A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
δ’: Il. 1:3: πολλὰς δ’ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
δ’: Il. 1:5: οἰωνοῖσί τε πᾶσι· Διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή·
δ’: Il. 1:19: ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ’ οἴκαδ’ ἱκέσθαι·
δ’: Il. 1:20: παῖδα δ’ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ’ ἄποινα δέχεσθαι,
δ’: Il. 1:20: παῖδα δ’ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ’ ἄποινα δέχεσθαι,
δ’: Il. 1:25: ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
δ’: Il. 1:29: τὴν δ’ ἐγὼ οὐ λύσω· πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν
δ’: Il. 1:33: Ὣς ἔφατ’· ἔδεισεν δ’ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ·
δ’: Il. 1:34: βῆ δ’ ἀκέων παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης·
δ’: Il. 1:35: πολλὰ δ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε κιὼν ἠρᾶθ’ ὁ γεραιὸς
δ’: Il. 1:43: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων,
δ’: Il. 1:46: ἔκλαγξαν δ’ ἄρ’ ὀιστοὶ ἐπ’ ὤμων χωομένοιο,
δ’: Il. 1:47: αὐτοῦ κινηθέντος· ὁ δ’ ἤιε νυκτὶ ἐοικώς·
δ’: Il. 1:48: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ’ ἰὸν ἕηκε·
δ’: Il. 1:54: τῇ δεκάτῃ δ’ ἀγορὴν δὲ καλέσσατο λαὸν Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 1:57: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
δ’: Il. 1:58: τοῖσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 1:68: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
δ’: Il. 1:84: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 1:101: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
δ’: Il. 1:108: ἐσθλὸν δ’ οὔτέ τί πω εἶπας ἔπος οὔτ’ ἐτέλεσσας·
δ’: Il. 1:121: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 1:126: λαοὺς δ’ οὐκ ἐπέοικε παλίλλογα ταῦτ’ ἐπαγείρειν.
δ’: Il. 1:130: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
δ’: Il. 1:131: “ Μὴ δ’ οὕτως ἀγαθός περ ἐὼν θεοείκελ’ Ἀχιλλεῦ
δ’: Il. 1:141: νῦν δ’ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν,
δ’: Il. 1:142: ἐν δ’ ἐρέτας ἐπιτηδὲς ἀγείρομεν, ἐς δ’ ἑκατόμβην
δ’: Il. 1:142: ἐν δ’ ἐρέτας ἐπιτηδὲς ἀγείρομεν, ἐς δ’ ἑκατόμβην
δ’: Il. 1:143: θείομεν, ἂν δ’ αὐτὴν Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον
δ’: Il. 1:148: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 1:167: σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ἐγὼ δ’ ὀλίγον τε φίλον τε
δ’: Il. 1:169: νῦν δ’ εἶμι Φθίην δ’, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστιν
δ’: Il. 1:169: νῦν δ’ εἶμι Φθίην δ’, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστιν
δ’: Il. 1:172: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
δ’: Il. 1:180: Μυρμιδόνεσσιν ἄνασσε, σέθεν δ’ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω,
δ’: Il. 1:188: Ὣς φάτο· Πηλεΐωνι δ’ ἄχος γένετ’, ἐν δέ οἱ ἦτορ
δ’: Il. 1:191: τοὺς μὲν ἀναστήσειεν, ὃ δ’ Ἀτρεΐδην ἐναρίζοι,
δ’: Il. 1:194: ἕλκετο δ’ ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος, ἦλθε δ’ Ἀθήνη
δ’: Il. 1:194: ἕλκετο δ’ ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος, ἦλθε δ’ Ἀθήνη
δ’: Il. 1:197: στῆ δ’ ὄπιθεν, ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλεΐωνα
δ’: Il. 1:198: οἴῳ φαινομένη· τῶν δ’ ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο·
δ’: Il. 1:199: θάμβησεν δ’ Ἀχιλεύς, μετὰ δ’ ἐτράπετ’, αὐτίκα δ’ ἔγνω
δ’: Il. 1:199: θάμβησεν δ’ Ἀχιλεύς, μετὰ δ’ ἐτράπετ’, αὐτίκα δ’ ἔγνω
δ’: Il. 1:199: θάμβησεν δ’ Ἀχιλεύς, μετὰ δ’ ἐτράπετ’, αὐτίκα δ’ ἔγνω
δ’: Il. 1:206: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Il. 1:214: ὕβριος εἵνεκα τῆσδε· σὺ δ’ ἴσχεο, πείθεο δ’ ἡμῖν. ”
δ’: Il. 1:214: ὕβριος εἵνεκα τῆσδε· σὺ δ’ ἴσχεο, πείθεο δ’ ἡμῖν. ”
δ’: Il. 1:215: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 1:220: ἂψ δ’ ἐς κουλεὸν ὦσε μέγα ξίφος, οὐδ’ ἀπίθησε
δ’: Il. 1:221: μύθῳ Ἀθηναίης· ἣ δ’ Οὔλυμπον δὲ βεβήκει
δ’: Il. 1:223: Πηλεΐδης δ’ ἐξαῦτις ἀταρτηροῖς ἐπέεσσιν
δ’: Il. 1:225: “ Οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ’ ἔχων, κραδίην δ’ ἐλάφοιο,
δ’: Il. 1:227: οὔτε λόχον δ’ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν
δ’: Il. 1:241: σύμπαντας· τότε δ’ οὔ τι δυνήσεαι ἀχνύμενός περ
δ’: Il. 1:243: θνήσκοντες πίπτωσι· σὺ δ’ ἔνδοθι θυμὸν ἀμύξεις
δ’: Il. 1:246: χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον, ἕζετο δ’ αὐτός·
δ’: Il. 1:247: Ἀτρεΐδης δ’ ἑτέρωθεν ἐμήνιε· τοῖσι δὲ Νέστωρ
δ’: Il. 1:250: τῷ δ’ ἤδη δύο μὲν γενεαὶ μερόπων ἀνθρώπων
δ’: Il. 1:258: οἳ περὶ μὲν βουλὴν Δαναῶν, περὶ δ’ ἐστὲ μάχεσθαι.
δ’: Il. 1:271: καὶ μαχόμην κατ’ ἔμ’ αὐτὸν ἐγώ· κείνοισι δ’ ἂν οὔ τις
δ’: Il. 1:285: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
δ’: Il. 1:288: πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλει, πάντεσσι δ’ ἀνάσσειν,
δ’: Il. 1:292: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑποβλήδην ἠμείβετο δῖος Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 1:297: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
δ’: Il. 1:300: τῶν δ’ ἄλλων ἅ μοί ἐστι θοῇ παρὰ νηῒ μελαίνῃ
δ’: Il. 1:302: εἰ δ’ ἄγε μὴν πείρησαι ἵνα γνώωσι καὶ οἷδε·
δ’: Il. 1:305: ἀνστήτην, λῦσαν δ’ ἀγορὴν παρὰ νηυσὶν Ἀχαιῶν·
δ’: Il. 1:308: Ἀτρεΐδης δ’ ἄρα νῆα θοὴν ἅλα δὲ προέρυσσεν,
δ’: Il. 1:309: ἐν δ’ ἐρέτας ἔκρινεν ἐείκοσιν, ἐς δ’ ἑκατόμβην
δ’: Il. 1:309: ἐν δ’ ἐρέτας ἔκρινεν ἐείκοσιν, ἐς δ’ ἑκατόμβην
δ’: Il. 1:311: εἷσεν ἄγων· ἐν δ’ ἀρχὸς ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς.
δ’: Il. 1:313: λαοὺς δ’ Ἀτρεΐδης ἀπολυμαίνεσθαι ἄνωγεν·
δ’: Il. 1:314: οἳ δ’ ἀπελυμαίνοντο καὶ εἰς ἅλα λύματα βάλλον,
δ’: Il. 1:315: ἕρδον δ’ Ἀπόλλωνι τεληέσσας ἑκατόμβας
δ’: Il. 1:317: κνίση δ’ οὐρανὸν ἷκεν ἑλισσομένη περὶ καπνῷ.
δ’: Il. 1:326: Ὣς εἰπὼν προΐει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
δ’: Il. 1:327: τὼ δ’ ἀέκοντε βάτην παρὰ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο,
δ’: Il. 1:328: Μυρμιδόνων δ’ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην,
δ’: Il. 1:329: τὸν δ’ εὗρον παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
δ’: Il. 1:338: καί σφωϊν δὸς ἄγειν· τὼ δ’ αὐτὼ μάρτυροι ἔστων
δ’: Il. 1:340: καὶ πρὸς τοῦ βασιλῆος ἀπηνέος εἴ ποτε δ’ αὖτε
δ’: Il. 1:346: ἐκ δ’ ἄγαγε κλισίης Βρισηΐδα καλλιπάρῃον,
δ’: Il. 1:347: δῶκε δ’ ἄγειν· τὼ δ’ αὖτις ἴτην παρὰ νῆας Ἀχαιῶν·
δ’: Il. 1:347: δῶκε δ’ ἄγειν· τὼ δ’ αὖτις ἴτην παρὰ νῆας Ἀχαιῶν·
δ’: Il. 1:348: ἣ δ’ ἀέκουσ’ ἅμα τοῖσι γυνὴ κίεν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
δ’: Il. 1:354: Ζεὺς ὑψιβρεμέτης· νῦν δ’ οὐδέ με τυτθὸν ἔτισεν·
δ’: Il. 1:357: Ὣς φάτο δάκρυ χέων, τοῦ δ’ ἔκλυε πότνια μήτηρ
δ’: Il. 1:359: καρπαλίμως δ’ ἀνέδυ πολιῆς ἁλὸς ἠΰτ’ ὀμίχλη,
δ’: Il. 1:369: ἐκ δ’ ἕλον Ἀτρεΐδῃ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον.
δ’: Il. 1:370: Χρύσης δ’ αὖθ’ ἱερεὺς ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος
δ’: Il. 1:379: ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
δ’: Il. 1:380: χωόμενος δ’ ὁ γέρων πάλιν ᾤχετο· τοῖο δ’ Ἀπόλλων
δ’: Il. 1:380: χωόμενος δ’ ὁ γέρων πάλιν ᾤχετο· τοῖο δ’ Ἀπόλλων
δ’: Il. 1:382: ἧκε δ’ ἐπ’ Ἀργείοισι κακὸν βέλος· οἳ δέ νυ λαοὶ
δ’: Il. 1:383: θνῇσκον ἐπασσύτεροι, τὰ δ’ ἐπῴχετο κῆλα θεοῖο
δ’: Il. 1:387: Ἀτρεΐωνα δ’ ἔπειτα χόλος λάβεν, αἶψα δ’ ἀναστὰς
δ’: Il. 1:387: Ἀτρεΐωνα δ’ ἔπειτα χόλος λάβεν, αἶψα δ’ ἀναστὰς
δ’: Il. 1:413: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
δ’: Il. 1:417: νῦν δ’ ἅμα τ’ ὠκύμορος καὶ ὀϊζυρὸς περὶ πάντων
δ’: Il. 1:422: μήνι’ Ἀχαιοῖσιν, πολέμου δ’ ἀποπαύεο πάμπαν·
δ’: Il. 1:424: χθιζὸς ἔβη κατὰ δαῖτα, θεοὶ δ’ ἅμα πάντες ἕποντο·
δ’: Il. 1:432: οἳ δ’ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο
δ’: Il. 1:433: ἱστία μὲν στείλαντο, θέσαν δ’ ἐν νηῒ μελαίνῃ,
δ’: Il. 1:434: ἱστὸν δ’ ἱστοδόκῃ πέλασαν προτόνοισιν ὑφέντες
δ’: Il. 1:435: καρπαλίμως, τὴν δ’ εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς.
δ’: Il. 1:436: ἐκ δ’ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι’ ἔδησαν·
δ’: Il. 1:438: ἐκ δ’ ἑκατόμβην βῆσαν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι·
δ’: Il. 1:447: παῖδα φίλην· τοὶ δ’ ὦκα θεῷ ἱερὴν ἑκατόμβην
δ’: Il. 1:449: χερνίψαντο δ’ ἔπειτα καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο.
δ’: Il. 1:454: τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ’ ἴψαο λαὸν Ἀχαιῶν·
δ’: Il. 1:457: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων.
δ’: Il. 1:461: δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν·
δ’: Il. 1:462: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃς ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
δ’: Il. 1:462: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃς ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
δ’: Il. 1:471: νώμησαν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν·
δ’: Il. 1:475: Ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
δ’: Il. 1:477: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Il. 1:479: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει ἑκάεργος Ἀπόλλων·
δ’: Il. 1:480: οἳ δ’ ἱστὸν στήσαντ’ ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πέτασσαν,
δ’: Il. 1:481: ἐν δ’ ἄνεμος πρῆσεν μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα
δ’: Il. 1:483: ἣ δ’ ἔθεεν κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευθον.
δ’: Il. 1:486: ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, ὑπὸ δ’ ἕρματα μακρὰ τάνυσσαν·
δ’: Il. 1:487: αὐτοὶ δ’ ἐσκίδναντο κατὰ κλισίας τε νέας τε.
δ’: Il. 1:492: αὖθι μένων, ποθέεσκε δ’ ἀϋτήν τε πτόλεμόν τε.
δ’: Il. 1:495: πάντες ἅμα, Ζεὺς δ’ ἦρχε· Θέτις δ’ οὐ λήθετ’ ἐφετμέων
δ’: Il. 1:495: πάντες ἅμα, Ζεὺς δ’ ἦρχε· Θέτις δ’ οὐ λήθετ’ ἐφετμέων
δ’: Il. 1:497: ἠερίη δ’ ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε.
δ’: Il. 1:498: εὗρεν δ’ εὐρύοπα Κρονίδην ἄτερ ἥμενον ἄλλων
δ’: Il. 1:501: σκαιῇ, δεξιτερῇ δ’ ἄρ’ ὑπ’ ἀνθερεῶνος ἑλοῦσα
δ’: Il. 1:509: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώεσσι τίθει κράτος ὄφρ’ ἂν Ἀχαιοὶ
δ’: Il. 1:511: Ὣς φάτο· τὴν δ’ οὔ τι προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς,
δ’: Il. 1:512: ἀλλ’ ἀκέων δὴν ἧστο· Θέτις δ’ ὡς ἥψατο γούνων
δ’: Il. 1:524: εἰ δ’ ἄγε τοι κεφαλῇ κατανεύσομαι ὄφρα πεποίθῃς·
δ’: Il. 1:529: ἀμβρόσιαι δ’ ἄρα χαῖται ἐπεῤῥώσαντο ἄνακτος
δ’: Il. 1:530: κρατὸς ἀπ’ ἀθανάτοιο· μέγαν δ’ ἐλέλιξεν Ὄλυμπον.
δ’: Il. 1:533: Ζεὺς δὲ ἑὸν πρὸς δῶμα· θεοὶ δ’ ἅμα πάντες ἀνέσταν
δ’: Il. 1:540: “ Τίς δ’ αὖ τοι δολομῆτα θεῶν συμφράσσατο βουλάς;
δ’: Il. 1:544: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
δ’: Il. 1:551: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
δ’: Il. 1:555: νῦν δ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μή σε παρείπῃ
δ’: Il. 1:560: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
δ’: Il. 1:562: πρῆξαι δ’ ἔμπης οὔ τι δυνήσεαι, ἀλλ’ ἀπὸ θυμοῦ
δ’: Il. 1:564: εἰ δ’ οὕτω τοῦτ’ ἐστὶν ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι·
δ’: Il. 1:565: ἀλλ’ ἀκέουσα κάθησο, ἐμῷ δ’ ἐπιπείθεο μύθῳ,
δ’: Il. 1:570: ὄχθησαν δ’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοὶ Οὐρανίωνες·
δ’: Il. 1:571: τοῖσιν δ’ Ἥφαιστος κλυτοτέχνης ἦρχ’ ἀγορεύειν
δ’: Il. 1:577: μητρὶ δ’ ἐγὼ παράφημι καὶ αὐτῇ περ νοεούσῃ
δ’: Il. 1:579: νεικείῃσι πατήρ, σὺν δ’ ἡμῖν δαῖτα ταράξῃ.
δ’: Il. 1:588: θεινομένην, τότε δ’ οὔ τι δυνήσομαι ἀχνύμενός περ
δ’: Il. 1:592: πᾶν δ’ ἦμαρ φερόμην, ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
δ’: Il. 1:592: πᾶν δ’ ἦμαρ φερόμην, ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
δ’: Il. 1:593: κάππεσον ἐν Λήμνῳ, ὀλίγος δ’ ἔτι θυμὸς ἐνῆεν·
δ’: Il. 1:599: ἄσβεστος δ’ ἄρ’ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσιν
δ’: Il. 2:2: εὗδον παννύχιοι, Δία δ’ οὐκ ἔχε νήδυμος ὕπνος,
δ’: Il. 2:16: Ὣς φάτο, βῆ δ’ ἄρ’ ὄνειρος ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε·
δ’: Il. 2:17: καρπαλίμως δ’ ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
δ’: Il. 2:18: βῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα· τὸν δὲ κίχανεν
δ’: Il. 2:19: εὕδοντ’ ἐν κλισίῃ, περὶ δ’ ἀμβρόσιος κέχυθ’ ὕπνος.
δ’: Il. 2:20: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς Νηληΐῳ υἷι ἐοικώς
δ’: Il. 2:26: νῦν δ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
δ’: Il. 2:41: ἔγρετο δ’ ἐξ ὕπνου, θείη δέ μιν ἀμφέχυτ’ ὀμφή·
δ’: Il. 2:42: ἕζετο δ’ ὀρθωθείς, μαλακὸν δ’ ἔνδυνε χιτῶνα
δ’: Il. 2:42: ἕζετο δ’ ὀρθωθείς, μαλακὸν δ’ ἔνδυνε χιτῶνα
δ’: Il. 2:44: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
δ’: Il. 2:45: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον·
δ’: Il. 2:52: οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα·
δ’: Il. 2:59: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί με πρὸς μῦθον ἔειπεν·
δ’: Il. 2:63: νῦν δ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
δ’: Il. 2:73: πρῶτα δ’ ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι, ἣ θέμις ἐστί,
δ’: Il. 2:75: ὑμεῖς δ’ ἄλλοθεν ἄλλος ἐρητύειν ἐπέεσσιν.
δ’: Il. 2:76: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
δ’: Il. 2:82: νῦν δ’ ἴδεν ὃς μέγ’ ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι·
δ’: Il. 2:85: οἳ δ’ ἐπανέστησαν πείθοντό τε ποιμένι λαῶν
δ’: Il. 2:94: ὀτρύνουσ’ ἰέναι Διὸς ἄγγελος· οἳ δ’ ἀγέροντο.
δ’: Il. 2:95: τετρήχει δ’ ἀγορή, ὑπὸ δὲ στεναχίζετο γαῖα
δ’: Il. 2:96: λαῶν ἱζόντων, ὅμαδος δ’ ἦν· ἐννέα δέ σφεας
δ’: Il. 2:99: σπουδῇ δ’ ἕζετο λαός, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας
δ’: Il. 2:122: ἀνδράσι παυροτέροισι, τέλος δ’ οὔ πώ τι πέφανται·
δ’: Il. 2:126: ἡμεῖς δ’ ἐς δεκάδας διακοσμηθεῖμεν Ἀχαιοί,
δ’: Il. 2:127: Τρώων δ’ ἄνδρα ἕκαστοι ἑλοίμεθα οἰνοχοεύειν,
δ’: Il. 2:144: κινήθη δ’ ἀγορὴ φὴ κύματα μακρὰ θαλάσσης
δ’: Il. 2:147: ὡς δ’ ὅτε κινήσῃ Ζέφυρος βαθὺ λήϊον ἐλθὼν
δ’: Il. 2:149: ὣς τῶν πᾶσ’ ἀγορὴ κινήθη· τοὶ δ’ ἀλαλητῷ
δ’: Il. 2:150: νῆας ἔπ’ ἐσσεύοντο, ποδῶν δ’ ὑπένερθε κονίη
δ’: Il. 2:151: ἵστατ’ ἀειρομένη· τοὶ δ’ ἀλλήλοισι κέλευον
δ’: Il. 2:153: οὐρούς τ’ ἐξεκάθαιρον· ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἷκεν
δ’: Il. 2:154: οἴκαδε ἱεμένων· ὑπὸ δ’ ᾕρεον ἕρματα νηῶν.
δ’: Il. 2:165: μηδὲ ἔα νῆας ἅλα δ’ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας.
δ’: Il. 2:168: καρπαλίμως δ’ ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
δ’: Il. 2:172: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Il. 2:180: σοῖς δ’ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον,
δ’: Il. 2:181: μηδὲ ἔα νῆας ἅλα δ’ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας.
δ’: Il. 2:185: αὐτὸς δ’ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίος ἐλθὼν
δ’: Il. 2:189: τὸν δ’ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς·
δ’: Il. 2:193: νῦν μὲν πειρᾶται, τάχα δ’ ἴψεται υἷας Ἀχαιῶν.
δ’: Il. 2:194: ἐν βουλῇ δ’ οὐ πάντες ἀκούσαμεν οἷον ἔειπε.
δ’: Il. 2:197: τιμὴ δ’ ἐκ Διός ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ μητίετα Ζεύς.
δ’: Il. 2:198: Ὃν δ’ αὖ δήμου τ’ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ’ ἐφεύροι,
δ’: Il. 2:201: οἳ σέο φέρτεροί εἰσι, σὺ δ’ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις
δ’: Il. 2:207: Ὣς ὅ γε κοιρανέων δίεπε στρατόν· οἳ δ’ ἀγορὴν δὲ
δ’: Il. 2:212: Θερσίτης δ’ ἔτι μοῦνος ἀμετροεπὴς ἐκολῴα,
δ’: Il. 2:217: φολκὸς ἔην, χωλὸς δ’ ἕτερον πόδα· τὼ δέ οἱ ὤμω
δ’: Il. 2:219: φοξὸς ἔην κεφαλήν, ψεδνὴ δ’ ἐπενήνοθε λάχνη.
δ’: Il. 2:220: ἔχθιστος δ’ Ἀχιλῆϊ μάλιστ’ ἦν ἠδ’ Ὀδυσῆϊ·
δ’: Il. 2:222: ὀξέα κεκλήγων λέγ’ ὀνείδεα· τῷ δ’ ἄρ’ Ἀχαιοὶ
δ’: Il. 2:225: Ἀτρεΐδη τέο δ’ αὖτ’ ἐπιμέμφεαι ἠδὲ χατίζεις;
δ’: Il. 2:236: οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεθα, τόνδε δ’ ἐῶμεν
δ’: Il. 2:244: Θερσίτης· τῷ δ’ ὦκα παρίστατο δῖος Ὀδυσσεύς,
δ’: Il. 2:266: πλῆξεν· ὃ δ’ ἰδνώθη, θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ·
δ’: Il. 2:267: σμῶδιξ δ’ αἱματόεσσα μεταφρένου ἐξυπανέστη
δ’: Il. 2:268: σκήπτρου ὕπο χρυσέου· ὃ δ’ ἄρ’ ἕζετο τάρβησέν τε,
δ’: Il. 2:269: ἀλγήσας δ’ ἀχρεῖον ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ.
δ’: Il. 2:278: Ὣς φάσαν ἣ πληθύς· ἀνὰ δ’ ὃ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
δ’: Il. 2:295: ἡμῖν δ’ εἴνατός ἐστι περιτροπέων ἐνιαυτὸς
δ’: Il. 2:305: ἡμεῖς δ’ ἀμφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺς κατὰ βωμοὺς
δ’: Il. 2:311: ἔνθα δ’ ἔσαν στρουθοῖο νεοσσοί, νήπια τέκνα,
δ’: Il. 2:315: μήτηρ δ’ ἀμφεποτᾶτο ὀδυρομένη φίλα τέκνα·
δ’: Il. 2:316: τὴν δ’ ἐλελιξάμενος πτέρυγος λάβεν ἀμφιαχυῖαν.
δ’: Il. 2:320: ἡμεῖς δ’ ἑσταότες θαυμάζομεν οἷον ἐτύχθη.
δ’: Il. 2:322: Κάλχας δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα θεοπροπέων ἀγόρευε·
δ’: Il. 2:344: Ἀτρεΐδη σὺ δ’ ἔθ’ ὡς πρὶν ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν
δ’: Il. 2:346: τοῦσδε δ’ ἔα φθινύθειν ἕνα καὶ δύο, τοί κεν Ἀχαιῶν
δ’: Il. 2:347: νόσφιν βουλεύωσ’· ἄνυσις δ’ οὐκ ἔσσεται αὐτῶν·
δ’: Il. 2:348: πρὶν Ἄργος δ’ ἰέναι πρὶν καὶ Διὸς αἰγιόχοιο
δ’: Il. 2:356: τίσασθαι δ’ Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε.
δ’: Il. 2:367: γνώσεαι δ’ εἰ καὶ θεσπεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπάξεις,
δ’: Il. 2:369: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
δ’: Il. 2:378: ἀντιβίοις ἐπέεσσιν, ἐγὼ δ’ ἦρχον χαλεπαίνων·
δ’: Il. 2:381: νῦν δ’ ἔρχεσθ’ ἐπὶ δεῖπνον ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα.
δ’: Il. 2:382: εὖ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ δ’ ἀσπίδα θέσθω,
δ’: Il. 2:389: ἀσπίδος ἀμφιβρότης, περὶ δ’ ἔγχεϊ χεῖρα καμεῖται·
δ’: Il. 2:396: προβλῆτι σκοπέλῳ· τὸν δ’ οὔ ποτε κύματα λείπει
δ’: Il. 2:398: ἀνστάντες δ’ ὀρέοντο κεδασθέντες κατὰ νῆας,
δ’: Il. 2:400: ἄλλος δ’ ἄλλῳ ἔρεζε θεῶν αἰειγενετάων
δ’: Il. 2:407: ἕκτον δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον.
δ’: Il. 2:411: τοῖσιν δ’ εὐχόμενος μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
δ’: Il. 2:417: χαλκῷ ῥωγαλέον· πολέες δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι
δ’: Il. 2:420: ἀλλ’ ὅ γε δέκτο μὲν ἱρά, πόνον δ’ ἀμέγαρτον ὄφελλεν.
δ’: Il. 2:424: δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν.
δ’: Il. 2:426: σπλάγχνα δ’ ἄρ’ ἀμπείραντες ὑπείρεχον Ἡφαίστοιο.
δ’: Il. 2:439: ἡμεῖς δ’ ἀθρόοι ὧδε κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
δ’: Il. 2:444: οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα.
δ’: Il. 2:445: οἳ δ’ ἀμφ’ Ἀτρεΐωνα διοτρεφέες βασιλῆες
δ’: Il. 2:453: τοῖσι δ’ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ’ ἠὲ νέεσθαι
δ’: Il. 2:459: Τῶν δ’ ὥς τ’ ὀρνίθων πετεηνῶν ἔθνεα πολλὰ
δ’: Il. 2:467: ἔσταν δ’ ἐν λειμῶνι Σκαμανδρίῳ ἀνθεμόεντι
δ’: Il. 2:474: Τοὺς δ’ ὥς τ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες
δ’: Il. 2:477: ὑσμίνην δ’ ἰέναι, μετὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
δ’: Il. 2:488: πληθὺν δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
δ’: Il. 2:490: φωνὴ δ’ ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ἦτορ ἐνείη,
δ’: Il. 2:511: Οἳ δ’ Ἀσπληδόνα ναῖον ἰδ’ Ὀρχομενὸν Μινύειον,
δ’: Il. 2:524: τοῖς δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
δ’: Il. 2:526: Βοιωτῶν δ’ ἔμπλην ἐπ’ ἀριστερὰ θωρήσσοντο.
δ’: Il. 2:527: Λοκρῶν δ’ ἡγεμόνευεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας
δ’: Il. 2:530: ἐγχείῃ δ’ ἐκέκαστο Πανέλληνας καὶ Ἀχαιούς·
δ’: Il. 2:534: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο
δ’: Il. 2:536: Οἳ δ’ Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντες Ἄβαντες
δ’: Il. 2:542: τῷ δ’ ἅμ’ Ἄβαντες ἕποντο θοοὶ ὄπιθεν κομόωντες
δ’: Il. 2:545: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
δ’: Il. 2:546: Οἳ δ’ ἄρ’ Ἀθήνας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον
δ’: Il. 2:549: κὰδ δ’ ἐν Ἀθήνῃς εἷσεν ἑῷ ἐν πίονι νηῷ·
δ’: Il. 2:553: τῷ δ’ οὔ πώ τις ὁμοῖος ἐπιχθόνιος γένετ’ ἀνὴρ
δ’: Il. 2:556: τῷ δ’ ἅμα πεντήκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
δ’: Il. 2:557: Αἴας δ’ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας,
δ’: Il. 2:558: στῆσε δ’ ἄγων ἵν’ Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγες.
δ’: Il. 2:559: Οἳ δ’ Ἄργός τ’ εἶχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν
δ’: Il. 2:565: τοῖσι δ’ ἅμ’ Εὐρύαλος τρίτατος κίεν ἰσόθεος φὼς
δ’: Il. 2:567: συμπάντων δ’ ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
δ’: Il. 2:568: τοῖσι δ’ ἅμ’ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
δ’: Il. 2:578: λαοὶ ἕποντ’· ἐν δ’ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν
δ’: Il. 2:581: Οἳ δ’ εἶχον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν,
δ’: Il. 2:588: ἐν δ’ αὐτὸς κίεν ᾗσι προθυμίῃσι πεποιθὼς
δ’: Il. 2:602: τῷ δ’ ἐνενήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.
δ’: Il. 2:603: Οἳ δ’ ἔχον Ἀρκαδίην ὑπὸ Κυλλήνης ὄρος αἰπὺ
δ’: Il. 2:610: ἑξήκοντα νεῶν· πολέες δ’ ἐν νηῒ ἑκάστῃ
δ’: Il. 2:615: Οἳ δ’ ἄρα Βουπράσιόν τε καὶ Ἤλιδα δῖαν ἔναιον
δ’: Il. 2:618: τῶν αὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα δ’ ἀνδρὶ ἑκάστῳ
δ’: Il. 2:619: νῆες ἕποντο θοαί, πολέες δ’ ἔμβαινον Ἐπειοί.
δ’: Il. 2:621: υἷες ὃ μὲν Κτεάτου, ὃ δ’ ἄρ’ Εὐρύτου, Ἀκτορίωνε·
δ’: Il. 2:622: τῶν δ’ Ἀμαρυγκεΐδης ἦρχε κρατερὸς Διώρης·
δ’: Il. 2:625: Οἳ δ’ ἐκ Δουλιχίοιο Ἐχινάων θ’ ἱεράων
δ’: Il. 2:629: ὅς ποτε Δουλίχιον δ’ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείς·
δ’: Il. 2:630: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
δ’: Il. 2:637: τῷ δ’ ἅμα νῆες ἕποντο δυώδεκα μιλτοπάρῃοι.
δ’: Il. 2:638: Αἰτωλῶν δ’ ἡγεῖτο Θόας Ἀνδραίμονος υἱός,
δ’: Il. 2:643: τῷ δ’ ἐπὶ πάντ’ ἐτέταλτο ἀνασσέμεν Αἰτωλοῖσι·
δ’: Il. 2:644: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
δ’: Il. 2:645: Κρητῶν δ’ Ἰδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευεν,
δ’: Il. 2:652: τοῖσι δ’ ἅμ’ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
δ’: Il. 2:653: Τληπόλεμος δ’ Ἡρακλεΐδης ἠΰς τε μέγας τε
δ’: Il. 2:661: Τληπόλεμος δ’ ἐπεὶ οὖν τράφ’ ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ,
δ’: Il. 2:664: αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολὺν δ’ ὅ γε λαὸν ἀγείρας
δ’: Il. 2:676: Οἳ δ’ ἄρα Νίσυρόν τ’ εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε
δ’: Il. 2:694: τῆς ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων, τάχα δ’ ἀνστήσεσθαι ἔμελλεν.
δ’: Il. 2:695: Οἳ δ’ εἶχον Φυλάκην καὶ Πύρασον ἀνθεμόεντα
δ’: Il. 2:699: ζωὸς ἐών· τότε δ’ ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα.
δ’: Il. 2:701: καὶ δόμος ἡμιτελής· τὸν δ’ ἔκτανε Δάρδανος ἀνὴρ
δ’: Il. 2:707: ὁπλότερος γενεῇ· ὁ δ’ ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων
δ’: Il. 2:710: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
δ’: Il. 2:716: Οἳ δ’ ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο
δ’: Il. 2:719: ἑπτὰ νεῶν· ἐρέται δ’ ἐν ἑκάστῃ πεντήκοντα
δ’: Il. 2:729: Οἳ δ’ εἶχον Τρίκκην καὶ Ἰθώμην κλωμακόεσσαν,
δ’: Il. 2:734: Οἳ δ’ ἔχον Ὀρμένιον, οἵ τε κρήνην Ὑπέρειαν,
δ’: Il. 2:737: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
δ’: Il. 2:738: Οἳ δ’ Ἄργισσαν ἔχον καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο,
δ’: Il. 2:744: τοὺς δ’ ἐκ Πηλίου ὦσε καὶ Αἰθίκεσσι πέλασσεν·
δ’: Il. 2:747: τοῖς δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
δ’: Il. 2:748: Γουνεὺς δ’ ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας·
δ’: Il. 2:749: τῷ δ’ Ἐνιῆνες ἕποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοὶ
δ’: Il. 2:756: Μαγνήτων δ’ ἦρχε Πρόθοος Τενθρηδόνος υἱός,
δ’: Il. 2:759: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
δ’: Il. 2:777: ἕστασαν· ἅρματα δ’ εὖ πεπυκασμένα κεῖτο ἀνάκτων
δ’: Il. 2:778: ἐν κλισίῃς· οἳ δ’ ἀρχὸν ἀρηΐφιλον ποθέοντες
δ’: Il. 2:780: Οἳ δ’ ἄρ’ ἴσαν ὡς εἴ τε πυρὶ χθὼν πᾶσα νέμοιτο·
δ’: Il. 2:781: γαῖα δ’ ὑπεστενάχιζε Διὶ ὣς τερπικεραύνῳ
δ’: Il. 2:785: ἐρχομένων· μάλα δ’ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο.
δ’: Il. 2:786: Τρωσὶν δ’ ἄγγελος ἦλθε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
δ’: Il. 2:788: οἳ δ’ ἀγορὰς ἀγόρευον ἐπὶ Πριάμοιο θύρῃσι
δ’: Il. 2:790: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
δ’: Il. 2:797: ὥς ποτ’ ἐπ’ εἰρήνης· πόλεμος δ’ ἀλίαστος ὄρωρεν.
δ’: Il. 2:804: ἄλλη δ’ ἄλλων γλῶσσα πολυσπερέων ἀνθρώπων·
δ’: Il. 2:806: τῶν δ’ ἐξηγείσθω κοσμησάμενος πολιήτας.
δ’: Il. 2:807: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ οὔ τι θεᾶς ἔπος ἠγνοίησεν,
δ’: Il. 2:808: αἶψα δ’ ἔλυσ’ ἀγορήν· ἐπὶ τεύχεα δ’ ἐσσεύοντο·
δ’: Il. 2:808: αἶψα δ’ ἔλυσ’ ἀγορήν· ἐπὶ τεύχεα δ’ ἐσσεύοντο·
δ’: Il. 2:809: πᾶσαι δ’ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ δ’ ἔσσυτο λαὸς
δ’: Il. 2:809: πᾶσαι δ’ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ δ’ ἔσσυτο λαὸς
δ’: Il. 2:810: πεζοί θ’ ἱππῆές τε· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
δ’: Il. 2:828: Οἳ δ’ Ἀδρήστειάν τ’ εἶχον καὶ δῆμον Ἀπαισοῦ
δ’: Il. 2:835: Οἳ δ’ ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο
δ’: Il. 2:840: Ἱππόθοος δ’ ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων
δ’: Il. 2:846: Εὔφημος δ’ ἀρχὸς Κικόνων ἦν αἰχμητάων
δ’: Il. 2:851: Παφλαγόνων δ’ ἡγεῖτο Πυλαιμένεος λάσιον κῆρ
δ’: Il. 2:863: τῆλ’ ἐξ Ἀσκανίης· μέμασαν δ’ ὑσμῖνι μάχεσθαι.
δ’: Il. 2:872: ὃς καὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμον δ’ ἴεν ἠΰτε κούρη
δ’: Il. 2:875: ἐν ποταμῷ, χρυσὸν δ’ Ἀχιλεὺς ἐκόμισσε δαΐφρων.
δ’: Il. 2:876: Σαρπηδὼν δ’ ἦρχεν Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων
δ’: Il. 3:7: ἠέριαι δ’ ἄρα ταί γε κακὴν ἔριδα προφέρονται.
δ’: Il. 3:8: οἳ δ’ ἄρ’ ἴσαν σιγῇ μένεα πνείοντες Ἀχαιοὶ
δ’: Il. 3:14: ἐρχομένων· μάλα δ’ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο.
δ’: Il. 3:15: Οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
δ’: Il. 3:21: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος
δ’: Il. 3:29: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
δ’: Il. 3:30: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
δ’: Il. 3:32: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων.
δ’: Il. 3:33: ὡς δ’ ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη
δ’: Il. 3:35: ἂψ δ’ ἀνεχώρησεν, ὦχρός τέ μιν εἷλε παρειάς,
δ’: Il. 3:38: Τὸν δ’ Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν·
δ’: Il. 3:58: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής·
δ’: Il. 3:62: νήϊον ἐκτάμνῃσιν, ὀφέλλει δ’ ἀνδρὸς ἐρωήν·
δ’: Il. 3:66: ὅσσά κεν αὐτοὶ δῶσιν, ἑκὼν δ’ οὐκ ἄν τις ἕλοιτο·
δ’: Il. 3:73: οἳ δ’ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες
δ’: Il. 3:76: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτ’ ἐχάρη μέγα μῦθον ἀκούσας,
δ’: Il. 3:78: μέσσου δουρὸς ἑλών· τοὶ δ’ ἱδρύνθησαν ἅπαντες.
δ’: Il. 3:79: τῷ δ’ ἐπετοξάζοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
δ’: Il. 3:84: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἔσχοντο μάχης ἄνεῴ τ’ ἐγένοντο
δ’: Il. 3:90: αὐτὸν δ’ ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηΐφιλον Μενέλαον
δ’: Il. 3:94: οἳ δ’ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν.
δ’: Il. 3:95: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
δ’: Il. 3:101: ἡμέων δ’ ὁπποτέρῳ θάνατος καὶ μοῖρα τέτυκται
δ’: Il. 3:104: Γῇ τε καὶ Ἠελίῳ· Διὶ δ’ ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον·
δ’: Il. 3:108: αἰεὶ δ’ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠερέθονται·
δ’: Il. 3:109: οἷς δ’ ὁ γέρων μετέῃσιν ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω
δ’: Il. 3:111: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἐχάρησαν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
δ’: Il. 3:113: καί ῥ’ ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί,
δ’: Il. 3:115: πλησίον ἀλλήλων, ὀλίγη δ’ ἦν ἀμφὶς ἄρουρα·
δ’: Il. 3:120: οἰσέμεναι· ὃ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησ’ Ἀγαμέμνονι δίῳ.
δ’: Il. 3:121: Ἶρις δ’ αὖθ’ Ἑλένῃ λευκωλένῳ ἄγγελος ἦλθεν
δ’: Il. 3:125: τὴν δ’ εὗρ’ ἐν μεγάρῳ· ἣ δὲ μέγαν ἱστὸν ὕφαινε
δ’: Il. 3:126: δίπλακα πορφυρέην, πολέας δ’ ἐνέπασσεν ἀέθλους
δ’: Il. 3:129: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
δ’: Il. 3:135: ἀσπίσι κεκλιμένοι, παρὰ δ’ ἔγχεα μακρὰ πέπηγεν.
δ’: Il. 3:141: αὐτίκα δ’ ἀργεννῇσι καλυψαμένη ὀθόνῃσιν
δ’: Il. 3:145: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκανον ὅθι Σκαιαὶ πύλαι ἦσαν.
δ’: Il. 3:146: Οἳ δ’ ἀμφὶ Πρίαμον καὶ Πάνθοον ἠδὲ Θυμοίτην
δ’: Il. 3:154: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ Ἑλένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν,
δ’: Il. 3:161: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, Πρίαμος δ’ Ἑλένην ἐκαλέσσατο φωνῇ·
δ’: Il. 3:169: καλὸν δ’ οὕτω ἐγὼν οὔ πω ἴδον ὀφθαλμοῖσιν,
δ’: Il. 3:171: Τὸν δ’ Ἑλένη μύθοισιν ἀμείβετο δῖα γυναικῶν·
δ’: Il. 3:181: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ὁ γέρων ἠγάσσατο φώνησέν τε·
δ’: Il. 3:194: εὐρύτερος δ’ ὤμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσθαι.
δ’: Il. 3:199: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειθ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα·
δ’: Il. 3:200: οὗτος δ’ αὖ Λαερτιάδης πολύμητις Ὀδυσσεύς,
δ’: Il. 3:203: Τὴν δ’ αὖτ’ Ἀντήνωρ πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Il. 3:207: τοὺς δ’ ἐγὼ ἐξείνισσα καὶ ἐν μεγάροισι φίλησα,
δ’: Il. 3:211: ἄμφω δ’ ἑζομένω γεραρώτερος ἦεν Ὀδυσσεύς·
δ’: Il. 3:218: σκῆπτρον δ’ οὔτ’ ὀπίσω οὔτε προπρηνὲς ἐνώμα,
δ’: Il. 3:228: Τὸν δ’ Ἑλένη τανύπεπλος ἀμείβετο δῖα γυναικῶν·
δ’: Il. 3:229: οὗτος δ’ Αἴας ἐστὶ πελώριος ἕρκος Ἀχαιῶν·
δ’: Il. 3:230: Ἰδομενεὺς δ’ ἑτέρωθεν ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὣς
δ’: Il. 3:234: νῦν δ’ ἄλλους μὲν πάντας ὁρῶ ἑλίκωπας Ἀχαιούς,
δ’: Il. 3:236: δοιὼ δ’ οὐ δύναμαι ἰδέειν κοσμήτορε λαῶν
δ’: Il. 3:243: Ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἤδη κάτεχεν φυσίζοος αἶα
δ’: Il. 3:245: Κήρυκες δ’ ἀνὰ ἄστυ θεῶν φέρον ὅρκια πιστὰ
δ’: Il. 3:256: οἳ δ’ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες
δ’: Il. 3:259: Ὣς φάτο ῥίγησεν δ’ ὃ γέρων, ἐκέλευσε δ’ ἑταίρους
δ’: Il. 3:259: Ὣς φάτο ῥίγησεν δ’ ὃ γέρων, ἐκέλευσε δ’ ἑταίρους
δ’: Il. 3:260: ἵππους ζευγνύμεναι· τοὶ δ’ ὀτραλέως ἐπίθοντο.
δ’: Il. 3:261: ἂν δ’ ἄρ’ ἔβη Πρίαμος, κατὰ δ’ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
δ’: Il. 3:261: ἂν δ’ ἄρ’ ἔβη Πρίαμος, κατὰ δ’ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
δ’: Il. 3:263: τὼ δὲ διὰ Σκαιῶν πεδίον δ’ ἔχον ὠκέας ἵππους.
δ’: Il. 3:267: ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
δ’: Il. 3:268: ἂν δ’ Ὀδυσεὺς πολύμητις· ἀτὰρ κήρυκες ἀγαυοὶ
δ’: Il. 3:275: τοῖσιν δ’ Ἀτρεΐδης μεγάλ’ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών·
δ’: Il. 3:280: ὑμεῖς μάρτυροι ἔστε, φυλάσσετε δ’ ὅρκια πιστά·
δ’: Il. 3:283: ἡμεῖς δ’ ἐν νήεσσι νεώμεθα ποντοπόροισιν·
δ’: Il. 3:286: τιμὴν δ’ Ἀργείοις ἀποτινέμεν ἥν τιν’ ἔοικεν,
δ’: Il. 3:288: εἰ δ’ ἂν ἐμοὶ τιμὴν Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες
δ’: Il. 3:295: οἶνον δ’ ἐκ κρητῆρος ἀφυσσόμενοι δεπάεσσιν
δ’: Il. 3:301: αὐτῶν καὶ τεκέων, ἄλοχοι δ’ ἄλλοισι δαμεῖεν.
δ’: Il. 3:311: ἂν δ’ ἄρ’ ἔβαιν’ αὐτός, κατὰ δ’ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
δ’: Il. 3:311: ἂν δ’ ἄρ’ ἔβαιν’ αὐτός, κατὰ δ’ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
δ’: Il. 3:318: λαοὶ δ’ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον,
δ’: Il. 3:323: ἡμῖν δ’ αὖ φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ γενέσθαι.
δ’: Il. 3:333: οἷο κασιγνήτοιο Λυκάονος· ἥρμοσε δ’ αὐτῷ.
δ’: Il. 3:334: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον
δ’: Il. 3:336: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν
δ’: Il. 3:338: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει.
δ’: Il. 3:339: ὣς δ’ αὔτως Μενέλαος ἀρήϊος ἔντε’ ἔδυνεν.
δ’: Il. 3:340: Οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν,
δ’: Il. 3:342: δεινὸν δερκόμενοι· θάμβος δ’ ἔχεν εἰσορόωντας
δ’: Il. 3:346: πρόσθε δ’ Ἀλέξανδρος προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
δ’: Il. 3:360: ἔγχος· ὃ δ’ ἐκλίνθη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
δ’: Il. 3:362: πλῆξεν ἀνασχόμενος κόρυθος φάλον· ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτῷ
δ’: Il. 3:364: Ἀτρεΐδης δ’ ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
δ’: Il. 3:370: ἕλκε δ’ ἐπιστρέψας μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς·
δ’: Il. 3:378: ῥῖψ’ ἐπιδινήσας, κόμισαν δ’ ἐρίηρες ἑταῖροι·
δ’: Il. 3:380: ἔγχεϊ χαλκείῳ· τὸν δ’ ἐξήρπαξ’ Ἀφροδίτη
δ’: Il. 3:381: ῥεῖα μάλ’ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ,
δ’: Il. 3:382: κὰδ δ’ εἷσ’ ἐν θαλάμῳ εὐώδεϊ κηώεντι.
δ’: Il. 3:383: αὐτὴ δ’ αὖ Ἑλένην καλέουσ’ ἴε· τὴν δὲ κίχανε
δ’: Il. 3:395: Ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε·
δ’: Il. 3:406: ἧσο παρ’ αὐτὸν ἰοῦσα, θεῶν δ’ ἀπόεικε κελεύθου,
δ’: Il. 3:410: κεῖσε δ’ ἐγὼν οὐκ εἶμι· νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη·
δ’: Il. 3:412: πᾶσαι μωμήσονται· ἔχω δ’ ἄχε’ ἄκριτα θυμῷ.
δ’: Il. 3:416: μέσσῳ δ’ ἀμφοτέρων μητίσομαι ἔχθεα λυγρὰ
δ’: Il. 3:418: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα,
δ’: Il. 3:421: Αἳ δ’ ὅτ’ Ἀλεξάνδροιο δόμον περικαλλέ’ ἵκοντο,
δ’: Il. 3:423: ἣ δ’ εἰς ὑψόροφον θάλαμον κίε δῖα γυναικῶν.
δ’: Il. 3:424: τῇ δ’ ἄρα δίφρον ἑλοῦσα φιλομειδὴς Ἀφροδίτη
δ’: Il. 3:427: ὄσσε πάλιν κλίνασα, πόσιν δ’ ἠνίπαπε μύθῳ·
δ’: Il. 3:440: κεῖνον δ’ αὖτις ἐγώ· πάρα γὰρ θεοί εἰσι καὶ ἡμῖν.
δ’: Il. 3:445: νήσῳ δ’ ἐν Κραναῇ ἐμίγην φιλότητι καὶ εὐνῇ,
δ’: Il. 3:447: Ἦ ῥα, καὶ ἄρχε λέχος δὲ κιών· ἅμα δ’ εἵπετ’ ἄκοιτις.
δ’: Il. 3:449: Ἀτρεΐδης δ’ ἀν’ ὅμιλον ἐφοίτα θηρὶ ἐοικὼς
δ’: Il. 3:458: ὑμεῖς δ’ Ἀργείην Ἑλένην καὶ κτήμαθ’ ἅμ’ αὐτῇ
δ’: Il. 3:461: Ὣς ἔφατ’ Ἀτρεΐδης, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι Ἀχαιοί.
δ’: Il. 4:10: τέρπεσθον· τῷ δ’ αὖτε φιλομειδὴς Ἀφροδίτη
δ’: Il. 4:17: εἰ δ’ αὖ πως τόδε πᾶσι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο,
δ’: Il. 4:19: αὖτις δ’ Ἀργείην Ἑλένην Μενέλαος ἄγοιτο.
δ’: Il. 4:20: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
δ’: Il. 4:24: Ἥρῃ δ’ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα·
δ’: Il. 4:39: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δ’: Il. 4:50: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
δ’: Il. 4:63: σοὶ μὲν ἐγώ, σὺ δ’ ἐμοί· ἐπὶ δ’ ἕψονται θεοὶ ἄλλοι
δ’: Il. 4:63: σοὶ μὲν ἐγώ, σὺ δ’ ἐμοί· ἐπὶ δ’ ἕψονται θεοὶ ἄλλοι
δ’: Il. 4:66: πειρᾶν δ’ ὥς κε Τρῶες ὑπερκύδαντας Ἀχαιοὺς
δ’: Il. 4:71: πειρᾶν δ’ ὥς κε Τρῶες ὑπερκύδαντας Ἀχαιοὺς
δ’: Il. 4:75: οἷον δ’ ἀστέρα ἧκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
δ’: Il. 4:79: κὰδ δ’ ἔθορ’ ἐς μέσσον· θάμβος δ’ ἔχεν εἰσορόωντας
δ’: Il. 4:79: κὰδ δ’ ἔθορ’ ἐς μέσσον· θάμβος δ’ ἔχεν εἰσορόωντας
δ’: Il. 4:86: ἣ δ’ ἀνδρὶ ἰκέλη Τρώων κατεδύσεθ’ ὅμιλον
δ’: Il. 4:92: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δ’: Il. 4:101: εὔχεο δ’ Ἀπόλλωνι Λυκηγενέϊ κλυτοτόξῳ
δ’: Il. 4:108: βεβλήκει πρὸς στῆθος· ὃ δ’ ὕπτιος ἔμπεσε πέτρῃ.
δ’: Il. 4:111: πᾶν δ’ εὖ λειήνας χρυσέην ἐπέθηκε κορώνην.
δ’: Il. 4:116: αὐτὰρ ὁ σύλα πῶμα φαρέτρης, ἐκ δ’ ἕλετ’ ἰὸν
δ’: Il. 4:118: αἶψα δ’ ἐπὶ νευρῇ κατεκόσμει πικρὸν ὀϊστόν,
δ’: Il. 4:119: εὔχετο δ’ Ἀπόλλωνι Λυκηγενέϊ κλυτοτόξῳ
δ’: Il. 4:122: ἕλκε δ’ ὁμοῦ γλυφίδας τε λαβὼν καὶ νεῦρα βόεια·
δ’: Il. 4:125: λίγξε βιός, νευρὴ δὲ μέγ’ ἴαχεν, ἆλτο δ’ ὀϊστὸς
δ’: Il. 4:132: αὐτὴ δ’ αὖτ’ ἴθυνεν ὅθι ζωστῆρος ὀχῆες
δ’: Il. 4:134: ἐν δ’ ἔπεσε ζωστῆρι ἀρηρότι πικρὸς ὀϊστός·
δ’: Il. 4:139: ἀκρότατον δ’ ἄρ’ ὀϊστὸς ἐπέγραψε χρόα φωτός·
δ’: Il. 4:140: αὐτίκα δ’ ἔῤῥεεν αἷμα κελαινεφὲς ἐξ ὠτειλῆς.
δ’: Il. 4:141: Ὡς δ’ ὅτε τίς τ’ ἐλέφαντα γυνὴ φοίνικι μιήνῃ
δ’: Il. 4:143: κεῖται δ’ ἐν θαλάμῳ, πολέες τέ μιν ἠρήσαντο
δ’: Il. 4:148: Ῥίγησεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
δ’: Il. 4:154: χειρὸς ἔχων Μενέλαον, ἐπεστενάχοντο δ’ ἑταῖροι·
δ’: Il. 4:157: ὥς σ’ ἔβαλον Τρῶες, κατὰ δ’ ὅρκια πιστὰ πάτησαν.
δ’: Il. 4:174: Ἀργείην Ἑλένην· σέο δ’ ὀστέα πύσει ἄρουρα
δ’: Il. 4:183: Τὸν δ’ ἐπιθαρσύνων προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
δ’: Il. 4:188: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
δ’: Il. 4:190: ἕλκος δ’ ἰητὴρ ἐπιμάσσεται ἠδ’ ἐπιθήσει
δ’: Il. 4:199: βῆ δ’ ἰέναι κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
δ’: Il. 4:203: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δ’: Il. 4:208: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε·
δ’: Il. 4:209: βὰν δ’ ἰέναι καθ’ ὅμιλον ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.
δ’: Il. 4:211: βλήμενος ἦν, περὶ δ’ αὐτὸν ἀγηγέραθ’ ὅσσοι ἄριστοι
δ’: Il. 4:212: κυκλόσ’, ὃ δ’ ἐν μέσσοισι παρίστατο ἰσόθεος φώς,
δ’: Il. 4:213: αὐτίκα δ’ ἐκ ζωστῆρος ἀρηρότος ἕλκεν ὀϊστόν·
δ’: Il. 4:214: τοῦ δ’ ἐξελκομένοιο πάλιν ἄγεν ὀξέες ὄγκοι.
δ’: Il. 4:221: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων·
δ’: Il. 4:222: οἳ δ’ αὖτις κατὰ τεύχε’ ἔδυν, μνήσαντο δὲ χάρμης.
δ’: Il. 4:251: ἦλθε δ’ ἐπὶ Κρήτεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν.
δ’: Il. 4:252: οἳ δ’ ἀμφ’ Ἰδομενῆα δαΐφρονα θωρήσσοντο·
δ’: Il. 4:254: Μηριόνης δ’ ἄρα οἱ πυμάτας ὄτρυνε φάλαγγας.
δ’: Il. 4:256: αὐτίκα δ’ Ἰδομενῆα προσηύδα μειλιχίοισιν·
δ’: Il. 4:264: ἀλλ’ ὄρσευ πόλεμον δ’ οἷος πάρος εὔχεαι εἶναι.
δ’: Il. 4:265: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
δ’: Il. 4:270: Τρῶες· τοῖσιν δ’ αὖ θάνατος καὶ κήδε’ ὀπίσσω
δ’: Il. 4:273: ἦλθε δ’ ἐπ’ Αἰάντεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν·
δ’: Il. 4:275: ὡς δ’ ὅτ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδεν νέφος αἰπόλος ἀνὴρ
δ’: Il. 4:298: πεζοὺς δ’ ἐξόπιθε στῆσεν πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
δ’: Il. 4:299: ἕρκος ἔμεν πολέμοιο· κακοὺς δ’ ἐς μέσσον ἔλασσεν,
δ’: Il. 4:317: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
δ’: Il. 4:324: αἰχμὰς δ’ αἰχμάσσουσι νεώτεροι, οἵ περ ἐμεῖο
δ’: Il. 4:328: ἑσταότ’· ἀμφὶ δ’ Ἀθηναῖοι μήστωρες ἀϋτῆς·
δ’: Il. 4:340: τίπτε καταπτώσσοντες ἀφέστατε, μίμνετε δ’ ἄλλους;
δ’: Il. 4:349: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Il. 4:356: Τὸν δ’ ἐπιμειδήσας προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων
δ’: Il. 4:357: ὡς γνῶ χωομένοιο· πάλιν δ’ ὅ γε λάζετο μῦθον·
δ’: Il. 4:362: ἀλλ’ ἴθι ταῦτα δ’ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ’ εἴ τι κακὸν νῦν
δ’: Il. 4:371: τί πτώσσεις, τί δ’ ὀπιπεύεις πολέμοιο γεφύρας;
δ’: Il. 4:375: ἤντησ’ οὐδὲ ἴδον· περὶ δ’ ἄλλων φασὶ γενέσθαι.
δ’: Il. 4:380: οἳ δ’ ἔθελον δόμεναι καὶ ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευον·
δ’: Il. 4:382: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ᾤχοντο ἰδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο,
δ’: Il. 4:383: Ἀσωπὸν δ’ ἵκοντο βαθύσχοινον λεχεποίην,
δ’: Il. 4:389: ἀλλ’ ὅ γ’ ἀεθλεύειν προκαλίζετο, πάντα δ’ ἐνίκα
δ’: Il. 4:393: κούρους πεντήκοντα· δύω δ’ ἡγήτορες ἦσαν,
δ’: Il. 4:397: πάντας ἔπεφν’, ἕνα δ’ οἶον ἵει οἶκον δὲ νέεσθαι·
δ’: Il. 4:401: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη κρατερὸς Διομήδης
δ’: Il. 4:403: τὸν δ’ υἱὸς Καπανῆος ἀμείψατο κυδαλίμοιο·
δ’: Il. 4:411: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
δ’: Il. 4:412: τέττα, σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ δ’ ἐπιπείθεο μύθῳ·
δ’: Il. 4:417: τούτῳ δ’ αὖ μέγα πένθος Ἀχαιῶν δῃωθέντων.
δ’: Il. 4:420: δεινὸν δ’ ἔβραχε χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσιν ἄνακτος
δ’: Il. 4:422: Ὡς δ’ ὅτ’ ἐν αἰγιαλῷ πολυηχέϊ κῦμα θαλάσσης
δ’: Il. 4:426: κυρτὸν ἐὸν κορυφοῦται, ἀποπτύει δ’ ἁλὸς ἄχνην·
δ’: Il. 4:429: ἡγεμόνων· οἳ δ’ ἄλλοι ἀκὴν ἴσαν, οὐδέ κε φαίης
δ’: Il. 4:433: Τρῶες δ’, ὥς τ’ ὄϊες πολυπάμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ
δ’: Il. 4:438: ἀλλὰ γλῶσσα μέμικτο, πολύκλητοι δ’ ἔσαν ἄνδρες.
δ’: Il. 4:446: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο,
δ’: Il. 4:447: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
δ’: Il. 4:449: ἔπληντ’ ἀλλήλῃσι, πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
δ’: Il. 4:450: ἔνθα δ’ ἅμ’ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν
δ’: Il. 4:451: ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ’ αἵματι γαῖα.
δ’: Il. 4:452: ὡς δ’ ὅτε χείμαῤῥοι ποταμοὶ κατ’ ὄρεσφι ῥέοντες
δ’: Il. 4:457: Πρῶτος δ’ Ἀντίλοχος Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν
δ’: Il. 4:460: ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ’ ἄρ’ ὀστέον εἴσω
δ’: Il. 4:462: ἤριπε δ’ ὡς ὅτε πύργος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ.
δ’: Il. 4:465: ἕλκε δ’ ὑπ’ ἐκ βελέων, λελιημένος ὄφρα τάχιστα
δ’: Il. 4:470: ὣς τὸν μὲν λίπε θυμός, ἐπ’ αὐτῷ δ’ ἔργον ἐτύχθη
δ’: Il. 4:472: ἀλλήλοις ἐπόρουσαν, ἀνὴρ δ’ ἄνδρ’ ἐδνοπάλιζεν.
δ’: Il. 4:482: ἦλθεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι χαμαὶ πέσεν αἴγειρος ὣς
δ’: Il. 4:489: Αἴας διογενής· τοῦ δ’ Ἄντιφος αἰολοθώρηξ
δ’: Il. 4:493: ἤριπε δ’ ἀμφ’ αὐτῷ, νεκρὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
δ’: Il. 4:494: τοῦ δ’ Ὀδυσεὺς μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη,
δ’: Il. 4:498: ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος· ὃ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν,
δ’: Il. 4:502: κόρσην· ἣ δ’ ἑτέροιο διὰ κροτάφοιο πέρησεν
δ’: Il. 4:505: χώρησαν δ’ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ·
δ’: Il. 4:507: ἴθυσαν δὲ πολὺ προτέρω· νεμέσησε δ’ Ἀπόλλων
δ’: Il. 4:522: ἄχρις ἀπηλοίησεν· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
δ’: Il. 4:524: θυμὸν ἀποπνείων· ὃ δ’ ἐπέδραμεν ὅς ῥ’ ἔβαλέν περ
δ’: Il. 4:525: Πείροος, οὖτα δὲ δουρὶ παρ’ ὀμφαλόν· ἐκ δ’ ἄρα πᾶσαι
δ’: Il. 4:528: στέρνον ὑπὲρ μαζοῖο, πάγη δ’ ἐν πνεύμονι χαλκός·
δ’: Il. 4:529: ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλθε Θόας, ἐκ δ’ ὄβριμον ἔγχος
δ’: Il. 4:531: τῷ ὅ γε γαστέρα τύψε μέσην, ἐκ δ’ αἴνυτο θυμόν.
δ’: Il. 4:532: τεύχεα δ’ οὐκ ἀπέδυσε· περίστησαν γὰρ ἑταῖροι
δ’: Il. 4:537: ἤτοι ὃ μὲν Θρῃκῶν, ὃ δ’ Ἐπειῶν χαλκοχιτώνων
δ’: Il. 5:13: τὼ μὲν ἀφ’ ἵπποιιν, ὃ δ’ ἀπὸ χθονὸς ὄρνυτο πεζός.
δ’: Il. 5:14: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
δ’: Il. 5:16: Τυδεΐδεω δ’ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυθ’ ἀκωκὴ
δ’: Il. 5:17: ἔγχεος, οὐδ’ ἔβαλ’ αὐτόν· ὃ δ’ ὕστερος ὄρνυτο χαλκῷ
δ’: Il. 5:18: Τυδεΐδης· τοῦ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός,
δ’: Il. 5:19: ἀλλ’ ἔβαλε στῆθος μεταμάζιον, ὦσε δ’ ἀφ’ ἵππων.
δ’: Il. 5:20: Ἰδαῖος δ’ ἀπόρουσε λιπὼν περικαλλέα δίφρον,
δ’: Il. 5:25: ἵππους δ’ ἐξελάσας μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς
δ’: Il. 5:34: νῶϊ δὲ χαζώμεσθα, Διὸς δ’ ἀλεώμεθα μῆνιν;
δ’: Il. 5:37: Τρῶας δ’ ἔκλιναν Δαναοί· ἕλε δ’ ἄνδρα ἕκαστος
δ’: Il. 5:37: Τρῶας δ’ ἔκλιναν Δαναοί· ἕλε δ’ ἄνδρα ἕκαστος
δ’: Il. 5:43: Ἰδομενεὺς δ’ ἄρα Φαῖστον ἐνήρατο Μῄονος υἱὸν
δ’: Il. 5:47: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλε.
δ’: Il. 5:47: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλε.
δ’: Il. 5:68: γνὺξ δ’ ἔριπ’ οἰμώξας, θάνατος δέ μιν ἀμφεκάλυψε.
δ’: Il. 5:69: Πήδαιον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε Μέγης Ἀντήνορος υἱὸν
δ’: Il. 5:70: ὅς ῥα νόθος μὲν ἔην, πύκα δ’ ἔτρεφε δῖα Θεανὼ
δ’: Il. 5:74: ἀντικρὺ δ’ ἀν’ ὀδόντας ὑπὸ γλῶσσαν τάμε χαλκός·
δ’: Il. 5:75: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃ, ψυχρὸν δ’ ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν.
δ’: Il. 5:75: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃ, ψυχρὸν δ’ ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν.
δ’: Il. 5:76: Εὐρύπυλος δ’ Εὐαιμονίδης Ὑψήνορα δῖον
δ’: Il. 5:78: ἀρητὴρ ἐτέτυκτο, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ,
δ’: Il. 5:81: φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ’ ἔξεσε χεῖρα βαρεῖαν·
δ’: Il. 5:85: Τυδεΐδην δ’ οὐκ ἂν γνοίης ποτέροισι μετείη
δ’: Il. 5:89: τὸν δ’ οὔτ’ ἄρ τε γέφυραι ἐεργμέναι ἰσχανόωσιν,
δ’: Il. 5:92: πολλὰ δ’ ὑπ’ αὐτοῦ ἔργα κατήριπε κάλ’ αἰζηῶν·
δ’: Il. 5:95: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς
δ’: Il. 5:99: θώρηκος γύαλον· διὰ δ’ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός,
δ’: Il. 5:100: ἀντικρὺ δὲ διέσχε, παλάσσετο δ’ αἵματι θώρηξ.
δ’: Il. 5:101: τῷ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
δ’: Il. 5:106: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τὸν δ’ οὐ βέλος ὠκὺ δάμασσεν,
δ’: Il. 5:113: αἷμα δ’ ἀνηκόντιζε διὰ στρεπτοῖο χιτῶνος.
δ’: Il. 5:121: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη,
δ’: Il. 5:122: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν·
δ’: Il. 5:123: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δ’: Il. 5:127: ἀχλὺν δ’ αὖ τοι ἀπ’ ὀφθαλμῶν ἕλον ἣ πρὶν ἐπῆεν,
δ’: Il. 5:134: Τυδεΐδης δ’ ἐξαῦτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη
δ’: Il. 5:140: ἀλλὰ κατὰ σταθμοὺς δύεται, τὰ δ’ ἐρῆμα φοβεῖται·
δ’: Il. 5:146: τὸν δ’ ἕτερον ξίφεϊ μεγάλῳ κληῗδα παρ’ ὦμον
δ’: Il. 5:147: πλῆξ’, ἀπὸ δ’ αὐχένος ὦμον ἐέργαθεν ἠδ’ ἀπὸ νώτου.
δ’: Il. 5:148: τοὺς μὲν ἔασ’, ὃ δ’ Ἄβαντα μετῴχετο καὶ Πολύειδον
δ’: Il. 5:154: υἱὸν δ’ οὐ τέκετ’ ἄλλον ἐπὶ κτεάτεσσι λιπέσθαι.
δ’: Il. 5:155: ἔνθ’ ὅ γε τοὺς ἐνάριζε, φίλον δ’ ἐξαίνυτο θυμὸν
δ’: Il. 5:165: ἵππους δ’ οἷς ἑτάροισι δίδου μετὰ νῆας ἐλαύνειν.
δ’: Il. 5:166: Τὸν δ’ ἴδεν Αἰνείας ἀλαπάζοντα στίχας ἀνδρῶν,
δ’: Il. 5:167: βῆ δ’ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων
δ’: Il. 5:179: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
δ’: Il. 5:183: ἵππους τ’ εἰσορόων· σάφα δ’ οὐκ οἶδ’ εἰ θεός ἐστιν.
δ’: Il. 5:184: εἰ δ’ ὅ γ’ ἀνὴρ ὅν φημι δαΐφρων Τυδέος υἱὸς
δ’: Il. 5:191: ἔμπης δ’ οὐκ ἐδάμασσα· θεός νύ τίς ἐστι κοτήεις.
δ’: Il. 5:192: ἵπποι δ’ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα τῶν κ’ ἐπιβαίην·
δ’: Il. 5:207: Τυδεΐδῃ τε καὶ Ἀτρεΐδῃ, ἐκ δ’ ἀμφοτέροιιν
δ’: Il. 5:217: Τὸν δ’ αὖτ’ Αἰνείας Τρώων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
δ’: Il. 5:218: μὴ δ’ οὕτως ἀγόρευε· πάρος δ’ οὐκ ἔσσεται ἄλλως,
δ’: Il. 5:218: μὴ δ’ οὕτως ἀγόρευε· πάρος δ’ οὐκ ἔσσεται ἄλλως,
δ’: Il. 5:227: δέξαι, ἐγὼ δ’ ἵππων ἀποβήσομαι ὄφρα μάχωμαι·
δ’: Il. 5:228: ἠὲ σὺ τόνδε δέδεξο, μελήσουσιν δ’ ἐμοὶ ἵπποι.
δ’: Il. 5:229: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
δ’: Il. 5:235: νῶϊ δ’ ἐπαΐξας μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς
δ’: Il. 5:238: τὸν δὲ δ’ ἐγὼν ἐπιόντα δεδέξομαι ὀξέϊ δουρί.
δ’: Il. 5:246: Πάνδαρος, υἱὸς δ’ αὖτε Λυκάονος εὔχεται εἶναι·
δ’: Il. 5:247: Αἰνείας δ’ υἱὸς μὲν ἀμύμονος Ἀγχίσαο
δ’: Il. 5:251: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
δ’: Il. 5:252: μή τι φόβον δ’ ἀγόρευ’, ἐπεὶ οὐδὲ σὲ πεισέμεν οἴω.
δ’: Il. 5:255: ὀκνείω δ’ ἵππων ἐπιβαινέμεν, ἀλλὰ καὶ αὔτως
δ’: Il. 5:257: τούτω δ’ οὐ πάλιν αὖτις ἀποίσετον ὠκέες ἵπποι
δ’: Il. 5:259: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δ’: Il. 5:263: Αἰνείαο δ’ ἐπαΐξαι μεμνημένος ἵππων,
δ’: Il. 5:264: ἐκ δ’ ἐλάσαι Τρώων μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
δ’: Il. 5:283: τῷ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
δ’: Il. 5:286: Τὸν δ’ οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
δ’: Il. 5:290: Ὣς φάμενος προέηκε· βέλος δ’ ἴθυνεν Ἀθήνη
δ’: Il. 5:291: ῥῖνα παρ’ ὀφθαλμόν, λευκοὺς δ’ ἐπέρησεν ὀδόντας.
δ’: Il. 5:292: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν γλῶσσαν πρυμνὴν τάμε χαλκὸς ἀτειρής,
δ’: Il. 5:293: αἰχμὴ δ’ ἐξελύθη παρὰ νείατον ἀνθερεῶνα·
δ’: Il. 5:294: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ
δ’: Il. 5:296: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
δ’: Il. 5:297: Αἰνείας δ’ ἀπόρουσε σὺν ἀσπίδι δουρί τε μακρῷ
δ’: Il. 5:299: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτῷ βαῖνε λέων ὣς ἀλκὶ πεποιθώς,
δ’: Il. 5:307: θλάσσε δέ οἱ κοτύλην, πρὸς δ’ ἄμφω ῥῆξε τένοντε·
δ’: Il. 5:308: ὦσε δ’ ἀπὸ ῥινὸν τρηχὺς λίθος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
δ’: Il. 5:314: ἀμφὶ δ’ ἑὸν φίλον υἱὸν ἐχεύατο πήχεε λευκώ,
δ’: Il. 5:323: Αἰνείαο δ’ ἐπαΐξας καλλίτριχας ἵππους
δ’: Il. 5:339: πρυμνὸν ὕπερ θέναρος· ῥέε δ’ ἄμβροτον αἷμα θεοῖο
δ’: Il. 5:347: τῇ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
δ’: Il. 5:352: Ὣς ἔφαθ’, ἣ δ’ ἀλύουσ’ ἀπεβήσετο, τείρετο δ’ αἰνῶς·
δ’: Il. 5:352: Ὣς ἔφαθ’, ἣ δ’ ἀλύουσ’ ἀπεβήσετο, τείρετο δ’ αἰνῶς·
δ’: Il. 5:356: ἥμενον· ἠέρι δ’ ἔγχος ἐκέκλιτο καὶ ταχέ’ ἵππω·
δ’: Il. 5:363: Ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρ’ Ἄρης δῶκε χρυσάμπυκας ἵππους·
δ’: Il. 5:364: ἣ δ’ ἐς δίφρον ἔβαινεν ἀκηχεμένη φίλον ἦτορ,
δ’: Il. 5:366: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
δ’: Il. 5:366: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
δ’: Il. 5:367: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκοντο θεῶν ἕδος αἰπὺν Ὄλυμπον·
δ’: Il. 5:369: λύσασ’ ἐξ ὀχέων, παρὰ δ’ ἀμβρόσιον βάλεν εἶδαρ·
δ’: Il. 5:370: ἣ δ’ ἐν γούνασι πῖπτε Διώνης δῖ’ Ἀφροδίτη
δ’: Il. 5:371: μητρὸς ἑῆς· ἣ δ’ ἀγκὰς ἐλάζετο θυγατέρα ἥν,
δ’: Il. 5:375: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη·
δ’: Il. 5:381: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Διώνη, δῖα θεάων·
δ’: Il. 5:387: χαλκέῳ δ’ ἐν κεράμῳ δέδετο τρισκαίδεκα μῆνας·
δ’: Il. 5:390: Ἑρμέᾳ ἐξήγγειλεν· ὃ δ’ ἐξέκλεψεν Ἄρηα
δ’: Il. 5:392: τλῆ δ’ Ἥρη, ὅτε μιν κρατερὸς πάϊς Ἀμφιτρύωνος
δ’: Il. 5:395: τλῆ δ’ Ἀΐδης ἐν τοῖσι πελώριος ὠκὺν ὀϊστόν,
δ’: Il. 5:401: τῷ δ’ ἐπὶ Παιήων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων
δ’: Il. 5:405: σοὶ δ’ ἐπὶ τοῦτον ἀνῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Il. 5:418: αἳ δ’ αὖτ’ εἰσορόωσαι Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
δ’: Il. 5:430: ταῦτα δ’ Ἄρηϊ θοῷ καὶ Ἀθήνῃ πάντα μελήσει.
δ’: Il. 5:432: Αἰνείᾳ δ’ ἐπόρουσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,
δ’: Il. 5:434: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ οὐδὲ θεὸν μέγαν ἅζετο, ἵετο δ’ αἰεὶ
δ’: Il. 5:439: δεινὰ δ’ ὁμοκλήσας προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων·
δ’: Il. 5:443: Ὣς φάτο, Τυδεΐδης δ’ ἀνεχάζετο τυτθὸν ὀπίσσω
δ’: Il. 5:445: Αἰνείαν δ’ ἀπάτερθεν ὁμίλου θῆκεν Ἀπόλλων
δ’: Il. 5:451: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ εἰδώλῳ Τρῶες καὶ δῖοι Ἀχαιοὶ
δ’: Il. 5:485: τύνη δ’ ἕστηκας, ἀτὰρ οὐδ’ ἄλλοισι κελεύεις
δ’: Il. 5:492: νωλεμέως ἐχέμεν, κρατερὴν δ’ ἀποθέσθαι ἐνιπήν.
δ’: Il. 5:494: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,
δ’: Il. 5:495: πάλλων δ’ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
δ’: Il. 5:497: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν·
δ’: Il. 5:498: Ἀργεῖοι δ’ ὑπέμειναν ἀολλέες οὐδὲ φόβηθεν.
δ’: Il. 5:499: ὡς δ’ ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ’ ἀλωὰς
δ’: Il. 5:502: αἳ δ’ ὑπολευκαίνονται ἀχυρμιαί· ὣς τότ’ Ἀχαιοὶ
δ’: Il. 5:505: ἂψ ἐπιμισγομένων· ὑπὸ δ’ ἔστρεφον ἡνιοχῆες.
δ’: Il. 5:508: πάντοσ’ ἐποιχόμενος· τοῦ δ’ ἐκραίαινεν ἐφετμὰς
δ’: Il. 5:512: αὐτὸς δ’ Αἰνείαν μάλα πίονος ἐξ ἀδύτοιο
δ’: Il. 5:514: Αἰνείας δ’ ἑτάροισι μεθίστατο· τοὶ δὲ χάρησαν,
δ’: Il. 5:519: Τοὺς δ’ Αἴαντε δύω καὶ Ὀδυσσεὺς καὶ Διομήδης
δ’: Il. 5:528: Ἀτρεΐδης δ’ ἀν’ ὅμιλον ἐφοίτα πολλὰ κελεύων·
δ’: Il. 5:532: φευγόντων δ’ οὔτ’ ἂρ κλέος ὄρνυται οὔτε τις ἀλκή.
δ’: Il. 5:538: ἣ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός,
δ’: Il. 5:539: νειαίρῃ δ’ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσε·
δ’: Il. 5:544: ἀφνειὸς βιότοιο, γένος δ’ ἦν ἐκ ποταμοῖο
δ’: Il. 5:547: Ὀρτίλοχος δ’ ἄρ’ ἔτικτε Διοκλῆα μεγάθυμον,
δ’: Il. 5:553: ἀρνυμένω· τὼ δ’ αὖθι τέλος θανάτοιο κάλυψεν.
δ’: Il. 5:563: σείων ἐγχείην· τοῦ δ’ ὄτρυνεν μένος Ἄρης,
δ’: Il. 5:565: τὸν δ’ ἴδεν Ἀντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἱός,
δ’: Il. 5:571: Αἰνείας δ’ οὐ μεῖνε θοός περ ἐὼν πολεμιστὴς
δ’: Il. 5:573: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν νεκροὺς ἔρυσαν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν,
δ’: Il. 5:581: ἐσθλὸν Ἀτυμνιάδην· ὃ δ’ ὑπέστρεφε μώνυχας ἵππους·
δ’: Il. 5:582: χερμαδίῳ ἀγκῶνα τυχὼν μέσον· ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
δ’: Il. 5:584: Ἀντίλοχος δ’ ἄρ’ ἐπαΐξας ξίφει ἤλασε κόρσην·
δ’: Il. 5:590: Τοὺς δ’ Ἕκτωρ ἐνόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτοὺς
δ’: Il. 5:590: Τοὺς δ’ Ἕκτωρ ἐνόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτοὺς
δ’: Il. 5:592: καρτεραί· ἦρχε δ’ ἄρα σφιν Ἄρης καὶ πότνι’ Ἐνυώ,
δ’: Il. 5:594: Ἄρης δ’ ἐν παλάμῃσι πελώριον ἔγχος ἐνώμα,
δ’: Il. 5:595: φοίτα δ’ ἄλλοτε μὲν πρόσθ’ Ἕκτορος, ἄλλοτ’ ὄπισθε.
δ’: Il. 5:597: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ἀπάλαμνος ἰὼν πολέος πεδίοιο
δ’: Il. 5:603: τῷ δ’ αἰεὶ πάρα εἷς γε θεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύνει·
δ’: Il. 5:616: νειαίρῃ δ’ ἐν γαστρὶ πάγη δολιχόσκιον ἔγχος,
δ’: Il. 5:617: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἐπέδραμε φαίδιμος Αἴας
δ’: Il. 5:618: τεύχεα συλήσων· Τρῶες δ’ ἐπὶ δούρατ’ ἔχευαν
δ’: Il. 5:619: ὀξέα παμφανόωντα· σάκος δ’ ἀνεδέξατο πολλά.
δ’: Il. 5:623: δεῖσε δ’ ὅ γ’ ἀμφίβασιν κρατερὴν Τρώων ἀγερώχων,
δ’: Il. 5:628: Τληπόλεμον δ’ Ἡρακλεΐδην ἠΰν τε μέγαν τε
δ’: Il. 5:630: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
δ’: Il. 5:642: Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ’ ἀγυιάς·
δ’: Il. 5:647: Τὸν δ’ αὖ Σαρπηδὼν Λυκίων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
δ’: Il. 5:652: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν
δ’: Il. 5:653: ἐξ ἐμέθεν τεύξεσθαι, ἐμῷ δ’ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα
δ’: Il. 5:654: εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ’ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ.
δ’: Il. 5:655: Ὣς φάτο Σαρπηδών, ὃ δ’ ἀνέσχετο μείλινον ἔγχος
δ’: Il. 5:660: Τληπόλεμος δ’ ἄρα μηρὸν ἀριστερὸν ἔγχεϊ μακρῷ
δ’: Il. 5:662: ὀστέω ἐγχριμφθεῖσα, πατὴρ δ’ ἔτι λοιγὸν ἄμυνεν.
δ’: Il. 5:668: Τληπόλεμον δ’ ἑτέρωθεν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
δ’: Il. 5:671: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
δ’: Il. 5:682: δεῖμα φέρων Δαναοῖσι· χάρη δ’ ἄρα οἱ προσιόντι
δ’: Il. 5:683: Σαρπηδὼν Διὸς υἱός, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπε·
δ’: Il. 5:689: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ,
δ’: Il. 5:691: ὤσαιτ’ Ἀργείους, πολέων δ’ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
δ’: Il. 5:694: ἐκ δ’ ἄρα οἱ μηροῦ δόρυ μείλινον ὦσε θύραζε
δ’: Il. 5:696: τὸν δ’ ἔλιπε ψυχή, κατὰ δ’ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς·
δ’: Il. 5:696: τὸν δ’ ἔλιπε ψυχή, κατὰ δ’ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς·
δ’: Il. 5:697: αὖτις δ’ ἐμπνύνθη, περὶ δὲ πνοιὴ Βορέαο
δ’: Il. 5:699: Ἀργεῖοι δ’ ὑπ’ Ἄρηϊ καὶ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
δ’: Il. 5:703: Ἔνθα τίνα πρῶτον τίνα δ’ ὕστατον ἐξενάριξαν
δ’: Il. 5:711: Τοὺς δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
δ’: Il. 5:722: Ἥβη δ’ ἀμφ’ ὀχέεσσι θοῶς βάλε καμπύλα κύκλα
δ’: Il. 5:726: πλῆμναι δ’ ἀργύρου εἰσὶ περίδρομοι ἀμφοτέρωθεν·
δ’: Il. 5:729: τοῦ δ’ ἐξ ἀργύρεος ῥυμὸς πέλεν· αὐτὰρ ἐπ’ ἄκρῳ
δ’: Il. 5:738: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν
δ’: Il. 5:740: ἐν δ’ Ἔρις, ἐν δ’ Ἀλκή, ἐν δὲ κρυόεσσα Ἰωκή,
δ’: Il. 5:740: ἐν δ’ Ἔρις, ἐν δ’ Ἀλκή, ἐν δὲ κρυόεσσα Ἰωκή,
δ’: Il. 5:743: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἀμφίφαλον κυνέην θέτο τετραφάληρον
δ’: Il. 5:745: ἐς δ’ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ’ ἔγχος
δ’: Il. 5:745: ἐς δ’ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ’ ἔγχος
δ’: Il. 5:759: μὰψ ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον ἐμοὶ δ’ ἄχος, οἳ δὲ ἕκηλοι
δ’: Il. 5:764: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
δ’: Il. 5:768: μάστιξεν δ’ ἵππους· τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
δ’: Il. 5:768: μάστιξεν δ’ ἵππους· τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
δ’: Il. 5:770: ὅσσον δ’ ἠεροειδὲς ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν
δ’: Il. 5:776: λύσασ’ ἐξ ὀχέων, περὶ δ’ ἠέρα πουλὺν ἔχευε·
δ’: Il. 5:777: τοῖσιν δ’ ἀμβροσίην Σιμόεις ἀνέτειλε νέμεσθαι.
δ’: Il. 5:793: Τυδεΐδῃ δ’ ἐπόρουσε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Il. 5:798: ἂν δ’ ἴσχων τελαμῶνα κελαινεφὲς αἷμ’ ἀπομόργνυ.
δ’: Il. 5:807: κούρους Καδμείων προκαλίζετο, πάντα δ’ ἐνίκα
δ’: Il. 5:809: σοὶ δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ παρά θ’ ἵσταμαι ἠδὲ φυλάσσω,
δ’: Il. 5:814: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
δ’: Il. 5:825: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Il. 5:836: χειρὶ πάλιν ἐρύσασ’, ὃ δ’ ἄρ’ ἐμμαπέως ἀπόρουσεν·
δ’: Il. 5:837: ἣ δ’ ἐς δίφρον ἔβαινε παραὶ Διομήδεα δῖον
δ’: Il. 5:838: ἐμμεμαυῖα θεά· μέγα δ’ ἔβραχε φήγινος ἄξων
δ’: Il. 5:850: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
δ’: Il. 5:859: ἐκ δὲ δόρυ σπάσεν αὖτις· ὃ δ’ ἔβραχε χάλκεος Ἄρης
δ’: Il. 5:862: τοὺς δ’ ἄρ’ ὑπὸ τρόμος εἷλεν Ἀχαιούς τε Τρῶάς τε
δ’: Il. 5:864: Οἵη δ’ ἐκ νεφέων ἐρεβεννὴ φαίνεται ἀὴρ
δ’: Il. 5:868: καρπαλίμως δ’ ἵκανε θεῶν ἕδος αἰπὺν Ὄλυμπον,
δ’: Il. 5:870: δεῖξεν δ’ ἄμβροτον αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς,
δ’: Il. 5:879: ταύτην δ’ οὔτ’ ἔπεϊ προτιβάλλεαι οὔτέ τι ἔργῳ,
δ’: Il. 5:888: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς.
δ’: Il. 5:900: τῷ δ’ ἐπὶ Παιήων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων
δ’: Il. 5:902: ὡς δ’ ὅτ’ ὀπὸς γάλα λευκὸν ἐπειγόμενος συνέπηξεν
δ’: Il. 5:903: ὑγρὸν ἐόν, μάλα δ’ ὦκα περιτρέφεται κυκόωντι,
δ’: Il. 5:905: τὸν δ’ Ἥβη λοῦσεν, χαρίεντα δὲ εἵματα ἕσσε·
δ’: Il. 5:907: Αἳ δ’ αὖτις πρὸς δῶμα Διὸς μεγάλοιο νέοντο
δ’: Il. 6:1: Τρώων δ’ οἰώθη καὶ Ἀχαιῶν φύλοπις αἰνή·
δ’: Il. 6:2: πολλὰ δ’ ἄρ’ ἔνθα καὶ ἔνθ’ ἴθυσε μάχη πεδίοιο
δ’: Il. 6:6: Τρώων ῥῆξε φάλαγγα, φόως δ’ ἑτάροισιν ἔθηκεν,
δ’: Il. 6:10: ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ’ ἄρ’ ὀστέον εἴσω
δ’: Il. 6:12: Ἄξυλον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης
δ’: Il. 6:14: ἀφνειὸς βιότοιο, φίλος δ’ ἦν ἀνθρώποισι.
δ’: Il. 6:19: ἔσκεν ὑφηνίοχος· τὼ δ’ ἄμφω γαῖαν ἐδύτην.
δ’: Il. 6:20: Δρῆσον δ’ Εὐρύαλος καὶ Ὀφέλτιον ἐξενάριξε·
δ’: Il. 6:23: Βουκολίων δ’ ἦν υἱὸς ἀγαυοῦ Λαομέδοντος
δ’: Il. 6:25: ποιμαίνων δ’ ἐπ’ ὄεσσι μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ,
δ’: Il. 6:26: ἣ δ’ ὑποκυσαμένη διδυμάονε γείνατο παῖδε.
δ’: Il. 6:29: Ἀστύαλον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε μενεπτόλεμος Πολυποίτης·
δ’: Il. 6:30: Πιδύτην δ’ Ὀδυσεὺς Περκώσιον ἐξενάριξεν
δ’: Il. 6:31: ἔγχεϊ χαλκείῳ, Τεῦκρος δ’ Ἀρετάονα δῖον.
δ’: Il. 6:32: Ἀντίλοχος δ’ Ἄβληρον ἐνήρατο δουρὶ φαεινῷ
δ’: Il. 6:35: Πήδασον αἰπεινήν. Φύλακον δ’ ἕλε Λήϊτος ἥρως
δ’: Il. 6:37: Ἄδρηστον δ’ ἄρ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
δ’: Il. 6:42: αὐτὸς δ’ ἐκ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσθη
δ’: Il. 6:45: Ἄδρηστος δ’ ἄρ’ ἔπειτα λαβὼν ἐλίσσετο γούνων·
δ’: Il. 6:46: ζώγρει Ἀτρέος υἱέ, σὺ δ’ ἄξια δέξαι ἄποινα·
δ’: Il. 6:47: πολλὰ δ’ ἐν ἀφνειοῦ πατρὸς κειμήλια κεῖται
δ’: Il. 6:51: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθε·
δ’: Il. 6:62: αἴσιμα παρειπών· ὃ δ’ ἀπὸ ἕθεν ὤσατο χειρὶ
δ’: Il. 6:64: οὖτα κατὰ λαπάρην· ὃ δ’ ἀνετράπετ’, Ἀτρεΐδης δὲ
δ’: Il. 6:66: Νέστωρ δ’ Ἀργείοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
δ’: Il. 6:86: Ἕκτορ ἀτὰρ σὺ πόλιν δὲ μετέρχεο, εἰπὲ δ’ ἔπειτα
δ’: Il. 6:102: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ οὔ τι κασιγνήτῳ ἀπίθησεν.
δ’: Il. 6:103: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,
δ’: Il. 6:104: πάλλων δ’ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
δ’: Il. 6:106: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν·
δ’: Il. 6:107: Ἀργεῖοι δ’ ὑπεχώρησαν, λῆξαν δὲ φόνοιο,
δ’: Il. 6:115: δαίμοσιν ἀρήσασθαι, ὑποσχέσθαι δ’ ἑκατόμβας.
δ’: Il. 6:119: Γλαῦκος δ’ Ἱππολόχοιο πάϊς καὶ Τυδέος υἱὸς
δ’: Il. 6:121: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντε,
δ’: Il. 6:133: σεῦε κατ’ ἠγάθεον Νυσήϊον· αἳ δ’ ἅμα πᾶσαι
δ’: Il. 6:136: δύσεθ’ ἁλὸς κατὰ κῦμα, Θέτις δ’ ὑπεδέξατο κόλπῳ
δ’: Il. 6:144: Τὸν δ’ αὖθ’ Ἱππολόχοιο προσηύδα φαίδιμος υἱός·
δ’: Il. 6:148: τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ’ ἐπιγίγνεται ὥρη·
δ’: Il. 6:149: ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἣ μὲν φύει ἣ δ’ ἀπολήγει.
δ’: Il. 6:150: εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
δ’: Il. 6:154: Σίσυφος Αἰολίδης· ὃ δ’ ἄρα Γλαῦκον τέκεθ’ υἱόν,
δ’: Il. 6:168: πέμπε δέ μιν Λυκίην δέ, πόρεν δ’ ὅ γε σήματα λυγρὰ
δ’: Il. 6:170: δεῖξαι δ’ ἠνώγειν ᾧ πενθερῷ ὄφρ’ ἀπόλοιτο.
δ’: Il. 6:180: πεφνέμεν· ἣ δ’ ἄρ’ ἔην θεῖον γένος οὐδ’ ἀνθρώπων,
δ’: Il. 6:187: τῷ δ’ ἄρ’ ἀνερχομένῳ πυκινὸν δόλον ἄλλον ὕφαινε·
δ’: Il. 6:189: εἷσε λόχον· τοὶ δ’ οὔ τι πάλιν οἶκον δὲ νέοντο·
δ’: Il. 6:192: αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ’ ὅ γε θυγατέρα ἥν,
δ’: Il. 6:196: ἣ δ’ ἔτεκε τρία τέκνα δαΐφρονι Βελλεροφόντῃ
δ’: Il. 6:199: ἣ δ’ ἔτεκ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα χαλκοκορυστήν.
δ’: Il. 6:222: Τυδέα δ’ οὐ μέμνημαι, ἐπεί μ’ ἔτι τυτθὸν ἐόντα
δ’: Il. 6:225: εἰμί, σὺ δ’ ἐν Λυκίῃ ὅτε κεν τῶν δῆμον ἵκωμαι.
δ’: Il. 6:226: ἔγχεα δ’ ἀλλήλων ἀλεώμεθα καὶ δι’ ὁμίλου·
δ’: Il. 6:229: πολλοὶ δ’ αὖ σοὶ Ἀχαιοὶ ἐναιρέμεν ὅν κε δύνηαι.
δ’: Il. 6:230: τεύχεα δ’ ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν, ὄφρα καὶ οἷδε
δ’: Il. 6:237: Ἕκτωρ δ’ ὡς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν,
δ’: Il. 6:240: καὶ πόσιας· ὃ δ’ ἔπειτα θεοῖς εὔχεσθαι ἀνώγει
δ’: Il. 6:247: κουράων δ’ ἑτέρωθεν ἐναντίοι ἔνδοθεν αὐλῆς
δ’: Il. 6:256: μαρνάμενοι περὶ ἄστυ· σὲ δ’ ἐνθάδε θυμὸς ἀνῆκεν
δ’: Il. 6:263: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
δ’: Il. 6:266: χερσὶ δ’ ἀνίπτοισιν Διὶ λείβειν αἴθοπα οἶνον
δ’: Il. 6:271: πέπλον δ’, ὅς τίς τοι χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος
δ’: Il. 6:287: κέκλετο· ταὶ δ’ ἄρ’ ἀόλλισσαν κατὰ ἄστυ γεραιάς.
δ’: Il. 6:288: αὐτὴ δ’ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα,
δ’: Il. 6:295: ἀστὴρ δ’ ὣς ἀπέλαμπεν· ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων.
δ’: Il. 6:296: βῆ δ’ ἰέναι, πολλαὶ δὲ μετεσσεύοντο γεραιαί.
δ’: Il. 6:297: Αἳ δ’ ὅτε νηὸν ἵκανον Ἀθήνης ἐν πόλει ἄκρῃ,
δ’: Il. 6:301: αἳ δ’ ὀλολυγῇ πᾶσαι Ἀθήνῃ χεῖρας ἀνέσχον·
δ’: Il. 6:302: ἣ δ’ ἄρα πέπλον ἑλοῦσα Θεανὼ καλλιπάρῃος
δ’: Il. 6:304: εὐχομένη δ’ ἠρᾶτο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο·
δ’: Il. 6:318: ἔνθ’ Ἕκτωρ εἰσῆλθε Διῒ φίλος, ἐν δ’ ἄρα χειρὶ
δ’: Il. 6:321: τὸν δ’ εὗρ’ ἐν θαλάμῳ περικαλλέα τεύχε’ ἕποντα
δ’: Il. 6:323: Ἀργείη δ’ Ἑλένη μετ’ ἄρα δμῳῇσι γυναιξὶν
δ’: Il. 6:325: τὸν δ’ Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσι·
δ’: Il. 6:328: μαρνάμενοι· σέο δ’ εἵνεκ’ ἀϋτή τε πτόλεμός τε
δ’: Il. 6:329: ἄστυ τόδ’ ἀμφιδέδηε· σὺ δ’ ἂν μαχέσαιο καὶ ἄλλῳ,
δ’: Il. 6:332: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής·
δ’: Il. 6:336: ἥμην ἐν θαλάμῳ, ἔθελον δ’ ἄχεϊ προτραπέσθαι.
δ’: Il. 6:339: λώϊον ἔσσεσθαι· νίκη δ’ ἐπαμείβεται ἄνδρας.
δ’: Il. 6:342: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
δ’: Il. 6:343: τὸν δ’ Ἑλένη μύθοισι προσηύδα μειλιχίοισι·
δ’: Il. 6:352: τούτῳ δ’ οὔτ’ ἂρ νῦν φρένες ἔμπεδοι οὔτ’ ἄρ’ ὀπίσσω
δ’: Il. 6:359: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
δ’: Il. 6:370: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας,
δ’: Il. 6:374: Ἕκτωρ δ’ ὡς οὐκ ἔνδον ἀμύμονα τέτμεν ἄκοιτιν
δ’: Il. 6:376: εἰ δ’ ἄγε μοι δμῳαὶ νημερτέα μυθήσασθε·
δ’: Il. 6:381: Τὸν δ’ αὖτ’ ὀτρηρὴ ταμίη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
δ’: Il. 6:389: μαινομένῃ ἐϊκυῖα· φέρει δ’ ἅμα παῖδα τιθήνη.
δ’: Il. 6:390: Ἦ ῥα γυνὴ ταμίη, ὃ δ’ ἀπέσσυτο δώματος Ἕκτωρ
δ’: Il. 6:399: ἥ οἱ ἔπειτ’ ἤντησ’, ἅμα δ’ ἀμφίπολος κίεν αὐτῇ
δ’: Il. 6:416: Θήβην ὑψίπυλον· κατὰ δ’ ἔκτανεν Ἠετίωνα,
δ’: Il. 6:425: μητέρα δ’, ἣ βασίλευεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ,
δ’: Il. 6:428: πατρὸς δ’ ἐν μεγάροισι βάλ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα.
δ’: Il. 6:440: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
δ’: Il. 6:458: πόλλ’ ἀεκαζομένη, κρατερὴ δ’ ἐπικείσετ’ ἀνάγκη·
δ’: Il. 6:462: ὥς ποτέ τις ἐρέει· σοὶ δ’ αὖ νέον ἔσσεται ἄλγος
δ’: Il. 6:467: ἂψ δ’ ὃ πάϊς πρὸς κόλπον ἐϋζώνοιο τιθήνης
δ’: Il. 6:471: ἐκ δ’ ἐγέλασσε πατήρ τε φίλος καὶ πότνια μήτηρ·
δ’: Il. 6:475: εἶπε δ’ ἐπευξάμενος Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσι·
δ’: Il. 6:480: ἐκ πολέμου ἀνιόντα· φέροι δ’ ἔναρα βροτόεντα
δ’: Il. 6:483: παῖδ’ ἑόν· ἣ δ’ ἄρα μιν κηώδεϊ δέξατο κόλπῳ
δ’: Il. 6:484: δακρυόεν γελάσασα· πόσις δ’ ἐλέησε νοήσας,
δ’: Il. 6:488: μοῖραν δ’ οὔ τινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν,
δ’: Il. 6:492: ἔργον ἐποίχεσθαι· πόλεμος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
δ’: Il. 6:493: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί, τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν.
δ’: Il. 6:497: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας
δ’: Il. 6:498: Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο, κιχήσατο δ’ ἔνδοθι πολλὰς
δ’: Il. 6:506: ὡς δ’ ὅτε τις στατὸς ἵππος ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ
δ’: Il. 6:510: ὤμοις ἀΐσσονται· ὃ δ’ ἀγλαΐηφι πεποιθὼς
δ’: Il. 6:514: καγχαλόων, ταχέες δὲ πόδες φέρον· αἶψα δ’ ἔπειτα
δ’: Il. 6:520: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
δ’: Il. 6:523: ἀλλὰ ἑκὼν μεθιεῖς τε καὶ οὐκ ἐθέλεις· τὸ δ’ ἐμὸν κῆρ
δ’: Il. 6:526: ἀλλ’ ἴομεν· τὰ δ’ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ’, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
δ’: Il. 7:2: τῷ δ’ ἅμ’ Ἀλέξανδρος κί’ ἀδελφεός· ἐν δ’ ἄρα θυμῷ
δ’: Il. 7:2: τῷ δ’ ἅμ’ Ἀλέξανδρος κί’ ἀδελφεός· ἐν δ’ ἄρα θυμῷ
δ’: Il. 7:6: πόντον ἐλαύνοντες, καμάτῳ δ’ ὑπὸ γυῖα λέλυνται,
δ’: Il. 7:11: Ἕκτωρ δ’ Ἠϊονῆα βάλ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι
δ’: Il. 7:13: Γλαῦκος δ’ Ἱππολόχοιο πάϊς Λυκίων ἀγὸς ἀνδρῶν
δ’: Il. 7:16: ὦμον· ὃ δ’ ἐξ ἵππων χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα.
δ’: Il. 7:17: Τοὺς δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
δ’: Il. 7:20: Ἴλιον εἰς ἱερήν· τῇ δ’ ἀντίος ὄρνυτ’ Ἀπόλλων
δ’: Il. 7:24: τίπτε σὺ δ’ αὖ μεμαυῖα Διὸς θύγατερ μεγάλοιο
δ’: Il. 7:33: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Il. 7:37: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
δ’: Il. 7:44: τῶν δ’ Ἕλενος Πριάμοιο φίλος παῖς σύνθετο θυμῷ
δ’: Il. 7:54: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτε χάρη μέγα μῦθον ἀκούσας,
δ’: Il. 7:56: μέσσου δουρὸς ἑλών· οἳ δ’ ἱδρύνθησαν ἅπαντες.
δ’: Il. 7:57: κὰδ δ’ Ἀγαμέμνων εἷσεν ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς·
δ’: Il. 7:58: κὰδ δ’ ἄρ’ Ἀθηναίη τε καὶ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
δ’: Il. 7:73: ὑμῖν δ’ ἐν γὰρ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν·
δ’: Il. 7:76: ὧδε δὲ μυθέομαι, Ζεὺς δ’ ἄμμ’ ἐπιμάρτυρος ἔστω·
δ’: Il. 7:91: ὥς ποτέ τις ἐρέει· τὸ δ’ ἐμὸν κλέος οὔ ποτ’ ὀλεῖται.
δ’: Il. 7:92: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
δ’: Il. 7:93: αἴδεσθεν μὲν ἀνήνασθαι, δεῖσαν δ’ ὑποδέχθαι·
δ’: Il. 7:101: τῷδε δ’ ἐγὼν αὐτὸς θωρήξομαι· αὐτὰρ ὕπερθε
δ’: Il. 7:113: καὶ δ’ Ἀχιλεὺς τούτῳ γε μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
δ’: Il. 7:121: αἴσιμα παρειπών, ὃ δ’ ἐπείθετο· τοῦ μὲν ἔπειτα
δ’: Il. 7:123: Νέστωρ δ’ Ἀργείοισιν ἀνίστατο καὶ μετέειπεν·
δ’: Il. 7:136: τοῖσι δ’ Ἐρευθαλίων πρόμος ἵστατο ἰσόθεος φὼς
δ’: Il. 7:145: δουρὶ μέσον περόνησεν, ὃ δ’ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη·
δ’: Il. 7:146: τεύχεα δ’ ἐξενάριξε, τά οἱ πόρε χάλκεος Ἄρης.
δ’: Il. 7:149: δῶκε δ’ Ἐρευθαλίωνι φίλῳ θεράποντι φορῆναι·
δ’: Il. 7:159: ὑμέων δ’ οἵ περ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν
δ’: Il. 7:161: Ὣς νείκεσσ’ ὃ γέρων, οἳ δ’ ἐννέα πάντες ἀνέσταν.
δ’: Il. 7:163: τῷ δ’ ἐπὶ Τυδεΐδης ὦρτο κρατερὸς Διομήδης,
δ’: Il. 7:164: τοῖσι δ’ ἐπ’ Αἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν,
δ’: Il. 7:165: τοῖσι δ’ ἐπ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
δ’: Il. 7:167: τοῖσι δ’ ἐπ’ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός,
δ’: Il. 7:170: τοῖς δ’ αὖτις μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
δ’: Il. 7:173: καὶ δ’ αὐτὸς ὃν θυμὸν ὀνήσεται αἴ κε φύγῃσι
δ’: Il. 7:176: ἐν δ’ ἔβαλον κυνέῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο.
δ’: Il. 7:177: λαοὶ δ’ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον·
δ’: Il. 7:182: ἐκ δ’ ἔθορε κλῆρος κυνέης ὃν ἄρ’ ἤθελον αὐτοὶ
δ’: Il. 7:185: οἳ δ’ οὐ γιγνώσκοντες ἀπηνήναντο ἕκαστος.
δ’: Il. 7:188: ἤτοι ὑπέσχεθε χεῖρ’, ὃ δ’ ἄρ’ ἔμβαλεν ἄγχι παραστάς,
δ’: Il. 7:200: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ εὔχοντο Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι·
δ’: Il. 7:219: Αἴας δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον
δ’: Il. 7:223: ταύρων ζατρεφέων, ἐπὶ δ’ ὄγδοον ἤλασε χαλκόν.
δ’: Il. 7:231: ἡμεῖς δ’ εἰμὲν τοῖοι οἳ ἂν σέθεν ἀντιάσαιμεν
δ’: Il. 7:233: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
δ’: Il. 7:240: οἶδα δ’ ἐπαΐξαι μόθον ἵππων ὠκειάων·
δ’: Il. 7:241: οἶδα δ’ ἐνὶ σταδίῃ δηΐῳ μέλπεσθαι Ἄρηϊ.
δ’: Il. 7:248: ἐν τῇ δ’ ἑβδομάτῃ ῥινῷ σχέτο· δεύτερος αὖτε
δ’: Il. 7:254: ἔγχος· ὃ δ’ ἐκλίνθη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
δ’: Il. 7:255: τὼ δ’ ἐκσπασσαμένω δολίχ’ ἔγχεα χερσὶν ἅμ’ ἄμφω
δ’: Il. 7:260: Αἴας δ’ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος· ἣ δὲ διαπρὸ
δ’: Il. 7:262: τμήδην δ’ αὐχέν’ ἐπῆλθε, μέλαν δ’ ἀνεκήκιεν αἷμα,
δ’: Il. 7:262: τμήδην δ’ αὐχέν’ ἐπῆλθε, μέλαν δ’ ἀνεκήκιεν αἷμα,
δ’: Il. 7:267: μέσσον ἐπομφάλιον· περιήχησεν δ’ ἄρα χαλκός.
δ’: Il. 7:270: εἴσω δ’ ἀσπίδ’ ἔαξε βαλὼν μυλοειδέϊ πέτρῳ,
δ’: Il. 7:271: βλάψε δέ οἱ φίλα γούναθ’· ὃ δ’ ὕπτιος ἐξετανύσθη
δ’: Il. 7:272: ἀσπίδι ἐγχριμφθείς· τὸν δ’ αἶψ’ ὤρθωσεν Ἀπόλλων.
δ’: Il. 7:275: ἦλθον, ὃ μὲν Τρώων, ὃ δ’ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
δ’: Il. 7:277: μέσσῳ δ’ ἀμφοτέρων σκῆπτρα σχέθον, εἶπέ τε μῦθον
δ’: Il. 7:281: ἄμφω δ’ αἰχμητά· τό γε δὴ καὶ ἴδμεν ἅπαντες.
δ’: Il. 7:282: νὺξ δ’ ἤδη τελέθει· ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιθέσθαι.
δ’: Il. 7:283: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας·
δ’: Il. 7:287: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
δ’: Il. 7:289: καὶ πινυτήν, περὶ δ’ ἔγχει Ἀχαιῶν φέρτατός ἐσσι,
δ’: Il. 7:292: ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ’ ἑτέροισί γε νίκην.
δ’: Il. 7:293: νὺξ δ’ ἤδη τελέθει· ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιθέσθαι,
δ’: Il. 7:299: δῶρα δ’ ἄγ’ ἀλλήλοισι περικλυτὰ δώομεν ἄμφω,
δ’: Il. 7:307: ἤϊ’, ὃ δ’ ἐς Τρώων ὅμαδον κίε· τοὶ δὲ χάρησαν,
δ’: Il. 7:313: Οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἐν Ἀτρεΐδαο γένοντο,
δ’: Il. 7:321: νώτοισιν δ’ Αἴαντα διηνεκέεσσι γέραιρεν
δ’: Il. 7:330: ἐσκέδασ’ ὀξὺς Ἄρης, ψυχαὶ δ’ Ἄϊδος δὲ κατῆλθον·
δ’: Il. 7:332: αὐτοὶ δ’ ἀγρόμενοι κυκλήσομεν ἐνθάδε νεκροὺς
δ’: Il. 7:336: τύμβον δ’ ἀμφὶ πυρὴν ἕνα χεύομεν ἐξαγαγόντες
δ’: Il. 7:337: ἄκριτον ἐκ πεδίου· ποτὶ δ’ αὐτὸν δείμομεν ὦκα
δ’: Il. 7:339: ἐν δ’ αὐτοῖσι πύλας ποιήσομεν εὖ ἀραρυίας,
δ’: Il. 7:344: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνησαν βασιλῆες.
δ’: Il. 7:347: τοῖσιν δ’ Ἀντήνωρ πεπνυμένος ἦρχ’ ἀγορεύειν·
δ’: Il. 7:351: δώομεν Ἀτρεΐδῃσιν ἄγειν· νῦν δ’ ὅρκια πιστὰ
δ’: Il. 7:354: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
δ’: Il. 7:359: εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις,
δ’: Il. 7:362: ἀντικρὺ δ’ ἀπόφημι γυναῖκα μὲν οὐκ ἀποδώσω·
δ’: Il. 7:363: κτήματα δ’ ὅσσ’ ἀγόμην ἐξ Ἄργεος ἡμέτερον δῶ
δ’: Il. 7:365: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
δ’: Il. 7:372: ἠῶθεν δ’ Ἰδαῖος ἴτω κοίλας ἐπὶ νῆας
δ’: Il. 7:378: ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ’ ἑτέροισί γε νίκην.
δ’: Il. 7:379: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο·
δ’: Il. 7:381: ἠῶθεν δ’ Ἰδαῖος ἔβη κοίλας ἐπὶ νῆας·
δ’: Il. 7:382: τοὺς δ’ εὗρ’ εἰν ἀγορῇ Δαναοὺς θεράποντας Ἄρηος
δ’: Il. 7:392: κουριδίην δ’ ἄλοχον Μενελάου κυδαλίμοιο
δ’: Il. 7:397: ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ’ ἑτέροισί γε νίκην.
δ’: Il. 7:398: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
δ’: Il. 7:403: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Ἀχαιῶν
δ’: Il. 7:407: ὥς τοι ὑποκρίνονται· ἐμοὶ δ’ ἐπιανδάνει οὕτως
δ’: Il. 7:413: ἄψοῤῥον δ’ Ἰδαῖος ἔβη προτὶ Ἴλιον ἱρήν.
