A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
: Il. 1:9: Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός· ὃ γὰρ βασιλῆι χολωθεὶς
: Il. 1:12: Ἀτρεΐδης· ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
: Il. 1:33: Ὣς ἔφατ’· ἔδεισεν δ’ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ·
: Il. 1:35: πολλὰ δ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε κιὼν ἠρᾶθ’ ὁ γεραιὸς
: Il. 1:47: αὐτοῦ κινηθέντος· ὁ δ’ ἤιε νυκτὶ ἐοικώς·
: Il. 1:64: ὅς κ’ εἴποι ὅ τι τόσσον ἐχώσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
: Il. 1:65: εἴ ταρ ὅ γ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται ἠδ’ ἑκατόμβης,
: Il. 1:68: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
: Il. 1:73: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
: Il. 1:85: “ Θαρσήσας μάλα εἰπὲ θεοπρόπιον ὅ τι οἶσθα·
: Il. 1:93: “ Οὔ τ’ ἄρ ὅ γ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὐδ’ ἑκατόμβης,
: Il. 1:97: οὐδ’ ὅ γε πρὶν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει
: Il. 1:101: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
: Il. 1:120: λεύσσετε γὰρ τό γε πάντες ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ. ”
: Il. 1:139: ἄξω ἑλών· ὃ δέ κεν κεχολώσεται ὅν κεν ἵκωμαι.
: Il. 1:190: ἢ ὅ γε φάσγανον ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
: Il. 1:191: τοὺς μὲν ἀναστήσειεν, ὃ δ’ Ἀτρεΐδην ἐναρίζοι,
: Il. 1:193: ἧος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
: Il. 1:239: πρὸς Διὸς εἰρύαται· ὃ δέ τοι μέγας ἔσσεται ὅρκος·
: Il. 1:244: χωόμενος ὅ τ’ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισας. ”
: Il. 1:253: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
: Il. 1:281: ἀλλ’ ὅ γε φέρτερός ἐστιν ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει.
: Il. 1:320: ἀλλ’ ὅ γε Ταλθύβιόν τε καὶ Εὐρυβάτην προσέειπε,
: Il. 1:333: αὐτὰρ ὃ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·
: Il. 1:336: ὃ σφῶϊ προΐει Βρισηΐδος εἵνεκα κούρης.
: Il. 1:342: τοῖς ἄλλοις· ἦ γὰρ ὅ γ’ ὀλοιῇσι φρεσὶ θύει,
: Il. 1:380: χωόμενος δ’ ὁ γέρων πάλιν ᾤχετο· τοῖο δ’ Ἀπόλλων
: Il. 1:388: ἠπείλησεν μῦθον ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστί·
: Il. 1:404: Αἰγαίων’ — ὃ γὰρ αὖτε βίην οὗ πατρὸς ἀμείνων —
: Il. 1:412: ἣν ἄτην ὅ τ’ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν. ”
: Il. 1:446: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δὲ δέξατο χαίρων
: Il. 1:462: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃς ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
: Il. 1:474: μέλποντες ἑκάεργον· ὃ δὲ φρένα τέρπετ’ ἀκούων.
: Il. 1:488: Αὐτὰρ ὃ μήνιε νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισι
: Il. 1:518: “ Ἦ δὴ λοίγια ἔργ’ ὅ τέ μ’ ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις
: Il. 1:527: οὐδ’ ἀτελεύτητον ὅ τί κεν κεφαλῇ κατανεύσω. ”
: Il. 1:536: ὣς ὃ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου· οὐδέ μιν Ἥρη
: Il. 1:581: ἐξ ἑδέων στυφελίξαι· ὃ γὰρ πολὺ φέρτατός ἐστιν.
: Il. 1:597: αὐτὰρ ὃ τοῖς ἄλλοισι θεοῖς ἐνδέξια πᾶσιν
: Il. 2:3: ἀλλ’ ὅ γε μερμήριζε κατὰ φρένα ὡς Ἀχιλῆα
: Il. 2:37: φῆ γὰρ ὅ γ’ αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ἤματι κείνῳ
: Il. 2:50: αὐτὰρ ὃ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε
: Il. 2:55: τοὺς ὅ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἀρτύνετο βουλήν·
: Il. 2:70: ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν· ὣς ὃ μὲν εἰπὼν
: Il. 2:76: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
: Il. 2:78: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
: Il. 2:105: αὐτὰρ ὃ αὖτε Πέλοψ δῶκ’ Ἀτρέϊ ποιμένι λαῶν,
: Il. 2:107: αὐτὰρ ὃ αὖτε Θυέστ’ Ἀγαμέμνονι λεῖπε φορῆναι,
: Il. 2:109: τῷ ὅ γ’ ἐρεισάμενος ἔπε’ Ἀργείοισι μετηύδα·
: Il. 2:170: ἐσταότ’· οὐδ’ ὅ γε νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης
: Il. 2:182: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης,
: Il. 2:207: Ὣς ὅ γε κοιρανέων δίεπε στρατόν· οἳ δ’ ἀγορὴν δὲ
: Il. 2:215: ἀλλ’ ὅ τι οἱ εἴσαιτο γελοίϊον Ἀργείοισιν
: Il. 2:224: αὐτὰρ ὃ μακρὰ βοῶν Ἀγαμέμνονα νείκεε μύθῳ·
: Il. 2:266: πλῆξεν· ὃ δ’ ἰδνώθη, θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ·
: Il. 2:268: σκήπτρου ὕπο χρυσέου· ὃ δ’ ἄρ’ ἕζετο τάρβησέν τε,
: Il. 2:278: Ὣς φάσαν ἣ πληθύς· ἀνὰ δ’ ὃ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
: Il. 2:283: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
: Il. 2:314: ἔνθ’ ὅ γε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τετριγῶτας·
: Il. 2:332: αὐτοῦ εἰς ὅ κεν ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἕλωμεν.
: Il. 2:402: αὐτὰρ ὃ βοῦν ἱέρευσε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
: Il. 2:420: ἀλλ’ ὅ γε δέκτο μὲν ἱρά, πόνον δ’ ἀμέγαρτον ὄφελλεν.
: Il. 2:436: ἀμβαλλώμεθα ἔργον ὃ δὴ θεὸς ἐγγυαλίζει.
: Il. 2:481: ταῦρος· ὃ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένῃσι·
: Il. 2:515: Ἄρηϊ κρατερῷ· ὃ δέ οἱ παρελέξατο λάθρῃ·
: Il. 2:555: Νέστωρ οἶος ἔριζεν· ὃ γὰρ προγενέστερος ἦεν·
: Il. 2:621: υἷες ὃ μὲν Κτεάτου, ὃ δ’ ἄρ’ Εὐρύτου, Ἀκτορίωνε·
: Il. 2:621: υἷες ὃ μὲν Κτεάτου, ὃ δ’ ἄρ’ Εὐρύτου, Ἀκτορίωνε·
: Il. 2:664: αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολὺν δ’ ὅ γε λαὸν ἀγείρας
: Il. 2:667: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐς Ῥόδον ἷξεν ἀλώμενος ἄλγεα πάσχων·
: Il. 2:694: τῆς ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων, τάχα δ’ ἀνστήσεσθαι ἔμελλεν.
: Il. 2:707: ὁπλότερος γενεῇ· ὁ δ’ ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων
: Il. 2:721: ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν νήσῳ κεῖτο κρατέρ’ ἄλγεα πάσχων
: Il. 2:724: ἔνθ’ ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων· τάχα δὲ μνήσεσθαι ἔμελλον
: Il. 2:753: οὐδ’ ὅ γε Πηνειῷ συμμίσγεται ἀργυροδίνῃ,
: Il. 2:769: ὄφρ’ Ἀχιλεὺς μήνιεν· ὃ γὰρ πολὺ φέρτατος ἦεν,
: Il. 2:771: ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισι
: Il. 3:81: αὐτὰρ ὃ μακρὸν ἄϋσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
: Il. 3:109: οἷς δ’ ὁ γέρων μετέῃσιν ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω
: Il. 3:118: αὐτὰρ ὃ Ταλθύβιον προΐει κρείων Ἀγαμέμνων
: Il. 3:120: οἰσέμεναι· ὃ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησ’ Ἀγαμέμνονι δίῳ.
: Il. 3:177: τοῦτο δέ τοι ἐρέω ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς·
: Il. 3:181: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ὁ γέρων ἠγάσσατο φώνησέν τε·
: Il. 3:191: Δεύτερον αὖτ’ Ὀδυσῆα ἰδὼν ἐρέειν’ ὁ γεραιός·
: Il. 3:225: Τὸ τρίτον αὖτ’ Αἴαντα ἰδὼν ἐρέειν’ ὃ γεραιός·
: Il. 3:259: Ὣς φάτο ῥίγησεν δ’ ὃ γέρων, ἐκέλευσε δ’ ἑταίρους
: Il. 3:328: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλὰ
: Il. 3:338: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει.
: Il. 3:349: ἀσπίδ’ ἐνὶ κρατερῇ· ὃ δὲ δεύτερον ὄρνυτο χαλκῷ
: Il. 3:351: Ζεῦ ἄνα δὸς τίσασθαι ὅ με πρότερος κάκ’ ἔοργε
: Il. 3:354: ξεινοδόκον κακὰ ῥέξαι, ὅ κεν φιλότητα παράσχῃ.
: Il. 3:360: ἔγχος· ὃ δ’ ἐκλίνθη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
: Il. 3:379: αὐτὰρ ὃ ἂψ ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων
: Il. 3:391: κεῖνος ὅ γ’ ἐν θαλάμῳ καὶ δινωτοῖσι λέχεσσι
: Il. 3:409: εἰς ὅ κέ σ’ ἢ ἄλοχον ποιήσεται ἢ ὅ γε δούλην.
: Il. 3:409: εἰς ὅ κέ σ’ ἢ ἄλοχον ποιήσεται ἢ ὅ γε δούλην.
: Il. 4:32: τόσσα κακὰ ῥέζουσιν, ὅ τ’ ἀσπερχὲς μενεαίνεις
: Il. 4:108: βεβλήκει πρὸς στῆθος· ὃ δ’ ὕπτιος ἔμπεσε πέτρῃ.
: Il. 4:116: αὐτὰρ ὁ σύλα πῶμα φαρέτρης, ἐκ δ’ ἕλετ’ ἰὸν
: Il. 4:212: κυκλόσ’, ὃ δ’ ἐν μέσσοισι παρίστατο ἰσόθεος φώς,
: Il. 4:231: αὐτὰρ ὃ πεζὸς ἐὼν ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν·
: Il. 4:250: Ὣς ὅ γε κοιρανέων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν·
: Il. 4:293: ἔνθ’ ὅ γε Νέστορ’ ἔτετμε λιγὺν Πυλίων ἀγορητὴν
: Il. 4:310: Ὣς ὃ γέρων ὄτρυνε πάλαι πολέμων ἐῢ εἰδώς·
: Il. 4:329: αὐτὰρ ὃ πλησίον ἑστήκει πολύμητις Ὀδυσσεύς,
: Il. 4:357: ὡς γνῶ χωομένοιο· πάλιν δ’ ὅ γε λάζετο μῦθον·
: Il. 4:385: αὐτὰρ ὃ βῆ, πολέας δὲ κιχήσατο Καδμεΐωνας
: Il. 4:389: ἀλλ’ ὅ γ’ ἀεθλεύειν προκαλίζετο, πάντα δ’ ἐνίκα
: Il. 4:482: ἦλθεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι χαμαὶ πέσεν αἴγειρος ὣς
: Il. 4:491: τοῦ μὲν ἅμαρθ’, ὃ δὲ Λεῦκον Ὀδυσσέος ἐσθλὸν ἑταῖρον
: Il. 4:498: ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος· ὃ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν,
: Il. 4:522: ἄχρις ἀπηλοίησεν· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
: Il. 4:524: θυμὸν ἀποπνείων· ὃ δ’ ἐπέδραμεν ὅς ῥ’ ἔβαλέν περ
: Il. 4:531: τῷ ὅ γε γαστέρα τύψε μέσην, ἐκ δ’ αἴνυτο θυμόν.
: Il. 4:535: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
: Il. 4:537: ἤτοι ὃ μὲν Θρῃκῶν, ὃ δ’ Ἐπειῶν χαλκοχιτώνων
: Il. 4:537: ἤτοι ὃ μὲν Θρῃκῶν, ὃ δ’ Ἐπειῶν χαλκοχιτώνων
: Il. 5:13: τὼ μὲν ἀφ’ ἵπποιιν, ὃ δ’ ἀπὸ χθονὸς ὄρνυτο πεζός.
: Il. 5:17: ἔγχεος, οὐδ’ ἔβαλ’ αὐτόν· ὃ δ’ ὕστερος ὄρνυτο χαλκῷ
: Il. 5:142: αὐτὰρ ὃ ἐμμεμαὼς βαθέης ἐξάλλεται αὐλῆς·
: Il. 5:148: τοὺς μὲν ἔασ’, ὃ δ’ Ἄβαντα μετῴχετο καὶ Πολύειδον
: Il. 5:150: τοῖς οὐκ ἐρχομένοις ὃ γέρων ἐκρίνατ’ ὀνείρους,
: Il. 5:153: ἄμφω τηλυγέτω· ὃ δὲ τείρετο γήραϊ λυγρῷ,
: Il. 5:155: ἔνθ’ ὅ γε τοὺς ἐνάριζε, φίλον δ’ ἐξαίνυτο θυμὸν
: Il. 5:184: εἰ δ’ ὅ γ’ ἀνὴρ ὅν φημι δαΐφρων Τυδέος υἱὸς
: Il. 5:185: οὐχ ὅ γ’ ἄνευθε θεοῦ τάδε μαίνεται, ἀλλά τις ἄγχι
: Il. 5:245: ἶν’ ἀπέλεθρον ἔχοντας· ὃ μὲν τόξων ἐῢ εἰδὼς
: Il. 5:302: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ
: Il. 5:303: Τυδεΐδης μέγα ἔργον ὃ οὐ δύο γ’ ἄνδρε φέροιεν,
: Il. 5:304: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
: Il. 5:308: ὦσε δ’ ἀπὸ ῥινὸν τρηχὺς λίθος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
: Il. 5:321: ἀλλ’ ὅ γε τοὺς μὲν ἑοὺς ἠρύκακε μώνυχας ἵππους
: Il. 5:327: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
: Il. 5:330: ἐμμεμαώς· ὃ δὲ Κύπριν ἐπῴχετο νηλέϊ χαλκῷ
: Il. 5:331: γιγνώσκων ὅ τ’ ἄναλκις ἔην θεός, οὐδὲ θεάων
: Il. 5:361: λίην ἄχθομαι ἕλκος ὅ με βροτὸς οὔτασεν ἀνὴρ
: Il. 5:390: Ἑρμέᾳ ἐξήγγειλεν· ὃ δ’ ἐξέκλεψεν Ἄρηα
: Il. 5:398: αὐτὰρ ὃ βῆ πρὸς δῶμα Διὸς καὶ μακρὸν Ὄλυμπον
: Il. 5:433: γιγνώσκων ὅ οἱ αὐτὸς ὑπείρεχε χεῖρας Ἀπόλλων·
: Il. 5:434: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ οὐδὲ θεὸν μέγαν ἅζετο, ἵετο δ’ αἰεὶ
: Il. 5:449: αὐτὰρ ὃ εἴδωλον τεῦξ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
: Il. 5:466: ἦ εἰς ὅ κεν ἀμφὶ πύλῃς εὖ ποιητῇσι μάχωνται;
: Il. 5:472: Ἕκτορ πῇ δή τοι μένος οἴχεται ὃ πρὶν ἔχεσκες;
: Il. 5:581: ἐσθλὸν Ἀτυμνιάδην· ὃ δ’ ὑπέστρεφε μώνυχας ἵππους·
: Il. 5:585: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀσθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου
: Il. 5:617: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἐπέδραμε φαίδιμος Αἴας
: Il. 5:620: αὐτὰρ ὃ λὰξ προσβὰς ἐκ νεκροῦ χάλκεον ἔγχος
: Il. 5:623: δεῖσε δ’ ὅ γ’ ἀμφίβασιν κρατερὴν Τρώων ἀγερώχων,
: Il. 5:626: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
: Il. 5:655: Ὣς φάτο Σαρπηδών, ὃ δ’ ἀνέσχετο μείλινον ἔγχος
: Il. 5:657: ἐκ χειρῶν ἤϊξαν· ὃ μὲν βάλεν αὐχένα μέσσον
: Il. 5:673: ἦ ὅ γε τῶν πλεόνων Λυκίων ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
: Il. 5:677: ἔνθ’ ὅ γε Κοίρανον εἷλεν Ἀλάστορά τε Χρομίον τε
: Il. 5:806: αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἔχων ὃν καρτερὸν ὡς τὸ πάρος περ
: Il. 5:836: χειρὶ πάλιν ἐρύσασ’, ὃ δ’ ἄρ’ ἐμμαπέως ἀπόρουσεν·
: Il. 5:842: ἤτοι ὃ μὲν Περίφαντα πελώριον ἐξενάριζεν
: Il. 5:847: ἤτοι ὃ μὲν Περίφαντα πελώριον αὐτόθ’ ἔασε
: Il. 5:849: αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ’ ἰθὺς Διομήδεος ἱπποδάμοιο.
: Il. 5:859: ἐκ δὲ δόρυ σπάσεν αὖτις· ὃ δ’ ἔβραχε χάλκεος Ἄρης
: Il. 6:62: αἴσιμα παρειπών· ὃ δ’ ἀπὸ ἕθεν ὤσατο χειρὶ
: Il. 6:64: οὖτα κατὰ λαπάρην· ὃ δ’ ἀνετράπετ’, Ἀτρεΐδης δὲ
: Il. 6:126: σῷ θάρσει, ὅ τ’ ἐμὸν δολιχόσκιον ἔγχος ἔμεινας·
: Il. 6:153: ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ’ ἀνδρῶν,
: Il. 6:154: Σίσυφος Αἰολίδης· ὃ δ’ ἄρα Γλαῦκον τέκεθ’ υἱόν,
: Il. 6:168: πέμπε δέ μιν Λυκίην δέ, πόρεν δ’ ὅ γε σήματα λυγρὰ
: Il. 6:171: αὐτὰρ ὁ βῆ Λυκίην δὲ θεῶν ὑπ’ ἀμύμονι πομπῇ.
: Il. 6:192: αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ’ ὅ γε θυγατέρα ἥν,
: Il. 6:201: ἤτοι ὃ κὰπ πεδίον τὸ Ἀλήϊον οἶος ἀλᾶτο
: Il. 6:214: αὐτὰρ ὃ μειλιχίοισι προσηύδα ποιμένα λαῶν·
: Il. 6:240: καὶ πόσιας· ὃ δ’ ἔπειτα θεοῖς εὔχεσθαι ἀνώγει
: Il. 6:390: Ἦ ῥα γυνὴ ταμίη, ὃ δ’ ἀπέσσυτο δώματος Ἕκτωρ
: Il. 6:404: ἤτοι ὃ μὲν μείδησεν ἰδὼν ἐς παῖδα σιωπῇ·
: Il. 6:427: ἂψ ὅ γε τὴν ἀπέλυσε λαβὼν ἀπερείσι’ ἄποινα,
: Il. 6:467: ἂψ δ’ ὃ πάϊς πρὸς κόλπον ἐϋζώνοιο τιθήνης
: Il. 6:474: αὐτὰρ ὅ γ’ ὃν φίλον υἱὸν ἐπεὶ κύσε πῆλέ τε χερσὶν
: Il. 6:504: ἀλλ’ ὅ γ’, ἐπεὶ κατέδυ κλυτὰ τεύχεα ποικίλα χαλκῷ,
: Il. 6:510: ὤμοις ἀΐσσονται· ὃ δ’ ἀγλαΐηφι πεποιθὼς
: Il. 7:8: Ἔνθ’ ἑλέτην ὃ μὲν υἱὸν Ἀρηϊθόοιο ἄνακτος
: Il. 7:16: ὦμον· ὃ δ’ ἐξ ἵππων χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα.
: Il. 7:30: σήμερον· ὕστερον αὖτε μαχήσοντ’ εἰς ὅ κε τέκμωρ
: Il. 7:71: εἰς ὅ κεν ἢ ὑμεῖς Τροίην εὔπυργον ἕλητε
: Il. 7:114: ἔῤῥιγ’ ἀντιβολῆσαι, ὅ περ σέο πολλὸν ἀμείνων.
: Il. 7:121: αἴσιμα παρειπών, ὃ δ’ ἐπείθετο· τοῦ μὲν ἔπειτα
: Il. 7:145: δουρὶ μέσον περόνησεν, ὃ δ’ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη·
: Il. 7:150: τοῦ ὅ γε τεύχε’ ἔχων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους.
: Il. 7:161: Ὣς νείκεσσ’ ὃ γέρων, οἳ δ’ ἐννέα πάντες ἀνέσταν.
: Il. 7:188: ἤτοι ὑπέσχεθε χεῖρ’, ὃ δ’ ἄρ’ ἔμβαλεν ἄγχι παραστάς,
: Il. 7:220: χάλκεον ἑπταβόειον, ὅ οἱ Τυχίος κάμε τεύχων
: Il. 7:229: ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισι
: Il. 7:254: ἔγχος· ὃ δ’ ἐκλίνθη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
: Il. 7:271: βλάψε δέ οἱ φίλα γούναθ’· ὃ δ’ ὕπτιος ἐξετανύσθη
: Il. 7:275: ἦλθον, ὃ μὲν Τρώων, ὃ δ’ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
: Il. 7:275: ἦλθον, ὃ μὲν Τρώων, ὃ δ’ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
: Il. 7:291: σήμερον· ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε δαίμων
: Il. 7:306: τὼ δὲ διακρινθέντε ὃ μὲν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν
: Il. 7:307: ἤϊ’, ὃ δ’ ἐς Τρώων ὅμαδον κίε· τοὶ δὲ χάρησαν,
: Il. 7:324: τοῖς ὁ γέρων πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν
: Il. 7:326: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
: Il. 7:354: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
: Il. 7:365: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
: Il. 7:367: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
: Il. 7:376: παύσασθαι πολέμοιο δυσηχέος, εἰς ὅ κε νεκροὺς
: Il. 7:377: κήομεν· ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε δαίμων
: Il. 7:383: νηῒ πάρα πρύμνῃ Ἀγαμέμνονος· αὐτὰρ ὃ τοῖσι
: Il. 7:395: παύσασθαι πολέμοιο δυσηχέος εἰς ὅ κε νεκροὺς
: Il. 7:396: κήομεν· ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε δαίμων
: Il. 7:416: Ἰδαῖος· ὃ δ’ ἄρ’ ἦλθε καὶ ἀγγελίην ἀπέειπε
: Il. 8:32: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐκ ἐπιεικτόν·
: Il. 8:87: ὄφρ’ ὁ γέρων ἵπποιο παρηορίας ἀπέταμνε
: Il. 8:90: Ἕκτορα· καί νύ κεν ἔνθ’ ὁ γέρων ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν
: Il. 8:119: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρτεν, ὃ δ’ ἡνίοχον θεράποντα
: Il. 8:126: κεῖσθαι, ὃ δ’ ἡνίοχον μέθεπε θρασύν· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
: Il. 8:138: δεῖσε δ’ ὅ γ’ ἐν θυμῷ, Διομήδεα δὲ προσέειπε·
: Il. 8:140: ἦ οὐ γιγνώσκεις ὅ τοι ἐκ Διὸς οὐχ ἕπετ’ ἀλκή;
: Il. 8:251: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ ὅ τ’ ἄρ’ ἐκ Διὸς ἤλυθεν ὄρνις,
: Il. 8:257: Φραδμονίδην Ἀγέλαον· ὃ μὲν φύγαδ’ ἔτραπεν ἵππους·
: Il. 8:268: ἔνθ’ Αἴας μὲν ὑπεξέφερεν σάκος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
: Il. 8:270: βεβλήκοι, ὃ μὲν αὖθι πεσὼν ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν,
: Il. 8:271: αὐτὰρ ὃ αὖτις ἰὼν πάϊς ὣς ὑπὸ μητέρα δύσκεν
: Il. 8:272: εἰς Αἴανθ’· ὃ δέ μιν σάκεϊ κρύπτασκε φαεινῷ.
: Il. 8:283: πατρί τε σῷ Τελαμῶνι, ὅ σ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα,
: Il. 8:302: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρθ’, ὃ δ’ ἀμύμονα Γοργυθίωνα
: Il. 8:311: ἀλλ’ ὅ γε καὶ τόθ’ ἅμαρτε· παρέσφηλεν γὰρ Ἀπόλλων·
: Il. 8:319: ἵππων ἡνί’ ἑλεῖν· ὃ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας.
: Il. 8:321: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρί,
: Il. 8:323: ἤτοι ὃ μὲν φαρέτρης ἐξείλετο πικρὸν ὀϊστόν,
: Il. 8:355: ἀνδρὸς ἑνὸς ῥιπῇ, ὃ δὲ μαίνεται οὐκέτ’ ἀνεκτῶς
: Il. 8:362: οὐδέ τι τῶν μέμνηται, ὅ οἱ μάλα πολλάκις υἱὸν
: Il. 8:364: ἤτοι ὃ μὲν κλαίεσκε πρὸς οὐρανόν, αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς
: Il. 8:446: αὐτὰρ ὃ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·
: Il. 8:463: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν·
: Il. 8:496: τῷ ὅ γ’ ἐρεισάμενος ἔπεα Τρώεσσι μετηύδα·
: Il. 8:532: εἴσομαι εἴ κέ μ’ ὁ Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης
: Il. 9:16: ὣς ὃ βαρὺ στενάχων ἔπε’ Ἀργείοισι μετηύδα·
: Il. 9:39: ἀλκὴν δ’ οὔ τοι δῶκεν, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
: Il. 9:46: εἰς ὅ κέ περ Τροίην διαπέρσομεν. εἰ δὲ καὶ αὐτοὶ
: Il. 9:48: νῶϊ δ’ ἐγὼ Σθένελός τε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε τέκμωρ
: Il. 9:93: τοῖς ὁ γέρων πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν
: Il. 9:95: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
: Il. 9:189: τῇ ὅ γε θυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ’ ἄρα κλέα ἀνδρῶν.
: Il. 9:206: αὐτὰρ ὅ γε κρεῖον μέγα κάββαλεν ἐν πυρὸς αὐγῇ,
: Il. 9:220: Πάτροκλον ὃν ἑταῖρον· ὃ δ’ ἐν πυρὶ βάλλε θυηλάς.
: Il. 9:259: ὣς ἐπέτελλ’ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
: Il. 9:289: πρὸς οἶκον Πηλῆος· ὃ δ’ αὖτ’ ἐπὶ μείλια δώσει
: Il. 9:320: κάτθαν’ ὁμῶς ὅ τ’ ἀεργὸς ἀνὴρ ὅ τε πολλὰ ἐοργώς.
: Il. 9:320: κάτθαν’ ὁμῶς ὅ τ’ ἀεργὸς ἀνὴρ ὅ τε πολλὰ ἐοργώς.
: Il. 9:332: Ἀτρεΐδῃ· ὃ δ’ ὄπισθε μένων παρὰ νηυσὶ θοῇσι
: Il. 9:391: οὐδέ μιν ὧς γαμέω· ὃ δ’ Ἀχαιῶν ἄλλον ἑλέσθω,
: Il. 9:476: ἐς Πηλῆα ἄναχθ’· ὃ δέ με πρόφρων ὑπέδεκτο,
: Il. 9:489: τὰ φρονέων ὅ μοι οὔ τι θεοὶ γόνον ἐξετέλειον
: Il. 9:530: χωσαμένη ὅ οἱ οὔ τι θαλύσια γουνῷ ἀλωῆς
: Il. 9:537: πολλὰ δ’ ὅ γε προθέλυμνα χαμαὶ βάλε δένδρεα μακρὰ
: Il. 9:551: ἤτοι ὃ μητρὶ φίλῃ Ἀλθαίῃ χωόμενος κῆρ
: Il. 9:560: κλαῖεν ὅ μιν ἑκάεργος ἀνήρπασε Φοῖβος Ἀπόλλων·
: Il. 9:561: τῇ ὅ γε παρκατέλεκτο χόλον θυμαλγέα πέσσων
: Il. 9:581: ἐλλίσσονθ’· ὃ δὲ μᾶλλον ἀναίνετο· πολλὰ δ’ ἑταῖροι,
: Il. 9:593: ὣς ὃ μὲν Αἰτωλοῖσιν ἀπήμυνεν κακὸν ἦμαρ
: Il. 9:605: ἥ μ’ ἕξει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν εἰς ὅ κ’ ἀϋτμὴ
: Il. 9:616: Ἦ καὶ Πατρόκλῳ ὅ γ’ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε σιωπῇ
: Il. 9:630: καί ῥ’ ὃ μὲν ἐν δήμῳ μένει αὐτοῦ πόλλ’ ἀποτίσας,
: Il. 9:658: ἔνθ’ ὃ γέρων κατέλεκτο καὶ ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν.
: Il. 9:686: Φοῖνιξ δ’ αὖθ’ ὃ γέρων κατελέξατο, ὡς γὰρ ἀνώγει,
: Il. 9:695: μυρία δῶρα διδούς· ὃ δ’ ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἄλλως·
: Il. 10:62: αὖθι μένω μετὰ τοῖσι δεδεγμένος εἰς ὅ κεν ἔλθῃς,
: Il. 10:73: αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ’ ἰέναι μετὰ Νέστορα ποιμένα λαῶν·
: Il. 10:77: πὰρ δὲ ζωστὴρ κεῖτο παναίολος, ᾧ ῥ’ ὁ γεραιὸς
: Il. 10:89: Ζεὺς ἐνέηκε πόνοισι διαμπερὲς εἰς ὅ κ’ ἀϋτμὴ
: Il. 10:142: νύκτα δι’ ἀμβροσίην, ὅ τι δὴ χρειὼ τόσον ἵκει;
: Il. 10:148: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ κλισίην δὲ κιὼν πολύμητις Ὀδυσσεὺς
: Il. 10:154: λάμφ’ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διός· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
: Il. 10:162: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἐξ ὕπνοιο μάλα κραιπνῶς ἀνόρουσε,
: Il. 10:177: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἑέσσατο δέρμα λέοντος
: Il. 10:190: τοὺς δ’ ὃ γέρων γήθησεν ἰδὼν θάρσυνέ τε μύθῳ
: Il. 10:224: σύν τε δύ’ ἐρχομένω καί τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν
: Il. 10:231: ἤθελε δ’ ὁ τλήμων Ὀδυσεὺς καταδῦναι ὅμιλον
: Il. 10:270: αὐτὰρ ὃ Μηριόνῃ δῶκεν ᾧ παιδὶ φορῆναι·
: Il. 10:282: ῥέξαντας μέγα ἔργον, ὅ κε Τρώεσσι μελήσῃ.
: Il. 10:288: αὐτὰρ ὃ μειλίχιον μῦθον φέρε Καδμείοισι
: Il. 10:302: τοὺς ὅ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἀρτύνετο βουλήν·
: Il. 10:317: αὐτὰρ ὃ μοῦνος ἔην μετὰ πέντε κασιγνήτῃσιν.
: Il. 10:328: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἐν χερσὶ σκῆπτρον λάβε καί οἱ ὄμοσσεν·
: Il. 10:350: κλινθήτην· ὃ δ’ ἄρ’ ὦκα παρέδραμεν ἀφραδίῃσιν.
: Il. 10:354: τὼ μὲν ἐπεδραμέτην, ὃ δ’ ἄρ’ ἔστη δοῦπον ἀκούσας.
: Il. 10:362: χῶρον ἀν’ ὑλήενθ’, ὃ δέ τε προθέῃσι μεμηκώς,
: Il. 10:363: ὣς τὸν Τυδεΐδης ἠδ’ ὃ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
: Il. 10:368: φθαίη ἐπευξάμενος βαλέειν, ὃ δὲ δεύτερος ἔλθοι.
: Il. 10:374: ἐν γαίῃ ἐπάγη· ὃ δ’ ἄρ’ ἔστη τάρβησέν τε
: Il. 10:377: χειρῶν δ’ ἁψάσθην· ὃ δὲ δακρύσας ἔπος ηὔδα·
: Il. 10:454: Ἦ, καὶ ὃ μέν μιν ἔμελλε γενείου χειρὶ παχείῃ
: Il. 10:455: ἁψάμενος λίσσεσθαι, ὃ δ’ αὐχένα μέσσον ἔλασσε
: Il. 10:498: τόφρα δ’ ἄρ’ ὃ τλήμων Ὀδυσεὺς λύε μώνυχας ἵππους,
: Il. 10:503: Αὐτὰρ ὃ μερμήριζε μένων ὅ τι κύντατον ἕρδοι,
: Il. 10:503: Αὐτὰρ ὃ μερμήριζε μένων ὅ τι κύντατον ἕρδοι,
: Il. 10:504: ἢ ὅ γε δίφρον ἑλών, ὅθι ποικίλα τεύχε’ ἔκειτο,
: Il. 10:507: εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα, τόφρα δ’ Ἀθήνη
: Il. 10:512: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης,
: Il. 10:519: Ῥήσου ἀνεψιὸν ἐσθλόν· ὃ δ’ ἐξ ὕπνου ἀνορούσας
: Il. 10:536: αἲ γὰρ δὴ Ὀδυσεύς τε καὶ ὃ κρατερὸς Διομήδης
: Il. 11:80: τῶν μὲν ἄρ’ οὐκ ἀλέγιζε πατήρ· ὃ δὲ νόσφι λιασθεὶς
: Il. 11:94: ἤτοι ὅ γ’ ἐξ ἵππων κατεπάλμενος ἀντίος ἔστη·
: Il. 11:101: αὐτὰρ ὃ βῆ Ἶσόν τε καὶ Ἄντιφον ἐξεναρίξων
: Il. 11:103: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας· ὃ μὲν νόθος ἡνιόχευεν,
: Il. 11:122: Αὐτὰρ ὃ Πείσανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον μενεχάρμην
: Il. 11:129: τὼ δὲ κυκηθήτην· ὃ δ’ ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς
: Il. 11:144: δουρὶ βαλὼν πρὸς στῆθος· ὃ δ’ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη.
: Il. 11:148: τοὺς μὲν ἔασ’· ὃ δ’ ὅθι πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες,
: Il. 11:168: ἱέμενοι πόλιος· ὃ δὲ κεκλήγων ἕπετ’ αἰεὶ
: Il. 11:193: κτείνειν εἰς ὅ κε νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηται
: Il. 11:208: κτείνειν, εἰς ὅ κε νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηαι
: Il. 11:226: αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ’ ὅ γε θυγατέρα ἥν·
: Il. 11:230: αὐτὰρ ὃ πεζὸς ἐὼν ἐς Ἴλιον εἰληλούθει·
: Il. 11:241: ὣς ὃ μὲν αὖθι πεσὼν κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον
: Il. 11:257: ἤτοι ὃ Ἰφιδάμαντα κασίγνητον καὶ ὄπατρον
: Il. 11:264: Αὐτὰρ ὃ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν
: Il. 11:304: τοὺς ἄρ’ ὅ γ’ ἡγεμόνας Δαναῶν ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα
: Il. 11:341: τοὺς μὲν γὰρ θεράπων ἀπάνευθ’ ἔχεν, αὐτὰρ ὃ πεζὸς
: Il. 11:373: ἤτοι ὃ μὲν θώρηκα Ἀγαστρόφου ἰφθίμοιο
: Il. 11:375: καὶ κόρυθα βριαρήν· ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκε
: Il. 11:378: ἐν γαίῃ κατέπηκτο· ὃ δὲ μάλα ἡδὺ γελάσσας
: Il. 11:394: παῖδες δ’ ὀρφανικοί· ὃ δέ θ’ αἵματι γαῖαν ἐρεύθων
: Il. 11:397: ἔστη πρόσθ’· ὃ δ’ ὄπισθε καθεζόμενος βέλος ὠκὺ
: Il. 11:411: εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
: Il. 11:415: σεύωνται, ὃ δέ τ’ εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο
: Il. 11:420: Τρῶες· ὃ δὲ πρῶτον μὲν ἀμύμονα Δηϊοπίτην
: Il. 11:425: νύξεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
: Il. 11:426: τοὺς μὲν ἔασ’, ὃ δ’ ἄρ’ Ἱππασίδην Χάροπ’ οὔτασε δουρὶ
: Il. 11:439: γνῶ δ’ Ὀδυσεὺς ὅ οἱ οὔ τι τέλος κατακαίριον ἦλθεν,
: Il. 11:446: Ἦ, καὶ ὃ μὲν φύγαδ’ αὖτις ὑποστρέψας ἐβεβήκει,
: Il. 11:449: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ὀδυσσεύς·
: Il. 11:461: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, αὖε δ’ ἑταίρους.
: Il. 11:472: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
: Il. 11:472: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
: Il. 11:481: σίντην· θῶες μέν τε διέτρεσαν, αὐτὰρ ὃ δάπτει·
: Il. 11:483: Τρῶες ἕπον πολλοί τε καὶ ἄλκιμοι, αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
: Il. 11:537: αἵ τ’ ἀπ’ ἐπισσώτρων. ὃ δὲ ἵετο δῦναι ὅμιλον
: Il. 11:540: αὐτὰρ ὃ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν
: Il. 11:550: πάννυχοι ἐγρήσσοντες· ὃ δὲ κρειῶν ἐρατίζων
: Il. 11:602: φθεγξάμενος παρὰ νηός· ὃ δὲ κλισίηθεν ἀκούσας
: Il. 11:631: πὰρ δὲ δέπας περικαλλές, ὃ οἴκοθεν ἦγ’ ὁ γεραιός,
: Il. 11:631: πὰρ δὲ δέπας περικαλλές, ὃ οἴκοθεν ἦγ’ ὁ γεραιός,
: Il. 11:636: πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ’ ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν.
: Il. 11:644: τὸν δὲ ἰδὼν ὁ γεραιὸς ἀπὸ θρόνου ὦρτο φαεινοῦ,
: Il. 11:648: αἰδοῖος νεμεσητὸς ὅ με προέηκε πυθέσθαι
: Il. 11:659: βέβληται μὲν ὃ Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης,
: Il. 11:665: ἦ μένει εἰς ὅ κε δὴ νῆες θοαὶ ἄγχι θαλάσσης
: Il. 11:673: ῥύσι’ ἐλαυνόμενος· ὃ δ’ ἀμύνων ᾗσι βόεσσιν
: Il. 11:695: ἐκ δ’ ὃ γέρων ἀγέλην τε βοῶν καὶ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
: Il. 11:702: τῶν ὃ γέρων ἐπέων κεχολωμένος ἠδὲ καὶ ἔργων
: Il. 11:786: πρεσβύτερος δὲ σύ ἐσσι· βίῃ δ’ ὅ γε πολλὸν ἀμείνων.
: Il. 11:788: καί οἱ σημαίνειν· ὃ δὲ πείσεται εἰς ἀγαθόν περ.
: Il. 11:789: ὣς ἐπέτελλ’ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
: Il. 11:835: κεῖσθαι· ὃ δ’ ἐν πεδίῳ Τρώων μένει ὀξὺν Ἄρηα.
: Il. 12:1: Ὣς ὃ μὲν ἐν κλισίῃσι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς
: Il. 12:40: αὐτὰρ ὅ γ’ ὡς τὸ πρόσθεν ἐμάρνατο ἶσος ἀέλλῃ·
: Il. 12:104: τῶν ἄλλων μετά γ’ αὐτόν· ὃ δ’ ἔπρεπε καὶ διὰ πάντων.
: Il. 12:150: γίγνεται εἰς ὅ κέ τίς τε βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕληται·
: Il. 12:192: πλῆξ’ αὐτοσχεδίην· ὃ δ’ ἄρ’ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη·
: Il. 12:205: ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὃ δ’ ἀπὸ ἕθεν ἧκε χαμᾶζε
: Il. 12:298: τὴν ἄρ’ ὅ γε πρόσθε σχόμενος δύο δοῦρε τινάσσων
: Il. 12:305: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἢ ἥρπαξε μετάλμενος, ἠὲ καὶ αὐτὸς
: Il. 12:344: ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστον ἁπάντων
: Il. 12:357: ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστον ἁπάντων
: Il. 12:380: μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλών, ὅ ῥα τείχεος ἐντὸς
: Il. 12:383: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δ’ ἄρ’ ὑψόθεν ἔμβαλ’ ἀείρας,
: Il. 12:385: πάντ’ ἄμυδις κεφαλῆς· ὃ δ’ ἄρ’ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς
: Il. 12:394: ἀλλ’ ὅ γε Θεστορίδην Ἀλκμάονα δουρὶ τυχήσας
: Il. 12:395: νύξ’, ἐκ δ’ ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ’ ἑσπόμενος πέσε δουρὶ
: Il. 12:400: Τὸν δ’ Αἴας καὶ Τεῦκρος ὁμαρτήσανθ’ ὃ μὲν ἰῷ
: Il. 12:406: χώρησεν δ’ ἄρα τυτθὸν ἐπάλξιος· οὐδ’ ὅ γε πάμπαν
: Il. 12:449: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
: Il. 12:462: λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς· ὃ δ’ ἄρ’ ἔσθορε φαίδιμος Ἕκτωρ
: Il. 13:8: οὐ γὰρ ὅ γ’ ἀθανάτων τινα ἔλπετο ὃν κατὰ θυμὸν
: Il. 13:11: καὶ γὰρ ὃ θαυμάζων ἧστο πτόλεμόν τε μάχην τε
: Il. 13:15: ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ ἐξ ἁλὸς ἕζετ’ ἰών, ἐλέαιρε δ’ Ἀχαιοὺς
: Il. 13:38: νοστήσαντα ἄνακτα· ὃ δ’ ἐς στρατὸν ᾤχετ’ Ἀχαιῶν.
: Il. 13:53: ᾗ ῥ’ ὅ γ’ ὁ λυσσώδης φλογὶ εἴκελος ἡγεμονεύει
: Il. 13:53: ᾗ ῥ’ ὅ γ’ ὁ λυσσώδης φλογὶ εἴκελος ἡγεμονεύει
: Il. 13:70: οὐδ’ ὅ γε Κάλχας ἐστὶ θεοπρόπος οἰωνιστής·
: Il. 13:94: τοὺς ὅ γ’ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
: Il. 13:100: δεινόν, ὃ οὔ ποτ’ ἔγωγε τελευτήσεσθαι ἔφασκον,
: Il. 13:141: ὕλη· ὃ δ’ ἀσφαλέως θέει ἔμπεδον, εἷος ἵκηται
: Il. 13:148: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
: Il. 13:164: ἔγχος Μηριόναο δαΐφρονος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
: Il. 13:166: ἀμφότερον, νίκης τε καὶ ἔγχεος ὃ ξυνέαξε.
: Il. 13:168: οἰσόμενος δόρυ μακρόν, ὅ οἱ κλισίηφι λέλειπτο.
: Il. 13:176: ναῖε δὲ πὰρ Πριάμῳ· ὃ δέ μιν τίεν ἶσα τέκεσσι.
: Il. 13:178: νύξ’, ἐκ δ’ ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ’ αὖτ’ ἔπεσεν μελίη ὣς
: Il. 13:184: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
: Il. 13:185: τυτθόν· ὃ δ’ Ἀμφίμαχον Κτεάτου υἷ’ Ἀκτορίωνος
: Il. 13:192: σμερδαλέῳ κεκάλυφθ’· ὃ δ’ ἄρ’ ἀσπίδος ὀμφαλὸν οὖτα,
: Il. 13:193: ὦσε δέ μιν σθένεϊ μεγάλῳ· ὃ δὲ χάσσατ’ ὀπίσσω
: Il. 13:211: ἐρχόμενος παρ’ ἑταίρου, ὅ οἱ νέον ἐκ πολέμοιο
: Il. 13:213: τὸν μὲν ἑταῖροι ἔνεικαν, ὃ δ’ ἰητροῖς ἐπιτείλας
: Il. 13:239: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν·
: Il. 13:257: οἰσόμενος· τό νυ γὰρ κατεάξαμεν ὃ πρὶν ἔχεσκον
: Il. 13:278: ἔνθ’ ὅ τε δειλὸς ἀνὴρ ὅς τ’ ἄλκιμος ἐξεφαάνθη·
: Il. 13:368: τῷ δ’ ὁ γέρων Πρίαμος ὑπό τ’ ἔσχετο καὶ κατένευσε
: Il. 13:369: δωσέμεναι· ὃ δὲ μάρναθ’ ὑποσχεσίῃσι πιθήσας.
: Il. 13:373: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἐπεύξατο φώνησέν τε·
: Il. 13:376: Δαρδανίδῃ Πριάμῳ· ὃ δ’ ὑπέσχετο θυγατέρα ἥν.
: Il. 13:386: αἰὲν ἔχ’ ἡνίοχος θεράπων· ὃ δὲ ἵετο θυμῷ
: Il. 13:387: Ἰδομενῆα βαλεῖν· ὃ δέ μιν φθάμενος βάλε δουρὶ
: Il. 13:392: ὣς ὃ πρόσθ’ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθεὶς
: Il. 13:395: οὐδ’ ὅ γ’ ἐτόλμησεν δηΐων ὑπὸ χεῖρας ἀλύξας
: Il. 13:399: αὐτὰρ ὃ ἀσθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου,
: Il. 13:404: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
: Il. 13:406: τὴν ἄρ’ ὅ γε ῥινοῖσι βοῶν καὶ νώροπι χαλκῷ
: Il. 13:480: τοὺς ὅ γ’ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
: Il. 13:484: καὶ δ’ ἔχει ἥβης ἄνθος, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
: Il. 13:503: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος,
: Il. 13:508: ἤφυσ’· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
: Il. 13:518: ἀλλ’ ὅ γε καὶ τόθ’ ἅμαρτεν, ὃ δ’ Ἀσκάλαφον βάλε δουρὶ
: Il. 13:518: ἀλλ’ ὅ γε καὶ τόθ’ ἅμαρτεν, ὃ δ’ Ἀσκάλαφον βάλε δουρὶ
: Il. 13:520: ἔσχεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
: Il. 13:523: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἄκρῳ Ὀλύμπῳ ὑπὸ χρυσέοισι νέφεσσιν
: Il. 13:548: τὴν ἀπὸ πᾶσαν ἔκερσεν· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
: Il. 13:561: Ἀσιάδην, ὅ οἱ οὖτα μέσον σάκος ὀξέϊ χαλκῷ
: Il. 13:570: ἔνθά οἱ ἔγχος ἔπηξεν· ὃ δ’ ἑσπόμενος περὶ δουρὶ
: Il. 13:573: ὣς ὃ τυπεὶς ἤσπαιρε μίνυνθά περ, οὔ τι μάλα δήν,
: Il. 13:583: ὀξὺ δόρυ κραδάων· ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκε.
: Il. 13:584: τὼ δ’ ἄρ’ ὁμαρτήδην ὃ μὲν ἔγχεϊ ὀξυόεντι
: Il. 13:585: ἵετ’ ἀκοντίσσαι, ὃ δ’ ἀπὸ νευρῆφιν ὀϊστῷ.
: Il. 13:609: ἔγχος· ὃ δὲ φρεσὶν ᾗσι χάρη καὶ ἐέλπετο νίκην.
: Il. 13:611: ἆλτ’ ἐπὶ Πεισάνδρῳ· ὃ δ’ ὑπ’ ἀσπίδος εἵλετο καλὴν
: Il. 13:614: ἤτοι ὃ μὲν κόρυθος φάλον ἤλασεν ἱπποδασείης
: Il. 13:615: ἄκρον ὑπὸ λόφον αὐτόν, ὃ δὲ προσιόντα μέτωπον
: Il. 13:618: ἰδνώθη δὲ πεσών· ὃ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων
: Il. 13:644: Ἁρπαλίων, ὅ ῥα πατρὶ φίλῳ ἕπετο πτολεμίξων
: Il. 13:662: τοῦ ὅ γε χωόμενος προΐει χαλκήρε’ ὀϊστόν.
: Il. 13:694: ἤτοι ὃ μὲν νόθος υἱὸς Ὀϊλῆος θείοιο
: Il. 13:698: αὐτὰρ ὃ Ἰφίκλοιο πάϊς τοῦ Φυλακίδαο.
: Il. 13:758: αὐτὰρ ὃ Δηΐφοβόν τε βίην θ’ Ἑλένοιο ἄνακτος
: Il. 13:823: θάρσυνος οἰωνῷ· ὃ δ’ ἀμείβετο φαίδιμος Ἕκτωρ·
: Il. 13:830: μεῖναι ἐμὸν δόρυ μακρόν, ὅ τοι χρόα λειριόεντα
: Il. 14:6: εἰς ὅ κε θερμὰ λοετρὰ ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη
: Il. 14:11: χαλκῷ παμφαῖνον· ὃ δ’ ἔχ’ ἀσπίδα πατρὸς ἑοῖο.
: Il. 14:20: ὣς ὃ γέρων ὅρμαινε δαϊζόμενος κατὰ θυμὸν
: Il. 14:39: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν. ὃ δὲ ξύμβλητο γεραιὸς
: Il. 14:77: ὕψι δ’ ἐπ’ εὐνάων ὁρμίσσομεν, εἰς ὅ κεν ἔλθῃ
: Il. 14:119: ἀλλ’ ὃ μὲν αὐτόθι μεῖνε, πατὴρ δ’ ἐμὸς Ἄργεϊ νάσθη
: Il. 14:142: ἀλλ’ ὃ μὲν ὣς ἀπόλοιτο, θεὸς δέ ἑ σιφλώσειε·
: Il. 14:195: αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,
: Il. 14:221: ἄπρηκτόν γε νέεσθαι, ὅ τι φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς.
: Il. 14:256: νόσφι φίλων πάντων. ὃ δ’ ἐπεγρόμενος χαλέπαινε
: Il. 14:260: τὴν ἱκόμην φεύγων, ὃ δ’ ἐπαύσατο χωόμενός περ.
: Il. 14:351: Ὣς ὃ μὲν ἀτρέμας εὗδε πατὴρ ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ,
: Il. 14:360: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ᾤχετ’ ἐπὶ κλυτὰ φῦλ’ ἀνθρώπων,
: Il. 14:365: ἀλλ’ ὃ μὲν οὕτω φησὶ καὶ εὔχεται οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
: Il. 14:376: χείρονι φωτὶ δότω, ὃ δ’ ἐν ἀσπίδι μείζονι δύτω.
: Il. 14:390: ἤτοι ὃ μὲν Τρώεσσιν, ὃ δ’ Ἀργείοισιν ἀρήγων.
: Il. 14:390: ἤτοι ὃ μὲν Τρώεσσιν, ὃ δ’ Ἀργείοισιν ἀρήγων.
: Il. 14:404: ἤτοι ὃ μὲν σάκεος, ὃ δὲ φασγάνου ἀργυροήλου·
: Il. 14:404: ἤτοι ὃ μὲν σάκεος, ὃ δὲ φασγάνου ἀργυροήλου·
: Il. 14:435: χεῦαν· ὃ δ’ ἀμπνύνθη καὶ ἀνέδρακεν ὀφθαλμοῖσιν,
: Il. 14:446: οὖτα κατὰ λαπάρην· ὃ δ’ ἀνετράπετ’, ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτῷ
: Il. 14:451: ἔσχεν, ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
: Il. 14:476: ἀμφὶ κασιγνήτῳ βεβαώς· ὃ δ’ ὕφελκε ποδοῖιν.
: Il. 14:487: ὁρμήθη δ’ Ἀκάμαντος· ὃ δ’ οὐχ ὑπέμεινεν ἐρωὴν
: Il. 14:488: Πηνελέωο ἄνακτος· ὃ δ’ οὔτασεν Ἰλιονῆα
: Il. 14:494: καὶ διὰ ἰνίου ἦλθεν, ὃ δ’ ἕζετο χεῖρε πετάσσας
: Il. 14:498: ἦεν ἐν ὀφθαλμῷ· ὃ δὲ φὴ κώδειαν ἀνασχὼν
: Il. 15:10: εἵαθ’, ὃ δ’ ἀργαλέῳ ἔχετ’ ἄσθματι κῆρ ἀπινύσσων
: Il. 15:64: Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος· ὃ δ’ ἀνστήσει ὃν ἑταῖρον
: Il. 15:70: αἰὲν ἐγὼ τεύχοιμι διαμπερὲς εἰς ὅ κ’ Ἀχαιοὶ
: Il. 15:106: ἢ ἔπει ἠὲ βίῃ· ὃ δ’ ἀφήμενος οὐκ ἀλεγίζει
: Il. 15:136: λείψει, ὃ δ’ ἡμέας εἶσι κυδοιμήσων ἐς Ὄλυμπον,
: Il. 15:248: οὐκ ἀΐεις ὅ με νηυσὶν ἔπι πρυμνῇσιν Ἀχαιῶν
: Il. 15:267: ὤμοις ἀΐσσονται· ὃ δ’ ἀγλαΐηφι πεποιθὼς
: Il. 15:285: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
: Il. 15:291: Ἕκτορ’, ὃ δὴ πολλῶν Δαναῶν ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν,
: Il. 15:311: τὴν ἄρ’ ὅ γ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων ἡγήσατο λαῶν.
: Il. 15:333: ἤτοι ὃ μὲν νόθος υἱὸς Ὀϊλῆος θείοιο
: Il. 15:392: τόφρ’ ὅ γ’ ἐνὶ κλισίῃ ἀγαπήνορος Εὐρυπύλοιο
: Il. 15:417: οὔθ’ ὃ τὸν ἐξελάσαι καὶ ἐνιπρῆσαι πυρὶ νῆα
: Il. 15:418: οὔθ’ ὃ τὸν ἂψ ὤσασθαι, ἐπεί ῥ’ ἐπέλασσέ γε δαίμων.
: Il. 15:430: τοῦ μὲν ἅμαρθ’, ὃ δ’ ἔπειτα Λυκόφρονα Μάστορος υἱὸν
: Il. 15:434: ἑσταότ’ ἄγχ’ Αἴαντος· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
: Il. 15:441: ὠκύμοροι καὶ τόξον ὅ τοι πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων;
: Il. 15:442: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ ξυνέηκε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη,
: Il. 15:447: ἡνία χερσὶν ἔχοντα· ὃ μὲν πεπόνητο καθ’ ἵππους·
: Il. 15:455: τοὺς μὲν ὅ γ’ Ἀστυνόῳ Προτιάονος υἱέϊ δῶκε,
: Il. 15:468: δαίμων ἡμετέρης, ὅ τέ μοι βιὸν ἔκβαλε χειρός,
: Il. 15:478: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ τόξον μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ἔθηκεν,
: Il. 15:479: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀμφ’ ὤμοισι σάκος θέτο τετραθέλυμνον,
: Il. 15:520: τῷ δὲ Μέγης ἐπόρουσεν ἰδών· ὃ δ’ ὕπαιθα λιάσθη
: Il. 15:523: αὐτὰρ ὅ γε Κροίσμου στῆθος μέσον οὔτασε δουρί.
: Il. 15:524: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα.
: Il. 15:539: εἷος ὃ τῷ πολέμιζε μένων, ἔτι δ’ ἔλπετο νίκην,
: Il. 15:543: πρόσσω ἱεμένη· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐλιάσθη.
: Il. 15:547: ἴφθιμον Μελάνιππον. ὃ δ’ ὄφρα μὲν εἰλίποδας βοῦς
: Il. 15:551: ναῖε δὲ πὰρ Πριάμῳ, ὃ δέ μιν τίεν ἶσα τέκεσσι·
: Il. 15:559: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς·
: Il. 15:559: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς·
: Il. 15:572: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἀπέσσυτο, τὸν δ’ ὀρόθυνεν·
: Il. 15:575: ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος· ὃ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν,
: Il. 15:586: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἔτρεσε θηρὶ κακὸν ῥέξαντι ἐοικώς,
: Il. 15:594: ὅ σφισιν αἰὲν ἔγειρε μένος μέγα, θέλγε δὲ θυμὸν
: Il. 15:623: αὐτὰρ ὃ λαμπόμενος πυρὶ πάντοθεν ἔνθορ’ ὁμίλῳ,
: Il. 15:630: αὐτὰρ ὅ γ’ ὥς τε λέων ὀλοόφρων βουσὶν ἐπελθών,
: Il. 15:634: ἤτοι ὃ μὲν πρώτῃσι καὶ ὑστατίῃσι βόεσσιν
: Il. 15:635: αἰὲν ὁμοστιχάει, ὃ δέ τ’ ἐν μέσσῃσιν ὀρούσας
: Il. 15:638: πάντες, ὃ δ’ οἶον ἔπεφνε Μυκηναῖον Περιφήτην,
: Il. 15:647: τῇ ὅ γ’ ἐνὶ βλαφθεὶς πέσεν ὕπτιος, ἀμφὶ δὲ πήληξ
: Il. 15:676: ἀλλ’ ὅ γε νηῶν ἴκρι’ ἐπῴχετο μακρὰ βιβάσθων,
: Il. 15:683: ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες· ὃ δ’ ἔμπεδον ἀσφαλὲς αἰεὶ
: Il. 15:730: ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ ἑστήκει δεδοκημένος, ἔγχεϊ δ’ αἰεὶ
: Il. 15:736: ἦέ τι τεῖχος ἄρειον, ὅ κ’ ἀνδράσι λοιγὸν ἀμύναι;
: Il. 16:25: βέβληται μὲν ὃ Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης,
: Il. 16:54: καὶ γέρας ἂψ ἀφελέσθαι, ὅ τε κράτεϊ προβεβήκῃ·
: Il. 16:106: κὰπ φάλαρ’ εὐποίηθ’· ὃ δ’ ἀριστερὸν ὦμον ἔκαμνεν
: Il. 16:120: ἔργα θεῶν, ὅ ῥα πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κεῖρε
: Il. 16:191: τὸν δ’ ὃ γέρων Φύλας εὖ ἔτρεφεν ἠδ’ ἀτίταλλεν
: Il. 16:253: ἤτοι ὃ μὲν σπείσας τε καὶ εὐξάμενος Διὶ πατρὶ
: Il. 16:274: ἣν ἄτην, ὅ τ’ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν.
: Il. 16:289: τὸν βάλε δεξιὸν ὦμον· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
: Il. 16:310: ῥῆξεν δ’ ὀστέον ἔγχος, ὃ δὲ πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
: Il. 16:317: Νεστορίδαι δ’ ὃ μὲν οὔτασ’ Ἀτύμνιον ὀξέϊ δουρὶ
: Il. 16:339: φάσγανον ἐῤῥαίσθη· ὃ δ’ ὑπ’ οὔατος αὐχένα θεῖνε
: Il. 16:358: Αἴας δ’ ὃ μέγας αἰὲν ἐφ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
: Il. 16:359: ἵετ’ ἀκοντίσσαι· ὃ δὲ ἰδρείῃ πολέμοιο
: Il. 16:401: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δὲ Θέστορα Ἤνοπος υἱὸν
: Il. 16:402: δεύτερον ὁρμηθείς· ὃ μὲν εὐξέστῳ ἐνὶ δίφρῳ
: Il. 16:404: ἡνία ἠΐχθησαν· ὃ δ’ ἔγχεϊ νύξε παραστὰς
: Il. 16:413: ἐν κόρυθι βριαρῇ· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
: Il. 16:433: ὤ μοι ἐγών, ὅ τέ μοι Σαρπηδόνα φίλτατον ἀνδρῶν
: Il. 16:455: εἰς ὅ κε δὴ Λυκίης εὐρείης δῆμον ἵκωνται,
: Il. 16:467: δεύτερον ὁρμηθείς, ὃ δὲ Πήδασον οὔτασεν ἵππον
: Il. 16:468: ἔγχεϊ δεξιὸν ὦμον· ὃ δ’ ἔβραχε θυμὸν ἀΐσθων,
: Il. 16:479: ἔγχεος, οὐδ’ ἔβαλ’ αὐτόν· ὃ δ’ ὕστερος ὄρνυτο χαλκῷ
: Il. 16:485: ὣς ὃ πρόσθ’ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθεὶς
: Il. 16:503: ὀφθαλμοὺς ῥῖνάς θ’· ὃ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων
: Il. 16:509: ὠρίνθη δέ οἱ ἦτορ ὅ τ’ οὐ δύνατο προσαμῦναι.
: Il. 16:511: ἕλκος, ὃ δή μιν Τεῦκρος ἐπεσσύμενον βάλεν ἰῷ
: Il. 16:522: Σαρπηδὼν Διὸς υἱός· ὃ δ’ οὐ οὗ παιδὸς ἀμύνει.
: Il. 16:579: ἐν κόρυθι βριαρῇ· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ νεκρῷ
: Il. 16:610: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος·
: Il. 16:632: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
: Il. 16:632: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
: Il. 16:726: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν,
: Il. 16:732: αὐτὰρ ὃ Πατρόκλῳ ἔφεπε κρατερώνυχας ἵππους.
: Il. 16:742: αὐτοῦ πρόσθε ποδῶν· ὃ δ’ ἄρ’ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς
: Il. 16:775: μαρναμένων ἀμφ’ αὐτόν· ὃ δ’ ἐν στροφάλιγγι κονίης
: Il. 16:789: δεινός· ὃ μὲν τὸν ἰόντα κατὰ κλόνον οὐκ ἐνόησεν,
: Il. 16:813: οὐδὲ δάμασσ’· ὃ μὲν αὖτις ἀνέδραμε, μίκτο δ’ ὁμίλῳ,
: Il. 16:835: Τρωσὶ φιλοπτολέμοισι μεταπρέπω, ὅ σφιν ἀμύνω
: Il. 17:45: ἀσπίδ’ ἐνὶ κρατερῇ· ὃ δὲ δεύτερος ὄρνυτο χαλκῷ
: Il. 17:82: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν,
: Il. 17:106: Εἷος ὁ ταῦθ’ ὅρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
: Il. 17:108: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, λεῖπε δὲ νεκρὸν
: Il. 17:130: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε· δίδου δ’ ὅ γε τεύχεα καλὰ
: Il. 17:135: ἄνδρες ἐπακτῆρες· ὃ δέ τε σθένεϊ βλεμεαίνει,
: Il. 17:193: ἤτοι ὃ μὲν τὰ ἃ δῶκε φέρειν προτὶ Ἴλιον ἱρὴν
: Il. 17:194: Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν, ὃ δ’ ἄμβροτα τεύχεα δῦνε
: Il. 17:196: πατρὶ φίλῳ ἔπορον· ὃ δ’ ἄρα ᾧ παιδὶ ὄπασσε
: Il. 17:207: τῶν ποινὴν ὅ τοι οὔ τι μάχης ἐκνοστήσαντι
: Il. 17:219: τοὺς ὅ γ’ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
: Il. 17:300: κεῖσθαι· ὃ δ’ ἄγχ’ αὐτοῖο πέσε πρηνὴς ἐπὶ νεκρῷ
: Il. 17:305: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
: Il. 17:306: τυτθόν· ὃ δὲ Σχεδίον μεγαθύμου Ἰφίτου υἱὸν
: Il. 17:315: ἤφυσ’· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
: Il. 17:353: ἴθυσεν δὲ καὶ ὃ πρόφρων Δαναοῖσι μάχεσθαι·
: Il. 17:454: κτείνειν, εἰς ὅ κε νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκωνται
: Il. 17:498: αὖτις ἀπ’ Αὐτομέδοντος. ὃ δ’ εὐξάμενος Διὶ πατρὶ
: Il. 17:522: ἶνα τάμῃ διὰ πᾶσαν, ὃ δὲ προθορὼν ἐρίπῃσιν,
: Il. 17:523: ὣς ἄρ’ ὅ γε προθορὼν πέσεν ὕπτιος· ἐν δέ οἱ ἔγχος
: Il. 17:526: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος·
: Il. 17:554: ἴφθιμον Μενέλαον· ὃ γάρ ῥά οἱ ἐγγύθεν ἦεν·
: Il. 17:600: αἰχμὴ Πουλυδάμαντος· ὃ γάρ ῥ’ ἔβαλε σχεδὸν ἐλθών.
: Il. 17:608: Τρῶες· ὃ δ’ Ἰδομενῆος ἀκόντισε Δευκαλίδαο
: Il. 17:610: αὐτὰρ ὃ Μηριόναο ὀπάονά θ’ ἡνίοχόν τε
: Il. 17:623: γιγνώσκεις δὲ καὶ αὐτὸς ὅ τ’ οὐκέτι κάρτος Ἀχαιῶν.
: Il. 17:660: πάννυχοι ἐγρήσσοντες· ὃ δὲ κρειῶν ἐρατίζων
: Il. 17:705: ἀλλ’ ὅ γε τοῖσιν μὲν Θρασυμήδεα δῖον ἀνῆκεν,
: Il. 17:757: κίρκον, ὅ τε σμικρῇσι φόνον φέρει ὀρνίθεσσιν,
: Il. 18:15: Εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
: Il. 18:33: χεῖρας ἔχων Ἀχιλῆος· ὃ δ’ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ·
: Il. 18:56: ἔξοχον ἡρώων· ὃ δ’ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος·
: Il. 18:99: κτεινομένῳ ἐπαμῦναι· ὃ μὲν μάλα τηλόθι πάτρης
: Il. 18:158: νεκροῦ ἀπεστυφέλιξαν· ὃ δ’ ἔμπεδον ἀλκὶ πεποιθὼς
: Il. 18:194: ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὅ γ’ ἔλπομ’ ἐνὶ πρώτοισιν ὁμιλεῖ
: Il. 18:197: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι κλυτὰ τεύχε’ ἔχονται·
: Il. 18:250: Πανθοΐδης· ὃ γὰρ οἶος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω·
: Il. 18:252: ἀλλ’ ὃ μὲν ἂρ μύθοισιν, ὃ δ’ ἔγχεϊ πολλὸν ἐνίκα·
: Il. 18:252: ἀλλ’ ὃ μὲν ἂρ μύθοισιν, ὃ δ’ ἔγχεϊ πολλὸν ἐνίκα·
: Il. 18:253: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
: Il. 18:320: ὕλης ἐκ πυκινῆς· ὃ δέ τ’ ἄχνυται ὕστερος ἐλθών,
: Il. 18:323: ὣς ὃ βαρὺ στενάχων μετεφώνεε Μυρμιδόνεσσιν·
: Il. 18:380: ὄφρ’ ὅ γε ταῦτ’ ἐπονεῖτο ἰδυίῃσι πραπίδεσσι,
: Il. 18:421: αἳ μὲν ὕπαιθα ἄνακτος ἐποίπνυον· αὐτὰρ ὃ ἔῤῥων
: Il. 18:426: αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,
: Il. 18:434: πολλὰ μάλ’ οὐκ ἐθέλουσα. ὃ μὲν δὴ γήραϊ λυγρῷ
: Il. 18:437: ἔξοχον ἡρώων· ὃ δ’ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος·
: Il. 18:446: ἤτοι ὃ τῆς ἀχέων φρένας ἔφθιεν· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
: Il. 18:451: αὐτὰρ ὃ Πάτροκλον περὶ μὲν τὰ ἃ τεύχεα ἕσσε,
: Il. 18:460: καὶ θώρηχ’· ὃ γὰρ ἦν οἱ ἀπώλεσε πιστὸς ἑταῖρος
: Il. 18:461: Τρωσὶ δαμείς· ὃ δὲ κεῖται ἐπὶ χθονὶ θυμὸν ἀχεύων.
: Il. 18:499: ἀνδρὸς ἀποφθιμένου· ὃ μὲν εὔχετο πάντ’ ἀποδοῦναι
: Il. 18:500: δήμῳ πιφαύσκων, ὃ δ’ ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι·
: Il. 18:580: ταῦρον ἐρύγμηλον ἐχέτην· ὃ δὲ μακρὰ μεμυκὼς
: Il. 19:40: Αὐτὰρ ὃ βῆ παρὰ θῖνα θαλάσσης δῖος Ἀχιλλεὺς
: Il. 19:51: αὐτὰρ ὃ δεύτατος ἦλθεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
: Il. 19:57: ἔπλετο σοὶ καὶ ἐμοί, ὅ τε νῶΐ περ ἀχνυμένω κῆρ
: Il. 19:100: ἤτοι ὅ γ’ εὐχόμενος μετέφη πάντεσσι θεοῖσι·
: Il. 19:117: ἣ δ’ ἐκύει φίλον υἱόν, ὃ δ’ ἕβδομος ἑστήκει μείς·
: Il. 19:144: οἴσουσ’, ὄφρα ἴδηαι ὅ τοι μενοεικέα δώσω.
: Il. 19:304: λισσόμενοι δειπνῆσαι· ὃ δ’ ἠρνεῖτο στεναχίζων·
: Il. 19:324: χήτεϊ τοιοῦδ’ υἷος· ὃ δ’ ἀλλοδαπῷ ἐνὶ δήμῳ
: Il. 19:344: κεῖνος ὅ γε προπάροιθε νεῶν ὀρθοκραιράων
: Il. 19:346: οἴχονται μετὰ δεῖπνον, ὃ δ’ ἄκμηνος καὶ ἄπαστος.
: Il. 19:367: δῦν’ ἄχος ἄτλητον· ὃ δ’ ἄρα Τρωσὶν μενεαίνων
: Il. 19:395: κολλητὸν ποτὶ δίφρον. ὃ δὲ μάστιγα φαεινὴν
: Il. 19:421: εὖ νυ τὸ οἶδα καὶ αὐτὸς ὅ μοι μόρος ἐνθάδ’ ὀλέσθαι
: Il. 20:122: δευέσθω, ἵνα εἰδῇ ὅ μιν φιλέουσιν ἄριστοι
: Il. 20:166: ἀγρόμενοι πᾶς δῆμος· ὃ δὲ πρῶτον μὲν ἀτίζων
: Il. 20:183: εἰσὶν γάρ οἱ παῖδες, ὃ δ’ ἔμπεδος οὐδ’ ἀεσίφρων.
: Il. 20:239: Ἀσσάρακος δὲ Κάπυν, ὃ δ’ ἄρ’ Ἀγχίσην τέκε παῖδα·
: Il. 20:243: ὅππως κεν ἐθέλῃσιν· ὃ γὰρ κάρτιστος ἁπάντων.
: Il. 20:281: ἀσπίδος ἀμφιβρότης· ὃ δ’ ἀλευάμενος δόρυ μακρὸν
: Il. 20:283: ταρβήσας ὅ οἱ ἄγχι πάγη βέλος. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
: Il. 20:285: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ
: Il. 20:286: Αἰνείας, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο γ’ ἄνδρε φέροιεν,
: Il. 20:287: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
: Il. 20:320: ἷξε δ’ ὅθ’ Αἰνείας ἠδ’ ὃ κλυτὸς ἦεν Ἀχιλλεύς.
