A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
κ’: Il. 1:64: ὅς κ’ εἴποι ὅ τι τόσσον ἐχώσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
κ’: Il. 1:184: πέμψω, ἐγὼ δέ κ’ ἄγω Βρισηΐδα καλλιπάρῃον
κ’: Il. 1:547: ἀλλ’ ὃν μέν κ’ ἐπιεικὲς ἀκουέμεν οὔ τις ἔπειτα
κ’: Il. 1:549: ὃν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλωμι νοῆσαι
κ’: Il. 1:580: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς
κ’: Il. 2:123: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλοιμεν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
κ’: Il. 2:258: εἴ κ’ ἔτι σ’ ἀφραίνοντα κιχήσομαι ὥς νύ περ ὧδε,
κ’: Il. 2:366: ἠδ’ ὅς κ’ ἐσθλὸς ἔῃσι· κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται.
κ’: Il. 2:391: ὃν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω
κ’: Il. 3:279: ἀνθρώπους τίνυσθον ὅτις κ’ ἐπίορκον ὀμόσσῃ,
κ’: Il. 3:284: εἰ δέ κ’ Ἀλέξανδρον κτείνῃ ξανθὸς Μενέλαος,
κ’: Il. 4:249: ὄφρα ἴδητ’ αἴ κ’ ὔμμιν ὑπέρσχῃ χεῖρα Κρονίων;
κ’: Il. 4:306: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἕτερ’ ἅρμαθ’ ἵκηται
κ’: Il. 4:353: ὄψεαι αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ
κ’: Il. 5:192: ἵπποι δ’ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα τῶν κ’ ἐπιβαίην·
κ’: Il. 5:481: κὰδ δὲ κτήματα πολλά, τὰ ἔλδεται ὅς κ’ ἐπιδευής.
κ’: Il. 5:484: οἷόν κ’ ἠὲ φέροιεν Ἀχαιοὶ ἤ κεν ἄγοιεν·
κ’: Il. 5:679: καί νύ κ’ ἔτι πλέονας Λυκίων κτάνε δῖος Ὀδυσσεὺς
κ’: Il. 6:94: ἤνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃ
κ’: Il. 6:275: ἤνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃ
κ’: Il. 6:281: αἴ κ’ ἐθέλῃσ’ εἰπόντος ἀκουέμεν· ὥς κέ οἱ αὖθι
κ’: Il. 6:309: ἤνις ἠκέστας ἱερεύσομεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃς
κ’: Il. 7:41: οἳ δέ κ’ ἀγασσάμενοι χαλκοκνήμιδες Ἀχαιοὶ
κ’: Il. 7:81: εἰ δέ κ’ ἐγὼ τὸν ἕλω, δώῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων,
κ’: Il. 7:334: τυτθὸν ἀπὸ πρὸ νεῶν, ὥς κ’ ὀστέα παισὶν ἕκαστος
κ’: Il. 7:375: καὶ δὲ τόδ’ εἰπέμεναι πυκινὸν ἔπος, αἴ κ’ ἐθέλωσι
κ’: Il. 7:394: καὶ δὲ τόδ’ ἠνώγεον εἰπεῖν ἔπος αἴ κ’ ἐθέλητε
κ’: Il. 8:26: δησαίμην, τὰ δέ κ’ αὖτε μετήορα πάντα γένοιτο.
κ’: Il. 8:142: σήμερον· ὕστερον αὖτε καὶ ἡμῖν, αἴ κ’ ἐθέλῃσι,
κ’: Il. 8:205: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλοιμεν, ὅσοι Δαναοῖσιν ἀρωγοί,
κ’: Il. 8:207: αὐτοῦ κ’ ἔνθ’ ἀκάχοιτο καθήμενος οἶος ἐν Ἴδῃ.
κ’: Il. 8:217: καί νύ κ’ ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ νῆας ἐΐσας,
κ’: Il. 8:471: ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα, βοῶπις πότνια Ἥρη
κ’: Il. 8:535: αὔριον ἣν ἀρετὴν διαείσεται, εἴ κ’ ἐμὸν ἔγχος
κ’: Il. 9:146: τάων ἥν κ’ ἐθέλῃσι φίλην ἀνάεδνον ἀγέσθω
κ’: Il. 9:172: ὄφρα Διὶ Κρονίδῃ ἀρησόμεθ’, αἴ κ’ ἐλεήσῃ.
κ’: Il. 9:255: δώσουσ’ αἴ κ’ ἐθέλωσι, σὺ δὲ μεγαλήτορα θυμὸν
κ’: Il. 9:288: τάων ἥν κ’ ἐθέλῃσθα φίλην ἀνάεδνον ἄγεσθαι
κ’: Il. 9:359: ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ,
κ’: Il. 9:397: τάων ἥν κ’ ἐθέλωμι φίλην ποιήσομ’ ἄκοιτιν.
κ’: Il. 9:412: εἰ μέν κ’ αὖθι μένων Τρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι,
κ’: Il. 9:506: ὃς δέ κ’ ἀνήνηται καί τε στερεῶς ἀποείπῃ,
κ’: Il. 9:600: εἰ δέ κ’ ἄτερ δώρων πόλεμον φθισήνορα δύῃς
κ’: Il. 9:605: ἥ μ’ ἕξει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν εἰς ὅ κ’ ἀϋτμὴ
κ’: Il. 9:611: καλόν τοι σὺν ἐμοὶ τὸν κήδειν ὅς κ’ ἐμὲ κήδῃ·
κ’: Il. 10:55: εἶμι, καὶ ὀτρυνέω ἀνστήμεναι, αἴ κ’ ἐθέλῃσιν
κ’: Il. 10:89: Ζεὺς ἐνέηκε πόνοισι διαμπερὲς εἰς ὅ κ’ ἀϋτμὴ
κ’: Il. 10:235: τὸν μὲν δὴ ἕταρόν γ’ αἱρήσεαι ὅν κ’ ἐθέλῃσθα,
κ’: Il. 10:345: τυτθόν· ἔπειτα δέ κ’ αὐτὸν ἐπαΐξαντες ἕλοιμεν
κ’: Il. 10:380: τῶν κ’ ὔμμιν χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι’ ἄποινα
κ’: Il. 10:452: εἰ δέ κ’ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσης,
κ’: Il. 11:191: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ
κ’: Il. 11:206: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ
κ’: Il. 11:391: ἦ τ’ ἄλλως ὑπ’ ἐμεῖο, καὶ εἴ κ’ ὀλίγον περ ἐπαύρῃ,
κ’: Il. 11:409: ὃς δέ κ’ ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι τὸν δὲ μάλα χρεὼ
κ’: Il. 11:763: πολλὰ μετακλαύσεσθαι ἐπεί κ’ ἀπὸ λαὸς ὄληται.
κ’: Il. 11:801: ῥεῖα δέ κ’ ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας ἀϋτῇ
κ’: Il. 12:344: ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστον ἁπάντων
κ’: Il. 12:357: ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστον ἁπάντων
κ’: Il. 13:128: οὔτε κ’ Ἀθηναίη λαοσσόος· οἳ γὰρ ἄριστοι
κ’: Il. 13:236: σπεύδειν, αἴ κ’ ὄφελός τι γενώμεθα καὶ δύ’ ἐόντε.
κ’: Il. 13:238: νῶϊ δὲ καί κ’ ἀγαθοῖσιν ἐπισταίμεσθα μάχεσθαι.
κ’: Il. 13:260: δούρατα δ’ αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ ἓν καὶ εἴκοσι δήεις
κ’: Il. 13:321: ἀνδρὶ δέ κ’ οὐκ εἴξειε μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
κ’: Il. 13:743: αἴ κ’ ἐθέλῃσι θεὸς δόμεναι κράτος, ἦ κεν ἔπειτα
κ’: Il. 14:110: ἐγγὺς ἀνήρ· οὐ δηθὰ ματεύσομεν· αἴ κ’ ἐθέλητε
κ’: Il. 14:127: μῦθον ἀτιμήσαιτε πεφασμένον ὅν κ’ ἐῢ εἴπω.
κ’: Il. 14:239: χρύσεον· Ἥφαιστος δέ κ’ ἐμὸς πάϊς ἀμφιγυήεις
κ’: Il. 14:298: ἵπποι δ’ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα τῶν κ’ ἐπιβαίης.
κ’: Il. 14:332: πῶς κ’ ἔοι εἴ τις νῶϊ θεῶν αἰειγενετάων
κ’: Il. 14:375: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ μενέχαρμος, ἔχει δ’ ὀλίγον σάκος ὤμῳ,
κ’: Il. 15:70: αἰὲν ἐγὼ τεύχοιμι διαμπερὲς εἰς ὅ κ’ Ἀχαιοὶ
κ’: Il. 15:121: ἔνθά κ’ ἔτι μείζων τε καὶ ἀργαλεώτερος ἄλλος
κ’: Il. 15:697: φαίης κ’ ἀκμῆτας καὶ ἀτειρέας ἀλλήλοισιν
κ’: Il. 15:736: ἦέ τι τεῖχος ἄρειον, ὅ κ’ ἀνδράσι λοιγὸν ἀμύναι;
κ’: Il. 15:738: ᾗ κ’ ἀπαμυναίμεσθ’ ἑτεραλκέα δῆμον ἔχοντες·
κ’: Il. 16:41: αἴ κ’ ἐμὲ σοὶ ἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο
κ’: Il. 16:44: ῥεῖα δέ κ’ ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας ἀϋτῇ
κ’: Il. 16:246: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἀπὸ ναῦφι μάχην ἐνοπήν τε δίηται,
κ’: Il. 16:848: πάντές κ’ αὐτόθ’ ὄλοντο ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες.
κ’: Il. 16:860: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κ’ Ἀχιλεὺς Θέτιδος πάϊς ἠϋκόμοιο
κ’: Il. 17:103: ἄμφω κ’ αὖτις ἰόντες ἐπιμνησαίμεθα χάρμης
κ’: Il. 17:163: λύσειαν, καί κ’ αὐτὸν ἀγοίμεθα Ἴλιον εἴσω·
κ’: Il. 17:398: ἄγριος· οὐδέ κ’ Ἄρης λαοσσόος οὐδέ κ’ Ἀθήνη
κ’: Il. 17:398: ἄγριος· οὐδέ κ’ Ἄρης λαοσσόος οὐδέ κ’ Ἀθήνη
κ’: Il. 17:506: Ἀργείων, ἤ κ’ αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισιν ἁλοίη.
κ’: Il. 17:557: ἔσσεται εἴ κ’ Ἀχιλῆος ἀγαυοῦ πιστὸν ἑταῖρον
κ’: Il. 18:143: εἶμι παρ’ Ἥφαιστον κλυτοτέχνην, αἴ κ’ ἐθέλῃσιν
κ’: Il. 18:278: στησόμεθ’ ἂμ πύργους· τῷ δ’ ἄλγιον, αἴ κ’ ἐθέλῃσιν
κ’: Il. 18:280: ἂψ πάλιν εἶσ’ ἐπὶ νῆας, ἐπεί κ’ ἐριαύχενας ἵππους
κ’: Il. 18:306: ἄλγιον αἴ κ’ ἐθέλῃσι τῷ ἔσσεται· οὔ μιν ἔγωγε
κ’: Il. 18:457: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
κ’: Il. 19:61: τώ κ’ οὐ τόσσοι Ἀχαιοὶ ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας
κ’: Il. 19:71: αἴ κ’ ἐθέλωσ’ ἐπὶ νηυσὶν ἰαύειν· ἀλλά τιν’ οἴω
κ’: Il. 19:147: δῶρα μὲν αἴ κ’ ἐθέλῃσθα παρασχέμεν, ὡς ἐπιεικές,
κ’: Il. 19:167: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ οἴνοιο κορεσσάμενος καὶ ἐδωδῆς
κ’: Il. 19:260: ἀνθρώπους τίνυνται, ὅτις κ’ ἐπίορκον ὀμόσσῃ,
κ’: Il. 20:94: ἦ κ’ ἐδάμην ὑπὸ χερσὶν Ἀχιλλῆος καὶ Ἀθήνης,
κ’: Il. 20:138: εἰ δέ κ’ Ἄρης ἄρχωσι μάχης ἢ Φοῖβος Ἀπόλλων,
κ’: Il. 20:250: ὁπποῖόν κ’ εἴπῃσθα ἔπος, τοῖόν κ’ ἐπακούσαις.
κ’: Il. 20:250: ὁπποῖόν κ’ εἴπῃσθα ἔπος, τοῖόν κ’ ἐπακούσαις.
κ’: Il. 20:337: αὐτὰρ ἐπεί κ’ Ἀχιλεὺς θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ,
κ’: Il. 20:358: οὐδέ κ’ Ἄρης, ὅς περ θεὸς ἄμβροτος, οὐδέ κ’ Ἀθήνη
κ’: Il. 20:358: οὐδέ κ’ Ἄρης, ὅς περ θεὸς ἄμβροτος, οὐδέ κ’ Ἀθήνη
κ’: Il. 21:211: καί νύ κ’ ἔτι πλέονας κτάνε Παίονας ὠκὺς Ἀχιλλεύς,
κ’: Il. 21:280: τώ κ’ ἀγαθὸς μὲν ἔπεφν’, ἀγαθὸν δέ κεν ἐξενάριξε·
κ’: Il. 21:437: ἀρξάντων ἑτέρων· τὸ μὲν αἴσχιον αἴ κ’ ἀμαχητὶ
κ’: Il. 21:484: Ζεὺς θῆκεν, καὶ ἔδωκε κατακτάμεν ἥν κ’ ἐθέλῃσθα.
κ’: Il. 21:534: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἐς τεῖχος ἀναπνεύσωσιν ἀλέντες,
κ’: Il. 22:16: ἐνθάδε νῦν τρέψας ἀπὸ τείχεος· ἦ κ’ ἔτι πολλοὶ
κ’: Il. 22:70: οἵ κ’ ἐμὸν αἷμα πιόντες ἀλύσσοντες περὶ θυμῷ
κ’: Il. 22:125: αὔτως ὥς τε γυναῖκα, ἐπεί κ’ ἀπὸ τεύχεα δύω.
κ’: Il. 22:382: ὄφρά κ’ ἔτι γνῶμεν Τρώων νόον ὅν τιν’ ἔχουσιν,
κ’: Il. 23:10: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ὀλοοῖο τεταρπώμεσθα γόοιο,
κ’: Il. 23:154: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο
κ’: Il. 23:344: εἰ γάρ κ’ ἐν νύσσῃ γε παρεξελάσῃσθα διώκων,
κ’: Il. 23:413: αἴ κ’ ἀποκηδήσαντε φερώμεθα χεῖρον ἄεθλον.
κ’: Il. 23:526: εἰ δέ κ’ ἔτι προτέρω γένετο δρόμος ἀμφοτέροισι,
κ’: Il. 23:554: ἀνδρῶν ὅς κ’ ἐθέλῃσιν ἐμοὶ χείρεσσι μάχεσθαι.
κ’: Il. 23:660: πὺξ μάλ’ ἀνασχομένω πεπληγέμεν· ᾧ δέ κ’ Ἀπόλλων
κ’: Il. 24:149: κῆρύξ τίς οἱ ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ’ ἰθύνοι
κ’: Il. 24:178: κῆρύξ τίς τοι ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ’ ἰθύνοι
κ’: Il. 24:301: ἐσθλὸν γὰρ Διὶ χεῖρας ἀνασχέμεν αἴ κ’ ἐλεήσῃ.
κ’: Il. 24:335: ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι, καί τ’ ἔκλυες ᾧ κ’ ἐθέλῃσθα,
κ’: Il. 24:357: γούνων ἁψάμενοι λιτανεύσομεν αἴ κ’ ἐλεήσῃ.
κ’: Il. 24:529: ᾧ μέν κ’ ἀμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος,
κ’: Il. 24:566: ἐς στρατόν· οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκους λάθοι, οὐδέ κ’ ὀχῆα
κ’: Il. 24:664: ἐννῆμαρ μέν κ’ αὐτὸν ἐνὶ μεγάροις γοάοιμεν,
κ’: Il. 24:687: παῖδες τοὶ μετόπισθε λελειμμένοι, αἴ κ’ Ἀγαμέμνων
κ’: Od. 1:164: πάντες κ’ ἀρησαίατ’ ἐλαφρότεροι πόδας εἶναι
κ’: Od. 1:266: πάντες κ’ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε.
κ’: Od. 2:53: Ἰκαρίου, ὅς κ’ αὐτὸς ἐεδνώσαιτο θύγατρα,
κ’: Od. 2:54: δοίη δ’ ᾧ κ’ ἐθέλοι καί οἱ κεχαρισμένος ἔλθοι·
κ’: Od. 2:78: χρήματ’ ἀπαιτίζοντες, ἕως κ’ ἀπὸ πάντα δοθείη·
κ’: Od. 2:128: πρίν γ’ αὐτὴν γήμασθαι Ἀχαιῶν ᾧ κ’ ἐθέλῃσι.”
κ’: Od. 2:133: Ἰκαρίῳ, αἴ κ’ αὐτὸς ἑκὼν ἀπὸ μητέρα πέμψω.
κ’: Od. 2:192: σοὶ δὲ, γέρον, θῳὴν ἐπιθήσομεν, ἥν κ’ ἐνὶ θυμῷ
κ’: Od. 2:246: εἴ περ γάρ κ’ Ὀδυσεὺς Ἰθακήσιος αὐτὸς ἐπελθὼν
κ’: Od. 2:316: πειρήσω, ὥς κ’ ὔμμι κακὰς ἐπὶ κῆρας ἰήλω,
κ’: Od. 3:92: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
κ’: Od. 3:355: ξείνους ξεινίζειν, ὅς τίς κ’ ἐμὰ δώμαθ’ ἵκηται.”
κ’: Od. 4:322: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
κ’: Od. 4:346: πάντες κ’ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε.
κ’: Od. 4:391: καὶ δέ κέ τοι εἴπῃσι, διοτρεφές, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα,
κ’: Od. 4:443: τίς γάρ κ’ εἰναλίῳ παρὰ κήτεϊ κοιμηθείη;
κ’: Od. 4:494: δὴν ἄκλαυτον ἔσεσθαι, ἐπεί κ’ ἐῢ πάντα πύθηαι.
κ’: Od. 4:595: καὶ γάρ κ’ εἰς ἐνιαυτὸν ἐγὼ παρὰ σοί γ’ ἀνεχοίμην
κ’: Od. 4:692: ἄλλον κ’ ἐχθαίρῃσι βροτῶν, ἄλλον κε φιλοίη.
κ’: Od. 5:73: θήλεον. ἔνθα κ’ ἔπειτα καὶ ἀθάνατός περ ἐπελθὼν
κ’: Od. 5:208: ἐνθάδε κ’ αὖθι μένων σὺν ἐμοὶ τόδε δῶμα φυλάσσοις
κ’: Od. 5:311: τῶ κ’ ἔλαχον κτερέων, καί μευ κλέος ἦγον Ἀχαιοί·
κ’: Od. 5:417: εἰ δέ κ’ ἔτι προτέρω παρανήξομαι, ἤν που ἐφεύρω
κ’: Od. 5:426: ἔνθα κ’ ἀπὸ ῥινοὺς δρύφθη, σὺν δ’ ὀστέ’ ἀράχθη,
κ’: Od. 5:466: εἰ μέν κ’ ἐν ποταμῷ δυσκηδέα νύκτα φυλάσσω,
κ’: Od. 6:259: ὄφρ’ ἂν μέν κ’ ἀγροὺς ἴομεν καὶ ἔργ’ ἀνθρώπων,
κ’: Od. 6:285: ὣς ἐρέουσιν, ἐμοὶ δέ κ’ ὀνείδεα ταῦτα γένοιτο.
κ’: Od. 7:33: οὐδ’ ἀγαπαζόμενοι φιλέουσ’, ὅς κ’ ἄλλοθεν ἔλθῃ.
κ’: Od. 7:223: ὥς κ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐμῆς ἐπιβήσετε πάτρης,
κ’: Od. 7:314: αὖθι μένων· οἶκον δέ κ’ ἐγὼ καὶ κτήματα δοίην,
κ’: Od. 7:315: εἴ κ’ ἐθέλων γε μένοις· ἀέκοντα δέ σ’ οὔ τις ἐρύξει
κ’: Od. 8:32: οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος, ὅτις κ’ ἐμὰ δώμαθ’ ἵκηται,
κ’: Od. 8:195: “καί κ’ ἀλαός τοι, ξεῖνε, διακρίνειε τὸ σῆμα
κ’: Od. 8:216: πρῶτός κ’ ἄνδρα βάλοιμι ὀϊστεύσας ἐν ὁμίλῳ
κ’: Od. 8:571: ἤ κ’ ἀτέλεστ’ εἴη, ὥς οἱ φίλον ἔπλετο θυμῷ.
κ’: Od. 9:133: ὑδρηλοὶ μαλακοί· μάλα κ’ ἄφθιτοι ἄμπελοι εἶεν·
κ’: Od. 9:520: αὐτὸς δ’, αἴ κ’ ἐθέλῃσ’, ἰήσεται, οὐδέ τις ἄλλος
κ’: Od. 10:22: ἠμὲν παυέμεναι ἠδ’ ὀρνύμεν, ὅν κ’ ἐθέλῃσι.
κ’: Od. 10:84: ἔνθα κ’ ἄϋπνος ἀνὴρ δοιοὺς ἐξήρατο μισθούς,
κ’: Od. 11:105: αἴ κ’ ἐθέλῃς σὸν θυμὸν ἐρυκακέειν καὶ ἑταίρων,
κ’: Od. 11:110: τὰς εἰ μέν κ’ ἀσινέας ἐάᾳς νόστου τε μέδηαι,
κ’: Od. 11:149: ᾧ δέ κ’ ἐπιφθονέῃς, ὁ δέ τοι πάλιν εἶσιν ὀπίσσω.”
κ’: Od. 11:360: καί κ’ αἰδοιότερος καὶ φίλτερος ἀνδράσιν εἴην
κ’: Od. 11:434: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.”
κ’: Od. 11:442: μηδ’ οἱ μῦθον ἅπαντα πιφαυσκέμεν, ὅν κ’ ἐῢ εἰδῇς,
κ’: Od. 11:489: βουλοίμην κ’ ἐπάρουρος ἐὼν θητευέμεν ἄλλῳ,
κ’: Od. 11:630: καί νύ κ’ ἔτι προτέρους ἴδον ἀνέρας, οὓς ἔθελόν περ,
κ’: Od. 12:49: τῶν ἄλλων· ἀτὰρ αὐτὸς ἀκουέμεν αἴ κ’ ἐθέλῃσθα,
κ’: Od. 12:114: τὴν δέ κ’ ἀμυναίμην, ὅτε μοι σίνοιτό γ’ ἑταίρους.”
κ’: Od. 12:137: τὰς εἰ μέν κ’ ἀσινέας ἐάᾳς νόστου τε μέδηαι,
κ’: Od. 12:387: τῶν δέ κ’ ἐγὼ τάχα νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ
κ’: Od. 13:147: “αἶψά κ’ ἐγὼν ἕρξαιμι, κελαινεφές, ὡς ἀγορεύεις·
κ’: Od. 13:182: δώδεκα κεκριμένους ἱερεύσομεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃ
κ’: Od. 13:291: “κερδαλέος κ’ εἴη καὶ ἐπίκλοπος, ὅς σε παρέλθοι
κ’: Od. 13:333: ἀσπασίως γάρ κ’ ἄλλος ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλθὼν
κ’: Od. 14:126: ὃς δέ κ’ ἀλητεύων Ἰθάκης ἐς δῆμον ἵκηται,
κ’: Od. 15:70: ἀνδρὶ ξεινοδόκῳ, ὅς κ’ ἔξοχα μὲν φιλέῃσιν,
κ’: Od. 15:281: ἀλλ’ ἕπευ· αὐτὰρ κεῖθι φιλήσεαι, οἷά κ’ ἔχωμεν.”
κ’: Od. 15:313: καί κ’ ἐλθὼν πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο
κ’: Od. 15:422: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.
κ’: Od. 16:106: βουλοίμην κ’ ἐν ἐμοῖσι κατακτάμενος μεγάροισι
κ’: Od. 16:220: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο,
κ’: Od. 16:297: ὡς ἂν ἐπιθύσαντες ἑλοίμεθα· τοὺς δέ κ’ ἔπειτα
κ’: Od. 16:391: μνάσθω ἐέδνοισιν διζήμενος· ἡ δέ κ’ ἔπειτα
κ’: Od. 16:403: εἰ μέν κ’ αἰνήσωσι Διὸς μεγάλοιο θέμιστες,
κ’: Od. 16:405: εἰ δέ κ’ ἀποτρωπῶσι θεοί, παύσασθαι ἄνωγα.”
κ’: Od. 17:11: δαῖτα πτωχεύῃ· δώσει δέ οἱ ὅς κ’ ἐθέλῃσι,
κ’: Od. 17:19: δαῖτα πτωχεύειν· δώσει δέ μοι ὅς κ’ ἐθέλῃσιν.
κ’: Od. 17:82: εἰ δέ κ’ ἐγὼ τούτοισι φόνον καὶ κῆρα φυτεύσω,
κ’: Od. 17:137: πάντες κ’ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε.
κ’: Od. 17:230: αἴ κ’ ἔλθῃ πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο,
κ’: Od. 17:549: αἴ κ’ αὐτὸν γνώω νημερτέα πάντ’ ἐνέποντα,
κ’: Od. 17:559: γαστέρα βοσκήσεις· δώσει δέ τοι ὅς κ’ ἐθέλῃσι.”
κ’: Od. 17:561: “Εὔμαι’, αἶψά κ’ ἐγὼ νημερτέα πάντ’ ἐνέποιμι
κ’: Od. 17:580: “μυθεῖται κατὰ μοῖραν, ἅ πέρ κ’ οἴοιτο καὶ ἄλλος,
κ’: Od. 18:47: τάων ἥν κ’ ἐθέλῃσιν ἀναστὰς αὐτὸς ἑλέσθω·
κ’: Od. 18:86: ὅς κ’ ἀπὸ ῥῖνα τάμῃσι καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
κ’: Od. 18:225: σοί κ’ αἶσχος λώβη τε μετ’ ἀνθρώποισι πέλοιτο.”
κ’: Od. 18:270: γήμασθ’ ᾧ κ’ ἐθέλῃσθα, τεὸν κατὰ δῶμα λιποῦσα.”
κ’: Od. 18:286: δῶρα μὲν ὅς κ’ ἐθέλῃσιν Ἀχαιῶν ἐνθάδ’ ἐνεῖκαι,
κ’: Od. 18:318: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλωσιν ἐΰθρονον Ἠῶ μίμνειν,
κ’: Od. 18:357: “ξεῖν’, ἦ ἄρ κ’ ἐθέλοις θητευέμεν, εἴ σ’ ἀνελοίμην,
κ’: Od. 18:360: ἔνθα κ’ ἐγὼ σῖτον μὲν ἐπηετανὸν παρέχοιμι,
κ’: Od. 18:402: πρὶν ἐλθεῖν· τῶ κ’ οὔ τι τόσον κέλαδον μετέθηκε.
κ’: Od. 19:45: ὄφρα κ’ ἔτι δμῳὰς καὶ μητέρα σὴν ἐρεθίζω·
κ’: Od. 19:319: ὥς κ’ εὖ θαλπιόων χρυσόθρονον Ἠῶ ἵκηται.
κ’: Od. 19:321: ὥς κ’ ἔνδον παρὰ Τηλεμάχῳ δείπνοιο μέδηται
κ’: Od. 19:564: τῶν οἳ μέν κ’ ἔλθωσι διὰ πριστοῦ ἐλέφαντος,
κ’: Od. 19:569: ἐλθέμεν· ἦ κ’ ἀσπαστὸν ἐμοὶ καὶ παιδὶ γένοιτο.
κ’: Od. 19:589: “εἴ κ’ ἐθέλοις μοι, ξεῖνε, παρήμενος ἐν μεγάροισι
κ’: Od. 20:233: σοῖσιν δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἐπόψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα,
κ’: Od. 20:342: γήμασθ’ ᾧ κ’ ἐθέλῃ, ποτὶ δ’ ἄσπετα δῶρα δίδωμι·
κ’: Od. 21:161: μνάσθω ἐέδνοισιν διζήμενος· ἡ δέ κ’ ἔπειτα
κ’: Od. 21:195: ποῖοί κ’ εἶτ’ Ὀδυσῆϊ ἀμυνέμεν, εἴ ποθεν ἔλθοι
κ’: Od. 21:226: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο,
κ’: Od. 21:260: κάτθετ’. ἀτὰρ πελέκεάς γε καὶ εἴ κ’ εἰῶμεν ἅπαντας
κ’: Od. 21:280: ἠῶθεν δὲ θεὸς δώσει κράτος, ᾧ κ’ ἐθέλῃσιν.
κ’: Od. 21:345: κρείσσων, ᾧ κ’ ἐθέλω, δόμεναί τε καὶ ἀρνήσασθαι,
κ’: Od. 21:348: τῶν οὔ τίς μ’ ἀέκοντα βιήσεται, αἴ κ’ ἐθέλωμι
κ’: Od. 22:12: μέμβλετο. τίς κ’ οἴοιτο μετ’ ἀνδράσι δαιτυμόνεσσι
κ’: Od. 23:60: οἶσθα γὰρ ὥς κ’ ἀσπαστὸς ἐνὶ μεγάροισι φανείη
κ’: Od. 23:100: οὐ μέν κ’ ἄλλη γ’ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ
κ’: Od. 23:168: οὐ μέν κ’ ἄλλη γ’ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ
κ’: Od. 23:241: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισι φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
κ’: Od. 24:50: καί νύ κ’ ἀναΐξαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας,
κ’: Od. 24:189: οἵ κ’ ἀπονίψαντες μέλανα βρότον ἐξ ὠτειλέων
κ’: Od. 24:202: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.”
κ’: Od. 24:511: “ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα, πάτερ φίλε, τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ
κάββαλ’: Il. 12:206: ἀλγήσας ὀδύνῃσι, μέσῳ δ’ ἐνὶ κάββαλ’ ὁμίλῳ,
κάββαλε: Il. 8:249: πὰρ δὲ Διὸς βωμῷ περικαλλέϊ κάββαλε νεβρόν,
κάββαλε: Od. 6:172: νήσου ἀπ’ Ὠγυγίης· νῦν δ’ ἐνθάδε κάββαλε δαίμων,
κάββαλεν: Il. 5:343: ἣ δὲ μέγα ἰάχουσα ἀπὸ ἕο κάββαλεν υἱόν·
κάββαλεν: Il. 9:206: αὐτὰρ ὅ γε κρεῖον μέγα κάββαλεν ἐν πυρὸς αὐγῇ,
κάββαλεν: Od. 17:302: οὐρῇ μέν ῥ’ ὅ γ’ ἔσηνε καὶ οὔατα κάββαλεν ἄμφω,
Καβησόθεν: Il. 13:363: πέφνε γὰρ Ὀθρυονῆα Καβησόθεν ἔνδον ἐόντα,
κὰγ: Il. 20:458: κὰγ γόνυ δουρὶ βαλὼν ἠρύκακε. τὸν μὲν ἔπειτα
κάγκανα: Il. 21:364: πάντοθεν ἀμβολάδην, ὑπὸ δὲ ξύλα κάγκανα κεῖται,
κάγκανα: Od. 18:308: ὄφρα φαείνοιεν· περὶ δὲ ξύλα κάγκανα θῆκαν,
καγχαλόων: Il. 6:514: καγχαλόων, ταχέες δὲ πόδες φέρον· αἶψα δ’ ἔπειτα
καγχαλόων: Il. 10:565: καγχαλόων· ἅμα δ’ ἄλλοι ἴσαν χαίροντες Ἀχαιοί.
καγχαλόωσα: Od. 23:1: Γρηῢς δ’ εἰς ὑπερῷ’ ἀνεβήσετο καγχαλόωσα,
καγχαλόωσα: Od. 23:59: “μαῖα φίλη, μή πω μέγ’ ἐπεύχεο καγχαλόωσα.
καγχαλόωσι: Il. 3:43: ἦ που καγχαλόωσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
κὰδ: Il. 2:160: κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιεν
κὰδ: Il. 2:176: κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιτε
κὰδ: Il. 2:549: κὰδ δ’ ἐν Ἀθήνῃς εἷσεν ἑῷ ἐν πίονι νηῷ·
κὰδ: Il. 2:692: κὰδ δὲ Μύνητ’ ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρους,
κὰδ: Il. 3:382: κὰδ δ’ εἷσ’ ἐν θαλάμῳ εὐώδεϊ κηώεντι.
κὰδ: Il. 4:79: κὰδ δ’ ἔθορ’ ἐς μέσσον· θάμβος δ’ ἔχεν εἰσορόωντας
κὰδ: Il. 4:173: κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιμεν
κὰδ: Il. 5:481: κὰδ δὲ κτήματα πολλά, τὰ ἔλδεται ὅς κ’ ἐπιδευής.
κὰδ: Il. 7:57: κὰδ δ’ Ἀγαμέμνων εἷσεν ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς·
κὰδ: Il. 7:58: κὰδ δ’ ἄρ’ Ἀθηναίη τε καὶ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
κὰδ: Il. 8:134: κὰδ δὲ πρόσθ’ ἵππων Διομήδεος ἧκε χαμᾶζε·
κὰδ: Il. 9:87: κὰδ δὲ μέσον τάφρου καὶ τείχεος ἷζον ἰόντες·
κὰδ: Il. 11:675: κὰδ δ’ ἔπεσεν, λαοὶ δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται.
κὰδ: Il. 14:434: ἔνθά μιν ἐξ ἵππων πέλασαν χθονί, κὰδ δέ οἱ ὕδωρ
κὰδ: Il. 16:109: αἰεὶ δ’ ἀργαλέῳ ἔχετ’ ἄσθματι, κὰδ δέ οἱ ἱδρὼς
κὰδ: Il. 16:410: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπὶ στόμ’ ἔωσε· πεσόντα δέ μιν λίπε θυμός.
κὰδ: Il. 16:469: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
κὰδ: Il. 19:50: κὰδ δὲ μετὰ πρώτῃ ἀγορῇ ἵζοντο κιόντες.
κὰδ: Il. 20:282: ἔστη, κὰδ δ’ ἄχος οἱ χύτο μυρίον ὀφθαλμοῖσι,
κὰδ: Il. 21:318: κείσεθ’ ὑπ’ ἰλύος κεκαλυμμένα· κὰδ δέ μιν αὐτὸν
κὰδ: Il. 21:348: ὣς ἐξηράνθη πεδίον πᾶν, κὰδ δ’ ἄρα νεκροὺς
κὰδ: Il. 21:520: κὰδ δ’ ἷζον παρὰ πατρὶ κελαινεφεῖ· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
κὰδ: Il. 23:28: κὰδ δ’ ἷζον παρὰ νηῒ ποδώκεος Αἰακίδαο
κὰδ: Il. 23:125: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀκτῆς βάλλον ἐπισχερώ, ἔνθ’ ἄρ’ Ἀχιλλεὺς
κὰδ: Il. 23:698: κὰδ δ’ ἀλλοφρονέοντα μετὰ σφίσιν εἷσαν ἄγοντες,
κὰδ: Il. 23:727: κὰδ δ’ ἔβαλ’ ἐξοπίσω· ἐπὶ δὲ στήθεσσιν Ὀδυσσεὺς
κὰδ: Il. 23:765: κὰδ δ’ ἄρα οἱ κεφαλῆς χέ’ ἀϋτμένα δῖος Ὀδυσσεὺς
κὰδ: Il. 23:851: κὰδ δ’ ἐτίθει δέκα μὲν πελέκεας, δέκα δ’ ἡμιπέλεκκα,
κὰδ: Il. 23:885: κὰδ δὲ λέβητ’ ἄπυρον βοὸς ἄξιον ἀνθεμόεντα
κὰδ: Il. 24:268: κὰδ δ’ ἀπὸ πασσαλόφι ζυγὸν ᾕρεον ἡμιόνειον
κὰδ: Il. 24:578: κὰδ δ’ ἐπὶ δίφρου εἷσαν· ἐϋξέστου δ’ ἀπ’ ἀπήνης
κὰδ: Il. 24:580: κὰδ δ’ ἔλιπον δύο φάρε’ ἐΰννητόν τε χιτῶνα,
κὰδ: Il. 24:725: ἆνερ ἀπ’ αἰῶνος νέος ὤλεο, κὰδ δέ με χήρην
κὰδ: Od. 4:344: κὰδ δ’ ἔβαλε κρατερῶς, κεχάροντο δὲ πάντες Ἀχαιοί,
κὰδ: Od. 6:212: κὰδ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσέα εἷσαν ἐπὶ σκέπας, ὡς ἐκέλευσε
κὰδ: Od. 6:230: μείζονά τ’ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα, κὰδ δὲ κάρητος
κὰδ: Od. 8:67: κὰδ δ’ ἐκ πασσαλόφι κρέμασεν φόρμιγγα λίγειαν
κὰδ: Od. 8:105: κὰδ δ’ ἐκ πασσαλόφι κρέμασεν φόρμιγγα λίγειαν,
κὰδ: Od. 9:372: κεῖτ’ ἀποδοχμώσας παχὺν αὐχένα, κὰδ δέ μιν ὕπνος
κὰδ: Od. 9:459: θεινομένου ῥαίοιτο πρὸς οὔδεϊ, κὰδ δέ τ’ ἐμὸν κῆρ
κὰδ: Od. 9:482: κὰδ δ’ ἔβαλε προπάροιθε νεὸς κυανοπρῴροιο
κὰδ: Od. 9:539: κὰδ δ’ ἔβαλεν μετόπισθε νεὸς κυανοπρῴροιο
κὰδ: Od. 10:163: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
κὰδ: Od. 10:172: κὰδ δ’ ἔβαλον προπάροιθε νεός, ἀνέγειρα δ’ ἑταίρους
κὰδ: Od. 13:73: κὰδ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ στόρεσαν ῥῆγός τε λίνον τε
κὰδ: Od. 13:119: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπὶ ψαμάθῳ ἔθεσαν δεδμημένον ὕπνῳ,
κὰδ: Od. 15:496: Τηλεμάχου ἕταροι λύον ἱστία, κὰδ δ’ ἕλον ἱστὸν
κὰδ: Od. 16:190: ὣς ἄρα φωνήσας υἱὸν κύσε, κὰδ δὲ παρειῶν
κὰδ: Od. 17:135: κὰδ δ’ ἔβαλε κρατερῶς, κεχάροντο δὲ πάντες Ἀχαιοί,
κὰδ: Od. 17:466: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, κὰδ δ’ ἄρα πήρην
κὰδ: Od. 18:98: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, σὺν δ’ ἤλασ’ ὀδόντας
κὰδ: Od. 19:454: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
κὰδ: Od. 22:449: κὰδ δ’ ἄρ’ ὑπ’ αἰθούσῃ τίθεσαν εὐερκέος αὐλῆς,
κὰδ: Od. 23:157: μείζονά τ’ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα· κὰδ δὲ κάρητος
κὰδ: Od. 24:540: κὰδ δ’ ἔπεσε πρόσθε γλαυκώπιδος ὀβριμοπάτρης.
καδδραθέτην: Od. 15:494: καδδραθέτην δ’ οὐ πολλὸν ἐπὶ χρόνον, ἀλλὰ μίνυνθα·
καδδῦσαι: Il. 19:25: μυῖαι καδδῦσαι κατὰ χαλκοτύπους ὠτειλὰς
Καδμεῖοι: Il. 4:391: οἳ δὲ χολωσάμενοι Καδμεῖοι κέντορες ἵππων
Καδμείοισι: Il. 10:288: αὐτὰρ ὃ μειλίχιον μῦθον φέρε Καδμείοισι
Καδμείοισιν: Il. 4:388: τάρβει, μοῦνος ἐὼν πολέσιν μετὰ Καδμείοισιν,
Καδμείων: Il. 5:807: κούρους Καδμείων προκαλίζετο, πάντα δ’ ἐνίκα
Καδμείων: Od. 11:276: Καδμείων ἤνασσε θεῶν ὀλοὰς διὰ βουλάς·
Καδμεΐωνας: Il. 4:385: αὐτὰρ ὃ βῆ, πολέας δὲ κιχήσατο Καδμεΐωνας
Καδμείωνας: Il. 5:804: ἄγγελος ἐς Θήβας πολέας μετὰ Καδμείωνας·
Καδμείωνας: Il. 23:680: ἐς τάφον· ἔνθα δὲ πάντας ἐνίκα Καδμείωνας.
Κάδμου: Od. 5:333: τὸν δὲ ἴδεν Κάδμου θυγάτηρ, καλλίσφυρος Ἰνώ,
Κάειρα: Il. 4:142: Μῃονὶς ἠὲ Κάειρα παρήϊον ἔμμεναι ἵππων·
κάη: Il. 1:464: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρε κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
κάη: Il. 2:427: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρε κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
καήμεναι: Il. 23:198: ὕλη τε σεύαιτο καήμεναι. ὦκα δὲ Ἶρις
καήμεναι: Il. 23:210: ὄφρα πυρὴν ὄρσητε καήμεναι, ᾗ ἔνι κεῖται
καθ’: Il. 2:99: σπουδῇ δ’ ἕζετο λαός, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας
καθ’: Il. 2:211: Ἄλλοι μέν ῥ’ ἕζοντο, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας·
καθ’: Il. 3:36: ὣς αὖτις καθ’ ὅμιλον ἔδυ Τρώων ἀγερώχων
καθ’: Il. 3:151: ἐσθλοί, τεττίγεσσιν ἐοικότες οἵ τε καθ’ ὕλην
καθ’: Il. 4:126: ὀξυβελὴς καθ’ ὅμιλον ἐπιπτέσθαι μενεαίνων.
καθ’: Il. 4:209: βὰν δ’ ἰέναι καθ’ ὅμιλον ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.
καθ’: Il. 4:445: ἐρχομένη καθ’ ὅμιλον ὀφέλλουσα στόνον ἀνδρῶν.
καθ’: Il. 4:490: Πριαμίδης καθ’ ὅμιλον ἀκόντισεν ὀξέϊ δουρί.
καθ’: Il. 4:516: ἐρχομένη καθ’ ὅμιλον, ὅθι μεθιέντας ἴδοιτο.
καθ’: Il. 5:111: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Σθένελος δὲ καθ’ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε,
καθ’: Il. 5:334: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκίχανε πολὺν καθ’ ὅμιλον ὀπάζων,
καθ’: Il. 6:232: Ὣς ἄρα φωνήσαντε καθ’ ἵππων ἀΐξαντε
καθ’: Il. 9:108: οὔ τι καθ’ ἡμέτερόν γε νόον· μάλα γάρ τοι ἔγωγε
καθ’: Il. 10:184: θηρὸς ἀκούσαντες κρατερόφρονος, ὅς τε καθ’ ὕλην
καθ’: Il. 11:423: Χερσιδάμαντα δ’ ἔπειτα καθ’ ἵππων ἀΐξαντα
καθ’: Il. 11:460: κεκλόμενοι καθ’ ὅμιλον ἐπ’ αὐτῷ πάντες ἔβησαν.
καθ’: Il. 11:469: ἀλλ’ ἴομεν καθ’ ὅμιλον· ἀλεξέμεναι γὰρ ἄμεινον.
καθ’: Il. 12:467: κέκλετο δὲ Τρώεσσιν ἑλιξάμενος καθ’ ὅμιλον
καθ’: Il. 13:102: φυζακινῇς ἐλάφοισιν ἐοίκεσαν, αἵ τε καθ’ ὕλην
καθ’: Il. 13:332: κεκλόμενοι καθ’ ὅμιλον ἐπ’ αὐτῷ πάντες ἔβησαν·
καθ’: Il. 13:338: ἀλλήλους καθ’ ὅμιλον ἐναιρέμεν ὀξέϊ χαλκῷ.
καθ’: Il. 13:498: σμερδαλέον κονάβιζε τιτυσκομένων καθ’ ὅμιλον
καθ’: Il. 13:560: Ἀλλ’ οὐ λῆθ’ Ἀδάμαντα τιτυσκόμενος καθ’ ὅμιλον
καθ’: Il. 15:447: ἡνία χερσὶν ἔχοντα· ὃ μὲν πεπόνητο καθ’ ἵππους·
καθ’: Il. 15:682: λαοφόρον καθ’ ὁδόν· πολέες τέ ἑ θηήσαντο
καθ’: Il. 17:462: ῥεῖα δ’ ἐπαΐξασκε πολὺν καθ’ ὅμιλον ὀπάζων.
καθ’: Il. 17:532: οἵ ῥ’ ἦλθον καθ’ ὅμιλον ἑταίρου κικλήσκοντος·
καθ’: Il. 20:401: Ἱπποδάμαντα δ’ ἔπειτα καθ’ ἵππων ἀΐξαντα
καθ’: Il. 20:469: ἱέμενος λίσσεσθ’, ὃ δὲ φασγάνῳ οὖτα καθ’ ἧπαρ·
καθ’: Il. 21:14: ὄρμενον ἐξαίφνης, ταὶ δὲ πτώσσουσι καθ’ ὕδωρ·
καθ’: Il. 23:651: Ὣς φάτο, Πηλεΐδης δὲ πολὺν καθ’ ὅμιλον Ἀχαιῶν
καθ’: Od. 1:344: ἀνδρός, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.”
καθ’: Od. 4:15: ὣς οἱ μὲν δαίνυντο καθ’ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα
καθ’: Od. 4:46: δῶμα καθ’ ὑψερεφὲς Μενελάου κυδαλίμοιο.
καθ’: Od. 4:726: ἐσθλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.
καθ’: Od. 4:816: ἐσθλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.
καθ’: Od. 7:85: δῶμα καθ’ ὑψερεφὲς μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο.
καθ’: Od. 8:444: μή τίς τοι καθ’ ὁδὸν δηλήσεται, ὁππότ’ ἂν αὖτε
καθ’: Od. 9:120: οὐδέ μιν εἰσοιχνεῦσι κυνηγέται, οἵ τε καθ’ ὕλην
καθ’: Od. 20:164: καὶ τοὺς μέν ῥ’ εἴασε καθ’ ἕρκεα καλὰ νέμεσθαι,
καθ’: Od. 22:381: πάπτηνεν δ’ Ὀδυσεὺς καθ’ ἑὸν δόμον, εἴ τις ἔτ’ ἀνδρῶν
καθαίρειν: Od. 22:439: ὕδατι καὶ σπόγγοισι πολυτρήτοισι καθαίρειν.
καθαιρήσουσι: Il. 11:453: ὄσσε καθαιρήσουσι θανόντι περ, ἀλλ’ οἰωνοὶ
κάθαιρον: Od. 22:453: ὕδατι καὶ σπόγγοισι πολυτρήτοισι κάθαιρον.
καθαλλομένη: Il. 11:298: ἥ τε καθαλλομένη ἰοειδέα πόντον ὀρίνει.
καθάπαξ: Od. 21:349: καὶ καθάπαξ ξείνῳ δόμεναι τάδε τόξα φέρεσθαι.
καθάπτεσθαι: Il. 1:582: ἀλλὰ σὺ τὸν ἐπέεσσι καθάπτεσθαι μαλακοῖσιν·
καθάπτετο: Il. 15:127: χάλκεον· ἣ δ’ ἐπέεσσι καθάπτετο θοῦρον Ἄρηα·
καθαπτόμενοι: Od. 2:240: ἧσθ’ ἄνεω, ἀτὰρ οὔ τι καθαπτόμενοι ἐπέεσσι
καθαπτόμενος: Il. 16:421: κέκλετ’ ἄρ’ ἀντιθέοισι καθαπτόμενος Λυκίοισιν·
καθαπτόμενος: Od. 2:39: πρῶτον ἔπειτα γέροντα καθαπτόμενος προσέειπεν·
καθαπτόμενος: Od. 3:345: Νέστωρ αὖ κατέρυκε καθαπτόμενος ἐπέεσσι·
καθαπτόμενος: Od. 10:70: ὣς ἐφάμην μαλακοῖσι καθαπτόμενος ἐπέεσσιν·
καθαπτόμενος: Od. 18:415: ἀντιβίοισ’ ἐπέεσσι καθαπτόμενος χαλεπαίνοι·
καθαπτόμενος: Od. 20:22: ὣς ἔφατ’, ἐν στήθεσσι καθαπτόμενος φίλον ἦτορ·
καθαπτόμενος: Od. 20:323: ἀντιβίοισ’ ἐπέεσσι καθαπτόμενος χαλεπαίνοι·
καθαπτόμενος: Od. 24:393: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι καθαπτόμενος προσέειπεν·
καθαρὰ: Od. 4:750: ἀλλ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
καθαρὰ: Od. 4:759: ἡ δ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
καθαρὰ: Od. 6:61: βουλὰς βουλεύειν καθαρὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα.
καθαρὰ: Od. 17:48: ἀλλ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
καθαρὰ: Od. 17:58: ἡ δ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
καθαρῷ: Il. 8:491: ἐν καθαρῷ ὅθι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος.
καθαρῷ: Il. 10:199: ἐν καθαρῷ, ὅθι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος
καθαρῷ: Il. 23:61: ἐν καθαρῷ, ὅθι κύματ’ ἐπ’ ἠϊόνος κλύζεσκον·
καθαρῷ: Od. 22:462: “μὴ μὲν δὴ καθαρῷ θανάτῳ ἀπὸ θυμὸν ἑλοίμην
καθέζετ’: Il. 1:536: ὣς ὃ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου· οὐδέ μιν Ἥρη
καθέζετ’: Od. 5:195: καί ῥ’ ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη
καθέζετ’: Od. 16:48: ἔνθα καθέζετ’ ἔπειτα Ὀδυσσῆος φίλος υἱός.
καθέζετ’: Od. 17:70: ἔνθα καθέζετ’ ἰών· τοὶ δ’ ἐξερέεινον ἕκαστα.
καθέζετ’: Od. 19:59: ἔνθα καθέζετ’ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια.
καθέζετ’: Od. 19:102: ἔνθα καθέζετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
καθέζετο: Il. 1:360: καί ῥα πάροιθ’ αὐτοῖο καθέζετο δάκρυ χέοντος,
καθέζετο: Il. 1:405: ὅς ῥα παρὰ Κρονίωνι καθέζετο κύδεϊ γαίων·
καθέζετο: Il. 1:500: καί ῥα πάροιθ’ αὐτοῖο καθέζετο, καὶ λάβε γούνων
καθέζετο: Il. 5:869: πὰρ δὲ Διὶ Κρονίωνι καθέζετο θυμὸν ἀχεύων,
καθέζετο: Il. 5:906: πὰρ δὲ Διὶ Κρονίωνι καθέζετο κύδεϊ γαίων.
καθέζετο: Il. 8:51: αὐτὸς δ’ ἐν κορυφῇσι καθέζετο κύδεϊ γαίων
καθέζετο: Il. 11:81: τῶν ἄλλων ἀπάνευθε καθέζετο κύδεϊ γαίων
καθέζετο: Il. 11:183: Ἴδης ἐν κορυφῇσι καθέζετο πιδηέσσης
καθέζετο: Il. 15:100: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσα καθέζετο πότνια Ἥρη,
καθέζετο: Il. 24:100: ἣ δ’ ἄρα πὰρ Διὶ πατρὶ καθέζετο, εἶξε δ’ Ἀθήνη.
καθέζετο: Il. 24:126: ἣ δὲ μάλ’ ἄγχ’ αὐτοῖο καθέζετο πότνια μήτηρ,
καθέζετο: Od. 9:417: αὐτὸς δ’ εἰνὶ θύρῃσι καθέζετο χεῖρε πετάσσας,
καθέζετο: Od. 15:285: ἐν πρύμνῃ δ’ ἄρ’ ἔπειτα καθέζετο, πὰρ δὲ οἷ αὐτῷ
καθέζετο: Od. 18:395: Ἀμφινόμου πρὸς γοῦνα καθέζετο Δουλιχιῆος,
καθεζομένη: Il. 9:566: πρόχνυ καθεζομένη, δεύοντο δὲ δάκρυσι κόλποι,
καθεζομένη: Od. 19:520: δενδρέων ἐν πετάλοισι καθεζομένη πυκινοῖσιν,
καθεζομένη: Od. 20:58: κλαῖεν δ’ ἐν λέκτροισι καθεζομένη μαλακοῖσιν.
καθεζόμενοι: Il. 10:202: ἔνθα καθεζόμενοι ἔπε’ ἀλλήλοισι πίφαυσκον·
καθεζόμενος: Il. 11:397: ἔστη πρόσθ’· ὃ δ’ ὄπισθε καθεζόμενος βέλος ὠκὺ
καθεζόμενος: Od. 6:295: ἔνθα καθεζόμενος μεῖναι χρόνον, εἰς ὅ κεν ἡμεῖς
καθεζόμενος: Od. 19:98: ὄφρα καθεζόμενος εἴπῃ ἔπος ἠδ’ ἐπακούσῃ
καθεζομένω: Od. 13:372: τὼ δὲ καθεζομένω ἱερῆς παρὰ πυθμέν’ ἐλαίης
καθεζώμεσθα: Il. 20:136: ἀλλ’ ἡμεῖς μὲν ἔπειτα καθεζώμεσθα κιόντες
καθεζώμεσθα: Od. 1:372: ἠῶθεν δ’ ἀγορήνδε καθεζώμεσθα κιόντες
καθέηκα: Il. 24:642: λαυκανίης καθέηκα· πάρος γε μὲν οὔ τι πεπάσμην.
καθείλομεν: Od. 9:149: κελσάσῃσι δὲ νηυσὶ καθείλομεν ἱστία πάντα,
καθεῖσε: Il. 14:204: γαίης νέρθε καθεῖσε καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης·
καθεῖσεν: Il. 5:36: τὸν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπ’ ἠϊόεντι Σκαμάνδρῳ,
καθεῖσεν: Il. 18:389: τὴν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου
καθεῖσεν: Od. 4:524: τὸν δ’ ἄρ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδε σκοπός, ὅν ῥα καθεῖσεν
καθέλῃσι: Od. 2:100: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο,
καθέλῃσι: Od. 3:238: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο.”
καθέλῃσι: Od. 19:145: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο·
καθέλῃσι: Od. 24:135: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο,
καθελοῦσα: Od. 24:296: ὀφθαλμοὺς καθελοῦσα· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
κάθεμεν: Od. 9:72: καὶ τὰ μὲν ἐς νῆας κάθεμεν, δείσαντες ὄλεθρον,
καθέξει: Il. 15:186: εἴ μ’ ὁμότιμον ἐόντα βίῃ ἀέκοντα καθέξει.
καθέξει: Il. 16:629: νεκροῦ χωρήσουσι· πάρος τινὰ γαῖα καθέξει.
καθέξει: Il. 18:332: οὐδὲ Θέτις μήτηρ, ἀλλ’ αὐτοῦ γαῖα καθέξει.
καθέξει: Od. 13:427: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ὀΐω· πρὶν καί τινα γαῖα καθέξει
καθέξει: Od. 15:31: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ὀΐω· πρὶν καί τινα γαῖα καθέξει
καθεῦδ’: Il. 1:611: ἔνθα καθεῦδ’ ἀναβάς, παρὰ δὲ χρυσόθρονος Ἥρη.
καθεῦδε: Od. 3:402: αὐτὸς δ’ αὖτε καθεῦδε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο·
καθεῦδε: Od. 4:304: Ἀτρεΐδης δὲ καθεῦδε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο,
καθεῦδε: Od. 6:1: Ὣς ὁ μὲν ἔνθα καθεῦδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
καθεῦδε: Od. 7:344: ὣς ὁ μὲν ἔνθα καθεῦδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
καθεύδειν: Od. 20:141: οὐκ ἔθελ’ ἐν λέκτροισι καὶ ἐν ῥήγεσσι καθεύδειν,
καθεύδετον: Od. 8:313: ἀλλ’ ὄψεσθ’, ἵνα τώ γε καθεύδετον ἐν φιλότητι,
καθεψιόωνται: Od. 19:372: ὡς σέθεν αἱ κύνες αἵδε καθεψιόωνται ἅπασαι,
καθήατο: Il. 11:76: σφοῖσιν ἐνὶ μεγάροισι καθήατο, ἧχι ἑκάστῳ
καθήατο: Il. 20:153: Ὣς οἳ μέν ῥ’ ἑκάτερθε καθήατο μητιόωντες
καθήατο: Il. 24:473: εὗρ’, ἕταροι δ’ ἀπάνευθε καθήατο· τὼ δὲ δύ’ οἴω
καθήμεναι: Il. 4:9: ἀλλ’ ἤτοι ταὶ νόσφι καθήμεναι εἰσορόωσαι
καθήμενοι: Il. 4:1: Οἳ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἠγορόωντο
καθήμενοι: Il. 7:443: οἳ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἀστεροπητῇ
καθήμενοι: Il. 18:531: εἰράων προπάροιθε καθήμενοι, αὐτίκ’ ἐφ’ ἵππων
καθήμενοι: Il. 23:448: Ἀργεῖοι δ’ ἐν ἀγῶνι καθήμενοι εἰσορόωντο
καθήμενοι: Il. 23:495: ἀλλ’ ὑμεῖς ἐν ἀγῶνι καθήμενοι εἰσοράασθε
καθήμενοι: Il. 24:161: παῖδες μὲν πατέρ’ ἀμφὶ καθήμενοι ἔνδοθεν αὐλῆς
καθήμενοι: Il. 24:403: ἀσχαλόωσι γὰρ οἷδε καθήμενοι, οὐδὲ δύνανται
καθήμενοι: Od. 4:238: ἦ τοι νῦν δαίνυσθε καθήμενοι ἐν μεγάροισι
καθήμενοι: Od. 7:203: δαίνυνταί τε παρ’ ἄμμι καθήμενοι ἔνθα περ ἡμεῖς.
καθήμενοι: Od. 17:530: οὗτοι δ’ ἠὲ θύρῃσι καθήμενοι ἑψιαάσθων
καθήμενοι: Od. 21:89: ἀλλ’ ἀκέων δαίνυσθε καθήμενοι, ἠὲ θύραζε
καθήμενον: Od. 5:151: τὸν δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀκτῆς εὗρε καθήμενον· οὐδέ ποτ’ ὄσσε
καθήμενον: Od. 20:221: βουσὶν ἐπ’ ἀλλοτρίῃσι καθήμενον ἄλγεα πάσχειν.
καθήμενος: Il. 8:207: αὐτοῦ κ’ ἔνθ’ ἀκάχοιτο καθήμενος οἶος ἐν Ἴδῃ.
καθήμενος: Il. 14:5: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν πῖνε καθήμενος αἴθοπα οἶνον
καθήμενος: Il. 16:407: πέτρῃ ἔπι προβλῆτι καθήμενος ἱερὸν ἰχθὺν
καθήμενος: Od. 2:255: ἀλλ’, ὀΐω, καὶ δηθὰ καθήμενος ἀγγελιάων
καθήμενος: Od. 2:369: ἀλλὰ μέν’ αὖθ’ ἐπὶ σοῖσι καθήμενος· οὐδέ τί σε χρὴ
καθήμενος: Od. 3:186: ὅσσα δ’ ἐνὶ μεγάροισι καθήμενος ἡμετέροισι
καθήμενος: Od. 4:101: πολλάκις ἐν μεγάροισι καθήμενος ἡμετέροισιν
καθήμενος: Od. 4:539: κλαῖον δ’ ἐν ψαμάθοισι καθήμενος, οὐδέ νύ μοι κῆρ
καθήμενος: Od. 5:82: ἀλλ’ ὅ γ’ ἐπ’ ἀκτῆς κλαῖε καθήμενος, ἔνθα πάρος περ,
καθήμενος: Od. 10:260: ἐξεφάνη· δηρὸν δὲ καθήμενος ἐσκοπίαζον.”
καθήμενος: Od. 10:497: κλαῖον δ’ ἐν λεχέεσσι καθήμενος, οὐδέ νύ μοι κῆρ
καθήμενος: Od. 17:478: “ἔσθι’ ἕκηλος, ξεῖνε, καθήμενος, ἢ ἄπιθ’ ἄλλῃ,
καθήμενος: Od. 20:136: οἶνον μὲν γὰρ πῖνε καθήμενος, ὄφρ’ ἔθελ’ αὐτός,
καθήμενος: Od. 21:420: αὐτόθεν ἐκ δίφροιο καθήμενος, ἧκε δ’ ὀϊστὸν
καθημένω: Od. 16:264: ὕψι περ ἐν νεφέεσσι καθημένω· ὥ τε καὶ ἄλλοις
καθῆραι: Od. 6:87: καλὸν ὑπεκπρόρεεν μάλα περ ῥυπόωντα καθῆραι,
κάθηράν: Od. 6:93: αὐτὰρ ἐπεὶ πλῦνάν τε κάθηράν τε ῥύπα πάντα,
καθήραντες: Od. 24:44: κάτθεμεν ἐν λεχέεσσι, καθήραντες χρόα καλὸν
καθήρατε: Od. 20:152: πάσας ἀμφιμάσασθε, καθήρατε δὲ κρητῆρας
κάθηρεν: Il. 14:171: λύματα πάντα κάθηρεν, ἀλείψατο δὲ λίπ’ ἐλαίῳ
κάθηρεν: Od. 18:192: κάλλεϊ μέν οἱ πρῶτα προσώπατα καλὰ κάθηρεν
κάθηρον: Il. 16:667: εἰ δ’ ἄγε νῦν φίλε Φοῖβε, κελαινεφὲς αἷμα κάθηρον
κάθησο: Il. 1:565: ἀλλ’ ἀκέουσα κάθησο, ἐμῷ δ’ ἐπιπείθεο μύθῳ,
κάθησο: Il. 2:191: ἀλλ’ αὐτός τε κάθησο καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς·
καθῆστο: Il. 1:569: καί ῥ’ ἀκέουσα καθῆστο ἐπιγνάμψασα φίλον κῆρ·
καθῆστο: Od. 4:628: Ἀντίνοος δὲ καθῆστο καὶ Εὐρύμαχος θεοειδής,
καθίδρυε: Od. 20:257: Τηλέμαχος δ’ Ὀδυσῆα καθίδρυε, κέρδεα νωμῶν,
καθίετε: Il. 21:132: ζωοὺς δ’ ἐν δίνῃσι καθίετε μώνυχας ἵππους.
κάθιζ’: Il. 3:426: ἔνθα κάθιζ’ Ἑλένη κούρη Διὸς αἰγιόχοιο
κάθιζ’: Il. 6:360: μή με κάθιζ’ Ἑλένη φιλέουσά περ· οὐδέ με πείσεις·
καθίζανον: Od. 5:3: οἱ δὲ θεοὶ θῶκόνδε καθίζανον, ἐν δ’ ἄρα τοῖσι
καθῖζε: Od. 5:326: ἐν μέσσῃ δὲ καθῖζε τέλος θανάτου ἀλεείνων.
καθίζει: Od. 2:69: ἥ τ’ ἀνδρῶν ἀγορὰς ἠμὲν λύει ἠδὲ καθίζει·
καθίζειν: Il. 3:394: ἔρχεσθ’, ἠὲ χοροῖο νέον λήγοντα καθίζειν.
καθῖζεν: Od. 17:256: αὐτίκα δ’ εἴσω ἴεν, μετὰ δὲ μνηστῆρσι καθῖζεν,
καθίζοις: Il. 15:50: ἶσον ἐμοὶ φρονέουσα μετ’ ἀθανάτοισι καθίζοις,
κάθιζον: Il. 8:436: αὐταὶ δὲ χρυσέοισιν ἐπὶ κλισμοῖσι κάθιζον
κάθιζον: Il. 11:622: ἐς κλισίην ἐλθόντες ἐπὶ κλισμοῖσι κάθιζον.
καθῖζον: Il. 20:151: οἳ δ’ ἑτέρωσε καθῖζον ἐπ’ ὀφρύσι Καλλικολώνης
καθῖζον: Od. 2:419: ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ βάντες ἐπὶ κληῗσι καθῖζον.
καθῖζον: Od. 4:579: ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ βάντες ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
καθῖζον: Od. 8:6: ἐλθόντες δὲ καθῖζον ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοισι
καθῖζον: Od. 8:422: ἐλθόντες δὲ καθῖζον ἐν ὑψηλοῖσι θρόνοισι.
καθῖζον: Od. 9:103: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
καθῖζον: Od. 9:179: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
καθῖζον: Od. 9:471: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον·
καθῖζον: Od. 9:563: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
καθῖζον: Od. 11:638: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
καθῖζον: Od. 12:146: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
καθῖζον: Od. 13:76: σιγῇ· τοὶ δὲ καθῖζον ἐπὶ κληῖσιν ἕκαστοι
καθῖζον: Od. 15:221: αἶψα δ’ ἄρ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
καθῖζον: Od. 15:549: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
καθῖζον: Od. 16:408: ἐλθόντες δὲ καθῖζον ἐπὶ ξεστοῖσι θρόνοισιν.
καθῖζον: Od. 17:90: ἔκ ῥ’ ἀσαμίνθων βάντες ἐπὶ κλισμοῖσι καθῖζον.
καθίζων: Od. 5:156: ἤματα δ’ ἂμ πέτρῃσι καὶ ἠϊόνεσσι καθίζων
καθίκεο: Il. 14:104: ὦ Ὀδυσεῦ μάλα πώς με καθίκεο θυμὸν ἐνιπῇ
καθίκετο: Od. 1:342: τείρει, ἐπεί με μάλιστα καθίκετο πένθος ἄλαστον.
κάθισαν: Il. 19:280: καὶ τὰ μὲν ἐν κλισίῃσι θέσαν, κάθισαν δὲ γυναῖκας,
κάθισαν: Od. 4:659: μνηστῆρας δ’ ἄμυδις κάθισαν καὶ παῦσαν ἀέθλων.
καθίσασα: Od. 17:572: ἀσσοτέρω καθίσασα παραὶ πυρί· εἵματα γάρ τοι
κάθισον: Il. 3:68: ἄλλους μὲν κάθισον Τρῶας καὶ πάντας Ἀχαιούς,
κάθισον: Il. 7:49: ἄλλους μὲν κάθισον Τρῶας καὶ πάντας Ἀχαιούς,
καθίσσας: Il. 9:484: πρίν γ’ ὅτε δή σ’ ἐπ’ ἐμοῖσιν ἐγὼ γούνεσσι καθίσσας
καθίστα: Il. 9:202: μείζονα δὴ κρητῆρα Μενοιτίου υἱὲ καθίστα,
καθορώμενος: Il. 13:4: νόσφιν ἐφ’ ἱπποπόλων Θρῃκῶν καθορώμενος αἶαν
καθορῶν: Il. 11:337: ἐξ Ἴδης καθορῶν· τοὶ δ’ ἀλλήλους ἐνάριζον.
καθύπερθ’: Il. 12:286: εἴλυται καθύπερθ’, ὅτ’ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος·
καθύπερθ’: Od. 10:353: πορφύρεα καθύπερθ’, ὑπένερθε δὲ λῖθ’ ὑπέβαλλεν·
καθύπερθε: Il. 12:153: λαοῖσιν καθύπερθε πεποιθότες ἠδὲ βίηφιν.
καθύπερθε: Il. 18:353: ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, καθύπερθε δὲ φάρεϊ λευκῷ.
καθύπερθε: Il. 21:321: ἀλλέξαι· τόσσην οἱ ἄσιν καθύπερθε καλύψω.
καθύπερθε: Il. 24:545: καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων,
καθύπερθε: Od. 3:170: ἢ καθύπερθε Χίοιο νεοίμεθα παιπαλοέσσης,
καθύπερθε: Od. 8:279: πολλὰ δὲ καὶ καθύπερθε μελαθρόφιν ἐξεκέχυντο,
καθύπερθε: Od. 12:442: ἧκα δ’ ἐγὼ καθύπερθε πόδας καὶ χεῖρε φέρεσθαι,
καθύπερθεν: Il. 2:754: ἀλλά τέ μιν καθύπερθεν ἐπιρρέει ἠΰτ’ ἔλαιον·
καθύπερθεν: Il. 3:337: ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·
καθύπερθεν: Il. 11:42: ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν.
καθύπερθεν: Il. 15:481: ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·
καθύπερθεν: Il. 16:138: ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν.
καθύπερθεν: Il. 21:269: πλάζ’ ὤμους καθύπερθεν· ὃ δ’ ὑψόσε ποσσὶν ἐπήδα
καθύπερθεν: Il. 22:196: εἴ πως οἷ καθύπερθεν ἀλάλκοιεν βελέεσσι,
καθύπερθεν: Il. 24:450: δοῦρ’ ἐλάτης κέρσαντες· ἀτὰρ καθύπερθεν ἔρεψαν
καθύπερθεν: Il. 24:646: χλαίνας τ’ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
καθύπερθεν: Od. 4:299: χλαίνας τ’ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
καθύπερθεν: Od. 7:338: χλαίνας τ’ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
καθύπερθεν: Od. 15:404: Ὀρτυγίης καθύπερθεν, ὅθι τροπαὶ ἠελίοιο,
καθύπερθεν: Od. 22:124: ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·
καθύπερθεν: Od. 23:193: πυκνῇσιν λιθάδεσσι, καὶ εὖ καθύπερθεν ἔρεψα,
καῖ’: Il. 21:338: δένδρεα καῖ’, ἐν δ’ αὐτὸν ἵει πυρί· μὴ δέ σε πάμπαν
καὶ: Il. 1:7: Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.
καὶ: Il. 1:9: Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός· ὃ γὰρ βασιλῆι χολωθεὶς
καὶ: Il. 1:15: χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,
καὶ: Il. 1:17: “ Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί,
καὶ: Il. 1:23: αἰδεῖσθαί θ’ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
καὶ: Il. 1:28: μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο·
καὶ: Il. 1:29: τὴν δ’ ἐγὼ οὐ λύσω· πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν
καὶ: Il. 1:31: ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν·
καὶ: Il. 1:33: Ὣς ἔφατ’· ἔδεισεν δ’ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ·
καὶ: Il. 1:50: οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς,
καὶ: Il. 1:61: εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς Ἀχαιούς·
καὶ: Il. 1:63: ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν,
καὶ: Il. 1:63: ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν,
καὶ: Il. 1:71: καὶ νήεσσ’ ἡγήσατ’ Ἀχαιῶν Ἴλιον εἴσω
καὶ: Il. 1:73: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
καί: Il. 1:76: τοὶ γὰρ ἐγὼν ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μοι ὄμοσσον
καὶ: Il. 1:77: ἦ μέν μοι πρόφρων ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν·
καί: Il. 1:79: Ἀργείων κρατέει καί οἱ πείθονται Ἀχαιοί·
καὶ: Il. 1:81: εἴ περ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ,
καὶ: Il. 1:82: ἀλλά τε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον, ὄφρα τελέσσῃ,
καὶ: Il. 1:88: οὔ τις ἐμεῦ ζῶντος καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο
καὶ: Il. 1:92: Καὶ τότε δὴ θάρσησε καὶ ηὔδα μάντις ἀμύμων·
Καὶ: Il. 1:92: Καὶ τότε δὴ θάρσησε καὶ ηὔδα μάντις ἀμύμων·
καὶ: Il. 1:95: οὐδ’ ἀπέλυσε θύγατρα καὶ οὐκ ἀπεδέξατ’ ἄποινα·
καὶ: Il. 1:109: καὶ νῦν ἐν Δαναοῖσι θεοπροπέων ἀγορεύεις
καὶ: Il. 1:113: οἴκοι ἔχειν· καὶ γάρ ῥα Κλυταιμνήστρης προβέβουλα
καὶ: Il. 1:116: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω δόμεναι πάλιν εἰ τό γ’ ἄμεινον·
καὶ: Il. 1:140: Ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦτα μεταφρασόμεσθα καὶ αὖτις,
καὶ: Il. 1:161: καὶ δή μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς,
καὶ: Il. 1:171: ἐνθάδ’ ἄτιμος ἐὼν ἄφενος καὶ πλοῦτον ἀφύξειν. ”
καὶ: Il. 1:174: λίσσομαι εἵνεκ’ ἐμεῖο μένειν· πάρ’ ἔμοιγε καὶ ἄλλοι
καὶ: Il. 1:179: οἴκαδ’ ἰὼν σὺν νηυσί τε σῇς καὶ σοῖς ἑτάροισι
καὶ: Il. 1:183: τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηΐ τ’ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισι
καὶ: Il. 1:186: ὅσσον φέρτερός εἰμι σέθεν, στυγέῃ δὲ καὶ ἄλλος
καὶ: Il. 1:187: ἶσον ἐμοὶ φάσθαι καὶ ὁμοιωθήμεναι ἄντην. ”
καὶ: Il. 1:193: ἧος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
καί: Il. 1:201: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 1:204: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσθαι ὀΐω·
καὶ: Il. 1:212: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
καί: Il. 1:213: καί ποτέ τοι τρὶς τόσσα παρέσσεται ἀγλαὰ δῶρα
καὶ: Il. 1:217: καὶ μάλα περ θυμῷ κεχολωμένον· ὧς γὰρ ἄμεινον·
καὶ: Il. 1:219: Ἦ καὶ ἐπ’ ἀργυρέῃ κώπῃ σχέθε χεῖρα βαρεῖαν,
καὶ: Il. 1:224: Ἀτρεΐδην προσέειπε, καὶ οὔ πω λῆγε χόλοιο·
καὶ: Il. 1:233: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι·
καὶ: Il. 1:234: ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον, τὸ μὲν οὔ ποτε φύλλα καὶ ὄζους
καὶ: Il. 1:237: φύλλά τε καὶ φλοιόν· νῦν αὖτέ μιν υἷες Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 1:249: τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή·
καὶ: Il. 1:253: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
καὶ: Il. 1:260: ἤδη γάρ ποτ’ ἐγὼ καὶ ἀρείοσιν ἠέ περ ὑμῖν
καὶ: Il. 1:261: ἀνδράσιν ὡμίλησα, καὶ οὔ ποτέ μ’ οἵ γ’ ἀθέριζον.
καὶ: Il. 1:264: Καινέα τ’ Ἐξάδιόν τε καὶ ἀντίθεον Πολύφημον
καὶ: Il. 1:267: κάρτιστοι μὲν ἔσαν καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο
καὶ: Il. 1:268: φηρσὶν ὀρεσκῴοισι καὶ ἐκπάγλως ἀπόλεσσαν.
καὶ: Il. 1:269: καὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ μεθομίλεον ἐκ Πύλου ἐλθὼν
καὶ: Il. 1:271: καὶ μαχόμην κατ’ ἔμ’ αὐτὸν ἐγώ· κείνοισι δ’ ἂν οὔ τις
καὶ: Il. 1:273: καὶ μέν μευ βουλέων ξύνιεν πείθοντό τε μύθῳ·
καὶ: Il. 1:274: ἀλλὰ πίθεσθε καὶ ὔμμες, ἐπεὶ πείθεσθαι ἄμεινον·
καὶ: Il. 1:293: “ Ἦ γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην
καὶ: Il. 1:302: εἰ δ’ ἄγε μὴν πείρησαι ἵνα γνώωσι καὶ οἷδε·
καὶ: Il. 1:306: Πηλεΐδης μὲν ἐπὶ κλισίας καὶ νῆας ἐΐσας
καὶ: Il. 1:307: ἤϊε σύν τε Μενοιτιάδῃ καὶ οἷς ἑτάροισιν·
καὶ: Il. 1:314: οἳ δ’ ἀπελυμαίνοντο καὶ εἰς ἅλα λύματα βάλλον,
καὶ: Il. 1:320: ἀλλ’ ὅ γε Ταλθύβιόν τε καὶ Εὐρυβάτην προσέειπε,
καὶ: Il. 1:321: τώ οἱ ἔσαν κήρυκε καὶ ὀτρηρὼ θεράποντε·
καὶ: Il. 1:325: ἐλθὼν σὺν πλεόνεσσι· τό οἱ καὶ ῥίγιον ἔσται. ”
καὶ: Il. 1:328: Μυρμιδόνων δ’ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην,
καὶ: Il. 1:329: τὸν δ’ εὗρον παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
καὶ: Il. 1:331: τὼ μὲν ταρβήσαντε καὶ αἰδομένω βασιλῆα
καὶ: Il. 1:334: “ Χαίρετε, κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν,
καί: Il. 1:338: καί σφωϊν δὸς ἄγειν· τὼ δ’ αὐτὼ μάρτυροι ἔστων
καὶ: Il. 1:340: καὶ πρὸς τοῦ βασιλῆος ἀπηνέος εἴ ποτε δ’ αὖτε
καὶ: Il. 1:343: οὐδέ τι οἶδε νοῆσαι ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω,
καί: Il. 1:360: καί ῥα πάροιθ’ αὐτοῖο καθέζετο δάκρυ χέοντος,
καὶ: Il. 1:367: τὴν δὲ διεπράθομέν τε καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα·
καὶ: Il. 1:368: καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν υἷες Ἀχαιῶν,
καὶ: Il. 1:374: χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,
καὶ: Il. 1:377: αἰδεῖσθαί θ’ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
καὶ: Il. 1:395: ἢ ἔπει ὤνησας κραδίην Διὸς ἠὲ καὶ ἔργῳ.
καὶ: Il. 1:400: Ἥρη τ’ ἠδὲ Ποσειδάων καὶ Παλλὰς Ἀθήνη·
καὶ: Il. 1:406: τὸν καὶ ὑπέδεισαν μάκαρες θεοὶ οὐδ’ ἔτ’ ἔδησαν.
καὶ: Il. 1:407: τῶν νῦν μιν μνήσασα παρέζεο καὶ λαβὲ γούνων
καὶ: Il. 1:409: τοὺς δὲ κατὰ πρύμνας τε καὶ ἀμφ’ ἅλα ἔλσαι Ἀχαιοὺς
καὶ: Il. 1:411: γνῷ δὲ καὶ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
καὶ: Il. 1:415: αἴθ’ ὄφελες παρὰ νηυσὶν ἀδάκρυτος καὶ ἀπήμων
καὶ: Il. 1:417: νῦν δ’ ἅμα τ’ ὠκύμορος καὶ ὀϊζυρὸς περὶ πάντων
καὶ: Il. 1:426: καὶ τότ’ ἔπειτά τοι εἶμι Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
καί: Il. 1:427: καί μιν γουνάσομαι καί μιν πείσεσθαι ὀΐω. ”
καί: Il. 1:427: καί μιν γουνάσομαι καί μιν πείσεσθαι ὀΐω. ”
καὶ: Il. 1:437: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης,
καί: Il. 1:441: πατρὶ φίλῳ ἐν χερσὶ τίθει καί μιν προσέειπεν·
καὶ: Il. 1:449: χερνίψαντο δ’ ἔπειτα καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο.
καὶ: Il. 1:455: ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ’ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·
καὶ: Il. 1:458: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,
καὶ: Il. 1:459: αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
καὶ: Il. 1:459: αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
καὶ: Il. 1:464: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρε κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
καὶ: Il. 1:465: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειραν,
καὶ: Il. 1:469: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Il. 1:475: Ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
καὶ: Il. 1:478: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀνάγοντο μετὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν·
καὶ: Il. 1:494: καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες
καί: Il. 1:500: καί ῥα πάροιθ’ αὐτοῖο καθέζετο, καὶ λάβε γούνων
καὶ: Il. 1:500: καί ῥα πάροιθ’ αὐτοῖο καθέζετο, καὶ λάβε γούνων
καὶ: Il. 1:513: ὣς ἔχετ’ ἐμπεφυυῖα, καὶ εἴρετο δεύτερον αὖτις·
καὶ: Il. 1:514: “ Νημερτὲς μὲν δή μοι ὑπόσχεο καὶ κατάνευσον
καὶ: Il. 1:520: ἣ δὲ καὶ αὔτως μ’ αἰεὶ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι
καί: Il. 1:521: νεικεῖ, καί τέ μέ φησι μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν.
καὶ: Il. 1:528: Ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων·
καὶ: Il. 1:553: καὶ λίην σε πάρος γ’ οὔτ’ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ,
καὶ: Il. 1:557: ἠερίη γὰρ σοί γε παρέζετο καὶ λάβε γούνων·
καὶ: Il. 1:563: μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι· τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον ἔσται.
καί: Il. 1:569: καί ῥ’ ἀκέουσα καθῆστο ἐπιγνάμψασα φίλον κῆρ·
καὶ: Il. 1:577: μητρὶ δ’ ἐγὼ παράφημι καὶ αὐτῇ περ νοεούσῃ
καὶ: Il. 1:584: Ὣς ἄρ’ ἔφη καὶ ἀναΐξας δέπας ἀμφικύπελλον
καί: Il. 1:585: μητρὶ φίλῃ ἐν χειρὶ τίθει καί μιν προσέειπε·
καὶ: Il. 1:586: “ Τέτλαθι, μῆτερ ἐμή, καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ,
καὶ: Il. 1:590: ἤδη γάρ με καὶ ἄλλοτ’ ἀλεξέμεναι μεμαῶτα
καὶ: Il. 2:1: Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ
καί: Il. 2:7: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 2:25: ᾧ λαοί τ’ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·
καὶ: Il. 2:40: Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας.
καὶ: Il. 2:49: Ζηνὶ φόως ἐρέουσα καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν·
καί: Il. 2:59: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί με πρὸς μῦθον ἔειπεν·
καὶ: Il. 2:62: ᾧ λαοί τ’ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·
καὶ: Il. 2:74: καὶ φεύγειν σὺν νηυσὶ πολυκλήϊσι κελεύσω·
καὶ: Il. 2:78: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
καὶ: Il. 2:81: ψεῦδός κεν φαῖμεν καὶ νοσφιζοίμεθα μᾶλλον·
καὶ: Il. 2:91: ὣς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων
καὶ: Il. 2:108: πολλῇσιν νήσοισι καὶ Ἄργεϊ παντὶ ἀνάσσειν.
καὶ: Il. 2:112: σχέτλιος, ὃς πρὶν μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν
καί: Il. 2:114: νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με κελεύει
καὶ: Il. 2:118: ἠδ’ ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον.
καὶ: Il. 2:119: αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ’ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι
καὶ: Il. 2:132: οἵ με μέγα πλάζουσι καὶ οὐκ εἰῶσ’ ἐθέλοντα
καὶ: Il. 2:135: καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν καὶ σπάρτα λέλυνται·
καὶ: Il. 2:135: καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν καὶ σπάρτα λέλυνται·
καὶ: Il. 2:136: αἳ δέ που ἡμέτεραί τ’ ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα
καὶ: Il. 2:160: κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιεν
καὶ: Il. 2:171: ἅπτετ’, ἐπεί μιν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἵκανεν·
καὶ: Il. 2:176: κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιτε
καὶ: Il. 2:188: Ὅν τινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη
καὶ: Il. 2:191: ἀλλ’ αὐτός τε κάθησο καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς·
καὶ: Il. 2:200: δαιμόνι’ ἀτρέμας ἧσο καὶ ἄλλων μῦθον ἄκουε,
καὶ: Il. 2:201: οἳ σέο φέρτεροί εἰσι, σὺ δ’ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις
καὶ: Il. 2:208: αὖτις ἐπεσσεύοντο νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων
καὶ: Il. 2:229: ἦ ἔτι καὶ χρυσοῦ ἐπιδεύεαι, ὅν κέ τις οἴσει
καὶ: Il. 2:238: ἤ ῥά τί οἱ χἠμεῖς προσαμύνομεν ἦε καὶ οὐκί·
καὶ: Il. 2:239: ὃς καὶ νῦν Ἀχιλῆα ἕο μέγ’ ἀμείνονα φῶτα
καί: Il. 2:245: καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ·
καί: Il. 2:251: καί σφιν ὀνείδεά τε προφέροις, νόστόν τε φυλάσσοις.
καὶ: Il. 2:257: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
καὶ: Il. 2:265: Ὣς ἄρ’ ἔφη, σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω
καὶ: Il. 2:270: οἳ δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν·
καὶ: Il. 2:281: ὡς ἅμα θ’ οἳ πρῶτοί τε καὶ ὕστατοι υἷες Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 2:282: μῦθον ἀκούσειαν καὶ ἐπιφρασσαίατο βουλήν·
καὶ: Il. 2:283: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
καὶ: Il. 2:291: ἦ μὴν καὶ πόνος ἐστὶν ἀνιηθέντα νέεσθαι·
καὶ: Il. 2:292: καὶ γάρ τίς θ’ ἕνα μῆνα μένων ἀπὸ ἧς ἀλόχοιο
καὶ: Il. 2:297: ἀσχαλάαν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν· ἀλλὰ καὶ ἔμπης
καὶ: Il. 2:299: τλῆτε φίλοι, καὶ μείνατ’ ἐπὶ χρόνον ὄφρα δαῶμεν
καὶ: Il. 2:300: ἢ ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται ἦε καὶ οὐκί.
καὶ: Il. 2:303: χθιζά τε καὶ πρωΐζ’ ὅτ’ ἐς Αὐλίδα νῆες Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 2:304: ἠγερέθοντο κακὰ Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ φέρουσαι,
καὶ: Il. 2:317: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτήν,
καὶ: Il. 2:326: ὡς οὗτος κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτὴν
καὶ: Il. 2:336: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
καὶ: Il. 2:339: πῇ δὴ συνθεσίαι τε καὶ ὅρκια βήσεται ἥμιν;
καὶ: Il. 2:341: σπονδαί τ’ ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ᾗς ἐπέπιθμεν·
καὶ: Il. 2:346: τοῦσδε δ’ ἔα φθινύθειν ἕνα καὶ δύο, τοί κεν Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 2:348: πρὶν Ἄργος δ’ ἰέναι πρὶν καὶ Διὸς αἰγιόχοιο
καὶ: Il. 2:349: γνώμεναι εἴ τε ψεῦδος ὑπόσχεσις εἴ τε καὶ οὐκί.
καὶ: Il. 2:352: Ἀργεῖοι Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες
καὶ: Il. 2:359: ὄφρα πρόσθ’ ἄλλων θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ.
καί: Il. 2:364: εἰ δέ κεν ὣς ἕρξῃς καί τοι πείθωνται Ἀχαιοί,
καὶ: Il. 2:367: γνώσεαι δ’ εἰ καὶ θεσπεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπάξεις,
καὶ: Il. 2:368: ἦ ἀνδρῶν κακότητι καὶ ἀφραδίῃ πολέμοιο.
καὶ: Il. 2:371: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
καὶ: Il. 2:371: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
καὶ: Il. 2:376: ὅς με μετ’ ἀπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεα βάλλει.
καὶ: Il. 2:377: καὶ γὰρ ἐγὼν Ἀχιλεύς τε μαχεσσάμεθ’ εἵνεκα κούρης
καὶ: Il. 2:399: κάπνισσάν τε κατὰ κλισίας, καὶ δεῖπνον ἕλοντο.
καὶ: Il. 2:401: εὐχόμενος θάνατόν τε φυγεῖν καὶ μῶλον Ἄρηος.
καὶ: Il. 2:405: Νέστορα μὲν πρώτιστα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα,
καὶ: Il. 2:406: αὐτὰρ ἔπειτ’ Αἴαντε δύω καὶ Τυδέος υἱόν,
καὶ: Il. 2:410: βοῦν δὲ περιστήσαντο καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο·
καὶ: Il. 2:413: μὴ πρὶν ἐπ’ ἠέλιον δῦναι καὶ ἐπὶ κνέφας ἐλθεῖν
καὶ: Il. 2:421: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,
καὶ: Il. 2:422: αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
καὶ: Il. 2:422: αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
καὶ: Il. 2:425: καὶ τὰ μὲν ἂρ σχίζῃσιν ἀφύλλοισιν κατέκαιον,
καὶ: Il. 2:427: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρε κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
καὶ: Il. 2:428: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειραν,
καὶ: Il. 2:432: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Il. 2:462: ἔνθα καὶ ἔνθα ποτῶνται ἀγαλλόμενα πτερύγεσσι
καὶ: Il. 2:464: ὣς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων
καὶ: Il. 2:466: σμερδαλέον κονάβιζε ποδῶν αὐτῶν τε καὶ ἵππων.
καὶ: Il. 2:468: μυρίοι, ὅσσά τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρῃ.
καὶ: Il. 2:476: ὣς τοὺς ἡγεμόνες διεκόσμεον ἔνθα καὶ ἔνθα
καὶ: Il. 2:478: ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ,
καὶ: Il. 2:483: ἐκπρεπέ’ ἐν πολλοῖσι καὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν.
καὶ: Il. 2:487: οἵ τινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν·
καὶ: Il. 2:494: Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεως καὶ Λήϊτος ἦρχον
καὶ: Il. 2:496: οἵ θ’ Ὑρίην ἐνέμοντο καὶ Αὐλίδα πετρήεσσαν
καὶ: Il. 2:498: Θέσπειαν Γραῖάν τε καὶ εὐρύχορον Μυκαλησσόν,
καὶ: Il. 2:499: οἵ τ’ ἀμφ’ Ἅρμ’ ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ Ἐρυθράς,
καὶ: Il. 2:499: οἵ τ’ ἀμφ’ Ἅρμ’ ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ Ἐρυθράς,
καὶ: Il. 2:500: οἵ τ’ Ἐλεῶν’ εἶχον ἠδ’ Ὕλην καὶ Πετεῶνα,
καὶ: Il. 2:503: οἵ τε Κορώνειαν καὶ ποιήενθ’ Ἁλίαρτον,
καὶ: Il. 2:510: κοῦροι Βοιωτῶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι βαῖνον.
καὶ: Il. 2:512: τῶν ἦρχ’ Ἀσκάλαφος καὶ Ἰάλμενος υἷες Ἄρηος
καὶ: Il. 2:517: Αὐτὰρ Φωκήων Σχεδίος καὶ Ἐπίστροφος ἦρχον
καὶ: Il. 2:520: Κρῖσάν τε ζαθέην καὶ Δαυλίδα καὶ Πανοπῆα,
καὶ: Il. 2:520: Κρῖσάν τε ζαθέην καὶ Δαυλίδα καὶ Πανοπῆα,
καὶ: Il. 2:521: οἵ τ’ Ἀνεμώρειαν καὶ Ὑάμπολιν ἀμφενέμοντο,
καὶ: Il. 2:530: ἐγχείῃ δ’ ἐκέκαστο Πανέλληνας καὶ Ἀχαιούς·
καὶ: Il. 2:532: Βῆσσάν τε Σκάρφην τε καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινὰς
καὶ: Il. 2:550: ἔνθα δέ μιν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖς ἱλάονται
καὶ: Il. 2:554: κοσμῆσαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας·
καὶ: Il. 2:561: Τροιζῆν’ Ἠϊόνας τε καὶ ἀμπελόεντ’ Ἐπίδαυρον,
καὶ: Il. 2:564: καὶ Σθένελος, Καπανῆος ἀγακλειτοῦ φίλος υἱός·
καὶ: Il. 2:572: καὶ Σικυῶν’, ὅθ’ ἄρ’ Ἄδρηστος πρῶτ’ ἐμβασίλευεν,
καὶ: Il. 2:573: οἵ θ’ Ὑπερησίην τε καὶ αἰπεινὴν Γονόεσσαν
καὶ: Il. 2:575: Αἰγιαλόν τ’ ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ’ Ἑλίκην εὐρεῖαν,
καὶ: Il. 2:577: Ἀτρεΐδης· ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι
καὶ: Il. 2:583: Βρυσειάς τ’ ἐνέμοντο καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινάς,
καὶ: Il. 2:591: Οἳ δὲ Πύλον τ’ ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην ἐρατεινὴν
καὶ: Il. 2:592: καὶ Θρύον Ἀλφειοῖο πόρον καὶ ἐΰκτιτον Αἰπὺ
καὶ: Il. 2:592: καὶ Θρύον Ἀλφειοῖο πόρον καὶ ἐΰκτιτον Αἰπὺ
καὶ: Il. 2:593: καὶ Κυπαρισσήεντα καὶ Ἀμφιγένειαν ἔναιον
καὶ: Il. 2:593: καὶ Κυπαρισσήεντα καὶ Ἀμφιγένειαν ἔναιον
καὶ: Il. 2:594: καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλος καὶ Δώριον, ἔνθά τε Μοῦσαι
καὶ: Il. 2:594: καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλος καὶ Δώριον, ἔνθά τε Μοῦσαι
καὶ: Il. 2:594: καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλος καὶ Δώριον, ἔνθά τε Μοῦσαι
καὶ: Il. 2:600: θεσπεσίην ἀφέλοντο καὶ ἐκλέλαθον κιθαριστύν·
καὶ: Il. 2:605: οἳ Φενεόν τ’ ἐνέμοντο καὶ Ὀρχομενὸν πολύμηλον
καὶ: Il. 2:606: Ῥίπην τε Στρατίην τε καὶ ἠνεμόεσσαν Ἐνίσπην
καὶ: Il. 2:607: καὶ Τεγέην εἶχον καὶ Μαντινέην ἐρατεινὴν
καὶ: Il. 2:607: καὶ Τεγέην εἶχον καὶ Μαντινέην ἐρατεινὴν
καὶ: Il. 2:608: Στύμφηλόν τ’ εἶχον καὶ Παρρασίην ἐνέμοντο,
καὶ: Il. 2:615: Οἳ δ’ ἄρα Βουπράσιόν τε καὶ Ἤλιδα δῖαν ἔναιον
καὶ: Il. 2:616: ὅσσον ἐφ’ Ὑρμίνη καὶ Μύρσινος ἐσχατόωσα
καὶ: Il. 2:617: πέτρη τ’ Ὠλενίη καὶ Ἀλήσιον ἐντὸς ἐέργει,
καὶ: Il. 2:620: τῶν μὲν ἄρ’ Ἀμφίμαχος καὶ Θάλπιος ἡγησάσθην
καὶ: Il. 2:632: οἵ ῥ’ Ἰθάκην εἶχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον
καὶ: Il. 2:633: καὶ Κροκύλει’ ἐνέμοντο καὶ Αἰγίλιπα τρηχεῖαν,
καὶ: Il. 2:633: καὶ Κροκύλει’ ἐνέμοντο καὶ Αἰγίλιπα τρηχεῖαν,
καὶ: Il. 2:639: οἳ Πλευρῶν’ ἐνέμοντο καὶ Ὤλενον ἠδὲ Πυλήνην
καὶ: Il. 2:647: Λύκτον Μίλητόν τε καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον
καὶ: Il. 2:656: Λίνδον Ἰηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον.
καὶ: Il. 2:669: ἐκ Διός, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει,
καί: Il. 2:670: καί σφιν θεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων.
καὶ: Il. 2:677: καὶ Κῶν Εὐρυπύλοιο πόλιν νήσους τε Καλύδνας,
καὶ: Il. 2:678: τῶν αὖ Φείδιππός τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην
καὶ: Il. 2:684: Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί,
καὶ: Il. 2:684: Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί,
καὶ: Il. 2:691: Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήβης,
καὶ: Il. 2:692: κὰδ δὲ Μύνητ’ ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρους,
καὶ: Il. 2:695: Οἳ δ’ εἶχον Φυλάκην καὶ Πύρασον ἀνθεμόεντα
καὶ: Il. 2:700: τοῦ δὲ καὶ ἀμφιδρυφὴς ἄλοχος Φυλάκῃ ἐλέλειπτο
καὶ: Il. 2:701: καὶ δόμος ἡμιτελής· τὸν δ’ ἔκτανε Δάρδανος ἀνὴρ
καὶ: Il. 2:707: ὁπλότερος γενεῇ· ὁ δ’ ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων
καὶ: Il. 2:712: Βοίβην καὶ Γλαφύρας καὶ ἐϋκτιμένην Ἰαωλκόν,
καὶ: Il. 2:712: Βοίβην καὶ Γλαφύρας καὶ ἐϋκτιμένην Ἰαωλκόν,
καὶ: Il. 2:716: Οἳ δ’ ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο
καὶ: Il. 2:717: καὶ Μελίβοιαν ἔχον καὶ Ὀλιζῶνα τρηχεῖαν,
καὶ: Il. 2:717: καὶ Μελίβοιαν ἔχον καὶ Ὀλιζῶνα τρηχεῖαν,
καὶ: Il. 2:729: Οἳ δ’ εἶχον Τρίκκην καὶ Ἰθώμην κλωμακόεσσαν,
καὶ: Il. 2:738: Οἳ δ’ Ἄργισσαν ἔχον καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο,
καὶ: Il. 2:744: τοὺς δ’ ἐκ Πηλίου ὦσε καὶ Αἰθίκεσσι πέλασσεν·
καὶ: Il. 2:748: Γουνεὺς δ’ ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας·
καὶ: Il. 2:757: οἳ περὶ Πηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον
καὶ: Il. 2:760: Οὗτοι ἄρ’ ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν·
καὶ: Il. 2:774: δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες
καὶ: Il. 2:779: φοίτων ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ στρατὸν οὐδὲ μάχοντο.
καὶ: Il. 2:812: ἐν πεδίῳ ἀπάνευθε περίδρομος ἔνθα καὶ ἔνθα,
καὶ: Il. 2:817: Πριαμίδης· ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι
καὶ: Il. 2:827: Πάνδαρος, ᾧ καὶ τόξον Ἀπόλλων αὐτὸς ἔδωκεν.
καὶ: Il. 2:828: Οἳ δ’ Ἀδρήστειάν τ’ εἶχον καὶ δῆμον Ἀπαισοῦ
καὶ: Il. 2:829: καὶ Πιτύειαν ἔχον καὶ Τηρείης ὄρος αἰπύ,
καὶ: Il. 2:829: καὶ Πιτύειαν ἔχον καὶ Τηρείης ὄρος αἰπύ,
καὶ: Il. 2:830: τῶν ἦρχ’ Ἄδρηστός τε καὶ Ἄμφιος λινοθώρηξ
καὶ: Il. 2:835: Οἳ δ’ ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο
καὶ: Il. 2:836: καὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν Ἀρίσβην,
καὶ: Il. 2:836: καὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν Ἀρίσβην,
καὶ: Il. 2:836: καὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν Ἀρίσβην,
καὶ: Il. 2:844: Αὐτὰρ Θρήϊκας ἦγ’ Ἀκάμας καὶ Πείροος ἥρως
καὶ: Il. 2:853: οἵ ῥα Κύτωρον ἔχον καὶ Σήσαμον ἀμφενέμοντο
καὶ: Il. 2:855: Κρῶμνάν τ’ Αἰγιαλόν τε καὶ ὑψηλοὺς Ἐρυθίνους.
καὶ: Il. 2:856: Αὐτὰρ Ἁλιζώνων Ὀδίος καὶ Ἐπίστροφος ἦρχον
καὶ: Il. 2:858: Μυσῶν δὲ Χρόμις ἦρχε καὶ Ἔννομος οἰωνιστής·
καὶ: Il. 2:861: ἐν ποταμῷ, ὅθι περ Τρῶας κεράϊζε καὶ ἄλλους.
καὶ: Il. 2:862: Φόρκυς αὖ Φρύγας ἦγε καὶ Ἀσκάνιος θεοειδὴς
καὶ: Il. 2:864: Μῄοσιν αὖ Μέσθλης τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην
καὶ: Il. 2:866: οἳ καὶ Μῄονας ἦγον ὑπὸ Τμώλῳ γεγαῶτας.
καὶ: Il. 2:870: τῶν μὲν ἄρ’ Ἀμφίμαχος καὶ Νάστης ἡγησάσθην,
καὶ: Il. 2:872: ὃς καὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμον δ’ ἴεν ἠΰτε κούρη
καὶ: Il. 2:876: Σαρπηδὼν δ’ ἦρχεν Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων
καὶ: Il. 3:4: αἵ τ’ ἐπεὶ οὖν χειμῶνα φύγον καὶ ἀθέσφατον ὄμβρον
καὶ: Il. 3:6: ἀνδράσι Πυγμαίοισι φόνον καὶ κῆρα φέρουσαι·
καὶ: Il. 3:17: παρδαλέην ὤμοισιν ἔχων καὶ καμπύλα τόξα
καὶ: Il. 3:18: καὶ ξίφος· αὐτὰρ δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ
καί: Il. 3:41: καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον ἦεν
καί: Il. 3:41: καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον ἦεν
καὶ: Il. 3:42: ἢ οὕτω λώβην τ’ ἔμεναι καὶ ὑπόψιον ἄλλων.
καὶ: Il. 3:68: ἄλλους μὲν κάθισον Τρῶας καὶ πάντας Ἀχαιούς,
καὶ: Il. 3:69: αὐτὰρ ἔμ’ ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηΐφιλον Μενέλαον
καὶ: Il. 3:70: συμβάλετ’ ἀμφ’ Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσθαι·
καὶ: Il. 3:73: οἳ δ’ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες
καὶ: Il. 3:75: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ Ἀχαιΐδα καλλιγύναικα.
καί: Il. 3:77: καί ῥ’ ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας
καὶ: Il. 3:86: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
καὶ: Il. 3:88: ἄλλους μὲν κέλεται Τρῶας καὶ πάντας Ἀχαιοὺς
καὶ: Il. 3:90: αὐτὸν δ’ ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηΐφιλον Μενέλαον
καὶ: Il. 3:91: οἴους ἀμφ’ Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσθαι.
καὶ: Il. 3:94: οἳ δ’ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν.
καὶ: Il. 3:96: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
καὶ: Il. 3:97: κέκλυτε νῦν καὶ ἐμεῖο· μάλιστα γὰρ ἄλγος ἱκάνει
καὶ: Il. 3:99: Ἀργείους καὶ Τρῶας, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέπασθε
καὶ: Il. 3:100: εἵνεκ’ ἐμῆς ἔριδος καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ’ ἀρχῆς·
καὶ: Il. 3:101: ἡμέων δ’ ὁπποτέρῳ θάνατος καὶ μοῖρα τέτυκται
καὶ: Il. 3:104: Γῇ τε καὶ Ἠελίῳ· Διὶ δ’ ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον·
καὶ: Il. 3:106: αὐτός, ἐπεί οἱ παῖδες ὑπερφίαλοι καὶ ἄπιστοι,
καὶ: Il. 3:109: οἷς δ’ ὁ γέρων μετέῃσιν ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω
καί: Il. 3:113: καί ῥ’ ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί,
καὶ: Il. 3:127: Τρώων θ’ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
καὶ: Il. 3:131: Τρώων θ’ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
καὶ: Il. 3:136: αὐτὰρ Ἀλέξανδρος καὶ ἀρηΐφιλος Μενέλαος
καὶ: Il. 3:140: ἀνδρός τε προτέρου καὶ ἄστεος ἠδὲ τοκήων·
καὶ: Il. 3:143: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο,
καὶ: Il. 3:146: Οἳ δ’ ἀμφὶ Πρίαμον καὶ Πάνθοον ἠδὲ Θυμοίτην
καὶ: Il. 3:148: Οὐκαλέγων τε καὶ Ἀντήνωρ πεπνυμένω ἄμφω
καὶ: Il. 3:156: οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
καὶ: Il. 3:159: ἀλλὰ καὶ ὧς τοίη περ ἐοῦσ’ ἐν νηυσὶ νεέσθω,
καὶ: Il. 3:166: ὥς μοι καὶ τόνδ’ ἄνδρα πελώριον ἐξονομήνῃς
καὶ: Il. 3:168: ἤτοι μὲν κεφαλῇ καὶ μείζονες ἄλλοι ἔασι,
καὶ: Il. 3:175: παῖδά τε τηλυγέτην καὶ ὁμηλικίην ἐρατεινήν.
καὶ: Il. 3:176: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ἐγένοντο· τὸ καὶ κλαίουσα τέτηκα.
καὶ: Il. 3:184: ἤδη καὶ Φρυγίην εἰσήλυθον ἀμπελόεσσαν,
καὶ: Il. 3:186: λαοὺς Ὀτρῆος καὶ Μυγδόνος ἀντιθέοιο,
καὶ: Il. 3:188: καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέχθην
καὶ: Il. 3:192: εἴπ’ ἄγε μοι καὶ τόνδε φίλον τέκος ὅς τις ὅδ’ ἐστί·
καὶ: Il. 3:202: εἰδὼς παντοίους τε δόλους καὶ μήδεα πυκνά.
καὶ: Il. 3:205: ἤδη γὰρ καὶ δεῦρό ποτ’ ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεὺς
καὶ: Il. 3:207: τοὺς δ’ ἐγὼ ἐξείνισσα καὶ ἐν μεγάροισι φίλησα,
καὶ: Il. 3:208: ἀμφοτέρων δὲ φυὴν ἐδάην καὶ μήδεα πυκνά.
καὶ: Il. 3:212: ἀλλ’ ὅτε δὴ μύθους καὶ μήδεα πᾶσιν ὕφαινον
καὶ: Il. 3:215: οὐδ’ ἀφαμαρτοεπής· ἦ καὶ γένει ὕστερος ἦεν.
καὶ: Il. 3:222: καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν,
καὶ: Il. 3:227: ἔξοχος Ἀργείων κεφαλήν τε καὶ εὐρέας ὤμους;
καί: Il. 3:235: οὕς κεν ἐῢ γνοίην καί τ’ οὔνομα μυθησαίμην·
καὶ: Il. 3:237: Κάστορά θ’ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα
καὶ: Il. 3:242: αἴσχεα δειδιότες καὶ ὀνείδεα πόλλ’ ἅ μοί ἐστιν.
καὶ: Il. 3:246: ἄρνε δύω καὶ οἶνον ἐΰφρονα καρπὸν ἀρούρης
καὶ: Il. 3:251: Τρώων θ’ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
καὶ: Il. 3:253: αὐτὰρ Ἀλέξανδρος καὶ ἀρηΐφιλος Μενέλαος
καὶ: Il. 3:255: τῷ δέ κε νικήσαντι γυνὴ καὶ κτήμαθ’ ἕποιτο·
καὶ: Il. 3:256: οἳ δ’ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες
καὶ: Il. 3:258: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ Ἀχαιΐδα καλλιγύναικα.
καὶ: Il. 3:264: Ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
καὶ: Il. 3:266: ἐς μέσσον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἐστιχόωντο.
καὶ: Il. 3:274: κήρυκες Τρώων καὶ Ἀχαιῶν νεῖμαν ἀρίστοις.
καὶ: Il. 3:277: Ἠέλιός θ’, ὃς πάντ’ ἐφορᾷς καὶ πάντ’ ἐπακούεις,
καὶ: Il. 3:278: καὶ ποταμοὶ καὶ γαῖα, καὶ οἳ ὑπένερθε καμόντας
καὶ: Il. 3:278: καὶ ποταμοὶ καὶ γαῖα, καὶ οἳ ὑπένερθε καμόντας
καὶ: Il. 3:278: καὶ ποταμοὶ καὶ γαῖα, καὶ οἳ ὑπένερθε καμόντας
καὶ: Il. 3:282: αὐτὸς ἔπειθ’ Ἑλένην ἐχέτω καὶ κτήματα πάντα,
καὶ: Il. 3:285: Τρῶας ἔπειθ’ Ἑλένην καὶ κτήματα πάντ’ ἀποδοῦναι,
καὶ: Il. 3:287: ἥ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ’ ἀνθρώποισι πέληται.
καὶ: Il. 3:290: αὐτὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα μαχήσομαι εἵνεκα ποινῆς
καὶ: Il. 3:292: Ἦ, καὶ ἀπὸ στομάχους ἀρνῶν τάμε νηλέϊ χαλκῷ·
καὶ: Il. 3:293: καὶ τοὺς μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὸς ἀσπαίροντας
καὶ: Il. 3:298: Ζεῦ κύδιστε μέγιστε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι
καὶ: Il. 3:301: αὐτῶν καὶ τεκέων, ἄλοχοι δ’ ἄλλοισι δαμεῖεν.
καὶ: Il. 3:304: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί·
καὶ: Il. 3:308: Ζεὺς μέν που τό γε οἶδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι
καὶ: Il. 3:310: Ἦ ῥα καὶ ἐς δίφρον ἄρνας θέτο ἰσόθεος φώς,
καὶ: Il. 3:314: Ἕκτωρ δὲ Πριάμοιο πάϊς καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
καὶ: Il. 3:323: ἡμῖν δ’ αὖ φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ γενέσθαι.
καὶ: Il. 3:327: ἵπποι ἀερσίποδες καὶ ποικίλα τεύχε’ ἔκειτο·
καὶ: Il. 3:341: ἐς μέσσον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἐστιχόωντο
καὶ: Il. 3:343: Τρῶάς θ’ ἱπποδάμους καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
καί: Il. 3:344: καί ῥ’ ἐγγὺς στήτην διαμετρητῷ ἐνὶ χώρῳ
καὶ: Il. 3:347: καὶ βάλεν Ἀτρεΐδαο κατ’ ἀσπίδα πάντοσε ἴσην,
καὶ: Il. 3:352: δῖον Ἀλέξανδρον, καὶ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δάμασσον,
καὶ: Il. 3:353: ὄφρα τις ἐῤῥίγῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων
καὶ: Il. 3:355: Ἦ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
καὶ: Il. 3:356: καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ’ ἀσπίδα πάντοσε ἴσην·
καὶ: Il. 3:358: καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο·
καὶ: Il. 3:360: ἔγχος· ὃ δ’ ἐκλίνθη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
καὶ: Il. 3:363: τριχθά τε καὶ τετραχθὰ διατρυφὲν ἔκπεσε χειρός.
καὶ: Il. 3:369: Ἦ καὶ ἐπαΐξας κόρυθος λάβεν ἱπποδασείης,
καί: Il. 3:373: καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος,
καὶ: Il. 3:373: καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος,
καὶ: Il. 3:391: κεῖνος ὅ γ’ ἐν θαλάμῳ καὶ δινωτοῖσι λέχεσσι
καὶ: Il. 3:392: κάλλεΐ τε στίλβων καὶ εἵμασιν· οὐδέ κε φαίης
καί: Il. 3:396: καί ῥ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεᾶς περικαλλέα δειρὴν
καὶ: Il. 3:397: στήθεά θ’ ἱμερόεντα καὶ ὄμματα μαρμαίροντα,
καὶ: Il. 3:402: εἴ τίς τοι καὶ κεῖθι φίλος μερόπων ἀνθρώπων·
καί: Il. 3:408: ἀλλ’ αἰεὶ περὶ κεῖνον ὀΐζυε καί ἑ φύλασσε,
καὶ: Il. 3:417: Τρώων καὶ Δαναῶν, σὺ δέ κεν κακὸν οἶτον ὄληαι.
καὶ: Il. 3:431: σῇ τε βίῃ καὶ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ φέρτερος εἶναι·
καὶ: Il. 3:431: σῇ τε βίῃ καὶ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ φέρτερος εἶναι·
καὶ: Il. 3:440: κεῖνον δ’ αὖτις ἐγώ· πάρα γὰρ θεοί εἰσι καὶ ἡμῖν.
καὶ: Il. 3:445: νήσῳ δ’ ἐν Κραναῇ ἐμίγην φιλότητι καὶ εὐνῇ,
καί: Il. 3:446: ὥς σεο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.
καὶ: Il. 3:447: Ἦ ῥα, καὶ ἄρχε λέχος δὲ κιών· ἅμα δ’ εἵπετ’ ἄκοιτις.
καὶ: Il. 3:455: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
καὶ: Il. 3:456: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι·
καὶ: Il. 3:458: ὑμεῖς δ’ Ἀργείην Ἑλένην καὶ κτήμαθ’ ἅμ’ αὐτῇ
καὶ: Il. 3:459: ἔκδοτε, καὶ τιμὴν ἀποτινέμεν ἥν τιν’ ἔοικεν,
καὶ: Il. 3:460: ἥ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ’ ἀνθρώποισι πέληται.
καὶ: Il. 4:8: Ἥρη τ’ Ἀργείη καὶ Ἀλαλκομενηῒς Ἀθήνη.
καὶ: Il. 4:11: αἰεὶ παρμέμβλωκε καὶ αὐτοῦ κῆρας ἀμύνει·
καὶ: Il. 4:12: καὶ νῦν ἐξεσάωσεν ὀϊόμενον θανέεσθαι.
καὶ: Il. 4:15: ἤ ῥ’ αὖτις πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν
καὶ: Il. 4:17: εἰ δ’ αὖ πως τόδε πᾶσι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο,
καὶ: Il. 4:20: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
καὶ: Il. 4:34: εἰ δὲ σύ γ’ εἰσελθοῦσα πύλας καὶ τείχεα μακρὰ
καὶ: Il. 4:38: σοὶ καὶ ἐμοὶ μέγ’ ἔρισμα μετ’ ἀμφοτέροισι γένηται.
καὶ: Il. 4:40: ὁππότε κεν καὶ ἐγὼ μεμαὼς πόλιν ἐξαλαπάξαι
καὶ: Il. 4:43: καὶ γὰρ ἐγὼ σοὶ δῶκα ἑκὼν ἀέκοντί γε θυμῷ·
καὶ: Il. 4:44: αἳ γὰρ ὑπ’ ἠελίῳ τε καὶ οὐρανῷ ἀστερόεντι
καὶ: Il. 4:47: καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϋμμελίω Πριάμοιο.
καὶ: Il. 4:47: καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϋμμελίω Πριάμοιο.
καὶ: Il. 4:52: Ἄργός τε Σπάρτη τε καὶ εὐρυάγυια Μυκήνη·
καὶ: Il. 4:55: εἴ περ γὰρ φθονέω τε καὶ οὐκ εἰῶ διαπέρσαι,
καὶ: Il. 4:57: ἀλλὰ χρὴ καὶ ἐμὸν θέμεναι πόνον οὐκ ἀτέλεστον·
καὶ: Il. 4:58: καὶ γὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, γένος δέ μοι ἔνθεν ὅθεν σοί,
καί: Il. 4:59: καί με πρεσβυτάτην τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης,
καὶ: Il. 4:60: ἀμφότερον γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις
καὶ: Il. 4:65: ἐλθεῖν ἐς Τρώων καὶ Ἀχαιῶν φύλοπιν αἰνήν,
καὶ: Il. 4:70: αἶψα μάλ’ ἐς στρατὸν ἐλθὲ μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
καὶ: Il. 4:80: Τρῶάς θ’ ἱπποδάμους καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς·
καὶ: Il. 4:82: ἦ ῥ’ αὖτις πόλεμός τε κακὸς καὶ φύλοπις αἰνὴ
καὶ: Il. 4:95: πᾶσι δέ κε Τρώεσσι χάριν καὶ κῦδος ἄροιο,
καὶ: Il. 4:110: καὶ τὰ μὲν ἀσκήσας κεραοξόος ἤραρε τέκτων,
καὶ: Il. 4:112: καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκε τανυσσάμενος ποτὶ γαίῃ
καὶ: Il. 4:122: ἕλκε δ’ ὁμοῦ γλυφίδας τε λαβὼν καὶ νεῦρα βόεια·
καὶ: Il. 4:133: χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο θώρηξ.
καὶ: Il. 4:136: καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο
καὶ: Il. 4:138: ἥ οἱ πλεῖστον ἔρυτο· διὰ πρὸ δὲ εἴσατο καὶ τῆς.
καὶ: Il. 4:150: ῥίγησεν δὲ καὶ αὐτὸς ἀρηΐφιλος Μενέλαος.
καὶ: Il. 4:151: ὡς δὲ ἴδεν νεῦρόν τε καὶ ὄγκους ἐκτὸς ἐόντας
καὶ: Il. 4:159: σπονδαί τ’ ἄκρητοι καὶ δεξιαὶ ᾗς ἐπέπιθμεν.
καὶ: Il. 4:160: εἴ περ γάρ τε καὶ αὐτίκ’ Ὀλύμπιος οὐκ ἐτέλεσσεν,
καὶ: Il. 4:161: ἔκ τε καὶ ὀψὲ τελεῖ, σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν
καὶ: Il. 4:162: σὺν σφῇσιν κεφαλῇσι γυναιξί τε καὶ τεκέεσσιν.
καὶ: Il. 4:163: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
καὶ: Il. 4:165: καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϋμμελίω Πριάμοιο,
καὶ: Il. 4:165: καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϋμμελίω Πριάμοιο,
καὶ: Il. 4:170: αἴ κε θάνῃς καὶ πότμον ἀναπλήσῃς βιότοιο.
καί: Il. 4:171: καί κεν ἐλέγχιστος πολυδίψιον Ἄργος ἱκοίμην·
καὶ: Il. 4:173: κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιμεν
καί: Il. 4:176: καί κέ τις ὧδ’ ἐρέει Τρώων ὑπερηνορεόντων
καὶ: Il. 4:179: ὡς καὶ νῦν ἅλιον στρατὸν ἤγαγεν ἐνθάδ’ Ἀχαιῶν,
καὶ: Il. 4:180: καὶ δὴ ἔβη οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
καὶ: Il. 4:187: ζῶμά τε καὶ μίτρη, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες.
καὶ: Il. 4:192: Ἦ καὶ Ταλθύβιον θεῖον κήρυκα προσηύδα·
καὶ: Il. 4:216: ζῶμά τε καὶ μίτρην, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες.
καὶ: Il. 4:226: ἵππους μὲν γὰρ ἔασε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ·
καὶ: Il. 4:227: καὶ τοὺς μὲν θεράπων ἀπάνευθ’ ἔχε φυσιόωντας
καί: Il. 4:232: καί ῥ’ οὓς μὲν σπεύδοντας ἴδοι Δαναῶν ταχυπώλων,
καὶ: Il. 4:238: ἡμεῖς αὖτ’ ἀλόχους τε φίλας καὶ νήπια τέκνα
καὶ: Il. 4:267: ἔσσομαι, ὡς τὸ πρῶτον ὑπέστην καὶ κατένευσα·
καὶ: Il. 4:270: Τρῶες· τοῖσιν δ’ αὖ θάνατος καὶ κήδε’ ὀπίσσω
καὶ: Il. 4:282: κυάνεαι, σάκεσίν τε καὶ ἔγχεσι πεφρικυῖαι.
καὶ: Il. 4:283: καὶ τοὺς μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων,
καί: Il. 4:284: καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 4:288: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
καὶ: Il. 4:288: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
καὶ: Il. 4:294: οὓς ἑτάρους στέλλοντα καὶ ὀτρύνοντα μάχεσθαι
καὶ: Il. 4:297: ἱππῆας μὲν πρῶτα σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφι,
καὶ: Il. 4:298: πεζοὺς δ’ ἐξόπιθε στῆσεν πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
καὶ: Il. 4:300: ὄφρα καὶ οὐκ ἐθέλων τις ἀναγκαίῃ πολεμίζοι.
καὶ: Il. 4:303: μηδέ τις ἱπποσύνῃ τε καὶ ἠνορέηφι πεποιθὼς
καὶ: Il. 4:308: ὧδε καὶ οἱ πρότεροι πόλεας καὶ τείχε’ ἐπόρθεον
καὶ: Il. 4:308: ὧδε καὶ οἱ πρότεροι πόλεας καὶ τείχε’ ἐπόρθεον
καὶ: Il. 4:309: τόνδε νόον καὶ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔχοντες.
καὶ: Il. 4:311: καὶ τὸν μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων,
καί: Il. 4:312: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 4:318: Ἀτρεΐδη μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐθέλοιμι καὶ αὐτὸς
καὶ: Il. 4:322: ἀλλὰ καὶ ὧς ἱππεῦσι μετέσσομαι ἠδὲ κελεύσω
καὶ: Il. 4:323: βουλῇ καὶ μύθοισι· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων.
καὶ: Il. 4:333: Τρώων ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν· οἳ δὲ μένοντες
καὶ: Il. 4:335: Τρώων ὁρμήσειε καὶ ἄρξειαν πολέμοιο.
καί: Il. 4:337: καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 4:339: καὶ σὺ κακοῖσι δόλοισι κεκασμένε κερδαλεόφρον
καὶ: Il. 4:343: πρώτω γὰρ καὶ δαιτὸς ἀκουάζεσθον ἐμεῖο,
καὶ: Il. 4:347: νῦν δὲ φίλως χ’ ὁρόῳτε καὶ εἰ δέκα πύργοι Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 4:353: ὄψεαι αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ
καὶ: Il. 4:366: ἑσταότ’ ἔν θ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσι·
καὶ: Il. 4:368: καὶ τὸν μὲν νείκεσσεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων,
καί: Il. 4:369: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καί: Il. 4:379: καί ῥα μάλα λίσσοντο δόμεν κλειτοὺς ἐπικούρους·
καὶ: Il. 4:380: οἳ δ’ ἔθελον δόμεναι καὶ ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευον·
καὶ: Il. 4:396: Τυδεὺς μὲν καὶ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκε·
καὶ: Il. 4:406: ἡμεῖς καὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο
καὶ: Il. 4:408: πειθόμενοι τεράεσσι θεῶν καὶ Ζηνὸς ἀρωγῇ·
καὶ: Il. 4:418: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα θούριδος ἀλκῆς.
καὶ: Il. 4:419: Ἦ ῥα καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε·
καὶ: Il. 4:440: Δεῖμός τ’ ἠδὲ Φόβος καὶ Ἔρις ἄμοτον μεμαυῖα,
καὶ: Il. 4:443: οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει·
καὶ: Il. 4:444: ἥ σφιν καὶ τότε νεῖκος ὁμοίϊον ἔμβαλε μέσσῳ
καὶ: Il. 4:447: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
καὶ: Il. 4:450: ἔνθα δ’ ἅμ’ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν
καὶ: Il. 4:451: ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ’ αἵματι γαῖα.
καὶ: Il. 4:471: ἀργαλέον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν· οἳ δὲ λύκοι ὣς
καὶ: Il. 4:496: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰὼν καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
καὶ: Il. 4:505: χώρησαν δ’ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ·
καὶ: Il. 4:521: ἀμφοτέρω δὲ τένοντε καὶ ὀστέα λᾶας ἀναιδὴς
καὶ: Il. 4:534: οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν
καὶ: Il. 4:534: οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν
καὶ: Il. 4:538: ἡγεμόνες· πολλοὶ δὲ περὶ κτείνοντο καὶ ἄλλοι.
καὶ: Il. 4:540: ὅς τις ἔτ’ ἄβλητος καὶ ἀνούτατος ὀξέϊ χαλκῷ
καὶ: Il. 4:543: πολλοὶ γὰρ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἤματι κείνῳ
καὶ: Il. 5:2: δῶκε μένος καὶ θάρσος, ἵν’ ἔκδηλος μετὰ πᾶσιν
καὶ: Il. 5:4: δαῖέ οἱ ἐκ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ἀκάματον πῦρ
καὶ: Il. 5:7: τοῖόν οἱ πῦρ δαῖεν ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων,
καὶ: Il. 5:32: οὐκ ἂν δὴ Τρῶας μὲν ἐάσαιμεν καὶ Ἀχαιοὺς
καὶ: Il. 5:62: ὃς καὶ Ἀλεξάνδρῳ τεκτήνατο νῆας ἐΐσας
καὶ: Il. 5:83: ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
καὶ: Il. 5:98: καὶ βάλ’ ἐπαΐσσοντα τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον
καὶ: Il. 5:107: ἀλλ’ ἀναχωρήσας πρόσθ’ ἵπποιιν καὶ ὄχεσφιν
καὶ: Il. 5:108: ἔστη, καὶ Σθένελον προσέφη Καπανήϊον υἱόν·
καὶ: Il. 5:116: εἴ ποτέ μοι καὶ πατρὶ φίλα φρονέουσα παρέστης
καὶ: Il. 5:118: δὸς δέ τέ μ’ ἄνδρα ἑλεῖν καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν
καὶ: Il. 5:119: ὅς μ’ ἔβαλε φθάμενος καὶ ἐπεύχεται, οὐδέ μέ φησι
καὶ: Il. 5:122: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν·
καὶ: Il. 5:128: ὄφρ’ εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα.
καὶ: Il. 5:135: καὶ πρίν περ θυμῷ μεμαὼς Τρώεσσι μάχεσθαι·
καὶ: Il. 5:144: Ἔνθ’ ἕλεν Ἀστύνοον καὶ Ὑπείρονα ποιμένα λαῶν,
καὶ: Il. 5:148: τοὺς μὲν ἔασ’, ὃ δ’ Ἄβαντα μετῴχετο καὶ Πολύειδον
καὶ: Il. 5:156: ἀμφοτέρω, πατέρι δὲ γόον καὶ κήδεα λυγρὰ
καὶ: Il. 5:167: βῆ δ’ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων
καὶ: Il. 5:172: καὶ κλέος; ᾧ οὔ τίς τοι ἐρίζεται ἐνθάδε γ’ ἀνήρ,
καὶ: Il. 5:175: ὅς τις ὅδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε
καὶ: Il. 5:176: Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ’ ἔλυσεν·
καί: Il. 5:188: ἤδη γάρ οἱ ἐφῆκα βέλος, καί μιν βάλον ὦμον
καί: Il. 5:190: καί μιν ἔγωγ’ ἐφάμην Ἀϊδωνῆϊ προϊάψειν,
καὶ: Il. 5:192: ἵπποι δ’ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα τῶν κ’ ἐπιβαίην·
καὶ: Il. 5:196: ἑστᾶσι κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας.