δ’: Il. 7:414: οἳ δ’ ἕατ’ εἰν ἀγορῇ Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες
δ’: Il. 7:416: Ἰδαῖος· ὃ δ’ ἄρ’ ἦλθε καὶ ἀγγελίην ἀπέειπε
δ’: Il. 7:417: στὰς ἐν μέσσοισιν· τοὶ δ’ ὁπλίζοντο μάλ’ ὦκα,
δ’: Il. 7:419: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐϋσσέλμων ἀπὸ νηῶν
δ’: Il. 7:423: οὐρανὸν εἰσανιών· οἳ δ’ ἤντεον ἀλλήλοισιν.
δ’: Il. 7:430: ὣς δ’ αὔτως ἑτέρωθεν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
δ’: Il. 7:433: Ἦμος δ’ οὔτ’ ἄρ πω ἠώς, ἔτι δ’ ἀμφιλύκη νύξ,
δ’: Il. 7:433: Ἦμος δ’ οὔτ’ ἄρ πω ἠώς, ἔτι δ’ ἀμφιλύκη νύξ,
δ’: Il. 7:435: τύμβον δ’ ἀμφ’ αὐτὴν ἕνα ποίεον ἐξαγαγόντες
δ’: Il. 7:436: ἄκριτον ἐκ πεδίου, ποτὶ δ’ αὐτὸν τεῖχος ἔδειμαν
δ’: Il. 7:438: ἐν δ’ αὐτοῖσι πύλας ἐνεποίεον εὖ ἀραρυίας,
δ’: Il. 7:448: οὐχ ὁράᾳς ὅτι δ’ αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
δ’: Il. 7:451: τοῦ δ’ ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ’ ἐπικίδναται ἠώς·
δ’: Il. 7:452: τοῦ δ’ ἐπιλήσονται τὸ ἐγὼ καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων
δ’: Il. 7:458: σὸν δ’ ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ’ ἐπικίδναται ἠώς.
δ’: Il. 7:462: αὖτις δ’ ἠϊόνα μεγάλην ψαμάθοισι καλύψαι,
δ’: Il. 7:465: δύσετο δ’ ἠέλιος, τετέλεστο δὲ ἔργον Ἀχαιῶν,
δ’: Il. 7:467: νῆες δ’ ἐκ Λήμνοιο παρέσταν οἶνον ἄγουσαι
δ’: Il. 7:470: χωρὶς δ’ Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ
δ’: Il. 7:473: ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ’ αἴθωνι σιδήρῳ,
δ’: Il. 7:474: ἄλλοι δὲ ῥινοῖς, ἄλλοι δ’ αὐτῇσι βόεσσιν,
δ’: Il. 7:475: ἄλλοι δ’ ἀνδραπόδεσσι· τίθεντο δὲ δαῖτα θάλειαν.
δ’: Il. 7:480: οἶνον δ’ ἐκ δεπάων χαμάδις χέον, οὐδέ τις ἔτλη
δ’: Il. 8:4: αὐτὸς δέ σφ’ ἀγόρευε, θεοὶ δ’ ὑπὸ πάντες ἄκουον·
δ’: Il. 8:10: ὃν δ’ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλοντα νοήσω
δ’: Il. 8:18: εἰ δ’ ἄγε πειρήσασθε θεοὶ ἵνα εἴδετε πάντες·
δ’: Il. 8:28: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
δ’: Il. 8:36: βουλὴν δ’ Ἀργείοις ὑποθησόμεθ’ ἥ τις ὀνήσει,
δ’: Il. 8:38: Τὴν δ’ ἐπιμειδήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
δ’: Il. 8:43: χρυσὸν δ’ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ’ ἱμάσθλην
δ’: Il. 8:43: χρυσὸν δ’ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ’ ἱμάσθλην
δ’: Il. 8:44: χρυσείην εὔτυκτον, ἑοῦ δ’ ἐπεβήσετο δίφρου,
δ’: Il. 8:45: μάστιξεν δ’ ἐλάαν· τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
δ’: Il. 8:45: μάστιξεν δ’ ἐλάαν· τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
δ’: Il. 8:47: Ἴδην δ’ ἵκανεν πολυπίδακα μητέρα θηρῶν
δ’: Il. 8:50: λύσας ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ἠέρα πουλὺν ἔχευεν.
δ’: Il. 8:51: αὐτὸς δ’ ἐν κορυφῇσι καθέζετο κύδεϊ γαίων
δ’: Il. 8:53: Οἳ δ’ ἄρα δεῖπνον ἕλοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
δ’: Il. 8:54: ῥίμφα κατὰ κλισίας, ἀπὸ δ’ αὐτοῦ θωρήσσοντο.
δ’: Il. 8:55: Τρῶες δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἀνὰ πτόλιν ὁπλίζοντο
δ’: Il. 8:58: πᾶσαι δ’ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ δ’ ἔσσυτο λαός,
δ’: Il. 8:58: πᾶσαι δ’ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ δ’ ἔσσυτο λαός,
δ’: Il. 8:59: πεζοί θ’ ἱππῆές τε· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
δ’: Il. 8:60: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο
δ’: Il. 8:61: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
δ’: Il. 8:63: ἔπληντ’ ἀλλήλῃσι, πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
δ’: Il. 8:64: ἔνθα δ’ ἅμ’ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν
δ’: Il. 8:65: ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ’ αἵματι γαῖα.
δ’: Il. 8:68: ἦμος δ’ Ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει,
δ’: Il. 8:70: ἐν δ’ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο
δ’: Il. 8:72: ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ’ αἴσιμον ἦμαρ Ἀχαιῶν.
δ’: Il. 8:75: αὐτὸς δ’ ἐξ Ἴδης μεγάλ’ ἔκτυπε, δαιόμενον δὲ
δ’: Il. 8:85: ἀλγήσας δ’ ἀνέπαλτο, βέλος δ’ εἰς ἐγκέφαλον δῦ,
δ’: Il. 8:85: ἀλγήσας δ’ ἀνέπαλτο, βέλος δ’ εἰς ἐγκέφαλον δῦ,
δ’: Il. 8:86: σὺν δ’ ἵππους ἐτάραξε κυλινδόμενος περὶ χαλκῷ.
δ’: Il. 8:92: σμερδαλέον δ’ ἐβόησεν ἐποτρύνων Ὀδυσῆα·
δ’: Il. 8:99: Τυδεΐδης δ’ αὐτός περ ἐὼν προμάχοισιν ἐμίχθη,
δ’: Il. 8:115: τὼ δ’ εἰς ἀμφοτέρω Διομήδεος ἅρματα βήτην·
δ’: Il. 8:116: Νέστωρ δ’ ἐν χείρεσσι λάβ’ ἡνία σιγαλόεντα,
δ’: Il. 8:117: μάστιξεν δ’ ἵππους· τάχα δ’ Ἕκτορος ἄγχι γένοντο.
δ’: Il. 8:117: μάστιξεν δ’ ἵππους· τάχα δ’ Ἕκτορος ἄγχι γένοντο.
δ’: Il. 8:118: τοῦ δ’ ἰθὺς μεμαῶτος ἀκόντισε Τυδέος υἱός·
δ’: Il. 8:119: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρτεν, ὃ δ’ ἡνίοχον θεράποντα
δ’: Il. 8:122: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
δ’: Il. 8:123: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
δ’: Il. 8:124: Ἕκτορα δ’ αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἡνιόχοιο·
δ’: Il. 8:126: κεῖσθαι, ὃ δ’ ἡνίοχον μέθεπε θρασύν· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
δ’: Il. 8:133: βροντήσας δ’ ἄρα δεινὸν ἀφῆκ’ ἀργῆτα κεραυνόν,
δ’: Il. 8:136: τὼ δ’ ἵππω δείσαντε καταπτήτην ὑπ’ ὄχεσφι·
δ’: Il. 8:137: Νέστορα δ’ ἐκ χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα,
δ’: Il. 8:138: δεῖσε δ’ ὅ γ’ ἐν θυμῷ, Διομήδεα δὲ προσέειπε·
δ’: Il. 8:139: Τυδεΐδη ἄγε δ’ αὖτε φόβον δ’ ἔχε μώνυχας ἵππους.
δ’: Il. 8:139: Τυδεΐδη ἄγε δ’ αὖτε φόβον δ’ ἔχε μώνυχας ἵππους.
δ’: Il. 8:145: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
δ’: Il. 8:151: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
δ’: Il. 8:160: τῷ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
δ’: Il. 8:170: τρὶς δ’ ἄρ’ ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων κτύπε μητίετα Ζεὺς
δ’: Il. 8:175: γιγνώσκω δ’ ὅτι μοι πρόφρων κατένευσε Κρονίων
δ’: Il. 8:178: ἀβλήχρ’ οὐδενόσωρα· τὰ δ’ οὐ μένος ἁμὸν ἐρύξει·
δ’: Il. 8:199: σείσατο δ’ εἰνὶ θρόνῳ, ἐλέλιξε δὲ μακρὸν Ὄλυμπον,
δ’: Il. 8:213: τῶν δ’ ὅσον ἐκ νηῶν ἀπὸ πύργου τάφρος ἔεργε
δ’: Il. 8:220: βῆ δ’ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν
δ’: Il. 8:222: στῆ δ’ ἐπ’ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηῒ μελαίνῃ,
δ’: Il. 8:234: στήσεσθ’ ἐν πολέμῳ· νῦν δ’ οὐδ’ ἑνὸς ἄξιοί εἰμεν
δ’: Il. 8:247: αὐτίκα δ’ αἰετὸν ἧκε τελειότατον πετεηνῶν,
δ’: Il. 8:251: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ ὅ τ’ ἄρ’ ἐκ Διὸς ἤλυθεν ὄρνις,
δ’: Il. 8:260: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δ’: Il. 8:262: τοῖσι δ’ ἐπ’ Αἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν,
δ’: Il. 8:263: τοῖσι δ’ ἐπ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
δ’: Il. 8:265: τοῖσι δ’ ἐπ’ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός·
δ’: Il. 8:266: Τεῦκρος δ’ εἴνατος ἦλθε παλίντονα τόξα τιταίνων,
δ’: Il. 8:267: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπ’ Αἴαντος σάκεϊ Τελαμωνιάδαο.
δ’: Il. 8:286: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐξερέω ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται·
δ’: Il. 8:292: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε Τεῦκρος ἀμύμων·
δ’: Il. 8:298: πάντες δ’ ἐν χροῒ πῆχθεν ἀρηϊθόων αἰζηῶν·
δ’: Il. 8:299: τοῦτον δ’ οὐ δύναμαι βαλέειν κύνα λυσσητῆρα.
δ’: Il. 8:302: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρθ’, ὃ δ’ ἀμύμονα Γοργυθίωνα
δ’: Il. 8:306: μήκων δ’ ὡς ἑτέρωσε κάρη βάλεν, ἥ τ’ ἐνὶ κήπῳ
δ’: Il. 8:309: Τεῦκρος δ’ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν
δ’: Il. 8:314: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
δ’: Il. 8:315: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
δ’: Il. 8:316: Ἕκτορα δ’ αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἡνιόχοιο·
δ’: Il. 8:318: Κεβριόνην δ’ ἐκέλευσεν ἀδελφεὸν ἐγγὺς ἐόντα
δ’: Il. 8:319: ἵππων ἡνί’ ἑλεῖν· ὃ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας.
δ’: Il. 8:320: αὐτὸς δ’ ἐκ δίφροιο χαμαὶ θόρε παμφανόωντος
δ’: Il. 8:322: βῆ δ’ ἰθὺς Τεύκρου, βαλέειν δέ ἑ θυμὸς ἀνώγει.
δ’: Il. 8:324: θῆκε δ’ ἐπὶ νευρῇ· τὸν δ’ αὖ κορυθαίολος Ἕκτωρ
δ’: Il. 8:324: θῆκε δ’ ἐπὶ νευρῇ· τὸν δ’ αὖ κορυθαίολος Ἕκτωρ
δ’: Il. 8:330: Αἴας δ’ οὐκ ἀμέλησε κασιγνήτοιο πεσόντος,
δ’: Il. 8:335: Ἂψ δ’ αὖτις Τρώεσσιν Ὀλύμπιος ἐν μένος ὦρσεν·
δ’: Il. 8:336: οἳ δ’ ἰθὺς τάφροιο βαθείης ὦσαν Ἀχαιούς·
δ’: Il. 8:337: Ἕκτωρ δ’ ἐν πρώτοισι κίε σθένεϊ βλεμεαίνων.
δ’: Il. 8:338: ὡς δ’ ὅτε τίς τε κύων συὸς ἀγρίου ἠὲ λέοντος
δ’: Il. 8:348: Ἕκτωρ δ’ ἀμφιπεριστρώφα καλλίτριχας ἵππους
δ’: Il. 8:351: αἶψα δ’ Ἀθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δ’: Il. 8:357: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Il. 8:370: νῦν δ’ ἐμὲ μὲν στυγέει, Θέτιδος δ’ ἐξήνυσε βουλάς,
δ’: Il. 8:370: νῦν δ’ ἐμὲ μὲν στυγέει, Θέτιδος δ’ ἐξήνυσε βουλάς,
δ’: Il. 8:389: ἐς δ’ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ’ ἔγχος
δ’: Il. 8:389: ἐς δ’ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ’ ἔγχος
δ’: Il. 8:398: Ἶριν δ’ ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν·
δ’: Il. 8:403: αὐτὰς δ’ ἐκ δίφρου βαλέω κατά θ’ ἅρματα ἄξω·
δ’: Il. 8:407: Ἥρῃ δ’ οὔ τι τόσον νεμεσίζομαι οὐδὲ χολοῦμαι·
δ’: Il. 8:410: βῆ δ’ ἐξ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον.
δ’: Il. 8:417: αὐτὰς δ’ ἐκ δίφρου βαλέειν κατά θ’ ἅρματα ἄξειν·
δ’: Il. 8:421: Ἥρῃ δ’ οὔ τι τόσον νεμεσίζεται οὐδὲ χολοῦται·
δ’: Il. 8:433: τῇσιν δ’ Ὧραι μὲν λῦσαν καλλίτριχας ἵππους,
δ’: Il. 8:435: ἅρματα δ’ ἔκλιναν πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα·
δ’: Il. 8:439: Οὔλυμπον δὲ δίωκε, θεῶν δ’ ἐξίκετο θώκους.
δ’: Il. 8:441: ἅρματα δ’ ἂμ βωμοῖσι τίθει κατὰ λῖτα πετάσσας·
δ’: Il. 8:443: ἕζετο, τῷ δ’ ὑπὸ ποσσὶ μέγας πελεμίζετ’ Ὄλυμπος.
δ’: Il. 8:444: αἳ δ’ οἶαι Διὸς ἀμφὶς Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
δ’: Il. 8:457: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
δ’: Il. 8:461: Ἥρῃ δ’ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα·
δ’: Il. 8:467: βουλὴν δ’ Ἀργείοις ὑποθησόμεθ’ ἥ τις ὀνήσει,
δ’: Il. 8:469: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
δ’: Il. 8:477: ὣς γὰρ θέσφατόν ἐστι· σέθεν δ’ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω
δ’: Il. 8:484: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη λευκώλενος Ἥρη.
δ’: Il. 8:485: ἐν δ’ ἔπεσ’ Ὠκεανῷ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο
δ’: Il. 8:492: ἐξ ἵππων δ’ ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα μῦθον ἄκουον
δ’: Il. 8:493: τόν ῥ’ Ἕκτωρ ἀγόρευε Διῒ φίλος· ἐν δ’ ἄρα χειρὶ
δ’: Il. 8:505: ἐκ πόλιος δ’ ἄξεσθε βόας καὶ ἴφια μῆλα
δ’: Il. 8:509: καίωμεν πυρὰ πολλά, σέλας δ’ εἰς οὐρανὸν ἵκῃ,
δ’: Il. 8:517: κήρυκες δ’ ἀνὰ ἄστυ Διῒ φίλοι ἀγγελλόντων
δ’: Il. 8:524: μῦθος δ’ ὃς μὲν νῦν ὑγιὴς εἰρημένος ἔστω,
δ’: Il. 8:525: τὸν δ’ ἠοῦς Τρώεσσι μεθ’ ἱπποδάμοις ἀγορεύσω.
δ’: Il. 8:530: πρῶϊ δ’ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
δ’: Il. 8:537: κείσεται οὐτηθείς, πολέες δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι
δ’: Il. 8:540: . τιοίμην δ’ ὡς τίετ’ Ἀθηναίη καὶ Ἀπόλλων,
δ’: Il. 8:543: οἳ δ’ ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας,
δ’: Il. 8:544: δῆσαν δ’ ἱμάντεσσι παρ’ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος·
δ’: Il. 8:545: ἐκ πόλιος δ’ ἄξοντο βόας καὶ ἴφια μῆλα
δ’: Il. 8:548: κνίσην δ’ ἐκ πεδίου ἄνεμοι φέρον οὐρανὸν εἴσω.
δ’: Il. 8:551: ὡς δ’ ὅτ’ ἐν οὐρανῷ ἄστρα φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην
δ’: Il. 8:554: καὶ νάπαι· οὐρανόθεν δ’ ἄρ’ ὑπεῤῥάγη ἄσπετος αἰθήρ,
δ’: Il. 9:3: πένθεϊ δ’ ἀτλήτῳ βεβολήατο πάντες ἄριστοι.
δ’: Il. 9:4: ὡς δ’ ἄνεμοι δύο πόντον ὀρίνετον ἰχθυόεντα
δ’: Il. 9:9: Ἀτρεΐδης δ’ ἄχεϊ μεγάλῳ βεβολημένος ἦτορ
δ’: Il. 9:13: ἷζον δ’ εἰν ἀγορῇ τετιηότες· ἂν δ’ Ἀγαμέμνων
δ’: Il. 9:13: ἷζον δ’ εἰν ἀγορῇ τετιηότες· ἂν δ’ Ἀγαμέμνων
δ’: Il. 9:29: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
δ’: Il. 9:30: δὴν δ’ ἄνεῳ ἦσαν τετιηότες υἷες Ἀχαιῶν·
δ’: Il. 9:39: ἀλκὴν δ’ οὔ τοι δῶκεν, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
δ’: Il. 9:48: νῶϊ δ’ ἐγὼ Σθένελός τε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε τέκμωρ
δ’: Il. 9:50: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Ἀχαιῶν
δ’: Il. 9:52: τοῖσι δ’ ἀνιστάμενος μετεφώνεεν ἱππότα Νέστωρ·
δ’: Il. 9:73: πᾶσά τοί ἐσθ’ ὑποδεξίη, πολέεσσι δ’ ἀνάσσεις.
δ’: Il. 9:74: πολλῶν δ’ ἀγρομένων τῷ πείσεαι ὅς κεν ἀρίστην
δ’: Il. 9:78: νὺξ δ’ ἧδ’ ἠὲ διαῤῥαίσει στρατὸν ἠὲ σαώσει.
δ’: Il. 9:79: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
δ’: Il. 9:91: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
δ’: Il. 9:97: ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ’ ἄρξομαι, οὕνεκα πολλῶν
δ’: Il. 9:102: εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν· σέο δ’ ἕξεται ὅττί κεν ἄρχῃ.
δ’: Il. 9:114: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
δ’: Il. 9:121: ὑμῖν δ’ ἐν πάντεσσι περικλυτὰ δῶρ’ ὀνομήνω
δ’: Il. 9:123: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους
δ’: Il. 9:128: δώσω δ’ ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
δ’: Il. 9:131: τὰς μέν οἱ δώσω, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρων
δ’: Il. 9:147: πρὸς οἶκον Πηλῆος· ἐγὼ δ’ ἐπὶ μείλια δώσω
δ’: Il. 9:153: πᾶσαι δ’ ἐγγὺς ἁλός, νέαται Πύλου ἠμαθόεντος·
δ’: Il. 9:154: ἐν δ’ ἄνδρες ναίουσι πολύῤῥηνες πολυβοῦται,
δ’: Il. 9:162: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
δ’: Il. 9:167: εἰ δ’ ἄγε τοὺς ἂν ἐγὼ ἐπιόψομαι οἳ δὲ πιθέσθων.
δ’: Il. 9:170: κηρύκων δ’ Ὀδίος τε καὶ Εὐρυβάτης ἅμ’ ἑπέσθων.
δ’: Il. 9:176: νώμησαν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν.
δ’: Il. 9:185: Μυρμιδόνων δ’ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην,
δ’: Il. 9:186: τὸν δ’ εὗρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγείῃ
δ’: Il. 9:187: καλῇ δαιδαλέῃ, ἐπὶ δ’ ἀργύρεον ζυγὸν ἦεν,
δ’: Il. 9:189: τῇ ὅ γε θυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ’ ἄρα κλέα ἀνδρῶν.
δ’: Il. 9:193: στὰν δὲ πρόσθ’ αὐτοῖο· ταφὼν δ’ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς
δ’: Il. 9:195: ὣς δ’ αὔτως Πάτροκλος, ἐπεὶ ἴδε φῶτας, ἀνέστη.
δ’: Il. 9:200: εἷσεν δ’ ἐν κλισμοῖσι τάπησί τε πορφυρέοισιν.
δ’: Il. 9:203: ζωρότερον δὲ κέραιε, δέπας δ’ ἔντυνον ἑκάστῳ·
δ’: Il. 9:207: ἐν δ’ ἄρα νῶτον ἔθηκ’ ὄϊος καὶ πίονος αἰγός,
δ’: Il. 9:209: τῷ δ’ ἔχεν Αὐτομέδων, τάμνεν δ’ ἄρα δῖος Ἀχιλλεύς.
δ’: Il. 9:209: τῷ δ’ ἔχεν Αὐτομέδων, τάμνεν δ’ ἄρα δῖος Ἀχιλλεύς.
δ’: Il. 9:214: πάσσε δ’ ἁλὸς θείοιο κρατευτάων ἐπαείρας.
δ’: Il. 9:218: αὐτὸς δ’ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο
δ’: Il. 9:220: Πάτροκλον ὃν ἑταῖρον· ὃ δ’ ἐν πυρὶ βάλλε θυηλάς.
δ’: Il. 9:221: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
δ’: Il. 9:224: πλησάμενος δ’ οἴνοιο δέπας δείδεκτ’ Ἀχιλῆα·
δ’: Il. 9:257: ληγέμεναι δ’ ἔριδος κακομηχάνου, ὄφρά σε μᾶλλον
δ’: Il. 9:260: παύε’, ἔα δὲ χόλον θυμαλγέα· σοὶ δ’ Ἀγαμέμνων
δ’: Il. 9:265: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους
δ’: Il. 9:270: δώσει δ’ ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
δ’: Il. 9:273: τὰς μέν τοι δώσει, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρα
δ’: Il. 9:289: πρὸς οἶκον Πηλῆος· ὃ δ’ αὖτ’ ἐπὶ μείλια δώσει
δ’: Il. 9:295: πᾶσαι δ’ ἐγγὺς ἁλός, νέαται Πύλου ἠμαθόεντος·
δ’: Il. 9:296: ἐν δ’ ἄνδρες ναίουσι πολύῤῥηνες πολυβοῦται,
δ’: Il. 9:301: αὐτὸς καὶ τοῦ δῶρα, σὺ δ’ ἄλλους περ Παναχαιοὺς
δ’: Il. 9:307: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 9:323: ὡς δ’ ὄρνις ἀπτῆσι νεοσσοῖσι προφέρῃσι
δ’: Il. 9:324: μάστακ’ ἐπεί κε λάβῃσι, κακῶς δ’ ἄρα οἱ πέλει αὐτῇ,
δ’: Il. 9:326: ἤματα δ’ αἱματόεντα διέπρησσον πολεμίζων
δ’: Il. 9:329: πεζὸς δ’ ἕνδεκά φημι κατὰ Τροίην ἐρίβωλον·
δ’: Il. 9:332: Ἀτρεΐδῃ· ὃ δ’ ὄπισθε μένων παρὰ νηυσὶ θοῇσι
δ’: Il. 9:333: δεξάμενος διὰ παῦρα δασάσκετο, πολλὰ δ’ ἔχεσκεν.
δ’: Il. 9:334: ἄλλα δ’ ἀριστήεσσι δίδου γέρα καὶ βασιλεῦσι·
δ’: Il. 9:335: τοῖσι μὲν ἔμπεδα κεῖται, ἐμεῦ δ’ ἀπὸ μούνου Ἀχαιῶν
δ’: Il. 9:336: εἵλετ’, ἔχει δ’ ἄλοχον θυμαρέα· τῇ παριαύων
δ’: Il. 9:344: νῦν δ’ ἐπεὶ ἐκ χειρῶν γέρας εἵλετο καί μ’ ἀπάτησε
δ’: Il. 9:352: ἴσχειν· ὄφρα δ’ ἐγὼ μετ’ Ἀχαιοῖσιν πολέμιζον
δ’: Il. 9:356: νῦν δ’ ἐπεὶ οὐκ ἐθέλω πολεμιζέμεν Ἕκτορι δίῳ
δ’: Il. 9:361: νῆας ἐμάς, ἐν δ’ ἄνδρας ἐρεσσέμεναι μεμαῶτας·
δ’: Il. 9:365: ἄλλον δ’ ἐνθένδε χρυσὸν καὶ χαλκὸν ἐρυθρὸν
δ’: Il. 9:383: αἵ θ’ ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ’ ἀν’ ἑκάστας
δ’: Il. 9:388: κούρην δ’ οὐ γαμέω Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο,
δ’: Il. 9:390: ἔργα δ’ Ἀθηναίῃ γλαυκώπιδι ἰσοφαρίζοι·
δ’: Il. 9:391: οὐδέ μιν ὧς γαμέω· ὃ δ’ Ἀχαιῶν ἄλλον ἑλέσθω,
δ’: Il. 9:417: καὶ δ’ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἐγὼ παραμυθησαίμην
δ’: Il. 9:427: Φοῖνιξ δ’ αὖθι παρ’ ἄμμι μένων κατακοιμηθήτω,
δ’: Il. 9:429: αὔριον ἢν ἐθέλῃσιν· ἀνάγκῃ δ’ οὔ τί μιν ἄξω.
δ’: Il. 9:430: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
δ’: Il. 9:450: τὴν αὐτὸς φιλέεσκεν, ἀτιμάζεσκε δ’ ἄκοιτιν
δ’: Il. 9:451: μητέρ’ ἐμήν· ἣ δ’ αἰὲν ἐμὲ λισσέσκετο γούνων
δ’: Il. 9:453: τῇ πιθόμην καὶ ἔρεξα· πατὴρ δ’ ἐμὸς αὐτίκ’ ὀϊσθεὶς
δ’: Il. 9:454: πολλὰ κατηρᾶτο, στυγερὰς δ’ ἐπεκέκλετ’ Ἐρινῦς,
δ’: Il. 9:456: ἐξ ἐμέθεν γεγαῶτα· θεοὶ δ’ ἐτέλειον ἐπαρὰς
δ’: Il. 9:465: πολλὸν δ’ ἐκ κεράμων μέθυ πίνετο τοῖο γέροντος.
δ’: Il. 9:469: ἄλλο δ’ ἐνὶ προδόμῳ, πρόσθεν θαλάμοιο θυράων.
δ’: Il. 9:475: Φθίην δ’ ἐξικόμην ἐριβώλακα μητέρα μήλων
δ’: Il. 9:480: ναῖον δ’ ἐσχατιὴν Φθίης Δολόπεσσιν ἀνάσσων.
δ’: Il. 9:501: ἣ δ’ ἄτη σθεναρή τε καὶ ἀρτίπος, οὕνεκα πάσας
δ’: Il. 9:503: βλάπτουσ’ ἀνθρώπους· αἳ δ’ ἐξακέονται ὀπίσσω.
δ’: Il. 9:507: λίσσονται δ’ ἄρα ταί γε Δία Κρονίωνα κιοῦσαι
δ’: Il. 9:511: εἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα φέροι τὰ δ’ ὄπισθ’ ὀνομάζοι
δ’: Il. 9:515: νῦν δ’ ἅμα τ’ αὐτίκα πολλὰ διδοῖ τὰ δ’ ὄπισθεν ὑπέστη,
δ’: Il. 9:515: νῦν δ’ ἅμα τ’ αὐτίκα πολλὰ διδοῖ τὰ δ’ ὄπισθεν ὑπέστη,
δ’: Il. 9:519: μηδὲ πόδας· πρὶν δ’ οὔ τι νεμεσσητὸν κεχολῶσθαι.
δ’: Il. 9:524: ὡς ἦν· ἐν δ’ ὑμῖν ἐρέω πάντεσσι φίλοισι.
δ’: Il. 9:532: οἴῃ δ’ οὐκ ἔῤῥεξε Διὸς κούρῃ μεγάλοιο.
δ’: Il. 9:537: πολλὰ δ’ ὅ γε προθέλυμνα χαμαὶ βάλε δένδρεα μακρὰ
δ’: Il. 9:539: τὸν δ’ υἱὸς Οἰνῆος ἀπέκτεινεν Μελέαγρος
δ’: Il. 9:543: ἣ δ’ ἀμφ’ αὐτῷ θῆκε πολὺν κέλαδον καὶ ἀϋτὴν
δ’: Il. 9:567: παιδὶ δόμεν θάνατον· τῆς δ’ ἠεροφοῖτις Ἐρινὺς
δ’: Il. 9:581: ἐλλίσσονθ’· ὃ δὲ μᾶλλον ἀναίνετο· πολλὰ δ’ ἑταῖροι,
δ’: Il. 9:584: πρίν γ’ ὅτε δὴ θάλαμος πύκ’ ἐβάλλετο, τοὶ δ’ ἐπὶ πύργων
δ’: Il. 9:591: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμὸς ἀκούοντος κακὰ ἔργα,
δ’: Il. 9:592: βῆ δ’ ἰέναι, χροῒ δ’ ἔντε’ ἐδύσετο παμφανόωντα.
δ’: Il. 9:592: βῆ δ’ ἰέναι, χροῒ δ’ ἔντε’ ἐδύσετο παμφανόωντα.
δ’: Il. 9:594: εἴξας ᾧ θυμῷ· τῷ δ’ οὐκέτι δῶρα τέλεσσαν
δ’: Il. 9:595: πολλά τε καὶ χαρίεντα, κακὸν δ’ ἤμυνε καὶ αὔτως.
δ’: Il. 9:602: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 9:607: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
δ’: Il. 9:613: οὗτοι δ’ ἀγγελέουσι, σὺ δ’ αὐτόθι λέξεο μίμνων
δ’: Il. 9:613: οὗτοι δ’ ἀγγελέουσι, σὺ δ’ αὐτόθι λέξεο μίμνων
δ’: Il. 9:614: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ· ἅμα δ’ ἠοῖ φαινομένηφι
δ’: Il. 9:618: ἐκ κλισίης νόστοιο μεδοίατο· τοῖσι δ’ ἄρ’ Αἴας
δ’: Il. 9:632: ποινὴν δεξαμένῳ· σοὶ δ’ ἄληκτόν τε κακόν τε
δ’: Il. 9:635: ἄλλά τε πόλλ’ ἐπὶ τῇσι· σὺ δ’ ἵλαον ἔνθεο θυμόν,
δ’: Il. 9:639: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 9:653: σπείσαντες παρὰ νῆας ἴσαν πάλιν· ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
δ’: Il. 9:654: Πάτροκλος δ’ ἑτάροισιν ἰδὲ δμωῇσι κέλευσε
δ’: Il. 9:656: αἳ δ’ ἐπιπειθόμεναι στόρεσαν λέχος ὡς ἐκέλευσε
δ’: Il. 9:660: τῷ δ’ ἄρα παρκατέλεκτο γυνή, τὴν Λεσβόθεν ἦγε,
δ’: Il. 9:662: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἐλέξατο· πὰρ δ’ ἄρα καὶ τῷ
δ’: Il. 9:662: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἐλέξατο· πὰρ δ’ ἄρα καὶ τῷ
δ’: Il. 9:665: Οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἐν Ἀτρεΐδαο γένοντο.
δ’: Il. 9:668: πρῶτος δ’ ἐξερέεινεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
δ’: Il. 9:671: ἦ ἀπέειπε, χόλος δ’ ἔτ’ ἔχει μεγαλήτορα θυμόν;
δ’: Il. 9:672: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
δ’: Il. 9:675: πιμπλάνεται μένεος, σὲ δ’ ἀναίνεται ἠδὲ σὰ δῶρα.
δ’: Il. 9:678: αὐτὸς δ’ ἠπείλησεν ἅμ’ ἠοῖ φαινομένηφι
δ’: Il. 9:680: καὶ δ’ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἔφη παραμυθήσασθαι
δ’: Il. 9:686: Φοῖνιξ δ’ αὖθ’ ὃ γέρων κατελέξατο, ὡς γὰρ ἀνώγει,
δ’: Il. 9:688: αὔριον, ἢν ἐθέλῃσιν· ἀνάγκῃ δ’ οὔ τί μιν ἄξει.
δ’: Il. 9:689: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
δ’: Il. 9:691: δὴν δ’ ἄνεῳ ἦσαν τετιηότες υἷες Ἀχαιῶν·
δ’: Il. 9:695: μυρία δῶρα διδούς· ὃ δ’ ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἄλλως·
δ’: Il. 9:698: ἦ κε μένῃ· τότε δ’ αὖτε μαχήσεται ὁππότε κέν μιν
δ’: Il. 9:705: ὀτρύνων, καὶ δ’ αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μάχεσθαι.
δ’: Il. 9:706: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνησαν βασιλῆες
δ’: Il. 10:5: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀστράπτῃ πόσις Ἥρης ἠϋκόμοιο
δ’: Il. 10:16: ὑψόθ’ ἐόντι Διί, μέγα δ’ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ.
δ’: Il. 10:21: ὀρθωθεὶς δ’ ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα,
δ’: Il. 10:22: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
δ’: Il. 10:23: ἀμφὶ δ’ ἔπειτα δαφοινὸν ἑέσσατο δέρμα λέοντος
δ’: Il. 10:24: αἴθωνος μεγάλοιο ποδηνεκές, εἵλετο δ’ ἔγχος.
δ’: Il. 10:25: Ὣς δ’ αὔτως Μενέλαον ἔχε τρόμος· οὐδὲ γὰρ αὐτῷ
δ’: Il. 10:31: θήκατο χαλκείην, δόρυ δ’ εἵλετο χειρὶ παχείῃ.
δ’: Il. 10:32: βῆ δ’ ἴμεν ἀνστήσων ὃν ἀδελφεόν, ὃς μέγα πάντων
δ’: Il. 10:33: Ἀργείων ἤνασσε, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ.
δ’: Il. 10:34: τὸν δ’ εὗρ’ ἀμφ’ ὤμοισι τιθήμενον ἔντεα καλὰ
δ’: Il. 10:35: νηῒ πάρα πρύμνῃ· τῷ δ’ ἀσπάσιος γένετ’ ἐλθών.
δ’: Il. 10:42: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
δ’: Il. 10:51: ἔργα δ’ ἔρεξ’ ὅσα φημὶ μελησέμεν Ἀργείοισι
δ’: Il. 10:54: ῥίμφα θέων παρὰ νῆας· ἐγὼ δ’ ἐπὶ Νέστορα δῖον
δ’: Il. 10:60: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
δ’: Il. 10:64: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
δ’: Il. 10:67: φθέγγεο δ’ ᾗ κεν ἴῃσθα καὶ ἐγρήγορθαι ἄνωχθι
δ’: Il. 10:74: τὸν δ’ εὗρεν παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
δ’: Il. 10:75: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ· παρὰ δ’ ἔντεα ποικίλ’ ἔκειτο
δ’: Il. 10:80: ὀρθωθεὶς δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀγκῶνος κεφαλὴν ἐπαείρας
δ’: Il. 10:82: τίς δ’ οὗτος κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν ἔρχεαι οἶος
δ’: Il. 10:86: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
δ’: Il. 10:95: στηθέων ἐκθρῴσκει, τρομέει δ’ ὑπὸ φαίδιμα γυῖα.
δ’: Il. 10:100: δυσμενέες δ’ ἄνδρες σχεδὸν εἵαται· οὐδέ τι ἴδμεν
δ’: Il. 10:102: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
δ’: Il. 10:108: σοὶ δὲ μάλ’ ἕψομ’ ἐγώ· ποτὶ δ’ αὖ καὶ ἐγείρομεν ἄλλους
δ’: Il. 10:116: ὡς εὕδει, σοὶ δ’ οἴῳ ἐπέτρεψεν πονέεσθαι.
δ’: Il. 10:119: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
δ’: Il. 10:124: νῦν δ’ ἐμέο πρότερος μάλ’ ἐπέγρετο καί μοι ἐπέστη·
δ’: Il. 10:128: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
δ’: Il. 10:132: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
δ’: Il. 10:133: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαῖναν περονήσατο φοινικόεσσαν
δ’: Il. 10:134: διπλῆν ἐκταδίην, οὔλη δ’ ἐπενήνοθε λάχνη.
δ’: Il. 10:135: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
δ’: Il. 10:136: βῆ δ’ ἰέναι κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
δ’: Il. 10:139: φθεγξάμενος· τὸν δ’ αἶψα περὶ φρένας ἤλυθ’ ἰωή,
δ’: Il. 10:140: ἐκ δ’ ἦλθε κλισίης καί σφεας πρὸς μῦθον ἔειπε·
δ’: Il. 10:143: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
δ’: Il. 10:150: βὰν δ’ ἐπὶ Τυδεΐδην Διομήδεα· τὸν δὲ κίχανον
δ’: Il. 10:151: ἐκτὸς ἀπὸ κλισίης σὺν τεύχεσιν· ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
δ’: Il. 10:152: εὗδον, ὑπὸ κρασὶν δ’ ἔχον ἀσπίδας· ἔγχεα δέ σφιν
δ’: Il. 10:155: εὗδ’, ὑπὸ δ’ ἔστρωτο ῥινὸν βοὸς ἀγραύλοιο,
δ’: Il. 10:161: εἵαται ἄγχι νεῶν, ὀλίγος δ’ ἔτι χῶρος ἐρύκει;
δ’: Il. 10:162: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἐξ ὕπνοιο μάλα κραιπνῶς ἀνόρουσε,
δ’: Il. 10:167: πάντῃ ἐποιχόμενοι; σὺ δ’ ἀμήχανός ἐσσι γεραιέ.
δ’: Il. 10:168: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
δ’: Il. 10:177: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἑέσσατο δέρμα λέοντος
δ’: Il. 10:178: αἴθωνος μεγάλοιο ποδηνεκές, εἵλετο δ’ ἔγχος.
δ’: Il. 10:179: βῆ δ’ ἰέναι, τοὺς δ’ ἔνθεν ἀναστήσας ἄγεν ἥρως.
δ’: Il. 10:179: βῆ δ’ ἰέναι, τοὺς δ’ ἔνθεν ἀναστήσας ἄγεν ἥρως.
δ’: Il. 10:180: Οἳ δ’ ὅτε δὴ φυλάκεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν,
δ’: Il. 10:185: ἔρχηται δι’ ὄρεσφι· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ἐπ’ αὐτῷ
δ’: Il. 10:190: τοὺς δ’ ὃ γέρων γήθησεν ἰδὼν θάρσυνέ τε μύθῳ
δ’: Il. 10:194: Ὣς εἰπὼν τάφροιο διέσσυτο· τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
δ’: Il. 10:196: τοῖς δ’ ἅμα Μηριόνης καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς
δ’: Il. 10:198: τάφρον δ’ ἐκδιαβάντες ὀρυκτὴν ἑδριόωντο
δ’: Il. 10:217: αἰεὶ δ’ ἐν δαίτῃσι καὶ εἰλαπίνῃσι παρέσται.
δ’: Il. 10:218: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
δ’: Il. 10:225: ὅππως κέρδος ἔῃ· μοῦνος δ’ εἴ πέρ τε νοήσῃ
δ’: Il. 10:227: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἔθελον Διομήδεϊ πολλοὶ ἕπεσθαι.
δ’: Il. 10:229: ἤθελε Μηριόνης, μάλα δ’ ἤθελε Νέστορος υἱός,
δ’: Il. 10:230: ἤθελε δ’ Ἀτρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος,
δ’: Il. 10:231: ἤθελε δ’ ὁ τλήμων Ὀδυσεὺς καταδῦναι ὅμιλον
δ’: Il. 10:241: τοῖς δ’ αὖτις μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
δ’: Il. 10:248: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
δ’: Il. 10:251: ἀλλ’ ἴομεν· μάλα γὰρ νὺξ ἄνεται, ἐγγύθι δ’ ἠώς,
δ’: Il. 10:253: τῶν δύο μοιράων, τριτάτη δ’ ἔτι μοῖρα λέλειπται.
δ’: Il. 10:256: φάσγανον ἄμφηκες· τὸ δ’ ἑὸν παρὰ νηῒ λέλειπτο·
δ’: Il. 10:260: Μηριόνης δ’ Ὀδυσῆϊ δίδου βιὸν ἠδὲ φαρέτρην
δ’: Il. 10:262: ῥινοῦ ποιητήν· πολέσιν δ’ ἔντοσθεν ἱμᾶσιν
δ’: Il. 10:265: εὖ καὶ ἐπισταμένως· μέσσῃ δ’ ἐνὶ πῖλος ἀρήρει.
δ’: Il. 10:268: Σκάνδειαν δ’ ἄρα δῶκε Κυθηρίῳ Ἀμφιδάμαντι·
δ’: Il. 10:272: Τὼ δ’ ἐπεὶ οὖν ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην,
δ’: Il. 10:275: Παλλὰς Ἀθηναίη· τοὶ δ’ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσι
δ’: Il. 10:277: χαῖρε δὲ τῷ ὄρνιθ’ Ὀδυσεύς, ἠρᾶτο δ’ Ἀθήνῃ·
δ’: Il. 10:287: τοὺς δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀσωπῷ λίπε χαλκοχίτωνας Ἀχαιούς,
δ’: Il. 10:292: σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἦνιν εὐρυμέτωπον
δ’: Il. 10:295: Ὣς ἔφαν εὐχόμενοι, τῶν δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη.
δ’: Il. 10:296: οἳ δ’ ἐπεὶ ἠρήσαντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
δ’: Il. 10:313: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
δ’: Il. 10:324: σοὶ δ’ ἐγὼ οὐχ ἅλιος σκοπὸς ἔσσομαι οὐδ’ ἀπὸ δόξης·
δ’: Il. 10:328: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἐν χερσὶ σκῆπτρον λάβε καί οἱ ὄμοσσεν·
δ’: Il. 10:332: Ὣς φάτο καί ῥ’ ἐπίορκον ἐπώμοσε, τὸν δ’ ὀρόθυνεν·
δ’: Il. 10:333: αὐτίκα δ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἐβάλλετο καμπύλα τόξα,
δ’: Il. 10:334: ἕσσατο δ’ ἔκτοσθεν ῥινὸν πολιοῖο λύκοιο,
δ’: Il. 10:335: κρατὶ δ’ ἐπὶ κτιδέην κυνέην, ἕλε δ’ ὀξὺν ἄκοντα,
δ’: Il. 10:335: κρατὶ δ’ ἐπὶ κτιδέην κυνέην, ἕλε δ’ ὀξὺν ἄκοντα,
δ’: Il. 10:336: βῆ δ’ ἰέναι προτὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
δ’: Il. 10:346: καρπαλίμως· εἰ δ’ ἄμμε παραφθαίησι πόδεσσιν,
δ’: Il. 10:350: κλινθήτην· ὃ δ’ ἄρ’ ὦκα παρέδραμεν ἀφραδίῃσιν.
δ’: Il. 10:354: τὼ μὲν ἐπεδραμέτην, ὃ δ’ ἄρ’ ἔστη δοῦπον ἀκούσας.
δ’: Il. 10:359: φευγέμεναι· τοὶ δ’ αἶψα διώκειν ὁρμήθησαν.
δ’: Il. 10:360: ὡς δ’ ὅτε καρχαρόδοντε δύω κύνε εἰδότε θήρης
δ’: Il. 10:369: δουρὶ δ’ ἐπαΐσσων προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
δ’: Il. 10:372: Ἦ ῥα καὶ ἔγχος ἀφῆκεν, ἑκὼν δ’ ἡμάρτανε φωτός·
δ’: Il. 10:373: δεξιτερὸν δ’ ὑπὲρ ὦμον ἐΰξου δουρὸς ἀκωκὴ
δ’: Il. 10:374: ἐν γαίῃ ἐπάγη· ὃ δ’ ἄρ’ ἔστη τάρβησέν τε
δ’: Il. 10:376: χλωρὸς ὑπαὶ δείους· τὼ δ’ ἀσθμαίνοντε κιχήτην,
δ’: Il. 10:377: χειρῶν δ’ ἁψάσθην· ὃ δὲ δακρύσας ἔπος ηὔδα·
δ’: Il. 10:382: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Il. 10:390: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Δόλων, ὑπὸ δ’ ἔτρεμε γυῖα·
δ’: Il. 10:390: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Δόλων, ὑπὸ δ’ ἔτρεμε γυῖα·
δ’: Il. 10:400: Τὸν δ’ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Il. 10:402: ἵππων Αἰακίδαο δαΐφρονος· οἳ δ’ ἀλεγεινοὶ
δ’: Il. 10:412: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Δόλων Εὐμήδεος υἱός·
δ’: Il. 10:416: νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου· φυλακὰς δ’ ἃς εἴρεαι ἥρως
δ’: Il. 10:419: οἷ δ’ ἐγρηγόρθασι φυλασσέμεναί τε κέλονται
δ’: Il. 10:423: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Il. 10:426: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Δόλων Εὐμήδεος υἱός·
δ’: Il. 10:430: πρὸς Θύμβρης δ’ ἔλαχον Λύκιοι Μυσοί τ’ ἀγέρωχοι
δ’: Il. 10:437: λευκότεροι χιόνος, θείειν δ’ ἀνέμοισιν ὁμοῖοι·
δ’: Il. 10:446: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
δ’: Il. 10:455: ἁψάμενος λίσσεσθαι, ὃ δ’ αὐχένα μέσσον ἔλασσε
δ’: Il. 10:456: φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ’ ἄμφω κέρσε τένοντε·
δ’: Il. 10:457: φθεγγομένου δ’ ἄρα τοῦ γε κάρη κονίῃσιν ἐμίχθη.
δ’: Il. 10:458: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν κτιδέην κυνέην κεφαλῆφιν ἕλοντο
δ’: Il. 10:466: θῆκεν ἀνὰ μυρίκην· δέελον δ’ ἐπὶ σῆμά τ’ ἔθηκε
δ’: Il. 10:470: αἶψα δ’ ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν τέλος ἷξον ἰόντες.
δ’: Il. 10:471: οἳ δ’ εὗδον καμάτῳ ἀδηκότες, ἔντεα δέ σφιν
δ’: Il. 10:474: Ῥῆσος δ’ ἐν μέσῳ εὗδε, παρ’ αὐτῷ δ’ ὠκέες ἵπποι
δ’: Il. 10:474: Ῥῆσος δ’ ἐν μέσῳ εὗδε, παρ’ αὐτῷ δ’ ὠκέες ἵπποι
δ’: Il. 10:476: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς προπάροιθεν ἰδὼν Διομήδεϊ δεῖξεν·
δ’: Il. 10:481: ἠὲ σύ γ’ ἄνδρας ἔναιρε, μελήσουσιν δ’ ἐμοὶ ἵπποι.
δ’: Il. 10:482: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἔμπνευσε μένος γλαυκῶπις Ἀθήνη,
δ’: Il. 10:483: κτεῖνε δ’ ἐπιστροφάδην· τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς
δ’: Il. 10:484: ἄορι θεινομένων, ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι γαῖα.
δ’: Il. 10:490: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς μετόπισθε λαβὼν ποδὸς ἐξερύσασκε,
δ’: Il. 10:498: τόφρα δ’ ἄρ’ ὃ τλήμων Ὀδυσεὺς λύε μώνυχας ἵππους,
δ’: Il. 10:499: σὺν δ’ ἤειρεν ἱμᾶσι καὶ ἐξήλαυνεν ὁμίλου
δ’: Il. 10:502: ῥοίζησεν δ’ ἄρα πιφαύσκων Διομήδεϊ δίῳ.
δ’: Il. 10:507: εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα, τόφρα δ’ Ἀθήνη
δ’: Il. 10:513: καρπαλίμως δ’ ἵππων ἐπεβήσετο· κόψε δ’ Ὀδυσσεὺς
δ’: Il. 10:513: καρπαλίμως δ’ ἵππων ἐπεβήσετο· κόψε δ’ Ὀδυσσεὺς
δ’: Il. 10:514: τόξῳ· τοὶ δ’ ἐπέτοντο θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
δ’: Il. 10:519: Ῥήσου ἀνεψιὸν ἐσθλόν· ὃ δ’ ἐξ ὕπνου ἀνορούσας
δ’: Il. 10:526: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σκοπὸν Ἕκτορος ἔκταν,
δ’: Il. 10:529: ἐν χείρεσσ’ Ὀδυσῆϊ τίθει, ἐπεβήσετο δ’ ἵππων·
δ’: Il. 10:530: μάστιξεν δ’ ἵππους, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
δ’: Il. 10:530: μάστιξεν δ’ ἵππους, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
δ’: Il. 10:543: πρῶτος δ’ ἐξερέεινε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
δ’: Il. 10:554: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Il. 10:558: ἵπποι δ’ οἷδε γεραιὲ νεήλυδες οὓς ἐρεείνεις
δ’: Il. 10:560: ἔκτανε, πὰρ δ’ ἑτάρους δυοκαίδεκα πάντας ἀρίστους.
δ’: Il. 10:565: καγχαλόων· ἅμα δ’ ἄλλοι ἴσαν χαίροντες Ἀχαιοί.
δ’: Il. 10:566: οἳ δ’ ὅτε Τυδεΐδεω κλισίην εὔτυκτον ἵκοντο,
δ’: Il. 10:570: νηῒ δ’ ἐνὶ πρυμνῇ ἔναρα βροτόεντα Δόλωνος
δ’: Il. 10:572: αὐτοὶ δ’ ἱδρῶ πολλὸν ἀπενίζοντο θαλάσσῃ
δ’: Il. 11:1: Ἠὼς δ’ ἐκ λεχέων παρ’ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο
δ’: Il. 11:3: Ζεὺς δ’ Ἔριδα προΐαλλε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
δ’: Il. 11:5: στῆ δ’ ἐπ’ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηῒ μελαίνῃ,
δ’: Il. 11:13: τοῖσι δ’ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ’ ἠὲ νέεσθαι
δ’: Il. 11:15: Ἀτρεΐδης δ’ ἐβόησεν ἰδὲ ζώννυσθαι ἄνωγεν
δ’: Il. 11:16: Ἀργείους· ἐν δ’ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν.
δ’: Il. 11:24: τοῦ δ’ ἤτοι δέκα οἶμοι ἔσαν μέλανος κυάνοιο,
δ’: Il. 11:29: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος· ἐν δέ οἱ ἧλοι
δ’: Il. 11:32: ἂν δ’ ἕλετ’ ἀμφιβρότην πολυδαίδαλον ἀσπίδα θοῦριν
δ’: Il. 11:36: τῇ δ’ ἐπὶ μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο
δ’: Il. 11:38: τῆς δ’ ἐξ ἀργύρεος τελαμὼν ἦν· αὐτὰρ ἐπ’ αὐτοῦ
δ’: Il. 11:41: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἀμφίφαλον κυνέην θέτο τετραφάληρον
δ’: Il. 11:43: εἵλετο δ’ ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ
δ’: Il. 11:45: λάμπ’· ἐπὶ δ’ ἐγδούπησαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
δ’: Il. 11:52: ἱππῆες δ’ ὀλίγον μετεκίαθον· ἐν δὲ κυδοιμὸν
δ’: Il. 11:53: ὦρσε κακὸν Κρονίδης, κατὰ δ’ ὑψόθεν ἧκεν ἐέρσας
δ’: Il. 11:56: Τρῶες δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο
δ’: Il. 11:61: Ἕκτωρ δ’ ἐν πρώτοισι φέρ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
δ’: Il. 11:62: οἷος δ’ ἐκ νεφέων ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ
δ’: Il. 11:63: παμφαίνων, τοτὲ δ’ αὖτις ἔδυ νέφεα σκιόεντα,
δ’: Il. 11:65: ἄλλοτε δ’ ἐν πυμάτοισι κελεύων· πᾶς δ’ ἄρα χαλκῷ
δ’: Il. 11:65: ἄλλοτε δ’ ἐν πυμάτοισι κελεύων· πᾶς δ’ ἄρα χαλκῷ
δ’: Il. 11:67: Οἳ δ’, ὥς τ’ ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν
δ’: Il. 11:72: ἴσας δ’ ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, οἳ δὲ λύκοι ὣς
δ’: Il. 11:73: θῦνον· Ἔρις δ’ ἄρ’ ἔχαιρε πολύστονος εἰσορόωσα·
δ’: Il. 11:75: οἳ δ’ ἄλλοι οὔ σφιν πάρεσαν θεοί, ἀλλὰ ἕκηλοι
δ’: Il. 11:78: πάντες δ’ ᾐτιόωντο κελαινεφέα Κρονίωνα
δ’: Il. 11:91: κεκλόμενοι ἑτάροισι κατὰ στίχας· ἐν δ’ Ἀγαμέμνων
δ’: Il. 11:92: πρῶτος ὄρουσ’, ἕλε δ’ ἄνδρα Βιάνορα ποιμένα λαῶν
δ’: Il. 11:93: αὐτόν, ἔπειτα δ’ ἑταῖρον Ὀϊλῆα πλήξιππον.
δ’: Il. 11:95: τὸν δ’ ἰθὺς μεμαῶτα μετώπιον ὀξέϊ δουρὶ
δ’: Il. 11:109: Ἄντιφον αὖ παρὰ οὖς ἔλασε ξίφει, ἐκ δ’ ἔβαλ’ ἵππων.
δ’: Il. 11:110: σπερχόμενος δ’ ἀπὸ τοῖιν ἐσύλα τεύχεα καλὰ
δ’: Il. 11:116: ἣ δ’ εἴ πέρ τε τύχῃσι μάλα σχεδόν, οὐ δύναταί σφι
δ’: Il. 11:118: καρπαλίμως δ’ ἤϊξε διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην
δ’: Il. 11:127: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ὁμοῦ δ’ ἔχον ὠκέας ἵππους·
δ’: Il. 11:129: τὼ δὲ κυκηθήτην· ὃ δ’ ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς
δ’: Il. 11:130: Ἀτρεΐδης· τὼ δ’ αὖτ’ ἐκ δίφρου γουναζέσθην·
δ’: Il. 11:131: ζώγρει Ἀτρέος υἱέ, σὺ δ’ ἄξια δέξαι ἄποινα·
δ’: Il. 11:132: πολλὰ δ’ ἐν Ἀντιμάχοιο δόμοις κειμήλια κεῖται
δ’: Il. 11:137: μειλιχίοις ἐπέεσσιν· ἀμείλικτον δ’ ὄπ’ ἄκουσαν·
δ’: Il. 11:144: δουρὶ βαλὼν πρὸς στῆθος· ὃ δ’ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη.
δ’: Il. 11:145: Ἱππόλοχος δ’ ἀπόρουσε, τὸν αὖ χαμαὶ ἐξενάριξε
δ’: Il. 11:147: ὅλμον δ’ ὣς ἔσσευε κυλίνδεσθαι δι’ ὁμίλου.
δ’: Il. 11:148: τοὺς μὲν ἔασ’· ὃ δ’ ὅθι πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες,
δ’: Il. 11:149: τῇ ῥ’ ἐνόρουσ’, ἅμα δ’ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί.
δ’: Il. 11:151: ἱππεῖς δ’ ἱππῆας· ὑπὸ δέ σφισιν ὦρτο κονίη
δ’: Il. 11:155: ὡς δ’ ὅτε πῦρ ἀΐδηλον ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ,
δ’: Il. 11:159: Τρώων φευγόντων, πολλοὶ δ’ ἐριαύχενες ἵπποι
δ’: Il. 11:161: ἡνιόχους ποθέοντες ἀμύμονας· οἳ δ’ ἐπὶ γαίῃ
δ’: Il. 11:163: Ἕκτορα δ’ ἐκ βελέων ὕπαγε Ζεὺς ἔκ τε κονίης
δ’: Il. 11:165: Ἀτρεΐδης δ’ ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων.
δ’: Il. 11:172: οἳ δ’ ἔτι κὰμ μέσσον πεδίον φοβέοντο βόες ὥς,
δ’: Il. 11:175: τῆς δ’ ἐξ αὐχέν’ ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσι
δ’: Il. 11:178: αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ δ’ ἐφέβοντο.
δ’: Il. 11:184: οὐρανόθεν καταβάς· ἔχε δ’ ἀστεροπὴν μετὰ χερσίν.
δ’: Il. 11:185: Ἶριν δ’ ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν·
δ’: Il. 11:189: τόφρ’ ἀναχωρείτω, τὸν δ’ ἄλλον λαὸν ἀνώχθω
δ’: Il. 11:199: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
δ’: Il. 11:204: τόφρ’ ὑπόεικε μάχης, τὸν δ’ ἄλλον λαὸν ἄνωχθι
δ’: Il. 11:211: Ἕκτωρ δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,
δ’: Il. 11:212: πάλλων δ’ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
δ’: Il. 11:214: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν,
δ’: Il. 11:215: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας.
δ’: Il. 11:216: ἀρτύνθη δὲ μάχη, στὰν δ’ ἀντίοι· ἐν δ’ Ἀγαμέμνων
δ’: Il. 11:216: ἀρτύνθη δὲ μάχη, στὰν δ’ ἀντίοι· ἐν δ’ Ἀγαμέμνων
δ’: Il. 11:226: αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ’ ὅ γε θυγατέρα ἥν·
δ’: Il. 11:227: γήμας δ’ ἐκ θαλάμοιο μετὰ κλέος ἵκετ’ Ἀχαιῶν
δ’: Il. 11:232: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
δ’: Il. 11:235: νύξ’, ἐπὶ δ’ αὐτὸς ἔρεισε βαρείῃ χειρὶ πιθήσας·
δ’: Il. 11:239: ἕλκ’ ἐπὶ οἷ μεμαὼς ὥς τε λίς, ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
δ’: Il. 11:240: σπάσσατο· τὸν δ’ ἄορι πλῆξ’ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα.
δ’: Il. 11:243: κουριδίης, ἧς οὔ τι χάριν ἴδε, πολλὰ δ’ ἔδωκε·
δ’: Il. 11:248: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε Κόων ἀριδείκετος ἀνδρῶν
δ’: Il. 11:251: στῆ δ’ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθὼν Ἀγαμέμνονα δῖον,
δ’: Il. 11:259: τὸν δ’ ἕλκοντ’ ἀν’ ὅμιλον ὑπ’ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης
δ’: Il. 11:261: τοῖο δ’ ἐπ’ Ἰφιδάμαντι κάρη ἀπέκοψε παραστάς.
δ’: Il. 11:267: αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ’ αἷμα,
δ’: Il. 11:268: ὀξεῖαι δ’ ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο.
δ’: Il. 11:269: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα
δ’: Il. 11:273: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε
δ’: Il. 11:280: Ὣς ἔφαθ’, ἡνίοχος δ’ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
δ’: Il. 11:281: νῆας ἔπι γλαφυράς· τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην·
δ’: Il. 11:284: Ἕκτωρ δ’ ὡς ἐνόησ’ Ἀγαμέμνονα νόσφι κιόντα
δ’: Il. 11:292: ὡς δ’ ὅτε πού τις θηρητὴρ κύνας ἀργιόδοντας
δ’: Il. 11:296: αὐτὸς δ’ ἐν πρώτοισι μέγα φρονέων ἐβεβήκει,
δ’: Il. 11:297: ἐν δ’ ἔπεσ’ ὑσμίνῃ ὑπεραέϊ ἶσος ἀέλλῃ,
δ’: Il. 11:299: Ἔνθα τίνα πρῶτον, τίνα δ’ ὕστατον ἐξενάριξεν
δ’: Il. 11:307: πολλὸν δὲ τρόφι κῦμα κυλίνδεται, ὑψόσε δ’ ἄχνη
δ’: Il. 11:316: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
δ’: Il. 11:324: τὼ δ’ ἀν’ ὅμιλον ἰόντε κυδοίμεον, ὡς ὅτε κάπρω
δ’: Il. 11:335: Ἱππόδαμον δ’ Ὀδυσεὺς καὶ Ὑπείροχον ἐξενάριξεν.
δ’: Il. 11:337: ἐξ Ἴδης καθορῶν· τοὶ δ’ ἀλλήλους ἐνάριζον.
δ’: Il. 11:343: Ἕκτωρ δ’ ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτοὺς
δ’: Il. 11:343: Ἕκτωρ δ’ ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτοὺς
δ’: Il. 11:346: αἶψα δ’ Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
δ’: Il. 11:351: ἄκρην κὰκ κόρυθα· πλάγχθη δ’ ἀπὸ χαλκόφι χαλκός,
δ’: Il. 11:354: Ἕκτωρ δ’ ὦκ’ ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μίκτο δ’ ὁμίλῳ,
δ’: Il. 11:354: Ἕκτωρ δ’ ὦκ’ ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μίκτο δ’ ὁμίλῳ,
δ’: Il. 11:361: δουρὶ δ’ ἐπαΐσσων προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
δ’: Il. 11:377: ταρσὸν δεξιτεροῖο ποδός· διὰ δ’ ἀμπερὲς ἰὸς
δ’: Il. 11:384: Τὸν δ’ οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
δ’: Il. 11:394: παῖδες δ’ ὀρφανικοί· ὃ δέ θ’ αἵματι γαῖαν ἐρεύθων
δ’: Il. 11:396: Ὣς φάτο, τοῦ δ’ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
δ’: Il. 11:397: ἔστη πρόσθ’· ὃ δ’ ὄπισθε καθεζόμενος βέλος ὠκὺ
δ’: Il. 11:399: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε
δ’: Il. 11:401: Οἰώθη δ’ Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτός, οὐδέ τις αὐτῷ
δ’: Il. 11:403: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
δ’: Il. 11:406: μοῦνος· τοὺς δ’ ἄλλους Δαναοὺς ἐφόβησε Κρονίων.
δ’: Il. 11:412: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων,
δ’: Il. 11:413: ἔλσαν δ’ ἐν μέσσοισι, μετὰ σφίσι πῆμα τιθέντες.
δ’: Il. 11:414: ὡς δ’ ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες θαλεροί τ’ αἰζηοὶ
δ’: Il. 11:423: Χερσιδάμαντα δ’ ἔπειτα καθ’ ἵππων ἀΐξαντα
δ’: Il. 11:425: νύξεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
δ’: Il. 11:426: τοὺς μὲν ἔασ’, ὃ δ’ ἄρ’ Ἱππασίδην Χάροπ’ οὔτασε δουρὶ
δ’: Il. 11:428: τῷ δ’ ἐπαλεξήσων Σῶκος κίεν ἰσόθεος φώς,
δ’: Il. 11:437: πάντα δ’ ἀπὸ πλευρῶν χρόα ἔργαθεν, οὐδ’ ἔτ’ ἔασε
δ’: Il. 11:439: γνῶ δ’ Ὀδυσεὺς ὅ οἱ οὔ τι τέλος κατακαίριον ἦλθεν,
δ’: Il. 11:440: ἂψ δ’ ἀναχωρήσας Σῶκον πρὸς μῦθον ἔειπεν·
δ’: Il. 11:443: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν
δ’: Il. 11:444: ἤματι τῷδ’ ἔσσεσθαι, ἐμῷ δ’ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα
δ’: Il. 11:445: εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ’ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ.
δ’: Il. 11:449: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ὀδυσσεύς·
δ’: Il. 11:461: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, αὖε δ’ ἑταίρους.
δ’: Il. 11:463: τρὶς δ’ ἄϊεν ἰάχοντος ἄρηι φίλος Μενέλαος.
δ’: Il. 11:464: αἶψα δ’ ἄρ’ Αἴαντα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
δ’: Il. 11:472: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
δ’: Il. 11:473: εὗρον ἔπειτ’ Ὀδυσῆα Διῒ φίλον· ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτὸν
δ’: Il. 11:485: Αἴας δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον,
δ’: Il. 11:492: ὡς δ’ ὁπότε πλήθων ποταμὸς πεδίον δὲ κάτεισι
δ’: Il. 11:500: ἀνδρῶν πῖπτε κάρηνα, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει
δ’: Il. 11:503: ἔγχεΐ θ’ ἱπποσύνῃ τε, νέων δ’ ἀλάπαζε φάλαγγας·
δ’: Il. 11:510: αὐτίκα δ’ Ἰδομενεὺς προσεφώνεε Νέστορα δῖον·
δ’: Il. 11:517: αὐτίκα δ’ ὧν ὀχέων ἐπεβήσετο, πὰρ δὲ Μαχάων
δ’: Il. 11:519: μάστιξεν δ’ ἵππους, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
δ’: Il. 11:519: μάστιξεν δ’ ἵππους, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
δ’: Il. 11:530: ἀλλήλους ὀλέκουσι, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὄρωρεν.
δ’: Il. 11:534: στείβοντες νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ’ ἄξων
δ’: Il. 11:542: Αἴαντος δ’ ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο.
δ’: Il. 11:547: ὡς δ’ αἴθωνα λέοντα βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο
δ’: Il. 11:554: ἠῶθεν δ’ ἀπὸ νόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ·
δ’: Il. 11:557: ὡς δ’ ὅτ’ ὄνος παρ’ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας
δ’: Il. 11:565: Αἴας δ’ ἄλλοτε μὲν μνησάσκετο θούριδος ἀλκῆς
δ’: Il. 11:574: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησ’ Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς
δ’: Il. 11:578: ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν·
δ’: Il. 11:579: Εὐρύπυλος δ’ ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο τεύχε’ ἀπ’ ὤμων.
δ’: Il. 11:580: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
δ’: Il. 11:584: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων,
δ’: Il. 11:593: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· τῶν δ’ ἀντίος ἤλυθεν Αἴας.
δ’: Il. 11:596: Νέστορα δ’ ἐκ πολέμοιο φέρον Νηλήϊαι ἵπποι
δ’: Il. 11:601: αἶψα δ’ ἑταῖρον ἑὸν Πατροκλῆα προσέειπε
δ’: Il. 11:603: ἔκμολεν ἶσος Ἄρηϊ, κακοῦ δ’ ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή.
δ’: Il. 11:606: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 11:617: Οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίην Νηληϊάδεω ἀφίκοντο,
δ’: Il. 11:619: ἵππους δ’ Εὐρυμέδων θεράπων λύε τοῖο γέροντος
δ’: Il. 11:620: ἐξ ὀχέων· τοὶ δ’ ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων
δ’: Il. 11:630: ἠδὲ μέλι χλωρόν, παρὰ δ’ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν,
δ’: Il. 11:632: χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον· οὔατα δ’ αὐτοῦ
δ’: Il. 11:634: χρύσειαι νεμέθοντο, δύω δ’ ὑπὸ πυθμένες ἦσαν.
δ’: Il. 11:636: πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ’ ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν.
δ’: Il. 11:638: οἴνῳ Πραμνείῳ, ἐπὶ δ’ αἴγειον κνῆ τυρὸν
δ’: Il. 11:639: κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ δ’ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε,
δ’: Il. 11:640: πινέμεναι δ’ ἐκέλευσεν, ἐπεί ῥ’ ὥπλισσε κυκειῶ.
δ’: Il. 11:641: τὼ δ’ ἐπεὶ οὖν πίνοντ’ ἀφέτην πολυκαγκέα δίψαν
δ’: Il. 11:645: ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ’ ἑδριάασθαι ἄνωγε.
δ’: Il. 11:645: ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ’ ἑδριάασθαι ἄνωγε.
δ’: Il. 11:646: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἀναίνετο εἶπέ τε μῦθον·
δ’: Il. 11:654: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
δ’: Il. 11:660: οὔτασται δ’ Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτὸς ἠδ’ Ἀγαμέμνων·
δ’: Il. 11:662: τοῦτον δ’ ἄλλον ἐγὼ νέον ἤγαγον ἐκ πολέμοιο
δ’: Il. 11:673: ῥύσι’ ἐλαυνόμενος· ὃ δ’ ἀμύνων ᾗσι βόεσσιν
δ’: Il. 11:675: κὰδ δ’ ἔπεσεν, λαοὶ δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται.
δ’: Il. 11:676: ληΐδα δ’ ἐκ πεδίου συνελάσσαμεν ἤλιθα πολλὴν
δ’: Il. 11:684: κήρυκες δ’ ἐλίγαινον ἅμ’ ἠοῖ φαινομένηφι
δ’: Il. 11:690: τῶν προτέρων ἐτέων, κατὰ δ’ ἔκταθεν ὅσσοι ἄριστοι·
δ’: Il. 11:692: τῶν οἶος λιπόμην, οἳ δ’ ἄλλοι πάντες ὄλοντο.
δ’: Il. 11:695: ἐκ δ’ ὃ γέρων ἀγέλην τε βοῶν καὶ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
δ’: Il. 11:700: θεύσεσθαι· τοὺς δ’ αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Αὐγείας
δ’: Il. 11:701: κάσχεθε, τὸν δ’ ἐλατῆρ’ ἀφίει ἀκαχήμενον ἵππων.
δ’: Il. 11:703: ἐξέλετ’ ἄσπετα πολλά· τὰ δ’ ἄλλ’ ἐς δῆμον ἔδωκε
δ’: Il. 11:713: ἀλλ’ ὅτε πᾶν πεδίον μετεκίαθον, ἄμμι δ’ Ἀθήνη
δ’: Il. 11:723: ἱππῆες Πυλίων, τὰ δ’ ἐπέῤῥεον ἔθνεα πεζῶν.
δ’: Il. 11:727: ταῦρον δ’ Ἀλφειῷ, ταῦρον δὲ Ποσειδάωνι,
δ’: Il. 11:738: Μούλιον αἰχμητήν· γαμβρὸς δ’ ἦν Αὐγείαο,
δ’: Il. 11:742: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃσιν· ἐγὼ δ’ ἐς δίφρον ὀρούσας
δ’: Il. 11:742: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃσιν· ἐγὼ δ’ ἐς δίφρον ὀρούσας
δ’: Il. 11:747: πεντήκοντα δ’ ἕλον δίφρους, δύο δ’ ἀμφὶς ἕκαστον
δ’: Il. 11:747: πεντήκοντα δ’ ἕλον δίφρους, δύο δ’ ἀμφὶς ἕκαστον
δ’: Il. 11:760: πάντες δ’ εὐχετόωντο θεῶν Διὶ Νέστορί τ’ ἀνδρῶν.
δ’: Il. 11:768: Πηλῆος δ’ ἱκόμεσθα δόμους εὖ ναιετάοντας
δ’: Il. 11:770: ἔνθα δ’ ἔπειθ’ ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον
δ’: Il. 11:771: ἠδὲ σέ, πὰρ δ’ Ἀχιλῆα· γέρων δ’ ἱππηλάτα Πηλεὺς
δ’: Il. 11:771: ἠδὲ σέ, πὰρ δ’ Ἀχιλῆα· γέρων δ’ ἱππηλάτα Πηλεὺς
δ’: Il. 11:775: σφῶϊ μὲν ἀμφὶ βοὸς ἕπετον κρέα, νῶϊ δ’ ἔπειτα
δ’: Il. 11:776: στῆμεν ἐνὶ προθύροισι· ταφὼν δ’ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεύς,
δ’: Il. 11:777: ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ’ ἑδριάασθαι ἄνωγε,
δ’: Il. 11:777: ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ’ ἑδριάασθαι ἄνωγε,
δ’: Il. 11:781: σφὼ δὲ μάλ’ ἠθέλετον, τὼ δ’ ἄμφω πόλλ’ ἐπέτελλον.
δ’: Il. 11:784: σοὶ δ’ αὖθ’ ὧδ’ ἐπέτελλε Μενοίτιος Ἄκτορος υἱός·
δ’: Il. 11:786: πρεσβύτερος δὲ σύ ἐσσι· βίῃ δ’ ὅ γε πολλὸν ἀμείνων.
δ’: Il. 11:791: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίναις
δ’: Il. 11:795: ἀλλὰ σέ περ προέτω, ἅμα δ’ ἄλλος λαὸς ἑπέσθω
δ’: Il. 11:799: Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ’ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
δ’: Il. 11:803: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,
δ’: Il. 11:811: ὤμων καὶ κεφαλῆς, ἀπὸ δ’ ἕλκεος ἀργαλέοιο
δ’: Il. 11:821: Τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Il. 11:828: μηροῦ δ’ ἔκταμ’ ὀϊστόν, ἀπ’ αὐτοῦ δ’ αἷμα κελαινὸν
δ’: Il. 11:828: μηροῦ δ’ ἔκταμ’ ὀϊστόν, ἀπ’ αὐτοῦ δ’ αἷμα κελαινὸν
δ’: Il. 11:829: νίζ’ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δ’ ἤπια φάρμακα πάσσε
δ’: Il. 11:835: κεῖσθαι· ὃ δ’ ἐν πεδίῳ Τρώων μένει ὀξὺν Ἄρηα.
δ’: Il. 11:836: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός·
δ’: Il. 11:844: ὀξὺ βέλος περιπευκές, ἀπ’ αὐτοῦ δ’ αἷμα κελαινὸν
δ’: Il. 11:847: ἔσχ’ ὀδύνας· τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ’ αἷμα.
δ’: Il. 12:8: ἐντὸς ἔχον ῥύοιτο· θεῶν δ’ ἀέκητι τέτυκτο
δ’: Il. 12:14: πολλοὶ δ’ Ἀργείων οἳ μὲν δάμεν, οἳ δὲ λίποντο,
δ’: Il. 12:16: Ἀργεῖοι δ’ ἐν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδ’ ἔβησαν,
δ’: Il. 12:25: ἐννῆμαρ δ’ ἐς τεῖχος ἵει ῥόον· ὗε δ’ ἄρα Ζεὺς
δ’: Il. 12:25: ἐννῆμαρ δ’ ἐς τεῖχος ἵει ῥόον· ὗε δ’ ἄρα Ζεὺς
δ’: Il. 12:27: αὐτὸς δ’ ἐννοσίγαιος ἔχων χείρεσσι τρίαιναν
δ’: Il. 12:28: ἡγεῖτ’, ἐκ δ’ ἄρα πάντα θεμείλια κύμασι πέμπε
δ’: Il. 12:30: λεῖα δ’ ἐποίησεν παρ’ ἀγάῤῥοον Ἐλλήσποντον,
δ’: Il. 12:31: αὖτις δ’ ἠϊόνα μεγάλην ψαμάθοισι κάλυψε
δ’: Il. 12:32: τεῖχος ἀμαλδύνας· ποταμοὺς δ’ ἔτρεψε νέεσθαι
δ’: Il. 12:35: θησέμεναι· τότε δ’ ἀμφὶ μάχη ἐνοπή τε δεδήει
δ’: Il. 12:41: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἔν τε κύνεσσι καὶ ἀνδράσι θηρευτῇσι
δ’: Il. 12:45: αἰχμὰς ἐκ χειρῶν· τοῦ δ’ οὔ ποτε κυδάλιμον κῆρ
δ’: Il. 12:64: ὀξέες ἑστᾶσιν, ποτὶ δ’ αὐτοὺς τεῖχος Ἀχαιῶν,
δ’: Il. 12:80: Ὣς φάτο Πουλυδάμας, ἅδε δ’ Ἕκτορι μῦθος ἀπήμων,
δ’: Il. 12:81: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
δ’: Il. 12:91: καί σφιν Κεβριόνης τρίτος εἵπετο· πὰρ δ’ ἄρ’ ὄχεσφιν
δ’: Il. 12:93: τῶν δ’ ἑτέρων Πάρις ἦρχε καὶ Ἀλκάθοος καὶ Ἀγήνωρ,
δ’: Il. 12:95: υἷε δύω Πριάμοιο· τρίτος δ’ ἦν Ἄσιος ἥρως
δ’: Il. 12:101: Σαρπηδὼν δ’ ἡγήσατ’ ἀγακλειτῶν ἐπικούρων,
δ’: Il. 12:102: πρὸς δ’ ἕλετο Γλαῦκον καὶ ἀρήϊον Ἀστεροπαῖον·
δ’: Il. 12:104: τῶν ἄλλων μετά γ’ αὐτόν· ὃ δ’ ἔπρεπε καὶ διὰ πάντων.
δ’: Il. 12:105: οἳ δ’ ἐπεὶ ἀλλήλους ἄραρον τυκτῇσι βόεσσι
δ’: Il. 12:124: τῇ ῥ’ ἰθὺς φρονέων ἵππους ἔχε, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
δ’: Il. 12:137: οἳ δ’ ἰθὺς πρὸς τεῖχος ἐΰδμητον βόας αὔας
δ’: Il. 12:141: οἳ δ’ ἤτοι εἷος μὲν ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
δ’: Il. 12:154: οἳ δ’ ἄρα χερμαδίοισιν ἐϋδμήτων ἀπὸ πύργων
δ’: Il. 12:156: νηῶν τ’ ὠκυπόρων· νιφάδες δ’ ὡς πῖπτον ἔραζε,
δ’: Il. 12:160: ἠδὲ καὶ ἐκ Τρώων· κόρυθες δ’ ἀμφ’ αὖον ἀΰτευν
δ’: Il. 12:167: οἳ δ’, ὥς τε σφῆκες μέσον αἰόλοι ἠὲ μέλισσαι
δ’: Il. 12:175: Ἄλλοι δ’ ἀμφ’ ἄλλῃσι μάχην ἐμάχοντο πύλῃσιν·
δ’: Il. 12:179: νηῶν ἠμύνοντο· θεοὶ δ’ ἀκαχήατο θυμὸν
δ’: Il. 12:181: σὺν δ’ ἔβαλον Λαπίθαι πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα.
δ’: Il. 12:188: υἱὸν δ’ Ἀντιμάχοιο Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος
δ’: Il. 12:190: αὖτις δ’ ἐκ κολεοῖο ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ
δ’: Il. 12:192: πλῆξ’ αὐτοσχεδίην· ὃ δ’ ἄρ’ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη·
δ’: Il. 12:205: ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὃ δ’ ἀπὸ ἕθεν ἧκε χαμᾶζε
δ’: Il. 12:206: ἀλγήσας ὀδύνῃσι, μέσῳ δ’ ἐνὶ κάββαλ’ ὁμίλῳ,
δ’: Il. 12:208: Τρῶες δ’ ἐῤῥίγησαν ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν
δ’: Il. 12:221: ζωόν· ἄφαρ δ’ ἀφέηκε πάρος φίλα οἰκί’ ἱκέσθαι,
δ’: Il. 12:224: ῥηξόμεθα σθένεϊ μεγάλῳ, εἴξωσι δ’ Ἀχαιοί,
δ’: Il. 12:230: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
δ’: Il. 12:233: εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις,
δ’: Il. 12:237: τύνη δ’ οἰωνοῖσι τανυπτερύγεσσι κελεύεις
δ’: Il. 12:246: νηυσὶν ἐπ’ Ἀργείων, σοὶ δ’ οὐ δέος ἔστ’ ἀπολέσθαι·
δ’: Il. 12:251: Ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
δ’: Il. 12:265: Ἀμφοτέρω δ’ Αἴαντε κελευτιόωντ’ ἐπὶ πύργων
δ’: Il. 12:272: καὶ δ’ αὐτοὶ τόδε που γιγνώσκετε. μή τις ὀπίσσω
δ’: Il. 12:278: τῶν δ’, ὥς τε νιφάδες χιόνος πίπτωσι θαμειαὶ
δ’: Il. 12:281: κοιμήσας δ’ ἀνέμους χέει ἔμπεδον, ὄφρα καλύψῃ
δ’: Il. 12:288: αἱ μὲν ἄρ’ ἐς Τρῶας, αἱ δ’ ἐκ Τρώων ἐς Ἀχαιούς,
δ’: Il. 12:294: αὐτίκα δ’ ἀσπίδα μὲν πρόσθ’ ἔσχετο πάντοσ’ ἐΐσην
δ’: Il. 12:326: νῦν δ’ ἔμπης γὰρ κῆρες ἐφεστᾶσιν θανάτοιο
δ’: Il. 12:330: τὼ δ’ ἰθὺς βήτην Λυκίων μέγα ἔθνος ἄγοντε.
δ’: Il. 12:333: πάπτηνεν δ’ ἀνὰ πύργον Ἀχαιῶν εἴ τιν’ ἴδοιτο
δ’: Il. 12:335: ἐς δ’ ἐνόησ’ Αἴαντε δύω πολέμου ἀκορήτω
δ’: Il. 12:338: τόσσος γὰρ κτύπος ἦεν, ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἷκε,
δ’: Il. 12:342: αἶψα δ’ ἐπ’ Αἴαντα προΐει κήρυκα Θοώτην·
δ’: Il. 12:369: αἶψα δ’ ἐλεύσομαι αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπαμύνω.
δ’: Il. 12:372: τοῖς δ’ ἅμα Πανδίων Τεύκρου φέρε καμπύλα τόξα.
δ’: Il. 12:374: τείχεος ἐντὸς ἰόντες, ἐπειγομένοισι δ’ ἵκοντο,
δ’: Il. 12:375: οἳ δ’ ἐπ’ ἐπάλξεις βαῖνον ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσοι
δ’: Il. 12:377: σὺν δ’ ἐβάλοντο μάχεσθαι ἐναντίον, ὦρτο δ’ ἀϋτή.
δ’: Il. 12:377: σὺν δ’ ἐβάλοντο μάχεσθαι ἐναντίον, ὦρτο δ’ ἀϋτή.
δ’: Il. 12:383: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δ’ ἄρ’ ὑψόθεν ἔμβαλ’ ἀείρας,
δ’: Il. 12:384: θλάσσε δὲ τετράφαλον κυνέην, σὺν δ’ ὀστέ’ ἄραξε
δ’: Il. 12:385: πάντ’ ἄμυδις κεφαλῆς· ὃ δ’ ἄρ’ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς
δ’: Il. 12:386: κάππεσ’ ἀφ’ ὑψηλοῦ πύργου, λίπε δ’ ὀστέα θυμός.
δ’: Il. 12:390: ἂψ δ’ ἀπὸ τείχεος ἆλτο λαθών, ἵνα μή τις Ἀχαιῶν
δ’: Il. 12:392: Σαρπήδοντι δ’ ἄχος γένετο Γλαύκου ἀπιόντος
δ’: Il. 12:393: αὐτίκ’ ἐπεί τ’ ἐνόησεν· ὅμως δ’ οὐ λήθετο χάρμης,
δ’: Il. 12:395: νύξ’, ἐκ δ’ ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ’ ἑσπόμενος πέσε δουρὶ
δ’: Il. 12:395: νύξ’, ἐκ δ’ ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ’ ἑσπόμενος πέσε δουρὶ
δ’: Il. 12:397: Σαρπηδὼν δ’ ἄρ’ ἔπαλξιν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν
δ’: Il. 12:398: ἕλχ’, ἣ δ’ ἕσπετο πᾶσα διαμπερές, αὐτὰρ ὕπερθε
δ’: Il. 12:400: Τὸν δ’ Αἴας καὶ Τεῦκρος ὁμαρτήσανθ’ ὃ μὲν ἰῷ
δ’: Il. 12:404: Αἴας δ’ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος, οὐδὲ διὰ πρὸ
δ’: Il. 12:406: χώρησεν δ’ ἄρα τυτθὸν ἐπάλξιος· οὐδ’ ὅ γε πάμπαν
δ’: Il. 12:408: κέκλετο δ’ ἀντιθέοισιν ἑλιξάμενος Λυκίοισιν·
δ’: Il. 12:415: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας
δ’: Il. 12:424: ὣς ἄρα τοὺς διέεργον ἐπάλξιες· οἳ δ’ ὑπὲρ αὐτέων
δ’: Il. 12:427: πολλοὶ δ’ οὐτάζοντο κατὰ χρόα νηλέϊ χαλκῷ,
δ’: Il. 12:442: Ὣς φάτ’ ἐποτρύνων, οἳ δ’ οὔασι πάντες ἄκουον,
δ’: Il. 12:443: ἴθυσαν δ’ ἐπὶ τεῖχος ἀολλέες· οἳ μὲν ἔπειτα
δ’: Il. 12:445: Ἕκτωρ δ’ ἁρπάξας λᾶαν φέρεν, ὅς ῥα πυλάων
δ’: Il. 12:447: ὀξὺς ἔην· τὸν δ’ οὔ κε δύ’ ἀνέρε δήμου ἀρίστω
δ’: Il. 12:451: ὡς δ’ ὅτε ποιμὴν ῥεῖα φέρει πόκον ἄρσενος οἰὸς
δ’: Il. 12:455: δικλίδας ὑψηλάς· δοιοὶ δ’ ἔντοσθεν ὀχῆες
δ’: Il. 12:459: ῥῆξε δ’ ἀπ’ ἀμφοτέρους θαιρούς· πέσε δὲ λίθος εἴσω
δ’: Il. 12:460: βριθοσύνῃ, μέγα δ’ ἀμφὶ πύλαι μύκον, οὐδ’ ἄρ’ ὀχῆες
δ’: Il. 12:462: λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς· ὃ δ’ ἄρ’ ἔσθορε φαίδιμος Ἕκτωρ
δ’: Il. 12:466: νόσφι θεῶν ὅτ’ ἐσᾶλτο πύλας· πυρὶ δ’ ὄσσε δεδήει.
δ’: Il. 12:468: τεῖχος ὑπερβαίνειν· τοὶ δ’ ὀτρύνοντι πίθοντο.
δ’: Il. 12:469: αὐτίκα δ’ οἳ μὲν τεῖχος ὑπέρβασαν, οἳ δὲ κατ’ αὐτὰς
δ’: Il. 12:471: νῆας ἀνὰ γλαφυράς, ὅμαδος δ’ ἀλίαστος ἐτύχθη.
δ’: Il. 13:1: Ζεὺς δ’ ἐπεὶ οὖν Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα νηυσὶ πέλασσε,
δ’: Il. 13:7: ἐς Τροίην δ’ οὐ πάμπαν ἔτι τρέπεν ὄσσε φαεινώ·
δ’: Il. 13:15: ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ ἐξ ἁλὸς ἕζετ’ ἰών, ἐλέαιρε δ’ Ἀχαιοὺς
δ’: Il. 13:17: Αὐτίκα δ’ ἐξ ὄρεος κατεβήσετο παιπαλόεντος
δ’: Il. 13:18: κραιπνὰ ποσὶ προβιβάς· τρέμε δ’ οὔρεα μακρὰ καὶ ὕλη
δ’: Il. 13:25: χρυσὸν δ’ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ’ ἱμάσθλην
δ’: Il. 13:25: χρυσὸν δ’ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ’ ἱμάσθλην
δ’: Il. 13:26: χρυσείην εὔτυκτον, ἑοῦ δ’ ἐπεβήσετο δίφρου,
δ’: Il. 13:27: βῆ δ’ ἐλάαν ἐπὶ κύματ’· ἄταλλε δὲ κήτε’ ὑπ’ αὐτοῦ
δ’: Il. 13:31: τὸν δ’ ἐς Ἀχαιῶν νῆας ἐΰσκαρθμοι φέρον ἵπποι.
δ’: Il. 13:35: λύσας ἐξ ὀχέων, παρὰ δ’ ἀμβρόσιον βάλεν εἶδαρ
δ’: Il. 13:38: νοστήσαντα ἄνακτα· ὃ δ’ ἐς στρατὸν ᾤχετ’ Ἀχαιῶν.
δ’: Il. 13:55: σφῶϊν δ’ ὧδε θεῶν τις ἐνὶ φρεσὶ ποιήσειεν
δ’: Il. 13:61: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρὰ πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν.
δ’: Il. 13:62: αὐτὸς δ’ ὥς τ’ ἴρηξ ὠκύπτερος ὦρτο πέτεσθαι,
δ’: Il. 13:66: τοῖιν δ’ ἔγνω πρόσθεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας,
δ’: Il. 13:67: αἶψα δ’ ἄρ’ Αἴαντα προσέφη Τελαμώνιον υἱόν·
δ’: Il. 13:73: καὶ δ’ ἐμοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι
δ’: Il. 13:75: μαιμώωσι δ’ ἔνερθε πόδες καὶ χεῖρες ὕπερθε.
δ’: Il. 13:76: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας·
δ’: Il. 13:97: εἰ δ’ ὑμεῖς πολέμοιο μεθήσετε λευγαλέοιο,
δ’: Il. 13:116: ὑμεῖς δ’ οὐκ ἔτι καλὰ μεθίετε θούριδος ἀλκῆς
δ’: Il. 13:126: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ Αἴαντας δοιοὺς ἵσταντο φάλαγγες
δ’: Il. 13:131: ἀσπὶς ἄρ’ ἀσπίδ’ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ’ ἀνήρ·
δ’: Il. 13:132: ψαῦον δ’ ἱππόκομοι κόρυθες λαμπροῖσι φάλοισι
δ’: Il. 13:134: ἔγχεα δ’ ἐπτύσσοντο θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
δ’: Il. 13:135: σειόμεν’· οἳ δ’ ἰθὺς φρόνεον, μέμασαν δὲ μάχεσθαι.
δ’: Il. 13:136: Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ
δ’: Il. 13:140: ὕψι δ’ ἀναθρῴσκων πέτεται, κτυπέει δέ θ’ ὑπ’ αὐτοῦ
δ’: Il. 13:141: ὕλη· ὃ δ’ ἀσφαλέως θέει ἔμπεδον, εἷος ἵκηται
δ’: Il. 13:142: ἰσόπεδον, τότε δ’ οὔ τι κυλίνδεται ἐσσύμενός περ·
δ’: Il. 13:146: στῆ ῥα μάλ’ ἐγχριμφθείς· οἳ δ’ ἀντίοι υἷες Ἀχαιῶν
δ’: Il. 13:156: Δηΐφοβος δ’ ἐν τοῖσι μέγα φρονέων ἐβεβήκει
δ’: Il. 13:157: Πριαμίδης, πρόσθεν δ’ ἔχεν ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
δ’: Il. 13:159: Μηριόνης δ’ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῷ
δ’: Il. 13:161: ταυρείην· τῆς δ’ οὔ τι διήλασεν, ἀλλὰ πολὺ πρὶν
δ’: Il. 13:165: ἂψ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο, χώσατο δ’ αἰνῶς
δ’: Il. 13:167: βῆ δ’ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν
δ’: Il. 13:169: Οἳ δ’ ἄλλοι μάρναντο, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει.
δ’: Il. 13:169: Οἳ δ’ ἄλλοι μάρναντο, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει.
δ’: Il. 13:178: νύξ’, ἐκ δ’ ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ’ αὖτ’ ἔπεσεν μελίη ὣς
δ’: Il. 13:178: νύξ’, ἐκ δ’ ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ’ αὖτ’ ἔπεσεν μελίη ὣς
δ’: Il. 13:182: Τεῦκρος δ’ ὁρμήθη μεμαὼς ἀπὸ τεύχεα δῦσαι·
δ’: Il. 13:183: Ἕκτωρ δ’ ὁρμηθέντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
δ’: Il. 13:185: τυτθόν· ὃ δ’ Ἀμφίμαχον Κτεάτου υἷ’ Ἀκτορίωνος
δ’: Il. 13:188: Ἕκτωρ δ’ ὁρμήθη κόρυθα κροτάφοις ἀραρυῖαν
δ’: Il. 13:190: Αἴας δ’ ὁρμηθέντος ὀρέξατο δουρὶ φαεινῷ
δ’: Il. 13:191: Ἕκτορος· ἀλλ’ οὔ πῃ χροὸς εἴσατο, πᾶς δ’ ἄρα χαλκῷ
δ’: Il. 13:192: σμερδαλέῳ κεκάλυφθ’· ὃ δ’ ἄρ’ ἀσπίδος ὀμφαλὸν οὖτα,
δ’: Il. 13:194: νεκρῶν ἀμφοτέρων, τοὺς δ’ ἐξείρυσσαν Ἀχαιοί.
δ’: Il. 13:202: τεύχεα συλήτην· κεφαλὴν δ’ ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς
δ’: Il. 13:208: βῆ δ’ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν
δ’: Il. 13:210: Ἰδομενεὺς δ’ ἄρα οἱ δουρικλυτὸς ἀντεβόλησεν
δ’: Il. 13:213: τὸν μὲν ἑταῖροι ἔνεικαν, ὃ δ’ ἰητροῖς ἐπιτείλας
δ’: Il. 13:218: Αἰτωλοῖσιν ἄνασσε, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ·
δ’: Il. 13:221: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
δ’: Il. 13:231: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
δ’: Il. 13:235: ἀλλ’ ἄγε τεύχεα δεῦρο λαβὼν ἴθι· ταῦτα δ’ ἅμα χρὴ
δ’: Il. 13:237: συμφερτὴ δ’ ἀρετὴ πέλει ἀνδρῶν καὶ μάλα λυγρῶν,
δ’: Il. 13:240: Ἰδομενεὺς δ’ ὅτε δὴ κλισίην εὔτυκτον ἵκανε
δ’: Il. 13:242: βῆ δ’ ἴμεν ἀστεροπῇ ἐναλίγκιος, ἥν τε Κρονίων
δ’: Il. 13:246: Μηριόνης δ’ ἄρα οἱ θεράπων ἐῢς ἀντεβόλησεν
δ’: Il. 13:254: Τὸν δ’ αὖ Μηριόνης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Il. 13:259: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
δ’: Il. 13:260: δούρατα δ’ αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ ἓν καὶ εἴκοσι δήεις
δ’: Il. 13:266: Τὸν δ’ αὖ Μηριόνης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Il. 13:274: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
δ’: Il. 13:284: τοῦ δ’ ἀγαθοῦ οὔτ’ ἂρ τρέπεται χρὼς οὔτέ τι λίην
δ’: Il. 13:311: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
δ’: Il. 13:325: ἔν γ’ αὐτοσταδίῃ· ποσὶ δ’ οὔ πως ἔστιν ἐρίζειν.
δ’: Il. 13:326: νῶϊν δ’ ὧδ’ ἐπ’ ἀριστέρ’ ἔχε στρατοῦ, ὄφρα τάχιστα
δ’: Il. 13:330: Οἳ δ’ ὡς Ἰδομενῆα ἴδον φλογὶ εἴκελον ἀλκὴν
δ’: Il. 13:333: τῶν δ’ ὁμὸν ἵστατο νεῖκος ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν.
δ’: Il. 13:334: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ λιγέων ἀνέμων σπέρχωσιν ἄελλαι
δ’: Il. 13:337: ὣς ἄρα τῶν ὁμόσ’ ἦλθε μάχη, μέμασαν δ’ ἐνὶ θυμῷ
δ’: Il. 13:340: μακρῇς, ἃς εἶχον ταμεσίχροας· ὄσσε δ’ ἄμερδεν
δ’: Il. 13:345: Τὼ δ’ ἀμφὶς φρονέοντε δύω Κρόνου υἷε κραταιὼ
δ’: Il. 13:357: λάθρῃ δ’ αἰὲν ἔγειρε κατὰ στρατὸν ἀνδρὶ ἐοικώς.
δ’: Il. 13:358: τοὶ δ’ ἔριδος κρατερῆς καὶ ὁμοιΐου πτολέμοιο
δ’: Il. 13:368: τῷ δ’ ὁ γέρων Πρίαμος ὑπό τ’ ἔσχετο καὶ κατένευσε
δ’: Il. 13:370: Ἰδομενεὺς δ’ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῷ,
δ’: Il. 13:372: χάλκεος, ὃν φορέεσκε, μέσῃ δ’ ἐν γαστέρι πῆξε.
δ’: Il. 13:373: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἐπεύξατο φώνησέν τε·
δ’: Il. 13:376: Δαρδανίδῃ Πριάμῳ· ὃ δ’ ὑπέσχετο θυγατέρα ἥν.
δ’: Il. 13:378: δοῖμεν δ’ Ἀτρεΐδαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην
δ’: Il. 13:384: ἥρως Ἰδομενεύς· τῷ δ’ Ἄσιος ἦλθ’ ἐπαμύντωρ
δ’: Il. 13:389: ἤριπε δ’ ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωῒς
δ’: Il. 13:396: ἂψ ἵππους στρέψαι, τὸν δ’ Ἀντίλοχος μενεχάρμης
δ’: Il. 13:398: χάλκεος ὃν φορέεσκε, μέσῃ δ’ ἐν γαστέρι πῆξεν.
δ’: Il. 13:400: ἵππους δ’ Ἀντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς
δ’: Il. 13:408: τῇ ὕπο πᾶς ἐάλη, τὸ δ’ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος,
δ’: Il. 13:412: ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσε.
δ’: Il. 13:413: Δηΐφοβος δ’ ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας·
δ’: Il. 13:417: Ὣς ἔφατ’, Ἀργείοισι δ’ ἄχος γένετ’ εὐξαμένοιο,
δ’: Il. 13:424: Ἰδομενεὺς δ’ οὐ λῆγε μένος μέγα, ἵετο δ’ αἰεὶ
δ’: Il. 13:424: Ἰδομενεὺς δ’ οὐ λῆγε μένος μέγα, ἵετο δ’ αἰεὶ
δ’: Il. 13:428: ἥρω’ Ἀλκάθοον, γαμβρὸς δ’ ἦν Ἀγχίσαο,
δ’: Il. 13:429: πρεσβυτάτην δ’ ὤπυιε θυγατρῶν Ἱπποδάμειαν
δ’: Il. 13:442: δούπησεν δὲ πεσών, δόρυ δ’ ἐν κραδίῃ ἐπεπήγει,
δ’: Il. 13:444: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης·
δ’: Il. 13:445: Ἰδομενεὺς δ’ ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας
δ’: Il. 13:451: Μίνως δ’ αὖ τέκεθ’ υἱὸν ἀμύμονα Δευκαλίωνα,
δ’: Il. 13:452: Δευκαλίων δ’ ἐμὲ τίκτε πολέσσ’ ἄνδρεσσιν ἄνακτα
δ’: Il. 13:453: Κρήτῃ ἐν εὐρείῃ· νῦν δ’ ἐνθάδε νῆες ἔνεικαν
δ’: Il. 13:459: βῆναι ἐπ’ Αἰνείαν· τὸν δ’ ὕστατον εὗρεν ὁμίλου
δ’: Il. 13:462: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δ’: Il. 13:468: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,
δ’: Il. 13:474: ὀφθαλμὼ δ’ ἄρα οἱ πυρὶ λάμπετον· αὐτὰρ ὀδόντας
δ’: Il. 13:477: Αἰνείαν ἐπιόντα βοηθόον· αὖε δ’ ἑταίρους
δ’: Il. 13:481: δεῦτε φίλοι, καί μ’ οἴῳ ἀμύνετε· δείδια δ’ αἰνῶς
δ’: Il. 13:484: καὶ δ’ ἔχει ἥβης ἄνθος, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
δ’: Il. 13:487: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἕνα φρεσὶ θυμὸν ἔχοντες
δ’: Il. 13:489: Αἰνείας δ’ ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισι
δ’: Il. 13:493: πιόμεν’ ἐκ βοτάνης· γάνυται δ’ ἄρα τε φρένα ποιμήν·
δ’: Il. 13:496: Οἳ δ’ ἀμφ’ Ἀλκαθόῳ αὐτοσχεδὸν ὁρμήθησαν
δ’: Il. 13:499: ἀλλήλων· δύο δ’ ἄνδρες ἀρήϊοι ἔξοχον ἄλλων
δ’: Il. 13:504: αἰχμὴ δ’ Αἰνείαο κραδαινομένη κατὰ γαίης
δ’: Il. 13:506: Ἰδομενεὺς δ’ ἄρα Οἰνόμαον βάλε γαστέρα μέσσην,
δ’: Il. 13:507: ῥῆξε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς
δ’: Il. 13:508: ἤφυσ’· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
δ’: Il. 13:509: Ἰδομενεὺς δ’ ἐκ μὲν νέκυος δολιχόσκιον ἔγχος
δ’: Il. 13:515: τρέσσαι δ’ οὐκ ἔτι ῥίμφα πόδες φέρον ἐκ πολέμοιο.
δ’: Il. 13:518: ἀλλ’ ὅ γε καὶ τόθ’ ἅμαρτεν, ὃ δ’ Ἀσκάλαφον βάλε δουρὶ
δ’: Il. 13:519: υἱὸν Ἐνυαλίοιο· δι’ ὤμου δ’ ὄβριμον ἔγχος
δ’: Il. 13:520: ἔσχεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
δ’: Il. 13:526: Οἳ δ’ ἀμφ’ Ἀσκαλάφῳ αὐτοσχεδὸν ὁρμήθησαν·
δ’: Il. 13:529: δουρὶ βραχίονα τύψεν ἐπάλμενος, ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
δ’: Il. 13:531: Μηριόνης δ’ ἐξ αὖτις ἐπάλμενος αἰγυπιὸς ὣς
δ’: Il. 13:533: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο. τὸν δὲ Πολίτης
δ’: Il. 13:539: τειρόμενον· κατὰ δ’ αἷμα νεουτάτου ἔῤῥεε χειρός.
δ’: Il. 13:540: Οἳ δ’ ἄλλοι μάρναντο, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει.
δ’: Il. 13:540: Οἳ δ’ ἄλλοι μάρναντο, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει.
δ’: Il. 13:543: ἐκλίνθη δ’ ἑτέρωσε κάρη, ἐπὶ δ’ ἀσπὶς ἑάφθη
δ’: Il. 13:543: ἐκλίνθη δ’ ἑτέρωσε κάρη, ἐπὶ δ’ ἀσπὶς ἑάφθη
δ’: Il. 13:548: τὴν ἀπὸ πᾶσαν ἔκερσεν· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
δ’: Il. 13:550: Ἀντίλοχος δ’ ἐπόρουσε, καὶ αἴνυτο τεύχε’ ἀπ’ ὤμων
δ’: Il. 13:565: ἐν σάκει Ἀντιλόχοιο, τὸ δ’ ἥμισυ κεῖτ’ ἐπὶ γαίης·
δ’: Il. 13:566: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων·
δ’: Il. 13:567: Μηριόνης δ’ ἀπιόντα μετασπόμενος βάλε δουρὶ
δ’: Il. 13:570: ἔνθά οἱ ἔγχος ἔπηξεν· ὃ δ’ ἑσπόμενος περὶ δουρὶ
δ’: Il. 13:576: Δηΐπυρον δ’ Ἕλενος ξίφεϊ σχεδὸν ἤλασε κόρσην
δ’: Il. 13:581: Ἀτρεΐδην δ’ ἄχος εἷλε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον·
δ’: Il. 13:582: βῆ δ’ ἐπαπειλήσας Ἑλένῳ ἥρωϊ ἄνακτι
δ’: Il. 13:584: τὼ δ’ ἄρ’ ὁμαρτήδην ὃ μὲν ἔγχεϊ ὀξυόεντι
δ’: Il. 13:585: ἵετ’ ἀκοντίσσαι, ὃ δ’ ἀπὸ νευρῆφιν ὀϊστῷ.
δ’: Il. 13:587: θώρηκος γύαλον, ἀπὸ δ’ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός.
δ’: Il. 13:588: ὡς δ’ ὅτ’ ἀπὸ πλατέος πτυόφιν μεγάλην κατ’ ἀλωὴν
δ’: Il. 13:593: Ἀτρεΐδης δ’ ἄρα χεῖρα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
δ’: Il. 13:594: τὴν βάλεν ᾗ ῥ’ ἔχε τόξον ἐΰξοον· ἐν δ’ ἄρα τόξῳ
δ’: Il. 13:596: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων
δ’: Il. 13:597: χεῖρα παρακρεμάσας· τὸ δ’ ἐφέλκετο μείλινον ἔγχος.
δ’: Il. 13:601: Πείσανδρος δ’ ἰθὺς Μενελάου κυδαλίμοιο
δ’: Il. 13:602: ἤϊε· τὸν δ’ ἄγε μοῖρα κακὴ θανάτοιο τέλος δὲ
δ’: Il. 13:604: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
δ’: Il. 13:608: ἔσχεθε γὰρ σάκος εὐρύ, κατεκλάσθη δ’ ἐνὶ καυλῷ
δ’: Il. 13:611: ἆλτ’ ἐπὶ Πεισάνδρῳ· ὃ δ’ ὑπ’ ἀσπίδος εἵλετο καλὴν
δ’: Il. 13:613: μακρῷ ἐϋξέστῳ· ἅμα δ’ ἀλλήλων ἐφίκοντο.
δ’: Il. 13:616: ῥινὸς ὕπερ πυμάτης· λάκε δ’ ὀστέα, τὼ δέ οἱ ὄσσε
δ’: Il. 13:629: πῦρ ὀλοὸν βαλέειν, κτεῖναι δ’ ἥρωας Ἀχαιούς.
δ’: Il. 13:632: ἀνδρῶν ἠδὲ θεῶν· σέο δ’ ἐκ τάδε πάντα πέλονται·
δ’: Il. 13:642: αὐτὸς δ’ αὖτ’ ἐξ αὖτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη.
δ’: Il. 13:648: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων
δ’: Il. 13:650: Μηριόνης δ’ ἀπιόντος ἵει χαλκήρε’ ὀϊστόν,
δ’: Il. 13:655: κεῖτο ταθείς· ἐκ δ’ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
δ’: Il. 13:657: ἐς δίφρον δ’ ἀνέσαντες ἄγον προτὶ Ἴλιον ἱρὴν
δ’: Il. 13:659: ποινὴ δ’ οὔ τις παιδὸς ἐγίγνετο τεθνηῶτος.
δ’: Il. 13:672: ᾤχετ’ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
δ’: Il. 13:674: Ἕκτωρ δ’ οὐκ ἐπέπυστο Διῒ φίλος, οὐδέ τι ᾔδη
δ’: Il. 13:676: λαοὶ ὑπ’ Ἀργείων. τάχα δ’ ἂν καὶ κῦδος Ἀχαιῶν
δ’: Il. 13:689: οἳ μὲν Ἀθηναίων προλελεγμένοι· ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν
δ’: Il. 13:690: ἦρχ’ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς, οἳ δ’ ἅμ’ ἕποντο
δ’: Il. 13:701: Αἴας δ’ οὐκέτι πάμπαν Ὀϊλῆος ταχὺς υἱὸς
δ’: Il. 13:704: ἶσον θυμὸν ἔχοντε τιταίνετον· ἀμφὶ δ’ ἄρά σφι
δ’: Il. 13:721: οἳ δ’ ὄπιθεν βάλλοντες ἐλάνθανον· οὐδέ τι χάρμης
δ’: Il. 13:731: ἄλλῳ δ’ ὀρχηστύν, ἑτέρῳ κίθαριν καὶ ἀοιδήν,
δ’: Il. 13:732: ἄλλῳ δ’ ἐν στήθεσσι τιθεῖ νόον εὐρύοπα Ζεὺς
δ’: Il. 13:741: ἔνθεν δ’ ἂν μάλα πᾶσαν ἐπιφρασσαίμεθα βουλὴν
δ’: Il. 13:748: Ὣς φάτο Πουλυδάμας, ἅδε δ’ Ἕκτορι μῦθος ἀπήμων,
δ’: Il. 13:749: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε
δ’: Il. 13:753: αἶψα δ’ ἐλεύσομαι αὖτις ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω.
δ’: Il. 13:756: οἳ δ’ ἐς Πανθοΐδην ἀγαπήνορα Πουλυδάμαντα
δ’: Il. 13:761: τοὺς δ’ εὗρ’ οὐκέτι πάμπαν ἀπήμονας οὐδ’ ἀνολέθρους·
δ’: Il. 13:764: οἳ δ’ ἐν τείχει ἔσαν βεβλημένοι οὐτάμενοί τε.
δ’: Il. 13:768: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος προσέφη αἰσχροῖς ἐπέεσσι·
δ’: Il. 13:774: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής·
δ’: Il. 13:779: ἐκ τοῦ δ’ ἐνθάδ’ ἐόντες ὁμιλέομεν Δαναοῖσι
δ’: Il. 13:783: ἀμφοτέρω κατὰ χεῖρα· φόνον δ’ ἤμυνε Κρονίων.
δ’: Il. 13:784: νῦν δ’ ἄρχ’ ὅππῃ σε κραδίη θυμός τε κελεύει·
δ’: Il. 13:785: ἡμεῖς δ’ ἐμμεμαῶτες ἅμ’ ἑψόμεθ’, οὐδέ τί φημι
δ’: Il. 13:787: πὰρ δύναμιν δ’ οὐκ ἔστι καὶ ἐσσύμενον πολεμίζειν.