: Il. 20:322: Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ· ὃ δὲ μελίην εὔχαλκον
: Il. 20:342: θεσπεσίην· ὃ δ’ ἔπειτα μέγ’ ἔξιδεν ὀφθαλμοῖσιν,
: Il. 20:388: δούπησεν δὲ πεσών, ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ἀχιλλεύς·
: Il. 20:395: πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ· ὃ δ’ ἐπ’ αὐτῷ Δημολέοντα
: Il. 20:403: αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἄϊσθε καὶ ἤρυγεν, ὡς ὅτε ταῦρος
: Il. 20:407: αὐτὰρ ὃ βῆ σὺν δουρὶ μετ’ ἀντίθεον Πολύδωρον
: Il. 20:456: ἤριπε δὲ προπάροιθε ποδῶν· ὃ δὲ τὸν μὲν ἔασε,
: Il. 20:460: αὐτὰρ ὃ Λαόγονον καὶ Δάρδανον υἷε Βίαντος
: Il. 20:463: Τρῶα δ’ Ἀλαστορίδην, ὃ μὲν ἀντίος ἤλυθε γούνων,
: Il. 20:466: νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾔδη ὃ οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν·
: Il. 20:468: ἀλλὰ μάλ’ ἐμμεμαώς· ὃ μὲν ἥπτετο χείρεσι γούνων
: Il. 20:469: ἱέμενος λίσσεσθ’, ὃ δὲ φασγάνῳ οὖτα καθ’ ἧπαρ·
: Il. 20:472: θυμοῦ δευόμενον· ὃ δὲ Μούλιον οὖτα παραστὰς
: Il. 20:474: αἰχμὴ χαλκείη· ὃ δ’ Ἀγήνορος υἱὸν Ἔχεκλον
: Il. 20:480: αἰχμῇ χαλκείῃ· ὃ δέ μιν μένε χεῖρα βαρυνθεὶς
: Il. 20:481: πρόσθ’ ὁρόων θάνατον· ὃ δὲ φασγάνῳ αὐχένα θείνας
: Il. 20:483: σφονδυλίων ἔκπαλθ’, ὃ δ’ ἐπὶ χθονὶ κεῖτο τανυσθείς.
: Il. 20:484: αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ’ ἰέναι μετ’ ἀμύμονα Πείρεω υἱὸν
: Il. 20:487: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων· ὃ δ’ Ἀρηΐθοον θεράποντα
: Il. 20:493: ὣς ὅ γε πάντῃ θῦνε σὺν ἔγχεϊ δαίμονι ἶσος
: Il. 20:502: αἵ τ’ ἀπ’ ἐπισσώτρων· ὃ δὲ ἵετο κῦδος ἀρέσθαι
: Il. 21:17: Αὐτὰρ ὃ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ’ ὄχθῃ
: Il. 21:18: κεκλιμένον μυρίκῃσιν, ὃ δ’ ἔσθορε δαίμονι ἶσος
: Il. 21:26: πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς. ὃ δ’ ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων,
: Il. 21:33: αὐτὰρ ὃ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναι μενεαίνων.
: Il. 21:37: ἐννύχιος προμολών· ὃ δ’ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκῷ
: Il. 21:59: πόντος ἁλὸς πολιῆς, ὃ πολέας ἀέκοντας ἐρύκει.
: Il. 21:64: Ὣς ὅρμαινε μένων· ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθε τεθηπὼς
: Il. 21:67: ἤτοι ὃ μὲν δόρυ μακρὸν ἀνέσχετο δῖος Ἀχιλλεὺς
: Il. 21:68: οὐτάμεναι μεμαώς, ὃ δ’ ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων
: Il. 21:71: αὐτὰρ ὃ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἑλὼν ἐλλίσσετο γούνων,
: Il. 21:107: κάτθανε καὶ Πάτροκλος, ὅ περ σέο πολλὸν ἀμείνων.
: Il. 21:113: ἢ ὅ γε δουρὶ βαλὼν ἢ ἀπὸ νευρῆφιν ὀϊστῷ.
: Il. 21:115: ἔγχος μέν ῥ’ ἀφέηκεν, ὃ δ’ ἕζετο χεῖρε πετάσσας
: Il. 21:118: δῦ ξίφος ἄμφηκες· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
: Il. 21:128: φθείρεσθ’ εἰς ὅ κεν ἄστυ κιχείομεν Ἰλίου ἱρῆς
: Il. 21:133: ἀλλὰ καὶ ὧς ὀλέεσθε κακὸν μόρον, εἰς ὅ κε πάντες
: Il. 21:144: τῷ ῥ’ Ἀχιλεὺς ἐπόρουσεν, ὃ δ’ ἀντίος ἐκ ποταμοῖο
: Il. 21:150: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν ὅ μευ ἔτλης ἀντίος ἐλθεῖν;
: Il. 21:161: Ὣς φάτ’ ἀπειλήσας, ὃ δ’ ἀνέσχετο δῖος Ἀχιλλεὺς
: Il. 21:162: Πηλιάδα μελίην· ὃ δ’ ἁμαρτῇ δούρασιν ἀμφὶς
: Il. 21:171: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρτεν, ὃ δ’ ὑψηλὴν βάλεν ὄχθην,
: Il. 21:174: ἆλτ’ ἐπί οἱ μεμαώς· ὃ δ’ ἄρα μελίην Ἀχιλῆος
: Il. 21:189: Πηλεὺς Αἰακίδης· ὃ δ’ ἄρ’ Αἰακὸς ἐκ Διὸς ἦεν.
: Il. 21:205: αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ’ ἰέναι μετὰ Παίονας ἱπποκορυστάς,
: Il. 21:230: εἰρύσαο Κρονίωνος, ὅ τοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε
: Il. 21:231: Τρωσὶ παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν, εἰς ὅ κεν ἔλθῃ
: Il. 21:234: κρημνοῦ ἀπαΐξας· ὃ δ’ ἐπέσσυτο οἴδματι θύων,
: Il. 21:242: εἶχε στηρίξασθαι· ὃ δὲ πτελέην ἕλε χερσὶν
: Il. 21:246: εἴσω πᾶσ’ ἐριποῦσ’· ὃ δ’ ἄρ’ ἐκ δίνης ἀνορούσας
: Il. 21:256: φεῦγ’, ὃ δ’ ὄπισθε ῥέων ἕπετο μεγάλῳ ὀρυμαγδῷ.
: Il. 21:269: πλάζ’ ὤμους καθύπερθεν· ὃ δ’ ὑψόσε ποσσὶν ἐπήδα
: Il. 21:299: αὐτὰρ ὃ βῆ, μέγα γάρ ῥα θεῶν ὄτρυνεν ἐφετμή,
: Il. 21:315: ὃς δὴ νῦν κρατέει, μέμονεν δ’ ὅ γε ἶσα θεοῖσι.
: Il. 21:349: κῆεν· ὃ δ’ ἐς ποταμὸν τρέψε φλόγα παμφανόωσαν.
: Il. 21:367: Ἡφαίστοιο βίηφι πολύφρονος. αὐτὰρ ὅ γ’ Ἥρην
: Il. 21:445: μισθῷ ἔπι ῥητῷ· ὃ δὲ σημαίνων ἐπέτελλεν.
: Il. 21:453: σὺν μὲν ὅ γ’ ἠπείλησε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθε
: Il. 21:455: στεῦτο δ’ ὅ γ’ ἀμφοτέρων ἀπολεψέμεν οὔατα χαλκῷ.
: Il. 21:526: Ἑστήκει δ’ ὃ γέρων Πρίαμος θείου ἐπὶ πύργου,
: Il. 21:529: γίγνεθ’· ὃ δ’ οἰμώξας ἀπὸ πύργου βαῖνε χαμᾶζε
: Il. 21:531: πεπταμένας ἐν χερσὶ πύλας ἔχετ’ εἰς ὅ κε λαοὶ
: Il. 21:542: φεῦγον· ὃ δὲ σφεδανὸν ἔφεπ’ ἔγχεϊ, λύσσα δέ οἱ κῆρ
: Il. 21:550: αὐτὰρ ὅ γ’ ὡς ἐνόησεν Ἀχιλλῆα πτολίπορθον
: Il. 21:581: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἀσπίδα μὲν πρόσθ’ ἔσχετο πάντοσ’ ἐΐσην,
: Il. 21:599: αὐτὰρ ὃ Πηλεΐωνα δόλῳ ἀποέργαθε λαοῦ·
: Il. 21:601: ἔστη πρόσθε ποδῶν, ὃ δ’ ἐπέσσυτο ποσσὶ διώκειν·
: Il. 21:602: εἷος ὃ τὸν πεδίοιο διώκετο πυροφόροιο
: Il. 22:25: Τὸν δ’ ὃ γέρων Πρίαμος πρῶτος ἴδεν ὀφθαλμοῖσι
: Il. 22:30: λαμπρότατος μὲν ὅ γ’ ἐστί, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται,
: Il. 22:33: ᾤμωξεν δ’ ὃ γέρων, κεφαλὴν δ’ ὅ γε κόψατο χερσὶν
: Il. 22:33: ᾤμωξεν δ’ ὃ γέρων, κεφαλὴν δ’ ὅ γε κόψατο χερσὶν
: Il. 22:35: λισσόμενος φίλον υἱόν· ὃ δὲ προπάροιθε πυλάων
: Il. 22:37: τὸν δ’ ὃ γέρων ἐλεεινὰ προσηύδα χεῖρας ὀρεγνύς·
: Il. 22:77: Ἦ ῥ’ ὃ γέρων, πολιὰς δ’ ἄρ’ ἀνὰ τρίχας ἕλκετο χερσὶ
: Il. 22:92: ἀλλ’ ὅ γε μίμν’ Ἀχιλῆα πελώριον ἆσσον ἰόντα.
: Il. 22:123: μή μιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ἰών, ὃ δέ μ’ οὐκ ἐλεήσει
: Il. 22:131: Ὣς ὅρμαινε μένων, ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθεν Ἀχιλλεὺς
: Il. 22:141: ἣ δέ θ’ ὕπαιθα φοβεῖται, ὃ δ’ ἐγγύθεν ὀξὺ λεληκὼς
: Il. 22:143: ὣς ἄρ’ ὅ γ’ ἐμμεμαὼς ἰθὺς πέτετο, τρέσε δ’ Ἕκτωρ
: Il. 22:157: τῇ ῥα παραδραμέτην φεύγων ὃ δ’ ὄπισθε διώκων·
: Il. 22:200: οὔτ’ ἄρ’ ὃ τὸν δύναται ὑποφεύγειν οὔθ’ ὃ διώκειν·
: Il. 22:200: οὔτ’ ἄρ’ ὃ τὸν δύναται ὑποφεύγειν οὔθ’ ὃ διώκειν·
: Il. 22:201: ὣς ὃ τὸν οὐ δύνατο μάρψαι ποσίν, οὐδ’ ὃς ἀλύξαι.
: Il. 22:207: μή τις κῦδος ἄροιτο βαλών, ὃ δὲ δεύτερος ἔλθοι.
: Il. 22:224: Ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, ὃ δ’ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
: Il. 22:295: ᾔτεέ μιν δόρυ μακρόν· ὃ δ’ οὔ τί οἱ ἐγγύθεν ἦεν.
: Il. 22:299: ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν τείχει, ἐμὲ δ’ ἐξαπάτησεν Ἀθήνη.
: Il. 22:330: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃς· ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ἀχιλλεύς·
: Il. 22:368: καὶ τό γ’ ἄνευθεν ἔθηχ’, ὃ δ’ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα
: Il. 22:432: σεῦ ἀποτεθνηῶτος; ὅ μοι νύκτάς τε καὶ ἦμαρ
: Il. 22:445: νηπίη, οὐδ’ ἐνόησεν ὅ μιν μάλα τῆλε λοετρῶν
: Il. 22:470: κρήδεμνόν θ’, ὅ ῥά οἱ δῶκε χρυσῆ Ἀφροδίτη
: Il. 22:480: ἐν δόμῳ Ἠετίωνος, ὅ μ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐοῦσαν
: Il. 23:5: ἀλλ’ ὅ γε οἷς ἑτάροισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα·
: Il. 23:9: Πάτροκλον κλαίωμεν· ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
: Il. 23:29: μυρίοι· αὐτὰρ ὃ τοῖσι τάφον μενοεικέα δαίνυ.
: Il. 23:42: αὐτὰρ ὅ γ’ ἠρνεῖτο στερεῶς, ἐπὶ δ’ ὅρκον ὄμοσσεν·
: Il. 23:149: ὣς ἠρᾶθ’ ὃ γέρων, σὺ δέ οἱ νόον οὐκ ἐτέλεσσας.
: Il. 23:218: φυσῶντες λιγέως· ὃ δὲ πάννυχος ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
: Il. 23:230: Θρηΐκιον κατὰ πόντον· ὃ δ’ ἔστενεν οἴδματι θύων.
: Il. 23:244: θείομεν, εἰς ὅ κεν αὐτὸς ἐγὼν Ἄϊδι κεύθωμαι.
: Il. 23:278: πατρὶ ἐμῷ Πηλῆϊ, ὃ δ’ αὖτ’ ἐμοὶ ἐγγυάλιξεν.
: Il. 23:299: Ζεὺς ἄφενος, ναῖεν δ’ ὅ γ’ ἐν εὐρυχόρῳ Σικυῶνι·
: Il. 23:300: τὴν ὅ γ’ ὑπὸ ζυγὸν ἦγε μέγα δρόμου ἰσχανόωσαν.
: Il. 23:513: καὶ τρίποδ’ ὠτώεντα φέρειν· ὃ δ’ ἔλυεν ὑφ’ ἵππους.
: Il. 23:520: οὐραῖαι· ὃ δέ τ’ ἄγχι μάλα τρέχει, οὐδέ τι πολλὴ
: Il. 23:564: οἰσέμεναι κλισίηθεν· ὃ δ’ ᾤχετο καί οἱ ἔνεικεν,
: Il. 23:565: Εὐμήλῳ δ’ ἐν χερσὶ τίθει· ὃ δὲ δέξατο χαίρων.
: Il. 23:569: Ἀργείους· ὃ δ’ ἔπειτα μετηύδα ἰσόθεος φώς·
: Il. 23:613: ἵππον ἄγειν· ὃ δ’ ἔπειτα λέβηθ’ ἕλε παμφανόωντα.
: Il. 23:624: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει· ὃ δ’ ἐδέξατο χαίρων,
: Il. 23:641: οἳ δ’ ἄρ’ ἔσαν δίδυμοι· ὃ μὲν ἔμπεδον ἡνιόχευεν,
: Il. 23:642: ἔμπεδον ἡνιόχευ’, ὃ δ’ ἄρα μάστιγι κέλευεν.
: Il. 23:653: αὐτὰρ ὃ πυγμαχίης ἀλεγεινῆς θῆκεν ἄεθλα·
: Il. 23:663: αὐτὰρ ὃ νικηθεὶς δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον.
: Il. 23:756: Ἀντίλοχος· ὃ γὰρ αὖτε νέους ποσὶ πάντας ἐνίκα.
: Il. 23:779: ὡς ἦλθε φθάμενος· ὃ δὲ βοῦν ἕλε φαίδιμος Αἴας.
: Il. 23:797: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δ’ ἐδέξατο χαίρων.
: Il. 23:850: Αὐτὰρ ὃ τοξευτῇσι τίθει ἰόεντα σίδηρον,
: Il. 23:858: ἥσσων γὰρ δὴ κεῖνος, ὃ δ’ οἴσεται ἡμιπέλεκκα.
: Il. 23:866: αὐτὰρ ὃ μήρινθον βάλε πὰρ πόδα, τῇ δέδετ’ ὄρνις·
: Il. 23:875: τῇ ῥ’ ὅ γε δινεύουσαν ὑπὸ πτέρυγος βάλε μέσσην,
: Il. 23:896: δῶκε δὲ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
: Il. 24:14: ἀλλ’ ὅ γ’ ἐπεὶ ζεύξειεν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
: Il. 24:22: Ὣς ὃ μὲν Ἕκτορα δῖον ἀείκιζεν μενεαίνων·
: Il. 24:50: αὐτὰρ ὅ γ’ Ἕκτορα δῖον, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα,
: Il. 24:162: δάκρυσιν εἵματ’ ἔφυρον, ὃ δ’ ἐν μέσσοισι γεραιὸς
: Il. 24:189: αὐτὰρ ὅ γ’ υἷας ἄμαξαν ἐΰτροχον ἡμιονείην
: Il. 24:207: ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ γε οὔ σ’ ἐλεήσει,
: Il. 24:234: ἐκ δὲ δέπας περικαλλές, ὅ οἱ Θρῇκες πόρον ἄνδρες
: Il. 24:236: φείσατ’ ἐνὶ μεγάροις ὃ γέρων, περὶ δ’ ἤθελε θυμῷ
: Il. 24:237: λύσασθαι φίλον υἱόν. ὃ δὲ Τρῶας μὲν ἅπαντας
: Il. 24:248: σπερχομένοιο γέροντος· ὃ δ’ υἱάσιν οἷσιν ὁμόκλα
: Il. 24:252: ἐννέα τοῖς ὃ γεραιὸς ὁμοκλήσας ἐκέλευε·
: Il. 24:279: ἵππους δὲ Πριάμῳ ὕπαγον ζυγόν, οὓς ὃ γεραιὸς
: Il. 24:302: Ἦ ῥα καὶ ἀμφίπολον ταμίην ὄτρυν’ ὃ γεραιὸς
: Il. 24:322: Σπερχόμενος δ’ ὃ γεραιὸς ἑοῦ ἐπεβήσετο δίφρου,
: Il. 24:326: ἵπποι, τοὺς ὃ γέρων ἐφέπων μάστιγι κέλευε
: Il. 24:398: ἀφνειὸς μὲν ὅ γ’ ἐστί, γέρων δὲ δὴ ὡς σύ περ ὧδε,
: Il. 24:424: Ὣς φάτο, γήθησεν δ’ ὃ γέρων, καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
: Il. 24:470: Ἰδαῖον δὲ κατ’ αὖθι λίπεν· ὃ δὲ μίμνεν ἐρύκων
: Il. 24:509: τὼ δὲ μνησαμένω ὃ μὲν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
: Il. 24:530: ἄλλοτε μέν τε κακῷ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ’ ἐσθλῷ·
: Il. 24:571: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ.
: Il. 24:584: μὴ ὃ μὲν ἀχνυμένῃ κραδίῃ χόλον οὐκ ἐρύσαιτο
: Il. 24:631: αὐτὰρ ὃ Δαρδανίδην Πρίαμον θαύμαζεν Ἀχιλλεὺς
: Il. 24:689: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ ὃ γέρων, κήρυκα δ’ ἀνίστη.
: Il. 24:777: λαοῖσιν δ’ ὃ γέρων Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπεν·
: Od. 1:4: πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
: Od. 1:9: ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
: Od. 1:20: νόσφι Ποσειδάωνος· ὁ δ’ ἀσπερχὲς μενέαινεν
: Od. 1:22: ἀλλ’ ὁ μὲν Αἰθίοπας μετεκίαθε τηλόθ’ ἐόντας,
: Od. 1:26: ἔνθ’ ὅ γε τέρπετο δαιτὶ παρήμενος· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
: Od. 1:31: τοῦ ὅ γ’ ἐπιμνησθεὶς ἔπε’ ἀθανάτοισι μετηύδα·
: Od. 1:155: ἦ τοι ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν,
: Od. 1:166: νῦν δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε κακὸν μόρον, οὐδέ τις ἥμιν
: Od. 1:254: δεύῃ, ὅ κε μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφείη.
: Od. 1:262: ἰοὺς χρίεσθαι χαλκήρεας· ἀλλ’ ὁ μὲν οὔ οἱ
: Od. 1:300: Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα;
: Od. 1:312: τιμῆεν, μάλα καλόν, ὅ τοι κειμήλιον ἔσται
: Od. 1:322: μᾶλλον ἔτ’ ἢ τὸ πάροιθεν. ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσι νοήσας
: Od. 1:326: εἵατ’ ἀκούοντες· ὁ δ’ Ἀχαιῶν νόστον ἄειδε
: Od. 1:382: Τηλέμαχον θαύμαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευε.
: Od. 1:387: ποιήσειεν, ὅ τοι γενεῇ πατρώϊόν ἐστιν.”
: Od. 1:403: μὴ γὰρ ὅ γ’ ἔλθοι ἀνήρ, ὅς τίς σ’ ἀέκοντα βίηφι
: Od. 1:443: ἔνθ’ ὅ γε παννύχιος, κεκαλυμμένος οἰὸς ἀώτῳ,
: Od. 2:21: τρεῖς δέ οἱ ἄλλοι ἔσαν, καὶ ὁ μὲν μνηστῆρσιν ὁμίλει,
: Od. 2:24: τοῦ ὅ γε δάκρυ χέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
: Od. 2:34: Ζεὺς ἀγαθὸν τελέσειεν, ὅ τι φρεσὶν ᾗσι μενοινᾷ.”
: Od. 2:45: ἀλλ’ ἐμὸν αὐτοῦ χρεῖος, ὅ μοι κακὰ ἔμπεσεν οἴκῳ,
: Od. 2:48: νῦν δ’ αὖ καὶ πολὺ μεῖζον, ὃ δὴ τάχα οἶκον ἅπαντα
: Od. 2:97: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
: Od. 2:132: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δέ με πόλλ’ ἀποτίνειν
: Od. 2:158: Μαστορίδης· ὁ γὰρ οἶος ὁμηλικίην ἐκέκαστο
: Od. 2:160: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
: Od. 2:224: ἦ τοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
: Od. 2:228: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
: Od. 2:262: “κλῦθί μευ, ὃ χθιζὸς θεὸς ἤλυθες ἡμέτερον δῶ
: Od. 2:327: ἢ ὅ γε καὶ Σπάρτηθεν, ἐπεί νύ περ ἵεται αἰνῶς·
: Od. 2:337: ὣς φάν· ὁ δ’ ὑψόροφον θάλαμον κατεβήσετο πατρός,
: Od. 2:365: μοῦνος ἐὼν ἀγαπητός; ὁ δ’ ὤλετο τηλόθι πάτρης
: Od. 2:387: ᾔτεε νῆα θοήν· ὁ δέ οἱ πρόφρων ὑπέδεκτο.
: Od. 2:406: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
: Od. 3:30: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
: Od. 3:90: εἴ θ’ ὅ γ’ ἐπ’ ἠπείρου δάμη ἀνδράσι δυσμενέεσσιν,
: Od. 3:146: νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾔδη, ὃ οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν·
: Od. 3:166: φεῦγον, ἐπεὶ γίνωσκον, ὃ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων.
: Od. 3:173: ᾐτέομεν δὲ θεὸν φῆναι τέρας· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥμιν
: Od. 3:198: Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα.
: Od. 3:217: ἢ ὅ γε μοῦνος ἐὼν ἢ καὶ σύμπαντες Ἀχαιοί;
: Od. 3:252: πλάζετ’ ἐπ’ ἀνθρώπους, ὁ δὲ θαρσήσας κατέπεφνε;”
: Od. 3:263: ἥμεθ’· ὁ δ’ εὔκηλος μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο
: Od. 3:275: ἐκτελέσας μέγα ἔργον, ὃ οὔ ποτε ἔλπετο θυμῷ.
: Od. 3:284: ὣς ὁ μὲν ἔνθα κατέσχετ’, ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο,
: Od. 3:301: ὣς ὁ μὲν ἔνθα πολὺν βίοτον καὶ χρυσὸν ἀγείρων
: Od. 3:308: [Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα.]
: Od. 3:309: ἦ τοι ὁ τὸν κτείνας δαίνυ τάφον Ἀργείοισι
: Od. 3:373: θαύμαζεν δ’ ὁ γεραιός, ὅπως ἴδεν ὀφθαλμοῖσι·
: Od. 3:390: τοῖς δ’ ὁ γέρων ἐλθοῦσιν ἀνὰ κρητῆρα κέρασσεν
: Od. 3:393: τοῦ ὁ γέρων κρητῆρα κεράσσατο, πολλὰ δ’ Ἀθήνῃ
: Od. 3:410: ἀλλ’ ὁ μὲν ἤδη κηρὶ δαμεὶς Ἄϊδόσδε βεβήκει,
: Od. 3:421: ἀλλ’ ἄγ’ ὁ μὲν πεδίονδ’ ἐπὶ βοῦν ἴτω, ὄφρα τάχιστα
: Od. 3:437: χρυσὸν ἔδωχ’· ὁ δ’ ἔπειτα βοὸς κέρασιν περίχευεν
: Od. 3:459: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃσ’ ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
: Od. 3:469: πὰρ δ’ ὅ γε Νέστορ’ ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, ποιμένα λαῶν.
: Od. 3:490: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἄεσαν, ὁ δ’ ἄρα ξεινήϊα δῶκεν.
: Od. 4:8: τὴν ἄρ’ ὅ γ’ ἔνθ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι πέμπε νέεσθαι
: Od. 4:22: στῆσαν· ὁ δὲ προμολὼν ἴδετο κρείων Ἐτεωνεύς,
: Od. 4:37: ὣς φάθ’, ὁ δὲ μεγάροιο διέσσυτο, κέκλετο δ’ ἄλλους
: Od. 4:110: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκεν. ὀδύρονται νύ που αὐτὸν
: Od. 4:111: Λαέρτης θ’ ὁ γέρων καὶ ἐχέφρων Πηνελόπεια
: Od. 4:120: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
: Od. 4:153: ἀμφ’ ἐμοί, αὐτὰρ ὁ πυκνὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβε,
: Od. 4:166: ὡς νῦν Τηλεμάχῳ ὁ μὲν οἴχεται, οὐδέ οἱ ἄλλοι
: Od. 4:189: τοῦ ὅ γ’ ἐπιμνησθεὶς ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευεν·
: Od. 4:191: Νέστωρ φάσχ’ ὁ γέρων, ὅτ’ ἐπιμνησαίμεθα σεῖο
: Od. 4:206: τοίου γὰρ καὶ πατρός, ὃ καὶ πεπνυμένα βάζεις.
: Od. 4:226: χαλκῷ δηϊόῳεν, ὁ δ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῷτο.
: Od. 4:251: καί μιν ἀνειρώτευν· ὁ δὲ κερδοσύνῃ ἀλέεινεν.
: Od. 4:338: βοσκομένη, ὁ δ’ ἔπειτα ἑὴν εἰσήλυθεν εὐνήν,
: Od. 4:450: ἔνδιος δ’ ὁ γέρων ἦλθ’ ἐξ ἁλός, εὗρε δὲ φώκας
: Od. 4:455: βάλλομεν· οὐδ’ ὁ γέρων δολίης ἐπελήθετο τέχνης,
: Od. 4:460: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀνίαζ’ ὁ γέρων ὀλοφώϊα εἰδώς,
: Od. 4:471: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπεν·
: Od. 4:491: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπεν·
: Od. 4:511: [ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἀπόλωλεν, ἐπεὶ πίεν ἁλμυρὸν ὕδωρ.]
: Od. 4:521: ἦ τοι ὁ μὲν χαίρων ἐπεβήσετο πατρίδος αἴης,
: Od. 4:526: χρυσοῦ δοιὰ τάλαντα· φύλασσε δ’ ὅ γ’ εἰς ἐνιαυτόν,
: Od. 4:532: αὐτὰρ ὁ βῆ καλέων Ἀγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν,
: Od. 4:554: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπεν·
: Od. 4:558: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
: Od. 4:614: δώσω, ὃ κάλλιστον καὶ τιμηέστατόν ἐστι.
: Od. 4:694: ἀλλ’ ὁ μὲν ὑμέτερος θυμὸς καὶ ἀεικέα ἔργα
: Od. 4:699: μνηστῆρες φράζονται, ὃ μὴ τελέσειε Κρονίων·
: Od. 4:701: οἴκαδε νισόμενον· ὁ δ’ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
: Od. 4:771: ἀρτύει, οὐδέ τι οἶδεν, ὅ οἱ φόνος υἷϊ τέτυκται.”
: Od. 4:777: μῦθον, ὃ δὴ καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶν ἤραρεν ἥμιν.”
: Od. 4:790: ἦ ὅ γ’ ὑπὸ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι δαμείη.
: Od. 4:821: ἢ ὅ γε τῶν ἐνὶ δήμῳ, ἵν’ οἴχεται, ἢ ἐνὶ πόντῳ·
: Od. 4:837: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δ’ ἀνεμώλια βάζειν.”
: Od. 5:13: ἀλλ’ ὁ μὲν ἐν νήσῳ κεῖται κρατέρ’ ἄλγεα πάσχων,
: Od. 5:15: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
: Od. 5:19: οἴκαδε νισόμενον· ὁ δ’ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
: Od. 5:33: ἀλλ’ ὅ γ’ ἐπὶ σχεδίης πολυδέσμου πήματα πάσχων
: Od. 5:82: ἀλλ’ ὅ γ’ ἐπ’ ἀκτῆς κλαῖε καθήμενος, ἔνθα πάρος περ,
: Od. 5:89: αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,
: Od. 5:94: αὐτὰρ ὁ πῖνε καὶ ἦσθε διάκτορος Ἀργεϊφόντης.
: Od. 5:193: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
: Od. 5:195: καί ῥ’ ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη
: Od. 5:229: αὐτίχ’ ὁ μὲν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε ἕννυτ’ Ὀδυσσεύς,
: Od. 5:243: αὐτὰρ ὁ τάμνετο δοῦρα· θοῶς δέ οἱ ἤνυτο ἔργον.
: Od. 5:259: ἱστία ποιήσασθαι· ὁ δ’ εὖ τεχνήσατο καὶ τά.
: Od. 5:270: αὐτὰρ ὁ πηδαλίῳ ἰθύνετο τεχνηέντως
: Od. 5:284: πόντον ἐπιπλείων. ὁ δ’ ἐχώσατο κηρόθι μᾶλλον,
: Od. 5:354: αὐτὰρ ὁ μερμήριξε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
: Od. 5:357: ἀθανάτων, ὅ τέ με σχεδίης ἀποβῆναι ἀνώγει.
: Od. 5:365: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
: Od. 5:378: εἰς ὅ κεν ἀνθρώποισι διοτρεφέεσσι μιγήῃς.
: Od. 5:386: εἷος ὃ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μιγείη
: Od. 5:392: ἔπλετο νηνεμίη· ὁ δ’ ἄρα σχεδὸν εἴσιδε γαῖαν
: Od. 5:424: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
: Od. 5:451: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὐτίκα παῦσεν ἑὸν ῥόον, ἔσχε δὲ κῦμα,
: Od. 5:453: ἐς ποταμοῦ προχοάς. ὁ δ’ ἄρ’ ἄμφω γούνατ’ ἔκαμψε
: Od. 5:456: ἂν στόμα τε ῥῖνάς θ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἄπνευστος καὶ ἄναυδος
: Od. 5:462: δέξατο χερσὶ φίλῃσιν· ὁ δ’ ἐκ ποταμοῖο λιασθεὶς
: Od. 5:477: ἐξ ὁμόθεν πεφυῶτας· ὁ μὲν φυλίης, ὁ δ’ ἐλαίης.
: Od. 5:477: ἐξ ὁμόθεν πεφυῶτας· ὁ μὲν φυλίης, ὁ δ’ ἐλαίης.
: Od. 6:1: Ὣς ὁ μὲν ἔνθα καθεῦδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
: Od. 6:11: ἀλλ’ ὁ μὲν ἤδη κηρὶ δαμεὶς Ἄϊδόσδε βεβήκει,
: Od. 6:67: πατρὶ φίλῳ· ὁ δὲ πάντα νόει καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
: Od. 6:117: αἱ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσαν· ὁ δ’ ἔγρετο δῖος Ὀδυσσεύς,
: Od. 6:132: δαίεται· αὐτὰρ ὁ βουσὶ μετέρχεται ἢ ὀΐεσσιν
: Od. 6:141: στῆ δ’ ἄντα σχομένη· ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεύς,
: Od. 6:224: αὐτὰρ ὁ ἐκ ποταμοῦ χρόα νίζετο δῖος Ὀδυσσεὺς
: Od. 6:249: ἦ τοι ὁ πῖνε καὶ ἦσθε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
: Od. 6:295: ἔνθα καθεζόμενος μεῖναι χρόνον, εἰς ὅ κεν ἡμεῖς
: Od. 6:309: τῷ ὅ γε οἰνοποτάζει ἐφήμενος ἀθάνατος ὥς.
: Od. 6:330: πατροκασίγνητον· ὁ δ’ ἐπιζαφελῶς μενέαινεν
: Od. 7:1: Ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἠρᾶτο πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
: Od. 7:21: στῆ δὲ πρόσθ’ αὐτοῦ· ὁ δ’ ἀνείρετο δῖος Ὀδυσσεύς·
: Od. 7:38: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
: Od. 7:60: ἀλλ’ ὁ μὲν ὤλεσε λαὸν ἀτάσθαλον, ὤλετο δ’ αὐτός·
: Od. 7:139: αὐτὰρ ὁ βῆ διὰ δῶμα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
: Od. 7:145: θαύμαζον δ’ ὁρόωντες· ὁ δ’ ἐλλιτάνευεν Ὀδυσσεύς·
: Od. 7:150: κτήματ’ ἐνὶ μεγάροισι γέρας θ’, ὅ τι δῆμος ἔδωκεν.
: Od. 7:158: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
: Od. 7:177: αὐτὰρ ὁ πῖνε καὶ ἦσθε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
: Od. 7:192: μνησόμεθ’, ὥς χ’ ὁ ξεῖνος ἄνευθε πόνου καὶ ἀνίης
: Od. 7:230: αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεύς,
: Od. 7:243: τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
: Od. 7:344: ὣς ὁ μὲν ἔνθα καθεῦδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
: Od. 8:78: χαῖρε νόῳ, ὅ τ’ ἄριστοι Ἀχαιῶν δηριόωντο.
: Od. 8:101: πάντων, ὥς χ’ ὁ ξεῖνος ἐνίσπῃ οἷσι φίλοισιν
: Od. 8:148: ἢ ὅ τι ποσσίν τε ῥέξῃ καὶ χερσὶν ἑῇσιν.
: Od. 8:171: τερπόμενοι λεύσσουσιν, ὁ δ’ ἀσφαλέως ἀγορεύει,
: Od. 8:192: λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς· ὁ δ’ ὑπέρπτατο σήματα πάντων,
: Od. 8:251: παίσατε, ὥς χ’ ὁ ξεῖνος ἐνίσπῃ οἷσι φίλοισιν,
: Od. 8:262: Δημοδόκῳ· ὁ δ’ ἔπειτα κί’ ἐς μέσον· ἀμφὶ δὲ κοῦροι
: Od. 8:266: αὐτὰρ ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν
: Od. 8:271: Ἥλιος, ὅ σφ’ ἐνόησε μιγαζομένους φιλότητι.
: Od. 8:290: ἐρχομένη κατ’ ἄρ’ ἕζεθ’· ὁ δ’ εἴσω δώματος ᾔει
: Od. 8:299: καὶ τότε δὴ γίνωσκον, ὅ τ’ οὐκέτι φυκτὰ πέλοντο.
: Od. 8:310: οὕνεχ’ ὁ μὲν καλός τε καὶ ἀρτίπος, αὐτὰρ ἐγώ γε
: Od. 8:318: εἰς ὅ κέ μοι μάλα πάντα πατὴρ ἀποδῷσιν ἔεδνα,
: Od. 8:361: αὐτίκ’ ἀναΐξαντε ὁ μὲν Θρῄκηνδε βεβήκει,
: Od. 8:375: ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὁ δ’ ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἀερθεὶς
: Od. 8:388: ὁ ξεῖνος μάλα μοι δοκέει πεπνυμένος εἶναι.
: Od. 8:415: τούτου, ὃ δή μοι δῶκας ἀρεσσάμενος ἐπέεσσιν.”
: Od. 8:450: ἔς ῥ’ ἀσάμινθον βάνθ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἀσπασίως ἴδε θυμῷ
: Od. 8:483: ἥρῳ Δημοδόκῳ· ὁ δ’ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ.
: Od. 8:499: ὣς φάθ’, ὁ δ’ ὁρμηθεὶς θεοῦ ἤρχετο, φαῖνε δ’ ἀοιδήν,
: Od. 8:505: ὣς ὁ μὲν ἑστήκει, τοὶ δ’ ἄκριτα πόλλ’ ἀγόρευον
: Od. 8:541: ὁ ξεῖνος· μάλα πού μιν ἄχος φρένας ἀμφιβέβηκεν.
: Od. 8:542: ἀλλ’ ἄγ’ ὁ μὲν σχεθέτω, ἵν’ ὁμῶς τερπώμεθα πάντες,
: Od. 8:570: ὣς ἀγόρευ’ ὁ γέρων· τὰ δέ κεν θεὸς ἢ τελέσειεν,
: Od. 8:577: εἰπὲ δ’ ὅ τι κλαίεις καὶ ὀδύρεαι ἔνδοθι θυμῷ
: Od. 9:138: ἀλλ’ ἐπικέλσαντας μεῖναι χρόνον, εἰς ὅ κε ναυτέων
: Od. 9:192: ὑψηλῶν ὀρέων, ὅ τε φαίνεται οἶον ἀπ’ ἄλλων.
: Od. 9:201: Φοίβου Ἀπόλλωνος. ὁ δέ μοι πόρεν ἀγλαὰ δῶρα·
: Od. 9:237: αὐτὰρ ὅ γ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλασε πίονα μῆλα,
: Od. 9:272: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ·
: Od. 9:287: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οὐδὲν ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ,
: Od. 9:288: ἀλλ’ ὅ γ’ ἀναΐξας ἑτάροισ’ ἐπὶ χεῖρας ἴαλλε,
: Od. 9:311: σὺν δ’ ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δεῖπνον.
: Od. 9:344: σὺν δ’ ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δόρπον.
: Od. 9:353: ὣς ἐφάμην, ὁ δὲ δέκτο καὶ ἔκπιεν· ἥσατο δ’ αἰνῶς
: Od. 9:368: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ·
: Od. 9:374: ψωμοί τ’ ἀνδρόμεοι· ὁ δ’ ἐρεύγετο οἰνοβαρείων.
: Od. 9:378: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ὁ μοχλὸς ἐλάϊνος ἐν πυρὶ μέλλεν
: Od. 9:396: ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ’. αὐτὰρ ὁ μοχλὸν
: Od. 9:399: αὐτὰρ ὁ Κύκλωπας μεγάλ’ ἤπυεν, οἵ ῥά μιν ἀμφὶς
: Od. 9:429: σύντρεις αἰνύμενος· ὁ μὲν ἐν μέσῳ ἄνδρα φέρεσκε,
: Od. 9:480: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα χολώσατο κηρόθι μᾶλλον·
: Od. 9:506: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οἰμώξας ἠμείβετο μύθῳ·
: Od. 9:526: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα Ποσειδάωνι ἄνακτι
: Od. 9:537: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐξαῦτις πολὺ μείζονα λᾶαν ἀείρας
: Od. 9:553: ῥέξας μηρί’ ἔκαιον· ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο ἱρῶν,
: Od. 9:554: ἀλλ’ ὅ γε μερμήριζεν, ὅπως ἀπολοίατο πᾶσαι
: Od. 10:7: ἔνθ’ ὅ γε θυγατέρας πόρεν υἱάσιν εἶναι ἀκοίτις.
: Od. 10:83: ἠπύει εἰσελάων, ὁ δέ τ’ ἐξελάων ὑπακούει.
: Od. 10:118: αὐτὰρ ὁ τεῦχε βοὴν διὰ ἄστεος· οἱ δ’ ἀΐοντες
: Od. 10:159: ἧκεν· ὁ μὲν ποταμόνδε κατήϊεν ἐκ νομοῦ ὕλης
: Od. 10:264: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀμφοτέρῃσι λαβὼν ἐλλίσσετο γούνων
: Od. 10:288: ἔρχευ, ὅ κέν τοι κρατὸς ἀλάλκῃσιν κακὸν ἦμαρ.
: Od. 10:292: φάρμακον ἐσθλόν, ὅ τοι δώσω, ἐρέω δὲ ἕκαστα.
: Od. 10:436: ἡμέτεροι ἕταροι, σὺν δ’ ὁ θρασὺς εἵπετ’ Ὀδυσσεύς·
: Od. 10:461: εἰς ὅ κεν αὖτις θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι λάβητε,
: Od. 11:59: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οἰμώξας ἠμείβετο μύθῳ·
: Od. 11:67: πρός τ’ ἀλόχου καὶ πατρός, ὅ σ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα,
: Od. 11:98: κουλεῷ ἐγκατέπηξ’. ὁ δ’ ἐπεὶ πίεν αἷμα κελαινόν,
: Od. 11:102: λήσειν ἐννοσίγαιον, ὅ τοι κότον ἔνθετο θυμῷ,
: Od. 11:122: εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκηαι, οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν
: Od. 11:145: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
: Od. 11:148: αἵματος ἄσσον ἴμεν, ὁ δέ τοι νημερτὲς ἐνίψει·
: Od. 11:149: ᾧ δέ κ’ ἐπιφθονέῃς, ὁ δέ τοι πάλιν εἶσιν ὀπίσσω.”
: Od. 11:190: ἀλλ’ ὅ γε χεῖμα μὲν εὕδει ὅθι δμῶες ἐνὶ οἴκῳ,
: Od. 11:195: ἔνθ’ ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων, μέγα δὲ φρεσὶ πένθος ἀέξει
: Od. 11:257: ναῖε πολύῤῥηνος, ὁ δ’ ἄρ’ ἐν Πύλῳ ἠμαθόεντι.
: Od. 11:273: γημαμένη ᾧ υἷϊ· ὁ δ’ ὃν πατέρ’ ἐξεναρίξας
: Od. 11:275: ἀλλ’ ὁ μὲν ἐν Θήβῃ πολυηράτῳ ἄλγεα πάσχων
: Od. 11:351: ἔμπης οὖν ἐπιμεῖναι ἐς αὔριον, εἰς ὅ κε πᾶσαν
: Od. 11:391: κλαῖε δ’ ὅ γε λιγέως, θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἴβων,
: Od. 11:404: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
: Od. 11:440: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
: Od. 11:464: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δ’ ἀνεμώλια βάζειν.”
: Od. 11:487: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
: Od. 11:530: δάκρυ’ ὀμορξάμενον· ὁ δέ με μάλα πόλλ’ ἱκέτευεν
: Od. 11:540: γηθοσύνη, ὅ οἱ υἱὸν ἔφην ἀριδείκετον εἶναι.
: Od. 11:563: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οὐδὲν ἀμείβετο, βῆ δὲ μετ’ ἄλλας
: Od. 11:577: κείμενον ἐν δαπέδῳ. ὁ δ’ ἐπ’ ἐννέα κεῖτο πέλεθρα,
: Od. 11:579: δέρτρον ἔσω δύνοντες· ὁ δ’ οὐκ ἀπαμύνετο χερσί.
: Od. 11:585: ὁσσάκι γὰρ κύψει’ ὁ γέρων πιέειν μενεαίνων,
: Od. 11:591: τῶν ὁπότ’ ἰθύσει’ ὁ γέρων ἐπὶ χερσὶ μάσασθαι,
: Od. 11:595: ἦ τοι ὁ μὲν σκηριπτόμενος χερσίν τε ποσίν τε
: Od. 11:599: αὐτὰρ ὅ γ’ ἂψ ὤσασκε τιταινόμενος, κατὰ δ’ ἱδρὼς
: Od. 11:606: πάντοσ’ ἀτυζομένων· ὁ δ’ ἐρεμνῇ νυκτὶ ἐοικώς,
: Od. 11:622: δεδμήμην, ὁ δέ μοι χαλεποὺς ἐπετέλλετ’ ἀέθλους.
: Od. 11:627: ὣς εἰπὼν ὁ μὲν αὖτις ἔβη δόμον Ἄϊδος εἴσω,
: Od. 12:73: οἱ δὲ δύω σκόπελοι ὁ μὲν οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει
: Od. 12:188: ἀλλ’ ὅ γε τερψάμενος νεῖται καὶ πλείονα εἰδώς.
: Od. 12:295: καὶ τότε δὴ γίνωσκον, ὃ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων,
: Od. 12:331: ἰχθῦς ὄρνιθάς τε, φίλας ὅ τι χεῖρας ἵκοιτο,
: Od. 12:375: Λαμπετίη τανύπεπλος, ὅ οἱ βόας ἔκταμεν ἡμεῖς.
: Od. 12:411: εἰς ἄντλον κατέχυνθ’· ὁ δ’ ἄρα πρυμνῇ ἐνὶ νηῒ
: Od. 12:413: πάντ’ ἄμυδις κεφαλῆς· ὁ δ’ ἄρ’ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς
: Od. 13:59: “χαῖρέ μοι, ὦ βασίλεια, διαμπερές, εἰς ὅ κε γῆρας
: Od. 13:164: χειρὶ καταπρηνεῖ ἐλάσας· ὁ δὲ νόσφι βεβήκει.
: Od. 13:178: ὣς ἀγόρευ’ ὁ γέρων· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
: Od. 13:187: ἑσταότες περὶ βωμόν. ὁ δ’ ἔγρετο δῖος Ὀδυσσεὺς
: Od. 13:219: τῶν μὲν ἄρ’ οὔ τι πόθει· ὁ δ’ ὀδύρετο πατρίδα γαῖαν
: Od. 13:254: οὐδ’ ὅ γ’ ἀληθέα εἶπε, πάλιν δ’ ὅ γε λάζετο μῦθον,
: Od. 13:254: οὐδ’ ὅ γ’ ἀληθέα εἶπε, πάλιν δ’ ὅ γε λάζετο μῦθον,
: Od. 13:340: ᾔδε’, ὃ νοστήσεις ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους·
: Od. 13:400: ἕσσω, ὅ κεν στυγέῃσιν ἰδὼν ἄνθρωπος ἔχοντα,
: Od. 14:1: Αὐτὰρ ὁ ἐκ λιμένος προσέβη τρηχεῖαν ἀταρπὸν
: Od. 14:3: πέφραδε δῖον ὑφορβόν, ὅ οἱ βιότοιο μάλιστα
: Od. 14:36: πυκνῇσιν λιθάδεσσιν, ὁ δὲ προσέειπεν ἄνακτα·
: Od. 14:77: θέρμ’ αὐτοῖσ’ ὀβελοῖσιν, ὁ δ’ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνεν.
: Od. 14:90: κείνου λυγρὸν ὄλεθρον, ὅ τ’ οὐκ ἐθέλουσι δικαίως
: Od. 14:109: ὣς φάθ’· ὁ δ’ ἐνδυκέως κρέα τ’ ἤσθιε πῖνέ τε οἶνον,
: Od. 14:113: οἴνου ἐνίπλειον· ὁ δ’ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
: Od. 14:137: ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἀπόλωλε, φίλοισι δὲ κήδε’ ὀπίσσω
: Od. 14:173: Λαέρτης θ’ ὁ γέρων καὶ Τηλέμαχος θεοειδής.
: Od. 14:179: ἠέ τις ἀνθρώπων· ὁ δ’ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
: Od. 14:221: ἀνδρῶν δυσμενέων ὅ τέ μοι εἴξειε πόδεσσι.
: Od. 14:279: καὶ κύσα γούναθ’ ἑλών· ὁ δ’ ἐρύσατο καί μ’ ἐλέησεν,
: Od. 14:336: ἔνθ’ ὅ γέ μ’ ἠνώγει πέμψαι βασιλῆϊ Ἀκάστῳ
: Od. 14:366: νόστον ἐμοῖο ἄνακτος, ὅ τ’ ἤχθετο πᾶσι θεοῖσι
: Od. 14:413: αὐτὰρ ὁ οἷσ’ ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος ὑφορβός·
: Od. 14:422: ἀλλ’ ὅ γ’ ἀπαρχόμενος κεφαλῆς τρίχας ἐν πυρὶ βάλλεν
: Od. 14:427: αἶψα δέ μιν διέχευαν· ὁ δ’ ὠμοθετεῖτο συβώτης,
: Od. 14:448: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν· ὁ δ’ ἕζετο ᾗ παρὰ μοίρῃ.
: Od. 14:466: καί τι ἔπος προέηκεν, ὅ πέρ τ’ ἄῤῥητον ἄμεινον.
: Od. 14:485: ἀγκῶνι νύξας· ὁ δ’ ἄρ’ ἐμμαπέως ὑπάκουσε·
: Od. 14:490: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα νόον σχέθε τόνδ’ ἐνὶ θυμῷ,
: Od. 14:523: ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ Ὀδυσεὺς κοιμήσατο, τοὶ δὲ παρ’ αὐτὸν
: Od. 14:526: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἔξω ἰὼν ὁπλίζετο· χαῖρε δ’ Ὀδυσσεύς,
: Od. 15:17: Εὐρυμάχῳ γήμασθαι· ὁ γὰρ περιβάλλει ἅπαντας
: Od. 15:26: εἰς ὅ κέ τοι φήνωσι θεοὶ κυδρὴν παράκοιτιν.
: Od. 15:44: αὐτὰρ ὁ Νεστορίδην ἐξ ἡδέος ὕπνου ἔγειρε
: Od. 15:51: ἀλλὰ μέν’, εἰς ὅ κε δῶρα φέρων ἐπιδίφρια θήῃ
: Od. 15:75: ἀλλὰ μέν’, εἰς ὅ κε δῶρα φέρων ἐπιδίφρια θείω
: Od. 15:98: ὀπτῆσαί τε κρεῶν· ὁ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας.
: Od. 15:114: δώσω ὃ κάλλιστον καὶ τιμηέστατόν ἐστι.
: Od. 15:121: ἥρως Ἀτρεΐδης· ὁ δ’ ἄρα κρητῆρα φαεινὸν
: Od. 15:130: ὣς εἰποῦσ’ ἐν χερσὶ τίθει, ὁ δ’ ἐδέξατο χαίρων.
: Od. 15:163: ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες· ὁ δέ σφισιν ἐγγύθεν ἐλθὼν
: Od. 15:188: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἄεσαν, ὁ δὲ τοῖς πὰρ ξείνια θῆκεν.
: Od. 15:200: μή μ’ ὁ γέρων ἀέκοντα κατάσχῃ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
: Od. 15:222: ἦ τοι ὁ μὲν τὰ πονεῖτο καὶ εὔχετο, θῦε δ’ Ἀθήνῃ
: Od. 15:231: εἶχε βίῃ. ὁ δὲ τεῖος ἐνὶ μεγάροις Φυλάκοιο
: Od. 15:235: ἀλλ’ ὁ μὲν ἔκφυγε κῆρα καὶ ἤλασε βοῦς ἐριμύκους
: Od. 15:238: ἠγάγετο πρὸς δώμαθ’· ὁ δ’ ἄλλων ἵκετο δῆμον,
: Od. 15:255: ἔνθ’ ὅ γε ναιετάων μαντεύετο πᾶσι βροτοῖσι.
: Od. 15:388: τοῦδ’ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ’, ὁ δ’ ἄξιον ὦνον ἔδωκε.”
: Od. 15:402: τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
: Od. 15:429: τοῦδ’ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ’· ὁ δ’ ἄξιον ὦνον ἔδωκε.”
: Od. 15:443: ἐλθὼν ἐξείπῃ, ὁ δ’ ὀϊσάμενος καταδήσῃ
: Od. 15:452: τόν κεν ἄγοιμ’ ἐπὶ νηός, ὁ δ’ ὕμιν μυρίον ὦνον
: Od. 15:463: ὦνον ὑπισχόμεναι· ὁ δὲ τῇ κατένευσε σιωπῇ.
: Od. 15:464: ἦ τοι ὁ καννεύσας κοίλην ἐπὶ νῆα βεβήκει,
: Od. 15:543: ἐνδυκέως φιλέειν καὶ τιέμεν, εἰς ὅ κεν ἔλθω.”
: Od. 16:14: κιρνὰς αἴθοπα οἶνον. ὁ δ’ ἀντίος ἦλθεν ἄνακτος,
: Od. 16:41: αὐτὰρ ὅ γ’ εἴσω ἴεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν.
: Od. 16:46: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τῷ δὲ συβώτης
: Od. 16:154: ἦ ῥα, καὶ ὦρσε συφορβόν· ὁ δ’ εἵλετο χερσὶ πέδιλα,
: Od. 16:257: φράζευ, ὅ κέν τις νῶϊν ἀμύνοι πρόφρονι θυμῷ.”
: Od. 16:306: ἠμὲν ὅ πού τις νῶϊ τίει καὶ δείδιε θυμῷ,
: Od. 16:399: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
: Od. 17:4: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει,
: Od. 17:14: ὁ ξεῖνος δ’ εἴ περ μάλα μηνίει, ἄλγιον αὐτῷ
: Od. 17:56: ἐνδυκέως φιλέειν καὶ τιέμεν, εἰς ὅ κεν ἔλθω.”
: Od. 17:67: αὐτὰρ ὁ τῶν μὲν ἔπειτα ἀλεύατο πουλὺν ὅμιλον,
: Od. 17:129: βοσκομένη, ὁ δ’ ἔπειτα ἑὴν εἰσήλυθεν εὐνήν,
: Od. 17:142: φῆ μιν ὅ γ’ ἐν νήσῳ ἰδέειν κρατέρ’ ἄλγε’ ἔχοντα,
: Od. 17:144: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
: Od. 17:153: ἦ τοι ὅ γ’ οὐ σάφα οἶδεν, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον·
: Od. 17:201: ῥύατ’ ὄπισθε μένοντες. ὁ δ’ ἐς πόλιν ἦγεν ἄνακτα
: Od. 17:235: ἀλλ’ ἔμεν’ ἀσφαλέως. ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεύς,
: Od. 17:255: αὐτὰρ ὁ βῆ, μάλα δ’ ὦκα δόμους ἵκανεν ἄνακτος.
: Od. 17:263: Φήμιος. αὐτὰρ ὁ χειρὸς ἑλὼν προσέειπε συβώτην·
: Od. 17:302: οὐρῇ μέν ῥ’ ὅ γ’ ἔσηνε καὶ οὔατα κάββαλεν ἄμφω,
: Od. 17:304: ἐλθέμεν· αὐτὰρ ὁ νόσφιν ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ,
: Od. 17:330: νεῦσ’ ἐπὶ οἷ καλέσας· ὁ δὲ παπτήνας ἕλε δίφρον
: Od. 17:359: εὖθ’ ὁ δεδειπνήκειν, ὁ δ’ ἐπαύετο θεῖος ἀοιδός·
: Od. 17:359: εὖθ’ ὁ δεδειπνήκειν, ὁ δ’ ἐπαύετο θεῖος ἀοιδός·
: Od. 17:385: ἢ καὶ θέσπιν ἀοιδόν, ὅ κεν τέρπῃσιν ἀείδων.
: Od. 17:415: “δός, φίλος· οὐ μέν μοι δοκέεις ὁ κάκιστος Ἀχαιῶν
: Od. 17:463: πρυμνότατον κατὰ νῶτον. ὁ δ’ ἐστάθη ἠΰτε πέτρη
: Od. 17:466: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, κὰδ δ’ ἄρα πήρην
: Od. 17:488: ὣς ἄρ’ ἔφαν μνηστῆρες, ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων.
: Od. 17:506: ἡμένη ἐν θαλάμῳ· ὁ δ’ ἐδείπνει δῖος Ὀδυσσεύς.
: Od. 17:514: οἷ’ ὅ γε μυθεῖται, θέλγοιτό κέ τοι φίλον ἦτορ.
: Od. 17:545: οὐχ ὁράᾳς, ὅ μοι υἱὸς ἐπέπταρε πᾶσιν ἔπεσσι;
: Od. 17:586: “οὐκ ἄφρων ὁ ξεῖνος ὀΐεται, ὥς περ ἂν εἴη·
: Od. 17:589: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἀγόρευεν, ὁ δ’ ᾤχετο δῖος ὑφορβὸς
: Od. 17:602: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἄρ’ ἕζετ’ ἐϋξέστου ἐπὶ δίφρου.
: Od. 18:26: “ὢ πόποι, ὡς ὁ μολοβρὸς ἐπιτροχάδην ἀγορεύει,
: Od. 18:38: ὁ ξεῖνός τε καὶ Ἶρος ἐρίζετον ἀλλήλοιϊν
: Od. 18:74: οἵην ἐκ ῥακέων ὁ γέρων ἐπιγουνίδα φαίνει.”
: Od. 18:95: δὴ τότ’ ἀνασχομένω ὁ μὲν ἤλασε δεξιὸν ὦμον
: Od. 18:96: Ἶρος, ὁ δ’ αὐχέν’ ἔλασσεν ὑπ’ οὔατος, ὀστέα δ’ εἴσω
: Od. 18:110: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοὶ δ’ ἴσαν εἴσω
: Od. 18:142: ἀλλ’ ὅ γε σιγῇ δῶρα θεῶν ἔχοι, ὅττι διδοῖεν.
: Od. 18:153: αὐτὰρ ὁ βῆ κατὰ δῶμα φίλον τετιημένος ἦτορ,
: Od. 18:234: μνηστήρων ἰότητι, βίῃ δ’ ὅ γε φέρτερος ἦεν.
: Od. 18:311: δμῳαὶ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος. αὐτὰρ ὁ τῇσιν
: Od. 18:332: τοιοῦτος νόος ἐστίν, ὃ καὶ μεταμώνια βάζεις.
: Od. 18:343: αὐτὰρ ὁ πὰρ λαμπτῆρσι φαείνων αἰθομένοισιν
: Od. 18:392: τοιοῦτος νόος ἐστίν, ὃ καὶ μεταμώνια βάζεις.
: Od. 18:396: Εὐρύμαχον δείσας. ὁ δ’ ἄρ’ οἰνοχόον βάλε χεῖρα
: Od. 18:398: αὐτὰρ ὅ γ’ οἰμώξας πέσεν ὕπτιος ἐν κονίῃσι.
: Od. 18:401: “αἴθ’ ὤφελλ’ ὁ ξεῖνος ἀλώμενος ἄλλοθ’ ὀλέσθαι
: Od. 18:411: Τηλέμαχον θαύμαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευε.
: Od. 19:1: Αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεύς,
: Od. 19:51: αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεὺς
: Od. 19:85: εἰ δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε καὶ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν,
: Od. 19:92: ἕρδουσα μέγα ἔργον, ὃ σῇ κεφαλῇ ἀναμάξεις.
: Od. 19:99: ὁ ξεῖνος ἐμέθεν· ἐθέλω δέ μιν ἐξερέεσθαι.”
: Od. 19:142: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
: Od. 19:171: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
: Od. 19:182: ἀλλ’ ὁ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω
: Od. 19:184: ὁπλότερος γενεῇ· ὁ δ’ ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων.
: Od. 19:212: ἀτρέμας ἐν βλεφάροισι· δόλῳ δ’ ὅ γε δάκρυα κεῦθεν.
: Od. 19:230: ὡς οἱ χρύσεοι ἐόντες ὁ μὲν λάε νεβρὸν ἀπάγχων,
: Od. 19:231: αὐτὰρ ὁ ἐκφυγέειν μεμαὼς ἤσπαιρε πόδεσσι.
: Od. 19:300: ὣς ὁ μὲν οὕτως ἐστὶ σόος καὶ ἐλεύσεται ἤδη
: Od. 19:398: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων· ὁ δέ οἱ πρόφρων ἅμ’ ὀπήδει.
: Od. 19:445: ὡς ἐπάγοντες ἐπῇσαν· ὁ δ’ ἀντίος ἐκ ξυλόχοιο,
: Od. 19:447: στῆ ῥ’ αὐτῶν σχεδόθεν. ὁ δ’ ἄρα πρώτιστος Ὀδυσσεὺς
: Od. 19:449: οὐτάμεναι μεμαώς· ὁ δέ μιν φθάμενος ἔλασεν σῦς
: Od. 19:464: οὐλὴν ὅττι πάθοι· ὁ δ’ ἄρα σφίσιν εὖ κατέλεξεν,
: Od. 19:540: ἁθρόοι ἐν μεγάροισ’, ὁ δ’ ἐς αἰθέρα δῖαν ἀέρθη.
: Od. 19:543: οἴκτρ’ ὀλοφυρομένην, ὅ μοι αἰετὸς ἔκτανε χῆνας.
: Od. 19:547: οὐκ ὄναρ, ἀλλ’ ὕπαρ ἐσθλόν, ὅ τοι τετελεσμένον ἔσται.
: Od. 19:575: στὰς δ’ ὅ γε πολλὸν ἄνευθε διαῤῥίπτασκεν ὀϊστόν.
: Od. 20:1: Αὐτὰρ ὁ ἐν προδόμῳ εὐνάζετο δῖος Ὀδυσσεύς·
: Od. 20:28: ὣς ἄρ’ ὅ γ’ ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλίσσετο μερμηρίζων,
: Od. 20:75: ἐς Δία τερπικέραυνον, - ὁ γάρ τ’ ἐῢ οἶδεν ἅπαντα,
: Od. 20:85: νύκτας δ’ ὕπνος ἔχῃσιν, - ὁ γάρ τ’ ἐπέλησεν ἁπάντων,
: Od. 20:140: αὐτὰρ ὅ γ’, ὥς τις πάμπαν ὀϊζυρὸς καὶ ἄποτμος,
: Od. 20:228: γινώσκω δὲ καὶ αὐτός, ὅ τοι πινυτὴ φρένας ἵκει,
: Od. 20:242: ἤρτυον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀριστερὸς ἤλυθεν ὄρνις,
: Od. 20:269: Τηλέμαχον θαύμαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευε.
: Od. 20:275: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος· ὁ δ’ ἄρ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων.
: Od. 20:300: κείμενον ἐκ κανέοιο λαβών· ὁ δ’ ἀλεύατ’ Ὀδυσσεὺς
: Od. 20:302: σαρδάνιον μάλα τοῖον· ὁ δ’ εὔδμητον βάλε τοῖχον.
: Od. 20:333: νῦν δ’ ἤδη τόδε δῆλον, ὅ τ’ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν.
: Od. 20:372: ἵκετο δ’ ἐς Πείραιον, ὅ μιν πρόφρων ὑπέδεκτο.
: Od. 20:384: ὣς ἔφασαν μνηστῆρες· ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων,
: Od. 21:32: τὸ πρὶν μὲν ἐφόρει μέγας Εὔρυτος, αὐτὰρ ὁ παιδὶ
: Od. 21:145: ὅ σφι θυοσκόος ἔσκε, παρὰ κρητῆρα δὲ καλὸν
: Od. 21:181: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αἶψ’ ἀνέκαιε Μελάνθιος ἀκάματον πῦρ,
: Od. 21:254: ἀντιθέου Ὀδυσῆος, ὅ τ’ οὐ δυνάμεσθα τανύσσαι
: Od. 21:289: οὐκ ἀγαπᾷς, ὃ ἕκηλος ὑπερφιάλοισι μεθ’ ἡμῖν
: Od. 21:297: ἐς Λαπίθας ἐλθόνθ’· ὁ δ’ ἐπεὶ φρένας ἄασεν οἴνῳ,
: Od. 21:301: ῥῖνάς τ’ ἀμήσαντες· ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσιν ἀασθεὶς
: Od. 21:314: ἔλπεαι, αἴ χ’ ὁ ξεῖνος Ὀδυσσῆος μέγα τόξον
: Od. 21:359: αὐτὰρ ὁ τόξα λαβὼν φέρε καμπύλα δῖος ὑφορβός·
: Od. 21:366: ὣς φάσαν, αὐτὰρ ὁ θῆκε φέρων αὐτῇ ἐνὶ χώρῃ,
: Od. 21:393: εἰσορόων Ὀδυσῆα. ὁ δ’ ἤδη τόξον ἐνώμα
: Od. 21:399: ἢ ὅ γ’ ἐφορμᾶται ποιησέμεν, ὡς ἐνὶ χερσὶ
: Od. 21:416: εἵλετο δ’ ὠκὺν ὀϊστόν, ὅ οἱ παρέκειτο τραπέζῃ
: Od. 21:423: ἰὸς χαλκοβαρής. ὁ δὲ Τηλέμαχον προσέειπε·
: Od. 21:424: “Τηλέμαχ’, οὔ σ’ ὁ ξεῖνος ἐνὶ μεγάροισιν ἐλέγχει
: Od. 21:431: ἦ, καὶ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσεν· ὁ δ’ ἀμφέθετο ξίφος ὀξὺ
: Od. 22:1: Αὐτὰρ ὁ γυμνώθη ῥακέων πολύμητις Ὀδυσσεύς,
: Od. 22:9: ἦ τοι ὁ καλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσθαι ἔμελλε,
: Od. 22:48: ἀλλ’ ὁ μὲν ἤδη κεῖται, ὃς αἴτιος ἔπλετο πάντων,
: Od. 22:54: νῦν δ’ ὁ μὲν ἐν μοίρῃ πέφαται, σὺ δὲ φείδεο λαῶν
: Od. 22:58: χαλκόν τε χρυσόν τ’ ἀποδώσομεν, εἰς ὅ κε σὸν κῆρ
: Od. 22:72: οὐδοῦ ἄπο ξεστοῦ τοξάσσεται, εἰς ὅ κε πάντας
: Od. 22:81: σμερδαλέα ἰάχων· ὁ δ’ ἁμαρτὴ δῖος Ὀδυσσεὺς
: Od. 22:86: καὶ δέπας ἀμφικύπελλον· ὁ δὲ χθόνα τύπτε μετώπῳ
: Od. 22:116: αὐτὰρ ὅ γ’, ὄφρα μὲν αὐτῷ ἀμύνεσθαι ἔσαν ἰοί,
: Od. 22:180: ἦ τοι ὁ μὲν θαλάμοιο μυχὸν κάτα τεύχε’ ἐρεύνα,
: Od. 22:185: Λαέρτεω ἥρωος, ὃ κουρίζων φορέεσκε·
: Od. 22:200: ὣς ὁ μὲν αὖθι λέλειπτο, ταθεὶς ὀλοῷ ἐνὶ δεσμῷ·
: Od. 22:327: κείμενον, ὅ ῥ’ Ἀγέλαος ἀποπροέηκε χαμᾶζε
: Od. 22:340: ἦ τοι ὁ φόρμιγγα γλαφυρὴν κατέθηκε χαμᾶζε
: Od. 22:435: αὐτὰρ ὁ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην
: Od. 22:443: θεινέμεναι ξίφεσιν τανυήκεσιν, εἰς ὅ κε πασέων
: Od. 22:480: αὐτὰρ ὅ γε προσέειπε φίλην τροφὸν Εὐρύκλειαν·
: Od. 23:28: ὁ ξεῖνος, τὸν πάντες ἀτίμων ἐν μεγάροισι.
: Od. 23:50: ἁθρόοι, αὐτὰρ ὁ δῶμα θεειοῦται περικαλλές,
: Od. 23:90: τοίχου τοῦ ἑτέρου· ὁ δ’ ἄρα πρὸς κίονα μακρὴν
: Od. 23:143: ὅπλισθεν δὲ γυναῖκες· ὁ δ’ εἵλετο θεῖος ἀοιδὸς
: Od. 23:220: εἰ ᾔδη, ὅ μιν αὖτις ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
: Od. 23:269: εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκωμαι, οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν
: Od. 23:314: ἠδ’ ὡς Αἴολον ἵκεθ’, ὅ μιν πρόφρων ὑπέδεκτο
: Od. 23:358: δώσουσ’, εἰς ὅ κε πάντας ἐνιπλήσωσιν ἐπαύλους.
: Od. 23:360: ὀψόμενος πατέρ’ ἐσθλόν, ὅ μοι πυκινῶς ἀκάχηται·
: Od. 24:53: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
: Od. 24:132: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
: Od. 24:162: αὐτὰρ ὁ τεῖος ἐτόλμα ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσι
: Od. 24:167: αὐτὰρ ὁ ἣν ἄλοχον πολυκερδείῃσιν ἄνωγε
: Od. 24:176: αὐτὰρ ὁ δέξατο χειρὶ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
: Od. 24:182: γνωτὸν δ’ ἦν, ὅ ῥά τίς σφι θεῶν ἐπιτάῤῥοθος ἦεν·
: Od. 24:190: κατθέμενοι γοάοιεν· ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.”
: Od. 24:225: ᾤχοντ’, αὐτὰρ ὁ τοῖσι γέρων ὁδὸν ἡγεμόνευε.
: Od. 24:242: ἦ τοι ὁ μὲν κατέχων κεφαλὴν φυτὸν ἀμφελάχαινε·
: Od. 24:387: ἦλθ’ ὁ γέρων Δολίος, σὺν δ’ υἱεῖς τοῖο γέροντος,
: Od. 24:408: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἄρ’ ἕζετ’ ἐϋξέστου ἐπὶ δίφρου.
: Od. 24:425: τοῦ ὅ γε δάκρυ χέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
: Od. 24:452: Μαστορίδης· ὁ γὰρ οἶος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω·
: Od. 24:453: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
: Od. 24:470: φῆ δ’ ὅ γε τείσεσθαι παιδὸς φόνον, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
: Od. 24:483: ὅρκια πιστὰ ταμόντες ὁ μὲν βασιλευέτω αἰεί,
: Od. 24:545: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, ὁ δ’ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ.
ὀάριζε: Il. 6:516: στρέψεσθ’ ἐκ χώρης ὅθι ᾗ ὀάριζε γυναικί.
ὀαριζέμεναι: Il. 22:127: τῷ ὀαριζέμεναι, ἅ τε παρθένος ἠΐθεός τε
ὀαρίζετον: Il. 22:128: παρθένος ἠΐθεός τ’ ὀαρίζετον ἀλλήλοιιν.
ὀαριστής: Od. 19:179: ἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου ὀαριστής,
ὀαριστύν: Il. 13:291: πρόσσω ἱεμένοιο μετὰ προμάχων ὀαριστύν.
ὀαριστὺς: Il. 14:216: ἔνθ’ ἔνι μὲν φιλότης, ἐν δ’ ἵμερος, ἐν δ’ ὀαριστὺς
ὀαριστύς: Il. 17:228: ἠὲ σαωθήτω· ἣ γὰρ πολέμου ὀαριστύς.
ὀάρων: Il. 9:327: ἀνδράσι μαρνάμενος ὀάρων ἕνεκα σφετεράων.
ὀβελοῖσ’: Od. 12:395: εἷρπον μὲν ῥινοί, κρέα δ’ ἀμφ’ ὀβελοῖσ’ ἐμεμύκει,
ὀβελοῖσιν: Il. 1:465: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειραν,
ὀβελοῖσιν: Il. 2:428: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειραν,
ὀβελοῖσιν: Il. 7:317: μίστυλλόν τ’ ἄρ’ ἐπισταμένως πεῖράν τ’ ὀβελοῖσιν,
ὀβελοῖσιν: Il. 9:210: καὶ τὰ μὲν εὖ μίστυλλε καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρε,
ὀβελοῖσιν: Il. 24:623: μίστυλλόν τ’ ἄρ’ ἐπισταμένως πεῖράν τ’ ὀβελοῖσιν,
ὀβελοῖσιν: Od. 3:462: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον,
ὀβελοῖσιν: Od. 12:365: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον.
ὀβελοῖσιν: Od. 14:75: εὗσέ τε μίστυλλέν τε καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρεν.
ὀβελοῖσιν: Od. 14:77: θέρμ’ αὐτοῖσ’ ὀβελοῖσιν, ὁ δ’ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνεν.
ὀβελοῖσιν: Od. 14:430: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον
ὀβελοῖσιν: Od. 19:422: μίστυλλόν τ’ ἄρ’ ἐπισταμένως πεῖράν τ’ ὀβελοῖσιν
ὀβελοὺς: Il. 9:213: ἀνθρακιὴν στορέσας ὀβελοὺς ἐφύπερθε τάνυσσε,
ὀβελοὺς: Od. 3:463: ὤπτων δ’ ἀκροπόρους ὀβελοὺς ἐν χερσὶν ἔχοντες.
ὄβριμ’: Il. 19:408: καὶ λίην σ’ ἔτι νῦν γε σαώσομεν ὄβριμ’ Ἀχιλλεῦ·
ὀβριμοεργόν: Il. 22:418: λίσσωμ’ ἀνέρα τοῦτον ἀτάσθαλον ὀβριμοεργόν,
ὀβριμοεργὸς: Il. 5:403: σχέτλιος ὀβριμοεργὸς ὃς οὐκ ὄθετ’ αἴσυλα ῥέζων,
ὄβριμον: Il. 3:357: διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
ὄβριμον: Il. 4:453: ἐς μισγάγκειαν συμβάλλετον ὄβριμον ὕδωρ
ὄβριμον: Il. 4:529: ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλθε Θόας, ἐκ δ’ ὄβριμον ἔγχος
ὄβριμον: Il. 5:790: οἴχνεσκον· κείνου γὰρ ἐδείδισαν ὄβριμον ἔγχος·
ὄβριμον: Il. 7:251: διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
ὄβριμον: Il. 11:435: διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
ὄβριμον: Il. 11:456: Ὣς εἰπὼν Σώκοιο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος
ὄβριμον: Il. 13:294: ἀλλὰ σύ γε κλισίην δὲ κιὼν ἕλευ ὄβριμον ἔγχος.
ὄβριμον: Il. 13:519: υἱὸν Ἐνυαλίοιο· δι’ ὤμου δ’ ὄβριμον ἔγχος
ὄβριμον: Il. 13:532: ἐξέρυσε πρυμνοῖο βραχίονος ὄβριμον ἔγχος,
ὄβριμον: Il. 14:450: υἱὸν Ἀρηϊλύκοιο, δι’ ὤμου δ’ ὄβριμον ἔγχος
ὄβριμον: Il. 14:497: αὐτῇ σὺν πήληκι κάρη· ἔτι δ’ ὄβριμον ἔγχος
ὄβριμον: Il. 20:259: Ἦ ῥα καὶ ἐν δεινῷ σάκει ἤλασεν ὄβριμον ἔγχος
ὄβριμον: Il. 20:267: οὐδὲ τότ’ Αἰνείαο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος
ὄβριμον: Od. 9:233: ἥμενοι, εἷος ἐπῆλθε νέμων. φέρε δ’ ὄβριμον ἄχθος
ὄβριμον: Od. 9:241: ὄβριμον· οὐκ ἂν τόν γε δύω καὶ εἴκοσ’ ἄμαξαι
ὄβριμον: Od. 9:305: χερσὶν ἀπώσασθαι λίθον ὄβριμον, ὃν προσέθηκεν.
ὀβριμοπάτρη: Il. 5:747: ἡρώων, οἷσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη.
ὀβριμοπάτρη: Il. 8:391: ἡρώων, τοῖσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη.
ὀβριμοπάτρη: Od. 1:101: ἡρώων, τοῖσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη,
ὀβριμοπάτρης: Od. 3:135: μήνιος ἐξ ὀλοῆς γλαυκώπιδος ὀβριμοπάτρης,
ὀβριμοπάτρης: Od. 24:540: κὰδ δ’ ἔπεσε πρόσθε γλαυκώπιδος ὀβριμοπάτρης.
ὄβριμος: Il. 5:845: δῦν’ Ἄϊδος κυνέην, μή μιν ἴδοι ὄβριμος Ἄρης.
ὄβριμος: Il. 8:473: οὐ γὰρ πρὶν πολέμου ἀποπαύσεται ὄβριμος Ἕκτωρ
ὄβριμος: Il. 10:200: πιπτόντων· ὅθεν αὖτις ἀπετράπετ’ ὄβριμος Ἕκτωρ
ὄβριμος: Il. 11:347: νῶϊν δὴ τόδε πῆμα κυλίνδεται ὄβριμος Ἕκτωρ·
ὄβριμος: Il. 13:444: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης·
ὄβριμος: Il. 13:521: οὐδ’ ἄρα πώ τι πέπυστο βριήπυος ὄβριμος Ἄρης
ὄβριμος: Il. 14:44: δείδω μὴ δή μοι τελέσῃ ἔπος ὄβριμος Ἕκτωρ,
ὄβριμος: Il. 15:112: Ἀσκάλαφος, τόν φησιν ὃν ἔμμεναι ὄβριμος Ἄρης.
ὄβριμος: Il. 16:613: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης.
ὄβριμος: Il. 17:529: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης.
ὀγδοάτην: Il. 19:246: ἕπτ’, ἀτὰρ ὀγδοάτην Βρισηΐδα καλλιπάρῃον.
ὀγδοάτῳ: Od. 3:306: τῷ δέ οἱ ὀγδοάτῳ κακὸν ἤλυθε δῖος Ὀρέστης
ὀγδοάτῳ: Od. 4:82: ἠγαγόμην ἐν νηυσὶ καὶ ὀγδοάτῳ ἔτει ἦλθον,
ὄγδοον: Il. 7:223: ταύρων ζατρεφέων, ἐπὶ δ’ ὄγδοον ἤλασε χαλκόν.
ὄγδοόν: Od. 7:261: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλθε,
ὄγδοόν: Od. 14:287: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλθε,
ὄγδοος: Il. 7:246: ἀκρότατον κατὰ χαλκόν, ὃς ὄγδοος ἦεν ἐπ’ αὐτῷ.
ὀγδώκοντα: Il. 2:568: τοῖσι δ’ ἅμ’ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
ὀγδώκοντα: Il. 2:652: τοῖσι δ’ ἅμ’ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
ὄγκιον: Od. 21:61: τῇ δ’ ἄρ’ ἅμ’ ἀμφίπολοι φέρον ὄγκιον, ἔνθα σίδηρος
ὄγκοι: Il. 4:214: τοῦ δ’ ἐξελκομένοιο πάλιν ἄγεν ὀξέες ὄγκοι.
ὄγκους: Il. 4:151: ὡς δὲ ἴδεν νεῦρόν τε καὶ ὄγκους ἐκτὸς ἐόντας
ὄγμον: Il. 11:68: ὄγμον ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς μάκαρος κατ’ ἄρουραν
ὄγμον: Il. 18:552: δράγματα δ’ ἄλλα μετ’ ὄγμον ἐπήτριμα πῖπτον ἔραζε,
ὄγμου: Il. 18:557: σκῆπτρον ἔχων ἑστήκει ἐπ’ ὄγμου γηθόσυνος κῆρ.
ὄγμους: Il. 18:546: δόσκεν ἀνὴρ ἐπιών· τοὶ δὲ στρέψασκον ἀν’ ὄγμους,
Ὀγχηστόν: Il. 2:506: Ὀγχηστόν θ’ ἱερὸν Ποσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσος,
ὄγχναι: Od. 7:115: ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι
ὄγχναι: Od. 11:589: ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι
ὄγχνας: Od. 24:340: ὄγχνας μοι δῶκας τρεισκαίδεκα καὶ δέκα μηλέας,
ὄγχνη: Od. 7:120: ὄγχνη ἐπ’ ὄγχνῃ γηράσκει, μῆλον δ’ ἐπὶ μήλῳ,
ὄγχνῃ: Od. 7:120: ὄγχνη ἐπ’ ὄγχνῃ γηράσκει, μῆλον δ’ ἐπὶ μήλῳ,
ὄγχνη: Od. 24:247: οὐκ ὄγχνη, οὐ πρασιή τοι ἄνευ κομιδῆς κατὰ κῆπον.
ὄγχνην: Od. 24:234: στὰς ἄρ’ ὑπὸ βλωθρὴν ὄγχνην κατὰ δάκρυον εἶβε.
ὅδ’: Il. 1:287: ἀλλ’ ὅδ’ ἀνὴρ ἐθέλει περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων,
ὅδ’: Il. 3:167: ὅς τις ὅδ’ ἐστὶν Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε.
ὅδ’: Il. 3:192: εἴπ’ ἄγε μοι καὶ τόνδε φίλον τέκος ὅς τις ὅδ’ ἐστί·
ὅδ’: Il. 3:226: τίς τὰρ ὅδ’ ἄλλος Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε
ὅδ’: Il. 12:218: Τρωσὶν ὅδ’ ὄρνις ἦλθε περησέμεναι μεμαῶσιν
ὅδ’: Il. 15:699: τοῖσι δὲ μαρναμένοισιν ὅδ’ ἦν νόος· ἤτοι Ἀχαιοὶ
ὅδ’: Il. 20:117: Αἰνείας ὅδ’ ἔβη κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ
ὅδ’: Il. 21:57: οἷον δὴ καὶ ὅδ’ ἦλθε φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ
ὅδ’: Od. 1:225: τίς δαίς, τίς δὲ ὅμιλος ὅδ’ ἔπλετο; τίπτε δέ σε χρεώ;
ὅδ’: Od. 1:232: μέλλεν μέν ποτε οἶκος ὅδ’ ἀφνειὸς καὶ ἀμύμων
ὅδ’: Od. 1:371: τοιοῦδ’ οἷος ὅδ’ ἐστί, θεοῖσ’ ἐναλίγκιος αὐδήν.
ὅδ’: Od. 3:377: οὐ μὲν γάρ τις ὅδ’ ἄλλος Ὀλύμπια δώματ’ ἐχόντων,
ὅδ’: Od. 4:143: ὡς ὅδ’ Ὀδυσσῆος μεγαλήτορος υἷι ἔοικε,
ὅδ’: Od. 4:157: κείνου μέν τοι ὅδ’ υἱὸς ἐτήτυμον, ὡς ἀγορεύεις·
ὅδ’: Od. 6:241: Φαιήκεσσ’ ὅδ’ ἀνὴρ ἐπιμείξεται ἀντιθέοισι·
ὅδ’: Od. 8:28: ξεῖνος ὅδ’, οὐκ οἶδ’ ὅς τις, ἀλώμενος ἵκετ’ ἐμὸν δῶ,
ὅδ’: Od. 8:208: ξεῖνος γάρ μοι ὅδ’ ἐστί· τίς ἂν φιλέοντι μάχοιτο;
ὅδ’: Od. 9:4: τοιοῦδ’, οἷος ὅδ’ ἐστί, θεοῖσ’ ἐναλίγκιος αὐδήν.
ὅδ’: Od. 13:345: Φόρκυνος μὲν ὅδ’ ἐστὶ λιμήν, ἁλίοιο γέροντος,
ὅδ’: Od. 16:57: “ἄττα, πόθεν τοι ξεῖνος ὅδ’ ἵκετο; πῶς δέ ἑ ναῦται
ὅδ’: Od. 16:205: ἀλλ’ ὅδ’ ἐγὼ τοιόσδε, παθὼν κακά, πολλὰ δ’ ἀληθείς,
ὅδ’: Od. 18:353: οὐκ ἀθεεὶ ὅδ’ ἀνὴρ Ὀδυσήϊον ἐς δόμον ἵκει·
ὅδ’: Od. 19:27: “ξεῖνος ὅδ’· οὐ γὰρ ἀεργὸν ἀνέξομαι, ὅς κεν ἐμῆς γε
ὅδ’: Od. 20:34: οἶκος μέν τοι ὅδ’ ἐστί, γυνὴ δέ τοι ἥδ’ ἐνὶ οἴκῳ
ὅδ’: Od. 20:265: οἶκος ὅδ’, ἀλλ’ Ὀδυσῆος, ἐμοὶ δ’ ἐκτήσατο κεῖνος.
ὅδ’: Od. 21:207: “ἔνδον μὲν δὴ ὅδ’ αὐτὸς ἐγώ, κακὰ πολλὰ μογήσας,
ὅδ’: Od. 22:367: “ὦ φίλ’, ἐγὼ μὲν ὅδ’ εἰμί, σὺ δ’ ἴσχεο· εἰπὲ δὲ πατρί,
ὅδ’: Od. 24:321: “κεῖνος μὲν δὴ ὅδ’ αὐτὸς ἐγώ, πάτερ, ὃν σὺ μεταλλᾷς,
ὁδαίων: Od. 8:163: φόρτου τε μνήμων καὶ ἐπίσκοπος ᾖσιν ὁδαίων
ὁδαίων: Od. 15:445: ἀλλ’ ἔχετ’ ἐν φρεσὶ μῦθον, ἐπείγετε δ’ ὦνον ὁδαίων.
ὀδὰξ: Il. 2:418: πρηνέες ἐν κονίῃσιν ὀδὰξ λαζοίατο γαῖαν.
ὀδὰξ: Il. 11:748: φῶτες ὀδὰξ ἕλον οὖδας ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες.
ὀδὰξ: Il. 19:61: τώ κ’ οὐ τόσσοι Ἀχαιοὶ ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας
ὀδὰξ: Il. 22:17: γαῖαν ὀδὰξ εἷλον πρὶν Ἴλιον εἰσαφικέσθαι.
ὀδὰξ: Il. 24:738: Ἕκτορος ἐν παλάμῃσιν ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας.
ὀδὰξ: Od. 1:381: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
ὀδὰξ: Od. 18:410: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
ὀδὰξ: Od. 20:268: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
ὀδὰξ: Od. 22:269: οἱ μὲν ἔπειθ’ ἅμα πάντες ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας,
ὅδε: Il. 3:300: ὧδέ σφ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέοι ὡς ὅδε οἶνος
ὅδε: Il. 5:175: ὅς τις ὅδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε
ὅδε: Il. 6:100: ὅν πέρ φασι θεᾶς ἐξέμμεναι· ἀλλ’ ὅδε λίην
ὅδε: Il. 6:479: καί ποτέ τις εἴποι πατρός γ’ ὅδε πολλὸν ἀμείνων
ὅδε: Il. 16:424: ὅς τις ὅδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε
ὅδε: Il. 16:747: πολλοὺς ἂν κορέσειεν ἀνὴρ ὅδε τήθεα διφῶν
ὅδε: Il. 19:140: δῶρα δ’ ἐγὼν ὅδε πάντα παρασχέμεν ὅσσά τοι ἐλθὼν
ὅδε: Il. 21:292: ἀλλ’ ὅδε μὲν τάχα λωφήσει, σὺ δὲ εἴσεαι αὐτός·
ὅδε: Il. 21:533: ἐγγὺς ὅδε κλονέων· νῦν οἴω λοίγι’ ἔσεσθαι.
ὅδε: Od. 6:206: ἀλλ’ ὅδε τις δύστηνος ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκάνει,
ὅδε: Od. 6:276: “τίς δ’ ὅδε Ναυσικάᾳ ἕπεται καλός τε μέγας τε
ὅδε: Od. 10:38: “ὢ πόποι, ὡς ὅδε πᾶσι φίλος καὶ τίμιός ἐστιν
ὅδε: Od. 11:336: “Φαίηκες, πῶς ὔμμιν ἀνὴρ ὅδε φαίνεται εἶναι
ὅδε: Od. 15:174: ὡς ὅδε χῆν’ ἥρπαξ’ ἀτιταλλομένην ἐνὶ οἴκῳ
ὅδε: Od. 16:387: εἰ δ’ ὕμιν ὅδε μῦθος ἀφανδάνει, ἀλλὰ βόλεσθε
ὅδε: Od. 17:22: ἀλλ’ ἔρχευ· ἐμὲ δ’ ἄξει ἀνὴρ ὅδε, τὸν σὺ κελεύεις,
ὅδε: Od. 17:306: “Εὔμαι’, ἦ μάλα θαῦμα κύων ὅδε κεῖτ’ ἐνὶ κόπρῳ.
ὅδε: Od. 17:312: “καὶ λίην ἀνδρός γε κύων ὅδε τῆλε θανόντος
ὅδε: Od. 18:17: οὐδὸς δ’ ἀμφοτέρους ὅδε χείσεται, οὐδέ τί σε χρὴ
ὅδε: Od. 20:191: “τίς δὴ ὅδε ξεῖνος νέον εἰλήλουθε, συβῶτα,
ὅδε: Od. 22:70: “ὦ φίλοι, οὐ γὰρ σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους,
ὅδε: Od. 22:248: “ὦ φίλοι, ἤδη σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους·
ὅδε: Od. 23:62: ἀλλ’ οὐκ ἔσθ’ ὅδε μῦθος ἐτήτυμος, ὡς ἀγορεύεις,
ὅδε: Od. 24:426: “ὦ φίλοι, ἦ μέγα ἔργον ἀνὴρ ὅδε μήσατ’ Ἀχαιούς·
ὁδεύειν: Il. 11:568: πάντας δὲ προέεργε θοὰς ἐπὶ νῆας ὁδεύειν,
Ὀδίον: Il. 5:39: ἀρχὸν Ἁλιζώνων Ὀδίον μέγαν ἔκβαλε δίφρου·
Ὀδίος: Il. 2:856: Αὐτὰρ Ἁλιζώνων Ὀδίος καὶ Ἐπίστροφος ἦρχον
Ὀδίος: Il. 9:170: κηρύκων δ’ Ὀδίος τε καὶ Εὐρυβάτης ἅμ’ ἑπέσθων.
ὁδῖται: Od. 17:211: Νυμφάων, ὅθι πάντες ἐπιῤῥέζεσκον ὁδῖται·
ὁδιτάων: Od. 13:123: ἐκτὸς ὁδοῦ, μή πώ τις ὁδιτάων ἀνθρώπων,
ὁδίτης: Il. 16:263: τοὺς δ’ εἴ περ παρά τίς τε κιὼν ἄνθρωπος ὁδίτης
ὁδίτης: Od. 7:204: εἰ δ’ ἄρα τις καὶ μοῦνος ἰὼν ξύμβληται ὁδίτης,
ὁδίτης: Od. 11:127: ὁππότε κεν δή τοι ξυμβλήμενος ἄλλος ὁδίτης
ὁδίτης: Od. 23:274: ὁππότε κεν δή μοι ξυμβλήμενος ἄλλος ὁδίτης
ὀδμὴ: Il. 14:414: πρόῤῥιζος, δεινὴ δὲ θεείου γίγνεται ὀδμὴ
ὀδμή: Od. 4:442: φωκάων ἁλιοτρεφέων ὀλοώτατος ὀδμή·
ὀδμὴ: Od. 5:59: πῦρ μὲν ἐπ’ ἐσχαρόφιν μέγα καίετο, τηλόσε δ’ ὀδμὴ
ὀδμὴ: Od. 9:210: χεῦ’, ὀδμὴ δ’ ἡδεῖα ἀπὸ κρητῆρος ὀδώδει,
ὀδμήν: Od. 4:406: πικρὸν ἀποπνείουσαι ἁλὸς πολυβενθέος ὀδμήν.
ὀδμήν: Od. 4:446: ἡδὺ μάλα πνείουσαν, ὄλεσσε δὲ κήτεος ὀδμήν.
ὁδοῖο: Il. 10:274: τοῖσι δὲ δεξιὸν ἧκεν ἐρωδιὸν ἐγγὺς ὁδοῖο
ὁδοῖο: Il. 23:421: ἐξέῤῥηξεν ὁδοῖο, βάθυνε δὲ χῶρον ἅπαντα·
ὁδοῖο: Il. 24:264: ταῦτά τε πάντ’ ἐπιθεῖτε, ἵνα πρήσσωμεν ὁδοῖο;
ὁδοῖο: Od. 1:309: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο,
ὁδοῖο: Od. 1:315: “μή μ’ ἔτι νῦν κατέρυκε, λιλαιόμενόν περ ὁδοῖο·
ὁδοῖο: Od. 2:404: ἀλλ’ ἴομεν, μὴ δηθὰ διατρίβωμεν ὁδοῖο.”
ὁδοῖο: Od. 3:284: ὣς ὁ μὲν ἔνθα κατέσχετ’, ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο,
ὁδοῖο: Od. 3:476: ζεύξαθ’ ὑφ’ ἅρματ’ ἄγοντες, ἵνα πρήσσῃσιν ὁδοῖο.”
ὁδοῖο: Od. 4:733: τῶ κε μάλ’ ἤ κεν ἔμεινε, καὶ ἐσσύμενός περ ὁδοῖο,
ὁδοῖο: Od. 5:237: δῶκε δ’ ἔπειτα σκέπαρνον ἐΰξοον· ἦρχε δ’ ὁδοῖο
ὁδοῖο: Od. 13:268: ἀγρόθεν, ἐγγὺς ὁδοῖο λοχησάμενος σὺν ἑταίρῳ·
ὁδοῖο: Od. 15:47: ζεῦξον ὑφ’ ἅρματ’ ἄγων, ὄφρα πρήσσωμεν ὁδοῖο.”
ὁδοῖο: Od. 15:49: “Τηλέμαχ’, οὔ πως ἔστιν, ἐπειγομένους περ ὁδοῖο,
ὁδοῖο: Od. 15:219: αὐτοί τ’ ἀμβαίνωμεν, ἵνα πρήσσωμεν ὁδοῖο.”
ὁδοιπόριον: Od. 15:506: ἠῶθεν δέ κεν ὔμμιν ὁδοιπόριον παραθείμην,
ὁδοιπόρον: Il. 24:375: ὅς μοι τοιόνδ’ ἧκεν ὁδοιπόρον ἀντιβολῆσαι
ὁδὸν: Il. 1:151: ἢ ὁδὸν ἐλθέμεναι ἢ ἀνδράσιν ἶφι μάχεσθαι;
ὁδὸν: Il. 6:292: τὴν ὁδὸν ἣν Ἑλένην περ ἀνήγαγεν εὐπατέρειαν·
ὁδὸν: Il. 6:391: τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὖτις ἐϋκτιμένας κατ’ ἀγυιάς.
ὁδὸν: Il. 10:339: βῆ ῥ’ ἀν’ ὁδὸν μεμαώς· τὸν δὲ φράσατο προσιόντα
ὁδόν: Il. 15:276: εἰς ὁδόν, αἶψα δὲ πάντας ἀπέτραπε καὶ μεμαῶτας·
ὁδόν: Il. 15:682: λαοφόρον καθ’ ὁδόν· πολέες τέ ἑ θηήσαντο
ὁδόν: Od. 1:444: βούλευε φρεσὶν ᾗσιν ὁδόν, τὴν πέφραδ’ Ἀθήνη.
ὁδὸν: Od. 2:253: τούτῳ δ’ ὀτρυνέει Μέντωρ ὁδὸν ἠδ’ Ἁλιθέρσης,
ὁδὸν: Od. 2:256: πεύσεται εἰν Ἰθάκῃ, τελέει δ’ ὁδὸν οὔ ποτε ταύτην.”
ὁδὸν: Od. 3:288: ἷξε θέων, τότε δὴ στυγερὴν ὁδὸν εὐρύοπα Ζεὺς
ὁδὸν: Od. 3:316: κτήματα δασσάμενοι, σὺ δὲ τηϋσίην ὁδὸν ἔλθῃς.
ὁδόν: Od. 3:496: ἦνον ὁδόν· τοῖον γὰρ ὑπέκφερον ὠκέες ἵπποι.
ὁδὸν: Od. 4:389: ὅς κέν τοι εἴπῃσιν ὁδὸν καὶ μέτρα κελεύθου
ὁδὸν: Od. 4:393: οἰχομένοιο σέθεν δολιχὴν ὁδὸν ἀργαλέην τε.
ὁδὸν: Od. 4:480: καὶ τότε τοι δώσουσιν ὁδὸν θεοί, ἣν σὺ μενοινᾷς.
ὁδὸν: Od. 4:483: Αἴγυπτόνδ’ ἰέναι, δολιχὴν ὁδὸν ἀργαλέην τε.
ὁδὸν: Od. 4:732: εἰ γὰρ ἐγὼ πυθόμην ταύτην ὁδὸν ὁρμαίνοντα,
ὁδόν: Od. 6:165: τὴν ὁδόν, ᾗ δὴ μέλλεν ἐμοὶ κακὰ κήδε’ ἔσεσθαι·
ὁδὸν: Od. 6:261: καρπαλίμως ἔρχεσθαι· ἐγὼ δ’ ὁδὸν ἡγεμονεύσω.
ὁδὸν: Od. 6:264: λεπτὴ δ’ εἰσίθμη· νῆες δ’ ὁδὸν ἀμφιέλισσαι
ὁδὸν: Od. 7:30: ἀλλ’ ἴθι σιγῇ τοῖον, ἐγὼ δ’ ὁδὸν ἡγεμονεύσω,
ὁδὸν: Od. 8:107: κῆρυξ· ἦρχε δὲ τῷ αὐτὴν ὁδὸν ἥν περ οἱ ἄλλοι
ὁδὸν: Od. 8:444: μή τίς τοι καθ’ ὁδὸν δηλήσεται, ὁππότ’ ἂν αὖτε
ὁδὸν: Od. 9:261: οἴκαδε ἱέμενοι, ἄλλην ὁδὸν ἄλλα κέλευθα
ὁδὸν: Od. 10:17: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼν ὁδὸν ᾔτεον ἠδ’ ἐκέλευον
ὁδὸν: Od. 10:41: ληΐδος· ἡμεῖς δ’ αὖτε ὁμὴν ὁδὸν ἐκτελέσαντες
ὁδόν: Od. 10:103: οἱ δ’ ἴσαν ἐκβάντες λείην ὁδόν, ᾗ περ ἄμαξαι
ὁδὸν: Od. 10:158: ὅς ῥά μοι ὑψίκερων ἔλαφον μέγαν εἰς ὁδὸν αὐτὴν
ὁδὸν: Od. 10:263: τὸν δ’ ἂψ ἠνώγεα αὐτὴν ὁδὸν ἡγήσασθαι.
ὁδὸν: Od. 10:490: ἀλλ’ ἄλλην χρὴ πρῶτον ὁδὸν τελέσαι καὶ ἱκέσθαι
ὁδὸν: Od. 10:501: “ὦ Κίρκη, τίς γὰρ ταύτην ὁδὸν ἡγεμονεύσει;
ὁδὸν: Od. 10:539: ὅς κέν τοι εἴπῃσιν ὁδὸν καὶ μέτρα κελεύθου
ὁδὸν: Od. 10:563: ἔρχεσθ’· ἄλλην δ’ ἧμιν ὁδὸν τεκμήρατο Κίρκη
ὁδὸν: Od. 12:25: πλεύσεσθ’· αὐτὰρ ἐγὼ δείξω ὁδὸν ἠδὲ ἕκαστα
ὁδὸν: Od. 12:334: εὐξαίμην, εἴ τίς μοι ὁδὸν φήνειε νέεσθαι.
ὁδὸν: Od. 14:235: ἀλλ’ ὅτε δὴ τήν γε στυγερὴν ὁδὸν εὐρύοπα Ζεὺς
ὁδὸν: Od. 15:13: κτήματα δασσάμενοι, σὺ δὲ τηϋσίην ὁδὸν ἔλθῃς.
ὁδὸν: Od. 16:138: εἰ καὶ Λαέρτῃ αὐτὴν ὁδὸν ἄγγελος ἔλθω
ὁδὸν: Od. 17:204: ἀλλ’ ὅτε δὴ στείχοντες ὁδὸν κάτα παιπαλόεσσαν
ὁδόν: Od. 17:426: Αἴγυπτόνδ’ ἰέναι, δολιχὴν ὁδόν, ὄφρ’ ἀπολοίμην.
ὁδὸν: Od. 21:20: τῶν ἕνεκ’ ἐξεσίην πολλὴν ὁδὸν ἦλθεν Ὀδυσσεύς,
ὁδὸν: Od. 23:136: ἢ ἀν’ ὁδὸν στείχων ἢ οἳ περιναιετάουσι·
ὁδὸν: Od. 24:225: ᾤχοντ’, αὐτὰρ ὁ τοῖσι γέρων ὁδὸν ἡγεμόνευε.
ὀδόντα: Il. 11:416: θήγων λευκὸν ὀδόντα μετὰ γναμπτῇσι γένυσσιν,
ὀδόντας: Il. 5:74: ἀντικρὺ δ’ ἀν’ ὀδόντας ὑπὸ γλῶσσαν τάμε χαλκός·
ὀδόντας: Il. 5:291: ῥῖνα παρ’ ὀφθαλμόν, λευκοὺς δ’ ἐπέρησεν ὀδόντας.
ὀδόντας: Il. 13:474: ὀφθαλμὼ δ’ ἄρα οἱ πυρὶ λάμπετον· αὐτὰρ ὀδόντας
ὀδόντας: Il. 17:617: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος, ἐκ δ’ ἄρ’ ὀδόντας
ὀδόντας: Il. 20:168: δουρὶ βάλῃ ἐάλη τε χανών, περί τ’ ἀφρὸς ὀδόντας
ὀδόντας: Od. 18:28: κόπτων ἀμφοτέρῃσι, χαμαὶ δέ κε πάντας ὀδόντας
ὀδόντας: Od. 18:98: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, σὺν δ’ ἤλασ’ ὀδόντας
ὀδόντες: Il. 10:263: ἐντέτατο στερεῶς· ἔκτοσθε δὲ λευκοὶ ὀδόντες
ὀδόντες: Il. 16:348: ἐκ δ’ ἐτίναχθεν ὀδόντες, ἐνέπλησθεν δέ οἱ ἄμφω
ὀδόντες: Od. 12:91: σμερδαλέη κεφαλή, ἐν δὲ τρίστοιχοι ὀδόντες,
ὀδόντι: Od. 19:393: οὐλήν, τήν ποτέ μιν σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι
ὀδόντι: Od. 19:450: γουνὸς ὕπερ, πολλὸν δὲ διήφυσε σαρκὸς ὀδόντι
ὀδόντι: Od. 19:465: ὥς μιν θηρεύοντ’ ἔλασεν σῦς λευκῷ ὀδόντι
ὀδόντι: Od. 21:219: οὐλήν, τήν ποτέ με σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι
ὀδόντι: Od. 23:74: οὐλήν, τήν ποτέ μιν σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι·
ὀδόντι: Od. 24:332: τὴν ἐν Παρνησῷ μ’ ἔλασεν σῦς λευκῷ ὀδόντι
ὀδόντων: Il. 4:350: Ἀτρεΐδη ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων;
ὀδόντων: Il. 9:409: οὔθ’ ἑλετή, ἐπεὶ ἄρ κεν ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων.
ὀδόντων: Il. 10:375: βαμβαίνων· ἄραβος δὲ διὰ στόμα γίγνετ’ ὀδόντων·
ὀδόντων: Il. 11:417: ἀμφὶ δέ τ’ ἀΐσσονται, ὑπαὶ δέ τε κόμπος ὀδόντων
ὀδόντων: Il. 12:149: πρυμνὴν ἐκτάμνοντες, ὑπαὶ δέ τε κόμπος ὀδόντων
ὀδόντων: Il. 13:283: κῆρας ὀϊομένῳ, πάταγος δέ τε γίγνετ’ ὀδόντων·
ὀδόντων: Il. 14:83: Ἀτρεΐδη ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων·
ὀδόντων: Il. 16:405: γναθμὸν δεξιτερόν, διὰ δ’ αὐτοῦ πεῖρεν ὀδόντων,
ὀδόντων: Il. 19:365: τοῦ καὶ ὀδόντων μὲν καναχὴ πέλε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
ὀδόντων: Od. 1:64: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
ὀδόντων: Od. 3:230: “Τηλέμαχε, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
ὀδόντων: Od. 5:22: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
ὀδόντων: Od. 10:328: ὅς κε πίῃ καὶ πρῶτον ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων·
ὀδόντων: Od. 19:492: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
ὀδόντων: Od. 21:168: “Λειῶδες, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων,
ὀδόντων: Od. 23:70: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων,
ὁδὸς: Il. 7:340: ὄφρα δι’ αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη·
ὁδὸς: Il. 7:439: ὄφρα δι’ αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη·
ὁδός: Il. 9:43: ἔρχεο· πάρ τοι ὁδός, νῆες δέ τοι ἄγχι θαλάσσης
ὁδός: Il. 23:427: στεινωπὸς γὰρ ὁδός, τάχα δ’ εὐρυτέρη παρελάσσαι·
ὁδὸς: Od. 2:273: οὔ τοι ἔπειθ’ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται οὐδ’ ἀτέλεστος.
ὁδὸς: Od. 2:285: σοὶ δ’ ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται ἣν σὺ μενοινᾷς·
ὁδὸς: Od. 2:318: εἶμι μέν, οὐδ’ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται ἣν ἀγορεύω,
ὁδὸς: Od. 4:664: Τηλεμάχῳ ὁδὸς ἥδε· φάμεν δέ οἱ οὐ τελέεσθαι.
ὁδὸς: Od. 8:150: σοὶ δ’ ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται, ἀλλά τοι ἤδη
ὁδὸς: Od. 12:57: ὁπποτέρῃ δή τοι ὁδὸς ἔσσεται, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς
ὁδός: Od. 13:112: ἄνδρες ἐσέρχονται, ἀλλ’ ἀθανάτων ὁδός ἐστιν.
ὁδὸς: Od. 15:198: ἥδε δ’ ὁδὸς καὶ μᾶλλον ὁμοφροσύνῃσιν ἐνήσει.
ὁδὸς: Od. 16:347: Τηλεμάχῳ ὁδὸς ἥδε· φάμεν δέ οἱ οὐ τελέεσθαι.
ὁδὸς: Od. 22:128: ἦν ὁδὸς ἐς λαύρην, σανίδες δ’ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι·
ὁδοῦ: Il. 4:382: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ᾤχοντο ἰδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο,
ὁδοῦ: Il. 10:349: Ὣς ἄρα φωνήσαντε παρὲξ ὁδοῦ ἐν νεκύεσσι
ὁδοῦ: Il. 23:330: ἐν ξυνοχῇσιν ὁδοῦ, λεῖος δ’ ἱππόδρομος ἀμφὶς
ὁδοῦ: Il. 23:393: ἀμφὶς ὁδοῦ δραμέτην, ῥυμὸς δ’ ἐπὶ γαῖαν ἐλύσθη.
ὁδοῦ: Il. 23:419: στεῖνος ὁδοῦ κοίλης ἴδεν Ἀντίλοχος μενεχάρμης.
ὁδοῦ: Il. 23:424: ἐκτὸς ὁδοῦ, ὀλίγον δὲ παρακλίνας ἐδίωκεν.
ὁδοῦ: Od. 13:123: ἐκτὸς ὁδοῦ, μή πώ τις ὁδιτάων ἀνθρώπων,
ὁδούς: Il. 16:374: πάσας πλῆσαν ὁδούς, ἐπεὶ ἂρ τμάγεν· ὕψι δ’ ἀέλλη
ὀδοῦσι: Il. 11:175: τῆς δ’ ἐξ αὐχέν’ ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσι
ὀδοῦσι: Il. 17:63: τῆς δ’ ἐξ αὐχέν’ ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσι
ὀδοῦσιν: Il. 5:75: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃ, ψυχρὸν δ’ ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν.
ὀδοῦσιν: Il. 11:114: ῥηϊδίως συνέαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν
ὀδύναι: Il. 5:417: ἄλθετο χείρ, ὀδύναι δὲ κατηπιόωντο βαρεῖαι.
ὀδύναι: Il. 11:268: ὀξεῖαι δ’ ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο.
ὀδύναι: Il. 11:272: ὣς ὀξεῖ’ ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο.
ὀδύνας: Il. 11:847: ἔσχ’ ὀδύνας· τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ’ αἷμα.
ὀδύνας: Il. 16:524: κοίμησον δ’ ὀδύνας, δὸς δὲ κράτος, ὄφρ’ ἑτάροισι
ὀδύνας: Il. 16:528: αὐτίκα παῦσ’ ὀδύνας ἀπὸ δ’ ἕλκεος ἀργαλέοιο
ὀδύνας: Od. 1:242: οἴχετ’ ἄϊστος ἄπυστος, ἐμοὶ δ’ ὀδύνας τε γόους τε
ὀδύνας: Od. 2:79: νῦν δέ μοι ἀπρήκτους ὀδύνας ἐμβάλλετε θυμῷ.”
ὀδυνάων: Il. 4:117: ἀβλῆτα πτερόεντα μελαινέων ἕρμ’ ὀδυνάων·
ὀδυνάων: Il. 4:191: φάρμαχ’ ἅ κεν παύσῃσι μελαινάων ὀδυνάων.
ὀδυνάων: Il. 15:60: αὖτις δ’ ἐμπνεύσῃσι μένος, λελάθῃ δ’ ὀδυνάων
ὀδυνάων: Il. 15:394: φάρμακ’ ἀκέσματ’ ἔπασσε μελαινάων ὀδυνάων.
ὀδυνάων: Od. 4:812: καί με κέλεαι παύσασθαι ὀϊζύος ἠδ’ ὀδυνάων
ὀδυνάων: Od. 19:117: μή μοι μᾶλλον θυμὸν ἐνιπλήσῃς ὀδυνάων
ὀδύνη: Il. 11:398: ἐκ πόδος ἕλκ’, ὀδύνη δὲ διὰ χροὸς ἦλθ’ ἀλεγεινή.
ὀδύνη: Il. 15:25: ἀζηχὴς ὀδύνη Ἡρακλῆος θείοιο,
ὀδύνῃσι: Il. 5:354: ἀχθομένην ὀδύνῃσι, μελαίνετο δὲ χρόα καλόν.
ὀδύνῃσι: Il. 5:399: κῆρ ἀχέων ὀδύνῃσι πεπαρμένος· αὐτὰρ ὀϊστὸς
ὀδύνῃσι: Il. 5:766: ἥ ἑ μάλιστ’ εἴωθε κακῇς ὀδύνῃσι πελάζειν.
ὀδύνῃσι: Il. 12:206: ἀλγήσας ὀδύνῃσι, μέσῳ δ’ ἐνὶ κάββαλ’ ὁμίλῳ,
ὀδύνῃσι: Od. 9:415: Κύκλωψ δὲ στενάχων τε καὶ ὠδίνων ὀδύνῃσι,
ὀδύνῃσι: Od. 9:440: οὔθατα γὰρ σφαραγεῦντο. ἄναξ δ’ ὀδύνῃσι κακῇσι
ὀδύνῃσιν: Il. 5:397: ἐν Πύλῳ ἐν νεκύεσσι βαλὼν ὀδύνῃσιν ἔδωκεν·
ὀδύνῃσιν: Il. 16:518: ὀξείῃς ὀδύνῃσιν ἐλήλαται, οὐδέ μοι αἷμα
ὀδύνῃσιν: Od. 17:567: οὔ τι κακὸν ῥέξαντα βαλὼν ὀδύνῃσιν ἔδωκεν,
ὀδυνήφατα: Il. 5:401: τῷ δ’ ἐπὶ Παιήων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων
ὀδυνήφατα: Il. 5:900: τῷ δ’ ἐπὶ Παιήων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων
ὀδυνήφατον: Il. 11:846: χερσὶ διατρίψας ὀδυνήφατον, ἥ οἱ ἁπάσας
ὀδυράμενος: Il. 24:48: ἀλλ’ ἤτοι κλαύσας καὶ ὀδυράμενος μεθέηκε·
ὀδύρεαι: Od. 8:577: εἰπὲ δ’ ὅ τι κλαίεις καὶ ὀδύρεαι ἔνδοθι θυμῷ
ὀδύρεο: Il. 24:549: ἄνσχεο, μὴ δ’ ἀλίαστον ὀδύρεο σὸν κατὰ θυμόν·
ὀδύρεο: Od. 5:160: “κάμμορε, μή μοι ἔτ’ ἐνθάδ’ ὀδύρεο, μηδέ τοι αἰὼν
ὀδύρεται: Il. 23:222: ὡς δὲ πατὴρ οὗ παιδὸς ὀδύρεται ὀστέα καίων
ὀδύρεται: Od. 4:740: ἐξελθὼν λαοῖσιν ὀδύρεται, οἳ μεμάασιν
ὀδύρεται: Od. 15:355: ἐκπάγλως γὰρ παιδὸς ὀδύρεται οἰχομένοιο
ὀδύρεται: Od. 19:265: καὶ γάρ τίς τ’ ἀλλοῖον ὀδύρεται ἄνδρ’ ὀλέσασα
ὀδύρετο: Il. 18:32: Ἀντίλοχος δ’ ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυα λείβων
ὀδύρετο: Il. 22:79: μήτηρ δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυ χέουσα
ὀδύρετο: Il. 23:224: ὣς Ἀχιλεὺς ἑτάροιο ὀδύρετο ὀστέα καίων,
ὀδύρετο: Od. 13:219: τῶν μὲν ἄρ’ οὔ τι πόθει· ὁ δ’ ὀδύρετο πατρίδα γαῖαν
ὀδύρετο: Od. 16:214: ἀμφιχυθεὶς πατέρ’ ἐσθλὸν ὀδύρετο δάκρυα λείβων.
ὀδύρομαι: Il. 22:424: τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι ἀχνύμενός περ
ὀδύρομαι: Od. 4:104: τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι, ἀχνύμενός περ,
ὀδύρομαι: Od. 4:819: τοῦ δὴ ἐγὼ καὶ μᾶλλον ὀδύρομαι ἤ περ ἐκείνου.
ὀδύρομαι: Od. 14:142: οὐδέ νυ τῶν ἔτι τόσσον ὀδύρομαι, ἱέμενός περ
ὀδύρομαι: Od. 14:174: νῦν αὖ παιδὸς ἄλαστον ὀδύρομαι, ὃν τέκ’ Ὀδυσσεύς,
ὀδύρομαι: Od. 21:250: οὔ τι γάμου τοσσοῦτον ὀδύρομαι, ἀχνύμενός περ· -
ὀδυρομένη: Il. 2:315: μήτηρ δ’ ἀμφεποτᾶτο ὀδυρομένη φίλα τέκνα·
ὀδυρομένη: Il. 9:587: λίσσετ’ ὀδυρομένη, καί οἱ κατέλεξεν ἅπαντα
ὀδυρομένη: Od. 13:379: ἡ δὲ σὸν αἰεὶ νόστον ὀδυρομένη κατὰ θυμὸν
ὀδυρομένῃ: Od. 14:129: καί οἱ ὀδυρομένῃ βλεφάρων ἄπο δάκρυα πίπτει,
ὀδυρομένη: Od. 18:203: αὐτίκα νῦν, ἵνα μηκέτ’ ὀδυρομένη κατὰ θυμὸν
ὀδυρομένη: Od. 19:46: ἡ δέ μ’ ὀδυρομένη εἰρήσεται ἀμφὶς ἕκαστα.”
ὀδυρομένη: Od. 19:513: ἤματα μὲν γὰρ τέρπομ’ ὀδυρομένη γοόωσα,
ὀδυρομένην: Od. 4:800: εἷος Πηνελόπειαν ὀδυρομένην γοόωσαν
ὀδυρομένην: Od. 4:828: Παλλὰς Ἀθηναίη· σὲ δ’ ὀδυρομένην ἐλεαίρει·
ὀδυρομένην: Od. 19:517: ὀξεῖαι μελεδῶναι ὀδυρομένην ἐρέθουσιν.
ὀδυρόμενοι: Od. 9:545: εἵατ’ ὀδυρόμενοι, ἡμέας ποτιδέγμενοι αἰεί,
ὀδυρόμενοι: Od. 10:454: κλαῖον ὀδυρόμενοι, περὶ δὲ στεναχίζετο δῶμα.
ὀδυρόμενοι: Od. 10:486: ἀμφ’ ἔμ’ ὀδυρόμενοι, ὅτε που σύ γε νόσφι γένηαι.”
ὀδυρομένοισι: Od. 23:241: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισι φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ὀδυρομένοισιν: Il. 23:154: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο
ὀδυρομένοισιν: Od. 16:220: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο,
ὀδυρομένοισιν: Od. 21:226: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο,
ὀδυρόμενον: Od. 1:55: τοῦ θυγάτηρ δύστηνον ὀδυρόμενον κατερύκει,
ὀδυρόμενος: Il. 9:608: μή μοι σύγχει θυμὸν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
ὀδυρόμενος: Il. 19:345: ἧσται ὀδυρόμενος ἕταρον φίλον· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
ὀδυρόμενος: Il. 24:128: τέκνον ἐμὸν τέο μέχρις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
ὀδυρόμενος: Od. 1:243: κάλλιπεν· οὐδέ τι κεῖνον ὀδυρόμενος στεναχίζω
ὀδυρόμενος: Od. 2:23: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς τοῦ λήθετ’ ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων.
ὀδυρόμενος: Od. 4:100: ἀλλ’ ἔμπης, πάντας μὲν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων,
ὀδυρόμενος: Od. 4:194: τέρπομ’ ὀδυρόμενος μεταδόρπιος, ἀλλὰ καὶ Ἠὼς
ὀδυρόμενος: Od. 8:33: ἐνθάδ’ ὀδυρόμενος δηρὸν μένει εἵνεκα πομπῆς.
ὀδυρόμενος: Od. 9:13: εἴρεσθ’, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω.
ὀδυρόμενος: Od. 11:214: ὤτρυν’, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω;”
ὀδυρόμενος: Od. 14:40: ἀντιθέου γὰρ ἄνακτος ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
ὀδυρόμενος: Od. 16:145: ἧσται ὀδυρόμενος, φθινύθει δ’ ἀμφ’ ὀστεόφι χρώς.”
ὀδυρόμενος: Od. 16:195: θέλγει, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω.
ὀδυρομένῳ: Od. 5:153: νόστον ὀδυρομένῳ, ἐπεὶ οὐκέτι ἥνδανε νύμφη.
ὀδύρονται: Il. 2:290: ἀλλήλοισιν ὀδύρονται οἶκον δὲ νέεσθαι.
ὀδύρονται: Il. 24:740: τὼ καί μιν λαοὶ μὲν ὀδύρονται κατὰ ἄστυ,
ὀδύρονται: Od. 4:110: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκεν. ὀδύρονται νύ που αὐτὸν
ὀδύροντο: Il. 24:714: Ἕκτορα δάκρυ χέοντες ὀδύροντο πρὸ πυλάων,
ὀδύσαντο: Il. 6:138: τῷ μὲν ἔπειτ’ ὀδύσαντο θεοὶ ῥεῖα ζώοντες,
ὀδύσαντο: Od. 19:275: Θρινακίης ἄπο νήσου ἰών· ὀδύσαντο γὰρ αὐτῷ
Ὀδυσεῦ: Il. 9:346: ἀλλ’ Ὀδυσεῦ σὺν σοί τε καὶ ἄλλοισιν βασιλεῦσι
Ὀδυσεῦ: Il. 9:669: εἴπ’ ἄγε μ’ ὦ πολύαιν’ Ὀδυσεῦ μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
Ὀδυσεῦ: Il. 10:544: εἴπ’ ἄγε μ’ ὦ πολύαιν’ Ὀδυσεῦ μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
Ὀδυσεῦ: Il. 11:430: ὦ Ὀδυσεῦ πολύαινε δόλων ἆτ’ ἠδὲ πόνοιο
Ὀδυσεῦ: Il. 14:104: ὦ Ὀδυσεῦ μάλα πώς με καθίκεο θυμὸν ἐνιπῇ
Ὀδυσεῦ: Od. 9:517: ἀλλ’ ἄγε δεῦρ’, Ὀδυσεῦ, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω,
Ὀδυσεῦ: Od. 10:64: “πῶς ἦλθες, Ὀδυσεῦ; τίς τοι κακὸς ἔχραε δαίμων;
Ὀδυσεῦ: Od. 10:378: “τίφθ’ οὕτως, Ὀδυσεῦ, κατ’ ἄρ’ ἕζεαι ἶσος ἀναύδῳ,
Ὀδυσεῦ: Od. 11:363: “ὦ Ὀδυσεῦ, τὸ μὲν οὔ τί σ’ ἐΐσκομεν εἰσορόωντες
Ὀδυσεῦ: Od. 11:444: ἀλλ’ οὐ σοί γ’, Ὀδυσεῦ, φόνος ἔσσεται ἔκ γε γυναικός·
Ὀδυσεῦ: Od. 12:184: “δεῦρ’ ἄγ’ ἰών, πολύαιν’ Ὀδυσεῦ, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,
Ὀδυσεῦ: Od. 12:279: “σχέτλιός εἰς, Ὀδυσεῦ, περί τοι μένος, οὐδέ τι γυῖα
Ὀδυσεῦ: Od. 13:4: “ὦ Ὀδυσεῦ, ἐπεὶ ἵκευ ἐμὸν ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
Ὀδυσεῦ: Od. 22:226: “οὐκέτι σοί γ’, Ὀδυσεῦ, μένος ἔμπεδον οὐδέ τις ἀλκή,
Ὀδυσεῦ: Od. 22:312: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·
Ὀδυσεῦ: Od. 22:344: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον.
Ὀδυσεὺς: Il. 3:268: ἂν δ’ Ὀδυσεὺς πολύμητις· ἀτὰρ κήρυκες ἀγαυοὶ
Ὀδυσεὺς: Il. 4:494: τοῦ δ’ Ὀδυσεὺς μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη,
Ὀδυσεὺς: Il. 4:501: τόν ῥ’ Ὀδυσεὺς ἑτάροιο χολωσάμενος βάλε δουρὶ
Ὀδυσεὺς: Il. 6:30: Πιδύτην δ’ Ὀδυσεὺς Περκώσιον ἐξενάριξεν
Ὀδυσεὺς: Il. 10:231: ἤθελε δ’ ὁ τλήμων Ὀδυσεὺς καταδῦναι ὅμιλον
Ὀδυσεύς: Il. 10:277: χαῖρε δὲ τῷ ὄρνιθ’ Ὀδυσεύς, ἠρᾶτο δ’ Ἀθήνῃ·
Ὀδυσεύς: Il. 10:340: διογενὴς Ὀδυσεύς, Διομήδεα δὲ προσέειπεν·
Ὀδυσεὺς: Il. 10:476: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς προπάροιθεν ἰδὼν Διομήδεϊ δεῖξεν·
Ὀδυσεὺς: Il. 10:490: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς μετόπισθε λαβὼν ποδὸς ἐξερύσασκε,
Ὀδυσεὺς: Il. 10:498: τόφρα δ’ ἄρ’ ὃ τλήμων Ὀδυσεὺς λύε μώνυχας ἵππους,
Ὀδυσεὺς: Il. 10:527: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς μὲν ἔρυξε Διῒ φίλος ὠκέας ἵππους,
Ὀδυσεύς: Il. 10:536: αἲ γὰρ δὴ Ὀδυσεύς τε καὶ ὃ κρατερὸς Διομήδης
Ὀδυσεύς: Il. 10:571: θῆκ’ Ὀδυσεύς, ὄφρ’ ἱρὸν ἑτοιμασσαίατ’ Ἀθήνῃ.
Ὀδυσεὺς: Il. 11:335: Ἱππόδαμον δ’ Ὀδυσεὺς καὶ Ὑπείροχον ἐξενάριξεν.
Ὀδυσεὺς: Il. 11:396: Ὣς φάτο, τοῦ δ’ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
Ὀδυσεὺς: Il. 11:401: Οἰώθη δ’ Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτός, οὐδέ τις αὐτῷ
Ὀδυσεὺς: Il. 11:439: γνῶ δ’ Ὀδυσεὺς ὅ οἱ οὔ τι τέλος κατακαίριον ἦλθεν,
Ὀδυσεὺς: Il. 11:660: οὔτασται δ’ Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτὸς ἠδ’ Ἀγαμέμνων·
Ὀδυσεύς: Il. 14:29: Τυδεΐδης Ὀδυσεύς τε καὶ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων.
Ὀδυσεύς: Il. 14:379: Τυδεΐδης Ὀδυσεύς τε καὶ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων·
Ὀδυσεὺς: Il. 16:26: οὔτασται δ’ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἠδ’ Ἀγαμέμνων,
Ὀδυσεὺς: Il. 19:247: χρυσοῦ δὲ στήσας Ὀδυσεὺς δέκα πάντα τάλαντα
Ὀδυσεὺς: Il. 23:709: ἂν δ’ Ὀδυσεὺς πολύμητις ἀνίστατο κέρδεα εἰδώς.
Ὀδυσεὺς: Il. 23:719: οὔτ’ Ὀδυσεὺς δύνατο σφῆλαι οὔδει τε πελάσσαι,
Ὀδυσεὺς: Il. 23:755: ἂν δ’ Ὀδυσεὺς πολύμητις, ἔπειτα δὲ Νέστορος υἱὸς
Ὀδυσεὺς: Il. 23:763: στήθεος· ὣς Ὀδυσεὺς θέεν ἐγγύθεν, αὐτὰρ ὄπισθεν
Ὀδυσεὺς: Od. 2:246: εἴ περ γάρ κ’ Ὀδυσεὺς Ἰθακήσιος αὐτὸς ἐπελθὼν
Ὀδυσεὺς: Od. 2:352: διογενὴς Ὀδυσεὺς θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξας.
Ὀδυσεὺς: Od. 2:366: διογενὴς Ὀδυσεὺς ἀλλογνώτῳ ἐνὶ δήμῳ.
Ὀδυσεὺς: Od. 4:107: ὅσσ’ Ὀδυσεὺς ἐμόγησε καὶ ἤρατο. τῷ δ’ ἄρ’ ἔμελλεν
Ὀδυσεὺς: Od. 4:284: ἀλλ’ Ὀδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεθεν ἱεμένω περ.
Ὀδυσεὺς: Od. 4:287: ἤθελεν· ἀλλ’ Ὀδυσεὺς ἐπὶ μάστακα χερσὶ πίεζε
Ὀδυσεὺς: Od. 4:340: ὣς Ὀδυσεὺς κείνοισιν ἀεικέα πότμον ἐφήσει.
Ὀδυσεὺς: Od. 5:24: ὡς ἦ τοι κείνους Ὀδυσεὺς ἀποτείσεται ἐλθών;
Ὀδυσεύς: Od. 5:387: διογενὴς Ὀδυσεύς, θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξας.
Ὀδυσεὺς: Od. 5:491: ὣς Ὀδυσεὺς φύλλοισι καλύψατο. τῷ δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
Ὀδυσεὺς: Od. 6:113: ὡς Ὀδυσεὺς ἔγροιτο, ἴδοι τ’ εὐώπιδα κούρην,
Ὀδυσεὺς: Od. 6:135: ὣς Ὀδυσεὺς κούρῃσιν ἐϋπλοκάμοισιν ἔμελλε
Ὀδυσεύς: Od. 6:320: ἀμφίπολοί τ’ Ὀδυσεύς τε· νόῳ δ’ ἐπέβαλλεν ἱμάσθλην.
Ὀδυσεὺς: Od. 7:43: θαύμαζεν δ’ Ὀδυσεὺς λιμένας καὶ νῆας ἐΐσας,
Ὀδυσεὺς: Od. 8:92: ἂψ Ὀδυσεὺς κατὰ κρᾶτα καλυψάμενος γοάασκεν.
Ὀδυσεὺς: Od. 8:531: ὣς Ὀδυσεὺς ἐλεεινὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβεν.
Ὀδυσεὺς: Od. 9:19: εἴμ’ Ὀδυσεὺς Λαερτιάδης, ὃς πᾶσι δόλοισιν
Ὀδυσεὺς: Od. 13:226: τὴν δ’ Ὀδυσεὺς γήθησεν ἰδὼν καὶ ἐναντίος ἦλθε
Ὀδυσεύς: Od. 14:152: ὡς νεῖται Ὀδυσεύς· εὐαγγέλιον δέ μοι ἔστω
Ὀδυσεὺς: Od. 14:167: οὔτ’ Ὀδυσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται· ἀλλὰ ἕκηλος
Ὀδυσεὺς: Od. 14:459: τοῖς δ’ Ὀδυσεὺς μετέειπε, συβώτεω πειρητίζων,
Ὀδυσεύς: Od. 14:470: ἡγείσθην δ’ Ὀδυσεύς τε καὶ Ἀτρεΐδης Μενέλαος,
Ὀδυσεὺς: Od. 14:520: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς κατέλεκτ’. ἐπὶ δὲ χλαῖναν βάλεν αὐτῷ
Ὀδυσεὺς: Od. 14:523: ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ Ὀδυσεὺς κοιμήσατο, τοὶ δὲ παρ’ αὐτὸν
Ὀδυσεὺς: Od. 15:176: ὣς Ὀδυσεὺς κακὰ πολλὰ παθὼν καὶ πόλλ’ ἐπαληθεὶς
Ὀδυσεὺς: Od. 15:301: τὼ δ’ αὖτ’ ἐν κλισίῃ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς
Ὀδυσεὺς: Od. 15:304: τοῖς δ’ Ὀδυσεὺς μετέειπε, συβώτεω πειρητίζων,
Ὀδυσεὺς: Od. 15:485: τὸν δ’ αὖ διογενὴς Ὀδυσεὺς ἠμείβετο μύθῳ·
Ὀδυσεὺς: Od. 16:1: Τὼ δ’ αὖτ’ ἐν κλισίῃ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς
Ὀδυσεύς: Od. 16:162: ἀλλ’ Ὀδυσεύς τε κύνες τε ἴδον, καί ῥ’ οὐχ ὑλάοντο,
Ὀδυσεὺς: Od. 16:430: ἀλλ’ Ὀδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεθεν ἱεμένους περ.
Ὀδυσεὺς: Od. 17:131: ὣς Ὀδυσεὺς κείνοισιν ἀεικέα πότμον ἐφήσει.
Ὀδυσεὺς: Od. 17:157: ὡς ἦ τοι Ὀδυσεὺς ἤδη ἐν πατρίδι γαίῃ,
Ὀδυσεύς: Od. 17:183: ὠτρύνοντ’ Ὀδυσεύς τ’ ἰέναι καὶ δῖος ὑφορβός.
Ὀδυσεὺς: Od. 17:260: ἔδμεναι. ἀγχίμολον δ’ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς
Ὀδυσεὺς: Od. 17:539: εἰ δ’ Ὀδυσεὺς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
Ὀδυσεὺς: Od. 18:384: εἰ δ’ Ὀδυσεὺς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
Ὀδυσεὺς: Od. 19:31: τὼ δ’ ἄρ’ ἀναΐξαντ’ Ὀδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱὸς
Ὀδυσεὺς: Od. 19:84: ἢ Ὀδυσεὺς ἔλθῃ· ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα.
Ὀδυσεύς: Od. 19:248: ὧν ἑτάρων Ὀδυσεύς, ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδη.”
Ὀδυσεύς: Od. 19:286: οἶδ’ Ὀδυσεύς, οὐδ’ ἄν τις ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος.
Ὀδυσεὺς: Od. 19:313: οὔτ’ Ὀδυσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται, οὔτε σὺ πομπῆς
Ὀδυσεὺς: Od. 19:409: τῷ δ’ Ὀδυσεὺς ὄνομ’ ἔστω ἐπώνυμον. αὐτὰρ ἐγώ γε,
Ὀδυσεύς: Od. 19:413: τῶν ἕνεκ’ ἦλθ’ Ὀδυσεύς, ἵνα οἱ πόροι ἀγλαὰ δῶρα.
Ὀδυσεὺς: Od. 19:452: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς οὔτησε τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον,
Ὀδυσεὺς: Od. 20:5: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς μνηστῆρσι κακὰ φρονέων ἐνὶ θυμῷ
Ὀδυσεὺς: Od. 20:332: εἰ νόστησ’ Ὀδυσεὺς καὶ ὑπότροπος ἵκετο δῶμα·
Ὀδυσεὺς: Od. 21:34: τῷ δ’ Ὀδυσεὺς ξίφος ὀξὺ καὶ ἄλκιμον ἔγχος ἔδωκεν,
Ὀδυσεὺς: Od. 21:129: ἀλλ’ Ὀδυσεὺς ἀνένευε καὶ ἔσχεθεν ἱέμενόν περ.
Ὀδυσεὺς: Od. 21:225: ὣς δ’ αὔτως Ὀδυσεὺς κεφαλὰς καὶ χεῖρας ἔκυσσε.
Ὀδυσεὺς: Od. 22:15: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς κατὰ λαιμὸν ἐπισχόμενος βάλεν ἰῷ,
Ὀδυσεὺς: Od. 22:45: “εἰ μὲν δὴ Ὀδυσεὺς Ἰθακήσιος εἰλήλουθας,
Ὀδυσεὺς: Od. 22:129: τὴν Ὀδυσεὺς φράζεσθαι ἀνώγει δῖον ὑφορβὸν
Ὀδυσεὺς: Od. 22:141: τεύχεα κατθέσθην Ὀδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱός.”
Ὀδυσεὺς: Od. 22:207: τὴν δ’ Ὀδυσεὺς γήθησεν ἰδὼν καὶ μῦθον ἔειπε·
Ὀδυσεύς: Od. 22:336: Λαέρτης Ὀδυσεύς τε βοῶν ἐπὶ μηρί’ ἔκηαν,
Ὀδυσεὺς: Od. 22:381: πάπτηνεν δ’ Ὀδυσεὺς καθ’ ἑὸν δόμον, εἴ τις ἔτ’ ἀνδρῶν
Ὀδυσεὺς: Od. 22:406: ὣς Ὀδυσεὺς πεπάλακτο πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν.
Ὀδυσεὺς: Od. 22:409: ἀλλ’ Ὀδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεθεν ἱεμένην περ
Ὀδυσεὺς: Od. 23:7: ἦλθ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὀψέ περ ἐλθών·
Ὀδυσεὺς: Od. 23:27: ἦλθ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύω,
Ὀδυσεὺς: Od. 23:108: ἔστ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ἦ μάλα νῶϊ
Ὀδυσεύς: Od. 23:306: αὐτὰρ διογενὴς Ὀδυσεύς, ὅσα κήδε’ ἔθηκεν
Ὀδυσεὺς: Od. 24:213: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς δμώεσσι καὶ υἱέϊ μῦθον ἔειπεν·
Ὀδυσεύς: Od. 24:328: “εἰ μὲν δὴ Ὀδυσεύς γε, ἐμὸς πάϊς, εἰλήλουθας,
Ὀδυσεῦς: Od. 24:398: ἀμφοτέρας, Ὀδυσεῦς δὲ λαβὼν κύσε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ
Ὀδυσεὺς: Od. 24:480: ὡς ἦ τοι κείνους Ὀδυσεὺς ἀποτείσεται ἐλθών;
Ὀδυσεὺς: Od. 24:526: ἐν δ’ ἔπεσον προμάχοισ’ Ὀδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱός,
Ὀδυσῆ’: Od. 5:336: ἥ ῥ’ Ὀδυσῆ’ ἐλέησεν ἀλώμενον, ἄλγε’ ἔχοντα·
Ὀδυσῆ’: Od. 5:398: ὣς Ὀδυσῆ’ ἀσπαστὸν ἐείσατο γαῖα καὶ ὕλη,
Ὀδυσῆ’: Od. 13:35: ὣς Ὀδυσῆ’ ἀσπαστὸν ἔδυ φάος ἠελίοιο.
Ὀδυσῆ’: Od. 13:124: πρὶν Ὀδυσῆ’ ἐγρέσθαι, ἐπελθὼν δηλήσαιτο·
Ὀδυσῆ’: Od. 13:131: καὶ γὰρ νῦν Ὀδυσῆ’ ἐφάμην κακὰ πολλὰ παθόντα
Ὀδυσῆ’: Od. 15:157: νοστήσας Ἰθάκηνδε κιχὼν Ὀδυσῆ’ ἐνὶ οἴκῳ
Ὀδυσῆ’: Od. 18:326: ἥ ῥ’ Ὀδυσῆ’ ἐνένιπεν ὀνειδείοισ’ ἐπέεσσι·
Ὀδυσῆ’: Od. 19:65: ἡ δ’ Ὀδυσῆ’ ἐνένιπε Μελανθὼ δεύτερον αὖτις·
Ὀδυσῆ’: Od. 19:267: ἢ Ὀδυσῆ’, ὅν φασι θεοῖσ’ ἐναλίγκιον εἶναι.
Ὀδυσῆ’: Od. 24:497: τέσσαρες ἀμφ’ Ὀδυσῆ’, ἓξ δ’ υἱεῖς οἱ Δολίοιο·
Ὀδυσῆ: Od. 19:136: ἀλλ’ Ὀδυσῆ ποθέουσα φίλον κατατήκομαι ἦτορ.
Ὀδυσῆα: Il. 2:169: εὗρεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον
Ὀδυσῆα: Il. 2:407: ἕκτον δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον.
Ὀδυσῆα: Il. 3:191: Δεύτερον αὖτ’ Ὀδυσῆα ἰδὼν ἐρέειν’ ὁ γεραιός·
Ὀδυσῆα: Il. 8:92: σμερδαλέον δ’ ἐβόησεν ἐποτρύνων Ὀδυσῆα·
Ὀδυσῆα: Il. 10:109: ἠμὲν Τυδεΐδην δουρὶ κλυτὸν ἠδ’ Ὀδυσῆα
Ὀδυσῆα: Il. 10:137: πρῶτον ἔπειτ’ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον
Ὀδυσῆα: Il. 11:419: ὥς ῥα τότ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆα Διῒ φίλον ἐσσεύοντο
Ὀδυσῆα: Il. 11:473: εὗρον ἔπειτ’ Ὀδυσῆα Διῒ φίλον· ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτὸν
Ὀδυσῆα: Il. 11:482: ὥς ῥα τότ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην
Ὀδυσῆα: Od. 1:74: ἐκ τοῦ δὴ Ὀδυσῆα Ποσειδάων ἐνοσίχθων
Ὀδυσῆα: Od. 1:83: νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε,
Ὀδυσῆα: Od. 1:212: ἐκ τοῦ δ’ οὔτ’ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἴδον οὔτ’ ἐμὲ κεῖνος.”
Ὀδυσῆα: Od. 1:363: κλαῖεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα, φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον
Ὀδυσῆα: Od. 3:163: ἀμφ’ Ὀδυσῆα ἄνακτα δαΐφρονα ποικιλομήτην,
Ὀδυσῆα: Od. 4:254: μή με πρὶν Ὀδυσῆα μετὰ Τρώεσσ’ ἀναφῆναι,
Ὀδυσῆα: Od. 6:254: ὤτρυνεν δ’ Ὀδυσῆα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
Ὀδυσῆα: Od. 7:168: χειρὸς ἑλὼν Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην
Ὀδυσῆα: Od. 7:341: ὤτρυνον Ὀδυσῆα παριστάμεναι ἐπέεσσιν·
Ὀδυσῆα: Od. 8:459: θαύμαζεν δ’ Ὀδυσῆα ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶσα
Ὀδυσῆα: Od. 8:502: Ἀργεῖοι, τοὶ δ’ ἤδη ἀγακλυτὸν ἀμφ’ Ὀδυσῆα
Ὀδυσῆα: Od. 14:29: ἐξαπίνης δ’ Ὀδυσῆα ἴδον κύνες ὑλακόμωροι.
Ὀδυσῆα: Od. 14:424: νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε.
Ὀδυσῆα: Od. 14:437: νώτοισιν δ’ Ὀδυσῆα διηνεκέεσσι γέραιρεν
Ὀδυσῆα: Od. 14:484: καὶ τότ’ ἐγὼν Ὀδυσῆα προσηύδων ἐγγὺς ἐόντα
Ὀδυσῆα: Od. 16:119: μοῦνον δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα πατὴρ τέκεν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσῆα: Od. 16:450: κλαῖεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον
Ὀδυσῆα: Od. 16:455: ἄγχι παρισταμένη Λαερτιάδην Ὀδυσῆα
Ὀδυσῆα: Od. 17:327: αὐτίκ’ ἰδόντ’ Ὀδυσῆα ἐεικοστῷ ἐνιαυτῷ.
Ὀδυσῆα: Od. 17:361: ἄγχι παρισταμένη Λαερτιάδην Ὀδυσῆα
Ὀδυσῆα: Od. 18:8: ὅς ῥ’ ἐλθὼν Ὀδυσῆα διώκετο οἷο δόμοιο,
Ὀδυσῆα: Od. 18:350: κερτομέων Ὀδυσῆα· γέλω δ’ ἑτάροισιν ἔτευχε·
Ὀδυσῆα: Od. 19:185: ἔνθ’ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἰδόμην καὶ ξείνια δῶκα.
Ὀδυσῆα: Od. 19:603: κλαῖεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον
Ὀδυσῆα: Od. 20:80: ἠέ μ’ ἐϋπλόκαμος βάλοι Ἄρτεμις, ὄφρ’ Ὀδυσῆα
Ὀδυσῆα: Od. 20:165: αὐτὸς δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα προσηύδα μειλιχίοισι·
Ὀδυσῆα: Od. 20:177: αὐτὸς δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα προσηύδα κερτομίοισι·
Ὀδυσῆα: Od. 20:239: νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε.
Ὀδυσῆα: Od. 20:257: Τηλέμαχος δ’ Ὀδυσῆα καθίδρυε, κέρδεα νωμῶν,
Ὀδυσῆα: Od. 20:329: νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε,
Ὀδυσῆα: Od. 21:204: νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε.
Ὀδυσῆα: Od. 21:357: κλαῖεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα, φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον
Ὀδυσῆα: Od. 21:393: εἰσορόων Ὀδυσῆα. ὁ δ’ ἤδη τόξον ἐνώμα
Ὀδυσῆα: Od. 22:26: νείκειον δ’ Ὀδυσῆα χολωτοῖσιν ἐπέεσσι·
Ὀδυσῆα: Od. 22:115: ἔσταν δ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην.
Ὀδυσῆα: Od. 22:202: βήτην εἰς Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην.
Ὀδυσῆα: Od. 22:225: νείκεσσεν δ’ Ὀδυσῆα χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν·
Ὀδυσῆα: Od. 22:281: τοὶ δ’ αὖτ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην
Ὀδυσῆα: Od. 22:337: ἦ γούνων λίσσοιτο προσαΐξας Ὀδυσῆα.
Ὀδυσῆα: Od. 22:342: αὐτὸς δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα προσαΐξας λάβε γούνων
Ὀδυσῆα: Od. 22:401: εὗρεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα μετὰ κταμένοισι νέκυσσιν
Ὀδυσῆα: Od. 22:479: εἰς Ὀδυσῆα δόμονδε κίον, τετέλεστο δὲ ἔργον.
Ὀδυσῆα: Od. 22:498: αἱ μὲν ἄρ’ ἀμφεχέοντο καὶ ἠσπάζοντ’ Ὀδυσῆα
Ὀδυσῆα: Od. 23:45: εὗρον ἔπειτ’ Ὀδυσῆα μετὰ κταμένοισι νέκυσσιν
Ὀδυσῆα: Od. 23:345: ὁππότε δή ῥ’ Ὀδυσῆα ἐέλπετο ὃν κατὰ θυμὸν
Ὀδυσῆα: Od. 24:116: ὀτρυνέων Ὀδυσῆα σὺν ἀντιθέῳ Μενελάῳ
Ὀδυσῆα: Od. 24:149: καὶ τότε δή ῥ’ Ὀδυσῆα κακός ποθεν ἤγαγε δαίμων
Ὀδυσῆα: Od. 24:391: οἱ δ’ ὡς οὖν Ὀδυσῆα ἴδον φράσσαντό τε θυμῷ,
Ὀδυσῆα: Od. 24:409: ὣς δ’ αὔτως παῖδες Δολίου κλυτὸν ἀμφ’ Ὀδυσῆα
Ὀδυσῆϊ: Il. 2:220: ἔχθιστος δ’ Ἀχιλῆϊ μάλιστ’ ἦν ἠδ’ Ὀδυσῆϊ·
Ὀδυσῆϊ: Il. 2:259: μηκέτ’ ἔπειτ’ Ὀδυσῆϊ κάρη ὤμοισιν ἐπείη,
Ὀδυσῆΐ: Il. 3:223: οὐκ ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆΐ γ’ ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος·
Ὀδυσῆϊ: Il. 10:260: Μηριόνης δ’ Ὀδυσῆϊ δίδου βιὸν ἠδὲ φαρέτρην
Ὀδυσῆϊ: Il. 10:529: ἐν χείρεσσ’ Ὀδυσῆϊ τίθει, ἐπεβήσετο δ’ ἵππων·
Ὀδυσῆϊ: Il. 11:140: ἀγγελίην ἐλθόντα σὺν ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ
Ὀδυσῆϊ: Il. 23:783: μήτηρ ὣς Ὀδυσῆϊ παρίσταται ἠδ’ ἐπαρήγει.
Ὀδυσῆϊ: Od. 1:21: ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι.
Ὀδυσῆϊ: Od. 1:48: ἀλλά μοι ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι δαίεται ἦτορ,
Ὀδυσῆϊ: Od. 2:17: καὶ γὰρ τοῦ φίλος υἱὸς ἅμ’ ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ
Ὀδυσῆϊ: Od. 4:151: καὶ νῦν ἦ τοι ἐγὼ μεμνημένος ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ
Ὀδυσῆϊ: Od. 5:287: ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ ἐμεῖο μετ’ Αἰθιόπεσσιν ἐόντος·
Ὀδυσῆϊ: Od. 6:331: ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι.
Ὀδυσῆϊ: Od. 7:15: πολλὴν ἠέρα χεῦε φίλα φρονέουσ’ Ὀδυσῆϊ,
Ὀδυσῆϊ: Od. 13:126: λήθετ’ ἀπειλάων, τὰς ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ
Ὀδυσῆϊ: Od. 14:76: ὀπτήσας δ’ ἄρα πάντα φέρων παρέθηκ’ Ὀδυσῆϊ
Ὀδυσῆϊ: Od. 14:364: εἰπὼν ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ. τί σε χρὴ τοῖον ἐόντα
Ὀδυσῆϊ: Od. 16:159: στῆ δὲ κατ’ ἀντίθυρον κλισίης Ὀδυσῆϊ φανεῖσα·
Ὀδυσῆϊ: Od. 16:452: ἑσπέριος δ’ Ὀδυσῆϊ καὶ υἱέϊ δῖος ὑφορβὸς
Ὀδυσῆΐ: Od. 17:253: ὡς Ὀδυσῆΐ γε τηλοῦ ἀπώλετο νόστιμον ἦμαρ.”
Ὀδυσῆϊ: Od. 19:381: ὡς σὺ δέμας φωνήν τε πόδας τ’ Ὀδυσῆϊ ἔοικας.”
Ὀδυσῆϊ: Od. 19:416: μήτηρ δ’ Ἀμφιθέη μητρὸς περιφῦσ’ Ὀδυσῆϊ
Ὀδυσῆϊ: Od. 21:31: τὰς ἐρέων Ὀδυσῆϊ συνήντετο, δῶκε δὲ τόξον,
Ὀδυσῆϊ: Od. 21:195: ποῖοί κ’ εἶτ’ Ὀδυσῆϊ ἀμυνέμεν, εἴ ποθεν ἔλθοι
Ὀδυσῆϊ: Od. 21:197: ἤ κε μνηστήρεσσιν ἀμύνοιτ’ ἦ Ὀδυσῆϊ;
Ὀδυσῆϊ: Od. 21:223: κλαῖον ἄρ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι χεῖρε βαλόντε
Ὀδυσῆϊ: Od. 21:379: ἐν χείρεσσ’ Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι θῆκε παραστάς.
Ὀδυσῆϊ: Od. 22:291: ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ δόμον κάτ’ ἀλητεύοντι.”
Ὀδυσῆϊ: Od. 23:208: δειρῇ βάλλ’ Ὀδυσῆϊ, κάρη δ’ ἔκυσ’ ἠδὲ προσηύδα·
Ὀδυσῆϊ: Od. 24:100: ψυχὰς μνηστήρων κατάγων Ὀδυσῆϊ δαμέντων.
Ὀδυσῆϊ: Od. 24:445: αὐτὸς ἐγὼν εἶδον θεὸν ἄμβροτον, ὅς ῥ’ Ὀδυσῆϊ
Ὀδυσήϊον: Od. 18:353: οὐκ ἀθεεὶ ὅδ’ ἀνὴρ Ὀδυσήϊον ἐς δόμον ἵκει·
Ὀδυσῆος: Il. 1:138: ἢ τεὸν ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας, ἢ Ὀδυσῆος
Ὀδυσῆος: Il. 3:224: οὐ τότε γ’ ὧδ’ Ὀδυσῆος ἀγασσάμεθ’ εἶδος ἰδόντες.
Ὀδυσῆος: Il. 10:243: πῶς ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην,
Ὀδυσῆος: Il. 11:459: Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ὅπως ἴδον αἷμ’ Ὀδυσῆος
Ὀδυσῆος: Il. 23:720: οὔτ’ Αἴας δύνατο, κρατερὴ δ’ ἔχεν ἲς Ὀδυσῆος.
Ὀδυσῆος: Od. 1:65: πῶς ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην,
Ὀδυσῆος: Od. 1:103: στῆ δ’ Ἰθάκης ἐνὶ δήμῳ ἐπὶ προθύροισ’ Ὀδυσῆος,
Ὀδυσῆος: Od. 1:207: εἰ δὴ ἐξ αὐτοῖο τόσος πάϊς εἰς Ὀδυσῆος.
Ὀδυσῆος: Od. 1:253: “ὢ πόποι, ἦ δὴ πολλὸν ἀποιχομένου Ὀδυσῆος
Ὀδυσῆος: Od. 2:225: Μέντωρ, ὅς ῥ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἦεν ἑταῖρος,
Ὀδυσῆος: Od. 2:259: μνηστῆρες δ’ ἐς δώματ’ ἴσαν θείου Ὀδυσῆος.
Ὀδυσῆος: Od. 4:674: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀνστάντες ἔβαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος.
Ὀδυσῆος: Od. 4:715: ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κατὰ δῶμ’ Ὀδυσῆος.
Ὀδυσῆος: Od. 5:5: τοῖσι δ’ Ἀθηναίη λέγε κήδεα πόλλ’ Ὀδυσῆος
Ὀδυσῆος: Od. 8:23: πολλούς, τοὺς Φαίηκες ἐπειρήσαντ’ Ὀδυσῆος.
Ὀδυσῆος: Od. 9:512: χειρῶν ἐξ Ὀδυσῆος ἁμαρτήσεσθαι ὀπωπῆς.
Ὀδυσῆος: Od. 12:378: τεῖσαι δὴ ἑτάρους Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
Ὀδυσῆος: Od. 13:440: ἐς Λακεδαίμονα δῖαν ἔβη μετὰ παῖδ’ Ὀδυσῆος.
Ὀδυσῆος: Od. 14:159: ἱστίη τ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω·
Ὀδυσῆος: Od. 14:321: ἔνθ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ πυθόμην· κεῖνος γὰρ ἔφασκε
Ὀδυσῆος: Od. 16:100: ἢ παῖς ἐξ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἠὲ καὶ αὐτὸς
Ὀδυσῆος: Od. 16:104: ἐλθὼν ἐς μέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.
Ὀδυσῆος: Od. 16:301: μή τις ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἀκουσάτω ἔνδον ἐόντος·
Ὀδυσῆος: Od. 16:328: αὐτὰρ κήρυκα πρόεσαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος,
Ὀδυσῆος: Od. 16:407: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀνστάντες ἔβαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος,
Ὀδυσῆος: Od. 17:152: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
Ὀδυσῆος: Od. 17:156: ἱστίη τ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω,
Ὀδυσῆος: Od. 17:216: ἔκπαγλον καὶ ἀεικές· ὄρινε δὲ κῆρ Ὀδυσῆος·
Ὀδυσῆος: Od. 17:264: “Εὔμαι’, ἦ μάλα δὴ τάδε δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος·
Ὀδυσῆος: Od. 17:525: προπροκυλινδόμενος· στεῦται δ’ Ὀδυσῆος ἀκοῦσαι
Ὀδυσῆος: Od. 18:24: δεύτερον ἐς μέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.”
Ὀδυσῆος: Od. 18:348: δύη ἄχος κραδίην Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.
Ὀδυσῆος: Od. 18:420: τὸν ξεῖνον δὲ ἐῶμεν ἐνὶ μεγάροισ’ Ὀδυσῆος
Ὀδυσῆος: Od. 19:165: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
Ὀδυσῆος: Od. 19:262: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
Ὀδυσῆος: Od. 19:270: ὡς ἤδη Ὀδυσῆος ἐγὼ περὶ νόστου ἄκουσα
Ὀδυσῆος: Od. 19:304: ἱστίη τ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω·
Ὀδυσῆος: Od. 19:336: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
Ὀδυσῆος: Od. 19:456: ὠτειλὴν δ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἀντιθέοιο
Ὀδυσῆος: Od. 19:571: ἥδε δὴ ἠὼς εἶσι δυσώνυμος, ἥ μ’ Ὀδυσῆος
Ὀδυσῆος: Od. 19:583: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
Ὀδυσῆος: Od. 20:117: ἐν μεγάροισ’ Ὀδυσῆος ἑλοίατο δαῖτ’ ἐρατεινήν,
Ὀδυσῆος: Od. 20:122: αἱ δ’ ἄλλαι δμῳαὶ κατὰ δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος
Ὀδυσῆος: Od. 20:205: μνησαμένῳ Ὀδυσῆος, ἐπεὶ καὶ κεῖνον ὀΐω
Ὀδυσῆος: Od. 20:209: ὤ μοι ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὅς μ’ ἐπὶ βουσὶν
Ὀδυσῆος: Od. 20:231: ἱστίη τ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω·
Ὀδυσῆος: Od. 20:265: οἶκος ὅδ’, ἀλλ’ Ὀδυσῆος, ἐμοὶ δ’ ἐκτήσατο κεῖνος.
Ὀδυσῆος: Od. 20:286: δύη ἄχος κραδίην Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.
Ὀδυσῆος: Od. 20:369: μνηστήρων, οἳ δῶμα κατ’ ἀντιθέου Ὀδυσῆος
Ὀδυσῆος: Od. 21:4: ἐν μεγάροισ’ Ὀδυσῆος, ἀέθλια καὶ φόνου ἀρχήν.
Ὀδυσῆος: Od. 21:99: ἐκ χειρῶν Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὃν τότ’ ἀτίμα
Ὀδυσῆος: Od. 21:244: ἐς δ’ ἄρα καὶ τὼ δμῶε ἴτην θείου Ὀδυσῆος.
Ὀδυσῆος: Od. 21:254: ἀντιθέου Ὀδυσῆος, ὅ τ’ οὐ δυνάμεσθα τανύσσαι
Ὀδυσῆος: Od. 21:262: ἐλθόντ’ ἐς μέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.
Ὀδυσῆος: Od. 22:89: Ἀμφίνομος δ’ Ὀδυσῆος ἐείσατο κυδαλίμοιο
Ὀδυσῆος: Od. 22:143: ἐς θαλάμους Ὀδυσῆος ἀνὰ ῥῶγας μεγάροιο.
Ὀδυσῆος: Od. 22:310: Λειώδης δ’ Ὀδυσῆος ἐπεσσύμενος λάβε γούνων
Ὀδυσῆος: Od. 22:339: γούνων ἅψασθαι Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.
Ὀδυσῆος: Od. 22:495: γρηῢς δ’ αὖτ’ ἀπέβη διὰ δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος
Ὀδυσῆος: Od. 23:89: ἕζετ’ ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐναντίον, ἐν πυρὸς αὐγῇ,
Ὀδυσῆος: Od. 24:187: σώματ’ ἀκηδέα κεῖται ἐνὶ μεγάροισ’ Ὀδυσῆος·
Ὀδυσῆος: Od. 24:195: κούρῃ Ἰκαρίου, ὡς εὖ μέμνητ’ Ὀδυσῆος,
Ὀδυσῆος: Od. 24:416: μυχμῷ τε στοναχῇ τε δόμων προπάροιθ’ Ὀδυσῆος,
Ὀδυσῆος: Od. 24:440: ἐκ μεγάρων Ὀδυσῆος, ἐπεί σφεας ὕπνος ἀνῆκεν,
Ὀδυσῆος: Od. 24:447: ἀθάνατος δὲ θεὸς τοτὲ μὲν προπάροιθ’ Ὀδυσῆος
ὀδυσσαμένοιο: Il. 8:37: ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο.
ὀδυσσαμένοιο: Il. 8:468: ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο.
ὀδυσσάμενος: Od. 19:407: πολλοῖσιν γὰρ ἐγώ γε ὀδυσσάμενος τόδ’ ἱκάνω,
Ὀδυσσέα: Od. 6:212: κὰδ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσέα εἷσαν ἐπὶ σκέπας, ὡς ἐκέλευσε
Ὀδυσσέα: Od. 17:301: δὴ τότε γ’, ὡς ἐνόησεν Ὀδυσσέα ἐγγὺς ἐόντα,
Ὀδυσσέος: Il. 4:491: τοῦ μὲν ἅμαρθ’, ὃ δὲ Λεῦκον Ὀδυσσέος ἐσθλὸν ἑταῖρον
Ὀδυσσεῦ: Il. 2:173: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Ὀδυσσεῦ: Il. 4:358: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ
Ὀδυσσεῦ: Il. 8:93: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ
Ὀδυσσεῦ: Il. 9:308: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ
Ὀδυσσεῦ: Il. 9:620: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ
Ὀδυσσεῦ: Il. 10:144: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ
Ὀδυσσεῦ: Il. 23:723: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ
Ὀδυσσεῦ: Od. 5:203: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Ὀδυσσεῦ: Od. 10:251: “ᾔομεν, ὡς ἐκέλευες, ἀνὰ δρυμά, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ·
Ὀδυσσεῦ: Od. 10:401: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Ὀδυσσεῦ: Od. 10:456: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Ὀδυσσεῦ: Od. 10:488: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Ὀδυσσεῦ: Od. 10:504: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Ὀδυσσεῦ: Od. 11:60: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Ὀδυσσεῦ: Od. 11:92: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Ὀδυσσεῦ: Od. 11:100: “νόστον δίζηαι μελιηδέα, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ·
Ὀδυσσεῦ: Od. 11:202: ἀλλά με σός τε πόθος σά τε μήδεα, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ,
Ὀδυσσεῦ: Od. 11:405: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Ὀδυσσεῦ: Od. 11:473: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Ὀδυσσεῦ: Od. 11:488: “μὴ δή μοι θάνατόν γε παραύδα, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ.
Ὀδυσσεῦ: Od. 11:617: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Ὀδυσσεῦ: Od. 12:82: νῆα παρὰ γλαφυρὴν ἰθύνετε, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ.
Ὀδυσσεῦ: Od. 12:101: τὸν δ’ ἕτερον σκόπελον χθαμαλώτερον ὄψει, Ὀδυσσεῦ,
Ὀδυσσεῦ: Od. 13:375: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Ὀδυσσεῦ: Od. 13:413: Τηλέμαχον καλέουσα, τεὸν φίλον υἱόν, Ὀδυσσεῦ·
Ὀδυσσεῦ: Od. 14:486: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Ὀδυσσεῦ: Od. 16:167: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Ὀδυσσεῦ: Od. 22:164: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Ὀδυσσεῦ: Od. 23:209: “μή μοι, Ὀδυσσεῦ, σκύζευ, ἐπεὶ τά περ ἄλλα μάλιστα
Ὀδυσσεῦ: Od. 24:192: “ὄλβιε Λαέρταο πάϊ, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Ὀδυσσεῦ: Od. 24:542: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Ὀδυσσεὺς: Il. 1:145: ἢ Αἴας ἢ Ἰδομενεὺς ἢ δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Il. 1:311: εἷσεν ἄγων· ἐν δ’ ἀρχὸς ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεὺς: Il. 1:430: τήν ῥα βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρων· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Il. 1:440: τὴν μὲν ἔπειτ’ ἐπὶ βωμὸν ἄγων πολύμητις Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Il. 2:244: Θερσίτης· τῷ δ’ ὦκα παρίστατο δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Il. 2:272: ὢ πόποι ἦ δὴ μυρί’ Ὀδυσσεὺς ἐσθλὰ ἔοργε
Ὀδυσσεὺς: Il. 2:278: Ὣς φάσαν ἣ πληθύς· ἀνὰ δ’ ὃ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Il. 2:631: Αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ἦγε Κεφαλλῆνας μεγαθύμους,
Ὀδυσσεὺς: Il. 2:636: τῶν μὲν Ὀδυσσεὺς ἦρχε Διὶ μῆτιν ἀτάλαντος·
Ὀδυσσεύς: Il. 3:200: οὗτος δ’ αὖ Λαερτιάδης πολύμητις Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Il. 3:205: ἤδη γὰρ καὶ δεῦρό ποτ’ ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Il. 3:211: ἄμφω δ’ ἑζομένω γεραρώτερος ἦεν Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Il. 3:216: ἀλλ’ ὅτε δὴ πολύμητις ἀναΐξειεν Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Il. 3:314: Ἕκτωρ δὲ Πριάμοιο πάϊς καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Il. 4:329: αὐτὰρ ὃ πλησίον ἑστήκει πολύμητις Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Il. 4:349: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Il. 5:519: Τοὺς δ’ Αἴαντε δύω καὶ Ὀδυσσεὺς καὶ Διομήδης
Ὀδυσσεὺς: Il. 5:669: ἐξέφερον πολέμοιο· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Il. 5:679: καί νύ κ’ ἔτι πλέονας Λυκίων κτάνε δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Il. 7:168: ἂν δὲ Θόας Ἀνδραιμονίδης καὶ δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Il. 8:97: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἐσάκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Il. 9:169: αὐτὰρ ἔπειτ’ Αἴας τε μέγας καὶ δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Il. 9:192: τὼ δὲ βάτην προτέρω, ἡγεῖτο δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Il. 9:223: νεῦσ’ Αἴας Φοίνικι· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Il. 9:653: σπείσαντες παρὰ νῆας ἴσαν πάλιν· ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεύς: Il. 9:672: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Il. 10:148: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ κλισίην δὲ κιὼν πολύμητις Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Il. 10:248: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Il. 10:363: ὣς τὸν Τυδεΐδης ἠδ’ ὃ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Il. 10:382: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Il. 10:400: Τὸν δ’ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Il. 10:423: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Il. 10:460: καὶ τά γ’ Ἀθηναίῃ ληΐτιδι δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Il. 10:488: ὄφρα δυώδεκ’ ἔπεφνεν· ἀτὰρ πολύμητις Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Il. 10:513: καρπαλίμως δ’ ἵππων ἐπεβήσετο· κόψε δ’ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Il. 10:554: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Il. 11:312: εἰ μὴ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ κέκλετ’ Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Il. 11:321: δουρὶ βαλὼν κατὰ μαζὸν ἀριστερόν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Il. 11:449: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Il. 11:766: νῶϊ δέ τ’ ἔνδον ἐόντες ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Il. 14:82: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Il. 19:48: Τυδεΐδης τε μενεπτόλεμος καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Il. 19:141: χθιζὸς ἐνὶ κλισίῃσιν ὑπέσχετο δῖος Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεύς: Il. 19:154: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Il. 19:215: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Il. 19:310: δοιὼ δ’ Ἀτρεΐδα μενέτην καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Il. 23:725: Ὣς εἰπὼν ἀνάειρε· δόλου δ’ οὐ λήθετ’ Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Il. 23:727: κὰδ δ’ ἔβαλ’ ἐξοπίσω· ἐπὶ δὲ στήθεσσιν Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Il. 23:729: δεύτερος αὖτ’ ἀνάειρε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Il. 23:759: ἔκφερ’ Ὀϊλιάδης· ἐπὶ δ’ ὄρνυτο δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Il. 23:765: κὰδ δ’ ἄρα οἱ κεφαλῆς χέ’ ἀϋτμένα δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Il. 23:768: ἀλλ’ ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον, αὐτίκ’ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Il. 23:778: κρητῆρ’ αὖτ’ ἀνάειρε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 1:57: θέλγει, ὅπως Ἰθάκης ἐπιλήσεται· αὐτὰρ Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 1:60: ἐντρέπεται φίλον ἦτορ, Ὀλύμπιε; οὔ νύ τ’ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 1:196: οὐ γάρ πω τέθνηκεν ἐπὶ χθονὶ δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 1:260: ᾤχετο γὰρ καὶ κεῖσε θοῆς ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 1:265: τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 1:354: οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς οἶος ἀπώλεσε νόστιμον ἦμαρ
Ὀδυσσεύς: Od. 1:396: τῶν κέν τις τόδ’ ἔχῃσιν, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 1:398: καὶ δμώων, οὕς μοι ληΐσσατο δῖος Ὀδυσσεύς.”
Ὀδυσσεὺς: Od. 2:27: ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς δῖος ἔβη κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσί.
Ὀδυσσεὺς: Od. 2:59: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν, ἀρὴν ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι.
Ὀδυσσεὺς: Od. 2:71: τείρεσθ’, εἰ μή πού τι πατὴρ ἐμὸς ἐσθλὸς Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 2:96: κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 2:163: τοῖσιν γὰρ μέγα πῆμα κυλίνδεται· οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 2:173: Ἀργεῖοι, μετὰ δέ σφιν ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεὺς: Od. 2:182: φοιτῶσ’, οὐδέ τε πάντες ἐναίσιμοι· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 2:333: τῆλε φίλων ἀπόληται ἀλώμενος ὥς περ Ὀδυσσεύς;
Ὀδυσσεὺς: Od. 2:342: ἑξείης ποτὶ τοῖχον ἀρηρότες, εἴ ποτ’ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 3:98: λίσσομαι, εἴ ποτέ τοί τι πατὴρ ἐμός, ἐσθλὸς Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 3:121: ἤθελ’, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἐνίκα δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Od. 3:126: ἔνθ’ ἦ τοι εἷος μὲν ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Od. 4:280: αὐτὰρ ἐγὼ καὶ Τυδεΐδης καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 4:328: λίσσομαι, εἴ ποτέ τοί τι πατὴρ ἐμός, ἐσθλὸς Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 4:345: τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 4:689: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκε μεθ’ ὑμετέροισι τοκεῦσιν,
Ὀδυσσεὺς: Od. 4:763: εἴ ποτέ τοι πολύμητις ἐνὶ μεγάροισιν Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 5:39: πόλλ’, ὅσ’ ἂν οὐδέ ποτε Τροίης ἐξήρατ’ Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 5:171: ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 5:214: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 5:229: αὐτίχ’ ὁ μὲν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε ἕννυτ’ Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 5:251: τόσσον ἐπ’ εὐρεῖαν σχεδίην ποιήσατ’ Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεύς: Od. 5:269: γηθόσυνος δ’ οὔρῳ πέτασ’ ἱστία δῖος Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεύς: Od. 5:354: αὐτὰρ ὁ μερμήριξε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 5:370: ὣς τῆς δούρατα μακρὰ διεσκέδασ’. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 5:436: ἔνθα κε δὴ δύστηνος ὑπὲρ μόρον ὤλετ’ Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 5:481: ἀλλήλοισιν ἔφυν ἐπαμοιβαδίς· οὓς ὑπ’ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 5:486: τὴν μὲν ἰδὼν γήθησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 6:1: Ὣς ὁ μὲν ἔνθα καθεῦδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 6:117: αἱ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσαν· ὁ δ’ ἔγρετο δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 6:127: ὣς εἰπὼν θάμνων ὑπεδύσετο δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 6:141: στῆ δ’ ἄντα σχομένη· ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 6:217: δή ῥα τότ’ ἀμφιπόλοισι μετηύδα δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 6:224: αὐτὰρ ὁ ἐκ ποταμοῦ χρόα νίζετο δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Od. 6:249: ἦ τοι ὁ πῖνε καὶ ἦσθε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 6:322: ἱρὸν Ἀθηναίης, ἵν’ ἄρ’ ἕζετο δῖος Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεύς: Od. 7:1: Ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἠρᾶτο πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 7:14: καὶ τότ’ Ὀδυσσεὺς ὦρτο πόλινδ’ ἴμεν· ἀμφὶ δ’ Ἀθήνη
Ὀδυσσεύς: Od. 7:21: στῆ δὲ πρόσθ’ αὐτοῦ· ὁ δ’ ἀνείρετο δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 7:81: δῦνε δ’ Ἐρεχθῆος πυκινὸν δόμον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 7:133: ἔνθα στὰς θηεῖτο πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεὺς: Od. 7:139: αὐτὰρ ὁ βῆ διὰ δῶμα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 7:142: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ Ἀρήτης βάλε γούνασι χεῖρας Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 7:145: θαύμαζον δ’ ὁρόωντες· ὁ δ’ ἐλλιτάνευεν Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 7:177: αὐτὰρ ὁ πῖνε καὶ ἦσθε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεύς: Od. 7:207: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 7:230: αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 7:240: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 7:302: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 7:329: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 7:344: ὣς ὁ μὲν ἔνθα καθεῦδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 8:3: ἂν δ’ ἄρα διογενὴς ὦρτο πτολίπορθος Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεὺς: Od. 8:83: ταῦτ’ ἄρ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 8:152: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 8:165: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 8:199: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 8:264: πέπληγον δὲ χορὸν θεῖον ποσίν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Od. 8:367: ταῦτ’ ἄρ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 8:381: δὴ τότ’ ἄρ’ Ἀλκίνοον προσεφώνεε δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 8:412: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 8:446: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 8:463: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 8:474: δὴ τότε κήρυκα προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 8:486: δὴ τότε Δημόδοκον προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 8:494: ὅν ποτ’ ἐς ἀκρόπολιν δόλον ἤγαγε δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Od. 8:521: ταῦτ’ ἄρ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 9:1: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 10:330: ἦ σύ γ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι πολύτροπος, ὅν τέ μοι αἰεὶ
Ὀδυσσεύς: Od. 10:436: ἡμέτεροι ἕταροι, σὺν δ’ ὁ θρασὺς εἵπετ’ Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 11:354: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 11:377: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 13:28: Δημόδοκος, λαοῖσι τετιμένος. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 13:56: αὐτόθεν ἐξ ἑδρέων. ἀνὰ δ’ ἵστατο δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 13:63: ὣς εἰπὼν ὑπὲρ οὐδὸν ἐβήσετο δῖος Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεύς: Od. 13:137: πόλλ’, ὅσ’ ἂν οὐδέ ποτε Τροίης ἐξήρατ’ Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 13:187: ἑσταότες περὶ βωμόν. ὁ δ’ ἔγρετο δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Od. 13:250: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 13:311: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 13:353: γήθησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Od. 13:367: μαιομένη κευθμῶνας ἀνὰ σπέος· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 13:382: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 13:416: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 14:4: κήδετο οἰκήων, οὓς κτήσατο δῖος Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεὺς: Od. 14:30: οἱ μὲν κεκλήγοντες ἐπέδραμον· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 14:51: αὐτοῦ ἐνεύναιον, μέγα καὶ δασύ. χαῖρε δ’ Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 14:148: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 14:161: τοῦδ’ αὐτοῦ λυκάβαντος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 14:171: ἀλλ’ ἦ τοι ὅρκον μὲν ἐάσομεν, αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 14:174: νῦν αὖ παιδὸς ἄλαστον ὀδύρομαι, ὃν τέκ’ Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 14:191: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 14:323: καί μοι κτήματ’ ἔδειξεν, ὅσα ξυναγείρατ’ Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 14:390: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 14:439: καί μιν φωνήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 14:526: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἔξω ἰὼν ὁπλίζετο· χαῖρε δ’ Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 15:267: ἐξ Ἰθάκης γένος εἰμί, πατὴρ δέ μοί ἐστιν Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 15:340: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 15:380: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 16:5: οὐδ’ ὕλαον προσιόντα· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 16:42: τῷ δ’ ἕδρης ἐπιόντι πατὴρ ὑπόειξεν Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 16:90: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 16:119: μοῦνον δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα πατὴρ τέκεν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 16:164: ἡ δ’ ἄρ’ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 16:177: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἕρξασα πάλιν κίεν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 16:186: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 16:194: “οὐ σύ γ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι πατὴρ ἐμός, ἀλλά με δαίμων
Ὀδυσσεύς: Od. 16:201: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 16:204: οὐ μὲν γάρ τοι ἔτ’ ἄλλος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 16:225: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 16:258: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 16:266: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 16:289: οἷά ποτε Τροίηνδε κιὼν κατέλειπεν Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 16:442: ἡμετέρῳ, ἐπεὶ ἦ καὶ ἐμὲ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 17:16: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 17:103: αἰεὶ δάκρυσ’ ἐμοῖσι πεφυρμένη, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 17:136: τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 17:192: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 17:235: ἀλλ’ ἔμεν’ ἀσφαλέως. ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 17:240: “Νύμφαι κρηναῖαι, κοῦραι Διός, εἴ ποτ’ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 17:280: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 17:314: οἷόν μιν Τροίηνδε κιὼν κατέλειπεν Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 17:336: ἀγχίμολον δὲ μετ’ αὐτὸν ἐδύσετο δώματ’ Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 17:353: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 17:412: σίτου καὶ κρειῶν. τάχα δὴ καὶ μέλλεν Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 17:453: τὸν δ’ ἀναχωρήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 17:506: ἡμένη ἐν θαλάμῳ· ὁ δ’ ἐδείπνει δῖος Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεὺς: Od. 17:538: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν, ἀρὴν ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι.
Ὀδυσσεύς: Od. 17:560: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 18:14: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 18:51: τοῖς δὲ δολοφρονέων μετέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 18:66: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 18:90: δὴ τότε μερμήριξε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 18:100: χεῖρας ἀνασχόμενοι γέλῳ ἔκθανον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 18:117: ὣς ἄρ’ ἔφαν, χαῖρεν δὲ κλεηδόνι δῖος Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεύς: Od. 18:124: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 18:253: Ἀργεῖοι, μετὰ τοῖσι δ’ ἐμὸς πόσις ᾖεν Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεύς: Od. 18:281: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 18:312: αὐτὸς διογενὴς μετέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 18:337: τὴν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 18:365: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 18:394: ὣς ἄρα φωνήσας σφέλας ἔλλαβεν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 19:1: Αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 19:8: οἷά ποτε Τροίηνδε κιὼν κατέλειπεν Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 19:41: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 19:51: αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 19:70: τὴν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 19:102: ἔνθα καθέζετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεύς: Od. 19:106: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 19:126: Ἀργεῖοι, μετὰ τοῖσι δ’ ἐμὸς πόσις ᾖεν Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεύς: Od. 19:141: “κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 19:164: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 19:209: κλαιούσης ἑὸν ἄνδρα, παρήμενον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 19:220: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 19:225: χλαῖναν πορφυρέην οὔλην ἔχε δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 19:237: οὐκ οἶδ’, ἢ τάδε ἕστο περὶ χροῒ οἴκοθ’ Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 19:239: ἤ τίς που καὶ ξεῖνος, ἐπεὶ πολλοῖσιν Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 19:250: σήματ’ ἀναγνούσῃ, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ’ Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεὺς: Od. 19:259: τῶ ῥα κακῇ αἴσῃ κοίλης ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 19:261: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 19:282: οἴκαδ’ ἀπήμαντον. καί κεν πάλαι ἐνθάδ’ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 19:293: καί μοι κτήματ’ ἔδειξεν, ὅσα ξυναγείρατ’ Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 19:306: τοῦδ’ αὐτοῦ λυκάβαντος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 19:315: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκε μετ’ ἀνδράσιν, εἴ ποτ’ ἔην γε,
Ὀδυσσεύς: Od. 19:335: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 19:358: νίψον σοῖο ἄνακτος ὁμήλικα· καί που Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 19:382: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 19:388: ψυχρόν, ἔπειτα δὲ θερμὸν ἐπήφυσεν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Od. 19:430: υἱέες Αὐτολύκου· μετὰ τοῖσι δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Od. 19:437: υἱέες Αὐτολύκου· μετὰ τοῖσι δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Od. 19:447: στῆ ῥ’ αὐτῶν σχεδόθεν. ὁ δ’ ἄρα πρώτιστος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 19:474: “ἦ μάλ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι, φίλον τέκος· οὐδέ σ’ ἐγώ γε
Ὀδυσσεὺς: Od. 19:479: τῇ γὰρ Ἀθηναίη νόον ἔτραπεν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 19:499: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 19:506: αὖτις ἄρ’ ἀσσοτέρω πυρὸς ἕλκετο δίφρον Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 19:554: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 19:556: ἄλλῃ ἀποκλίναντ’, ἐπεὶ ἦ ῥά τοι αὐτὸς Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 19:582: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 19:585: πρὶν γάρ τοι πολύμητις ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 19:596: αἰεὶ δάκρυσ’ ἐμοῖσι πεφυρμένη, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 20:1: Αὐτὰρ ὁ ἐν προδόμῳ εὐνάζετο δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 20:36: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 20:92: τῆς δ’ ἄρα κλαιούσης ὄπα σύνθετο δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 20:104: ὑψόθεν ἐκ νεφέων· γήθησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεὺς: Od. 20:120: ὣς ἄρ’ ἔφη, χαῖρεν δὲ κλεηδόνι δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 20:168: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 20:183: ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 20:226: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 20:232: ἦ σέθεν ἐνθάδ’ ἐόντος ἐλεύσεται οἴκαδ’ Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 20:300: κείμενον ἐκ κανέοιο λαβών· ὁ δ’ ἀλεύατ’ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Od. 21:16: οἴκῳ ἐν Ὀρτιλόχοιο δαΐφρονος. ἦ τοι Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 21:20: τῶν ἕνεκ’ ἐξεσίην πολλὴν ὁδὸν ἦλθεν Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 21:38: ὅς οἱ τόξον ἔδωκε. τὸ δ’ οὔ ποτε δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Od. 21:94: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν· ἐγὼ δέ μιν αὐτὸς ὄπωπα,
Ὀδυσσεύς: Od. 21:190: ἐκ δ’ αὐτὸς μετὰ τοὺς δόμου ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεὺς: Od. 21:227: εἰ μὴ Ὀδυσσεὺς αὐτὸς ἐρύκακε φώνησέν τε·
Ὀδυσσεύς: Od. 21:274: τοῖς δὲ δολοφρονέων μετέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 21:404: ὣς ἄρ’ ἔφαν μνηστῆρες· ἀτὰρ πολύμητις Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 21:409: ὣς ἄρ’ ἄτερ σπουδῆς τάνυσεν μέγα τόξον Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεύς: Od. 21:414: γήθησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 22:1: Αὐτὰρ ὁ γυμνώθη ῥακέων πολύμητις Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 22:34: τοὺς δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 22:60: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 22:81: σμερδαλέα ἰάχων· ὁ δ’ ἁμαρτὴ δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 22:105: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 22:170: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 22:191: υἱὸς Λαέρταο, πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 22:213: “Μέντορ, μή σ’ ἐπέεσσι παραιπεπίθῃσιν Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 22:261: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 22:266: ἄντα τιτυσκόμενοι· Δημοπτόλεμον μὲν Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 22:283: ἔνθ’ αὖτ’ Εὐρυδάμαντα βάλε πτολίπορθος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 22:292: ἦ ῥα βοῶν ἑλίκων ἐπιβουκόλος· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 22:320: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 22:371: τὸν δ’ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 22:390: δὴ τότε Τηλέμαχον προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 22:430: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 22:450: ἀλλήλοισιν ἐρείδουσαι· σήμαινε δ’ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 22:490: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 22:493: ἤνεικεν δ’ ἄρα πῦρ καὶ θήϊον· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Od. 23:18: οὐ γάρ πω τοιόνδε κατέδραθον, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Od. 23:67: τῶ δι’ ἀτασθαλίας ἔπαθον κακόν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 23:111: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 23:129: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 23:181: ὣς ἄρ’ ἔφη πόσιος πειρωμένη· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 23:206: σήματ’ ἀναγνούσῃ, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ’ Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 23:247: καὶ τότ’ ἄρ’ ἣν ἄλοχον προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 23:263: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 23:320: πάντας· Ὀδυσσεὺς δ’ οἶος ὑπέκφυγε νηῒ μελαίνῃ.
Ὀδυσσεὺς: Od. 23:348: ὦρσεν, ἵν’ ἀνθρώποισι φόως φέροι. ὦρτο δ’ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 23:370: ὤϊξαν δὲ θύρας, ἐκ δ’ ἤϊον· ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεύς: Od. 24:131: “κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 24:154: ἵκοντο προτὶ ἄστυ περικλυτόν, ἦ τοι Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 24:176: αὐτὰρ ὁ δέξατο χειρὶ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεὺς: Od. 24:220: οἱ μὲν ἔπειτα δόμονδε θοῶς κίον, αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεὺς: Od. 24:232: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 24:241: τὰ φρονέων ἰθὺς κίεν αὐτοῦ δῖος Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεύς: Od. 24:302: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 24:330: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 24:346: σήματ’ ἀναγνόντος, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ’ Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 24:348: εἷλεν ἀποψύχοντα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεύς: Od. 24:356: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 24:392: ἔσταν ἐνὶ μεγάροισι τεθηπότες· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 24:406: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 24:424: Ἀντινόου, τὸν πρῶτον ἐνήρατο δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεὺς: Od. 24:443: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι· οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς
Ὀδυσσεύς: Od. 24:482: ἐπεὶ δὴ μνηστῆρας ἐτείσατο δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 24:490: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Ὀδυσσεύς: Od. 24:501: ὤϊξάν ῥα θύρας, ἐκ δ’ ἤϊον, ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
Ὀδυσσεύς: Od. 24:504: τὴν μὲν ἰδὼν γήθησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσεύς: Od. 24:537: σμερδαλέον δ’ ἐβόησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὀδυσσῆα: Il. 11:346: αἶψα δ’ Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
Ὀδυσσῆα: Od. 5:81: οὐδ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ἔνδον ἔτετμεν,
Ὀδυσσῆα: Od. 5:149: ἡ δ’ ἐπ’ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα πότνια νύμφη
Ὀδυσσῆα: Od. 8:144: στῆ ῥ’ ἐς μέσσον ἰὼν καὶ Ὀδυσσῆα προσέειπε·
Ὀδυσσῆα: Od. 8:517: αὐτὰρ Ὀδυσσῆα προτὶ δώματα Δηϊφόβοιο
Ὀδυσσῆα: Od. 9:504: φάσθαι Ὀδυσσῆα πτολιπόρθιον ἐξαλαῶσαι,
Ὀδυσσῆα: Od. 9:530: δὸς μὴ Ὀδυσσῆα πτολιπόρθιον οἴκαδ’ ἱκέσθαι,
Ὀδυσσῆα: Od. 13:117: πρῶτον Ὀδυσσῆα γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἄειραν
Ὀδυσσῆα: Od. 18:356: ἦ ῥ’, ἅμα τε προσέειπεν Ὀδυσσῆα πτολίπορθον·
Ὀδυσσῆα: Od. 19:473: ἁψαμένη δὲ γενείου Ὀδυσσῆα προσέειπεν·
Ὀδυσσῆα: Od. 22:163: αἶψα δ’ Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
Ὀδυσσῆα: Od. 22:253: δώῃ Ὀδυσσῆα βλῆσθαι καὶ κῦδος ἀρέσθαι.
Ὀδυσσῆα: Od. 23:153: αὐτὰρ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
Ὀδυσσῆα: Od. 24:119: σπουδῇ παρπεπιθόντες Ὀδυσσῆα πτολίπορθον.”
Ὀδυσσῆα: Od. 24:494: αἶψα δ’ Ὀδυσσῆα ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
Ὀδυσσῆα: Od. 24:541: δὴ τότ’ Ὀδυσσῆα προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Ὀδυσσῆϊ: Il. 5:674: οὐδ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μόρσιμον ἦεν
Ὀδυσσῆϊ: Il. 9:180: δενδίλλων ἐς ἕκαστον, Ὀδυσσῆϊ δὲ μάλιστα,
Ὀδυσσῆϊ: Od. 5:233: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μήδετο πομπήν·
Ὀδυσσῆϊ: Od. 6:14: νόστον Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μητιόωσα.
Ὀδυσσῆϊ: Od. 6:248: πὰρ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ ἔθεσαν βρῶσίν τε πόσιν τε.
Ὀδυσσῆϊ: Od. 8:9: νόστον Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μητιόωσα,
Ὀδυσσῆϊ: Od. 13:73: κὰδ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ στόρεσαν ῥῆγός τε λίνον τε
Ὀδυσσῆϊ: Od. 14:447: σπείσας δ’ αἴθοπα οἶνον Ὀδυσσῆϊ πτολιπόρθῳ
Ὀδυσσῆϊ: Od. 20:281: πὰρ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ μοῖραν θέσαν, οἳ πονέοντο,
Ὀδυσσῆϊ: Od. 24:309: αὐτὰρ Ὀδυσσῆϊ τόδε δὴ πέμπτον ἔτος ἐστίν,
Ὀδυσσῆος: Il. 2:335: μῦθον ἐπαινήσαντες Ὀδυσσῆος θείοιο·
Ὀδυσσῆος: Il. 8:222: στῆ δ’ ἐπ’ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηῒ μελαίνῃ,
Ὀδυσσῆος: Il. 9:218: αὐτὸς δ’ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο
Ὀδυσσῆος: Il. 10:271: δὴ τότ’ Ὀδυσσῆος πύκασεν κάρη ἀμφιτεθεῖσα.
Ὀδυσσῆος: Il. 11:5: στῆ δ’ ἐπ’ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηῒ μελαίνῃ,
Ὀδυσσῆος: Il. 11:466: ἀμφί μ’ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵκετ’ ἀϋτὴ
Ὀδυσσῆος: Il. 11:805: ἀλλ’ ὅτε δὴ κατὰ νῆας Ὀδυσσῆος θείοιο
Ὀδυσσῆος: Od. 1:87: νόστον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὥς κε νέηται.
Ὀδυσσῆος: Od. 1:129: ἔγχε’ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵστατο πολλά,
Ὀδυσσῆος: Od. 2:2: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
Ὀδυσσῆος: Od. 2:35: ὣς φάτο, χαῖρε δὲ φήμῃ Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
Ὀδυσσῆος: Od. 2:233: ὡς οὔ τις μέμνηται Ὀδυσσῆος θείοιο
Ὀδυσσῆος: Od. 2:238: οἶκον Ὀδυσσῆος, τὸν δ’ οὐκέτι φασὶ νέεσθαι.
Ὀδυσσῆος: Od. 2:279: οὐδέ σε πάγχυ γε μῆτις Ὀδυσσῆος προλέλοιπεν,
Ὀδυσσῆος: Od. 2:394: βῆ ῥ’ ἴμεναι πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο·
Ὀδυσσῆος: Od. 2:415: κάτθεσαν, ὡς ἐκέλευσεν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός.
Ὀδυσσῆος: Od. 3:64: ὣς δ’ αὔτως ἠρᾶτο Ὀδυσσῆος φίλος υἱός.
Ὀδυσσῆος: Od. 3:84: δίου Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὅν ποτέ φασι
Ὀδυσσῆος: Od. 3:219: ὡς τότ’ Ὀδυσσῆος περικήδετο κυδαλίμοιο
Ὀδυσσῆος: Od. 3:352: οὔ θην δὴ τοῦδ’ ἀνδρὸς Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς
Ὀδυσσῆος: Od. 3:398: Τηλέμαχον, φίλον υἱὸν Ὀδυσσῆος θείοιο,
Ὀδυσσῆος: Od. 4:143: ὡς ὅδ’ Ὀδυσσῆος μεγαλήτορος υἷι ἔοικε,
Ὀδυσσῆος: Od. 4:241: ὅσσοι Ὀδυσσῆος ταλασίφρονός εἰσιν ἄεθλοι·
Ὀδυσσῆος: Od. 4:270: οἷον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἔσκε φίλον κῆρ.
Ὀδυσσῆος: Od. 4:625: μνηστῆρες δὲ πάροιθεν Ὀδυσσῆος μεγάροιο
Ὀδυσσῆος: Od. 4:682: ἦ εἰπέμεναι δμῳῇσιν Ὀδυσσῆος θείοιο
Ὀδυσσῆος: Od. 4:741: ὃν καὶ Ὀδυσσῆος φθεῖσαι γόνον ἀντιθέοιο.”
Ὀδυσσῆος: Od. 4:799: πέμπε δέ μιν πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο,
Ὀδυσσῆος: Od. 5:11: ὡς οὔ τις μέμνηται Ὀδυσσῆος θείοιο
Ὀδυσσῆος: Od. 5:31: νόστον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὥς κε νέηται,
Ὀδυσσῆος: Od. 5:198: αὐτὴ δ’ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο,
Ὀδυσσῆος: Od. 5:297: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
Ὀδυσσῆος: Od. 5:406: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
Ὀδυσσῆος: Od. 8:75: νεῖκος Ὀδυσσῆος καὶ Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος,
Ὀδυσσῆος: Od. 14:144: ἀλλά μ’ Ὀδυσσῆος πόθος αἴνυται οἰχομένοιο.
Ὀδυσσῆος: Od. 14:515: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθῃσιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
Ὀδυσσῆος: Od. 15:2: ᾤχετ’, Ὀδυσσῆος μεγαθύμου φαίδιμον υἱὸν
Ὀδυσσῆος: Od. 15:59: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
Ὀδυσσῆος: Od. 15:63: Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο·
Ὀδυσσῆος: Od. 15:313: καί κ’ ἐλθὼν πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο
Ὀδυσσῆος: Od. 15:337: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθῃσιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
Ὀδυσσῆος: Od. 15:347: εἴπ’ ἄγε μοι περὶ μητρὸς Ὀδυσσῆος θείοιο
Ὀδυσσῆος: Od. 15:522: μητέρ’ ἐμὴν γαμέειν καὶ Ὀδυσσῆος γέρας ἕξειν.
Ὀδυσσῆος: Od. 15:554: Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο·
Ὀδυσσῆος: Od. 16:34: ἀνδρῶν ἄλλος ἔγημεν, Ὀδυσσῆος δέ που εὐνὴ
Ὀδυσσῆος: Od. 16:48: ἔνθα καθέζετ’ ἔπειτα Ὀδυσσῆος φίλος υἱός.
Ὀδυσσῆος: Od. 16:53: αὐτὸς δ’ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο.
Ὀδυσσῆος: Od. 16:139: δυσμόρῳ, ὃς τεῖος μὲν Ὀδυσσῆος μέγ’ ἀχεύων
Ὀδυσσῆος: Od. 17:3: Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο,
Ὀδυσσῆος: Od. 17:34: δμῳαὶ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἠγερέθοντο
Ὀδυσσῆος: Od. 17:114: αὐτὰρ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος οὔ ποτ’ ἔφασκε
Ὀδυσσῆος: Od. 17:167: μνηστῆρες δὲ πάροιθεν Ὀδυσσῆος μεγάροιο
Ὀδυσσῆος: Od. 17:230: αἴ κ’ ἔλθῃ πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο,
Ὀδυσσῆος: Od. 17:292: Ἄργος, Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὅν ῥά ποτ’ αὐτὸς
Ὀδυσσῆος: Od. 17:299: δμῶες Ὀδυσσῆος τέμενος μέγα κοπρίσσοντες·
Ὀδυσσῆος: Od. 17:389: δμωσὶν Ὀδυσσῆος, περὶ δ’ αὖτ’ ἐμοί· αὐτὰρ ἐγώ γε
Ὀδυσσῆος: Od. 17:402: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.
Ὀδυσσῆος: Od. 17:510: εἴ που Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἠὲ πέπυσται
Ὀδυσσῆος: Od. 17:522: φησὶ δ’ Ὀδυσσῆος ξεῖνος πατρώϊος εἶναι,
Ὀδυσσῆος: Od. 18:311: δμῳαὶ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος. αὐτὰρ ὁ τῇσιν
Ὀδυσσῆος: Od. 18:313: “δμῳαὶ Ὀδυσσῆος, δὴν οἰχομένοιο ἄνακτος,
Ὀδυσσῆος: Od. 18:417: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.
Ὀδυσσῆος: Od. 20:248: ἐλθόντες δ’ ἐς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο
Ὀδυσσῆος: Od. 20:283: Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο.
Ὀδυσσῆος: Od. 20:290: μνάσκετ’ Ὀδυσσῆος δὴν οἰχομένοιο δάμαρτα.
Ὀδυσσῆος: Od. 20:298: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.”
Ὀδυσσῆος: Od. 20:325: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.
Ὀδυσσῆος: Od. 21:74: θήσω γὰρ μέγα τόξον Ὀδυσσῆος θείοιο·
Ὀδυσσῆος: Od. 21:158: γῆμαι Πηνελόπειαν, Ὀδυσσῆος παράκοιτιν·
Ὀδυσσῆος: Od. 21:189: βουκόλος ἠδὲ συφορβὸς Ὀδυσσῆος θείοιο·
Ὀδυσσῆος: Od. 21:314: ἔλπεαι, αἴ χ’ ὁ ξεῖνος Ὀδυσσῆος μέγα τόξον
Ὀδυσσῆος: Od. 21:432: Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο,
Ὀδυσσῆος: Od. 22:147: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
Ὀδυσσῆος: Od. 22:221: τοῖσιν Ὀδυσσῆος μεταμείξομεν· οὐδέ τοι υἷας
Ὀδυσσῆος: Od. 22:238: ἠμὲν Ὀδυσσῆος ἠδ’ υἱοῦ κυδαλίμοιο.
Ὀδυσσῆος: Od. 24:125: μνώμεθ’ Ὀδυσσῆος δὴν οἰχομένοιο δάμαρτα·
Ὀδυσσῆος: Od. 24:151: ἔνθ’ ἦλθεν φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο,
Ὀδυσσῆος: Od. 24:172: ἀλλ’ ὅτε χεῖρας ἵκανεν Ὀδυσσῆος μέγα τόξον,
ὁδῷ: Il. 6:15: πάντας γὰρ φιλέεσκεν ὁδῷ ἔπι οἰκία ναίων.
ὁδῷ: Il. 7:143: στεινωπῷ ἐν ὁδῷ ὅθ’ ἄρ’ οὐ κορύνη οἱ ὄλεθρον
ὁδῷ: Il. 9:622: τῇδέ γ’ ὁδῷ κρανέεσθαι· ἀπαγγεῖλαι δὲ τάχιστα
ὁδῷ: Il. 12:168: οἰκία ποιήσωνται ὁδῷ ἔπι παιπαλοέσσῃ,
ὁδῷ: Il. 16:261: αἰεὶ κερτομέοντες ὁδῷ ἔπι οἰκί’ ἔχοντας
ὁδῷ: Il. 23:416: στεινωπῷ ἐν ὁδῷ παραδύμεναι, οὐδέ με λήσει.
ὁδῷ: Il. 23:435: μή πως συγκύρσειαν ὁδῷ ἔνι μώνυχες ἵπποι,
ὁδῷ: Od. 16:384: ἢ ἐν ὁδῷ· βίοτον δ’ αὐτοὶ καὶ κτήματ’ ἔχωμεν,
ὀδώδει: Od. 5:60: κέδρου τ’ εὐκεάτοιο θύου τ’ ἀνὰ νῆσον ὀδώδει
ὀδώδει: Od. 9:210: χεῦ’, ὀδμὴ δ’ ἡδεῖα ἀπὸ κρητῆρος ὀδώδει,
ὀδώδυσται: Od. 5:423: οἶδα γὰρ ὥς μοι ὀδώδυσται κλυτὸς ἐννοσίγαιος.”
ὄεσσι: Il. 6:25: ποιμαίνων δ’ ἐπ’ ὄεσσι μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ,
ὄεσσι: Il. 11:106: ποιμαίνοντ’ ἐπ’ ὄεσσι λαβών, καὶ ἔλυσεν ἀποίνων.
ὄεσσι: Od. 9:418: εἴ τινά που μετ’ ὄεσσι λάβοι στείχοντα θύραζε·
ὄζοι: Il. 4:484: λείη, ἀτάρ τέ οἱ ὄζοι ἐπ’ ἀκροτάτῃ πεφύασι·
ὄζοι: Od. 12:435: ῥίζαι γὰρ ἑκὰς εἶχον, ἀπήωροι δ’ ἔσαν ὄζοι
ὄζοισιν: Il. 14:288: ἔνθ’ ἧστ’ ὄζοισιν πεπυκασμένος εἰλατίνοισιν
ὄζοισιν: Il. 21:245: ὄζοισιν πυκινοῖσι, γεφύρωσεν δέ μιν αὐτὸν
ὄζον: Il. 2:663: ἤδη γηράσκοντα Λικύμνιον ὄζον Ἄρηος·
ὄζον: Il. 3:147: Λάμπόν τε Κλυτίον θ’ Ἱκετάονά τ’ ὄζον Ἄρηος
ὄζον: Il. 20:238: Λάμπόν τε Κλυτίον θ’ Ἱκετάονά τ’ ὄζον Ἄρηος·
ὄζος: Il. 2:540: τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευ’ Ἐλεφήνωρ ὄζος Ἄρηος
ὄζος: Il. 2:704: ἀλλά σφεας κόσμησε Ποδάρκης ὄζος Ἄρηος
ὄζος: Il. 2:745: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος
ὄζος: Il. 2:842: τῶν ἦρχ’ Ἱππόθοός τε Πύλαιός τ’ ὄζος Ἄρηος,
ὄζος: Il. 12:188: υἱὸν δ’ Ἀντιμάχοιο Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος
ὄζος: Il. 23:841: δεύτερος αὖτ’ ἀφέηκε Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος·
ὄζος: Il. 24:474: ἥρως Αὐτομέδων τε καὶ Ἄλκιμος ὄζος Ἄρηος
ὄζους: Il. 1:234: ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον, τὸ μὲν οὔ ποτε φύλλα καὶ ὄζους
ὄζους: Il. 10:467: συμμάρψας δόνακας μυρίκης τ’ ἐριθηλέας ὄζους,
ὄζους: Il. 16:768: αἵ τε πρὸς ἀλλήλας ἔβαλον τανυήκεας ὄζους
ὄζῳ: Il. 2:312: ὄζῳ ἐπ’ ἀκροτάτῳ πετάλοις ὑποπεπτηῶτες
ὄζῳ: Il. 6:39: ὄζῳ ἔνι βλαφθέντε μυρικίνῳ ἀγκύλον ἅρμα
ὅθ’: Il. 2:572: καὶ Σικυῶν’, ὅθ’ ἄρ’ Ἄδρηστος πρῶτ’ ἐμβασίλευεν,
ὅθ’: Il. 4:131: παιδὸς ἐέργῃ μυῖαν ὅθ’ ἡδέϊ λέξαται ὕπνῳ,
ὅθ’: Il. 4:217: αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδεν ἕλκος ὅθ’ ἔμπεσε πικρὸς ὀϊστός,
ὅθ’: Il. 6:524: ἄχνυται ἐν θυμῷ, ὅθ’ ὑπὲρ σέθεν αἴσχε’ ἀκούω
ὅθ’: Il. 7:143: στεινωπῷ ἐν ὁδῷ ὅθ’ ἄρ’ οὐ κορύνη οἱ ὄλεθρον
ὅθ’: Il. 10:520: ὡς ἴδε χῶρον ἐρῆμον, ὅθ’ ἕστασαν ὠκέες ἵπποι,
ὅθ’: Il. 13:334: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ λιγέων ἀνέμων σπέρχωσιν ἄελλαι
ὅθ’: Il. 14:413: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ πληγῆς πατρὸς Διὸς ἐξερίπῃ δρῦς
ὅθ’: Il. 17:54: χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, ὅθ’ ἅλις ἀναβέβροχεν ὕδωρ,
ὅθ’: Il. 19:132: τὴν αἰεὶ στενάχεσχ’ ὅθ’ ἑὸν φίλον υἱὸν ὁρῷτο
ὅθ’: Il. 20:45: δειδιότας, ὅθ’ ὁρῶντο ποδώκεα Πηλεΐωνα
ὅθ’: Il. 20:320: ἷξε δ’ ὅθ’ Αἰνείας ἠδ’ ὃ κλυτὸς ἦεν Ἀχιλλεύς.
ὅθ’: Il. 21:12: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται
ὅθ’: Il. 21:390: γηθοσύνῃ, ὅθ’ ὁρᾶτο θεοὺς ἔριδι ξυνιόντας.
ὅθ’: Il. 22:502: αὐτὰρ ὅθ’ ὕπνος ἕλοι, παύσαιτό τε νηπιαχεύων,
ὅθ’: Il. 23:692: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ φρικὸς Βορέω ἀναπάλλεται ἰχθὺς
ὅθ’: Od. 4:426: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆας, ὅθ’ ἕστασαν ἐν ψαμάθοισιν,
ὅθ’: Od. 4:618: Σιδονίων βασιλεύς, ὅθ’ ἑὸς δόμος ἀμφεκάλυψε
ὅθ’: Od. 6:183: ἢ ὅθ’ ὁμοφρονέοντε νοήμασιν οἶκον ἔχητον
ὅθ’: Od. 6:210: λούσατέ τ’ ἐν ποταμῷ, ὅθ’ ἐπὶ σκέπας ἔστ’ ἀνέμοιο.”
ὅθ’: Od. 8:80: Πυθοῖ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθ’ ὑπέρβη λάϊνον οὐδὸν
ὅθ’: Od. 8:512: δουράτεον μέγαν ἵππον, ὅθ’ εἵατο πάντες ἄριστοι
ὅθ’: Od. 12:11: φιτροὺς δ’ αἶψα ταμόντες, ὅθ’ ἀκροτάτη πρόεχ’ ἀκτή,
ὅθ’: Od. 12:336: χεῖρας νιψάμενος, ὅθ’ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο,
ὅθ’: Od. 14:469: ὡς ὅθ’ ὑπὸ Τροίην λόχον ἤγομεν ἀρτύναντες.
ὅθ’: Od. 15:118: Σιδονίων βασιλεύς, ὅθ’ ἑὸς δόμος ἀμφεκάλυψε
ὅθ’: Od. 19:58: προσφυέ’ ἐξ αὐτῆς, ὅθ’ ἐπὶ μέγα βάλλετο κῶας.
ὅθεν: Il. 2:307: καλῇ ὑπὸ πλατανίστῳ ὅθεν ῥέεν ἀγλαὸν ὕδωρ·
ὅθεν: Il. 2:852: ἐξ Ἐνετῶν, ὅθεν ἡμιόνων γένος ἀγροτεράων,
ὅθεν: Il. 2:857: τηλόθεν ἐξ Ἀλύβης, ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη.
ὅθεν: Il. 4:58: καὶ γὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, γένος δέ μοι ἔνθεν ὅθεν σοί,
ὅθεν: Il. 10:200: πιπτόντων· ὅθεν αὖτις ἀπετράπετ’ ὄβριμος Ἕκτωρ
ὅθεν: Il. 11:757: κέκληται· ὅθεν αὖτις ἀπέτραπε λαὸν Ἀθήνη.
ὅθεν: Od. 3:319: ἐκ τῶν ἀνθρώπων, ὅθεν οὐκ ἔλποιτό γε θυμῷ
ὅθεν: Od. 3:321: ἐς πέλαγος μέγα τοῖον, ὅθεν τέ περ οὐδ’ οἰωνοὶ
ὅθεν: Od. 4:358: ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ὅθεν τ’ ἀπὸ νῆας ἐΐσας
ὅθεν: Od. 7:131: πρὸς δόμον ὑψηλόν, ὅθεν ὑδρεύοντο πολῖται.
ὅθεν: Od. 11:366: ψεύδεά τ’ ἀρτύνοντας, ὅθεν κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο·
ὅθεν: Od. 17:206: τυκτὴν καλλίροον, ὅθεν ὑδρεύοντο πολῖται,
ὅθεν: Od. 20:383: ἐς Σικελοὺς πέμψωμεν, ὅθεν κέ τοι ἄξιον ἄλφοι.”
ὅθεν: Od. 21:142: ἀρξάμενοι τοῦ χώρου, ὅθεν τέ περ οἰνοχοεύει.”
ὅθεν: Od. 22:460: εἴλεον ἐν στείνει, ὅθεν οὔ πως ἦεν ἀλύξαι.
ὄθετ’: Il. 5:403: σχέτλιος ὀβριμοεργὸς ὃς οὐκ ὄθετ’ αἴσυλα ῥέζων,
ὄθεται: Il. 15:107: οὐδ’ ὄθεται· φησὶν γὰρ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι
ὄθεται: Il. 15:166: καὶ γενεῇ πρότερος· τοῦ δ’ οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ
ὄθεται: Il. 15:182: καὶ γενεῇ πρότερος· σὸν δ’ οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ
ὅθι: Il. 2:722: Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι μιν λίπον υἷες Ἀχαιῶν
ὅθι: Il. 2:783: εἰν Ἀρίμοις, ὅθι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς·
ὅθι: Il. 2:861: ἐν ποταμῷ, ὅθι περ Τρῶας κεράϊζε καὶ ἄλλους.
ὅθι: Il. 3:145: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκανον ὅθι Σκαιαὶ πύλαι ἦσαν.
ὅθι: Il. 4:41: τὴν ἐθέλω ὅθι τοι φίλοι ἀνέρες ἐγγεγάασι,
ὅθι: Il. 4:132: αὐτὴ δ’ αὖτ’ ἴθυνεν ὅθι ζωστῆρος ὀχῆες
ὅθι: Il. 4:210: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι ξανθὸς Μενέλαος
ὅθι: Il. 4:516: ἐρχομένη καθ’ ὅμιλον, ὅθι μεθιέντας ἴδοιτο.
ὅθι: Il. 5:8: ὦρσε δέ μιν κατὰ μέσσον ὅθι πλεῖστοι κλονέοντο.
ὅθι: Il. 5:446: Περγάμῳ εἰν ἱερῇ, ὅθι οἱ νηός γε τέτυκτο.
ὅθι: Il. 5:780: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι πλεῖστοι καὶ ἄριστοι
ὅθι: Il. 5:848: κεῖσθαι ὅθι πρῶτον κτείνων ἐξαίνυτο θυμόν,
ὅθι: Il. 5:857: νείατον ἐς κενεῶνα ὅθι ζωννύσκετο μίτρῃ·
ὅθι: Il. 6:516: στρέψεσθ’ ἐκ χώρης ὅθι ᾗ ὀάριζε γυναικί.
ὅθι: Il. 8:83: ἄκρην κὰκ κορυφήν, ὅθι τε πρῶται τρίχες ἵππων
ὅθι: Il. 8:325: αὐερύοντα παρ’ ὦμον, ὅθι κληῒς ἀποέργει
ὅθι: Il. 8:491: ἐν καθαρῷ ὅθι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος.
ὅθι: Il. 9:382: Αἰγυπτίας, ὅθι πλεῖστα δόμοις ἐν κτήματα κεῖται,
ὅθι: Il. 10:199: ἐν καθαρῷ, ὅθι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος
ὅθι: Il. 10:326: νῆ’ Ἀγαμεμνονέην, ὅθι που μέλλουσιν ἄριστοι
ὅθι: Il. 10:504: ἢ ὅ γε δίφρον ἑλών, ὅθι ποικίλα τεύχε’ ἔκειτο,
ὅθι: Il. 10:526: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σκοπὸν Ἕκτορος ἔκταν,
ὅθι: Il. 10:568: φάτνῃ ἐφ’ ἱππείῃ, ὅθι περ Διομήδεος ἵπποι
ὅθι: Il. 11:148: τοὺς μὲν ἔασ’· ὃ δ’ ὅθι πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες,
ὅθι: Il. 11:358: τῆλε διὰ προμάχων, ὅθι οἱ καταείσατο γαίης
ὅθι: Il. 11:722: ἐγγύθεν Ἀρήνης, ὅθι μείναμεν Ἠῶ δῖαν
ὅθι: Il. 12:22: καὶ Σιμόεις, ὅθι πολλὰ βοάγρια καὶ τρυφάλειαι
ὅθι: Il. 12:66: ἱππεῦσι· στεῖνος γάρ, ὅθι τρώσεσθαι ὀΐω.
ὅθι: Il. 13:229: ὀτρύνεις δὲ καὶ ἄλλον ὅθι μεθιέντα ἴδηαι·
ὅθι: Il. 14:283: Λεκτόν, ὅθι πρῶτον λιπέτην ἅλα· τὼ δ’ ἐπὶ χέρσου
ὅθι: Il. 16:285: ἀντικρὺ κατὰ μέσσον, ὅθι πλεῖστοι κλονέοντο,
ὅθι: Il. 18:263: μίμνειν ἐν πεδίῳ, ὅθι περ Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ
ὅθι: Il. 18:520: οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σφίσιν εἶκε λοχῆσαι
ὅθι: Il. 18:521: ἐν ποταμῷ, ὅθι τ’ ἀρδμὸς ἔην πάντεσσι βοτοῖσιν,
ὅθι: Il. 20:391: Γυγαίῃ, ὅθι τοι τέμενος πατρώϊόν ἐστιν
ὅθι: Il. 20:414: νῶτα παραΐσσοντος, ὅθι ζωστῆρος ὀχῆες
ὅθι: Il. 22:154: καλοὶ λαΐνεοι, ὅθι εἵματα σιγαλόεντα
ὅθι: Il. 23:61: ἐν καθαρῷ, ὅθι κύματ’ ἐπ’ ἠϊόνος κλύζεσκον·
ὅθί: Il. 23:138: Οἳ δ’ ὅτε χῶρον ἵκανον ὅθί σφισι πέφραδ’ Ἀχιλλεὺς
ὅθι: Il. 23:148: ἐς πηγάς, ὅθι τοι τέμενος βωμός τε θυήεις.
ὅθι: Il. 23:206: Αἰθιόπων ἐς γαῖαν, ὅθι ῥέζουσ’ ἑκατόμβας
ὅθι: Il. 24:615: ἐν Σιπύλῳ, ὅθι φασὶ θεάων ἔμμεναι εὐνὰς
ὅθι: Od. 1:50: νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, ὅθι τ’ ὀμφαλός ἐστι θαλάσσης,
ὅθι: Od. 1:425: Τηλέμαχος δ’, ὅθι οἱ θάλαμος περικαλλέος αὐλῆς
ὅθι: Od. 2:338: εὐρύν, ὅθι νητὸς χρυσὸς καὶ χαλκὸς ἔκειτο
ὅθι: Od. 3:100: δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅθι πάσχετε πήματ’ Ἀχαιοί·
ὅθι: Od. 3:220: δήμῳ ἔνι Τρώων. ὅθι πάσχομεν ἄλγε’ Ἀχαιοί· -
ὅθι: Od. 3:326: ἐς Λακεδαίμονα δῖαν, ὅθι ξανθὸς Μενέλαος.
ὅθι: Od. 4:127: Αἰγυπτίῃσ’, ὅθι πλεῖστα δόμοισ’ ἐν κτήματα κεῖται·
ὅθι: Od. 4:243: δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅθι πάσχετε πήματ’ Ἀχαιοί.
ὅθι: Od. 4:330: δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅθι πάσχετε πήματ’ Ἀχαιοί·
ὅθι: Od. 4:517: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅθι δώματα ναῖε Θυέστης
ὅθι: Od. 4:564: ἀθάνατοι πέμψουσιν, ὅθι ξανθὸς Ῥαδάμανθυς, -
ὅθι: Od. 4:627: ἐν τυκτῷ δαπέδῳ, ὅθι περ πάρος, ὕβριν ἔχοντες.
ὅθι: Od. 5:238: νήσου ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅθι δένδρεα μακρὰ πεφύκει,
ὅθι: Od. 5:241: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δεῖξ’ ὅθι δένδρεα μακρὰ πεφύκει,
ὅθι: Od. 5:280: γαίης Φαιήκων, ὅθι τ’ ἄγχιστον πέλεν αὐτῷ·
ὅθι: Od. 5:345: γαίης Φαιήκων, ὅθι τοι μοῖρ’ ἐστὶν ἀλύξαι.
ὅθι: Od. 5:359: γαῖαν ἐγὼν ἰδόμην, ὅθι μοι φάτο φύξιμον εἶναι.
ὅθι: Od. 5:381: ἵκετο δ’ εἰς Αἰγάς, ὅθι οἱ κλυτὰ δώματ’ ἔασιν.
ὅθι: Od. 6:35: πάντων Φαιήκων, ὅθι τοι γένος ἐστὶ καὶ αὐτῇ.
ὅθι: Od. 6:42: Οὔλυμπόνδ’, ὅθι φασὶ θεῶν ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ
ὅθι: Od. 8:277: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, ὅθι οἱ φίλα δέμνια κεῖτο·
ὅθι: Od. 9:50: ἀνδράσι μάρνασθαι καὶ ὅθι χρὴ πεζὸν ἐόντα.
ὅθι: Od. 9:301: οὐτάμεναι πρὸς στῆθος, ὅθι φρένες ἧπαρ ἔχουσι,
ὅθι: Od. 10:82: Τηλέπυλον Λαιστρυγονίην, ὅθι ποιμένα ποιμὴν
ὅθι: Od. 11:190: ἀλλ’ ὅ γε χεῖμα μὲν εὕδει ὅθι δμῶες ἐνὶ οἴκῳ,
ὅθι: Od. 12:3: νῆσόν τ’ Αἰαίην, ὅθι τ’ Ἠοῦς ἠριγενείης
ὅθι: Od. 13:160: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς Σχερίην, ὅθι Φαίηκες γεγάασιν.
ὅθι: Od. 13:275: ἢ εἰς Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί.
ὅθι: Od. 14:73: βῆ δ’ ἴμεν ἐς συφεούς, ὅθι ἔθνεα ἔρχατο χοίρων.
ὅθι: Od. 14:141: οἶκον, ὅθι πρῶτον γενόμην καί μ’ ἔτρεφον αὐτοί.
ὅθι: Od. 14:291: Φοινίκην, ὅθι τοῦ γε δόμοι καὶ κτήματ’ ἔκειτο.
ὅθι: Od. 14:353: ἔνθ’ ἀναβάς, ὅθι τε δρίος ἦν πολυανθέος ὕλης,
ὅθι: Od. 14:397: Δουλίχιόνδ’ ἰέναι, ὅθι μοι φίλον ἔπλετο θυμῷ·
ὅθι: Od. 14:532: βῆ δ’ ἴμεναι κείων, ὅθι περ σύες ἀργιόδοντες
ὅθι: Od. 15:101: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκαν’, ὅθι οἱ κειμήλια κεῖτο,
ὅθι: Od. 15:175: ἐλθὼν ἐξ ὄρεος, ὅθι οἱ γενεή τε τόκος τε,
ὅθι: Od. 15:298: ἠδὲ παρ’ Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί.
ὅθι: Od. 15:404: Ὀρτυγίης καθύπερθεν, ὅθι τροπαὶ ἠελίοιο,
ὅθι: Od. 16:471: ἤδη ὑπὲρ πόλιος, ὅθι Ἕρμαιος λόφος ἐστίν,
ὅθι: Od. 17:169: ἐν τυκτῷ δαπέδῳ, ὅθι περ πάρος, ὕβριν ἔχοντες.
ὅθι: Od. 17:211: Νυμφάων, ὅθι πάντες ἐπιῤῥέζεσκον ὁδῖται·
ὅθι: Od. 17:523: Κρήτῃ ναιετάων, ὅθι Μίνωος γένος ἐστίν.
ὅθι: Od. 19:188: στῆσε δ’ ἐν Ἀμνισῷ, ὅθι τε σπέος Εἰλειθυίης,
ὅθι: Od. 19:411: ἔλθῃ Παρνησόνδ’, ὅθι πού μοι κτήματ’ ἔασι,
ὅθι: Od. 22:109: βῆ δ’ ἴμεναι θάλαμόνδ’, ὅθι οἱ κλυτὰ τεύχεα κεῖτο.
ὅθι: Od. 24:27: δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅθι πάσχομεν ἄλγε’ Ἀχαιοί.
ὅθι: Od. 24:150: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅθι δώματα ναῖε συβώτης.
ὅθι: Od. 24:304: εἰμὶ μὲν ἐξ Ἀλύβαντος, ὅθι κλυτὰ δώματα ναίω,
ὅθι: Od. 24:431: ἢ καὶ ἐς Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί,
ὄθομαι: Il. 1:181: οὐδ’ ὄθομαι κοτέοντος· ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε·
ὀθόνας: Il. 18:595: τῶν δ’ αἳ μὲν λεπτὰς ὀθόνας ἔχον, οἳ δὲ χιτῶνας
ὀθονέων: Od. 7:107: καιρουσσέων δ’ ὀθονέων ἀπολείβεται ὑγρὸν ἔλαιον.
ὀθόνῃσιν: Il. 3:141: αὐτίκα δ’ ἀργεννῇσι καλυψαμένη ὀθόνῃσιν
Ὀθρυονεῦ: Il. 13:374: Ὀθρυονεῦ περὶ δή σε βροτῶν αἰνίζομ’ ἁπάντων
Ὀθρυονεύς: Il. 13:772: ποῦ δέ τοι Ὀθρυονεύς; νῦν ὤλετο πᾶσα κατ’ ἄκρης
Ὀθρυονῆα: Il. 13:363: πέφνε γὰρ Ὀθρυονῆα Καβησόθεν ἔνδον ἐόντα,
οἷ’: Il. 18:95: ὠκύμορος δή μοι τέκος ἔσσεαι, οἷ’ ἀγορεύεις·
οἷ’: Il. 19:11: καλὰ μάλ’, οἷ’ οὔ πώ τις ἀνὴρ ὤμοισι φόρησεν.
οἷ’: Il. 19:21: μῆτερ ἐμὴ τὰ μὲν ὅπλα θεὸς πόρεν οἷ’ ἐπιεικὲς
οἷ’: Il. 24:505: ἔτλην δ’ οἷ’ οὔ πώ τις ἐπιχθόνιος βροτὸς ἄλλος,
οἷ’: Od. 2:118: κέρδεά θ’, οἷ’ οὔ πώ τιν’ ἀκούομεν οὐδὲ παλαιῶν,
οἷ’: Od. 4:611: “αἵματός εἰς ἀγαθοῖο, φίλον τέκος, οἷ’ ἀγορεύεις·
οἷ’: Od. 17:479: μή σε νέοι διὰ δώματ’ ἐρύσσωσ’, οἷ’ ἀγορεύεις,
οἷ’: Od. 17:514: οἷ’ ὅ γε μυθεῖται, θέλγοιτό κέ τοι φίλον ἦτορ.
οἷ’: Od. 18:143: οἷ’ ὁρόω μνηστῆρας ἀτάσθαλα μηχανόωντας,
οἷ’: Od. 18:338: “ἦ τάχα Τηλεμάχῳ ἐρέω, κύον, οἷ’ ἀγορεύεις,
οἷ’: Od. 18:389: “ἆ δείλ’, ἦ τάχα τοι τελέω κακόν, οἷ’ ἀγορεύεις
οἷ’: Od. 19:255: αὐτὴ γὰρ τάδε εἵματ’ ἐγὼ πόρον, οἷ’ ἀγορεύεις,
οἷ’: Od. 24:91: οἷ’ ἐπὶ σοὶ κατέθηκε θεὰ περικαλλέ’ ἄεθλα,
οἳ: Il. 1:57: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
οἱ: Il. 1:72: ἣν διὰ μαντοσύνην, τήν οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων·
οἱ: Il. 1:79: Ἀργείων κρατέει καί οἱ πείθονται Ἀχαιοί·
οἱ: Il. 1:104: πίμπλαντ’, ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην·
οἵ: Il. 1:175: οἵ κέ με τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα Ζεύς.
οἱ: Il. 1:188: Ὣς φάτο· Πηλεΐωνι δ’ ἄχος γένετ’, ἐν δέ οἱ ἦτορ
οἱ: Il. 1:200: Παλλάδ’ Ἀθηναίην· δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν·
οἵ: Il. 1:238: ἐν παλάμῃς φορέουσι δικασπόλοι, οἵ τε θέμιστας
οἱ: Il. 1:251: ἐφθίαθ’, οἵ οἱ πρόσθεν ἅμα τράφεν ἠδ’ ἐγένοντο
οἵ: Il. 1:251: ἐφθίαθ’, οἵ οἱ πρόσθεν ἅμα τράφεν ἠδ’ ἐγένοντο
οἳ: Il. 1:258: οἳ περὶ μὲν βουλὴν Δαναῶν, περὶ δ’ ἐστὲ μάχεσθαι.
οἵ: Il. 1:261: ἀνδράσιν ὡμίλησα, καὶ οὔ ποτέ μ’ οἵ γ’ ἀθέριζον.
οἳ: Il. 1:272: τῶν οἳ νῦν βροτοί εἰσιν ἐπιχθόνιοι μαχέοιτο·
οἱ: Il. 1:276: ἀλλ’ ἔα ὥς οἱ πρῶτα δόσαν γέρας υἷες Ἀχαιῶν·
οἱ: Il. 1:291: τοὔνεκά οἱ προθέουσιν ὀνείδεα μυθήσασθαι; ”
Οἳ: Il. 1:312: Οἳ μὲν ἔπειτ’ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα,
οἳ: Il. 1:314: οἳ δ’ ἀπελυμαίνοντο καὶ εἰς ἅλα λύματα βάλλον,
οἳ: Il. 1:318: Ὣς οἳ μὲν τὰ πένοντο κατὰ στρατόν· οὐδ’ Ἀγαμέμνων
οἱ: Il. 1:321: τώ οἱ ἔσαν κήρυκε καὶ ὀτρηρὼ θεράποντε·
οἱ: Il. 1:325: ἐλθὼν σὺν πλεόνεσσι· τό οἱ καὶ ῥίγιον ἔσται. ”
οἱ: Il. 1:344: ὅππως οἱ παρὰ νηυσὶ σόοι μαχέοιντο Ἀχαιοί. ”
οἱ: Il. 1:381: εὐξαμένου ἤκουσεν, ἐπεὶ μάλα οἱ φίλος ἦεν,
οἳ: Il. 1:382: ἧκε δ’ ἐπ’ Ἀργείοισι κακὸν βέλος· οἳ δέ νυ λαοὶ
οἳ: Il. 1:432: οἳ δ’ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο
οἳ: Il. 1:472: οἳ δὲ πανημέριοι μολπῇ θεὸν ἱλάσκοντο
οἳ: Il. 1:480: οἳ δ’ ἱστὸν στήσαντ’ ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πέτασσαν,
οἵ: Il. 1:485: νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν
οἱ: Il. 1:537: ἠγνοίησεν ἰδοῦσ’ ὅτι οἱ συμφράσσατο βουλὰς
οἳ: Il. 1:606: οἳ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκον δὲ ἕκαστος,
οἱ: Il. 2:5: ἧδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή,
οἳ: Il. 2:52: οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα·
οἳ: Il. 2:85: οἳ δ’ ἐπανέστησαν πείθοντό τε ποιμένι λαῶν
οἳ: Il. 2:94: ὀτρύνουσ’ ἰέναι Διὸς ἄγγελος· οἳ δ’ ἀγέροντο.
οἳ: Il. 2:130: Τρώων, οἳ ναίουσι κατὰ πτόλιν· ἀλλ’ ἐπίκουροι
οἵ: Il. 2:132: οἵ με μέγα πλάζουσι καὶ οὐκ εἰῶσ’ ἐθέλοντα
οἱ: Il. 2:184: κῆρυξ Εὐρυβάτης Ἰθακήσιος ὅς οἱ ὀπήδει·
οἱ: Il. 2:186: δέξατό οἱ σκῆπτρον πατρώϊον ἄφθιτον αἰεί·
οἳ: Il. 2:201: οἳ σέο φέρτεροί εἰσι, σὺ δ’ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις
οἳ: Il. 2:207: Ὣς ὅ γε κοιρανέων δίεπε στρατόν· οἳ δ’ ἀγορὴν δὲ
οἱ: Il. 2:215: ἀλλ’ ὅ τι οἱ εἴσαιτο γελοίϊον Ἀργείοισιν
οἱ: Il. 2:217: φολκὸς ἔην, χωλὸς δ’ ἕτερον πόδα· τὼ δέ οἱ ὤμω
οἱ: Il. 2:238: ἤ ῥά τί οἱ χἠμεῖς προσαμύνομεν ἦε καὶ οὐκί·
οἱ: Il. 2:255: ἧσαι ὀνειδίζων, ὅτι οἱ μάλα πολλὰ διδοῦσιν
οἱ: Il. 2:266: πλῆξεν· ὃ δ’ ἰδνώθη, θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ·
οἳ: Il. 2:270: οἳ δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν·
οἳ: Il. 2:281: ὡς ἅμα θ’ οἳ πρῶτοί τε καὶ ὕστατοι υἷες Ἀχαιῶν
οἱ: Il. 2:392: μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, οὔ οἱ ἔπειτα
οἱ: Il. 2:408: αὐτόματος δέ οἱ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
οἱ: Il. 2:419: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα πώ οἱ ἐπεκραίαινε Κρονίων,
οἳ: Il. 2:444: οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα.
οἳ: Il. 2:445: οἳ δ’ ἀμφ’ Ἀτρεΐωνα διοτρεφέες βασιλῆες
οἵ: Il. 2:487: οἵ τινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν·
οἵ: Il. 2:496: οἵ θ’ Ὑρίην ἐνέμοντο καὶ Αὐλίδα πετρήεσσαν
οἵ: Il. 2:499: οἵ τ’ ἀμφ’ Ἅρμ’ ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ Ἐρυθράς,
οἵ: Il. 2:500: οἵ τ’ Ἐλεῶν’ εἶχον ἠδ’ Ὕλην καὶ Πετεῶνα,
οἵ: Il. 2:503: οἵ τε Κορώνειαν καὶ ποιήενθ’ Ἁλίαρτον,
οἵ: Il. 2:504: οἵ τε Πλάταιαν ἔχον ἠδ’ οἳ Γλισᾶντ’ ἐνέμοντο,
οἳ: Il. 2:504: οἵ τε Πλάταιαν ἔχον ἠδ’ οἳ Γλισᾶντ’ ἐνέμοντο,
οἵ: Il. 2:505: οἵ θ’ Ὑποθήβας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
οἵ: Il. 2:507: οἵ τε πολυστάφυλον Ἄρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν
οἵ: Il. 2:507: οἵ τε πολυστάφυλον Ἄρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν
Οἳ: Il. 2:511: Οἳ δ’ Ἀσπληδόνα ναῖον ἰδ’ Ὀρχομενὸν Μινύειον,
οἱ: Il. 2:515: Ἄρηϊ κρατερῷ· ὃ δέ οἱ παρελέξατο λάθρῃ·
οἳ: Il. 2:519: οἳ Κυπάρισσον ἔχον Πυθῶνά τε πετρήεσσαν
οἵ: Il. 2:521: οἵ τ’ Ἀνεμώρειαν καὶ Ὑάμπολιν ἀμφενέμοντο,
οἵ: Il. 2:522: οἵ τ’ ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον,
οἵ: Il. 2:523: οἵ τε Λίλαιαν ἔχον πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο·
οἳ: Il. 2:525: οἳ μὲν Φωκήων στίχας ἵστασαν ἀμφιέποντες,
οἳ: Il. 2:531: οἳ Κῦνόν τ’ ἐνέμοντ’ Ὀπόεντά τε Καλλίαρόν τε
οἳ: Il. 2:535: Λοκρῶν, οἳ ναίουσι πέρην ἱερῆς Εὐβοίης.
Οἳ: Il. 2:536: Οἳ δ’ Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντες Ἄβαντες
οἵ: Il. 2:539: οἵ τε Κάρυστον ἔχον ἠδ’ οἳ Στύρα ναιετάασκον,
οἳ: Il. 2:539: οἵ τε Κάρυστον ἔχον ἠδ’ οἳ Στύρα ναιετάασκον,
Οἳ: Il. 2:546: Οἳ δ’ ἄρ’ Ἀθήνας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον
Οἳ: Il. 2:559: Οἳ δ’ Ἄργός τ’ εἶχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν
οἵ: Il. 2:562: οἵ τ’ ἔχον Αἴγιναν Μάσητά τε κοῦροι Ἀχαιῶν,
Οἳ: Il. 2:569: Οἳ δὲ Μυκήνας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον
οἵ: Il. 2:573: οἵ θ’ Ὑπερησίην τε καὶ αἰπεινὴν Γονόεσσαν
Οἳ: Il. 2:581: Οἳ δ’ εἶχον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν,
οἵ: Il. 2:584: οἵ τ’ ἄρ’ Ἀμύκλας εἶχον Ἕλος τ’ ἔφαλον πτολίεθρον,
οἵ: Il. 2:585: οἵ τε Λάαν εἶχον ἠδ’ Οἴτυλον ἀμφενέμοντο,
οἱ: Il. 2:586: τῶν οἱ ἀδελφεὸς ἦρχε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
Οἳ: Il. 2:591: Οἳ δὲ Πύλον τ’ ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην ἐρατεινὴν
Οἳ: Il. 2:603: Οἳ δ’ ἔχον Ἀρκαδίην ὑπὸ Κυλλήνης ὄρος αἰπὺ
οἳ: Il. 2:605: οἳ Φενεόν τ’ ἐνέμοντο καὶ Ὀρχομενὸν πολύμηλον
Οἳ: Il. 2:615: Οἳ δ’ ἄρα Βουπράσιόν τε καὶ Ἤλιδα δῖαν ἔναιον
Οἳ: Il. 2:625: Οἳ δ’ ἐκ Δουλιχίοιο Ἐχινάων θ’ ἱεράων
οἵ: Il. 2:632: οἵ ῥ’ Ἰθάκην εἶχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον
οἵ: Il. 2:634: οἵ τε Ζάκυνθον ἔχον ἠδ’ οἳ Σάμον ἀμφενέμοντο,
οἳ: Il. 2:634: οἵ τε Ζάκυνθον ἔχον ἠδ’ οἳ Σάμον ἀμφενέμοντο,
οἵ: Il. 2:635: οἵ τ’ ἤπειρον ἔχον ἠδ’ ἀντιπέραι’ ἐνέμοντο·
οἳ: Il. 2:639: οἳ Πλευρῶν’ ἐνέμοντο καὶ Ὤλενον ἠδὲ Πυλήνην
οἳ: Il. 2:646: οἳ Κνωσόν τ’ εἶχον Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν,
οἳ: Il. 2:649: ἄλλοι θ’ οἳ Κρήτην ἑκατόμπολιν ἀμφενέμοντο.
οἳ: Il. 2:655: οἳ Ῥόδον ἀμφενέμοντο διὰ τρίχα κοσμηθέντες
οἱ: Il. 2:665: βῆ φεύγων ἐπὶ πόντον· ἀπείλησαν γάρ οἱ ἄλλοι
οἱ: Il. 2:675: ἀλλ’ ἀλαπαδνὸς ἔην, παῦρος δέ οἱ εἵπετο λαός.
Οἳ: Il. 2:676: Οἳ δ’ ἄρα Νίσυρόν τ’ εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε
οἵ: Il. 2:682: οἵ τ’ Ἄλον οἵ τ’ Ἀλόπην οἵ τε Τρηχῖνα νέμοντο,
οἵ: Il. 2:682: οἵ τ’ Ἄλον οἵ τ’ Ἀλόπην οἵ τε Τρηχῖνα νέμοντο,
οἵ: Il. 2:682: οἵ τ’ Ἄλον οἵ τ’ Ἀλόπην οἵ τε Τρηχῖνα νέμοντο,
οἵ: Il. 2:683: οἵ τ’ εἶχον Φθίην ἠδ’ Ἑλλάδα καλλιγύναικα,
οἵ: Il. 2:686: ἀλλ’ οἵ γ’ οὐ πολέμοιο δυσηχέος ἐμνώοντο·
Οἳ: Il. 2:695: Οἳ δ’ εἶχον Φυλάκην καὶ Πύρασον ἀνθεμόεντα
οἳ: Il. 2:703: οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
Οἳ: Il. 2:711: Οἳ δὲ Φερὰς ἐνέμοντο παραὶ Βοιβηΐδα λίμνην
Οἳ: Il. 2:716: Οἳ δ’ ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο
οἳ: Il. 2:726: οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
Οἳ: Il. 2:729: Οἳ δ’ εἶχον Τρίκκην καὶ Ἰθώμην κλωμακόεσσαν,
οἵ: Il. 2:730: οἵ τ’ ἔχον Οἰχαλίην πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος,
οἵ: Il. 2:734: Οἳ δ’ ἔχον Ὀρμένιον, οἵ τε κρήνην Ὑπέρειαν,
Οἳ: Il. 2:734: Οἳ δ’ ἔχον Ὀρμένιον, οἵ τε κρήνην Ὑπέρειαν,
οἵ: Il. 2:735: οἵ τ’ ἔχον Ἀστέριον Τιτάνοιό τε λευκὰ κάρηνα,
Οἳ: Il. 2:738: Οἳ δ’ Ἄργισσαν ἔχον καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο,
οἳ: Il. 2:750: οἳ περὶ Δωδώνην δυσχείμερον οἰκί’ ἔθεντο,
οἵ: Il. 2:751: οἵ τ’ ἀμφ’ ἱμερτὸν Τιταρησσὸν ἔργα νέμοντο
οἳ: Il. 2:757: οἳ περὶ Πηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον
οἳ: Il. 2:762: αὐτῶν ἠδ’ ἵππων, οἳ ἅμ’ Ἀτρεΐδῃσιν ἕποντο.
οἳ: Il. 2:770: ἵπποι θ’ οἳ φορέεσκον ἀμύμονα Πηλεΐωνα.
οἳ: Il. 2:778: ἐν κλισίῃς· οἳ δ’ ἀρχὸν ἀρηΐφιλον ποθέοντες
Οἳ: Il. 2:780: Οἳ δ’ ἄρ’ ἴσαν ὡς εἴ τε πυρὶ χθὼν πᾶσα νέμοιτο·
οἳ: Il. 2:788: οἳ δ’ ἀγορὰς ἀγόρευον ἐπὶ Πριάμοιο θύρῃσι
Οἳ: Il. 2:824: Οἳ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδης
Οἳ: Il. 2:828: Οἳ δ’ Ἀδρήστειάν τ’ εἶχον καὶ δῆμον Ἀπαισοῦ
οἱ: Il. 2:833: στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα· τὼ δέ οἱ οὔ τι
Οἳ: Il. 2:835: Οἳ δ’ ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο
οἳ: Il. 2:841: τῶν οἳ Λάρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον·
οἵ: Il. 2:853: οἵ ῥα Κύτωρον ἔχον καὶ Σήσαμον ἀμφενέμοντο
οἳ: Il. 2:866: οἳ καὶ Μῄονας ἦγον ὑπὸ Τμώλῳ γεγαῶτας.
οἳ: Il. 2:868: οἳ Μίλητον ἔχον Φθιρῶν τ’ ὄρος ἀκριτόφυλλον
οἱ: Il. 2:873: νήπιος, οὐδέ τί οἱ τό γ’ ἐπήρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
οἳ: Il. 3:8: οἳ δ’ ἄρ’ ἴσαν σιγῇ μένεα πνείοντες Ἀχαιοὶ
Οἳ: Il. 3:15: Οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
οἳ: Il. 3:73: οἳ δ’ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες
οἳ: Il. 3:84: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἔσχοντο μάχης ἄνεῴ τ’ ἐγένοντο
οἳ: Il. 3:94: οἳ δ’ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν.
οἳ: Il. 3:95: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
οἱ: Il. 3:106: αὐτός, ἐπεί οἱ παῖδες ὑπερφίαλοι καὶ ἄπιστοι,
οἳ: Il. 3:111: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἐχάρησαν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
οἳ: Il. 3:132: οἳ πρὶν ἐπ’ ἀλλήλοισι φέρον πολύδακρυν Ἄρηα
οἳ: Il. 3:134: οἳ δὴ νῦν ἕαται σιγῇ, πόλεμος δὲ πέπαυται,
Οἳ: Il. 3:146: Οἳ δ’ ἀμφὶ Πρίαμον καὶ Πάνθοον ἠδὲ Θυμοίτην
οἵ: Il. 3:151: ἐσθλοί, τεττίγεσσιν ἐοικότες οἵ τε καθ’ ὕλην
οἳ: Il. 3:154: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ Ἑλένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν,
οἵ: Il. 3:165: οἵ μοι ἐφώρμησαν πόλεμον πολύδακρυν Ἀχαιῶν·
οἵ: Il. 3:187: οἵ ῥα τότ’ ἐστρατόωντο παρ’ ὄχθας Σαγγαρίοιο·
οἳ: Il. 3:190: ἀλλ’ οὐδ’ οἳ τόσοι ἦσαν ὅσοι ἑλίκωπες Ἀχαιοί.
οἱ: Il. 3:195: τεύχεα μέν οἱ κεῖται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
οἳ: Il. 3:256: οἳ δ’ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες
οἱ: Il. 3:262: πὰρ δέ οἱ Ἀντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον·
οἱ: Il. 3:272: ἥ οἱ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο,
οἳ: Il. 3:278: καὶ ποταμοὶ καὶ γαῖα, καὶ οἳ ὑπένερθε καμόντας
οἱ: Il. 3:312: πὰρ δέ οἱ Ἀντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον.
οἳ: Il. 3:326: οἳ μὲν ἔπειθ’ ἵζοντο κατὰ στίχας, ἧχι ἑκάστῳ
οἱ: Il. 3:338: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει.
Οἳ: Il. 3:340: Οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν,
οἱ: Il. 3:348: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ
οἱ: Il. 3:372: ὅς οἱ ὑπ’ ἀνθερεῶνος ὀχεὺς τέτατο τρυφαλείης.
οἱ: Il. 3:375: ἥ οἱ ῥῆξεν ἱμάντα βοὸς ἶφι κταμένοιο·
οἱ: Il. 3:387: εἰροκόμῳ, ἥ οἱ Λακεδαίμονι ναιετοώσῃ
Οἳ: Il. 4:1: Οἳ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἠγορόωντο
οἱ: Il. 4:91: λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο ἀπ’ Αἰσήποιο ῥοάων·
οἵ: Il. 4:91: λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο ἀπ’ Αἰσήποιο ῥοάων·
οἱ: Il. 4:138: ἥ οἱ πλεῖστον ἔρυτο· διὰ πρὸ δὲ εἴσατο καὶ τῆς.
οἱ: Il. 4:152: ἄψοῤῥόν οἱ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀγέρθη.
οἱ: Il. 4:198: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας,
οἱ: Il. 4:202: λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο Τρίκης ἐξ ἱπποβότοιο.
οἵ: Il. 4:202: λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο Τρίκης ἐξ ἱπποβότοιο.
οἱ: Il. 4:215: λῦσε δέ οἱ ζωστῆρα παναίολον ἠδ’ ὑπένερθε
οἵ: Il. 4:219: πάσσε, τά οἵ ποτε πατρὶ φίλα φρονέων πόρε Χείρων.
οἳ: Il. 4:222: οἳ δ’ αὖτις κατὰ τεύχε’ ἔδυν, μνήσαντο δὲ χάρμης.
οἵ: Il. 4:236: ἀλλ’ οἵ περ πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσαντο
οἳ: Il. 4:252: οἳ δ’ ἀμφ’ Ἰδομενῆα δαΐφρονα θωρήσσοντο·
οἱ: Il. 4:254: Μηριόνης δ’ ἄρα οἱ πυμάτας ὄτρυνε φάλαγγας.
οἳ: Il. 4:260: Ἀργείων οἳ ἄριστοι ἐνὶ κρητῆρι κέρωνται.
οἱ: Il. 4:308: ὧδε καὶ οἱ πρότεροι πόλεας καὶ τείχε’ ἐπόρθεον
οἵ: Il. 4:324: αἰχμὰς δ’ αἰχμάσσουσι νεώτεροι, οἵ περ ἐμεῖο
οἳ: Il. 4:333: Τρώων ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν· οἳ δὲ μένοντες
οἱ: Il. 4:367: πὰρ δέ οἱ ἑστήκει Σθένελος Καπανήϊος υἱός.
οἵ: Il. 4:374: ὡς φάσαν οἵ μιν ἴδοντο πονεύμενον· οὐ γὰρ ἔγωγε
οἳ: Il. 4:378: οἳ δὲ τότ’ ἐστρατόωνθ’ ἱερὰ πρὸς τείχεα Θήβης,
οἳ: Il. 4:380: οἳ δ’ ἔθελον δόμεναι καὶ ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευον·
οἳ: Il. 4:382: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ᾤχοντο ἰδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο,
οἱ: Il. 4:390: ῥηϊδίως· τοίη οἱ ἐπίῤῥοθος ἦεν Ἀθήνη.
οἳ: Il. 4:391: οἳ δὲ χολωσάμενοι Καδμεῖοι κέντορες ἵππων
οἳ: Il. 4:429: ἡγεμόνων· οἳ δ’ ἄλλοι ἀκὴν ἴσαν, οὐδέ κε φαίης
Οἳ: Il. 4:446: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο,
οἱ: Il. 4:466: τεύχεα συλήσειε· μίνυνθα δέ οἱ γένεθ’ ὁρμή.
οἱ: Il. 4:468: πλευρά, τά οἱ κύψαντι παρ’ ἀσπίδος ἐξεφαάνθη,
οἳ: Il. 4:471: ἀργαλέον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν· οἳ δὲ λύκοι ὣς
οἱ: Il. 4:478: θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν
οἱ: Il. 4:484: λείη, ἀτάρ τέ οἱ ὄζοι ἐπ’ ἀκροτάτῃ πεφύασι·
οἱ: Il. 4:493: ἤριπε δ’ ἀμφ’ αὐτῷ, νεκρὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
οἱ: Il. 4:500: ὅς οἱ Ἀβυδόθεν ἦλθε παρ’ ἵππων ὠκειάων.
οἱ: Il. 4:529: ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλθε Θόας, ἐκ δ’ ὄβριμον ἔγχος
οἵ: Il. 4:534: οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν
οἱ: Il. 5:4: δαῖέ οἱ ἐκ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ἀκάματον πῦρ
οἱ: Il. 5:7: τοῖόν οἱ πῦρ δαῖεν ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων,
οἱ: Il. 5:10: ἱρεὺς Ἡφαίστοιο· δύω δέ οἱ υἱέες ἤστην
οἱ: Il. 5:12: τώ οἱ ἀποκρινθέντε ἐναντίω ὁρμηθήτην·
οἳ: Il. 5:14: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
οἱ: Il. 5:24: ὡς δή οἱ μὴ πάγχυ γέρων ἀκαχήμενος εἴη.
οἱ: Il. 5:53: ἀλλ’ οὔ οἱ τότε γε χραῖσμ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
οἷ: Il. 5:64: οἷ τ’ αὐτῷ, ἐπεὶ οὔ τι θεῶν ἐκ θέσφατα ᾔδη.
οἳ: Il. 5:84: Ὣς οἳ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην·
οἱ: Il. 5:188: ἤδη γάρ οἱ ἐφῆκα βέλος, καί μιν βάλον ὦμον
οἵ: Il. 5:248: εὔχεται ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ οἵ ἐστ’ Ἀφροδίτη.
οἱ: Il. 5:270: τῶν οἱ ἓξ ἐγένοντο ἐνὶ μεγάροισι γενέθλη.
οἳ: Il. 5:274: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
οἱ: Il. 5:295: αἰόλα παμφανόωντα, παρέτρεσσαν δέ οἱ ἵπποι
οἱ: Il. 5:298: δείσας μή πώς οἱ ἐρυσαίατο νεκρὸν Ἀχαιοί.
οἱ: Il. 5:300: πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ’ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
οἱ: Il. 5:307: θλάσσε δέ οἱ κοτύλην, πρὸς δ’ ἄμφω ῥῆξε τένοντε·
οἱ: Il. 5:315: πρόσθε δέ οἱ πέπλοιο φαεινοῦ πτύγμα κάλυψεν
οἱ: Il. 5:326: τῖεν ὁμηλικίης ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδη,
οἱ: Il. 5:338: ἀμβροσίου διὰ πέπλου, ὅν οἱ Χάριτες κάμον αὐταί,
οἱ: Il. 5:365: πὰρ δέ οἱ Ἶρις ἔβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί,
οἳ: Il. 5:404: ὃς τόξοισιν ἔκηδε θεοὺς οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι.
οἱ: Il. 5:411: φραζέσθω μή τίς οἱ ἀμείνων σεῖο μάχηται,
οἳ: Il. 5:431: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
οἱ: Il. 5:433: γιγνώσκων ὅ οἱ αὐτὸς ὑπείρεχε χεῖρας Ἀπόλλων·
οἱ: Il. 5:437: τρὶς δέ οἱ ἐστυφέλιξε φαεινὴν ἀσπίδ’ Ἀπόλλων·
οἱ: Il. 5:446: Περγάμῳ εἰν ἱερῇ, ὅθι οἱ νηός γε τέτυκτο.
οἵ: Il. 5:477: ἡμεῖς δὲ μαχόμεσθ’ οἵ πέρ τ’ ἐπίκουροι ἔνειμεν.
οἳ: Il. 5:489: οἳ δὲ τάχ’ ἐκπέρσουσ’ εὖ ναιομένην πόλιν ὑμήν.
οἳ: Il. 5:497: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν·
οἳ: Il. 5:506: οἳ δὲ μένος χειρῶν ἰθὺς φέρον· ἀμφὶ δὲ νύκτα
οἳ: Il. 5:520: ὄτρυνον Δαναοὺς πολεμιζέμεν· οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ
οἵ: Il. 5:525: ζαχρειῶν ἀνέμων, οἵ τε νέφεα σκιόεντα
οἳ: Il. 5:573: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν νεκροὺς ἔρυσαν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν,
οἱ: Il. 5:604: καὶ νῦν οἱ πάρα κεῖνος Ἄρης βροτῷ ἀνδρὶ ἐοικώς.
οἳ: Il. 5:624: οἳ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ ἐφέστασαν ἔγχε’ ἔχοντες,
οἵ: Il. 5:625: οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν
οἳ: Il. 5:627: Ὣς οἳ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην·
οἳ: Il. 5:630: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
οἳ: Il. 5:637: οἳ Διὸς ἐξεγένοντο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων·
Οἳ: Il. 5:663: Οἳ μὲν ἄρ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι
οἱ: Il. 5:670: τλήμονα θυμὸν ἔχων, μαίμησε δέ οἱ φίλον ἦτορ·
οἱ: Il. 5:682: δεῖμα φέρων Δαναοῖσι· χάρη δ’ ἄρα οἱ προσιόντι
οἳ: Il. 5:692: οἳ μὲν ἄρ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι
οἱ: Il. 5:694: ἐκ δ’ ἄρα οἱ μηροῦ δόρυ μείλινον ὦσε θύραζε
οἱ: Il. 5:695: ἴφθιμος Πελάγων, ὅς οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος.
οἱ: Il. 5:709: λίμνῃ κεκλιμένος Κηφισίδι· πὰρ δέ οἱ ἄλλοι
οἳ: Il. 5:759: μὰψ ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον ἐμοὶ δ’ ἄχος, οἳ δὲ ἕκηλοι
οἱ: Il. 5:765: ἄγρει μάν οἱ ἔπορσον Ἀθηναίην ἀγελείην,
οἷ: Il. 5:800: ἦ ὀλίγον οἷ παῖδα ἐοικότα γείνατο Τυδεύς.
οἱ: Il. 5:808: ῥηϊδίως· τοίη οἱ ἐγὼν ἐπιτάῤῥοθος ἦα.
οἳ: Il. 5:850: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
οἳ: Il. 5:890: ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν·
οἱ: Il. 6:16: ἀλλά οἱ οὔ τις τῶν γε τότ’ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον
οἱ: Il. 6:38: ζωὸν ἕλ’· ἵππω γάρ οἱ ἀτυζομένω πεδίοιο
οἱ: Il. 6:41: πρὸς πόλιν, ᾗ περ οἱ ἄλλοι ἀτυζόμενοι φοβέοντο,
οἱ: Il. 6:43: πρηνὴς ἐν κονίῃσιν ἐπὶ στόμα· πὰρ δέ οἱ ἔστη
οἱ: Il. 6:90: πέπλον, ὅς οἱ δοκέει χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος
οἱ: Il. 6:91: εἶναι ἐνὶ μεγάρῳ καί οἱ πολὺ φίλτατος αὐτῇ,
οἱ: Il. 6:93: καί οἱ ὑποσχέσθαι δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ
οἱ: Il. 6:101: μαίνεται, οὐδέ τίς οἱ δύναται μένος ἰσοφαρίζειν.
οἳ: Il. 6:106: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν·
οἳ: Il. 6:121: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντε,
οἳ: Il. 6:142: εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν,
οἱ: Il. 6:157: ὤπασαν· αὐτάρ οἱ Προῖτος κακὰ μήσατο θυμῷ,
οἱ: Il. 6:159: Ἀργείων· Ζεὺς γάρ οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ ἐδάμασσε.
οἱ: Il. 6:177: ὅττί ῥά οἱ γαμβροῖο πάρα Προίτοιο φέροιτο.
οἱ: Il. 6:193: δῶκε δέ οἱ τιμῆς βασιληΐδος ἥμισυ πάσης·
οἱ: Il. 6:194: καὶ μέν οἱ Λύκιοι τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων
οἱ: Il. 6:203: Ἴσανδρον δέ οἱ υἱὸν Ἄρης ἆτος πολέμοιο
οἳ: Il. 6:209: μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν, οἳ μέγ’ ἄριστοι
οἳ: Il. 6:218: οἳ δὲ καὶ ἀλλήλοισι πόρον ξεινήϊα καλά·
οἱ: Il. 6:251: ἔνθά οἱ ἠπιόδωρος ἐναντίη ἤλυθε μήτηρ
οἱ: Il. 6:253: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
οἱ: Il. 6:274: καί οἱ ὑποσχέσθαι δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ
οἱ: Il. 6:281: αἴ κ’ ἐθέλῃσ’ εἰπόντος ἀκουέμεν· ὥς κέ οἱ αὖθι
οἱ: Il. 6:289: ἔνθ’ ἔσάν οἱ πέπλοι παμποίκιλα ἔργα γυναικῶν
οἳ: Il. 6:314: καλά, τά ῥ’ αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν οἳ τότ’ ἄριστοι
οἱ: Il. 6:316: οἵ οἱ ἐποίησαν θάλαμον καὶ δῶμα καὶ αὐλὴν
οἵ: Il. 6:316: οἵ οἱ ἐποίησαν θάλαμον καὶ δῶμα καὶ αὐλὴν
οἳ: Il. 6:362: Τρώεσσ’, οἳ μέγ’ ἐμεῖο ποθὴν ἀπεόντος ἔχουσιν.
οἱ: Il. 6:399: ἥ οἱ ἔπειτ’ ἤντησ’, ἅμα δ’ ἀμφίπολος κίεν αὐτῇ
οἱ: Il. 6:402: τόν ῥ’ Ἕκτωρ καλέεσκε Σκαμάνδριον, αὐτὰρ οἱ ἄλλοι
οἱ: Il. 6:405: Ἀνδρομάχη δέ οἱ ἄγχι παρίστατο δάκρυ χέουσα,
οἱ: Il. 6:406: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
οἳ: Il. 6:421: οἳ δέ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν
οἳ: Il. 6:422: οἳ μὲν πάντες ἰῷ κίον ἤματι Ἄϊδος εἴσω·
οἱ: Il. 6:435: τρὶς γὰρ τῇ γ’ ἐλθόντες ἐπειρήσανθ’ οἱ ἄριστοι
οἵ: Il. 6:452: οὔτε κασιγνήτων, οἵ κεν πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ
οἳ: Il. 6:525: πρὸς Τρώων, οἳ ἔχουσι πολὺν πόνον εἵνεκα σεῖο.
οἳ: Il. 7:41: οἳ δέ κ’ ἀγασσάμενοι χαλκοκνήμιδες Ἀχαιοὶ
οἳ: Il. 7:56: μέσσου δουρὸς ἑλών· οἳ δ’ ἱδρύνθησαν ἅπαντες.
οἱ: Il. 7:86: σῆμά τέ οἱ χεύωσιν ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντῳ.
οἱ: Il. 7:92: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
οἱ: Il. 7:143: στεινωπῷ ἐν ὁδῷ ὅθ’ ἄρ’ οὐ κορύνη οἱ ὄλεθρον
οἱ: Il. 7:146: τεύχεα δ’ ἐξενάριξε, τά οἱ πόρε χάλκεος Ἄρης.
οἳ: Il. 7:151: οἳ δὲ μάλ’ ἐτρόμεον καὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλη·
οἱ: Il. 7:154: καὶ μαχόμην οἱ ἐγώ, δῶκεν δέ μοι εὖχος Ἀθήνη.
οἵ: Il. 7:159: ὑμέων δ’ οἵ περ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν
οἳ: Il. 7:160: οὐδ’ οἳ προφρονέως μέμαθ’ Ἕκτορος ἀντίον ἐλθεῖν.
οἳ: Il. 7:161: Ὣς νείκεσσ’ ὃ γέρων, οἳ δ’ ἐννέα πάντες ἀνέσταν.
οἵ: Il. 7:169: πάντες ἄρ’ οἵ γ’ ἔθελον πολεμίζειν Ἕκτορι δίῳ.
οἳ: Il. 7:175: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ κλῆρον ἐσημήναντο ἕκαστος,
οἳ: Il. 7:185: οἳ δ’ οὐ γιγνώσκοντες ἀπηνήναντο ἕκαστος.
οἳ: Il. 7:200: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ εὔχοντο Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι·
οἱ: Il. 7:220: χάλκεον ἑπταβόειον, ὅ οἱ Τυχίος κάμε τεύχων
οἱ: Il. 7:222: ὅς οἱ ἐποίησεν σάκος αἰόλον ἑπταβόειον
οἳ: Il. 7:231: ἡμεῖς δ’ εἰμὲν τοῖοι οἳ ἂν σέθεν ἀντιάσαιμεν
οἱ: Il. 7:259: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμή.
οἱ: Il. 7:271: βλάψε δέ οἱ φίλα γούναθ’· ὃ δ’ ὕπτιος ἐξετανύσθη
οἵ: Il. 7:295: σούς τε μάλιστα ἔτας καὶ ἑταίρους, οἵ τοι ἔασιν·
Οἳ: Il. 7:313: Οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἐν Ἀτρεΐδαο γένοντο,
οἳ: Il. 7:344: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνησαν βασιλῆες.
οἳ: Il. 7:379: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο·
οἳ: Il. 7:398: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
οἳ: Il. 7:403: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Ἀχαιῶν
οἳ: Il. 7:414: οἳ δ’ ἕατ’ εἰν ἀγορῇ Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες
οἳ: Il. 7:423: οὐρανὸν εἰσανιών· οἳ δ’ ἤντεον ἀλλήλοισιν.
οἳ: Il. 7:427: οὐδ’ εἴα κλαίειν Πρίαμος μέγας· οἳ δὲ σιωπῇ
οἳ: Il. 7:442: Ὣς οἳ μὲν πονέοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοί·
οἳ: Il. 7:443: οἳ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἀστεροπητῇ
οἳ: Il. 7:464: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
οἱ: Il. 8:28: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
οἵ: Il. 8:34: οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται.
οἱ: Il. 8:48: Γάργαρον, ἔνθά τέ οἱ τέμενος βωμός τε θυήεις.
Οἳ: Il. 8:53: Οἳ δ’ ἄρα δεῖπνον ἕλοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
Οἳ: Il. 8:60: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο
οἳ: Il. 8:76: ἧκε σέλας μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν· οἳ δὲ ἰδόντες
οἱ: Il. 8:122: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
οἱ: Il. 8:129: ὠκυπόδων ἐπέβησε, δίδου δέ οἱ ἡνία χερσίν.
οἳ: Il. 8:177: νήπιοι οἳ ἄρα δὴ τάδε τείχεα μηχανόωντο
οἱ: Il. 8:190: ἢ ἐμοί, ὅς πέρ οἱ θαλερὸς πόσις εὔχομαι εἶναι.
οἳ: Il. 8:203: οἳ δέ τοι εἰς Ἑλίκην τε καὶ Αἰγὰς δῶρ’ ἀνάγουσι
οἳ: Il. 8:212: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
οἱ: Il. 8:216: Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκε.
οἱ: Il. 8:246: νεῦσε δέ οἱ λαὸν σόον ἔμμεναι οὐδ’ ἀπολέσθαι.
οἳ: Il. 8:251: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ ὅ τ’ ἄρ’ ἐκ Διὸς ἤλυθεν ὄρνις,
οἱ: Il. 8:314: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
οἷ: Il. 8:327: τῇ ῥ’ ἐπὶ οἷ μεμαῶτα βάλεν λίθῳ ὀκριόεντι,
οἱ: Il. 8:328: ῥῆξε δέ οἱ νευρήν· νάρκησε δὲ χεὶρ ἐπὶ καρπῷ,
οἱ: Il. 8:329: στῆ δὲ γνὺξ ἐριπών, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
οἱ: Il. 8:331: ἀλλὰ θέων περίβη καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψε.
οἳ: Il. 8:336: οἳ δ’ ἰθὺς τάφροιο βαθείης ὦσαν Ἀχαιούς·
οἳ: Il. 8:342: αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ δὲ φέβοντο.
οἳ: Il. 8:345: οἳ μὲν δὴ παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες,
οἵ: Il. 8:354: οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται
οἱ: Il. 8:362: οὐδέ τι τῶν μέμνηται, ὅ οἱ μάλα πολλάκις υἱὸν
οἱ: Il. 8:371: ἥ οἱ γούνατ’ ἔκυσσε καὶ ἔλλαβε χειρὶ γενείου,
οἱ: Il. 8:422: αἰεὶ γάρ οἱ ἔωθεν ἐνικλᾶν ὅττι κεν εἴπῃ·
οἵ: Il. 8:465: οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται.
οἳ: Il. 8:475: ἤματι τῷ ὅτ’ ἂν οἳ μὲν ἐπὶ πρύμνῃσι μάχωνται
οἳ: Il. 8:543: οἳ δ’ ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας,
Οἳ: Il. 8:549: Οἳ δὲ μέγα φρονέοντες ἐπὶ πτολέμοιο γεφύρας
οἳ: Il. 9:1: Ὣς οἳ μὲν Τρῶες φυλακὰς ἔχον· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
οἳ: Il. 9:29: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
οἳ: Il. 9:50: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Ἀχαιῶν
οἳ: Il. 9:79: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
οἳ: Il. 9:91: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
οἳ: Il. 9:124: πηγοὺς ἀθλοφόρους, οἳ ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο.
οἱ: Il. 9:131: τὰς μέν οἱ δώσω, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρων
οἱ: Il. 9:149: ἑπτὰ δέ οἱ δώσω εὖ ναιόμενα πτολίεθρα
οἵ: Il. 9:155: οἵ κέ ἑ δωτίνῃσι θεὸν ὣς τιμήσουσι
οἱ: Il. 9:156: καί οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας.
οἱ: Il. 9:157: ταῦτά κέ οἱ τελέσαιμι μεταλήξαντι χόλοιο.
οἵ: Il. 9:165: ἀλλ’ ἄγετε κλητοὺς ὀτρύνομεν, οἵ κε τάχιστα
οἳ: Il. 9:167: εἰ δ’ ἄγε τοὺς ἂν ἐγὼ ἐπιόψομαι οἳ δὲ πιθέσθων.
οἱ: Il. 9:190: Πάτροκλος δέ οἱ οἶος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ,
οἵ: Il. 9:198: οἵ μοι σκυζομένῳ περ Ἀχαιῶν φίλτατοί ἐστον.
οἳ: Il. 9:204: οἳ γὰρ φίλτατοι ἄνδρες ἐμῷ ὑπέασι μελάθρῳ.
οἳ: Il. 9:221: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
οἱ: Il. 9:244: ταῦτ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μή οἱ ἀπειλὰς
οἳ: Il. 9:266: πηγοὺς ἀθλοφόρους, οἳ ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο.
οἱ: Il. 9:284: γαμβρός κέν οἱ ἔοις· τίσει δέ σε ἶσον Ὀρέστῃ,
οἱ: Il. 9:285: ὅς οἱ τηλύγετος τρέφεται θαλίῃ ἔνι πολλῇ.
οἵ: Il. 9:286: τρεῖς δέ οἵ εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ
οἵ: Il. 9:297: οἵ κέ σε δωτίνῃσι θεὸν ὣς τιμήσουσι
οἵ: Il. 9:302: τειρομένους ἐλέαιρε κατὰ στρατόν, οἵ σε θεὸν ὣς
οἷ: Il. 9:306: οἷ ἔμεναι Δαναῶν οὓς ἐνθάδε νῆες ἔνεικαν.
οἱ: Il. 9:324: μάστακ’ ἐπεί κε λάβῃσι, κακῶς δ’ ἄρα οἱ πέλει αὐτῇ,
οἱ: Il. 9:374: οὐδέ τί οἱ βουλὰς συμφράσσομαι, οὐδὲ μὲν ἔργον·
οἱ: Il. 9:376: ἐξαπάφοιτ’ ἐπέεσσιν· ἅλις δέ οἱ· ἀλλὰ ἕκηλος
οἱ: Il. 9:380: ὅσσά τέ οἱ νῦν ἔστι, καὶ εἴ ποθεν ἄλλα γένοιτο,
οἷ: Il. 9:392: ὅς τις οἷ τ’ ἐπέοικε καὶ ὃς βασιλεύτερός ἐστιν.
οἵ: Il. 9:396: κοῦραι ἀριστήων, οἵ τε πτολίεθρα ῥύονται,
οἳ: Il. 9:430: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
οἳ: Il. 9:467: οἳ μὲν ἀμειβόμενοι φυλακὰς ἔχον, οὐδέ ποτ’ ἔσβη
οἵ: Il. 9:517: κρινάμενος κατὰ λαὸν Ἀχαιϊκόν, οἵ τε σοὶ αὐτῷ
οἱ: Il. 9:530: χωσαμένη ὅ οἱ οὔ τι θαλύσια γουνῷ ἀλωῆς
οἱ: Il. 9:582: οἵ οἱ κεδνότατοι καὶ φίλτατοι ἦσαν ἁπάντων·
οἵ: Il. 9:582: οἵ οἱ κεδνότατοι καὶ φίλτατοι ἦσαν ἁπάντων·
οἱ: Il. 9:587: λίσσετ’ ὀδυρομένη, καί οἱ κατέλεξεν ἅπαντα
οἵ: Il. 9:624: οἵ που νῦν ἕαται ποτιδέγμενοι. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
οἳ: Il. 9:652: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἕκαστος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον
οἱ: Il. 9:663: Ἶφις ἐΰζωνος, τήν οἱ πόρε δῖος Ἀχιλλεὺς
Οἳ: Il. 9:665: Οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἐν Ἀτρεΐδαο γένοντο.
οἵ: Il. 9:684: ὣς ἔφατ’· εἰσὶ καὶ οἵδε τάδ’ εἰπέμεν, οἵ μοι ἕποντο,
οἱ: Il. 9:687: ὄφρά οἱ ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ’ ἕπηται
οἳ: Il. 9:689: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
οἳ: Il. 9:706: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνησαν βασιλῆες
οἱ: Il. 10:10: νειόθεν ἐκ κραδίης, τρομέοντο δέ οἱ φρένες ἐντός.
οἱ: Il. 10:17: ἧδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλὴ
οἱ: Il. 10:19: εἴ τινά οἱ σὺν μῆτιν ἀμύμονα τεκτήναιτο,
οἱ: Il. 10:129: οὕτως οὔ τίς οἱ νεμεσήσεται οὐδ’ ἀπιθήσει
οἵ: Il. 10:166: οἵ κεν ἔπειτα ἕκαστον ἐγείρειαν βασιλήων
Οἳ: Il. 10:180: Οἳ δ’ ὅτε δὴ φυλάκεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν,
οἱ: Il. 10:212: ἀσκηθής· μέγα κέν οἱ ὑπουράνιον κλέος εἴη
οἱ: Il. 10:213: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, καί οἱ δόσις ἔσσεται ἐσθλή·
οἱ: Il. 10:215: τῶν πάντων οἱ ἕκαστος ὄϊν δώσουσι μέλαιναν
οἳ: Il. 10:218: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
οἱ: Il. 10:226: ἀλλά τέ οἱ βράσσων τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις.
οἳ: Il. 10:227: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἔθελον Διομήδεϊ πολλοὶ ἕπεσθαι.
οἱ: Il. 10:232: Τρώων· αἰεὶ γάρ οἱ ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἐτόλμα.
οἱ: Il. 10:257: καὶ σάκος· ἀμφὶ δέ οἱ κυνέην κεφαλῆφιν ἔθηκε
οἱ: Il. 10:261: καὶ ξίφος, ἀμφὶ δέ οἱ κυνέην κεφαλῆφιν ἔθηκε
οἱ: Il. 10:290: σὺν σοὶ δῖα θεά, ὅτε οἱ πρόφρασσα παρέστης.
οἳ: Il. 10:296: οἳ δ’ ἐπεὶ ἠρήσαντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
οἱ: Il. 10:304: δώρῳ ἔπι μεγάλῳ; μισθὸς δέ οἱ ἄρκιος ἔσται.
οἵ: Il. 10:306: οἵ κεν ἄριστοι ἔωσι θοῇς ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν
οἷ: Il. 10:307: ὅς τίς κε τλαίη, οἷ τ’ αὐτῷ κῦδος ἄροιτο,
οἳ: Il. 10:313: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
οἳ: Il. 10:323: δωσέμεν, οἳ φορέουσιν ἀμύμονα Πηλεΐωνα,
οἱ: Il. 10:328: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἐν χερσὶ σκῆπτρον λάβε καί οἱ ὄμοσσεν·
οἳ: Il. 10:402: ἵππων Αἰακίδαο δαΐφρονος· οἳ δ’ ἀλεγεινοὶ
οἱ: Il. 10:407: ποῦ δέ οἱ ἔντεα κεῖται ἀρήϊα, ποῦ δέ οἱ ἵπποι;
οἱ: Il. 10:407: ποῦ δέ οἱ ἔντεα κεῖται ἀρήϊα, ποῦ δέ οἱ ἵπποι;
οἷ: Il. 10:419: οἷ δ’ ἐγρηγόρθασι φυλασσέμεναί τε κέλονται
οἱ: Il. 10:438: ἅρμα δέ οἱ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ εὖ ἤσκηται·
οἳ: Il. 10:471: οἳ δ’ εὗδον καμάτῳ ἀδηκότες, ἔντεα δέ σφιν
Οἳ: Il. 10:526: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σκοπὸν Ἕκτορος ἔκταν,
οἳ: Il. 10:539: Ἀργείων οἳ ἄριστοι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ.
οἳ: Il. 10:541: καί ῥ’ οἳ μὲν κατέβησαν ἐπὶ χθόνα, τοὶ δὲ χαρέντες
οἳ: Il. 10:566: οἳ δ’ ὅτε Τυδεΐδεω κλισίην εὔτυκτον ἵκοντο,
οἱ: Il. 11:20: τόν ποτέ οἱ Κινύρης δῶκε ξεινήϊον εἶναι.
οἱ: Il. 11:23: τοὔνεκά οἱ τὸν δῶκε χαριζόμενος βασιλῆϊ.
οἱ: Il. 11:29: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος· ἐν δέ οἱ ἧλοι
οἱ: Il. 11:34: ἐν δέ οἱ ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο
οἱ: Il. 11:39: κυάνεος ἐλέλικτο δράκων, κεφαλαὶ δέ οἱ ἦσαν
Οἳ: Il. 11:67: Οἳ δ’, ὥς τ’ ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν
οἳ: Il. 11:72: ἴσας δ’ ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, οἳ δὲ λύκοι ὣς
οἳ: Il. 11:75: οἳ δ’ ἄλλοι οὔ σφιν πάρεσαν θεοί, ἀλλὰ ἕκηλοι
οἱ: Il. 11:96: νύξ’, οὐδὲ στεφάνη δόρυ οἱ σχέθε χαλκοβάρεια,
οἳ: Il. 11:156: πάντῃ τ’ εἰλυφόων ἄνεμος φέρει, οἳ δέ τε θάμνοι
οἳ: Il. 11:161: ἡνιόχους ποθέοντες ἀμύμονας· οἳ δ’ ἐπὶ γαίῃ
οἳ: Il. 11:166: οἳ δὲ παρ’ Ἴλου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο
οἳ: Il. 11:172: οἳ δ’ ἔτι κὰμ μέσσον πεδίον φοβέοντο βόες ὥς,
οἳ: Il. 11:178: αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ δ’ ἐφέβοντο.
οἱ: Il. 11:192: εἰς ἵππους ἅλεται, τότε οἱ κράτος ἐγγυαλίξω
οἳ: Il. 11:214: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν,
οἱ: Il. 11:228: σὺν δυοκαίδεκα νηυσὶ κορωνίσιν, αἵ οἱ ἕποντο.
οἳ: Il. 11:232: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
οἱ: Il. 11:233: Ἀτρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ’ ἔγχος,
οἷ: Il. 11:239: ἕλκ’ ἐπὶ οἷ μεμαὼς ὥς τε λίς, ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
οἱ: Il. 11:245: αἶγας ὁμοῦ καὶ ὄϊς, τά οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο.
οἱ: Il. 11:266: ὄφρά οἱ αἷμ’ ἔτι θερμὸν ἀνήνοθεν ἐξ ὠτειλῆς.
οἱ: Il. 11:300: Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν;
οἱ: Il. 11:331: στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα· τὼ δέ οἱ οὔ τι
οἱ: Il. 11:339: Παιονίδην ἥρωα κατ’ ἰσχίον· οὐ δέ οἱ ἵπποι
οἱ: Il. 11:353: τρίπτυχος αὐλῶπις, τήν οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων.
οἱ: Il. 11:358: τῆλε διὰ προμάχων, ὅθι οἱ καταείσατο γαίης
οἵ: Il. 11:383: οἵ τέ σε πεφρίκασι λέονθ’ ὡς μηκάδες αἶγες.
οἳ: Il. 11:418: γίγνεται, οἳ δὲ μένουσιν ἄφαρ δεινόν περ ἐόντα,
οἱ: Il. 11:439: γνῶ δ’ Ὀδυσεὺς ὅ οἱ οὔ τι τέλος κατακαίριον ἦλθεν,
οἱ: Il. 11:458: αἷμα δέ οἱ σπασθέντος ἀνέσσυτο, κῆδε δὲ θυμόν.
οἳ: Il. 11:524: ἐσχατιῇ πολέμοιο δυσηχέος· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
οἵ: Il. 11:549: οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι
οἳ: Il. 11:559: κείρει τ’ εἰσελθὼν βαθὺ λήϊον· οἳ δέ τε παῖδες
οἳ: Il. 11:591: Ὣς ἔφατ’ Εὐρύπυλος βεβλημένος· οἳ δὲ παρ’ αὐτὸν
οἳ: Il. 11:595: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο·
οἱ: Il. 11:603: ἔκμολεν ἶσος Ἄρηϊ, κακοῦ δ’ ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή.
Οἳ: Il. 11:617: Οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίην Νηληϊάδεω ἀφίκοντο,
οἱ: Il. 11:625: θυγατέρ’ Ἀρσινόου μεγαλήτορος, ἥν οἱ Ἀχαιοὶ
οἳ: Il. 11:657: πένθεος, ὅσσον ὄρωρε κατὰ στρατόν· οἳ γὰρ ἄριστοι
οἳ: Il. 11:686: οἳ δὲ συναγρόμενοι Πυλίων ἡγήτορες ἄνδρες
οἳ: Il. 11:692: τῶν οἶος λιπόμην, οἳ δ’ ἄλλοι πάντες ὄλοντο.
οἱ: Il. 11:704: δαιτρεύειν, μή τίς οἱ ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης.
οἳ: Il. 11:706: ἕρδομεν ἱρὰ θεοῖς· οἳ δὲ τρίτῳ ἤματι πάντες
οἱ: Il. 11:787: ἀλλ’ εὖ οἱ φάσθαι πυκινὸν ἔπος ἠδ’ ὑποθέσθαι
οἱ: Il. 11:788: καί οἱ σημαίνειν· ὃ δὲ πείσεται εἰς ἀγαθόν περ.
οἱ: Il. 11:791: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίναις
οἱ: Il. 11:794: καί τινά οἱ πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ,
οἱ: Il. 11:808: ἔνθά οἱ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντεβόλησε
οἳ: Il. 11:824: οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι,
οἱ: Il. 11:846: χερσὶ διατρίψας ὀδυνήφατον, ἥ οἱ ἁπάσας
οἳ: Il. 12:2: ἰᾶτ’ Εὐρύπυλον βεβλημένον· οἳ δὲ μάχοντο
οἳ: Il. 12:14: πολλοὶ δ’ Ἀργείων οἳ μὲν δάμεν, οἳ δὲ λίποντο,
οἳ: Il. 12:14: πολλοὶ δ’ Ἀργείων οἳ μὲν δάμεν, οἳ δὲ λίποντο,
οἳ: Il. 12:43: οἳ δέ τε πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες
οἱ: Il. 12:50: τάφρον ἐποτρύνων διαβαινέμεν· οὐδέ οἱ ἵπποι
οἳ: Il. 12:86: οἳ δὲ διαστάντες σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες
Οἳ: Il. 12:88: Οἳ μὲν ἅμ’ Ἕκτορ’ ἴσαν καὶ ἀμύμονι Πουλυδάμαντι,
οἳ: Il. 12:89: οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα
οἱ: Il. 12:103: οἳ γάρ οἱ εἴσαντο διακριδὸν εἶναι ἄριστοι
οἳ: Il. 12:103: οἳ γάρ οἱ εἴσαντο διακριδὸν εἶναι ἄριστοι
οἳ: Il. 12:105: οἳ δ’ ἐπεὶ ἀλλήλους ἄραρον τυκτῇσι βόεσσι
οἳ: Il. 12:137: οἳ δ’ ἰθὺς πρὸς τεῖχος ἐΰδμητον βόας αὔας
οἳ: Il. 12:141: οἳ δ’ ἤτοι εἷος μὲν ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
οἳ: Il. 12:154: οἳ δ’ ἄρα χερμαδίοισιν ἐϋδμήτων ἀπὸ πύργων
οἳ: Il. 12:167: οἳ δ’, ὥς τε σφῆκες μέσον αἰόλοι ἠὲ μέλισσαι
οἵ: Il. 12:171: ὣς οἵ γ’ οὐκ ἐθέλουσι πυλάων καὶ δύ’ ἐόντε
οἱ: Il. 12:174: Ἕκτορι γάρ οἱ θυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι.
οἳ: Il. 12:195: Ὄφρ’ οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ’ ἔντεα μαρμαίροντα,
οἳ: Il. 12:196: τόφρ’ οἳ Πουλυδάμαντι καὶ Ἕκτορι κοῦροι ἕποντο,
οἳ: Il. 12:197: οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα
οἵ: Il. 12:199: οἵ ῥ’ ἔτι μερμήριζον ἐφεσταότες παρὰ τάφρῳ.
οἱ: Il. 12:229: εἰδείη τεράων καί οἱ πειθοίατο λαοί.
οἵ: Il. 12:261: τὰς οἵ γ’ αὐέρυον, ἔλποντο δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν
οἵ: Il. 12:263: ἀλλ’ οἵ γε ῥινοῖσι βοῶν φράξαντες ἐπάλξεις
οἱ: Il. 12:334: ἡγεμόνων, ὅς τίς οἱ ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύναι·
οἱ: Il. 12:337: ἐγγύθεν· ἀλλ’ οὔ πώς οἱ ἔην βώσαντι γεγωνεῖν·
οἳ: Il. 12:346: ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ
οἱ: Il. 12:350: καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐῢ εἰδώς.
οἱ: Il. 12:351: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας,
οἳ: Il. 12:359: ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ
οἱ: Il. 12:363: καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐῢ εἰδώς.
οἱ: Il. 12:371: καί οἱ Τεῦκρος ἅμ’ ᾖε κασίγνητος καὶ ὄπατρος·
οἳ: Il. 12:375: οἳ δ’ ἐπ’ ἐπάλξεις βαῖνον ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσοι
οἱ: Il. 12:396: πρηνής, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ,
οἱ: Il. 12:407: χάζετ’, ἐπεί οἱ θυμὸς ἐέλπετο κῦδος ἀρέσθαι.
οἳ: Il. 12:413: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
οἳ: Il. 12:424: ὣς ἄρα τοὺς διέεργον ἐπάλξιες· οἳ δ’ ὑπὲρ αὐτέων
οἳ: Il. 12:442: Ὣς φάτ’ ἐποτρύνων, οἳ δ’ οὔασι πάντες ἄκουον,
οἳ: Il. 12:443: ἴθυσαν δ’ ἐπὶ τεῖχος ἀολλέες· οἳ μὲν ἔπειτα
οἱ: Il. 12:450: τόν οἱ ἐλαφρὸν ἔθηκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω.
οἱ: Il. 12:458: εὖ διαβάς, ἵνα μή οἱ ἀφαυρότερον βέλος εἴη,
οἳ: Il. 12:469: αὐτίκα δ’ οἳ μὲν τεῖχος ὑπέρβασαν, οἳ δὲ κατ’ αὐτὰς
οἳ: Il. 12:469: αὐτίκα δ’ οἳ μὲν τεῖχος ὑπέρβασαν, οἳ δὲ κατ’ αὐτὰς
οἱ: Il. 13:21: Αἰγάς, ἔνθα δέ οἱ κλυτὰ δώματα βένθεσι λίμνης
οἳ: Il. 13:50: Τρώων, οἳ μέγα τεῖχος ὑπερκατέβησαν ὁμίλῳ·
οἳ: Il. 13:68: Αἶαν ἐπεί τις νῶϊ θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι
οἳ: Il. 13:81: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον
οἳ: Il. 13:84: οἳ παρὰ νηυσὶ θοῇσιν ἀνέψυχον φίλον ἦτορ.
οἵ: Il. 13:88: τοὺς οἵ γ’ εἰσορόωντες ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυα λεῖβον·
οἳ: Il. 13:101: Τρῶας ἐφ’ ἡμετέρας ἰέναι νέας, οἳ τὸ πάρος περ
οἳ: Il. 13:109: οἳ κείνῳ ἐρίσαντες ἀμυνέμεν οὐκ ἐθέλουσι
οἳ: Il. 13:128: οὔτε κ’ Ἀθηναίη λαοσσόος· οἳ γὰρ ἄριστοι
οἳ: Il. 13:135: σειόμεν’· οἳ δ’ ἰθὺς φρόνεον, μέμασαν δὲ μάχεσθαι.
οἳ: Il. 13:146: στῆ ῥα μάλ’ ἐγχριμφθείς· οἳ δ’ ἀντίοι υἷες Ἀχαιῶν
οἱ: Il. 13:168: οἰσόμενος δόρυ μακρόν, ὅ οἱ κλισίηφι λέλειπτο.
Οἳ: Il. 13:169: Οἳ δ’ ἄλλοι μάρναντο, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει.
οἱ: Il. 13:181: ὣς πέσεν, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ.
οἱ: Il. 13:210: Ἰδομενεὺς δ’ ἄρα οἱ δουρικλυτὸς ἀντεβόλησεν
οἱ: Il. 13:211: ἐρχόμενος παρ’ ἑταίρου, ὅ οἱ νέον ἐκ πολέμοιο
οἱ: Il. 13:244: δεικνὺς σῆμα βροτοῖσιν· ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαί·
οἱ: Il. 13:246: Μηριόνης δ’ ἄρα οἱ θεράπων ἐῢς ἀντεβόλησεν
οἱ: Il. 13:280: οὐδέ οἱ ἀτρέμας ἧσθαι ἐρητύετ’ ἐν φρεσὶ θυμός,
οἱ: Il. 13:282: ἐν δέ τέ οἱ κραδίη μεγάλα στέρνοισι πατάσσει
οἵ: Il. 13:315: οἵ μιν ἅδην ἐλόωσι καὶ ἐσσύμενον πολέμοιο
οἱ: Il. 13:317: αἰπύ οἱ ἐσσεῖται μάλα περ μεμαῶτι μάχεσθαι
Οἳ: Il. 13:330: Οἳ δ’ ὡς Ἰδομενῆα ἴδον φλογὶ εἴκελον ἀλκὴν
οἵ: Il. 13:336: οἵ τ’ ἄμυδις κονίης μεγάλην ἱστᾶσιν ὀμίχλην,
οἱ: Il. 13:394: ἐκ δέ οἱ ἡνίοχος πλήγη φρένας ἃς πάρος εἶχεν,
οἱ: Il. 13:409: καρφαλέον δέ οἱ ἀσπὶς ἐπιθρέξαντος ἄϋσεν
οἱ: Il. 13:416: γηθήσειν κατὰ θυμόν, ἐπεί ῥά οἱ ὤπασα πομπόν.
οἱ: Il. 13:420: ἀλλὰ θέων περίβη καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψε.
οἱ: Il. 13:439: ἥρως Ἰδομενεύς, ῥῆξεν δέ οἱ ἀμφὶ χιτῶνα
οἱ: Il. 13:440: χάλκεον, ὅς οἱ πρόσθεν ἀπὸ χροὸς ἤρκει ὄλεθρον·
οἱ: Il. 13:443: ἥ ῥά οἱ ἀσπαίρουσα καὶ οὐρίαχον πελέμιζεν
οἱ: Il. 13:458: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι
οἱ: Il. 13:474: ὀφθαλμὼ δ’ ἄρα οἱ πυρὶ λάμπετον· αὐτὰρ ὀδόντας
οἳ: Il. 13:487: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἕνα φρεσὶ θυμὸν ἔχοντες
οἱ: Il. 13:491: οἵ οἱ ἅμ’ ἡγεμόνες Τρώων ἔσαν· αὐτὰρ ἔπειτα
οἵ: Il. 13:491: οἵ οἱ ἅμ’ ἡγεμόνες Τρώων ἔσαν· αὐτὰρ ἔπειτα
Οἳ: Il. 13:496: Οἳ δ’ ἀμφ’ Ἀλκαθόῳ αὐτοσχεδὸν ὁρμήθησαν
οἱ: Il. 13:517: Δηΐφοβος· δὴ γάρ οἱ ἔχεν κότον ἐμμενὲς αἰεί.
Οἳ: Il. 13:526: Οἳ δ’ ἀμφ’ Ἀσκαλάφῳ αὐτοσχεδὸν ὁρμήθησαν·
οἱ: Il. 13:536: ὠκέας, οἵ οἱ ὄπισθε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
οἵ: Il. 13:536: ὠκέας, οἵ οἱ ὄπισθε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
οἳ: Il. 13:538: οἳ τόν γε προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα
Οἳ: Il. 13:540: Οἳ δ’ ἄλλοι μάρναντο, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει.
οἷ: Il. 13:542: λαιμὸν τύψ’ ἐπὶ οἷ τετραμμένον ὀξέϊ δουρί·
οἱ: Il. 13:544: καὶ κόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ θάνατος χύτο θυμοραϊστής.
οἱ: Il. 13:557: στρωφᾶτ’· οὐδέ οἱ ἔγχος ἔχ’ ἀτρέμας, ἀλλὰ μάλ’ αἰεὶ
οἱ: Il. 13:561: Ἀσιάδην, ὅ οἱ οὖτα μέσον σάκος ὀξέϊ χαλκῷ
οἱ: Il. 13:562: ἐγγύθεν ὁρμηθείς· ἀμενήνωσεν δέ οἱ αἰχμὴν
οἱ: Il. 13:570: ἔνθά οἱ ἔγχος ἔπηξεν· ὃ δ’ ἑσπόμενος περὶ δουρὶ
οἱ: Il. 13:574: ὄφρά οἱ ἐκ χροὸς ἔγχος ἀνεσπάσατ’ ἐγγύθεν ἐλθὼν
οἱ: Il. 13:600: σφενδόνῃ, ἣν ἄρα οἱ θεράπων ἔχε ποιμένι λαῶν.
οἳ: Il. 13:604: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
οἱ: Il. 13:605: Ἀτρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ’ ἔγχος,
οἱ: Il. 13:616: ῥινὸς ὕπερ πυμάτης· λάκε δ’ ὀστέα, τὼ δέ οἱ ὄσσε
οἵ: Il. 13:626: οἵ μευ κουριδίην ἄλοχον καὶ κτήματα πολλὰ
οἱ: Il. 13:643: Ἔνθά οἱ υἱὸς ἐπᾶλτο Πυλαιμένεος βασιλῆος
οἱ: Il. 13:661: ξεῖνος γάρ οἱ ἔην πολέσιν μετὰ Παφλαγόνεσσι·
οἱ: Il. 13:666: πολλάκι γάρ οἱ ἔειπε γέρων ἀγαθὸς Πολύϊδος
οἳ: Il. 13:673: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο·
οἱ: Il. 13:675: ὅττί ῥά οἱ νηῶν ἐπ’ ἀριστερὰ δηϊόωντο
οἳ: Il. 13:689: οἳ μὲν Ἀθηναίων προλελεγμένοι· ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν
οἳ: Il. 13:690: ἦρχ’ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς, οἳ δ’ ἅμ’ ἕποντο
οἳ: Il. 13:699: οἳ μὲν πρὸ Φθίων μεγαθύμων θωρηχθέντες
οἱ: Il. 13:710: λαοὶ ἕπονθ’ ἕταροι, οἵ οἱ σάκος ἐξεδέχοντο
οἵ: Il. 13:710: λαοὶ ἕπονθ’ ἕταροι, οἵ οἱ σάκος ἐξεδέχοντο
οἳ: Il. 13:719: δή ῥα τόθ’ οἳ μὲν πρόσθε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι
οἳ: Il. 13:721: οἳ δ’ ὄπιθεν βάλλοντες ἐλάνθανον· οὐδέ τι χάρμης
οἳ: Il. 13:738: οἳ μὲν ἀφεστᾶσιν σὺν τεύχεσιν, οἳ δὲ μάχονται
οἳ: Il. 13:738: οἳ μὲν ἀφεστᾶσιν σὺν τεύχεσιν, οἳ δὲ μάχονται
οἳ: Il. 13:756: οἳ δ’ ἐς Πανθοΐδην ἀγαπήνορα Πουλυδάμαντα
οἳ: Il. 13:762: ἀλλ’ οἳ μὲν δὴ νηυσὶν ἔπι πρυμνῇσιν Ἀχαιῶν
οἳ: Il. 13:764: οἳ δ’ ἐν τείχει ἔσαν βεβλημένοι οὐτάμενοί τε.
οἵ: Il. 13:793: οἵ ῥ’ ἐξ Ἀσκανίης ἐριβώλακος ἦλθον ἀμοιβοὶ
οἳ: Il. 13:795: οἳ δ’ ἴσαν ἀργαλέων ἀνέμων ἀτάλαντοι ἀέλλῃ,
οἱ: Il. 13:805: ἀμφὶ δέ οἱ κροτάφοισι φαεινὴ σείετο πήληξ.
οἱ: Il. 13:807: εἴ πώς οἱ εἴξειαν ὑπασπίδια προβιβῶντι·
οἵ: Il. 13:820: οἵ σε πόλιν δ’ οἴσουσι κονίοντες πεδίοιο.
οἱ: Il. 13:821: Ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις
οἱ: Il. 14:23: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι
οἳ: Il. 14:24: βῆναι ἐπ’ Ἀτρεΐδην. οἳ δ’ ἀλλήλους ἐνάριζον
οἵ: Il. 14:37: τώ ῥ’ οἵ γ’ ὀψείοντες ἀϋτῆς καὶ πολέμοιο
οἳ: Il. 14:57: οἳ δ’ ἐπὶ νηυσὶ θοῇσι μάχην ἀλίαστον ἔχουσι
οἱ: Il. 14:93: σκηπτοῦχός τ’ εἴη, καί οἱ πειθοίατο λαοὶ
οἱ: Il. 14:122: ἀφνειὸν βιότοιο, ἅλις δέ οἱ ἦσαν ἄρουραι
οἱ: Il. 14:124: πολλὰ δέ οἱ πρόβατ’ ἔσκε· κέκαστο δὲ πάντας Ἀχαιοὺς
οἳ: Il. 14:131: ἄλλους δ’ ὀτρύνοντες ἐνήσομεν, οἳ τὸ πάρος περ
οἳ: Il. 14:133: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
οἱ: Il. 14:141: δερκομένῳ, ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι φρένες οὐδ’ ἠβαιαί.
οἱ: Il. 14:158: ἥμενον εἰσεῖδε, στυγερὸς δέ οἱ ἔπλετο θυμῷ.
οἱ: Il. 14:161: ἧδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλὴ
οἱ: Il. 14:166: βῆ δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, τόν οἱ φίλος υἱὸς ἔτευξεν
οἱ: Il. 14:172: ἀμβροσίῳ ἑδανῷ, τό ῥά οἱ τεθυωμένον ἦεν·
οἱ: Il. 14:178: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἀμβρόσιον ἑανὸν ἕσαθ’, ὅν οἱ Ἀθήνη
οἵ: Il. 14:202: οἵ μ’ ἐν σφοῖσι δόμοισιν ἐῢ τρέφον ἠδ’ ἀτίταλλον
οἱ: Il. 14:215: ποικίλον, ἔνθα δέ οἱ θελκτήρια πάντα τέτυκτο·
οἱ: Il. 14:218: τόν ῥά οἱ ἔμβαλε χερσὶν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
οἱ: Il. 14:232: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
οἱ: Il. 14:253: νήδυμος ἀμφιχυθείς· σὺ δέ οἱ κακὰ μήσαο θυμῷ
οἳ: Il. 14:273: μάρτυροι ὦσ’ οἳ ἔνερθε θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες,
οἳ: Il. 14:278: τοὺς ὑποταρταρίους οἳ Τιτῆνες καλέονται.
οἵ: Il. 14:302: οἵ με σφοῖσι δόμοισιν ἐῢ τρέφον ἠδ’ ἀτίταλλον·
οἵ: Il. 14:307: ἑστᾶσ’, οἵ μ’ οἴσουσιν ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρήν.
οἳ: Il. 14:367: κείνου δ’ οὔ τι λίην ποθὴ ἔσσεται, εἴ κεν οἳ ἄλλοι
οἳ: Il. 14:377: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
οἳ: Il. 14:392: Ἀργείων· οἳ δὲ ξύνισαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ.
οἱ: Il. 14:402: ἔγχει, ἐπεὶ τέτραπτο πρὸς ἰθύ οἱ, οὐδ’ ἀφάμαρτε,
οἱ: Il. 14:405: τώ οἱ ῥυσάσθην τέρενα χρόα. χώσατο δ’ Ἕκτωρ,
οἱ: Il. 14:406: ὅττί ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός,
οἱ: Il. 14:419: καὶ κόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ.
οἳ: Il. 14:420: οἳ δὲ μέγα ἰάχοντες ἐπέδραμον υἷες Ἀχαιῶν
οἱ: Il. 14:429: ὠκέας, οἵ οἱ ὄπισθε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
οἵ: Il. 14:429: ὠκέας, οἵ οἱ ὄπισθε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
οἳ: Il. 14:431: οἳ τόν γε προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα.
οἱ: Il. 14:434: ἔνθά μιν ἐξ ἵππων πέλασαν χθονί, κὰδ δέ οἱ ὕδωρ
οἱ: Il. 14:437: αὖτις δ’ ἐξοπίσω πλῆτο χθονί, τὼ δέ οἱ ὄσσε
οἵ: Il. 14:520: οὐ γάρ οἵ τις ὁμοῖος ἐπισπέσθαι ποσὶν ἦεν
οἳ: Il. 15:3: οἳ μὲν δὴ παρ’ ὄχεσφιν ἐρητύοντο μένοντες
οἱ: Il. 15:75: ὥς οἱ ὑπέστην πρῶτον, ἐμῷ δ’ ἐπένευσα κάρητι,
οἳ: Il. 15:85: ἀθανάτοισι θεοῖσι Διὸς δόμῳ· οἳ δὲ ἰδόντες
οἳ: Il. 15:104: νήπιοι οἳ Ζηνὶ μενεαίνομεν ἀφρονέοντες·
οἱ: Il. 15:111: υἱὸς γάρ οἱ ὄλωλε μάχῃ ἔνι φίλτατος ἀνδρῶν
οἱ: Il. 15:156: ὅττί οἱ ὦκ’ ἐπέεσσι φίλης ἀλόχοιο πιθέσθην.
οἱ: Il. 15:178: εἰ δέ οἱ οὐκ ἐπέεσσ’ ἐπιπείσεαι, ἀλλ’ ἀλογήσεις,
οἱ: Il. 15:183: ἶσόν οἱ φάσθαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.
οἵ: Il. 15:199: οἵ ἑθεν ὀτρύνοντος ἀκούσονται καὶ ἀνάγκῃ.
οἵ: Il. 15:225: οἵ περ ἐνέρτεροί εἰσι θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες.
οἱ: Il. 15:226: ἀλλὰ τόδ’ ἠμὲν ἐμοὶ πολὺ κέρδιον ἠδέ οἱ αὐτῷ
οἱ: Il. 15:232: τόφρα γὰρ οὖν οἱ ἔγειρε μένος μέγα, ὄφρ’ ἂν Ἀχαιοὶ
οἳ: Il. 15:271: οἳ δ’ ὥς τ’ ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα
οἳ: Il. 15:300: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
οἳ: Il. 15:301: οἳ μὲν ἄρ’ ἀμφ’ Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα
οἳ: Il. 15:323: οἳ δ’ ὥς τ’ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
οἳ: Il. 15:343: Ὄφρ’ οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ’ ἔντεα, τόφρα δ’ Ἀχαιοὶ
οἱ: Il. 15:349: αὐτοῦ οἱ θάνατον μητίσομαι, οὐδέ νυ τόν γε
οἳ: Il. 15:353: κεκλόμενος Τρώεσσι κατὰ στίχας· οἳ δὲ σὺν αὐτῷ
οἵ: Il. 15:360: τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο φαλαγγηδόν, πρὸ δ’ Ἀπόλλων
οἳ: Il. 15:367: Ὣς οἳ μὲν παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες,
οἳ: Il. 15:381: οἳ δ’ ὥς τε μέγα κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο
οἳ: Il. 15:386: ἔγχεσιν ἀμφιγύοις αὐτοσχεδόν, οἳ μὲν ἀφ’ ἵππων,
οἳ: Il. 15:387: οἳ δ’ ἀπὸ νηῶν ὕψι μελαινάων ἐπιβάντες
οἱ: Il. 15:403: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίνω
οἱ: Il. 15:421: δούπησεν δὲ πεσών, δαλὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
οἱ: Il. 15:442: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ ξυνέηκε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη,
οἱ: Il. 15:450: ἦλθε κακόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ.
οἱ: Il. 15:451: αὐχένι γάρ οἱ ὄπισθε πολύστονος ἔμπεσεν ἰός·
οἱ: Il. 15:452: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
οἱ: Il. 15:463: ὅς οἱ ἐϋστρεφέα νευρὴν ἐν ἀμύμονι τόξῳ
οἱ: Il. 15:464: ῥῆξ’ ἐπὶ τῷ ἐρύοντι· παρεπλάγχθη δέ οἱ ἄλλῃ
οἱ: Il. 15:465: ἰὸς χαλκοβαρής, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
οἱ: Il. 15:496: τεθνάτω· οὔ οἱ ἀεικὲς ἀμυνομένῳ περὶ πάτρης
οἱ: Il. 15:529: ἐγγύθεν ὁρμηθείς· πυκινὸς δέ οἱ ἤρκεσε θώρηξ,
οἱ: Il. 15:532: ξεῖνος γάρ οἱ ἔδωκεν ἄναξ ἀνδρῶν Εὐφήτης
οἱ: Il. 15:534: ὅς οἱ καὶ τότε παιδὸς ἀπὸ χροὸς ἤρκεσ’ ὄλεθρον.
οἱ: Il. 15:540: τόφρα δέ οἱ Μενέλαος ἀρήϊος ἦλθεν ἀμύντωρ,
οἳ: Il. 15:565: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι μενέαινον,
οἱ: Il. 15:584: ὅς ῥά οἱ ἀντίος ἦλθε θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα.
οἱ: Il. 15:596: Ἕκτορι γάρ οἱ θυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι
οἱ: Il. 15:607: ἀφλοισμὸς δὲ περὶ στόμα γίγνετο, τὼ δέ οἱ ὄσσε
οἱ: Il. 15:610: Ἕκτορος· αὐτὸς γάρ οἱ ἀπ’ αἰθέρος ἦεν ἀμύντωρ
οἱ: Il. 15:613: ἔσσεσθ’· ἤδη γάρ οἱ ἐπόρνυε μόρσιμον ἦμαρ
οἱ: Il. 15:649: Ἕκτωρ δ’ ὀξὺ νόησε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη,
οἳ: Il. 15:651: κτεῖν’· οἳ δ’ οὐκ ἐδύναντο καὶ ἀχνύμενοί περ ἑταίρου
οἳ: Il. 15:684: θρῴσκων ἄλλοτ’ ἐπ’ ἄλλον ἀμείβεται, οἳ δὲ πέτονται·
οἱ: Il. 15:686: φοίτα μακρὰ βιβάς, φωνὴ δέ οἱ αἰθέρ’ ἵκανεν,
οἳ: Il. 15:703: οἳ μὲν τὰ φρονέοντες ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν·
οἵ: Il. 15:710: ἀλλ’ οἵ γ’ ἐγγύθεν ἱστάμενοι ἕνα θυμὸν ἔχοντες
οἵ: Il. 15:722: οἵ μ’ ἐθέλοντα μάχεσθαι ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν
οἳ: Il. 15:726: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα μᾶλλον ἐπ’ Ἀργείοισιν ὄρουσαν.
οἳ: Il. 16:1: Ὣς οἳ μὲν περὶ νηὸς ἐϋσσέλμοιο μάχοντο·
οἳ: Il. 16:23: οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι,
οἷ: Il. 16:47: οἷ αὐτῷ θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα λιτέσθαι.
οἳ: Il. 16:67: νηυσὶν ἐπικρατέως, οἳ δὲ ῥηγμῖνι θαλάσσης
οἳ: Il. 16:78: Τρωσὶ κελεύοντος περιάγνυται, οἳ δ’ ἀλαλητῷ
οἳ: Il. 16:85: πρὸς πάντων Δαναῶν, ἀτὰρ οἳ περικαλλέα κούρην
οἳ: Il. 16:101: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
οἱ: Il. 16:109: αἰεὶ δ’ ἀργαλέῳ ἔχετ’ ἄσθματι, κὰδ δέ οἱ ἱδρὼς
οἱ: Il. 16:139: εἵλετο δ’ ἄλκιμα δοῦρε, τά οἱ παλάμηφιν ἀρήρει.
οἱ: Il. 16:147: πιστότατος δέ οἱ ἔσκε μάχῃ ἔνι μεῖναι ὁμοκλήν.
οἳ: Il. 16:156: πάντας ἀνὰ κλισίας σὺν τεύχεσιν· οἳ δὲ λύκοι ὣς
οἵ: Il. 16:158: οἵ τ’ ἔλαφον κεραὸν μέγαν οὔρεσι δῃώσαντες
οἱ: Il. 16:185: Ἑρμείας ἀκάκητα, πόρεν δέ οἱ ἀγλαὸν υἱὸν
οἱ: Il. 16:222: καλῆς δαιδαλέης, τήν οἱ Θέτις ἀργυρόπεζα
οἱ: Il. 16:225: ἔνθα δέ οἱ δέπας ἔσκε τετυγμένον, οὐδέ τις ἄλλος
οἱ: Il. 16:242: θάρσυνον δέ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, ὄφρα καὶ Ἕκτωρ
οἱ: Il. 16:244: ἡμέτερος θεράπων, ἦ οἱ τότε χεῖρες ἄαπτοι
οἱ: Il. 16:251: νηῶν μέν οἱ ἀπώσασθαι πόλεμόν τε μάχην τε
Οἳ: Il. 16:257: Οἳ δ’ ἅμα Πατρόκλῳ μεγαλήτορι θωρηχθέντες
οἳ: Il. 16:264: κινήσῃ ἀέκων, οἳ δ’ ἄλκιμον ἦτορ ἔχοντες
οἱ: Il. 16:331: ζωὸν ἕλε βλαφθέντα κατὰ κλόνον· ἀλλά οἱ αὖθι
οἱ: Il. 16:348: ἐκ δ’ ἐτίναχθεν ὀδόντες, ἐνέπλησθεν δέ οἱ ἄμφω
οἳ: Il. 16:354: ποιμένος ἀφραδίῃσι διέτμαγεν· οἳ δὲ ἰδόντες
οἳ: Il. 16:356: ὣς Δαναοὶ Τρώεσσιν ἐπέχραον· οἳ δὲ φόβοιο
οἳ: Il. 16:373: Τρωσὶ κακὰ φρονέων· οἳ δὲ ἰαχῇ τε φόβῳ τε
οἳ: Il. 16:387: οἳ βίῃ εἰν ἀγορῇ σκολιὰς κρίνωσι θέμιστας,
οἳ: Il. 16:428: οἳ δ’ ὥς τ’ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγκυλοχεῖλαι
οἳ: Il. 16:430: ὣς οἳ κεκλήγοντες ἐπ’ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν.
οἱ: Il. 16:460: παῖδα φίλον τιμῶν, τόν οἱ Πάτροκλος ἔμελλε
Οἳ: Il. 16:462: Οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
οἱ: Il. 16:509: ὠρίνθη δέ οἱ ἦτορ ὅ τ’ οὐ δύνατο προσαμῦναι.
οἱ: Il. 16:529: αἷμα μέλαν τέρσηνε, μένος δέ οἱ ἔμβαλε θυμῷ.
οἱ: Il. 16:531: ὅττί οἱ ὦκ’ ἤκουσε μέγας θεὸς εὐξαμένοιο.
οἳ: Il. 16:539: οἳ σέθεν εἵνεκα τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
οἳ: Il. 16:562: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι μενέαινον.
οἳ: Il. 16:563: οἳ δ’ ἐπεὶ ἀμφοτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας
οἳ: Il. 16:575: οἳ δ’ ἅμ’ Ἀχιλλῆϊ ῥηξήνορι πέμπον ἕπεσθαι
οἳ: Il. 16:641: οἳ δ’ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, ὡς ὅτε μυῖαι
οἱ: Il. 16:652: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι
οἳ: Il. 16:663: οἳ δ’ ἄρ’ ἀπ’ ὤμοιιν Σαρπηδόνος ἔντε’ ἕλοντο
οἵ: Il. 16:672: ὕπνῳ καὶ θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα
οἵ: Il. 16:682: ὕπνῳ καὶ θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα
οἱ: Il. 16:691: ὅς οἱ καὶ τότε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἀνῆκεν.
οἳ: Il. 16:697: τοὺς ἕλεν· οἳ δ’ ἄλλοι φύγαδε μνώοντο ἕκαστος.
οἱ: Il. 16:715: ταῦτ’ ἄρα οἱ φρονέοντι παρίστατο Φοῖβος Ἀπόλλων
οἱ: Il. 16:735: μάρμαρον ὀκριόεντα τόν οἱ περὶ χεὶρ ἐκάλυψεν,
οἱ: Il. 16:740: ἀμφοτέρας δ’ ὀφρῦς σύνελεν λίθος, οὐδέ οἱ ἔσχεν
οἳ: Il. 16:763: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἔχεν ποδός· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
οἱ: Il. 16:792: χειρὶ καταπρηνεῖ, στρεφεδίνηθεν δέ οἱ ὄσσε.
οἱ: Il. 16:800: ᾗ κεφαλῇ φορέειν, σχεδόθεν δέ οἱ ἦεν ὄλεθρος.
οἱ: Il. 16:801: πᾶν δέ οἱ ἐν χείρεσσιν ἄγη δολιχόσκιον ἔγχος
οἱ: Il. 16:804: λῦσε δέ οἱ θώρηκα ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων.
οἱ: Il. 16:820: ἀγχίμολόν ῥά οἱ ἦλθε κατὰ στίχας, οὖτα δὲ δουρὶ
οἱ: Il. 16:829: καί οἱ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
οἵ: Il. 16:845: νίκην Ζεὺς Κρονίδης καὶ Ἀπόλλων, οἵ με δάμασσαν
οἱ: Il. 17:7: πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ’ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
οἱ: Il. 17:44: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ
οἱ: Il. 17:51: αἵματί οἱ δεύοντο κόμαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι
οἳ: Il. 17:52: πλοχμοί θ’, οἳ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο.
οἱ: Il. 17:71: Ἀτρεΐδης, εἰ μή οἱ ἀγάσσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
οἱ: Il. 17:72: ὅς ῥά οἱ Ἕκτορ’ ἐπῶρσε θοῷ ἀτάλαντον Ἄρηϊ
οἳ: Il. 17:76: ἵππους Αἰακίδαο δαΐφρονος· οἳ δ’ ἀλεγεινοὶ
οἱ: Il. 17:99: ὅν κε θεὸς τιμᾷ, τάχα οἱ μέγα πῆμα κυλίσθη.
οἱ: Il. 17:153: ζωὸς ἐών· νῦν δ’ οὔ οἱ ἀλαλκέμεναι κύνας ἔτλης.
οἳ: Il. 17:157: ἄτρομον, οἷόν τ’ ἄνδρας ἐσέρχεται οἳ περὶ πάτρης
οἳ: Il. 17:191: οἳ προτὶ ἄστυ φέρον κλυτὰ τεύχεα Πηλεΐωνος.
οἱ: Il. 17:195: Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος ἅ οἱ θεοὶ οὐρανίωνες
οἱ: Il. 17:211: δεινὸς ἐνυάλιος, πλῆσθεν δ’ ἄρα οἱ μέλε’ ἐντὸς
οἱ: Il. 17:230: Τρῶας ἐς ἱπποδάμους ἐρύσῃ, εἴξῃ δέ οἱ Αἴας,
οἱ: Il. 17:232: ἕξω ἐγώ· τὸ δέ οἱ κλέος ἔσσεται ὅσσον ἐμοί περ.
οἳ: Il. 17:233: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἰθὺς Δαναῶν βρίσαντες ἔβησαν
οἵ: Il. 17:249: οἵ τε παρ’ Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ
οἱ: Il. 17:273: Τρῳῇσιν· τὼ καί οἱ ἀμυνέμεν ὦρσεν ἑταίρους.
οἳ: Il. 17:286: οἳ περὶ Πατρόκλῳ βέβασαν, φρόνεον δὲ μάλιστα
οἱ: Il. 17:292: ἦλθε κακόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ.
οἱ: Il. 17:302: θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν
οἱ: Il. 17:324: κήρυκι Ἠπυτίδῃ, ὅς οἱ παρὰ πατρὶ γέροντι
οἵ: Il. 17:340: τώ ῥ’ ἰθὺς Δαναῶν ἴομεν, μηδ’ οἵ γε ἕκηλοι
οἳ: Il. 17:343: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν.
οἳ: Il. 17:363: καὶ Δαναῶν· οὐδ’ οἳ γὰρ ἀναιμωτί γε μάχοντο,
οἳ: Il. 17:366: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρός, οὐδέ κε φαίης
οἳ: Il. 17:370: οἳ δ’ ἄλλοι Τρῶες καὶ ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
οἵ: Il. 17:394: ὣς οἵ γ’ ἔνθα καὶ ἔνθα νέκυν ὀλίγῃ ἐνὶ χώρῃ
οἱ: Il. 17:409: ἥ οἱ ἀπαγγέλλεσκε Διὸς μεγάλοιο νόημα.
οἱ: Il. 17:410: δὴ τότε γ’ οὔ οἱ ἔειπε κακὸν τόσον ὅσσον ἐτύχθη
οἱ: Il. 17:411: μήτηρ, ὅττί ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὤλεθ’ ἑταῖρος.
Οἳ: Il. 17:412: Οἳ δ’ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ἀκαχμένα δούρατ’ ἔχοντες
οἳ: Il. 17:424: ὣς οἳ μὲν μάρναντο, σιδήρειος δ’ ὀρυμαγδὸς
οἵ: Il. 17:509: ἤτοι μὲν τὸν νεκρὸν ἐπιτράπεθ’ οἵ περ ἄριστοι
οἳ: Il. 17:513: Ἕκτωρ Αἰνείας θ’, οἳ Τρώων εἰσὶν ἄριστοι.
οἱ: Il. 17:523: ὣς ἄρ’ ὅ γε προθορὼν πέσεν ὕπτιος· ἐν δέ οἱ ἔγχος
οἵ: Il. 17:532: οἵ ῥ’ ἦλθον καθ’ ὅμιλον ἑταίρου κικλήσκοντος·
οἱ: Il. 17:554: ἴφθιμον Μενέλαον· ὃ γάρ ῥά οἱ ἐγγύθεν ἦεν·
οἱ: Il. 17:568: ὅττί ῥά οἱ πάμπρωτα θεῶν ἠρήσατο πάντων.
οἱ: Il. 17:570: καί οἱ μυίης θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἐνῆκεν,
οἱ: Il. 17:572: ἰσχανάᾳ δακέειν, λαρόν τέ οἱ αἷμ’ ἀνθρώπου·
οἱ: Il. 17:577: δήμου, ἐπεί οἱ ἑταῖρος ἔην φίλος εἰλαπιναστής·
οἱ: Il. 17:583: Φαίνοπι Ἀσιάδῃ ἐναλίγκιος, ὅς οἱ ἁπάντων
οἱ: Il. 17:599: ἄκρον ἐπιλίγδην· γράψεν δέ οἱ ὀστέον ἄχρις
οἵ: Il. 17:637: οἵ που δεῦρ’ ὁρόωντες ἀκηχέδατ’, οὐδ’ ἔτι φασὶν
οἱ: Il. 17:642: λυγρῆς ἀγγελίης, ὅτι οἱ φίλος ὤλεθ’ ἑταῖρος.
οἱ: Il. 17:655: εἰπεῖν ὅττι ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὤλεθ’ ἑταῖρος.
οἵ: Il. 17:659: οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι
οἱ: Il. 17:695: δὴν δέ μιν ἀμφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
οἱ: Il. 17:696: δακρυόφι πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
οἱ: Il. 17:699: Λαοδόκῳ, ὅς οἱ σχεδὸν ἔστρεφε μώνυχας ἵππους.
οἳ: Il. 17:720: ἶσον θυμὸν ἔχοντες ὁμώνυμοι, οἳ τὸ πάρος περ
οἳ: Il. 17:722: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα νεκρὸν ἀπὸ χθονὸς ἀγκάζοντο
οἵ: Il. 17:725: ἴθυσαν δὲ κύνεσσιν ἐοικότες, οἵ τ’ ἐπὶ κάπρῳ
οἵ: Il. 17:735: Ὣς οἵ γ’ ἐμμεμαῶτε νέκυν φέρον ἐκ πολέμοιο
οἳ: Il. 17:742: οἳ δ’ ὥς θ’ ἡμίονοι κρατερὸν μένος ἀμφιβαλόντες
οἵ: Il. 17:746: ὣς οἵ γ’ ἐμμεμαῶτε νέκυν φέρον. αὐτὰρ ὄπισθεν
οἳ: Il. 17:753: Τρώων· οἳ δ’ ἅμ’ ἕποντο, δύω δ’ ἐν τοῖσι μάλιστα
οἳ: Il. 18:1: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο,
οἱ: Il. 18:16: τόφρά οἱ ἐγγύθεν ἦλθεν ἀγαυοῦ Νέστορος υἱὸς
οἱ: Il. 18:62: ἄχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα.
οἳ: Il. 18:103: τοῖς ἄλλοις, οἳ δὴ πολέες δάμεν Ἕκτορι δίῳ,
οἱ: Il. 18:142: καί οἱ πάντ’ ἀγορεύσατ’· ἐγὼ δ’ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον
οἳ: Il. 18:172: ἕστηκε πρὸ νεῶν· οἳ δ’ ἀλλήλους ὀλέκουσιν
οἳ: Il. 18:173: οἳ μὲν ἀμυνόμενοι νέκυος πέρι τεθνηῶτος,
οἳ: Il. 18:174: οἳ δὲ ἐρύσσασθαι ποτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν
οἳ: Il. 18:186: ἀθανάτων, οἳ Ὄλυμπον ἀγάννιφον ἀμφινέμονται.
οἱ: Il. 18:205: ἀμφὶ δέ οἱ κεφαλῇ νέφος ἔστεφε δῖα θεάων
οἵ: Il. 18:209: οἵ τε πανημέριοι στυγερῷ κρίνονται Ἄρηϊ
οἳ: Il. 18:222: οἳ δ’ ὡς οὖν ἄϊον ὄπα χάλκεον Αἰακίδαο,
οἱ: Il. 18:326: φῆν δέ οἱ εἰς Ὀπόεντα περικλυτὸν υἱὸν ἀπάξειν
οἳ: Il. 18:346: οἳ δὲ λοετροχόον τρίποδ’ ἵστασαν ἐν πυρὶ κηλέῳ,
οἳ: Il. 18:368: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
οἱ: Il. 18:376: ὄφρά οἱ αὐτόματοι θεῖον δυσαίατ’ ἀγῶνα
οἳ: Il. 18:378: οἳ δ’ ἤτοι τόσσον μὲν ἔχον τέλος, οὔατα δ’ οὔ πω
οἱ: Il. 18:381: τόφρά οἱ ἐγγύθεν ἦλθε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα.
οἱ: Il. 18:384: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
οἱ: Il. 18:408: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν οἱ παράθες ξεινήϊα καλά,
οἱ: Il. 18:423: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
οἱ: Il. 18:443: ἄχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα.
οἱ: Il. 18:444: κούρην ἣν ἄρα οἱ γέρας ἔξελον υἷες Ἀχαιῶν,
οἱ: Il. 18:460: καὶ θώρηχ’· ὃ γὰρ ἦν οἱ ἀπώλεσε πιστὸς ἑταῖρος
οἱ: Il. 18:466: ὥς οἱ τεύχεα καλὰ παρέσσεται, οἷά τις αὖτε
οἳ: Il. 18:503: κήρυκες δ’ ἄρα λαὸν ἐρήτυον· οἳ δὲ γέροντες
οἳ: Il. 18:513: οἳ δ’ οὔ πω πείθοντο, λόχῳ δ’ ὑπεθωρήσσοντο.
οἳ: Il. 18:516: οἳ δ’ ἴσαν· ἦρχε δ’ ἄρά σφιν Ἄρης καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
οἳ: Il. 18:520: οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σφίσιν εἶκε λοχῆσαι
οἳ: Il. 18:525: οἳ δὲ τάχα προγένοντο, δύω δ’ ἅμ’ ἕποντο νομῆες
οἳ: Il. 18:527: οἳ μὲν τὰ προϊδόντες ἐπέδραμον, ὦκα δ’ ἔπειτα
οἳ: Il. 18:530: οἳ δ’ ὡς οὖν ἐπύθοντο πολὺν κέλαδον παρὰ βουσὶν
οἳ: Il. 18:544: οἳ δ’ ὁπότε στρέψαντες ἱκοίατο τέλσον ἀρούρης,
οἳ: Il. 18:583: ἔγκατα καὶ μέλαν αἷμα λαφύσσετον· οἳ δὲ νομῆες
οἳ: Il. 18:585: οἳ δ’ ἤτοι δακέειν μὲν ἀπετρωπῶντο λεόντων,
οἳ: Il. 18:595: τῶν δ’ αἳ μὲν λεπτὰς ὀθόνας ἔχον, οἳ δὲ χιτῶνας
οἳ: Il. 18:597: καί ῥ’ αἳ μὲν καλὰς στεφάνας ἔχον, οἳ δὲ μαχαίρας
οἳ: Il. 18:599: οἳ δ’ ὁτὲ μὲν θρέξασκον ἐπισταμένοισι πόδεσσι
οἱ: Il. 18:610: τεῦξ’ ἄρα οἱ θώρηκα φαεινότερον πυρὸς αὐγῆς,
οἱ: Il. 18:611: τεῦξε δέ οἱ κόρυθα βριαρὴν κροτάφοις ἀραρυῖαν
οἱ: Il. 18:613: τεῦξε δέ οἱ κνημῖδας ἑανοῦ κασσιτέροιο.
οἱ: Il. 19:7: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
οἱ: Il. 19:16: ὡς εἶδ’, ὥς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
οἱ: Il. 19:39: στάξε κατὰ ῥινῶν, ἵνα οἱ χρὼς ἔμπεδος εἴη.
οἵ: Il. 19:42: καί ῥ’ οἵ περ τὸ πάρος γε νεῶν ἐν ἀγῶνι μένεσκον
οἵ: Il. 19:43: οἵ τε κυβερνῆται καὶ ἔχον οἰήϊα νηῶν
οἳ: Il. 19:45: καὶ μὴν οἳ τότε γ’ εἰς ἀγορὴν ἴσαν, οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
οἳ: Il. 19:74: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἐχάρησαν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
οἱ: Il. 19:83: Πηλεΐδῃ μὲν ἐγὼν ἐνδείξομαι· αὐτὰρ οἱ ἄλλοι
οἵ: Il. 19:88: οἵ τέ μοι εἰν ἀγορῇ φρεσὶν ἔμβαλον ἄγριον ἄτην,
οἵ: Il. 19:105: τῶν ἀνδρῶν γενεῆς οἵ θ’ αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσί.
οἳ: Il. 19:111: τῶν ἀνδρῶν οἳ σῆς ἐξ αἵματός εἰσι γενέθλης.
οἱ: Il. 19:124: σὸν γένος· οὔ οἱ ἀεικὲς ἀνασσέμεν Ἀργείοισιν.
οἱ: Il. 19:169: θαρσαλέον νύ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, οὐδέ τι γυῖα
οἳ: Il. 19:203: νῦν δ’ οἳ μὲν κέαται δεδαϊγμένοι, οὓς ἐδάμασσεν
οἱ: Il. 19:204: Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν,
οἱ: Il. 19:243: ἑπτὰ μὲν ἐκ κλισίης τρίποδας φέρον, οὕς οἱ ὑπέστη,
οἱ: Il. 19:253: ἥ οἱ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο,
οἳ: Il. 19:277: οἳ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος,
οἳ: Il. 19:294: κηδείους, οἳ πάντες ὀλέθριον ἦμαρ ἐπέσπον.
οἱ: Il. 19:332: Σκυρόθεν ἐξαγάγοις καί οἱ δείξειας ἕκαστα
οἳ: Il. 19:345: ἧσται ὀδυρόμενος ἕταρον φίλον· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
οἱ: Il. 19:347: ἀλλ’ ἴθι οἱ νέκτάρ τε καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν
οἱ: Il. 19:365: τοῦ καὶ ὀδόντων μὲν καναχὴ πέλε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
οἱ: Il. 19:366: λαμπέσθην ὡς εἴ τε πυρὸς σέλας, ἐν δέ οἱ ἦτορ
οἱ: Il. 19:368: δύσετο δῶρα θεοῦ, τά οἱ Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
οἷ: Il. 19:385: εἰ οἷ ἐφαρμόσσειε καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυῖα·
οἳ: Il. 20:1: Ὣς οἳ μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι θωρήσσοντο
οἳ: Il. 20:13: Ὣς οἳ μὲν Διὸς ἔνδον ἀγηγέρατ’· οὐδ’ ἐνοσίχθων
οἳ: Il. 20:23: ἥμενος, ἔνθ’ ὁρόων φρένα τέρψομαι· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
οἱ: Il. 20:62: δείσας δ’ ἐκ θρόνου ἆλτο καὶ ἴαχε, μή οἱ ὕπερθε
οἳ: Il. 20:75: Ὣς οἳ μὲν θεοὶ ἄντα θεῶν ἴσαν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
οἱ: Il. 20:80: ἀντία Πηλεΐωνος, ἐνῆκε δέ οἱ μένος ἠΰ·
οἱ: Il. 20:95: ἥ οἱ πρόσθεν ἰοῦσα τίθει φάος ἠδ’ ἐκέλευεν
οἳ: Il. 20:123: ἀθανάτων, οἳ δ’ αὖτ’ ἀνεμώλιοι οἳ τὸ πάρος περ
οἳ: Il. 20:123: ἀθανάτων, οἳ δ’ αὖτ’ ἀνεμώλιοι οἳ τὸ πάρος περ
οἱ: Il. 20:127: σήμερον· ὕστερον αὖτε τὰ πείσεται ἅσσά οἱ αἶσα
οἱ: Il. 20:146: ὑψηλόν, τό ῥά οἱ Τρῶες καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
οἳ: Il. 20:151: οἳ δ’ ἑτέρωσε καθῖζον ἐπ’ ὀφρύσι Καλλικολώνης
οἳ: Il. 20:153: Ὣς οἳ μέν ῥ’ ἑκάτερθε καθήατο μητιόωντες
οἱ: Il. 20:169: γίγνεται, ἐν δέ τέ οἱ κραδίῃ στένει ἄλκιμον ἦτορ,
οἳ: Il. 20:176: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
οἱ: Il. 20:183: εἰσὶν γάρ οἱ παῖδες, ὃ δ’ ἔμπεδος οὐδ’ ἀεσίφρων.
οἱ: Il. 20:282: ἔστη, κὰδ δ’ ἄχος οἱ χύτο μυρίον ὀφθαλμοῖσι,
οἱ: Il. 20:283: ταρβήσας ὅ οἱ ἄγχι πάγη βέλος. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
οἱ: Il. 20:289: ἢ κόρυθ’ ἠὲ σάκος, τό οἱ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
οἱ: Il. 20:296: νήπιος, οὐδέ τί οἱ χραισμήσει λυγρὸν ὄλεθρον.
οἵ: Il. 20:302: τόνδε κατακτείνῃ· μόριμον δέ οἵ ἐστ’ ἀλέασθαι,
οἳ: Il. 20:305: οἳ ἕθεν ἐξεγένοντο γυναικῶν τε θνητάων.
οἱ: Il. 20:349: ἐῤῥέτω· οὔ οἱ θυμὸς ἐμεῦ ἔτι πειρηθῆναι
οἳ: Il. 20:373: Ὣς φάτ’ ἐποτρύνων, οἳ δ’ ἀντίοι ἔγχε’ ἄειραν
οἱ: Il. 20:409: οὕνεκά οἱ μετὰ παισὶ νεώτατος ἔσκε γόνοιο,
οἱ: Il. 20:410: καί οἱ φίλτατος ἔσκε, πόδεσσι δὲ πάντας ἐνίκα
οἷ: Il. 20:418: κυανέη, προτὶ οἷ δ’ ἔλαβ’ ἔντερα χερσὶ λιασθείς.
οἱ: Il. 20:421: κάρ ῥά οἱ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
οἱ: Il. 20:470: ἐκ δέ οἱ ἧπαρ ὄλισθεν, ἀτὰρ μέλαν αἷμα κατ’ αὐτοῦ
οἱ: Il. 20:489: νύξ’, ἀπὸ δ’ ἅρματος ὦσε· κυκήθησαν δέ οἱ ἵπποι.
οἵ: Il. 21:6: τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο πεφυζότες, ἠέρα δ’ Ἥρη
οἳ: Il. 21:10: ὄχθαι δ’ ἀμφὶ περὶ μεγάλ’ ἴαχον· οἳ δ’ ἀλαλητῷ
οἱ: Il. 21:64: Ὣς ὅρμαινε μένων· ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθε τεθηπὼς
οἱ: Il. 21:117: τύψε κατὰ κληῗδα παρ’ αὐχένα, πᾶν δέ οἱ εἴσω
οἱ: Il. 21:121: καί οἱ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευεν·
οἵ: Il. 21:122: ἐνταυθοῖ νῦν κεῖσο μετ’ ἰχθύσιν, οἵ σ’ ὠτειλὴν
οἱ: Il. 21:145: ἔστη ἔχων δύο δοῦρε· μένος δέ οἱ ἐν φρεσὶ θῆκε
οἳ: Il. 21:148: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
οἱ: Il. 21:174: ἆλτ’ ἐπί οἱ μεμαώς· ὃ δ’ ἄρα μελίην Ἀχιλῆος
οἵ: Il. 21:206: οἵ ῥ’ ἔτι πὰρ ποταμὸν πεφοβήατο δινήεντα,
οἵ: Il. 21:236: πολλούς, οἵ ῥα κατ’ αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὓς κτάν’ Ἀχιλλεύς·
οἱ: Il. 21:320: μυρίον, οὐδέ οἱ ὀστέ’ ἐπιστήσονται Ἀχαιοὶ
οἱ: Il. 21:321: ἀλλέξαι· τόσσην οἱ ἄσιν καθύπερθε καλύψω.
οἱ: Il. 21:322: αὐτοῦ οἱ καὶ σῆμα τετεύξεται, οὐδέ τί μιν χρεὼ
οἵ: Il. 21:344: πολλούς, οἵ ῥα κατ’ αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὓς κτάν’ Ἀχιλλεύς·
οἳ: Il. 21:353: τείροντ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες οἳ κατὰ δίνας,
οἳ: Il. 21:354: οἳ κατὰ καλὰ ῥέεθρα κυβίστων ἔνθα καὶ ἔνθα
οἱ: Il. 21:371: ὅσσον οἱ ἄλλοι πάντες, ὅσοι Τρώεσσιν ἀρωγοί.
οἳ: Il. 21:383: Αὐτὰρ ἐπεὶ Ξάνθοιο δάμη μένος, οἳ μὲν ἔπειτα
οἱ: Il. 21:389: ἥμενος Οὐλύμπῳ· ἐγέλασσε δέ οἱ φίλον ἦτορ
οἵ: Il. 21:391: ἔνθ’ οἵ γ’ οὐκέτι δηρὸν ἀφέστασαν· ἦρχε γὰρ Ἄρης
οἱ: Il. 21:409: καί οἱ ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
οἳ: Il. 21:464: δειλῶν, οἳ φύλλοισιν ἐοικότες ἄλλοτε μέν τε
οἳ: Il. 21:467: παυώμεσθα μάχης· οἳ δ’ αὐτοὶ δηριαάσθων.
οἱ: Il. 21:473: πᾶσαν ἐπέτρεψας, μέλεον δέ οἱ εὖχος ἔδωκας·
οἷ: Il. 21:507: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἀμβρόσιος ἑανὸς τρέμε· τὴν δὲ προτὶ οἷ
οἳ: Il. 21:514: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
οἱ: Il. 21:516: μέμβλετο γάρ οἱ τεῖχος ἐϋδμήτοιο πόληος
οἳ: Il. 21:518: οἳ δ’ ἄλλοι πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
οἳ: Il. 21:519: οἳ μὲν χωόμενοι, οἳ δὲ μέγα κυδιόωντες·
οἳ: Il. 21:519: οἳ μὲν χωόμενοι, οἳ δὲ μέγα κυδιόωντες·
οἳ: Il. 21:537: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄνεσάν τε πύλας καὶ ἀπῶσαν ὀχῆας·
οἳ: Il. 21:540: οἳ δ’ ἰθὺς πόλιος καὶ τείχεος ὑψηλοῖο
οἱ: Il. 21:542: φεῦγον· ὃ δὲ σφεδανὸν ἔφεπ’ ἔγχεϊ, λύσσα δέ οἱ κῆρ
οἱ: Il. 21:547: ἐν μέν οἱ κραδίῃ θάρσος βάλε, πὰρ δέ οἱ αὐτὸς
οἱ: Il. 21:547: ἐν μέν οἱ κραδίῃ θάρσος βάλε, πὰρ δέ οἱ αὐτὸς
οἱ: Il. 21:551: ἔστη, πολλὰ δέ οἱ κραδίη πόρφυρε μένοντι·
οἱ: Il. 21:554: φεύγω, τῇ περ οἱ ἄλλοι ἀτυζόμενοι κλονέονται,
οἱ: Il. 21:567: εἰ δέ κέ οἱ προπάροιθε πόλεος κατεναντίον ἔλθω·
οἱ: Il. 21:570: ἔμμεναι· αὐτάρ οἱ Κρονίδης Ζεὺς κῦδος ὀπάζει.
οἱ: Il. 21:571: Ὣς εἰπὼν Ἀχιλῆα ἀλεὶς μένεν, ἐν δέ οἱ ἦτορ
οἱ: Il. 21:586: ἐν γάρ οἱ πολέες τε καὶ ἄλκιμοι ἀνέρες εἰμέν,
οἳ: Il. 21:587: οἳ καὶ πρόσθε φίλων τοκέων ἀλόχων τε καὶ υἱῶν
οἱ: Il. 21:592: ἀμφὶ δέ οἱ κνημὶς νεοτεύκτου κασσιτέροιο
οἳ: Il. 22:1: Ὣς οἳ μὲν κατὰ ἄστυ πεφυζότες ἠΰτε νεβροὶ
οἳ: Il. 22:12: οἳ δή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν, σὺ δὲ δεῦρο λιάσθης.
οἱ: Il. 22:27: ὅς ῥά τ’ ὀπώρης εἶσιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαὶ
οἵ: Il. 22:70: οἵ κ’ ἐμὸν αἷμα πιόντες ἀλύσσοντες περὶ θυμῷ
οἱ: Il. 22:114: καί οἱ ὑπόσχωμαι Ἑλένην καὶ κτήμαθ’ ἅμ’ αὐτῇ,
οἱ: Il. 22:131: Ὣς ὅρμαινε μένων, ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθεν Ἀχιλλεὺς
οἳ: Il. 22:145: οἳ δὲ παρὰ σκοπιὴν καὶ ἐρινεὸν ἠνεμόεντα
οἷ: Il. 22:196: εἴ πως οἷ καθύπερθεν ἀλάλκοιεν βελέεσσι,
οἱ: Il. 22:203: εἰ μή οἱ πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤντετ’ Ἀπόλλων
οἱ: Il. 22:204: ἐγγύθεν, ὅς οἱ ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα;
οἱ: Il. 22:219: οὔ οἱ νῦν ἔτι γ’ ἔστι πεφυγμένον ἄμμε γενέσθαι,
οἳ: Il. 22:248: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
οἱ: Il. 22:292: ὅττί ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός,
οἱ: Il. 22:295: ᾔτεέ μιν δόρυ μακρόν· ὃ δ’ οὔ τί οἱ ἐγγύθεν ἦεν.
οἵ: Il. 22:302: Ζηνί τε καὶ Διὸς υἷι ἑκηβόλῳ, οἵ με πάρος γε
οἱ: Il. 22:307: τό οἱ ὑπὸ λαπάρην τέτατο μέγα τε στιβαρόν τε,
οἷ: Il. 22:326: τῇ ῥ’ ἐπὶ οἷ μεμαῶτ’ ἔλασ’ ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεύς,
οἳ: Il. 22:370: οἳ καὶ θηήσαντο φυὴν καὶ εἶδος ἀγητὸν
οἵ: Il. 22:371: Ἕκτορος· οὐδ’ ἄρα οἵ τις ἀνουτητί γε παρέστη.
οἱ: Il. 22:380: ὃς κακὰ πόλλ’ ἔῤῥεξεν ὅσ’ οὐ σύμπαντες οἱ ἄλλοι,
οἵ: Il. 22:434: Τρωσί τε καὶ Τρῳῇσι κατὰ πτόλιν, οἵ σε θεὸν ὣς
οἵ: Il. 22:438: Ἕκτορος· οὐ γάρ οἵ τις ἐτήτυμος ἄγγελος ἐλθὼν
οἱ: Il. 22:439: ἤγγειλ’ ὅττί ῥά οἱ πόσις ἔκτοθι μίμνε πυλάων,
οἱ: Il. 22:448: τῆς δ’ ἐλελίχθη γυῖα, χαμαὶ δέ οἱ ἔκπεσε κερκίς·
οἱ: Il. 22:470: κρήδεμνόν θ’, ὅ ῥά οἱ δῶκε χρυσῆ Ἀφροδίτη
οἱ: Il. 22:489: ἔσσοντ’· ἄλλοι γάρ οἱ ἀπουρίσσουσιν ἀρούρας.
οἳ: Il. 23:1: Ὣς οἳ μὲν στενάχοντο κατὰ πτόλιν· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
οἳ: Il. 23:3: οἳ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος,
οἳ: Il. 23:12: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ᾤμωξαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ Ἀχιλλεύς.
οἳ: Il. 23:13: οἳ δὲ τρὶς περὶ νεκρὸν ἐΰτριχας ἤλασαν ἵππους
οἳ: Il. 23:26: ἐν κονίῃς· οἳ δ’ ἔντε’ ἀφωπλίζοντο ἕκαστος
οἳ: Il. 23:38: οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίην Ἀγαμέμνονος ἷξον ἰόντες,
οἳ: Il. 23:54: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
οἳ: Il. 23:58: οἳ μὲν κακκείοντες ἕβαν κλισίην δὲ ἕκαστος,
οἳ: Il. 23:114: οἳ δ’ ἴσαν ὑλοτόμους πελέκεας ἐν χερσὶν ἔχοντες
οἷ: Il. 23:126: φράσσατο Πατρόκλῳ μέγα ἠρίον ἠδὲ οἷ αὐτῷ.
οἳ: Il. 23:131: ἵππους· οἳ δ’ ὄρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον,
Οἳ: Il. 23:138: Οἳ δ’ ὅτε χῶρον ἵκανον ὅθί σφισι πέφραδ’ Ἀχιλλεὺς
οἱ: Il. 23:139: κάτθεσαν, αἶψα δέ οἱ μενοεικέα νήεον ὕλην.
οἱ: Il. 23:149: ὣς ἠρᾶθ’ ὃ γέρων, σὺ δέ οἱ νόον οὐκ ἐτέλεσσας.
οἵ: Il. 23:160: κήδεός ἐστι νέκυς· παρὰ δ’ οἵ τ’ ἀγοὶ ἄμμι μενόντων.
οἳ: Il. 23:200: οἳ μὲν ἄρα Ζεφύροιο δυσαέος ἀθρόοι ἔνδον
οἳ: Il. 23:229: οἳ δ’ ἄνεμοι πάλιν αὖτις ἔβαν οἶκον δὲ νέεσθαι
οἳ: Il. 23:233: οἳ δ’ ἀμφ’ Ἀτρεΐωνα ἀολλέες ἠγερέθοντο·
οἵ: Il. 23:247: εὐρύν θ’ ὑψηλόν τε τιθήμεναι, οἵ κεν ἐμεῖο
οἳ: Il. 23:249: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἐπίθοντο ποδώκεϊ Πηλεΐωνι.
οἱ: Il. 23:297: δῶρ’, ἵνα μή οἱ ἕποιθ’ ὑπὸ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν,
οἱ: Il. 23:298: ἀλλ’ αὐτοῦ τέρποιτο μένων· μέγα γάρ οἱ ἔδωκε
οἱ: Il. 23:303: τοῦ Νηληϊάδαο· Πυλοιγενέες δέ οἱ ἵπποι
οἱ: Il. 23:304: ὠκύποδες φέρον ἅρμα· πατὴρ δέ οἱ ἄγχι παραστὰς
οἱ: Il. 23:337: κένσαι ὁμοκλήσας, εἶξαί τέ οἱ ἡνία χερσίν.
οἳ: Il. 23:348: ἢ τοὺς Λαομέδοντος, οἳ ἐνθάδε γ’ ἔτραφεν ἐσθλοί.
Οἳ: Il. 23:362: Οἳ δ’ ἅμα πάντες ἐφ’ ἵπποιιν μάστιγας ἄειραν,
οἳ: Il. 23:364: ἐσσυμένως· οἳ δ’ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο
οἳ: Il. 23:372: ἵπποις, οἳ δ’ ἐπέτοντο κονίοντες πεδίοιο.
οἱ: Il. 23:384: ὅς ῥά οἱ ἐκ χειρῶν ἔβαλεν μάστιγα φαεινήν.
οἱ: Il. 23:387: οἳ δέ οἱ ἐβλάφθησαν ἄνευ κέντροιο θέοντες.
οἳ: Il. 23:387: οἳ δέ οἱ ἐβλάφθησαν ἄνευ κέντροιο θέοντες.
οἱ: Il. 23:390: δῶκε δέ οἱ μάστιγα, μένος δ’ ἵπποισιν ἐνῆκεν·
οἱ: Il. 23:392: ἵππειον δέ οἱ ἦξε θεὰ ζυγόν· αἳ δέ οἱ ἵπποι
οἱ: Il. 23:392: ἵππειον δέ οἱ ἦξε θεὰ ζυγόν· αἳ δέ οἱ ἵπποι
οἱ: Il. 23:396: θρυλίχθη δὲ μέτωπον ἐπ’ ὀφρύσι· τὼ δέ οἱ ὄσσε
οἱ: Il. 23:397: δακρυόφι πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
οἳ: Il. 23:417: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
οἳ: Il. 23:446: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
οἳ: Il. 23:496: ἵππους· οἳ δὲ τάχ’ αὐτοὶ ἐπειγόμενοι περὶ νίκης
οἵ: Il. 23:498: ἵππους Ἀργείων, οἳ δεύτεροι οἵ τε πάροιθεν.
οἳ: Il. 23:498: ἵππους Ἀργείων, οἳ δεύτεροι οἵ τε πάροιθεν.
οἱ: Il. 23:500: μάστι δ’ αἰὲν ἔλαυνε κατωμαδόν· οἳ δέ οἱ ἵπποι
οἳ: Il. 23:500: μάστι δ’ αἰὲν ἔλαυνε κατωμαδόν· οἳ δέ οἱ ἵπποι
οἱ: Il. 23:530: βάρδιστοι μὲν γάρ οἱ ἔσαν καλλίτριχες ἵπποι,
οἱ: Il. 23:537: ἀλλ’ ἄγε δή οἱ δῶμεν ἀέθλιον ὡς ἐπιεικὲς
οἳ: Il. 23:539: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευε.
οἱ: Il. 23:540: καί νύ κέ οἱ πόρεν ἵππον, ἐπῄνησαν γὰρ Ἀχαιοί,
οἱ: Il. 23:545: τὰ φρονέων ὅτι οἱ βλάβεν ἅρματα καὶ ταχέ’ ἵππω
οἱ: Il. 23:551: τῶν οἱ ἔπειτ’ ἀνελὼν δόμεναι καὶ μεῖζον ἄεθλον
οἱ: Il. 23:556: χαίρων Ἀντιλόχῳ, ὅτι οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος·
οἱ: Il. 23:560: δώσω οἱ θώρηκα, τὸν Ἀστεροπαῖον ἀπηύρων
οἱ: Il. 23:562: ἀμφιδεδίνηται· πολέος δέ οἱ ἄξιος ἔσται.
οἱ: Il. 23:564: οἰσέμεναι κλισίηθεν· ὃ δ’ ᾤχετο καί οἱ ἔνεικεν,
οἵ: Il. 23:572: τοὺς σοὺς πρόσθε βαλών, οἵ τοι πολὺ χείρονες ἦσαν.
οἱ: Il. 23:577: οἴχεται ἵππον ἄγων, ὅτι οἱ πολὺ χείρονες ἦσαν
οἳ: Il. 23:641: οἳ δ’ ἄρ’ ἔσαν δίδυμοι· ὃ μὲν ἔμπεδον ἡνιόχευεν,
οἱ: Il. 23:674: κηδεμόνες δέ οἱ ἐνθάδ’ ἀολλέες αὖθι μενόντων,
οἵ: Il. 23:675: οἵ κέ μιν ἐξοίσουσιν ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμέντα.
οἳ: Il. 23:676: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
οἱ: Il. 23:677: Εὐρύαλος δέ οἱ οἶος ἀνίστατο ἰσόθεος φὼς
οἱ: Il. 23:683: ζῶμα δέ οἱ πρῶτον παρακάββαλεν, αὐτὰρ ἔπειτα
οἵ: Il. 23:696: οἵ μιν ἄγον δι’ ἀγῶνος ἐφελκομένοισι πόδεσσιν
οἳ: Il. 23:707: ὄρνυσθ’ οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθον.
οἳ: Il. 23:717: αἵματι φοινικόεσσαι ἀνέδραμον· οἳ δὲ μάλ’ αἰεὶ
οἳ: Il. 23:738: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο,
οἳ: Il. 23:753: ὄρνυσθ’ οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθε.
οἱ: Il. 23:765: κὰδ δ’ ἄρα οἱ κεφαλῆς χέ’ ἀϋτμένα δῖος Ὀδυσσεὺς
οἳ: Il. 23:784: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.
οἳ: Il. 23:813: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν,
οἳ: Il. 23:831: ὄρνυσθ’ οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθε.
οἱ: Il. 23:832: εἴ οἱ καὶ μάλα πολλὸν ἀπόπροθι πίονες ἀγροί,
οἱ: Il. 23:834: χρεώμενος· οὐ μὲν γάρ οἱ ἀτεμβόμενός γε σιδήρου
οἱ: Il. 23:865: ὄρνιθος μὲν ἅμαρτε· μέγηρε γάρ οἱ τό γ’ Ἀπόλλων·
οἱ: Il. 24:29: ὃς νείκεσσε θεὰς ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο,
οἱ: Il. 24:30: τὴν δ’ ᾔνησ’ ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν.
οἱ: Il. 24:44: ὣς Ἀχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς
οἱ: Il. 24:52: ἕλκει· οὐ μήν οἱ τό γε κάλλιον οὐδέ τ’ ἄμεινον.
οἱ: Il. 24:53: μὴ ἀγαθῷ περ ἐόντι νεμεσσηθέωμέν οἱ ἡμεῖς·
οἳ: Il. 24:67: φίλτατος ἔσκε θεοῖσι βροτῶν οἳ ἐν Ἰλίῳ εἰσίν·
οἱ: Il. 24:72: λάθρῃ Ἀχιλλῆος θρασὺν Ἕκτορα· ἦ γάρ οἱ αἰεὶ
οἱ: Il. 24:75: ὄφρά τί οἱ εἴπω πυκινὸν ἔπος, ὥς κεν Ἀχιλλεὺς
οἱ: Il. 24:85: κλαῖε μόρον οὗ παιδὸς ἀμύμονος, ὅς οἱ ἔμελλε
οἱ: Il. 24:113: σκύζεσθαί οἱ εἰπὲ θεούς, ἐμὲ δ’ ἔξοχα πάντων
οἵ: Il. 24:141: Ὣς οἵ γ’ ἐν νηῶν ἀγύρει μήτηρ τε καὶ υἱὸς
οἱ: Il. 24:149: κῆρύξ τίς οἱ ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ’ ἰθύνοι
οἱ: Il. 24:152: μὴ δέ τί οἱ θάνατος μελέτω φρεσὶ μὴ δέ τι τάρβος·
οἱ: Il. 24:153: τοῖον γάρ οἱ πομπὸν ὀπάσσομεν Ἀργειφόντην,
οἳ: Il. 24:167: τῶν μιμνησκόμεναι οἳ δὴ πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ
οἳ: Il. 24:221: ἢ οἳ μάντιές εἰσι θυοσκόοι ἢ ἱερῆες,
οἱ: Il. 24:234: ἐκ δὲ δέπας περικαλλές, ὅ οἱ Θρῇκες πόρον ἄνδρες
οἳ: Il. 24:247: Ἦ καὶ σκηπανίῳ δίεπ’ ἀνέρας· οἳ δ’ ἴσαν ἔξω
οἳ: Il. 24:265: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πατρὸς ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
οἱ: Il. 24:292: αἴτει δ’ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τέ οἱ αὐτῷ
οἳ: Il. 24:320: δεξιὸς ἀΐξας διὰ ἄστεος· οἳ δὲ ἰδόντες
οἳ: Il. 24:329: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν πόλιος κατέβαν, πεδίον δ’ ἀφίκοντο,
οἳ: Il. 24:330: οἳ μὲν ἄρ’ ἄψοῤῥοι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο
Οἳ: Il. 24:349: Οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν μέγα σῆμα παρὲξ Ἴλοιο ἔλασσαν,
οἵ: Il. 24:365: οἵ τοι δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι ἐγγὺς ἔασι;
οἱ: Il. 24:399: ἓξ δέ οἱ υἷες ἔασιν, ἐγὼ δέ οἱ ἕβδομός εἰμι·
οἱ: Il. 24:399: ἓξ δέ οἱ υἷες ἔασιν, ἐγὼ δέ οἱ ἕβδομός εἰμι·
οἱ: Il. 24:413: αὔτως ἐν κλισίῃσι· δυωδεκάτη δέ οἱ ἠὼς
οἱ: Il. 24:414: κειμένῳ, οὐδέ τί οἱ χρὼς σήπεται, οὐδέ μιν εὐλαὶ
οἳ: Il. 24:427: λήθετ’ ἐνὶ μεγάροισι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι·
οἱ: Il. 24:428: τώ οἱ ἀπεμνήσαντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ.
οἳ: Il. 24:444: οἳ δὲ νέον περὶ δόρπα φυλακτῆρες πονέοντο,
οἱ: Il. 24:452: ἀμφὶ δέ οἱ μεγάλην αὐλὴν ποίησαν ἄνακτι
οἱ: Il. 24:467: λίσσεο καὶ τέκεος, ἵνα οἱ σὺν θυμὸν ὀρίνῃς.
οἱ: Il. 24:479: δεινὰς ἀνδροφόνους, αἵ οἱ πολέας κτάνον υἷας.
οἱ: Il. 24:514: καί οἱ ἀπὸ πραπίδων ἦλθ’ ἵμερος ἠδ’ ἀπὸ γυίων,
οἱ: Il. 24:537: καί οἱ θνητῷ ἐόντι θεὰν ποίησαν ἄκοιτιν.
οἱ: Il. 24:538: ἀλλ’ ἐπὶ καὶ τῷ θῆκε θεὸς κακόν, ὅττί οἱ οὔ τι
οἳ: Il. 24:576: οἳ τόθ’ ὑπὸ ζυγόφιν λύον ἵππους ἡμιόνους τε,
οἳ: Il. 24:610: οἳ μὲν ἄρ’ ἐννῆμαρ κέατ’ ἐν φόνῳ, οὐδέ τις ἦεν
οἳ: Il. 24:627: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
οἵ: Il. 24:651: ἐνθάδ’ ἐπέλθῃσιν βουληφόρος, οἵ τέ μοι αἰεὶ
οἳ: Il. 24:673: οἳ μὲν ἄρ’ ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόθι κοιμήσαντο
οἳ: Il. 24:696: οἳ δ’ εἰς ἄστυ ἔλων οἰμωγῇ τε στοναχῇ τε
οἳ: Il. 24:718: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ διέστησαν καὶ εἶξαν ἀπήνῃ.
οἳ: Il. 24:719: οἳ δ’ ἐπεὶ εἰσάγαγον κλυτὰ δώματα, τὸν μὲν ἔπειτα
οἵ: Il. 24:721: θρήνων ἐξάρχους, οἵ τε στονόεσσαν ἀοιδὴν
οἳ: Il. 24:722: οἳ μὲν ἄρ’ ἐθρήνεον, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
οἳ: Il. 24:750: οἳ δ’ ἄρα σεῦ κήδοντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ.
οἳ: Il. 24:782: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ὑπ’ ἀμάξῃσιν βόας ἡμιόνους τε
οἵ: Il. 24:804: ὣς οἵ γ’ ἀμφίεπον τάφον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο.
οἳ: Od. 1:8: νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
οἱ: Od. 1:17: τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
οἱ: Od. 1:24: οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος, οἱ δ’ ἀνιόντος,
οἱ: Od. 1:24: οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος, οἱ δ’ ἀνιόντος,
οἱ: Od. 1:26: ἔνθ’ ὅ γε τέρπετο δαιτὶ παρήμενος· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
οἱ: Od. 1:33: ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ’ ἔμμεναι· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
οἱ: Od. 1:37: εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον, ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς,
οἱ: Od. 1:62: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ; τί νύ οἱ τόσον ὠδύσαο, Ζεῦ;”
οἱ: Od. 1:88: αὐτὰρ ἐγὼν Ἰθάκηνδε ἐλεύσομαι, ὄφρα οἱ υἱὸν
οἱ: Od. 1:89: μᾶλλον ἐποτρύνω καί οἱ μένος ἐν φρεσὶ θείω,
οἱ: Od. 1:91: πᾶσι μνηστήρεσσιν ἀπειπέμεν, οἵ τέ οἱ αἰεὶ
οἵ: Od. 1:91: πᾶσι μνηστήρεσσιν ἀπειπέμεν, οἵ τέ οἱ αἰεὶ
οἱ: Od. 1:106: εὗρε δ’ ἄρα μνηστῆρας ἀγήνορας· οἱ μὲν ἔπειτα
οἱ: Od. 1:110: οἱ μὲν ἄρ’ οἶνον ἔμισγον ἐνὶ κρητῆρσι καὶ ὕδωρ,
οἱ: Od. 1:111: οἱ δ’ αὖτε σπόγγοισι πολυτρήτοισι τραπέζας
οἱ: Od. 1:126: οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἔντοσθεν ἔσαν δόμου ὑψηλοῖο,
οἱ: Od. 1:144: ἐς δ’ ἦλθον μνηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα
οἱ: Od. 1:149: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
οἱ: Od. 1:157: ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι·
οἱ: Od. 1:191: γρηῒ σὺν ἀμφιπόλῳ, ἥ οἱ βρῶσίν τε πόσιν τε
οἵ: Od. 1:199: ἄγριοι, οἵ που κεῖνον ἐρυκανόωσ’ ἀέκοντα.
οἱ: Od. 1:211: Ἀργείων οἱ ἄριστοι ἔβαν κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσίν·
οἳ: Od. 1:235: οἳ κεῖνον μὲν ἄϊστον ἐποίησαν περὶ πάντων
οἱ: Od. 1:239: τῶ κέν οἱ τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοί,
οἱ: Od. 1:261: φάρμακον ἀνδροφόνον διζήμενος, ὄφρα οἱ εἴη
οἱ: Od. 1:262: ἰοὺς χρίεσθαι χαλκήρεας· ἀλλ’ ὁ μὲν οὔ οἱ
οἱ: Od. 1:264: ἀλλὰ πατήρ οἱ δῶκεν ἐμός· φιλέεσκε γὰρ αἰνῶς· -
οἱ: Od. 1:275: μητέρα δ’, εἴ οἱ θυμὸς ἐφορμᾶται γαμέεσθαι,
οἱ: Od. 1:277: οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα
οἱ: Od. 1:291: σῆμά τέ οἱ χεῦαι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξαι
οἱ: Od. 1:300: Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα;
οἵ: Od. 1:304: ἠδ’ ἑτάρους, οἵ πού με μάλ’ ἀσχαλόωσι μένοντες·
οἱ: Od. 1:325: τοῖσι δ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός, οἱ δὲ σιωπῇ
οἱ: Od. 1:335: ἀμφίπολος δ’ ἄρα οἱ κεδνὴ ἑκάτερθε παρέστη.
οἱ: Od. 1:339: τῶν ἕν γέ σφιν ἄειδε παρήμενος, οἱ δὲ σιωπῇ
οἱ: Od. 1:347: τέρπειν ὅππῃ οἱ νόος ὄρνυται; οὔ νύ τ’ ἀοιδοὶ
οἱ: Od. 1:363: κλαῖεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα, φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον
οἱ: Od. 1:381: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
οἱ: Od. 1:392: οὐ μὲν γάρ τι κακὸν βασιλευέμεν· αἶψά τέ οἱ δῶ
οἱ: Od. 1:407: γαίης; ποῦ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα;
οἱ: Od. 1:421: οἱ δ’ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν
οἱ: Od. 1:425: Τηλέμαχος δ’, ὅθι οἱ θάλαμος περικαλλέος αὐλῆς
οἱ: Od. 1:434: ἥ οἱ ἅμ’ αἰθομένας δαΐδας φέρε καί ἑ μάλιστα
οἱ: Od. 2:8: οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα.
οἱ: Od. 2:21: τρεῖς δέ οἱ ἄλλοι ἔσαν, καὶ ὁ μὲν μνηστῆρσιν ὁμίλει,
οἳ: Od. 2:29: ἠὲ νέων ἀνδρῶν ἢ οἳ προγενέστεροί εἰσιν;
οἱ: Od. 2:33: ἐσθλός μοι δοκεῖ εἶναι, ὀνήμενος. εἴθε οἱ αὐτῷ
οἱ: Od. 2:37: στῆ δὲ μέσῃ ἀγορῇ· σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρὶ
οἳ: Od. 2:51: τῶν ἀνδρῶν φίλοι υἷες οἳ ἐνθάδε γ’ εἰσὶν ἄριστοι,
οἳ: Od. 2:52: οἳ πατρὸς μὲν ἐς οἶκον ἀπεῤῥίγασι νέεσθαι
οἱ: Od. 2:54: δοίη δ’ ᾧ κ’ ἐθέλοι καί οἱ κεχαρισμένος ἔλθοι·
οἱ: Od. 2:55: οἱ δ’ εἰς ἡμετέρου πωλεύμενοι ἤματα πάντα,
οἳ: Od. 2:66: οἳ περιναιετάουσι· θεῶν δ’ ὑποδείσατε μῆνιν,
οἱ: Od. 2:92: ἀγγελίας προϊεῖσα· νόος δέ οἱ ἄλλα μενοινᾷ.
οἱ: Od. 2:116: τὰ φρονέουσ’ ἀνὰ θυμόν, ἅ οἱ περὶ δῶκεν Ἀθήνη,
οἱ: Od. 2:124: ὄφρα κε κείνη τοῦτον ἔχῃ νόον, ὅν τινά οἱ νῦν
οἳ: Od. 2:167: οἳ νεμόμεσθ’ Ἰθάκην εὐδείελον. ἀλλὰ πολὺ πρὶν
οἱ: Od. 2:168: φραζώμεσθ’ ὥς κεν καταπαύσομεν· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
οἱ: Od. 2:172: ὥς οἱ ἐμυθεόμην, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον
οἱ: Od. 2:190: αὐτῷ μέν οἱ πρῶτον ἀνιηρέστερον ἔσται,
οἱ: Od. 2:196: οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα
οἵ: Od. 2:213: οἵ κέ μοι ἔνθα καὶ ἔνθα διαπρήσσωσι κέλευθον.
οἱ: Od. 2:222: σῆμά τέ οἱ χείω καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξω
οἱ: Od. 2:226: καί οἱ ἰὼν ἐν νηυσὶν ἐπέτρεπεν οἶκον ἅπαντα,
οἱ: Od. 2:249: οὔ κέν οἱ κεχάροιτο γυνή, μάλα περ χατέουσα,
οἱ: Od. 2:254: οἵ τέ οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώϊοί εἰσιν ἑταῖροι.
οἵ: Od. 2:254: οἵ τέ οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώϊοί εἰσιν ἑταῖροι.
οἱ: Od. 2:258: οἱ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὰ πρὸς δώμαθ’ ἕκαστος,
οἱ: Od. 2:267: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη,
οἱ: Od. 2:277: οἱ πλέονες κακίους, παῦροι δέ τε πατρὸς ἀρείους.
οἱ: Od. 2:302: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
οἱ: Od. 2:323: οἱ δ’ ἐπελώβευον καὶ ἐκερτόμεον ἐπέεσσιν·
οἱ: Od. 2:367: οἱ δέ τοι αὐτίκ’ ἰόντι κακὰ φράσσονται ὀπίσσω,
οἱ: Od. 2:379: αὐτίκ’ ἔπειτά οἱ οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἄφυσσεν,
οἱ: Od. 2:380: ἐν δέ οἱ ἄλφιτα χεῦεν ἐϋῤῥαφέεσσι δοροῖσι·
οἱ: Od. 2:387: ᾔτεε νῆα θοήν· ὁ δέ οἱ πρόφρων ὑπέδεκτο.
οἱ: Od. 2:397: οἱ δ’ εὕδειν ὤρνυντο κατὰ πτόλιν, οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
οἱ: Od. 2:414: οἱ δ’ ἄρα πάντα φέροντες ἐϋσσέλμῳ ἐνὶ νηῒ
οἱ: Od. 3:4: οἱ δὲ Πύλον, Νηλῆος ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
οἱ: Od. 3:9: εὖθ’ οἱ σπλάγχνα πάσαντο, θεῷ δ’ ἐπὶ μηρί’ ἔκηαν,
οἱ: Od. 3:10: οἱ δ’ ἰθὺς κατάγοντο ἰδ’ ἱστία νηὸς ἐΐσης
οἱ: Od. 3:34: οἱ δ’ ὡς οὖν ξείνους ἴδον, ἁθρόοι ἦλθον ἅπαντες,
οἷ: Od. 3:53: οὕνεκα οἷ προτέρῃ δῶκε χρύσειον ἄλεισον·
οἱ: Od. 3:65: οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο,
οἵ: Od. 3:70: ξείνους, οἵ τινές εἰσιν, ἐπεὶ τάρπησαν ἐδωδῆς.
οἱ: Od. 3:139: οἱ δ’ ἦλθον οἴνῳ βεβαρηότες υἷες Ἀχαιῶν, -
οἱ: Od. 3:149: ἕστασαν· οἱ δ’ ἀνόρουσαν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
οἱ: Od. 3:153: ἠῶθεν δ’ οἱ μὲν νέας ἕλκομεν εἰς ἅλα δῖαν
οἱ: Od. 3:162: οἱ μὲν ἀποστρέψαντες ἔβαν νέας ἀμφιελίσσας
οἵ: Od. 3:185: κείνων, οἵ τ’ ἐσάωθεν Ἀχαιῶν οἵ τ’ ἀπόλοντο.
οἵ: Od. 3:185: κείνων, οἵ τ’ ἐσάωθεν Ἀχαιῶν οἵ τ’ ἀπόλοντο.
οἱ: Od. 3:192: οἳ φύγον ἐκ πολέμου, πόντος δέ οἱ οὔ τιν’ ἀπηύρα.
οἳ: Od. 3:192: οἳ φύγον ἐκ πολέμου, πόντος δέ οἱ οὔ τιν’ ἀπηύρα.
οἱ: Od. 3:198: Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα.
οἱ: Od. 3:203: καὶ λίην κεῖνος μὲν ἐτείσατο, καί οἱ Ἀχαιοὶ
οἵ: Od. 3:207: οἵ τέ μοι ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωνται.
οἱ: Od. 3:241: κείνῳ δ’ οὐκέτι νόστος ἐτήτυμος, ἀλλά οἱ ἤδη
οἱ: Od. 3:258: τῶ κέ οἱ οὐδὲ θανόντι χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν,
οἱ: Od. 3:306: τῷ δέ οἱ ὀγδοάτῳ κακὸν ἤλυθε δῖος Ὀρέστης
οἱ: Od. 3:308: [Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα.]
οἱ: Od. 3:311: αὐτῆμαρ δέ οἱ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
οἱ: Od. 3:312: πολλὰ κτήματ’ ἄγων, ὅσα οἱ νέες ἄχθος ἄειραν.
οἵ: Od. 3:325: πὰρ δέ τοι υἷες ἐμοί, οἵ τοι πομπῆες ἔσονται
οἱ: Od. 3:337: ἦ ῥα Διὸς θυγάτηρ, οἱ δ’ ἔκλυον αὐδησάσης·
οἱ: Od. 3:363: οἱ δ’ ἄλλοι φιλότητι νεώτεροι ἄνδρες ἕπονται,
οἱ: Od. 3:369: πέμψον σὺν δίφρῳ τε καὶ υἱέϊ· δὸς δέ οἱ ἵππους,
οἵ: Od. 3:370: οἵ τοι ἐλαφρότατοι θείειν καὶ κάρτος ἄριστοι.”
οἱ: Od. 3:396: οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος,
οἱ: Od. 3:401: ὅς οἱ ἔτ’ ἠΐθεος παίδων ἦν ἐν μεγάροισιν.
οἱ: Od. 3:407: οἵ οἱ ἔσαν προπάροιθε θυράων ὑψηλάων
οἵ: Od. 3:407: οἵ οἱ ἔσαν προπάροιθε θυράων ὑψηλάων
οἱ: Od. 3:427: οἱ δ’ ἄλλοι μένετ’ αὐτοῦ ἀολλέες, εἴπατε δ’ εἴσω
οἱ: Od. 3:430: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐποίπνυον· ἦλθε μὲν ἂρ βοῦς
οἱ: Od. 3:453: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀνελόντες ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
οἱ: Od. 3:470: οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο,
οἱ: Od. 3:477: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
οἱ: Od. 3:486: οἱ δὲ πανημέριοι σεῖον ζυγὸν ἀμφὶς ἔχοντες.
Οἱ: Od. 4:1: Οἱ δ’ ἷξον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν,
οἱ: Od. 4:11: ὅς οἱ τηλύγετος γένετο κρατερὸς Μεγαπένθης
οἱ: Od. 4:15: ὣς οἱ μὲν δαίνυντο καθ’ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα
οἱ: Od. 4:39: οἱ δ’ ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας·
οἱ: Od. 4:43: αὐτοὺς δ’ εἰσῆγον θεῖον δόμον. οἱ δὲ ἰδόντες
οἵ: Od. 4:61: δείπνου πασσαμένω εἰρησόμεθ’ οἵ τινές ἐστον
οἱ: Od. 4:66: ὄπτ’ ἐν χερσὶν ἑλών, τά ῥά οἱ γέρα πάρθεσαν αὐτῷ.
οἱ: Od. 4:67: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
οἱ: Od. 4:70: ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι·
οἵ: Od. 4:94: καὶ πατέρων τάδε μέλλετ’ ἀκουέμεν, οἵ τινες ὕμιν
οἱ: Od. 4:98: ναίειν, οἱ δ’ ἄνδρες σόοι ἔμμεναι, οἳ τότ’ ὄλοντο
οἳ: Od. 4:98: ναίειν, οἱ δ’ ἄνδρες σόοι ἔμμεναι, οἳ τότ’ ὄλοντο
οἱ: Od. 4:125: Φυλὼ δ’ ἀργύρεον τάλαρον φέρε, τόν οἱ ἔδωκεν
οἱ: Od. 4:133: τόν ῥά οἱ ἀμφίπολος Φυλὼ παρέθηκε φέρουσα
οἵ: Od. 4:138: “ἴδμεν δή, Μενέλαε διοτρεφές, οἵ τινες οἵδε
οἱ: Od. 4:163: ὄφρα οἱ ἤ τι ἔπος ὑποθήεαι ἠέ τι ἔργον.
οἱ: Od. 4:166: ὡς νῦν Τηλεμάχῳ ὁ μὲν οἴχεται, οὐδέ οἱ ἄλλοι
οἵ: Od. 4:167: εἴσ’, οἵ κεν κατὰ δῆμον ἀλάλκοιεν κακότητα.”
οἱ: Od. 4:174: καί κέ οἱ Ἄργεϊ νάσσα πόλιν καὶ δώματ’ ἔτευξα,
οἱ: Od. 4:218: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
οἱ: Od. 4:224: οὐδ’ εἴ οἱ κατατεθναίη μήτηρ τε πατήρ τε,
οἱ: Od. 4:225: οὐδ’ εἴ οἱ προπάροιθεν ἀδελφεὸν ἢ φίλον υἱὸν
οἱ: Od. 4:228: ἐσθλά, τά οἱ Πολύδαμνα πόρεν, Θῶνος παράκοιτις,
οἱ: Od. 4:249: τῷ ἴκελος κατέδυ Τρώων πόλιν, οἱ δ’ ἀβάκησαν
οἵ: Od. 4:292: ἄλγιον· οὐ γάρ οἵ τι τό γ’ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
οἱ: Od. 4:293: οὐδ’ εἴ οἱ κραδίη γε σιδηρέη ἔνδοθεν ἦεν.
οἱ: Od. 4:302: οἱ μὲν ἄρ’ ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόθι κοιμήσαντο,
οἵ: Od. 4:319: δυσμενέων δ’ ἀνδρῶν πλεῖος δόμος, οἵ τέ μοι αἰεὶ
οἱ: Od. 4:353: οἱ δ’ αἰεὶ βούλοντο θεοὶ μεμνῆσθαι ἐφετμέων.
οἵ: Od. 4:361: πνείοντες φαίνονθ’ ἁλιαέες, οἵ ῥά τε νηῶν
οἳ: Od. 4:378: ἀθανάτους ἀλιτέσθαι, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.
οἵ: Od. 4:409: τρεῖς, οἵ τοι παρὰ νηυσὶν ἐϋσσέλμοισιν ἄριστοι.
οἱ: Od. 4:536: οὐδέ τις Ἀτρεΐδεω ἑτάρων λίπεθ’, οἵ οἱ ἕποντο,
οἵ: Od. 4:536: οὐδέ τις Ἀτρεΐδεω ἑτάρων λίπεθ’, οἵ οἱ ἕποντο,
οἱ: Od. 4:559: οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
οἵ: Od. 4:560: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
οἱ: Od. 4:620: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
οἱ: Od. 4:622: οἱ δ’ ἦγον μὲν μῆλα, φέρον δ’ εὐήνορα οἶνον·
οἱ: Od. 4:624: ὣς οἱ μὲν περὶ δεῖπνον ἐνὶ μεγάροισι πένοντο,
οἱ: Od. 4:638: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον· οὐ γὰρ ἔφαντο
οἱ: Od. 4:647: ἦε ἑκών οἱ δῶκας, ἐπεὶ προσπτύξατο μύθῳ.”
οἱ: Od. 4:649: “αὐτὸς ἑκών οἱ δῶκα· τί κεν ῥέξειε καὶ ἄλλος,
οἳ: Od. 4:652: κοῦροι δ’, οἳ κατὰ δῆμον ἀριστεύουσι μεθ’ ἡμέας,
οἱ: Od. 4:653: οἵ οἱ ἕποντ’· ἐν δ’ ἀρχὸν ἐγὼ βαίνοντ’ ἐνόησα
οἵ: Od. 4:653: οἵ οἱ ἕποντ’· ἐν δ’ ἀρχὸν ἐγὼ βαίνοντ’ ἐνόησα
οἱ: Od. 4:662: πίμπλαντ’, ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην·
οἱ: Od. 4:664: Τηλεμάχῳ ὁδὸς ἥδε· φάμεν δέ οἱ οὐ τελέεσθαι.
οἱ: Od. 4:667: ἄρξει καὶ προτέρω κακὸν ἔμμεναι· ἀλλά οἱ αὐτῷ
οἱ: Od. 4:673: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον·
οἱ: Od. 4:677: κῆρυξ γάρ οἱ ἔειπε Μέδων, ὃς ἐπεύθετο βουλὰς
οἱ: Od. 4:678: αὐλῆς ἐκτὸς ἐών· οἱ δ’ ἔνδοθι μῆτιν ὕφαινον.
οἳ: Od. 4:686: οἳ θάμ’ ἀγειρόμενοι βίοτον κατακείρετε πολλόν,
οἱ: Od. 4:704: δὴν δέ μιν ἀφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
οἱ: Od. 4:705: δακρυόφιν πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
οἳ: Od. 4:740: ἐξελθὼν λαοῖσιν ὀδύρεται, οἳ μεμάασιν
οἱ: Od. 4:745: ᾔδε’ ἐγὼ τάδε πάντα, πόρον δέ οἱ, ὅσσ’ ἐκέλευσε,
οἱ: Od. 4:767: ὣς εἰποῦσ’ ὀλόλυξε, θεὰ δέ οἱ ἔκλυεν ἀρῆς.
οἱ: Od. 4:771: ἀρτύει, οὐδέ τι οἶδεν, ὅ οἱ φόνος υἷϊ τέτυκται.”
οἱ: Od. 4:789: ὁρμαίνουσ’, ἤ οἱ θάνατον φύγοι υἱὸς ἀμύμων,
οἱ: Od. 4:794: εὗδε δ’ ἀνακλινθεῖσα, λύθεν δέ οἱ ἅψεα πάντα.
οἱ: Od. 4:826: τοίη γάρ οἱ πομπὸς ἅμ’ ἔρχεται, ἥν τε καὶ ἄλλοι
οἱ: Od. 4:840: κούρη Ἰκαρίοιο· φίλον δέ οἱ ἦτορ ἰάνθη,
οἱ: Od. 4:841: ὥς οἱ ἐναργὲς ὄνειρον ἐπέσσυτο νυκτὸς ἀμολγῷ.
οἱ: Od. 5:3: οἱ δὲ θεοὶ θῶκόνδε καθίζανον, ἐν δ’ ἄρα τοῖσι
οἱ: Od. 5:6: μνησαμένη· μέλε γάρ οἱ ἐὼν ἐν δώμασι νύμφης·
οἱ: Od. 5:16: οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
οἵ: Od. 5:17: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
οἳ: Od. 5:35: Φαιήκων ἐς γαῖαν, οἳ ἀγχίθεοι γεγάασιν·
οἵ: Od. 5:36: οἵ κέν μιν περὶ κῆρι θεὸν ὣς τιμήσουσι,
οἱ: Od. 5:41: ὣς γάρ οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
οἵ: Od. 5:101: ἄσπετον; οὐδέ τις ἄγχι βροτῶν πόλις, οἵ τε θεοῖσιν
οἳ: Od. 5:106: τῶν ἀνδρῶν, οἳ ἄστυ πέρι Πριάμοιο μάχοντο
οἱ: Od. 5:113: οὐ γάρ οἱ τῇδ’ αἶσα φίλων ἀπονόσφιν ὀλέσθαι,
οἱ: Od. 5:114: ἀλλ’ ἔτι οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
οἵ: Od. 5:119: οἵ τε θεαῖσ’ ἀγάασθε παρ’ ἀνδράσιν εὐνάζεσθαι
οἱ: Od. 5:122: τόφρα οἱ ἠγάασθε θεοὶ ῥεῖα ζώοντες,
οἱ: Od. 5:131: οἶον, ἐπεί οἱ νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ
οἵ: Od. 5:142: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
οἱ: Od. 5:143: αὐτάρ οἱ πρόφρων ὑποθήσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω,
οἵ: Od. 5:170: οἵ μευ φέρτεροί εἰσι νοῆσαί τε κρῆναί τε.”
οἱ: Od. 5:200: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
οἱ: Od. 5:234: δῶκε μέν οἱ πέλεκυν μέγαν, ἄρμενον ἐν παλάμῃσι,
οἱ: Od. 5:240: αὖα πάλαι, περίκηλα, τά οἱ πλώοιεν ἐλαφρῶς.
οἱ: Od. 5:243: αὐτὰρ ὁ τάμνετο δοῦρα· θοῶς δέ οἱ ἤνυτο ἔργον.
οἱ: Od. 5:265: ἐν δέ οἱ ἀσκὸν ἔθηκε θεὰ μέλανος οἴνοιο
οἱ: Od. 5:267: κωρύκῳ, ἐν δέ οἱ ὄψα τίθει μενοεικέα πολλά·
οἱ: Od. 5:271: ἥμενος· οὐδέ οἱ ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτε
οἱ: Od. 5:283: τηλόθεν ἐκ Σολύμων ὀρέων ἴδεν· εἴσατο γάρ οἱ
οἱ: Od. 5:288: καὶ δὴ Φαιήκων γαίης σχεδόν, ἔνθα οἱ αἶσα
οἳ: Od. 5:306: τρὶς μάκαρες Δαναοὶ καὶ τετράκις, οἳ τότ’ ὄλοντο
οἱ: Od. 5:316: ἐκ χειρῶν προέηκε· μέσον δέ οἱ ἱστὸν ἔαξε
οἱ: Od. 5:321: εἵματα γάρ ἑ βάρυνε, τά οἱ πόρε δῖα Καλυψώ.
οἱ: Od. 5:323: πικρήν, ἥ οἱ πολλὴ ἀπὸ κρατὸς κελάρυζεν.
οἱ: Od. 5:372: εἵματα δ’ ἐξαπέδυνε, τά οἱ πόρε δῖα Καλυψώ.
οἱ: Od. 5:381: ἵκετο δ’ εἰς Αἰγάς, ὅθι οἱ κλυτὰ δώματ’ ἔασιν.
οἱ: Od. 5:389: πλάζετο, πολλὰ δέ οἱ κραδίη προτιόσσετ’ ὄλεθρον.
οἱ: Od. 5:396: δηρὸν τηκόμενος, στυγερὸς δέ οἱ ἔχραε δαίμων,
οἱ: Od. 5:442: ἷξε νέων, τῇ δή οἱ ἐείσατο χῶρος ἄριστος,
οἱ: Od. 5:452: πρόσθε δέ οἱ ποίησε γαλήνην, τὸν δ’ ἐσάωσεν
οἱ: Od. 5:474: ὣς ἄρα οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι·
οἳ: Od. 6:4: οἳ πρὶν μέν ποτ’ ἔναιον ἐν εὐρυχόρῳ Ὑπερείῃ,
οἵ: Od. 6:6: οἵ σφεας σινέσκοντο, βίηφι δὲ φέρτεροι ἦσαν.
οἱ: Od. 6:23: ἥ οἱ ὁμηλικίη μὲν ἔην, κεχάριστο δὲ θυμῷ.
οἵ: Od. 6:28: ἕννυσθαι, τὰ δὲ τοῖσι παρασχεῖν, οἵ κέ σ’ ἄγωνται·
οἱ: Od. 6:63: οἱ δύ’ ὀπυίοντες, τρεῖς δ’ ἠΐθεοι θαλέθοντες·
οἱ: Od. 6:64: οἱ δ’ αἰεὶ ἐθέλουσι νεόπλυτα εἵματ’ ἔχοντες
οἱ: Od. 6:72: οἱ μὲν ἄρ’ ἐκτὸς ἄμαξαν ἐΰτροχον ἡμιονείην
οἱ: Od. 6:114: ἥ οἱ Φαιήκων ἀνδρῶν πόλιν ἡγήσαιτο.
οἵ: Od. 6:120: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
οἱ: Od. 6:131: ὅς τ’ εἶσ’ ὑόμενος καὶ ἀήμενος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
οἱ: Od. 6:145: ὣς ἄρα οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
οἱ: Od. 6:147: μή οἱ γοῦνα λαβόντι χολώσαιτο φρένα κούρη.
οἳ: Od. 6:153: εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν, οἳ ἐπὶ χθονὶ ναιετάουσι,
οἳ: Od. 6:177: ἀνθρώπων, οἳ τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν.
οἱ: Od. 6:214: πὰρ δ’ ἄρα οἱ φᾶρός τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἔθηκαν,
οἱ: Od. 6:225: ἅλμην, ἥ οἱ νῶτα καὶ εὐρέας ἄμπεχεν ὤμους·
οἱ: Od. 6:228: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσαθ’ ἅ οἱ πόρε παρθένος ἀδμής,
οἳ: Od. 6:240: οὐ πάντων ἀέκητι θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι,
οἱ: Od. 6:245: ἐνθάδε ναιετάων, καί οἱ ἅδοι αὐτόθι μίμνειν.
οἱ: Od. 6:277: ξεῖνος; ποῦ δέ μιν εὗρε; πόσις νύ οἱ ἔσσεται αὐτῇ.
οἱ: Od. 6:280: ἤ τίς οἱ εὐξαμένῃ πολυάρητος θεὸς ἦλθεν
οἱ: Od. 6:307: κίονι κεκλιμένη· δμῳαὶ δέ οἱ εἵατ’ ὄπισθεν.
οἵ: Od. 7:5: ἵσταντ’ ἀθανάτοισ’ ἐναλίγκιοι, οἵ ῥ’ ὑπ’ ἀπήνης
οἱ: Od. 7:7: αὐτὴ δ’ ἐς θάλαμον ἑὸν ἤϊε· δαῖε δέ οἱ πῦρ
οἱ: Od. 7:13: ἥ οἱ πῦρ ἀνέκαιε καὶ εἴσω δόρπον ἐκόσμει.
οἱ: Od. 7:19: ἔνθα οἱ ἀντεβόλησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
οἳ: Od. 7:26: ἀνθρώπων, οἳ τήνδε πόλιν καὶ ἔργα νέμονται.”
οἵ: Od. 7:32: οὐ γὰρ ξείνους οἵ γε μάλ’ ἀνθρώπους ἀνέχονται
οἱ: Od. 7:41: εἴα ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεός, ἥ ῥά οἱ ἀχλὺν
οἵ: Od. 7:55: τῶν αὐτῶν, οἵ περ τέκον Ἀλκίνοον βασιλῆα.
οἵ: Od. 7:71: καὶ λαῶν, οἵ μίν ῥα θεὸν ὣς εἰσορόωντες
οἱ: Od. 7:82: Ἀλκινόου πρὸς δώματ’ ἴε κλυτά· πολλὰ δέ οἱ κῆρ
οἱ: Od. 7:103: πεντήκοντα δέ οἱ δμῳαὶ κατὰ δῶμα γυναῖκες
οἱ: Od. 7:122: ἔνθα δέ οἱ πολύκαρπος ἀλῳὴ ἐῤῥίζωται,
οἱ: Od. 7:140: πολλὴν ἠέρ’ ἔχων, ἥν οἱ περίχευεν Ἀθήνη,
οἱ: Od. 7:144: οἱ δ’ ἄνεω ἐγένοντο δόμον κάτα φῶτα ἰδόντες,
οἱ: Od. 7:154: πὰρ πυρί· οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
οἱ: Od. 7:171: ὅς οἱ πλησίον ἷζε, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκε.
οἱ: Od. 7:197: πείσεται, ἅσσα οἱ αἶσα κατὰ Κλῶθές τε βαρεῖαι
οἱ: Od. 7:226: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον
οἱ: Od. 7:229: οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος,
οἱ: Od. 7:231: πὰρ δέ οἱ Ἀρήτη τε καὶ Ἀλκίνοος θεοειδὴς
οἱ: Od. 7:319: λέξεαι, οἱ δ’ ἐλόωσι γαλήνην, ὄφρ’ ἂν ἵκηαι
οἵ: Od. 7:322: τὴν γὰρ τηλοτάτω φάσ’ ἔμμεναι οἵ μιν ἴδοντο
οἱ: Od. 7:325: καὶ μὲν οἱ ἔνθ’ ἦλθον καὶ ἄτερ καμάτοιο τέλεσσαν
οἱ: Od. 7:334: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
οἱ: Od. 8:40: κούροισιν μὲν ταῦτ’ ἐπιτέλλομαι· αὐτὰρ οἱ ἄλλοι
οἵ: Od. 8:51: νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἁλὸς βένθοσδε ἔρυσσαν,
οἱ: Od. 8:71: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
οἱ: Od. 8:79: ὣς γάρ οἱ χρείων μυθήσατο Φοῖβος Ἀπόλλων
οἱ: Od. 8:91: Φαιήκων οἱ ἄριστοι, ἐπεὶ τέρποντ’ ἐπέεσσιν,
οἱ: Od. 8:107: κῆρυξ· ἦρχε δὲ τῷ αὐτὴν ὁδὸν ἥν περ οἱ ἄλλοι
οἱ: Od. 8:108: Φαιήκων οἱ ἄριστοι, ἀέθλια θαυμανέοντες.
οἱ: Od. 8:120: οἱ δ’ ἦ τοι πρῶτον μὲν ἐπειρήσαντο πόδεσσι·
οἱ: Od. 8:121: τοῖσι δ’ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος· οἱ δ’ ἅμα πάντες
οἱ: Od. 8:125: τόσσον ὑπεκπροθέων λαοὺς ἵκεθ’, οἱ δ’ ἐλίποντο.
οἱ: Od. 8:126: οἱ δὲ παλαιμοσύνης ἀλεγεινῆς πειρήσαντο·
οἵ: Od. 8:162: ἀρχὸς ναυτάων, οἵ τε πρηκτῆρες ἔασι,
οἱ: Od. 8:170: ἀλλὰ θεὸς μορφὴν ἔπεσι στέφει· οἱ δέ τ’ ἐς αὐτὸν
οἱ: Od. 8:175: ἀλλ’ οὔ οἱ χάρις ἀμφὶ περιστέφεται ἐπέεσσιν,
οἵ: Od. 8:225: οἵ ῥα καὶ ἀθανάτοισιν ἐρίζεσκον περὶ τόξων.
οἱ: Od. 8:234: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
οἳ: Od. 8:259: δήμιοι, οἳ κατ’ ἀγῶνα ἐῢ πρήσσεσκον ἕκαστα,
οἱ: Od. 8:270: Ἡφαίστοιο ἄνακτος. ἄφαρ δέ οἱ ἄγγελος ἦλθεν
οἱ: Od. 8:277: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, ὅθι οἱ φίλα δέμνια κεῖτο·
οἱ: Od. 8:284: ἥ οἱ γαιάων πολὺ φιλτάτη ἐστὶν ἁπασέων.
οἱ: Od. 8:291: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
οἱ: Od. 8:302: Ἠέλιος γάρ οἱ σκοπιὴν ἔχεν εἶπέ τε μῦθον.
οἱ: Od. 8:319: ὅσσα οἱ ἐγγυάλιξα κυνώπιδος εἵνεκα κούρης,
οἱ: Od. 8:320: οὕνεκά οἱ καλὴ θυγάτηρ, ἀτὰρ οὐκ ἐχέθυμος.”
οἱ: Od. 8:321: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀγέροντο θεοὶ ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ·
οἳ: Od. 8:331: ὠκύτατόν περ ἐόντα θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν,
οἱ: Od. 8:333: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
οἱ: Od. 8:363: ἐς Πάφον, ἔνθα τέ οἱ τέμενος βωμός τε θυήεις.
οἱ: Od. 8:372: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σφαῖραν καλὴν μετὰ χερσὶν ἕλοντο,
οἱ: Od. 8:389: ἀλλ’ ἄγε οἱ δῶμεν ξεινήϊον, ὡς ἐπιεικές.
οἱ: Od. 8:392: τῶν οἱ ἕκαστος φᾶρος ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα
οἱ: Od. 8:398: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον,
οἱ: Od. 8:403: δώσω οἱ τόδ’ ἄορ παγχάλκεον, ᾧ ἔπι κώπη
οἱ: Od. 8:405: ἀμφιδεδίνηται· πολέος δέ οἱ ἄξιον ἔσται.”
οἱ: Od. 8:426: ἀμφὶ δέ οἱ πυρὶ χαλκὸν ἰήνατε, θέρμετε δ’ ὕδωρ,
οἱ: Od. 8:428: δῶρα, τά οἱ Φαίηκες ἀμύμονες ἐνθάδ’ ἔνεικαν,
οἱ: Od. 8:430: καί οἱ ἐγὼ τόδ’ ἄλεισον ἐμὸν περικαλλὲς ὀπάσσω,
οἱ: Od. 8:440: ἐσθῆτα χρυσόν τε, τά οἱ Φαίηκες ἔδωκαν·
οἱ: Od. 8:453: τόφρα δέ οἱ κομιδή γε θεῷ ὣς ἔμπεδος ἦεν.
οἱ: Od. 8:470: οἱ δ’ ἤδη μοίρας τ’ ἔνεμον κερόωντό τε οἶνον.
οἱ: Od. 8:484: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
οἳ: Od. 8:495: ἀνδρῶν ἐμπλήσας, οἳ Ἴλιον ἐξαλάπαξαν.
οἱ: Od. 8:500: ἔνθεν ἑλών, ὡς οἱ μὲν ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν
οἱ: Od. 8:527: ἀμφ’ αὐτῷ χυμένη λίγα κωκύει· οἱ δέ τ’ ὄπισθε
οἱ: Od. 8:545: πομπὴ καὶ φίλα δῶρα, τὰ οἱ δίδομεν φιλέοντες.
οἳ: Od. 8:551: ἄλλοι θ’ οἳ κατὰ ἄστυ καὶ οἳ περιναιετάουσιν.
οἳ: Od. 8:551: ἄλλοι θ’ οἳ κατὰ ἄστυ καὶ οἳ περιναιετάουσιν.
οἱ: Od. 8:571: ἤ κ’ ἀτέλεστ’ εἴη, ὥς οἱ φίλον ἔπλετο θυμῷ.
οἵ: Od. 8:576: οἵ τε φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής.
οἵ: Od. 8:582: ἐσθλὸς ἐών, γαμβρὸς ἢ πενθερός; οἵ τε μάλιστα
οἵ: Od. 9:48: οἵ σφιν γείτονες ἦσαν, ἅμα πλέονες καὶ ἀρείους,
οἱ: Od. 9:61: ὤλονθ’· οἱ δ’ ἄλλοι φύγομεν θάνατόν τε μόρον τε.
οἳ: Od. 9:66: οἳ θάνον ἐν πεδίῳ Κικόνων ὕπο δῃωθέντες.
οἵ: Od. 9:84: γαίης Λωτοφάγων, οἵ τ’ ἄνθινον εἶδαρ ἔδουσιν.
οἵ: Od. 9:89: οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες,
οἱ: Od. 9:91: οἱ δ’ αἶψ’ οἰχόμενοι μίγεν ἀνδράσι Λωτοφάγοισιν·
οἱ: Od. 9:103: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
οἵ: Od. 9:107: ἱκόμεθ’, οἵ ῥα θεοῖσι πεποιθότες ἀθανάτοισιν
οἵ: Od. 9:113: ἀλλ’ οἵ γ’ ὑψηλῶν ὀρέων ναίουσι κάρηνα
οἵ: Od. 9:120: οὐδέ μιν εἰσοιχνεῦσι κυνηγέται, οἵ τε καθ’ ὕλην
οἵ: Od. 9:126: οὐδ’ ἄνδρες νηῶν ἔνι τέκτονες, οἵ κε κάμοιεν
οἵ: Od. 9:130: οἵ κέ σφιν καὶ νῆσον ἐϋκτιμένην ἐκάμοντο.
οἵ: Od. 9:174: ἐλθὼν τῶνδ’ ἀνδρῶν πειρήσομαι, οἵ τινές εἰσιν,
οἵ: Od. 9:175: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
οἱ: Od. 9:179: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
οἱ: Od. 9:234: ὕλης ἀζαλέης, ἵνα οἱ ποτιδόρπιον εἴη.
οἱ: Od. 9:248: ἥμισυ δ’ αὖτ’ ἔστησεν ἐν ἄγγεσιν, ὄφρα οἱ εἴη
οἱ: Od. 9:249: πίνειν αἰνυμένῳ καί οἱ ποτιδόρπιον εἴη.
οἱ: Od. 9:327: οἱ δ’ ὁμαλὸν ποίησαν· ἐγὼ δ’ ἐθόωσα παραστὰς
οἱ: Od. 9:334: οἱ δ’ ἔλαχον, τοὺς ἄν κε καὶ ἤθελον αὐτὸς ἑλέσθαι,
οἱ: Od. 9:360: ὣς ἔφατ’· αὐτάρ οἱ αὖτις ἐγὼ πόρον αἴθοπα οἶνον·
οἱ: Od. 9:382: οἱ μὲν μοχλὸν ἑλόντες ἐλάϊνον, ὀξὺν ἐπ’ ἄκρῳ,
οἱ: Od. 9:385: τρυπάνῳ, οἱ δέ τ’ ἔνερθεν ὑποσσείουσιν ἱμάντι
οἱ: Od. 9:389: πάντα δέ οἱ βλέφαρ’ ἀμφὶ καὶ ὀφρύας εὗσεν ἀϋτμὴ
οἱ: Od. 9:390: γλήνης καιομένης· σφαραγεῦντο δέ οἱ πυρὶ ῥίζαι.
οἵ: Od. 9:399: αὐτὰρ ὁ Κύκλωπας μεγάλ’ ἤπυεν, οἵ ῥά μιν ἀμφὶς
οἱ: Od. 9:401: οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος,
οἱ: Od. 9:409: οἱ δ’ ἀπαμειβόμενοι ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευον·
οἱ: Od. 9:443: ὥς οἱ ὑπ’ εἰροπόκων ὀΐων στέρνοισι δέδεντο.
οἱ: Od. 9:458: τῶ κέ οἱ ἐγκέφαλός γε διὰ σπέος ἄλλυδις ἄλλῃ
οἳ: Od. 9:467: οἳ φύγομεν θάνατον· τοὺς δὲ στενάχοντο γοῶντες.
οἱ: Od. 9:471: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον·
οἱ: Od. 9:490: κρατὶ καταννεύων· οἱ δὲ προπεσόντες ἔρεσσον.
οἱ: Od. 9:532: ἀλλ’ εἴ οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
οἱ: Od. 9:563: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
οἱ: Od. 10:8: οἱ δ’ αἰεὶ παρὰ πατρὶ φίλῳ καὶ μητέρι κεδνῇ
οἱ: Od. 10:34: οἱ δ’ ἕταροι ἐπέεσσι πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον
οἱ: Od. 10:43: καὶ νῦν οἱ τά γε δῶκε χαριζόμενος φιλότητι
οἱ: Od. 10:63: ἑζόμεθ’· οἱ δ’ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον ἔκ τ’ ἐρέοντο·
οἱ: Od. 10:71: οἱ δ’ ἄνεω ἐγένοντο· πατὴρ δ’ ἠμείβετο μύθῳ·
οἵ: Od. 10:91: ἔνθ’ οἵ γ’ εἴσω πάντες ἔχον νέας ἀμφιελίσσας.
οἵ: Od. 10:101: οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες,
οἱ: Od. 10:103: οἱ δ’ ἴσαν ἐκβάντες λείην ὁδόν, ᾗ περ ἄμαξαι
οἱ: Od. 10:109: οἱ δὲ παριστάμενοι προσεφώνεον ἔκ τ’ ἐρέοντο,
οἱ: Od. 10:112: οἱ δ’ ἐπεὶ εἰσῆλθον κλυτὰ δώματα, τὴν δὲ γυναῖκα
οἱ: Od. 10:118: αὐτὰρ ὁ τεῦχε βοὴν διὰ ἄστεος· οἱ δ’ ἀΐοντες
οἵ: Od. 10:121: οἵ ῥ’ ἀπὸ πετράων ἀνδραχθέσι χερμαδίοισι
οἱ: Od. 10:125: ὄφρ’ οἱ τοὺς ὄλεκον λιμένος πολυβενθέος ἐντός,
οἱ: Od. 10:130: οἱ δ’ ἅμα πάντες ἀνέῤῥιψαν, δείσαντες ὄλεθρον.
οἱ: Od. 10:178: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο·
οἵ: Od. 10:214: οὐδ’ οἵ γ’ ὡρμήθησαν ἐπ’ ἀνδράσιν, ἀλλ’ ἄρα τοί γε
οἱ: Od. 10:231: καὶ κάλει· οἱ δ’ ἅμα πάντες ἀϊδρείῃσιν ἕποντο·
οἱ: Od. 10:239: οἱ δὲ συῶν μὲν ἔχον κεφαλὰς φωνήν τε τρίχας τε
οἱ: Od. 10:241: ὣς οἱ μὲν κλαίοντες ἐέρχατο· τοῖσι δὲ Κίρκη
οἱ: Od. 10:247: κῆρ ἄχεϊ μεγάλῳ βεβολημένος· ἐν δέ οἱ ὄσσε
οἱ: Od. 10:257: καὶ κάλει· οἱ δ’ ἅμα πάντες ἀϊδρείῃσιν ἕποντο·
οἱ: Od. 10:259: οἱ δ’ ἅμ’ ἀϊστώθησαν ἀολλέες, οὐδέ τις αὐτῶν
οἱ: Od. 10:349: τέσσαρες, αἵ οἱ δῶμα κάτα δρήστειραι ἔασι.
οἵ: Od. 10:351: ἔκ θ’ ἱερῶν ποταμῶν, οἵ τ’ εἰς ἅλαδε προρέουσι.
οἱ: Od. 10:391: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἔστησαν ἐναντίοι, ἡ δὲ δι’ αὐτῶν
οἱ: Od. 10:428: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο·
οἱ: Od. 10:434: οἵ κέν οἱ μέγα δῶμα φυλάσσοιμεν καὶ ἀνάγκῃ,
οἵ: Od. 10:434: οἵ κέν οἱ μέγα δῶμα φυλάσσοιμεν καὶ ἀνάγκῃ,
οἱ: Od. 10:435: ὥς περ Κύκλωψ ἕρξ’, ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο
οἱ: Od. 10:440: τῷ οἱ ἀποτμήξας κεφαλὴν οὖδάσδε πελάσσαι,
οἱ: Od. 10:453: οἱ δ’ ἐπεὶ ἀλλήλους εἶδον φράσσαντό τ’ ἐσάντα,
οἱ: Od. 10:479: οἱ μὲν κοιμήσαντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
οἵ: Od. 10:485: ἠδ’ ἄλλων ἑτάρων, οἵ μευ φθινύθουσι φίλον κῆρ
οἱ: Od. 10:559: ἀλλὰ καταντικρὺ τέγεος πέσεν· ἐκ δέ οἱ αὐχὴν
οἳ: Od. 11:42: οἳ πολλοὶ περὶ βόθρον ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος
οἱ: Od. 11:103: χωόμενος ὅτι οἱ υἱὸν φίλον ἐξαλάωσας.
οἵ: Od. 11:116: ἄνδρας ὑπερφιάλους, οἵ τοι βίοτον κατέδουσι
οἳ: Od. 11:122: εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκηαι, οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν
οἱ: Od. 11:182: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
οἱ: Od. 11:188: ἀγρῷ οὐδὲ πόλινδε κατέρχεται· οὐδέ οἱ εὐναὶ
οἱ: Od. 11:193: πάντῃ οἱ κατὰ γουνὸν ἀλῳῆς οἰνοπέδοιο
οἱ: Od. 11:247: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
οἳ: Od. 11:263: οἳ πρῶτοι Θήβης ἕδος ἔκτισαν ἑπταπύλοιο
οἱ: Od. 11:285: ἡ δὲ Πύλου βασίλευε, τέκεν δέ οἱ ἀγλαὰ τέκνα,
οἳ: Od. 11:302: οἳ καὶ νέρθεν γῆς τιμὴν πρὸς Ζηνὸς ἔχοντες
οἵ: Od. 11:313: οἵ ῥα καὶ ἀθανάτοισιν ἀπειλήτην ἐν Ὀλύμπῳ
οἱ: Od. 11:333: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ,
οἵ: Od. 11:371: εἴ τινας ἀντιθέων ἑτάρων ἴδες, οἵ τοι ἅμ’ αὐτῷ
οἳ: Od. 11:382: κήδε’ ἐμῶν ἑτάρων, οἳ δὴ μετόπισθεν ὄλοντο,
οἳ: Od. 11:383: οἳ Τρώων μὲν ὑπεξέφυγον στονόεσσαν ἀϋτήν,
οἱ: Od. 11:393: ἀλλ’ οὐ γάρ οἱ ἔτ’ ἦν ἲς ἔμπεδος οὐδ’ ἔτι κῖκυς,
οἵ: Od. 11:414: οἵ ῥά τ’ ἐν ἀφνειοῦ ἀνδρὸς μέγα δυναμένοιο
οἷ: Od. 11:433: οἷ τε κατ’ αἶσχος ἔχευε καὶ ἐσσομένῃσιν ὀπίσσω
οἱ: Od. 11:442: μηδ’ οἱ μῦθον ἅπαντα πιφαυσκέμεν, ὅν κ’ ἐῢ εἰδῇς,
οἱ: Od. 11:448: ἐρχόμενοι πόλεμόνδε· πάϊς δέ οἱ ἦν ἐπὶ μαζῷ
οἳ: Od. 11:503: οἳ κεῖνον βιόωνται ἐέργουσίν τ’ ἀπὸ τιμῆς.”
οἱ: Od. 11:524: Ἀργείων οἱ ἄριστοι, ἐμοὶ δ’ ἐπὶ πάντ’ ἐτέταλτο,
οἱ: Od. 11:540: γηθοσύνη, ὅ οἱ υἱὸν ἔφην ἀριδείκετον εἶναι.
οἱ: Od. 11:570: ἥμενον· οἱ δέ μιν ἀμφὶ δίκας εἴροντο ἄνακτα,
οἱ: Od. 11:609: σμερδαλέος δέ οἱ ἀμφὶ περὶ στήθεσσιν ἀορτὴρ
οἳ: Od. 11:629: ἀνδρῶν ἡρώων, οἳ δὴ τὸ πρόσθεν ὄλοντο.
οἱ: Od. 11:638: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
οἳ: Od. 12:21: “σχέτλιοι, οἳ ζώοντες ὑπήλθετε δῶμ’ Ἀΐδαο,
οἱ: Od. 12:32: οἱ μὲν κοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηός,
οἱ: Od. 12:54: οἱ δέ σ’ ἔτι πλεόνεσσι τότ’ ἐν δεσμοῖσι διδέντων.
οἱ: Od. 12:73: οἱ δὲ δύω σκόπελοι ὁ μὲν οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει
οἱ: Od. 12:78: οὐδ’ εἴ οἱ χεῖρές γε ἐείκοσι καὶ πόδες εἶεν·
οἱ: Od. 12:90: ἓξ δέ τέ οἱ δειραὶ περιμήκεες, ἐν δὲ ἑκάστῃ
οἱ: Od. 12:146: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
οἱ: Od. 12:171: καὶ τὰ μὲν ἐν νηῒ γλαφυρῇ θέσαν, οἱ δ’ ἐπ’ ἐρετμὰ
οἱ: Od. 12:178: οἱ δ’ ἐν νηΐ μ’ ἔδησαν ὁμοῦ χεῖράς τε πόδας τε
οἱ: Od. 12:194: ὀφρύσι νευστάζων· οἱ δὲ προπεσόντες ἔρεσσον.
οἱ: Od. 12:222: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο.
οἳ: Od. 12:246: ἓξ ἕλεθ’, οἳ χερσίν τε βίηφί τε φέρτατοι ἦσαν.
οἵ: Od. 12:255: ὣς οἵ γ’ ἀσπαίροντες ἀείροντο προτὶ πέτρας.
οἵ: Od. 12:289: ἢ νότου ἢ ζεφύροιο δυσαέος, οἵ τε μάλιστα
οἱ: Od. 12:303: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ αὐτίκ’ ἀπώμνυον ὡς ἐκέλευον.
οἱ: Od. 12:327: οἱ δ’ εἷος μὲν σῖτον ἔχον καὶ οἶνον ἐρυθρόν,
οἳ: Od. 12:337: ἠρώμην πάντεσσι θεοῖσ’, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν·
οἱ: Od. 12:338: οἱ δ’ ἄρα μοι γλυκὺν ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν ἔχευαν.
οἱ: Od. 12:373: οἱ δ’ ἕταροι μέγα ἔργον ἐμητίσαντο μένοντες.”
οἱ: Od. 12:375: Λαμπετίη τανύπεπλος, ὅ οἱ βόας ἔκταμεν ἡμεῖς.
οἵ: Od. 12:379: οἵ μευ βοῦς ἔκτειναν ὑπέρβιον, ᾗσιν ἐγώ γε
οἱ: Od. 12:418: οἱ δὲ κορώνῃσιν ἴκελοι περὶ νῆα μέλαιναν
οἱ: Od. 12:422: ἐκ δέ οἱ ἱστὸν ἄραξε ποτὶ τρόπιν· αὐτὰρ ἐπ’ αὐτῷ
οἱ: Od. 13:1: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ,
οἱ: Od. 13:13: ἀλλ’ ἄγε οἱ δῶμεν τρίποδα μέγαν ἠδὲ λέβητα
οἱ: Od. 13:17: οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος·
οἱ: Od. 13:23: οἱ δ’ εἰς Ἀλκινόοιο κίον καὶ δαῖτ’ ἀλέγυνον.
οἱ: Od. 13:47: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον
οἱ: Od. 13:54: νώμησεν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπισταδόν· οἱ δὲ θεοῖσιν
οἱ: Od. 13:66: Ἀρήτη δ’ ἄρα οἱ δμῳὰς ἅμ’ ἔπεμπε γυναῖκας,
οἳ: Od. 13:78: εὖθ’ οἳ ἀνακλινθέντες ἀνεῤῥίπτουν ἅλα πηδῷ,
οἱ: Od. 13:109: ἐν δ’ ὕδατ’ ἀενάοντα. δύω δέ τέ οἱ θύραι εἰσίν,
οἵ: Od. 13:113: ἔνθ’ οἵ γ’ εἰσέλασαν, πρὶν εἰδότες. ἡ μὲν ἔπειτα
οἱ: Od. 13:116: οἱ δ’ ἐκ νηὸς βάντες ἐϋζύγου ἤπειρόνδε
οἱ: Od. 13:120: ἐκ δὲ κτήματ’ ἄειραν, ἅ οἱ Φαίηκες ἀγαυοὶ
οἱ: Od. 13:132: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· - νόστον δέ οἱ οὔ ποτ’ ἀπηύρων
οἱ: Od. 13:134: οἱ δ’ εὕδοντ’ ἐν νηῒ θοῇ ἐπὶ πόντον ἄγοντες
οἱ: Od. 13:135: κάτθεσαν εἰν Ἰθάκῃ, ἔδοσαν δέ οἱ ἀγλαὰ δῶρα,
οἱ: Od. 13:165: οἱ δὲ πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευον
οἱ: Od. 13:184: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἔδδεισαν, ἑτοιμάσσαντο δὲ ταύρους.
οἱ: Od. 13:185: ὣς οἱ μέν ῥ’ εὔχοντο Ποσειδάωνι ἄνακτι
οἵ: Od. 13:201: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
οἵ: Od. 13:211: οἵ μ’ εἰς ἄλλην γαῖαν ἀπήγαγον· ἦ τέ μ’ ἔφαντο
οἱ: Od. 13:221: πόλλ’ ὀλοφυρόμενος. σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη,
οἱ: Od. 13:244: ἐν μὲν γάρ οἱ σῖτος ἀθέσφατος, ἐν δέ τε οἶνος
οἱ: Od. 13:251: χαίρων ᾗ γαίῃ πατρωΐῃ, ὥς οἱ ἔειπε
οἱ: Od. 13:283: οἱ δὲ χρήματ’ ἐμὰ γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλόντες
οἱ: Od. 13:285: οἱ δ’ ἐς Σιδονίην εὖ ναιομένην ἀναβάντες
οἵ: Od. 13:295: μύθων τε κλοπίων, οἵ τοι πεδόθεν φίλοι εἰσίν.
οἱ: Od. 13:337: ἧσται ἐνὶ μεγάροισιν, ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
οἱ: Od. 13:343: χωόμενος ὅτι οἱ υἱὸν φίλον ἐξαλάωσας.
οἱ: Od. 13:369: εἵματά τ’ εὐποίητα, τά οἱ Φαίηκες ἔδωκαν.
οἳ: Od. 13:377: οἳ δή τοι τρίετες μέγαρον κάτα κοιρανέουσι,
οἱ: Od. 13:381: ἀγγελίας προϊεῖσα, νόος δέ οἱ ἄλλα μενοινᾷ.”
οἵ: Od. 13:396: ἀνδρῶν μνηστήρων, οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν.
οἱ: Od. 13:417: “τίπτε τ’ ἄρ’ οὔ οἱ ἔειπες, ἐνὶ φρεσὶ πάντα ἰδυῖα;
οἱ: Od. 13:419: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον, βίοτον δέ οἱ ἄλλοι ἔδωσι;”
οἵ: Od. 13:428: ἀνδρῶν μνηστήρων, οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν.”
οἱ: Od. 13:430: κάρψε μέν οἱ χρόα καλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
οἱ: Od. 13:433: κνύζωσεν δέ οἱ ὄσσε πάρος περικαλλέ’ ἐόντε·
οἱ: Od. 13:437: ψιλόν· δῶκε δέ οἱ σκῆπτρον καὶ ἀεικέα πήρην,
οἱ: Od. 14:2: χῶρον ἀν’ ὑλήεντα δι’ ἄκριας, ᾗ οἱ Ἀθήνη
οἱ: Od. 14:3: πέφραδε δῖον ὑφορβόν, ὅ οἱ βιότοιο μάλιστα
οἱ: Od. 14:5: τὸν δ’ ἄρ’ ἐνὶ προδόμῳ εὗρ’ ἥμενον, ἔνθα οἱ αὐλὴ
οἱ: Od. 14:20: οἱ δὲ τριηκόσιοί τε καὶ ἑξήκοντα πέλοντο.
οἱ: Od. 14:24: τάμνων δέρμα βόειον ἐϋχροές· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
οἱ: Od. 14:26: οἱ τρεῖς· τὸν δὲ τέταρτον ἀποπροέηκε πόλινδε
οἱ: Od. 14:30: οἱ μὲν κεκλήγοντες ἐπέδραμον· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
οἱ: Od. 14:31: ἕζετο κερδοσύνῃ, σκῆπτρον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
οἱ: Od. 14:34: ἔσσυτ’ ἀνὰ πρόθυρον, σκῦτος δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
οἱ: Od. 14:61: οἱ νέοι. ἦ γὰρ τοῦ γε θεοὶ κατὰ νόστον ἔδησαν,
οἱ: Od. 14:65: ὅς οἱ πολλὰ κάμῃσι, θεὸς δ’ ἐπὶ ἔργον ἀέξῃ,
οἵ: Od. 14:85: καὶ μὲν δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι, οἵ τ’ ἐπὶ γαίης
οἱ: Od. 14:96: ἦ γάρ οἱ ζωή γ’ ἦν ἄσπετος· οὔ τινι τόσση
οἱ: Od. 14:112: καί οἱ πλησάμενος δῶκε σκύφος, ᾧ περ ἔπινεν,
οἱ: Od. 14:129: καί οἱ ὀδυρομένῃ βλεφάρων ἄπο δάκρυα πίπτει,
οἱ: Od. 14:184: ἦ κε φύγῃ καί κέν οἱ ὑπέρσχῃ χεῖρα Κρονίων.
οἱ: Od. 14:262: οἱ δ’ ὕβρει εἴξαντες, ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ,
οἱ: Od. 14:266: οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφι
οἱ: Od. 14:296: ψεύδεα βουλεύσας, ἵνα οἱ σὺν φόρτον ἄγοιμι,
οἱ: Od. 14:308: οἱ δὲ κορώνῃσιν ἴκελοι περὶ νῆα μέλαιναν
οἱ: Od. 14:326: τόσσα οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνακτος.
οἳ: Od. 14:333: οἳ δή μιν πέμψουσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
οἱ: Od. 14:354: κείμην πεπτηώς. οἱ δὲ μεγάλα στενάχοντες
οἱ: Od. 14:369: τῶ κέν οἱ τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοί,
οἱ: Od. 14:375: ἀλλ’ οἱ μὲν τὰ ἕκαστα παρήμενοι ἐξερέουσιν,
οἳ: Od. 14:376: ἠμὲν οἳ ἄχνυνται δὴν οἰχομένοιο ἄνακτος,
οἳ: Od. 14:377: ἠδ’ οἳ χαίρουσιν βίοτον νήποινον ἔδοντες·
οἱ: Od. 14:383: νῆας ἀκειόμενον, τάς οἱ ξυνέαξαν ἄελλαι·
οἱ: Od. 14:409: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
οἵ: Od. 14:415: τηλεδαπῷ· πρὸς δ’ αὐτοὶ ὀνησόμεθ’, οἵ περ ὀϊζὺν
οἱ: Od. 14:419: οἱ δ’ ὗν εἰσῆγον μάλα πίονα πενταέτηρον.
οἱ: Od. 14:453: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
οἱ: Od. 14:455: σῖτον μέν σφιν ἀφεῖλε Μεσαύλιος, οἱ δ’ ἐπὶ κοῖτον,
οἱ: Od. 14:460: εἴ πώς οἱ ἐκδὺς χλαῖναν πόροι ἤ τιν’ ἑταίρων
οἱ: Od. 14:518: ὣς εἰπὼν ἀνόρουσε, τίθει δ’ ἄρα οἱ πυρὸς ἐγγὺς
οἱ: Od. 14:521: πυκνὴν καὶ μεγάλην, ἥ οἱ παρακέσκετ’ ἀμοιβὰς
οἱ: Od. 14:527: ὅττι ῥά οἱ βιότου περικήδετο νόσφιν ἐόντος.
οἵ: Od. 15:32: ἀνδρῶν μνηστήρων, οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν.
οἱ: Od. 15:42: οὕνεκά οἱ σῶς ἐσσι καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουθας.”
οἱ: Od. 15:95: ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλθε Βοηθοΐδης Ἐτεωνεύς,
οἱ: Od. 15:101: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκαν’, ὅθι οἱ κειμήλια κεῖτο,
οἱ: Od. 15:105: ἔνθ’ ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, οὓς κάμεν αὐτή.
οἱ: Od. 15:142: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
οἱ: Od. 15:160: ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις,
οἱ: Od. 15:162: ἥμερον ἐξ αὐλῆς· οἱ δ’ ἰύζοντες ἕποντο
οἱ: Od. 15:164: δεξιὸς ἤϊξε πρόσθ’ ἵππων. οἱ δὲ ἰδόντες
οἱ: Od. 15:170: ὅππως οἱ κατὰ μοῖραν ὑποκρίναιτο νοήσας.
οἱ: Od. 15:175: ἐλθὼν ἐξ ὄρεος, ὅθι οἱ γενεή τε τόκος τε,
οἱ: Od. 15:184: οἱ δὲ πανημέριοι σεῖον ζυγὸν ἀμφὶς ἔχοντες.
οἱ: Od. 15:203: ὅππως οἱ κατὰ μοῖραν ὑποσχόμενος τελέσειεν.
οἱ: Od. 15:204: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι·
οἱ: Od. 15:207: ἐσθῆτα χρυσόν τε, τά οἱ Μενέλαος ἔδωκε·
οἱ: Od. 15:220: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
οἱ: Od. 15:223: νηῒ πάρα πρυμνῇ· σχεδόθεν δέ οἱ ἤλυθεν ἀνὴρ
οἱ: Od. 15:230: ὅς οἱ χρήματα πολλὰ τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν
οἱ: Od. 15:234: τήν οἱ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ δασπλῆτις Ἐρινύς.
οἱ: Od. 15:239: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον· τόθι γάρ νύ οἱ αἴσιμον ἦεν
οἵ: Od. 15:262: σῆς τ’ αὐτοῦ κεφαλῆς καὶ ἑταίρων, οἵ τοι ἕπονται,
οἱ: Od. 15:282: ὣς ἄρα φωνήσας οἱ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος·
οἷ: Od. 15:285: ἐν πρύμνῃ δ’ ἄρ’ ἔπειτα καθέζετο, πὰρ δὲ οἷ αὐτῷ
οἵ: Od. 15:333: οἵ σφιν ὑποδρώωσιν· ἐΰξεστοι δὲ τράπεζαι
οἵ: Od. 15:336: οὔτ’ ἐγὼ οὔτε τις ἄλλος ἑταίρων, οἵ μοι ἔασιν.
οἱ: Od. 15:437: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπώμνυον, ὡς ἐκέλευεν.
οἱ: Od. 15:455: οἱ δ’ ἐνιαυτὸν ἅπαντα παρ’ ἡμῖν αὖθι μένοντες
οἵ: Od. 15:467: ἀνδρῶν δαιτυμόνων, οἵ μευ πατέρ’ ἀμφεπένοντο.
οἱ: Od. 15:468: οἱ μὲν ἄρ’ ἐς θῶκον πρόμολον δήμοιό τε φῆμιν,
οἱ: Od. 15:474: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα,
οἱ: Od. 15:493: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
οἱ: Od. 15:495: αἶψα γὰρ Ἠὼς ἦλθεν ἐΰθρονος. οἱ δ’ ἐπὶ χέρσου
οἳ: Od. 15:510: ἀνδρῶν, οἳ κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσιν;
οἱ: Od. 15:525: ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις,
οἱ: Od. 15:530: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
οἵ: Od. 15:541: πείθῃ ἐμῶν ἑτάρων, οἵ μοι Πύλον εἰς ἅμ’ ἕποντο·
οἱ: Od. 15:546: τόνδε τ’ ἐγὼ κομιῶ, ξενίων δέ οἱ οὐ ποθὴ ἔσται.”
οἱ: Od. 15:549: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
οἱ: Od. 15:553: οἱ μὲν ἀνώσαντες πλέον ἐς πόλιν, ὡς ἐκέλευσε
οἱ: Od. 15:556: ἔνθα οἱ ἦσαν ὕες μάλα μυρίαι, ᾗσι συβώτης
οἱ: Od. 16:11: οὔ πω πᾶν εἴρητο ἔπος, ὅτε οἱ φίλος υἱὸς
οἱ: Od. 16:13: ἐκ δ’ ἄρα οἱ χειρῶν πέσον ἄγγεα, τοῖσ’ ἐπονεῖτο
οἱ: Od. 16:16: χεῖράς τ’ ἀμφοτέρας· θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ.
οἱ: Od. 16:38: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
οἱ: Od. 16:40: ὣς ἄρα φωνήσας οἱ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος·
οἱ: Od. 16:54: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
οἱ: Od. 16:64: πλαζόμενος· ὣς γάρ οἱ ἐπέκλωσεν τά γε δαίμων.
οἱ: Od. 16:131: εἴφ’, ὅτι οἱ σῶς εἰμι καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουθα.
οἱ: Od. 16:173: φᾶρος μέν οἱ πρῶτον ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα
οἳ: Od. 16:200: νῦν δὲ θεοῖσιν ἔοικας, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι.”
οἵ: Od. 16:227: Φαίηκές μ’ ἄγαγον ναυσικλυτοί, οἵ τε καὶ ἄλλους
οἵ: Od. 16:236: ὄφρ’ εἰδέω, ὅσσοι τε καὶ οἵ τινες ἀνέρες εἰσί·
οἱ: Od. 16:279: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι παραυδῶν· οἱ δέ τοι οὔ τι
οἱ: Od. 16:321: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
οἱ: Od. 16:324: οἱ δ’ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο,
οἵ: Od. 16:325: νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν,
οἱ: Od. 16:339: πάνθ’ ὅσα οἱ φίλος υἱὸς ἀνώγει μυθήσασθαι.
οἱ: Od. 16:347: Τηλεμάχῳ ὁδὸς ἥδε· φάμεν δέ οἱ οὐ τελέεσθαι.
οἵ: Od. 16:349: ἐς δ’ ἐρέτας ἁλιῆας ἀγείρομεν, οἵ κε τάχιστα
οἱ: Od. 16:358: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνστάντες ἔβαν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
οἱ: Od. 16:371: ἡμεῖς δ’ ἐνθάδε οἱ φραζώμεθα λυγρὸν ὄλεθρον
οἱ: Od. 16:379: οὕνεκά οἱ φόνον αἰπὺν ἐράπτομεν οὐδ’ ἐκίχημεν·
οἱ: Od. 16:380: οἱ δ’ οὐκ αἰνήσουσιν ἀκούοντες κακὰ ἔργα·
οἱ: Od. 16:389: μή οἱ χρήματ’ ἔπειτα ἅλις θυμηδέ’ ἔδωμεν
οἱ: Od. 16:393: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
οἱ: Od. 16:412: κῆρυξ γάρ οἱ ἔειπε Μέδων, ὃς ἐπεύθετο βουλάς.
οἱ: Od. 16:427: ἤκαχε Θεσπρωτούς· οἱ δ’ ἥμιν ἄρθμιοι ἦσαν.
οἱ: Od. 16:441: αἶψά οἱ αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρὶ
οἱ: Od. 16:450: κλαῖεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον
οἱ: Od. 16:453: ἤλυθεν· οἱ δ’ ἄρα δόρπον ἐπισταδὸν ὁπλίζοντο,
οἱ: Od. 16:478: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
οἱ: Od. 17:4: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει,
οἱ: Od. 17:11: δαῖτα πτωχεύῃ· δώσει δέ οἱ ὅς κ’ ἐθέλῃσι,
οἱ: Od. 17:69: οἵ τέ οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώϊοι ἦσαν ἑταῖροι,
οἵ: Od. 17:69: οἵ τέ οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώϊοι ἦσαν ἑταῖροι,
οἱ: Od. 17:98: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
οἱ: Od. 17:145: οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
οἵ: Od. 17:146: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.”
οἱ: Od. 17:166: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
οἱ: Od. 17:171: πάντοθεν ἐξ ἀγρῶν, οἱ δ’ ἤγαγον οἳ τὸ πάρος περ,
οἳ: Od. 17:171: πάντοθεν ἐξ ἀγρῶν, οἱ δ’ ἤγαγον οἳ τὸ πάρος περ,
οἱ: Od. 17:177: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνστάντες ἔβαν πείθοντό τε μύθῳ.
οἱ: Od. 17:180: οἱ δ’ ἱέρευον ὄϊς μεγάλους καὶ πίονας αἶγας,
οἱ: Od. 17:199: Εὔμαιος δ’ ἄρα οἱ σκῆπτρον θυμαρὲς ἔδωκε.
οἱ: Od. 17:231: πολλά οἱ ἀμφὶ κάρη σφέλα ἀνδρῶν ἐκ παλαμάων
οἳ: Od. 17:258: τῷ πάρα μὲν κρειῶν μοῖραν θέσαν οἳ πονέοντο,
οἱ: Od. 17:266: ἐξ ἑτέρων ἕτερ’ ἐστίν, ἐπήσκηται δέ οἱ αὐλὴ
οἱ: Od. 17:290: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
οἱ: Od. 17:297: ἐν πολλῇ κόπρῳ, ἥ οἱ προπάροιθε θυράων
οἱ: Od. 17:318: νῦν δ’ ἔχεται κακότητι, ἄναξ δέ οἱ ἄλλοθι πάτρης
οἷ: Od. 17:330: νεῦσ’ ἐπὶ οἷ καλέσας· ὁ δὲ παπτήνας ἕλε δίφρον
οἷ: Od. 17:342: Τηλέμαχος δ’ ἐπὶ οἷ καλέσας προσέειπε συβώτην,
οἱ: Od. 17:344: καὶ κρέας, ὥς οἱ χεῖρες ἐχάνδανον ἀμφιβαλόντι·
οἱ: Od. 17:355: καί οἱ πάντα γένοιτο, ὅσα φρεσὶν ᾗσι μενοινᾷ.”
οἵ: Od. 17:363: γνοίη θ’ οἵ τινές εἰσιν ἐναίσιμοι οἵ τ’ ἀθέμιστοι·
οἵ: Od. 17:363: γνοίη θ’ οἵ τινές εἰσιν ἐναίσιμοι οἵ τ’ ἀθέμιστοι·
οἱ: Od. 17:367: οἱ δ’ ἐλεαίροντες δίδοσαν καὶ ἐθάμβεον αὐτὸν
οἱ: Od. 17:372: ἦ τοι μέν οἱ δεῦρο συβώτης ἡγεμόνευεν,
οἳ: Od. 17:383: ἄλλον γ’, εἰ μὴ τῶν, οἳ δημιοεργοὶ ἔασι;
οἱ: Od. 17:400: δός οἱ ἑλών· οὔ τοι φθονέω· κέλομαι γὰρ ἐγώ γε.
οἳ: Od. 17:402: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.
οἱ: Od. 17:407: εἴ οἱ τόσσον πάντες ὀρέξειαν μνηστῆρες,
οἱ: Od. 17:411: οἱ δ’ ἄλλοι πάντες δίδοσαν, πλῆσαν δ’ ἄρα πήρην
οἱ: Od. 17:431: οἱ δ’ ὕβρει εἴξαντες, ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ,
οἱ: Od. 17:435: οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφι
οἱ: Od. 17:450: ἑξείης πάντεσσι παρίστασαι· οἱ δὲ διδοῦσι
οἱ: Od. 17:481: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως νεμέσησαν·
οἷ: Od. 17:507: ἡ δ’ ἐπὶ οἷ καλέσασα προσηύδα δῖον ὑφορβόν·
οἱ: Od. 17:534: οἱ δ’ εἰς ἡμετέρου πωλεύμενοι ἤματα πάντα,
οἱ: Od. 17:592: ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι·
οἱ: Od. 17:605: πλεῖον δαιτυμόνων· οἱ δ’ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῇ
οἱ: Od. 18:3: ἀζηχὲς φαγέμεν καὶ πιέμεν· οὐδέ οἱ ἦν ἲς
οἱ: Od. 18:32: ὣς οἱ μὲν προπάροιθε θυράων ὑψηλάων
οἱ: Od. 18:40: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀνήϊξαν γελόωντες,
οἱ: Od. 18:58: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπώμνυον, ὡς ἐκέλευεν.
οἱ: Od. 18:66: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
οἱ: Od. 18:68: καλούς τε μεγάλους τε, φάνεν δέ οἱ εὐρέες ὦμοι
οἱ: Od. 18:93: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
οἱ: Od. 18:103: εἷσεν ἀνακλίνας, σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρί,
οἱ: Od. 18:118: Ἀντίνοος δ’ ἄρα οἱ μεγάλην παρὰ γαστέρα θῆκεν,
οἵ: Od. 18:168: οἵ τ’ εὖ μὲν βάζουσι, κακῶς δ’ ὄπιθεν φρονέουσι.”
οἱ: Od. 18:189: εὗδε δ’ ἀνακλινθεῖσα, λύθεν δέ οἱ ἅψεα πάντα
οἱ: Od. 18:192: κάλλεϊ μέν οἱ πρῶτα προσώπατα καλὰ κάθηρεν
οἱ: Od. 18:211: ἀμφίπολος δ’ ἄρα οἱ κεδνὴ ἑκάτερθε παρέστη.
οἱ: Od. 18:237: νεύοιεν κεφαλὰς δεδμημένοι, οἱ μὲν ἐν αὐλῇ,
οἱ: Od. 18:238: οἱ δ’ ἔντοσθε δόμοιο, λελῦτο δὲ γυῖα ἑκάστου,
οἱ: Od. 18:242: οἴκαδ’, ὅπῃ οἱ νόστος, ἐπεὶ φίλα γυῖα λέλυνται.”
οἱ: Od. 18:243: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
οἵ: Od. 18:263: ἵππων τ’ ὠκυπόδων ἐπιβήτορας, οἵ τε τάχιστα
οἵ: Od. 18:276: οἵ τ’ ἀγαθήν τε γυναῖκα καὶ ἀφνειοῖο θύγατρα
οἱ: Od. 18:283: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι, νόος δέ οἱ ἄλλα μενοίνα.
οἱ: Od. 18:304: οἱ δ’ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν
οἱ: Od. 18:344: ἑστήκειν ἐς πάντας ὁρώμενος· ἄλλα δέ οἱ κῆρ
οἱ: Od. 18:355: κὰκ κεφαλῆς, ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι τρίχες οὐδ’ ἠβαιαί.”
οἵ: Od. 18:371: εἰ δ’ αὖ καὶ βόες εἶεν ἐλαυνέμεν, οἵ περ ἄριστοι,
οἱ: Od. 18:410: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
οἳ: Od. 18:417: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.
οἱ: Od. 18:425: νώμησεν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπισταδόν· οἱ δὲ θεοῖσι
οἳ: Od. 19:40: ἦ μάλα τις θεὸς ἔνδον, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι.”
οἳ: Od. 19:43: αὕτη τοι δίκη ἐστὶ θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν.
οἵ: Od. 19:132: οἵ τ’ αὐτὴν Ἰθάκην εὐδείελον ἀμφινέμονται,
οἵ: Od. 19:133: οἵ μ’ ἀεκαζομένην μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
οἳ: Od. 19:135: οὔτε τι κηρύκων, οἳ δημιοεργοὶ ἔασιν·
οἱ: Od. 19:137: οἱ δὲ γάμον σπεύδουσιν· ἐγὼ δὲ δόλους τολυπεύω.
οἱ: Od. 19:191: ξεῖνον γάρ οἱ ἔφασκε φίλον τ’ ἔμεν αἰδοῖόν τε.
οἱ: Od. 19:196: καί οἱ τοῖς ἄλλοισ’ ἑτάροισ’, οἳ ἅμ’ αὐτῷ ἕποντο,
οἳ: Od. 19:196: καί οἱ τοῖς ἄλλοισ’ ἑτάροισ’, οἳ ἅμ’ αὐτῷ ἕποντο,
οἱ: Od. 19:219: αὐτός θ’ οἷος ἔην, καὶ ἑταίρους, οἵ οἱ ἕποντο.”
οἵ: Od. 19:219: αὐτός θ’ οἷος ἔην, καὶ ἑταίρους, οἵ οἱ ἕποντο.”
οἱ: Od. 19:226: διπλῆν· ἐν δ’ ἄρα οἱ περόνη χρυσοῖο τέτυκτο
οἱ: Od. 19:230: ὡς οἱ χρύσεοι ἐόντες ὁ μὲν λάε νεβρὸν ἀπάγχων,
οἱ: Od. 19:241: καί οἱ ἐγὼ χάλκειον ἄορ καὶ δίπλακα δῶκα
οἱ: Od. 19:244: καὶ μέν οἱ κῆρυξ ὀλίγον προγενέστερος αὐτοῦ
οἱ: Od. 19:248: ὧν ἑτάρων Ὀδυσεύς, ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδη.”
οἱ: Od. 19:250: σήματ’ ἀναγνούσῃ, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ’ Ὀδυσσεύς.
οἱ: Od. 19:277: οἱ μὲν πάντες ὄλοντο πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ·
οἳ: Od. 19:279: Φαιήκων ἐς γαῖαν, οἳ ἀγχίθεοι γεγάασιν·
οἳ: Od. 19:280: οἳ δή μιν περὶ κῆρι θεὸν ὣς τιμήσαντο
οἱ: Od. 19:281: καί οἱ πολλὰ δόσαν πέμπειν τέ μιν ἤθελον αὐτοὶ
οἱ: Od. 19:283: ἤην· ἀλλ’ ἄρα οἱ τό γε κέρδιον εἴσατο θυμῷ,
οἳ: Od. 19:290: οἳ δή μιν πέμψουσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
οἱ: Od. 19:295: τόσσα οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνακτος.
οἱ: Od. 19:396: κλεπτοσύνῃ θ’ ὅρκῳ τε· θεὸς δέ οἱ αὐτὸς ἔδωκεν
οἱ: Od. 19:398: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων· ὁ δέ οἱ πρόφρων ἅμ’ ὀπήδει.
οἱ: Od. 19:401: τόν ῥά οἱ Εὐρύκλεια φίλοισ’ ἐπὶ γούνασι θῆκε
οἱ: Od. 19:412: τῶν οἱ ἐγὼ δώσω καί μιν χαίροντ’ ἀποπέμψω.”
οἱ: Od. 19:413: τῶν ἕνεκ’ ἦλθ’ Ὀδυσεύς, ἵνα οἱ πόροι ἀγλαὰ δῶρα.
οἱ: Od. 19:435: οἱ δ’ ἐς βῆσσαν ἵκανον ἐπακτῆρες· πρὸ δ’ ἄρ’ αὐτῶν
οἱ: Od. 19:471: τὴν δ’ ἅμα χάρμα καὶ ἄλγος ἕλε φρένα, τὼ δέ οἱ ὄσσε
οἱ: Od. 19:472: δακρυόφιν πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
οἱ: Od. 19:534: κτήσιος ἀσχαλόων, τήν οἱ κατέδουσιν Ἀχαιοί.
οἱ: Od. 19:539: πᾶσι κατ’ αὐχένας ἦξε καὶ ἔκτανεν· οἱ δ’ ἐκέχυντο
οἳ: Od. 19:564: τῶν οἳ μέν κ’ ἔλθωσι διὰ πριστοῦ ἐλέφαντος,
οἵ: Od. 19:565: οἵ ῥ’ ἐλεφαίρονται, ἔπε’ ἀκράαντα φέροντες·
οἳ: Od. 19:566: οἳ δὲ διὰ ξεστῶν κεράων ἔλθωσι θύραζε,
οἵ: Od. 19:567: οἵ ῥ’ ἔτυμα κραίνουσι, βροτῶν ὅτε κέν τις ἴδηται.
οἱ: Od. 19:603: κλαῖεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον
οἱ: Od. 20:13: ὕστατα καὶ πύματα· κραδίη δέ οἱ ἔνδον ὑλάκτει.
οἱ: Od. 20:30: μοῦνος ἐὼν πολέσι. σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη
οἱ: Od. 20:40: μοῦνος ἐών· οἱ δ’ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔασι.
οἱ: Od. 20:54: ὣς φάτο, καί ῥά οἱ ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν ἔχευεν,
οἱ: Od. 20:93: μερμήριξε δ’ ἔπειτα, δόκησε δέ οἱ κατὰ θυμὸν
οἱ: Od. 20:106: πλησίον, ἔνθ’ ἄρα οἱ μύλαι εἵατο ποιμένι λαῶν.
οἳ: Od. 20:118: οἳ δή μοι καμάτῳ θυμαλγέϊ γούνατ’ ἔλυσαν
οἱ: Od. 20:160: ἐς δ’ ἦλθον δρηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα
οἳ: Od. 20:163: τρεῖς σιάλους κατάγων, οἳ ἔσαν μετὰ πᾶσιν ἄριστοι.
οἱ: Od. 20:172: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
οἵ: Od. 20:187: πορθμῆες δ’ ἄρα τούς γε διήγαγον, οἵ τε καὶ ἄλλους
οἱ: Od. 20:193: ἀνδρῶν; ποῦ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα;
οἳ: Od. 20:234: κτεινομένους μνηστῆρας, οἳ ἐνθάδε κοιρανέουσι.”
οἱ: Od. 20:240: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
οἱ: Od. 20:250: οἱ δ’ ἱέρευον ὄϊς μεγάλους καὶ πίονας αἶγας,
οἱ: Od. 20:256: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
οἱ: Od. 20:268: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
οἱ: Od. 20:279: οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἑρύσαντο,
οἳ: Od. 20:281: πὰρ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ μοῖραν θέσαν, οἳ πονέοντο,
οἱ: Od. 20:296: ἀλλ’ ἄγε οἱ καὶ ἐγὼ δῶ ξείνιον, ὄφρα καὶ αὐτὸς
οἳ: Od. 20:298: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.”
οἱ: Od. 20:320: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
οἳ: Od. 20:325: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.
οἱ: Od. 20:347: οἱ δ’ ἤδη γναθμοῖσι γελώων ἀλλοτρίοισιν,
οἱ: Od. 20:358: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.
οἳ: Od. 20:369: μνηστήρων, οἳ δῶμα κατ’ ἀντιθέου Ὀδυσῆος
οἱ: Od. 21:9: ἔσχατον· ἔνθα δέ οἱ κειμήλια κεῖτο ἄνακτος,
οἱ: Od. 21:13: δῶρα τά οἱ ξεῖνος Λακεδαίμονι δῶκε τυχήσας
οἱ: Od. 21:17: ἦλθε μετὰ χρεῖος, τό ῥά οἱ πᾶς δῆμος ὄφελλε·
οἱ: Od. 21:22: Ἴφιτος αὖθ’ ἵππους διζήμενος, αἵ οἱ ὄλοντο
οἱ: Od. 21:24: αἳ δή οἱ καὶ ἔπειτα φόνος καὶ μοῖρα γένοντο,
οἱ: Od. 21:29: τὴν ἥν οἱ παρέθηκεν· ἔπειτα δὲ πέφνε καὶ αὐτόν,
οἱ: Od. 21:38: ὅς οἱ τόξον ἔδωκε. τὸ δ’ οὔ ποτε δῖος Ὀδυσσεὺς
οἱ: Od. 21:50: πληγέντα κληῖδι, πετάσθησαν δέ οἱ ὦκα.
οἱ: Od. 21:54: αὐτῷ γωρυτῷ, ὅς οἱ περίκειτο φαεινός.
οἱ: Od. 21:66: ἀμφίπολος δ’ ἄρα οἱ κεδνὴ ἑκάτερθε παρέστη.
οἳ: Od. 21:68: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, οἳ τόδε δῶμα
οἵ: Od. 21:134: ἀλλ’ ἄγεθ’, οἵ περ ἐμεῖο βίῃ προφερέστεροί ἐστε,
οἱ: Od. 21:146: ἷζε μυχοίτατος αἰεί· ἀτασθαλίαι δέ οἱ οἴῳ
οἱ: Od. 21:273: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
οἱ: Od. 21:285: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως νεμέσησαν,
οἷ: Od. 21:304: οἷ δ’ αὐτῷ πρώτῳ κακὸν εὕρετο οἰνοβαρείων.
οἳ: Od. 21:332: ἔμμεναι, οἳ δὴ οἶκον ἀτιμάζοντες ἔδουσιν
οἱ: Od. 21:336: ἀλλ’ ἄγε οἱ δότε τόξον ἐΰξοον, ὄφρα ἴδωμεν.
οἱ: Od. 21:338: εἴ κέ μιν ἐντανύσῃ, δώῃ δέ οἱ εὖχος Ἀπόλλων,
οἱ: Od. 21:357: κλαῖεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα, φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον
οἱ: Od. 21:376: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν
οἱ: Od. 21:415: ὅττι ῥά οἱ τέρας ἧκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω.
οἱ: Od. 21:416: εἵλετο δ’ ὠκὺν ὀϊστόν, ὅ οἱ παρέκειτο τραπέζῃ
οἱ: Od. 22:11: ὄφρα πίοι οἴνοιο· φόνος δέ οἱ οὐκ ἐνὶ θυμῷ
οἷ: Od. 22:14: οἷ τεύξειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν;
οἱ: Od. 22:17: ἐκλίνθη δ’ ἑτέρωσε, δέπας δέ οἱ ἔκπεσε χειρὸς
οἳ: Od. 22:39: οὔτε θεοὺς δείσαντες, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
οἱ: Od. 22:51: ἀλλ’ ἄλλα φρονέων, τά οἱ οὐκ ἐτέλεσσε Κρονίων,
οἱ: Od. 22:83: ἐν δέ οἱ ἥπατι πῆξε θοὸν βέλος. ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
οἱ: Od. 22:91: εἴ πώς οἱ εἴξειε θυράων. ἀλλ’ ἄρα μιν φθῆ
οἱ: Od. 22:109: βῆ δ’ ἴμεναι θάλαμόνδ’, ὅθι οἱ κλυτὰ τεύχεα κεῖτο.
οἱ: Od. 22:160: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον.
οἱ: Od. 22:178: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
οἱ: Od. 22:203: ἔνθα μένος πνείοντες ἐφέστασαν, οἱ μὲν ἐπ’ οὐδοῦ
οἱ: Od. 22:204: τέσσαρες, οἱ δ’ ἔντοσθε δόμων πολέες τε καὶ ἐσθλοί.
οἷ: Od. 22:214: μνηστήρεσσι μάχεσθαι, ἀμυνέμεναι δὲ οἷ αὐτῷ.
οἱ: Od. 22:244: οἱ γὰρ μνηστήρων ἀρετῇ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι,
οἱ: Od. 22:249: καὶ δή οἱ Μέντωρ μὲν ἔβη κενὰ εὔγματα εἰπών,
οἱ: Od. 22:250: οἱ δ’ οἶοι λείπονται ἐπὶ πρώτῃσι θύρῃσι.
οἱ: Od. 22:252: ἀλλ’ ἄγεθ’ οἱ ἓξ πρῶτον ἀκοντίσατ’, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
οἱ: Od. 22:255: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκόντισαν, ὡς ἐκέλευεν,
οἳ: Od. 22:263: μνηστήρων ἐς ὅμιλον ἀκοντίσαι, οἳ μεμάασιν
οἱ: Od. 22:265: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα
οἱ: Od. 22:269: οἱ μὲν ἔπειθ’ ἅμα πάντες ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας,
οἱ: Od. 22:299: οἱ δ’ ἐφέβοντο κατὰ μέγαρον βόες ὣς ἀγελαῖαι·
οἱ: Od. 22:302: οἱ δ’ ὥς τ’ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγκυλοχῆλαι
οἱ: Od. 22:305: οἱ δέ τε τὰς ὀλέκουσιν ἐπάλμενοι, οὐδέ τις ἀλκὴ
οἱ: Od. 22:338: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
οἱ: Od. 22:369: ἀνδρῶν μνηστήρων κεχολωμένος, οἵ οἱ ἔκειρον
οἵ: Od. 22:369: ἀνδρῶν μνηστήρων κεχολωμένος, οἵ οἱ ἔκειρον
οἱ: Od. 22:386: δικτύῳ ἐξέρυσαν πολυωπῷ· οἱ δέ τε πάντες
οἱ: Od. 22:404: πᾶν δ’ ἄρα οἱ στῆθός τε παρήϊά τ’ ἀμφοτέρωθεν
οἱ: Od. 22:478: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀπονιψάμενοι χεῖράς τε πόδας τε
οἵ: Od. 23:8: μνηστῆρας δ’ ἔκτεινεν ἀγήνορας, οἵ θ’ ἑὸν οἶκον
οἵ: Od. 23:11: “μαῖα φίλη, μάργην σε θεοὶ θέσαν, οἵ τε δύνανται
οἵ: Od. 23:14: οἵ σέ περ ἔβλαψαν· πρὶν δὲ φρένας αἰσίμη ἦσθα.
οἱ: Od. 23:38: μοῦνος ἐών, οἱ δ’ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔμιμνον.”
οἱ: Od. 23:46: ἑσταόθ’· οἱ δέ μιν ἀμφί, κραταίπεδον οὖδας ἔχοντες,
οἱ: Od. 23:49: νῦν δ’ οἱ μὲν δὴ πάντες ἐπ’ αὐλείῃσι θύρῃσιν
οἵ: Od. 23:56: καὶ παῖδ’ ἐν μεγάροισι· κακῶς δ’ οἵ πέρ μιν ἔρεζον
οἱ: Od. 23:85: ὣς φαμένη κατέβαιν’ ὑπερώϊα· πολλὰ δέ οἱ κῆρ
οἱ: Od. 23:93: ἡ δ’ ἄνεω δὴν ἧστο, τάφος δέ οἱ ἦτορ ἵκανεν·
οἱ: Od. 23:101: ἀνδρὸς ἀποσταίη, ὅς οἱ κακὰ πολλὰ μογήσας
οἳ: Od. 23:121: ἡμεῖς δ’ ἕρμα πόληος ἀπέκταμεν, οἳ μέγ’ ἄριστοι
οἳ: Od. 23:136: ἢ ἀν’ ὁδὸν στείχων ἢ οἳ περιναιετάουσι·
οἱ: Od. 23:141: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο.
οἱ: Od. 23:169: ἀνδρὸς ἀποσταίη, ὅς οἱ κακὰ πολλὰ μογήσας
οἱ: Od. 23:177: ἀλλ’ ἄγε οἱ στόρεσον πυκινὸν λέχος, Εὐρύκλεια,
οἱ: Od. 23:179: ἔνθα οἱ ἐκθεῖσαι πυκινὸν λέχος ἐμβάλετ’ εὐνήν,
οἱ: Od. 23:206: σήματ’ ἀναγνούσῃ, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ’ Ὀδυσσεύς·
οἳ: Od. 23:211: οἳ νῶϊν ἀγάσαντο παρ’ ἀλλήλοισι μένοντε
οἵ: Od. 23:246: Λάμπον καὶ Φαέθονθ’, οἵ τ’ Ἠῶ πῶλοι ἄγουσι.
οἳ: Od. 23:269: εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκωμαι, οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν
οἱ: Od. 23:288: ὥς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
οἱ: Od. 23:295: ἐς θάλαμον δ’ ἀγαγοῦσα πάλιν κίεν. οἱ μὲν ἔπειτα
οἳ: Od. 23:304: οἳ ἕθεν εἵνεκα πολλά, βόας καὶ ἴφια μῆλα,
οἱ: Od. 23:308: πάντ’ ἔλεγ’· ἡ δ’ ἄρα τέρπετ’ ἀκούουσ’, οὐδέ οἱ ὕπνος
οἳ: Od. 23:319: οἳ νῆάς τ’ ὄλεσαν καὶ ἐϋκνήμιδας ἑταίρους
οἳ: Od. 23:339: οἳ δή μιν περὶ κῆρι θεὸν ὣς τιμήσαντο
οἱ: Od. 23:342: τοῦτ’ ἄρα δεύτατον εἶπεν ἔπος, ὅτε οἱ γλυκὺς ὕπνος
οἱ: Od. 23:369: οἱ δέ οἱ οὐκ ἀπίθησαν, ἐθωρήσσοντο δὲ χαλκῷ,
οἱ: Od. 23:369: οἱ δέ οἱ οὐκ ἀπίθησαν, ἐθωρήσσοντο δὲ χαλκῷ,
οἱ: Od. 24:19: ὣς οἱ μὲν περὶ κεῖνον ὁμίλεον· ἀγχίμολον δὲ
οἱ: Od. 24:57: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἔσχοντο φόβου μεγάθυμοι Ἀχαιοί.
οἳ: Od. 24:84: τοῖσ’, οἳ νῦν γεγάασι καὶ οἳ μετόπισθεν ἔσονται.
οἳ: Od. 24:84: τοῖσ’, οἳ νῦν γεγάασι καὶ οἳ μετόπισθεν ἔσονται.
οἱ: Od. 24:98: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
οἱ: Od. 24:104: ξεῖνος γάρ οἱ ἔην Ἰθάκῃ ἔνι οἰκία ναίων.
οἳ: Od. 24:160: ἐξαπίνης προφανέντ’, οὐδ’ οἳ προγενέστεροι ἦσαν,
οἵ: Od. 24:189: οἵ κ’ ἀπονίψαντες μέλανα βρότον ἐξ ὠτειλέων
οἱ: Od. 24:196: ἀνδρὸς κουριδίου. τῶ οἱ κλέος οὔ ποτ’ ὀλεῖται
οἱ: Od. 24:203: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
οἱ: Od. 24:205: οἱ δ’ ἐπεὶ ἐκ πόλιος κατέβαν, τάχα δ’ ἀγρὸν ἵκοντο
οἱ: Od. 24:208: ἔνθα οἱ οἶκος ἔην, περὶ δὲ κλίσιον θέε πάντῃ,
οἱ: Od. 24:210: δμῶες ἀναγκαῖοι, τοί οἱ φίλα ἐργάζοντο.
οἱ: Od. 24:220: οἱ μὲν ἔπειτα δόμονδε θοῶς κίον, αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
οἱ: Od. 24:239: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
οἱ: Od. 24:273: καί οἱ δῶρα πόρον ξεινήϊα, οἷα ἐῴκει.
οἱ: Od. 24:274: χρυσοῦ μέν οἱ δῶκ’ εὐεργέος ἑπτὰ τάλαντα,
οἱ: Od. 24:275: δῶκα δέ οἱ κρητῆρα πανάργυρον ἀνθεμόεντα,
οἵ: Od. 24:293: κλαῦσε περιστείλασα πατήρ θ’, οἵ μιν τεκόμεσθα·
οἱ: Od. 24:301: νηὸς ἐπ’ ἀλλοτρίης, οἱ δ’ ἐκβήσαντες ἔβησαν;”
οἱ: Od. 24:311: δύσμορος· ἦ τέ οἱ ἐσθλοὶ ἔσαν ὄρνιθες ἰόντι,
οἱ: Od. 24:318: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμός, ἀνὰ ῥῖνας δέ οἱ ἤδη
οἱ: Od. 24:346: σήματ’ ἀναγνόντος, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ’ Ὀδυσσεύς·
οἷ: Od. 24:347: ἀμφὶ δὲ παιδὶ φίλῳ βάλε πήχεε· τὸν δὲ ποτὶ οἷ
οἱ: Od. 24:362: οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
οἱ: Od. 24:383: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον.
οἱ: Od. 24:384: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
οἱ: Od. 24:386: ἔνθ’ οἱ μὲν δείπνῳ ἐπεχείρεον· ἀγχίμολον δὲ
οἱ: Od. 24:391: οἱ δ’ ὡς οὖν Ὀδυσῆα ἴδον φράσσαντό τε θυμῷ,
οἱ: Od. 24:412: ὣς οἱ μὲν περὶ δεῖπνον ἐνὶ μεγάροισι πένοντο·
οἱ: Od. 24:415: οἱ δ’ ἄρ’ ὁμῶς ἀΐοντες ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος
οἱ: Od. 24:423: παιδὸς γάρ οἱ ἄλαστον ἐνὶ φρεσὶ πένθος ἔκειτο,
οἳ: Od. 24:458: οἳ μέγα ἔργον ἔρεζον ἀτασθαλίῃσι κακῇσι,
οἱ: Od. 24:463: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρ’ ἀνήϊξαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ
οἱ: Od. 24:489: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σίτοιο μελίφρονος ἐξ ἔρον ἕντο,
οἱ: Od. 24:496: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ὤρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον,
οἱ: Od. 24:497: τέσσαρες ἀμφ’ Ὀδυσῆ’, ἓξ δ’ υἱεῖς οἱ Δολίοιο·
οἳ: Od. 24:508: μή τι καταισχύνειν πατέρων γένος, οἳ τὸ πάρος περ
οἷα: Il. 15:97: οἷα Ζεὺς κακὰ ἔργα πιφαύσκεται· οὐδέ τί φημι
οἷά: Il. 18:466: ὥς οἱ τεύχεα καλὰ παρέσσεται, οἷά τις αὖτε
οἷα: Il. 22:347: ὤμ’ ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἷα ἔοργας,
οἷα: Il. 24:528: δώρων οἷα δίδωσι κακῶν, ἕτερος δὲ ἑάων·
οἷα: Od. 1:313: ἐξ ἐμεῦ, οἷα φίλοι ξεῖνοι ξείνοισι διδοῦσι.”
οἷά: Od. 3:73: οἷά τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ’ ἀλόωνται
οἷα: Od. 3:480: ὄψα τε, οἷα ἔδουσι διοτρεφέες βασιλῆες.
οἷα: Od. 5:197: ἔσθειν καὶ πίνειν, οἷα βροτοὶ ἄνδρες ἔδουσιν·
οἷά: Od. 5:422: ἐξ ἁλός, οἷά τε πολλὰ τρέφει κλυτὸς Ἀμφιτρίτη·
οἱά: Od. 7:106: ἥμεναι, οἱά τε φύλλα μακεδνῆς αἰγείροιο·
οἷά: Od. 8:160: ἄθλων, οἷά τε πολλὰ μετ’ ἀνθρώποισι πέλονται,
οἷα: Od. 8:244: ἡμετέρης ἀρετῆς μεμνημένος, οἷα καὶ ἡμῖν
οἷα: Od. 8:365: ἀμβρότῳ, οἷα θεοὺς ἐπενήνοθεν αἰὲν ἐόντας,
οἷά: Od. 9:128: ἄστε’ ἐπ’ ἀνθρώπων ἱκνεύμεναι, οἷά τε πολλὰ
οἷά: Od. 9:254: οἷά τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ’ ἀλόωνται
οἷα: Od. 10:222: ἱστὸν ἐποιχομένης μέγαν ἄμβροτον, οἷα θεάων
οἷα: Od. 10:243: ἔδμεναι, οἷα σύες χαμαιευνάδες αἰὲν ἔδουσιν.
οἷά: Od. 11:364: ἠπεροπῆά τ’ ἔμεν καὶ ἐπίκλοπον, οἷά τε πολλοὺς
οἷά: Od. 11:536: οὔτ’ αὐτοσχεδίην οὐτασμένος, οἷά τε πολλὰ
οἷά: Od. 14:63: οἷά τε ᾧ οἰκῆϊ ἄναξ εὔθυμος ἔδωκεν,
οἶα: Od. 14:94: οὔ ποθ’ ἓν ἱρεύουσ’ ἱερήϊον οὐδὲ δύ’ οἶα·
οἷα: Od. 14:444: οἷα πάρεστι· θεὸς δὲ τὸ μὲν δώσει, τὸ δ’ ἐάσει,
οἷά: Od. 15:281: ἀλλ’ ἕπευ· αὐτὰρ κεῖθι φιλήσεαι, οἷά κ’ ἔχωμεν.”
οἷά: Od. 15:324: οἷά τε τοῖς ἀγαθοῖσι παραδρώωσι χέρηες.”
οἷά: Od. 15:379: ἀγρόνδ’, οἷά τε θυμὸν ἀεὶ δμώεσσιν ἰαίνει.”
οἷά: Od. 16:93: οἷά φατε μνηστῆρας ἀτάσθαλα μηχανάασθαι
οἷά: Od. 16:289: οἷά ποτε Τροίηνδε κιὼν κατέλειπεν Ὀδυσσεύς,
οἷά: Od. 19:8: οἷά ποτε Τροίηνδε κιὼν κατέλειπεν Ὀδυσσεύς,
οἷα: Od. 22:217: ἐν δὲ σὺ τοῖσιν ἔπειτα πεφήσεαι, οἷα μενοινᾷς
οἷα: Od. 24:273: καί οἱ δῶρα πόρον ξεινήϊα, οἷα ἐῴκει.
οἶαι: Il. 8:444: αἳ δ’ οἶαι Διὸς ἀμφὶς Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
οἷαι: Il. 23:589: οἶσθ’ οἷαι νέου ἀνδρὸς ὑπερβασίαι τελέθουσι·
οἶαι: Od. 16:245: μνηστήρων δ’ οὔτ’ ἂρ δεκὰς ἀτρεκὲς οὔτε δύ’ οἶαι,
οἶδ’: Il. 5:183: ἵππους τ’ εἰσορόων· σάφα δ’ οὐκ οἶδ’ εἰ θεός ἐστιν.
οἶδ’: Il. 6:367: οὐ γὰρ οἶδ’ εἰ ἔτι σφιν ὑπότροπος ἵξομαι αὖτις,
οἶδ’: Il. 7:238: οἶδ’ ἐπὶ δεξιά, οἶδ’ ἐπ’ ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν
οἶδ’: Il. 7:238: οἶδ’ ἐπὶ δεξιά, οἶδ’ ἐπ’ ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν
οἶδ’: Il. 10:342: οὐκ οἶδ’ ἢ νήεσσιν ἐπίσκοπος ἡμετέρῃσιν,
οἷδ’: Il. 10:434: Θρήϊκες οἷδ’ ἀπάνευθε νεήλυδες ἔσχατοι ἄλλων·
οἶδ’: Il. 11:791: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίναις
οἶδ’: Il. 13:275: οἶδ’ ἀρετὴν οἷός ἐσσι· τί σε χρὴ ταῦτα λέγεσθαι;
οἶδ’: Il. 15:16: οὐ μὰν οἶδ’ εἰ αὖτε κακοῤῥαφίης ἀλεγεινῆς
οἶδ’: Il. 15:403: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίνω
οἶδ’: Il. 16:860: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κ’ Ἀχιλεὺς Θέτιδος πάϊς ἠϋκόμοιο
οἶδ’: Od. 1:216: οὐκ οἶδ’· οὐ γάρ πώ τις ἑὸν γόνον αὐτὸς ἀνέγνω.
οἶδ’: Od. 2:332: “τίς δ’ οἶδ’, εἴ κε καὶ αὐτὸς ἰὼν κοίλης ἐπὶ νηὸς
οἶδ’: Od. 3:216: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέ ποτέ σφι βίας ἀποτείσεται ἐλθών,
οἶδ’: Od. 4:712: “οὐκ οἶδ’, ἤ τίς μιν θεὸς ὤρορεν, ἦε καὶ αὐτοῦ
οἶδ’: Od. 8:28: ξεῖνος ὅδ’, οὐκ οἶδ’ ὅς τις, ἀλώμενος ἵκετ’ ἐμὸν δῶ,
οἵδ’: Od. 10:282: χώρου ἄϊδρις ἐών; ἕταροι δέ τοι οἵδ’ ἐνὶ Κίρκης
οἶδ’: Od. 13:314: τοῦτο δ’ ἐγὼν εὖ οἶδ’, ὅτι μοι πάρος ἠπίη ἦσθα,
οἶδ’: Od. 18:265: τῶ οὐκ οἶδ’, ἤ κέν μ’ ἀνέσει θεός, ἦ κεν ἁλώω
οἶδ’: Od. 19:237: οὐκ οἶδ’, ἢ τάδε ἕστο περὶ χροῒ οἴκοθ’ Ὀδυσσεύς,
οἶδ’: Od. 19:286: οἶδ’ Ὀδυσεύς, οὐδ’ ἄν τις ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος.
οἵδ’: Od. 20:170: ἣν οἵδ’ ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωνται
οἶδ’: Od. 23:175: οὐδὲ λίην ἄγαμαι, μάλα δ’ εὖ οἶδ’ οἷος ἔησθα
οἶδα: Il. 4:163: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
οἶδα: Il. 4:360: οἶδα γὰρ ὥς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
οἶδα: Il. 6:447: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
οἶδα: Il. 7:237: αὐτὰρ ἐγὼν εὖ οἶδα μάχας τ’ ἀνδροκτασίας τε·
οἶδα: Il. 7:240: οἶδα δ’ ἐπαΐξαι μόθον ἵππων ὠκειάων·
οἶδα: Il. 7:241: οἶδα δ’ ἐνὶ σταδίῃ δηΐῳ μέλπεσθαι Ἄρηϊ.
οἶδα: Il. 11:408: οἶδα γὰρ ὅττι κακοὶ μὲν ἀποίχονται πολέμοιο,
οἶδα: Il. 14:72: οἶδα δὲ νῦν ὅτε τοὺς μὲν ὁμῶς μακάρεσσι θεοῖσι
οἶδα: Il. 16:50: οὔτε θεοπροπίης ἐμπάζομαι ἥν τινα οἶδα,
οἶδα: Il. 18:192: ἄλλου δ’ οὔ τευ οἶδα τεῦ ἂν κλυτὰ τεύχεα δύω,
οἶδα: Il. 19:219: πολλόν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην καὶ πλείονα οἶδα.
οἶδα: Il. 19:421: εὖ νυ τὸ οἶδα καὶ αὐτὸς ὅ μοι μόρος ἐνθάδ’ ὀλέσθαι
οἶδα: Il. 20:201: ἔλπεο δειδίξεσθαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς
οἶδα: Il. 20:432: ἔλπεο δειδίξεσθαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς
οἶδα: Il. 20:434: οἶδα δ’ ὅτι σὺ μὲν ἐσθλός, ἐγὼ δὲ σέθεν πολὺ χείρων.
οἶδα: Il. 21:440: καλόν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην καὶ πλείονα οἶδα.
οἶδα: Il. 24:105: πένθος ἄλαστον ἔχουσα μετὰ φρεσίν· οἶδα καὶ αὐτός·
οἶδα: Od. 3:184: ὣς ἦλθον, φίλε τέκνον, ἀπευθής, οὐδέ τι οἶδα
οἶδα: Od. 4:551: τούτους μὲν δὴ οἶδα· σὺ δὲ τρίτον ἄνδρ’ ὀνόμαζε,
οἶδα: Od. 5:215: “πότνα θεά, μή μοι τόδε χώεο· οἶδα καὶ αὐτὸς
οἶδα: Od. 5:423: οἶδα γὰρ ὥς μοι ὀδώδυσται κλυτὸς ἐννοσίγαιος.”
οἶδα: Od. 6:176: ἐς πρώτην ἱκόμην, τῶν δ’ ἄλλων οὔ τινα οἶδα
οἶδα: Od. 7:25: τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης· τῶ οὔ τινα οἶδα
οἶδα: Od. 8:215: εὖ μὲν τόξον οἶδα ἐΰξοον ἀμφαφάασθαι·
οἶδα: Od. 10:267: οἶδα γὰρ ὡς οὔτ’ αὐτὸς ἐλεύσεαι οὔτε τιν’ ἄλλον
οἶδα: Od. 10:457: μηκέτι νῦν θαλερὸν γόον ὄρνυτε· οἶδα καὶ αὐτή,
οἶδα: Od. 11:69: οἶδα γὰρ ὡς ἐνθένδε κιὼν δόμου ἐξ Ἀΐδαο
οἶδα: Od. 11:463: “Ἀτρεΐδη, τί με ταῦτα διείρεαι; οὐδέ τι οἶδα,
οἶδα: Od. 14:365: μαψιδίως ψεύδεσθαι; ἐγὼ δ’ ἐῢ οἶδα καὶ αὐτὸς
οἶδα: Od. 15:211: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
οἶδα: Od. 16:470: ἄλλο δέ τοι τόδε οἶδα· τὸ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν·
οἶδα: Od. 16:475: καί σφεας ὠΐσθην τοὺς ἔμμεναι, οὐδέ τι οἶδα.”
οἶδα: Od. 17:307: καλὸς μὲν δέμας ἐστίν, ἀτὰρ τόδε γ’ οὐ σάφα οἶδα,
οἶδα: Od. 17:373: αὐτὸν δ’ οὐ σάφα οἶδα, πόθεν γένος εὔχεται εἶναι.”
οἶδα: Od. 17:563: οἶδα γὰρ εὖ περὶ κείνου, ὁμὴν δ’ ἀνεδέγμεθ’ ὀϊζύν.
οἶδα: Od. 18:228: αὐτὰρ ἐγὼ θυμῷ νοέω καὶ οἶδα ἕκαστα,
οἶδα: Od. 20:309: φαινέτω· ἤδη γὰρ νοέω καὶ οἶδα ἕκαστα,
οἶδα: Od. 23:202: οὕτω τοι τόδε σῆμα πιφαύσκομαι· οὐδέ τι οἶδα,
οἰδάνει: Il. 9:550: οἰδάνει ἐν στήθεσσι νόον πύκα περ φρονεόντων,
οἰδάνεται: Il. 9:642: ἀλλά μοι οἰδάνεται κραδίη χόλῳ ὁππότε κείνων
οἶδας: Od. 1:337: “Φήμιε, πολλὰ γὰρ ἄλλα βροτῶν θελκτήρια οἶδας
οἷδε: Il. 1:302: εἰ δ’ ἄγε μὴν πείρησαι ἵνα γνώωσι καὶ οἷδε·
οἶδε: Il. 1:343: οὐδέ τι οἶδε νοῆσαι ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω,
οἶδε: Il. 3:308: Ζεὺς μέν που τό γε οἶδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι
οἶδε: Il. 4:361: ἤπια δήνεα οἶδε· τὰ γὰρ φρονέεις ἅ τ’ ἐγώ περ.
οἶδε: Il. 5:406: νήπιος, οὐδὲ τὸ οἶδε κατὰ φρένα Τυδέος υἱὸς
οἶδε: Il. 5:761: ἄφρονα τοῦτον ἀνέντες, ὃς οὔ τινα οἶδε θέμιστα;
οἷδε: Il. 6:230: τεύχεα δ’ ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν, ὄφρα καὶ οἷδε
οἵδε: Il. 9:684: ὣς ἔφατ’· εἰσὶ καὶ οἵδε τάδ’ εἰπέμεν, οἵ μοι ἕποντο,
οἷδε: Il. 10:556: ῥεῖα θεός γ’ ἐθέλων καὶ ἀμείνονας ἠέ περ οἷδε
οἷδε: Il. 10:558: ἵπποι δ’ οἷδε γεραιὲ νεήλυδες οὓς ἐρεείνεις
οἶδε: Il. 11:656: ὅσσοι δὴ βέλεσιν βεβλήαται; οὐδέ τι οἶδε
οἶδε: Il. 18:185: οὐδ’ οἶδε Κρονίδης ὑψίζυγος οὐδέ τις ἄλλος
οἶδε: Il. 18:363: ὅς περ θνητός τ’ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδε·
οἷδε: Il. 23:610: δώσω ἐμήν περ ἐοῦσαν, ἵνα γνώωσι καὶ οἷδε
οἷδε: Il. 24:403: ἀσχαλόωσι γὰρ οἷδε καθήμενοι, οὐδὲ δύνανται
οἵδε: Od. 1:76: ἀλλ’ ἄγεθ’ ἡμεῖς οἵδε περιφραζώμεθα πάντες
οἵδε: Od. 4:138: “ἴδμεν δή, Μενέλαε διοτρεφές, οἵ τινες οἵδε
οἵδε: Od. 4:235: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφὲς ἠδὲ καὶ οἵδε
οἶδε: Od. 4:386: πάσης βένθεα οἶδε, Ποσειδάωνος ὑποδμώς·
οἵδε: Od. 7:161: οἵδε δὲ σὸν μῦθον ποτιδέγμενοι ἰσχανόωνται.
οἶδέ: Od. 8:134: οἶδέ τε καὶ δεδάηκε· φυήν γε μὲν οὐ κακός ἐστι,
οἶδε: Od. 11:445: λίην γὰρ πινυτή τε καὶ εὖ φρεσὶ μήδεα οἶδε
οἶδε: Od. 13:405: ὅς τοι ὑῶν ἐπίουρος, ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδε,
οἵδε: Od. 14:89: οἵδε δέ τοι ἴσασι, θεοῦ δέ τιν’ ἔκλυον αὐδήν,
οἶδε: Od. 14:119: Ζεὺς γάρ που τό γε οἶδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
οἵδε: Od. 16:355: “μή τιν’ ἔτ’ ἀγγελίην ὀτρύνομεν· οἵδε γὰρ ἔνδον.
οἵδε: Od. 18:30: ζῶσαι νῦν, ἵνα πάντες ἐπιγνώωσι καὶ οἵδε
οἵδε: Od. 18:232: οἵδε κακὰ φρονέοντες, ἐμοὶ δ’ οὐκ εἰσὶν ἀρωγοί.
οἶδε: Od. 24:404: ἢ ἤδη σάφα οἶδε περίφρων Πηνελόπεια
οἶδε: Od. 24:407: “ὦ γέρον, ἤδη οἶδε· τί σε χρὴ ταῦτα πένεσθαι;”
οἵδε: Od. 24:495: “οἵδε δὴ ἐγγὺς ἔασ’· ἀλλ’ ὁπλιζώμεθα θᾶσσον.”
οἶδεν: Il. 7:236: ἠὲ γυναικός, ἣ οὐκ οἶδεν πολεμήϊα ἔργα.
οἶδεν: Il. 24:41: γναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι, λέων δ’ ὣς ἄγρια οἶδεν,
οἶδεν: Od. 1:53: πάσης βένθεα οἶδεν, ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς
οἶδεν: Od. 2:88: ἀλλὰ φίλη μήτηρ, ἥ τοι περὶ κέρδεα οἶδεν.
οἶδεν: Od. 4:771: ἀρτύει, οὐδέ τι οἶδεν, ὅ οἱ φόνος υἷϊ τέτυκται.”
οἶδεν: Od. 15:39: ὅς τοι ὑῶν ἐπίουρος, ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδεν.
οἶδεν: Od. 15:523: ἀλλὰ τά γε Ζεὺς οἶδεν Ὀλύμπιος, αἰθέρι ναίων,
οἶδεν: Od. 17:153: ἦ τοι ὅ γ’ οὐ σάφα οἶδεν, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον·
οἶδεν: Od. 20:46: ὅς περ θνητός τ’ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδεν·
οἶδεν: Od. 20:75: ἐς Δία τερπικέραυνον, - ὁ γάρ τ’ ἐῢ οἶδεν ἅπαντα,
Οἰδιπόδαο: Il. 23:679: ὅς ποτε Θήβας δ’ ἦλθε δεδουπότος Οἰδιπόδαο
Οἰδιπόδαο: Od. 11:271: μητέρα τ’ Οἰδιπόδαο ἴδον, καλὴν Ἐπικάστην,
οἴδματι: Il. 21:234: κρημνοῦ ἀπαΐξας· ὃ δ’ ἐπέσσυτο οἴδματι θύων,
οἴδματι: Il. 23:230: Θρηΐκιον κατὰ πόντον· ὃ δ’ ἔστενεν οἴδματι θύων.
ὀΐεαι: Il. 1:561: “ Δαιμονίη αἰεὶ μὲν ὀΐεαι οὐδέ σε λήθω·
ὀΐεαι: Od. 3:255: ἦ τοι μὲν τόδε καὐτὸς ὀΐεαι, ὥς κεν ἐτύχθη,
ὀΐεαι: Od. 10:380: ἦ τινά που δόλον ἄλλον ὀΐεαι; οὐδέ τί σε χρὴ
ὄϊες: Il. 4:433: Τρῶες δ’, ὥς τ’ ὄϊες πολυπάμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ
ὄϊες: Il. 23:31: σφαζόμενοι, πολλοὶ δ’ ὄϊες καὶ μηκάδες αἶγες·
ὄϊές: Od. 9:184: μῆλ’, ὄϊές τε καὶ αἶγες, ἰαύεσκον· περὶ δ’ αὐλὴ
ὄϊες: Od. 9:431: τρεῖς δὲ ἕκαστον φῶτ’ ὄϊες φέρον· αὐτὰρ ἐγώ γε, -
οἴεσιν: Od. 15:386: ἦ σέ γε μουνωθέντα παρ’ οἴεσιν ἢ παρὰ βουσὶν
ὀΐεσσι: Il. 5:137: ὅν ῥά τε ποιμὴν ἀγρῷ ἐπ’ εἰροπόκοις ὀΐεσσι
ὀΐεσσι: Il. 6:424: βουσὶν ἐπ’ εἰλιπόδεσσι καὶ ἀργεννῇς ὀΐεσσι.
ὀΐεσσι: Il. 10:486: αἴγεσιν ἢ ὀΐεσσι κακὰ φρονέων ἐνορούσῃ,
ὀΐεσσιν: Od. 6:132: δαίεται· αὐτὰρ ὁ βουσὶ μετέρχεται ἢ ὀΐεσσιν
ὀΐεσσιν: Od. 17:472: βλήεται ἢ περὶ βουσὶν ἢ ἀργεννῇσ’ ὀΐεσσιν·
ὀΐεται: Od. 17:586: “οὐκ ἄφρων ὁ ξεῖνος ὀΐεται, ὥς περ ἂν εἴη·
ὀΐεται: Od. 19:312: ἀλλά μοι ὧδ’ ἀνὰ θυμὸν ὀΐεται, ὡς ἔσεταί περ·
οἰέτεας: Il. 2:765: ὄτριχας οἰέτεας σταφύλῃ ἐπὶ νῶτον ἐΐσας·
ὀΐζυε: Il. 3:408: ἀλλ’ αἰεὶ περὶ κεῖνον ὀΐζυε καί ἑ φύλασσε,
ὀϊζυῖ: Od. 7:270: δυσμόρῳ· ἦ γὰρ μέλλον ἔτι ξυνέσεσθαι ὀϊζυῖ
ὀϊζὺν: Il. 13:2: τοὺς μὲν ἔα παρὰ τῇσι πόνον τ’ ἐχέμεν καὶ ὀϊζὺν
ὀϊζὺν: Il. 15:365: ὥς ῥα σὺ ἤϊε Φοῖβε πολὺν κάματον καὶ ὀϊζὺν
ὀϊζὺν: Od. 7:211: οὕς τινας ὑμεῖς ἴστε μάλιστ’ ὀχέοντας ὀϊζὺν
ὀϊζύν: Od. 8:529: εἴρερον εἰσανάγουσι, πόνον τ’ ἐχέμεν καὶ ὀϊζύν·
ὀϊζύν: Od. 11:167: γῆς ἐπέβην, ἀλλ’ αἰὲν ἔχων ἀλάλημαι ὀϊζύν,
ὀϊζὺν: Od. 11:620: Ζηνὸς μὲν πάϊς ἦα Κρονίονος, αὐτὰρ ὀϊζὺν
ὀϊζὺν: Od. 14:415: τηλεδαπῷ· πρὸς δ’ αὐτοὶ ὀνησόμεθ’, οἵ περ ὀϊζὺν
ὀϊζύν: Od. 17:563: οἶδα γὰρ εὖ περὶ κείνου, ὁμὴν δ’ ἀνεδέγμεθ’ ὀϊζύν.
ὀϊζύν: Od. 20:196: ὁππότε καὶ βασιλεῦσιν ἐπικλώσωνται ὀϊζύν.”
ὀϊζύν: Od. 23:210: ἀνθρώπων πέπνυσο· θεοὶ δ’ ὤπαζον ὀϊζύν,
ὀϊζύομεν: Il. 14:89: καλλείψειν, ἧς εἵνεκ’ ὀϊζύομεν κακὰ πολλά;
ὀϊζύος: Il. 6:285: φαίην κε φρέν’ ἀτέρπου ὀϊζύος ἐκλελαθέσθαι.
ὀϊζύος: Od. 3:103: “ὦ φίλ’, ἐπεί μ’ ἔμνησας ὀϊζύος, ἣν ἐν ἐκείνῳ
ὀϊζύος: Od. 4:35: ἐξοπίσω περ παύσῃ ὀϊζύος. ἀλλὰ λύ’ ἵππους
ὀϊζύος: Od. 4:812: καί με κέλεαι παύσασθαι ὀϊζύος ἠδ’ ὀδυνάων
ὀϊζύος: Od. 5:289: ἐκφυγέειν μέγα πεῖραρ ὀϊζύος, ἥ μιν ἱκάνει.
ὀϊζύος: Od. 15:342: ὡς ἐμοί, ὅττι μ’ ἔπαυσας ἄλης καὶ ὀϊζύος αἰνῆς.
ὀϊζυραὶ: Od. 11:182: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
ὀϊζυραὶ: Od. 13:337: ἧσται ἐνὶ μεγάροισιν, ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
ὀϊζυραὶ: Od. 16:38: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
ὀϊζυροῖο: Od. 8:540: ἐκ τοῦδ’ οὔ πω παύσατ’ ὀϊζυροῖο γόοιο
ὀϊζυροῖσι: Il. 13:569: γίγνετ’ Ἄρης ἀλεγεινὸς ὀϊζυροῖσι βροτοῖσιν.
ὀϊζυροῖσι: Od. 4:197: τοῦτό νυ καὶ γέρας οἶον ὀϊζυροῖσι βροτοῖσι,
ὀϊζυρὸν: Od. 3:95: πλαζομένου· περὶ γάρ μιν ὀϊζυρὸν τέκε μήτηρ·
ὀϊζυρὸν: Od. 4:325: πλαζομένου· περὶ γάρ μιν ὀϊζυρὸν τέκε μήτηρ.
ὀϊζυρὸν: Od. 4:832: εἰ δ’ ἄγε μοι καὶ κεῖνον ὀϊζυρὸν κατάλεξον,
ὀϊζυρὸς: Il. 1:417: νῦν δ’ ἅμα τ’ ὠκύμορος καὶ ὀϊζυρὸς περὶ πάντων
ὀϊζυρὸς: Od. 20:140: αὐτὰρ ὅ γ’, ὥς τις πάμπαν ὀϊζυρὸς καὶ ἄποτμος,
ὀϊζυροῦ: Il. 3:112: ἐλπόμενοι παύσασθαι ὀϊζυροῦ πολέμοιο.
ὀϊζυρώτατον: Od. 5:105: φησί τοι ἄνδρα παρεῖναι ὀϊζυρώτατον ἄλλων,
ὀϊζυρώτερον: Il. 17:446: οὐ μὲν γάρ τί πού ἐστιν ὀϊζυρώτερον ἀνδρὸς
ὀϊζὺς: Il. 14:479: οὔ θην οἴοισίν γε πόνος τ’ ἔσεται καὶ ὀϊζὺς
ὀϊζύσας: Od. 4:152: μυθεόμην, ὅσα κεῖνος ὀϊζύσας ἐμόγησεν
ὀϊζύσας: Od. 23:307: ἀνθρώποισ’ ὅσα τ’ αὐτὸς ὀϊζύσας ἐμόγησε,
οἴη: Il. 1:398: οἴη ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι,
οἴη: Il. 3:143: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο,
Οἵη: Il. 5:864: Οἵη δ’ ἐκ νεφέων ἐρεβεννὴ φαίνεται ἀὴρ
οἵη: Il. 6:146: οἵη περ φύλλων γενεὴ τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν.
οἵη: Il. 7:63: οἵη δὲ Ζεφύροιο ἐχεύατο πόντον ἔπι φρὶξ
οἴῃ: Il. 9:532: οἴῃ δ’ οὐκ ἔῤῥεξε Διὸς κούρῃ μεγάλοιο.
οἴη: Il. 11:74: οἴη γάρ ῥα θεῶν παρετύγχανε μαρναμένοισιν,
οἵη: Il. 11:668: ἔσθ’ οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν.
οἴη: Il. 18:489: οἴη δ’ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο.
οἴη: Il. 18:565: κασσιτέρου· μία δ’ οἴη ἀταρπιτὸς ἦεν ἐπ’ αὐτήν,
οἴη: Od. 1:331: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο.
οἴη: Od. 2:356: αὐτὴ δ’ οἴη ἴσθι· τὰ δ’ ἁθρόα πάντα τετύχθω·
οἴη: Od. 2:412: οὐδ’ ἄλλαι δμῳαί, μία δ’ οἴη μῦθον ἄκουσεν.”
οἴη: Od. 4:250: πάντες· ἐγὼ δέ μιν οἴη ἀνέγνων τοῖον ἐόντα,
οἴη: Od. 5:275: οἴη δ’ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο·
οἵη: Od. 6:102: οἵη δ’ Ἄρτεμις εἶσι κατ’ οὔρεα ἰοχέαιρα,
οἴη: Od. 6:139: οἴη δ’ Ἀλκινόου θυγάτηρ μένε· τῇ γὰρ Ἀθήνη
οἴη: Od. 9:207: ἀλλ’ αὐτὸς ἄλοχός τε φίλη ταμίη τε μί’ οἴη.
οἵη: Od. 11:394: οἵη περ πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι.
οἴη: Od. 11:543: οἴη δ’ Αἴαντος ψυχὴ Τελαμωνιάδαο
οἴη: Od. 12:69: οἴη δὴ κείνῃ γε παρέπλω ποντοπόρος νηῦς
οἴη: Od. 14:514: ἐνθάδε ἕννυσθαι, μία δ’ οἴη φωτὶ ἑκάστῳ.
οἴη: Od. 16:133: οἴη ἀπαγγείλας· τῶν δ’ ἄλλων μή τις Ἀχαιῶν
οἴη: Od. 18:184: οἴη δ’ οὐ κεῖσ’ εἶμι μετ’ ἀνέρας· αἰδέομαι γάρ.”
οἴη: Od. 18:207: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο.
οἴη: Od. 19:601: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι κίον ἄλλαι.
οἵη: Od. 20:237: γνοίης χ’, οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται.”
οἵη: Od. 21:107: οἵη νῦν οὐκ ἔστι γυνὴ κατ’ Ἀχαιΐδα γαῖαν,
οἵη: Od. 21:202: γνοίης χ’, οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται.”
οἵη: Od. 21:283: ἴς, οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν,
οἴη: Od. 22:130: ἑσταότ’ ἄγχ’ αὐτῆς· μία δ’ οἴη γίνετ’ ἐφορμή.
οἵη: Od. 22:227: οἵη ὅτ’ ἀμφ’ Ἑλένῃ λευκωλένῳ εὐπατερείῃ
οἰήϊα: Il. 19:43: οἵ τε κυβερνῆται καὶ ἔχον οἰήϊα νηῶν
οἰήϊα: Od. 12:218: βάλλευ, ἐπεὶ νηὸς γλαφυρῆς οἰήϊα νωμᾷς·
οἰήϊον: Od. 9:483: τυτθόν, ἐδεύησεν δ’ οἰήϊον ἄκρον ἱκέσθαι.
οἰήϊον: Od. 9:540: τυτθόν, ἐδεύησεν δ’ οἰήϊον ἄκρον ἱκέσθαι.
οἰήκεσσιν: Il. 24:269: πύξινον ὀμφαλόεν εὖ οἰήκεσσιν ἀρηρός·
οἴην: Od. 6:84: οὐκ οἴην· ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι κίον ἄλλαι.
οἴην: Od. 7:65: νυμφίον, ἐν μεγάρῳ μίαν οἴην παῖδα λιπόντα,
οἴην: Od. 17:584: οἴην πρὸς ξεῖνον φάσθαι ἔπος ἠδ’ ἐπακοῦσαι.”
οἵην: Od. 18:37: οἵην τερπωλὴν θεὸς ἤγαγεν ἐς τόδε δῶμα·
οἵην: Od. 18:74: οἵην ἐκ ῥακέων ὁ γέρων ἐπιγουνίδα φαίνει.”
οἴῃς: Il. 5:641: ἓξ οἴῃς σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν
οἴης: Il. 9:634: οἴης· νῦν δέ τοι ἑπτὰ παρίσχομεν ἔξοχ’ ἀρίστας,
οἴιες: Od. 9:425: ἄρσενες οἴιες ἦσαν ἐϋτρεφέες δασύμαλλοι,
οἴκαδ’: Il. 1:19: ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ’ οἴκαδ’ ἱκέσθαι·
οἴκαδ’: Il. 1:170: οἴκαδ’ ἴμεν σὺν νηυσὶ κορωνίσιν, οὐδέ σ’ ὀΐω
οἴκαδ’: Il. 1:179: οἴκαδ’ ἰὼν σὺν νηυσί τε σῇς καὶ σοῖς ἑτάροισι
οἴκαδ’: Il. 3:72: κτήμαθ’ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ’ ἀγέσθω·
οἴκαδ’: Il. 3:93: κτήμαθ’ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ’ ἀγέσθω·
οἴκαδ’: Il. 3:404: νικήσας ἐθέλει στυγερὴν ἐμὲ οἴκαδ’ ἄγεσθαι,
οἴκαδ’: Il. 7:79: σῶμα δὲ οἴκαδ’ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με
οἴκαδ’: Il. 7:335: οἴκαδ’ ἄγῃ ὅτ’ ἂν αὖτε νεώμεθα πατρίδα γαῖαν.
οἴκαδ’: Il. 9:393: ἢν γὰρ δή με σαῶσι θεοὶ καὶ οἴκαδ’ ἵκωμαι,
οἴκαδ’: Il. 9:414: εἰ δέ κεν οἴκαδ’ ἵκωμι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
οἴκαδ’: Il. 9:418: οἴκαδ’ ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ
οἴκαδ’: Il. 9:681: οἴκαδ’ ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ
οἴκαδ’: Il. 17:155: οἴκαδ’ ἴμεν, Τροίῃ δὲ πεφήσεται αἰπὺς ὄλεθρος.
οἴκαδ’: Il. 22:342: σῶμα δὲ οἴκαδ’ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με
οἴκαδ’: Il. 24:287: τῆ σπεῖσον Διὶ πατρί, καὶ εὔχεο οἴκαδ’ ἱκέσθαι
οἴκαδ’: Od. 2:176: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.”
οἴκαδ’: Od. 2:179: οἴκαδ’ ἰών, μή πού τι κακὸν πάσχωσιν ὀπίσσω·
οἴκαδ’: Od. 4:520: ἂψ δὲ θεοὶ οὖρον στρέψαν, καὶ οἴκαδ’ ἵκοντο,
οἴκαδ’: Od. 5:108: οἴκαδ’· ἀτὰρ ἐν νόστῳ Ἀθηναίην ἀλίτοντο,
οἴκαδ’: Od. 7:188: νῦν μὲν δαισάμενοι κατακείετε οἴκαδ’ ἰόντες,
οἴκαδ’: Od. 7:326: ἤματι τῷ αὐτῷ καὶ ἀπήνυσαν οἴκαδ’ ὀπίσσω.
οἴκαδ’: Od. 9:530: δὸς μὴ Ὀδυσσῆα πτολιπόρθιον οἴκαδ’ ἱκέσθαι,
οἴκαδ’: Od. 10:35: καί μ’ ἔφασαν χρυσόν τε καὶ ἄργυρον οἴκαδ’ ἄγεσθαι,
οἴκαδ’: Od. 11:132: οἴκαδ’ ἀποστείχειν ἕρδειν θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας
οἴκαδ’: Od. 11:432: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· ἡ δ’ ἔξοχα λυγρὰ ἰδυῖα
οἴκαδ’: Od. 13:121: ὤπασαν οἴκαδ’ ἰόντι διὰ μεγάθυμον Ἀθήνην.
οἴκαδ’: Od. 13:132: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· - νόστον δέ οἱ οὔ ποτ’ ἀπηύρων
οἴκαδ’: Od. 13:169: οἴκαδ’ ἐλαυνομένην; καὶ δὴ προὐφαίνετο πᾶσα.”
οἴκαδ’: Od. 13:305: ὤπασαν οἴκαδ’ ἰόντι ἐμῇ βουλῇ τε νόῳ τε,
οἴκαδ’: Od. 14:181: οἴκαδ’ ἰόντα λοχῶσιν, ὅπως ἀπὸ φῦλον ὄληται
οἴκαδ’: Od. 15:66: ἤδη γάρ μοι θυμὸς ἐέλδεται οἴκαδ’ ἱκέσθαι.”
οἴκαδ’: Od. 15:210: πρὶν ἐμὲ οἴκαδ’ ἱκέσθαι ἀπαγγεῖλαί τε γέροντι.
οἴκαδ’: Od. 15:431: “ἦ ῥά κε νῦν πάλιν αὖτις ἅμ’ ἡμῖν οἴκαδ’ ἕποιο,
οἴκαδ’: Od. 15:436: ὅρκῳ πιστωθῆναι ἀπήμονά μ’ οἴκαδ’ ἀπάξειν.”
οἴκαδ’: Od. 16:463: ἐκ λόχου, ἦ ἔτι μ’ αὖθ’ εἰρύαται οἴκαδ’ ἰόντα;”
οἴκαδ’: Od. 18:147: οἴκαδ’ ὑπεξαγάγοι, μηδ’ ἀντιάσειας ἐκείνῳ,
οἴκαδ’: Od. 18:242: οἴκαδ’, ὅπῃ οἱ νόστος, ἐπεὶ φίλα γυῖα λέλυνται.”
οἴκαδ’: Od. 18:408: ἀλλ’ εὖ δαισάμενοι κατακείετε οἴκαδ’ ἰόντες,
οἴκαδ’: Od. 18:419: ὄφρα σπείσαντες κατακείομεν οἴκαδ’ ἰόντες·
οἴκαδ’: Od. 19:282: οἴκαδ’ ἀπήμαντον. καί κεν πάλαι ἐνθάδ’ Ὀδυσσεὺς
οἴκαδ’: Od. 20:232: ἦ σέθεν ἐνθάδ’ ἐόντος ἐλεύσεται οἴκαδ’ Ὀδυσσεύς·
οἴκαδ’: Od. 21:211: εὐξαμένου ἐμὲ αὖτις ὑπότροπον οἴκαδ’ ἱκέσθαι.
οἴκαδ’: Od. 23:72: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· θυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος.
οἴκαδ’: Od. 23:279: οἴκαδ’ ἀποστείχειν ἕρδειν θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας
οἴκαδε: Il. 2:154: οἴκαδε ἱεμένων· ὑπὸ δ’ ᾕρεον ἕρματα νηῶν.
οἴκαδέ: Il. 2:236: οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεθα, τόνδε δ’ ἐῶμεν
οἴκαδε: Il. 4:103: οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης.
οἴκαδε: Il. 4:121: οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης.
οἴκαδέ: Il. 16:205: οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεθα ποντοπόροισιν
οἴκαδε: Il. 18:60: οἴκαδε νοστήσαντα δόμον Πηλήϊον εἴσω.
οἴκαδε: Il. 18:90: οἴκαδε νοστήσαντ’, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ θυμὸς ἄνωγε
οἴκαδε: Il. 18:441: οἴκαδε νοστήσαντα δόμον Πηλήϊον εἴσω.
οἴκαδε: Od. 2:343: οἴκαδε νοστήσειε καὶ ἄλγεα πολλὰ μογήσας.
οἴκαδε: Od. 3:160: οἴκαδε ἱέμενοι· Ζεὺς δ’ οὔ πω μήδετο νόστον,
οἴκαδέ: Od. 3:233: οἴκαδέ τ’ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι,
οἴκαδε: Od. 4:701: οἴκαδε νισόμενον· ὁ δ’ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
οἴκαδε: Od. 5:19: οἴκαδε νισόμενον· ὁ δ’ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
οἴκαδέ: Od. 5:220: οἴκαδέ τ’ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι.
οἴκαδε: Od. 8:102: οἴκαδε νοστήσας, ὅσσον περιγινόμεθ’ ἄλλων
οἴκαδε: Od. 8:252: οἴκαδε νοστήσας, ὅσσον περιγινόμεθ’ ἄλλων
οἴκαδέ: Od. 8:466: οἴκαδέ τ’ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι·
οἴκαδε: Od. 9:261: οἴκαδε ἱέμενοι, ἄλλην ὁδὸν ἄλλα κέλευθα
οἴκαδε: Od. 9:350: οἴκαδε πέμψειας· σὺ δὲ μαίνεαι οὐκέτ’ ἀνεκτῶς.
οἴκαδε: Od. 10:42: οἴκαδε νισόμεθα κενεὰς σὺν χεῖρας ἔχοντες.
οἴκαδε: Od. 10:484: οἴκαδε πεμψέμεναι· θυμὸς δέ μοι ἔσσυται ἤδη
οἴκαδε: Od. 12:43: οἴκαδε νοστήσαντι παρίσταται οὐδὲ γάνυνται,
οἴκαδε: Od. 14:163: οἴκαδε νοστήσας, καὶ τείσεται, ὅς τις ἐκείνου
οἴκαδε: Od. 14:242: οἴκαδε σὺν νήεσσι, θεὸς δ’ ἐκέδασσεν Ἀχαιούς.
οἴκαδε: Od. 14:280: ἐς δίφρον δέ μ’ ἕσας ἄγεν οἴκαδε δάκρυ χέοντα.
οἴκαδε: Od. 15:177: οἴκαδε νοστήσει καὶ τείσεται· ἠὲ καὶ ἤδη
οἴκαδε: Od. 16:271: οἴκαδε καὶ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ὁμίλει·
οἴκαδε: Od. 16:370: αὐτόν· τὸν δ’ ἄρα τεῖος ἀπήγαγεν οἴκαδε δαίμων.
οἴκαδε: Od. 19:258: οἴκαδε νοστήσαντα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
οἴκαδέ: Od. 21:316: οἴκαδέ μ’ ἄξεσθαι καὶ ἑὴν θήσεσθαι ἄκοιτιν;
οἴκαδε: Od. 22:35: “ὦ κύνες, οὔ μ’ ἔτ’ ἐφάσκεθ’ ὑπότροπον οἴκαδε νεῖσθαι
οἰκέοιτο: Il. 4:18: ἤτοι μὲν οἰκέοιτο πόλις Πριάμοιο ἄνακτος,
οἰκέομεν: Od. 6:204: οἰκέομεν δ’ ἀπάνευθε πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ,
οἴκεον: Il. 14:116: οἴκεον δ’ ἐν Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι
οἰκῆας: Il. 5:413: ἐξ ὕπνου γοόωσα φίλους οἰκῆας ἐγείρῃ
οἰκῆας: Il. 6:366: οἰκῆας ἄλοχόν τε φίλην καὶ νήπιον υἱόν.
οἰκῆες: Od. 17:533: σῖτος καὶ μέθυ ἡδύ· τὰ μέν τ’ οἰκῆες ἔδουσιν,
οἰκῆϊ: Od. 4:245: σπεῖρα κάκ’ ἀμφ’ ὤμοισι βαλών, οἰκῆϊ ἐοικώς,
οἰκῆϊ: Od. 14:63: οἷά τε ᾧ οἰκῆϊ ἄναξ εὔθυμος ἔδωκεν,
οἰκήων: Od. 14:4: κήδετο οἰκήων, οὓς κτήσατο δῖος Ὀδυσσεύς.
οἰκήων: Od. 16:303: μήτε τις οἰκήων μήτ’ αὐτὴ Πηνελόπεια,
οἰκί’: Il. 2:750: οἳ περὶ Δωδώνην δυσχείμερον οἰκί’ ἔθεντο,
οἰκί’: Il. 12:221: ζωόν· ἄφαρ δ’ ἀφέηκε πάρος φίλα οἰκί’ ἱκέσθαι,
οἰκί’: Il. 16:261: αἰεὶ κερτομέοντες ὁδῷ ἔπι οἰκί’ ἔχοντας
οἰκί’: Od. 9:505: υἱὸν Λαέρτεω, Ἰθάκῃ ἔνι οἰκί’ ἔχοντα.”
οἰκί’: Od. 9:531: υἱὸν Λαέρτεω, Ἰθάκῃ ἔνι οἰκί’ ἔχοντα.
οἰκί’: Od. 14:210: αὐτὰρ ἐμοὶ μάλα παῦρα δόσαν καὶ οἰκί’ ἔνειμαν.
οἰκία: Il. 6:15: πάντας γὰρ φιλέεσκεν ὁδῷ ἔπι οἰκία ναίων.
οἰκία: Il. 7:221: σκυτοτόμων ὄχ’ ἄριστος Ὕλῃ ἔνι οἰκία ναίων,
οἰκία: Il. 12:168: οἰκία ποιήσωνται ὁδῷ ἔπι παιπαλοέσσῃ,
οἰκία: Il. 13:664: ἀφνειός τ’ ἀγαθός τε Κορινθόθι οἰκία ναίων,
οἰκία: Il. 16:595: Χάλκωνος φίλον υἱόν, ὃς Ἑλλάδι οἰκία ναίων
οἰκία: Il. 17:308: οἰκία ναιετάασκε πολέσσ’ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων,
οἰκία: Il. 17:584: ξείνων φίλτατος ἔσκεν Ἀβυδόθι οἰκία ναίων·
οἰκία: Il. 20:64: οἰκία δὲ θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι φανείη
οἰκία: Od. 2:154: δεξιὼ ἤϊξαν διά τ’ οἰκία καὶ πόλιν αὐτῶν.
οἰκία: Od. 2:335: κτήματα γάρ κεν πάντα δασαίμεθα, οἰκία δ’ αὖτε
οἰκία: Od. 4:555: υἱὸς Λαέρτεω, Ἰθάκῃ ἔνι οἰκία ναίων·
οἰκία: Od. 4:798: τὴν Εὔμηλος ὄπυιε, Φερῇσ’ ἔνι οἰκία ναίων.
οἰκία: Od. 12:4: οἰκία καὶ χοροί εἰσι καὶ ἀντολαὶ Ἠελίοιο,
οἰκία: Od. 16:385: δασσάμενοι κατὰ μοῖραν ἐφ’ ἡμέας, οἰκία δ’ αὖτε
οἰκία: Od. 20:288: Κτήσιππος δ’ ὄνομ’ ἔσκε, Σάμῃ δ’ ἐνὶ οἰκία ναῖεν·
οἰκία: Od. 21:215: οἰκία τ’ ἐγγὺς ἐμεῖο τετυγμένα· καί μοι ἔπειτα
οἰκία: Od. 24:104: ξεῖνος γάρ οἱ ἔην Ἰθάκῃ ἔνι οἰκία ναίων.
Ὀϊκλείης: Od. 15:244: αὐτὰρ Ὀϊκλείης λαοσσόον Ἀμφιάρηον,
Ὀϊκλῆα: Od. 15:243: Ἀντιφάτης μὲν τίκτεν Ὀϊκλῆα μεγάθυμον,
οἴκοθ’: Od. 19:237: οὐκ οἶδ’, ἢ τάδε ἕστο περὶ χροῒ οἴκοθ’ Ὀδυσσεύς,
οἴκοθεν: Il. 7:364: πάντ’ ἐθέλω δόμεναι καὶ οἴκοθεν ἄλλ’ ἐπιθεῖναι.
οἴκοθεν: Il. 7:391: πάντ’ ἐθέλει δόμεναι καὶ οἴκοθεν ἄλλ’ ἐπιθεῖναι·
οἴκοθεν: Il. 11:631: πὰρ δὲ δέπας περικαλλές, ὃ οἴκοθεν ἦγ’ ὁ γεραιός,
οἴκοθεν: Il. 23:558: Ἀντίλοχ’, εἰ μὲν δή με κελεύεις οἴκοθεν ἄλλο
οἴκοθεν: Il. 23:592: δώσω, τὴν ἀρόμην. εἰ καί νύ κεν οἴκοθεν ἄλλο
οἴκοθι: Il. 8:513: ἀλλ’ ὥς τις τούτων γε βέλος καὶ οἴκοθι πέσσῃ
οἴκοθι: Od. 3:303: τόφρα δὲ ταῦτ’ Αἴγισθος ἐμήσατο οἴκοθι λυγρά,
οἴκοθι: Od. 21:398: ἤ ῥά νύ που τοιαῦτα καὶ αὐτῷ οἴκοθι κεῖται,
οἴκοι: Il. 1:113: οἴκοι ἔχειν· καὶ γάρ ῥα Κλυταιμνήστρης προβέβουλα
οἶκοι: Il. 17:738: ὄρμενον ἐξαίφνης φλεγέθει, μινύθουσι δὲ οἶκοι
οἴκοι: Il. 24:240: οἴκοι ἔνεστι γόος, ὅτι μ’ ἤλθετε κηδήσοντες;
οἴκοι: Od. 1:12: οἴκοι ἔσαν, πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν·
οἴκοι: Od. 8:324: θηλύτεραι δὲ θεαὶ μένον αἰδόϊ οἴκοι ἑκάστη.
οἴκοι: Od. 13:42: ὄλβια ποιήσειαν· ἀμύμονα δ’ οἴκοι ἄκοιτιν
οἴκοι: Od. 15:15: πεμπέμεν, ὄφρ’ ἔτι οἴκοι ἀμύμονα μητέρα τέτμῃς.
οἴκοι: Od. 15:178: οἴκοι, ἀτὰρ μνηστῆρσι κακὸν πάντεσσι φυτεύει.”
οἴκοιο: Il. 24:572: Πηλεΐδης δ’ οἴκοιο λέων ὣς ἆλτο θύραζε
οἴκοιο: Od. 1:397: αὐτὰρ ἐγὼν οἴκοιο ἄναξ ἔσομ’ ἡμετέροιο
οἴκοιο: Od. 20:105: φήμην δ’ ἐξ οἴκοιο γυνὴ προέηκεν ἀλετρὶς
οἴκοιο: Od. 21:388: σιγῇ δ’ ἐξ οἴκοιο Φιλοίτιος ἆλτο θύραζε,
οἶκον: Il. 1:606: οἳ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκον δὲ ἕκαστος,
οἶκον: Il. 2:158: οὕτω δὴ οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
οἶκον: Il. 2:174: οὕτω δὴ οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
οἶκον: Il. 2:290: ἀλλήλοισιν ὀδύρονται οἶκον δὲ νέεσθαι.
οἶκον: Il. 2:354: τὼ μή τις πρὶν ἐπειγέσθω οἶκον δὲ νέεσθαι
οἶκον: Il. 2:357: εἰ δέ τις ἐκπάγλως ἐθέλει οἶκον δὲ νέεσθαι
οἶκον: Il. 3:390: δεῦρ’ ἴθ’· Ἀλέξανδρός σε καλεῖ οἶκον δὲ νέεσθαι.
οἶκον: Il. 4:180: καὶ δὴ ