ ῥ’ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον·
: Il. 2:38: νήπιος, οὐδὲ τὰ ᾔδη ἅ ῥα Ζεὺς μήδετο ἔργα·
: Il. 3:242: αἴσχεα δειδιότες καὶ ὀνείδεα πόλλ’ ἅ μοί ἐστιν.
: Il. 4:191: φάρμαχ’ ἅ κεν παύσῃσι μελαινάων ὀδυνάων.
: Il. 4:361: ἤπια δήνεα οἶδε· τὰ γὰρ φρονέεις ἅ τ’ ἐγώ περ.
: Il. 8:405: ἕλκε’ ἀπαλθήσεσθον, ἅ κεν μάρπτῃσι κεραυνός·
: Il. 8:419: ἕλκε’ ἀπαλθήσεσθον, ἅ κεν μάρπτῃσι κεραυνός·
: Il. 8:430: ὅς κε τύχῃ· κεῖνος δὲ τὰ ἃ φρονέων ἐνὶ θυμῷ
: Il. 11:441: ἆ δείλ’ ἦ μάλα δή σε κιχάνεται αἰπὺς ὄλεθρος.
: Il. 11:452: ἆ δείλ’ οὐ μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
: Il. 11:778: ξείνιά τ’ εὖ παρέθηκεν, ἅ τε ξείνοις θέμις ἐστίν.
: Il. 11:815: ἆ δειλοὶ Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
: Il. 12:280: νιφέμεν ἀνθρώποισι πιφαυσκόμενος τὰ ἃ κῆλα·
: Il. 15:58: παυσάμενον πολέμοιο τὰ ἃ πρὸς δώμαθ’ ἱκέσθαι,
: Il. 15:130: οὐκ ἀΐεις ἅ τέ φησι θεὰ λευκώλενος Ἥρη
: Il. 16:837: ἆ δείλ’, οὐδέ τοι ἐσθλὸς ἐὼν χραίσμησεν Ἀχιλλεύς,
: Il. 17:193: ἤτοι ὃ μὲν τὰ ἃ δῶκε φέρειν προτὶ Ἴλιον ἱρὴν
: Il. 17:195: Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος ἅ οἱ θεοὶ οὐρανίωνες
: Il. 17:201: ἆ δείλ’ οὐδέ τί τοι θάνατος καταθύμιός ἐστιν
: Il. 17:443: ἆ δειλώ, τί σφῶϊ δόμεν Πηλῆϊ ἄνακτι
: Il. 18:4: τὰ φρονέοντ’ ἀνὰ θυμὸν ἃ δὴ τετελεσμένα ἦεν·
: Il. 18:451: αὐτὰρ ὃ Πάτροκλον περὶ μὲν τὰ ἃ τεύχεα ἕσσε,
: Il. 22:127: τῷ ὀαριζέμεναι, ἅ τε παρθένος ἠΐθεός τε
: Il. 22:160: ἀρνύσθην, ἅ τε ποσσὶν ἀέθλια γίγνεται ἀνδρῶν,
: Il. 23:800: τεύχεα Σαρπήδοντος, ἅ μιν Πάτροκλος ἀπηύρα.
: Il. 24:518: ἆ δείλ’, ἦ δὴ πολλὰ κάκ’ ἄνσχεο σὸν κατὰ θυμόν.
: Od. 2:116: τὰ φρονέουσ’ ἀνὰ θυμόν, ἅ οἱ περὶ δῶκεν Ἀθήνη,
: Od. 2:156: ὥρμηναν δ’ ἀνὰ θυμὸν ἅ περ τελέεσθαι ἔμελλον.
: Od. 2:275: οὔ σε ἔπειτα ἔολπα τελευτήσειν ἃ μενοινᾷς.
: Od. 4:347: ταῦτα δ’, ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
: Od. 5:166: ἐνθήσω μενοεικέ’, ἅ κέν τοι λιμὸν ἐρύκοι,
: Od. 6:228: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσαθ’ ἅ οἱ πόρε παρθένος ἀδμής,
: Od. 7:312: τοῖος ἐών, οἷός ἐσσι, τά τε φρονέων ἅ τ’ ἐγώ περ,
: Od. 9:250: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα,
: Od. 9:310: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα,
: Od. 9:343: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα,
: Od. 10:431: “ἆ δειλοί, πόσ’ ἴμεν; τί κακῶν ἱμείρετε τούτων;
: Od. 11:618: ἆ δείλ’, ἦ τινὰ καὶ σὺ κακὸν μόρον ἡγηλάζεις,
: Od. 12:97: κῆτος, ἃ μυρία βόσκει ἀγάστονος Ἀμφιτρίτη.
: Od. 12:155: θέσφαθ’, ἅ μοι Κίρκη μυθήσατο, δῖα θεάων·
: Od. 13:40: ἤδη γὰρ τετέλεσται ἅ μοι φίλος ἤθελε θυμός,
: Od. 13:120: ἐκ δὲ κτήματ’ ἄειραν, ἅ οἱ Φαίηκες ἀγαυοὶ
: Od. 14:153: αὐτίκ’, ἐπεί κεν κεῖνος ἰὼν τὰ ἃ δώμαθ’ ἵκηται·
: Od. 14:361: “ἆ δειλὲ ξείνων, ἦ μοι μάλα θυμὸν ὄρινας
: Od. 16:50: ὀπταλέων, ἅ ῥα τῇ προτέρῃ ὑπέλειπον ἔδοντες,
: Od. 17:76: ὥς τοι δῶρ’ ἀποπέμψω, ἅ τοι Μενέλαος ἔδωκε.”
: Od. 17:138: ταῦτα δ’ ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
: Od. 17:580: “μυθεῖται κατὰ μοῖραν, ἅ πέρ κ’ οἴοιτο καὶ ἄλλος,
: Od. 18:345: ὥρμαινε φρεσὶν ᾗσιν, ἅ ῥ’ οὐκ ἀτέλεστα γένοντο.
: Od. 18:389: “ἆ δείλ’, ἦ τάχα τοι τελέω κακόν, οἷ’ ἀγορεύεις
: Od. 20:351: “ἆ δειλοί, τί κακὸν τόδε πάσχετε; νυκτὶ μὲν ὑμέων
: Od. 21:86: ἆ δειλώ, τί νυ δάκρυ κατείβετον ἠδὲ γυναικὶ
: Od. 21:288: “ἆ δειλὲ ξείνων, ἔνι τοι φρένες οὐδ’ ἠβαιαί.
: Od. 23:110: σήμαθ’, ἃ δὴ καὶ νῶϊ κεκρυμμένα ἴδμεν ἀπ’ ἄλλων.”
: Od. 23:356: μῆλα δ’, ἅ μοι μνηστῆρες ὑπερφίαλοι κατέκειρον,
: Od. 24:337: εἴπω, ἅ μοί ποτ’ ἔδωκας, ἐγὼ δ’ ᾔτευν σε ἕκαστα
ἀάατον: Il. 14:270: ἄγρει νῦν μοι ὄμοσσον ἀάατον Στυγὸς ὕδωρ,
ἀάατον: Od. 21:91: μνηστήρεσσιν ἄεθλον ἀάατον· οὐ γὰρ ὀΐω
ἀάατος: Od. 22:5: “οὗτος μὲν δὴ ἄεθλος ἀάατος ἐκτετέλεσται·
ἀαγές: Od. 11:575: χερσὶν ἔχων ῥόπαλον παγχάλκεον, αἰὲν ἀαγές.
ἄαπτοι: Il. 8:450: πάντως, οἷον ἐμόν γε μένος καὶ χεῖρες ἄαπτοι,
ἄαπτοι: Il. 13:77: οὕτω νῦν καὶ ἐμοὶ περὶ δούρατι χεῖρες ἄαπτοι
ἄαπτοι: Il. 16:244: ἡμέτερος θεράπων, ἦ οἱ τότε χεῖρες ἄαπτοι
ἀάπτους: Il. 1:567: ἆσσον ἰόνθ’, ὅτε κέν τοι ἀάπτους χεῖρας ἐφείω. ”
ἀάπτους: Il. 7:309: Αἴαντος προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους·
ἀάπτους: Il. 11:169: Ἀτρεΐδης, λύθρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους.
ἀάπτους: Il. 12:166: σχήσειν ἡμέτερόν γε μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους.
ἀάπτους: Il. 13:49: ἄλλῃ μὲν γὰρ ἔγωγ’ οὐ δείδια χεῖρας ἀάπτους
ἀάπτους: Il. 13:318: κείνων νικήσαντι μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους
ἀάπτους: Il. 17:638: Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους
ἀάπτους: Il. 20:503: Πηλεΐδης, λύθρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους.
ἀάπτους: Od. 11:502: τῶ κέ τεῳ στύξαιμι μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους,
ἀάπτους: Od. 22:70: “ὦ φίλοι, οὐ γὰρ σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους,
ἀάπτους: Od. 22:248: “ὦ φίλοι, ἤδη σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους·
ἄασ’: Od. 21:296: ἄασ’ ἐνὶ μεγάρῳ μεγαθύμου Πειριθόοιο,
ἀασάμην: Il. 9:116: ἀασάμην, οὐδ’ αὐτὸς ἀναίνομαι. ἀντί νυ πολλῶν
ἀασάμην: Il. 9:119: ἀλλ’ ἐπεὶ ἀασάμην φρεσὶ λευγαλέῃσι πιθήσας,
ἀασάμην: Il. 19:137: ἀλλ’ ἐπεὶ ἀασάμην καί μευ φρένας ἐξέλετο Ζεύς,
ἄασάν: Od. 10:68: “ἄασάν μ’ ἕταροί τε κακοὶ πρὸς τοῖσί τε ὕπνος
ἄασας: Il. 8:237: τῇδ’ ἄτῃ ἄασας καί μιν μέγα κῦδος ἀπηύρας;
ἀάσατο: Il. 9:533: ἢ λάθετ’ ἢ οὐκ ἐνόησεν· ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ.
ἀάσατο: Il. 11:340: ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν, ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ.
ἄασεν: Od. 21:297: ἐς Λαπίθας ἐλθόνθ’· ὁ δ’ ἐπεὶ φρένας ἄασεν οἴνῳ,
ἀασθεὶς: Od. 21:301: ῥῖνάς τ’ ἀμήσαντες· ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσιν ἀασθεὶς
ἀάσθη: Il. 16:685: Τρῶας καὶ Λυκίους μετεκίαθε, καὶ μέγ’ ἀάσθη
ἀάσθη: Il. 19:113: ἀλλ’ ὄμοσεν μέγαν ὅρκον, ἔπειτα δὲ πολλὸν ἀάσθη.
ἀάσθη: Od. 4:503: εἰ μὴ ὑπερφίαλον ἔπος ἔκβαλε καὶ μέγ’ ἀάσθη·
ἀάσθη: Od. 4:509: τῷ ῥ’ Αἴας τὸ πρῶτον ἐφεζόμενος μέγ’ ἀάσθη·
ἀάσθην: Il. 19:136: οὐ δυνάμην λελαθέσθ’ Ἄτης ᾗ πρῶτον ἀάσθην.
ἀάσχετον: Il. 5:892: μητρός τοι μένος ἐστὶν ἀάσχετον οὐκ ἐπιεικτὸν
ἀάσχετον: Il. 24:708: οὐδὲ γυνή· πάντας γὰρ ἀάσχετον ἵκετο πένθος·
ἄατ’: Od. 13:293: σχέτλιε, ποικιλομῆτα, δόλων ἄατ’, οὐκ ἄρ’ ἔμελλες,
ἀᾶται: Il. 19:91: πρέσβα Διὸς θυγάτηρ Ἄτη, ἣ πάντας ἀᾶται,
ἀᾶται: Il. 19:129: αὖτις ἐλεύσεσθαι Ἄτην, ἣ πάντας ἀᾶται.
ἄατόν: Il. 22:218: Ἕκτορα δῃώσαντε μάχης ἄατόν περ ἐόντα.
ἀβάκησαν: Od. 4:249: τῷ ἴκελος κατέδυ Τρώων πόλιν, οἱ δ’ ἀβάκησαν
Ἄβαντα: Il. 5:148: τοὺς μὲν ἔασ’, ὃ δ’ Ἄβαντα μετῴχετο καὶ Πολύειδον
Ἄβαντες: Il. 2:536: Οἳ δ’ Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντες Ἄβαντες
Ἄβαντες: Il. 2:542: τῷ δ’ ἅμ’ Ἄβαντες ἕποντο θοοὶ ὄπιθεν κομόωντες
Ἀβάντων: Il. 2:541: Χαλκωδοντιάδης μεγαθύμων ἀρχὸς Ἀβάντων.
Ἀβάντων: Il. 4:464: Χαλκωδοντιάδης μεγαθύμων ἀρχὸς Ἀβάντων,
Ἀβαρβαρέη: Il. 6:22: νηῒς Ἀβαρβαρέη τέκ’ ἀμύμονι Βουκολίωνι.
Ἀβίων: Il. 13:6: γλακτοφάγων Ἀβίων τε δικαιοτάτων ἀνθρώπων.
Ἄβληρον: Il. 6:32: Ἀντίλοχος δ’ Ἄβληρον ἐνήρατο δουρὶ φαεινῷ
ἀβλῆτα: Il. 4:117: ἀβλῆτα πτερόεντα μελαινέων ἕρμ’ ὀδυνάων·
ἄβλητος: Il. 4:540: ὅς τις ἔτ’ ἄβλητος καὶ ἀνούτατος ὀξέϊ χαλκῷ
ἀβλήχρ’: Il. 8:178: ἀβλήχρ’ οὐδενόσωρα· τὰ δ’ οὐ μένος ἁμὸν ἐρύξει·
ἀβληχρήν: Il. 5:337: ἀβληχρήν· εἶθαρ δὲ δόρυ χροὸς ἀντετόρησεν
ἀβληχρὸς: Od. 11:135: ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ σε πέφνῃ
ἀβληχρὸς: Od. 23:282: ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ με πέφνῃ
ἄβρομοι: Il. 13:41: ἄβρομοι αὐΐαχοι· ἔλποντο δὲ νῆας Ἀχαιῶν
ἀβροτάξομεν: Il. 10:65: αὖθι μένειν, μή πως ἀβροτάξομεν ἀλλήλοιιν
ἀβρότη: Il. 14:78: νὺξ ἀβρότη, ἢν καὶ τῇ ἀπόσχωνται πολέμοιο
Ἀβυδόθεν: Il. 4:500: ὅς οἱ Ἀβυδόθεν ἦλθε παρ’ ἵππων ὠκειάων.
Ἀβυδόθι: Il. 17:584: ξείνων φίλτατος ἔσκεν Ἀβυδόθι οἰκία ναίων·
Ἄβυδον: Il. 2:836: καὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν Ἀρίσβην,
ἄγ’: Il. 4:100: ἀλλ’ ἄγ’ ὀΐστευσον Μενελάου κυδαλίμοιο,
ἄγ’: Il. 5:221: ἀλλ’ ἄγ’ ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι
ἄγ’: Il. 5:829: ἀλλ’ ἄγ’ ἐπ’ Ἄρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους,
ἄγ’: Il. 7:299: δῶρα δ’ ἄγ’ ἀλλήλοισι περικλυτὰ δώομεν ἄμφω,
ἄγ’: Il. 8:105: ἀλλ’ ἄγ’ ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι
ἄγ’: Il. 9:60: ἀλλ’ ἄγ’ ἐγών, ὃς σεῖο γεραίτερος εὔχομαι εἶναι,
ἄγ’: Il. 14:313: νῶϊ δ’ ἄγ’ ἐν φιλότητι τραπείομεν εὐνηθέντε.
ἄγ’: Il. 17:245: ἀλλ’ ἄγ’ ἀριστῆας Δαναῶν κάλει, ἤν τις ἀκούσῃ.
ἄγ’: Il. 20:355: ἀλλ’ ἄγ’ ἀνὴρ ἄντ’ ἀνδρὸς ἴτω, μεμάτω δὲ μάχεσθαι.
ἄγ’: Il. 22:391: νῦν δ’ ἄγ’ ἀείδοντες παιήονα κοῦροι Ἀχαιῶν
ἄγ’: Il. 23:579: εἰ δ’ ἄγ’ ἐγὼν αὐτὸς δικάσω, καί μ’ οὔ τινά φημι
ἄγ’: Od. 3:189: οὓς ἄγ’ Ἀχιλλῆος μεγαθύμου φαίδιμος υἱός,
ἄγ’: Od. 3:421: ἀλλ’ ἄγ’ ὁ μὲν πεδίονδ’ ἐπὶ βοῦν ἴτω, ὄφρα τάχιστα
ἄγ’: Od. 6:36: ἀλλ’ ἄγ’ ἐπότρυνον πατέρα κλυτὸν ἠῶθι πρὸ
ἄγ’: Od. 6:126: ἀλλ’ ἄγ’ ἐγὼν αὐτὸς πειρήσομαι ἠδὲ ἴδωμαι.”
ἄγ’: Od. 8:542: ἀλλ’ ἄγ’ ὁ μὲν σχεθέτω, ἵν’ ὁμῶς τερπώμεθα πάντες,
ἄγ’: Od. 12:184: “δεῦρ’ ἄγ’ ἰών, πολύαιν’ Ὀδυσεῦ, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,
ἄγ’: Od. 17:10: τὸν ξεῖνον δύστηνον ἄγ’ ἐς πόλιν, ὄφρ’ ἂν ἐκεῖθι
ἄγ’: Od. 21:281: ἀλλ’ ἄγ’ ἐμοὶ δότε τόξον ἐΰξοον, ὄφρα μεθ’ ὑμῖν
ἄγ’: Od. 22:428: ἀλλ’ ἄγ’ ἐγὼν ἀναβᾶσ’ ὑπερώϊα σιγαλόεντα
ἀγάασθαι: Od. 16:203: οὔτε τι θαυμάζειν περιώσιον οὔτ’ ἀγάασθαι·
ἀγάασθε: Od. 5:119: οἵ τε θεαῖσ’ ἀγάασθε παρ’ ἀνδράσιν εὐνάζεσθαι
ἄγαγ’: Il. 24:337: ὣς ἄγαγ’, ὡς μήτ’ ἄρ τις ἴδῃ μήτ’ ἄρ τε νοήσῃ
ἄγαγε: Il. 1:346: ἐκ δ’ ἄγαγε κλισίης Βρισηΐδα καλλιπάρῃον,
ἄγαγε: Il. 19:118: ἐκ δ’ ἄγαγε πρὸ φόως δὲ καὶ ἠλιτόμηνον ἐόντα,
ἄγαγε: Il. 24:447: ἐς δ’ ἄγαγε Πρίαμόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ’ ἐπ’ ἀπήνης.
ἄγαγε: Il. 24:458: ἐς δ’ ἄγαγε κλυτὰ δῶρα ποδώκεϊ Πηλεΐωνι,
ἄγαγε: Il. 24:764: ὅς μ’ ἄγαγε Τροίηνδ’· ὡς πρὶν ὤφελλον ὀλέσθαι.
ἄγαγεν: Il. 11:112: εἶδεν, ὅτ’ ἐξ Ἴδης ἄγαγεν πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς.
ἀγαγέσθαι: Il. 18:87: ναίειν, Πηλεὺς δὲ θνητὴν ἀγαγέσθαι ἄκοιτιν.
ἀγάγῃ: Od. 15:311: ὅς κέ με κεῖσ’ ἀγάγῃ· κατὰ δὲ πτόλιν αὐτὸς ἀνάγκῃ
ἀγάγῃσιν: Il. 24:155: αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην Ἀχιλῆος,
ἀγάγῃσιν: Il. 24:184: αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην Ἀχιλῆος,
ἀγάγηται: Od. 6:159: ὅς κέ σ’ ἐέδνοισι βρίσας οἶκόνδ’ ἀγάγηται.
ἀγάγοι: Od. 17:243: ὡς ἔλθοι μὲν κεῖνος ἀνήρ, ἀγάγοι δέ ἑ δαίμων.
ἀγάγοι: Od. 21:201: ὡς ἔλθοι μὲν κεῖνος ἀνήρ, ἀγάγοι δέ ἑ δαίμων·
ἄγαγον: Il. 24:577: ἐς δ’ ἄγαγον κήρυκα καλήτορα τοῖο γέροντος,
ἄγαγον: Od. 14:404: ὅς σ’ ἐπεὶ ἐς κλισίην ἄγαγον καὶ ξείνια δῶκα,
ἄγαγον: Od. 16:227: Φαίηκές μ’ ἄγαγον ναυσικλυτοί, οἵ τε καὶ ἄλλους
ἀγαγόνθ’: Il. 4:407: παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ’ ὑπὸ τεῖχος ἄρειον,
ἀγαγόντες: Od. 15:428: ἀγρόθεν ἐρχομένην, πέρασαν δέ με δεῦρ’ ἀγαγόντες
ἀγαγοῦσα: Od. 4:407: ἔνθα σ’ ἐγὼν ἀγαγοῦσα ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφιν
ἀγαγοῦσα: Od. 23:295: ἐς θάλαμον δ’ ἀγαγοῦσα πάλιν κίεν. οἱ μὲν ἔπειτα
ἀγάγω: Il. 2:231: ὅν κεν ἐγὼ δήσας ἀγάγω ἢ ἄλλος Ἀχαιῶν,
ἀγάγωμεν: Il. 20:300: ἀλλ’ ἄγεθ’ ἡμεῖς πέρ μιν ὑπὲκ θανάτου ἀγάγωμεν,
ἀγάγωμι: Il. 24:717: ἄσεσθε κλαυθμοῖο, ἐπὴν ἀγάγωμι δόμον δέ.
ἀγαγὼν: Il. 8:490: νόσφι νεῶν ἀγαγὼν ποταμῷ ἔπι δινήεντι,
ἀγαγὼν: Od. 4:175: ἐξ Ἰθάκης ἀγαγὼν σὺν κτήμασι καὶ τέκεϊ ᾧ
ἀγαζόμεθ’: Od. 10:249: ἀλλ’ ὅτε δή μιν πάντες ἀγαζόμεθ’ ἐξερέοντες,
ἀγαθὰ: Il. 6:162: πεῖθ’ ἀγαθὰ φρονέοντα δαΐφρονα Βελλεροφόντην.
ἀγαθὰ: Il. 23:305: μυθεῖτ’ εἰς ἀγαθὰ φρονέων νοέοντι καὶ αὐτῷ·
ἀγαθὰ: Il. 24:173: ἀλλ’ ἀγαθὰ φρονέουσα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ἀγαθὰ: Od. 1:43: πεῖθ’ ἀγαθὰ φρονέων· νῦν δ’ ἁθρόα πάντ’ ἀπέτεισε.”
ἀγαθὰ: Od. 22:209: ὅς σ’ ἀγαθὰ ῥέζεσκον· ὁμηλικίη δέ μοί ἐσσι.”
ἀγαθαὶ: Od. 24:194: ὡς ἀγαθαὶ φρένες ἦσαν ἀμύμονι Πηνελοπείῃ,
ἀγαθὰς: Il. 2:273: βουλάς τ’ ἐξάρχων ἀγαθὰς πόλεμόν τε κορύσσων·
ἀγαθὴ: Il. 11:792: παρειπών; ἀγαθὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου.
ἀγαθὴ: Il. 15:404: παρειπών; ἀγαθὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου.
ἀγαθή: Il. 23:770: κλῦθι θεά, ἀγαθή μοι ἐπίῤῥοθος ἐλθὲ ποδοῖιν.
ἀγαθὴ: Od. 9:27: τρηχεῖ’, ἀλλ’ ἀγαθὴ κουροτρόφος· οὔ τι ἐγώ γε
ἀγαθὴ: Od. 13:246: αἰγίβοτος δ’ ἀγαθὴ καὶ βούβοτος· ἔστι μὲν ὕλη
ἀγαθὴ: Od. 15:405: οὔ τι περιπληθὴς λίην τόσον, ἀλλ’ ἀγαθὴ μέν,
ἀγαθὴ: Od. 17:347: αἰδὼς δ’ οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι.”
ἀγαθὴ: Od. 24:249: αὐτόν σ’ οὐκ ἀγαθὴ κομιδὴ ἔχει, ἀλλ’ ἅμα γῆρας
ἀγαθῇ: Od. 24:286: καὶ ξενίῃ ἀγαθῇ· ἡ γὰρ θέμις, ὅς τις ὑπάρξῃ.
ἀγαθὴν: Il. 23:810: καί σφιν δαῖτ’ ἀγαθὴν παραθήσομεν ἐν κλισίῃσιν.
ἀγαθὴν: Il. 24:632: εἰσορόων ὄψίν τ’ ἀγαθὴν καὶ μῦθον ἀκούων.
ἀγαθὴν: Od. 15:507: δαῖτ’ ἀγαθὴν κρειῶν τε καὶ οἴνου ἡδυπότοιο.”
ἀγαθήν: Od. 17:352: αἰδῶ δ’ οὐκ ἀγαθήν φησ’ ἔμμεναι ἀνδρὶ προΐκτῃ.”
ἀγαθήν: Od. 18:276: οἵ τ’ ἀγαθήν τε γυναῖκα καὶ ἀφνειοῖο θύγατρα
ἀγαθῇσι: Il. 8:360: ἀλλὰ πατὴρ οὑμὸς φρεσὶ μαίνεται οὐκ ἀγαθῇσι
ἀγαθῇσι: Od. 3:266: δῖα Κλυταιμνήστρη· φρεσὶ γὰρ κέχρητ’ ἀγαθῇσι·
ἀγαθῇσιν: Od. 14:421: λήθετ’ ἄρ’ ἀθανάτων· φρεσὶ γὰρ κέχρητ’ ἀγαθῇσιν·
ἀγαθῇσιν: Od. 16:398: ἥνδανε μύθοισι· φρεσὶ γὰρ κέχρητ’ ἀγαθῇσιν·
ἀγαθοῖο: Il. 17:102: εἰ δέ που Αἴαντός γε βοὴν ἀγαθοῖο πυθοίμην,
ἀγαθοῖο: Il. 21:109: πατρὸς δ’ εἴμ’ ἀγαθοῖο, θεὰ δέ με γείνατο μήτηρ·
ἀγαθοῖο: Od. 4:611: “αἵματός εἰς ἀγαθοῖο, φίλον τέκος, οἷ’ ἀγορεύεις·
ἀγαθοῖσι: Od. 14:441: ὡς ἐμοί, ὅττι με τοῖον ἐόντ’ ἀγαθοῖσι γεραίρεις.”
ἀγαθοῖσι: Od. 15:324: οἷά τε τοῖς ἀγαθοῖσι παραδρώωσι χέρηες.”
ἀγαθοῖσιν: Il. 13:238: νῶϊ δὲ καί κ’ ἀγαθοῖσιν ἐπισταίμεσθα μάχεσθαι.
ἀγαθοῖσιν: Od. 18:383: οὕνεκα πὰρ παύροισι καὶ οὐκ ἀγαθοῖσιν ὁμιλεῖς.
ἀγαθὸν: Il. 2:204: οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη· εἷς κοίρανος ἔστω,
ἀγαθὸν: Il. 3:237: Κάστορά θ’ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα
ἀγαθὸν: Il. 4:181: σὺν κεινῇσιν νηυσὶ λιπὼν ἀγαθὸν Μενέλαον.
ἀγαθὸν: Il. 4:220: Ὄφρα τοὶ ἀμφεπένοντο βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον,
ἀγαθόν: Il. 6:478: ὧδε βίην τ’ ἀγαθόν, καὶ Ἰλίου ἶφι ἀνάσσειν·
ἀγαθὸν: Il. 7:282: νὺξ δ’ ἤδη τελέθει· ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιθέσθαι.
ἀγαθὸν: Il. 7:293: νὺξ δ’ ἤδη τελέθει· ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιθέσθαι,
ἀγαθόν: Il. 9:102: εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν· σέο δ’ ἕξεται ὅττί κεν ἄρχῃ.
ἀγαθόν: Il. 9:623: χρὴ μῦθον Δαναοῖσι καὶ οὐκ ἀγαθόν περ ἐόντα
ἀγαθόν: Il. 11:788: καί οἱ σημαίνειν· ὃ δὲ πείσεται εἰς ἀγαθόν περ.
ἀγαθὸν: Il. 13:581: Ἀτρεΐδην δ’ ἄχος εἷλε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον·
ἀγαθὸν: Il. 15:671: Ἕκτορα δὲ φράσσαντο βοὴν ἀγαθὸν καὶ ἑταίρους,
ἀγαθὸν: Il. 16:165: ἀμφ’ ἀγαθὸν θεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο
ἀγαθὸν: Il. 17:237: καὶ τότ’ ἄρ’ Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον·
ἀγαθὸν: Il. 17:388: ἀμφ’ ἀγαθὸν θεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο.
ἀγαθὸν: Il. 17:651: καὶ τότ’ ἄρ’ Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον·
ἀγαθὸν: Il. 21:280: τώ κ’ ἀγαθὸς μὲν ἔπεφν’, ἀγαθὸν δέ κεν ἐξενάριξε·
ἀγαθὸν: Il. 24:130: οὔτ’ εὐνῆς; ἀγαθὸν δὲ γυναικί περ ἐν φιλότητι
ἀγαθόν: Il. 24:250: Πάμμονά τ’ Ἀντίφονόν τε βοὴν ἀγαθόν τε Πολίτην
ἀγαθὸν: Il. 24:425: ὦ τέκος, ἦ ῥ’ ἀγαθὸν καὶ ἐναίσιμα δῶρα διδοῦναι
ἀγαθὸν: Od. 2:34: Ζεὺς ἀγαθὸν τελέσειεν, ὅ τι φρεσὶν ᾗσι μενοινᾷ.”
ἀγαθὸν: Od. 3:196: ὡς ἀγαθὸν καὶ παῖδα καταφθιμένοιο λιπέσθαι
ἀγαθόν: Od. 4:237: Ζεὺς ἀγαθόν τε κακόν τε διδοῖ· δύναται γὰρ ἅπαντα· -
ἀγαθόν: Od. 4:392: ὅττι τοι ἐν μεγάροισι κακόν τ’ ἀγαθόν τε τέτυκται
ἀγαθόν: Od. 8:63: τὸν περὶ Μοῦσ’ ἐφίλησε, δίδου δ’ ἀγαθόν τε κακόν τε·
ἀγαθὸν: Od. 11:300: Κάστορά θ’ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα,
ἀγαθὸν: Od. 15:14: ἀλλ’ ὄτρυνε τάχιστα βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον
ἀγαθὸν: Od. 15:491: ἐνδυκέως, ζώεις δ’ ἀγαθὸν βίον· αὐτὰρ ἐγώ γε
ἀγαθός: Il. 1:131: “ Μὴ δ’ οὕτως ἀγαθός περ ἐὼν θεοείκελ’ Ἀχιλλεῦ
ἀγαθός: Il. 1:275: μήτε σὺ τόνδ’ ἀγαθός περ ἐὼν ἀποαίρεο κούρην,
ἀγαθὸς: Il. 2:408: αὐτόματος δέ οἱ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
ἀγαθὸς: Il. 2:563: τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης
ἀγαθὸς: Il. 2:567: συμπάντων δ’ ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἀγαθὸς: Il. 2:586: τῶν οἱ ἀδελφεὸς ἦρχε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
ἀγαθὸς: Il. 3:96: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
ἀγαθὸς: Il. 3:179: ἀμφότερον βασιλεύς τ’ ἀγαθὸς κρατερός τ’ αἰχμητής·
ἀγαθὸς: Il. 5:114: δὴ τότ’ ἔπειτ’ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἀγαθὸς: Il. 5:320: τάων ἃς ἐπέτελλε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,
ἀγαθὸς: Il. 5:347: τῇ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἀγαθὸς: Il. 5:432: Αἰνείᾳ δ’ ἐπόρουσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,
ἀγαθὸς: Il. 5:596: Τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἀγαθὸς: Il. 5:855: δεύτερος αὖθ’ ὡρμᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης
ἀγαθὸς: Il. 6:12: Ἄξυλον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης
ἀγαθὸς: Il. 6:37: Ἄδρηστον δ’ ἄρ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
ἀγαθὸς: Il. 6:122: τὸν πρότερος προσέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἀγαθὸς: Il. 6:212: Ὣς φάτο, γήθησεν δὲ βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἀγαθὸς: Il. 7:399: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἀγαθὸς: Il. 8:91: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἀγαθὸς: Il. 8:145: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἀγαθὸς: Il. 9:31: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἀγαθὸς: Il. 9:341: Ἀτρεΐδαι; ἐπεὶ ὅς τις ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἐχέφρων
ἀγαθὸς: Il. 9:692: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἀγαθὸς: Il. 10:36: τὸν πρότερος προσέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
ἀγαθὸς: Il. 10:60: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
ἀγαθὸς: Il. 10:219: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἀγαθὸς: Il. 10:241: τοῖς δ’ αὖτις μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἀγαθὸς: Il. 10:283: Δεύτερος αὖτ’ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἀγαθὸς: Il. 10:559: Θρηΐκιοι· τὸν δέ σφιν ἄνακτ’ ἀγαθὸς Διομήδης
ἀγαθὸς: Il. 11:345: τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,
ἀγαθὸς: Il. 13:123: Ἕκτωρ δὴ παρὰ νηυσὶ βοὴν ἀγαθὸς πολεμίζει
ἀγαθὸς: Il. 13:314: τοξοσύνῃ, ἀγαθὸς δὲ καὶ ἐν σταδίῃ ὑσμίνῃ·
ἀγαθὸς: Il. 13:593: Ἀτρεΐδης δ’ ἄρα χεῖρα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
ἀγαθός: Il. 13:664: ἀφνειός τ’ ἀγαθός τε Κορινθόθι οἰκία ναίων,
ἀγαθὸς: Il. 13:666: πολλάκι γάρ οἱ ἔειπε γέρων ἀγαθὸς Πολύϊδος
ἀγαθὸς: Il. 14:109: Τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἀγαθός: Il. 15:185: ὢ πόποι ἦ ῥ’ ἀγαθός περ ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπεν
ἀγαθὸς: Il. 15:249: οὓς ἑτάρους ὀλέκοντα βοὴν ἀγαθὸς βάλεν Αἴας
ἀγαθὸς: Il. 15:568: Ἀντίλοχον δ’ ὄτρυνε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
ἀγαθὸς: Il. 17:246: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ἀγαθὸς: Il. 17:560: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
ἀγαθός: Il. 17:576: ἀφνειός τ’ ἀγαθός τε· μάλιστα δέ μιν τίεν Ἕκτωρ
ἀγαθός: Il. 17:632: ἢ κακὸς ἢ ἀγαθός· Ζεὺς δ’ ἔμπης πάντ’ ἰθύνει·
ἀγαθὸς: Il. 17:656: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ἀγαθὸς: Il. 17:665: ὣς ἀπὸ Πατρόκλοιο βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
ἀγαθός: Il. 19:155: μὴ δ’ οὕτως, ἀγαθός περ ἐών, θεοείκελ’ Ἀχιλλεῦ
ἀγαθὸς: Il. 21:280: τώ κ’ ἀγαθὸς μὲν ἔπεφν’, ἀγαθὸν δέ κεν ἐξενάριξε·
ἀγαθὸς: Il. 23:608: σός τε πατὴρ ἀγαθὸς καὶ ἀδελφεὸς εἵνεκ’ ἐμεῖο·
ἀγαθὸς: Od. 3:311: αὐτῆμαρ δέ οἱ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ἀγαθὸς: Od. 4:307: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφι βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
ἀγαθὸς: Od. 4:609: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ἀγαθὸς: Od. 8:130: πὺξ δ’ αὖ Λαοδάμας, ἀγαθὸς πάϊς Ἀλκινόοιο.
ἀγαθὸς: Od. 8:143: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσ’ ἀγαθὸς πάϊς Ἀλκινόοιο,
ἀγαθὸς: Od. 15:57: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ἀγαθὸς: Od. 15:67: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
ἀγαθὸς: Od. 15:92: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ἀγαθὸς: Od. 15:97: τὸν πῦρ κῆαι ἄνωγε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
ἀγαθὸς: Od. 17:120: εἴρετο δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ἀγαθοῦ: Il. 13:284: τοῦ δ’ ἀγαθοῦ οὔτ’ ἂρ τρέπεται χρὼς οὔτέ τι λίην
ἀγαθοῦ: Il. 14:113: πατρὸς δ’ ἐξ ἀγαθοῦ καὶ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι
ἀγαθοῦ: Od. 21:335: πατρὸς δ’ ἐξ ἀγαθοῦ γένος εὔχεται ἔμμεναι υἱός.
ἀγαθὼ: Il. 2:732: ἰητῆρ’ ἀγαθὼ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων·
ἀγαθῷ: Il. 24:53: μὴ ἀγαθῷ περ ἐόντι νεμεσσηθέωμέν οἱ ἡμεῖς·
Ἀγάθωνά: Il. 24:249: νεικείων Ἕλενόν τε Πάριν τ’ Ἀγάθωνά τε δῖον
ἀγαιομένου: Od. 20:16: ὥς ῥα τοῦ ἔνδον ὑλάκτει ἀγαιομένου κακὰ ἔργα.
ἀγακλεὲς: Il. 17:716: πάντα κατ’ αἶσαν ἔειπες ἀγακλεὲς ὦ Μενέλαε·
ἀγακλεές: Il. 21:379: Ἥφαιστε σχέο τέκνον ἀγακλεές· οὐ γὰρ ἔοικεν
ἀγακλειτὰς: Od. 7:202: ἡμῖν, εὖθ’ ἕρδωμεν ἀγακλειτὰς ἑκατόμβας,
ἀγακλειτὴ: Il. 18:45: Δωρὶς καὶ Πανόπη καὶ ἀγακλειτὴ Γαλάτεια
ἀγακλειτῆς: Od. 3:59: σύμπασιν Πυλίοισιν ἀγακλειτῆς ἑκατόμβης.
ἀγακλειτῆς: Od. 17:370: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης,
ἀγακλειτῆς: Od. 17:468: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης,
ἀγακλειτῆς: Od. 18:351: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης,
ἀγακλειτῆς: Od. 21:275: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης,
ἀγακλειτὸν: Il. 16:463: ἔνθ’ ἤτοι Πάτροκλος ἀγακλειτὸν Θρασύμηλον,
ἀγακλειτοῦ: Il. 2:564: καὶ Σθένελος, Καπανῆος ἀγακλειτοῦ φίλος υἱός·
ἀγακλειτοὺς: Il. 21:530: ὀτρύνων παρὰ τεῖχος ἀγακλειτοὺς πυλαωρούς·
ἀγακλειτῶν: Il. 12:101: Σαρπηδὼν δ’ ἡγήσατ’ ἀγακλειτῶν ἐπικούρων,
Ἀγακλῆος: Il. 16:571: υἱὸς Ἀγακλῆος μεγαθύμου δῖος Ἐπειγεύς,
ἀγακλῆος: Il. 16:738: Κεβριόνην νόθον υἱὸν ἀγακλῆος Πριάμοιο
ἀγακλῆος: Il. 23:529: λείπετ’ ἀγακλῆος Μενελάου δουρὸς ἐρωήν·
ἀγακλυτὰ: Od. 3:388: ἀλλ’ ὅτε δώμαθ’ ἵκοντο ἀγακλυτὰ τοῖο ἄνακτος,
ἀγακλυτὰ: Od. 3:428: δμῳῇσιν κατὰ δώματ’ ἀγακλυτὰ δαῖτα πένεσθαι,
ἀγακλυτὰ: Od. 7:3: ἡ δ’ ὅτε δὴ οὗ πατρὸς ἀγακλυτὰ δώμαθ’ ἵκανε,
ἀγακλυτὰ: Od. 7:46: ἀλλ’ ὅτε δὴ βασιλῆος ἀγακλυτὰ δώμαθ’ ἵκοντο,
ἀγακλυτὸν: Il. 6:436: ἀμφ’ Αἴαντε δύω καὶ ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα
ἀγακλυτὸν: Od. 8:502: Ἀργεῖοι, τοὶ δ’ ἤδη ἀγακλυτὸν ἀμφ’ Ὀδυσῆα
ἀγακλυτὸν: Od. 14:237: δὴ τότ’ ἔμ’ ἤνωγον καὶ ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα
ἀγακλυτὸν: Od. 21:295: οἶνος καὶ Κένταυρον, ἀγακλυτὸν Εὐρυτίωνα,
ἀγακλυτὸν: Od. 24:103: παῖδα φίλον Μελανῆος, ἀγακλυτὸν Ἀμφιμέδοντα·
ἀγάλλεται: Il. 17:473: αὐτὸς ἔχων ὤμοισιν ἀγάλλεται Αἰακίδαο.
ἀγάλλεται: Il. 18:132: αὐτὸς ἔχων ὤμοισιν ἀγάλλεται· οὐδέ ἕ φημι
ἀγαλλόμενα: Il. 2:462: ἔνθα καὶ ἔνθα ποτῶνται ἀγαλλόμενα πτερύγεσσι
ἀγαλλόμεναι: Il. 20:222: θήλειαι, πώλοισιν ἀγαλλόμεναι ἀταλῇσι.
ἀγαλλόμεναι: Od. 5:176: ὠκύποροι περόωσιν, ἀγαλλόμεναι Διὸς οὔρῳ.
ἀγαλλόμενοι: Od. 6:272: ᾗσιν ἀγαλλόμενοι πολιὴν περόωσι θάλασσαν.
ἀγαλλόμενος: Il. 12:114: ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν ἀγαλλόμενος παρὰ νηῶν
ἄγαλμ’: Od. 19:257: κείνῳ ἄγαλμ’ ἔμεναι. τὸν δ’ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις
ἄγαλμα: Il. 4:144: ἱππῆες φορέειν· βασιλῆϊ δὲ κεῖται ἄγαλμα,
ἄγαλμα: Od. 3:438: ἀσκήσας, ἵν’ ἄγαλμα θεὰ κεχάροιτο ἰδοῦσα.
ἄγαλμα: Od. 4:602: ἐνθάδε λείψω ἄγαλμα· σὺ γὰρ πεδίοιο ἀνάσσεις
ἄγαλμα: Od. 8:509: ἢ ἐάαν μέγ’ ἄγαλμα θεῶν θελκτήριον εἶναι,
ἄγαλμα: Od. 18:300: ἴσθμιον ἤνεικεν θεράπων, περικαλλὲς ἄγαλμα·
ἀγάλματ’: Od. 3:274: πολλὰ δ’ ἀγάλματ’ ἀνῆψεν, ὑφάσματά τε χρυσόν τε,
ἀγάλματα: Od. 12:347: τεύξομεν, ἐν δέ κε θεῖμεν ἀγάλματα πολλὰ καὶ ἐσθλά.
ἄγαμαί: Od. 6:168: ὡς σέ, γύναι, ἄγαμαί τε τέθηπά τε, δείδια δ’ αἰνῶς
ἄγαμαι: Od. 23:175: οὐδὲ λίην ἄγαμαι, μάλα δ’ εὖ οἶδ’ οἷος ἔησθα
Ἀγάμεμνον: Il. 2:362: κρῖν’ ἄνδρας κατὰ φῦλα κατὰ φρήτρας Ἀγάμεμνον,
Ἀγάμεμνον: Il. 2:434: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον,
Ἀγάμεμνον: Il. 9:96: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
Ἀγάμεμνον: Il. 9:163: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
Ἀγάμεμνον: Il. 9:673: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
Ἀγάμεμνον: Il. 9:693: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
Ἀγάμεμνον: Il. 10:103: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
Ἀγάμεμνον: Il. 19:146: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
Ἀγάμεμνον: Il. 19:199: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
Ἀγάμεμνον: Il. 23:49: ἠῶθεν δ’ ὄτρυνον ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
Ἀγάμεμνον: Od. 11:397: “Ἀτρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον,
Ἀγάμεμνον: Od. 24:121: “Ἀτρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον,
Ἀγάμεμνον: Od. 24:186: ὣς ἡμεῖς, Ἀγάμεμνον, ἀπωλόμεθ’, ὧν ἔτι καὶ νῦν
Ἀγαμέμνονα: Il. 1:90: συμπάντων Δαναῶν, οὐδ’ ἢν Ἀγαμέμνονα εἴπῃς,
Ἀγαμέμνονα: Il. 2:18: βῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα· τὸν δὲ κίχανεν
Ἀγαμέμνονα: Il. 2:224: αὐτὰρ ὃ μακρὰ βοῶν Ἀγαμέμνονα νείκεε μύθῳ·
Ἀγαμέμνονα: Il. 2:243: Ὣς φάτο νεικείων Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν,
Ἀγαμέμνονα: Il. 4:223: Ἔνθ’ οὐκ ἂν βρίζοντα ἴδοις Ἀγαμέμνονα δῖον
Ἀγαμέμνονα: Il. 7:312: εἰς Ἀγαμέμνονα δῖον ἄγον κεχαρηότα νίκῃ.
Ἀγαμέμνονα: Il. 9:315: οὔτ’ ἔμεγ’ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα πεισέμεν οἴω
Ἀγαμέμνονα: Il. 10:3: ἀλλ’ οὐκ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν
Ἀγαμέμνονα: Il. 10:88: γνώσεαι Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα, τὸν περὶ πάντων
Ἀγαμέμνονα: Il. 11:187: ὄφρ’ ἂν μέν κεν ὁρᾷ Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν
Ἀγαμέμνονα: Il. 11:202: ὄφρ’ ἂν μέν κεν ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν
Ἀγαμέμνονα: Il. 11:251: στῆ δ’ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθὼν Ἀγαμέμνονα δῖον,
Ἀγαμέμνονα: Il. 11:284: Ἕκτωρ δ’ ὡς ἐνόησ’ Ἀγαμέμνονα νόσφι κιόντα
Ἀγαμέμνονα: Il. 14:22: ἦε μετ’ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν.
Ἀγαμέμνονα: Il. 23:36: εἰς Ἀγαμέμνονα δῖον ἄγον βασιλῆες Ἀχαιῶν
Ἀγαμέμνονα: Il. 23:486: ἴστορα δ’ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα θείομεν ἄμφω,
Ἀγαμέμνονα: Od. 4:532: αὐτὰρ ὁ βῆ καλέων Ἀγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν,
Ἀγαμεμνονέην: Il. 10:326: νῆ’ Ἀγαμεμνονέην, ὅθι που μέλλουσιν ἄριστοι
Ἀγαμεμνονέην: Il. 23:295: Αἴθην τὴν Ἀγαμεμνονέην τὸν ἑόν τε Πόδαργον·
Ἀγαμεμνονέην: Od. 3:264: πόλλ’ Ἀγαμεμνονέην ἄλοχον θέλγεσκεν ἔπεσσιν.
Ἀγαμεμνονέης: Il. 23:525: ἵππου τῆς Ἀγαμεμνονέης καλλίτριχος Αἴθης·
Ἀγαμέμνονι: Il. 1:24: ἀλλ’ οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ,
Ἀγαμέμνονι: Il. 1:378: ἀλλ’ οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ,
Ἀγαμέμνονι: Il. 2:6: πέμψαι ἐπ’ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι οὖλον ὄνειρον·
Ἀγαμέμνονι: Il. 2:107: αὐτὰρ ὃ αὖτε Θυέστ’ Ἀγαμέμνονι λεῖπε φορῆναι,
Ἀγαμέμνονι: Il. 2:221: τὼ γὰρ νεικείεσκε· τότ’ αὖτ’ Ἀγαμέμνονι δίῳ
Ἀγαμέμνονι: Il. 2:254: τὼ νῦν Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν
Ἀγαμέμνονι: Il. 2:772: κεῖτ’ ἀπομηνίσας Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν
Ἀγαμέμνονι: Il. 3:120: οἰσέμεναι· ὃ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησ’ Ἀγαμέμνονι δίῳ.