δ’: Il. 13:789: βὰν δ’ ἴμεν ἔνθα μάλιστα μάχη καὶ φύλοπις ἦεν
δ’: Il. 13:795: οἳ δ’ ἴσαν ἀργαλέων ἀνέμων ἀτάλαντοι ἀέλλῃ,
δ’: Il. 13:797: θεσπεσίῳ δ’ ὁμάδῳ ἁλὶ μίσγεται, ἐν δέ τε πολλὰ
δ’: Il. 13:802: Ἕκτωρ δ’ ἡγεῖτο βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ
δ’: Il. 13:803: Πριαμίδης· πρόσθεν δ’ ἔχεν ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
δ’: Il. 13:804: ῥινοῖσιν πυκινήν, πολλὸς δ’ ἐπελήλατο χαλκός·
δ’: Il. 13:806: πάντῃ δ’ ἀμφὶ φάλαγγας ἐπειρᾶτο προποδίζων,
δ’: Il. 13:817: σοὶ δ’ αὐτῷ φημὶ σχεδὸν ἔμμεναι ὁππότε φεύγων
δ’: Il. 13:820: οἵ σε πόλιν δ’ οἴσουσι κονίοντες πεδίοιο.
δ’: Il. 13:822: αἰετὸς ὑψιπέτης· ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς Ἀχαιῶν
δ’: Il. 13:823: θάρσυνος οἰωνῷ· ὃ δ’ ἀμείβετο φαίδιμος Ἕκτωρ·
δ’: Il. 13:827: τιοίμην δ’ ὡς τίετ’ Ἀθηναίη καὶ Ἀπόλλων,
δ’: Il. 13:833: Ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο· τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
δ’: Il. 13:834: ἠχῇ θεσπεσίῃ, ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς ὄπισθεν.
δ’: Il. 13:835: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐπίαχον, οὐδὲ λάθοντο
δ’: Il. 13:837: ἠχὴ δ’ ἀμφοτέρων ἵκετ’ αἰθέρα καὶ Διὸς αὐγάς.
δ’: Il. 14:1: Νέστορα δ’ οὐκ ἔλαθεν ἰαχὴ πίνοντά περ ἔμπης,
δ’: Il. 14:11: χαλκῷ παμφαῖνον· ὃ δ’ ἔχ’ ἀσπίδα πατρὸς ἑοῖο.
δ’: Il. 14:12: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
δ’: Il. 14:13: στῆ δ’ ἐκτὸς κλισίης, τάχα δ’ εἴσιδεν ἔργον ἀεικὲς
δ’: Il. 14:13: στῆ δ’ ἐκτὸς κλισίης, τάχα δ’ εἴσιδεν ἔργον ἀεικὲς
δ’: Il. 14:16: ὡς δ’ ὅτε πορφύρῃ πέλαγος μέγα κύματι κωφῷ
δ’: Il. 14:24: βῆναι ἐπ’ Ἀτρεΐδην. οἳ δ’ ἀλλήλους ἐνάριζον
δ’: Il. 14:52: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
δ’: Il. 14:57: οἳ δ’ ἐπὶ νηυσὶ θοῇσι μάχην ἀλίαστον ἔχουσι
δ’: Il. 14:60: ὡς ἐπιμὶξ κτείνονται, ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἵκει.
δ’: Il. 14:62: εἴ τι νόος ῥέξει· πόλεμον δ’ οὐκ ἄμμε κελεύω
δ’: Il. 14:64: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
δ’: Il. 14:66: τεῖχος δ’ οὐκ ἔχραισμε τετυγμένον, οὐδέ τι τάφρος,
δ’: Il. 14:77: ὕψι δ’ ἐπ’ εὐνάων ὁρμίσσομεν, εἰς ὅ κεν ἔλθῃ
δ’: Il. 14:82: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Il. 14:85: σημαίνειν, μὴ δ’ ἄμμιν ἀνασσέμεν, οἷσιν ἄρα Ζεὺς
δ’: Il. 14:99: ἡμῖν δ’ αἰπὺς ὄλεθρος ἐπιῤῥέπῃ. οὐ γὰρ Ἀχαιοὶ
δ’: Il. 14:100: σχήσουσιν πόλεμον νηῶν ἅλα δ’ ἑλκομενάων,
δ’: Il. 14:103: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
δ’: Il. 14:106: νῆας ἐϋσσέλμους ἅλα δ’ ἑλκέμεν υἷας Ἀχαιῶν.
δ’: Il. 14:107: νῦν δ’ εἴη ὃς τῆσδέ γ’ ἀμείνονα μῆτιν ἐνίσποι
δ’: Il. 14:113: πατρὸς δ’ ἐξ ἀγαθοῦ καὶ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι
δ’: Il. 14:116: οἴκεον δ’ ἐν Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι
δ’: Il. 14:117: Ἄγριος ἠδὲ Μέλας, τρίτατος δ’ ἦν ἱππότα Οἰνεὺς
δ’: Il. 14:118: πατρὸς ἐμοῖο πατήρ· ἀρετῇ δ’ ἦν ἔξοχος αὐτῶν.
δ’: Il. 14:119: ἀλλ’ ὃ μὲν αὐτόθι μεῖνε, πατὴρ δ’ ἐμὸς Ἄργεϊ νάσθη
δ’: Il. 14:121: Ἀδρήστοιο δ’ ἔγημε θυγατρῶν, ναῖε δὲ δῶμα
δ’: Il. 14:129: ἔνθα δ’ ἔπειτ’ αὐτοὶ μὲν ἐχώμεθα δηϊοτῆτος
δ’: Il. 14:131: ἄλλους δ’ ὀτρύνοντες ἐνήσομεν, οἳ τὸ πάρος περ
δ’: Il. 14:133: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
δ’: Il. 14:134: βὰν δ’ ἴμεν, ἦρχε δ’ ἄρά σφιν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
δ’: Il. 14:134: βὰν δ’ ἴμεν, ἦρχε δ’ ἄρά σφιν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
δ’: Il. 14:137: δεξιτερὴν δ’ ἕλε χεῖρ’ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο,
δ’: Il. 14:143: σοὶ δ’ οὔ πω μάλα πάγχυ θεοὶ μάκαρες κοτέουσιν,
δ’: Il. 14:145: εὐρὺ κονίσουσιν πεδίον, σὺ δ’ ἐπόψεαι αὐτὸς
δ’: Il. 14:153: Ἥρη δ’ εἰσεῖδε χρυσόθρονος ὀφθαλμοῖσι
δ’: Il. 14:154: στᾶσ’ ἐξ Οὐλύμποιο ἀπὸ ῥίου· αὐτίκα δ’ ἔγνω
δ’: Il. 14:157: Ζῆνα δ’ ἐπ’ ἀκροτάτης κορυφῆς πολυπίδακος Ἴδης
δ’: Il. 14:159: μερμήριξε δ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη
δ’: Il. 14:164: ᾗ χροιῇ, τῷ δ’ ὕπνον ἀπήμονά τε λιαρόν τε
δ’: Il. 14:166: βῆ δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, τόν οἱ φίλος υἱὸς ἔτευξεν
δ’: Il. 14:168: κληῗδι κρυπτῇ, τὴν δ’ οὐ θεὸς ἄλλος ἀνῷγεν·
δ’: Il. 14:178: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἀμβρόσιον ἑανὸν ἕσαθ’, ὅν οἱ Ἀθήνη
δ’: Il. 14:179: ἔξυσ’ ἀσκήσασα, τίθει δ’ ἐνὶ δαίδαλα πολλά·
δ’: Il. 14:180: χρυσείῃς δ’ ἐνετῇσι κατὰ στῆθος περονᾶτο.
δ’: Il. 14:182: ἐν δ’ ἄρα ἕρματα ἧκεν ἐϋτρήτοισι λοβοῖσι
δ’: Il. 14:183: τρίγληνα μορόεντα· χάρις δ’ ἀπελάμπετο πολλή.
δ’: Il. 14:184: κρηδέμνῳ δ’ ἐφύπερθε καλύψατο δῖα θεάων
δ’: Il. 14:185: καλῷ νηγατέῳ· λευκὸν δ’ ἦν ἠέλιος ὥς·
δ’: Il. 14:186: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα.
δ’: Il. 14:188: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο, καλεσσαμένη δ’ Ἀφροδίτην
δ’: Il. 14:193: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη·
δ’: Il. 14:211: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπε φιλομειδὴς Ἀφροδίτη·
δ’: Il. 14:216: ἔνθ’ ἔνι μὲν φιλότης, ἐν δ’ ἵμερος, ἐν δ’ ὀαριστὺς
δ’: Il. 14:216: ἔνθ’ ἔνι μὲν φιλότης, ἐν δ’ ἵμερος, ἐν δ’ ὀαριστὺς
δ’: Il. 14:223: μειδήσασα δ’ ἔπειτα ἑῷ ἐγκάτθετο κόλπῳ.
δ’: Il. 14:225: Ἥρη δ’ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο,
δ’: Il. 14:226: Πιερίην δ’ ἐπιβᾶσα καὶ Ἠμαθίην ἐρατεινὴν
δ’: Il. 14:229: ἐξ Ἀθόω δ’ ἐπὶ πόντον ἐβήσετο κυμαίνοντα,
δ’: Il. 14:230: Λῆμνον δ’ εἰσαφίκανε πόλιν θείοιο Θόαντος.
δ’: Il. 14:242: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε νήδυμος Ὕπνος·
δ’: Il. 14:247: Ζηνὸς δ’ οὐκ ἂν ἔγωγε Κρονίονος ἆσσον ἱκοίμην
δ’: Il. 14:255: καί μιν ἔπειτα Κόων δ’ εὖ ναιομένην ἀπένεικας
δ’: Il. 14:256: νόσφι φίλων πάντων. ὃ δ’ ἐπεγρόμενος χαλέπαινε
δ’: Il. 14:257: ῥιπτάζων κατὰ δῶμα θεούς, ἐμὲ δ’ ἔξοχα πάντων
δ’: Il. 14:260: τὴν ἱκόμην φεύγων, ὃ δ’ ἐπαύσατο χωόμενός περ.
δ’: Il. 14:263: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε βοῶπις πότνια Ἥρη·
δ’: Il. 14:269: Ὣς φάτο, χήρατο δ’ Ὕπνος, ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα·
δ’: Il. 14:272: τῇ δ’ ἑτέρῃ ἅλα μαρμαρέην, ἵνα νῶϊν ἅπαντες
δ’: Il. 14:277: ὄμνυε δ’ ὡς ἐκέλευε, θεοὺς δ’ ὀνόμηνεν ἅπαντας
δ’: Il. 14:277: ὄμνυε δ’ ὡς ἐκέλευε, θεοὺς δ’ ὀνόμηνεν ἅπαντας
δ’: Il. 14:282: Ἴδην δ’ ἱκέσθην πολυπίδακα μητέρα θηρῶν
δ’: Il. 14:283: Λεκτόν, ὅθι πρῶτον λιπέτην ἅλα· τὼ δ’ ἐπὶ χέρσου
δ’: Il. 14:293: ὡς δ’ ἴδεν, ὥς μιν ἔρως πυκινὰς φρένας ἀμφεκάλυψεν,
δ’: Il. 14:296: στῆ δ’ αὐτῆς προπάροιθεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
δ’: Il. 14:298: ἵπποι δ’ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα τῶν κ’ ἐπιβαίης.
δ’: Il. 14:306: ἵπποι δ’ ἐν πρυμνωρείῃ πολυπίδακος Ἴδης
δ’: Il. 14:311: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
δ’: Il. 14:313: νῶϊ δ’ ἄγ’ ἐν φιλότητι τραπείομεν εὐνηθέντε.
δ’: Il. 14:340: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
δ’: Il. 14:346: τοῖσι δ’ ὑπὸ χθὼν δῖα φύεν νεοθηλέα ποίην,
δ’: Il. 14:350: καλὴν χρυσείην· στιλπναὶ δ’ ἀπέπιπτον ἔερσαι.
δ’: Il. 14:352: ὕπνῳ καὶ φιλότητι δαμείς, ἔχε δ’ ἀγκὰς ἄκοιτιν·
δ’: Il. 14:355: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δ’: Il. 14:359: Ἥρη δ’ ἐν φιλότητι παρήπαφεν εὐνηθῆναι.
δ’: Il. 14:361: τὸν δ’ ἔτι μᾶλλον ἀνῆκεν ἀμυνέμεναι Δαναοῖσιν.
δ’: Il. 14:362: αὐτίκα δ’ ἐν πρώτοισι μέγα προθορὼν ἐκέλευσεν·
δ’: Il. 14:363: Ἀργεῖοι καὶ δ’ αὖτε μεθίεμεν Ἕκτορι νίκην
δ’: Il. 14:367: κείνου δ’ οὔ τι λίην ποθὴ ἔσσεται, εἴ κεν οἳ ἄλλοι
δ’: Il. 14:375: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ μενέχαρμος, ἔχει δ’ ὀλίγον σάκος ὤμῳ,
δ’: Il. 14:376: χείρονι φωτὶ δότω, ὃ δ’ ἐν ἀσπίδι μείζονι δύτω.
δ’: Il. 14:377: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
δ’: Il. 14:378: τοὺς δ’ αὐτοὶ βασιλῆες ἐκόσμεον οὐτάμενοί περ
δ’: Il. 14:380: οἰχόμενοι δ’ ἐπὶ πάντας ἀρήϊα τεύχε’ ἄμειβον·
δ’: Il. 14:383: βάν ῥ’ ἴμεν· ἦρχε δ’ ἄρά σφι Ποσειδάων ἐνοσίχθων
δ’: Il. 14:385: εἴκελον ἀστεροπῇ· τῷ δ’ οὐ θέμις ἐστὶ μιγῆναι
δ’: Il. 14:387: Τρῶας δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐκόσμει φαίδιμος Ἕκτωρ.
δ’: Il. 14:390: ἤτοι ὃ μὲν Τρώεσσιν, ὃ δ’ Ἀργείοισιν ἀρήγων.
δ’: Il. 14:405: τώ οἱ ῥυσάσθην τέρενα χρόα. χώσατο δ’ Ἕκτωρ,
δ’: Il. 14:407: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων.
δ’: Il. 14:412: στρόμβον δ’ ὣς ἔσσευε βαλών, περὶ δ’ ἔδραμε πάντῃ.
δ’: Il. 14:412: στρόμβον δ’ ὣς ἔσσευε βαλών, περὶ δ’ ἔδραμε πάντῃ.
δ’: Il. 14:413: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ πληγῆς πατρὸς Διὸς ἐξερίπῃ δρῦς
δ’: Il. 14:415: ἐξ αὐτῆς, τὸν δ’ οὔ περ ἔχει θράσος ὅς κεν ἴδηται
δ’: Il. 14:418: χειρὸς δ’ ἔκβαλεν ἔγχος, ἐπ’ αὐτῷ δ’ ἀσπὶς ἑάφθη
δ’: Il. 14:418: χειρὸς δ’ ἔκβαλεν ἔγχος, ἐπ’ αὐτῷ δ’ ἀσπὶς ἑάφθη
δ’: Il. 14:426: τῶν δ’ ἄλλων οὔ τίς εὑ ἀκήδεσεν, ἀλλὰ πάροιθεν
δ’: Il. 14:427: ἀσπίδας εὐκύκλους σχέθον αὐτοῦ. τὸν δ’ ἄρ’ ἑταῖροι
δ’: Il. 14:435: χεῦαν· ὃ δ’ ἀμπνύνθη καὶ ἀνέδρακεν ὀφθαλμοῖσιν,
δ’: Il. 14:436: ἑζόμενος δ’ ἐπὶ γοῦνα κελαινεφὲς αἷμ’ ἀπέμεσσεν·
δ’: Il. 14:437: αὖτις δ’ ἐξοπίσω πλῆτο χθονί, τὼ δέ οἱ ὄσσε
δ’: Il. 14:438: νὺξ ἐκάλυψε μέλαινα· βέλος δ’ ἔτι θυμὸν ἐδάμνα.
δ’: Il. 14:439: Ἀργεῖοι δ’ ὡς οὖν ἴδον Ἕκτορα νόσφι κιόντα
δ’: Il. 14:446: οὖτα κατὰ λαπάρην· ὃ δ’ ἀνετράπετ’, ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτῷ
δ’: Il. 14:446: οὖτα κατὰ λαπάρην· ὃ δ’ ἀνετράπετ’, ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτῷ
δ’: Il. 14:448: τῷ δ’ ἐπὶ Πουλυδάμας ἐγχέσπαλος ἦλθεν ἀμύντωρ
δ’: Il. 14:450: υἱὸν Ἀρηϊλύκοιο, δι’ ὤμου δ’ ὄβριμον ἔγχος
δ’: Il. 14:451: ἔσχεν, ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
δ’: Il. 14:452: Πουλυδάμας δ’ ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας·
δ’: Il. 14:457: Ὣς ἔφατ’, Ἀργείοισι δ’ ἄχος γένετ’ εὐξαμένοιο·
δ’: Il. 14:460: καρπαλίμως δ’ ἀπιόντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
δ’: Il. 14:461: Πουλυδάμας δ’ αὐτὸς μὲν ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν
δ’: Il. 14:462: λικριφὶς ἀΐξας, κόμισεν δ’ Ἀντήνορος υἱὸς
δ’: Il. 14:465: νείατον ἀστράγαλον, ἀπὸ δ’ ἄμφω κέρσε τένοντε·
δ’: Il. 14:468: Αἴας δ’ αὖτ’ ἐγέγωνεν ἀμύμονι Πουλυδάμαντι·
δ’: Il. 14:474: Ἦ ῥ’ εὖ γιγνώσκων, Τρῶας δ’ ἄχος ἔλλαβε θυμόν.
δ’: Il. 14:476: ἀμφὶ κασιγνήτῳ βεβαώς· ὃ δ’ ὕφελκε ποδοῖιν.
δ’: Il. 14:477: τῷ δ’ Ἀκάμας ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας·
δ’: Il. 14:485: Ὣς ἔφατ’, Ἀργείοισι δ’ ἄχος γένετ’ εὐξαμένοιο·
δ’: Il. 14:487: ὁρμήθη δ’ Ἀκάμαντος· ὃ δ’ οὐχ ὑπέμεινεν ἐρωὴν
δ’: Il. 14:487: ὁρμήθη δ’ Ἀκάμαντος· ὃ δ’ οὐχ ὑπέμεινεν ἐρωὴν
δ’: Il. 14:488: Πηνελέωο ἄνακτος· ὃ δ’ οὔτασεν Ἰλιονῆα
δ’: Il. 14:491: τῷ δ’ ἄρ’ ὑπὸ μήτηρ μοῦνον τέκεν Ἰλιονῆα.
δ’: Il. 14:493: ἐκ δ’ ὦσε γλήνην· δόρυ δ’ ὀφθαλμοῖο διὰ πρὸ
δ’: Il. 14:493: ἐκ δ’ ὦσε γλήνην· δόρυ δ’ ὀφθαλμοῖο διὰ πρὸ
δ’: Il. 14:494: καὶ διὰ ἰνίου ἦλθεν, ὃ δ’ ἕζετο χεῖρε πετάσσας
δ’: Il. 14:497: αὐτῇ σὺν πήληκι κάρη· ἔτι δ’ ὄβριμον ἔγχος
δ’: Il. 14:505: Ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἄρα πάντας ὑπὸ τρόμος ἔλλαβε γυῖα,
δ’: Il. 14:512: Φάλκην δ’ Ἀντίλοχος καὶ Μέρμερον ἐξενάριξε·
δ’: Il. 14:515: Ἀτρεΐδης δ’ ἄρ’ ἔπειθ’ Ὑπερήνορα ποιμένα λαῶν
δ’: Il. 14:516: οὖτα κατὰ λαπάρην, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς ἄφυσσε
δ’: Il. 14:519: πλείστους δ’ Αἴας εἷλεν Ὀϊλῆος ταχὺς υἱός·
δ’: Il. 15:6: στῆ δ’ ἄρ’ ἀναΐξας, ἴδε δὲ Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς
δ’: Il. 15:9: Ἕκτορα δ’ ἐν πεδίῳ ἴδε κείμενον, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
δ’: Il. 15:9: Ἕκτορα δ’ ἐν πεδίῳ ἴδε κείμενον, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
δ’: Il. 15:10: εἵαθ’, ὃ δ’ ἀργαλέῳ ἔχετ’ ἄσθματι κῆρ ἀπινύσσων
δ’: Il. 15:13: δεινὰ δ’ ὑπόδρα ἰδὼν Ἥρην πρὸς μῦθον ἔειπεν·
δ’: Il. 15:20: χρύσεον ἄῤῥηκτον; σὺ δ’ ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν
δ’: Il. 15:22: λῦσαι δ’ οὐκ ἐδύναντο παρασταδόν· ὃν δὲ λάβοιμι
δ’: Il. 15:24: γῆν ὀλιγηπελέων· ἐμὲ δ’ οὐδ’ ὧς θυμὸν ἀνίει
δ’: Il. 15:28: καί μιν ἔπειτα Κόων δ’ εὖ ναιομένην ἀπένεικας.
δ’: Il. 15:42: πημαίνει Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα, τοῖσι δ’ ἀρήγει,
δ’: Il. 15:44: τειρομένους δ’ ἐπὶ νηυσὶν ἰδὼν ἐλέησεν Ἀχαιούς.
δ’: Il. 15:59: Ἕκτορα δ’ ὀτρύνῃσι μάχην ἐς Φοῖβος Ἀπόλλων,
δ’: Il. 15:60: αὖτις δ’ ἐμπνεύσῃσι μένος, λελάθῃ δ’ ὀδυνάων
δ’: Il. 15:60: αὖτις δ’ ἐμπνεύσῃσι μένος, λελάθῃ δ’ ὀδυνάων
δ’: Il. 15:63: φεύγοντες δ’ ἐν νηυσὶ πολυκλήϊσι πέσωσι
δ’: Il. 15:64: Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος· ὃ δ’ ἀνστήσει ὃν ἑταῖρον
δ’: Il. 15:67: τοὺς ἄλλους, μετὰ δ’ υἱὸν ἐμὸν Σαρπηδόνα δῖον.
δ’: Il. 15:69: ἐκ τοῦ δ’ ἄν τοι ἔπειτα παλίωξιν παρὰ νηῶν
δ’: Il. 15:72: τὸ πρὶν δ’ οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ παύω χόλον οὔτέ τιν’ ἄλλον
δ’: Il. 15:75: ὥς οἱ ὑπέστην πρῶτον, ἐμῷ δ’ ἐπένευσα κάρητι,
δ’: Il. 15:79: βῆ δ’ ἐξ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον.
δ’: Il. 15:80: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀΐξῃ νόος ἀνέρος, ὅς τ’ ἐπὶ πολλὴν
δ’: Il. 15:84: ἵκετο δ’ αἰπὺν Ὄλυμπον, ὁμηγερέεσσι δ’ ἐπῆλθεν
δ’: Il. 15:84: ἵκετο δ’ αἰπὺν Ὄλυμπον, ὁμηγερέεσσι δ’ ἐπῆλθεν
δ’: Il. 15:87: ἣ δ’ ἄλλους μὲν ἔασε, Θέμιστι δὲ καλλιπαρῄῳ
δ’: Il. 15:92: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ λευκώλενος Ἥρη·
δ’: Il. 15:101: ὄχθησαν δ’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοί· ἣ δ’ ἐγέλασσε
δ’: Il. 15:101: ὄχθησαν δ’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοί· ἣ δ’ ἐγέλασσε
δ’: Il. 15:106: ἢ ἔπει ἠὲ βίῃ· ὃ δ’ ἀφήμενος οὐκ ἀλεγίζει
δ’: Il. 15:114: χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος δ’ ἔπος ηὔδα·
δ’: Il. 15:120: ζευγνύμεν, αὐτὸς δ’ ἔντε’ ἐδύσετο παμφανόωντα.
δ’: Il. 15:125: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν κεφαλῆς κόρυθ’ εἵλετο καὶ σάκος ὤμων,
δ’: Il. 15:126: ἔγχος δ’ ἔστησε στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ἑλοῦσα
δ’: Il. 15:127: χάλκεον· ἣ δ’ ἐπέεσσι καθάπτετο θοῦρον Ἄρηα·
δ’: Il. 15:129: οὔατ’ ἀκουέμεν ἐστί, νόος δ’ ἀπόλωλε καὶ αἰδώς.
δ’: Il. 15:136: λείψει, ὃ δ’ ἡμέας εἶσι κυδοιμήσων ἐς Ὄλυμπον,
δ’: Il. 15:137: μάρψει δ’ ἑξείης ὅς τ’ αἴτιος ὅς τε καὶ οὐκί.
δ’: Il. 15:143: Ἥρη δ’ Ἀπόλλωνα καλέσσατο δώματος ἐκτὸς
δ’: Il. 15:150: ἕζετο δ’ εἰνὶ θρόνῳ· τὼ δ’ ἀΐξαντε πετέσθην.
δ’: Il. 15:150: ἕζετο δ’ εἰνὶ θρόνῳ· τὼ δ’ ἀΐξαντε πετέσθην.
δ’: Il. 15:151: Ἴδην δ’ ἵκανον πολυπίδακα μητέρα θηρῶν,
δ’: Il. 15:152: εὗρον δ’ εὐρύοπα Κρονίδην ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ
δ’: Il. 15:166: καὶ γενεῇ πρότερος· τοῦ δ’ οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ
δ’: Il. 15:170: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἐκ νεφέων πτῆται νιφὰς ἠὲ χάλαζα
δ’: Il. 15:173: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη κλυτὸν ἐννοσίγαιον·
δ’: Il. 15:180: ἐνθάδ’ ἐλεύσεσθαι· σὲ δ’ ὑπεξαλέασθαι ἄνωγε
δ’: Il. 15:182: καὶ γενεῇ πρότερος· σὸν δ’ οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ
δ’: Il. 15:188: Ζεὺς καὶ ἐγώ, τρίτατος δ’ Ἀΐδης ἐνέροισιν ἀνάσσων.
δ’: Il. 15:189: τριχθὰ δὲ πάντα δέδασται, ἕκαστος δ’ ἔμμορε τιμῆς·
δ’: Il. 15:191: παλλομένων, Ἀΐδης δ’ ἔλαχε ζόφον ἠερόεντα,
δ’: Il. 15:192: Ζεὺς δ’ ἔλαχ’ οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσι·
δ’: Il. 15:193: γαῖα δ’ ἔτι ξυνὴ πάντων καὶ μακρὸς Ὄλυμπος.
δ’: Il. 15:200: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·
δ’: Il. 15:205: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
δ’: Il. 15:219: δῦνε δὲ πόντον ἰών, πόθεσαν δ’ ἥρωες Ἀχαιοί.
δ’: Il. 15:231: σοὶ δ’ αὐτῷ μελέτω ἑκατηβόλε φαίδιμος Ἕκτωρ·
δ’: Il. 15:234: κεῖθεν δ’ αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι ἔργον τε ἔπος τε,
δ’: Il. 15:240: ἥμενον, οὐδ’ ἔτι κεῖτο, νέον δ’ ἐσαγείρετο θυμόν,
δ’: Il. 15:243: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων·
δ’: Il. 15:246: Τὸν δ’ ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
δ’: Il. 15:253: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων·
δ’: Il. 15:261: πᾶσαν λειανέω, τρέψω δ’ ἥρωας Ἀχαιούς.
δ’: Il. 15:263: ὡς δ’ ὅτε τις στατὸς ἵππος ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ
δ’: Il. 15:267: ὤμοις ἀΐσσονται· ὃ δ’ ἀγλαΐηφι πεποιθὼς
δ’: Il. 15:271: οἳ δ’ ὥς τ’ ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα
δ’: Il. 15:281: Τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἀγόρευε Θόας Ἀνδραίμονος υἱός,
δ’: Il. 15:283: ἐσθλὸς δ’ ἐν σταδίῃ· ἀγορῇ δέ ἑ παῦροι Ἀχαιῶν
δ’: Il. 15:287: οἷον δ’ αὖτ’ ἐξαῦτις ἀνέστη κῆρας ἀλύξας
δ’: Il. 15:296: αὐτοὶ δ’, ὅσσοι ἄριστοι ἐνὶ στρατῷ εὐχόμεθ’ εἶναι,
δ’: Il. 15:298: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· τὸν δ’ οἴω καὶ μεμαῶτα
δ’: Il. 15:300: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
δ’: Il. 15:306: Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ
δ’: Il. 15:308: εἱμένος ὤμοιιν νεφέλην, ἔχε δ’ αἰγίδα θοῦριν
δ’: Il. 15:312: Ἀργεῖοι δ’ ὑπέμειναν ἀολλέες, ὦρτο δ’ ἀϋτὴ
δ’: Il. 15:312: Ἀργεῖοι δ’ ὑπέμειναν ἀολλέες, ὦρτο δ’ ἀϋτὴ
δ’: Il. 15:313: ὀξεῖ’ ἀμφοτέρωθεν, ἀπὸ νευρῆφι δ’ ὀϊστοὶ
δ’: Il. 15:321: σεῖσ’, ἐπὶ δ’ αὐτὸς ἄϋσε μάλα μέγα, τοῖσι δὲ θυμὸν
δ’: Il. 15:323: οἳ δ’ ὥς τ’ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
δ’: Il. 15:328: Ἔνθα δ’ ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα κεδασθείσης ὑσμίνης.
δ’: Il. 15:339: Μηκιστῆ δ’ ἕλε Πουλυδάμας, Ἐχίον δὲ Πολίτης
δ’: Il. 15:340: πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ, Κλονίον δ’ ἕλε δῖος Ἀγήνωρ.
δ’: Il. 15:343: Ὄφρ’ οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ’ ἔντεα, τόφρα δ’ Ἀχαιοὶ
δ’: Il. 15:347: νηυσὶν ἐπισσεύεσθαι, ἐᾶν δ’ ἔναρα βροτόεντα·
δ’: Il. 15:348: ὃν δ’ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε νεῶν ἑτέρωθι νοήσω,
δ’: Il. 15:360: τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο φαλαγγηδόν, πρὸ δ’ Ἀπόλλων
δ’: Il. 15:374: εὔχετο νοστῆσαι, σὺ δ’ ὑπέσχεο καὶ κατένευσας,
δ’: Il. 15:377: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, μέγα δ’ ἔκτυπε μητίετα Ζεύς,
δ’: Il. 15:379: Τρῶες δ’ ὡς ἐπύθοντο Διὸς κτύπον αἰγιόχοιο,
δ’: Il. 15:381: οἳ δ’ ὥς τε μέγα κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο
δ’: Il. 15:385: ἵππους δ’ εἰσελάσαντες ἐπὶ πρύμνῃσι μάχοντο
δ’: Il. 15:387: οἳ δ’ ἀπὸ νηῶν ὕψι μελαινάων ἐπιβάντες
δ’: Il. 15:390: Πάτροκλος δ’ εἷος μὲν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
δ’: Il. 15:393: ἧστό τε καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις, ἐπὶ δ’ ἕλκεϊ λυγρῷ
δ’: Il. 15:398: χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος δ’ ἔπος ηὔδα·
δ’: Il. 15:403: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίνω
δ’: Il. 15:414: ἄλλοι δ’ ἀμφ’ ἄλλῃσι μάχην ἐμάχοντο νέεσσιν,
δ’: Il. 15:415: Ἕκτωρ δ’ ἄντ’ Αἴαντος ἐείσατο κυδαλίμοιο.
δ’: Il. 15:422: Ἕκτωρ δ’ ὡς ἐνόησεν ἀνεψιὸν ὀφθαλμοῖσιν
δ’: Il. 15:430: τοῦ μὲν ἅμαρθ’, ὃ δ’ ἔπειτα Λυκόφρονα Μάστορος υἱὸν
δ’: Il. 15:434: ἑσταότ’ ἄγχ’ Αἴαντος· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
δ’: Il. 15:436: Αἴας δ’ ἐῤῥίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα·
δ’: Il. 15:440: τὸν δ’ Ἕκτωρ μεγάθυμος ἀπέκτανε. ποῦ νύ τοι ἰοὶ
δ’: Il. 15:444: ἰοδόκον· μάλα δ’ ὦκα βέλεα Τρώεσσιν ἐφίει.
δ’: Il. 15:449: Ἕκτορι καὶ Τρώεσσι χαριζόμενος· τάχα δ’ αὐτῷ
δ’: Il. 15:452: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
δ’: Il. 15:453: κείν’ ὄχεα κροτέοντες. ἄναξ δ’ ἐνόησε τάχιστα
δ’: Il. 15:456: πολλὰ δ’ ἐπότρυνε σχεδὸν ἴσχειν εἰσορόωντα
δ’: Il. 15:457: ἵππους· αὐτὸς δ’ αὖτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη.
δ’: Il. 15:458: Τεῦκρος δ’ ἄλλον ὀϊστὸν ἐφ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
δ’: Il. 15:466: Τεῦκρος δ’ ἐῤῥίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα·
δ’: Il. 15:469: νευρὴν δ’ ἐξέῤῥηξε νεόστροφον, ἣν ἐνέδησα
δ’: Il. 15:471: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
δ’: Il. 15:480: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν
δ’: Il. 15:482: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
δ’: Il. 15:483: βῆ δ’ ἰέναι, μάλα δ’ ὦκα θέων Αἴαντι παρέστη.
δ’: Il. 15:483: βῆ δ’ ἰέναι, μάλα δ’ ὦκα θέων Αἴαντι παρέστη.
δ’: Il. 15:484: Ἕκτωρ δ’ ὡς εἶδεν Τεύκρου βλαφθέντα βέλεμνα,
δ’: Il. 15:490: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτος Διὸς ἀνδράσι γίγνεται ἀλκή,
δ’: Il. 15:493: ὡς νῦν Ἀργείων μινύθει μένος, ἄμμι δ’ ἀρήγει.
δ’: Il. 15:501: Αἴας δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισιν·
δ’: Il. 15:509: ἡμῖν δ’ οὔ τις τοῦδε νόος καὶ μῆτις ἀμείνων
δ’: Il. 15:516: ἀρχὸν Φωκήων, Αἴας δ’ ἕλε Λαοδάμαντα
δ’: Il. 15:518: Πουλυδάμας δ’ Ὦτον Κυλλήνιον ἐξενάριξε
δ’: Il. 15:520: τῷ δὲ Μέγης ἐπόρουσεν ἰδών· ὃ δ’ ὕπαιθα λιάσθη
δ’: Il. 15:524: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα.
δ’: Il. 15:537: ῥῆξε δ’ ἀφ’ ἵππειον λόφον αὐτοῦ· πᾶς δὲ χαμᾶζε
δ’: Il. 15:539: εἷος ὃ τῷ πολέμιζε μένων, ἔτι δ’ ἔλπετο νίκην,
δ’: Il. 15:541: στῆ δ’ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθών, βάλε δ’ ὦμον ὄπισθεν·
δ’: Il. 15:541: στῆ δ’ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθών, βάλε δ’ ὦμον ὄπισθεν·
δ’: Il. 15:543: πρόσσω ἱεμένη· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐλιάσθη.
δ’: Il. 15:546: πᾶσι μάλα, πρῶτον δ’ Ἱκεταονίδην ἐνένιπεν
δ’: Il. 15:547: ἴφθιμον Μελάνιππον. ὃ δ’ ὄφρα μὲν εἰλίποδας βοῦς
δ’: Il. 15:559: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς·
δ’: Il. 15:560: Ἀργείους δ’ ὄτρυνε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
δ’: Il. 15:563: αἰδομένων δ’ ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται·
δ’: Il. 15:564: φευγόντων δ’ οὔτ’ ἂρ κλέος ὄρνυται οὔτέ τις ἀλκή.
δ’: Il. 15:566: ἐν θυμῷ δ’ ἐβάλοντο ἔπος, φράξαντο δὲ νῆας
δ’: Il. 15:568: Ἀντίλοχον δ’ ὄτρυνε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
δ’: Il. 15:572: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἀπέσσυτο, τὸν δ’ ὀρόθυνεν·
δ’: Il. 15:573: ἐκ δ’ ἔθορε προμάχων, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
δ’: Il. 15:575: ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος· ὃ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν,
δ’: Il. 15:579: Ἀντίλοχος δ’ ἐπόρουσε κύων ὥς, ὅς τ’ ἐπὶ νεβρῷ
δ’: Il. 15:585: Ἀντίλοχος δ’ οὐ μεῖνε θοός περ ἐὼν πολεμιστής,
δ’: Il. 15:593: νηυσὶν ἐπεσσεύοντο, Διὸς δ’ ἐτέλειον ἐφετμάς,
δ’: Il. 15:595: Ἀργείων καὶ κῦδος ἀπαίνυτο, τοὺς δ’ ὀρόθυνεν.
δ’: Il. 15:598: ἐμβάλοι ἀκάματον, Θέτιδος δ’ ἐξαίσιον ἀρὴν
δ’: Il. 15:605: μαίνετο δ’ ὡς ὅτ’ Ἄρης ἐγχέσπαλος ἢ ὀλοὸν πῦρ
δ’: Il. 15:624: ἐν δ’ ἔπεσ’ ὡς ὅτε κῦμα θοῇ ἐν νηῒ πέσῃσι
δ’: Il. 15:638: πάντες, ὃ δ’ οἶον ἔπεφνε Μυκηναῖον Περιφήτην,
δ’: Il. 15:649: Ἕκτωρ δ’ ὀξὺ νόησε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη,
δ’: Il. 15:650: στήθεϊ δ’ ἐν δόρυ πῆξε, φίλων δέ μιν ἐγγὺς ἑταίρων
δ’: Il. 15:651: κτεῖν’· οἳ δ’ οὐκ ἐδύναντο καὶ ἀχνύμενοί περ ἑταίρου
δ’: Il. 15:653: Εἰσωποὶ δ’ ἐγένοντο νεῶν, περὶ δ’ ἔσχεθον ἄκραι
δ’: Il. 15:653: Εἰσωποὶ δ’ ἐγένοντο νεῶν, περὶ δ’ ἔσχεθον ἄκραι
δ’: Il. 15:654: νῆες ὅσαι πρῶται εἰρύατο· τοὶ δ’ ἐπέχυντο.
δ’: Il. 15:668: τοῖσι δ’ ἀπ’ ὀφθαλμῶν νέφος ἀχλύος ὦσεν Ἀθήνη
δ’: Il. 15:679: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ἵπποισι κελητίζειν ἐῢ εἰδώς,
δ’: Il. 15:683: ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες· ὃ δ’ ἔμπεδον ἀσφαλὲς αἰεὶ
δ’: Il. 15:701: Τρωσὶν δ’ ἔλπετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἑκάστου
δ’: Il. 15:714: ἄλλα μὲν ἐκ χειρῶν χαμάδις πέσον, ἄλλα δ’ ἀπ’ ὤμων
δ’: Il. 15:715: ἀνδρῶν μαρναμένων· ῥέε δ’ αἵματι γαῖα μέλαινα.
δ’: Il. 15:718: οἴσετε πῦρ, ἅμα δ’ αὐτοὶ ἀολλέες ὄρνυτ’ ἀϋτήν·
δ’: Il. 15:726: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα μᾶλλον ἐπ’ Ἀργείοισιν ὄρουσαν.
δ’: Il. 15:727: Αἴας δ’ οὐκέτ’ ἔμιμνε· βιάζετο γὰρ βελέεσσιν·
δ’: Il. 15:729: θρῆνυν ἐφ’ ἑπταπόδην, λίπε δ’ ἴκρια νηὸς ἐΐσης.
δ’: Il. 15:730: ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ ἑστήκει δεδοκημένος, ἔγχεϊ δ’ αἰεὶ
δ’: Il. 15:745: τὸν δ’ Αἴας οὔτασκε δεδεγμένος ἔγχεϊ μακρῷ·
δ’: Il. 16:2: Πάτροκλος δ’ Ἀχιλῆϊ παρίστατο ποιμένι λαῶν
δ’: Il. 16:15: ζώει δ’ Αἰακίδης Πηλεὺς μετὰ Μυρμιδόνεσσι;
δ’: Il. 16:26: οὔτασται δ’ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἠδ’ Ἀγαμέμνων,
δ’: Il. 16:29: ἕλκε’ ἀκειόμενοι· σὺ δ’ ἀμήχανος ἔπλευ Ἀχιλλεῦ.
δ’: Il. 16:38: ἀλλ’ ἐμέ περ πρόες ὦχ’, ἅμα δ’ ἄλλον λαὸν ὄπασσον
δ’: Il. 16:42: Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ’ Ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
δ’: Il. 16:57: δουρὶ δ’ ἐμῷ κτεάτισσα πόλιν εὐτείχεα πέρσας,
δ’: Il. 16:64: τύνη δ’ ὤμοιιν μὲν ἐμὰ κλυτὰ τεύχεα δῦθι,
δ’: Il. 16:78: Τρωσὶ κελεύοντος περιάγνυται, οἳ δ’ ἀλαλητῷ
δ’: Il. 16:82: νῆας ἐνιπρήσωσι, φίλον δ’ ἀπὸ νόστον ἕλωνται.
δ’: Il. 16:83: πείθεο δ’ ὥς τοι ἐγὼ μύθου τέλος ἐν φρεσὶ θείω,
δ’: Il. 16:86: ἂψ ἀπονάσσωσιν, ποτὶ δ’ ἀγλαὰ δῶρα πόρωσιν.
δ’: Il. 16:91: μὴ δ’ ἐπαγαλλόμενος πολέμῳ καὶ δηϊοτῆτι
δ’: Il. 16:96: θήῃς, τοὺς δ’ ἔτ’ ἐᾶν πεδίον κάτα δηριάασθαι.
δ’: Il. 16:99: μήτέ τις Ἀργείων, νῶϊν δ’ ἐκδῦμεν ὄλεθρον,
δ’: Il. 16:102: Αἴας δ’ οὐκ ἔτ’ ἔμιμνε· βιάζετο γὰρ βελέεσσι·
δ’: Il. 16:105: πήληξ βαλλομένη καναχὴν ἔχε, βάλλετο δ’ αἰεὶ
δ’: Il. 16:106: κὰπ φάλαρ’ εὐποίηθ’· ὃ δ’ ἀριστερὸν ὦμον ἔκαμνεν
δ’: Il. 16:109: αἰεὶ δ’ ἀργαλέῳ ἔχετ’ ἄσθματι, κὰδ δέ οἱ ἱδρὼς
δ’: Il. 16:116: ἀντικρὺ δ’ ἀπάραξε· τὸ μὲν Τελαμώνιος Αἴας
δ’: Il. 16:117: πῆλ’ αὔτως ἐν χειρὶ κόλον δόρυ, τῆλε δ’ ἀπ’ αὐτοῦ
δ’: Il. 16:119: γνῶ δ’ Αἴας κατὰ θυμὸν ἀμύμονα ῥίγησέν τε
δ’: Il. 16:122: χάζετο δ’ ἐκ βελέων. τοὶ δ’ ἔμβαλον ἀκάματον πῦρ
δ’: Il. 16:122: χάζετο δ’ ἐκ βελέων. τοὶ δ’ ἔμβαλον ἀκάματον πῦρ
δ’: Il. 16:123: νηῒ θοῇ· τῆς δ’ αἶψα κατ’ ἀσβέστη κέχυτο φλόξ.
δ’: Il. 16:135: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον
δ’: Il. 16:137: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν
δ’: Il. 16:139: εἵλετο δ’ ἄλκιμα δοῦρε, τά οἱ παλάμηφιν ἀρήρει.
δ’: Il. 16:140: ἔγχος δ’ οὐχ ἕλετ’ οἶον ἀμύμονος Αἰακίδαο
δ’: Il. 16:145: ἵππους δ’ Αὐτομέδοντα θοῶς ζευγνῦμεν ἄνωγε,
δ’: Il. 16:155: Μυρμιδόνας δ’ ἄρ’ ἐποιχόμενος θώρηξεν Ἀχιλλεὺς
δ’: Il. 16:166: ῥώοντ’· ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν ἀρήϊος ἵστατ’ Ἀχιλλεύς,
δ’: Il. 16:171: πέντε δ’ ἄρ’ ἡγεμόνας ποιήσατο τοῖς ἐπεποίθει
δ’: Il. 16:179: τῆς δ’ ἑτέρης Εὔδωρος ἀρήϊος ἡγεμόνευε
δ’: Il. 16:184: αὐτίκα δ’ εἰς ὑπερῷ’ ἀναβὰς παρελέξατο λάθρῃ
δ’: Il. 16:191: τὸν δ’ ὃ γέρων Φύλας εὖ ἔτρεφεν ἠδ’ ἀτίταλλεν
δ’: Il. 16:197: πέμπτης δ’ Ἀλκιμέδων Λαέρκεος υἱὸς ἀμύμων.
δ’: Il. 16:199: στῆσεν ἐῢ κρίνας, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
δ’: Il. 16:212: ὡς δ’ ὅτε τοῖχον ἀνὴρ ἀράρῃ πυκινοῖσι λίθοισι
δ’: Il. 16:215: ἀσπὶς ἄρ’ ἀσπίδ’ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ’ ἀνήρ·
δ’: Il. 16:216: ψαῦον δ’ ἱππόκομοι κόρυθες λαμπροῖσι φάλοισι
δ’: Il. 16:221: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς κλισίην, χηλοῦ δ’ ἀπὸ πῶμ’ ἀνέῳγε
δ’: Il. 16:229: πρῶτον, ἔπειτα δ’ ἔνιψ’ ὕδατος καλῇσι ῥοῇσι,
δ’: Il. 16:230: νίψατο δ’ αὐτὸς χεῖρας, ἀφύσσατο δ’ αἴθοπα οἶνον.
δ’: Il. 16:230: νίψατο δ’ αὐτὸς χεῖρας, ἀφύσσατο δ’ αἴθοπα οἶνον.
δ’: Il. 16:232: οὐρανὸν εἰσανιδών· Δία δ’ οὐ λάθε τερπικέραυνον·
δ’: Il. 16:237: τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ’ ἴψαο λαὸν Ἀχαιῶν,
δ’: Il. 16:249: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεύς.
δ’: Il. 16:250: τῷ δ’ ἕτερον μὲν ἔδωκε πατήρ, ἕτερον δ’ ἀνένευσε·
δ’: Il. 16:250: τῷ δ’ ἕτερον μὲν ἔδωκε πατήρ, ἕτερον δ’ ἀνένευσε·
δ’: Il. 16:252: δῶκε, σόον δ’ ἀνένευσε μάχης ἐξαπονέεσθαι.
δ’: Il. 16:254: ἂψ κλισίην εἰσῆλθε, δέπας δ’ ἀπέθηκ’ ἐνὶ χηλῷ,
δ’: Il. 16:255: στῆ δὲ πάροιθ’ ἐλθὼν κλισίης, ἔτι δ’ ἤθελε θυμῷ
δ’: Il. 16:257: Οἳ δ’ ἅμα Πατρόκλῳ μεγαλήτορι θωρηχθέντες
δ’: Il. 16:263: τοὺς δ’ εἴ περ παρά τίς τε κιὼν ἄνθρωπος ὁδίτης
δ’: Il. 16:264: κινήσῃ ἀέκων, οἳ δ’ ἄλκιμον ἦτορ ἔχοντες
δ’: Il. 16:267: ἐκ νηῶν ἐχέοντο· βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει.
δ’: Il. 16:268: Πάτροκλος δ’ ἑτάροισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
δ’: Il. 16:276: ἐν δ’ ἔπεσον Τρώεσσιν ἀολλέες· ἀμφὶ δὲ νῆες
δ’: Il. 16:278: Τρῶες δ’ ὡς εἴδοντο Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν
δ’: Il. 16:282: μηνιθμὸν μὲν ἀποῤῥῖψαι, φιλότητα δ’ ἑλέσθαι·
δ’: Il. 16:289: τὸν βάλε δεξιὸν ὦμον· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
δ’: Il. 16:293: ἐκ νηῶν δ’ ἔλασεν, κατὰ δ’ ἔσβεσεν αἰθόμενον πῦρ.
δ’: Il. 16:293: ἐκ νηῶν δ’ ἔλασεν, κατὰ δ’ ἔσβεσεν αἰθόμενον πῦρ.
δ’: Il. 16:294: ἡμιδαὴς δ’ ἄρα νηῦς λίπετ’ αὐτόθι· τοὶ δὲ φόβηθεν
δ’: Il. 16:295: Τρῶες θεσπεσίῳ ὁμάδῳ· Δαναοὶ δ’ ἐπέχυντο
δ’: Il. 16:296: νῆας ἀνὰ γλαφυράς· ὅμαδος δ’ ἀλίαστος ἐτύχθη.
δ’: Il. 16:297: ὡς δ’ ὅτ’ ἀφ’ ὑψηλῆς κορυφῆς ὄρεος μεγάλοιο
δ’: Il. 16:300: καὶ νάπαι, οὐρανόθεν δ’ ἄρ’ ὑπεῤῥάγη ἄσπετος αἰθήρ,
δ’: Il. 16:302: τυτθὸν ἀνέπνευσαν, πολέμου δ’ οὐ γίγνετ’ ἐρωή·
δ’: Il. 16:305: ἀλλ’ ἔτ’ ἄρ’ ἀνθίσταντο, νεῶν δ’ ὑπόεικον ἀνάγκῃ.
δ’: Il. 16:306: Ἔνθα δ’ ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα κεδασθείσης ὑσμίνης
δ’: Il. 16:310: ῥῆξεν δ’ ὀστέον ἔγχος, ὃ δὲ πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
δ’: Il. 16:313: Φυλεΐδης δ’ Ἄμφικλον ἐφορμηθέντα δοκεύσας
δ’: Il. 16:315: μυὼν ἀνθρώπου πέλεται· περὶ δ’ ἔγχεος αἰχμῇ
δ’: Il. 16:317: Νεστορίδαι δ’ ὃ μὲν οὔτασ’ Ἀτύμνιον ὀξέϊ δουρὶ
δ’: Il. 16:319: ἤριπε δὲ προπάροιθε. Μάρις δ’ αὐτοσχεδὰ δουρὶ
δ’: Il. 16:321: στὰς πρόσθεν νέκυος· τοῦ δ’ ἀντίθεος Θρασυμήδης
δ’: Il. 16:324: δρύψ’ ἀπὸ μυώνων, ἀπὸ δ’ ὀστέον ἄχρις ἄραξε·
δ’: Il. 16:333: πᾶν δ’ ὑπεθερμάνθη ξίφος αἵματι· τὸν δὲ κατ’ ὄσσε
δ’: Il. 16:336: ἤμβροτον ἀλλήλων, μέλεον δ’ ἠκόντισαν ἄμφω·
δ’: Il. 16:337: τὼ δ’ αὖτις ξιφέεσσι συνέδραμον. ἔνθα Λύκων μὲν
δ’: Il. 16:339: φάσγανον ἐῤῥαίσθη· ὃ δ’ ὑπ’ οὔατος αὐχένα θεῖνε
δ’: Il. 16:340: Πηνέλεως, πᾶν δ’ εἴσω ἔδυ ξίφος, ἔσχεθε δ’ οἶον
δ’: Il. 16:340: Πηνέλεως, πᾶν δ’ εἴσω ἔδυ ξίφος, ἔσχεθε δ’ οἶον
δ’: Il. 16:342: Μηριόνης δ’ Ἀκάμαντα κιχεὶς ποσὶ καρπαλίμοισι
δ’: Il. 16:344: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς.
δ’: Il. 16:344: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς.
δ’: Il. 16:345: Ἰδομενεὺς δ’ Ἐρύμαντα κατὰ στόμα νηλέϊ χαλκῷ
δ’: Il. 16:346: νύξε· τὸ δ’ ἀντικρὺ δόρυ χάλκεον ἐξεπέρησε
δ’: Il. 16:347: νέρθεν ὑπ’ ἐγκεφάλοιο, κέασσε δ’ ἄρ’ ὀστέα λευκά·
δ’: Il. 16:348: ἐκ δ’ ἐτίναχθεν ὀδόντες, ἐνέπλησθεν δέ οἱ ἄμφω
δ’: Il. 16:349: αἵματος ὀφθαλμοί· τὸ δ’ ἀνὰ στόμα καὶ κατὰ ῥῖνας
δ’: Il. 16:358: Αἴας δ’ ὃ μέγας αἰὲν ἐφ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
δ’: Il. 16:363: ἀλλὰ καὶ ὧς ἀνέμιμνε, σάω δ’ ἐρίηρας ἑταίρους.
δ’: Il. 16:364: Ὡς δ’ ὅτ’ ἀπ’ Οὐλύμπου νέφος ἔρχεται οὐρανὸν εἴσω
δ’: Il. 16:367: οὐδὲ κατὰ μοῖραν πέραον πάλιν. Ἕκτορα δ’ ἵπποι
δ’: Il. 16:370: πολλοὶ δ’ ἐν τάφρῳ ἐρυσάρματες ὠκέες ἵπποι
δ’: Il. 16:372: Πάτροκλος δ’ ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων
δ’: Il. 16:374: πάσας πλῆσαν ὁδούς, ἐπεὶ ἂρ τμάγεν· ὕψι δ’ ἀέλλη
δ’: Il. 16:377: Πάτροκλος δ’ ᾗ πλεῖστον ὀρινόμενον ἴδε λαόν,
δ’: Il. 16:378: τῇ ῥ’ ἔχ’ ὁμοκλήσας· ὑπὸ δ’ ἄξοσι φῶτες ἔπιπτον
δ’: Il. 16:379: πρηνέες ἐξ ὀχέων, δίφροι δ’ ἀνακυμβαλίαζον.
δ’: Il. 16:380: ἀντικρὺ δ’ ἄρα τάφρον ὑπέρθορον ὠκέες ἵπποι
δ’: Il. 16:382: πρόσσω ἱέμενοι, ἐπὶ δ’ Ἕκτορι κέκλετο θυμός·
δ’: Il. 16:383: ἵετο γὰρ βαλέειν· τὸν δ’ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι.
δ’: Il. 16:384: ὡς δ’ ὑπὸ λαίλαπι πᾶσα κελαινὴ βέβριθε χθὼν
δ’: Il. 16:391: ἐς δ’ ἅλα πορφυρέην μεγάλα στενάχουσι ῥέουσαι
δ’: Il. 16:394: Πάτροκλος δ’ ἐπεὶ οὖν πρώτας ἐπέκερσε φάλαγγας,
δ’: Il. 16:398: κτεῖνε μεταΐσσων, πολέων δ’ ἀπετίνυτο ποινήν.
δ’: Il. 16:403: ἧστο ἀλείς· ἐκ γὰρ πλήγη φρένας, ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
δ’: Il. 16:404: ἡνία ἠΐχθησαν· ὃ δ’ ἔγχεϊ νύξε παραστὰς
δ’: Il. 16:405: γναθμὸν δεξιτερόν, διὰ δ’ αὐτοῦ πεῖρεν ὀδόντων,
δ’: Il. 16:410: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπὶ στόμ’ ἔωσε· πεσόντα δέ μιν λίπε θυμός.
δ’: Il. 16:412: μέσσην κὰκ κεφαλήν· ἣ δ’ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη
δ’: Il. 16:413: ἐν κόρυθι βριαρῇ· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
δ’: Il. 16:419: Σαρπηδὼν δ’ ὡς οὖν ἴδ’ ἀμιτροχίτωνας ἑταίρους
δ’: Il. 16:427: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἐπεὶ ἴδεν ἔκθορε δίφρου.
δ’: Il. 16:428: οἳ δ’ ὥς τ’ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγκυλοχεῖλαι
δ’: Il. 16:439: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
δ’: Il. 16:444: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δ’: Il. 16:450: ἀλλ’ εἴ τοι φίλος ἐστί, τεὸν δ’ ὀλοφύρεται ἦτορ,
δ’: Il. 16:462: Οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
δ’: Il. 16:466: Σαρπηδὼν δ’ αὐτοῦ μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῷ
δ’: Il. 16:468: ἔγχεϊ δεξιὸν ὦμον· ὃ δ’ ἔβραχε θυμὸν ἀΐσθων,
δ’: Il. 16:469: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
δ’: Il. 16:469: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
δ’: Il. 16:475: τὼ δ’ ἰθυνθήτην, ἐν δὲ ῥυτῆρσι τάνυσθεν·
δ’: Il. 16:476: τὼ δ’ αὖτις συνίτην ἔριδος πέρι θυμοβόροιο.
δ’: Il. 16:478: Πατρόκλου δ’ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυθ’ ἀκωκὴ
δ’: Il. 16:479: ἔγχεος, οὐδ’ ἔβαλ’ αὐτόν· ὃ δ’ ὕστερος ὄρνυτο χαλκῷ
δ’: Il. 16:480: Πάτροκλος· τοῦ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός,
δ’: Il. 16:482: ἤριπε δ’ ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωῒς
δ’: Il. 16:491: κτεινόμενος μενέαινε, φίλον δ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
δ’: Il. 16:505: τοῖο δ’ ἅμα ψυχήν τε καὶ ἔγχεος ἐξέρυσ’ αἰχμήν.
δ’: Il. 16:506: Μυρμιδόνες δ’ αὐτοῦ σχέθον ἵππους φυσιόωντας
δ’: Il. 16:508: Γλαύκῳ δ’ αἰνὸν ἄχος γένετο φθογγῆς ἀΐοντι·
δ’: Il. 16:510: χειρὶ δ’ ἑλὼν ἐπίεζε βραχίονα· τεῖρε γὰρ αὐτὸν
δ’: Il. 16:513: εὐχόμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι·
δ’: Il. 16:520: ἔγχος δ’ οὐ δύναμαι σχεῖν ἔμπεδον, οὐδὲ μάχεσθαι
δ’: Il. 16:521: ἐλθὼν δυσμενέεσσιν. ἀνὴρ δ’ ὤριστος ὄλωλε
δ’: Il. 16:522: Σαρπηδὼν Διὸς υἱός· ὃ δ’ οὐ οὗ παιδὸς ἀμύνει.
δ’: Il. 16:524: κοίμησον δ’ ὀδύνας, δὸς δὲ κράτος, ὄφρ’ ἑτάροισι
δ’: Il. 16:527: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων.
δ’: Il. 16:528: αὐτίκα παῦσ’ ὀδύνας ἀπὸ δ’ ἕλκεος ἀργαλέοιο
δ’: Il. 16:530: Γλαῦκος δ’ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ γήθησέν τε
δ’: Il. 16:537: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δ’: Il. 16:540: θυμὸν ἀποφθινύθουσι· σὺ δ’ οὐκ ἐθέλεις ἐπαμύνειν.
δ’: Il. 16:543: τὸν δ’ ὑπὸ Πατρόκλῳ δάμασ’ ἔγχεϊ χάλκεος Ἄρης.
δ’: Il. 16:551: λαοὶ ἕποντ’, ἐν δ’ αὐτὸς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι·
δ’: Il. 16:552: βὰν δ’ ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι· ἦρχε δ’ ἄρά σφιν
δ’: Il. 16:552: βὰν δ’ ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι· ἦρχε δ’ ἄρά σφιν
δ’: Il. 16:563: οἳ δ’ ἐπεὶ ἀμφοτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας
δ’: Il. 16:566: δεινὸν ἀΰσαντες· μέγα δ’ ἔβραχε τεύχεα φωτῶν.
δ’: Il. 16:567: Ζεὺς δ’ ἐπὶ νύκτ’ ὀλοὴν τάνυσε κρατερῇ ὑσμίνῃ,
δ’: Il. 16:575: οἳ δ’ ἅμ’ Ἀχιλλῆϊ ῥηξήνορι πέμπον ἕπεσθαι
δ’: Il. 16:578: χερμαδίῳ κεφαλήν· ἣ δ’ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη
δ’: Il. 16:579: ἐν κόρυθι βριαρῇ· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ νεκρῷ
δ’: Il. 16:581: Πατρόκλῳ δ’ ἄρ’ ἄχος γένετο φθιμένου ἑτάροιο,
δ’: Il. 16:587: αὐχένα χερμαδίῳ, ῥῆξεν δ’ ἀπὸ τοῖο τένοντας.
δ’: Il. 16:588: χώρησαν δ’ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ.
δ’: Il. 16:589: ὅσση δ’ αἰγανέης ῥιπὴ ταναοῖο τέτυκται,
δ’: Il. 16:592: τόσσον ἐχώρησαν Τρῶες, ὤσαντο δ’ Ἀχαιοί.
δ’: Il. 16:599: δούπησεν δὲ πεσών· πυκινὸν δ’ ἄχος ἔλλαβ’ Ἀχαιούς,
δ’: Il. 16:601: στὰν δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἰόντες ἀολλέες· οὐδ’ ἄρ’ Ἀχαιοὶ
δ’: Il. 16:602: ἀλκῆς ἐξελάθοντο, μένος δ’ ἰθὺς φέρον αὐτῶν.
δ’: Il. 16:605: Ἰδαίου ἐτέτυκτο, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ.
δ’: Il. 16:607: ᾤχετ’ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
δ’: Il. 16:608: Αἰνείας δ’ ἐπὶ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον ἧκεν·
δ’: Il. 16:611: πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ δ’ ἐξόπιθεν δόρυ μακρὸν
δ’: Il. 16:612: οὔδει ἐνισκίμφθη, ἐπὶ δ’ οὐρίαχος πελεμίχθη
δ’: Il. 16:613: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης.
δ’: Il. 16:614: αἰχμὴ δ’ Αἰνείαο κραδαινομένη κατὰ γαίης
δ’: Il. 16:616: Αἰνείας δ’ ἄρα θυμὸν ἐχώσατο φώνησέν τε·
δ’: Il. 16:619: Τὸν δ’ αὖ Μηριόνης δουρικλυτὸς ἀντίον ηὔδα·
δ’: Il. 16:625: εὖχος ἐμοὶ δοίης, ψυχὴν δ’ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ.
δ’: Il. 16:626: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ἐνένιπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός·
δ’: Il. 16:630: ἐν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου, ἐπέων δ’ ἐνὶ βουλῇ·
δ’: Il. 16:632: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
δ’: Il. 16:633: τῶν δ’ ὥς τε δρυτόμων ἀνδρῶν ὀρυμαγδὸς ὀρώρει
δ’: Il. 16:641: οἳ δ’ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, ὡς ὅτε μυῖαι
δ’: Il. 16:655: ὤσαιτο προτὶ ἄστυ, πολέων δ’ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
δ’: Il. 16:657: ἐς δίφρον δ’ ἀναβὰς φύγαδ’ ἔτραπε, κέκλετο δ’ ἄλλους
δ’: Il. 16:657: ἐς δίφρον δ’ ἀναβὰς φύγαδ’ ἔτραπε, κέκλετο δ’ ἄλλους
δ’: Il. 16:663: οἳ δ’ ἄρ’ ἀπ’ ὤμοιιν Σαρπηδόνος ἔντε’ ἕλοντο
δ’: Il. 16:667: εἰ δ’ ἄγε νῦν φίλε Φοῖβε, κελαινεφὲς αἷμα κάθηρον
δ’: Il. 16:670: χρῖσόν τ’ ἀμβροσίῃ, περὶ δ’ ἄμβροτα εἵματα ἕσσον·
δ’: Il. 16:678: αὐτίκα δ’ ἐκ βελέων Σαρπηδόνα δῖον ἀείρας
δ’: Il. 16:680: χρῖσέν τ’ ἀμβροσίῃ, περὶ δ’ ἄμβροτα εἵματα ἕσσε·
δ’: Il. 16:684: Πάτροκλος δ’ ἵπποισι καὶ Αὐτομέδοντι κελεύσας
δ’: Il. 16:690: ῥηϊδίως, ὅτε δ’ αὐτὸς ἐποτρύνῃσι μάχεσθαι·
δ’: Il. 16:692: Ἔνθα τίνα πρῶτον τίνα δ’ ὕστατον ἐξενάριξας
δ’: Il. 16:697: τοὺς ἕλεν· οἳ δ’ ἄλλοι φύγαδε μνώοντο ἕκαστος.
δ’: Il. 16:701: ἔστη τῷ ὀλοὰ φρονέων, Τρώεσσι δ’ ἀρήγων.
δ’: Il. 16:703: Πάτροκλος, τρὶς δ’ αὐτὸν ἀπεστυφέλιξεν Ἀπόλλων
δ’: Il. 16:706: δεινὰ δ’ ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δ’: Il. 16:710: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δ’ ἀνεχάζετο πολλὸν ὀπίσσω
δ’: Il. 16:712: Ἕκτωρ δ’ ἐν Σκαιῇσι πύλῃς ἔχε μώνυχας ἵππους·
δ’: Il. 16:727: Κεβριόνῃ δ’ ἐκέλευσε δαΐφρονι φαίδιμος Ἕκτωρ
δ’: Il. 16:731: Ἕκτωρ δ’ ἄλλους μὲν Δαναοὺς ἔα οὐδ’ ἐνάριζεν·
δ’: Il. 16:733: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἀφ’ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε
δ’: Il. 16:736: ἧκε δ’ ἐρεισάμενος, οὐδὲ δὴν χάζετο φωτός,
δ’: Il. 16:737: οὐδ’ ἁλίωσε βέλος, βάλε δ’ Ἕκτορος ἡνιοχῆα
δ’: Il. 16:740: ἀμφοτέρας δ’ ὀφρῦς σύνελεν λίθος, οὐδέ οἱ ἔσχεν
δ’: Il. 16:742: αὐτοῦ πρόσθε ποδῶν· ὃ δ’ ἄρ’ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς
δ’: Il. 16:743: κάππεσ’ ἀπ’ εὐεργέος δίφρου, λίπε δ’ ὀστέα θυμός.
δ’: Il. 16:744: τὸν δ’ ἐπικερτομέων προσέφης Πατρόκλεες ἱππεῦ·
δ’: Il. 16:755: Ἕκτωρ δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἀφ’ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε.
δ’: Il. 16:763: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἔχεν ποδός· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
δ’: Il. 16:765: Ὡς δ’ Εὖρός τε Νότος τ’ ἐριδαίνετον ἀλλήλοιιν
δ’: Il. 16:775: μαρναμένων ἀμφ’ αὐτόν· ὃ δ’ ἐν στροφάλιγγι κονίης
δ’: Il. 16:779: ἦμος δ’ Ἠέλιος μετενίσετο βουλυτὸν δέ,
δ’: Il. 16:785: σμερδαλέα ἰάχων, τρὶς δ’ ἐννέα φῶτας ἔπεφνεν.
δ’: Il. 16:791: στῆ δ’ ὄπιθεν, πλῆξεν δὲ μετάφρενον εὐρέε τ’ ὤμω
δ’: Il. 16:793: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν κρατὸς κυνέην βάλε Φοῖβος Ἀπόλλων·
δ’: Il. 16:805: τὸν δ’ ἄτη φρένας εἷλε, λύθεν δ’ ὑπὸ φαίδιμα γυῖα,
δ’: Il. 16:805: τὸν δ’ ἄτη φρένας εἷλε, λύθεν δ’ ὑπὸ φαίδιμα γυῖα,
δ’: Il. 16:813: οὐδὲ δάμασσ’· ὃ μὲν αὖτις ἀνέδραμε, μίκτο δ’ ὁμίλῳ,
δ’: Il. 16:818: Ἕκτωρ δ’ ὡς εἶδεν Πατροκλῆα μεγάθυμον
δ’: Il. 16:822: δούπησεν δὲ πεσών, μέγα δ’ ἤκαχε λαὸν Ἀχαιῶν·
δ’: Il. 16:823: ὡς δ’ ὅτε σῦν ἀκάμαντα λέων ἐβιήσατο χάρμῃ,
δ’: Il. 16:834: ποσσὶν ὀρωρέχαται πολεμίζειν· ἔγχεϊ δ’ αὐτὸς
δ’: Il. 16:843: Τὸν δ’ ὀλιγοδρανέων προσέφης Πατρόκλεες ἱππεῦ·
δ’: Il. 16:847: τοιοῦτοι δ’ εἴ πέρ μοι ἐείκοσιν ἀντεβόλησαν,
δ’: Il. 16:850: ἀνδρῶν δ’ Εὔφορβος· σὺ δέ με τρίτος ἐξεναρίζεις.
δ’: Il. 16:851: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δ’: Il. 16:856: ψυχὴ δ’ ἐκ ῥεθέων πταμένη Ἄϊδος δὲ βεβήκει
δ’: Il. 16:860: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κ’ Ἀχιλεὺς Θέτιδος πάϊς ἠϋκόμοιο
δ’: Il. 16:863: εἴρυσε λὰξ προσβάς, τὸν δ’ ὕπτιον ὦσ’ ἀπὸ δουρός.
δ’: Il. 16:866: ἵετο γὰρ βαλέειν· τὸν δ’ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι
δ’: Il. 17:4: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτῷ βαῖν’ ὥς τις περὶ πόρτακι μήτηρ
δ’: Il. 17:10: Πατρόκλοιο πεσόντος ἀμύμονος· ἄγχι δ’ ἄρ’ αὐτοῦ
δ’: Il. 17:13: χάζεο, λεῖπε δὲ νεκρόν, ἔα δ’ ἔναρα βροτόεντα·
δ’: Il. 17:33: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὐ πεῖθεν· ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα·
δ’: Il. 17:35: γνωτὸν ἐμὸν τὸν ἔπεφνες, ἐπευχόμενος δ’ ἀγορεύεις,
δ’: Il. 17:47: ἂψ δ’ ἀναχαζομένοιο κατὰ στομάχοιο θέμεθλα
δ’: Il. 17:48: νύξ’, ἐπὶ δ’ αὐτὸς ἔρεισε βαρείῃ χειρὶ πιθήσας·
δ’: Il. 17:49: ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή,
δ’: Il. 17:57: ἐλθὼν δ’ ἐξαπίνης ἄνεμος σὺν λαίλαπι πολλῇ
δ’: Il. 17:61: Ὡς δ’ ὅτε τίς τε λέων ὀρεσίτροφος ἀλκὶ πεποιθὼς
δ’: Il. 17:63: τῆς δ’ ἐξ αὐχέν’ ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσι
δ’: Il. 17:76: ἵππους Αἰακίδαο δαΐφρονος· οἳ δ’ ἀλεγεινοὶ
δ’: Il. 17:83: Ἕκτορα δ’ αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἀμφὶ μελαίνας·
δ’: Il. 17:84: πάπτηνεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα κατὰ στίχας, αὐτίκα δ’ ἔγνω
δ’: Il. 17:84: πάπτηνεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα κατὰ στίχας, αὐτίκα δ’ ἔγνω
δ’: Il. 17:85: τὸν μὲν ἀπαινύμενον κλυτὰ τεύχεα, τὸν δ’ ἐπὶ γαίῃ
δ’: Il. 17:86: κείμενον· ἔῤῥει δ’ αἷμα κατ’ οὐταμένην ὠτειλήν.
δ’: Il. 17:90: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
δ’: Il. 17:96: Τρῶας δ’ ἐνθάδε πάντας ἄγει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
δ’: Il. 17:107: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον· ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ.
δ’: Il. 17:107: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον· ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ.
δ’: Il. 17:111: ἔγχεσι καὶ φωνῇ· τοῦ δ’ ἐν φρεσὶν ἄλκιμον ἦτορ
δ’: Il. 17:128: Αἴας δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον·
δ’: Il. 17:129: Ἕκτωρ δ’ ἂψ ἐς ὅμιλον ἰὼν ἀνεχάζεθ’ ἑταίρων,
δ’: Il. 17:130: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε· δίδου δ’ ὅ γε τεύχεα καλὰ
δ’: Il. 17:130: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε· δίδου δ’ ὅ γε τεύχεα καλὰ
δ’: Il. 17:132: Αἴας δ’ ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ σάκος εὐρὺ καλύψας
δ’: Il. 17:138: Ἀτρεΐδης δ’ ἑτέρωθεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος
δ’: Il. 17:140: Γλαῦκος δ’ Ἱππολόχοιο πάϊς Λυκίων ἀγὸς ἀνδρῶν
δ’: Il. 17:153: ζωὸς ἐών· νῦν δ’ οὔ οἱ ἀλαλκέμεναι κύνας ἔτλης.
δ’: Il. 17:160: εἰ δ’ οὗτος προτὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
δ’: Il. 17:169: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
δ’: Il. 17:178: ῥηϊδίως, ὁτὲ δ’ αὐτὸς ἐποτρύνει μαχέσασθαι.
δ’: Il. 17:189: δηΐου ἐκ πολέμοιο· θέων δ’ ἐκίχανεν ἑταίρους
δ’: Il. 17:192: στὰς δ’ ἀπάνευθε μάχης πολυδακρύου ἔντε’ ἄμειβεν·
δ’: Il. 17:194: Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν, ὃ δ’ ἄμβροτα τεύχεα δῦνε
δ’: Il. 17:196: πατρὶ φίλῳ ἔπορον· ὃ δ’ ἄρα ᾧ παιδὶ ὄπασσε
δ’: Il. 17:198: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἀπάνευθεν ἴδεν νεφεληγερέτα Ζεὺς
δ’: Il. 17:202: ὃς δή τοι σχεδὸν εἶσι· σὺ δ’ ἄμβροτα τεύχεα δύνεις
δ’: Il. 17:205: τεύχεα δ’ οὐ κατὰ κόσμον ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων
δ’: Il. 17:210: Ἕκτορι δ’ ἥρμοσε τεύχε’ ἐπὶ χροΐ, δῦ δέ μιν Ἄρης
δ’: Il. 17:211: δεινὸς ἐνυάλιος, πλῆσθεν δ’ ἄρα οἱ μέλε’ ἐντὸς
δ’: Il. 17:231: ἥμισυ τῷ ἐνάρων ἀποδάσσομαι, ἥμισυ δ’ αὐτὸς
δ’: Il. 17:233: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἰθὺς Δαναῶν βρίσαντες ἔβησαν
δ’: Il. 17:244: Ἕκτωρ, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος.
δ’: Il. 17:254: ἀλλά τις αὐτὸς ἴτω, νεμεσιζέσθω δ’ ἐνὶ θυμῷ
δ’: Il. 17:256: Ὣς ἔφατ’, ὀξὺ δ’ ἄκουσεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας·
δ’: Il. 17:257: πρῶτος δ’ ἀντίος ἦλθε θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα,
δ’: Il. 17:260: τῶν δ’ ἄλλων τίς κεν ᾗσι φρεσὶν οὐνόματ’ εἴποι,
δ’: Il. 17:262: Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες· ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ.
δ’: Il. 17:263: ὡς δ’ ὅτ’ ἐπὶ προχοῇσι διιπετέος ποταμοῖο
δ’: Il. 17:268: φραχθέντες σάκεσιν χαλκήρεσιν· ἀμφὶ δ’ ἄρά σφι
δ’: Il. 17:272: μίσησεν δ’ ἄρα μιν δηΐων κυσὶ κύρμα γενέσθαι
δ’: Il. 17:279: Αἴας, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ’ ἔργα τέτυκτο
δ’: Il. 17:291: Ἕκτορι καὶ Τρώεσσι χαριζόμενος· τάχα δ’ αὐτῷ
δ’: Il. 17:293: τὸν δ’ υἱὸς Τελαμῶνος ἐπαΐξας δι’ ὁμίλου
δ’: Il. 17:295: ἤρικε δ’ ἱπποδάσεια κόρυς περὶ δουρὸς ἀκωκῇ
δ’: Il. 17:298: αἱματόεις· τοῦ δ’ αὖθι λύθη μένος, ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
δ’: Il. 17:298: αἱματόεις· τοῦ δ’ αὖθι λύθη μένος, ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
δ’: Il. 17:300: κεῖσθαι· ὃ δ’ ἄγχ’ αὐτοῖο πέσε πρηνὴς ἐπὶ νεκρῷ
δ’: Il. 17:304: Ἕκτωρ δ’ αὖτ’ Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ·
δ’: Il. 17:309: τὸν βάλ’ ὑπὸ κληῗδα μέσην· διὰ δ’ ἀμπερὲς ἄκρη
δ’: Il. 17:312: Αἴας δ’ αὖ Φόρκυνα δαΐφρονα Φαίνοπος υἱὸν
δ’: Il. 17:314: ῥῆξε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς
δ’: Il. 17:315: ἤφυσ’· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
δ’: Il. 17:316: χώρησαν δ’ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ·
δ’: Il. 17:333: Ὣς ἔφατ’, Αἰνείας δ’ ἑκατηβόλον Ἀπόλλωνα
δ’: Il. 17:334: ἔγνω ἐς ἄντα ἰδών, μέγα δ’ Ἕκτορα εἶπε βοήσας·
δ’: Il. 17:343: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν.
δ’: Il. 17:349: ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν,
δ’: Il. 17:361: δεύετο πορφυρέῳ, τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον
δ’: Il. 17:370: οἳ δ’ ἄλλοι Τρῶες καὶ ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
δ’: Il. 17:371: εὔκηλοι πολέμιζον ὑπ’ αἰθέρι, πέπτατο δ’ αὐγὴ
δ’: Il. 17:372: ἠελίου ὀξεῖα, νέφος δ’ οὐ φαίνετο πάσης
δ’: Il. 17:375: πολλὸν ἀφεσταότες. τοὶ δ’ ἐν μέσῳ ἄλγε’ ἔπασχον
δ’: Il. 17:377: ὅσσοι ἄριστοι ἔσαν· δύο δ’ οὔ πω φῶτε πεπύσθην
δ’: Il. 17:381: τὼ δ’ ἐπιοσσομένω θάνατον καὶ φύζαν ἑταίρων
δ’: Il. 17:389: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ταύροιο βοὸς μεγάλοιο βοείην
δ’: Il. 17:391: δεξάμενοι δ’ ἄρα τοί γε διαστάντες τανύουσι
δ’: Il. 17:397: νῆας ἔπι γλαφυράς· περὶ δ’ αὐτοῦ μῶλος ὀρώρει
δ’: Il. 17:412: Οἳ δ’ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ἀκαχμένα δούρατ’ ἔχοντες
δ’: Il. 17:423: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, μένος δ’ ὄρσασκεν ἑκάστου.
δ’: Il. 17:424: ὣς οἳ μὲν μάρναντο, σιδήρειος δ’ ὀρυμαγδὸς
δ’: Il. 17:426: ἵπποι δ’ Αἰακίδαο μάχης ἀπάνευθεν ἐόντες
δ’: Il. 17:431: πολλὰ δὲ μειλιχίοισι προσηύδα, πολλὰ δ’ ἀρειῇ·
δ’: Il. 17:432: τὼ δ’ οὔτ’ ἂψ ἐπὶ νῆας ἐπὶ πλατὺν Ἑλλήσποντον
δ’: Il. 17:439: ἡνιόχοιο πόθῳ· θαλερὴ δ’ ἐμιαίνετο χαίτη
δ’: Il. 17:441: Μυρομένω δ’ ἄρα τώ γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων,
δ’: Il. 17:444: θνητῷ, ὑμεῖς δ’ ἐστὸν ἀγήρω τ’ ἀθανάτω τε;
δ’: Il. 17:451: σφῶϊν δ’ ἐν γούνεσσι βαλῶ μένος ἠδ’ ἐνὶ θυμῷ,
δ’: Il. 17:457: τὼ δ’ ἀπὸ χαιτάων κονίην οὖδας δὲ βαλόντε
δ’: Il. 17:459: τοῖσι δ’ ἐπ’ Αὐτομέδων μάχετ’ ἀχνύμενός περ ἑταίρου
δ’: Il. 17:462: ῥεῖα δ’ ἐπαΐξασκε πολὺν καθ’ ὅμιλον ὀπάζων.
δ’: Il. 17:468: στῆ δ’ ὄπιθεν δίφροιο καὶ Αὐτομέδοντα προσηύδα·
δ’: Il. 17:472: μοῦνος· ἀτάρ τοι ἑταῖρος ἀπέκτατο, τεύχεα δ’ Ἕκτωρ
δ’: Il. 17:474: Τὸν δ’ αὖτ’ Αὐτομέδων προσέφη Διώρεος υἱός·
δ’: Il. 17:480: δέξαι, ἐγὼ δ’ ἵππων ἀποβήσομαι, ὄφρα μάχωμαι.
δ’: Il. 17:483: Αὐτομέδων δ’ ἀπόρουσε· νόησε δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ,
δ’: Il. 17:484: αὐτίκα δ’ Αἰνείαν προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
δ’: Il. 17:492: τὼ δ’ ἰθὺς βήτην βοέῃς εἰλυμένω ὤμους
δ’: Il. 17:493: αὔῃσι στερεῇσι· πολὺς δ’ ἐπελήλατο χαλκός.
δ’: Il. 17:494: τοῖσι δ’ ἅμα Χρομίος τε καὶ Ἄρητος θεοειδὴς
δ’: Il. 17:498: αὖτις ἀπ’ Αὐτομέδοντος. ὃ δ’ εὐξάμενος Διὶ πατρὶ
δ’: Il. 17:500: αὐτίκα δ’ Ἀλκιμέδοντα προσηύδα πιστὸν ἑταῖρον·
δ’: Il. 17:518: ἣ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός,
δ’: Il. 17:519: νειαίρῃ δ’ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσεν.
δ’: Il. 17:520: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ὀξὺν ἔχων πέλεκυν αἰζήϊος ἀνὴρ
δ’: Il. 17:525: Ἕκτωρ δ’ Αὐτομέδοντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ·
δ’: Il. 17:527: πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ δ’ ἐξόπιθεν δόρυ μακρὸν
δ’: Il. 17:528: οὔδει ἐνισκίμφθη, ἐπὶ δ’ οὐρίαχος πελεμίχθη
δ’: Il. 17:529: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης.
δ’: Il. 17:541: θῆκ’, ἂν δ’ αὐτὸς ἔβαινε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν
δ’: Il. 17:543: Ἂψ δ’ ἐπὶ Πατρόκλῳ τέτατο κρατερὴ ὑσμίνη
δ’: Il. 17:553: πρῶτον δ’ Ἀτρέος υἱὸν ἐποτρύνουσα προσηύδα
δ’: Il. 17:560: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
δ’: Il. 17:562: δοίη κάρτος ἐμοί, βελέων δ’ ἀπερύκοι ἐρωήν·
δ’: Il. 17:574: βῆ δ’ ἐπὶ Πατρόκλῳ, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
δ’: Il. 17:575: ἔσκε δ’ ἐνὶ Τρώεσσι Ποδῆς υἱὸς Ἠετίωνος
δ’: Il. 17:582: Ἕκτορα δ’ ἐγγύθεν ἱστάμενος ὄτρυνεν Ἀπόλλων
δ’: Il. 17:588: μαλθακὸς αἰχμητής· νῦν δ’ οἴχεται οἶος ἀείρας
δ’: Il. 17:589: νεκρὸν ὑπ’ ἐκ Τρώων, σὸν δ’ ἔκτανε πιστὸν ἑταῖρον
δ’: Il. 17:591: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα,
δ’: Il. 17:596: νίκην δὲ Τρώεσσι δίδου, ἐφόβησε δ’ Ἀχαιούς.
δ’: Il. 17:605: Ἕκτορα δ’ Ἰδομενεὺς μετὰ Λήϊτον ὁρμηθέντα
δ’: Il. 17:607: ἐν καυλῷ δ’ ἐάγη δολιχὸν δόρυ, τοὶ δὲ βόησαν
δ’: Il. 17:608: Τρῶες· ὃ δ’ Ἰδομενῆος ἀκόντισε Δευκαλίδαο
δ’: Il. 17:616: αὐτὸς δ’ ὤλεσε θυμὸν ὑφ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο·
δ’: Il. 17:617: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος, ἐκ δ’ ἄρ’ ὀδόντας
δ’: Il. 17:619: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ἡνία χεῦεν ἔραζε.
δ’: Il. 17:619: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ἡνία χεῦεν ἔραζε.
δ’: Il. 17:624: Ὣς ἔφατ’, Ἰδομενεὺς δ’ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
δ’: Il. 17:632: ἢ κακὸς ἢ ἀγαθός· Ζεὺς δ’ ἔμπης πάντ’ ἰθύνει·
δ’: Il. 17:633: ἡμῖν δ’ αὔτως πᾶσιν ἐτώσια πίπτει ἔραζε.
δ’: Il. 17:640: εἴη δ’ ὅς τις ἑταῖρος ἀπαγγείλειε τάχιστα
δ’: Il. 17:646: ποίησον δ’ αἴθρην, δὸς δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι·
δ’: Il. 17:646: ποίησον δ’ αἴθρην, δὸς δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι·
δ’: Il. 17:649: αὐτίκα δ’ ἠέρα μὲν σκέδασεν καὶ ἀπῶσεν ὀμίχλην,
δ’: Il. 17:650: ἠέλιος δ’ ἐπέλαμψε, μάχη δ’ ἐπὶ πᾶσα φαάνθη·
δ’: Il. 17:650: ἠέλιος δ’ ἐπέλαμψε, μάχη δ’ ἐπὶ πᾶσα φαάνθη·
δ’: Il. 17:654: ὄτρυνον δ’ Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι θᾶσσον ἰόντα
δ’: Il. 17:657: βῆ δ’ ἰέναι ὥς τίς τε λέων ἀπὸ μεσσαύλοιο,
δ’: Il. 17:664: ἠῶθεν δ’ ἀπονόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ·
δ’: Il. 17:684: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
δ’: Il. 17:685: Ἀντίλοχ’ εἰ δ’ ἄγε δεῦρο διοτρεφὲς ὄφρα πύθηαι
δ’: Il. 17:689: νίκη δὲ Τρώων· πέφαται δ’ ὤριστος Ἀχαιῶν
δ’: Il. 17:706: αὐτὸς δ’ αὖτ’ ἐπὶ Πατρόκλῳ ἥρωϊ βεβήκει,
δ’: Il. 17:712: ἡμεῖς δ’ αὐτοί περ φραζώμεθα μῆτιν ἀρίστην,
δ’: Il. 17:715: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
δ’: Il. 17:722: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα νεκρὸν ἀπὸ χθονὸς ἀγκάζοντο
δ’: Il. 17:723: ὕψι μάλα μεγάλως· ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς ὄπισθε
δ’: Il. 17:739: ἐν σέλαϊ μεγάλῳ· τὸ δ’ ἐπιβρέμει ἲς ἀνέμοιο.
δ’: Il. 17:742: οἳ δ’ ὥς θ’ ἡμίονοι κρατερὸν μένος ἀμφιβαλόντες
δ’: Il. 17:753: Τρώων· οἳ δ’ ἅμ’ ἕποντο, δύω δ’ ἐν τοῖσι μάλιστα
δ’: Il. 17:753: Τρώων· οἳ δ’ ἅμ’ ἕποντο, δύω δ’ ἐν τοῖσι μάλιστα
δ’: Il. 17:755: τῶν δ’ ὥς τε ψαρῶν νέφος ἔρχεται ἠὲ κολοιῶν
δ’: Il. 17:761: φευγόντων Δαναῶν· πολέμου δ’ οὐ γίγνετ’ ἐρωή.
δ’: Il. 18:2: Ἀντίλοχος δ’ Ἀχιλῆϊ πόδας ταχὺς ἄγγελος ἦλθε.
δ’: Il. 18:3: τὸν δ’ εὗρε προπάροιθε νεῶν ὀρθοκραιράων
δ’: Il. 18:5: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
δ’: Il. 18:17: δάκρυα θερμὰ χέων, φάτο δ’ ἀγγελίην ἀλεγεινήν·
δ’: Il. 18:22: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα·
δ’: Il. 18:24: χεύατο κὰκ κεφαλῆς, χαρίεν δ’ ᾔσχυνε πρόσωπον·
δ’: Il. 18:26: αὐτὸς δ’ ἐν κονίῃσι μέγας μεγαλωστὶ τανυσθεὶς
δ’: Il. 18:28: δμῳαὶ δ’ ἃς Ἀχιλεὺς ληΐσσατο Πάτροκλός τε
δ’: Il. 18:31: στήθεα πεπλήγοντο, λύθεν δ’ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης.
δ’: Il. 18:32: Ἀντίλοχος δ’ ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυα λείβων
δ’: Il. 18:33: χεῖρας ἔχων Ἀχιλῆος· ὃ δ’ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ·
δ’: Il. 18:35: σμερδαλέον δ’ ᾤμωξεν· ἄκουσε δὲ πότνια μήτηρ
δ’: Il. 18:47: ἔνθα δ’ ἔην Κλυμένη Ἰάνειρά τε καὶ Ἰάνασσα
δ’: Il. 18:50: τῶν δὲ καὶ ἀργύφεον πλῆτο σπέος· αἳ δ’ ἅμα πᾶσαι
δ’: Il. 18:51: στήθεα πεπλήγοντο, Θέτις δ’ ἐξῆρχε γόοιο·
δ’: Il. 18:56: ἔξοχον ἡρώων· ὃ δ’ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος·
δ’: Il. 18:59: Τρωσὶ μαχησόμενον· τὸν δ’ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις
δ’: Il. 18:67: ῥήγνυτο· ταὶ δ’ ὅτε δὴ Τροίην ἐρίβωλον ἵκοντο
δ’: Il. 18:82: ἶσον ἐμῇ κεφαλῇ; τὸν ἀπώλεσα, τεύχεα δ’ Ἕκτωρ
δ’: Il. 18:88: νῦν δ’ ἵνα καὶ σοὶ πένθος ἐνὶ φρεσὶ μυρίον εἴη
δ’: Il. 18:93: Πατρόκλοιο δ’ ἕλωρα Μενοιτιάδεω ἀποτίσῃ.
δ’: Il. 18:94: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
δ’: Il. 18:101: νῦν δ’ ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
δ’: Il. 18:114: νῦν δ’ εἶμ’ ὄφρα φίλης κεφαλῆς ὀλετῆρα κιχείω
δ’: Il. 18:115: Ἕκτορα· κῆρα δ’ ἐγὼ τότε δέξομαι ὁππότε κεν δὴ
δ’: Il. 18:125: γνοῖεν δ’ ὡς δὴ δηρὸν ἐγὼ πολέμοιο πέπαυμαι·
δ’: Il. 18:127: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
δ’: Il. 18:142: καί οἱ πάντ’ ἀγορεύσατ’· ἐγὼ δ’ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον
δ’: Il. 18:145: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ὑπὸ κῦμα θαλάσσης αὐτίκ’ ἔδυσαν·
δ’: Il. 18:146: ἣ δ’ αὖτ’ Οὔλυμπον δὲ θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
δ’: Il. 18:158: νεκροῦ ἀπεστυφέλιξαν· ὃ δ’ ἔμπεδον ἀλκὶ πεποιθὼς
δ’: Il. 18:159: ἄλλοτ’ ἐπαΐξασκε κατὰ μόθον, ἄλλοτε δ’ αὖτε
δ’: Il. 18:160: στάσκε μέγα ἰάχων· ὀπίσω δ’ οὐ χάζετο πάμπαν.
δ’: Il. 18:161: ὡς δ’ ἀπὸ σώματος οὔ τι λέοντ’ αἴθωνα δύνανται
δ’: Il. 18:169: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δ’: Il. 18:172: ἕστηκε πρὸ νεῶν· οἳ δ’ ἀλλήλους ὀλέκουσιν
δ’: Il. 18:181: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 18:183: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·
δ’: Il. 18:187: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 18:189: μήτηρ δ’ οὔ με φίλη πρίν γ’ εἴα θωρήσσεσθαι
δ’: Il. 18:192: ἄλλου δ’ οὔ τευ οἶδα τεῦ ἂν κλυτὰ τεύχεα δύω,
δ’: Il. 18:196: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·
δ’: Il. 18:200: Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ’ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
δ’: Il. 18:203: αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς ὦρτο Διῒ φίλος· ἀμφὶ δ’ Ἀθήνη
δ’: Il. 18:206: χρύσεον, ἐκ δ’ αὐτοῦ δαῖε φλόγα παμφανόωσαν.
δ’: Il. 18:207: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν ἐξ ἄστεος αἰθέρ’ ἵκηται
δ’: Il. 18:210: ἄστεος ἐκ σφετέρου· ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
δ’: Il. 18:211: πυρσοί τε φλεγέθουσιν ἐπήτριμοι, ὑψόσε δ’ αὐγὴ
δ’: Il. 18:215: στῆ δ’ ἐπὶ τάφρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος, οὐδ’ ἐς Ἀχαιοὺς
δ’: Il. 18:219: ὡς δ’ ὅτ’ ἀριζήλη φωνή, ὅτε τ’ ἴαχε σάλπιγξ
δ’: Il. 18:222: οἳ δ’ ὡς οὖν ἄϊον ὄπα χάλκεον Αἰακίδαο,
δ’: Il. 18:225: ἡνίοχοι δ’ ἔκπληγεν, ἐπεὶ ἴδον ἀκάματον πῦρ
δ’: Il. 18:233: κάτθεσαν ἐν λεχέεσσι· φίλοι δ’ ἀμφέσταν ἑταῖροι
δ’: Il. 18:239: Ἠέλιον δ’ ἀκάμαντα βοῶπις πότνια Ἥρη
δ’: Il. 18:243: Τρῶες δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης
δ’: Il. 18:245: ἐς δ’ ἀγορὴν ἀγέροντο πάρος δόρποιο μέδεσθαι.
δ’: Il. 18:246: ὀρθῶν δ’ ἑσταότων ἀγορὴ γένετ’, οὐδέ τις ἔτλη
δ’: Il. 18:251: Ἕκτορι δ’ ἦεν ἑταῖρος, ἰῇ δ’ ἐν νυκτὶ γένοντο,
δ’: Il. 18:251: Ἕκτορι δ’ ἦεν ἑταῖρος, ἰῇ δ’ ἐν νυκτὶ γένοντο,
δ’: Il. 18:252: ἀλλ’ ὃ μὲν ἂρ μύθοισιν, ὃ δ’ ἔγχεϊ πολλὸν ἐνίκα·
δ’: Il. 18:256: ἐν πεδίῳ παρὰ νηυσίν· ἑκὰς δ’ ἀπὸ τείχεός εἰμεν.
δ’: Il. 18:261: νῦν δ’ αἰνῶς δείδοικα ποδώκεα Πηλεΐωνα·
δ’: Il. 18:268: ἀμβροσίη· εἰ δ’ ἄμμε κιχήσεται ἐνθάδ’ ἐόντας
δ’: Il. 18:273: εἰ δ’ ἂν ἐμοῖς ἐπέεσσι πιθώμεθα κηδόμενοί περ,
δ’: Il. 18:277: πρῶϊ δ’ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
δ’: Il. 18:278: στησόμεθ’ ἂμ πύργους· τῷ δ’ ἄλγιον, αἴ κ’ ἐθέλῃσιν
δ’: Il. 18:282: εἴσω δ’ οὔ μιν θυμὸς ἐφορμηθῆναι ἐάσει,
δ’: Il. 18:284: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
δ’: Il. 18:293: νῦν δ’ ὅτε πέρ μοι ἔδωκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
δ’: Il. 18:300: Τρώων δ’ ὃς κτεάτεσσιν ὑπερφιάλως ἀνιάζει,
δ’: Il. 18:303: πρῶϊ δ’ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
δ’: Il. 18:305: εἰ δ’ ἐτεὸν παρὰ ναῦφιν ἀνέστη δῖος Ἀχιλλεύς,
δ’: Il. 18:313: Πουλυδάμαντι δ’ ἄρ’ οὔ τις ὃς ἐσθλὴν φράζετο βουλήν.
δ’: Il. 18:333: νῦν δ’ ἐπεὶ οὖν Πάτροκλε σεῦ ὕστερος εἶμ’ ὑπὸ γαῖαν,
δ’: Il. 18:347: ἐν δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἔχεαν, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλόντες.
δ’: Il. 18:348: γάστρην μὲν τρίποδος πῦρ ἄμφεπε, θέρμετο δ’ ὕδωρ·
δ’: Il. 18:351: ἐν δ’ ὠτειλὰς πλῆσαν ἀλείφατος ἐννεώροιο·
δ’: Il. 18:356: Ζεὺς δ’ Ἥρην προσέειπε κασιγνήτην ἄλοχόν τε·
δ’: Il. 18:360: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
δ’: Il. 18:369: Ἡφαίστου δ’ ἵκανε δόμον Θέτις ἀργυρόπεζα
δ’: Il. 18:372: τὸν δ’ εὗρ’ ἱδρώοντα ἑλισσόμενον περὶ φύσας
δ’: Il. 18:378: οἳ δ’ ἤτοι τόσσον μὲν ἔχον τέλος, οὔατα δ’ οὔ πω
δ’: Il. 18:378: οἳ δ’ ἤτοι τόσσον μὲν ἔχον τέλος, οὔατα δ’ οὔ πω
δ’: Il. 18:391: κέκλετο δ’ Ἥφαιστον κλυτοτέχνην εἶπέ τε μῦθον·
δ’: Il. 18:393: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις·
δ’: Il. 18:414: σπόγγῳ δ’ ἀμφὶ πρόσωπα καὶ ἄμφω χεῖρ’ ἀπομόργνυ
δ’: Il. 18:417: χωλεύων· ὑπὸ δ’ ἀμφίπολοι ῥώοντο ἄνακτι
δ’: Il. 18:428: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
δ’: Il. 18:437: ἔξοχον ἡρώων· ὃ δ’ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος·
δ’: Il. 18:440: Τρωσὶ μαχησόμενον· τὸν δ’ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις
δ’: Il. 18:452: πέμπε δέ μιν πόλεμον δέ, πολὺν δ’ ἅμα λαὸν ὄπασσε.
δ’: Il. 18:453: πᾶν δ’ ἦμαρ μάρναντο περὶ Σκαιῇσι πύλῃσι·
δ’: Il. 18:462: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις·
δ’: Il. 18:468: Ὣς εἰπὼν τὴν μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δ’ ἐπὶ φύσας·
δ’: Il. 18:469: τὰς δ’ ἐς πῦρ ἔτρεψε κέλευσέ τε ἐργάζεσθαι.
δ’: Il. 18:470: φῦσαι δ’ ἐν χοάνοισιν ἐείκοσι πᾶσαι ἐφύσων
δ’: Il. 18:472: ἄλλοτε μὲν σπεύδοντι παρέμμεναι, ἄλλοτε δ’ αὖτε,
δ’: Il. 18:474: χαλκὸν δ’ ἐν πυρὶ βάλλεν ἀτειρέα κασσίτερόν τε
δ’: Il. 18:479: πάντοσε δαιδάλλων, περὶ δ’ ἄντυγα βάλλε φαεινὴν
δ’: Il. 18:480: τρίπλακα μαρμαρέην, ἐκ δ’ ἀργύρεον τελαμῶνα.
δ’: Il. 18:481: πέντε δ’ ἄρ’ αὐτοῦ ἔσαν σάκεος πτύχες· αὐτὰρ ἐν αὐτῷ
δ’: Il. 18:483: Ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξ’, ἐν δ’ οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν,
δ’: Il. 18:489: οἴη δ’ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο.
δ’: Il. 18:492: νύμφας δ’ ἐκ θαλάμων δαΐδων ὕπο λαμπομενάων
δ’: Il. 18:493: ἠγίνεον ἀνὰ ἄστυ, πολὺς δ’ ὑμέναιος ὀρώρει·
δ’: Il. 18:494: κοῦροι δ’ ὀρχηστῆρες ἐδίνεον, ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν
δ’: Il. 18:494: κοῦροι δ’ ὀρχηστῆρες ἐδίνεον, ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν
δ’: Il. 18:497: λαοὶ δ’ εἰν ἀγορῇ ἔσαν ἀθρόοι· ἔνθα δὲ νεῖκος
δ’: Il. 18:498: ὠρώρει, δύο δ’ ἄνδρες ἐνείκεον εἵνεκα ποινῆς
δ’: Il. 18:500: δήμῳ πιφαύσκων, ὃ δ’ ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι·
δ’: Il. 18:501: ἄμφω δ’ ἱέσθην ἐπὶ ἴστορι πεῖραρ ἑλέσθαι.
δ’: Il. 18:502: λαοὶ δ’ ἀμφοτέροισιν ἐπήπυον ἀμφὶς ἀρωγοί·
δ’: Il. 18:503: κήρυκες δ’ ἄρα λαὸν ἐρήτυον· οἳ δὲ γέροντες
δ’: Il. 18:507: κεῖτο δ’ ἄρ’ ἐν μέσσοισι δύω χρυσοῖο τάλαντα,
δ’: Il. 18:509: Τὴν δ’ ἑτέρην πόλιν ἀμφὶ δύω στρατοὶ ἥατο λαῶν
δ’: Il. 18:513: οἳ δ’ οὔ πω πείθοντο, λόχῳ δ’ ὑπεθωρήσσοντο.
δ’: Il. 18:513: οἳ δ’ οὔ πω πείθοντο, λόχῳ δ’ ὑπεθωρήσσοντο.
δ’: Il. 18:515: ῥύατ’ ἐφεσταότες, μετὰ δ’ ἀνέρες οὓς ἔχε γῆρας·
δ’: Il. 18:516: οἳ δ’ ἴσαν· ἦρχε δ’ ἄρά σφιν Ἄρης καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
δ’: Il. 18:516: οἳ δ’ ἴσαν· ἦρχε δ’ ἄρά σφιν Ἄρης καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
δ’: Il. 18:519: ἀμφὶς ἀριζήλω· λαοὶ δ’ ὑπολίζονες ἦσαν.
δ’: Il. 18:520: οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σφίσιν εἶκε λοχῆσαι
δ’: Il. 18:523: τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε δύω σκοποὶ εἵατο λαῶν
δ’: Il. 18:525: οἳ δὲ τάχα προγένοντο, δύω δ’ ἅμ’ ἕποντο νομῆες
δ’: Il. 18:526: τερπόμενοι σύριγξι· δόλον δ’ οὔ τι προνόησαν.
δ’: Il. 18:527: οἳ μὲν τὰ προϊδόντες ἐπέδραμον, ὦκα δ’ ἔπειτα
δ’: Il. 18:529: ἀργεννέων οἰῶν, κτεῖνον δ’ ἐπὶ μηλοβοτῆρας.
δ’: Il. 18:530: οἳ δ’ ὡς οὖν ἐπύθοντο πολὺν κέλαδον παρὰ βουσὶν
δ’: Il. 18:532: βάντες ἀερσιπόδων μετεκίαθον, αἶψα δ’ ἵκοντο.
δ’: Il. 18:533: στησάμενοι δ’ ἐμάχοντο μάχην ποταμοῖο παρ’ ὄχθας,
δ’: Il. 18:534: βάλλον δ’ ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν.
δ’: Il. 18:535: ἐν δ’ Ἔρις ἐν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον, ἐν δ’ ὀλοὴ Κήρ,
δ’: Il. 18:535: ἐν δ’ Ἔρις ἐν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον, ἐν δ’ ὀλοὴ Κήρ,
δ’: Il. 18:538: εἷμα δ’ ἔχ’ ἀμφ’ ὤμοισι δαφοινεὸν αἵματι φωτῶν.
δ’: Il. 18:539: ὡμίλευν δ’ ὥς τε ζωοὶ βροτοὶ ἠδ’ ἐμάχοντο,
δ’: Il. 18:541: Ἐν δ’ ἐτίθει νειὸν μαλακὴν πίειραν ἄρουραν
δ’: Il. 18:542: εὐρεῖαν τρίπολον· πολλοὶ δ’ ἀροτῆρες ἐν αὐτῇ
δ’: Il. 18:544: οἳ δ’ ὁπότε στρέψαντες ἱκοίατο τέλσον ἀρούρης,
δ’: Il. 18:545: τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἐν χερσὶ δέπας μελιηδέος οἴνου
δ’: Il. 18:550: Ἐν δ’ ἐτίθει τέμενος βασιλήϊον· ἔνθα δ’ ἔριθοι
δ’: Il. 18:550: Ἐν δ’ ἐτίθει τέμενος βασιλήϊον· ἔνθα δ’ ἔριθοι
δ’: Il. 18:552: δράγματα δ’ ἄλλα μετ’ ὄγμον ἐπήτριμα πῖπτον ἔραζε,
δ’: Il. 18:553: ἄλλα δ’ ἀμαλλοδετῆρες ἐν ἐλλεδανοῖσι δέοντο.
δ’: Il. 18:554: τρεῖς δ’ ἄρ’ ἀμαλλοδετῆρες ἐφέστασαν· αὐτὰρ ὄπισθε
δ’: Il. 18:556: ἀσπερχὲς πάρεχον· βασιλεὺς δ’ ἐν τοῖσι σιωπῇ
δ’: Il. 18:558: κήρυκες δ’ ἀπάνευθεν ὑπὸ δρυῒ δαῖτα πένοντο,
δ’: Il. 18:559: βοῦν δ’ ἱερεύσαντες μέγαν ἄμφεπον· αἳ δὲ γυναῖκες
δ’: Il. 18:561: Ἐν δ’ ἐτίθει σταφυλῇσι μέγα βρίθουσαν ἀλωὴν
δ’: Il. 18:562: καλὴν χρυσείην· μέλανες δ’ ἀνὰ βότρυες ἦσαν,
δ’: Il. 18:564: ἀμφὶ δὲ κυανέην κάπετον, περὶ δ’ ἕρκος ἔλασσε
δ’: Il. 18:565: κασσιτέρου· μία δ’ οἴη ἀταρπιτὸς ἦεν ἐπ’ αὐτήν,
δ’: Il. 18:569: τοῖσιν δ’ ἐν μέσσοισι πάϊς φόρμιγγι λιγείῃ
δ’: Il. 18:570: ἱμερόεν κιθάριζε, λίνον δ’ ὑπὸ καλὸν ἄειδε
δ’: Il. 18:573: Ἐν δ’ ἀγέλην ποίησε βοῶν ὀρθοκραιράων·
δ’: Il. 18:575: μυκηθμῷ δ’ ἀπὸ κόπρου ἐπεσσεύοντο νομὸν δὲ
δ’: Il. 18:585: οἳ δ’ ἤτοι δακέειν μὲν ἀπετρωπῶντο λεόντων,
δ’: Il. 18:595: τῶν δ’ αἳ μὲν λεπτὰς ὀθόνας ἔχον, οἳ δὲ χιτῶνας
δ’: Il. 18:599: οἳ δ’ ὁτὲ μὲν θρέξασκον ἐπισταμένοισι πόδεσσι
δ’: Il. 18:602: ἄλλοτε δ’ αὖ θρέξασκον ἐπὶ στίχας ἀλλήλοισι.
δ’: Il. 18:603: πολλὸς δ’ ἱμερόεντα χορὸν περιίσταθ’ ὅμιλος
δ’: Il. 18:607: Ἐν δ’ ἐτίθει ποταμοῖο μέγα σθένος Ὠκεανοῖο
δ’: Il. 18:616: ἣ δ’ ἴρηξ ὣς ἆλτο κατ’ Οὐλύμπου νιφόεντος
δ’: Il. 19:3: ἣ δ’ ἐς νῆας ἵκανε θεοῦ πάρα δῶρα φέρουσα.
δ’: Il. 19:5: κλαίοντα λιγέως· πολέες δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι
δ’: Il. 19:6: μύρονθ’· ἣ δ’ ἐν τοῖσι παρίστατο δῖα θεάων,
δ’: Il. 19:10: τύνη δ’ Ἡφαίστοιο πάρα κλυτὰ τεύχεα δέξο
δ’: Il. 19:13: πρόσθεν Ἀχιλλῆος· τὰ δ’ ἀνέβραχε δαίδαλα πάντα.
δ’: Il. 19:14: Μυρμιδόνας δ’ ἄρα πάντας ἕλε τρόμος, οὐδέ τις ἔτλη
δ’: Il. 19:18: τέρπετο δ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων θεοῦ ἀγλαὰ δῶρα.
δ’: Il. 19:23: νῦν δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ θωρήξομαι· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
δ’: Il. 19:27: ἐκ δ’ αἰὼν πέφαται, κατὰ δὲ χρόα πάντα σαπήῃ.
δ’: Il. 19:28: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
δ’: Il. 19:36: αἶψα μάλ’ ἐς πόλεμον θωρήσσεο, δύσεο δ’ ἀλκήν.
δ’: Il. 19:38: Πατρόκλῳ δ’ αὖτ’ ἀμβροσίην καὶ νέκταρ ἐρυθρὸν
δ’: Il. 19:41: σμερδαλέα ἰάχων, ὦρσεν δ’ ἥρωας Ἀχαιούς.
δ’: Il. 19:55: τοῖσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 19:67: νῦν δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ παύω χόλον, οὐδέ τί με χρὴ
δ’: Il. 19:74: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἐχάρησαν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
δ’: Il. 19:81: ἀνδρῶν δ’ ἐν πολλῷ ὁμάδῳ πῶς κέν τις ἀκούσαι
δ’: Il. 19:86: καί τέ με νεικείεσκον· ἐγὼ δ’ οὐκ αἴτιός εἰμι,
δ’: Il. 19:94: βλάπτουσ’ ἀνθρώπους· κατὰ δ’ οὖν ἕτερόν γε πέδησε.
δ’: Il. 19:108: εἰ δ’ ἄγε νῦν μοι ὄμοσσον Ὀλύμπιε καρτερὸν ὅρκον,
δ’: Il. 19:112: ὣς ἔφατο· Ζεὺς δ’ οὔ τι δολοφροσύνην ἐνόησεν,
δ’: Il. 19:114: Ἥρη δ’ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο,
δ’: Il. 19:115: καρπαλίμως δ’ ἵκετ’ Ἄργος Ἀχαιικόν, ἔνθ’ ἄρα ᾔδη
δ’: Il. 19:117: ἣ δ’ ἐκύει φίλον υἱόν, ὃ δ’ ἕβδομος ἑστήκει μείς·
δ’: Il. 19:117: ἣ δ’ ἐκύει φίλον υἱόν, ὃ δ’ ἕβδομος ἑστήκει μείς·
δ’: Il. 19:118: ἐκ δ’ ἄγαγε πρὸ φόως δὲ καὶ ἠλιτόμηνον ἐόντα,
δ’: Il. 19:119: Ἀλκμήνης δ’ ἀπέπαυσε τόκον, σχέθε δ’ Εἰλειθυίας.