καὶ: Il. 5:199: ἵπποισίν μ’ ἐκέλευε καὶ ἅρμασιν ἐμβεβαῶτα
καὶ: Il. 5:207: Τυδεΐδῃ τε καὶ Ἀτρεΐδῃ, ἐκ δ’ ἀμφοτέροιιν
καὶ: Il. 5:212: εἰ δέ κε νοστήσω καὶ ἐσόψομαι ὀφθαλμοῖσι
καὶ: Il. 5:213: πατρίδ’ ἐμὴν ἄλοχόν τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα,
καὶ: Il. 5:219: πρίν γ’ ἐπὶ νὼ τῷδ’ ἀνδρὶ σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
καὶ: Il. 5:223: κραιπνὰ μάλ’ ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέμεν ἠδὲ φέβεσθαι·
καὶ: Il. 5:224: τὼ καὶ νῶϊ πόλιν δὲ σαώσετον, εἴ περ ἂν αὖτε
καὶ: Il. 5:226: ἀλλ’ ἄγε νῦν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα
καὶ: Il. 5:230: Αἰνεία σὺ μὲν αὐτὸς ἔχ’ ἡνία καὶ τεὼ ἵππω·
καὶ: Il. 5:236: αὐτώ τε κτείνῃ καὶ ἐλάσσῃ μώνυχας ἵππους.
καὶ: Il. 5:237: ἀλλὰ σύ γ’ αὐτὸς ἔλαυνε τέ’ ἅρματα καὶ τεὼ ἵππω,
καὶ: Il. 5:255: ὀκνείω δ’ ἵππων ἐπιβαινέμεν, ἀλλὰ καὶ αὔτως
καὶ: Il. 5:280: Ἦ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος
καὶ: Il. 5:281: καὶ βάλε Τυδεΐδαο κατ’ ἀσπίδα· τῆς δὲ διὰ πρὸ
καὶ: Il. 5:300: πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ’ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
καὶ: Il. 5:304: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
καὶ: Il. 5:309: ἔστη γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ
Καί: Il. 5:311: Καί νύ κεν ἔνθ’ ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας,
καὶ: Il. 5:342: τοὔνεκ’ ἀναίμονές εἰσι καὶ ἀθάνατοι καλέονται.
καὶ: Il. 5:344: καὶ τὸν μὲν μετὰ χερσὶν ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων
καὶ: Il. 5:348: εἶκε Διὸς θύγατερ πολέμου καὶ δηϊοτῆτος·
καὶ: Il. 5:351: ῥιγήσειν πόλεμόν γε καὶ εἴ χ’ ἑτέρωθι πύθηαι.
καὶ: Il. 5:356: ἥμενον· ἠέρι δ’ ἔγχος ἐκέκλιτο καὶ ταχέ’ ἵππω·
καὶ: Il. 5:362: Τυδεΐδης, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο.
καὶ: Il. 5:365: πὰρ δέ οἱ Ἶρις ἔβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί,
καὶ: Il. 5:379: οὐ γὰρ ἔτι Τρώων καὶ Ἀχαιῶν φύλοπις αἰνή,
καὶ: Il. 5:380: ἀλλ’ ἤδη Δαναοί γε καὶ ἀθανάτοισι μάχονται.
καὶ: Il. 5:382: τέτλαθι τέκνον ἐμόν, καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ·
καί: Il. 5:388: καί νύ κεν ἔνθ’ ἀπόλοιτο Ἄρης ἆτος πολέμοιο,
καί: Il. 5:394: βεβλήκει· τότε καί μιν ἀνήκεστον λάβεν ἄλγος.
καὶ: Il. 5:398: αὐτὰρ ὃ βῆ πρὸς δῶμα Διὸς καὶ μακρὸν Ὄλυμπον
καὶ: Il. 5:409: ἐλθόντ’ ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος.
καὶ: Il. 5:410: τὼ νῦν Τυδεΐδης, εἰ καὶ μάλα καρτερός ἐστι,
καὶ: Il. 5:416: Ἦ ῥα καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἀπ’ ἰχῶ χειρὸς ὀμόργνυ·
καὶ: Il. 5:418: αἳ δ’ αὖτ’ εἰσορόωσαι Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
καί: Il. 5:427: καί ῥα καλεσσάμενος προσέφη χρυσῆν Ἀφροδίτην·
καὶ: Il. 5:430: ταῦτα δ’ Ἄρηϊ θοῷ καὶ Ἀθήνῃ πάντα μελήσει.
καὶ: Il. 5:435: Αἰνείαν κτεῖναι καὶ ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δῦσαι.
καὶ: Il. 5:440: φράζεο Τυδεΐδη καὶ χάζεο, μηδὲ θεοῖσιν
καὶ: Il. 5:447: ἤτοι τὸν Λητώ τε καὶ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα
καὶ: Il. 5:450: αὐτῷ τ’ Αἰνείᾳ ἴκελον καὶ τεύχεσι τοῖον,
καὶ: Il. 5:451: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ εἰδώλῳ Τρῶες καὶ δῖοι Ἀχαιοὶ
καὶ: Il. 5:457: Τυδεΐδην, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο;
καὶ: Il. 5:470: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
καὶ: Il. 5:478: καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μάλα τηλόθεν ἥκω·
καὶ: Il. 5:480: ἔνθ’ ἄλοχόν τε φίλην ἔλιπον καὶ νήπιον υἱόν,
καὶ: Il. 5:482: ἀλλὰ καὶ ὧς Λυκίους ὀτρύνω καὶ μέμον’ αὐτὸς
καὶ: Il. 5:482: ἀλλὰ καὶ ὧς Λυκίους ὀτρύνω καὶ μέμον’ αὐτὸς
καὶ: Il. 5:486: λαοῖσιν μενέμεν καὶ ἀμυνέμεναι ὤρεσσι.
καὶ: Il. 5:488: ἀνδράσι δυσμενέεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένησθε·
καὶ: Il. 5:490: σοὶ δὲ χρὴ τάδε πάντα μέλειν νύκτάς τε καὶ ἦμαρ
καὶ: Il. 5:497: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν·
καὶ: Il. 5:501: κρίνῃ ἐπειγομένων ἀνέμων καρπόν τε καὶ ἄχνας,
καὶ: Il. 5:513: ἧκε, καὶ ἐν στήθεσσι μένος βάλε ποιμένι λαῶν.
καὶ: Il. 5:515: ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα
καὶ: Il. 5:516: καὶ μένος ἐσθλὸν ἔχοντα· μετάλλησάν γε μὲν οὔ τι.
καὶ: Il. 5:519: Τοὺς δ’ Αἴαντε δύω καὶ Ὀδυσσεὺς καὶ Διομήδης
καὶ: Il. 5:519: Τοὺς δ’ Αἴαντε δύω καὶ Ὀδυσσεὺς καὶ Διομήδης
καὶ: Il. 5:520: ὄτρυνον Δαναοὺς πολεμιζέμεν· οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ
καὶ: Il. 5:524: ἀτρέμας, ὄφρ’ εὕδῃσι μένος Βορέαο καὶ ἄλλων
καὶ: Il. 5:529: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε καὶ ἄλκιμον ἦτορ ἕλεσθε,
καὶ: Il. 5:533: Ἦ καὶ ἀκόντισε δουρὶ θοῶς, βάλε δὲ πρόμον ἄνδρα
καὶ: Il. 5:552: τιμὴν Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ
καὶ: Il. 5:556: τὼ μὲν ἄρ’ ἁρπάζοντε βόας καὶ ἴφια μῆλα
καὶ: Il. 5:557: σταθμοὺς ἀνθρώπων κεραΐζετον, ὄφρα καὶ αὐτὼ
καὶ: Il. 5:568: τὼ μὲν δὴ χεῖράς τε καὶ ἔγχεα ὀξυόεντα
καὶ: Il. 5:586: κύμβαχος ἐν κονίῃσιν ἐπὶ βρεχμόν τε καὶ ὤμους.
καὶ: Il. 5:592: καρτεραί· ἦρχε δ’ ἄρα σφιν Ἄρης καὶ πότνι’ Ἐνυώ,
καὶ: Il. 5:602: αἰχμητήν τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν·
καὶ: Il. 5:604: καὶ νῦν οἱ πάρα κεῖνος Ἄρης βροτῷ ἀνδρὶ ἐοικώς.
καὶ: Il. 5:611: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
καὶ: Il. 5:612: καὶ βάλεν Ἄμφιον Σελάγου υἱόν, ὅς ῥ’ ἐνὶ Παισῷ
καὶ: Il. 5:614: ἦγ’ ἐπικουρήσοντα μετὰ Πρίαμόν τε καὶ υἷας.
καὶ: Il. 5:624: οἳ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ ἐφέστασαν ἔγχε’ ἔχοντες,
καὶ: Il. 5:625: οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν
καὶ: Il. 5:625: οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν
καὶ: Il. 5:632: τὸν καὶ Τληπόλεμος πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπε·
καὶ: Il. 5:641: ἓξ οἴῃς σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν
καὶ: Il. 5:652: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν
καὶ: Il. 5:656: Τληπόλεμος· καὶ τῶν μὲν ἁμαρτῇ δούρατα μακρὰ
καὶ: Il. 5:671: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
καί: Il. 5:679: καί νύ κ’ ἔτι πλέονας Λυκίων κτάνε δῖος Ὀδυσσεὺς
καὶ: Il. 5:685: κεῖσθαι, ἀλλ’ ἐπάμυνον· ἔπειτά με καὶ λίποι αἰὼν
καὶ: Il. 5:688: εὐφρανέειν ἄλοχόν τε φίλην καὶ νήπιον υἱόν.
καὶ: Il. 5:699: Ἀργεῖοι δ’ ὑπ’ Ἄρηϊ καὶ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
καὶ: Il. 5:704: Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς καὶ χάλκεος Ἄρης;
καὶ: Il. 5:707: Οἰνοπίδην θ’ Ἕλενον καὶ Ὀρέσβιον αἰολομίτρην,
καὶ: Il. 5:718: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα θούριδος ἀλκῆς.
καὶ: Il. 5:727: δίφρος δὲ χρυσέοισι καὶ ἀργυρέοισιν ἱμᾶσιν
καὶ: Il. 5:732: ἵππους ὠκύποδας, μεμαυῖ’ ἔριδος καὶ ἀϋτῆς.
καὶ: Il. 5:735: ποικίλον, ὅν ῥ’ αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάμε χερσίν·
καὶ: Il. 5:756: Ζῆν’ ὕπατον Κρονίδην ἐξείρετο καὶ προσέειπε·
καὶ: Il. 5:758: ὁσσάτιόν τε καὶ οἷον ἀπώλεσε λαὸν Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 5:760: τέρπονται Κύπρίς τε καὶ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
καὶ: Il. 5:769: μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος.
καὶ: Il. 5:780: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι πλεῖστοι καὶ ἄριστοι
καὶ: Il. 5:792: Ὣς εἰποῦσ’ ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
καὶ: Il. 5:794: εὗρε δὲ τόν γε ἄνακτα παρ’ ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
καί: Il. 5:802: καί ῥ’ ὅτε πέρ μιν ἐγὼ πολεμίζειν οὐκ εἴασκον
καί: Il. 5:810: καί σε προφρονέως κέλομαι Τρώεσσι μάχεσθαι·
καὶ: Il. 5:822: τοὔνεκα νῦν αὐτός τ’ ἀναχάζομαι ἠδὲ καὶ ἄλλους
καὶ: Il. 5:832: ὃς πρῴην μὲν ἐμοί τε καὶ Ἥρῃ στεῦτ’ ἀγορεύων
καὶ: Il. 5:840: λάζετο δὲ μάστιγα καὶ ἡνία Παλλὰς Ἀθήνη·
καὶ: Il. 5:853: καὶ τό γε χειρὶ λαβοῦσα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
καί: Il. 5:871: καί ῥ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 5:878: σοί τ’ ἐπιπείθονται καὶ δεδμήμεσθα ἕκαστος·
καί: Il. 5:898: καί κεν δὴ πάλαι ἦσθα ἐνέρτερος Οὐρανιώνων.
καὶ: Il. 5:899: Ὣς φάτο, καὶ Παιήον’ ἀνώγειν ἰήσασθαι.
καὶ: Il. 5:908: Ἥρη τ’ Ἀργείη καὶ Ἀλαλκομενηῒς Ἀθήνη
καὶ: Il. 6:1: Τρώων δ’ οἰώθη καὶ Ἀχαιῶν φύλοπις αἰνή·
καὶ: Il. 6:2: πολλὰ δ’ ἄρ’ ἔνθα καὶ ἔνθ’ ἴθυσε μάχη πεδίοιο
καὶ: Il. 6:18: αὐτὸν καὶ θεράποντα Καλήσιον, ὅς ῥα τόθ’ ἵππων
καὶ: Il. 6:20: Δρῆσον δ’ Εὐρύαλος καὶ Ὀφέλτιον ἐξενάριξε·
καὶ: Il. 6:21: βῆ δὲ μετ’ Αἴσηπον καὶ Πήδασον, οὕς ποτε νύμφη
καὶ: Il. 6:25: ποιμαίνων δ’ ἐπ’ ὄεσσι μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ,
καὶ: Il. 6:27: καὶ μὲν τῶν ὑπέλυσε μένος καὶ φαίδιμα γυῖα
καὶ: Il. 6:27: καὶ μὲν τῶν ὑπέλυσε μένος καὶ φαίδιμα γυῖα
καὶ: Il. 6:28: Μηκιστηϊάδης καὶ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα.
καὶ: Il. 6:52: καὶ δή μιν τάχ’ ἔμελλε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 6:54: ἀντίος ἦλθε θέων, καὶ ὁμοκλήσας ἔπος ηὔδα·
καὶ: Il. 6:60: Ἰλίου ἐξαπολοίατ’ ἀκήδεστοι καὶ ἄφαντοι.
καὶ: Il. 6:70: ἀλλ’ ἄνδρας κτείνωμεν· ἔπειτα δὲ καὶ τὰ ἕκηλοι
καὶ: Il. 6:72: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
καὶ: Il. 6:75: εἰ μὴ ἄρ’ Αἰνείᾳ τε καὶ Ἕκτορι εἶπε παραστὰς
καὶ: Il. 6:77: Αἰνεία τε καὶ Ἕκτορ, ἐπεὶ πόνος ὔμμι μάλιστα
καὶ: Il. 6:78: Τρώων καὶ Λυκίων ἐγκέκλιται, οὕνεκ’ ἄριστοι
καὶ: Il. 6:80: στῆτ’ αὐτοῦ, καὶ λαὸν ἐρυκάκετε πρὸ πυλάων
καὶ: Il. 6:85: καὶ μάλα τειρόμενοί περ· ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει·
καὶ: Il. 6:87: μητέρι σῇ καὶ ἐμῇ· ἣ δὲ ξυνάγουσα γεραιὰς
καί: Il. 6:91: εἶναι ἐνὶ μεγάρῳ καί οἱ πολὺ φίλτατος αὐτῇ,
καί: Il. 6:93: καί οἱ ὑποσχέσθαι δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ
καὶ: Il. 6:95: ἄστύ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα,
καὶ: Il. 6:95: ἄστύ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα,
καὶ: Il. 6:106: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν·
καὶ: Il. 6:114: εἴπω βουλευτῇσι καὶ ἡμετέρῃς ἀλόχοισι
καὶ: Il. 6:117: ἀμφὶ δέ μιν σφυρὰ τύπτε καὶ αὐχένα δέρμα κελαινὸν
καὶ: Il. 6:119: Γλαῦκος δ’ Ἱππολόχοιο πάϊς καὶ Τυδέος υἱὸς
καί: Il. 6:139: καί μιν τυφλὸν ἔθηκε Κρόνου πάϊς· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
καὶ: Il. 6:146: οἵη περ φύλλων γενεὴ τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν.
καὶ: Il. 6:150: εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
καὶ: Il. 6:156: τῷ δὲ θεοὶ κάλλός τε καὶ ἠνορέην ἐρατεινὴν
καὶ: Il. 6:174: ἐννῆμαρ ξείνισσε καὶ ἐννέα βοῦς ἱέρευσεν.
καὶ: Il. 6:176: καὶ τότε μιν ἐρέεινε καὶ ᾔτεε σῆμα ἰδέσθαι
καὶ: Il. 6:176: καὶ τότε μιν ἐρέεινε καὶ ᾔτεε σῆμα ἰδέσθαι
καὶ: Il. 6:183: καὶ τὴν μὲν κατέπεφνε θεῶν τεράεσσι πιθήσας.
καὶ: Il. 6:194: καὶ μέν οἱ Λύκιοι τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων
καὶ: Il. 6:195: καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμοιτο.
καὶ: Il. 6:197: Ἴσανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον καὶ Λαοδάμειαν.
καὶ: Il. 6:197: Ἴσανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον καὶ Λαοδάμειαν.
καὶ: Il. 6:200: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ κεῖνος ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν,
καὶ: Il. 6:206: Ἱππόλοχος δέ μ’ ἔτικτε, καὶ ἐκ τοῦ φημι γενέσθαι·
καί: Il. 6:207: πέμπε δέ μ’ ἐς Τροίην, καί μοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλεν
καὶ: Il. 6:208: αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων,
καὶ: Il. 6:210: ἔν τ’ Ἐφύρῃ ἐγένοντο καὶ ἐν Λυκίῃ εὐρείῃ.
καὶ: Il. 6:211: ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι.
καὶ: Il. 6:218: οἳ δὲ καὶ ἀλλήλοισι πόρον ξεινήϊα καλά·
καί: Il. 6:221: καί μιν ἐγὼ κατέλειπον ἰὼν ἐν δώμασ’ ἐμοῖσι.
καὶ: Il. 6:226: ἔγχεα δ’ ἀλλήλων ἀλεώμεθα καὶ δι’ ὁμίλου·
καὶ: Il. 6:228: κτείνειν ὅν κε θεός γε πόρῃ καὶ ποσσὶ κιχείω,
καὶ: Il. 6:230: τεύχεα δ’ ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν, ὄφρα καὶ οἷδε
καὶ: Il. 6:233: χεῖράς τ’ ἀλλήλων λαβέτην καὶ πιστώσαντο·
καὶ: Il. 6:237: Ἕκτωρ δ’ ὡς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν,
καὶ: Il. 6:240: καὶ πόσιας· ὃ δ’ ἔπειτα θεοῖς εὔχεσθαι ἀνώγει
καὶ: Il. 6:259: ὡς σπείσῃς Διὶ πατρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισι
καὶ: Il. 6:268: αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον εὐχετάασθαι.
καί: Il. 6:272: ἔστιν ἐνὶ μεγάρῳ καί τοι πολὺ φίλτατος αὐτῇ,
καί: Il. 6:274: καί οἱ ὑποσχέσθαι δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ
καὶ: Il. 6:276: ἄστύ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα,
καὶ: Il. 6:276: ἄστύ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα,
καὶ: Il. 6:283: Τρωσί τε καὶ Πριάμῳ μεγαλήτορι τοῖό τε παισίν.
καὶ: Il. 6:306: ἆξον δὴ ἔγχος Διομήδεος, ἠδὲ καὶ αὐτὸν
καὶ: Il. 6:310: ἄστύ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα.
καὶ: Il. 6:310: ἄστύ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα.
καὶ: Il. 6:316: οἵ οἱ ἐποίησαν θάλαμον καὶ δῶμα καὶ αὐλὴν
καὶ: Il. 6:316: οἵ οἱ ἐποίησαν θάλαμον καὶ δῶμα καὶ αὐλὴν
καὶ: Il. 6:317: ἐγγύθι τε Πριάμοιο καὶ Ἕκτορος ἐν πόλει ἄκρῃ.
καὶ: Il. 6:322: ἀσπίδα καὶ θώρηκα, καὶ ἀγκύλα τόξ’ ἁφόωντα·
καὶ: Il. 6:322: ἀσπίδα καὶ θώρηκα, καὶ ἀγκύλα τόξ’ ἁφόωντα·
καὶ: Il. 6:324: ἧστο καὶ ἀμφιπόλοισι περικλυτὰ ἔργα κέλευε.
καὶ: Il. 6:329: ἄστυ τόδ’ ἀμφιδέδηε· σὺ δ’ ἂν μαχέσαιο καὶ ἄλλῳ,
καί: Il. 6:334: τοὔνεκά τοι ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
καὶ: Il. 6:338: ὅρμησ’ ἐς πόλεμον· δοκέει δέ μοι ὧδε καὶ αὐτῷ
καὶ: Il. 6:351: ὃς ᾔδη νέμεσίν τε καὶ αἴσχεα πόλλ’ ἀνθρώπων.
καί: Il. 6:353: ἔσσονται· τὼ καί μιν ἐπαυρήσεσθαι ὀΐω.
καὶ: Il. 6:354: ἀλλ’ ἄγε νῦν εἴσελθε καὶ ἕζεο τῷδ’ ἐπὶ δίφρῳ
καὶ: Il. 6:356: εἵνεκ’ ἐμεῖο κυνὸς καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ’ ἄτης,
καὶ: Il. 6:357: οἷσιν ἐπὶ Ζεὺς θῆκε κακὸν μόρον, ὡς καὶ ὀπίσσω
καὶ: Il. 6:363: ἀλλὰ σύ γ’ ὄρνυθι τοῦτον, ἐπειγέσθω δὲ καὶ αὐτός,
καὶ: Il. 6:365: καὶ γὰρ ἐγὼν οἶκον δὲ ἐλεύσομαι ὄφρα ἴδωμαι
καὶ: Il. 6:366: οἰκῆας ἄλοχόν τε φίλην καὶ νήπιον υἱόν.
καὶ: Il. 6:372: ἀλλ’ ἥ γε ξὺν παιδὶ καὶ ἀμφιπόλῳ ἐϋπέπλῳ
καὶ: Il. 6:408: παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμ’ ἄμμορον, ἣ τάχα χήρη
καὶ: Il. 6:413: ἀλλ’ ἄχε’· οὐδέ μοι ἔστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ.
καὶ: Il. 6:424: βουσὶν ἐπ’ εἰλιπόδεσσι καὶ ἀργεννῇς ὀΐεσσι.
καὶ: Il. 6:429: Ἕκτορ ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
καὶ: Il. 6:431: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐλέαιρε καὶ αὐτοῦ μίμν’ ἐπὶ πύργῳ,
καὶ: Il. 6:434: ἀμβατός ἐστι πόλις καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος.
καὶ: Il. 6:436: ἀμφ’ Αἴαντε δύω καὶ ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα
καὶ: Il. 6:437: ἠδ’ ἀμφ’ Ἀτρεΐδας καὶ Τυδέος ἄλκιμον υἱόν·
καὶ: Il. 6:439: ἤ νυ καὶ αὐτῶν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει.
καὶ: Il. 6:439: ἤ νυ καὶ αὐτῶν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει.
καὶ: Il. 6:441: ἦ καὶ ἐμοὶ τάδε πάντα μέλει γύναι· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
καὶ: Il. 6:442: αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους,
καὶ: Il. 6:445: αἰεὶ καὶ πρώτοισι μετὰ Τρώεσσι μάχεσθαι
καὶ: Il. 6:447: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
καὶ: Il. 6:449: καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϋμμελίω Πριάμοιο.
καὶ: Il. 6:449: καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϋμμελίω Πριάμοιο.
καὶ: Il. 6:452: οὔτε κασιγνήτων, οἵ κεν πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ
καί: Il. 6:456: καί κεν ἐν Ἄργει ἐοῦσα πρὸς ἄλλης ἱστὸν ὑφαίνοις,
καί: Il. 6:457: καί κεν ὕδωρ φορέοις Μεσσηΐδος ἢ Ὑπερείης
καί: Il. 6:459: καί ποτέ τις εἴπῃσιν ἰδὼν κατὰ δάκρυ χέουσαν·
καὶ: Il. 6:471: ἐκ δ’ ἐγέλασσε πατήρ τε φίλος καὶ πότνια μήτηρ·
καὶ: Il. 6:473: καὶ τὴν μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὶ παμφανόωσαν·
καὶ: Il. 6:476: Ζεῦ ἄλλοι τε θεοὶ δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι
καὶ: Il. 6:477: παῖδ’ ἐμὸν ὡς καὶ ἐγώ περ ἀριπρεπέα Τρώεσσιν,
καὶ: Il. 6:478: ὧδε βίην τ’ ἀγαθόν, καὶ Ἰλίου ἶφι ἀνάσσειν·
καί: Il. 6:479: καί ποτέ τις εἴποι πατρός γ’ ὅδε πολλὸν ἀμείνων
καὶ: Il. 6:491: ἱστόν τ’ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε
καὶ: Il. 6:502: ἵξεσθαι προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας Ἀχαιῶν.
καὶ: Il. 6:511: ῥίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ’ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων·
καὶ: Il. 6:518: ἠθεῖ’ ἦ μάλα δή σε καὶ ἐσσύμενον κατερύκω
καὶ: Il. 6:523: ἀλλὰ ἑκὼν μεθιεῖς τε καὶ οὐκ ἐθέλεις· τὸ δ’ ἐμὸν κῆρ
καὶ: Il. 7:10: γείνατ’ Ἀρηΐθοος καὶ Φυλομέδουσα βοῶπις·
καὶ: Il. 7:29: νῦν μὲν παύσωμεν πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα
καὶ: Il. 7:34: ὧδ’ ἔστω ἑκάεργε· τὰ γὰρ φρονέουσα καὶ αὐτὴ
καὶ: Il. 7:35: ἦλθον ἀπ’ Οὐλύμποιο μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς.
καί: Il. 7:46: στῆ δὲ παρ’ Ἕκτορ’ ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
καὶ: Il. 7:49: ἄλλους μὲν κάθισον Τρῶας καὶ πάντας Ἀχαιούς,
καὶ: Il. 7:52: οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα θανεῖν καὶ πότμον ἐπισπεῖν·
καί: Il. 7:55: καί ῥ’ ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας,
καὶ: Il. 7:58: κὰδ δ’ ἄρ’ Ἀθηναίη τε καὶ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
καὶ: Il. 7:62: ἀσπίσι καὶ κορύθεσσι καὶ ἔγχεσι πεφρικυῖαι.
καὶ: Il. 7:62: ἀσπίσι καὶ κορύθεσσι καὶ ἔγχεσι πεφρικυῖαι.
καὶ: Il. 7:67: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
καὶ: Il. 7:80: Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι θανόντα.
καὶ: Il. 7:83: καὶ κρεμόω προτὶ νηὸν Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο,
καί: Il. 7:87: καί ποτέ τις εἴπῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων
καὶ: Il. 7:87: καί ποτέ τις εἴπῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων
καὶ: Il. 7:94: ὀψὲ δὲ δὴ Μενέλαος ἀνίστατο καὶ μετέειπε
καὶ: Il. 7:99: ἀλλ’ ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισθε
καὶ: Il. 7:112: Ἕκτορι Πριαμίδῃ, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.
καὶ: Il. 7:113: καὶ δ’ Ἀχιλεὺς τούτῳ γε μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
καὶ: Il. 7:117: εἴ περ ἀδειής τ’ ἐστὶ καὶ εἰ μόθου ἔστ’ ἀκόρητος,
καὶ: Il. 7:119: δηΐου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος.
καὶ: Il. 7:123: Νέστωρ δ’ Ἀργείοισιν ἀνίστατο καὶ μετέειπεν·
καὶ: Il. 7:132: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
καὶ: Il. 7:132: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
καὶ: Il. 7:134: ἀγρόμενοι Πύλιοί τε καὶ Ἀρκάδες ἐγχεσίμωροι
καὶ: Il. 7:147: καὶ τὰ μὲν αὐτὸς ἔπειτα φόρει μετὰ μῶλον Ἄρηος·
καὶ: Il. 7:151: οἳ δὲ μάλ’ ἐτρόμεον καὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλη·
καὶ: Il. 7:154: καὶ μαχόμην οἱ ἐγώ, δῶκεν δέ μοι εὖχος Ἀθήνη.
καὶ: Il. 7:155: τὸν δὴ μήκιστον καὶ κάρτιστον κτάνον ἄνδρα·
καὶ: Il. 7:156: πολλὸς γάρ τις ἔκειτο παρήορος ἔνθα καὶ ἔνθα.
καὶ: Il. 7:165: τοῖσι δ’ ἐπ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
καὶ: Il. 7:168: ἂν δὲ Θόας Ἀνδραιμονίδης καὶ δῖος Ὀδυσσεύς·
καὶ: Il. 7:173: καὶ δ’ αὐτὸς ὃν θυμὸν ὀνήσεται αἴ κε φύγῃσι
καὶ: Il. 7:174: δηΐου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος.
καὶ: Il. 7:191: ὦ φίλοι ἤτοι κλῆρος ἐμός, χαίρω δὲ καὶ αὐτὸς
καὶ: Il. 7:196: ἠὲ καὶ ἀμφαδίην, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης·
καὶ: Il. 7:203: δὸς νίκην Αἴαντι καὶ ἀγλαὸν εὖχος ἀρέσθαι·
καὶ: Il. 7:204: εἰ δὲ καὶ Ἕκτορά περ φιλέεις καὶ κήδεαι αὐτοῦ,
καὶ: Il. 7:204: εἰ δὲ καὶ Ἕκτορά περ φιλέεις καὶ κήδεαι αὐτοῦ,
καὶ: Il. 7:205: ἴσην ἀμφοτέροισι βίην καὶ κῦδος ὄπασσον.
καὶ: Il. 7:214: τὸν δὲ καὶ Ἀργεῖοι μὲν ἐγήθεον εἰσορόωντες,
καὶ: Il. 7:227: οἷοι καὶ Δαναοῖσιν ἀριστῆες μετέασι
καὶ: Il. 7:228: καὶ μετ’ Ἀχιλλῆα ῥηξήνορα θυμολέοντα.
καὶ: Il. 7:232: καὶ πολέες· ἀλλ’ ἄρχε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο.
καὶ: Il. 7:244: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
καὶ: Il. 7:245: καὶ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάκος ἑπταβόειον
καὶ: Il. 7:250: καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην.
καὶ: Il. 7:252: καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο·
καὶ: Il. 7:254: ἔγχος· ὃ δ’ ἐκλίνθη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
καί: Il. 7:273: καί νύ κε δὴ ξιφέεσσ’ αὐτοσχεδὸν οὐτάζοντο,
καὶ: Il. 7:274: εἰ μὴ κήρυκες Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν
καὶ: Il. 7:276: Ταλθύβιός τε καὶ Ἰδαῖος πεπνυμένω ἄμφω·
καὶ: Il. 7:281: ἄμφω δ’ αἰχμητά· τό γε δὴ καὶ ἴδμεν ἅπαντες.
καὶ: Il. 7:282: νὺξ δ’ ἤδη τελέθει· ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιθέσθαι.
καὶ: Il. 7:289: καὶ πινυτήν, περὶ δ’ ἔγχει Ἀχαιῶν φέρτατός ἐσσι,
καὶ: Il. 7:290: νῦν μὲν παυσώμεσθα μάχης καὶ δηϊοτῆτος
καὶ: Il. 7:293: νὺξ δ’ ἤδη τελέθει· ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιθέσθαι,
καὶ: Il. 7:295: σούς τε μάλιστα ἔτας καὶ ἑταίρους, οἵ τοι ἔασιν·
καὶ: Il. 7:297: Τρῶας ἐϋφρανέω καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους,
καὶ: Il. 7:304: σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐϋτμήτῳ τελαμῶνι·
καὶ: Il. 7:308: ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα,
καὶ: Il. 7:309: Αἴαντος προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους·
καί: Il. 7:310: καί ῥ’ ἦγον προτὶ ἄστυ ἀελπτέοντες σόον εἶναι.
καί: Il. 7:316: τὸν δέρον ἀμφί θ’ ἕπον, καί μιν διέχευαν ἅπαντα,
καὶ: Il. 7:323: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Il. 7:325: Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
καὶ: Il. 7:326: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
καὶ: Il. 7:327: Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν,
καὶ: Il. 7:333: βουσὶ καὶ ἡμιόνοισιν· ἀτὰρ κατακήομεν αὐτοὺς
καὶ: Il. 7:338: πύργους ὑψηλοὺς εἶλαρ νηῶν τε καὶ αὐτῶν.
καὶ: Il. 7:342: ἥ χ’ ἵππον καὶ λαὸν ἐρυκάκοι ἀμφὶς ἐοῦσα,
καὶ: Il. 7:348: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι,
καὶ: Il. 7:350: δεῦτ’ ἄγετ’ Ἀργείην Ἑλένην καὶ κτήμαθ’ ἅμ’ αὐτῇ
καὶ: Il. 7:358: οἶσθα καὶ ἄλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι.
καὶ: Il. 7:364: πάντ’ ἐθέλω δόμεναι καὶ οἴκοθεν ἄλλ’ ἐπιθεῖναι.
καὶ: Il. 7:367: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
καὶ: Il. 7:368: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι,
καὶ: Il. 7:371: καὶ φυλακῆς μνήσασθε καὶ ἐγρήγορθε ἕκαστος·
καὶ: Il. 7:371: καὶ φυλακῆς μνήσασθε καὶ ἐγρήγορθε ἕκαστος·
καὶ: Il. 7:373: εἰπέμεν Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ
καὶ: Il. 7:375: καὶ δὲ τόδ’ εἰπέμεναι πυκινὸν ἔπος, αἴ κ’ ἐθέλωσι
καὶ: Il. 7:385: Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν
καὶ: Il. 7:386: ἠνώγει Πρίαμός τε καὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοὶ
καὶ: Il. 7:387: εἰπεῖν, αἴ κέ περ ὔμμι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο,
καὶ: Il. 7:391: πάντ’ ἐθέλει δόμεναι καὶ οἴκοθεν ἄλλ’ ἐπιθεῖναι·
καὶ: Il. 7:394: καὶ δὲ τόδ’ ἠνώγεον εἰπεῖν ἔπος αἴ κ’ ἐθέλητε
καὶ: Il. 7:401: μήθ’ Ἑλένην· γνωτὸν δὲ καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστιν
καὶ: Il. 7:405: καὶ τότ’ ἄρ’ Ἰδαῖον προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
καὶ: Il. 7:414: οἳ δ’ ἕατ’ εἰν ἀγορῇ Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες
καὶ: Il. 7:416: Ἰδαῖος· ὃ δ’ ἄρ’ ἦλθε καὶ ἀγγελίην ἀπέειπε
καὶ: Il. 7:437: πύργους θ’ ὑψηλούς, εἶλαρ νηῶν τε καὶ αὐτῶν.
καὶ: Il. 7:447: ὅς τις ἔτ’ ἀθανάτοισι νόον καὶ μῆτιν ἐνίψει;
καὶ: Il. 7:452: τοῦ δ’ ἐπιλήσονται τὸ ἐγὼ καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων
καὶ: Il. 7:466: βουφόνεον δὲ κατὰ κλισίας καὶ δόρπον ἕλοντο.
καὶ: Il. 7:470: χωρὶς δ’ Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ
καὶ: Il. 7:482: κοιμήσαντ’ ἄρ’ ἔπειτα καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
καὶ: Il. 8:15: ἔνθα σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλκεος οὐδός,
καὶ: Il. 8:23: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼ πρόφρων ἐθέλοιμι ἐρύσσαι,
καὶ: Il. 8:32: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐκ ἐπιεικτόν·
καὶ: Il. 8:46: μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος.
καὶ: Il. 8:52: εἰσορόων Τρώων τε πόλιν καὶ νῆας Ἀχαιῶν.
καὶ: Il. 8:56: παυρότεροι· μέμασαν δὲ καὶ ὧς ὑσμῖνι μάχεσθαι
καὶ: Il. 8:57: χρειοῖ ἀναγκαίῃ, πρό τε παίδων καὶ πρὸ γυναικῶν.
καὶ: Il. 8:61: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
καὶ: Il. 8:64: ἔνθα δ’ ἅμ’ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν
καὶ: Il. 8:65: ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ’ αἵματι γαῖα.
καὶ: Il. 8:66: Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
καὶ: Il. 8:69: καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα·
καὶ: Il. 8:71: Τρώων θ’ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
καὶ: Il. 8:77: θάμβησαν, καὶ πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλεν.
καί: Il. 8:90: Ἕκτορα· καί νύ κεν ἔνθ’ ὁ γέρων ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν
καί: Il. 8:101: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 8:107: κραιπνὰ μάλ’ ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέμεν ἠδὲ φέβεσθαι,
καὶ: Il. 8:110: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοις ἰθύνομεν, ὄφρα καὶ Ἕκτωρ
καὶ: Il. 8:111: εἴσεται εἰ καὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεται ἐν παλάμῃσιν.
καὶ: Il. 8:114: ἴφθιμοι Σθένελός τε καὶ Εὐρυμέδων ἀγαπήνωρ.
καὶ: Il. 8:119: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρτεν, ὃ δ’ ἡνίοχον θεράποντα
καὶ: Il. 8:125: τὸν μὲν ἔπειτ’ εἴασε καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου
καὶ: Il. 8:130: Ἔνθά κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο,
καί: Il. 8:131: καί νύ κε σήκασθεν κατὰ Ἴλιον ἠΰτε ἄρνες,
καὶ: Il. 8:142: σήμερον· ὕστερον αὖτε καὶ ἡμῖν, αἴ κ’ ἐθέλῃσι,
καὶ: Il. 8:147: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει·
καὶ: Il. 8:153: εἴ περ γάρ σ’ Ἕκτωρ γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φήσει,
καὶ: Il. 8:154: ἀλλ’ οὐ πείσονται Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες
καὶ: Il. 8:155: καὶ Τρώων ἄλοχοι μεγαθύμων ἀσπιστάων,
καὶ: Il. 8:158: αὖτις ἀν’ ἰωχμόν· ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ
καὶ: Il. 8:168: ἵππους τε στρέψαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασθαι.
καὶ: Il. 8:169: τρὶς μὲν μερμήριξε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
καὶ: Il. 8:173: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
καὶ: Il. 8:173: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
καὶ: Il. 8:176: νίκην καὶ μέγα κῦδος, ἀτὰρ Δαναοῖσί γε πῆμα·
καὶ: Il. 8:182: ὡς πυρὶ νῆας ἐνιπρήσω, κτείνω δὲ καὶ αὐτοὺς
καὶ: Il. 8:185: Ξάνθέ τε καὶ σὺ Πόδαργε καὶ Αἴθων Λάμπέ τε δῖε
καὶ: Il. 8:185: Ξάνθέ τε καὶ σὺ Πόδαργε καὶ Αἴθων Λάμπέ τε δῖε
καὶ: Il. 8:191: ἀλλ’ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον ὄφρα λάβωμεν
καὶ: Il. 8:193: πᾶσαν χρυσείην ἔμεναι, κανόνας τε καὶ αὐτήν,
καί: Il. 8:200: καί ῥα Ποσειδάωνα μέγαν θεὸν ἀντίον ηὔδα·
καὶ: Il. 8:203: οἳ δέ τοι εἰς Ἑλίκην τε καὶ Αἰγὰς δῶρ’ ἀνάγουσι
καὶ: Il. 8:204: πολλά τε καὶ χαρίεντα· σὺ δέ σφισι βούλεο νίκην.
καὶ: Il. 8:206: Τρῶας ἀπώσασθαι καὶ ἐρυκέμεν εὐρύοπα Ζῆν,
καὶ: Il. 8:214: πλῆθεν ὁμῶς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν ἀσπιστάων
καί: Il. 8:217: καί νύ κ’ ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ νῆας ἐΐσας,
καὶ: Il. 8:220: βῆ δ’ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 8:226: εἴρυσαν, ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν·
καί: Il. 8:237: τῇδ’ ἄτῃ ἄασας καί μιν μέγα κῦδος ἀπηύρας;
καὶ: Il. 8:240: ἀλλ’ ἐπὶ πᾶσι βοῶν δημὸν καὶ μηρί’ ἔκηα
καὶ: Il. 8:243: αὐτοὺς δή περ ἔασον ὑπεκφυγέειν καὶ ἀλύξαι,
καὶ: Il. 8:255: τάφρου τ’ ἐξελάσαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασθαι,
καὶ: Il. 8:261: Τὸν δὲ μετ’ Ἀτρεΐδαι Ἀγαμέμνων καὶ Μενέλαος,
καὶ: Il. 8:263: τοῖσι δ’ ἐπ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
καὶ: Il. 8:274: Ὀρσίλοχον μὲν πρῶτα καὶ Ὄρμενον ἠδ’ Ὀφελέστην
καὶ: Il. 8:275: Δαίτορά τε Χρομίον τε καὶ ἀντίθεον Λυκοφόντην
καὶ: Il. 8:276: καὶ Πολυαιμονίδην Ἀμοπάονα καὶ Μελάνιππον,
καὶ: Il. 8:276: καὶ Πολυαιμονίδην Ἀμοπάονα καὶ Μελάνιππον,
καί: Il. 8:280: στῆ δὲ παρ’ αὐτὸν ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
καί: Il. 8:284: καί σε νόθον περ ἐόντα κομίσσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ·
καὶ: Il. 8:285: τὸν καὶ τηλόθ’ ἐόντα ἐϋκλείης ἐπίβησον.
καὶ: Il. 8:286: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐξερέω ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται·
καὶ: Il. 8:287: αἴ κέν μοι δώῃ Ζεύς τ’ αἰγίοχος καὶ Ἀθήνη
καὶ: Il. 8:293: Ἀτρεΐδη κύδιστε τί με σπεύδοντα καὶ αὐτὸν
καὶ: Il. 8:300: Ἦ ῥα καὶ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν
καὶ: Il. 8:302: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρθ’, ὃ δ’ ἀμύμονα Γοργυθίωνα
καὶ: Il. 8:311: ἀλλ’ ὅ γε καὶ τόθ’ ἅμαρτε· παρέσφηλεν γὰρ Ἀπόλλων·
καὶ: Il. 8:317: τὸν μὲν ἔπειτ’ εἴασε καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου,
καί: Il. 8:331: ἀλλὰ θέων περίβη καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψε.
καὶ: Il. 8:333: Μηκιστεὺς Ἐχίοιο πάϊς καὶ δῖος Ἀλάστωρ
καὶ: Il. 8:343: αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν
καὶ: Il. 8:346: ἀλλήλοισί τε κεκλόμενοι καὶ πᾶσι θεοῖσι
καὶ: Il. 8:356: Ἕκτωρ Πριαμίδης, καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε.
καὶ: Il. 8:358: καὶ λίην οὗτός γε μένος θυμόν τ’ ὀλέσειε
καὶ: Il. 8:371: ἥ οἱ γούνατ’ ἔκυσσε καὶ ἔλλαβε χειρὶ γενείου,
καὶ: Il. 8:379: ἦ τις καὶ Τρώων κορέει κύνας ἠδ’ οἰωνοὺς
καὶ: Il. 8:380: δημῷ καὶ σάρκεσσι, πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
καὶ: Il. 8:386: ποικίλον, ὅν ῥ’ αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάμε χερσίν,
καὶ: Il. 8:401: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
καὶ: Il. 8:431: Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι δικαζέτω, ὡς ἐπιεικές.
καὶ: Il. 8:434: καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν ἐπ’ ἀμβροσίῃσι κάπῃσιν,
καὶ: Il. 8:438: Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐΰτροχον ἅρμα καὶ ἵππους
καὶ: Il. 8:440: τῷ δὲ καὶ ἵππους μὲν λῦσε κλυτὸς ἐννοσίγαιος,
καὶ: Il. 8:444: αἳ δ’ οἶαι Διὸς ἀμφὶς Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
καὶ: Il. 8:447: τίφθ’ οὕτω τετίησθον Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη;
καὶ: Il. 8:450: πάντως, οἷον ἐμόν γε μένος καὶ χεῖρες ἄαπτοι,
καὶ: Il. 8:457: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
καὶ: Il. 8:463: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν·
καὶ: Il. 8:470: ἠοῦς δὴ καὶ μᾶλλον ὑπερμενέα Κρονίωνα
καὶ: Il. 8:479: γαίης καὶ πόντοιο, ἵν’ Ἰάπετός τε Κρόνος τε
καὶ: Il. 8:497: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι·
καὶ: Il. 8:498: νῦν ἐφάμην νῆάς τ’ ὀλέσας καὶ πάντας Ἀχαιοὺς
καὶ: Il. 8:501: Ἀργείους καὶ νῆας ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
καὶ: Il. 8:505: ἐκ πόλιος δ’ ἄξεσθε βόας καὶ ἴφια μῆλα
καὶ: Il. 8:510: μή πως καὶ διὰ νύκτα κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
καὶ: Il. 8:513: ἀλλ’ ὥς τις τούτων γε βέλος καὶ οἴκοθι πέσσῃ
καὶ: Il. 8:515: νηὸς ἐπιθρῴσκων, ἵνα τις στυγέῃσι καὶ ἄλλος
καὶ: Il. 8:539: . εἴην ἀθάνατος καὶ ἀγήρως ἤματα πάντα,
καὶ: Il. 8:540: . τιοίμην δ’ ὡς τίετ’ Ἀθηναίη καὶ Ἀπόλλων,
καὶ: Il. 8:545: ἐκ πόλιος δ’ ἄξοντο βόας καὶ ἴφια μῆλα
καὶ: Il. 8:553: ἔκ τ’ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι
καὶ: Il. 8:554: καὶ νάπαι· οὐρανόθεν δ’ ἄρ’ ὑπεῤῥάγη ἄσπετος αἰθήρ,
καὶ: Il. 8:560: ἵπποι δὲ κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας
καὶ: Il. 9:5: βορέης καὶ Ζέφυρος, τώ τε Θρῄκηθεν ἄητον
καὶ: Il. 9:19: σχέτλιος, ὃς τότε μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν
καί: Il. 9:21: νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με κελεύει
καὶ: Il. 9:25: ἠδ’ ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον.
καὶ: Il. 9:35: φὰς ἔμεν ἀπτόλεμον καὶ ἀνάλκιδα· ταῦτα δὲ πάντα
καὶ: Il. 9:41: ἀπτολέμους τ’ ἔμεναι καὶ ἀνάλκιδας ὡς ἀγορεύεις;
καὶ: Il. 9:46: εἰς ὅ κέ περ Τροίην διαπέρσομεν. εἰ δὲ καὶ αὐτοὶ
καὶ: Il. 9:54: καὶ βουλῇ μετὰ πάντας ὁμήλικας ἔπλευ ἄριστος.
καὶ: Il. 9:57: ἦ μὲν καὶ νέος ἐσσί, ἐμὸς δέ κε καὶ πάϊς εἴης
καὶ: Il. 9:57: ἦ μὲν καὶ νέος ἐσσί, ἐμὸς δέ κε καὶ πάϊς εἴης
καὶ: Il. 9:61: ἐξείπω καὶ πάντα διίξομαι· οὐδέ κέ τίς μοι
καὶ: Il. 9:76: ἐσθλῆς καὶ πυκινῆς, ὅτι δήϊοι ἐγγύθι νηῶν
καὶ: Il. 9:82: ἠδ’ ἀμφ’ Ἀσκάλαφον καὶ Ἰάλμενον υἷας Ἄρηος
καὶ: Il. 9:87: κὰδ δὲ μέσον τάφρου καὶ τείχεος ἷζον ἰόντες·
καὶ: Il. 9:92: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Il. 9:94: Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
καὶ: Il. 9:95: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
καί: Il. 9:98: λαῶν ἐσσι ἄναξ καί τοι Ζεὺς ἐγγυάλιξε
καὶ: Il. 9:101: κρηῆναι δὲ καὶ ἄλλῳ, ὅτ’ ἄν τινα θυμὸς ἀνώγῃ
καὶ: Il. 9:105: οἷον ἐγὼ νοέω ἠμὲν πάλαι ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν
καὶ: Il. 9:111: ἠτίμησας, ἑλὼν γὰρ ἔχεις γέρας· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
καὶ: Il. 9:137: νῆα ἅλις χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ νηησάσθω
καὶ: Il. 9:145: Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα,
καὶ: Il. 9:145: Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα,
καὶ: Il. 9:150: Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν
καὶ: Il. 9:152: καλήν τ’ Αἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν.
καί: Il. 9:156: καί οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας.
καί: Il. 9:159: τοὔνεκα καί τε βροτοῖσι θεῶν ἔχθιστος ἁπάντων·
καί: Il. 9:160: καί μοι ὑποστήτω ὅσσον βασιλεύτερός εἰμι
καὶ: Il. 9:169: αὐτὰρ ἔπειτ’ Αἴας τε μέγας καὶ δῖος Ὀδυσσεύς·
καὶ: Il. 9:170: κηρύκων δ’ Ὀδίος τε καὶ Εὐρυβάτης ἅμ’ ἑπέσθων.
καὶ: Il. 9:185: Μυρμιδόνων δ’ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην,
καὶ: Il. 9:196: τὼ καὶ δεικνύμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
καὶ: Il. 9:207: ἐν δ’ ἄρα νῶτον ἔθηκ’ ὄϊος καὶ πίονος αἰγός,
καὶ: Il. 9:210: καὶ τὰ μὲν εὖ μίστυλλε καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρε,
καὶ: Il. 9:210: καὶ τὰ μὲν εὖ μίστυλλε καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρε,
καὶ: Il. 9:212: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη καὶ φλὸξ ἐμαράνθη,
καὶ: Il. 9:215: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὤπτησε καὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔχευε,
καὶ: Il. 9:222: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Il. 9:227: ἠδὲ καὶ ἐνθάδε νῦν, πάρα γὰρ μενοεικέα πολλὰ
καὶ: Il. 9:232: ἐγγὺς γὰρ νηῶν καὶ τείχεος αὖλιν ἔθεντο
καὶ: Il. 9:247: ἀλλ’ ἄνα εἰ μέμονάς γε καὶ ὀψέ περ υἷας Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 9:254: τέκνον ἐμὸν κάρτος μὲν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
καὶ: Il. 9:259: ὣς ἐπέτελλ’ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
καὶ: Il. 9:279: νῆα ἅλις χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ νηήσασθαι
καὶ: Il. 9:287: Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα,
καὶ: Il. 9:287: Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα,
καὶ: Il. 9:292: Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν
καὶ: Il. 9:294: καλήν τ’ Αἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν.
καί: Il. 9:298: καί τοι ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας.
καὶ: Il. 9:301: αὐτὸς καὶ τοῦ δῶρα, σὺ δ’ ἄλλους περ Παναχαιοὺς
καὶ: Il. 9:310: ᾗ περ δὴ φρονέω τε καὶ ὡς τετελεσμένον ἔσται,
καὶ: Il. 9:318: ἴση μοῖρα μένοντι καὶ εἰ μάλα τις πολεμίζοι·
καὶ: Il. 9:319: ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσθλός·
καὶ: Il. 9:325: ὣς καὶ ἐγὼ πολλὰς μὲν ἀΰπνους νύκτας ἴαυον,
καὶ: Il. 9:330: τάων ἐκ πασέων κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ
καὶ: Il. 9:331: ἐξελόμην, καὶ πάντα φέρων Ἀγαμέμνονι δόσκον
καὶ: Il. 9:334: ἄλλα δ’ ἀριστήεσσι δίδου γέρα καὶ βασιλεῦσι·
καὶ: Il. 9:341: Ἀτρεΐδαι; ἐπεὶ ὅς τις ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἐχέφρων
καὶ: Il. 9:342: τὴν αὐτοῦ φιλέει καὶ κήδεται, ὡς καὶ ἐγὼ τὴν
καὶ: Il. 9:342: τὴν αὐτοῦ φιλέει καὶ κήδεται, ὡς καὶ ἐγὼ τὴν
καί: Il. 9:344: νῦν δ’ ἐπεὶ ἐκ χειρῶν γέρας εἵλετο καί μ’ ἀπάτησε
καὶ: Il. 9:346: ἀλλ’ Ὀδυσεῦ σὺν σοί τε καὶ ἄλλοισιν βασιλεῦσι
καὶ: Il. 9:349: καὶ δὴ τεῖχος ἔδειμε, καὶ ἤλασε τάφρον ἐπ’ αὐτῷ
καὶ: Il. 9:349: καὶ δὴ τεῖχος ἔδειμε, καὶ ἤλασε τάφρον ἐπ’ αὐτῷ
καὶ: Il. 9:354: ἀλλ’ ὅσον ἐς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν·
καὶ: Il. 9:357: αὔριον ἱρὰ Διὶ ῥέξας καὶ πᾶσι θεοῖσι
καὶ: Il. 9:359: ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ,
καὶ: Il. 9:365: ἄλλον δ’ ἐνθένδε χρυσὸν καὶ χαλκὸν ἐρυθρὸν
καὶ: Il. 9:370: ἀμφαδόν, ὄφρα καὶ ἄλλοι ἐπισκύζωνται Ἀχαιοὶ
καὶ: Il. 9:375: ἐκ γὰρ δή μ’ ἀπάτησε καὶ ἤλιτεν· οὐδ’ ἂν ἔτ’ αὖτις
καὶ: Il. 9:379: οὐδ’ εἴ μοι δεκάκις τε καὶ εἰκοσάκις τόσα δοίη
καὶ: Il. 9:380: ὅσσά τέ οἱ νῦν ἔστι, καὶ εἴ ποθεν ἄλλα γένοιτο,
καὶ: Il. 9:384: ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν·
καὶ: Il. 9:392: ὅς τις οἷ τ’ ἐπέοικε καὶ ὃς βασιλεύτερός ἐστιν.
καὶ: Il. 9:393: ἢν γὰρ δή με σαῶσι θεοὶ καὶ οἴκαδ’ ἵκωμαι,
καὶ: Il. 9:406: ληϊστοὶ μὲν γάρ τε βόες καὶ ἴφια μῆλα,
καὶ: Il. 9:407: κτητοὶ δὲ τρίποδές τε καὶ ἵππων ξανθὰ κάρηνα,
καὶ: Il. 9:417: καὶ δ’ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἐγὼ παραμυθησαίμην
καὶ: Il. 9:424: ἥ κέ σφιν νῆάς τε σαῷ καὶ λαὸν Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 9:453: τῇ πιθόμην καὶ ἔρεξα· πατὴρ δ’ ἐμὸς αὐτίκ’ ὀϊσθεὶς
καὶ: Il. 9:457: Ζεύς τε καταχθόνιος καὶ ἐπαινὴ Περσεφόνεια.
καὶ: Il. 9:460: ἦ μὲν πολλὰ ἔται καὶ ἀνεψιοὶ ἀμφὶς ἐόντες
καὶ: Il. 9:462: πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς
καὶ: Il. 9:471: καὶ τότ’ ἐγὼ θαλάμοιο θύρας πυκινῶς ἀραρυίας
καὶ: Il. 9:472: ῥήξας ἐξῆλθον, καὶ ὑπέρθορον ἑρκίον αὐλῆς
καί: Il. 9:477: καί μ’ ἐφίλησ’ ὡς εἴ τε πατὴρ ὃν παῖδα φιλήσῃ
καί: Il. 9:479: καί μ’ ἀφνειὸν ἔθηκε, πολὺν δέ μοι ὤπασε λαόν·
καί: Il. 9:481: καί σε τοσοῦτον ἔθηκα θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ,
καὶ: Il. 9:485: ὄψου τ’ ἄσαιμι προταμὼν καὶ οἶνον ἐπισχών.
καὶ: Il. 9:488: ὣς ἐπὶ σοὶ μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα,
καὶ: Il. 9:493: νηλεὲς ἦτορ ἔχειν· στρεπτοὶ δέ τε καὶ θεοὶ αὐτοί,
καὶ: Il. 9:494: τῶν περ καὶ μείζων ἀρετὴ τιμή τε βίη τε.
καὶ: Il. 9:495: καὶ μὲν τοὺς θυέεσσι καὶ εὐχωλῇς ἀγανῇσι
καὶ: Il. 9:495: καὶ μὲν τοὺς θυέεσσι καὶ εὐχωλῇς ἀγανῇσι
καὶ: Il. 9:497: λισσόμενοι, ὅτε κέν τις ὑπερβήῃ καὶ ἁμάρτῃ.
καὶ: Il. 9:498: καὶ γάρ τε λιταί εἰσι Διὸς κοῦραι μεγάλοιο
καὶ: Il. 9:500: αἵ ῥά τε καὶ μετόπισθ’ ἄτης ἀλέγουσι κιοῦσαι.
καὶ: Il. 9:501: ἣ δ’ ἄτη σθεναρή τε καὶ ἀρτίπος, οὕνεκα πάσας
καί: Il. 9:505: τὸν δὲ μέγ’ ὤνησαν καί τ’ ἔκλυον εὐχομένοιο·
καί: Il. 9:506: ὃς δέ κ’ ἀνήνηται καί τε στερεῶς ἀποείπῃ,
καὶ: Il. 9:509: ἀλλ’ Ἀχιλεῦ πόρε καὶ σὺ Διὸς κούρῃσιν ἕπεσθαι
καὶ: Il. 9:520: οὕτω καὶ τῶν πρόσθεν ἐπευθόμεθα κλέα ἀνδρῶν
καὶ: Il. 9:525: Κουρῆτές τ’ ἐμάχοντο καὶ Αἰτωλοὶ μενεχάρμαι
καὶ: Il. 9:526: ἀμφὶ πόλιν Καλυδῶνα καὶ ἀλλήλους ἐνάριζον,
καὶ: Il. 9:529: καὶ γὰρ τοῖσι κακὸν χρυσόθρονος Ἄρτεμις ὦρσε
καὶ: Il. 9:538: αὐτῇσιν ῥίζῃσι καὶ αὐτοῖς ἄνθεσι μήλων.
καὶ: Il. 9:541: καὶ κύνας· οὐ μὲν γάρ κε δάμη παύροισι βροτοῖσι·
καὶ: Il. 9:543: ἣ δ’ ἀμφ’ αὐτῷ θῆκε πολὺν κέλαδον καὶ ἀϋτὴν
καὶ: Il. 9:544: ἀμφὶ συὸς κεφαλῇ καὶ δέρματι λαχνήεντι,
καὶ: Il. 9:545: Κουρήτων τε μεσηγὺ καὶ Αἰτωλῶν μεγαθύμων.
καὶ: Il. 9:549: ἀλλ’ ὅτε δὴ Μελέαγρον ἔδυ χόλος, ὅς τε καὶ ἄλλων
καί: Il. 9:555: τῶν τότε· καί ῥα ἄνακτος ἐναντίον εἵλετο τόξον
καὶ: Il. 9:557: τὴν δὲ τότ’ ἐν μεγάροισι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
καὶ: Il. 9:564: πολλὰ δὲ καὶ γαῖαν πολυφόρβην χερσὶν ἀλοία
καὶ: Il. 9:565: κικλήσκουσ’ Ἀΐδην καὶ ἐπαινὴν Περσεφόνειαν
καὶ: Il. 9:569: τῶν δὲ τάχ’ ἀμφὶ πύλας ὅμαδος καὶ δοῦπος ὀρώρει
καὶ: Il. 9:572: ἐξελθεῖν καὶ ἀμῦναι ὑποσχόμενοι μέγα δῶρον·
καὶ: Il. 9:580: πολλὰ δὲ τόν γε κασίγνηται καὶ πότνια μήτηρ
καὶ: Il. 9:582: οἵ οἱ κεδνότατοι καὶ φίλτατοι ἦσαν ἁπάντων·
καὶ: Il. 9:585: βαῖνον Κουρῆτες καὶ ἐνέπρηθον μέγα ἄστυ.
καὶ: Il. 9:586: καὶ τότε δὴ Μελέαγρον ἐΰζωνος παράκοιτις
καί: Il. 9:587: λίσσετ’ ὀδυρομένη, καί οἱ κατέλεξεν ἅπαντα
καὶ: Il. 9:595: πολλά τε καὶ χαρίεντα, κακὸν δ’ ἤμυνε καὶ αὔτως.
καὶ: Il. 9:595: πολλά τε καὶ χαρίεντα, κακὸν δ’ ἤμυνε καὶ αὔτως.
καί: Il. 9:606: ἐν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ.
καὶ: Il. 9:608: μή μοι σύγχει θυμὸν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
καὶ: Il. 9:612: ἶσον ἐμοὶ βασίλευε καὶ ἥμισυ μείρεο τιμῆς.
καὶ: Il. 9:616: Ἦ καὶ Πατρόκλῳ ὅ γ’ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε σιωπῇ
καὶ: Il. 9:623: χρὴ μῦθον Δαναοῖσι καὶ οὐκ ἀγαθόν περ ἐόντα
καὶ: Il. 9:628: νηλής· καὶ μέν τίς τε κασιγνήτοιο φονῆος
καί: Il. 9:630: καί ῥ’ ὃ μὲν ἐν δήμῳ μένει αὐτοῦ πόλλ’ ἀποτίσας,
καὶ: Il. 9:631: τοῦ δέ τ’ ἐρητύεται κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
καὶ: Il. 9:638: κήδιστοί τ’ ἔμεναι καὶ φίλτατοι ὅσσοι Ἀχαιοί.
καὶ: Il. 9:645: ἀλλ’ ὑμεῖς ἔρχεσθε καὶ ἀγγελίην ἀπόφασθε·
καὶ: Il. 9:648: Μυρμιδόνων ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθαι
καὶ: Il. 9:650: ἀμφὶ δέ τοι τῇ ἐμῇ κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
καὶ: Il. 9:651: Ἕκτορα καὶ μεμαῶτα μάχης σχήσεσθαι ὀΐω.
καὶ: Il. 9:658: ἔνθ’ ὃ γέρων κατέλεκτο καὶ ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν.
καὶ: Il. 9:662: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἐλέξατο· πὰρ δ’ ἄρα καὶ τῷ
καὶ: Il. 9:677: ὅππως κεν νῆάς τε σαῷς καὶ λαὸν Ἀχαιῶν·
καὶ: Il. 9:680: καὶ δ’ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἔφη παραμυθήσασθαι
καὶ: Il. 9:684: ὣς ἔφατ’· εἰσὶ καὶ οἵδε τάδ’ εἰπέμεν, οἵ μοι ἕποντο,
καὶ: Il. 9:685: Αἴας καὶ κήρυκε δύω πεπνυμένω ἄμφω.
καὶ: Il. 9:695: μυρία δῶρα διδούς· ὃ δ’ ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἄλλως·
καὶ: Il. 9:699: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγῃ καὶ θεὸς ὄρσῃ.
καὶ: Il. 9:702: σίτου καὶ οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή·
καὶ: Il. 9:702: σίτου καὶ οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή·
καὶ: Il. 9:704: καρπαλίμως πρὸ νεῶν ἐχέμεν λαόν τε καὶ ἵππους
καὶ: Il. 9:705: ὀτρύνων, καὶ δ’ αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μάχεσθαι.
καὶ: Il. 9:708: καὶ τότε δὴ σπείσαντες ἔβαν κλισίην δὲ ἕκαστος,
καὶ: Il. 9:709: ἔνθα δὲ κοιμήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
καὶ: Il. 10:14: αὐτὰρ ὅτ’ ἐς νῆάς τε ἴδοι καὶ λαὸν Ἀχαιῶν,
καὶ: Il. 10:43: χρεὼ βουλῆς ἐμὲ καὶ σὲ διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε
καὶ: Il. 10:45: Ἀργείους καὶ νῆας, ἐπεὶ Διὸς ἐτράπετο φρήν.
καὶ: Il. 10:52: δηθά τε καὶ δολιχόν· τόσα γὰρ κακὰ μήσατ’ Ἀχαιούς.
καὶ: Il. 10:53: ἀλλ’ ἴθι νῦν Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα κάλεσσον
καὶ: Il. 10:55: εἶμι, καὶ ὀτρυνέω ἀνστήμεναι, αἴ κ’ ἐθέλῃσιν
καὶ: Il. 10:58: σημαίνει φυλάκεσσι καὶ Ἰδομενῆος ὀπάων
καὶ: Il. 10:67: φθέγγεο δ’ ᾗ κεν ἴῃσθα καὶ ἐγρήγορθαι ἄνωχθι
καὶ: Il. 10:70: ἀλλὰ καὶ αὐτοί περ πονεώμεθα· ὧδέ που ἄμμι
καὶ: Il. 10:74: τὸν δ’ εὗρεν παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
καὶ: Il. 10:76: ἀσπὶς καὶ δύο δοῦρε φαεινή τε τρυφάλεια.
καὶ: Il. 10:81: Ἀτρεΐδην προσέειπε καὶ ἐξερεείνετο μύθῳ·
καί: Il. 10:90: ἐν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ.
καὶ: Il. 10:92: ἱζάνει, ἀλλὰ μέλει πόλεμος καὶ κήδε’ Ἀχαιῶν.
καὶ: Il. 10:98: μὴ τοὶ μὲν καμάτῳ ἀδηκότες ἠδὲ καὶ ὕπνῳ
καὶ: Il. 10:101: μή πως καὶ διὰ νύκτα μενοινήσωσι μάχεσθαι.
καὶ: Il. 10:106: κήδεσι μοχθήσειν καὶ πλείοσιν, εἴ κεν Ἀχιλλεὺς
καὶ: Il. 10:108: σοὶ δὲ μάλ’ ἕψομ’ ἐγώ· ποτὶ δ’ αὖ καὶ ἐγείρομεν ἄλλους
καὶ: Il. 10:110: ἠδ’ Αἴαντα ταχὺν καὶ Φυλέος ἄλκιμον υἱόν.
καὶ: Il. 10:111: ἀλλ’ εἴ τις καὶ τοῦσδε μετοιχόμενος καλέσειεν
καὶ: Il. 10:112: ἀντίθεόν τ’ Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα·
καὶ: Il. 10:114: ἀλλὰ φίλον περ ἐόντα καὶ αἰδοῖον Μενέλαον
καὶ: Il. 10:120: ὦ γέρον ἄλλοτε μέν σε καὶ αἰτιάασθαι ἄνωγα·
καὶ: Il. 10:121: πολλάκι γὰρ μεθιεῖ τε καὶ οὐκ ἐθέλει πονέεσθαι
καὶ: Il. 10:123: ἀλλ’ ἐμέ τ’ εἰσορόων καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενος ὁρμήν.
καί: Il. 10:124: νῦν δ’ ἐμέο πρότερος μάλ’ ἐπέγρετο καί μοι ἐπέστη·
καὶ: Il. 10:130: Ἀργείων, ὅτε κέν τιν’ ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ.
καί: Il. 10:140: ἐκ δ’ ἦλθε κλισίης καί σφεας πρὸς μῦθον ἔειπε·
καὶ: Il. 10:146: ἀλλ’ ἕπε’, ὄφρα καὶ ἄλλον ἐγείρομεν ὅν τ’ ἐπέοικε
καί: Il. 10:163: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 10:165: οὔ νυ καὶ ἄλλοι ἔασι νεώτεροι υἷες Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 10:171: καὶ πολέες, τῶν κέν τις ἐποιχόμενος καλέσειεν·
καὶ: Il. 10:175: ἀλλ’ ἴθι νῦν Αἴαντα ταχὺν καὶ Φυλέος υἱὸν
καί: Il. 10:191: καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 10:196: τοῖς δ’ ἅμα Μηριόνης καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς
καὶ: Il. 10:207: ἤ τινά που καὶ φῆμιν ἐνὶ Τρώεσσι πύθοιτο,
καὶ: Il. 10:211: ταῦτά κε πάντα πύθοιτο, καὶ ἂψ εἰς ἡμέας ἔλθοι
καί: Il. 10:213: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, καί οἱ δόσις ἔσσεται ἐσθλή·
καὶ: Il. 10:217: αἰεὶ δ’ ἐν δαίτῃσι καὶ εἰλαπίνῃσι παρέσται.
καὶ: Il. 10:219: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
καὶ: Il. 10:220: Νέστορ ἔμ’ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
καὶ: Il. 10:222: Τρώων· ἀλλ’ εἴ τίς μοι ἀνὴρ ἅμ’ ἕποιτο καὶ ἄλλος
καὶ: Il. 10:223: μᾶλλον θαλπωρὴ καὶ θαρσαλεώτερον ἔσται.
καί: Il. 10:224: σύν τε δύ’ ἐρχομένω καί τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν
καὶ: Il. 10:233: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
καὶ: Il. 10:244: οὗ πέρι μὲν πρόφρων κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
καὶ: Il. 10:246: τούτου γ’ ἑσπομένοιο καὶ ἐκ πυρὸς αἰθομένοιο
καὶ: Il. 10:257: καὶ σάκος· ἀμφὶ δέ οἱ κυνέην κεφαλῆφιν ἔθηκε
καὶ: Il. 10:258: ταυρείην, ἄφαλόν τε καὶ ἄλλοφον, ἥ τε καταῖτυξ
καὶ: Il. 10:261: καὶ ξίφος, ἀμφὶ δέ οἱ κυνέην κεφαλῆφιν ἔθηκε
καὶ: Il. 10:264: ἀργιόδοντος ὑὸς θαμέες ἔχον ἔνθα καὶ ἔνθα
καὶ: Il. 10:265: εὖ καὶ ἐπισταμένως· μέσσῃ δ’ ἐνὶ πῖλος ἀρήρει.
καὶ: Il. 10:284: κέκλυθι νῦν καὶ ἐμεῖο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη·
καί: Il. 10:291: ὣς νῦν μοι ἐθέλουσα παρίσταο καί με φύλασσε.
καὶ: Il. 10:298: ἂμ φόνον, ἂν νέκυας, διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα.
καὶ: Il. 10:318: ὅς ῥα τότε Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι μῦθον ἔειπεν·
καὶ: Il. 10:319: Ἕκτορ ἔμ’ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
καί: Il. 10:321: ἀλλ’ ἄγε μοι τὸ σκῆπτρον ἀνάσχεο, καί μοι ὄμοσσον
καὶ: Il. 10:322: ἦ μὲν τοὺς ἵππους τε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ
καί: Il. 10:328: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἐν χερσὶ σκῆπτρον λάβε καί οἱ ὄμοσσεν·
καί: Il. 10:332: Ὣς φάτο καί ῥ’ ἐπίορκον ἐπώμοσε, τὸν δ’ ὀρόθυνεν·
καὶ: Il. 10:338: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν κάλλιφ’ ὅμιλον,
καὶ: Il. 10:357: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἄπεσαν δουρηνεκὲς ἢ καὶ ἔλασσον,
καὶ: Il. 10:372: Ἦ ῥα καὶ ἔγχος ἀφῆκεν, ἑκὼν δ’ ἡμάρτανε φωτός·
καὶ: Il. 10:384: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
καὶ: Il. 10:393: δωσέμεναι κατένευσε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ,
καὶ: Il. 10:405: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
καὶ: Il. 10:408: πῶς δαὶ τῶν ἄλλων Τρώων φυλακαί τε καὶ εὐναί;
καὶ: Il. 10:427: τοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω.
καὶ: Il. 10:428: πρὸς μὲν ἁλὸς Κᾶρες καὶ Παίονες ἀγκυλότοξοι
καὶ: Il. 10:429: καὶ Λέλεγες καὶ Καύκωνες δῖοί τε Πελασγοί,
καὶ: Il. 10:429: καὶ Λέλεγες καὶ Καύκωνες δῖοί τε Πελασγοί,
καὶ: Il. 10:431: καὶ Φρύγες ἱππόμαχοι καὶ Μῄονες ἱπποκορυσταί.
καὶ: Il. 10:431: καὶ Φρύγες ἱππόμαχοι καὶ Μῄονες ἱπποκορυσταί.
καὶ: Il. 10:438: ἅρμα δέ οἱ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ εὖ ἤσκηται·
καὶ: Il. 10:444: ὄφρά κεν ἔλθητον καὶ πειρηθῆτον ἐμεῖο
καὶ: Il. 10:445: ἠὲ κατ’ αἶσαν ἔειπον ἐν ὑμῖν, ἦε καὶ οὐκί.
καὶ: Il. 10:450: ἦ τε καὶ ὕστερον εἶσθα θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 10:454: Ἦ, καὶ ὃ μέν μιν ἔμελλε γενείου χειρὶ παχείῃ
καὶ: Il. 10:459: καὶ λυκέην καὶ τόξα παλίντονα καὶ δόρυ μακρόν·
καὶ: Il. 10:459: καὶ λυκέην καὶ τόξα παλίντονα καὶ δόρυ μακρόν·
καὶ: Il. 10:459: καὶ λυκέην καὶ τόξα παλίντονα καὶ δόρυ μακρόν·
καὶ: Il. 10:460: καὶ τά γ’ Ἀθηναίῃ ληΐτιδι δῖος Ὀδυσσεὺς
καὶ: Il. 10:461: ὑψόσ’ ἀνέσχεθε χειρὶ καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
καὶ: Il. 10:463: πάντων ἀθανάτων ἐπιδωσόμεθ’· ἀλλὰ καὶ αὖτις
καὶ: Il. 10:464: πέμψον ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν ἵππους τε καὶ εὐνάς.
καὶ: Il. 10:465: Ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, καὶ ἀπὸ ἕθεν ὑψόσ’ ἀείρας
καὶ: Il. 10:469: τὼ δὲ βάτην προτέρω διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα,
καὶ: Il. 10:499: σὺν δ’ ἤειρεν ἱμᾶσι καὶ ἐξήλαυνεν ὁμίλου
καὶ: Il. 10:510: νῆας ἔπι γλαφυράς, μὴ καὶ πεφοβημένος ἔλθῃς,
καὶ: Il. 10:511: μή πού τις καὶ Τρῶας ἐγείρῃσιν θεὸς ἄλλος.
καὶ: Il. 10:523: Τρώων δὲ κλαγγή τε καὶ ἄσπετος ὦρτο κυδοιμὸς
καὶ: Il. 10:536: αἲ γὰρ δὴ Ὀδυσεύς τε καὶ ὃ κρατερὸς Διομήδης
καί: Il. 10:541: καί ῥ’ οἳ μὲν κατέβησαν ἐπὶ χθόνα, τοὶ δὲ χαρέντες
καὶ: Il. 10:556: ῥεῖα θεός γ’ ἐθέλων καὶ ἀμείνονας ἠέ περ οἷδε
καὶ: Il. 10:563: Ἕκτωρ τε προέηκε καὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοί.
καὶ: Il. 10:575: νίψεν ἀπὸ χρωτὸς καὶ ἀνέψυχθεν φίλον ἦτορ,
καὶ: Il. 10:577: τὼ δὲ λοεσσαμένω καὶ ἀλειψαμένω λίπ’ ἐλαίῳ
καὶ: Il. 11:9: εἴρυσαν ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν
καὶ: Il. 11:25: δώδεκα δὲ χρυσοῖο καὶ εἴκοσι κασσιτέροιο·
καὶ: Il. 11:45: λάμπ’· ἐπὶ δ’ ἐγδούπησαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
καὶ: Il. 11:57: Ἕκτορά τ’ ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀμύμονα Πουλυδάμαντα
καὶ: Il. 11:59: τρεῖς τ’ Ἀντηνορίδας Πόλυβον καὶ Ἀγήνορα δῖον
καὶ: Il. 11:70: ὣς Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ’ ἀλλήλοισι θορόντες
καὶ: Il. 11:82: εἰσορόων Τρώων τε πόλιν καὶ νῆας Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 11:84: Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
καὶ: Il. 11:97: ἀλλὰ δι’ αὐτῆς ἦλθε καὶ ὀστέου, ἐγκέφαλος δὲ
καὶ: Il. 11:99: καὶ τοὺς μὲν λίπεν αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
καὶ: Il. 11:101: αὐτὰρ ὃ βῆ Ἶσόν τε καὶ Ἄντιφον ἐξεναρίξων
καὶ: Il. 11:102: υἷε δύω Πριάμοιο νόθον καὶ γνήσιον ἄμφω
καὶ: Il. 11:106: ποιμαίνοντ’ ἐπ’ ὄεσσι λαβών, καὶ ἔλυσεν ἀποίνων.
καὶ: Il. 11:111: γιγνώσκων· καὶ γάρ σφε πάρος παρὰ νηυσὶ θοῇσιν
καὶ: Il. 11:118: καρπαλίμως δ’ ἤϊξε διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην
καὶ: Il. 11:121: Τρώων, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ὑπ’ Ἀργείοισι φέβοντο.
καὶ: Il. 11:122: Αὐτὰρ ὃ Πείσανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον μενεχάρμην
καὶ: Il. 11:143: Ἦ, καὶ Πείσανδρον μὲν ἀφ’ ἵππων ὦσε χαμᾶζε
καὶ: Il. 11:170: ἀλλ’ ὅτε δὴ Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκοντο,
καὶ: Il. 11:171: ἔνθ’ ἄρα δὴ ἵσταντο καὶ ἀλλήλους ἀνέμιμνον.
καὶ: Il. 11:176: πρῶτον, ἔπειτα δέ θ’ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει·
καὶ: Il. 11:179: πολλοὶ δὲ πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι ἔκπεσον ἵππων
καὶ: Il. 11:194: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.
καὶ: Il. 11:198: ἑσταότ’ ἔν θ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν·
καὶ: Il. 11:209: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.
καὶ: Il. 11:214: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν,
καὶ: Il. 11:238: καὶ τό γε χειρὶ λαβὼν εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
καὶ: Il. 11:245: αἶγας ὁμοῦ καὶ ὄϊς, τά οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο.
καὶ: Il. 11:257: ἤτοι ὃ Ἰφιδάμαντα κασίγνητον καὶ ὄπατρον
καὶ: Il. 11:258: ἕλκε ποδὸς μεμαώς, καὶ ἀΰτει πάντας ἀρίστους·
καὶ: Il. 11:273: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε
καὶ: Il. 11:285: Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
καὶ: Il. 11:286: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
καὶ: Il. 11:286: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
καὶ: Il. 11:291: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
καὶ: Il. 11:301: Ἀσαῖον μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ Ὀπίτην
καὶ: Il. 11:301: Ἀσαῖον μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ Ὀπίτην
καὶ: Il. 11:302: καὶ Δόλοπα Κλυτίδην καὶ Ὀφέλτιον ἠδ’ Ἀγέλαον
καὶ: Il. 11:302: καὶ Δόλοπα Κλυτίδην καὶ Ὀφέλτιον ἠδ’ Ἀγέλαον
καὶ: Il. 11:303: Αἴσυμνόν τ’ Ὦρόν τε καὶ Ἱππόνοον μενεχάρμην.
καὶ: Il. 11:310: Ἔνθά κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο,
καί: Il. 11:311: καί νύ κεν ἐν νήεσσι πέσον φεύγοντες Ἀχαιοί,
καὶ: Il. 11:317: ἤτοι ἐγὼ μενέω καὶ τλήσομαι· ἀλλὰ μίνυνθα
καὶ: Il. 11:320: Ἦ καὶ Θυμβραῖον μὲν ἀφ’ ἵππων ὦσε χαμᾶζε
καὶ: Il. 11:328: Ἔνθ’ ἑλέτην δίφρόν τε καὶ ἀνέρε δήμου ἀρίστω
καὶ: Il. 11:334: θυμοῦ καὶ ψυχῆς κεκαδὼν κλυτὰ τεύχε’ ἀπηύρα·
καὶ: Il. 11:335: Ἱππόδαμον δ’ Ὀδυσεὺς καὶ Ὑπείροχον ἐξενάριξεν.
καὶ: Il. 11:348: ἀλλ’ ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες.
καὶ: Il. 11:349: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος
καὶ: Il. 11:350: καὶ βάλεν, οὐδ’ ἀφάμαρτε τιτυσκόμενος κεφαλῆφιν,
καὶ: Il. 11:355: στῆ δὲ γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ
καὶ: Il. 11:359: τόφρ’ Ἕκτωρ ἔμπνυτο, καὶ ἂψ ἐς δίφρον ὀρούσας
καὶ: Il. 11:360: ἐξέλασ’ ἐς πληθύν, καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
καὶ: Il. 11:365: ἦ θήν σ’ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας,
καὶ: Il. 11:366: εἴ πού τις καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάῤῥοθός ἐστι.
καὶ: Il. 11:368: Ἦ, καὶ Παιονίδην δουρὶ κλυτὸν ἐξενάριζεν.
καὶ: Il. 11:375: καὶ κόρυθα βριαρήν· ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκε
καὶ: Il. 11:376: καὶ βάλεν, οὐδ’ ἄρα μιν ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός,
καὶ: Il. 11:379: ἐκ λόχου ἀμπήδησε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
καὶ: Il. 11:382: οὕτω κεν καὶ Τρῶες ἀνέπνευσαν κακότητος,
καὶ: Il. 11:387: οὐκ ἄν τοι χραίσμῃσι βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί·
καὶ: Il. 11:391: ἦ τ’ ἄλλως ὑπ’ ἐμεῖο, καὶ εἴ κ’ ὀλίγον περ ἐπαύρῃ,
καὶ: Il. 11:392: ὀξὺ βέλος πέλεται, καὶ ἀκήριον αἶψα τίθησι.
καὶ: Il. 11:399: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε
καὶ: Il. 11:411: εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
καὶ: Il. 11:422: αὐτὰρ ἔπειτα Θόωνα καὶ Ἔννομον ἐξενάριξε.
καί: Il. 11:429: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν
καὶ: Il. 11:432: τοιώδ’ ἄνδρε κατακτείνας καὶ τεύχε’ ἀπούρας,
καὶ: Il. 11:436: καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο,
καὶ: Il. 11:443: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν
καὶ: Il. 11:446: Ἦ, καὶ ὃ μὲν φύγαδ’ αὖτις ὑποστρέψας ἐβεβήκει,
καὶ: Il. 11:452: ἆ δείλ’ οὐ μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
καὶ: Il. 11:457: ἔξω τε χροὸς ἕλκε καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης·
καὶ: Il. 11:477: φεύγων, ὄφρ’ αἷμα λιαρὸν καὶ γούνατ’ ὀρώρῃ·
καὶ: Il. 11:483: Τρῶες ἕπον πολλοί τε καὶ ἄλκιμοι, αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
καὶ: Il. 11:491: οὖτα δὲ Λύσανδρον καὶ Πύρασον ἠδὲ Πυλάρτην.
καὶ: Il. 11:497: δαΐζων ἵππους τε καὶ ἀνέρας· οὐδέ πω Ἕκτωρ
καὶ: Il. 11:501: Νέστορά τ’ ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀρήϊον Ἰδομενῆα.
καί: Il. 11:522: Ἕκτορι παρβεβαώς, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
καὶ: Il. 11:525: Τρῶες ὀρίνονται ἐπιμὶξ ἵπποι τε καὶ αὐτοί.
καὶ: Il. 11:527: εὐρὺ γὰρ ἀμφ’ ὤμοισιν ἔχει σάκος· ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς
καὶ: Il. 11:528: κεῖσ’ ἵππους τε καὶ ἅρμ’ ἰθύνομεν, ἔνθα μάλιστα
καὶ: Il. 11:533: ῥίμφ’ ἔφερον θοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς
καὶ: Il. 11:534: στείβοντες νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ’ ἄξων
καὶ: Il. 11:535: νέρθεν ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἳ περὶ δίφρον,
καὶ: Il. 11:548: ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται,
καὶ: Il. 11:566: αὖτις ὑποστρεφθείς, καὶ ἐρητύσασκε φάλαγγας
καὶ: Il. 11:569: αὐτὸς δὲ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν θῦνε μεσηγὺ
καὶ: Il. 11:572: πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγύ, πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν,
καὶ: Il. 11:576: στῆ ῥα παρ’ αὐτὸν ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
καὶ: Il. 11:577: καὶ βάλε Φαυσιάδην Ἀπισάονα ποιμένα λαῶν
καὶ: Il. 11:579: Εὐρύπυλος δ’ ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο τεύχε’ ἀπ’ ὤμων.
καί: Il. 11:582: ἕλκετ’ ἐπ’ Εὐρυπύλῳ, καί μιν βάλε μηρὸν ὀϊστῷ
καὶ: Il. 11:587: στῆτ’ ἐλελιχθέντες καὶ ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ
καὶ: Il. 11:616: βῆ δὲ θέειν παρά τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν.
καὶ: Il. 11:649: ὅν τινα τοῦτον ἄγεις βεβλημένον· ἀλλὰ καὶ αὐτὸς
καὶ: Il. 11:653: δεινὸς ἀνήρ· τάχα κεν καὶ ἀναίτιον αἰτιόῳτο.
καὶ: Il. 11:661: βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ·
καὶ: Il. 11:670: ὡς ὁπότ’ Ἠλείοισι καὶ ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη
καὶ: Il. 11:679: ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα
καὶ: Il. 11:681: καὶ τὰ μὲν ἠλασάμεσθα Πύλον Νηλήϊον εἴσω
καὶ: Il. 11:695: ἐκ δ’ ὃ γέρων ἀγέλην τε βοῶν καὶ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
καὶ: Il. 11:697: καὶ γὰρ τῷ χρεῖος μέγ’ ὀφείλετ’ ἐν Ἤλιδι δίῃ
καὶ: Il. 11:702: τῶν ὃ γέρων ἐπέων κεχολωμένος ἠδὲ καὶ ἔργων
καὶ: Il. 11:707: ἦλθον ὁμῶς αὐτοί τε πολεῖς καὶ μώνυχες ἵπποι
καὶ: Il. 11:719: ἀλλὰ καὶ ὧς ἱππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισι
καὶ: Il. 11:720: καὶ πεζός περ ἐών, ἐπεὶ ὧς ἄγε νεῖκος Ἀθήνη.
καὶ: Il. 11:730: καὶ κατεκοιμήθημεν ἐν ἔντεσιν οἷσιν ἕκαστος
καὶ: Il. 11:735: συμφερόμεσθα μάχῃ Διί τ’ εὐχόμενοι καὶ Ἀθήνῃ.
καὶ: Il. 11:736: ἀλλ’ ὅτε δὴ Πυλίων καὶ Ἐπειῶν ἔπλετο νεῖκος,
καί: Il. 11:749: καί νύ κεν Ἀκτορίωνε Μολίονε παῖδ’ ἀλάπαξα,
καὶ: Il. 11:756: πέτρης τ’ Ὠλενίης, καὶ Ἀλησίου ἔνθα κολώνη
καὶ: Il. 11:766: νῶϊ δέ τ’ ἔνδον ἐόντες ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
καὶ: Il. 11:783: αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων·
καί: Il. 11:788: καί οἱ σημαίνειν· ὃ δὲ πείσεται εἰς ἀγαθόν περ.
καὶ: Il. 11:789: ὣς ἐπέτελλ’ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
καί: Il. 11:794: καί τινά οἱ πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ,
καί: Il. 11:797: καί τοι τεύχεα καλὰ δότω πόλεμον δὲ φέρεσθαι,
καὶ: Il. 11:802: ὤσαισθε προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.
καί: Il. 11:807: ἤην, τῇ δὴ καί σφι θεῶν ἐτετεύχατο βωμοί,
καὶ: Il. 11:811: ὤμων καὶ κεφαλῆς, ἀπὸ δ’ ἕλκεος ἀργαλέοιο
καί: Il. 11:814: καί ῥ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 11:816: ὣς ἄρ’ ἐμέλλετε τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
καὶ: Il. 11:834: χρηΐζοντα καὶ αὐτὸν ἀμύμονος ἰητῆρος
καὶ: Il. 11:841: Ἦ, καὶ ὑπὸ στέρνοιο λαβὼν ἄγε ποιμένα λαῶν
καὶ: Il. 12:3: Ἀργεῖοι καὶ Τρῶες ὁμιλαδόν· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλε
καὶ: Il. 12:4: τάφρος ἔτι σχήσειν Δαναῶν καὶ τεῖχος ὕπερθεν
καὶ: Il. 12:7: ὄφρά σφιν νῆάς τε θοὰς καὶ ληΐδα πολλὴν
καὶ: Il. 12:9: ἀθανάτων· τὸ καὶ οὔ τι πολὺν χρόνον ἔμπεδον ἦεν.
καὶ: Il. 12:10: ὄφρα μὲν Ἕκτωρ ζωὸς ἔην καὶ μήνι’ Ἀχιλλεὺς
καὶ: Il. 12:11: καὶ Πριάμοιο ἄνακτος ἀπόρθητος πόλις ἔπλεν,
καὶ: Il. 12:12: τόφρα δὲ καὶ μέγα τεῖχος Ἀχαιῶν ἔμπεδον ἦεν.
καὶ: Il. 12:17: δὴ τότε μητιόωντο Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων
καὶ: Il. 12:21: Γρήνικός τε καὶ Αἴσηπος δῖός τε Σκάμανδρος
καὶ: Il. 12:22: καὶ Σιμόεις, ὅθι πολλὰ βοάγρια καὶ τρυφάλειαι
καὶ: Il. 12:22: καὶ Σιμόεις, ὅθι πολλὰ βοάγρια καὶ τρυφάλειαι
καὶ: Il. 12:23: κάππεσον ἐν κονίῃσι καὶ ἡμιθέων γένος ἀνδρῶν·
καὶ: Il. 12:29: φιτρῶν καὶ λάων, τὰ θέσαν μογέοντες Ἀχαιοί,
καὶ: Il. 12:34: Ὣς ἄρ’ ἔμελλον ὄπισθε Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων
καὶ: Il. 12:41: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἔν τε κύνεσσι καὶ ἀνδράσι θηρευτῇσι
καὶ: Il. 12:44: ἀντίον ἵστανται καὶ ἀκοντίζουσι θαμειὰς
καὶ: Il. 12:57: πυκνοὺς καὶ μεγάλους δηΐων ἀνδρῶν ἀλεωρήν.
καὶ: Il. 12:69: ἦ τ’ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι καὶ αὐτίκα τοῦτο γενέσθαι,
καὶ: Il. 12:72: ἐκ νηῶν καὶ τάφρῳ ἐνιπλήξωμεν ὀρυκτῇ,
καὶ: Il. 12:88: Οἳ μὲν ἅμ’ Ἕκτορ’ ἴσαν καὶ ἀμύμονι Πουλυδάμαντι,
καὶ: Il. 12:89: οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα
καί: Il. 12:91: καί σφιν Κεβριόνης τρίτος εἵπετο· πὰρ δ’ ἄρ’ ὄχεσφιν
καὶ: Il. 12:93: τῶν δ’ ἑτέρων Πάρις ἦρχε καὶ Ἀλκάθοος καὶ Ἀγήνωρ,
καὶ: Il. 12:93: τῶν δ’ ἑτέρων Πάρις ἦρχε καὶ Ἀλκάθοος καὶ Ἀγήνωρ,
καὶ: Il. 12:94: τῶν δὲ τρίτων Ἕλενος καὶ Δηΐφοβος θεοειδὴς
καὶ: Il. 12:102: πρὸς δ’ ἕλετο Γλαῦκον καὶ ἀρήϊον Ἀστεροπαῖον·
καὶ: Il. 12:104: τῶν ἄλλων μετά γ’ αὐτόν· ὃ δ’ ἔπρεπε καὶ διὰ πάντων.
καὶ: Il. 12:111: αὖθι λιπεῖν ἵππους τε καὶ ἡνίοχον θεράποντα,
καὶ: Il. 12:114: ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν ἀγαλλόμενος παρὰ νηῶν
καὶ: Il. 12:119: ἐκ πεδίου νίσοντο σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφι·
καὶ: Il. 12:120: τῇ ῥ’ ἵππους τε καὶ ἅρμα διήλασεν, οὐδὲ πύλῃσιν
καὶ: Il. 12:121: εὗρ’ ἐπικεκλιμένας σανίδας καὶ μακρὸν ὀχῆα,
καὶ: Il. 12:133: αἵ τ’ ἄνεμον μίμνουσι καὶ ὑετὸν ἤματα πάντα
καὶ: Il. 12:139: Ἄσιον ἀμφὶ ἄνακτα καὶ Ἰαμενὸν καὶ Ὀρέστην
καὶ: Il. 12:139: Ἄσιον ἀμφὶ ἄνακτα καὶ Ἰαμενὸν καὶ Ὀρέστην
καὶ: Il. 12:155: βάλλον ἀμυνόμενοι σφῶν τ’ αὐτῶν καὶ κλισιάων
καὶ: Il. 12:160: ἠδὲ καὶ ἐκ Τρώων· κόρυθες δ’ ἀμφ’ αὖον ἀΰτευν
καὶ: Il. 12:161: βαλλομένων μυλάκεσσι καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι.
καὶ: Il. 12:162: δή ῥα τότ’ ᾤμωξεν καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
καὶ: Il. 12:163: Ἄσιος Ὑρτακίδης, καὶ ἀλαστήσας ἔπος ηὔδα·
καὶ: Il. 12:164: Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά νυ καὶ σὺ φιλοψευδὴς ἐτέτυξο
καὶ: Il. 12:166: σχήσειν ἡμέτερόν γε μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους.
καὶ: Il. 12:171: ὣς οἵ γ’ οὐκ ἐθέλουσι πυλάων καὶ δύ’ ἐόντε
καὶ: Il. 12:178: λάϊνον· Ἀργεῖοι δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἀνάγκῃ
καὶ: Il. 12:181: σὺν δ’ ἔβαλον Λαπίθαι πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα.
καὶ: Il. 12:187: αὐτὰρ ἔπειτα Πύλωνα καὶ Ὄρμενον ἐξενάριξεν.
καὶ: Il. 12:193: αὐτὰρ ἔπειτα Μένωνα καὶ Ἰαμενὸν καὶ Ὀρέστην
καὶ: Il. 12:193: αὐτὰρ ἔπειτα Μένωνα καὶ Ἰαμενὸν καὶ Ὀρέστην
καὶ: Il. 12:196: τόφρ’ οἳ Πουλυδάμαντι καὶ Ἕκτορι κοῦροι ἕποντο,
καὶ: Il. 12:197: οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα
καὶ: Il. 12:198: τεῖχός τε ῥήξειν καὶ ἐνιπρήσειν πυρὶ νῆας,
καὶ: Il. 12:203: ζωὸν ἔτ’ ἀσπαίροντα, καὶ οὔ πω λήθετο χάρμης,
καὶ: Il. 12:223: ὣς ἡμεῖς, εἴ πέρ τε πύλας καὶ τεῖχος Ἀχαιῶν
καί: Il. 12:229: εἰδείη τεράων καί οἱ πειθοίατο λαοί.
καὶ: Il. 12:232: οἶσθα καὶ ἄλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι.
καὶ: Il. 12:236: βουλέων, ἅς τέ μοι αὐτὸς ὑπέσχετο καὶ κατένευσε·
καὶ: Il. 12:242: ὃς πᾶσι θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει.
καὶ: Il. 12:244: τίπτε σὺ δείδοικας πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα;
καὶ: Il. 12:255: θέλγε νόον, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζε.
καὶ: Il. 12:258: κρόσσας μὲν πύργων ἔρυον, καὶ ἔρειπον ἐπάλξεις,
καὶ: Il. 12:272: καὶ δ’ αὐτοὶ τόδε που γιγνώσκετε. μή τις ὀπίσσω
καὶ: Il. 12:274: ἀλλὰ πρόσω ἵεσθε καὶ ἀλλήλοισι κέλεσθε,
καὶ: Il. 12:282: ὑψηλῶν ὀρέων κορυφὰς καὶ πρώονας ἄκρους
καὶ: Il. 12:283: καὶ πεδία λωτοῦντα καὶ ἀνδρῶν πίονα ἔργα,
καὶ: Il. 12:283: καὶ πεδία λωτοῦντα καὶ ἀνδρῶν πίονα ἔργα,
καί: Il. 12:284: καί τ’ ἐφ’ ἁλὸς πολιῆς κέχυται λιμέσιν τε καὶ ἀκταῖς,
καὶ: Il. 12:284: καί τ’ ἐφ’ ἁλὸς πολιῆς κέχυται λιμέσιν τε καὶ ἀκταῖς,
καὶ: Il. 12:290: Οὐδ’ ἄν πω τότε γε Τρῶες καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ
καὶ: Il. 12:291: τείχεος ἐῤῥήξαντο πύλας καὶ μακρὸν ὀχῆα,
καὶ: Il. 12:301: μήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλθεῖν·
καὶ: Il. 12:303: σὺν κυσὶ καὶ δούρεσσι φυλάσσοντας περὶ μῆλα,
καὶ: Il. 12:305: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἢ ἥρπαξε μετάλμενος, ἠὲ καὶ αὐτὸς
καὶ: Il. 12:313: καὶ τέμενος νεμόμεσθα μέγα Ξάνθοιο παρ’ ὄχθας
καὶ: Il. 12:314: καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης πυροφόροιο;
καὶ: Il. 12:320: οἶνόν τ’ ἔξαιτον μελιηδέα· ἀλλ’ ἄρα καὶ ἲς
καὶ: Il. 12:339: βαλλομένων σακέων τε καὶ ἱπποκόμων τρυφαλειῶν
καὶ: Il. 12:340: καὶ πυλέων· πᾶσαι γὰρ ἐπώχατο, τοὶ δὲ κατ’ αὐτὰς
καὶ: Il. 12:348: εἰ δέ σφιν καὶ κεῖθι πόνος καὶ νεῖκος ὄρωρεν,
καὶ: Il. 12:348: εἰ δέ σφιν καὶ κεῖθι πόνος καὶ νεῖκος ὄρωρεν,
καί: Il. 12:350: καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐῢ εἰδώς.
καὶ: Il. 12:361: εἰ δὲ καὶ ἐνθάδε περ πόλεμος καὶ νεῖκος ὄρωρεν,
καὶ: Il. 12:361: εἰ δὲ καὶ ἐνθάδε περ πόλεμος καὶ νεῖκος ὄρωρεν,
καί: Il. 12:363: καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐῢ εἰδώς.
καὶ: Il. 12:366: Αἶαν σφῶϊ μὲν αὖθι, σὺ καὶ κρατερὸς Λυκομήδης,
καὶ: Il. 12:368: αὐτὰρ ἐγὼ κεῖσ’ εἶμι καὶ ἀντιόω πολέμοιο·
καί: Il. 12:371: καί οἱ Τεῦκρος ἅμ’ ᾖε κασίγνητος καὶ ὄπατρος·
καὶ: Il. 12:371: καί οἱ Τεῦκρος ἅμ’ ᾖε κασίγνητος καὶ ὄπατρος·
καὶ: Il. 12:391: βλήμενον ἀθρήσειε καὶ εὐχετόῳτ’ ἐπέεσσι.
καὶ: Il. 12:400: Τὸν δ’ Αἴας καὶ Τεῦκρος ὁμαρτήσανθ’ ὃ μὲν ἰῷ
καὶ: Il. 12:410: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι
καὶ: Il. 12:430: πάντῃ δὴ πύργοι καὶ ἐπάλξιες αἵματι φωτῶν
καὶ: Il. 12:431: ἐῤῥάδατ’ ἀμφοτέρωθεν ἀπὸ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν.
καὶ: Il. 12:434: ἥ τε σταθμὸν ἔχουσα καὶ εἴριον ἀμφὶς ἀνέλκει
καὶ: Il. 12:441: Ἀργείων καὶ νηυσὶν ἐνίετε θεσπιδαὲς πῦρ.
καὶ: Il. 12:449: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
καὶ: Il. 12:457: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἐρεισάμενος βάλε μέσσας
καὶ: Il. 13:1: Ζεὺς δ’ ἐπεὶ οὖν Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα νηυσὶ πέλασσε,
καὶ: Il. 13:2: τοὺς μὲν ἔα παρὰ τῇσι πόνον τ’ ἐχέμεν καὶ ὀϊζὺν
καὶ: Il. 13:5: Μυσῶν τ’ ἀγχεμάχων καὶ ἀγαυῶν ἱππημολγῶν
καὶ: Il. 13:11: καὶ γὰρ ὃ θαυμάζων ἧστο πτόλεμόν τε μάχην τε
καὶ: Il. 13:14: φαίνετο δὲ Πριάμοιο πόλις καὶ νῆες Ἀχαιῶν.
καὶ: Il. 13:18: κραιπνὰ ποσὶ προβιβάς· τρέμε δ’ οὔρεα μακρὰ καὶ ὕλη
καὶ: Il. 13:33: μεσσηγὺς Τενέδοιο καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης·
καὶ: Il. 13:45: εἰσάμενος Κάλχαντι δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν·
καὶ: Il. 13:46: Αἴαντε πρώτω προσέφη μεμαῶτε καὶ αὐτώ·
καὶ: Il. 13:56: αὐτώ θ’ ἑστάμεναι κρατερῶς καὶ ἀνωγέμεν ἄλλους·
καὶ: Il. 13:57: τώ κε καὶ ἐσσύμενόν περ ἐρωήσαιτ’ ἀπὸ νηῶν
καί: Il. 13:58: ὠκυπόρων, εἰ καί μιν Ὀλύμπιος αὐτὸς ἐγείρει.
καὶ: Il. 13:59: Ἦ καὶ σκηπανίῳ γαιήοχος ἐννοσίγαιος
καὶ: Il. 13:61: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρὰ πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν.
καὶ: Il. 13:73: καὶ δ’ ἐμοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι
καὶ: Il. 13:75: μαιμώωσι δ’ ἔνερθε πόδες καὶ χεῖρες ὕπερθε.
καὶ: Il. 13:77: οὕτω νῦν καὶ ἐμοὶ περὶ δούρατι χεῖρες ἄαπτοι
καί: Il. 13:78: μαιμῶσιν, καί μοι μένος ὤρορε, νέρθε δὲ ποσσὶν
καὶ: Il. 13:79: ἔσσυμαι ἀμφοτέροισι· μενοινώω δὲ καὶ οἶος
καί: Il. 13:86: καί σφιν ἄχος κατὰ θυμὸν ἐγίγνετο δερκομένοισι
καὶ: Il. 13:91: Τεῦκρον ἔπι πρῶτον καὶ Λήϊτον ἦλθε κελεύων
καὶ: Il. 13:93: Μηριόνην τε καὶ Ἀντίλοχον μήστωρας ἀϋτῆς·
καὶ: Il. 13:105: ὣς Τρῶες τὸ πρίν γε μένος καὶ χεῖρας Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 13:111: ἀλλ’ εἰ δὴ καὶ πάμπαν ἐτήτυμον αἴτιός ἐστιν
καὶ: Il. 13:122: αἰδῶ καὶ νέμεσιν· δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν.
καὶ: Il. 13:124: καρτερός, ἔῤῥηξεν δὲ πύλας καὶ μακρὸν ὀχῆα.
καὶ: Il. 13:129: κρινθέντες Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα δῖον ἔμιμνον,
καὶ: Il. 13:144: ῥέα διελεύσεσθαι κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 13:147: νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν
καὶ: Il. 13:150: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
καὶ: Il. 13:150: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
καὶ: Il. 13:152: καὶ μάλα πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες,
καὶ: Il. 13:155: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
καὶ: Il. 13:158: κοῦφα ποσὶ προβιβὰς καὶ ὑπασπίδια προποδίζων.
καὶ: Il. 13:160: καὶ βάλεν, οὐδ’ ἀφάμαρτε, κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
καὶ: Il. 13:166: ἀμφότερον, νίκης τε καὶ ἔγχεος ὃ ξυνέαξε.
καὶ: Il. 13:167: βῆ δ’ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν
Καὶ: Il. 13:206: Καὶ τότε δὴ περὶ κῆρι Ποσειδάων ἐχολώθη
καὶ: Il. 13:208: βῆ δ’ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 13:217: ὃς πάσῃ Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι
καὶ: Il. 13:228: ἀλλὰ Θόαν, καὶ γὰρ τὸ πάρος μενεδήϊος ἦσθα,
καὶ: Il. 13:229: ὀτρύνεις δὲ καὶ ἄλλον ὅθι μεθιέντα ἴδηαι·
καὶ: Il. 13:236: σπεύδειν, αἴ κ’ ὄφελός τι γενώμεθα καὶ δύ’ ἐόντε.
καὶ: Il. 13:237: συμφερτὴ δ’ ἀρετὴ πέλει ἀνδρῶν καὶ μάλα λυγρῶν,
καί: Il. 13:238: νῶϊ δὲ καί κ’ ἀγαθοῖσιν ἐπισταίμεσθα μάχεσθαι.
καὶ: Il. 13:250: τίπτ’ ἦλθες πόλεμόν τε λιπὼν καὶ δηϊοτῆτα;
καὶ: Il. 13:260: δούρατα δ’ αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ ἓν καὶ εἴκοσι δήεις
καὶ: Il. 13:260: δούρατα δ’ αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ ἓν καὶ εἴκοσι δήεις
καὶ: Il. 13:264: τώ μοι δούρατά τ’ ἔστι καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι
καὶ: Il. 13:265: καὶ κόρυθες καὶ θώρηκες λαμπρὸν γανόωντες.
καὶ: Il. 13:265: καὶ κόρυθες καὶ θώρηκες λαμπρὸν γανόωντες.
καί: Il. 13:267: καί τοι ἐμοὶ παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
καὶ: Il. 13:267: καί τοι ἐμοὶ παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
καὶ: Il. 13:281: ἀλλὰ μετοκλάζει καὶ ἐπ’ ἀμφοτέρους πόδας ἵζει,
καὶ: Il. 13:287: οὐδέ κεν ἔνθα τεόν γε μένος καὶ χεῖρας ὄνοιτο.
καὶ: Il. 13:299: τῷ δὲ Φόβος φίλος υἱὸς ἅμα κρατερὸς καὶ ἀταρβὴς
καὶ: Il. 13:304: τοῖοι Μηριόνης τε καὶ Ἰδομενεὺς ἀγοὶ ἀνδρῶν
καὶ: Il. 13:306: τὸν καὶ Μηριόνης πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπε·
καὶ: Il. 13:312: νηυσὶ μὲν ἐν μέσσῃσιν ἀμύνειν εἰσὶ καὶ ἄλλοι
καὶ: Il. 13:314: τοξοσύνῃ, ἀγαθὸς δὲ καὶ ἐν σταδίῃ ὑσμίνῃ·
καὶ: Il. 13:315: οἵ μιν ἅδην ἐλόωσι καὶ ἐσσύμενον πολέμοιο
καὶ: Il. 13:316: Ἕκτορα Πριαμίδην, καὶ εἰ μάλα καρτερός ἐστιν.
καὶ: Il. 13:318: κείνων νικήσαντι μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους
καὶ: Il. 13:322: ὃς θνητός τ’ εἴη καὶ ἔδοι Δημήτερος ἀκτὴν
καὶ: Il. 13:331: αὐτὸν καὶ θεράποντα σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι,
καὶ: Il. 13:347: Ζεὺς μέν ῥα Τρώεσσι καὶ Ἕκτορι βούλετο νίκην
καὶ: Il. 13:350: ἀλλὰ Θέτιν κύδαινε καὶ υἱέα καρτερόθυμον.
καὶ: Il. 13:355: ἀλλὰ Ζεὺς πρότερος γεγόνει καὶ πλείονα ᾔδη.
καὶ: Il. 13:356: τώ ῥα καὶ ἀμφαδίην μὲν ἀλεξέμεναι ἀλέεινε,
καὶ: Il. 13:358: τοὶ δ’ ἔριδος κρατερῆς καὶ ὁμοιΐου πτολέμοιο
καὶ: Il. 13:368: τῷ δ’ ὁ γέρων Πρίαμος ὑπό τ’ ἔσχετο καὶ κατένευσε
καὶ: Il. 13:371: καὶ βάλεν ὕψι βιβάντα τυχών· οὐδ’ ἤρκεσε θώρηξ
καί: Il. 13:377: καί κέ τοι ἡμεῖς ταῦτά γ’ ὑποσχόμενοι τελέσαιμεν,
καὶ: Il. 13:392: ὣς ὃ πρόσθ’ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθεὶς
καὶ: Il. 13:403: Ἀσίου ἀχνύμενος, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
καὶ: Il. 13:406: τὴν ἄρ’ ὅ γε ῥινοῖσι βοῶν καὶ νώροπι χαλκῷ
καί: Il. 13:420: ἀλλὰ θέων περίβη καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψε.
καὶ: Il. 13:422: Μηκιστεὺς Ἐχίοιο πάϊς καὶ δῖος Ἀλάστωρ,
καὶ: Il. 13:430: τὴν περὶ κῆρι φίλησε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
καί: Il. 13:432: κάλλεϊ καὶ ἔργοισιν ἰδὲ φρεσί· τοὔνεκα καί μιν
καὶ: Il. 13:432: κάλλεϊ καὶ ἔργοισιν ἰδὲ φρεσί· τοὔνεκα καί μιν
καὶ: Il. 13:443: ἥ ῥά οἱ ἀσπαίρουσα καὶ οὐρίαχον πελέμιζεν
καὶ: Il. 13:448: δαιμόνι’ ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐναντίον ἵστασ’ ἐμεῖο,
καὶ: Il. 13:454: σοί τε κακὸν καὶ πατρὶ καὶ ἄλλοισι Τρώεσσιν.
καὶ: Il. 13:454: σοί τε κακὸν καὶ πατρὶ καὶ ἄλλοισι Τρώεσσιν.
καὶ: Il. 13:457: ἂψ ἀναχωρήσας, ἦ πειρήσαιτο καὶ οἶος.
καὶ: Il. 13:475: θήγει, ἀλέξασθαι μεμαὼς κύνας ἠδὲ καὶ ἄνδρας·
καὶ: Il. 13:479: Μηριόνην τε καὶ Ἀντίλοχον μήστωρας ἀϋτῆς·
καί: Il. 13:481: δεῦτε φίλοι, καί μ’ οἴῳ ἀμύνετε· δείδια δ’ αἰνῶς
καὶ: Il. 13:484: καὶ δ’ ἔχει ἥβης ἄνθος, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
καὶ: Il. 13:490: Δηΐφοβόν τε Πάριν τ’ ἐσορῶν καὶ Ἀγήνορα δῖον,
καὶ: Il. 13:500: Αἰνείας τε καὶ Ἰδομενεὺς ἀτάλαντοι Ἄρηϊ
καὶ: Il. 13:514: τώ ῥα καὶ ἐν σταδίῃ μὲν ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ,
καὶ: Il. 13:518: ἀλλ’ ὅ γε καὶ τόθ’ ἅμαρτεν, ὃ δ’ Ἀσκάλαφον βάλε δουρὶ
καὶ: Il. 13:537: ἕστασαν ἡνίοχόν τε καὶ ἅρματα ποικίλ’ ἔχοντες·
καὶ: Il. 13:544: καὶ κόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ θάνατος χύτο θυμοραϊστής.
καὶ: Il. 13:550: Ἀντίλοχος δ’ ἐπόρουσε, καὶ αἴνυτο τεύχε’ ἀπ’ ὤμων
καὶ: Il. 13:555: Νέστορος υἱὸν ἔρυτο καὶ ἐν πολλοῖσι βέλεσσιν.
καὶ: Il. 13:564: καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ μεῖν’ ὥς τε σκῶλος πυρίκαυστος
καὶ: Il. 13:568: αἰδοίων τε μεσηγὺ καὶ ὀμφαλοῦ, ἔνθα μάλιστα
καί: Il. 13:578: ἣ μὲν ἀποπλαγχθεῖσα χαμαὶ πέσε, καί τις Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 13:590: πνοιῇ ὕπο λιγυρῇ καὶ λικμητῆρος ἐρωῇ,
καὶ: Il. 13:598: καὶ τὸ μὲν ἐκ χειρὸς ἔρυσεν μεγάθυμος Ἀγήνωρ,
καὶ: Il. 13:609: ἔγχος· ὃ δὲ φρεσὶν ᾗσι χάρη καὶ ἐέλπετο νίκην.
καὶ: Il. 13:619: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
καὶ: Il. 13:622: ἄλλης μὲν λώβης τε καὶ αἴσχεος οὐκ ἐπιδευεῖς
καὶ: Il. 13:626: οἵ μευ κουριδίην ἄλοχον καὶ κτήματα πολλὰ
καὶ: Il. 13:630: ἀλλά ποθι σχήσεσθε καὶ ἐσσύμενοί περ Ἄρηος.
καὶ: Il. 13:636: πάντων μὲν κόρος ἐστὶ καὶ ὕπνου καὶ φιλότητος
καὶ: Il. 13:636: πάντων μὲν κόρος ἐστὶ καὶ ὕπνου καὶ φιλότητος
καὶ: Il. 13:637: μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο,
καὶ: Il. 13:638: τῶν πέρ τις καὶ μᾶλλον ἐέλδεται ἐξ ἔρον εἷναι
καί: Il. 13:651: καί ῥ’ ἔβαλε γλουτὸν κάτα δεξιόν· αὐτὰρ ὀϊστὸς
καὶ: Il. 13:671: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο. καὶ οὔατος· ὦκα δὲ θυμὸς
καὶ: Il. 13:676: λαοὶ ὑπ’ Ἀργείων. τάχα δ’ ἂν καὶ κῦδος Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 13:679: ἀλλ’ ἔχεν ᾗ τὰ πρῶτα πύλας καὶ τεῖχος ἐσᾶλτο
καὶ: Il. 13:681: ἔνθ’ ἔσαν Αἴαντός τε νέες καὶ Πρωτεσιλάου
καὶ: Il. 13:684: ζαχρηεῖς γίγνοντο μάχῃ αὐτοί τε καὶ ἵπποι.
καὶ: Il. 13:685: Ἔνθα δὲ Βοιωτοὶ καὶ Ἰάονες ἑλκεχίτωνες
καὶ: Il. 13:686: Λοκροὶ καὶ Φθῖοι καὶ φαιδιμόεντες Ἐπειοὶ
καὶ: Il. 13:686: Λοκροὶ καὶ Φθῖοι καὶ φαιδιμόεντες Ἐπειοὶ
καὶ: Il. 13:709: ἀλλ’ ἤτοι Τελαμωνιάδῃ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ
καὶ: Il. 13:711: ὁππότε μιν κάματός τε καὶ ἱδρὼς γούναθ’ ἵκοιτο.
καὶ: Il. 13:715: οὐδ’ ἔχον ἀσπίδας εὐκύκλους καὶ μείλινα δοῦρα,
καὶ: Il. 13:716: ἀλλ’ ἄρα τόξοισιν καὶ ἐϋστρεφεῖ οἶος ἀώτῳ
καὶ: Il. 13:720: μάρναντο Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ,
καὶ: Il. 13:723: Ἔνθά κε λευγαλέως νηῶν ἄπο καὶ κλισιάων
καὶ: Il. 13:728: τοὔνεκα καὶ βουλῇ ἐθέλεις περιίδμεναι ἄλλων·
καὶ: Il. 13:731: ἄλλῳ δ’ ὀρχηστύν, ἑτέρῳ κίθαριν καὶ ἀοιδήν,
καί: Il. 13:734: καί τε πολέας ἐσάωσε, μάλιστα δὲ καὐτὸς ἀνέγνω.
καί: Il. 13:750: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 13:752: αὐτὰρ ἐγὼ κεῖσ’ εἶμι καὶ ἀντιόω πολέμοιο·
καὶ: Il. 13:754: Ἦ ῥα, καὶ ὁρμήθη ὄρεϊ νιφόεντι ἐοικὼς
καὶ: Il. 13:759: Ἀσιάδην τ’ Ἀδάμαντα καὶ Ἄσιον Ὑρτάκου υἱὸν
καὶ: Il. 13:767: θαρσύνονθ’ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι,
καὶ: Il. 13:787: πὰρ δύναμιν δ’ οὐκ ἔστι καὶ ἐσσύμενον πολεμίζειν.
καὶ: Il. 13:789: βὰν δ’ ἴμεν ἔνθα μάλιστα μάχη καὶ φύλοπις ἦεν
καὶ: Il. 13:790: ἀμφί τε κεβριόνην καὶ ἀμύμονα Πουλυδάμαντα
καὶ: Il. 13:791: Φάλκην Ὀρθαῖόν τε καὶ ἀντίθεον Πολυφήτην
καὶ: Il. 13:814: νῆας· ἄφαρ δέ τε χεῖρες ἀμύνειν εἰσὶ καὶ ἡμῖν.
καὶ: Il. 13:818: ἀρήσῃ Διὶ πατρὶ καὶ ἄλλις ἀθανάτοισι
καὶ: Il. 13:827: τιοίμην δ’ ὡς τίετ’ Ἀθηναίη καὶ Ἀπόλλων,
καὶ: Il. 13:832: δημῷ καὶ σάρκεσσι πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
καὶ: Il. 13:837: ἠχὴ δ’ ἀμφοτέρων ἵκετ’ αἰθέρα καὶ Διὸς αὐγάς.
καὶ: Il. 14:7: θερμήνῃ καὶ λούσῃ ἄπο βρότον αἱματόεντα·
καὶ: Il. 14:26: νυσσομένων ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι.
καὶ: Il. 14:29: Τυδεΐδης Ὀδυσεύς τε καὶ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων.
καὶ: Il. 14:35: τώ ῥα προκρόσσας ἔρυσαν, καὶ πλῆσαν ἁπάσης
καὶ: Il. 14:37: τώ ῥ’ οἵ γ’ ὀψείοντες ἀϋτῆς καὶ πολέμοιο
καὶ: Il. 14:41: τὸν καὶ φωνήσας προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
καὶ: Il. 14:47: πρὶν πυρὶ νῆας ἐνιπρῆσαι, κτεῖναι δὲ καὶ αὐτούς.
καὶ: Il. 14:49: ὢ πόποι ἦ ῥα καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
καὶ: Il. 14:56: ἄῤῥηκτον νηῶν τε καὶ αὐτῶν εἶλαρ ἔσεσθαι·
καὶ: Il. 14:68: ἄῤῥηκτον νηῶν τε καὶ αὐτῶν εἶλαρ ἔσεσθαι·
καὶ: Il. 14:73: κυδάνει, ἡμέτερον δὲ μένος καὶ χεῖρας ἔδησεν.
καὶ: Il. 14:78: νὺξ ἀβρότη, ἢν καὶ τῇ ἀπόσχωνται πολέμοιο
καὶ: Il. 14:86: ἐκ νεότητος ἔδωκε καὶ ἐς γῆρας τολυπεύειν
καί: Il. 14:93: σκηπτοῦχός τ’ εἴη, καί οἱ πειθοίατο λαοὶ
καὶ: Il. 14:96: ὃς κέλεαι πολέμοιο συνεσταότος καὶ ἀϋτῆς
καὶ: Il. 14:109: Τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
καὶ: Il. 14:111: πείθεσθαι, καὶ μή τι κότῳ ἀγάσησθε ἕκαστος
καὶ: Il. 14:113: πατρὸς δ’ ἐξ ἀγαθοῦ καὶ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι
καὶ: Il. 14:116: οἴκεον δ’ ἐν Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι
καὶ: Il. 14:120: πλαγχθείς· ὡς γάρ που Ζεὺς ἤθελε καὶ θεοὶ ἄλλοι.
καὶ: Il. 14:126: τὼ οὐκ ἄν με γένος γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φάντες
καὶ: Il. 14:128: δεῦτ’ ἴομεν πόλεμον δὲ καὶ οὐτάμενοί περ ἀνάγκῃ.
καί: Il. 14:138: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 14:140: γηθεῖ ἐνὶ στήθεσσι φόνον καὶ φύζαν Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 14:146: φεύγοντας προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.
καὶ: Il. 14:156: αὐτοκασίγνητον καὶ δαέρα, χαῖρε δὲ θυμῷ·
καὶ: Il. 14:173: τοῦ καὶ κινυμένοιο Διὸς κατὰ χαλκοβατὲς δῶ
καὶ: Il. 14:174: ἔμπης ἐς γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἵκετ’ ἀϋτμή.
καὶ: Il. 14:196: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
καὶ: Il. 14:198: δὸς νῦν μοι φιλότητα καὶ ἵμερον, ᾧ τε σὺ πάντας
καὶ: Il. 14:201: Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν,
καὶ: Il. 14:204: γαίης νέρθε καθεῖσε καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης·
καί: Il. 14:205: τοὺς εἶμ’ ὀψομένη, καί σφ’ ἄκριτα νείκεα λύσω·
καὶ: Il. 14:207: εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
καὶ: Il. 14:210: αἰεί κέ σφι φίλη τε καὶ αἰδοίη καλεοίμην.
καὶ: Il. 14:214: Ἦ, καὶ ἀπὸ στήθεσφιν ἐλύσατο κεστὸν ἱμάντα
καὶ: Il. 14:226: Πιερίην δ’ ἐπιβᾶσα καὶ Ἠμαθίην ἐρατεινὴν
καὶ: Il. 14:234: ἠμὲν δή ποτ’ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες, ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν
καὶ: Il. 14:245: ῥεῖα κατευνήσαιμι, καὶ ἂν ποταμοῖο ῥέεθρα
καὶ: Il. 14:249: ἤδη γάρ με καὶ ἄλλο τεὴ ἐπίνυσσεν ἐφετμὴ
καί: Il. 14:255: καί μιν ἔπειτα Κόων δ’ εὖ ναιομένην ἀπένεικας
καί: Il. 14:258: ζήτει· καί κέ μ’ ἄϊστον ἀπ’ αἰθέρος ἔμβαλε πόντῳ,
καὶ: Il. 14:259: εἰ μὴ Νὺξ δμήτειρα θεῶν ἐσάωσε καὶ ἀνδρῶν·
καὶ: Il. 14:268: δώσω ὀπυιέμεναι καὶ σὴν κεκλῆσθαι ἄκοιτιν.
καὶ: Il. 14:280: τὼ βήτην Λήμνου τε καὶ Ἴμβρου ἄστυ λιπόντε
καὶ: Il. 14:298: ἵπποι δ’ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα τῶν κ’ ἐπιβαίης.
καὶ: Il. 14:301: Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν,
καί: Il. 14:303: τοὺς εἶμ’ ὀψομένη, καί σφ’ ἄκριτα νείκεα λύσω·
καὶ: Il. 14:305: εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
καὶ: Il. 14:307: ἑστᾶσ’, οἵ μ’ οἴσουσιν ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρήν.
καὶ: Il. 14:312: Ἥρη κεῖσε μὲν ἔστι καὶ ὕστερον ὁρμηθῆναι,
καὶ: Il. 14:321: ἣ τέκε μοι Μίνων τε καὶ ἀντίθεον Ῥαδάμανθυν·
καί: Il. 14:327: ὡς σέο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.
καί: Il. 14:336: ἀλλ’ εἰ δή ῥ’ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ,
καὶ: Il. 14:344: οὗ τε καὶ ὀξύτατον πέλεται φάος εἰσοράασθαι.
καὶ: Il. 14:345: Ἦ ῥα καὶ ἀγκὰς ἔμαρπτε Κρόνου παῖς ἣν παράκοιτιν·
καὶ: Il. 14:348: πυκνὸν καὶ μαλακόν, ὃς ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἔεργε.
καὶ: Il. 14:352: ὕπνῳ καὶ φιλότητι δαμείς, ἔχε δ’ ἀγκὰς ἄκοιτιν·
καί: Il. 14:357: καί σφιν κῦδος ὄπαζε μίνυνθά περ, ὄφρ’ ἔτι εὕδει
καὶ: Il. 14:363: Ἀργεῖοι καὶ δ’ αὖτε μεθίεμεν Ἕκτορι νίκην
καὶ: Il. 14:364: Πριαμίδῃ, ἵνα νῆας ἕλῃ καὶ κῦδος ἄρηται;
καὶ: Il. 14:365: ἀλλ’ ὃ μὲν οὕτω φησὶ καὶ εὔχεται οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
καὶ: Il. 14:379: Τυδεΐδης Ὀδυσεύς τε καὶ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων·
καὶ: Il. 14:389: κυανοχαῖτα Ποσειδάων καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ,
καὶ: Il. 14:399: ὅσση ἄρα Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἔπλετο φωνὴ
καὶ: Il. 14:419: καὶ κόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ.
καὶ: Il. 14:424: Πουλυδάμας τε καὶ Αἰνείας καὶ δῖος Ἀγήνωρ
καὶ: Il. 14:424: Πουλυδάμας τε καὶ Αἰνείας καὶ δῖος Ἀγήνωρ
καὶ: Il. 14:425: Σαρπηδών τ’ ἀρχὸς Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων.
καὶ: Il. 14:430: ἕστασαν ἡνίοχόν τε καὶ ἅρματα ποικίλ’ ἔχοντες·
καὶ: Il. 14:435: χεῦαν· ὃ δ’ ἀμπνύνθη καὶ ἀνέδρακεν ὀφθαλμοῖσιν,
καὶ: Il. 14:447: Τρῶες καὶ Δαναοὶ σύναγον κρατερὴν ὑσμίνην.
καί: Il. 14:455: ἀλλά τις Ἀργείων κόμισε χροΐ, καί μιν ὀΐω
καὶ: Il. 14:464: τόν ῥ’ ἔβαλεν κεφαλῆς τε καὶ αὐχένος ἐν συνεοχμῷ,
καὶ: Il. 14:467: οὔδεϊ πλῆντ’ ἤ περ κνῆμαι καὶ γοῦνα πεσόντος.