Ἀγαμέμνονι: Il. 4:413: οὐ γὰρ ἐγὼ νεμεσῶ Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν
Ἀγαμέμνονι: Il. 5:552: τιμὴν Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ
Ἀγαμέμνονι: Il. 7:230: κεῖτ’ ἀπομηνίσας Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν·
Ἀγαμέμνονι: Il. 7:373: εἰπέμεν Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ
Ἀγαμέμνονι: Il. 7:470: χωρὶς δ’ Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ
Ἀγαμέμνονι: Il. 8:218: εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θῆκ’ Ἀγαμέμνονι πότνια Ἥρη
Ἀγαμέμνονι: Il. 9:253: ἤματι τῷ ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε·
Ἀγαμέμνονι: Il. 9:331: ἐξελόμην, καὶ πάντα φέρων Ἀγαμέμνονι δόσκον
Ἀγαμέμνονι: Il. 9:439: ἤματι τῷ ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε
Ἀγαμέμνονι: Il. 11:158: ὣς ἄρ’ ὑπ’ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι πῖπτε κάρηνα
Ἀγαμέμνονι: Il. 11:765: ἤματι τῷ ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε,
Ἀγαμέμνονι: Il. 17:249: οἵ τε παρ’ Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ
Ἀγαμέμνονι: Il. 18:257: ὄφρα μὲν οὗτος ἀνὴρ Ἀγαμέμνονι μήνιε δίῳ
Ἀγαμέμνονι: Il. 19:35: μῆνιν ἀποειπὼν Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν
Ἀγαμέμνονι: Il. 23:155: εἰ μὴ Ἀχιλλεὺς αἶψ’ Ἀγαμέμνονι εἶπε παραστάς·
Ἀγαμέμνονι: Il. 23:296: τὴν Ἀγαμέμνονι δῶκ’ Ἀγχισιάδης Ἐχέπωλος
Ἀγαμέμνονι: Il. 24:654: αὐτίκ’ ἂν ἐξείποι Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν,
Ἀγαμέμνονι: Od. 3:143: οὐδ’ Ἀγαμέμνονι πάμπαν ἑήνδανε· βούλετο γάρ ῥα
Ἀγαμέμνονι: Od. 3:156: αὖθι παρ’ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν·
Ἀγαμέμνονι: Od. 3:164: αὖτις ἐπ’ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἦρα φέροντες·
Ἀγαμέμνονι: Od. 4:584: χεῦ’ Ἀγαμέμνονι τύμβον, ἵν’ ἄσβεστον κλέος εἴη.
Ἀγαμέμνονι: Od. 11:168: ἐξ οὗ τὰ πρώτισθ’ ἑπόμην Ἀγαμέμνονι δίῳ
Ἀγαμέμνονι: Od. 14:497: εἰπεῖν Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν,
Ἀγαμεμνονίδης: Od. 1:30: τόν ῥ’ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν’ Ὀρέστης·
Ἀγαμέμνονος: Il. 1:203: ἦ ἵνα ὕβριν ἴδῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο;
Ἀγαμέμνονος: Il. 2:9: ἐλθὼν ἐς κλισίην Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
Ἀγαμέμνονος: Il. 2:185: αὐτὸς δ’ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίος ἐλθὼν
Ἀγαμέμνονος: Il. 3:193: μείων μὲν κεφαλῇ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο,
Ἀγαμέμνονος: Il. 7:176: ἐν δ’ ἔβαλον κυνέῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο.
Ἀγαμέμνονος: Il. 7:383: νηῒ πάρα πρύμνῃ Ἀγαμέμνονος· αὐτὰρ ὃ τοῖσι
Ἀγαμέμνονος: Il. 9:178: ὁρμῶντ’ ἐκ κλισίης Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο.
Ἀγαμέμνονος: Il. 9:226: ἠμὲν ἐνὶ κλισίῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
Ἀγαμέμνονος: Il. 9:269: ὅσσ’ Ἀγαμέμνονος ἵπποι ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο.
Ἀγαμέμνονος: Il. 9:388: κούρην δ’ οὐ γαμέω Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο,
Ἀγαμέμνονος: Il. 11:219: ὅς τις δὴ πρῶτος Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν
Ἀγαμέμνονος: Il. 11:231: ὅς ῥα τότ’ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν.
Ἀγαμέμνονος: Il. 14:137: δεξιτερὴν δ’ ἕλε χεῖρ’ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο,
Ἀγαμέμνονος: Il. 19:241: βὰν δ’ ἴμεν ἐς κλισίην Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο.
Ἀγαμέμνονος: Il. 23:38: οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίην Ἀγαμέμνονος ἷξον ἰόντες,
Ἀγαμέμνονος: Od. 9:263: λαοὶ δ’ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος εὐχόμεθ’ εἶναι,
Ἀγαμέμνονος: Od. 11:387: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
Ἀγαμέμνονος: Od. 13:383: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
Ἀγαμέμνονος: Od. 14:70: καὶ γὰρ κεῖνος ἔβη Ἀγαμέμνονος εἵνεκα τιμῆς
Ἀγαμέμνονος: Od. 14:117: φῂς δ’ αὐτὸν φθίσθαι Ἀγαμέμνονος εἵνεκα τιμῆς.
Ἀγαμέμνονος: Od. 24:20: ἤλυθ’ ἔπι ψυχὴ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
Ἀγαμέμνονος: Od. 24:102: ἔγνω δὲ ψυχὴ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
Ἀγαμέμνων: Il. 1:94: ἀλλ’ ἕνεκ’ ἀρητῆρος, ὃν ἠτίμησ’ Ἀγαμέμνων,
Ἀγαμέμνων: Il. 1:102: ἥρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 1:130: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 1:172: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 1:285: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 1:318: Ὣς οἳ μὲν τὰ πένοντο κατὰ στρατόν· οὐδ’ Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 1:335: ἆσσον ἴτ’· οὔ τί μοι ὔμμες ἐπαίτιοι ἀλλ’ Ἀγαμέμνων,
Ἀγαμέμνων: Il. 1:355: ἦ γάρ μ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 1:411: γνῷ δὲ καὶ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 1:442: “ Ὤ Χρύση, πρό μ’ ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 1:506: ἔπλετ’· ἀτάρ μιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 2:21: Νέστορι, τόν ῥα μάλιστα γερόντων τῖ’ Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 2:100: παυσάμενοι κλαγγῆς· ἀνὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 2:369: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 2:402: αὐτὰρ ὃ βοῦν ἱέρευσε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 2:411: τοῖσιν δ’ εὐχόμενος μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 2:441: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
Ἀγαμέμνων: Il. 2:477: ὑσμίνην δ’ ἰέναι, μετὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 2:576: τῶν ἑκατὸν νηῶν ἦρχε κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 2:612: αὐτὸς γάρ σφιν δῶκεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 3:81: αὐτὰρ ὃ μακρὸν ἄϋσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 3:118: αὐτὰρ ὃ Ταλθύβιον προΐει κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 3:178: οὗτός γ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων,
Ἀγαμέμνων: Il. 3:267: ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
Ἀγαμέμνων: Il. 3:455: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 4:148: Ῥίγησεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 4:153: τοῖς δὲ βαρὺ στενάχων μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 4:178: αἴθ’ οὕτως ἐπὶ πᾶσι χόλον τελέσει’ Ἀγαμέμνων,
Ἀγαμέμνων: Il. 4:188: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 4:204: ὄρσ’ Ἀσκληπιάδη, καλέει κρείων Ἀγαμέμνων,
Ἀγαμέμνων: Il. 4:255: τοὺς δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
Ἀγαμέμνων: Il. 4:283: καὶ τοὺς μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων,
Ἀγαμέμνων: Il. 4:311: καὶ τὸν μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων,
Ἀγαμέμνων: Il. 4:336: τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
Ἀγαμέμνων: Il. 4:356: Τὸν δ’ ἐπιμειδήσας προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 4:368: καὶ τὸν μὲν νείκεσσεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων,
Ἀγαμέμνων: Il. 5:38: ἡγεμόνων· πρῶτος δὲ ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 5:537: τόν ῥα κατ’ ἀσπίδα δουρὶ βάλε κρείων Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 6:33: Νεστορίδης, Ἔλατον δὲ ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 6:53: δώσειν ᾧ θεράποντι καταξέμεν· ἀλλ’ Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 6:63: ἥρω’ Ἄδρηστον· τὸν δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 7:57: κὰδ δ’ Ἀγαμέμνων εἷσεν ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς·
Ἀγαμέμνων: Il. 7:107: αὐτός τ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 7:162: ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
Ἀγαμέμνων: Il. 7:314: τοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 7:322: ἥρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων.
Ἀγαμέμνων: Il. 7:405: καὶ τότ’ ἄρ’ Ἰδαῖον προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 8:78: Ἔνθ’ οὔτ’ Ἰδομενεὺς τλῆ μίμνειν οὔτ’ Ἀγαμέμνων,
Ἀγαμέμνων: Il. 8:261: Τὸν δὲ μετ’ Ἀτρεΐδαι Ἀγαμέμνων καὶ Μενέλαος,
Ἀγαμέμνων: Il. 8:278: τὸν δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 9:13: ἷζον δ’ εἰν ἀγορῇ τετιηότες· ἂν δ’ Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 9:62: μῦθον ἀτιμήσει’, οὐδὲ κρείων Ἀγαμέμνων.
Ἀγαμέμνων: Il. 9:114: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 9:260: παύε’, ἔα δὲ χόλον θυμαλγέα· σοὶ δ’ Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 9:263: ὅσσά τοι ἐν κλισίῃσιν ὑπέσχετο δῶρ’ Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 9:368: αὖτις ἐφυβρίζων ἕλετο κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 9:386: οὐδέ κεν ὧς ἔτι θυμὸν ἐμὸν πείσει’ Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 9:668: πρῶτος δ’ ἐξερέεινεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 10:9: ὣς πυκίν’ ἐν στήθεσσιν ἀνεστενάχιζ’ Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 10:42: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 10:64: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
Ἀγαμέμνων: Il. 10:86: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 10:119: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 10:233: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 11:91: κεκλόμενοι ἑτάροισι κατὰ στίχας· ἐν δ’ Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 11:99: καὶ τοὺς μὲν λίπεν αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 11:107: δὴ τότε γ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 11:126: τοῦ περ δὴ δύο παῖδε λάβε κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 11:153: χαλκῷ δηϊόωντες· ἀτὰρ κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 11:177: ὣς τοὺς Ἀτρεΐδης ἔφεπε κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 11:216: ἀρτύνθη δὲ μάχη, στὰν δ’ ἀντίοι· ἐν δ’ Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 11:238: καὶ τό γε χειρὶ λαβὼν εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 11:246: δὴ τότε γ’ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων ἐξενάριξε,
Ἀγαμέμνων: Il. 11:254: ῥίγησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 11:660: οὔτασται δ’ Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτὸς ἠδ’ Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 13:112: ἥρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 14:29: Τυδεΐδης Ὀδυσεύς τε καὶ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων.
Ἀγαμέμνων: Il. 14:41: τὸν καὶ φωνήσας προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 14:64: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 14:103: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 14:134: βὰν δ’ ἴμεν, ἦρχε δ’ ἄρά σφιν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
Ἀγαμέμνων: Il. 14:379: Τυδεΐδης Ὀδυσεύς τε καὶ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 16:26: οὔτασται δ’ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἠδ’ Ἀγαμέμνων,
Ἀγαμέμνων: Il. 16:58: τὴν ἂψ ἐκ χειρῶν ἕλετο κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 16:72: πλήσειαν νεκύων, εἴ μοι κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 16:273: γνῷ δὲ καὶ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 18:111: ὡς ἐμὲ νῦν ἐχόλωσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
Ἀγαμέμνων: Il. 18:445: τὴν ἂψ ἐκ χειρῶν ἕλετο κρείων Ἀγαμέμνων.
Ἀγαμέμνων: Il. 19:51: αὐτὰρ ὃ δεύτατος ἦλθεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 19:76: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 19:172: ὅπλεσθαι· τὰ δὲ δῶρα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 19:184: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 19:249: καὶ τὰ μὲν ἐν μέσσῃ ἀγορῇ θέσαν, ἂν δ’ Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 23:110: ἀμφὶ νέκυν ἐλεεινόν. ἀτὰρ κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Il. 23:161: Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
Ἀγαμέμνων: Il. 23:887: ἂν μὲν ἄρ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων,
Ἀγαμέμνων: Il. 23:895: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Ἀγαμέμνων: Il. 24:687: παῖδες τοὶ μετόπισθε λελειμμένοι, αἴ κ’ Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Od. 3:234: ἢ ἐλθὼν ἀπολέσθαι ἐφέστιος, ὡς Ἀγαμέμνων
Ἀγαμέμνων: Od. 3:248: πῶς ἔθαν’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων;
Ἀγαμέμνων: Od. 8:77: ἐκπάγλοισ’ ἐπέεσσιν, ἄναξ δ’ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
Ἀγαμήδην: Il. 11:739: πρεσβυτάτην δὲ θύγατρ’ εἶχε ξανθὴν Ἀγαμήδην,
ἄγαμός: Il. 3:40: αἴθ’ ὄφελες ἄγονός τ’ ἔμεναι ἄγαμός τ’ ἀπολέσθαι·
ἀγανῇσι: Il. 9:495: καὶ μὲν τοὺς θυέεσσι καὶ εὐχωλῇς ἀγανῇσι
ἀγανῇσι: Od. 13:357: ὄψεσθ’ ὔμμ’ ἐφάμην· νῦν δ’ εὐχωλῇσ’ ἀγανῇσι
ἀγάννιφον: Il. 1:420: εἶμ’ αὐτὴ πρὸς Ὄλυμπον ἀγάννιφον αἴ κε πίθηται.
ἀγάννιφον: Il. 18:186: ἀθανάτων, οἳ Ὄλυμπον ἀγάννιφον ἀμφινέμονται.
ἀγανοῖς: Il. 2:164: σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον,
ἀγανοῖς: Il. 2:180: σοῖς δ’ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον,
ἀγανοῖς: Il. 2:189: τὸν δ’ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς·
ἀγανοῖς: Il. 24:772: σῇ τ’ ἀγανοφροσύνῃ καὶ σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσι.
ἀγανοῖσι: Il. 24:759: οἷς ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν.
ἀγανοῖσι: Od. 3:280: οἷσ’ ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνε,
ἀγανοῖσι: Od. 5:124: οἷσ’ ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν.
ἀγανοῖσι: Od. 11:173: οἷσ’ ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν;
ἀγανοῖσι: Od. 11:199: οἷσ’ ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν,
ἀγανοῖσι: Od. 15:53: καὶ μύθοισ’ ἀγανοῖσι παραυδήσας ἀποπέμψῃ.
ἀγανοῖσι: Od. 15:411: οἷσ’ ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν.
ἀγανοῖσιν: Il. 9:113: δώροισίν τ’ ἀγανοῖσιν ἔπεσσί τε μειλιχίοισι.
ἀγανὸς: Od. 2:230: μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω
ἀγανὸς: Od. 5:8: μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω
ἀγανοφροσύνῃ: Il. 24:772: σῇ τ’ ἀγανοφροσύνῃ καὶ σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσι.
ἀγανοφροσύνη: Od. 11:203: σή τ’ ἀγανοφροσύνη μελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα.”
ἀγανόφρων: Il. 20:467: οὐ γάρ τι γλυκύθυμος ἀνὴρ ἦν οὐδ’ ἀγανόφρων,
ἀγαπαζέμεν: Il. 24:464: ἀθάνατον θεὸν ὧδε βροτοὺς ἀγαπαζέμεν ἄντην·
ἀγαπάζῃ: Od. 16:17: ὡς δὲ πατὴρ ὃν παῖδα φίλα φρονέων ἀγαπάζῃ
ἀγαπαζόμεναι: Od. 17:35: καὶ κύνεον ἀγαπαζόμεναι κεφαλήν τε καὶ ὤμους.
ἀγαπαζόμεναι: Od. 22:499: καὶ κύνεον ἀγαπαζόμεναι κεφαλήν τε καὶ ὤμους
ἀγαπαζόμενοι: Od. 7:33: οὐδ’ ἀγαπαζόμενοι φιλέουσ’, ὅς κ’ ἄλλοθεν ἔλθῃ.
ἀγαπαζόμενοι: Od. 21:224: καὶ κύνεον ἀγαπαζόμενοι κεφαλήν τε καὶ ὤμους·
ἀγαπᾷς: Od. 21:289: οὐκ ἀγαπᾷς, ὃ ἕκηλος ὑπερφιάλοισι μεθ’ ἡμῖν
ἀγαπήνορα: Il. 13:756: οἳ δ’ ἐς Πανθοΐδην ἀγαπήνορα Πουλυδάμαντα
ἀγαπήνορα: Od. 7:170: υἱὸν ἀναστήσας ἀγαπήνορα Λαοδάμαντα,
ἀγαπήνορος: Il. 15:392: τόφρ’ ὅ γ’ ἐνὶ κλισίῃ ἀγαπήνορος Εὐρυπύλοιο
ἀγαπήνορος: Il. 23:113: Μηριόνης θεράπων ἀγαπήνορος Ἰδομενῆος.
ἀγαπήνορος: Il. 23:124: Μηριόνης θεράπων ἀγαπήνορος Ἰδομενῆος.
Ἀγαπήνωρ: Il. 2:609: τῶν ἦρχ’ Ἀγκαίοιο πάϊς κρείων Ἀγαπήνωρ
ἀγαπήνωρ: Il. 8:114: ἴφθιμοι Σθένελός τε καὶ Εὐρυμέδων ἀγαπήνωρ.
ἀγάπησα: Od. 23:214: οὕνεκά σ’ οὐ τὸ πρῶτον, ἐπεὶ ἴδον, ὧδ’ ἀγάπησα.
ἀγαπητὸν: Il. 6:401: Ἑκτορίδην ἀγαπητὸν ἀλίγκιον ἀστέρι καλῷ,
ἀγαπητὸν: Od. 4:727: νῦν αὖ παῖδ’ ἀγαπητὸν ἀνηρέψαντο θύελλαι
ἀγαπητὸν: Od. 5:18: νῦν αὖ παῖδ’ ἀγαπητὸν ἀποκτεῖναι μεμάασιν
ἀγαπητός: Od. 2:365: μοῦνος ἐὼν ἀγαπητός; ὁ δ’ ὤλετο τηλόθι πάτρης
ἀγαπητὸς: Od. 4:817: νῦν αὖ παῖς ἀγαπητὸς ἔβη κοίλης ἐπὶ νηός,
ἀγάῤῥοον: Il. 12:30: λεῖα δ’ ἐποίησεν παρ’ ἀγάῤῥοον Ἐλλήσποντον,
ἀγάρροος: Il. 2:845: ὅσσους Ἑλλήσποντος ἀγάρροος ἐντὸς ἐέργει.
ἀγάσαντο: Od. 18:71: μνηστῆρες δ’ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως ἀγάσαντο·
ἀγάσαντο: Od. 23:211: οἳ νῶϊν ἀγάσαντο παρ’ ἀλλήλοισι μένοντε
ἀγάσασθαι: Od. 8:565: Ναυσιθόου, ὃς ἔφασκε Ποσειδάων’ ἀγάσασθαι
ἀγάσασθαι: Od. 13:173: πατρὸς ἐμοῦ, ὃς ἔφασκε Ποσειδάων’ ἀγάσασθαι
ἀγάσησθε: Il. 14:111: πείθεσθαι, καὶ μή τι κότῳ ἀγάσησθε ἕκαστος
ἄγασθε: Od. 5:129: ὣς δ’ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι.
Ἀγασθένεος: Il. 2:624: υἱὸς Ἀγασθένεος Αὐγηϊάδαο ἄνακτος.
ἀγασσάμεθ’: Il. 3:224: οὐ τότε γ’ ὧδ’ Ὀδυσῆος ἀγασσάμεθ’ εἶδος ἰδόντες.
ἀγασσάμενοι: Il. 7:41: οἳ δέ κ’ ἀγασσάμενοι χαλκοκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἀγασσάμενοι: Il. 7:404: μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο·
ἀγασσάμενοι: Il. 8:29: μῦθον ἀγασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσεν.
ἀγασσάμενοι: Il. 9:51: μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο.
ἀγασσάμενοι: Il. 9:431: μῦθον ἀγασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερῶς ἀπέειπεν·
ἀγασσάμενοι: Il. 9:690: μῦθον ἀγασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσε.
ἀγασσάμενοι: Il. 9:707: μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο.
ἀγασσάμενοι: Il. 23:639: πλήθει πρόσθε βαλόντες ἀγασσάμενοι περὶ νίκης,
ἀγασσάμενοι: Od. 2:67: μή τι μεταστρέψωσιν ἀγασσάμενοι κακὰ ἔργα.
ἀγασσάμενος: Od. 23:64: ὕβριν ἀγασσάμενος θυμαλγέα καὶ κακὰ ἔργα.
ἀγάσσασθαι: Od. 4:181: ἀλλὰ τὰ μέν που μέλλεν ἀγάσσασθαι θεὸς αὐτός,
ἀγάσσατο: Il. 17:71: Ἀτρεΐδης, εἰ μή οἱ ἀγάσσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
ἀγάσσατο: Od. 4:658: τοῖσιν δ’ ἀμφοτέροισιν ἀγάσσατο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἀγάσσεαι: Od. 1:389: “Ἀντίνο’, εἴ πέρ μοι καὶ ἀγάσσεαι ὅττι κεν εἴπω,
ἀγάστονος: Od. 12:97: κῆτος, ἃ μυρία βόσκει ἀγάστονος Ἀμφιτρίτη.
Ἀγάστροφον: Il. 11:338: ἤτοι Τυδέος υἱὸς Ἀγάστροφον οὔτασε δουρὶ
Ἀγαστρόφου: Il. 11:373: ἤτοι ὃ μὲν θώρηκα Ἀγαστρόφου ἰφθίμοιο
Ἀγαυὴ: Il. 18:42: καὶ Μελίτη καὶ Ἴαιρα καὶ Ἀμφιθόη καὶ Ἀγαυὴ
ἀγαυὴ: Od. 11:213: ἦ τί μοι εἴδωλον τόδ’ ἀγαυὴ Περσεφόνεια
ἀγαυὴ: Od. 11:226: ἤλυθον, ὤτρυνεν γὰρ ἀγαυὴ Περσεφόνεια,
ἀγαυὴ: Od. 11:635: ἐξ Ἄϊδος πέμψειεν ἀγαυὴ Περσεφόνεια.
ἀγαυοὶ: Il. 3:268: ἂν δ’ Ὀδυσεὺς πολύμητις· ἀτὰρ κήρυκες ἀγαυοὶ
ἀγαυοὶ: Il. 7:386: ἠνώγει Πρίαμός τε καὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοὶ
ἀγαυοί: Il. 10:563: Ἕκτωρ τε προέηκε καὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοί.
ἀγαυοὶ: Il. 16:103: δάμνα μιν Ζηνός τε νόος καὶ Τρῶες ἀγαυοὶ
ἀγαυοί: Il. 19:281: ἵππους δ’ εἰς ἀγέλην ἔλασαν θεράποντες ἀγαυοί.
ἀγαυοί: Od. 2:209: “Εὐρύμαχ’ ἠδὲ καὶ ἄλλοι, ὅσοι μνηστῆρες ἀγαυοί,
ἀγαυοί: Od. 4:681: “κῆρυξ, τίπτε δέ σε πρόεσαν μνηστῆρες ἀγαυοί;
ἀγαυοί: Od. 6:55: ἐς βουλήν, ἵνα μιν κάλεον Φαίηκες ἀγαυοί.
ἀγαυοί: Od. 8:418: καὶ τά γ’ ἐς Ἀλκινόοιο φέρον κήρυκες ἀγαυοί·
ἀγαυοὶ: Od. 13:71: αἶψα τά γ’ ἐν νηῒ γλαφυρῇ πομπῆες ἀγαυοὶ
ἀγαυοὶ: Od. 13:120: ἐκ δὲ κτήματ’ ἄειραν, ἅ οἱ Φαίηκες ἀγαυοὶ
ἀγαυοὶ: Od. 13:304: χρήματά τε κρύψω, ὅσα τοι Φαίηκες ἀγαυοὶ
ἀγαυοὶ: Od. 14:180: ἐς Πύλον ἠγαθέην· τὸν δὲ μνηστῆρες ἀγαυοὶ
ἀγαυοὶ: Od. 18:99: λακτίζων ποσὶ γαῖαν· ἀτὰρ μνηστῆρες ἀγαυοὶ
ἀγαυοί: Od. 21:174: ἀλλ’ ἄλλοι τανύουσι τάχα μνηστῆρες ἀγαυοί.”
ἀγαυοί: Od. 21:232: ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες, ὅσοι μνηστῆρες ἀγαυοί,
ἀγαυὸν: Il. 4:534: οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν
ἀγαυὸν: Il. 5:625: οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν
Ἀγαυόν: Il. 24:251: Δηΐφοβόν τε καὶ Ἱππόθοον καὶ δῖον Ἀγαυόν·
ἀγαυότατον: Od. 15:229: Νηλέα τε μεγάθυμον, ἀγαυότατον ζωόντων,
ἀγαυοῦ: Il. 5:277: καρτερόθυμε δαΐφρον ἀγαυοῦ Τυδέος υἱὲ
ἀγαυοῦ: Il. 5:649: ἀνέρος ἀφραδίῃσιν ἀγαυοῦ Λαομέδοντος,
ἀγαυοῦ: Il. 6:23: Βουκολίων δ’ ἦν υἱὸς ἀγαυοῦ Λαομέδοντος
ἀγαυοῦ: Il. 10:392: ὅς μοι Πηλεΐωνος ἀγαυοῦ μώνυχας ἵππους
ἀγαυοῦ: Il. 11:1: Ἠὼς δ’ ἐκ λεχέων παρ’ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο
ἀγαυοῦ: Il. 12:117: ἔγχεϊ Ἰδομενῆος ἀγαυοῦ Δευκαλίδαο.
ἀγαυοῦ: Il. 14:500: εἰπέμεναί μοι Τρῶες ἀγαυοῦ Ἰλιονῆος
ἀγαυοῦ: Il. 15:446: Πουλυδάμαντος ἑταῖρον ἀγαυοῦ Πανθοΐδαο
ἀγαυοῦ: Il. 17:284: ὣς υἱὸς Τελαμῶνος ἀγαυοῦ φαίδιμος Αἴας
ἀγαυοῦ: Il. 17:557: ἔσσεται εἴ κ’ Ἀχιλῆος ἀγαυοῦ πιστὸν ἑταῖρον
ἀγαυοῦ: Il. 18:16: τόφρά οἱ ἐγγύθεν ἦλθεν ἀγαυοῦ Νέστορος υἱὸς
ἀγαυοῦ: Il. 21:579: ὣς Ἀντήνορος υἱὸς ἀγαυοῦ δῖος Ἀγήνωρ
ἀγαυοῦ: Od. 2:308: ἐς Πύλον ἠγαθέην μετ’ ἀγαυοῦ πατρὸς ἀκουήν.”
ἀγαυοῦ: Od. 5:1: Ἠὼς δ’ ἐκ λεχέων παρ’ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο
ἀγαυοῦ: Od. 11:492: ἀλλ’ ἄγε μοι τοῦ παιδὸς ἀγαυοῦ μῦθον ἐνίσπες,
ἀγαυοὺς: Od. 2:247: δαινυμένους κατὰ δῶμα ἑὸν μνηστῆρας ἀγαυοὺς
ἀγαυοὺς: Od. 13:272: αὐτίκ’ ἐγὼν ἐπὶ νῆα κιὼν Φοίνικας ἀγαυοὺς
ἀγαυούς: Od. 17:325: βῆ δ’ ἰθὺς μεγάροιο μετὰ μνηστῆρας ἀγαυούς.
ἀγαυούς: Od. 19:488: εἴ χ’ ὑπ’ ἐμοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
ἀγαυούς: Od. 19:496: εἴ χ’ ὑπὸ σοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
ἀγαυοὺς: Od. 21:58: βῆ ῥ’ ἴμεναι μέγαρόνδε μετὰ μνηστῆρας ἀγαυοὺς
ἀγαυούς: Od. 21:213: εἴ χ’ ὑπ’ ἐμοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
ἀγαυοὺς: Od. 22:171: “ἦ τοι ἐγὼ καὶ Τηλέμαχος μνηστῆρας ἀγαυοὺς
ἀγαυούς: Od. 23:63: ἀλλά τις ἀθανάτων κτεῖνε μνηστῆρας ἀγαυούς,
ἀγαυῶν: Il. 13:5: Μυσῶν τ’ ἀγχεμάχων καὶ ἀγαυῶν ἱππημολγῶν
ἄγγεα: Il. 2:471: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει,
ἄγγεα: Il. 16:643: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει·
ἄγγεα: Od. 9:222: χωρὶς δ’ αὖθ’ ἕρσαι· ναῖον δ’ ὀρῷ ἄγγεα πάντα,
ἄγγεα: Od. 16:13: ἐκ δ’ ἄρα οἱ χειρῶν πέσον ἄγγεα, τοῖσ’ ἐπονεῖτο
ἀγγεῖλαι: Il. 15:159: πάντα τάδ’ ἀγγεῖλαι, μὴ δὲ ψευδάγγελος εἶναι.
ἀγγείλαιμι: Od. 14:120: εἴ κέ μιν ἀγγείλαιμι ἰδών· ἐπὶ πολλὰ δ’ ἀλήθην.”
ἀγγείλας: Il. 10:448: ἐσθλά περ ἀγγείλας, ἐπεὶ ἵκεο χεῖρας ἐς ἁμάς.
ἀγγείλας: Od. 16:150: ἀλλὰ σύ γ’ ἀγγείλας ὀπίσω κίε, μηδὲ κατ’ ἀγροὺς
ἀγγείλειε: Od. 6:50: βῆ δ’ ἴμεναι διὰ δώμαθ’, ἵν’ ἀγγείλειε τοκεῦσι,
ἀγγείλειε: Od. 15:458: καὶ τότ’ ἄρ’ ἄγγελον ἧκαν, ὃς ἀγγείλειε γυναικί.
ἄγγειλον: Il. 24:145: ἄγγειλον Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἴλιον εἴσω
ἀγγείλωσι: Od. 16:350: κείνοισ’ ἀγγείλωσι θοῶς οἶκόνδε νέεσθαι.”
ἀγγελέοντα: Il. 17:701: Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ κακὸν ἔπος ἀγγελέοντα.
ἀγγελέουσα: Il. 8:409: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
ἀγγελέουσα: Il. 19:120: αὐτὴ δ’ ἀγγελέουσα Δία Κρονίωνα προσηύδα·
ἀγγελέουσα: Il. 24:77: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
ἀγγελέουσα: Il. 24:159: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα.
ἀγγελέουσα: Od. 18:186: ἀγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι.
ἀγγελέουσα: Od. 22:434: ἀγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι.
ἀγγελέουσα: Od. 22:496: ἀγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι·
ἀγγελέουσαν: Il. 8:398: Ἶριν δ’ ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν·
ἀγγελέουσαν: Il. 11:185: Ἶριν δ’ ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν·
ἀγγελέουσι: Il. 9:613: οὗτοι δ’ ἀγγελέουσι, σὺ δ’ αὐτόθι λέξεο μίμνων
ἀγγελέων: Od. 4:24: βῆ δ’ ἴμεν ἀγγελέων διὰ δώματα ποιμένι λαῶν,
ἀγγελέων: Od. 4:528: βῆ δ’ ἴμεν ἀγγελέων πρὸς δώματα ποιμένι λαῶν.
ἀγγελέων: Od. 4:679: βῆ δ’ ἴμεν ἀγγελέων διὰ δώματα Πηνελοπείῃ·
ἀγγελίας: Od. 2:92: ἀγγελίας προϊεῖσα· νόος δέ οἱ ἄλλα μενοινᾷ.
ἀγγελίας: Od. 13:381: ἀγγελίας προϊεῖσα, νόος δέ οἱ ἄλλα μενοινᾷ.”
ἀγγελίας: Od. 24:354: ἐνθάδ’ ἐπέλθωσιν Ἰθακήσιοι, ἀγγελίας δὲ
ἀγγελιάων: Od. 2:255: ἀλλ’, ὀΐω, καὶ δηθὰ καθήμενος ἀγγελιάων
ἀγγελιάων: Od. 5:150: ἤϊ’, ἐπεὶ δὴ Ζηνὸς ἐπέκλυεν ἀγγελιάων.
ἀγγελίῃ: Il. 2:787: πὰρ Διὸς αἰγιόχοιο σὺν ἀγγελίῃ ἀλεγεινῇ·
ἀγγελίῃ: Od. 1:414: οὔτ’ οὖν ἀγγελίῃ ἔτι πείθομαι, εἴ ποθεν ἔλθοι,
ἀγγελίη: Od. 14:374: ἐλθέμεν ὀτρύνῃσιν, ὅτ’ ἀγγελίη ποθὲν ἔλθῃ.
ἀγγελίη: Od. 15:447: ἀγγελίη μοι ἔπειτα θοῶς πρὸς δώμαθ’ ἱκέσθω·
ἀγγελίην: Il. 4:384: ἔνθ’ αὖτ’ ἀγγελίην ἐπὶ Τυδῆ στεῖλαν Ἀχαιοί.
ἀγγελίην: Il. 7:416: Ἰδαῖος· ὃ δ’ ἄρ’ ἦλθε καὶ ἀγγελίην ἀπέειπε
ἀγγελίην: Il. 9:422: ἀγγελίην ἀπόφασθε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων·
ἀγγελίην: Il. 9:645: ἀλλ’ ὑμεῖς ἔρχεσθε καὶ ἀγγελίην ἀπόφασθε·
ἀγγελίην: Il. 11:140: ἀγγελίην ἐλθόντα σὺν ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ
ἀγγελίην: Il. 14:354: ἀγγελίην ἐρέων γαιηόχῳ ἐννοσιγαίῳ·
ἀγγελίην: Il. 15:174: ἀγγελίην τινά τοι γαιήοχε κυανοχαῖτα
ἀγγελίην: Il. 16:13: ἦέ τιν’ ἀγγελίην Φθίης ἐξέκλυες οἶος;
ἀγγελίην: Il. 18:17: δάκρυα θερμὰ χέων, φάτο δ’ ἀγγελίην ἀλεγεινήν·
ἀγγελίην: Il. 19:337: λυγρὴν ἀγγελίην, ὅτ’ ἀποφθιμένοιο πύθηται.
ἀγγελίην: Od. 1:408: ἠέ τιν’ ἀγγελίην πατρὸς φέρει ἐρχομένοιο,
ἀγγελίην: Od. 2:30: ἠέ τιν’ ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυεν ἐρχομένοιο,
ἀγγελίην: Od. 2:42: οὔτε τιν’ ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυον ἐρχομένοιο,
ἀγγελίην: Od. 10:245: ἀγγελίην ἑτάρων ἐρέων καὶ ἀδευκέα πότμον.
ἀγγελίην: Od. 15:41: ἀγγελίην ἐρέοντα περίφρονι Πηνελοπείῃ,
ἀγγελίην: Od. 15:314: ἀγγελίην εἴποιμι περίφρονι Πηνελοπείῃ,
ἀγγελίην: Od. 16:329: ἀγγελίην ἐρέοντα περίφρονι Πηνελοπείῃ,
ἀγγελίην: Od. 16:355: “μή τιν’ ἔτ’ ἀγγελίην ὀτρύνομεν· οἵδε γὰρ ἔνδον.
ἀγγελίην: Od. 16:467: ἀγγελίην εἰπόντα πάλιν δεῦρ’ ἀπονέεσθαι.
ἀγγελίης: Il. 3:206: σεῦ ἕνεκ’ ἀγγελίης σὺν ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ·
ἀγγελίης: Il. 13:252: ἦέ τευ ἀγγελίης μετ’ ἔμ’ ἤλυθες; οὐδέ τοι αὐτὸς
ἀγγελίης: Il. 15:640: ἀγγελίης οἴχνεσκε βίῃ Ἡρακληείῃ.
ἀγγελίης: Il. 17:642: λυγρῆς ἀγγελίης, ὅτι οἱ φίλος ὤλεθ’ ἑταῖρος.
ἀγγελίης: Il. 17:686: λυγρῆς ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσθαι.
ἀγγελίης: Il. 18:19: πεύσεαι ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσθαι.
ἀγγελίης: Od. 7:263: Ζηνὸς ὑπ’ ἀγγελίης, ἢ καὶ νόος ἐτράπετ’ αὐτῆς.
ἀγγελίης: Od. 16:334: τῆς αὐτῆς ἕνεκ’ ἀγγελίης, ἐρέοντε γυναικί.
ἀγγελίης: Od. 24:48: ἀγγελίης ἀΐουσα· βοὴ δ’ ἐπὶ πόντον ὀρώρει
ἀγγελλόντων: Il. 8:517: κήρυκες δ’ ἀνὰ ἄστυ Διῒ φίλοι ἀγγελλόντων
ἀγγέλλων: Od. 13:94: ἔρχεται ἀγγέλλων φάος Ἠοῦς ἠριγενείης,
ἀγγέλλων: Od. 14:123: ἀγγέλλων πείσειε γυναῖκά τε καὶ φίλον υἱόν,
ἄγγελοι: Il. 1:334: “ Χαίρετε, κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν,
ἄγγελοι: Il. 7:274: εἰ μὴ κήρυκες Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν
ἄγγελον: Il. 12:73: οὐκέτ’ ἔπειτ’ ὀΐω οὐδ’ ἄγγελον ἀπονέεσθαι
ἄγγελον: Il. 18:182: Ἶρι θεὰ τίς γάρ σε θεῶν ἐμοὶ ἄγγελον ἧκε;
ἄγγελον: Il. 24:292: αἴτει δ’ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τέ οἱ αὐτῷ
ἄγγελον: Il. 24:296: εἰ δέ τοι οὐ δώσει ἑὸν ἄγγελον εὐρύοπα Ζεύς,
ἄγγελον: Il. 24:310: πέμψον δ’ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τε σοὶ αὐτῷ
ἄγγελον: Od. 15:458: καὶ τότ’ ἄρ’ ἄγγελον ἧκαν, ὃς ἀγγείλειε γυναικί.
ἄγγελον: Od. 24:405: νοστήσαντά σε δεῦρ’, ἦ ἄγγελον ὀτρύνωμεν.”
ἄγγελός: Il. 2:26: νῦν δ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ἄγγελός: Il. 2:63: νῦν δ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ἄγγελος: Il. 2:94: ὀτρύνουσ’ ἰέναι Διὸς ἄγγελος· οἳ δ’ ἀγέροντο.
ἄγγελος: Il. 2:786: Τρωσὶν δ’ ἄγγελος ἦλθε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
ἄγγελος: Il. 3:121: Ἶρις δ’ αὖθ’ Ἑλένῃ λευκωλένῳ ἄγγελος ἦλθεν
ἄγγελος: Il. 5:804: ἄγγελος ἐς Θήβας πολέας μετὰ Καδμείωνας·
ἄγγελος: Il. 10:286: ἐς Θήβας, ὅτε τε πρὸ Ἀχαιῶν ἄγγελος ᾔει.
ἄγγελος: Il. 11:651: νῦν δὲ ἔπος ἐρέων πάλιν ἄγγελος εἶμ’ Ἀχιλῆϊ.
ἄγγελος: Il. 11:714: ἄγγελος ἦλθε θέουσ’ ἀπ’ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι
ἄγγελος: Il. 15:207: ἐσθλὸν καὶ τὸ τέτυκται ὅτ’ ἄγγελος αἴσιμα εἰδῇ.
ἄγγελος: Il. 18:2: Ἀντίλοχος δ’ Ἀχιλῆϊ πόδας ταχὺς ἄγγελος ἦλθε.
ἄγγελος: Il. 18:167: ἄγγελος ἦλθε θέουσ’ ἀπ’ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι
ἄγγελος: Il. 22:438: Ἕκτορος· οὐ γάρ οἵ τις ἐτήτυμος ἄγγελος ἐλθὼν
ἄγγελός: Il. 24:133: ἀλλ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα, Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι·
ἄγγελος: Il. 24:169: στῆ δὲ παρὰ Πρίαμον Διὸς ἄγγελος, ἠδὲ προσηύδα
ἄγγελός: Il. 24:173: ἀλλ’ ἀγαθὰ φρονέουσα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ἄγγελος: Il. 24:194: δαιμονίη Διόθεν μοι Ὀλύμπιος ἄγγελος ἦλθε
ἄγγελος: Il. 24:561: Ἕκτορά τοι λῦσαι, Διόθεν δέ μοι ἄγγελος ἦλθε
ἄγγελός: Od. 5:29: “Ἑρμεία· σὺ γὰρ αὖτε τά τ’ ἄλλα περ ἄγγελός ἐσσι·
ἄγγελος: Od. 8:270: Ἡφαίστοιο ἄνακτος. ἄφαρ δέ οἱ ἄγγελος ἦλθεν
ἄγγελος: Od. 12:374: ὠκέα δ’ Ἠελίῳ Ὑπερίονι ἄγγελος ἦλθε
ἄγγελος: Od. 15:526: κίρκος, Ἀπόλλωνος ταχὺς ἄγγελος· ἐν δὲ πόδεσσι
ἄγγελος: Od. 16:138: εἰ καὶ Λαέρτῃ αὐτὴν ὁδὸν ἄγγελος ἔλθω
ἄγγελος: Od. 16:468: ὡμήρησε δέ μοι παρ’ ἑταίρων ἄγγελος ὠκύς,
ἄγγελος: Od. 24:413: ὄσσα δ’ ἄρ’ ἄγγελος ὦκα κατὰ πτόλιν ᾤχετο πάντῃ
ἄγγεσιν: Od. 2:289: ὅπλισσόν τ’ ἤϊα καὶ ἄγγεσιν ἄρσον ἅπαντα,
ἄγγεσιν: Od. 9:248: ἥμισυ δ’ αὖτ’ ἔστησεν ἐν ἄγγεσιν, ὄφρα οἱ εἴη
ἄγε: Il. 1:62: ἀλλ’ ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν ἢ ἱερῆα,
ἄγε: Il. 1:141: νῦν δ’ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν,
ἄγε: Il. 1:210: ἀλλ’ ἄγε λῆγ’ ἔριδος, μηδὲ ξίφος ἕλκεο χειρί·
ἄγε: Il. 1:302: εἰ δ’ ἄγε μὴν πείρησαι ἵνα γνώωσι καὶ οἷδε·
ἄγε: Il. 1:337: ἀλλ’ ἄγε διογενὲς Πατρόκλεες ἔξαγε κούρην
ἄγε: Il. 1:524: εἰ δ’ ἄγε τοι κεφαλῇ κατανεύσομαι ὄφρα πεποίθῃς·
ἄγε: Il. 2:331: ἀλλ’ ἄγε μίμνετε πάντες ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἄγε: Il. 2:437: ἀλλ’ ἄγε κήρυκες μὲν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
ἄγε: Il. 2:580: οὕνεκ’ ἄριστος ἔην πολὺ δὲ πλείστους ἄγε λαούς.
ἄγε: Il. 2:671: Νιρεὺς αὖ Σύμηθεν ἄγε τρεῖς νῆας ἐΐσας
ἄγε: Il. 2:840: Ἱππόθοος δ’ ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων
ἄγε: Il. 2:848: Αὐτὰρ Πυραίχμης ἄγε Παίονας ἀγκυλοτόξους
ἄγε: Il. 3:192: εἴπ’ ἄγε μοι καὶ τόνδε φίλον τέκος ὅς τις ὅδ’ ἐστί·
ἄγε: Il. 3:441: ἀλλ’ ἄγε δὴ φιλότητι τραπείομεν εὐνηθέντε·
ἄγε: Il. 4:418: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα θούριδος ἀλκῆς.
ἄγε: Il. 5:174: ἀλλ’ ἄγε τῷδ’ ἔφες ἀνδρὶ βέλος Διὶ χεῖρας ἀνασχὼν
ἄγε: Il. 5:226: ἀλλ’ ἄγε νῦν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα
ἄγε: Il. 5:249: ἀλλ’ ἄγε δὴ χαζώμεθ’ ἐφ’ ἵππων, μηδέ μοι οὕτω
ἄγε: Il. 5:718: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα θούριδος ἀλκῆς.
ἄγε: Il. 6:340: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, Ἀρήϊα τεύχεα δύω·
ἄγε: Il. 6:354: ἀλλ’ ἄγε νῦν εἴσελθε καὶ ἕζεο τῷδ’ ἐπὶ δίφρῳ
ἄγε: Il. 6:376: εἰ δ’ ἄγε μοι δμῳαὶ νημερτέα μυθήσασθε·
ἄγε: Il. 6:431: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐλέαιρε καὶ αὐτοῦ μίμν’ ἐπὶ πύργῳ,
ἄγε: Il. 7:36: ἀλλ’ ἄγε πῶς μέμονας πόλεμον καταπαυσέμεν ἀνδρῶν;
ἄγε: Il. 8:18: εἰ δ’ ἄγε πειρήσασθε θεοὶ ἵνα εἴδετε πάντες·
ἄγε: Il. 8:139: Τυδεΐδη ἄγε δ’ αὖτε φόβον δ’ ἔχε μώνυχας ἵππους.
ἄγε: Il. 9:167: εἰ δ’ ἄγε τοὺς ἂν ἐγὼ ἐπιόψομαι οἳ δὲ πιθέσθων.
ἄγε: Il. 9:199: Ὣς ἄρα φωνήσας προτέρω ἄγε δῖος Ἀχιλλεύς,
ἄγε: Il. 9:669: εἴπ’ ἄγε μ’ ὦ πολύαιν’ Ὀδυσεῦ μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
ἄγε: Il. 10:321: ἀλλ’ ἄγε μοι τὸ σκῆπτρον ἀνάσχεο, καί μοι ὄμοσσον
ἄγε: Il. 10:384: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
ἄγε: Il. 10:405: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
ἄγε: Il. 10:479: ἀλλ’ ἄγε δὴ πρόφερε κρατερὸν μένος· οὐδέ τί σε χρὴ
ἄγε: Il. 10:544: εἴπ’ ἄγε μ’ ὦ πολύαιν’ Ὀδυσεῦ μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
ἄγε: Il. 11:314: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵσταο· δὴ γὰρ ἔλεγχος
ἄγε: Il. 11:348: ἀλλ’ ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες.
ἄγε: Il. 11:645: ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ’ ἑδριάασθαι ἄνωγε.
ἄγε: Il. 11:720: καὶ πεζός περ ἐών, ἐπεὶ ὧς ἄγε νεῖκος Ἀθήνη.
ἄγε: Il. 11:777: ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ’ ἑδριάασθαι ἄνωγε,
ἄγε: Il. 11:818: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ διοτρεφὲς Εὐρύπυλ’ ἥρως,
ἄγε: Il. 11:841: Ἦ, καὶ ὑπὸ στέρνοιο λαβὼν ἄγε ποιμένα λαῶν
ἄγε: Il. 13:235: ἀλλ’ ἄγε τεύχεα δεῦρο λαβὼν ἴθι· ταῦτα δ’ ἅμα χρὴ
ἄγε: Il. 13:292: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα νηπύτιοι ὣς
ἄγε: Il. 13:602: ἤϊε· τὸν δ’ ἄγε μοῖρα κακὴ θανάτοιο τέλος δὲ
ἄγε: Il. 15:258: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἱππεῦσιν ἐπότρυνον πολέεσσι
ἄγε: Il. 16:667: εἰ δ’ ἄγε νῦν φίλε Φοῖβε, κελαινεφὲς αἷμα κάθηρον
ἄγε: Il. 16:724: ἀλλ’ ἄγε Πατρόκλῳ ἔφεπε κρατερώνυχας ἵππους,
ἄγε: Il. 17:179: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον,
ἄγε: Il. 17:685: Ἀντίλοχ’ εἰ δ’ ἄγε δεῦρο διοτρεφὲς ὄφρα πύθηαι
ἄγε: Il. 18:388: Ὣς ἄρα φωνήσασα πρόσω ἄγε δῖα θεάων.
ἄγε: Il. 19:68: ἀσκελέως αἰεὶ μενεαινέμεν· ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον
ἄγε: Il. 19:108: εἰ δ’ ἄγε νῦν μοι ὄμοσσον Ὀλύμπιε καρτερὸν ὅρκον,
ἄγε: Il. 19:171: ἀλλ’ ἄγε λαὸν μὲν σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχθι
ἄγε: Il. 20:104: ἥρως ἀλλ’ ἄγε καὶ σὺ θεοῖς αἰειγενέτῃσιν
ἄγε: Il. 20:244: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα νηπύτιοι ὣς
ἄγε: Il. 20:257: πρὶν χαλκῷ μαχέσασθαι ἐναντίον· ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον
ἄγε: Il. 20:351: ἀλλ’ ἄγε δὴ Δαναοῖσι φιλοπτολέμοισι κελεύσας
ἄγε: Il. 21:60: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ δουρὸς ἀκωκῆς ἡμετέροιο
ἄγε: Il. 21:221: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ ἔασον· ἄγη μ’ ἔχει ὄρχαμε λαῶν.
ἄγε: Il. 21:416: τὸν δ’ ἄγε χειρὸς ἑλοῦσα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
ἄγε: Il. 22:231: ἀλλ’ ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες.
ἄγε: Il. 22:254: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο θεοὺς ἐπιδώμεθα· τοὶ γὰρ ἄριστοι
ἄγε: Il. 23:313: ἀλλ’ ἄγε δὴ σὺ φίλος μῆτιν ἐμβάλλεο θυμῷ
ἄγε: Il. 23:537: ἀλλ’ ἄγε δή οἱ δῶμεν ἀέθλιον ὡς ἐπιεικὲς
ἄγε: Il. 23:581: Ἀντίλοχ’ εἰ δ’ ἄγε δεῦρο διοτρεφές, ἣ θέμις ἐστί,
ἄγε: Il. 24:137: ἀλλ’ ἄγε δὴ λῦσον, νεκροῖο δὲ δέξαι ἄποινα.
ἄγε: Il. 24:197: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ τί τοι φρεσὶν εἴδεται εἶναι;
ἄγε: Il. 24:356: ἀλλ’ ἄγε δὴ φεύγωμεν ἐφ’ ἵππων, ἤ μιν ἔπειτα
ἄγε: Il. 24:380: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
ἄγε: Il. 24:407: εἴς, ἄγε δή μοι πᾶσαν ἀληθείην κατάλεξον,
ἄγε: Il. 24:429: ἀλλ’ ἄγε δὴ τόδε δέξαι ἐμεῦ πάρα καλὸν ἄλεισον,
ἄγε: Il. 24:522: ἀλλ’ ἄγε δὴ κατ’ ἄρ’ ἕζευ ἐπὶ θρόνου, ἄλγεα δ’ ἔμπης
ἄγε: Il. 24:618: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα δῖε γεραιὲ
ἄγε: Il. 24:656: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
ἄγε: Od. 1:169: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
ἄγε: Od. 1:206: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
ἄγε: Od. 1:224: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
ἄγε: Od. 1:271: εἰ δ’ ἄγε νῦν ξυνίει καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων·
ἄγε: Od. 1:309: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο,
ἄγε: Od. 2:178: “ὦ γέρον, εἰ δ’ ἄγε δὴ μαντεύεο σοῖσι τέκεσσιν
ἄγε: Od. 2:212: ἀλλ’ ἄγε μοι δότε νῆα θοὴν καὶ εἴκοσ’ ἑταίρους,
ἄγε: Od. 2:252: ἀλλ’ ἄγε, λαοὶ μὲν σκίδνασθ’ ἐπὶ ἔργα ἕκαστος,
ἄγε: Od. 2:349: “μαῖ’, ἄγε δή μοι οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἄφυσσον
ἄγε: Od. 3:17: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἰθὺς κίε Νέστορος ἱπποδάμοιο·
ἄγε: Od. 3:332: ἀλλ’ ἄγε τάμνετε μὲν γλώσσας, κεράασθε δὲ οἶνον,
ἄγε: Od. 3:475: “παῖδες ἐμοί, ἄγε Τηλεμάχῳ καλλίτριχας ἵππους
ἄγε: Od. 4:36: ξείνων, ἐς δ’ αὐτοὺς προτέρω ἄγε θοινηθῆναι.”
ἄγε: Od. 4:301: δέμνια δ’ ἐστόρεσαν· ἐκ δὲ ξείνους ἄγε κῆρυξ.
ἄγε: Od. 4:486: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
ἄγε: Od. 4:587: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐπίμεινον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμοῖσιν,
ἄγε: Od. 4:669: ἀλλ’ ἄγε μοι δότε νῆα θοὴν καὶ εἴκοσ’ ἑταίρους,
ἄγε: Od. 4:776: ἀλλ’ ἄγε σιγῇ τοῖον ἀναστάντες τελέωμεν
ἄγε: Od. 4:832: εἰ δ’ ἄγε μοι καὶ κεῖνον ὀϊζυρὸν κατάλεξον,
ἄγε: Od. 5:162: ἀλλ’ ἄγε δούρατα μακρὰ ταμὼν ἁρμόζεο χαλκῷ
ἄγε: Od. 6:7: ἔνθεν ἀναστήσας ἄγε Ναυσίθοος θεοειδής,
ἄγε: Od. 7:162: ἀλλ’ ἄγε δὴ ξεῖνον μὲν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου
ἄγε: Od. 8:11: “δεῦτ’ ἄγε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
ἄγε: Od. 8:34: ἀλλ’ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν
ἄγε: Od. 8:145: “δεῦρ’ ἄγε καὶ σύ, ξεῖνε πάτερ, πείρησαι ἀέθλων,
ἄγε: Od. 8:149: ἀλλ’ ἄγε πείρησαι, σκέδασον δ’ ἀπὸ κήδεα θυμοῦ·
ἄγε: Od. 8:205: δεῦρ’ ἄγε πειρηθήτω, ἐπεί μ’ ἐχολώσατε λίην,
ἄγε: Od. 8:241: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐμέθεν ξυνίει ἔπος, ὄφρα καὶ ἄλλῳ
ἄγε: Od. 8:250: ἀλλ’ ἄγε, Φαιήκων βητάρμονες ὅσσοι ἄριστοι,
ἄγε: Od. 8:389: ἀλλ’ ἄγε οἱ δῶμεν ξεινήϊον, ὡς ἐπιεικές.
ἄγε: Od. 8:492: ἀλλ’ ἄγε δὴ μετάβηθι καὶ ἵππου κόσμον ἄεισον
ἄγε: Od. 8:572: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
ἄγε: Od. 9:37: εἰ δ’ ἄγε τοι καὶ νόστον ἐμὸν πολυκηδέ’ ἐνίσπω,
ἄγε: Od. 9:517: ἀλλ’ ἄγε δεῦρ’, Ὀδυσεῦ, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω,
ἄγε: Od. 10:44: Αἴολος. ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον ἰδώμεθα, ὅττι τάδ’ ἐστίν,
ἄγε: Od. 10:266: “μή μ’ ἄγε κεῖσ’ ἀέκοντα, διοτρεφές, ἀλλὰ λίπ’ αὐτοῦ·
ἄγε: Od. 10:286: ἀλλ’ ἄγε δή σε κακῶν ἐκλύσομαι ἠδὲ σαώσω·
ἄγε: Od. 10:333: ἀλλ’ ἄγε δὴ κολεῷ μὲν ἄορ θέο, νῶϊ δ’ ἔπειτα
ἄγε: Od. 10:421: ἀλλ’ ἄγε, τῶν ἄλλων ἑτάρων κατάλεξον ὄλεθρον.”
ἄγε: Od. 11:140: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
ἄγε: Od. 11:170: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
ἄγε: Od. 11:370: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
ἄγε: Od. 11:457: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
ἄγε: Od. 11:492: ἀλλ’ ἄγε μοι τοῦ παιδὸς ἀγαυοῦ μῦθον ἐνίσπες,
ἄγε: Od. 11:561: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο, ἄναξ, ἵν’ ἔπος καὶ μῦθον ἀκούσῃς
ἄγε: Od. 12:112: “εἰ δ’ ἄγε δή μοι τοῦτο, θεά, νημερτὲς ἐνίσπες,
ἄγε: Od. 12:298: ἀλλ’ ἄγε νῦν μοι πάντες ὀμόσσατε καρτερὸν ὅρκον·
ἄγε: Od. 13:13: ἀλλ’ ἄγε οἱ δῶμεν τρίποδα μέγαν ἠδὲ λέβητα
ἄγε: Od. 13:215: ἀλλ’ ἄγε δὴ τὰ χρήματ’ ἀριθμήσω καὶ ἴδωμαι,
ἄγε: Od. 13:296: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα, εἰδότες ἄμφω
ἄγε: Od. 13:344: ἀλλ’ ἄγε τοι δείξω Ἰθάκης ἕδος, ὄφρα πεποίθῃς·
ἄγε: Od. 13:386: ἀλλ’ ἄγε μῆτιν ὕφηνον, ὅπως ἀποτείσομαι αὐτούς·
ἄγε: Od. 13:397: ἀλλ’ ἄγε σ’ ἄγνωστον τεύξω πάντεσσι βροτοῖσι·
ἄγε: Od. 14:185: ἀλλ’ ἄγε μοι σύ, γεραιέ, τὰ σ’ αὐτοῦ κήδε’ ἐνίσπες
ἄγε: Od. 14:290: ὅς μ’ ἄγε παρπεπιθὼν ᾗσι φρεσίν, ὄφρ’ ἱκόμεσθα
ἄγε: Od. 14:393: ἀλλ’ ἄγε νῦν ῥήτρην ποιησόμεθ’· αὐτὰρ ὄπισθεν
ἄγε: Od. 15:199: μή με παρὲξ ἄγε νῆα, διοτρεφές, ἀλλὰ λίπ’ αὐτοῦ,
ἄγε: Od. 15:347: εἴπ’ ἄγε μοι περὶ μητρὸς Ὀδυσσῆος θείοιο
ἄγε: Od. 15:383: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
ἄγε: Od. 16:25: ἀλλ’ ἄγε νῦν εἴσελθε, φίλον τέκος, ὄφρα σε θυμῷ
ἄγε: Od. 16:137: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
ἄγε: Od. 16:235: ἀλλ’ ἄγε μοι μνηστῆρας ἀριθμήσας κατάλεξον,
ἄγε: Od. 16:348: ἀλλ’ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν, ἥ τις ἀρίστη,
ἄγε: Od. 17:44: ἀλλ’ ἄγε μοι κατάλεξον, ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς.”
ἄγε: Od. 17:190: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἴομεν· δὴ γὰρ μέμβλωκε μάλιστα
ἄγε: Od. 17:274: ἀλλ’ ἄγε δὴ φραζώμεθ’, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
ἄγε: Od. 18:55: ἀλλ’ ἄγε νῦν μοι πάντες ὀμόσσατε καρτερὸν ὅρκον,
ἄγε: Od. 19:16: “μαῖ’, ἄγε δή μοι ἔρυξον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας,
ἄγε: Od. 19:24: ἀλλ’ ἄγε, τίς τοι ἔπειτα μετοιχομένη φάος οἴσει;
ἄγε: Od. 19:357: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἀνστᾶσα, περίφρων Εὐρύκλεια,
ἄγε: Od. 19:378: κήδεσιν. ἀλλ’ ἄγε νῦν ξυνίει ἔπος, ὅττι κεν εἴπω·
ἄγε: Od. 19:535: ἀλλ’ ἄγε μοι τὸν ὄνειρον ὑπόκριναι καὶ ἄκουσον.
ἄγε: Od. 20:296: ἀλλ’ ἄγε οἱ καὶ ἐγὼ δῶ ξείνιον, ὄφρα καὶ αὐτὸς
ἄγε: Od. 20:314: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι μοι κακὰ ῥέζετε δυσμενέοντες·
ἄγε: Od. 20:334: ἀλλ’ ἄγε σῇ τάδε μητρὶ παρεζόμενος κατάλεξον,
ἄγε: Od. 21:111: ἀλλ’ ἄγε μὴ μύνῃσι παρέλκετε μηδ’ ἔτι τόξου
ἄγε: Od. 21:217: εἰ δ’ ἄγε δὴ καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλο τι δείξω,
ἄγε: Od. 21:336: ἀλλ’ ἄγε οἱ δότε τόξον ἐΰξοον, ὄφρα ἴδωμεν.
ἄγε: Od. 22:233: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον,
ἄγε: Od. 22:391: “Τηλέμαχ’, εἰ δ’ ἄγε μοι κάλεσον τροφὸν Εὐρύκλειαν,
ἄγε: Od. 22:417: ἀλλ’ ἄγε μοι σὺ γυναῖκας ἐνὶ μεγάροις κατάλεξον,
ἄγε: Od. 22:487: ἀλλ’ ἄγε τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἐνείκω,
ἄγε: Od. 23:20: ἀλλ’ ἄγε νῦν κατάβηθι καὶ ἂψ ἔρχευ μέγαρόνδε.
ἄγε: Od. 23:35: “εἰ δ’ ἄγε δή μοι, μαῖα φίλη, νημερτὲς ἐνίσπες,
ἄγε: Od. 23:73: ἀλλ’ ἄγε τοι καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλο τι εἴπω,
ἄγε: Od. 23:171: ἀλλ’ ἄγε μοι, μαῖα, στόρεσον λέχος, ὄφρα καὶ αὐτὸς
ἄγε: Od. 23:177: ἀλλ’ ἄγε οἱ στόρεσον πυκινὸν λέχος, Εὐρύκλεια,
ἄγε: Od. 23:261: εἴπ’ ἄγε μοι τὸν ἄεθλον, ἐπεὶ καὶ ὄπισθεν, ὀΐω,
ἄγε: Od. 24:5: τῇ ῥ’ ἄγε κινήσας, ταὶ δὲ τρίζουσαι ἕποντο.
ἄγε: Od. 24:256: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
ἄγε: Od. 24:287: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
ἄγε: Od. 24:336: εἰ δ’ ἄγε τοι καὶ δένδρε’ ἐϋκτιμένην κατ’ ἀλῳὴν
ἄγεθ’: Il. 2:139: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
ἄγεθ’: Il. 9:26: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
ἄγεθ’: Il. 9:700: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
ἄγεθ’: Il. 12:75: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
ἄγεθ’: Il. 14:74: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω πειθώμεθα πάντες.
ἄγεθ’: Il. 14:369: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
ἄγεθ’: Il. 15:294: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω πειθώμεθα πάντες.
ἄγεθ’: Il. 18:297: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες.
ἄγεθ’: Il. 20:119: ἀλλ’ ἄγεθ’, ἡμεῖς πέρ μιν ἀποτρωπῶμεν ὀπίσσω
ἄγεθ’: Il. 20:300: ἀλλ’ ἄγεθ’ ἡμεῖς πέρ μιν ὑπὲκ θανάτου ἀγάγωμεν,
ἄγεθ’: Od. 1:76: ἀλλ’ ἄγεθ’ ἡμεῖς οἵδε περιφραζώμεθα πάντες
ἄγεθ’: Od. 12:213: νῦν δ’ ἄγεθ’, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες.
ἄγεθ’: Od. 13:179: ἀλλ’ ἄγεθ’, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες·
ἄγεθ’: Od. 21:134: ἀλλ’ ἄγεθ’, οἵ περ ἐμεῖο βίῃ προφερέστεροί ἐστε,
ἄγεθ’: Od. 22:139: ἀλλ’ ἄγεθ’, ὑμῖν τεύχε’ ἐνείκω θωρηχθῆναι
ἄγεθ’: Od. 22:252: ἀλλ’ ἄγεθ’ οἱ ἓξ πρῶτον ἀκοντίσατ’, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
ἄγει: Il. 4:278: φαίνετ’ ἰὸν κατὰ πόντον, ἄγει δέ τε λαίλαπα πολλήν,
ἄγει: Il. 11:611: ὅν τινα τοῦτον ἄγει βεβλημένον ἐκ πολέμοιο·
ἄγει: Il. 17:96: Τρῶας δ’ ἐνθάδε πάντας ἄγει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
ἄγει: Il. 21:421: καὶ δ’ αὖθ’ ἡ κυνάμυια ἄγει βροτολοιγὸν Ἄρηα
ἄγει: Od. 17:218: ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον.
ἄγει: Od. 17:527: ζωοῦ· πολλὰ δ’ ἄγει κειμήλια ὅνδε δόμονδε.”
ἄγει: Od. 19:272: ζωοῦ· αὐτὰρ ἄγει κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλά,
ἄγειν: Il. 1:99: ἀπριάτην ἀνάποινον, ἄγειν θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην
ἄγειν: Il. 1:338: καί σφωϊν δὸς ἄγειν· τὼ δ’ αὐτὼ μάρτυροι ἔστων
ἄγειν: Il. 1:347: δῶκε δ’ ἄγειν· τὼ δ’ αὖτις ἴτην παρὰ νῆας Ἀχαιῶν·
ἄγειν: Il. 7:351: δώομεν Ἀτρεΐδῃσιν ἄγειν· νῦν δ’ ὅρκια πιστὰ
ἄγειν: Il. 22:117: δωσέμεν Ἀτρεΐδῃσιν ἄγειν, ἅμα δ’ ἀμφὶς Ἀχαιοῖς
ἄγειν: Il. 23:512: δῶκε δ’ ἄγειν ἑτάροισιν ὑπερθύμοισι γυναῖκα
ἄγειν: Il. 23:613: ἵππον ἄγειν· ὃ δ’ ἔπειτα λέβηθ’ ἕλε παμφανόωντα.
ἄγειν: Od. 10:405: αὐτὸς δ’ ἂψ ἰέναι καὶ ἄγειν ἐρίηρας ἑταίρους.”
ἄγειν: Od. 17:600: ἠῶθεν δ’ ἰέναι καὶ ἄγειν ἱερήϊα καλά.
ἄγειν: Od. 21:266: αἶγας ἄγειν, αἳ πᾶσι μέγ’ ἔξοχοι αἰπολίοισιν,
ἄγειν: Od. 24:419: πέμπον ἄγειν ἁλιεῦσι θοῇσ’ ἐπὶ νηυσὶ τιθέντες·
ἄγειρα: Od. 14:285: ἔνθα μὲν ἑπτάετες μένον αὐτόθι, πολλὰ δ’ ἄγειρα
ἄγειραν: Od. 3:140: μῦθον μυθείσθην, τοῦ εἵνεκα λαὸν ἄγειραν.
ἀγείρας: Il. 2:664: αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολὺν δ’ ὅ γε λαὸν ἀγείρας
ἀγείρας: Il. 3:47: πόντον ἐπιπλώσας, ἑτάρους ἐρίηρας ἀγείρας,
ἀγείρας: Il. 9:338: Ἀργείους; τί δὲ λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ’ ἀγείρας
ἀγείρας: Il. 9:540: πολλέων ἐκ πολίων θηρήτορας ἄνδρας ἀγείρας
ἀγείρας: Od. 19:197: δημόθεν ἄλφιτα δῶκα καὶ αἴθοπα οἶνον ἀγείρας
ἄγειρεν: Il. 11:715: ἔννυχος, οὐδ’ ἀέκοντα Πύλον κάτα λαὸν ἄγειρεν
ἀγείρετο: Od. 11:632: ἀλλὰ πρὶν ἐπὶ ἔθνε’ ἀγείρετο μυρία νεκρῶν
ἀγείροι: Od. 17:362: ὤτρυν’, ὡς ἂν πύρνα κατὰ μνηστῆρας ἀγείροι
ἀγείρομεν: Il. 1:142: ἐν δ’ ἐρέτας ἐπιτηδὲς ἀγείρομεν, ἐς δ’ ἑκατόμβην
ἀγείρομεν: Od. 16:349: ἐς δ’ ἐρέτας ἁλιῆας ἀγείρομεν, οἵ κε τάχιστα
ἀγειρόμενοι: Il. 16:207: ταῦτά μ’ ἀγειρόμενοι θάμ’ ἐβάζετε· νῦν δὲ πέφανται
ἀγειρόμενοι: Od. 4:686: οἳ θάμ’ ἀγειρόμενοι βίοτον κατακείρετε πολλόν,
ἀγειρόμενοι: Od. 13:14: ἀνδρακάς, ἡμεῖς δ’ αὖτε ἀγειρόμενοι κατὰ δῆμον
ἀγειρόμενοι: Od. 16:390: ἐνθάδ’ ἀγειρόμενοι, ἀλλ’ ἐκ μεγάροιο ἕκαστος
ἀγειρόμενοι: Od. 17:379: ἐνθάδ’ ἀγειρόμενοι, σὺ δὲ καί ποθι τόνδ’ ἐκάλεσσας;”
ἀγείροντες: Il. 11:769: λαὸν ἀγείροντες κατ’ Ἀχαιΐδα πουλυβότειραν.
ἀγειρόντων: Il. 2:438: λαὸν κηρύσσοντες ἀγειρόντων κατὰ νῆας,
ἀγειρούσῃ: Il. 4:28: λαὸν ἀγειρούσῃ, Πριάμῳ κακὰ τοῖό τε παισίν.
ἀγείρω: Il. 16:129: δύσεο τεύχεα θᾶσσον, ἐγὼ δέ κε λαὸν ἀγείρω.
ἀγείρων: Il. 4:377: ξεῖνος ἅμ’ ἀντιθέῳ Πολυνείκεϊ λαὸν ἀγείρων·
ἀγείρων: Od. 3:301: ὣς ὁ μὲν ἔνθα πολὺν βίοτον καὶ χρυσὸν ἀγείρων
ἄγεις: Il. 11:649: ὅν τινα τοῦτον ἄγεις βεβλημένον· ἀλλὰ καὶ αὐτὸς
ἄγεις: Od. 17:219: πῇ δὴ τόνδε μολοβρὸν ἄγεις, ἀμέγαρτε συβῶτα,
ἄγεις: Od. 17:576: “οὐ σύ γ’ ἄγεις, Εὔμαιε; τί τοῦτ’ ἐνόησεν ἀλήτης;
Ἀγέλαε: Od. 20:339: “οὐ μὰ Ζῆν’, Ἀγέλαε, καὶ ἄλγεα πατρὸς ἐμοῖο,
Ἀγέλαε: Od. 22:136: “οὔ πως ἔστ’, Ἀγέλαε διοτρεφές· ἄγχι γὰρ αἰνῶς
ἀγέλαι: Od. 12:129: ἑπτὰ βοῶν ἀγέλαι, τόσα δ’ οἰῶν πώεα καλά,
ἀγέλαι: Od. 14:100: δώδεκ’ ἐν ἠπείρῳ ἀγέλαι· τόσα πώεα οἰῶν,
ἀγελαῖαι: Od. 22:299: οἱ δ’ ἐφέβοντο κατὰ μέγαρον βόες ὣς ἀγελαῖαι·
ἀγελαίας: Il. 23:846: ἣ δέ θ’ ἑλισσομένη πέτεται διὰ βοῦς ἀγελαίας,
ἀγελαίας: Od. 10:410: ὡς δ’ ὅτε ἄγραυλοι πόριες περὶ βοῦς ἀγελαίας,
ἀγελαίην: Il. 11:728: αὐτὰρ Ἀθηναίη γλαυκώπιδι βοῦν ἀγελαίην,
ἀγελαίην: Od. 17:181: ἵρευον δὲ σύας σιάλους καὶ βοῦν ἀγελαίην,
ἀγελαίην: Od. 20:251: ἵρευον δὲ σύας σιάλους καὶ βοῦν ἀγελαίην·
Ἀγέλαον: Il. 8:257: Φραδμονίδην Ἀγέλαον· ὃ μὲν φύγαδ’ ἔτραπεν ἵππους·
Ἀγέλαον: Il. 11:302: καὶ Δόλοπα Κλυτίδην καὶ Ὀφέλτιον ἠδ’ Ἀγέλαον
Ἀγέλαος: Od. 20:321: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε Δαμαστορίδης Ἀγέλαος·
Ἀγέλαος: Od. 22:212: πρῶτος τήν γ’ ἐνένιπε Δαμαστορίδης Ἀγέλαος·
Ἀγέλαος: Od. 22:241: μνηστῆρας δ’ ὤτρυνε Δαμαστορίδης Ἀγέλαος
Ἀγέλαος: Od. 22:327: κείμενον, ὅ ῥ’ Ἀγέλαος ἀποπροέηκε χαμᾶζε
ἀγέλας: Il. 11:677: πεντήκοντα βοῶν ἀγέλας, τόσα πώεα οἰῶν,
ἀγέλας: Il. 18:528: τάμνοντ’ ἀμφὶ βοῶν ἀγέλας καὶ πώεα καλὰ
ἀγέλαστα: Od. 8:307: δεῦθ’, ἵνα ἔργ’ ἀγέλαστα καὶ οὐκ ἐπιεικτὰ ἴδησθε,
ἀγελείη: Il. 4:128: ἀθάνατοι, πρώτη δὲ Διὸς θυγάτηρ ἀγελείη,
ἀγελείη: Od. 3:378: ἀλλὰ Διὸς θυγάτηρ, ἀγελείη Τριτογένεια,
ἀγελείη: Od. 13:359: αἴ κεν ἐᾷ πρόφρων με Διὸς θυγάτηρ ἀγελείη
ἀγελείην: Il. 5:765: ἄγρει μάν οἱ ἔπορσον Ἀθηναίην ἀγελείην,
ἀγελείης: Il. 6:269: ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν Ἀθηναίης ἀγελείης
ἀγελείης: Il. 6:279: ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν Ἀθηναίης ἀγελείης
ἀγελείης: Il. 15:213: αἴ κεν ἄνευ ἐμέθεν καὶ Ἀθηναίης ἀγελείης
ἀγελείης: Od. 16:207: αὐτάρ τοι τόδε ἔργον Ἀθηναίης ἀγελείης,
Ἀγέλεως: Od. 22:131: τοῖς δ’ Ἀγέλεως μετέειπεν ἔπος πάντεσσι πιφαύσκων·
Ἀγέλεως: Od. 22:247: τοῖς δ’ Ἀγέλεως μετέειπεν ἔπος πάντεσσι πιφαύσκων·
ἀγεληδὸν: Il. 16:160: καί τ’ ἀγεληδὸν ἴασιν ἀπὸ κρήνης μελανύδρου
ἀγέλην: Il. 11:695: ἐκ δ’ ὃ γέρων ἀγέλην τε βοῶν καὶ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
ἀγέλην: Il. 15:323: οἳ δ’ ὥς τ’ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
ἀγέλην: Il. 18:573: Ἐν δ’ ἀγέλην ποίησε βοῶν ὀρθοκραιράων·
ἀγέλην: Il. 19:281: ἵππους δ’ εἰς ἀγέλην ἔλασαν θεράποντες ἀγαυοί.
ἀγέλην: Od. 12:299: εἴ κέ τιν’ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
ἀγέλης: Il. 17:62: βοσκομένης ἀγέλης βοῦν ἁρπάσῃ ἥ τις ἀρίστη·
ἀγέληφι: Il. 2:480: ἠΰτε βοῦς ἀγέληφι μέγ’ ἔξοχος ἔπλετο πάντων
ἀγέληφι: Il. 16:487: ἠΰτε ταῦρον ἔπεφνε λέων ἀγέληφι μετελθὼν
ἀγέμεν: Il. 1:323: χειρὸς ἑλόντ’ ἀγέμεν Βρισηΐδα καλλιπάρῃον·
ἀγέμεν: Il. 1:443: παῖδά τε σοὶ ἀγέμεν, Φοίβῳ θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην
ἀγέμεν: Il. 7:418: ἀμφότερον νέκυάς τ’ ἀγέμεν ἕτεροι δὲ μεθ’ ὕλην·
ἀγέμεν: Il. 7:420: ὀτρύνοντο νέκυς τ’ ἀγέμεν, ἕτεροι δὲ μεθ’ ὕλην.
ἀγέμεν: Il. 7:471: δῶκεν Ἰησονίδης ἀγέμεν μέθυ χίλια μέτρα.
ἀγέμεν: Il. 19:195: χθιζὸν ὑπέστημεν δώσειν, ἀγέμεν τε γυναῖκας.
ἀγέμεν: Od. 14:27: σῦν ἀγέμεν μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ἀνάγκῃ,
ἄγεν: Il. 2:557: Αἴας δ’ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας,
ἄγεν: Il. 2:654: ἐκ Ῥόδου ἐννέα νῆας ἄγεν Ῥοδίων ἀγερώχων,
ἄγεν: Il. 4:214: τοῦ δ’ ἐξελκομένοιο πάλιν ἄγεν ὀξέες ὄγκοι.
ἄγεν: Il. 5:839: βριθοσύνῃ· δεινὴν γὰρ ἄγεν θεὸν ἄνδρά τ’ ἄριστον.
ἄγεν: Il. 10:179: βῆ δ’ ἰέναι, τοὺς δ’ ἔνθεν ἀναστήσας ἄγεν ἥρως.
ἄγεν: Od. 14:280: ἐς δίφρον δέ μ’ ἕσας ἄγεν οἴκαδε δάκρυ χέοντα.
ἀγέραστος: Il. 1:119: Ἀργείων ἀγέραστος ἔω, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε·
ἀγέρεσθαι: Od. 2:385: ἑσπερίους δ’ ἐπὶ νῆα θοὴν ἀγέρεσθαι ἀνώγει.
ἄγερθεν: Il. 23:287: Ὣς φάτο Πηλεΐδης, ταχέες δ’ ἱππῆες ἄγερθεν.
ἀγέρθη: Il. 4:152: ἄψοῤῥόν οἱ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀγέρθη.
ἀγέρθη: Il. 22:475: ἣ δ’ ἐπεὶ οὖν ἔμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη
ἀγέρθη: Od. 5:458: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη,
ἀγέρθη: Od. 24:349: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη,
ἀγέροντο: Il. 2:94: ὀτρύνουσ’ ἰέναι Διὸς ἄγγελος· οἳ δ’ ἀγέροντο.
ἀγέροντο: Il. 18:245: ἐς δ’ ἀγορὴν ἀγέροντο πάρος δόρποιο μέδεσθαι.
ἀγέροντο: Od. 8:321: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀγέροντο θεοὶ ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ·
ἀγέροντο: Od. 11:36: ἐς βόθρον, ῥέε δ’ αἷμα κελαινεφές· αἱ δ’ ἀγέροντο
ἀγέροντο: Od. 20:277: ἦγον· τοὶ δ’ ἀγέροντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
ἀγέρωχοι: Il. 10:430: πρὸς Θύμβρης δ’ ἔλαχον Λύκιοι Μυσοί τ’ ἀγέρωχοι
ἀγέρωχον: Od. 11:286: Νέστορά τε Χρομίον τε Περικλύμενόν τ’ ἀγέρωχον.
ἀγερώχων: Il. 2:654: ἐκ Ῥόδου ἐννέα νῆας ἄγεν Ῥοδίων ἀγερώχων,
ἀγερώχων: Il. 3:36: ὣς αὖτις καθ’ ὅμιλον ἔδυ Τρώων ἀγερώχων
ἀγερώχων: Il. 5:623: δεῖσε δ’ ὅ γ’ ἀμφίβασιν κρατερὴν Τρώων ἀγερώχων,
ἀγερώχων: Il. 7:343: μή ποτ’ ἐπιβρίση πόλεμος Τρώων ἀγερώχων.
ἀγερώχων: Il. 16:708: σῷ ὑπὸ δουρὶ πόλιν πέρθαι Τρώων ἀγερώχων,
ἀγερώχων: Il. 21:584: ἤματι τῷδε πόλιν πέρσειν Τρώων ἀγερώχων
ἄγεσθαι: Il. 3:404: νικήσας ἐθέλει στυγερὴν ἐμὲ οἴκαδ’ ἄγεσθαι,
ἄγεσθαι: Il. 9:288: τάων ἥν κ’ ἐθέλῃσθα φίλην ἀνάεδνον ἄγεσθαι
ἄγεσθαι: Il. 16:223: θῆκ’ ἐπὶ νηὸς ἄγεσθαι ἐῢ πλήσασα χιτώνων
ἄγεσθαι: Il. 23:263: θῆκε γυναῖκα ἄγεσθαι ἀμύμονα ἔργα ἰδυῖαν
ἄγεσθαι: Od. 10:35: καί μ’ ἔφασαν χρυσόν τε καὶ ἄργυρον οἴκαδ’ ἄγεσθαι,
ἀγέσθω: Il. 3:72: κτήμαθ’ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ’ ἀγέσθω·
ἀγέσθω: Il. 3:93: κτήμαθ’ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ’ ἀγέσθω·
ἀγέσθω: Il. 9:146: τάων ἥν κ’ ἐθέλῃσι φίλην ἀνάεδνον ἀγέσθω
ἄγετ’: Il. 2:72: ἀλλ’ ἄγετ’ αἴ κέν πως θωρήξομεν υἷας Ἀχαιῶν·
ἄγετ’: Il. 2:83: ἀλλ’ ἄγετ’ αἴ κέν πως θωρήξομεν υἷας Ἀχαιῶν.
ἄγετ’: Il. 2:659: τὴν ἄγετ’ ἐξ Ἐφύρης ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος
ἄγετ’: Il. 5:469: ἀλλ’ ἄγετ’ ἐκ φλοίσβοιο σαώσομεν ἐσθλὸν ἑταῖρον.
ἄγετ’: Il. 7:193: ἀλλ’ ἄγετ’ ὄφρ’ ἂν ἐγὼ πολεμήϊα τεύχεα δύω,
ἄγετ’: Il. 7:350: δεῦτ’ ἄγετ’ Ἀργείην Ἑλένην καὶ κτήμαθ’ ἅμ’ αὐτῇ
ἄγετ’: Il. 17:634: ἀλλ’ ἄγετ’ αὐτοί περ φραζώμεθα μῆτιν ἀρίστην,
ἄγετ’: Il. 22:381: εἰ δ’ ἄγετ’ ἀμφὶ πόλιν σὺν τεύχεσι πειρηθῶμεν,
ἄγετ’: Il. 23:573: ἀλλ’ ἄγετ’ Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἄγετ’: Il. 23:829: τὸν δ’ ἄγετ’ ἐν νήεσσι σὺν ἄλλοισι κτεάτεσσι.
ἄγετ’: Od. 4:294: ἀλλ’ ἄγετ’ εἰς εὐνὴν τράπεθ’ ἥμεας, ὄφρα καὶ ἤδη
ἄγετ’: Od. 10:176: ἀλλ’ ἄγετ’, ὄφρ’ ἐν νηῒ θοῇ βρῶσίς τε πόσις τε,
ἄγετ’: Od. 10:460: ἀλλ’ ἄγετ’ ἐσθίετε βρώμην καὶ πίνετε οἶνον,
ἄγετ’: Od. 12:23: ἀλλ’ ἄγετ’ ἐσθίετε βρώμην καὶ πίνετε οἶνον
ἄγετ’: Od. 12:343: ἀλλ’ ἄγετ’, Ἠελίοιο βοῶν ἐλάσαντες ἀρίστας
ἄγετ’: Od. 18:418: ἀλλ’ ἄγετ’, οἰνοχόος μὲν ἐπαρξάσθω δεπάεσσιν,
ἄγετ’: Od. 21:263: ἀλλ’ ἄγετ’, οἰνοχόος μὲν ἐπαρξάσθω δεπάεσσιν,
ἄγεται: Od. 10:40: πολλὰ μὲν ἐκ Τροίης ἄγεται κειμήλια καλὰ
ἄγετε: Il. 9:165: ἀλλ’ ἄγετε κλητοὺς ὀτρύνομεν, οἵ κε τάχιστα
ἄγετε: Il. 22:174: ἀλλ’ ἄγετε φράζεσθε θεοὶ καὶ μητιάασθε
ἄγετε: Od. 16:376: ἀλλ’ ἄγετε, πρὶν κεῖνον ὁμηγυρίσασθαι Ἀχαιοὺς
ἄγετε: Od. 21:73: ἀλλ’ ἄγετε, μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαίνετ’ ἄεθλον·
ἄγετε: Od. 21:106: ἀλλ’ ἄγετε, μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαίνετ’ ἄεθλον,
ἄγετε: Od. 24:430: ἀλλ’ ἄγετε, πρὶν τοῦτον ἢ ἐς Πύλον ὦκα ἱκέσθαι
ἀγέτην: Od. 3:439: βοῦν δ’ ἀγέτην κεράων Στρατίος καὶ δῖος Ἐχέφρων.
ἀγέτω: Od. 3:424: πάντας ἰὼν ἑτάρους ἀγέτω, λιπέτω δὲ δύ’ οἴους·
ἄγη: Il. 3:367: νῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος, ἐκ δέ μοι ἔγχος
ἄγῃ: Il. 7:335: οἴκαδ’ ἄγῃ ὅτ’ ἂν αὖτε νεώμεθα πατρίδα γαῖαν.
ἄγη: Il. 16:801: πᾶν δέ οἱ ἐν χείρεσσιν ἄγη δολιχόσκιον ἔγχος
ἄγη: Il. 21:221: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ ἔασον· ἄγη μ’ ἔχει ὄρχαμε λαῶν.
ἄγη: Od. 3:227: λίην γὰρ μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει. οὐκ ἂν ἐμοί γε
ἄγη: Od. 16:243: ἀλλὰ λίην μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει· οὐδέ κεν εἴη
ἀγηγέραθ’: Il. 4:211: βλήμενος ἦν, περὶ δ’ αὐτὸν ἀγηγέραθ’ ὅσσοι ἄριστοι
ἀγηγέραθ’: Od. 11:388: ἀχνυμένη· περὶ δ’ ἄλλαι ἀγηγέραθ’, ὅσσοι ἅμ’ αὐτῷ
ἀγηγέραθ’: Od. 24:21: ἀχνυμένη· περὶ δ’ ἄλλαι ἀγηγέραθ’, ὅσσοι ἅμ’ αὐτῷ
ἀγηγέρατ’: Il. 20:13: Ὣς οἳ μὲν Διὸς ἔνδον ἀγηγέρατ’· οὐδ’ ἐνοσίχθων
Ἀγήνορα: Il. 11:59: τρεῖς τ’ Ἀντηνορίδας Πόλυβον καὶ Ἀγήνορα δῖον
Ἀγήνορα: Il. 13:490: Δηΐφοβόν τε Πάριν τ’ ἐσορῶν καὶ Ἀγήνορα δῖον,
Ἀγήνορα: Il. 16:535: Πουλυδάμαντ’ ἔπι Πανθοΐδην καὶ Ἀγήνορα δῖον,
Ἀγήνορα: Il. 21:545: εἰ μὴ Ἀπόλλων Φοῖβος Ἀγήνορα δῖον ἀνῆκε
ἀγήνορα: Od. 11:562: ἡμέτερον· δάμασον δὲ μένος καὶ ἀγήνορα θυμόν.”
ἀγήνορας: Il. 10:299: Οὐδὲ μὲν οὐδὲ Τρῶας ἀγήνορας εἴασεν Ἕκτωρ
ἀγήνορας: Od. 1:106: εὗρε δ’ ἄρα μνηστῆρας ἀγήνορας· οἱ μὲν ἔπειτα
ἀγήνορας: Od. 2:235: ἀλλ’ ἦ τοι μνηστῆρας ἀγήνορας οὔ τι μεγαίρω
ἀγήνορας: Od. 17:105: πρὶν ἐλθεῖν μνηστῆρας ἀγήνορας ἐς τόδε δῶμα,
ἀγήνορας: Od. 18:346: μνηστῆρας δ’ οὐ πάμπαν ἀγήνορας εἴα Ἀθήνη
ἀγήνορας: Od. 20:284: μνηστῆρας δ’ οὐ πάμπαν ἀγήνορας εἴα Ἀθήνη
ἀγήνορας: Od. 23:8: μνηστῆρας δ’ ἔκτεινεν ἀγήνορας, οἵ θ’ ἑὸν οἶκον
ἀγήνορες: Od. 1:144: ἐς δ’ ἦλθον μνηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα
ἀγήνορες: Od. 16:462: ἤ ῥ’ ἤδη μνηστῆρες ἀγήνορες ἔνδον ἔασιν
ἀγήνορες: Od. 17:65: ἀμφὶ δέ μιν μνηστῆρες ἀγήνορες ἠγερέθοντο
ἀγήνορες: Od. 17:79: εἴ κεν ἐμὲ μνηστῆρες ἀγήνορες ἐν μεγάροισι
ἀγήνορες: Od. 18:43: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, ὄφρα τι εἴπω.
ἀγήνορες: Od. 20:160: ἐς δ’ ἦλθον δρηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα
ἀγήνορες: Od. 20:292: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, ὄφρα τι εἴπω·
ἀγήνορες: Od. 21:68: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, οἳ τόδε δῶμα
ἀγήνορι: Il. 21:443: μοῦνοι νῶϊ θεῶν, ὅτ’ ἀγήνορι Λαομέδοντι
Ἀγήνορι: Il. 21:600: αὐτῷ γὰρ ἑκάεργος Ἀγήνορι πάντα ἐοικὼς
ἀγήνορι: Il. 24:42: ὅς τ’ ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τε βίῃ καὶ ἀγήνορι θυμῷ
ἀγηνορίη: Il. 12:46: ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἀγηνορίη δέ μιν ἔκτα·
ἀγηνορίης: Il. 22:457: καὶ δή μιν καταπαύσῃ ἀγηνορίης ἀλεγεινῆς
ἀγηνορίῃσιν: Il. 9:696: νῦν αὖ μιν πολὺ μᾶλλον ἀγηνορίῃσιν ἐνῆκας.
Ἀγήνορος: Il. 20:474: αἰχμὴ χαλκείη· ὃ δ’ Ἀγήνορος υἱὸν Ἔχεκλον
Ἀγήνορος: Il. 21:595: Πηλεΐδης δ’ ὁρμήσατ’ Ἀγήνορος ἀντιθέοιο
ἀγήνωρ: Il. 2:276: οὔ θήν μιν πάλιν αὖτις ἀνήσει θυμὸς ἀγήνωρ
Ἀγήνωρ: Il. 4:467: νεκρὸν γὰρ ἐρύοντα ἰδὼν μεγάθυμος Ἀγήνωρ
ἀγήνωρ: Il. 9:398: ἔνθα δέ μοι μάλα πολλὸν ἐπέσσυτο θυμὸς ἀγήνωρ
ἀγήνωρ: Il. 9:631: τοῦ δέ τ’ ἐρητύεται κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ἀγήνωρ: Il. 9:695: μυρία δῶρα διδούς· ὃ δ’ ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἄλλως·
ἀγήνωρ: Il. 10:220: Νέστορ ἔμ’ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ἀγήνωρ: Il. 10:244: οὗ πέρι μὲν πρόφρων κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ἀγήνωρ: Il. 10:319: Ἕκτορ ἔμ’ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
Ἀγήνωρ: Il. 12:93: τῶν δ’ ἑτέρων Πάρις ἦρχε καὶ Ἀλκάθοος καὶ Ἀγήνωρ,
ἀγήνωρ: Il. 12:300: δηρὸν ἔῃ κρειῶν, κέλεται δέ ἑ θυμὸς ἀγήνωρ
Ἀγήνωρ: Il. 13:598: καὶ τὸ μὲν ἐκ χειρὸς ἔρυσεν μεγάθυμος Ἀγήνωρ,
Ἀγήνωρ: Il. 14:424: Πουλυδάμας τε καὶ Αἰνείας καὶ δῖος Ἀγήνωρ
Ἀγήνωρ: Il. 15:340: πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ, Κλονίον δ’ ἕλε δῖος Ἀγήνωρ.
ἀγήνωρ: Il. 20:174: ὣς Ἀχιλῆ’ ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ἀγήνωρ: Il. 20:406: ὣς ἄρα τόν γ’ ἐρυγόντα λίπ’ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ·
Ἀγήνωρ: Il. 21:579: ὣς Ἀντήνορος υἱὸς ἀγαυοῦ δῖος Ἀγήνωρ
ἀγήνωρ: Od. 2:103: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἀγήνωρ: Od. 4:548: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοὶ κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ἀγήνωρ: Od. 4:658: τοῖσιν δ’ ἀμφοτέροισιν ἀγάσσατο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἀγήνωρ: Od. 9:213: κωρύκῳ· αὐτίκα γάρ μοι ὀΐσατο θυμὸς ἀγήνωρ
ἀγήνωρ: Od. 10:406: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ,
ἀγήνωρ: Od. 10:466: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἀγήνωρ: Od. 10:475: ὣς ἔφαν, αὐτὰρ ἐμοί γ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἀγήνωρ: Od. 10:550: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἀγήνωρ: Od. 12:28: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἀγήνωρ: Od. 12:324: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἀγήνωρ: Od. 12:414: κάππεσ’ ἀπ’ ἰκριόφιν, λίπε δ’ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ.
ἀγήνωρ: Od. 14:219: οὔ ποτέ μοι θάνατον προτιόσσετο θυμὸς ἀγήνωρ,
ἀγήνωρ: Od. 18:61: “ξεῖν’, εἴ σ’ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ἀγήνωρ: Od. 19:148: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἀγήνωρ: Od. 24:138: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἀγήραον: Od. 5:136: θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα.
ἀγήραον: Od. 7:257: θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα·
ἀγήραον: Od. 23:336: θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα·
ἀγήρω: Il. 12:323: αἰεὶ δὴ μέλλοιμεν ἀγήρω τ’ ἀθανάτω τε
ἀγήρω: Il. 17:444: θνητῷ, ὑμεῖς δ’ ἐστὸν ἀγήρω τ’ ἀθανάτω τε;
ἀγήρων: Il. 2:447: αἰγίδ’ ἔχουσ’ ἐρίτιμον ἀγήρων ἀθανάτην τε,
ἀγήρως: Il. 8:539: . εἴην ἀθάνατος καὶ ἀγήρως ἤματα πάντα,
ἀγήρως: Od. 5:218: ἡ μὲν γὰρ βροτός ἐστι, σὺ δ’ ἀθάνατος καὶ ἀγήρως.
ἀγήρως: Od. 7:94: ἀθανάτους ὄντας καὶ ἀγήρως ἤματα πάντα.
ἄγῃσι: Od. 6:37: ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐφοπλίσαι, ἥ κεν ἄγῃσι
ἄγῃσι: Od. 18:137: οἷον ἐπ’ ἦμαρ ἄγῃσι πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.
ἄγηται: Il. 6:455: δακρυόεσσαν ἄγηται ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας·
ἀγητοί: Il. 5:787: αἰδὼς Ἀργεῖοι κάκ’ ἐλέγχεα εἶδος ἀγητοί·
ἀγητοί: Il. 8:228: αἰδὼς Ἀργεῖοι, κάκ’ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί·
ἀγητὸν: Il. 22:370: οἳ καὶ θηήσαντο φυὴν καὶ εἶδος ἀγητὸν
ἀγητόν: Od. 14:177: πατρὸς ἑοῖο φίλοιο, δέμας καὶ εἶδος ἀγητόν,
ἀγητός: Il. 24:376: αἴσιον, οἷος δὴ σὺ δέμας καὶ εἶδος ἀγητός,
ἀγινεῖ: Od. 14:105: τῶν αἰεί σφιν ἕκαστος ἐπ’ ἤματι μῆλον ἀγινεῖ,
ἀγινεῖς: Od. 22:198: λήσει ἀνερχομένη χρυσόθρονος, ἡνίκ’ ἀγινεῖς
ἀγινέμεναι: Od. 20:213: τὰς δ’ ἄλλοι με κέλονται ἀγινέμεναι σφίσιν αὐτοῖς
ἀγίνεον: Il. 24:784: ἐννῆμαρ μὲν τοί γε ἀγίνεον ἄσπετον ὕλην·
ἀγίνεσκον: Od. 17:294: ᾤχετο. τὸν δὲ πάροιθεν ἀγίνεσκον νέοι ἄνδρες
ἀγκάζοντο: Il. 17:722: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα νεκρὸν ἀπὸ χθονὸς ἀγκάζοντο
Ἀγκαίοιο: Il. 2:609: τῶν ἦρχ’ Ἀγκαίοιο πάϊς κρείων Ἀγαπήνωρ
Ἀγκαῖον: Il. 23:635: Ἀγκαῖον δὲ πάλῃ Πλευρώνιον, ὅς μοι ἀνέστη·
ἀγκαλίδεσσι: Il. 18:555: παῖδες δραγμεύοντες ἐν ἀγκαλίδεσσι φέροντες
ἀγκαλίδεσσι: Il. 22:503: εὕδεσκ’ ἐν λέκτροισιν ἐν ἀγκαλίδεσσι τιθήνης
ἀγκὰς: Il. 5:371: μητρὸς ἑῆς· ἣ δ’ ἀγκὰς ἐλάζετο θυγατέρα ἥν,
ἀγκὰς: Il. 14:345: Ἦ ῥα καὶ ἀγκὰς ἔμαρπτε Κρόνου παῖς ἣν παράκοιτιν·
ἀγκὰς: Il. 14:352: ὕπνῳ καὶ φιλότητι δαμείς, ἔχε δ’ ἀγκὰς ἄκοιτιν·
ἀγκὰς: Il. 23:711: ἀγκὰς δ’ ἀλλήλων λαβέτην χερσὶ στιβαρῇσιν
ἀγκὰς: Il. 24:227: ἀγκὰς ἑλόντ’ ἐμὸν υἱόν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἵην.
ἀγκὰς: Od. 7:252: αὐτὰρ ἐγὼ τρόπιν ἀγκὰς ἑλὼν νεὸς ἀμφιελίσσης
ἄγκε: Il. 18:321: πολλὰ δέ τ’ ἄγκε ἐπῆλθε μετ’ ἀνέρος ἴχνι’ ἐρευνῶν
ἄγκεα: Il. 20:490: Ὡς δ’ ἀναμαιμάει βαθέ’ ἄγκεα θεσπιδαὲς πῦρ
ἄγκεα: Il. 22:190: ὄρσας ἐξ εὐνῆς διά τ’ ἄγκεα καὶ διὰ βήσσας·
ἄγκεα: Od. 4:337: κνημοὺς ἐξερέῃσι καὶ ἄγκεα ποιήεντα
ἄγκεα: Od. 17:128: κνημοὺς ἐξερέῃσι καὶ ἄγκεα ποιήεντα
ἀγκίστροισιν: Od. 4:369: γναμπτοῖσ’ ἀγκίστροισιν, ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός.