δ’: Il. 19:119: Ἀλκμήνης δ’ ἀπέπαυσε τόκον, σχέθε δ’ Εἰλειθυίας.
δ’: Il. 19:120: αὐτὴ δ’ ἀγγελέουσα Δία Κρονίωνα προσηύδα·
δ’: Il. 19:125: ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχος ὀξὺ κατὰ φρένα τύψε βαθεῖαν·
δ’: Il. 19:126: αὐτίκα δ’ εἷλ’ Ἄτην κεφαλῆς λιπαροπλοκάμοιο
δ’: Il. 19:131: χειρὶ περιστρέψας· τάχα δ’ ἵκετο ἔργ’ ἀνθρώπων.
δ’: Il. 19:134: ὣς καὶ ἐγών, ὅτε δ’ αὖτε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
δ’: Il. 19:140: δῶρα δ’ ἐγὼν ὅδε πάντα παρασχέμεν ὅσσά τοι ἐλθὼν
δ’: Il. 19:142: εἰ δ’ ἐθέλεις, ἐπίμεινον ἐπειγόμενός περ Ἄρηος,
δ’: Il. 19:145: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 19:154: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Il. 19:155: μὴ δ’ οὕτως, ἀγαθός περ ἐών, θεοείκελ’ Ἀχιλλεῦ
δ’: Il. 19:181: Ἀτρεΐδη σὺ δ’ ἔπειτα δικαιότερος καὶ ἐπ’ ἄλλῳ
δ’: Il. 19:184: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
δ’: Il. 19:187: ταῦτα δ’ ἐγὼν ἐθέλω ὀμόσαι, κέλεται δέ με θυμός,
δ’: Il. 19:190: μίμνετε δ’ ἄλλοι πάντες ἀολλέες, ὄφρά κε δῶρα
δ’: Il. 19:192: σοὶ δ’ αὐτῷ τόδ’ ἐγὼν ἐπιτέλλομαι ἠδὲ κελεύω·
δ’: Il. 19:198: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 19:203: νῦν δ’ οἳ μὲν κέαται δεδαϊγμένοι, οὓς ἐδάμασσεν
δ’: Il. 19:205: ὑμεῖς δ’ ἐς βρωτὺν ὀτρύνετον· ἦ τ’ ἂν ἔγωγε
δ’: Il. 19:207: νήστιας ἀκμήνους, ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
δ’: Il. 19:209: πρὶν δ’ οὔ πως ἂν ἔμοιγε φίλον κατὰ λαιμὸν ἰείη
δ’: Il. 19:212: κεῖται ἀνὰ πρόθυρον τετραμμένος, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
δ’: Il. 19:215: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Il. 19:223: ἄμητος δ’ ὀλίγιστος, ἐπὴν κλίνῃσι τάλαντα
δ’: Il. 19:225: γαστέρι δ’ οὔ πως ἔστι νέκυν πενθῆσαι Ἀχαιούς·
δ’: Il. 19:230: ὅσσοι δ’ ἂν πολέμοιο περὶ στυγεροῖο λίπωνται
δ’: Il. 19:241: βὰν δ’ ἴμεν ἐς κλισίην Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο.
δ’: Il. 19:244: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους·
δ’: Il. 19:245: ἐκ δ’ ἄγον αἶψα γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
δ’: Il. 19:248: ἦρχ’, ἅμα δ’ ἄλλοι δῶρα φέρον κούρητες Ἀχαιῶν.
δ’: Il. 19:249: καὶ τὰ μὲν ἐν μέσσῃ ἀγορῇ θέσαν, ἂν δ’ Ἀγαμέμνων
δ’: Il. 19:255: εὔχετο· τοὶ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτόφιν εἵατο σιγῇ
δ’: Il. 19:257: εὐξάμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
δ’: Il. 19:275: νῦν δ’ ἔρχεσθ’ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα.
δ’: Il. 19:276: Ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, λῦσεν δ’ ἀγορὴν αἰψηρήν.
δ’: Il. 19:279: βὰν δ’ ἐπὶ νῆα φέροντες Ἀχιλλῆος θείοιο.
δ’: Il. 19:281: ἵππους δ’ εἰς ἀγέλην ἔλασαν θεράποντες ἀγαυοί.
δ’: Il. 19:282: Βρισηῒς δ’ ἄρ’ ἔπειτ’ ἰκέλη χρυσέῃ Ἀφροδίτῃ
δ’: Il. 19:284: ἀμφ’ αὐτῷ χυμένη λίγ’ ἐκώκυε, χερσὶ δ’ ἄμυσσε
δ’: Il. 19:286: εἶπε δ’ ἄρα κλαίουσα γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσι·
δ’: Il. 19:302: Πάτροκλον πρόφασιν, σφῶν δ’ αὐτῶν κήδε’ ἑκάστη.
δ’: Il. 19:303: αὐτὸν δ’ ἀμφὶ γέροντες Ἀχαιῶν ἠγερέθοντο
δ’: Il. 19:304: λισσόμενοι δειπνῆσαι· ὃ δ’ ἠρνεῖτο στεναχίζων·
δ’: Il. 19:308: δύντα δ’ ἐς ἠέλιον μενέω καὶ τλήσομαι ἔμπης.
δ’: Il. 19:310: δοιὼ δ’ Ἀτρεΐδα μενέτην καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
δ’: Il. 19:314: μνησάμενος δ’ ἁδινῶς ἀνενείκατο φώνησέν τε·
δ’: Il. 19:324: χήτεϊ τοιοῦδ’ υἷος· ὃ δ’ ἀλλοδαπῷ ἐνὶ δήμῳ
δ’: Il. 19:340: μυρομένους δ’ ἄρα τούς γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων,
δ’: Il. 19:341: αἶψα δ’ Ἀθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δ’: Il. 19:346: οἴχονται μετὰ δεῖπνον, ὃ δ’ ἄκμηνος καὶ ἄπαστος.
δ’: Il. 19:350: ἣ δ’ ἅρπῃ ἐϊκυῖα τανυπτέρυγι λιγυφώνῳ
δ’: Il. 19:352: αὐτίκα θωρήσσοντο κατὰ στρατόν· ἣ δ’ Ἀχιλῆϊ
δ’: Il. 19:356: ᾤχετο, τοὶ δ’ ἀπάνευθε νεῶν ἐχέοντο θοάων.
δ’: Il. 19:357: ὡς δ’ ὅτε ταρφειαὶ νιφάδες Διὸς ἐκποτέονται
δ’: Il. 19:362: αἴγλη δ’ οὐρανὸν ἷκε, γέλασσε δὲ πᾶσα περὶ χθὼν
δ’: Il. 19:367: δῦν’ ἄχος ἄτλητον· ὃ δ’ ἄρα Τρωσὶν μενεαίνων
δ’: Il. 19:372: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον
δ’: Il. 19:374: εἵλετο, τοῦ δ’ ἀπάνευθε σέλας γένετ’ ἠΰτε μήνης.
δ’: Il. 19:375: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἐκ πόντοιο σέλας ναύτῃσι φανήῃ
δ’: Il. 19:377: σταθμῷ ἐν οἰοπόλῳ· τοὺς δ’ οὐκ ἐθέλοντας ἄελλαι
δ’: Il. 19:381: κρατὶ θέτο βριαρήν· ἣ δ’ ἀστὴρ ὣς ἀπέλαμπεν
δ’: Il. 19:382: ἵππουρις τρυφάλεια, περισσείοντο δ’ ἔθειραι
δ’: Il. 19:384: πειρήθη δ’ ἕο αὐτοῦ ἐν ἔντεσι δῖος Ἀχιλλεύς,
δ’: Il. 19:386: τῷ δ’ εὖτε πτερὰ γίγνετ’, ἄειρε δὲ ποιμένα λαῶν.
δ’: Il. 19:387: ἐκ δ’ ἄρα σύριγγος πατρώϊον ἐσπάσατ’ ἔγχος
δ’: Il. 19:392: ἵππους δ’ Αὐτομέδων τε καὶ Ἄλκιμος ἀμφιέποντες
δ’: Il. 19:394: γαμφηλῇς ἔβαλον, κατὰ δ’ ἡνία τεῖναν ὀπίσσω
δ’: Il. 19:399: σμερδαλέον δ’ ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο·
δ’: Il. 19:404: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπὸ ζυγόφι προσέφη πόδας αἰόλος ἵππος
δ’: Il. 19:405: Ξάνθος, ἄφαρ δ’ ἤμυσε καρήατι· πᾶσα δὲ χαίτη
δ’: Il. 19:407: αὐδήεντα δ’ ἔθηκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη·
δ’: Il. 20:3: Τρῶες δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο·
δ’: Il. 20:5: κρατὸς ἀπ’ Οὐλύμποιο πολυπτύχου· ἣ δ’ ἄρα πάντῃ
δ’: Il. 20:10: ἐλθόντες δ’ ἐς δῶμα Διὸς νεφεληγερέταο
δ’: Il. 20:15: ἷζε δ’ ἄρ’ ἐν μέσσοισι, Διὸς δ’ ἐξείρετο βουλήν·
δ’: Il. 20:15: ἷζε δ’ ἄρ’ ἐν μέσσοισι, Διὸς δ’ ἐξείρετο βουλήν·
δ’: Il. 20:19: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
δ’: Il. 20:25: ἀμφοτέροισι δ’ ἀρήγεθ’ ὅπῃ νόος ἐστὶν ἑκάστου.
δ’: Il. 20:29: νῦν δ’ ὅτε δὴ καὶ θυμὸν ἑταίρου χώεται αἰνῶς
δ’: Il. 20:31: Ὣς ἔφατο Κρονίδης, πόλεμον δ’ ἀλίαστον ἔγειρε.
δ’: Il. 20:32: βὰν δ’ ἴμεναι πόλεμον δὲ θεοὶ δίχα θυμὸν ἔχοντες·
δ’: Il. 20:36: Ἥφαιστος δ’ ἅμα τοῖσι κίε σθένεϊ βλεμεαίνων
δ’: Il. 20:48: ὦρτο δ’ Ἔρις κρατερὴ λαοσσόος, αὖε δ’ Ἀθήνη
δ’: Il. 20:48: ὦρτο δ’ Ἔρις κρατερὴ λαοσσόος, αὖε δ’ Ἀθήνη
δ’: Il. 20:51: αὖε δ’ Ἄρης ἑτέρωθεν ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσος
δ’: Il. 20:55: σύμβαλον, ἐν δ’ αὐτοῖς ἔριδα ῥήγνυντο βαρεῖαν·
δ’: Il. 20:59: πάντες δ’ ἐσσείοντο πόδες πολυπίδακος Ἴδης
δ’: Il. 20:61: ἔδεισεν δ’ ὑπένερθεν ἄναξ ἐνέρων Ἀϊδωνεύς,
δ’: Il. 20:62: δείσας δ’ ἐκ θρόνου ἆλτο καὶ ἴαχε, μή οἱ ὕπερθε
δ’: Il. 20:69: ἄντα δ’ Ἐνυαλίοιο θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Il. 20:70: Ἥρῃ δ’ ἀντέστη χρυσηλάκατος κελαδεινὴ
δ’: Il. 20:72: Λητοῖ δ’ ἀντέστη σῶκος ἐριούνιος Ἑρμῆς,
δ’: Il. 20:73: ἄντα δ’ ἄρ’ Ἡφαίστοιο μέγας ποταμὸς βαθυδίνης,
δ’: Il. 20:79: Αἰνείαν δ’ ἰθὺς λαοσσόος ὦρσεν Ἀπόλλων
δ’: Il. 20:86: Τὸν δ’ αὖτ’ Αἰνείας ἀπαμειβόμενος προσέειπε·
δ’: Il. 20:99: καὶ δ’ ἄλλως τοῦ γ’ ἰθὺ βέλος πέτετ’, οὐδ’ ἀπολήγει
δ’: Il. 20:103: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
δ’: Il. 20:107: ἣ μὲν γὰρ Διός ἐσθ’, ἣ δ’ ἐξ ἁλίοιο γέροντος.
δ’: Il. 20:114: ἣ δ’ ἄμυδις στήσασα θεοὺς μετὰ μῦθον ἔειπε·
δ’: Il. 20:123: ἀθανάτων, οἳ δ’ αὖτ’ ἀνεμώλιοι οἳ τὸ πάρος περ
δ’: Il. 20:125: πάντες δ’ Οὐλύμποιο κατήλθομεν ἀντιόωντες
δ’: Il. 20:129: εἰ δ’ Ἀχιλεὺς οὐ ταῦτα θεῶν ἐκ πεύσεται ὀμφῆς
δ’: Il. 20:132: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
δ’: Il. 20:137: ἐκ πάτου ἐς σκοπιήν, πόλεμος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει.
δ’: Il. 20:141: φυλόπιδος· μάλα δ’ ὦκα διακρινθέντας ὀΐω
δ’: Il. 20:150: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἄῤῥηκτον νεφέλην ὤμοισιν ἕσαντο·
δ’: Il. 20:151: οἳ δ’ ἑτέρωσε καθῖζον ἐπ’ ὀφρύσι Καλλικολώνης
δ’: Il. 20:155: ὄκνεον ἀμφότεροι, Ζεὺς δ’ ἥμενος ὕψι κέλευε.
δ’: Il. 20:156: Τῶν δ’ ἅπαν ἐπλήσθη πεδίον καὶ λάμπετο χαλκῷ
δ’: Il. 20:158: ὀρνυμένων ἄμυδις. δύο δ’ ἀνέρες ἔξοχ’ ἄριστοι
δ’: Il. 20:164: Πηλεΐδης δ’ ἑτέρωθεν ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς
δ’: Il. 20:171: μαστίεται, ἑὲ δ’ αὐτὸν ἐποτρύνει μαχέσασθαι,
δ’: Il. 20:172: γλαυκιόων δ’ ἰθὺς φέρεται μένει, ἤν τινα πέφνῃ
δ’: Il. 20:176: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
δ’: Il. 20:183: εἰσὶν γάρ οἱ παῖδες, ὃ δ’ ἔμπεδος οὐδ’ ἀεσίφρων.
δ’: Il. 20:190: καρπαλίμως; τότε δ’ οὔ τι μετατροπαλίζεο φεύγων.
δ’: Il. 20:191: ἔνθεν δ’ ἐς Λυρνησσὸν ὑπέκφυγες· αὐτὰρ ἐγὼ τὴν
δ’: Il. 20:199: Τὸν δ’ αὖτ’ Αἰνείας ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
δ’: Il. 20:203: ἴδμεν δ’ ἀλλήλων γενεήν, ἴδμεν δὲ τοκῆας
δ’: Il. 20:205: ὄψει δ’ οὔτ’ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ σούς.
δ’: Il. 20:207: μητρὸς δ’ ἐκ Θέτιδος καλλιπλοκάμου ἁλοσύδνης·
δ’: Il. 20:213: εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
δ’: Il. 20:224: ἵππῳ δ’ εἰσάμενος παρελέξατο κυανοχαίτῃ·
δ’: Il. 20:225: αἳ δ’ ὑποκυσάμεναι ἔτεκον δυοκαίδεκα πώλους.
δ’: Il. 20:226: αἳ δ’ ὅτε μὲν σκιρτῷεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν,
δ’: Il. 20:230: Τρῶα δ’ Ἐριχθόνιος τέκετο Τρώεσσιν ἄνακτα·
δ’: Il. 20:231: Τρωὸς δ’ αὖ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο
δ’: Il. 20:236: Ἶλος δ’ αὖ τέκεθ’ υἱὸν ἀμύμονα Λαομέδοντα·
δ’: Il. 20:237: Λαομέδων δ’ ἄρα Τιθωνὸν τέκετο Πρίαμόν τε
δ’: Il. 20:239: Ἀσσάρακος δὲ Κάπυν, ὃ δ’ ἄρ’ Ἀγχίσην τέκε παῖδα·
δ’: Il. 20:240: αὐτὰρ ἔμ’ Ἀγχίσης, Πρίαμος δ’ ἔτεχ’ Ἕκτορα δῖον.
δ’: Il. 20:242: Ζεὺς δ’ ἀρετὴν ἄνδρεσσιν ὀφέλλει τε μινύθει τε
δ’: Il. 20:248: στρεπτὴ δὲ γλῶσσ’ ἐστὶ βροτῶν, πολέες δ’ ἔνι μῦθοι
δ’: Il. 20:256: ἀλκῆς δ’ οὔ μ’ ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις μεμαῶτα
δ’: Il. 20:260: σμερδαλέῳ· μέγα δ’ ἀμφὶ σάκος μύκε δουρὸς ἀκωκῇ.
δ’: Il. 20:269: ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας, αἳ δ’ ἄρ’ ἔτι τρεῖς
δ’: Il. 20:271: τὰς δύο χαλκείας, δύο δ’ ἔνδοθι κασσιτέροιο,
δ’: Il. 20:276: λεπτοτάτη δ’ ἐπέην ῥινὸς βοός· ἣ δὲ διὰ πρὸ
δ’: Il. 20:277: Πηλιὰς ἤϊξεν μελίη, λάκε δ’ ἀσπὶς ὑπ’ αὐτῆς.
δ’: Il. 20:278: Αἰνείας δ’ ἐάλη καὶ ἀπὸ ἕθεν ἀσπίδ’ ἀνέσχε
δ’: Il. 20:279: δείσας· ἐγχείη δ’ ἄρ’ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ
δ’: Il. 20:280: ἔστη ἱεμένη, διὰ δ’ ἀμφοτέρους ἕλε κύκλους
δ’: Il. 20:281: ἀσπίδος ἀμφιβρότης· ὃ δ’ ἀλευάμενος δόρυ μακρὸν
δ’: Il. 20:282: ἔστη, κὰδ δ’ ἄχος οἱ χύτο μυρίον ὀφθαλμοῖσι,
δ’: Il. 20:292: αὐτίκα δ’ ἀθανάτοισι θεοῖς μετὰ μῦθον ἔειπεν·
δ’: Il. 20:298: μὰψ ἕνεκ’ ἀλλοτρίων ἀχέων, κεχαρισμένα δ’ αἰεὶ
δ’: Il. 20:309: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
δ’: Il. 20:317: καιομένη, καίωσι δ’ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν.
δ’: Il. 20:320: ἷξε δ’ ὅθ’ Αἰνείας ἠδ’ ὃ κλυτὸς ἦεν Ἀχιλλεύς.
δ’: Il. 20:325: Αἰνείαν δ’ ἔσσευεν ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἀείρας.
δ’: Il. 20:328: ἷξε δ’ ἐπ’ ἐσχατιὴν πολυάϊκος πολέμοιο,
δ’: Il. 20:341: αἶψα δ’ ἔπειτ’ Ἀχιλῆος ἀπ’ ὀφθαλμῶν σκέδασ’ ἀχλὺν
δ’: Il. 20:342: θεσπεσίην· ὃ δ’ ἔπειτα μέγ’ ἔξιδεν ὀφθαλμοῖσιν,
δ’: Il. 20:343: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
δ’: Il. 20:365: κέκλεθ’ ὁμοκλήσας, φάτο δ’ ἴμεναι ἄντ’ Ἀχιλῆος·
δ’: Il. 20:368: ἔγχεϊ δ’ ἀργαλέον, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσιν.
δ’: Il. 20:371: τοῦ δ’ ἐγὼ ἀντίος εἶμι καὶ εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν,
δ’: Il. 20:372: εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε, μένος δ’ αἴθωνι σιδήρῳ.
δ’: Il. 20:373: Ὣς φάτ’ ἐποτρύνων, οἳ δ’ ἀντίοι ἔγχε’ ἄειραν
δ’: Il. 20:374: Τρῶες· τῶν δ’ ἄμυδις μίχθη μένος, ὦρτο δ’ ἀϋτή.
δ’: Il. 20:374: Τρῶες· τῶν δ’ ἄμυδις μίχθη μένος, ὦρτο δ’ ἀϋτή.
δ’: Il. 20:379: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτις ἐδύσετο οὐλαμὸν ἀνδρῶν
δ’: Il. 20:381: ἐν δ’ Ἀχιλεὺς Τρώεσσι θόρε φρεσὶν εἱμένος ἀλκὴν
δ’: Il. 20:382: σμερδαλέα ἰάχων, πρῶτον δ’ ἕλεν Ἰφιτίωνα
δ’: Il. 20:386: τὸν δ’ ἰθὺς μεμαῶτα βάλ’ ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεὺς
δ’: Il. 20:387: μέσσην κὰκ κεφαλήν· ἣ δ’ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη,
δ’: Il. 20:388: δούπησεν δὲ πεσών, ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 20:395: πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ· ὃ δ’ ἐπ’ αὐτῷ Δημολέοντα
δ’: Il. 20:401: Ἱπποδάμαντα δ’ ἔπειτα καθ’ ἵππων ἀΐξαντα
δ’: Il. 20:408: Πριαμίδην. τὸν δ’ οὔ τι πατὴρ εἴασκε μάχεσθαι,
δ’: Il. 20:417: γνὺξ δ’ ἔριπ’ οἰμώξας, νεφέλη δέ μιν ἀμφεκάλυψε
δ’: Il. 20:418: κυανέη, προτὶ οἷ δ’ ἔλαβ’ ἔντερα χερσὶ λιασθείς.
δ’: Il. 20:419: Ἕκτωρ δ’ ὡς ἐνόησε κασίγνητον Πολύδωρον
δ’: Il. 20:430: Τὸν δ’ οὐ ταρβήσας προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
δ’: Il. 20:434: οἶδα δ’ ὅτι σὺ μὲν ἐσθλός, ἐγὼ δὲ σέθεν πολὺ χείρων.
δ’: Il. 20:440: ἦκα μάλα ψύξασα· τὸ δ’ ἂψ ἵκεθ’ Ἕκτορα δῖον,
δ’: Il. 20:443: σμερδαλέα ἰάχων· τὸν δ’ ἐξήρπαξεν Ἀπόλλων
δ’: Il. 20:444: ῥεῖα μάλ’ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ.
δ’: Il. 20:446: ἔγχεϊ χαλκείῳ, τρὶς δ’ ἠέρα τύψε βαθεῖαν.
δ’: Il. 20:448: δεινὰ δ’ ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δ’: Il. 20:463: Τρῶα δ’ Ἀλαστορίδην, ὃ μὲν ἀντίος ἤλυθε γούνων,
δ’: Il. 20:474: αἰχμὴ χαλκείη· ὃ δ’ Ἀγήνορος υἱὸν Ἔχεκλον
δ’: Il. 20:476: πᾶν δ’ ὑπεθερμάνθη ξίφος αἵματι· τὸν δὲ κατ’ ὄσσε
δ’: Il. 20:478: Δευκαλίωνα δ’ ἔπειθ’, ἵνα τε ξυνέχουσι τένοντες
δ’: Il. 20:483: σφονδυλίων ἔκπαλθ’, ὃ δ’ ἐπὶ χθονὶ κεῖτο τανυσθείς.
δ’: Il. 20:486: τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι, πάγη δ’ ἐν νηδύϊ χαλκός,
δ’: Il. 20:487: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων· ὃ δ’ Ἀρηΐθοον θεράποντα
δ’: Il. 20:487: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων· ὃ δ’ Ἀρηΐθοον θεράποντα
δ’: Il. 20:489: νύξ’, ἀπὸ δ’ ἅρματος ὦσε· κυκήθησαν δέ οἱ ἵπποι.
δ’: Il. 20:490: Ὡς δ’ ἀναμαιμάει βαθέ’ ἄγκεα θεσπιδαὲς πῦρ
δ’: Il. 20:494: κτεινομένους ἐφέπων· ῥέε δ’ αἵματι γαῖα μέλαινα.
δ’: Il. 20:495: ὡς δ’ ὅτε τις ζεύξῃ βόας ἄρσενας εὐρυμετώπους
δ’: Il. 20:499: στεῖβον ὁμοῦ νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ’ ἄξων
δ’: Il. 21:6: τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο πεφυζότες, ἠέρα δ’ Ἥρη
δ’: Il. 21:9: ἐν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ’ αἰπὰ ῥέεθρα,
δ’: Il. 21:9: ἐν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ’ αἰπὰ ῥέεθρα,
δ’: Il. 21:10: ὄχθαι δ’ ἀμφὶ περὶ μεγάλ’ ἴαχον· οἳ δ’ ἀλαλητῷ
δ’: Il. 21:10: ὄχθαι δ’ ἀμφὶ περὶ μεγάλ’ ἴαχον· οἳ δ’ ἀλαλητῷ
δ’: Il. 21:12: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται
δ’: Il. 21:18: κεκλιμένον μυρίκῃσιν, ὃ δ’ ἔσθορε δαίμονι ἶσος
δ’: Il. 21:20: τύπτε δ’ ἐπιστροφάδην· τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς
δ’: Il. 21:21: ἄορι θεινομένων, ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι ὕδωρ.
δ’: Il. 21:22: ὡς δ’ ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι
δ’: Il. 21:26: πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς. ὃ δ’ ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων,
δ’: Il. 21:30: δῆσε δ’ ὀπίσσω χεῖρας ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι,
δ’: Il. 21:32: δῶκε δ’ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας.
δ’: Il. 21:37: ἐννύχιος προμολών· ὃ δ’ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκῷ
δ’: Il. 21:39: τῷ δ’ ἄρ’ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυθε δῖος Ἀχιλλεύς.
δ’: Il. 21:42: κεῖθεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο πολλὰ δ’ ἔδωκεν
δ’: Il. 21:43: Ἴμβριος Ἠετίων, πέμψεν δ’ ἐς δῖαν Ἀρίσβην·
δ’: Il. 21:45: ἕνδεκα δ’ ἤματα θυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν
δ’: Il. 21:49: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
δ’: Il. 21:52: φεύγοντ’ ἐκ ποταμοῦ, κάματος δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα·
δ’: Il. 21:53: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
δ’: Il. 21:65: γούνων ἅψασθαι μεμαώς, περὶ δ’ ἤθελε θυμῷ
δ’: Il. 21:68: οὐτάμεναι μεμαώς, ὃ δ’ ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων
δ’: Il. 21:69: κύψας· ἐγχείη δ’ ἄρ’ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ
δ’: Il. 21:72: τῇ δ’ ἑτέρῃ ἔχεν ἔγχος ἀκαχμένον οὐδὲ μεθίει·
δ’: Il. 21:88: τοῦ δ’ ἔχε θυγατέρα Πρίαμος, πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας·
δ’: Il. 21:89: τῆς δὲ δύω γενόμεσθα, σὺ δ’ ἄμφω δειροτομήσεις,
δ’: Il. 21:94: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
δ’: Il. 21:98: λισσόμενος ἐπέεσσιν, ἀμείλικτον δ’ ὄπ’ ἄκουσε·
δ’: Il. 21:103: νῦν δ’ οὐκ ἔσθ’ ὅς τις θάνατον φύγῃ ὅν κε θεός γε
δ’: Il. 21:105: καὶ πάντων Τρώων, περὶ δ’ αὖ Πριάμοιό γε παίδων.
δ’: Il. 21:109: πατρὸς δ’ εἴμ’ ἀγαθοῖο, θεὰ δέ με γείνατο μήτηρ·
δ’: Il. 21:114: Ὣς φάτο, τοῦ δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ·
δ’: Il. 21:115: ἔγχος μέν ῥ’ ἀφέηκεν, ὃ δ’ ἕζετο χεῖρε πετάσσας
δ’: Il. 21:118: δῦ ξίφος ἄμφηκες· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
δ’: Il. 21:119: κεῖτο ταθείς, ἐκ δ’ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
δ’: Il. 21:120: τὸν δ’ Ἀχιλεὺς ποταμὸν δὲ λαβὼν ποδὸς ἧκε φέρεσθαι,
δ’: Il. 21:129: ὑμεῖς μὲν φεύγοντες, ἐγὼ δ’ ὄπιθεν κεραΐζων.
δ’: Il. 21:132: ζωοὺς δ’ ἐν δίνῃσι καθίετε μώνυχας ἵππους.
δ’: Il. 21:137: ὅρμηνεν δ’ ἀνὰ θυμὸν ὅπως παύσειε πόνοιο
δ’: Il. 21:141: υἱέϊ Πηλεγόνος· τὸν δ’ Ἀξιὸς εὐρυρέεθρος
δ’: Il. 21:144: τῷ ῥ’ Ἀχιλεὺς ἐπόρουσεν, ὃ δ’ ἀντίος ἐκ ποταμοῖο
δ’: Il. 21:148: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
δ’: Il. 21:152: Τὸν δ’ αὖ Πηλεγόνος προσεφώνεε φαίδιμος υἱός·
δ’: Il. 21:159: ὃς τέκε Πηλεγόνα κλυτὸν ἔγχεϊ· τὸν δ’ ἐμέ φασι
δ’: Il. 21:161: Ὣς φάτ’ ἀπειλήσας, ὃ δ’ ἀνέσχετο δῖος Ἀχιλλεὺς
δ’: Il. 21:162: Πηλιάδα μελίην· ὃ δ’ ἁμαρτῇ δούρασιν ἀμφὶς
δ’: Il. 21:166: τῷ δ’ ἑτέρῳ μιν πῆχυν ἐπιγράβδην βάλε χειρὸς
δ’: Il. 21:167: δεξιτερῆς, σύτο δ’ αἷμα κελαινεφές· ἣ δ’ ὑπὲρ αὐτοῦ
δ’: Il. 21:167: δεξιτερῆς, σύτο δ’ αἷμα κελαινεφές· ἣ δ’ ὑπὲρ αὐτοῦ
δ’: Il. 21:171: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρτεν, ὃ δ’ ὑψηλὴν βάλεν ὄχθην,
δ’: Il. 21:172: μεσσοπαγὲς δ’ ἄρ’ ἔθηκε κατ’ ὄχθης μείλινον ἔγχος.
δ’: Il. 21:173: Πηλεΐδης δ’ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
δ’: Il. 21:174: ἆλτ’ ἐπί οἱ μεμαώς· ὃ δ’ ἄρα μελίην Ἀχιλῆος
δ’: Il. 21:180: γαστέρα γάρ μιν τύψε παρ’ ὀμφαλόν, ἐκ δ’ ἄρα πᾶσαι
δ’: Il. 21:182: ἀσθμαίνοντ’· Ἀχιλεὺς δ’ ἄρ’ ἐνὶ στήθεσσιν ὀρούσας
δ’: Il. 21:189: Πηλεὺς Αἰακίδης· ὃ δ’ ἄρ’ Αἰακὸς ἐκ Διὸς ἦεν.
δ’: Il. 21:213: ἀνέρι εἰσάμενος, βαθέης δ’ ἐκ φθέγξατο δίνης·
δ’: Il. 21:214: ὦ Ἀχιλεῦ, περὶ μὲν κρατέεις, περὶ δ’ αἴσυλα ῥέζεις
δ’: Il. 21:222: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 21:224: Τρῶας δ’ οὐ πρὶν λήξω ὑπερφιάλους ἐναρίζων,
δ’: Il. 21:232: δείελος ὀψὲ δύων, σκιάσῃ δ’ ἐρίβωλον ἄρουραν.
δ’: Il. 21:234: κρημνοῦ ἀπαΐξας· ὃ δ’ ἐπέσσυτο οἴδματι θύων,
δ’: Il. 21:235: πάντα δ’ ὄρινε ῥέεθρα κυκώμενος, ὦσε δὲ νεκροὺς
δ’: Il. 21:240: δεινὸν δ’ ἀμφ’ Ἀχιλῆα κυκώμενον ἵστατο κῦμα,
δ’: Il. 21:241: ὤθει δ’ ἐν σάκεϊ πίπτων ῥόος· οὐδὲ πόδεσσιν
δ’: Il. 21:243: εὐφυέα μεγάλην· ἣ δ’ ἐκ ῥιζῶν ἐριποῦσα
δ’: Il. 21:246: εἴσω πᾶσ’ ἐριποῦσ’· ὃ δ’ ἄρ’ ἐκ δίνης ἀνορούσας
δ’: Il. 21:248: δείσας· οὐδέ τ’ ἔληγε θεὸς μέγας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτῷ
δ’: Il. 21:251: Πηλεΐδης δ’ ἀπόρουσεν ὅσον τ’ ἐπὶ δουρὸς ἐρωή,
δ’: Il. 21:256: φεῦγ’, ὃ δ’ ὄπισθε ῥέων ἕπετο μεγάλῳ ὀρυμαγδῷ.
δ’: Il. 21:257: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ὀχετηγὸς ἀπὸ κρήνης μελανύδρου
δ’: Il. 21:265: ὁσσάκι δ’ ὁρμήσειε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
δ’: Il. 21:269: πλάζ’ ὤμους καθύπερθεν· ὃ δ’ ὑψόσε ποσσὶν ἐπήδα
δ’: Il. 21:270: θυμῷ ἀνιάζων· ποταμὸς δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα
δ’: Il. 21:271: λάβρος ὕπαιθα ῥέων, κονίην δ’ ὑπέρεπτε ποδοῖιν.
δ’: Il. 21:272: Πηλεΐδης δ’ ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
δ’: Il. 21:275: ἄλλος δ’ οὔ τις μοι τόσον αἴτιος Οὐρανιώνων,
δ’: Il. 21:285: στήτην ἐγγὺς ἰόντε, δέμας δ’ ἄνδρεσσιν ἐΐκτην,
δ’: Il. 21:296: Τρωϊκόν, ὅς κε φύγῃσι· σὺ δ’ Ἕκτορι θυμὸν ἀπούρας
δ’: Il. 21:302: πλῶον καὶ νέκυες· τοῦ δ’ ὑψόσε γούνατ’ ἐπήδα
δ’: Il. 21:312: ὕδατος ἐκ πηγέων, πάντας δ’ ὀρόθυνον ἐναύλους,
δ’: Il. 21:313: ἵστη δὲ μέγα κῦμα, πολὺν δ’ ὀρυμαγδὸν ὄρινε
δ’: Il. 21:315: ὃς δὴ νῦν κρατέει, μέμονεν δ’ ὅ γε ἶσα θεοῖσι.
δ’: Il. 21:326: πορφύρεον δ’ ἄρα κῦμα διιπετέος ποταμοῖο
δ’: Il. 21:327: ἵστατ’ ἀειρόμενον, κατὰ δ’ ᾕρεε Πηλεΐωνα·
δ’: Il. 21:330: αὐτίκα δ’ Ἥφαιστον προσεφώνεεν ὃν φίλον υἱόν·
δ’: Il. 21:338: δένδρεα καῖ’, ἐν δ’ αὐτὸν ἵει πυρί· μὴ δέ σε πάμπαν
δ’: Il. 21:345: πᾶν δ’ ἐξηράνθη πεδίον, σχέτο δ’ ἀγλαὸν ὕδωρ.
δ’: Il. 21:345: πᾶν δ’ ἐξηράνθη πεδίον, σχέτο δ’ ἀγλαὸν ὕδωρ.
δ’: Il. 21:346: ὡς δ’ ὅτ’ ὀπωρινὸς Βορέης νεοαρδέ’ ἀλωὴν
δ’: Il. 21:348: ὣς ἐξηράνθη πεδίον πᾶν, κὰδ δ’ ἄρα νεκροὺς
δ’: Il. 21:349: κῆεν· ὃ δ’ ἐς ποταμὸν τρέψε φλόγα παμφανόωσαν.
δ’: Il. 21:356: καίετο δ’ ἲς ποταμοῖο ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
δ’: Il. 21:361: Φῆ πυρὶ καιόμενος, ἀνὰ δ’ ἔφλυε καλὰ ῥέεθρα.
δ’: Il. 21:365: ὣς τοῦ καλὰ ῥέεθρα πυρὶ φλέγετο, ζέε δ’ ὕδωρ·
δ’: Il. 21:366: οὐδ’ ἔθελε προρέειν, ἀλλ’ ἴσχετο· τεῖρε δ’ ἀϋτμὴ
δ’: Il. 21:373: παυέσθω δὲ καὶ οὗτος· ἐγὼ δ’ ἐπὶ καὶ τόδ’ ὀμοῦμαι,
δ’: Il. 21:375: μὴ δ’ ὁπότ’ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται
δ’: Il. 21:376: καιομένη, καίωσι δ’ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν.
δ’: Il. 21:382: ἄψοῤῥον δ’ ἄρα κῦμα κατέσσυτο καλὰ ῥέεθρα.
δ’: Il. 21:385: ἐν δ’ ἄλλοισι θεοῖσιν ἔρις πέσε βεβριθυῖα
δ’: Il. 21:387: σὺν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ’ εὐρεῖα χθών,
δ’: Il. 21:387: σὺν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ’ εὐρεῖα χθών,
δ’: Il. 21:403: ἣ δ’ ἀναχασσαμένη λίθον εἵλετο χειρὶ παχείῃ
δ’: Il. 21:407: ἑπτὰ δ’ ἐπέσχε πέλεθρα πεσών, ἐκόνισε δὲ χαίτας,
δ’: Il. 21:416: τὸν δ’ ἄγε χειρὸς ἑλοῦσα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
δ’: Il. 21:417: πυκνὰ μάλα στενάχοντα· μόγις δ’ ἐσαγείρετο θυμόν.
δ’: Il. 21:418: τὴν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
δ’: Il. 21:421: καὶ δ’ αὖθ’ ἡ κυνάμυια ἄγει βροτολοιγὸν Ἄρηα
δ’: Il. 21:425: ἤλασε· τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ.
δ’: Il. 21:427: ἣ δ’ ἄρ’ ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευε·
δ’: Il. 21:448: Φοῖβε σὺ δ’ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς βουκολέεσκες
δ’: Il. 21:452: Λαομέδων ἔκπαγλος, ἀπειλήσας δ’ ἀπέπεμπε.
δ’: Il. 21:455: στεῦτο δ’ ὅ γ’ ἀμφοτέρων ἀπολεψέμεν οὔατα χαλκῷ.
δ’: Il. 21:461: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων·
δ’: Il. 21:467: παυώμεσθα μάχης· οἳ δ’ αὐτοὶ δηριαάσθων.
δ’: Il. 21:478: Ὣς φάτο, τὴν δ’ οὔ τι προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων,
δ’: Il. 21:487: εἰ δ’ ἐθέλεις πολέμοιο δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
δ’: Il. 21:490: σκαιῇ, δεξιτερῇ δ’ ἄρ’ ἀπ’ ὤμων αἴνυτο τόξα,
δ’: Il. 21:491: αὐτοῖσιν δ’ ἄρ’ ἔθεινε παρ’ οὔατα μειδιόωσα
δ’: Il. 21:492: ἐντροπαλιζομένην· ταχέες δ’ ἔκπιπτον ὀϊστοί.
δ’: Il. 21:493: δακρυόεσσα δ’ ὕπαιθα θεὰ φύγεν ὥς τε πέλεια,
δ’: Il. 21:496: ὣς ἣ δακρυόεσσα φύγεν, λίπε δ’ αὐτόθι τόξα.
δ’: Il. 21:505: ἣ δ’ ἄρ’ Ὄλυμπον ἵκανε Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
δ’: Il. 21:507: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἀμβρόσιος ἑανὸς τρέμε· τὴν δὲ προτὶ οἷ
δ’: Il. 21:511: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἐϋστέφανος κελαδεινή·
δ’: Il. 21:518: οἳ δ’ ἄλλοι πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
δ’: Il. 21:520: κὰδ δ’ ἷζον παρὰ πατρὶ κελαινεφεῖ· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
δ’: Il. 21:522: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρὺν ἵκηται
δ’: Il. 21:524: πᾶσι δ’ ἔθηκε πόνον, πολλοῖσι δὲ κήδε’ ἐφῆκεν,
δ’: Il. 21:526: Ἑστήκει δ’ ὃ γέρων Πρίαμος θείου ἐπὶ πύργου,
δ’: Il. 21:527: ἐς δ’ ἐνόησ’ Ἀχιλῆα πελώριον· αὐτὰρ ὑπ’ αὐτοῦ
δ’: Il. 21:529: γίγνεθ’· ὃ δ’ οἰμώξας ἀπὸ πύργου βαῖνε χαμᾶζε
δ’: Il. 21:537: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄνεσάν τε πύλας καὶ ἀπῶσαν ὀχῆας·
δ’: Il. 21:540: οἳ δ’ ἰθὺς πόλιος καὶ τείχεος ὑψηλοῖο
δ’: Il. 21:549: φηγῷ κεκλιμένος· κεκάλυπτο δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ.
δ’: Il. 21:552: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
δ’: Il. 21:556: εἰ δ’ ἂν ἐγὼ τούτους μὲν ὑποκλονέεσθαι ἐάσω
δ’: Il. 21:557: Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ, ποσὶν δ’ ἀπὸ τείχεος ἄλλῃ
δ’: Il. 21:560: ἑσπέριος δ’ ἂν ἔπειτα λοεσσάμενος ποταμοῖο
δ’: Il. 21:582: ἐγχείῃ δ’ αὐτοῖο τιτύσκετο, καὶ μέγ’ ἀΰτει·
δ’: Il. 21:588: Ἴλιον εἰρυόμεσθα· σὺ δ’ ἐνθάδε πότμον ἐφέψεις
δ’: Il. 21:593: σμερδαλέον κονάβησε· πάλιν δ’ ἀπὸ χαλκὸς ὄρουσε
δ’: Il. 21:594: βλημένου, οὐδ’ ἐπέρησε, θεοῦ δ’ ἠρύκακε δῶρα.
δ’: Il. 21:595: Πηλεΐδης δ’ ὁρμήσατ’ Ἀγήνορος ἀντιθέοιο
δ’: Il. 21:597: ἀλλά μιν ἐξήρπαξε, κάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ,
δ’: Il. 21:598: ἡσύχιον δ’ ἄρα μιν πολέμου ἔκπεμπε νέεσθαι.
δ’: Il. 21:601: ἔστη πρόσθε ποδῶν, ὃ δ’ ἐπέσσυτο ποσσὶ διώκειν·
δ’: Il. 21:604: τυτθὸν ὑπεκπροθέοντα· δόλῳ δ’ ἄρ’ ἔθελγεν Ἀπόλλων
δ’: Il. 21:607: ἀσπάσιοι προτὶ ἄστυ, πόλις δ’ ἔμπλητο ἀλέντων.
δ’: Il. 22:5: Ἕκτορα δ’ αὐτοῦ μεῖναι ὀλοιὴ μοῖρα πέδησεν
δ’: Il. 22:10: ἔγνως ὡς θεός εἰμι, σὺ δ’ ἀσπερχὲς μενεαίνεις.
δ’: Il. 22:18: νῦν δ’ ἐμὲ μὲν μέγα κῦδος ἀφείλεο, τοὺς δὲ σάωσας
δ’: Il. 22:25: Τὸν δ’ ὃ γέρων Πρίαμος πρῶτος ἴδεν ὀφθαλμοῖσι
δ’: Il. 22:33: ᾤμωξεν δ’ ὃ γέρων, κεφαλὴν δ’ ὅ γε κόψατο χερσὶν
δ’: Il. 22:33: ᾤμωξεν δ’ ὃ γέρων, κεφαλὴν δ’ ὅ γε κόψατο χερσὶν
δ’: Il. 22:34: ὑψόσ’ ἀνασχόμενος, μέγα δ’ οἰμώξας ἐγεγώνει
δ’: Il. 22:37: τὸν δ’ ὃ γέρων ἐλεεινὰ προσηύδα χεῖρας ὀρεγνύς·
δ’: Il. 22:52: εἰ δ’ ἤδη τεθνᾶσι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν,
δ’: Il. 22:54: λαοῖσιν δ’ ἄλλοισι μινυνθαδιώτερον ἄλγος
δ’: Il. 22:59: πρὸς δ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ’ ἐλέησον
δ’: Il. 22:66: αὐτὸν δ’ ἂν πύματόν με κύνες πρώτῃσι θύρῃσιν
δ’: Il. 22:77: Ἦ ῥ’ ὃ γέρων, πολιὰς δ’ ἄρ’ ἀνὰ τρίχας ἕλκετο χερσὶ
δ’: Il. 22:79: μήτηρ δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυ χέουσα
δ’: Il. 22:98: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
δ’: Il. 22:104: νῦν δ’ ἐπεὶ ὤλεσα λαὸν ἀτασθαλίῃσιν ἐμῇσιν,
δ’: Il. 22:117: δωσέμεν Ἀτρεΐδῃσιν ἄγειν, ἅμα δ’ ἀμφὶς Ἀχαιοῖς
δ’: Il. 22:119: Τρωσὶν δ’ αὖ μετόπισθε γερούσιον ὅρκον ἕλωμαι
δ’: Il. 22:136: Ἕκτορα δ’, ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
δ’: Il. 22:138: Πηλεΐδης δ’ ἐπόρουσε ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιθώς.
δ’: Il. 22:141: ἣ δέ θ’ ὕπαιθα φοβεῖται, ὃ δ’ ἐγγύθεν ὀξὺ λεληκὼς
δ’: Il. 22:143: ὣς ἄρ’ ὅ γ’ ἐμμεμαὼς ἰθὺς πέτετο, τρέσε δ’ Ἕκτωρ
δ’: Il. 22:147: κρουνὼ δ’ ἵκανον καλλιῤῥόω· ἔνθα δὲ πηγαὶ
δ’: Il. 22:151: ἣ δ’ ἑτέρη θέρεϊ προρέει ἐϊκυῖα χαλάζῃ,
δ’: Il. 22:153: ἔνθα δ’ ἐπ’ αὐτάων πλυνοὶ εὐρέες ἐγγὺς ἔασι
δ’: Il. 22:157: τῇ ῥα παραδραμέτην φεύγων ὃ δ’ ὄπισθε διώκων·
δ’: Il. 22:162: ὡς δ’ ὅτ’ ἀεθλοφόροι περὶ τέρματα μώνυχες ἵπποι
δ’: Il. 22:166: καρπαλίμοισι πόδεσσι· θεοὶ δ’ ἐς πάντες ὁρῶντο·
δ’: Il. 22:169: ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι· ἐμὸν δ’ ὀλοφύρεται ἦτορ
δ’: Il. 22:171: Ἴδης ἐν κορυφῇσι πολυπτύχου, ἄλλοτε δ’ αὖτε
δ’: Il. 22:177: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Il. 22:182: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
δ’: Il. 22:185: ἔρξον ὅπῃ δή τοι νόος ἔπλετο, μὴ δ’ ἔτ’ ἐρώει.
δ’: Il. 22:188: Ἕκτορα δ’ ἀσπερχὲς κλονέων ἔφεπ’ ὠκὺς Ἀχιλλεύς.
δ’: Il. 22:189: ὡς δ’ ὅτε νεβρὸν ὄρεσφι κύων ἐλάφοιο δίηται
δ’: Il. 22:191: τὸν δ’ εἴ πέρ τε λάθῃσι καταπτήξας ὑπὸ θάμνῳ,
δ’: Il. 22:194: ὁσσάκι δ’ ὁρμήσειε πυλάων Δαρδανιάων
δ’: Il. 22:199: ὡς δ’ ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν·
δ’: Il. 22:205: λαοῖσιν δ’ ἀνένευε καρήατι δῖος Ἀχιλλεύς,
δ’: Il. 22:210: ἐν δ’ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο,
δ’: Il. 22:211: τὴν μὲν Ἀχιλλῆος, τὴν δ’ Ἕκτορος ἱπποδάμοιο,
δ’: Il. 22:212: ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ’ Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ,
δ’: Il. 22:213: ᾤχετο δ’ εἰς Ἀΐδαο, λίπεν δέ ἑ Φοῖβος Ἀπόλλων.
δ’: Il. 22:214: Πηλεΐωνα δ’ ἵκανε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
δ’: Il. 22:215: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δ’: Il. 22:222: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν στῆθι καὶ ἄμπνυε, τόνδε δ’ ἐγώ τοι
δ’: Il. 22:224: Ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, ὃ δ’ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
δ’: Il. 22:225: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπὶ μελίης χαλκογλώχινος ἐρεισθείς.
δ’: Il. 22:226: ἣ δ’ ἄρα τὸν μὲν ἔλειπε, κιχήσατο δ’ Ἕκτορα δῖον
δ’: Il. 22:226: ἣ δ’ ἄρα τὸν μὲν ἔλειπε, κιχήσατο δ’ Ἕκτορα δῖον
δ’: Il. 22:228: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δ’: Il. 22:232: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
δ’: Il. 22:235: νῦν δ’ ἔτι καὶ μᾶλλον νοέω φρεσὶ τιμήσασθαι,
δ’: Il. 22:237: τείχεος ἐξελθεῖν, ἄλλοι δ’ ἔντοσθε μένουσι.
δ’: Il. 22:238: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Il. 22:240: λίσσονθ’ ἑξείης γουνούμενοι, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι,
δ’: Il. 22:243: νῦν δ’ ἰθὺς μεμαῶτε μαχώμεθα, μὴ δέ τι δούρων
δ’: Il. 22:248: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
δ’: Il. 22:260: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 22:271: ἔγχει ἐμῷ δαμάᾳ· νῦν δ’ ἀθρόα πάντ’ ἀποτίσεις
δ’: Il. 22:275: ἕζετο γὰρ προϊδών, τὸ δ’ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος,
δ’: Il. 22:276: ἐν γαίῃ δ’ ἐπάγη· ἀνὰ δ’ ἥρπασε Παλλὰς Ἀθήνη,
δ’: Il. 22:276: ἐν γαίῃ δ’ ἐπάγη· ἀνὰ δ’ ἥρπασε Παλλὰς Ἀθήνη,
δ’: Il. 22:277: ἂψ δ’ Ἀχιλῆϊ δίδου, λάθε δ’ Ἕκτορα ποιμένα λαῶν.
δ’: Il. 22:277: ἂψ δ’ Ἀχιλῆϊ δίδου, λάθε δ’ Ἕκτορα ποιμένα λαῶν.
δ’: Il. 22:291: τῆλε δ’ ἀπεπλάγχθη σάκεος δόρυ· χώσατο δ’ Ἕκτωρ
δ’: Il. 22:291: τῆλε δ’ ἀπεπλάγχθη σάκεος δόρυ· χώσατο δ’ Ἕκτωρ
δ’: Il. 22:294: Δηΐφοβον δ’ ἐκάλει λευκάσπιδα μακρὸν ἀΰσας·
δ’: Il. 22:295: ᾔτεέ μιν δόρυ μακρόν· ὃ δ’ οὔ τί οἱ ἐγγύθεν ἦεν.
δ’: Il. 22:296: Ἕκτωρ δ’ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·
δ’: Il. 22:299: ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν τείχει, ἐμὲ δ’ ἐξαπάτησεν Ἀθήνη.
δ’: Il. 22:312: ὁρμήθη δ’ Ἀχιλεύς, μένεος δ’ ἐμπλήσατο θυμὸν
δ’: Il. 22:312: ὁρμήθη δ’ Ἀχιλεύς, μένεος δ’ ἐμπλήσατο θυμὸν
δ’: Il. 22:314: καλὸν δαιδάλεον, κόρυθι δ’ ἐπένευε φαεινῇ
δ’: Il. 22:317: οἷος δ’ ἀστὴρ εἶσι μετ’ ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ
δ’: Il. 22:324: φαίνετο δ’ ᾗ κληῗδες ἀπ’ ὤμων αὐχέν’ ἔχουσι
δ’: Il. 22:327: ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή·
δ’: Il. 22:330: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃς· ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 22:330: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃς· ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 22:332: σῶς ἔσσεσθ’, ἐμὲ δ’ οὐδὲν ὀπίζεο νόσφιν ἐόντα
δ’: Il. 22:333: νήπιε· τοῖο δ’ ἄνευθεν ἀοσσητὴρ μέγ’ ἀμείνων
δ’: Il. 22:337: Τὸν δ’ ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
δ’: Il. 22:344: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 22:362: ψυχὴ δ’ ἐκ ῥεθέων πταμένη Ἄϊδος δὲ βεβήκει
δ’: Il. 22:365: τέθναθι· κῆρα δ’ ἐγὼ τότε δέξομαι ὁππότε κεν δὴ
δ’: Il. 22:368: καὶ τό γ’ ἄνευθεν ἔθηχ’, ὃ δ’ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα
δ’: Il. 22:376: τὸν δ’ ἐπεὶ ἐξενάριξε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
δ’: Il. 22:381: εἰ δ’ ἄγετ’ ἀμφὶ πόλιν σὺν τεύχεσι πειρηθῶμεν,
δ’: Il. 22:387: Πάτροκλος· τοῦ δ’ οὐκ ἐπιλήσομαι, ὄφρ’ ἂν ἔγωγε
δ’: Il. 22:391: νῦν δ’ ἄγ’ ἀείδοντες παιήονα κοῦροι Ἀχαιῶν
δ’: Il. 22:392: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι νεώμεθα, τόνδε δ’ ἄγωμεν.
δ’: Il. 22:397: ἐς σφυρὸν ἐκ πτέρνης, βοέους δ’ ἐξῆπτεν ἱμάντας,
δ’: Il. 22:398: ἐκ δίφροιο δ’ ἔδησε, κάρη δ’ ἕλκεσθαι ἔασεν·
δ’: Il. 22:398: ἐκ δίφροιο δ’ ἔδησε, κάρη δ’ ἕλκεσθαι ἔασεν·
δ’: Il. 22:399: ἐς δίφρον δ’ ἀναβὰς ἀνά τε κλυτὰ τεύχε’ ἀείρας
δ’: Il. 22:400: μάστιξέν ῥ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
δ’: Il. 22:401: τοῦ δ’ ἦν ἑλκομένοιο κονίσαλος, ἀμφὶ δὲ χαῖται
δ’: Il. 22:402: κυάνεαι πίτναντο, κάρη δ’ ἅπαν ἐν κονίῃσι
δ’: Il. 22:408: ᾤμωξεν δ’ ἐλεεινὰ πατὴρ φίλος, ἀμφὶ δὲ λαοὶ
δ’: Il. 22:414: πάντας δ’ ἐλλιτάνευε κυλινδόμενος κατὰ κόπρον,
δ’: Il. 22:422: Τρωσί· μάλιστα δ’ ἐμοὶ περὶ πάντων ἄλγε’ ἔθηκε.
δ’: Il. 22:430: Τρῳῇσιν δ’ Ἑκάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο·
δ’: Il. 22:437: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἄλοχος δ’ οὔ πώ τι πέπυστο
δ’: Il. 22:442: κέκλετο δ’ ἀμφιπόλοισιν ἐϋπλοκάμοις κατὰ δῶμα
δ’: Il. 22:447: κωκυτοῦ δ’ ἤκουσε καὶ οἰμωγῆς ἀπὸ πύργου·
δ’: Il. 22:448: τῆς δ’ ἐλελίχθη γυῖα, χαμαὶ δέ οἱ ἔκπεσε κερκίς·
δ’: Il. 22:449: ἣ δ’ αὖτις δμῳῇσιν ἐϋπλοκάμοισι μετηύδα·
δ’: Il. 22:451: αἰδοίης ἑκυρῆς ὀπὸς ἔκλυον, ἐν δ’ ἐμοὶ αὐτῇ
δ’: Il. 22:461: παλλομένη κραδίην· ἅμα δ’ ἀμφίπολοι κίον αὐτῇ
δ’: Il. 22:467: ἤριπε δ’ ἐξοπίσω, ἀπὸ δὲ ψυχὴν ἐκάπυσσε.
δ’: Il. 22:468: τῆλε δ’ ἀπὸ κρατὸς βάλε δέσματα σιγαλόεντα,
δ’: Il. 22:475: ἣ δ’ ἐπεὶ οὖν ἔμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη
δ’: Il. 22:484: χήρην ἐν μεγάροισι· πάϊς δ’ ἔτι νήπιος αὔτως,
δ’: Il. 22:490: ἦμαρ δ’ ὀρφανικὸν παναφήλικα παῖδα τίθησι·
δ’: Il. 22:491: πάντα δ’ ὑπεμνήμυκε, δεδάκρυνται δὲ παρειαί,
δ’: Il. 22:494: τῶν δ’ ἐλεησάντων κοτύλην τις τυτθὸν ἐπέσχε·
δ’: Il. 22:495: χείλεα μέν τ’ ἐδίην’, ὑπερῴην δ’ οὐκ ἐδίηνε.
δ’: Il. 22:505: νῦν δ’ ἂν πολλὰ πάθῃσι φίλου ἀπὸ πατρὸς ἁμαρτὼν
δ’: Il. 23:4: Μυρμιδόνας δ’ οὐκ εἴα ἀποσκίδνασθαι Ἀχιλλεύς,
δ’: Il. 23:12: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ᾤμωξαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ Ἀχιλλεύς.
δ’: Il. 23:12: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ᾤμωξαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ Ἀχιλλεύς.
δ’: Il. 23:26: ἐν κονίῃς· οἳ δ’ ἔντε’ ἀφωπλίζοντο ἕκαστος
δ’: Il. 23:27: χάλκεα μαρμαίροντα, λύον δ’ ὑψηχέας ἵππους,
δ’: Il. 23:28: κὰδ δ’ ἷζον παρὰ νηῒ ποδώκεος Αἰακίδαο
δ’: Il. 23:31: σφαζόμενοι, πολλοὶ δ’ ὄϊες καὶ μηκάδες αἶγες·
δ’: Il. 23:32: πολλοὶ δ’ ἀργιόδοντες ὕες θαλέθοντες ἀλοιφῇ
δ’: Il. 23:34: πάντῃ δ’ ἀμφὶ νέκυν κοτυλήρυτον ἔῤῥεεν αἷμα.
δ’: Il. 23:38: οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίην Ἀγαμέμνονος ἷξον ἰόντες,
δ’: Il. 23:42: αὐτὰρ ὅ γ’ ἠρνεῖτο στερεῶς, ἐπὶ δ’ ὅρκον ὄμοσσεν·
δ’: Il. 23:49: ἠῶθεν δ’ ὄτρυνον ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
δ’: Il. 23:53: θᾶσσον ἀπ’ ὀφθαλμῶν, λαοὶ δ’ ἐπὶ ἔργα τράπωνται.
δ’: Il. 23:54: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
δ’: Il. 23:55: ἐσσυμένως δ’ ἄρα δόρπον ἐφοπλίσσαντες ἕκαστοι
δ’: Il. 23:59: Πηλεΐδης δ’ ἐπὶ θινὶ πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
δ’: Il. 23:65: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Πατροκλῆος δειλοῖο
δ’: Il. 23:68: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
δ’: Il. 23:86: ἤγαγεν ὑμέτερον δ’ ἀνδροκτασίης ὕπο λυγρῆς,
δ’: Il. 23:93: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 23:101: ᾤχετο τετριγυῖα· ταφὼν δ’ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς
δ’: Il. 23:102: χερσί τε συμπλατάγησεν, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν·
δ’: Il. 23:112: πάντοθεν ἐκ κλισιῶν· ἐπὶ δ’ ἀνὴρ ἐσθλὸς ὀρώρει
δ’: Il. 23:114: οἳ δ’ ἴσαν ὑλοτόμους πελέκεας ἐν χερσὶν ἔχοντες
δ’: Il. 23:115: σειράς τ’ εὐπλέκτους· πρὸ δ’ ἄρ’ οὐρῆες κίον αὐτῶν.
δ’: Il. 23:116: πολλὰ δ’ ἄναντα κάταντα πάραντά τε δόχμιά τ’ ἦλθον·
δ’: Il. 23:123: πάντες δ’ ὑλοτόμοι φιτροὺς φέρον· ὡς γὰρ ἀνώγει
δ’: Il. 23:125: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀκτῆς βάλλον ἐπισχερώ, ἔνθ’ ἄρ’ Ἀχιλλεὺς
δ’: Il. 23:130: χαλκὸν ζώννυσθαι, ζεῦξαι δ’ ὑπ’ ὄχεσφιν ἕκαστον
δ’: Il. 23:131: ἵππους· οἳ δ’ ὄρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον,
δ’: Il. 23:132: ἂν δ’ ἔβαν ἐν δίφροισι παραιβάται ἡνίοχοί τε,
δ’: Il. 23:138: Οἳ δ’ ὅτε χῶρον ἵκανον ὅθί σφισι πέφραδ’ Ἀχιλλεὺς
δ’: Il. 23:143: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπεν ἰδὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον·
δ’: Il. 23:147: πεντήκοντα δ’ ἔνορχα παρ’ αὐτόθι μῆλ’ ἱερεύσειν
δ’: Il. 23:150: νῦν δ’ ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
δ’: Il. 23:158: νῦν δ’ ἀπὸ πυρκαϊῆς σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχθι
δ’: Il. 23:159: ὅπλεσθαι· τάδε δ’ ἀμφὶ πονησόμεθ’ οἷσι μάλιστα
δ’: Il. 23:160: κήδεός ἐστι νέκυς· παρὰ δ’ οἵ τ’ ἀγοὶ ἄμμι μενόντων.
δ’: Il. 23:167: πρόσθε πυρῆς ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον· ἐκ δ’ ἄρα πάντων
δ’: Il. 23:170: ἐν δ’ ἐτίθει μέλιτος καὶ ἀλείφατος ἀμφιφορῆας
δ’: Il. 23:171: πρὸς λέχεα κλίνων· πίσυρας δ’ ἐριαύχενας ἵππους
δ’: Il. 23:178: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα, φίλον δ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
δ’: Il. 23:182: τοὺς ἅμα σοὶ πάντας πῦρ ἐσθίει· Ἕκτορα δ’ οὔ τι
δ’: Il. 23:184: Ὣς φάτ’ ἀπειλήσας· τὸν δ’ οὐ κύνες ἀμφεπένοντο,
δ’: Il. 23:188: τῷ δ’ ἐπὶ κυάνεον νέφος ἤγαγε Φοῖβος Ἀπόλλων
δ’: Il. 23:202: βηλῷ ἔπι λιθέῳ· τοὶ δ’ ὡς ἴδον ὀφθαλμοῖσι
δ’: Il. 23:204: ἣ δ’ αὖθ’ ἕζεσθαι μὲν ἀνήνατο, εἶπε δὲ μῦθον·
δ’: Il. 23:212: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπεβήσετο, τοὶ δ’ ὀρέοντο
δ’: Il. 23:215: πνοιῇ ὕπο λιγυρῇ· Τροίην δ’ ἐρίβωλον ἱκέσθην,
δ’: Il. 23:216: ἐν δὲ πυρῇ πεσέτην, μέγα δ’ ἴαχε θεσπιδαὲς πῦρ.
δ’: Il. 23:217: παννύχιοι δ’ ἄρα τοί γε πυρῆς ἄμυδις φλόγ’ ἔβαλλον
δ’: Il. 23:226: Ἦμος δ’ ἑωσφόρος εἶσι φόως ἐρέων ἐπὶ γαῖαν,
δ’: Il. 23:229: οἳ δ’ ἄνεμοι πάλιν αὖτις ἔβαν οἶκον δὲ νέεσθαι
δ’: Il. 23:230: Θρηΐκιον κατὰ πόντον· ὃ δ’ ἔστενεν οἴδματι θύων.
δ’: Il. 23:231: Πηλεΐδης δ’ ἀπὸ πυρκαϊῆς ἑτέρωσε λιασθεὶς
δ’: Il. 23:233: οἳ δ’ ἀμφ’ Ἀτρεΐωνα ἀολλέες ἠγερέθοντο·
δ’: Il. 23:235: ἕζετο δ’ ὀρθωθεὶς καί σφεας πρὸς μῦθον ἔειπεν·
δ’: Il. 23:241: ἐν μέσσῃ γὰρ ἔκειτο πυρῇ, τοὶ δ’ ἄλλοι ἄνευθεν
δ’: Il. 23:245: τύμβον δ’ οὐ μάλα πολλὸν ἐγὼ πονέεσθαι ἄνωγα,
δ’: Il. 23:249: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἐπίθοντο ποδώκεϊ Πηλεΐωνι.
δ’: Il. 23:252: κλαίοντες δ’ ἑτάροιο ἐνηέος ὀστέα λευκὰ
δ’: Il. 23:259: νηῶν δ’ ἔκφερ’ ἄεθλα λέβητάς τε τρίποδάς τε
δ’: Il. 23:270: πέμπτῳ δ’ ἀμφίθετον φιάλην ἀπύρωτον ἔθηκε.
δ’: Il. 23:271: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
δ’: Il. 23:278: πατρὶ ἐμῷ Πηλῆϊ, ὃ δ’ αὖτ’ ἐμοὶ ἐγγυάλιξεν.
δ’: Il. 23:284: χαῖται ἐρηρέδαται, τὼ δ’ ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ.
δ’: Il. 23:287: Ὣς φάτο Πηλεΐδης, ταχέες δ’ ἱππῆες ἄγερθεν.
δ’: Il. 23:290: τῷ δ’ ἐπὶ Τυδεΐδης ὦρτο κρατερὸς Διομήδης,
δ’: Il. 23:293: τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδης ὦρτο ξανθὸς Μενέλαος
δ’: Il. 23:299: Ζεὺς ἄφενος, ναῖεν δ’ ὅ γ’ ἐν εὐρυχόρῳ Σικυῶνι·
δ’: Il. 23:311: τῶν δ’ ἵπποι μὲν ἔασιν ἀφάρτεροι, οὐδὲ μὲν αὐτοὶ
δ’: Il. 23:316: μήτι δ’ αὖτε κυβερνήτης ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ
δ’: Il. 23:318: μήτι δ’ ἡνίοχος περιγίγνεται ἡνιόχοιο.
δ’: Il. 23:330: ἐν ξυνοχῇσιν ὁδοῦ, λεῖος δ’ ἱππόδρομος ἀμφὶς
δ’: Il. 23:340: κύκλου ποιητοῖο· λίθου δ’ ἀλέασθαι ἐπαυρεῖν,
δ’: Il. 23:351: Μηριόνης δ’ ἄρα πέμπτος ἐΰτριχας ὁπλίσαθ’ ἵππους.
δ’: Il. 23:352: ἂν δ’ ἔβαν ἐς δίφρους, ἐν δὲ κλήρους ἐβάλοντο·
δ’: Il. 23:354: Ἀντιλόχου· μετὰ τὸν δ’ ἔλαχε κρείων Εὔμηλος·
δ’: Il. 23:355: τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδης δουρὶ κλειτὸς Μενέλαος,
δ’: Il. 23:356: τῷ δ’ ἐπὶ Μηριόνης λάχ’ ἐλαυνέμεν· ὕστατος αὖτε
δ’: Il. 23:362: Οἳ δ’ ἅμα πάντες ἐφ’ ἵπποιιν μάστιγας ἄειραν,
δ’: Il. 23:364: ἐσσυμένως· οἳ δ’ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο
δ’: Il. 23:367: χαῖται δ’ ἐῤῥώοντο μετὰ πνοιῇς ἀνέμοιο.
δ’: Il. 23:368: ἅρματα δ’ ἄλλοτε μὲν χθονὶ πίλνατο πουλυβοτείρῃ,
δ’: Il. 23:369: ἄλλοτε δ’ ἀΐξασκε μετήορα· τοὶ δ’ ἐλατῆρες
δ’: Il. 23:369: ἄλλοτε δ’ ἀΐξασκε μετήορα· τοὶ δ’ ἐλατῆρες
δ’: Il. 23:372: ἵπποις, οἳ δ’ ἐπέτοντο κονίοντες πεδίοιο.
δ’: Il. 23:375: φαίνετ’, ἄφαρ δ’ ἵπποισι τάθη δρόμος· ὦκα δ’ ἔπειτα
δ’: Il. 23:375: φαίνετ’, ἄφαρ δ’ ἵπποισι τάθη δρόμος· ὦκα δ’ ἔπειτα
δ’: Il. 23:380: πνοιῇ δ’ Εὐμήλοιο μετάφρενον εὐρέε τ’ ὤμω
δ’: Il. 23:385: τοῖο δ’ ἀπ’ ὀφθαλμῶν χύτο δάκρυα χωομένοιο,
δ’: Il. 23:389: Τυδεΐδην, μάλα δ’ ὦκα μετέσσυτο ποιμένα λαῶν,
δ’: Il. 23:390: δῶκε δέ οἱ μάστιγα, μένος δ’ ἵπποισιν ἐνῆκεν·
δ’: Il. 23:393: ἀμφὶς ὁδοῦ δραμέτην, ῥυμὸς δ’ ἐπὶ γαῖαν ἐλύσθη.
δ’: Il. 23:394: αὐτὸς δ’ ἐκ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσθη,
δ’: Il. 23:401: τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδης εἶχε ξανθὸς Μενέλαος.
δ’: Il. 23:402: Ἀντίλοχος δ’ ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο·
δ’: Il. 23:407: ἵππους δ’ Ἀτρεΐδαο κιχάνετε, μὴ δὲ λίπησθον,
δ’: Il. 23:412: ἔσσεται, αὐτίκα δ’ ὔμμε κατακτενεῖ ὀξέϊ χαλκῷ,
δ’: Il. 23:415: ταῦτα δ’ ἐγὼν αὐτὸς τεχνήσομαι ἠδὲ νοήσω
δ’: Il. 23:418: μᾶλλον ἐπιδραμέτην ὀλίγον χρόνον· αἶψα δ’ ἔπειτα
δ’: Il. 23:425: Ἀτρεΐδης δ’ ἔδεισε καὶ Ἀντιλόχῳ ἐγεγώνει·
δ’: Il. 23:427: στεινωπὸς γὰρ ὁδός, τάχα δ’ εὐρυτέρη παρελάσσαι·
δ’: Il. 23:429: Ὣς ἔφατ’, Ἀντίλοχος δ’ ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἔλαυνε
δ’: Il. 23:433: τόσσον ἐπιδραμέτην· αἳ δ’ ἠρώησαν ὀπίσσω
δ’: Il. 23:436: δίφρους τ’ ἀνστρέψειαν ἐϋπλεκέας, κατὰ δ’ αὐτοὶ
δ’: Il. 23:443: μή μοι ἐρύκεσθον μὴ δ’ ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ.
δ’: Il. 23:448: Ἀργεῖοι δ’ ἐν ἀγῶνι καθήμενοι εἰσορόωντο
δ’: Il. 23:450: πρῶτος δ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἐφράσαθ’ ἵππους·
δ’: Il. 23:452: τοῖο δ’ ἄνευθεν ἐόντος ὁμοκλητῆρος ἀκούσας
δ’: Il. 23:453: ἔγνω, φράσσατο δ’ ἵππον ἀριπρεπέα προὔχοντα,
δ’: Il. 23:456: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
δ’: Il. 23:460: ἄλλος δ’ ἡνίοχος ἰνδάλλεται· αἳ δέ που αὐτοῦ
δ’: Il. 23:463: νῦν δ’ οὔ πῃ δύναμαι ἰδέειν· πάντῃ δέ μοι ὄσσε
δ’: Il. 23:468: αἳ δ’ ἐξηρώησαν, ἐπεὶ μένος ἔλλαβε θυμόν.
δ’: Il. 23:471: Αἰτωλὸς γενεήν, μετὰ δ’ Ἀργείοισιν ἀνάσσει
δ’: Il. 23:473: Τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας·
δ’: Il. 23:480: ἵπποι δ’ αὐταὶ ἔασι παροίτεραι, αἳ τὸ πάρος περ,
δ’: Il. 23:481: Εὐμήλου, ἐν δ’ αὐτὸς ἔχων εὔληρα βέβηκε.
δ’: Il. 23:486: ἴστορα δ’ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα θείομεν ἄμφω,
δ’: Il. 23:488: Ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας
δ’: Il. 23:494: καὶ δ’ ἄλλῳ νεμεσᾶτον ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.
δ’: Il. 23:500: μάστι δ’ αἰὲν ἔλαυνε κατωμαδόν· οἳ δέ οἱ ἵπποι
δ’: Il. 23:502: αἰεὶ δ’ ἡνίοχον κονίης ῥαθάμιγγες ἔβαλλον,
δ’: Il. 23:507: στῆ δὲ μέσῳ ἐν ἀγῶνι, πολὺς δ’ ἀνεκήκιεν ἱδρὼς
δ’: Il. 23:509: αὐτὸς δ’ ἐκ δίφροιο χαμαὶ θόρε παμφανόωντος,
δ’: Il. 23:510: κλῖνε δ’ ἄρα μάστιγα ποτὶ ζυγόν· οὐδὲ μάτησεν
δ’: Il. 23:512: δῶκε δ’ ἄγειν ἑτάροισιν ὑπερθύμοισι γυναῖκα
δ’: Il. 23:513: καὶ τρίποδ’ ὠτώεντα φέρειν· ὃ δ’ ἔλυεν ὑφ’ ἵππους.
δ’: Il. 23:514: Τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀντίλοχος Νηλήϊος ἤλασεν ἵππους
δ’: Il. 23:531: ἤκιστος δ’ ἦν αὐτὸς ἐλαυνέμεν ἅρμ’ ἐν ἀγῶνι.
δ’: Il. 23:532: υἱὸς δ’ Ἀδμήτοιο πανύστατος ἤλυθεν ἄλλων
δ’: Il. 23:535: στὰς δ’ ἄρ’ ἐν Ἀργείοις ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευε·
δ’: Il. 23:539: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευε.
δ’: Il. 23:553: τὴν δ’ ἐγὼ οὐ δώσω· περὶ δ’ αὐτῆς πειρηθήτω
δ’: Il. 23:553: τὴν δ’ ἐγὼ οὐ δώσω· περὶ δ’ αὐτῆς πειρηθήτω
δ’: Il. 23:564: οἰσέμεναι κλισίηθεν· ὃ δ’ ᾤχετο καί οἱ ἔνεικεν,
δ’: Il. 23:565: Εὐμήλῳ δ’ ἐν χερσὶ τίθει· ὃ δὲ δέξατο χαίρων.
δ’: Il. 23:567: Ἀντιλόχῳ ἄμοτον κεχολωμένος· ἐν δ’ ἄρα κῆρυξ
δ’: Il. 23:569: Ἀργείους· ὃ δ’ ἔπειτα μετηύδα ἰσόθεος φώς·
δ’: Il. 23:574: ἐς μέσον ἀμφοτέροισι δικάσσατε, μὴ δ’ ἐπ’ ἀρωγῇ,
δ’: Il. 23:579: εἰ δ’ ἄγ’ ἐγὼν αὐτὸς δικάσω, καί μ’ οὔ τινά φημι
δ’: Il. 23:581: Ἀντίλοχ’ εἰ δ’ ἄγε δεῦρο διοτρεφές, ἣ θέμις ἐστί,
δ’: Il. 23:586: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίλοχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Il. 23:613: ἵππον ἄγειν· ὃ δ’ ἔπειτα λέβηθ’ ἕλε παμφανόωντα.
δ’: Il. 23:614: Μηριόνης δ’ ἀνάειρε δύω χρυσοῖο τάλαντα
δ’: Il. 23:615: τέτρατος, ὡς ἔλασεν. πέμπτον δ’ ὑπελείπετ’ ἄεθλον,
δ’: Il. 23:624: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει· ὃ δ’ ἐδέξατο χαίρων,
δ’: Il. 23:631: Βουπρασίῳ, παῖδες δ’ ἔθεσαν βασιλῆος ἄεθλα·
δ’: Il. 23:637: δουρὶ δ’ ὑπειρέβαλον Φυλῆά τε καὶ Πολύδωρον.
δ’: Il. 23:641: οἳ δ’ ἄρ’ ἔσαν δίδυμοι· ὃ μὲν ἔμπεδον ἡνιόχευεν,
δ’: Il. 23:642: ἔμπεδον ἡνιόχευ’, ὃ δ’ ἄρα μάστιγι κέλευεν.
δ’: Il. 23:645: πείθεσθαι, τότε δ’ αὖτε μετέπρεπον ἡρώεσσιν.
δ’: Il. 23:647: τοῦτο δ’ ἐγὼ πρόφρων δέχομαι, χαίρει δέ μοι ἦτορ,
δ’: Il. 23:656: τῷ δ’ ἄρα νικηθέντι τίθει δέπας ἀμφικύπελλον.
δ’: Il. 23:657: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
δ’: Il. 23:664: Ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε
δ’: Il. 23:666: ἅψατο δ’ ἡμιόνου ταλαεργοῦ φώνησέν τε·
δ’: Il. 23:668: ἡμίονον δ’ οὔ φημί τιν’ ἀξέμεν ἄλλον Ἀχαιῶν
δ’: Il. 23:676: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
δ’: Il. 23:679: ὅς ποτε Θήβας δ’ ἦλθε δεδουπότος Οἰδιπόδαο
δ’: Il. 23:682: θαρσύνων ἔπεσιν, μέγα δ’ αὐτῷ βούλετο νίκην.
δ’: Il. 23:686: ἄντα δ’ ἀνασχομένω χερσὶ στιβαρῇσιν ἅμ’ ἄμφω
δ’: Il. 23:688: δεινὸς δὲ χρόμαδος γενύων γένετ’, ἔῤῥεε δ’ ἱδρὼς
δ’: Il. 23:689: πάντοθεν ἐκ μελέων· ἐπὶ δ’ ὄρνυτο δῖος Ἐπειός,
δ’: Il. 23:692: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ φρικὸς Βορέω ἀναπάλλεται ἰχθὺς
δ’: Il. 23:695: χερσὶ λαβὼν ὤρθωσε· φίλοι δ’ ἀμφέσταν ἑταῖροι,
δ’: Il. 23:698: κὰδ δ’ ἀλλοφρονέοντα μετὰ σφίσιν εἷσαν ἄγοντες,
δ’: Il. 23:699: αὐτοὶ δ’ οἰχόμενοι κόμισαν δέπας ἀμφικύπελλον.
δ’: Il. 23:700: Πηλεΐδης δ’ αἶψ’ ἄλλα κατὰ τρίτα θῆκεν ἄεθλα
δ’: Il. 23:705: πολλὰ δ’ ἐπίστατο ἔργα, τίον δέ ἑ τεσσαράβοιον.
δ’: Il. 23:706: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
δ’: Il. 23:708: ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
δ’: Il. 23:709: ἂν δ’ Ὀδυσεὺς πολύμητις ἀνίστατο κέρδεα εἰδώς.
δ’: Il. 23:710: ζωσαμένω δ’ ἄρα τώ γε βάτην ἐς μέσσον ἀγῶνα,
δ’: Il. 23:711: ἀγκὰς δ’ ἀλλήλων λαβέτην χερσὶ στιβαρῇσιν
δ’: Il. 23:714: τετρίγει δ’ ἄρα νῶτα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
δ’: Il. 23:720: οὔτ’ Αἴας δύνατο, κρατερὴ δ’ ἔχεν ἲς Ὀδυσῆος.
δ’: Il. 23:724: ἤ μ’ ἀνάειρ’, ἢ ἐγὼ σέ· τὰ δ’ αὖ Διὶ πάντα μελήσει.
δ’: Il. 23:725: Ὣς εἰπὼν ἀνάειρε· δόλου δ’ οὐ λήθετ’ Ὀδυσσεύς·
δ’: Il. 23:727: κὰδ δ’ ἔβαλ’ ἐξοπίσω· ἐπὶ δὲ στήθεσσιν Ὀδυσσεὺς
δ’: Il. 23:728: κάππεσε· λαοὶ δ’ αὖ θηεῦντό τε θάμβησάν τε.
δ’: Il. 23:730: κίνησεν δ’ ἄρα τυτθὸν ἀπὸ χθονός, οὐδ’ ἔτ’ ἄειρεν,
δ’: Il. 23:736: νίκη δ’ ἀμφοτέροισιν· ἀέθλια δ’ ἶσ’ ἀνελόντες
δ’: Il. 23:736: νίκη δ’ ἀμφοτέροισιν· ἀέθλια δ’ ἶσ’ ἀνελόντες
δ’: Il. 23:738: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο,
δ’: Il. 23:740: Πηλεΐδης δ’ αἶψ’ ἄλλα τίθει ταχυτῆτος ἄεθλα
δ’: Il. 23:741: ἀργύρεον κρητῆρα τετυγμένον· ἓξ δ’ ἄρα μέτρα
δ’: Il. 23:744: Φοίνικες δ’ ἄγον ἄνδρες ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον,
δ’: Il. 23:745: στῆσαν δ’ ἐν λιμένεσσι, Θόαντι δὲ δῶρον ἔδωκαν·
δ’: Il. 23:752: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
δ’: Il. 23:754: ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας,
δ’: Il. 23:755: ἂν δ’ Ὀδυσεὺς πολύμητις, ἔπειτα δὲ Νέστορος υἱὸς
δ’: Il. 23:758: τοῖσι δ’ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος· ὦκα δ’ ἔπειτα
δ’: Il. 23:758: τοῖσι δ’ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος· ὦκα δ’ ἔπειτα
δ’: Il. 23:759: ἔκφερ’ Ὀϊλιάδης· ἐπὶ δ’ ὄρνυτο δῖος Ὀδυσσεὺς
δ’: Il. 23:762: πηνίον ἐξέλκουσα παρὲκ μίτον, ἀγχόθι δ’ ἴσχει
δ’: Il. 23:765: κὰδ δ’ ἄρα οἱ κεφαλῆς χέ’ ἀϋτμένα δῖος Ὀδυσσεὺς
δ’: Il. 23:766: αἰεὶ ῥίμφα θέων· ἴαχον δ’ ἐπὶ πάντες Ἀχαιοὶ
δ’: Il. 23:771: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη,
δ’: Il. 23:772: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν.
δ’: Il. 23:777: ἐν δ’ ὄνθου βοέου πλῆτο στόμα τε ῥῖνάς τε·
δ’: Il. 23:781: ὄνθον ἀποπτύων, μετὰ δ’ Ἀργείοισιν ἔειπεν·
δ’: Il. 23:784: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.
δ’: Il. 23:785: Ἀντίλοχος δ’ ἄρα δὴ λοισθήϊον ἔκφερ’ ἄεθλον
δ’: Il. 23:794: τὸν δ’ Ἀχιλεὺς μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
δ’: Il. 23:797: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δ’ ἐδέξατο χαίρων.
δ’: Il. 23:799: θῆκ’ ἐς ἀγῶνα φέρων, κατὰ δ’ ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν
δ’: Il. 23:801: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
δ’: Il. 23:806: ψαύσῃ δ’ ἐνδίνων διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα,
δ’: Il. 23:809: τεύχεα δ’ ἀμφότεροι ξυνήϊα ταῦτα φερέσθων·
δ’: Il. 23:811: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
δ’: Il. 23:812: ἂν δ’ ἄρα Τυδεΐδης ὦρτο, κρατερὸς Διομήδης.
δ’: Il. 23:813: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν,
δ’: Il. 23:815: δεινὸν δερκομένω· θάμβος δ’ ἔχε πάντας Ἀχαιούς.
δ’: Il. 23:820: Τυδεΐδης δ’ ἄρ’ ἔπειτα ὑπὲρ σάκεος μεγάλοιο
δ’: Il. 23:829: τὸν δ’ ἄγετ’ ἐν νήεσσι σὺν ἄλλοισι κτεάτεσσι.
δ’: Il. 23:830: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
δ’: Il. 23:836: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μενεπτόλεμος Πολυποίτης,
δ’: Il. 23:838: ἂν δ’ Αἴας Τελαμωνιάδης καὶ δῖος Ἐπειός.
δ’: Il. 23:839: ἑξείης δ’ ἵσταντο, σόλον δ’ ἕλε δῖος Ἐπειός,
δ’: Il. 23:839: ἑξείης δ’ ἵσταντο, σόλον δ’ ἕλε δῖος Ἐπειός,
δ’: Il. 23:840: ἧκε δὲ δινήσας· γέλασαν δ’ ἐπὶ πάντες Ἀχαιοί.
δ’: Il. 23:848: ἀνστάντες δ’ ἕταροι Πολυποίταο κρατεροῖο
δ’: Il. 23:851: κὰδ δ’ ἐτίθει δέκα μὲν πελέκεας, δέκα δ’ ἡμιπέλεκκα,
δ’: Il. 23:851: κὰδ δ’ ἐτίθει δέκα μὲν πελέκεας, δέκα δ’ ἡμιπέλεκκα,
δ’: Il. 23:852: ἱστὸν δ’ ἔστησεν νηὸς κυανοπρῴροιο
δ’: Il. 23:858: ἥσσων γὰρ δὴ κεῖνος, ὃ δ’ οἴσεται ἡμιπέλεκκα.
δ’: Il. 23:859: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα βίη Τεύκροιο ἄνακτος,
δ’: Il. 23:860: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης θεράπων ἐῢς Ἰδομενῆος.
δ’: Il. 23:861: κλήρους δ’ ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες,
δ’: Il. 23:862: Τεῦκρος δὲ πρῶτος κλήρῳ λάχεν· αὐτίκα δ’ ἰὸν
δ’: Il. 23:867: ἀντικρὺ δ’ ἀπὸ μήρινθον τάμε πικρὸς ὀϊστός.
δ’: Il. 23:870: σπερχόμενος δ’ ἄρα Μηριόνης ἐξείρυσε χειρὸς
δ’: Il. 23:872: αὐτίκα δ’ ἠπείλησεν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι
δ’: Il. 23:874: ὕψι δ’ ὑπὸ νεφέων εἶδε τρήρωνα πέλειαν·
δ’: Il. 23:880: ὠκὺς δ’ ἐκ μελέων θυμὸς πτάτο, τῆλε δ’ ἀπ’ αὐτοῦ
δ’: Il. 23:880: ὠκὺς δ’ ἐκ μελέων θυμὸς πτάτο, τῆλε δ’ ἀπ’ αὐτοῦ
δ’: Il. 23:881: κάππεσε· λαοὶ δ’ αὖ θηεῦντό τε θάμβησάν τε.
δ’: Il. 23:882: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης πελέκεας δέκα πάντας ἄειρε,
δ’: Il. 23:883: Τεῦκρος δ’ ἡμιπέλεκκα φέρεν κοίλας ἐπὶ νῆας.
δ’: Il. 23:888: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης, θεράπων ἐῢς Ἰδομενῆος.
δ’: Il. 24:1: Λῦτο δ’ ἀγών, λαοὶ δὲ θοὰς ἐπὶ νῆας ἕκαστοι
δ’: Il. 24:10: ἄλλοτ’ ἐπὶ πλευρὰς κατακείμενος, ἄλλοτε δ’ αὖτε
δ’: Il. 24:11: ὕπτιος, ἄλλοτε δὲ πρηνής· τοτὲ δ’ ὀρθὸς ἀναστὰς
δ’: Il. 24:15: Ἕκτορα δ’ ἕλκεσθαι δησάσκετο δίφρου ὄπισθεν,
δ’: Il. 24:16: τρὶς δ’ ἐρύσας περὶ σῆμα Μενοιτιάδαο θανόντος
δ’: Il. 24:18: ἐν κόνι ἐκτανύσας προπρηνέα· τοῖο δ’ Ἀπόλλων
δ’: Il. 24:20: καὶ τεθνηότα περ· περὶ δ’ αἰγίδι πάντα κάλυπτε
δ’: Il. 24:23: τὸν δ’ ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες,
δ’: Il. 24:24: κλέψαι δ’ ὀτρύνεσκον ἐΰσκοπον Ἀργειφόντην.
δ’: Il. 24:30: τὴν δ’ ᾔνησ’ ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν.
δ’: Il. 24:41: γναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι, λέων δ’ ὣς ἄγρια οἶδεν,
δ’: Il. 24:62: πάντες δ’ ἀντιάασθε θεοὶ γάμου· ἐν δὲ σὺ τοῖσι
δ’: Il. 24:64: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
δ’: Il. 24:83: εὗρε δ’ ἐνὶ σπῆϊ γλαφυρῷ Θέτιν, ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἄλλαι
δ’: Il. 24:83: εὗρε δ’ ἐνὶ σπῆϊ γλαφυρῷ Θέτιν, ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἄλλαι
δ’: Il. 24:84: εἵαθ’ ὁμηγερέες ἅλιαι θεαί· ἣ δ’ ἐνὶ μέσσῃς
δ’: Il. 24:87: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
δ’: Il. 24:89: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
δ’: Il. 24:91: μίσγεσθ’ ἀθανάτοισιν, ἔχω δ’ ἄχε’ ἄκριτα θυμῷ.
δ’: Il. 24:94: κυάνεον, τοῦ δ’ οὔ τι μελάντερον ἔπλετο ἔσθος.
δ’: Il. 24:95: βῆ δ’ ἰέναι, πρόσθεν δὲ ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
δ’: Il. 24:96: ἡγεῖτ’· ἀμφὶ δ’ ἄρα σφι λιάζετο κῦμα θαλάσσης.
δ’: Il. 24:97: ἀκτὴν δ’ ἐξαναβᾶσαι ἐς οὐρανὸν ἀϊχθήτην,
δ’: Il. 24:98: εὗρον δ’ εὐρύοπα Κρονίδην, περὶ δ’ ἄλλοι ἅπαντες
δ’: Il. 24:98: εὗρον δ’ εὐρύοπα Κρονίδην, περὶ δ’ ἄλλοι ἅπαντες
δ’: Il. 24:100: ἣ δ’ ἄρα πὰρ Διὶ πατρὶ καθέζετο, εἶξε δ’ Ἀθήνη.
δ’: Il. 24:100: ἣ δ’ ἄρα πὰρ Διὶ πατρὶ καθέζετο, εἶξε δ’ Ἀθήνη.
δ’: Il. 24:102: καί ῥ’ εὔφρην’ ἐπέεσσι· Θέτις δ’ ὤρεξε πιοῦσα.
δ’: Il. 24:109: κλέψαι δ’ ὀτρύνουσιν ἐΰσκοπον Ἀργειφόντην·
δ’: Il. 24:113: σκύζεσθαί οἱ εἰπὲ θεούς, ἐμὲ δ’ ἔξοχα πάντων
δ’: Il. 24:119: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ.
δ’: Il. 24:122: ἷξεν δ’ ἐς κλισίην οὗ υἱέος· ἔνθ’ ἄρα τόν γε
δ’: Il. 24:123: εὗρ’ ἁδινὰ στενάχοντα· φίλοι δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι
δ’: Il. 24:125: τοῖσι δ’ ὄϊς λάσιος μέγας ἐν κλισίῃ ἱέρευτο.
δ’: Il. 24:134: σκύζεσθαι σοί φησι θεούς, ἑὲ δ’ ἔξοχα πάντων
δ’: Il. 24:138: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 24:143: Ἶριν δ’ ὄτρυνε Κρονίδης εἰς Ἴλιον ἱρήν·
δ’: Il. 24:147: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ
δ’: Il. 24:160: ἷξεν δ’ ἐς Πριάμοιο, κίχεν δ’ ἐνοπήν τε γόον τε.
δ’: Il. 24:160: ἷξεν δ’ ἐς Πριάμοιο, κίχεν δ’ ἐνοπήν τε γόον τε.
δ’: Il. 24:162: δάκρυσιν εἵματ’ ἔφυρον, ὃ δ’ ἐν μέσσοισι γεραιὸς
δ’: Il. 24:166: θυγατέρες δ’ ἀνὰ δώματ’ ἰδὲ νυοὶ ὠδύροντο
δ’: Il. 24:176: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ
δ’: Il. 24:191: αὐτὸς δ’ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα
δ’: Il. 24:193: ἐς δ’ ἄλοχον Ἑκάβην ἐκαλέσσατο φώνησέν τε·
δ’: Il. 24:196: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ.
δ’: Il. 24:209: ἥμενοι ἐν μεγάρῳ· τῷ δ’ ὥς ποθι Μοῖρα κραταιὴ
δ’: Il. 24:217: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής·
δ’: Il. 24:223: νῦν δ’, αὐτὸς γὰρ ἄκουσα θεοῦ καὶ ἐσέδρακον ἄντην,
δ’: Il. 24:230: δώδεκα δ’ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας,
δ’: Il. 24:231: τόσσα δὲ φάρεα λευκά, τόσους δ’ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας.
δ’: Il. 24:236: φείσατ’ ἐνὶ μεγάροις ὃ γέρων, περὶ δ’ ἤθελε θυμῷ
δ’: Il. 24:247: Ἦ καὶ σκηπανίῳ δίεπ’ ἀνέρας· οἳ δ’ ἴσαν ἔξω
δ’: Il. 24:248: σπερχομένοιο γέροντος· ὃ δ’ υἱάσιν οἷσιν ὁμόκλα
δ’: Il. 24:256: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ’ οὔ τινά φημι λελεῖφθαι,
δ’: Il. 24:260: τοὺς μὲν ἀπώλεσ’ Ἄρης, τὰ δ’ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται
δ’: Il. 24:265: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πατρὸς ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
δ’: Il. 24:268: κὰδ δ’ ἀπὸ πασσαλόφι ζυγὸν ᾕρεον ἡμιόνειον
δ’: Il. 24:270: ἐκ δ’ ἔφερον ζυγόδεσμον ἅμα ζυγῷ ἐννεάπηχυ.
δ’: Il. 24:273: τρὶς δ’ ἑκάτερθεν ἔδησαν ἐπ’ ὀμφαλόν, αὐτὰρ ἔπειτα
δ’: Il. 24:274: ἑξείης κατέδησαν, ὑπὸ γλωχῖνα δ’ ἔκαμψαν.
δ’: Il. 24:277: ζεῦξαν δ’ ἡμιόνους κρατερώνυχας ἐντεσιεργούς,
δ’: Il. 24:286: στῆ δ’ ἵππων προπάροιθεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
δ’: Il. 24:292: αἴτει δ’ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τέ οἱ αὐτῷ
δ’: Il. 24:299: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη Πρίαμος θεοειδής·
δ’: Il. 24:310: πέμψον δ’ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τε σοὶ αὐτῷ
δ’: Il. 24:314: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεὺς
δ’: Il. 24:315: αὐτίκα δ’ αἰετὸν ἧκε τελειότατον πετεηνῶν
δ’: Il. 24:317: ὅσση δ’ ὑψορόφοιο θύρη θαλάμοιο τέτυκται
δ’: Il. 24:322: Σπερχόμενος δ’ ὃ γεραιὸς ἑοῦ ἐπεβήσετο δίφρου,
δ’: Il. 24:323: ἐκ δ’ ἔλασε προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου.
δ’: Il. 24:327: καρπαλίμως κατὰ ἄστυ· φίλοι δ’ ἅμα πάντες ἕποντο
δ’: Il. 24:329: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν πόλιος κατέβαν, πεδίον δ’ ἀφίκοντο,
δ’: Il. 24:329: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν πόλιος κατέβαν, πεδίον δ’ ἀφίκοντο,
δ’: Il. 24:331: παῖδες καὶ γαμβροί, τὼ δ’ οὐ λάθον εὐρύοπα Ζῆν
δ’: Il. 24:332: ἐς πεδίον προφανέντε· ἰδὼν δ’ ἐλέησε γέροντα,
δ’: Il. 24:333: αἶψα δ’ ἄρ’ Ἑρμείαν υἱὸν φίλον ἀντίον ηὔδα·
δ’: Il. 24:338: τῶν ἄλλων Δαναῶν, πρὶν Πηλεΐωνα δ’ ἱκέσθαι.
δ’: Il. 24:344: ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
δ’: Il. 24:346: αἶψα δ’ ἄρα Τροίην τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκανε,
δ’: Il. 24:347: βῆ δ’ ἰέναι κούρῳ αἰσυμνητῆρι ἐοικὼς
δ’: Il. 24:349: Οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν μέγα σῆμα παρὲξ Ἴλοιο ἔλασσαν,
δ’: Il. 24:352: τὸν δ’ ἐξ ἀγχιμόλοιο ἰδὼν ἐφράσσατο κῆρυξ
δ’: Il. 24:355: ἄνδρ’ ὁρόω, τάχα δ’ ἄμμε διαῤῥαίσεσθαι ὀΐω.
δ’: Il. 24:358: Ὣς φάτο, σὺν δὲ γέροντι νόος χύτο, δείδιε δ’ αἰνῶς,
δ’: Il. 24:360: στῆ δὲ ταφών· αὐτὸς δ’ ἐριούνιος ἐγγύθεν ἐλθὼν
δ’: Il. 24:372: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
δ’: Il. 24:377: πέπνυσαί τε νόῳ, μακάρων δ’ ἔξεσσι τοκήων.
δ’: Il. 24:378: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
δ’: Il. 24:386: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
δ’: Il. 24:387: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε τέων δ’ ἔξεσσι τοκήων;
δ’: Il. 24:389: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
δ’: Il. 24:394: ἡμεῖς δ’ ἑσταότες θαυμάζομεν· οὐ γὰρ Ἀχιλλεὺς
δ’: Il. 24:396: τοῦ γὰρ ἐγὼ θεράπων, μία δ’ ἤγαγε νηῦς εὐεργής·
δ’: Il. 24:397: Μυρμιδόνων δ’ ἔξειμι, πατὴρ δέ μοί ἐστι Πολύκτωρ.
δ’: Il. 24:401: νῦν δ’ ἦλθον πεδίον δ’ ἀπὸ νηῶν· ἠῶθεν γὰρ
δ’: Il. 24:401: νῦν δ’ ἦλθον πεδίον δ’ ἀπὸ νηῶν· ἠῶθεν γὰρ
δ’: Il. 24:405: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
δ’: Il. 24:410: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
δ’: Il. 24:419: οἷον ἐερσήεις κεῖται, περὶ δ’ αἷμα νένιπται,
δ’: Il. 24:420: οὐδέ ποθι μιαρός· σὺν δ’ ἕλκεα πάντα μέμυκεν
δ’: Il. 24:424: Ὣς φάτο, γήθησεν δ’ ὃ γέρων, καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
δ’: Il. 24:432: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
δ’: Il. 24:437: σοὶ δ’ ἂν ἐγὼ πομπὸς καί κε κλυτὸν Ἄργος ἱκοίμην,
δ’: Il. 24:442: ἐν δ’ ἔπνευσ’ ἵπποισι καὶ ἡμιόνοις μένος ἠΰ.
δ’: Il. 24:445: τοῖσι δ’ ἐφ’ ὕπνον ἔχευε διάκτορος Ἀργειφόντης
δ’: Il. 24:446: πᾶσιν, ἄφαρ δ’ ὤϊξε πύλας καὶ ἀπῶσεν ὀχῆας,
δ’: Il. 24:447: ἐς δ’ ἄγαγε Πρίαμόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ’ ἐπ’ ἀπήνης.
δ’: Il. 24:453: σταυροῖσιν πυκινοῖσι· θύρην δ’ ἔχε μοῦνος ἐπιβλὴς
δ’: Il. 24:455: τρεῖς δ’ ἀναοίγεσκον μεγάλην κληῗδα θυράων
δ’: Il. 24:456: τῶν ἄλλων· Ἀχιλεὺς δ’ ἄρ’ ἐπιῤῥήσσεσκε καὶ οἶος·
δ’: Il. 24:458: ἐς δ’ ἄγαγε κλυτὰ δῶρα ποδώκεϊ Πηλεΐωνι,
δ’: Il. 24:459: ἐξ ἵππων δ’ ἀπέβαινεν ἐπὶ χθόνα φώνησέν τε·
δ’: Il. 24:465: τύνη δ’ εἰσελθὼν λαβὲ γούνατα Πηλεΐωνος,
δ’: Il. 24:469: Ἑρμείας· Πρίαμος δ’ ἐξ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε,
δ’: Il. 24:471: ἵππους ἡμιόνους τε· γέρων δ’ ἰθὺς κίεν οἴκου,
δ’: Il. 24:473: εὗρ’, ἕταροι δ’ ἀπάνευθε καθήατο· τὼ δὲ δύ’ οἴω
δ’: Il. 24:475: ποίπνυον παρεόντε· νέον δ’ ἀπέληγεν ἐδωδῆς
δ’: Il. 24:477: τοὺς δ’ ἔλαθ’ εἰσελθὼν Πρίαμος μέγας, ἄγχι δ’ ἄρα στὰς
δ’: Il. 24:477: τοὺς δ’ ἔλαθ’ εἰσελθὼν Πρίαμος μέγας, ἄγχι δ’ ἄρα στὰς
δ’: Il. 24:480: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἄνδρ’ ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὅς τ’ ἐνὶ πάτρῃ
δ’: Il. 24:482: ἀνδρὸς ἐς ἀφνειοῦ, θάμβος δ’ ἔχει εἰσορόωντας,
δ’: Il. 24:494: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ’ οὔ τινά φημι λελεῖφθαι.
δ’: Il. 24:497: τοὺς δ’ ἄλλους μοι ἔτικτον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες.
δ’: Il. 24:502: λυσόμενος παρὰ σεῖο, φέρω δ’ ἀπερείσι’ ἄποινα.
δ’: Il. 24:504: μνησάμενος σοῦ πατρός· ἐγὼ δ’ ἐλεεινότερός περ,
δ’: Il. 24:505: ἔτλην δ’ οἷ’ οὔ πώ τις ἐπιχθόνιος βροτὸς ἄλλος,
δ’: Il. 24:507: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα πατρὸς ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
δ’: Il. 24:508: ἁψάμενος δ’ ἄρα χειρὸς ἀπώσατο ἦκα γέροντα.
δ’: Il. 24:511: αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς κλαῖεν ἑὸν πατέρ’, ἄλλοτε δ’ αὖτε
δ’: Il. 24:522: ἀλλ’ ἄγε δὴ κατ’ ἄρ’ ἕζευ ἐπὶ θρόνου, ἄλγεα δ’ ἔμπης
δ’: Il. 24:530: ἄλλοτε μέν τε κακῷ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ’ ἐσθλῷ·
δ’: Il. 24:533: φοιτᾷ δ’ οὔτε θεοῖσι τετιμένος οὔτε βροτοῖσιν.
δ’: Il. 24:549: ἄνσχεο, μὴ δ’ ἀλίαστον ὀδύρεο σὸν κατὰ θυμόν·
δ’: Il. 24:552: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
δ’: Il. 24:559: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 24:570: καὶ ἱκέτην περ ἐόντα, Διὸς δ’ ἀλίτωμαι ἐφετμάς.
δ’: Il. 24:571: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ.
δ’: Il. 24:572: Πηλεΐδης δ’ οἴκοιο λέων ὣς ἆλτο θύραζε
δ’: Il. 24:577: ἐς δ’ ἄγαγον κήρυκα καλήτορα τοῖο γέροντος,
δ’: Il. 24:578: κὰδ δ’ ἐπὶ δίφρου εἷσαν· ἐϋξέστου δ’ ἀπ’ ἀπήνης
δ’: Il. 24:578: κὰδ δ’ ἐπὶ δίφρου εἷσαν· ἐϋξέστου δ’ ἀπ’ ἀπήνης
δ’: Il. 24:580: κὰδ δ’ ἔλιπον δύο φάρε’ ἐΰννητόν τε χιτῶνα,
δ’: Il. 24:582: δμῳὰς δ’ ἐκκαλέσας λοῦσαι κέλετ’ ἀμφί τ’ ἀλεῖψαι
δ’: Il. 24:585: παῖδα ἰδών, Ἀχιλῆϊ δ’ ὀρινθείη φίλον ἦτορ,
δ’: Il. 24:586: καί ἑ κατακτείνειε, Διὸς δ’ ἀλίτηται ἐφετμάς.
δ’: Il. 24:587: τὸν δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
δ’: Il. 24:590: σὺν δ’ ἕταροι ἤειραν ἐϋξέστην ἐπ’ ἀπήνην.
δ’: Il. 24:591: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα, φίλον δ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
δ’: Il. 24:595: σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ καὶ τῶνδ’ ἀποδάσσομαι ὅσσ’ ἐπέοικεν.
δ’: Il. 24:597: ἕζετο δ’ ἐν κλισμῷ πολυδαιδάλῳ ἔνθεν ἀνέστη
δ’: Il. 24:600: κεῖται δ’ ἐν λεχέεσσ’· ἅμα δ’ ἠοῖ φαινομένηφιν
δ’: Il. 24:600: κεῖται δ’ ἐν λεχέεσσ’· ἅμα δ’ ἠοῖ φαινομένηφιν
δ’: Il. 24:604: ἓξ μὲν θυγατέρες, ἓξ δ’ υἱέες ἡβώοντες.
δ’: Il. 24:606: χωόμενος Νιόβῃ, τὰς δ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
δ’: Il. 24:608: φῆ δοιὼ τεκέειν, ἣ δ’ αὐτὴ γείνατο πολλούς·
δ’: Il. 24:609: τὼ δ’ ἄρα καὶ δοιώ περ ἐόντ’ ἀπὸ πάντας ὄλεσσαν.
δ’: Il. 24:612: τοὺς δ’ ἄρα τῇ δεκάτῃ θάψαν θεοὶ Οὐρανίωνες.
δ’: Il. 24:613: ἣ δ’ ἄρα σίτου μνήσατ’, ἐπεὶ κάμε δάκρυ χέουσα.
δ’: Il. 24:622: σφάξ’· ἕταροι δ’ ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον εὖ κατὰ κόσμον,
δ’: Il. 24:625: Αὐτομέδων δ’ ἄρα σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ
δ’: Il. 24:627: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
δ’: Il. 24:643: Ἦ ῥ’, Ἀχιλεὺς δ’ ἑτάροισιν ἰδὲ δμῳῇσι κέλευσε
δ’: Il. 24:647: αἳ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
δ’: Il. 24:648: αἶψα δ’ ἄρα στόρεσαν δοιὼ λέχε’ ἐγκονέουσαι.
δ’: Il. 24:649: τὸν δ’ ἐπικερτομέων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 24:659: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
δ’: Il. 24:662: οἶσθα γὰρ ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεθα, τηλόθι δ’ ὕλη
δ’: Il. 24:668: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
δ’: Il. 24:682: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
δ’: Il. 24:685: καὶ νῦν μὲν φίλον υἱὸν ἐλύσαο, πολλὰ δ’ ἔδωκας·
δ’: Il. 24:689: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ ὃ γέρων, κήρυκα δ’ ἀνίστη.
δ’: Il. 24:689: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ ὃ γέρων, κήρυκα δ’ ἀνίστη.
δ’: Il. 24:690: τοῖσιν δ’ Ἑρμείας ζεῦξ’ ἵππους ἡμιόνους τε,
δ’: Il. 24:691: ῥίμφα δ’ ἄρ’ αὐτὸς ἔλαυνε κατὰ στρατόν, οὐδέ τις ἔγνω.
δ’: Il. 24:696: οἳ δ’ εἰς ἄστυ ἔλων οἰμωγῇ τε στοναχῇ τε
δ’: Il. 24:702: τὸν δ’ ἄρ’ ἐφ’ ἡμιόνων ἴδε κείμενον ἐν λεχέεσσι·
δ’: Il. 24:712: ἁπτόμεναι κεφαλῆς· κλαίων δ’ ἀμφίσταθ’ ὅμιλος.
δ’: Il. 24:719: οἳ δ’ ἐπεὶ εἰσάγαγον κλυτὰ δώματα, τὸν μὲν ἔπειτα
δ’: Il. 24:720: τρητοῖς ἐν λεχέεσσι θέσαν, παρὰ δ’ εἷσαν ἀοιδοὺς
δ’: Il. 24:723: τῇσιν δ’ Ἀνδρομάχη λευκώλενος ἦρχε γόοιο
δ’: Il. 24:726: λείπεις ἐν μεγάροισι· πάϊς δ’ ἔτι νήπιος αὔτως
δ’: Il. 24:730: ῥύσκευ, ἔχες δ’ ἀλόχους κεδνὰς καὶ νήπια τέκνα,
δ’: Il. 24:732: καὶ μὲν ἐγὼ μετὰ τῇσι· σὺ δ’ αὖ τέκος ἢ ἐμοὶ αὐτῇ
δ’: Il. 24:747: τῇσιν δ’ αὖθ’ Ἑκάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο·
δ’: Il. 24:750: οἳ δ’ ἄρα σεῦ κήδοντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ.
δ’: Il. 24:754: σεῦ δ’ ἐπεὶ ἐξέλετο ψυχὴν ταναήκεϊ χαλκῷ,
δ’: Il. 24:760: Ὣς ἔφατο κλαίουσα, γόον δ’ ἀλίαστον ὄρινε.
δ’: Il. 24:761: τῇσι δ’ ἔπειθ’ Ἑλένη τριτάτη ἐξῆρχε γόοιο·
δ’: Il. 24:776: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δ’ ἔστενε δῆμος ἀπείρων.
δ’: Il. 24:777: λαοῖσιν δ’ ὃ γέρων Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπεν·
δ’: Il. 24:782: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ὑπ’ ἀμάξῃσιν βόας ἡμιόνους τε
δ’: Il. 24:783: ζεύγνυσαν, αἶψα δ’ ἔπειτα πρὸ ἄστεος ἠγερέθοντο.
δ’: Il. 24:787: ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν θέσαν, ἐν δ’ ἔβαλον πῦρ.
δ’: Il. 24:788: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Il. 24:797: αἶψα δ’ ἄρ’ ἐς κοίλην κάπετον θέσαν, αὐτὰρ ὕπερθε
δ’: Od. 1:3: πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
δ’: Od. 1:4: πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
δ’: Od. 1:13: τὸν δ’ οἶον, νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικός,
δ’: Od. 1:19: καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι· θεοὶ δ’ ἐλέαιρον ἅπαντες
δ’: Od. 1:20: νόσφι Ποσειδάωνος· ὁ δ’ ἀσπερχὲς μενέαινεν
δ’: Od. 1:24: οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος, οἱ δ’ ἀνιόντος,
δ’: Od. 1:36: γῆμ’ ἄλοχον μνηστήν, τὸν δ’ ἔκτανε νοστήσαντα,
δ’: Od. 1:43: πεῖθ’ ἀγαθὰ φρονέων· νῦν δ’ ἁθρόα πάντ’ ἀπέτεισε.”
δ’: Od. 1:44: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Od. 1:51: νῆσος δενδρήεσσα, θεὰ δ’ ἐν δώματα ναίει,
δ’: Od. 1:63: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
δ’: Od. 1:66: ὃς περὶ μὲν νόον ἐστὶ βροτῶν, περὶ δ’ ἱρὰ θεοῖσιν
δ’: Od. 1:75: οὔ τι κατακτείνει, πλάζει δ’ ἀπὸ πατρίδος αἴης.
δ’: Od. 1:80: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Od. 1:93: πέμψω δ’ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα
δ’: Od. 1:99: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
δ’: Od. 1:103: στῆ δ’ Ἰθάκης ἐνὶ δήμῳ ἐπὶ προθύροισ’ Ὀδυσῆος,
δ’: Od. 1:104: οὐδοῦ ἐπ’ αὐλείου· παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχος,
δ’: Od. 1:106: εὗρε δ’ ἄρα μνηστῆρας ἀγήνορας· οἱ μὲν ἔπειτα
δ’: Od. 1:109: κήρυκες δ’ αὐτοῖσι καὶ ὀτρηροὶ θεράποντες
δ’: Od. 1:111: οἱ δ’ αὖτε σπόγγοισι πολυτρήτοισι τραπέζας
δ’: Od. 1:117: τιμὴν δ’ αὐτὸς ἔχοι καὶ κτήμασιν οἷσιν ἀνάσσοι.
δ’: Od. 1:119: βῆ δ’ ἰθὺς προθύροιο, νεμεσσήθη δ’ ἐνὶ θυμῷ
δ’: Od. 1:119: βῆ δ’ ἰθὺς προθύροιο, νεμεσσήθη δ’ ἐνὶ θυμῷ
δ’: Od. 1:125: ὣς εἰπὼν ἡγεῖθ’, ἡ δ’ ἕσπετο Παλλὰς Ἀθήνη.
δ’: Od. 1:126: οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἔντοσθεν ἔσαν δόμου ὑψηλοῖο,
δ’: Od. 1:130: αὐτὴν δ’ ἐς θρόνον εἷσεν ἄγων, ὑπὸ λῖτα πετάσσας,
δ’: Od. 1:132: πὰρ δ’ αὐτὸς κλισμὸν θέτο ποικίλον, ἔκτοθεν ἄλλων
δ’: Od. 1:136: χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
δ’: Od. 1:139: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
δ’: Od. 1:143: κῆρυξ δ’ αὐτοῖσιν θάμ’ ἐπῴχετο οἰνοχοεύων.
δ’: Od. 1:144: ἐς δ’ ἦλθον μνηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα
δ’: Od. 1:149: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
δ’: Od. 1:153: κῆρυξ δ’ ἐν χερσὶν κίθαριν περικαλλέα θῆκε
δ’: Od. 1:166: νῦν δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε κακὸν μόρον, οὐδέ τις ἥμιν
δ’: Od. 1:168: φῇσιν ἐλεύσεσθαι· τοῦ δ’ ὤλετο νόστιμον ἦμαρ.
δ’: Od. 1:178: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Od. 1:182: νῦν δ’ ὧδε ξὺν νηῒ κατήλυθον ἠδ’ ἑτάροισι,
δ’: Od. 1:184: ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκόν, ἄγω δ’ αἴθωνα σίδηρον.
δ’: Od. 1:187: ξεῖνοι δ’ ἀλλήλων πατρώϊοι εὐχόμεθ’ εἶναι
δ’: Od. 1:194: νῦν δ’ ἦλθον· δὴ γάρ μιν ἔφαντ’ ἐπιδήμιον εἶναι,
δ’: Od. 1:212: ἐκ τοῦ δ’ οὔτ’ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἴδον οὔτ’ ἐμὲ κεῖνος.”
δ’: Od. 1:213: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 1:219: νῦν δ’ ὃς ἀποτμότατος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων,
δ’: Od. 1:221: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Od. 1:230: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 1:234: νῦν δ’ ἑτέρως ἐβόλοντο θεοὶ κακὰ μητιόωντες,
δ’: Od. 1:242: οἴχετ’ ἄϊστος ἄπυστος, ἐμοὶ δ’ ὀδύνας τε γόους τε
δ’: Od. 1:249: ἡ δ’ οὔτ’ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν
δ’: Od. 1:252: τὸν δ’ ἐπαλαστήσασα προσηύδα Παλλὰς Ἀθήνη·
δ’: Od. 1:271: εἰ δ’ ἄγε νῦν ξυνίει καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων·
δ’: Od. 1:273: μῦθον πέφραδε πᾶσι, θεοὶ δ’ ἐπὶ μάρτυροι ἔστων.
δ’: Od. 1:275: μητέρα δ’, εἴ οἱ θυμὸς ἐφορμᾶται γαμέεσθαι,
δ’: Od. 1:279: σοὶ δ’ αὐτῷ πυκινῶς ὑποθήσομαι, αἴ κε πίθηαι·
δ’: Od. 1:305: σοὶ δ’ αὐτῷ μελέτω, καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων.”
δ’: Od. 1:306: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 1:314: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Od. 1:316: δῶρον δ’ ὅττι κέ μοι δοῦναι φίλον ἦτορ ἀνώγῃ,
δ’: Od. 1:318: καὶ μάλα καλὸν ἑλών· σοὶ δ’ ἄξιον ἔσται ἀμοιβῆς.”
δ’: Od. 1:320: ὄρνις δ’ ὣς ἀνόπαια διέπτατο· τῷ δ’ ἐνὶ θυμῷ
δ’: Od. 1:320: ὄρνις δ’ ὣς ἀνόπαια διέπτατο· τῷ δ’ ἐνὶ θυμῷ
δ’: Od. 1:325: τοῖσι δ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός, οἱ δὲ σιωπῇ
δ’: Od. 1:326: εἵατ’ ἀκούοντες· ὁ δ’ Ἀχαιῶν νόστον ἄειδε
δ’: Od. 1:328: τοῦ δ’ ὑπερωϊόθεν φρεσὶ σύνθετο θέσπιν ἀοιδὴν
δ’: Od. 1:330: κλίμακα δ’ ὑψηλὴν κατεβήσετο οἷο δόμοιο,
δ’: Od. 1:332: ἡ δ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
δ’: Od. 1:335: ἀμφίπολος δ’ ἄρα οἱ κεδνὴ ἑκάτερθε παρέστη.
δ’: Od. 1:336: δακρύσασα δ’ ἔπειτα προσηύδα θεῖον ἀοιδόν·
δ’: Od. 1:340: οἶνον πινόντων· ταύτης δ’ ἀποπαύε’ ἀοιδῆς
δ’: Od. 1:345: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 1:350: τούτῳ δ’ οὐ νέμεσις Δαναῶν κακὸν οἶτον ἀείδειν·
δ’: Od. 1:353: σοὶ δ’ ἐπιτολμάτω κραδίη καὶ θυμὸς ἀκούειν·
δ’: Od. 1:358: ἔργον ἐποίχεσθαι· μῦθος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
δ’: Od. 1:359: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
δ’: Od. 1:362: ἐς δ’ ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ
δ’: Od. 1:365: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα·
δ’: Od. 1:366: πάντες δ’ ἠρήσαντο παραὶ λεχέεσσι κλιθῆναι.
δ’: Od. 1:372: ἠῶθεν δ’ ἀγορήνδε καθεζώμεσθα κιόντες
δ’: Od. 1:374: ἐξιέναι μεγάρων· ἄλλας δ’ ἀλεγύνετε δαῖτας,
δ’: Od. 1:376: εἰ δ’ ὕμιν δοκέει τόδε λωΐτερον καὶ ἄμεινον
δ’: Od. 1:381: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
δ’: Od. 1:383: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·
δ’: Od. 1:388: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 1:399: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 1:402: κτήματα δ’ αὐτὸς ἔχοις καὶ δώμασι σοῖσιν ἀνάσσοις.
δ’: Od. 1:406: ὁππόθεν οὗτος ἀνήρ· ποίης δ’ ἐξ εὔχεται εἶναι
δ’: Od. 1:412: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 1:417: ξεῖνος δ’ οὗτος ἐμὸς πατρώϊος ἐκ Τάφου ἐστί,
δ’: Od. 1:418: Μέντης δ’ Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχεται εἶναι
δ’: Od. 1:420: ὣς φάτο Τηλέμαχος, φρεσὶ δ’ ἀθανάτην θεὸν ἔγνω.
δ’: Od. 1:421: οἱ δ’ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν
δ’: Od. 1:422: τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
δ’: Od. 1:425: Τηλέμαχος δ’, ὅθι οἱ θάλαμος περικαλλέος αὐλῆς
δ’: Od. 1:428: τῷ δ’ ἄρ’ ἅμ’ αἰθομένας δαΐδας φέρε κεδνὰ ἰδυῖα
δ’: Od. 1:431: πρωθήβην ἔτ’ ἐοῦσαν, ἐεικοσάβοια δ’ ἔδωκεν,
δ’: Od. 1:433: εὐνῇ δ’ οὔ ποτ’ ἔμικτο, χόλον δ’ ἀλέεινε γυναικός·
δ’: Od. 1:433: εὐνῇ δ’ οὔ ποτ’ ἔμικτο, χόλον δ’ ἀλέεινε γυναικός·
δ’: Od. 1:437: ἕζετο δ’ ἐν λέκτρῳ, μαλακὸν δ’ ἔκδυνε χιτῶνα·
δ’: Od. 1:437: ἕζετο δ’ ἐν λέκτρῳ, μαλακὸν δ’ ἔκδυνε χιτῶνα·
δ’: Od. 1:441: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο, θύρην δ’ ἐπέρυσσε κορώνῃ
δ’: Od. 2:1: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 2:4: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
δ’: Od. 2:5: βῆ δ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο θεῷ ἐναλίγκιος ἄντην.
δ’: Od. 2:8: οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα.
δ’: Od. 2:10: βῆ ῥ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχος,
δ’: Od. 2:12: θεσπεσίην δ’ ἄρα τῷ γε χάριν κατέχευεν Ἀθήνη·
δ’: Od. 2:13: τὸν δ’ ἄρα πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον θηεῦντο.
δ’: Od. 2:14: ἕζετο δ’ ἐν πατρὸς θώκῳ, εἶξαν δὲ γέροντες.
δ’: Od. 2:15: τοῖσι δ’ ἔπειθ’ ἥρως Αἰγύπτιος ἦρχ’ ἀγορεύειν,
δ’: Od. 2:19: Ἄντιφος αἰχμητής· τὸν δ’ ἄγριος ἔκτανε Κύκλωψ
δ’: Od. 2:20: ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ, πύματον δ’ ὁπλίσσατο δόρπον.
δ’: Od. 2:22: Εὐρύνομος, δύο δ’ αἰὲν ἔχον πατρώϊα ἔργα·
δ’: Od. 2:36: οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν ἧστο, μενοίνησεν δ’ ἀγορεύειν,
δ’: Od. 2:40: “ὦ γέρον, οὐχ ἑκὰς οὗτος ἀνήρ, τάχα δ’ εἴσεαι αὐτός,
δ’: Od. 2:47: τοίσδεσσιν βασίλευε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν·
δ’: Od. 2:48: νῦν δ’ αὖ καὶ πολὺ μεῖζον, ὃ δὴ τάχα οἶκον ἅπαντα
δ’: Od. 2:49: πάγχυ διαῤῥαίσει, βίοτον δ’ ἀπὸ πάμπαν ὀλέσσει.
δ’: Od. 2:54: δοίη δ’ ᾧ κ’ ἐθέλοι καί οἱ κεχαρισμένος ἔλθοι·
δ’: Od. 2:55: οἱ δ’ εἰς ἡμετέρου πωλεύμενοι ἤματα πάντα,
δ’: Od. 2:60: ἡμεῖς δ’ οὔ νύ τι τοῖοι ἀμυνέμεν· ἦ καὶ ἔπειτα
δ’: Od. 2:66: οἳ περιναιετάουσι· θεῶν δ’ ὑποδείσατε μῆνιν,
δ’: Od. 2:81: δάκρυ’ ἀναπρήσας· οἶκτος δ’ ἕλε λαὸν ἅπαντα.
δ’: Od. 2:87: σοὶ δ’ οὔ τι μνηστῆρες Ἀχαιῶν αἴτιοί εἰσιν,
δ’: Od. 2:89: ἤδη γὰρ τρίτον ἐστὶν ἔτος, τάχα δ’ εἶσι τέταρτον,
δ’: Od. 2:95: λεπτὸν καὶ περίμετρον· ἄφαρ δ’ ἡμῖν μετέειπε·
δ’: Od. 2:103: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
δ’: Od. 2:105: νύκτας δ’ ἀλλύεσκεν, ἐπὴν δαΐδας παραθεῖτο.
δ’: Od. 2:111: σοὶ δ’ ὧδε μνηστῆρες ὑποκρίνονται, ἵν’ εἰδῇς
δ’: Od. 2:115: εἰ δ’ ἔτ’ ἀνιήσει γε πολὺν χρόνον υἷας Ἀχαιῶν,
δ’: Od. 2:127: ἡμεῖς δ’ οὔτ’ ἐπὶ ἔργα πάρος γ’ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ,
δ’: Od. 2:129: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 2:131: ἥ μ’ ἔτεχ’, ἥ μ’ ἔθρεψε, πατὴρ δ’ ἐμὸς ἄλλοθι γαίης,
δ’: Od. 2:138: ὑμέτερος δ’ εἰ μὲν θυμὸς νεμεσίζεται αὐτῶν,
δ’: Od. 2:139: ἔξιτέ μοι μεγάρων, ἄλλας δ’ ἀλεγύνετε δαῖτας
δ’: Od. 2:141: εἰ δ’ ὕμιν δοκέει τόδε λωΐτερον καὶ ἄμεινον
δ’: Od. 2:146: ὣς φάτο Τηλέμαχος, τῷ δ’ αἰετὼ εὐρύοπα Ζεὺς
δ’: Od. 2:148: τὼ δ’ ἕως μέν ῥ’ ἐπέτοντο μετὰ πνοιῇσ’ ἀνέμοιο,
δ’: Od. 2:152: ἐς δ’ ἰδέτην πάντων κεφαλάς, ὄσσοντο δ’ ὄλεθρον·
δ’: Od. 2:152: ἐς δ’ ἰδέτην πάντων κεφαλάς, ὄσσοντο δ’ ὄλεθρον·
δ’: Od. 2:153: δρυψαμένω δ’ ὀνύχεσσι παρειὰς ἀμφί τε δειρὰς
δ’: Od. 2:155: θάμβησαν δ’ ὄρνιθας, ἐπεὶ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν·
δ’: Od. 2:156: ὥρμηναν δ’ ἀνὰ θυμὸν ἅ περ τελέεσθαι ἔμελλον.
δ’: Od. 2:177: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 2:178: “ὦ γέρον, εἰ δ’ ἄγε δὴ μαντεύεο σοῖσι τέκεσσιν
δ’: Od. 2:180: ταῦτα δ’ ἐγὼ σέο πολλὸν ἀμείνων μαντεύεσθαι.
δ’: Od. 2:191: πρῆξαι δ’ ἔμπης οὔ τι δυνήσεται εἵνεκα τῶνδε·
δ’: Od. 2:194: Τηλεμάχῳ δ’ ἐν πᾶσιν ἐγὼν ὑποθήσομαι αὐτός·
δ’: Od. 2:202: μυθέαι ἀκράαντον, ἀπεχθάνεαι δ’ ἔτι μᾶλλον.
δ’: Od. 2:203: χρήματα δ’ αὖτε κακῶς βεβρώσεται, οὐδέ ποτ’ ἶσα
δ’: Od. 2:205: ὃν γάμον· ἡμεῖς δ’ αὖ ποτιδέγμενοι ἤματα πάντα
δ’: Od. 2:208: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 2:224: ἦ τοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
δ’: Od. 2:234: λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν.
δ’: Od. 2:238: οἶκον Ὀδυσσῆος, τὸν δ’ οὐκέτι φασὶ νέεσθαι.
δ’: Od. 2:239: νῦν δ’ ἄλλῳ δήμῳ νεμεσίζομαι, οἷον ἅπαντες
δ’: Od. 2:242: τὸν δ’ Εὐηνορίδης Λειώκριτος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 2:251: εἰ πλεόνεσσι μάχοιτο· σὺ δ’ οὐ κατὰ μοῖραν ἔειπες.
δ’: Od. 2:253: τούτῳ δ’ ὀτρυνέει Μέντωρ ὁδὸν ἠδ’ Ἁλιθέρσης,
δ’: Od. 2:256: πεύσεται εἰν Ἰθάκῃ, τελέει δ’ ὁδὸν οὔ ποτε ταύτην.”
δ’: Od. 2:257: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, λῦσεν δ’ ἀγορὴν αἰψηρήν.
δ’: Od. 2:259: μνηστῆρες δ’ ἐς δώματ’ ἴσαν θείου Ὀδυσῆος.
δ’: Od. 2:260: Τηλέμαχος δ’ ἀπάνευθε κιὼν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
δ’: Od. 2:274: εἰ δ’ οὐ κείνου γ’ ἐσσὶ γόνος καὶ Πηνελοπείης,
δ’: Od. 2:285: σοὶ δ’ ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται ἣν σὺ μενοινᾷς·
δ’: Od. 2:291: δέρμασιν ἐν πυκινοῖσιν· ἐγὼ δ’ ἀνὰ δῆμον ἑταίρους
δ’: Od. 2:295: ὦκα δ’ ἐφοπλίσσαντες ἐνήσομεν εὐρέϊ πόντῳ.”
δ’: Od. 2:298: βῆ δ’ ἴμεναι πρὸς δῶμα, φίλον τετιημένος ἦτορ,
δ’: Od. 2:299: εὗρε δ’ ἄρα μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν
δ’: Od. 2:301: Ἀντίνοος δ’ ἰθὺς γελάσας κίε Τηλεμάχοιο·
δ’: Od. 2:309: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 2:313: κτήματ’ ἐμά, μνηστῆρες, ἐγὼ δ’ ἔτι νήπιος ἦα;
δ’: Od. 2:314: νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγας εἰμί, καὶ ἄλλων μῦθον ἀκούων
δ’: Od. 2:323: οἱ δ’ ἐπελώβευον καὶ ἐκερτόμεον ἐπέεσσιν·
δ’: Od. 2:331: ἄλλος δ’ αὖτ’ εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
δ’: Od. 2:332: “τίς δ’ οἶδ’, εἴ κε καὶ αὐτὸς ἰὼν κοίλης ἐπὶ νηὸς
δ’: Od. 2:335: κτήματα γάρ κεν πάντα δασαίμεθα, οἰκία δ’ αὖτε
δ’: Od. 2:337: ὣς φάν· ὁ δ’ ὑψόροφον θάλαμον κατεβήσετο πατρός,
δ’: Od. 2:344: κληϊσταὶ δ’ ἔπεσαν σανίδες πυκινῶς ἀραρυῖαι,
δ’: Od. 2:353: δώδεκα δ’ ἔμπλησον καὶ πώμασιν ἄρσον ἅπαντας.
δ’: Od. 2:355: εἴκοσι δ’ ἔστω μέτρα μυληφάτου ἀλφίτου ἀκτῆς.
δ’: Od. 2:356: αὐτὴ δ’ οἴη ἴσθι· τὰ δ’ ἁθρόα πάντα τετύχθω·
δ’: Od. 2:356: αὐτὴ δ’ οἴη ἴσθι· τὰ δ’ ἁθρόα πάντα τετύχθω·
δ’: Od. 2:364: ἔπλετο; πῇ δ’ ἐθέλεις ἰέναι πολλὴν ἐπὶ γαῖαν
δ’: Od. 2:365: μοῦνος ἐὼν ἀγαπητός; ὁ δ’ ὤλετο τηλόθι πάτρης
δ’: Od. 2:368: ὥς κε δόλῳ φθίῃς, τάδε δ’ αὐτοὶ πάντα δάσωνται.
δ’: Od. 2:371: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 2:381: Τηλέμαχος δ’ ἐς δώματ’ ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει.
δ’: Od. 2:385: ἑσπερίους δ’ ἐπὶ νῆα θοὴν ἀγέρεσθαι ἀνώγει.
δ’: Od. 2:386: ἡ δ’ αὖτε Φρονίοιο Νοήμονα φαίδιμον υἱὸν
δ’: Od. 2:389: καὶ τότε νῆα θοὴν ἅλαδ’ εἴρυσε, πάντα δ’ ἐν αὐτῇ }
δ’: Od. 2:391: στῆσε δ’ ἐπ’ ἐσχατιῇ λιμένος, περὶ δ’ ἐσθλοὶ ἑταῖροι
δ’: Od. 2:391: στῆσε δ’ ἐπ’ ἐσχατιῇ λιμένος, περὶ δ’ ἐσθλοὶ ἑταῖροι
δ’: Od. 2:392: ἁθρόοι ἠγερέθοντο· θεὰ δ’ ὤτρυνεν ἕκαστον.
δ’: Od. 2:396: πλάζε δὲ πίνοντας, χειρῶν δ’ ἔκβαλλε κύπελλα.
δ’: Od. 2:397: οἱ δ’ εὕδειν ὤρνυντο κατὰ πτόλιν, οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
δ’: Od. 2:406: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
δ’: Od. 2:411: ἁθρό’ ἐνὶ μεγάρῳ· μήτηρ δ’ ἐμὴ οὔ τι πέπυσται,
δ’: Od. 2:412: οὐδ’ ἄλλαι δμῳαί, μία δ’ οἴη μῦθον ἄκουσεν.”
δ’: Od. 2:413: ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο.
δ’: Od. 2:414: οἱ δ’ ἄρα πάντα φέροντες ἐϋσσέλμῳ ἐνὶ νηῒ
δ’: Od. 2:416: ἂν δ’ ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν’, ἦρχε δ’ Ἀθήνη,
δ’: Od. 2:416: ἂν δ’ ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν’, ἦρχε δ’ Ἀθήνη,
δ’: Od. 2:417: νηῒ δ’ ἐνὶ πρυμνῇ κατ’ ἄρ’ ἕζετο· ἄγχι δ’ ἄρ’ αὐτῆς
δ’: Od. 2:417: νηῒ δ’ ἐνὶ πρυμνῇ κατ’ ἄρ’ ἕζετο· ἄγχι δ’ ἄρ’ αὐτῆς
δ’: Od. 2:420: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις Ἀθήνη,
δ’: Od. 2:422: Τηλέμαχος δ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνων ἐκέλευσεν
δ’: Od. 2:423: ὅπλων ἅπτεσθαι· τοὶ δ’ ὀτρύνοντος ἄκουσαν.
δ’: Od. 2:424: ἱστὸν δ’ εἰλάτινον κοίλης ἔντοσθε μεσόδμης
δ’: Od. 2:426: ἕλκον δ’ ἱστία λευκὰ ἐϋστρέπτοισι βοεῦσιν.
δ’: Od. 2:427: ἔμπρησεν δ’ ἄνεμος μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα
δ’: Od. 2:429: [ἡ δ’ ἔθεεν κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευθον.]
δ’: Od. 2:430: δησάμενοι δ’ ἄρα ὅπλα θοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν
δ’: Od. 2:432: λεῖβον δ’ ἀθανάτοισι θεοῖσ’ αἰειγενέτῃσιν,
δ’: Od. 3:1: Ἠέλιος δ’ ἀνόρουσε, λιπὼν περικαλλέα λίμνην,
δ’: Od. 3:5: ἷξον· τοὶ δ’ ἐπὶ θινὶ θαλάσσης ἱερὰ ῥέζον,
δ’: Od. 3:7: ἐννέα δ’ ἕδραι ἔσαν, πεντηκόσιοι δ’ ἐν ἑκάστῃ
δ’: Od. 3:7: ἐννέα δ’ ἕδραι ἔσαν, πεντηκόσιοι δ’ ἐν ἑκάστῃ
δ’: Od. 3:9: εὖθ’ οἱ σπλάγχνα πάσαντο, θεῷ δ’ ἐπὶ μηρί’ ἔκηαν,
δ’: Od. 3:10: οἱ δ’ ἰθὺς κατάγοντο ἰδ’ ἱστία νηὸς ἐΐσης
δ’: Od. 3:11: στεῖλαν ἀείραντες, τὴν δ’ ὥρμισαν, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί·
δ’: Od. 3:11: στεῖλαν ἀείραντες, τὴν δ’ ὥρμισαν, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί·
δ’: Od. 3:12: ἐκ δ’ ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν’, ἦρχε δ’ Ἀθήνη.
δ’: Od. 3:12: ἐκ δ’ ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν’, ἦρχε δ’ Ἀθήνη.
δ’: Od. 3:20: ψεῦδος δ’ οὐκ ἐρέει· μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστί.”
δ’: Od. 3:21: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 3:24: αἰδὼς δ’ αὖ νέον ἄνδρα γεραίτερον ἐξερέεσθαι.”
δ’: Od. 3:25: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Od. 3:30: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
δ’: Od. 3:31: ἷξον δ’ ἐς Πυλίων ἀνδρῶν ἄγυρίν τε καὶ ἕδρας,
δ’: Od. 3:32: ἔνθ’ ἄρα Νέστωρ ἧστο σὺν υἱάσιν, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
δ’: Od. 3:34: οἱ δ’ ὡς οὖν ξείνους ἴδον, ἁθρόοι ἦλθον ἅπαντες,
δ’: Od. 3:40: δῶκε δ’ ἄρα σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ’ οἶνον ἔχευε
δ’: Od. 3:40: δῶκε δ’ ἄρα σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ’ οἶνον ἔχευε
δ’: Od. 3:49: ἀλλὰ νεώτερός ἐστιν, ὁμηλικίη δ’ ἐμοὶ αὐτῷ·
δ’: Od. 3:52: χαῖρε δ’ Ἀθηναίη πεπνυμένῳ ἀνδρὶ δικαίῳ,
δ’: Od. 3:54: αὐτίκα δ’ εὔχετο πολλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι·
δ’: Od. 3:60: δὸς δ’ ἔτι Τηλέμαχον καὶ ἐμὲ πρήξαντα νέεσθαι,
δ’: Od. 3:64: ὣς δ’ αὔτως ἠρᾶτο Ὀδυσσῆος φίλος υἱός.
δ’: Od. 3:65: οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο,
δ’: Od. 3:75: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα,
δ’: Od. 3:82: πρῆξις δ’ ἥδ’ ἰδίη, οὐ δήμιος, ἣν ἀγορεύω.
δ’: Od. 3:88: κείνου δ’ αὖ καὶ ὄλεθρον ἀπευθέα θῆκε Κρονίων.
δ’: Od. 3:102: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
δ’: Od. 3:108: μαρνάμεθ’· ἔνθα δ’ ἔπειτα κατέκταθεν ὅσσοι ἄριστοι·
δ’: Od. 3:109: ἔνθα μὲν Αἴας κεῖται ἀρήϊος, ἔνθα δ’ Ἀχιλλεύς,
δ’: Od. 3:111: ἔνθα δ’ ἐμὸς φίλος υἱός, ἅμα κρατερὸς καὶ ἀταρβής,
δ’: Od. 3:119: παντοίοισι δόλοισι, μόγις δ’ ἐτέλεσσε Κρονίων.
δ’: Od. 3:131: [βῆμεν δ’ ἐν νήεσσι, θεὸς δ’ ἐκέδασσεν Ἀχαιούς,]
δ’: Od. 3:131: [βῆμεν δ’ ἐν νήεσσι, θεὸς δ’ ἐκέδασσεν Ἀχαιούς,]
δ’: Od. 3:139: οἱ δ’ ἦλθον οἴνῳ βεβαρηότες υἷες Ἀχαιῶν, -
δ’: Od. 3:149: ἕστασαν· οἱ δ’ ἀνόρουσαν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
δ’: Od. 3:153: ἠῶθεν δ’ οἱ μὲν νέας ἕλκομεν εἰς ἅλα δῖαν
δ’: Od. 3:155: ἡμίσεες δ’ ἄρα λαοὶ ἐρητύοντο μένοντες
δ’: Od. 3:157: ἡμίσεες δ’ ἀναβάντες ἐλαύνομεν· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
δ’: Od. 3:159: ἐς Τένεδον δ’ ἐλθόντες ἐρέξαμεν ἱρὰ θεοῖσιν,
δ’: Od. 3:160: οἴκαδε ἱέμενοι· Ζεὺς δ’ οὔ πω μήδετο νόστον,
δ’: Od. 3:167: φεῦγε δὲ Τυδέος υἱὸς ἀρήϊος, ὦρσε δ’ ἑταίρους.
δ’: Od. 3:169: ἐν Λέσβῳ δ’ ἔκιχεν δολιχὸν πλόον ὁρμαίνοντας,
δ’: Od. 3:176: ὦρτο δ’ ἐπὶ λιγὺς οὖρος ἀήμεναι· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
δ’: Od. 3:186: ὅσσα δ’ ἐνὶ μεγάροισι καθήμενος ἡμετέροισι
δ’: Od. 3:191: πάντας δ’ Ἰδομενεὺς Κρήτην εἰσήγαγ’ ἑταίρους,
δ’: Od. 3:201: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 3:210: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
δ’: Od. 3:216: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέ ποτέ σφι βίας ἀποτείσεται ἐλθών,
δ’: Od. 3:225: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 3:229: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Od. 3:232: βουλοίμην δ’ ἂν ἐγώ γε καὶ ἄλγεα πολλὰ μογήσας
δ’: Od. 3:239: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 3:241: κείνῳ δ’ οὐκέτι νόστος ἐτήτυμος, ἀλλά οἱ ἤδη
δ’: Od. 3:243: νῦν δ’ ἐθέλω ἔπος ἄλλο μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
δ’: Od. 3:247: ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, σὺ δ’ ἀληθὲς ἐνίσπες·
δ’: Od. 3:249: ποῦ Μενέλαος ἔην; τίνα δ’ αὐτῷ μήσατ’ ὄλεθρον
δ’: Od. 3:253: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
δ’: Od. 3:263: ἥμεθ’· ὁ δ’ εὔκηλος μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο
δ’: Od. 3:265: ἡ δ’ ἦ τοι τὸ πρὶν μὲν ἀναίνετο ἔργον ἀεικές,
δ’: Od. 3:267: πὰρ δ’ ἄρ’ ἔην καὶ ἀοιδὸς ἀνήρ, ᾧ πόλλ’ ἐπέτελλεν
δ’: Od. 3:272: τὴν δ’ ἐθέλων ἐθέλουσαν ἀνήγαγεν ὅνδε δόμονδε.
δ’: Od. 3:274: πολλὰ δ’ ἀγάλματ’ ἀνῆψεν, ὑφάσματά τε χρυσόν τε,
δ’: Od. 3:289: ἐφράσατο, λιγέων δ’ ἀνέμων ἐπ’ ἀϋτμένα χεῦε
δ’: Od. 3:297: αἱ μὲν ἄρ’ ἔνθ’ ἦλθον, σπουδῇ δ’ ἤλυξαν ὄλεθρον
δ’: Od. 3:305: ἑπτάετες δ’ ἤνασσε πολυχρύσοιο Μυκήνης,
δ’: Od. 3:307: ἂψ ἀπ’ Ἀθηνάων, κατὰ δ’ ἔκτανε πατροφονῆα,
δ’: Od. 3:324: εἰ δ’ ἐθέλεις πεζός, πάρα τοι δίφρος τε καὶ ἵπποι,
δ’: Od. 3:328: ψεῦδος δ’ οὐκ ἐρέει· μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστίν.”
δ’: Od. 3:329: ὣς ἔφατ’, ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε.
δ’: Od. 3:337: ἦ ῥα Διὸς θυγάτηρ, οἱ δ’ ἔκλυον αὐδησάσης·
δ’: Od. 3:340: νώμησαν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσι·
δ’: Od. 3:341: γλώσσας δ’ ἐν πυρὶ βάλλον, ἀνιστάμενοι δ’ ἐπέλειβον.
δ’: Od. 3:341: γλώσσας δ’ ἐν πυρὶ βάλλον, ἀνιστάμενοι δ’ ἐπέλειβον.
δ’: Od. 3:356: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Od. 3:360: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ἐγὼ δ’ ἐπὶ νῆα μέλαιναν
δ’: Od. 3:363: οἱ δ’ ἄλλοι φιλότητι νεώτεροι ἄνδρες ἕπονται,
δ’: Od. 3:372: φήνῃ εἰδομένη· θάμβος δ’ ἕλε πάντας Ἀχαιούς.
δ’: Od. 3:373: θαύμαζεν δ’ ὁ γεραιός, ὅπως ἴδεν ὀφθαλμοῖσι·
δ’: Od. 3:374: Τηλεμάχου δ’ ἕλε χεῖρα, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
δ’: Od. 3:382: σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἤνιν εὐρυμέτωπον,
δ’: Od. 3:385: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη.
δ’: Od. 3:386: τοῖσιν δ’ ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
δ’: Od. 3:390: τοῖς δ’ ὁ γέρων ἐλθοῦσιν ἀνὰ κρητῆρα κέρασσεν
δ’: Od. 3:393: τοῦ ὁ γέρων κρητῆρα κεράσσατο, πολλὰ δ’ Ἀθήνῃ
δ’: Od. 3:397: τὸν δ’ αὐτοῦ κοίμησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
δ’: Od. 3:400: πὰρ δ’ ἄρ’ ἐϋμμελίην Πεισίστρατον, ὄρχαμον ἀνδρῶν,
δ’: Od. 3:402: αὐτὸς δ’ αὖτε καθεῦδε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο·
δ’: Od. 3:403: τῷ δ’ ἄλοχος δέσποινα λέχος πόρσυνε καὶ εὐνήν.
δ’: Od. 3:404: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 3:406: ἐκ δ’ ἐλθὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοισιν,
δ’: Od. 3:412: σκῆπτρον ἔχων. περὶ δ’ υἷες ἀολλέες ἠγερέθοντο
δ’: Od. 3:415: τοῖσι δ’ ἔπειθ’ ἕκτος Πεισίστρατος ἤλυθεν ἥρως,
δ’: Od. 3:416: πὰρ δ’ ἄρα Τηλέμαχον θεοείκελον εἷσαν ἄγοντες.
δ’: Od. 3:423: εἷς δ’ ἐπὶ Τηλεμάχου μεγαθύμου νῆα μέλαιναν
δ’: Od. 3:425: εἷς δ’ αὖ χρυσοχόον Λαέρκεα δεῦρο κελέσθω
δ’: Od. 3:427: οἱ δ’ ἄλλοι μένετ’ αὐτοῦ ἀολλέες, εἴπατε δ’ εἴσω
δ’: Od. 3:427: οἱ δ’ ἄλλοι μένετ’ αὐτοῦ ἀολλέες, εἴπατε δ’ εἴσω
δ’: Od. 3:430: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐποίπνυον· ἦλθε μὲν ἂρ βοῦς
δ’: Od. 3:435: οἷσίν τε χρυσὸν ἐργάζετο· ἦλθε δ’ Ἀθήνη
δ’: Od. 3:436: ἱρῶν ἀντιόωσα. γέρων δ’ ἱππηλάτα Νέστωρ
δ’: Od. 3:437: χρυσὸν ἔδωχ’· ὁ δ’ ἔπειτα βοὸς κέρασιν περίχευεν
δ’: Od. 3:439: βοῦν δ’ ἀγέτην κεράων Στρατίος καὶ δῖος Ἐχέφρων.
δ’: Od. 3:441: ἤλυθεν ἐκ θαλάμοιο φέρων, ἑτέρῃ δ’ ἔχεν οὐλὰς
δ’: Od. 3:444: Περσεὺς δ’ ἀμνίον εἶχε. γέρων δ’ ἱππηλάτα Νέστωρ
δ’: Od. 3:444: Περσεὺς δ’ ἀμνίον εἶχε. γέρων δ’ ἱππηλάτα Νέστωρ
δ’: Od. 3:445: χέρνιβά τ’ οὐλοχύτας τε κατήρχετο, πολλὰ δ’ Ἀθήνῃ
δ’: Od. 3:449: ἤλασεν ἄγχι στάς· πέλεκυς δ’ ἀπέκοψε τένοντας
δ’: Od. 3:450: αὐχενίους, λῦσεν δὲ βοὸς μένος· αἱ δ’ ὀλόλυξαν
δ’: Od. 3:455: τῆς δ’ ἐπεὶ ἐκ μέλαν αἷμα ῥύη, λίπε δ’ ὀστέα θυμός,
δ’: Od. 3:455: τῆς δ’ ἐπεὶ ἐκ μέλαν αἷμα ῥύη, λίπε δ’ ὀστέα θυμός,
δ’: Od. 3:456: αἶψ’ ἄρα μιν διέχευαν, ἄφαρ δ’ ἐκ μηρία τάμνον
δ’: Od. 3:458: δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν.
δ’: Od. 3:459: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃσ’ ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
δ’: Od. 3:459: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃσ’ ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
δ’: Od. 3:463: ὤπτων δ’ ἀκροπόρους ὀβελοὺς ἐν χερσὶν ἔχοντες.
δ’: Od. 3:469: πὰρ δ’ ὅ γε Νέστορ’ ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, ποιμένα λαῶν.
δ’: Od. 3:470: οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο,
δ’: Od. 3:471: δαίνυνθ’ ἑζόμενοι· ἐπὶ δ’ ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄροντο
δ’: Od. 3:477: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
δ’: Od. 3:478: καρπαλίμως δ’ ἔζευξαν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους.
δ’: Od. 3:481: ἂν δ’ ἄρα Τηλέμαχος περικαλλέα βήσετο δίφρον·
δ’: Od. 3:482: πὰρ δ’ ἄρα Νεστορίδης Πεισίστρατος, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
δ’: Od. 3:484: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
δ’: Od. 3:484: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
δ’: Od. 3:488: ἐς Φηρὰς δ’ ἵκοντο Διοκλῆος ποτὶ δῶμα,
δ’: Od. 3:490: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἄεσαν, ὁ δ’ ἄρα ξεινήϊα δῶκεν.
δ’: Od. 3:491: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 3:493: [ἐκ δ’ ἔλασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου·]
δ’: Od. 3:494: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
δ’: Od. 3:494: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
δ’: Od. 3:495: ἷξον δ’ ἐς πεδίον πυρηφόρον, ἔνθα δ’ ἔπειτα
δ’: Od. 3:495: ἷξον δ’ ἐς πεδίον πυρηφόρον, ἔνθα δ’ ἔπειτα
δ’: Od. 4:1: Οἱ δ’ ἷξον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν,
δ’: Od. 4:2: πρὸς δ’ ἄρα δώματ’ ἔλων Μενελάου κυδαλίμοιο.
δ’: Od. 4:3: τὸν δ’ εὗρον δαινύντα γάμον πολλοῖσιν ἔτῃσιν
δ’: Od. 4:20: τὼ δ’ αὖτ’ ἐν προθύροισι δόμων αὐτώ τε καὶ ἵππω,
δ’: Od. 4:24: βῆ δ’ ἴμεν ἀγγελέων διὰ δώματα ποιμένι λαῶν,
δ’: Od. 4:25: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δ’: Od. 4:36: ξείνων, ἐς δ’ αὐτοὺς προτέρω ἄγε θοινηθῆναι.”
δ’: Od. 4:37: ὣς φάθ’, ὁ δὲ μεγάροιο διέσσυτο, κέκλετο δ’ ἄλλους
δ’: Od. 4:39: οἱ δ’ ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας·
δ’: Od. 4:41: πὰρ δ’ ἔβαλον ζειάς, ἀνὰ δὲ κρῖ λευκὸν ἔμειξαν,
δ’: Od. 4:42: ἅρματα δ’ ἔκλιναν πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα,
δ’: Od. 4:43: αὐτοὺς δ’ εἰσῆγον θεῖον δόμον. οἱ δὲ ἰδόντες
δ’: Od. 4:49: τοὺς δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
δ’: Od. 4:50: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλον ἠδὲ χιτῶνας,
δ’: Od. 4:52: χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
δ’: Od. 4:55: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
δ’: Od. 4:67: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
δ’: Od. 4:76: τοῦ δ’ ἀγορεύοντος ξύνετο ξανθὸς Μενέλαος,
δ’: Od. 4:80: ἀνδρῶν δ’ ἤ κέν τίς μοι ἐρίσσεται, ἠὲ καὶ οὐκί,
δ’: Od. 4:98: ναίειν, οἱ δ’ ἄνδρες σόοι ἔμμεναι, οἳ τότ’ ὄλοντο
δ’: Od. 4:102: ἄλλοτε μέν τε γόῳ φρένα τέρπομαι, ἄλλοτε δ’ αὖτε
δ’: Od. 4:107: ὅσσ’ Ὀδυσεὺς ἐμόγησε καὶ ἤρατο. τῷ δ’ ἄρ’ ἔμελλεν
δ’: Od. 4:108: αὐτῷ κήδε’ ἔσεσθαι, ἐμοὶ δ’ ἄχος αἰὲν ἄλαστον
δ’: Od. 4:113: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα πατρὸς ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
δ’: Od. 4:114: δάκρυ δ’ ἀπὸ βλεφάρων χαμάδις βάλε πατρὸς ἀκούσας,
δ’: Od. 4:117: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
δ’: Od. 4:121: ἐκ δ’ Ἑλένη θαλάμοιο θυώδεος ὑψορόφοιο
δ’: Od. 4:123: τῇ δ’ ἄρ’ ἅμ’ Ἀδρήστη κλισίην εὔτυκτον ἔθηκεν,
δ’: Od. 4:125: Φυλὼ δ’ ἀργύρεον τάλαρον φέρε, τόν οἱ ἔδωκεν
δ’: Od. 4:130: χωρὶς δ’ αὖθ’ Ἑλένῃ ἄλοχος πόρε κάλλιμα δῶρα·
δ’: Od. 4:132: ἀργύρεον, χρυσῷ δ’ ἐπὶ χείλεα κεκράαντο.
δ’: Od. 4:136: ἕζετο δ’ ἐν κλισμῷ, ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν.
δ’: Od. 4:137: αὐτίκα δ’ ἥ γ’ ἐπέεσσι πόσιν ἐρέεινεν ἕκαστα·
δ’: Od. 4:147: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
δ’: Od. 4:155: τὸν δ’ αὖ Νεστορίδης Πεισίστρατος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 4:158: ἀλλὰ σαόφρων ἐστί, νεμεσσᾶται δ’ ἐνὶ θυμῷ
δ’: Od. 4:168: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
δ’: Od. 4:177: αἳ περιναιετάουσιν, ἀνάσσονται δ’ ἐμοὶ αὐτῷ.
δ’: Od. 4:201: ἤντησ’ οὐδὲ ἴδον· - περὶ δ’ ἄλλων φασὶ γενέσθαι
δ’: Od. 4:203: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
δ’: Od. 4:207: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτος γόνος ἀνέρος, ᾧ τε Κρονίων
δ’: Od. 4:213: δόρπου δ’ ἐξαῦτις μνησώμεθα, χερσὶ δ’ ἐφ’ ὕδωρ
δ’: Od. 4:213: δόρπου δ’ ἐξαῦτις μνησώμεθα, χερσὶ δ’ ἐφ’ ὕδωρ
δ’: Od. 4:216: ὣς ἔφατ’, Ἀσφαλίων δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευεν,
δ’: Od. 4:218: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
δ’: Od. 4:226: χαλκῷ δηϊόῳεν, ὁ δ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῷτο.
δ’: Od. 4:247: ἄλλῳ δ’ αὐτὸν φωτὶ κατακρύπτων ἤϊσκε
δ’: Od. 4:249: τῷ ἴκελος κατέδυ Τρώων πόλιν, οἱ δ’ ἀβάκησαν
δ’: Od. 4:265: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
δ’: Od. 4:268: ἀνδρῶν ἡρώων, πολλὴν δ’ ἐπελήλυθα γαῖαν·
δ’: Od. 4:278: ἐκ δ’ ὀνομακλήδην Δαναῶν ὀνόμαζες ἀρίστους,
δ’: Od. 4:289: τόφρα δ’ ἔχ’, ὄφρα σε νόσφιν ἀπήγαγε Παλλὰς Ἀθήνη.”
δ’: Od. 4:290: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 4:296: ὣς ἔφατ’, Ἀργείη δ’ Ἑλένη δμῳῇσι κέλευσε
δ’: Od. 4:300: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
δ’: Od. 4:301: δέμνια δ’ ἐστόρεσαν· ἐκ δὲ ξείνους ἄγε κῆρυξ.
δ’: Od. 4:305: πὰρ δ’ Ἑλένη τανύπεπλος ἐλέξατο, δῖα γυναικῶν.
δ’: Od. 4:306: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 4:309: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
δ’: Od. 4:310: βῆ δ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο θεῷ ἐναλίγκιος ἄντην,
δ’: Od. 4:315: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 4:319: δυσμενέων δ’ ἀνδρῶν πλεῖος δόμος, οἵ τέ μοι αἰεὶ
δ’: Od. 4:335: ὡς δ’ ὁπότ’ ἐν ξυλόχῳ ἔλαφος κρατεροῖο λέοντος
δ’: Od. 4:338: βοσκομένη, ὁ δ’ ἔπειτα ἑὴν εἰσήλυθεν εὐνήν,
δ’: Od. 4:344: κὰδ δ’ ἔβαλε κρατερῶς, κεχάροντο δὲ πάντες Ἀχαιοί,
δ’: Od. 4:347: ταῦτα δ’, ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
δ’: Od. 4:353: οἱ δ’ αἰεὶ βούλοντο θεοὶ μεμνῆσθαι ἐφετμέων.
δ’: Od. 4:382: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
δ’: Od. 4:398: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
δ’: Od. 4:400: ἦμος δ’ ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκῃ,
δ’: Od. 4:403: ἐκ δ’ ἐλθὼν κοιμᾶται ὑπὸ σπέεσι γλαφυροῖσιν·
δ’: Od. 4:408: εὐνάσω ἑξείης· σὺ δ’ ἐῢ κρίνασθαι ἑταίρους
δ’: Od. 4:416: αὖθι δ’ ἔχειν μεμαῶτα, καὶ ἐσσύμενόν περ ἀλύξαι.
δ’: Od. 4:419: ὑμεῖς δ’ ἀστεμφέως ἐχέμεν μᾶλλόν τε πιέζειν.
δ’: Od. 4:431: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 4:435: τόφρα δ’ ἄρ’ ἥ γ’ ὑποδῦσα θαλάσσης εὐρέα κόλπον
δ’: Od. 4:437: πάντα δ’ ἔσαν νεόδαρτα· - δόλον δ’ ἐπεμήδετο πατρί.
δ’: Od. 4:437: πάντα δ’ ἔσαν νεόδαρτα· - δόλον δ’ ἐπεμήδετο πατρί.
δ’: Od. 4:438: εὐνὰς δ’ ἐν ψαμάθοισι διαγλάψασ’ ἁλίῃσιν
δ’: Od. 4:440: ἑξείης δ’ εὔνησε, βάλεν δ’ ἐπὶ δέρμα ἑκάστῳ.
δ’: Od. 4:440: ἑξείης δ’ εὔνησε, βάλεν δ’ ἐπὶ δέρμα ἑκάστῳ.
δ’: Od. 4:447: πᾶσαν δ’ ἠοίην μένομεν τετληότι θυμῷ·
δ’: Od. 4:448: φῶκαι δ’ ἐξ ἁλὸς ἦλθον ἀολλέες. αἱ μὲν ἔπειτα
δ’: Od. 4:450: ἔνδιος δ’ ὁ γέρων ἦλθ’ ἐξ ἁλός, εὗρε δὲ φώκας
δ’: Od. 4:451: ζατρεφέας, πάσας δ’ ἄρ’ ἐπῴχετο, λέκτο δ’ ἀριθμόν.
δ’: Od. 4:451: ζατρεφέας, πάσας δ’ ἄρ’ ἐπῴχετο, λέκτο δ’ ἀριθμόν.
δ’: Od. 4:452: ἐν δ’ ἡμέας πρώτους λέγε κήτεσιν, οὐδέ τι θυμῷ
δ’: Od. 4:458: [γίνετο δ’ ὑγρὸν ὕδωρ καὶ δένδρεον ὑψιπέτηλον.]
δ’: Od. 4:459: ἡμεῖς δ’ ἀστεμφέως ἔχομεν τετληότι θυμῷ.
δ’: Od. 4:496: ἀρχοὶ δ’ αὖ δύο μοῦνοι Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
δ’: Od. 4:498: εἷς δ’ ἔτι που ζωὸς κατερύκεται εὐρέϊ πόντῳ.
δ’: Od. 4:507: ἤλασε Γυραίην πέτρην, ἀπὸ δ’ ἔσχισεν αὐτήν·
δ’: Od. 4:510: τὸν δ’ ἐφόρει κατὰ πόντον ἀπείρονα κυμαίνοντα.
δ’: Od. 4:522: καὶ κύνει ἁπτόμενος ἣν πατρίδα· πολλὰ δ’ ἀπ’ αὐτοῦ
δ’: Od. 4:524: τὸν δ’ ἄρ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδε σκοπός, ὅν ῥα καθεῖσεν
δ’: Od. 4:525: Αἴγισθος δολόμητις ἄγων, ὑπὸ δ’ ἔσχετο μισθὸν
δ’: Od. 4:526: χρυσοῦ δοιὰ τάλαντα· φύλασσε δ’ ὅ γ’ εἰς ἐνιαυτόν,
δ’: Od. 4:528: βῆ δ’ ἴμεν ἀγγελέων πρὸς δώματα ποιμένι λαῶν.
δ’: Od. 4:529: αὐτίκα δ’ Αἴγισθος δολίην ἐφράσσατο τέχνην·
δ’: Od. 4:531: εἷσε λόχον, ἑτέρωθι δ’ ἀνώγει δαῖτα πένεσθαι·
δ’: Od. 4:534: τὸν δ’ οὐκ εἰδότ’ ὄλεθρον ἀνήγαγε καὶ κατέπεφνε
δ’: Od. 4:539: κλαῖον δ’ ἐν ψαμάθοισι καθήμενος, οὐδέ νύ μοι κῆρ
δ’: Od. 4:556: τὸν δ’ ἴδον ἐν νήσῳ θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντα,
δ’: Od. 4:558: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
δ’: Od. 4:561: σοὶ δ’ οὐ θέσφατόν ἐστι, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε,
δ’: Od. 4:576: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 4:578: ἐν δ’ ἱστοὺς τιθέμεσθα καὶ ἱστία νηυσὶν ἐΐσῃς·
δ’: Od. 4:580: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
δ’: Od. 4:581: ἂψ δ’ εἰς Αἰγύπτοιο, διιπετέος ποταμοῖο,
δ’: Od. 4:593: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 4:600: δῶρον δ’, ὅττι κέ μοι δώῃς, κειμήλιον ἔστω·
δ’: Od. 4:601: ἵππους δ’ εἰς Ἰθάκην οὐκ ἄξομαι, ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ
δ’: Od. 4:605: ἐν δ’ Ἰθάκῃ οὔτ’ ἂρ δρόμοι εὐρέες οὔτε τι λειμών·
δ’: Od. 4:613: δώρων δ’, ὅσσ’ ἐν ἐμῷ οἴκῳ κειμήλια κεῖται,
δ’: Od. 4:616: ἔστιν ἅπας, χρυσῷ δ’ ἐπὶ χείλεα κεκράανται,
δ’: Od. 4:617: ἔργον δ’ Ἡφαίστοιο· πόρεν δέ ἑ Φαίδιμος ἥρως,
δ’: Od. 4:619: κεῖσέ με νοστήσαντα· τεῒν δ’ ἐθέλω τόδ’ ὀπάσσαι.”
δ’: Od. 4:621: δαιτυμόνες δ’ ἐς δώματ’ ἴσαν θείου βασιλῆος.
δ’: Od. 4:622: οἱ δ’ ἦγον μὲν μῆλα, φέρον δ’ εὐήνορα οἶνον·
δ’: Od. 4:622: οἱ δ’ ἦγον μὲν μῆλα, φέρον δ’ εὐήνορα οἶνον·
δ’: Od. 4:629: ἀρχοὶ μνηστήρων, ἀρετῇ δ’ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι.
δ’: Od. 4:630: τοῖς δ’ υἱὸς Φρονίοιο Νοήμων ἐγγύθεν ἐλθὼν
δ’: Od. 4:636: δώδεκα θήλειαι, ὑπὸ δ’ ἡμίονοι ταλαεργοὶ
δ’: Od. 4:638: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον· οὐ γὰρ ἔφαντο
δ’: Od. 4:641: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·
δ’: Od. 4:648: τὸν δ’ υἱὸς Φρονίοιο Νοήμων ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 4:652: κοῦροι δ’, οἳ κατὰ δῆμον ἀριστεύουσι μεθ’ ἡμέας,
δ’: Od. 4:653: οἵ οἱ ἕποντ’· ἐν δ’ ἀρχὸν ἐγὼ βαίνοντ’ ἐνόησα
δ’: Od. 4:654: Μέντορα ἠὲ θεόν, τῷ δ’ αὐτῷ πάντα ἐῴκει.
δ’: Od. 4:656: χθιζὸν ὑπηοῖον. τότε δ’ ἔμβη νηῒ Πύλονδε.”
δ’: Od. 4:658: τοῖσιν δ’ ἀμφοτέροισιν ἀγάσσατο θυμὸς ἀγήνωρ.
δ’: Od. 4:659: μνηστῆρας δ’ ἄμυδις κάθισαν καὶ παῦσαν ἀέθλων.
δ’: Od. 4:660: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός,
δ’: Od. 4:673: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον·
δ’: Od. 4:678: αὐλῆς ἐκτὸς ἐών· οἱ δ’ ἔνδοθι μῆτιν ὕφαινον.
δ’: Od. 4:679: βῆ δ’ ἴμεν ἀγγελέων διὰ δώματα Πηνελοπείῃ·
δ’: Od. 4:683: ἔργων παύσασθαι, σφίσι δ’ αὐτοῖς δαῖτα πένεσθαι;
δ’: Od. 4:693: κεῖνος δ’ οὔ ποτε πάμπαν ἀτάσθαλον ἄνδρα ἐώργει·
δ’: Od. 4:696: τὴν δ’ αὖτε προσέειπε Μέδων, πεπνυμένα εἰδώς·
δ’: Od. 4:701: οἴκαδε νισόμενον· ὁ δ’ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
δ’: Od. 4:703: ὣς φάτο, τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ·
δ’: Od. 4:711: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Μέδων πεπνυμένα εἰδώς·
δ’: Od. 4:716: τὴν δ’ ἄχος ἀμφεχύθη θυμοφθόρον, οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
δ’: Od. 4:721: τῇς δ’ ἁδινὸν γοόωσα μετηύδα Πηνελόπεια·
δ’: Od. 4:742: τὴν δ’ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·
δ’: Od. 4:746: σῖτον καὶ μέθυ ἡδύ· ἐμεῦ δ’ ἕλετο μέγαν ὅρκον
δ’: Od. 4:758: ὣς φάτο, τῆς δ’ εὔνησε γόον, σχέθε δ’ ὄσσε γόοιο.
δ’: Od. 4:758: ὣς φάτο, τῆς δ’ εὔνησε γόον, σχέθε δ’ ὄσσε γόοιο.
δ’: Od. 4:759: ἡ δ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
δ’: Od. 4:761: ἐν δ’ ἔθετ’ οὐλοχύτας κανέῳ, ἠρᾶτο δ’ Ἀθήνῃ·
δ’: Od. 4:761: ἐν δ’ ἔθετ’ οὐλοχύτας κανέῳ, ἠρᾶτο δ’ Ἀθήνῃ·
δ’: Od. 4:766: μνηστῆρας δ’ ἀπάλαλκε κακῶς ὑπερηνορέοντας.”
δ’: Od. 4:768: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα·
δ’: Od. 4:772: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ’ οὐκ ἴσαν, ὡς ἐτέτυκτο.
δ’: Od. 4:773: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
δ’: Od. 4:779: βὰν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
δ’: Od. 4:781: ἐν δ’ ἱστόν τε τίθεντο καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
δ’: Od. 4:782: ἠρτύναντο δ’ ἐρετμὰ τροποῖσ’ ἐν δερματίνοισι
δ’: Od. 4:785: ὑψοῦ δ’ ἐν νοτίῳ τήν γ’ ὥρμισαν, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί·
δ’: Od. 4:785: ὑψοῦ δ’ ἐν νοτίῳ τήν γ’ ὥρμισαν, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί·
δ’: Od. 4:786: ἔνθα δὲ δόρπον ἕλοντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
δ’: Od. 4:787: ἡ δ’ ὑπερωΐῳ αὖθι περίφρων Πηνελόπεια
δ’: Od. 4:794: εὗδε δ’ ἀνακλινθεῖσα, λύθεν δέ οἱ ἅψεα πάντα.
δ’: Od. 4:796: εἴδωλον ποίησε, δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικί,
δ’: Od. 4:802: ἐς θάλαμον δ’ εἰσῆλθε παρὰ κληῖδος ἱμάντα,
δ’: Od. 4:803: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
δ’: Od. 4:808: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια,
δ’: Od. 4:820: τοῦ δ’ ἀμφιτρομέω καὶ δείδια μή τι πάθῃσιν,
δ’: Od. 4:824: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενον προσέφη εἴδωλον ἀμαυρόν·
δ’: Od. 4:828: Παλλὰς Ἀθηναίη· σὲ δ’ ὀδυρομένην ἐλεαίρει·
δ’: Od. 4:830: τὴν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 4:832: εἰ δ’ ἄγε μοι καὶ κεῖνον ὀϊζυρὸν κατάλεξον,
δ’: Od. 4:835: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενον προσέφη εἴδωλον ἀμαυρόν·
δ’: Od. 4:837: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δ’ ἀνεμώλια βάζειν.”
δ’: Od. 4:839: ἐς πνοιὰς ἀνέμων· ἡ δ’ ἐξ ὕπνου ἀνόρουσε
δ’: Od. 4:842: μνηστῆρες δ’ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα,
δ’: Od. 4:846: Ἀστερίς, οὐ μεγάλη, λιμένες δ’ ἔνι ναύλοχοι αὐτῇ
δ’: Od. 5:1: Ἠὼς δ’ ἐκ λεχέων παρ’ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο
δ’: Od. 5:3: οἱ δὲ θεοὶ θῶκόνδε καθίζανον, ἐν δ’ ἄρα τοῖσι
δ’: Od. 5:5: τοῖσι δ’ Ἀθηναίη λέγε κήδεα πόλλ’ Ὀδυσῆος
δ’: Od. 5:12: λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν.
δ’: Od. 5:15: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
δ’: Od. 5:19: οἴκαδε νισόμενον· ὁ δ’ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
δ’: Od. 5:21: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
δ’: Od. 5:27: μνηστῆρες δ’ ἐν νηῒ παλιμπετὲς ἀπονέωνται.”
δ’: Od. 5:37: πέμψουσιν δ’ ἐν νηῒ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
δ’: Od. 5:48: ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
δ’: Od. 5:50: Πιερίην δ’ ἐπιβὰς ἐξ αἰθέρος ἔμπεσε πόντῳ·
δ’: Od. 5:58: ναῖεν ἐϋπλόκαμος· τὴν δ’ ἔνδοθι τέτμεν ἐοῦσαν.
δ’: Od. 5:59: πῦρ μὲν ἐπ’ ἐσχαρόφιν μέγα καίετο, τηλόσε δ’ ὀδμὴ
δ’: Od. 5:61: δαιομένων· ἡ δ’ ἔνδον ἀοιδιάουσ’ ὀπὶ καλῇ
δ’: Od. 5:68: ἡ δ’ αὐτοῦ τετάνυστο περὶ σπείους γλαφυροῖο
δ’: Od. 5:70: κρῆναι δ’ ἑξείης πίσυρες ῥέον ὕδατι λευκῷ,
δ’: Od. 5:85: Ἑρμείαν δ’ ἐρέεινε Καλυψώ, δῖα θεάων,
δ’: Od. 5:100: τίς δ’ ἂν ἑκὼν τοσσόνδε διαδράμοι ἁλμυρὸν ὕδωρ
δ’: Od. 5:111: τὸν δ’ ἄρα δεῦρ’ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.
δ’: Od. 5:125: ὣς δ’ ὁπότ’ Ἰασίωνι ἐϋπλόκαμος Δημήτηρ,
δ’: Od. 5:129: ὣς δ’ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι.
δ’: Od. 5:134: τὸν δ’ ἄρα δεῦρ’ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.
δ’: Od. 5:145: τὴν δ’ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργεϊφόντης·
δ’: Od. 5:146: “οὕτω νῦν ἀπόπεμπε, Διὸς δ’ ἐποπίζεο μῆνιν,
δ’: Od. 5:149: ἡ δ’ ἐπ’ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα πότνια νύμφη
δ’: Od. 5:151: τὸν δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀκτῆς εὗρε καθήμενον· οὐδέ ποτ’ ὄσσε
δ’: Od. 5:156: ἤματα δ’ ἂμ πέτρῃσι καὶ ἠϊόνεσσι καθίζων
δ’: Od. 5:159: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσεφώνεε δῖα θεάων·
δ’: Od. 5:175: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε· τὸ δ’ οὐδ’ ἐπὶ νῆες ἐῖσαι
δ’: Od. 5:193: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
δ’: Od. 5:196: Ἑρμείας, νύμφη δ’ ἐτίθει πάρα πᾶσαν ἐδωδήν,
δ’: Od. 5:198: αὐτὴ δ’ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο,
δ’: Od. 5:200: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
δ’: Od. 5:214: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 5:218: ἡ μὲν γὰρ βροτός ἐστι, σὺ δ’ ἀθάνατος καὶ ἀγήρως.
δ’: Od. 5:221: εἰ δ’ αὖ τις ῥαίῃσι θεῶν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
δ’: Od. 5:225: ὣς ἔφατ’, ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν·
δ’: Od. 5:226: ἐλθόντες δ’ ἄρα τώ γε μυχῷ σπείους γλαφυροῖο
δ’: Od. 5:228: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 5:230: αὐτὴ δ’ ἀργύφεον φᾶρος μέγα ἕννυτο νύμφη,
δ’: Od. 5:232: καλὴν χρυσείην, κεφαλῇ δ’ ἐφύπερθε καλύπτρην.
δ’: Od. 5:237: δῶκε δ’ ἔπειτα σκέπαρνον ἐΰξοον· ἦρχε δ’ ὁδοῖο
δ’: Od. 5:237: δῶκε δ’ ἔπειτα σκέπαρνον ἐΰξοον· ἦρχε δ’ ὁδοῖο
δ’: Od. 5:244: εἴκοσι δ’ ἔκβαλε πάντα, πελέκκησεν δ’ ἄρα χαλκῷ,
δ’: Od. 5:244: εἴκοσι δ’ ἔκβαλε πάντα, πελέκκησεν δ’ ἄρα χαλκῷ,
δ’: Od. 5:245: ξέσσε δ’ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνε.
δ’: Od. 5:246: τόφρα δ’ ἔνεικε τέρετρα Καλυψώ, δῖα θεάων·
δ’: Od. 5:247: τέτρηνεν δ’ ἄρα πάντα καὶ ἥρμοσεν ἀλλήλοισι,
δ’: Od. 5:248: γόμφοισιν δ’ ἄρα τήν γε καὶ ἁρμονίῃσιν ἄρασσεν.
δ’: Od. 5:254: ἐν δ’ ἱστὸν ποίει καὶ ἐπίκριον ἄρμενον αὐτῷ·
δ’: Od. 5:255: πρὸς δ’ ἄρα πηδάλιον ποιήσατο, ὄφρ’ ἰθύνοι.
δ’: Od. 5:257: κύματος εἶλαρ ἔμεν· πολλὴν δ’ ἐπεχεύατο ὕλην.
δ’: Od. 5:259: ἱστία ποιήσασθαι· ὁ δ’ εὖ τεχνήσατο καὶ τά.
δ’: Od. 5:260: ἐν δ’ ὑπέρας τε κάλους τε πόδας τ’ ἐνέδησεν ἐν αὐτῇ,
δ’: Od. 5:261: μοχλοῖσιν δ’ ἄρα τήν γε κατείρυσεν εἰς ἅλα δῖαν.
δ’: Od. 5:263: τῷ δ’ ἄρα πέμπτῳ πέμπ’ ἀπὸ νήσου δῖα Καλυψώ,
δ’: Od. 5:266: τὸν ἕτερον, ἕτερον δ’ ὕδατος μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα
δ’: Od. 5:269: γηθόσυνος δ’ οὔρῳ πέτασ’ ἱστία δῖος Ὀδυσσεύς.
δ’: Od. 5:275: οἴη δ’ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο·
δ’: Od. 5:279: ὀκτωκαιδεκάτῃ δ’ ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα
δ’: Od. 5:281: εἴσατο δ’ ὡς ὅτε ῥινὸν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ.
δ’: Od. 5:282: τὸν δ’ ἐξ Αἰθιόπων ἀνιὼν κρείων ἐνοσίχθων
δ’: Od. 5:284: πόντον ἐπιπλείων. ὁ δ’ ἐχώσατο κηρόθι μᾶλλον,
δ’: Od. 5:292: χερσὶ τρίαιναν ἑλών· πάσας δ’ ὀρόθυνεν ἀέλλας
δ’: Od. 5:294: γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.
δ’: Od. 5:295: σὺν δ’ εὖρός τε νότος τ’ ἔπεσον ζέφυρός τε δυσαὴς
δ’: Od. 5:298: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
δ’: Od. 5:304: Ζεύς, ἐτάραξε δὲ πόντον, ἐπισπέρχουσι δ’ ἄελλαι
δ’: Od. 5:315: τῆλε δ’ ἀπὸ σχεδίης αὐτὸς πέσε, πηδάλιον δὲ
δ’: Od. 5:319: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόβρυχα θῆκε πολὺν χρόνον, οὐδὲ δυνάσθη
δ’: Od. 5:322: ὀψὲ δὲ δή ῥ’ ἀνέδυ, στόματος δ’ ἐξέπτυσεν ἅλμην
δ’: Od. 5:327: τὴν δ’ ἐφόρει μέγα κῦμα κατὰ ῥόον ἔνθα καὶ ἔνθα.
δ’: Od. 5:328: ὡς δ’ ὅτ’ ὀπωρινὸς βορέης φορέῃσιν ἀκάνθας
δ’: Od. 5:332: ἄλλοτε δ’ αὖτ’ εὖρος ζεφύρῳ εἴξασκε διώκειν.
δ’: Od. 5:335: νῦν δ’ ἁλὸς ἐν πελάγεσσι θεῶν ἐξέμμορε τιμῆς.
δ’: Od. 5:337: αἰθυίῃ δ’ εἰκυῖα ποτῇ ἀνεδύσετο λίμνης,
δ’: Od. 5:338: ἷζε δ’ ἐπὶ σχεδίης καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
δ’: Od. 5:350: πολλὸν ἀπ’ ἠπείρου, αὐτὸς δ’ ἀπονόσφι τραπέσθαι.”
δ’: Od. 5:352: αὐτὴ δ’ ἂψ ἐς πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα
δ’: Od. 5:355: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
δ’: Od. 5:366: ὦρσε δ’ ἐπὶ μέγα κῦμα Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
δ’: Od. 5:367: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε, κατηρεφές, ἤλασε δ’ αὐτόν.
δ’: Od. 5:368: ὡς δ’ ἄνεμος ζαὴς ᾔων θημῶνα τινάξῃ
δ’: Od. 5:372: εἵματα δ’ ἐξαπέδυνε, τά οἱ πόρε δῖα Καλυψώ.
δ’: Od. 5:381: ἵκετο δ’ εἰς Αἰγάς, ὅθι οἱ κλυτὰ δώματ’ ἔασιν.
δ’: Od. 5:384: παύσασθαι δ’ ἐκέλευσε καὶ εὐνηθῆναι ἅπαντας·
δ’: Od. 5:385: ὦρσε δ’ ἐπὶ κραιπνὸν βορέην, πρὸ δὲ κύματ’ ἔαξεν,
δ’: Od. 5:392: ἔπλετο νηνεμίη· ὁ δ’ ἄρα σχεδὸν εἴσιδε γαῖαν
δ’: Od. 5:394: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀσπάσιος βίοτος παίδεσσι φανήῃ
δ’: Od. 5:397: ἀσπάσιον δ’ ἄρα τόν γε θεοὶ κακότητος ἔλυσαν,
δ’: Od. 5:399: νῆχε δ’ ἐπειγόμενος ποσὶν ἠπείρου ἐπιβῆναι.
δ’: Od. 5:407: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
δ’: Od. 5:412: βέβρυχεν ῥόθιον, λισσὴ δ’ ἀναδέδρομε πέτρη,
δ’: Od. 5:426: ἔνθα κ’ ἀπὸ ῥινοὺς δρύφθη, σὺν δ’ ὀστέ’ ἀράχθη,
δ’: Od. 5:432: ὡς δ’ ὅτε πουλύποδος θαλάμης ἐξελκομένοιο
δ’: Od. 5:451: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὐτίκα παῦσεν ἑὸν ῥόον, ἔσχε δὲ κῦμα,
δ’: Od. 5:452: πρόσθε δέ οἱ ποίησε γαλήνην, τὸν δ’ ἐσάωσεν
δ’: Od. 5:453: ἐς ποταμοῦ προχοάς. ὁ δ’ ἄρ’ ἄμφω γούνατ’ ἔκαμψε
δ’: Od. 5:456: ἂν στόμα τε ῥῖνάς θ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἄπνευστος καὶ ἄναυδος
δ’: Od. 5:461: ἂψ δ’ ἔφερεν μέγα κῦμα κατὰ ῥόον, αἶψα δ’ ἄρ’ Ἰνὼ
δ’: Od. 5:461: ἂψ δ’ ἔφερεν μέγα κῦμα κατὰ ῥόον, αἶψα δ’ ἄρ’ Ἰνὼ
δ’: Od. 5:462: δέξατο χερσὶ φίλῃσιν· ὁ δ’ ἐκ ποταμοῖο λιασθεὶς
δ’: Od. 5:464: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
δ’: Od. 5:469: αὔρη δ’ ἐκ ποταμοῦ ψυχρὴ πνέει ἠῶθι πρό.
δ’: Od. 5:476: ἐν περιφαινομένῳ. δοιοὺς δ’ ἄρ’ ὑπήλυθε θάμνους
δ’: Od. 5:477: ἐξ ὁμόθεν πεφυῶτας· ὁ μὲν φυλίης, ὁ δ’ ἐλαίης.
δ’: Od. 5:482: δύσετ’. ἄφαρ δ’ εὐνὴν ἐπαμήσατο χερσὶ φίλῃσιν
δ’: Od. 5:487: ἐν δ’ ἄρα μέσσῃ λέκτο, χύσιν δ’ ἐπεχεύατο φύλλων.
δ’: Od. 5:487: ἐν δ’ ἄρα μέσσῃ λέκτο, χύσιν δ’ ἐπεχεύατο φύλλων.
δ’: Od. 5:488: ὡς δ’ ὅτε τις δαλὸν σποδιῇ ἐνέκρυψε μελαίνῃ
δ’: Od. 5:491: ὣς Ὀδυσεὺς φύλλοισι καλύψατο. τῷ δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
δ’: Od. 6:15: βῆ δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον πολυδαίδαλον, ᾧ ἔνι κούρη
δ’: Od. 6:19: σταθμοῖϊν ἑκάτερθε· θύραι δ’ ἐπέκειντο φαειναί.
δ’: Od. 6:20: ἡ δ’ ἀνέμου ὡς πνοιὴ ἐπέσσυτο δέμνια κούρης,
δ’: Od. 6:21: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν,
δ’: Od. 6:45: πέπταται ἀννέφελος, λευκὴ δ’ ἐπιδέδρομεν αἴγλη·
δ’: Od. 6:48: αὐτίκα δ’ Ἠὼς ἦλθεν ἐΰθρονος, ἥ μιν ἔγειρε
δ’: Od. 6:49: Ναυσικάαν εὔπεπλον· ἄφαρ δ’ ἀπεθαύμασ’ ὄνειρον,
δ’: Od. 6:50: βῆ δ’ ἴμεναι διὰ δώμαθ’, ἵν’ ἀγγείλειε τοκεῦσι,
δ’: Od. 6:51: πατρὶ φίλῳ καὶ μητρί· κιχήσατο δ’ ἔνδον ἐόντας.
δ’: Od. 6:63: οἱ δύ’ ὀπυίοντες, τρεῖς δ’ ἠΐθεοι θαλέθοντες·
δ’: Od. 6:64: οἱ δ’ αἰεὶ ἐθέλουσι νεόπλυτα εἵματ’ ἔχοντες
δ’: Od. 6:65: ἐς χορὸν ἔρχεσθαι· τὰ δ’ ἐμῇ φρενὶ πάντα μέμηλεν.”
δ’: Od. 6:71: ὣς εἰπὼν δμώεσσιν ἐκέκλετο, τοὶ δ’ ἐπίθοντο.
δ’: Od. 6:74: κούρη δ’ ἐκ θαλάμοιο φέρεν ἐσθῆτα φαεινήν.
δ’: Od. 6:76: μήτηρ δ’ ἐν κίστῃ ἐτίθει μενοεικέ’ ἐδωδὴν
δ’: Od. 6:77: παντοίην, ἐν δ’ ὄψα τίθει, ἐν δ’ οἶνον ἔχευεν
δ’: Od. 6:77: παντοίην, ἐν δ’ ὄψα τίθει, ἐν δ’ οἶνον ἔχευεν
δ’: Od. 6:78: ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ· κούρη δ’ ἐπεβήσετ’ ἀπήνης.
δ’: Od. 6:81: ἡ δ’ ἔλαβεν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα,
δ’: Od. 6:82: μάστιξεν δ’ ἐλάαν· καναχὴ δ’ ἦν ἡμιόνοιϊν·
δ’: Od. 6:82: μάστιξεν δ’ ἐλάαν· καναχὴ δ’ ἦν ἡμιόνοιϊν·
δ’: Od. 6:83: αἱ δ’ ἄμοτον τανύοντο, φέρον δ’ ἐσθῆτα καὶ αὐτήν,
δ’: Od. 6:83: αἱ δ’ ἄμοτον τανύοντο, φέρον δ’ ἐσθῆτα καὶ αὐτήν,
δ’: Od. 6:85: αἱ δ’ ὅτε δὴ ποταμοῖο ῥόον περικαλλέ’ ἵκοντο,
δ’: Od. 6:86: ἔνθ’ ἦ τοι πλυνοὶ ἦσαν ἐπηετανοί, πολὺ δ’ ὕδωρ
δ’: Od. 6:90: τρώγειν ἄγρωστιν μελιηδέα· ταὶ δ’ ἀπ’ ἀπήνης
δ’: Od. 6:92: στεῖβον δ’ ἐν βόθροισι θοῶς, ἔριδα προφέρουσαι.
δ’: Od. 6:98: εἵματα δ’ ἠελίοιο μένον τερσήμεναι αὐγῇ.
δ’: Od. 6:100: σφαίρῃ ταὶ δ’ ἄρ’ ἔπαιζον, ἀπὸ κρήδεμνα βαλοῦσαι,
δ’: Od. 6:102: οἵη δ’ Ἄρτεμις εἶσι κατ’ οὔρεα ἰοχέαιρα,
δ’: Od. 6:107: πασάων δ’ ὑπὲρ ἥ γε κάρη ἔχει ἠδὲ μέτωπα,
δ’: Od. 6:116: ἀμφιπόλου μὲν ἅμαρτε, βαθείῃ δ’ ἔμβαλε δίνῃ.
δ’: Od. 6:117: αἱ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσαν· ὁ δ’ ἔγρετο δῖος Ὀδυσσεύς,
δ’: Od. 6:117: αἱ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσαν· ὁ δ’ ἔγρετο δῖος Ὀδυσσεύς,
δ’: Od. 6:118: ἑζόμενος δ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
δ’: Od. 6:128: ἐκ πυκινῆς δ’ ὕλης πτόρθον κλάσε χειρὶ παχείῃ
δ’: Od. 6:130: βῆ δ’ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ἀλκὶ πεποιθώς,
δ’: Od. 6:137: σμερδαλέος δ’ αὐτῇσι φάνη κεκακωμένος ἅλμῃ,
δ’: Od. 6:138: τρέσσαν δ’ ἄλλυδις ἄλλη ἐπ’ ἠϊόνας προὐχούσας.
δ’: Od. 6:139: οἴη δ’ Ἀλκινόου θυγάτηρ μένε· τῇ γὰρ Ἀθήνη
δ’: Od. 6:141: στῆ δ’ ἄντα σχομένη· ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεύς,
δ’: Od. 6:158: κεῖνος δ’ αὖ περὶ κῆρι μακάρτατος ἔξοχον ἄλλων,
δ’: Od. 6:166: ὣς δ’ αὔτως καὶ κεῖνο ἰδὼν ἐτεθήπεα θυμῷ,
δ’: Od. 6:168: ὡς σέ, γύναι, ἄγαμαί τε τέθηπά τε, δείδια δ’ αἰνῶς
δ’: Od. 6:172: νήσου ἀπ’ Ὠγυγίης· νῦν δ’ ἐνθάδε κάββαλε δαίμων,
δ’: Od. 6:176: ἐς πρώτην ἱκόμην, τῶν δ’ ἄλλων οὔ τινα οἶδα
δ’: Od. 6:185: χάρματα δ’ εὐμενέτῃσι· μάλιστα δέ τ’ ἔκλυον αὐτοί.”
δ’: Od. 6:186: τὸν δ’ αὖ Ναυσικάα λευκώλενος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 6:188: Ζεὺς δ’ αὐτὸς νέμει ὄλβον Ὀλύμπιος ἀνθρώποισιν,
δ’: Od. 6:191: νῦν δ’, ἐπεὶ ἡμετέρην τε πόλιν καὶ γαῖαν ἱκάνεις,
δ’: Od. 6:196: εἰμὶ δ’ ἐγὼ θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο,
δ’: Od. 6:197: τοῦ δ’ ἐκ Φαιήκων ἔχεται κάρτος τε βίη τε.”
δ’: Od. 6:204: οἰκέομεν δ’ ἀπάνευθε πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ,
δ’: Od. 6:208: ξεῖνοί τε πτωχοί τε, δόσις δ’ ὀλίγη τε φίλη τε.
δ’: Od. 6:211: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἔσταν τε καὶ ἀλλήλῃσι κέλευσαν,
δ’: Od. 6:212: κὰδ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσέα εἷσαν ἐπὶ σκέπας, ὡς ἐκέλευσε
δ’: Od. 6:214: πὰρ δ’ ἄρα οἱ φᾶρός τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἔθηκαν,
δ’: Od. 6:216: ἤνωγον δ’ ἄρα μιν λοῦσθαι ποταμοῖο ῥοῇσι.
δ’: Od. 6:219: ἅλμην ὤμοιϊν ἀπολούσομαι, ἀμφὶ δ’ ἐλαίῳ
δ’: Od. 6:221: ἄντην δ’ οὐκ ἂν ἐγώ γε λοέσσομαι· αἰδέομαι γὰρ
δ’: Od. 6:223: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἀπάνευθεν ἴσαν, εἶπον δ’ ἄρα κούρῃ.
δ’: Od. 6:223: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἀπάνευθεν ἴσαν, εἶπον δ’ ἄρα κούρῃ.
δ’: Od. 6:226: ἐκ κεφαλῆς δ’ ἔσμηχεν ἁλὸς χνόον ἀτρυγέτοιο.
δ’: Od. 6:232: ὡς δ’ ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ
δ’: Od. 6:247: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
δ’: Od. 6:248: πὰρ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ ἔθεσαν βρῶσίν τε πόσιν τε.
δ’: Od. 6:253: ζεῦξε δ’ ὑφ’ ἡμιόνους κρατερώνυχας, ἂν δ’ ἔβη αὐτή.
δ’: Od. 6:253: ζεῦξε δ’ ὑφ’ ἡμιόνους κρατερώνυχας, ἂν δ’ ἔβη αὐτή.
δ’: Od. 6:254: ὤτρυνεν δ’ Ὀδυσῆα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
δ’: Od. 6:261: καρπαλίμως ἔρχεσθαι· ἐγὼ δ’ ὁδὸν ἡγεμονεύσω.
δ’: Od. 6:264: λεπτὴ δ’ εἰσίθμη· νῆες δ’ ὁδὸν ἀμφιέλισσαι
δ’: Od. 6:264: λεπτὴ δ’ εἰσίθμη· νῆες δ’ ὁδὸν ἀμφιέλισσαι
δ’: Od. 6:274: μωμεύῃ· μάλα δ’ εἰσὶν ὑπερφίαλοι κατὰ δῆμον·
δ’: Od. 6:276: “τίς δ’ ὅδε Ναυσικάᾳ ἕπεται καλός τε μέγας τε
δ’: Od. 6:286: καὶ δ’ ἄλλῃ νεμεσῶ, ἥ τις τοιαῦτά γε ῥέζοι,
δ’: Od. 6:289: ξεῖνε, σὺ δ’ ὦκ’ ἐμέθεν ξυνίει ἔπος, ὄφρα τάχιστα
δ’: Od. 6:300: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτ’ ἐστί, καὶ ἂν πάϊς ἡγήσαιτο
δ’: Od. 6:305: μητέρ’ ἐμήν· ἡ δ’ ἧσται ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν πυρὸς αὐγῇ,
δ’: Od. 6:317: ἡμιόνους· αἱ δ’ ὦκα λίπον ποταμοῖο ῥέεθρα.
δ’: Od. 6:318: αἱ δ’ εὖ μὲν τρώχων, εὖ δ’ ἐπλίσσοντο πόδεσσιν·
δ’: Od. 6:318: αἱ δ’ εὖ μὲν τρώχων, εὖ δ’ ἐπλίσσοντο πόδεσσιν·
δ’: Od. 6:320: ἀμφίπολοί τ’ Ὀδυσεύς τε· νόῳ δ’ ἐπέβαλλεν ἱμάσθλην.
δ’: Od. 6:328: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη·
δ’: Od. 6:329: αὐτῷ δ’ οὔ πω φαίνετ’ ἐναντίη· αἴδετο γάρ ῥα
δ’: Od. 6:330: πατροκασίγνητον· ὁ δ’ ἐπιζαφελῶς μενέαινεν
δ’: Od. 7:3: ἡ δ’ ὅτε δὴ οὗ πατρὸς ἀγακλυτὰ δώμαθ’ ἵκανε,
δ’: Od. 7:7: αὐτὴ δ’ ἐς θάλαμον ἑὸν ἤϊε· δαῖε δέ οἱ πῦρ
δ’: Od. 7:10: Ἀλκινόῳ δ’ αὐτὴν γέρας ἔξελον, οὕνεκα πᾶσι
δ’: Od. 7:11: Φαιήκεσσιν ἄνασσε, θεοῦ δ’ ὣς δῆμος ἄκουεν·
δ’: Od. 7:14: καὶ τότ’ Ὀδυσσεὺς ὦρτο πόλινδ’ ἴμεν· ἀμφὶ δ’ Ἀθήνη
δ’: Od. 7:21: στῆ δὲ πρόσθ’ αὐτοῦ· ὁ δ’ ἀνείρετο δῖος Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 7:27: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Od. 7:30: ἀλλ’ ἴθι σιγῇ τοῖον, ἐγὼ δ’ ὁδὸν ἡγεμονεύσω,
δ’: Od. 7:38: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
δ’: Od. 7:39: τὸν δ’ ἄρα Φαίηκες ναυσικλυτοὶ οὐκ ἐνόησαν
δ’: Od. 7:43: θαύμαζεν δ’ Ὀδυσεὺς λιμένας καὶ νῆας ἐΐσας,
δ’: Od. 7:50: δαίτην δαινυμένους· σὺ δ’ ἔσω κίε μηδέ τι θυμῷ
δ’: Od. 7:54: Ἀρήτη δ’ ὄνομ’ ἐστὶν ἐπώνυμον, ἐκ δὲ τοκήων
δ’: Od. 7:60: ἀλλ’ ὁ μὲν ὤλεσε λαὸν ἀτάσθαλον, ὤλετο δ’ αὐτός·
δ’: Od. 7:63: Ναυσίθοος δ’ ἔτεκεν Ῥηξήνορά τ’ Ἀλκίνοόν τε.
δ’: Od. 7:66: Ἀρήτην· τὴν δ’ Ἀλκίνοος ποιήσατ’ ἄκοιτιν
δ’: Od. 7:80: ἵκετο δ’ ἐς Μαραθῶνα καὶ εὐρυάγυιαν Ἀθήνην,
δ’: Od. 7:81: δῦνε δ’ Ἐρεχθῆος πυκινὸν δόμον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
δ’: Od. 7:90: ἀργύρεον δ’ ἐφ’ ὑπερθύριον, χρυσέη δὲ κορώνη.
δ’: Od. 7:91: χρύσειοι δ’ ἑκάτερθε καὶ ἀργύρεοι κύνες ἦσαν,
δ’: Od. 7:100: χρύσειοι δ’ ἄρα κοῦροι ἐϋδμήτων ἐπὶ βωμῶν
δ’: Od. 7:105: αἱ δ’ ἱστοὺς ὑφόωσι καὶ ἠλάκατα στρωφῶσιν
δ’: Od. 7:107: καιρουσσέων δ’ ὀθονέων ἀπολείβεται ὑγρὸν ἔλαιον.
δ’: Od. 7:112: ἔκτοσθεν δ’ αὐλῆς μέγας ὄρχατος ἄγχι θυράων
δ’: Od. 7:113: τετράγυος· περὶ δ’ ἕρκος ἐλήλαται ἀμφοτέρωθεν.
δ’: Od. 7:120: ὄγχνη ἐπ’ ὄγχνῃ γηράσκει, μῆλον δ’ ἐπὶ μήλῳ,
δ’: Od. 7:121: αὐτὰρ ἐπὶ σταφυλῇ σταφυλή, σῦκον δ’ ἐπὶ σύκῳ.
δ’: Od. 7:124: τέρσεται ἠελίῳ, ἑτέρας δ’ ἄρα τε τρυγόωσιν,
δ’: Od. 7:126: ἄνθος ἀφιεῖσαι, ἕτεραι δ’ ὑποπερκάζουσιν.
δ’: Od. 7:130: σκίδναται, ἡ δ’ ἑτέρωθεν ὑπ’ αὐλῆς οὐδὸν ἵησι
δ’: Od. 7:142: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ Ἀρήτης βάλε γούνασι χεῖρας Ὀδυσσεύς,
δ’: Od. 7:144: οἱ δ’ ἄνεω ἐγένοντο δόμον κάτα φῶτα ἰδόντες,
δ’: Od. 7:145: θαύμαζον δ’ ὁρόωντες· ὁ δ’ ἐλλιτάνευεν Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 7:145: θαύμαζον δ’ ὁρόωντες· ὁ δ’ ἐλλιτάνευεν Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 7:154: πὰρ πυρί· οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
δ’: Od. 7:172: χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
δ’: Od. 7:175: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
δ’: Od. 7:183: νώμησεν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενος δεπάεσσιν.
δ’: Od. 7:185: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
δ’: Od. 7:196: πρίν γε τὸν ἧς γαίης ἐπιβήμεναι· ἔνθα δ’ ἔπειτα
δ’: Od. 7:204: εἰ δ’ ἄρα τις καὶ μοῦνος ἰὼν ξύμβληται ὁδίτης,
δ’: Od. 7:207: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 7:213: καὶ δ’ ἔτι κεν καὶ πλείον’ ἐγὼ κακὰ μυθησαίμην,
δ’: Od. 7:222: ὑμεῖς δ’ ὀτρύνεσθε ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφιν,
δ’: Od. 7:226: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον
δ’: Od. 7:232: ἥσθην· ἀμφίπολοι δ’ ἀπεκόσμεον ἔντεα δαιτός.
δ’: Od. 7:233: τοῖσιν δ’ Ἀρήτη λευκώλενος ἤρχετο μύθων·
δ’: Od. 7:240: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 7:259: ἔνθα μὲν ἑπτάετες μένον ἔμπεδον, εἵματα δ’ αἰεὶ
δ’: Od. 7:264: πέμπε δ’ ἐπὶ σχεδίης πολυδέσμου, πολλὰ δ’ ἔδωκε,
δ’: Od. 7:264: πέμπε δ’ ἐπὶ σχεδίης πολυδέσμου, πολλὰ δ’ ἔδωκε,
δ’: Od. 7:268: ὀκτωκαιδεκάτῃ δ’ ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα
δ’: Od. 7:283: ἐκ δ’ ἔπεσον θυμηγερέων, ἐπὶ δ’ ἀμβροσίη νὺξ
δ’: Od. 7:283: ἐκ δ’ ἔπεσον θυμηγερέων, ἐπὶ δ’ ἀμβροσίη νὺξ
δ’: Od. 7:284: ἤλυθ’· ἐγὼ δ’ ἀπάνευθε διιπετέος ποταμοῖο
δ’: Od. 7:290: ἀμφιπόλους δ’ ἐπὶ θινὶ τεῆς ἐνόησα θυγατρὸς
δ’: Od. 7:291: παιζούσας, ἐν δ’ αὐτὴ ἔην εἰκυῖα θεῇσι.
δ’: Od. 7:292: τὴν ἱκέτευσ’· ἡ δ’ οὔ τι νοήματος ἤμβροτεν ἐσθλοῦ,
δ’: Od. 7:298: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
δ’: Od. 7:301: ἦγεν ἐς ἡμετέρου· σὺ δ’ ἄρα πρώτην ἱκέτευσας.”
δ’: Od. 7:302: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 7:308: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
δ’: Od. 7:310: μαψιδίως κεχολῶσθαι· ἀμείνω δ’ αἴσιμα πάντα.
δ’: Od. 7:317: πομπὴν δ’ ἐς τόδ’ ἐγὼ τεκμαίρομαι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς,
δ’: Od. 7:319: λέξεαι, οἱ δ’ ἐλόωσι γαλήνην, ὄφρ’ ἂν ἵκηαι
δ’: Od. 7:330: εὐχόμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
δ’: Od. 7:335: κέκλετο δ’ Ἀρήτη λευκώλενος ἀμφιπόλοισι
δ’: Od. 7:339: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι·
δ’: Od. 7:343: ὣς φάν· τῷ δ’ ἀσπαστὸν ἐείσατο κοιμηθῆναι.
δ’: Od. 7:346: Ἀλκίνοος δ’ ἄρα λέκτο μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο,
δ’: Od. 8:1: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 8:3: ἂν δ’ ἄρα διογενὴς ὦρτο πτολίπορθος Ὀδυσσεύς.
δ’: Od. 8:4: τοῖσιν δ’ ἡγεμόνευ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο
δ’: Od. 8:7: πλησίον· ἡ δ’ ἀνὰ ἄστυ μετῴχετο Παλλὰς Ἀθήνη
δ’: Od. 8:16: καρπαλίμως δ’ ἔμπληντο βροτῶν ἀγοραί τε καὶ ἕδραι
δ’: Od. 8:17: ἀγρομένων· πολλοὶ δ’ ἄρα θηήσαντο ἰδόντες
δ’: Od. 8:18: υἱὸν Λαέρταο δαΐφρονα. τῷ δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
δ’: Od. 8:25: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
δ’: Od. 8:30: πομπὴν δ’ ὀτρύνει καὶ λίσσεται ἔμπεδον εἶναι.
δ’: Od. 8:31: ἡμεῖς δ’, ὡς τὸ πάρος περ, ἐποτρυνώμεθα πομπήν·
δ’: Od. 8:37: δησάμενοι δ’ εὖ πάντες ἐπὶ κληῖσιν ἐρετμὰ
δ’: Od. 8:39: ἡμέτερόνδ’ ἐλθόντες· ἐγὼ δ’ ἐῢ πᾶσι παρέξω.
δ’: Od. 8:46: ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
δ’: Od. 8:52: ἐν δ’ ἱστόν τ’ ἐτίθεντο καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
δ’: Od. 8:53: ἠρτύναντο δ’ ἐρετμὰ τροποῖσ’ ἐν δερματίνοισι
δ’: Od. 8:54: πάντα κατὰ μοῖραν· παρὰ δ’ ἱστία λευκὰ τάνυσσαν.
δ’: Od. 8:55: ὑψοῦ δ’ ἐν νοτίῳ τήν γ’ ὥρμισαν· αὐτὰρ ἔπειτα
δ’: Od. 8:57: πλῆντο δ’ ἄρ’ αἴθουσαί τε καὶ ἕρκεα καὶ δόμοι ἀνδρῶν
δ’: Od. 8:58: ἀγρομένων· πολλοὶ δ’ ἄρ’ ἔσαν, νέοι ἠδὲ παλαιοί.
δ’: Od. 8:59: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος δυοκαίδεκα μῆλ’ ἱέρευσεν,
δ’: Od. 8:60: ὀκτὼ δ’ ἀργιόδοντας ὕας, δύο δ’ εἰλίποδας βοῦς·
δ’: Od. 8:60: ὀκτὼ δ’ ἀργιόδοντας ὕας, δύο δ’ εἰλίποδας βοῦς·
δ’: Od. 8:62: κῆρυξ δ’ ἐγγύθεν ἦλθεν ἄγων ἐρίηρον ἀοιδόν,
δ’: Od. 8:63: τὸν περὶ Μοῦσ’ ἐφίλησε, δίδου δ’ ἀγαθόν τε κακόν τε·
δ’: Od. 8:64: ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσε, δίδου δ’ ἡδεῖαν ἀοιδήν.
δ’: Od. 8:65: τῷ δ’ ἄρα Ποντόνοος θῆκε θρόνον ἀργυρόηλον
δ’: Od. 8:67: κὰδ δ’ ἐκ πασσαλόφι κρέμασεν φόρμιγγα λίγειαν
δ’: Od. 8:69: κῆρυξ· πὰρ δ’ ἐτίθει κάνεον καλήν τε τράπεζαν,
δ’: Od. 8:71: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
δ’: Od. 8:77: ἐκπάγλοισ’ ἐπέεσσιν, ἄναξ δ’ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
δ’: Od. 8:100: νῦν δ’ ἐξέλθωμεν καὶ ἀέθλων πειρηθῶμεν
δ’: Od. 8:104: ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο.
δ’: Od. 8:105: κὰδ δ’ ἐκ πασσαλόφι κρέμασεν φόρμιγγα λίγειαν,
δ’: Od. 8:106: Δημοδόκου δ’ ἕλε χεῖρα καὶ ἔξαγεν ἐκ μεγάροιο
δ’: Od. 8:109: βὰν δ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, ἅμα δ’ ἕσπετο πουλὺς ὅμιλος,
δ’: Od. 8:109: βὰν δ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, ἅμα δ’ ἕσπετο πουλὺς ὅμιλος,
δ’: Od. 8:110: μυρίοι· ἂν δ’ ἵσταντο νέοι πολλοί τε καὶ ἐσθλοί.
δ’: Od. 8:118: ἂν δ’ ἔσταν τρεῖς παῖδες ἀμύμονος Ἀλκινόοιο,
δ’: Od. 8:120: οἱ δ’ ἦ τοι πρῶτον μὲν ἐπειρήσαντο πόδεσσι·
δ’: Od. 8:121: τοῖσι δ’ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος· οἱ δ’ ἅμα πάντες
δ’: Od. 8:121: τοῖσι δ’ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος· οἱ δ’ ἅμα πάντες
δ’: Od. 8:125: τόσσον ὑπεκπροθέων λαοὺς ἵκεθ’, οἱ δ’ ἐλίποντο.
δ’: Od. 8:127: τῇ δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπεκαίνυτο πάντας ἀρίστους.
δ’: Od. 8:128: ἅλματι δ’ Ἀμφίαλος πάντων προφερέστατος ἦεν·
δ’: Od. 8:129: δίσκῳ δ’ αὖ πάντων πολὺ φέρτατος ἦεν Ἐλατρεύς,
δ’: Od. 8:130: πὺξ δ’ αὖ Λαοδάμας, ἀγαθὸς πάϊς Ἀλκινόοιο.
δ’: Od. 8:140: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
δ’: Od. 8:149: ἀλλ’ ἄγε πείρησαι, σκέδασον δ’ ἀπὸ κήδεα θυμοῦ·
δ’: Od. 8:150: σοὶ δ’ ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται, ἀλλά τοι ἤδη
δ’: Od. 8:152: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 8:158: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο νείκεσέ τ’ ἄντην·
δ’: Od. 8:165: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 8:171: τερπόμενοι λεύσσουσιν, ὁ δ’ ἀσφαλέως ἀγορεύει,
δ’: Od. 8:173: ἐρχόμενον δ’ ἀνὰ ἄστυ θεὸν ὣς εἰσορόωσιν.
δ’: Od. 8:174: ἄλλος δ’ αὖ εἶδος μὲν ἀλίγκιος ἀθανάτοισιν,
δ’: Od. 8:177: οὐδὲ θεὸς τεύξειε, νόον δ’ ἀποφώλιός ἐσσι.
δ’: Od. 8:179: εἰπὼν οὐ κατὰ κόσμον· ἐγὼ δ’ οὐ νῆϊς ἀέθλων,
δ’: Od. 8:182: νῦν δ’ ἔχομαι κακότητι καὶ ἄλγεσι· πολλὰ γὰρ ἔτλην,
δ’: Od. 8:190: βόμβησεν δὲ λίθος· κατὰ δ’ ἔπτηξαν ποτὶ γαίῃ
δ’: Od. 8:192: λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς· ὁ δ’ ὑπέρπτατο σήματα πάντων,
δ’: Od. 8:202: “τοῦτον νῦν ἀφίκεσθε, νέοι· τάχα δ’ ὕστερον ἄλλον
δ’: Od. 8:204: τῶν δ’ ἄλλων ὅτινα κραδίη θυμός τε κελεύει,
δ’: Od. 8:211: δήμῳ ἐν ἀλλοδαπῷ· ἕο δ’ αὐτοῦ πάντα κολούει.
δ’: Od. 8:212: τῶν δ’ ἄλλων οὔ πέρ τιν’ ἀναίνομαι οὐδ’ ἀθερίζω,
δ’: Od. 8:221: τῶν δ’ ἄλλων ἐμέ φημι πολὺ προφερέστερον εἶναι,
δ’: Od. 8:229: δουρὶ δ’ ἀκοντίζω ὅσον οὐκ ἄλλος τις ὀϊστῷ.
δ’: Od. 8:234: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
δ’: Od. 8:248: αἰεὶ δ’ ἡμῖν δαίς τε φίλη κίθαρίς τε χοροί τε
δ’: Od. 8:260: λείηναν δὲ χορόν, καλὸν δ’ εὔρυναν ἀγῶνα.
δ’: Od. 8:261: κῆρυξ δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων φόρμιγγα λίγειαν
δ’: Od. 8:262: Δημοδόκῳ· ὁ δ’ ἔπειτα κί’ ἐς μέσον· ἀμφὶ δὲ κοῦροι
δ’: Od. 8:269: λάθρῃ· πολλὰ δὲ δῶκε, λέχος δ’ ᾔσχυνε καὶ εὐνὴν
δ’: Od. 8:272: Ἥφαιστος δ’ ὡς οὖν θυμαλγέα μῦθον ἄκουσε,
δ’: Od. 8:274: ἐν δ’ ἔθετ’ ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα, κόπτε δὲ δεσμοὺς
δ’: Od. 8:278: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἑρμῖσιν χέε δέσματα κύκλῳ ἁπάντῃ,
δ’: Od. 8:287: βῆ δ’ ἴμεναι πρὸς δῶμα περικλυτοῦ Ἡφαίστοιο,
δ’: Od. 8:290: ἐρχομένη κατ’ ἄρ’ ἕζεθ’· ὁ δ’ εἴσω δώματος ᾔει
δ’: Od. 8:295: ὣς φάτο, τῇ δ’ ἀσπαστὸν ἐείσατο κοιμηθῆναι.
δ’: Od. 8:296: τὼ δ’ ἐς δέμνια βάντε κατέδραθον· ἀμφὶ δὲ δεσμοὶ
δ’: Od. 8:303: βῆ δ’ ἴμεναι πρὸς δῶμα, φίλον τετιημένος ἦτορ·
δ’: Od. 8:304: ἔστη δ’ ἐν προθύροισι, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
δ’: Od. 8:305: σμερδαλέον δ’ ἐβόησε γέγωνέ τε πᾶσι θεοῖσι·
δ’: Od. 8:309: αἰὲν ἀτιμάζει, φιλέει δ’ ἀΐδηλον Ἄρηα,
δ’: Od. 8:314: εἰς ἐμὰ δέμνια βάντες· ἐγὼ δ’ ὁρόων ἀκάχημαι.
δ’: Od. 8:321: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀγέροντο θεοὶ ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ·
δ’: Od. 8:325: ἔσταν δ’ ἐν προθύροισι θεοί, δωτῆρες ἑάων·
δ’: Od. 8:326: ἄσβεστος δ’ ἄρ’ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσι
δ’: Od. 8:338: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα διάκτορος Ἀργεϊφόντης·
δ’: Od. 8:341: ὑμεῖς δ’ εἰσορόῳτε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι,
δ’: Od. 8:344: οὐδὲ Ποσειδάωνα γέλως ἔχε, λίσσετο δ’ αἰεὶ
δ’: Od. 8:349: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις·
δ’: Od. 8:354: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
δ’: Od. 8:357: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις·
δ’: Od. 8:360: τὼ δ’ ἐπεὶ ἐκ δεσμοῖο λύθεν, κρατεροῦ περ ἐόντος,
δ’: Od. 8:362: ἡ δ’ ἄρα Κύπρον ἵκανε φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη,
δ’: Od. 8:370: Ἀλκίνοος δ’ Ἅλιον καὶ Λαοδάμαντα κέλευσε
δ’: Od. 8:372: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σφαῖραν καλὴν μετὰ χερσὶν ἕλοντο,
δ’: Od. 8:375: ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὁ δ’ ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἀερθεὶς
δ’: Od. 8:379: ταρφέ’ ἀμειβομένω· κοῦροι δ’ ἐπελήκεον ἄλλοι
δ’: Od. 8:380: ἑσταότες κατ’ ἀγῶνα, πολὺς δ’ ὑπὸ κόμπος ὀρώρει.
δ’: Od. 8:385: ὣς φάτο, γήθησεν δ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
δ’: Od. 8:391: ἀρχοὶ κραίνουσι, τρεισκαιδέκατος δ’ ἐγὼ αὐτός·
δ’: Od. 8:398: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον,
δ’: Od. 8:399: δῶρα δ’ ἄρ’ οἰσέμεναι πρόεσαν κήρυκα ἕκαστος.
δ’: Od. 8:400: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
δ’: Od. 8:408: “χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε· ἔπος δ’ εἴ περ τι βέβακται
δ’: Od. 8:412: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 8:419: δεξάμενοι δ’ ἄρα παῖδες ἀμύμονος Ἀλκινόοιο
δ’: Od. 8:421: τοῖσιν δ’ ἡγεμόνευ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
δ’: Od. 8:425: ἐν δ’ αὐτὴ θὲς φᾶρος ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα.
δ’: Od. 8:426: ἀμφὶ δέ οἱ πυρὶ χαλκὸν ἰήνατε, θέρμετε δ’ ὕδωρ,
δ’: Od. 8:436: ἐν δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἔχεον, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλοῦσαι.
δ’: Od. 8:437: γάστρην μὲν τρίποδος πῦρ ἄμφεπε, θέρμετο δ’ ὕδωρ·
δ’: Od. 8:438: τόφρα δ’ ἄρ’ Ἀρήτη ξείνῳ περικαλλέα χηλὸν
δ’: Od. 8:439: ἐξέφερεν θαλάμοιο, τίθει δ’ ἐνὶ κάλλιμα δῶρα,
δ’: Od. 8:441: ἐν δ’ αὐτὴ φᾶρος θῆκεν καλόν τε χιτῶνα
δ’: Od. 8:443: “αὐτὸς νῦν ἴδε πῶμα, θοῶς δ’ ἐπὶ δεσμὸν ἴηλον,
δ’: Od. 8:447: αὐτίκ’ ἐπήρτυε πῶμα, θοῶς δ’ ἐπὶ δεσμὸν ἴηλε
δ’: Od. 8:449: αὐτόδιον δ’ ἄρα μιν ταμίη λούσασθαι ἀνώγει
δ’: Od. 8:450: ἔς ῥ’ ἀσάμινθον βάνθ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἀσπασίως ἴδε θυμῷ
δ’: Od. 8:454: τὸν δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
δ’: Od. 8:459: θαύμαζεν δ’ Ὀδυσῆα ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶσα
δ’: Od. 8:463: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 8:470: οἱ δ’ ἤδη μοίρας τ’ ἔνεμον κερόωντό τε οἶνον.
δ’: Od. 8:471: κῆρυξ δ’ ἐγγύθεν ἦλθεν ἄγων ἐρίηρον ἀοιδόν,
δ’: Od. 8:472: Δημόδοκον, λαοῖσι τετιμένον· εἷσε δ’ ἄρ’ αὐτὸν
δ’: Od. 8:476: ἀργιόδοντος ὑός, θαλερὴ δ’ ἦν ἀμφὶς ἀλοιφή·
δ’: Od. 8:483: ἥρῳ Δημοδόκῳ· ὁ δ’ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ.
δ’: Od. 8:484: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
δ’: Od. 8:499: ὣς φάθ’, ὁ δ’ ὁρμηθεὶς θεοῦ ἤρχετο, φαῖνε δ’ ἀοιδήν,
δ’: Od. 8:499: ὣς φάθ’, ὁ δ’ ὁρμηθεὶς θεοῦ ἤρχετο, φαῖνε δ’ ἀοιδήν,
δ’: Od. 8:502: Ἀργεῖοι, τοὶ δ’ ἤδη ἀγακλυτὸν ἀμφ’ Ὀδυσῆα
δ’: Od. 8:505: ὣς ὁ μὲν ἑστήκει, τοὶ δ’ ἄκριτα πόλλ’ ἀγόρευον
δ’: Od. 8:514: ἤειδεν δ’ ὡς ἄστυ διέπραθον υἷες Ἀχαιῶν
δ’: Od. 8:516: ἄλλον δ’ ἄλλῃ ἄειδε πόλιν κεραϊζέμεν αἰπήν,
δ’: Od. 8:522: τήκετο, δάκρυ δ’ ἔδευεν ὑπὸ βλεφάροισι παρειάς.
δ’: Od. 8:530: τῆς δ’ ἐλεεινοτάτῳ ἄχεϊ φθινύθουσι παρειαί·
δ’: Od. 8:537: Δημόδοκος δ’ ἤδη σχεθέτω φόρμιγγα λίγειαν·
δ’: Od. 8:569: ῥαισέμεναι, μέγα δ’ ἧμιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψειν.
δ’: Od. 8:577: εἰπὲ δ’ ὅ τι κλαίεις καὶ ὀδύρεαι ἔνδοθι θυμῷ
δ’: Od. 8:579: τὸν δὲ θεοὶ μὲν τεῦξαν, ἐπεκλώσαντο δ’ ὄλεθρον
δ’: Od. 9:1: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 9:7: δαιτυμόνες δ’ ἀνὰ δώματ’ ἀκουάζωνται ἀοιδοῦ
δ’: Od. 9:9: σίτου καὶ κρειῶν, μέθυ δ’ ἐκ κρητῆρος ἀφύσσων
δ’: Od. 9:12: σοὶ δ’ ἐμὰ κήδεα θυμὸς ἐπετράπετο στονόεντα
δ’: Od. 9:14: τί πρῶτόν τοι ἔπειτα, τί δ’ ὑστάτιον καταλέξω;
δ’: Od. 9:16: νῦν δ’ ὄνομα πρῶτον μυθήσομαι, ὄφρα καὶ ὑμεῖς
δ’: Od. 9:17: εἴδετ’, ἐγὼ δ’ ἂν ἔπειτα φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ
δ’: Od. 9:21: ναιετάω δ’ Ἰθάκην εὐδείελον· ἐν δ’ ὄρος αὐτῇ,
δ’: Od. 9:21: ναιετάω δ’ Ἰθάκην εὐδείελον· ἐν δ’ ὄρος αὐτῇ,
δ’: Od. 9:31: ὣς δ’ αὔτως Κίρκη κατερήτυεν ἐν μεγάροισιν
δ’: Od. 9:37: εἰ δ’ ἄγε τοι καὶ νόστον ἐμὸν πολυκηδέ’ ἐνίσπω,
δ’: Od. 9:40: Ἰσμάρῳ· ἔνθα δ’ ἐγὼ πόλιν ἔπραθον, ὤλεσα δ’ αὐτούς.
δ’: Od. 9:40: Ἰσμάρῳ· ἔνθα δ’ ἐγὼ πόλιν ἔπραθον, ὤλεσα δ’ αὐτούς.
δ’: Od. 9:41: ἐκ πόλιος δ’ ἀλόχους καὶ κτήματα πολλὰ λαβόντες
δ’: Od. 9:47: τόφρα δ’ ἄρ’ οἰχόμενοι Κίκονες Κικόνεσσι γεγώνευν,
δ’: Od. 9:54: στησάμενοι δ’ ἐμάχοντο μάχην παρὰ νηυσὶ θοῇσι,
δ’: Od. 9:55: βάλλον δ’ ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν.
δ’: Od. 9:57: τόφρα δ’ ἀλεξόμενοι μένομεν πλέονάς περ ἐόντας·
δ’: Od. 9:58: ἦμος δ’ ἠέλιος μετενίσετο βουλυτόνδε,
δ’: Od. 9:60: ἓξ δ’ ἀφ’ ἑκάστης νηὸς ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι
δ’: Od. 9:61: ὤλονθ’· οἱ δ’ ἄλλοι φύγομεν θάνατόν τε μόρον τε.
δ’: Od. 9:67: νηυσὶ δ’ ἐπῶρσ’ ἄνεμον βορέην νεφεληγερέτα Ζεὺς
δ’: Od. 9:69: γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.
δ’: Od. 9:73: αὐτὰς δ’ ἐσσυμένως προερέσσαμεν ἤπειρόνδε.
δ’: Od. 9:78: ἥμεθα· τὰς δ’ ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ’ ἴθυνον.
δ’: Od. 9:82: ἔνθεν δ’ ἐννῆμαρ φερόμην ὀλοοῖσ’ ἀνέμοισι
δ’: Od. 9:85: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἠπείρου βῆμεν καὶ ἀφυσσάμεθ’ ὕδωρ,
δ’: Od. 9:91: οἱ δ’ αἶψ’ οἰχόμενοι μίγεν ἀνδράσι Λωτοφάγοισιν·
δ’: Od. 9:94: τῶν δ’ ὅς τις λωτοῖο φάγοι μελιηδέα καρπόν,
δ’: Od. 9:99: νηυσὶ δ’ ἐνὶ γλαφυρῇσιν ὑπὸ ζυγὰ δῆσα ἐρύσσας·
δ’: Od. 9:103: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
δ’: Od. 9:104: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
δ’: Od. 9:106: Κυκλώπων δ’ ἐς γαῖαν ὑπερφιάλων ἀθεμίστων
δ’: Od. 9:112: τοῖσιν δ’ οὔτ’ ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε θέμιστες,
δ’: Od. 9:118: ὑλήεσσ’· ἐν δ’ αἶγες ἀπειρέσιαι γεγάασιν
δ’: Od. 9:134: ἐν δ’ ἄροσις λείη· μάλα κεν βαθὺ λήϊον αἰεὶ
δ’: Od. 9:141: κρήνη ὑπὸ σπείους· περὶ δ’ αἴγειροι πεφύασιν.
δ’: Od. 9:151: ἔνθα δ’ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
δ’: Od. 9:152: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 9:166: Κυκλώπων δ’ ἐς γαῖαν ἐλεύσσομεν ἐγγὺς ἐόντων,
δ’: Od. 9:168: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
δ’: Od. 9:170: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 9:177: ὣς εἰπὼν ἀνὰ νηὸς ἔβην, ἐκέλευσα δ’ ἑταίρους
δ’: Od. 9:179: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
δ’: Od. 9:180: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
δ’: Od. 9:182: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἐσχατιῇ σπέος εἴδομεν ἄγχι θαλάσσης,
δ’: Od. 9:184: μῆλ’, ὄϊές τε καὶ αἶγες, ἰαύεσκον· περὶ δ’ αὐλὴ
δ’: Od. 9:187: ἔνθα δ’ ἀνὴρ ἐνίαυε πελώριος, ὅς ῥα τὰ μῆλα
δ’: Od. 9:208: τὸν δ’ ὅτε πίνοιεν μελιηδέα οἶνον ἐρυθρόν,
δ’: Od. 9:210: χεῦ’, ὀδμὴ δ’ ἡδεῖα ἀπὸ κρητῆρος ὀδώδει,
δ’: Od. 9:216: καρπαλίμως δ’ εἰς ἄντρον ἀφικόμεθ’, οὐδέ μιν ἔνδον
δ’: Od. 9:218: ἐλθόντες δ’ εἰς ἄντρον ἐθηεύμεσθα ἕκαστα·
δ’: Od. 9:222: χωρὶς δ’ αὖθ’ ἕρσαι· ναῖον δ’ ὀρῷ ἄγγεα πάντα,
δ’: Od. 9:222: χωρὶς δ’ αὖθ’ ἕρσαι· ναῖον δ’ ὀρῷ ἄγγεα πάντα,
δ’: Od. 9:233: ἥμενοι, εἷος ἐπῆλθε νέμων. φέρε δ’ ὄβριμον ἄχθος
δ’: Od. 9:235: ἔντοσθεν δ’ ἄντροιο βαλὼν ὀρυμαγδὸν ἔθηκεν·
δ’: Od. 9:238: πάντα μάλ’, ὅσσ’ ἤμελγε, τὰ δ’ ἄρσενα λεῖπε θύρηφιν,
δ’: Od. 9:244: ἑζόμενος δ’ ἤμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας,
δ’: Od. 9:246: αὐτίκα δ’ ἥμισυ μὲν θρέψας λευκοῖο γάλακτος
δ’: Od. 9:248: ἥμισυ δ’ αὖτ’ ἔστησεν ἐν ἄγγεσιν, ὄφρα οἱ εἴη
δ’: Od. 9:251: καὶ τότε πῦρ ἀνέκαιε καὶ εἴσιδεν, εἴρετο δ’ ἥμεας·
δ’: Od. 9:256: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
δ’: Od. 9:263: λαοὶ δ’ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος εὐχόμεθ’ εἶναι,
δ’: Od. 9:266: πολλούς. ἡμεῖς δ’ αὖτε κιχανόμενοι τὰ σὰ γοῦνα
δ’: Od. 9:270: Ζεὺς δ’ ἐπιτιμήτωρ ἱκετάων τε ξείνων τε,
δ’: Od. 9:281: ὣς φάτο πειράζων, ἐμὲ δ’ οὐ λάθεν εἰδότα πολλά,
δ’: Od. 9:285: ἄκρῃ προσπελάσας· ἄνεμος δ’ ἐκ πόντου ἔνεικεν·
δ’: Od. 9:290: κόπτ’· ἐκ δ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
δ’: Od. 9:292: ἤσθιε δ’ ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, οὐδ’ ἀπέλειπεν,
δ’: Od. 9:295: σχέτλια ἔργ’ ὁρόωντες· ἀμηχανίη δ’ ἔχε θυμόν.
δ’: Od. 9:307: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 9:311: σὺν δ’ ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δεῖπνον.
δ’: Od. 9:312: δειπνήσας δ’ ἄντρου ἐξήλασε πίονα μῆλα,
δ’: Od. 9:326: καὶ παρέθηχ’ ἑτάροισιν, ἀποξῦναι δ’ ἐκέλευσα·
δ’: Od. 9:327: οἱ δ’ ὁμαλὸν ποίησαν· ἐγὼ δ’ ἐθόωσα παραστὰς
δ’: Od. 9:327: οἱ δ’ ὁμαλὸν ποίησαν· ἐγὼ δ’ ἐθόωσα παραστὰς
δ’: Od. 9:334: οἱ δ’ ἔλαχον, τοὺς ἄν κε καὶ ἤθελον αὐτὸς ἑλέσθαι,
δ’: Od. 9:336: ἑσπέριος δ’ ἦλθεν καλλίτριχα μῆλα νομεύων·
δ’: Od. 9:337: αὐτίκα δ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλασε πίονα μῆλα,
δ’: Od. 9:341: ἑζόμενος δ’ ἤμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας,
δ’: Od. 9:344: σὺν δ’ ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δόρπον.
δ’: Od. 9:349: ἡμετέρη· σοὶ δ’ αὖ λοιβὴν φέρον, εἴ μ’ ἐλεήσας
δ’: Od. 9:353: ὣς ἐφάμην, ὁ δὲ δέκτο καὶ ἔκπιεν· ἥσατο δ’ αἰνῶς
δ’: Od. 9:361: τρὶς μὲν ἔδωκα φέρων, τρὶς δ’ ἔκπιεν ἀφραδίῃσιν.
δ’: Od. 9:370: τοὺς δ’ ἄλλους πρόσθεν· τὸ δέ τοι ξεινήϊον ἔσται.”
δ’: Od. 9:373: ᾕρει πανδαμάτωρ· φάρυγος δ’ ἐξέσσυτο οἶνος
δ’: Od. 9:374: ψωμοί τ’ ἀνδρόμεοι· ὁ δ’ ἐρεύγετο οἰνοβαρείων.
δ’: Od. 9:379: ἅψασθαι, χλωρός περ ἐών, διεφαίνετο δ’ αἰνῶς,
δ’: Od. 9:380: καὶ τότ’ ἐγὼν ἄσσον φέρον ἐκ πυρός, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
δ’: Od. 9:383: ὀφθαλμῷ ἐνέρεισαν· ἐγὼ δ’ ἐφύπερθεν ἐρεισθεὶς
δ’: Od. 9:388: δινέομεν, τὸν δ’ αἷμα περίῤῥεε θερμὸν ἐόντα.
δ’: Od. 9:391: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ χαλκεὺς πέλεκυν μέγαν ἠὲ σκέπαρνον
δ’: Od. 9:395: σμερδαλέον δὲ μέγ’ ᾤμωξεν, περὶ δ’ ἴαχε πέτρη,
δ’: Od. 9:402: ἱστάμενοι δ’ εἴροντο περὶ σπέος, ὅττι ἑ κήδοι·
δ’: Od. 9:407: τοὺς δ’ αὖτ’ ἐξ ἄντρου προσέφη κρατερὸς Πολύφημος·
δ’: Od. 9:409: οἱ δ’ ἀπαμειβόμενοι ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευον·
δ’: Od. 9:413: ὣς ἄρ’ ἔφαν ἀπιόντες, ἐμὸν δ’ ἐγέλασσε φίλον κῆρ,
δ’: Od. 9:417: αὐτὸς δ’ εἰνὶ θύρῃσι καθέζετο χεῖρε πετάσσας,
δ’: Od. 9:430: τὼ δ’ ἑτέρω ἑκάτερθεν ἴτην σώοντες ἑταίρους.
δ’: Od. 9:437: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 9:440: οὔθατα γὰρ σφαραγεῦντο. ἄναξ δ’ ὀδύνῃσι κακῇσι
δ’: Od. 9:446: τὸν δ’ ἐπιμασσάμενος προσέφη κρατερὸς Πολύφημος·
δ’: Od. 9:462: ἐλθόντες δ’ ἠβαιὸν ἀπὸ σπείους τε καὶ αὐλῆς
δ’: Od. 9:463: πρῶτος ὑπ’ ἀρνειοῦ λυόμην, ὑπέλυσα δ’ ἑταίρους.
δ’: Od. 9:468: ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ εἴων, ἀνὰ δ’ ὀφρύσι νεῦον ἑκάστῳ,
δ’: Od. 9:471: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον·
δ’: Od. 9:472: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
δ’: Od. 9:480: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα χολώσατο κηρόθι μᾶλλον·
δ’: Od. 9:481: ἧκε δ’ ἀποῤῥήξας κορυφὴν ὄρεος μεγάλοιο,
δ’: Od. 9:482: κὰδ δ’ ἔβαλε προπάροιθε νεὸς κυανοπρῴροιο
δ’: Od. 9:483: τυτθόν, ἐδεύησεν δ’ οἰήϊον ἄκρον ἱκέσθαι.
δ’: Od. 9:485: τὴν δ’ ἂψ ἤπειρόνδε παλιῤῥόθιον φέρε κῦμα,
δ’: Od. 9:488: ὦσα παρέξ· ἑτάροισι δ’ ἐποτρύνας ἐκέλευσα
δ’: Od. 9:492: καὶ τότε δὴ Κύκλωπα προσηύδων· ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
δ’: Od. 9:519: τοῦ γὰρ ἐγὼ πάϊς εἰμί, πατὴρ δ’ ἐμὸς εὔχεται εἶναι.
δ’: Od. 9:520: αὐτὸς δ’, αἴ κ’ ἐθέλῃσ’, ἰήσεται, οὐδέ τις ἄλλος
δ’: Od. 9:526: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα Ποσειδάωνι ἄνακτι
δ’: Od. 9:529: εἰ ἐτεόν γε σός εἰμι, πατὴρ δ’ ἐμὸς εὔχεαι εἶναι,
δ’: Od. 9:535: νηὸς ἐπ’ ἀλλοτρίης, εὕροι δ’ ἐν πήματα οἴκῳ.”
δ’: Od. 9:536: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε κυανοχαίτης.
δ’: Od. 9:539: κὰδ δ’ ἔβαλεν μετόπισθε νεὸς κυανοπρῴροιο
δ’: Od. 9:540: τυτθόν, ἐδεύησεν δ’ οἰήϊον ἄκρον ἱκέσθαι.
δ’: Od. 9:544: νῆες ἐΰσσελμοι μένον ἁθρόαι, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
δ’: Od. 9:550: ἀρνειὸν δ’ ἐμοὶ οἴῳ ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι
δ’: Od. 9:551: μήλων δαιομένων δόσαν ἔξοχα· τὸν δ’ ἐπὶ θινὶ
δ’: Od. 9:553: ῥέξας μηρί’ ἔκαιον· ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο ἱρῶν,
δ’: Od. 9:558: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
δ’: Od. 9:560: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 9:563: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
δ’: Od. 9:564: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
δ’: Od. 10:1: Αἰολίην δ’ ἐς νῆσον ἀφικόμεθ’· ἔνθα δ’ ἔναιεν
δ’: Od. 10:1: Αἰολίην δ’ ἐς νῆσον ἀφικόμεθ’· ἔνθα δ’ ἔναιεν
δ’: Od. 10:4: χάλκεον ἄῤῥηκτον, λισσὴ δ’ ἀναδέδρομε πέτρη.
δ’: Od. 10:6: ἓξ μὲν θυγατέρες, ἓξ δ’ υἱέες ἡβώοντες.
δ’: Od. 10:8: οἱ δ’ αἰεὶ παρὰ πατρὶ φίλῳ καὶ μητέρι κεδνῇ
δ’: Od. 10:11: ἤματα· νύκτας δ’ αὖτε παρ’ αἰδοίῃσ’ ἀλόχοισιν
δ’: Od. 10:23: νηῒ δ’ ἐνὶ γλαφυρῇ κατέδει μέρμιθι φαεινῇ
δ’: Od. 10:29: τῇ δεκάτῃ δ’ ἤδη ἀνεφαίνετο πατρὶς ἄρουρα,
δ’: Od. 10:34: οἱ δ’ ἕταροι ἐπέεσσι πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον
δ’: Od. 10:41: ληΐδος· ἡμεῖς δ’ αὖτε ὁμὴν ὁδὸν ἐκτελέσαντες
δ’: Od. 10:47: ἀσκὸν μὲν λῦσαν, ἄνεμοι δ’ ἐκ πάντες ὄρουσαν,
δ’: Od. 10:48: τοὺς δ’ αἶψ’ ἁρπάξασα φέρεν πόντονδε θύελλα
δ’: Od. 10:53: ἀλλ’ ἔτλην καὶ ἔμεινα, καλυψάμενος δ’ ἐνὶ νηῒ
δ’: Od. 10:54: κείμην· αἱ δ’ ἐφέροντο κακῇ ἀνέμοιο θυέλλῃ
δ’: Od. 10:55: αὖτις ἐπ’ Αἰολίην νῆσον, στενάχοντο δ’ ἑταῖροι.
δ’: Od. 10:56: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἠπείρου βῆμεν καὶ ἀφυσσάμεθ’ ὕδωρ·
δ’: Od. 10:60: βῆν εἰς Αἰόλοο κλυτὰ δώματα· τὸν δ’ ἐκίχανον
δ’: Od. 10:62: ἐλθόντες δ’ ἐς δῶμα παρὰ σταθμοῖσιν ἐπ’ οὐδοῦ
δ’: Od. 10:63: ἑζόμεθ’· οἱ δ’ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον ἔκ τ’ ἐρέοντο·
δ’: Od. 10:71: οἱ δ’ ἄνεω ἐγένοντο· πατὴρ δ’ ἠμείβετο μύθῳ·
δ’: Od. 10:71: οἱ δ’ ἄνεω ἐγένοντο· πατὴρ δ’ ἠμείβετο μύθῳ·
δ’: Od. 10:78: τείρετο δ’ ἀνδρῶν θυμὸς ὑπ’ εἰρεσίης ἀλεγεινῆς
δ’: Od. 10:81: ἑβδομάτῃ δ’ ἱκόμεσθα Λάμου αἰπὺ πτολίεθρον,
δ’: Od. 10:85: τὸν μὲν βουκολέων, τὸν δ’ ἄργυφα μῆλα νομεύων·
δ’: Od. 10:90: ἐν στόματι προὔχουσιν, ἀραιὴ δ’ εἴσοδός ἐστιν,
δ’: Od. 10:94: οὔτε μέγ’ οὔτ’ ὀλίγον, λευκὴ δ’ ἦν ἀμφὶ γαλήνη.
δ’: Od. 10:99: καπνὸν δ’ οἶον ὁρῶμεν ἀπὸ χθονὸς ἀΐσσοντα.
δ’: Od. 10:103: οἱ δ’ ἴσαν ἐκβάντες λείην ὁδόν, ᾗ περ ἄμαξαι
δ’: Od. 10:112: οἱ δ’ ἐπεὶ εἰσῆλθον κλυτὰ δώματα, τὴν δὲ γυναῖκα
δ’: Od. 10:113: εὗρον ὅσην τ’ ὄρεος κορυφήν, κατὰ δ’ ἔστυγον αὐτήν.
δ’: Od. 10:114: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξ ἀγορῆς ἐκάλει κλυτὸν Ἀντιφατῆα,
δ’: Od. 10:118: αὐτὰρ ὁ τεῦχε βοὴν διὰ ἄστεος· οἱ δ’ ἀΐοντες
δ’: Od. 10:124: ἰχθῦς δ’ ὣς πείροντες ἀτερπέα δαῖτα φέροντο.
δ’: Od. 10:126: τόφρα δ’ ἐγὼ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
δ’: Od. 10:128: αἶψα δ’ ἐμοῖσ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
δ’: Od. 10:130: οἱ δ’ ἅμα πάντες ἀνέῤῥιψαν, δείσαντες ὄλεθρον.
δ’: Od. 10:131: ἀσπασίως δ’ ἐς πόντον ἐπηρεφέας φύγε πέτρας
δ’: Od. 10:135: Αἰαίην δ’ ἐς νῆσον ἀφικόμεθ’· ἔνθα δ’ ἔναιε
δ’: Od. 10:135: Αἰαίην δ’ ἐς νῆσον ἀφικόμεθ’· ἔνθα δ’ ἔναιε
δ’: Od. 10:138: ἄμφω δ’ ἐκγεγάτην φαεσιμβρότου Ἠελίοιο
δ’: Od. 10:140: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἀκτῆς νηῒ κατηγαγόμεσθα σιωπῇ
δ’: Od. 10:151: μερμήριξα δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
δ’: Od. 10:161: τὸν δ’ ἐγὼ ἐκβαίνοντα κατὰ κνῆστιν μέσα νῶτα
δ’: Od. 10:162: πλῆξα· τὸ δ’ ἀντικρὺ δόρυ χάλκεον ἐξεπέρησε,
δ’: Od. 10:163: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
δ’: Od. 10:163: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
δ’: Od. 10:164: τῷ δ’ ἐγὼ ἐμβαίνων δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς
δ’: Od. 10:167: πεῖσμα δ’ ὅσον τ’ ὄργυιαν ἐϋστρεφὲς ἀμφοτέρωθεν
δ’: Od. 10:172: κὰδ δ’ ἔβαλον προπάροιθε νεός, ἀνέγειρα δ’ ἑταίρους
δ’: Od. 10:172: κὰδ δ’ ἔβαλον προπάροιθε νεός, ἀνέγειρα δ’ ἑταίρους
δ’: Od. 10:178: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο·
δ’: Od. 10:185: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
δ’: Od. 10:187: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 10:193: εἴ τις ἔτ’ ἔσται μῆτις· ἐγὼ δ’ οὐκ οἴομαι εἶναι.
δ’: Od. 10:196: αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ κεῖται· καπνὸν δ’ ἐνὶ μέσσῃ
δ’: Od. 10:205: τῶν μὲν ἐγὼν ἦρχον, τῶν δ’ Εὐρύλοχος θεοειδής.
δ’: Od. 10:206: κλήρους δ’ ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλομεν ὦκα·
δ’: Od. 10:207: ἐκ δ’ ἔθορε κλῆρος μεγαλήτορος Εὐρυλόχοιο.
δ’: Od. 10:208: βῆ δ’ ἰέναι, ἅμα τῷ γε δύω καὶ εἴκοσ’ ἑταῖροι
δ’: Od. 10:209: κλαίοντες· κατὰ δ’ ἄμμε λίπον γοόωντας ὄπισθεν.
δ’: Od. 10:210: εὗρον δ’ ἐν βήσσῃσι τετυγμένα δώματα Κίρκης
δ’: Od. 10:216: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀμφὶ ἄνακτα κύνες δαίτηθεν ἰόντα
δ’: Od. 10:219: σαῖνον· τοὶ δ’ ἔδδεισαν, ἐπεὶ ἴδον αἰνὰ πέλωρα.
δ’: Od. 10:220: ἔσταν δ’ ἐν προθύροισι θεᾶς καλλιπλοκάμοιο,
δ’: Od. 10:221: Κίρκης δ’ ἔνδον ἄκουον ἀειδούσης ὀπὶ καλῇ
δ’: Od. 10:227: καλὸν ἀοιδιάει, δάπεδον δ’ ἅπαν ἀμφιμέμυκεν,
δ’: Od. 10:229: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τοὶ δ’ ἐφθέγγοντο καλεῦντες.
δ’: Od. 10:230: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς
δ’: Od. 10:231: καὶ κάλει· οἱ δ’ ἅμα πάντες ἀϊδρείῃσιν ἕποντο·
δ’: Od. 10:232: Εὐρύλοχος δ’ ὑπέμεινεν· ὀΐσατο γὰρ δόλον εἶναι.
δ’: Od. 10:233: εἷσεν δ’ εἰσαγαγοῦσα κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
δ’: Od. 10:244: Εὐρύλοχος δ’ ἂψ ἦλθε θοὴν ἐπὶ νῆα μέλαιναν,
δ’: Od. 10:248: δακρυόφιν πίμπλαντο, γόον δ’ ὠΐετο θυμός.
δ’: Od. 10:255: ἢ θεὸς ἠὲ γυνή· τοὶ δ’ ἐφθέγγοντο καλεῦντες.
δ’: Od. 10:256: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς
δ’: Od. 10:257: καὶ κάλει· οἱ δ’ ἅμα πάντες ἀϊδρείῃσιν ἕποντο·
δ’: Od. 10:259: οἱ δ’ ἅμ’ ἀϊστώθησαν ἀολλέες, οὐδέ τις αὐτῶν
δ’: Od. 10:263: τὸν δ’ ἂψ ἠνώγεα αὐτὴν ὁδὸν ἡγήσασθαι.
δ’: Od. 10:290: τεύξει τοι κυκεῶ, βαλέει δ’ ἐν φάρμακα σίτῳ·
δ’: Od. 10:308: νῆσον ἀν’ ὑλήεσσαν, ἐγὼ δ’ ἐς δώματα Κίρκης
δ’: Od. 10:310: ἔστην δ’ εἰνὶ θύρῃσι θεᾶς καλλιπλοκάμοιο·
δ’: Od. 10:312: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς
δ’: Od. 10:321: ὣς φάτ’, ἐγὼ δ’ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
δ’: Od. 10:333: ἀλλ’ ἄγε δὴ κολεῷ μὲν ἄορ θέο, νῶϊ δ’ ἔπειτα
δ’: Od. 10:339: αὐτὸν δ’ ἐνθάδ’ ἔχουσα δολοφρονέουσα κελεύεις
δ’: Od. 10:345: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀπώμνυεν, ὡς ἐκέλευον.
δ’: Od. 10:348: ἀμφίπολοι δ’ ἄρα τεῖος ἐνὶ μεγάροισι πένοντο
δ’: Od. 10:350: γίνονται δ’ ἄρα ταί γ’ ἔκ τε κρηνέων ἀπό τ’ ἀλσέων
δ’: Od. 10:354: ἡ δ’ ἑτέρη προπάροιθε θρόνων ἐτίταινε τραπέζας
δ’: Od. 10:359: πολλὸν ὑπὸ τρίποδι μεγάλῳ· ἰαίνετο δ’ ὕδωρ.
δ’: Od. 10:368: χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
δ’: Od. 10:371: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
δ’: Od. 10:373: ἐσθέμεναι δ’ ἐκέλευεν· ἐμῷ δ’ οὐχ ἥνδανε θυμῷ,
δ’: Od. 10:373: ἐσθέμεναι δ’ ἐκέλευεν· ἐμῷ δ’ οὐχ ἥνδανε θυμῷ,
δ’: Od. 10:374: ἀλλ’ ἥμην ἀλλοφρονέων, κακὰ δ’ ὄσσετο θυμός.
δ’: Od. 10:375: Κίρκη δ’ ὡς ἐνόησεν ἔμ’ ἥμενον οὐδ’ ἐπὶ σίτῳ
δ’: Od. 10:379: θυμὸν ἔδων, βρώμης δ’ οὐχ ἅπτεαι οὐδὲ ποτῆτος;
δ’: Od. 10:389: ῥάβδον ἔχουσ’ ἐν χειρί, θύρας δ’ ἀνέῳξε συφειοῦ,
δ’: Od. 10:390: ἐκ δ’ ἔλασεν σιάλοισιν ἐοικότας ἐννεώροισιν.
δ’: Od. 10:393: τῶν δ’ ἐκ μὲν μελέων τρίχες ἔῤῥεον, ἃς πρὶν ἔφυσε
δ’: Od. 10:395: ἄνδρες δ’ ἂψ ἐγένοντο νεώτεροι ἢ πάρος ἦσαν
δ’: Od. 10:398: πᾶσιν δ’ ἱμερόεις ὑπέδυ γόος, ἀμφὶ δὲ δῶμα
δ’: Od. 10:399: σμερδαλέον κονάβιζε· θεὰ δ’ ἐλέαιρε καὶ αὐτή.
δ’: Od. 10:404: κτήματα δ’ ἐν σπήεσσι πελάσσατε ὅπλα τε πάντα·
δ’: Od. 10:405: αὐτὸς δ’ ἂψ ἰέναι καὶ ἄγειν ἐρίηρας ἑταίρους.”
δ’: Od. 10:407: βῆν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
δ’: Od. 10:410: ὡς δ’ ὅτε ἄγραυλοι πόριες περὶ βοῦς ἀγελαίας,
δ’: Od. 10:415: δακρυόεντες ἔχυντο· δόκησε δ’ ἄρα σφίσι θυμὸς
δ’: Od. 10:424: κτήματα δ’ ἐν σπήεσσι πελάσσομεν ὅπλα τε πάντα·
δ’: Od. 10:425: αὐτοὶ δ’ ὀτρύνεσθε ἐμοὶ ἅμα πάντες ἕπεσθαι,
δ’: Od. 10:428: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο·
δ’: Od. 10:436: ἡμέτεροι ἕταροι, σὺν δ’ ὁ θρασὺς εἵπετ’ Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 10:445: ἡμῖν δ’ ἡγεμόνευ’ ἱερὰ πρὸς δώματα Κίρκης.”
δ’: Od. 10:451: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλεν ἠδὲ χιτῶνας·
δ’: Od. 10:452: δαινυμένους δ’ εὖ πάντας ἐφεύρομεν ἐν μεγάροισιν.
δ’: Od. 10:453: οἱ δ’ ἐπεὶ ἀλλήλους εἶδον φράσσαντό τ’ ἐσάντα,
δ’: Od. 10:463: τρηχείης Ἰθάκης· νῦν δ’ ἀσκελέες καὶ ἄθυμοι,
δ’: Od. 10:466: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
δ’: Od. 10:469: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐνιαυτὸς ἔην, περὶ δ’ ἔτραπον ὧραι,
δ’: Od. 10:470: μηνῶν φθινόντων, περὶ δ’ ἤματα μακρὰ τελέσθη,
δ’: Od. 10:478: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν,
δ’: Od. 10:487: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
δ’: Od. 10:497: κλαῖον δ’ ἐν λεχέεσσι καθήμενος, οὐδέ νύ μοι κῆρ
δ’: Od. 10:502: εἰς Ἄϊδος δ’ οὔ πώ τις ἀφίκετο νηῒ μελαίνῃ.”
δ’: Od. 10:503: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
δ’: Od. 10:512: αὐτὸς δ’ εἰς Ἀΐδεω ἰέναι δόμον εὐρώεντα.
δ’: Od. 10:516: ἔνθα δ’ ἔπειθ’, ἥρως, χριμφθεὶς πέλας, ὥς σε κελεύω,
δ’: Od. 10:520: τὸ τρίτον αὖθ’ ὕδατι· ἐπὶ δ’ ἄλφιτα λευκὰ παλύνειν.
δ’: Od. 10:524: Τειρεσίῃ δ’ ἀπάνευθεν ὄϊν ἱερευσέμεν οἴῳ
δ’: Od. 10:528: εἰς Ἔρεβος στρέψας, αὐτὸς δ’ ἀπονόσφι τραπέσθαι
δ’: Od. 10:543: αὐτὴ δ’ ἀργύφεον φᾶρος μέγα ἕννυτο νύμφη,
δ’: Od. 10:545: καλὴν χρυσείην, κεφαλῇ δ’ ἐπέθηκε καλύπτρην.
δ’: Od. 10:550: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
δ’: Od. 10:556: κινυμένων δ’ ἑτάρων ὅμαδον καὶ δοῦπον ἀκούσας
δ’: Od. 10:560: ἀστραγάλων ἐάγη, ψυχὴ δ’ Ἄϊδόσδε κατῆλθεν.
δ’: Od. 10:563: ἔρχεσθ’· ἄλλην δ’ ἧμιν ὁδὸν τεκμήρατο Κίρκη
δ’: Od. 10:571: τόφρα δ’ ἄρ’ οἰχομένη Κίρκη παρὰ νηῒ μελαίνῃ
δ’: Od. 11:3: ἐν δ’ ἱστὸν τιθέμεσθα καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
δ’: Od. 11:6: ἡμῖν δ’ αὖ κατόπισθε νεὸς κυανοπρῴροιο
δ’: Od. 11:9: ἡμεῖς δ’ ὅπλα ἕκαστα πονησάμενοι κατὰ νῆα
δ’: Od. 11:10: ἥμεθα· τὴν δ’ ἄνεμός τε κυβερνήτης τ’ ἴθυνε.
δ’: Od. 11:13: ἡ δ’ ἐς πείραθ’ ἵκανε βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο.
δ’: Od. 11:21: εἱλόμεθ’· αὐτοὶ δ’ αὖτε παρὰ ῥόον Ὠκεανοῖο
δ’: Od. 11:24: ἔσχον· ἐγὼ δ’ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
δ’: Od. 11:28: τὸ τρίτον αὖθ’ ὕδατι· ἐπὶ δ’ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνον.
δ’: Od. 11:32: Τειρεσίῃ δ’ ἀπάνευθεν ὄϊν ἱερευσέμεν οἴῳ
δ’: Od. 11:34: τοὺς δ’ ἐπεὶ εὐχωλῇσι λιτῇσί τε, ἔθνεα νεκρῶν,
δ’: Od. 11:36: ἐς βόθρον, ῥέε δ’ αἷμα κελαινεφές· αἱ δ’ ἀγέροντο
δ’: Od. 11:36: ἐς βόθρον, ῥέε δ’ αἷμα κελαινεφές· αἱ δ’ ἀγέροντο
δ’: Od. 11:40: πολλοὶ δ’ οὐτάμενοι χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν,
δ’: Od. 11:62: Κίρκης δ’ ἐν μεγάρῳ καταλέγμενος οὐκ ἐνόησα
δ’: Od. 11:65: ἀστραγάλων ἐάγη, ψυχὴ δ’ Ἄϊδόσδε κατῆλθε.
δ’: Od. 11:83: εἴδωλον δ’ ἑτέρωθεν ἑταίρου πόλλ’ ἀγόρευεν.
δ’: Od. 11:84: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ μητρὸς κατατεθνηυίης,
δ’: Od. 11:90: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Θηβαίου Τειρεσίαο,
δ’: Od. 11:91: χρύσεον σκῆπτρον ἔχων, ἐμὲ δ’ ἔγνω καὶ προσέειπε·
δ’: Od. 11:97: ὣς φάτ’, ἐγὼ δ’ ἀναχασσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον
δ’: Od. 11:98: κουλεῷ ἐγκατέπηξ’. ὁ δ’ ἐπεὶ πίεν αἷμα κελαινόν,
δ’: Od. 11:108: βοσκομένας δ’ εὕρητε βόας καὶ ἴφια μῆλα
δ’: Od. 11:113: νηΐ τε καὶ ἑτάροισ’. αὐτὸς δ’ εἴ πέρ κεν ἀλύξῃς,
δ’: Od. 11:115: νηὸς ἐπ’ ἀλλοτρίης· δήεις δ’ ἐν πήματα οἴκῳ,
δ’: Od. 11:142: ἡ δ’ ἀκέουσ’ ἧσται σχεδὸν αἵματος οὐδ’ ἑὸν υἱὸν
δ’: Od. 11:153: ἤλυθε καὶ πίεν αἷμα κελαινεφές· αὐτίκα δ’ ἔγνω
δ’: Od. 11:176: ἀνδρῶν ἄλλος ἔχει, ἐμὲ δ’ οὐκέτι φασὶ νέεσθαι.
δ’: Od. 11:180: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο πότνια μήτηρ·
δ’: Od. 11:184: σὸν δ’ οὔ πώ τις ἔχει καλὸν γέρας, ἀλλὰ ἕκηλος
δ’: Od. 11:196: σὸν νόστον ποθέων· χαλεπὸν δ’ ἐπὶ γῆρας ἱκάνει.
δ’: Od. 11:208: ἔπτατ’· ἐμοὶ δ’ ἄχος ὀξὺ γενέσκετο κηρόθι μᾶλλον,
δ’: Od. 11:215: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο πότνια μήτηρ·
δ’: Od. 11:222: ψυχὴ δ’ ἠΰτ’ ὄνειρος ἀποπταμένη πεπότηται.
δ’: Od. 11:228: αἱ δ’ ἀμφ’ αἷμα κελαινὸν ἀολλέες ἠγερέθοντο,
δ’: Od. 11:234: ὃν γόνον ἐξαγόρευεν· ἐγὼ δ’ ἐρέεινον ἁπάσας.
δ’: Od. 11:241: τῷ δ’ ἄρα εἰσάμενος γαιήοχος ἐννοσίγαιος
δ’: Od. 11:243: πορφύρεον δ’ ἄρα κῦμα περιστάθη οὔρεϊ ἶσον,
δ’: Od. 11:245: λῦσε δὲ παρθενίην ζώνην, κατὰ δ’ ὕπνον ἔχευεν.
δ’: Od. 11:248: “χαῖρε, γύναι, φιλότητι· περιπλομένου δ’ ἐνιαυτοῦ
δ’: Od. 11:251: νῦν δ’ ἔρχευ πρὸς δῶμα καὶ ἴσχεο μηδ’ ὀνομήνῃς·
δ’: Od. 11:254: ἡ δ’ ὑποκυσαμένη Πελίην τέκε καὶ Νηλῆα,
δ’: Od. 11:257: ναῖε πολύῤῥηνος, ὁ δ’ ἄρ’ ἐν Πύλῳ ἠμαθόεντι.
δ’: Od. 11:258: τοὺς δ’ ἑτέρους Κρηθῆϊ τέκεν βασίλεια γυναικῶν,
δ’: Od. 11:273: γημαμένη ᾧ υἷϊ· ὁ δ’ ὃν πατέρ’ ἐξεναρίξας
δ’: Od. 11:274: γῆμεν· ἄφαρ δ’ ἀνάπυστα θεοὶ θέσαν ἀνθρώποισιν.
δ’: Od. 11:277: ἡ δ’ ἔβη εἰς Ἀΐδαο πυλάρταο κρατεροῖο,
δ’: Od. 11:279: ᾧ ἄχεϊ σχομένη· τῷ δ’ ἄλγεα κάλλιπ’ ὀπίσσω
δ’: Od. 11:287: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἰφθίμην Πηρὼ τέκε, θαῦμα βροτοῖσι,
δ’: Od. 11:291: ἀργαλέας. τὰς δ’ οἶος ὑπέσχετο μάντις ἀμύμων
δ’: Od. 11:297: θέσφατα πάντ’ εἰπόντα· Διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή.
δ’: Od. 11:303: ἄλλοτε μὲν ζώουσ’ ἑτερήμεροι, ἄλλοτε δ’ αὖτε
δ’: Od. 11:328: πάσας δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
δ’: Od. 11:333: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ,
δ’: Od. 11:334: κηληθμῷ δ’ ἔσχοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
δ’: Od. 11:335: τοῖσιν δ’ Ἀρήτη λευκώλενος ἤρχετο μύθων·
δ’: Od. 11:338: ξεῖνος δ’ αὖτ’ ἐμός ἐστιν, ἕκαστος δ’ ἔμμορε τιμῆς.
δ’: Od. 11:338: ξεῖνος δ’ αὖτ’ ἐμός ἐστιν, ἕκαστος δ’ ἔμμορε τιμῆς.
δ’: Od. 11:346: Ἀλκινόου δ’ ἐκ τοῦδ’ ἔχεται ἔργον τε ἔπος τε.”
δ’: Od. 11:347: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
δ’: Od. 11:352: δωτίνην τελέσω. πομπὴ δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
δ’: Od. 11:353: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ δήμῳ.”
δ’: Od. 11:354: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 11:362: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
δ’: Od. 11:367: σοὶ δ’ ἔπι μὲν μορφὴ ἐπέων, ἔνι δὲ φρένες ἐσθλαί,
δ’: Od. 11:368: μῦθον δ’ ὡς ὅτ’ ἀοιδὸς ἐπισταμένως κατέλεξας,
δ’: Od. 11:373: νὺξ δ’ ἥδε μάλα μακρή, ἀθέσφατος, οὐδέ πω ὥρη
δ’: Od. 11:377: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 11:380: εἰ δ’ ἔτ’ ἀκουέμεναί γε λιλαίεαι, οὐκ ἂν ἔπειτα
δ’: Od. 11:384: ἐν νόστῳ δ’ ἀπόλοντο κακῆς ἰότητι γυναικός.
δ’: Od. 11:387: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
δ’: Od. 11:388: ἀχνυμένη· περὶ δ’ ἄλλαι ἀγηγέραθ’, ὅσσοι ἅμ’ αὐτῷ
δ’: Od. 11:390: ἔγνω δ’ αἶψ’ ἐμὲ κεῖνος, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι·
δ’: Od. 11:391: κλαῖε δ’ ὅ γε λιγέως, θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἴβων,
δ’: Od. 11:412: ὣς θάνον οἰκτίστῳ θανάτῳ· περὶ δ’ ἄλλοι ἑταῖροι
δ’: Od. 11:420: κείμεθ’ ἐνὶ μεγάρῳ, δάπεδον δ’ ἅπαν αἵματι θῦεν.
δ’: Od. 11:421: οἰκτροτάτην δ’ ἤκουσα ὄπα Πριάμοιο θυγατρὸς
δ’: Od. 11:432: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· ἡ δ’ ἔξοχα λυγρὰ ἰδυῖα
δ’: Od. 11:452: ἡ δ’ ἐμὴ οὐδέ περ υἷος ἐνιπλησθῆναι ἄκοιτις
δ’: Od. 11:454: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
δ’: Od. 11:464: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δ’ ἀνεμώλια βάζειν.”
δ’: Od. 11:467: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
δ’: Od. 11:482: γῆς ἐπέβην, ἀλλ’ αἰὲν ἔχω κακά. σεῖο δ’, Ἀχιλλεῦ,
δ’: Od. 11:512: Νέστωρ δ’ ἀντίθεος καὶ ἐγὼ νικάσκομεν οἴω.
δ’: Od. 11:516: πολλοὺς δ’ ἄνδρας ἔπεφνεν ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
δ’: Od. 11:517: πάντας δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
δ’: Od. 11:520: ἥρω’ Εὐρύπυλον· πολλοὶ δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι
δ’: Od. 11:524: Ἀργείων οἱ ἄριστοι, ἐμοὶ δ’ ἐπὶ πάντ’ ἐτέταλτο,
δ’: Od. 11:528: κεῖνον δ’ οὔ ποτε πάμπαν ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
δ’: Od. 11:531: ἱππόθεν ἐξέμεναι, ξίφεος δ’ ἐπεμαίετο κώπην
δ’: Od. 11:541: αἱ δ’ ἄλλαι ψυχαὶ νεκύων κατατεθνηώτων
δ’: Od. 11:543: οἴη δ’ Αἴαντος ψυχὴ Τελαμωνιάδαο
δ’: Od. 11:550: Αἴανθ’, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ’ ἔργα τέτυκτο
δ’: Od. 11:556: τοῖος γάρ σφιν πύργος ἀπώλεο· σεῖο δ’ Ἀχαιοὶ
δ’: Od. 11:560: ἐκπάγλως ἤχθηρε, τεῒν δ’ ἐπὶ μοῖραν ἔθηκεν.
δ’: Od. 11:577: κείμενον ἐν δαπέδῳ. ὁ δ’ ἐπ’ ἐννέα κεῖτο πέλεθρα,
δ’: Od. 11:579: δέρτρον ἔσω δύνοντες· ὁ δ’ οὐκ ἀπαμύνετο χερσί.
δ’: Od. 11:584: στεῦτο δὲ διψάων, πιέειν δ’ οὐκ εἶχεν ἑλέσθαι·
δ’: Od. 11:588: δένδρεα δ’ ὑψιπέτηλα κατὰ κρῆθεν χέε καρπόν,
δ’: Od. 11:592: τὰς δ’ ἄνεμος ῥίπτασκε ποτὶ νέφεα σκιόεντα.
δ’: Od. 11:599: αὐτὰρ ὅ γ’ ἂψ ὤσασκε τιταινόμενος, κατὰ δ’ ἱδρὼς
δ’: Od. 11:600: ἔῤῥεεν ἐκ μελέων, κονίη δ’ ἐκ κρατὸς ὀρώρει.
δ’: Od. 11:606: πάντοσ’ ἀτυζομένων· ὁ δ’ ἐρεμνῇ νυκτὶ ἐοικώς,
δ’: Od. 11:615: ἔγνω δ’ αἶψ’ ἐμὲ κεῖνος, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι,
δ’: Od. 11:638: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
δ’: Od. 12:2: νηῦς, ἀπὸ δ’ ἵκετο κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο
δ’: Od. 12:7: ἔνθα δ’ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
δ’: Od. 12:8: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 12:11: φιτροὺς δ’ αἶψα ταμόντες, ὅθ’ ἀκροτάτη πρόεχ’ ἀκτή,
δ’: Od. 12:18: ἦλθ’ ἐντυναμένη· ἅμα δ’ ἀμφίπολοι φέρον αὐτῇ
δ’: Od. 12:20: ἡ δ’ ἐν μέσσῳ στᾶσα μετηύδα δῖα θεάων·
δ’: Od. 12:24: αὖθι πανημέριοι· ἅμα δ’ ἠόϊ φαινομένηφι
δ’: Od. 12:28: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
δ’: Od. 12:31: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν,
δ’: Od. 12:33: ἡ δ’ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα φίλων ἀπονόσφιν ἑταίρων
δ’: Od. 12:37: “ταῦτα μὲν οὕτω πάντα πεπείρανται, σὺ δ’ ἄκουσον,
δ’: Od. 12:42: Σειρήνων, τῷ δ’ οὔ τι γυνὴ καὶ νήπια τέκνα
δ’: Od. 12:45: ἥμεναι ἐν λειμῶνι· πολὺς δ’ ἀμφ’ ὀστεόφιν θὶς
δ’: Od. 12:47: ἀλλὰ παρὲξ ἐλάαν, ἐπὶ δ’ οὔατ’ ἀλεῖψαι ἑταίρων
δ’: Od. 12:51: ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ’ αὐτοῦ πείρατ’ ἀνήφθω,
δ’: Od. 12:59: ἔνθεν μὲν γὰρ πέτραι ἐπηρεφέες, προτὶ δ’ αὐτὰς
δ’: Od. 12:66: τῇ δ’ οὔ πώ τις νηῦς φύγεν ἀνδρῶν, ἥ τις ἵκηται,
δ’: Od. 12:80: μέσσῳ δ’ ἐν σκοπέλῳ ἐστὶ σπέος ἠεροειδές,
δ’: Od. 12:85: ἔνθα δ’ ἐνὶ Σκύλλη ναίει δεινὸν λελακυῖα.
δ’: Od. 12:87: γίνεται, αὐτὴ δ’ αὖτε πέλωρ κακόν· οὐδέ κέ τίς μιν
δ’: Od. 12:94: ἔξω δ’ ἐξίσχει κεφαλὰς δεινοῖο βερέθρου·
δ’: Od. 12:95: αὐτοῦ δ’ ἰχθυάᾳ, σκόπελον περιμαιμώωσα,
δ’: Od. 12:98: τῇ δ’ οὔ πώ ποτε ναῦται ἀκήριοι εὐχετόωνται
δ’: Od. 12:101: τὸν δ’ ἕτερον σκόπελον χθαμαλώτερον ὄψει, Ὀδυσσεῦ,
δ’: Od. 12:103: τῷ δ’ ἐν ἐρινεός ἐστι μέγας, φύλλοισι τεθηλώς·
δ’: Od. 12:104: τῷ δ’ ὑπὸ δῖα Χάρυβδις ἀναῤῥυβδεῖ μέλαν ὕδωρ.
δ’: Od. 12:105: τρὶς μὲν γάρ τ’ ἀνίησιν ἐπ’ ἤματι, τρὶς δ’ ἀναρυβδεῖ,
δ’: Od. 12:112: “εἰ δ’ ἄγε δή μοι τοῦτο, θεά, νημερτὲς ἐνίσπες,
δ’: Od. 12:115: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
δ’: Od. 12:123: τόσσῃσιν κεφαλῇσι, τόσους δ’ ἐκ φῶτας ἕληται.
δ’: Od. 12:127: Θρινακίην δ’ ἐς νῆσον ἀφίξεαι· ἔνθα δὲ πολλαὶ
δ’: Od. 12:129: ἑπτὰ βοῶν ἀγέλαι, τόσα δ’ οἰῶν πώεα καλά,
δ’: Od. 12:130: πεντήκοντα δ’ ἕκαστα. γόνος δ’ οὐ γίνεται αὐτῶν,
δ’: Od. 12:130: πεντήκοντα δ’ ἕκαστα. γόνος δ’ οὐ γίνεται αὐτῶν,
δ’: Od. 12:131: οὐδέ ποτε φθινύθουσι. θεαὶ δ’ ἐπιποιμένες εἰσί,
δ’: Od. 12:140: νηΐ τε καὶ ἑτάροισ’. αὐτὸς δ’ εἴ πέρ κεν ἀλύξῃς,
δ’: Od. 12:146: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
δ’: Od. 12:147: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
δ’: Od. 12:148: ἡμῖν δ’ αὖ κατόπισθε νεὸς κυανοπρῴροιο
δ’: Od. 12:151: αὐτίκα δ’ ὅπλα ἕκαστα πονησάμενοι κατὰ νῆα
δ’: Od. 12:152: ἥμεθα· τὴν δ’ ἄνεμός τε κυβερνήτης τ’ ἴθυνε.
δ’: Od. 12:162: ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ’ αὐτοῦ πείρατ’ ἀνήφθω.
δ’: Od. 12:170: ἀνστάντες δ’ ἕταροι νεὸς ἱστία μηρύσαντο,
δ’: Od. 12:171: καὶ τὰ μὲν ἐν νηῒ γλαφυρῇ θέσαν, οἱ δ’ ἐπ’ ἐρετμὰ
δ’: Od. 12:175: αἶψα δ’ ἰαίνετο κηρός, ἐπεὶ κέλετο μεγάλη ἲς
δ’: Od. 12:177: ἑξείης δ’ ἑτάροισιν ἐπ’ οὔατα πᾶσιν ἄλειψα.
δ’: Od. 12:178: οἱ δ’ ἐν νηΐ μ’ ἔδησαν ὁμοῦ χεῖράς τε πόδας τε
δ’: Od. 12:179: ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ’ αὐτοῦ πείρατ’ ἀνῆπτον·
δ’: Od. 12:180: αὐτοὶ δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
δ’: Od. 12:182: ῥίμφα διώκοντες, τὰς δ’ οὐ λάθεν ὠκύαλος νηῦς
δ’: Od. 12:183: ἐγγύθεν ὀρνυμένη, λιγυρὴν δ’ ἔντυνον ἀοιδήν·
δ’: Od. 12:191: ἴδμεν δ’ ὅσσα γένηται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ.”
δ’: Od. 12:195: αὐτίκα δ’ ἀνστάντες Περιμήδης Εὐρύλοχός τε
δ’: Od. 12:203: τῶν δ’ ἄρα δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατ’ ἐρετμά,
δ’: Od. 12:204: βόμβησαν δ’ ἄρα πάντα κατὰ ῥόον· ἔσχετο δ’ αὐτοῦ
δ’: Od. 12:204: βόμβησαν δ’ ἄρα πάντα κατὰ ῥόον· ἔσχετο δ’ αὐτοῦ
δ’: Od. 12:213: νῦν δ’ ἄγεθ’, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες.
δ’: Od. 12:222: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο.
δ’: Od. 12:223: Σκύλλην δ’ οὐκέτ’ ἐμυθεόμην, ἄπρηκτον ἀνίην,
δ’: Od. 12:238: πᾶσ’ ἀναμορμύρεσκε κυκωμένη· ὑψόσε δ’ ἄχνη
δ’: Od. 12:247: σκεψάμενος δ’ ἐς νῆα θοὴν ἅμα καὶ μεθ’ ἑταίρους
δ’: Od. 12:251: ὡς δ’ ὅτ’ ἐπὶ προβόλῳ ἁλιεὺς περιμήκεϊ ῥάβδῳ
δ’: Od. 12:254: ἀσπαίροντα δ’ ἔπειτα λαβὼν ἔῤῥιψε θύραζε,
δ’: Od. 12:256: αὐτοῦ δ’ εἰνὶ θύρῃσι κατήσθιε κεκλήγοντας,
δ’: Od. 12:262: ἱκόμεθ’· ἔνθα δ’ ἔσαν καλαὶ βόες εὐρυμέτωποι,
δ’: Od. 12:278: αὐτίκα δ’ Εὐρύλοχος στυγερῷ μ’ ἠμείβετο μύθῳ·
δ’: Od. 12:286: ἐκ νυκτῶν δ’ ἄνεμοι χαλεποί, δηλήματα νηῶν,
δ’: Od. 12:293: ἠῶθεν δ’ ἀναβάντες ἐνήσομεν εὐρέϊ πόντῳ.”
δ’: Od. 12:294: ὣς ἔφατ’ Εὐρύλοχος, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι ἑταῖροι.
δ’: Od. 12:303: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ αὐτίκ’ ἀπώμνυον ὡς ἐκέλευον.
δ’: Od. 12:312: ἦμος δὲ τρίχα νυκτὸς ἔην, μετὰ δ’ ἄστρα βεβήκει,
δ’: Od. 12:315: γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.
δ’: Od. 12:316: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 12:318: ἔνθα δ’ ἔσαν Νυμφέων καλοὶ χοροὶ ἠδὲ θόωκοι·
δ’: Od. 12:324: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
δ’: Od. 12:327: οἱ δ’ εἷος μὲν σῖτον ἔχον καὶ οἶνον ἐρυθρόν,
δ’: Od. 12:338: οἱ δ’ ἄρα μοι γλυκὺν ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν ἔχευαν.
δ’: Od. 12:339: Εὐρύλοχος δ’ ἑτάροισι κακῆς ἐξήρχετο βουλῆς·
δ’: Od. 12:342: λιμῷ δ’ οἴκτιστον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν.
δ’: Od. 12:349: νῆ’ ἐθέλῃ ὀλέσαι, ἐπὶ δ’ ἕσπωνται θεοὶ ἄλλοι,
δ’: Od. 12:352: ὣς ἔφατ’ Εὐρύλοχος, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι ἑταῖροι.
δ’: Od. 12:353: αὐτίκα δ’ Ἠελίοιο βοῶν ἐλάσαντες ἀρίστας
δ’: Od. 12:361: δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν.
δ’: Od. 12:367: βῆν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
δ’: Od. 12:373: οἱ δ’ ἕταροι μέγα ἔργον ἐμητίσαντο μένοντες.”
δ’: Od. 12:374: ὠκέα δ’ Ἠελίῳ Ὑπερίονι ἄγγελος ἦλθε
δ’: Od. 12:376: αὐτίκα δ’ ἀθανάτοισι μετηύδα χωόμενος κῆρ·
δ’: Od. 12:384: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
δ’: Od. 12:389: ταῦτα δ’ ἐγὼν ἤκουσα Καλυψοῦς ἠϋκόμοιο·
δ’: Od. 12:390: ἡ δ’ ἔφη Ἑρμείαο διακτόρου αὐτὴ ἀκοῦσαι.
δ’: Od. 12:393: εὑρέμεναι δυνάμεσθα· βόες δ’ ἀποτέθνασαν ἤδη.
δ’: Od. 12:394: τοῖσιν δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα θεοὶ τέραα προὔφαινον·
δ’: Od. 12:395: εἷρπον μὲν ῥινοί, κρέα δ’ ἀμφ’ ὀβελοῖσ’ ἐμεμύκει,
δ’: Od. 12:396: ὀπταλέα τε καὶ ὠμά· βοῶν δ’ ὣς γίνετο φωνή.
δ’: Od. 12:401: ἡμεῖς δ’ αἶψ’ ἀναβάντες ἐνήκαμεν εὐρέϊ πόντῳ,
δ’: Od. 12:407: ἡ δ’ ἔθει οὐ μάλα πολλὸν ἐπὶ χρόνον· αἶψα γὰρ ἦλθε
δ’: Od. 12:410: ἀμφοτέρους, ἱστὸς δ’ ὀπίσω πέσεν, ὅπλα τε πάντα
δ’: Od. 12:411: εἰς ἄντλον κατέχυνθ’· ὁ δ’ ἄρα πρυμνῇ ἐνὶ νηῒ
δ’: Od. 12:412: πλῆξε κυβερνήτεω κεφαλήν, σὺν δ’ ὀστέ’ ἄραξε
δ’: Od. 12:413: πάντ’ ἄμυδις κεφαλῆς· ὁ δ’ ἄρ’ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς
δ’: Od. 12:414: κάππεσ’ ἀπ’ ἰκριόφιν, λίπε δ’ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ.
δ’: Od. 12:415: Ζεὺς δ’ ἄμυδις βρόντησε καὶ ἔμβαλε νηῒ κεραυνόν·
δ’: Od. 12:416: ἡ δ’ ἐλελίχθη πᾶσα Διὸς πληγεῖσα κεραυνῷ,
δ’: Od. 12:417: ἐν δὲ θεείου πλῆτο· πέσον δ’ ἐκ νηὸς ἑταῖροι.
δ’: Od. 12:419: κύμασιν ἐμφορέοντο, θεὸς δ’ ἀποαίνυτο νόστον.
δ’: Od. 12:425: ἑζόμενος δ’ ἐπὶ τοῖς φερόμην ὀλοοῖσ’ ἀνέμοισιν.
δ’: Od. 12:427: ἦλθε δ’ ἐπὶ νότος ὦκα, φέρων ἐμῷ ἄλγεα θυμῷ,
δ’: Od. 12:429: παννύχιος φερόμην, ἅμα δ’ ἠελίῳ ἀνιόντι
δ’: Od. 12:435: ῥίζαι γὰρ ἑκὰς εἶχον, ἀπήωροι δ’ ἔσαν ὄζοι
δ’: Od. 12:437: νωλεμέως δ’ ἐχόμην, ὄφρ’ ἐξεμέσειεν ὀπίσσω
δ’: Od. 12:439: ὄψ’· ἦμος δ’ ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορῆθεν ἀνέστη
δ’: Od. 12:442: ἧκα δ’ ἐγὼ καθύπερθε πόδας καὶ χεῖρε φέρεσθαι,
δ’: Od. 12:443: μέσσῳ δ’ ἐνδούπησα παρὲξ περιμήκεα δοῦρα,
δ’: Od. 12:444: ἑζόμενος δ’ ἐπὶ τοῖσι διήρεσα χερσὶν ἐμῇσι.
δ’: Od. 12:445: Σκύλλην δ’ οὐκέτ’ ἔασε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
δ’: Od. 12:447: ἔνθεν δ’ ἐννῆμαρ φερόμην, δεκάτῃ δέ με νυκτὶ
δ’: Od. 13:1: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ,
δ’: Od. 13:2: κηληθμῷ δ’ ἔσχοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
δ’: Od. 13:3: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
δ’: Od. 13:7: ὑμέων δ’ ἀνδρὶ ἑκάστῳ ἐφιέμενος τάδε εἴρω,
δ’: Od. 13:9: αἰεὶ πίνετ’ ἐμοῖσιν, ἀκουάζεσθε δ’ ἀοιδοῦ·
δ’: Od. 13:14: ἀνδρακάς, ἡμεῖς δ’ αὖτε ἀγειρόμενοι κατὰ δῆμον
δ’: Od. 13:16: ὣς ἔφατ’ Ἀλκίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
δ’: Od. 13:18: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 13:19: νῆάδ’ ἐπεσσεύοντο, φέρον δ’ εὐήνορα χαλκόν.
δ’: Od. 13:23: οἱ δ’ εἰς Ἀλκινόοιο κίον καὶ δαῖτ’ ἀλέγυνον.
δ’: Od. 13:31: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ δόρποιο λιλαίεται, ᾧ τε πανῆμαρ
δ’: Od. 13:33: ἀσπασίως δ’ ἄρα τῷ κατέδυ φάος ἠελίοιο
δ’: Od. 13:39: πέμπετέ με σπείσαντες ἀπήμονα, χαίρετε δ’ αὐτοί.
δ’: Od. 13:42: ὄλβια ποιήσειαν· ἀμύμονα δ’ οἴκοι ἄκοιτιν
δ’: Od. 13:44: ὑμεῖς δ’ αὖθι μένοντες ἐϋφραίνοιτε γυναῖκας
δ’: Od. 13:45: κουριδίας καὶ τέκνα· θεοὶ δ’ ἀρετὴν ὀπάσειαν
δ’: Od. 13:47: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον
δ’: Od. 13:54: νώμησεν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπισταδόν· οἱ δὲ θεοῖσιν
δ’: Od. 13:56: αὐτόθεν ἐξ ἑδρέων. ἀνὰ δ’ ἵστατο δῖος Ὀδυσσεύς,
δ’: Od. 13:57: Ἀρήτῃ δ’ ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἀμφικύπελλον
δ’: Od. 13:64: τῷ δ’ ἅμα κήρυκα προΐει μένος Ἀλκινόοιο
δ’: Od. 13:66: Ἀρήτη δ’ ἄρα οἱ δμῳὰς ἅμ’ ἔπεμπε γυναῖκας,
δ’: Od. 13:68: τὴν δ’ ἑτέρην χηλὸν πυκινὴν ἅμ’ ὄπασσε κομίζειν·
δ’: Od. 13:69: ἡ δ’ ἄλλη σῖτόν τ’ ἔφερεν καὶ οἶνον ἐρυθρόν.
δ’: Od. 13:73: κὰδ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ στόρεσαν ῥῆγός τε λίνον τε
δ’: Od. 13:77: κόσμῳ, πεῖσμα δ’ ἔλυσαν ἀπὸ τρητοῖο λίθοιο.
δ’: Od. 13:81: ἡ δ’, ὥς τ’ ἐν πεδίῳ τετράοροι ἄρσενες ἵπποι,
δ’: Od. 13:84: ὣς ἄρα τῆς πρύμνη μὲν ἀείρετο, κῦμα δ’ ὄπισθεν
δ’: Od. 13:103: ἀγχόθι δ’ αὐτῆς ἄντρον ἐπήρατον ἠεροειδές,
δ’: Od. 13:106: λάϊνοι· ἔνθα δ’ ἔπειτα τιθαιβώσσουσι μέλισσαι.
δ’: Od. 13:107: ἐν δ’ ἱστοὶ λίθεοι περιμήκεες, ἔνθα τε Νύμφαι
δ’: Od. 13:109: ἐν δ’ ὕδατ’ ἀενάοντα. δύω δέ τέ οἱ θύραι εἰσίν,
δ’: Od. 13:111: αἱ δ’ αὖ πρὸς νότου εἰσὶ θεώτεραι· οὐδέ τι κείνῃ
δ’: Od. 13:116: οἱ δ’ ἐκ νηὸς βάντες ἐϋζύγου ἤπειρόνδε
δ’: Od. 13:119: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπὶ ψαμάθῳ ἔθεσαν δεδμημένον ὕπνῳ,
δ’: Od. 13:125: αὐτοὶ δ’ αὖ οἶκόνδε πάλιν κίον. οὐδ’ ἐνοσίχθων
δ’: Od. 13:127: πρῶτον ἐπηπείλησε, Διὸς δ’ ἐξείρετο βουλήν·
δ’: Od. 13:134: οἱ δ’ εὕδοντ’ ἐν νηῒ θοῇ ἐπὶ πόντον ἄγοντες
δ’: Od. 13:139: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
δ’: Od. 13:143: ἀνδρῶν δ’ εἴ πέρ τίς σε βίῃ καὶ κάρτεϊ εἴκων
δ’: Od. 13:144: οὔ τι τίει, σοὶ δ’ ἐστὶ καὶ ἐξοπίσω τίσις αἰεί.
δ’: Od. 13:146: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
δ’: Od. 13:153: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
δ’: Od. 13:170: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε· τὰ δ’ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο.
δ’: Od. 13:171: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
δ’: Od. 13:177: ῥαισέμεναι, μέγα δ’ ἧμιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψειν.
δ’: Od. 13:184: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἔδδεισαν, ἑτοιμάσσαντο δὲ ταύρους.
δ’: Od. 13:187: ἑσταότες περὶ βωμόν. ὁ δ’ ἔγρετο δῖος Ὀδυσσεὺς
δ’: Od. 13:197: στῆ δ’ ἄρ’ ἀναΐξας καί ῥ’ εἴσιδε πατρίδα γαῖαν,
δ’: Od. 13:199: χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος δ’ ἔπος ηὔδα·
δ’: Od. 13:207: νῦν δ’ οὔτ’ ἄρ πῃ θέσθαι ἐπίσταμαι, οὐδὲ μὲν αὐτοῦ
δ’: Od. 13:219: τῶν μὲν ἄρ’ οὔ τι πόθει· ὁ δ’ ὀδύρετο πατρίδα γαῖαν
δ’: Od. 13:225: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσι πέδιλ’ ἔχε, χερσὶ δ’ ἄκοντα.
δ’: Od. 13:225: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσι πέδιλ’ ἔχε, χερσὶ δ’ ἄκοντα.
δ’: Od. 13:226: τὴν δ’ Ὀδυσεὺς γήθησεν ἰδὼν καὶ ἐναντίος ἦλθε
δ’: Od. 13:230: ἀλλὰ σάω μὲν ταῦτα, σάω δ’ ἐμέ· σοὶ γὰρ ἐγώ γε
δ’: Od. 13:236: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Od. 13:245: γίνεται· αἰεὶ δ’ ὄμβρος ἔχει τεθαλυῖά τ’ ἐέρση.
δ’: Od. 13:246: αἰγίβοτος δ’ ἀγαθὴ καὶ βούβοτος· ἔστι μὲν ὕλη
δ’: Od. 13:247: παντοίη, ἐν δ’ ἀρδμοὶ ἐπηετανοὶ παρέασι.
δ’: Od. 13:254: οὐδ’ ὅ γ’ ἀληθέα εἶπε, πάλιν δ’ ὅ γε λάζετο μῦθον,
δ’: Od. 13:257: τηλοῦ ὑπὲρ πόντου· νῦν δ’ εἰλήλουθα καὶ αὐτὸς
δ’: Od. 13:258: χρήμασι σὺν τοίσδεσσι· λιπὼν δ’ ἔτι παισὶ τοσαῦτα
δ’: Od. 13:279: σπουδῇ δ’ ἐς λιμένα προερέσσαμεν, οὐδέ τις ἥμιν
δ’: Od. 13:285: οἱ δ’ ἐς Σιδονίην εὖ ναιομένην ἀναβάντες
δ’: Od. 13:288: χειρί τέ μιν κατέρεξε· δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικὶ
δ’: Od. 13:298: βουλῇ καὶ μύθοισιν, ἐγὼ δ’ ἐν πᾶσι θεοῖσι
δ’: Od. 13:311: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 13:314: τοῦτο δ’ ἐγὼν εὖ οἶδ’, ὅτι μοι πάρος ἠπίη ἦσθα,
δ’: Od. 13:317: βῆμεν δ’ ἐν νήεσσι, θεὸς δ’ ἐκέδασσεν Ἀχαιούς,
δ’: Od. 13:317: βῆμεν δ’ ἐν νήεσσι, θεὸς δ’ ἐκέδασσεν Ἀχαιούς,
δ’: Od. 13:329: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Od. 13:335: σοὶ δ’ οὔ πω φίλον ἐστὶ δαήμεναι οὐδὲ πυθέσθαι,
δ’: Od. 13:346: ἥδε δ’ ἐπὶ κρατὸς λιμένος τανύφυλλος ἐλαίη·
δ’: Od. 13:347: ἀγχόθι δ’ αὐτῆς ἄντρον ἐπήρατον ἠεροειδές,
δ’: Od. 13:357: ὄψεσθ’ ὔμμ’ ἐφάμην· νῦν δ’ εὐχωλῇσ’ ἀγανῇσι
δ’: Od. 13:361: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
δ’: Od. 13:370: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέθηκε, λίθον δ’ ἐπέθηκε θύρῃσι
δ’: Od. 13:382: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 13:392: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Od. 13:399: ξανθὰς δ’ ἐκ κεφαλῆς ὀλέσω τρίχας, ἀμφὶ δὲ λαῖφος
δ’: Od. 13:416: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 13:420: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Od. 13:424: ἧσται ἐν Ἀτρεΐδαο δόμοις, παρὰ δ’ ἄσπετα κεῖται.
δ’: Od. 13:431: ξανθὰς δ’ ἐκ κεφαλῆς ὄλεσε τρίχας, ἀμφὶ δὲ δέρμα
δ’: Od. 14:5: τὸν δ’ ἄρ’ ἐνὶ προδόμῳ εὗρ’ ἥμενον, ἔνθα οἱ αὐλὴ
δ’: Od. 14:11: σταυροὺς δ’ ἐκτὸς ἔλασσε διαμπερὲς ἔνθα καὶ ἔνθα
δ’: Od. 14:13: ἔντοσθεν δ’ αὐλῆς συφεοὺς δυοκαίδεκα ποίει
δ’: Od. 14:16: θήλειαι τοκάδες· τοὶ δ’ ἄρσενες ἐκτὸς ἴαυον,
δ’: Od. 14:23: αὐτὸς δ’ ἀμφὶ πόδεσσιν ἑοῖς ἀράρισκε πέδιλα,
δ’: Od. 14:29: ἐξαπίνης δ’ Ὀδυσῆα ἴδον κύνες ὑλακόμωροι.
δ’: Od. 14:49: εἷσεν δ’ εἰσαγαγών, ῥῶπας δ’ ὑπέχευε δασείας,
δ’: Od. 14:49: εἷσεν δ’ εἰσαγαγών, ῥῶπας δ’ ὑπέχευε δασείας,
δ’: Od. 14:50: ἐστόρεσεν δ’ ἐπὶ δέρμα ἰονθάδος ἀγρίου αἰγός,
δ’: Od. 14:51: αὐτοῦ ἐνεύναιον, μέγα καὶ δασύ. χαῖρε δ’ Ὀδυσσεύς,
δ’: Od. 14:55: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
δ’: Od. 14:58: ξεῖνοί τε πτωχοί τε. δόσις δ’ ὀλίγη τε φίλη τε
δ’: Od. 14:65: ὅς οἱ πολλὰ κάμῃσι, θεὸς δ’ ἐπὶ ἔργον ἀέξῃ,
δ’: Od. 14:73: βῆ δ’ ἴμεν ἐς συφεούς, ὅθι ἔθνεα ἔρχατο χοίρων.
δ’: Od. 14:76: ὀπτήσας δ’ ἄρα πάντα φέρων παρέθηκ’ Ὀδυσῆϊ
δ’: Od. 14:77: θέρμ’ αὐτοῖσ’ ὀβελοῖσιν, ὁ δ’ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνεν.
δ’: Od. 14:78: ἐν δ’ ἄρα κισσυβίῳ κίρνη μελιηδέα οἶνον,
δ’: Od. 14:79: αὐτὸς δ’ ἀντίον ἷζεν, ἐποτρύνων δὲ προσηύδα·
δ’: Od. 14:104: ἐσχατιῇ βόσκοντ’, ἐπὶ δ’ ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄρονται.
δ’: Od. 14:109: ὣς φάθ’· ὁ δ’ ἐνδυκέως κρέα τ’ ἤσθιε πῖνέ τε οἶνον,
δ’: Od. 14:113: οἴνου ἐνίπλειον· ὁ δ’ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
δ’: Od. 14:117: φῂς δ’ αὐτὸν φθίσθαι Ἀγαμέμνονος εἵνεκα τιμῆς.
δ’: Od. 14:120: εἴ κέ μιν ἀγγείλαιμι ἰδών· ἐπὶ πολλὰ δ’ ἀλήθην.”
δ’: Od. 14:121: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
δ’: Od. 14:128: ἡ δ’ εὖ δεξαμένη φιλέει καὶ ἕκαστα μεταλλᾷ,
δ’: Od. 14:133: τοῦ δ’ ἤδη μέλλουσι κύνες ταχέες τ’ οἰωνοὶ
δ’: Od. 14:135: ἢ τόν γ’ ἐν πόντῳ φάγον ἰχθύες, ὀστέα δ’ αὐτοῦ
δ’: Od. 14:148: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 14:162: τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός, τοῦ δ’ ἱσταμένοιο,
δ’: Od. 14:165: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
δ’: Od. 14:179: ἠέ τις ἀνθρώπων· ὁ δ’ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
δ’: Od. 14:191: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 14:195: δαίνυσθαι ἀκέοντ’, ἄλλοι δ’ ἐπὶ ἔργον ἕποιεν·
δ’: Od. 14:202: γνήσιοι ἐξ ἀλόχου· ἐμὲ δ’ ὠνητὴ τέκε μήτηρ
δ’: Od. 14:213: οὐδὲ φυγοπτόλεμος· νῦν δ’ ἤδη πάντα λέλοιπεν·
δ’: Od. 14:232: τῶν ἐξαιρεύμην μενοεικέα, πολλὰ δ’ ὀπίσσω
δ’: Od. 14:239: ἦεν ἀνήνασθαι, χαλεπὴ δ’ ἔχε δήμου φῆμις.
δ’: Od. 14:242: οἴκαδε σὺν νήεσσι, θεὸς δ’ ἐκέδασσεν Ἀχαιούς.
δ’: Od. 14:248: ἐννέα νῆας στεῖλα, θοῶς δ’ ἐσαγείρετο λαός.
δ’: Od. 14:252: ἑβδομάτῃ δ’ ἀναβάντες ἀπὸ Κρήτης εὐρείης
δ’: Od. 14:256: ἥμεθα, τὰς δ’ ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ’ ἴθυνον.
δ’: Od. 14:257: πεμπταῖοι δ’ Αἴγυπτον ἐϋῤῥείτην ἱκόμεσθα,
δ’: Od. 14:258: στῆσα δ’ ἐν Αἰγύπτῳ ποταμῷ νέας ἀμφιελίσσας.
δ’: Od. 14:262: οἱ δ’ ὕβρει εἴξαντες, ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ,
δ’: Od. 14:265: αὐτούς τ’ ἔκτεινον· τάχα δ’ ἐς πόλιν ἵκετ’ ἀϋτή.
δ’: Od. 14:272: τοὺς δ’ ἄναγον ζωούς, σφίσιν ἐργάζεσθαι ἀνάγκῃ.
δ’: Od. 14:277: καὶ σάκος ὤμοιϊν, δόρυ δ’ ἔκβαλον ἔκτοσε χειρός·
δ’: Od. 14:279: καὶ κύσα γούναθ’ ἑλών· ὁ δ’ ἐρύσατο καί μ’ ἐλέησεν,
δ’: Od. 14:283: ἀλλ’ ἀπὸ κεῖνος ἔρυκε, Διὸς δ’ ὠπίζετο μῆνιν
δ’: Od. 14:285: ἔνθα μὲν ἑπτάετες μένον αὐτόθι, πολλὰ δ’ ἄγειρα
δ’: Od. 14:299: ἡ δ’ ἔθεεν βορέῃ ἀνέμῳ ἀκραέϊ καλῷ
δ’: Od. 14:305: Ζεὺς δ’ ἄμυδις βρόντησε καὶ ἔμβαλε νηῒ κεραυνόν·
δ’: Od. 14:306: ἡ δ’ ἐλελίχθη πᾶσα Διὸς πληγεῖσα κεραυνῷ,
δ’: Od. 14:307: ἐν δὲ θεείου πλῆτο· πέσον δ’ ἐκ νηὸς ἅπαντες.
δ’: Od. 14:309: κύμασιν ἐμφορέοντο· θεὸς δ’ ἀποαίνυτο νόστον.
δ’: Od. 14:327: τὸν δ’ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο
δ’: Od. 14:344: ἑσπέριοι δ’ Ἰθάκης εὐδειέλου ἔργ’ ἀφίκοντο.
δ’: Od. 14:346: ὅπλῳ ἐϋστρεφέϊ στερεῶς, αὐτοὶ δ’ ἀποβάντες
δ’: Od. 14:352: νηχόμενος, μάλα δ’ ὦκα θύρηθ’ ἔα ἀμφὶς ἐκείνων.
δ’: Od. 14:357: νηὸς ἔπι γλαφυρῆς· ἐμὲ δ’ ἔκρυψαν θεοὶ αὐτοὶ
δ’: Od. 14:360: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
δ’: Od. 14:365: μαψιδίως ψεύδεσθαι; ἐγὼ δ’ ἐῢ οἶδα καὶ αὐτὸς
δ’: Od. 14:390: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 14:401: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε δῖος ὑφορβός·
δ’: Od. 14:407: νῦν δ’ ὥρη δόρποιο· τάχιστά μοι ἔνδον ἑταῖροι
δ’: Od. 14:412: κλαγγὴ δ’ ἄσπετος ὦρτο συῶν αὐλιζομενάων.
δ’: Od. 14:415: τηλεδαπῷ· πρὸς δ’ αὐτοὶ ὀνησόμεθ’, οἵ περ ὀϊζὺν
δ’: Od. 14:417: ἄλλοι δ’ ἡμέτερον κάματον νήποινον ἔδουσιν.”
δ’: Od. 14:419: οἱ δ’ ὗν εἰσῆγον μάλα πίονα πενταέτηρον.
δ’: Od. 14:425: κόψε δ’ ἀνασχόμενος σχίζῃ δρυός, ἣν λίπε κείων·
δ’: Od. 14:426: τὸν δ’ ἔλιπε ψυχή. τοὶ δ’ ἔσφαξάν τε καὶ εὗσαν,
δ’: Od. 14:426: τὸν δ’ ἔλιπε ψυχή. τοὶ δ’ ἔσφαξάν τε καὶ εὗσαν,
δ’: Od. 14:427: αἶψα δέ μιν διέχευαν· ὁ δ’ ὠμοθετεῖτο συβώτης,
δ’: Od. 14:432: βάλλον δ’ εἰν ἐλεοῖσιν ἀολλέα. ἂν δὲ συβώτης
δ’: Od. 14:436: θῆκεν ἐπευξάμενος, τὰς δ’ ἄλλας νεῖμεν ἑκάστῳ·
δ’: Od. 14:437: νώτοισιν δ’ Ὀδυσῆα διηνεκέεσσι γέραιρεν
δ’: Od. 14:442: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
δ’: Od. 14:444: οἷα πάρεστι· θεὸς δὲ τὸ μὲν δώσει, τὸ δ’ ἐάσει,
δ’: Od. 14:447: σπείσας δ’ αἴθοπα οἶνον Ὀδυσσῆϊ πτολιπόρθῳ
δ’: Od. 14:448: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν· ὁ δ’ ἕζετο ᾗ παρὰ μοίρῃ.
δ’: Od. 14:452: πὰρ δ’ ἄρα μιν Ταφίων πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν.
δ’: Od. 14:453: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
δ’: Od. 14:455: σῖτον μέν σφιν ἀφεῖλε Μεσαύλιος, οἱ δ’ ἐπὶ κοῖτον,
δ’: Od. 14:457: νὺξ δ’ ἄρ’ ἐπῆλθε κακὴ σκοτομήνιος· ὗε δ’ ἄρα Ζεὺς
δ’: Od. 14:457: νὺξ δ’ ἄρ’ ἐπῆλθε κακὴ σκοτομήνιος· ὗε δ’ ἄρα Ζεὺς
δ’: Od. 14:459: τοῖς δ’ Ὀδυσεὺς μετέειπε, συβώτεω πειρητίζων,
δ’: Od. 14:470: ἡγείσθην δ’ Ὀδυσεύς τε καὶ Ἀτρεΐδης Μενέλαος,
δ’: Od. 14:471: τοῖσι δ’ ἅμα τρίτος ἦρχον ἐγών· αὐτοὶ γὰρ ἄνωγον.
δ’: Od. 14:475: κείμεθα, νὺξ δ’ ἄρ’ ἐπῆλθε κακὴ βορέαο πεσόντος,
δ’: Od. 14:479: εὗδον δ’ εὔκηλοι, σάκεσιν εἰλυμένοι ὤμους·
δ’: Od. 14:483: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίχα νυκτὸς ἔην, μετὰ δ’ ἄστρα βεβήκει,
δ’: Od. 14:485: ἀγκῶνι νύξας· ὁ δ’ ἄρ’ ἐμμαπέως ὑπάκουσε·
δ’: Od. 14:489: οἰοχίτων’ ἴμεναι· νῦν δ’ οὐκέτι φυκτὰ πέλονται.”
δ’: Od. 14:490: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα νόον σχέθε τόνδ’ ἐνὶ θυμῷ,
δ’: Od. 14:492: φθεγξάμενος δ’ ὀλίγῃ ὀπί με πρὸς μῦθον ἔειπε·
δ’: Od. 14:499: ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα Θόας, Ἀνδραίμονος υἱός,
δ’: Od. 14:501: βῆ δὲ θέειν ἐπὶ νῆας· ἐγὼ δ’ ἐνὶ εἵματι κείνου
δ’: Od. 14:507: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
δ’: Od. 14:514: ἐνθάδε ἕννυσθαι, μία δ’ οἴη φωτὶ ἑκάστῳ.
δ’: Od. 14:517: πέμψει δ’, ὅππῃ σε κραδίη θυμός τε κελεύει.”
δ’: Od. 14:518: ὣς εἰπὼν ἀνόρουσε, τίθει δ’ ἄρα οἱ πυρὸς ἐγγὺς
δ’: Od. 14:519: εὐνήν, ἐν δ’ ὀΐων τε καὶ αἰγῶν δέρματ’ ἔβαλλεν.
δ’: Od. 14:526: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἔξω ἰὼν ὁπλίζετο· χαῖρε δ’ Ὀδυσσεύς,
δ’: Od. 14:531: εἵλετο δ’ ὀξὺν ἄκοντα, κυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ἀνδρῶν.
δ’: Od. 14:532: βῆ δ’ ἴμεναι κείων, ὅθι περ σύες ἀργιόδοντες
δ’: Od. 15:1: Ἡ δ’ εἰς εὐρύχορον Λακεδαίμονα Παλλὰς Ἀθήνη
δ’: Od. 15:7: Τηλέμαχον δ’ οὐχ ὕπνος ἔχε γλυκύς, ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ
δ’: Od. 15:9: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Od. 15:34: νυκτὶ δ’ ὁμῶς πλείειν· πέμψει δέ τοι οὖρον ὄπισθεν
δ’: Od. 15:40: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἀέσαι· τὸν δ’ ὀτρῦναι πόλιν εἴσω
δ’: Od. 15:48: τὸν δ’ αὖ Νεστορίδης Πεισίστρατος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 15:50: νύκτα διὰ δνοφερὴν ἐλάαν· τάχα δ’ ἔσσεται ἠώς.
δ’: Od. 15:59: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
δ’: Od. 15:67: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
δ’: Od. 15:71: ἔξοχα δ’ ἐχθαίρῃσιν· ἀμείνω δ’ αἴσιμα πάντα.
δ’: Od. 15:71: ἔξοχα δ’ ἐχθαίρῃσιν· ἀμείνω δ’ αἴσιμα πάντα.
δ’: Od. 15:76: καλά, σὺ δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδῃς, εἴπω δὲ γυναιξὶ
δ’: Od. 15:80: εἰ δ’ ἐθέλεις τραφθῆναι ἀν’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος,
δ’: Od. 15:82: ἄστεα δ’ ἀνθρώπων ἡγήσομαι· οὐδέ τις ἥμεας
δ’: Od. 15:86: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 15:98: ὀπτῆσαί τε κρεῶν· ὁ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας.
δ’: Od. 15:99: αὐτὸς δ’ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα,
δ’: Od. 15:108: ἀστὴρ δ’ ὣς ἀπέλαμπεν· ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων.
δ’: Od. 15:109: βὰν δ’ ἰέναι προτέρω διὰ δώματος, εἷος ἵκοντο
δ’: Od. 15:113: δώρων δ’, ὅσσ’ ἐν ἐμῷ οἴκῳ κειμήλια κεῖται,
δ’: Od. 15:116: ἔστιν ἅπας, χρυσῷ δ’ ἐπὶ χείλεα κεκράανται,
δ’: Od. 15:117: ἔργον δ’ Ἡφαίστοιο· πόρεν δέ ἑ Φαίδιμος ἥρως,
δ’: Od. 15:119: κεῖσέ με νοστήσαντα· τεῒν δ’ ἐθέλω τόδ’ ὀπάσσαι.”
δ’: Od. 15:121: ἥρως Ἀτρεΐδης· ὁ δ’ ἄρα κρητῆρα φαεινὸν
δ’: Od. 15:130: ὣς εἰποῦσ’ ἐν χερσὶ τίθει, ὁ δ’ ἐδέξατο χαίρων.
δ’: Od. 15:133: τοὺς δ’ ἦγε πρὸς δῶμα κάρη ξανθὸς Μενέλαος.
δ’: Od. 15:134: ἑζέσθην δ’ ἄρ’ ἔπειτα κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
δ’: Od. 15:135: χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
δ’: Od. 15:138: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
δ’: Od. 15:141: οἰνοχόει δ’ υἱὸς Μενελάου κυδαλίμοιο.
δ’: Od. 15:142: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
δ’: Od. 15:146: ἐκ δ’ ἔλασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου.
δ’: Od. 15:150: στῆ δ’ ἵππων προπάροιθε, δεδισκόμενος δὲ προσηύδα·
δ’: Od. 15:154: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 15:162: ἥμερον ἐξ αὐλῆς· οἱ δ’ ἰύζοντες ἕποντο
δ’: Od. 15:169: ὣς φάτο, μερμήριξε δ’ ἀρηΐφιλος Μενέλαος,
δ’: Od. 15:171: τὸν δ’ Ἑλένη τανύπεπλος ὑποφθαμένη φάτο μῦθον·
δ’: Od. 15:179: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 15:186: ἐς φηρὰς δ’ ἵκοντο Διοκλῆος ποτὶ δῶμα,
δ’: Od. 15:189: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 15:191: ἐκ δ’ ἔλασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου·
δ’: Od. 15:192: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
δ’: Od. 15:192: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
δ’: Od. 15:193: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκοντο Πύλου αἰπὺ πτολίεθρον·
δ’: Od. 15:198: ἥδε δ’ ὁδὸς καὶ μᾶλλον ὁμοφροσύνῃσιν ἐνήσει.
δ’: Od. 15:202: ὣς φάτο, Νεστορίδης δ’ ἄρ’ ἑῷ συμφράσσατο θυμῷ,
δ’: Od. 15:206: νηῒ δ’ ἐνὶ πρυμνῇ ἐξαίνυτο κάλλιμα δῶρα,
δ’: Od. 15:216: ἂψ Πυλίων εἰς ἄστυ, θοῶς δ’ ἄρα δώμαθ’ ἵκανε.
δ’: Od. 15:217: Τηλέμαχος δ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνων ἐκέλευσεν·
δ’: Od. 15:220: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
δ’: Od. 15:221: αἶψα δ’ ἄρ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
δ’: Od. 15:222: ἦ τοι ὁ μὲν τὰ πονεῖτο καὶ εὔχετο, θῦε δ’ Ἀθήνῃ
δ’: Od. 15:238: ἠγάγετο πρὸς δώμαθ’· ὁ δ’ ἄλλων ἵκετο δῆμον,
δ’: Od. 15:241: ἔνθα δ’ ἔγημε γυναῖκα καὶ ὑψερεφὲς θέτο δῶμα,
δ’: Od. 15:242: γείνατο δ’ Ἀντιφάτην καὶ Μάντιον, υἷε κραταιώ.
δ’: Od. 15:256: τοῦ μὲν ἄρ’ υἱὸς ἐπῆλθε, Θεοκλύμενος δ’ ὄνομ’ ἦεν,
δ’: Od. 15:257: ὃς τότε Τηλεμάχου πέλας ἵστατο· τὸν δ’ ἐκίχανε
δ’: Od. 15:265: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 15:268: εἴ ποτ’ ἔην· νῦν δ’ ἤδη ἀπέφθιτο λυγρῷ ὀλέθρῳ.
δ’: Od. 15:271: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
δ’: Od. 15:279: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 15:285: ἐν πρύμνῃ δ’ ἄρ’ ἔπειτα καθέζετο, πὰρ δὲ οἷ αὐτῷ
δ’: Od. 15:287: Τηλέμαχος δ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνων ἐκέλευσεν
δ’: Od. 15:288: ὅπλων ἅπτεσθαι· τοὶ δ’ ἐσσυμένως ἐπίθοντο.
δ’: Od. 15:289: ἱστὸν δ’ εἰλάτινον κοίλης ἔντοσθε μεσόδμης
δ’: Od. 15:291: ἕλκον δ’ ἱστία λευκὰ ἐϋστρέπτοισι βοεῦσι.
δ’: Od. 15:292: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις Ἀθήνη,
δ’: Od. 15:299: ἔνθεν δ’ αὖ νήσοισιν ἐπιπροέηκε θοῇσιν,
δ’: Od. 15:301: τὼ δ’ αὖτ’ ἐν κλισίῃ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς
δ’: Od. 15:304: τοῖς δ’ Ὀδυσεὺς μετέειπε, συβώτεω πειρητίζων,
δ’: Od. 15:339: πέμψει δ’ ὅππῃ σε κραδίη θυμός τε κελεύει.”
δ’: Od. 15:340: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 15:343: πλαγκτοσύνης δ’ οὐκ ἔστι κακώτερον ἄλλο βροτοῖσιν·
δ’: Od. 15:346: νῦν δ’ ἐπεὶ ἰσχανάᾳς μεῖναί τέ με κεῖνον ἄνωγας,
δ’: Od. 15:351: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
δ’: Od. 15:353: Λαέρτης μὲν ἔτι ζώει, Διὶ δ’ εὔχεται αἰεὶ
δ’: Od. 15:358: ἡ δ’ ἄχεϊ οὗ παιδὸς ἀπέφθιτο κυδαλίμοιο,
δ’: Od. 15:371: νῦν δ’ ἤδη τούτων ἐπιδεύομαι· ἀλλά μοι αὐτῷ
δ’: Od. 15:374: ἐκ δ’ ἄρα δεσποίνης οὐ μείλιχόν ἐστιν ἀκοῦσαι
δ’: Od. 15:380: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 15:388: τοῦδ’ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ’, ὁ δ’ ἄξιον ὦνον ἔδωκε.”
δ’: Od. 15:389: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
δ’: Od. 15:395: τῶν δ’ ἄλλων ὅτινα κραδίη καὶ θυμὸς ἀνώγει,
δ’: Od. 15:396: εὑδέτω ἐξελθών· ἅμα δ’ ἠόϊ φαινομένηφι
δ’: Od. 15:398: νῶϊ δ’ ἐνὶ κλισίῃ πίνοντέ τε δαινυμένω τε
δ’: Od. 15:407: πείνη δ’ οὔ ποτε δῆμον ἐσέρχεται, οὐδέ τις ἄλλη
δ’: Od. 15:413: τῇσιν δ’ ἀμφοτέρῃσι πατὴρ ἐμὸς ἐμβασίλευε,
δ’: Od. 15:419: τὴν δ’ ἄρα Φοίνικες πολυπαίπαλοι ἠπερόπευον.
δ’: Od. 15:426: κούρη δ’ εἴμ’ Ἀρύβαντος ἐγὼ ῥυδὸν ἀφνειοῖο·
δ’: Od. 15:429: τοῦδ’ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ’· ὁ δ’ ἄξιον ὦνον ἔδωκε.”
δ’: Od. 15:430: τὴν δ’ αὖτε προσέειπεν ἀνήρ, ὃς μίσγετο λάθρῃ·
δ’: Od. 15:434: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
δ’: Od. 15:437: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπώμνυον, ὡς ἐκέλευεν.
δ’: Od. 15:439: τοῖς δ’ αὖτις μετέειπε γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
δ’: Od. 15:443: ἐλθὼν ἐξείπῃ, ὁ δ’ ὀϊσάμενος καταδήσῃ
δ’: Od. 15:444: δεσμῷ ἐν ἀργαλέῳ, ὑμῖν δ’ ἐπιφράσσετ’ ὄλεθρον.
δ’: Od. 15:445: ἀλλ’ ἔχετ’ ἐν φρεσὶ μῦθον, ἐπείγετε δ’ ὦνον ὁδαίων.
δ’: Od. 15:452: τόν κεν ἄγοιμ’ ἐπὶ νηός, ὁ δ’ ὕμιν μυρίον ὦνον
δ’: Od. 15:455: οἱ δ’ ἐνιαυτὸν ἅπαντα παρ’ ἡμῖν αὖθι μένοντες
δ’: Od. 15:460: χρύσεον ὅρμον ἔχων, μετὰ δ’ ἠλέκτροισιν ἔερτο.
δ’: Od. 15:465: ἡ δ’ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα δόμων ἐξῆγε θύραζε.
δ’: Od. 15:466: εὗρε δ’ ἐνὶ προδόμῳ ἠμὲν δέπα ἠδὲ τραπέζας
δ’: Od. 15:469: ἡ δ’ αἶψα τρί’ ἄλεισα κατακρύψασ’ ὑπὸ κόλπῳ
δ’: Od. 15:472: ἡμεῖς δ’ ἐς λιμένα κλυτὸν ἤλθομεν ὦκα κιόντες,
δ’: Od. 15:479: ἄντλῳ δ’ ἐνδούπησε πεσοῦσ’ ὡς εἰναλίη κήξ.
δ’: Od. 15:482: τοὺς δ’ Ἰθάκῃ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ,
δ’: Od. 15:485: τὸν δ’ αὖ διογενὴς Ὀδυσεὺς ἠμείβετο μύθῳ·
δ’: Od. 15:491: ἐνδυκέως, ζώεις δ’ ἀγαθὸν βίον· αὐτὰρ ἐγώ γε
δ’: Od. 15:494: καδδραθέτην δ’ οὐ πολλὸν ἐπὶ χρόνον, ἀλλὰ μίνυνθα·
δ’: Od. 15:495: αἶψα γὰρ Ἠὼς ἦλθεν ἐΰθρονος. οἱ δ’ ἐπὶ χέρσου
δ’: Od. 15:496: Τηλεμάχου ἕταροι λύον ἱστία, κὰδ δ’ ἕλον ἱστὸν
δ’: Od. 15:497: καρπαλίμως, τὴν δ’ εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς.
δ’: Od. 15:498: ἐκ δ’ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι’ ἔδησαν·
δ’: Od. 15:505: ἑσπέριος δ’ εἰς ἄστυ ἰδὼν ἐμὰ ἔργα κάτειμι.
δ’: Od. 15:508: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
δ’: Od. 15:512: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 15:533: ὑμετέρου δ’ οὐκ ἔστι γένευς βασιλεύτερον ἄλλο
δ’: Od. 15:535: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 15:544: τὸν δ’ αὖ Πείραιος δουρικλυτὸς ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 15:547: ὣς εἰπὼν ἐπὶ νηὸς ἔβη, ἐκέλευσε δ’ ἑταίρους
δ’: Od. 15:549: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
δ’: Od. 15:550: Τηλέμαχος δ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
δ’: Od. 15:551: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
δ’: Od. 15:555: τὸν δ’ ὦκα προβιβῶντα πόδες φέρον, ὄφρ’ ἵκετ’ αὐλήν,
δ’: Od. 16:1: Τὼ δ’ αὖτ’ ἐν κλισίῃ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς
δ’: Od. 16:7: αἶψα δ’ ἄρ’ Εὔμαιον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δ’: Od. 16:10: ἀλλὰ περισσαίνουσι· ποδῶν δ’ ὑπὸ δοῦπον ἀκούω.”
δ’: Od. 16:12: ἔστη ἐνὶ προθύροισι. ταφὼν δ’ ἀνόρουσε συβώτης,
δ’: Od. 16:13: ἐκ δ’ ἄρα οἱ χειρῶν πέσον ἄγγεα, τοῖσ’ ἐπονεῖτο
δ’: Od. 16:14: κιρνὰς αἴθοπα οἶνον. ὁ δ’ ἀντίος ἦλθεν ἄνακτος,
δ’: Od. 16:30: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 16:31: “ἔσσεται οὕτως, ἄττα· σέθεν δ’ ἕνεκ’ ἐνθάδ’ ἱκάνω,
δ’: Od. 16:36: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
δ’: Od. 16:42: τῷ δ’ ἕδρης ἐπιόντι πατὴρ ὑπόειξεν Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 16:43: Τηλέμαχος δ’ ἑτέρωθεν ἐρήτυε φώνησέν τε·
δ’: Od. 16:45: σταθμῷ ἐν ἡμετέρῳ· παρὰ δ’ ἀνήρ, ὃς καταθήσει.”
δ’: Od. 16:46: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τῷ δὲ συβώτης
δ’: Od. 16:51: σῖτον δ’ ἐσσυμένως παρενήεεν ἐν κανέοισιν,
δ’: Od. 16:52: ἐν δ’ ἄρα κισσυβίῳ κίρνη μελιηδέα οἶνον·
δ’: Od. 16:53: αὐτὸς δ’ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο.
δ’: Od. 16:54: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
δ’: Od. 16:60: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
δ’: Od. 16:68: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 16:73: μητρὶ δ’ ἐμῇ δίχα θυμὸς ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζει,
δ’: Od. 16:81: πέμψω δ’, ὅππῃ μιν κραδίη θυμός τε κελεύει.
δ’: Od. 16:82: εἰ δ’ ἐθέλεις, σὺ κόμισσον ἐνὶ σταθμοῖσιν ἐρύξας·
δ’: Od. 16:83: εἵματα δ’ ἐνθάδ’ ἐγὼ πέμψω καὶ σῖτον ἅπαντα
δ’: Od. 16:85: κεῖσε δ’ ἂν οὔ μιν ἐγώ γε μετὰ μνηστῆρας ἐῷμι
δ’: Od. 16:87: μή μιν κερτομέωσιν· ἐμοὶ δ’ ἄχος ἔσσεται αἰνόν.
δ’: Od. 16:88: πρῆξαι δ’ ἀργαλέον τι μετὰ πλεόνεσσιν ἐόντα
δ’: Od. 16:90: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 16:105: εἰ δ’ αὖ με πληθυῖ δαμασαίατο μοῦνον ἐόντα,
δ’: Od. 16:112: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 16:119: μοῦνον δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα πατὴρ τέκεν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
δ’: Od. 16:126: ἡ δ’ οὔτ’ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν
δ’: Od. 16:130: ἄττα, σὺ δ’ ἔρχεο θᾶσσον, ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ
δ’: Od. 16:133: οἴη ἀπαγγείλας· τῶν δ’ ἄλλων μή τις Ἀχαιῶν
δ’: Od. 16:135: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
δ’: Od. 16:145: ἧσται ὀδυρόμενος, φθινύθει δ’ ἀμφ’ ὀστεόφι χρώς.”
δ’: Od. 16:146: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 16:154: ἦ ῥα, καὶ ὦρσε συφορβόν· ὁ δ’ εἵλετο χερσὶ πέδιλα,
δ’: Od. 16:155: δησάμενος δ’ ὑπὸ ποσσὶ πόλινδ’ ἴεν. οὐδ’ ἄρ’ Ἀθήνην
δ’: Od. 16:157: ἀλλ’ ἥ γε σχεδὸν ἦλθε· δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικὶ
δ’: Od. 16:163: κνυζηθμῷ δ’ ἑτέρωσε διὰ σταθμοῖο φόβηθεν.
δ’: Od. 16:164: ἡ δ’ ἄρ’ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
δ’: Od. 16:165: ἐκ δ’ ἦλθεν μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αὐλῆς,
δ’: Od. 16:174: θῆκ’ ἀμφὶ στήθεσφι, δέμας δ’ ὤφελλε καὶ ἥβην.
δ’: Od. 16:175: ἂψ δὲ μελαγχροιὴς γένετο, γναθμοὶ δ’ ἐτάνυσθεν,
δ’: Od. 16:176: κυάνεαι δ’ ἐγένοντο ἐθειράδες ἀμφὶ γένειον.
δ’: Od. 16:179: ταρβήσας δ’ ἑτέρωσε βάλ’ ὄμματα, μὴ θεὸς εἴη,
δ’: Od. 16:185: ἠδὲ χρύσεα δῶρα, τετυγμένα· φείδεο δ’ ἡμέων.”
δ’: Od. 16:186: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 16:191: δάκρυον ἧκε χαμᾶζε· πάρος δ’ ἔχε νωλεμὲς αἰεί.
δ’: Od. 16:192: Τηλέμαχος δ’, - οὐ γάρ πω ἐπείθετο ὃν πατέρ’ εἶναι, -
δ’: Od. 16:201: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 16:205: ἀλλ’ ὅδ’ ἐγὼ τοιόσδε, παθὼν κακά, πολλὰ δ’ ἀληθείς,
δ’: Od. 16:209: ἄλλοτε μὲν πτωχῷ ἐναλίγκιον, ἄλλοτε δ’ αὖτε
δ’: Od. 16:225: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 16:240: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 16:245: μνηστήρων δ’ οὔτ’ ἂρ δεκὰς ἀτρεκὲς οὔτε δύ’ οἶαι,
δ’: Od. 16:246: ἀλλὰ πολὺ πλέονες· τάχα δ’ εἴσεαι ἐνθάδ’ ἀριθμόν.
δ’: Od. 16:251: ἐκ δ’ αὐτῆς Ἰθάκης δυοκαίδεκα πάντες ἄριστοι,
δ’: Od. 16:258: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 16:262: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 16:266: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 16:277: ἢ βέλεσιν βάλλωσι· σὺ δ’ εἰσορόων ἀνέχεσθαι.
δ’: Od. 16:281: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δ’: Od. 16:283: νεύσω μέν τοι ἐγὼ κεφαλῇ, σὺ δ’ ἔπειτα νοήσας,
δ’: Od. 16:291: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ θῆκε Κρονίων,
δ’: Od. 16:295: νῶϊν δ’ οἴοισιν δύο φάσγανα καὶ δύο δοῦρε
δ’: Od. 16:299: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δ’: Od. 16:307: ἠδ’ ὅτις οὐκ ἀλέγει, σὲ δ’ ἀτιμᾷ τοῖον ἐόντα.”
δ’: Od. 16:308: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε φαίδιμος υἱός·
δ’: Od. 16:314: ἔργα μετερχόμενος· τοὶ δ’ ἐν μεγάροισιν ἕκηλοι
δ’: Od. 16:318: ἀνδρῶν δ’ οὐκ ἂν ἐγώ γε κατὰ σταθμοὺς ἐθέλοιμι
δ’: Od. 16:322: ἡ δ’ ἄρ’ ἔπειτ’ Ἰθάκηνδε κατήγετο νηῦς ἐϋεργής,
δ’: Od. 16:324: οἱ δ’ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο,
δ’: Od. 16:327: αὐτίκα δ’ ἐς Κλυτίοιο φέρον περικαλλέα δῶρα.
δ’: Od. 16:330: οὕνεκα Τηλέμαχος μὲν ἐπ’ ἀγροῦ, νῆα δ’ ἀνώγει
δ’: Od. 16:338: Πηνελοπείῃ δ’ εἶπε συβώτης ἄγχι παραστὰς
δ’: Od. 16:341: βῆ ῥ’ ἴμεναι μεθ’ ὕας, λίπε δ’ ἕρκεά τε μέγαρόν τε.
δ’: Od. 16:342: μνηστῆρες δ’ ἀκάχοντο κατήφησάν τ’ ἐνὶ θυμῷ,
δ’: Od. 16:343: ἐκ δ’ ἦλθον μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αὐλῆς,
δ’: Od. 16:345: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἦρχ’ ἀγορεύειν·
δ’: Od. 16:349: ἐς δ’ ἐρέτας ἁλιῆας ἀγείρομεν, οἵ κε τάχιστα
δ’: Od. 16:354: ἡδὺ δ’ ἄρ’ ἐκγελάσας μετεφώνεεν οἷσ’ ἑτάροισι·
δ’: Od. 16:357: νῆα παρερχομένην, τὴν δ’ οὐκ ἐδύναντο κιχῆναι.”
δ’: Od. 16:358: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνστάντες ἔβαν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
δ’: Od. 16:361: αὐτοὶ δ’ εἰς ἀγορὴν κίον ἁθρόοι, οὐδέ τιν’ ἄλλον
δ’: Od. 16:363: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
δ’: Od. 16:366: αἰὲν ἐπασσύτεροι· ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
δ’: Od. 16:370: αὐτόν· τὸν δ’ ἄρα τεῖος ἀπήγαγεν οἴκαδε δαίμων.
δ’: Od. 16:371: ἡμεῖς δ’ ἐνθάδε οἱ φραζώμεθα λυγρὸν ὄλεθρον
δ’: Od. 16:375: λαοὶ δ’ οὐκέτι πάμπαν ἐφ’ ἡμῖν ἦρα φέρουσιν.
δ’: Od. 16:378: ἀλλ’ ἀπομηνίσει, ἐρέει δ’ ἐν πᾶσιν ἀναστάς,
δ’: Od. 16:380: οἱ δ’ οὐκ αἰνήσουσιν ἀκούοντες κακὰ ἔργα·
δ’: Od. 16:382: γαίης ἡμετέρης, ἄλλων δ’ ἀφικώμεθα δῆμον.
δ’: Od. 16:384: ἢ ἐν ὁδῷ· βίοτον δ’ αὐτοὶ καὶ κτήματ’ ἔχωμεν,
δ’: Od. 16:385: δασσάμενοι κατὰ μοῖραν ἐφ’ ἡμέας, οἰκία δ’ αὖτε
δ’: Od. 16:387: εἰ δ’ ὕμιν ὅδε μῦθος ἀφανδάνει, ἀλλὰ βόλεσθε
δ’: Od. 16:393: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
δ’: Od. 16:394: τοῖσιν δ’ Ἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε,
δ’: Od. 16:406: ὣς ἔφατ’ Ἀμφίνομος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
δ’: Od. 16:409: ἡ δ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε περίφρων Πηνελόπεια,
δ’: Od. 16:413: βῆ δ’ ἰέναι μέγαρόνδε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν.
δ’: Od. 16:417: Ἀντίνοον δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
δ’: Od. 16:420: βουλῇ καὶ μύθοισι· σὺ δ’ οὐκ ἄρα τοῖος ἔησθα.
δ’: Od. 16:427: ἤκαχε Θεσπρωτούς· οἱ δ’ ἥμιν ἄρθμιοι ἦσαν.
δ’: Od. 16:434: τὴν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 16:447: ἔκ γε μνηστήρων· θεόθεν δ’ οὐκ ἔστ’ ἀλέασθαι.”
δ’: Od. 16:448: ὣς φάτο θαρσύνων, τῷ δ’ ἤρτυεν αὐτὸς ὄλεθρον.
δ’: Od. 16:452: ἑσπέριος δ’ Ὀδυσῆϊ καὶ υἱέϊ δῖος ὑφορβὸς
δ’: Od. 16:453: ἤλυθεν· οἱ δ’ ἄρα δόρπον ἐπισταδὸν ὁπλίζοντο,
δ’: Od. 16:464: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
δ’: Od. 16:473: ἐς λιμέν’ ἡμέτερον· πολλοὶ δ’ ἔσαν ἄνδρες ἐν αὐτῇ,
δ’: Od. 16:476: ὣς φάτο, μείδησεν δ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο
δ’: Od. 16:477: ἐς πατέρ’ ὀφθαλμοῖσιν ἰδών, ἀλέεινε δ’ ὑφορβόν.
δ’: Od. 16:478: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
δ’: Od. 17:1: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 17:4: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει,
δ’: Od. 17:12: πύρνον καὶ κοτύλην· ἐμὲ δ’ οὔ πως ἔστιν ἅπαντας
δ’: Od. 17:14: ὁ ξεῖνος δ’ εἴ περ μάλα μηνίει, ἄλγιον αὐτῷ
δ’: Od. 17:16: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 17:22: ἀλλ’ ἔρχευ· ἐμὲ δ’ ἄξει ἀνὴρ ὅδε, τὸν σὺ κελεύεις,
δ’: Od. 17:30: αὐτὸς δ’ εἴσω ἴεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν.
δ’: Od. 17:33: δακρύσασα δ’ ἔπειτ’ ἰθὺς κίεν· ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἄλλαι
δ’: Od. 17:33: δακρύσασα δ’ ἔπειτ’ ἰθὺς κίεν· ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἄλλαι
δ’: Od. 17:36: ἡ δ’ ἴεν ἐκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια,
δ’: Od. 17:45: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 17:57: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος.
δ’: Od. 17:58: ἡ δ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
δ’: Od. 17:61: Τηλέμαχος δ’ ἄρ’ ἔπειτα διὲκ μεγάροιο βεβήκει
δ’: Od. 17:63: θεσπεσίην δ’ ἄρα τῷ γε χάριν κατέχευεν Ἀθήνη·
δ’: Od. 17:64: τὸν δ’ ἄρα πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον θηεῦντο.
δ’: Od. 17:70: ἔνθα καθέζετ’ ἰών· τοὶ δ’ ἐξερέεινον ἕκαστα.
δ’: Od. 17:77: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 17:87: ἐς δ’ ἀσαμίνθους βάντες ἐϋξέστας λούσαντο.
δ’: Od. 17:88: τοὺς δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
δ’: Od. 17:89: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλον ἠδὲ χιτῶνας,
δ’: Od. 17:91: χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
δ’: Od. 17:94: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
δ’: Od. 17:96: μήτηρ δ’ ἀντίον ἷζε παρὰ σταθμὸν μεγάροιο
δ’: Od. 17:98: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
δ’: Od. 17:107: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 17:120: εἴρετο δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
δ’: Od. 17:126: ὡς δ’ ὁπότ’ ἐν ξυλόχῳ ἔλαφος κρατεροῖο λέοντος
δ’: Od. 17:129: βοσκομένη, ὁ δ’ ἔπειτα ἑὴν εἰσήλυθεν εὐνήν,
δ’: Od. 17:135: κὰδ δ’ ἔβαλε κρατερῶς, κεχάροντο δὲ πάντες Ἀχαιοί,
δ’: Od. 17:138: ταῦτα δ’ ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
δ’: Od. 17:144: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
δ’: Od. 17:150: ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε.
δ’: Od. 17:162: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 17:171: πάντοθεν ἐξ ἀγρῶν, οἱ δ’ ἤγαγον οἳ τὸ πάρος περ,
δ’: Od. 17:177: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνστάντες ἔβαν πείθοντό τε μύθῳ.
δ’: Od. 17:180: οἱ δ’ ἱέρευον ὄϊς μεγάλους καὶ πίονας αἶγας,
δ’: Od. 17:182: δαῖτ’ ἐντυνόμενοι. τοὶ δ’ ἐξ ἀγροῖο πόλινδε
δ’: Od. 17:192: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 17:194: ἀλλ’ ἴομεν, σὺ δ’ ἔπειτα διαμπερὲς ἡγεμόνευε.
δ’: Od. 17:199: Εὔμαιος δ’ ἄρα οἱ σκῆπτρον θυμαρὲς ἔδωκε.
δ’: Od. 17:201: ῥύατ’ ὄπισθε μένοντες. ὁ δ’ ἐς πόλιν ἦγεν ἄνακτα
δ’: Od. 17:208: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αἰγείρων ὑδατοτρεφέων ἦν ἄλσος,
δ’: Od. 17:210: ὑψόθεν ἐκ πέτρης· βωμὸς δ’ ἐφύπερθε τέτυκτο
δ’: Od. 17:214: δεῖπνον μνηστήρεσσι· δύω δ’ ἅμ’ ἕποντο νομῆες.
δ’: Od. 17:238: ἀλλ’ ἐπετόλμησε, φρεσὶ δ’ ἔσχετο. τὸν δὲ συβώτης
δ’: Od. 17:239: νείκεσ’ ἐσάντα ἰδών, μέγα δ’ εὔξατο χεῖρας ἀνασχών·
δ’: Od. 17:247: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν·
δ’: Od. 17:255: αὐτὰρ ὁ βῆ, μάλα δ’ ὦκα δόμους ἵκανεν ἄνακτος.
δ’: Od. 17:256: αὐτίκα δ’ εἴσω ἴεν, μετὰ δὲ μνηστῆρσι καθῖζεν,
δ’: Od. 17:259: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα
δ’: Od. 17:260: ἔδμεναι. ἀγχίμολον δ’ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς
δ’: Od. 17:265: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτ’ ἐστὶ καὶ ἐν πολλοῖσιν ἰδέσθαι.
δ’: Od. 17:267: τοίχῳ καὶ θριγκοῖσι, θύραι δ’ εὐερκέες εἰσὶ
δ’: Od. 17:269: γινώσκω δ’, ὅτι πολλοὶ ἐν αὐτῷ δαῖτα τίθενται
δ’: Od. 17:272: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
δ’: Od. 17:276: δύσεο δὲ μνηστῆρας, ἐγὼ δ’ ὑπολείψομαι αὐτοῦ·
δ’: Od. 17:277: εἰ δ’ ἐθέλεις, ἐπίμεινον, ἐγὼ δ’ εἶμι προπάροιθεν.
δ’: Od. 17:277: εἰ δ’ ἐθέλεις, ἐπίμεινον, ἐγὼ δ’ εἶμι προπάροιθεν.
δ’: Od. 17:280: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 17:282: ἀλλ’ ἔρχευ προπάροιθεν, ἐγὼ δ’ ὑπολείψομαι αὐτοῦ.
δ’: Od. 17:286: γαστέρα δ’ οὔ πως ἔστιν ἀποκρύψαι μεμαυῖαν,
δ’: Od. 17:293: θρέψε μέν, οὐδ’ ἀπόνητο, πάρος δ’ εἰς Ἴλιον ἱρὴν
δ’: Od. 17:303: ἄσσον δ’ οὐκέτ’ ἔπειτα δυνήσατο οἷο ἄνακτος
δ’: Od. 17:305: ῥεῖα λαθὼν Εὔμαιον, ἄφαρ δ’ ἐρεείνετο μύθῳ·
δ’: Od. 17:310: γίνοντ’, ἀγλαΐης δ’ ἕνεκεν κομέουσιν ἄνακτες.”
δ’: Od. 17:311: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
δ’: Od. 17:318: νῦν δ’ ἔχεται κακότητι, ἄναξ δέ οἱ ἄλλοθι πάτρης
δ’: Od. 17:320: δμῶες δ’, εὖτ’ ἂν μηκέτ’ ἐπικρατέωσιν ἄνακτες,
δ’: Od. 17:325: βῆ δ’ ἰθὺς μεγάροιο μετὰ μνηστῆρας ἀγαυούς.
δ’: Od. 17:326: Ἄργον δ’ αὖ κατὰ μοῖρ’ ἔλαβεν μέλανος θανάτοιο,
δ’: Od. 17:329: ἐρχόμενον κατὰ δῶμα συβώτην, ὦκα δ’ ἔπειτα
δ’: Od. 17:334: ἀντίον, ἔνθα δ’ ἄρ’ αὐτὸς ἐφέζετο· τῷ δ’ ἄρα κῆρυξ
δ’: Od. 17:334: ἀντίον, ἔνθα δ’ ἄρ’ αὐτὸς ἐφέζετο· τῷ δ’ ἄρα κῆρυξ
δ’: Od. 17:339: ἷζε δ’ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ ἔντοσθε θυράων
δ’: Od. 17:342: Τηλέμαχος δ’ ἐπὶ οἷ καλέσας προσέειπε συβώτην,
δ’: Od. 17:347: αἰδὼς δ’ οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι.”
δ’: Od. 17:349: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευε·
δ’: Od. 17:352: αἰδῶ δ’ οὐκ ἀγαθήν φησ’ ἔμμεναι ἀνδρὶ προΐκτῃ.”
δ’: Od. 17:353: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 17:358: ἤσθιε δ’ εἷος ἀοιδὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄειδεν.
δ’: Od. 17:359: εὖθ’ ὁ δεδειπνήκειν, ὁ δ’ ἐπαύετο θεῖος ἀοιδός·
δ’: Od. 17:360: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρ’. αὐτὰρ Ἀθήνη
δ’: Od. 17:365: βῆ δ’ ἴμεν αἰτήσων ἐνδέξια φῶτα ἕκαστον,
δ’: Od. 17:367: οἱ δ’ ἐλεαίροντες δίδοσαν καὶ ἐθάμβεον αὐτὸν
δ’: Od. 17:373: αὐτὸν δ’ οὐ σάφα οἶδα, πόθεν γένος εὔχεται εἶναι.”
δ’: Od. 17:374: ὣς ἔφατ’, Ἀντίνοος δ’ ἔπεσιν νείκεσσε συβώτην·
δ’: Od. 17:380: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
δ’: Od. 17:387: πτωχὸν δ’ οὐκ ἄν τις καλέοι τρύξοντα ἓ αὐτόν.
δ’: Od. 17:389: δμωσὶν Ὀδυσσῆος, περὶ δ’ αὖτ’ ἐμοί· αὐτὰρ ἐγώ γε
δ’: Od. 17:392: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 17:394: Ἀντίνοος δ’ εἴωθε κακῶς ἐρεθιζέμεν αἰεὶ
δ’: Od. 17:405: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος ἀπαμειβόμενος προσέειπε·
δ’: Od. 17:411: οἱ δ’ ἄλλοι πάντες δίδοσαν, πλῆσαν δ’ ἄρα πήρην
δ’: Od. 17:411: οἱ δ’ ἄλλοι πάντες δίδοσαν, πλῆσαν δ’ ἄρα πήρην
δ’: Od. 17:427: στῆσα δ’ ἐν Αἰγύπτῳ ποταμῷ νέας ἀμφιελίσσας.
δ’: Od. 17:431: οἱ δ’ ὕβρει εἴξαντες, ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ,
δ’: Od. 17:434: αὐτούς τ’ ἔκτεινον· τάχα δ’ ἐς πόλιν ἵκετ’ ἀϋτή.
δ’: Od. 17:441: τοὺς δ’ ἄναγον ζωούς, σφίσιν ἐργάζεσθαι ἀνάγκῃ.
δ’: Od. 17:445: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
δ’: Od. 17:453: τὸν δ’ ἀναχωρήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 17:463: πρυμνότατον κατὰ νῶτον. ὁ δ’ ἐστάθη ἠΰτε πέτρη
δ’: Od. 17:466: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, κὰδ δ’ ἄρα πήρην
δ’: Od. 17:466: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, κὰδ δ’ ἄρα πήρην
δ’: Od. 17:477: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·
δ’: Od. 17:481: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως νεμέσησαν·
δ’: Od. 17:488: ὣς ἄρ’ ἔφαν μνηστῆρες, ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων.
δ’: Od. 17:489: Τηλέμαχος δ’ ἐν μὲν κραδίῃ μέγα πένθος ἄεξε
δ’: Od. 17:492: τοῦ δ’ ὡς οὖν ἤκουσε περίφρων Πηνελόπεια
δ’: Od. 17:495: τὴν δ’ αὖτ’ Εὐρυνόμη ταμίη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
δ’: Od. 17:498: τὴν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 17:506: ἡμένη ἐν θαλάμῳ· ὁ δ’ ἐδείπνει δῖος Ὀδυσσεύς.
δ’: Od. 17:507: ἡ δ’ ἐπὶ οἷ καλέσασα προσηύδα δῖον ὑφορβόν·
δ’: Od. 17:512: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
δ’: Od. 17:515: τρεῖς γὰρ δή μιν νύκτας ἔχον, τρία δ’ ἤματ’ ἔρυξα
δ’: Od. 17:518: ὡς δ’ ὅτ’ ἀοιδὸν ἀνὴρ ποτιδέρκεται, ὅς τε θεῶν ἒξ
δ’: Od. 17:520: τοῦ δ’ ἄμοτον μεμάασιν ἀκουέμεν, ὁππότ’ ἀείδῃ·
δ’: Od. 17:522: φησὶ δ’ Ὀδυσσῆος ξεῖνος πατρώϊος εἶναι,
δ’: Od. 17:525: προπροκυλινδόμενος· στεῦται δ’ Ὀδυσῆος ἀκοῦσαι
δ’: Od. 17:527: ζωοῦ· πολλὰ δ’ ἄγει κειμήλια ὅνδε δόμονδε.”
δ’: Od. 17:528: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 17:530: οὗτοι δ’ ἠὲ θύρῃσι καθήμενοι ἑψιαάσθων
δ’: Od. 17:534: οἱ δ’ εἰς ἡμετέρου πωλεύμενοι ἤματα πάντα,
δ’: Od. 17:539: εἰ δ’ Ὀδυσεὺς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
δ’: Od. 17:543: αἶψα δ’ ἄρ’ Εὔμαιον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δ’: Od. 17:548: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δ’: Od. 17:552: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δ’: Od. 17:560: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 17:563: οἶδα γὰρ εὖ περὶ κείνου, ὁμὴν δ’ ἀνεδέγμεθ’ ὀϊζύν.
δ’: Od. 17:575: τὸν δ’ ὑπὲρ οὐδοῦ βάντα προσηύδα Πηνελόπεια·
δ’: Od. 17:578: αἰδεῖται κατὰ δῶμα; κακὸς δ’ αἰδοῖος ἀλήτης.”
δ’: Od. 17:579: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
δ’: Od. 17:585: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 17:589: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἀγόρευεν, ὁ δ’ ᾤχετο δῖος ὑφορβὸς
δ’: Od. 17:594: σὸν καὶ ἐμὸν βίοτον· σοὶ δ’ ἐνθάδε πάντα μελόντων.
δ’: Od. 17:598: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 17:599: “ἔσσεται οὕτως, ἄττα· σὺ δ’ ἔρχεο δειελιήσας·
δ’: Od. 17:600: ἠῶθεν δ’ ἰέναι καὶ ἄγειν ἱερήϊα καλά.
δ’: Od. 17:602: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἄρ’ ἕζετ’ ἐϋξέστου ἐπὶ δίφρου.
δ’: Od. 17:603: πλησάμενος δ’ ἄρα θυμὸν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος
δ’: Od. 17:604: βῆ ῥ’ ἴμεναι μεθ’ ὕας, λίπε δ’ ἕρκεά τε μέγαρόν τε
δ’: Od. 17:605: πλεῖον δαιτυμόνων· οἱ δ’ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῇ
δ’: Od. 18:1: Ἦλθε δ’ ἐπὶ πτωχὸς πανδήμιος, ὃς κατὰ ἄστυ
δ’: Od. 18:2: πτωχεύεσκ’ Ἰθάκης, μετὰ δ’ ἔπρεπε γαστέρι μάργῃ
δ’: Od. 18:5: Ἀρναῖος δ’ ὄνομ’ ἔσκε· τὸ γὰρ θέτο πότνια μήτηρ
δ’: Od. 18:12: ἑλκέμεναι δὲ κέλονται; ἐγὼ δ’ αἰσχύνομαι ἔμπης.
δ’: Od. 18:14: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 18:17: οὐδὸς δ’ ἀμφοτέρους ὅδε χείσεται, οὐδέ τί σε χρὴ
δ’: Od. 18:22: αἵματος· ἡσυχίη δ’ ἂν ἐμοὶ καὶ μᾶλλον ἔτ’ εἴη
δ’: Od. 18:31: μαρναμένους· πῶς δ’ ἂν σὺ νεωτέρῳ ἀνδρὶ μάχοιο;”
δ’: Od. 18:35: ἡδὺ δ’ ἄρ’ ἐκγελάσας μετεφώνει μνηστήρεσσιν·
δ’: Od. 18:40: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀνήϊξαν γελόωντες,
δ’: Od. 18:41: ἀμφὶ δ’ ἄρα πτωχοὺς κακοείμονας ἠγερέθοντο.
δ’: Od. 18:42: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
δ’: Od. 18:48: αἰεὶ δ’ αὖθ’ ἥμιν μεταδαίσεται, οὐδέ τιν’ ἄλλον
δ’: Od. 18:50: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
δ’: Od. 18:58: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπώμνυον, ὡς ἐκέλευεν.
δ’: Od. 18:60: τοῖς δ’ αὖτις μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
δ’: Od. 18:62: τοῦτον ἀλέξασθαι, τῶν δ’ ἄλλων μή τιν’ Ἀχαιῶν
δ’: Od. 18:64: ξεινοδόκος μὲν ἐγών, ἐπὶ δ’ αἰνεῖτον βασιλῆες,
δ’: Od. 18:66: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
δ’: Od. 18:71: μνηστῆρες δ’ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως ἀγάσαντο·
δ’: Od. 18:78: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
δ’: Od. 18:88: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑπὸ τρόμος ἤλυθε γυῖα.
δ’: Od. 18:89: ἐς μέσσον δ’ ἄναγον· τὼ δ’ ἄμφω χεῖρας ἀνέσχον.
δ’: Od. 18:89: ἐς μέσσον δ’ ἄναγον· τὼ δ’ ἄμφω χεῖρας ἀνέσχον.
δ’: Od. 18:96: Ἶρος, ὁ δ’ αὐχέν’ ἔλασσεν ὑπ’ οὔατος, ὀστέα δ’ εἴσω
δ’: Od. 18:96: Ἶρος, ὁ δ’ αὐχέν’ ἔλασσεν ὑπ’ οὔατος, ὀστέα δ’ εἴσω
δ’: Od. 18:97: ἔθλασεν· αὐτίκα δ’ ἦλθεν ἀνὰ στόμα φοίνιον αἷμα,
δ’: Od. 18:98: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, σὺν δ’ ἤλασ’ ὀδόντας
δ’: Od. 18:98: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, σὺν δ’ ἤλασ’ ὀδόντας
δ’: Od. 18:110: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοὶ δ’ ἴσαν εἴσω
δ’: Od. 18:110: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοὶ δ’ ἴσαν εἴσω
δ’: Od. 18:118: Ἀντίνοος δ’ ἄρα οἱ μεγάλην παρὰ γαστέρα θῆκεν,
δ’: Od. 18:124: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 18:128: τοῦ σ’ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπητῇ δ’ ἀνδρὶ ἔοικας.
δ’: Od. 18:139: πολλὰ δ’ ἀτάσθαλ’ ἔρεξα βίῃ καὶ κάρτεϊ εἴκων,
δ’: Od. 18:152: ἂψ δ’ ἐν χερσὶν ἔθηκε δέπας κοσμήτορι λαῶν.
δ’: Od. 18:157: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη.
δ’: Od. 18:158: τῇ δ’ ἄρ’ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
δ’: Od. 18:163: ἀχρεῖον δ’ ἐγέλασσεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
δ’: Od. 18:168: οἵ τ’ εὖ μὲν βάζουσι, κακῶς δ’ ὄπιθεν φρονέουσι.”
δ’: Od. 18:169: τὴν δ’ αὖτ’ Εὐρυνόμη ταμίη πρὸς μῦθον ἔειπε·
δ’: Od. 18:177: τὴν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 18:184: οἴη δ’ οὐ κεῖσ’ εἶμι μετ’ ἀνέρας· αἰδέομαι γάρ.”
δ’: Od. 18:189: εὗδε δ’ ἀνακλινθεῖσα, λύθεν δέ οἱ ἅψεα πάντα
δ’: Od. 18:190: αὐτοῦ ἐνὶ κλιντῆρι· τέως δ’ ἄρα δῖα θεάων
δ’: Od. 18:196: λευκοτέρην δ’ ἄρα μιν θῆκε πριστοῦ ἐλέφαντος.
δ’: Od. 18:198: ἦλθον δ’ ἀμφίπολοι λευκώλενοι ἐκ μεγάροιο
δ’: Od. 18:208: ἡ δ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
δ’: Od. 18:211: ἀμφίπολος δ’ ἄρα οἱ κεδνὴ ἑκάτερθε παρέστη.
δ’: Od. 18:212: τῶν δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατ’, ἔρῳ δ’ ἄρα θυμὸν ἔθελχθεν,
δ’: Od. 18:212: τῶν δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατ’, ἔρῳ δ’ ἄρα θυμὸν ἔθελχθεν,
δ’: Od. 18:213: πάντες δ’ ἠρήσαντο παραὶ λεχέεσσι κλιθῆναι.
δ’: Od. 18:214: ἡ δ’ αὖ Τηλέμαχον προσεφώνεεν, ὃν φίλον υἱόν·
δ’: Od. 18:217: νῦν δ’, ὅτε δὴ μέγας ἐσσὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνεις,
δ’: Od. 18:226: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 18:229: ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρεια· πάρος δ’ ἔτι νήπιος ἦα.
δ’: Od. 18:232: οἵδε κακὰ φρονέοντες, ἐμοὶ δ’ οὐκ εἰσὶν ἀρωγοί.
δ’: Od. 18:234: μνηστήρων ἰότητι, βίῃ δ’ ὅ γε φέρτερος ἦεν.
δ’: Od. 18:238: οἱ δ’ ἔντοσθε δόμοιο, λελῦτο δὲ γυῖα ἑκάστου,
δ’: Od. 18:244: Εὐρύμαχος δ’ ἐπέεσσι προσηύδα Πηνελόπειαν·
δ’: Od. 18:250: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 18:253: Ἀργεῖοι, μετὰ τοῖσι δ’ ἐμὸς πόσις ᾖεν Ὀδυσσεύς.
δ’: Od. 18:256: νῦν δ’ ἄχομαι· τόσα γάρ μοι ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
δ’: Od. 18:266: αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ· σοὶ δ’ ἐνθάδε πάντα μελόντων·
δ’: Od. 18:272: νὺξ δ’ ἔσται, ὅτε δὴ στυγερὸς γάμος ἀντιβολήσει
δ’: Od. 18:284: τὴν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·
δ’: Od. 18:288: ἡμεῖς δ’ οὔτ’ ἐπὶ ἔργα πάρος γ’ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ,
δ’: Od. 18:290: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
δ’: Od. 18:291: δῶρα δ’ ἄρ’ οἰσέμεναι πρόεσαν κήρυκα ἕκαστος.
δ’: Od. 18:293: ποικίλον· ἐν δ’ ἄρ’ ἔσαν περόναι δυοκαίδεκα πᾶσαι
δ’: Od. 18:295: ὅρμον δ’ Εὐρυμάχῳ πολυδαίδαλον αὐτίκ’ ἔνεικε,
δ’: Od. 18:297: ἕρματα δ’ Εὐρυδάμαντι δύω θεράποντες ἔνεικαν
δ’: Od. 18:298: τρίγληνα μορόεντα, χάρις δ’ ἀπελάμπετο πολλή·
δ’: Od. 18:299: ἐκ δ’ ἄρα Πεισάνδροιο Πολυκτορίδαο ἄνακτος
δ’: Od. 18:301: ἄλλο δ’ ἄρ’ ἄλλος δῶρον Ἀχαιῶν καλὸν ἔνεικεν.
δ’: Od. 18:303: τῇ δ’ ἄρ’ ἅμ’ ἀμφίπολοι ἔφερον περικαλλέα δῶρα·
δ’: Od. 18:304: οἱ δ’ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν
δ’: Od. 18:305: τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
δ’: Od. 18:310: καὶ δαΐδας μετέμισγον· ἀμοιβηδὶς δ’ ἀνέφαινον
δ’: Od. 18:315: τῇ δὲ παρ’ ἠλάκατα στροφαλίζετε, τέρπετε δ’ αὐτὴν
δ’: Od. 18:320: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἐγέλασσαν, ἐς ἀλλήλας δὲ ἴδοντο.
δ’: Od. 18:321: τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπε Μελανθὼ καλλιπάρῃος,
δ’: Od. 18:323: παῖδα δὲ ὣς ἀτίταλλε, δίδου δ’ ἄρ’ ἀθύρματα θυμῷ·
δ’: Od. 18:337: τὴν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 18:341: βὰν δ’ ἴμεναι διὰ δῶμα, λύθεν δ’ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης
δ’: Od. 18:341: βὰν δ’ ἴμεναι διὰ δῶμα, λύθεν δ’ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης
δ’: Od. 18:346: μνηστῆρας δ’ οὐ πάμπαν ἀγήνορας εἴα Ἀθήνη
δ’: Od. 18:349: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἦρχ’ ἀγορεύειν
δ’: Od. 18:350: κερτομέων Ὀδυσῆα· γέλω δ’ ἑτάροισιν ἔτευχε·
δ’: Od. 18:361: εἵματα δ’ ἀμφιέσαιμι ποσίν θ’ ὑποδήματα δοίην.
δ’: Od. 18:365: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 18:371: εἰ δ’ αὖ καὶ βόες εἶεν ἐλαυνέμεν, οἵ περ ἄριστοι,
δ’: Od. 18:374: τετράγυον δ’ εἴη, εἴκοι δ’ ὑπὸ βῶλος ἀρότρῳ·
δ’: Od. 18:374: τετράγυον δ’ εἴη, εἴκοι δ’ ὑπὸ βῶλος ἀρότρῳ·
δ’: Od. 18:376: εἰ δ’ αὖ καὶ πόλεμόν ποθεν ὁρμήσειε Κρονίων
δ’: Od. 18:384: εἰ δ’ Ὀδυσεὺς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
δ’: Od. 18:396: Εὐρύμαχον δείσας. ὁ δ’ ἄρ’ οἰνοχόον βάλε χεῖρα
δ’: Od. 18:399: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα,
δ’: Od. 18:409: ὁππότε θυμὸς ἄνωγε· διώκω δ’ οὔ τιν’ ἐγώ γε.”
δ’: Od. 18:410: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
δ’: Od. 18:412: τοῖσιν δ’ Ἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε
δ’: Od. 18:424: κῆρυξ Δουλιχιεύς· θεράπων δ’ ἦν Ἀμφινόμοιο·
δ’: Od. 18:425: νώμησεν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπισταδόν· οἱ δὲ θεοῖσι
δ’: Od. 19:10: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶν ἔμβαλε δαίμων·
δ’: Od. 19:19: πατρὸς ἀποιχομένοιο· ἐγὼ δ’ ἔτι νήπιος ἦα·
δ’: Od. 19:20: νῦν δ’ ἐθέλω καταθέσθαι, ἵν’ οὐ πυρὸς ἵξετ’ ἀϋτμή.”
δ’: Od. 19:21: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·
δ’: Od. 19:25: δμῳὰς δ’ οὐκ εἴας προβλωσκέμεν, αἵ κεν ἔφαινον.”
δ’: Od. 19:26: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 19:29: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος·
δ’: Od. 19:31: τὼ δ’ ἄρ’ ἀναΐξαντ’ Ὀδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱὸς
δ’: Od. 19:41: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 19:44: ἀλλὰ σὺ μὲν κατάλεξαι, ἐγὼ δ’ ὑπολείψομαι αὐτοῦ,
δ’: Od. 19:53: ἡ δ’ ἴεν ἐκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια,
δ’: Od. 19:61: αἱ δ’ ἀπὸ μὲν σῖτον πολὺν ᾕρεον ἠδὲ τραπέζας
δ’: Od. 19:63: πῦρ δ’ ἀπὸ λαμπτήρων χαμάδις βάλον, ἄλλα δ’ ἐπ’ αὐτῶν
δ’: Od. 19:63: πῦρ δ’ ἀπὸ λαμπτήρων χαμάδις βάλον, ἄλλα δ’ ἐπ’ αὐτῶν
δ’: Od. 19:65: ἡ δ’ Ὀδυσῆ’ ἐνένιπε Μελανθὼ δεύτερον αὖτις·
δ’: Od. 19:70: τὴν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 19:73: πτωχεύω δ’ ἀνὰ δῆμον; ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει.
δ’: Od. 19:85: εἰ δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε καὶ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν,
δ’: Od. 19:87: Τηλέμαχος· τὸν δ’ οὔ τις ἐνὶ μεγάροισι γυναικῶν
δ’: Od. 19:89: ὣς φάτο, τοῦ δ’ ἤκουσε περίφρων Πηνελόπεια,
δ’: Od. 19:90: ἀμφίπολον δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
δ’: Od. 19:106: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 19:113: τίκτῃ δ’ ἔμπεδα μῆλα, θάλασσα δὲ παρέχῃ ἰχθῦς
δ’: Od. 19:118: μνησαμένῳ· μάλα δ’ εἰμὶ πολύστονος· οὐδέ τί με χρὴ
δ’: Od. 19:123: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 19:126: Ἀργεῖοι, μετὰ τοῖσι δ’ ἐμὸς πόσις ᾖεν Ὀδυσσεύς.
δ’: Od. 19:129: νῦν δ’ ἄχομαι· τόσα γάρ μοι ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
δ’: Od. 19:140: λεπτὸν καὶ περίμετρον· ἄφαρ δ’ αὐτοῖς μετέειπον·
δ’: Od. 19:148: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
δ’: Od. 19:150: νύκτας δ’ ἀλλύεσκον, ἐπὴν δαΐδας παραθείμην.
δ’: Od. 19:153: μηνῶν φθινόντων, περὶ δ’ ἤματα πόλλ’ ἐτελέσθη,
δ’: Od. 19:157: νῦν δ’ οὔτ’ ἐκφυγέειν δύναμαι γάμον οὔτε τιν’ ἄλλην
δ’: Od. 19:158: μῆτιν ἔθ’ εὑρίσκω· μάλα δ’ ὀτρύνουσι τοκῆες
δ’: Od. 19:164: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 19:173: καλὴ καὶ πίειρα, περίῤῥυτος· ἐν δ’ ἄνθρωποι
δ’: Od. 19:175: ἄλλη δ’ ἄλλων γλῶσσα μεμιγμένη· ἐν μὲν Ἀχαιοί,
δ’: Od. 19:176: ἐν δ’ Ἐτεόκρητες μεγαλήτορες, ἐν δὲ Κύδωνες
δ’: Od. 19:178: τῇσι δ’ ἐνὶ Κνωσός, μεγάλη πόλις, ἔνθα τε Μίνως
δ’: Od. 19:181: Δευκαλίων δ’ ἐμὲ τίκτε καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα·
δ’: Od. 19:183: ᾤχεθ’ ἅμ’ Ἀτρεΐδῃσιν· ἐμοὶ δ’ ὄνομα κλυτὸν Αἴθων,
δ’: Od. 19:184: ὁπλότερος γενεῇ· ὁ δ’ ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων.
δ’: Od. 19:188: στῆσε δ’ ἐν Ἀμνισῷ, ὅθι τε σπέος Εἰλειθυίης,
δ’: Od. 19:189: ἐν λιμέσιν χαλεποῖσι, μόγις δ’ ὑπάλυξεν ἀέλλας.
δ’: Od. 19:190: αὐτίκα δ’ Ἰδομενῆα μετάλλα ἄστυδ’ ἀνελθών·
δ’: Od. 19:192: τῷ δ’ ἤδη δεκάτη ἢ ἑνδεκάτη πέλεν ἠὼς
δ’: Od. 19:202: τῇ τρεισκαιδεκάτῃ δ’ ἄνεμος πέσε, τοὶ δ’ ἀνάγοντο.”
δ’: Od. 19:202: τῇ τρεισκαιδεκάτῃ δ’ ἄνεμος πέσε, τοὶ δ’ ἀνάγοντο.”
δ’: Od. 19:204: τῆς δ’ ἄρ’ ἀκουούσης ῥέε δάκρυα, τήκετο δὲ χρώς.
δ’: Od. 19:207: τηκομένης δ’ ἄρα τῆς ποταμοὶ πλήθουσι ῥέοντες·
δ’: Od. 19:211: ὀφθαλμοὶ δ’ ὡς εἰ κέρα ἕστασαν ἠὲ σίδηρος
δ’: Od. 19:212: ἀτρέμας ἐν βλεφάροισι· δόλῳ δ’ ὅ γε δάκρυα κεῦθεν.
δ’: Od. 19:213: ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο,
δ’: Od. 19:220: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 19:226: διπλῆν· ἐν δ’ ἄρα οἱ περόνη χρυσοῖο τέτυκτο
δ’: Od. 19:234: τὼς μὲν ἔην μαλακός, λαμπρὸς δ’ ἦν ἠέλιος ὥς.
δ’: Od. 19:236: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δ’: Od. 19:243: αἰδοίως δ’ ἀπέπεμπον ἐϋσσέλμου ἐπὶ νηός.
δ’: Od. 19:247: Εὐρυβάτης δ’ ὄνομ’ ἔσκε· τίεν δέ μιν ἔξοχον ἄλλων
δ’: Od. 19:249: ὣς φάτο, τῇ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο
δ’: Od. 19:251: ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο,
δ’: Od. 19:257: κείνῳ ἄγαλμ’ ἔμεναι. τὸν δ’ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις
δ’: Od. 19:261: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 19:278: τὸν δ’ ἄρ’ ἐπὶ τρόπιος νηὸς βάλε κῦμ’ ἐπὶ χέρσου,
δ’: Od. 19:296: τὸν δ’ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο
δ’: Od. 19:307: τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός, τοῦ δ’ ἱσταμένοιο.”
δ’: Od. 19:308: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 19:317: ἀλλά μιν, ἀμφίπολοι, ἀπονίψατε, κάτθετε δ’ εὐνήν,
δ’: Od. 19:322: ἥμενος ἐν μεγάρῳ. τῷ δ’ ἄλγιον, ὅς κεν ἐκείνων
δ’: Od. 19:332: ὃς δ’ ἂν ἀμύμων αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀμύμονα εἰδῇ,
δ’: Od. 19:335: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 19:340: κείω δ’ ὡς τὸ πάρος περ ἀΰπνους νύκτας ἴαυον.
δ’: Od. 19:348: τῇ δ’ οὐκ ἂν φθονέοιμι ποδῶν ἅψασθαι ἐμεῖο.”
δ’: Od. 19:349: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 19:362: δάκρυα δ’ ἔκβαλε θερμά, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν·
δ’: Od. 19:362: δάκρυα δ’ ἔκβαλε θερμά, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν·
δ’: Od. 19:374: οὐκ ἐάᾳς νίζειν· ἐμὲ δ’ οὐκ ἀέκουσαν ἄνωγε
δ’: Od. 19:382: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 19:387: τῷ πόδας ἐξαπένιζεν, ὕδωρ δ’ ἐνεχεύατο πολλόν,
δ’: Od. 19:392: νίζε δ’ ἄρ’ ἄσσον ἰοῦσα ἄναχθ’ ἑόν· αὐτίκα δ’ ἔγνω
δ’: Od. 19:392: νίζε δ’ ἄρ’ ἄσσον ἰοῦσα ἄναχθ’ ἑόν· αὐτίκα δ’ ἔγνω
δ’: Od. 19:399: Αὐτόλυκος δ’ ἐλθὼν Ἰθάκης ἐς πίονα δῆμον
δ’: Od. 19:405: τὴν δ’ αὖτ’ Αὐτόλυκος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
δ’: Od. 19:409: τῷ δ’ Ὀδυσεὺς ὄνομ’ ἔστω ἐπώνυμον. αὐτὰρ ἐγώ γε,
δ’: Od. 19:416: μήτηρ δ’ Ἀμφιθέη μητρὸς περιφῦσ’ Ὀδυσῆϊ
δ’: Od. 19:418: Αὐτόλυκος δ’ υἱοῖσιν ἐκέκλετο κυδαλίμοισι
δ’: Od. 19:419: δεῖπνον ἐφοπλίσσαι· τοὶ δ’ ὀτρύνοντος ἄκουσαν.
δ’: Od. 19:420: αὐτίκα δ’ εἰσάγαγον βοῦν ἄρσενα πενταέτηρον·
δ’: Od. 19:426: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
δ’: Od. 19:428: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δ’: Od. 19:431: ἤϊεν· αἰπὺ δ’ ὄρος προσέβαν καταειμένον ὕλῃ
δ’: Od. 19:432: Παρνησοῦ, τάχα δ’ ἵκανον πτύχας ἠνεμοέσσας.
δ’: Od. 19:435: οἱ δ’ ἐς βῆσσαν ἵκανον ἐπακτῆρες· πρὸ δ’ ἄρ’ αὐτῶν
δ’: Od. 19:435: οἱ δ’ ἐς βῆσσαν ἵκανον ἐπακτῆρες· πρὸ δ’ ἄρ’ αὐτῶν
δ’: Od. 19:439: ἔνθα δ’ ἄρ’ ἐν λόχμῃ πυκινῇ κατέκειτο μέγας σῦς·
δ’: Od. 19:444: τὸν δ’ ἀνδρῶν τε κυνῶν τε περὶ κτύπος ἦλθε ποδοῖϊν,
δ’: Od. 19:445: ὡς ἐπάγοντες ἐπῇσαν· ὁ δ’ ἀντίος ἐκ ξυλόχοιο,
δ’: Od. 19:446: φρίξας εὖ λοφιήν, πῦρ δ’ ὀφθαλμοῖσι δεδορκώς,
δ’: Od. 19:447: στῆ ῥ’ αὐτῶν σχεδόθεν. ὁ δ’ ἄρα πρώτιστος Ὀδυσσεὺς
δ’: Od. 19:452: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς οὔτησε τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον,
δ’: Od. 19:454: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
δ’: Od. 19:454: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
δ’: Od. 19:456: ὠτειλὴν δ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἀντιθέοιο
δ’: Od. 19:457: δῆσαν ἐπισταμένως, ἐπαοιδῇ δ’ αἷμα κελαινὸν
δ’: Od. 19:458: ἔσχεθον, αἶψα δ’ ἵκοντο φίλου πρὸς δώματα πατρός.
δ’: Od. 19:464: οὐλὴν ὅττι πάθοι· ὁ δ’ ἄρα σφίσιν εὖ κατέλεξεν,
δ’: Od. 19:470: ἂψ δ’ ἑτέρωσ’ ἐκλίθη· τὸ δ’ ἐπὶ χθονὸς ἐξέχυθ’ ὕδωρ.
δ’: Od. 19:470: ἂψ δ’ ἑτέρωσ’ ἐκλίθη· τὸ δ’ ἐπὶ χθονὸς ἐξέχυθ’ ὕδωρ.
δ’: Od. 19:471: τὴν δ’ ἅμα χάρμα καὶ ἄλγος ἕλε φρένα, τὼ δέ οἱ ὄσσε
δ’: Od. 19:478: ἡ δ’ οὔτ’ ἀθρῆσαι δύνατ’ ἀντίη οὔτε νοῆσαι·
δ’: Od. 19:481: τῇ δ’ ἑτέρῃ ἕθεν ἄσσον ἐρύσσατο φώνησέν τε·
δ’: Od. 19:483: τῷ σῷ ἐπὶ μαζῷ· νῦν δ’ ἄλγεα πολλὰ μογήσας
δ’: Od. 19:491: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Εὐρύκλεια·
δ’: Od. 19:494: ἕξω δ’ ὡς ὅτε τις στερεὴ λίθος ἠὲ σίδηρος.
δ’: Od. 19:495: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δ’: Od. 19:499: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 19:518: ὡς δ’ ὅτε Πανδαρέου κούρη, χλωρηῒς ἀηδών,
δ’: Od. 19:530: παῖς δ’ ἐμὸς εἷος ἔην ἔτι νήπιος ἠδὲ χαλίφρων,
δ’: Od. 19:532: νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγας ἐστὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνει,
δ’: Od. 19:538: ἐλθὼν δ’ ἐξ ὄρεος μέγας αἰετὸς ἀγκυλοχήλης
δ’: Od. 19:539: πᾶσι κατ’ αὐχένας ἦξε καὶ ἔκτανεν· οἱ δ’ ἐκέχυντο
δ’: Od. 19:540: ἁθρόοι ἐν μεγάροισ’, ὁ δ’ ἐς αἰθέρα δῖαν ἀέρθη.
δ’: Od. 19:544: ἂψ δ’ ἐλθὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ προὔχοντι μελάθρῳ,
δ’: Od. 19:554: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 19:559: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 19:563: αἱ μὲν γὰρ κεράεσσι τετεύχαται, αἱ δ’ ἐλέφαντι.
δ’: Od. 19:570: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δ’: Od. 19:575: στὰς δ’ ὅ γε πολλὸν ἄνευθε διαῤῥίπτασκεν ὀϊστόν.
δ’: Od. 19:582: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 19:588: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 19:602: ἐς δ’ ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ
δ’: Od. 20:4: Εὐρυνόμη δ’ ἄρ’ ἐπὶ χλαῖναν βάλε κοιμηθέντι.
δ’: Od. 20:6: κεῖτ’ ἐγρηγορόων· ταὶ δ’ ἐκ μεγάροιο γυναῖκες
δ’: Od. 20:9: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι·
δ’: Od. 20:20: ἰφθίμους ἑτάρους· σὺ δ’ ἐτόλμας, ὄφρα σε μῆτις
δ’: Od. 20:25: ὡς δ’ ὅτε γαστέρ’ ἀνὴρ πολέος πυρὸς αἰθομένοιο,
δ’: Od. 20:27: αἰόλλῃ, μάλα δ’ ὦκα λιλαίεται ὀπτηθῆναι,
δ’: Od. 20:31: οὐρανόθεν καταβᾶσα, δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικί·
δ’: Od. 20:32: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
δ’: Od. 20:36: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 20:40: μοῦνος ἐών· οἱ δ’ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔασι.
δ’: Od. 20:41: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζω·
δ’: Od. 20:44: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Od. 20:53: πάννυχον ἐγρήσσοντα, κακῶν δ’ ὑποδύσεαι ἤδη.”
δ’: Od. 20:55: αὐτὴ δ’ ἂψ ἐς Ὄλυμπον ἀπέστιχε δῖα θεάων.
δ’: Od. 20:57: λυσιμελής, ἄλοχος δ’ ἄρ’ ἐπέγρετο κεδνὰ ἰδυῖα,
δ’: Od. 20:58: κλαῖεν δ’ ἐν λέκτροισι καθεζομένη μαλακοῖσιν.
δ’: Od. 20:66: ὡς δ’ ὅτε Πανδαρέου κούρας ἀνέλοντο θύελλαι·
δ’: Od. 20:67: τῇσι τοκῆας μὲν φθεῖσαν θεοί, αἱ δ’ ἐλίποντο
δ’: Od. 20:70: Ἥρη δ’ αὐτῇσιν περὶ πασέων δῶκε γυναικῶν
δ’: Od. 20:71: εἶδος καὶ πινυτήν, μῆκος δ’ ἔπορ’ Ἄρτεμις ἁγνή,
δ’: Od. 20:72: ἔργα δ’ Ἀθηναίη δέδαε κλυτὰ ἐργάζεσθαι.
δ’: Od. 20:85: νύκτας δ’ ὕπνος ἔχῃσιν, - ὁ γάρ τ’ ἐπέλησεν ἁπάντων,
δ’: Od. 20:92: τῆς δ’ ἄρα κλαιούσης ὄπα σύνθετο δῖος Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 20:93: μερμήριξε δ’ ἔπειτα, δόκησε δέ οἱ κατὰ θυμὸν
δ’: Od. 20:97: θῆκε θύραζε φέρων, Διὶ δ’ εὔξατο χεῖρας ἀνασχών·
δ’: Od. 20:102: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεύς,
δ’: Od. 20:103: αὐτίκα δ’ ἐβρόντησεν ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπου,
δ’: Od. 20:105: φήμην δ’ ἐξ οἴκοιο γυνὴ προέηκεν ἀλετρὶς
δ’: Od. 20:122: αἱ δ’ ἄλλαι δμῳαὶ κατὰ δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος
δ’: Od. 20:124: Τηλέμαχος δ’ εὐνῆθεν ἀνίστατο, ἰσόθεος φώς,
δ’: Od. 20:126: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
δ’: Od. 20:127: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ.
δ’: Od. 20:128: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, πρὸς δ’ Εὐρύκλειαν ἔειπε·
δ’: Od. 20:128: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, πρὸς δ’ Εὐρύκλειαν ἔειπε·
δ’: Od. 20:134: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Εὐρύκλεια·
δ’: Od. 20:137: σίτου δ’ οὐκέτ’ ἔφη πεινήμεναι· εἴρετο γάρ μιν.
δ’: Od. 20:143: ἔδραθ’ ἐνὶ προδόμῳ· χλαῖναν δ’ ἐπιέσσαμεν ἡμεῖς.”
δ’: Od. 20:146: βῆ δ’ ἴμεν εἰς ἀγορὴν μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
δ’: Od. 20:147: ἡ δ’ αὖτε δμῳῇσιν ἐκέκλετο δῖα γυναικῶν,
δ’: Od. 20:157: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο.
δ’: Od. 20:159: αἱ δ’ αὐτοῦ κατὰ δώματ’ ἐπισταμένως πονέοντο.
δ’: Od. 20:160: ἐς δ’ ἦλθον δρηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα
δ’: Od. 20:165: αὐτὸς δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα προσηύδα μειλιχίοισι·
δ’: Od. 20:168: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 20:175: δεῖπνον μνηστήρεσσι· δύω δ’ ἅμ’ ἕποντο νομῆες.
δ’: Od. 20:177: αὐτὸς δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα προσηύδα κερτομίοισι·
δ’: Od. 20:183: ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς,
δ’: Od. 20:185: τοῖσι δ’ ἐπὶ τρίτος ἦλθε Φιλοίτιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
δ’: Od. 20:187: πορθμῆες δ’ ἄρα τούς γε διήγαγον, οἵ τε καὶ ἄλλους
δ’: Od. 20:190: αὐτὸς δ’ αὖτ’ ἐρέεινε συβώτην ἄγχι παραστάς·
δ’: Od. 20:192: ἡμέτερον πρὸς δῶμα; τέων δ’ ἒξ εὔχεται εἶναι
δ’: Od. 20:208: εἰ δ’ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν,
δ’: Od. 20:211: νῦν δ’ αἱ μὲν γίνονται ἀθέσφατοι, οὐδέ κεν ἄλλως
δ’: Od. 20:213: τὰς δ’ ἄλλοι με κέλονται ἀγινέμεναι σφίσιν αὐτοῖς
δ’: Od. 20:226: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 20:233: σοῖσιν δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἐπόψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα,
δ’: Od. 20:235: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ·
δ’: Od. 20:238: ὣς δ’ αὔτως Εὔμαιος ἐπεύξατο πᾶσι θεοῖσι
δ’: Od. 20:241: μνηστῆρες δ’ ἄρα Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε
δ’: Od. 20:244: τοῖσιν δ’ Ἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
δ’: Od. 20:247: ὣς ἔφατ’ Ἀμφίνομος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
δ’: Od. 20:248: ἐλθόντες δ’ ἐς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο
δ’: Od. 20:250: οἱ δ’ ἱέρευον ὄϊς μεγάλους καὶ πίονας αἶγας,
δ’: Od. 20:252: σπλάγχνα δ’ ἄρ’ ὀπτήσαντες ἐνώμων, ἐν δέ τε οἶνον
δ’: Od. 20:256: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
δ’: Od. 20:257: Τηλέμαχος δ’ Ὀδυσῆα καθίδρυε, κέρδεα νωμῶν,
δ’: Od. 20:260: πὰρ δ’ ἐτίθει σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ’ οἶνον ἔχευεν
δ’: Od. 20:260: πὰρ δ’ ἐτίθει σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ’ οἶνον ἔχευεν
δ’: Od. 20:265: οἶκος ὅδ’, ἀλλ’ Ὀδυσῆος, ἐμοὶ δ’ ἐκτήσατο κεῖνος.
δ’: Od. 20:268: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
δ’: Od. 20:270: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
δ’: Od. 20:272: Τηλεμάχου· μάλα δ’ ἧμιν ἀπειλήσας ἀγορεύει.
δ’: Od. 20:275: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος· ὁ δ’ ἄρ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων.
δ’: Od. 20:276: κήρυκες δ’ ἀνὰ ἄστυ θεῶν ἱερὴν ἑκατόμβην
δ’: Od. 20:277: ἦγον· τοὶ δ’ ἀγέροντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
δ’: Od. 20:279: οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἑρύσαντο,
δ’: Od. 20:281: πὰρ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ μοῖραν θέσαν, οἳ πονέοντο,
δ’: Od. 20:284: μνηστῆρας δ’ οὐ πάμπαν ἀγήνορας εἴα Ἀθήνη
δ’: Od. 20:288: Κτήσιππος δ’ ὄνομ’ ἔσκε, Σάμῃ δ’ ἐνὶ οἰκία ναῖεν·
δ’: Od. 20:288: Κτήσιππος δ’ ὄνομ’ ἔσκε, Σάμῃ δ’ ἐνὶ οἰκία ναῖεν·
δ’: Od. 20:300: κείμενον ἐκ κανέοιο λαβών· ὁ δ’ ἀλεύατ’ Ὀδυσσεὺς
δ’: Od. 20:302: σαρδάνιον μάλα τοῖον· ὁ δ’ εὔδμητον βάλε τοῖχον.
δ’: Od. 20:303: Κτήσιππον δ’ ἄρα Τηλέμαχος ἠνίπαπε μύθῳ·
δ’: Od. 20:310: ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρεια· πάρος δ’ ἔτι νήπιος ἦα.
δ’: Od. 20:315: εἰ δ’ ἤδη μ’ αὐτὸν κτεῖναι μενεαίνετε χαλκῷ,
δ’: Od. 20:320: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
δ’: Od. 20:333: νῦν δ’ ἤδη τόδε δῆλον, ὅ τ’ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν.
δ’: Od. 20:337: ἔσθων καὶ πίνων, ἡ δ’ ἄλλου δῶμα κομίζῃ.”
δ’: Od. 20:338: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 20:342: γήμασθ’ ᾧ κ’ ἐθέλῃ, ποτὶ δ’ ἄσπετα δῶρα δίδωμι·
δ’: Od. 20:343: αἰδέομαι δ’ ἀέκουσαν ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι
δ’: Od. 20:347: οἱ δ’ ἤδη γναθμοῖσι γελώων ἀλλοτρίοισιν,
δ’: Od. 20:348: αἱμοφόρυκτα δὲ δὴ κρέα ἤσθιον· ὄσσε δ’ ἄρα σφέων
δ’: Od. 20:349: δακρυόφιν πίμπλαντο, γόον δ’ ὠΐετο θυμός.
δ’: Od. 20:354: αἵματι δ’ ἐῤῥάδαται τοῖχοι καλαί τε μεσόδμαι·
δ’: Od. 20:357: οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακὴ δ’ ἐπιδέδρομεν ἀχλύς.”
δ’: Od. 20:358: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.
δ’: Od. 20:359: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἦρχ’ ἀγορεύειν·
δ’: Od. 20:363: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
δ’: Od. 20:372: ἵκετο δ’ ἐς Πείραιον, ὅ μιν πρόφρων ὑπέδεκτο.
δ’: Od. 20:373: μνηστῆρες δ’ ἄρα πάντες ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες
δ’: Od. 20:380: ἄλλος δ’ αὖτέ τις οὗτος ἀνέστη μαντεύεσθαι.
δ’: Od. 20:384: ὣς ἔφασαν μνηστῆρες· ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων,
δ’: Od. 20:392: δόρπου δ’ οὐκ ἄν πως ἀχαρίστερον ἄλλο γένοιτο,
δ’: Od. 21:1: Τῇ δ’ ἄρ’ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
δ’: Od. 21:5: κλίμακα δ’ ὑψηλὴν προσεβήσετο οἷο δόμοιο,
δ’: Od. 21:7: καλὴν χαλκείην· κώπη δ’ ἐλέφαντος ἐπῆεν.
δ’: Od. 21:8: βῆ δ’ ἴμεναι θάλαμόνδε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
δ’: Od. 21:12: ἰοδόκος, πολλοὶ δ’ ἔνεσαν στονόεντες ὀϊστοί,
δ’: Od. 21:15: τὼ δ’ ἐν Μεσσήνῃ ξυμβλήτην ἀλλήλοιϊν
δ’: Od. 21:23: δώδεκα θήλειαι, ὑπὸ δ’ ἡμίονοι ταλαεργοί·
δ’: Od. 21:30: ἵππους δ’ αὐτὸς ἔχε κρατερώνυχας ἐν μεγάροισι.
δ’: Od. 21:34: τῷ δ’ Ὀδυσεὺς ξίφος ὀξὺ καὶ ἄλκιμον ἔγχος ἔδωκεν,
δ’: Od. 21:38: ὅς οἱ τόξον ἔδωκε. τὸ δ’ οὔ ποτε δῖος Ὀδυσσεὺς
δ’: Od. 21:42: ἡ δ’ ὅτε δὴ θάλαμον τὸν ἀφίκετο δῖα γυναικῶν
δ’: Od. 21:45: ἐν δὲ σταθμοὺς ἄρσε, θύρας δ’ ἐπέθηκε φαεινάς,
δ’: Od. 21:47: ἐν δὲ κληῖδ’ ἧκε, θυρέων δ’ ἀνέκοπτεν ὀχῆας
δ’: Od. 21:48: ἄντα τιτυσκομένη. τὰ δ’ ἀνέβραχεν ἠΰτε ταῦρος
δ’: Od. 21:51: ἡ δ’ ἄρ’ ἐφ’ ὑψηλῆς σανίδος βῆ· ἔνθα δὲ χηλοὶ
δ’: Od. 21:52: ἕστασαν, ἐν δ’ ἄρα τῇσι θυώδεα εἵματ’ ἔκειτο.
δ’: Od. 21:56: κλαῖε μάλα λιγέως, ἐκ δ’ ᾕρεε τόξον ἄνακτος.
δ’: Od. 21:57: ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο,
δ’: Od. 21:60: ἰοδόκον· πολλοὶ δ’ ἔνεσαν στονόεντες ὀϊστοί.
δ’: Od. 21:61: τῇ δ’ ἄρ’ ἅμ’ ἀμφίπολοι φέρον ὄγκιον, ἔνθα σίδηρος
δ’: Od. 21:63: ἡ δ’ ὄτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
δ’: Od. 21:66: ἀμφίπολος δ’ ἄρα οἱ κεδνὴ ἑκάτερθε παρέστη.
δ’: Od. 21:82: δακρύσας δ’ Εὔμαιος ἐδέξατο καὶ κατέθηκε·
δ’: Od. 21:84: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
δ’: Od. 21:95: καὶ γὰρ μνήμων εἰμί, πάϊς δ’ ἔτι νήπιος ἦα.”
δ’: Od. 21:96: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
δ’: Od. 21:100: ἥμενος ἐν μεγάροισ’, ἐπὶ δ’ ὤρνυε πάντας ἑταίρους.
δ’: Od. 21:110: καὶ δ’ αὐτοὶ τόδε ἴστε· τί με χρὴ μητέρος αἴνου; -
δ’: Od. 21:122: ἀμφὶ δὲ γαῖαν ἔναξε. τάφος δ’ ἕλε πάντας ἰδόντας,
δ’: Od. 21:123: ὡς εὐκόσμως στῆσε· πάρος δ’ οὔ πώ ποτ’ ὀπώπει.
δ’: Od. 21:124: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν καὶ τόξου πειρήτιζε.
δ’: Od. 21:130: τοῖς δ’ αὖτις μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
δ’: Od. 21:138: αὐτοῦ δ’ ὠκὺ βέλος καλῇ προσέκλινε κορώνῃ,
δ’: Od. 21:139: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη.
δ’: Od. 21:140: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
δ’: Od. 21:143: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
δ’: Od. 21:149: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν καὶ τόξου πειρήτιζεν,
δ’: Od. 21:165: αὐτοῦ δ’ ὠκὺ βέλος καλῇ προσέκλινε κορώνῃ,
δ’: Od. 21:166: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη.
δ’: Od. 21:167: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
δ’: Od. 21:181: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αἶψ’ ἀνέκαιε Μελάνθιος ἀκάματον πῦρ,
δ’: Od. 21:186: Ἀντίνοος δ’ ἔτ’ ἐπεῖχε καὶ Εὐρύμαχος θεοειδής,
δ’: Od. 21:187: ἀρχοὶ μνηστήρων· ἀρετῇ δ’ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι.
δ’: Od. 21:188: τὼ δ’ ἐξ οἴκου βῆσαν ὁμαρτήσαντες ἅμ’ ἄμφω
δ’: Od. 21:190: ἐκ δ’ αὐτὸς μετὰ τοὺς δόμου ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεύς.
δ’: Od. 21:199: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ·
δ’: Od. 21:203: ὣς δ’ αὔτως Εὔμαιος ἐπεύξατο πᾶσι θεοῖσι
δ’: Od. 21:209: γινώσκω δ’ ὡς σφῶϊν ἐελδομένοισιν ἱκάνω
δ’: Od. 21:210: οἴοισι δμώων· τῶν δ’ ἄλλων οὔ τευ ἄκουσα
δ’: Od. 21:212: σφῶϊν δ’, ὡς ἔσεταί περ, ἀληθείην καταλέξω·
δ’: Od. 21:217: εἰ δ’ ἄγε δὴ καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλο τι δείξω,
δ’: Od. 21:222: τὼ δ’ ἐπεὶ εἰσιδέτην εὖ τ’ ἐφράσσαντο ἕκαστα,
δ’: Od. 21:225: ὣς δ’ αὔτως Ὀδυσεὺς κεφαλὰς καὶ χεῖρας ἔκυσσε.
δ’: Od. 21:231: πρῶτος ἐγώ, μετὰ δ’ ὔμμες. ἀτὰρ τόδε σῆμα τετύχθω·
δ’: Od. 21:241: κληῖσαι κληῖδι, θοῶς δ’ ἐπὶ δεσμὸν ἰῆλαι.”
δ’: Od. 21:244: ἐς δ’ ἄρα καὶ τὼ δμῶε ἴτην θείου Ὀδυσῆος.
δ’: Od. 21:245: Εὐρύμαχος δ’ ἤδη τόξον μετὰ χερσὶν ἐνώμα,
δ’: Od. 21:247: ἐντανύσαι δύνατο, μέγα δ’ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ·
δ’: Od. 21:248: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
δ’: Od. 21:252: ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ, αἱ δ’ ἄλλῃσιν πολίεσσιν· -
δ’: Od. 21:256: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·
δ’: Od. 21:269: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
δ’: Od. 21:272: νώμησαν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν.
δ’: Od. 21:273: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
δ’: Od. 21:285: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως νεμέσησαν,
δ’: Od. 21:287: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
δ’: Od. 21:297: ἐς Λαπίθας ἐλθόνθ’· ὁ δ’ ἐπεὶ φρένας ἄασεν οἴνῳ,
δ’: Od. 21:299: ἥρωας δ’ ἄχος εἷλε, διὲκ προθύρου δὲ θύραζε
δ’: Od. 21:304: οἷ δ’ αὐτῷ πρώτῳ κακὸν εὕρετο οἰνοβαρείων.
δ’: Od. 21:309: πέμψομεν· ἔνθεν δ’ οὔ τι σαώσεαι. ἀλλὰ ἕκηλος
δ’: Od. 21:311: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 21:320: τὴν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 21:328: ῥηϊδίως ἐτάνυσσε βιόν, διὰ δ’ ἧκε σιδήρου."
δ’: Od. 21:329: ὣς ἐρέουσ’, ἡμῖν δ’ ἂν ἐλέγχεα ταῦτα γένοιτο.”
δ’: Od. 21:330: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 21:333: ἀνδρὸς ἀριστῆος· τί δ’ ἐλέγχεα ταῦτα τίθεσθε;
δ’: Od. 21:335: πατρὸς δ’ ἐξ ἀγαθοῦ γένος εὔχεται ἔμμεναι υἱός.
δ’: Od. 21:340: δώσω δ’ ὀξὺν ἄκοντα, κυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ἀνδρῶν,
δ’: Od. 21:341: καὶ ξίφος ἄμφηκες· δώσω δ’ ὑπὸ ποσσὶ πέδιλα,
δ’: Od. 21:342: πέμψω δ’ ὅππῃ μιν κραδίη θυμός τε κελεύει.”
δ’: Od. 21:343: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 21:352: ἔργον ἐποίχεσθαι· τόξον δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
δ’: Od. 21:353: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
δ’: Od. 21:356: ἐς δ’ ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ
δ’: Od. 21:360: μνηστῆρες δ’ ἄρα πάντες ὁμόκλεον ἐν μεγάροισιν·
δ’: Od. 21:368: Τηλέμαχος δ’ ἑτέρωθεν ἀπειλήσας ἐγεγώνει·
δ’: Od. 21:376: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν
δ’: Od. 21:386: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος,
δ’: Od. 21:388: σιγῇ δ’ ἐξ οἴκοιο Φιλοίτιος ἆλτο θύραζε,
δ’: Od. 21:389: κλήϊσεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα θύρας εὐερκέος αὐλῆς.
δ’: Od. 21:390: κεῖτο δ’ ὑπ’ αἰθούσῃ ὅπλον νεὸς ἀμφιελίσσης
δ’: Od. 21:391: βύβλινον, ᾧ ῥ’ ἐπέδησε θύρας, ἐς δ’ ἤϊεν αὐτός·
δ’: Od. 21:393: εἰσορόων Ὀδυσῆα. ὁ δ’ ἤδη τόξον ἐνώμα
δ’: Od. 21:401: ἄλλος δ’ αὖτ’ εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
δ’: Od. 21:410: δεξιτερῇ δ’ ἄρα χειρὶ λαβὼν πειρήσατο νευρῆς·
δ’: Od. 21:411: ἡ δ’ ὑπὸ καλὸν ἄεισε, χελιδόνι εἰκέλη αὐδήν.
δ’: Od. 21:412: μνηστῆρσιν δ’ ἄρ’ ἄχος γένετο μέγα, πᾶσι δ’ ἄρα χρὼς
δ’: Od. 21:412: μνηστῆρσιν δ’ ἄρ’ ἄχος γένετο μέγα, πᾶσι δ’ ἄρα χρὼς
δ’: Od. 21:416: εἵλετο δ’ ὠκὺν ὀϊστόν, ὅ οἱ παρέκειτο τραπέζῃ
δ’: Od. 21:417: γυμνός· τοὶ δ’ ἄλλοι κοίλης ἔντοσθε φαρέτρης
δ’: Od. 21:420: αὐτόθεν ἐκ δίφροιο καθήμενος, ἧκε δ’ ὀϊστὸν
δ’: Od. 21:421: ἄντα τιτυσκόμενος, πελέκεων δ’ οὐκ ἤμβροτε πάντων
δ’: Od. 21:422: πρώτης στειλειῆς, διὰ δ’ ἀμπερὲς ἦλθε θύραζε
δ’: Od. 21:428: νῦν δ’ ὥρη καὶ δόρπον Ἀχαιοῖσιν τετυκέσθαι
δ’: Od. 21:431: ἦ, καὶ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσεν· ὁ δ’ ἀμφέθετο ξίφος ὀξὺ
δ’: Od. 21:433: ἀμφὶ δὲ χεῖρα φίλην βάλεν ἔγχεϊ, ἄγχι δ’ ἄρ’ αὐτοῦ
δ’: Od. 22:2: ἆλτο δ’ ἐπὶ μέγαν οὐδὸν ἔχων βιὸν ἠδὲ φαρέτρην
δ’: Od. 22:3: ἰῶν ἐμπλείην, ταχέας δ’ ἐκχεύατ’ ὀϊστοὺς
δ’: Od. 22:15: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς κατὰ λαιμὸν ἐπισχόμενος βάλεν ἰῷ,
δ’: Od. 22:16: ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή.
δ’: Od. 22:17: ἐκλίνθη δ’ ἑτέρωσε, δέπας δέ οἱ ἔκπεσε χειρὸς
δ’: Od. 22:18: βλημένου, αὐτίκα δ’ αὐλὸς ἀνὰ ῥῖνας παχὺς ἦλθεν
δ’: Od. 22:19: αἵματος ἀνδρομέοιο· θοῶς δ’ ἀπὸ εἷο τράπεζαν
δ’: Od. 22:20: ὦσε ποδὶ πλήξας, ἀπὸ δ’ εἴδατα χεῦεν ἔραζε·
δ’: Od. 22:21: σῖτός τε κρέα τ’ ὀπτὰ φορύνετο. τοὶ δ’ ὁμάδησαν
δ’: Od. 22:26: νείκειον δ’ Ὀδυσῆα χολωτοῖσιν ἐπέεσσι·
δ’: Od. 22:34: τοὺς δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 22:42: ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἅρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλε·
δ’: Od. 22:47: πολλὰ μὲν ἐν μεγάροισιν ἀτάσθαλα, πολλὰ δ’ ἐπ’ ἀγροῦ.
δ’: Od. 22:54: νῦν δ’ ὁ μὲν ἐν μοίρῃ πέφαται, σὺ δὲ φείδεο λαῶν
δ’: Od. 22:59: ἰανθῇ· πρὶν δ’ οὔ τι νεμεσσητὸν κεχολῶσθαι.”
δ’: Od. 22:60: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 22:68: ὣς φάτο, τῶν δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ.
δ’: Od. 22:69: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος μετεφώνεε δεύτερον αὖτις·
δ’: Od. 22:75: ἰῶν ὠκυμόρων· ἐπὶ δ’ αὐτῷ πάντες ἔχωμεν
δ’: Od. 22:77: ἔλθωμεν δ’ ἀνὰ ἄστυ, βοὴ δ’ ὤκιστα γένηται·
δ’: Od. 22:77: ἔλθωμεν δ’ ἀνὰ ἄστυ, βοὴ δ’ ὤκιστα γένηται·
δ’: Od. 22:80: χάλκεον, ἀμφοτέρωθεν ἀκαχμένον, ἆλτο δ’ ἐπ’ αὐτῷ
δ’: Od. 22:81: σμερδαλέα ἰάχων· ὁ δ’ ἁμαρτὴ δῖος Ὀδυσσεὺς
δ’: Od. 22:83: ἐν δέ οἱ ἥπατι πῆξε θοὸν βέλος. ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
δ’: Od. 22:85: κάππεσεν ἰδνωθείς, ἀπὸ δ’ εἴδατα χεῦεν ἔραζε
δ’: Od. 22:88: λακτίζων ἐτίνασσε· κατ’ ὀφθαλμῶν δ’ ἔχυτ’ ἀχλύς.
δ’: Od. 22:89: Ἀμφίνομος δ’ Ὀδυσῆος ἐείσατο κυδαλίμοιο
δ’: Od. 22:94: δούπησεν δὲ πεσών, χθόνα δ’ ἤλασε παντὶ μετώπῳ.
δ’: Od. 22:95: Τηλέμαχος δ’ ἀπόρουσε, λιπὼν δολιχόσκιον ἔγχος
δ’: Od. 22:99: βῆ δὲ θέειν, μάλα δ’ ὦκα φίλον πατέρ’ εἰσαφίκανεν,
δ’: Od. 22:100: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δ’: Od. 22:105: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 22:109: βῆ δ’ ἴμεναι θάλαμόνδ’, ὅθι οἱ κλυτὰ τεύχεα κεῖτο.
δ’: Od. 22:110: ἔνθεν τέσσαρα μὲν σάκε’ εἵλετο, δούρατα δ’ ὀκτὼ
δ’: Od. 22:112: βῆ δὲ φέρων, μάλα δ’ ὦκα φίλον πατέρ’ εἰσαφίκανεν.
δ’: Od. 22:114: ὣς δ’ αὔτως τὼ δμῶε δυέσθην τεύχεα καλά,
δ’: Od. 22:115: ἔσταν δ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην.
δ’: Od. 22:118: βάλλε τιτυσκόμενος· τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον.
δ’: Od. 22:122: αὐτὸς δ’ ἀμφ’ ὤμοισι σάκος θέτο τετραθέλυμνον,
δ’: Od. 22:123: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν,
δ’: Od. 22:125: εἵλετο δ’ ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ.
δ’: Od. 22:128: ἦν ὁδὸς ἐς λαύρην, σανίδες δ’ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι·
δ’: Od. 22:130: ἑσταότ’ ἄγχ’ αὐτῆς· μία δ’ οἴη γίνετ’ ἐφορμή.
δ’: Od. 22:131: τοῖς δ’ Ἀγέλεως μετέειπεν ἔπος πάντεσσι πιφαύσκων·
δ’: Od. 22:133: καὶ εἴποι λαοῖσι, βοὴ δ’ ὤκιστα γένοιτο;
δ’: Od. 22:135: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν·
δ’: Od. 22:146: βῆ δ’ ἴμεναι, μάλα δ’ ὦκα φέρων μνηστῆρσιν ἔδωκε.
δ’: Od. 22:146: βῆ δ’ ἴμεναι, μάλα δ’ ὦκα φέρων μνηστῆρσιν ἔδωκε.
δ’: Od. 22:149: μακρὰ τινάσσοντας· μέγα δ’ αὐτῷ φαίνετο ἔργον.
δ’: Od. 22:153: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 22:161: βῆ δ’ αὖτις θάλαμόνδε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
δ’: Od. 22:163: αἶψα δ’ Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
δ’: Od. 22:170: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 22:173: σφῶϊ δ’ ἀποστρέψαντε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν
δ’: Od. 22:174: ἐς θάλαμον βαλέειν, σανίδας δ’ ἐκδῆσαι ὄπισθε,
δ’: Od. 22:178: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
δ’: Od. 22:179: βὰν δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, λαθέτην δέ μιν ἔνδον ἐόντα.
δ’: Od. 22:181: τὼ δ’ ἔσταν ἑκάτερθε παρὰ σταθμοῖσι μένοντε.
δ’: Od. 22:184: τῇ δ’ ἑτέρῃ σάκος εὐρὺ γέρον, πεπαλαγμένον ἄζῃ,
δ’: Od. 22:186: δὴ τότε γ’ ἤδη κεῖτο, ῥαφαὶ δ’ ἐλέλυντο ἱμάντων·
δ’: Od. 22:187: τὼ δ’ ἄρ’ ἐπαΐξανθ’ ἑλέτην ἔρυσάν τέ μιν εἴσω
δ’: Od. 22:194: τὸν δ’ ἐπικερτομέων προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
δ’: Od. 22:201: τὼ δ’ ἐς τεύχεα δύντε, θύρην ἐπιθέντε φαεινήν,
δ’: Od. 22:204: τέσσαρες, οἱ δ’ ἔντοσθε δόμων πολέες τε καὶ ἐσθλοί.
δ’: Od. 22:205: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν Ἀθήνη
δ’: Od. 22:207: τὴν δ’ Ὀδυσεὺς γήθησεν ἰδὼν καὶ μῦθον ἔειπε·
δ’: Od. 22:208: “Μέντορ, ἄμυνον ἀρήν, μνῆσαι δ’ ἐτάροιο φίλοιο,
δ’: Od. 22:211: μνηστῆρες δ’ ἑτέρωθεν ὁμόκλεον ἐν μεγάροισι·
δ’: Od. 22:218: ἕρδειν ἐν μεγάροις· σῷ δ’ αὐτοῦ κράατι τείσεις.
δ’: Od. 22:225: νείκεσσεν δ’ Ὀδυσῆα χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν·
δ’: Od. 22:229: πολλοὺς δ’ ἄνδρας ἔπεφνες ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,
δ’: Od. 22:230: σῇ δ’ ἥλω βουλῇ Πριάμου πόλις εὐρυάγυια.
δ’: Od. 22:239: αὐτὴ δ’ αἰθαλόεντος ἀνὰ μεγάροιο μέλαθρον
δ’: Od. 22:241: μνηστῆρας δ’ ὤτρυνε Δαμαστορίδης Ἀγέλαος
δ’: Od. 22:246: τοὺς δ’ ἤδη ἐδάμασσε βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί.
δ’: Od. 22:247: τοῖς δ’ Ἀγέλεως μετέειπεν ἔπος πάντεσσι πιφαύσκων·
δ’: Od. 22:250: οἱ δ’ οἶοι λείπονται ἐπὶ πρώτῃσι θύρῃσι.
δ’: Od. 22:254: τῶν δ’ ἄλλων οὐ κῆδος, ἐπὴν οὗτός γε πέσῃσιν.”
δ’: Od. 22:255: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκόντισαν, ὡς ἐκέλευεν,
δ’: Od. 22:259: ἄλλου δ’ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε χαλκοβάρεια.
δ’: Od. 22:265: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα
δ’: Od. 22:267: Εὐρυάδην δ’ ἄρα Τηλέμαχος, Ἔλατον δὲ συβώτης,
δ’: Od. 22:268: Πείσανδρον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ.
δ’: Od. 22:270: μνηστῆρες δ’ ἀνεχώρησαν μεγάροιο μυχόνδε·
δ’: Od. 22:271: τοὶ δ’ ἄρ’ ἐπήϊξαν, νεκύων δ’ ἐξ ἔγχε’ ἕλοντο.
δ’: Od. 22:271: τοὶ δ’ ἄρ’ ἐπήϊξαν, νεκύων δ’ ἐξ ἔγχε’ ἕλοντο.
δ’: Od. 22:276: ἄλλου δ’ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε χαλκοβάρεια.
δ’: Od. 22:277: Ἀμφιμέδων δ’ ἄρα Τηλέμαχον βάλε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ
δ’: Od. 22:279: Κτήσιππος δ’ Εὔμαιον ὑπὲρ σάκος ἔγχεϊ μακρῷ
δ’: Od. 22:280: ὦμον ἐπέγραψεν· τὸ δ’ ὑπέρπτατο, πῖπτε δ’ ἔραζε.
δ’: Od. 22:280: ὦμον ἐπέγραψεν· τὸ δ’ ὑπέρπτατο, πῖπτε δ’ ἔραζε.
δ’: Od. 22:281: τοὶ δ’ αὖτ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην
δ’: Od. 22:285: Κτήσιππον δ’ ἄρ’ ἔπειτα βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνὴρ
δ’: Od. 22:294: Τηλέμαχος δ’ Εὐηνορίδην Λειώκριτον οὖτα
δ’: Od. 22:296: ἤριπε δὲ πρηνής, χθόνα δ’ ἤλασε παντὶ μετώπῳ.
δ’: Od. 22:299: οἱ δ’ ἐφέβοντο κατὰ μέγαρον βόες ὣς ἀγελαῖαι·
δ’: Od. 22:302: οἱ δ’ ὥς τ’ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγκυλοχῆλαι
δ’: Od. 22:309: κράτων τυπτομένων, δάπεδον δ’ ἅπαν αἵματι θῦεν.
δ’: Od. 22:310: Λειώδης δ’ Ὀδυσῆος ἐπεσσύμενος λάβε γούνων
δ’: Od. 22:320: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 22:324: σοὶ δ’ ἄλοχόν τε φίλην σπέσθαι καὶ τέκνα τεκέσθαι·
δ’: Od. 22:329: φθεγγομένου δ’ ἄρα τοῦ γε κάρη κονίῃσιν ἐμίχθη.
δ’: Od. 22:330: Τερπιάδης δ’ ἔτ’ ἀοιδὸς ἀλύσκανε κῆρα μέλαιναν,
δ’: Od. 22:332: ἔστη δ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων φόρμιγγα λίγειαν
δ’: Od. 22:342: αὐτὸς δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα προσαΐξας λάβε γούνων
δ’: Od. 22:347: αὐτοδίδακτος δ’ εἰμί, θεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας
δ’: Od. 22:354: ὣς φάτο, τοῦ δ’ ἤκουσ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο,
δ’: Od. 22:355: αἶψα δ’ ἑὸν πατέρα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
δ’: Od. 22:361: ὣς φάτο, τοῦ δ’ ἤκουσε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς·
δ’: Od. 22:364: αἶψα δ’ ὑπὸ θρόνου ὦρτο, βοὸς δ’ ἀπέδυνε βοείην,
δ’: Od. 22:364: αἶψα δ’ ὑπὸ θρόνου ὦρτο, βοὸς δ’ ἀπέδυνε βοείην,
δ’: Od. 22:365: Τηλέμαχον δ’ ἄρ’ ἔπειτα προσαΐξας λάβε γούνων
δ’: Od. 22:367: “ὦ φίλ’, ἐγὼ μὲν ὅδ’ εἰμί, σὺ δ’ ἴσχεο· εἰπὲ δὲ πατρί,
δ’: Od. 22:371: τὸν δ’ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 22:378: ὣς φάτο, τὼ δ’ ἔξω βήτην μεγάροιο κιόντε·
δ’: Od. 22:379: ἑζέσθην δ’ ἄρα τώ γε Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμόν,
δ’: Od. 22:381: πάπτηνεν δ’ Ὀδυσεὺς καθ’ ἑὸν δόμον, εἴ τις ἔτ’ ἀνδρῶν
δ’: Od. 22:391: “Τηλέμαχ’, εἰ δ’ ἄγε μοι κάλεσον τροφὸν Εὐρύκλειαν,
δ’: Od. 22:398: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος,
δ’: Od. 22:400: βῆ δ’ ἴμεν· αὐτὰρ Τηλέμαχος πρόσθ’ ἡγεμόνευεν.
δ’: Od. 22:404: πᾶν δ’ ἄρα οἱ στῆθός τε παρήϊά τ’ ἀμφοτέρωθεν
δ’: Od. 22:405: αἱματόεντα πέλει, δεινὸς δ’ εἰς ὦπα ἰδέσθαι·
δ’: Od. 22:407: ἡ δ’ ὡς οὖν νέκυάς τε καὶ ἄσπετον εἴσιδεν αἷμα,
δ’: Od. 22:419: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·
δ’: Od. 22:430: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 22:431: “μή πω τήν γ’ ἐπέγειρε· σὺ δ’ ἐνθάδε εἰπὲ γυναιξὶν
δ’: Od. 22:449: κὰδ δ’ ἄρ’ ὑπ’ αἰθούσῃ τίθεσαν εὐερκέος αὐλῆς,
δ’: Od. 22:450: ἀλλήλοισιν ἐρείδουσαι· σήμαινε δ’ Ὀδυσσεὺς
δ’: Od. 22:451: αὐτὸς ἐπισπέρχων· ταὶ δ’ ἐκφόρεον καὶ ἀνάγκῃ.
δ’: Od. 22:456: ξῦον· ταὶ δ’ ἐφόρεον δμῳαί, τίθεσαν δὲ θύραζε.
δ’: Od. 22:468: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἢ κίχλαι τανυσίπτεροι ἠὲ πέλειαι
δ’: Od. 22:470: αὖλιν ἐσιέμεναι, στυγερὸς δ’ ὑπεδέξατο κοῖτος,
δ’: Od. 22:475: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν ῥῖνάς τε καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
δ’: Od. 22:484: πάσας δ’ ὄτρυνον δμῳὰς κατὰ δῶμα νέεσθαι.”
δ’: Od. 22:485: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·
δ’: Od. 22:490: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 22:493: ἤνεικεν δ’ ἄρα πῦρ καὶ θήϊον· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
δ’: Od. 22:495: γρηῢς δ’ αὖτ’ ἀπέβη διὰ δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος
δ’: Od. 22:497: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι.
δ’: Od. 22:501: κλαυθμοῦ καὶ στοναχῆς, γίνωσκε δ’ ἄρα φρεσὶ πάσας.
δ’: Od. 23:1: Γρηῢς δ’ εἰς ὑπερῷ’ ἀνεβήσετο καγχαλόωσα,
δ’: Od. 23:3: γούνατα δ’ ἐῤῥώσαντο, πόδες δ’ ὑπερικταίνοντο.
δ’: Od. 23:3: γούνατα δ’ ἐῤῥώσαντο, πόδες δ’ ὑπερικταίνοντο.
δ’: Od. 23:4: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
δ’: Od. 23:8: μνηστῆρας δ’ ἔκτεινεν ἀγήνορας, οἵ θ’ ἑὸν οἶκον
δ’: Od. 23:10: τὴν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 23:25: τὴν δ’ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·
δ’: Od. 23:29: Τηλέμαχος δ’ ἄρα μιν πάλαι ᾔδεεν ἔνδον ἐόντα,
δ’: Od. 23:32: ὣς ἔφαθ’, ἡ δ’ ἐχάρη καὶ ἀπὸ λέκτροιο θοροῦσα
δ’: Od. 23:33: γρηῒ περιπλέχθη, βλεφάρων δ’ ἀπὸ δάκρυον ἧκε,
δ’: Od. 23:35: “εἰ δ’ ἄγε δή μοι, μαῖα φίλη, νημερτὲς ἐνίσπες,
δ’: Od. 23:38: μοῦνος ἐών, οἱ δ’ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔμιμνον.”
δ’: Od. 23:39: τὴν δ’ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·
δ’: Od. 23:42: ἥμεθ’ ἀτυζόμεναι, σανίδες δ’ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι,
δ’: Od. 23:49: νῦν δ’ οἱ μὲν δὴ πάντες ἐπ’ αὐλείῃσι θύρῃσιν
δ’: Od. 23:54: νῦν δ’ ἤδη τόδε μακρὸν ἐέλδωρ ἐκτετέλεσται·
δ’: Od. 23:56: καὶ παῖδ’ ἐν μεγάροισι· κακῶς δ’ οἵ πέρ μιν ἔρεζον
δ’: Od. 23:58: τὴν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 23:61: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί τε καὶ υἱέϊ, τὸν τεκόμεσθα·
δ’: Od. 23:68: ὤλεσε τηλοῦ νόστον Ἀχαιΐδος, ὤλετο δ’ αὐτός.”
δ’: Od. 23:69: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·
δ’: Od. 23:80: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 23:88: ἡ δ’ ἐπεὶ εἰσῆλθεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν,
δ’: Od. 23:90: τοίχου τοῦ ἑτέρου· ὁ δ’ ἄρα πρὸς κίονα μακρὴν
δ’: Od. 23:93: ἡ δ’ ἄνεω δὴν ἧστο, τάφος δέ οἱ ἦτορ ἵκανεν·
δ’: Od. 23:94: ὄψει δ’ ἄλλοτε μέν μιν ἐνωπαδίως ἐσίδεσκεν,
δ’: Od. 23:95: ἄλλοτε δ’ ἀγνώσασκε κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα.
δ’: Od. 23:96: Τηλέμαχος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
δ’: Od. 23:103: σοὶ δ’ αἰεὶ κραδίη στερεωτέρη ἐστὶ λίθοιο.”
δ’: Od. 23:104: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 23:107: οὐδ’ εἰς ὦπα ἰδέσθαι ἐναντίον. εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ
δ’: Od. 23:115: νῦν δ’ ὅττι ῥυπόω, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷμαι,
δ’: Od. 23:121: ἡμεῖς δ’ ἕρμα πόληος ἀπέκταμεν, οἳ μέγ’ ἄριστοι
δ’: Od. 23:123: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 23:129: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 23:132: δμῳὰς δ’ ἐν μεγάροισιν ἀνώγετε εἵμαθ’ ἑλέσθαι·
δ’: Od. 23:139: ἀγρὸν ἐς ἡμέτερον πολυδένδρεον. ἔνθα δ’ ἔπειτα
δ’: Od. 23:141: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο.
δ’: Od. 23:143: ὅπλισθεν δὲ γυναῖκες· ὁ δ’ εἵλετο θεῖος ἀοιδὸς
δ’: Od. 23:152: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ’ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο.
δ’: Od. 23:159: ὡς δ’ ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ
δ’: Od. 23:163: ἐκ δ’ ἀσαμίνθου βῆ δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος·
δ’: Od. 23:164: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη,
δ’: Od. 23:173: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 23:175: οὐδὲ λίην ἄγαμαι, μάλα δ’ εὖ οἶδ’ οἷος ἔησθα
δ’: Od. 23:187: ἀνδρῶν δ’ οὔ κέν τις ζωὸς βροτός, οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν,
δ’: Od. 23:189: ἐν λέχει ἀσκητῷ· τὸ δ’ ἐγὼ κάμον οὐδέ τις ἄλλος.
δ’: Od. 23:191: ἀκμηνὸς θαλέθων· πάχετος δ’ ἦν ἠΰτε κίων.
δ’: Od. 23:192: τῷ δ’ ἐγὼ ἀμφιβαλὼν θάλαμον δέμον, ὄφρ’ ἐτέλεσσα,
δ’: Od. 23:194: κολλητὰς δ’ ἐπέθηκα θύρας, πυκινῶς ἀραρυίας.
δ’: Od. 23:196: κορμὸν δ’ ἐκ ῥίζης προταμὼν ἀμφέξεσα χαλκῷ
δ’: Od. 23:201: ἐν δ’ ἐτάνυσσ’ ἱμάντα βοὸς φοίνικι φαεινόν.
δ’: Od. 23:205: ὣς φάτο, τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
δ’: Od. 23:207: δακρύσασα δ’ ἔπειτ’ ἰθὺς κίεν, ἀμφὶ δὲ χεῖρας
δ’: Od. 23:208: δειρῇ βάλλ’ Ὀδυσῆϊ, κάρη δ’ ἔκυσ’ ἠδὲ προσηύδα·
δ’: Od. 23:210: ἀνθρώπων πέπνυσο· θεοὶ δ’ ὤπαζον ὀϊζύν,
δ’: Od. 23:222: τὴν δ’ ἦ τοι ῥέξαι θεὸς ὤρορεν ἔργον ἀεικές·
δ’: Od. 23:223: τὴν δ’ ἄτην οὐ πρόσθεν ἑῷ ἐγκάτθετο θυμῷ
δ’: Od. 23:225: νῦν δ’, ἐπεὶ ἤδη σήματ’ ἀριφραδέα κατέλεξας
δ’: Od. 23:231: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
δ’: Od. 23:232: κλαῖε δ’ ἔχων ἄλοχον θυμαρέα, κεδνὰ ἰδυῖαν.
δ’: Od. 23:233: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀσπάσιος γῆ νηχομένοισι φανήῃ,
δ’: Od. 23:236: παῦροι δ’ ἐξέφυγον πολιῆς ἁλὸς ἤπειρόνδε
δ’: Od. 23:238: ἀσπάσιοι δ’ ἐπέβαν γαίης, κακότητα φυγόντες·
δ’: Od. 23:240: δειρῆς δ’ οὔ πω πάμπαν ἀφίετο πήχεε λευκώ.
δ’: Od. 23:243: νύκτα μὲν ἐν περάτῃ δολιχὴν σχέθεν, Ἠῶ δ’ αὖτε
δ’: Od. 23:256: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 23:262: πεύσομαι, αὐτίκα δ’ ἐστὶ δαήμεναι οὔ τι χέρειον.”
δ’: Od. 23:263: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 23:285: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
δ’: Od. 23:289: τόφρα δ’ ἄρ’ Εὐρυνόμη τε ἰδὲ τροφὸς ἔντυον εὐνὴν
δ’: Od. 23:293: τοῖσιν δ’ Εὐρυνόμη θαλαμηπόλος ἡγεμόνευεν
δ’: Od. 23:295: ἐς θάλαμον δ’ ἀγαγοῦσα πάλιν κίεν. οἱ μὲν ἔπειτα
δ’: Od. 23:299: αὐτοὶ δ’ εὐνάζοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
δ’: Od. 23:300: τὼ δ’ ἐπεὶ οὖν φιλότητος ἐταρπήτην ἐρατεινῆς,
δ’: Od. 23:308: πάντ’ ἔλεγ’· ἡ δ’ ἄρα τέρπετ’ ἀκούουσ’, οὐδέ οἱ ὕπνος
δ’: Od. 23:310: ἤρξατο δ’, ὡς πρῶτον Κίκονας δάμασ’, αὐτὰρ ἔπειτα
δ’: Od. 23:320: πάντας· Ὀδυσσεὺς δ’ οἶος ὑπέκφυγε νηῒ μελαίνῃ.
δ’: Od. 23:331: Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, ἀπὸ δ’ ἔφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι
δ’: Od. 23:344: ἡ δ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δ’: Od. 23:348: ὦρσεν, ἵν’ ἀνθρώποισι φόως φέροι. ὦρτο δ’ Ὀδυσσεὺς
δ’: Od. 23:349: εὐνῆς ἐκ μαλακῆς, ἀλόχῳ δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν·
δ’: Od. 23:354: νῦν δ’ ἐπεὶ ἀμφοτέρω πολυήρατον ἱκόμεθ’ εὐνήν,
δ’: Od. 23:356: μῆλα δ’, ἅ μοι μνηστῆρες ὑπερφίαλοι κατέκειρον,
δ’: Od. 23:357: πολλὰ μὲν αὐτὸς ἐγὼ ληΐσσομαι, ἄλλα δ’ Ἀχαιοὶ
δ’: Od. 23:368: πάντας δ’ ἔντε’ ἄνωγεν ἀρήϊα χερσὶν ἑλέσθαι.
δ’: Od. 23:370: ὤϊξαν δὲ θύρας, ἐκ δ’ ἤϊον· ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
δ’: Od. 23:370: ὤϊξαν δὲ θύρας, ἐκ δ’ ἤϊον· ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
δ’: Od. 23:371: ἤδη μὲν φάος ἦεν ἐπὶ χθόνα, τοὺς δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
δ’: Od. 24:4: ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
δ’: Od. 24:6: ὡς δ’ ὅτε νυκτερίδες μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο
δ’: Od. 24:9: ὣς αἱ τετριγυῖαι ἅμ’ ἤϊσαν· ἦρχε δ’ ἄρα σφιν
δ’: Od. 24:11: πὰρ δ’ ἴσαν Ὠκεανοῦ τε ῥοὰς καὶ Λευκάδα πέτρην,
δ’: Od. 24:13: ἤϊσαν· αἶψα δ’ ἵκοντο κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
δ’: Od. 24:21: ἀχνυμένη· περὶ δ’ ἄλλαι ἀγηγέραθ’, ὅσσοι ἅμ’ αὐτῷ
δ’: Od. 24:34: νῦν δ’ ἄρα σ’ οἰκτίστῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι.”
δ’: Od. 24:35: τὸν δ’ αὖτε ψυχὴ προσεφώνεεν Ἀτρεΐδαο·
δ’: Od. 24:39: μαρνάμενοι περὶ σεῖο· σὺ δ’ ἐν στροφάλιγγι κονίης
δ’: Od. 24:47: μήτηρ δ’ ἐξ ἁλὸς ἦλθε σὺν ἀθανάτῃσ’ ἁλίῃσιν
δ’: Od. 24:48: ἀγγελίης ἀΐουσα· βοὴ δ’ ἐπὶ πόντον ὀρώρει
δ’: Od. 24:57: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἔσχοντο φόβου μεγάθυμοι Ἀχαιοί.
δ’: Od. 24:59: οἴκτρ’ ὀλοφυρόμεναι, περὶ δ’ ἄμβροτα εἵματα ἕσσαν.
δ’: Od. 24:60: Μοῦσαι δ’ ἐννέα πᾶσαι ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ
δ’: Od. 24:65: ὀκτωκαιδεκάτῃ δ’ ἔδομεν πυρί· πολλὰ δ’ ἐπ’ αὐτῷ
δ’: Od. 24:65: ὀκτωκαιδεκάτῃ δ’ ἔδομεν πυρί· πολλὰ δ’ ἐπ’ αὐτῷ
δ’: Od. 24:67: καίεο δ’ ἔν τ’ ἐσθῆτι θεῶν καὶ ἀλείφατι πολλῷ
δ’: Od. 24:68: καὶ μέλιτι γλυκερῷ· πολλοὶ δ’ ἥρωες Ἀχαιοὶ
δ’: Od. 24:70: πεζοί θ’ ἱππῆές τε· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
δ’: Od. 24:78: χωρὶς δ’ Ἀντιλόχοιο, τὸν ἔξοχα τῖες ἁπάντων
δ’: Od. 24:80: ἀμφ’ αὐτοῖσι δ’ ἔπειτα μέγαν καὶ ἀμύμονα τύμβον
δ’: Od. 24:85: μήτηρ δ’ αἰτήσασα θεοὺς περικαλλέ’ ἄεθλα
δ’: Od. 24:101: τὼ δ’ ἄρα θαμβήσαντ’ ἰθὺς κίον, ὡς ἐσιδέσθην.
δ’: Od. 24:118: μηνὶ δ’ ἐν οὔλῳ πάντα περήσαμεν εὐρέα πόντον,
δ’: Od. 24:120: τὸν δ’ αὖτε ψυχὴ προσεφώνεεν Ἀμφιμέδοντος·
δ’: Od. 24:123: σοὶ δ’ ἐγὼ εὖ μάλα πάντα καὶ ἀτρεκέως καταλέξω,
δ’: Od. 24:126: ἡ δ’ οὔτ’ ἠρνεῖτο στυγερὸν γάμον οὔτε τελεύτα,
δ’: Od. 24:130: λεπτὸν καὶ περίμετρον· ἄφαρ δ’ ἡμῖν μετέειπε·
δ’: Od. 24:138: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
δ’: Od. 24:140: νύκτας δ’ ἀλλύεσκεν, ἐπὴν δαΐδας παραθεῖτο.
δ’: Od. 24:143: μηνῶν φθινόντων, περὶ δ’ ἤματα πόλλ’ ἐτελέσθη,
δ’: Od. 24:171: νευρὴν ἐντανύσαι, πολλὸν δ’ ἐπιδευέες ἦμεν.
δ’: Od. 24:177: ῥηϊδίως δ’ ἐτάνυσσε βιόν, διὰ δ’ ἧκε σιδήρου·
δ’: Od. 24:177: ῥηϊδίως δ’ ἐτάνυσσε βιόν, διὰ δ’ ἧκε σιδήρου·
δ’: Od. 24:178: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, ταχέας δ’ ἐκχεύατ’ ὀϊστοὺς
δ’: Od. 24:178: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, ταχέας δ’ ἐκχεύατ’ ὀϊστοὺς
δ’: Od. 24:179: δεινὸν παπταίνων, βάλε δ’ Ἀντίνοον βασιλῆα.
δ’: Od. 24:181: ἄντα τιτυσκόμενος· τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον.
δ’: Od. 24:182: γνωτὸν δ’ ἦν, ὅ ῥά τίς σφι θεῶν ἐπιτάῤῥοθος ἦεν·
δ’: Od. 24:185: κράτων τυπτομένων, δάπεδον δ’ ἅπαν αἵματι θῦεν.
δ’: Od. 24:191: τὸν δ’ αὖτε ψυχὴ προσεφώνεεν Ἀτρεΐδαο·
δ’: Od. 24:197: ἧς ἀρετῆς, τεύξουσι δ’ ἐπιχθονίοισιν ἀοιδὴν
δ’: Od. 24:205: οἱ δ’ ἐπεὶ ἐκ πόλιος κατέβαν, τάχα δ’ ἀγρὸν ἵκοντο
δ’: Od. 24:205: οἱ δ’ ἐπεὶ ἐκ πόλιος κατέβαν, τάχα δ’ ἀγρὸν ἵκοντο
δ’: Od. 24:215: δεῖπνον δ’ αἶψα συῶν ἱερεύσατε ὅς τις ἄριστος·
δ’: Od. 24:226: τὸν δ’ οἶον πατέρ’ εὗρεν ἐϋκτιμένῃ ἐν ἀλῳῇ,
δ’: Od. 24:232: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
δ’: Od. 24:235: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
δ’: Od. 24:257: τεῦ δμώς εἰς ἀνδρῶν; τεῦ δ’ ὄρχατον ἀμφιπολεύεις;
δ’: Od. 24:269: εὔχετο δ’ ἐξ Ἰθάκης γένος ἔμμεναι, αὐτὰρ ἔφασκε
δ’: Od. 24:276: δώδεκα δ’ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας,
δ’: Od. 24:277: τόσσα δὲ φάρεα καλά, τόσους δ’ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας,
δ’: Od. 24:278: χωρὶς δ’ αὖτε γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
δ’: Od. 24:280: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πατὴρ κατὰ δάκρυον εἴβων·
δ’: Od. 24:282: ὑβρισταὶ δ’ αὐτὴν καὶ ἀτάσθαλοι ἄνδρες ἔχουσι.
δ’: Od. 24:283: δῶρα δ’ ἐτώσια ταῦτα χαρίζεο, μυρί’ ὀπάζων·
δ’: Od. 24:301: νηὸς ἐπ’ ἀλλοτρίης, οἱ δ’ ἐκβήσαντες ἔβησαν;”
δ’: Od. 24:302: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 24:313: χαῖρε δὲ κεῖνος ἰών· θυμὸς δ’ ἔτι νῶϊν ἐώλπει
δ’: Od. 24:315: ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα·
δ’: Od. 24:318: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμός, ἀνὰ ῥῖνας δέ οἱ ἤδη
δ’: Od. 24:327: τὸν δ’ αὖ Λαέρτης ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
δ’: Od. 24:330: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 24:336: εἰ δ’ ἄγε τοι καὶ δένδρε’ ἐϋκτιμένην κατ’ ἀλῳὴν
δ’: Od. 24:337: εἴπω, ἅ μοί ποτ’ ἔδωκας, ἐγὼ δ’ ᾔτευν σε ἕκαστα
δ’: Od. 24:338: παιδνὸς ἐών, κατὰ κῆπον ἐπισπόμενος· διὰ δ’ αὐτῶν
δ’: Od. 24:339: ἱκνεύμεσθα, σὺ δ’ ὠνόμασας καὶ ἔειπες ἕκαστα.
δ’: Od. 24:343: ἤην; ἔνθα δ’ ἀνὰ σταφυλαὶ παντοῖαι ἔασιν,
δ’: Od. 24:345: ὣς φάτο, τοῦ δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
δ’: Od. 24:353: νῦν δ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μὴ τάχα πάντες
δ’: Od. 24:356: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 24:362: οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
δ’: Od. 24:367: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαῖναν καλὴν βάλεν· αὐτὰρ Ἀθήνη
δ’: Od. 24:369: μείζονα δ’ ἠὲ πάρος καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι.
δ’: Od. 24:370: ἐκ δ’ ἀσαμίνθου βῆ· θαύμαζε δέ μιν φίλος υἱός,
δ’: Od. 24:375: τὸν δ’ αὖ Λαέρτης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 24:384: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
δ’: Od. 24:387: ἦλθ’ ὁ γέρων Δολίος, σὺν δ’ υἱεῖς τοῖο γέροντος,
δ’: Od. 24:391: οἱ δ’ ὡς οὖν Ὀδυσῆα ἴδον φράσσαντό τε θυμῷ,
δ’: Od. 24:397: ὣς ἄρ’ ἔφη, Δολίος δ’ ἰθὺς κίε χεῖρε πετάσσας
δ’: Od. 24:406: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δ’: Od. 24:408: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἄρ’ ἕζετ’ ἐϋξέστου ἐπὶ δίφρου.
δ’: Od. 24:409: ὣς δ’ αὔτως παῖδες Δολίου κλυτὸν ἀμφ’ Ὀδυσῆα
δ’: Od. 24:411: ἑξείης δ’ ἕζοντο παραὶ Δολίον, πατέρα σφόν.
δ’: Od. 24:413: ὄσσα δ’ ἄρ’ ἄγγελος ὦκα κατὰ πτόλιν ᾤχετο πάντῃ
δ’: Od. 24:415: οἱ δ’ ἄρ’ ὁμῶς ἀΐοντες ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος
δ’: Od. 24:418: τοὺς δ’ ἐξ ἀλλάων πολίων οἶκόνδε ἕκαστον
δ’: Od. 24:420: αὐτοὶ δ’ εἰς ἀγορὴν κίον ἁθρόοι, ἀχνύμενοι κῆρ.
δ’: Od. 24:422: τοῖσιν δ’ Εὐπείθης ἀνά θ’ ἵστατο καὶ μετέειπε·
δ’: Od. 24:428: ὤλεσε μὲν νῆας γλαφυράς, ἀπὸ δ’ ὤλεσε λαούς,
δ’: Od. 24:429: τοὺς δ’ ἐλθὼν ἔκτεινε Κεφαλλήνων ὄχ’ ἀρίστους.
δ’: Od. 24:438: ὣς φάτο δάκρυ χέων, οἶκτος δ’ ἕλε πάντας Ἀχαιούς.
δ’: Od. 24:441: ἔσταν δ’ ἐν μέσσοισι· τάφος δ’ ἕλεν ἄνδρα ἕκαστον.
δ’: Od. 24:441: ἔσταν δ’ ἐν μέσσοισι· τάφος δ’ ἕλεν ἄνδρα ἕκαστον.
δ’: Od. 24:449: θῦνε κατὰ μέγαρον· τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον.”
δ’: Od. 24:450: ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἄρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος ᾕρει.
δ’: Od. 24:460: ἀνδρὸς ἀριστῆος· τὸν δ’ οὐκέτι φάντο νέεσθαι.
δ’: Od. 24:463: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρ’ ἀνήϊξαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ
δ’: Od. 24:464: ἡμίσεων πλείους· - τοὶ δ’ ἁθρόοι αὐτόθι μεῖναν· -
δ’: Od. 24:466: πείθοντ’· αἶψα δ’ ἔπειτ’ ἐπὶ τεύχεα ἐσσεύοντο.
δ’: Od. 24:469: τοῖσιν δ’ Εὐπείθης ἡγήσατο νηπιέῃσι·
δ’: Od. 24:470: φῆ δ’ ὅ γε τείσεσθαι παιδὸς φόνον, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
δ’: Od. 24:477: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
δ’: Od. 24:484: ἡμεῖς δ’ αὖ παίδων τε κασιγνήτων τε φόνοιο
δ’: Od. 24:485: ἔκλησιν θέωμεν· τοὶ δ’ ἀλλήλους φιλεόντων
δ’: Od. 24:489: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σίτοιο μελίφρονος ἐξ ἔρον ἕντο,
δ’: Od. 24:492: ὣς ἔφατ’· ἐκ δ’ υἱὸς Δολίου κίεν, ὡς ἐκέλευε,
δ’: Od. 24:493: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, τοὺς δὲ σχεδὸν εἴσιδε πάντας.
δ’: Od. 24:494: αἶψα δ’ Ὀδυσσῆα ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δ’: Od. 24:496: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ὤρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον,
δ’: Od. 24:497: τέσσαρες ἀμφ’ Ὀδυσῆ’, ἓξ δ’ υἱεῖς οἱ Δολίοιο·
δ’: Od. 24:498: ἐν δ’ ἄρα Λαέρτης Δολίος τ’ ἐς τεύχε’ ἔδυνον,
δ’: Od. 24:501: ὤϊξάν ῥα θύρας, ἐκ δ’ ἤϊον, ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
δ’: Od. 24:501: ὤϊξάν ῥα θύρας, ἐκ δ’ ἤϊον, ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
δ’: Od. 24:502: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν Ἀθήνη,
δ’: Od. 24:510: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
δ’: Od. 24:513: ὣς φάτο, Λαέρτης δ’ ἐχάρη καὶ μῦθον ἔειπε·
δ’: Od. 24:521: εὐξάμενος δ’ ἄρ’ ἔπειτα Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
δ’: Od. 24:524: ἡ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκός·
δ’: Od. 24:526: ἐν δ’ ἔπεσον προμάχοισ’ Ὀδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱός,
δ’: Od. 24:530: ἤϋσεν φωνῇ, κατὰ δ’ ἔσχεθε λαὸν ἅπαντα·
δ’: Od. 24:534: τῶν δ’ ἄρα δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατο τεύχεα,
δ’: Od. 24:535: πάντα δ’ ἐπὶ χθονὶ πῖπτε, θεᾶς ὄπα φωνησάσης·
δ’: Od. 24:537: σμερδαλέον δ’ ἐβόησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
δ’: Od. 24:540: κὰδ δ’ ἔπεσε πρόσθε γλαυκώπιδος ὀβριμοπάτρης.
δ’: Od. 24:545: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, ὁ δ’ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ.
δ’: Od. 24:546: ὅρκια δ’ αὖ κατόπισθε μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔθηκε
δαείω: Il. 10:425: εὕδουσ’ ἦ ἀπάνευθε; δίειπέ μοι ὄφρα δαείω.
δαείω: Il. 16:423: ἀντήσω γὰρ ἐγὼ τοῦδ’ ἀνέρος, ὄφρα δαείω
δαείω: Il. 21:61: γεύσεται, ὄφρα ἴδωμαι ἐνὶ φρεσὶν ἠδὲ δαείω
δαείω: Od. 9:280: ἤ που ἐπ’ ἐσχατιῆς ἦ καὶ σχεδόν, ὄφρα δαείω.”
δᾶερ: Il. 6:344: δᾶερ ἐμεῖο κυνὸς κακομηχάνου ὀκρυοέσσης,
δᾶερ: Il. 6:355: δᾶερ, ἐπεί σε μάλιστα πόνος φρένας ἀμφιβέβηκεν
δαέρα: Il. 14:156: αὐτοκασίγνητον καὶ δαέρα, χαῖρε δὲ θυμῷ·
δαέρων: Il. 24:762: Ἕκτορ ἐμῷ θυμῷ δαέρων πολὺ φίλτατε πάντων,
δαέρων: Il. 24:769: δαέρων ἢ γαλόων ἢ εἰνατέρων εὐπέπλων,
δαήμεναι: Il. 6:150: εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
δαήμεναι: Il. 20:213: εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
δαήμεναι: Il. 21:487: εἰ δ’ ἐθέλεις πολέμοιο δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
δαήμεναι: Od. 13:335: σοὶ δ’ οὔ πω φίλον ἐστὶ δαήμεναι οὐδὲ πυθέσθαι,
δαήμεναι: Od. 23:262: πεύσομαι, αὐτίκα δ’ ἐστὶ δαήμεναι οὔ τι χέρειον.”
δαήμονα: Il. 23:671: ἐν πάντεσσ’ ἔργοισι δαήμονα φῶτα γενέσθαι.
δαήμονε: Od. 16:253: καὶ δοιὼ θεράποντε, δαήμονε δαιτροσυνάων.
δαήμονες: Od. 8:263: πρωθῆβαι ἵσταντο, δαήμονες ὀρχηθμοῖο,
δαήμονι: Od. 8:159: “οὐ γάρ σ’ οὐδέ, ξεῖνε, δαήμονι φωτὶ ἐΐσκω
δαήμονος: Il. 15:411: τέκτονος ἐν παλάμῃσι δαήμονος, ὅς ῥά τε πάσης
δαῆναι: Od. 4:493: ἴδμεναι, οὐδὲ δαῆναι ἐμὸν νόον· οὐδέ σέ φημι
δαὴρ: Il. 3:180: δαὴρ αὖτ’ ἐμὸς ἔσκε κυνώπιδος, εἴ ποτ’ ἔην γε.
δαήσεαι: Od. 3:187: πεύθομαι, ἣ θέμις ἐστί, δαήσεαι, οὐδέ σε κεύσω.
δαήσεαι: Od. 19:325: πῶς γὰρ ἐμεῦ σύ, ξεῖνε, δαήσεαι, εἴ τι γυναικῶν
δάηται: Il. 20:316: μηδ’ ὁπότ’ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται
δάηται: Il. 21:375: μὴ δ’ ὁπότ’ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται
δαὶ: Il. 10:408: πῶς δαὶ τῶν ἄλλων Τρώων φυλακαί τε καὶ εὐναί;
δαῒ: Il. 13:286: ἀρᾶται δὲ τάχιστα μιγήμεναι ἐν δαῒ λυγρῇ·
δαῒ: Il. 14:386: ἐν δαῒ λευγαλέῃ, ἀλλὰ δέος ἰσχάνει ἄνδρας.
δαὶ: Il. 21:301: πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ δαὶ κταμένων αἰζηῶν
δαῒ: Il. 24:739: οὐ γὰρ μείλιχος ἔσκε πατὴρ τεὸς ἐν δαῒ λυγρῇ·
δαὶ: Od. 24:299: ποῦ δαὶ νηῦς ἕστηκε θοή, ἥ σ’ ἤγαγε δεῦρο
δαίδαλα: Il. 5:60: Ἁρμονίδεω, ὃς χερσὶν ἐπίστατο δαίδαλα πάντα
δαίδαλα: Il. 14:179: ἔξυσ’ ἀσκήσασα, τίθει δ’ ἐνὶ δαίδαλα πολλά·
δαίδαλα: Il. 18:400: τῇσι παρ’ εἰνάετες χάλκευον δαίδαλα πολλά,
δαίδαλα: Il. 18:482: ποίει δαίδαλα πολλὰ ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν.
δαίδαλα: Il. 19:13: πρόσθεν Ἀχιλλῆος· τὰ δ’ ἀνέβραχε δαίδαλα πάντα.
δαίδαλα: Il. 19:19: αὐτὰρ ἐπεὶ φρεσὶν ᾗσι τετάρπετο δαίδαλα λεύσσων
δαιδάλεα: Il. 18:379: δαιδάλεα προσέκειτο· τά ῥ’ ἤρτυε, κόπτε δὲ δεσμούς.
δαιδαλέῃ: Il. 9:187: καλῇ δαιδαλέῃ, ἐπὶ δ’ ἀργύρεον ζυγὸν ἦεν,
δαιδαλέην: Il. 18:612: καλὴν δαιδαλέην, ἐπὶ δὲ χρύσεον λόφον ἧκε,
δαιδαλέης: Il. 16:222: καλῆς δαιδαλέης, τήν οἱ Θέτις ἀργυρόπεζα
δαιδαλέοιο: Il. 4:135: διὰ μὲν ἂρ ζωστῆρος ἐλήλατο δαιδαλέοιο,
δαιδαλέοισι: Il. 13:331: αὐτὸν καὶ θεράποντα σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι,
δαιδαλέοισι: Il. 13:719: δή ῥα τόθ’ οἳ μὲν πρόσθε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι
δαιδαλέοισι: Od. 17:32: κώεα καστορνῦσα θρόνοισ’ ἔνι δαιδαλέοισι,
δαιδαλέοισιν: Il. 6:418: ἀλλ’ ἄρα μιν κατέκηε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν
δαιδαλέοισιν: Il. 17:448: ἀλλ’ οὐ μὰν ὑμῖν γε καὶ ἅρμασι δαιδαλέοισιν
δαιδάλεον: Il. 8:195: δαιδάλεον θώρηκα, τὸν Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
δαιδάλεον: Il. 22:314: καλὸν δαιδάλεον, κόρυθι δ’ ἐπένευε φαεινῇ
δαιδάλεον: Od. 1:131: καλὸν δαιδάλεον· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν.
δαιδαλέου: Il. 18:390: καλοῦ δαιδαλέου· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν·
δαιδαλέου: Il. 19:380: καλοῦ δαιδαλέου· περὶ δὲ τρυφάλειαν ἀείρας
δαιδαλέου: Od. 10:315: καλοῦ δαιδαλέου· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν·
δαιδαλέου: Od. 10:367: καλοῦ δαιδαλέου· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν·
δαιδάλλων: Il. 18:479: πάντοσε δαιδάλλων, περὶ δ’ ἄντυγα βάλλε φαεινὴν
δαιδάλλων: Od. 23:200: δαιδάλλων χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἠδ’ ἐλέφαντι·
δαίδαλον: Od. 19:227: αὐλοῖσιν διδύμοισι· πάροιθε δὲ δαίδαλον ἦεν·
Δαίδαλος: Il. 18:592: Δαίδαλος ἤσκησεν καλλιπλοκάμῳ Ἀριάδνῃ.
δαΐδας: Od. 1:428: τῷ δ’ ἄρ’ ἅμ’ αἰθομένας δαΐδας φέρε κεδνὰ ἰδυῖα
δαΐδας: Od. 1:434: ἥ οἱ ἅμ’ αἰθομένας δαΐδας φέρε καί ἑ μάλιστα
δαΐδας: Od. 2:105: νύκτας δ’ ἀλλύεσκεν, ἐπὴν δαΐδας παραθεῖτο.
δαΐδας: Od. 7:101: ἕστασαν αἰθομένας δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχοντες,
δαΐδας: Od. 18:310: καὶ δαΐδας μετέμισγον· ἀμοιβηδὶς δ’ ἀνέφαινον
δαΐδας: Od. 19:150: νύκτας δ’ ἀλλύεσκον, ἐπὴν δαΐδας παραθείμην.
δαΐδας: Od. 24:140: νύκτας δ’ ἀλλύεσκεν, ἐπὴν δαΐδας παραθεῖτο.
δαΐδων: Il. 18:492: νύμφας δ’ ἐκ θαλάμων δαΐδων ὕπο λαμπομενάων
δαΐδων: Od. 18:354: ἔμπης μοι δοκέει δαΐδων σέλας ἔμμεναι αὐτοῦ
δαΐδων: Od. 19:48: κείων ἐς θάλαμον δαΐδων ὕπο λαμπομενάων,
δαΐδων: Od. 23:290: ἐσθῆτος μαλακῆς δαΐδων ὕπο λαμπομενάων.
δαῖέ: Il. 5:4: δαῖέ οἱ ἐκ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ἀκάματον πῦρ
δαῖε: Il. 18:206: χρύσεον, ἐκ δ’ αὐτοῦ δαῖε φλόγα παμφανόωσαν.
δαῖε: Il. 18:227: δαιόμενον· τὸ δὲ δαῖε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
δαῖε: Od. 7:7: αὐτὴ δ’ ἐς θάλαμον ἑὸν ἤϊε· δαῖε δέ οἱ πῦρ
δαῖεν: Il. 5:7: τοῖόν οἱ πῦρ δαῖεν ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων,
δαῖεν: Il. 9:211: πῦρ δὲ Μενοιτιάδης δαῖεν μέγα ἰσόθεος φώς.
δαίεται: Od. 1:48: ἀλλά μοι ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι δαίεται ἦτορ,
δαίεται: Od. 6:132: δαίεται· αὐτὰρ ὁ βουσὶ μετέρχεται ἢ ὀΐεσσιν
δαίετο: Il. 21:343: πρῶτα μὲν ἐν πεδίῳ πῦρ δαίετο, καῖε δὲ νεκροὺς
δαίετο: Od. 15:140: πὰρ δὲ Βοηθοΐδης κρέα δαίετο καὶ νέμε μοίρας·
δαϊζέμεναι: Il. 21:33: αὐτὰρ ὃ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναι μενεαίνων.
δαϊζόμενος: Il. 14:20: ὣς ὃ γέρων ὅρμαινε δαϊζόμενος κατὰ θυμὸν
δαΐζων: Il. 7:247: ἓξ δὲ διὰ πτύχας ἦλθε δαΐζων χαλκὸς ἀτειρής,
δαΐζων: Il. 11:497: δαΐζων ἵππους τε καὶ ἀνέρας· οὐδέ πω Ἕκτωρ
δαΐζων: Il. 18:27: κεῖτο, φίλῃσι δὲ χερσὶ κόμην ᾔσχυνε δαΐζων.
δαΐζων: Il. 24:393: Ἀργείους κτείνεσκε δαΐζων ὀξέϊ χαλκῷ·
δαΐζων: Od. 14:434: καὶ τὰ μὲν ἕπταχα πάντα διεμμοιρᾶτο δαΐζων·
δαίθ’: Il. 4:259: ἠδ’ ἐν δαίθ’, ὅτε πέρ τε γερούσιον αἴθοπα οἶνον
δαϊκταμένων: Il. 21:146: Ξάνθος, ἐπεὶ κεχόλωτο δαϊκταμένων αἰζηῶν,
δαίμονα: Il. 8:166: ἄξεις ἐν νήεσσι· πάρος τοι δαίμονα δώσω.
δαίμονα: Il. 17:98: ὁππότ’ ἀνὴρ ἐθέλῃ πρὸς δαίμονα φωτὶ μάχεσθαι
δαίμονά: Il. 17:104: καὶ πρὸς δαίμονά περ, εἴ πως ἐρυσαίμεθα νεκρὸν
δαίμονας: Il. 1:222: δώματ’ ἐς αἰγιόχοιο Διὸς μετὰ δαίμονας ἄλλους.
δαιμόνι’: Il. 2:190: δαιμόνι’ οὔ σε ἔοικε κακὸν ὣς δειδίσσεσθαι,
δαιμόνι’: Il. 2:200: δαιμόνι’ ἀτρέμας ἧσο καὶ ἄλλων μῦθον ἄκουε,
δαιμόνι’: Il. 6:326: δαιμόνι’ οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ’ ἔνθεο θυμῷ,
δαιμόνι’: Il. 6:521: δαιμόνι’ οὐκ ἄν τίς τοι ἀνὴρ ὃς ἐναίσιμος εἴη
δαιμόνι’: Il. 9:40: δαιμόνι’ οὕτω που μάλα ἔλπεαι υἷας Ἀχαιῶν
δαιμόνι’: Il. 13:448: δαιμόνι’ ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐναντίον ἵστασ’ ἐμεῖο,
δαιμόνι’: Od. 10:472: “δαιμόνι’, ἤδη νῦν μιμνῄσκεο πατρίδος αἴης,
δαιμόνι’: Od. 18:15: “δαιμόνι’, οὔτε τί σε ῥέζω κακὸν οὔτ’ ἀγορεύω,
δαιμόνι’: Od. 23:174: “δαιμόνι’, οὐ γάρ τι μεγαλίζομαι οὐδ’ ἀθερίζω
δαίμονι: Il. 5:438: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
δαίμονι: Il. 5:459: αὐτὰρ ἔπειτ’ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος.
δαίμονι: Il. 5:884: αὐτὰρ ἔπειτ’ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος·
δαίμονι: Il. 11:791: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίναις
δαίμονι: Il. 15:403: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίνω
δαίμονι: Il. 16:705: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
δαίμονι: Il. 16:786: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
δαίμονι: Il. 20:447: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
δαίμονι: Il. 20:493: ὣς ὅ γε πάντῃ θῦνε σὺν ἔγχεϊ δαίμονι ἶσος
δαίμονι: Il. 21:18: κεκλιμένον μυρίκῃσιν, ὃ δ’ ἔσθορε δαίμονι ἶσος
δαίμονι: Il. 21:227: Ὣς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος·
δαιμόνιε: Il. 6:407: δαιμόνιε φθίσει σε τὸ σὸν μένος, οὐδ’ ἐλεαίρεις
δαιμόνιε: Il. 13:810: δαιμόνιε σχεδὸν ἐλθέ· τί ἢ δειδίσσεαι αὔτως
δαιμόνιε: Od. 14:443: “ἔσθιε, δαιμόνιε ξείνων, καὶ τέρπεο τοῖσδε,
Δαιμονίη: Il. 1:561: “ Δαιμονίη αἰεὶ μὲν ὀΐεαι οὐδέ σε λήθω·
δαιμονίη: Il. 3:399: δαιμονίη, τί με ταῦτα λιλαίεαι ἠπεροπεύειν;
δαιμονίη: Il. 4:31: δαιμονίη τί νύ σε Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες
δαιμονίη: Il. 6:486: δαιμονίη μή μοί τι λίην ἀκαχίζεο θυμῷ·
δαιμονίη: Il. 24:194: δαιμονίη Διόθεν μοι Ὀλύμπιος ἄγγελος ἦλθε
δαιμονίη: Od. 19:71: “δαιμονίη, τί μοι ὧδ’ ἐπέχεις κεκοτηότι θυμῷ;
δαιμονίη: Od. 23:166: “δαιμονίη, περὶ σοί γε γυναικῶν θηλυτεράων
δαιμονίη: Od. 23:264: “δαιμονίη, τί τ’ ἄρ’ αὖ με μάλ’ ὀτρύνουσα κελεύεις
δαιμόνιοι: Od. 4:774: “δαιμόνιοι, μύθους μὲν ὑπερφιάλους ἀλέασθε
δαιμόνιοι: Od. 18:406: “δαιμόνιοι, μαίνεσθε καὶ οὐκέτι κεύθετε θυμῷ
δαίμονος: Il. 19:188: οὐδ’ ἐπιορκήσω πρὸς δαίμονος. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
δαίμονος: Od. 11:61: ἆσέ με δαίμονος αἶσα κακὴ καὶ ἀθέσφατος οἶνος·
δαίμονος: Od. 15:261: λίσσομ’ ὑπὲρ θυέων καὶ δαίμονος, αὐτὰρ ἔπειτα
δαίμοσιν: Il. 6:115: δαίμοσιν ἀρήσασθαι, ὑποσχέσθαι δ’ ἑκατόμβας.
δαίμοσιν: Il. 23:595: ἐκ θυμοῦ πεσέειν καὶ δαίμοσιν εἶναι ἀλιτρός.
δαίμων: Il. 3:420: σιγῇ, πάσας δὲ Τρῳὰς λάθεν· ἦρχε δὲ δαίμων.
δαίμων: Il. 7:291: σήμερον· ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε δαίμων
δαίμων: Il. 7:377: κήομεν· ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε δαίμων
δαίμων: Il. 7:396: κήομεν· ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε δαίμων
δαίμων: Il. 9:596: ἀλλὰ σὺ μή μοι ταῦτα νόει φρεσί, μὴ δέ σε δαίμων
δαίμων: Il. 11:480: ἐν νέμεϊ σκιερῷ· ἐπί τε λῖν ἤγαγε δαίμων
δαίμων: Il. 15:418: οὔθ’ ὃ τὸν ἂψ ὤσασθαι, ἐπεί ῥ’ ἐπέλασσέ γε δαίμων.
δαίμων: Il. 15:468: δαίμων ἡμετέρης, ὅ τέ μοι βιὸν ἔκβαλε χειρός,
δαίμων: Il. 21:93: σὰς χεῖρας φεύξεσθαι, ἐπεί ῥ’ ἐπέλασσέ γε δαίμων.
δαίμων: Od. 2:134: ἐκ γὰρ τοῦ πατρὸς κακὰ πείσομαι, ἄλλα δὲ δαίμων
δαίμων: Od. 3:27: ἄλλα δὲ καὶ δαίμων ὑποθήσεται· οὐ γὰρ ὀΐω
δαίμων: Od. 3:166: φεῦγον, ἐπεὶ γίνωσκον, ὃ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων.
δαίμων: Od. 4:275: δαίμων, ὃς Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι·
δαίμων: Od. 5:396: δηρὸν τηκόμενος, στυγερὸς δέ οἱ ἔχραε δαίμων,
δαίμων: Od. 5:421: ἠέ τί μοι καὶ κῆτος ἐπισσεύῃ μέγα δαίμων
δαίμων: Od. 6:172: νήσου ἀπ’ Ὠγυγίης· νῦν δ’ ἐνθάδε κάββαλε δαίμων,
δαίμων: Od. 7:248: ἀλλ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐφέστιον ἤγαγε δαίμων
δαίμων: Od. 9:381: ἵσταντ’· αὐτὰρ θάρσος ἐνέπνευσεν μέγα δαίμων.
δαίμων: Od. 10:64: “πῶς ἦλθες, Ὀδυσεῦ; τίς τοι κακὸς ἔχραε δαίμων;
δαίμων: Od. 11:587: γαῖα μέλαινα φάνεσκε, καταζήνασκε δὲ δαίμων.
δαίμων: Od. 12:169: ἔπλετο νηνεμίη, κοίμησε δὲ κύματα δαίμων.
δαίμων: Od. 12:295: καὶ τότε δὴ γίνωσκον, ὃ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων,
δαίμων: Od. 14:386: καὶ σύ, γέρον πολυπενθές, ἐπεί σέ μοι ἤγαγε δαίμων,
δαίμων: Od. 14:488: δάμναται· οὐ γὰρ ἔχω χλαῖναν· παρά μ’ ἤπαφε δαίμων
δαίμων: Od. 16:64: πλαζόμενος· ὣς γάρ οἱ ἐπέκλωσεν τά γε δαίμων.
δαίμων: Od. 16:194: “οὐ σύ γ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι πατὴρ ἐμός, ἀλλά με δαίμων
δαίμων: Od. 16:370: αὐτόν· τὸν δ’ ἄρα τεῖος ἀπήγαγεν οἴκαδε δαίμων.
δαίμων: Od. 17:243: ὡς ἔλθοι μὲν κεῖνος ἀνήρ, ἀγάγοι δέ ἑ δαίμων.
δαίμων: Od. 17:446: “τίς δαίμων τόδε πῆμα προσήγαγε, δαιτὸς ἀνίην;
δαίμων: Od. 18:146: δηρὸν ἀπέσσεσθαι· μάλα δὲ σχεδόν. ἀλλά σε δαίμων
δαίμων: Od. 18:256: νῦν δ’ ἄχομαι· τόσα γάρ μοι ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
δαίμων: Od. 19:10: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶν ἔμβαλε δαίμων·
δαίμων: Od. 19:129: νῦν δ’ ἄχομαι· τόσα γάρ μοι ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
δαίμων: Od. 19:138: φᾶρος μέν μοι πρῶτον ἐνέπνευσε φρεσὶ δαίμων
δαίμων: Od. 19:201: εἴα ἵστασθαι, χαλεπὸς δέ τις ὤρορε δαίμων·
δαίμων: Od. 19:512: αὐτὰρ ἐμοὶ καὶ πένθος ἀμέτρητον πόρε δαίμων·
δαίμων: Od. 20:87: αὐτὰρ ἐμοὶ καὶ ὀνείρατ’ ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
δαίμων: Od. 21:201: ὡς ἔλθοι μὲν κεῖνος ἀνήρ, ἀγάγοι δέ ἑ δαίμων·
δαίμων: Od. 24:149: καὶ τότε δή ῥ’ Ὀδυσῆα κακός ποθεν ἤγαγε δαίμων
δαίμων: Od. 24:306: αὐτὰρ ἐμοί γ’ ὄνομ’ ἐστὶν Ἐπήριτος· ἀλλά με δαίμων
δαίνυ’: Il. 24:63: δαίνυ’ ἔχων φόρμιγγα κακῶν ἕταρ’, αἰὲν ἄπιστε.
δαίνυ: Il. 9:70: δαίνυ δαῖτα γέρουσιν· ἔοικέ τοι, οὔ τοι ἀεικές.
δαίνυ: Il. 23:29: μυρίοι· αὐτὰρ ὃ τοῖσι τάφον μενοεικέα δαίνυ.
δαίνυ: Od. 3:309: ἦ τοι ὁ τὸν κτείνας δαίνυ τάφον Ἀργείοισι
δαινύατ’: Od. 18:248: ἠῶθεν δαινύατ’, ἐπεὶ περίεσσι γυναικῶν
δαινύῃ: Od. 8:243: δαινύῃ παρὰ σῇ τ’ ἀλόχῳ καὶ σοῖσι τέκεσσιν,
δαινύῃ: Od. 19:328: δαινύῃ; ἄνθρωποι δὲ μινυνθάδιοι τελέθουσιν.
δαινύμενοι: Od. 1:369: νῦν μὲν δαινύμενοι τερπώμεθα, μηδὲ βοητὺς
δαινύμενοι: Od. 9:162: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ.
δαινύμενοι: Od. 9:557: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
δαινύμενοι: Od. 10:184: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
δαινύμενοι: Od. 10:468: ἥμεθα, δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
δαινύμενοι: Od. 10:477: ἥμεθα, δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ.
δαινύμενοι: Od. 12:30: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
δαινυμένοισι: Od. 17:332: δαιόμενος μνηστῆρσι δόμον κάτα δαινυμένοισι·
δαινύμενον: Od. 10:61: δαινύμενον παρὰ ᾗ τ’ ἀλόχῳ καὶ οἷσι τέκεσσιν.
δαινυμένους: Il. 4:386: δαινυμένους κατὰ δῶμα βίης Ἐτεοκληείης.
δαινυμένους: Od. 2:247: δαινυμένους κατὰ δῶμα ἑὸν μνηστῆρας ἀγαυοὺς
δαινυμένους: Od. 7:50: δαίτην δαινυμένους· σὺ δ’ ἔσω κίε μηδέ τι θυμῷ
δαινυμένους: Od. 10:452: δαινυμένους δ’ εὖ πάντας ἐφεύρομεν ἐν μεγάροισιν.
δαινυμένω: Od. 15:398: νῶϊ δ’ ἐνὶ κλισίῃ πίνοντέ τε δαινυμένω τε
δαίνυνθ’: Il. 9:531: Οἰνεὺς ῥέξ’· ἄλλοι δὲ θεοὶ δαίνυνθ’ ἑκατόμβας,
δαίνυνθ’: Od. 3:471: δαίνυνθ’ ἑζόμενοι· ἐπὶ δ’ ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄροντο
δαίνυντ’: Il. 1:468: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
δαίνυντ’: Il. 1:602: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης,
δαίνυντ’: Il. 2:431: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
δαίνυντ’: Il. 7:320: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης·
δαίνυντ’: Il. 23:56: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
δαίνυντ’: Il. 24:802: εὖ συναγειρόμενοι δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα
δαίνυντ’: Od. 3:66: μοίρας δασσάμενοι δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα.
δαίνυντ’: Od. 12:398: δαίνυντ’ Ἠελίοιο βοῶν ἐλόωντες ἀρίστας·
δαίνυντ’: Od. 13:26: μῆρα δὲ κήαντες δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα
δαίνυντ’: Od. 14:250: δαίνυντ’· αὐτὰρ ἐγὼν ἱερήϊα πολλὰ παρεῖχον
δαίνυντ’: Od. 16:479: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
δαίνυντ’: Od. 19:425: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης·
δαίνυντ’: Od. 20:280: μοίρας δασσάμενοι δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα.
δαινύντα: Od. 4:3: τὸν δ’ εὗρον δαινύντα γάμον πολλοῖσιν ἔτῃσιν
δαίνυνταί: Od. 7:203: δαίνυνταί τε παρ’ ἄμμι καθήμενοι ἔνθα περ ἡμεῖς.
δαίνυνται: Od. 10:9: δαίνυνται· παρὰ δέ σφιν ὀνείατα μυρία κεῖται,
δαίνυντο: Il. 7:477: δαίνυντο, Τρῶες δὲ κατὰ πτόλιν ἠδ’ ἐπίκουροι·
δαίνυντο: Il. 23:201: εἰλαπίνην δαίνυντο· θέουσα δὲ Ἶρις ἐπέστη
δαίνυντο: Od. 4:15: ὣς οἱ μὲν δαίνυντο καθ’ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα
δαίνυσαι: Od. 21:290: δαίνυσαι οὐδέ τι δαιτὸς ἀμέρδεαι, αὐτὰρ ἀκούεις
δαίνυσθ’: Il. 9:228: δαίνυσθ’· ἀλλ’ οὐ δαιτὸς ἐπηράτου ἔργα μέμηλεν,
δαίνυσθαί: Il. 5:805: δαίνυσθαί μιν ἄνωγον ἐνὶ μεγάροισιν ἕκηλον·
δαίνυσθαι: Od. 1:228: δαίνυσθαι κατὰ δῶμα. νεμεσσήσαιτό κεν ἀνὴρ
δαίνυσθαί: Od. 2:311: δαίνυσθαί τ’ ἀκέοντα καὶ εὐφραίνεσθαι ἕκηλον.
δαίνυσθαι: Od. 14:195: δαίνυσθαι ἀκέοντ’, ἄλλοι δ’ ἐπὶ ἔργον ἕποιεν·
δαίνυσθε: Od. 4:238: ἦ τοι νῦν δαίνυσθε καθήμενοι ἐν μεγάροισι
δαίνυσθε: Od. 21:89: ἀλλ’ ἀκέων δαίνυσθε καθήμενοι, ἠὲ θύραζε
δαινύσθω: Od. 21:319: ἐνθάδε δαινύσθω, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικε.”
δαίνυται: Il. 15:99: οὔτε θεοῖς, εἴ πέρ τις ἔτι νῦν δαίνυται εὔφρων.
δαίνυται: Od. 11:186: δαίνυται, ἃς ἐπέοικε δικασπόλον ἄνδρ’ ἀλεγύνειν·
δαινῦτό: Il. 24:665: τῇ δεκάτῃ δέ κε θάπτοιμεν δαινῦτό τε λαός,
δαΐξαι: Il. 2:416: Ἑκτόρεον δὲ χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαΐξαι
δαΐξαι: Il. 16:841: αἱματόεντα χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαΐξαι.
δαιόμενον: Il. 8:75: αὐτὸς δ’ ἐξ Ἴδης μεγάλ’ ἔκτυπε, δαιόμενον δὲ
δαιόμενον: Il. 18:227: δαιόμενον· τὸ δὲ δαῖε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
δαιόμενος: Od. 17:332: δαιόμενος μνηστῆρσι δόμον κάτα δαινυμένοισι·
δαιομένων: Od. 5:61: δαιομένων· ἡ δ’ ἔνδον ἀοιδιάουσ’ ὀπὶ καλῇ
δαιομένων: Od. 9:551: μήλων δαιομένων δόσαν ἔξοχα· τὸν δ’ ἐπὶ θινὶ
δαῖον: Il. 18:347: ἐν δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἔχεαν, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλόντες.
δαῖον: Od. 8:436: ἐν δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἔχεον, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλοῦσαι.
δαίς: Od. 1:225: τίς δαίς, τίς δὲ ὅμιλος ὅδ’ ἔπλετο; τίπτε δέ σε χρεώ;
δαίς: Od. 8:248: αἰεὶ δ’ ἡμῖν δαίς τε φίλη κίθαρίς τε χοροί τε
δαισάμενοι: Od. 7:188: νῦν μὲν δαισάμενοι κατακείετε οἴκαδ’ ἰόντες,
δαισάμενοι: Od. 18:408: ἀλλ’ εὖ δαισάμενοι κατακείετε οἴκαδ’ ἰόντες,
δαίσειν: Il. 19:299: ἐς Φθίην, δαίσειν δὲ γάμον μετὰ Μυρμιδόνεσσι.
δαῖτ’: Il. 9:483: οὔτ’ ἐς δαῖτ’ ἰέναι οὔτ’ ἐν μεγάροισι πάσασθαι,
δαῖτ’: Il. 23:810: καί σφιν δαῖτ’ ἀγαθὴν παραθήσομεν ἐν κλισίῃσιν.
δαῖτ’: Od. 3:33: δαῖτ’ ἐντυνόμενοι κρέα τ’ ὤπτων ἄλλα τ’ ἔπειρον.
δαῖτ’: Od. 8:61: τοὺς δέρον ἀμφί θ’ ἕπον, τετύκοντό τε δαῖτ’ ἐρατεινήν.
δαῖτ’: Od. 13:23: οἱ δ’ εἰς Ἀλκινόοιο κίον καὶ δαῖτ’ ἀλέγυνον.
δαῖτ’: Od. 15:507: δαῖτ’ ἀγαθὴν κρειῶν τε καὶ οἴνου ἡδυπότοιο.”
δαῖτ’: Od. 17:182: δαῖτ’ ἐντυνόμενοι. τοὶ δ’ ἐξ ἀγροῖο πόλινδε
δαῖτ’: Od. 20:117: ἐν μεγάροισ’ Ὀδυσῆος ἑλοίατο δαῖτ’ ἐρατεινήν,
δαῖτα: Il. 1:424: χθιζὸς ἔβη κατὰ δαῖτα, θεοὶ δ’ ἅμα πάντες ἕποντο·
δαῖτα: Il. 1:467: αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα
δαῖτα: Il. 1:579: νεικείῃσι πατήρ, σὺν δ’ ἡμῖν δαῖτα ταράξῃ.
δαῖτα: Il. 2:430: αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα
δαῖτα: Il. 4:344: ὁππότε δαῖτα γέρουσιν ἐφοπλίζωμεν Ἀχαιοί.
δαῖτα: Il. 7:319: αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
δαῖτα: Il. 7:475: ἄλλοι δ’ ἀνδραπόδεσσι· τίθεντο δὲ δαῖτα θάλειαν.
δαῖτα: Il. 9:70: δαίνυ δαῖτα γέρουσιν· ἔοικέ τοι, οὔ τοι ἀεικές.
δαῖτα: Il. 9:90: ἐς κλισίην, παρὰ δέ σφι τίθει μενοεικέα δαῖτα.
δαῖτα: Il. 18:558: κήρυκες δ’ ἀπάνευθεν ὑπὸ δρυῒ δαῖτα πένοντο,
δαῖτα: Il. 24:43: εἴξας εἶσ’ ἐπὶ μῆλα βροτῶν ἵνα δαῖτα λάβῃσιν·
δαῖτα: Il. 24:802: εὖ συναγειρόμενοι δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα
δαῖτα: Od. 2:322: ῥεῖα· μνηστῆρες δὲ δόμον κάτα δαῖτα πένοντο.
δαῖτα: Od. 3:66: μοίρας δασσάμενοι δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα.
δαῖτα: Od. 3:420: ἥ μοι ἐναργὴς ἦλθε θεοῦ ἐς δαῖτα θάλειαν.
δαῖτα: Od. 3:428: δμῳῇσιν κατὰ δώματ’ ἀγακλυτὰ δαῖτα πένεσθαι,
δαῖτα: Od. 4:531: εἷσε λόχον, ἑτέρωθι δ’ ἀνώγει δαῖτα πένεσθαι·
δαῖτα: Od. 4:683: ἔργων παύσασθαι, σφίσι δ’ αὐτοῖς δαῖτα πένεσθαι;
δαῖτα: Od. 8:38: ἔκβητ’· αὐτὰρ ἔπειτα θοὴν ἀλεγύνετε δαῖτα
δαῖτα: Od. 10:124: ἰχθῦς δ’ ὣς πείροντες ἀτερπέα δαῖτα φέροντο.
δαῖτα: Od. 10:182: χεῖρας νιψάμενοι τεύχοντ’ ἐρικυδέα δαῖτα.
δαῖτα: Od. 13:26: μῆρα δὲ κήαντες δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα
δαῖτα: Od. 14:251: θεοῖσίν τε ῥέζειν αὐτοῖσί τε δαῖτα πένεσθαι.
δαῖτα: Od. 16:293: ἀλλήλους τρώσητε καταισχύνητέ τε δαῖτα
δαῖτα: Od. 16:478: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
δαῖτα: Od. 17:11: δαῖτα πτωχεύῃ· δώσει δέ οἱ ὅς κ’ ἐθέλῃσι,
δαῖτα: Od. 17:19: δαῖτα πτωχεύειν· δώσει δέ μοι ὅς κ’ ἐθέλῃσιν.
δαῖτα: Od. 17:175: ἔρχεσθε πρὸς δώμαθ’, ἵν’ ἐντυνώμεθα δαῖτα·
δαῖτα: Od. 17:269: γινώσκω δ’, ὅτι πολλοὶ ἐν αὐτῷ δαῖτα τίθενται
δαῖτα: Od. 18:279: κούρης δαῖτα φίλοισι, καὶ ἀγλαὰ δῶρα διδοῦσιν·
δαῖτα: Od. 19:12: ἀλλήλους τρώσητε καταισχύνητέ τε δαῖτα
δαῖτα: Od. 20:280: μοίρας δασσάμενοι δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα.
δαῖτα: Od. 22:199: αἶγας μνηστήρεσσι δόμον κάτα δαῖτα πένεσθαι.”
δαῖτα: Od. 24:384: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
δαῖτας: Od. 1:374: ἐξιέναι μεγάρων· ἄλλας δ’ ἀλεγύνετε δαῖτας,
δαῖτας: Od. 2:139: ἔξιτέ μοι μεγάρων, ἄλλας δ’ ἀλεγύνετε δαῖτας
δαῖτας: Od. 11:185: Τηλέμαχος τεμένεα νέμεται καὶ δαῖτας ἐΐσας
δαῖτας: Od. 22:352: πωλεύμην μνηστῆρσιν ἀεισόμενος μετὰ δαῖτας,
δαῖτες: Od. 20:182: αἰτίζεις· εἰσὶν δὲ καὶ ἄλλοθι δαῖτες Ἀχαιῶν.”
δαίτηθεν: Od. 10:216: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀμφὶ ἄνακτα κύνες δαίτηθεν ἰόντα
δαίτην: Od. 7:50: δαίτην δαινυμένους· σὺ δ’ ἔσω κίε μηδέ τι θυμῷ
δαίτης: Od. 3:44: τοῦ γὰρ καὶ δαίτης ἠντήσατε δεῦρο μολόντες.
δαίτῃσι: Il. 10:217: αἰεὶ δ’ ἐν δαίτῃσι καὶ εἰλαπίνῃσι παρέσται.
δαιτὶ: Il. 19:179: αὐτὰρ ἔπειτά σε δαιτὶ ἐνὶ κλισίῃς ἀρεσάσθω
δαιτί: Il. 23:48: ἀλλ’ ἤτοι νῦν μὲν στυγερῇ πειθώμεθα δαιτί·
δαιτὶ: Od. 1:26: ἔνθ’ ὅ γε τέρπετο δαιτὶ παρήμενος· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
δαιτί: Od. 2:245: ἀνδράσι καὶ πλεόνεσσι μαχέσσασθαι περὶ δαιτί.
δαιτὶ: Od. 3:37: ἀμφοτέρων ἕλε χεῖρα καὶ ἵδρυσεν παρὰ δαιτὶ
δαιτὶ: Od. 3:336: δηθὰ θεῶν ἐν δαιτὶ θαασσέμεν, ἀλλὰ νέεσθαι.”
δαιτὶ: Od. 8:76: ὥς ποτε δηρίσαντο θεῶν ἐν δαιτὶ θαλείῃ
δαιτὶ: Od. 8:99: φόρμιγγός θ’, ἣ δαιτὶ συνήορός ἐστι θαλείῃ·
δαιτί: Od. 8:429: δαιτί τε τέρπηται καὶ ἀοιδῆς ὕμνον ἀκούων.
δαιτί: Od. 17:173: ἥνδανε κηρύκων καί σφιν παρεγίνετο δαιτί·
δαιτὶ: Od. 17:271: ἠπύει, ἣν ἄρα δαιτὶ θεοὶ ποίησαν ἑταίρην.”
Δαίτορά: Il. 8:275: Δαίτορά τε Χρομίον τε καὶ ἀντίθεον Λυκοφόντην
δαιτὸς: Il. 1:468: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
δαιτὸς: Il. 1:575: ἐν δὲ θεοῖσι κολῳὸν ἐλαύνετον· οὐδέ τι δαιτὸς
δαιτὸς: Il. 1:602: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης,
δαιτὸς: Il. 2:431: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
δαιτὸς: Il. 4:48: οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης
δαιτὸς: Il. 4:343: πρώτω γὰρ καὶ δαιτὸς ἀκουάζεσθον ἐμεῖο,
δαιτὸς: Il. 7:320: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης·
δαιτὸς: Il. 9:225: χαῖρ’ Ἀχιλεῦ· δαιτὸς μὲν ἐΐσης οὐκ ἐπιδευεῖς
δαιτὸς: Il. 9:228: δαίνυσθ’· ἀλλ’ οὐ δαιτὸς ἐπηράτου ἔργα μέμηλεν,
δαιτὸς: Il. 15:95: ἀλλὰ σύ γ’ ἄρχε θεοῖσι δόμοις ἔνι δαιτὸς ἐΐσης·
δαιτὸς: Il. 23:56: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
δαιτὸς: Il. 24:69: οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης
δαιτός: Od. 1:152: μολπή τ’ ὀρχηστύς τε· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός.
δαιτός: Od. 7:232: ἥσθην· ἀμφίπολοι δ’ ἀπεκόσμεον ἔντεα δαιτός.
δαιτὸς: Od. 8:98: ἤδη μὲν δαιτὸς κεκορήμεθα θυμὸν ἐΐσης
δαιτὸς: Od. 16:479: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
δαιτὸς: Od. 17:446: “τίς δαίμων τόδε πῆμα προσήγαγε, δαιτὸς ἀνίην;
δαιτὸς: Od. 18:403: νῦν δὲ περὶ πτωχῶν ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι δαιτὸς
δαιτὸς: Od. 19:68: ἀλλ’ ἔξελθε θύραζε, τάλαν, καὶ δαιτὸς ὄνησο·
δαιτὸς: Od. 19:425: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης·
δαιτός: Od. 20:246: Τηλεμάχοιο φόνος· ἀλλὰ μνησώμεθα δαιτός.”
δαιτὸς: Od. 21:290: δαίνυσαι οὐδέ τι δαιτὸς ἀμέρδεαι, αὐτὰρ ἀκούεις
δαιτός: Od. 21:430: μολπῇ καὶ φόρμιγγι· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός.”
δαιτρεύειν: Il. 11:704: δαιτρεύειν, μή τίς οἱ ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης.
δαίτρευον: Il. 11:687: δαίτρευον· πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ χρεῖος ὄφειλον,
δαιτρεῦσαί: Od. 15:323: δαιτρεῦσαί τε καὶ ὀπτῆσαι καὶ οἰνοχοῆσαι,
δαιτρεύσων: Od. 14:433: ἵστατο δαιτρεύσων· περὶ γὰρ φρεσὶν αἴσιμα ᾔδη.
δαιτρὸν: Il. 4:262: δαιτρὸν πίνωσιν, σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ
δαιτρὸς: Od. 1:141: δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακας παρέθηκεν ἀείρας
δαιτρὸς: Od. 4:57: [δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακας παρέθηκεν ἀείρας
δαιτρὸς: Od. 17:331: κείμενον, ἔνθα τε δαιτρὸς ἐφίζεσκε κρέα πολλὰ
δαιτροσυνάων: Od. 16:253: καὶ δοιὼ θεράποντε, δαήμονε δαιτροσυνάων.
δαιτυμόνας: Od. 7:148: τούσδε τε δαιτυμόνας, τοῖσιν θεοὶ ὄλβια δοῖεν,
δαιτυμόνες: Od. 4:621: δαιτυμόνες δ’ ἐς δώματ’ ἴσαν θείου βασιλῆος.
δαιτυμόνες: Od. 9:7: δαιτυμόνες δ’ ἀνὰ δώματ’ ἀκουάζωνται ἀοιδοῦ
δαιτυμόνεσσι: Od. 7:102: φαίνοντες νύκτας κατὰ δώματα δαιτυμόνεσσι.
δαιτυμόνεσσι: Od. 22:12: μέμβλετο. τίς κ’ οἴοιτο μετ’ ἀνδράσι δαιτυμόνεσσι
δαιτυμόνων: Od. 8:66: μέσσῳ δαιτυμόνων, πρὸς κίονα μακρὸν ἐρείσας·
δαιτυμόνων: Od. 8:473: μέσσῳ δαιτυμόνων, πρὸς κίονα μακρὸν ἐρείσας.
δαιτυμόνων: Od. 15:467: ἀνδρῶν δαιτυμόνων, οἵ μευ πατέρ’ ἀμφεπένοντο.
δαιτυμόνων: Od. 17:605: πλεῖον δαιτυμόνων· οἱ δ’ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῇ
δαιτύος: Il. 22:496: τὸν δὲ καὶ ἀμφιθαλὴς ἐκ δαιτύος ἐστυφέλιξε
δαιτῶν: Od. 17:220: πτωχὸν ἀνιηρόν, δαιτῶν ἀπολυμαντῆρα;
δαιτῶν: Od. 17:377: πτωχοὶ ἀνιηροί, δαιτῶν ἀπολυμαντῆρες;
δαΐφρον: Il. 4:93: ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο Λυκάονος υἱὲ δαΐφρον.
δαΐφρον: Il. 5:277: καρτερόθυμε δαΐφρον ἀγαυοῦ Τυδέος υἱὲ
δαΐφρονα: Il. 4:252: οἳ δ’ ἀμφ’ Ἰδομενῆα δαΐφρονα θωρήσσοντο·
δαΐφρονα: Il. 6:162: πεῖθ’ ἀγαθὰ φρονέοντα δαΐφρονα Βελλεροφόντην.
δαΐφρονα: Il. 11:482: ὥς ῥα τότ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην
δαΐφρονα: Il. 17:312: Αἴας δ’ αὖ Φόρκυνα δαΐφρονα Φαίνοπος υἱὸν
δαΐφρονα: Il. 18:30: ἔδραμον ἀμφ’ Ἀχιλῆα δαΐφρονα, χερσὶ δὲ πᾶσαι
δαΐφρονα: Od. 3:163: ἀμφ’ Ὀδυσῆα ἄνακτα δαΐφρονα ποικιλομήτην,
δαΐφρονα: Od. 7:168: χειρὸς ἑλὼν Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην
δαΐφρονα: Od. 8:18: υἱὸν Λαέρταο δαΐφρονα. τῷ δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
δαΐφρονα: Od. 22:115: ἔσταν δ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην.
δαΐφρονα: Od. 22:202: βήτην εἰς Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην.
δαΐφρονα: Od. 22:281: τοὶ δ’ αὖτ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην
δαΐφρονι: Il. 5:181: Τυδεΐδῃ μιν ἔγωγε δαΐφρονι πάντα ἐΐσκω,
δαΐφρονι: Il. 6:196: ἣ δ’ ἔτεκε τρία τέκνα δαΐφρονι Βελλεροφόντῃ
δαΐφρονι: Il. 11:790: ταῦτ’ εἴποις Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι αἴ κε πίθηται.
δαΐφρονι: Il. 11:838: ἔρχομαι ὄφρ’ Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι μῦθον ἐνίσπω
δαΐφρονι: Il. 13:418: Ἀντιλόχῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινεν·
δαΐφρονι: Il. 14:458: Αἴαντι δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινε
δαΐφρονι: Il. 14:486: Πηνέλεῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινεν·
δαΐφρονι: Il. 16:727: Κεβριόνῃ δ’ ἐκέλευσε δαΐφρονι φαίδιμος Ἕκτωρ
δαΐφρονι: Il. 17:123: Ὣς ἔφατ’, Αἴαντι δὲ δαΐφρονι θυμὸν ὄρινε·
δαΐφρονι: Il. 17:654: ὄτρυνον δ’ Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι θᾶσσον ἰόντα
δαΐφρονι: Od. 1:48: ἀλλά μοι ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι δαίεται ἦτορ,
δαΐφρονι: Od. 21:223: κλαῖον ἄρ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι χεῖρε βαλόντε
δαΐφρονι: Od. 21:379: ἐν χείρεσσ’ Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι θῆκε παραστάς.
δαΐφρονος: Il. 2:23: εὕδεις Ἀτρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο·
δαΐφρονος: Il. 2:60: εὕδεις Ἀτρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο·
δαΐφρονος: Il. 4:370: ὤ μοι Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο
δαΐφρονος: Il. 5:813: Τυδέος ἔκγονός ἐσσι δαΐφρονος Οἰνεΐδαο.
δαΐφρονος: Il. 8:152: ὤ μοι Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος, οἷον ἔειπες.
δαΐφρονος: Il. 9:647: πρίν γ’ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον
δαΐφρονος: Il. 10:402: ἵππων Αἰακίδαο δαΐφρονος· οἳ δ’ ἀλεγεινοὶ
δαΐφρονος: Il. 11:123: υἱέας Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος, ὅς ῥα μάλιστα
δαΐφρονος: Il. 11:138: εἰ μὲν δὴ Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος υἱέες ἐστόν,
δαΐφρονος: Il. 11:197: εὗρ’ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον
δαΐφρονος: Il. 11:450: ὦ Σῶχ’ Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο
δαΐφρονος: Il. 11:456: Ὣς εἰπὼν Σώκοιο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος
δαΐφρονος: Il. 13:164: ἔγχος Μηριόναο δαΐφρονος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
δαΐφρονος: Il. 15:239: εὗρ’ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον
δαΐφρονος: Il. 17:76: ἵππους Αἰακίδαο δαΐφρονος· οἳ δ’ ἀλεγεινοὶ
δαΐφρονος: Il. 18:18: ὤ μοι Πηλέος υἱὲ δαΐφρονος ἦ μάλα λυγρῆς
δαΐφρονος: Il. 20:267: οὐδὲ τότ’ Αἰνείαο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος
δαΐφρονος: Il. 23:405: Τυδεΐδεω ἵπποισι δαΐφρονος, οἷσιν Ἀθήνη
δαΐφρονος: Od. 1:180: Μέντης Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχομαι εἶναι
δαΐφρονος: Od. 1:418: Μέντης δ’ Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχεται εἶναι
δαΐφρονος: Od. 4:687: κτῆσιν Τηλεμάχοιο δαΐφρονος. οὐδέ τι πατρῶν
δαΐφρονος: Od. 6:256: πατρὸς ἐμοῦ πρὸς δῶμα δαΐφρονος, ἔνθα σέ φημι
δαΐφρονος: Od. 8:8: εἰδομένη κήρυκι δαΐφρονος Ἀλκινόοιο,
δαΐφρονος: Od. 8:13: ὃς νέον Ἀλκινόοιο δαΐφρονος ἵκετο δῶμα
δαΐφρονος: Od. 8:56: βάν ῥ’ ἴμεν Ἀλκινόοιο δαΐφρονος ἐς μέγα δῶμα.
δαΐφρονος: Od. 15:356: κουριδίης τ’ ἀλόχοιο δαΐφρονος, ἥ ἑ μάλιστα
δαΐφρονος: Od. 15:519: Εὐρύμαχον, Πολύβοιο δαΐφρονος ἀγλαὸν υἱόν,
δαΐφρονος: Od. 21:16: οἴκῳ ἐν Ὀρτιλόχοιο δαΐφρονος. ἦ τοι Ὀδυσσεὺς
δαΐφρων: Il. 2:875: ἐν ποταμῷ, χρυσὸν δ’ Ἀχιλεὺς ἐκόμισσε δαΐφρων.
δαΐφρων: Il. 5:184: εἰ δ’ ὅ γ’ ἀνὴρ ὅν φημι δαΐφρων Τυδέος υἱὸς
δαΐφρων: Il. 24:325: τὰς Ἰδαῖος ἔλαυνε δαΐφρων· αὐτὰρ ὄπισθεν
δαΐφρων: Od. 8:373: πορφυρέην, τήν σφιν Πόλυβος ποίησε δαΐφρων,
δαΐφρων: Od. 22:243: Πείσανδρός τε Πολυκτορίδης Πόλυβός τε δαΐφρων·
δάκε: Il. 5:493: Ὣς φάτο Σαρπηδών, δάκε δὲ φρένας Ἕκτορι μῦθος·
δακέειν: Il. 17:572: ἰσχανάᾳ δακέειν, λαρόν τέ οἱ αἷμ’ ἀνθρώπου·
δακέειν: Il. 18:585: οἳ δ’ ἤτοι δακέειν μὲν ἀπετρωπῶντο λεόντων,
δάκρυ’: Il. 9:433: δάκρυ’ ἀναπρήσας· περὶ γὰρ δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν·
δάκρυ’: Il. 18:124: δάκρυ’ ὀμορξαμένην ἁδινὸν στοναχῆσαι ἐφείην,
δάκρυ’: Od. 2:81: δάκρυ’ ἀναπρήσας· οἶκτος δ’ ἕλε λαὸν ἅπαντα.
δάκρυ’: Od. 8:88: δάκρυ’ ὀμορξάμενος κεφαλῆς ἄπο φᾶρος ἕλεσκε
δάκρυ’: Od. 11:530: δάκρυ’ ὀμορξάμενον· ὁ δέ με μάλα πόλλ’ ἱκέτευεν
δάκρυ: Il. 1:357: Ὣς φάτο δάκρυ χέων, τοῦ δ’ ἔκλυε πότνια μήτηρ
δάκρυ: Il. 1:360: καί ῥα πάροιθ’ αὐτοῖο καθέζετο δάκρυ χέοντος,
δάκρυ: Il. 1:413: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
δάκρυ: Il. 2:266: πλῆξεν· ὃ δ’ ἰδνώθη, θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ·
δάκρυ: Il. 2:269: ἀλγήσας δ’ ἀχρεῖον ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ.
δάκρυ: Il. 3:142: ὁρμᾶτ’ ἐκ θαλάμοιο τέρεν κατὰ δάκρυ χέουσα
δάκρυ: Il. 6:405: Ἀνδρομάχη δέ οἱ ἄγχι παρίστατο δάκρυ χέουσα,
δάκρυ: Il. 6:459: καί ποτέ τις εἴπῃσιν ἰδὼν κατὰ δάκρυ χέουσαν·
δάκρυ: Il. 6:496: ἐντροπαλιζομένη, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσα.
δάκρυ: Il. 8:245: Ὣς φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα,
δάκρυ: Il. 9:14: ἵστατο δάκρυ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος
δάκρυ: Il. 17:648: Ὣς φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα·
δάκρυ: Il. 17:700: Τὸν μὲν δάκρυ χέοντα πόδες φέρον ἐκ πολέμοιο
δάκρυ: Il. 18:94: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
δάκρυ: Il. 18:340: κλαύσονται νύκτάς τε καὶ ἤματα δάκρυ χέουσαι,
δάκρυ: Il. 18:428: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
δάκρυ: Il. 22:79: μήτηρ δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυ χέουσα
δάκρυ: Il. 22:81: καί μιν δάκρυ χέουσ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δάκρυ: Il. 24:613: ἣ δ’ ἄρα σίτου μνήσατ’, ἐπεὶ κάμε δάκρυ χέουσα.
δάκρυ: Il. 24:714: Ἕκτορα δάκρυ χέοντες ὀδύροντο πρὸ πυλάων,
δάκρυ: Il. 24:745: μεμνῄμην νύκτάς τε καὶ ἤματα δάκρυ χέουσα.
δάκρυ: Il. 24:786: καὶ τότ’ ἄρ’ ἐξέφερον θρασὺν Ἕκτορα δάκρυ χέοντες,
δάκρυ: Il. 24:794: μυρόμενοι, θαλερὸν δὲ κατείβετο δάκρυ παρειῶν.
δάκρυ: Od. 2:24: τοῦ ὅ γε δάκρυ χέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
δάκρυ: Od. 4:114: δάκρυ δ’ ἀπὸ βλεφάρων χαμάδις βάλε πατρὸς ἀκούσας,
δάκρυ: Od. 4:198: κείρασθαί τε κόμην βαλέειν τ’ ἀπὸ δάκρυ παρειῶν.
δάκρυ: Od. 4:223: οὔ κεν ἐφημέριός γε βάλοι κατὰ δάκρυ παρειῶν,
δάκρυ: Od. 4:556: τὸν δ’ ἴδον ἐν νήσῳ θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντα,
δάκρυ: Od. 8:522: τήκετο, δάκρυ δ’ ἔδευεν ὑπὸ βλεφάροισι παρειάς.
δάκρυ: Od. 10:201: κλαῖον δὲ λιγέως, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες·
δάκρυ: Od. 10:409: οἴκτρ’ ὀλοφυρομένους, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντας.
δάκρυ: Od. 10:570: ᾔομεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες,
δάκρυ: Od. 11:5: βαίνομεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες.
δάκρυ: Od. 11:183: φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δάκρυ χεούσῃ.
δάκρυ: Od. 11:466: ἕσταμεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες·
δάκρυ: Od. 12:12: θάπτομεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες.
δάκρυ: Od. 13:338: φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δάκρυ χεούσῃ.
δάκρυ: Od. 14:280: ἐς δίφρον δέ μ’ ἕσας ἄγεν οἴκαδε δάκρυ χέοντα.
δάκρυ: Od. 16:16: χεῖράς τ’ ἀμφοτέρας· θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ.
δάκρυ: Od. 16:39: φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δάκρυ χεούσῃ.”
δάκρυ: Od. 17:304: ἐλθέμεν· αὐτὰρ ὁ νόσφιν ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ,
δάκρυ: Od. 17:490: βλημένου, οὐδ’ ἄρα δάκρυ χαμαὶ βάλεν ἐκ βλεφάροιϊν,
δάκρυ: Od. 19:122: φῇ δὲ δάκρυ πλώειν βεβαρηότα με φρένας οἴνῳ.”
δάκρυ: Od. 19:208: ὣς τῆς τήκετο καλὰ παρήϊα δάκρυ χεούσης,
δάκρυ: Od. 21:86: ἆ δειλώ, τί νυ δάκρυ κατείβετον ἠδὲ γυναικὶ
δάκρυ: Od. 22:447: αἴν’ ὀλοφυρόμεναι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσαι.
δάκρυ: Od. 24:425: τοῦ ὅ γε δάκρυ χέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
δάκρυ: Od. 24:438: ὣς φάτο δάκρυ χέων, οἶκτος δ’ ἕλε πάντας Ἀχαιούς.
δάκρυα: Il. 1:42: τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν. ”
δάκρυα: Il. 7:426: δάκρυα θερμὰ χέοντες ἀμαξάων ἐπάειραν.
δάκρυα: Il. 13:88: τοὺς οἵ γ’ εἰσορόωντες ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυα λεῖβον·
δάκρυα: Il. 13:658: ἀχνύμενοι· μετὰ δέ σφι πατὴρ κίε δάκρυα λείβων,
δάκρυα: Il. 16:3: δάκρυα θερμὰ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος,
δάκρυα: Il. 17:437: οὔδει ἐνισκίμψαντε καρήατα· δάκρυα δέ σφι
δάκρυα: Il. 18:17: δάκρυα θερμὰ χέων, φάτο δ’ ἀγγελίην ἀλεγεινήν·
δάκρυα: Il. 18:32: Ἀντίλοχος δ’ ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυα λείβων
δάκρυα: Il. 18:235: δάκρυα θερμὰ χέων, ἐπεὶ εἴσιδε πιστὸν ἑταῖρον
δάκρυα: Il. 23:385: τοῖο δ’ ἀπ’ ὀφθαλμῶν χύτο δάκρυα χωομένοιο,
δάκρυα: Od. 4:523: δάκρυα θερμὰ χέοντ’, ἐπεὶ ἀσπασίως ἴδε γαῖαν.
δάκρυα: Od. 5:84: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων.
δάκρυα: Od. 5:158: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων.
δάκρυα: Od. 8:86: αἴδετο γὰρ Φαίηκας ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυα λείβων.
δάκρυα: Od. 8:93: ἔνθ’ ἄλλους μὲν πάντας ἐλάνθανε δάκρυα λείβων,
δάκρυα: Od. 8:532: ἔνθ’ ἄλλους μὲν πάντας ἐλάνθανε δάκρυα λείβων,
δάκρυά: Od. 11:527: δάκρυά τ’ ὠμόργνυντο, τρέμον θ’ ὑπὸ γυῖα ἑκάστου·
δάκρυα: Od. 14:129: καί οἱ ὀδυρομένῃ βλεφάρων ἄπο δάκρυα πίπτει,
δάκρυα: Od. 16:214: ἀμφιχυθεὶς πατέρ’ ἐσθλὸν ὀδύρετο δάκρυα λείβων.
δάκρυα: Od. 19:204: τῆς δ’ ἄρ’ ἀκουούσης ῥέε δάκρυα, τήκετο δὲ χρώς.
δάκρυα: Od. 19:212: ἀτρέμας ἐν βλεφάροισι· δόλῳ δ’ ὅ γε δάκρυα κεῦθεν.
δάκρυα: Od. 19:362: δάκρυα δ’ ἔκβαλε θερμά, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν·
δάκρυα: Od. 24:46: δάκρυα θερμὰ χέον Δαναοὶ κείροντό τε χαίτας.
δακρυόεις: Il. 22:499: δακρυόεις δέ τ’ ἄνεισι πάϊς ἐς μητέρα χήρην
δακρυόεν: Il. 6:484: δακρυόεν γελάσασα· πόσις δ’ ἐλέησε νοήσας,
δακρυόεντα: Il. 5:737: τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήσσετο δακρυόεντα.
δακρυόεντα: Il. 8:388: τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήσσετο δακρυόεντα.
δακρυόεντα: Il. 17:512: τῇδε γὰρ ἔβρισαν πόλεμον κάτα δακρυόεντα
δακρυόεντες: Od. 10:415: δακρυόεντες ἔχυντο· δόκησε δ’ ἄρα σφίσι θυμὸς
δακρυόεντος: Od. 4:801: παύσειε κλαυθμοῖο γόοιό τε δακρυόεντος.
δακρυόεντος: Od. 17:8: κλαυθμοῦ τε στυγεροῖο γόοιό τε δακρυόεντος,
δακρυόεντος: Od. 24:323: ἀλλ’ ἴσχευ κλαυθμοῖο γόοιό τε δακρυόεντος.
δακρυόεσσα: Il. 16:10: δακρυόεσσα δέ μιν ποτιδέρκεται, ὄφρ’ ἀνέληται·
δακρυόεσσα: Il. 21:493: δακρυόεσσα δ’ ὕπαιθα θεὰ φύγεν ὥς τε πέλεια,
δακρυόεσσα: Il. 21:496: ὣς ἣ δακρυόεσσα φύγεν, λίπε δ’ αὐτόθι τόξα.
δακρυόεσσα: Il. 21:506: δακρυόεσσα δὲ πατρὸς ἐφέζετο γούνασι κούρη,
δακρυόεσσαι: Il. 18:66: δακρυόεσσαι ἴσαν, περὶ δέ σφισι κῦμα θαλάσσης
δακρυόεσσαν: Il. 6:455: δακρυόεσσαν ἄγηται ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας·
δακρυόεσσαν: Il. 11:600: εἰσορόων πόνον αἰπὺν ἰῶκά τε δακρυόεσσαν.
δακρυοέσσης: Il. 13:765: τὸν δὲ τάχ’ εὗρε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ δακρυοέσσης
δακρυοέσσης: Il. 16:436: ἤ μιν ζωὸν ἐόντα μάχης ἄπο δακρυοέσσης
δακρύοισι: Od. 18:173: μηδ’ οὕτω δακρύοισι πεφυρμένη ἀμφὶ πρόσωπα
δάκρυον: Il. 16:11: τῇ ἴκελος Πάτροκλε τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβεις.
δάκρυον: Il. 19:323: ὅς που νῦν Φθίηφι τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβει
δάκρυον: Il. 24:9: τῶν μιμνησκόμενος θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἶβεν,
δάκρυον: Od. 4:153: ἀμφ’ ἐμοί, αὐτὰρ ὁ πυκνὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβε,
δάκρυον: Od. 8:531: ὣς Ὀδυσεὺς ἐλεεινὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβεν.
δάκρυον: Od. 11:391: κλαῖε δ’ ὅ γε λιγέως, θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἴβων,
δάκρυον: Od. 16:191: δάκρυον ἧκε χαμᾶζε· πάρος δ’ ἔχε νωλεμὲς αἰεί.
δάκρυον: Od. 16:219: ὣς ἄρα τοί γ’ ἐλεεινὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβον.
δάκρυον: Od. 16:332: ἰφθίμη βασίλεια τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβοι.
δάκρυον: Od. 23:33: γρηῒ περιπλέχθη, βλεφάρων δ’ ἀπὸ δάκρυον ἧκε,
δάκρυον: Od. 24:234: στὰς ἄρ’ ὑπὸ βλωθρὴν ὄγχνην κατὰ δάκρυον εἶβε.
δάκρυον: Od. 24:280: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πατὴρ κατὰ δάκρυον εἴβων·
δακρυόφι: Il. 17:696: δακρυόφι πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
δακρυόφι: Il. 23:397: δακρυόφι πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
δακρυόφιν: Od. 4:705: δακρυόφιν πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
δακρυόφιν: Od. 5:152: δακρυόφιν τέρσοντο, κατείβετο δὲ γλυκὺς αἰὼν
δακρυόφιν: Od. 10:248: δακρυόφιν πίμπλαντο, γόον δ’ ὠΐετο θυμός.
δακρυόφιν: Od. 19:472: δακρυόφιν πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
δακρυόφιν: Od. 20:349: δακρυόφιν πίμπλαντο, γόον δ’ ὠΐετο θυμός.
δάκρυσ’: Od. 17:103: αἰεὶ δάκρυσ’ ἐμοῖσι πεφυρμένη, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς
δάκρυσ’: Od. 19:596: αἰεὶ δάκρυσ’ ἐμοῖσι πεφυρμένη, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς
δάκρυσα: Od. 11:55: τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ
δάκρυσα: Od. 11:87: τὴν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ·
δάκρυσα: Od. 11:395: τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ
δακρύσαντας: Il. 19:229: νηλέα θυμὸν ἔχοντας ἐπ’ ἤματι δακρύσαντας·
δακρύσας: Il. 1:349: δακρύσας ἑτάρων ἄφαρ ἕζετο νόσφι λιασθείς,
δακρύσας: Il. 10:377: χειρῶν δ’ ἁψάσθην· ὃ δὲ δακρύσας ἔπος ηὔδα·
δακρύσας: Od. 21:82: δακρύσας δ’ Εὔμαιος ἐδέξατο καὶ κατέθηκε·
δακρύσασα: Od. 1:336: δακρύσασα δ’ ἔπειτα προσηύδα θεῖον ἀοιδόν·
δακρύσασα: Od. 17:33: δακρύσασα δ’ ἔπειτ’ ἰθὺς κίεν· ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἄλλαι
δακρύσασα: Od. 17:38: ἀμφὶ δὲ παιδὶ φίλῳ βάλε πήχεε δακρύσασα,
δακρύσασα: Od. 23:207: δακρύσασα δ’ ἔπειτ’ ἰθὺς κίεν, ἀμφὶ δὲ χεῖρας
δάκρυσι: Il. 9:566: πρόχνυ καθεζομένη, δεύοντο δὲ δάκρυσι κόλποι,
δάκρυσι: Il. 23:16: δάκρυσι· τοῖον γὰρ πόθεον μήστωρα φόβοιο.
δάκρυσι: Od. 5:83: δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων
δάκρυσι: Od. 5:157: [δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων]
δάκρυσι: Od. 7:260: δάκρυσι δεύεσκον, τά μοι ἄμβροτα δῶκε Καλυψώ·
δάκρυσιν: Il. 24:162: δάκρυσιν εἵματ’ ἔφυρον, ὃ δ’ ἐν μέσσοισι γεραιὸς
δαλὸν: Il. 13:320: ἐμβάλοι αἰθόμενον δαλὸν νήεσσι θοῇσιν.
δαλὸν: Od. 5:488: ὡς δ’ ὅτε τις δαλὸν σποδιῇ ἐνέκρυψε μελαίνῃ
δαλὸς: Il. 15:421: δούπησεν δὲ πεσών, δαλὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
δαλῷ: Od. 19:69: ἢ τάχα καὶ δαλῷ βεβλημένος εἶσθα θύραζε.”
δαμᾷ: Il. 1:61: εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς Ἀχαιούς·
δαμάᾳ: Il. 22:271: ἔγχει ἐμῷ δαμάᾳ· νῦν δ’ ἀθρόα πάντ’ ἀποτίσεις
δάμαρ: Il. 14:502: οὐδὲ γὰρ ἣ Προμάχοιο δάμαρ Ἀλεγηνορίδαο
δάμαρ: Od. 4:126: Ἀλκάνδρη, Πολύβοιο δάμαρ, ὃς ἔναι’ ἐνὶ Θήβῃς
δάμαρτα: Od. 20:290: μνάσκετ’ Ὀδυσσῆος δὴν οἰχομένοιο δάμαρτα.
δάμαρτα: Od. 24:125: μνώμεθ’ Ὀδυσσῆος δὴν οἰχομένοιο δάμαρτα·
δάμαρτι: Il. 3:122: εἰδομένη γαλόῳ Ἀντηνορίδαο δάμαρτι,
δάμασ’: Il. 16:543: τὸν δ’ ὑπὸ Πατρόκλῳ δάμασ’ ἔγχεϊ χάλκεος Ἄρης.
δάμασ’: Od. 23:310: ἤρξατο δ’, ὡς πρῶτον Κίκονας δάμασ’, αὐτὰρ ἔπειτα
δαμασαίατο: Od. 16:105: εἰ δ’ αὖ με πληθυῖ δαμασαίατο μοῦνον ἐόντα,
δαμασαίμεθα: Il. 16:561: αὐτοῦ ἀμυνομένων δαμασαίμεθα νηλέϊ χαλκῷ.
δαμασαίμην: Od. 4:637: ἀδμῆτες· τῶν κέν τιν’ ἐλασσάμενος δαμασαίμην.”
δαμάσαντες: Il. 18:113: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγκῃ·
δαμάσαντες: Il. 19:66: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγκῃ·
δαμάσαντες: Od. 9:59: καὶ τότε δὴ Κίκονες κλῖναν δαμάσαντες Ἀχαιούς.
δαμάσαντό: Il. 10:210: ἂψ ἀναχωρήσουσιν, ἐπεὶ δαμάσαντό γ’ Ἀχαιούς.
δαμάσαντό: Il. 10:411: ἂψ ἀναχωρήσουσιν, ἐπεὶ δαμάσαντό γ’ Ἀχαιούς.
δαμάσασθαι: Il. 22:379: ἐπεὶ δὴ τόνδ’ ἄνδρα θεοὶ δαμάσασθαι ἔδωκαν,
δαμάσασθαι: Il. 23:655: ἑξέτε’ ἀδμήτην, ἥ τ’ ἀλγίστη δαμάσασθαι·
δάμασε: Il. 22:446: χερσὶν Ἀχιλλῆος δάμασε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
δαμάσῃ: Od. 5:468: ἐξ ὀλιγηπελίης δαμάσῃ κεκαφηότα θυμόν·
δαμάσῃ: Od. 19:488: εἴ χ’ ὑπ’ ἐμοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
δαμάσῃ: Od. 19:496: εἴ χ’ ὑπὸ σοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
δαμάσῃ: Od. 21:213: εἴ χ’ ὑπ’ ἐμοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
δαμασθεὶς: Il. 16:816: Πάτροκλος δὲ θεοῦ πληγῇ καὶ δουρὶ δαμασθεὶς
δαμασθείς: Il. 22:55: ἔσσεται, ἢν μὴ καὶ σὺ θάνῃς Ἀχιλῆϊ δαμασθείς.
δαμάσθη: Il. 19:9: κεῖσθαι, ἐπεὶ δὴ πρῶτα θεῶν ἰότητι δαμάσθη·
δάμασον: Il. 9:492: ἀλλ’ Ἀχιλεῦ δάμασον θυμὸν μέγαν· οὐδέ τί σε χρὴ
Δάμασον: Il. 12:183: δουρὶ βάλεν Δάμασον κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου·
δάμασον: Od. 11:562: ἡμέτερον· δάμασον δὲ μένος καὶ ἀγήνορα θυμόν.”
δάμασσ’: Il. 16:813: οὐδὲ δάμασσ’· ὃ μὲν αὖτις ἀνέδραμε, μίκτο δ’ ὁμίλῳ,
δαμασσάμενοί: Il. 15:476: μὴ μὰν ἀσπουδί γε δαμασσάμενοί περ ἕλοιεν
δαμασσάμενος: Od. 9:454: σὺν λυγροῖσ’ ἑτάροισι, δαμασσάμενος φρένας οἴνῳ,
δάμασσαν: Il. 16:845: νίκην Ζεὺς Κρονίδης καὶ Ἀπόλλων, οἵ με δάμασσαν
δάμασσαν: Od. 14:367: πάγχυ μάλ’, ὅττι μιν οὔ τι μετὰ Τρώεσσι δάμασσαν
δάμασσας: Il. 21:90: ἤτοι τὸν πρώτοισι μετὰ πρυλέεσσι δάμασσας
δαμάσσας: Od. 4:244: αὐτόν μιν πληγῇσιν ἀεικελίῃσι δαμάσσας,
δαμάσσατο: Il. 5:278: ἦ μάλα σ’ οὐ βέλος ὠκὺ δαμάσσατο πικρὸς ὀϊστός·
δάμασσε: Il. 9:118: ὡς νῦν τοῦτον ἔτισε, δάμασσε δὲ λαὸν Ἀχαιῶν.
δάμασσε: Il. 11:98: ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα.
δάμασσε: Il. 12:186: ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα·
δάμασσε: Il. 18:119: ἀλλά ἑ μοῖρα δάμασσε καὶ ἀργαλέος χόλος Ἥρης.
δάμασσε: Il. 20:400: ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα.
δάμασσεν: Il. 5:106: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τὸν δ’ οὐ βέλος ὠκὺ δάμασσεν,
δάμασσεν: Il. 18:432: ἐκ μέν μ’ ἀλλάων ἁλιάων ἀνδρὶ δάμασσεν
δαμάσσεται: Il. 11:478: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε δαμάσσεται ὠκὺς ὀϊστός,
δαμάσσεται: Il. 21:226: ἀντιβίην, ἤ κέν με δαμάσσεται, ἦ κεν ἐγὼ τόν.
δαμάσσῃ: Il. 5:138: χραύσῃ μέν τ’ αὐλῆς ὑπεράλμενον οὐδὲ δαμάσσῃ·
δαμάσσῃ: Od. 17:24: αἰνῶς γὰρ τάδε εἵματ’ ἔχω κακά· μή με δαμάσσῃ
δαμάσσῃ: Od. 18:57: πλήξῃ ἀτασθάλλων, τούτῳ δέ με ἶφι δαμάσσῃ.”
δαμάσσομεν: Il. 22:176: Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ δαμάσσομεν ἐσθλὸν ἐόντα.
δάμασσον: Il. 3:352: δῖον Ἀλέξανδρον, καὶ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δάμασσον,
δαμάσσω: Il. 16:438: ἦ ἤδη ὑπὸ χερσὶ Μενοιτιάδαο δαμάσσω.
Δαμαστορίδην: Il. 16:416: Τληπόλεμόν τε Δαμαστορίδην Ἐχίον τε Πύριν τε
Δαμαστορίδην: Od. 22:293: οὖτα Δαμαστορίδην αὐτοσχεδὸν ἔγχεϊ μακρῷ·
Δαμαστορίδης: Od. 20:321: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε Δαμαστορίδης Ἀγέλαος·
Δαμαστορίδης: Od. 22:212: πρῶτος τήν γ’ ἐνένιπε Δαμαστορίδης Ἀγέλαος·
Δαμαστορίδης: Od. 22:241: μνηστῆρας δ’ ὤτρυνε Δαμαστορίδης Ἀγέλαος
δαμεῖεν: Il. 3:301: αὐτῶν καὶ τεκέων, ἄλοχοι δ’ ἄλλοισι δαμεῖεν.
δαμείετε: Il. 7:72: ἢ αὐτοὶ παρὰ νηυσὶ δαμείετε ποντοπόροισιν.
δαμείη: Il. 5:564: τὰ φρονέων ἵνα χερσὶν ὑπ’ Αἰνείαο δαμείη.
δαμείη: Il. 12:403: παιδὸς ἑοῦ, μὴ νηυσὶν ἔπι πρύμνῃσι δαμείη·
δαμείη: Od. 4:790: ἦ ὅ γ’ ὑπὸ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι δαμείη.
δαμείη: Od. 17:252: σήμερον ἐν μεγάροισ’, ἢ ὑπὸ μνηστῆρσι δαμείη,
δαμεὶς: Il. 3:429: ἀνδρὶ δαμεὶς κρατερῷ, ὃς ἐμὸς πρότερος πόσις ἦεν.
δαμεὶς: Il. 10:452: εἰ δέ κ’ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσης,
δαμείς: Il. 14:352: ὕπνῳ καὶ φιλότητι δαμείς, ἔχε δ’ ἀγκὰς ἄκοιτιν·
δαμεὶς: Il. 17:2: Πάτροκλος Τρώεσσι δαμεὶς ἐν δηϊοτῆτι.
δαμείς: Il. 18:461: Τρωσὶ δαμείς· ὃ δὲ κεῖται ἐπὶ χθονὶ θυμὸν ἀχεύων.
δαμεὶς: Il. 20:294: ὃς τάχα Πηλεΐωνι δαμεὶς Ἄϊδος δὲ κάτεισι
δαμείς: Il. 22:40: Πηλεΐωνι δαμείς, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστι
δαμεὶς: Od. 3:410: ἀλλ’ ὁ μὲν ἤδη κηρὶ δαμεὶς Ἄϊδόσδε βεβήκει,
δαμεὶς: Od. 6:11: ἀλλ’ ὁ μὲν ἤδη κηρὶ δαμεὶς Ἄϊδόσδε βεβήκει,
δαμείω: Od. 18:54: ὀτρύνει κακοεργός, ἵνα πληγῇσι δαμείω.
δάμεν: Il. 8:344: φεύγοντες, πολλοὶ δὲ δάμεν Τρώων ὑπὸ χερσίν,
δάμεν: Il. 12:14: πολλοὶ δ’ Ἀργείων οἳ μὲν δάμεν, οἳ δὲ λίποντο,
δάμεν: Il. 15:2: φεύγοντες, πολλοὶ δὲ δάμεν Δαναῶν ὑπὸ χερσίν,
δάμεν: Il. 18:103: τοῖς ἄλλοις, οἳ δὴ πολέες δάμεν Ἕκτορι δίῳ,
δάμεν: Od. 4:495: πολλοὶ μὲν γὰρ τῶν γε δάμεν, πολλοὶ δὲ λίποντο·
δαμέντ’: Il. 16:854: χερσὶ δαμέντ’ Ἀχιλῆος ἀμύμονος Αἰακίδαο.
δαμέντα: Il. 5:653: ἐξ ἐμέθεν τεύξεσθαι, ἐμῷ δ’ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα
δαμέντα: Il. 11:444: ἤματι τῷδ’ ἔσσεσθαι, ἐμῷ δ’ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα
δαμέντα: Il. 21:208: χέρσ’ ὕπο Πηλεΐδαο καὶ ἄορι ἶφι δαμέντα.
δαμέντα: Il. 23:675: οἵ κέ μιν ἐξοίσουσιν ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμέντα.
δαμέντας: Il. 16:420: χέρσ’ ὕπο Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμέντας,
δαμέντας: Il. 17:337: Ἴλιον εἰσαναβῆναι ἀναλκείῃσι δαμέντας.
δαμέντας: Il. 20:143: ἡμετέρῃς ὑπὸ χερσὶν ἀναγκαίηφι δαμέντας.
δαμέντε: Il. 5:559: τοίω τὼ χείρεσσιν ὑπ’ Αἰνείαο δαμέντε
δαμέντε: Il. 16:326: ὣς τὼ μὲν δοιοῖσι κασιγνήτοισι δαμέντε
δαμέντες: Il. 6:74: Ἴλιον εἰσανέβησαν ἀναλκείῃσι δαμέντες,
δαμέντες: Il. 10:310: ἦ ἤδη χείρεσσιν ὑφ’ ἡμετέρῃσι δαμέντες
δαμέντες: Il. 10:397: ἦ ἤδη χείρεσσιν ὑφ’ ἡμετέρῃσι δαμέντες
δαμέντες: Il. 11:748: φῶτες ὀδὰξ ἕλον οὖδας ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες.
δαμέντες: Il. 11:820: ἦ ἤδη φθίσονται ὑπ’ αὐτοῦ δουρὶ δαμέντες;
δαμέντες: Il. 12:37: βαλλόμεν’· Ἀργεῖοι δὲ Διὸς μάστιγι δαμέντες
δαμέντες: Il. 16:848: πάντές κ’ αὐτόθ’ ὄλοντο ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες.
δαμέντες: Il. 17:320: Ἴλιον εἰσανέβησαν ἀναλκείῃσι δαμέντες,
δαμέντι: Il. 4:479: ἔπλεθ’ ὑπ’ Αἴαντος μεγαθύμου δουρὶ δαμέντι.
δαμέντι: Il. 17:303: ἔπλεθ’ ὑπ’ Αἴαντος μεγαθύμου δουρὶ δαμέντι.
δαμέντων: Od. 24:100: ψυχὰς μνηστήρων κατάγων Ὀδυσῆϊ δαμέντων.
δάμη: Il. 9:541: καὶ κύνας· οὐ μὲν γάρ κε δάμη παύροισι βροτοῖσι·
δάμη: Il. 21:383: Αὐτὰρ ἐπεὶ Ξάνθοιο δάμη μένος, οἳ μὲν ἔπειτα
δάμη: Od. 1:237: εἰ μετὰ οἷσ’ ἑτάροισι δάμη Τρώων ἐνὶ δήμῳ,
δάμη: Od. 3:90: εἴ θ’ ὅ γ’ ἐπ’ ἠπείρου δάμη ἀνδράσι δυσμενέεσσιν,
δάμη: Od. 4:499: Αἴας μὲν μετὰ νηυσὶ δάμη δολιχηρέτμοισι·
δαμήῃ: Il. 22:246: νῆας ἔπι γλαφυράς, ἦ κεν σῷ δουρὶ δαμήῃ.
δαμήῃς: Il. 3:436: ἀφραδέως, μή πως τάχ’ ὑπ’ αὐτοῦ δουρὶ δαμήῃς.
δαμήμεναι: Il. 10:403: ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι ἠδ’ ὀχέεσθαι
δαμήμεναι: Il. 17:77: ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι ἠδ’ ὀχέεσθαι
δαμήμεναι: Il. 20:266: ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι οὐδ’ ὑποείκειν.
δαμήμεναι: Il. 20:312: Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ δαμήμεναι, ἐσθλὸν ἐόντα.
δαμήμεναι: Il. 21:291: ὡς οὔ τοι ποταμῷ γε δαμήμεναι αἴσιμόν ἐστιν,
δαμῆναι: Il. 13:98: νῦν δὴ εἴδεται ἦμαρ ὑπὸ Τρώεσσι δαμῆναι.
δαμῆναι: Il. 13:603: σοὶ Μενέλαε δαμῆναι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
δαμῆναι: Il. 13:668: ἢ μετ’ Ἀχαιῶν νηυσὶν ὑπὸ Τρώεσσι δαμῆναι·
δαμῆναι: Il. 15:522: εἴα Πάνθου υἱὸν ἐνὶ προμάχοισι δαμῆναι·
δαμῆναι: Il. 16:434: μοῖρ’ ὑπὸ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι.
δαμῆναι: Il. 16:452: χέρσ’ ὕπο Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι·
δαμῆναι: Il. 17:421: ὦ φίλοι, εἰ καὶ μοῖρα παρ’ ἀνέρι τῷδε δαμῆναι
δαμῆναι: Il. 19:417: μόρσιμόν ἐστι θεῷ τε καὶ ἀνέρι ἶφι δαμῆναι.
δαμῆναι: Il. 21:578: ἀλκῆς, πρίν γ’ ἠὲ ξυμβλήμεναι ἠὲ δαμῆναι·
δαμῆναι: Od. 3:269: ἀλλ’ ὅτε δή μιν μοῖρα θεῶν ἐπέδησε δαμῆναι,
δαμῆναι: Od. 4:397: ἀργαλέος γάρ τ’ ἐστὶ θεὸς βροτῷ ἀνδρὶ δαμῆναι.
δαμῆναι: Od. 18:156: Τηλεμάχου ὑπὸ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ ἶφι δαμῆναι.
δαμνᾷ: Il. 14:199: δαμνᾷ ἀθανάτους ἠδὲ θνητοὺς ἀνθρώπους.
δάμνα: Il. 16:103: δάμνα μιν Ζηνός τε νόος καὶ Τρῶες ἀγαυοὶ
δαμνᾷ: Od. 11:221: δαμνᾷ, ἐπεί κε πρῶτα λίπῃ λεύκ’ ὀστέα θυμός,
δαμναμένους: Il. 13:16: Τρωσὶν δαμναμένους, Διὶ δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα.
δαμναμένους: Il. 13:353: Τρωσὶν δαμναμένους, Διὶ δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα.
δάμνασθαι: Il. 8:244: μηδ’ οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάμνασθαι Ἀχαιούς.
δάμνασθαι: Il. 15:376: μηδ’ οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάμνασθαι Ἀχαιούς.
δάμναται: Od. 14:488: δάμναται· οὐ γὰρ ἔχω χλαῖναν· παρά μ’ ἤπαφε δαίμων
δάμνατο: Il. 11:309: ὣς ἄρα πυκνὰ καρήαθ’ ὑφ’ Ἕκτορι δάμνατο λαῶν.
δάμνημ’: Il. 5:893: Ἥρης· τὴν μὲν ἐγὼ σπουδῇ δάμνημ’ ἐπέεσσι·
δάμνησι: Il. 5:746: βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν
δάμνησι: Il. 8:390: βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν
δάμνησι: Il. 21:401: σμερδαλέην, ἣν οὐδὲ Διὸς δάμνησι κεραυνός·
δάμνησι: Od. 1:100: βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν
δαμόωσιν: Il. 6:368: ἦ ἤδη μ’ ὑπὸ χερσὶ θεοὶ δαμόωσιν Ἀχαιῶν.
δανὰ: Od. 15:322: πῦρ τ’ εὖ νηῆσαι διά τε ξύλα δανὰ κεάσσαι,
Δανάης: Il. 14:318: οὐδ’ ὅτε περ Δανάης καλλισφύρου Ἀκρισιώνης,
Δαναοὶ: Il. 1:42: τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν. ”
Δαναοὶ: Il. 2:110: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
Δαναοί: Il. 2:256: ἥρωες Δαναοί· σὺ δὲ κερτομέων ἀγορεύεις.
Δαναοί: Il. 5:37: Τρῶας δ’ ἔκλιναν Δαναοί· ἕλε δ’ ἄνδρα ἕκαστος
Δαναοί: Il. 5:380: ἀλλ’ ἤδη Δαναοί γε καὶ ἀθανάτοισι μάχονται.
Δαναοὶ: Il. 5:527: ὣς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐδὲ φέβοντο.
Δαναοὶ: Il. 6:67: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
Δαναοὶ: Il. 8:161: Τυδεΐδη περὶ μέν σε τίον Δαναοὶ ταχύπωλοι
Δαναοὶ: Il. 11:90: τῆμος σφῇ ἀρετῇ Δαναοὶ ῥήξαντο φάλαγγας
Δαναοὶ: Il. 12:262: ῥήξειν· οὐδέ νύ πω Δαναοὶ χάζοντο κελεύθου,
Δαναοὶ: Il. 12:419: οὔτέ ποτ’ αἰχμηταὶ Δαναοὶ Λυκίους ἐδύναντο
Δαναοὶ: Il. 12:470: ποιητὰς ἐσέχυντο πύλας· Δαναοὶ δὲ φόβηθεν
Δαναοί: Il. 14:67: ᾗ ἔπι πολλὰ πάθον Δαναοί, ἔλποντο δὲ θυμῷ
Δαναοὶ: Il. 14:447: Τρῶες καὶ Δαναοὶ σύναγον κρατερὴν ὑσμίνην.
Δαναοὶ: Il. 15:277: ὣς Δαναοὶ εἷος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο
Δαναοὶ: Il. 15:622: ὣς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐδὲ φέβοντο.
Δαναοὶ: Il. 15:733: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
Δαναοὶ: Il. 16:295: Τρῶες θεσπεσίῳ ὁμάδῳ· Δαναοὶ δ’ ἐπέχυντο
Δαναοὶ: Il. 16:301: ὣς Δαναοὶ νηῶν μὲν ἀπωσάμενοι δήϊον πῦρ
Δαναοὶ: Il. 16:356: ὣς Δαναοὶ Τρώεσσιν ἐπέχραον· οἳ δὲ φόβοιο
Δαναοὶ: Il. 16:764: Τρῶες καὶ Δαναοὶ σύναγον κρατερὴν ὑσμίνην.
Δαναοὶ: Il. 19:78: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
Δαναοὶ: Il. 21:517: μὴ Δαναοὶ πέρσειαν ὑπὲρ μόρον ἤματι κείνῳ.
Δαναοὶ: Od. 5:306: τρὶς μάκαρες Δαναοὶ καὶ τετράκις, οἳ τότ’ ὄλοντο
Δαναοὶ: Od. 24:46: δάκρυα θερμὰ χέον Δαναοὶ κείροντό τε χαίτας.
Δαναοῖσι: Il. 1:87: εὐχόμενος Δαναοῖσι θεοπροπίας ἀναφαίνεις,
Δαναοῖσι: Il. 1:109: καὶ νῦν ἐν Δαναοῖσι θεοπροπέων ἀγορεύεις
Δαναοῖσι: Il. 2:40: Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας.
Δαναοῖσι: Il. 5:682: δεῖμα φέρων Δαναοῖσι· χάρη δ’ ἄρα οἱ προσιόντι
Δαναοῖσι: Il. 6:84: ἡμεῖς μὲν Δαναοῖσι μαχησόμεθ’ αὖθι μένοντες,
Δαναοῖσι: Il. 7:26: ἦ ἵνα δὴ Δαναοῖσι μάχης ἑτεραλκέα νίκην
Δαναοῖσι: Il. 8:11: ἐλθόντ’ ἢ Τρώεσσιν ἀρηγέμεν ἢ Δαναοῖσι
Δαναοῖσί: Il. 8:176: νίκην καὶ μέγα κῦδος, ἀτὰρ Δαναοῖσί γε πῆμα·
Δαναοῖσι: Il. 8:227: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
Δαναοῖσι: Il. 8:282: βάλλ’ οὕτως, αἴ κέν τι φόως Δαναοῖσι γένηαι
Δαναοῖσι: Il. 8:431: Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι δικαζέτω, ὡς ἐπιεικές.
Δαναοῖσι: Il. 9:34: ἀλκὴν μέν μοι πρῶτον ὀνείδισας ἐν Δαναοῖσι
Δαναοῖσι: Il. 9:623: χρὴ μῦθον Δαναοῖσι καὶ οὐκ ἀγαθόν περ ἐόντα
Δαναοῖσι: Il. 10:20: ἥ τις ἀλεξίκακος πᾶσιν Δαναοῖσι γένοιτο.
Δαναοῖσι: Il. 11:165: Ἀτρεΐδης δ’ ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων.
Δαναοῖσι: Il. 11:275: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
Δαναοῖσι: Il. 11:471: ἐσθλὸς ἐών, μεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι γένηται.
Δαναοῖσι: Il. 11:539: ἧκε κακὸν Δαναοῖσι, μίνυνθα δὲ χάζετο δουρός.
Δαναοῖσι: Il. 11:585: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
Δαναοῖσι: Il. 11:796: Μυρμιδόνων, αἴ κέν τι φόως Δαναοῖσι γένηαι·
Δαναοῖσι: Il. 12:180: πάντες ὅσοι Δαναοῖσι μάχης ἐπιτάῤῥοθοι ἦσαν.
Δαναοῖσι: Il. 12:216: μὴ ἴομεν Δαναοῖσι μαχησόμενοι περὶ νηῶν.
Δαναοῖσι: Il. 13:361: Ἔνθα μεσαιπόλιός περ ἐὼν Δαναοῖσι κελεύσας
Δαναοῖσι: Il. 13:779: ἐκ τοῦ δ’ ἐνθάδ’ ἐόντες ὁμιλέομεν Δαναοῖσι
Δαναοῖσι: Il. 14:192: οὕνεκ’ ἐγὼ Δαναοῖσι, σὺ δὲ Τρώεσσιν ἀρήγεις;
Δαναοῖσι: Il. 14:356: πρόφρων νῦν Δαναοῖσι Ποσείδαον ἐπάμυνε,
Δαναοῖσι: Il. 15:473: κεῖσθαι, ἐπεὶ συνέχευε θεὸς Δαναοῖσι μεγήρας·
Δαναοῖσι: Il. 15:602: θησέμεναι Τρώων, Δαναοῖσι δὲ κῦδος ὀρέξειν.
Δαναοῖσι: Il. 15:687: αἰεὶ δὲ σμερδνὸν βοόων Δαναοῖσι κέλευε
Δαναοῖσι: Il. 15:732: αἰεὶ δὲ σμερδνὸν βοόων Δαναοῖσι κέλευε·
Δαναοῖσι: Il. 16:39: Μυρμιδόνων, ἤν πού τι φόως Δαναοῖσι γένωμαι.
Δαναοῖσι: Il. 16:372: Πάτροκλος δ’ ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων
Δαναοῖσι: Il. 17:247: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
Δαναοῖσι: Il. 17:331: ἡμῖν δὲ Ζεὺς μὲν πολὺ βούλεται ἢ Δαναοῖσι
Δαναοῖσι: Il. 17:353: ἴθυσεν δὲ καὶ ὃ πρόφρων Δαναοῖσι μάχεσθαι·
Δαναοῖσι: Il. 17:688: γιγνώσκειν ὅτι πῆμα θεὸς Δαναοῖσι κυλίνδει,
Δαναοῖσι: Il. 17:690: Πάτροκλος, μεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι τέτυκται.
Δαναοῖσι: Il. 20:351: ἀλλ’ ἄγε δὴ Δαναοῖσι φιλοπτολέμοισι κελεύσας
Δαναοῖσι: Il. 23:701: δεικνύμενος Δαναοῖσι παλαισμοσύνης ἀλεγεινῆς,
Δαναοῖσι: Od. 8:82: Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι Διὸς μεγάλου διὰ βουλάς.
Δαναοῖσιν: Il. 1:97: οὐδ’ ὅ γε πρὶν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει
Δαναοῖσιν: Il. 1:456: ἤδη νῦν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἄμυνον. ”
Δαναοῖσιν: Il. 5:511: οἰχομένην· ἣ γάρ ῥα πέλεν Δαναοῖσιν ἀρηγών.
Δαναοῖσιν: Il. 5:684: Πριαμίδη, μὴ δή με ἕλωρ Δαναοῖσιν ἐάσῃς
Δαναοῖσιν: Il. 7:227: οἷοι καὶ Δαναοῖσιν ἀριστῆες μετέασι
Δαναοῖσιν: Il. 8:205: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλοιμεν, ὅσοι Δαναοῖσιν ἀρωγοί,
Δαναοῖσιν: Il. 9:251: φράζευ ὅπως Δαναοῖσιν ἀλεξήσεις κακὸν ἦμαρ.
Δαναοῖσιν: Il. 11:523: Ἕκτορ νῶϊ μὲν ἐνθάδ’ ὁμιλέομεν Δαναοῖσιν
Δαναοῖσιν: Il. 13:9: ἐλθόντ’ ἢ Τρώεσσιν ἀρηξέμεν ἢ Δαναοῖσιν.
Δαναοῖσιν: Il. 14:71: ᾔδεα μὲν γὰρ ὅτε πρόφρων Δαναοῖσιν ἄμυνεν,
Δαναοῖσιν: Il. 14:361: τὸν δ’ ἔτι μᾶλλον ἀνῆκεν ἀμυνέμεναι Δαναοῖσιν.
Δαναοῖσιν: Il. 15:73: ἀθανάτων Δαναοῖσιν ἀμυνέμεν ἐνθάδ’ ἐάσω
Δαναοῖσιν: Il. 17:26: καί μ’ ἔφατ’ ἐν Δαναοῖσιν ἐλέγχιστον πολεμιστὴν
Δαναοῖσιν: Il. 17:146: οὐ γάρ τις Λυκίων γε μαχησόμενος Δαναοῖσιν
Δαναοῖσιν: Od. 4:725: παντοίῃσ’ ἀρετῇσι κεκασμένον ἐν Δαναοῖσιν,
Δαναοῖσιν: Od. 4:815: παντοίῃσ’ ἀρετῇσι κεκασμένον ἐν Δαναοῖσιν,
Δαναοὺς: Il. 5:520: ὄτρυνον Δαναοὺς πολεμιζέμεν· οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ
Δαναοὺς: Il. 7:382: τοὺς δ’ εὗρ’ εἰν ἀγορῇ Δαναοὺς θεράποντας Ἄρηος
Δαναούς: Il. 9:316: οὔτ’ ἄλλους Δαναούς, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν
Δαναοὺς: Il. 11:406: μοῦνος· τοὺς δ’ ἄλλους Δαναοὺς ἐφόβησε Κρονίων.
Δαναοὺς: Il. 12:367: ἑσταότες Δαναοὺς ὀτρύνετον ἶφι μάχεσθαι·
Δαναούς: Il. 13:209: ὀτρυνέων Δαναούς, Τρώεσσι δὲ κήδεα τεῦχεν.
Δαναοὺς: Il. 16:731: Ἕκτωρ δ’ ἄλλους μὲν Δαναοὺς ἔα οὐδ’ ἐνάριζεν·
Δαναούς: Il. 17:546: ὀρνύμεναι Δαναούς· δὴ γὰρ νόος ἐτράπετ’ αὐτοῦ.
Δαναῶν: Il. 1:56: κήδετο γὰρ Δαναῶν, ὅτι ῥα θνήσκοντας ὁρᾶτο·
Δαναῶν: Il. 1:90: συμπάντων Δαναῶν, οὐδ’ ἢν Ἀγαμέμνονα εἴπῃς,
Δαναῶν: Il. 1:258: οἳ περὶ μὲν βουλὴν Δαναῶν, περὶ δ’ ἐστὲ μάχεσθαι.
Δαναῶν: Il. 1:444: ῥέξαι ὑπὲρ Δαναῶν ὄφρ’ ἱλασόμεσθα ἄνακτα,
Δαναῶν: Il. 2:487: οἵ τινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν·
Δαναῶν: Il. 2:674: τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ’ ἀμύμονα Πηλεΐωνα·
Δαναῶν: Il. 2:760: Οὗτοι ἄρ’ ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν·
Δαναῶν: Il. 3:417: Τρώων καὶ Δαναῶν, σὺ δέ κεν κακὸν οἶτον ὄληαι.
Δαναῶν: Il. 4:232: καί ῥ’ οὓς μὲν σπεύδοντας ἴδοι Δαναῶν ταχυπώλων,
Δαναῶν: Il. 4:257: Ἰδομενεῦ περὶ μέν σε τίω Δαναῶν ταχυπώλων
Δαναῶν: Il. 4:427: ὣς τότ’ ἐπασσύτεραι Δαναῶν κίνυντο φάλαγγες
Δαναῶν: Il. 5:316: ἕρκος ἔμεν βελέων, μή τις Δαναῶν ταχυπώλων
Δαναῶν: Il. 5:345: κυανέῃ νεφέλῃ, μή τις Δαναῶν ταχυπώλων
Δαναῶν: Il. 5:541: Ἔνθ’ αὖτ’ Αἰνείας Δαναῶν ἕλεν ἄνδρας ἀρίστους
Δαναῶν: Il. 7:39: ἤν τινά που Δαναῶν προκαλέσσεται οἰόθεν οἶος
Δαναῶν: Il. 7:98: εἰ μή τις Δαναῶν νῦν Ἕκτορος ἀντίος εἶσιν.
Δαναῶν: Il. 8:33: ἀλλ’ ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεθ’ αἰχμητάων,
Δαναῶν: Il. 8:202: ὀλλυμένων Δαναῶν ὀλοφύρεται ἐν φρεσὶ θυμός.
Δαναῶν: Il. 8:253: Ἔνθ’ οὔ τις πρότερος Δαναῶν πολλῶν περ ἐόντων
Δαναῶν: Il. 8:353: ὀλλυμένων Δαναῶν κεκαδησόμεθ’ ὑστάτιόν περ;
Δαναῶν: Il. 8:464: ἀλλ’ ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεθ’ αἰχμητάων,
Δαναῶν: Il. 9:306: οἷ ἔμεναι Δαναῶν οὓς ἐνθάδε νῆες ἔνεικαν.
Δαναῶν: Il. 9:371: εἴ τινά που Δαναῶν ἔτι ἔλπεται ἐξαπατήσειν
Δαναῶν: Il. 9:637: πληθύος ἐκ Δαναῶν, μέμαμεν δέ τοι ἔξοχον ἄλλων
Δαναῶν: Il. 10:93: αἰνῶς γὰρ Δαναῶν περιδείδια, οὐδέ μοι ἦτορ
Δαναῶν: Il. 11:290: ἰφθίμων Δαναῶν, ἵν’ ὑπέρτερον εὖχος ἄρησθε.
Δαναῶν: Il. 11:304: τοὺς ἄρ’ ὅ γ’ ἡγεμόνας Δαναῶν ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα
Δαναῶν: Il. 11:664: ἐσθλὸς ἐὼν Δαναῶν οὐ κήδεται οὐδ’ ἐλεαίρει.
Δαναῶν: Il. 11:815: ἆ δειλοὶ Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
Δαναῶν: Il. 12:4: τάφρος ἔτι σχήσειν Δαναῶν καὶ τεῖχος ὕπερθεν
Δαναῶν: Il. 12:106: βάν ῥ’ ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι, οὐδ’ ἔτ’ ἔφαντο
Δαναῶν: Il. 12:144: Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε,
Δαναῶν: Il. 12:417: οὔτε γὰρ ἴφθιμοι Λύκιοι Δαναῶν ἐδύναντο
Δαναῶν: Il. 13:174: αὐτὰρ ἐπεὶ Δαναῶν νέες ἤλυθον ἀμφιέλισσαι,
Δαναῶν: Il. 13:620: λείψετέ θην οὕτω γε νέας Δαναῶν ταχυπώλων
Δαναῶν: Il. 13:680: ῥηξάμενος Δαναῶν πυκινὰς στίχας ἀσπιστάων,
Δαναῶν: Il. 14:21: διχθάδι’, ἢ μεθ’ ὅμιλον ἴοι Δαναῶν ταχυπώλων,
Δαναῶν: Il. 15:2: φεύγοντες, πολλοὶ δὲ δάμεν Δαναῶν ὑπὸ χερσίν,
Δαναῶν: Il. 15:291: Ἕκτορ’, ὃ δὴ πολλῶν Δαναῶν ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν,
Δαναῶν: Il. 15:299: θυμῷ δείσεσθαι Δαναῶν καταδῦναι ὅμιλον.
Δαναῶν: Il. 15:320: αὐτὰρ ἐπεὶ κατ’ ἐνῶπα ἰδὼν Δαναῶν ταχυπώλων
Δαναῶν: Il. 15:396: Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε,
Δαναῶν: Il. 15:408: οὐδέ ποτε Τρῶες Δαναῶν ἐδύναντο φάλαγγας
Δαναῶν: Il. 15:549: αὐτὰρ ἐπεὶ Δαναῶν νέες ἤλυθον ἀμφιέλισσαι,
Δαναῶν: Il. 16:75: μαίνεται ἐγχείη Δαναῶν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι·
Δαναῶν: Il. 16:85: πρὸς πάντων Δαναῶν, ἀτὰρ οἳ περικαλλέα κούρην
Δαναῶν: Il. 16:351: Οὗτοι ἄρ’ ἡγεμόνες Δαναῶν ἕλον ἄνδρα ἕκαστος.
Δαναῶν: Il. 16:546: Μυρμιδόνες, Δαναῶν κεχολωμένοι ὅσσοι ὄλοντο,
Δαναῶν: Il. 16:552: βὰν δ’ ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι· ἦρχε δ’ ἄρά σφιν
Δαναῶν: Il. 17:93: μή τίς μοι Δαναῶν νεμεσήσεται ὅς κεν ἴδηται.
Δαναῶν: Il. 17:100: τώ μ’ οὔ τις Δαναῶν νεμεσήσεται ὅς κεν ἴδηται
Δαναῶν: Il. 17:181: ἦ τινα καὶ Δαναῶν ἀλκῆς μάλα περ μεμαῶτα
Δαναῶν: Il. 17:233: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἰθὺς Δαναῶν βρίσαντες ἔβησαν
Δαναῶν: Il. 17:245: ἀλλ’ ἄγ’ ἀριστῆας Δαναῶν κάλει, ἤν τις ἀκούσῃ.
Δαναῶν: Il. 17:280: τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ’ ἀμύμονα Πηλεΐωνα.
Δαναῶν: Il. 17:340: τώ ῥ’ ἰθὺς Δαναῶν ἴομεν, μηδ’ οἵ γε ἕκηλοι
Δαναῶν: Il. 17:363: καὶ Δαναῶν· οὐδ’ οἳ γὰρ ἀναιμωτί γε μάχοντο,
Δαναῶν: Il. 17:761: φευγόντων Δαναῶν· πολέμου δ’ οὐ γίγνετ’ ἐρωή.
Δαναῶν: Il. 19:402: ἂψ Δαναῶν ἐς ὅμιλον ἐπεί χ’ ἕωμεν πολέμοιο,
Δαναῶν: Il. 23:580: ἄλλον ἐπιπλήξειν Δαναῶν· ἰθεῖα γὰρ ἔσται.
Δαναῶν: Il. 24:295: τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴῃς Δαναῶν ταχυπώλων.
Δαναῶν: Il. 24:313: τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴω Δαναῶν ταχυπώλων.
Δαναῶν: Il. 24:338: τῶν ἄλλων Δαναῶν, πρὶν Πηλεΐωνα δ’ ἱκέσθαι.
Δαναῶν: Od. 1:350: τούτῳ δ’ οὐ νέμεσις Δαναῶν κακὸν οἶτον ἀείδειν·
Δαναῶν: Od. 4:278: ἐκ δ’ ὀνομακλήδην Δαναῶν ὀνόμαζες ἀρίστους,
Δαναῶν: Od. 8:578: Ἀργείων Δαναῶν ἠδ’ Ἰλίου οἶτον ἀκούων.
Δαναῶν: Od. 11:470: τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ’ ἀμύμονα Πηλεΐωνα.
Δαναῶν: Od. 11:526: ἔνθ’ ἄλλοι Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
Δαναῶν: Od. 11:551: τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ’ ἀμύμονα Πηλεΐωνα.
Δαναῶν: Od. 11:559: αἴτιος, ἀλλὰ Ζεὺς Δαναῶν στρατὸν αἰχμητάων
Δαναῶν: Od. 24:18: τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ’ ἀμύμονα Πηλεΐωνα.
δάος: Il. 24:647: αἳ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
δάος: Od. 4:300: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
δάος: Od. 7:339: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι·
δάος: Od. 22:497: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι.
δάος: Od. 23:294: ἐρχομένοισι λέχοσδε δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσα·
δάπεδον: Od. 10:227: καλὸν ἀοιδιάει, δάπεδον δ’ ἅπαν ἀμφιμέμυκεν,
δάπεδον: Od. 11:420: κείμεθ’ ἐνὶ μεγάρῳ, δάπεδον δ’ ἅπαν αἵματι θῦεν.
δάπεδον: Od. 22:309: κράτων τυπτομένων, δάπεδον δ’ ἅπαν αἵματι θῦεν.
δάπεδον: Od. 22:455: λίστροισιν δάπεδον πύκα ποιητοῖο δόμοιο
δάπεδον: Od. 24:185: κράτων τυπτομένων, δάπεδον δ’ ἅπαν αἵματι θῦεν.
δαπέδῳ: Il. 4:2: χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια Ἥβη
δαπέδῳ: Od. 4:627: ἐν τυκτῷ δαπέδῳ, ὅθι περ πάρος, ὕβριν ἔχοντες.
δαπέδῳ: Od. 11:577: κείμενον ἐν δαπέδῳ. ὁ δ’ ἐπ’ ἐννέα κεῖτο πέλεθρα,
δαπέδῳ: Od. 17:169: ἐν τυκτῷ δαπέδῳ, ὅθι περ πάρος, ὕβριν ἔχοντες.
δαπέδῳ: Od. 22:188: κουρίξ, ἐν δαπέδῳ δὲ χαμαὶ βάλον ἀχνύμενον κῆρ,
δάπτει: Il. 11:481: σίντην· θῶες μέν τε διέτρεσαν, αὐτὰρ ὃ δάπτει·
δαπτέμεν: Il. 23:183: δώσω Πριαμίδην πυρὶ δαπτέμεν, ἀλλὰ κύνεσσιν.
δάπτουσιν: Il. 16:159: δάπτουσιν· πᾶσιν δὲ παρήϊον αἵματι φοινόν·
Δαρδανιάων: Il. 5:789: οὐδέ ποτε Τρῶες πρὸ πυλάων Δαρδανιάων
Δαρδανιάων: Il. 22:194: ὁσσάκι δ’ ὁρμήσειε πυλάων Δαρδανιάων
Δαρδανιάων: Il. 22:413: ἐξελθεῖν μεμαῶτα πυλάων Δαρδανιάων.
Δαρδανίδαο: Il. 5:159: Ἔνθ’ υἷας Πριάμοιο δύω λάβε Δαρδανίδαο
Δαρδανίδαο: Il. 11:166: οἳ δὲ παρ’ Ἴλου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο
Δαρδανίδαο: Il. 11:372: Ἴλου Δαρδανίδαο, παλαιοῦ δημογέροντος.
Δαρδανίδαο: Il. 21:34: Ἔνθ’ υἷι Πριάμοιο συνήντετο Δαρδανίδαο
Δαρδανίδες: Il. 18:339: ἀμφὶ δὲ σὲ Τρῳαὶ καὶ Δαρδανίδες βαθύκολποι
Δαρδανίδῃ: Il. 13:376: Δαρδανίδῃ Πριάμῳ· ὃ δ’ ὑπέσχετο θυγατέρα ἥν.
Δαρδανίδη: Il. 24:171: θάρσει Δαρδανίδη Πρίαμε φρεσί, μὴ δέ τι τάρβει·
Δαρδανίδη: Il. 24:354: φράζεο Δαρδανίδη· φραδέος νόου ἔργα τέτυκται.
Δαρδανίδην: Il. 24:631: αὐτὰρ ὃ Δαρδανίδην Πρίαμον θαύμαζεν Ἀχιλλεὺς
Δαρδανίδης: Il. 3:303: τοῖσι δὲ Δαρδανίδης Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπε·
Δαρδανίδης: Il. 7:366: Δαρδανίδης Πρίαμος, θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος,
Δαρδανίδης: Il. 22:352: Δαρδανίδης Πρίαμος· οὐδ’ ὧς σέ γε πότνια μήτηρ
Δαρδανίδης: Il. 24:629: ἤτοι Δαρδανίδης Πρίαμος θαύμαζ’ Ἀχιλῆα
Δαρδανίδων: Il. 18:122: καί τινα Τρωϊάδων καὶ Δαρδανίδων βαθυκόλπων
Δαρδανίην: Il. 20:216: κτίσσε δὲ Δαρδανίην, ἐπεὶ οὔ πω Ἴλιος ἱρὴ
Δαρδανίων: Il. 2:819: Δαρδανίων αὖτ’ ἦρχεν ἐῢς πάϊς Ἀγχίσαο
Δαρδανίωνες: Il. 7:414: οἳ δ’ ἕατ’ εἰν ἀγορῇ Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες
Δαρδανίωνες: Il. 8:154: ἀλλ’ οὐ πείσονται Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες
Δάρδανοι: Il. 3:456: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι·
Δάρδανοι: Il. 7:348: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι,
Δάρδανοι: Il. 7:368: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι,
Δάρδανοι: Il. 8:173: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
Δάρδανοι: Il. 8:497: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι·
Δάρδανοι: Il. 11:286: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
Δάρδανοι: Il. 13:150: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
Δάρδανοι: Il. 15:425: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
Δάρδανοι: Il. 15:486: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
Δάρδανοι: Il. 17:184: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί,
Δάρδανον: Il. 20:215: Δάρδανον αὖ πρῶτον τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς,
Δάρδανον: Il. 20:460: αὐτὰρ ὃ Λαόγονον καὶ Δάρδανον υἷε Βίαντος
Δάρδανος: Il. 2:701: καὶ δόμος ἡμιτελής· τὸν δ’ ἔκτανε Δάρδανος ἀνὴρ
Δάρδανος: Il. 16:807: ὤμων μεσσηγὺς σχεδόθεν βάλε Δάρδανος ἀνὴρ
Δάρδανος: Il. 20:219: Δάρδανος αὖ τέκεθ’ υἱὸν Ἐριχθόνιον βασιλῆα,
Δαρδάνου: Il. 20:304: Δαρδάνου, ὃν Κρονίδης περὶ πάντων φίλατο παίδων
δαρδάπτουσιν: Il. 11:479: ὠμοφάγοι μιν θῶες ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν
δαρδάπτουσιν: Od. 14:92: κτήματα δαρδάπτουσιν ὑπέρβιον, οὐδ’ ἔπι φειδώ.
δαρδάπτουσιν: Od. 16:315: κτήματα δαρδάπτουσιν ὑπέρβιον, οὐδ’ ἔπι φειδώ.
Δάρης: Il. 5:9: Ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δάρης ἀφνειὸς ἀμύμων
Δάρητος: Il. 5:27: Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ἐπεὶ ἴδον υἷε Δάρητος
δασαίμεθα: Od. 2:335: κτήματα γάρ κεν πάντα δασαίμεθα, οἰκία δ’ αὖτε
δάσασθαι: Il. 18:511: ἠὲ διαπραθέειν ἢ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι
δάσασθαι: Il. 22:120: μή τι κατακρύψειν, ἀλλ’ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι
δάσασθαι: Il. 23:21: Ἕκτορα δεῦρ’ ἐρύσας δώσειν κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι,
δάσασθαι: Od. 18:87: μήδεά τ’ ἐξερύσας δώῃ κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι.”
δάσασθαι: Od. 22:476: τάμνον μήδεά τ’ ἐξέρυσαν, κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι,
δασάσκετο: Il. 9:333: δεξάμενος διὰ παῦρα δασάσκετο, πολλὰ δ’ ἔχεσκεν.
δασείας: Od. 14:49: εἷσεν δ’ εἰσαγαγών, ῥῶπας δ’ ὑπέχευε δασείας,
δάσκιον: Od. 5:470: εἰ δέ κεν ἐς κλειτὺν ἀναβὰς καὶ δάσκιον ὕλην
δάσκιος: Il. 15:273: τὸν μέν τ’ ἠλίβατος πέτρη καὶ δάσκιος ὕλη
δασμὸς: Il. 1:166: χεῖρες ἐμαὶ διέπουσ’· ἀτὰρ ἤν ποτε δασμὸς ἵκηται,
δάσονται: Il. 22:354: ἀλλὰ κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατὰ πάντα δάσονται.
δασπλῆτις: Od. 15:234: τήν οἱ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ δασπλῆτις Ἐρινύς.
δασσάμεθ’: Od. 9:42: δασσάμεθ’, ὡς μή τίς μοι ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης.
δασσάμεθ’: Od. 9:549: δασσάμεθ’, ὡς μή τίς μοι ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης.
δασσάμενοι: Od. 3:66: μοίρας δασσάμενοι δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα.
δασσάμενοι: Od. 3:316: κτήματα δασσάμενοι, σὺ δὲ τηϋσίην ὁδὸν ἔλθῃς.
δασσάμενοι: Od. 15:13: κτήματα δασσάμενοι, σὺ δὲ τηϋσίην ὁδὸν ἔλθῃς.
δασσάμενοι: Od. 16:385: δασσάμενοι κατὰ μοῖραν ἐφ’ ἡμέας, οἰκία δ’ αὖτε
δασσάμενοι: Od. 20:280: μοίρας δασσάμενοι δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα.
δάσσαντο: Il. 1:368: καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν υἷες Ἀχαιῶν,
δάσσαντό: Od. 19:423: ὤπτησάν τε περιφραδέως δάσσαντό τε μοίρας.
δάσσασθαι: Od. 20:216: κτήματα δάσσασθαι δὴν οἰχομένοιο ἄνακτος.
δασύ: Od. 14:51: αὐτοῦ ἐνεύναιον, μέγα καὶ δασύ. χαῖρε δ’ Ὀδυσσεύς,
δασύμαλλοι: Od. 9:425: ἄρσενες οἴιες ἦσαν ἐϋτρεφέες δασύμαλλοι,
δάσωνται: Od. 2:368: ὥς κε δόλῳ φθίῃς, τάδε δ’ αὐτοὶ πάντα δάσωνται.
δάσωνται: Od. 17:80: λάθρῃ κτείναντες πατρώϊα πάντα δάσωνται,
δατέονται: Il. 18:264: ἐν μέσῳ ἀμφότεροι μένος Ἄρηος δατέονται,
δατέοντο: Il. 5:158: δέξατο· χηρωσταὶ δὲ διὰ κτῆσιν δατέοντο.
δατέοντο: Il. 20:394: τὸν μὲν Ἀχαιῶν ἵπποι ἐπισσώτροις δατέοντο
δατεῦντο: Il. 23:121: ἔκδεον ἡμιόνων· ταὶ δὲ χθόνα ποσσὶ δατεῦντο
δατεῦντο: Od. 1:112: νίζον καὶ πρότιθεν, τοὶ δὲ κρέα πολλὰ δατεῦντο.
δατεώμεθα: Il. 9:138: εἰσελθών, ὅτε κεν δατεώμεθα ληΐδ’ Ἀχαιοί,
δατεώμεθα: Il. 9:280: εἰσελθών, ὅτε κεν δατεώμεθα ληΐδ’ Ἀχαιοί,
Δαυλίδα: Il. 2:520: Κρῖσάν τε ζαθέην καὶ Δαυλίδα καὶ Πανοπῆα,
δάφνῃσι: Od. 9:183: ὑψηλόν, δάφνῃσι κατηρεφές· ἔνθα δὲ πολλὰ
δαφοινεὸν: Il. 18:538: εἷμα δ’ ἔχ’ ἀμφ’ ὤμοισι δαφοινεὸν αἵματι φωτῶν.
δαφοινοὶ: Il. 11:474: Τρῶες ἕπονθ’ ὡς εἴ τε δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν
δαφοινὸν: Il. 10:23: ἀμφὶ δ’ ἔπειτα δαφοινὸν ἑέσσατο δέρμα λέοντος
δαφοινὸς: Il. 2:308: ἔνθ’ ἐφάνη μέγα σῆμα· δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινὸς
δάψει: Il. 13:831: δάψει· ἀτὰρ Τρώων κορέεις κύνας ἠδ’ οἰωνοὺς
δαῶμεν: Il. 2:299: τλῆτε φίλοι, καὶ μείνατ’ ἐπὶ χρόνον ὄφρα δαῶμεν