καί: Il. 14:469: φράζεο Πουλυδάμα καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες
καὶ: Il. 14:479: οὔ θην οἴοισίν γε πόνος τ’ ἔσεται καὶ ὀϊζὺς
καὶ: Il. 14:480: ἡμῖν, ἀλλά ποθ’ ὧδε κατακτενέεσθε καὶ ὔμμες.
καί: Il. 14:483: δηρὸν ἄτιτος ἔῃ· τὼ καί κέ τις εὔχεται ἀνὴρ
καὶ: Il. 14:490: Ἑρμείας Τρώων ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὄπασσε·
καὶ: Il. 14:494: καὶ διὰ ἰνίου ἦλθεν, ὃ δ’ ἕζετο χεῖρε πετάσσας
καὶ: Il. 14:499: πέφραδέ τε Τρώεσσι καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
καὶ: Il. 14:501: πατρὶ φίλῳ καὶ μητρὶ γοήμεναι ἐν μεγάροισιν·
καὶ: Il. 14:512: Φάλκην δ’ Ἀντίλοχος καὶ Μέρμερον ἐξενάριξε·
καὶ: Il. 14:513: Μηριόνης δὲ Μόρυν τε καὶ Ἱπποτίωνα κατέκτα,
καὶ: Il. 14:514: Τεῦκρος δὲ Προθόωνά τ’ ἐνήρατο καὶ Περιφήτην·
καὶ: Il. 15:1: Αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν
καὶ: Il. 15:6: στῆ δ’ ἄρ’ ἀναΐξας, ἴδε δὲ Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς
καί: Il. 15:17: πρώτη ἐπαύρηαι καί σε πληγῇσιν ἱμάσσω.
καὶ: Il. 15:20: χρύσεον ἄῤῥηκτον; σὺ δ’ ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν
καί: Il. 15:28: καί μιν ἔπειτα Κόων δ’ εὖ ναιομένην ἀπένεικας.
καὶ: Il. 15:29: τὸν μὲν ἐγὼν ἔνθεν ῥυσάμην καὶ ἀνήγαγον αὖτις
καὶ: Il. 15:30: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ πολλά περ ἀθλήσαντα.
καὶ: Il. 15:32: ὄφρα ἴδῃ ἤν τοι χραίσμῃ φιλότης τε καὶ εὐνή,
καί: Il. 15:33: ἣν ἐμίγης ἐλθοῦσα θεῶν ἄπο καί μ’ ἀπάτησας.
καί: Il. 15:35: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 15:36: ἴστω νῦν τόδε Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε
καὶ: Il. 15:37: καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος
καὶ: Il. 15:39: σή θ’ ἱερὴ κεφαλὴ καὶ νωΐτερον λέχος αὐτῶν
καὶ: Il. 15:42: πημαίνει Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα, τοῖσι δ’ ἀρήγει,
καὶ: Il. 15:43: ἀλλά που αὐτὸν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει,
καὶ: Il. 15:45: αὐτάρ τοι καὶ κείνῳ ἐγὼ παραμυθησαίμην
καί: Il. 15:48: καί μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 15:51: τώ κε Ποσειδάων γε, καὶ εἰ μάλα βούλεται ἄλλῃ,
καὶ: Il. 15:52: αἶψα μεταστρέψειε νόον μετὰ σὸν καὶ ἐμὸν κῆρ.
καὶ: Il. 15:53: ἀλλ’ εἰ δή ῥ’ ἐτεόν γε καὶ ἀτρεκέως ἀγορεύεις,
καὶ: Il. 15:54: ἔρχεο νῦν μετὰ φῦλα θεῶν, καὶ δεῦρο κάλεσσον
καὶ: Il. 15:55: Ἶρίν τ’ ἐλθέμεναι καὶ Ἀπόλλωνα κλυτότοξον,
καὶ: Il. 15:57: ἔλθῃ, καὶ εἴπῃσι Ποσειδάωνι ἄνακτι
καὶ: Il. 15:86: πάντες ἀνήϊξαν καὶ δεικανόωντο δέπασσιν.
καί: Il. 15:89: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 15:93: μή με θεὰ Θέμι ταῦτα διείρεο· οἶσθα καὶ αὐτὴ
καὶ: Il. 15:94: οἷος κείνου θυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής.
καὶ: Il. 15:96: ταῦτα δὲ καὶ μετὰ πᾶσιν ἀκούσεαι ἀθανάτοισιν
καὶ: Il. 15:117: εἴ πέρ μοι καὶ μοῖρα Διὸς πληγέντι κεραυνῷ
καὶ: Il. 15:118: κεῖσθαι ὁμοῦ νεκύεσσι μεθ’ αἵματι καὶ κονίῃσιν.
καί: Il. 15:119: Ὣς φάτο, καί ῥ’ ἵππους κέλετο Δεῖμόν τε Φόβον τε
καὶ: Il. 15:121: ἔνθά κ’ ἔτι μείζων τε καὶ ἀργαλεώτερος ἄλλος
καὶ: Il. 15:122: πὰρ Διὸς ἀθανάτοισι χόλος καὶ μῆνις ἐτύχθη,
καὶ: Il. 15:125: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν κεφαλῆς κόρυθ’ εἵλετο καὶ σάκος ὤμων,
καὶ: Il. 15:129: οὔατ’ ἀκουέμεν ἐστί, νόος δ’ ἀπόλωλε καὶ αἰδώς.
καὶ: Il. 15:133: ἂψ ἴμεν Οὔλυμπον δὲ καὶ ἀχνύμενός περ ἀνάγκῃ,
καὶ: Il. 15:135: αὐτίκα γὰρ Τρῶας μὲν ὑπερθύμους καὶ Ἀχαιοὺς
καὶ: Il. 15:137: μάρψει δ’ ἑξείης ὅς τ’ αἴτιος ὅς τε καὶ οὐκί.
καὶ: Il. 15:139: ἤδη γάρ τις τοῦ γε βίην καὶ χεῖρας ἀμείνων
καὶ: Il. 15:140: ἢ πέφατ’, ἢ καὶ ἔπειτα πεφήσεται· ἀργαλέον δὲ
καί: Il. 15:145: καί σφεας φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 15:148: ἕρδειν ὅττί κε κεῖνος ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ.
καὶ: Il. 15:163: φραζέσθω δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
καὶ: Il. 15:166: καὶ γενεῇ πρότερος· τοῦ δ’ οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ
καὶ: Il. 15:167: ἶσον ἐμοὶ φάσθαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.
καὶ: Il. 15:179: ἠπείλει καὶ κεῖνος ἐναντίβιον πολεμίξων
καὶ: Il. 15:182: καὶ γενεῇ πρότερος· σὸν δ’ οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ
καὶ: Il. 15:183: ἶσόν οἱ φάσθαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.
καὶ: Il. 15:188: Ζεὺς καὶ ἐγώ, τρίτατος δ’ Ἀΐδης ἐνέροισιν ἀνάσσων.
καὶ: Il. 15:192: Ζεὺς δ’ ἔλαχ’ οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσι·
καὶ: Il. 15:193: γαῖα δ’ ἔτι ξυνὴ πάντων καὶ μακρὸς Ὄλυμπος.
καὶ: Il. 15:194: τώ ῥα καὶ οὔ τι Διὸς βέομαι φρεσίν, ἀλλὰ ἕκηλος
καὶ: Il. 15:195: καὶ κρατερός περ ἐὼν μενέτω τριτάτῃ ἐνὶ μοίρῃ.
καὶ: Il. 15:197: θυγατέρεσσιν γάρ τε καὶ υἱάσι βέλτερον εἴη
καὶ: Il. 15:199: οἵ ἑθεν ὀτρύνοντος ἀκούσονται καὶ ἀνάγκῃ.
καὶ: Il. 15:207: ἐσθλὸν καὶ τὸ τέτυκται ὅτ’ ἄγγελος αἴσιμα εἰδῇ.
καὶ: Il. 15:208: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει
καὶ: Il. 15:209: ὁππότ’ ἂν ἰσόμορον καὶ ὁμῇ πεπρωμένον αἴσῃ
καὶ: Il. 15:212: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, καὶ ἀπειλήσω τό γε θυμῷ·
καὶ: Il. 15:213: αἴ κεν ἄνευ ἐμέθεν καὶ Ἀθηναίης ἀγελείης
καὶ: Il. 15:214: Ἥρης Ἑρμείω τε καὶ Ἡφαίστοιο ἄνακτος
καὶ: Il. 15:220: καὶ τότ’ Ἀπόλλωνα προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
καὶ: Il. 15:224: ἡμέτερον· μάλα γάρ κε μάχης ἐπύθοντο καὶ ἄλλοι,
καὶ: Il. 15:233: φεύγοντες νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκωνται.
καὶ: Il. 15:235: ὥς κε καὶ αὖτις Ἀχαιοὶ ἀναπνεύσωσι πόνοιο.
καὶ: Il. 15:241: ἀμφὶ ἓ γιγνώσκων ἑτάρους· ἀτὰρ ἆσθμα καὶ ἱδρὼς
καὶ: Il. 15:251: καὶ δὴ ἔγωγ’ ἐφάμην νέκυας καὶ δῶμ’ Ἀΐδαο
καὶ: Il. 15:251: καὶ δὴ ἔγωγ’ ἐφάμην νέκυας καὶ δῶμ’ Ἀΐδαο
καὶ: Il. 15:255: ἐξ Ἴδης προέηκε παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν
καὶ: Il. 15:257: ῥύομ’, ὁμῶς αὐτόν τε καὶ αἰπεινὸν πτολίεθρον.
καὶ: Il. 15:268: ῥίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ’ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων·
καὶ: Il. 15:269: ὣς Ἕκτωρ λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ’ ἐνώμα
καὶ: Il. 15:272: ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται·
καὶ: Il. 15:273: τὸν μέν τ’ ἠλίβατος πέτρη καὶ δάσκιος ὕλη
καὶ: Il. 15:276: εἰς ὁδόν, αἶψα δὲ πάντας ἀπέτραπε καὶ μεμαῶτας·
καὶ: Il. 15:278: νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν·
καὶ: Il. 15:285: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
καὶ: Il. 15:290: ἀλλά τις αὖτε θεῶν ἐῤῥύσατο καὶ ἐσάωσεν
καὶ: Il. 15:292: ὡς καὶ νῦν ἔσσεσθαι ὀΐομαι· οὐ γὰρ ἄτερ γε
καὶ: Il. 15:298: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· τὸν δ’ οἴω καὶ μεμαῶτα
καὶ: Il. 15:301: οἳ μὲν ἄρ’ ἀμφ’ Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα
καὶ: Il. 15:304: Ἕκτορι καὶ Τρώεσσιν ἐναντίον· αὐτὰρ ὀπίσσω
καὶ: Il. 15:316: πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγὺ πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν
καὶ: Il. 15:327: ἧκε φόβον, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζεν.
καὶ: Il. 15:329: Ἕκτωρ μὲν Στιχίον τε καὶ Ἀρκεσίλαον ἔπεφνε,
καὶ: Il. 15:332: Αἰνείας δὲ Μέδοντα καὶ Ἴασον ἐξενάριξεν.
καὶ: Il. 15:344: τάφρῳ καὶ σκολόπεσσιν ἐνιπλήξαντες ὀρυκτῇ
καὶ: Il. 15:345: ἔνθα καὶ ἔνθα φέβοντο, δύοντο δὲ τεῖχος ἀνάγκῃ.
καὶ: Il. 15:364: ἂψ αὖτις συνέχευε ποσὶν καὶ χερσὶν ἀθύρων.
καὶ: Il. 15:365: ὥς ῥα σὺ ἤϊε Φοῖβε πολὺν κάματον καὶ ὀϊζὺν
καὶ: Il. 15:368: ἀλλήλοισί τε κεκλόμενοι καὶ πᾶσι θεοῖσι
καὶ: Il. 15:374: εὔχετο νοστῆσαι, σὺ δ’ ὑπέσχεο καὶ κατένευσας,
καὶ: Il. 15:375: τῶν μνῆσαι καὶ ἄμυνον Ὀλύμπιε νηλεὲς ἦμαρ,
καὶ: Il. 15:393: ἧστό τε καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις, ἐπὶ δ’ ἕλκεϊ λυγρῷ
καὶ: Il. 15:397: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
καὶ: Il. 15:417: οὔθ’ ὃ τὸν ἐξελάσαι καὶ ἐνιπρῆσαι πυρὶ νῆα
καὶ: Il. 15:424: Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
καὶ: Il. 15:425: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
καὶ: Il. 15:425: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
καὶ: Il. 15:441: ὠκύμοροι καὶ τόξον ὅ τοι πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων;
καί: Il. 15:445: καί ῥ’ ἔβαλε Κλεῖτον Πεισήνορος ἀγλαὸν υἱὸν
καὶ: Il. 15:449: Ἕκτορι καὶ Τρώεσσι χαριζόμενος· τάχα δ’ αὐτῷ
καὶ: Il. 15:454: Πουλυδάμας, καὶ πρῶτος ἐναντίος ἤλυθεν ἵππων.
καί: Il. 15:459: αἴνυτο, καί κεν ἔπαυσε μάχης ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν,
καὶ: Il. 15:472: ὦ πέπον ἀλλὰ βιὸν μὲν ἔα καὶ ταρφέας ἰοὺς
καὶ: Il. 15:474: αὐτὰρ χερσὶν ἑλὼν δολιχὸν δόρυ καὶ σάκος ὤμῳ
καὶ: Il. 15:475: μάρναό τε Τρώεσσι καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς.
καὶ: Il. 15:485: Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
καὶ: Il. 15:486: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
καὶ: Il. 15:486: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
καὶ: Il. 15:492: ἠδ’ ὅτινας μινύθῃ τε καὶ οὐκ ἐθέλῃσιν ἀμύνειν,
καὶ: Il. 15:495: βλήμενος ἠὲ τυπεὶς θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ
καὶ: Il. 15:497: τεθνάμεν· ἀλλ’ ἄλοχός τε σόη καὶ παῖδες ὀπίσσω,
καὶ: Il. 15:498: καὶ οἶκος καὶ κλῆρος ἀκήρατος, εἴ κεν Ἀχαιοὶ
καὶ: Il. 15:498: καὶ οἶκος καὶ κλῆρος ἀκήρατος, εἴ κεν Ἀχαιοὶ
καὶ: Il. 15:500: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
καὶ: Il. 15:503: ἠὲ σαωθῆναι καὶ ἀπώσασθαι κακὰ νηῶν.
καὶ: Il. 15:509: ἡμῖν δ’ οὔ τις τοῦδε νόος καὶ μῆτις ἀμείνων
καὶ: Il. 15:514: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
καὶ: Il. 15:521: Πουλυδάμας· καὶ τοῦ μὲν ἀπήμβροτεν· οὐ γὰρ Ἀπόλλων
καὶ: Il. 15:534: ὅς οἱ καὶ τότε παιδὸς ἀπὸ χροὸς ἤρκεσ’ ὄλεθρον.
καὶ: Il. 15:561: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε, καὶ αἰδῶ θέσθ’ ἐνὶ θυμῷ,
καὶ: Il. 15:565: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι μενέαινον,
καὶ: Il. 15:573: ἐκ δ’ ἔθορε προμάχων, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
καὶ: Il. 15:589: ὣς τρέσε Νεστορίδης, ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ
καὶ: Il. 15:595: Ἀργείων καὶ κῦδος ἀπαίνυτο, τοὺς δ’ ὀρόθυνεν.
καὶ: Il. 15:604: Ἕκτορα Πριαμίδην μάλα περ μεμαῶτα καὶ αὐτόν.
καὶ: Il. 15:612: τίμα καὶ κύδαινε. μινυνθάδιος γὰρ ἔμελλεν
καί: Il. 15:615: καί ῥ’ ἔθελεν ῥῆξαι στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων,
καὶ: Il. 15:616: ᾗ δὴ πλεῖστον ὅμιλον ὅρα καὶ τεύχε’ ἄριστα·
καὶ: Il. 15:634: ἤτοι ὃ μὲν πρώτῃσι καὶ ὑστατίῃσι βόεσσιν
καὶ: Il. 15:637: θεσπεσίως ἐφόβηθεν ὑφ’ Ἕκτορι καὶ Διὶ πατρὶ
καὶ: Il. 15:643: καὶ νόον ἐν πρώτοισι Μυκηναίων ἐτέτυκτο·
καὶ: Il. 15:651: κτεῖν’· οἳ δ’ οὐκ ἐδύναντο καὶ ἀχνύμενοί περ ἑταίρου
καὶ: Il. 15:655: Ἀργεῖοι δὲ νεῶν μὲν ἐχώρησαν καὶ ἀνάγκῃ
καὶ: Il. 15:658: καὶ δέος· ἀζηχὲς γὰρ ὁμόκλεον ἀλλήλοισι.
καὶ: Il. 15:661: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε καὶ αἰδῶ θέσθ’ ἐνὶ θυμῷ
καὶ: Il. 15:663: παίδων ἠδ’ ἀλόχων καὶ κτήσιος ἠδὲ τοκήων,
καὶ: Il. 15:664: ἠμὲν ὅτεῳ ζώουσι καὶ ᾧ κατατεθνήκασι·
καὶ: Il. 15:667: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
καὶ: Il. 15:670: ἠμὲν πρὸς νηῶν καὶ ὁμοιΐου πολέμοιο.
καὶ: Il. 15:671: Ἕκτορα δὲ φράσσαντο βοὴν ἀγαθὸν καὶ ἑταίρους,
καὶ: Il. 15:688: νηυσί τε καὶ κλισίῃσιν ἀμυνέμεν. οὐδὲ μὲν Ἕκτωρ
καὶ: Il. 15:697: φαίης κ’ ἀκμῆτας καὶ ἀτειρέας ἀλλήλοισιν
καὶ: Il. 15:711: ὀξέσι δὴ πελέκεσσι καὶ ἀξίνῃσι μάχοντο
καὶ: Il. 15:712: καὶ ξίφεσιν μεγάλοισι καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι.
καὶ: Il. 15:712: καὶ ξίφεσιν μεγάλοισι καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι.
καὶ: Il. 15:725: ἡμετέρας, νῦν αὐτὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει.
καὶ: Il. 15:742: Ἦ, καὶ μαιμώων ἔφεπ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι.
καί: Il. 16:6: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καί: Il. 16:9: εἱανοῦ ἁπτομένη, καί τ’ ἐσσυμένην κατερύκει,
καὶ: Il. 16:27: βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ.
καί: Il. 16:37: καί τινά τοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ,
καὶ: Il. 16:45: ὤσαιμεν προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.
καὶ: Il. 16:47: οἷ αὐτῷ θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα λιτέσθαι.
καὶ: Il. 16:52: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει,
καὶ: Il. 16:54: καὶ γέρας ἂψ ἀφελέσθαι, ὅ τε κράτεϊ προβεβήκῃ·
καὶ: Il. 16:80: ἀλλὰ καὶ ὧς Πάτροκλε νεῶν ἄπο λοιγὸν ἀμύνων
καὶ: Il. 16:84: ὡς ἄν μοι τιμὴν μεγάλην καὶ κῦδος ἄρηαι
καὶ: Il. 16:91: μὴ δ’ ἐπαγαλλόμενος πολέμῳ καὶ δηϊοτῆτι
καὶ: Il. 16:97: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
καὶ: Il. 16:97: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
καὶ: Il. 16:103: δάμνα μιν Ζηνός τε νόος καὶ Τρῶες ἀγαυοὶ
καὶ: Il. 16:128: μὴ δὴ νῆας ἕλωσι καὶ οὐκέτι φυκτὰ πέλωνται·
καὶ: Il. 16:148: τῷ δὲ καὶ Αὐτομέδων ὕπαγε ζυγὸν ὠκέας ἵππους
καὶ: Il. 16:149: Ξάνθον καὶ Βαλίαν, τὼ ἅμα πνοιῇσι πετέσθην,
καὶ: Il. 16:154: ὃς καὶ θνητὸς ἐὼν ἕπεθ’ ἵπποις ἀθανάτοισι.
καί: Il. 16:160: καί τ’ ἀγεληδὸν ἴασιν ἀπὸ κρήνης μελανύδρου
καὶ: Il. 16:167: ὀτρύνων ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας.
καὶ: Il. 16:188: ἐξάγαγε πρὸ φόως δὲ καὶ ἠελίου ἴδεν αὐγάς,
καί: Il. 16:202: πάνθ’ ὑπὸ μηνιθμόν, καί μ’ ᾐτιάασθε ἕκαστος·
καὶ: Il. 16:210: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
καὶ: Il. 16:214: ὣς ἄραρον κόρυθές τε καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι.
καὶ: Il. 16:219: Πάτροκλός τε καὶ Αὐτομέδων ἕνα θυμὸν ἔχοντες
καὶ: Il. 16:238: ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ’ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·
καὶ: Il. 16:242: θάρσυνον δέ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, ὄφρα καὶ Ἕκτωρ
καὶ: Il. 16:243: εἴσεται ἤ ῥα καὶ οἶος ἐπίστηται πολεμίζειν
καὶ: Il. 16:248: τεύχεσί τε ξὺν πᾶσι καὶ ἀγχεμάχοις ἑτάροισιν.
καὶ: Il. 16:253: ἤτοι ὃ μὲν σπείσας τε καὶ εὐξάμενος Διὶ πατρὶ
καὶ: Il. 16:256: εἰσιδέειν Τρώων καὶ Ἀχαιῶν φύλοπιν αἰνήν.
καὶ: Il. 16:265: πρόσσω πᾶς πέτεται καὶ ἀμύνει οἷσι τέκεσσι.
καὶ: Il. 16:266: τῶν τότε Μυρμιδόνες κραδίην καὶ θυμὸν ἔχοντες
καὶ: Il. 16:272: Ἀργείων παρὰ νηυσὶ καὶ ἀγχέμαχοι θεράποντες,
καὶ: Il. 16:273: γνῷ δὲ καὶ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
καὶ: Il. 16:275: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου,
καὶ: Il. 16:279: αὐτὸν καὶ θεράποντα σὺν ἔντεσι μαρμαίροντας,
καὶ: Il. 16:287: καὶ βάλε Πυραίχμην, ὃς Παίονας ἱπποκορυστὰς
καὶ: Il. 16:299: ἔκ τ’ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι
καὶ: Il. 16:300: καὶ νάπαι, οὐρανόθεν δ’ ἄρ’ ὑπεῤῥάγη ἄσπετος αἰθήρ,
καὶ: Il. 16:334: ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
καὶ: Il. 16:349: αἵματος ὀφθαλμοί· τὸ δ’ ἀνὰ στόμα καὶ κατὰ ῥῖνας
καὶ: Il. 16:361: σκέπτετ’ ὀϊστῶν τε ῥοῖζον καὶ δοῦπον ἀκόντων.
καὶ: Il. 16:363: ἀλλὰ καὶ ὧς ἀνέμιμνε, σάω δ’ ἐρίηρας ἑταίρους.
καὶ: Il. 16:376: ἄψοῤῥον προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.
καὶ: Il. 16:397: νηῶν καὶ ποταμοῦ καὶ τείχεος ὑψηλοῖο
καὶ: Il. 16:397: νηῶν καὶ ποταμοῦ καὶ τείχεος ὑψηλοῖο
καὶ: Il. 16:408: ἐκ πόντοιο θύραζε λίνῳ καὶ ἤνοπι χαλκῷ·
καὶ: Il. 16:415: αὐτὰρ ἔπειτ’ Ἐρύμαντα καὶ Ἀμφοτερὸν καὶ Ἐπάλτην
καὶ: Il. 16:415: αὐτὰρ ἔπειτ’ Ἐρύμαντα καὶ Ἀμφοτερὸν καὶ Ἐπάλτην
καὶ: Il. 16:417: Ἰφέα τ’ Εὔιππόν τε καὶ Ἀργεάδην Πολύμηλον
καὶ: Il. 16:424: ὅς τις ὅδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε
καὶ: Il. 16:425: Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ’ ἔλυσεν.
καὶ: Il. 16:426: Ἦ ῥα, καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
καὶ: Il. 16:446: φράζεο μή τις ἔπειτα θεῶν ἐθέλῃσι καὶ ἄλλος
καὶ: Il. 16:453: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τόν γε λίπῃ ψυχή τε καὶ αἰών,
καὶ: Il. 16:454: πέμπειν μιν θάνατόν τε φέρειν καὶ νήδυμον ὕπνον
καὶ: Il. 16:485: ὣς ὃ πρόσθ’ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθεὶς
καὶ: Il. 16:493: αἰχμητήν τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν·
καὶ: Il. 16:497: αὐτὰρ ἔπειτα καὶ αὐτὸς ἐμεῦ πέρι μάρναο χαλκῷ.
καὶ: Il. 16:498: σοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα κατηφείη καὶ ὄνειδος
καὶ: Il. 16:498: σοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα κατηφείη καὶ ὄνειδος
καὶ: Il. 16:505: τοῖο δ’ ἅμα ψυχήν τε καὶ ἔγχεος ἐξέρυσ’ αἰχμήν.
καὶ: Il. 16:535: Πουλυδάμαντ’ ἔπι Πανθοΐδην καὶ Ἀγήνορα δῖον,
καὶ: Il. 16:536: βῆ δὲ μετ’ Αἰνείαν τε καὶ Ἕκτορα χαλκοκορυστήν,
καὶ: Il. 16:539: οἳ σέθεν εἵνεκα τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
καὶ: Il. 16:542: ὃς Λυκίην εἴρυτο δίκῃσί τε καὶ σθένεϊ ᾧ·
καὶ: Il. 16:550: ἔσκε καὶ ἀλλοδαπός περ ἐών· πολέες γὰρ ἅμ’ αὐτῷ
καὶ: Il. 16:555: Αἴαντε πρώτω προσέφη μεμαῶτε καὶ αὐτώ·
καὶ: Il. 16:557: οἷοί περ πάρος ἦτε μετ’ ἀνδράσιν ἢ καὶ ἀρείους.
καί: Il. 16:560: τεύχεά τ’ ὤμοιιν ἀφελοίμεθα, καί τιν’ ἑταίρων
καὶ: Il. 16:562: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι μενέαινον.
καὶ: Il. 16:564: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Μυρμιδόνες καὶ Ἀχαιοί,
καὶ: Il. 16:564: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Μυρμιδόνες καὶ Ἀχαιοί,
καὶ: Il. 16:564: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Μυρμιδόνες καὶ Ἀχαιοί,
καὶ: Il. 16:574: ἐς Πηλῆ’ ἱκέτευσε καὶ ἐς Θέτιν ἀργυρόπεζαν·
καὶ: Il. 16:585: ἔσσυο καὶ Τρώων, κεχόλωσο δὲ κῆρ ἑτάροιο.
καί: Il. 16:586: καί ῥ’ ἔβαλε Σθενέλαον Ἰθαιμένεος φίλον υἱὸν
καὶ: Il. 16:588: χώρησαν δ’ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ.
καὶ: Il. 16:591: ἠὲ καὶ ἐν πολέμῳ δηΐων ὕπο θυμοραϊστέων,
καὶ: Il. 16:606: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος· ὦκα δὲ θυμὸς
καὶ: Il. 16:617: Μηριόνη τάχα κέν σε καὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα
καὶ: Il. 16:620: Αἰνεία χαλεπόν σε καὶ ἴφθιμόν περ ἐόντα
καὶ: Il. 16:622: ἔλθῃ ἀμυνόμενος· θνητὸς δέ νυ καὶ σὺ τέτυξαι.
καὶ: Il. 16:623: εἰ καὶ ἐγώ σε βάλοιμι τυχὼν μέσον ὀξέϊ χαλκῷ,
καὶ: Il. 16:624: αἶψά κε καὶ κρατερός περ ἐὼν καὶ χερσὶ πεποιθὼς
καὶ: Il. 16:624: αἶψά κε καὶ κρατερός περ ἐὼν καὶ χερσὶ πεποιθὼς
καὶ: Il. 16:627: Μηριόνη τί σὺ ταῦτα καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορεύεις;
καὶ: Il. 16:637: νυσσομένων ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν.
καὶ: Il. 16:639: ἔγνω, ἐπεὶ βελέεσσι καὶ αἵματι καὶ κονίῃσιν
καὶ: Il. 16:639: ἔγνω, ἐπεὶ βελέεσσι καὶ αἵματι καὶ κονίῃσιν
καὶ: Il. 16:646: ἀλλὰ κατ’ αὐτοὺς αἰὲν ὅρα καὶ φράζετο θυμῷ,
καὶ: Il. 16:648: ἢ ἤδη καὶ κεῖνον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
καὶ: Il. 16:651: ἦ ἔτι καὶ πλεόνεσσιν ὀφέλλειεν πόνον αἰπύν.
καὶ: Il. 16:654: ἐξαῦτις Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα χαλκοκορυστὴν
καὶ: Il. 16:666: καὶ τότ’ Ἀπόλλωνα προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
καί: Il. 16:668: ἐλθὼν ἐκ βελέων Σαρπηδόνα, καί μιν ἔπειτα
καὶ: Il. 16:672: ὕπνῳ καὶ θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα
καὶ: Il. 16:682: ὕπνῳ καὶ θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα
καὶ: Il. 16:684: Πάτροκλος δ’ ἵπποισι καὶ Αὐτομέδοντι κελεύσας
καὶ: Il. 16:685: Τρῶας καὶ Λυκίους μετεκίαθε, καὶ μέγ’ ἀάσθη
καὶ: Il. 16:685: Τρῶας καὶ Λυκίους μετεκίαθε, καὶ μέγ’ ἀάσθη
καὶ: Il. 16:689: ὅς τε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην
καὶ: Il. 16:689: ὅς τε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην
καὶ: Il. 16:691: ὅς οἱ καὶ τότε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἀνῆκεν.
καὶ: Il. 16:694: Ἄδρηστον μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ Ἔχεκλον
καὶ: Il. 16:694: Ἄδρηστον μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ Ἔχεκλον
καὶ: Il. 16:695: καὶ Πέριμον Μεγάδην καὶ Ἐπίστορα καὶ Μελάνιππον,
καὶ: Il. 16:695: καὶ Πέριμον Μεγάδην καὶ Ἐπίστορα καὶ Μελάνιππον,
καὶ: Il. 16:695: καὶ Πέριμον Μεγάδην καὶ Ἐπίστορα καὶ Μελάνιππον,
καὶ: Il. 16:696: αὐτὰρ ἔπειτ’ Ἔλασον καὶ Μούλιον ἠδὲ Πυλάρτην·
καὶ: Il. 16:730: ἧκε κακόν, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζεν.
καὶ: Il. 16:746: εἰ δή που καὶ πόντῳ ἐν ἰχθυόεντι γένοιτο,
καὶ: Il. 16:748: νηὸς ἀποθρῴσκων, εἰ καὶ δυσπέμφελος εἴη,
καὶ: Il. 16:750: ἦ ῥα καὶ ἐν Τρώεσσι κυβιστητῆρες ἔασιν.
καὶ: Il. 16:760: Πάτροκλός τε Μενοιτιάδης καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ
καὶ: Il. 16:764: Τρῶες καὶ Δαναοὶ σύναγον κρατερὴν ὑσμίνην.
καὶ: Il. 16:770: ὣς Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ’ ἀλλήλοισι θορόντες
καὶ: Il. 16:780: καὶ τότε δή ῥ’ ὑπὲρ αἶσαν Ἀχαιοὶ φέρτεροι ἦσαν.
καὶ: Il. 16:782: Τρώων ἐξ ἐνοπῆς, καὶ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο,
καὶ: Il. 16:796: αἵματι καὶ κονίῃσι· πάρος γε μὲν οὐ θέμις ἦεν
καὶ: Il. 16:810: καὶ γὰρ δὴ τότε φῶτας ἐείκοσι βῆσεν ἀφ’ ἵππων
καὶ: Il. 16:816: Πάτροκλος δὲ θεοῦ πληγῇ καὶ δουρὶ δαμασθεὶς
καί: Il. 16:829: καί οἱ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 16:845: νίκην Ζεὺς Κρονίδης καὶ Ἀπόλλων, οἵ με δάμασσαν
καὶ: Il. 16:849: ἀλλά με μοῖρ’ ὀλοὴ καὶ Λητοῦς ἔκτανεν υἱός,
καὶ: Il. 16:853: ἄγχι παρέστηκεν θάνατος καὶ μοῖρα κραταιὴ
καὶ: Il. 16:857: ὃν πότμον γοόωσα λιποῦσ’ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην.
καὶ: Il. 16:858: τὸν καὶ τεθνηῶτα προσηύδα φαίδιμος Ἕκτωρ·
καὶ: Il. 17:7: πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ’ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
καὶ: Il. 17:11: ἔστη, καὶ προσέειπεν ἀρηΐφιλον Μενέλαον·
καί: Il. 17:25: ἧς ἥβης ἀπόνηθ’, ὅτε μ’ ὤνατο καί μ’ ὑπέμεινε
καί: Il. 17:26: καί μ’ ἔφατ’ ἐν Δαναοῖσιν ἐλέγχιστον πολεμιστὴν
καὶ: Il. 17:29: ὥς θην καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος εἴ κέ μευ ἄντα
καὶ: Il. 17:37: ἀρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκας.
καὶ: Il. 17:39: εἴ κεν ἐγὼ κεφαλήν τε τεὴν καὶ τεύχε’ ἐνείκας
καὶ: Il. 17:40: Πάνθῳ ἐν χείρεσσι βάλω καὶ Φρόντιδι δίῃ.
καὶ: Il. 17:52: πλοχμοί θ’, οἳ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο.
καί: Il. 17:56: παντοίων ἀνέμων, καί τε βρύει ἄνθεϊ λευκῷ·
καὶ: Il. 17:58: βόθρου τ’ ἐξέστρεψε καὶ ἐξετάνυσσ’ ἐπὶ γαίῃ·
καὶ: Il. 17:64: πρῶτον, ἔπειτα δέ θ’ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει
καί: Il. 17:74: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 17:94: εἰ δέ κεν Ἕκτορι μοῦνος ἐὼν καὶ Τρωσὶ μάχωμαι
καὶ: Il. 17:104: καὶ πρὸς δαίμονά περ, εἴ πως ἐρυσαίμεθα νεκρὸν
καὶ: Il. 17:106: Εἷος ὁ ταῦθ’ ὅρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
καὶ: Il. 17:110: ὅν ῥα κύνες τε καὶ ἄνδρες ἀπὸ σταθμοῖο δίωνται
καὶ: Il. 17:111: ἔγχεσι καὶ φωνῇ· τοῦ δ’ ἐν φρεσὶν ἄλκιμον ἦτορ
καὶ: Il. 17:117: θαρσύνονθ’ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι·
καὶ: Il. 17:144: φράζεο νῦν ὅππως κε πόλιν καὶ ἄστυ σαώσῃς
καὶ: Il. 17:150: σχέτλι’, ἐπεὶ Σαρπηδόν’ ἅμα ξεῖνον καὶ ἑταῖρον
καὶ: Il. 17:151: κάλλιπες Ἀργείοισιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι,
καὶ: Il. 17:152: ὅς τοι πόλλ’ ὄφελος γένετο πτόλεΐ τε καὶ αὐτῷ
καὶ: Il. 17:158: ἀνδράσι δυσμενέεσσι πόνον καὶ δῆριν ἔθεντο,
καί: Il. 17:161: ἔλθοι τεθνηὼς καί μιν ἐρυσαίμεθα χάρμης,
καί: Il. 17:163: λύσειαν, καί κ’ αὐτὸν ἀγοίμεθα Ἴλιον εἴσω·
καὶ: Il. 17:165: Ἀργείων παρὰ νηυσὶ καὶ ἀγχέμαχοι θεράποντες.
καὶ: Il. 17:177: ὅς τε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην
καὶ: Il. 17:177: ὅς τε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην
καὶ: Il. 17:179: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον,
καὶ: Il. 17:181: ἦ τινα καὶ Δαναῶν ἀλκῆς μάλα περ μεμαῶτα
καὶ: Il. 17:184: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί,
καὶ: Il. 17:184: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί,
καὶ: Il. 17:203: ἀνδρὸς ἀριστῆος, τόν τε τρομέουσι καὶ ἄλλοι·
καὶ: Il. 17:205: τεύχεα δ’ οὐ κατὰ κόσμον ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων
καὶ: Il. 17:209: Ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων.
καὶ: Il. 17:212: ἀλκῆς καὶ σθένεος· μετὰ δὲ κλειτοὺς ἐπικούρους
καὶ: Il. 17:218: Φόρκυν τε Χρομίον τε καὶ Ἔννομον οἰωνιστήν·
καὶ: Il. 17:223: ἀλλ’ ἵνα μοι Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα
καὶ: Il. 17:225: τὰ φρονέων δώροισι κατατρύχω καὶ ἐδωδῇ
καὶ: Il. 17:229: ὃς δέ κε Πάτροκλον καὶ τεθνηῶτά περ ἔμπης
καὶ: Il. 17:237: καὶ τότ’ ἄρ’ Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον·
καὶ: Il. 17:243: καὶ σῇ, ἐπεὶ πολέμοιο νέφος περὶ πάντα καλύπτει
καὶ: Il. 17:249: οἵ τε παρ’ Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ
καὶ: Il. 17:250: δήμια πίνουσιν καὶ σημαίνουσιν ἕκαστος
καὶ: Il. 17:251: λαοῖς· ἐκ δὲ Διὸς τιμὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ.
καὶ: Il. 17:258: τὸν δὲ μετ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
καί: Il. 17:273: Τρῳῇσιν· τὼ καί οἱ ἀμυνέμεν ὦρσεν ἑταίρους.
καὶ: Il. 17:277: ἀλλὰ νέκυν ἐρύοντο· μίνυνθα δὲ καὶ τοῦ Ἀχαιοὶ
καὶ: Il. 17:287: ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύειν καὶ κῦδος ἀρέσθαι.
καὶ: Il. 17:291: Ἕκτορι καὶ Τρώεσσι χαριζόμενος· τάχα δ’ αὐτῷ
καὶ: Il. 17:296: πληγεῖσ’ ἔγχεΐ τε μεγάλῳ καὶ χειρὶ παχείῃ,
καὶ: Il. 17:316: χώρησαν δ’ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ·
καὶ: Il. 17:321: Ἀργεῖοι δέ κε κῦδος ἕλον καὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν
καὶ: Il. 17:322: κάρτεϊ καὶ σθένεϊ σφετέρῳ· ἀλλ’ αὐτὸς Ἀπόλλων
καὶ: Il. 17:327: Αἰνεία πῶς ἂν καὶ ὑπὲρ θεὸν εἰρύσσαισθε
καὶ: Il. 17:330: πλήθεΐ τε σφετέρῳ καὶ ὑπερδέα δῆμον ἔχοντας·
καί: Il. 17:342: Ὣς φάτο, καί ῥα πολὺ προμάχων ἐξάλμενος ἔστη·
καὶ: Il. 17:343: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν.
καὶ: Il. 17:347: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
καὶ: Il. 17:348: καὶ βάλεν Ἱππασίδην Ἀπισάονα ποιμένα λαῶν
καὶ: Il. 17:351: καὶ δὲ μετ’ Ἀστεροπαῖον ἀριστεύεσκε μάχεσθαι.
καὶ: Il. 17:353: ἴθυσεν δὲ καὶ ὃ πρόφρων Δαναοῖσι μάχεσθαι·
καὶ: Il. 17:362: νεκροὶ ὁμοῦ Τρώων καὶ ὑπερμενέων ἐπικούρων
καὶ: Il. 17:363: καὶ Δαναῶν· οὐδ’ οἳ γὰρ ἀναιμωτί γε μάχοντο,
καὶ: Il. 17:370: οἳ δ’ ἄλλοι Τρῶες καὶ ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
καὶ: Il. 17:376: ἠέρι καὶ πολέμῳ, τείροντο δὲ νηλέϊ χαλκῷ
καὶ: Il. 17:381: τὼ δ’ ἐπιοσσομένω θάνατον καὶ φύζαν ἑταίρων
καὶ: Il. 17:385: ἀργαλέης· καμάτῳ δὲ καὶ ἱδρῷ νωλεμὲς αἰεὶ
καὶ: Il. 17:394: ὣς οἵ γ’ ἔνθα καὶ ἔνθα νέκυν ὀλίγῃ ἐνὶ χώρῃ
καὶ: Il. 17:400: τοῖον Ζεὺς ἐπὶ Πατρόκλῳ ἀνδρῶν τε καὶ ἵππων
καὶ: Il. 17:413: νωλεμὲς ἐγχρίμπτοντο καὶ ἀλλήλους ἐνάριζον·
καὶ: Il. 17:419: ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύσαι καὶ κῦδος ἀρέσθαι.
καὶ: Il. 17:421: ὦ φίλοι, εἰ καὶ μοῖρα παρ’ ἀνέρι τῷδε δαμῆναι
καὶ: Il. 17:447: πάντων, ὅσσά τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει.
καὶ: Il. 17:448: ἀλλ’ οὐ μὰν ὑμῖν γε καὶ ἅρμασι δαιδαλέοισιν
καὶ: Il. 17:450: ἦ οὐχ ἅλις ὡς καὶ τεύχε’ ἔχει καὶ ἐπεύχεται αὔτως;
καὶ: Il. 17:450: ἦ οὐχ ἅλις ὡς καὶ τεύχε’ ἔχει καὶ ἐπεύχεται αὔτως;
καὶ: Il. 17:452: ὄφρα καὶ Αὐτομέδοντα σαώσετον ἐκ πολέμοιο
καὶ: Il. 17:455: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ·
καὶ: Il. 17:458: ῥίμφα φέρον θοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς.
καὶ: Il. 17:465: ἔγχει ἐφορμᾶσθαι καὶ ἐπίσχειν ὠκέας ἵππους.
καὶ: Il. 17:468: στῆ δ’ ὄπιθεν δίφροιο καὶ Αὐτομέδοντα προσηύδα·
καὶ: Il. 17:470: ἐν στήθεσσιν ἔθηκε, καὶ ἐξέλετο φρένας ἐσθλάς;
καὶ: Il. 17:478: ζωὸς ἐών; νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει.
καὶ: Il. 17:479: ἀλλὰ σὺ μὲν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα
καὶ: Il. 17:482: καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν,
καὶ: Il. 17:494: τοῖσι δ’ ἅμα Χρομίος τε καὶ Ἄρητος θεοειδὴς
καὶ: Il. 17:499: ἀλκῆς καὶ σθένεος πλῆτο φρένας ἀμφὶ μελαίνας·
καὶ: Il. 17:507: Ὣς εἰπὼν Αἴαντε καλέσσατο καὶ Μενέλαον·
καὶ: Il. 17:508: Αἴαντ’ Ἀργείων ἡγήτορε καὶ Μενέλαε
καὶ: Il. 17:510: ἀμφ’ αὐτῷ βεβάμεν καὶ ἀμύνεσθαι στίχας ἀνδρῶν,
καὶ: Il. 17:515: ἥσω γὰρ καὶ ἐγώ, τὰ δέ κεν Διὶ πάντα μελήσει.
καὶ: Il. 17:516: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
καὶ: Il. 17:517: καὶ βάλεν Ἀρήτοιο κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην·
καί: Il. 17:530: καί νύ κε δὴ ξιφέεσσ’ αὐτοσχεδὸν ὁρμηθήτην
καὶ: Il. 17:537: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
καὶ: Il. 17:541: θῆκ’, ἂν δ’ αὐτὸς ἔβαινε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν
καὶ: Il. 17:549: ἢ καὶ χειμῶνος δυσθαλπέος, ὅς ῥά τε ἔργων
καὶ: Il. 17:555: εἰσαμένη Φοίνικι δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν·
καὶ: Il. 17:556: σοὶ μὲν δὴ Μενέλαε κατηφείη καὶ ὄνειδος
καὶ: Il. 17:563: τώ κεν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν
καὶ: Il. 17:569: ἐν δὲ βίην ὤμοισι καὶ ἐν γούνεσσιν ἔθηκε,
καί: Il. 17:570: καί οἱ μυίης θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἐνῆκεν,
καὶ: Il. 17:571: ἥ τε καὶ ἐργομένη μάλα περ χροὸς ἀνδρομέοιο
καὶ: Il. 17:574: βῆ δ’ ἐπὶ Πατρόκλῳ, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
καὶ: Il. 17:593: καὶ τότ’ ἄρα Κρονίδης ἕλετ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν
καί: Il. 17:613: ἤλυθε, καί κε Τρωσὶ μέγα κράτος ἐγγυάλιξεν,
καὶ: Il. 17:615: καὶ τῷ μὲν φάος ἦλθεν, ἄμυνε δὲ νηλεὲς ἦμαρ,
καὶ: Il. 17:617: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος, ἐκ δ’ ἄρ’ ὀδόντας
καὶ: Il. 17:620: καὶ τά γε Μηριόνης ἔλαβεν χείρεσσι φίλῃσι
καὶ: Il. 17:621: κύψας ἐκ πεδίοιο, καὶ Ἰδομενῆα προσηύδα·
καὶ: Il. 17:623: γιγνώσκεις δὲ καὶ αὐτὸς ὅ τ’ οὐκέτι κάρτος Ἀχαιῶν.
καὶ: Il. 17:626: Οὐδ’ ἔλαθ’ Αἴαντα μεγαλήτορα καὶ Μενέλαον
καὶ: Il. 17:629: ὢ πόποι ἤδη μέν κε καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστι
καὶ: Il. 17:635: ἠμὲν ὅπως τὸν νεκρὸν ἐρύσσομεν, ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
καὶ: Il. 17:638: Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους
καὶ: Il. 17:644: ἠέρι γὰρ κατέχονται ὁμῶς αὐτοί τε καὶ ἵπποι.
καὶ: Il. 17:647: ἐν δὲ φάει καὶ ὄλεσσον, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν οὕτως.
καὶ: Il. 17:649: αὐτίκα δ’ ἠέρα μὲν σκέδασεν καὶ ἀπῶσεν ὀμίχλην,
καὶ: Il. 17:651: καὶ τότ’ ἄρ’ Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον·
καὶ: Il. 17:668: πολλὰ δὲ Μηριόνῃ τε καὶ Αἰάντεσσ’ ἐπέτελλεν·
καὶ: Il. 17:672: ζωὸς ἐών· νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει.
καὶ: Il. 17:676: ὅν τε καὶ ὑψόθ’ ἐόντα πόδας ταχὺς οὐκ ἔλαθε πτὼξ
καί: Il. 17:678: ἔσσυτο, καί τέ μιν ὦκα λαβὼν ἐξείλετο θυμόν.
καὶ: Il. 17:683: θαρσύνονθ’ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι,
καὶ: Il. 17:687: ἤδη μὲν σὲ καὶ αὐτὸν ὀΐομαι εἰσορόωντα
καὶ: Il. 17:713: ἠμὲν ὅπως τὸν νεκρὸν ἐρύσσομεν, ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
καὶ: Il. 17:714: Τρώων ἐξ ἐνοπῆς θάνατον καὶ κῆρα φύγωμεν.
καὶ: Il. 17:717: ἀλλὰ σὺ μὲν καὶ Μηριόνης ὑποδύντε μάλ’ ὦκα
καὶ: Il. 17:719: νῶϊ μαχησόμεθα Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι δίῳ
καὶ: Il. 17:731: νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν·
καὶ: Il. 17:740: ὣς μὲν τοῖς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν αἰχμητάων
καὶ: Il. 17:745: τείρεθ’ ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἱδρῷ σπευδόντεσσιν·
καὶ: Il. 17:749: ὅς τε καὶ ἰφθίμων ποταμῶν ἀλεγεινὰ ῥέεθρα
καὶ: Il. 17:754: Αἰνείας τ’ Ἀγχισιάδης καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ.
καὶ: Il. 17:758: ὣς ἄρ’ ὑπ’ Αἰνείᾳ τε καὶ Ἕκτορι κοῦροι Ἀχαιῶν
καί: Il. 18:9: ὥς ποτέ μοι μήτηρ διεπέφραδε καί μοι ἔειπε
καὶ: Il. 18:15: Εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
καὶ: Il. 18:41: Κυμοθόη τε καὶ Ἀκταίη καὶ Λιμνώρεια
καὶ: Il. 18:41: Κυμοθόη τε καὶ Ἀκταίη καὶ Λιμνώρεια
καὶ: Il. 18:42: καὶ Μελίτη καὶ Ἴαιρα καὶ Ἀμφιθόη καὶ Ἀγαυὴ
καὶ: Il. 18:42: καὶ Μελίτη καὶ Ἴαιρα καὶ Ἀμφιθόη καὶ Ἀγαυὴ
καὶ: Il. 18:42: καὶ Μελίτη καὶ Ἴαιρα καὶ Ἀμφιθόη καὶ Ἀγαυὴ
καὶ: Il. 18:42: καὶ Μελίτη καὶ Ἴαιρα καὶ Ἀμφιθόη καὶ Ἀγαυὴ
καὶ: Il. 18:44: Δεξαμένη τε καὶ Ἀμφινόμη καὶ Καλλιάνειρα
καὶ: Il. 18:44: Δεξαμένη τε καὶ Ἀμφινόμη καὶ Καλλιάνειρα
καὶ: Il. 18:45: Δωρὶς καὶ Πανόπη καὶ ἀγακλειτὴ Γαλάτεια
καὶ: Il. 18:45: Δωρὶς καὶ Πανόπη καὶ ἀγακλειτὴ Γαλάτεια
καὶ: Il. 18:46: Νημερτής τε καὶ Ἀψευδὴς καὶ Καλλιάνασσα·
καὶ: Il. 18:46: Νημερτής τε καὶ Ἀψευδὴς καὶ Καλλιάνασσα·
καὶ: Il. 18:47: ἔνθα δ’ ἔην Κλυμένη Ἰάνειρά τε καὶ Ἰάνασσα
καὶ: Il. 18:48: Μαῖρα καὶ Ὠρείθυια ἐϋπλόκαμός τ’ Ἀμάθεια
καὶ: Il. 18:50: τῶν δὲ καὶ ἀργύφεον πλῆτο σπέος· αἳ δ’ ἅμα πᾶσαι
καὶ: Il. 18:61: ὄφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο
καί: Il. 18:72: καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 18:88: νῦν δ’ ἵνα καὶ σοὶ πένθος ἐνὶ φρεσὶ μυρίον εἴη
καὶ: Il. 18:106: ἐν πολέμῳ· ἀγορῇ δέ τ’ ἀμείνονές εἰσι καὶ ἄλλοι.
καὶ: Il. 18:108: καὶ χόλος, ὅς τ’ ἐφέηκε πολύφρονά περ χαλεπῆναι,
καὶ: Il. 18:119: ἀλλά ἑ μοῖρα δάμασσε καὶ ἀργαλέος χόλος Ἥρης.
καὶ: Il. 18:120: ὣς καὶ ἐγών, εἰ δή μοι ὁμοίη μοῖρα τέτυκται,
καί: Il. 18:122: καί τινα Τρωϊάδων καὶ Δαρδανίδων βαθυκόλπων
καὶ: Il. 18:122: καί τινα Τρωϊάδων καὶ Δαρδανίδων βαθυκόλπων
καὶ: Il. 18:139: καὶ στρεφθεῖσ’ ἁλίῃσι κασιγνήτῃσι μετηύδα·
καὶ: Il. 18:141: ὀψόμεναί τε γέρονθ’ ἅλιον καὶ δώματα πατρός,
καί: Il. 18:142: καί οἱ πάντ’ ἀγορεύσατ’· ἐγὼ δ’ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον
καὶ: Il. 18:150: φεύγοντες νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο.
καὶ: Il. 18:153: αὖτις γὰρ δὴ τόν γε κίχον λαός τε καὶ ἵπποι
καί: Il. 18:165: καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος,
καὶ: Il. 18:165: καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος,
καὶ: Il. 18:194: ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὅ γ’ ἔλπομ’ ἐνὶ πρώτοισιν ὁμιλεῖ
καὶ: Il. 18:197: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι κλυτὰ τεύχε’ ἔχονται·
καὶ: Il. 18:230: ἔνθα δὲ καὶ τότ’ ὄλοντο δυώδεκα φῶτες ἄριστοι
καὶ: Il. 18:231: ἀμφὶ σφοῖς ὀχέεσσι καὶ ἔγχεσιν. αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
καὶ: Il. 18:237: τόν ῥ’ ἤτοι μὲν ἔπεμπε σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
καὶ: Il. 18:242: φυλόπιδος κρατερῆς καὶ ὁμοιΐου πολέμοιο.
καὶ: Il. 18:250: Πανθοΐδης· ὃ γὰρ οἶος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω·
καὶ: Il. 18:253: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
καὶ: Il. 18:263: μίμνειν ἐν πεδίῳ, ὅθι περ Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ
καὶ: Il. 18:271: ὅς κε φύγῃ, πολλοὺς δὲ κύνες καὶ γῦπες ἔδονται
καὶ: Il. 18:291: πολλὰ δὲ δὴ Φρυγίην καὶ Μῃονίην ἐρατεινὴν
καὶ: Il. 18:299: καὶ φυλακῆς μνήσασθε, καὶ ἐγρήγορθε ἕκαστος·
καὶ: Il. 18:299: καὶ φυλακῆς μνήσασθε, καὶ ἐγρήγορθε ἕκαστος·
καί: Il. 18:309: ξυνὸς Ἐνυάλιος, καί τε κτανέοντα κατέκτα.
καὶ: Il. 18:335: τεύχεα καὶ κεφαλὴν μεγαθύμου σοῖο φονῆος·
καὶ: Il. 18:339: ἀμφὶ δὲ σὲ Τρῳαὶ καὶ Δαρδανίδες βαθύκολποι
καὶ: Il. 18:340: κλαύσονται νύκτάς τε καὶ ἤματα δάκρυ χέουσαι,
καὶ: Il. 18:350: καὶ τότε δὴ λοῦσάν τε καὶ ἤλειψαν λίπ’ ἐλαίῳ,
καὶ: Il. 18:350: καὶ τότε δὴ λοῦσάν τε καὶ ἤλειψαν λίπ’ ἐλαίῳ,
καὶ: Il. 18:357: ἔπρηξας καὶ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη
καὶ: Il. 18:362: καὶ μὲν δή πού τις μέλλει βροτὸς ἀνδρὶ τελέσσαι,
καὶ: Il. 18:363: ὅς περ θνητός τ’ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδε·
καὶ: Il. 18:365: ἀμφότερον γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις
καὶ: Il. 18:394: ἦ ῥά νύ μοι δεινή τε καὶ αἰδοίη θεὸς ἔνδον,
καὶ: Il. 18:401: πόρπας τε γναμπτάς θ’ ἕλικας κάλυκάς τε καὶ ὅρμους
καὶ: Il. 18:405: ἀλλὰ Θέτις τε καὶ Εὐρυνόμη ἴσαν, αἵ μ’ ἐσάωσαν.
καὶ: Il. 18:410: Ἦ, καὶ ἀπ’ ἀκμοθέτοιο πέλωρ αἴητον ἀνέστη
καὶ: Il. 18:414: σπόγγῳ δ’ ἀμφὶ πρόσωπα καὶ ἄμφω χεῖρ’ ἀπομόργνυ
καὶ: Il. 18:415: αὐχένα τε στιβαρὸν καὶ στήθεα λαχνήεντα,
καὶ: Il. 18:419: τῇς ἐν μὲν νόος ἐστὶ μετὰ φρεσίν, ἐν δὲ καὶ αὐδὴ
καὶ: Il. 18:420: καὶ σθένος, ἀθανάτων δὲ θεῶν ἄπο ἔργα ἴσασιν.
καὶ: Il. 18:427: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
καὶ: Il. 18:433: Αἰακίδῃ Πηλῆϊ, καὶ ἔτλην ἀνέρος εὐνὴν
καὶ: Il. 18:442: ὄφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο
καὶ: Il. 18:449: Ἀργείων, καὶ πολλὰ περικλυτὰ δῶρ’ ὀνόμαζον.
καί: Il. 18:454: καί νύ κεν αὐτῆμαρ πόλιν ἔπραθον, εἰ μὴ Ἀπόλλων
καὶ: Il. 18:456: ἔκταν’ ἐνὶ προμάχοισι καὶ Ἕκτορι κῦδος ἔδωκε.
καὶ: Il. 18:458: υἱεῖ ἐμῷ ὠκυμόρῳ δόμεν ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν
καὶ: Il. 18:459: καὶ καλὰς κνημῖδας ἐπισφυρίοις ἀραρυίας
καὶ: Il. 18:460: καὶ θώρηχ’· ὃ γὰρ ἦν οἱ ἀπώλεσε πιστὸς ἑταῖρος
καὶ: Il. 18:473: ὅππως Ἥφαιστός τ’ ἐθέλοι καὶ ἔργον ἄνοιτο.
καὶ: Il. 18:475: καὶ χρυσὸν τιμῆντα καὶ ἄργυρον· αὐτὰρ ἔπειτα
καὶ: Il. 18:475: καὶ χρυσὸν τιμῆντα καὶ ἄργυρον· αὐτὰρ ἔπειτα
καὶ: Il. 18:487: Ἄρκτόν θ’, ἣν καὶ Ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν,
καί: Il. 18:488: ἥ τ’ αὐτοῦ στρέφεται καί τ’ Ὠρίωνα δοκεύει,
καὶ: Il. 18:514: τεῖχος μέν ῥ’ ἄλοχοί τε φίλαι καὶ νήπια τέκνα
καὶ: Il. 18:516: οἳ δ’ ἴσαν· ἦρχε δ’ ἄρά σφιν Ἄρης καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
καὶ: Il. 18:518: καλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν, ὥς τε θεώ περ
καὶ: Il. 18:524: δέγμενοι ὁππότε μῆλα ἰδοίατο καὶ ἕλικας βοῦς.
καὶ: Il. 18:528: τάμνοντ’ ἀμφὶ βοῶν ἀγέλας καὶ πώεα καλὰ
καὶ: Il. 18:543: ζεύγεα δινεύοντες ἐλάστρεον ἔνθα καὶ ἔνθα.
καὶ: Il. 18:567: παρθενικαὶ δὲ καὶ ἠΐθεοι ἀταλὰ φρονέοντες
καὶ: Il. 18:583: ἔγκατα καὶ μέλαν αἷμα λαφύσσετον· οἳ δὲ νομῆες
καὶ: Il. 18:593: ἔνθα μὲν ἠΐθεοι καὶ παρθένοι ἀλφεσίβοιαι
καί: Il. 18:597: καί ῥ’ αἳ μὲν καλὰς στεφάνας ἔχον, οἳ δὲ μαχαίρας
καὶ: Il. 19:33: αἰεὶ τῷ γ’ ἔσται χρὼς ἔμπεδος, ἢ καὶ ἀρείων.
καὶ: Il. 19:38: Πατρόκλῳ δ’ αὖτ’ ἀμβροσίην καὶ νέκταρ ἐρυθρὸν
καί: Il. 19:42: καί ῥ’ οἵ περ τὸ πάρος γε νεῶν ἐν ἀγῶνι μένεσκον
καὶ: Il. 19:43: οἵ τε κυβερνῆται καὶ ἔχον οἰήϊα νηῶν
καὶ: Il. 19:44: καὶ ταμίαι παρὰ νηυσὶν ἔσαν σίτοιο δοτῆρες,
καὶ: Il. 19:45: καὶ μὴν οἳ τότε γ’ εἰς ἀγορὴν ἴσαν, οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
καὶ: Il. 19:48: Τυδεΐδης τε μενεπτόλεμος καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
καὶ: Il. 19:52: ἕλκος ἔχων· καὶ γὰρ τὸν ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
καὶ: Il. 19:57: ἔπλετο σοὶ καὶ ἐμοί, ὅ τε νῶΐ περ ἀχνυμένω κῆρ
καὶ: Il. 19:63: Ἕκτορι μὲν καὶ Τρωσὶ τὸ κέρδιον· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
καὶ: Il. 19:64: δηρὸν ἐμῆς καὶ σῆς ἔριδος μνήσεσθαι ὀΐω.
καὶ: Il. 19:70: ὄφρ’ ἔτι καὶ Τρώων πειρήσομαι ἀντίον ἐλθὼν
καὶ: Il. 19:76: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
καί: Il. 19:86: καί τέ με νεικείεσκον· ἐγὼ δ’ οὐκ αἴτιός εἰμι,
καὶ: Il. 19:87: ἀλλὰ Ζεὺς καὶ Μοῖρα καὶ ἠεροφοῖτις Ἐρινύς,
καὶ: Il. 19:87: ἀλλὰ Ζεὺς καὶ Μοῖρα καὶ ἠεροφοῖτις Ἐρινύς,
καὶ: Il. 19:95: καὶ γὰρ δή νύ ποτε Ζεὺς ἄσατο, τόν περ ἄριστον
καὶ: Il. 19:96: ἀνδρῶν ἠδὲ θεῶν φασ’ ἔμμεναι· ἀλλ’ ἄρα καὶ τὸν
καὶ: Il. 19:118: ἐκ δ’ ἄγαγε πρὸ φόως δὲ καὶ ἠλιτόμηνον ἐόντα,
καὶ: Il. 19:127: χωόμενος φρεσὶν ᾗσι, καὶ ὤμοσε καρτερὸν ὅρκον
καὶ: Il. 19:128: μή ποτ’ ἐς Οὔλυμπόν τε καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα
καὶ: Il. 19:134: ὣς καὶ ἐγών, ὅτε δ’ αὖτε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
καί: Il. 19:137: ἀλλ’ ἐπεὶ ἀασάμην καί μευ φρένας ἐξέλετο Ζεύς,
καὶ: Il. 19:139: ἀλλ’ ὄρσευ πόλεμον δὲ καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς.
καὶ: Il. 19:161: σίτου καὶ οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή.
καὶ: Il. 19:161: σίτου καὶ οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή.
καὶ: Il. 19:166: δίψά τε καὶ λιμός, βλάβεται δέ τε γούνατ’ ἰόντι.
καὶ: Il. 19:167: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ οἴνοιο κορεσσάμενος καὶ ἐδωδῆς
καὶ: Il. 19:171: ἀλλ’ ἄγε λαὸν μὲν σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχθι
καὶ: Il. 19:178: καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ φρεσὶν ἵλαος ἔστω.
καὶ: Il. 19:181: Ἀτρεΐδη σὺ δ’ ἔπειτα δικαιότερος καὶ ἐπ’ ἄλλῳ
καὶ: Il. 19:186: ἐν μοίρῃ γὰρ πάντα διίκεο καὶ κατέλεξας.
καὶ: Il. 19:191: ἐκ κλισίης ἔλθῃσι καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν.
καὶ: Il. 19:200: ἄλλοτέ περ καὶ μᾶλλον ὀφέλλετε ταῦτα πένεσθαι,
καὶ: Il. 19:202: καὶ μένος οὐ τόσον ᾖσιν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσι.
καὶ: Il. 19:214: ἀλλὰ φόνος τε καὶ αἷμα καὶ ἀργαλέος στόνος ἀνδρῶν.
καὶ: Il. 19:214: ἀλλὰ φόνος τε καὶ αἷμα καὶ ἀργαλέος στόνος ἀνδρῶν.
καὶ: Il. 19:217: κρείσσων εἰς ἐμέθεν καὶ φέρτερος οὐκ ὀλίγον περ
καὶ: Il. 19:219: πολλόν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην καὶ πλείονα οἶδα.
καὶ: Il. 19:226: λίην γὰρ πολλοὶ καὶ ἐπήτριμοι ἤματα πάντα
καὶ: Il. 19:231: μεμνῆσθαι πόσιος καὶ ἐδητύος, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
καὶ: Il. 19:238: Ἦ, καὶ Νέστορος υἷας ὀπάσσατο κυδαλίμοιο
καὶ: Il. 19:240: καὶ Κρειοντιάδην Λυκομήδεα καὶ Μελάνιππον·
καὶ: Il. 19:240: καὶ Κρειοντιάδην Λυκομήδεα καὶ Μελάνιππον·
καὶ: Il. 19:249: καὶ τὰ μὲν ἐν μέσσῃ ἀγορῇ θέσαν, ἂν δ’ Ἀγαμέμνων
καὶ: Il. 19:258: ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος
καὶ: Il. 19:259: Γῆ τε καὶ Ἠέλιος καὶ Ἐρινύες, αἵ θ’ ὑπὸ γαῖαν
καὶ: Il. 19:259: Γῆ τε καὶ Ἠέλιος καὶ Ἐρινύες, αἵ θ’ ὑπὸ γαῖαν
καὶ: Il. 19:266: Ἦ, καὶ ἀπὸ στόμαχον κάπρου τάμε νηλέϊ χαλκῷ.
καὶ: Il. 19:280: καὶ τὰ μὲν ἐν κλισίῃσι θέσαν, κάθισαν δὲ γυναῖκας,
καὶ: Il. 19:291: ἄνδρα μὲν ᾧ ἔδοσάν με πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
καὶ: Il. 19:308: δύντα δ’ ἐς ἠέλιον μενέω καὶ τλήσομαι ἔμπης.
καὶ: Il. 19:310: δοιὼ δ’ Ἀτρεΐδα μενέτην καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
καὶ: Il. 19:315: ἦ ῥά νύ μοί ποτε καὶ σὺ δυσάμμορε φίλταθ’ ἑταίρων
καὶ: Il. 19:317: αἶψα καὶ ὀτραλέως, ὁπότε σπερχοίατ’ Ἀχαιοὶ
καὶ: Il. 19:320: ἄκμηνον πόσιος καὶ ἐδητύος ἔνδον ἐόντων
καί: Il. 19:332: Σκυρόθεν ἐξαγάγοις καί οἱ δείξειας ἕκαστα
καὶ: Il. 19:333: κτῆσιν ἐμὴν δμῶάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα.
καὶ: Il. 19:336: γήραΐ τε στυγερῷ καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενον αἰεὶ
καὶ: Il. 19:346: οἴχονται μετὰ δεῖπνον, ὃ δ’ ἄκμηνος καὶ ἄπαστος.
καὶ: Il. 19:347: ἀλλ’ ἴθι οἱ νέκτάρ τε καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν
καὶ: Il. 19:353: νέκταρ ἐνὶ στήθεσσι καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν
καὶ: Il. 19:360: νηῶν ἐκφορέοντο καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι
καὶ: Il. 19:361: θώρηκές τε κραταιγύαλοι καὶ μείλινα δοῦρα.
καὶ: Il. 19:365: τοῦ καὶ ὀδόντων μὲν καναχὴ πέλε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
καὶ: Il. 19:385: εἰ οἷ ἐφαρμόσσειε καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυῖα·
καὶ: Il. 19:392: ἵππους δ’ Αὐτομέδων τε καὶ Ἄλκιμος ἀμφιέποντες
καὶ: Il. 19:400: Ξάνθέ τε καὶ Βαλία τηλεκλυτὰ τέκνα Ποδάργης
καὶ: Il. 19:408: καὶ λίην σ’ ἔτι νῦν γε σαώσομεν ὄβριμ’ Ἀχιλλεῦ·
καὶ: Il. 19:410: αἴτιοι, ἀλλὰ θεός τε μέγας καὶ Μοῖρα κραταιή.
καὶ: Il. 19:414: ἔκταν’ ἐνὶ προμάχοισι καὶ Ἕκτορι κῦδος ἔδωκε.
καί: Il. 19:415: νῶϊ δὲ καί κεν ἅμα πνοιῇ Ζεφύροιο θέοιμεν,
καὶ: Il. 19:417: μόρσιμόν ἐστι θεῷ τε καὶ ἀνέρι ἶφι δαμῆναι.
καὶ: Il. 19:421: εὖ νυ τὸ οἶδα καὶ αὐτὸς ὅ μοι μόρος ἐνθάδ’ ὀλέσθαι
καὶ: Il. 19:422: νόσφι φίλου πατρὸς καὶ μητέρος· ἀλλὰ καὶ ἔμπης
καὶ: Il. 19:422: νόσφι φίλου πατρὸς καὶ μητέρος· ἀλλὰ καὶ ἔμπης
καὶ: Il. 19:424: Ἦ ῥα, καὶ ἐν πρώτοις ἰάχων ἔχε μώνυχας ἵππους.
καὶ: Il. 20:9: καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσεα ποιήεντα.
καὶ: Il. 20:9: καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσεα ποιήεντα.
καὶ: Il. 20:17: ἦ τι περὶ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν μερμηρίζεις;
καὶ: Il. 20:24: ἔρχεσθ’ ὄφρ’ ἂν ἵκησθε μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
καὶ: Il. 20:28: καὶ δέ τί μιν καὶ πρόσθεν ὑποτρομέεσκον ὁρῶντες·
καὶ: Il. 20:28: καὶ δέ τί μιν καὶ πρόσθεν ὑποτρομέεσκον ὁρῶντες·
καὶ: Il. 20:29: νῦν δ’ ὅτε δὴ καὶ θυμὸν ἑταίρου χώεται αἰνῶς
καὶ: Il. 20:30: δείδω μὴ καὶ τεῖχος ὑπέρμορον ἐξαλαπάξῃ.
καὶ: Il. 20:33: Ἥρη μὲν μετ’ ἀγῶνα νεῶν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
καὶ: Il. 20:60: καὶ κορυφαί, Τρώων τε πόλις καὶ νῆες Ἀχαιῶν.
καὶ: Il. 20:60: καὶ κορυφαί, Τρώων τε πόλις καὶ νῆες Ἀχαιῶν.
καὶ: Il. 20:62: δείσας δ’ ἐκ θρόνου ἆλτο καὶ ἴαχε, μή οἱ ὕπερθε
καὶ: Il. 20:64: οἰκία δὲ θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι φανείη
καὶ: Il. 20:87: Πριαμίδη τί με ταῦτα καὶ οὐκ ἐθέλοντα κελεύεις
καὶ: Il. 20:90: στήσομαι, ἀλλ’ ἤδη με καὶ ἄλλοτε δουρὶ φόβησεν
καὶ: Il. 20:92: πέρσε δὲ Λυρνησσὸν καὶ Πήδασον· αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς
καὶ: Il. 20:94: ἦ κ’ ἐδάμην ὑπὸ χερσὶν Ἀχιλλῆος καὶ Ἀθήνης,
καὶ: Il. 20:96: ἔγχεϊ χαλκείῳ Λέλεγας καὶ Τρῶας ἐναίρειν.
καὶ: Il. 20:99: καὶ δ’ ἄλλως τοῦ γ’ ἰθὺ βέλος πέτετ’, οὐδ’ ἀπολήγει
καὶ: Il. 20:104: ἥρως ἀλλ’ ἄγε καὶ σὺ θεοῖς αἰειγενέτῃσιν
καὶ: Il. 20:105: εὔχεο· καὶ δὲ σέ φασι Διὸς κούρης Ἀφροδίτης
καὶ: Il. 20:109: λευγαλέοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ.
καὶ: Il. 20:115: φράζεσθον δὴ σφῶϊ Ποσείδαον καὶ Ἀθήνη
καὶ: Il. 20:120: αὐτόθεν, ἤ τις ἔπειτα καὶ ἡμείων Ἀχιλῆϊ
καὶ: Il. 20:124: Τρωσὶν ἀμύνουσιν πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα.
καὶ: Il. 20:139: ἢ Ἀχιλῆ’ ἴσχωσι καὶ οὐκ εἰῶσι μάχεσθαι,
καὶ: Il. 20:140: αὐτίκ’ ἔπειτα καὶ ἄμμι παρ’ αὐτόθι νεῖκος ὀρεῖται
καὶ: Il. 20:146: ὑψηλόν, τό ῥά οἱ Τρῶες καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
καὶ: Il. 20:149: ἔνθα Ποσειδάων κατ’ ἄρ’ ἕζετο καὶ θεοὶ ἄλλοι,
καὶ: Il. 20:152: ἀμφὶ σὲ ἤϊε Φοῖβε καὶ Ἄρηα πτολίπορθον.
καὶ: Il. 20:156: Τῶν δ’ ἅπαν ἐπλήσθη πεδίον καὶ λάμπετο χαλκῷ
καὶ: Il. 20:160: Αἰνείας τ’ Ἀγχισιάδης καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.
καὶ: Il. 20:165: σίντης, ὅν τε καὶ ἄνδρες ἀποκτάμεναι μεμάασιν
καὶ: Il. 20:170: οὐρῇ δὲ πλευράς τε καὶ ἰσχία ἀμφοτέρωθεν
καὶ: Il. 20:174: ὣς Ἀχιλῆ’ ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
καὶ: Il. 20:185: καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμηαι
καὶ: Il. 20:187: ἤδη μὲν σέ γέ φημι καὶ ἄλλοτε δουρὶ φοβῆσαι.
καὶ: Il. 20:192: πέρσα μεθορμηθεὶς σὺν Ἀθήνῃ καὶ Διὶ πατρί,
καὶ: Il. 20:194: ἦγον· ἀτὰρ σὲ Ζεὺς ἐῤῥύσατο καὶ θεοὶ ἄλλοι.
καὶ: Il. 20:201: ἔλπεο δειδίξεσθαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς
καὶ: Il. 20:213: εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
καὶ: Il. 20:223: τάων καὶ Βορέης ἠράσσατο βοσκομενάων,
καὶ: Il. 20:232: Ἶλός τ’ Ἀσσάρακός τε καὶ ἀντίθεος Γανυμήδης,
καὶ: Il. 20:234: τὸν καὶ ἀνηρείψαντο θεοὶ Διὶ οἰνοχοεύειν
καὶ: Il. 20:241: ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι.
καὶ: Il. 20:249: παντοῖοι, ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνθα καὶ ἔνθα.
καὶ: Il. 20:251: ἀλλὰ τί ἢ ἔριδας καὶ νείκεα νῶϊν ἀνάγκη
καὶ: Il. 20:255: πόλλ’ ἐτεά τε καὶ οὐκί· χόλος δέ τε καὶ τὰ κελεύει.
καὶ: Il. 20:255: πόλλ’ ἐτεά τε καὶ οὐκί· χόλος δέ τε καὶ τὰ κελεύει.
καὶ: Il. 20:259: Ἦ ῥα καὶ ἐν δεινῷ σάκει ἤλασεν ὄβριμον ἔγχος
καὶ: Il. 20:264: νήπιος, οὐδ’ ἐνόησε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
καὶ: Il. 20:274: καὶ βάλεν Αἰνείαο κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
καὶ: Il. 20:278: Αἰνείας δ’ ἐάλη καὶ ἀπὸ ἕθεν ἀσπίδ’ ἀνέσχε
καὶ: Il. 20:287: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
καὶ: Il. 20:301: μή πως καὶ Κρονίδης κεχολώσεται, αἴ κεν Ἀχιλλεὺς
καὶ: Il. 20:303: ὄφρα μὴ ἄσπερμος γενεὴ καὶ ἄφαντος ὄληται
καὶ: Il. 20:308: καὶ παίδων παῖδες, τοί κεν μετόπισθε γένωνται.
καὶ: Il. 20:314: πᾶσι μετ’ ἀθανάτοισιν ἐγὼ καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
καὶ: Il. 20:319: βῆ ῥ’ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων,
καὶ: Il. 20:324: καὶ τὴν μὲν προπάροιθε ποδῶν Ἀχιλῆος ἔθηκεν,
καὶ: Il. 20:326: πολλὰς δὲ στίχας ἡρώων, πολλὰς δὲ καὶ ἵππων
καί: Il. 20:331: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 20:334: ὃς σεῦ ἅμα κρείσσων καὶ φίλτερος ἀθανάτοισιν;
καὶ: Il. 20:336: μὴ καὶ ὑπὲρ μοῖραν δόμον Ἄϊδος εἰσαφίκηαι.
καὶ: Il. 20:337: αὐτὰρ ἐπεί κ’ Ἀχιλεὺς θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ,
καὶ: Il. 20:347: ἦ ῥα καὶ Αἰνείας φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσιν
καὶ: Il. 20:350: ἔσσεται, ὃς καὶ νῦν φύγεν ἄσμενος ἐκ θανάτοιο.
καὶ: Il. 20:353: Ἦ, καὶ ἐπὶ στίχας ἆλτο, κέλευε δὲ φωτὶ ἑκάστῳ·
καὶ: Il. 20:356: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι
καὶ: Il. 20:357: τοσσούσδ’ ἀνθρώπους ἐφέπειν καὶ πᾶσι μάχεσθαι·
καὶ: Il. 20:359: τοσσῆσδ’ ὑσμίνης ἐφέποι στόμα καὶ πονέοιτο·
καὶ: Il. 20:361: καὶ σθένει, οὔ μ’ ἔτι φημὶ μεθησέμεν οὐδ’ ἠβαιόν,
καί: Il. 20:367: καί κεν ἐγὼ ἐπέεσσι καὶ ἀθανάτοισι μαχοίμην,
καὶ: Il. 20:367: καί κεν ἐγὼ ἐπέεσσι καὶ ἀθανάτοισι μαχοίμην,
καὶ: Il. 20:370: ἀλλὰ τὸ μὲν τελέει, τὸ δὲ καὶ μεσσηγὺ κολούει.
καὶ: Il. 20:371: τοῦ δ’ ἐγὼ ἀντίος εἶμι καὶ εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν,
καὶ: Il. 20:375: καὶ τότ’ ἄρ’ Ἕκτορα εἶπε παραστὰς Φοῖβος Ἀπόλλων·
καὶ: Il. 20:377: ἀλλὰ κατὰ πληθύν τε καὶ ἐκ φλοίσβοιο δέδεξο,
καὶ: Il. 20:392: Ὕλλῳ ἐπ’ ἰχθυόεντι καὶ Ἕρμῳ δινήεντι.
καὶ: Il. 20:403: αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἄϊσθε καὶ ἤρυγεν, ὡς ὅτε ταῦρος
καί: Il. 20:410: καί οἱ φίλτατος ἔσκε, πόδεσσι δὲ πάντας ἐνίκα
καὶ: Il. 20:415: χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο θώρηξ·
καὶ: Il. 20:424: ὡς εἶδ’, ὣς ἀνεπᾶλτο, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
καὶ: Il. 20:428: Ἦ, καὶ ὑπόδρα ἰδὼν προσεφώνεεν Ἕκτορα δῖον·
καὶ: Il. 20:432: ἔλπεο δειδίξεσθαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς
καὶ: Il. 20:437: δουρὶ βαλών, ἐπεὶ ἦ καὶ ἐμὸν βέλος ὀξὺ πάροιθεν.
καὶ: Il. 20:438: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δόρυ, καὶ τό γ’ Ἀθήνη
καὶ: Il. 20:438: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δόρυ, καὶ τό γ’ Ἀθήνη
καὶ: Il. 20:452: ἦ θήν σ’ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας,
καὶ: Il. 20:453: εἴ πού τις καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάῤῥοθός ἐστι.
καὶ: Il. 20:460: αὐτὰρ ὃ Λαόγονον καὶ Δάρδανον υἷε Βίαντος
καὶ: Il. 20:464: εἴ πώς εὑ πεφίδοιτο λαβὼν καὶ ζωὸν ἀφείη
καὶ: Il. 20:477: ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
καὶ: Il. 20:499: στεῖβον ὁμοῦ νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ’ ἄξων
καὶ: Il. 20:500: νέρθεν ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἳ περὶ δίφρον,
καὶ: Il. 21:11: ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλισσόμενοι περὶ δίνας.
καὶ: Il. 21:16: πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν.
καὶ: Il. 21:40: καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐϋκτιμένην ἐπέρασσε
καὶ: Il. 21:48: πέμψειν εἰς Ἀΐδαο καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι.
καὶ: Il. 21:50: γυμνὸν ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος, οὐδ’ ἔχεν ἔγχος,
καὶ: Il. 21:57: οἷον δὴ καὶ ὅδ’ ἦλθε φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ
καὶ: Il. 21:60: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ δουρὸς ἀκωκῆς ἡμετέροιο
καὶ: Il. 21:62: ἢ ἄρ’ ὁμῶς καὶ κεῖθεν ἐλεύσεται, ἦ μιν ἐρύξει
καὶ: Il. 21:66: ἐκφυγέειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν.
καὶ: Il. 21:68: οὐτάμεναι μεμαώς, ὃ δ’ ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων
καί: Il. 21:73: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καί: Il. 21:74: γουνοῦμαι σ’ Ἀχιλεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·
καί: Il. 21:78: καί μ’ ἐπέρασσας ἄνευθεν ἄγων πατρός τε φίλων τε
καὶ: Il. 21:88: τοῦ δ’ ἔχε θυγατέρα Πρίαμος, πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας·
καὶ: Il. 21:102: Τρώων, καὶ πολλοὺς ζωοὺς ἕλον ἠδ’ ἐπέρασσα·
καὶ: Il. 21:105: καὶ πάντων Τρώων, περὶ δ’ αὖ Πριάμοιό γε παίδων.
καὶ: Il. 21:106: ἀλλὰ φίλος θάνε καὶ σύ· τί ἦ ὀλοφύρεαι οὕτως;
καὶ: Il. 21:107: κάτθανε καὶ Πάτροκλος, ὅ περ σέο πολλὸν ἀμείνων.
καὶ: Il. 21:108: οὐχ ὁράᾳς οἷος καὶ ἐγὼ καλός τε μέγας τε;
καὶ: Il. 21:110: ἀλλ’ ἔπι τοι καὶ ἐμοὶ θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή·
καὶ: Il. 21:110: ἀλλ’ ἔπι τοι καὶ ἐμοὶ θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή·
καὶ: Il. 21:112: ὁππότε τις καὶ ἐμεῖο Ἄρῃ ἐκ θυμὸν ἕληται
καὶ: Il. 21:114: Ὣς φάτο, τοῦ δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ·
καί: Il. 21:121: καί οἱ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευεν·
καὶ: Il. 21:133: ἀλλὰ καὶ ὧς ὀλέεσθε κακὸν μόρον, εἰς ὅ κε πάντες
καὶ: Il. 21:134: τίσετε Πατρόκλοιο φόνον καὶ λοιγὸν Ἀχαιῶν,
καὶ: Il. 21:142: γείνατο καὶ Περίβοια Ἀκεσσαμενοῖο θυγατρῶν
καί: Il. 21:164: καί ῥ’ ἑτέρῳ μὲν δουρὶ σάκος βάλεν, οὐδὲ διὰ πρὸ
καὶ: Il. 21:171: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρτεν, ὃ δ’ ὑψηλὴν βάλεν ὄχθην,
καὶ: Il. 21:183: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
καὶ: Il. 21:192: καὶ γὰρ σοὶ ποταμός γε πάρα μέγας, εἰ δύναταί τι
καὶ: Il. 21:196: ἐξ οὗ περ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα θάλασσα
καὶ: Il. 21:197: καὶ πᾶσαι κρῆναι καὶ φρείατα μακρὰ νάουσιν·
καὶ: Il. 21:197: καὶ πᾶσαι κρῆναι καὶ φρείατα μακρὰ νάουσιν·
καὶ: Il. 21:198: ἀλλὰ καὶ ὃς δείδοικε Διὸς μεγάλοιο κεραυνὸν
καὶ: Il. 21:200: Ἦ ῥα, καὶ ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος,
καὶ: Il. 21:203: τὸν μὲν ἄρ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες ἀμφεπένοντο
καὶ: Il. 21:208: χέρσ’ ὕπο Πηλεΐδαο καὶ ἄορι ἶφι δαμέντα.
καὶ: Il. 21:210: Μνῆσόν τε Θρασίον τε καὶ Αἴνιον ἠδ’ Ὀφελέστην·
καί: Il. 21:211: καί νύ κ’ ἔτι πλέονας κτάνε Παίονας ὠκὺς Ἀχιλλεύς,
καὶ: Il. 21:221: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ ἔασον· ἄγη μ’ ἔχει ὄρχαμε λαῶν.
καὶ: Il. 21:225: πρὶν ἔλσαι κατὰ ἄστυ καὶ Ἕκτορι πειρηθῆναι
καὶ: Il. 21:228: καὶ τότ’ Ἀπόλλωνα προσέφη ποταμὸς βαθυδίνης·
καὶ: Il. 21:231: Τρωσὶ παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν, εἰς ὅ κεν ἔλθῃ
καὶ: Il. 21:233: Ἦ, καὶ Ἀχιλλεὺς μὲν δουρικλυτὸς ἔνθορε μέσσῳ
καὶ: Il. 21:253: ὅς θ’ ἅμα κάρτιστός τε καὶ ὤκιστος πετεηνῶν·
καὶ: Il. 21:258: ἂμ φυτὰ καὶ κήπους ὕδατι ῥόον ἡγεμονεύῃ
καὶ: Il. 21:262: χώρῳ ἔνι προαλεῖ, φθάνει δέ τε καὶ τὸν ἄγοντα·
καὶ: Il. 21:264: καὶ λαιψηρὸν ἐόντα· θεοὶ δέ τε φέρτεροι ἀνδρῶν.
καὶ: Il. 21:266: στῆναι ἐναντίβιον καὶ γνώμεναι εἴ μιν ἅπαντες
καί: Il. 21:274: ἐκ ποταμοῖο σαῶσαι· ἔπειτα δὲ καί τι πάθοιμι.
καὶ: Il. 21:284: Ὣς φάτο, τῷ δὲ μάλ’ ὦκα Ποσειδάων καὶ Ἀθήνη
καὶ: Il. 21:290: Ζηνὸς ἐπαινήσαντος ἐγὼ καὶ Παλλὰς Ἀθήνη·
καὶ: Il. 21:302: πλῶον καὶ νέκυες· τοῦ δ’ ὑψόσε γούνατ’ ἐπήδα
καὶ: Il. 21:311: ἀλλ’ ἐπάμυνε τάχιστα, καὶ ἐμπίπληθι ῥέεθρα
καὶ: Il. 21:314: φιτρῶν καὶ λάων, ἵνα παύσομεν ἄγριον ἄνδρα
καὶ: Il. 21:322: αὐτοῦ οἱ καὶ σῆμα τετεύξεται, οὐδέ τί μιν χρεὼ
καὶ: Il. 21:324: Ἦ, καὶ ἐπῶρτ’ Ἀχιλῆϊ κυκώμενος ὑψόσε θύων
καὶ: Il. 21:325: μορμύρων ἀφρῷ τε καὶ αἵματι καὶ νεκύεσσι.
καὶ: Il. 21:325: μορμύρων ἀφρῷ τε καὶ αἵματι καὶ νεκύεσσι.
καὶ: Il. 21:334: αὐτὰρ ἐγὼ Ζεφύροιο καὶ ἀργεστᾶο Νότοιο
καὶ: Il. 21:336: ἥ κεν ἀπὸ Τρώων κεφαλὰς καὶ τεύχεα κήαι
καὶ: Il. 21:339: μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ·
καὶ: Il. 21:350: καίοντο πτελέαι τε καὶ ἰτέαι ἠδὲ μυρῖκαι,
καὶ: Il. 21:353: τείροντ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες οἳ κατὰ δίνας,
καὶ: Il. 21:354: οἳ κατὰ καλὰ ῥέεθρα κυβίστων ἔνθα καὶ ἔνθα
καὶ: Il. 21:359: λῆγ’ ἔριδος, Τρῶας δὲ καὶ αὐτίκα δῖος Ἀχιλλεὺς
καὶ: Il. 21:360: ἄστεος ἐξελάσειε· τί μοι ἔριδος καὶ ἀρωγῆς;
καὶ: Il. 21:373: παυέσθω δὲ καὶ οὗτος· ἐγὼ δ’ ἐπὶ καὶ τόδ’ ὀμοῦμαι,
καὶ: Il. 21:373: παυέσθω δὲ καὶ οὗτος· ἐγὼ δ’ ἐπὶ καὶ τόδ’ ὀμοῦμαι,
καὶ: Il. 21:392: ῥινοτόρος, καὶ πρῶτος Ἀθηναίῃ ἐπόρουσε
καὶ: Il. 21:393: χάλκεον ἔγχος ἔχων, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦθον·
καί: Il. 21:409: καί οἱ ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 21:421: καὶ δ’ αὖθ’ ἡ κυνάμυια ἄγει βροτολοιγὸν Ἄρηα
καί: Il. 21:424: καί ῥ’ ἐπιεισαμένη πρὸς στήθεα χειρὶ παχείῃ
καὶ: Il. 21:425: ἤλασε· τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ.
καὶ: Il. 21:430: ὧδέ τε θαρσαλέοι καὶ τλήμονες, ὡς Ἀφροδίτη
καὶ: Il. 21:440: καλόν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην καὶ πλείονα οἶδα.
καὶ: Il. 21:447: εὐρύ τε καὶ μάλα καλόν, ἵν’ ἄῤῥηκτος πόλις εἴη·
καὶ: Il. 21:453: σὺν μὲν ὅ γ’ ἠπείλησε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθε
καὶ: Il. 21:454: δήσειν, καὶ περάαν νήσων ἔπι τηλεδαπάων·
καὶ: Il. 21:460: πρόχνυ κακῶς σὺν παισὶ καὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισι
καὶ: Il. 21:471: Ἄρτεμις ἀγροτέρη, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦθον·
καὶ: Il. 21:484: Ζεὺς θῆκεν, καὶ ἔδωκε κατακτάμεν ἥν κ’ ἐθέλῃσθα.
καὶ: Il. 21:489: Ἦ ῥα, καὶ ἀμφοτέρας ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔμαρπτε
καὶ: Il. 21:508: εἷλε πατὴρ Κρονίδης, καὶ ἀνείρετο ἡδὺ γελάσσας·
καὶ: Il. 21:513: ἐξ ἧς ἀθανάτοισιν ἔρις καὶ νεῖκος ἐφῆπται.
καὶ: Il. 21:521: Τρῶας ὁμῶς αὐτούς τ’ ὄλεκεν καὶ μώνυχας ἵππους.
καὶ: Il. 21:525: ὣς Ἀχιλεὺς Τρώεσσι πόνον καὶ κήδε’ ἔθηκεν.
καὶ: Il. 21:537: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄνεσάν τε πύλας καὶ ἀπῶσαν ὀχῆας·
καὶ: Il. 21:540: οἳ δ’ ἰθὺς πόλιος καὶ τείχεος ὑψηλοῖο
καὶ: Il. 21:555: αἱρήσει με καὶ ὧς, καὶ ἀνάλκιδα δειροτομήσει.
καὶ: Il. 21:555: αἱρήσει με καὶ ὧς, καὶ ἀνάλκιδα δειροτομήσει.
καί: Il. 21:564: καί με μεταΐξας μάρψῃ ταχέεσσι πόδεσσιν.
καὶ: Il. 21:565: οὐκέτ’ ἔπειτ’ ἔσται θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξαι·
καὶ: Il. 21:568: καὶ γάρ θην τούτῳ τρωτὸς χρὼς ὀξέϊ χαλκῷ,
καὶ: Il. 21:577: ἀλλά τε καὶ περὶ δουρὶ πεπαρμένη οὐκ ἀπολήγει
καὶ: Il. 21:582: ἐγχείῃ δ’ αὐτοῖο τιτύσκετο, καὶ μέγ’ ἀΰτει·
καὶ: Il. 21:586: ἐν γάρ οἱ πολέες τε καὶ ἄλκιμοι ἀνέρες εἰμέν,
καὶ: Il. 21:587: οἳ καὶ πρόσθε φίλων τοκέων ἀλόχων τε καὶ υἱῶν
καὶ: Il. 21:587: οἳ καὶ πρόσθε φίλων τοκέων ἀλόχων τε καὶ υἱῶν
καὶ: Il. 21:589: ὧδ’ ἔκπαγλος ἐὼν καὶ θαρσαλέος πολεμιστής.
καὶ: Il. 21:590: Ἦ ῥα, καὶ ὀξὺν ἄκοντα βαρείης χειρὸς ἀφῆκε,
καί: Il. 21:591: καί ῥ’ ἔβαλε κνήμην ὑπὸ γούνατος οὐδ’ ἀφάμαρτεν.
καὶ: Il. 21:608: οὐδ’ ἄρα τοί γ’ ἔτλαν πόλιος καὶ τείχεος ἐκτὸς
καὶ: Il. 21:609: μεῖναι ἔτ’ ἀλλήλους, καὶ γνώμεναι ὅς τε πεφεύγοι
καὶ: Il. 21:611: ἐς πόλιν, ὅν τινα τῶν γε πόδες καὶ γοῦνα σαώσαι.
καὶ: Il. 22:24: ὣς Ἀχιλεὺς λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ’ ἐνώμα.
καί: Il. 22:31: καί τε φέρει πολλὸν πυρετὸν δειλοῖσι βροτοῖσιν·
καὶ: Il. 22:42: ὅσσον ἐμοί· τάχα κέν ἑ κύνες καὶ γῦπες ἔδοιεν
καὶ: Il. 22:44: ὅς μ’ υἱῶν πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν εὖνιν ἔθηκε
καὶ: Il. 22:45: κτείνων καὶ περνὰς νήσων ἔπι τηλεδαπάων.
καὶ: Il. 22:46: καὶ γὰρ νῦν δύο παῖδε Λυκάονα καὶ Πολύδωρον
καὶ: Il. 22:46: καὶ γὰρ νῦν δύο παῖδε Λυκάονα καὶ Πολύδωρον
καὶ: Il. 22:52: εἰ δ’ ἤδη τεθνᾶσι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν,
καὶ: Il. 22:53: ἄλγος ἐμῷ θυμῷ καὶ μητέρι τοὶ τεκόμεσθα·
καὶ: Il. 22:55: ἔσσεται, ἢν μὴ καὶ σὺ θάνῃς Ἀχιλῆϊ δαμασθείς.
καὶ: Il. 22:57: Τρῶας καὶ Τρῳάς, μὴ δὲ μέγα κῦδος ὀρέξῃς
καὶ: Il. 22:63: καὶ θαλάμους κεραϊζομένους, καὶ νήπια τέκνα
καὶ: Il. 22:63: καὶ θαλάμους κεραϊζομένους, καὶ νήπια τέκνα
καί: Il. 22:81: καί μιν δάκρυ χέουσ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καί: Il. 22:82: Ἕκτορ τέκνον ἐμὸν τάδε τ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον
καὶ: Il. 22:99: ὤ μοι ἐγών, εἰ μέν κε πύλας καὶ τείχεα δύω,
καὶ: Il. 22:105: αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους,
καὶ: Il. 22:112: καὶ κόρυθα βριαρήν, δόρυ δὲ πρὸς τεῖχος ἐρείσας
καί: Il. 22:114: καί οἱ ὑπόσχωμαι Ἑλένην καὶ κτήμαθ’ ἅμ’ αὐτῇ,
καὶ: Il. 22:114: καί οἱ ὑπόσχωμαι Ἑλένην καὶ κτήμαθ’ ἅμ’ αὐτῇ,
καὶ: Il. 22:145: οἳ δὲ παρὰ σκοπιὴν καὶ ἐρινεὸν ἠνεμόεντα
καὶ: Il. 22:174: ἀλλ’ ἄγετε φράζεσθε θεοὶ καὶ μητιάασθε
καὶ: Il. 22:190: ὄρσας ἐξ εὐνῆς διά τ’ ἄγκεα καὶ διὰ βήσσας·
καὶ: Il. 22:203: εἰ μή οἱ πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤντετ’ Ἀπόλλων
καὶ: Il. 22:209: καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα,
καὶ: Il. 22:222: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν στῆθι καὶ ἄμπνυε, τόνδε δ’ ἐγώ τοι
καὶ: Il. 22:227: Δηϊφόβῳ ἐϊκυῖα δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν·
καὶ: Il. 22:231: ἀλλ’ ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες.
καὶ: Il. 22:235: νῦν δ’ ἔτι καὶ μᾶλλον νοέω φρεσὶ τιμήσασθαι,
καὶ: Il. 22:239: ἠθεῖ’ ἦ μὲν πολλὰ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
καὶ: Il. 22:247: Ὣς φαμένη καὶ κερδοσύνῃ ἡγήσατ’ Ἀθήνη·
καὶ: Il. 22:255: μάρτυροι ἔσσονται καὶ ἐπίσκοποι ἁρμονιάων·
καὶ: Il. 22:262: ὡς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὅρκια πιστά,
καὶ: Il. 22:263: οὐδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ὁμόφρονα θυμὸν ἔχουσιν,
καὶ: Il. 22:265: ὣς οὐκ ἔστ’ ἐμὲ καὶ σὲ φιλήμεναι, οὐδέ τι νῶϊν
καὶ: Il. 22:269: αἰχμητήν τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν.
καὶ: Il. 22:273: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος·
καὶ: Il. 22:274: καὶ τὸ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο φαίδιμος Ἕκτωρ·
καὶ: Il. 22:281: ἀλλά τις ἀρτιεπὴς καὶ ἐπίκλοπος ἔπλεο μύθων,
καί: Il. 22:287: καί κεν ἐλαφρότερος πόλεμος Τρώεσσι γένοιτο
καὶ: Il. 22:289: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
καὶ: Il. 22:290: καὶ βάλε Πηλεΐδαο μέσον σάκος οὐδ’ ἀφάμαρτε·
καὶ: Il. 22:302: Ζηνί τε καὶ Διὸς υἷι ἑκηβόλῳ, οἵ με πάρος γε
καὶ: Il. 22:304: μὴ μὰν ἀσπουδί γε καὶ ἀκλειῶς ἀπολοίμην,
καὶ: Il. 22:305: ἀλλὰ μέγα ῥέξας τι καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι.
καὶ: Il. 22:322: τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχεα
καὶ: Il. 22:338: λίσσομ’ ὑπὲρ ψυχῆς καὶ γούνων σῶν τε τοκήων
καὶ: Il. 22:341: δῶρα τά τοι δώσουσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ,
καὶ: Il. 22:343: Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι θανόντα.
καὶ: Il. 22:346: αἲ γάρ πως αὐτόν με μένος καὶ θυμὸς ἀνήη
καὶ: Il. 22:349: οὐδ’ εἴ κεν δεκάκις τε καὶ εἰκοσινήριτ’ ἄποινα
καὶ: Il. 22:350: στήσωσ’ ἐνθάδ’ ἄγοντες, ὑπόσχωνται δὲ καὶ ἄλλα,
καὶ: Il. 22:354: ἀλλὰ κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατὰ πάντα δάσονται.
καὶ: Il. 22:359: ἤματι τῷ ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων
καὶ: Il. 22:363: ὃν πότμον γοόωσα λιποῦσ’ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην.
καὶ: Il. 22:364: τὸν καὶ τεθνηῶτα προσηύδα δῖος Ἀχιλλεύς·
καὶ: Il. 22:367: Ἦ ῥα, καὶ ἐκ νεκροῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος,
καὶ: Il. 22:368: καὶ τό γ’ ἄνευθεν ἔθηχ’, ὃ δ’ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα
καὶ: Il. 22:370: οἳ καὶ θηήσαντο φυὴν καὶ εἶδος ἀγητὸν
καὶ: Il. 22:370: οἳ καὶ θηήσαντο φυὴν καὶ εἶδος ἀγητὸν
καὶ: Il. 22:375: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκε καὶ οὐτήσασκε παραστάς.
καὶ: Il. 22:384: ἦε μένειν μεμάασι καὶ Ἕκτορος οὐκέτ’ ἐόντος.
καί: Il. 22:388: ζωοῖσιν μετέω καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ·
καὶ: Il. 22:390: αὐτὰρ ἐγὼ καὶ κεῖθι φίλου μεμνήσομ’ ἑταίρου.
καὶ: Il. 22:395: Ἦ ῥα, καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα.
καὶ: Il. 22:409: κωκυτῷ τ’ εἴχοντο καὶ οἰμωγῇ κατὰ ἄστυ.
καί: Il. 22:416: σχέσθε φίλοι, καί μ’ οἶον ἐάσατε κηδόμενοί περ
καὶ: Il. 22:420: γῆρας· καὶ δέ νυ τῷ γε πατὴρ τοιόσδε τέτυκται
καὶ: Il. 22:421: Πηλεύς, ὅς μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε πῆμα γενέσθαι
καὶ: Il. 22:432: σεῦ ἀποτεθνηῶτος; ὅ μοι νύκτάς τε καὶ ἦμαρ
καὶ: Il. 22:434: Τρωσί τε καὶ Τρῳῇσι κατὰ πτόλιν, οἵ σε θεὸν ὣς
καί: Il. 22:435: δειδέχατ’· ἦ γὰρ καί σφι μάλα μέγα κῦδος ἔησθα
καὶ: Il. 22:436: ζωὸς ἐών· νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει.
καὶ: Il. 22:447: κωκυτοῦ δ’ ἤκουσε καὶ οἰμωγῆς ἀπὸ πύργου·
καὶ: Il. 22:457: καὶ δή μιν καταπαύσῃ ἀγηνορίης ἀλεγεινῆς
καὶ: Il. 22:462: αὐτὰρ ἐπεὶ πύργόν τε καὶ ἀνδρῶν ἷξεν ὅμιλον
καὶ: Il. 22:473: ἀμφὶ δέ μιν γαλόῳ τε καὶ εἰνατέρες ἅλις ἔσταν,
καὶ: Il. 22:475: ἣ δ’ ἐπεὶ οὖν ἔμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη
καὶ: Il. 22:488: αἰεί τοι τούτῳ γε πόνος καὶ κήδε’ ὀπίσσω
καὶ: Il. 22:496: τὸν δὲ καὶ ἀμφιθαλὴς ἐκ δαιτύος ἐστυφέλιξε
καὶ: Il. 22:497: χερσὶν πεπλήγων καὶ ὀνειδείοισιν ἐνίσσων·
καὶ: Il. 22:501: μυελὸν οἶον ἔδεσκε καὶ οἰῶν πίονα δημόν·
καὶ: Il. 22:507: οἶος γάρ σφιν ἔρυσο πύλας καὶ τείχεα μακρά.
καὶ: Il. 22:511: λεπτά τε καὶ χαρίεντα τετυγμένα χερσὶ γυναικῶν.
καὶ: Il. 22:514: ἀλλὰ πρὸς Τρώων καὶ Τρωϊάδων κλέος εἶναι.
καὶ: Il. 23:2: ἐπεὶ δὴ νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο,
καὶ: Il. 23:8: ἀλλ’ αὐτοῖς ἵπποισι καὶ ἅρμασιν ἆσσον ἰόντες
καὶ: Il. 23:19: χαῖρέ μοι ὦ Πάτροκλε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι·
καὶ: Il. 23:24: Ἦ ῥα καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα
καὶ: Il. 23:31: σφαζόμενοι, πολλοὶ δ’ ὄϊες καὶ μηκάδες αἶγες·
καὶ: Il. 23:43: οὐ μὰ Ζῆν’, ὅς τίς τε θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος,
καὶ: Il. 23:57: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Il. 23:66: πάντ’ αὐτῷ μέγεθός τε καὶ ὄμματα κάλ’ ἐϊκυῖα
καὶ: Il. 23:67: καὶ φωνήν, καὶ τοῖα περὶ χροῒ εἵματα ἕστο·
καὶ: Il. 23:67: καὶ φωνήν, καὶ τοῖα περὶ χροῒ εἵματα ἕστο·
καί: Il. 23:68: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
καί: Il. 23:75: καί μοι δὸς τὴν χεῖρ’· ὀλοφύρομαι, οὐ γὰρ ἔτ’ αὖτις
καὶ: Il. 23:80: καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ μοῖρα, θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ,
καὶ: Il. 23:82: ἄλλο δέ τοι ἐρέω καὶ ἐφήσομαι αἴ κε πίθηαι·
καὶ: Il. 23:90: ἔτραφέ τ’ ἐνδυκέως καὶ σὸν θεράποντ’ ὀνόμηνεν·
καὶ: Il. 23:91: ὣς δὲ καὶ ὀστέα νῶϊν ὁμὴ σορὸς ἀμφικαλύπτοι
καί: Il. 23:95: καί μοι ταῦτα ἕκαστ’ ἐπιτέλλεαι; αὐτὰρ ἐγώ τοι
καὶ: Il. 23:96: πάντα μάλ’ ἐκτελέω καὶ πείσομαι ὡς σὺ κελεύεις.
καὶ: Il. 23:103: ὢ πόποι ἦ ῥά τίς ἐστι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι
καὶ: Il. 23:104: ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν·
καί: Il. 23:107: καί μοι ἕκαστ’ ἐπέτελλεν, ἔϊκτο δὲ θέσκελον αὐτῷ.
καὶ: Il. 23:111: οὐρῆάς τ’ ὄτρυνε καὶ ἀνέρας ἀξέμεν ὕλην
καὶ: Il. 23:131: ἵππους· οἳ δ’ ὄρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον,
καί: Il. 23:154: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο
καὶ: Il. 23:157: πείσονται μύθοισι, γόοιο μὲν ἔστι καὶ ἆσαι,
καὶ: Il. 23:158: νῦν δ’ ἀπὸ πυρκαϊῆς σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχθι
καὶ: Il. 23:163: κηδεμόνες δὲ παρ’ αὖθι μένον καὶ νήεον ὕλην,
καὶ: Il. 23:164: ποίησαν δὲ πυρὴν ἑκατόμπεδον ἔνθα καὶ ἔνθα,
καὶ: Il. 23:166: πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς
καὶ: Il. 23:167: πρόσθε πυρῆς ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον· ἐκ δ’ ἄρα πάντων
καὶ: Il. 23:170: ἐν δ’ ἐτίθει μέλιτος καὶ ἀλείφατος ἀμφιφορῆας
καὶ: Il. 23:174: καὶ μὲν τῶν ἐνέβαλλε πυρῇ δύο δειροτομήσας,
καὶ: Il. 23:179: χαῖρέ μοι ὦ Πάτροκλε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι·
καὶ: Il. 23:186: ἤματα καὶ νύκτας, ῥοδόεντι δὲ χρῖεν ἐλαίῳ
καὶ: Il. 23:195: Βορέῃ καὶ Ζεφύρῳ, καὶ ὑπίσχετο ἱερὰ καλά·
καὶ: Il. 23:195: Βορέῃ καὶ Ζεφύρῳ, καὶ ὑπίσχετο ἱερὰ καλά·
καὶ: Il. 23:196: πολλὰ δὲ καὶ σπένδων χρυσέῳ δέπαϊ λιτάνευεν
καὶ: Il. 23:207: ἀθανάτοις, ἵνα δὴ καὶ ἐγὼ μεταδαίσομαι ἱρῶν.
καὶ: Il. 23:209: ἐλθεῖν ἀρᾶται, καὶ ὑπίσχεται ἱερὰ καλά,
καὶ: Il. 23:234: τῶν μιν ἐπερχομένων ὅμαδος καὶ δοῦπος ἔγειρεν,
καί: Il. 23:235: ἕζετο δ’ ὀρθωθεὶς καί σφεας πρὸς μῦθον ἔειπεν·
καὶ: Il. 23:236: Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν,
καὶ: Il. 23:242: ἐσχατιῇ καίοντ’ ἐπιμὶξ ἵπποι τε καὶ ἄνδρες.
καὶ: Il. 23:243: καὶ τὰ μὲν ἐν χρυσέῃ φιάλῃ καὶ δίπλακι δημῷ
καὶ: Il. 23:243: καὶ τὰ μὲν ἐν χρυσέῃ φιάλῃ καὶ δίπλακι δημῷ
καὶ: Il. 23:246: ἀλλ’ ἐπιεικέα τοῖον· ἔπειτα δὲ καὶ τὸν Ἀχαιοὶ
καὶ: Il. 23:253: ἄλλεγον ἐς χρυσέην φιάλην καὶ δίπλακα δημόν,
καὶ: Il. 23:258: αὐτοῦ λαὸν ἔρυκε καὶ ἵζανεν εὐρὺν ἀγῶνα,
καὶ: Il. 23:264: καὶ τρίποδ’ ὠτώεντα δυωκαιεικοσίμετρον
καὶ: Il. 23:271: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
καὶ: Il. 23:272: Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
καὶ: Il. 23:279: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ μενέω καὶ μώνυχες ἵπποι·
καὶ: Il. 23:286: ἵπποισίν τε πέποιθε καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν.
καὶ: Il. 23:305: μυθεῖτ’ εἰς ἀγαθὰ φρονέων νοέοντι καὶ αὐτῷ·
καὶ: Il. 23:307: Ζεύς τε Ποσειδάων τε, καὶ ἱπποσύνας ἐδίδαξαν
καί: Il. 23:308: παντοίας· τὼ καί σε διδασκέμεν οὔ τι μάλα χρεώ·
καὶ: Il. 23:319: ἀλλ’ ὃς μέν θ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασιν οἷσι πεποιθὼς
καὶ: Il. 23:320: ἀφραδέως ἐπὶ πολλὸν ἑλίσσεται ἔνθα καὶ ἔνθα,
καὶ: Il. 23:325: ἀλλ’ ἔχει ἀσφαλέως καὶ τὸν προὔχοντα δοκεύει.
καὶ: Il. 23:333: καὶ νῦν τέρματ’ ἔθηκε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς.
καὶ: Il. 23:334: τῷ σὺ μάλ’ ἐγχρίμψας ἐλάαν σχεδὸν ἅρμα καὶ ἵππους,
καὶ: Il. 23:361: ὡς μεμνέῳτο δρόμους καὶ ἀληθείην ἀποείποι.
καί: Il. 23:382: καί νύ κεν ἢ παρέλασσ’ ἢ ἀμφήριστον ἔθηκεν,
καὶ: Il. 23:386: οὕνεκα τὰς μὲν ὅρα ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἰούσας,
καὶ: Il. 23:400: ἵπποις ἧκε μένος καὶ ἐπ’ αὐτῷ κῦδος ἔθηκε.
καὶ: Il. 23:403: ἔμβητον καὶ σφῶϊ· τιταίνετον ὅττι τάχιστα.
καὶ: Il. 23:406: νῦν ὤρεξε τάχος καὶ ἐπ’ αὐτῷ κῦδος ἔθηκεν·
καὶ: Il. 23:410: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
καὶ: Il. 23:414: ἀλλ’ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον ὅττι τάχιστα·
καὶ: Il. 23:425: Ἀτρεΐδης δ’ ἔδεισε καὶ Ἀντιλόχῳ ἐγεγώνει·
καὶ: Il. 23:429: Ὣς ἔφατ’, Ἀντίλοχος δ’ ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἔλαυνε
καὶ: Il. 23:438: τὸν καὶ νεικείων προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
καὶ: Il. 23:444: φθήσονται τούτοισι πόδες καὶ γοῦνα καμόντα
καὶ: Il. 23:456: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
καὶ: Il. 23:458: οἶος ἐγὼν ἵππους αὐγάζομαι ἦε καὶ ὑμεῖς;
καὶ: Il. 23:466: εὖ σχεθέειν περὶ τέρμα καὶ οὐκ ἐτύχησεν ἑλίξας·
καὶ: Il. 23:469: ἀλλὰ ἴδεσθε καὶ ὔμμες ἀνασταδόν· οὐ γὰρ ἔγωγε
καὶ: Il. 23:479: λαβραγόρην ἔμεναι· πάρα γὰρ καὶ ἀμείνονες ἄλλοι.
καί: Il. 23:490: καί νύ κε δὴ προτέρω ἔτ’ ἔρις γένετ’ ἀμφοτέροισιν,
καὶ: Il. 23:491: εἰ μὴ Ἀχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο καὶ φάτο μῦθον·
καὶ: Il. 23:494: καὶ δ’ ἄλλῳ νεμεσᾶτον ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.
καὶ: Il. 23:508: ἵππων ἔκ τε λόφων καὶ ἀπὸ στέρνοιο χαμᾶζε.
καὶ: Il. 23:513: καὶ τρίποδ’ ὠτώεντα φέρειν· ὃ δ’ ἔλυεν ὑφ’ ἵππους.
καὶ: Il. 23:516: ἀλλὰ καὶ ὧς Μενέλαος ἔχ’ ἐγγύθεν ὠκέας ἵππους.
καὶ: Il. 23:523: λείπετ’· ἀτὰρ τὰ πρῶτα καὶ ἐς δίσκουρα λέλειπτο,
καί: Il. 23:540: καί νύ κέ οἱ πόρεν ἵππον, ἐπῄνησαν γὰρ Ἀχαιοί,
καὶ: Il. 23:545: τὰ φρονέων ὅτι οἱ βλάβεν ἅρματα καὶ ταχέ’ ἵππω
καί: Il. 23:548: εἰ δέ μιν οἰκτίρεις καί τοι φίλος ἔπλετο θυμῷ
καὶ: Il. 23:550: καὶ πρόβατ’, εἰσὶ δέ τοι δμῳαὶ καὶ μώνυχες ἵπποι·
καὶ: Il. 23:550: καὶ πρόβατ’, εἰσὶ δέ τοι δμῳαὶ καὶ μώνυχες ἵπποι·
καὶ: Il. 23:551: τῶν οἱ ἔπειτ’ ἀνελὼν δόμεναι καὶ μεῖζον ἄεθλον
καὶ: Il. 23:552: ἠὲ καὶ αὐτίκα νῦν, ἵνα σ’ αἰνήσωσιν Ἀχαιοί.
καί: Il. 23:557: καί μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 23:559: Εὐμήλῳ ἐπιδοῦναι, ἐγὼ δέ κε καὶ τὸ τελέσσω.
καὶ: Il. 23:563: Ἦ ῥα, καὶ Αὐτομέδοντι φίλῳ ἐκέλευσεν ἑταίρῳ
καί: Il. 23:564: οἰσέμεναι κλισίηθεν· ὃ δ’ ᾤχετο καί οἱ ἔνεικεν,
καὶ: Il. 23:566: Τοῖσι δὲ καὶ Μενέλαος ἀνίστατο θυμὸν ἀχεύων
καί: Il. 23:579: εἰ δ’ ἄγ’ ἐγὼν αὐτὸς δικάσω, καί μ’ οὔ τινά φημι
καὶ: Il. 23:582: στὰς ἵππων προπάροιθε καὶ ἅρματος, αὐτὰρ ἱμάσθλην
καὶ: Il. 23:588: σεῖο ἄναξ Μενέλαε, σὺ δὲ πρότερος καὶ ἀρείων.
καί: Il. 23:592: δώσω, τὴν ἀρόμην. εἰ καί νύ κεν οἴκοθεν ἄλλο
καὶ: Il. 23:595: ἐκ θυμοῦ πεσέειν καὶ δαίμοσιν εἶναι ἀλιτρός.
καὶ: Il. 23:596: Ἦ ῥα καὶ ἵππον ἄγων μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς
καί: Il. 23:601: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 23:607: ἀλλὰ σὺ γὰρ δὴ πολλὰ πάθες καὶ πολλὰ μόγησας
καὶ: Il. 23:608: σός τε πατὴρ ἀγαθὸς καὶ ἀδελφεὸς εἵνεκ’ ἐμεῖο·
καὶ: Il. 23:609: τώ τοι λισσομένῳ ἐπιπείσομαι, ἠδὲ καὶ ἵππον
καὶ: Il. 23:610: δώσω ἐμήν περ ἐοῦσαν, ἵνα γνώωσι καὶ οἷδε
καὶ: Il. 23:611: ὡς ἐμὸς οὔ ποτε θυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής.
καὶ: Il. 23:612: Ἦ ῥα, καὶ Ἀντιλόχοιο Νοήμονι δῶκεν ἑταίρῳ
καὶ: Il. 23:617: Ἀργείων ἀν’ ἀγῶνα φέρων, καὶ ἔειπε παραστάς·
καὶ: Il. 23:618: τῆ νῦν, καὶ σοὶ τοῦτο γέρον κειμήλιον ἔστω
καί: Il. 23:625: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 23:637: δουρὶ δ’ ὑπειρέβαλον Φυλῆά τε καὶ Πολύδωρον.
καὶ: Il. 23:646: ἀλλ’ ἴθι καὶ σὸν ἑταῖρον ἀέθλοισι κτερέϊζε.
καὶ: Il. 23:657: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
καὶ: Il. 23:658: Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
καὶ: Il. 23:672: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
καὶ: Il. 23:706: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
καὶ: Il. 23:707: ὄρνυσθ’ οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθον.
καὶ: Il. 23:716: πυκναὶ δὲ σμώδιγγες ἀνὰ πλευράς τε καὶ ὤμους
καί: Il. 23:733: καί νύ κε τὸ τρίτον αὖτις ἀναΐξαντ’ ἐπάλαιον,
καὶ: Il. 23:734: εἰ μὴ Ἀχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο καὶ κατέρυκε·
καὶ: Il. 23:737: ἔρχεσθ’, ὄφρα καὶ ἄλλοι ἀεθλεύωσιν Ἀχαιοί.
καί: Il. 23:739: καί ῥ’ ἀπομορξαμένω κονίην δύσαντο χιτῶνας.
καὶ: Il. 23:748: καὶ τὸν Ἀχιλλεὺς θῆκεν ἄεθλον οὗ ἑτάροιο,
καὶ: Il. 23:750: δευτέρῳ αὖ βοῦν θῆκε μέγαν καὶ πίονα δημῷ,
καὶ: Il. 23:752: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
καὶ: Il. 23:753: ὄρνυσθ’ οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθε.
καὶ: Il. 23:772: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν.
καὶ: Il. 23:786: μειδιόων, καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
καὶ: Il. 23:787: εἰδόσιν ὔμμ’ ἐρέω πᾶσιν φίλοι, ὡς ἔτι καὶ νῦν
καὶ: Il. 23:799: θῆκ’ ἐς ἀγῶνα φέρων, κατὰ δ’ ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν
καὶ: Il. 23:801: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
καὶ: Il. 23:806: ψαύσῃ δ’ ἐνδίνων διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα,
καί: Il. 23:810: καί σφιν δαῖτ’ ἀγαθὴν παραθήσομεν ἐν κλισίῃσιν.
καὶ: Il. 23:822: καὶ τότε δή ῥ’ Αἴαντι περιδείσαντες Ἀχαιοὶ
καὶ: Il. 23:825: σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐϋτμήτῳ τελαμῶνι.
καὶ: Il. 23:830: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
καὶ: Il. 23:831: ὄρνυσθ’ οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθε.
καὶ: Il. 23:832: εἴ οἱ καὶ μάλα πολλὸν ἀπόπροθι πίονες ἀγροί,
καὶ: Il. 23:833: ἕξει μιν καὶ πέντε περιπλομένους ἐνιαυτοὺς
καὶ: Il. 23:838: ἂν δ’ Αἴας Τελαμωνιάδης καὶ δῖος Ἐπειός.
καὶ: Il. 23:843: χειρὸς ἄπο στιβαρῆς, καὶ ὑπέρβαλε σήματα πάντων.
καί: Il. 23:886: θῆκ’ ἐς ἀγῶνα φέρων· καί ῥ’ ἥμονες ἄνδρες ἀνέσταν·
καὶ: Il. 23:889: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
καὶ: Il. 23:891: ἠδ’ ὅσσον δυνάμει τε καὶ ἥμασιν ἔπλευ ἄριστος·
καὶ: Il. 24:5: ᾕρει πανδαμάτωρ, ἀλλ’ ἐστρέφετ’ ἔνθα καὶ ἔνθα
καὶ: Il. 24:6: Πατρόκλου ποθέων ἀνδροτῆτά τε καὶ μένος ἠΰ,
καὶ: Il. 24:7: ἠδ’ ὁπόσα τολύπευσε σὺν αὐτῷ καὶ πάθεν ἄλγεα
καὶ: Il. 24:20: καὶ τεθνηότα περ· περὶ δ’ αἰγίδι πάντα κάλυπτε
καὶ: Il. 24:28: καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς Ἀλεξάνδρου ἕνεκ’ ἄτης,
καὶ: Il. 24:28: καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς Ἀλεξάνδρου ἕνεκ’ ἄτης,
καὶ: Il. 24:32: καὶ τότ’ ἄρ’ ἀθανάτοισι μετηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων·
καὶ: Il. 24:36: ᾗ τ’ ἀλόχῳ ἰδέειν καὶ μητέρι καὶ τέκεϊ ᾧ
καὶ: Il. 24:36: ᾗ τ’ ἀλόχῳ ἰδέειν καὶ μητέρι καὶ τέκεϊ ᾧ
καὶ: Il. 24:37: καὶ πατέρι Πριάμῳ λαοῖσί τε, τοί κέ μιν ὦκα
καὶ: Il. 24:38: ἐν πυρὶ κήαιεν καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερίσαιεν.
καὶ: Il. 24:42: ὅς τ’ ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τε βίῃ καὶ ἀγήνορι θυμῷ
καὶ: Il. 24:46: μέλλει μέν πού τις καὶ φίλτερον ἄλλον ὀλέσσαι
καὶ: Il. 24:47: ἠὲ κασίγνητον ὁμογάστριον ἠὲ καὶ υἱόν·
καὶ: Il. 24:48: ἀλλ’ ἤτοι κλαύσας καὶ ὀδυράμενος μεθέηκε·
καὶ: Il. 24:56: εἴη κεν καὶ τοῦτο τεὸν ἔπος ἀργυρότοξε
καὶ: Il. 24:57: εἰ δὴ ὁμὴν Ἀχιλῆϊ καὶ Ἕκτορι θήσετε τιμήν.
καὶ: Il. 24:60: θρέψά τε καὶ ἀτίτηλα καὶ ἀνδρὶ πόρον παράκοιτιν
καὶ: Il. 24:60: θρέψά τε καὶ ἀτίτηλα καὶ ἀνδρὶ πόρον παράκοιτιν
καὶ: Il. 24:66: οὐ μὲν γὰρ τιμή γε μί’ ἔσσεται· ἀλλὰ καὶ Ἕκτωρ
καὶ: Il. 24:73: μήτηρ παρμέμβλωκεν ὁμῶς νύκτάς τε καὶ ἦμαρ.
καὶ: Il. 24:78: μεσσηγὺς δὲ Σάμου τε καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης
καί: Il. 24:102: καί ῥ’ εὔφρην’ ἐπέεσσι· Θέτις δ’ ὤρεξε πιοῦσα.
καὶ: Il. 24:105: πένθος ἄλαστον ἔχουσα μετὰ φρεσίν· οἶδα καὶ αὐτός·
καὶ: Il. 24:106: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω τοῦ σ’ εἵνεκα δεῦρο κάλεσσα.
καὶ: Il. 24:108: Ἕκτορος ἀμφὶ νέκυι καὶ Ἀχιλλῆϊ πτολιπόρθῳ·
καὶ: Il. 24:111: αἰδῶ καὶ φιλότητα τεὴν μετόπισθε φυλάσσων.
καὶ: Il. 24:112: αἶψα μάλ’ ἐς στρατὸν ἐλθὲ καὶ υἱέϊ σῷ ἐπίτειλον·
καὶ: Il. 24:124: ἐσσυμένως ἐπένοντο καὶ ἐντύνοντο ἄριστον·
καὶ: Il. 24:128: τέκνον ἐμὸν τέο μέχρις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
καὶ: Il. 24:132: ἄγχι παρέστηκεν θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
καὶ: Il. 24:139: τῇδ’ εἴη· ὃς ἄποινα φέροι καὶ νεκρὸν ἄγοιτο,
καὶ: Il. 24:141: Ὣς οἵ γ’ ἐν νηῶν ἀγύρει μήτηρ τε καὶ υἱὸς
καὶ: Il. 24:150: ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΰτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις
καὶ: Il. 24:150: ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΰτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις
καὶ: Il. 24:164: κόπρος ἔην κεφαλῇ τε καὶ αὐχένι τοῖο γέροντος
καὶ: Il. 24:167: τῶν μιμνησκόμεναι οἳ δὴ πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ
καὶ: Il. 24:179: ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΰτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις
καὶ: Il. 24:179: ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΰτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις
καὶ: Il. 24:198: αἰνῶς γάρ μ’ αὐτόν γε μένος καὶ θυμὸς ἄνωγε
καὶ: Il. 24:200: Ὣς φάτο, κώκυσεν δὲ γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
καὶ: Il. 24:204: ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
καὶ: Il. 24:206: εἰ γάρ σ’ αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν
καὶ: Il. 24:207: ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ γε οὔ σ’ ἐλεήσει,
καὶ: Il. 24:215: ἀλλὰ πρὸ Τρώων καὶ Τρωϊάδων βαθυκόλπων
καὶ: Il. 24:222: ψεῦδός κεν φαῖμεν καὶ νοσφιζοίμεθα μᾶλλον·
καὶ: Il. 24:223: νῦν δ’, αὐτὸς γὰρ ἄκουσα θεοῦ καὶ ἐσέδρακον ἄντην,
καὶ: Il. 24:224: εἶμι καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος ἔσσεται. εἰ δέ μοι αἶσα
καὶ: Il. 24:228: Ἦ καὶ φωριαμῶν ἐπιθήματα κάλ’ ἀνέῳγεν·
καὶ: Il. 24:239: ἔῤῥετε λωβητῆρες ἐλεγχέες· οὔ νυ καὶ ὑμῖν
καὶ: Il. 24:242: παῖδ’ ὀλέσαι τὸν ἄριστον; ἀτὰρ γνώσεσθε καὶ ὔμμες·
καὶ: Il. 24:247: Ἦ καὶ σκηπανίῳ δίεπ’ ἀνέρας· οἳ δ’ ἴσαν ἔξω
καὶ: Il. 24:251: Δηΐφοβόν τε καὶ Ἱππόθοον καὶ δῖον Ἀγαυόν·
καὶ: Il. 24:251: Δηΐφοβόν τε καὶ Ἱππόθοον καὶ δῖον Ἀγαυόν·
καὶ: Il. 24:257: Μήστορά τ’ ἀντίθεον καὶ Τρωΐλον ἱππιοχάρμην
καὶ: Il. 24:271: καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκαν ἐϋξέστῳ ἐπὶ ῥυμῷ
καὶ: Il. 24:282: κῆρυξ καὶ Πρίαμος πυκινὰ φρεσὶ μήδε’ ἔχοντες·
καὶ: Il. 24:287: τῆ σπεῖσον Διὶ πατρί, καὶ εὔχεο οἴκαδ’ ἱκέσθαι
καί: Il. 24:293: φίλτατος οἰωνῶν, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον,
καὶ: Il. 24:302: Ἦ ῥα καὶ ἀμφίπολον ταμίην ὄτρυν’ ὃ γεραιὸς
καὶ: Il. 24:307: οὐρανὸν εἰσανιδών, καὶ φωνήσας ἔπος ηὔδα·
καί: Il. 24:311: φίλτατος οἰωνῶν, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον,
καὶ: Il. 24:316: μόρφνον θηρητῆρ’ ὃν καὶ περκνὸν καλέουσιν.