ἀγκίστροισιν: Od. 12:332: γναμπτοῖσ’ ἀγκίστροισιν· ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός·
ἀγκλίνας: Il. 4:113: ἀγκλίνας· πρόσθεν δὲ σάκεα σχέθον ἐσθλοὶ ἑταῖροι
ἀγκλίνας: Od. 22:156: κάλλιπον ἀγκλίνας· τῶν δὲ σκοπὸς ἦεν ἀμείνων.
ἀγκοίνῃσι: Od. 11:268: γείνατ’ ἐν ἀγκοίνῃσι Διὸς μεγάλοιο μιγεῖσα·
ἀγκοίνῃσιν: Il. 14:213: Ζηνὸς γὰρ τοῦ ἀρίστου ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαύεις.
ἀγκοίνῃσιν: Od. 11:261: ἣ δὴ καὶ Διὸς εὔχετ’ ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαῦσαι,
ἀγκρεμάσασα: Od. 1:440: πασσάλῳ ἀγκρεμάσασα παρὰ τρητοῖσι λέχεσσι,
ἀγκύλα: Il. 5:209: τώ ῥα κακῇ αἴσῃ ἀπὸ πασσάλου ἀγκύλα τόξα
ἀγκύλα: Il. 6:322: ἀσπίδα καὶ θώρηκα, καὶ ἀγκύλα τόξ’ ἁφόωντα·
ἀγκύλα: Od. 21:264: ὄφρα σπείσαντες καταθείομεν ἀγκύλα τόξα·
ἀγκυλομήτεω: Il. 2:205: εἷς βασιλεύς, ᾧ δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
ἀγκυλομήτεω: Il. 2:319: λᾶαν γάρ μιν ἔθηκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω·
ἀγκυλομήτεω: Il. 4:75: οἷον δ’ ἀστέρα ἧκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
ἀγκυλομήτεω: Il. 9:37: σοὶ δὲ διάνδιχα δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω·
ἀγκυλομήτεω: Il. 12:450: τόν οἱ ἐλαφρὸν ἔθηκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω.
ἀγκυλομήτεω: Il. 16:431: τοὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω,
ἀγκυλομήτεω: Il. 18:293: νῦν δ’ ὅτε πέρ μοι ἔδωκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
ἀγκυλομήτεω: Od. 21:415: ὅττι ῥά οἱ τέρας ἧκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω.
ἀγκυλομήτης: Il. 4:59: καί με πρεσβυτάτην τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης,
ἀγκύλον: Il. 6:39: ὄζῳ ἔνι βλαφθέντε μυρικίνῳ ἀγκύλον ἅρμα
ἀγκυλότοξοι: Il. 10:428: πρὸς μὲν ἁλὸς Κᾶρες καὶ Παίονες ἀγκυλότοξοι
ἀγκυλοτόξους: Il. 2:848: Αὐτὰρ Πυραίχμης ἄγε Παίονας ἀγκυλοτόξους
ἀγκυλοχεῖλαι: Il. 16:428: οἳ δ’ ὥς τ’ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγκυλοχεῖλαι
ἀγκυλοχῆλαι: Od. 22:302: οἱ δ’ ὥς τ’ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγκυλοχῆλαι
ἀγκυλοχήλης: Od. 19:538: ἐλθὼν δ’ ἐξ ὄρεος μέγας αἰετὸς ἀγκυλοχήλης
ἀγκῶνα: Il. 5:582: χερμαδίῳ ἀγκῶνα τυχὼν μέσον· ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
ἀγκῶνάς: Il. 23:395: ἀγκῶνάς τε περιδρύφθη στόμα τε ῥῖνάς τε,
ἀγκῶνι: Od. 14:485: ἀγκῶνι νύξας· ὁ δ’ ἄρ’ ἐμμαπέως ὑπάκουσε·
ἀγκῶνος: Il. 10:80: ὀρθωθεὶς δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀγκῶνος κεφαλὴν ἐπαείρας
ἀγκῶνος: Il. 11:252: νύξε δέ μιν κατὰ χεῖρα μέσην ἀγκῶνος ἔνερθε,
ἀγκῶνος: Il. 16:702: τρὶς μὲν ἐπ’ ἀγκῶνος βῆ τείχεος ὑψηλοῖο
ἀγκῶνος: Il. 20:479: ἀγκῶνος, τῇ τόν γε φίλης διὰ χειρὸς ἔπειρεν
ἀγκῶνος: Od. 14:494: ἦ, καὶ ἐπ’ ἀγκῶνος κεφαλὴν σχέθεν εἶπέ τε μῦθον·
ἀγλά’: Il. 1:111: οὕνεκ’ ἐγὼ κούρης Χρυσηΐδος ἀγλά’ ἄποινα
ἀγλά’: Il. 23:262: Ἱππεῦσιν μὲν πρῶτα ποδώκεσιν ἀγλά’ ἄεθλα
ἀγλαὰ: Il. 1:23: αἰδεῖσθαί θ’ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
ἀγλαὰ: Il. 1:213: καί ποτέ τοι τρὶς τόσσα παρέσσεται ἀγλαὰ δῶρα
ἀγλαὰ: Il. 1:377: αἰδεῖσθαί θ’ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
ἀγλαὰ: Il. 2:871: Νάστης Ἀμφίμαχός τε Νομίονος ἀγλαὰ τέκνα,
ἀγλαὰ: Il. 4:97: τοῦ κεν δὴ πάμπρωτα παρ’ ἀγλαὰ δῶρα φέροιο,
ἀγλαὰ: Il. 11:124: χρυσὸν Ἀλεξάνδροιο δεδεγμένος ἀγλαὰ δῶρα
ἀγλαὰ: Il. 16:86: ἂψ ἀπονάσσωσιν, ποτὶ δ’ ἀγλαὰ δῶρα πόρωσιν.
ἀγλαὰ: Il. 16:381: ἄμβροτοι, οὓς Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα,
ἀγλαὰ: Il. 16:867: ἄμβροτοι, οὓς Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα.
ἀγλαὰ: Il. 18:84: καλά· τὰ μὲν Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα
ἀγλαὰ: Il. 18:337: Τρώων ἀγλαὰ τέκνα σέθεν κταμένοιο χολωθείς.
ἀγλαὰ: Il. 19:18: τέρπετο δ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων θεοῦ ἀγλαὰ δῶρα.
ἀγλαὰ: Il. 19:385: εἰ οἷ ἐφαρμόσσειε καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυῖα·
ἀγλαὰ: Il. 23:23: Τρώων ἀγλαὰ τέκνα σέθεν κταμένοιο χολωθείς.
ἀγλαὰ: Il. 24:278: τούς ῥά ποτε Πριάμῳ Μυσοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα.
ἀγλαὰ: Il. 24:447: ἐς δ’ ἄγαγε Πρίαμόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ’ ἐπ’ ἀπήνης.
ἀγλαὰ: Il. 24:534: ὣς μὲν καὶ Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα
ἀγλαὰ: Od. 4:589: καὶ τότε σ’ εὖ πέμψω, δώσω δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα,
ἀγλαὰ: Od. 7:132: τοῖ’ ἄρ’ ἐν Ἀλκινόοιο θεῶν ἔσαν ἀγλαὰ δῶρα.
ἀγλαὰ: Od. 9:201: Φοίβου Ἀπόλλωνος. ὁ δέ μοι πόρεν ἀγλαὰ δῶρα·
ἀγλαὰ: Od. 10:223: λεπτά τε καὶ χαρίεντα καὶ ἀγλαὰ ἔργα πέλονται.
ἀγλαὰ: Od. 11:249: τέξεαι ἀγλαὰ τέκνα, ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιοι εὐναὶ
ἀγλαὰ: Od. 11:285: ἡ δὲ Πύλου βασίλευε, τέκεν δέ οἱ ἀγλαὰ τέκνα,
ἀγλαὰ: Od. 11:357: πομπήν τ’ ὀτρύνοιτε καὶ ἀγλαὰ δῶρα διδοῖτε,
ἀγλαὰ: Od. 13:135: κάτθεσαν εἰν Ἰθάκῃ, ἔδοσαν δέ οἱ ἀγλαὰ δῶρα,
ἀγλαὰ: Od. 13:289: καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυίῃ·
ἀγλαὰ: Od. 14:223: οὐδ’ οἰκωφελίη, ἥ τε τρέφει ἀγλαὰ τέκνα,
ἀγλαὰ: Od. 15:418: καλή τε μεγάλη τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυῖα·
ἀγλαὰ: Od. 16:158: καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυίῃ.
ἀγλαὰ: Od. 16:230: κάτθεσαν εἰν Ἰθάκῃ, ἔπορον δέ μοι ἀγλαὰ δῶρα,
ἀγλαὰ: Od. 18:279: κούρης δαῖτα φίλοισι, καὶ ἀγλαὰ δῶρα διδοῦσιν·
ἀγλαὰ: Od. 19:413: τῶν ἕνεκ’ ἦλθ’ Ὀδυσεύς, ἵνα οἱ πόροι ἀγλαὰ δῶρα.
ἀγλαὰ: Od. 19:460: εὖ ἰησάμενοι ἠδ’ ἀγλαὰ δῶρα πορόντες
ἀγλαὰ: Od. 24:314: μείξεσθαι ξενίῃ ἠδ’ ἀγλαὰ δῶρα διδώσειν.”
ἀγλαὲ: Il. 11:385: τοξότα λωβητὴρ κέρᾳ ἀγλαὲ παρθενοπῖπα
ἀγλαΐας: Od. 17:244: τῶ κέ τοι ἀγλαΐας γε διασκεδάσειεν ἁπάσας,
ἀγλαϊεῖσθαι: Il. 10:331: Τρώων, ἀλλά σέ φημι διαμπερὲς ἀγλαϊεῖσθαι.
ἀγλαΐη: Od. 15:78: ἀμφότερον, κῦδός τε καὶ ἀγλαΐη καὶ ὄνειαρ,
ἀγλαΐην: Od. 18:180: ἀγλαΐην γὰρ ἐμοί γε θεοί, τοὶ Ὄλυμπον ἔχουσιν,
ἀγλαΐην: Od. 19:82: ἀγλαΐην, τῇ νῦν γε μετὰ δμῳῇσι κέκασσαι,
Ἀγλαΐης: Il. 2:672: Νιρεὺς Ἀγλαΐης υἱὸς Χαρόποιό τ’ ἄνακτος
ἀγλαΐης: Od. 17:310: γίνοντ’, ἀγλαΐης δ’ ἕνεκεν κομέουσιν ἄνακτες.”
ἀγλαΐηφι: Il. 6:510: ὤμοις ἀΐσσονται· ὃ δ’ ἀγλαΐηφι πεποιθὼς
ἀγλαΐηφι: Il. 15:267: ὤμοις ἀΐσσονται· ὃ δ’ ἀγλαΐηφι πεποιθὼς
ἀγλαόκαρποι: Od. 7:115: ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι
ἀγλαόκαρποι: Od. 11:589: ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι
ἀγλαὸν: Il. 2:307: καλῇ ὑπὸ πλατανίστῳ ὅθεν ῥέεν ἀγλαὸν ὕδωρ·
ἀγλαὸν: Il. 2:506: Ὀγχηστόν θ’ ἱερὸν Ποσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσος,
ἀγλαὸν: Il. 5:843: Αἰτωλῶν ὄχ’ ἄριστον Ὀχησίου ἀγλαὸν υἱόν·
ἀγλαὸν: Il. 7:203: δὸς νίκην Αἴαντι καὶ ἀγλαὸν εὖχος ἀρέσθαι·
ἀγλαὸν: Il. 15:445: καί ῥ’ ἔβαλε Κλεῖτον Πεισήνορος ἀγλαὸν υἱὸν
ἀγλαὸν: Il. 15:517: ἡγεμόνα πρυλέων Ἀντήνορος ἀγλαὸν υἱόν·
ἀγλαὸν: Il. 16:185: Ἑρμείας ἀκάκητα, πόρεν δέ οἱ ἀγλαὸν υἱὸν
ἀγλαὸν: Il. 21:345: πᾶν δ’ ἐξηράνθη πεδίον, σχέτο δ’ ἀγλαὸν ὕδωρ.
ἀγλαὸν: Od. 2:109: καὶ τήν γ’ ἀλλύουσαν ἐφεύρομεν ἀγλαὸν ἱστόν.
ἀγλαὸν: Od. 3:190: εὖ δὲ φιλοκτήτην, Ποιάντιον ἀγλαὸν υἱόν.
ἀγλαὸν: Od. 3:429: ἕδρας τε ξύλα τ’ ἀμφὶ καὶ ἀγλαὸν οἰσέμεν ὕδωρ.”
ἀγλαὸν: Od. 6:291: δήομεν ἀγλαὸν ἄλσος Ἀθήνης ἄγχι κελεύθου
ἀγλαὸν: Od. 9:140: αὐτὰρ ἐπὶ κρατὸς λιμένος ῥέει ἀγλαὸν ὕδωρ,
ἀγλαὸν: Od. 11:568: ἔνθ’ ἦ τοι Μίνωα ἴδον, Διὸς ἀγλαὸν υἱόν,
ἀγλαὸν: Od. 15:4: εὗρε δὲ Τηλέμαχον καὶ Νέστορος ἀγλαὸν υἱὸν
ἀγλαὸν: Od. 15:519: Εὐρύμαχον, Πολύβοιο δαΐφρονος ἀγλαὸν υἱόν,
ἀγλαὸν: Od. 24:145: καὶ τήν γ’ ἀλλύουσαν ἐφεύρομεν ἀγλαὸν ἱστόν.
ἀγλαὸς: Il. 2:736: τῶν ἦρχ’ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός·
ἀγλαὸς: Il. 2:826: Τρῶες, τῶν αὖτ’ ἦρχε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς
ἀγλαὸς: Il. 5:79: τὸν μὲν ἄρ’ Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός,
ἀγλαὸς: Il. 5:95: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς
ἀγλαὸς: Il. 5:101: τῷ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
ἀγλαὸς: Il. 5:179: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
ἀγλαὸς: Il. 5:229: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
ἀγλαὸς: Il. 5:241: τοὺς δὲ ἴδε Σθένελος Καπανήϊος ἀγλαὸς υἱός,
ἀγλαὸς: Il. 5:276: τὸν πρότερος προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
ἀγλαὸς: Il. 5:283: τῷ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
ἀγλαὸς: Il. 7:167: τοῖσι δ’ ἐπ’ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός,
ἀγλαὸς: Il. 8:265: τοῖσι δ’ ἐπ’ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός·
ἀγλαὸς: Il. 10:196: τοῖς δ’ ἅμα Μηριόνης καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς
ἀγλαὸς: Il. 11:574: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησ’ Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς
ἀγλαὸς: Il. 23:302: Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς ὑπερθύμοιο ἄνακτος
ἀγλαὸς: Od. 4:21: Τηλέμαχός θ’ ἥρως καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱός,
ἀγλαὸς: Od. 4:188: τόν ῥ’ Ἠοῦς ἔκτεινε φαεινῆς ἀγλαὸς υἱός.
ἀγλαὸς: Od. 4:303: Τηλέμαχός θ’ ἥρως καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱός·
ἀγλαὸς: Od. 15:144: δὴ τότε Τηλέμαχος καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς
ἁγνὴ: Od. 5:123: ἕως μιν ἐν Ὀρτυγίῃ χρυσόθρονος Ἄρτεμις ἁγνὴ
ἁγνὴ: Od. 11:386: ἁγνὴ Περσεφόνεια γυναικῶν θηλυτεράων,
ἁγνὴ: Od. 18:202: αἴθε μοι ὣς μαλακὸν θάνατον πόροι Ἄρτεμις ἁγνὴ
ἁγνή: Od. 20:71: εἶδος καὶ πινυτήν, μῆκος δ’ ἔπορ’ Ἄρτεμις ἁγνή,
ἁγνή: Od. 21:259: ἁγνή· τίς δέ κε τόξα τιταίνοιτ’; ἀλλὰ ἕκηλοι
ἀγνοιήσασ’: Od. 20:15: ἄνδρ’ ἀγνοιήσασ’ ὑλάει μέμονέν τε μάχεσθαι,
ἀγνοιῇσι: Od. 24:218: ἦέ κεν ἀγνοιῇσι πολὺν χρόνον ἀμφὶς ἐόντα.”
ἀγνυμενάων: Il. 16:769: ἠχῇ θεσπεσίῃ, πάταγος δέ τε ἀγνυμενάων,
ἀγνυμενάων: Od. 10:123: ἀνδρῶν τ’ ὀλλυμένων νηῶν θ’ ἅμα ἀγνυμενάων·
ἄγνυτον: Il. 12:148: δοχμώ τ’ ἀΐσσοντε περὶ σφίσιν ἄγνυτον ὕλην
ἀγνώσασκε: Od. 23:95: ἄλλοτε δ’ ἀγνώσασκε κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα.
ἄγνωστον: Od. 2:175: ἄγνωστον πάντεσσιν ἐεικοστῷ ἐνιαυτῷ
ἄγνωστον: Od. 13:191: ἄγνωστον τεύξειεν ἕκαστά τε μυθήσαιτο,
ἄγνωστον: Od. 13:397: ἀλλ’ ἄγε σ’ ἄγνωστον τεύξω πάντεσσι βροτοῖσι·
ἀγνῶτες: Od. 5:79: οὐ γάρ τ’ ἀγνῶτες θεοὶ ἀλλήλοισι πέλονται
ἀγξηράνῃ: Il. 21:347: αἶψ’ ἀγξηράνῃ· χαίρει δέ μιν ὅς τις ἐθείρῃ·
ἀγοὶ: Il. 3:231: ἕστηκ’, ἀμφὶ δέ μιν Κρητῶν ἀγοὶ ἠγερέθονται.
ἄγοι: Il. 4:541: δινεύοι κατὰ μέσσον, ἄγοι δέ ἑ Παλλὰς Ἀθήνη
ἀγοὶ: Il. 12:61: Ἕκτορ τ’ ἠδ’ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ’ ἐπικούρων
ἀγοί: Il. 12:346: ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ
ἀγοί: Il. 12:359: ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ
ἀγοὶ: Il. 13:304: τοῖοι Μηριόνης τε καὶ Ἰδομενεὺς ἀγοὶ ἀνδρῶν
ἀγοὶ: Il. 17:335: Ἕκτόρ τ’ ἠδ’ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ’ ἐπικούρων
ἀγοὶ: Il. 23:160: κήδεός ἐστι νέκυς· παρὰ δ’ οἵ τ’ ἀγοὶ ἄμμι μενόντων.
ἄγοι: Il. 24:151: νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
ἄγοι: Il. 24:180: νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
ἄγοιεν: Il. 5:484: οἷόν κ’ ἠὲ φέροιεν Ἀχαιοὶ ἤ κεν ἄγοιεν·
ἄγοιεν: Od. 17:298: ἡμιόνων τε βοῶν τε ἅλις κέχυτ’, ὄφρ’ ἂν ἄγοιεν
ἄγοιμ’: Od. 15:452: τόν κεν ἄγοιμ’ ἐπὶ νηός, ὁ δ’ ὕμιν μυρίον ὦνον
ἀγοίμεθα: Il. 17:163: λύσειαν, καί κ’ αὐτὸν ἀγοίμεθα Ἴλιον εἴσω·
ἄγοιμι: Od. 14:296: ψεύδεα βουλεύσας, ἵνα οἱ σὺν φόρτον ἄγοιμι,
ἄγοιτο: Il. 4:19: αὖτις δ’ Ἀργείην Ἑλένην Μενέλαος ἄγοιτο.
ἄγοιτο: Il. 14:91: μῦθον, ὃν οὔ κεν ἀνήρ γε διὰ στόμα πάμπαν ἄγοιτο
ἄγοιτο: Il. 24:139: τῇδ’ εἴη· ὃς ἄποινα φέροι καὶ νεκρὸν ἄγοιτο,
ἀγόμην: Il. 7:363: κτήματα δ’ ὅσσ’ ἀγόμην ἐξ Ἄργεος ἡμέτερον δῶ
ἄγον: Il. 2:834: πειθέσθην· κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο.
ἄγον: Il. 7:312: εἰς Ἀγαμέμνονα δῖον ἄγον κεχαρηότα νίκῃ.
ἄγον: Il. 11:332: πειθέσθην· κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο.
ἄγον: Il. 13:657: ἐς δίφρον δ’ ἀνέσαντες ἄγον προτὶ Ἴλιον ἱρὴν
ἄγον: Il. 19:245: ἐκ δ’ ἄγον αἶψα γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
ἄγον: Il. 23:36: εἰς Ἀγαμέμνονα δῖον ἄγον βασιλῆες Ἀχαιῶν
ἄγον: Il. 23:696: οἵ μιν ἄγον δι’ ἀγῶνος ἐφελκομένοισι πόδεσσιν
ἄγον: Il. 23:744: Φοίνικες δ’ ἄγον ἄνδρες ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον,
ἄγον: Od. 4:434: τρεῖς ἄγον, οἷσι μάλιστα πεποίθεα πᾶσαν ἐπ’ ἰθύν.
ἄγον: Od. 9:98: τοὺς μὲν ἐγὼν ἐπὶ νῆας ἄγον κλαίοντας ἀνάγκῃ,
ἄγον: Od. 14:264: πόρθεον, ἐκ δὲ γυναῖκας ἄγον καὶ νήπια τέκνα,
ἄγον: Od. 17:433: πόρθεον, ἐκ δὲ γυναῖκας ἄγον καὶ νήπια τέκνα
ἄγον: Od. 18:76: ἀλλὰ καὶ ὧς δρηστῆρες ἄγον ζώσαντες ἀνάγκῃ
ἄγονός: Il. 3:40: αἴθ’ ὄφελες ἄγονός τ’ ἔμεναι ἄγαμός τ’ ἀπολέσθαι·
ἄγοντα: Il. 21:262: χώρῳ ἔνι προαλεῖ, φθάνει δέ τε καὶ τὸν ἄγοντα·
ἄγοντα: Il. 24:367: τοσσάδ’ ὀνείατ’ ἄγοντα, τίς ἂν δή τοι νόος εἴη;
ἄγοντα: Od. 14:385: πολλὰ χρήματ’ ἄγοντα, σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισι.
ἄγοντα: Od. 17:55: Πείραιον δέ μιν ἠνώγεα προτὶ οἶκον ἄγοντα
ἄγοντε: Il. 12:330: τὼ δ’ ἰθὺς βήτην Λυκίων μέγα ἔθνος ἄγοντε.
ἄγοντες: Il. 1:391: τὴν δὲ νέον κλισίηθεν ἔβαν κήρυκες ἄγοντες
ἄγοντες: Il. 4:392: ἂψ ἄρ’ ἀνερχομένῳ πυκινὸν λόχον εἷσαν ἄγοντες
ἄγοντες: Il. 22:350: στήσωσ’ ἐνθάδ’ ἄγοντες, ὑπόσχωνται δὲ καὶ ἄλλα,
ἄγοντες: Il. 23:698: κὰδ δ’ ἀλλοφρονέοντα μετὰ σφίσιν εἷσαν ἄγοντες,
ἄγοντες: Od. 3:416: πὰρ δ’ ἄρα Τηλέμαχον θεοείκελον εἷσαν ἄγοντες.
ἄγοντες: Od. 3:476: ζεύξαθ’ ὑφ’ ἅρματ’ ἄγοντες, ἵνα πρήσσῃσιν ὁδοῖο.”
ἄγοντες: Od. 13:134: οἱ δ’ εὕδοντ’ ἐν νηῒ θοῇ ἐπὶ πόντον ἄγοντες
ἄγοντες: Od. 13:216: μή τί μοι οἴχωνται κοίλης ἐπὶ νηὸς ἄγοντες.”
ἄγοντες: Od. 14:358: ῥηϊδίως, καί με σταθμῷ ἐπέλασσαν ἄγοντες
ἄγοντες: Od. 15:416: τρῶκται, μυρί’ ἄγοντες ἀθύρματα νηῒ μελαίνῃ.
ἄγοντες: Od. 16:229: καί μ’ εὕδοντ’ ἐν νηῒ θοῇ ἐπὶ πόντον ἄγοντες
ἄγοντες: Od. 22:57: τιμὴν ἀμφὶς ἄγοντες ἐεικοσάβοιον ἕκαστος,
ἄγοντι: Il. 17:134: ᾧ ῥά τε νήπι’ ἄγοντι συναντήσωνται ἐν ὕλῃ
ἄγοντι: Il. 24:709: ἀγχοῦ δὲ ξύμβληντο πυλάων νεκρὸν ἄγοντι.
ἀγοράασθε: Il. 2:337: ὦ πόποι ἦ δὴ παισὶν ἐοικότες ἀγοράασθε
ἀγοραί: Od. 8:16: καρπαλίμως δ’ ἔμπληντο βροτῶν ἀγοραί τε καὶ ἕδραι
ἀγοραὶ: Od. 9:112: τοῖσιν δ’ οὔτ’ ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε θέμιστες,
ἀγορὰς: Il. 2:788: οἳ δ’ ἀγορὰς ἀγόρευον ἐπὶ Πριάμοιο θύρῃσι
ἀγορὰς: Od. 2:69: ἥ τ’ ἀνδρῶν ἀγορὰς ἠμὲν λύει ἠδὲ καθίζει·
ἀγορὰς: Od. 7:44: αὐτῶν θ’ ἡρώων ἀγορὰς καὶ τείχεα μακρά,
ἀγοράων: Il. 2:275: ὃς τὸν λωβητῆρα ἐπεσβόλον ἔσχ’ ἀγοράων.
ἀγοράων: Od. 4:818: νήπιος, οὔτε πόνων εὖ εἰδὼς οὔτ’ ἀγοράων.
ἀγόρευ’: Il. 5:252: μή τι φόβον δ’ ἀγόρευ’, ἐπεὶ οὐδὲ σὲ πεισέμεν οἴω.
ἀγόρευ’: Il. 8:542: Ὣς Ἕκτωρ ἀγόρευ’, ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν.
ἀγόρευ’: Il. 18:310: Ὣς Ἕκτωρ ἀγόρευ’, ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν
ἀγόρευ’: Od. 8:570: ὣς ἀγόρευ’ ὁ γέρων· τὰ δέ κεν θεὸς ἢ τελέσειεν,
ἀγόρευ’: Od. 13:178: ὣς ἀγόρευ’ ὁ γέρων· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
ἀγόρευε: Il. 1:385: εὖ εἰδὼς ἀγόρευε θεοπροπίας Ἑκάτοιο.
ἀγόρευε: Il. 2:322: Κάλχας δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα θεοπροπέων ἀγόρευε·
ἀγόρευε: Il. 2:330: κεῖνος τὼς ἀγόρευε· τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
ἀγόρευε: Il. 3:213: ἤτοι μὲν Μενέλαος ἐπιτροχάδην ἀγόρευε,
ἀγόρευε: Il. 5:218: μὴ δ’ οὕτως ἀγόρευε· πάρος δ’ οὐκ ἔσσεται ἄλλως,
ἀγόρευε: Il. 8:4: αὐτὸς δέ σφ’ ἀγόρευε, θεοὶ δ’ ὑπὸ πάντες ἄκουον·
ἀγόρευε: Il. 8:493: τόν ῥ’ Ἕκτωρ ἀγόρευε Διῒ φίλος· ἐν δ’ ἄρα χειρὶ
ἀγόρευε: Il. 14:48: κεῖνος τὼς ἀγόρευε· τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
ἀγόρευε: Il. 15:281: Τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἀγόρευε Θόας Ἀνδραίμονος υἱός,
ἀγόρευε: Il. 21:99: νήπιε μή μοι ἄποινα πιφαύσκεο μηδ’ ἀγόρευε·
ἀγόρευε: Il. 21:427: ἣ δ’ ἄρ’ ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευε·
ἀγόρευε: Il. 22:261: Ἕκτορ μή μοι ἄλαστε συνημοσύνας ἀγόρευε·
ἀγόρευε: Il. 23:535: στὰς δ’ ἄρ’ ἐν Ἀργείοις ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευε·
ἀγόρευε: Od. 1:382: Τηλέμαχον θαύμαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευε.
ἀγόρευε: Od. 17:349: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευε·
ἀγόρευε: Od. 17:505: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἀγόρευε μετὰ δμῳῇσι γυναιξὶν
ἀγόρευε: Od. 18:271: κεῖνος τὼς ἀγόρευε· τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
ἀγόρευε: Od. 18:411: Τηλέμαχον θαύμαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευε.
ἀγόρευε: Od. 20:269: Τηλέμαχον θαύμαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευε.
ἀγορεύει: Od. 2:32: ἦέ τι δήμιον ἄλλο πιφαύσκεται ἠδ’ ἀγορεύει;
ἀγορεύει: Od. 8:171: τερπόμενοι λεύσσουσιν, ὁ δ’ ἀσφαλέως ἀγορεύει,
ἀγορεύει: Od. 18:26: “ὢ πόποι, ὡς ὁ μολοβρὸς ἐπιτροχάδην ἀγορεύει,
ἀγορεύει: Od. 20:272: Τηλεμάχου· μάλα δ’ ἧμιν ἀπειλήσας ἀγορεύει.
ἀγορεύειν: Il. 1:571: τοῖσιν δ’ Ἥφαιστος κλυτοτέχνης ἦρχ’ ἀγορεύειν
ἀγορεύειν: Il. 7:347: τοῖσιν δ’ Ἀντήνωρ πεπνυμένος ἦρχ’ ἀγορεύειν·
ἀγορεύειν: Il. 18:249: τοῖσι δὲ Πουλυδάμας πεπνυμένος ἦρχ’ ἀγορεύειν
ἀγορεύειν: Od. 1:385: ὑψαγόρην τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέως ἀγορεύειν.
ἀγορεύειν: Od. 2:15: τοῖσι δ’ ἔπειθ’ ἥρως Αἰγύπτιος ἦρχ’ ἀγορεύειν,
ἀγορεύειν: Od. 2:36: οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν ἧστο, μενοίνησεν δ’ ἀγορεύειν,
ἀγορεύειν: Od. 11:381: τούτων σοι φθονέοιμι καὶ οἰκτρότερ’ ἄλλ’ ἀγορεύειν,
ἀγορεύειν: Od. 16:345: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἦρχ’ ἀγορεύειν·
ἀγορεύειν: Od. 18:349: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἦρχ’ ἀγορεύειν
ἀγορεύειν: Od. 20:359: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἦρχ’ ἀγορεύειν·
ἀγορεύειν: Od. 22:461: τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἦρχ’ ἀγορεύειν·
ἀγορεύεις: Il. 1:109: καὶ νῦν ἐν Δαναοῖσι θεοπροπέων ἀγορεύεις
ἀγορεύεις: Il. 2:256: ἥρωες Δαναοί· σὺ δὲ κερτομέων ἀγορεύεις.
ἀγορεύεις: Il. 7:357: Ἀντῆνορ σὺ μὲν οὐκέτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις·
ἀγορεύεις: Il. 7:359: εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις,
ἀγορεύεις: Il. 9:41: ἀπτολέμους τ’ ἔμεναι καὶ ἀνάλκιδας ὡς ἀγορεύεις;
ἀγορεύεις: Il. 10:250: εἰδόσι γάρ τοι ταῦτα μετ’ Ἀργείοις ἀγορεύεις.
ἀγορεύεις: Il. 12:231: Πουλυδάμα, σὺ μὲν οὐκ ἔτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις·
ἀγορεύεις: Il. 12:233: εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις,
ἀγορεύεις: Il. 15:53: ἀλλ’ εἰ δή ῥ’ ἐτεόν γε καὶ ἀτρεκέως ἀγορεύεις,
ἀγορεύεις: Il. 16:627: Μηριόνη τί σὺ ταῦτα καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορεύεις;
ἀγορεύεις: Il. 17:35: γνωτὸν ἐμὸν τὸν ἔπεφνες, ἐπευχόμενος δ’ ἀγορεύεις,
ἀγορεύεις: Il. 17:180: ἠὲ πανημέριος κακὸς ἔσσομαι, ὡς ἀγορεύεις,
ἀγορεύεις: Il. 18:95: ὠκύμορος δή μοι τέκος ἔσσεαι, οἷ’ ἀγορεύεις·
ἀγορεύεις: Il. 18:285: Πουλυδάμα σὺ μὲν οὐκέτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις,
ἀγορεύεις: Il. 24:373: οὕτω πῃ τάδε γ’ ἐστὶ φίλον τέκος ὡς ἀγορεύεις.
ἀγορεύεις: Od. 1:307: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ταῦτα φίλα φρονέων ἀγορεύεις,
ἀγορεύεις: Od. 4:157: κείνου μέν τοι ὅδ’ υἱὸς ἐτήτυμον, ὡς ἀγορεύεις·
ἀγορεύεις: Od. 4:611: “αἵματός εἰς ἀγαθοῖο, φίλον τέκος, οἷ’ ἀγορεύεις·
ἀγορεύεις: Od. 8:236: “ξεῖν’, ἐπεὶ οὐκ ἀχάριστα μεθ’ ἡμῖν ταῦτ’ ἀγορεύεις,
ἀγορεύεις: Od. 13:147: “αἶψά κ’ ἐγὼν ἕρξαιμι, κελαινεφές, ὡς ἀγορεύεις·
ἀγορεύεις: Od. 14:116: ὧδε μάλ’ ἀφνειὸς καὶ καρτερός, ὡς ἀγορεύεις;
ἀγορεύεις: Od. 15:155: “καὶ λίην κείνῳ γε, διοτρεφές, ὡς ἀγορεύεις,
ἀγορεύεις: Od. 16:263: “ἐσθλώ τοι τούτω γ’ ἐπαμύντορε, τοὺς ἀγορεύεις,
ἀγορεύεις: Od. 17:381: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν καλὰ καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορεύεις·
ἀγορεύεις: Od. 17:479: μή σε νέοι διὰ δώματ’ ἐρύσσωσ’, οἷ’ ἀγορεύεις,
ἀγορεύεις: Od. 18:329: ἠέ που ἐς λέσχην, ἀλλ’ ἐνθάδε πόλλ’ ἀγορεύεις
ἀγορεύεις: Od. 18:338: “ἦ τάχα Τηλεμάχῳ ἐρέω, κύον, οἷ’ ἀγορεύεις,
ἀγορεύεις: Od. 18:389: “ἆ δείλ’, ἦ τάχα τοι τελέω κακόν, οἷ’ ἀγορεύεις
ἀγορεύεις: Od. 19:217: ξείνισας ἐν μεγάροισιν ἐμὸν πόσιν, ὡς ἀγορεύεις.
ἀγορεύεις: Od. 19:255: αὐτὴ γὰρ τάδε εἵματ’ ἐγὼ πόρον, οἷ’ ἀγορεύεις,
ἀγορεύεις: Od. 19:352: ὡς σὺ μάλ’ εὐφραδέως πεπνυμένα πάντ’ ἀγορεύεις·
ἀγορεύεις: Od. 19:385: ἔμμεναι, ὡς σύ περ αὐτὴ ἐπιφρονέουσ’ ἀγορεύεις.”
ἀγορεύεις: Od. 23:36: εἰ ἐτεὸν δὴ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύεις,
ἀγορεύεις: Od. 23:62: ἀλλ’ οὐκ ἔσθ’ ὅδε μῦθος ἐτήτυμος, ὡς ἀγορεύεις,
ἀγορεύεις: Od. 24:122: μέμνημαι τάδε πάντα, διοτρεφές, ὡς ἀγορεύεις·
ἀγορεύεις: Od. 24:512: οὔ τι καταισχύνοντα τεὸν γένος, ὡς ἀγορεύεις.”
ἀγορευέμεν: Il. 2:10: πάντα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορευέμεν ὡς ἐπιτέλλω·
ἀγορευέμεν: Il. 9:369: Ἀτρεΐδης· τῷ πάντ’ ἀγορευέμεν ὡς ἐπιτέλλω
ἀγορευέμεν: Il. 12:213: δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορευέμεν, οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ
ἀγορευέμεναι: Od. 13:327: ταῦτ’ ἀγορευέμεναι, ἵν’ ἐμὰς φρένας ἠπεροπεύῃς· -
ἀγόρευεν: Il. 21:121: καί οἱ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευεν·
ἀγόρευεν: Il. 22:377: στὰς ἐν Ἀχαιοῖσιν ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευεν·
ἀγόρευεν: Od. 4:189: τοῦ ὅ γ’ ἐπιμνησθεὶς ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευεν·
ἀγόρευεν: Od. 11:83: εἴδωλον δ’ ἑτέρωθεν ἑταίρου πόλλ’ ἀγόρευεν.
ἀγόρευεν: Od. 17:589: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἀγόρευεν, ὁ δ’ ᾤχετο δῖος ὑφορβὸς
ἀγόρευες: Od. 2:184: ὤφελες· οὐκ ἂν τόσσα θεοπροπέων ἀγόρευες,
ἀγορεύοι: Od. 24:174: τόξον μὴ δόμεναι, μηδ’ εἰ μάλα πόλλ’ ἀγορεύοι,
ἀγορεύοις: Il. 2:250: τὼ οὐκ ἂν βασιλῆας ἀνὰ στόμ’ ἔχων ἀγορεύοις,
ἀγορεύοις: Od. 18:380: οὐδ’ ἄν μοι τὴν γαστέρ’ ὀνειδίζων ἀγορεύοις.
ἀγόρευον: Il. 2:788: οἳ δ’ ἀγορὰς ἀγόρευον ἐπὶ Πριάμοιο θύρῃσι
ἀγόρευον: Il. 3:155: ἦκα πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευον·
ἀγόρευον: Il. 5:274: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
ἀγόρευον: Il. 5:431: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
ἀγόρευον: Il. 7:464: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
ἀγόρευον: Il. 8:212: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ἀγόρευον: Il. 13:81: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον
ἀγόρευον: Il. 16:101: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
ἀγόρευον: Il. 18:368: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ἀγόρευον: Il. 21:514: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ἀγόρευον: Il. 24:142: πολλὰ πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευον.
ἀγόρευον: Od. 4:620: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
ἀγόρευον: Od. 7:334: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
ἀγόρευον: Od. 8:333: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ἀγόρευον: Od. 8:505: ὣς ὁ μὲν ἑστήκει, τοὶ δ’ ἄκριτα πόλλ’ ἀγόρευον
ἀγόρευον: Od. 9:409: οἱ δ’ ἀπαμειβόμενοι ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευον·
ἀγόρευον: Od. 10:34: οἱ δ’ ἕταροι ἐπέεσσι πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον
ἀγόρευον: Od. 13:165: οἱ δὲ πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευον
ἀγόρευον: Od. 14:409: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
ἀγόρευον: Od. 15:493: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
ἀγόρευον: Od. 16:321: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
ἀγόρευον: Od. 17:166: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ἀγόρευον: Od. 17:290: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ἀγόρευον: Od. 18:243: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ἀγόρευον: Od. 20:172: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ἀγόρευον: Od. 20:240: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ἀγόρευον: Od. 22:160: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον.
ἀγόρευον: Od. 23:288: ὥς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ἀγόρευον: Od. 24:98: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ἀγόρευον: Od. 24:203: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
ἀγόρευον: Od. 24:383: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον.
ἀγορεύοντες: Od. 17:66: ἔσθλ’ ἀγορεύοντες, κακὰ δὲ φρεσὶ βυσσοδόμευον.
ἀγορεύοντος: Od. 4:76: τοῦ δ’ ἀγορεύοντος ξύνετο ξανθὸς Μενέλαος,
ἀγορεῦσαι: Il. 12:176: ἀργαλέον δέ με ταῦτα θεὸν ὣς πάντ’ ἀγορεῦσαι·
ἀγορεῦσαι: Od. 5:183: οἷον δὴ τὸν μῦθον ἐπεφράσθης ἀγορεῦσαι.
ἀγορεῦσαι: Od. 7:241: “ἀργαλέον, βασίλεια, διηνεκέως ἀγορεῦσαι,
ἀγορεύσατ’: Il. 18:142: καί οἱ πάντ’ ἀγορεύσατ’· ἐγὼ δ’ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον
ἀγόρευσε: Il. 9:690: μῦθον ἀγασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσε.
ἀγόρευσεν: Il. 8:29: μῦθον ἀγασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσεν.
ἀγόρευσον: Od. 1:174: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
ἀγόρευσον: Od. 4:645: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
ἀγόρευσον: Od. 13:232: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
ἀγόρευσον: Od. 14:186: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
ἀγόρευσον: Od. 24:258: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
ἀγόρευσον: Od. 24:297: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
ἀγόρευσον: Od. 24:403: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
ἀγορεύσω: Il. 7:361: αὐτὰρ ἐγὼ Τρώεσσι μεθ’ ἱπποδάμοις ἀγορεύσω·
ἀγορεύσω: Il. 8:525: τὸν δ’ ἠοῦς Τρώεσσι μεθ’ ἱπποδάμοις ἀγορεύσω.
ἀγορεύσω: Od. 1:179: “τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
ἀγορεύσω: Od. 1:214: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
ἀγορεύσω: Od. 3:254: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθέα πάντ’ ἀγορεύσω.
ἀγορεύσω: Od. 4:383: τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
ἀγορεύσω: Od. 4:399: [τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.]
ἀγορεύσω: Od. 4:836: “οὐ μέν τοι κεῖνόν γε διηνεκέως ἀγορεύσω,
ἀγορεύσω: Od. 12:56: ἔνθα τοι οὐκέτ’ ἔπειτα διηνεκέως ἀγορεύσω,
ἀγορεύσω: Od. 14:192: “τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
ἀγορεύσω: Od. 15:266: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
ἀγορεύσω: Od. 15:352: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
ἀγορεύσω: Od. 16:61: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθέα πάντ’ ἀγορεύσω.
ἀγορεύσω: Od. 16:113: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
ἀγορεύω: Il. 1:365: “ Οἶσθα· τί ἤ τοι ταῦτα ἰδυίῃ πάντ’ ἀγορεύω;
ἀγορεύω: Il. 8:523: ὧδ’ ἔστω Τρῶες μεγαλήτορες ὡς ἀγορεύω·
ἀγορεύω: Od. 2:44: οὔτε τι δήμιον ἄλλο πιφαύσκομαι οὐδ’ ἀγορεύω,
ἀγορεύω: Od. 2:210: ταῦτα μὲν οὐχ ὑμέας ἔτι λίσσομαι οὐδ’ ἀγορεύω·
ἀγορεύω: Od. 2:318: εἶμι μέν, οὐδ’ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται ἣν ἀγορεύω,
ἀγορεύω: Od. 3:82: πρῆξις δ’ ἥδ’ ἰδίη, οὐ δήμιος, ἣν ἀγορεύω.
ἀγορεύω: Od. 14:160: ἦ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται ὡς ἀγορεύω.
ἀγορεύω: Od. 14:398: εἰ δέ κε μὴ ἔλθῃσιν ἄναξ τεὸς ὡς ἀγορεύω,
ἀγορεύω: Od. 18:15: “δαιμόνι’, οὔτε τί σε ῥέζω κακὸν οὔτ’ ἀγορεύω,
ἀγορεύω: Od. 19:305: ἦ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται ὡς ἀγορεύω.
ἀγορεύω: Od. 23:27: ἦλθ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύω,
ἀγορεύω: Od. 24:461: καὶ νῦν ὧδε γένοιτο, πίθεσθέ μοι, ὡς ἀγορεύω·
ἀγορεύων: Il. 4:6: κερτομίοις ἐπέεσσι παραβλήδην ἀγορεύων·
ἀγορεύων: Il. 5:832: ὃς πρῴην μὲν ἐμοί τε καὶ Ἥρῃ στεῦτ’ ἀγορεύων
ἀγορεύων: Il. 8:148: Ἕκτωρ γάρ ποτε φήσει ἐνὶ Τρώεσσ’ ἀγορεύων·
ἀγορεύων: Il. 12:173: Ὣς ἔφατ’, οὐδὲ Διὸς πεῖθε φρένα ταῦτ’ ἀγορεύων·
ἀγορεύων: Il. 14:45: ὥς ποτ’ ἐπηπείλησεν ἐνὶ Τρώεσσ’ ἀγορεύων
ἀγορεύων: Od. 17:517: ἀλλ’ οὔ πω κακότητα διήνυσεν ἣν ἀγορεύων.
ἀγορέων: Il. 9:441: οὐδ’ ἀγορέων, ἵνα τ’ ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέθουσι.
ἀγορή: Il. 2:95: τετρήχει δ’ ἀγορή, ὑπὸ δὲ στεναχίζετο γαῖα
ἀγορὴ: Il. 2:144: κινήθη δ’ ἀγορὴ φὴ κύματα μακρὰ θαλάσσης
ἀγορὴ: Il. 2:149: ὣς τῶν πᾶσ’ ἀγορὴ κινήθη· τοὶ δ’ ἀλαλητῷ
ἀγορῇ: Il. 2:370: ἦ μὰν αὖτ’ ἀγορῇ νικᾷς γέρον υἷας Ἀχαιῶν.
ἀγορῇ: Il. 4:400: γείνατο εἷο χέρεια μάχῃ, ἀγορῇ δέ τ’ ἀμείνω.
ἀγορὴ: Il. 7:345: Τρώων αὖτ’ ἀγορὴ γένετ’ Ἰλίου ἐν πόλει ἄκρῃ
ἀγορῇ: Il. 7:382: τοὺς δ’ εὗρ’ εἰν ἀγορῇ Δαναοὺς θεράποντας Ἄρηος
ἀγορῇ: Il. 7:414: οἳ δ’ ἕατ’ εἰν ἀγορῇ Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες
ἀγορῇ: Il. 9:13: ἷζον δ’ εἰν ἀγορῇ τετιηότες· ἂν δ’ Ἀγαμέμνων
ἀγορῇ: Il. 9:33: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἀγορῇ· σὺ δὲ μή τι χολωθῇς.
ἀγορῇ: Il. 11:139: ὅς ποτ’ ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ Μενέλαον ἄνωγεν
ἀγορή: Il. 11:806: ἷξε θέων Πάτροκλος, ἵνά σφ’ ἀγορή τε θέμις τε
ἀγορῇ: Il. 15:283: ἐσθλὸς δ’ ἐν σταδίῃ· ἀγορῇ δέ ἑ παῦροι Ἀχαιῶν
ἀγορῇ: Il. 16:387: οἳ βίῃ εἰν ἀγορῇ σκολιὰς κρίνωσι θέμιστας,
ἀγορῇ: Il. 18:106: ἐν πολέμῳ· ἀγορῇ δέ τ’ ἀμείνονές εἰσι καὶ ἄλλοι.
ἀγορὴ: Il. 18:246: ὀρθῶν δ’ ἑσταότων ἀγορὴ γένετ’, οὐδέ τις ἔτλη
ἀγορῇ: Il. 18:274: νύκτα μὲν εἰν ἀγορῇ σθένος ἕξομεν, ἄστυ δὲ πύργοι
ἀγορῇ: Il. 18:497: λαοὶ δ’ εἰν ἀγορῇ ἔσαν ἀθρόοι· ἔνθα δὲ νεῖκος
ἀγορῇ: Il. 19:50: κὰδ δὲ μετὰ πρώτῃ ἀγορῇ ἵζοντο κιόντες.
ἀγορῇ: Il. 19:88: οἵ τέ μοι εἰν ἀγορῇ φρεσὶν ἔμβαλον ἄγριον ἄτην,
ἀγορῇ: Il. 19:249: καὶ τὰ μὲν ἐν μέσσῃ ἀγορῇ θέσαν, ἂν δ’ Ἀγαμέμνων
ἀγορὴ: Od. 2:26: οὔτε ποθ’ ἡμετέρη ἀγορὴ γένετ’ οὔτε θόωκος
ἀγορῇ: Od. 2:37: στῆ δὲ μέσῃ ἀγορῇ· σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρὶ
ἀγορῇ: Od. 3:127: οὔτε ποτ’ εἰν ἀγορῇ δίχ’ ἐβάζομεν οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ,
ἀγορὴ: Od. 6:266: ἔνθα δέ τέ σφ’ ἀγορὴ καλὸν Ποσιδήϊον ἀμφίς,
ἀγορῇ: Od. 8:156: νῦν δὲ μεθ’ ὑμετέρῃ ἀγορῇ νόστοιο χατίζων
ἀγορῇ: Od. 8:503: εἵατ’ ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ κεκαλυμμένοι ἵππῳ·
ἀγορῆθεν: Il. 2:264: πεπλήγων ἀγορῆθεν ἀεικέσσι πληγῇσιν.
ἀγορῆθεν: Od. 12:439: ὄψ’· ἦμος δ’ ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορῆθεν ἀνέστη
ἀγορὴν: Il. 1:54: τῇ δεκάτῃ δ’ ἀγορὴν δὲ καλέσσατο λαὸν Ἀχιλλεύς·
ἀγορὴν: Il. 1:305: ἀνστήτην, λῦσαν δ’ ἀγορὴν παρὰ νηυσὶν Ἀχαιῶν·
ἀγορὴν: Il. 1:490: οὔτέ ποτ’ εἰς ἀγορὴν πωλέσκετο κυδιάνειραν
ἀγορὴν: Il. 2:51: κηρύσσειν ἀγορὴν δὲ κάρη κομόωντας Ἀχαιούς·
ἀγορήν: Il. 2:93: ἰλαδὸν εἰς ἀγορήν· μετὰ δέ σφισιν ὄσσα δεδήει
ἀγορὴν: Il. 2:207: Ὣς ὅ γε κοιρανέων δίεπε στρατόν· οἳ δ’ ἀγορὴν δὲ
ἀγορήν: Il. 2:808: αἶψα δ’ ἔλυσ’ ἀγορήν· ἐπὶ τεύχεα δ’ ἐσσεύοντο·
ἀγορὴν: Il. 8:2: Ζεὺς δὲ θεῶν ἀγορὴν ποιήσατο τερπικέραυνος
ἀγορὴν: Il. 8:489: Τρώων αὖτ’ ἀγορὴν ποιήσατο φαίδιμος Ἕκτωρ
ἀγορὴν: Il. 9:11: κλήδην εἰς ἀγορὴν κικλήσκειν ἄνδρα ἕκαστον,
ἀγορὴν: Il. 18:245: ἐς δ’ ἀγορὴν ἀγέροντο πάρος δόρποιο μέδεσθαι.
ἀγορὴν: Il. 19:34: ἀλλὰ σύ γ’ εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας Ἀχαιοὺς
ἀγορὴν: Il. 19:45: καὶ μὴν οἳ τότε γ’ εἰς ἀγορὴν ἴσαν, οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
ἀγορήν: Il. 19:173: οἰσέτω ἐς μέσσην ἀγορήν, ἵνα πάντες Ἀχαιοὶ
ἀγορὴν: Il. 19:276: Ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, λῦσεν δ’ ἀγορὴν αἰψηρήν.
ἀγορὴν: Il. 20:4: Ζεὺς δὲ Θέμιστα κέλευσε θεοὺς ἀγορὴν δὲ καλέσσαι
ἀγορὴν: Il. 20:16: τίπτ’ αὖτ’ ἀργικέραυνε θεοὺς ἀγορὴν δὲ κάλεσσας;
ἀγορὴν: Od. 1:90: εἰς ἀγορὴν καλέσαντα κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς
ἀγορὴν: Od. 1:272: αὔριον εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας Ἀχαιοὺς
ἀγορήν: Od. 2:10: βῆ ῥ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχος,
ἀγορὴν: Od. 2:150: ἀλλ’ ὅτε δὴ μέσσην ἀγορὴν πολύφημον ἱκέσθην,
ἀγορὴν: Od. 2:257: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, λῦσεν δ’ ἀγορὴν αἰψηρήν.
ἀγορὴν: Od. 3:137: τὼ δὲ καλεσσαμένω ἀγορὴν ἐς πάντας Ἀχαιούς,
ἀγορὴν: Od. 8:12: εἰς ἀγορὴν ἰέναι, ὄφρα ξείνοιο πύθησθε,
ἀγορήν: Od. 8:109: βὰν δ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, ἅμα δ’ ἕσπετο πουλὺς ὅμιλος,
ἀγορὴν: Od. 9:171: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
ἀγορὴν: Od. 10:188: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
ἀγορὴν: Od. 12:319: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
ἀγορὴν: Od. 16:361: αὐτοὶ δ’ εἰς ἀγορὴν κίον ἁθρόοι, οὐδέ τιν’ ἄλλον
ἀγορήν: Od. 16:377: εἰς ἀγορήν· - οὐ γάρ τι μεθησέμεναί μιν ὀΐω,
ἀγορὴν: Od. 20:146: βῆ δ’ ἴμεν εἰς ἀγορὴν μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
ἀγορὴν: Od. 20:362: εἰς ἀγορὴν ἔρχεσθαι, ἐπεὶ τάδε νυκτὶ ἐΐσκει.”
ἀγορὴν: Od. 24:420: αὐτοὶ δ’ εἰς ἀγορὴν κίον ἁθρόοι, ἀχνύμενοι κῆρ.
ἀγορήνδ’: Od. 8:5: Φαιήκων ἀγορήνδ’, ἥ σφιν παρὰ νηυσὶ τέτυκτο.
ἀγορήνδε: Od. 1:372: ἠῶθεν δ’ ἀγορήνδε καθεζώμεσθα κιόντες
ἀγορήνδε: Od. 2:7: κηρύσσειν ἀγορήνδε κάρη κομόωντας Ἀχαιούς.
ἀγορήνδε: Od. 17:52: αὐτὰρ ἐγὼν ἀγορήνδε ἐλεύσομαι, ὄφρα καλέσσω
ἀγορήνδε: Od. 17:72: ξεῖνον ἄγων ἀγορήνδε διὰ πτόλιν· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
ἀγορῆς: Od. 10:114: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξ ἀγορῆς ἐκάλει κλυτὸν Ἀντιφατῆα,
ἀγορήσατο: Il. 1:73: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἀγορήσατο: Il. 1:253: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἀγορήσατο: Il. 2:78: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἀγορήσατο: Il. 2:283: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἀγορήσατο: Il. 7:326: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἀγορήσατο: Il. 7:367: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
ἀγορήσατο: Il. 9:95: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἀγορήσατο: Il. 15:285: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἀγορήσατο: Il. 18:253: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἀγορήσατο: Od. 2:24: τοῦ ὅ γε δάκρυ χέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
ἀγορήσατο: Od. 2:160: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
ἀγορήσατο: Od. 2:228: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
ἀγορήσατο: Od. 4:773: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
ἀγορήσατο: Od. 7:158: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἀγορήσατο: Od. 7:185: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
ἀγορήσατο: Od. 8:25: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
ἀγορήσατο: Od. 13:171: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἀγορήσατο: Od. 16:394: τοῖσιν δ’ Ἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε,
ἀγορήσατο: Od. 16:399: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἀγορήσατο: Od. 18:412: τοῖσιν δ’ Ἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε
ἀγορήσατο: Od. 20:244: τοῖσιν δ’ Ἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἀγορήσατο: Od. 24:53: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἀγορήσατο: Od. 24:425: τοῦ ὅ γε δάκρυ χέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἀγορήσατο: Od. 24:453: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
ἀγορῇσιν: Il. 12:211: Ἕκτορ ἀεὶ μέν πώς μοι ἐπιπλήσσεις ἀγορῇσιν
ἀγορηταὶ: Il. 3:150: γήραϊ δὴ πολέμοιο πεπαυμένοι, ἀλλ’ ἀγορηταὶ
ἀγορητὴν: Il. 4:293: ἔνθ’ ὅ γε Νέστορ’ ἔτετμε λιγὺν Πυλίων ἀγορητὴν
ἀγορητήν: Od. 20:274: παύσαμεν ἐν μεγάροισι, λιγύν περ ἐόντ’ ἀγορητήν.”
ἀγορητής: Il. 1:248: ἡδυεπὴς ἀνόρουσε λιγὺς Πυλίων ἀγορητής,
ἀγορητής: Il. 2:246: Θερσῖτ’ ἀκριτόμυθε, λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής,
ἀγορητής: Il. 7:126: ἐσθλὸς Μυρμιδόνων βουληφόρος ἠδ’ ἀγορητής,
ἀγορητής: Il. 19:82: ἢ εἴποι; βλάβεται δὲ λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής.
ἀγορητύν: Od. 8:168: ἀνδράσιν, οὔτε φυὴν οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτ’ ἀγορητύν.
ἀγὸς: Il. 4:265: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ἀγὸς: Il. 4:519: κνήμην δεξιτερήν· βάλε δὲ Θρῃκῶν ἀγὸς ἀνδρῶν
ἀγὸς: Il. 5:217: Τὸν δ’ αὖτ’ Αἰνείας Τρώων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ἀγὸς: Il. 5:647: Τὸν δ’ αὖ Σαρπηδὼν Λυκίων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ἀγὸς: Il. 7:13: Γλαῦκος δ’ Ἱππολόχοιο πάϊς Λυκίων ἀγὸς ἀνδρῶν
ἀγὸς: Il. 13:221: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ἀγὸς: Il. 13:259: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ἀγὸς: Il. 13:274: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ἀγὸς: Il. 13:311: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ἀγὸς: Il. 16:490: ὣς ὑπὸ Πατρόκλῳ Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων
ἀγὸς: Il. 16:541: κεῖται Σαρπηδὼν Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων,
ἀγὸς: Il. 16:593: Γλαῦκος δὲ πρῶτος Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων
ἀγὸς: Il. 17:140: Γλαῦκος δ’ Ἱππολόχοιο πάϊς Λυκίων ἀγὸς ἀνδρῶν
ἀγὸς: Il. 23:450: πρῶτος δ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἐφράσαθ’ ἵππους·
ἀγὸς: Il. 23:482: Τὸν δὲ χολωσάμενος Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ἀγοστῷ: Il. 11:425: νύξεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
ἀγοστῷ: Il. 13:508: ἤφυσ’· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
ἀγοστῷ: Il. 13:520: ἔσχεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
ἀγοστῷ: Il. 14:451: ἔσχεν, ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
ἀγοστῷ: Il. 17:315: ἤφυσ’· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
ἄγουσαι: Il. 7:467: νῆες δ’ ἐκ Λήμνοιο παρέσταν οἶνον ἄγουσαι
ἄγουσι: Il. 1:390: ἐς Χρύσην πέμπουσιν, ἄγουσι δὲ δῶρα ἄνακτι·
ἄγουσι: Il. 9:72: ἠμάτιαι Θρῄκηθεν ἐπ’ εὐρέα πόντον ἄγουσι·
ἄγουσι: Il. 9:590: τέκνα δέ τ’ ἄλλοι ἄγουσι βαθυζώνους τε γυναῖκας.
ἄγουσι: Od. 23:246: Λάμπον καὶ Φαέθονθ’, οἵ τ’ Ἠῶ πῶλοι ἄγουσι.
ἄγουσιν: Il. 13:572: ἰλλάσιν οὐκ ἐθέλοντα βίῃ δήσαντες ἄγουσιν·
ἄγραυλοι: Il. 18:162: ποιμένες ἄγραυλοι μέγα πεινάοντα δίεσθαι,
ἄγραυλοι: Od. 10:410: ὡς δ’ ὅτε ἄγραυλοι πόριες περὶ βοῦς ἀγελαίας,
ἀγραύλοιο: Il. 10:155: εὗδ’, ὑπὸ δ’ ἔστρωτο ῥινὸν βοὸς ἀγραύλοιο,
ἀγραύλοιο: Il. 17:521: κόψας ἐξόπιθεν κεράων βοὸς ἀγραύλοιο
ἀγραύλοιο: Il. 23:684: δῶκεν ἱμάντας ἐϋτμήτους βοὸς ἀγραύλοιο.
ἀγραύλοιο: Il. 23:780: στῆ δὲ κέρας μετὰ χερσὶν ἔχων βοὸς ἀγραύλοιο
ἀγραύλοιο: Il. 24:81: ἥ τε κατ’ ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβαυῖα
ἀγραύλοιο: Od. 12:253: ἐς πόντον προΐησι βοὸς κέρας ἀγραύλοιο,
ἀγραύλοιο: Od. 22:403: ὅς ῥά τε βεβρωκὼς βοὸς ἔρχεται ἀγραύλοιο·
ἄγρει: Il. 5:765: ἄγρει μάν οἱ ἔπορσον Ἀθηναίην ἀγελείην,
ἄγρει: Il. 7:459: ἄγρει μὰν ὅτ’ ἂν αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
ἄγρει: Il. 11:512: ἄγρει σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, πὰρ δὲ Μαχάων
ἄγρει: Il. 14:270: ἄγρει νῦν μοι ὄμοσσον ἀάατον Στυγὸς ὕδωρ,
ἄγρει: Od. 21:176: “ἄγρει δή, πῦρ κῆον ἐνὶ μεγάροισι, Μελανθεῦ,
ἄγρειθ’: Od. 20:149: “ἄγρειθ’, αἱ μὲν δῶμα κορήσατε ποιπνύσασαι
ἄγρῃ: Od. 22:306: γίνεται οὐδὲ φυγή· χαίρουσι δέ τ’ ἀνέρες ἄγρῃ·
ἄγρην: Od. 12:330: καὶ δὴ ἄγρην ἐφέπεσκον ἀλητεύοντες ἀνάγκῃ,
ἄγρια: Il. 5:52: βάλλειν ἄγρια πάντα, τά τε τρέφει οὔρεσιν ὕλη·
ἄγρια: Il. 19:30: τῷ μὲν ἐγὼ πειρήσω ἀλαλκεῖν ἄγρια φῦλα
ἄγρια: Il. 24:41: γναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι, λέων δ’ ὣς ἄγρια οἶδεν,
ἄγρια: Od. 7:206: ὥς περ Κύκλωπές τε καὶ ἄγρια φῦλα Γιγάντων.”
ἄγριαι: Od. 9:119: ἄγριαι· οὐ μὲν γὰρ πάτος ἀνθρώπων ἀπερύκει,
ἄγριοι: Od. 1:199: ἄγριοι, οἵ που κεῖνον ἐρυκανόωσ’ ἀέκοντα.
ἄγριοι: Od. 6:120: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
ἄγριοι: Od. 8:575: ἠμὲν ὅσοι χαλεποί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
ἄγριοι: Od. 9:175: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
ἄγριοι: Od. 13:201: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
ἄγριον: Il. 3:24: εὑρὼν ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα
ἄγριον: Il. 6:97: ἄγριον αἰχμητὴν κρατερὸν μήστωρα φόβοιο,
ἄγριον: Il. 6:278: ἄγριον αἰχμητὴν κρατερὸν μήστωρα φόβοιο.
ἄγριον: Il. 8:96: ἀλλὰ μέν’ ὄφρα γέροντος ἀπώσομεν ἄγριον ἄνδρα.
ἄγριον: Il. 9:535: ὦρσεν ἔπι χλούνην σῦν ἄγριον ἀργιόδοντα,
ἄγριον: Il. 9:625: ἄγριον ἐν στήθεσσι θέτο μεγαλήτορα θυμὸν
ἄγριον: Il. 15:271: οἳ δ’ ὥς τ’ ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα
ἄγριον: Il. 19:88: οἵ τέ μοι εἰν ἀγορῇ φρεσὶν ἔμβαλον ἄγριον ἄτην,
ἄγριον: Il. 21:314: φιτρῶν καὶ λάων, ἵνα παύσομεν ἄγριον ἄνδρα
ἄγριον: Od. 9:215: ἄγριον, οὔτε δίκας εὖ εἰδότα οὔτε θέμιστας.
ἄγριον: Od. 9:494: “σχέτλιε, τίπτ’ ἐθέλεις ἐρεθιζέμεν ἄγριον ἄνδρα;
ἄγριον: Od. 12:119: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε καὶ ἄγριον οὐδὲ μαχητόν·
ἄγριος: Il. 4:23: σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
ἄγριος: Il. 8:460: σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
Ἄγριος: Il. 14:117: Ἄγριος ἠδὲ Μέλας, τρίτατος δ’ ἦν ἱππότα Οἰνεὺς
ἄγριος: Il. 17:398: ἄγριος· οὐδέ κ’ Ἄρης λαοσσόος οὐδέ κ’ Ἀθήνη
ἄγριος: Il. 17:737: ἄγριος ἠΰτε πῦρ, τό τ’ ἐπεσσύμενον πόλιν ἀνδρῶν
ἄγριος: Od. 2:19: Ἄντιφος αἰχμητής· τὸν δ’ ἄγριος ἔκτανε Κύκλωψ
ἄγριος: Od. 8:304: ἔστη δ’ ἐν προθύροισι, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
ἀγρίου: Il. 4:106: ἀγρίου, ὅν ῥά ποτ’ αὐτὸς ὑπὸ στέρνοιο τυχήσας
ἀγρίου: Il. 8:338: ὡς δ’ ὅτε τίς τε κύων συὸς ἀγρίου ἠὲ λέοντος
ἀγρίου: Il. 22:313: ἀγρίου, πρόσθεν δὲ σάκος στέρνοιο κάλυψε
ἀγρίου: Od. 14:50: ἐστόρεσεν δ’ ἐπὶ δέρμα ἰονθάδος ἀγρίου αἰγός,
ἀγριοφώνους: Od. 8:294: οἴχεται ἐς Λῆμνον μετὰ Σίντιας ἀγριοφώνους.”
ἀγρόθεν: Od. 13:268: ἀγρόθεν, ἐγγὺς ὁδοῖο λοχησάμενος σὺν ἑταίρῳ·
ἀγρόθεν: Od. 15:428: ἀγρόθεν ἐρχομένην, πέρασαν δέ με δεῦρ’ ἀγαγόντες
ἀγροί: Il. 23:832: εἴ οἱ καὶ μάλα πολλὸν ἀπόπροθι πίονες ἀγροί,
ἀγροῖο: Od. 17:182: δαῖτ’ ἐντυνόμενοι. τοὶ δ’ ἐξ ἀγροῖο πόλινδε
ἀγροιῶται: Il. 11:548: ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται,
ἀγροιῶται: Il. 11:675: κὰδ δ’ ἔπεσεν, λαοὶ δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται.
ἀγροιῶται: Il. 15:272: ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται·
ἀγροιῶται: Od. 11:293: δεσμοί τ’ ἀργαλέοι καὶ βουκόλοι ἀγροιῶται.
ἀγροιῶται: Od. 21:85: “νήπιοι ἀγροιῶται, ἐφημέρια φρονέοντες,
ἀγρομένῃσι: Il. 2:481: ταῦρος· ὃ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένῃσι·
ἀγρόμενοι: Il. 7:134: ἀγρόμενοι Πύλιοί τε καὶ Ἀρκάδες ἐγχεσίμωροι
ἀγρόμενοι: Il. 7:332: αὐτοὶ δ’ ἀγρόμενοι κυκλήσομεν ἐνθάδε νεκροὺς
ἀγρόμενοι: Il. 20:166: ἀγρόμενοι πᾶς δῆμος· ὃ δὲ πρῶτον μὲν ἀτίζων
ἀγρομένοισι: Od. 14:25: ᾤχοντ’ ἄλλυδις ἄλλος ἅμ’ ἀγρομένοισι σύεσσιν,
ἀγρομένοισι: Od. 16:3: ἔκπεμψάν τε νομῆας ἅμ’ ἀγρομένοισι σύεσσι.
ἀγρομένοισιν: Il. 3:209: ἀλλ’ ὅτε δὴ Τρώεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν
ἀγρομένοισιν: Il. 10:180: Οἳ δ’ ὅτε δὴ φυλάκεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν,
ἀγρομένοισιν: Od. 8:172: αἰδοῖ μειλιχίῃ, μετὰ δὲ πρέπει ἀγρομένοισιν,
ἀγρομένων: Il. 9:74: πολλῶν δ’ ἀγρομένων τῷ πείσεαι ὅς κεν ἀρίστην
ἀγρομένων: Od. 8:17: ἀγρομένων· πολλοὶ δ’ ἄρα θηήσαντο ἰδόντες
ἀγρομένων: Od. 8:58: ἀγρομένων· πολλοὶ δ’ ἄρ’ ἔσαν, νέοι ἠδὲ παλαιοί.
ἀγρὸν: Od. 16:27: οὐ μὲν γάρ τι θάμ’ ἀγρὸν ἐπέρχεαι οὐδὲ νομῆας,
ἀγρὸν: Od. 23:139: ἀγρὸν ἐς ἡμέτερον πολυδένδρεον. ἔνθα δ’ ἔπειτα
ἀγρὸν: Od. 23:359: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ πολυδένδρεον ἀγρὸν ἄπειμι
ἀγρὸν: Od. 24:205: οἱ δ’ ἐπεὶ ἐκ πόλιος κατέβαν, τάχα δ’ ἀγρὸν ἵκοντο
ἀγρόνδ’: Od. 15:379: ἀγρόνδ’, οἷά τε θυμὸν ἀεὶ δμώεσσιν ἰαίνει.”
ἀγρόνδε: Od. 15:370: ἀγρόνδε προΐαλλε· φίλει δέ με κηρόθι μᾶλλον.
ἀγρόνδε: Od. 21:370: μή σε καὶ ὁπλότερος περ ἐὼν ἀγρόνδε δίωμαι
ἀγρονόμοι: Od. 6:106: ἀγρονόμοι παίζουσι· γέγηθε δέ τε φρένα Λητώ·
ἀγρόται: Od. 16:218: ἀγρόται ἐξείλοντο πάρος πετεηνὰ γενέσθαι·
ἀγροτέρας: Il. 21:486: ἀγροτέρας τ’ ἐλάφους ἢ κρείσσοσιν ἶφι μάχεσθαι.
ἀγροτέρας: Od. 6:133: ἠὲ μετ’ ἀγροτέρας ἐλάφους· κέλεται δέ ἑ γαστὴρ
ἀγροτέρας: Od. 17:295: αἶγας ἐπ’ ἀγροτέρας ἠδὲ πρόκας ἠδὲ λαγωούς·
ἀγροτεράων: Il. 2:852: ἐξ Ἐνετῶν, ὅθεν ἡμιόνων γένος ἀγροτεράων,
ἀγροτέρη: Il. 21:471: Ἄρτεμις ἀγροτέρη, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦθον·
ἀγρότεροί: Od. 11:611: ἄρκτοι τ’ ἀγρότεροί τε σύες χαροποί τε λέοντες,
ἀγροτέροισι: Il. 12:146: ἀγροτέροισι σύεσσιν ἐοικότε, τώ τ’ ἐν ὄρεσσιν
ἀγροτέρῳ: Il. 11:293: σεύῃ ἐπ’ ἀγροτέρῳ συῒ καπρίῳ ἠὲ λέοντι,
ἀγροῦ: Od. 1:185: νηῦς δέ μοι ἥδ’ ἕστηκεν ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος,
ἀγροῦ: Od. 1:190: ἔρχεσθ’, ἀλλ’ ἀπάνευθεν ἐπ’ ἀγροῦ πήματα πάσχειν
ἀγροῦ: Od. 4:517: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅθι δώματα ναῖε Θυέστης
ἀγροῦ: Od. 5:489: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιῆς, ᾧ μὴ πάρα γείτονες ἄλλοι,
ἀγροῦ: Od. 16:330: οὕνεκα Τηλέμαχος μὲν ἐπ’ ἀγροῦ, νῆα δ’ ἀνώγει
ἀγροῦ: Od. 16:383: ἀλλὰ φθέωμεν ἑλόντες ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος
ἀγροῦ: Od. 18:358: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιῆς, - μισθὸς δέ τοι ἄρκιος ἔσται, -
ἀγροῦ: Od. 22:47: πολλὰ μὲν ἐν μεγάροισιν ἀτάσθαλα, πολλὰ δ’ ἐπ’ ἀγροῦ.
ἀγροῦ: Od. 24:150: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅθι δώματα ναῖε συβώτης.
ἀγροῦ: Od. 24:212: ἐνδυκέως κομέεσκεν ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος.
ἀγροῦ: Od. 24:308: νηῦς δέ μοι ἥδ’ ἕστηκεν ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος.
ἀγρούς: Od. 4:757: δώματά θ’ ὑψερεφέα καὶ ἀπόπροθι πίονας ἀγρούς.”
ἀγροὺς: Od. 6:259: ὄφρ’ ἂν μέν κ’ ἀγροὺς ἴομεν καὶ ἔργ’ ἀνθρώπων,
ἀγροὺς: Od. 8:560: καὶ πάντων ἴσασι πόλιας καὶ πίονας ἀγροὺς
ἀγροὺς: Od. 14:263: αἶψα μάλ’ Αἰγυπτίων ἀνδρῶν περικαλλέας ἀγροὺς
ἀγροὺς: Od. 15:504: αὐτὰρ ἐγὼν ἀγροὺς ἐπιείσομαι ἠδὲ βοτῆρας·
ἀγροὺς: Od. 16:150: ἀλλὰ σύ γ’ ἀγγείλας ὀπίσω κίε, μηδὲ κατ’ ἀγροὺς
ἀγροὺς: Od. 17:18: πτωχῷ βέλτερόν ἐστι κατὰ πτόλιν ἠὲ κατ’ ἀγροὺς
ἀγροὺς: Od. 17:432: αἶψα μάλ’ Αἰγυπτίων ἀνδρῶν περικαλλέας ἀγροὺς
ἀγρῷ: Il. 5:137: ὅν ῥά τε ποιμὴν ἀγρῷ ἐπ’ εἰροπόκοις ὀΐεσσι
ἀγρῷ: Od. 11:188: ἀγρῷ οὐδὲ πόλινδε κατέρχεται· οὐδέ οἱ εὐναὶ
ἀγρῶν: Od. 4:640: ἀγρῶν ἢ μήλοισι παρέμμεναι ἠὲ συβώτῃ.
ἀγρῶν: Od. 17:171: πάντοθεν ἐξ ἀγρῶν, οἱ δ’ ἤγαγον οἳ τὸ πάρος περ,
ἀγρώσσων: Od. 5:53: ἰχθῦς ἀγρώσσων πυκινὰ πτερὰ δεύεται ἅλμῃ·
ἄγρωστιν: Od. 6:90: τρώγειν ἄγρωστιν μελιηδέα· ταὶ δ’ ἀπ’ ἀπήνης
ἀγυιαί: Od. 2:388: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
ἀγυιαί: Od. 3:487: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
ἀγυιαί: Od. 3:497: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί.
ἀγυιαί: Od. 11:12: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
ἀγυιαί: Od. 15:185: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
ἀγυιαί: Od. 15:296: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
ἀγυιαί: Od. 15:471: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
ἄγυιαν: Il. 20:254: νεικεῦσ’ ἀλλήλῃσι μέσην ἐς ἄγυιαν ἰοῦσαι
ἀγυιάς: Il. 5:642: Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ’ ἀγυιάς·
ἀγυιάς: Il. 6:391: τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὖτις ἐϋκτιμένας κατ’ ἀγυιάς.
ἀγυιῇ: Od. 15:441: ὑμετέρων ἑτάρων ξυμβλήμενος ἢ ἐν ἀγυιῇ
ἀγύρει: Il. 16:661: κείμενον ἐν νεκύων ἀγύρει· πολέες γὰρ ἐπ’ αὐτῷ
ἀγύρει: Il. 24:141: Ὣς οἵ γ’ ἐν νηῶν ἀγύρει μήτηρ τε καὶ υἱὸς
ἄγυρίν: Od. 3:31: ἷξον δ’ ἐς Πυλίων ἀνδρῶν ἄγυρίν τε καὶ ἕδρας,
ἀγυρτάζειν: Od. 19:284: χρήματ’ ἀγυρτάζειν πολλὴν ἐπὶ γαῖαν ἰόντι·
ἄγχ’: Il. 15:434: ἑσταότ’ ἄγχ’ Αἴαντος· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
ἄγχ’: Il. 17:300: κεῖσθαι· ὃ δ’ ἄγχ’ αὐτοῖο πέσε πρηνὴς ἐπὶ νεκρῷ
ἄγχ’: Il. 24:126: ἣ δὲ μάλ’ ἄγχ’ αὐτοῖο καθέζετο πότνια μήτηρ,
ἄγχ’: Od. 8:95: ἥμενος ἄγχ’ αὐτοῦ, βαρὺ δὲ στενάχοντος ἄκουσεν.
ἄγχ’: Od. 8:534: ἥμενος ἄγχ’ αὐτοῦ, βαρὺ δὲ στενάχοντος ἄκουσεν.
ἄγχ’: Od. 12:306: ἄγχ’ ὕδατος γλυκεροῖο καὶ ἐξαπέβησαν ἑταῖροι
ἄγχ’: Od. 22:130: ἑσταότ’ ἄγχ’ αὐτῆς· μία δ’ οἴη γίνετ’ ἐφορμή.
ἄγχε: Il. 3:371: ἄγχε δέ μιν πολύκεστος ἱμὰς ἁπαλὴν ὑπὸ δειρήν,
ἀγχέμαχοι: Il. 16:272: Ἀργείων παρὰ νηυσὶ καὶ ἀγχέμαχοι θεράποντες,
ἀγχέμαχοι: Il. 17:165: Ἀργείων παρὰ νηυσὶ καὶ ἀγχέμαχοι θεράποντες.
ἀγχεμάχοις: Il. 16:248: τεύχεσί τε ξὺν πᾶσι καὶ ἀγχεμάχοις ἑτάροισιν.
ἀγχεμάχων: Il. 13:5: Μυσῶν τ’ ἀγχεμάχων καὶ ἀγαυῶν ἱππημολγῶν
ἄγχι: Il. 5:185: οὐχ ὅ γ’ ἄνευθε θεοῦ τάδε μαίνεται, ἀλλά τις ἄγχι
ἄγχι: Il. 5:570: Ἀντίλοχος δὲ μάλ’ ἄγχι παρίστατο ποιμένι λαῶν.
ἄγχι: Il. 6:405: Ἀνδρομάχη δέ οἱ ἄγχι παρίστατο δάκρυ χέουσα,
ἄγχι: Il. 7:188: ἤτοι ὑπέσχεθε χεῖρ’, ὃ δ’ ἄρ’ ἔμβαλεν ἄγχι παραστάς,
ἄγχι: Il. 8:117: μάστιξεν δ’ ἵππους· τάχα δ’ Ἕκτορος ἄγχι γένοντο.
ἄγχι: Il. 9:43: ἔρχεο· πάρ τοι ὁδός, νῆες δέ τοι ἄγχι θαλάσσης
ἄγχι: Il. 10:161: εἵαται ἄγχι νεῶν, ὀλίγος δ’ ἔτι χῶρος ἐρύκει;
ἄγχι: Il. 11:362: ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον κύον· ἦ τέ τοι ἄγχι
ἄγχι: Il. 11:665: ἦ μένει εἰς ὅ κε δὴ νῆες θοαὶ ἄγχι θαλάσσης
ἄγχι: Il. 14:75: νῆες ὅσαι πρῶται εἰρύαται ἄγχι θαλάσσης
ἄγχι: Il. 14:459: τῷ Τελαμωνιάδῃ· τοῦ γὰρ πέσεν ἄγχι μάλιστα.
ἄγχι: Il. 15:362: ῥεῖα μάλ’, ὡς ὅτε τις ψάμαθον πάϊς ἄγχι θαλάσσης,
ἄγχι: Il. 15:442: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ ξυνέηκε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη,
ἄγχι: Il. 15:649: Ἕκτωρ δ’ ὀξὺ νόησε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη,
ἄγχι: Il. 16:114: Ἕκτωρ Αἴαντος δόρυ μείλινον ἄγχι παραστὰς
ἄγχι: Il. 16:853: ἄγχι παρέστηκεν θάνατος καὶ μοῖρα κραταιὴ
ἄγχι: Il. 17:10: Πατρόκλοιο πεσόντος ἀμύμονος· ἄγχι δ’ ἄρ’ αὐτοῦ
ἄγχι: Il. 17:338: ἀλλ’ ἔτι γάρ τίς φησι θεῶν ἐμοὶ ἄγχι παραστὰς
ἄγχι: Il. 20:283: ταρβήσας ὅ οἱ ἄγχι πάγη βέλος. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ἄγχι: Il. 20:449: ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον κύον· ἦ τέ τοι ἄγχι
ἄγχι: Il. 23:304: ὠκύποδες φέρον ἅρμα· πατὴρ δέ οἱ ἄγχι παραστὰς
ἄγχι: Il. 23:447: μᾶλλον ἐπιδραμέτην, τάχα δέ σφισιν ἄγχι γένοντο.
ἄγχι: Il. 23:520: οὐραῖαι· ὃ δέ τ’ ἄγχι μάλα τρέχει, οὐδέ τι πολλὴ
ἄγχι: Il. 23:760: ἄγχι μάλ’, ὡς ὅτε τίς τε γυναικὸς ἐϋζώνοιο
ἄγχι: Il. 24:132: ἄγχι παρέστηκεν θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
ἄγχι: Il. 24:477: τοὺς δ’ ἔλαθ’ εἰσελθὼν Πρίαμος μέγας, ἄγχι δ’ ἄρα στὰς
ἄγχι: Od. 1:157: ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι·
ἄγχι: Od. 2:417: νηῒ δ’ ἐνὶ πρυμνῇ κατ’ ἄρ’ ἕζετο· ἄγχι δ’ ἄρ’ αὐτῆς
ἄγχι: Od. 3:449: ἤλασεν ἄγχι στάς· πέλεκυς δ’ ἀπέκοψε τένοντας
ἄγχι: Od. 4:70: ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι·
ἄγχι: Od. 4:370: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα ἔπος φάτο φώνησέν τε·
ἄγχι: Od. 5:101: ἄσπετον; οὐδέ τις ἄγχι βροτῶν πόλις, οἵ τε θεοῖσιν
ἄγχι: Od. 6:56: ἡ δὲ μάλ’ ἄγχι στᾶσα φίλον πατέρα προσέειπε·
ἄγχι: Od. 6:291: δήομεν ἀγλαὸν ἄλσος Ἀθήνης ἄγχι κελεύθου
ἄγχι: Od. 7:112: ἔκτοσθεν δ’ αὐλῆς μέγας ὄρχατος ἄγχι θυράων
ἄγχι: Od. 8:218: ἄγχι παρασταῖεν καὶ τοξαζοίατο φωτῶν.
ἄγχι: Od. 9:182: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἐσχατιῇ σπέος εἴδομεν ἄγχι θαλάσσης,
ἄγχι: Od. 9:345: καὶ τότ’ ἐγὼ Κύκλωπα προσηύδων ἄγχι παραστάς,
ἄγχι: Od. 10:377: ἄγχι παρισταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἄγχι: Od. 10:400: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα προσηύδα δῖα θεάων·
ἄγχι: Od. 10:455: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα προσηύδα δῖα θεάων·
ἄγχι: Od. 11:191: ἐν κόνι ἄγχι πυρός, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷται·
ἄγχι: Od. 16:338: Πηνελοπείῃ δ’ εἶπε συβώτης ἄγχι παραστὰς
ἄγχι: Od. 16:455: ἄγχι παρισταμένη Λαερτιάδην Ὀδυσῆα
ἄγχι: Od. 17:361: ἄγχι παρισταμένη Λαερτιάδην Ὀδυσῆα
ἄγχι: Od. 17:592: ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι·
ἄγχι: Od. 18:70: ἄγχι παρισταμένη μέλε’ ἤλδανε ποιμένι λαῶν.
ἄγχι: Od. 19:301: ἄγχι μάλ’, οὐδ’ ἔτι τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
ἄγχι: Od. 19:438: ἤϊεν ἄγχι κυνῶν, κραδάων δολιχόσκιον ἔγχος.
ἄγχι: Od. 20:190: αὐτὸς δ’ αὖτ’ ἐρέεινε συβώτην ἄγχι παραστάς·
ἄγχι: Od. 21:433: ἀμφὶ δὲ χεῖρα φίλην βάλεν ἔγχεϊ, ἄγχι δ’ ἄρ’ αὐτοῦ
ἄγχι: Od. 22:136: “οὔ πως ἔστ’, Ἀγέλαε διοτρεφές· ἄγχι γὰρ αἰνῶς
ἄγχι: Od. 22:333: ἄγχι παρ’ ὀρσοθύρην· δίχα δὲ φρεσὶ μερμήριζεν,
ἄγχι: Od. 24:368: ἄγχι παρισταμένη μέλε’ ἤλδανε ποιμένι λαῶν,
Ἀγχιάλοιο: Od. 1:180: Μέντης Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχομαι εἶναι
Ἀγχιάλοιο: Od. 1:418: Μέντης δ’ Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχεται εἶναι
ἀγχίαλον: Il. 2:640: Χαλκίδα τ’ ἀγχίαλον Καλυδῶνά τε πετρήεσσαν·
ἀγχίαλόν: Il. 2:697: ἀγχίαλόν τ’ Ἀντρῶνα ἰδὲ Πτελεὸν λεχεποίην,
Ἀγχίαλόν: Il. 5:609: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντε, Μενέσθην Ἀγχίαλόν τε.
Ἀγχίαλος: Od. 8:112: Ναυτεύς τε Πρυμνεύς τε καὶ Ἀγχίαλος καὶ Ἐρετμεὺς
ἀγχιβαθὴς: Od. 5:413: ἀγχιβαθὴς δὲ θάλασσα, καὶ οὔ πως ἔστι πόδεσσι
ἀγχίθεοι: Od. 5:35: Φαιήκων ἐς γαῖαν, οἳ ἀγχίθεοι γεγάασιν·
ἀγχίθεοι: Od. 19:279: Φαιήκων ἐς γαῖαν, οἳ ἀγχίθεοι γεγάασιν·
ἀγχιμαχηταί: Il. 2:604: Αἰπύτιον παρὰ τύμβον ἵν’ ἀνέρες ἀγχιμαχηταί,
ἀγχιμαχηταὶ: Il. 8:173: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
ἀγχιμαχηταὶ: Il. 11:286: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
ἀγχιμαχηταὶ: Il. 13:150: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
ἀγχιμαχηταὶ: Il. 15:425: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
ἀγχιμαχηταὶ: Il. 15:486: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
ἀγχιμαχηταί: Il. 17:184: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί,
ἀγχιμόλοιο: Il. 24:352: τὸν δ’ ἐξ ἀγχιμόλοιο ἰδὼν ἐφράσσατο κῆρυξ
ἀγχίμολον: Il. 4:529: ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλθε Θόας, ἐκ δ’ ὄβριμον ἔγχος
ἀγχίμολόν: Il. 16:820: ἀγχίμολόν ῥά οἱ ἦλθε κατὰ στίχας, οὖτα δὲ δουρὶ
ἀγχίμολον: Il. 24:283: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθ’ Ἑκάβη τετιηότι θυμῷ
ἀγχίμολον: Od. 8:300: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις,
ἀγχίμολον: Od. 14:410: ἀγχίμολον δὲ σύες τε καὶ ἀνέρες ἦλθον ὑφορβοί.
ἀγχίμολον: Od. 15:57: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ἀγχίμολον: Od. 15:95: ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλθε Βοηθοΐδης Ἐτεωνεύς,
ἀγχίμολον: Od. 17:260: ἔδμεναι. ἀγχίμολον δ’ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς
ἀγχίμολον: Od. 17:336: ἀγχίμολον δὲ μετ’ αὐτὸν ἐδύσετο δώματ’ Ὀδυσσεύς,
ἀγχίμολον: Od. 20:173: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
ἀγχίμολον: Od. 22:205: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν Ἀθήνη
ἀγχίμολον: Od. 24:19: ὣς οἱ μὲν περὶ κεῖνον ὁμίλεον· ἀγχίμολον δὲ
ἀγχίμολον: Od. 24:99: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε διάκτορος Ἀργεϊφόντης
ἀγχίμολον: Od. 24:386: ἔνθ’ οἱ μὲν δείπνῳ ἐπεχείρεον· ἀγχίμολον δὲ
ἀγχίμολον: Od. 24:439: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε Μέδων καὶ θεῖος ἀοιδὸς
ἀγχίμολον: Od. 24:502: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν Ἀθήνη,
ἀγχίνοος: Od. 13:332: οὕνεκ’ ἐπητής ἐσσι καὶ ἀγχίνοος καὶ ἐχέφρων.
Ἀγχίσαο: Il. 2:819: Δαρδανίων αὖτ’ ἦρχεν ἐῢς πάϊς Ἀγχίσαο
Ἀγχίσαο: Il. 5:247: Αἰνείας δ’ υἱὸς μὲν ἀμύμονος Ἀγχίσαο
Ἀγχίσαο: Il. 5:468: Αἰνείας υἱὸς μεγαλήτορος Ἀγχίσαο·
Ἀγχίσαο: Il. 12:98: τῶν δὲ τετάρτων ἦρχεν ἐῢς πάϊς Ἀγχίσαο
Ἀγχίσαο: Il. 13:428: ἥρω’ Ἀλκάθοον, γαμβρὸς δ’ ἦν Ἀγχίσαο,
Ἀγχίσαο: Il. 17:491: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἐῢς πάϊς Ἀγχίσαο.
Ἀγχίσαο: Il. 20:112: οὐδ’ ἔλαθ’ Ἀγχίσαο πάϊς λευκώλενον Ἥρην
Ἀγχίσαο: Il. 20:208: αὐτὰρ ἐγὼν υἱὸς μεγαλήτορος Ἀγχίσαο
Ἀγχίσῃ: Il. 2:820: Αἰνείας, τὸν ὑπ’ Ἀγχίσῃ τέκε δῖ’ Ἀφροδίτη
Ἀγχίσῃ: Il. 5:313: μήτηρ, ἥ μιν ὑπ’ Ἀγχίσῃ τέκε βουκολέοντι·
Ἀγχίσην: Il. 20:239: Ἀσσάρακος δὲ Κάπυν, ὃ δ’ ἄρ’ Ἀγχίσην τέκε παῖδα·
Ἀγχίσης: Il. 5:268: τῆς γενεῆς ἔκλεψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγχίσης
Ἀγχίσης: Il. 20:240: αὐτὰρ ἔμ’ Ἀγχίσης, Πρίαμος δ’ ἔτεχ’ Ἕκτορα δῖον.
Ἀγχισιάδης: Il. 17:754: Αἰνείας τ’ Ἀγχισιάδης καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ.
Ἀγχισιάδης: Il. 20:160: Αἰνείας τ’ Ἀγχισιάδης καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.
Ἀγχισιάδης: Il. 23:296: τὴν Ἀγαμέμνονι δῶκ’ Ἀγχισιάδης Ἐχέπωλος
ἄγχιστα: Il. 2:58: εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ’ ἄγχιστα ἐῴκει·
ἄγχιστα: Il. 14:473: ἢ πάϊς· αὐτῷ γὰρ γενεὴν ἄγχιστα ἐῴκει.
ἄγχιστα: Il. 20:18: τῶν γὰρ νῦν ἄγχιστα μάχη πόλεμός τε δέδηε.
ἄγχιστα: Od. 6:152: εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ’ ἄγχιστα ἐΐσκω·
ἄγχιστα: Od. 13:80: νήγρετος ἥδιστος, θανάτῳ ἄγχιστα ἐοικώς.
ἀγχιστῖναι: Il. 5:141: αἳ μέν τ’ ἀγχιστῖναι ἐπ’ ἀλλήλῃσι κέχυνται,
ἀγχιστῖνοι: Il. 17:361: δεύετο πορφυρέῳ, τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον
ἀγχιστῖνοι: Od. 22:118: βάλλε τιτυσκόμενος· τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον.
ἀγχιστῖνοι: Od. 24:181: ἄντα τιτυσκόμενος· τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον.
ἀγχιστῖνοι: Od. 24:449: θῦνε κατὰ μέγαρον· τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον.”
ἄγχιστον: Od. 5:280: γαίης Φαιήκων, ὅθι τ’ ἄγχιστον πέλεν αὐτῷ·
ἀγχόθι: Il. 14:411: στῆθος βεβλήκει ὑπὲρ ἄντυγος ἀγχόθι δειρῆς,
ἀγχόθι: Il. 23:762: πηνίον ἐξέλκουσα παρὲκ μίτον, ἀγχόθι δ’ ἴσχει
ἀγχόθι: Od. 13:103: ἀγχόθι δ’ αὐτῆς ἄντρον ἐπήρατον ἠεροειδές,
ἀγχόθι: Od. 13:347: ἀγχόθι δ’ αὐτῆς ἄντρον ἐπήρατον ἠεροειδές,
ἀγχοῦ: Il. 2:172: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἀγχοῦ: Il. 2:790: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ἀγχοῦ: Il. 3:129: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ἀγχοῦ: Il. 4:92: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἀγχοῦ: Il. 4:203: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἀγχοῦ: Il. 5:123: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἀγχοῦ: Il. 11:199: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ἀγχοῦ: Il. 13:462: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἀγχοῦ: Il. 13:768: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος προσέφη αἰσχροῖς ἐπέεσσι·
ἀγχοῦ: Il. 14:355: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἀγχοῦ: Il. 15:173: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη κλυτὸν ἐννοσίγαιον·
ἀγχοῦ: Il. 15:243: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων·
ἀγχοῦ: Il. 16:537: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἀγχοῦ: Il. 17:684: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
ἀγχοῦ: Il. 18:169: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἀγχοῦ: Il. 22:215: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἀγχοῦ: Il. 22:228: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἀγχοῦ: Il. 24:87: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ἀγχοῦ: Il. 24:709: ἀγχοῦ δὲ ξύμβληντο πυλάων νεκρὸν ἄγοντι.
ἀγχοῦ: Od. 4:25: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἀγχοῦ: Od. 5:159: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσεφώνεε δῖα θεάων·
ἀγχοῦ: Od. 6:5: ἀγχοῦ Κυκλώπων ἀνδρῶν ὑπερηνορεόντων,
ἀγχοῦ: Od. 15:9: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἀγχοῦ: Od. 17:349: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευε·
ἀγχοῦ: Od. 17:526: ἀγχοῦ, Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ,
ἀγχοῦ: Od. 17:552: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἀγχοῦ: Od. 19:271: ἀγχοῦ, Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ,
ἀγχοῦ: Od. 22:100: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἄγω: Il. 1:184: πέμψω, ἐγὼ δέ κ’ ἄγω Βρισηΐδα καλλιπάρῃον
ἄγω: Od. 1:184: ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκόν, ἄγω δ’ αἴθωνα σίδηρον.
ἄγω: Od. 15:159: ἔρχομαι, αὐτὰρ ἄγω κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλά.”
ἄγω: Od. 22:168: ἦέ σοι ἐνθάδ’ ἄγω, ἵν’ ὑπερβασίας ἀποτείσῃ
ἄγωμαι: Od. 6:58: ὑψηλὴν εὔκυκλον, ἵνα κλυτὰ εἵματ’ ἄγωμαι
ἄγωμεν: Il. 22:392: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι νεώμεθα, τόνδε δ’ ἄγωμεν.
ἄγων: Il. 1:311: εἷσεν ἄγων· ἐν δ’ ἀρχὸς ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς.
ἄγων: Il. 1:431: ἐς Χρύσην ἵκανεν ἄγων ἱερὴν ἑκατόμβην.
ἄγων: Il. 1:440: τὴν μὲν ἔπειτ’ ἐπὶ βωμὸν ἄγων πολύμητις Ὀδυσσεὺς
ἄγων: Il. 2:558: στῆσε δ’ ἄγων ἵν’ Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγες.
ἄγων: Il. 10:79: λαὸν ἄγων, ἐπεὶ οὐ μὲν ἐπέτρεπε γήραϊ λυγρῷ.
ἄγων: Il. 11:827: ἀλλ’ ἐμὲ μὲν σὺ σάωσον ἄγων ἐπὶ νῆα μέλαιναν,
ἄγων: Il. 21:41: νηυσὶν ἄγων, ἀτὰρ υἱὸς Ἰήσονος ὦνον ἔδωκε·
ἄγων: Il. 21:78: καί μ’ ἐπέρασσας ἄνευθεν ἄγων πατρός τε φίλων τε
ἄγων: Il. 21:155: Παίονας ἄνδρας ἄγων δολιχεγχέας· ἥδε δέ μοι νῦν
ἄγων: Il. 23:577: οἴχεται ἵππον ἄγων, ὅτι οἱ πολὺ χείρονες ἦσαν
ἄγων: Il. 23:596: Ἦ ῥα καὶ ἵππον ἄγων μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς
ἄγων: Il. 23:654: ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων κατέδησ’ ἐν ἀγῶνι
ἄγων: Il. 23:662: ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων κλισίην δὲ νεέσθω·
ἀγών: Il. 24:1: Λῦτο δ’ ἀγών, λαοὶ δὲ θοὰς ἐπὶ νῆας ἕκαστοι
ἄγων: Il. 24:154: ὃς ἄξει εἷός κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ.
ἄγων: Il. 24:183: ὅς σ’ ἄξει εἷός κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ.
ἄγων: Il. 24:601: ὄψεαι αὐτὸς ἄγων· νῦν δὲ μνησώμεθα δόρπου.
ἄγων: Od. 1:130: αὐτὴν δ’ ἐς θρόνον εἷσεν ἄγων, ὑπὸ λῖτα πετάσσας,
ἄγων: Od. 3:270: δὴ τότε τὸν μὲν ἀοιδὸν ἄγων ἐς νῆσον ἐρήμην
ἄγων: Od. 3:312: πολλὰ κτήματ’ ἄγων, ὅσα οἱ νέες ἄχθος ἄειραν.
ἄγων: Od. 4:525: Αἴγισθος δολόμητις ἄγων, ὑπὸ δ’ ἔσχετο μισθὸν
ἄγων: Od. 4:634: νῆά μοι οἴχετ’ ἄγων· ἐμὲ δὲ χρεὼ γίνεται αὐτῆς
ἄγων: Od. 8:62: κῆρυξ δ’ ἐγγύθεν ἦλθεν ἄγων ἐρίηρον ἀοιδόν,
ἄγων: Od. 8:471: κῆρυξ δ’ ἐγγύθεν ἦλθεν ἄγων ἐρίηρον ἀοιδόν,
ἄγων: Od. 15:47: ζεῦξον ὑφ’ ἅρματ’ ἄγων, ὄφρα πρήσσωμεν ὁδοῖο.”
ἄγων: Od. 15:542: καὶ νῦν μοι τὸν ξεῖνον ἄγων ἐν δώμασι σοῖσιν
ἄγων: Od. 17:72: ξεῖνον ἄγων ἀγορήνδε διὰ πτόλιν· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
ἄγων: Od. 17:213: αἶγας ἄγων, αἳ πᾶσι μετέπρεπον αἰπολίοισι,
ἄγων: Od. 19:194: τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ’ ἄγων ἐῢ ἐξείνισσα,
ἄγων: Od. 20:174: αἶγας ἄγων, αἳ πᾶσι μετέπρεπον αἰπολίοισι,
ἄγων: Od. 20:186: βοῦν στεῖραν μνηστῆρσιν ἄγων καὶ πίονας αἶγας.
ἄγων: Od. 24:271: τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ’ ἄγων ἐῢ ἐξείνισσα,
ἄγων: Od. 24:427: τοὺς μὲν σὺν νήεσσιν ἄγων πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
ἀγῶνα: Il. 7:298: αἵ τέ μοι εὐχόμεναι θεῖον δύσονται ἀγῶνα.
ἀγῶνα: Il. 18:376: ὄφρά οἱ αὐτόματοι θεῖον δυσαίατ’ ἀγῶνα
ἀγῶνα: Il. 20:33: Ἥρη μὲν μετ’ ἀγῶνα νεῶν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
ἀγῶνα: Il. 23:258: αὐτοῦ λαὸν ἔρυκε καὶ ἵζανεν εὐρὺν ἀγῶνα,
ἀγῶνα: Il. 23:617: Ἀργείων ἀν’ ἀγῶνα φέρων, καὶ ἔειπε παραστάς·
ἀγῶνα: Il. 23:685: τὼ δὲ ζωσαμένω βήτην ἐς μέσσον ἀγῶνα,
ἀγῶνα: Il. 23:710: ζωσαμένω δ’ ἄρα τώ γε βάτην ἐς μέσσον ἀγῶνα,
ἀγῶνα: Il. 23:799: θῆκ’ ἐς ἀγῶνα φέρων, κατὰ δ’ ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν
ἀγῶνα: Il. 23:886: θῆκ’ ἐς ἀγῶνα φέρων· καί ῥ’ ἥμονες ἄνδρες ἀνέσταν·
ἀγῶνα: Od. 8:259: δήμιοι, οἳ κατ’ ἀγῶνα ἐῢ πρήσσεσκον ἕκαστα,
ἀγῶνα: Od. 8:260: λείηναν δὲ χορόν, καλὸν δ’ εὔρυναν ἀγῶνα.
ἀγῶνα: Od. 8:380: ἑσταότες κατ’ ἀγῶνα, πολὺς δ’ ὑπὸ κόμπος ὀρώρει.
ἀγῶνι: Il. 15:428: τεύχεα συλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα.
ἀγῶνι: Il. 16:239: αὐτὸς μὲν γὰρ ἐγὼ μενέω νηῶν ἐν ἀγῶνι,
ἀγῶνι: Il. 16:500: τεύχεα συλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα.
ἀγῶνι: Il. 19:42: καί ῥ’ οἵ περ τὸ πάρος γε νεῶν ἐν ἀγῶνι μένεσκον
ἀγῶνι: Il. 23:273: ἱππῆας τάδ’ ἄεθλα δεδεγμένα κεῖτ’ ἐν ἀγῶνι.
ἀγῶνι: Il. 23:448: Ἀργεῖοι δ’ ἐν ἀγῶνι καθήμενοι εἰσορόωντο
ἀγῶνι: Il. 23:495: ἀλλ’ ὑμεῖς ἐν ἀγῶνι καθήμενοι εἰσοράασθε
ἀγῶνι: Il. 23:507: στῆ δὲ μέσῳ ἐν ἀγῶνι, πολὺς δ’ ἀνεκήκιεν ἱδρὼς
ἀγῶνι: Il. 23:531: ἤκιστος δ’ ἦν αὐτὸς ἐλαυνέμεν ἅρμ’ ἐν ἀγῶνι.
ἀγῶνι: Il. 23:654: ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων κατέδησ’ ἐν ἀγῶνι
ἀγῶνι: Od. 8:200: χαίρων οὕνεχ’ ἑταῖρον ἐνηέα λεῦσσ’ ἐν ἀγῶνι.
ἀγῶνι: Od. 8:238: χωόμενος, ὅτι σ’ οὗτος ἀνὴρ ἐν ἀγῶνι παραστὰς
ἀγῶνι: Od. 24:86: θῆκε μέσῳ ἐν ἀγῶνι ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν.
ἀγῶνος: Il. 23:451: ἧστο γὰρ ἐκτὸς ἀγῶνος ὑπέρτατος ἐν περιωπῇ·
ἀγῶνος: Il. 23:696: οἵ μιν ἄγον δι’ ἀγῶνος ἐφελκομένοισι πόδεσσιν
ἀγῶνος: Il. 23:847: τόσσον παντὸς ἀγῶνος ὑπέρβαλε· τοὶ δὲ βόησαν.
ἄγωνται: Od. 6:28: ἕννυσθαι, τὰ δὲ τοῖσι παρασχεῖν, οἵ κέ σ’ ἄγωνται·
ἄγωσι: Od. 4:792: δείσας, ὁππότε μιν δόλιον περὶ κύκλον ἄγωσι,
ἀδαήμονές: Il. 13:811: Ἀργείους; οὔ τοί τι μάχης ἀδαήμονές εἰμεν,
ἀδαήμονές: Od. 12:208: “ὦ φίλοι, οὐ γάρ πώ τι κακῶν ἀδαήμονές εἰμεν·
ἀδαήμονι: Il. 5:634: πτώσσειν ἐνθάδ’ ἐόντι μάχης ἀδαήμονι φωτί;
ἀδαημονίη: Od. 24:244: “ὦ γέρον, οὐκ ἀδαημονίη σ’ ἔχει ἀμφιπολεύειν
ἀδαήμων: Od. 17:283: οὐ γάρ τι πληγέων ἀδαήμων οὐδὲ βολάων·
ἀδάκρυτόν: Od. 24:61: θρήνεον· ἔνθα κεν οὔ τιν’ ἀδάκρυτόν γ’ ἐνόησας
ἀδάκρυτος: Il. 1:415: αἴθ’ ὄφελες παρὰ νηυσὶν ἀδάκρυτος καὶ ἀπήμων
ἀδακρύτω: Od. 4:186: οὐδ’ ἄρα Νέστορος υἱὸς ἀδακρύτω ἔχεν ὄσσε·
Ἀδάμαντα: Il. 12:140: Ἀσιάδην τ’ Ἀδάμαντα Θόωνά τε Οἰνόμαόν τε.
Ἀδάμαντα: Il. 13:560: Ἀλλ’ οὐ λῆθ’ Ἀδάμαντα τιτυσκόμενος καθ’ ὅμιλον
Ἀδάμαντα: Il. 13:759: Ἀσιάδην τ’ Ἀδάμαντα καὶ Ἄσιον Ὑρτάκου υἱὸν
Ἀδάμας: Il. 13:771: Ἀσιάδης τ’ Ἀδάμας ἠδ’ Ἄσιος Ὑρτάκου υἱός;
ἀδάμαστος: Il. 9:158: δμηθήτω· Ἀΐδης τοι ἀμείλιχος ἠδ’ ἀδάμαστος,
ἀδδεές: Od. 19:91: “πάντως, θαρσαλέη, κύον ἀδδεές, οὔ τί με λήθεις
ἅδε: Il. 12:80: Ὣς φάτο Πουλυδάμας, ἅδε δ’ Ἕκτορι μῦθος ἀπήμων,
ἅδε: Il. 13:748: Ὣς φάτο Πουλυδάμας, ἅδε δ’ Ἕκτορι μῦθος ἀπήμων,
ἅδε: Od. 24:465: οὐ γάρ σφιν ἅδε μῦθος ἐνὶ φρεσίν, ἀλλ’ Εὐπείθει
ἀδεὲς: Il. 8:423: ἀλλὰ σύ γ’ αἰνοτάτη κύον ἀδεὲς εἰ ἐτεόν γε
ἀδεὲς: Il. 21:481: πῶς δὲ σὺ νῦν μέμονας κύον ἀδεὲς ἀντί’ ἐμεῖο
ἀδειής: Il. 7:117: εἴ περ ἀδειής τ’ ἐστὶ καὶ εἰ μόθου ἔστ’ ἀκόρητος,
ἁδεῖν: Il. 3:173: ὡς ὄφελεν θάνατός μοι ἁδεῖν κακὸς ὁππότε δεῦρο
ἀδελφειοῦ: Il. 5:21: οὐδ’ ἔτλη περιβῆναι ἀδελφειοῦ κταμένοιο·
ἀδελφειοῦ: Il. 6:61: Ὣς εἰπὼν ἔτρεψεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως
ἀδελφειοῦ: Il. 7:120: Ὣς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως
ἀδελφειοῦ: Il. 13:788: Ὣς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως·
ἀδελφεοὶ: Il. 15:187: τρεῖς γάρ τ’ ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοὶ οὓς τέκετο Ῥέα
ἀδελφεὸν: Il. 2:409: ᾔδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο.
ἀδελφεὸν: Il. 6:515: Ἕκτορα δῖον ἔτετμεν ἀδελφεὸν εὖτ’ ἄρ’ ἔμελλε
ἀδελφεὸν: Il. 8:318: Κεβριόνην δ’ ἐκέλευσεν ἀδελφεὸν ἐγγὺς ἐόντα
ἀδελφεόν: Il. 10:32: βῆ δ’ ἴμεν ἀνστήσων ὃν ἀδελφεόν, ὃς μέγα πάντων
ἀδελφεὸν: Il. 10:72: Ὣς εἰπὼν ἀπέπεμπεν ἀδελφεὸν εὖ ἐπιτείλας·
ἀδελφεὸν: Il. 24:736: χωόμενος, ᾧ δή που ἀδελφεὸν ἔκτανεν Ἕκτωρ
ἀδελφεὸν: Od. 4:91: ἠλώμην, τεῖός μοι ἀδελφεὸν ἄλλος ἔπεφνε
ἀδελφεὸν: Od. 4:225: οὐδ’ εἴ οἱ προπάροιθεν ἀδελφεὸν ἢ φίλον υἱὸν
ἀδελφεὸς: Il. 2:586: τῶν οἱ ἀδελφεὸς ἦρχε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
ἀδελφεός: Il. 7:2: τῷ δ’ ἅμ’ Ἀλέξανδρος κί’ ἀδελφεός· ἐν δ’ ἄρα θυμῷ
ἀδελφεός: Il. 13:695: ἔσκε Μέδων Αἴαντος ἀδελφεός· αὐτὰρ ἔναιεν
ἀδελφεός: Il. 15:334: ἔσκε Μέδων Αἴαντος ἀδελφεός· αὐτὰρ ἔναιεν
ἀδελφεὸς: Il. 23:608: σός τε πατὴρ ἀγαθὸς καὶ ἀδελφεὸς εἵνεκ’ ἐμεῖο·
ἀδελφεός: Od. 4:199: καὶ γὰρ ἐμὸς τέθνηκεν ἀδελφεός, οὔ τι κάκιστος
ἀδελφεὸς: Od. 4:512: σὸς δέ που ἔκφυγε κῆρας ἀδελφεὸς ἠδ’ ὑπάλυξεν
ἀδευκέα: Od. 6:273: τῶν ἀλεείνω φῆμιν ἀδευκέα, μή τις ὀπίσσω
ἀδευκέα: Od. 10:245: ἀγγελίην ἑτάρων ἐρέων καὶ ἀδευκέα πότμον.
ἀδευκέϊ: Od. 4:489: ἦέ τις ὤλετ’ ὀλέθρῳ ἀδευκέϊ ἧς ἐπὶ νηὸς
ἀδέψητον: Od. 20:2: κὰμ μὲν ἀδέψητον βοέην στόρεσ’, αὐτὰρ ὕπερθεν
ἀδεψήτῳ: Od. 20:142: ἀλλ’ ἐν ἀδεψήτῳ βοέῃ καὶ κώεσιν οἰῶν
ἀδηκότας: Od. 12:281: ὅς ῥ’ ἑτάρους καμάτῳ ἀδηκότας ἠδὲ καὶ ὕπνῳ
ἀδηκότες: Il. 10:98: μὴ τοὶ μὲν καμάτῳ ἀδηκότες ἠδὲ καὶ ὕπνῳ
ἀδηκότες: Il. 10:312: νύκτα φυλασσέμεναι, καμάτῳ ἀδηκότες αἰνῷ.
ἀδηκότες: Il. 10:399: νύκτα φυλασσέμεναι, καμάτῳ ἀδηκότες αἰνῷ.
ἀδηκότες: Il. 10:471: οἳ δ’ εὗδον καμάτῳ ἀδηκότες, ἔντεα δέ σφιν
ἄδην: Il. 5:203: ἀνδρῶν εἰλομένων εἰωθότες ἔδμεναι ἄδην.
ἅδην: Il. 13:315: οἵ μιν ἅδην ἐλόωσι καὶ ἐσσύμενον πολέμοιο
ἅδην: Il. 19:423: οὐ λήξω πρὶν Τρῶας ἅδην ἐλάσαι πολέμοιο.
ἅδην: Od. 5:290: ἀλλ’ ἔτι μέν μίν φημι ἅδην ἐλάαν κακότητος.”
ἀδήριτος: Il. 17:42: οὐδ’ ἔτ’ ἀδήριτος ἤτ’ ἀλκῆς ἤτε φόβοιο.
ἁδινὰ: Il. 23:225: ἑρπύζων παρὰ πυρκαϊὴν ἁδινὰ στεναχίζων.
ἁδινὰ: Il. 24:123: εὗρ’ ἁδινὰ στενάχοντα· φίλοι δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι
ἁδινὰ: Il. 24:510: κλαῖ’ ἁδινὰ προπάροιθε ποδῶν Ἀχιλῆος ἐλυσθείς,
ἁδινὰ: Od. 1:92: μῆλ’ ἁδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς.
ἁδινὰ: Od. 4:320: μῆλ’ ἁδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς,
ἁδινὰ: Od. 7:274: εἴα ἐπὶ σχεδίης ἁδινὰ στενάχοντα φέρεσθαι.
ἁδινὰ: Od. 24:317: χεύατο κὰκ κεφαλῆς πολιῆς, ἁδινὰ στεναχίζων.
ἁδινάων: Il. 2:87: ἠΰτε ἔθνεα εἶσι μελισσάων ἁδινάων
ἁδινάων: Il. 2:469: Ἠΰτε μυιάων ἁδινάων ἔθνεα πολλὰ
ἁδινάων: Od. 23:326: ἠδ’ ὡς Σειρήνων ἁδινάων φθόγγον ἄκουσεν,
ἁδινὸν: Il. 16:481: ἀλλ’ ἔβαλ’ ἔνθ’ ἄρα τε φρένες ἔρχαται ἀμφ’ ἁδινὸν κῆρ.
ἁδινὸν: Il. 18:124: δάκρυ’ ὀμορξαμένην ἁδινὸν στοναχῆσαι ἐφείην,
ἁδινὸν: Od. 4:721: τῇς δ’ ἁδινὸν γοόωσα μετηύδα Πηνελόπεια·
ἁδινὸν: Od. 10:413: ἴσχουσ’, ἀλλ’ ἁδινὸν μυκώμεναι ἀμφιθέουσι
ἁδινὸν: Od. 19:516: κεῖμαι ἐνὶ λέκτρῳ, πυκιναὶ δέ μοι ἀμφ’ ἁδινὸν κῆρ
ἁδινοῦ: Il. 18:316: τοῖσι δὲ Πηλεΐδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο
ἁδινοῦ: Il. 22:430: Τρῳῇσιν δ’ Ἑκάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο·
ἁδινοῦ: Il. 23:17: τοῖσι δὲ Πηλεΐδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο
ἁδινοῦ: Il. 24:747: τῇσιν δ’ αὖθ’ Ἑκάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο·
ἁδινῶς: Il. 19:314: μνησάμενος δ’ ἁδινῶς ἀνενείκατο φώνησέν τε·
ἁδινώτερον: Od. 16:216: κλαῖον δὲ λιγέως, ἁδινώτερον ἤ τ’ οἰωνοί,
ἀδμής: Od. 6:109: ὣς ἥ γ’ ἀμφιπόλοισι μετέπρεπε παρθένος ἀδμής.
ἀδμής: Od. 6:228: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσαθ’ ἅ οἱ πόρε παρθένος ἀδμής,
ἀδμῆτες: Od. 4:637: ἀδμῆτες· τῶν κέν τιν’ ἐλασσάμενος δαμασαίμην.”
ἀδμήτην: Il. 10:293: ἀδμήτην, ἣν οὔ πω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ἀνήρ·
ἀδμήτην: Il. 23:266: ἑξέτε’ ἀδμήτην βρέφος ἡμίονον κυέουσαν·
ἀδμήτην: Il. 23:655: ἑξέτε’ ἀδμήτην, ἥ τ’ ἀλγίστη δαμάσασθαι·
ἀδμήτην: Od. 3:383: ἀδμήτην, ἣν οὔ πω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ἀνήρ·
Ἀδμήτοιο: Il. 2:713: τῶν ἦρχ’ Ἀδμήτοιο φίλος πάϊς ἕνδεκα νηῶν
Ἀδμήτοιο: Il. 23:532: υἱὸς δ’ Ἀδμήτοιο πανύστατος ἤλυθεν ἄλλων
Ἀδμήτου: Il. 23:289: Ἀδμήτου φίλος υἱός, ὃς ἱπποσύνῃ ἐκέκαστο·
Ἀδμήτου: Il. 23:391: ἣ δὲ μετ’ Ἀδμήτου υἱὸν κοτέουσ’ ἐβεβήκει,
Ἀδμήτῳ: Il. 2:714: Εὔμηλος, τὸν ὑπ’ Ἀδμήτῳ τέκε δῖα γυναικῶν
ἅδοι: Od. 6:245: ἐνθάδε ναιετάων, καί οἱ ἅδοι αὐτόθι μίμνειν.
ἅδοι: Od. 20:327: ἤπιον, εἴ σφωϊν κραδίῃ ἅδοι ἀμφοτέροιϊν.
ἅδος: Il. 11:88: τάμνων δένδρεα μακρά, ἅδος τέ μιν ἵκετο θυμόν,
Ἀδρήστειάν: Il. 2:828: Οἳ δ’ Ἀδρήστειάν τ’ εἶχον καὶ δῆμον Ἀπαισοῦ
Ἀδρήστη: Od. 4:123: τῇ δ’ ἄρ’ ἅμ’ Ἀδρήστη κλισίην εὔτυκτον ἔθηκεν,
Ἀδρηστίνη: Il. 5:412: μὴ δὴν Αἰγιάλεια περίφρων Ἀδρηστίνη
Ἀδρήστοιο: Il. 14:121: Ἀδρήστοιο δ’ ἔγημε θυγατρῶν, ναῖε δὲ δῶμα
Ἄδρηστον: Il. 6:37: Ἄδρηστον δ’ ἄρ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
Ἄδρηστον: Il. 6:63: ἥρω’ Ἄδρηστον· τὸν δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
Ἄδρηστον: Il. 16:694: Ἄδρηστον μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ Ἔχεκλον
Ἄδρηστος: Il. 2:572: καὶ Σικυῶν’, ὅθ’ ἄρ’ Ἄδρηστος πρῶτ’ ἐμβασίλευεν,
Ἄδρηστός: Il. 2:830: τῶν ἦρχ’ Ἄδρηστός τε καὶ Ἄμφιος λινοθώρηξ
Ἄδρηστος: Il. 6:45: Ἄδρηστος δ’ ἄρ’ ἔπειτα λαβὼν ἐλίσσετο γούνων·
Ἀδρήστου: Il. 23:347: Ἀδρήστου ταχὺν ἵππον, ὃς ἐκ θεόφιν γένος ἦεν,
ἀδύτοιο: Il. 5:512: αὐτὸς δ’ Αἰνείαν μάλα πίονος ἐξ ἀδύτοιο
ἀδύτῳ: Il. 5:448: ἐν μεγάλῳ ἀδύτῳ ἀκέοντό τε κύδαινόν τε·
ἄεθλα: Il. 11:699: ἐλθόντες μετ’ ἄεθλα· περὶ τρίποδος γὰρ ἔμελλον
ἄεθλα: Il. 23:259: νηῶν δ’ ἔκφερ’ ἄεθλα λέβητάς τε τρίποδάς τε
ἄεθλα: Il. 23:262: Ἱππεῦσιν μὲν πρῶτα ποδώκεσιν ἀγλά’ ἄεθλα
ἄεθλα: Il. 23:273: ἱππῆας τάδ’ ἄεθλα δεδεγμένα κεῖτ’ ἐν ἀγῶνι.
ἄεθλα: Il. 23:314: παντοίην, ἵνα μή σε παρεκπροφύγῃσιν ἄεθλα.
ἄεθλα: Il. 23:631: Βουπρασίῳ, παῖδες δ’ ἔθεσαν βασιλῆος ἄεθλα·
ἄεθλα: Il. 23:640: οὕνεκα δὴ τὰ μέγιστα παρ’ αὐτόθι λείπετ’ ἄεθλα.
ἄεθλα: Il. 23:653: αὐτὰρ ὃ πυγμαχίης ἀλεγεινῆς θῆκεν ἄεθλα·
ἄεθλα: Il. 23:700: Πηλεΐδης δ’ αἶψ’ ἄλλα κατὰ τρίτα θῆκεν ἄεθλα
ἄεθλα: Il. 23:740: Πηλεΐδης δ’ αἶψ’ ἄλλα τίθει ταχυτῆτος ἄεθλα
ἄεθλα: Od. 24:85: μήτηρ δ’ αἰτήσασα θεοὺς περικαλλέ’ ἄεθλα
ἄεθλα: Od. 24:89: ζώννυνταί τε νέοι καὶ ἐπεντύνωνται ἄεθλα·
ἄεθλα: Od. 24:91: οἷ’ ἐπὶ σοὶ κατέθηκε θεὰ περικαλλέ’ ἄεθλα,
ἀεθλεύειν: Il. 4:389: ἀλλ’ ὅ γ’ ἀεθλεύειν προκαλίζετο, πάντα δ’ ἐνίκα
ἀεθλεύοιμεν: Il. 23:274: εἰ μὲν νῦν ἐπὶ ἄλλῳ ἀεθλεύοιμεν Ἀχαιοὶ
ἀεθλεύωσιν: Il. 23:737: ἔρχεσθ’, ὄφρα καὶ ἄλλοι ἀεθλεύωσιν Ἀχαιοί.
ἀέθλια: Il. 9:124: πηγοὺς ἀθλοφόρους, οἳ ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο.
ἀέθλια: Il. 9:127: ὅσσά μοι ἠνείκαντο ἀέθλια μώνυχες ἵπποι.
ἀέθλια: Il. 9:266: πηγοὺς ἀθλοφόρους, οἳ ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο.
ἀέθλια: Il. 9:269: ὅσσ’ Ἀγαμέμνονος ἵπποι ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο.
ἀέθλια: Il. 22:160: ἀρνύσθην, ἅ τε ποσσὶν ἀέθλια γίγνεται ἀνδρῶν,
ἀέθλια: Il. 23:736: νίκη δ’ ἀμφοτέροισιν· ἀέθλια δ’ ἶσ’ ἀνελόντες
ἀέθλια: Il. 23:823: παυσαμένους ἐκέλευσαν ἀέθλια ἶσ’ ἀνελέσθαι.
ἀέθλια: Od. 8:108: Φαιήκων οἱ ἄριστοι, ἀέθλια θαυμανέοντες.
ἀέθλια: Od. 21:4: ἐν μεγάροισ’ Ὀδυσῆος, ἀέθλια καὶ φόνου ἀρχήν.
ἀέθλια: Od. 21:62: κεῖτο πολὺς καὶ χαλκός, ἀέθλια τοῖο ἄνακτος.
ἀέθλια: Od. 21:117: οἷός τ’ ἤδη πατρὸς ἀέθλια κάλ’ ἀνελέσθαι.”
ἀέθλια: Od. 24:169: ἡμῖν αἰνομόροισιν ἀέθλια καὶ φόνου ἀρχήν.
ἀέθλιον: Il. 23:537: ἀλλ’ ἄγε δή οἱ δῶμεν ἀέθλιον ὡς ἐπιεικὲς
ἄεθλοι: Od. 4:241: ὅσσοι Ὀδυσσῆος ταλασίφρονός εἰσιν ἄεθλοι·
ἄεθλοι: Od. 8:154: κήδεά μοι καὶ μᾶλλον ἐνὶ φρεσὶν ἤ περ ἄεθλοι,
ἄεθλοι: Od. 8:214: πάντα γὰρ οὐ κακός εἰμι, μετ’ ἀνδράσιν ὅσσοι ἄεθλοι·
ἀέθλοις: Od. 8:131: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντες ἐτέρφθησαν φρέν’ ἀέθλοις,
ἀέθλοις: Od. 17:174: “κοῦροι, ἐπεὶ δὴ πάντες ἐτέρφθητε φρέν’ ἀέθλοις,
ἀέθλοισι: Il. 23:646: ἀλλ’ ἴθι καὶ σὸν ἑταῖρον ἀέθλοισι κτερέϊζε.
ἄεθλον: Il. 22:163: ῥίμφα μάλα τρωχῶσι· τὸ δὲ μέγα κεῖται ἄεθλον
ἄεθλον: Il. 23:413: αἴ κ’ ἀποκηδήσαντε φερώμεθα χεῖρον ἄεθλον.
ἄεθλον: Il. 23:441: ἀλλ’ οὐ μὰν οὐδ’ ὧς ἄτερ ὅρκου οἴσῃ ἄεθλον.
ἄεθλον: Il. 23:511: ἴφθιμος Σθένελος, ἀλλ’ ἐσσυμένως λάβ’ ἄεθλον,
ἄεθλον: Il. 23:544: τοῦτο ἔπος· μέλλεις γὰρ ἀφαιρήσεσθαι ἄεθλον
ἄεθλον: Il. 23:551: τῶν οἱ ἔπειτ’ ἀνελὼν δόμεναι καὶ μεῖζον ἄεθλον
ἄεθλον: Il. 23:615: τέτρατος, ὡς ἔλασεν. πέμπτον δ’ ὑπελείπετ’ ἄεθλον,
ἄεθλον: Il. 23:620: ὄψῃ ἐν Ἀργείοισι· δίδωμι δέ τοι τόδ’ ἄεθλον
ἄεθλον: Il. 23:748: καὶ τὸν Ἀχιλλεὺς θῆκεν ἄεθλον οὗ ἑτάροιο,
ἄεθλον: Il. 23:773: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλον ἐπαΐξασθαι ἄεθλον,
ἄεθλον: Il. 23:785: Ἀντίλοχος δ’ ἄρα δὴ λοισθήϊον ἔκφερ’ ἄεθλον
ἄεθλον: Il. 23:849: νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἔφερον βασιλῆος ἄεθλον.
ἄεθλον: Il. 23:892: ἀλλὰ σὺ μὲν τόδ’ ἄεθλον ἔχων κοίλας ἐπὶ νῆας
ἄεθλον: Il. 23:897: Ταλθυβίῳ κήρυκι δίδου περικαλλὲς ἄεθλον.
ἄεθλον: Od. 8:133: “δεῦτε, φίλοι, τὸν ξεῖνον ἐρώμεθα, εἴ τιν’ ἄεθλον
ἄεθλον: Od. 8:197: ἀλλὰ πολὺ πρῶτον. σὺ δὲ θάρσει τόνδε γ’ ἄεθλον·
ἄεθλον: Od. 11:624: φράζετο τοῦδέ γέ μοι κρατερώτερον εἶναι ἄεθλον.
ἄεθλον: Od. 19:572: οἴκου ἀποσχήσει· νῦν γὰρ καταθήσω ἄεθλον,
ἄεθλον: Od. 19:576: νῦν δὲ μνηστήρεσσιν ἄεθλον τοῦτον ἐφήσω·
ἄεθλον: Od. 19:584: μηκέτι νῦν ἀνάβαλλε δόμοισ’ ἔνι τοῦτον ἄεθλον·
ἄεθλον: Od. 21:73: ἀλλ’ ἄγετε, μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαίνετ’ ἄεθλον·
ἄεθλον: Od. 21:91: μνηστήρεσσιν ἄεθλον ἀάατον· οὐ γὰρ ὀΐω
ἄεθλον: Od. 21:106: ἀλλ’ ἄγετε, μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαίνετ’ ἄεθλον,
ἄεθλον: Od. 21:135: τόξου πειρήσασθε, καὶ ἐκτελέωμεν ἄεθλον.”
ἄεθλον: Od. 21:180: τόξου πειρώμεσθα καὶ ἐκτελέωμεν ἄεθλον.”
ἄεθλον: Od. 21:268: τόξου πειρώμεσθα καὶ ἐκτελέωμεν ἄεθλον.”
ἄεθλον: Od. 23:261: εἴπ’ ἄγε μοι τὸν ἄεθλον, ἐπεὶ καὶ ὄπισθεν, ὀΐω,
ἄεθλος: Od. 22:5: “οὗτος μὲν δὴ ἄεθλος ἀάατος ἐκτετέλεσται·
ἀέθλου: Il. 23:707: ὄρνυσθ’ οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθον.
ἀέθλου: Il. 23:753: ὄρνυσθ’ οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθε.
ἀέθλου: Il. 23:831: ὄρνυσθ’ οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθε.
ἀέθλους: Il. 3:126: δίπλακα πορφυρέην, πολέας δ’ ἐνέπασσεν ἀέθλους
ἀέθλους: Od. 3:262: ἡμεῖς μὲν γὰρ κεῖθι πολέας τελέοντες ἀέθλους
ἀέθλους: Od. 4:170: ἵκεθ’, ὃς εἵνεκ’ ἐμεῖο πολέας ἐμόγησεν ἀέθλους·
ἀέθλους: Od. 8:22: δεινός τ’ αἰδοῖός τε καὶ ἐκτελέσειεν ἀέθλους
ἀέθλους: Od. 8:146: εἴ τινά που δεδάηκας· ἔοικε δέ σ’ ἴδμεν ἀέθλους.
ἀέθλους: Od. 11:622: δεδμήμην, ὁ δέ μοι χαλεποὺς ἐπετέλλετ’ ἀέθλους.
ἀεθλοφόροι: Il. 22:162: ὡς δ’ ὅτ’ ἀεθλοφόροι περὶ τέρματα μώνυχες ἵπποι
ἀεθλοφόρος: Il. 22:22: σευάμενος ὥς θ’ ἵππος ἀεθλοφόρος σὺν ὄχεσφιν,
ἀέθλῳ: Il. 16:590: ἥν ῥά τ’ ἀνὴρ ἀφέῃ πειρώμενος ἢ ἐν ἀέθλῳ
ἀέθλῳ: Od. 11:548: ὡς δὴ μὴ ὄφελον νικᾶν τοιῷδ’ ἐπ’ ἀέθλῳ·
ἀέθλων: Il. 8:363: τειρόμενον σώεσκον ὑπ’ Εὐρυσθῆος ἀέθλων.
ἀέθλων: Il. 19:133: ἔργον ἀεικὲς ἔχοντα ὑπ’ Εὐρυσθῆος ἀέθλων.
ἀέθλων: Od. 1:18: εἰς Ἰθάκην, οὐδ’ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
ἀέθλων: Od. 4:659: μνηστῆρας δ’ ἄμυδις κάθισαν καὶ παῦσαν ἀέθλων.
ἀέθλων: Od. 8:100: νῦν δ’ ἐξέλθωμεν καὶ ἀέθλων πειρηθῶμεν
ἀέθλων: Od. 8:145: “δεῦρ’ ἄγε καὶ σύ, ξεῖνε πάτερ, πείρησαι ἀέθλων,
ἀέθλων: Od. 8:179: εἰπὼν οὐ κατὰ κόσμον· ἐγὼ δ’ οὐ νῆϊς ἀέθλων,
ἀέθλων: Od. 8:184: ἀλλὰ καὶ ὧς, κακὰ πολλὰ παθών, πειρήσομ’ ἀέθλων·
ἀέθλων: Od. 8:210: ὅς τις ξεινοδόκῳ ἔριδα προφέρηται ἀέθλων
ἀέθλων: Od. 22:27: “ξεῖνε, κακῶς ἀνδρῶν τοξάζεαι· οὐκέτ’ ἀέθλων
ἀέθλων: Od. 23:248: “ὦ γύναι, οὐ γάρ πω πάντων ἐπὶ πείρατ’ ἀέθλων
ἀέθλων: Od. 23:350: “ὦ γύναι, ἤδη μὲν πολέων κεκορήμεθ’ ἀέθλων
ἀεὶ: Il. 12:211: Ἕκτορ ἀεὶ μέν πώς μοι ἐπιπλήσσεις ἀγορῇσιν
ἀεὶ: Il. 23:648: ὥς μευ ἀεὶ μέμνησαι ἐνηέος, οὐδέ σε λήθω,
ἀεὶ: Od. 15:379: ἀγρόνδ’, οἷά τε θυμὸν ἀεὶ δμώεσσιν ἰαίνει.”
ἄειδε: Il. 1:1: Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληιάδεω Ἀχιλῆος
ἄειδε: Il. 9:189: τῇ ὅ γε θυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ’ ἄρα κλέα ἀνδρῶν.
ἄειδε: Il. 18:570: ἱμερόεν κιθάριζε, λίνον δ’ ὑπὸ καλὸν ἄειδε
ἄειδε: Od. 1:325: τοῖσι δ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός, οἱ δὲ σιωπῇ
ἄειδε: Od. 1:326: εἵατ’ ἀκούοντες· ὁ δ’ Ἀχαιῶν νόστον ἄειδε
ἄειδε: Od. 1:339: τῶν ἕν γέ σφιν ἄειδε παρήμενος, οἱ δὲ σιωπῇ
ἄειδε: Od. 8:83: ταῦτ’ ἄρ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἄειδε: Od. 8:367: ταῦτ’ ἄρ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἄειδε: Od. 8:516: ἄλλον δ’ ἄλλῃ ἄειδε πόλιν κεραϊζέμεν αἰπήν,
ἄειδε: Od. 8:521: ταῦτ’ ἄρ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἀείδει: Od. 8:538: οὐ γάρ πως πάντεσσι χαριζόμενος τάδ’ ἀείδει.
ἀείδειν: Od. 1:155: ἦ τοι ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν,
ἀείδειν: Od. 1:350: τούτῳ δ’ οὐ νέμεσις Δαναῶν κακὸν οἶτον ἀείδειν·
ἀείδειν: Od. 8:45: τέρπειν, ὅππῃ θυμὸς ἐποτρύνῃσιν ἀείδειν.”
ἀείδειν: Od. 8:90: αὐτὰρ ὅτ’ ἂψ ἄρχοιτο καὶ ὀτρύνειαν ἀείδειν
ἀείδειν: Od. 8:266: αὐτὰρ ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν
ἀείδειν: Od. 17:262: φόρμιγγος γλαφυρῆς· ἀνὰ γάρ σφισι βάλλετ’ ἀείδειν
ἀείδεις: Od. 8:489: λίην γὰρ κατὰ κόσμον Ἀχαιῶν οἶτον ἀείδεις,
ἀειδέμεναι: Od. 8:73: Μοῦσ’ ἄρ’ ἀοιδὸν ἀνῆκεν ἀειδέμεναι κλέα ἀνδρῶν,
ἄειδεν: Od. 10:254: ἔνθα δέ τις μέγαν ἱστὸν ἐποιχομένη λίγ’ ἄειδεν
ἄειδεν: Od. 17:358: ἤσθιε δ’ εἷος ἀοιδὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄειδεν.
ἀείδῃ: Od. 17:519: ἀείδῃ δεδαὼς ἔπε’ ἱμερόεντα βροτοῖσι,
ἀείδῃ: Od. 17:520: τοῦ δ’ ἄμοτον μεμάασιν ἀκουέμεν, ὁππότ’ ἀείδῃ·
ἀείδῃσιν: Od. 19:519: καλὸν ἀείδῃσιν ἔαρος νέον ἱσταμένοιο,
ἀείδοιεν: Il. 2:598: Μοῦσαι ἀείδοιεν κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο·
ἄειδον: Il. 1:604: Μουσάων θ’ αἳ ἄειδον ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ.
ἀείδοντες: Il. 1:473: καλὸν ἀείδοντες παιήονα κοῦροι Ἀχαιῶν
ἀείδοντες: Il. 22:391: νῦν δ’ ἄγ’ ἀείδοντες παιήονα κοῦροι Ἀχαιῶν
ἀειδούσης: Od. 10:221: Κίρκης δ’ ἔνδον ἄκουον ἀειδούσης ὀπὶ καλῇ
ἀείδω: Od. 22:346: πέφνῃς, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀείδω.
ἀείδων: Il. 9:191: δέγμενος Αἰακίδην ὁπότε λήξειεν ἀείδων,
ἀείδων: Od. 8:87: ἦ τοι ὅτε λήξειεν ἀείδων θεῖος ἀοιδός,
ἀείδων: Od. 17:385: ἢ καὶ θέσπιν ἀοιδόν, ὅ κεν τέρπῃσιν ἀείδων.
ἀεικέα: Il. 1:97: οὐδ’ ὅ γε πρὶν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει
ἀεικέα: Il. 1:341: χρειὼ ἐμεῖο γένηται ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι
ἀεικέα: Il. 1:398: οἴη ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι,
ἀεικέα: Il. 1:456: ἤδη νῦν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἄμυνον. ”
ἀεικέα: Il. 4:396: Τυδεὺς μὲν καὶ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκε·
ἀεικέα: Il. 9:491: ποιεύμην, ἵνα μοί ποτ’ ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς.
ἀεικέα: Il. 11:142: νῦν μὲν δὴ τοῦ πατρὸς ἀεικέα τίσετε λώβην.
ἀεικέα: Il. 12:435: ἰσάζουσ’, ἵνα παισὶν ἀεικέα μισθὸν ἄρηται·
ἀεικέα: Il. 16:32: αἴ κε μὴ Ἀργείοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς;
ἀεικέα: Il. 22:395: Ἦ ῥα, καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα.
ἀεικέα: Il. 23:24: Ἦ ῥα καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα
ἀεικέα: Il. 24:594: πατρὶ φίλῳ, ἐπεὶ οὔ μοι ἀεικέα δῶκεν ἄποινα.
ἀεικέα: Il. 24:733: ἕψεαι, ἔνθά κεν ἔργα ἀεικέα ἐργάζοιο
ἀεικέα: Od. 2:250: ἐλθόντ’, ἀλλά κεν αὐτοῦ ἀεικέα πότμον ἐπίσποι,
ἀεικέα: Od. 4:339: ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν,
ἀεικέα: Od. 4:340: ὣς Ὀδυσεὺς κείνοισιν ἀεικέα πότμον ἐφήσει.
ἀεικέα: Od. 4:533: ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν, ἀεικέα μερμηρίζων.
ἀεικέα: Od. 4:694: ἀλλ’ ὁ μὲν ὑμέτερος θυμὸς καὶ ἀεικέα ἔργα
ἀεικέα: Od. 13:437: ψιλόν· δῶκε δέ οἱ σκῆπτρον καὶ ἀεικέα πήρην,
ἀεικέα: Od. 16:107: τεθνάμεν ἢ τάδε γ’ αἰὲν ἀεικέα ἔργ’ ὁράασθαι,
ἀεικέα: Od. 16:199: ἦ γάρ τοι νέον ἦσθα γέρων καὶ ἀεικέα ἕσσο·
ἀεικέα: Od. 17:130: ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν,
ἀεικέα: Od. 17:131: ὣς Ὀδυσεὺς κείνοισιν ἀεικέα πότμον ἐφήσει.
ἀεικέα: Od. 17:197: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισιν ἀεικέα βάλλετο πήρην,
ἀεικέα: Od. 18:108: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισιν ἀεικέα βάλλετο πήρην,
ἀεικέα: Od. 19:550: ὃς πᾶσι μνηστῆρσιν ἀεικέα πότμον ἐφήσω.”
ἀεικέα: Od. 20:317: τεθνάμεν ἢ τάδε γ’ αἰὲν ἀεικέα ἔργ’ ὁράασθαι,
ἀεικέα: Od. 20:394: θησέμεναι· πρότεροι γὰρ ἀεικέα μηχανόωντο.
ἀεικέα: Od. 22:317: τῶ καὶ ἀτασθαλίῃσιν ἀεικέα πότμον ἐπέσπον.
ἀεικέα: Od. 22:416: τῶ καὶ ἀτασθαλίῃσιν ἀεικέα πότμον ἐπέσπον.
ἀεικέα: Od. 22:432: ἐλθέμεν, αἵ περ πρόσθεν ἀεικέα μηχανόωντο.”
ἀεικέα: Od. 24:250: λυγρὸν ἔχεις αὐχμεῖς τε κακῶς καὶ ἀεικέα ἕσσαι.
ἀεικείας: Od. 20:308: ἐνθάδε. τῶ μή τίς μοι ἀεικείας ἐνὶ οἴκῳ
ἀεικείην: Il. 24:19: πᾶσαν ἀεικείην ἄπεχε χροῒ φῶτ’ ἐλεαίρων
ἀεικελίην: Od. 9:503: ὀφθαλμοῦ εἴρηται ἀεικελίην ἀλαωτύν,
ἀεικελίης: Od. 17:357: αὖθι ποδῶν προπάροιθεν, ἀεικελίης ἐπὶ πήρης,
ἀεικελίῃσι: Od. 4:244: αὐτόν μιν πληγῇσιν ἀεικελίῃσι δαμάσσας,
ἀεικέλιον: Od. 14:32: ἔνθα κεν ᾧ πὰρ σταθμῷ ἀεικέλιον πάθεν ἄλγος·
ἀεικέλιον: Od. 20:259: δίφρον ἀεικέλιον καταθεὶς ὀλίγην τε τράπεζαν·
ἀεικέλιον: Od. 24:228: ῥαπτὸν ἀεικέλιον, περὶ δὲ κνήμῃσι βοείας
ἀεικέλιος: Od. 6:242: πρόσθεν μὲν γὰρ δή μοι ἀεικέλιος δέατ’ εἶναι,
ἀεικέλιος: Od. 13:402: ὡς ἂν ἀεικέλιος πᾶσι μνηστῆρσι φανήῃς
ἀεικελίου: Il. 14:84: οὐλόμεν’ αἴθ’ ὤφελλες ἀεικελίου στρατοῦ ἄλλου
ἀεικελίῳ: Od. 19:341: πολλὰς γὰρ δὴ νύκτας ἀεικελίῳ ἐνὶ κοίτῃ
ἀεικελίως: Od. 8:231: Φαιήκων· λίην γὰρ ἀεικελίως ἐδαμάσθην
ἀεικελίως: Od. 16:109: ῥυστάζοντας ἀεικελίως κατὰ δώματα καλά,
ἀεικελίως: Od. 20:319: ῥυστάζοντας ἀεικελίως κατὰ δώματα καλά.”
ἀεικές: Il. 9:70: δαίνυ δαῖτα γέρουσιν· ἔοικέ τοι, οὔ τοι ἀεικές.
ἀεικὲς: Il. 14:13: στῆ δ’ ἐκτὸς κλισίης, τάχα δ’ εἴσιδεν ἔργον ἀεικὲς
ἀεικὲς: Il. 15:496: τεθνάτω· οὔ οἱ ἀεικὲς ἀμυνομένῳ περὶ πάτρης
ἀεικὲς: Il. 19:124: σὸν γένος· οὔ οἱ ἀεικὲς ἀνασσέμεν Ἀργείοισιν.
ἀεικὲς: Il. 19:133: ἔργον ἀεικὲς ἔχοντα ὑπ’ Εὐρυσθῆος ἀέθλων.
ἀεικές: Od. 3:265: ἡ δ’ ἦ τοι τὸ πρὶν μὲν ἀναίνετο ἔργον ἀεικές,
ἀεικές: Od. 11:429: οἷον δὴ καὶ κείνη ἐμήσατο ἔργον ἀεικές,
ἀεικὲς: Od. 15:236: ἐς Πύλον ἐκ Φυλάκης καὶ ἐτείσατο ἔργον ἀεικὲς
ἀεικές: Od. 17:216: ἔκπαγλον καὶ ἀεικές· ὄρινε δὲ κῆρ Ὀδυσῆος·
ἀεικές: Od. 23:222: τὴν δ’ ἦ τοι ῥέξαι θεὸς ὤρορεν ἔργον ἀεικές·
ἀεικέσσι: Il. 2:264: πεπλήγων ἀγορῆθεν ἀεικέσσι πληγῇσιν.
ἀεικὴς: Il. 10:483: κτεῖνε δ’ ἐπιστροφάδην· τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς
ἀεικὴς: Il. 21:20: τύπτε δ’ ἐπιστροφάδην· τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς
ἀεικής: Od. 20:366: καὶ νόος ἐν στήθεσσι τετυγμένος, οὐδὲν ἀεικής·
ἀεικὴς: Od. 22:308: τύπτον ἐπιστροφάδην· τῶν δὲ στόνος ὤρνυτ’ ἀεικὴς
ἀεικὴς: Od. 24:184: κτεῖνον ἐπιστροφάδην, τῶν δὲ στόνος ὤρνυτ’ ἀεικὴς
ἀεικίζει: Il. 24:54: κωφὴν γὰρ δὴ γαῖαν ἀεικίζει μενεαίνων.
ἀείκιζεν: Il. 24:22: Ὣς ὃ μὲν Ἕκτορα δῖον ἀείκιζεν μενεαίνων·
ἀεικισθήμεναι: Od. 18:222: ὃς τὸν ξεῖνον ἔασας ἀεικισθήμεναι οὕτω.
ἀεικισσαίμεθ’: Il. 16:559: Σαρπηδών· ἀλλ’ εἴ μιν ἀεικισσαίμεθ’ ἑλόντες,
ἀεικίσσασθαι: Il. 22:404: δῶκεν ἀεικίσσασθαι ἑῇ ἐν πατρίδι γαίῃ.
ἀεικίσσωσι: Il. 16:545: μὴ ἀπὸ τεύχε’ ἕλωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρὸν
ἀεικίσσωσι: Il. 19:26: εὐλὰς ἐγγείνωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρόν,
ἀεικιῶ: Il. 22:256: οὐ γὰρ ἐγώ σ’ ἔκπαγλον ἀεικιῶ, αἴ κεν ἐμοὶ Ζεὺς
ἀείραι: Il. 7:130: πολλά κεν ἀθανάτοισι φίλας ἀνὰ χεῖρας ἀείραι
ἀεῖραι: Il. 8:424: τολμήσεις Διὸς ἄντα πελώριον ἔγχος ἀεῖραι.
ἀειραμένη: Il. 6:293: τῶν ἕν’ ἀειραμένη Ἑκάβη φέρε δῶρον Ἀθήνῃ,
ἀειραμένη: Od. 15:106: τῶν ἕν’ ἀειραμένη Ἑλένη φέρε, δῖα γυναικῶν,
ἀειράμενος: Il. 23:856: πάντας ἀειράμενος πελέκεας οἶκον δὲ φερέσθω·
ἄειραν: Il. 20:373: Ὣς φάτ’ ἐποτρύνων, οἳ δ’ ἀντίοι ἔγχε’ ἄειραν
ἄειραν: Il. 23:362: Οἳ δ’ ἅμα πάντες ἐφ’ ἵπποιιν μάστιγας ἄειραν,
ἄειραν: Il. 24:266: ἐκ μὲν ἄμαξαν ἄειραν ἐΰτροχον ἡμιονείην
ἄειραν: Od. 3:312: πολλὰ κτήματ’ ἄγων, ὅσα οἱ νέες ἄχθος ἄειραν.
ἄειραν: Od. 13:117: πρῶτον Ὀδυσσῆα γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἄειραν
ἄειραν: Od. 13:120: ἐκ δὲ κτήματ’ ἄειραν, ἅ οἱ Φαίηκες ἀγαυοὶ
ἄειραν: Od. 21:18: μῆλα γὰρ ἐξ Ἰθάκης Μεσσήνιοι ἄνδρες ἄειραν
ἀείραντες: Il. 14:428: χερσὶν ἀείραντες φέρον ἐκ πόνου, ὄφρ’ ἵκεθ’ ἵππους
ἀείραντες: Il. 17:718: νεκρὸν ἀείραντες φέρετ’ ἐκ πόνου· αὐτὰρ ὄπισθε
ἀείραντες: Od. 2:425: στῆσαν ἀείραντες, κατὰ δὲ προτόνοισιν ἔδησαν,
ἀείραντες: Od. 3:11: στεῖλαν ἀείραντες, τὴν δ’ ὥρμισαν, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί·
ἀείραντες: Od. 15:290: στῆσαν ἀείραντες, κατὰ δὲ προτόνοισιν ἔδησαν,
ἀείρας: Il. 7:268: δεύτερος αὖτ’ Αἴας πολὺ μείζονα λᾶαν ἀείρας
ἀείρας: Il. 10:30: ποικίλῃ, αὐτὰρ ἐπὶ στεφάνην κεφαλῆφιν ἀείρας
ἀείρας: Il. 10:465: Ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, καὶ ἀπὸ ἕθεν ὑψόσ’ ἀείρας
ἀείρας: Il. 10:505: ῥυμοῦ ἐξερύοι ἢ ἐκφέροι ὑψόσ’ ἀείρας,
ἀείρας: Il. 12:383: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δ’ ἄρ’ ὑψόθεν ἔμβαλ’ ἀείρας,
ἀείρας: Il. 12:453: ὣς Ἕκτωρ ἰθὺς σανίδων φέρε λαᾶν ἀείρας,
ἀείρας: Il. 14:410: πὰρ ποσὶ μαρναμένων ἐκυλίνδετο, τῶν ἓν ἀείρας
ἀείρας: Il. 16:678: αὐτίκα δ’ ἐκ βελέων Σαρπηδόνα δῖον ἀείρας
ἀείρας: Il. 17:588: μαλθακὸς αἰχμητής· νῦν δ’ οἴχεται οἶος ἀείρας
ἀείρας: Il. 18:615: μητρὸς Ἀχιλλῆος θῆκε προπάροιθεν ἀείρας.
ἀείρας: Il. 19:380: καλοῦ δαιδαλέου· περὶ δὲ τρυφάλειαν ἀείρας
ἀείρας: Il. 20:325: Αἰνείαν δ’ ἔσσευεν ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἀείρας.
ἀείρας: Il. 22:399: ἐς δίφρον δ’ ἀναβὰς ἀνά τε κλυτὰ τεύχε’ ἀείρας
ἀείρας: Il. 24:589: αὐτὸς τόν γ’ Ἀχιλεὺς λεχέων ἐπέθηκεν ἀείρας,
ἀείρας: Od. 1:141: δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακας παρέθηκεν ἀείρας
ἀείρας: Od. 4:57: [δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακας παρέθηκεν ἀείρας
ἀείρας: Od. 9:240: αὐτὰρ ἔπειτ’ ἐπέθηκε θυρεὸν μέγαν ὑψόσ’ ἀείρας,
ἀείρας: Od. 9:332: ὅς τις τολμήσειεν ἐμοὶ σὺν μοχλὸν ἀείρας
ἀείρας: Od. 9:340: αὐτὰρ ἔπειτ’ ἐπέθηκε θυρεὸν μέγαν ὑψόσ’ ἀείρας·
ἀείρας: Od. 9:537: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐξαῦτις πολὺ μείζονα λᾶαν ἀείρας
ἀείρας: Od. 16:285: ἐς μυχὸν ὑψηλοῦ θαλάμου καταθεῖναι ἀείρας
ἀείρας: Od. 17:237: ἦ πρὸς γῆν ἐλάσειε κάρη ἀμφουδὶς ἀείρας·
ἀείρας: Od. 17:335: μοῖραν ἑλὼν ἐτίθει κανέου τ’ ἐκ σῖτον ἀείρας.
ἀείρας: Od. 18:120: ἄρτους ἐκ κανέοιο δύω παρέθηκεν ἀείρας
ἀείρας: Od. 24:165: σὺν μὲν Τηλεμάχῳ περικαλλέα τεύχε’ ἀείρας
ἀειράσας: Il. 24:583: νόσφιν ἀειράσας, ὡς μὴ Πρίαμος ἴδοι υἱόν,
ἄειρε: Il. 6:264: μή μοι οἶνον ἄειρε μελίφρονα πότνια μῆτερ,
ἄειρε: Il. 19:386: τῷ δ’ εὖτε πτερὰ γίγνετ’, ἄειρε δὲ ποιμένα λαῶν.
ἄειρε: Il. 23:882: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης πελέκεας δέκα πάντας ἄειρε,
ἄειρεν: Il. 11:636: πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ’ ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν.
ἄειρεν: Il. 23:730: κίνησεν δ’ ἄρα τυτθὸν ἀπὸ χθονός, οὐδ’ ἔτ’ ἄειρεν,
ἀειρέσθην: Il. 23:501: ὑψόσ’ ἀειρέσθην ῥίμφα πρήσσοντε κέλευθον.
ἀείρετο: Od. 13:84: ὣς ἄρα τῆς πρύμνη μὲν ἀείρετο, κῦμα δ’ ὄπισθεν
ἀειρομένη: Il. 2:151: ἵστατ’ ἀειρομένη· τοὶ δ’ ἀλλήλοισι κέλευον
ἀειρομένη: Il. 23:366: ἵστατ’ ἀειρομένη ὥς τε νέφος ἠὲ θύελλα,
ἀειρόμενοι: Od. 13:83: ὑψόσ’ ἀειρόμενοι ῥίμφα πρήσσουσι κέλευθον,
ἀειρόμενον: Il. 21:327: ἵστατ’ ἀειρόμενον, κατὰ δ’ ᾕρεε Πηλεΐωνα·
ἀειρόμενος: Il. 21:307: ὑψόσ’ ἀειρόμενος, Σιμόεντι δὲ κέκλετ’ ἀΰσας·
ἀειρομένων: Od. 12:249: ὑψόσ’ ἀειρομένων· ἐμὲ δὲ φθέγγοντο καλεῦντες
ἀείροντο: Od. 12:255: ὣς οἵ γ’ ἀσπαίροντες ἀείροντο προτὶ πέτρας.
ἀείρων: Od. 11:423: ἀμφ’ ἐμοί· αὐτὰρ ἐγὼ ποτὶ γαίῃ χεῖρας ἀείρων
ἀεῖσαι: Od. 14:464: ἠλεός, ὅς τ’ ἐφέηκε πολύφρονά περ μάλ’ ἀεῖσαι
ἄεισε: Od. 21:411: ἡ δ’ ὑπὸ καλὸν ἄεισε, χελιδόνι εἰκέλη αὐδήν.
ἀεισόμενος: Od. 22:352: πωλεύμην μνηστῆρσιν ἀεισόμενος μετὰ δαῖτας,
ἄεισον: Od. 8:492: ἀλλ’ ἄγε δὴ μετάβηθι καὶ ἵππου κόσμον ἄεισον
ἀεκαζομένη: Il. 6:458: πόλλ’ ἀεκαζομένη, κρατερὴ δ’ ἐπικείσετ’ ἀνάγκη·
ἀεκαζομένην: Od. 19:133: οἵ μ’ ἀεκαζομένην μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
ἀεκαζόμενος: Od. 18:135: καὶ τὰ φέρει ἀεκαζόμενος τετληότι θυμῷ.
ἀεκαζομένους: Od. 13:277: πόλλ’ ἀεκαζομένους, οὐδ’ ἤθελον ἐξαπατῆσαι.
ἀεκήλια: Il. 18:77: σεῦ ἐπιδευομένους, παθέειν τ’ ἀεκήλια ἔργα.
ἀέκητι: Il. 11:666: Ἀργείων ἀέκητι πυρὸς δηΐοιο θέρωνται,
ἀέκητι: Il. 12:8: ἐντὸς ἔχον ῥύοιτο· θεῶν δ’ ἀέκητι τέτυκτο
ἀέκητι: Il. 15:720: νῆας ἑλεῖν, αἳ δεῦρο θεῶν ἀέκητι μολοῦσαι
ἀέκητι: Od. 1:79: ἀθανάτων ἀέκητι θεῶν ἐριδαινέμεν οἶος.”
ἀέκητι: Od. 3:28: οὔ σε θεῶν ἀέκητι γενέσθαι τε τραφέμεν τε.”
ἀέκητι: Od. 3:213: ἐν μεγάροισ’ ἀέκητι σέθεν κακὰ μηχανάασθαι.
ἀέκητι: Od. 4:504: φῆ ῥ’ ἀέκητι θεῶν φυγέειν μέγα λαῖτμα θαλάσσης.
ἀέκητι: Od. 4:665: εἰ τοσσῶνδ’ ἀέκητι νέος πάϊς οἴχεται αὔτως,
ἀέκητι: Od. 5:177: οὐδ’ ἂν ἐγώ γ’ ἀέκητι σέθεν σχεδίης ἐπιβαίην,
ἀέκητι: Od. 6:240: οὐ πάντων ἀέκητι θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι,
ἀέκητι: Od. 6:287: ἥ τ’ ἀέκητι φίλων πατρὸς καὶ μητρὸς ἐόντων
ἀέκητι: Od. 12:290: νῆα διαῤῥαίουσι, θεῶν ἀέκητι ἀνάκτων;
ἀέκητι: Od. 15:19: μή νύ τι σεῦ ἀέκητι δόμων ἐκ κτῆμα φέρηται.
ἀέκητι: Od. 16:94: ἐν μεγάροισ’, ἀέκητι σέθεν τοιούτου ἐόντος.
ἀέκητι: Od. 17:43: λάθρῃ, ἐμεῦ ἀέκητι, φίλου μετὰ πατρὸς ἀκουήν.
ἀέκητι: Od. 24:444: ἀθανάτων ἀέκητι θεῶν τάδε μήσατο ἔργα·
ἀέκοντα: Il. 7:197: οὐ γάρ τίς με βίῃ γε ἑκὼν ἀέκοντα δίηται
ἀέκοντα: Il. 11:715: ἔννυχος, οὐδ’ ἀέκοντα Πύλον κάτα λαὸν ἄγειρεν
ἀέκοντα: Il. 15:186: εἴ μ’ ὁμότιμον ἐόντα βίῃ ἀέκοντα καθέξει.
ἀέκοντα: Il. 18:240: πέμψεν ἐπ’ Ὠκεανοῖο ῥοὰς ἀέκοντα νέεσθαι·
ἀέκοντα: Od. 1:199: ἄγριοι, οἵ που κεῖνον ἐρυκανόωσ’ ἀέκοντα.
ἀέκοντα: Od. 1:403: μὴ γὰρ ὅ γ’ ἔλθοι ἀνήρ, ὅς τίς σ’ ἀέκοντα βίηφι
ἀέκοντα: Od. 4:463: ὄφρα μ’ ἕλοις ἀέκοντα λοχησάμενος; τέο σε χρή;
ἀέκοντα: Od. 7:315: εἴ κ’ ἐθέλων γε μένοις· ἀέκοντα δέ σ’ οὔ τις ἐρύξει
ἀέκοντα: Od. 10:266: “μή μ’ ἄγε κεῖσ’ ἀέκοντα, διοτρεφές, ἀλλὰ λίπ’ αὐτοῦ·
ἀέκοντα: Od. 15:200: μή μ’ ὁ γέρων ἀέκοντα κατάσχῃ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
ἀέκοντα: Od. 21:348: τῶν οὔ τίς μ’ ἀέκοντα βιήσεται, αἴ κ’ ἐθέλωμι
ἀέκοντας: Il. 5:164: βῆσε κακῶς ἀέκοντας, ἔπειτα δὲ τεύχε’ ἐσύλα·
ἀέκοντας: Il. 13:367: ἐκ Τροίης ἀέκοντας ἀπωσέμεν υἷας Ἀχαιῶν.
ἀέκοντας: Il. 14:105: ἀργαλέῃ· ἀτὰρ οὐ μὲν ἐγὼν ἀέκοντας ἄνωγα
ἀέκοντας: Il. 16:204: νηλεές, ὃς παρὰ νηυσὶν ἔχεις ἀέκοντας ἑταίρους·
ἀέκοντας: Il. 16:369: Τρωϊκόν, οὓς ἀέκοντας ὀρυκτὴ τάφρος ἔρυκε.
ἀέκοντας: Il. 21:59: πόντος ἁλὸς πολιῆς, ὃ πολέας ἀέκοντας ἐρύκει.
ἀέκοντε: Il. 1:327: τὼ δ’ ἀέκοντε βάτην παρὰ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο,
ἀέκοντε: Il. 5:366: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
ἀέκοντε: Il. 5:768: μάστιξεν δ’ ἵππους· τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
ἀέκοντε: Il. 8:45: μάστιξεν δ’ ἐλάαν· τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
ἀέκοντε: Il. 10:530: μάστιξεν δ’ ἵππους, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
ἀέκοντε: Il. 11:281: νῆας ἔπι γλαφυράς· τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην·
ἀέκοντε: Il. 11:519: μάστιξεν δ’ ἵππους, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
ἀέκοντε: Il. 22:400: μάστιξέν ῥ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
ἀέκοντε: Od. 3:484: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
ἀέκοντε: Od. 3:494: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
ἀέκοντε: Od. 15:192: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
ἀέκοντες: Od. 10:489: μηκέτι νῦν ἀέκοντες ἐμῷ ἐνὶ μίμνετε οἴκῳ.
ἀέκοντί: Il. 4:43: καὶ γὰρ ἐγὼ σοὶ δῶκα ἑκὼν ἀέκοντί γε θυμῷ·
ἀέκοντος: Il. 1:301: τῶν οὐκ ἄν τι φέροις ἀνελὼν ἀέκοντος ἐμεῖο·
ἀέκοντος: Il. 1:430: τήν ῥα βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρων· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἀέκοντος: Il. 19:273: ἦγεν ἐμεῦ ἀέκοντος ἀμήχανος· ἀλλά ποθι Ζεὺς
ἀέκοντος: Od. 4:646: ἤ σε βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρα νῆα μέλαιναν,
ἀέκοντος: Od. 9:405: ἦ μή τίς σευ μῆλα βροτῶν ἀέκοντος ἐλαύνει;
ἀέκουσ’: Il. 1:348: ἣ δ’ ἀέκουσ’ ἅμα τοῖσι γυνὴ κίεν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ἀέκουσαν: Od. 2:130: “Ἀντίνο’, οὔ πως ἔστι δόμων ἀέκουσαν ἀπῶσαι
ἀέκουσαν: Od. 19:374: οὐκ ἐάᾳς νίζειν· ἐμὲ δ’ οὐκ ἀέκουσαν ἄνωγε
ἀέκουσαν: Od. 20:343: αἰδέομαι δ’ ἀέκουσαν ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι
ἀέκουσιν: Il. 8:487: Τρωσὶν μέν ῥ’ ἀέκουσιν ἔδυ φάος, αὐτὰρ Ἀχαιοῖς
ἀέκων: Il. 11:556: ἤϊε πόλλ’ ἀέκων· περὶ γὰρ δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν.
ἀέκων: Il. 16:264: κινήσῃ ἀέκων, οἳ δ’ ἄλκιμον ἦτορ ἔχοντες
ἀέκων: Il. 17:112: παχνοῦται, ἀέκων δέ τ’ ἔβη ἀπὸ μεσσαύλοιο·
ἀέκων: Il. 17:666: ἤϊε πόλλ’ ἀέκων· περὶ γὰρ δίε μή μιν Ἀχαιοὶ
ἄελλαι: Il. 2:293: ἀσχαλάᾳ σὺν νηῒ πολυζύγῳ, ὅν περ ἄελλαι
ἄελλαι: Il. 13:334: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ λιγέων ἀνέμων σπέρχωσιν ἄελλαι
ἄελλαι: Il. 19:377: σταθμῷ ἐν οἰοπόλῳ· τοὺς δ’ οὐκ ἐθέλοντας ἄελλαι
ἄελλαι: Od. 3:283: νῆα κυβερνῆσαι, ὁπότε σπέρχοιεν ἄελλαι.
ἄελλαι: Od. 3:320: ἐλθέμεν, ὅν τινα πρῶτον ἀποσφήλωσιν ἄελλαι
ἄελλαι: Od. 5:304: Ζεύς, ἐτάραξε δὲ πόντον, ἐπισπέρχουσι δ’ ἄελλαι
ἄελλαι: Od. 8:409: δεινόν, ἄφαρ τὸ φέροιεν ἀναρπάξασαι ἄελλαι.
ἄελλαι: Od. 14:383: νῆας ἀκειόμενον, τάς οἱ ξυνέαξαν ἄελλαι·
ἀέλλας: Od. 5:292: χερσὶ τρίαιναν ἑλών· πάσας δ’ ὀρόθυνεν ἀέλλας
ἀέλλας: Od. 19:189: ἐν λιμέσιν χαλεποῖσι, μόγις δ’ ὑπάλυξεν ἀέλλας.
ἀέλλῃ: Il. 11:297: ἐν δ’ ἔπεσ’ ὑσμίνῃ ὑπεραέϊ ἶσος ἀέλλῃ,
ἀέλλῃ: Il. 12:40: αὐτὰρ ὅ γ’ ὡς τὸ πρόσθεν ἐμάρνατο ἶσος ἀέλλῃ·
ἀέλλῃ: Il. 13:795: οἳ δ’ ἴσαν ἀργαλέων ἀνέμων ἀτάλαντοι ἀέλλῃ,
ἀέλλη: Il. 16:374: πάσας πλῆσαν ὁδούς, ἐπεὶ ἂρ τμάγεν· ὕψι δ’ ἀέλλη
ἀελλὴς: Il. 3:13: ὣς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ κονίσαλος ὄρνυτ’ ἀελλὴς
ἀελλόπος: Il. 8:409: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
ἀελλόπος: Il. 24:77: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
ἀελλόπος: Il. 24:159: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα.
ἀελπέα: Od. 5:408: “ὤ μοι, ἐπεὶ δὴ γαῖαν ἀελπέα δῶκεν ἰδέσθαι
ἀελπτέοντες: Il. 7:310: καί ῥ’ ἦγον προτὶ ἄστυ ἀελπτέοντες σόον εἶναι.
ἀενάοντα: Od. 13:109: ἐν δ’ ὕδατ’ ἀενάοντα. δύω δέ τέ οἱ θύραι εἰσίν,
ἀέντες: Il. 5:526: πνοιῇσιν λιγυρῇσι διασκιδνᾶσιν ἀέντες·
ἀέντων: Od. 5:478: τοὺς μὲν ἄρ’ οὔτ’ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων,
ἀέντων: Od. 19:440: τὴν μὲν ἄρ’ οὔτ’ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων,
ἄεξε: Od. 17:489: Τηλέμαχος δ’ ἐν μὲν κραδίῃ μέγα πένθος ἄεξε
ἀέξει: Il. 6:261: ἀνδρὶ δὲ κεκμηῶτι μένος μέγα οἶνος ἀέξει,
ἀέξει: Od. 9:111: οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει.
ἀέξει: Od. 9:358: οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει·
ἀέξει: Od. 11:195: ἔνθ’ ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων, μέγα δὲ φρεσὶ πένθος ἀέξει
ἀέξειν: Il. 12:214: οὔτέ ποτ’ ἐν πολέμῳ, σὸν δὲ κράτος αἰὲν ἀέξειν·
ἀέξεται: Il. 18:110: ἀνδρῶν ἐν στήθεσσιν ἀέξεται ἠΰτε καπνός·
ἀέξεται: Od. 2:315: πυνθάνομαι, καὶ δή μοι ἀέξεται ἔνδοθι θυμός,
ἀέξεται: Od. 14:66: ὡς καὶ ἐμοὶ τόδε ἔργον ἀέξεται, ᾧ ἐπιμίμνω.
ἀέξετο: Il. 8:66: Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
ἀέξετο: Il. 11:84: Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
ἀέξετο: Od. 9:56: ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
ἀέξετο: Od. 10:93: πλησίαι· οὐ μὲν γάρ ποτ’ ἀέξετο κῦμά γ’ ἐν αὐτῷ,
ἀέξετο: Od. 22:426: Τηλέμαχος δὲ νέον μὲν ἀέξετο, οὐδέ ἑ μήτηρ
ἀέξῃ: Od. 13:360: αὐτόν τε ζώειν καί μοι φίλον υἱὸν ἀέξῃ.”
ἀέξῃ: Od. 14:65: ὅς οἱ πολλὰ κάμῃσι, θεὸς δ’ ἐπὶ ἔργον ἀέξῃ,
ἀέξουσιν: Od. 15:372: ἔργον ἀέξουσιν μάκαρες θεοί, ᾧ ἐπιμίμνω·
ἀέξω: Il. 17:226: λαούς, ὑμέτερον δὲ ἑκάστου θυμὸν ἀέξω.
ἀέξων: Il. 17:139: ἑστήκει, μέγα πένθος ἐνὶ στήθεσσιν ἀέξων.
ἀέξων: Od. 24:231: αἰγείην κυνέην κεφαλῇ ἔχε, πένθος ἀέξων.
ἀεργίης: Od. 24:251: οὐ μὲν ἀεργίης γε ἄναξ ἕνεκ’ οὔ σε κομίζει,
ἀεργὸν: Od. 19:27: “ξεῖνος ὅδ’· οὐ γὰρ ἀεργὸν ἀνέξομαι, ὅς κεν ἐμῆς γε
ἀεργὸς: Il. 9:320: κάτθαν’ ὁμῶς ὅ τ’ ἀεργὸς ἀνὴρ ὅ τε πολλὰ ἐοργώς.
ἀερθεὶς: Od. 8:375: ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὁ δ’ ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἀερθεὶς
ἀερθείς: Od. 12:432: αὐτὰρ ἐγὼ ποτὶ μακρὸν ἐρινεὸν ὑψόσ’ ἀερθείς,
ἄερθεν: Il. 8:74: ἑζέσθην, Τρώων δὲ πρὸς οὐρανὸν εὐρὺν ἄερθεν·
ἀέρθη: Od. 19:540: ἁθρόοι ἐν μεγάροισ’, ὁ δ’ ἐς αἰθέρα δῖαν ἀέρθη.
ἀερσίποδες: Il. 3:327: ἵπποι ἀερσίποδες καὶ ποικίλα τεύχε’ ἔκειτο·
ἀερσίποδες: Il. 23:475: ἵπποι ἀερσίποδες πολέος πεδίοιο δίενται.
ἀερσιπόδων: Il. 18:532: βάντες ἀερσιπόδων μετεκίαθον, αἶψα δ’ ἵκοντο.
ἄεσα: Od. 19:342: ἄεσα καί τ’ ἀνέμεινα ἐΰθρονον Ἠῶ δῖαν.
ἀέσαι: Od. 15:40: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἀέσαι· τὸν δ’ ὀτρῦναι πόλιν εἴσω
ἀέσαμεν: Od. 3:151: νύκτα μὲν ἀέσαμεν χαλεπὰ φρεσὶν ὁρμαίνοντες
ἄεσαν: Od. 3:490: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἄεσαν, ὁ δ’ ἄρα ξεινήϊα δῶκεν.
ἄεσαν: Od. 15:188: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἄεσαν, ὁ δὲ τοῖς πὰρ ξείνια θῆκεν.
ἀεσίφρονι: Od. 21:302: ἤϊεν ἣν ἄτην ὀχέων ἀεσίφρονι θυμῷ.
ἀεσιφροσύνῃσι: Od. 15:470: ἔκφερεν· αὐτὰρ ἐγὼν ἑπόμην ἀεσιφροσύνῃσι.
ἀεσίφρων: Il. 20:183: εἰσὶν γάρ οἱ παῖδες, ὃ δ’ ἔμπεδος οὐδ’ ἀεσίφρων.
ἀεσίφρων: Il. 23:603: χωόμενος, ἐπεὶ οὔ τι παρήορος οὐδ’ ἀεσίφρων
ἀζαλέας: Il. 11:494: πολλὰς δὲ δρῦς ἀζαλέας, πολλὰς δέ τε πεύκας
ἀζαλέην: Il. 7:239: ἀζαλέην, τό μοι ἔστι ταλαύρινον πολεμίζειν·
ἀζαλέης: Od. 9:234: ὕλης ἀζαλέης, ἵνα οἱ ποτιδόρπιον εἴη.
ἀζαλέοιο: Il. 20:491: οὔρεος ἀζαλέοιο, βαθεῖα δὲ καίεται ὕλη,
Ἀζεΐδαο: Il. 2:513: οὓς τέκεν Ἀστυόχη δόμῳ Ἄκτορος Ἀζεΐδαο,
ἅζεο: Il. 5:830: τύψον δὲ σχεδίην μηδ’ ἅζεο θοῦρον Ἄρηα
ἅζεο: Od. 9:478: σχέτλι’, ἐπεὶ ξείνους οὐχ ἅζεο σῷ ἐνὶ οἴκῳ
ἅζετο: Il. 5:434: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ οὐδὲ θεὸν μέγαν ἅζετο, ἵετο δ’ αἰεὶ
ἅζετο: Il. 14:261: ἅζετο γὰρ μὴ Νυκτὶ θοῇ ἀποθύμια ἕρδοι.
ἅζευ: Od. 17:401: μήτ’ οὖν μητέρ’ ἐμὴν ἅζευ τό γε μήτε τιν’ ἄλλον
ἄζῃ: Od. 22:184: τῇ δ’ ἑτέρῃ σάκος εὐρὺ γέρον, πεπαλαγμένον ἄζῃ,
ἀζηχὲς: Il. 4:435: ἀζηχὲς μεμακυῖαι ἀκούουσαι ὄπα ἀρνῶν,
ἀζηχὲς: Il. 15:658: καὶ δέος· ἀζηχὲς γὰρ ὁμόκλεον ἀλλήλοισι.
ἀζηχὲς: Od. 18:3: ἀζηχὲς φαγέμεν καὶ πιέμεν· οὐδέ οἱ ἦν ἲς
ἀζηχὴς: Il. 15:25: ἀζηχὴς ὀδύνη Ἡρακλῆος θείοιο,
ἀζηχὴς: Il. 17:741: ἀζηχὴς ὀρυμαγδὸς ἐπήϊεν ἐρχομένοισιν·
ἅζομαι: Il. 6:267: ἅζομαι· οὐδέ πῃ ἔστι κελαινεφέϊ Κρονίωνι
ἀζομένη: Il. 4:487: ἣ μέν τ’ ἀζομένη κεῖται ποταμοῖο παρ’ ὄχθας.
ἁζόμενοι: Il. 1:21: ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα. ”
ἁζόμενοι: Od. 9:200: ἁζόμενοι· ᾤκει γὰρ ἐν ἄλσεϊ δενδρήεντι
ἄη: Od. 12:325: μῆνα δὲ πάντ’ ἄλληκτος ἄη νότος, οὐδέ τις ἄλλος
ἄη: Od. 14:458: πάννυχος, αὐτὰρ ἄη ζέφυρος μέγας αἰὲν ἔφυδρος.
ἀηδήσειεν: Od. 1:134: δείπνῳ ἀηδήσειεν, ὑπερφιάλοισι μετελθών,
ἀηδών: Od. 19:518: ὡς δ’ ὅτε Πανδαρέου κούρη, χλωρηῒς ἀηδών,
ἀήθεσσον: Il. 10:493: νεκροῖς ἀμβαίνοντες· ἀήθεσσον γὰρ ἔτ’ αὐτῶν.
ἀήμεναι: Il. 23:214: αἶψα δὲ πόντον ἵκανον ἀήμεναι, ὦρτο δὲ κῦμα
ἀήμεναι: Od. 3:176: ὦρτο δ’ ἐπὶ λιγὺς οὖρος ἀήμεναι· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
ἀήμενος: Od. 6:131: ὅς τ’ εἶσ’ ὑόμενος καὶ ἀήμενος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
ἀῆναι: Od. 3:183: οὖρος, ἐπεὶ δὴ πρῶτα θεὸς προέηκεν ἀῆναι.
ἀῆναι: Od. 10:25: αὐτὰρ ἐμοὶ πνοιὴν ζεφύρου προέηκεν ἀῆναι,
ἀὴρ: Il. 5:864: Οἵη δ’ ἐκ νεφέων ἐρεβεννὴ φαίνεται ἀὴρ
ἀήρ: Od. 7:143: καὶ τότε δή ῥ’ αὐτοῖο πάλιν χύτο θέσφατος ἀήρ.
ἀὴρ: Od. 9:144: ἀὴρ γὰρ περὶ νηυσὶ βαθεῖ’ ἦν, οὐδὲ σελήνη
ἀήσυλα: Il. 5:876: οὐλομένην, ᾗ τ’ αἰὲν ἀήσυλα ἔργα μέμηλεν.
ἀῆται: Od. 9:139: θυμὸς ἐποτρύνῃ καὶ ἐπιπνεύσωσιν ἀῆται.
ἀήτας: Il. 14:254: ὄρσασ’ ἀργαλέων ἀνέμων ἐπὶ πόντον ἀήτας,
ἀήτας: Od. 4:567: ἀλλ’ αἰεὶ ζεφύροιο λιγὺ πνείοντος ἀήτας
ἀήτη: Il. 15:626: ἄχνῃ ὑπεκρύφθη, ἀνέμοιο δὲ δεινὸς ἀήτη
ἄητο: Il. 21:386: ἀργαλέη, δίχα δέ σφιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἄητο·
ἄητον: Il. 9:5: βορέης καὶ Ζέφυρος, τώ τε Θρῄκηθεν ἄητον
ἄητον: Il. 21:395: θάρσος ἄητον ἔχουσα, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν;
ἀθανάτη: Il. 10:404: ἄλλῳ γ’ ἢ Ἀχιλῆϊ, τὸν ἀθανάτη τέκε μήτηρ.
ἀθανάτη: Il. 17:78: ἄλλῳ γ’ ἢ Ἀχιλῆϊ, τὸν ἀθανάτη τέκε μήτηρ.
ἀθανάτη: Od. 12:302: ἐσθίετε βρώμην, τὴν ἀθανάτη πόρε Κίρκη.”
ἀθανάτην: Il. 2:447: αἰγίδ’ ἔχουσ’ ἐρίτιμον ἀγήρων ἀθανάτην τε,
ἀθανάτην: Od. 1:420: ὣς φάτο Τηλέμαχος, φρεσὶ δ’ ἀθανάτην θεὸν ἔγνω.
ἀθανάτῃσ’: Od. 24:47: μήτηρ δ’ ἐξ ἁλὸς ἦλθε σὺν ἀθανάτῃσ’ ἁλίῃσιν
ἀθανάτῃσ’: Od. 24:55: μήτηρ ἐξ ἁλὸς ἥδε σὺν ἀθανάτῃσ’ ἁλίῃσιν
ἀθανάτῃς: Il. 18:86: αἴθ’ ὄφελες σὺ μὲν αὖθι μετ’ ἀθανάτῃς ἁλίῃσι
ἀθανάτῃσι: Il. 3:158: αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν·
ἀθανάτῃσι: Il. 7:32: ὑμῖν ἀθανάτῃσι, διαπραθέειν τόδε ἄστυ.
ἀθανάτῃσι: Il. 16:704: χείρεσσ’ ἀθανάτῃσι φαεινὴν ἀσπίδα νύσσων.
ἀθανάτῃσι: Od. 5:213: θνητὰς ἀθανάτῃσι δέμας καὶ εἶδος ἐρίζειν.”
ἀθανάτῃσι: Od. 6:16: κοιμᾶτ’ ἀθανάτῃσι φυὴν καὶ εἶδος ὁμοίη,
ἀθάνατοι: Il. 2:14: ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
ἀθάνατοι: Il. 2:31: ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
ἀθάνατοι: Il. 2:68: ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
ἀθάνατοι: Il. 2:814: ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης·
ἀθάνατοι: Il. 3:298: Ζεῦ κύδιστε μέγιστε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι
ἀθάνατοι: Il. 3:308: Ζεὺς μέν που τό γε οἶδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι
ἀθάνατοι: Il. 4:64: ἀθάνατοι· σὺ δὲ θᾶσσον Ἀθηναίῃ ἐπιτεῖλαι
ἀθάνατοι: Il. 4:128: ἀθάνατοι, πρώτη δὲ Διὸς θυγάτηρ ἀγελείη,
ἀθάνατοι: Il. 5:342: τοὔνεκ’ ἀναίμονές εἰσι καὶ ἀθάνατοι καλέονται.
ἀθάνατοί: Il. 9:110: εἴξας ἄνδρα φέριστον, ὃν ἀθάνατοί περ ἔτισαν,
ἀθάνατοι: Il. 13:525: ἀθάνατοι θεοὶ ἦσαν ἐεργόμενοι πολέμοιο.
ἀθάνατοι: Il. 18:116: Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ’ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.
ἀθάνατοι: Il. 21:267: ἀθάνατοι φοβέουσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
ἀθάνατοι: Il. 22:366: Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ’ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.
ἀθάνατοί: Il. 23:277: ἀθάνατοί τε γάρ εἰσι, Ποσειδάων δὲ πόρ’ αὐτοὺς
ἀθάνατοι: Il. 23:788: ἀθάνατοι τιμῶσι παλαιοτέρους ἀνθρώπους.
ἀθάνατοι: Od. 1:201: ἀθάνατοι βάλλουσι καὶ ὡς τελέεσθαι ὀΐω,
ἀθάνατοι: Od. 3:242: φράσσαντ’ ἀθάνατοι θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν.
ἀθάνατοι: Od. 3:346: “Ζεὺς τό γ’ ἀλεξήσειε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
ἀθάνατοι: Od. 4:79: ἀθάνατοι γὰρ τοῦ γε δόμοι καὶ κτήματ’ ἔασιν·
ἀθάνατοι: Od. 4:564: ἀθάνατοι πέμψουσιν, ὅθι ξανθὸς Ῥαδάμανθυς, -
ἀθάνατοι: Od. 4:586: ἀθάνατοι, τοί μ’ ὦκα φίλην ἐς πατρίδ’ ἔπεμψαν.
ἀθάνατοι: Od. 5:80: ἀθάνατοι, οὐδ’ εἴ τις ἀπόπροθι δώματα ναίει.
ἀθάνατοι: Od. 14:53: “Ζεύς τοι δοίη, ξεῖνε, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
ἀθάνατοι: Od. 14:119: Ζεὺς γάρ που τό γε οἶδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
ἀθάνατοι: Od. 15:173: ἀθάνατοι βάλλουσι καὶ ὡς τελέεσθαι ὀΐω.
ἀθάνατοι: Od. 17:149: ἀθάνατοι, τοί μ’ ὦκα φίλην ἐς πατρίδ’ ἔπεμψαν.”
ἀθάνατοι: Od. 18:112: “Ζεύς τοι δοίη, ξεῖνε, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
ἀθάνατοι: Od. 18:252: ὤλεσαν ἀθάνατοι, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον
ἀθάνατοι: Od. 19:125: ὤλεσαν ἀθάνατοι, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον
ἀθάνατοι: Od. 19:593: ἀθάνατοι θνητοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν.
ἀθάνατοι: Od. 21:365: ἡμῖν ἱλήκῃσι καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.”
ἀθάνατοί: Od. 24:64: κλαίομεν ἀθάνατοί τε θεοὶ θνητοί τ’ ἄνθρωποι·
ἀθάνατοι: Od. 24:198: ἀθάνατοι χαρίεσσαν ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ,
ἀθανάτοιο: Il. 1:530: κρατὸς ἀπ’ ἀθανάτοιο· μέγαν δ’ ἐλέλιξεν Ὄλυμπον.
ἀθανάτοιο: Il. 14:177: καλοὺς ἀμβροσίους ἐκ κράατος ἀθανάτοιο.
ἀθανάτοισ’: Od. 4:592: ἀθανάτοισ’ ἐμέθεν μεμνημένος ἤματα πάντα.”
ἀθανάτοισ’: Od. 7:5: ἵσταντ’ ἀθανάτοισ’ ἐναλίγκιοι, οἵ ῥ’ ὑπ’ ἀπήνης
ἀθανάτοις: Il. 23:207: ἀθανάτοις, ἵνα δὴ καὶ ἐγὼ μεταδαίσομαι ἱρῶν.
ἀθανάτοις: Il. 24:426: ἀθανάτοις, ἐπεὶ οὔ ποτ’ ἐμὸς πάϊς, εἴ ποτ’ ἔην γε,
ἀθανάτοισι: Il. 1:265: Θησέα τ’ Αἰγεΐδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισι·
ἀθανάτοισι: Il. 1:520: ἣ δὲ καὶ αὔτως μ’ αἰεὶ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι
ἀθανάτοισι: Il. 1:525: τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε μετ’ ἀθανάτοισι μέγιστον
ἀθανάτοισι: Il. 2:306: ἕρδομεν ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας
ἀθανάτοισι: Il. 5:130: μή τι σύ γ’ ἀθανάτοισι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι
ἀθανάτοισι: Il. 5:380: ἀλλ’ ἤδη Δαναοί γε καὶ ἀθανάτοισι μάχονται.
ἀθανάτοισι: Il. 5:407: ὅττι μάλ’ οὐ δηναιὸς ὃς ἀθανάτοισι μάχηται,
ἀθανάτοισι: Il. 5:882: μαργαίνειν ἀνέηκεν ἐπ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι.
ἀθανάτοισι: Il. 6:259: ὡς σπείσῃς Διὶ πατρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισι
ἀθανάτοισι: Il. 7:102: νίκης πείρατ’ ἔχονται ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
ἀθανάτοισι: Il. 7:130: πολλά κεν ἀθανάτοισι φίλας ἀνὰ χεῖρας ἀείραι
ἀθανάτοισι: Il. 7:447: ὅς τις ἔτ’ ἀθανάτοισι νόον καὶ μῆτιν ἐνίψει;
ἀθανάτοισι: Il. 10:441: ἄνδρεσσιν φορέειν, ἀλλ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
ἀθανάτοισι: Il. 11:2: ὄρνυθ’, ἵν’ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσι·
ἀθανάτοισι: Il. 13:19: ποσσὶν ὑπ’ ἀθανάτοισι Ποσειδάωνος ἰόντος.
ἀθανάτοισι: Il. 13:818: ἀρήσῃ Διὶ πατρὶ καὶ ἄλλις ἀθανάτοισι
ἀθανάτοισι: Il. 15:50: ἶσον ἐμοὶ φρονέουσα μετ’ ἀθανάτοισι καθίζοις,
ἀθανάτοισι: Il. 15:85: ἀθανάτοισι θεοῖσι Διὸς δόμῳ· οἳ δὲ ἰδόντες
ἀθανάτοισι: Il. 15:107: οὐδ’ ὄθεται· φησὶν γὰρ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι
ἀθανάτοισι: Il. 15:122: πὰρ Διὸς ἀθανάτοισι χόλος καὶ μῆνις ἐτύχθη,
ἀθανάτοισι: Il. 15:144: Ἶρίν θ’, ἥ τε θεοῖσι μετάγγελος ἀθανάτοισι,
ἀθανάτοισι: Il. 16:154: ὃς καὶ θνητὸς ἐὼν ἕπεθ’ ἵπποις ἀθανάτοισι.
ἀθανάτοισι: Il. 18:370: ἄφθιτον ἀστερόεντα μεταπρεπέ’ ἀθανάτοισι
ἀθανάτοισι: Il. 19:2: ὄρνυθ’, ἵν’ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν·
ἀθανάτοισι: Il. 20:64: οἰκία δὲ θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι φανείη
ἀθανάτοισι: Il. 20:235: κάλλεος εἵνεκα οἷο ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη.
ἀθανάτοισι: Il. 20:292: αὐτίκα δ’ ἀθανάτοισι θεοῖς μετὰ μῦθον ἔειπεν·
ἀθανάτοισι: Il. 20:347: ἦ ῥα καὶ Αἰνείας φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσιν
ἀθανάτοισι: Il. 20:367: καί κεν ἐγὼ ἐπέεσσι καὶ ἀθανάτοισι μαχοίμην,
ἀθανάτοισι: Il. 21:476: εὐχομένου, ὡς τὸ πρὶν ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
ἀθανάτοισι: Il. 21:500: ἀλλὰ μάλα πρόφρασσα μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν
ἀθανάτοισι: Il. 24:32: καὶ τότ’ ἄρ’ ἀθανάτοισι μετηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων·
ἀθανάτοισι: Il. 24:61: Πηλέϊ, ὃς περὶ κῆρι φίλος γένετ’ ἀθανάτοισι.
ἀθανάτοισι: Od. 1:31: τοῦ ὅ γ’ ἐπιμνησθεὶς ἔπε’ ἀθανάτοισι μετηύδα·
ἀθανάτοισι: Od. 2:432: λεῖβον δ’ ἀθανάτοισι θεοῖσ’ αἰειγενέτῃσιν,
ἀθανάτοισι: Od. 3:2: οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον, ἵν’ ἀθανάτοισι φαείνοι
ἀθανάτοισι: Od. 3:333: ὄφρα Ποσειδάωνι καὶ ἄλλοισ’ ἀθανάτοισι
ἀθανάτοισι: Od. 4:479: ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι·
ἀθανάτοισι: Od. 5:2: ὤρνυθ’, ἵν’ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν·
ἀθανάτοισι: Od. 5:447: αἰδοῖος μέν τ’ ἐστὶ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
ἀθανάτοισι: Od. 8:343: ὣς ἔφατ’, ἐν δὲ γέλως ὦρτ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
ἀθανάτοισι: Od. 8:348: τείσειν αἴσιμα πάντα μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι·”
ἀθανάτοισι: Od. 8:352: πῶς ἂν ἐγώ σε δέοιμι μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
ἀθανάτοισι: Od. 10:2: Αἴολος Ἱπποτάδης, φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσι,
ἀθανάτοισι: Od. 11:133: ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
ἀθανάτοισι: Od. 11:602: εἴδωλον· αὐτὸς δὲ μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι
ἀθανάτοισι: Od. 12:344: ῥέξομεν ἀθανάτοισι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.
ἀθανάτοισι: Od. 12:370: οἰμώξας δὲ θεοῖσι μετ’ ἀθανάτοισι γεγώνευν·
ἀθανάτοισι: Od. 12:376: αὐτίκα δ’ ἀθανάτοισι μετηύδα χωόμενος κῆρ·
ἀθανάτοισι: Od. 12:385: “Ἠέλι’, ἦ τοι μὲν σὺ μετ’ ἀθανάτοισι φάεινε
ἀθανάτοισι: Od. 13:128: “Ζεῦ πάτερ, οὐκέτ’ ἐγώ γε μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι
ἀθανάτοισι: Od. 15:251: κάλλεος εἵνεκα οἷο, ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη·
ἀθανάτοισι: Od. 16:265: ἀνδράσι τε κρατέουσι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι.”
ἀθανάτοισι: Od. 17:601: αὐτὰρ ἐμοὶ τάδε πάντα καὶ ἀθανάτοισι μελήσει.”
ἀθανάτοισι: Od. 18:176: ἠρῶ ἀθανάτοισι γενειήσαντα ἰδέσθαι.”
ἀθανάτοισι: Od. 21:14: Ἴφιτος Εὐρυτίδης, ἐπιείκελος ἀθανάτοισι.
ἀθανάτοισι: Od. 23:280: ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
ἀθανάτοισι: Od. 24:371: ὡς ἴδεν ἀθανάτοισι θεοῖσ’ ἐναλίγκιον ἄντην,
ἀθανάτοισιν: Il. 1:398: οἴη ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι,
ἀθανάτοισιν: Il. 1:503: “ Ζεῦ πάτερ, εἴ ποτε δή σε μετ’ ἀθανάτοισιν ὄνησα
ἀθανάτοισιν: Il. 2:49: Ζηνὶ φόως ἐρέουσα καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν·
ἀθανάτοισιν: Il. 4:61: κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ’ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις.
ἀθανάτοισιν: Il. 4:394: Μαίων Αἱμονίδης ἐπιείκελος ἀθανάτοισιν,
ἀθανάτοισιν: Il. 6:140: ἦν, ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν·
ἀθανάτοισιν: Il. 11:60: ἠΐθεόν τ’ Ἀκάμαντ’ ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν.
ἀθανάτοισιν: Il. 12:242: ὃς πᾶσι θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει.
ἀθανάτοισιν: Il. 15:96: ταῦτα δὲ καὶ μετὰ πᾶσιν ἀκούσεαι ἀθανάτοισιν
ἀθανάτοισιν: Il. 18:366: κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ’ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις,
ἀθανάτοισιν: Il. 20:314: πᾶσι μετ’ ἀθανάτοισιν ἐγὼ καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
ἀθανάτοισιν: Il. 20:334: ὃς σεῦ ἅμα κρείσσων καὶ φίλτερος ἀθανάτοισιν;
ἀθανάτοισιν: Il. 21:513: ἐξ ἧς ἀθανάτοισιν ἔρις καὶ νεῖκος ἐφῆπται.
ἀθανάτοισιν: Il. 23:546: αὐτός τ’ ἐσθλὸς ἐών· ἀλλ’ ὤφελεν ἀθανάτοισιν
ἀθανάτοισιν: Il. 24:91: μίσγεσθ’ ἀθανάτοισιν, ἔχω δ’ ἄχε’ ἄκριτα θυμῷ.
ἀθανάτοισιν: Il. 24:107: ἐννῆμαρ δὴ νεῖκος ἐν ἀθανάτοισιν ὄρωρεν
ἀθανάτοισιν: Od. 1:67: ἀθανάτοισιν ἔδωκε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν;
ἀθανάτοισιν: Od. 3:47: σπεῖσαι, ἐπεὶ καὶ τοῦτον ὀΐομαι ἀθανάτοισιν
ἀθανάτοισιν: Od. 3:468: ἔκ ῥ’ ἀσαμίνθου βῆ δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος·
ἀθανάτοισιν: Od. 6:203: δηϊοτῆτα φέρων· μάλα γὰρ φίλοι ἀθανάτοισιν.
ἀθανάτοισιν: Od. 7:209: ἀθανάτοισιν ἔοικα, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
ἀθανάτοισιν: Od. 8:14: πόντον ἐπιπλαγχθείς, δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος.”
ἀθανάτοισιν: Od. 8:174: ἄλλος δ’ αὖ εἶδος μὲν ἀλίγκιος ἀθανάτοισιν,
ἀθανάτοισιν: Od. 8:225: οἵ ῥα καὶ ἀθανάτοισιν ἐρίζεσκον περὶ τόξων.
ἀθανάτοισιν: Od. 9:107: ἱκόμεθ’, οἵ ῥα θεοῖσι πεποιθότες ἀθανάτοισιν
ἀθανάτοισιν: Od. 10:75: ἔῤῥ’, ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπεχθόμενος τόδ’ ἱκάνεις.”
ἀθανάτοισιν: Od. 11:313: οἵ ῥα καὶ ἀθανάτοισιν ἀπειλήτην ἐν Ὀλύμπῳ
ἀθανάτοισιν: Od. 12:117: καὶ πόνος, οὐδὲ θεοῖσιν ὑπείξεαι ἀθανάτοισιν;
ἀθανάτοισιν: Od. 15:414: Κτήσιος Ὀρμενίδης, ἐπιείκελος ἀθανάτοισιν.
ἀθανάτοισιν: Od. 16:187: “οὔ τίς τοι θεός εἰμι· τί μ’ ἀθανάτοισιν ἐΐσκεις;
ἀθανάτοισιν: Od. 21:37: Ἴφιτον Εὐρυτίδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν,
ἀθανάτοισιν: Od. 23:163: ἐκ δ’ ἀσαμίνθου βῆ δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος·
ἀθάνατον: Il. 21:380: ἀθάνατον θεὸν ὧδε βροτῶν ἕνεκα στυφελίζειν.
ἀθάνατον: Il. 24:464: ἀθάνατον θεὸν ὧδε βροτοὺς ἀγαπαζέμεν ἄντην·
ἀθάνατον: Od. 5:136: θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα.
ἀθάνατον: Od. 7:257: θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα·
ἀθάνατον: Od. 12:118: ἡ δέ τοι οὐ θνητή, ἀλλ’ ἀθάνατον κακόν ἐστι,
ἀθάνατον: Od. 23:336: θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα·
ἀθάνατος: Il. 2:741: υἱὸς Πειριθόοιο τὸν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς·
ἀθάνατος: Il. 8:539: . εἴην ἀθάνατος καὶ ἀγήρως ἤματα πάντα,
ἀθάνατος: Il. 14:433: Ξάνθου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς,
ἀθάνατος: Il. 21:2: Ξάνθου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς,
ἀθάνατος: Il. 24:693: Ξάνθου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς,
ἀθάνατος: Od. 3:246: ὥς τέ μοι ἀθάνατος ἰνδάλλεται εἰσοράασθαι.
ἀθάνατος: Od. 4:385: ἀθάνατος, Πρωτεὺς Αἰγύπτιος, ὅς τε θαλάσσης
ἀθάνατός: Od. 5:73: θήλεον. ἔνθα κ’ ἔπειτα καὶ ἀθάνατός περ ἐπελθὼν
ἀθάνατός: Od. 5:209: ἀθάνατός τ’ εἴης, ἱμειρόμενός περ ἰδέσθαι
ἀθάνατος: Od. 5:218: ἡ μὲν γὰρ βροτός ἐστι, σὺ δ’ ἀθάνατος καὶ ἀγήρως.
ἀθάνατος: Od. 6:309: τῷ ὅ γε οἰνοποτάζει ἐφήμενος ἀθάνατος ὥς.
ἀθάνατος: Od. 24:447: ἀθάνατος δὲ θεὸς τοτὲ μὲν προπάροιθ’ Ὀδυσῆος
ἀθανάτους: Il. 14:199: δαμνᾷ ἀθανάτους ἠδὲ θνητοὺς ἀνθρώπους.
ἀθανάτους: Il. 21:298: Τὼ μὲν ἄρ’ ὣς εἰπόντε μετ’ ἀθανάτους ἀπεβήτην·
ἀθανάτους: Od. 4:378: ἀθανάτους ἀλιτέσθαι, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.
ἀθανάτους: Od. 7:94: ἀθανάτους ὄντας καὶ ἀγήρως ἤματα πάντα.
ἀθανάτω: Il. 12:323: αἰεὶ δὴ μέλλοιμεν ἀγήρω τ’ ἀθανάτω τε
ἀθανάτω: Il. 17:444: θνητῷ, ὑμεῖς δ’ ἐστὸν ἀγήρω τ’ ἀθανάτω τε;
ἀθανάτων: Il. 5:186: ἕστηκ’ ἀθανάτων νεφέλῃ εἰλυμένος ὤμους,
ἀθανάτων: Il. 5:360: ὄφρ’ ἐς Ὄλυμπον ἵκωμαι ἵν’ ἀθανάτων ἕδος ἐστί.
ἀθανάτων: Il. 5:442: ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ’ ἀνθρώπων.
ἀθανάτων: Il. 5:828: ἀθανάτων, τοίη τοι ἐγὼν ἐπιτάῤῥοθός εἰμι·
ἀθανάτων: Il. 6:108: φὰν δέ τιν’ ἀθανάτων ἐξ οὐρανοῦ ἀστερόεντος
ἀθανάτων: Il. 6:128: εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ’ οὐρανοῦ εἰλήλουθας,
ἀθανάτων: Il. 8:456: ἂψ ἐς Ὄλυμπον ἵκεσθον, ἵν’ ἀθανάτων ἕδος ἐστίν.
ἀθανάτων: Il. 10:463: πάντων ἀθανάτων ἐπιδωσόμεθ’· ἀλλὰ καὶ αὖτις
ἀθανάτων: Il. 12:9: ἀθανάτων· τὸ καὶ οὔ τι πολὺν χρόνον ἔμπεδον ἦεν.
ἀθανάτων: Il. 13:8: οὐ γὰρ ὅ γ’ ἀθανάτων τινα ἔλπετο ὃν κατὰ θυμὸν
ἀθανάτων: Il. 15:73: ἀθανάτων Δαναοῖσιν ἀμυνέμεν ἐνθάδ’ ἐάσω
ἀθανάτων: Il. 16:449: υἱέες ἀθανάτων, τοῖσιν κότον αἰνὸν ἐνήσεις.
ἀθανάτων: Il. 17:476: ἵππων ἀθανάτων ἐχέμεν δμῆσίν τε μένος τε,
ἀθανάτων: Il. 18:186: ἀθανάτων, οἳ Ὄλυμπον ἀγάννιφον ἀμφινέμονται.
ἀθανάτων: Il. 18:420: καὶ σθένος, ἀθανάτων δὲ θεῶν ἄπο ἔργα ἴσασιν.
ἀθανάτων: Il. 19:22: ἔργ’ ἔμεν ἀθανάτων, μὴ δὲ βροτὸν ἄνδρα τελέσσαι.
ἀθανάτων: Il. 20:123: ἀθανάτων, οἳ δ’ αὖτ’ ἀνεμώλιοι οἳ τὸ πάρος περ
ἀθανάτων: Il. 24:114: ἀθανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν
ἀθανάτων: Il. 24:135: ἀθανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν
ἀθανάτων: Od. 1:79: ἀθανάτων ἀέκητι θεῶν ἐριδαινέμεν οἶος.”
ἀθανάτων: Od. 4:380: ὅς τίς μ’ ἀθανάτων πεδάᾳ καὶ ἔδησε κελεύθου,
ἀθανάτων: Od. 4:469: ὅς τίς μ’ ἀθανάτων πεδάᾳ καὶ ἔδησε κελεύθου,
ἀθανάτων: Od. 5:357: ἀθανάτων, ὅ τέ με σχεδίης ἀποβῆναι ἀνώγει.
ἀθανάτων: Od. 7:199: εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ’ οὐρανοῦ εἰλήλουθεν,
ἀθανάτων: Od. 11:250: ἀθανάτων· σὺ δὲ τοὺς κομέειν ἀτιταλλέμεναί τε.
ἀθανάτων: Od. 13:112: ἄνδρες ἐσέρχονται, ἀλλ’ ἀθανάτων ὁδός ἐστιν.
ἀθανάτων: Od. 14:178: τὸν δέ τις ἀθανάτων βλάψε φρένας ἔνδον ἐΐσας
ἀθανάτων: Od. 14:421: λήθετ’ ἄρ’ ἀθανάτων· φρεσὶ γὰρ κέχρητ’ ἀγαθῇσιν·
ἀθανάτων: Od. 15:35: ἀθανάτων ὅς τίς σε φυλάσσει τε ῥύεταί τε.
ἀθανάτων: Od. 23:63: ἀλλά τις ἀθανάτων κτεῖνε μνηστῆρας ἀγαυούς,
ἀθανάτων: Od. 24:444: ἀθανάτων ἀέκητι θεῶν τάδε μήσατο ἔργα·
ἄθαπτον: Od. 11:54: ἄκλαυτον καὶ ἄθαπτον, ἐπεὶ πόνος ἄλλος ἔπειγε.
ἄθαπτον: Od. 11:72: μή μ’ ἄκλαυτον ἄθαπτον ἰὼν ὄπιθεν καταλείπειν
ἄθαπτος: Il. 22:386: κεῖται πὰρ νήεσσι νέκυς ἄκλαυτος ἄθαπτος
ἀθεεὶ: Od. 18:353: οὐκ ἀθεεὶ ὅδ’ ἀνὴρ Ὀδυσήϊον ἐς δόμον ἵκει·
ἀθεμίστια: Od. 9:189: πωλεῖτ’, ἀλλ’ ἀπάνευθεν ἐὼν ἀθεμίστια ᾔδη.
ἀθεμίστια: Od. 9:428: τῇσ’ ἔπι Κύκλωψ εὗδε πέλωρ, ἀθεμίστια εἰδώς,
ἀθεμίστια: Od. 20:287: ἦν δέ τις ἐν μνηστῆρσιν ἀνὴρ ἀθεμίστια εἰδώς,
ἀθεμίστιος: Od. 18:141: τῶ μή τίς ποτε πάμπαν ἀνὴρ ἀθεμίστιος εἴη,
ἀθέμιστοι: Od. 17:363: γνοίη θ’ οἵ τινές εἰσιν ἐναίσιμοι οἵ τ’ ἀθέμιστοι·
ἀθέμιστος: Il. 9:63: ἀφρήτωρ ἀθέμιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος
ἀθεμίστων: Od. 9:106: Κυκλώπων δ’ ἐς γαῖαν ὑπερφιάλων ἀθεμίστων
ἀθέριζον: Il. 1:261: ἀνδράσιν ὡμίλησα, καὶ οὔ ποτέ μ’ οἵ γ’ ἀθέριζον.
ἀθερίζω: Od. 8:212: τῶν δ’ ἄλλων οὔ πέρ τιν’ ἀναίνομαι οὐδ’ ἀθερίζω,
ἀθερίζω: Od. 23:174: “δαιμόνι’, οὐ γάρ τι μεγαλίζομαι οὐδ’ ἀθερίζω
ἀθέσφατοι: Od. 15:392: ἥμενος. αἵδε δὲ νύκτες ἀθέσφατοι· ἔστι μὲν εὕδειν,
ἀθέσφατοι: Od. 20:211: νῦν δ’ αἱ μὲν γίνονται ἀθέσφατοι, οὐδέ κεν ἄλλως
ἀθέσφατον: Il. 3:4: αἵ τ’ ἐπεὶ οὖν χειμῶνα φύγον καὶ ἀθέσφατον ὄμβρον
ἀθέσφατον: Il. 10:6: τεύχων ἢ πολὺν ὄμβρον ἀθέσφατον ἠὲ χάλαζαν
ἀθέσφατον: Od. 7:273: ὤρινεν δὲ θάλασσαν ἀθέσφατον, οὐδέ τι κῦμα
ἀθέσφατος: Od. 11:61: ἆσέ με δαίμονος αἶσα κακὴ καὶ ἀθέσφατος οἶνος·
ἀθέσφατος: Od. 11:373: νὺξ δ’ ἥδε μάλα μακρή, ἀθέσφατος, οὐδέ πω ὥρη
ἀθέσφατος: Od. 13:244: ἐν μὲν γάρ οἱ σῖτος ἀθέσφατος, ἐν δέ τε οἶνος
Ἀθηναίη: Il. 2:371: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
Ἀθηναίη: Il. 4:20: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
Ἀθηναίη: Il. 4:22: ἤτοι Ἀθηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπε
Ἀθηναίῃ: Il. 4:64: ἀθάνατοι· σὺ δὲ θᾶσσον Ἀθηναίῃ ἐπιτεῖλαι
Ἀθηναίη: Il. 4:104: Ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, τῷ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθεν·
Ἀθηναίη: Il. 4:288: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
Ἀθηναίη: Il. 5:333: οὔτ’ ἄρ’ Ἀθηναίη οὔτε πτολίπορθος Ἐνυώ.
Ἀθηναίη: Il. 5:418: αἳ δ’ αὖτ’ εἰσορόωσαι Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
Ἀθηναίη: Il. 5:733: Αὐτὰρ Ἀθηναίη κούρη Διὸς αἰγιόχοιο
Ἀθηναίη: Il. 6:305: πότνι’ Ἀθηναίη ἐρυσίπτολι δῖα θεάων
Ἀθηναίη: Il. 7:58: κὰδ δ’ ἄρ’ Ἀθηναίη τε καὶ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
Ἀθηναίη: Il. 7:132: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
Ἀθηναίη: Il. 8:384: αὐτὰρ Ἀθηναίη κούρη Διὸς αἰγιόχοιο
Ἀθηναίη: Il. 8:444: αἳ δ’ οἶαι Διὸς ἀμφὶς Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
Ἀθηναίη: Il. 8:447: τίφθ’ οὕτω τετίησθον Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη;
Ἀθηναίη: Il. 8:457: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
Ἀθηναίη: Il. 8:459: ἤτοι Ἀθηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπε
Ἀθηναίη: Il. 8:540: . τιοίμην δ’ ὡς τίετ’ Ἀθηναίη καὶ Ἀπόλλων,
Ἀθηναίη: Il. 9:254: τέκνον ἐμὸν κάρτος μὲν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
Ἀθηναίῃ: Il. 9:390: ἔργα δ’ Ἀθηναίῃ γλαυκώπιδι ἰσοφαρίζοι·
Ἀθηναίη: Il. 10:275: Παλλὰς Ἀθηναίη· τοὶ δ’ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσι
Ἀθηναίῃ: Il. 10:460: καὶ τά γ’ Ἀθηναίῃ ληΐτιδι δῖος Ὀδυσσεὺς
Ἀθηναίη: Il. 11:45: λάμπ’· ἐπὶ δ’ ἐγδούπησαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
Ἀθηναίη: Il. 11:438: Παλλὰς Ἀθηναίη μιχθήμεναι ἔγκασι φωτός.
Ἀθηναίη: Il. 11:728: αὐτὰρ Ἀθηναίη γλαυκώπιδι βοῦν ἀγελαίην,
Ἀθηναίη: Il. 13:128: οὔτε κ’ Ἀθηναίη λαοσσόος· οἳ γὰρ ἄριστοι
Ἀθηναίη: Il. 13:827: τιοίμην δ’ ὡς τίετ’ Ἀθηναίη καὶ Ἀπόλλων,
Ἀθηναίη: Il. 15:614: Παλλὰς Ἀθηναίη ὑπὸ Πηλεΐδαο βίηφιν.
Ἀθηναίη: Il. 16:97: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
Ἀθηναίῃ: Il. 21:392: ῥινοτόρος, καὶ πρῶτος Ἀθηναίῃ ἐπόρουσε
Ἀθηναίη: Il. 21:423: Ὣς φάτ’, Ἀθηναίη δὲ μετέσσυτο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
Ἀθηναίη: Il. 22:224: Ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, ὃ δ’ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
Ἀθηναίῃ: Il. 23:769: εὔχετ’ Ἀθηναίῃ γλαυκώπιδι ὃν κατὰ θυμόν·
Ἀθηναίη: Od. 2:296: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, κούρη Διός· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
Ἀθηναίη: Od. 3:52: χαῖρε δ’ Ἀθηναίη πεπνυμένῳ ἀνδρὶ δικαίῳ,
Ἀθηναίη: Od. 3:343: δὴ τότ’ Ἀθηναίη καὶ Τηλέμαχος θεοειδὴς
Ἀθηναίη: Od. 4:341: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
Ἀθηναίῃ: Od. 4:752: εὔχε’ Ἀθηναίῃ κούρῃ Διὸς αἰγιόχοιο·
Ἀθηναίη: Od. 4:828: Παλλὰς Ἀθηναίη· σὲ δ’ ὀδυρομένην ἐλεαίρει·
Ἀθηναίη: Od. 5:5: τοῖσι δ’ Ἀθηναίη λέγε κήδεα πόλλ’ Ὀδυσῆος
Ἀθηναίη: Od. 5:382: αὐτὰρ Ἀθηναίη, κούρη Διός, ἄλλ’ ἐνόησεν·
Ἀθηναίη: Od. 6:229: τὸν μὲν Ἀθηναίη θῆκεν, Διὸς ἐκγεγαυῖα,
Ἀθηναίη: Od. 7:311: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
Ἀθηναίη: Od. 13:190: Παλλὰς Ἀθηναίη, κούρη Διός, ὄφρα μιν αὐτὸν
Ἀθηναίη: Od. 13:252: Παλλὰς Ἀθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο·
Ἀθηναίη: Od. 13:371: Παλλὰς Ἀθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο.
Ἀθηναίη: Od. 16:298: Παλλὰς Ἀθηναίη θέλξει καὶ μητίετα Ζεύς.
Ἀθηναίη: Od. 17:132: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
Ἀθηναίη: Od. 18:235: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
Ἀθηναίη: Od. 19:479: τῇ γὰρ Ἀθηναίη νόον ἔτραπεν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ἀθηναίη: Od. 20:72: ἔργα δ’ Ἀθηναίη δέδαε κλυτὰ ἐργάζεσθαι.
Ἀθηναίη: Od. 22:224: ὣς φάτ’, Ἀθηναίη δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον,
Ἀθηναίη: Od. 22:297: δὴ τότ’ Ἀθηναίη φθισίμβροτον αἰγίδ’ ἀνέσχεν
Ἀθηναίη: Od. 24:376: “αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
Ἀθηναίη: Od. 24:472: αὐτὰρ Ἀθηναίη Ζῆνα Κρονίωνα προσηύδα·
Ἀθηναίη: Od. 24:529: εἰ μὴ Ἀθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο,
Ἀθηναίη: Od. 24:533: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, τοὺς δὲ χλωρὸν δέος εἷλε·
Ἀθηναίη: Od. 24:545: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, ὁ δ’ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ.
Ἀθηναίη: Od. 24:547: Παλλὰς Ἀθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο,
Ἀθηναίην: Il. 1:200: Παλλάδ’ Ἀθηναίην· δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν·
Ἀθηναίην: Il. 2:156: εἰ μὴ Ἀθηναίην Ἥρη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
Ἀθηναίην: Il. 4:69: αὐτίκ’ Ἀθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
Ἀθηναίην: Il. 5:713: αὐτίκ’ Ἀθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
Ἀθηναίην: Il. 5:765: ἄγρει μάν οἱ ἔπορσον Ἀθηναίην ἀγελείην,
Ἀθηναίην: Il. 8:351: αἶψα δ’ Ἀθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
Ἀθηναίην: Il. 8:426: αὐτὰρ Ἀθηναίην Ἥρη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
Ἀθηναίην: Il. 10:516: ὡς ἴδ’ Ἀθηναίην μετὰ Τυδέος υἱὸν ἕπουσαν·
Ἀθηναίην: Il. 19:341: αἶψα δ’ Ἀθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
Ἀθηναίην: Il. 21:419: αὐτίκ’ Ἀθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
Ἀθηναίην: Il. 23:388: οὐδ’ ἄρ’ Ἀθηναίην ἐλεφηράμενος λάθ’ Ἀπόλλων
Ἀθηναίην: Od. 3:42: Παλλάδ’ Ἀθηναίην, κούρην Διὸς αἰγιόχοιο·
Ἀθηναίην: Od. 5:108: οἴκαδ’· ἀτὰρ ἐν νόστῳ Ἀθηναίην ἀλίτοντο,
Ἀθηναίην: Od. 13:300: Παλλάδ’ Ἀθηναίην, κούρην Διός, ἥ τέ τοι αἰεὶ
Ἀθηναίης: Il. 1:221: μύθῳ Ἀθηναίης· ἣ δ’ Οὔλυμπον δὲ βεβήκει
Ἀθηναίης: Il. 6:88: νηὸν Ἀθηναίης γλαυκώπιδος ἐν πόλει ἄκρῃ
Ἀθηναίης: Il. 6:92: θεῖναι Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠϋκόμοιο,
Ἀθηναίης: Il. 6:269: ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν Ἀθηναίης ἀγελείης
Ἀθηναίης: Il. 6:273: τὸν θὲς Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠϋκόμοιο,
Ἀθηναίης: Il. 6:279: ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν Ἀθηναίης ἀγελείης
Ἀθηναίης: Il. 6:300: τὴν γὰρ Τρῶες ἔθηκαν Ἀθηναίης ἱέρειαν.
Ἀθηναίης: Il. 6:303: θῆκεν Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠϋκόμοιο,
Ἀθηναίης: Il. 6:379: ἢ ἐς Ἀθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθά περ ἄλλαι
Ἀθηναίης: Il. 6:384: οὔτ’ ἐς Ἀθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθά περ ἄλλαι
Ἀθηναίης: Il. 15:71: Ἴλιον αἰπὺ ἕλοιεν Ἀθηναίης διὰ βουλάς.
Ἀθηναίης: Il. 15:213: αἴ κεν ἄνευ ἐμέθεν καὶ Ἀθηναίης ἀγελείης
Ἀθηναίης: Od. 3:145: ὡς τὸν Ἀθηναίης δεινὸν χόλον ἐξακέσαιτο,
Ἀθηναίης: Od. 6:322: ἱρὸν Ἀθηναίης, ἵν’ ἄρ’ ἕζετο δῖος Ὀδυσσεύς.
Ἀθηναίης: Od. 16:207: αὐτάρ τοι τόδε ἔργον Ἀθηναίης ἀγελείης,
Ἀθηναῖοι: Il. 4:328: ἑσταότ’· ἀμφὶ δ’ Ἀθηναῖοι μήστωρες ἀϋτῆς·
Ἀθηναίων: Il. 2:551: κοῦροι Ἀθηναίων περιτελλομένων ἐνιαυτῶν·
Ἀθηναίων: Il. 2:558: στῆσε δ’ ἄγων ἵν’ Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγες.
Ἀθηναίων: Il. 13:196: ἀρχοὶ Ἀθηναίων κόμισαν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν·
Ἀθηναίων: Il. 13:689: οἳ μὲν Ἀθηναίων προλελεγμένοι· ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν
Ἀθηναίων: Il. 15:337: Ἴασος αὖτ’ ἀρχὸς μὲν Ἀθηναίων ἐτέτυκτο,
Ἀθήνας: Il. 2:546: Οἳ δ’ ἄρ’ Ἀθήνας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον
Ἀθηνάων: Od. 3:307: ἂψ ἀπ’ Ἀθηνάων, κατὰ δ’ ἔκτανε πατροφονῆα,
Ἀθηνάων: Od. 11:323: ἐκ Κρήτης ἐς γουνὸν Ἀθηνάων ἱεράων
Ἀθηνέων: Od. 3:278: ἀλλ’ ὅτε Σούνιον ἱρὸν ἀφικόμεθ’, ἄκρον Ἀθηνέων,
Ἀθήνη: Il. 1:194: ἕλκετο δ’ ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος, ἦλθε δ’ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 1:206: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Il. 1:400: Ἥρη τ’ ἠδὲ Ποσειδάων καὶ Παλλὰς Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Il. 2:166: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Il. 2:172: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Il. 2:279: ἔστη σκῆπτρον ἔχων· παρὰ δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 2:446: θῦνον κρίνοντες, μετὰ δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 2:547: δῆμον Ἐρεχθῆος μεγαλήτορος, ὅν ποτ’ Ἀθήνη
Ἀθήνῃ: Il. 3:439: νῦν μὲν γὰρ Μενέλαος ἐνίκησεν σὺν Ἀθήνῃ,
Ἀθήνη: Il. 4:8: Ἥρη τ’ Ἀργείη καὶ Ἀλαλκομενηῒς Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Il. 4:78: τῷ ἐϊκυῖ’ ἤϊξεν ἐπὶ χθόνα Παλλὰς Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Il. 4:390: ῥηϊδίως· τοίη οἱ ἐπίῤῥοθος ἦεν Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Il. 4:439: ὄρσε δὲ τοὺς μὲν Ἄρης, τοὺς δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 4:541: δινεύοι κατὰ μέσσον, ἄγοι δέ ἑ Παλλὰς Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 5:1: Ἔνθ’ αὖ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ Παλλὰς Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 5:29: πᾶσιν ὀρίνθη θυμός· ἀτὰρ γλαυκῶπις Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 5:61: τεύχειν· ἔξοχα γάρ μιν ἐφίλατο Παλλὰς Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Il. 5:117: δηΐῳ ἐν πολέμῳ, νῦν αὖτ’ ἐμὲ φῖλαι Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Il. 5:121: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Il. 5:133: ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Il. 5:256: ἀντίον εἶμ’ αὐτῶν· τρεῖν μ’ οὐκ ἐᾷ Παλλὰς Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Il. 5:260: αἴ κέν μοι πολύβουλος Ἀθήνη κῦδος ὀρέξῃ
Ἀθήνη: Il. 5:290: Ὣς φάμενος προέηκε· βέλος δ’ ἴθυνεν Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 5:405: σοὶ δ’ ἐπὶ τοῦτον ἀνῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Il. 5:420: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνῃ: Il. 5:430: ταῦτα δ’ Ἄρηϊ θοῷ καὶ Ἀθήνῃ πάντα μελήσει.
Ἀθήνη: Il. 5:676: τώ ῥα κατὰ πληθὺν Λυκίων τράπε θυμὸν Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Il. 5:719: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Il. 5:793: Τυδεΐδῃ δ’ ἐπόρουσε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Il. 5:825: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Il. 5:840: λάζετο δὲ μάστιγα καὶ ἡνία Παλλὰς Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Il. 5:844: τὸν μὲν Ἄρης ἐνάριζε μιαιφόνος· αὐτὰρ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 5:853: καὶ τό γε χειρὶ λαβοῦσα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 5:856: ἔγχεϊ χαλκείῳ· ἐπέρεισε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 5:908: Ἥρη τ’ Ἀργείη καὶ Ἀλαλκομενηῒς Ἀθήνη
Ἀθήνῃ: Il. 6:293: τῶν ἕν’ ἀειραμένη Ἑκάβη φέρε δῶρον Ἀθήνῃ,
Ἀθήνῃ: Il. 6:301: αἳ δ’ ὀλολυγῇ πᾶσαι Ἀθήνῃ χεῖρας ἀνέσχον·
Ἀθήνη: Il. 6:311: Ὣς ἔφατ’ εὐχομένη, ἀνένευε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Il. 7:17: Τοὺς δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 7:33: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Il. 7:43: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Il. 7:154: καὶ μαχόμην οἱ ἐγώ, δῶκεν δέ μοι εὖχος Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Il. 8:30: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Il. 8:287: αἴ κέν μοι δώῃ Ζεύς τ’ αἰγίοχος καὶ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 8:357: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Il. 10:245: ἐν πάντεσσι πόνοισι, φιλεῖ δέ ἑ Παλλὰς Ἀθήνη.
Ἀθήνῃ: Il. 10:277: χαῖρε δὲ τῷ ὄρνιθ’ Ὀδυσεύς, ἠρᾶτο δ’ Ἀθήνῃ·
Ἀθήνη: Il. 10:280: κινύμενος· νῦν αὖτε μάλιστά με φῖλαι Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Il. 10:295: Ὣς ἔφαν εὐχόμενοι, τῶν δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Il. 10:366: φεύγων ἐς νῆας, τότε δὴ μένος ἔμβαλ’ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 10:482: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἔμπνευσε μένος γλαυκῶπις Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Il. 10:507: εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα, τόφρα δ’ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 10:553: κούρη τ’ αἰγιόχοιο Διὸς γλαυκῶπις Ἀθήνη.
Ἀθήνῃ: Il. 10:571: θῆκ’ Ὀδυσεύς, ὄφρ’ ἱρὸν ἑτοιμασσαίατ’ Ἀθήνῃ.
Ἀθήνῃ: Il. 10:578: δείπνῳ ἐφιζανέτην, ἀπὸ δὲ κρητῆρος Ἀθήνῃ
Ἀθήνη: Il. 11:713: ἀλλ’ ὅτε πᾶν πεδίον μετεκίαθον, ἄμμι δ’ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 11:720: καὶ πεζός περ ἐών, ἐπεὶ ὧς ἄγε νεῖκος Ἀθήνη.
Ἀθήνῃ: Il. 11:735: συμφερόμεσθα μάχῃ Διί τ’ εὐχόμενοι καὶ Ἀθήνῃ.
Ἀθήνη: Il. 11:757: κέκληται· ὅθεν αὖτις ἀπέτραπε λαὸν Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Il. 14:178: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἀμβρόσιον ἑανὸν ἕσαθ’, ὅν οἱ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 15:123: εἰ μὴ Ἀθήνη πᾶσι περιδείσασα θεοῖσιν
Ἀθήνη: Il. 15:668: τοῖσι δ’ ἀπ’ ὀφθαλμῶν νέφος ἀχλύος ὦσεν Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 17:398: ἄγριος· οὐδέ κ’ Ἄρης λαοσσόος οὐδέ κ’ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 17:544: ἀργαλέη πολύδακρυς, ἔγειρε δὲ νεῖκος Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 17:561: Φοῖνιξ ἄττα γεραιὲ παλαιγενές, εἰ γὰρ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 17:567: Ὣς φάτο, γήθησεν δὲ θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Il. 18:203: αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς ὦρτο Διῒ φίλος· ἀμφὶ δ’ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 18:217: ἔνθα στὰς ἤϋσ’, ἀπάτερθε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 18:227: δαιόμενον· τὸ δὲ δαῖε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Il. 18:311: νήπιοι· ἐκ γάρ σφεων φρένας εἵλετο Παλλὰς Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Il. 18:516: οἳ δ’ ἴσαν· ἦρχε δ’ ἄρά σφιν Ἄρης καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 20:33: Ἥρη μὲν μετ’ ἀγῶνα νεῶν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 20:48: ὦρτο δ’ Ἔρις κρατερὴ λαοσσόος, αὖε δ’ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 20:69: ἄντα δ’ Ἐνυαλίοιο θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Il. 20:115: φράζεσθον δὴ σφῶϊ Ποσείδαον καὶ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 20:146: ὑψηλόν, τό ῥά οἱ Τρῶες καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
Ἀθήνῃ: Il. 20:192: πέρσα μεθορμηθεὶς σὺν Ἀθήνῃ καὶ Διὶ πατρί,
Ἀθήνη: Il. 20:314: πᾶσι μετ’ ἀθανάτοισιν ἐγὼ καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 20:358: οὐδέ κ’ Ἄρης, ὅς περ θεὸς ἄμβροτος, οὐδέ κ’ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 20:438: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δόρυ, καὶ τό γ’ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 21:284: Ὣς φάτο, τῷ δὲ μάλ’ ὦκα Ποσειδάων καὶ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 21:290: Ζηνὸς ἐπαινήσαντος ἐγὼ καὶ Παλλὰς Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Il. 21:304: εὐρὺ ῥέων ποταμός· μέγα γὰρ σθένος ἔμβαλ’ Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Il. 21:408: τεύχεά τ’ ἀμφαράβησε· γέλασσε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Il. 22:177: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Il. 22:214: Πηλεΐωνα δ’ ἵκανε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Il. 22:238: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Il. 22:247: Ὣς φαμένη καὶ κερδοσύνῃ ἡγήσατ’ Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Il. 22:270: οὔ τοι ἔτ’ ἔσθ’ ὑπάλυξις, ἄφαρ δέ σε Παλλὰς Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 22:276: ἐν γαίῃ δ’ ἐπάγη· ἀνὰ δ’ ἥρπασε Παλλὰς Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Il. 22:299: ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν τείχει, ἐμὲ δ’ ἐξαπάτησεν Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Il. 22:446: χερσὶν Ἀχιλλῆος δάμασε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Il. 23:399: πολλὸν τῶν ἄλλων ἐξάλμενος· ἐν γὰρ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 23:405: Τυδεΐδεω ἵπποισι δαΐφρονος, οἷσιν Ἀθήνη
Ἀθήνη: Il. 23:771: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Il. 23:774: ἔνθ’ Αἴας μὲν ὄλισθε θέων, βλάψεν γὰρ Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Il. 24:100: ἣ δ’ ἄρα πὰρ Διὶ πατρὶ καθέζετο, εἶξε δ’ Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Od. 1:44: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 1:80: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 1:125: ὣς εἰπὼν ἡγεῖθ’, ἡ δ’ ἕσπετο Παλλὰς Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Od. 1:178: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 1:221: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 1:252: τὸν δ’ ἐπαλαστήσασα προσηύδα Παλλὰς Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 1:314: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 1:319: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Od. 1:327: λυγρόν, ὃν ἐκ Τροίης ἐπετείλατο Παλλὰς Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Od. 1:364: ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Od. 1:444: βούλευε φρεσὶν ᾗσιν ὁδόν, τὴν πέφραδ’ Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Od. 2:12: θεσπεσίην δ’ ἄρα τῷ γε χάριν κατέχευεν Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 2:116: τὰ φρονέουσ’ ἀνὰ θυμόν, ἅ οἱ περὶ δῶκεν Ἀθήνη,
Ἀθήνῃ: Od. 2:261: χεῖρας νιψάμενος πολιῆς ἁλός, εὔχετ’ Ἀθήνῃ·
Ἀθήνη: Od. 2:267: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Od. 2:382: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 2:393: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 2:399: αὐτὰρ Τηλέμαχον προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 2:405: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο Παλλὰς Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 2:416: ἂν δ’ ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν’, ἦρχε δ’ Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Od. 2:420: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Od. 3:12: ἐκ δ’ ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν’, ἦρχε δ’ Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Od. 3:13: τὸν προτέρη προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 3:25: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 3:29: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο Παλλὰς Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 3:76: θαρσήσας· αὐτὴ γὰρ ἐνὶ φρεσὶ θάρσος Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 3:218: εἰ γάρ σ’ ὣς ἐθέλοι φιλέειν γλαυκῶπις Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Od. 3:222: ὡς κείνῳ ἀναφανδὰ παρίστατο Παλλὰς Ἀθήνη· -
Ἀθήνη: Od. 3:229: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 3:330: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 3:356: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 3:371: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 3:385: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη.
Ἀθήνῃ: Od. 3:393: τοῦ ὁ γέρων κρητῆρα κεράσσατο, πολλὰ δ’ Ἀθήνῃ
Ἀθήνη: Od. 3:435: οἷσίν τε χρυσὸν ἐργάζετο· ἦλθε δ’ Ἀθήνη
Ἀθήνῃ: Od. 3:445: χέρνιβά τ’ οὐλοχύτας τε κατήρχετο, πολλὰ δ’ Ἀθήνῃ
Ἀθήνη: Od. 4:289: τόφρα δ’ ἔχ’, ὄφρα σε νόσφιν ἀπήγαγε Παλλὰς Ἀθήνη.”
Ἀθήνῃ: Od. 4:502: καί νύ κεν ἔκφυγε κῆρα, καὶ ἐχθόμενός περ Ἀθήνῃ,
Ἀθήνῃ: Od. 4:761: ἐν δ’ ἔθετ’ οὐλοχύτας κανέῳ, ἠρᾶτο δ’ Ἀθήνῃ·
Ἀθήνη: Od. 4:795: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 5:427: εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 5:437: εἰ μὴ ἐπιφροσύνην δῶκε γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 5:491: ὣς Ὀδυσεὺς φύλλοισι καλύψατο. τῷ δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 6:2: ὕπνῳ καὶ καμάτῳ ἀρημένος· αὐτὰρ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 6:13: τοῦ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Od. 6:24: τῇ μιν ἐεισαμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 6:41: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 6:112: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Od. 6:139: οἴη δ’ Ἀλκινόου θυγάτηρ μένε· τῇ γὰρ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 6:233: ἴδρις, ὃν Ἥφαιστος δέδαεν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 6:328: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 7:14: καὶ τότ’ Ὀδυσσεὺς ὦρτο πόλινδ’ ἴμεν· ἀμφὶ δ’ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 7:19: ἔνθα οἱ ἀντεβόλησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 7:27: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 7:37: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο Παλλὰς Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 7:40: ἐρχόμενον κατὰ ἄστυ διὰ σφέας· οὐ γὰρ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 7:47: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 7:78: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 7:110: ἱστὸν τεχνῆσσαι· περὶ γάρ σφισι δῶκεν Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 7:140: πολλὴν ἠέρ’ ἔχων, ἥν οἱ περίχευεν Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Od. 8:7: πλησίον· ἡ δ’ ἀνὰ ἄστυ μετῴχετο Παλλὰς Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 8:18: υἱὸν Λαέρταο δαΐφρονα. τῷ δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 8:193: ῥίμφα θέων ἀπὸ χειρός· ἔθηκε δὲ τέρματ’ Ἀθήνη
Ἀθήνῃ: Od. 8:493: δουρατέου, τὸν Ἐπειὸς ἐποίησεν σὺν Ἀθήνῃ,
Ἀθήνη: Od. 9:317: εἴ πως τεισαίμην, δοίη δέ μοι εὖχος Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Od. 11:547: παῖδες δὲ Τρώων δίκασαν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Od. 11:626: Ἑρμείας δέ μ’ ἔπεμπεν ἰδὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη.”
Ἀθήνη: Od. 13:221: πόλλ’ ὀλοφυρόμενος. σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Od. 13:236: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 13:287: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Od. 13:329: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 13:361: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 13:374: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 13:392: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 13:420: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 13:429: ὣς ἄρα μιν φαμένη ῥάβδῳ ἐπεμάσσατ’ Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Od. 14:2: χῶρον ἀν’ ὑλήεντα δι’ ἄκριας, ᾗ οἱ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 14:216: ἦ μὲν δὴ θάρσος μοι Ἄρης τ’ ἔδοσαν καὶ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 15:1: Ἡ δ’ εἰς εὐρύχορον Λακεδαίμονα Παλλὰς Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 15:9: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνῃ: Od. 15:222: ἦ τοι ὁ μὲν τὰ πονεῖτο καὶ εὔχετο, θῦε δ’ Ἀθήνῃ
Ἀθήνη: Od. 15:292: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Od. 16:166: στῆ δὲ πάροιθ’ αὐτῆς. τὸν δὲ προσέειπεν Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 16:172: ἦ, καὶ χρυσείῃ ῥάβδῳ ἐπεμάσσατ’ Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Od. 16:260: καὶ φράσαι, ἤ κεν νῶϊν Ἀθήνη σὺν Διὶ πατρὶ
Ἀθήνη: Od. 16:282: ὁππότε κεν πολύβουλος ἐνὶ φρεσὶ θῇσιν Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Od. 16:451: ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Od. 16:454: σῦν ἱερεύσαντες ἐνιαύσιον. αὐτὰρ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 17:63: θεσπεσίην δ’ ἄρα τῷ γε χάριν κατέχευεν Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 17:360: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρ’. αὐτὰρ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 18:69: στήθεά τε στιβαροί τε βραχίονες· αὐτὰρ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 18:155: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς φύγε κῆρα· πέδησε δὲ καὶ τὸν Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 18:158: τῇ δ’ ἄρ’ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Od. 18:187: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 18:346: μνηστῆρας δ’ οὐ πάμπαν ἀγήνορας εἴα Ἀθήνη
Ἀθήνῃ: Od. 19:2: μνηστήρεσσι φόνον σὺν Ἀθήνῃ μερμηρίζων.
Ἀθήνη: Od. 19:33: ἔγχεά τ’ ὀξυόεντα· πάροιθε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
Ἀθήνῃ: Od. 19:52: μνηστήρεσσι φόνον σὺν Ἀθήνῃ μερμηρίζων.
Ἀθήνη: Od. 19:604: ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Od. 20:30: μοῦνος ἐὼν πολέσι. σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 20:44: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 20:284: μνηστῆρας δ’ οὐ πάμπαν ἀγήνορας εἴα Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 20:345: ὣς φάτο Τηλέμαχος· μνηστῆρσι δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 21:1: Τῇ δ’ ἄρ’ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Od. 21:358: ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Od. 22:205: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 22:256: ἱέμενοι· τὰ δὲ πάντα ἐτώσια θῆκεν Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Od. 22:273: ἱέμενοι· τὰ δὲ πολλὰ ἐτώσια θῆκεν Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Od. 23:156: αὐτὰρ κὰκ κεφαλῆς χεῦεν πολὺ κάλλος Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 23:160: ἴδρις, ὃν Ἥφαιστος δέδαεν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 23:242: εἰ μὴ ἄρ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Od. 23:344: ἡ δ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 23:371: ἤδη μὲν φάος ἦεν ἐπὶ χθόνα, τοὺς δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 24:367: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαῖναν καλὴν βάλεν· αὐτὰρ Ἀθήνη
Ἀθήνη: Od. 24:502: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν Ἀθήνη,
Ἀθήνη: Od. 24:516: τὸν δὲ παρισταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνη: Od. 24:520: ὣς φάτο, καί ῥ’ ἔμπνευσε μένος μέγα Παλλὰς Ἀθήνη.
Ἀθήνη: Od. 24:541: δὴ τότ’ Ὀδυσσῆα προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ἀθήνην: Il. 4:73: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην,
Ἀθήνην: Il. 5:510: Τρωσὶν θυμὸν ἐγεῖραι, ἐπεὶ ἴδε Παλλάδ’ Ἀθήνην
Ἀθήνην: Il. 19:349: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην·
Ἀθήνην: Il. 22:186: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην·
Ἀθήνην: Od. 1:118: τὰ φρονέων μνηστῆρσι μεθήμενος εἴσιδ’ Ἀθήνην,
Ἀθήνην: Od. 1:156: αὐτὰρ Τηλέμαχος προσέφη γλαυκῶπιν Ἀθήνην,
Ἀθήνην: Od. 3:419: ὄφρ’ ἦ τοι πρώτιστα θεῶν ἱλάσσομ’ Ἀθήνην,
Ἀθήνην: Od. 7:80: ἵκετο δ’ ἐς Μαραθῶνα καὶ εὐρυάγυιαν Ἀθήνην,
Ἀθήνην: Od. 8:520: νικῆσαι καὶ ἔπειτα διὰ μεγάθυμον Ἀθήνην.
Ἀθήνην: Od. 13:121: ὤπασαν οἴκαδ’ ἰόντι διὰ μεγάθυμον Ἀθήνην.
Ἀθήνην: Od. 16:155: δησάμενος δ’ ὑπὸ ποσσὶ πόλινδ’ ἴεν. οὐδ’ ἄρ’ Ἀθήνην
Ἀθήνην: Od. 22:210: ὣς φάτ’, ὀϊόμενος λαοσσόον ἔμμεν’ Ἀθήνην.
Ἀθήνην: Od. 24:487: ὣς εἰπὼν ὤτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην,
Ἀθήνῃς: Il. 2:549: κὰδ δ’ ἐν Ἀθήνῃς εἷσεν ἑῷ ἐν πίονι νηῷ·
Ἀθήνης: Il. 6:297: Αἳ δ’ ὅτε νηὸν ἵκανον Ἀθήνης ἐν πόλει ἄκρῃ,
Ἀθήνης: Il. 10:497: τὴν νύκτ’ Οἰνεΐδαο πάϊς διὰ μῆτιν Ἀθήνης.
Ἀθήνης: Il. 15:412: εὖ εἰδῇ σοφίης ὑποθημοσύνῃσιν Ἀθήνης,
Ἀθήνης: Il. 20:94: ἦ κ’ ἐδάμην ὑπὸ χερσὶν Ἀχιλλῆος καὶ Ἀθήνης,
Ἀθήνης: Od. 6:291: δήομεν ἀγλαὸν ἄλσος Ἀθήνης ἄγχι κελεύθου
Ἀθήνης: Od. 16:233: νῦν αὖ δεῦρ’ ἱκόμην ὑποθημοσύνῃσιν Ἀθήνης,
ἀθηρηλοιγὸν: Od. 11:128: φήῃ ἀθηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὤμῳ,
ἀθηρηλοιγὸν: Od. 23:275: φήῃ ἀθηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὤμῳ,
ἀθλεύων: Il. 24:734: ἀθλεύων πρὸ ἄνακτος ἀμειλίχου, ἤ τις Ἀχαιῶν
ἀθλήσαντα: Il. 15:30: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ πολλά περ ἀθλήσαντα.
ἀθλήσαντε: Il. 7:453: ἥρῳ Λαομέδοντι πολίσσαμεν ἀθλήσαντε.
ἀθλητῆρι: Od. 8:164: κερδέων θ’ ἁρπαλέων· οὐδ’ ἀθλητῆρι ἔοικας.”
ἀθλοφόροι: Il. 11:698: τέσσαρες ἀθλοφόροι ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχεσφιν
ἀθλοφόρους: Il. 9:124: πηγοὺς ἀθλοφόρους, οἳ ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο.
ἀθλοφόρους: Il. 9:266: πηγοὺς ἀθλοφόρους, οἳ ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο.
ἄθλων: Od. 8:160: ἄθλων, οἷά τε πολλὰ μετ’ ἀνθρώποισι πέλονται,
Ἀθόω: Il. 14:229: ἐξ Ἀθόω δ’ ἐπὶ πόντον ἐβήσετο κυμαίνοντα,
ἀθρῆσαι: Od. 12:232: οὐδέ πῃ ἀθρῆσαι δυνάμην· ἔκαμον δέ μοι ὄσσε
ἀθρῆσαι: Od. 19:478: ἡ δ’ οὔτ’ ἀθρῆσαι δύνατ’ ἀντίη οὔτε νοῆσαι·
ἀθρήσειε: Il. 10:11: ἤτοι ὅτ’ ἐς πεδίον τὸ Τρωϊκὸν ἀθρήσειε,
ἀθρήσειε: Il. 12:391: βλήμενον ἀθρήσειε καὶ εὐχετόῳτ’ ἐπέεσσι.
ἀθρήσειε: Il. 14:333: εὕδοντ’ ἀθρήσειε, θεοῖσι δὲ πᾶσι μετελθὼν
ἁθρό’: Od. 2:411: ἁθρό’ ἐνὶ μεγάρῳ· μήτηρ δ’ ἐμὴ οὔ τι πέπυσται,
ἀθρόα: Il. 22:271: ἔγχει ἐμῷ δαμάᾳ· νῦν δ’ ἀθρόα πάντ’ ἀποτίσεις
ἁθρόα: Od. 1:43: πεῖθ’ ἀγαθὰ φρονέων· νῦν δ’ ἁθρόα πάντ’ ἀπέτεισε.”
ἁθρόα: Od. 2:356: αὐτὴ δ’ οἴη ἴσθι· τὰ δ’ ἁθρόα πάντα τετύχθω·
ἁθρόα: Od. 13:122: καὶ τὰ μὲν οὖν παρὰ πυθμέν’ ἐλαίης ἁθρόα θῆκαν
ἁθρόαι: Od. 4:405: ἁθρόαι εὕδουσιν, πολιῆς ἁλὸς ἐξαναδῦσαι,
ἁθρόαι: Od. 9:544: νῆες ἐΰσσελμοι μένον ἁθρόαι, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἀθρόοι: Il. 2:439: ἡμεῖς δ’ ἀθρόοι ὧδε κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
ἀθρόοι: Il. 14:38: ἔγχει ἐρειδόμενοι κίον ἀθρόοι· ἄχνυτο δέ σφι
ἁθρόοι: Il. 15:657: ἁθρόοι, οὐδὲ κέδασθεν ἀνὰ στρατόν· ἴσχε γὰρ αἰδὼς
ἀθρόοι: Il. 18:497: λαοὶ δ’ εἰν ἀγορῇ ἔσαν ἀθρόοι· ἔνθα δὲ νεῖκος
ἀθρόοι: Il. 19:236: νηυσὶν ἐπ’ Ἀργείων· ἀλλ’ ἀθρόοι ὁρμηθέντες
ἀθρόοι: Il. 23:200: οἳ μὲν ἄρα Ζεφύροιο δυσαέος ἀθρόοι ἔνδον
ἁθρόοι: Od. 1:27: Ζηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν Ὀλυμπίου ἁθρόοι ἦσαν.
ἁθρόοι: Od. 2:392: ἁθρόοι ἠγερέθοντο· θεὰ δ’ ὤτρυνεν ἕκαστον.
ἁθρόοι: Od. 3:34: οἱ δ’ ὡς οὖν ξείνους ἴδον, ἁθρόοι ἦλθον ἅπαντες,
ἁθρόοι: Od. 16:361: αὐτοὶ δ’ εἰς ἀγορὴν κίον ἁθρόοι, οὐδέ τιν’ ἄλλον
ἁθρόοι: Od. 19:540: ἁθρόοι ἐν μεγάροισ’, ὁ δ’ ἐς αἰθέρα δῖαν ἀέρθη.
ἁθρόοι: Od. 22:76: ἁθρόοι, εἴ κέ μιν οὐδοῦ ἀπώσομεν ἠδὲ θυράων,
ἁθρόοι: Od. 23:50: ἁθρόοι, αὐτὰρ ὁ δῶμα θεειοῦται περικαλλές,
ἁθρόοι: Od. 24:420: αὐτοὶ δ’ εἰς ἀγορὴν κίον ἁθρόοι, ἀχνύμενοι κῆρ.
ἁθρόοι: Od. 24:464: ἡμίσεων πλείους· - τοὶ δ’ ἁθρόοι αὐτόθι μεῖναν· -
ἁθρόοι: Od. 24:468: ἁθρόοι ἠγερέθοντο πρὸ ἄστεος εὐρυχόροιο.
ἄθυμοι: Od. 10:463: τρηχείης Ἰθάκης· νῦν δ’ ἀσκελέες καὶ ἄθυμοι,
ἀθύρματα: Il. 15:363: ὅς τ’ ἐπεὶ οὖν ποιήσῃ ἀθύρματα νηπιέῃσιν
ἀθύρματα: Od. 15:416: τρῶκται, μυρί’ ἄγοντες ἀθύρματα νηῒ μελαίνῃ.
ἀθύρματα: Od. 18:323: παῖδα δὲ ὣς ἀτίταλλε, δίδου δ’ ἄρ’ ἀθύρματα θυμῷ·
ἀθύρων: Il. 15:364: ἂψ αὖτις συνέχευε ποσὶν καὶ χερσὶν ἀθύρων.