καὶ: Il. 24:321: γήθησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.
καὶ: Il. 24:323: ἐκ δ’ ἔλασε προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου.
καὶ: Il. 24:331: παῖδες καὶ γαμβροί, τὼ δ’ οὐ λάθον εὐρύοπα Ζῆν
καί: Il. 24:335: ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι, καί τ’ ἔκλυες ᾧ κ’ ἐθέλῃσθα,
καὶ: Il. 24:336: βάσκ’ ἴθι καὶ Πρίαμον κοίλας ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
καὶ: Il. 24:344: ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
καὶ: Il. 24:346: αἶψα δ’ ἄρα Τροίην τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκανε,
καὶ: Il. 24:350: στῆσαν ἄρ’ ἡμιόνους τε καὶ ἵππους ὄφρα πίοιεν
καὶ: Il. 24:351: ἐν ποταμῷ· δὴ γὰρ καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλυθε γαῖαν.
καὶ: Il. 24:361: χεῖρα γέροντος ἑλὼν ἐξείρετο καὶ προσέειπε·
καὶ: Il. 24:362: πῇ πάτερ ὧδ’ ἵππους τε καὶ ἡμιόνους ἰθύνεις
καὶ: Il. 24:365: οἵ τοι δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι ἐγγὺς ἔασι;
καὶ: Il. 24:370: ἀλλ’ ἐγὼ οὐδέν σε ῥέξω κακά, καὶ δέ κεν ἄλλον
καὶ: Il. 24:374: ἀλλ’ ἔτι τις καὶ ἐμεῖο θεῶν ὑπερέσχεθε χεῖρα,
καὶ: Il. 24:376: αἴσιον, οἷος δὴ σὺ δέμας καὶ εἶδος ἀγητός,
καὶ: Il. 24:380: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
καὶ: Il. 24:381: ἠέ πῃ ἐκπέμπεις κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ
καὶ: Il. 24:390: πειρᾷ ἐμεῖο γεραιὲ καὶ εἴρεαι Ἕκτορα δῖον.
καὶ: Il. 24:392: ὀφθαλμοῖσιν ὄπωπα, καὶ εὖτ’ ἐπὶ νηυσὶν ἐλάσσας
καὶ: Il. 24:423: καὶ νέκυός περ ἐόντος, ἐπεί σφι φίλος περὶ κῆρι.
καὶ: Il. 24:424: Ὣς φάτο, γήθησεν δ’ ὃ γέρων, καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
καὶ: Il. 24:425: ὦ τέκος, ἦ ῥ’ ἀγαθὸν καὶ ἐναίσιμα δῶρα διδοῦναι
καὶ: Il. 24:428: τώ οἱ ἀπεμνήσαντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ.
καὶ: Il. 24:435: τὸν μὲν ἐγὼ δείδοικα καὶ αἰδέομαι περὶ κῆρι
καί: Il. 24:437: σοὶ δ’ ἂν ἐγὼ πομπὸς καί κε κλυτὸν Ἄργος ἱκοίμην,
καὶ: Il. 24:440: Ἦ καὶ ἀναΐξας ἐριούνιος ἅρμα καὶ ἵππους
καὶ: Il. 24:440: Ἦ καὶ ἀναΐξας ἐριούνιος ἅρμα καὶ ἵππους
καὶ: Il. 24:441: καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν,
καὶ: Il. 24:442: ἐν δ’ ἔπνευσ’ ἵπποισι καὶ ἡμιόνοις μένος ἠΰ.
καὶ: Il. 24:443: ἀλλ’ ὅτε δὴ πύργους τε νεῶν καὶ τάφρον ἵκοντο,
καὶ: Il. 24:446: πᾶσιν, ἄφαρ δ’ ὤϊξε πύλας καὶ ἀπῶσεν ὀχῆας,
καὶ: Il. 24:447: ἐς δ’ ἄγαγε Πρίαμόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ’ ἐπ’ ἀπήνης.
καὶ: Il. 24:456: τῶν ἄλλων· Ἀχιλεὺς δ’ ἄρ’ ἐπιῤῥήσσεσκε καὶ οἶος·
καί: Il. 24:466: καί μιν ὑπὲρ πατρὸς καὶ μητέρος ἠϋκόμοιο
καὶ: Il. 24:466: καί μιν ὑπὲρ πατρὸς καὶ μητέρος ἠϋκόμοιο
καὶ: Il. 24:467: λίσσεο καὶ τέκεος, ἵνα οἱ σὺν θυμὸν ὀρίνῃς.
καὶ: Il. 24:474: ἥρως Αὐτομέδων τε καὶ Ἄλκιμος ὄζος Ἄρηος
καὶ: Il. 24:476: ἔσθων καὶ πίνων· ἔτι καὶ παρέκειτο τράπεζα.
καὶ: Il. 24:476: ἔσθων καὶ πίνων· ἔτι καὶ παρέκειτο τράπεζα.
καὶ: Il. 24:478: χερσὶν Ἀχιλλῆος λάβε γούνατα καὶ κύσε χεῖρας
καὶ: Il. 24:484: θάμβησαν δὲ καὶ ἄλλοι, ἐς ἀλλήλους δὲ ἴδοντο.
καὶ: Il. 24:485: τὸν καὶ λισσόμενος Πρίαμος πρὸς μῦθον ἔειπε·
καὶ: Il. 24:488: καὶ μέν που κεῖνον περιναιέται ἀμφὶς ἐόντες
καὶ: Il. 24:489: τείρουσ’, οὐδέ τίς ἐστιν ἀρὴν καὶ λοιγὸν ἀμῦναι.
καὶ: Il. 24:499: ὃς δέ μοι οἶος ἔην, εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτούς,
καί: Il. 24:514: καί οἱ ἀπὸ πραπίδων ἦλθ’ ἵμερος ἠδ’ ἀπὸ γυίων,
καί: Il. 24:517: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Il. 24:520: ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
καί: Il. 24:532: καί ἑ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δῖαν ἐλαύνει,
καὶ: Il. 24:534: ὣς μὲν καὶ Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα
καί: Il. 24:537: καί οἱ θνητῷ ἐόντι θεὰν ποίησαν ἄκοιτιν.
καὶ: Il. 24:538: ἀλλ’ ἐπὶ καὶ τῷ θῆκε θεὸς κακόν, ὅττί οἱ οὔ τι
καὶ: Il. 24:543: καὶ σὲ γέρον τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι·
καὶ: Il. 24:545: καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων,
καὶ: Il. 24:545: καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων,
καὶ: Il. 24:546: τῶν σε γέρον πλούτῳ τε καὶ υἱάσι φασὶ κεκάσθαι.
καὶ: Il. 24:551: οὐδέ μιν ἀνστήσεις, πρὶν καὶ κακὸν ἄλλο πάθῃσθα.
καὶ: Il. 24:556: πολλά, τά τοι φέρομεν· σὺ δὲ τῶνδ’ ἀπόναιο, καὶ ἔλθοις
καὶ: Il. 24:558: αὐτόν τε ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο.
καὶ: Il. 24:560: μηκέτι νῦν μ’ ἐρέθιζε γέρον· νοέω δὲ καὶ αὐτὸς
καὶ: Il. 24:563: καὶ δέ σε γιγνώσκω Πρίαμε φρεσίν, οὐδέ με λήθεις,
καὶ: Il. 24:570: καὶ ἱκέτην περ ἐόντα, Διὸς δ’ ἀλίτωμαι ἐφετμάς.
καὶ: Il. 24:571: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ.
καί: Il. 24:586: καί ἑ κατακτείνειε, Διὸς δ’ ἀλίτηται ἐφετμάς.
καὶ: Il. 24:587: τὸν δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
καὶ: Il. 24:595: σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ καὶ τῶνδ’ ἀποδάσσομαι ὅσσ’ ἐπέοικεν.
καὶ: Il. 24:596: Ἦ ῥα, καὶ ἐς κλισίην πάλιν ἤϊε δῖος Ἀχιλλεύς,
καὶ: Il. 24:602: καὶ γάρ τ’ ἠΰκομος Νιόβη ἐμνήσατο σίτου,
καὶ: Il. 24:609: τὼ δ’ ἄρα καὶ δοιώ περ ἐόντ’ ἀπὸ πάντας ὄλεσσαν.
καὶ: Il. 24:618: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα δῖε γεραιὲ
καὶ: Il. 24:621: Ἦ καὶ ἀναΐξας ὄϊν ἄργυφον ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
καὶ: Il. 24:622: σφάξ’· ἕταροι δ’ ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον εὖ κατὰ κόσμον,
καὶ: Il. 24:628: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Il. 24:632: εἰσορόων ὄψίν τ’ ἀγαθὴν καὶ μῦθον ἀκούων.
καὶ: Il. 24:635: λέξον νῦν με τάχιστα διοτρεφές, ὄφρα καὶ ἤδη
καὶ: Il. 24:639: ἀλλ’ αἰεὶ στενάχω καὶ κήδεα μυρία πέσσω
καὶ: Il. 24:641: νῦν δὴ καὶ σίτου πασάμην καὶ αἴθοπα οἶνον
καὶ: Il. 24:641: νῦν δὴ καὶ σίτου πασάμην καὶ αἴθοπα οἶνον
καὶ: Il. 24:644: δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
καί: Il. 24:655: καί κεν ἀνάβλησις λύσιος νεκροῖο γένηται.
καὶ: Il. 24:656: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
καὶ: Il. 24:658: ὄφρα τέως αὐτός τε μένω καὶ λαὸν ἐρύκω.
καὶ: Il. 24:669: ἔσται τοι καὶ ταῦτα γέρον Πρίαμ’ ὡς σὺ κελεύεις·
καὶ: Il. 24:674: κῆρυξ καὶ Πρίαμος πυκινὰ φρεσὶ μήδε’ ἔχοντες,
καὶ: Il. 24:677: Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ
καί: Il. 24:682: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
καὶ: Il. 24:685: καὶ νῦν μὲν φίλον υἱὸν ἐλύσαο, πολλὰ δ’ ἔδωκας·
καὶ: Il. 24:686: σεῖο δέ κε ζωοῦ καὶ τρὶς τόσα δοῖεν ἄποινα
καὶ: Il. 24:704: ὄψεσθε Τρῶες καὶ Τρῳάδες Ἕκτορ’ ἰόντες,
καὶ: Il. 24:705: εἴ ποτε καὶ ζώοντι μάχης ἐκνοστήσαντι
καὶ: Il. 24:710: πρῶται τόν γ’ ἄλοχός τε φίλη καὶ πότνια μήτηρ
καί: Il. 24:713: καί νύ κε δὴ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
καὶ: Il. 24:718: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ διέστησαν καὶ εἶξαν ἀπήνῃ.
καὶ: Il. 24:730: ῥύσκευ, ἔχες δ’ ἀλόχους κεδνὰς καὶ νήπια τέκνα,
καὶ: Il. 24:732: καὶ μὲν ἐγὼ μετὰ τῇσι· σὺ δ’ αὖ τέκος ἢ ἐμοὶ αὐτῇ
καὶ: Il. 24:737: ἢ πατέρ’ ἠὲ καὶ υἱόν, ἐπεὶ μάλα πολλοὶ Ἀχαιῶν
καί: Il. 24:740: τὼ καί μιν λαοὶ μὲν ὀδύρονται κατὰ ἄστυ,
καὶ: Il. 24:741: ἀρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκας
καὶ: Il. 24:745: μεμνῄμην νύκτάς τε καὶ ἤματα δάκρυ χέουσα.
καὶ: Il. 24:750: οἳ δ’ ἄρα σεῦ κήδοντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ.
καὶ: Il. 24:753: ἐς Σάμον ἔς τ’ Ἴμβρον καὶ Λῆμνον ἀμιχθαλόεσσαν·
καὶ: Il. 24:757: νῦν δέ μοι ἑρσήεις καὶ πρόσφατος ἐν μεγάροισι
καὶ: Il. 24:766: ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβην καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθα πάτρης·
καὶ: Il. 24:768: ἀλλ’ εἴ τίς με καὶ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισιν ἐνίπτοι
καὶ: Il. 24:772: σῇ τ’ ἀγανοφροσύνῃ καὶ σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσι.
καὶ: Il. 24:773: τὼ σέ θ’ ἅμα κλαίω καὶ ἔμ’ ἄμμορον ἀχνυμένη κῆρ·
καὶ: Il. 24:786: καὶ τότ’ ἄρ’ ἐξέφερον θρασὺν Ἕκτορα δάκρυ χέοντες,
καὶ: Il. 24:795: καὶ τά γε χρυσείην ἐς λάρνακα θῆκαν ἑλόντες
καὶ: Od. 1:3: πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
καὶ: Od. 1:5: ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
καὶ: Od. 1:10: τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν.
καὶ: Od. 1:19: καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι· θεοὶ δ’ ἐλέαιρον ἅπαντες
καὶ: Od. 1:25: ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης.
καὶ: Od. 1:33: ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ’ ἔμμεναι· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
καὶ: Od. 1:35: ὡς καὶ νῦν Αἴγισθος ὑπὲρ μόρον Ἀτρεΐδαο
καὶ: Od. 1:41: ὁππότ’ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης.
καὶ: Od. 1:46: καὶ λίην κεῖνός γε ἐοικότι κεῖται ὀλέθρῳ,
καὶ: Od. 1:47: ὡς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.
καὶ: Od. 1:54: μακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσι.
καὶ: Od. 1:56: αἰεὶ δὲ μαλακοῖσι καὶ αἱμυλίοισι λόγοισι
καὶ: Od. 1:58: ἱέμενος καὶ καπνὸν ἀποθρῴσκοντα νοῆσαι
καί: Od. 1:89: μᾶλλον ἐποτρύνω καί οἱ μένος ἐν φρεσὶ θείω,
καὶ: Od. 1:92: μῆλ’ ἁδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς.
καὶ: Od. 1:93: πέμψω δ’ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα
καὶ: Od. 1:109: κήρυκες δ’ αὐτοῖσι καὶ ὀτρηροὶ θεράποντες
καὶ: Od. 1:110: οἱ μὲν ἄρ’ οἶνον ἔμισγον ἐνὶ κρητῆρσι καὶ ὕδωρ,
καὶ: Od. 1:112: νίζον καὶ πρότιθεν, τοὶ δὲ κρέα πολλὰ δατεῦντο.
καὶ: Od. 1:117: τιμὴν δ’ αὐτὸς ἔχοι καὶ κτήμασιν οἷσιν ἀνάσσοι.
καὶ: Od. 1:121: χεῖρ’ ἕλε δεξιτερὴν καὶ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος,
καί: Od. 1:122: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 1:150: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο
καί: Od. 1:158: “ξεῖνε φίλ’, ἦ καί μοι νεμεσήσεαι ὅττι κεν εἴπω;
καὶ: Od. 1:159: τούτοισιν μὲν ταῦτα μέλει, κίθαρις καὶ ἀοιδή,
καὶ: Od. 1:169: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
καί: Od. 1:174: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
καὶ: Od. 1:175: ἠὲ νέον μεθέπεις, ἦ καὶ πατρώϊός ἐσσι
καὶ: Od. 1:177: ἄλλοι, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐπίστροφος ἦν ἀνθρώπων.”
καὶ: Od. 1:201: ἀθάνατοι βάλλουσι καὶ ὡς τελέεσθαι ὀΐω,
καὶ: Od. 1:206: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
καὶ: Od. 1:208: αἰνῶς μὲν κεφαλήν τε καὶ ὄμματα καλὰ ἔοικας
καὶ: Od. 1:224: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
καὶ: Od. 1:232: μέλλεν μέν ποτε οἶκος ὅδ’ ἀφνειὸς καὶ ἀμύμων
καὶ: Od. 1:240: ἠδέ κε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ’ ὀπίσσω.
καὶ: Od. 1:246: Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,
καὶ: Od. 1:251: οἶκον ἐμόν· τάχα δή με διαῤῥαίσουσι καὶ αὐτόν.”
καὶ: Od. 1:256: σταίη, ἔχων πήληκα καὶ ἀσπίδα καὶ δύο δοῦρε,
καὶ: Od. 1:256: σταίη, ἔχων πήληκα καὶ ἀσπίδα καὶ δύο δοῦρε,
καὶ: Od. 1:260: ᾤχετο γὰρ καὶ κεῖσε θοῆς ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺς
καὶ: Od. 1:268: ἤ κεν νοστήσας ἀποτείσεται, ἦε καὶ οὐκί,
καὶ: Od. 1:271: εἰ δ’ ἄγε νῦν ξυνίει καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων·
καὶ: Od. 1:277: οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα
καὶ: Od. 1:284: πρῶτα μὲν ἐς Πύλον ἐλθὲ καὶ εἴρεο Νέστορα δῖον,
καὶ: Od. 1:287: εἰ μέν κεν πατρὸς βίοτον καὶ νόστον ἀκούσῃς,
καὶ: Od. 1:291: σῆμά τέ οἱ χεῦαι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξαι
καὶ: Od. 1:292: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δοῦναι.
καὶ: Od. 1:293: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ ταῦτα τελευτήσῃς τε καὶ ἕρξῃς,
καὶ: Od. 1:294: φράζεσθαι δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
καὶ: Od. 1:301: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
καὶ: Od. 1:302: ἄλκιμος ἔσσ’, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ.
καὶ: Od. 1:305: σοὶ δ’ αὐτῷ μελέτω, καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων.”
καὶ: Od. 1:308: ὥς τε πατὴρ ᾧ παιδί, καὶ οὔ ποτε λήσομαι αὐτῶν.
καὶ: Od. 1:318: καὶ μάλα καλὸν ἑλών· σοὶ δ’ ἄξιον ἔσται ἀμοιβῆς.”
καὶ: Od. 1:321: θῆκε μένος καὶ θάρσος, ὑπέμνησέν τέ ἑ πατρὸς
καὶ: Od. 1:331: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο.
καὶ: Od. 1:344: ἀνδρός, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.”
καὶ: Od. 1:353: σοὶ δ’ ἐπιτολμάτω κραδίη καὶ θυμὸς ἀκούειν·
καὶ: Od. 1:355: ἐν Τροίῃ, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι φῶτες ὄλοντο.
καὶ: Od. 1:357: ἱστόν τ’ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε
καὶ: Od. 1:376: εἰ δ’ ὕμιν δοκέει τόδε λωΐτερον καὶ ἄμεινον
καὶ: Od. 1:385: ὑψαγόρην τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέως ἀγορεύειν.
καὶ: Od. 1:389: “Ἀντίνο’, εἴ πέρ μοι καὶ ἀγάσσεαι ὅττι κεν εἴπω,
καί: Od. 1:390: καί κεν τοῦτ’ ἐθέλοιμι Διός γε διδόντος ἀρέσθαι.
καὶ: Od. 1:393: ἀφνειὸν πέλεται καὶ τιμηέστερος αὐτός.
καὶ: Od. 1:394: ἀλλ’ ἦ τοι βασιλῆες Ἀχαιῶν εἰσὶ καὶ ἄλλοι
καὶ: Od. 1:398: καὶ δμώων, οὕς μοι ληΐσσατο δῖος Ὀδυσσεύς.”
καὶ: Od. 1:402: κτήματα δ’ αὐτὸς ἔχοις καὶ δώμασι σοῖσιν ἀνάσσοις.
καὶ: Od. 1:407: γαίης; ποῦ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα;
καὶ: Od. 1:421: οἱ δ’ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν
καί: Od. 1:434: ἥ οἱ ἅμ’ αἰθομένας δαΐδας φέρε καί ἑ μάλιστα
καὶ: Od. 1:435: δμῳάων φιλέεσκε καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα.
καὶ: Od. 1:438: καὶ τὸν μὲν γραίης πυκιμηδέος ἔμβαλε χερσίν.
καὶ: Od. 1:439: ἡ μὲν τὸν πτύξασα καὶ ἀσκήσασα χιτῶνα,
καὶ: Od. 2:16: ὃς δὴ γήραϊ κυφὸς ἔην καὶ μυρία ᾔδη.
καὶ: Od. 2:17: καὶ γὰρ τοῦ φίλος υἱὸς ἅμ’ ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ
καὶ: Od. 2:21: τρεῖς δέ οἱ ἄλλοι ἔσαν, καὶ ὁ μὲν μνηστῆρσιν ὁμίλει,
καὶ: Od. 2:23: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς τοῦ λήθετ’ ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων.
καὶ: Od. 2:24: τοῦ ὅ γε δάκρυ χέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
καὶ: Od. 2:48: νῦν δ’ αὖ καὶ πολὺ μεῖζον, ὃ δὴ τάχα οἶκον ἅπαντα
καί: Od. 2:54: δοίη δ’ ᾧ κ’ ἐθέλοι καί οἱ κεχαρισμένος ἔλθοι·
καὶ: Od. 2:56: βοῦς ἱερεύοντες καὶ ὄϊς καὶ πίονας αἶγας,
καὶ: Od. 2:56: βοῦς ἱερεύοντες καὶ ὄϊς καὶ πίονας αἶγας,
καὶ: Od. 2:60: ἡμεῖς δ’ οὔ νύ τι τοῖοι ἀμυνέμεν· ἦ καὶ ἔπειτα
καὶ: Od. 2:61: λευγαλέοι τ’ ἐσόμεσθα καὶ οὐ δεδαηκότες ἀλκήν.
καὶ: Od. 2:64: οἶκος ἐμὸς διόλωλε· νεμεσσήθητε καὶ αὐτοί,
καί: Od. 2:70: σχέσθε, φίλοι, καί μ’ οἶον ἐάσατε πένθεϊ λυγρῷ
καὶ: Od. 2:76: εἴ χ’ ὑμεῖς γε φάγοιτε, τάχ’ ἄν ποτε καὶ τίσις εἴη·
καὶ: Od. 2:91: πάντας μέν ῥ’ ἔλπει, καὶ ὑπίσχεται ἀνδρὶ ἑκάστῳ,
καὶ: Od. 2:95: λεπτὸν καὶ περίμετρον· ἄφαρ δ’ ἡμῖν μετέειπε·
καὶ: Od. 2:104: ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστόν,
καὶ: Od. 2:106: ὣς τρίετες μὲν ἔληθε δόλῳ καὶ ἔπειθεν Ἀχαιούς·
καὶ: Od. 2:107: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
καὶ: Od. 2:108: καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη,
καὶ: Od. 2:109: καὶ τήν γ’ ἀλλύουσαν ἐφεύρομεν ἀγλαὸν ἱστόν.
καὶ: Od. 2:110: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης·
καὶ: Od. 2:114: τῷ ὅτεῴ τε πατὴρ κέλεται καὶ ἁνδάνει αὐτῇ.
καὶ: Od. 2:117: ἔργα τ’ ἐπίστασθαι περικαλλέα καὶ φρένας ἐσθλὰς
καὶ: Od. 2:123: τόφρα γὰρ οὖν βίοτόν τε τεὸν καὶ κτήματ’ ἔδονται,
καὶ: Od. 2:141: εἰ δ’ ὕμιν δοκέει τόδε λωΐτερον καὶ ἄμεινον
καὶ: Od. 2:154: δεξιὼ ἤϊξαν διά τ’ οἰκία καὶ πόλιν αὐτῶν.
καὶ: Od. 2:157: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἁλιθέρσης
καὶ: Od. 2:159: ὄρνιθας γνῶναι καὶ ἐναίσιμα μυθήσασθαι·
καὶ: Od. 2:160: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
καὶ: Od. 2:165: ἐγγὺς ἐὼν τοίσδεσσι φόνον καὶ κῆρα φυτεύει,
καὶ: Od. 2:166: πάντεσσιν· πολέσιν δὲ καὶ ἄλλοισιν κακὸν ἔσται,
καὶ: Od. 2:168: φραζώμεσθ’ ὥς κεν καταπαύσομεν· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
καὶ: Od. 2:169: παυέσθων· καὶ γάρ σφιν ἄφαρ τόδε λώϊόν ἐστιν.
καὶ: Od. 2:171: καὶ γὰρ κείνῳ φημὶ τελευτηθῆναι ἅπαντα,
καὶ: Od. 2:183: ὤλετο τῆλ’, ὡς καὶ σὺ καταφθίσθαι σὺν ἐκείνῳ
καὶ: Od. 2:187: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
καὶ: Od. 2:196: οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα
καὶ: Od. 2:209: “Εὐρύμαχ’ ἠδὲ καὶ ἄλλοι, ὅσοι μνηστῆρες ἀγαυοί,
καὶ: Od. 2:211: ἤδη γὰρ τὰ ἴσασι θεοὶ καὶ πάντες Ἀχαιοί.
καὶ: Od. 2:212: ἀλλ’ ἄγε μοι δότε νῆα θοὴν καὶ εἴκοσ’ ἑταίρους,
καὶ: Od. 2:213: οἵ κέ μοι ἔνθα καὶ ἔνθα διαπρήσσωσι κέλευθον.
καὶ: Od. 2:214: εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα,
καὶ: Od. 2:218: εἰ μέν κεν πατρὸς βίοτον καὶ νόστον ἀκούσω,
καὶ: Od. 2:222: σῆμά τέ οἱ χείω καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξω
καὶ: Od. 2:223: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δώσω.”
καί: Od. 2:226: καί οἱ ἰὼν ἐν νηυσὶν ἐπέτρεπεν οἶκον ἅπαντα,
καὶ: Od. 2:227: πείθεσθαί τε γέροντι καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσειν·
καὶ: Od. 2:228: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
καὶ: Od. 2:230: μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω
καὶ: Od. 2:232: ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπός τ’ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι,
καὶ: Od. 2:245: ἀνδράσι καὶ πλεόνεσσι μαχέσσασθαι περὶ δαιτί.
καὶ: Od. 2:255: ἀλλ’, ὀΐω, καὶ δηθὰ καθήμενος ἀγγελιάων
καί: Od. 2:263: καί μ’ ἐν νηῒ κέλευσας ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον,
καὶ: Od. 2:268: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν,
καί: Od. 2:269: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 2:274: εἰ δ’ οὐ κείνου γ’ ἐσσὶ γόνος καὶ Πηνελοπείης,
καὶ: Od. 2:283: οὐδέ τι ἴσασιν θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν,
καὶ: Od. 2:287: ὅς τοι νῆα θοὴν στελέω καὶ ἅμ’ ἕψομαι αὐτός.
καὶ: Od. 2:289: ὅπλισσόν τ’ ἤϊα καὶ ἄγγεσιν ἄρσον ἅπαντα,
καὶ: Od. 2:290: οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσι καὶ ἄλφιτα, μυελὸν ἀνδρῶν,
καὶ: Od. 2:305: ἀλλὰ μάλ’ ἐσθιέμεν καὶ πινέμεν, ὡς τὸ πάρος περ.
καὶ: Od. 2:307: νῆα καὶ ἐξαίτους ἐρέτας, ἵνα θᾶσσον ἵκηαι
καὶ: Od. 2:311: δαίνυσθαί τ’ ἀκέοντα καὶ εὐφραίνεσθαι ἕκηλον.
καὶ: Od. 2:312: ἦ οὐχ ἅλις, ὡς τὸ πάροιθεν ἐκείρετε πολλὰ καὶ ἐσθλὰ
καὶ: Od. 2:314: νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγας εἰμί, καὶ ἄλλων μῦθον ἀκούων
καὶ: Od. 2:315: πυνθάνομαι, καὶ δή μοι ἀέξεται ἔνδοθι θυμός,
καὶ: Od. 2:321: ἦ ῥα, καὶ ἐκ χειρὸς χεῖρα σπάσατ’ Ἀντινόοιο
καὶ: Od. 2:323: οἱ δ’ ἐπελώβευον καὶ ἐκερτόμεον ἐπέεσσιν·
καὶ: Od. 2:327: ἢ ὅ γε καὶ Σπάρτηθεν, ἐπεί νύ περ ἵεται αἰνῶς·
καὶ: Od. 2:328: ἠὲ καὶ εἰς Ἐφύρην ἐθέλει, πίειραν ἄρουραν,
καὶ: Od. 2:330: ἐν δὲ βάλῃ κρητῆρι καὶ ἡμέας πάντας ὀλέσσῃ.”
καὶ: Od. 2:332: “τίς δ’ οἶδ’, εἴ κε καὶ αὐτὸς ἰὼν κοίλης ἐπὶ νηὸς
καὶ: Od. 2:334: οὕτω κεν καὶ μᾶλλον ὀφέλλειεν πόνον ἄμμιν·
καὶ: Od. 2:338: εὐρύν, ὅθι νητὸς χρυσὸς καὶ χαλκὸς ἔκειτο
καὶ: Od. 2:343: οἴκαδε νοστήσειε καὶ ἄλγεα πολλὰ μογήσας.
καὶ: Od. 2:345: δικλίδες· ἐν δὲ γυνὴ ταμίη νύκτας τε καὶ ἦμαρ
καὶ: Od. 2:352: διογενὴς Ὀδυσεὺς θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξας.
καὶ: Od. 2:353: δώδεκα δ’ ἔμπλησον καὶ πώμασιν ἄρσον ἅπαντας.
καὶ: Od. 2:359: εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα,
καί: Od. 2:362: καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 2:375: ἢ αὐτὴν ποθέσαι καὶ ἀφορμηθέντος ἀκοῦσαι,
καί: Od. 2:384: καί ῥα ἑκάστῳ φωτὶ παρισταμένη φάτο μῦθον,
καὶ: Od. 2:389: καὶ τότε νῆα θοὴν ἅλαδ’ εἴρυσε, πάντα δ’ ἐν αὐτῇ }
καὶ: Od. 2:401: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν·
καὶ: Od. 2:409: τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
καὶ: Od. 2:419: ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ βάντες ἐπὶ κληῗσι καθῖζον.
καὶ: Od. 2:434: παννυχίη μέν ῥ’ ἥ γε καὶ ἠῶ πεῖρε κέλευθον.
καὶ: Od. 3:3: καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν·
καὶ: Od. 3:8: εἵατο, καὶ προὔχοντο ἑκάστοθι ἐννέα ταύρους.
καὶ: Od. 3:15: τοὔνεκα γὰρ καὶ πόντον ἐπέπλως, ὄφρα πύθηαι
καὶ: Od. 3:16: πατρός, ὅπου κύθε γαῖα καὶ ὅν τινα πότμον ἐπέσπεν.
καὶ: Od. 3:27: ἄλλα δὲ καὶ δαίμων ὑποθήσεται· οὐ γὰρ ὀΐω
καὶ: Od. 3:31: ἷξον δ’ ἐς Πυλίων ἀνδρῶν ἄγυρίν τε καὶ ἕδρας,
καὶ: Od. 3:35: χερσίν τ’ ἠσπάζοντο καὶ ἑδριάασθαι ἄνωγον.
καὶ: Od. 3:37: ἀμφοτέρων ἕλε χεῖρα καὶ ἵδρυσεν παρὰ δαιτὶ
καὶ: Od. 3:39: πάρ τε κασιγνήτῳ Θρασυμήδεϊ καὶ πατέρι ᾧ.
καὶ: Od. 3:44: τοῦ γὰρ καὶ δαίτης ἠντήσατε δεῦρο μολόντες.
καὶ: Od. 3:45: αὐτὰρ ἐπὴν σπείσῃς τε καὶ εὔξεαι, ἣ θέμις ἐστί,
καὶ: Od. 3:46: δὸς καὶ τούτῳ ἔπειτα δέπας μελιηδέος οἴνου
καὶ: Od. 3:47: σπεῖσαι, ἐπεὶ καὶ τοῦτον ὀΐομαι ἀθανάτοισιν
καὶ: Od. 3:57: Νέστορι μὲν πρώτιστα καὶ υἱάσι κῦδος ὄπαζε,
καὶ: Od. 3:60: δὸς δ’ ἔτι Τηλέμαχον καὶ ἐμὲ πρήξαντα νέεσθαι,
καὶ: Od. 3:62: ὣς ἄρ’ ἔπειτ’ ἠρᾶτο καὶ αὐτὴ πάντα τελεύτα.
καὶ: Od. 3:65: οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο,
καὶ: Od. 3:67: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Od. 3:69: “νῦν δὴ κάλλιόν ἐστι μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
καὶ: Od. 3:88: κείνου δ’ αὖ καὶ ὄλεθρον ἀπευθέα θῆκε Κρονίων.
καὶ: Od. 3:91: εἴ τε καὶ ἐν πελάγει μετὰ κύμασιν Ἀμφιτρίτης.
καί: Od. 3:101: τῶν νῦν μοι μνῆσαι, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες.”
καὶ: Od. 3:107: ἠδ’ ὅσα καὶ περὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
καὶ: Od. 3:111: ἔνθα δ’ ἐμὸς φίλος υἱός, ἅμα κρατερὸς καὶ ἀταρβής,
καὶ: Od. 3:115: οὐδ’ εἰ πεντάετές γε καὶ ἑξάετες παραμίμνων
καὶ: Od. 3:126: ἔνθ’ ἦ τοι εἷος μὲν ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
καὶ: Od. 3:128: ἀλλ’ ἕνα θυμὸν ἔχοντε νόῳ καὶ ἐπίφρονι βουλῇ
καὶ: Od. 3:132: καὶ τότε δὴ Ζεὺς λυγρὸν ἐνὶ φρεσὶ μήδετο νόστον
καὶ: Od. 3:174: δεῖξε, καὶ ἠνώγει πέλαγος μέσον εἰς Εὔβοιαν
καὶ: Od. 3:193: Ἀτρεΐδην δὲ καὶ αὐτοὶ ἀκούετε νόσφιν ἐόντες,
καὶ: Od. 3:196: ὡς ἀγαθὸν καὶ παῖδα καταφθιμένοιο λιπέσθαι
καὶ: Od. 3:197: ἀνδρός, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐτείσατο πατροφονῆα,
καὶ: Od. 3:199: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
καὶ: Od. 3:200: ἄλκιμος ἔσσ’, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ.”
καί: Od. 3:203: καὶ λίην κεῖνος μὲν ἐτείσατο, καί οἱ Ἀχαιοὶ
καὶ: Od. 3:203: καὶ λίην κεῖνος μὲν ἐτείσατο, καί οἱ Ἀχαιοὶ
καὶ: Od. 3:204: οἴσουσι κλέος εὐρὺ καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδήν.
καὶ: Od. 3:209: πατρί τ’ ἐμῷ καὶ ἐμοί· νῦν δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.”
καὶ: Od. 3:211: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ δὴ ταῦτά μ’ ἀνέμνησας καὶ ἔειπες,
καὶ: Od. 3:217: ἢ ὅ γε μοῦνος ἐὼν ἢ καὶ σύμπαντες Ἀχαιοί;
καὶ: Od. 3:224: τῶ κέν τις κείνων γε καὶ ἐκλελάθοιτο γάμοιο.”
καὶ: Od. 3:231: ῥεῖα θεός γ’ ἐθέλων καὶ τηλόθεν ἄνδρα σαώσαι.
καὶ: Od. 3:232: βουλοίμην δ’ ἂν ἐγώ γε καὶ ἄλγεα πολλὰ μογήσας
καὶ: Od. 3:233: οἴκαδέ τ’ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι,
καὶ: Od. 3:235: ὤλεθ’ ὑπ’ Αἰγίσθοιο δόλῳ καὶ ἧς ἀλόχοιο.
καὶ: Od. 3:237: καὶ φίλῳ ἀνδρὶ δύνανται ἀλαλκέμεν, ὁππότε κεν δὴ
καὶ: Od. 3:242: φράσσαντ’ ἀθάνατοι θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν.
καὶ: Od. 3:243: νῦν δ’ ἐθέλω ἔπος ἄλλο μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
καὶ: Od. 3:259: ἀλλ’ ἄρα τόν γε κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατέδαψαν
καὶ: Od. 3:267: πὰρ δ’ ἄρ’ ἔην καὶ ἀοιδὸς ἀνήρ, ᾧ πόλλ’ ἐπέτελλεν
καὶ: Od. 3:271: κάλλιπεν οἰωνοῖσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι,
καὶ: Od. 3:277: Ἀτρεΐδης καὶ ἐγώ, φίλα εἰδότες ἀλλήλοισιν·
καὶ: Od. 3:285: ὄφρ’ ἕταρον θάπτοι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερίσειεν.
καὶ: Od. 3:286: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ κεῖνος ἰὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον
καὶ: Od. 3:300: Αἰγύπτῳ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ.
καὶ: Od. 3:301: ὣς ὁ μὲν ἔνθα πολὺν βίοτον καὶ χρυσὸν ἀγείρων
καὶ: Od. 3:310: μητρός τε στυγερῆς καὶ ἀνάλκιδος Αἰγίσθοιο·
καὶ: Od. 3:313: καὶ σύ, φίλος, μὴ δηθὰ δόμων ἄπο τῆλ’ ἀλάλησο,
καὶ: Od. 3:317: ἀλλ’ ἐς μὲν Μενέλαον ἐγὼ κέλομαι καὶ ἄνωγα
καὶ: Od. 3:323: ἀλλ’ ἴθι νῦν σὺν νηΐ τε σῇ καὶ σοῖσ’ ἑτάροισιν·
καὶ: Od. 3:324: εἰ δ’ ἐθέλεις πεζός, πάρα τοι δίφρος τε καὶ ἵπποι,
καὶ: Od. 3:329: ὣς ἔφατ’, ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε.
καὶ: Od. 3:330: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
καὶ: Od. 3:333: ὄφρα Ποσειδάωνι καὶ ἄλλοισ’ ἀθανάτοισι
καὶ: Od. 3:343: δὴ τότ’ Ἀθηναίη καὶ Τηλέμαχος θεοειδὴς
καὶ: Od. 3:346: “Ζεὺς τό γ’ ἀλεξήσειε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
καὶ: Od. 3:349: ᾧ οὔ τι χλαῖναι καὶ ῥήγεα πόλλ’ ἐνὶ οἴκῳ,
καὶ: Od. 3:351: αὐτὰρ ἐμοὶ πάρα μὲν χλαῖναι καὶ ῥήγεα καλά.
καὶ: Od. 3:369: πέμψον σὺν δίφρῳ τε καὶ υἱέϊ· δὸς δέ οἱ ἵππους,
καὶ: Od. 3:370: οἵ τοι ἐλαφρότατοι θείειν καὶ κάρτος ἄριστοι.”
καὶ: Od. 3:375: “ὦ φίλος, οὔ σε ἔολπα κακὸν καὶ ἄναλκιν ἔσεσθαι,
καὶ: Od. 3:379: ἥ τοι καὶ πατέρ’ ἐσθλὸν ἐν Ἀργείοισιν ἐτίμα.
καὶ: Od. 3:381: αὐτῷ καὶ παίδεσσι καὶ αἰδοίῃ παρακοίτι·
καὶ: Od. 3:381: αὐτῷ καὶ παίδεσσι καὶ αἰδοίῃ παρακοίτι·
καὶ: Od. 3:387: υἱάσι καὶ γαμβροῖσιν, ἑὰ πρὸς δώματα καλά.
καὶ: Od. 3:392: ὤϊξεν ταμίη καὶ ἀπὸ κρήδεμνον ἔλυσε·
καὶ: Od. 3:403: τῷ δ’ ἄλοχος δέσποινα λέχος πόρσυνε καὶ εὐνήν.
καὶ: Od. 3:414: Περσεύς τ’ Ἄρητός τε καὶ ἀντίθεος Θρασυμήδης.
καὶ: Od. 3:429: ἕδρας τε ξύλα τ’ ἀμφὶ καὶ ἀγλαὸν οἰσέμεν ὕδωρ.”
καὶ: Od. 3:439: βοῦν δ’ ἀγέτην κεράων Στρατίος καὶ δῖος Ἐχέφρων.
καὶ: Od. 3:447: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,
καὶ: Od. 3:451: θυγατέρες τε νυοί τε καὶ αἰδοίη παράκοιτις
καὶ: Od. 3:461: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ’ ἐκάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
καὶ: Od. 3:462: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον,
καὶ: Od. 3:466: αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
καὶ: Od. 3:470: οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο,
καὶ: Od. 3:473: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Od. 3:479: ἐν δὲ γυνὴ ταμίη σῖτον καὶ οἶνον ἔθηκεν
καὶ: Od. 3:483: ἐς δίφρον τ’ ἀνέβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί,
καὶ: Od. 3:493: [ἐκ δ’ ἔλασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου·]
καὶ: Od. 4:6: ἐν Τροίῃ γὰρ πρῶτον ὑπέσχετο καὶ κατένευσε
καὶ: Od. 4:8: τὴν ἄρ’ ὅ γ’ ἔνθ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι πέμπε νέεσθαι
καὶ: Od. 4:20: τὼ δ’ αὖτ’ ἐν προθύροισι δόμων αὐτώ τε καὶ ἵππω,
καὶ: Od. 4:21: Τηλέμαχός θ’ ἥρως καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱός,
καὶ: Od. 4:40: καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν ἐφ’ ἱππείῃσι κάπῃσι,
καὶ: Od. 4:49: τοὺς δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
καὶ: Od. 4:59: τὼ καὶ δεικνύμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
καὶ: Od. 4:60: “σίτου θ’ ἅπτεσθον καὶ χαίρετον· αὐτὰρ ἔπειτα
καί: Od. 4:65: ὣς φάτο, καί σφιν νῶτα βοὸς παρὰ πίονα θῆκεν
καὶ: Od. 4:68: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Od. 4:73: χρυσοῦ τ’ ἠλέκτρου τε καὶ ἀργύρου ἠδ’ ἐλέφαντος.
καί: Od. 4:77: καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 4:79: ἀθάνατοι γὰρ τοῦ γε δόμοι καὶ κτήματ’ ἔασιν·
καὶ: Od. 4:80: ἀνδρῶν δ’ ἤ κέν τίς μοι ἐρίσσεται, ἠὲ καὶ οὐκί,
καὶ: Od. 4:81: κτήμασιν. ἦ γὰρ πολλὰ παθὼν καὶ πόλλ’ ἐπαληθεὶς
καὶ: Od. 4:82: ἠγαγόμην ἐν νηυσὶ καὶ ὀγδοάτῳ ἔτει ἦλθον,
καὶ: Od. 4:83: Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληθείς,
καὶ: Od. 4:84: Αἰθίοπάς θ’ ἱκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβοὺς
καὶ: Od. 4:84: Αἰθίοπάς θ’ ἱκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβοὺς
καὶ: Od. 4:85: καὶ Λιβύην, ἵνα τ’ ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέθουσι.
καὶ: Od. 4:88: τυροῦ καὶ κρειῶν οὐδὲ γλυκεροῖο γάλακτος,
καὶ: Od. 4:94: καὶ πατέρων τάδε μέλλετ’ ἀκουέμεν, οἵ τινες ὕμιν
καὶ: Od. 4:95: εἰσίν· - ἐπεὶ μάλα πολλὰ πάθον καὶ ἀπώλεσα οἶκον
καὶ: Od. 4:96: εὖ μάλα ναιετάοντα, κεχανδότα πολλὰ καὶ ἐσθλά.
καὶ: Od. 4:100: ἀλλ’ ἔμπης, πάντας μὲν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων,
καὶ: Od. 4:105: ὡς ἑνός, ὅς τέ μοι ὕπνον ἀπεχθαίρει καὶ ἐδωδὴν,
καὶ: Od. 4:107: ὅσσ’ Ὀδυσεὺς ἐμόγησε καὶ ἤρατο. τῷ δ’ ἄρ’ ἔμελλεν
καὶ: Od. 4:111: Λαέρτης θ’ ὁ γέρων καὶ ἐχέφρων Πηνελόπεια
καὶ: Od. 4:117: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
καὶ: Od. 4:120: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
καὶ: Od. 4:148: “οὕτω νῦν καὶ ἐγὼ νοέω, γύναι, ὡς σὺ ἐΐσκεις·
καὶ: Od. 4:151: καὶ νῦν ἦ τοι ἐγὼ μεμνημένος ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ
καί: Od. 4:171: καί μιν ἔφην ἐλθόντα φιλησέμεν ἔξοχα πάντων
καί: Od. 4:174: καί κέ οἱ Ἄργεϊ νάσσα πόλιν καὶ δώματ’ ἔτευξα,
καὶ: Od. 4:174: καί κέ οἱ Ἄργεϊ νάσσα πόλιν καὶ δώματ’ ἔτευξα,
καὶ: Od. 4:175: ἐξ Ἰθάκης ἀγαγὼν σὺν κτήμασι καὶ τέκεϊ ᾧ
καὶ: Od. 4:176: καὶ πᾶσιν λαοῖσι, μίαν πόλιν ἐξαλαπάξας,
καί: Od. 4:178: καί κε θάμ’ ἐνθάδ’ ἐόντες ἐμισγόμεθ’· οὐδέ κεν ἥμεας
καὶ: Od. 4:185: κλαῖε δὲ Τηλέμαχός τε καὶ Ἀτρεΐδης Μενέλαος,
καὶ: Od. 4:192: οἷσιν ἐνὶ μεγάροισι καὶ ἀλλήλους ἐρέοιμεν·
καὶ: Od. 4:193: καὶ νῦν, εἴ τί που ἔστι, πίθοιό μοι· οὐ γὰρ ἐγώ γε
καὶ: Od. 4:194: τέρπομ’ ὀδυρόμενος μεταδόρπιος, ἀλλὰ καὶ Ἠὼς
καὶ: Od. 4:196: κλαίειν, ὅς κε θάνῃσι βροτῶν καὶ πότμον ἐπίσπῃ.
καὶ: Od. 4:197: τοῦτό νυ καὶ γέρας οἶον ὀϊζυροῖσι βροτοῖσι,
καὶ: Od. 4:199: καὶ γὰρ ἐμὸς τέθνηκεν ἀδελφεός, οὔ τι κάκιστος
καὶ: Od. 4:205: εἴποι καὶ ῥέξειε, καὶ ὃς προγενέστερος εἴη·
καὶ: Od. 4:205: εἴποι καὶ ῥέξειε, καὶ ὃς προγενέστερος εἴη·
καὶ: Od. 4:206: τοίου γὰρ καὶ πατρός, ὃ καὶ πεπνυμένα βάζεις.
καὶ: Od. 4:206: τοίου γὰρ καὶ πατρός, ὃ καὶ πεπνυμένα βάζεις.
καὶ: Od. 4:211: υἱέας αὖ πινυτούς τε καὶ ἔγχεσιν εἶναι ἀρίστους.
καὶ: Od. 4:214: χευάντων· μῦθοι δὲ καὶ ἠῶθέν περ ἔσονται
καὶ: Od. 4:215: Τηλεμάχῳ καὶ ἐμοὶ διαειπέμεν ἀλλήλοισιν.”
καὶ: Od. 4:235: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφὲς ἠδὲ καὶ οἵδε
καὶ: Od. 4:239: καὶ μύθοις τέρπεσθε· ἐοικότα γὰρ καταλέξω.
καὶ: Od. 4:242: ἀλλ’ οἷον τόδ’ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ
καί: Od. 4:251: καί μιν ἀνειρώτευν· ὁ δὲ κερδοσύνῃ ἀλέεινεν.
καὶ: Od. 4:252: ἀλλ’ ὅτε δή μιν ἐγὼ λόεον καὶ χρῖον ἐλαίῳ,
καὶ: Od. 4:253: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσα καὶ ὤμοσα καρτερὸν ὅρκον,
καὶ: Od. 4:256: καὶ τότε δή μοι πάντα νόον κατέλεξεν Ἀχαιῶν.
καὶ: Od. 4:271: οἷον καὶ τόδ’ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ
καὶ: Od. 4:271: οἷον καὶ τόδ’ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ
καὶ: Od. 4:273: Ἀργείων, Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες.
καί: Od. 4:276: καί τοι Δηΐφοβος θεοείκελος ἕσπετ’ ἰούσῃ.
καὶ: Od. 4:280: αὐτὰρ ἐγὼ καὶ Τυδεΐδης καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
καὶ: Od. 4:280: αὐτὰρ ἐγὼ καὶ Τυδεΐδης καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
καὶ: Od. 4:284: ἀλλ’ Ὀδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεθεν ἱεμένω περ.
καὶ: Od. 4:294: ἀλλ’ ἄγετ’ εἰς εὐνὴν τράπεθ’ ἥμεας, ὄφρα καὶ ἤδη
καὶ: Od. 4:297: δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
καὶ: Od. 4:303: Τηλέμαχός θ’ ἥρως καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱός·
καὶ: Od. 4:320: μῆλ’ ἁδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς,
καί: Od. 4:331: τῶν νῦν μοι μνῆσαι, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες.”
καὶ: Od. 4:337: κνημοὺς ἐξερέῃσι καὶ ἄγκεα ποιήεντα
καὶ: Od. 4:341: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
καὶ: Od. 4:341: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
καὶ: Od. 4:347: ταῦτα δ’, ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
καί: Od. 4:363: καί νύ κεν ἤϊα πάντα κατέφθιτο καὶ μένε’ ἀνδρῶν,
καὶ: Od. 4:363: καί νύ κεν ἤϊα πάντα κατέφθιτο καὶ μένε’ ἀνδρῶν,
καί: Od. 4:364: εἰ μή τίς με θεῶν ὀλοφύρατο καί μ’ ἐλέησε,
καὶ: Od. 4:372: ἦε ἑκὼν μεθιεῖς καὶ τέρπεαι ἄλγεα πάσχων;
καὶ: Od. 4:380: ὅς τίς μ’ ἀθανάτων πεδάᾳ καὶ ἔδησε κελεύθου,
καὶ: Od. 4:389: ὅς κέν τοι εἴπῃσιν ὁδὸν καὶ μέτρα κελεύθου
καὶ: Od. 4:391: καὶ δέ κέ τοι εἴπῃσι, διοτρεφές, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα,
καὶ: Od. 4:411: φώκας μέν τοι πρῶτον ἀριθμήσει καὶ ἔπεισιν·
καὶ: Od. 4:415: καὶ τότ’ ἔπειθ’ ὕμιν μελέτω κάρτος τε βίη τε,
καὶ: Od. 4:416: αὖθι δ’ ἔχειν μεμαῶτα, καὶ ἐσσύμενόν περ ἀλύξαι.
καὶ: Od. 4:418: ἑρπετὰ γίνονται καὶ ὕδωρ καὶ θεσπιδαὲς πῦρ·
καὶ: Od. 4:418: ἑρπετὰ γίνονται καὶ ὕδωρ καὶ θεσπιδαὲς πῦρ·
καὶ: Od. 4:422: καὶ τότε δὴ σχέσθαι τε βίης λῦσαί τε γέροντα,
καὶ: Od. 4:432: καὶ τότε δὴ παρὰ θῖνα θαλάσσης εὐρυπόροιο
καὶ: Od. 4:444: ἀλλ’ αὐτὴ ἐσάωσε καὶ ἐφράσατο μέγ’ ὄνειαρ·
καὶ: Od. 4:453: ὠΐσθη δόλον εἶναι· ἔπειτα δὲ λέκτο καὶ αὐτός.
καὶ: Od. 4:457: αὐτὰρ ἔπειτα δράκων καὶ πάρδαλις ἠδὲ μέγας σῦς·
καὶ: Od. 4:458: [γίνετο δ’ ὑγρὸν ὕδωρ καὶ δένδρεον ὑψιπέτηλον.]
καὶ: Od. 4:461: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσιν ἀνειρόμενος προσέειπε·
καὶ: Od. 4:469: ὅς τίς μ’ ἀθανάτων πεδάᾳ καὶ ἔδησε κελεύθου,
καὶ: Od. 4:475: οὐ γάρ τοι πρὶν μοῖρα φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
καὶ: Od. 4:476: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν,
καὶ: Od. 4:480: καὶ τότε τοι δώσουσιν ὁδὸν θεοί, ἣν σὺ μενοινᾷς.
καὶ: Od. 4:484: ἀλλὰ καὶ ὧς μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
καὶ: Od. 4:486: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
καὶ: Od. 4:488: οὓς Νέστωρ καὶ ἐγὼ λίπομεν Τροίηθεν ἰόντες,
καὶ: Od. 4:497: ἐν νόστῳ ἀπόλοντο· μάχῃ δέ τε καὶ σὺ παρῆσθα.
καὶ: Od. 4:501: πέτρῃσιν μεγάλῃσι καὶ ἐξεσάωσε θαλάσσης·
καί: Od. 4:502: καί νύ κεν ἔκφυγε κῆρα, καὶ ἐχθόμενός περ Ἀθήνῃ,
καὶ: Od. 4:502: καί νύ κεν ἔκφυγε κῆρα, καὶ ἐχθόμενός περ Ἀθήνῃ,
καὶ: Od. 4:503: εἰ μὴ ὑπερφίαλον ἔπος ἔκβαλε καὶ μέγ’ ἀάσθη·
καὶ: Od. 4:508: καὶ τὸ μὲν αὐτόθι μεῖνε, τὸ δὲ τρύφος ἔμπεσε πόντῳ,
καὶ: Od. 4:519: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ κεῖθεν ἐφαίνετο νόστος ἀπήμων,
καὶ: Od. 4:520: ἂψ δὲ θεοὶ οὖρον στρέψαν, καὶ οἴκαδ’ ἵκοντο,
καὶ: Od. 4:522: καὶ κύνει ἁπτόμενος ἣν πατρίδα· πολλὰ δ’ ἀπ’ αὐτοῦ
καὶ: Od. 4:533: ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν, ἀεικέα μερμηρίζων.
καὶ: Od. 4:534: τὸν δ’ οὐκ εἰδότ’ ὄλεθρον ἀνήγαγε καὶ κατέπεφνε
καὶ: Od. 4:540: ἤθελ’ ἔτι ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο.
καὶ: Od. 4:548: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοὶ κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
καὶ: Od. 4:549: αὖτις ἐνὶ στήθεσσι καὶ ἀχνυμένῳ περ ἰάνθη,
καί: Od. 4:550: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
καὶ: Od. 4:553: [ἠὲ θανών· ἐθέλω δὲ καὶ ἀχνύμενός περ ἀκοῦσαι.]
καὶ: Od. 4:559: οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
καὶ: Od. 4:562: Ἄργει ἐν ἱπποβότῳ θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν,
καὶ: Od. 4:563: ἀλλά σ’ ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης
καί: Od. 4:569: οὕνεκ’ ἔχεις Ἑλένην καί σφιν γαμβρὸς Διός ἐσσι.
καὶ: Od. 4:578: ἐν δ’ ἱστοὺς τιθέμεσθα καὶ ἱστία νηυσὶν ἐΐσῃς·
καὶ: Od. 4:579: ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ βάντες ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
καὶ: Od. 4:582: στῆσα νέας καὶ ἔρεξα τεληέσσας ἑκατόμβας.
καὶ: Od. 4:589: καὶ τότε σ’ εὖ πέμψω, δώσω δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα,
καὶ: Od. 4:590: τρεῖς ἵππους καὶ δίφρον ἐΰξοον· αὐτὰρ ἔπειτα
καὶ: Od. 4:595: καὶ γάρ κ’ εἰς ἐνιαυτὸν ἐγὼ παρὰ σοί γ’ ἀνεχοίμην
καὶ: Od. 4:606: αἰγίβοτος, καὶ μᾶλλον ἐπήρατος ἱπποβότοιο.
καὶ: Od. 4:608: αἵ θ’ ἁλὶ κεκλίαται· Ἰθάκη δέ τε καὶ περὶ πασέων.”
καὶ: Od. 4:614: δώσω, ὃ κάλλιστον καὶ τιμηέστατόν ἐστι.
καὶ: Od. 4:626: δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες,
καὶ: Od. 4:628: Ἀντίνοος δὲ καθῆστο καὶ Εὐρύμαχος θεοειδής,
καὶ: Od. 4:632: “Ἀντίνο’, ἤ ῥά τι ἴδμεν ἐνὶ φρεσὶν ἦε καὶ οὐκί,
καὶ: Od. 4:642: “νημερτές μοι ἔνισπε· πότ’ ᾤχετο καὶ τίνες αὐτῷ
καὶ: Od. 4:644: θῆτές τε δμῶές τε; δύναιτό κε καὶ τὸ τελέσσαι.
καί: Od. 4:645: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
καὶ: Od. 4:649: “αὐτὸς ἑκών οἱ δῶκα· τί κεν ῥέξειε καὶ ἄλλος,
καὶ: Od. 4:659: μνηστῆρας δ’ ἄμυδις κάθισαν καὶ παῦσαν ἀέθλων.
καὶ: Od. 4:667: ἄρξει καὶ προτέρω κακὸν ἔμμεναι· ἀλλά οἱ αὐτῷ
καὶ: Od. 4:669: ἀλλ’ ἄγε μοι δότε νῆα θοὴν καὶ εἴκοσ’ ἑταίρους,
καὶ: Od. 4:685: ὕστατα καὶ πύματα νῦν ἐνθάδε δειπνήσειαν·
καὶ: Od. 4:694: ἀλλ’ ὁ μὲν ὑμέτερος θυμὸς καὶ ἀεικέα ἔργα
καὶ: Od. 4:698: ἀλλὰ πολὺ μεῖζόν τε καὶ ἀργαλεώτερον ἄλλο
καὶ: Od. 4:703: ὣς φάτο, τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ·
καὶ: Od. 4:712: “οὐκ οἶδ’, ἤ τίς μιν θεὸς ὤρορεν, ἦε καὶ αὐτοῦ
καὶ: Od. 4:726: ἐσθλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.
καὶ: Od. 4:733: τῶ κε μάλ’ ἤ κεν ἔμεινε, καὶ ἐσσύμενός περ ὁδοῖο,
καί: Od. 4:737: καί μοι κῆπον ἔχει πολυδένδρεον, ὄφρα τάχιστα
καὶ: Od. 4:741: ὃν καὶ Ὀδυσσῆος φθεῖσαι γόνον ἀντιθέοιο.”
καὶ: Od. 4:746: σῖτον καὶ μέθυ ἡδύ· ἐμεῦ δ’ ἕλετο μέγαν ὅρκον
καὶ: Od. 4:748: ἤ σ’ αὐτὴν ποθέσαι καὶ ἀφορμηθέντος ἀκοῦσαι,
καὶ: Od. 4:753: ἡ γάρ κέν μιν ἔπειτα καὶ ἐκ θανάτοιο σαώσαι.
καὶ: Od. 4:757: δώματά θ’ ὑψερεφέα καὶ ἀπόπροθι πίονας ἀγρούς.”
καί: Od. 4:765: τῶν νῦν μοι μνῆσαι καί μοι φίλον υἷα σάωσον,
καὶ: Od. 4:773: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
καὶ: Od. 4:775: πάντες ὁμῶς, μή πού τις ἀπαγγείλῃσι καὶ εἴσω.
καὶ: Od. 4:777: μῦθον, ὃ δὴ καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶν ἤραρεν ἥμιν.”
καὶ: Od. 4:779: βὰν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
καὶ: Od. 4:781: ἐν δ’ ἱστόν τε τίθεντο καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
καί: Od. 4:803: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
καί: Od. 4:812: καί με κέλεαι παύσασθαι ὀϊζύος ἠδ’ ὀδυνάων
καὶ: Od. 4:813: πολλέων, αἵ μ’ ἐρέθουσι κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
καὶ: Od. 4:816: ἐσθλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.
καὶ: Od. 4:819: τοῦ δὴ ἐγὼ καὶ μᾶλλον ὀδύρομαι ἤ περ ἐκείνου.
καὶ: Od. 4:820: τοῦ δ’ ἀμφιτρομέω καὶ δείδια μή τι πάθῃσιν,
καὶ: Od. 4:826: τοίη γάρ οἱ πομπὸς ἅμ’ ἔρχεται, ἥν τε καὶ ἄλλοι
καὶ: Od. 4:832: εἰ δ’ ἄγε μοι καὶ κεῖνον ὀϊζυρὸν κατάλεξον,
καὶ: Od. 4:833: ἤ που ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο,
καὶ: Od. 4:834: ἦ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι.”
καὶ: Od. 5:8: μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω
καὶ: Od. 5:10: ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπός τ’ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι,
καὶ: Od. 5:16: οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
καὶ: Od. 5:28: ἦ ῥα, καὶ Ἑρμείαν, υἱὸν φίλον, ἀντίον ηὔδα·
καὶ: Od. 5:41: ὣς γάρ οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
καὶ: Od. 5:42: οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
καὶ: Od. 5:48: ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
καὶ: Od. 5:64: κλήθρη τ’ αἴγειρός τε καὶ εὐώδης κυπάρισσος.
καὶ: Od. 5:73: θήλεον. ἔνθα κ’ ἔπειτα καὶ ἀθάνατός περ ἐπελθὼν
καὶ: Od. 5:74: θηήσαιτο ἰδὼν καὶ τερφθείη φρεσὶν ᾗσιν.
καὶ: Od. 5:83: δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων
καὶ: Od. 5:83: δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων
καὶ: Od. 5:90: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
καὶ: Od. 5:94: αὐτὰρ ὁ πῖνε καὶ ἦσθε διάκτορος Ἀργεϊφόντης.
καὶ: Od. 5:95: αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε θυμὸν ἐδωδῇ,
καὶ: Od. 5:96: καὶ τότε δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
καὶ: Od. 5:102: ἱερά τε ῥέζουσι καὶ ἐξαίτους ἑκατόμβας.
καὶ: Od. 5:109: ἥ σφιν ἐπῶρσ’ ἄνεμόν τε κακὸν καὶ κύματα μακρά.
καὶ: Od. 5:111: τὸν δ’ ἄρα δεῦρ’ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.
καὶ: Od. 5:114: ἀλλ’ ἔτι οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
καὶ: Od. 5:115: οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
καί: Od. 5:117: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 5:126: ᾧ θυμῷ εἴξασα, μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ
καὶ: Od. 5:134: τὸν δ’ ἄρα δεῦρ’ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.
καὶ: Od. 5:135: τὸν μὲν ἐγὼ φίλεόν τε καὶ ἔτρεφον ἠδὲ ἔφασκον
καὶ: Od. 5:136: θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα.
καὶ: Od. 5:139: ἐῤῥέτω, εἴ μιν κεῖνος ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει,
καὶ: Od. 5:141: οὐ γάρ μοι πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
καὶ: Od. 5:154: ἀλλ’ ἦ τοι νύκτας μὲν ἰαύεσκεν καὶ ἀνάγκῃ
καὶ: Od. 5:156: ἤματα δ’ ἂμ πέτρῃσι καὶ ἠϊόνεσσι καθίζων
καὶ: Od. 5:157: [δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων]
καὶ: Od. 5:157: [δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων]
καὶ: Od. 5:165: αὐτὰρ ἐγὼ σῖτον καὶ ὕδωρ καὶ οἶνον ἐρυθρὸν
καὶ: Od. 5:165: αὐτὰρ ἐγὼ σῖτον καὶ ὕδωρ καὶ οἶνον ἐρυθρὸν
καί: Od. 5:172: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 5:182: “ἦ δὴ ἀλιτρός γ’ ἐσσὶ καὶ οὐκ ἀποφώλια εἰδώς,
καὶ: Od. 5:184: ἴστω νῦν τόδε γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε
καὶ: Od. 5:185: καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος
καὶ: Od. 5:188: ἀλλὰ τὰ μὲν νοέω καὶ φράσσομαι, ἅσσ’ ἂν ἐμοί περ
καὶ: Od. 5:190: καὶ γὰρ ἐμοὶ νόος ἐστὶν ἐναίσιμος, οὐδέ μοι αὐτῇ
καὶ: Od. 5:194: ἷξον δὲ σπεῖος γλαφυρὸν θεὸς ἠδὲ καὶ ἀνήρ·
καί: Od. 5:195: καί ῥ’ ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη
καὶ: Od. 5:197: ἔσθειν καὶ πίνειν, οἷα βροτοὶ ἄνδρες ἔδουσιν·
καὶ: Od. 5:199: τῇ δὲ παρ’ ἀμβροσίην δμῳαὶ καὶ νέκταρ ἔθηκαν.
καὶ: Od. 5:205: αὐτίκα νῦν ἐθέλεις ἰέναι; σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔμπης.
καὶ: Od. 5:213: θνητὰς ἀθανάτῃσι δέμας καὶ εἶδος ἐρίζειν.”
καὶ: Od. 5:215: “πότνα θεά, μή μοι τόδε χώεο· οἶδα καὶ αὐτὸς
καὶ: Od. 5:218: ἡ μὲν γὰρ βροτός ἐστι, σὺ δ’ ἀθάνατος καὶ ἀγήρως.
καὶ: Od. 5:219: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω καὶ ἐέλδομαι ἤματα πάντα
καὶ: Od. 5:219: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω καὶ ἐέλδομαι ἤματα πάντα
καὶ: Od. 5:220: οἴκαδέ τ’ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι.
καὶ: Od. 5:223: ἤδη γὰρ μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα
καὶ: Od. 5:224: κύμασι καὶ πολέμῳ· μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω.”
καὶ: Od. 5:224: κύμασι καὶ πολέμῳ· μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω.”
καὶ: Od. 5:225: ὣς ἔφατ’, ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν·
καὶ: Od. 5:231: λεπτὸν καὶ χαρίεν, περὶ δὲ ζώνην βάλετ’ ἰξυῖ
καὶ: Od. 5:233: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μήδετο πομπήν·
καὶ: Od. 5:245: ξέσσε δ’ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνε.
καὶ: Od. 5:247: τέτρηνεν δ’ ἄρα πάντα καὶ ἥρμοσεν ἀλλήλοισι,
καὶ: Od. 5:248: γόμφοισιν δ’ ἄρα τήν γε καὶ ἁρμονίῃσιν ἄρασσεν.
καὶ: Od. 5:254: ἐν δ’ ἱστὸν ποίει καὶ ἐπίκριον ἄρμενον αὐτῷ·
καὶ: Od. 5:259: ἱστία ποιήσασθαι· ὁ δ’ εὖ τεχνήσατο καὶ τά.
καὶ: Od. 5:262: τέτρατον ἦμαρ ἔην, καὶ τῷ τετέλεστο ἅπαντα·
καὶ: Od. 5:264: εἵματά τ’ ἀμφιέσασα θυώδεα καὶ λούσασα.
καὶ: Od. 5:266: τὸν ἕτερον, ἕτερον δ’ ὕδατος μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα
καὶ: Od. 5:272: Πληϊάδας τ’ ἐσορῶντι καὶ ὀψὲ δύοντα Βοώτην
καὶ: Od. 5:273: Ἄρκτον θ’, ἣν καὶ ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν,
καί: Od. 5:274: ἥ τ’ αὐτοῦ στρέφεται καί τ’ Ὠρίωνα δοκεύει,
καὶ: Od. 5:278: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέεν ἤματα ποντοπορεύων,
καὶ: Od. 5:288: καὶ δὴ Φαιήκων γαίης σχεδόν, ἔνθα οἱ αἶσα
καὶ: Od. 5:294: γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.
καὶ: Od. 5:296: καὶ βορέης αἰθρηγενέτης, μέγα κῦμα κυλίνδων.
καὶ: Od. 5:297: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
καὶ: Od. 5:297: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
καὶ: Od. 5:306: τρὶς μάκαρες Δαναοὶ καὶ τετράκις, οἳ τότ’ ὄλοντο
καὶ: Od. 5:308: ὡς δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν
καί: Od. 5:311: τῶ κ’ ἔλαχον κτερέων, καί μευ κλέος ἦγον Ἀχαιοί·
καὶ: Od. 5:318: τηλοῦ δὲ σπεῖρον καὶ ἐπίκριον ἔμπεσε πόντῳ.
καὶ: Od. 5:327: τὴν δ’ ἐφόρει μέγα κῦμα κατὰ ῥόον ἔνθα καὶ ἔνθα.
καὶ: Od. 5:330: ὣς τὴν ἂμ πέλαγος ἄνεμοι φέρον ἔνθα καὶ ἔνθα·
καί: Od. 5:338: ἷζε δ’ ἐπὶ σχεδίης καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
καὶ: Od. 5:362: τόφρ’ αὐτοῦ μενέω καὶ τλήσομαι ἄλγεα πάσχων·
καὶ: Od. 5:365: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
καὶ: Od. 5:384: παύσασθαι δ’ ἐκέλευσε καὶ εὐνηθῆναι ἅπαντας·
καὶ: Od. 5:387: διογενὴς Ὀδυσεύς, θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξας.
καὶ: Od. 5:391: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη
καὶ: Od. 5:398: ὣς Ὀδυσῆ’ ἀσπαστὸν ἐείσατο γαῖα καὶ ὕλη,
καὶ: Od. 5:401: καὶ δὴ δοῦπον ἄκουσε ποτὶ σπιλάδεσσι θαλάσσης· -
καὶ: Od. 5:406: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
καὶ: Od. 5:406: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
καὶ: Od. 5:409: Ζεύς, καὶ δὴ τόδε λαῖτμα διατμήξας ἐπέρησα,
καὶ: Od. 5:413: ἀγχιβαθὴς δὲ θάλασσα, καὶ οὔ πως ἔστι πόδεσσι
καὶ: Od. 5:414: στήμεναι ἀμφοτέροισι καὶ ἐκφυγέειν κακότητα·
καὶ: Od. 5:421: ἠέ τί μοι καὶ κῆτος ἐπισσεύῃ μέγα δαίμων
καὶ: Od. 5:424: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
καὶ: Od. 5:430: καὶ τὸ μὲν ὣς ὑπάλυξε, παλιῤῥόθιον δέ μιν αὖτις
καὶ: Od. 5:443: λεῖος πετράων, καὶ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο·
καὶ: Od. 5:444: ἔγνω δὲ προρέοντα καὶ εὔξατο ὃν κατὰ θυμόν·
καὶ: Od. 5:447: αἰδοῖος μέν τ’ ἐστὶ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
καὶ: Od. 5:448: ἀνδρῶν ὅς τις ἵκηται ἀλώμενος, ὡς καὶ ἐγὼ νῦν
καὶ: Od. 5:456: ἂν στόμα τε ῥῖνάς θ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἄπνευστος καὶ ἄναυδος
καὶ: Od. 5:458: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη,
καὶ: Od. 5:459: καὶ τότε δὴ κρήδεμνον ἀπὸ ἕο λῦσε θεοῖο.
καὶ: Od. 5:460: καὶ τὸ μὲν ἐς ποταμὸν ἁλιμυρήεντα μεθῆκεν,
καὶ: Od. 5:467: μή μ’ ἄμυδις στίβη τε κακὴ καὶ θῆλυς ἐέρση
καὶ: Od. 5:470: εἰ δέ κεν ἐς κλειτὺν ἀναβὰς καὶ δάσκιον ὕλην
καὶ: Od. 5:472: ῥῖγος καὶ κάματος, γλυκερὸς δέ μοι ὕπνος ἐπέλθοι,
καὶ: Od. 5:473: δείδω μὴ θήρεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένωμαι.”
καὶ: Od. 5:485: ὥρῃ χειμερίῃ, εἰ καὶ μάλα περ χαλεπαίνοι.
καὶ: Od. 6:2: ὕπνῳ καὶ καμάτῳ ἀρημένος· αὐτὰρ Ἀθήνη
καὶ: Od. 6:9: ἀμφὶ δὲ τεῖχος ἔλασσε πόλει καὶ ἐδείματο οἴκους
καὶ: Od. 6:10: καὶ νηοὺς ποίησε θεῶν καὶ ἐδάσσατ’ ἀρούρας.
καὶ: Od. 6:10: καὶ νηοὺς ποίησε θεῶν καὶ ἐδάσσατ’ ἀρούρας.
καὶ: Od. 6:16: κοιμᾶτ’ ἀθανάτῃσι φυὴν καὶ εἶδος ὁμοίη,
καί: Od. 6:21: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν,
καὶ: Od. 6:30: ἐσθλή, χαίρουσιν δὲ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ.
καί: Od. 6:32: καί τοι ἐγὼ συνέριθος ἅμ’ ἕψομαι, ὄφρα τάχιστα
καὶ: Od. 6:35: πάντων Φαιήκων, ὅθι τοι γένος ἐστὶ καὶ αὐτῇ.
καὶ: Od. 6:37: ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐφοπλίσαι, ἥ κεν ἄγῃσι
καὶ: Od. 6:38: ζῶστρά τε καὶ πέπλους καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα.
καὶ: Od. 6:38: ζῶστρά τε καὶ πέπλους καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα.
καὶ: Od. 6:39: καὶ δὲ σοὶ ὧδ’ αὐτῇ πολὺ κάλλιον ἠὲ πόδεσσιν
καὶ: Od. 6:51: πατρὶ φίλῳ καὶ μητρί· κιχήσατο δ’ ἔνδον ἐόντας.
καὶ: Od. 6:60: καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ ἔοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντα
καὶ: Od. 6:67: πατρὶ φίλῳ· ὁ δὲ πάντα νόει καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
καὶ: Od. 6:75: καὶ τὴν μὲν κατέθηκεν ἐϋξέστῳ ἐπ’ ἀπήνῃ·
καὶ: Od. 6:81: ἡ δ’ ἔλαβεν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα,
καὶ: Od. 6:83: αἱ δ’ ἄμοτον τανύοντο, φέρον δ’ ἐσθῆτα καὶ αὐτήν,
καὶ: Od. 6:84: οὐκ οἴην· ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι κίον ἄλλαι.
καὶ: Od. 6:89: καὶ τὰς μὲν σεῦαν ποταμὸν πάρα δινήεντα
καὶ: Od. 6:91: εἵματα χερσὶν ἕλοντο καὶ ἐσφόρεον μέλαν ὕδωρ,
καὶ: Od. 6:96: αἱ δὲ λοεσσάμεναι καὶ χρισάμεναι λίπ’ ἐλαίῳ
καὶ: Od. 6:99: αὐτὰρ ἐπεὶ σίτου τάρφθεν δμῳαί τε καὶ αὐτή,
καὶ: Od. 6:104: τερπομένη κάπροισι καὶ ὠκείῃσ’ ἐλάφοισι·
καὶ: Od. 6:118: ἑζόμενος δ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
καὶ: Od. 6:120: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
καί: Od. 6:121: ἦε φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής;
καὶ: Od. 6:124: καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσεα ποιήεντα·
καὶ: Od. 6:124: καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσεα ποιήεντα·
καὶ: Od. 6:131: ὅς τ’ εἶσ’ ὑόμενος καὶ ἀήμενος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
καὶ: Od. 6:134: μήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλθεῖν·
καὶ: Od. 6:140: θάρσος ἐνὶ φρεσὶ θῆκε καὶ ἐκ δέος εἵλετο γυίων.
καὶ: Od. 6:144: λίσσοιτ’, εἰ δείξειε πόλιν καὶ εἵματα δοίη.
καὶ: Od. 6:148: αὐτίκα μειλίχιον καὶ κερδαλέον φάτο μῦθον·
καὶ: Od. 6:154: τρὶς μάκαρες μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ,
καὶ: Od. 6:164: ἦλθον γὰρ καὶ κεῖσε, πολὺς δέ μοι ἕσπετο λαός,
καὶ: Od. 6:166: ὣς δ’ αὔτως καὶ κεῖνο ἰδὼν ἐτεθήπεα θυμῷ,
καὶ: Od. 6:173: ὄφρα τί που καὶ τῇδε πάθω κακόν· οὐ γὰρ ὀΐω
καὶ: Od. 6:177: ἀνθρώπων, οἳ τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν.
καὶ: Od. 6:181: ἄνδρα τε καὶ οἶκον, καὶ ὁμοφροσύνην ὀπάσειαν
καὶ: Od. 6:181: ἄνδρα τε καὶ οἶκον, καὶ ὁμοφροσύνην ὀπάσειαν
καὶ: Od. 6:182: ἐσθλήν· οὐ μὲν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον καὶ ἄρειον,
καί: Od. 6:190: καί που σοὶ τά γ’ ἔδωκε, σὲ δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.
καὶ: Od. 6:191: νῦν δ’, ἐπεὶ ἡμετέρην τε πόλιν καὶ γαῖαν ἱκάνεις,
καὶ: Od. 6:195: Φαίηκες μὲν τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν,
καὶ: Od. 6:198: ἦ ῥα, καὶ ἀμφιπόλοισιν ἐϋπλοκάμοισι κέλευσε·
καὶ: Od. 6:211: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἔσταν τε καὶ ἀλλήλῃσι κέλευσαν,
καὶ: Od. 6:225: ἅλμην, ἥ οἱ νῶτα καὶ εὐρέας ἄμπεχεν ὤμους·
καὶ: Od. 6:227: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα λοέσσατο καὶ λίπ’ ἄλειψεν,
καὶ: Od. 6:230: μείζονά τ’ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα, κὰδ δὲ κάρητος
καὶ: Od. 6:233: ἴδρις, ὃν Ἥφαιστος δέδαεν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
καὶ: Od. 6:235: ὣς ἄρα τῷ κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοις.
καὶ: Od. 6:237: κάλλεϊ καὶ χάρισι στίλβων· θηεῖτο δὲ κούρη.
καί: Od. 6:245: ἐνθάδε ναιετάων, καί οἱ ἅδοι αὐτόθι μίμνειν.
καὶ: Od. 6:249: ἦ τοι ὁ πῖνε καὶ ἦσθε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
καὶ: Od. 6:259: ὄφρ’ ἂν μέν κ’ ἀγροὺς ἴομεν καὶ ἔργ’ ἀνθρώπων,
καὶ: Od. 6:260: τόφρα σὺν ἀμφιπόλοισι μεθ’ ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν
καὶ: Od. 6:269: πείσματα καὶ σπείρας, καὶ ἀποξύνουσιν ἐρετμά.
καὶ: Od. 6:269: πείσματα καὶ σπείρας, καὶ ἀποξύνουσιν ἐρετμά.
καὶ: Od. 6:271: ἀλλ’ ἱστοὶ καὶ ἐρετμὰ νεῶν καὶ νῆες ἐῖσαι,
καὶ: Od. 6:271: ἀλλ’ ἱστοὶ καὶ ἐρετμὰ νεῶν καὶ νῆες ἐῖσαι,
καί: Od. 6:275: καί νύ τις ὧδ’ εἴπῃσι κακώτερος ἀντιβολήσας·
καὶ: Od. 6:284: Φαίηκας, τοί μιν μνῶνται πολέες τε καὶ ἐσθλοί.”
καὶ: Od. 6:286: καὶ δ’ ἄλλῃ νεμεσῶ, ἥ τις τοιαῦτά γε ῥέζοι,
καὶ: Od. 6:287: ἥ τ’ ἀέκητι φίλων πατρὸς καὶ μητρὸς ἐόντων
καὶ: Od. 6:290: πομπῆς καὶ νόστοιο τύχῃς παρὰ πατρὸς ἐμοῖο.
καὶ: Od. 6:296: ἄστυδε ἔλθωμεν καὶ ἱκώμεθα δώματα πατρός.
καὶ: Od. 6:298: καὶ τότε Φαιήκων ἴμεν ἐς πόλιν ἠδ’ ἐρέεσθαι
καὶ: Od. 6:300: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτ’ ἐστί, καὶ ἂν πάϊς ἡγήσαιτο
καὶ: Od. 6:303: ἥρως. ἀλλ’ ὁπότ’ ἄν σε δόμοι κεκύθωσι καὶ αὐλή,
καὶ: Od. 6:312: χαίρων καρπαλίμως, εἰ καὶ μάλα τηλόθεν ἐσσί.
καὶ: Od. 6:314: ἐλπωρή τοι ἔπειτα φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
καὶ: Od. 6:315: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
καὶ: Od. 6:321: δύσετό τ’ ἠέλιος, καὶ τοὶ κλυτὸν ἄλσος ἵκοντο
καὶ: Od. 7:13: ἥ οἱ πῦρ ἀνέκαιε καὶ εἴσω δόρπον ἐκόσμει.
καὶ: Od. 7:14: καὶ τότ’ Ὀδυσσεὺς ὦρτο πόλινδ’ ἴμεν· ἀμφὶ δ’ Ἀθήνη
καὶ: Od. 7:17: κερτομέοι τ’ ἐπέεσσι καὶ ἐξερέοιθ’ ὅτις εἴη.
καὶ: Od. 7:24: καὶ γὰρ ἐγὼ ξεῖνος ταλαπείριος ἐνθάδ’ ἱκάνω
καὶ: Od. 7:26: ἀνθρώπων, οἳ τήνδε πόλιν καὶ ἔργα νέμονται.”
καὶ: Od. 7:43: θαύμαζεν δ’ Ὀδυσεὺς λιμένας καὶ νῆας ἐΐσας,
καὶ: Od. 7:44: αὐτῶν θ’ ἡρώων ἀγορὰς καὶ τείχεα μακρά,
καί: Od. 7:52: ἔργοισιν τελέθει, εἰ καί ποθεν ἄλλοθεν ἔλθοι.
καὶ: Od. 7:57: γείνατο καὶ Περίβοια, γυναικῶν εἶδος ἀρίστη,
καὶ: Od. 7:61: τῇ δὲ Ποσειδάων ἐμίγη καὶ ἐγείνατο παῖδα
καί: Od. 7:67: καί μιν ἔτισ’ ὡς οὔ τις ἐπὶ χθονὶ τίεται ἄλλη,
καὶ: Od. 7:69: ὣς κείνη περὶ κῆρι τετίμηταί τε καὶ ἔστιν
καὶ: Od. 7:71: καὶ λαῶν, οἵ μίν ῥα θεὸν ὣς εἰσορόωντες
καὶ: Od. 7:73: οὐ μὲν γάρ τι νόου γε καὶ αὐτὴ δεύεται ἐσθλοῦ,
καὶ: Od. 7:74: οἷσί τ’ ἐῢ φρονέῃσι, καὶ ἀνδράσι νείκεα λύει.
καὶ: Od. 7:76: ἐλπωρή τοι ἔπειτα φίλους ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
καὶ: Od. 7:77: οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
καὶ: Od. 7:80: ἵκετο δ’ ἐς Μαραθῶνα καὶ εὐρυάγυιαν Ἀθήνην,
καὶ: Od. 7:86: χάλκεοι μὲν γὰρ τοῖχοι ἐληλέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα,
καὶ: Od. 7:91: χρύσειοι δ’ ἑκάτερθε καὶ ἀργύρεοι κύνες ἦσαν,
καὶ: Od. 7:94: ἀθανάτους ὄντας καὶ ἀγήρως ἤματα πάντα.
καὶ: Od. 7:95: ἐν δὲ θρόνοι περὶ τοῖχον ἐρηρέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα
καὶ: Od. 7:99: πίνοντες καὶ ἔδοντες· ἐπηετανὸν γὰρ ἔχεσκον.
καὶ: Od. 7:105: αἱ δ’ ἱστοὺς ὑφόωσι καὶ ἠλάκατα στρωφῶσιν
καὶ: Od. 7:111: ἔργα τ’ ἐπίστασθαι περικαλλέα καὶ φρένας ἐσθλάς.
καὶ: Od. 7:115: ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι
καὶ: Od. 7:115: ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι
καὶ: Od. 7:116: συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεθόωσαι.
καὶ: Od. 7:141: ὄφρ’ ἵκετ’ Ἀρήτην τε καὶ Ἀλκίνοον βασιλῆα.
καὶ: Od. 7:143: καὶ τότε δή ῥ’ αὐτοῖο πάλιν χύτο θέσφατος ἀήρ.
καὶ: Od. 7:149: ζωέμεναι, καὶ παισὶν ἐπιτρέψειεν ἕκαστος
καὶ: Od. 7:157: καὶ μύθοισι κέκαστο, παλαιά τε πολλά τε εἰδώς·
καὶ: Od. 7:158: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
καὶ: Od. 7:164: οἶνον ἐπικρῆσαι, ἵνα καὶ Διὶ τερπικεραύνῳ
καὶ: Od. 7:169: ὦρσεν ἀπ’ ἐσχαρόφιν καὶ ἐπὶ θρόνου εἷσε φαεινοῦ,
καὶ: Od. 7:177: αὐτὰρ ὁ πῖνε καὶ ἦσθε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
καὶ: Od. 7:178: καὶ τότε κήρυκα προσέφη μένος Ἀλκινόοιο·
καὶ: Od. 7:180: πᾶσιν ἀνὰ μέγαρον, ἵνα καὶ Διὶ τερπικεραύνῳ
καὶ: Od. 7:185: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
καὶ: Od. 7:191: ῥέξομεν ἱερὰ καλά, ἔπειτα δὲ καὶ περὶ πομπῆς
καὶ: Od. 7:192: μνησόμεθ’, ὥς χ’ ὁ ξεῖνος ἄνευθε πόνου καὶ ἀνίης
καὶ: Od. 7:194: χαίρων καρπαλίμως, εἰ καὶ μάλα τηλόθεν ἐστί,
καὶ: Od. 7:195: μηδέ τι μεσσηγύς γε κακὸν καὶ πῆμα πάθῃσι
καὶ: Od. 7:204: εἰ δ’ ἄρα τις καὶ μοῦνος ἰὼν ξύμβληται ὁδίτης,
καὶ: Od. 7:206: ὥς περ Κύκλωπές τε καὶ ἄγρια φῦλα Γιγάντων.”
καὶ: Od. 7:213: καὶ δ’ ἔτι κεν καὶ πλείον’ ἐγὼ κακὰ μυθησαίμην,
καὶ: Od. 7:213: καὶ δ’ ἔτι κεν καὶ πλείον’ ἐγὼ κακὰ μυθησαίμην,
καὶ: Od. 7:218: καὶ μάλα τειρόμενον καὶ ἐνὶ φρεσὶ πένθος ἔχοντα,
καὶ: Od. 7:218: καὶ μάλα τειρόμενον καὶ ἐνὶ φρεσὶ πένθος ἔχοντα,
καὶ: Od. 7:219: ὡς καὶ ἐγὼ πένθος μὲν ἔχω φρεσίν, ἡ δὲ μάλ’ αἰεὶ
καὶ: Od. 7:220: ἐσθέμεναι κέλεται καὶ πινέμεν, ἐκ δέ με πάντων
καὶ: Od. 7:221: ληθάνει, ὅσσ’ ἔπαθον, καὶ ἐνιπλησθῆναι ἀνώγει.
καί: Od. 7:224: καί περ πολλὰ παθόντα· ἰδόντα με καὶ λίποι αἰὼν
καὶ: Od. 7:224: καί περ πολλὰ παθόντα· ἰδόντα με καὶ λίποι αἰὼν
καὶ: Od. 7:225: κτῆσιν ἐμὴν δμῶάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα.”
καὶ: Od. 7:231: πὰρ δέ οἱ Ἀρήτη τε καὶ Ἀλκίνοος θεοειδὴς
καί: Od. 7:236: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 7:256: ἐνδυκέως ἐφίλει τε καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκε
καὶ: Od. 7:257: θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα·
καὶ: Od. 7:262: καὶ τότε δή μ’ ἐκέλευσεν ἐποτρύνουσα νέεσθαι
καὶ: Od. 7:263: Ζηνὸς ὑπ’ ἀγγελίης, ἢ καὶ νόος ἐτράπετ’ αὐτῆς.
καὶ: Od. 7:265: σῖτον καὶ μέθυ ἡδύ, καὶ ἄμβροτα εἵματα ἕσσεν,
καὶ: Od. 7:265: σῖτον καὶ μέθυ ἡδύ, καὶ ἄμβροτα εἵματα ἕσσεν,
καὶ: Od. 7:267: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέον ἤματα ποντοπορεύων,
καὶ: Od. 7:277: ὑμετέρῃ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ.
καὶ: Od. 7:279: πέτρῃς πρὸς μεγάλῃσι βαλὸν καὶ ἀτερπέϊ χώρῳ,
καὶ: Od. 7:282: λεῖος πετράων, καὶ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο.
καὶ: Od. 7:288: εὗδον παννύχιος καὶ ἐπ’ ἠῶ καὶ μέσον ἦμαρ·
καὶ: Od. 7:288: εὗδον παννύχιος καὶ ἐπ’ ἠῶ καὶ μέσον ἦμαρ·
καί: Od. 7:289: δύσετό τ’ ἠέλιος, καί με γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν.
καί: Od. 7:296: καὶ λοῦσ’ ἐν ποταμῷ καί μοι τάδε εἵματ’ ἔδωκε.
καὶ: Od. 7:296: καὶ λοῦσ’ ἐν ποταμῷ καί μοι τάδε εἵματ’ ἔδωκε.
καὶ: Od. 7:306: μή πως καὶ σοὶ θυμὸς ἐπισκύσσαιτο ἰδόντι·
καὶ: Od. 7:311: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
καὶ: Od. 7:311: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
καὶ: Od. 7:313: παῖδά τ’ ἐμὴν ἐχέμεν καὶ ἐμὸς γαμβρὸς καλέεσθαι,
καὶ: Od. 7:314: αὖθι μένων· οἶκον δέ κ’ ἐγὼ καὶ κτήματα δοίην,
καὶ: Od. 7:320: πατρίδα σὴν καὶ δῶμα, καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστίν,
καὶ: Od. 7:320: πατρίδα σὴν καὶ δῶμα, καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστίν,
καὶ: Od. 7:321: εἴ περ καὶ μάλα πολλὸν ἑκαστέρω ἔστ’ Εὐβοίης·
καὶ: Od. 7:325: καὶ μὲν οἱ ἔνθ’ ἦλθον καὶ ἄτερ καμάτοιο τέλεσσαν
καὶ: Od. 7:325: καὶ μὲν οἱ ἔνθ’ ἦλθον καὶ ἄτερ καμάτοιο τέλεσσαν
καὶ: Od. 7:326: ἤματι τῷ αὐτῷ καὶ ἀπήνυσαν οἴκαδ’ ὀπίσσω.
καὶ: Od. 7:327: εἰδήσεις δὲ καὶ αὐτὸς ἐνὶ φρεσίν, ὅσσον ἄρισται
καὶ: Od. 7:328: νῆες ἐμαὶ καὶ κοῦροι ἀναῤῥίπτειν ἅλα πηδῷ.”
καὶ: Od. 7:336: δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
καὶ: Od. 7:347: πὰρ δὲ γυνὴ δέσποινα λέχος πόρσυνε καὶ εὐνήν.
καί: Od. 8:10: καί ῥα ἑκάστῳ φωτὶ παρισταμένη φάτο μῦθον·
καὶ: Od. 8:15: ὣς εἰποῦσ’ ὤτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
καὶ: Od. 8:16: καρπαλίμως δ’ ἔμπληντο βροτῶν ἀγοραί τε καὶ ἕδραι
καὶ: Od. 8:19: θεσπεσίην κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοις
καί: Od. 8:20: καί μιν μακρότερον καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι,
καὶ: Od. 8:20: καί μιν μακρότερον καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι,
καὶ: Od. 8:22: δεινός τ’ αἰδοῖός τε καὶ ἐκτελέσειεν ἀέθλους
καὶ: Od. 8:25: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
καὶ: Od. 8:30: πομπὴν δ’ ὀτρύνει καὶ λίσσεται ἔμπεδον εἶναι.
καὶ: Od. 8:35: πρωτόπλοον, κούρω δὲ δύω καὶ πεντήκοντα
καὶ: Od. 8:48: κούρω δὲ κρινθέντε δύω καὶ πεντήκοντα
καὶ: Od. 8:52: ἐν δ’ ἱστόν τ’ ἐτίθεντο καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
καὶ: Od. 8:57: πλῆντο δ’ ἄρ’ αἴθουσαί τε καὶ ἕρκεα καὶ δόμοι ἀνδρῶν
καὶ: Od. 8:57: πλῆντο δ’ ἄρ’ αἴθουσαί τε καὶ ἕρκεα καὶ δόμοι ἀνδρῶν
καὶ: Od. 8:68: αὐτοῦ ὑπὲρ κεφαλῆς καὶ ἐπέφραδε χερσὶν ἑλέσθαι
καὶ: Od. 8:72: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Od. 8:75: νεῖκος Ὀδυσσῆος καὶ Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος,
καὶ: Od. 8:82: Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι Διὸς μεγάλου διὰ βουλάς.
καὶ: Od. 8:89: καὶ δέπας ἀμφικύπελλον ἑλὼν σπείσασκε θεοῖσιν·
καὶ: Od. 8:90: αὐτὰρ ὅτ’ ἂψ ἄρχοιτο καὶ ὀτρύνειαν ἀείδειν
καὶ: Od. 8:100: νῦν δ’ ἐξέλθωμεν καὶ ἀέθλων πειρηθῶμεν
καὶ: Od. 8:103: πύξ τε παλαιμοσύνῃ τε καὶ ἅλμασιν ἠδὲ πόδεσσιν.”
καὶ: Od. 8:106: Δημοδόκου δ’ ἕλε χεῖρα καὶ ἔξαγεν ἐκ μεγάροιο
καὶ: Od. 8:110: μυρίοι· ἂν δ’ ἵσταντο νέοι πολλοί τε καὶ ἐσθλοί.
καὶ: Od. 8:111: ὦρτο μὲν Ἀκρόνεώς τε καὶ Ὠκύαλος καὶ Ἐλατρεὺς
καὶ: Od. 8:111: ὦρτο μὲν Ἀκρόνεώς τε καὶ Ὠκύαλος καὶ Ἐλατρεὺς
καὶ: Od. 8:112: Ναυτεύς τε Πρυμνεύς τε καὶ Ἀγχίαλος καὶ Ἐρετμεὺς
καὶ: Od. 8:112: Ναυτεύς τε Πρυμνεύς τε καὶ Ἀγχίαλος καὶ Ἐρετμεὺς
καὶ: Od. 8:115: ἂν δὲ καὶ Εὐρύαλος, βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ,
καὶ: Od. 8:119: Λαοδάμας θ’ Ἅλιός τε καὶ ἀντίθεος Κλυτόνηος.
καὶ: Od. 8:134: οἶδέ τε καὶ δεδάηκε· φυήν γε μὲν οὐ κακός ἐστι,
καὶ: Od. 8:135: μηρούς τε κνήμας τε καὶ ἄμφω χεῖρας ὕπερθεν
καὶ: Od. 8:139: ἄνδρα γε συγχεῦαι, εἰ καὶ μάλα καρτερὸς εἴη.”
καὶ: Od. 8:142: αὐτὸς νῦν προκάλεσσαι ἰὼν καὶ πέφραδε μῦθον.”
καὶ: Od. 8:144: στῆ ῥ’ ἐς μέσσον ἰὼν καὶ Ὀδυσσῆα προσέειπε·
καὶ: Od. 8:145: “δεῦρ’ ἄγε καὶ σύ, ξεῖνε πάτερ, πείρησαι ἀέθλων,
καὶ: Od. 8:148: ἢ ὅ τι ποσσίν τε ῥέξῃ καὶ χερσὶν ἑῇσιν.
καὶ: Od. 8:151: νηῦς τε κατείρυσται καὶ ἐπαρτέες εἰσὶν ἑταῖροι.”
καὶ: Od. 8:154: κήδεά μοι καὶ μᾶλλον ἐνὶ φρεσὶν ἤ περ ἄεθλοι,
καὶ: Od. 8:155: ὃς πρὶν μὲν μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα,
καὶ: Od. 8:163: φόρτου τε μνήμων καὶ ἐπίσκοπος ᾖσιν ὁδαίων
καὶ: Od. 8:176: ὡς καὶ σοὶ εἶδος μὲν ἀριπρεπές, οὐδέ κεν ἄλλως
καὶ: Od. 8:182: νῦν δ’ ἔχομαι κακότητι καὶ ἄλγεσι· πολλὰ γὰρ ἔτλην,
καὶ: Od. 8:184: ἀλλὰ καὶ ὧς, κακὰ πολλὰ παθών, πειρήσομ’ ἀέθλων·
καὶ: Od. 8:186: ἦ ῥα, καὶ αὐτῷ φάρει ἀναΐξας λάβε δίσκον
καὶ: Od. 8:187: μείζονα καὶ πάχετον, στιβαρώτερον οὐκ ὀλίγον περ
καί: Od. 8:195: “καί κ’ ἀλαός τοι, ξεῖνε, διακρίνειε τὸ σῆμα
καὶ: Od. 8:201: καὶ τότε κουφότερον μετεφώνεε Φαιήκεσσι·
καὶ: Od. 8:206: ἢ πὺξ ἠὲ πάλῃ ἢ καὶ ποσίν, οὔ τι μεγαίρω,
καὶ: Od. 8:209: ἄφρων δὴ κεῖνός γε καὶ οὐτιδανὸς πέλει ἀνήρ,
καὶ: Od. 8:213: ἀλλ’ ἐθέλω ἴδμεν καὶ πειρηθήμεναι ἄντην.
καὶ: Od. 8:217: ἀνδρῶν δυσμενέων, εἰ καὶ μάλα πολλοὶ ἑταῖροι
καὶ: Od. 8:218: ἄγχι παρασταῖεν καὶ τοξαζοίατο φωτῶν.
καὶ: Od. 8:225: οἵ ῥα καὶ ἀθανάτοισιν ἐρίζεσκον περὶ τόξων.
καὶ: Od. 8:226: τῶ ῥα καὶ αἶψ’ ἔθανεν μέγας Εὔρυτος οὐδ’ ἐπὶ γῆρας
καὶ: Od. 8:241: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐμέθεν ξυνίει ἔπος, ὄφρα καὶ ἄλλῳ
καὶ: Od. 8:243: δαινύῃ παρὰ σῇ τ’ ἀλόχῳ καὶ σοῖσι τέκεσσιν,
καὶ: Od. 8:244: ἡμετέρης ἀρετῆς μεμνημένος, οἷα καὶ ἡμῖν
καὶ: Od. 8:247: ἀλλὰ ποσὶ κραιπνῶς θέομεν καὶ νηυσὶν ἄριστοι,
καὶ: Od. 8:249: εἵματά τ’ ἐξημοιβὰ λοετρά τε θερμὰ καὶ εὐναί.
καὶ: Od. 8:253: ναυτιλίῃ καὶ ποσσὶ καὶ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῇ.
καὶ: Od. 8:253: ναυτιλίῃ καὶ ποσσὶ καὶ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῇ.
καὶ: Od. 8:253: ναυτιλίῃ καὶ ποσσὶ καὶ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῇ.
καὶ: Od. 8:269: λάθρῃ· πολλὰ δὲ δῶκε, λέχος δ’ ᾔσχυνε καὶ εὐνὴν
καὶ: Od. 8:279: πολλὰ δὲ καὶ καθύπερθε μελαθρόφιν ἐξεκέχυντο,
καὶ: Od. 8:299: καὶ τότε δὴ γίνωσκον, ὅ τ’ οὐκέτι φυκτὰ πέλοντο.
καὶ: Od. 8:307: δεῦθ’, ἵνα ἔργ’ ἀγέλαστα καὶ οὐκ ἐπιεικτὰ ἴδησθε,
καὶ: Od. 8:310: οὕνεχ’ ὁ μὲν καλός τε καὶ ἀρτίπος, αὐτὰρ ἐγώ γε
καὶ: Od. 8:316: καὶ μάλα περ φιλέοντε· τάχ’ οὐκ ἐθελήσετον ἄμφω
καὶ: Od. 8:317: εὕδειν· ἀλλά σφωε δόλος καὶ δεσμὸς ἐρύξει,
καὶ: Od. 8:330: ὡς καὶ νῦν Ἥφαιστος ἐὼν βραδὺς εἷλεν Ἄρηα,
καὶ: Od. 8:332: χωλὸς ἐών, τέχνῃσι· τὸ καὶ μοιχάγρι’ ὀφέλλει.”
καί: Od. 8:346: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 8:351: δειλαί τοι δειλῶν γε καὶ ἐγγύαι ἐγγυάασθαι.
καὶ: Od. 8:353: εἴ κεν Ἄρης οἴχοιτο χρέος καὶ δεσμὸν ἀλύξας;”
καὶ: Od. 8:364: ἔνθα δέ μιν Χάριτες λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
καὶ: Od. 8:368: τέρπετ’ ἐνὶ φρεσὶν ᾗσιν ἀκούων ἠδὲ καὶ ἄλλοι
καὶ: Od. 8:370: Ἀλκίνοος δ’ Ἅλιον καὶ Λαοδάμαντα κέλευσε
καὶ: Od. 8:393: καὶ χρυσοῖο τάλαντον ἐνείκατε τιμήεντος.
καὶ: Od. 8:397: καὶ δώρῳ, ἐπεὶ οὔ τι ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπεν.”
καί: Od. 8:407: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 8:410: σοὶ δὲ θεοὶ ἄλοχόν τ’ ἰδέειν καὶ πατρίδ’ ἱκέσθαι
καὶ: Od. 8:413: “καὶ σύ, φίλος, μάλα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν·
καὶ: Od. 8:416: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισι θέτο ξίφος ἀργυρόηλον.
καὶ: Od. 8:417: δύσετό τ’ ἠέλιος, καὶ τῷ κλυτὰ δῶρα παρῆεν.
καὶ: Od. 8:418: καὶ τά γ’ ἐς Ἀλκινόοιο φέρον κήρυκες ἀγαυοί·
καὶ: Od. 8:429: δαιτί τε τέρπηται καὶ ἀοιδῆς ὕμνον ἀκούων.
καί: Od. 8:430: καί οἱ ἐγὼ τόδ’ ἄλεισον ἐμὸν περικαλλὲς ὀπάσσω,
καί: Od. 8:442: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 8:454: τὸν δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
καί: Od. 8:460: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καί: Od. 8:461: “χαῖρε, ξεῖν’, ἵνα καί ποτ’ ἐὼν ἐν πατρίδι γαίῃ
καὶ: Od. 8:466: οἴκαδέ τ’ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι·
καὶ: Od. 8:467: τῶ κέν τοι καὶ κεῖθι θεῷ ὣς εὐχετοῴμην
καὶ: Od. 8:469: ἦ ῥα, καὶ ἐς θρόνον ἷζε παρ’ Ἀλκίνοον βασιλῆα.
καί: Od. 8:478: Δημοδόκῳ, καί μιν προσπτύξομαι, ἀχνύμενός περ·
καὶ: Od. 8:480: τιμῆς ἔμμοροί εἰσι καὶ αἰδοῦς, οὕνεκ’ ἄρα σφέας
καὶ: Od. 8:485: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Od. 8:490: ὅσσ’ ἕρξαν τ’ ἔπαθόν τε καὶ ὅσσ’ ἐμόγησαν Ἀχαιοί,
καὶ: Od. 8:492: ἀλλ’ ἄγε δὴ μετάβηθι καὶ ἵππου κόσμον ἄεισον
καὶ: Od. 8:497: αὐτίκα καὶ πᾶσιν μυθήσομαι ἀνθρώποισιν,
καὶ: Od. 8:510: τῇ περ δὴ καὶ ἔπειτα τελευτήσεσθαι ἔμελλεν·
καὶ: Od. 8:513: Ἀργεῖοι Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες.
καὶ: Od. 8:520: νικῆσαι καὶ ἔπειτα διὰ μεγάθυμον Ἀθήνην.
καὶ: Od. 8:525: ἄστεϊ καὶ τεκέεσσιν ἀμύνων νηλεὲς ἦμαρ·
καὶ: Od. 8:526: ἡ μὲν τὸν θνῄσκοντα καὶ ἀσπαίροντα ἰδοῦσα
καὶ: Od. 8:528: κόπτοντες δούρεσσι μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμους
καὶ: Od. 8:529: εἴρερον εἰσανάγουσι, πόνον τ’ ἐχέμεν καὶ ὀϊζύν·
καὶ: Od. 8:539: ἐξ οὗ δορπέομέν τε καὶ ὤρορε θεῖος ἀοιδός,
καὶ: Od. 8:543: ξεινοδόκοι καὶ ξεῖνος, ἐπεὶ πολὺ κάλλιον οὕτω·
καὶ: Od. 8:545: πομπὴ καὶ φίλα δῶρα, τὰ οἱ δίδομεν φιλέοντες.
καὶ: Od. 8:551: ἄλλοι θ’ οἳ κατὰ ἄστυ καὶ οἳ περιναιετάουσιν.
καὶ: Od. 8:559: ἀλλ’ αὐταὶ ἴσασι νοήματα καὶ φρένας ἀνδρῶν,
καὶ: Od. 8:560: καὶ πάντων ἴσασι πόλιας καὶ πίονας ἀγροὺς
καὶ: Od. 8:560: καὶ πάντων ἴσασι πόλιας καὶ πίονας ἀγροὺς
καὶ: Od. 8:561: ἀνθρώπων καὶ λαῖτμα τάχισθ’ ἁλὸς ἐκπερόωσιν
καὶ: Od. 8:562: ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυμμέναι· οὐδέ ποτέ σφιν
καὶ: Od. 8:572: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
καὶ: Od. 8:573: ὅππῃ ἀπεπλάγχθης τε καὶ ἅς τινας ἵκεο χώρας
καὶ: Od. 8:575: ἠμὲν ὅσοι χαλεποί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
καί: Od. 8:576: οἵ τε φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής.
καὶ: Od. 8:577: εἰπὲ δ’ ὅ τι κλαίεις καὶ ὀδύρεαι ἔνδοθι θυμῷ
καὶ: Od. 8:580: ἀνθρώποισ’, ἵνα ᾖσι καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδή.
καὶ: Od. 8:581: ἦ τίς τοι καὶ πηὸς ἀπέφθιτο Ἰλιόθι πρό,
καὶ: Od. 8:583: κήδιστοι τελέθουσι μεθ’ αἷμά τε καὶ γένος αὐτῶν.
καὶ: Od. 8:584: ἦ τίς που καὶ ἑταῖρος ἀνὴρ κεχαρισμένα εἰδώς,
καὶ: Od. 9:9: σίτου καὶ κρειῶν, μέθυ δ’ ἐκ κρητῆρος ἀφύσσων
καὶ: Od. 9:10: οἰνοχόος φορέῃσι καὶ ἐγχείῃ δεπάεσσι·
καὶ: Od. 9:16: νῦν δ’ ὄνομα πρῶτον μυθήσομαι, ὄφρα καὶ ὑμεῖς
καὶ: Od. 9:18: ὑμῖν ξεῖνος ἔω καὶ ἀπόπροθι δώματα ναίων.
καί: Od. 9:20: ἀνθρώποισι μέλω, καί μευ κλέος οὐρανὸν ἵκει.
καὶ: Od. 9:24: Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνθος.
καί: Od. 9:35: γίνεται, εἴ περ καί τις ἀπόπροθι πίονα οἶκον
καὶ: Od. 9:37: εἰ δ’ ἄγε τοι καὶ νόστον ἐμὸν πολυκηδέ’ ἐνίσπω,
καὶ: Od. 9:41: ἐκ πόλιος δ’ ἀλόχους καὶ κτήματα πολλὰ λαβόντες
καὶ: Od. 9:46: ἔσφαζον παρὰ θῖνα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς.
καὶ: Od. 9:48: οἵ σφιν γείτονες ἦσαν, ἅμα πλέονες καὶ ἀρείους,
καὶ: Od. 9:50: ἀνδράσι μάρνασθαι καὶ ὅθι χρὴ πεζὸν ἐόντα.
καὶ: Od. 9:51: ἦλθον ἔπειθ’, ὅσα φύλλα καὶ ἄνθεα γίνεται ὥρῃ,
καὶ: Od. 9:56: ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
καὶ: Od. 9:59: καὶ τότε δὴ Κίκονες κλῖναν δαμάσαντες Ἀχαιούς.
καὶ: Od. 9:69: γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.
καὶ: Od. 9:71: τριχθά τε καὶ τετραχθὰ διέσχισεν ἲς ἀνέμοιο.
καὶ: Od. 9:72: καὶ τὰ μὲν ἐς νῆας κάθεμεν, δείσαντες ὄλεθρον,
καὶ: Od. 9:75: κείμεθ’, ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἔδοντες.
καί: Od. 9:79: καί νύ κεν ἀσκηθὴς ἱκόμην ἐς πατρίδα γαῖαν,
καὶ: Od. 9:81: καὶ βορέης ἀπέωσε, παρέπλαγξεν δὲ Κυθήρων.
καὶ: Od. 9:85: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἠπείρου βῆμεν καὶ ἀφυσσάμεθ’ ὕδωρ,
καὶ: Od. 9:103: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
καὶ: Od. 9:109: ἀλλὰ τά γ’ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται,
καὶ: Od. 9:110: πυροὶ καὶ κριθαὶ ἠδ’ ἄμπελοι, αἵ τε φέρουσιν
καί: Od. 9:111: οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει.
καὶ: Od. 9:123: ἀλλ’ ἥ γ’ ἄσπαρτος καὶ ἀνήροτος ἤματα πάντα
καὶ: Od. 9:130: οἵ κέ σφιν καὶ νῆσον ἐϋκτιμένην ἐκάμοντο.
καὶ: Od. 9:139: θυμὸς ἐποτρύνῃ καὶ ἐπιπνεύσωσιν ἀῆται.
καί: Od. 9:142: ἔνθα κατεπλέομεν, καί τις θεὸς ἡγεμόνευε
καὶ: Od. 9:150: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης·
καὶ: Od. 9:156: αὐτίκα καμπύλα τόξα καὶ αἰγανέας δολιχαύλους
καὶ: Od. 9:162: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ.
καὶ: Od. 9:167: καπνόν τ’ αὐτῶν τε φθογγὴν ὀΐων τε καὶ αἰγῶν.
καὶ: Od. 9:168: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
καὶ: Od. 9:171: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
καὶ: Od. 9:173: αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηΐ τ’ ἐμῇ καὶ ἐμοῖσ’ ἑτάροισιν
καὶ: Od. 9:175: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
καί: Od. 9:176: ἦε φιλόξεινοι, καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής.”
καὶ: Od. 9:179: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
καὶ: Od. 9:184: μῆλ’, ὄϊές τε καὶ αἶγες, ἰαύεσκον· περὶ δ’ αὐλὴ
καὶ: Od. 9:190: καὶ γὰρ θαῦμ’ ἐτέτυκτο πελώριον, οὐδὲ ἐῴκει
καὶ: Od. 9:194: αὐτοῦ πὰρ νηΐ τε μένειν καὶ νῆα ἔρυσθαι·
καὶ: Od. 9:212: τοῦ φέρον ἐμπλήσας ἀσκὸν μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα
καὶ: Od. 9:226: καρπαλίμως ἐπὶ νῆα θοὴν ἐρίφους τε καὶ ἄρνας
καὶ: Od. 9:229: ὄφρ’ αὐτόν τε ἴδοιμι, καὶ εἴ μοι ξείνια δοίη.
καὶ: Od. 9:231: ἔνθα δὲ πῦρ κήαντες ἐθύσαμεν ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
καὶ: Od. 9:241: ὄβριμον· οὐκ ἂν τόν γε δύω καὶ εἴκοσ’ ἄμαξαι
καὶ: Od. 9:244: ἑζόμενος δ’ ἤμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας,
καὶ: Od. 9:245: πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ’ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ.
καί: Od. 9:249: πίνειν αἰνυμένῳ καί οἱ ποτιδόρπιον εἴη.
καὶ: Od. 9:251: καὶ τότε πῦρ ἀνέκαιε καὶ εἴσιδεν, εἴρετο δ’ ἥμεας·
καὶ: Od. 9:251: καὶ τότε πῦρ ἀνέκαιε καὶ εἴσιδεν, εἴρετο δ’ ἥμεας·
καὶ: Od. 9:258: ἀλλὰ καὶ ὧς μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
καὶ: Od. 9:265: τόσσην γὰρ διέπερσε πόλιν καὶ ἀπώλεσε λαοὺς
καὶ: Od. 9:267: ἱκόμεθ’, εἴ τι πόροις ξεινήϊον ἠὲ καὶ ἄλλως
καὶ: Od. 9:280: ἤ που ἐπ’ ἐσχατιῆς ἦ καὶ σχεδόν, ὄφρα δαείω.”
καὶ: Od. 9:293: ἔγκατά τε σάρκας τε καὶ ὀστέα μυελόεντα.
καὶ: Od. 9:297: ἀνδρόμεα κρέ’ ἔδων καὶ ἐπ’ ἄκρητον γάλα πίνων,
καὶ: Od. 9:303: αὐτοῦ γάρ κε καὶ ἄμμες ἀπωλόμεθ’ αἰπὺν ὄλεθρον·
καὶ: Od. 9:308: καὶ τότε πῦρ ἀνέκαιε καὶ ἤμελγε κλυτὰ μῆλα,
καὶ: Od. 9:308: καὶ τότε πῦρ ἀνέκαιε καὶ ἤμελγε κλυτὰ μῆλα,
καὶ: Od. 9:309: πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ’ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ.
καὶ: Od. 9:326: καὶ παρέθηχ’ ἑτάροισιν, ἀποξῦναι δ’ ἐκέλευσα·
καὶ: Od. 9:329: καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκα κατακρύψας ὑπὸ κόπρῳ,
καὶ: Od. 9:334: οἱ δ’ ἔλαχον, τοὺς ἄν κε καὶ ἤθελον αὐτὸς ἑλέσθαι,
καὶ: Od. 9:339: ἤ τι ὀϊσάμενος, ἢ καὶ θεὸς ὣς ἐκέλευσεν.
καὶ: Od. 9:341: ἑζόμενος δ’ ἤμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας,
καὶ: Od. 9:342: πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ’ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ.
καὶ: Od. 9:345: καὶ τότ’ ἐγὼ Κύκλωπα προσηύδων ἄγχι παραστάς,
καὶ: Od. 9:351: σχέτλιε, πῶς κέν τίς σε καὶ ὕστερον ἄλλος ἵκοιτο
καὶ: Od. 9:353: ὣς ἐφάμην, ὁ δὲ δέκτο καὶ ἔκπιεν· ἥσατο δ’ αἰνῶς
καί: Od. 9:354: ἡδὺ ποτὸν πίνων καί μ’ ᾔτεε δεύτερον αὖτις·
καί: Od. 9:355: “δός μοι ἔτι πρόφρων καί μοι τεὸν οὔνομα εἰπὲ
καὶ: Od. 9:357: καὶ γὰρ Κυκλώπεσσι φέρει ζείδωρος ἄρουρα
καί: Od. 9:358: οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει·
καὶ: Od. 9:359: ἀλλὰ τόδ’ ἀμβροσίης καὶ νέκταρός ἐστιν ἀποῤῥώξ.”
καὶ: Od. 9:363: καὶ τότε δή μιν ἔπεσσι προσηύδων μειλιχίοισι·
καὶ: Od. 9:371: ἦ, καὶ ἀνακλινθεὶς πέσεν ὕπτιος, αὐτὰρ ἔπειτα
καὶ: Od. 9:375: καὶ τότ’ ἐγὼ τὸν μοχλὸν ὑπὸ σποδοῦ ἤλασα πολλῆς,
καὶ: Od. 9:380: καὶ τότ’ ἐγὼν ἄσσον φέρον ἐκ πυρός, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
καὶ: Od. 9:389: πάντα δέ οἱ βλέφαρ’ ἀμφὶ καὶ ὀφρύας εὗσεν ἀϋτμὴ
καὶ: Od. 9:404: νύκτα δι’ ἀμβροσίην καὶ ἀΰπνους ἄμμε τίθησθα;
καὶ: Od. 9:414: ὡς ὄνομ’ ἐξαπάτησεν ἐμὸν καὶ μῆτις ἀμύμων.
καὶ: Od. 9:415: Κύκλωψ δὲ στενάχων τε καὶ ὠδίνων ὀδύνῃσι,
καὶ: Od. 9:422: εὑροίμην· πάντας δὲ δόλους καὶ μῆτιν ὕφαινον,
καὶ: Od. 9:438: καὶ τότ’ ἔπειτα νομόνδ’ ἐξέσσυτο ἄρσενα μῆλα,
καὶ: Od. 9:445: λάχνῳ στεινόμενος καὶ ἐμοὶ πυκινὰ φρονέοντι.
καὶ: Od. 9:462: ἐλθόντες δ’ ἠβαιὸν ἀπὸ σπείους τε καὶ αὐλῆς
καὶ: Od. 9:471: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον·
καὶ: Od. 9:474: καὶ τότ’ ἐγὼ Κύκλωπα προσηύδων κερτομίοισι·
καὶ: Od. 9:477: καὶ λίην σέ γ’ ἔμελλε κιχήσεσθαι κακὰ ἔργα,
καὶ: Od. 9:479: ἐσθέμεναι· τῶ σε Ζεὺς τείσατο καὶ θεοὶ ἄλλοι.”
καὶ: Od. 9:492: καὶ τότε δὴ Κύκλωπα προσηύδων· ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
καὶ: Od. 9:495: ὃς καὶ νῦν πόντονδε βαλὼν βέλος ἤγαγε νῆα
καὶ: Od. 9:496: αὖτις ἐς ἤπειρον, καὶ δὴ φάμεν αὐτόθ’ ὀλέσθαι.
καὶ: Od. 9:498: σύν κεν ἄραξ’ ἡμέων κεφαλὰς καὶ νήϊα δοῦρα
καὶ: Od. 9:510: καὶ μαντευόμενος κατεγήρα Κυκλώπεσσιν·
καὶ: Od. 9:513: ἀλλ’ αἰεί τινα φῶτα μέγαν καὶ καλὸν ἐδέγμην
καὶ: Od. 9:515: νῦν δέ μ’ ἐὼν ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς
καὶ: Od. 9:515: νῦν δέ μ’ ἐὼν ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς
καὶ: Od. 9:523: “αἲ γὰρ δὴ ψυχῆς τε καὶ αἰῶνός σε δυναίμην
καὶ: Od. 9:532: ἀλλ’ εἴ οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
καὶ: Od. 9:533: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν,
καὶ: Od. 9:547: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
καὶ: Od. 9:555: νῆες ἐΰσσελμοι καὶ ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι.
καὶ: Od. 9:557: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
καὶ: Od. 9:558: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
καὶ: Od. 9:563: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
καὶ: Od. 10:5: τοῦ καὶ δώδεκα παῖδες ἐνὶ μεγάροις γεγάασιν,
καὶ: Od. 10:8: οἱ δ’ αἰεὶ παρὰ πατρὶ φίλῳ καὶ μητέρι κεδνῇ
καὶ: Od. 10:12: εὕδουσ’ ἔν τε τάπησι καὶ ἐν τρητοῖσι λέχεσσι.
καὶ: Od. 10:13: καὶ μὲν τῶν ἱκόμεσθα πόλιν καὶ δώματα καλά.
καὶ: Od. 10:13: καὶ μὲν τῶν ἱκόμεσθα πόλιν καὶ δώματα καλά.
καὶ: Od. 10:14: μῆνα δὲ πάντα φίλει με καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα,
καὶ: Od. 10:15: Ἴλιον Ἀργείων τε νέας καὶ νόστον Ἀχαιῶν·
καὶ: Od. 10:16: καὶ μὲν ἐγὼ τῷ πάντα κατὰ μοῖραν κατέλεξα.
καὶ: Od. 10:17: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼν ὁδὸν ᾔτεον ἠδ’ ἐκέλευον
καὶ: Od. 10:26: ὄφρα φέροι νῆάς τε καὶ αὐτούς· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
καὶ: Od. 10:28: ἐννῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ,
καὶ: Od. 10:30: καὶ δὴ πυρπολέοντας ἐλεύσσομεν ἐγγὺς ἐόντας.
καί: Od. 10:35: καί μ’ ἔφασαν χρυσόν τε καὶ ἄργυρον οἴκαδ’ ἄγεσθαι,
καὶ: Od. 10:35: καί μ’ ἔφασαν χρυσόν τε καὶ ἄργυρον οἴκαδ’ ἄγεσθαι,
καὶ: Od. 10:38: “ὢ πόποι, ὡς ὅδε πᾶσι φίλος καὶ τίμιός ἐστιν
καὶ: Od. 10:39: ἀνθρώποισ’, ὅτεών κε πόλιν καὶ γαῖαν ἵκηται.
καὶ: Od. 10:43: καὶ νῦν οἱ τά γε δῶκε χαριζόμενος φιλότητι
καὶ: Od. 10:45: ὅσσος τις χρυσός τε καὶ ἄργυρος ἀσκῷ ἔνεστιν.”
καὶ: Od. 10:52: ἦ ἀκέων τλαίην καὶ ἔτι ζωοῖσι μετείην.
καὶ: Od. 10:53: ἀλλ’ ἔτλην καὶ ἔμεινα, καλυψάμενος δ’ ἐνὶ νηῒ
καὶ: Od. 10:56: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἠπείρου βῆμεν καὶ ἀφυσσάμεθ’ ὕδωρ·
καὶ: Od. 10:59: δὴ τότ’ ἐγὼ κήρυκά τ’ ὀπασσάμενος καὶ ἑταῖρον,
καὶ: Od. 10:61: δαινύμενον παρὰ ᾗ τ’ ἀλόχῳ καὶ οἷσι τέκεσσιν.
καὶ: Od. 10:66: πατρίδα σὴν καὶ δῶμα, καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστίν.”
καὶ: Od. 10:66: πατρίδα σὴν καὶ δῶμα, καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστίν.”
καὶ: Od. 10:80: ἑξῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ·
καὶ: Od. 10:86: ἐγγὺς γὰρ νυκτός τε καὶ ἤματός εἰσι κέλευθοι.
καὶ: Od. 10:110: ὅς τις τῶνδ’ εἴη βασιλεὺς καὶ οἷσιν ἀνάσσοι.
καί: Od. 10:141: ναύλοχον ἐς λιμένα, καί τις θεὸς ἡγεμόνευεν.
καὶ: Od. 10:142: ἔνθα τότ’ ἐκβάντες δύο τ’ ἤματα καὶ δύο νύκτας
καὶ: Od. 10:143: κείμεθ’, ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἔδοντες.
καὶ: Od. 10:145: καὶ τότ’ ἐγὼν ἐμὸν ἔγχος ἑλὼν καὶ φάσγανον ὀξὺ
καὶ: Od. 10:145: καὶ τότ’ ἐγὼν ἐμὸν ἔγχος ἑλὼν καὶ φάσγανον ὀξὺ
καί: Od. 10:149: καί μοι ἐείσατο καπνὸς ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
καὶ: Od. 10:150: Κίρκης ἐν μεγάροισι διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην.
καὶ: Od. 10:151: μερμήριξα δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
καὶ: Od. 10:154: πρῶτ’ ἐλθόντ’ ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης
καὶ: Od. 10:157: καὶ τότε τίς με θεῶν ὀλοφύρατο μοῦνον ἐόντα,
καὶ: Od. 10:184: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
καὶ: Od. 10:185: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
καὶ: Od. 10:188: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
καὶ: Od. 10:197: ἔδρακον ὀφθαλμοῖσι διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην.”
καὶ: Od. 10:208: βῆ δ’ ἰέναι, ἅμα τῷ γε δύω καὶ εἴκοσ’ ἑταῖροι
καὶ: Od. 10:223: λεπτά τε καὶ χαρίεντα καὶ ἀγλαὰ ἔργα πέλονται.
καὶ: Od. 10:223: λεπτά τε καὶ χαρίεντα καὶ ἀγλαὰ ἔργα πέλονται.
καὶ: Od. 10:231: καὶ κάλει· οἱ δ’ ἅμα πάντες ἀϊδρείῃσιν ἕποντο·
καὶ: Od. 10:234: ἐν δέ σφιν τυρόν τε καὶ ἄλφιτα καὶ μέλι χλωρὸν
καὶ: Od. 10:234: ἐν δέ σφιν τυρόν τε καὶ ἄλφιτα καὶ μέλι χλωρὸν
καὶ: Od. 10:237: αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον, αὐτίκ’ ἔπειτα
καὶ: Od. 10:240: καὶ δέμας, αὐτὰρ νοῦς ἦν ἔμπεδος ὡς τὸ πάρος περ.
καὶ: Od. 10:245: ἀγγελίην ἑτάρων ἐρέων καὶ ἀδευκέα πότμον.
καὶ: Od. 10:250: καὶ τότε τῶν ἄλλων ἑτάρων κατέλεξεν ὄλεθρον·
καὶ: Od. 10:257: καὶ κάλει· οἱ δ’ ἅμα πάντες ἀϊδρείῃσιν ἕποντο·
καί: Od. 10:265: καί μ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 10:272: ἔσθων καὶ πίνων κοίλῃ παρὰ νηῒ μελαίνῃ·
καὶ: Od. 10:301: μή σ’ ἀπογυμνωθέντα κακὸν καὶ ἀνήνορα θήῃ.”
καί: Od. 10:303: ἐκ γαίης ἐρύσας καί μοι φύσιν αὐτοῦ ἔδειξε.
καὶ: Od. 10:313: καὶ κάλει· αὐτὰρ ἐγὼν ἑπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ.
καὶ: Od. 10:318: αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον οὐδέ μ’ ἔθελξε,
καὶ: Od. 10:323: ἡ δὲ μέγα ἰάχουσα ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων
καί: Od. 10:324: καί μ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 10:328: ὅς κε πίῃ καὶ πρῶτον ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων·
καὶ: Od. 10:335: εὐνῇ καὶ φιλότητι πεποίθομεν ἀλλήλοισιν.”
καὶ: Od. 10:340: ἐς θάλαμόν τ’ ἰέναι καὶ σῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς,
καὶ: Od. 10:341: ὄφρα με γυμνωθέντα κακὸν καὶ ἀνήνορα θήῃς.
καὶ: Od. 10:347: καὶ τότ’ ἐγὼ Κίρκης ἐπέβην περικαλλέος εὐνῆς.
καὶ: Od. 10:358: ἡ δὲ τετάρτη ὕδωρ ἐφόρει καὶ πῦρ ἀνέκαιε
καὶ: Od. 10:362: θυμῆρες κεράσασα, κατὰ κρατός τε καὶ ὤμων,
καὶ: Od. 10:364: αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
καὶ: Od. 10:385: πρὶν λύσασθ’ ἑτάρους καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι;
καὶ: Od. 10:396: καὶ πολὺ καλλίονες καὶ μείζονες εἰσοράασθαι.
καὶ: Od. 10:396: καὶ πολὺ καλλίονες καὶ μείζονες εἰσοράασθαι.
καὶ: Od. 10:399: σμερδαλέον κονάβιζε· θεὰ δ’ ἐλέαιρε καὶ αὐτή.
καὶ: Od. 10:402: ἔρχεο νῦν ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
καὶ: Od. 10:405: αὐτὸς δ’ ἂψ ἰέναι καὶ ἄγειν ἐρίηρας ἑταίρους.”
καὶ: Od. 10:407: βῆν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
καὶ: Od. 10:416: ὣς ἔμεν, ὡς εἰ πατρίδ’ ἱκοίατο καὶ πόλιν αὐτὴν
καί: Od. 10:418: καί μ’ ὀλοφυρόμενοι ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
καὶ: Od. 10:427: πίνοντας καὶ ἔδοντας· ἐπηετανὸν γὰρ ἔχουσιν.”
καί: Od. 10:430: καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 10:434: οἵ κέν οἱ μέγα δῶμα φυλάσσοιμεν καὶ ἀνάγκῃ,
καὶ: Od. 10:437: τούτου γὰρ καὶ κεῖνοι ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο.”
καὶ: Od. 10:441: καὶ πηῷ περ ἐόντι μάλα σχεδόν· ἀλλά μ’ ἑταῖροι
καὶ: Od. 10:444: αὐτοῦ πὰρ νηΐ τε μένειν καὶ νῆα ἔρυσθαι·
καὶ: Od. 10:450: ἐνδυκέως λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
καὶ: Od. 10:457: μηκέτι νῦν θαλερὸν γόον ὄρνυτε· οἶδα καὶ αὐτή,
καὶ: Od. 10:460: ἀλλ’ ἄγετ’ ἐσθίετε βρώμην καὶ πίνετε οἶνον,
καὶ: Od. 10:463: τρηχείης Ἰθάκης· νῦν δ’ ἀσκελέες καὶ ἄθυμοι,
καὶ: Od. 10:468: ἥμεθα, δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
καὶ: Od. 10:471: καὶ τότε μ’ ἐκκαλέσαντες ἔφαν ἐρίηρες ἑταῖροι·
καὶ: Od. 10:473: εἴ τοι θέσφατόν ἐστι σαωθῆναι καὶ ἱκέσθαι
καὶ: Od. 10:474: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
καὶ: Od. 10:477: ἥμεθα, δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ.
καὶ: Od. 10:478: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν,
καί: Od. 10:482: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
καὶ: Od. 10:490: ἀλλ’ ἄλλην χρὴ πρῶτον ὁδὸν τελέσαι καὶ ἱκέσθαι
καὶ: Od. 10:491: εἰς Ἀΐδαο δόμους καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης
καὶ: Od. 10:494: τῷ καὶ τεθνηῶτι νόον πόρε Περσεφόνεια
καὶ: Od. 10:498: ἤθελ’ ἔτι ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο.
καὶ: Od. 10:500: καὶ τότε δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
καὶ: Od. 10:509: ἔνθ’ ἀκτή τε λάχεια καὶ ἄλσεα Περσεφονείης
καὶ: Od. 10:510: μακραί τ’ αἴγειροι καὶ ἰτέαι ὠλεσίκαρποι,
καὶ: Od. 10:517: βόθρον ὀρύξαι ὅσον τε πυγούσιον ἔνθα καὶ ἔνθα,
καὶ: Od. 10:531: δὴ τότ’ ἔπειθ’ ἑτάροισιν ἐποτρῦναι καὶ ἀνῶξαι
καὶ: Od. 10:534: ἰφθίμῳ τ’ Ἀΐδῃ καὶ ἐπαινῇ Περσεφονείῃ·
καὶ: Od. 10:539: ὅς κέν τοι εἴπῃσιν ὁδὸν καὶ μέτρα κελεύθου
καὶ: Od. 10:544: λεπτὸν καὶ χαρίεν, περὶ δὲ ζώνην βάλετ’ ἰξυῖ
καὶ: Od. 10:556: κινυμένων δ’ ἑτάρων ὅμαδον καὶ δοῦπον ἀκούσας
καὶ: Od. 10:557: ἐξαπίνης ἀνόρουσε καὶ ἐκλάθετο φρεσὶν ᾗσιν
καὶ: Od. 10:564: εἰς Ἀΐδαο δόμους καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης
καὶ: Od. 10:569: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης
καὶ: Od. 11:3: ἐν δ’ ἱστὸν τιθέμεσθα καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
καὶ: Od. 11:4: ἐν δὲ τὰ μῆλα λαβόντες ἐβήσαμεν, ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ
καὶ: Od. 11:15: ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυμμένοι· οὐδέ ποτ’ αὐτοὺς
καὶ: Od. 11:25: βόθρον ὄρυξ’ ὅσσον τε πυγούσιον ἔνθα καὶ ἔνθα,
καὶ: Od. 11:47: ἰφθίμῳ τ’ Ἀΐδῃ καὶ ἐπαινῇ Περσεφονείῃ·
καὶ: Od. 11:54: ἄκλαυτον καὶ ἄθαπτον, ἐπεὶ πόνος ἄλλος ἔπειγε.
καί: Od. 11:56: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
καὶ: Od. 11:61: ἆσέ με δαίμονος αἶσα κακὴ καὶ ἀθέσφατος οἶνος·
καὶ: Od. 11:67: πρός τ’ ἀλόχου καὶ πατρός, ὅ σ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα,
καὶ: Od. 11:76: ἀνδρὸς δυστήνοιο, καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι·
καὶ: Od. 11:78: τῷ καὶ ζωὸς ἔρεσσον ἐὼν μετ’ ἐμοῖσ’ ἑτάροισιν.”
καὶ: Od. 11:80: “ταῦτά τοι, ὦ δύστηνε, τελευτήσω τε καὶ ἕρξω.”
καὶ: Od. 11:91: χρύσεον σκῆπτρον ἔχων, ἐμὲ δ’ ἔγνω καὶ προσέειπε·
καὶ: Od. 11:94: ἤλυθες, ὄφρα ἴδῃ νέκυας καὶ ἀτερπέα χῶρον;
καί: Od. 11:96: αἵματος ὄφρα πίω καί τοι νημερτέα εἴπω.”
καὶ: Od. 11:99: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσι προσηύδα μάντις ἀμύμων·
καὶ: Od. 11:104: ἀλλ’ ἔτι μέν κε καὶ ὧς, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε,
καὶ: Od. 11:105: αἴ κ’ ἐθέλῃς σὸν θυμὸν ἐρυκακέειν καὶ ἑταίρων,
καὶ: Od. 11:108: βοσκομένας δ’ εὕρητε βόας καὶ ἴφια μῆλα
καὶ: Od. 11:109: Ἠελίου, ὃς πάντ’ ἐφορᾷ καὶ πάντ’ ἐπακούει.
καί: Od. 11:111: καί κεν ἔτ’ εἰς Ἰθάκην, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε·
καὶ: Od. 11:113: νηΐ τε καὶ ἑτάροισ’. αὐτὸς δ’ εἴ πέρ κεν ἀλύξῃς,
καὶ: Od. 11:117: μνώμενοι ἀντιθέην ἄλοχον καὶ ἕδνα διδόντες.
καὶ: Od. 11:129: καὶ τότε δὴ γαίῃ πήξας εὐῆρες ἐρετμόν,
καὶ: Od. 11:140: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
καὶ: Od. 11:146: “ῥηΐδιόν τοι ἔπος ἐρέω καὶ ἐνὶ φρεσὶ θήσω·
καὶ: Od. 11:153: ἤλυθε καὶ πίεν αἷμα κελαινεφές· αὐτίκα δ’ ἔγνω
καί: Od. 11:154: καί μ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 11:157: μέσσῳ γὰρ μεγάλοι ποταμοὶ καὶ δεινὰ ῥέεθρα,
καὶ: Od. 11:161: νηΐ τε καὶ ἑτάροισι πολὺν χρόνον; οὐδέ πω ἦλθες
καὶ: Od. 11:170: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
καὶ: Od. 11:174: εἰπὲ δέ μοι πατρός τε καὶ υἱέος, ὃν κατέλειπον,
καὶ: Od. 11:178: ἠὲ μένει παρὰ παιδὶ καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσει,
καὶ: Od. 11:181: “καὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμῷ
καὶ: Od. 11:183: φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δάκρυ χεούσῃ.
καὶ: Od. 11:185: Τηλέμαχος τεμένεα νέμεται καὶ δαῖτας ἐΐσας
καὶ: Od. 11:189: δέμνια καὶ χλαῖναι καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα,
καὶ: Od. 11:189: δέμνια καὶ χλαῖναι καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα,
καὶ: Od. 11:197: οὕτω γὰρ καὶ ἐγὼν ὀλόμην καὶ πότμον ἐπέσπον·
καὶ: Od. 11:197: οὕτω γὰρ καὶ ἐγὼν ὀλόμην καὶ πότμον ἐπέσπον·
καὶ: Od. 11:207: τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ
καί: Od. 11:209: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
καὶ: Od. 11:211: ὄφρα καὶ εἰν Ἀΐδαο φίλας περὶ χεῖρε βαλόντε
καὶ: Od. 11:219: οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν,
καὶ: Od. 11:224: ἴσθ’, ἵνα καὶ μετόπισθε τεῇ εἴπῃσθα γυναικί.”
καί: Od. 11:240: καί ῥ’ ἐπ’ Ἐνιπῆος πωλέσκετο καλὰ ῥέεθρα.
καὶ: Od. 11:251: νῦν δ’ ἔρχευ πρὸς δῶμα καὶ ἴσχεο μηδ’ ὀνομήνῃς·
καὶ: Od. 11:254: ἡ δ’ ὑποκυσαμένη Πελίην τέκε καὶ Νηλῆα,
καὶ: Od. 11:261: ἣ δὴ καὶ Διὸς εὔχετ’ ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαῦσαι,
καί: Od. 11:262: καί ῥ’ ἔτεκεν δύο παῖδ’, Ἀμφίονά τε Ζῆθόν τε,
καὶ: Od. 11:269: καὶ Μεγάρην, Κρείοντος ὑπερθύμοιο θύγατρα,
καὶ: Od. 11:281: καὶ Χλῶριν εἶδον περικαλλέα, τήν ποτε Νηλεὺς
καὶ: Od. 11:293: δεσμοί τ’ ἀργαλέοι καὶ βουκόλοι ἀγροιῶται.
καὶ: Od. 11:294: ἀλλ’ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο
καὶ: Od. 11:295: ἂψ περιτελλομένου ἔτεος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
καὶ: Od. 11:296: καὶ τότε δή μιν ἔλυσε βίη Ἰφικληείη
καὶ: Od. 11:298: καὶ Λήδην εἶδον, τὴν Τυνδαρέου παράκοιτιν,
καὶ: Od. 11:300: Κάστορά θ’ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα,
καὶ: Od. 11:302: οἳ καὶ νέρθεν γῆς τιμὴν πρὸς Ζηνὸς ἔχοντες
καί: Od. 11:307: καί ῥ’ ἔτεκεν δύο παῖδε, μινυνθαδίω δὲ γενέσθην,
καὶ: Od. 11:310: καὶ πολὺ καλλίστους μετά γε κλυτὸν Ὠρίωνα·
καὶ: Od. 11:311: ἐννέωροι γὰρ τοί γε καὶ ἐννεαπήχεες ἦσαν
καὶ: Od. 11:313: οἵ ῥα καὶ ἀθανάτοισιν ἀπειλήτην ἐν Ὀλύμπῳ
καί: Od. 11:317: καί νύ κεν ἐξετέλεσσαν, εἰ ἥβης μέτρον ἵκοντο·
καὶ: Od. 11:330: πρὶν γάρ κεν καὶ νὺξ φθῖτ’ ἄμβροτος. ἀλλὰ καὶ ὥρη
καὶ: Od. 11:330: πρὶν γάρ κεν καὶ νὺξ φθῖτ’ ἄμβροτος. ἀλλὰ καὶ ὥρη
καὶ: Od. 11:342: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἐχένηος,
καὶ: Od. 11:356: εἴ με καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἀνώγοιτ’ αὐτόθι μίμνειν
καὶ: Od. 11:357: πομπήν τ’ ὀτρύνοιτε καὶ ἀγλαὰ δῶρα διδοῖτε,
καί: Od. 11:358: καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον εἴη
καί: Od. 11:358: καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον εἴη
καί: Od. 11:360: καί κ’ αἰδοιότερος καὶ φίλτερος ἀνδράσιν εἴην
καὶ: Od. 11:360: καί κ’ αἰδοιότερος καὶ φίλτερος ἀνδράσιν εἴην
καὶ: Od. 11:364: ἠπεροπῆά τ’ ἔμεν καὶ ἐπίκλοπον, οἷά τε πολλοὺς
καὶ: Od. 11:370: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
καὶ: Od. 11:372: Ἴλιον εἰς ἅμ’ ἕποντο καὶ αὐτοῦ πότμον ἐπέσπον.
καί: Od. 11:375: καί κεν ἐς ἠῶ δῖαν ἀνασχοίμην, ὅτε μοι σὺ
καὶ: Od. 11:379: ὥρη μὲν πολέων μύθων, ὥρη δὲ καὶ ὕπνου·
καὶ: Od. 11:381: τούτων σοι φθονέοιμι καὶ οἰκτρότερ’ ἄλλ’ ἀγορεύειν,
καὶ: Od. 11:389: οἴκῳ ἐν Αἰγίσθοιο θάνον καὶ πότμον ἐπέσπον.
καί: Od. 11:396: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
καὶ: Od. 11:417: μουνὰξ κτεινομένων καὶ ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ·
καὶ: Od. 11:427: ὣς οὐκ αἰνότερον καὶ κύντερον ἄλλο γυναικός,
καὶ: Od. 11:429: οἷον δὴ καὶ κείνη ἐμήσατο ἔργον ἀεικές,
καὶ: Od. 11:433: οἷ τε κατ’ αἶσχος ἔχευε καὶ ἐσσομένῃσιν ὀπίσσω
καὶ: Od. 11:434: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.”
καὶ: Od. 11:441: “τῶ νῦν μή ποτε καὶ σὺ γυναικί περ ἤπιος εἶναι
καὶ: Od. 11:443: ἀλλὰ τὸ μὲν φάσθαι, τὸ δὲ καὶ κεκρυμμένον εἶναι.
καὶ: Od. 11:445: λίην γὰρ πινυτή τε καὶ εὖ φρεσὶ μήδεα οἶδε
καὶ: Od. 11:451: καὶ κεῖνος πατέρα προσπτύξεται, ἣ θέμις ἐστίν.
καὶ: Od. 11:453: ὀφθαλμοῖσιν ἔασε· πάρος δέ με πέφνε καὶ αὐτόν.
καὶ: Od. 11:457: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
καὶ: Od. 11:468: καὶ Πατροκλῆος καὶ ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο
καὶ: Od. 11:468: καὶ Πατροκλῆος καὶ ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο
καί: Od. 11:472: καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 11:493: ἢ ἕπετ’ ἐς πόλεμον πρόμος ἔμμεναι ἦε καὶ οὐκί.
καὶ: Od. 11:502: τῶ κέ τεῳ στύξαιμι μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους,
καὶ: Od. 11:511: αἰεὶ πρῶτος ἔβαζε καὶ οὐχ ἡμάρτανε μύθων·
καὶ: Od. 11:512: Νέστωρ δ’ ἀντίθεος καὶ ἐγὼ νικάσκομεν οἴω.
καὶ: Od. 11:532: καὶ δόρυ χαλκοβαρές, κακὰ δὲ Τρώεσσι μενοίνα.
καὶ: Od. 11:534: μοῖραν καὶ γέρας ἐσθλὸν ἔχων ἐπὶ νηὸς ἔβαινεν
καὶ: Od. 11:547: παῖδες δὲ Τρώων δίκασαν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη.
καὶ: Od. 11:561: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο, ἄναξ, ἵν’ ἔπος καὶ μῦθον ἀκούσῃς
καὶ: Od. 11:562: ἡμέτερον· δάμασον δὲ μένος καὶ ἀγήνορα θυμόν.”
καὶ: Od. 11:576: καὶ Τιτυὸν εἶδον, Γαίης ἐρικυδέος υἱόν,
καὶ: Od. 11:582: καὶ μὴν Τάνταλον εἰσεῖδον χαλέπ’ ἄλγε’ ἔχοντα,
καὶ: Od. 11:589: ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι
καὶ: Od. 11:589: ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι
καὶ: Od. 11:590: συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεθόωσαι·
καὶ: Od. 11:593: καὶ μὴν Σίσυφον εἰσεῖδον κρατέρ’ ἄλγε’ ἔχοντα,
καὶ: Od. 11:603: τέρπεται ἐν θαλίῃς καὶ ἔχει καλλίσφυρον Ἥβην,
καὶ: Od. 11:604: παῖδα Διὸς μεγάλοιο καὶ Ἥρης χρυσοπεδίλου.
καὶ: Od. 11:607: γυμνὸν τόξον ἔχων καὶ ἐπὶ νευρῆφιν ὀϊστόν,
καί: Od. 11:616: καί μ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 11:618: ἆ δείλ’, ἦ τινὰ καὶ σὺ κακὸν μόρον ἡγηλάζεις,
καί: Od. 11:623: καί ποτέ μ’ ἐνθάδ’ ἔπεμψε κύν’ ἄξοντ’· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλον
καὶ: Od. 11:625: τὸν μὲν ἐγὼν ἀνένεικα καὶ ἤγαγον ἐξ Ἀΐδαο·
καί: Od. 11:630: καί νύ κ’ ἔτι προτέρους ἴδον ἀνέρας, οὓς ἔθελόν περ,
καὶ: Od. 11:638: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
καὶ: Od. 12:4: οἰκία καὶ χοροί εἰσι καὶ ἀντολαὶ Ἠελίοιο,
καὶ: Od. 12:4: οἰκία καὶ χοροί εἰσι καὶ ἀντολαὶ Ἠελίοιο,
καὶ: Od. 12:6: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης·
καὶ: Od. 12:13: αὐτὰρ ἐπεὶ νεκρός τ’ ἐκάη καὶ τεύχεα νεκροῦ,
καὶ: Od. 12:14: τύμβον χεύαντες καὶ ἐπὶ στήλην ἐρύσαντες
καὶ: Od. 12:19: σῖτον καὶ κρέα πολλὰ καὶ αἴθοπα οἶνον ἐρυθρόν.
καὶ: Od. 12:19: σῖτον καὶ κρέα πολλὰ καὶ αἴθοπα οἶνον ἐρυθρόν.
καὶ: Od. 12:23: ἀλλ’ ἄγετ’ ἐσθίετε βρώμην καὶ πίνετε οἶνον
καὶ: Od. 12:30: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
καὶ: Od. 12:31: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν,
καὶ: Od. 12:34: εἷσέ τε καὶ προσέλεκτο καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα·
καὶ: Od. 12:34: εἷσέ τε καὶ προσέλεκτο καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα·
καὶ: Od. 12:36: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσι προσηύδα πότνια Κίρκη·
καὶ: Od. 12:38: ὥς τοι ἐγὼν ἐρέω, μνήσει δέ σε καὶ θεὸς αὐτός.
καὶ: Od. 12:41: ὅς τις ἀϊδρείῃ πελάσῃ καὶ φθόγγον ἀκούσῃ
καὶ: Od. 12:42: Σειρήνων, τῷ δ’ οὔ τι γυνὴ καὶ νήπια τέκνα
καὶ: Od. 12:57: ὁπποτέρῃ δή τοι ὁδὸς ἔσσεται, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς
καὶ: Od. 12:64: ἀλλά τε καὶ τῶν αἰὲν ἀφαιρεῖται λὶς πέτρη·
καὶ: Od. 12:67: ἀλλά θ’ ὁμοῦ πίνακάς τε νεῶν καὶ σώματα φωτῶν
καί: Od. 12:71: καί νύ κε τὴν ἔνθ’ ὦκα βάλεν μεγάλας ποτὶ πέτρας,
καὶ: Od. 12:78: οὐδ’ εἴ οἱ χεῖρές γε ἐείκοσι καὶ πόδες εἶεν·
καὶ: Od. 12:92: πυκνοὶ καὶ θαμέες, πλεῖοι μέλανος θανάτοιο.
καὶ: Od. 12:96: δελφῖνάς τε κύνας τε καὶ εἴ ποθι μεῖζον ἕλῃσι
καί: Od. 12:102: πλησίον ἀλλήλων· καί κεν διοϊστεύσειας.
καὶ: Od. 12:116: “σχέτλιε, καὶ δὴ αὖ τοι πολεμήϊα ἔργα μέμηλε
καὶ: Od. 12:117: καὶ πόνος, οὐδὲ θεοῖσιν ὑπείξεαι ἀθανάτοισιν;
καὶ: Od. 12:119: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε καὶ ἄγριον οὐδὲ μαχητόν·
καὶ: Od. 12:128: βόσκοντ’ Ἠελίοιο βόες καὶ ἴφια μῆλα.
καὶ: Od. 12:136: μῆλα φυλασσέμεναι πατρώϊα καὶ ἕλικας βοῦς.
καὶ: Od. 12:140: νηΐ τε καὶ ἑτάροισ’. αὐτὸς δ’ εἴ πέρ κεν ἀλύξῃς,
καὶ: Od. 12:146: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
καὶ: Od. 12:157: ἤ κεν ἀλευάμενοι θάνατον καὶ κῆρα φύγοιμεν.
καὶ: Od. 12:159: φθόγγον ἀλεύασθαι καὶ λειμῶν’ ἀνθεμόεντα.
καὶ: Od. 12:171: καὶ τὰ μὲν ἐν νηῒ γλαφυρῇ θέσαν, οἱ δ’ ἐπ’ ἐρετμὰ
καὶ: Od. 12:188: ἀλλ’ ὅ γε τερψάμενος νεῖται καὶ πλείονα εἰδώς.
καὶ: Od. 12:202: καπνὸν καὶ μέγα κῦμα ἴδον καὶ δοῦπον ἄκουσα.
καὶ: Od. 12:202: καπνὸν καὶ μέγα κῦμα ἴδον καὶ δοῦπον ἄκουσα.
καὶ: Od. 12:211: ἀλλὰ καὶ ἔνθεν ἐμῇ ἀρετῇ βουλῇ τε νόῳ τε
καί: Od. 12:212: ἐκφύγομεν, καί που τῶνδε μνήσεσθαι ὀΐω.
καὶ: Od. 12:216: δώῃ τόνδε γ’ ὄλεθρον ὑπεκφυγέειν καὶ ἀλύξαι·
καὶ: Od. 12:219: τούτου μὲν καπνοῦ καὶ κύματος ἐκτὸς ἔεργε
καὶ: Od. 12:221: κεῖσ’ ἐξορμήσασα καὶ ἐς κακὸν ἄμμε βάλῃσθα.”
καὶ: Od. 12:226: καὶ τότε δὴ Κίρκης μὲν ἐφημοσύνης ἀλεγεινῆς
καὶ: Od. 12:228: αὐτὰρ ἐγὼ καταδὺς κλυτὰ τεύχεα καὶ δύο δοῦρε
καὶ: Od. 12:247: σκεψάμενος δ’ ἐς νῆα θοὴν ἅμα καὶ μεθ’ ἑταίρους
καὶ: Od. 12:248: ἤδη τῶν ἐνόησα πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν
καί: Od. 12:266: οἰῶν τε βληχήν· καί μοι ἔπος ἔμπεσε θυμῷ
καὶ: Od. 12:281: ὅς ῥ’ ἑτάρους καμάτῳ ἀδηκότας ἠδὲ καὶ ὕπνῳ
καὶ: Od. 12:295: καὶ τότε δὴ γίνωσκον, ὃ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων,
καί: Od. 12:296: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
καὶ: Od. 12:306: ἄγχ’ ὕδατος γλυκεροῖο καὶ ἐξαπέβησαν ἑταῖροι
καὶ: Od. 12:308: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Od. 12:315: γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.
καὶ: Od. 12:319: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
καὶ: Od. 12:322: δεινοῦ γὰρ θεοῦ αἵδε βόες καὶ ἴφια μῆλα,
καὶ: Od. 12:323: Ἠελίου, ὃς πάντ’ ἐφορᾷ καὶ πάντ’ ἐπακούει.”
καὶ: Od. 12:327: οἱ δ’ εἷος μὲν σῖτον ἔχον καὶ οἶνον ἐρυθρόν,
καὶ: Od. 12:330: καὶ δὴ ἄγρην ἐφέπεσκον ἀλητεύοντες ἀνάγκῃ,
καὶ: Od. 12:342: λιμῷ δ’ οἴκτιστον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν.
καὶ: Od. 12:347: τεύξομεν, ἐν δέ κε θεῖμεν ἀγάλματα πολλὰ καὶ ἐσθλά.
καὶ: Od. 12:356: τὰς δὲ περιστήσαντο καὶ εὐχετόωντο θεοῖσι,
καὶ: Od. 12:359: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
καὶ: Od. 12:359: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
καὶ: Od. 12:364: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ’ ἐκάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
καὶ: Od. 12:365: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον.
καὶ: Od. 12:366: καὶ τότε μοι βλεφάρων ἐξέσσυτο νήδυμος ὕπνος·
καὶ: Od. 12:367: βῆν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
καὶ: Od. 12:369: καὶ τότε με κνίσης ἀμφήλυθεν ἡδὺς ἀϋτμή·
καὶ: Od. 12:383: δύσομαι εἰς Ἀΐδαο καὶ ἐν νεκύεσσι φαείνω.”
καὶ: Od. 12:386: καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν·
καὶ: Od. 12:396: ὀπταλέα τε καὶ ὠμά· βοῶν δ’ ὣς γίνετο φωνή.
καὶ: Od. 12:400: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο λαίλαπι θύων,
καὶ: Od. 12:415: Ζεὺς δ’ ἄμυδις βρόντησε καὶ ἔμβαλε νηῒ κεραυνόν·
καὶ: Od. 12:424: τῷ ῥ’ ἄμφω συνέεργον ὁμοῦ τρόπιν ἠδὲ καὶ ἱστόν,
καὶ: Od. 12:438: ἱστὸν καὶ τρόπιν αὖτις· ἐελδομένῳ δέ μοι ἦλθον,
καὶ: Od. 12:442: ἧκα δ’ ἐγὼ καθύπερθε πόδας καὶ χεῖρε φέρεσθαι,
καὶ: Od. 12:452: σοί τε καὶ ἰφθίμῃ ἀλόχῳ· ἐχθρὸν δέ μοί ἐστιν
καὶ: Od. 13:6: ἂψ ἀπονοστήσειν, εἰ καὶ μάλα πολλὰ πέπονθας.
καὶ: Od. 13:11: κεῖται καὶ χρυσὸς πολυδαίδαλος ἄλλα τε πάντα
καὶ: Od. 13:20: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέθηχ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
καὶ: Od. 13:23: οἱ δ’ εἰς Ἀλκινόοιο κίον καὶ δαῖτ’ ἀλέγυνον.
καὶ: Od. 13:41: πομπὴ καὶ φίλα δῶρα, τά μοι θεοὶ Οὐρανίωνες
καὶ: Od. 13:45: κουριδίας καὶ τέκνα· θεοὶ δ’ ἀρετὴν ὀπάσειαν
καὶ: Od. 13:46: παντοίην, καὶ μή τι κακὸν μεταδήμιον εἴη.”
καὶ: Od. 13:49: καὶ τότε κήρυκα προσέφη μένος Ἀλκινόοιο·
καί: Od. 13:58: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 13:60: ἔλθῃ καὶ θάνατος, τά τ’ ἐπ’ ἀνθρώποισι πέλονται.
καὶ: Od. 13:62: παισί τε καὶ λαοῖσι καὶ Ἀλκινόῳ βασιλῆϊ.”
καὶ: Od. 13:62: παισί τε καὶ λαοῖσι καὶ Ἀλκινόῳ βασιλῆϊ.”
καὶ: Od. 13:65: ἡγεῖσθαι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
καὶ: Od. 13:69: ἡ δ’ ἄλλη σῖτόν τ’ ἔφερεν καὶ οἶνον ἐρυθρόν.
καὶ: Od. 13:72: δεξάμενοι κατέθεντο, πόσιν καὶ βρῶσιν ἅπασαν·
καὶ: Od. 13:75: πρυμνῆς· ἂν δὲ καὶ αὐτὸς ἐβήσετο καὶ κατέλεκτο
καὶ: Od. 13:75: πρυμνῆς· ἂν δὲ καὶ αὐτὸς ἐβήσετο καὶ κατέλεκτο
καὶ: Od. 13:79: καὶ τῷ νήδυμος ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτε,
καὶ: Od. 13:105: ἐν δὲ κρητῆρές τε καὶ ἀμφιφορῆες ἔασι
καὶ: Od. 13:118: αὐτῷ σύν τε λίνῳ καὶ ῥήγεϊ σιγαλόεντι,
καὶ: Od. 13:122: καὶ τὰ μὲν οὖν παρὰ πυθμέν’ ἐλαίης ἁθρόα θῆκαν
καὶ: Od. 13:131: καὶ γὰρ νῦν Ὀδυσῆ’ ἐφάμην κακὰ πολλὰ παθόντα
καὶ: Od. 13:133: πάγχυ, ἐπεὶ σὺ πρῶτον ὑπέσχεο καὶ κατένευσας· -
καὶ: Od. 13:142: πρεσβύτατον καὶ ἄριστον ἀτιμίῃσιν ἰάλλειν.
καὶ: Od. 13:143: ἀνδρῶν δ’ εἴ πέρ τίς σε βίῃ καὶ κάρτεϊ εἴκων
καὶ: Od. 13:144: οὔ τι τίει, σοὶ δ’ ἐστὶ καὶ ἐξοπίσω τίσις αἰεί.
καί: Od. 13:145: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ.”
καὶ: Od. 13:163: ὅς μιν λᾶαν ἔθηκε καὶ ἐῤῥίζωσεν ἔνερθε
καὶ: Od. 13:169: οἴκαδ’ ἐλαυνομένην; καὶ δὴ προὐφαίνετο πᾶσα.”
καὶ: Od. 13:171: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
καὶ: Od. 13:196: πέτραι τ’ ἠλίβατοι καὶ δένδρεα τηλεθάοντα.
καί: Od. 13:197: στῆ δ’ ἄρ’ ἀναΐξας καί ῥ’ εἴσιδε πατρίδα γαῖαν,
καὶ: Od. 13:198: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
καὶ: Od. 13:201: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
καί: Od. 13:202: ἦε φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής;
καὶ: Od. 13:203: πῇ δὴ χρήματα πολλὰ φέρω τάδε; πῇ δὲ καὶ αὐτὸς
καὶ: Od. 13:206: ἐξικόμην, ὅς κέν μ’ ἐφίλει καὶ ἔπεμπε νέεσθαι.
καὶ: Od. 13:213: Ζεύς σφεας τείσαιτο ἱκετήσιος, ὅς τε καὶ ἄλλους
καὶ: Od. 13:214: ἀνθρώπους ἐφορᾷ καὶ τείνυται, ὅς τις ἁμάρτῃ.
καὶ: Od. 13:215: ἀλλ’ ἄγε δὴ τὰ χρήματ’ ἀριθμήσω καὶ ἴδωμαι,
καὶ: Od. 13:218: ἠρίθμει καὶ χρυσὸν ὑφαντά τε εἵματα καλά.
καὶ: Od. 13:226: τὴν δ’ Ὀδυσεὺς γήθησεν ἰδὼν καὶ ἐναντίος ἦλθε
καί: Od. 13:227: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 13:229: χαῖρέ τε καὶ μή μοί τι κακῷ νόῳ ἀντιβολήσαις,
καί: Od. 13:231: εὔχομαι ὥς τε θεῷ καί σευ φίλα γούναθ’ ἱκάνω.
καί: Od. 13:232: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
καὶ: Od. 13:242: ἦ τοι μὲν τρηχεῖα καὶ οὐχ ἱππήλατός ἐστιν
καὶ: Od. 13:246: αἰγίβοτος δ’ ἀγαθὴ καὶ βούβοτος· ἔστι μὲν ὕλη
καὶ: Od. 13:248: τῶ τοι, ξεῖν’, Ἰθάκης γε καὶ ἐς Τροίην ὄνομ’ ἵκει,
καί: Od. 13:253: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· -
καὶ: Od. 13:256: “πυνθανόμην Ἰθάκης γε καὶ ἐν Κρήτῃ εὐρείῃ,
καὶ: Od. 13:257: τηλοῦ ὑπὲρ πόντου· νῦν δ’ εἰλήλουθα καὶ αὐτὸς
καί: Od. 13:273: ἐλλισάμην καί σφιν μενοεικέα ληΐδα δῶκα·
καὶ: Od. 13:274: τούς μ’ ἐκέλευσα Πύλονδε καταστῆσαι καὶ ἐφέσσαι
καὶ: Od. 13:289: καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυίῃ·
καί: Od. 13:290: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 13:291: “κερδαλέος κ’ εἴη καὶ ἐπίκλοπος, ὅς σε παρέλθοι
καὶ: Od. 13:292: ἐν πάντεσσι δόλοισι, καὶ εἰ θεὸς ἀντιάσειε.
καὶ: Od. 13:298: βουλῇ καὶ μύθοισιν, ἐγὼ δ’ ἐν πᾶσι θεοῖσι
καὶ: Od. 13:299: μήτι τε κλέομαι καὶ κέρδεσιν· οὐδὲ σύ γ’ ἔγνως
καὶ: Od. 13:302: καὶ δέ σε Φαιήκεσσι φίλον πάντεσσιν ἔθηκα.
καὶ: Od. 13:307: κήδε’ ἀνασχέσθαι· σὺ δὲ τετλάμεναι καὶ ἀνάγκῃ,
καὶ: Od. 13:313: καὶ μάλ’ ἐπισταμένῳ· σὲ γὰρ αὐτὴν παντὶ ἐΐσκεις.
καὶ: Od. 13:323: θάρσυνάς τ’ ἐπέεσσι καὶ ἐς πόλιν ἤγαγες αὐτή.
καὶ: Od. 13:331: τῶ σε καὶ οὐ δύναμαι προλιπεῖν δύστηνον ἐόντα,
καὶ: Od. 13:332: οὕνεκ’ ἐπητής ἐσσι καὶ ἀγχίνοος καὶ ἐχέφρων.
καὶ: Od. 13:332: οὕνεκ’ ἐπητής ἐσσι καὶ ἀγχίνοος καὶ ἐχέφρων.
καὶ: Od. 13:338: φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δάκρυ χεούσῃ.
καὶ: Od. 13:358: χαίρετ’· ἀτὰρ καὶ δῶρα διδώσομεν, ὡς τὸ πάρος περ,
καί: Od. 13:360: αὐτόν τε ζώειν καί μοι φίλον υἱὸν ἀέξῃ.”
καὶ: Od. 13:368: ἄσσον πάντ’ ἐφόρει, χρυσὸν καὶ ἀτειρέα χαλκὸν
καὶ: Od. 13:370: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέθηκε, λίθον δ’ ἐπέθηκε θύρῃσι
καὶ: Od. 13:378: μνώμενοι ἀντιθέην ἄλοχον καὶ ἕδνα διδόντες·
καὶ: Od. 13:380: πάντας μέν ῥ’ ἔλπει καὶ ὑπίσχεται ἀνδρὶ ἑκάστῳ,
καί: Od. 13:390: καί κε τριηκοσίοισιν ἐγὼν ἄνδρεσσι μαχοίμην
καὶ: Od. 13:393: “καὶ λίην τοι ἐγώ γε παρέσσομαι, οὐδέ με λήσεις,
καί: Od. 13:394: ὁππότε κεν δὴ ταῦτα πενώμεθα· καί τιν’ ὀΐω
καὶ: Od. 13:403: σῇ τ’ ἀλόχῳ καὶ παιδί, τὸν ἐν μεγάροισιν ἔλειπες.
καὶ: Od. 13:406: παῖδά τε σὸν φιλέει καὶ ἐχέφρονα Πηνελόπειαν.
καὶ: Od. 13:409: ἔσθουσαι βάλανον μενοεικέα καὶ μέλαν ὕδωρ
καὶ: Od. 13:411: ἔνθα μένειν καὶ πάντα παρήμενος ἐξερέεσθαι,
καὶ: Od. 13:418: ἦ ἵνα που καὶ κεῖνος ἀλώμενος ἄλγεα πάσχῃ
καί: Od. 13:427: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ὀΐω· πρὶν καί τινα γαῖα καθέξει
καὶ: Od. 13:437: ψιλόν· δῶκε δέ οἱ σκῆπτρον καὶ ἀεικέα πήρην,
καὶ: Od. 14:9: νόσφιν δεσποίνης καὶ Λαέρταο γέροντος,
καὶ: Od. 14:10: ῥυτοῖσιν λάεσσι καὶ ἐθρίγκωσεν ἀχέρδῳ.
καὶ: Od. 14:11: σταυροὺς δ’ ἐκτὸς ἔλασσε διαμπερὲς ἔνθα καὶ ἔνθα
καὶ: Od. 14:12: πυκνοὺς καὶ θαμέας, τὸ μέλαν δρυὸς ἀμφικεάσσας.
καὶ: Od. 14:20: οἱ δὲ τριηκόσιοί τε καὶ ἑξήκοντα πέλοντο.
καί: Od. 14:38: ἐξαπίνης, καί κέν μοι ἐλεγχείην κατέχευας.
καὶ: Od. 14:39: καὶ δέ μοι ἄλλα θεοὶ δόσαν ἄλγεά τε στοναχάς τε·
καὶ: Od. 14:40: ἀντιθέου γὰρ ἄνακτος ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
καὶ: Od. 14:44: εἴ που ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο.
καὶ: Od. 14:45: ἀλλ’ ἕπεο, κλισίηνδ’ ἴομεν, γέρον, ὄφρα καὶ αὐτός,
καὶ: Od. 14:46: σίτου καὶ οἴνοιο κορεσσάμενος κατὰ θυμόν,
καὶ: Od. 14:47: εἴπῃς, ὁππόθεν ἐσσὶ καὶ ὁππόσα κήδε’ ἀνέτλης.”
καὶ: Od. 14:51: αὐτοῦ ἐνεύναιον, μέγα καὶ δασύ. χαῖρε δ’ Ὀδυσσεύς,
καὶ: Od. 14:53: “Ζεύς τοι δοίη, ξεῖνε, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
καὶ: Od. 14:62: ὅς κεν ἔμ’ ἐνδυκέως ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὄπασσεν,
καὶ: Od. 14:66: ὡς καὶ ἐμοὶ τόδε ἔργον ἀέξεται, ᾧ ἐπιμίμνω.
καὶ: Od. 14:70: καὶ γὰρ κεῖνος ἔβη Ἀγαμέμνονος εἵνεκα τιμῆς
καὶ: Od. 14:74: ἔνθεν ἑλὼν δύ’ ἔνεικε καὶ ἀμφοτέρους ἱέρευσεν,
καὶ: Od. 14:75: εὗσέ τε μίστυλλέν τε καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρεν.
καὶ: Od. 14:84: ἀλλὰ δίκην τίουσι καὶ αἴσιμα ἔργ’ ἀνθρώπων.
καὶ: Od. 14:85: καὶ μὲν δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι, οἵ τ’ ἐπὶ γαίης
καὶ: Od. 14:85: καὶ μὲν δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι, οἵ τ’ ἐπὶ γαίης
καί: Od. 14:86: ἀλλοτρίης βῶσιν καί σφιν Ζεὺς ληΐδα δώῃ,
καὶ: Od. 14:88: καὶ μὲν τοῖσ’ ὄπιδος κρατερὸν δέος ἐν φρεσὶ πίπτει·
καὶ: Od. 14:93: ὅσσαι γὰρ νύκτες τε καὶ ἡμέραι ἐκ Διός εἰσιν,
καὶ: Od. 14:102: βόσκουσι ξεῖνοί τε καὶ αὐτοῦ βώτορες ἄνδρες·
καί: Od. 14:108: καί σφι συῶν τὸν ἄριστον ἐῢ κρίνας ἀποπέμπω.”
καὶ: Od. 14:111: αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε θυμὸν ἐδωδῇ,
καί: Od. 14:112: καί οἱ πλησάμενος δῶκε σκύφος, ᾧ περ ἔπινεν,
καί: Od. 14:114: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 14:116: ὧδε μάλ’ ἀφνειὸς καὶ καρτερός, ὡς ἀγορεύεις;
καὶ: Od. 14:119: Ζεὺς γάρ που τό γε οἶδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
καὶ: Od. 14:123: ἀγγέλλων πείσειε γυναῖκά τε καὶ φίλον υἱόν,
καὶ: Od. 14:128: ἡ δ’ εὖ δεξαμένη φιλέει καὶ ἕκαστα μεταλλᾷ,
καί: Od. 14:129: καί οἱ ὀδυρομένῃ βλεφάρων ἄπο δάκρυα πίπτει,
καὶ: Od. 14:131: αἶψά κε καὶ σύ, γεραιέ, ἔπος παρατεκτήναιο,
καὶ: Od. 14:140: οὐδ’ εἴ κεν πατρὸς καὶ μητέρος αὖτις ἵκωμαι
καί: Od. 14:141: οἶκον, ὅθι πρῶτον γενόμην καί μ’ ἔτρεφον αὐτοί.
καὶ: Od. 14:145: τὸν μὲν ἐγών, ὦ ξεῖνε, καὶ οὐ παρεόντ’ ὀνομάζειν
καὶ: Od. 14:146: αἰδέομαι· περὶ γάρ μ’ ἐφίλει καὶ κήδετο θυμῷ·
καὶ: Od. 14:147: ἀλλά μιν ἠθεῖον καλέω καὶ νόσφιν ἐόντα.”
καὶ: Od. 14:155: πρὶν δέ κε, καὶ μάλα περ κεχρημένος, οὔ τι δεχοίμην.
καὶ: Od. 14:163: οἴκαδε νοστήσας, καὶ τείσεται, ὅς τις ἐκείνου
καὶ: Od. 14:164: ἐνθάδ’ ἀτιμάζει ἄλοχον καὶ φαίδιμον υἱόν.”
καὶ: Od. 14:168: πῖνε, καὶ ἄλλα παρὲξ μεμνώμεθα, μηδέ με τούτων
καὶ: Od. 14:172: ἔλθοι, ὅπως μιν ἐγώ γ’ ἐθέλω καὶ Πηνελόπεια
καὶ: Od. 14:173: Λαέρτης θ’ ὁ γέρων καὶ Τηλέμαχος θεοειδής.
καί: Od. 14:176: καί μιν ἔφην ἔσσεσθαι ἐν ἀνδράσιν οὔ τι χέρεια
καὶ: Od. 14:177: πατρὸς ἑοῖο φίλοιο, δέμας καὶ εἶδος ἀγητόν,
καί: Od. 14:184: ἦ κε φύγῃ καί κέν οἱ ὑπέρσχῃ χεῖρα Κρονίων.
καί: Od. 14:186: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
καὶ: Od. 14:196: ῥηϊδίως κεν ἔπειτα καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἅπαντα
καὶ: Od. 14:200: ἀνέρος ἀφνειοῖο πάϊς· πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι
καὶ: Od. 14:206: ὄλβῳ τε πλούτῳ τε καὶ υἱάσι κυδαλίμοισιν.
καὶ: Od. 14:209: παῖδες ὑπέρθυμοι καὶ ἐπὶ κλήρους ἐβάλοντο,
καὶ: Od. 14:210: αὐτὰρ ἐμοὶ μάλα παῦρα δόσαν καὶ οἰκί’ ἔνειμαν.
καὶ: Od. 14:216: ἦ μὲν δὴ θάρσος μοι Ἄρης τ’ ἔδοσαν καὶ Ἀθήνη
καὶ: Od. 14:217: καὶ ῥηξηνορίην· ὁπότε κρίνοιμι λόχονδε
καὶ: Od. 14:225: καὶ πόλεμοι καὶ ἄκοντες ἐΰξεστοι καὶ ὀϊστοί,
καὶ: Od. 14:225: καὶ πόλεμοι καὶ ἄκοντες ἐΰξεστοι καὶ ὀϊστοί,
καὶ: Od. 14:225: καὶ πόλεμοι καὶ ἄκοντες ἐΰξεστοι καὶ ὀϊστοί,
καὶ: Od. 14:230: εἰνάκις ἀνδράσιν ἦρξα καὶ ὠκυπόροισι νέεσσιν
καί: Od. 14:231: ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς, καί μοι μάλα τύγχανε πολλά.
καί: Od. 14:233: λάγχανον· αἶψα δὲ οἶκος ὀφέλλετο, καί ῥα ἔπειτα
καὶ: Od. 14:237: δὴ τότ’ ἔμ’ ἤνωγον καὶ ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα
καὶ: Od. 14:245: κουριδίῃ τ’ ἀλόχῳ καὶ κτήμασιν· αὐτὰρ ἔπειτα
καὶ: Od. 14:255: νηῶν πημάνθη, ἀλλ’ ἀσκηθέες καὶ ἄνουσοι
καὶ: Od. 14:260: αὐτοῦ πὰρ νήεσσι μένειν καὶ νῆας ἔρυσθαι,
καὶ: Od. 14:264: πόρθεον, ἐκ δὲ γυναῖκας ἄγον καὶ νήπια τέκνα,
καὶ: Od. 14:267: ἦλθον· πλῆτο δὲ πᾶν πεδίον πεζῶν τε καὶ ἵππων
καὶ: Od. 14:274: ποίησ’· - ὡς ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν
καὶ: Od. 14:277: καὶ σάκος ὤμοιϊν, δόρυ δ’ ἔκβαλον ἔκτοσε χειρός·
καί: Od. 14:279: καὶ κύσα γούναθ’ ἑλών· ὁ δ’ ἐρύσατο καί μ’ ἐλέησεν,
καὶ: Od. 14:279: καὶ κύσα γούναθ’ ἑλών· ὁ δ’ ἐρύσατο καί μ’ ἐλέησεν,
καὶ: Od. 14:291: Φοινίκην, ὅθι τοῦ γε δόμοι καὶ κτήματ’ ἔκειτο.
καὶ: Od. 14:293: ἀλλ’ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο
καὶ: Od. 14:294: ἂψ περιτελλομένου ἔτεος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
καὶ: Od. 14:297: κεῖθι δέ μ’ ὡς περάσειε καὶ ἄσπετον ὦνον ἕλοιτο.
καὶ: Od. 14:305: Ζεὺς δ’ ἄμυδις βρόντησε καὶ ἔμβαλε νηῒ κεραυνόν·
καὶ: Od. 14:318: αἴθρῳ καὶ καμάτῳ δεδμημένον ἦγεν ἐς οἶκον,
καί: Od. 14:323: καί μοι κτήματ’ ἔδειξεν, ὅσα ξυναγείρατ’ Ὀδυσσεύς,
καί: Od. 14:325: καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ’ ἔτι βόσκοι·
καὶ: Od. 14:332: νῆα κατειρύσθαι καὶ ἐπαρτέας ἔμμεν ἑταίρους,
καὶ: Od. 14:343: ῥωγαλέα, τὰ καὶ αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὅρηαι.
καί: Od. 14:358: ῥηϊδίως, καί με σταθμῷ ἐπέλασσαν ἄγοντες
καὶ: Od. 14:365: μαψιδίως ψεύδεσθαι; ἐγὼ δ’ ἐῢ οἶδα καὶ αὐτὸς
καὶ: Od. 14:370: ἠδέ κε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ’ ὀπίσσω.
καὶ: Od. 14:378: ἀλλ’ ἐμοὶ οὐ φίλον ἐστὶ μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι,
καὶ: Od. 14:384: καὶ φάτ’ ἐλεύσεσθαι ἢ ἐς θέρος ἢ ἐς ὀπώρην,
καὶ: Od. 14:386: καὶ σύ, γέρον πολυπενθές, ἐπεί σέ μοι ἤγαγε δαίμων,
καὶ: Od. 14:400: ὄφρα καὶ ἄλλος πτωχὸς ἀλεύεται ἠπεροπεύειν.”
καὶ: Od. 14:403: εἴη ἐπ’ ἀνθρώπους, ἅμα τ’ αὐτίκα καὶ μετέπειτα,
καὶ: Od. 14:404: ὅς σ’ ἐπεὶ ἐς κλισίην ἄγαγον καὶ ξείνια δῶκα,
καὶ: Od. 14:410: ἀγχίμολον δὲ σύες τε καὶ ἀνέρες ἦλθον ὑφορβοί.
καὶ: Od. 14:423: ἀργιόδοντος ὑὸς καὶ ἐπεύχετο πᾶσι θεοῖσι
καὶ: Od. 14:426: τὸν δ’ ἔλιπε ψυχή. τοὶ δ’ ἔσφαξάν τε καὶ εὗσαν,
καὶ: Od. 14:429: καὶ τὰ μὲν ἐν πυρὶ βάλλε, παλύνας ἀλφίτου ἀκτῇ,
καὶ: Od. 14:430: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον
καὶ: Od. 14:434: καὶ τὰ μὲν ἕπταχα πάντα διεμμοιρᾶτο δαΐζων·
καὶ: Od. 14:435: τὴν μὲν ἴαν Νύμφῃσι καὶ Ἑρμῇ, Μαιάδος υἷι,
καί: Od. 14:439: καί μιν φωνήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
καὶ: Od. 14:443: “ἔσθιε, δαιμόνιε ξείνων, καὶ τέρπεο τοῖσδε,
καὶ: Od. 14:446: ἦ ῥα, καὶ ἄργματα θῦσε θεοῖσ’ αἰειγενέτῃσι,
καὶ: Od. 14:451: νόσφιν δεσποίνης καὶ Λαέρταο γέροντος·
καὶ: Od. 14:454: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Od. 14:456: σίτου καὶ κρειῶν κεκορημένοι, ἐσσεύοντο.
καὶ: Od. 14:462: “κέκλυθι νῦν, Εὔμαιε καὶ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι,
καί: Od. 14:465: καί θ’ ἁπαλὸν γελάσαι καί τ’ ὀρχήσασθαι ἀνῆκε,
καί: Od. 14:465: καί θ’ ἁπαλὸν γελάσαι καί τ’ ὀρχήσασθαι ἀνῆκε,
καί: Od. 14:466: καί τι ἔπος προέηκεν, ὅ πέρ τ’ ἄῤῥητον ἄμεινον.
καὶ: Od. 14:470: ἡγείσθην δ’ Ὀδυσεύς τε καὶ Ἀτρεΐδης Μενέλαος,
καὶ: Od. 14:474: ἂν δόνακας καὶ ἕλος, ὑπὸ τεύχεσι πεπτηῶτες
καὶ: Od. 14:477: ψυχρή, καὶ σακέεσσι περιτρέφετο κρύσταλλος.
καὶ: Od. 14:482: ἀλλ’ ἐπόμην σάκος οἶον ἔχων καὶ ζῶμα φαεινόν.
καὶ: Od. 14:484: καὶ τότ’ ἐγὼν Ὀδυσῆα προσηύδων ἐγγὺς ἐόντα
καὶ: Od. 14:494: ἦ, καὶ ἐπ’ ἀγκῶνος κεφαλὴν σχέθεν εἶπέ τε μῦθον·
καὶ: Od. 14:505: ἀμφότερον, φιλότητι καὶ αἰδόϊ φωτὸς ἐῆος·
καὶ: Od. 14:519: εὐνήν, ἐν δ’ ὀΐων τε καὶ αἰγῶν δέρματ’ ἔβαλλεν.
καὶ: Od. 14:521: πυκνὴν καὶ μεγάλην, ἥ οἱ παρακέσκετ’ ἀμοιβὰς
καὶ: Od. 14:531: εἵλετο δ’ ὀξὺν ἄκοντα, κυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ἀνδρῶν.
καὶ: Od. 15:3: νόστου ὑπομνήσουσα καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι.
καὶ: Od. 15:4: εὗρε δὲ Τηλέμαχον καὶ Νέστορος ἀγλαὸν υἱὸν
καὶ: Od. 15:18: μνηστῆρας δώροισι καὶ ἐξώφελλεν ἔεδνα·
καὶ: Od. 15:22: παίδων δὲ προτέρων καὶ κουριδίοιο φίλοιο
καί: Od. 15:31: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ὀΐω· πρὶν καί τινα γαῖα καθέξει
καὶ: Od. 15:37: νῆα μὲν ἐς πόλιν ὀτρῦναι καὶ πάντας ἑταίρους,
καὶ: Od. 15:42: οὕνεκά οἱ σῶς ἐσσι καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουθας.”
καί: Od. 15:45: λὰξ ποδὶ κινήσας, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
καὶ: Od. 15:53: καὶ μύθοισ’ ἀγανοῖσι παραυδήσας ἀποπέμψῃ.
καὶ: Od. 15:61: δῦνεν καὶ μέγα φᾶρος ἐπὶ στιβαροῖς βάλετ’ ὤμοις
καὶ: Od. 15:69: ἱέμενον νόστοιο· νεμεσσῶμαι δὲ καὶ ἄλλῳ
καὶ: Od. 15:73: ξεῖνον ἐποτρύνῃ καὶ ὃς ἐσσύμενον κατερύκῃ.
καὶ: Od. 15:78: ἀμφότερον, κῦδός τε καὶ ἀγλαΐη καὶ ὄνειαρ,
καὶ: Od. 15:78: ἀμφότερον, κῦδός τε καὶ ἀγλαΐη καὶ ὄνειαρ,
καὶ: Od. 15:80: εἰ δ’ ἐθέλεις τραφθῆναι ἀν’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος,
καὶ: Od. 15:100: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γ’ Ἑλένη κίε καὶ Μεγαπένθης.
καὶ: Od. 15:114: δώσω ὃ κάλλιστον καὶ τιμηέστατόν ἐστι.
καὶ: Od. 15:125: “δῶρόν τοι καὶ ἐγώ, τέκνον φίλε, τοῦτο δίδωμι,
καὶ: Od. 15:129: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
καὶ: Od. 15:131: καὶ τὰ μὲν ἐς πείρινθα τίθει Πεισίστρατος ἥρως
καὶ: Od. 15:132: δεξάμενος, καὶ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ·
καὶ: Od. 15:140: πὰρ δὲ Βοηθοΐδης κρέα δαίετο καὶ νέμε μοίρας·
καὶ: Od. 15:143: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Od. 15:144: δὴ τότε Τηλέμαχος καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς
καὶ: Od. 15:146: ἐκ δ’ ἔλασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου.
καὶ: Od. 15:151: “χαίρετον, ὦ κούρω, καὶ Νέστορι ποιμένι λαῶν
καὶ: Od. 15:155: “καὶ λίην κείνῳ γε, διοτρεφές, ὡς ἀγορεύεις,
καὶ: Od. 15:159: ἔρχομαι, αὐτὰρ ἄγω κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλά.”
καὶ: Od. 15:165: γήθησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.
καὶ: Od. 15:173: ἀθάνατοι βάλλουσι καὶ ὡς τελέεσθαι ὀΐω.
καὶ: Od. 15:176: ὣς Ὀδυσεὺς κακὰ πολλὰ παθὼν καὶ πόλλ’ ἐπαληθεὶς
καὶ: Od. 15:177: οἴκαδε νοστήσει καὶ τείσεται· ἠὲ καὶ ἤδη
καὶ: Od. 15:177: οἴκαδε νοστήσει καὶ τείσεται· ἠὲ καὶ ἤδη
καὶ: Od. 15:181: τῶ κέν τοι καὶ κεῖθι θεῷ ὣς εὐχετοῴμην.”
καὶ: Od. 15:182: ἦ, καὶ ἐφ’ ἵπποιϊν μάστιν βάλε· τοὶ δὲ μάλ’ ὦκα
καὶ: Od. 15:191: ἐκ δ’ ἔλασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου·
καὶ: Od. 15:194: καὶ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε Νέστορος υἱόν·
καὶ: Od. 15:197: ἐκ πατέρων φιλότητος, ἀτὰρ καὶ ὁμήλικές εἰμεν·
καὶ: Od. 15:198: ἥδε δ’ ὁδὸς καὶ μᾶλλον ὁμοφροσύνῃσιν ἐνήσει.
καὶ: Od. 15:205: στρέψ’ ἵππους ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης,
καί: Od. 15:208: καί μιν ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 15:211: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
καὶ: Od. 15:221: αἶψα δ’ ἄρ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
καὶ: Od. 15:222: ἦ τοι ὁ μὲν τὰ πονεῖτο καὶ εὔχετο, θῦε δ’ Ἀθήνῃ
καὶ: Od. 15:235: ἀλλ’ ὁ μὲν ἔκφυγε κῆρα καὶ ἤλασε βοῦς ἐριμύκους
καὶ: Od. 15:236: ἐς Πύλον ἐκ Φυλάκης καὶ ἐτείσατο ἔργον ἀεικὲς
καὶ: Od. 15:241: ἔνθα δ’ ἔγημε γυναῖκα καὶ ὑψερεφὲς θέτο δῶμα,
καὶ: Od. 15:242: γείνατο δ’ Ἀντιφάτην καὶ Μάντιον, υἷε κραταιώ.
καὶ: Od. 15:245: ὃν περὶ κῆρι φίλει Ζεύς τ’ αἰγίοχος καὶ Ἀπόλλων
καί: Od. 15:259: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 15:261: λίσσομ’ ὑπὲρ θυέων καὶ δαίμονος, αὐτὰρ ἔπειτα
καὶ: Od. 15:262: σῆς τ’ αὐτοῦ κεφαλῆς καὶ ἑταίρων, οἵ τοι ἕπονται,
καὶ: Od. 15:269: τοὔνεκα νῦν ἑτάρους τε λαβὼν καὶ νῆα μέλαιναν
καὶ: Od. 15:272: “οὕτω τοι καὶ ἐγὼν ἐκ πατρίδος, ἄνδρα κατακτὰς
καὶ: Od. 15:275: τῶν ὑπαλευάμενος θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν
καὶ: Od. 15:283: καὶ τό γ’ ἐπ’ ἰκριόφιν τάνυσεν νεὸς ἀμφιελίσσης,
καὶ: Od. 15:284: ἂν δὲ καὶ αὐτὸς νηὸς ἐβήσετο ποντοπόροιο.
καὶ: Od. 15:295: βὰν δὲ παρὰ Κρουνοὺς καὶ Χαλκίδα καλλιρέεθρον.
καὶ: Od. 15:301: τὼ δ’ αὖτ’ ἐν κλισίῃ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς
καὶ: Od. 15:303: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Od. 15:307: “κέκλυθι νῦν, Εὔμαιε, καὶ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι·
καὶ: Od. 15:309: πτωχεύσων, ἵνα μή σε κατατρύχω καὶ ἑταίρους.
καὶ: Od. 15:310: ἀλλά μοι εὖ θ’ ὑπόθευ καὶ ἅμ’ ἡγεμόν’ ἐσθλὸν ὄπασσον,
καὶ: Od. 15:312: πλάγξομαι, αἴ κέν τις κοτύλην καὶ πύρνον ὀρέξῃ.
καί: Od. 15:313: καί κ’ ἐλθὼν πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο
καί: Od. 15:315: καί κε μνηστήρεσσιν ὑπερφιάλοισι μιγείην,
καί: Od. 15:318: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
καὶ: Od. 15:320: ἀνθρώπων ἔργοισι χάριν καὶ κῦδος ὀπάζει,
καὶ: Od. 15:323: δαιτρεῦσαί τε καὶ ὀπτῆσαι καὶ οἰνοχοῆσαι,
καὶ: Od. 15:323: δαιτρεῦσαί τε καὶ ὀπτῆσαι καὶ οἰνοχοῆσαι,
καὶ: Od. 15:332: αἰεὶ δὲ λιπαροὶ κεφαλὰς καὶ καλὰ πρόσωπα,
καὶ: Od. 15:334: σίτου καὶ κρειῶν ἠδ’ οἴνου βεβρίθασιν.
καὶ: Od. 15:342: ὡς ἐμοί, ὅττι μ’ ἔπαυσας ἄλης καὶ ὀϊζύος αἰνῆς.
καὶ: Od. 15:345: ἀνέρες, ὅν τιν’ ἵκηται ἄλη καὶ πῆμα καὶ ἄλγος.
καὶ: Od. 15:345: ἀνέρες, ὅν τιν’ ἵκηται ἄλη καὶ πῆμα καὶ ἄλγος.
καὶ: Od. 15:350: ἦ ἤδη τεθνᾶσι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι.”
καὶ: Od. 15:357: ἤκαχ’ ἀποφθιμένη καὶ ἐν ὠμῷ γήραϊ θῆκεν.
καὶ: Od. 15:360: ἐνθάδε ναιετάων φίλος εἴη καὶ φίλα ἕρδοι.
καὶ: Od. 15:362: τόφρα τί μοι φίλον ἔσκε μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι,
καὶ: Od. 15:367: τὴν μὲν ἔπειτα Σάμηνδ’ ἔδοσαν καὶ μυρί’ ἕλοντο,
καὶ: Od. 15:373: τῶν ἔφαγόν τ’ ἔπιόν τε καὶ αἰδοίοισιν ἔδωκα.
καὶ: Od. 15:377: ἀντία δεσποίνης φάσθαι καὶ ἕκαστα πυθέσθαι
καί: Od. 15:378: καὶ φαγέμεν πιέμεν τε, ἔπειτα δὲ καί τι φέρεσθαι
καὶ: Od. 15:378: καὶ φαγέμεν πιέμεν τε, ἔπειτα δὲ καί τι φέρεσθαι
καὶ: Od. 15:383: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
καὶ: Od. 15:385: ᾗ ἔνι ναιετάασκε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ,
καὶ: Od. 15:391: σιγῇ νῦν ξυνίει καὶ τέρπεο πῖνέ τε οἶνον,
καὶ: Od. 15:394: πρὶν ὥρη, καταλέχθαι· ἀνίη καὶ πολὺς ὕπνος.
καὶ: Od. 15:395: τῶν δ’ ἄλλων ὅτινα κραδίη καὶ θυμὸς ἀνώγει,
καὶ: Od. 15:400: μνωομένω· μετὰ γάρ τε καὶ ἄλγεσι τέρπεται ἀνήρ,
καὶ: Od. 15:401: ὅς τις δὴ μάλα πολλὰ πάθῃ καὶ πόλλ’ ἐπαληθῇ.
καὶ: Od. 15:418: καλή τε μεγάλη τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυῖα·
καὶ: Od. 15:421: εὐνῇ καὶ φιλότητι, τά τε φρένας ἠπεροπεύει
καὶ: Od. 15:422: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.
καὶ: Od. 15:423: εἰρώτα δὴ ἔπειτα, τίς εἴη καὶ πόθεν ἔλθοι·
καὶ: Od. 15:432: ὄφρα ἴδῃ πατρὸς καὶ μητέρος ὑψερεφὲς δῶ
καὶ: Od. 15:433: αὐτούς τ’; ἦ γὰρ ἔτ’ εἰσὶ καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.”
καὶ: Od. 15:434: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
καὶ: Od. 15:435: “εἴη κεν καὶ τοῦτ’, εἴ μοι ἐθέλοιτέ γε, ναῦται,
καὶ: Od. 15:439: τοῖς δ’ αὖτις μετέειπε γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
καὶ: Od. 15:448: οἴσω γὰρ καὶ χρυσόν, ὅτις χ’ ὑποχείριος ἔλθῃ.
καὶ: Od. 15:449: καὶ δέ κεν ἄλλ’ ἐπίβαθρον ἐγὼν ἐθέλουσά γε δοίην·
καὶ: Od. 15:458: καὶ τότ’ ἄρ’ ἄγγελον ἧκαν, ὃς ἀγγείλειε γυναικί.
καὶ: Od. 15:461: τὸν μὲν ἄρ’ ἐν μεγάρῳ δμῳαὶ καὶ πότνια μήτηρ
καὶ: Od. 15:462: χερσίν τ’ ἀμφαφόωντο καὶ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶντο,
καὶ: Od. 15:476: ἑξῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ·
καὶ: Od. 15:480: καὶ τὴν μὲν φώκῃσι καὶ ἰχθύσι κύρμα γενέσθαι
καὶ: Od. 15:480: καὶ τὴν μὲν φώκῃσι καὶ ἰχθύσι κύρμα γενέσθαι
καὶ: Od. 15:482: τοὺς δ’ Ἰθάκῃ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ,
καὶ: Od. 15:488: ἀλλ’ ἦ τοι σοὶ μὲν παρὰ καὶ κακῷ ἐσθλὸν ἔθηκε
καὶ: Od. 15:499: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης
καὶ: Od. 15:501: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Od. 15:507: δαῖτ’ ἀγαθὴν κρειῶν τε καὶ οἴνου ἡδυπότοιο.”
καὶ: Od. 15:511: ἦ ἰθὺς σῆς μητρὸς ἴω καὶ σοῖο δόμοιο;”
καὶ: Od. 15:513: “ἄλλως μέν σ’ ἂν ἐγώ γε καὶ ἡμέτερόνδε κελοίμην
καὶ: Od. 15:521: καὶ γὰρ πολλὸν ἄριστος ἀνὴρ μέμονέν τε μάλιστα
καὶ: Od. 15:522: μητέρ’ ἐμὴν γαμέειν καὶ Ὀδυσσῆος γέρας ἕξειν.
καὶ: Od. 15:528: μεσσηγὺς νηός τε καὶ αὐτοῦ Τηλεμάχοιο.
καὶ: Od. 15:539: ἦ, καὶ Πείραιον προσεφώνεε, πιστὸν ἑταῖρον·
καὶ: Od. 15:542: καὶ νῦν μοι τὸν ξεῖνον ἄγων ἐν δώμασι σοῖσιν
καὶ: Od. 15:543: ἐνδυκέως φιλέειν καὶ τιέμεν, εἰς ὅ κεν ἔλθω.”
καὶ: Od. 15:549: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
καὶ: Od. 16:1: Τὼ δ’ αὖτ’ ἐν κλισίῃ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς
καὶ: Od. 16:9: ἢ καὶ γνώριμος ἄλλος, ἐπεὶ κύνες οὐχ ὑλάουσιν,
καὶ: Od. 16:15: κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλὰ
καί: Od. 16:22: καί ῥ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 16:32: ὄφρα σέ τ’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω καὶ μῦθον ἀκούσω,
καὶ: Od. 16:37: “καὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμῷ
καὶ: Od. 16:39: φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δάκρυ χεούσῃ.”
καὶ: Od. 16:41: αὐτὰρ ὅ γ’ εἴσω ἴεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν.
καὶ: Od. 16:44: “ἧσο, ξεῖν’· ἡμεῖς δὲ καὶ ἄλλοθι δήομεν ἕδρην
καὶ: Od. 16:47: χεῦεν ὕπο χλωρὰς ῥῶπας καὶ κῶας ὕπερθεν·
καὶ: Od. 16:55: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Od. 16:71: αὐτὸς μὲν νέος εἰμὶ καὶ οὔ πω χερσὶ πέποιθα
καὶ: Od. 16:74: ἢ αὐτοῦ παρ’ ἐμοί τε μένῃ καὶ δῶμα κομίζῃ,
καὶ: Od. 16:77: μνᾶται ἐνὶ μεγάροισιν ἀνὴρ καὶ πλεῖστα πόρῃσιν.
καὶ: Od. 16:80: δώσω δὲ ξίφος ἄμφηκες καὶ ποσσὶ πέδιλα,
καὶ: Od. 16:83: εἵματα δ’ ἐνθάδ’ ἐγὼ πέμψω καὶ σῖτον ἅπαντα
καὶ: Od. 16:84: ἔδμεναι, ὡς ἂν μή σε κατατρύχῃ καὶ ἑταίρους.
καὶ: Od. 16:89: ἄνδρα καὶ ἴφθιμον, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσι.”
καὶ: Od. 16:91: “ὦ φίλ’, ἐπεί θήν μοι καὶ ἀμείψασθαι θέμις ἐστίν,
καὶ: Od. 16:98: μαρναμένοισι πέποιθε, καὶ εἰ μέγα νεῖκος ὄρηται;
καὶ: Od. 16:100: ἢ παῖς ἐξ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἠὲ καὶ αὐτὸς
καὶ: Od. 16:101: ἔλθοι ἀλητεύων· ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα·
καὶ: Od. 16:110: καὶ οἶνον διαφυσσόμενον, καὶ σῖτον ἔδοντας
καὶ: Od. 16:110: καὶ οἶνον διαφυσσόμενον, καὶ σῖτον ἔδοντας
καὶ: Od. 16:116: μαρναμένοισι πέποιθε, καὶ εἰ μέγα νεῖκος ὄρηται.
καὶ: Od. 16:123: Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,
καὶ: Od. 16:128: οἶκον ἐμόν· τάχα δή με διαῤῥαίσουσι καὶ αὐτόν.
καὶ: Od. 16:131: εἴφ’, ὅτι οἱ σῶς εἰμι καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουθα.
καὶ: Od. 16:137: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
καὶ: Od. 16:138: εἰ καὶ Λαέρτῃ αὐτὴν ὁδὸν ἄγγελος ἔλθω
καὶ: Od. 16:141: πῖνε καὶ ἦσθ’, ὅτε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγοι·
καὶ: Od. 16:143: οὔ πώ μίν φασιν φαγέμεν καὶ πιέμεν αὔτως,
καὶ: Od. 16:154: ἦ ῥα, καὶ ὦρσε συφορβόν· ὁ δ’ εἵλετο χερσὶ πέδιλα,
καὶ: Od. 16:158: καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυίῃ.
καί: Od. 16:162: ἀλλ’ Ὀδυσεύς τε κύνες τε ἴδον, καί ῥ’ οὐχ ὑλάοντο,
καὶ: Od. 16:169: ὡς ἂν μνηστῆρσιν θάνατον καὶ κῆρ’ ἀραρόντε
καὶ: Od. 16:172: ἦ, καὶ χρυσείῃ ῥάβδῳ ἐπεμάσσατ’ Ἀθήνη.
καὶ: Od. 16:174: θῆκ’ ἀμφὶ στήθεσφι, δέμας δ’ ὤφελλε καὶ ἥβην.
καί: Od. 16:180: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καί: Od. 16:182: ἄλλα δὲ εἵματ’ ἔχεις καί τοι χρὼς οὐκέθ’ ὁμοῖος.
καὶ: Od. 16:199: ἦ γάρ τοι νέον ἦσθα γέρων καὶ ἀεικέα ἕσσο·
καὶ: Od. 16:210: ἀνδρὶ νέῳ καὶ καλὰ περὶ χροῒ εἵματ’ ἔχοντι.
καί: Od. 16:220: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο,
καὶ: Od. 16:227: Φαίηκές μ’ ἄγαγον ναυσικλυτοί, οἵ τε καὶ ἄλλους
καί: Od. 16:229: καί μ’ εὕδοντ’ ἐν νηῒ θοῇ ἐπὶ πόντον ἄγοντες
καὶ: Od. 16:232: καὶ τὰ μὲν ἐν σπήεσσι θεῶν ἰότητι κέονται·
καὶ: Od. 16:236: ὄφρ’ εἰδέω, ὅσσοι τε καὶ οἵ τινες ἀνέρες εἰσί·
καί: Od. 16:237: καί κεν ἐμὸν κατὰ θυμὸν ἀμύμονα μερμηρίξας
καὶ: Od. 16:239: μούνω ἄνευθ’ ἄλλων, ἦ καὶ διζησόμεθ’ ἄλλους.”
καὶ: Od. 16:242: χεῖράς τ’ αἰχμητὴν ἔμεναι καὶ ἐπίφρονα βουλήν·
καὶ: Od. 16:244: ἄνδρε δύω πολλοῖσι καὶ ἰφθίμοισι μάχεσθαι.
καὶ: Od. 16:247: ἐκ μὲν Δουλιχίοιο δύω καὶ πεντήκοντα
καὶ: Od. 16:249: ἐκ δὲ Σάμης πίσυρες τε καὶ εἴκοσι φῶτες ἔασιν,
καί: Od. 16:252: καί σφιν ἅμ’ ἐστὶ Μέδων κῆρυξ καὶ θεῖος ἀοιδὸς
καὶ: Od. 16:252: καί σφιν ἅμ’ ἐστὶ Μέδων κῆρυξ καὶ θεῖος ἀοιδὸς
καὶ: Od. 16:253: καὶ δοιὼ θεράποντε, δαήμονε δαιτροσυνάων.
καὶ: Od. 16:255: μὴ πολύπικρα καὶ αἰνὰ βίας ἀποτείσεαι ἐλθών.
καί: Od. 16:259: “τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον,
καὶ: Od. 16:260: καὶ φράσαι, ἤ κεν νῶϊν Ἀθήνη σὺν Διὶ πατρὶ
καὶ: Od. 16:264: ὕψι περ ἐν νεφέεσσι καθημένω· ὥ τε καὶ ἄλλοις
καὶ: Od. 16:265: ἀνδράσι τε κρατέουσι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι.”
καὶ: Od. 16:268: φυλόπιδος κρατερῆς, ὁπότε μνηστῆρσι καὶ ἡμῖν
καὶ: Od. 16:271: οἴκαδε καὶ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ὁμίλει·
καὶ: Od. 16:276: ἤν περ καὶ διὰ δῶμα ποδῶν ἕλκωσι θύραζε
καὶ: Od. 16:291: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ θῆκε Κρονίων,
καὶ: Od. 16:294: καὶ μνηστύν· αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος.”
καὶ: Od. 16:295: νῶϊν δ’ οἴοισιν δύο φάσγανα καὶ δύο δοῦρε
καὶ: Od. 16:296: καλλιπέειν καὶ δοιὰ βοάγρια χερσὶν ἑλέσθαι,
καὶ: Od. 16:298: Παλλὰς Ἀθηναίη θέλξει καὶ μητίετα Ζεύς.
καὶ: Od. 16:300: εἰ ἐτεόν γ’ ἐμός ἐσσι καὶ αἵματος ἡμετέροιο,
καί: Od. 16:305: καί κέ τεο δμώων ἀνδρῶν ἔτι πειρηθεῖμεν,
καὶ: Od. 16:306: ἠμὲν ὅ πού τις νῶϊ τίει καὶ δείδιε θυμῷ,
καὶ: Od. 16:309: “ὦ πάτερ, ἦ τοι ἐμὸν θυμὸν καὶ ἔπειτά γ’, ὀΐω,
καὶ: Od. 16:317: αἵ τέ σ’ ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εἰσιν·
καὶ: Od. 16:323: ἣ φέρε Τηλέμαχον Πυλόθεν καὶ πάντας ἑταίρους.
καὶ: Od. 16:333: τὼ δὲ συναντήτην κῆρυξ καὶ δῖος ὑφορβὸς
καὶ: Od. 16:381: μή τι κακὸν ῥέξωσι καὶ ἥμεας ἐξελάσωσι
καὶ: Od. 16:384: ἢ ἐν ὁδῷ· βίοτον δ’ αὐτοὶ καὶ κτήματ’ ἔχωμεν,
καὶ: Od. 16:388: αὐτόν τε ζώειν καὶ ἔχειν πατρώϊα πάντα,
καὶ: Od. 16:392: γήμαιθ’ ὅς κε πλεῖστα πόροι καὶ μόρσιμος ἔλθοι.”
καὶ: Od. 16:394: τοῖσιν δ’ Ἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε,
καὶ: Od. 16:399: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
καὶ: Od. 16:418: “Ἀντίνο’, ὕβριν ἔχων, κακομήχανε, καὶ δέ σέ φασιν
καὶ: Od. 16:420: βουλῇ καὶ μύθοισι· σὺ δ’ οὐκ ἄρα τοῖος ἔησθα.
καὶ: Od. 16:428: τόν ῥ’ ἔθελον φθεῖσαι καὶ ἀποῤῥαῖσαι φίλον ἦτορ
καὶ: Od. 16:430: ἀλλ’ Ὀδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεθεν ἱεμένους περ.
καὶ: Od. 16:433: ἀλλά σε παύεσθαι κέλομαι καὶ ἀνωγέμεν ἄλλους.”
καὶ: Od. 16:439: ζώοντός γ’ ἐμέθεν καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο.
καὶ: Od. 16:440: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
καὶ: Od. 16:442: ἡμετέρῳ, ἐπεὶ ἦ καὶ ἐμὲ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
καὶ: Od. 16:452: ἑσπέριος δ’ Ὀδυσῆϊ καὶ υἱέϊ δῖος ὑφορβὸς
καὶ: Od. 16:458: γνοίη ἐσάντα ἰδὼν καὶ ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ
καὶ: Od. 16:460: τὸν καὶ Τηλέμαχος πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπεν·
καὶ: Od. 16:465: “οὐκ ἔμελέν μοι ταῦτα μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
καὶ: Od. 16:474: βεβρίθει δὲ σάκεσσι καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι·
καί: Od. 16:475: καί σφεας ὠΐσθην τοὺς ἔμμεναι, οὐδέ τι οἶδα.”
καὶ: Od. 16:480: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Od. 16:481: κοίτου τε μνήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
καὶ: Od. 17:5: ἄστυδε ἱέμενος, καὶ ἑὸν προσέειπε συβώτην·
καὶ: Od. 17:12: πύρνον καὶ κοτύλην· ἐμὲ δ’ οὔ πως ἔστιν ἅπαντας
καὶ: Od. 17:30: αὐτὸς δ’ εἴσω ἴεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν.
καὶ: Od. 17:35: καὶ κύνεον ἀγαπαζόμεναι κεφαλήν τε καὶ ὤμους.
καὶ: Od. 17:35: καὶ κύνεον ἀγαπαζόμεναι κεφαλήν τε καὶ ὤμους.
καὶ: Od. 17:39: κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλά,
καί: Od. 17:40: καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 17:56: ἐνδυκέως φιλέειν καὶ τιέμεν, εἰς ὅ κεν ἔλθω.”
καὶ: Od. 17:68: ἀλλ’ ἵνα Μέντωρ ἧστο καὶ Ἄντιφος ἠδ’ Ἁλιθέρσης,
καὶ: Od. 17:74: τὸν καὶ Πείραιος πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπε·
καὶ: Od. 17:82: εἰ δέ κ’ ἐγὼ τούτοισι φόνον καὶ κῆρα φυτεύσω,
καὶ: Od. 17:88: τοὺς δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
καὶ: Od. 17:99: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
καὶ: Od. 17:109: ᾠχόμεθ’ ἔς τε Πύλον καὶ Νέστορα, ποιμένα λαῶν·
καὶ: Od. 17:117: ἵπποισι προὔπεμψε καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν.
καὶ: Od. 17:123: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
καὶ: Od. 17:128: κνημοὺς ἐξερέῃσι καὶ ἄγκεα ποιήεντα
καὶ: Od. 17:132: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
καὶ: Od. 17:132: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
καὶ: Od. 17:138: ταῦτα δ’ ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
καὶ: Od. 17:145: οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
καὶ: Od. 17:151: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
καὶ: Od. 17:161: ἥμενος ἐφρασάμην καὶ Τηλεμάχῳ ἐγεγώνευν.”
καὶ: Od. 17:168: δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες
καὶ: Od. 17:170: ἀλλ’ ὅτε δὴ δείπνηστος ἔην καὶ ἐπήλυθε μῆλα
καὶ: Od. 17:172: καὶ τότε δή σφιν ἔειπε Μέδων· ὃς γάρ ῥα μάλιστα
καί: Od. 17:173: ἥνδανε κηρύκων καί σφιν παρεγίνετο δαιτί·
καὶ: Od. 17:180: οἱ δ’ ἱέρευον ὄϊς μεγάλους καὶ πίονας αἶγας,
καὶ: Od. 17:181: ἵρευον δὲ σύας σιάλους καὶ βοῦν ἀγελαίην,
καὶ: Od. 17:183: ὠτρύνοντ’ Ὀδυσεύς τ’ ἰέναι καὶ δῖος ὑφορβός.
καὶ: Od. 17:188: ἀλλὰ τὸν αἰδέομαι καὶ δείδια, μή μοι ὀπίσσω
καὶ: Od. 17:197: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισιν ἀεικέα βάλλετο πήρην,
καὶ: Od. 17:200: τὼ βήτην, σταθμὸν δὲ κύνες καὶ βώτορες ἄνδρες
καὶ: Od. 17:205: ἄστεος ἐγγὺς ἔσαν καὶ ἐπὶ κρήνην ἀφίκοντο
καὶ: Od. 17:207: τὴν ποίησ’ Ἴθακος καὶ Νήριτος ἠδὲ Πολύκτωρ·
καὶ: Od. 17:216: ἔκπαγλον καὶ ἀεικές· ὄρινε δὲ κῆρ Ὀδυσῆος·
καί: Od. 17:225: καί κεν ὀρὸν πίνων μεγάλην ἐπιγουνίδα θεῖτο.
καὶ: Od. 17:229: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
καὶ: Od. 17:233: ὣς φάτο, καὶ παριὼν λὰξ ἔνθορεν ἀφραδίῃσιν
καὶ: Od. 17:260: ἔδμεναι. ἀγχίμολον δ’ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς
καὶ: Od. 17:265: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτ’ ἐστὶ καὶ ἐν πολλοῖσιν ἰδέσθαι.
καὶ: Od. 17:267: τοίχῳ καὶ θριγκοῖσι, θύραι δ’ εὐερκέες εἰσὶ
καὶ: Od. 17:285: κύμασι καὶ πολέμῳ· μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω.
καὶ: Od. 17:285: κύμασι καὶ πολέμῳ· μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω.
καὶ: Od. 17:288: τῆς ἕνεκεν καὶ νῆες ἐΰζυγοι ὁπλίζονται
καὶ: Od. 17:291: ἂν δὲ κύων κεφαλήν τε καὶ οὔατα κείμενος ἔσχεν,
καὶ: Od. 17:302: οὐρῇ μέν ῥ’ ὅ γ’ ἔσηνε καὶ οὔατα κάββαλεν ἄμφω,
καὶ: Od. 17:308: ἢ δὴ καὶ ταχὺς ἔσκε θέειν ἐπὶ εἴδεϊ τῷδε,
καὶ: Od. 17:312: “καὶ λίην ἀνδρός γε κύων ὅδε τῆλε θανόντος
καὶ: Od. 17:313: εἰ τοιόσδ’ εἴη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ ἔργα,
καὶ: Od. 17:315: αἶψά κε θηήσαιο ἰδὼν ταχυτῆτα καὶ ἀλκήν.
καὶ: Od. 17:317: κνώδαλον, ὅττι δίοιτο· καὶ ἴχνεσι γὰρ περιῄδη.
καὶ: Od. 17:341: ξέσσεν ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνε.
καὶ: Od. 17:344: καὶ κρέας, ὥς οἱ χεῖρες ἐχάνδανον ἀμφιβαλόντι·
καί: Od. 17:350: “Τηλέμαχός τοι, ξεῖνε, διδοῖ τάδε καί σε κελεύει
καί: Od. 17:355: καί οἱ πάντα γένοιτο, ὅσα φρεσὶν ᾗσι μενοινᾷ.”
καὶ: Od. 17:356: ἦ ῥα, καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἐδέξατο καὶ κατέθηκεν
καὶ: Od. 17:356: ἦ ῥα, καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἐδέξατο καὶ κατέθηκεν
καὶ: Od. 17:367: οἱ δ’ ἐλεαίροντες δίδοσαν καὶ ἐθάμβεον αὐτὸν
καὶ: Od. 17:368: ἀλλήλους τ’ εἴροντο, τίς εἴη καὶ πόθεν ἔλθοι.
καὶ: Od. 17:369: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν·
καὶ: Od. 17:376: ἤγαγες; ἦ οὐχ ἅλις ἧμιν ἀλήμονές εἰσι καὶ ἄλλοι,
καί: Od. 17:379: ἐνθάδ’ ἀγειρόμενοι, σὺ δὲ καί ποθι τόνδ’ ἐκάλεσσας;”
καὶ: Od. 17:381: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν καλὰ καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορεύεις·
καὶ: Od. 17:385: ἢ καὶ θέσπιν ἀοιδόν, ὅ κεν τέρπῃσιν ἀείδων.
καὶ: Od. 17:391: ζώει ἐνὶ μεγάροις καὶ Τηλέμαχος θεοειδής.”
καὶ: Od. 17:395: μύθοισιν χαλεποῖσιν, ἐποτρύνει δὲ καὶ ἄλλους.”
καὶ: Od. 17:396: ἦ ῥα, καὶ Ἀντίνοον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καί: Od. 17:408: καί κέν μιν τρεῖς μῆνας ἀπόπροθεν οἶκος ἐρύκοι.”
καὶ: Od. 17:409: ὣς ἄρ’ ἔφη, καὶ θρῆνυν ἑλὼν ὑπέφηνε τραπέζης
καὶ: Od. 17:412: σίτου καὶ κρειῶν. τάχα δὴ καὶ μέλλεν Ὀδυσσεὺς
καὶ: Od. 17:412: σίτου καὶ κρειῶν. τάχα δὴ καὶ μέλλεν Ὀδυσσεὺς
καί: Od. 17:414: στῆ δὲ παρ’ Ἀντίνοον καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
καὶ: Od. 17:417: τῶ σε χρὴ δόμεναι καὶ λώϊον ἠέ περ ἄλλοι
καὶ: Od. 17:419: καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔναιον
καὶ: Od. 17:420: ὄλβιος ἀφνειὸν καὶ πολλάκι δόσκον ἀλήτῃ
καὶ: Od. 17:421: τοίῳ, ὁποῖος ἔοι καὶ ὅτευ κεχρημένος ἔλθοι·
καὶ: Od. 17:423: οἷσίν τ’ εὖ ζώουσι καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.
καὶ: Od. 17:429: αὐτοῦ πὰρ νήεσσι μένειν καὶ νῆας ἔρυσθαι,
καὶ: Od. 17:433: πόρθεον, ἐκ δὲ γυναῖκας ἄγον καὶ νήπια τέκνα
καὶ: Od. 17:436: ἦλθον· πλῆτο δὲ πᾶν πεδίον πεζῶν τε καὶ ἵππων
καὶ: Od. 17:448: μὴ τάχα πικρὴν Αἴγυπτον καὶ Κύπρον ἴδηαι·
καὶ: Od. 17:449: ὥς τις θαρσαλέος καὶ ἀναιδής ἐσσι προΐκτης.
καὶ: Od. 17:454: “ὢ πόποι, οὐκ ἄρα σοί γ’ ἐπὶ εἴδεϊ καὶ φρένες ἦσαν.
καί: Od. 17:459: καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 17:461: ἂψ ἀναχωρήσειν, ὅτε δὴ καὶ ὀνείδεα βάζεις.”
καὶ: Od. 17:462: ὣς ἄρ’ ἔφη, καὶ θρῆνυν ἑλὼν βάλε δεξιὸν ὦμον
καὶ: Od. 17:475: ἀλλ’ εἴ που πτωχῶν γε θεοὶ καὶ ἐρινύες εἰσίν,
καὶ: Od. 17:480: ἢ ποδὸς ἢ καὶ χειρός, ἀποδρύψωσι δὲ πάντα.”
καί: Od. 17:485: καί τε θεοὶ ξείνοισιν ἐοικότες ἀλλοδαποῖσι,
καὶ: Od. 17:487: ἀνθρώπων ὕβριν τε καὶ εὐνομίην ἐφορῶντες.”
καὶ: Od. 17:533: σῖτος καὶ μέθυ ἡδύ· τὰ μέν τ’ οἰκῆες ἔδουσιν,
καὶ: Od. 17:535: βοῦς ἱερεύοντες καὶ ὄϊς καὶ πίονας αἶγας,
καὶ: Od. 17:535: βοῦς ἱερεύοντες καὶ ὄϊς καὶ πίονας αἶγας,
καὶ: Od. 17:539: εἰ δ’ Ὀδυσεὺς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
καὶ: Od. 17:546: τῶ κε καὶ οὐκ ἀτελὴς θάνατος μνηστῆρσι γένοιτο
καὶ: Od. 17:547: πᾶσι μάλ’, οὐδέ κέ τις θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξει.
καὶ: Od. 17:555: ἀμφὶ πόσει κέλεται, καὶ κήδεά περ πεπαθυίῃ.
καὶ: Od. 17:558: χρηΐζεις· σῖτον δὲ καὶ αἰτίζων κατὰ δῆμον
καὶ: Od. 17:566: καὶ γὰρ νῦν, ὅτε μ’ οὗτος ἀνὴρ κατὰ δῶμα κιόντα
καὶ: Od. 17:571: καὶ τότε μ’ εἰρέσθω πόσιος πέρι νόστιμον ἦμαρ
καὶ: Od. 17:573: λύγρ’ ἔχω· οἶσθα καὶ αὐτός, ἐπεί σε πρῶθ’ ἱκέτευσα.”
καὶ: Od. 17:577: ἤ τινά που δείσας ἐξαίσιον ἦε καὶ ἄλλως
καὶ: Od. 17:580: “μυθεῖται κατὰ μοῖραν, ἅ πέρ κ’ οἴοιτο καὶ ἄλλος,
καὶ: Od. 17:583: καὶ δὲ σοὶ ὧδ’ αὐτῇ πολὺ κάλλιον, ὦ βασίλεια,
καὶ: Od. 17:593: “ὦ φίλ’, ἐγὼ μὲν ἄπειμι σύας καὶ κεῖνα φυλάξων,
καὶ: Od. 17:594: σὸν καὶ ἐμὸν βίοτον· σοὶ δ’ ἐνθάδε πάντα μελόντων.
καὶ: Od. 17:595: αὐτὸν μὲν σὲ πρῶτα σάω, καὶ φράζεο θυμῷ,
καὶ: Od. 17:600: ἠῶθεν δ’ ἰέναι καὶ ἄγειν ἱερήϊα καλά.
καὶ: Od. 17:601: αὐτὰρ ἐμοὶ τάδε πάντα καὶ ἀθανάτοισι μελήσει.”
καὶ: Od. 17:605: πλεῖον δαιτυμόνων· οἱ δ’ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῇ
καὶ: Od. 17:606: τέρποντ’· ἤδη γὰρ καὶ ἐπήλυθε δείελον ἦμαρ.
καὶ: Od. 18:3: ἀζηχὲς φαγέμεν καὶ πιέμεν· οὐδέ οἱ ἦν ἲς
καί: Od. 18:9: καί μιν νεικείων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 18:10: “εἶκε, γέρον, προθύρου, μὴ δὴ τάχα καὶ ποδὸς ἕλκῃ.
καὶ: Od. 18:13: ἀλλ’ ἄνα, μὴ τάχα νῶϊν ἔρις καὶ χερσὶ γένηται.”
καὶ: Od. 18:16: οὔτε τινὰ φθονέω δόμεναι καὶ πόλλ’ ἀνελόντα.
καὶ: Od. 18:21: μή σε γέρων περ ἐὼν στῆθος καὶ χείλεα φύρσω
καὶ: Od. 18:22: αἵματος· ἡσυχίη δ’ ἂν ἐμοὶ καὶ μᾶλλον ἔτ’ εἴη
καὶ: Od. 18:30: ζῶσαι νῦν, ἵνα πάντες ἐπιγνώωσι καὶ οἵδε
καὶ: Od. 18:38: ὁ ξεῖνός τε καὶ Ἶρος ἐρίζετον ἀλλήλοιϊν
καὶ: Od. 18:45: κατθέμεθα κνίσης τε καὶ αἵματος ἐμπλήσαντες.
καὶ: Od. 18:61: “ξεῖν’, εἴ σ’ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
καὶ: Od. 18:65: Εὐρύμαχός τε καὶ Ἀντίνοος, πεπνυμένω ἄμφω.”
καὶ: Od. 18:76: ἀλλὰ καὶ ὧς δρηστῆρες ἄγον ζώσαντες ἀνάγκῃ
καὶ: Od. 18:80: εἰ δὴ τοῦτόν γε τρομέεις καὶ δείδιας αἰνῶς,
καὶ: Od. 18:82: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
καὶ: Od. 18:86: ὅς κ’ ἀπὸ ῥῖνα τάμῃσι καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
καί: Od. 18:102: αἰθούσης τε θύρας· καί μιν ποτὶ ἑρκίον αὐλῆς
καί: Od. 18:104: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 18:106: μηδὲ σύ γε ξείνων καὶ πτωχῶν κοίρανος εἶναι
καὶ: Od. 18:107: λυγρὸς ἐών, μή πού τι κακὸν καὶ μεῖζον ἐπαύρῃ.”
καὶ: Od. 18:108: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισιν ἀεικέα βάλλετο πήρην,
καὶ: Od. 18:111: ἡδὺ γελώοντες καὶ δεικανόωντ’ ἐπέεσσι·
καὶ: Od. 18:112: “Ζεύς τοι δοίη, ξεῖνε, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
καί: Od. 18:113: ὅττι μάλιστ’ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ,
καὶ: Od. 18:119: ἐμπλείην κνίσης τε καὶ αἵματος· Ἀμφίνομος δὲ
καὶ: Od. 18:121: καὶ δέπαϊ χρυσέῳ δειδίσκετο φώνησέν τε·
καὶ: Od. 18:126: τοίου γὰρ καὶ πατρός, ἐπεὶ κλέος ἐσθλὸν ἄκουον
καί: Od. 18:129: τοὔνεκά τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
καὶ: Od. 18:131: πάντων, ὅσσα τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει.
καὶ: Od. 18:133: ὄφρ’ ἀρετὴν παρέχωσι θεοὶ καὶ γούνατ’ ὀρώρῃ·
καὶ: Od. 18:134: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ λυγρὰ θεοὶ μάκαρες τελέωσι,
καὶ: Od. 18:135: καὶ τὰ φέρει ἀεκαζόμενος τετληότι θυμῷ.
καὶ: Od. 18:138: καὶ γὰρ ἐγώ ποτ’ ἔμελλον ἐν ἀνδράσιν ὄλβιος εἶναι,
καὶ: Od. 18:139: πολλὰ δ’ ἀτάσθαλ’ ἔρεξα βίῃ καὶ κάρτεϊ εἴκων,
καὶ: Od. 18:140: πατρί τ’ ἐμῷ πίσυνος καὶ ἐμοῖσι κασιγνήτοισι.
καὶ: Od. 18:144: κτήματα κείροντας καὶ ἀτιμάζοντας ἄκοιτιν
καὶ: Od. 18:145: ἀνδρός, ὃν οὐκέτι φημὶ φίλων καὶ πατρίδος αἴης
καὶ: Od. 18:150: μνηστῆρας καὶ κεῖνον, ἐπεί κε μέλαθρον ὑπέλθῃ.”
καὶ: Od. 18:151: ὣς φάτο, καὶ σπείσας ἔπιεν μελιηδέα οἶνον,
καὶ: Od. 18:155: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς φύγε κῆρα· πέδησε δὲ καὶ τὸν Ἀθήνη
καὶ: Od. 18:156: Τηλεμάχου ὑπὸ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ ἶφι δαμῆναι.
καὶ: Od. 18:162: μᾶλλον πρὸς πόσιός τε καὶ υἱέος ἢ πάρος ἦεν.
καὶ: Od. 18:171: ἀλλ’ ἴθι καὶ σῷ παιδὶ ἔπος φάο μηδ’ ἐπίκευθε,
καὶ: Od. 18:172: χρῶτ’ ἀπονιψαμένη καὶ ἐπιχρίσασα παρειάς,
καὶ: Od. 18:179: χρῶτ’ ἀπονίπτεσθαι καὶ ἐπιχρίεσθαι ἀλοιφῇ·
καὶ: Od. 18:182: ἀλλά μοι Αὐτονόην τε καὶ Ἱπποδάμειαν ἄνωχθι
καὶ: Od. 18:186: ἀγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι.
καί: Od. 18:195: καί μιν μακροτέρην καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι,
καὶ: Od. 18:195: καί μιν μακροτέρην καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι,
καί: Od. 18:200: καί ῥ’ ἀπομόρξατο χερσὶ παρειὰς φώνησέν τε·
καὶ: Od. 18:207: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο.
καὶ: Od. 18:216: παῖς ἔτ’ ἐὼν καὶ μᾶλλον ἐνὶ φρεσὶ κέρδε’ ἐνώμας·
καὶ: Od. 18:217: νῦν δ’, ὅτε δὴ μέγας ἐσσὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνεις,
καί: Od. 18:218: καί κέν τις φαίη γόνον ἔμμεναι ὀλβίου ἀνδρὸς
καὶ: Od. 18:219: ἐς μέγεθος καὶ κάλλος ὁρώμενος, ἀλλότριος φώς,
καὶ: Od. 18:228: αὐτὰρ ἐγὼ θυμῷ νοέω καὶ οἶδα ἕκαστα,
καὶ: Od. 18:229: ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρεια· πάρος δ’ ἔτι νήπιος ἦα.
καὶ: Od. 18:233: οὐ μέν τοι ξείνου γε καὶ Ἴρου μῶλος ἐτύχθη
καὶ: Od. 18:235: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
καὶ: Od. 18:235: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
καὶ: Od. 18:255: μεῖζόν κε κλέος εἴη ἐμὸν καὶ κάλλιον οὕτω.
καὶ: Od. 18:261: καὶ γὰρ Τρῶάς φασι μαχητὰς ἔμμεναι ἄνδρας,
καὶ: Od. 18:267: μεμνῆσθαι πατρὸς καὶ μητέρος ἐν μεγάροισιν
καὶ: Od. 18:274: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει·
καὶ: Od. 18:276: οἵ τ’ ἀγαθήν τε γυναῖκα καὶ ἀφνειοῖο θύγατρα
καὶ: Od. 18:277: μνηστεύειν ἐθέλωσι καὶ ἀλλήλοισ’ ἐρίσωσιν·
καὶ: Od. 18:278: αὐτοὶ τοί γ’ ἀπάγουσι βόας καὶ ἴφια μῆλα
καὶ: Od. 18:279: κούρης δαῖτα φίλοισι, καὶ ἀγλαὰ δῶρα διδοῦσιν·
καὶ: Od. 18:304: οἱ δ’ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν
καὶ: Od. 18:310: καὶ δαΐδας μετέμισγον· ἀμοιβηδὶς δ’ ἀνέφαινον
καὶ: Od. 18:325: ἀλλ’ ἥ γ’ Εὐρυμάχῳ μισγέσκετο καὶ φιλέεσκεν.
καὶ: Od. 18:332: τοιοῦτος νόος ἐστίν, ὃ καὶ μεταμώνια βάζεις.
καὶ: Od. 18:359: αἱμασιάς τε λέγων καὶ δένδρεα μακρὰ φυτεύων;
καὶ: Od. 18:369: καὶ δὲ σὺ τοῖον ἔχοις, ἵνα πειρησαίμεθα ἔργου
καὶ: Od. 18:371: εἰ δ’ αὖ καὶ βόες εἶεν ἐλαυνέμεν, οἵ περ ἄριστοι,
καὶ: Od. 18:376: εἰ δ’ αὖ καὶ πόλεμόν ποθεν ὁρμήσειε Κρονίων
καὶ: Od. 18:377: σήμερον, αὐτὰρ ἐμοὶ σάκος εἴη καὶ δύο δοῦρε
καὶ: Od. 18:378: καὶ κυνέη πάγχαλκος ἐπὶ κροτάφοισ’ ἀραρυῖα,
καί: Od. 18:381: ἀλλὰ μάλ’ ὑβρίζεις καί τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής·
καί: Od. 18:382: καί πού τις δοκέεις μέγας ἔμμεναι ἠδὲ κραταιός,
καὶ: Od. 18:383: οὕνεκα πὰρ παύροισι καὶ οὐκ ἀγαθοῖσιν ὁμιλεῖς.
καὶ: Od. 18:384: εἰ δ’ Ὀδυσεὺς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
καὶ: Od. 18:385: αἶψά κέ τοι τὰ θύρετρα, καὶ εὐρέα περ μάλ’ ἐόντα,
καί: Od. 18:388: καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 18:392: τοιοῦτος νόος ἐστίν, ὃ καὶ μεταμώνια βάζεις.
καὶ: Od. 18:405: τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
καὶ: Od. 18:406: “δαιμόνιοι, μαίνεσθε καὶ οὐκέτι κεύθετε θυμῷ
καὶ: Od. 18:412: τοῖσιν δ’ Ἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε
καὶ: Od. 19:10: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶν ἔμβαλε δαίμων·
καὶ: Od. 19:13: καὶ μνηστύν· αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος.”
καὶ: Od. 19:23: οἴκου κήδεσθαι καὶ κτήματα πάντα φυλάσσειν.
καὶ: Od. 19:28: χοίνικος ἅπτηται, καὶ τηλόθεν εἰληλουθώς.”
καὶ: Od. 19:31: τὼ δ’ ἄρ’ ἀναΐξαντ’ Ὀδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱὸς
καὶ: Od. 19:32: ἐσφόρεον κόρυθάς τε καὶ ἀσπίδας ὀμφαλοέσσας
καὶ: Od. 19:38: εἰλάτιναί τε δοκοὶ καὶ κίονες ὑψόσ’ ἔχοντες
καὶ: Od. 19:42: “σίγα καὶ κατὰ σὸν νόον ἴσχανε μηδ’ ἐρέεινε·
καὶ: Od. 19:45: ὄφρα κ’ ἔτι δμῳὰς καὶ μητέρα σὴν ἐρεθίζω·
καὶ: Od. 19:50: ἔνθ’ ἄρα καὶ τότ’ ἔλεκτο καὶ Ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν.
καὶ: Od. 19:50: ἔνθ’ ἄρα καὶ τότ’ ἔλεκτο καὶ Ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν.
καὶ: Od. 19:56: δινωτὴν ἐλέφαντι καὶ ἀργύρῳ, ἥν ποτε τέκτων
καὶ: Od. 19:57: ποίησ’ Ἰκμάλιος καὶ ὑπὸ θρῆνυν ποσὶν ἧκε
καὶ: Od. 19:62: καὶ δέπα, ἔνθεν ἄρ’ ἄνδρες ὑπερμενέοντες ἔπινον·
καὶ: Od. 19:66: “ξεῖν’, ἔτι καὶ νῦν ἐνθάδ’ ἀνιήσεις διὰ νύκτα
καὶ: Od. 19:68: ἀλλ’ ἔξελθε θύραζε, τάλαν, καὶ δαιτὸς ὄνησο·
καὶ: Od. 19:69: ἢ τάχα καὶ δαλῷ βεβλημένος εἶσθα θύραζε.”
καὶ: Od. 19:74: τοιοῦτοι πτωχοὶ καὶ ἀλήμονες ἄνδρες ἔασι.
καὶ: Od. 19:75: καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔναιον
καὶ: Od. 19:76: ὄλβιος ἀφνειὸν καὶ πολλάκι δόσκον ἀλήτῃ
καὶ: Od. 19:77: τοίῳ, ὁποῖος ἔοι καὶ ὅτευ κεχρημένος ἔλθοι·
καὶ: Od. 19:79: οἷσίν τ’ εὖ ζώουσι καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.
καὶ: Od. 19:81: τῶ νῦν μή ποτε καὶ σύ, γύναι, ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσῃς
καὶ: Od. 19:84: ἢ Ὀδυσεὺς ἔλθῃ· ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα.
καὶ: Od. 19:85: εἰ δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε καὶ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν,
καὶ: Od. 19:96: ἦ ῥα, καὶ Εὐρυνόμην ταμίην πρὸς μῦθον ἔειπεν·
καὶ: Od. 19:97: “Εὐρυνόμη, φέρε δὴ δίφρον καὶ κῶας ἐπ’ αὐτοῦ,
καὶ: Od. 19:101: δίφρον ἐΰξεστον καὶ ἐπ’ αὐτῷ κῶας ἔβαλλεν·
καὶ: Od. 19:110: ἀνδράσιν ἐν πολλοῖσι καὶ ἰφθίμοισιν ἀνάσσων
καὶ: Od. 19:112: πυροὺς καὶ κριθάς, βρίθῃσι δὲ δένδρεα καρπῷ,
καὶ: Od. 19:116: μηδέ μοι ἐξερέεινε γένος καὶ πατρίδα γαῖαν,
καὶ: Od. 19:128: μεῖζόν κε κλέος εἴη ἐμὸν καὶ κάλλιον οὕτω.
καὶ: Od. 19:131: Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,
καὶ: Od. 19:140: λεπτὸν καὶ περίμετρον· ἄφαρ δ’ αὐτοῖς μετέειπον·
καὶ: Od. 19:149: ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκον μέγαν ἱστόν,
καὶ: Od. 19:151: ὣς τρίετες μὲν ἔληθον ἐγὼ καὶ ἔπειθον Ἀχαιούς·
καὶ: Od. 19:152: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
καὶ: Od. 19:154: καὶ τότε δή με διὰ δμῳάς, κύνας οὐκ ἀλεγούσας,
καὶ: Od. 19:155: εἷλον ἐπελθόντες καὶ ὁμόκλησαν ἐπέεσσιν.
καὶ: Od. 19:156: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσα καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης·
καὶ: Od. 19:162: ἀλλὰ καὶ ὧς μοι εἰπὲ τεὸν γένος, ὁππόθεν ἐσσί·
καὶ: Od. 19:171: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
καὶ: Od. 19:173: καλὴ καὶ πίειρα, περίῤῥυτος· ἐν δ’ ἄνθρωποι
καὶ: Od. 19:174: πολλοὶ ἀπειρέσιοι, καὶ ἐννήκοντα πόληες· -
καὶ: Od. 19:181: Δευκαλίων δ’ ἐμὲ τίκτε καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα·
καὶ: Od. 19:184: ὁπλότερος γενεῇ· ὁ δ’ ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων.
καὶ: Od. 19:185: ἔνθ’ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἰδόμην καὶ ξείνια δῶκα.
καὶ: Od. 19:186: καὶ γὰρ τὸν Κρήτηνδε κατήγαγεν ἲς ἀνέμοιο
καί: Od. 19:196: καί οἱ τοῖς ἄλλοισ’ ἑτάροισ’, οἳ ἅμ’ αὐτῷ ἕποντο,
καὶ: Od. 19:197: δημόθεν ἄλφιτα δῶκα καὶ αἴθοπα οἶνον ἀγείρας
καὶ: Od. 19:198: καὶ βοῦς ἱρεύσασθαι, ἵνα πλησαίατο θυμόν.
καὶ: Od. 19:219: αὐτός θ’ οἷος ἔην, καὶ ἑταίρους, οἵ οἱ ἕποντο.”
καὶ: Od. 19:223: ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβη καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθε πάτρης·
καὶ: Od. 19:239: ἤ τίς που καὶ ξεῖνος, ἐπεὶ πολλοῖσιν Ὀδυσσεὺς
καί: Od. 19:241: καί οἱ ἐγὼ χάλκειον ἄορ καὶ δίπλακα δῶκα
καὶ: Od. 19:241: καί οἱ ἐγὼ χάλκειον ἄορ καὶ δίπλακα δῶκα
καὶ: Od. 19:242: καλὴν πορφυρέην καὶ τερμιόεντα χιτῶνα,
καὶ: Od. 19:244: καὶ μέν οἱ κῆρυξ ὀλίγον προγενέστερος αὐτοῦ
καὶ: Od. 19:245: εἵπετο· καὶ τόν τοι μυθήσομαι, οἷος ἔην περ·
καὶ: Od. 19:252: καὶ τότε μιν μύθοισιν ἀμειβομένη προσέειπε·
καὶ: Od. 19:265: καὶ γάρ τίς τ’ ἀλλοῖον ὀδύρεται ἄνδρ’ ὀλέσασα
καὶ: Od. 19:272: ζωοῦ· αὐτὰρ ἄγει κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλά,
καὶ: Od. 19:274: ὤλεσε καὶ νῆα γλαφυρὴν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
καὶ: Od. 19:276: Ζεύς τε καὶ Ἠέλιος· τοῦ γὰρ βόας ἔκταν ἑταῖροι.
καί: Od. 19:281: καί οἱ πολλὰ δόσαν πέμπειν τέ μιν ἤθελον αὐτοὶ
καί: Od. 19:282: οἴκαδ’ ἀπήμαντον. καί κεν πάλαι ἐνθάδ’ Ὀδυσσεὺς
καὶ: Od. 19:289: νῆα κατειρύσθαι καὶ ἐπαρτέας ἔμμεν ἑταίρους,
καί: Od. 19:293: καί μοι κτήματ’ ἔδειξεν, ὅσα ξυναγείρατ’ Ὀδυσσεύς·
καί: Od. 19:294: καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ’ ἔτι βόσκοι·
καὶ: Od. 19:300: ὣς ὁ μὲν οὕτως ἐστὶ σόος καὶ ἐλεύσεται ἤδη
καὶ: Od. 19:301: ἄγχι μάλ’, οὐδ’ ἔτι τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
καὶ: Od. 19:303: ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα, θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος,
καὶ: Od. 19:318: δέμνια καὶ χλαίνας καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα,
καὶ: Od. 19:318: δέμνια καὶ χλαίνας καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα,
καὶ: Od. 19:326: ἀλλάων περίειμι νόον καὶ ἐπίφρονα μῆτιν,
καὶ: Od. 19:329: ὃς μὲν ἀπηνὴς αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀπηνέα εἰδῇ,
καὶ: Od. 19:332: ὃς δ’ ἂν ἀμύμων αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀμύμονα εἰδῇ,
καὶ: Od. 19:337: ἦ τοι ἐμοὶ χλαῖναι καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα
καί: Od. 19:342: ἄεσα καί τ’ ἀνέμεινα ἐΰθρονον Ἠῶ δῖαν.
καί: Od. 19:358: νίψον σοῖο ἄνακτος ὁμήλικα· καί που Ὀδυσσεὺς
καὶ: Od. 19:370: οὕτω που καὶ κείνῳ ἐφεψιόωντο γυναῖκες
καὶ: Od. 19:373: τάων νῦν λώβην τε καὶ αἴσχεα πόλλ’ ἀλεείνων
καὶ: Od. 19:377: καὶ σέθεν εἵνεκ’, ἐπεί μοι ὀρώρεται ἔνδοθι θυμὸς
καὶ: Od. 19:391: οὐλὴν ἀμφράσσαιτο καὶ ἀμφαδὰ ἔργα γένοιτο.
καὶ: Od. 19:394: Παρνησόνδ’ ἐλθόντα μετ’ Αὐτόλυκόν τε καὶ υἷας,
καί: Od. 19:412: τῶν οἱ ἐγὼ δώσω καί μιν χαίροντ’ ἀποπέμψω.”
καὶ: Od. 19:414: τὸν μὲν ἄρ’ Αὐτόλυκός τε καὶ υἱέες Αὐτολύκοιο
καὶ: Od. 19:417: κύσσ’ ἄρα μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλά.
καί: Od. 19:421: τὸν δέρον ἀμφί θ’ ἕπον καί μιν διέχευαν ἅπαντα
καὶ: Od. 19:426: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
καὶ: Od. 19:427: δὴ τότε κοιμήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
καὶ: Od. 19:429: βάν ῥ’ ἴμεν ἐς θήρην, ἠμὲν κύνες ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
καὶ: Od. 19:459: τὸν μὲν ἄρ’ Αὐτόλυκός τε καὶ υἱέες Αὐτολύκοιο
καὶ: Od. 19:462: εἰς Ἰθάκην. τῷ μέν ῥα πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
καὶ: Od. 19:463: χαῖρον νοστήσαντι καὶ ἐξερέεινον ἕκαστα,
καὶ: Od. 19:471: τὴν δ’ ἅμα χάρμα καὶ ἄλγος ἕλε φρένα, τὼ δέ οἱ ὄσσε
καὶ: Od. 19:476: ἦ, καὶ Πηνελόπειαν ἐσέδρακεν ὀφθαλμοῖσι,
καί: Od. 19:485: ἀλλ’ ἐπεὶ ἐφράσθης καί τοι θεὸς ἔμβαλε θυμῷ,
καὶ: Od. 19:487: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
καὶ: Od. 19:498: αἵ τέ σ’ ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εἰσι.”
καὶ: Od. 19:501: εὖ νυ καὶ αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι καὶ εἴσομ’ ἑκάστην.
καὶ: Od. 19:501: εὖ νυ καὶ αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι καὶ εἴσομ’ ἑκάστην.
καὶ: Od. 19:505: αὐτὰρ ἐπεὶ νίψεν τε καὶ ἤλειψεν λίπ’ ἐλαίῳ,
καὶ: Od. 19:510: καὶ γὰρ δὴ κοίτοιο τάχ’ ἔσσεται ἡδέος ὥρη,
καὶ: Od. 19:511: ὅν τινά γ’ ὕπνος ἕλῃ γλυκερὸς καὶ κηδόμενόν περ.
καὶ: Od. 19:512: αὐτὰρ ἐμοὶ καὶ πένθος ἀμέτρητον πόρε δαίμων·
καὶ: Od. 19:514: ἔς τ’ ἐμὰ ἔργ’ ὁρόωσα καὶ ἀμφιπόλων ἐνὶ οἴκῳ·
καὶ: Od. 19:524: ὣς καὶ ἐμοὶ δίχα θυμὸς ὀρώρεται ἔνθα καὶ ἔνθα,
καὶ: Od. 19:524: ὣς καὶ ἐμοὶ δίχα θυμὸς ὀρώρεται ἔνθα καὶ ἔνθα,
καὶ: Od. 19:525: ἠὲ μένω παρὰ παιδὶ καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσω,
καὶ: Od. 19:526: κτῆσιν ἐμήν, δμῳάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα,
καὶ: Od. 19:532: νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγας ἐστὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνει,
καὶ: Od. 19:533: καὶ δή μ’ ἀρᾶται πάλιν ἐλθέμεν ἐκ μεγάροιο,
καὶ: Od. 19:535: ἀλλ’ ἄγε μοι τὸν ὄνειρον ὑπόκριναι καὶ ἄκουσον.
καί: Od. 19:537: ἐξ ὕδατος, καί τέ σφιν ἰαίνομαι εἰσορόωσα·
καὶ: Od. 19:539: πᾶσι κατ’ αὐχένας ἦξε καὶ ἔκτανεν· οἱ δ’ ἐκέχυντο
καὶ: Od. 19:541: αὐτὰρ ἐγὼ κλαῖον καὶ ἐκώκυον ἔν περ ὀνείρῳ,
καὶ: Od. 19:558: πᾶσι μάλ’, οὐδέ κέ τις θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξει.”
καὶ: Od. 19:569: ἐλθέμεν· ἦ κ’ ἀσπαστὸν ἐμοὶ καὶ παιδὶ γένοιτο.
καὶ: Od. 19:578: καὶ διοϊστεύσῃ πελέκεων δυοκαίδεκα πάντων,
καὶ: Od. 19:601: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι κίον ἄλλαι.
καὶ: Od. 20:8: ἀλλήλῃσι γέλω τε καὶ εὐφροσύνην παρέχουσαι.
καὶ: Od. 20:10: πολλὰ δὲ μερμήριζε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
καὶ: Od. 20:13: ὕστατα καὶ πύματα· κραδίη δέ οἱ ἔνδον ὑλάκτει.
καὶ: Od. 20:18: “τέτλαθι δή, κραδίη· καὶ κύντερον ἄλλο ποτ’ ἔτλης,
καὶ: Od. 20:24: νωλεμέως· ἀτὰρ αὐτὸς ἑλίσσετο ἔνθα καὶ ἔνθα.
καὶ: Od. 20:26: ἐμπλείην κνίσης τε καὶ αἵματος, ἔνθα καὶ ἔνθα
καὶ: Od. 20:26: ἐμπλείην κνίσης τε καὶ αἵματος, ἔνθα καὶ ἔνθα
καὶ: Od. 20:28: ὣς ἄρ’ ὅ γ’ ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλίσσετο μερμηρίζων,
καί: Od. 20:32: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
καὶ: Od. 20:35: καὶ πάϊς, οἷόν πού τις ἐέλδεται ἔμμεναι υἷα.”
καὶ: Od. 20:41: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζω·
καὶ: Od. 20:45: “σχέτλιε, καὶ μέν τίς τε χερείονι πείθεθ’ ἑταίρῳ,
καὶ: Od. 20:46: ὅς περ θνητός τ’ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδεν·
καί: Od. 20:51: καί κεν τῶν ἐλάσαιο βόας καὶ ἴφια μῆλα.
καὶ: Od. 20:51: καί κεν τῶν ἐλάσαιο βόας καὶ ἴφια μῆλα.
καὶ: Od. 20:52: ἀλλ’ ἑλέτω σε καὶ ὕπνος· ἀνίη καὶ τὸ φυλάσσειν
καὶ: Od. 20:52: ἀλλ’ ἑλέτω σε καὶ ὕπνος· ἀνίη καὶ τὸ φυλάσσειν
καί: Od. 20:54: ὣς φάτο, καί ῥά οἱ ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν ἔχευεν,
καὶ: Od. 20:69: τυρῷ καὶ μέλιτι γλυκερῷ καὶ ἡδέϊ οἴνῳ·
καὶ: Od. 20:69: τυρῷ καὶ μέλιτι γλυκερῷ καὶ ἡδέϊ οἴνῳ·
καὶ: Od. 20:71: εἶδος καὶ πινυτήν, μῆκος δ’ ἔπορ’ Ἄρτεμις ἁγνή,
καί: Od. 20:78: καί ῥ’ ἔδοσαν στυγερῇσιν Ἐρινύσιν ἀμφιπολεύειν·
καὶ: Od. 20:81: ὀσσομένη καὶ γαῖαν ὕπο στυγερὴν ἀφικοίμην,
καὶ: Od. 20:83: ἀλλὰ τὸ μὲν καὶ ἀνεκτὸν ἔχει κακόν, ὁππότε κέν τις
καὶ: Od. 20:87: αὐτὰρ ἐμοὶ καὶ ὀνείρατ’ ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
καὶ: Od. 20:95: χλαῖναν μὲν συνελὼν καὶ κώεα, τοῖσιν ἐνεῦδεν,
καὶ: Od. 20:98: “Ζεῦ πάτερ, εἴ μ’ ἐθέλοντες ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρὴν
καὶ: Od. 20:108: ἄλφιτα τεύχουσαι καὶ ἀλείατα, μυελὸν ἀνδρῶν·
καὶ: Od. 20:112: “Ζεῦ πάτερ, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσεις,
καὶ: Od. 20:115: κρῆνον νῦν καὶ ἐμοὶ δειλῇ ἔπος, ὅττι κεν εἴπω·
καὶ: Od. 20:116: μνηστῆρες πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤματι τῷδε
καὶ: Od. 20:130: εὐνῇ καὶ σίτῳ, ἦ αὔτως κεῖται ἀκηδής;
καὶ: Od. 20:138: ἀλλ’ ὅτε δὴ κοίτοιο καὶ ὕπνου μιμνῄσκοντο,
καὶ: Od. 20:140: αὐτὰρ ὅ γ’, ὥς τις πάμπαν ὀϊζυρὸς καὶ ἄποτμος,
καὶ: Od. 20:141: οὐκ ἔθελ’ ἐν λέκτροισι καὶ ἐν ῥήγεσσι καθεύδειν,
καὶ: Od. 20:142: ἀλλ’ ἐν ἀδεψήτῳ βοέῃ καὶ κώεσιν οἰῶν
καὶ: Od. 20:153: καὶ δέπα ἀμφικύπελλα τετυγμένα· ταὶ δὲ μεθ’ ὕδωρ
καὶ: Od. 20:154: ἔρχεσθε κρήνηνδε καὶ οἴσετε θᾶσσον ἰοῦσαι.
καὶ: Od. 20:156: ἀλλὰ μάλ’ ἦρι νέονται, ἐπεὶ καὶ πᾶσιν ἑορτή.”
καὶ: Od. 20:161: εὖ καὶ ἐπισταμένως κέασαν ξύλα, ταὶ δὲ γυναῖκες
καὶ: Od. 20:164: καὶ τοὺς μέν ῥ’ εἴασε καθ’ ἕρκεα καλὰ νέμεσθαι,
καὶ: Od. 20:176: καὶ τὰς μὲν κατέδησαν ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ,
καὶ: Od. 20:178: “ξεῖν’, ἔτι καὶ νῦν ἐνθάδ’ ἀνιήσεις κατὰ δῶμα
καὶ: Od. 20:182: αἰτίζεις· εἰσὶν δὲ καὶ ἄλλοθι δαῖτες Ἀχαιῶν.”
καὶ: Od. 20:186: βοῦν στεῖραν μνηστῆρσιν ἄγων καὶ πίονας αἶγας.
καὶ: Od. 20:187: πορθμῆες δ’ ἄρα τούς γε διήγαγον, οἵ τε καὶ ἄλλους
καὶ: Od. 20:189: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέδησεν ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ,
καὶ: Od. 20:193: ἀνδρῶν; ποῦ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα;
καὶ: Od. 20:196: ὁππότε καὶ βασιλεῦσιν ἐπικλώσωνται ὀϊζύν.”
καὶ: Od. 20:197: ἦ, καὶ δεξιτερῇ δειδίσκετο χειρὶ παραστὰς
καί: Od. 20:198: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 20:203: μισγέμεναι κακότητι καὶ ἄλγεσι λευγαλέοισιν.
καὶ: Od. 20:205: μνησαμένῳ Ὀδυσῆος, ἐπεὶ καὶ κεῖνον ὀΐω
καὶ: Od. 20:207: εἴ που ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο.
καὶ: Od. 20:208: εἰ δ’ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν,
καί: Od. 20:222: καί κεν δὴ πάλαι ἄλλον ὑπερμενέων βασιλήων
καὶ: Od. 20:228: γινώσκω δὲ καὶ αὐτός, ὅ τοι πινυτὴ φρένας ἵκει,
καὶ: Od. 20:229: τοὔνεκά τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι·
καὶ: Od. 20:230: ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα, θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος,
καὶ: Od. 20:237: γνοίης χ’, οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται.”
καὶ: Od. 20:244: τοῖσιν δ’ Ἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
καὶ: Od. 20:250: οἱ δ’ ἱέρευον ὄϊς μεγάλους καὶ πίονας αἶγας,
καὶ: Od. 20:251: ἵρευον δὲ σύας σιάλους καὶ βοῦν ἀγελαίην·
καί: Od. 20:261: ἐν δέπαϊ χρυσέῳ, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
καὶ: Od. 20:263: κερτομίας δέ τοι αὐτὸς ἐγὼ καὶ χεῖρας ἀφέξω
καὶ: Od. 20:267: καὶ χειρῶν, ἵνα μή τις ἔρις καὶ νεῖκος ὄρηται.”
καὶ: Od. 20:267: καὶ χειρῶν, ἵνα μή τις ἔρις καὶ νεῖκος ὄρηται.”
καὶ: Od. 20:271: “καὶ χαλεπόν περ ἐόντα δεχώμεθα μῦθον, Ἀχαιοί,
καὶ: Od. 20:279: οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἑρύσαντο,
καὶ: Od. 20:296: ἀλλ’ ἄγε οἱ καὶ ἐγὼ δῶ ξείνιον, ὄφρα καὶ αὐτὸς
καὶ: Od. 20:296: ἀλλ’ ἄγε οἱ καὶ ἐγὼ δῶ ξείνιον, ὄφρα καὶ αὐτὸς
καί: Od. 20:307: καί κέ τοι ἀντὶ γάμοιο πατὴρ τάφον ἀμφεπονεῖτο
καὶ: Od. 20:309: φαινέτω· ἤδη γὰρ νοέω καὶ οἶδα ἕκαστα,
καὶ: Od. 20:310: ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρεια· πάρος δ’ ἔτι νήπιος ἦα.
καὶ: Od. 20:311: ἀλλ’ ἔμπης τάδε μὲν καὶ τέτλαμεν εἰσορόωντες,
καὶ: Od. 20:313: καὶ σίτου· χαλεπὸν γὰρ ἐρυκακέειν ἕνα πολλούς.
καί: Od. 20:316: καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον εἴη
καί: Od. 20:316: καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον εἴη
καὶ: Od. 20:326: Τηλεμάχῳ δέ κε μῦθον ἐγὼ καὶ μητέρι φαίην
καὶ: Od. 20:332: εἰ νόστησ’ Ὀδυσεὺς καὶ ὑπότροπος ἵκετο δῶμα·
καὶ: Od. 20:335: γήμασθ’ ὅς τις ἄριστος ἀνὴρ καὶ πλεῖστα πόρῃσιν,
καὶ: Od. 20:337: ἔσθων καὶ πίνων, ἡ δ’ ἄλλου δῶμα κομίζῃ.”
καὶ: Od. 20:339: “οὐ μὰ Ζῆν’, Ἀγέλαε, καὶ ἄλγεα πατρὸς ἐμοῖο,
καὶ: Od. 20:350: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
καὶ: Od. 20:355: εἰδώλων δὲ πλέον πρόθυρον, πλείη δὲ καὶ αὐλή,
καὶ: Od. 20:365: εἰσί μοι ὀφθαλμοί τε καὶ οὔατα καὶ πόδες ἄμφω
καὶ: Od. 20:365: εἰσί μοι ὀφθαλμοί τε καὶ οὔατα καὶ πόδες ἄμφω
καὶ: Od. 20:366: καὶ νόος ἐν στήθεσσι τετυγμένος, οὐδὲν ἀεικής·
καὶ: Od. 20:378: σίτου καὶ οἴνου κεχρημένον, οὐδέ τι ἔργων
καὶ: Od. 20:391: ἡδύ τε καὶ μενοεικές, ἐπεὶ μάλα πόλλ’ ἱέρευσαν·
καὶ: Od. 20:393: οἷον δὴ τάχ’ ἔμελλε θεὰ καὶ καρτερὸς ἀνὴρ
καὶ: Od. 21:4: ἐν μεγάροισ’ Ὀδυσῆος, ἀέθλια καὶ φόνου ἀρχήν.
καὶ: Od. 21:24: αἳ δή οἱ καὶ ἔπειτα φόνος καὶ μοῖρα γένοντο,
καὶ: Od. 21:24: αἳ δή οἱ καὶ ἔπειτα φόνος καὶ μοῖρα γένοντο,
καὶ: Od. 21:29: τὴν ἥν οἱ παρέθηκεν· ἔπειτα δὲ πέφνε καὶ αὐτόν,
καὶ: Od. 21:34: τῷ δ’ Ὀδυσεὺς ξίφος ὀξὺ καὶ ἄλκιμον ἔγχος ἔδωκεν,
καὶ: Od. 21:44: ξέσσεν ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνεν,
καὶ: Od. 21:62: κεῖτο πολὺς καὶ χαλκός, ἀέθλια τοῖο ἄνακτος.
καὶ: Od. 21:67: αὐτίκα δὲ μνηστῆρσι μετηύδα καὶ φάτο μῦθον·
καὶ: Od. 21:69: ἐχράετ’ ἐσθιέμεν καὶ πινέμεν ἐμμενὲς αἰεὶ
καὶ: Od. 21:76: καὶ διοϊστεύσῃ πελέκεων δυοκαίδεκα πάντων,
καί: Od. 21:80: ὣς φάτο, καί ῥ’ Εὔμαιον ἀνώγει, δῖον ὑφορβόν,
καὶ: Od. 21:82: δακρύσας δ’ Εὔμαιος ἐδέξατο καὶ κατέθηκε·
καὶ: Od. 21:87: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὀρίνετον; ᾗ τε καὶ ἄλλως
καὶ: Od. 21:95: καὶ γὰρ μνήμων εἰμί, πάϊς δ’ ἔτι νήπιος ἦα.”
καὶ: Od. 21:101: τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
καὶ: Od. 21:105: αὐτὰρ ἐγὼ γελόω καὶ τέρπομαι ἄφρονι θυμῷ.
καὶ: Od. 21:110: καὶ δ’ αὐτοὶ τόδε ἴστε· τί με χρὴ μητέρος αἴνου; -
καὶ: Od. 21:113: καὶ δέ κεν αὐτὸς ἐγὼ τοῦ τόξου πειρησαίμην·
καὶ: Od. 21:118: ἦ, καὶ ἀπ’ ὤμοιϊν χλαῖναν θέτο φοινικόεσσαν
καὶ: Od. 21:121: πᾶσι μίαν μακρήν, καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνεν,
καὶ: Od. 21:124: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν καὶ τόξου πειρήτιζε.
καί: Od. 21:128: καί νύ κε δὴ ἐτάνυσσε βίῃ τὸ τέταρτον ἀνέλκων,
καὶ: Od. 21:129: ἀλλ’ Ὀδυσεὺς ἀνένευε καὶ ἔσχεθεν ἱέμενόν περ.
καὶ: Od. 21:131: “ὢ πόποι, ἦ καὶ ἔπειτα κακός τ’ ἔσομαι καὶ ἄκικυς,
καὶ: Od. 21:131: “ὢ πόποι, ἦ καὶ ἔπειτα κακός τ’ ἔσομαι καὶ ἄκικυς,
καὶ: Od. 21:132: ἠὲ νεώτερός εἰμι καὶ οὔ πω χερσὶ πέποιθα
καὶ: Od. 21:135: τόξου πειρήσασθε, καὶ ἐκτελέωμεν ἄεθλον.”
καὶ: Od. 21:148: ὅς ῥα τότε πρῶτος τόξον λάβε καὶ βέλος ὠκύ.
καὶ: Od. 21:149: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν καὶ τόξου πειρήτιζεν,
καὶ: Od. 21:152: “ὦ φίλοι, οὐ μὲν ἐγὼ τανύω, λαβέτω δὲ καὶ ἄλλος.
καὶ: Od. 21:154: θυμοῦ καὶ ψυχῆς, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστι
καὶ: Od. 21:157: νῦν μέν τις καὶ ἔλπετ’ ἐνὶ φρεσὶν ἠδὲ μενοινᾷ
καὶ: Od. 21:162: γήμαιθ’ ὅς κε πλεῖστα πόροι καὶ μόρσιμος ἔλθοι.”
καὶ: Od. 21:163: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν καὶ ἀπὸ ἕο τόξον ἔθηκε,
καὶ: Od. 21:171: θυμοῦ καὶ ψυχῆς, ἐπεὶ οὐ δύνασαι σὺ τανύσσαι.
καὶ: Od. 21:173: οἷόν τε ῥυτῆρα βιοῦ τ’ ἔμεναι καὶ ὀϊστῶν·
καί: Od. 21:175: ὣς φάτο, καί ῥ’ ἐκέλευσε Μελάνθιον, αἰπόλον αἰγῶν·
καὶ: Od. 21:177: πὰρ δὲ τίθει δίφρον τε μέγαν καὶ κῶας ἐπ’ αὐτοῦ,
καὶ: Od. 21:180: τόξου πειρώμεσθα καὶ ἐκτελέωμεν ἄεθλον.”
καὶ: Od. 21:182: πὰρ δὲ φέρων δίφρον θῆκεν καὶ κῶας ἐπ’ αὐτοῦ,
καὶ: Od. 21:186: Ἀντίνοος δ’ ἔτ’ ἐπεῖχε καὶ Εὐρύμαχος θεοειδής,
καὶ: Od. 21:191: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκτὸς θυρέων ἔσαν ἠδὲ καὶ αὐλῆς,
καὶ: Od. 21:193: “βουκόλε καὶ σύ, συφορβέ, ἔπος τί κε μυθησαίμην,
καί: Od. 21:196: ὧδε μάλ’ ἐξαπίνης καί τις θεὸς αὐτὸν ἐνείκαι;
καὶ: Od. 21:202: γνοίης χ’, οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται.”
καὶ: Od. 21:214: ἄξομαι ἀμφοτέροισ’ ἀλόχους καὶ κτήματ’ ὀπάσσω
καί: Od. 21:215: οἰκία τ’ ἐγγὺς ἐμεῖο τετυγμένα· καί μοι ἔπειτα
καὶ: Od. 21:217: εἰ δ’ ἄγε δὴ καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλο τι δείξω,
καὶ: Od. 21:224: καὶ κύνεον ἀγαπαζόμενοι κεφαλήν τε καὶ ὤμους·
καὶ: Od. 21:224: καὶ κύνεον ἀγαπαζόμενοι κεφαλήν τε καὶ ὤμους·
καὶ: Od. 21:225: ὣς δ’ αὔτως Ὀδυσεὺς κεφαλὰς καὶ χεῖρας ἔκυσσε.
καί: Od. 21:226: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο,
καὶ: Od. 21:229: ἐξελθὼν μεγάροιο, ἀτὰρ εἴπῃσι καὶ εἴσω.
καὶ: Od. 21:244: ἐς δ’ ἄρα καὶ τὼ δμῶε ἴτην θείου Ὀδυσῆος.
καὶ: Od. 21:246: θάλπων ἔνθα καὶ ἔνθα σέλᾳ πυρός· ἀλλά μιν οὐδ’ ὧς
καὶ: Od. 21:249: “ὢ πόποι, ἦ μοι ἄχος περί τ’ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων.
καὶ: Od. 21:251: εἰσὶ καὶ ἄλλαι πολλαὶ Ἀχαιΐδες, αἱ μὲν ἐν αὐτῇ
καὶ: Od. 21:255: τόξον· ἐλεγχείη δὲ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι.”
καὶ: Od. 21:257: “Εὐρύμαχ’, οὐχ οὕτως ἔσται· νοέεις δὲ καὶ αὐτός.
καὶ: Od. 21:260: κάτθετ’. ἀτὰρ πελέκεάς γε καὶ εἴ κ’ εἰῶμεν ἅπαντας
καὶ: Od. 21:268: τόξου πειρώμεσθα καὶ ἐκτελέωμεν ἄεθλον.”
καὶ: Od. 21:277: Εὐρύμαχον δὲ μάλιστα καὶ Ἀντίνοον θεοειδέα
καὶ: Od. 21:278: λίσσομ’, ἐπεὶ καὶ τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπε,
καὶ: Od. 21:282: χειρῶν καὶ σθένεος πειρήσομαι, ἤ μοι ἔτ’ ἐστὶν
καὶ: Od. 21:291: μύθων ἡμετέρων καὶ ῥήσιος; οὐδέ τις ἄλλος
καὶ: Od. 21:292: ἡμετέρων μύθων ξεῖνος καὶ πτωχὸς ἀκούει.
καὶ: Od. 21:293: οἶνός σε τρώει μελιηδής, ὅς τε καὶ ἄλλους
καὶ: Od. 21:295: οἶνος καὶ Κένταυρον, ἀγακλυτὸν Εὐρυτίωνα,
καὶ: Od. 21:303: ἐξ οὗ Κενταύροισι καὶ ἀνδράσι νεῖκος ἐτύχθη,
καὶ: Od. 21:305: ὣς καὶ σοὶ μέγα πῆμα πιφαύσκομαι, αἴ κε τὸ τόξον
καὶ: Od. 21:316: οἴκαδέ μ’ ἄξεσθαι καὶ ἑὴν θήσεσθαι ἄκοιτιν;
καὶ: Od. 21:337: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
καὶ: Od. 21:340: δώσω δ’ ὀξὺν ἄκοντα, κυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ἀνδρῶν,
καὶ: Od. 21:341: καὶ ξίφος ἄμφηκες· δώσω δ’ ὑπὸ ποσσὶ πέδιλα,
καὶ: Od. 21:345: κρείσσων, ᾧ κ’ ἐθέλω, δόμεναί τε καὶ ἀρνήσασθαι,
καὶ: Od. 21:349: καὶ καθάπαξ ξείνῳ δόμεναι τάδε τόξα φέρεσθαι.
καὶ: Od. 21:351: ἱστόν τ’ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε
καὶ: Od. 21:365: ἡμῖν ἱλήκῃσι καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.”
καὶ: Od. 21:370: μή σε καὶ ὁπλότερος περ ἐὼν ἀγρόνδε δίωμαι
καὶ: Od. 21:377: μνηστῆρες καὶ δὴ μέθιεν χαλεποῖο χόλοιο
καὶ: Od. 21:394: πάντῃ ἀναστρωφῶν, πειρώμενος ἔνθα καὶ ἔνθα,
καὶ: Od. 21:397: “ἦ τις θηητὴρ καὶ ἐπίκλοπος ἔπλετο τόξων·
καὶ: Od. 21:398: ἤ ῥά νύ που τοιαῦτα καὶ αὐτῷ οἴκοθι κεῖται,
καὶ: Od. 21:400: νωμᾷ ἔνθα καὶ ἔνθα κακῶν ἔμπαιος ἀλήτης.”
καὶ: Od. 21:405: αὐτίκ’ ἐπεὶ μέγα τόξον ἐβάστασε καὶ ἴδε πάντῃ,
καὶ: Od. 21:406: ὡς ὅτ’ ἀνὴρ φόρμιγγος ἐπιστάμενος καὶ ἀοιδῆς
καὶ: Od. 21:428: νῦν δ’ ὥρη καὶ δόρπον Ἀχαιοῖσιν τετυκέσθαι
καὶ: Od. 21:429: ἐν φάει, αὐτὰρ ἔπειτα καὶ ἄλλως ἑψιάασθαι
καὶ: Od. 21:430: μολπῇ καὶ φόρμιγγι· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός.”
καὶ: Od. 21:431: ἦ, καὶ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσεν· ὁ δ’ ἀμφέθετο ξίφος ὀξὺ
καὶ: Od. 22:8: ἦ, καὶ ἐπ’ Ἀντινόῳ ἰθύνετο πικρὸν ὀϊστόν.
καὶ: Od. 22:10: χρύσεον ἄμφωτον, καὶ δὴ μετὰ χερσὶν ἐνώμα,
καὶ: Od. 22:13: μοῦνον ἐνὶ πλεόνεσσι, καὶ εἰ μάλα καρτερὸς εἴη,
καὶ: Od. 22:14: οἷ τεύξειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν;
καὶ: Od. 22:29: καὶ γὰρ δὴ νῦν φῶτα κατέκτανες, ὃς μέγ’ ἄριστος
καὶ: Od. 22:33: ὡς δή σφιν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπτο.
καὶ: Od. 22:41: νῦν ὕμιν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπται.”
καὶ: Od. 22:56: ὅσσα τοι ἐκπέποται καὶ ἐδήδοται ἐν μεγάροισι,
καὶ: Od. 22:62: ὅσσα τε νῦν ὔμμ’ ἐστὶ καὶ εἴ ποθεν ἄλλ’ ἐπιθεῖτε,
καὶ: Od. 22:66: ἢ φεύγειν, ὅς κεν θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξῃ·
καὶ: Od. 22:68: ὣς φάτο, τῶν δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ.
καὶ: Od. 22:74: φάσγανά τε σπάσσασθε καὶ ἀντίσχεσθε τραπέζας
καὶ: Od. 22:86: καὶ δέπας ἀμφικύπελλον· ὁ δὲ χθόνα τύπτε μετώπῳ
καὶ: Od. 22:101: “ὦ πάτερ, ἤδη τοι σάκος οἴσω καὶ δύο δοῦρε
καὶ: Od. 22:102: καὶ κυνέην πάγχαλκον, ἐπὶ κροτάφοισ’ ἀραρυῖαν,
καὶ: Od. 22:104: καὶ τῷ βουκόλῳ ἄλλα· τετευχῆσθαι γὰρ ἄμεινον.”
καὶ: Od. 22:111: καὶ πίσυρας κυνέας χαλκήρεας ἱπποδασείας·
καὶ: Od. 22:133: καὶ εἴποι λαοῖσι, βοὴ δ’ ὤκιστα γένοιτο;
καὶ: Od. 22:137: αὐλῆς καλὰ θύρετρα, καὶ ἀργαλέον στόμα λαύρης·
καί: Od. 22:138: καί χ’ εἷς πάντας ἐρύκοι ἀνήρ, ὅς τ’ ἄλκιμος εἴη.
καὶ: Od. 22:141: τεύχεα κατθέσθην Ὀδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱός.”
καὶ: Od. 22:145: καὶ τόσσας κυνέας χαλκήρεας ἱπποδασείας·
καὶ: Od. 22:147: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
καὶ: Od. 22:147: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
καὶ: Od. 22:158: καὶ φράσαι, ἤ τις ἄρ’ ἐστὶ γυναικῶν, ἣ τάδε ῥέζει,
καὶ: Od. 22:171: “ἦ τοι ἐγὼ καὶ Τηλέμαχος μνηστῆρας ἀγαυοὺς
καὶ: Od. 22:173: σφῶϊ δ’ ἀποστρέψαντε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν
καὶ: Od. 22:204: τέσσαρες, οἱ δ’ ἔντοσθε δόμων πολέες τε καὶ ἐσθλοί.
καὶ: Od. 22:206: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν.
καὶ: Od. 22:207: τὴν δ’ Ὀδυσεὺς γήθησεν ἰδὼν καὶ μῦθον ἔειπε·
καὶ: Od. 22:216: ὁππότε κεν τούτους κτέωμεν, πατέρ’ ἠδὲ καὶ υἱόν,
καὶ: Od. 22:220: κτήμαθ’ ὁπόσσα τοί ἐστι, τά τ’ ἔνδοθι καὶ τὰ θύρηφι,
καὶ: Od. 22:231: πῶς δὴ νῦν, ὅτε σόν γε δόμον καὶ κτήμαθ’ ἱκάνεις,
καὶ: Od. 22:233: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον,
καὶ: Od. 22:236: ἦ ῥα, καὶ οὔ πω πάγχυ δίδου ἑτεραλκέα νίκην,
καὶ: Od. 22:237: ἀλλ’ ἔτ’ ἄρα σθένεός τε καὶ ἀλκῆς πειρήτιζεν
καὶ: Od. 22:242: Εὐρύνομός τε καὶ Ἀμφιμέδων Δημοπτόλεμός τε
καὶ: Od. 22:246: τοὺς δ’ ἤδη ἐδάμασσε βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί.
καὶ: Od. 22:249: καὶ δή οἱ Μέντωρ μὲν ἔβη κενὰ εὔγματα εἰπών,
καὶ: Od. 22:253: δώῃ Ὀδυσσῆα βλῆσθαι καὶ κῦδος ἀρέσθαι.
καὶ: Od. 22:262: “ὦ φίλοι, ἤδη μέν κεν ἐγὼν εἴποιμι καὶ ἄμμι
καί: Od. 22:311: καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καί: Od. 22:312: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·
καὶ: Od. 22:314: εἰπεῖν οὐδέ τι ῥέξαι ἀτάσθαλον· ἀλλὰ καὶ ἄλλους
καὶ: Od. 22:317: τῶ καὶ ἀτασθαλίῃσιν ἀεικέα πότμον ἐπέσπον.
καὶ: Od. 22:324: σοὶ δ’ ἄλοχόν τε φίλην σπέσθαι καὶ τέκνα τεκέσθαι·
καί: Od. 22:343: καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καί: Od. 22:344: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον.
καὶ: Od. 22:346: πέφνῃς, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀείδω.
καί: Od. 22:350: καί κεν Τηλέμαχος τάδε γ’ εἴποι, σὸς φίλος υἱός,
καὶ: Od. 22:353: ἀλλὰ πολὺ πλέονες καὶ κρείσσονες ἦγον ἀνάγκῃ.”
καὶ: Od. 22:357: καὶ κήρυκα Μέδοντα σαώσομεν, ὅς τέ μευ αἰεὶ
καί: Od. 22:366: καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 22:372: “θάρσει, ἐπεὶ δή σ’ οὗτος ἐρύσατο καὶ ἐσάωσεν,
καὶ: Od. 22:373: ὄφρα γνῷς κατὰ θυμόν, ἀτὰρ εἴπῃσθα καὶ ἄλλῳ,
καὶ: Od. 22:376: ἐκ φόνου εἰς αὐλήν, σύ τε καὶ πολύφημος ἀοιδός,
καὶ: Od. 22:383: τοὺς δὲ ἴδεν μάλα πάντας ἐν αἵματι καὶ κονίῃσι
καὶ: Od. 22:402: αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον ὥς τε λέοντα,
καὶ: Od. 22:406: ὣς Ὀδυσεὺς πεπάλακτο πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν.
καὶ: Od. 22:407: ἡ δ’ ὡς οὖν νέκυάς τε καὶ ἄσπετον εἴσιδεν αἷμα,
καὶ: Od. 22:409: ἀλλ’ Ὀδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεθεν ἱεμένην περ
καί: Od. 22:410: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 22:411: “ἐν θυμῷ, γρηῦ, χαῖρε καὶ ἴσχεο μηδ’ ὀλόλυζε·
καὶ: Od. 22:413: τούσδε δὲ μοῖρ’ ἐδάμασσε θεῶν καὶ σχέτλια ἔργα·
καὶ: Od. 22:416: τῶ καὶ ἀτασθαλίῃσιν ἀεικέα πότμον ἐπέσπον.
καὶ: Od. 22:418: αἵ τέ μ’ ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εἰσι.”
καὶ: Od. 22:423: εἴριά τε ξαίνειν καὶ δουλοσύνην ἀνέχεσθαι·
καὶ: Od. 22:434: ἀγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι.
καὶ: Od. 22:435: αὐτὰρ ὁ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην
καὶ: Od. 22:437: “ἄρχετε νῦν νέκυας φορέειν καὶ ἄνωχθε γυναῖκας·
καὶ: Od. 22:439: ὕδατι καὶ σπόγγοισι πολυτρήτοισι καθαίρειν.
καὶ: Od. 22:442: μεσσηγύς τε θόλου καὶ ἀμύμονος ἕρκεος αὐλῆς,
καὶ: Od. 22:444: ψυχὰς ἐξαφέλησθε καὶ ἐκλελάθωντ’ Ἀφροδίτης,
καὶ: Od. 22:451: αὐτὸς ἐπισπέρχων· ταὶ δ’ ἐκφόρεον καὶ ἀνάγκῃ.
καὶ: Od. 22:453: ὕδατι καὶ σπόγγοισι πολυτρήτοισι κάθαιρον.
καὶ: Od. 22:454: αὐτὰρ Τηλέμαχος καὶ βουκόλος ἠδὲ συβώτης
καὶ: Od. 22:459: μεσσηγύς τε θόλου καὶ ἀμύμονος ἕρκεος αὐλῆς,
καὶ: Od. 22:465: ὣς ἄρ’ ἔφη, καὶ πεῖσμα νεὸς κυανοπρῴροιο
καὶ: Od. 22:474: ἐκ δὲ Μελάνθιον ἦγον ἀνὰ πρόθυρόν τε καὶ αὐλήν·
καὶ: Od. 22:475: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν ῥῖνάς τε καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
καὶ: Od. 22:493: ἤνεικεν δ’ ἄρα πῦρ καὶ θήϊον· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
καὶ: Od. 22:494: εὖ διεθείωσεν μέγαρον καὶ δῶμα καὶ αὐλήν.
καὶ: Od. 22:494: εὖ διεθείωσεν μέγαρον καὶ δῶμα καὶ αὐλήν.
καὶ: Od. 22:496: ἀγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι·
καὶ: Od. 22:498: αἱ μὲν ἄρ’ ἀμφεχέοντο καὶ ἠσπάζοντ’ Ὀδυσῆα
καὶ: Od. 22:499: καὶ κύνεον ἀγαπαζόμεναι κεφαλήν τε καὶ ὤμους
καὶ: Od. 22:499: καὶ κύνεον ἀγαπαζόμεναι κεφαλήν τε καὶ ὤμους
καὶ: Od. 22:501: κλαυθμοῦ καὶ στοναχῆς, γίνωσκε δ’ ἄρα φρεσὶ πάσας.
καί: Od. 23:4: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
καὶ: Od. 23:7: ἦλθ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὀψέ περ ἐλθών·
καὶ: Od. 23:9: κήδεσκον καὶ κτήματ’ ἔδον βιόωντό τε παῖδα.”
καὶ: Od. 23:12: ἄφρονα ποιῆσαι καὶ ἐπίφρονά περ μάλ’ ἐόντα,
καί: Od. 23:13: καί τε χαλιφρονέοντα σαοφροσύνης ἐπέβησαν·
καὶ: Od. 23:16: ταῦτα παρὲξ ἐρέουσα, καὶ ἐξ ὕπνου μ’ ἀνεγείρεις
καὶ: Od. 23:20: ἀλλ’ ἄγε νῦν κατάβηθι καὶ ἂψ ἔρχευ μέγαρόνδε.
καὶ: Od. 23:22: ταῦτ’ ἐλθοῦσ’ ἤγγειλε καὶ ἐξ ὕπνου ἀνέγειρε,
καὶ: Od. 23:27: ἦλθ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύω,
καὶ: Od. 23:32: ὣς ἔφαθ’, ἡ δ’ ἐχάρη καὶ ἀπὸ λέκτροιο θοροῦσα
καί: Od. 23:34: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 23:48: αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον ὥς τε λέοντα.
καὶ: Od. 23:55: ἦλθε μὲν αὐτὸς ζωὸς ἐφέστιος, εὗρε δὲ καὶ σὲ
καὶ: Od. 23:56: καὶ παῖδ’ ἐν μεγάροισι· κακῶς δ’ οἵ πέρ μιν ἔρεζον
καὶ: Od. 23:61: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί τε καὶ υἱέϊ, τὸν τεκόμεσθα·
καὶ: Od. 23:64: ὕβριν ἀγασσάμενος θυμαλγέα καὶ κακὰ ἔργα.
καὶ: Od. 23:73: ἀλλ’ ἄγε τοι καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλο τι εἴπω,
καὶ: Od. 23:87: ἦ παρστᾶσα κύσειε κάρη καὶ χεῖρε λαβοῦσα.
καὶ: Od. 23:88: ἡ δ’ ἐπεὶ εἰσῆλθεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν,
καὶ: Od. 23:108: ἔστ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ἦ μάλα νῶϊ
καὶ: Od. 23:109: γνωσόμεθ’ ἀλλήλω καὶ λώϊον· ἔστι γὰρ ἥμιν
καὶ: Od. 23:110: σήμαθ’, ἃ δὴ καὶ νῶϊ κεκρυμμένα ἴδμεν ἀπ’ ἄλλων.”
καὶ: Od. 23:114: πειράζειν ἐμέθεν· τάχα δὲ φράσεται καὶ ἄρειον.
καὶ: Od. 23:116: τοὔνεκ’ ἀτιμάζει με καὶ οὔ πώ φησι τὸν εἶναι.
καὶ: Od. 23:118: καὶ γάρ τίς θ’ ἕνα φῶτα κατακτείνας ἐνὶ δήμῳ,
καὶ: Od. 23:120: φεύγει πηούς τε προλιπὼν καὶ πατρίδα γαῖαν·
καὶ: Od. 23:131: πρῶτα μὲν ἂρ λούσασθε καὶ ἀμφιέσασθε χιτῶνας,
καὶ: Od. 23:142: πρῶτα μὲν ἂρ λούσαντο καὶ ἀμφιέσαντο χιτῶνας,
καὶ: Od. 23:145: μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο.
καὶ: Od. 23:154: Εὐρυνόμη ταμίη λοῦσεν καὶ χρῖσεν ἐλαίῳ,
καὶ: Od. 23:157: μείζονά τ’ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα· κὰδ δὲ κάρητος
καὶ: Od. 23:160: ἴδρις, ὃν Ἥφαιστος δέδαεν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
καὶ: Od. 23:162: ὣς ἄρα τῷ κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοις.
καί: Od. 23:165: ἀντίον ἧς ἀλόχου, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
καὶ: Od. 23:171: ἀλλ’ ἄγε μοι, μαῖα, στόρεσον λέχος, ὄφρα καὶ αὐτὸς
καὶ: Od. 23:180: κώεα καὶ χλαίνας καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα.”
καὶ: Od. 23:180: κώεα καὶ χλαίνας καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα.”
καὶ: Od. 23:185: καὶ μάλ’ ἐπισταμένῳ, ὅτε μὴ θεὸς αὐτὸς ἐπελθὼν
καὶ: Od. 23:193: πυκνῇσιν λιθάδεσσι, καὶ εὖ καθύπερθεν ἔρεψα,
καὶ: Od. 23:195: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀπέκοψα κόμην τανυφύλλου ἐλαίης,
καὶ: Od. 23:197: εὖ καὶ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνα,
καὶ: Od. 23:197: εὖ καὶ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνα,
καὶ: Od. 23:200: δαιδάλλων χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἠδ’ ἐλέφαντι·
καὶ: Od. 23:205: ὣς φάτο, τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
καὶ: Od. 23:212: ἥβης ταρπῆναι καὶ γήραος οὐδὸν ἱκέσθαι.
καὶ: Od. 23:219: ἀνδρὶ παρ’ ἀλλοδαπῷ ἐμίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ,
καὶ: Od. 23:224: λυγρήν, ἐξ ἧς πρῶτα καὶ ἡμέας ἵκετο πένθος.
καὶ: Od. 23:227: ἀλλ’ οἶοι σύ τ’ ἐγώ τε καὶ ἀμφίπολος μία μούνη,
καὶ: Od. 23:235: ῥαίσῃ, ἐπειγομένην ἀνέμῳ καὶ κύματι πηγῷ·
καί: Od. 23:241: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισι φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
καὶ: Od. 23:246: Λάμπον καὶ Φαέθονθ’, οἵ τ’ Ἠῶ πῶλοι ἄγουσι.
καὶ: Od. 23:247: καὶ τότ’ ἄρ’ ἣν ἄλοχον προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
καὶ: Od. 23:250: πολλὸς καὶ χαλεπός, τὸν ἐμὲ χρὴ πάντα τελέσσαι.
καὶ: Od. 23:254: ἀλλ’ ἔρχευ, λέκτρονδ’ ἴομεν, γύναι, ὄφρα καὶ ἤδη
καὶ: Od. 23:259: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν·
καί: Od. 23:260: ἀλλ’ ἐπεὶ ἐφράσθης καί τοι θεὸς ἔμβαλε θυμῷ,
καὶ: Od. 23:261: εἴπ’ ἄγε μοι τὸν ἄεθλον, ἐπεὶ καὶ ὄπισθεν, ὀΐω,
καὶ: Od. 23:276: καὶ τότε μ’ ἐν γαίῃ πήξαντ’ ἐκέλευσεν ἐρετμόν,
καὶ: Od. 23:297: αὐτὰρ Τηλέμαχος καὶ βουκόλος ἠδὲ συβώτης
καὶ: Od. 23:304: οἳ ἕθεν εἵνεκα πολλά, βόας καὶ ἴφια μῆλα,
καὶ: Od. 23:312: ἠδ’ ὅσα Κύκλωψ ἕρξε, καὶ ὡς ἀπετείσατο ποινὴν
καὶ: Od. 23:315: καὶ πέμπ’, οὐδέ πω αἶσα φίλην ἐς πατρίδ’ ἱκέσθαι
καὶ: Od. 23:319: οἳ νῆάς τ’ ὄλεσαν καὶ ἐϋκνήμιδας ἑταίρους
καὶ: Od. 23:321: καὶ Κίρκης κατέλεξε δόλον πολυμηχανίην τε,
καὶ: Od. 23:324: νηῒ πολυκλήϊδι, καὶ εἴσιδε πάντας ἑταίρους
καὶ: Od. 23:325: μητέρα θ’, ἥ μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα·
καὶ: Od. 23:335: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκεν
καὶ: Od. 23:336: θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα·
καὶ: Od. 23:340: καὶ πέμψαν σὺν νηῒ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
καὶ: Od. 23:346: εὐνῆς ἧς ἀλόχου ταρπήμεναι ἠδὲ καὶ ὕπνου,
καὶ: Od. 23:352: κλαίουσ’· αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς ἄλγεσι καὶ θεοὶ ἄλλοι
καὶ: Od. 23:366: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλά,
καὶ: Od. 23:367: ὦρσε δὲ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην,
καὶ: Od. 24:4: ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
καὶ: Od. 24:11: πὰρ δ’ ἴσαν Ὠκεανοῦ τε ῥοὰς καὶ Λευκάδα πέτρην,
καὶ: Od. 24:12: ἠδὲ παρ’ Ἠελίοιο πύλας καὶ δῆμον Ὀνείρων
καὶ: Od. 24:16: καὶ Πατροκλῆος καὶ ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο
καὶ: Od. 24:16: καὶ Πατροκλῆος καὶ ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο
καὶ: Od. 24:22: οἴκῳ ἐν Αἰγίσθοιο θάνον καὶ πότμον ἐπέσπον.
καὶ: Od. 24:26: οὕνεκα πολλοῖσίν τε καὶ ἰφθίμοισιν ἄνασσες
καὶ: Od. 24:28: ἦ τ’ ἄρα καὶ σοὶ πρωῒ παραστήσεσθαι ἔμελλε
καὶ: Od. 24:31: δήμῳ ἔνι Τρώων θάνατον καὶ πότμον ἐπισπεῖν·
καὶ: Od. 24:33: ἠδέ κε καὶ σῷ παιδὶ μέγα κλέος ἤρα’ ὀπίσσω·
καὶ: Od. 24:38: κτείνοντο Τρώων καὶ Ἀχαιῶν υἷες ἄριστοι,
καὶ: Od. 24:45: ὕδατί τε λιαρῷ καὶ ἀλείφατι· πολλὰ δέ σ’ ἀμφὶ
καί: Od. 24:50: καί νύ κ’ ἀναΐξαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας,
καὶ: Od. 24:52: Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
καὶ: Od. 24:53: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
καὶ: Od. 24:63: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μέν σε ὁμῶς νύκτας τε καὶ ἦμαρ
καὶ: Od. 24:63: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μέν σε ὁμῶς νύκτας τε καὶ ἦμαρ
καὶ: Od. 24:66: μῆλα κατεκτάνομεν μάλα πίονα καὶ ἕλικας βοῦς.
καὶ: Od. 24:67: καίεο δ’ ἔν τ’ ἐσθῆτι θεῶν καὶ ἀλείφατι πολλῷ
καὶ: Od. 24:68: καὶ μέλιτι γλυκερῷ· πολλοὶ δ’ ἥρωες Ἀχαιοὶ
καὶ: Od. 24:73: οἴνῳ ἐν ἀκρήτῳ καὶ ἀλείφατι. δῶκε δὲ μήτηρ
καὶ: Od. 24:80: ἀμφ’ αὐτοῖσι δ’ ἔπειτα μέγαν καὶ ἀμύμονα τύμβον
καὶ: Od. 24:84: τοῖσ’, οἳ νῦν γεγάασι καὶ οἳ μετόπισθεν ἔσονται.
καὶ: Od. 24:89: ζώννυνταί τε νέοι καὶ ἐπεντύνωνται ἄεθλα·
καὶ: Od. 24:97: Αἰγίσθου ὑπὸ χερσὶ καὶ οὐλομένης ἀλόχοιο.”
καὶ: Od. 24:107: πάντες κεκριμένοι καὶ ὁμήλικες; οὐδέ κεν ἄλλως
καὶ: Od. 24:110: ὄρσας ἀργαλέους ἀνέμους καὶ κύματα μακρά,
καὶ: Od. 24:123: σοὶ δ’ ἐγὼ εὖ μάλα πάντα καὶ ἀτρεκέως καταλέξω,
καὶ: Od. 24:127: ἡμῖν φραζομένη θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν,
καὶ: Od. 24:130: λεπτὸν καὶ περίμετρον· ἄφαρ δ’ ἡμῖν μετέειπε·
καὶ: Od. 24:139: ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστόν,
καὶ: Od. 24:141: ὣς τρίετες μὲν ἔληθε δόλῳ καὶ ἔπειθεν Ἀχαιούς·
καὶ: Od. 24:142: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
καὶ: Od. 24:144: καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη,
καὶ: Od. 24:145: καὶ τήν γ’ ἀλλύουσαν ἐφεύρομεν ἀγλαὸν ἱστόν.
καὶ: Od. 24:146: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης.
καὶ: Od. 24:149: καὶ τότε δή ῥ’ Ὀδυσῆα κακός ποθεν ἤγαγε δαίμων
καὶ: Od. 24:163: βαλλόμενος καὶ ἐνισσόμενος τετληότι θυμῷ·
καὶ: Od. 24:166: ἐς θάλαμον κατέθηκε καὶ ἐκλήϊσεν ὀχῆας,
καὶ: Od. 24:169: ἡμῖν αἰνομόροισιν ἀέθλια καὶ φόνου ἀρχήν.
καὶ: Od. 24:186: ὣς ἡμεῖς, Ἀγάμεμνον, ἀπωλόμεθ’, ὧν ἔτι καὶ νῦν
καὶ: Od. 24:202: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.”
καὶ: Od. 24:209: ἐν τῷ σιτέσκοντο καὶ ἵζανον ἠδὲ ἴαυον
καὶ: Od. 24:213: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς δμώεσσι καὶ υἱέϊ μῦθον ἔειπεν·
καὶ: Od. 24:217: αἴ κέ μ’ ἐπιγνώῃ καὶ φράσσεται ὀφθαλμοῖσιν,
καὶ: Od. 24:235: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
καὶ: Od. 24:236: κύσσαι καὶ περιφῦναι ἑὸν πατέρ’ ἠδὲ ἕκαστα
καὶ: Od. 24:237: εἰπεῖν, ὡς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
καὶ: Od. 24:250: λυγρὸν ἔχεις αὐχμεῖς τε κακῶς καὶ ἀεικέα ἕσσαι.
καὶ: Od. 24:253: εἶδος καὶ μέγεθος· βασιλῆι γὰρ ἀνδρὶ ἔοικας.
καὶ: Od. 24:256: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
καί: Od. 24:258: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
καὶ: Od. 24:263: ἀμφὶ ξείνῳ ἐμῷ, ἤ που ζώει τε καὶ ἔστιν,
καὶ: Od. 24:264: ἦ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν.
καί: Od. 24:265: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
καὶ: Od. 24:267: ἡμέτερόνδ’ ἐλθόντα, καὶ οὔ πώ τις βροτὸς ἄλλος
καί: Od. 24:273: καί οἱ δῶρα πόρον ξεινήϊα, οἷα ἐῴκει.
καὶ: Od. 24:282: ὑβρισταὶ δ’ αὐτὴν καὶ ἀτάσθαλοι ἄνδρες ἔχουσι.
καὶ: Od. 24:286: καὶ ξενίῃ ἀγαθῇ· ἡ γὰρ θέμις, ὅς τις ὑπάρξῃ.
καὶ: Od. 24:287: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
καὶ: Od. 24:290: δύσμορον· ὅν που τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
καὶ: Od. 24:292: θηρσὶ καὶ οἰωνοῖσιν ἕλωρ γένετ’· οὐδέ ἑ μήτηρ
καί: Od. 24:297: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
καὶ: Od. 24:310: ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβη καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθε πάτρης,
καὶ: Od. 24:326: λώβην τεινύμενος θυμαλγέα καὶ κακὰ ἔργα.”
καὶ: Od. 24:333: οἰχόμενον· σὺ δέ με προΐεις καὶ πότνια μήτηρ
καὶ: Od. 24:335: δῶρα, τὰ δεῦρο μολών μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν.
καὶ: Od. 24:336: εἰ δ’ ἄγε τοι καὶ δένδρε’ ἐϋκτιμένην κατ’ ἀλῳὴν
καὶ: Od. 24:339: ἱκνεύμεσθα, σὺ δ’ ὠνόμασας καὶ ἔειπες ἕκαστα.
καὶ: Od. 24:340: ὄγχνας μοι δῶκας τρεισκαίδεκα καὶ δέκα μηλέας,
καὶ: Od. 24:345: ὣς φάτο, τοῦ δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
καὶ: Od. 24:349: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη,
καὶ: Od. 24:359: ἔνθα δὲ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην
καὶ: Od. 24:363: εὗρον Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην
καὶ: Od. 24:366: ἀμφίπολος Σικελὴ λοῦσεν καὶ χρῖσεν ἐλαίῳ,
καὶ: Od. 24:369: μείζονα δ’ ἠὲ πάρος καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι.
καί: Od. 24:372: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 24:376: “αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
καὶ: Od. 24:376: “αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
καὶ: Od. 24:380: τεύχε’ ἔχων ὤμοισιν ἐφεστάμεναι καὶ ἀμύνειν
καί: Od. 24:389: μήτηρ, γρηῦς Σικελή, ἥ σφεας τρέφε καί ῥα γέροντα
καί: Od. 24:399: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καὶ: Od. 24:402: οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν.
καί: Od. 24:403: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
καὶ: Od. 24:410: δεικανόωντ’ ἐπέεσσι καὶ ἐν χείρεσσι φύοντο,
καὶ: Od. 24:414: μνηστήρων στυγερὸν θάνατον καὶ κῆρ’ ἐνέπουσα.
καὶ: Od. 24:417: ἐκ δὲ νέκυς οἴκων φόρεον καὶ θάπτον ἕκαστοι,
καὶ: Od. 24:422: τοῖσιν δ’ Εὐπείθης ἀνά θ’ ἵστατο καὶ μετέειπε·
καὶ: Od. 24:425: τοῦ ὅ γε δάκρυ χέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
καὶ: Od. 24:427: τοὺς μὲν σὺν νήεσσιν ἄγων πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
καὶ: Od. 24:431: ἢ καὶ ἐς Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί,
καὶ: Od. 24:432: ἴομεν· ἢ καὶ ἔπειτα κατηφέες ἐσσόμεθ’ αἰεί.
καὶ: Od. 24:433: λώβη γὰρ τάδε γ’ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι,
καὶ: Od. 24:439: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε Μέδων καὶ θεῖος ἀοιδὸς
καὶ: Od. 24:442: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς·
καὶ: Od. 24:446: ἐγγύθεν ἑστήκει καὶ Μέντορι πάντα ἐῴκει.
καὶ: Od. 24:451: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἁλιθέρσης
καὶ: Od. 24:452: Μαστορίδης· ὁ γὰρ οἶος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω·
καὶ: Od. 24:453: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
καὶ: Od. 24:459: κτήματα κείροντες καὶ ἀτιμάζοντες ἄκοιτιν
καὶ: Od. 24:461: καὶ νῦν ὧδε γένοιτο, πίθεσθέ μοι, ὡς ἀγορεύω·
καὶ: Od. 24:475: ἢ προτέρω πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν
καὶ: Od. 24:486: ὡς τὸ πάρος, πλοῦτος δὲ καὶ εἰρήνη ἅλις ἔστω.”
καὶ: Od. 24:496: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ὤρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον,
καὶ: Od. 24:499: καὶ πολιοί περ ἐόντες, ἀναγκαῖοι πολεμισταί.
καὶ: Od. 24:503: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν.
καὶ: Od. 24:513: ὣς φάτο, Λαέρτης δ’ ἐχάρη καὶ μῦθον ἔειπε·
καὶ: Od. 24:518: εὐξάμενος κούρῃ γλαυκώπιδι καὶ Διὶ πατρί,
καί: Od. 24:520: ὣς φάτο, καί ῥ’ ἔμπνευσε μένος μέγα Παλλὰς Ἀθήνη.
καὶ: Od. 24:523: καὶ βάλεν Εὐπείθεα κόρυθος διὰ χαλκοπαρῄου.
καὶ: Od. 24:526: ἐν δ’ ἔπεσον προμάχοισ’ Ὀδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱός,
καὶ: Od. 24:527: τύπτον δὲ ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι.
καί: Od. 24:528: καί νύ κε δὴ πάντας ὄλεσαν καὶ θῆκαν ἀνόστους,
καὶ: Od. 24:528: καί νύ κε δὴ πάντας ὄλεσαν καὶ θῆκαν ἀνόστους,
καὶ: Od. 24:539: καὶ τότε δὴ Κρονίδης ἀφίει ψολόεντα κεραυνόν,
καὶ: Od. 24:548: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν.
καῖε: Il. 1:462: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃς ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
καῖε: Il. 11:772: πίονα μηρία καῖε βοὸς Διὶ τερπικεραύνῳ
καῖε: Il. 21:343: πρῶτα μὲν ἐν πεδίῳ πῦρ δαίετο, καῖε δὲ νεκροὺς
καῖε: Od. 3:459: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃσ’ ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
καιέμεν: Il. 14:396: οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὅτε τ’ ὤρετο καιέμεν ὕλην·
καῖεν: Od. 19:397: Ἑρμείας· τῷ γὰρ κεχαρισμένα μηρία καῖεν
καίεο: Od. 24:67: καίεο δ’ ἔν τ’ ἐσθῆτι θεῶν καὶ ἀλείφατι πολλῷ
καίεται: Il. 19:376: καιομένοιο πυρός, τό τε καίεται ὑψόθ’ ὄρεσφι
καίεται: Il. 20:491: οὔρεος ἀζαλέοιο, βαθεῖα δὲ καίεται ὕλη,
καίετο: Il. 8:550: εἴατο παννύχιοι, πυρὰ δέ σφισι καίετο πολλά.
καίετο: Il. 8:558: χίλι’ ἄρ’ ἐν πεδίῳ πυρὰ καίετο, πὰρ δὲ ἑκάστῳ
καίετο: Il. 10:12: θαύμαζεν πυρὰ πολλὰ τὰ καίετο Ἰλιόθι πρὸ
καίετο: Il. 21:351: καίετο δὲ λωτός τε ἰδὲ θρύον ἠδὲ κύπειρον,
καίετο: Il. 21:356: καίετο δ’ ἲς ποταμοῖο ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
καίετο: Od. 5:59: πῦρ μὲν ἐπ’ ἐσχαρόφιν μέγα καίετο, τηλόσε δ’ ὀδμὴ
Καινέα: Il. 1:264: Καινέα τ’ Ἐξάδιόν τε καὶ ἀντίθεον Πολύφημον
Καινεΐδαο: Il. 2:746: υἱὸς ὑπερθύμοιο Κορώνου Καινεΐδαο·
καιόμεναί: Il. 11:553: καιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ·
καιόμεναί: Il. 17:663: καιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ·
καιομένη: Il. 20:317: καιομένη, καίωσι δ’ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν.
καιομένη: Il. 21:376: καιομένη, καίωσι δ’ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν.
καιομένης: Il. 15:600: νηὸς καιομένης σέλας ὀφθαλμοῖσιν ἰδέθαι.
καιομένης: Od. 9:390: γλήνης καιομένης· σφαραγεῦντο δέ οἱ πυρὶ ῥίζαι.
καιομένῃσιν: Il. 9:598: νηυσὶν καιομένῃσιν ἀμυνέμεν· ἀλλ’ ἐπὶ δώρων
καιομένοιο: Il. 8:135: δεινὴ δὲ φλὸξ ὦρτο θεείου καιομένοιο,
καιομένοιο: Il. 19:376: καιομένοιο πυρός, τό τε καίεται ὑψόθ’ ὄρεσφι
καιομένοιο: Od. 24:69: τεύχεσιν ἐῤῥώσαντο πυρὴν πέρι καιομένοιο,
καιόμενος: Il. 21:361: Φῆ πυρὶ καιόμενος, ἀνὰ δ’ ἔφλυε καλὰ ῥέεθρα.
καίοντ’: Il. 23:242: ἐσχατιῇ καίοντ’ ἐπιμὶξ ἵπποι τε καὶ ἄνδρες.
καίοντο: Il. 1:52: βάλλ’· αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί.
καίοντο: Il. 21:350: καίοντο πτελέαι τε καὶ ἰτέαι ἠδὲ μυρῖκαι,
καιόντων: Il. 8:521: πῦρ μέγα καιόντων· φυλακὴ δέ τις ἔμπεδος ἔστω
καιόντων: Il. 8:557: Τρώων καιόντων πυρὰ φαίνετο Ἰλιόθι πρό.
καίουσιν: Il. 9:77: καίουσιν πυρὰ πολλά· τίς ἂν τάδε γηθήσειε;
καίριόν: Il. 8:84: κρανίῳ ἐμπεφύασι, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστιν.
καίριόν: Il. 8:326: αὐχένα τε στῆθός τε, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστι,
καιρίῳ: Il. 4:185: οὐκ ἐν καιρίῳ ὀξὺ πάγη βέλος, ἀλλὰ πάροιθεν
καιρουσσέων: Od. 7:107: καιρουσσέων δ’ ὀθονέων ἀπολείβεται ὑγρὸν ἔλαιον.
καίωμεν: Il. 8:509: καίωμεν πυρὰ πολλά, σέλας δ’ εἰς οὐρανὸν ἵκῃ,
καίων: Il. 15:373: ἢ βοὸς ἢ οἰὸς κατὰ πίονα μηρία καίων
καίων: Il. 23:222: ὡς δὲ πατὴρ οὗ παιδὸς ὀδύρεται ὀστέα καίων
καίων: Il. 23:224: ὣς Ἀχιλεὺς ἑτάροιο ὀδύρετο ὀστέα καίων,
καίωσι: Il. 20:317: καιομένη, καίωσι δ’ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν.
καίωσι: Il. 21:376: καιομένη, καίωσι δ’ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν.
κάκ’: Il. 1:105: Κάλχαντα πρώτιστα κάκ’ ὀσσόμενος προσέειπε·
κάκ’: Il. 1:107: αἰεί τοι τὰ κάκ’ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι,
κάκ’: Il. 2:235: ὦ πέπονες κάκ’ ἐλέγχε’ Ἀχαιΐδες οὐκέτ’ Ἀχαιοὶ
κάκ’: Il. 3:351: Ζεῦ ἄνα δὸς τίσασθαι ὅ με πρότερος κάκ’ ἔοργε
κάκ’: Il. 5:787: αἰδὼς Ἀργεῖοι κάκ’ ἐλέγχεα εἶδος ἀγητοί·
κάκ’: Il. 8:228: αἰδὼς Ἀργεῖοι, κάκ’ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί·
κάκ’: Il. 24:518: ἆ δείλ’, ἦ δὴ πολλὰ κάκ’ ἄνσχεο σὸν κατὰ θυμόν.
κάκ’: Od. 1:33: ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ’ ἔμμεναι· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
κάκ’: Od. 2:72: δυσμενέων κάκ’ ἔρεξεν ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς,
κάκ’: Od. 4:245: σπεῖρα κάκ’ ἀμφ’ ὤμοισι βαλών, οἰκῆϊ ἐοικώς,
κάκ’: Od. 14:289: τρώκτης, ὃς δὴ πολλὰ κάκ’ ἀνθρώπους ἐεόργει·
κάκ’: Od. 16:35: χήτει ἐνευναίων κάκ’ ἀράχνια κεῖται ἔχουσα.”
κάκ’: Od. 17:226: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ’ ἔμμαθεν, οὐκ ἐθελήσει
κάκ’: Od. 17:287: οὐλομένην, ἣ πολλὰ κάκ’ ἀνθρώποισι δίδωσι·
κάκ’: Od. 17:474: οὐλομένης, ἣ πολλὰ κάκ’ ἀνθρώποισι δίδωσιν.
κάκ’: Od. 18:362: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ’ ἔμμαθες, οὐκ ἐθελήσεις
κάκ’: Od. 21:298: μαινόμενος κάκ’ ἔρεξε δόμον κάτα Πειριθόοιο.
κὰκ: Il. 8:83: ἄκρην κὰκ κορυφήν, ὅθι τε πρῶται τρίχες ἵππων
κὰκ: Il. 11:351: ἄκρην κὰκ κόρυθα· πλάγχθη δ’ ἀπὸ χαλκόφι χαλκός,
κὰκ: Il. 16:412: μέσσην κὰκ κεφαλήν· ἣ δ’ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη
κὰκ: Il. 18:24: χεύατο κὰκ κεφαλῆς, χαρίεν δ’ ᾔσχυνε πρόσωπον·
κὰκ: Il. 20:387: μέσσην κὰκ κεφαλήν· ἣ δ’ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη,
κὰκ: Il. 20:475: μέσσην κὰκ κεφαλὴν ξίφει ἤλασε κωπήεντι,
κὰκ: Od. 8:85: κὰκ κεφαλῆς εἴρυσσε, κάλυψε δὲ καλὰ πρόσωπα·
κὰκ: Od. 18:355: κὰκ κεφαλῆς, ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι τρίχες οὐδ’ ἠβαιαί.”
κὰκ: Od. 23:156: αὐτὰρ κὰκ κεφαλῆς χεῦεν πολὺ κάλλος Ἀθήνη
κὰκ: Od. 24:317: χεύατο κὰκ κεφαλῆς πολιῆς, ἁδινὰ στεναχίζων.
κακὰ: Il. 2:304: ἠγερέθοντο κακὰ Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ φέρουσαι,
κακὰ: Il. 3:99: Ἀργείους καὶ Τρῶας, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέπασθε
κακὰ: Il. 3:354: ξεινοδόκον κακὰ ῥέξαι, ὅ κεν φιλότητα παράσχῃ.
κακὰ: Il. 4:21: πλησίαι αἵ γ’ ἥσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην.
κακὰ: Il. 4:28: λαὸν ἀγειρούσῃ, Πριάμῳ κακὰ τοῖό τε παισίν.
κακὰ: Il. 4:32: τόσσα κακὰ ῥέζουσιν, ὅ τ’ ἀσπερχὲς μενεαίνεις
κακὰ: Il. 5:175: ὅς τις ὅδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε
κακὰ: Il. 6:157: ὤπασαν· αὐτάρ οἱ Προῖτος κακὰ μήσατο θυμῷ,
κακὰ: Il. 6:349: αὐτὰρ ἐπεὶ τάδε γ’ ὧδε θεοὶ κακὰ τεκμήραντο,
κακὰ: Il. 7:70: ἀλλὰ κακὰ φρονέων τεκμαίρεται ἀμφοτέροισιν
κακὰ: Il. 7:478: παννύχιος δέ σφιν κακὰ μήδετο μητίετα Ζεὺς
κακὰ: Il. 8:356: Ἕκτωρ Πριαμίδης, καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε.
κακὰ: Il. 8:458: πλησίαι αἵ γ’ ἥσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην.
κακὰ: Il. 9:536: ὃς κακὰ πόλλ’ ἕρδεσκεν ἔθων Οἰνῆος ἀλωήν·
κακὰ: Il. 9:591: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμὸς ἀκούοντος κακὰ ἔργα,
κακὰ: Il. 10:52: δηθά τε καὶ δολιχόν· τόσα γὰρ κακὰ μήσατ’ Ἀχαιούς.
κακὰ: Il. 10:486: αἴγεσιν ἢ ὀΐεσσι κακὰ φρονέων ἐνορούσῃ,
κακὰ: Il. 12:67: εἰ μὲν γὰρ τοὺς πάγχυ κακὰ φρονέων ἀλαπάζει
κακὰ: Il. 14:89: καλλείψειν, ἧς εἵνεκ’ ὀϊζύομεν κακὰ πολλά;
κακὰ: Il. 14:253: νήδυμος ἀμφιχυθείς· σὺ δέ οἱ κακὰ μήσαο θυμῷ
κακὰ: Il. 15:27: πέμψας ἐπ’ ἀτρύγετον πόντον κακὰ μητιόωσα,
κακὰ: Il. 15:97: οἷα Ζεὺς κακὰ ἔργα πιφαύσκεται· οὐδέ τί φημι
κακὰ: Il. 15:132: ἦ ἐθέλεις αὐτὸς μὲν ἀναπλήσας κακὰ πολλὰ
κακὰ: Il. 15:503: ἠὲ σαωθῆναι καὶ ἀπώσασθαι κακὰ νηῶν.
κακὰ: Il. 16:373: Τρωσὶ κακὰ φρονέων· οἳ δὲ ἰαχῇ τε φόβῳ τε
κακὰ: Il. 16:424: ὅς τις ὅδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε
κακὰ: Il. 16:783: Πάτροκλος δὲ Τρωσὶ κακὰ φρονέων ἐνόρουσε.
κακὰ: Il. 18:8: μὴ δή μοι τελέσωσι θεοὶ κακὰ κήδεα θυμῷ,
κακὰ: Il. 18:312: Ἕκτορι μὲν γὰρ ἐπῄνησαν κακὰ μητιόωντι,
κακὰ: Il. 18:367: οὐκ ὄφελον Τρώεσσι κοτεσσαμένη κακὰ ῥάψαι;
κακὰ: Il. 18:455: πολλὰ κακὰ ῥέξαντα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν
κακὰ: Il. 21:19: φάσγανον οἶον ἔχων, κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα,
κακὰ: Il. 21:413: ἥ τοι χωομένη κακὰ μήδεται οὕνεκ’ Ἀχαιοὺς
κακὰ: Il. 21:442: μέμνηαι ὅσα δὴ πάθομεν κακὰ Ἴλιον ἀμφὶ
κακὰ: Il. 22:61: αἴσῃ ἐν ἀργαλέῃ φθίσει κακὰ πόλλ’ ἐπιδόντα
κακὰ: Il. 22:94: βεβρωκὼς κακὰ φάρμακ’, ἔδυ δέ τέ μιν χόλος αἰνός,
κακὰ: Il. 22:264: ἀλλὰ κακὰ φρονέουσι διαμπερὲς ἀλλήλοισιν,
κακὰ: Il. 22:380: ὃς κακὰ πόλλ’ ἔῤῥεξεν ὅσ’ οὐ σύμπαντες οἱ ἄλλοι,
κακὰ: Il. 23:176: χαλκῷ δηϊόων· κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα·
κακὰ: Il. 24:253: σπεύσατέ μοι κακὰ τέκνα κατηφόνες· αἴθ’ ἅμα πάντες
κακά: Il. 24:370: ἀλλ’ ἐγὼ οὐδέν σε ῥέξω κακά, καὶ δέ κεν ἄλλον
κακὰ: Od. 1:234: νῦν δ’ ἑτέρως ἐβόλοντο θεοὶ κακὰ μητιόωντες,
κακὰ: Od. 1:244: οἶον, ἐπεί νύ μοι ἄλλα θεοὶ κακὰ κήδε’ ἔτευξαν.
κακὰ: Od. 2:45: ἀλλ’ ἐμὸν αὐτοῦ χρεῖος, ὅ μοι κακὰ ἔμπεσεν οἴκῳ,
κακὰ: Od. 2:67: μή τι μεταστρέψωσιν ἀγασσάμενοι κακὰ ἔργα.
κακὰ: Od. 2:73: τῶν μ’ ἀποτεινύμενοι κακὰ ῥέζετε δυσμενέοντες,
κακὰ: Od. 2:134: ἐκ γὰρ τοῦ πατρὸς κακὰ πείσομαι, ἄλλα δὲ δαίμων
κακὰ: Od. 2:174: φῆν κακὰ πολλὰ παθόντ’, ὀλέσαντ’ ἄπο πάντας ἑταίρους,
κακὰ: Od. 2:367: οἱ δέ τοι αὐτίκ’ ἰόντι κακὰ φράσσονται ὀπίσσω,
κακὰ: Od. 2:370: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον κακὰ πάσχειν οὐδ’ ἀλάλησθαι.”
κακά: Od. 3:113: ἄλλα τε πόλλ’ ἐπὶ τοῖς πάθομεν κακά· τίς κεν ἐκεῖνα
κακὰ: Od. 3:116: ἐξερέοις, ὅσα κεῖθι πάθον κακὰ δῖοι Ἀχαιοί·
κακὰ: Od. 3:118: εἰνάετες γάρ σφιν κακὰ ῥάπτομεν ἀμφιέποντες
κακὰ: Od. 3:166: φεῦγον, ἐπεὶ γίνωσκον, ὃ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων.
κακὰ: Od. 3:213: ἐν μεγάροισ’ ἀέκητι σέθεν κακὰ μηχανάασθαι.
κακὰ: Od. 5:340: ὠδύσατ’ ἐκπάγλως, ὅτι τοι κακὰ πολλὰ φυτεύει;
κακὰ: Od. 5:377: “οὕτω νῦν κακὰ πολλὰ παθὼν ἀλόω κατὰ πόντον,
κακὰ: Od. 6:165: τὴν ὁδόν, ᾗ δὴ μέλλεν ἐμοὶ κακὰ κήδε’ ἔσεσθαι·
κακὰ: Od. 6:175: ἀλλά, ἄνασσ’, ἐλέαιρε· σὲ γὰρ κακὰ πολλὰ μογήσας
κακὰ: Od. 7:213: καὶ δ’ ἔτι κεν καὶ πλείον’ ἐγὼ κακὰ μυθησαίμην,
κακὰ: Od. 8:184: ἀλλὰ καὶ ὧς, κακὰ πολλὰ παθών, πειρήσομ’ ἀέθλων·
κακὰ: Od. 8:273: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς χαλκεῶνα, κακὰ φρεσὶ βυσσοδομεύων·
κακὰ: Od. 8:329: “οὐκ ἀρετᾷ κακὰ ἔργα· κιχάνει τοι βραδὺς ὠκύν,
κακὰ: Od. 9:316: Κύκλωψ· αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην κακὰ βυσσοδομεύων,
κακὰ: Od. 9:477: καὶ λίην σέ γ’ ἔμελλε κιχήσεσθαι κακὰ ἔργα,
κακά: Od. 10:189: “κέκλυτέ μευ μύθων, κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι·
κακὰ: Od. 10:213: τοὺς αὐτὴ κατέθελξεν, ἐπεὶ κακὰ φάρμακ’ ἔδωκεν.
κακὰ: Od. 10:317: ἐν δέ τε φάρμακον ἧκε, κακὰ φρονέουσ’ ἐνὶ θυμῷ.
κακὰ: Od. 10:374: ἀλλ’ ἥμην ἀλλοφρονέων, κακὰ δ’ ὄσσετο θυμός.
κακά: Od. 11:104: ἀλλ’ ἔτι μέν κε καὶ ὧς, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε,
κακά: Od. 11:111: καί κεν ἔτ’ εἰς Ἰθάκην, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε·
κακὰ: Od. 11:191: ἐν κόνι ἄγχι πυρός, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷται·
κακά: Od. 11:482: γῆς ἐπέβην, ἀλλ’ αἰὲν ἔχω κακά. σεῖο δ’, Ἀχιλλεῦ,
κακὰ: Od. 11:532: καὶ δόρυ χαλκοβαρές, κακὰ δὲ Τρώεσσι μενοίνα.
κακά: Od. 12:138: ἦ τ’ ἂν ἔτ’ εἰς Ἰθάκην, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε·
κακά: Od. 12:271: “κέκλυτέ μευ μύθων, κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι,
κακὰ: Od. 12:295: καὶ τότε δὴ γίνωσκον, ὃ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων,
κακά: Od. 12:340: “κέκλυτέ μευ μύθων, κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι·
κακὰ: Od. 13:131: καὶ γὰρ νῦν Ὀδυσῆ’ ἐφάμην κακὰ πολλὰ παθόντα
κακὰ: Od. 14:110: ἁρπαλέως ἀκέων, κακὰ δὲ μνηστῆρσι φύτευεν.
κακὰ: Od. 14:218: ἄνδρας ἀριστῆας, κακὰ δυσμενέεσσι φυτεύων,
κακὰ: Od. 14:243: αὐτὰρ ἐμοὶ δειλῷ κακὰ μήδετο μητίετα Ζεύς·
κακὰ: Od. 14:270: μεῖναι ἐναντίβιον· περὶ γὰρ κακὰ πάντοθεν ἔστη.
κακὰ: Od. 14:284: ξεινίου, ὅς τε μάλιστα νεμεσσᾶται κακὰ ἔργα.
κακὰ: Od. 14:506: νῦν δέ μ’ ἀτιμάζουσι κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα.”
κακὰ: Od. 15:176: ὣς Ὀδυσεὺς κακὰ πολλὰ παθὼν καὶ πόλλ’ ἐπαληθεὶς
κακὰ: Od. 15:344: ἀλλ’ ἕνεκ’ οὐλομένης γαστρὸς κακὰ κήδε’ ἔχουσιν
κακὰ: Od. 16:134: πευθέσθω· πολλοὶ γὰρ ἐμοὶ κακὰ μηχανόωνται.”
κακά: Od. 16:205: ἀλλ’ ὅδ’ ἐγὼ τοιόσδε, παθὼν κακά, πολλὰ δ’ ἀληθείς,
κακὰ: Od. 16:380: οἱ δ’ οὐκ αἰνήσουσιν ἀκούοντες κακὰ ἔργα·
κακὰ: Od. 16:423: μάρτυρος; οὐδ’ ὁσίη κακὰ ῥάπτειν ἀλλήλοισιν.
κακά: Od. 17:24: αἰνῶς γὰρ τάδε εἵματ’ ἔχω κακά· μή με δαμάσσῃ
κακὰ: Od. 17:27: κραιπνὰ ποσὶ προβιβάς, κακὰ δὲ μνηστῆρσι φύτευεν.
κακὰ: Od. 17:66: ἔσθλ’ ἀγορεύοντες, κακὰ δὲ φρεσὶ βυσσοδόμευον.
κακὰ: Od. 17:158: ἥμενος ἢ ἕρπων, τάδε πευθόμενος κακὰ ἔργα,
κακὰ: Od. 17:284: τολμήεις μοι θυμός, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέπονθα
κακὰ: Od. 17:289: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον κακὰ δυσμενέεσσι φέρουσαι.”
κακὰ: Od. 17:439: στῆναι ἐναντίβιον· περὶ γὰρ κακὰ πάντοθεν ἔστη.
κακὰ: Od. 17:465: ἀλλ’ ἀκέων κίνησε κάρη, κακὰ βυσσοδομεύων.
κακὰ: Od. 17:491: ἀλλ’ ἀκέων κίνησε κάρη, κακὰ βυσσοδομεύων.
κακὰ: Od. 17:499: “μαῖ’, ἐχθροὶ μὲν πάντες, ἐπεὶ κακὰ μηχανόωνται·
κακὰ: Od. 17:596: μή τι πάθῃς· πολλοὶ δὲ κακὰ φρονέουσιν Ἀχαιῶν,
κακὰ: Od. 18:27: γρηῒ καμινοῖ ἶσος· ὃν ἂν κακὰ μητισαίμην
κακὰ: Od. 18:232: οἵδε κακὰ φρονέοντες, ἐμοὶ δ’ οὐκ εἰσὶν ἀρωγοί.
κακὰ: Od. 18:256: νῦν δ’ ἄχομαι· τόσα γάρ μοι ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
κακὰ: Od. 19:72: ἦ ὅτι δὴ ῥυπόω, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷμαι,
κακὰ: Od. 19:129: νῦν δ’ ἄχομαι· τόσα γάρ μοι ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
κακὰ: Od. 19:327: εἴ κεν ἀϋσταλέος, κακὰ εἱμένος ἐν μεγάροισι
κακὰ: Od. 20:5: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς μνηστῆρσι κακὰ φρονέων ἐνὶ θυμῷ
κακὰ: Od. 20:16: ὥς ῥα τοῦ ἔνδον ὑλάκτει ἀγαιομένου κακὰ ἔργα.
κακὰ: Od. 20:87: αὐτὰρ ἐμοὶ καὶ ὀνείρατ’ ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
κακὰ: Od. 20:184: ἀλλ’ ἀκέων κίνησε κάρη, κακὰ βυσσοδομεύων.
κακὰ: Od. 20:314: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι μοι κακὰ ῥέζετε δυσμενέοντες·
κακὰ: Od. 21:207: “ἔνδον μὲν δὴ ὅδ’ αὐτὸς ἐγώ, κακὰ πολλὰ μογήσας,
κακὰ: Od. 21:375: ἡμετέρου ἐξ οἴκου, ἐπεὶ κακὰ μηχανόωνται.”
κακὰ: Od. 23:53: ἀμφοτέρω φίλον ἦτορ, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέπασθε.
κακὰ: Od. 23:64: ὕβριν ἀγασσάμενος θυμαλγέα καὶ κακὰ ἔργα.
κακὰ: Od. 23:95: ἄλλοτε δ’ ἀγνώσασκε κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα.
κακὰ: Od. 23:101: ἀνδρὸς ἀποσταίη, ὅς οἱ κακὰ πολλὰ μογήσας
κακὰ: Od. 23:115: νῦν δ’ ὅττι ῥυπόω, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷμαι,
κακὰ: Od. 23:169: ἀνδρὸς ἀποσταίη, ὅς οἱ κακὰ πολλὰ μογήσας
κακὰ: Od. 23:217: ἐλθών· πολλοὶ γὰρ κακὰ κέρδεα βουλεύουσιν.
κακὰ: Od. 24:156: τὸν δὲ συβώτης ἦγε κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα,
κακὰ: Od. 24:199: οὐχ ὡς Τυνδαρέου κούρη κακὰ μήσατο ἔργα,
κακὰ: Od. 24:326: λώβην τεινύμενος θυμαλγέα καὶ κακὰ ἔργα.”
κακαὶ: Il. 13:623: ἣν ἐμὲ λωβήσασθε κακαὶ κύνες, οὐδέ τι θυμῷ
κακὰς: Il. 12:113: νήπιος, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλε κακὰς ὑπὸ κῆρας ἀλύξας
κακὰς: Od. 2:316: πειρήσω, ὥς κ’ ὔμμι κακὰς ἐπὶ κῆρας ἰήλω,
κακὰς: Od. 23:332: πάντες ὁμῶς, αὐτὸς δὲ κακὰς ὑπὸ κῆρας ἄλυξεν·
κακῇ: Il. 1:418: ἔπλεο· τώ σε κακῇ αἴσῃ τέκον ἐν μεγάροισι.
κακῇ: Il. 5:209: τώ ῥα κακῇ αἴσῃ ἀπὸ πασσάλου ἀγκύλα τόξα
κακὴ: Il. 6:346: οἴχεσθαι προφέρουσα κακὴ ἀνέμοιο θύελλα
κακὴ: Il. 8:164: ἔῤῥε κακὴ γλήνη, ἐπεὶ οὐκ εἴξαντος ἐμεῖο
κακὴ: Il. 13:602: ἤϊε· τὸν δ’ ἄγε μοῖρα κακὴ θανάτοιο τέλος δὲ
κακῇ: Il. 13:812: ἀλλὰ Διὸς μάστιγι κακῇ ἐδάμημεν Ἀχαιοί.
κακὴ: Il. 24:532: καί ἑ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δῖαν ἐλαύνει,
κακὴ: Od. 5:467: μή μ’ ἄμυδις στίβη τε κακὴ καὶ θῆλυς ἐέρση
κακὴ: Od. 9:52: ἠέριοι· τότε δή ῥα κακὴ Διὸς αἶσα παρέστη
κακή: Od. 9:131: οὐ μὲν γάρ τι κακή γε, φέροι δέ κεν ὥρια πάντα·
κακὴ: Od. 10:46: ὣς ἔφασαν, βουλὴ δὲ κακὴ νίκησεν ἑταίρων·
κακῇ: Od. 10:54: κείμην· αἱ δ’ ἐφέροντο κακῇ ἀνέμοιο θυέλλῃ
κακὴ: Od. 11:61: ἆσέ με δαίμονος αἶσα κακὴ καὶ ἀθέσφατος οἶνος·
κακὴ: Od. 14:337: ἐνδυκέως· τοῖσιν δὲ κακὴ φρεσὶν ἥνδανε βουλὴ
κακὴ: Od. 14:457: νὺξ δ’ ἄρ’ ἐπῆλθε κακὴ σκοτομήνιος· ὗε δ’ ἄρα Ζεὺς
κακὴ: Od. 14:475: κείμεθα, νὺξ δ’ ἄρ’ ἐπῆλθε κακὴ βορέαο πεσόντος,
κακῇ: Od. 19:259: τῶ ῥα κακῇ αἴσῃ κοίλης ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺς
κακὴ: Od. 20:357: οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακὴ δ’ ἐπιδέδρομεν ἀχλύς.”
κακήν: Il. 1:10: νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί,
κακὴν: Il. 2:114: νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με κελεύει
κακὴν: Il. 3:7: ἠέριαι δ’ ἄρα ταί γε κακὴν ἔριδα προφέρονται.
κακὴν: Il. 9:21: νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με κελεύει
κακήν: Il. 10:188: νύκτα φυλασσομένοισι κακήν· πεδίον δὲ γὰρ αἰεὶ
κακὴν: Il. 11:529: ἱππῆες πεζοί τε κακὴν ἔριδα προβαλόντες
κακὴν: Il. 16:687: ἦ τ’ ἂν ὑπέκφυγε κῆρα κακὴν μέλανος θανάτοιο.
κακὴν: Od. 3:161: σχέτλιος, ὅς ῥ’ ἔριν ὦρσε κακὴν ἔπι δεύτερον αὖτις.
κακὴν: Od. 14:269: φύζαν ἐμοῖσ’ ἑτάροισι κακὴν βάλεν, οὐδέ τις ἔτλη
κακὴν: Od. 17:438: φύζαν ἐμοῖσ’ ἑτάροισι κακὴν βάλεν, οὐδέ τις ἔτλη
κακῇς: Il. 5:766: ἥ ἑ μάλιστ’ εἴωθε κακῇς ὀδύνῃσι πελάζειν.
κακῆς: Od. 11:384: ἐν νόστῳ δ’ ἀπόλοντο κακῆς ἰότητι γυναικός.
κακῆς: Od. 12:339: Εὐρύλοχος δ’ ἑτάροισι κακῆς ἐξήρχετο βουλῆς·
κακῇσι: Od. 9:440: οὔθατα γὰρ σφαραγεῦντο. ἄναξ δ’ ὀδύνῃσι κακῇσι
κακῇσι: Od. 24:458: οἳ μέγα ἔργον ἔρεζον ἀτασθαλίῃσι κακῇσι,
κακῇσιν: Od. 12:300: εὕρωμεν, μή πού τις ἀτασθαλίῃσι κακῇσιν
κακιζόμενόν: Il. 24:214: παιδὸς ἐμοῦ, ἐπεὶ οὔ ἑ κακιζόμενόν γε κατέκτα,
κάκιον: Il. 9:597: ἐνταῦθα τρέψειε φίλος· κάκιον δέ κεν εἴη
κάκιον: Od. 18:174: ἔρχευ, ἐπεὶ κάκιον πενθήμεναι ἄκριτον αἰεί.
κάκιον: Od. 19:120: ἧσθαι, ἐπεὶ κάκιον πενθήμεναι ἄκριτον αἰεί·
κακίους: Od. 2:277: οἱ πλέονες κακίους, παῦροι δέ τε πατρὸς ἀρείους.
κάκιστον: Od. 1:391: ἦ φῂς τοῦτο κάκιστον ἐν ἀνθρώποισι τετύχθαι;
κάκιστος: Il. 16:570: βλῆτο γὰρ οὔ τι κάκιστος ἀνὴρ μετὰ Μυρμιδόνεσσιν
κάκιστος: Od. 4:199: καὶ γὰρ ἐμὸς τέθνηκεν ἀδελφεός, οὔ τι κάκιστος
κάκιστος: Od. 17:415: “δός, φίλος· οὐ μέν μοι δοκέεις ὁ κάκιστος Ἀχαιῶν
κακίων: Od. 14:56: “ξεῖν’, οὔ μοι θέμις ἔστ’, οὐδ’ εἰ κακίων σέθεν ἔλθοι,
κακκείοντες: Il. 1:606: οἳ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκον δὲ ἕκαστος,
κακκείοντες: Il. 23:58: οἳ μὲν κακκείοντες ἕβαν κλισίην δὲ ἕκαστος,
κακκείοντες: Od. 1:424: δὴ τότε κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος.
κακκείοντες: Od. 3:396: οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος,
κακκείοντες: Od. 7:229: οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος,
κακκείοντες: Od. 13:17: οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος·
κακκῆαι: Od. 11:74: ἀλλά με κακκῆαι σὺν τεύχεσιν, ἅσσα μοί ἐστι,
κακοείμονας: Od. 18:41: ἀμφὶ δ’ ἄρα πτωχοὺς κακοείμονας ἠγερέθοντο.
κακοεργίης: Od. 22:374: ὡς κακοεργίης εὐεργεσίη μέγ’ ἀμείνων.
κακοεργός: Od. 18:54: ὀτρύνει κακοεργός, ἵνα πληγῇσι δαμείω.
κακοὶ: Il. 11:408: οἶδα γὰρ ὅττι κακοὶ μὲν ἀποίχονται πολέμοιο,
κακοί: Il. 13:382: ἀμφὶ γάμῳ, ἐπεὶ οὔ τοι ἐεδνωταὶ κακοί εἰμεν.
κακοὶ: Od. 4:64: σκηπτούχων, ἐπεὶ οὔ κε κακοὶ τοιούσδε τέκοιεν.”
κακοὶ: Od. 10:68: “ἄασάν μ’ ἕταροί τε κακοὶ πρὸς τοῖσί τε ὕπνος
κακοὶ: Od. 17:246: ἄστυ κάτ’· αὐτὰρ μῆλα κακοὶ φθείρουσι νομῆες.”
Κακοΐλιον: Od. 19:260: ᾤχετ’ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν.”
Κακοΐλιον: Od. 19:597: ᾤχετ’ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν.
Κακοΐλιον: Od. 23:19: ᾤχετ’ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν.
κακοῖο: Il. 1:284: ἕρκος Ἀχαιοῖσιν πέλεται πολέμοιο κακοῖο. ”
κακοῖο: Od. 3:152: ἀλλήλοισ’· ἐπὶ γὰρ Ζεὺς ἤρτυε πῆμα κακοῖο·
κακοῖσ’: Od. 18:123: ὄλβος· ἀτὰρ μὲν νῦν γε κακοῖσ’ ἔχεαι πολέεσσι.”
κακοῖσ’: Od. 20:200: ὄλβος· ἀτὰρ μὲν νῦν γε κακοῖσ’ ἔχεαι πολέεσσι.
κακοῖς: Il. 23:493: Αἶαν Ἰδομενεῦ τε κακοῖς, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε.
κακοῖσι: Il. 4:339: καὶ σὺ κακοῖσι δόλοισι κεκασμένε κερδαλεόφρον
κακοῖσι: Il. 17:487: ἐς πόλεμον προφανέντε σὺν ἡνιόχοισι κακοῖσι·
κακοῖσι: Il. 23:735: μηκέτ’ ἐρείδεσθον, μὴ δὲ τρίβεσθε κακοῖσι·
κακοῖσι: Od. 8:137: δεύεται, ἀλλὰ κακοῖσι συνέῤῥηκται πολέεσσιν.
κακοῖσιν: Od. 6:189: ἐσθλοῖσ’ ἠδὲ κακοῖσιν, ὅπως ἐθέλῃσιν, ἑκάστῳ·
κακοῖσιν: Od. 22:264: ἡμέας ἐξεναρίξαι ἐπὶ προτέροισι κακοῖσιν.”
κακοῖσιν: Od. 24:161: ἀλλ’ ἔπεσίν τε κακοῖσιν ἐνίσσομεν ἠδὲ βολῇσιν.
κακομήχανε: Od. 16:418: “Ἀντίνο’, ὕβριν ἔχων, κακομήχανε, καὶ δέ σέ φασιν
κακομηχάνου: Il. 6:344: δᾶερ ἐμεῖο κυνὸς κακομηχάνου ὀκρυοέσσης,
κακομηχάνου: Il. 9:257: ληγέμεναι δ’ ἔριδος κακομηχάνου, ὄφρά σε μᾶλλον
κακὸν: Il. 1:382: ἧκε δ’ ἐπ’ Ἀργείοισι κακὸν βέλος· οἳ δέ νυ λαοὶ
κακὸν: Il. 2:190: δαιμόνι’ οὔ σε ἔοικε κακὸν ὣς δειδίσσεσθαι,
κακὸν: Il. 2:195: μή τι χολωσάμενος ῥέξῃ κακὸν υἷας Ἀχαιῶν·
κακὸν: Il. 3:417: Τρώων καὶ Δαναῶν, σὺ δέ κεν κακὸν οἶτον ὄληαι.
κακὸν: Il. 4:15: ἤ ῥ’ αὖτις πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν
κακὸν: Il. 4:362: ἀλλ’ ἴθι ταῦτα δ’ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ’ εἴ τι κακὸν νῦν
κακὸν: Il. 5:63: ἀρχεκάκους, αἳ πᾶσι κακὸν Τρώεσσι γένοντο
κακὸν: Il. 5:374: μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ;
κακόν: Il. 5:831: τοῦτον μαινόμενον, τυκτὸν κακόν, ἀλλοπρόσαλλον,
κακὸν: Il. 6:178: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σῆμα κακὸν παρεδέξατο γαμβροῦ,
κακὸν: Il. 6:357: οἷσιν ἐπὶ Ζεὺς θῆκε κακὸν μόρον, ὡς καὶ ὀπίσσω
κακὸν: Il. 6:489: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται.
κακὸν: Il. 8:34: οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται.
κακὸν: Il. 8:153: εἴ περ γάρ σ’ Ἕκτωρ γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φήσει,
κακὸν: Il. 8:354: οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται
κακὸν: Il. 8:465: οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται.
κακὸν: Il. 8:541: ὡς νῦν ἡμέρη ἧδε κακὸν φέρει Ἀργείοισιν.
κακὸν: Il. 9:251: φράζευ ὅπως Δαναοῖσιν ἀλεξήσεις κακὸν ἦμαρ.
κακὸν: Il. 9:529: καὶ γὰρ τοῖσι κακὸν χρυσόθρονος Ἄρτεμις ὦρσε
κακὸν: Il. 9:593: ὣς ὃ μὲν Αἰτωλοῖσιν ἀπήμυνεν κακὸν ἦμαρ
κακὸν: Il. 9:595: πολλά τε καὶ χαρίεντα, κακὸν δ’ ἤμυνε καὶ αὔτως.
κακόν: Il. 9:632: ποινὴν δεξαμένῳ· σοὶ δ’ ἄληκτόν τε κακόν τε
κακὸν: Il. 10:496: ἀσθμαίνοντα· κακὸν γὰρ ὄναρ κεφαλῆφιν ἐπέστη
κακὸν: Il. 11:53: ὦρσε κακὸν Κρονίδης, κατὰ δ’ ὑψόθεν ἧκεν ἐέρσας
κακόν: Il. 11:363: ἦλθε κακόν· νῦν αὖτέ σ’ ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων
κακὸν: Il. 11:404: ὤ μοι ἐγὼ τί πάθω; μέγα μὲν κακὸν αἴ κε φέβωμαι
κακὸν: Il. 11:539: ἧκε κακὸν Δαναοῖσι, μίνυνθα δὲ χάζετο δουρός.
κακὸν: Il. 13:120: ὦ πέπονες τάχα δή τι κακὸν ποιήσετε μεῖζον
κακόν: Il. 13:225: εἴκων ἀνδύεται πόλεμον κακόν· ἀλλά που οὕτω
κακὸν: Il. 13:454: σοί τε κακὸν καὶ πατρὶ καὶ ἄλλοισι Τρώεσσιν.
κακὸν: Il. 13:828: ὡς νῦν ἡμέρη ἧδε κακὸν φέρει Ἀργείοισι
κακόν: Il. 14:80: οὐ γάρ τις νέμεσις φυγέειν κακόν, οὐδ’ ἀνὰ νύκτα.
κακὸν: Il. 14:81: βέλτερον ὃς φεύγων προφύγῃ κακὸν ἠὲ ἁλώῃ.
κακὸν: Il. 14:126: τὼ οὐκ ἄν με γένος γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φάντες
κακὸν: Il. 15:109: τὼ ἔχεθ’ ὅττί κεν ὔμμι κακὸν πέμπῃσιν ἑκάστῳ.
κακὸν: Il. 15:134: αὐτὰρ τοῖς ἄλλοισι κακὸν μέγα πᾶσι φυτεῦσαι;
κακὸν: Il. 15:196: χερσὶ δὲ μή τί με πάγχυ κακὸν ὣς δειδισσέσθω·
κακόν: Il. 15:450: ἦλθε κακόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ.
κακὸν: Il. 15:586: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἔτρεσε θηρὶ κακὸν ῥέξαντι ἐοικώς,
κακὸν: Il. 16:47: οἷ αὐτῷ θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα λιτέσθαι.
κακὸν: Il. 16:111: ἀμπνεῦσαι· πάντῃ δὲ κακὸν κακῷ ἐστήρικτο.
κακὸν: Il. 16:262: νηπίαχοι· ξυνὸν δὲ κακὸν πολέεσσι τιθεῖσι.
κακὸν: Il. 16:329: θρέψεν ἀμαιμακέτην πολέσιν κακὸν ἀνθρώποισιν.
κακόν: Il. 16:730: ἧκε κακόν, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζεν.
κακὸν: Il. 17:32: πρίν τι κακὸν παθέειν· ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω.
κακόν: Il. 17:292: ἦλθε κακόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ.
κακὸν: Il. 17:401: ἤματι τῷ ἐτάνυσσε κακὸν πόνον· οὐδ’ ἄρα πώ τι
κακὸν: Il. 17:410: δὴ τότε γ’ οὔ οἱ ἔειπε κακὸν τόσον ὅσσον ἐτύχθη
κακὸν: Il. 17:701: Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ κακὸν ἔπος ἀγγελέοντα.
κακόν: Il. 18:128: ναὶ δὴ ταῦτά γε τέκνον ἐτήτυμον οὐ κακόν ἐστι
κακὸν: Il. 19:235: ἧδε γὰρ ὀτρυντὺς κακὸν ἔσσεται ὅς κε λίπηται
κακὸν: Il. 19:290: ἂψ ἀνιοῦσ’· ὥς μοι δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ αἰεί.
κακὸν: Il. 20:198: πρίν τι κακὸν παθέειν· ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω.
κακὸν: Il. 20:315: μή ποτ’ ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ,
κακόν: Il. 20:450: ἦλθε κακόν· νῦν αὖτέ σ’ ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
κακὸν: Il. 21:39: τῷ δ’ ἄρ’ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυθε δῖος Ἀχιλλεύς.
κακὸν: Il. 21:66: ἐκφυγέειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν.
κακὸν: Il. 21:92: νῦν δὲ δὴ ἐνθάδ’ ἐμοὶ κακὸν ἔσσεται· οὐ γὰρ ὀΐω
κακὸν: Il. 21:133: ἀλλὰ καὶ ὧς ὀλέεσθε κακὸν μόρον, εἰς ὅ κε πάντες
κακὸν: Il. 21:337: φλέγμα κακὸν φορέουσα· σὺ δὲ Ξάνθοιο παρ’ ὄχθας
κακὸν: Il. 21:374: μή ποτ’ ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ,
κακὸν: Il. 21:510: μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ;
κακὸν: Il. 22:30: λαμπρότατος μὲν ὅ γ’ ἐστί, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται,
κακὸν: Il. 22:320: πάλλεν δεξιτερῇ φρονέων κακὸν Ἕκτορι δίῳ
κακὸν: Il. 22:453: πήγνυται· ἐγγὺς δή τι κακὸν Πριάμοιο τέκεσσιν.
κακὸν: Il. 24:172: οὐ μὲν γάρ τοι ἐγὼ κακὸν ὀσσομένη τόδ’ ἱκάνω
κακὸν: Il. 24:436: συλεύειν, μή μοί τι κακὸν μετόπισθε γένηται.
κακόν: Il. 24:538: ἀλλ’ ἐπὶ καὶ τῷ θῆκε θεὸς κακόν, ὅττί οἱ οὔ τι
κακὸν: Il. 24:551: οὐδέ μιν ἀνστήσεις, πρὶν καὶ κακὸν ἄλλο πάθῃσθα.
κακόν: Il. 24:683: ὦ γέρον οὔ νύ τι σοί γε μέλει κακόν, οἷον ἔθ’ εὕδεις
κακὸν: Il. 24:767: ἀλλ’ οὔ πω σεῦ ἄκουσα κακὸν ἔπος οὐδ’ ἀσύφηλον·
κακὸν: Od. 1:166: νῦν δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε κακὸν μόρον, οὐδέ τις ἥμιν
κακὸν: Od. 1:350: τούτῳ δ’ οὐ νέμεσις Δαναῶν κακὸν οἶτον ἀείδειν·
κακὸν: Od. 1:392: οὐ μὲν γάρ τι κακὸν βασιλευέμεν· αἶψά τέ οἱ δῶ
κακὸν: Od. 2:132: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δέ με πόλλ’ ἀποτίνειν
κακὸν: Od. 2:166: πάντεσσιν· πολέσιν δὲ καὶ ἄλλοισιν κακὸν ἔσται,
κακὸν: Od. 2:179: οἴκαδ’ ἰών, μή πού τι κακὸν πάσχωσιν ὀπίσσω·
κακὸν: Od. 2:304: ἐν στήθεσσι κακὸν μελέτω ἔργον τε ἔπος τε,
κακὸν: Od. 3:74: ψυχὰς παρθέμενοι, κακὸν ἀλλοδαποῖσι φέροντες;”
κακὸν: Od. 3:134: πάντες ἔσαν· τῶ σφεων πολέες κακὸν οἶτον ἐπέσπον
κακὸν: Od. 3:306: τῷ δέ οἱ ὀγδοάτῳ κακὸν ἤλυθε δῖος Ὀρέστης
κακὸν: Od. 3:375: “ὦ φίλος, οὔ σε ἔολπα κακὸν καὶ ἄναλκιν ἔσεσθαι,
κακόν: Od. 4:237: Ζεὺς ἀγαθόν τε κακόν τε διδοῖ· δύναται γὰρ ἅπαντα· -
κακόν: Od. 4:392: ὅττι τοι ἐν μεγάροισι κακόν τ’ ἀγαθόν τε τέτυκται
κακὸν: Od. 4:667: ἄρξει καὶ προτέρω κακὸν ἔμμεναι· ἀλλά οἱ αὐτῷ
κακὸν: Od. 4:697: “εἰ γὰρ δή, βασίλεια, τόδε πλεῖστον κακὸν εἴη.
κακὸν: Od. 4:837: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δ’ ἀνεμώλια βάζειν.”
κακὸν: Od. 5:109: ἥ σφιν ἐπῶρσ’ ἄνεμόν τε κακὸν καὶ κύματα μακρά.
κακὸν: Od. 5:179: μή τί μοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο.”
κακὸν: Od. 5:187: μή τί τοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο.
κακόν: Od. 6:173: ὄφρα τί που καὶ τῇδε πάθω κακόν· οὐ γὰρ ὀΐω
κακὸν: Od. 7:195: μηδέ τι μεσσηγύς γε κακὸν καὶ πῆμα πάθῃσι
κακόν: Od. 8:63: τὸν περὶ Μοῦσ’ ἐφίλησε, δίδου δ’ ἀγαθόν τε κακόν τε·
κακὸν: Od. 9:255: ψυχὰς παρθέμενοι, κακὸν ἀλλοδαποῖσι φέροντες;”
κακὸν: Od. 9:423: ὥς τε περὶ ψυχῆς· μέγα γὰρ κακὸν ἐγγύθεν ἦεν.
κακὸν: Od. 10:269: φεύγωμεν· ἔτι γάρ κεν ἀλύξαιμεν κακὸν ἦμαρ.”
κακὸν: Od. 10:288: ἔρχευ, ὅ κέν τοι κρατὸς ἀλάλκῃσιν κακὸν ἦμαρ.
κακὸν: Od. 10:300: μή τί τοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο,
κακὸν: Od. 10:301: μή σ’ ἀπογυμνωθέντα κακὸν καὶ ἀνήνορα θήῃ.”
κακὸν: Od. 10:341: ὄφρα με γυμνωθέντα κακὸν καὶ ἀνήνορα θήῃς.
κακὸν: Od. 10:344: μή τί μοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο.”
κακὸν: Od. 11:464: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δ’ ἀνεμώλια βάζειν.”
κακὸν: Od. 11:618: ἆ δείλ’, ἦ τινὰ καὶ σὺ κακὸν μόρον ἡγηλάζεις,
κακόν: Od. 12:87: γίνεται, αὐτὴ δ’ αὖτε πέλωρ κακόν· οὐδέ κέ τίς μιν
κακόν: Od. 12:118: ἡ δέ τοι οὐ θνητή, ἀλλ’ ἀθάνατον κακόν ἐστι,
κακόν: Od. 12:209: οὐ μὲν δὴ τόδε μεῖζον ἔπι κακόν, ἢ ὅτε Κύκλωψ
κακὸν: Od. 12:221: κεῖσ’ ἐξορμήσασα καὶ ἐς κακὸν ἄμμε βάλῃσθα.”
κακὸν: Od. 12:275: ἔνθα γὰρ αἰνότατον κακὸν ἔμμεναι ἄμμιν ἔφασκεν.
κακὸν: Od. 13:46: παντοίην, καὶ μή τι κακὸν μεταδήμιον εἴη.”
κακὸν: Od. 13:384: φθείσεσθαι κακὸν οἶτον ἐνὶ μεγάροισιν ἔμελλον,
κακὸν: Od. 13:434: ἀμφὶ δέ μιν ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
κακὸν: Od. 14:342: ἀμφὶ δέ με ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
κακόν: Od. 15:72: ἶσόν τοι κακόν ἐσθ’, ὅς τ’ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι
κακὸν: Od. 15:178: οἴκοι, ἀτὰρ μνηστῆρσι κακὸν πάντεσσι φυτεύει.”
κακὸν: Od. 15:375: οὔτ’ ἔπος οὔτε τι ἔργον, ἐπεὶ κακὸν ἔμπεσεν οἴκῳ,
κακὸν: Od. 15:524: εἴ κέ σφιν πρὸ γάμοιο τελευτήσει κακὸν ἦμαρ.”
κακὸν: Od. 16:103: εἰ μὴ ἐγὼ κείνοισι κακὸν πάντεσσι γενοίμην
κακὸν: Od. 16:381: μή τι κακὸν ῥέξωσι καὶ ἥμεας ἐξελάσωσι
κακὸν: Od. 17:159: ἔστιν, ἀτὰρ μνηστῆρσι κακὸν πάντεσσι φυτεύει,
κακὸν: Od. 17:217: “νῦν μὲν δὴ μάλα πάγχυ κακὸς κακὸν ἡγηλάζει,
κακὸν: Od. 17:567: οὔ τι κακὸν ῥέξαντα βαλὼν ὀδύνῃσιν ἔδωκεν,
κακὸν: Od. 18:15: “δαιμόνι’, οὔτε τί σε ῥέζω κακὸν οὔτ’ ἀγορεύω,
κακὸν: Od. 18:73: “ἦ τάχα Ἶρος Ἄϊρος ἐπίσπαστον κακὸν ἕξει,
κακὸν: Od. 18:107: λυγρὸς ἐών, μή πού τι κακὸν καὶ μεῖζον ἐπαύρῃ.”
κακὸν: Od. 18:132: οὐ μὲν γάρ ποτέ φησι κακὸν πείσεσθαι ὀπίσσω,
κακὸν: Od. 18:154: νευστάζων κεφαλῇ· δὴ γὰρ κακὸν ὄσσετο θυμῷ.
κακόν: Od. 18:389: “ἆ δείλ’, ἦ τάχα τοι τελέω κακόν, οἷ’ ἀγορεύεις
κακόν: Od. 20:83: ἀλλὰ τὸ μὲν καὶ ἀνεκτὸν ἔχει κακόν, ὁππότε κέν τις
κακὸν: Od. 20:218: πόλλ’ ἐπιδινεῖται· μάλα μὲν κακὸν υἷος ἐόντος
κακὸν: Od. 20:351: “ἆ δειλοί, τί κακὸν τόδε πάσχετε; νυκτὶ μὲν ὑμέων
κακὸν: Od. 20:367: τοῖσ’ ἔξειμι θύραζε, ἐπεὶ νοέω κακὸν ὔμμιν
κακὸν: Od. 21:304: οἷ δ’ αὐτῷ πρώτῳ κακὸν εὕρετο οἰνοβαρείων.
κακὸν: Od. 22:14: οἷ τεύξειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν;
κακὸν: Od. 22:152: νῶϊν ἐποτρύνει πόλεμον κακὸν ἠὲ Μελανθεύς.”
κακὸν: Od. 22:415: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκοιτο·
κακὸν: Od. 23:66: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκοιτο·
κακόν: Od. 23:67: τῶ δι’ ἀτασθαλίας ἔπαθον κακόν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
κακὸν: Od. 24:124: ἡμετέρου θανάτοιο κακὸν τέλος, οἷον ἐτύχθη.
κακὸν: Od. 24:153: τὼ δὲ μνηστῆρσιν θάνατον κακὸν ἀρτύναντε
κακὸν: Od. 24:462: μὴ ἴομεν, μή πού τις ἐπίσπαστον κακὸν εὕρῃ.”
κακὸν: Od. 24:475: ἢ προτέρω πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν
κακοξεινώτερος: Od. 20:376: “Τηλέμαχ’, οὔ τις σεῖο κακοξεινώτερος ἄλλος,
κακοῤῥαφίῃ: Od. 12:26: σημανέω, ἵνα μή τι κακοῤῥαφίῃ ἀλεγεινῇ
κακοῤῥαφίης: Il. 15:16: οὐ μὰν οἶδ’ εἰ αὖτε κακοῤῥαφίης ἀλεγεινῆς
κακοῤῥαφίῃσι: Od. 2:236: ἕρδειν ἔργα βίαια κακοῤῥαφίῃσι νόοιο·
κακὸς: Il. 2:365: γνώσῃ ἔπειθ’ ὅς θ’ ἡγεμόνων κακὸς ὅς τέ νυ λαῶν
κακὸς: Il. 3:173: ὡς ὄφελεν θάνατός μοι ἁδεῖν κακὸς ὁππότε δεῦρο
κακὸς: Il. 4:82: ἦ ῥ’ αὖτις πόλεμός τε κακὸς καὶ φύλοπις αἰνὴ
κακὸς: Il. 5:643: σοὶ δὲ κακὸς μὲν θυμός, ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί.
κακὸς: Il. 6:443: αἴ κε κακὸς ὣς νόσφιν ἀλυσκάζω πολέμοιο·
κακὸς: Il. 8:94: πῇ φεύγεις μετὰ νῶτα βαλὼν κακὸς ὣς ἐν ὁμίλῳ;
κακὸς: Il. 9:319: ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσθλός·
κακός: Il. 10:316: ὃς δή τοι εἶδος μὲν ἔην κακός, ἀλλὰ ποδώκης·
κακὸς: Il. 14:471: ἄξιος; οὐ μέν μοι κακὸς εἴδεται οὐδὲ κακῶν ἔξ,
κακὸς: Il. 16:206: αὖτις, ἐπεί ῥά τοι ὧδε κακὸς χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
κακός: Il. 16:494: νῦν τοι ἐελδέσθω πόλεμος κακός, εἰ θοός ἐσσι.
κακὸς: Il. 17:180: ἠὲ πανημέριος κακὸς ἔσσομαι, ὡς ἀγορεύεις,
κακὸς: Il. 17:632: ἢ κακὸς ἢ ἀγαθός· Ζεὺς δ’ ἔμπης πάντ’ ἰθύνει·
κακός: Il. 22:300: νῦν δὲ δὴ ἐγγύθι μοι θάνατος κακός, οὐδ’ ἔτ’ ἄνευθεν,
κακὸς: Il. 24:219: ὄρνις ἐνὶ μεγάροισι κακὸς πέλευ· οὐδέ με πείσεις.
κακὸς: Od. 2:270: “Τηλέμαχ’, οὐδ’ ὄπιθεν κακὸς ἔσσεαι οὐδ’ ἀνοήμων·
κακὸς: Od. 2:278: ἀλλ’ ἐπεὶ οὐδ’ ὄπιθεν κακὸς ἔσσεαι οὐδ’ ἀνοήμων,
κακός: Od. 8:134: οἶδέ τε καὶ δεδάηκε· φυήν γε μὲν οὐ κακός ἐστι,
κακός: Od. 8:214: πάντα γὰρ οὐ κακός εἰμι, μετ’ ἀνδράσιν ὅσσοι ἄεθλοι·
κακὸς: Od. 8:553: οὐ κακὸς οὐδὲ μὲν ἐσθλός, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται,
κακὸς: Od. 9:453: ὀφθαλμὸν ποθέεις; τὸν ἀνὴρ κακὸς ἐξαλάωσε
κακὸς: Od. 10:64: “πῶς ἦλθες, Ὀδυσεῦ; τίς τοι κακὸς ἔχραε δαίμων;
κακὸς: Od. 10:122: βάλλον· ἄφαρ δὲ κακὸς κόναβος κατὰ νῆας ὀρώρει
κακὸς: Od. 17:217: “νῦν μὲν δὴ μάλα πάγχυ κακὸς κακὸν ἡγηλάζει,
κακὸς: Od. 17:578: αἰδεῖται κατὰ δῶμα; κακὸς δ’ αἰδοῖος ἀλήτης.”
κακός: Od. 21:131: “ὢ πόποι, ἦ καὶ ἔπειτα κακός τ’ ἔσομαι καὶ ἄκικυς,
κακός: Od. 24:149: καὶ τότε δή ῥ’ Ὀδυσῆα κακός ποθεν ἤγαγε δαίμων
κακότεχνος: Il. 15:14: ἦ μάλα δὴ κακότεχνος ἀμήχανε σὸς δόλος Ἥρη
κακότητα: Il. 10:71: Ζεὺς ἐπὶ γιγνομένοισιν ἵει κακότητα βαρεῖαν.
κακότητα: Il. 12:332: τοῦ γὰρ δὴ πρὸς πύργον ἴσαν κακότητα φέροντες.
κακότητα: Od. 3:175: τέμνειν, ὄφρα τάχιστα ὑπὲκ κακότητα φύγοιμεν.
κακότητα: Od. 4:167: εἴσ’, οἵ κεν κατὰ δῆμον ἀλάλκοιεν κακότητα.”
κακότητα: Od. 5:414: στήμεναι ἀμφοτέροισι καὶ ἐκφυγέειν κακότητα·
κακότητα: Od. 9:489: ἐμβαλέειν κώπῃσ’, ἵν’ ὑπὲκ κακότητα φύγοιμεν,
κακότητα: Od. 10:129: ἐμβαλέειν κώπῃσ’, ἵν’ ὑπὲκ κακότητα φύγοιμεν·
κακότητα: Od. 17:517: ἀλλ’ οὔ πω κακότητα διήνυσεν ἣν ἀγορεύων.
κακότητα: Od. 23:238: ἀσπάσιοι δ’ ἐπέβαν γαίης, κακότητα φυγόντες·
κακότητι: Il. 2:368: ἦ ἀνδρῶν κακότητι καὶ ἀφραδίῃ πολέμοιο.
κακότητι: Il. 13:108: ἡγεμόνος κακότητι μεθημοσύνῃσί τε λαῶν,
κακότητι: Il. 15:721: ἡμῖν πήματα πολλὰ θέσαν, κακότητι γερόντων,
κακότητι: Od. 8:182: νῦν δ’ ἔχομαι κακότητι καὶ ἄλγεσι· πολλὰ γὰρ ἔτλην,
κακότητι: Od. 17:318: νῦν δ’ ἔχεται κακότητι, ἄναξ δέ οἱ ἄλλοθι πάτρης
κακότητι: Od. 19:360: αἶψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν.”
κακότητι: Od. 20:203: μισγέμεναι κακότητι καὶ ἄλγεσι λευγαλέοισιν.
κακότητι: Od. 24:455: ὑμετέρῃ κακότητι, φίλοι, τάδε ἔργα γένοντο·
κακότητος: Il. 3:366: ἦ τ’ ἐφάμην τίσασθαι Ἀλέξανδρον κακότητος·
κακότητος: Il. 11:382: οὕτω κεν καὶ Τρῶες ἀνέπνευσαν κακότητος,
κακότητος: Od. 5:290: ἀλλ’ ἔτι μέν μίν φημι ἅδην ἐλάαν κακότητος.”
κακότητος: Od. 5:379: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς σε ἔολπα ὀνόσσεσθαι κακότητος.”
κακότητος: Od. 5:397: ἀσπάσιον δ’ ἄρα τόν γε θεοὶ κακότητος ἔλυσαν,
κακότητος: Od. 13:321: ἠλώμην, εἷός με θεοὶ κακότητος ἔλυσαν·
κακότητος: Od. 16:364: “ὢ πόποι, ὡς τόνδ’ ἄνδρα θεοὶ κακότητος ἔλυσαν.
κακότητος: Od. 17:364: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς τιν’ ἔμελλ’ ἀπαλεξήσειν κακότητος.
κακοῦ: Il. 2:380: Τρωσὶν ἀνάβλησις κακοῦ ἔσσεται οὐδ’ ἠβαιόν.
κακοῦ: Il. 9:250: ῥεχθέντος κακοῦ ἔστ’ ἄκος εὑρεῖν· ἀλλὰ πολὺ πρὶν
κακοῦ: Il. 11:603: ἔκμολεν ἶσος Ἄρηϊ, κακοῦ δ’ ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή.
κακοῦ: Il. 13:89: οὐ γὰρ ἔφαν φεύξεσθαι ὑπ’ ἐκ κακοῦ· ἀλλ’ ἐνοσίχθων
κακοῦ: Il. 13:279: τοῦ μὲν γάρ τε κακοῦ τρέπεται χρὼς ἄλλυδις ἄλλῃ,
κακοῦ: Il. 15:700: οὐκ ἔφασαν φεύξεσθαι ὑπ’ ἐκ κακοῦ, ἀλλ’ ὀλέεσθαι,
κακοῦ: Il. 19:290: ἂψ ἀνιοῦσ’· ὥς μοι δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ αἰεί.
κάκου: Od. 4:754: μηδὲ γέροντα κάκου κεκακωμένον· οὐ γὰρ ὀΐω
κακοῦ: Od. 12:107: οὐ γάρ κεν ῥύσαιτό σ’ ὑπὲκ κακοῦ οὐδ’ ἐνοσίχθων.
κακοὺς: Il. 4:299: ἕρκος ἔμεν πολέμοιο· κακοὺς δ’ ἐς μέσσον ἔλασσεν,
κακοφραδὲς: Il. 23:483: Αἶαν νεῖκος ἄριστε κακοφραδὲς ἄλλά τε πάντα
κάκτανε: Il. 6:164: τεθναίης ὦ Προῖτ’, ἢ κάκτανε Βελλεροφόντην,
κακῷ: Il. 2:723: ἕλκεϊ μοχθίζοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου·
κακῷ: Il. 5:650: ὅς ῥά μιν εὖ ἕρξαντα κακῷ ἠνίπαπε μύθῳ,
κακῷ: Il. 16:111: ἀμπνεῦσαι· πάντῃ δὲ κακὸν κακῷ ἐστήρικτο.
κακῷ: Il. 24:530: ἄλλοτε μέν τε κακῷ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ’ ἐσθλῷ·
κακῷ: Od. 1:411: γνώμεναι· οὐ μὲν γάρ τι κακῷ εἰς ὦπα ἐῴκει.”
κακῷ: Od. 6:187: “ξεῖν’, ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ’ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας,
κακῷ: Od. 13:229: χαῖρέ τε καὶ μή μοί τι κακῷ νόῳ ἀντιβολήσαις,
κακῷ: Od. 13:435: ῥωγαλέα ῥυπόωντα, κακῷ μεμορυγμένα καπνῷ·
κακῷ: Od. 15:488: ἀλλ’ ἦ τοι σοὶ μὲν παρὰ καὶ κακῷ ἐσθλὸν ἔθηκε
κακῷ: Od. 20:227: “βουκόλ’, ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ’ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας,
κακῶν: Il. 1:106: “ Μάντι κακῶν οὐ πώ ποτέ μοι τὸ κρήγυον εἶπας·
κακῶν: Il. 2:234: ἀρχὸν ἐόντα κακῶν ἐπιβασκέμεν υἷας Ἀχαιῶν.
κακῶν: Il. 3:57: λάϊνον ἕσσο χιτῶνα κακῶν ἕνεχ’ ὅσσα ἔοργας.
κακῶν: Il. 14:471: ἄξιος; οὐ μέν μοι κακὸς εἴδεται οὐδὲ κακῶν ἔξ,
κακῶν: Il. 17:105: Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ· κακῶν δέ κε φέρτατον εἴη.
κακῶν: Il. 24:63: δαίνυ’ ἔχων φόρμιγγα κακῶν ἕταρ’, αἰὲν ἄπιστε.
κακῶν: Il. 24:528: δώρων οἷα δίδωσι κακῶν, ἕτερος δὲ ἑάων·
κακῶν: Od. 4:221: νηπενθές τ’ ἄχολόν τε, κακῶν ἐπίληθον ἁπάντων.
κακῶν: Od. 9:460: λωφήσειε κακῶν, τά μοι οὐτιδανὸς πόρεν Οὖτις.”
κακῶν: Od. 10:286: ἀλλ’ ἄγε δή σε κακῶν ἐκλύσομαι ἠδὲ σαώσω·
κακῶν: Od. 10:431: “ἆ δειλοί, πόσ’ ἴμεν; τί κακῶν ἱμείρετε τούτων;
κακῶν: Od. 12:208: “ὦ φίλοι, οὐ γάρ πώ τι κακῶν ἀδαήμονές εἰμεν·
κακῶν: Od. 17:384: μάντιν ἢ ἰητῆρα κακῶν ἢ τέκτονα δούρων,
κακῶν: Od. 20:53: πάννυχον ἐγρήσσοντα, κακῶν δ’ ὑποδύσεαι ἤδη.”
κακῶν: Od. 20:86: ἐσθλῶν ἠδὲ κακῶν, ἐπεὶ ἂρ βλέφαρ’ ἀμφικαλύψῃ· -
κακῶν: Od. 21:400: νωμᾷ ἔνθα καὶ ἔνθα κακῶν ἔμπαιος ἀλήτης.”
κακῶν: Od. 22:316: ἀλλά μοι οὐ πείθοντο κακῶν ἄπο χεῖρας ἔχεσθαι·
κακῶν: Od. 22:481: “οἶσε θέειον, γρηΰ, κακῶν ἄκος, οἶσε δέ μοι πῦρ,
κακῶν: Od. 23:287: ἐλπωρή τοι ἔπειτα κακῶν ὑπάλυξιν ἔσεσθαι.”
κακῶς: Il. 1:25: ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
κακῶς: Il. 1:379: ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
κακῶς: Il. 2:253: ἢ εὖ ἦε κακῶς νοστήσομεν υἷες Ἀχαιῶν.
κακῶς: Il. 5:164: βῆσε κακῶς ἀέκοντας, ἔπειτα δὲ τεύχε’ ἐσύλα·
κακῶς: Il. 5:698: ζώγρει ἐπιπνείουσα κακῶς κεκαφηότα θυμόν.
κακῶς: Il. 9:324: μάστακ’ ἐπεί κε λάβῃσι, κακῶς δ’ ἄρα οἱ πέλει αὐτῇ,
κακῶς: Il. 9:547: τόφρα δὲ Κουρήτεσσι κακῶς ἦν, οὐδὲ δύναντο
κακῶς: Il. 21:460: πρόχνυ κακῶς σὺν παισὶ καὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισι
κακῶς: Od. 2:203: χρήματα δ’ αὖτε κακῶς βεβρώσεται, οὐδέ ποτ’ ἶσα
κακῶς: Od. 2:266: μνηστῆρες δὲ μάλιστα, κακῶς ὑπερηνορέοντες.”
κακῶς: Od. 4:766: μνηστῆρας δ’ ἀπάλαλκε κακῶς ὑπερηνορέοντας.”
κακῶς: Od. 9:534: ὀψὲ κακῶς ἔλθοι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους,
κακῶς: Od. 11:114: ὀψὲ κακῶς νεῖαι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους,
κακῶς: Od. 12:141: ὀψὲ κακῶς νεῖαι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους.”
κακῶς: Od. 16:275: τετλάτω ἐν στήθεσσι κακῶς πάσχοντος ἐμεῖο,
κακῶς: Od. 17:394: Ἀντίνοος δ’ εἴωθε κακῶς ἐρεθιζέμεν αἰεὶ
κακῶς: Od. 18:75: ὣς ἄρ’ ἔφαν, Ἴρῳ δὲ κακῶς ὠρίνετο θυμός.
κακῶς: Od. 18:168: οἵ τ’ εὖ μὲν βάζουσι, κακῶς δ’ ὄπιθεν φρονέουσι.”
κακῶς: Od. 22:27: “ξεῖνε, κακῶς ἀνδρῶν τοξάζεαι· οὐκέτ’ ἀέθλων
κακῶς: Od. 23:56: καὶ παῖδ’ ἐν μεγάροισι· κακῶς δ’ οἵ πέρ μιν ἔρεζον
κακῶς: Od. 24:250: λυγρὸν ἔχεις αὐχμεῖς τε κακῶς καὶ ἀεικέα ἕσσαι.
κακῶσαι: Od. 16:212: ἠμὲν κυδῆναι θνητὸν βροτὸν ἠδὲ κακῶσαι.”
κακώτερον: Il. 19:321: σῇ ποθῇ· οὐ μὲν γάρ τι κακώτερον ἄλλο πάθοιμι,
κακώτερον: Od. 8:138: οὐ γὰρ ἐγώ γέ τί φημι κακώτερον ἄλλο θαλάσσης
κακώτερον: Od. 15:343: πλαγκτοσύνης δ’ οὐκ ἔστι κακώτερον ἄλλο βροτοῖσιν·
κακώτερος: Il. 22:106: μή ποτέ τις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος ἐμεῖο·
κακώτερος: Od. 6:275: καί νύ τις ὧδ’ εἴπῃσι κακώτερος ἀντιβολήσας·
κακώτερος: Od. 21:324: μή ποτέ τις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος Ἀχαιῶν·
κάλ’: Il. 3:89: τεύχεα κάλ’ ἀποθέσθαι ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
κάλ’: Il. 4:147: εὐφυέες κνῆμαί τε ἰδὲ σφυρὰ κάλ’ ὑπένερθε.
κάλ’: Il. 5:92: πολλὰ δ’ ὑπ’ αὐτοῦ ἔργα κατήριπε κάλ’ αἰζηῶν·
κάλ’: Il. 5:731: κάλ’ ἔβαλε χρύσει’· ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν Ἥρη
κάλ’: Il. 23:66: πάντ’ αὐτῷ μέγεθός τε καὶ ὄμματα κάλ’ ἐϊκυῖα
κάλ’: Il. 24:228: Ἦ καὶ φωριαμῶν ἐπιθήματα κάλ’ ἀνέῳγεν·
κάλ’: Od. 4:473: ῥέξας ἱερὰ κάλ’ ἀναβαινέμεν, ὄφρα τάχιστα
κάλ’: Od. 17:264: “Εὔμαι’, ἦ μάλα δὴ τάδε δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος·
κάλ’: Od. 17:483: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν κάλ’ ἔβαλες δύστηνον ἀλήτην.
κάλ’: Od. 20:122: αἱ δ’ ἄλλαι δμῳαὶ κατὰ δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος
κάλ’: Od. 21:117: οἷός τ’ ἤδη πατρὸς ἀέθλια κάλ’ ἀνελέσθαι.”
κάλ’: Od. 22:495: γρηῢς δ’ αὖτ’ ἀπέβη διὰ δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος
καλὰ: Il. 2:44: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
καλὰ: Il. 3:328: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλὰ
καλά: Il. 3:388: ἤσκειν εἴρια καλά, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκε·
καλὰ: Il. 5:621: ἐσπάσατ’· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ
καλά: Il. 6:218: οἳ δὲ καὶ ἀλλήλοισι πόρον ξεινήϊα καλά·
καλά: Il. 6:314: καλά, τά ῥ’ αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν οἳ τότ’ ἄριστοι
καλὰ: Il. 6:326: δαιμόνι’ οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ’ ἔνθεο θυμῷ,
καλά: Il. 7:103: Ὣς ἄρα φωνήσας κατεδύσετο τεύχεα καλά.
καλὰ: Il. 8:400: ἔρχεσθ’· οὐ γὰρ καλὰ συνοισόμεθα πτόλεμον δέ.
καλὰ: Il. 10:22: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
καλὰ: Il. 10:34: τὸν δ’ εὗρ’ ἀμφ’ ὤμοισι τιθήμενον ἔντεα καλὰ
καλὰ: Il. 10:132: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
καλὰ: Il. 10:472: καλὰ παρ’ αὐτοῖσι χθονὶ κέκλιτο εὖ κατὰ κόσμον
καλὰ: Il. 11:77: δώματα καλὰ τέτυκτο κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο.
καλὰ: Il. 11:110: σπερχόμενος δ’ ἀπὸ τοῖιν ἐσύλα τεύχεα καλὰ
καλά: Il. 11:247: βῆ δὲ φέρων ἀν’ ὅμιλον Ἀχαιῶν τεύχεα καλά.
καλά: Il. 11:726: ἔνθα Διὶ ῥέξαντες ὑπερμενεῖ ἱερὰ καλά,
καλὰ: Il. 11:754: κτείνοντές τ’ αὐτοὺς ἀνά τ’ ἔντεα καλὰ λέγοντες,
καλὰ: Il. 11:797: καί τοι τεύχεα καλὰ δότω πόλεμον δὲ φέρεσθαι,
καλὰ: Il. 13:116: ὑμεῖς δ’ οὐκ ἔτι καλὰ μεθίετε θούριδος ἀλκῆς
καλὰ: Il. 13:241: δύσετο τεύχεα καλὰ περὶ χροΐ, γέντο δὲ δοῦρε,
καλὰ: Il. 13:510: ἐσπάσατ’, οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ
καλὰ: Il. 14:186: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα.
καλὰ: Il. 15:713: πολλὰ δὲ φάσγανα καλὰ μελάνδετα κωπήεντα
καλὰ: Il. 17:91: ὤ μοι ἐγὼν εἰ μέν κε λίπω κάτα τεύχεα καλὰ
καλὰ: Il. 17:130: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε· δίδου δ’ ὅ γε τεύχεα καλὰ
καλὰ: Il. 17:162: αἶψά κεν Ἀργεῖοι Σαρπηδόνος ἔντεα καλὰ
καλά: Il. 17:187: καλά, τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξα κατακτάς.
καλὰ: Il. 17:760: πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ πέσον περί τ’ ἀμφί τε τάφρον
καλά: Il. 18:84: καλά· τὰ μὲν Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα
καλὰ: Il. 18:130: ἀλλά τοι ἔντεα καλὰ μετὰ Τρώεσσιν ἔχονται
καλὰ: Il. 18:137: τεύχεα καλὰ φέρουσα παρ’ Ἡφαίστοιο ἄνακτος.
καλά: Il. 18:191: στεῦτο γὰρ Ἡφαίστοιο πάρ’ οἰσέμεν ἔντεα καλά.
καλά: Il. 18:290: νῦν δὲ δὴ ἐξαπόλωλε δόμων κειμήλια καλά,
καλά: Il. 18:408: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν οἱ παράθες ξεινήϊα καλά,
καλὰ: Il. 18:466: ὥς οἱ τεύχεα καλὰ παρέσσεται, οἷά τις αὖτε
καλὰ: Il. 18:528: τάμνοντ’ ἀμφὶ βοῶν ἀγέλας καὶ πώεα καλὰ
καλὰ: Il. 19:11: καλὰ μάλ’, οἷ’ οὔ πώ τις ἀνὴρ ὤμοισι φόρησεν.
καλὰ: Il. 19:285: στήθεά τ’ ἠδ’ ἁπαλὴν δειρὴν ἰδὲ καλὰ πρόσωπα.
καλὰ: Il. 19:393: ζεύγνυον· ἀμφὶ δὲ καλὰ λέπαδν’ ἕσαν, ἐν δὲ χαλινοὺς
καλὰ: Il. 20:8: οὔτ’ ἄρα νυμφάων αἵ τ’ ἄλσεα καλὰ νέμονται
καλὰ: Il. 21:238: χέρσον δέ· ζωοὺς δὲ σάω κατὰ καλὰ ῥέεθρα,
καλὰ: Il. 21:244: κρημνὸν ἅπαντα διῶσεν, ἐπέσχε δὲ καλὰ ῥέεθρα
καλὰ: Il. 21:301: πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ δαὶ κταμένων αἰζηῶν
καλά: Il. 21:317: οὔτε τὰ τεύχεα καλά, τά που μάλα νειόθι λίμνης
καλὰ: Il. 21:352: τὰ περὶ καλὰ ῥέεθρα ἅλις ποταμοῖο πεφύκει·
καλὰ: Il. 21:354: οἳ κατὰ καλὰ ῥέεθρα κυβίστων ἔνθα καὶ ἔνθα
καλὰ: Il. 21:361: Φῆ πυρὶ καιόμενος, ἀνὰ δ’ ἔφλυε καλὰ ῥέεθρα.
καλὰ: Il. 21:365: ὣς τοῦ καλὰ ῥέεθρα πυρὶ φλέγετο, ζέε δ’ ὕδωρ·
καλὰ: Il. 21:382: ἄψοῤῥον δ’ ἄρα κῦμα κατέσσυτο καλὰ ῥέεθρα.
καλὰ: Il. 22:73: κεῖσθαι· πάντα δὲ καλὰ θανόντι περ ὅττι φανήῃ·
καλά: Il. 22:323: καλά, τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξε κατακτάς·
καλά: Il. 23:195: Βορέῃ καὶ Ζεφύρῳ, καὶ ὑπίσχετο ἱερὰ καλά·
καλά: Il. 23:209: ἐλθεῖν ἀρᾶται, καὶ ὑπίσχεται ἱερὰ καλά,
καλὰ: Il. 23:533: ἕλκων ἅρματα καλὰ ἐλαύνων πρόσσοθεν ἵππους.
καλὰ: Il. 24:340: αὐτίκ’ ἔπειθ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα
καλὰ: Il. 24:388: ὥς μοι καλὰ τὸν οἶτον ἀπότμου παιδὸς ἔνισπες.
καλὰ: Il. 24:644: δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
καλὰ: Od. 1:96: ὣς εἰποῦσ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
καλὰ: Od. 1:208: αἰνῶς μὲν κεφαλήν τε καὶ ὄμματα καλὰ ἔοικας
καλὰ: Od. 2:4: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
καλά: Od. 3:351: αὐτὰρ ἐμοὶ πάρα μὲν χλαῖναι καὶ ῥήγεα καλά.
καλά: Od. 3:387: υἱάσι καὶ γαμβροῖσιν, ἑὰ πρὸς δώματα καλά.
καλὰ: Od. 4:297: δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
καλὰ: Od. 4:309: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
καλὰ: Od. 5:44: αὐτίκ’ ἔπειθ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
καλὰ: Od. 6:27: σοὶ δὲ γάμος σχεδόν ἐστιν, ἵνα χρὴ καλὰ μὲν αὐτὴν
καλά: Od. 6:111: ζεύξασ’ ἡμιόνους πτύξασά τε εἵματα καλά,
καλά: Od. 7:191: ῥέξομεν ἱερὰ καλά, ἔπειτα δὲ καὶ περὶ πομπῆς
καλά: Od. 7:235: καλά, τά ῥ’ αὐτὴ τεῦξε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξί·
καλὰ: Od. 7:336: δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
καλὰ: Od. 8:41: σκηπτοῦχοι βασιλῆες ἐμὰ πρὸς δώματα καλὰ
καλὰ: Od. 8:85: κὰκ κεφαλῆς εἴρυσσε, κάλυψε δὲ καλὰ πρόσωπα·
καλά: Od. 10:13: καὶ μὲν τῶν ἱκόμεσθα πόλιν καὶ δώματα καλά.
καλὰ: Od. 10:40: πολλὰ μὲν ἐκ Τροίης ἄγεται κειμήλια καλὰ
καλὰ: Od. 10:252: εὕρομεν ἐν βήσσῃσι τετυγμένα δώματα καλὰ
καλὰ: Od. 10:352: τάων ἡ μὲν ἔβαλλε θρόνοισ’ ἔνι ῥήγεα καλὰ
καλὰ: Od. 11:130: ἕρξας ἱερὰ καλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι,
καλὰ: Od. 11:240: καί ῥ’ ἐπ’ Ἐνιπῆος πωλέσκετο καλὰ ῥέεθρα.
καλὰ: Od. 11:402: βοῦς περιταμνόμενον ἠδ’ οἰῶν πώεα καλὰ
καλά: Od. 12:129: ἑπτὰ βοῶν ἀγέλαι, τόσα δ’ οἰῶν πώεα καλά,
καλά: Od. 13:218: ἠρίθμει καὶ χρυσὸν ὑφαντά τε εἵματα καλά.
καλά: Od. 14:154: ἕσσαι με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά·
καλὰ: Od. 15:10: “Τηλέμαχ’, οὐκέτι καλὰ δόμων ἄπο τῆλ’ ἀλάλησαι,
καλά: Od. 15:76: καλά, σὺ δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδῃς, εἴπω δὲ γυναιξὶ
καλὰ: Od. 15:332: αἰεὶ δὲ λιπαροὶ κεφαλὰς καὶ καλὰ πρόσωπα,
καλὰ: Od. 15:369: καλὰ μάλ’ ἀμφιέσασα ποσίν θ’ ὑποδήματα δοῦσα
καλά: Od. 15:454: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πρὸς δώματα καλά·
καλὰ: Od. 15:550: Τηλέμαχος δ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
καλὰ: Od. 16:15: κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλὰ
καλά: Od. 16:79: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα καλά,
καλά: Od. 16:109: ῥυστάζοντας ἀεικελίως κατὰ δώματα καλά,
καλὰ: Od. 16:210: ἀνδρὶ νέῳ καὶ καλὰ περὶ χροῒ εἵματ’ ἔχοντι.
καλὰ: Od. 17:2: δὴ τότ’ ἔπειθ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα
καλά: Od. 17:39: κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλά,
καλὰ: Od. 17:381: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν καλὰ καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορεύεις·
καλὰ: Od. 17:397: “Ἀντίνο’, ἦ μευ καλὰ πατὴρ ὣς κήδεαι υἷος,
καλὰ: Od. 17:460: “νῦν δή σ’ οὐκέτι καλὰ διὲκ μεγάροιο ὀΐω
καλά: Od. 17:550: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά.”
καλά: Od. 17:600: ἠῶθεν δ’ ἰέναι καὶ ἄγειν ἱερήϊα καλά.
καλὰ: Od. 18:192: κάλλεϊ μέν οἱ πρῶτα προσώπατα καλὰ κάθηρεν
καλά: Od. 19:18: καλά, τά μοι κατὰ οἶκον ἀκηδέα καπνὸς ἀμέρδει
καλὰ: Od. 19:208: ὣς τῆς τήκετο καλὰ παρήϊα δάκρυ χεούσης,
καλά: Od. 19:417: κύσσ’ ἄρα μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλά.
καλὰ: Od. 20:126: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
καλὰ: Od. 20:164: καὶ τοὺς μέν ῥ’ εἴασε καθ’ ἕρκεα καλὰ νέμεσθαι,
καλά: Od. 20:319: ῥυστάζοντας ἀεικελίως κατὰ δώματα καλά.”
καλὰ: Od. 21:49: βοσκόμενος λειμῶνι· τόσ’ ἔβραχε καλὰ θύρετρα
καλά: Od. 21:339: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά,
καλά: Od. 22:114: ὣς δ’ αὔτως τὼ δμῶε δυέσθην τεύχεα καλά,
καλὰ: Od. 22:137: αὐλῆς καλὰ θύρετρα, καὶ ἀργαλέον στόμα λαύρης·
καλά: Od. 22:162: οἴσων τεύχεα καλά· νόησε δὲ δῖος ὑφορβός,
καλὰ: Od. 23:277: ἕρξανθ’ ἱερὰ καλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι,
καλά: Od. 23:366: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλά,
καλά: Od. 24:112: βοῦς περιταμνομένους ἠδ’ οἰῶν πώεα καλά,
καλά: Od. 24:277: τόσσα δὲ φάρεα καλά, τόσους δ’ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας,
καλά: Od. 24:361: ὣς ἄρα φωνήσαντε βάτην πρὸς δώματα καλά.
καλαί: Il. 22:155: πλύνεσκον Τρώων ἄλοχοι καλαί τε θύγατρες
καλαὶ: Il. 22:315: τετραφάλῳ· καλαὶ δὲ περισσείοντο ἔθειραι
καλαὶ: Od. 6:108: ῥεῖά τ’ ἀριγνώτη πέλεται, καλαὶ δέ τε πᾶσαι·
καλαὶ: Od. 12:262: ἱκόμεθ’· ἔνθα δ’ ἔσαν καλαὶ βόες εὐρυμέτωποι,
καλαὶ: Od. 12:355: βοσκέσκονθ’ ἕλικες καλαὶ βόες εὐρυμέτωποι· -
καλαί: Od. 19:37: ἔμπης μοι τοῖχοι μεγάρων καλαί τε μεσόδμαι
καλαί: Od. 20:354: αἵματι δ’ ἐῤῥάδαται τοῖχοι καλαί τε μεσόδμαι·
καλάμην: Il. 19:222: ἧς τε πλείστην μὲν καλάμην χθονὶ χαλκὸς ἔχευεν,
καλάμην: Od. 14:214: ἀλλ’ ἔμπης καλάμην γέ σ’ ὀΐομαι εἰσορόωντα
καλάς: Il. 3:331: καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·
καλὰς: Il. 11:18: καλὰς ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·
καλάς: Il. 16:132: καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·
καλὰς: Il. 18:459: καὶ καλὰς κνημῖδας ἐπισφυρίοις ἀραρυίας
καλάς: Il. 18:491: καλάς. ἐν τῇ μέν ῥα γάμοι τ’ ἔσαν εἰλαπίναι τε,
καλὰς: Il. 18:597: καί ῥ’ αἳ μὲν καλὰς στεφάνας ἔχον, οἳ δὲ μαχαίρας
καλὰς: Il. 19:370: καλὰς ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·
καλαύροπα: Il. 23:845: ὅσσόν τίς τ’ ἔῤῥιψε καλαύροπα βουκόλος ἀνήρ,
καλέει: Il. 4:204: ὄρσ’ Ἀσκληπιάδη, καλέει κρείων Ἀγαμέμνων,
καλέει: Il. 24:88: ὄρσο Θέτι· καλέει Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς.
καλέει: Od. 17:553: “ξεῖνε πάτερ, καλέει σε περίφρων Πηνελόπεια,
καλέεσθαι: Od. 7:313: παῖδά τ’ ἐμὴν ἐχέμεν καὶ ἐμὸς γαμβρὸς καλέεσθαι,
καλέεσκε: Il. 6:402: τόν ῥ’ Ἕκτωρ καλέεσκε Σκαμάνδριον, αὐτὰρ οἱ ἄλλοι
καλέεσκον: Il. 9:558: Ἀλκυόνην καλέεσκον ἐπώνυμον, οὕνεκ’ ἄρ’ αὐτῆς
καλεῖ: Il. 3:390: δεῦρ’ ἴθ’· Ἀλέξανδρός σε καλεῖ οἶκον δὲ νέεσθαι.
κάλει: Il. 13:740: ἀλλ’ ἀναχασσάμενος κάλει ἐνθάδε πάντας ἀρίστους·
κάλει: Il. 17:245: ἀλλ’ ἄγ’ ἀριστῆας Δαναῶν κάλει, ἤν τις ἀκούσῃ.
κάλει: Od. 10:231: καὶ κάλει· οἱ δ’ ἅμα πάντες ἀϊδρείῃσιν ἕποντο·
κάλει: Od. 10:257: καὶ κάλει· οἱ δ’ ἅμα πάντες ἀϊδρείῃσιν ἕποντο·
κάλει: Od. 10:313: καὶ κάλει· αὐτὰρ ἐγὼν ἑπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ.
καλεῖ: Od. 17:382: τίς γὰρ δὴ ξεῖνον καλεῖ ἄλλοθεν αὐτὸς ἐπελθὼν
καλέοι: Od. 17:387: πτωχὸν δ’ οὐκ ἄν τις καλέοι τρύξοντα ἓ αὐτόν.
καλεοίμην: Il. 1:293: “ Ἦ γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην
καλεοίμην: Il. 14:210: αἰεί κέ σφι φίλη τε καὶ αἰδοίη καλεοίμην.
κάλεον: Il. 4:477: τοὔνεκά μιν κάλεον Σιμοείσιον· οὐδὲ τοκεῦσι
κάλεον: Il. 10:197: ἤϊσαν· αὐτοὶ γὰρ κάλεον συμμητιάασθαι.
κάλεόν: Il. 23:203: πάντες ἀνήϊξαν, κάλεόν τέ μιν εἰς ἓ ἕκαστος·
κάλεον: Od. 6:55: ἐς βουλήν, ἵνα μιν κάλεον Φαίηκες ἀγαυοί.
κάλεον: Od. 8:550: εἴπ’ ὄνομ’, ὅττι σε κεῖθι κάλεον μήτηρ τε πατήρ τε,
καλέονται: Il. 5:342: τοὔνεκ’ ἀναίμονές εἰσι καὶ ἀθάνατοι καλέονται.
καλέονται: Il. 14:278: τοὺς ὑποταρταρίους οἳ Τιτῆνες καλέονται.
καλέονται: Od. 13:104: ἱρὸν Νυμφάων, αἳ Νηϊάδες καλέονται.
καλέονται: Od. 13:348: ἱρὸν Νυμφάων, αἳ Νηϊάδες καλέονται·
καλέονται: Od. 15:433: αὐτούς τ’; ἦ γὰρ ἔτ’ εἰσὶ καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.”
καλέονται: Od. 17:423: οἷσίν τ’ εὖ ζώουσι καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.
καλέονται: Od. 19:79: οἷσίν τ’ εὖ ζώουσι καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.
καλέουσ’: Il. 3:383: αὐτὴ δ’ αὖ Ἑλένην καλέουσ’ ἴε· τὴν δὲ κίχανε
καλέουσα: Od. 13:413: Τηλέμαχον καλέουσα, τεὸν φίλον υἱόν, Ὀδυσσεῦ·
καλέουσι: Il. 1:403: ὃν Βριάρεων καλέουσι θεοί, ἄνδρες δέ τε πάντες
καλέουσι: Il. 5:306: ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, κοτύλην δέ τέ μιν καλέουσι·
καλέουσι: Il. 20:74: ὃν Ξάνθον καλέουσι θεοί, ἄνδρες δὲ Σκάμανδρον.
καλέουσι: Il. 22:29: ὅν τε κύν’ Ὠρίωνος ἐπίκλησιν καλέουσι.
καλέουσι: Od. 10:305: μῶλυ δέ μιν καλέουσι θεοί, χαλεπὸν δέ τ’ ὀρύσσειν
καλέουσι: Od. 11:187: πάντες γὰρ καλέουσι. πατὴρ δὲ σὸς αὐτόθι μίμνει
καλέουσι: Od. 12:61: Πλαγκτὰς δή τοι τάς γε θεοὶ μάκαρες καλέουσι.
καλέουσιν: Il. 3:250: ὄρσεο Λαομεδοντιάδη, καλέουσιν ἄριστοι
καλέουσιν: Il. 18:487: Ἄρκτόν θ’, ἣν καὶ Ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν,
καλέουσιν: Il. 22:506: Ἀστυάναξ, ὃν Τρῶες ἐπίκλησιν καλέουσιν·
καλέουσιν: Il. 24:316: μόρφνον θηρητῆρ’ ὃν καὶ περκνὸν καλέουσιν.
καλέουσιν: Od. 5:273: Ἄρκτον θ’, ἣν καὶ ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν,
καλέσαντα: Od. 1:90: εἰς ἀγορὴν καλέσαντα κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς
καλέσαντες: Il. 15:303: ὑσμίνην ἤρτυνον ἀριστῆας καλέσαντες
καλέσαντες: Od. 7:189: ἠῶθεν δὲ γέροντας ἐπὶ πλέονας καλέσαντες
καλέσαντο: Il. 1:270: τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης· καλέσαντο γὰρ αὐτοί·
καλέσασ’: Il. 1:402: ὦχ’ ἑκατόγχειρον καλέσασ’ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον,
καλέσας: Il. 19:34: ἀλλὰ σύ γ’ εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας Ἀχαιοὺς
καλέσας: Od. 1:272: αὔριον εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας Ἀχαιοὺς
καλέσας: Od. 17:330: νεῦσ’ ἐπὶ οἷ καλέσας· ὁ δὲ παπτήνας ἕλε δίφρον
καλέσας: Od. 17:342: Τηλέμαχος δ’ ἐπὶ οἷ καλέσας προσέειπε συβώτην,
καλέσασα: Od. 1:416: ἐς μέγαρον καλέσασα θεοπρόπον ἐξερέηται.
καλέσασα: Od. 17:507: ἡ δ’ ἐπὶ οἷ καλέσασα προσηύδα δῖον ὑφορβόν·
καλέσασθε: Od. 8:43: μηδέ τις ἀρνείσθω. καλέσασθε δὲ θεῖον ἀοιδόν,
καλέσειε: Il. 24:74: ἀλλ’ εἴ τις καλέσειε θεῶν Θέτιν ἆσσον ἐμεῖο,
καλέσειε: Od. 4:735: ἀλλά τις ὀτρηρῶς Δολίον καλέσειε γέροντα,
καλέσειεν: Il. 10:111: ἀλλ’ εἴ τις καὶ τοῦσδε μετοιχόμενος καλέσειεν
καλέσειεν: Il. 10:171: καὶ πολέες, τῶν κέν τις ἐποιχόμενος καλέσειεν·
καλέσκετο: Il. 15:338: υἱὸς δὲ Σφήλοιο καλέσκετο Βουκολίδαο.
κάλεσον: Od. 22:391: “Τηλέμαχ’, εἰ δ’ ἄγε μοι κάλεσον τροφὸν Εὐρύκλειαν,
κάλεσσα: Il. 24:106: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω τοῦ σ’ εἵνεκα δεῦρο κάλεσσα.
καλέσσαι: Il. 3:117: καρπαλίμως ἄρνάς τε φέρειν Πρίαμόν τε καλέσσαι·
καλέσσαι: Il. 20:4: Ζεὺς δὲ Θέμιστα κέλευσε θεοὺς ἀγορὴν δὲ καλέσσαι
καλέσσαι: Od. 23:44: Τηλέμαχος· τὸν γάρ ῥα πατὴρ προέηκε καλέσσαι.
καλέσσαι: Od. 23:51: πῦρ μέγα κηάμενος· σὲ δέ με προέηκε καλέσσαι.
καλεσσαμένη: Il. 14:188: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο, καλεσσαμένη δ’ Ἀφροδίτην
καλεσσάμενος: Il. 5:427: καί ῥα καλεσσάμενος προσέφη χρυσῆν Ἀφροδίτην·
καλεσσάμενος: Od. 19:15: ἐκ δὲ καλεσσάμενος προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν·
καλεσσάμενος: Od. 21:380: ἐκ δὲ καλεσσάμενος προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν·
καλεσσάμενος: Od. 22:436: εἰς ἓ καλεσσάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
καλεσσαμένω: Od. 3:137: τὼ δὲ καλεσσαμένω ἀγορὴν ἐς πάντας Ἀχαιούς,
κάλεσσαν: Il. 16:693: Πατρόκλεις, ὅτε δή σε θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν;
κάλεσσαν: Il. 22:297: ὢ πόποι ἦ μάλα δή με θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν·
κάλεσσας: Il. 20:16: τίπτ’ αὖτ’ ἀργικέραυνε θεοὺς ἀγορὴν δὲ κάλεσσας;
καλέσσας: Od. 2:348: τὴν τότε Τηλέμαχος προσέφη θάλαμόνδε καλέσσας·
καλέσσας: Od. 11:410: ἔκτα σὺν οὐλομένῃ ἀλόχῳ οἶκόνδε καλέσσας,
καλέσσας: Od. 15:529: τὸν δὲ Θεοκλύμενος ἑτάρων ἀπονόσφι καλέσσας
καλέσσατο: Il. 1:54: τῇ δεκάτῃ δ’ ἀγορὴν δὲ καλέσσατο λαὸν Ἀχιλλεύς·
καλέσσατο: Il. 15:143: Ἥρη δ’ Ἀπόλλωνα καλέσσατο δώματος ἐκτὸς
καλέσσατο: Il. 17:507: Ὣς εἰπὼν Αἴαντε καλέσσατο καὶ Μενέλαον·
κάλεσσε: Od. 23:43: πρίν γ’ ὅτε δή με σὸς υἱὸς ἀπὸ μεγάροιο κάλεσσε
κάλεσσε: Od. 24:388: ἐξ ἔργων μογέοντες, ἐπεὶ προμολοῦσα κάλεσσε
κάλεσσον: Il. 4:193: Ταλθύβι’ ὅττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον
κάλεσσον: Il. 10:53: ἀλλ’ ἴθι νῦν Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα κάλεσσον
κάλεσσον: Il. 12:343: ἔρχεο δῖε Θοῶτα, θέων Αἴαντα κάλεσσον,
κάλεσσον: Il. 15:54: ἔρχεο νῦν μετὰ φῦλα θεῶν, καὶ δεῦρο κάλεσσον
κάλεσσον: Od. 17:529: “ἔρχεο, δεῦρο κάλεσσον, ἵν’ ἀντίον αὐτὸς ἐνίσπῃ.
κάλεσσον: Od. 17:544: “ἔρχεό μοι, τὸν ξεῖνον ἐναντίον ὧδε κάλεσσον.
καλέσσω: Il. 6:280: ἔρχευ, ἐγὼ δὲ Πάριν μετελεύσομαι ὄφρα καλέσσω
καλέσσω: Od. 17:52: αὐτὰρ ἐγὼν ἀγορήνδε ἐλεύσομαι, ὄφρα καλέσσω
καλεῦντες: Od. 10:229: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τοὶ δ’ ἐφθέγγοντο καλεῦντες.
καλεῦντες: Od. 10:255: ἢ θεὸς ἠὲ γυνή· τοὶ δ’ ἐφθέγγοντο καλεῦντες.
καλεῦντες: Od. 12:249: ὑψόσ’ ἀειρομένων· ἐμὲ δὲ φθέγγοντο καλεῦντες
καλεῦντο: Il. 2:684: Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί,
καλέω: Od. 14:147: ἀλλά μιν ἠθεῖον καλέω καὶ νόσφιν ἐόντα.”
καλέων: Od. 4:532: αὐτὰρ ὁ βῆ καλέων Ἀγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν,
καλέων: Od. 15:213: ἀλλ’ αὐτὸς καλέων δεῦρ’ εἴσεται, οὐδέ ἕ φημι
καλῇ: Il. 1:604: Μουσάων θ’ αἳ ἄειδον ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ.
καλῇ: Il. 2:307: καλῇ ὑπὸ πλατανίστῳ ὅθεν ῥέεν ἀγλαὸν ὕδωρ·
καλὴ: Il. 8:305: καλὴ Καστιάνειρα δέμας ἐϊκυῖα θεῇσι.
καλῇ: Il. 9:187: καλῇ δαιδαλέῃ, ἐπὶ δ’ ἀργύρεον ζυγὸν ἦεν,
καλῇ: Il. 9:552: κεῖτο παρὰ μνηστῇ ἀλόχῳ καλῇ Κλεοπάτρῃ
καλὴ: Il. 9:703: αὐτὰρ ἐπεί κε φανῇ καλὴ ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
καλὴ: Il. 16:175: ὃν τέκε Πηλῆος θυγάτηρ καλὴ Πολυδώρη
καλὴ: Il. 16:180: παρθένιος, τὸν ἔτικτε χορῷ καλὴ Πολυμήλη
καλή: Il. 18:383: καλή, τὴν ὤπυιε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις·
καλῇ: Il. 18:588: ἐν καλῇ βήσσῃ μέγαν οἰῶν ἀργεννάων,
καλῇ: Od. 1:137: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
καλὴ: Od. 3:464: τόφρα δὲ Τηλέμαχον λοῦσεν καλὴ Πολυκάστη,
καλῇ: Od. 4:53: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
καλῇ: Od. 5:61: δαιομένων· ἡ δ’ ἔνδον ἀοιδιάουσ’ ὀπὶ καλῇ
καλῇ: Od. 7:173: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
καλὴ: Od. 8:320: οὕνεκά οἱ καλὴ θυγάτηρ, ἀτὰρ οὐκ ἐχέθυμος.”
καλῇ: Od. 10:221: Κίρκης δ’ ἔνδον ἄκουον ἀειδούσης ὀπὶ καλῇ
καλῇ: Od. 10:369: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
καλῇ: Od. 13:289: καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυίῃ·
καλή: Od. 14:7: καλή τε μεγάλη τε, περίδρομος· ἥν ῥα συβώτης
καλῇ: Od. 15:136: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
καλή: Od. 15:418: καλή τε μεγάλη τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυῖα·
καλῇ: Od. 16:158: καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυίῃ.
καλῇ: Od. 17:92: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
καλὴ: Od. 19:173: καλὴ καὶ πίειρα, περίῤῥυτος· ἐν δ’ ἄνθρωποι
καλῇ: Od. 21:138: αὐτοῦ δ’ ὠκὺ βέλος καλῇ προσέκλινε κορώνῃ,
καλῇ: Od. 21:165: αὐτοῦ δ’ ὠκὺ βέλος καλῇ προσέκλινε κορώνῃ,
καλῇ: Od. 24:60: Μοῦσαι δ’ ἐννέα πᾶσαι ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ
καλήμεναι: Il. 10:125: τὸν μὲν ἐγὼ προέηκα καλήμεναι οὓς σὺ μεταλλᾷς.
καλήν: Il. 9:152: καλήν τ’ Αἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν.
καλήν: Il. 9:294: καλήν τ’ Αἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν.
καλήν: Il. 11:33: καλήν, ἣν πέρι μὲν κύκλοι δέκα χάλκεοι ἦσαν,
καλὴν: Il. 11:628: καλὴν κυανόπεζαν ἐΰξοον, αὐτὰρ ἐπ’ αὐτῆς
καλὴν: Il. 12:295: καλὴν χαλκείην ἐξήλατον, ἣν ἄρα χαλκεὺς
καλὴν: Il. 13:611: ἆλτ’ ἐπὶ Πεισάνδρῳ· ὃ δ’ ὑπ’ ἀσπίδος εἵλετο καλὴν
καλὴν: Il. 14:350: καλὴν χρυσείην· στιλπναὶ δ’ ἀπέπιπτον ἔερσαι.
καλὴν: Il. 18:562: καλὴν χρυσείην· μέλανες δ’ ἀνὰ βότρυες ἦσαν,
καλὴν: Il. 18:612: καλὴν δαιδαλέην, ἐπὶ δὲ χρύσεον λόφον ἧκε,
καλὴν: Il. 24:267: καλὴν πρωτοπαγέα, πείρινθα δὲ δῆσαν ἐπ’ αὐτῆς,
καλὴν: Od. 5:232: καλὴν χρυσείην, κεφαλῇ δ’ ἐφύπερθε καλύπτρην.
καλήν: Od. 8:69: κῆρυξ· πὰρ δ’ ἐτίθει κάνεον καλήν τε τράπεζαν,
καλὴν: Od. 8:372: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σφαῖραν καλὴν μετὰ χερσὶν ἕλοντο,
καλὴν: Od. 8:455: ἀμφὶ δέ μιν χλαῖναν καλὴν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
καλὴν: Od. 10:365: ἀμφὶ δέ με χλαῖναν καλὴν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
καλὴν: Od. 10:545: καλὴν χρυσείην, κεφαλῇ δ’ ἐπέθηκε καλύπτρην.
καλὴν: Od. 11:271: μητέρα τ’ Οἰδιπόδαο ἴδον, καλὴν Ἐπικάστην,
καλήν: Od. 11:321: Φαίδρην τε Πρόκριν τε ἴδον καλήν τ’ Ἀριάδνην,
καλὴν: Od. 19:242: καλὴν πορφυρέην καὶ τερμιόεντα χιτῶνα,
καλὴν: Od. 21:7: καλὴν χαλκείην· κώπη δ’ ἐλέφαντος ἐπῆεν.
καλὴν: Od. 22:183: τῇ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ φέρων καλὴν τρυφάλειαν,
καλὴν: Od. 24:3: καλὴν χρυσείην, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει,
καλὴν: Od. 24:367: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαῖναν καλὴν βάλεν· αὐτὰρ Ἀθήνη
καλῆς: Il. 15:705: καλῆς ὠκυάλου, ἣ Πρωτεσίλαον ἔνεικεν
καλῆς: Il. 16:222: καλῆς δαιδαλέης, τήν οἱ Θέτις ἀργυρόπεζα
καλῆς: Od. 4:404: ἀμφὶ δέ μιν φῶκαι νέποδες καλῆς ἁλοσύδνης
καλῆς: Od. 6:252: εἵματ’ ἄρα πτύξασα τίθει καλῆς ἐπ’ ἀπήνης,
καλῇσι: Il. 16:229: πρῶτον, ἔπειτα δ’ ἔνιψ’ ὕδατος καλῇσι ῥοῇσι,
καλῇσιν: Il. 22:3: κεκλιμένοι καλῇσιν ἐπάλξεσιν· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
Καλήσιον: Il. 6:18: αὐτὸν καὶ θεράποντα Καλήσιον, ὅς ῥα τόθ’ ἵππων
Καλήτορα: Il. 15:419: ἔνθ’ υἷα Κλυτίοιο Καλήτορα φαίδιμος Αἴας
καλήτορα: Il. 24:577: ἐς δ’ ἄγαγον κήρυκα καλήτορα τοῖο γέροντος,
Καλητορίδην: Il. 13:541: ἔνθ’ Αἰνέας Ἀφαρῆα Καλητορίδην ἐπορούσας
κάλλεΐ: Il. 3:392: κάλλεΐ τε στίλβων καὶ εἵμασιν· οὐδέ κε φαίης
κάλλει: Il. 9:130: ἐξελόμην, αἳ κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν.
κάλλει: Il. 9:272: ἐξέλεθ’, αἳ τότε κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν.
κάλλεϊ: Il. 13:432: κάλλεϊ καὶ ἔργοισιν ἰδὲ φρεσί· τοὔνεκα καί μιν
κάλλει: Il. 23:742: χάνδανεν, αὐτὰρ κάλλει ἐνίκα πᾶσαν ἐπ’ αἶαν
κάλλεϊ: Od. 6:237: κάλλεϊ καὶ χάρισι στίλβων· θηεῖτο δὲ κούρη.
κάλλεϊ: Od. 18:192: κάλλεϊ μέν οἱ πρῶτα προσώπατα καλὰ κάθηρεν
καλλείπειν: Il. 10:238: καλλείπειν, σὺ δὲ χείρον’ ὀπάσσεαι αἰδοῖ εἴκων
καλλείψειν: Il. 14:89: καλλείψειν, ἧς εἵνεκ’ ὀϊζύομεν κακὰ πολλά;
καλλείψω: Od. 13:208: καλλείψω, μή πώς μοι ἕλωρ ἄλλοισι γένηται.
κάλλεος: Il. 20:235: κάλλεος εἵνεκα οἷο ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη.
κάλλεος: Od. 15:251: κάλλεος εἵνεκα οἷο, ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη·
Καλλιάνασσα: Il. 18:46: Νημερτής τε καὶ Ἀψευδὴς καὶ Καλλιάνασσα·
Καλλιάνειρα: Il. 18:44: Δεξαμένη τε καὶ Ἀμφινόμη καὶ Καλλιάνειρα
Καλλίαρόν: Il. 2:531: οἳ Κῦνόν τ’ ἐνέμοντ’ Ὀπόεντά τε Καλλίαρόν τε
καλλιγύναικα: Il. 2:683: οἵ τ’ εἶχον Φθίην ἠδ’ Ἑλλάδα καλλιγύναικα,
καλλιγύναικα: Il. 3:75: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ Ἀχαιΐδα καλλιγύναικα.
καλλιγύναικα: Il. 3:258: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ Ἀχαιΐδα καλλιγύναικα.
καλλιγύναικα: Il. 9:447: οἷον ὅτε πρῶτον λίπον Ἑλλάδα καλλιγύναικα
καλλιγύναικα: Od. 13:412: ὄφρ’ ἂν ἐγὼν ἔλθω Σπάρτην ἐς καλλιγύναικα
καλλίζωνοί: Il. 7:139: ἄνδρες κίκλησκον καλλίζωνοί τε γυναῖκες
καλλιζώνων: Il. 24:698: ἔγνω πρόσθ’ ἀνδρῶν καλλιζώνων τε γυναικῶν,
καλλιζώνων: Od. 23:147: ἀνδρῶν παιζόντων καλλιζώνων τε γυναικῶν.
Καλλικολώνῃ: Il. 20:53: ἄλλοτε πὰρ Σιμόεντι θέων ἐπὶ Καλλικολώνῃ.
Καλλικολώνης: Il. 20:151: οἳ δ’ ἑτέρωσε καθῖζον ἐπ’ ὀφρύσι Καλλικολώνης
καλλικόμοιο: Il. 9:449: ὅς μοι παλλακίδος περιχώσατο καλλικόμοιο,
καλλικόμοιο: Od. 15:58: ἀνστὰς ἐξ εὐνῆς, Ἑλένης πάρα καλλικόμοιο.
καλλικρήδεμνοι: Od. 4:623: σῖτον δέ σφ’ ἄλοχοι καλλικρήδεμνοι ἔπεμπον.
κάλλιμα: Od. 4:130: χωρὶς δ’ αὖθ’ Ἑλένῃ ἄλοχος πόρε κάλλιμα δῶρα·
κάλλιμα: Od. 8:439: ἐξέφερεν θαλάμοιο, τίθει δ’ ἐνὶ κάλλιμα δῶρα,
κάλλιμα: Od. 15:206: νηῒ δ’ ἐνὶ πρυμνῇ ἐξαίνυτο κάλλιμα δῶρα,
κάλλιμον: Od. 11:529: οὔτ’ ὠχρήσαντα χρόα κάλλιμον οὔτε παρειῶν
κάλλιμον: Od. 12:192: ὣς φάσαν ἱεῖσαι ὄπα κάλλιμον· αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
κάλλιμος: Od. 11:640: πρῶτα μὲν εἰρεσίῃ, μετέπειτα δὲ κάλλιμος οὖρος.
κάλλιον: Il. 24:52: ἕλκει· οὐ μήν οἱ τό γε κάλλιον οὐδέ τ’ ἄμεινον.
κάλλιόν: Od. 3:69: “νῦν δὴ κάλλιόν ἐστι μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
κάλλιον: Od. 3:358: Τηλέμαχον πείθεσθαι, ἐπεὶ πολὺ κάλλιον οὕτω.
κάλλιον: Od. 6:39: καὶ δὲ σοὶ ὧδ’ αὐτῇ πολὺ κάλλιον ἠὲ πόδεσσιν
κάλλιον: Od. 7:159: “Ἀλκίνο’, οὐ μέν τοι τόδε κάλλιον οὐδὲ ἔοικε
κάλλιον: Od. 8:543: ξεινοδόκοι καὶ ξεῖνος, ἐπεὶ πολὺ κάλλιον οὕτω·
κάλλιόν: Od. 8:549: ὅττι κέ σ’ εἴρωμαι· φάσθαι δέ σε κάλλιόν ἐστιν.
κάλλιον: Od. 17:583: καὶ δὲ σοὶ ὧδ’ αὐτῇ πολὺ κάλλιον, ὦ βασίλεια,
κάλλιον: Od. 18:255: μεῖζόν κε κλέος εἴη ἐμὸν καὶ κάλλιον οὕτω.
κάλλιον: Od. 19:128: μεῖζόν κε κλέος εἴη ἐμὸν καὶ κάλλιον οὕτω.
καλλίονες: Od. 10:396: καὶ πολὺ καλλίονες καὶ μείζονες εἰσοράασθαι.
κάλλιπ’: Od. 5:344: κάλλιπ’, ἀτὰρ χείρεσσι νέων ἐπιμαίεο νόστου
κάλλιπ’: Od. 11:279: ᾧ ἄχεϊ σχομένη· τῷ δ’ ἄλγεα κάλλιπ’ ὀπίσσω
κάλλιπ’: Od. 21:33: κάλλιπ’ ἀποθνῄσκων ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσι.
καλλιπάρῃον: Il. 1:143: θείομεν, ἂν δ’ αὐτὴν Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον
καλλιπάρῃον: Il. 1:184: πέμψω, ἐγὼ δέ κ’ ἄγω Βρισηΐδα καλλιπάρῃον
καλλιπάρῃον: Il. 1:310: βῆσε θεῷ, ἀνὰ δὲ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον
καλλιπάρῃον: Il. 1:323: χειρὸς ἑλόντ’ ἀγέμεν Βρισηΐδα καλλιπάρῃον·
καλλιπάρῃον: Il. 1:346: ἐκ δ’ ἄγαγε κλισίης Βρισηΐδα καλλιπάρῃον,
καλλιπάρῃον: Il. 1:369: ἐκ δ’ ἕλον Ἀτρεΐδῃ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον.
καλλιπάρῃον: Il. 11:224: μητροπάτωρ, ὃς τίκτε Θεανὼ καλλιπάρῃον·
καλλιπάρῃον: Il. 19:246: ἕπτ’, ἀτὰρ ὀγδοάτην Βρισηΐδα καλλιπάρῃον.
καλλιπάρῃος: Il. 6:298: τῇσι θύρας ὤϊξε Θεανὼ καλλιπάρῃος
καλλιπάρῃος: Il. 6:302: ἣ δ’ ἄρα πέπλον ἑλοῦσα Θεανὼ καλλιπάρῃος
καλλιπάρῃος: Il. 9:661: Φόρβαντος θυγάτηρ Διομήδη καλλιπάρῃος.
καλλιπάρῃος: Il. 24:676: τῷ δὲ Βρισηῒς παρελέξατο καλλιπάρῃος.
καλλιπάρῃος: Od. 15:123: ἀργύρεον· Ἑλένη δὲ παρίστατο καλλιπάρῃος
καλλιπάρῃος: Od. 18:321: τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπε Μελανθὼ καλλιπάρῃος,
καλλιπαρῄῳ: Il. 15:87: ἣ δ’ ἄλλους μὲν ἔασε, Θέμιστι δὲ καλλιπαρῄῳ
καλλιπαρῄῳ: Il. 24:607: οὕνεκ’ ἄρα Λητοῖ ἰσάσκετο καλλιπαρῄῳ·
καλλιπέειν: Od. 16:296: καλλιπέειν καὶ δοιὰ βοάγρια χερσὶν ἑλέσθαι,
κάλλιπεν: Il. 12:92: ἄλλον Κεβριόναο χερείονα κάλλιπεν Ἕκτωρ.
κάλλιπεν: Od. 1:243: κάλλιπεν· οὐδέ τι κεῖνον ὀδυρόμενος στεναχίζω
κάλλιπεν: Od. 3:271: κάλλιπεν οἰωνοῖσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι,
κάλλιπες: Il. 17:151: κάλλιπες Ἀργείοισιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι,
κάλλιπες: Il. 21:414: κάλλιπες, αὐτὰρ Τρωσὶν ὑπερφιάλοισιν ἀμύνεις.
καλλιπλοκάμοιο: Il. 14:325: οὐδ’ ὅτε Δήμητρος καλλιπλοκάμοιο ἀνάσσης,
καλλιπλοκάμοιο: Od. 10:220: ἔσταν δ’ ἐν προθύροισι θεᾶς καλλιπλοκάμοιο,
καλλιπλοκάμοιο: Od. 10:310: ἔστην δ’ εἰνὶ θύρῃσι θεᾶς καλλιπλοκάμοιο·
καλλιπλοκάμου: Il. 20:207: μητρὸς δ’ ἐκ Θέτιδος καλλιπλοκάμου ἁλοσύδνης·
καλλιπλοκάμῳ: Il. 18:407: πάντα Θέτι καλλιπλοκάμῳ ζῳάγρια τίνειν.
καλλιπλοκάμῳ: Il. 18:592: Δαίδαλος ἤσκησεν καλλιπλοκάμῳ Ἀριάδνῃ.
κάλλιπον: Il. 9:364: ἔστι δέ μοι μάλα πολλά, τὰ κάλλιπον ἐνθάδε ἔῤῥων·
κάλλιπον: Od. 22:156: κάλλιπον ἀγκλίνας· τῶν δὲ σκοπὸς ἦεν ἀμείνων.
καλλιρέεθρον: Od. 10:107: ἡ μὲν ἄρ’ ἐς κρήνην κατεβήσετο καλλιρέεθρον
καλλιρέεθρον: Od. 15:295: βὰν δὲ παρὰ Κρουνοὺς καὶ Χαλκίδα καλλιρέεθρον.
καλλιρόοιο: Od. 5:441: ἀλλ’ ὅτε δὴ ποταμοῖο κατὰ στόμα καλλιρόοιο
καλλίροον: Od. 17:206: τυκτὴν καλλίροον, ὅθεν ὑδρεύοντο πολῖται,
καλλίρροον: Il. 2:752: ὅς ῥ’ ἐς Πηνειὸν προΐει καλλίρροον ὕδωρ,
καλλίῤῥοον: Il. 12:33: κὰρ ῥόον, ᾗ περ πρόσθεν ἵεν καλλίῤῥοον ὕδωρ.
καλλιῤῥόω: Il. 22:147: κρουνὼ δ’ ἵκανον καλλιῤῥόω· ἔνθα δὲ πηγαὶ
κάλλισται: Il. 9:140: αἴ κε μετ’ Ἀργείην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν.
κάλλισται: Il. 9:282: αἵ κε μετ’ Ἀργείην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν.
κάλλιστον: Il. 2:850: Ἀξιοῦ οὗ κάλλιστον ὕδωρ ἐπικίδναται αἶαν.
κάλλιστον: Il. 21:158: Ἀξιοῦ, ὃς κάλλιστον ὕδωρ ἐπὶ γαῖαν ἵησιν,
κάλλιστον: Od. 4:614: δώσω, ὃ κάλλιστον καὶ τιμηέστατόν ἐστι.
κάλλιστον: Od. 9:11: τοῦτό τί μοι κάλλιστον ἐνὶ φρεσὶν εἴδεται εἶναι.
κάλλιστον: Od. 11:522: κεῖνον δὴ κάλλιστον ἴδον μετὰ Μέμνονα δῖον.
κάλλιστον: Od. 15:114: δώσω ὃ κάλλιστον καὶ τιμηέστατόν ἐστι.
κάλλιστος: Il. 2:673: Νιρεύς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε
κάλλιστος: Il. 6:294: ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος,
κάλλιστος: Il. 20:233: ὃς δὴ κάλλιστος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων·
κάλλιστος: Il. 22:318: ἕσπερος, ὃς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἵσταται ἀστήρ,
κάλλιστος: Od. 11:239: ὃς πολὺ κάλλιστος ποταμῶν ἐπὶ γαῖαν ἵησι,
κάλλιστος: Od. 15:107: ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος,
καλλίστους: Il. 10:436: τοῦ δὴ καλλίστους ἵππους ἴδον ἠδὲ μεγίστους·
καλλίστους: Od. 11:310: καὶ πολὺ καλλίστους μετά γε κλυτὸν Ὠρίωνα·
καλλίσφυρον: Od. 11:603: τέρπεται ἐν θαλίῃς καὶ ἔχει καλλίσφυρον Ἥβην,
καλλίσφυρος: Od. 5:333: τὸν δὲ ἴδεν Κάδμου θυγάτηρ, καλλίσφυρος Ἰνώ,
καλλισφύρου: Il. 9:553: κούρῃ Μαρπήσσης καλλισφύρου Εὐηνίνης
καλλισφύρου: Il. 9:556: Φοίβου Ἀπόλλωνος καλλισφύρου εἵνεκα νύμφης,
καλλισφύρου: Il. 14:318: οὐδ’ ὅτε περ Δανάης καλλισφύρου Ἀκρισιώνης,
καλλίτριχα: Od. 9:336: ἑσπέριος δ’ ἦλθεν καλλίτριχα μῆλα νομεύων·
καλλίτριχα: Od. 9:469: κλαίειν· ἀλλ’ ἐκέλευσα θοῶς καλλίτριχα μῆλα
καλλίτριχας: Il. 5:323: Αἰνείαο δ’ ἐπαΐξας καλλίτριχας ἵππους
καλλίτριχας: Il. 8:348: Ἕκτωρ δ’ ἀμφιπεριστρώφα καλλίτριχας ἵππους
καλλίτριχας: Il. 8:433: τῇσιν δ’ Ὧραι μὲν λῦσαν καλλίτριχας ἵππους,
καλλίτριχας: Il. 8:503: δόρπά τ’ ἐφοπλισόμεσθα· ἀτὰρ καλλίτριχας ἵππους
καλλίτριχας: Il. 11:280: Ὣς ἔφαθ’, ἡνίοχος δ’ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
καλλίτριχας: Il. 11:531: Ὣς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
καλλίτριχας: Il. 13:819: θάσσονας ἰρήκων ἔμεναι καλλίτριχας ἵππους,
καλλίτριχας: Il. 17:624: Ὣς ἔφατ’, Ἰδομενεὺς δ’ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
καλλίτριχας: Od. 3:475: “παῖδες ἐμοί, ἄγε Τηλεμάχῳ καλλίτριχας ἵππους
καλλίτριχας: Od. 5:380: ὣς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους,
καλλίτριχας: Od. 15:215: ὣς ἄρα φωνήσας ἔλασεν καλλίτριχας ἵππους
καλλίτριχε: Il. 17:504: πρίν γ’ ἐπ’ Ἀχιλλῆος καλλίτριχε βήμεναι ἵππω
καλλίτριχες: Il. 10:491: τὰ φρονέων κατὰ θυμὸν ὅπως καλλίτριχες ἵπποι
καλλίτριχες: Il. 18:223: πᾶσιν ὀρίνθη θυμός· ἀτὰρ καλλίτριχες ἵπποι
καλλίτριχες: Il. 23:530: βάρδιστοι μὲν γάρ οἱ ἔσαν καλλίτριχες ἵπποι,
καλλίτριχος: Il. 23:525: ἵππου τῆς Ἀγαμεμνονέης καλλίτριχος Αἴθης·
κάλλιφ’: Il. 6:223: κάλλιφ’, ὅτ’ ἐν Θήβῃσιν ἀπώλετο λαὸς Ἀχαιῶν.
κάλλιφ’: Il. 10:338: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν κάλλιφ’ ὅμιλον,
καλλιχόρου: Od. 11:581: Πυθώδ’ ἐρχομένην διὰ καλλιχόρου Πανοπῆος.
κάλλός: Il. 6:156: τῷ δὲ θεοὶ κάλλός τε καὶ ἠνορέην ἐρατεινὴν
κάλλος: Il. 9:389: οὐδ’ εἰ χρυσείῃ Ἀφροδίτῃ κάλλος ἐρίζοι,
κάλλος: Od. 6:18: πὰρ δὲ δύ’ ἀμφίπολοι, Χαρίτων ἄπο κάλλος ἔχουσαι,
κάλλος: Od. 8:457: ἤϊε· Ναυσικάα δὲ θεῶν ἄπο κάλλος ἔχουσα
κάλλος: Od. 11:282: γῆμεν ἑὸν διὰ κάλλος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα,
κάλλος: Od. 18:219: ἐς μέγεθος καὶ κάλλος ὁρώμενος, ἀλλότριος φώς,
κάλλος: Od. 23:156: αὐτὰρ κὰκ κεφαλῆς χεῦεν πολὺ κάλλος Ἀθήνη
καλοὶ: Il. 5:194: καλοὶ πρωτοπαγεῖς νεοτευχέες· ἀμφὶ δὲ πέπλοι
καλοὶ: Il. 22:154: καλοὶ λαΐνεοι, ὅθι εἵματα σιγαλόεντα
καλοί: Od. 9:426: καλοί τε μεγάλοι τε, ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχοντες·
καλοὶ: Od. 12:318: ἔνθα δ’ ἔσαν Νυμφέων καλοὶ χοροὶ ἠδὲ θόωκοι·
καλοῖσ’: Od. 20:255: καλοῖσ’ ἐν κανέοισιν, ἐοινοχόει δὲ Μελανθεύς.
καλοῖς: Il. 9:217: καλοῖς ἐν κανέοισιν, ἀτὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς.
καλοῖς: Il. 24:626: καλοῖς ἐν κανέοισιν· ἀτὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς.
καλὸν: Il. 1:473: καλὸν ἀείδοντες παιήονα κοῦροι Ἀχαιῶν
καλὸν: Il. 2:43: καλὸν νηγάτεον, περὶ δὲ μέγα βάλλετο φᾶρος·
καλὸν: Il. 3:44: φάντες ἀριστῆα πρόμον ἔμμεναι, οὕνεκα καλὸν
καλὸν: Il. 3:169: καλὸν δ’ οὕτω ἐγὼν οὔ πω ἴδον ὀφθαλμοῖσιν,
καλόν: Il. 5:354: ἀχθομένην ὀδύνῃσι, μελαίνετο δὲ χρόα καλόν.
καλὸν: Il. 5:730: δῆσε χρύσειον καλὸν ζυγόν, ἐν δὲ λέπαδνα
καλὸν: Il. 5:858: τῇ ῥά μιν οὖτα τυχών, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψεν,
καλὸν: Il. 6:195: καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμοιτο.
καλόν: Il. 9:611: καλόν τοι σὺν ἐμοὶ τὸν κήδειν ὅς κ’ ἐμὲ κήδῃ·
καλόν: Il. 11:352: οὐδ’ ἵκετο χρόα καλόν· ἐρύκακε γὰρ τρυφάλεια
καλὸν: Il. 12:314: καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης πυροφόροιο;
καλὸν: Il. 14:175: τῷ ῥ’ ἥ γε χρόα καλὸν ἀλειψαμένη ἰδὲ χαίτας
καλὸν: Il. 14:238: δῶρα δέ τοι δώσω καλὸν θρόνον ἄφθιτον αἰεὶ
καλὸν: Il. 17:19: Ζεῦ πάτερ οὐ μὲν καλὸν ὑπέρβιον εὐχετάασθαι.
καλὸν: Il. 17:55: καλὸν τηλεθάον· τὸ δέ τε πνοιαὶ δονέουσι
καλὸν: Il. 18:570: ἱμερόεν κιθάριζε, λίνον δ’ ὑπὸ καλὸν ἄειδε
καλὸν: Il. 19:79: ἑσταότος μὲν καλὸν ἀκούειν, οὐδὲ ἔοικεν
καλὸν: Il. 20:185: καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμηαι
καλὸν: Il. 21:398: ἰθὺς ἐμεῦ ὦσας, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψας;
καλόν: Il. 21:440: καλόν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην καὶ πλείονα οἶδα.
καλόν: Il. 21:447: εὐρύ τε καὶ μάλα καλόν, ἵν’ ἄῤῥηκτος πόλις εἴη·
καλὸν: Il. 22:314: καλὸν δαιδάλεον, κόρυθι δ’ ἐπένευε φαεινῇ
καλόν: Il. 22:321: εἰσορόων χρόα καλόν, ὅπῃ εἴξειε μάλιστα.
καλὸν: Il. 23:268: καλὸν τέσσαρα μέτρα κεχανδότα λευκὸν ἔτ’ αὔτως·
καλόν: Il. 23:805: ὁππότερός κε φθῇσιν ὀρεξάμενος χρόα καλόν,
καλὸν: Il. 23:808: καλὸν Θρηΐκιον, τὸ μὲν Ἀστεροπαῖον ἀπηύρων·
καλὸν: Il. 24:101: Ἥρη δὲ χρύσεον καλὸν δέπας ἐν χερὶ θῆκε
καλὸν: Il. 24:429: ἀλλ’ ἄγε δὴ τόδε δέξαι ἐμεῦ πάρα καλὸν ἄλεισον,
καλὸν: Il. 24:588: ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
καλὸν: Od. 1:131: καλὸν δαιδάλεον· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν.
καλὸν: Od. 1:155: ἦ τοι ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν,
καλόν: Od. 1:301: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
καλόν: Od. 1:312: τιμῆεν, μάλα καλόν, ὅ τοι κειμήλιον ἔσται
καλὸν: Od. 1:318: καὶ μάλα καλὸν ἑλών· σοὶ δ’ ἄξιον ἔσται ἀμοιβῆς.”
καλὸν: Od. 1:370: ἔστω, ἐπεὶ τό γε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ
καλὸν: Od. 2:376: ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃ.”
καλὸν: Od. 3:63: δῶκε δὲ Τηλεμάχῳ καλὸν δέπας ἀμφικύπελλον·
καλόν: Od. 3:199: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
καλὸν: Od. 3:467: ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
καλὸν: Od. 4:591: δώσω καλὸν ἄλεισον, ἵνα σπένδῃσθα θεοῖσιν
καλὸν: Od. 4:749: ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃς.
καλὸν: Od. 6:87: καλὸν ὑπεκπρόρεεν μάλα περ ῥυπόωντα καθῆραι,
καλὸν: Od. 6:266: ἔνθα δέ τέ σφ’ ἀγορὴ καλὸν Ποσιδήϊον ἀμφίς,
καλὸν: Od. 8:166: “ξεῖν’, οὐ καλὸν ἔειπες· ἀτασθάλῳ ἀνδρὶ ἔοικας.
καλὸν: Od. 8:260: λείηναν δὲ χορόν, καλὸν δ’ εὔρυναν ἀγῶνα.
καλὸν: Od. 8:266: αὐτὰρ ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν
καλόν: Od. 8:441: ἐν δ’ αὐτὴ φᾶρος θῆκεν καλόν τε χιτῶνα
καλὸν: Od. 9:3: ἦ τοι μὲν τόδε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ
καλὸν: Od. 9:513: ἀλλ’ αἰεί τινα φῶτα μέγαν καὶ καλὸν ἐδέγμην
καλὸν: Od. 10:227: καλὸν ἀοιδιάει, δάπεδον δ’ ἅπαν ἀμφιμέμυκεν,
καλὸν: Od. 11:184: σὸν δ’ οὔ πώ τις ἔχει καλὸν γέρας, ἀλλὰ ἕκηλος
καλὸν: Od. 13:398: κάρψω μὲν χρόα καλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
καλὸν: Od. 13:430: κάρψε μέν οἱ χρόα καλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
καλὸν: Od. 18:287: δέξασθ’· οὐ γὰρ καλὸν ἀνήνασθαι δόσιν ἐστίν·
καλὸν: Od. 18:301: ἄλλο δ’ ἄρ’ ἄλλος δῶρον Ἀχαιῶν καλὸν ἔνεικεν.
καλὸν: Od. 19:263: μηκέτι νῦν χρόα καλὸν ἐναίρεο μηδέ τι θυμὸν
καλὸν: Od. 19:519: καλὸν ἀείδῃσιν ἔαρος νέον ἱσταμένοιο,
καλόν: Od. 19:580: κουρίδιον, μάλα καλόν, ἐνίπλειον βιότοιο,
καλὸν: Od. 20:294: ἴσην· οὐ γὰρ καλὸν ἀτέμβειν οὐδὲ δίκαιον
καλόν: Od. 21:78: κουρίδιον, μάλα καλόν, ἐνίπλειον βιότοιο,
καλὸν: Od. 21:145: ὅ σφι θυοσκόος ἔσκε, παρὰ κρητῆρα δὲ καλὸν
καλὸν: Od. 21:312: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν καλὸν ἀτέμβειν οὐδὲ δίκαιον
καλὸν: Od. 21:411: ἡ δ’ ὑπὸ καλὸν ἄεισε, χελιδόνι εἰκέλη αὐδήν.
καλὸν: Od. 22:9: ἦ τοι ὁ καλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσθαι ἔμελλε,
καλὸν: Od. 23:155: ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα·
καλὸν: Od. 24:44: κάτθεμεν ἐν λεχέεσσι, καθήραντες χρόα καλὸν
καλὸν: Od. 24:206: καλὸν Λαέρταο τετυγμένον, ὅν ῥά ποτ’ αὐτὸς
καλός: Il. 21:108: οὐχ ὁράᾳς οἷος καὶ ἐγὼ καλός τε μέγας τε;
καλὸς: Od. 6:263: ὑψηλός, καλὸς δὲ λιμὴν ἑκάτερθε πόληος,
καλός: Od. 6:276: “τίς δ’ ὅδε Ναυσικάᾳ ἕπεται καλός τε μέγας τε
καλός: Od. 8:310: οὕνεχ’ ὁ μὲν καλός τε καὶ ἀρτίπος, αὐτὰρ ἐγώ γε
καλὸς: Od. 17:307: καλὸς μὲν δέμας ἐστίν, ἀτὰρ τόδε γ’ οὐ σάφα οἶδα,
καλοῦ: Il. 18:390: καλοῦ δαιδαλέου· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν·
καλοῦ: Il. 19:380: καλοῦ δαιδαλέου· περὶ δὲ τρυφάλειαν ἀείρας
καλοῦ: Od. 10:315: καλοῦ δαιδαλέου· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν·
καλοῦ: Od. 10:367: καλοῦ δαιδαλέου· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν·
καλοὺς: Il. 14:177: καλοὺς ἀμβροσίους ἐκ κράατος ἀθανάτοιο.
κάλους: Od. 5:260: ἐν δ’ ὑπέρας τε κάλους τε πόδας τ’ ἐνέδησεν ἐν αὐτῇ,
καλούς: Od. 18:68: καλούς τε μεγάλους τε, φάνεν δέ οἱ εὐρέες ὦμοι
κάλπιν: Od. 7:20: παρθενικῇ εἰκυῖα νεήνιδι κάλπιν ἐχούσῃ.
Καλύδνας: Il. 2:677: καὶ Κῶν Εὐρυπύλοιο πόλιν νήσους τε Καλύδνας,
Καλυδῶνά: Il. 2:640: Χαλκίδα τ’ ἀγχίαλον Καλυδῶνά τε πετρήεσσαν·
Καλυδῶνα: Il. 9:526: ἀμφὶ πόλιν Καλυδῶνα καὶ ἀλλήλους ἐνάριζον,
Καλυδῶνι: Il. 13:217: ὃς πάσῃ Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι
Καλυδῶνι: Il. 14:116: οἴκεον δ’ ἐν Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι
Καλυδῶνος: Il. 9:527: Αἰτωλοὶ μὲν ἀμυνόμενοι Καλυδῶνος ἐραννῆς,
Καλυδῶνος: Il. 9:573: ὁππόθι πιότατον πεδίον Καλυδῶνος ἐραννῆς,
κάλυκάς: Il. 18:401: πόρπας τε γναμπτάς θ’ ἕλικας κάλυκάς τε καὶ ὅρμους
κάλυμμ’: Il. 24:93: Ὣς ἄρα φωνήσασα κάλυμμ’ ἕλε δῖα θεάων
κάλυπτε: Il. 24:20: καὶ τεθνηότα περ· περὶ δ’ αἰγίδι πάντα κάλυπτε
καλύπτει: Il. 14:114: Τυδέος, ὃν Θήβῃσι χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτει.
καλύπτει: Il. 17:243: καὶ σῇ, ἐπεὶ πολέμοιο νέφος περὶ πάντα καλύπτει
καλύπτοι: Il. 6:464: ἀλλά με τεθνηῶτα χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτοι
καλύπτρην: Il. 22:406: τίλλε κόμην, ἀπὸ δὲ λιπαρὴν ἔῤῥιψε καλύπτρην
καλύπτρην: Od. 5:232: καλὴν χρυσείην, κεφαλῇ δ’ ἐφύπερθε καλύπτρην.
καλύπτρην: Od. 10:545: καλὴν χρυσείην, κεφαλῇ δ’ ἐπέθηκε καλύπτρην.
καλύπτων: Il. 17:136: πᾶν δέ τ’ ἐπισκύνιον κάτω ἕλκεται ὄσσε καλύπτων·
καλυφθείς: Od. 4:402: πνοιῇ ὕπο ζεφύροιο, μελαίνῃ φρικὶ καλυφθείς,
καλύψαι: Il. 7:462: αὖτις δ’ ἠϊόνα μεγάλην ψαμάθοισι καλύψαι,
καλύψαι: Il. 13:425: ἠέ τινα Τρώων ἐρεβεννῇ νυκτὶ καλύψαι
καλυψαμένη: Il. 3:141: αὐτίκα δ’ ἀργεννῇσι καλυψαμένη ὀθόνῃσιν
καλυψάμενοι: Od. 10:179: ἐκ δὲ καλυψάμενοι παρὰ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο
καλυψάμενος: Od. 8:92: ἂψ Ὀδυσεὺς κατὰ κρᾶτα καλυψάμενος γοάασκεν.
καλυψάμενος: Od. 10:53: ἀλλ’ ἔτλην καὶ ἔμεινα, καλυψάμενος δ’ ἐνὶ νηῒ
κάλυψαν: Il. 18:352: ἐν λεχέεσσι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν
κάλυψαν: Il. 23:254: ἐν κλισίῃσι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν·
καλύψαντες: Il. 24:796: πορφυρέοις πέπλοισι καλύψαντες μαλακοῖσιν.
καλύψας: Il. 5:23: ἀλλ’ Ἥφαιστος ἔρυτο, σάωσε δὲ νυκτὶ καλύψας,
καλύψας: Il. 11:751: ἐκ πολέμου ἐσάωσε καλύψας ἠέρι πολλῇ.
καλύψας: Il. 17:132: Αἴας δ’ ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ σάκος εὐρὺ καλύψας
καλύψας: Od. 17:241: ὔμμ’ ἐπὶ μηρί’ ἔκηε, καλύψας πίονι δημῷ,
καλύψατο: Il. 14:184: κρηδέμνῳ δ’ ἐφύπερθε καλύψατο δῖα θεάων
καλύψατο: Od. 5:491: ὣς Ὀδυσεὺς φύλλοισι καλύψατο. τῷ δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
κάλυψε: Il. 4:503: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε,
κάλυψε: Il. 4:526: χύντο χαμαὶ χολάδες, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
κάλυψε: Il. 10:29: παρδαλέῃ μὲν πρῶτα μετάφρενον εὐρὺ κάλυψε
κάλυψε: Il. 12:31: αὖτις δ’ ἠϊόνα μεγάλην ψαμάθοισι κάλυψε
κάλυψε: Il. 13:575: ἥρως Μηριόνης· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
κάλυψε: Il. 14:518: ἔσσυτ’ ἐπειγομένη, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
κάλυψε: Il. 16:316: νεῦρα διεσχίσθη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
κάλυψε: Il. 16:855: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε·
κάλυψε: Il. 20:393: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
κάλυψε: Il. 20:471: κόλπον ἐνέπλησεν· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε
κάλυψε: Il. 21:597: ἀλλά μιν ἐξήρπαξε, κάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ,
κάλυψε: Il. 22:313: ἀγρίου, πρόσθεν δὲ σάκος στέρνοιο κάλυψε
κάλυψε: Il. 22:361: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε,
κάλυψε: Il. 23:189: οὐρανόθεν πεδίον δέ, κάλυψε δὲ χῶρον ἅπαντα
κάλυψε: Od. 5:293: παντοίων ἀνέμων, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε
κάλυψε: Od. 8:85: κὰκ κεφαλῆς εἴρυσσε, κάλυψε δὲ καλὰ πρόσωπα·
κάλυψε: Od. 9:68: λαίλαπι θεσπεσίῃ, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε
κάλυψε: Od. 12:314: λαίλαπι θεσπεσίῃ, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε
κάλυψε: Od. 19:507: θερσόμενος, οὐλὴν δὲ κατὰ ῥακέεσσι κάλυψε.
κάλυψεν: Il. 4:461: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν,
κάλυψεν: Il. 5:315: πρόσθε δέ οἱ πέπλοιο φαεινοῦ πτύγμα κάλυψεν
κάλυψεν: Il. 5:553: ἀρνυμένω· τὼ δ’ αὖθι τέλος θανάτοιο κάλυψεν.
κάλυψεν: Il. 6:11: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
κάλυψεν: Il. 15:578: δούπησεν δὲ πεσών, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
κάλυψεν: Il. 16:325: δούπησεν δὲ πεσών, κατὰ δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
κάλυψεν: Il. 16:502: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψεν
κάλυψεν: Il. 17:594: μαρμαρέην, Ἴδην δὲ κατὰ νεφέεσσι κάλυψεν,
κάλυψεν: Il. 21:181: χύντο χαμαὶ χολάδες· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν
κάλυψεν: Il. 23:693: θίν’ ἐν φυκιόεντι, μέλαν δέ ἑ κῦμα κάλυψεν,
καλύψῃ: Il. 12:281: κοιμήσας δ’ ἀνέμους χέει ἔμπεδον, ὄφρα καλύψῃ
Καλυψοῦς: Od. 4:557: νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
Καλυψοῦς: Od. 5:14: νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
Καλυψοῦς: Od. 8:452: ἐπεὶ δὴ λίπε δῶμα Καλυψοῦς ἠϋκόμοιο·
Καλυψοῦς: Od. 12:389: ταῦτα δ’ ἐγὼν ἤκουσα Καλυψοῦς ἠϋκόμοιο·
Καλυψοῦς: Od. 17:143: νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
καλύψω: Il. 21:321: ἀλλέξαι· τόσσην οἱ ἄσιν καθύπερθε καλύψω.
Καλυψώ: Od. 1:14: νύμφη πότνι’ ἔρυκε Καλυψώ, δῖα θεάων,
Καλυψώ: Od. 5:78: ἠγνοίησεν ἰδοῦσα Καλυψώ, δῖα θεάων·
Καλυψώ: Od. 5:85: Ἑρμείαν δ’ ἐρέεινε Καλυψώ, δῖα θεάων,
Καλυψώ: Od. 5:116: ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ Καλυψώ, δῖα θεάων,
Καλυψώ: Od. 5:180: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ Καλυψώ, δῖα θεάων,
Καλυψώ: Od. 5:202: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε Καλυψώ, δῖα θεάων·
Καλυψώ: Od. 5:242: ἡ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Καλυψώ, δῖα θεάων,
Καλυψώ: Od. 5:246: τόφρα δ’ ἔνεικε τέρετρα Καλυψώ, δῖα θεάων·
Καλυψώ: Od. 5:258: τόφρα δὲ φάρε’ ἔνεικε Καλυψώ, δῖα θεάων,
Καλυψώ: Od. 5:263: τῷ δ’ ἄρα πέμπτῳ πέμπ’ ἀπὸ νήσου δῖα Καλυψώ,
Καλυψώ: Od. 5:276: τὴν γὰρ δή μιν ἄνωγε Καλυψώ, δῖα θεάων,
Καλυψώ: Od. 5:321: εἵματα γάρ ἑ βάρυνε, τά οἱ πόρε δῖα Καλυψώ.
Καλυψώ: Od. 5:372: εἵματα δ’ ἐξαπέδυνε, τά οἱ πόρε δῖα Καλυψώ.
Καλυψώ: Od. 7:245: ἔνθα μὲν Ἄτλαντος θυγάτηρ, δολόεσσα Καλυψώ,
Καλυψὼ: Od. 7:254: νῆσον ἐς Ὠγυγίην πέλασαν θεοί, ἔνθα Καλυψὼ
Καλυψώ: Od. 7:260: δάκρυσι δεύεσκον, τά μοι ἄμβροτα δῶκε Καλυψώ·
Καλυψώ: Od. 9:29: ἦ μέν μ’ αὐτόθ’ ἔρυκε Καλυψώ, δῖα θεάων,
Καλυψὼ: Od. 12:448: νῆσον ἐς Ὠγυγίην πέλασαν θεοί, ἔνθα Καλυψὼ
Καλυψώ: Od. 23:333: ὥς θ’ ἵκετ’ Ὠγυγίην νῆσον νύμφην τε Καλυψώ,
Κάλχαν: Il. 1:86: οὐ μὰ γὰρ Ἀπόλλωνα Διῒ φίλον, ᾧ τε σὺ, Κάλχαν,
Κάλχαντα: Il. 1:105: Κάλχαντα πρώτιστα κάκ’ ὀσσόμενος προσέειπε·
Κάλχαντι: Il. 13:45: εἰσάμενος Κάλχαντι δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν·
Κάλχας: Il. 1:69: Κάλχας Θεστορίδης, οἰωνοπόλων ὄχ’ ἄριστος,
Κάλχας: Il. 2:300: ἢ ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται ἦε καὶ οὐκί.
Κάλχας: Il. 2:322: Κάλχας δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα θεοπροπέων ἀγόρευε·
Κάλχας: Il. 13:70: οὐδ’ ὅ γε Κάλχας ἐστὶ θεοπρόπος οἰωνιστής·
καλῷ: Il. 6:401: Ἑκτορίδην ἀγαπητὸν ἀλίγκιον ἀστέρι καλῷ,
καλῷ: Il. 14:185: καλῷ νηγατέῳ· λευκὸν δ’ ἦν ἠέλιος ὥς·
καλὼ: Il. 18:518: καλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν, ὥς τε θεώ περ
καλῷ: Od. 14:253: ἐπλέομεν βορέῃ ἀνέμῳ ἀκραέϊ καλῷ
καλῷ: Od. 14:299: ἡ δ’ ἔθεεν βορέῃ ἀνέμῳ ἀκραέϊ καλῷ
καλῶς: Od. 2:63: οὐ γὰρ ἔτ’ ἀνσχετὰ ἔργα τετεύχαται, οὐδ’ ἔτι καλῶς
κάμ’: Od. 11:523: αὐτὰρ ὅτ’ εἰς ἵππον κατεβαίνομεν, ὃν κάμ’ Ἐπειός,
κὰμ: Il. 11:172: οἳ δ’ ἔτι κὰμ μέσσον πεδίον φοβέοντο βόες ὥς,
κὰμ: Od. 20:2: κὰμ μὲν ἀδέψητον βοέην στόρεσ’, αὐτὰρ ὕπερθεν
κάμαξι: Il. 18:563: ἑστήκει δὲ κάμαξι διαμπερὲς ἀργυρέῃσιν.
καμάτοιο: Od. 5:493: δυσπονέος καμάτοιο, φίλα βλέφαρ’ ἀμφικαλύψας.
καμάτοιο: Od. 7:325: καὶ μὲν οἱ ἔνθ’ ἦλθον καὶ ἄτερ καμάτοιο τέλεσσαν
κάματον: Il. 15:365: ὥς ῥα σὺ ἤϊε Φοῖβε πολὺν κάματον καὶ ὀϊζὺν
κάματον: Od. 10:363: ὄφρα μοι ἐκ κάματον θυμοφθόρον εἵλετο γυίων.
κάματον: Od. 14:417: ἄλλοι δ’ ἡμέτερον κάματον νήποινον ἔδουσιν.”
κάματος: Il. 4:230: γυῖα λάβῃ κάματος πολέας διὰ κοιρανέοντα·
κάματος: Il. 5:811: ἀλλά σευ ἢ κάματος πολυᾶϊξ γυῖα δέδυκεν
κάματός: Il. 13:711: ὁππότε μιν κάματός τε καὶ ἱδρὼς γούναθ’ ἵκοιτο.
κάματος: Il. 21:52: φεύγοντ’ ἐκ ποταμοῦ, κάματος δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα·
κάματος: Od. 1:192: παρτιθεῖ, εὖτ’ ἄν μιν κάματος κατὰ γυῖα λάβῃσιν
κάματος: Od. 5:457: κεῖτ’ ὀλιγηπελέων, κάματος δέ μιν αἰνὸς ἵκανεν.
κάματος: Od. 5:472: ῥῖγος καὶ κάματος, γλυκερὸς δέ μοι ὕπνος ἐπέλθοι,
καμάτῳ: Il. 7:6: πόντον ἐλαύνοντες, καμάτῳ δ’ ὑπὸ γυῖα λέλυνται,
καμάτῳ: Il. 10:98: μὴ τοὶ μὲν καμάτῳ ἀδηκότες ἠδὲ καὶ ὕπνῳ
καμάτῳ: Il. 10:312: νύκτα φυλασσέμεναι, καμάτῳ ἀδηκότες αἰνῷ.
καμάτῳ: Il. 10:399: νύκτα φυλασσέμεναι, καμάτῳ ἀδηκότες αἰνῷ.
καμάτῳ: Il. 10:471: οἳ δ’ εὗδον καμάτῳ ἀδηκότες, ἔντεα δέ σφιν
καμάτῳ: Il. 13:85: τῶν ῥ’ ἅμα τ’ ἀργαλέῳ καμάτῳ φίλα γυῖα λέλυντο,
καμάτῳ: Il. 17:385: ἀργαλέης· καμάτῳ δὲ καὶ ἱδρῷ νωλεμὲς αἰεὶ
καμάτῳ: Il. 17:745: τείρεθ’ ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἱδρῷ σπευδόντεσσιν·
καμάτῳ: Od. 6:2: ὕπνῳ καὶ καμάτῳ ἀρημένος· αὐτὰρ Ἀθήνη
καμάτῳ: Od. 9:75: κείμεθ’, ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἔδοντες.
καμάτῳ: Od. 10:143: κείμεθ’, ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἔδοντες.
καμάτῳ: Od. 12:281: ὅς ῥ’ ἑτάρους καμάτῳ ἀδηκότας ἠδὲ καὶ ὕπνῳ
καμάτῳ: Od. 14:318: αἴθρῳ καὶ καμάτῳ δεδμημένον ἦγεν ἐς οἶκον,
καμάτῳ: Od. 20:118: οἳ δή μοι καμάτῳ θυμαλγέϊ γούνατ’ ἔλυσαν
κάμε: Il. 2:101: ἔστη σκῆπτρον ἔχων τὸ μὲν Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
κάμε: Il. 5:735: ποικίλον, ὅν ῥ’ αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάμε χερσίν·
κάμε: Il. 7:220: χάλκεον ἑπταβόειον, ὅ οἱ Τυχίος κάμε τεύχων
κάμε: Il. 8:195: δαιδάλεον θώρηκα, τὸν Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
κάμε: Il. 8:386: ποικίλον, ὅν ῥ’ αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάμε χερσίν,
κάμε: Il. 18:614: Αὐτὰρ ἐπεὶ πάνθ’ ὅπλα κάμε κλυτὸς ἀμφιγυήεις,
κάμε: Il. 19:368: δύσετο δῶρα θεοῦ, τά οἱ Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
κάμε: Il. 21:26: πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς. ὃ δ’ ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων,
κάμε: Il. 23:63: νήδυμος ἀμφιχυθείς· μάλα γὰρ κάμε φαίδιμα γυῖα
κάμε: Il. 24:613: ἣ δ’ ἄρα σίτου μνήσατ’, ἐπεὶ κάμε δάκρυ χέουσα.
κάμε: Od. 21:150: οὐδέ μιν ἐντάνυσε· πρὶν γὰρ κάμε χεῖρας ἀνέλκων
Κάμειρον: Il. 2:656: Λίνδον Ἰηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον.
καμεῖται: Il. 2:389: ἀσπίδος ἀμφιβρότης, περὶ δ’ ἔγχεϊ χεῖρα καμεῖται·
κάμεν: Od. 15:105: ἔνθ’ ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, οὓς κάμεν αὐτή.
καμέτην: Il. 4:27: ἱδρῶ θ’ ὃν ἵδρωσα μόγῳ, καμέτην δέ μοι ἵπποι
κάμετόν: Il. 8:448: οὐ μέν θην κάμετόν γε μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
κάμῃσι: Il. 17:658: ὅς τ’ ἐπεὶ ἄρ κε κάμῃσι κύνας τ’ ἄνδρας τ’ ἐρεθίζων,
κάμῃσι: Od. 14:65: ὅς οἱ πολλὰ κάμῃσι, θεὸς δ’ ἐπὶ ἔργον ἀέξῃ,
καμινοῖ: Od. 18:27: γρηῒ καμινοῖ ἶσος· ὃν ἂν κακὰ μητισαίμην
καμμονίην: Il. 22:257: δώῃ καμμονίην, σὴν δὲ ψυχὴν ἀφέλωμαι·
καμμονίην: Il. 23:661: δώῃ καμμονίην, γνώωσι δὲ πάντες Ἀχαιοί,
κάμμορε: Od. 5:160: “κάμμορε, μή μοι ἔτ’ ἐνθάδ’ ὀδύρεο, μηδέ τοι αἰὼν
κάμμορε: Od. 5:339: “κάμμορε, τίπτε τοι ὧδε Ποσειδάων ἐνοσίχθων
κάμμορε: Od. 11:216: “ὤ μοι, τέκνον ἐμόν, περὶ πάντων κάμμορε φωτῶν,
κάμμορε: Od. 20:33: “τίπτ’ αὖτ’ ἐγρήσσεις, πάντων περὶ κάμμορε φωτῶν;
κάμμορον: Od. 2:351: κεῖνον ὀϊομένη τὸν κάμμορον, εἴ ποθεν ἔλθοι
κάμνε: Il. 5:797: ἀσπίδος εὐκύλου· τῷ τείρετο, κάμνε δὲ χεῖρα,
κάμνει: Il. 19:170: πρὶν κάμνει πρὶν πάντας ἐρωῆσαι πολέμοιο.
κάμνεις: Od. 12:280: κάμνεις· ἦ ῥά νυ σοί γε σιδήρεα πάντα τέτυκται,
κάμοιεν: Od. 9:126: οὐδ’ ἄνδρες νηῶν ἔνι τέκτονες, οἵ κε κάμοιεν
κάμοιτε: Il. 8:22: Ζῆν’ ὕπατον μήστωρ’, οὐδ’ εἰ μάλα πολλὰ κάμοιτε.
καμόμεσθα: Il. 18:341: τὰς αὐτοὶ καμόμεσθα βίηφί τε δουρί τε μακρῷ
κάμον: Il. 4:187: ζῶμά τε καὶ μίτρη, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες.
κάμον: Il. 4:216: ζῶμά τε καὶ μίτρην, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες.
κάμον: Il. 5:338: ἀμβροσίου διὰ πέπλου, ὅν οἱ Χάριτες κάμον αὐταί,
κάμον: Od. 23:189: ἐν λέχει ἀσκητῷ· τὸ δ’ ἐγὼ κάμον οὐδέ τις ἄλλος.
καμόντα: Il. 23:444: φθήσονται τούτοισι πόδες καὶ γοῦνα καμόντα
καμόντας: Il. 3:278: καὶ ποταμοὶ καὶ γαῖα, καὶ οἳ ὑπένερθε καμόντας
καμόντων: Il. 23:72: τῆλέ με εἴργουσι ψυχαὶ εἴδωλα καμόντων,
καμόντων: Od. 11:476: ἀφραδέες ναίουσι, βροτῶν εἴδωλα καμόντων;”
καμόντων: Od. 24:14: ἔνθα τε ναίουσι ψυχαί, εἴδωλα καμόντων.
καμπύλα: Il. 3:17: παρδαλέην ὤμοισιν ἔχων καὶ καμπύλα τόξα
καμπύλα: Il. 5:97: αἶψ’ ἐπὶ Τυδεΐδῃ ἐτιταίνετο καμπύλα τόξα,
καμπύλα: Il. 5:722: Ἥβη δ’ ἀμφ’ ὀχέεσσι θοῶς βάλε καμπύλα κύκλα
καμπύλα: Il. 10:333: αὐτίκα δ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἐβάλλετο καμπύλα τόξα,
καμπύλα: Il. 12:372: τοῖς δ’ ἅμα Πανδίων Τεύκρου φέρε καμπύλα τόξα.
καμπύλα: Il. 21:502: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Λητὼ δὲ συναίνυτο καμπύλα τόξα
καμπύλα: Od. 9:156: αὐτίκα καμπύλα τόξα καὶ αἰγανέας δολιχαύλους
καμπύλα: Od. 21:359: αὐτὰρ ὁ τόξα λαβὼν φέρε καμπύλα δῖος ὑφορβός·
καμπύλα: Od. 21:362: “πῇ δὴ καμπύλα τόξα φέρεις, ἀμέγαρτε συβῶτα,
καμπύλον: Il. 5:231: μᾶλλον ὑφ’ ἡνιόχῳ εἰωθότι καμπύλον ἅρμα
κάμψειν: Il. 7:118: φημί μιν ἀσπασίως γόνυ κάμψειν, αἴ κε φύγῃσι
κάμψειν: Il. 19:72: ἀσπασίως αὐτῶν γόνυ κάμψειν, ὅς κε φύγῃσι
κάμψῃ: Il. 4:486: ἐξέταμ’, ὄφρα ἴτυν κάμψῃ περικαλλέϊ δίφρῳ·
κάμω: Il. 1:168: ἔρχομ’ ἔχων ἐπὶ νῆας, ἐπεί κε κάμω πολεμίζων.
κάμωσιν: Il. 7:5: οὖρον, ἐπεί κε κάμωσιν ἐϋξέστῃς ἐλάτῃσι
καναχὴ: Il. 19:365: τοῦ καὶ ὀδόντων μὲν καναχὴ πέλε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
καναχὴ: Od. 6:82: μάστιξεν δ’ ἐλάαν· καναχὴ δ’ ἦν ἡμιόνοιϊν·
καναχὴν: Il. 16:105: πήληξ βαλλομένη καναχὴν ἔχε, βάλλετο δ’ αἰεὶ
καναχὴν: Il. 16:794: ἣ δὲ κυλινδομένη καναχὴν ἔχε ποσσὶν ὑφ’ ἵππων
κανάχησε: Od. 19:469: ἐν δὲ λέβητι πέσε κνήμη, κανάχησε δὲ χαλκός,
κανάχιζε: Il. 12:36: τεῖχος ἐΰδμητον, κανάχιζε δὲ δούρατα πύργων
κάνεια: Od. 10:355: ἀργυρέας, ἐπὶ δέ σφι τίθει χρύσεια κάνεια·
κανέοιο: Od. 17:343: ἄρτον τ’ οὖλον ἑλὼν περικαλλέος ἐκ κανέοιο
κανέοιο: Od. 18:120: ἄρτους ἐκ κανέοιο δύω παρέθηκεν ἀείρας
κανέοιο: Od. 20:300: κείμενον ἐκ κανέοιο λαβών· ὁ δ’ ἀλεύατ’ Ὀδυσσεὺς
κανέοισι: Od. 1:147: σῖτον δὲ δμῳαὶ παρενήεον ἐν κανέοισι,
κανέοισιν: Il. 9:217: καλοῖς ἐν κανέοισιν, ἀτὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς.
κανέοισιν: Il. 24:626: καλοῖς ἐν κανέοισιν· ἀτὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς.
κανέοισιν: Od. 16:51: σῖτον δ’ ἐσσυμένως παρενήεεν ἐν κανέοισιν,
κανέοισιν: Od. 20:255: καλοῖσ’ ἐν κανέοισιν, ἐοινοχόει δὲ Μελανθεύς.
κάνεον: Il. 11:629: χάλκειον κάνεον, ἐπὶ δὲ κρόμυον ποτῷ ὄψον,
κάνεον: Od. 8:69: κῆρυξ· πὰρ δ’ ἐτίθει κάνεον καλήν τε τράπεζαν,
κανέου: Od. 17:335: μοῖραν ἑλὼν ἐτίθει κανέου τ’ ἐκ σῖτον ἀείρας.
κανέῳ: Od. 3:442: ἐν κανέῳ· πέλεκυν δὲ μενεπτόλεμος Θρασυμήδης
κανέῳ: Od. 4:761: ἐν δ’ ἔθετ’ οὐλοχύτας κανέῳ, ἠρᾶτο δ’ Ἀθήνῃ·
καννεύσας: Od. 15:464: ἦ τοι ὁ καννεύσας κοίλην ἐπὶ νῆα βεβήκει,
κανόνας: Il. 8:193: πᾶσαν χρυσείην ἔμεναι, κανόνας τε καὶ αὐτήν,
κανόνεσσ’: Il. 13:407: δινωτὴν φορέεσκε, δύω κανόνεσσ’ ἀραρυῖαν·
κανών: Il. 23:761: στήθεός ἐστι κανών, ὅν τ’ εὖ μάλα χερσὶ τανύσσῃ
κὰπ: Il. 6:201: ἤτοι ὃ κὰπ πεδίον τὸ Ἀλήϊον οἶος ἀλᾶτο
κὰπ: Il. 11:167: μέσσον κὰπ πεδίον παρ’ ἐρινεὸν ἐσσεύοντο
κὰπ: Il. 16:106: κὰπ φάλαρ’ εὐποίηθ’· ὃ δ’ ἀριστερὸν ὦμον ἔκαμνεν
Καπανηϊάδη: Il. 5:109: ὄρσο πέπον Καπανηϊάδη, καταβήσεο δίφρου,
Καπανήϊον: Il. 5:108: ἔστη, καὶ Σθένελον προσέφη Καπανήϊον υἱόν·
Καπανήϊος: Il. 4:367: πὰρ δέ οἱ ἑστήκει Σθένελος Καπανήϊος υἱός.
Καπανήϊος: Il. 5:241: τοὺς δὲ ἴδε Σθένελος Καπανήϊος ἀγλαὸς υἱός,
Καπανῆος: Il. 2:564: καὶ Σθένελος, Καπανῆος ἀγακλειτοῦ φίλος υἱός·
Καπανῆος: Il. 4:403: τὸν δ’ υἱὸς Καπανῆος ἀμείψατο κυδαλίμοιο·
Καπανῆος: Il. 5:319: οὐδ’ υἱὸς Καπανῆος ἐλήθετο συνθεσιάων
καπέτοιο: Il. 15:356: ῥεῖ’ ὄχθας καπέτοιο βαθείης ποσσὶν ἐρείπων
κάπετον: Il. 18:564: ἀμφὶ δὲ κυανέην κάπετον, περὶ δ’ ἕρκος ἔλασσε
κάπετον: Il. 24:797: αἶψα δ’ ἄρ’ ἐς κοίλην κάπετον θέσαν, αὐτὰρ ὕπερθε
κάπῃσι: Od. 4:40: καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν ἐφ’ ἱππείῃσι κάπῃσι,
κάπῃσιν: Il. 8:434: καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν ἐπ’ ἀμβροσίῃσι κάπῃσιν,
κάπνισσάν: Il. 2:399: κάπνισσάν τε κατὰ κλισίας, καὶ δεῖπνον ἕλοντο.
καπνὸν: Od. 1:58: ἱέμενος καὶ καπνὸν ἀποθρῴσκοντα νοῆσαι
καπνόν: Od. 9:167: καπνόν τ’ αὐτῶν τε φθογγὴν ὀΐων τε καὶ αἰγῶν.
καπνὸν: Od. 10:99: καπνὸν δ’ οἶον ὁρῶμεν ἀπὸ χθονὸς ἀΐσσοντα.
καπνόν: Od. 10:152: ἐλθεῖν ἠδὲ πυθέσθαι, ἐπεὶ ἴδον αἴθοπα καπνόν.
καπνὸν: Od. 10:196: αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ κεῖται· καπνὸν δ’ ἐνὶ μέσσῃ
καπνὸν: Od. 12:202: καπνὸν καὶ μέγα κῦμα ἴδον καὶ δοῦπον ἄκουσα.
καπνός: Il. 18:110: ἀνδρῶν ἐν στήθεσσιν ἀέξεται ἠΰτε καπνός·
καπνὸς: Il. 18:207: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν ἐξ ἄστεος αἰθέρ’ ἵκηται
καπνὸς: Il. 21:522: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρὺν ἵκηται
καπνὸς: Il. 22:149: ἣ μὲν γάρ θ’ ὕδατι λιαρῷ ῥέει, ἀμφὶ δὲ καπνὸς
καπνὸς: Il. 23:100: οὐδ’ ἔλαβε· ψυχὴ δὲ κατὰ χθονὸς ἠΰτε καπνὸς
καπνὸς: Od. 10:149: καί μοι ἐείσατο καπνὸς ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
καπνὸς: Od. 19:18: καλά, τά μοι κατὰ οἶκον ἀκηδέα καπνὸς ἀμέρδει
καπνοῦ: Il. 8:183: Ἀργείους παρὰ νηυσὶν ἀτυζομένους ὑπὸ καπνοῦ.
καπνοῦ: Il. 9:243: δῃώσειν παρὰ τῇσιν ὀρινομένους ὑπὸ καπνοῦ.
καπνοῦ: Od. 12:219: τούτου μὲν καπνοῦ καὶ κύματος ἐκτὸς ἔεργε
καπνοῦ: Od. 16:288: “ἐκ καπνοῦ κατέθηκ’, ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν ἐῴκει,
καπνοῦ: Od. 19:7: “ἐκ καπνοῦ κατέθηκ’, ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν ἐῴκει,
καπνῷ: Il. 1:317: κνίση δ’ οὐρανὸν ἷκεν ἑλισσομένη περὶ καπνῷ.
καπνῷ: Od. 13:435: ῥωγαλέα ῥυπόωντα, κακῷ μεμορυγμένα καπνῷ·
κάππεσ’: Il. 12:386: κάππεσ’ ἀφ’ ὑψηλοῦ πύργου, λίπε δ’ ὀστέα θυμός.
κάππεσ’: Il. 16:311: κάππεσ’· ἀτὰρ Μενέλαος ἀρήϊος οὖτα Θόαντα
κάππεσ’: Il. 16:743: κάππεσ’ ἀπ’ εὐεργέος δίφρου, λίπε δ’ ὀστέα θυμός.
κάππεσ’: Od. 12:414: κάππεσ’ ἀπ’ ἰκριόφιν, λίπε δ’ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ.
κάππεσε: Il. 15:280: τάρβησαν, πᾶσιν δὲ παραὶ ποσὶ κάππεσε θυμός.
κάππεσε: Il. 23:251: ὅσσον ἐπὶ φλὸξ ἦλθε, βαθεῖα δὲ κάππεσε τέφρη·
κάππεσε: Il. 23:728: κάππεσε· λαοὶ δ’ αὖ θηεῦντό τε θάμβησάν τε.
κάππεσε: Il. 23:881: κάππεσε· λαοὶ δ’ αὖ θηεῦντό τε θάμβησάν τε.
κάππεσε: Od. 5:374: αὐτὸς δὲ πρηνὴς ἁλὶ κάππεσε, χεῖρε πετάσσας,
κάππεσεν: Il. 4:523: κάππεσεν ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας
κάππεσεν: Il. 13:549: κάππεσεν, ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας.
κάππεσεν: Il. 15:538: κάππεσεν ἐν κονίῃσι νέον φοίνικι φαεινός.
κάππεσεν: Il. 16:290: κάππεσεν οἰμώξας, ἕταροι δέ μιν ἀμφεφόβηθεν
κάππεσεν: Il. 16:414: κάππεσεν, ἀμφὶ δέ μιν θάνατος χύτο θυμοραϊστής.
κάππεσεν: Il. 16:580: κάππεσεν, ἀμφὶ δέ μιν θάνατος χύτο θυμοραϊστής.
κάππεσεν: Od. 22:85: κάππεσεν ἰδνωθείς, ἀπὸ δ’ εἴδατα χεῦεν ἔραζε
καππεσέτην: Il. 5:560: καππεσέτην, ἐλάτῃσιν ἐοικότες ὑψηλῇσι.
κάππεσον: Il. 1:593: κάππεσον ἐν Λήμνῳ, ὀλίγος δ’ ἔτι θυμὸς ἐνῆεν·
κάππεσον: Il. 12:23: κάππεσον ἐν κονίῃσι καὶ ἡμιθέων γένος ἀνδρῶν·
κάππεσον: Il. 16:662: κάππεσον, εὖτ’ ἔριδα κρατερὴν ἐτάνυσσε Κρονίων.
κάππεσον: Il. 23:731: ἐν δὲ γόνυ γνάμψεν· ἐπὶ δὲ χθονὶ κάππεσον ἄμφω
κάπριον: Il. 11:414: ὡς δ’ ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες θαλεροί τ’ αἰζηοὶ
κάπριος: Il. 12:42: κάπριος ἠὲ λέων στρέφεται σθένεϊ βλεμεαίνων·
καπρίῳ: Il. 11:293: σεύῃ ἐπ’ ἀγροτέρῳ συῒ καπρίῳ ἠὲ λέοντι,
καπρίῳ: Il. 17:282: καπρίῳ, ὅς τ’ ἐν ὄρεσσι κύνας θαλερούς τ’ αἰζηοὺς
κάπροισι: Od. 6:104: τερπομένη κάπροισι καὶ ὠκείῃσ’ ἐλάφοισι·
κάπροισιν: Il. 5:783: ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν,
κάπροισιν: Il. 7:257: ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν.
κάπρον: Il. 19:197: κάπρον ἑτοιμασάτω ταμέειν Διί τ’ Ἠελίῳ τε.
κάπρον: Il. 19:251: κάπρον ἔχων ἐν χερσὶ παρίστατο ποιμένι λαῶν.
κάπρον: Od. 11:131: ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ’ ἐπιβήτορα κάπρον,
κάπρον: Od. 23:278: ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ’ ἐπιβήτορα κάπρον,
κάπρου: Il. 17:21: οὔτε συὸς κάπρου ὀλοόφρονος, οὗ τε μέγιστος
κάπρου: Il. 19:254: κάπρου ἀπὸ τρίχας ἀρξάμενος Διὶ χεῖρας ἀνασχὼν
κάπρου: Il. 19:266: Ἦ, καὶ ἀπὸ στόμαχον κάπρου τάμε νηλέϊ χαλκῷ.
κάπρω: Il. 11:324: τὼ δ’ ἀν’ ὅμιλον ἰόντε κυδοίμεον, ὡς ὅτε κάπρω
κάπρῳ: Il. 17:725: ἴθυσαν δὲ κύνεσσιν ἐοικότες, οἵ τ’ ἐπὶ κάπρῳ
Κάπυν: Il. 20:239: Ἀσσάρακος δὲ Κάπυν, ὃ δ’ ἄρ’ Ἀγχίσην τέκε παῖδα·
κὰρ: Il. 12:33: κὰρ ῥόον, ᾗ περ πρόσθεν ἵεν καλλίῤῥοον ὕδωρ.
κάρ: Il. 20:421: κάρ ῥά οἱ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
Καρδαμύλην: Il. 9:150: Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν
Καρδαμύλην: Il. 9:292: Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν
καρδίῃ: Il. 2:452: καρδίῃ ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.
καρδίῃ: Il. 11:12: καρδίῃ ἄληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.
καρδίῃ: Il. 14:152: καρδίῃ, ἄληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.
Κᾶρες: Il. 10:428: πρὸς μὲν ἁλὸς Κᾶρες καὶ Παίονες ἀγκυλότοξοι
κάρη: Il. 2:11: θωρῆξαί ἑ κέλευε κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς
κάρη: Il. 2:28: θωρῆξαί σε κέλευσε κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς
κάρη: Il. 2:51: κηρύσσειν ἀγορὴν δὲ κάρη κομόωντας Ἀχαιούς·
κάρη: Il. 2:65: θωρῆξαί σε κέλευσε κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς
κάρη: Il. 2:259: μηκέτ’ ἔπειτ’ Ὀδυσῆϊ κάρη ὤμοισιν ἐπείη,
κάρη: Il. 2:323: τίπτ’ ἄνεῳ ἐγένεσθε κάρη κομόωντες Ἀχαιοί;
κάρη: Il. 2:443: κηρύσσειν πόλεμον δὲ κάρη κομόωντας Ἀχαιούς·
κάρη: Il. 2:472: τόσσοι ἐπὶ Τρώεσσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
κάρη: Il. 3:43: ἦ που καγχαλόωσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
κάρη: Il. 3:79: τῷ δ’ ἐπετοξάζοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
κάρη: Il. 4:261: εἴ περ γάρ τ’ ἄλλοι γε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
κάρη: Il. 4:268: ἀλλ’ ἄλλους ὄτρυνε κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς
κάρη: Il. 4:443: οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει·
κάρη: Il. 5:214: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀπ’ ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος φὼς
κάρη: Il. 6:509: κυδιόων· ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται
κάρη: Il. 7:85: ὄφρά ἑ ταρχύσωσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοί,
κάρη: Il. 7:328: πολλοὶ γὰρ τεθνᾶσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοί,
κάρη: Il. 7:442: Ὣς οἳ μὲν πονέοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοί·
κάρη: Il. 7:448: οὐχ ὁράᾳς ὅτι δ’ αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
κάρη: Il. 7:459: ἄγρει μὰν ὅτ’ ἂν αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
κάρη: Il. 7:472: ἔνθεν οἰνίζοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοί,
κάρη: Il. 7:476: παννύχιοι μὲν ἔπειτα κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
κάρη: Il. 8:53: Οἳ δ’ ἄρα δεῖπνον ἕλοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
κάρη: Il. 8:306: μήκων δ’ ὡς ἑτέρωσε κάρη βάλεν, ἥ τ’ ἐνὶ κήπῳ
κάρη: Il. 8:308: ὣς ἑτέρωσ’ ἤμυσε κάρη πήληκι βαρυνθέν.
κάρη: Il. 8:341: ὣς Ἕκτωρ ὤπαζε κάρη κομόωντας Ἀχαιούς,
κάρη: Il. 8:510: μή πως καὶ διὰ νύκτα κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
κάρη: Il. 9:45: ἀλλ’ ἄλλοι μενέουσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
κάρη: Il. 10:259: κέκληται, ῥύεται δὲ κάρη θαλερῶν αἰζηῶν.
κάρη: Il. 10:271: δὴ τότ’ Ὀδυσσῆος πύκασεν κάρη ἀμφιτεθεῖσα.
κάρη: Il. 10:457: φθεγγομένου δ’ ἄρα τοῦ γε κάρη κονίῃσιν ἐμίχθη.
κάρη: Il. 11:261: τοῖο δ’ ἐπ’ Ἰφιδάμαντι κάρη ἀπέκοψε παραστάς.
κάρη: Il. 13:310: δεύεσθαι πολέμοιο κάρη κομόωντας Ἀχαιούς.
κάρη: Il. 13:543: ἐκλίνθη δ’ ἑτέρωσε κάρη, ἐπὶ δ’ ἀσπὶς ἑάφθη
κάρη: Il. 14:497: αὐτῇ σὺν πήληκι κάρη· ἔτι δ’ ὄβριμον ἔγχος
κάρη: Il. 15:266: κυδιόων· ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται
κάρη: Il. 16:341: δέρμα, παρηέρθη δὲ κάρη, ὑπέλυντο δὲ γυῖα.
κάρη: Il. 16:798: ἀλλ’ ἀνδρὸς θείοιο κάρη χαρίεν τε μέτωπον
κάρη: Il. 17:200: κινήσας ῥα κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
κάρη: Il. 17:442: κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
κάρη: Il. 18:6: ὤ μοι ἐγώ, τί τ’ ἄρ’ αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
κάρη: Il. 18:71: ὀξὺ δὲ κωκύσασα κάρη λάβε παιδὸς ἑοῖο,
κάρη: Il. 18:359: ἐξ αὐτῆς ἐγένοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοί.
κάρη: Il. 19:69: ὄτρυνον πόλεμον δὲ κάρη κομόωντας Ἀχαιούς,
κάρη: Il. 20:482: τῆλ’ αὐτῇ πήληκι κάρη βάλε· μυελὸς αὖτε
κάρη: Il. 22:74: ἀλλ’ ὅτε δὴ πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον
κάρη: Il. 22:398: ἐκ δίφροιο δ’ ἔδησε, κάρη δ’ ἕλκεσθαι ἔασεν·
κάρη: Il. 22:402: κυάνεαι πίτναντο, κάρη δ’ ἅπαν ἐν κονίῃσι
κάρη: Il. 22:405: Ὣς τοῦ μὲν κεκόνιτο κάρη ἅπαν· ἣ δέ νυ μήτηρ
κάρη: Il. 23:136: κειρόμενοι· ὄπιθεν δὲ κάρη ἔχε δῖος Ἀχιλλεὺς
κάρη: Il. 23:697: αἷμα παχὺ πτύοντα κάρη βάλλονθ’ ἑτέρωσε·
κάρη: Il. 24:516: οἰκτίρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον,
κάρη: Il. 24:724: Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο κάρη μετὰ χερσὶν ἔχουσα·
κάρη: Od. 1:90: εἰς ἀγορὴν καλέσαντα κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς
κάρη: Od. 2:7: κηρύσσειν ἀγορήνδε κάρη κομόωντας Ἀχαιούς.
κάρη: Od. 2:408: εὗρον ἔπειτ’ ἐπὶ θινὶ κάρη κομόωντας ἑταίρους.
κάρη: Od. 5:285: κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
κάρη: Od. 5:376: κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
κάρη: Od. 6:107: πασάων δ’ ὑπὲρ ἥ γε κάρη ἔχει ἠδὲ μέτωπα,
κάρη: Od. 15:133: τοὺς δ’ ἦγε πρὸς δῶμα κάρη ξανθὸς Μενέλαος.
κάρη: Od. 16:102: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀπ’ ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος φῶς,
κάρη: Od. 17:231: πολλά οἱ ἀμφὶ κάρη σφέλα ἀνδρῶν ἐκ παλαμάων
κάρη: Od. 17:237: ἦ πρὸς γῆν ἐλάσειε κάρη ἀμφουδὶς ἀείρας·
κάρη: Od. 17:465: ἀλλ’ ἀκέων κίνησε κάρη, κακὰ βυσσοδομεύων.
κάρη: Od. 17:491: ἀλλ’ ἀκέων κίνησε κάρη, κακὰ βυσσοδομεύων.
κάρη: Od. 18:335: ὅς τίς σ’ ἀμφὶ κάρη κεκοπὼς χερσὶ στιβαρῇσι
κάρη: Od. 20:184: ἀλλ’ ἀκέων κίνησε κάρη, κακὰ βυσσοδομεύων.
κάρη: Od. 20:277: ἦγον· τοὶ δ’ ἀγέροντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
κάρη: Od. 22:329: φθεγγομένου δ’ ἄρα τοῦ γε κάρη κονίῃσιν ἐμίχθη.
κάρη: Od. 23:87: ἦ παρστᾶσα κύσειε κάρη καὶ χεῖρε λαβοῦσα.
κάρη: Od. 23:208: δειρῇ βάλλ’ Ὀδυσῆϊ, κάρη δ’ ἔκυσ’ ἠδὲ προσηύδα·
καρήαθ’: Il. 11:309: ὣς ἄρα πυκνὰ καρήαθ’ ὑφ’ Ἕκτορι δάμνατο λαῶν.
καρήατα: Il. 17:437: οὔδει ἐνισκίμψαντε καρήατα· δάκρυα δέ σφι
καρήατι: Il. 19:405: Ξάνθος, ἄφαρ δ’ ἤμυσε καρήατι· πᾶσα δὲ χαίτη
καρήατι: Il. 22:205: λαοῖσιν δ’ ἀνένευε καρήατι δῖος Ἀχιλλεύς,
καρήατος: Il. 23:44: οὐ θέμις ἐστὶ λοετρὰ καρήατος ἆσσον ἱκέσθαι
κάρηνα: Il. 2:117: ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα
κάρηνα: Il. 2:735: οἵ τ’ ἔχον Ἀστέριον Τιτάνοιό τε λευκὰ κάρηνα,
κάρηνα: Il. 2:869: Μαιάνδρου τε ῥοὰς Μυκάλης τ’ αἰπεινὰ κάρηνα·
κάρηνα: Il. 9:24: ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα
κάρηνα: Il. 9:407: κτητοὶ δὲ τρίποδές τε καὶ ἵππων ξανθὰ κάρηνα,
κάρηνα: Il. 11:158: ὣς ἄρ’ ὑπ’ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι πῖπτε κάρηνα
κάρηνα: Il. 11:500: ἀνδρῶν πῖπτε κάρηνα, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει
κάρηνα: Il. 20:58: γαῖαν ἀπειρεσίην ὀρέων τ’ αἰπεινὰ κάρηνα.
κάρηνα: Il. 23:260: ἵππους θ’ ἡμιόνους τε βοῶν τ’ ἴφθιμα κάρηνα,
κάρηνα: Od. 6:123: Νυμφάων, αἳ ἔχουσ’ ὀρέων αἰπεινὰ κάρηνα
κάρηνα: Od. 9:113: ἀλλ’ οἵ γ’ ὑψηλῶν ὀρέων ναίουσι κάρηνα
κάρηνα: Od. 10:521: πολλὰ δὲ γουνοῦσθαι νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα,
κάρηνα: Od. 10:536: ἧσθαι, μηδὲ ἐᾶν νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα
κάρηνα: Od. 11:29: πολλὰ δὲ γουνούμην νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα,
κάρηνα: Od. 11:49: ἥμην οὐδ’ εἴων νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα
καρήνων: Il. 1:44: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ,
καρήνων: Il. 2:167: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα·
καρήνων: Il. 4:74: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα.
καρήνων: Il. 7:19: βῆ ῥα κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα
καρήνων: Il. 22:187: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα.
καρήνων: Il. 24:121: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα,
καρήνων: Od. 1:102: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα,
καρήνων: Od. 24:488: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα.
Κάρησός: Il. 12:20: Ῥῆσός θ’ Ἑπτάπορός τε Κάρησός τε Ῥοδίος τε
κάρητι: Il. 15:75: ὥς οἱ ὑπέστην πρῶτον, ἐμῷ δ’ ἐπένευσα κάρητι,
κάρητος: Od. 6:230: μείζονά τ’ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα, κὰδ δὲ κάρητος
κάρητος: Od. 23:157: μείζονά τ’ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα· κὰδ δὲ κάρητος
κάρκαιρε: Il. 20:157: ἀνδρῶν ἠδ’ ἵππων· κάρκαιρε δὲ γαῖα πόδεσσιν
καρὸς: Il. 9:378: ἐχθρὰ δέ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ.
καρπαλίμοισι: Il. 16:342: Μηριόνης δ’ Ἀκάμαντα κιχεὶς ποσὶ καρπαλίμοισι
καρπαλίμοισι: Il. 16:809: ἔγχεΐ θ’ ἱπποσύνῃ τε πόδεσσί τε καρπαλίμοισι·
καρπαλίμοισι: Il. 22:166: καρπαλίμοισι πόδεσσι· θεοὶ δ’ ἐς πάντες ὁρῶντο·
καρπαλίμως: Il. 1:359: καρπαλίμως δ’ ἀνέδυ πολιῆς ἁλὸς ἠΰτ’ ὀμίχλη,
καρπαλίμως: Il. 1:435: καρπαλίμως, τὴν δ’ εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς.
καρπαλίμως: Il. 2:17: καρπαλίμως δ’ ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
καρπαλίμως: Il. 2:168: καρπαλίμως δ’ ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
καρπαλίμως: Il. 3:117: καρπαλίμως ἄρνάς τε φέρειν Πρίαμόν τε καλέσσαι·
καρπαλίμως: Il. 5:868: καρπαλίμως δ’ ἵκανε θεῶν ἕδος αἰπὺν Ὄλυμπον,
καρπαλίμως: Il. 5:904: ὣς ἄρα καρπαλίμως ἰήσατο θοῦρον Ἄρηα.
καρπαλίμως: Il. 8:506: καρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζεσθε
καρπαλίμως: Il. 8:546: καρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζοντο,
καρπαλίμως: Il. 9:704: καρπαλίμως πρὸ νεῶν ἐχέμεν λαόν τε καὶ ἵππους
καρπαλίμως: Il. 10:346: καρπαλίμως· εἰ δ’ ἄμμε παραφθαίησι πόδεσσιν,
καρπαλίμως: Il. 10:513: καρπαλίμως δ’ ἵππων ἐπεβήσετο· κόψε δ’ Ὀδυσσεὺς
καρπαλίμως: Il. 11:118: καρπαλίμως δ’ ἤϊξε διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην
καρπαλίμως: Il. 13:296: καρπαλίμως κλισίηθεν ἀνείλετο χάλκεον ἔγχος,
καρπαλίμως: Il. 14:460: καρπαλίμως δ’ ἀπιόντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
καρπαλίμως: Il. 17:482: καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν,
καρπαλίμως: Il. 19:115: καρπαλίμως δ’ ἵκετ’ Ἄργος Ἀχαιικόν, ἔνθ’ ἄρα ᾔδη
καρπαλίμως: Il. 20:190: καρπαλίμως; τότε δ’ οὔ τι μετατροπαλίζεο φεύγων.
καρπαλίμως: Il. 22:159: καρπαλίμως, ἐπεὶ οὐχ ἱερήϊον οὐδὲ βοείην
καρπαλίμως: Il. 23:408: καρπαλίμως, μὴ σφῶϊν ἐλεγχείην καταχεύῃ
καρπαλίμως: Il. 24:327: καρπαλίμως κατὰ ἄστυ· φίλοι δ’ ἅμα πάντες ἕποντο
καρπαλίμως: Il. 24:441: καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν,
καρπαλίμως: Od. 2:406: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
καρπαλίμως: Od. 3:30: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
καρπαλίμως: Od. 3:418: “καρπαλίμως μοι, τέκνα φίλα, κρηήνατ’ ἐέλδωρ,
καρπαλίμως: Od. 3:478: καρπαλίμως δ’ ἔζευξαν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους.
καρπαλίμως: Od. 5:193: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
καρπαλίμως: Od. 6:261: καρπαλίμως ἔρχεσθαι· ἐγὼ δ’ ὁδὸν ἡγεμονεύσω.
καρπαλίμως: Od. 6:312: χαίρων καρπαλίμως, εἰ καὶ μάλα τηλόθεν ἐσσί.
καρπαλίμως: Od. 7:38: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
καρπαλίμως: Od. 7:135: καρπαλίμως ὑπὲρ οὐδὸν ἐβήσετο δώματος εἴσω.
καρπαλίμως: Od. 7:194: χαίρων καρπαλίμως, εἰ καὶ μάλα τηλόθεν ἐστί,
καρπαλίμως: Od. 8:16: καρπαλίμως δ’ ἔμπληντο βροτῶν ἀγοραί τε καὶ ἕδραι
καρπαλίμως: Od. 8:122: καρπαλίμως ἐπέτοντο κονίοντες πεδίοιο.
καρπαλίμως: Od. 9:216: καρπαλίμως δ’ εἰς ἄντρον ἀφικόμεθ’, οὐδέ μιν ἔνδον
καρπαλίμως: Od. 9:226: καρπαλίμως ἐπὶ νῆα θοὴν ἐρίφους τε καὶ ἄρνας
καρπαλίμως: Od. 9:464: καρπαλίμως δὲ τὰ μῆλα ταναύποδα, πίονα δημῷ,
καρπαλίμως: Od. 10:146: καρπαλίμως παρὰ νηὸς ἀνήϊον ἐς περιωπήν,
καρπαλίμως: Od. 12:166: τόφρα δὲ καρπαλίμως ἐξίκετο νηῦς ἐϋεργὴς
καρπαλίμως: Od. 14:500: καρπαλίμως, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε φοινικόεσσαν,
καρπαλίμως: Od. 15:497: καρπαλίμως, τὴν δ’ εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς.
καρπαλίμως: Od. 19:461: καρπαλίμως χαίροντα φίλως χαίροντες ἔπεμπον
καρπὸν: Il. 1:156: καρπὸν ἐδηλήσαντ’, ἐπεὶ ἦ μάλα πολλὰ μεταξὺ
καρπὸν: Il. 3:246: ἄρνε δύω καὶ οἶνον ἐΰφρονα καρπὸν ἀρούρης
καρπόν: Il. 5:501: κρίνῃ ἐπειγομένων ἀνέμων καρπόν τε καὶ ἄχνας,
καρπὸν: Il. 6:142: εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν,
καρπόν: Il. 18:568: πλεκτοῖς ἐν ταλάροισι φέρον μελιηδέα καρπόν.
καρπὸν: Il. 20:227: ἄκρον ἐπ’ ἀνθερίκων καρπὸν θέον οὐδὲ κατέκλων·
καρπὸν: Il. 21:465: ζαφλεγέες τελέθουσιν ἀρούρης καρπὸν ἔδοντες,
καρπόν: Od. 7:104: αἱ μὲν ἀλετρεύουσι μύλῃσ’ ἔπι μήλοπα καρπόν,
καρπόν: Od. 9:94: τῶν δ’ ὅς τις λωτοῖο φάγοι μελιηδέα καρπόν,
καρπόν: Od. 10:242: πὰρ ἄκυλον βάλανόν τ’ ἔβαλεν καρπόν τε κρανείης
καρπόν: Od. 11:588: δένδρεα δ’ ὑψιπέτηλα κατὰ κρῆθεν χέε καρπόν,
καρπὸς: Od. 7:117: τάων οὔ ποτε καρπὸς ἀπόλλυται οὐδ’ ἀπολείπει
καρπῷ: Il. 5:458: Κύπριδα μὲν πρῶτα σχεδὸν οὔτασε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ,
καρπῷ: Il. 5:883: Κύπριδα μὲν πρῶτον σχεδὸν οὔτασε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ,
καρπῷ: Il. 8:307: καρπῷ βριθομένη νοτίῃσί τε εἰαρινῇσιν,
καρπῷ: Il. 8:328: ῥῆξε δέ οἱ νευρήν· νάρκησε δὲ χεὶρ ἐπὶ καρπῷ,
καρπῷ: Il. 17:601: Λήϊτον αὖθ’ Ἕκτωρ σχεδὸν οὔτασε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ
καρπῷ: Il. 18:594: ὀρχεῦντ’ ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχοντες.
καρπῷ: Il. 21:489: Ἦ ῥα, καὶ ἀμφοτέρας ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔμαρπτε
καρπῷ: Il. 24:671: Ὣς ἄρα φωνήσας ἐπὶ καρπῷ χεῖρα γέροντος
καρπῷ: Od. 18:258: δεξιτερὴν ἐπὶ καρπῷ ἑλὼν ἐμὲ χεῖρα προσηύδα·
καρπῷ: Od. 19:112: πυροὺς καὶ κριθάς, βρίθῃσι δὲ δένδρεα καρπῷ,
καρπῷ: Od. 22:277: Ἀμφιμέδων δ’ ἄρα Τηλέμαχον βάλε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ
καρπῷ: Od. 24:398: ἀμφοτέρας, Ὀδυσεῦς δὲ λαβὼν κύσε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ
καῤῥέζουσα: Il. 5:424: τῶν τινα καῤῥέζουσα Ἀχαιϊάδων ἐϋπέπλων
κάρτεϊ: Il. 8:226: εἴρυσαν, ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν·
κάρτεϊ: Il. 11:9: εἴρυσαν ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν
κάρτεΐ: Il. 15:108: κάρτεΐ τε σθένεΐ τε διακριδὸν εἶναι ἄριστος.
κάρτεϊ: Il. 17:322: κάρτεϊ καὶ σθένεϊ σφετέρῳ· ἀλλ’ αὐτὸς Ἀπόλλων
κάρτεΐ: Il. 17:329: κάρτεΐ τε σθένεΐ τε πεποιθότας ἠνορέῃ τε
κάρτεϊ: Od. 13:143: ἀνδρῶν δ’ εἴ πέρ τίς σε βίῃ καὶ κάρτεϊ εἴκων
κάρτεϊ: Od. 18:139: πολλὰ δ’ ἀτάσθαλ’ ἔρεξα βίῃ καὶ κάρτεϊ εἴκων,
καρτερὰ: Il. 5:757: Ζεῦ πάτερ οὐ νεμεσίζῃ Ἄρῃ τάδε καρτερὰ ἔργα
καρτερὰ: Il. 5:872: Ζεῦ πάτερ οὐ νεμεσίζῃ ὁρῶν τάδε καρτερὰ ἔργα;
καρτεραί: Il. 5:592: καρτεραί· ἦρχε δ’ ἄρα σφιν Ἄρης καὶ πότνι’ Ἐνυώ,
καρτεραί: Il. 13:127: καρτεραί, ἃς οὔτ’ ἄν κεν Ἄρης ὀνόσαιτο μετελθὼν
καρτερόθυμε: Il. 5:277: καρτερόθυμε δαΐφρον ἀγαυοῦ Τυδέος υἱὲ
καρτερόθυμον: Il. 13:350: ἀλλὰ Θέτιν κύδαινε καὶ υἱέα καρτερόθυμον.
καρτερόθυμον: Od. 21:25: ἐπεὶ δὴ Διὸς υἱὸν ἀφίκετο καρτερόθυμον,
καρτεροθύμων: Il. 14:511: Γυρτιάδην Μυσῶν ἡγήτορα καρτεροθύμων·
καρτεροὶ: Od. 15:534: ἐν δήμῳ Ἰθάκης, ἀλλ’ ὑμεῖς καρτεροὶ αἰεί.”
καρτερὸν: Il. 5:806: αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἔχων ὃν καρτερὸν ὡς τὸ πάρος περ
καρτερόν: Il. 16:517: ἕλκος μὲν γὰρ ἔχω τόδε καρτερόν, ἀμφὶ δέ μοι χεὶρ
καρτερὸν: Il. 16:523: ἀλλὰ σύ πέρ μοι ἄναξ τόδε καρτερὸν ἕλκος ἄκεσσαι,
καρτερὸν: Il. 19:108: εἰ δ’ ἄγε νῦν μοι ὄμοσσον Ὀλύμπιε καρτερὸν ὅρκον,
καρτερὸν: Il. 19:127: χωόμενος φρεσὶν ᾗσι, καὶ ὤμοσε καρτερὸν ὅρκον
καρτερὸν: Od. 4:253: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσα καὶ ὤμοσα καρτερὸν ὅρκον,
καρτερὸν: Od. 10:381: δειδίμεν· ἤδη γάρ τοι ἀπώμοσα καρτερὸν ὅρκον.”
καρτερὸν: Od. 12:298: ἀλλ’ ἄγε νῦν μοι πάντες ὀμόσσατε καρτερὸν ὅρκον·
καρτερὸν: Od. 18:55: ἀλλ’ ἄγε νῦν μοι πάντες ὀμόσσατε καρτερὸν ὅρκον,
καρτερός: Il. 1:178: εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, θεός που σοὶ τό γ’ ἔδωκεν·
καρτερός: Il. 1:280: εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι θεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ,
καρτερός: Il. 5:410: τὼ νῦν Τυδεΐδης, εἰ καὶ μάλα καρτερός ἐστι,
καρτερός: Il. 5:645: ἐλθόντ’ ἐκ Λυκίης, οὐδ’ εἰ μάλα καρτερός ἐσσι,
καρτερός: Il. 9:53: Τυδεΐδη περὶ μὲν πολέμῳ ἔνι καρτερός ἐσσι,
καρτερός: Il. 13:124: καρτερός, ἔῤῥηξεν δὲ πύλας καὶ μακρὸν ὀχῆα.
καρτερός: Il. 13:316: Ἕκτορα Πριαμίδην, καὶ εἰ μάλα καρτερός ἐστιν.
καρτερός: Il. 13:483: ὃς μάλα καρτερός ἐστι μάχῃ ἔνι φῶτας ἐναίρειν·
καρτερὸς: Od. 4:242: ἀλλ’ οἷον τόδ’ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ
καρτερὸς: Od. 4:271: οἷον καὶ τόδ’ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ
καρτερὸς: Od. 8:139: ἄνδρα γε συγχεῦαι, εἰ καὶ μάλα καρτερὸς εἴη.”
καρτερός: Od. 14:116: ὧδε μάλ’ ἀφνειὸς καὶ καρτερός, ὡς ἀγορεύεις;
καρτερὸς: Od. 20:393: οἷον δὴ τάχ’ ἔμελλε θεὰ καὶ καρτερὸς ἀνὴρ
καρτερὸς: Od. 22:13: μοῦνον ἐνὶ πλεόνεσσι, καὶ εἰ μάλα καρτερὸς εἴη,
καρτίστην: Il. 6:185: καρτίστην δὴ τήν γε μάχην φάτο δύμεναι ἀνδρῶν.
κάρτιστοι: Il. 1:266: κάρτιστοι δὴ κεῖνοι ἐπιχθονίων τράφεν ἀνδρῶν·
κάρτιστοι: Il. 1:267: κάρτιστοι μὲν ἔσαν καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο
καρτίστοις: Il. 1:267: κάρτιστοι μὲν ἔσαν καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο
κάρτιστον: Il. 6:98: ὃν δὴ ἐγὼ κάρτιστον Ἀχαιῶν φημι γενέσθαι.
κάρτιστον: Il. 7:155: τὸν δὴ μήκιστον καὶ κάρτιστον κτάνον ἄνδρα·
κάρτιστον: Od. 12:120: οὐδέ τις ἔστ’ ἀλκή· φυγέειν κάρτιστον ἀπ’ αὐτῆς.
κάρτιστος: Il. 8:17: γνώσετ’ ἔπειθ’ ὅσον εἰμὶ θεῶν κάρτιστος ἁπάντων.
κάρτιστος: Il. 9:554: Ἴδεώ θ’, ὃς κάρτιστος ἐπιχθονίων γένετ’ ἀνδρῶν
κάρτιστος: Il. 20:243: ὅππως κεν ἐθέλῃσιν· ὃ γὰρ κάρτιστος ἁπάντων.
κάρτιστός: Il. 21:253: ὅς θ’ ἅμα κάρτιστός τε καὶ ὤκιστος πετεηνῶν·
κάρτος: Il. 9:254: τέκνον ἐμὸν κάρτος μὲν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
κάρτος: Il. 17:562: δοίη κάρτος ἐμοί, βελέων δ’ ἀπερύκοι ἐρωήν·
κάρτος: Il. 17:623: γιγνώσκεις δὲ καὶ αὐτὸς ὅ τ’ οὐκέτι κάρτος Ἀχαιῶν.
κάρτος: Od. 3:370: οἵ τοι ἐλαφρότατοι θείειν καὶ κάρτος ἄριστοι.”
κάρτος: Od. 4:415: καὶ τότ’ ἔπειθ’ ὕμιν μελέτω κάρτος τε βίη τε,
κάρτος: Od. 6:197: τοῦ δ’ ἐκ Φαιήκων ἔχεται κάρτος τε βίη τε.”
Κάρυστον: Il. 2:539: οἵ τε Κάρυστον ἔχον ἠδ’ οἳ Στύρα ναιετάασκον,
καρφαλέον: Il. 13:409: καρφαλέον δέ οἱ ἀσπὶς ἐπιθρέξαντος ἄϋσεν
καρφαλέων: Od. 5:369: καρφαλέων, τὰ μὲν ἄρ τε διεσκέδασ’ ἄλλυδις ἄλλῃ,
καρχαλέοι: Il. 21:541: δίψῃ καρχαλέοι κεκονιμένοι ἐκ πεδίοιο
καρχαρόδοντε: Il. 10:360: ὡς δ’ ὅτε καρχαρόδοντε δύω κύνε εἰδότε θήρης
καρχαροδόντων: Il. 13:198: ὥς τε δύ’ αἶγα λέοντε κυνῶν ὕπο καρχαροδόντων
κάρψε: Od. 13:430: κάρψε μέν οἱ χρόα καλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
κάρψω: Od. 13:398: κάρψω μὲν χρόα καλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
Καρῶν: Il. 2:867: Νάστης αὖ Καρῶν ἡγήσατο βαρβαροφώνων,
κασίγνηται: Il. 9:580: πολλὰ δὲ τόν γε κασίγνηται καὶ πότνια μήτηρ
κασίγνηται: Il. 18:52: κλῦτε κασίγνηται Νηρηΐδες, ὄφρ’ ἐῢ πᾶσαι
κασίγνητε: Il. 4:155: φίλε κασίγνητε θάνατόν νύ τοι ὅρκι’ ἔταμνον
κασίγνητε: Il. 5:359: φίλε κασίγνητε κόμισαί τέ με δός τέ μοι ἵππους,
κασίγνητε: Il. 21:308: φίλε κασίγνητε σθένος ἀνέρος ἀμφότεροί περ
κασιγνήτη: Il. 4:441: Ἄρεος ἀνδροφόνοιο κασιγνήτη ἑτάρη τε,
κασιγνήτη: Il. 20:71: Ἄρτεμις ἰοχέαιρα κασιγνήτη ἑκάτοιο·
κασιγνήτη: Il. 21:470: τὸν δὲ κασιγνήτη μάλα νείκεσε πότνια θηρῶν
κασιγνήτη: Od. 4:810: “τίπτε, κασιγνήτη, δεῦρ’ ἤλυθες; οὔ τι πάρος γε
κασιγνήτην: Il. 16:432: Ἥρην δὲ προσέειπε κασιγνήτην ἄλοχόν τε·
κασιγνήτην: Il. 18:356: Ζεὺς δ’ Ἥρην προσέειπε κασιγνήτην ἄλοχόν τε·
κασιγνήτῃσι: Il. 18:139: καὶ στρεφθεῖσ’ ἁλίῃσι κασιγνήτῃσι μετηύδα·
κασιγνήτῃσιν: Il. 10:317: αὐτὰρ ὃ μοῦνος ἔην μετὰ πέντε κασιγνήτῃσιν.
κασίγνητοι: Il. 6:421: οἳ δέ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν
κασίγνητοί: Il. 16:456: ἔνθά ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε
κασίγνητοί: Il. 16:674: ἔνθά ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε
κασίγνητοί: Il. 24:793: ὀστέα λευκὰ λέγοντο κασίγνητοί θ’ ἕταροί τε
κασίγνητοι: Od. 6:155: τρὶς μάκαρες δὲ κασίγνητοι· μάλα πού σφισι θυμὸς
κασίγνητοι: Od. 7:4: στῆσεν ἄρ’ ἐν προθύροισι· κασίγνητοι δέ μιν ἀμφὶς
κασίγνητοί: Od. 15:16: ἤδη γάρ ῥα πατήρ τε κασίγνητοί τε κέλονται
κασίγνητοί: Od. 15:273: ἔμφυλον· πολλοὶ δὲ κασίγνητοί τε ἔται τε
κασιγνήτοιο: Il. 3:333: οἷο κασιγνήτοιο Λυκάονος· ἥρμοσε δ’ αὐτῷ.
κασιγνήτοιο: Il. 5:357: ἣ δὲ γνὺξ ἐριποῦσα κασιγνήτοιο φίλοιο
κασιγνήτοιο: Il. 8:330: Αἴας δ’ οὐκ ἀμέλησε κασιγνήτοιο πεσόντος,
κασιγνήτοιο: Il. 9:563: πόλλ’ ἀχέουσ’ ἠρᾶτο κασιγνήτοιο φόνοιο,
κασιγνήτοιο: Il. 9:628: νηλής· καὶ μέν τίς τε κασιγνήτοιο φονῆος
κασιγνήτοιο: Il. 11:250: ὀφθαλμοὺς ἐκάλυψε κασιγνήτοιο πεσόντος.
κασιγνήτοιό: Il. 14:482: ἔγχει ἐμῷ, ἵνα μή τι κασιγνήτοιό γε ποινὴ
κασιγνήτοιο: Il. 16:320: Ἀντιλόχῳ ἐπόρουσε κασιγνήτοιο χολωθεὶς
κασιγνήτοιο: Od. 8:585: ἐσθλός; ἐπεὶ οὐ μέν τι κασιγνήτοιο χερείων
κασιγνήτοισ’: Od. 16:97: ἦ τι κασιγνήτοισ’ ἐπιμέμφεαι, οἷσί περ ἀνὴρ
κασιγνήτοισ’: Od. 16:115: οὔτε κασιγνήτοισ’ ἐπιμέμφομαι, οἷσί περ ἀνὴρ
κασιγνήτοισί: Il. 5:474: οἶος σὺν γαμβροῖσι κασιγνήτοισί τε σοῖσι.
κασιγνήτοισι: Il. 15:545: συλήσειν· Ἕκτωρ δὲ κασιγνήτοισι κέλευσε
κασιγνήτοισι: Il. 16:326: ὣς τὼ μὲν δοιοῖσι κασιγνήτοισι δαμέντε
κασιγνήτοισι: Od. 18:140: πατρί τ’ ἐμῷ πίσυνος καὶ ἐμοῖσι κασιγνήτοισι.
κασίγνητον: Il. 11:257: ἤτοι ὃ Ἰφιδάμαντα κασίγνητον καὶ ὄπατρον
κασίγνητον: Il. 15:436: Αἴας δ’ ἐῤῥίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα·
κασίγνητον: Il. 15:466: Τεῦκρος δ’ ἐῤῥίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα·
κασίγνητον: Il. 20:419: Ἕκτωρ δ’ ὡς ἐνόησε κασίγνητον Πολύδωρον
κασίγνητον: Il. 24:47: ἠὲ κασίγνητον ὁμογάστριον ἠὲ καὶ υἱόν·
κασίγνητος: Il. 6:430: ἠδὲ κασίγνητος, σὺ δέ μοι θαλερὸς παρακοίτης·
κασίγνητος: Il. 7:48: ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο, κασίγνητος δέ τοί εἰμι·
κασίγνητος: Il. 12:371: καί οἱ Τεῦκρος ἅμ’ ᾖε κασίγνητος καὶ ὄπατρος·
κασίγνητος: Il. 14:472: ἀλλὰ κασίγνητος Ἀντήνορος ἱπποδάμοιο
κασιγνήτου: Od. 8:546: ἀντὶ κασιγνήτου ξεῖνός θ’ ἱκέτης τε τέτυκται
κασιγνήτους: Il. 6:239: εἰρόμεναι παῖδάς τε κασιγνήτους τε ἔτας τε
κασιγνήτους: Il. 19:293: τρεῖς τε κασιγνήτους, τούς μοι μία γείνατο μήτηρ,
κασιγνήτῳ: Il. 6:102: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ οὔ τι κασιγνήτῳ ἀπίθησεν.
κασιγνήτῳ: Il. 14:231: ἔνθ’ Ὕπνῳ ξύμβλητο κασιγνήτῳ Θανάτοιο,
κασιγνήτῳ: Il. 14:476: ἀμφὶ κασιγνήτῳ βεβαώς· ὃ δ’ ὕφελκε ποδοῖιν.
κασιγνήτῳ: Od. 3:39: πάρ τε κασιγνήτῳ Θρασυμήδεϊ καὶ πατέρι ᾧ.
κασιγνήτῳ: Od. 15:237: ἀντίθεον Νηλῆα, κασιγνήτῳ δὲ γυναῖκα
κασιγνήτω: Od. 21:216: Τηλεμάχου ἑτάρω τε κασιγνήτω τε ἔσεσθον.
κασιγνήτων: Il. 6:452: οὔτε κασιγνήτων, οἵ κεν πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ
κασιγνήτων: Od. 24:434: εἰ δὴ μὴ παίδων τε κασιγνήτων τε φονῆας
κασιγνήτων: Od. 24:484: ἡμεῖς δ’ αὖ παίδων τε κασιγνήτων τε φόνοιο
Κάσον: Il. 2:676: Οἳ δ’ ἄρα Νίσυρόν τ’ εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε
Κασσάνδρη: Il. 24:699: ἀλλ’ ἄρα Κασσάνδρη ἰκέλη χρυσῇ Ἀφροδίτῃ
Κασσάνδρην: Il. 13:366: Κασσάνδρην ἀνάεδνον, ὑπέσχετο δὲ μέγα ἔργον,
Κασσάνδρης: Od. 11:422: Κασσάνδρης, τὴν κτεῖνε Κλυταιμνήστρη δολόμητις
κασσιτέροιο: Il. 11:25: δώδεκα δὲ χρυσοῖο καὶ εἴκοσι κασσιτέροιο·
κασσιτέροιο: Il. 11:34: ἐν δέ οἱ ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο
κασσιτέροιο: Il. 18:613: τεῦξε δέ οἱ κνημῖδας ἑανοῦ κασσιτέροιο.
κασσιτέροιο: Il. 20:271: τὰς δύο χαλκείας, δύο δ’ ἔνδοθι κασσιτέροιο,
κασσιτέροιο: Il. 21:592: ἀμφὶ δέ οἱ κνημὶς νεοτεύκτου κασσιτέροιο
κασσιτέροιο: Il. 23:561: χάλκεον, ᾧ πέρι χεῦμα φαεινοῦ κασσιτέροιο
κασσίτερόν: Il. 18:474: χαλκὸν δ’ ἐν πυρὶ βάλλεν ἀτειρέα κασσίτερόν τε
κασσιτέρου: Il. 18:565: κασσιτέρου· μία δ’ οἴη ἀταρπιτὸς ἦεν ἐπ’ αὐτήν,
κασσιτέρου: Il. 18:574: αἳ δὲ βόες χρυσοῖο τετεύχατο κασσιτέρου τε,
κασσιτέρῳ: Il. 23:503: ἅρματα δὲ χρυσῷ πεπυκασμένα κασσιτέρῳ τε
Καστιάνειρα: Il. 8:305: καλὴ Καστιάνειρα δέμας ἐϊκυῖα θεῇσι.
Κάστορά: Il. 3:237: Κάστορά θ’ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα
Κάστορά: Od. 11:300: Κάστορά θ’ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα,
καστορνῦσα: Od. 17:32: κώεα καστορνῦσα θρόνοισ’ ἔνι δαιδαλέοισι,
Κάστωρ: Od. 14:204: Κάστωρ Ὑλακίδης, τοῦ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι·
κάσχεθε: Il. 11:701: κάσχεθε, τὸν δ’ ἐλατῆρ’ ἀφίει ἀκαχήμενον ἵππων.
κατ’: Il. 1:44: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ,
κατ’: Il. 1:68: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
κατ’: Il. 1:101: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
κατ’: Il. 1:271: καὶ μαχόμην κατ’ ἔμ’ αὐτὸν ἐγώ· κείνοισι δ’ ἂν οὔ τις
κατ’: Il. 2:76: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
κατ’: Il. 2:167: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα·
κατ’: Il. 3:59: Ἕκτορ ἐπεί με κατ’ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ’ ὑπὲρ αἶσαν·
κατ’: Il. 3:347: καὶ βάλεν Ἀτρεΐδαο κατ’ ἀσπίδα πάντοσε ἴσην,
κατ’: Il. 3:356: καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ’ ἀσπίδα πάντοσε ἴσην·
κατ’: Il. 4:74: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα.
κατ’: Il. 4:452: ὡς δ’ ὅτε χείμαῤῥοι ποταμοὶ κατ’ ὄρεσφι ῥέοντες
κατ’: Il. 5:82: αἱματόεσσα δὲ χεὶρ πεδίῳ πέσε· τὸν δὲ κατ’ ὄσσε
κατ’: Il. 5:281: καὶ βάλε Τυδεΐδαο κατ’ ἀσπίδα· τῆς δὲ διὰ πρὸ
κατ’: Il. 5:305: τῷ βάλεν Αἰνείαο κατ’ ἰσχίον ἔνθά τε μηρὸς
κατ’: Il. 5:499: ὡς δ’ ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ’ ἀλωὰς
κατ’: Il. 5:537: τόν ῥα κατ’ ἀσπίδα δουρὶ βάλε κρείων Ἀγαμέμνων·
κατ’: Il. 5:659: τὸν δὲ κατ’ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψε.
κατ’: Il. 6:128: εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ’ οὐρανοῦ εἰλήλουθας,
κατ’: Il. 6:133: σεῦε κατ’ ἠγάθεον Νυσήϊον· αἳ δ’ ἅμα πᾶσαι
κατ’: Il. 6:333: Ἕκτορ ἐπεί με κατ’ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ’ ὑπὲρ αἶσαν,
κατ’: Il. 6:391: τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὖτις ἐϋκτιμένας κατ’ ἀγυιάς.
κατ’: Il. 7:19: βῆ ῥα κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα
κατ’: Il. 7:250: καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην.
κατ’: Il. 7:354: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
κατ’: Il. 7:365: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
κατ’: Il. 9:15: ἥ τε κατ’ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ·
κατ’: Il. 10:273: βάν ῥ’ ἰέναι, λιπέτην δὲ κατ’ αὐτόθι πάντας ἀρίστους.
κατ’: Il. 10:445: ἠὲ κατ’ αἶσαν ἔειπον ἐν ὑμῖν, ἦε καὶ οὐκί.
κατ’: Il. 11:68: ὄγμον ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς μάκαρος κατ’ ἄρουραν
κατ’: Il. 11:196: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν.
κατ’: Il. 11:339: Παιονίδην ἥρωα κατ’ ἰσχίον· οὐ δέ οἱ ἵπποι
κατ’: Il. 11:434: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην.
κατ’: Il. 11:493: χειμάῤῥους κατ’ ὄρεσφιν ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ,
κατ’: Il. 11:769: λαὸν ἀγείροντες κατ’ Ἀχαιΐδα πουλυβότειραν.
κατ’: Il. 12:340: καὶ πυλέων· πᾶσαι γὰρ ἐπώχατο, τοὶ δὲ κατ’ αὐτὰς
κατ’: Il. 12:469: αὐτίκα δ’ οἳ μὲν τεῖχος ὑπέρβασαν, οἳ δὲ κατ’ αὐτὰς
κατ’: Il. 13:160: καὶ βάλεν, οὐδ’ ἀφάμαρτε, κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
κατ’: Il. 13:212: ἦλθε κατ’ ἰγνύην βεβλημένος ὀξέϊ χαλκῷ.
κατ’: Il. 13:385: πεζὸς πρόσθ’ ἵππων· τὼ δὲ πνείοντε κατ’ ὤμων
κατ’: Il. 13:556: οὐ μὲν γάρ ποτ’ ἄνευ δηΐων ἦν, ἀλλὰ κατ’ αὐτοὺς
κατ’: Il. 13:580: τὸν δὲ κατ’ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν.
κατ’: Il. 13:588: ὡς δ’ ὅτ’ ἀπὸ πλατέος πτυόφιν μεγάλην κατ’ ἀλωὴν
κατ’: Il. 13:653: ἑζόμενος δὲ κατ’ αὖθι φίλων ἐν χερσὶν ἑταίρων
κατ’: Il. 13:772: ποῦ δέ τοι Ὀθρυονεύς; νῦν ὤλετο πᾶσα κατ’ ἄκρης
κατ’: Il. 14:297: Ἥρη πῇ μεμαυῖα κατ’ Οὐλύμπου τόδ’ ἱκάνεις;
κατ’: Il. 14:308: νῦν δὲ σεῦ εἵνεκα δεῦρο κατ’ Οὐλύμπου τόδ’ ἱκάνω,
κατ’: Il. 14:492: τὸν τόθ’ ὑπ’ ὀφρύος οὖτα κατ’ ὀφθαλμοῖο θέμεθλα,
κατ’: Il. 14:517: δῃώσας· ψυχὴ δὲ κατ’ οὐταμένην ὠτειλὴν
κατ’: Il. 15:169: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν.
κατ’: Il. 15:237: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων ἴρηκι ἐοικὼς
κατ’: Il. 15:320: αὐτὰρ ἐπεὶ κατ’ ἐνῶπα ἰδὼν Δαναῶν ταχυπώλων
κατ’: Il. 15:557: μάρνασθαι, πρίν γ’ ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ κατ’ ἄκρης
κατ’: Il. 16:4: ἥ τε κατ’ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ.
κατ’: Il. 16:123: νηῒ θοῇ· τῆς δ’ αἶψα κατ’ ἀσβέστη κέχυτο φλόξ.
κατ’: Il. 16:333: πᾶν δ’ ὑπεθερμάνθη ξίφος αἵματι· τὸν δὲ κατ’ ὄσσε
κατ’: Il. 16:646: ἀλλὰ κατ’ αὐτοὺς αἰὲν ὅρα καὶ φράζετο θυμῷ,
κατ’: Il. 16:677: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων ἐς φύλοπιν αἰνήν,
κατ’: Il. 17:43: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην·
κατ’: Il. 17:86: κείμενον· ἔῤῥει δ’ αἷμα κατ’ οὐταμένην ὠτειλήν.
κατ’: Il. 17:167: στήμεναι ἄντα κατ’ ὄσσε ἰδὼν δηΐων ἐν ἀϋτῇ,
κατ’: Il. 17:517: καὶ βάλεν Ἀρήτοιο κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην·
κατ’: Il. 17:535: Ἄρητον δὲ κατ’ αὖθι λίπον δεδαϊγμένον ἦτορ
κατ’: Il. 17:716: πάντα κατ’ αἶσαν ἔειπες ἀγακλεὲς ὦ Μενέλαε·
κατ’: Il. 17:732: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ Αἴαντε μεταστρεφθέντε κατ’ αὐτοὺς
κατ’: Il. 18:605: δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ’ αὐτοὺς
κατ’: Il. 18:616: ἣ δ’ ἴρηξ ὣς ἆλτο κατ’ Οὐλύμπου νιφόεντος
κατ’: Il. 19:93: πίλναται, ἀλλ’ ἄρα ἥ γε κατ’ ἀνδρῶν κράατα βαίνει
κατ’: Il. 20:52: ὀξὺ κατ’ ἀκροτάτης πόλιος Τρώεσσι κελεύων,
κατ’: Il. 20:149: ἔνθα Ποσειδάων κατ’ ἄρ’ ἕζετο καὶ θεοὶ ἄλλοι,
κατ’: Il. 20:189: σεῦα κατ’ Ἰδαίων ὀρέων ταχέεσσι πόδεσσι
κατ’: Il. 20:274: καὶ βάλεν Αἰνείαο κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
κατ’: Il. 20:321: αὐτίκα τῷ μὲν ἔπειτα κατ’ ὀφθαλμῶν χέεν ἀχλὺν
κατ’: Il. 20:455: Ὣς εἰπὼν Δρύοπ’ οὖτα κατ’ αὐχένα μέσσον ἄκοντι·
κατ’: Il. 20:470: ἐκ δέ οἱ ἧπαρ ὄλισθεν, ἀτὰρ μέλαν αἷμα κατ’ αὐτοῦ
κατ’: Il. 20:473: δουρὶ κατ’ οὖς· εἶθαρ δὲ δι’ οὔατος ἦλθ’ ἑτέροιο
κατ’: Il. 20:476: πᾶν δ’ ὑπεθερμάνθη ξίφος αἵματι· τὸν δὲ κατ’ ὄσσε
κατ’: Il. 21:172: μεσσοπαγὲς δ’ ἄρ’ ἔθηκε κατ’ ὄχθης μείλινον ἔγχος.
κατ’: Il. 21:201: τὸν δὲ κατ’ αὐτόθι λεῖπεν, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα,
κατ’: Il. 21:236: πολλούς, οἵ ῥα κατ’ αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὓς κτάν’ Ἀχιλλεύς·
κατ’: Il. 21:344: πολλούς, οἵ ῥα κατ’ αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὓς κτάν’ Ἀχιλλεύς·
κατ’: Il. 21:400: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν
κατ’: Il. 21:406: τῷ βάλε θοῦρον Ἄρηα κατ’ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα.
κατ’: Il. 21:485: ἤτοι βέλτερόν ἐστι κατ’ οὔρεα θῆρας ἐναίρειν
κατ’: Il. 22:146: τείχεος αἰὲν ὑπ’ ἐκ κατ’ ἀμαξιτὸν ἐσσεύοντο,
κατ’: Il. 22:187: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα.
κατ’: Il. 22:411: Ἴλιος ὀφρυόεσσα πυρὶ σμύχοιτο κατ’ ἄκρης.
κατ’: Il. 22:466: τὴν δὲ κατ’ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν,
κατ’: Il. 23:818: ἔνθ’ Αἴας μὲν ἔπειτα κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
κατ’: Il. 24:81: ἥ τε κατ’ ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβαυῖα
κατ’: Il. 24:121: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα,
κατ’: Il. 24:470: Ἰδαῖον δὲ κατ’ αὖθι λίπεν· ὃ δὲ μίμνεν ἐρύκων
κατ’: Il. 24:522: ἀλλ’ ἄγε δὴ κατ’ ἄρ’ ἕζευ ἐπὶ θρόνου, ἄλγεα δ’ ἔμπης
κατ’: Il. 24:728: ἥβην ἵξεσθαι· πρὶν γὰρ πόλις ἧδε κατ’ ἄκρης
κατ’: Od. 1:102: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα,
κατ’: Od. 2:224: ἦ τοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
κατ’: Od. 2:417: νηῒ δ’ ἐνὶ πρυμνῇ κατ’ ἄρ’ ἕζετο· ἄγχι δ’ ἄρ’ αὐτῆς
κατ’: Od. 3:302: ἠλᾶτο ξὺν νηυσὶ κατ’ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους·
κατ’: Od. 3:406: ἐκ δ’ ἐλθὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοισιν,
κατ’: Od. 3:469: πὰρ δ’ ὅ γε Νέστορ’ ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, ποιμένα λαῶν.
κατ’: Od. 4:18: φορμίζων· δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ’ αὐτοὺς
κατ’: Od. 4:680: τὸν δὲ κατ’ οὐδοῦ βάντα προσηύδα Πηνελόπεια·
κατ’: Od. 5:313: ὣς ἄρα μιν εἰπόντ’ ἔλασεν μέγα κῦμα κατ’ ἄκρης,
κατ’: Od. 6:102: οἵη δ’ Ἄρτεμις εἶσι κατ’ οὔρεα ἰοχέαιρα,
κατ’: Od. 7:153: ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν κονίῃσι
κατ’: Od. 7:199: εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ’ οὐρανοῦ εἰλήλουθεν,
κατ’: Od. 7:286: ἠφυσάμην· ὕπνον δὲ θεὸς κατ’ ἀπείρονα χεῦεν.
κατ’: Od. 8:259: δήμιοι, οἳ κατ’ ἀγῶνα ἐῢ πρήσσεσκον ἕκαστα,
κατ’: Od. 8:290: ἐρχομένη κατ’ ἄρ’ ἕζεθ’· ὁ δ’ εἴσω δώματος ᾔει
κατ’: Od. 8:380: ἑσταότες κατ’ ἀγῶνα, πολὺς δ’ ὑπὸ κόμπος ὀρώρει.
κατ’: Od. 9:153: νῆσον θαυμάζοντες ἐδινεόμεσθα κατ’ αὐτήν.
κατ’: Od. 10:378: “τίφθ’ οὕτως, Ὀδυσεῦ, κατ’ ἄρ’ ἕζεαι ἶσος ἀναύδῳ,
κατ’: Od. 10:567: ἑζόμενοι δὲ κατ’ αὖθι γόων τίλλοντό τε χαίτας·
κατ’: Od. 11:426: χερσὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς ἑλέειν σύν τε στόμ’ ἐρεῖσαι.
κατ’: Od. 11:433: οἷ τε κατ’ αἶσχος ἔχευε καὶ ἐσσομένῃσιν ὀπίσσω
κατ’: Od. 11:539: φοίτα μακρὰ βιβᾶσα κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
κατ’: Od. 11:571: ἥμενοι ἑσταότες τε, κατ’ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ.
κατ’: Od. 11:573: θῆρας ὁμοῦ εἰλεῦντα κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
κατ’: Od. 11:639: τὴν δὲ κατ’ Ὠκεανὸν ποταμὸν φέρε κῦμα ῥόοιο,
κατ’: Od. 15:276: φεύγω, ἐπεί νύ μοι αἶσα κατ’ ἀνθρώπους ἀλάλησθαι.
κατ’: Od. 15:453: ἄλφοι, ὅπῃ περάσητε κατ’ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους.”
κατ’: Od. 16:46: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τῷ δὲ συβώτης
κατ’: Od. 16:150: ἀλλὰ σύ γ’ ἀγγείλας ὀπίσω κίε, μηδὲ κατ’ ἀγροὺς
κατ’: Od. 16:159: στῆ δὲ κατ’ ἀντίθυρον κλισίης Ὀδυσῆϊ φανεῖσα·
κατ’: Od. 16:213: ὣς ἄρα φωνήσας κατ’ ἄρ’ ἕζετο, Τηλέμαχος δὲ
κατ’: Od. 17:18: πτωχῷ βέλτερόν ἐστι κατὰ πτόλιν ἠὲ κατ’ ἀγροὺς
κάτ’: Od. 17:246: ἄστυ κάτ’· αὐτὰρ μῆλα κακοὶ φθείρουσι νομῆες.”
κατ’: Od. 17:418: σίτου· ἐγὼ δέ κέ σε κλείω κατ’ ἀπείρονα γαῖαν.
κατ’: Od. 17:466: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, κὰδ δ’ ἄρα πήρην
κατ’: Od. 18:110: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοὶ δ’ ἴσαν εἴσω
κατ’: Od. 18:157: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη.
κατ’: Od. 19:539: πᾶσι κατ’ αὐχένας ἦξε καὶ ἔκτανεν· οἱ δ’ ἐκέχυντο
κατ’: Od. 19:544: ἂψ δ’ ἐλθὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ προὔχοντι μελάθρῳ,
κατ’: Od. 20:64: οἴχοιτο προφέρουσα κατ’ ἠερόεντα κέλευθα,
κατ’: Od. 20:206: τοιάδε λαίφε’ ἔχοντα κατ’ ἀνθρώπους ἀλάλησθαι,
κατ’: Od. 20:369: μνηστήρων, οἳ δῶμα κατ’ ἀντιθέου Ὀδυσῆος
κατ’: Od. 20:387: ἡ δὲ κατ’ ἄντηστιν θεμένη περικαλλέα δίφρον
κατ’: Od. 21:55: ἑζομένη δὲ κατ’ αὖθι, φίλοισ’ ἐπὶ γούνασι θεῖσα,
κατ’: Od. 21:90: κλαίετον ἐξελθόντε κατ’ αὐτόθι τόξα λιπόντε,
κατ’: Od. 21:107: οἵη νῦν οὐκ ἔστι γυνὴ κατ’ Ἀχαιΐδα γαῖαν,
κατ’: Od. 21:139: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη.
κατ’: Od. 21:166: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη.
κατ’: Od. 22:88: λακτίζων ἐτίνασσε· κατ’ ὀφθαλμῶν δ’ ἔχυτ’ ἀχλύς.
κάτ’: Od. 22:291: ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ δόμον κάτ’ ἀλητεύοντι.”
κατ’: Od. 22:328: κτεινόμενος· τῷ τόν γε κατ’ αὐχένα μέσσον ἔλασσε·
κατ’: Od. 22:463: τάων, αἳ δὴ ἐμῇ κεφαλῇ κατ’ ὀνείδεα χεῦαν
κατ’: Od. 23:164: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη,
κατ’: Od. 24:10: Ἑρμείας ἀκάκητα κατ’ εὐρώεντα κέλευθα.
κατ’: Od. 24:13: ἤϊσαν· αἶψα δ’ ἵκοντο κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
κατ’: Od. 24:336: εἰ δ’ ἄγε τοι καὶ δένδρε’ ἐϋκτιμένην κατ’ ἀλῳὴν
κατ’: Od. 24:488: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα.
κατὰ: Il. 1:40: ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί’ ἔκηα
κατὰ: Il. 1:136: ἄρσαντες κατὰ θυμὸν ὅπως ἀντάξιον ἔσται·
κατὰ: Il. 1:193: ἧος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Il. 1:193: ἧος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Il. 1:229: ἦ πολὺ λώϊόν ἐστι κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
κατὰ: Il. 1:286: “ Ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες·
κατὰ: Il. 1:318: Ὣς οἳ μὲν τὰ πένοντο κατὰ στρατόν· οὐδ’ Ἀγαμέμνων
κατὰ: Il. 1:409: τοὺς δὲ κατὰ πρύμνας τε καὶ ἀμφ’ ἅλα ἔλσαι Ἀχαιοὺς
κατὰ: Il. 1:413: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
κατὰ: Il. 1:424: χθιζὸς ἔβη κατὰ δαῖτα, θεοὶ δ’ ἅμα πάντες ἕποντο·
κατὰ: Il. 1:429: χωόμενον κατὰ θυμὸν ἐϋζώνοιο γυναικὸς
κατὰ: Il. 1:436: ἐκ δ’ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι’ ἔδησαν·
κατά: Il. 1:460: μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν
κατὰ: Il. 1:464: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρε κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
κατὰ: Il. 1:483: ἣ δ’ ἔθεεν κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευθον.
κατὰ: Il. 1:484: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκοντο κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν,
κατὰ: Il. 1:487: αὐτοὶ δ’ ἐσκίδναντο κατὰ κλισίας τε νέας τε.
κατὰ: Il. 1:555: νῦν δ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μή σε παρείπῃ
κατὰ: Il. 2:3: ἀλλ’ ὅ γε μερμήριζε κατὰ φρένα ὡς Ἀχιλῆα
κατὰ: Il. 2:5: ἧδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή,
κατὰ: Il. 2:47: σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων·
κατὰ: Il. 2:130: Τρώων, οἳ ναίουσι κατὰ πτόλιν· ἀλλ’ ἐπίκουροι
κατὰ: Il. 2:163: ἀλλ’ ἴθι νῦν κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων·
κατὰ: Il. 2:179: ἀλλ’ ἴθι νῦν κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν, μηδ’ ἔτ’ ἐρώει,
κατὰ: Il. 2:187: σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
κατὰ: Il. 2:214: μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν,
κατὰ: Il. 2:305: ἡμεῖς δ’ ἀμφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺς κατὰ βωμοὺς
κατὰ: Il. 2:317: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτήν,
κατὰ: Il. 2:326: ὡς οὗτος κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτὴν
κατὰ: Il. 2:345: ἄρχευ’ Ἀργείοισι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας,
κατὰ: Il. 2:362: κρῖν’ ἄνδρας κατὰ φῦλα κατὰ φρήτρας Ἀγάμεμνον,
κατὰ: Il. 2:362: κρῖν’ ἄνδρας κατὰ φῦλα κατὰ φρήτρας Ἀγάμεμνον,
κατὰ: Il. 2:366: ἠδ’ ὅς κ’ ἐσθλὸς ἔῃσι· κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται.
κατὰ: Il. 2:398: ἀνστάντες δ’ ὀρέοντο κεδασθέντες κατὰ νῆας,
κατὰ: Il. 2:399: κάπνισσάν τε κατὰ κλισίας, καὶ δεῖπνον ἕλοντο.
κατὰ: Il. 2:409: ᾔδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο.
κατὰ: Il. 2:414: πρίν με κατὰ πρηνὲς βαλέειν Πριάμοιο μέλαθρον
κατά: Il. 2:423: μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν
κατὰ: Il. 2:427: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρε κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
κατὰ: Il. 2:438: λαὸν κηρύσσοντες ἀγειρόντων κατὰ νῆας,
κατὰ: Il. 2:439: ἡμεῖς δ’ ἀθρόοι ὧδε κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
κατὰ: Il. 2:470: αἵ τε κατὰ σταθμὸν ποιμνήϊον ἠλάσκουσιν
κατὰ: Il. 2:560: Ἑρμιόνην Ἀσίνην τε, βαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας,
κάτα: Il. 2:699: ζωὸς ἐών· τότε δ’ ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα.
κατὰ: Il. 2:779: φοίτων ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ στρατὸν οὐδὲ μάχοντο.
κατὰ: Il. 2:803: πολλοὶ γὰρ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμου ἐπίκουροι,
κατὰ: Il. 3:142: ὁρμᾶτ’ ἐκ θαλάμοιο τέρεν κατὰ δάκρυ χέουσα
κατὰ: Il. 3:217: στάσκεν, ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας,
κατὰ: Il. 3:261: ἂν δ’ ἄρ’ ἔβη Πρίαμος, κατὰ δ’ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
κατὰ: Il. 3:311: ἂν δ’ ἄρ’ ἔβαιν’ αὐτός, κατὰ δ’ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
κατὰ: Il. 3:326: οἳ μὲν ἔπειθ’ ἵζοντο κατὰ στίχας, ἧχι ἑκάστῳ
κατὰ: Il. 4:157: ὥς σ’ ἔβαλον Τρῶες, κατὰ δ’ ὅρκια πιστὰ πάτησαν.
κατὰ: Il. 4:163: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
κατὰ: Il. 4:163: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
κατὰ: Il. 4:199: βῆ δ’ ἰέναι κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
κατὰ: Il. 4:222: οἳ δ’ αὖτις κατὰ τεύχε’ ἔδυν, μνήσαντο δὲ χάρμης.
κατὰ: Il. 4:276: ἐρχόμενον κατὰ πόντον ὑπὸ Ζεφύροιο ἰωῆς·
κατὰ: Il. 4:278: φαίνετ’ ἰὸν κατὰ πόντον, ἄγει δέ τε λαίλαπα πολλήν,
κατὰ: Il. 4:386: δαινυμένους κατὰ δῶμα βίης Ἐτεοκληείης.
κατὰ: Il. 4:541: δινεύοι κατὰ μέσσον, ἄγοι δέ ἑ Παλλὰς Ἀθήνη
κατὰ: Il. 5:8: ὦρσε δέ μιν κατὰ μέσσον ὅθι πλεῖστοι κλονέοντο.
κατὰ: Il. 5:46: νύξ’ ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὦμον·
κατὰ: Il. 5:66: βεβλήκει γλουτὸν κατὰ δεξιόν· ἣ δὲ διαπρὸ
κατὰ: Il. 5:67: ἀντικρὺ κατὰ κύστιν ὑπ’ ὀστέον ἤλυθ’ ἀκωκή·
κατὰ: Il. 5:73: βεβλήκει κεφαλῆς κατὰ ἰνίον ὀξέϊ δουρί·
κατὰ: Il. 5:84: Ὣς οἳ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην·
κατὰ: Il. 5:98: καὶ βάλ’ ἐπαΐσσοντα τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον
κατὰ: Il. 5:140: ἀλλὰ κατὰ σταθμοὺς δύεται, τὰ δ’ ἐρῆμα φοβεῖται·
κάτα: Il. 5:162: πόρτιος ἠὲ βοὸς ξύλοχον κάτα βοσκομενάων,
κατὰ: Il. 5:200: ἀρχεύειν Τρώεσσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας·
κάτα: Il. 5:332: τάων αἵ τ’ ἀνδρῶν πόλεμον κάτα κοιρανέουσιν,
κατὰ: Il. 5:393: δεξιτερὸν κατὰ μαζὸν ὀϊστῷ τριγλώχινι
κατὰ: Il. 5:406: νήπιος, οὐδὲ τὸ οἶδε κατὰ φρένα Τυδέος υἱὸς
κατὰ: Il. 5:495: πάλλων δ’ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
κατὰ: Il. 5:530: ἀλλήλους τ’ αἰδεῖσθε κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας·
κατὰ: Il. 5:579: ἑσταότ’ ἔγχεϊ νύξε κατὰ κληῗδα τυχήσας·
κατὰ: Il. 5:590: Τοὺς δ’ Ἕκτωρ ἐνόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτοὺς
κατὰ: Il. 5:615: τόν ῥα κατὰ ζωστῆρα βάλεν Τελαμώνιος Αἴας,
κατὰ: Il. 5:627: Ὣς οἳ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην·
κατὰ: Il. 5:671: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
κατὰ: Il. 5:671: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
κατὰ: Il. 5:676: τώ ῥα κατὰ πληθὺν Λυκίων τράπε θυμὸν Ἀθήνη.
κατὰ: Il. 5:696: τὸν δ’ ἔλιπε ψυχή, κατὰ δ’ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς·
κατὰ: Il. 5:759: μὰψ ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον ἐμοὶ δ’ ἄχος, οἳ δὲ ἕκηλοι
κατὰ: Il. 6:56: ἀνδρῶν; ἦ σοὶ ἄριστα πεποίηται κατὰ οἶκον
κατὰ: Il. 6:64: οὖτα κατὰ λαπάρην· ὃ δ’ ἀνετράπετ’, Ἀτρεΐδης δὲ
κατὰ: Il. 6:104: πάλλων δ’ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
κατὰ: Il. 6:136: δύσεθ’ ἁλὸς κατὰ κῦμα, Θέτις δ’ ὑπεδέξατο κόλπῳ
κατὰ: Il. 6:287: κέκλετο· ταὶ δ’ ἄρ’ ἀόλλισσαν κατὰ ἄστυ γεραιάς.
κατὰ: Il. 6:416: Θήβην ὑψίπυλον· κατὰ δ’ ἔκτανεν Ἠετίωνα,
κατὰ: Il. 6:447: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
κατὰ: Il. 6:447: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
κατὰ: Il. 6:459: καί ποτέ τις εἴπῃσιν ἰδὼν κατὰ δάκρυ χέουσαν·
κατὰ: Il. 6:464: ἀλλά με τεθνηῶτα χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτοι
κατὰ: Il. 6:496: ἐντροπαλιζομένη, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσα.
κατὰ: Il. 6:512: ὣς υἱὸς Πριάμοιο Πάρις κατὰ Περγάμου ἄκρης
κατὰ: Il. 7:14: Ἰφίνοον βάλε δουρὶ κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην
κατὰ: Il. 7:246: ἀκρότατον κατὰ χαλκόν, ὃς ὄγδοος ἦεν ἐπ’ αὐτῷ.
κατὰ: Il. 7:296: αὐτὰρ ἐγὼ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
κατὰ: Il. 7:370: νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε κατὰ πτόλιν ὡς τὸ πάρος περ,
κατὰ: Il. 7:380: δόρπον ἔπειθ’ εἵλοντο κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν·
κατὰ: Il. 7:466: βουφόνεον δὲ κατὰ κλισίας καὶ δόρπον ἕλοντο.
κατὰ: Il. 7:477: δαίνυντο, Τρῶες δὲ κατὰ πτόλιν ἠδ’ ἐπίκουροι·
κατὰ: Il. 8:12: πληγεὶς οὐ κατὰ κόσμον ἐλεύσεται Οὔλυμπον δέ·
κατὰ: Il. 8:50: λύσας ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ἠέρα πουλὺν ἔχευεν.
κατὰ: Il. 8:54: ῥίμφα κατὰ κλισίας, ἀπὸ δ’ αὐτοῦ θωρήσσοντο.
κατὰ: Il. 8:131: καί νύ κε σήκασθεν κατὰ Ἴλιον ἠΰτε ἄρνες,
κατὰ: Il. 8:146: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες·
κατὰ: Il. 8:169: τρὶς μὲν μερμήριξε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Il. 8:169: τρὶς μὲν μερμήριξε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Il. 8:303: υἱὸν ἐῢν Πριάμοιο κατὰ στῆθος βάλεν ἰῷ,
κατά: Il. 8:403: αὐτὰς δ’ ἐκ δίφρου βαλέω κατά θ’ ἅρματα ἄξω·
κατά: Il. 8:417: αὐτὰς δ’ ἐκ δίφρου βαλέειν κατά θ’ ἅρματα ἄξειν·
κατὰ: Il. 8:441: ἅρματα δ’ ἂμ βωμοῖσι τίθει κατὰ λῖτα πετάσσας·
κατὰ: Il. 9:59: Ἀργείων βασιλῆας, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπες.
κατὰ: Il. 9:212: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη καὶ φλὸξ ἐμαράνθη,
κατὰ: Il. 9:234: κηάμενοι πυρὰ πολλὰ κατὰ στρατόν, οὐδ’ ἔτι φασὶ
κατὰ: Il. 9:244: ταῦτ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μή οἱ ἀπειλὰς
κατὰ: Il. 9:302: τειρομένους ἐλέαιρε κατὰ στρατόν, οἵ σε θεὸν ὣς
κατὰ: Il. 9:329: πεζὸς δ’ ἕνδεκά φημι κατὰ Τροίην ἐρίβωλον·
κατὰ: Il. 9:459: πατρὸς χωομένοιο κατὰ μέγαρα στρωφᾶσθαι.
κατὰ: Il. 9:517: κρινάμενος κατὰ λαὸν Ἀχαιϊκόν, οἵ τε σοὶ αὐτῷ
κατὰ: Il. 9:641: πάντά τί μοι κατὰ θυμὸν ἐείσαο μυθήσασθαι·
κατά: Il. 9:649: κτείνοντ’ Ἀργείους, κατά τε σμῦξαι πυρὶ νῆας.
κατὰ: Il. 10:17: ἧδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλὴ
κατὰ: Il. 10:82: τίς δ’ οὗτος κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν ἔρχεαι οἶος
κατὰ: Il. 10:117: νῦν ὄφελεν κατὰ πάντας ἀριστῆας πονέεσθαι
κατὰ: Il. 10:136: βῆ δ’ ἰέναι κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
κατὰ: Il. 10:141: τίφθ’ οὕτω κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν οἶοι ἀλᾶσθε
κατὰ: Il. 10:169: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα φίλος κατὰ μοῖραν ἔειπες.
κατὰ: Il. 10:355: ἔλπετο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀποστρέψοντας ἑταίρους
κατὰ: Il. 10:472: καλὰ παρ’ αὐτοῖσι χθονὶ κέκλιτο εὖ κατὰ κόσμον
κατὰ: Il. 10:491: τὰ φρονέων κατὰ θυμὸν ὅπως καλλίτριχες ἵπποι
κατὰ: Il. 10:507: εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα, τόφρα δ’ Ἀθήνη
κατὰ: Il. 10:538: ἀλλ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μή τι πάθωσιν
κατὰ: Il. 11:48: ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ’ ἐπὶ τάφρῳ,
κατὰ: Il. 11:53: ὦρσε κακὸν Κρονίδης, κατὰ δ’ ὑψόθεν ἧκεν ἐέρσας
κατὰ: Il. 11:77: δώματα καλὰ τέτυκτο κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο.
κατὰ: Il. 11:91: κεκλόμενοι ἑτάροισι κατὰ στίχας· ἐν δ’ Ἀγαμέμνων
κατὰ: Il. 11:108: τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο κατὰ στῆθος βάλε δουρί,
κατὰ: Il. 11:190: μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην.
κατὰ: Il. 11:205: μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην.
κατὰ: Il. 11:212: πάλλων δ’ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
κατὰ: Il. 11:234: Ἰφιδάμας δὲ κατὰ ζώνην θώρηκος ἔνερθε
κατὰ: Il. 11:252: νύξε δέ μιν κατὰ χεῖρα μέσην ἀγκῶνος ἔνερθε,
κατὰ: Il. 11:321: δουρὶ βαλὼν κατὰ μαζὸν ἀριστερόν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
κατὰ: Il. 11:336: Ἔνθά σφιν κατὰ ἶσα μάχην ἐτάνυσσε Κρονίων
κατὰ: Il. 11:343: Ἕκτωρ δ’ ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτοὺς
κατὰ: Il. 11:411: εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Il. 11:411: εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Il. 11:424: δουρὶ κατὰ πρότμησιν ὑπ’ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης
κατὰ: Il. 11:507: ἰῷ τριγλώχινι βαλὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον.
κατὰ: Il. 11:645: ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ’ ἑδριάασθαι ἄνωγε.
κατὰ: Il. 11:657: πένθεος, ὅσσον ὄρωρε κατὰ στρατόν· οἳ γὰρ ἄριστοι
κατὰ: Il. 11:661: βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ·
κατὰ: Il. 11:690: τῶν προτέρων ἐτέων, κατὰ δ’ ἔκταθεν ὅσσοι ἄριστοι·
κάτα: Il. 11:715: ἔννυχος, οὐδ’ ἀέκοντα Πύλον κάτα λαὸν ἄγειρεν
κατὰ: Il. 11:729: δόρπον ἔπειθ’ ἑλόμεσθα κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι,
κατὰ: Il. 11:777: ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ’ ἑδριάασθαι ἄνωγε,
κατὰ: Il. 11:805: ἀλλ’ ὅτε δὴ κατὰ νῆας Ὀδυσσῆος θείοιο
κατὰ: Il. 11:809: διογενὴς Εὐαιμονίδης κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ
κατὰ: Il. 11:810: σκάζων ἐκ πολέμου· κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρὼς
κατὰ: Il. 12:13: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μὲν Τρώων θάνον ὅσσοι ἄριστοι,
κατὰ: Il. 12:85: ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ’ ἐπὶ τάφρῳ·
κατὰ: Il. 12:189: Ἱππόμαχον βάλε δουρὶ κατὰ ζωστῆρα τυχήσας.
κατὰ: Il. 12:204: κόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆθος παρὰ δειρὴν
κάτα: Il. 12:318: οὐ μὰν ἀκλεέες Λυκίην κάτα κοιρανέουσιν
κατὰ: Il. 12:347: ζαχρηεῖς τελέθουσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας.
κατὰ: Il. 12:360: ζαχρηεῖς τελέθουσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας.
κατὰ: Il. 12:427: πολλοὶ δ’ οὐτάζοντο κατὰ χρόα νηλέϊ χαλκῷ,
κατὰ: Il. 13:8: οὐ γὰρ ὅ γ’ ἀθανάτων τινα ἔλπετο ὃν κατὰ θυμὸν
κατὰ: Il. 13:86: καί σφιν ἄχος κατὰ θυμὸν ἐγίγνετο δερκομένοισι
κατὰ: Il. 13:138: ὅν τε κατὰ στεφάνης ποταμὸς χειμάῤῥοος ὤσῃ
κατὰ: Il. 13:186: νισόμενον πόλεμον δὲ κατὰ στῆθος βάλε δουρί·
κατὰ: Il. 13:329: ἦρχ’ ἴμεν, ὄφρ’ ἀφίκοντο κατὰ στρατὸν ᾗ μιν ἀνώγει,
κατὰ: Il. 13:357: λάθρῃ δ’ αἰὲν ἔγειρε κατὰ στρατὸν ἀνδρὶ ἐοικώς.
κατὰ: Il. 13:383: Ὣς εἰπὼν ποδὸς ἕλκε κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην
κατὰ: Il. 13:416: γηθήσειν κατὰ θυμόν, ἐπεί ῥά οἱ ὤπασα πομπόν.
κατὰ: Il. 13:504: αἰχμὴ δ’ Αἰνείαο κραδαινομένη κατὰ γαίης
κατὰ: Il. 13:539: τειρόμενον· κατὰ δ’ αἷμα νεουτάτου ἔῤῥεε χειρός.
κατὰ: Il. 13:586: Πριαμίδης μὲν ἔπειτα κατὰ στῆθος βάλεν ἰῷ
κάτα: Il. 13:651: καί ῥ’ ἔβαλε γλουτὸν κάτα δεξιόν· αὐτὰρ ὀϊστὸς
κατὰ: Il. 13:652: ἀντικρὺ κατὰ κύστιν ὑπ’ ὀστέον ἐξεπέρησεν.
κατὰ: Il. 13:707: ἱεμένω κατὰ ὦλκα· τέμει δέ τε τέλσον ἀρούρης·
κατὰ: Il. 13:737: Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ἐπεὶ κατὰ τεῖχος ἔβησαν
κατὰ: Il. 13:739: παυρότεροι πλεόνεσσι κεδασθέντες κατὰ νῆας.
κατὰ: Il. 13:783: ἀμφοτέρω κατὰ χεῖρα· φόνον δ’ ἤμυνε Κρονίων.
κατὰ: Il. 14:20: ὣς ὃ γέρων ὅρμαινε δαϊζόμενος κατὰ θυμὸν
κατὰ: Il. 14:114: Τυδέος, ὃν Θήβῃσι χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτει.
κατὰ: Il. 14:161: ἧδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλὴ
κατὰ: Il. 14:173: τοῦ καὶ κινυμένοιο Διὸς κατὰ χαλκοβατὲς δῶ
κατὰ: Il. 14:180: χρυσείῃς δ’ ἐνετῇσι κατὰ στῆθος περονᾶτο.
κατὰ: Il. 14:257: ῥιπτάζων κατὰ δῶμα θεούς, ἐμὲ δ’ ἔξοχα πάντων
κατὰ: Il. 14:446: οὖτα κατὰ λαπάρην· ὃ δ’ ἀνετράπετ’, ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτῷ
κατὰ: Il. 14:516: οὖτα κατὰ λαπάρην, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς ἄφυσσε
κατὰ: Il. 15:21: ἐκρέμω· ἠλάστεον δὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον,
κατὰ: Il. 15:61: αἳ νῦν μιν τείρουσι κατὰ φρένας, αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
κατὰ: Il. 15:163: φραζέσθω δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
κατὰ: Il. 15:163: φραζέσθω δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
κατὰ: Il. 15:206: Ἶρι θεὰ μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες·
κατὰ: Il. 15:353: κεκλόμενος Τρώεσσι κατὰ στίχας· οἳ δὲ σὺν αὐτῷ
κατὰ: Il. 15:373: ἢ βοὸς ἢ οἰὸς κατὰ πίονα μηρία καίων
κατὰ: Il. 15:384: ὣς Τρῶες μεγάλῃ ἰαχῇ κατὰ τεῖχος ἔβαινον,
κατὰ: Il. 15:389: ναύμαχα κολλήεντα, κατὰ στόμα εἱμένα χαλκῷ.
κατὰ: Il. 15:420: πῦρ ἐς νῆα φέροντα κατὰ στῆθος βάλε δουρί.
κατὰ: Il. 15:562: ἀλλήλους τ’ αἰδεῖσθε κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας.
κατὰ: Il. 16:11: τῇ ἴκελος Πάτροκλε τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβεις.
κατὰ: Il. 16:27: βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ.
κάτα: Il. 16:96: θήῃς, τοὺς δ’ ἔτ’ ἐᾶν πεδίον κάτα δηριάασθαι.
κατὰ: Il. 16:119: γνῶ δ’ Αἴας κατὰ θυμὸν ἀμύμονα ῥίγησέν τε
κατὰ: Il. 16:285: ἀντικρὺ κατὰ μέσσον, ὅθι πλεῖστοι κλονέοντο,
κατὰ: Il. 16:293: ἐκ νηῶν δ’ ἔλασεν, κατὰ δ’ ἔσβεσεν αἰθόμενον πῦρ.
κατὰ: Il. 16:325: δούπησεν δὲ πεσών, κατὰ δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
κατὰ: Il. 16:331: ζωὸν ἕλε βλαφθέντα κατὰ κλόνον· ἀλλά οἱ αὖθι
κατὰ: Il. 16:343: νύξ’ ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὦμον·
κατὰ: Il. 16:344: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς.
κατὰ: Il. 16:345: Ἰδομενεὺς δ’ Ἐρύμαντα κατὰ στόμα νηλέϊ χαλκῷ
κατὰ: Il. 16:349: αἵματος ὀφθαλμοί· τὸ δ’ ἀνὰ στόμα καὶ κατὰ ῥῖνας
κατὰ: Il. 16:367: οὐδὲ κατὰ μοῖραν πέραον πάλιν. Ἕκτορα δ’ ἵπποι
κατὰ: Il. 16:465: τὸν βάλε νείαιραν κατὰ γαστέρα, λῦσε δὲ γυῖα.
κατὰ: Il. 16:548: Ὣς ἔφατο, Τρῶας δὲ κατὰ κρῆθεν λάβε πένθος
κατὰ: Il. 16:614: αἰχμὴ δ’ Αἰνείαο κραδαινομένη κατὰ γαίης
κατὰ: Il. 16:642: σταθμῷ ἔνι βρομέωσι περιγλαγέας κατὰ πέλλας
κατὰ: Il. 16:713: δίζε γὰρ ἠὲ μάχοιτο κατὰ κλόνον αὖτις ἐλάσσας,
κατὰ: Il. 16:789: δεινός· ὃ μὲν τὸν ἰόντα κατὰ κλόνον οὐκ ἐνόησεν,
κατὰ: Il. 16:820: ἀγχίμολόν ῥά οἱ ἦλθε κατὰ στίχας, οὖτα δὲ δουρὶ
κατὰ: Il. 17:15: Πάτροκλον βάλε δουρὶ κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην·
κατὰ: Il. 17:47: ἂψ δ’ ἀναχαζομένοιο κατὰ στομάχοιο θέμεθλα
κατὰ: Il. 17:84: πάπτηνεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα κατὰ στίχας, αὐτίκα δ’ ἔγνω
κάτα: Il. 17:91: ὤ μοι ἐγὼν εἰ μέν κε λίπω κάτα τεύχεα καλὰ
κατὰ: Il. 17:106: Εἷος ὁ ταῦθ’ ὅρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
κατὰ: Il. 17:106: Εἷος ὁ ταῦθ’ ὅρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
κατὰ: Il. 17:205: τεύχεα δ’ οὐ κατὰ κόσμον ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων
κατὰ: Il. 17:289: Ἱππόθοος ποδὸς ἕλκε κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην
κατὰ: Il. 17:313: Ἱπποθόῳ περιβάντα μέσην κατὰ γαστέρα τύψε·
κατὰ: Il. 17:438: θερμὰ κατὰ βλεφάρων χαμάδις ῥέε μυρομένοισιν
κάτα: Il. 17:512: τῇδε γὰρ ἔβρισαν πόλεμον κάτα δακρυόεντα
κατὰ: Il. 17:542: αἱματόεις ὥς τίς τε λέων κατὰ ταῦρον ἐδηδώς.
κατὰ: Il. 17:578: τόν ῥα κατὰ ζωστῆρα βάλε ξανθὸς Μενέλαος
κατὰ: Il. 17:594: μαρμαρέην, Ἴδην δὲ κατὰ νεφέεσσι κάλυψεν,
κατὰ: Il. 17:606: βεβλήκει θώρηκα κατὰ στῆθος παρὰ μαζόν·
κατὰ: Il. 17:619: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ἡνία χεῦεν ἔραζε.
κατὰ: Il. 17:680: πάντοσε δινείσθην πολέων κατὰ ἔθνος ἑταίρων,
κατὰ: Il. 17:743: ἕλκωσ’ ἐξ ὄρεος κατὰ παιπαλόεσσαν ἀταρπὸν
κατὰ: Il. 18:15: Εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Il. 18:15: Εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Il. 18:38: πᾶσαι ὅσαι κατὰ βένθος ἁλὸς Νηρηΐδες ἦσαν.
κατὰ: Il. 18:49: ἄλλαι θ’ αἳ κατὰ βένθος ἁλὸς Νηρηΐδες ἦσαν.
κατὰ: Il. 18:94: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
κατὰ: Il. 18:159: ἄλλοτ’ ἐπαΐξασκε κατὰ μόθον, ἄλλοτε δ’ αὖτε
κατὰ: Il. 18:286: ὃς κέλεαι κατὰ ἄστυ ἀλήμεναι αὖτις ἰόντας.
κατὰ: Il. 18:298: νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι,
κατὰ: Il. 18:314: δόρπον ἔπειθ’ εἵλοντο κατὰ στρατόν· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
κατὰ: Il. 18:428: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
κατὰ: Il. 18:537: ἄλλον τεθνηῶτα κατὰ μόθον ἕλκε ποδοῖιν·
κατὰ: Il. 18:606: μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους.
κατὰ: Il. 19:12: Ὡς ἄρα φωνήσασα θεὰ κατὰ τεύχε’ ἔθηκε
κατὰ: Il. 19:25: μυῖαι καδδῦσαι κατὰ χαλκοτύπους ὠτειλὰς
κατὰ: Il. 19:27: ἐκ δ’ αἰὼν πέφαται, κατὰ δὲ χρόα πάντα σαπήῃ.
κατὰ: Il. 19:39: στάξε κατὰ ῥινῶν, ἵνα οἱ χρὼς ἔμπεδος εἴη.
κατὰ: Il. 19:94: βλάπτουσ’ ἀνθρώπους· κατὰ δ’ οὖν ἕτερόν γε πέδησε.
κατὰ: Il. 19:125: ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχος ὀξὺ κατὰ φρένα τύψε βαθεῖαν·
κατὰ: Il. 19:196: Ταλθύβιος δέ μοι ὦκα κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
κατὰ: Il. 19:209: πρὶν δ’ οὔ πως ἂν ἔμοιγε φίλον κατὰ λαιμὸν ἰείη
κατὰ: Il. 19:256: Ἀργεῖοι κατὰ μοῖραν ἀκούοντες βασιλῆος.
κατὰ: Il. 19:323: ὅς που νῦν Φθίηφι τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβει
κατὰ: Il. 19:334: ἤδη γὰρ Πηλῆά γ’ ὀΐομαι ἢ κατὰ πάμπαν
κατὰ: Il. 19:352: αὐτίκα θωρήσσοντο κατὰ στρατόν· ἣ δ’ Ἀχιλῆϊ
κατὰ: Il. 19:394: γαμφηλῇς ἔβαλον, κατὰ δ’ ἡνία τεῖναν ὀπίσσω
κάτα: Il. 20:221: τοῦ τρισχίλιαι ἵπποι ἕλος κάτα βουκολέοντο
κατὰ: Il. 20:264: νήπιος, οὐδ’ ἐνόησε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
κατὰ: Il. 20:264: νήπιος, οὐδ’ ἐνόησε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
κατὰ: Il. 20:377: ἀλλὰ κατὰ πληθύν τε καὶ ἐκ φλοίσβοιο δέδεξο,
κατὰ: Il. 20:397: νύξε κατὰ κρόταφον, κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου.
κατὰ: Il. 21:25: ὣς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα
κατὰ: Il. 21:63: γῆ φυσίζοος, ἥ τε κατὰ κρατερόν περ ἐρύκει.
κατὰ: Il. 21:117: τύψε κατὰ κληῗδα παρ’ αὐχένα, πᾶν δέ οἱ εἴσω
κατὰ: Il. 21:126: θρῴσκων τις κατὰ κῦμα μέλαιναν φρῖχ’ ὑπαΐξει
κατὰ: Il. 21:147: τοὺς Ἀχιλεὺς ἐδάϊζε κατὰ ῥόον οὐδ’ ἐλέαιρεν.
κάτα: Il. 21:217: ἐξ ἐμέθεν γ’ ἐλάσας πεδίον κάτα μέρμερα ῥέζε·
κατὰ: Il. 21:225: πρὶν ἔλσαι κατὰ ἄστυ καὶ Ἕκτορι πειρηθῆναι
κατὰ: Il. 21:238: χέρσον δέ· ζωοὺς δὲ σάω κατὰ καλὰ ῥέεθρα,
κατὰ: Il. 21:295: πρὶν κατὰ Ἰλιόφι κλυτὰ τείχεα λαὸν ἐέλσαι
κατὰ: Il. 21:310: ἐκπέρσει, Τρῶες δὲ κατὰ μόθον οὐ μενέουσιν.
κατὰ: Il. 21:327: ἵστατ’ ἀειρόμενον, κατὰ δ’ ᾕρεε Πηλεΐωνα·
κατὰ: Il. 21:353: τείροντ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες οἳ κατὰ δίνας,
κατὰ: Il. 21:354: οἳ κατὰ καλὰ ῥέεθρα κυβίστων ἔνθα καὶ ἔνθα
κατὰ: Il. 21:422: δηΐου ἐκ πολέμοιο κατὰ κλόνον· ἀλλὰ μέτελθε.
κατά: Il. 21:559: Ἴδης τε κνημοὺς κατά τε ῥωπήϊα δύω·
κατὰ: Il. 22:1: Ὣς οἳ μὲν κατὰ ἄστυ πεφυζότες ἠΰτε νεβροὶ
κατὰ: Il. 22:133: σείων Πηλιάδα μελίην κατὰ δεξιὸν ὦμον
κατὰ: Il. 22:354: ἀλλὰ κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατὰ πάντα δάσονται.
κατὰ: Il. 22:394: ᾧ Τρῶες κατὰ ἄστυ θεῷ ὣς εὐχετόωντο.
κατὰ: Il. 22:409: κωκυτῷ τ’ εἴχοντο καὶ οἰμωγῇ κατὰ ἄστυ.
κατὰ: Il. 22:414: πάντας δ’ ἐλλιτάνευε κυλινδόμενος κατὰ κόπρον,
κατὰ: Il. 22:433: εὐχωλὴ κατὰ ἄστυ πελέσκεο, πᾶσί τ’ ὄνειαρ
κατὰ: Il. 22:434: Τρωσί τε καὶ Τρῳῇσι κατὰ πτόλιν, οἵ σε θεὸν ὣς
κατὰ: Il. 22:442: κέκλετο δ’ ἀμφιπόλοισιν ἐϋπλοκάμοις κατὰ δῶμα
κατὰ: Il. 22:478: ἀμφότεροι, σὺ μὲν ἐν Τροίῃ Πριάμου κατὰ δῶμα,
κατὰ: Il. 23:1: Ὣς οἳ μὲν στενάχοντο κατὰ πτόλιν· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
κατὰ: Il. 23:100: οὐδ’ ἔλαβε· ψυχὴ δὲ κατὰ χθονὸς ἠΰτε καπνὸς
κατὰ: Il. 23:162: αὐτίκα λαὸν μὲν σκέδασεν κατὰ νῆας ἐΐσας,
κατὰ: Il. 23:230: Θρηΐκιον κατὰ πόντον· ὃ δ’ ἔστενεν οἴδματι θύων.
κατὰ: Il. 23:237: πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσατ’ αἴθοπι οἴνῳ
κατὰ: Il. 23:250: πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνῳ
κατὰ: Il. 23:285: ἄλλοι δὲ στέλλεσθε κατὰ στρατόν, ὅς τις Ἀχαιῶν
κατά: Il. 23:341: μή πως ἵππους τε τρώσῃς κατά θ’ ἅρματα ἄξῃς·
κατὰ: Il. 23:436: δίφρους τ’ ἀνστρέψειαν ἐϋπλεκέας, κατὰ δ’ αὐτοὶ
κατὰ: Il. 23:623: θεύσεαι· ἤδη γὰρ χαλεπὸν κατὰ γῆρας ἐπείγει.
κατὰ: Il. 23:626: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα τέκος κατὰ μοῖραν ἔειπες·
κατὰ: Il. 23:700: Πηλεΐδης δ’ αἶψ’ ἄλλα κατὰ τρίτα θῆκεν ἄεθλα
κατὰ: Il. 23:715: ἑλκόμενα στερεῶς· κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρώς,
κατὰ: Il. 23:769: εὔχετ’ Ἀθηναίῃ γλαυκώπιδι ὃν κατὰ θυμόν·
κατὰ: Il. 23:798: αὐτὰρ Πηλεΐδης κατὰ μὲν δολιχόσκιον ἔγχος
κατὰ: Il. 23:799: θῆκ’ ἐς ἀγῶνα φέρων, κατὰ δ’ ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν
κατὰ: Il. 23:884: Αὐτὰρ Πηλεΐδης κατὰ μὲν δολιχόσκιον ἔγχος,
κατὰ: Il. 24:9: τῶν μιμνησκόμενος θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἶβεν,
κατὰ: Il. 24:291: Ἰδαίῳ, ὅς τε Τροίην κατὰ πᾶσαν ὁρᾶται,
κατὰ: Il. 24:327: καρπαλίμως κατὰ ἄστυ· φίλοι δ’ ἅμα πάντες ἕποντο
κατὰ: Il. 24:379: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες.
κατὰ: Il. 24:512: Πάτροκλον· τῶν δὲ στοναχὴ κατὰ δώματ’ ὀρώρει.
κατὰ: Il. 24:518: ἆ δείλ’, ἦ δὴ πολλὰ κάκ’ ἄνσχεο σὸν κατὰ θυμόν.
κατὰ: Il. 24:549: ἄνσχεο, μὴ δ’ ἀλίαστον ὀδύρεο σὸν κατὰ θυμόν·
κατὰ: Il. 24:622: σφάξ’· ἕταροι δ’ ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον εὖ κατὰ κόσμον,
κατὰ: Il. 24:640: αὐλῆς ἐν χόρτοισι κυλινδόμενος κατὰ κόπρον.
κατὰ: Il. 24:662: οἶσθα γὰρ ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεθα, τηλόθι δ’ ὕλη
κατὰ: Il. 24:691: ῥίμφα δ’ ἄρ’ αὐτὸς ἔλαυνε κατὰ στρατόν, οὐδέ τις ἔγνω.
κατὰ: Il. 24:703: κώκυσέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα γέγωνέ τε πᾶν κατὰ ἄστυ·
κατὰ: Il. 24:740: τὼ καί μιν λαοὶ μὲν ὀδύρονται κατὰ ἄστυ,
κατὰ: Il. 24:791: πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνῳ
κατὰ: Od. 1:4: πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
κατὰ: Od. 1:8: νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
κατὰ: Od. 1:29: μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο,
κατὰ: Od. 1:116: μνηστήρων τῶν μὲν σκέδασιν κατὰ δώματα θείη,
κατὰ: Od. 1:145: ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
κατὰ: Od. 1:192: παρτιθεῖ, εὖτ’ ἄν μιν κάματος κατὰ γυῖα λάβῃσιν
κατὰ: Od. 1:228: δαίνυσθαι κατὰ δῶμα. νεμεσσήσαιτό κεν ἀνὴρ
κάτα: Od. 1:247: ἠδ’ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσι,
κατὰ: Od. 1:294: φράζεσθαι δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Od. 1:294: φράζεσθαι δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Od. 1:323: θάμβησεν κατὰ θυμόν· ὀΐσατο γὰρ θεὸν εἶναι.
κατὰ: Od. 1:375: ὑμὰ κτήματ’ ἔδοντες, ἀμειβόμενοι κατὰ οἴκους.
κατὰ: Od. 2:77: τόφρα γὰρ ἂν κατὰ ἄστυ ποτιπτυσσοίμεθα μύθῳ
κατὰ: Od. 2:101: μή τίς μοι κατὰ δῆμον Ἀχαιϊάδων νεμεσήσῃ,
κατὰ: Od. 2:140: ὑμὰ κτήματ’ ἔδοντες ἀμειβόμενοι κατὰ οἴκους.
κατὰ: Od. 2:247: δαινυμένους κατὰ δῶμα ἑὸν μνηστῆρας ἀγαυοὺς
κατὰ: Od. 2:251: εἰ πλεόνεσσι μάχοιτο· σὺ δ’ οὐ κατὰ μοῖραν ἔειπες.
κάτα: Od. 2:322: ῥεῖα· μνηστῆρες δὲ δόμον κάτα δαῖτα πένοντο.
κατὰ: Od. 2:376: ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃ.”
κατὰ: Od. 2:383: Τηλεμάχῳ εἰκυῖα κατὰ πτόλιν ᾤχετο πάντῃ,
κατὰ: Od. 2:397: οἱ δ’ εὕδειν ὤρνυντο κατὰ πτόλιν, οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
κατὰ: Od. 2:425: στῆσαν ἀείραντες, κατὰ δὲ προτόνοισιν ἔδησαν,
κατὰ: Od. 2:429: [ἡ δ’ ἔθεεν κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευθον.]
κατὰ: Od. 3:72: ἤ τι κατὰ πρῆξιν ἦ μαψιδίως ἀλάλησθε
κατὰ: Od. 3:106: πλαζόμενοι κατὰ ληΐδ’, ὅπῃ ἄρξειεν Ἀχιλλεύς,
κατὰ: Od. 3:138: μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐς ἠέλιον καταδύντα, -
κατὰ: Od. 3:307: ἂψ ἀπ’ Ἀθηνάων, κατὰ δ’ ἔκτανε πατροφονῆα,
κατὰ: Od. 3:315: οὕτω ὑπερφιάλους, μή τοι κατὰ πάντα φάγωσι
κατὰ: Od. 3:331: “ὦ γέρον, ἦ τοι ταῦτα κατὰ μοῖραν κατέλεξας·
κατὰ: Od. 3:389: ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε·
κατὰ: Od. 3:428: δμῳῇσιν κατὰ δώματ’ ἀγακλυτὰ δαῖτα πένεσθαι,
κατά: Od. 3:457: πάντα κατὰ μοῖραν, κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν,
κατὰ: Od. 3:457: πάντα κατὰ μοῖραν, κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν,
κατὰ: Od. 3:461: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ’ ἐκάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
κατὰ: Od. 4:19: μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους.
κατὰ: Od. 4:44: θαύμαζον κατὰ δῶμα διοτρεφέος βασιλῆος·
κατὰ: Od. 4:72: χαλκοῦ τε στεροπὴν κατὰ δώματα ἠχήεντα
κατὰ: Od. 4:117: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Od. 4:117: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Od. 4:120: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Od. 4:120: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Od. 4:167: εἴσ’, οἵ κεν κατὰ δῆμον ἀλάλκοιεν κακότητα.”
κατὰ: Od. 4:187: μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο,
κατὰ: Od. 4:223: οὔ κεν ἐφημέριός γε βάλοι κατὰ δάκρυ παρειῶν,
κατὰ: Od. 4:258: ἦλθε μετ’ Ἀργείους, κατὰ δὲ φρόνιν ἤγαγε πολλήν.
κατὰ: Od. 4:266: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γύναι, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
κατὰ: Od. 4:510: τὸν δ’ ἐφόρει κατὰ πόντον ἀπείρονα κυμαίνοντα.
κατὰ: Od. 4:530: κρινάμενος κατὰ δῆμον ἐείκοσι φῶτας ἀρίστους
κατὰ: Od. 4:556: τὸν δ’ ἴδον ἐν νήσῳ θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντα,
κατὰ: Od. 4:652: κοῦροι δ’, οἳ κατὰ δῆμον ἀριστεύουσι μεθ’ ἡμέας,
κατὰ: Od. 4:715: ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κατὰ δῶμ’ Ὀδυσῆος.
κατὰ: Od. 4:717: δίφρῳ ἐφέζεσθαι πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων,
κατὰ: Od. 4:720: πᾶσαι, ὅσαι κατὰ δώματ’ ἔσαν νέαι ἠδὲ παλαιαί.
κατὰ: Od. 4:749: ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃς.
κατὰ: Od. 4:764: ἢ βοὸς ἢ ὄϊος κατὰ πίονα μηρία κῆε,
κατὰ: Od. 4:783: [πάντα κατὰ μοῖραν· ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πέτασσαν·]
κατὰ: Od. 4:813: πολλέων, αἵ μ’ ἐρέθουσι κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
κατὰ: Od. 4:813: πολλέων, αἵ μ’ ἐρέθουσι κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
κατὰ: Od. 5:52: ὅς τε κατὰ δεινοὺς κόλπους ἁλὸς ἀτρυγέτοιο
κατὰ: Od. 5:327: τὴν δ’ ἐφόρει μέγα κῦμα κατὰ ῥόον ἔνθα καὶ ἔνθα.
κατὰ: Od. 5:365: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Od. 5:365: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Od. 5:377: “οὕτω νῦν κακὰ πολλὰ παθὼν ἀλόω κατὰ πόντον,
κατὰ: Od. 5:424: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Od. 5:424: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Od. 5:441: ἀλλ’ ὅτε δὴ ποταμοῖο κατὰ στόμα καλλιρόοιο
κατὰ: Od. 5:444: ἔγνω δὲ προρέοντα καὶ εὔξατο ὃν κατὰ θυμόν·
κατὰ: Od. 5:461: ἂψ δ’ ἔφερεν μέγα κῦμα κατὰ ῥόον, αἶψα δ’ ἄρ’ Ἰνὼ
κατὰ: Od. 6:34: ἤδη γάρ σε μνῶνται ἀριστῆες κατὰ δῆμον
κατὰ: Od. 6:103: ἢ κατὰ Τηΰγετον περιμήκετον ἢ Ἐρύμανθον,
κατὰ: Od. 6:118: ἑζόμενος δ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
κατὰ: Od. 6:118: ἑζόμενος δ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
κατὰ: Od. 6:274: μωμεύῃ· μάλα δ’ εἰσὶν ὑπερφίαλοι κατὰ δῆμον·
κατὰ: Od. 6:283: ἄλλοθεν· ἦ γὰρ τούσδε γ’ ἀτιμάζει κατὰ δῆμον
κατὰ: Od. 7:40: ἐρχόμενον κατὰ ἄστυ διὰ σφέας· οὐ γὰρ Ἀθήνη
κατὰ: Od. 7:102: φαίνοντες νύκτας κατὰ δώματα δαιτυμόνεσσι.
κατὰ: Od. 7:103: πεντήκοντα δέ οἱ δμῳαὶ κατὰ δῶμα γυναῖκες
κάτα: Od. 7:144: οἱ δ’ ἄνεω ἐγένοντο δόμον κάτα φῶτα ἰδόντες,
κατὰ: Od. 7:197: πείσεται, ἅσσα οἱ αἶσα κατὰ Κλῶθές τε βαρεῖαι
κατὰ: Od. 7:227: πεμπέμεναι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπεν.
κατὰ: Od. 8:36: κρινάσθων κατὰ δῆμον, ὅσοι πάρος εἰσὶν ἄριστοι.
κατὰ: Od. 8:54: πάντα κατὰ μοῖραν· παρὰ δ’ ἱστία λευκὰ τάνυσσαν.
κατὰ: Od. 8:92: ἂψ Ὀδυσεὺς κατὰ κρᾶτα καλυψάμενος γοάασκεν.
κατὰ: Od. 8:141: “Λαοδάμαν, μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες.
κατὰ: Od. 8:179: εἰπὼν οὐ κατὰ κόσμον· ἐγὼ δ’ οὐ νῆϊς ἀέθλων,
κατὰ: Od. 8:190: βόμβησεν δὲ λίθος· κατὰ δ’ ἔπτηξαν ποτὶ γαίῃ
κατὰ: Od. 8:232: κύμασιν ἐν πολλοῖσ’, ἐπεὶ οὐ κομιδὴ κατὰ νῆα
κατὰ: Od. 8:390: δώδεκα γὰρ κατὰ δῆμον ἀριπρεπέες βασιλῆες
κατὰ: Od. 8:397: καὶ δώρῳ, ἐπεὶ οὔ τι ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπεν.”
κατὰ: Od. 8:489: λίην γὰρ κατὰ κόσμον Ἀχαιῶν οἶτον ἀείδεις,
κατὰ: Od. 8:496: αἴ κεν δή μοι ταῦτα κατὰ μοῖραν καταλέξῃς,
κατὰ: Od. 8:508: ἢ κατὰ πετράων βαλέειν ἐρύσαντας ἐπ’ ἄκρης,
κατὰ: Od. 8:551: ἄλλοι θ’ οἳ κατὰ ἄστυ καὶ οἳ περιναιετάουσιν.
κάτα: Od. 9:6: ἢ ὅτ’ ἐϋφροσύνη μὲν ἔχῃ κάτα δῆμον ἅπαντα,
κάτα: Od. 9:217: εὕρομεν, ἀλλ’ ἐνόμευε νομὸν κάτα πίονα μῆλα.
κατὰ: Od. 9:245: πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ’ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ.
κατὰ: Od. 9:253: ἤ τι κατὰ πρῆξιν ἦ μαψιδίως ἀλάλησθε
κατὰ: Od. 9:299: τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα κατὰ μεγαλήτορα θυμὸν
κατὰ: Od. 9:309: πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ’ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ.
κατὰ: Od. 9:318: ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
κατὰ: Od. 9:330: ἥ ῥα κατὰ σπείους κέχυτο μεγάλ’ ἤλιθα πολλή·
κατὰ: Od. 9:342: πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ’ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ.
κατὰ: Od. 9:352: ἀνθρώπων πολέων; ἐπεὶ οὐ κατὰ μοῖραν ἔρεξας.”
κατὰ: Od. 9:424: ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
κατὰ: Od. 9:433: τοῦ κατὰ νῶτα λαβών, λασίην ὑπὸ γαστέρ’ ἐλυσθεὶς
κατὰ: Od. 10:16: καὶ μὲν ἐγὼ τῷ πάντα κατὰ μοῖραν κατέλεξα.
κατὰ: Od. 10:50: ἐγρόμενος κατὰ θυμὸν ἀμύμονα μερμήριξα,
κατὰ: Od. 10:113: εὗρον ὅσην τ’ ὄρεος κορυφήν, κατὰ δ’ ἔστυγον αὐτήν.
κατὰ: Od. 10:122: βάλλον· ἄφαρ δὲ κακὸς κόναβος κατὰ νῆας ὀρώρει
κατὰ: Od. 10:151: μερμήριξα δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
κατὰ: Od. 10:151: μερμήριξα δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
κατὰ: Od. 10:161: τὸν δ’ ἐγὼ ἐκβαίνοντα κατὰ κνῆστιν μέσα νῶτα
κατὰ: Od. 10:201: κλαῖον δὲ λιγέως, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες·
κατὰ: Od. 10:209: κλαίοντες· κατὰ δ’ ἄμμε λίπον γοόωντας ὄπισθεν.
κατὰ: Od. 10:233: εἷσεν δ’ εἰσαγαγοῦσα κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
κατὰ: Od. 10:238: ῥάβδῳ πεπληγυῖα κατὰ συφεοῖσιν ἐέργνυ.
κάτα: Od. 10:349: τέσσαρες, αἵ οἱ δῶμα κάτα δρήστειραι ἔασι.
κατὰ: Od. 10:362: θυμῆρες κεράσασα, κατὰ κρατός τε καὶ ὤμων,
κατὰ: Od. 10:409: οἴκτρ’ ὀλοφυρομένους, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντας.
κατὰ: Od. 10:479: οἱ μὲν κοιμήσαντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
κατὰ: Od. 10:570: ᾔομεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες,
κατὰ: Od. 11:5: βαίνομεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες.
κατὰ: Od. 11:9: ἡμεῖς δ’ ὅπλα ἕκαστα πονησάμενοι κατὰ νῆα
κατὰ: Od. 11:151: Τειρεσίαο ἄνακτος, ἐπεὶ κατὰ θέσφατ’ ἔλεξεν·
κατὰ: Od. 11:193: πάντῃ οἱ κατὰ γουνὸν ἀλῳῆς οἰνοπέδοιο
κατὰ: Od. 11:230: ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
κατὰ: Od. 11:245: λῦσε δὲ παρθενίην ζώνην, κατὰ δ’ ὕπνον ἔχευεν.
κατὰ: Od. 11:292: ἐξελάαν· χαλεπὴ δὲ θεοῦ κατὰ μοῖρα πέδησε
κατὰ: Od. 11:334: κηληθμῷ δ’ ἔσχοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
κατὰ: Od. 11:391: κλαῖε δ’ ὅ γε λιγέως, θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἴβων,
κατὰ: Od. 11:466: ἕσταμεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες·
κατὰ: Od. 11:479: ἦλθον Τειρεσίαο κατὰ χρέος, εἴ τινα βουλὴν
κατὰ: Od. 11:497: οὕνεκά μιν κατὰ γῆρας ἔχει χεῖράς τε πόδας τε.
κατὰ: Od. 11:588: δένδρεα δ’ ὑψιπέτηλα κατὰ κρῆθεν χέε καρπόν,
κατὰ: Od. 11:599: αὐτὰρ ὅ γ’ ἂψ ὤσασκε τιταινόμενος, κατὰ δ’ ἱδρὼς
κατὰ: Od. 12:12: θάπτομεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες.
κατὰ: Od. 12:35: αὐτὰρ ἐγὼ τῇ πάντα κατὰ μοῖραν κατέλεξα.
κατὰ: Od. 12:93: μέσση μέν τε κατὰ σπείους κοίλοιο δέδυκεν,
κατὰ: Od. 12:151: αὐτίκα δ’ ὅπλα ἕκαστα πονησάμενοι κατὰ νῆα
κατὰ: Od. 12:204: βόμβησαν δ’ ἄρα πάντα κατὰ ῥόον· ἔσχετο δ’ αὐτοῦ
κατὰ: Od. 12:252: ἰχθύσι τοῖς ὀλίγοισι δόλον κατὰ εἴδατα βάλλων
κατά: Od. 12:360: μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν,
κατὰ: Od. 12:364: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ’ ἐκάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
κατὰ: Od. 13:2: κηληθμῷ δ’ ἔσχοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
κατὰ: Od. 13:14: ἀνδρακάς, ἡμεῖς δ’ αὖτε ἀγειρόμενοι κατὰ δῆμον
κατὰ: Od. 13:48: πεμπέμεναι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπε.
κατὰ: Od. 13:90: ὃς πρὶν μὲν μάλα πολλὰ πάθ’ ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
κάτα: Od. 13:377: οἳ δή τοι τρίετες μέγαρον κάτα κοιρανέουσι,
κατὰ: Od. 13:379: ἡ δὲ σὸν αἰεὶ νόστον ὀδυρομένη κατὰ θυμὸν
κατὰ: Od. 13:385: εἰ μή μοι σὺ ἕκαστα, θεά, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
κατὰ: Od. 14:46: σίτου καὶ οἴνοιο κορεσσάμενος κατὰ θυμόν,
κατὰ: Od. 14:61: οἱ νέοι. ἦ γὰρ τοῦ γε θεοὶ κατὰ νόστον ἔδησαν,
κατὰ: Od. 14:254: ῥηϊδίως, ὡς εἴ τε κατὰ ῥόον· οὐδέ τις οὖν μοι
κατὰ: Od. 14:261: ὀπτῆρας δὲ κατὰ σκοπιὰς ὤτρυνα νέεσθαι·
κατὰ: Od. 14:349: ῥηϊδίως· κεφαλῇ δὲ κατὰ ῥάκος ἀμφικαλύψας,
κατὰ: Od. 14:363: ἀλλὰ τά γ’ οὐ κατὰ κόσμον, ὀΐομαι, οὐδέ με πείσεις,
κατὰ: Od. 14:399: δμῶας ἐπισσεύας βαλέειν μεγάλης κατὰ πέτρης,
κατὰ: Od. 14:411: τὰς μὲν ἄρα ἔρξαν κατὰ ἤθεα κοιμηθῆναι,
κατὰ: Od. 14:473: ἡμεῖς μὲν περὶ ἄστυ κατὰ ῥωπήϊα πυκνά,
κατὰ: Od. 15:12: οὕτω ὑπερφιάλους· μή τοι κατὰ πάντα φάγωσι
κατὰ: Od. 15:134: ἑζέσθην δ’ ἄρ’ ἔπειτα κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
κατὰ: Od. 15:170: ὅππως οἱ κατὰ μοῖραν ὑποκρίναιτο νοήσας.
κατὰ: Od. 15:203: ὅππως οἱ κατὰ μοῖραν ὑποσχόμενος τελέσειεν.
κατὰ: Od. 15:211: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
κατὰ: Od. 15:211: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
κατὰ: Od. 15:290: στῆσαν ἀείραντες, κατὰ δὲ προτόνοισιν ἔδησαν,
κατὰ: Od. 15:311: ὅς κέ με κεῖσ’ ἀγάγῃ· κατὰ δὲ πτόλιν αὐτὸς ἀνάγκῃ
κάτα: Od. 15:409: ἀλλ’ ὅτε γηράσκωσι πόλιν κάτα φῦλ’ ἀνθρώπων,
κατὰ: Od. 15:498: ἐκ δ’ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι’ ἔδησαν·
κάτα: Od. 15:510: ἀνδρῶν, οἳ κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσιν;
κατὰ: Od. 15:527: τίλλε πέλειαν ἔχων, κατὰ δὲ πτερὰ χεῦεν ἔραζε
κατὰ: Od. 16:109: ῥυστάζοντας ἀεικελίως κατὰ δώματα καλά,
κάτα: Od. 16:124: ἠδ’ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσι,
κατὰ: Od. 16:237: καί κεν ἐμὸν κατὰ θυμὸν ἀμύμονα μερμηρίξας
κάτα: Od. 16:274: εἰ δέ μ’ ἀτιμήσουσι δόμον κάτα, σὸν δὲ φίλον κῆρ
κατὰ: Od. 16:318: ἀνδρῶν δ’ οὐκ ἂν ἐγώ γε κατὰ σταθμοὺς ἐθέλοιμι
κατὰ: Od. 16:332: ἰφθίμη βασίλεια τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβοι.
κατὰ: Od. 16:385: δασσάμενοι κατὰ μοῖραν ἐφ’ ἡμέας, οἰκία δ’ αὖτε
κατὰ: Od. 16:429: ἠδὲ κατὰ ζωὴν φαγέειν μενοεικέα πολλήν·
κατὰ: Od. 17:18: πτωχῷ βέλτερόν ἐστι κατὰ πτόλιν ἠὲ κατ’ ἀγροὺς
κατὰ: Od. 17:86: χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
κατὰ: Od. 17:179: χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
κάτα: Od. 17:204: ἀλλ’ ὅτε δὴ στείχοντες ὁδὸν κάτα παιπαλόεσσαν
κατὰ: Od. 17:209: πάντοσε κυκλοτερές, κατὰ δὲ ψυχρὸν ῥέεν ὕδωρ
κατὰ: Od. 17:227: ἔργον ἐποίχεσθαι, ἀλλὰ πτώσσων κατὰ δῆμον
κάτα: Od. 17:232: πλευραὶ ἀποτρίψουσι δόμον κάτα βαλλομένοιο.”
κατὰ: Od. 17:323: ἀνέρος, εὖτ’ ἄν μιν κατὰ δούλιον ἦμαρ ἕλῃσιν.”
κατὰ: Od. 17:326: Ἄργον δ’ αὖ κατὰ μοῖρ’ ἔλαβεν μέλανος θανάτοιο,
κατὰ: Od. 17:329: ἐρχόμενον κατὰ δῶμα συβώτην, ὦκα δ’ ἔπειτα
κάτα: Od. 17:332: δαιόμενος μνηστῆρσι δόμον κάτα δαινυμένοισι·
κατὰ: Od. 17:362: ὤτρυν’, ὡς ἂν πύρνα κατὰ μνηστῆρας ἀγείροι
κατὰ: Od. 17:402: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.
κατὰ: Od. 17:430: ὀπτῆρας δὲ κατὰ σκοπιὰς ὤτρυνα νέεσθαι.
κατὰ: Od. 17:463: πρυμνότατον κατὰ νῶτον. ὁ δ’ ἐστάθη ἠΰτε πέτρη
κατὰ: Od. 17:501: ξεῖνός τις δύστηνος ἀλητεύει κατὰ δῶμα
κατὰ: Od. 17:531: ἢ αὐτοῦ κατὰ δώματ’, ἐπεί σφισι θυμὸς ἐΰφρων.
κατὰ: Od. 17:558: χρηΐζεις· σῖτον δὲ καὶ αἰτίζων κατὰ δῆμον
κατὰ: Od. 17:566: καὶ γὰρ νῦν, ὅτε μ’ οὗτος ἀνὴρ κατὰ δῶμα κιόντα
κατὰ: Od. 17:578: αἰδεῖται κατὰ δῶμα; κακὸς δ’ αἰδοῖος ἀλήτης.”
κατὰ: Od. 17:580: “μυθεῖται κατὰ μοῖραν, ἅ πέρ κ’ οἴοιτο καὶ ἄλλος,
κατὰ: Od. 18:1: Ἦλθε δ’ ἐπὶ πτωχὸς πανδήμιος, ὃς κατὰ ἄστυ
κατὰ: Od. 18:153: αὐτὰρ ὁ βῆ κατὰ δῶμα φίλον τετιημένος ἦτορ,
κατὰ: Od. 18:170: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, τέκος, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
κατὰ: Od. 18:188: κούρῃ Ἰκαρίοιο κατὰ γλυκὺν ὕπνον ἔχευεν,
κατὰ: Od. 18:203: αὐτίκα νῦν, ἵνα μηκέτ’ ὀδυρομένη κατὰ θυμὸν
κάτα: Od. 18:257: ἦ μὲν δὴ ὅτε τ’ ᾖε λιπὼν κάτα πατρίδα γαῖαν,
κατὰ: Od. 18:270: γήμασθ’ ᾧ κ’ ἐθέλῃσθα, τεὸν κατὰ δῶμα λιποῦσα.”
κατὰ: Od. 18:363: ἔργον ἐποίχεσθαι, ἀλλὰ πτώσσειν κατὰ δῆμον
κατὰ: Od. 18:417: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.
κατὰ: Od. 19:18: καλά, τά μοι κατὰ οἶκον ἀκηδέα καπνὸς ἀμέρδει
κατὰ: Od. 19:42: “σίγα καὶ κατὰ σὸν νόον ἴσχανε μηδ’ ἐρέεινε·
κατὰ: Od. 19:67: δινεύων κατὰ οἶκον, ὀπιπεύσεις δὲ γυναῖκας;
κατὰ: Od. 19:146: μή τίς μοι κατὰ δῆμον Ἀχαιϊάδων νεμεσήσῃ,
κατὰ: Od. 19:195: ἐνδυκέως φιλέων, πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων·
κάτα: Od. 19:233: οἷόν τε κρομύοιο λοπὸν κάτα ἰσχαλέοιο·
κάτα: Od. 19:345: τάων, αἵ τοι δῶμα κάτα δρήστειραι ἔασιν,
κατὰ: Od. 19:390: αὐτίκα γὰρ κατὰ θυμὸν ὀΐσατο, μή ἑ λαβοῦσα
κατὰ: Od. 19:452: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς οὔτησε τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον,
κατὰ: Od. 19:507: θερσόμενος, οὐλὴν δὲ κατὰ ῥακέεσσι κάλυψε.
κατὰ: Od. 19:531: γήμασθ’ οὔ μ’ εἴα πόσιος κατὰ δῶμα λιποῦσαν·
κατὰ: Od. 19:536: χῆνές μοι κατὰ οἶκον ἐείκοσι πυρὸν ἔδουσιν
κατὰ: Od. 19:599: ἢ χαμάδις στορέσας, ἤ τοι κατὰ δέμνια θέντων.”
κατὰ: Od. 20:10: πολλὰ δὲ μερμήριζε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Od. 20:10: πολλὰ δὲ μερμήριζε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
κατὰ: Od. 20:37: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, θεά, κατὰ μοῖραν ἔειπες·
κατὰ: Od. 20:59: αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίουσα κορέσσατο ὃν κατὰ θυμόν,
κατὰ: Od. 20:93: μερμήριξε δ’ ἔπειτα, δόκησε δέ οἱ κατὰ θυμὸν
κατὰ: Od. 20:109: αἱ μὲν ἄρ’ ἄλλαι εὗδον, ἐπεὶ κατὰ πυρὸν ἄλεσσαν,
κατὰ: Od. 20:122: αἱ δ’ ἄλλαι δμῳαὶ κατὰ δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος
κατὰ: Od. 20:159: αἱ δ’ αὐτοῦ κατὰ δώματ’ ἐπισταμένως πονέοντο.
κατὰ: Od. 20:167: ἦέ σ’ ἀτιμάζουσι κατὰ μέγαρ’ ὡς τὸ πάρος περ;”
κατὰ: Od. 20:178: “ξεῖν’, ἔτι καὶ νῦν ἐνθάδ’ ἀνιήσεις κατὰ δῶμα
κατὰ: Od. 20:181: πρὶν χειρῶν γεύσασθαι, ἐπεὶ σύ περ οὐ κατὰ κόσμον
κατὰ: Od. 20:225: ἀνδρῶν μνηστήρων σκέδασιν κατὰ δώματα θείη.”
κατὰ: Od. 20:249: χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
κατὰ: Od. 20:298: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.”
κατὰ: Od. 20:319: ῥυστάζοντας ἀεικελίως κατὰ δώματα καλά.”
κατὰ: Od. 20:325: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.
κατὰ: Od. 20:331: μνηστῆρας κατὰ δώματ’, ἐπεὶ τόδε κέρδιον ἦεν,
κατὰ: Od. 21:258: νῦν μὲν γὰρ κατὰ δῆμον ἑορτὴ τοῖο θεοῖο
κατὰ: Od. 21:278: λίσσομ’, ἐπεὶ καὶ τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπε,
κάτα: Od. 21:298: μαινόμενος κάκ’ ἔρεξε δόμον κάτα Πειριθόοιο.
κατὰ: Od. 21:331: “Εὐρύμαχ’, οὔ πως ἔστιν ἐϋκλεῖας κατὰ δῆμον
κάτα: Od. 21:346: οὔθ’ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσιν,
κατὰ: Od. 21:372: αἲ γὰρ πάντων τόσσον, ὅσοι κατὰ δώματ’ ἔασι,
κατὰ: Od. 22:15: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς κατὰ λαιμὸν ἐπισχόμενος βάλεν ἰῷ,
κατὰ: Od. 22:22: μνηστῆρες κατὰ δώμαθ’, ὅπως ἴδον ἄνδρα πεσόντα,
κατὰ: Od. 22:23: ἐκ δὲ θρόνων ἀνόρουσαν ὀρινθέντες κατὰ δῶμα,
κατὰ: Od. 22:52: ὄφρ’ Ἰθάκης κατὰ δῆμον ἐϋκτιμένης βασιλεύοι
κατὰ: Od. 22:55: σῶν· ἀτὰρ ἄμμες ὄπισθεν ἀρεσσάμενοι κατὰ δῆμον,
κάτα: Od. 22:180: ἦ τοι ὁ μὲν θαλάμοιο μυχὸν κάτα τεύχε’ ἐρεύνα,
κάτα: Od. 22:199: αἶγας μνηστήρεσσι δόμον κάτα δαῖτα πένεσθαι.”
κατὰ: Od. 22:223: οὐδ’ ἄλοχον κεδνὴν Ἰθάκης κατὰ ἄστυ πολεύειν.”
κατὰ: Od. 22:299: οἱ δ’ ἐφέβοντο κατὰ μέγαρον βόες ὣς ἀγελαῖαι·
κατὰ: Od. 22:307: ὣς ἄρα τοὶ μνηστῆρας ἐπεσσύμενοι κατὰ δῶμα
κατὰ: Od. 22:360: ἠὲ σοὶ ἀντεβόλησεν ὀρινομένῳ κατὰ δῶμα.”
κατὰ: Od. 22:373: ὄφρα γνῷς κατὰ θυμόν, ἀτὰρ εἴπῃσθα καὶ ἄλλῳ,
κατὰ: Od. 22:377: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ κατὰ δῶμα πονήσομαι ὅττεό με χρή.”
κατὰ: Od. 22:396: δμῳάων σκοπός ἐσσι κατὰ μέγαρ’ ἡμετεράων,
κατὰ: Od. 22:447: αἴν’ ὀλοφυρόμεναι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσαι.
κατὰ: Od. 22:484: πάσας δ’ ὄτρυνον δμῳὰς κατὰ δῶμα νέεσθαι.”
κατὰ: Od. 22:486: “ναὶ δὴ ταῦτά γε, τέκνον ἐμόν, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
κατὰ: Od. 23:137: μὴ πρόσθε κλέος εὐρὺ φόνου κατὰ ἄστυ γένηται
κατὰ: Od. 23:299: αὐτοὶ δ’ εὐνάζοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
κατὰ: Od. 23:345: ὁππότε δή ῥ’ Ὀδυσῆα ἐέλπετο ὃν κατὰ θυμὸν
κατὰ: Od. 24:108: κρινάμενος λέξαιτο κατὰ πτόλιν ἄνδρας ἀρίστους.
κατὰ: Od. 24:136: μή τίς μοι κατὰ δῆμον Ἀχαιϊάδων νεμεσήσῃ,
κατὰ: Od. 24:183: αὐτίκα γὰρ κατὰ δώματ’ ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ
κατὰ: Od. 24:188: οὐ γάρ πω ἴσασι φίλοι κατὰ δώμαθ’ ἑκάστου,
κατὰ: Od. 24:234: στὰς ἄρ’ ὑπὸ βλωθρὴν ὄγχνην κατὰ δάκρυον εἶβε.
κατὰ: Od. 24:235: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
κατὰ: Od. 24:235: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
κατὰ: Od. 24:247: οὐκ ὄγχνη, οὐ πρασιή τοι ἄνευ κομιδῆς κατὰ κῆπον.
κατὰ: Od. 24:272: ἐνδυκέως φιλέων, πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων,
κατὰ: Od. 24:280: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πατὴρ κατὰ δάκρυον εἴβων·
κατὰ: Od. 24:338: παιδνὸς ἐών, κατὰ κῆπον ἐπισπόμενος· διὰ δ’ αὐτῶν
κατὰ: Od. 24:351: “Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥ’ ἔτι ἐστὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον,
κατὰ: Od. 24:353: νῦν δ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μὴ τάχα πάντες
κατὰ: Od. 24:385: ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
κατὰ: Od. 24:390: ἐνδυκέως κομέεσκεν, ἐπεὶ κατὰ γῆρας ἔμαρψεν.
κατὰ: Od. 24:413: ὄσσα δ’ ἄρ’ ἄγγελος ὦκα κατὰ πτόλιν ᾤχετο πάντῃ
κατὰ: Od. 24:449: θῦνε κατὰ μέγαρον· τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον.”
κατὰ: Od. 24:530: ἤϋσεν φωνῇ, κατὰ δ’ ἔσχεθε λαὸν ἅπαντα·
καταβάς: Il. 11:184: οὐρανόθεν καταβάς· ἔχε δ’ ἀστεροπὴν μετὰ χερσίν.
καταβάς: Od. 6:281: οὐρανόθεν καταβάς, ἕξει δέ μιν ἤματα πάντα.
καταβὰς: Od. 14:350: ξεστὸν ἐφόλκαιον καταβὰς ἐπέλασσα θαλάσσῃ
καταβᾶσα: Il. 17:545: οὐρανόθεν καταβᾶσα· προῆκε γὰρ εὐρύοπα Ζεὺς
καταβᾶσα: Od. 20:31: οὐρανόθεν καταβᾶσα, δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικί·
κατάβηθι: Od. 23:20: ἀλλ’ ἄγε νῦν κατάβηθι καὶ ἂψ ἔρχευ μέγαρόνδε.
καταβήμεναι: Il. 12:65: ἔνθ’ οὔ πως ἔστιν καταβήμεναι οὐδὲ μάχεσθαι
καταβήμεναι: Il. 14:19: πρίν τινα κεκριμένον καταβήμεναι ἐκ Διὸς οὖρον,
καταβήμεναι: Od. 10:432: Κίρκης ἐς μέγαρον καταβήμεναι, ἥ κεν ἅπαντας
καταβῆναι: Il. 3:252: ἐς πεδίον καταβῆναι ἵν’ ὅρκια πιστὰ τάμητε·
καταβῆναι: Od. 10:558: ἄψοῤῥον καταβῆναι ἰὼν ἐς κλίμακα μακρήν,
καταβῆναι: Od. 11:63: ἄψοῤῥον καταβῆναι ἰὼν ἐς κλίμακα μακρήν,
καταβήομεν: Il. 10:97: δεῦρ’ ἐς τοὺς φύλακας καταβήομεν, ὄφρα ἴδωμεν
καταβήσεο: Il. 5:109: ὄρσο πέπον Καπανηϊάδη, καταβήσεο δίφρου,
καταβήσεται: Il. 15:382: νηὸς ὑπὲρ τοίχων καταβήσεται, ὁππότ’ ἐπείγῃ
καταβλώσκοντα: Od. 16:466: ἄστυ καταβλώσκοντα· τάχιστά με θυμὸς ἀνώγει
καταβρόξειεν: Od. 4:222: ὃς τὸ καταβρόξειεν, ἐπὴν κρητῆρι μιγείη,
κατάγειν: Il. 5:26: δῶκεν ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας.
κατάγειν: Il. 21:32: δῶκε δ’ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας.
καταγηράσκουσιν: Od. 19:360: αἶψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν.”
καταγίνεον: Od. 10:104: ἄστυδ’ ἀφ’ ὑψηλῶν ὀρέων καταγίνεον ὕλην.
κατάγοντο: Od. 3:10: οἱ δ’ ἰθὺς κατάγοντο ἰδ’ ἱστία νηὸς ἐΐσης
κατάγοντο: Od. 3:178: ἐννύχιαι κατάγοντο· Ποσειδάωνι δὲ ταύρων
κατάγων: Od. 20:163: τρεῖς σιάλους κατάγων, οἳ ἔσαν μετὰ πᾶσιν ἄριστοι.
κατάγων: Od. 24:100: ψυχὰς μνηστήρων κατάγων Ὀδυσῆϊ δαμέντων.
καταδάπτετ’: Od. 16:92: ἦ μάλα μευ καταδάπτετ’ ἀκούοντος φίλον ἦτορ,
καταδάψαι: Il. 22:339: μή με ἔα παρὰ νηυσὶ κύνας καταδάψαι Ἀχαιῶν,
καταδέρκεται: Od. 11:16: Ἠέλιος φαέθων καταδέρκεται ἀκτίνεσσιν,
καταδημοβορῆσαι: Il. 18:301: συλλέξας λαοῖσι δότω καταδημοβορῆσαι·
καταδήσῃ: Od. 15:443: ἐλθὼν ἐξείπῃ, ὁ δ’ ὀϊσάμενος καταδήσῃ
καταδράθω: Od. 5:471: θάμνοισ’ ἐν πυκινοῖσι καταδράθω, εἴ με μεθείη
καταδύμεναι: Il. 3:241: νῦν αὖτ’ οὐκ ἐθέλουσι μάχην καταδύμεναι ἀνδρῶν
καταδῦναι: Il. 10:231: ἤθελε δ’ ὁ τλήμων Ὀδυσεὺς καταδῦναι ὅμιλον
καταδῦναι: Il. 10:433: εἰ γὰρ δὴ μέματον Τρώων καταδῦναι ὅμιλον
καταδῦναι: Il. 13:307: Δευκαλίδη πῇ τὰρ μέμονας καταδῦναι ὅμιλον;
καταδῦναι: Il. 15:299: θυμῷ δείσεσθαι Δαναῶν καταδῦναι ὅμιλον.
καταδῦναι: Od. 15:328: εἰ δὴ μνηστήρων ἐθέλεις καταδῦναι ὅμιλον,
καταδύντα: Il. 1:601: Ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
καταδύντα: Il. 19:162: οὐ γὰρ ἀνὴρ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
καταδύντα: Il. 24:713: καί νύ κε δὴ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
καταδύντα: Od. 3:138: μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐς ἠέλιον καταδύντα, -
καταδύντα: Od. 9:161: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
καταδύντα: Od. 9:556: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
καταδύντα: Od. 10:183: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
καταδύντα: Od. 10:476: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
καταδύντα: Od. 12:29: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
καταδύντα: Od. 17:570: μεῖναι, ἐπειγομένην περ, ἐς ἠέλιον καταδύντα·
καταδύντα: Od. 17:582: ἀλλά σε μεῖναι ἄνωγεν ἐς ἠέλιον καταδύντα.
καταδύντα: Od. 19:424: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
καταδύντες: Il. 10:545: ὅππως τοῦσδ’ ἵππους λάβετον καταδύντες ὅμιλον
καταδύντι: Il. 1:592: πᾶν δ’ ἦμαρ φερόμην, ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
καταδύντι: Il. 18:210: ἄστεος ἐκ σφετέρου· ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
καταδύντι: Il. 19:207: νήστιας ἀκμήνους, ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
καταδύντι: Od. 16:366: αἰὲν ἐπασσύτεροι· ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
καταδὺς: Od. 12:228: αὐτὰρ ἐγὼ καταδὺς κλυτὰ τεύχεα καὶ δύο δοῦρε
καταδῦσα: Il. 8:375: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ καταδῦσα Διὸς δόμον αἰγιόχοιο
καταδύσεο: Il. 18:134: ἀλλὰ σὺ μὲν μή πω καταδύσεο μῶλον Ἄρηος
καταδυσόμεθ’: Od. 10:174: “ὦ φίλοι, οὐ γάρ πω καταδυσόμεθ’, ἀχνύμενοι περ,
καταειμένον: Od. 13:351: τοῦτο δὲ Νήριτόν ἐστιν ὄρος καταειμένον ὕλῃ.”
καταειμένον: Od. 19:431: ἤϊεν· αἰπὺ δ’ ὄρος προσέβαν καταειμένον ὕλῃ
καταείνυσαν: Il. 23:135: θριξὶ δὲ πάντα νέκυν καταείνυσαν, ἃς ἐπέβαλλον
καταείσατο: Il. 11:358: τῆλε διὰ προμάχων, ὅθι οἱ καταείσατο γαίης
καταζήνασκε: Od. 11:587: γαῖα μέλαινα φάνεσκε, καταζήνασκε δὲ δαίμων.
καταθάπτειν: Il. 19:228: ἀλλὰ χρὴ τὸν μὲν καταθάπτειν ὅς κε θάνῃσι
καταθεῖναι: Od. 16:285: ἐς μυχὸν ὑψηλοῦ θαλάμου καταθεῖναι ἀείρας
καταθείομαι: Il. 22:111: εἰ δέ κεν ἀσπίδα μὲν καταθείομαι ὀμφαλόεσσαν
καταθείομαι: Od. 19:17: ὄφρα κεν ἐς θάλαμον καταθείομαι ἔντεα πατρός,
καταθείομεν: Od. 21:264: ὄφρα σπείσαντες καταθείομεν ἀγκύλα τόξα·
καταθεὶς: Od. 20:259: δίφρον ἀεικέλιον καταθεὶς ὀλίγην τε τράπεζαν·
καταθέντε: Il. 23:381: θέρμετ’· ἐπ’ αὐτῷ γὰρ κεφαλὰς καταθέντε πετέσθην.
καταθέσθαι: Od. 19:20: νῦν δ’ ἐθέλω καταθέσθαι, ἵν’ οὐ πυρὸς ἵξετ’ ἀϋτμή.”
καταθήσει: Od. 16:45: σταθμῷ ἐν ἡμετέρῳ· παρὰ δ’ ἀνήρ, ὃς καταθήσει.”
καταθήσω: Od. 19:572: οἴκου ἀποσχήσει· νῦν γὰρ καταθήσω ἄεθλον,
καταθνῄσκων: Il. 22:355: Τὸν δὲ καταθνῄσκων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
καταθνητοῖσιν: Il. 10:440: ἤλυθ’ ἔχων· τὰ μὲν οὔ τι καταθνητοῖσιν ἔοικεν
καταθνητός: Il. 5:402: ἠκέσατ’· οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γε τέτυκτο.
καταθνητός: Il. 5:901: ἠκέσατ’· οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γ’ ἐτέτυκτο.
καταθνητῶν: Il. 6:123: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε καταθνητῶν ἀνθρώπων;
καταθνητῶν: Od. 3:114: πάντα γε μυθήσαιτο καταθνητῶν ἀνθρώπων;
καταθνητῶν: Od. 9:502: “Κύκλωψ, αἴ κέν τίς σε καταθνητῶν ἀνθρώπων
καταθνητῶν: Od. 17:587: οὐ γάρ πώ τινες ὧδε καταθνητῶν ἀνθρώπων
καταθνητῶν: Od. 19:285: ὣς περὶ κέρδεα πολλὰ καταθνητῶν ἀνθρώπων
καταθνητῶν: Od. 20:76: μοῖράν τ’ ἀμμορίην τε καταθνητῶν ἀνθρώπων, -
καταθνητῶν: Od. 23:126: ἄλλος ἀνὴρ ἐρίσειε καταθνητῶν ἀνθρώπων.
καταθύμιόν: Od. 22:392: ὄφρα ἔπος εἴπωμι, τό μοι καταθύμιόν ἐστιν.”
καταθύμιος: Il. 10:383: θάρσει, μηδέ τί τοι θάνατος καταθύμιος ἔστω.
καταθύμιός: Il. 17:201: ἆ δείλ’ οὐδέ τί τοι θάνατος καταθύμιός ἐστιν
καταιβαταὶ: Od. 13:110: αἱ μὲν πρὸς βορέαο καταιβαταὶ ἀνθρώποισιν,
καταΐσχεται: Od. 9:122: οὔτ’ ἄρα ποίμνῃσιν καταΐσχεται οὔτ’ ἀρότοισιν,
καταισχύνειν: Od. 24:508: μή τι καταισχύνειν πατέρων γένος, οἳ τὸ πάρος περ
καταισχύνητέ: Od. 16:293: ἀλλήλους τρώσητε καταισχύνητέ τε δαῖτα
καταισχύνητέ: Od. 19:12: ἀλλήλους τρώσητε καταισχύνητέ τε δαῖτα
καταισχύνοντα: Od. 24:512: οὔ τι καταισχύνοντα τεὸν γένος, ὡς ἀγορεύεις.”
καταῖτυξ: Il. 10:258: ταυρείην, ἄφαλόν τε καὶ ἄλλοφον, ἥ τε καταῖτυξ
κατακαιέμεν: Il. 7:408: ἀμφὶ δὲ νεκροῖσιν κατακαιέμεν οὔ τι μεγαίρω·
κατακαίριον: Il. 11:439: γνῶ δ’ Ὀδυσεὺς ὅ οἱ οὔ τι τέλος κατακαίριον ἦλθεν,
κατακείαται: Il. 24:527: δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει
κατακείετε: Od. 7:188: νῦν μὲν δαισάμενοι κατακείετε οἴκαδ’ ἰόντες,
κατακείετε: Od. 18:408: ἀλλ’ εὖ δαισάμενοι κατακείετε οἴκαδ’ ἰόντες,
κατακείμενος: Il. 17:677: θάμνῳ ὑπ’ ἀμφικόμῳ κατακείμενος, ἀλλά τ’ ἐπ’ αὐτῷ
κατακείμενος: Il. 24:10: ἄλλοτ’ ἐπὶ πλευρὰς κατακείμενος, ἄλλοτε δ’ αὖτε
κατακείομεν: Od. 18:419: ὄφρα σπείσαντες κατακείομεν οἴκαδ’ ἰόντες·
κατακείρετε: Od. 4:686: οἳ θάμ’ ἀγειρόμενοι βίοτον κατακείρετε πολλόν,
κατακεῖσθαι: Il. 24:523: ἐν θυμῷ κατακεῖσθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ·
κατάκειτ’: Od. 10:532: μῆλα, τὰ δὴ κατάκειτ’ ἐσφαγμένα νηλέϊ χαλκῷ,
κατακῆαι: Od. 10:533: δείραντας κατακῆαι, ἐπεύξασθαι δὲ θεοῖσιν,
κατακῆαι: Od. 11:46: δείραντας κατακῆαι, ἐπεύξασθαι δὲ θεοῖσιν,
κατακήομεν: Il. 7:333: βουσὶ καὶ ἡμιόνοισιν· ἀτὰρ κατακήομεν αὐτοὺς
κατακλίνας: Od. 10:165: εἰρυσάμην· τὸ μὲν αὖθι κατακλίνας ἐπὶ γαίῃ
κατακοιμηθῆναι: Il. 2:355: πρίν τινα πὰρ Τρώων ἀλόχῳ κατακοιμηθῆναι,
κατακοιμηθήτω: Il. 9:427: Φοῖνιξ δ’ αὖθι παρ’ ἄμμι μένων κατακοιμηθήτω,
κατακρύπτουσιν: Od. 7:205: οὔ τι κατακρύπτουσιν, ἐπεί σφισιν ἐγγύθεν εἰμέν,
κατακρύπτων: Od. 4:247: ἄλλῳ δ’ αὐτὸν φωτὶ κατακρύπτων ἤϊσκε
κατακρύψασ’: Od. 15:469: ἡ δ’ αἶψα τρί’ ἄλεισα κατακρύψασ’ ὑπὸ κόλπῳ
κατακρύψας: Od. 9:329: καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκα κατακρύψας ὑπὸ κόπρῳ,
κατακρύψασα: Od. 23:372: νυκτὶ κατακρύψασα θοῶς ἐξῆγε πόληος.
κατακρύψειν: Il. 22:120: μή τι κατακρύψειν, ἀλλ’ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι
κατακτάμεν: Il. 12:172: χάσσασθαι πρίν γ’ ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ ἁλῶναι.
κατακτάμεν: Il. 15:557: μάρνασθαι, πρίν γ’ ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ κατ’ ἄκρης
κατακτάμεν: Il. 19:59: τὴν ὄφελ’ ἐν νήεσσι κατακτάμεν Ἄρτεμις ἰῷ
κατακτάμεν: Il. 21:484: Ζεὺς θῆκεν, καὶ ἔδωκε κατακτάμεν ἥν κ’ ἐθέλῃσθα.
κατακτάμεν: Od. 4:700: Τηλέμαχον μεμάασι κατακτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ
κατακτάμεναι: Il. 3:379: αὐτὰρ ὃ ἂψ ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων
κατακτάμεναι: Il. 5:436: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων,
κατακτάμεναι: Il. 20:346: λεύσσω, τῷ ἐφέηκα κατακτάμεναι μενεαίνων.
κατακτάμεναι: Il. 20:442: ἐμμεμαὼς ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων,
κατακτάμεναι: Il. 21:140: Ἀστεροπαίῳ ἐπᾶλτο κατακτάμεναι μενεαίνων
κατακτάμεναι: Il. 21:170: Ἀστεροπαίῳ ἐφῆκε κατακτάμεναι μενεαίνων.
κατακτάμενος: Od. 16:106: βουλοίμην κ’ ἐν ἐμοῖσι κατακτάμενος μεγάροισι
κατάκτανε: Od. 4:743: “νύμφα φίλη, σὺ μὲν ἄρ με κατάκτανε νηλέϊ χαλκῷ,
κατακτανέουσιν: Il. 6:409: σεῦ ἔσομαι· τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν Ἀχαιοὶ
κατακτάνῃ: Il. 22:86: σχέτλιος· εἴ περ γάρ σε κατακτάνῃ, οὔ σ’ ἔτ’ ἔγωγε
κατακτὰς: Il. 13:696: ἐν Φυλάκῃ γαίης ἄπο πατρίδος ἄνδρα κατακτὰς
κατακτὰς: Il. 15:335: ἐν Φυλάκῃ γαίης ἄπο πατρίδος ἄνδρα κατακτὰς
κατακτάς: Il. 17:187: καλά, τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξα κατακτάς.
κατακτάς: Il. 22:323: καλά, τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξε κατακτάς·
κατακτάς: Od. 15:224: τηλεδαπός, φεύγων ἐξ Ἄργεος ἄνδρα κατακτάς,
κατακτὰς: Od. 15:272: “οὕτω τοι καὶ ἐγὼν ἐκ πατρίδος, ἄνδρα κατακτὰς
κατακτεῖναι: Il. 11:141: αὖθι κατακτεῖναι μηδ’ ἐξέμεν ἂψ ἐς Ἀχαιούς,
κατακτεῖναι: Od. 22:32: ἄνδρα κατακτεῖναι· τὸ δὲ νήπιοι οὐκ ἐνόησαν,
κατακτείναντα: Il. 17:505: νῶϊ κατακτείναντα, φοβῆσαί τε στίχας ἀνδρῶν
κατακτείναντα: Il. 22:109: ἄντην ἢ Ἀχιλῆα κατακτείναντα νέεσθαι,
κατακτείνας: Il. 11:432: τοιώδ’ ἄνδρε κατακτείνας καὶ τεύχε’ ἀπούρας,
κατακτείνας: Il. 22:245: νῶϊ κατακτείνας ἔναρα βροτόεντα φέρηται
κατακτείνας: Il. 24:481: φῶτα κατακτείνας ἄλλων ἐξίκετο δῆμον
κατακτείνας: Od. 23:118: καὶ γάρ τίς θ’ ἕνα φῶτα κατακτείνας ἐνὶ δήμῳ,
κατακτείνει: Od. 1:75: οὔ τι κατακτείνει, πλάζει δ’ ἀπὸ πατρίδος αἴης.
κατακτείνειε: Il. 24:586: καί ἑ κατακτείνειε, Διὸς δ’ ἀλίτηται ἐφετμάς.
κατακτείνειε: Od. 22:53: αὐτός, ἀτὰρ σὸν παῖδα κατακτείνειε λοχήσας.
κατακτείνειεν: Il. 20:465: μηδὲ κατακτείνειεν ὁμηλικίην ἐλεήσας,
κατακτείνειεν: Il. 24:226: βούλομαι· αὐτίκα γάρ με κατακτείνειεν Ἀχιλλεὺς
κατακτείνειν: Od. 16:400: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν ἐγώ γε κατακτείνειν ἐθέλοιμι
κατακτείνῃ: Il. 20:302: τόνδε κατακτείνῃ· μόριμον δέ οἵ ἐστ’ ἀλέασθαι,
κατακτείνῃ: Od. 22:73: ἄμμε κατακτείνῃ. ἀλλὰ μνησώμεθα χάρμης·
κατακτείνωσι: Od. 15:278: μή με κατακτείνωσι· διωκέμεναι γὰρ ὀΐω.”
κατακτενέεσθε: Il. 14:480: ἡμῖν, ἀλλά ποθ’ ὧδε κατακτενέεσθε καὶ ὔμμες.
κατακτενεῖ: Il. 23:412: ἔσσεται, αὐτίκα δ’ ὔμμε κατακτενεῖ ὀξέϊ χαλκῷ,
καταλέγμενος: Od. 11:62: Κίρκης δ’ ἐν μεγάρῳ καταλέγμενος οὐκ ἐνόησα
καταλέγμενος: Od. 22:196: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ καταλέγμενος, ὥς σε ἔοικεν·
καταλειβομένοιο: Il. 18:109: ὅς τε πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο
καταλείπειν: Od. 11:72: μή μ’ ἄκλαυτον ἄθαπτον ἰὼν ὄπιθεν καταλείπειν
καταλείπετε: Il. 24:383: ἦ ἤδη πάντες καταλείπετε Ἴλιον ἱρὴν
καταλείψομεν: Il. 12:226: πολλοὺς γὰρ Τρώων καταλείψομεν, οὕς κεν Ἀχαιοὶ
καταλείψουσιν: Il. 22:383: ἢ καταλείψουσιν πόλιν ἄκρην τοῦδε πεσόντος,
κατάλεξαι: Od. 19:44: ἀλλὰ σὺ μὲν κατάλεξαι, ἐγὼ δ’ ὑπολείψομαι αὐτοῦ,
καταλέξαι: Od. 23:309: πῖπτεν ἐπὶ βλεφάροισι πάρος καταλέξαι ἅπαντα.
καταλέξεται: Od. 3:353: νηὸς ἐπ’ ἰκριόφιν καταλέξεται, ὄφρ’ ἂν ἐγώ γε
καταλέξῃ: Od. 4:738: Λαέρτῃ τάδε πάντα παρεζόμενος καταλέξῃ,
καταλέξῃς: Od. 8:496: αἴ κεν δή μοι ταῦτα κατὰ μοῖραν καταλέξῃς,
καταλέξομεν: Od. 15:156: πάντα τάδ’ ἐλθόντες καταλέξομεν. αἲ γὰρ ἐγὼν ὣς
κατάλεξον: Il. 10:384: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
κατάλεξον: Il. 10:405: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
κατάλεξον: Il. 24:380: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
κατάλεξον: Il. 24:407: εἴς, ἄγε δή μοι πᾶσαν ἀληθείην κατάλεξον,
κατάλεξον: Il. 24:656: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
κατάλεξον: Od. 1:169: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
κατάλεξον: Od. 1:206: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
κατάλεξον: Od. 1:224: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
κατάλεξον: Od. 3:97: ἀλλ’ εὖ μοι κατάλεξον ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς.
κατάλεξον: Od. 4:327: ἀλλ’ εὖ μοι κατάλεξον, ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς.
κατάλεξον: Od. 4:486: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
κατάλεξον: Od. 4:832: εἰ δ’ ἄγε μοι καὶ κεῖνον ὀϊζυρὸν κατάλεξον,
κατάλεξον: Od. 8:572: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
κατάλεξον: Od. 10:421: ἀλλ’ ἄγε, τῶν ἄλλων ἑτάρων κατάλεξον ὄλεθρον.”
κατάλεξον: Od. 11:140: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
κατάλεξον: Od. 11:170: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
κατάλεξον: Od. 11:370: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
κατάλεξον: Od. 11:457: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
κατάλεξον: Od. 15:383: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
κατάλεξον: Od. 16:137: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
κατάλεξον: Od. 16:235: ἀλλ’ ἄγε μοι μνηστῆρας ἀριθμήσας κατάλεξον,
κατάλεξον: Od. 17:44: ἀλλ’ ἄγε μοι κατάλεξον, ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς.”
κατάλεξον: Od. 20:334: ἀλλ’ ἄγε σῇ τάδε μητρὶ παρεζόμενος κατάλεξον,
κατάλεξον: Od. 22:417: ἀλλ’ ἄγε μοι σὺ γυναῖκας ἐνὶ μεγάροις κατάλεξον,
κατάλεξον: Od. 24:256: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
κατάλεξον: Od. 24:287: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
καταλέξω: Il. 9:262: εἰ δὲ σὺ μέν μευ ἄκουσον, ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω
καταλέξω: Il. 10:413: τοὶ γὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω.
καταλέξω: Il. 10:427: τοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω.
καταλέξω: Od. 3:80: εἴρεαι ὁππόθεν εἰμέν· ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω.
καταλέξω: Od. 4:239: καὶ μύθοις τέρπεσθε· ἐοικότα γὰρ καταλέξω.
καταλέξω: Od. 9:14: τί πρῶτόν τοι ἔπειτα, τί δ’ ὑστάτιον καταλέξω;
καταλέξω: Od. 14:99: ἔστ’ ἄφενος τοσσοῦτον· ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω.
καταλέξω: Od. 16:226: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθείην καταλέξω.
καταλέξω: Od. 17:108: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, μῆτερ, ἀληθείην καταλέξω.
καταλέξω: Od. 19:497: δὴ τότε τοι καταλέξω ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας,
καταλέξω: Od. 21:212: σφῶϊν δ’, ὡς ἔσεταί περ, ἀληθείην καταλέξω·
καταλέξω: Od. 22:420: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθείην καταλέξω.
καταλέξω: Od. 24:123: σοὶ δ’ ἐγὼ εὖ μάλα πάντα καὶ ἀτρεκέως καταλέξω,
καταλέξω: Od. 24:303: “τοιγὰρ ἐγώ τοι πάντα μάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω.
καταλέχθαι: Od. 15:394: πρὶν ὥρη, καταλέχθαι· ἀνίη καὶ πολὺς ὕπνος.
καταλήθοντ’: Il. 22:389: εἰ δὲ θανόντων περ καταλήθοντ’ εἰν Ἀΐδαο
καταλλοφάδια: Od. 10:169: βῆν δὲ καταλλοφάδια φέρων ἐπὶ νῆα μέλαιναν,
καταλύσομεν: Od. 4:28: ἀλλ’ εἴπ’, ἤ σφωϊν καταλύσομεν ὠκέας ἵππους,
καταμάρψῃ: Il. 6:364: ὥς κεν ἔμ’ ἔντοσθεν πόλιος καταμάρψῃ ἐόντα.
καταμήσατο: Il. 24:165: τήν ῥα κυλινδόμενος καταμήσατο χερσὶν ἑῇσι.
καταμύξατο: Il. 5:425: πρὸς χρυσῇ περόνῃ καταμύξατο χεῖρα ἀραιήν.
κατάνεται: Od. 2:58: μαψιδίως· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται. οὐ γὰρ ἔπ’ ἀνήρ,
κατάνεται: Od. 17:537: μαψιδίως· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται· οὐ γὰρ ἔπ’ ἀνήρ,
κατανεῦσαι: Il. 1:558: τῇ σ’ ὀΐω κατανεῦσαι ἐτήτυμον ὡς Ἀχιλῆα
κατανεῦσαι: Il. 2:350: φημὶ γὰρ οὖν κατανεῦσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα
κατανεύσομαι: Il. 1:524: εἰ δ’ ἄγε τοι κεφαλῇ κατανεύσομαι ὄφρα πεποίθῃς·
κατάνευσον: Il. 1:514: “ Νημερτὲς μὲν δή μοι ὑπόσχεο καὶ κατάνευσον
κατανεύσω: Il. 1:527: οὐδ’ ἀτελεύτητον ὅ τί κεν κεφαλῇ κατανεύσω. ”
καταννεύων: Od. 9:490: κρατὶ καταννεύων· οἱ δὲ προπεσόντες ἔρεσσον.
κάταντα: Il. 23:116: πολλὰ δ’ ἄναντα κάταντα πάραντά τε δόχμιά τ’ ἦλθον·
καταντικρὺ: Od. 10:559: ἀλλὰ καταντικρὺ τέγεος πέσεν· ἐκ δέ οἱ αὐχὴν
καταντικρὺ: Od. 11:64: ἀλλὰ καταντικρὺ τέγεος πέσον· ἐκ δέ μοι αὐχὴν
καταξέμεν: Il. 6:53: δώσειν ᾧ θεράποντι καταξέμεν· ἀλλ’ Ἀγαμέμνων
καταπαυέμεν: Od. 2:244: ἡμέας ὀτρύνων καταπαυέμεν. ἀργαλέον δὲ
καταπαυέμεν: Od. 24:457: ὑμετέρους παῖδας καταπαυέμεν ἀφροσυνάων,
κατάπαυμα: Il. 17:38: ἦ κέ σφιν δειλοῖσι γόου κατάπαυμα γενοίμην
καταπαυσέμεν: Il. 7:36: ἀλλ’ ἄγε πῶς μέμονας πόλεμον καταπαυσέμεν ἀνδρῶν;
καταπαυσέμεν: Il. 15:105: ἦ ἔτι μιν μέμαμεν καταπαυσέμεν ἆσσον ἰόντες
καταπαυσέμεν: Il. 16:62: οὐ πρὶν μηνιθμὸν καταπαυσέμεν, ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ
καταπαύσῃ: Il. 22:457: καὶ δή μιν καταπαύσῃ ἀγηνορίης ἀλεγεινῆς
καταπαύσομεν: Od. 2:168: φραζώμεσθ’ ὥς κεν καταπαύσομεν· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
καταπέφνῃ: Il. 3:281: εἰ μέν κεν Μενέλαον Ἀλέξανδρος καταπέφνῃ
καταπέφνων: Il. 17:539: κῆρ ἄχεος μεθέηκα χερείονά περ καταπέφνων.
καταπέψῃ: Il. 1:81: εἴ περ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ,
καταπρηνεῖ: Il. 16:792: χειρὶ καταπρηνεῖ, στρεφεδίνηθεν δέ οἱ ὄσσε.
καταπρηνεῖ: Od. 13:164: χειρὶ καταπρηνεῖ ἐλάσας· ὁ δὲ νόσφι βεβήκει.
καταπρηνέσσ’: Il. 15:114: χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος δ’ ἔπος ηὔδα·
καταπρηνέσσ’: Il. 15:398: χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος δ’ ἔπος ηὔδα·
καταπρηνέσσ’: Od. 13:199: χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος δ’ ἔπος ηὔδα·
καταπρηνέσσι: Od. 19:467: τὴν γρηῢς χείρεσσι καταπρηνέσσι λαβοῦσα
καταπτήξας: Il. 22:191: τὸν δ’ εἴ πέρ τε λάθῃσι καταπτήξας ὑπὸ θάμνῳ,
καταπτήτην: Il. 8:136: τὼ δ’ ἵππω δείσαντε καταπτήτην ὑπ’ ὄχεσφι·
καταπτώσσειν: Il. 5:254: οὐδὲ καταπτώσσειν· ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν·
καταπτώσσοντ’: Il. 4:224: οὐδὲ καταπτώσσοντ’ οὐδ’ οὐκ ἐθέλοντα μάχεσθαι,
καταπτώσσοντες: Il. 4:340: τίπτε καταπτώσσοντες ἀφέστατε, μίμνετε δ’ ἄλλους;
καταπτώσσουσι: Il. 5:476: ἀλλὰ καταπτώσσουσι κύνες ὣς ἀμφὶ λέοντα·
καταπύθεται: Il. 23:328: ἢ δρυὸς ἢ πεύκης· τὸ μὲν οὐ καταπύθεται ὄμβρῳ,
καταῤῥέον: Il. 4:149: ὡς εἶδεν μέλαν αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς·
καταῤῥέον: Il. 5:870: δεῖξεν δ’ ἄμβροτον αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς,
καταῤῥιγηλὰ: Od. 14:226: λυγρά, τά τ’ ἄλλοισίν γε καταῤῥιγηλὰ πέλονται.
καταρῶνται: Od. 19:330: τῷ δὲ καταρῶνται πάντες βροτοὶ ἄλγε’ ὀπίσσω
καταστῆσαι: Od. 13:274: τούς μ’ ἐκέλευσα Πύλονδε καταστῆσαι καὶ ἐφέσσαι
κατάστησον: Od. 12:185: νῆα κατάστησον, ἵνα νωϊτέρην ὄπ’ ἀκούσῃς.
κατάσχῃ: Od. 15:200: μή μ’ ὁ γέρων ἀέκοντα κατάσχῃ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
κατασχομένη: Il. 3:419: βῆ δὲ κατασχομένη ἑανῷ ἀργῆτι φαεινῷ
κατατεθναίη: Od. 4:224: οὐδ’ εἴ οἱ κατατεθναίη μήτηρ τε πατήρ τε,
κατατεθνήκασι: Il. 15:664: ἠμὲν ὅτεῳ ζώουσι καὶ ᾧ κατατεθνήκασι·
κατατεθνηυίης: Od. 11:84: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ μητρὸς κατατεθνηυίης,
κατατεθνηυίης: Od. 11:141: μητρὸς τήνδ’ ὁρόω ψυχὴν κατατεθνηυίης·
κατατεθνηυίης: Od. 11:205: μητρὸς ἐμῆς ψυχὴν ἑλέειν κατατεθνηυίης.
κατατεθνηῶτας: Il. 18:540: νεκρούς τ’ ἀλλήλων ἔρυον κατατεθνηῶτας.
κατατεθνηῶτας: Od. 22:448: πρῶτα μὲν οὖν νέκυας φόρεον κατατεθνηῶτας,
κατατεθνηῶτι: Il. 16:526: αὐτός τ’ ἀμφὶ νέκυι κατατεθνηῶτι μάχωμαι.
κατατεθνηῶτι: Il. 16:565: σύμβαλον ἀμφὶ νέκυι κατατεθνηῶτι μάχεσθαι
κατατεθνηῶτι: Il. 17:369: ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ κατατεθνηῶτι.
κατατεθνηῶτος: Il. 7:89: ἀνδρὸς μὲν τόδε σῆμα πάλαι κατατεθνηῶτος,
κατατεθνηῶτος: Il. 22:164: ἢ τρίπος ἠὲ γυνὴ ἀνδρὸς κατατεθνηῶτος·
κατατεθνηῶτος: Il. 23:331: ἤ τευ σῆμα βροτοῖο πάλαι κατατεθνηῶτος,
κατατεθνηώτων: Il. 7:409: οὐ γάρ τις φειδὼ νεκύων κατατεθνηώτων
κατατεθνηώτων: Il. 10:343: ἦ τινα συλήσων νεκύων κατατεθνηώτων.
κατατεθνηώτων: Il. 10:387: ἤ τινα συλήσων νεκύων κατατεθνηώτων;
κατατεθνηώτων: Od. 10:530: ψυχαὶ ἐλεύσονται νεκύων κατατεθνηώτων.
κατατεθνηώτων: Od. 11:37: ψυχαὶ ὑπὲξ Ἐρέβευς νεκύων κατατεθνηώτων·
κατατεθνηώτων: Od. 11:147: ὅν τινα μέν κεν ἐᾷς νεκύων κατατεθνηώτων
κατατεθνηώτων: Od. 11:541: αἱ δ’ ἄλλαι ψυχαὶ νεκύων κατατεθνηώτων
κατατεθνηώτων: Od. 11:564: ψυχὰς εἰς Ἔρεβος νεκύων κατατεθνηώτων.
κατατεθνηώτων: Od. 11:567: τῶν ἄλλων ψυχὰς ἰδέειν κατατεθνηώτων.
κατατήκετ’: Od. 19:205: ὡς δὲ χιὼν κατατήκετ’ ἐν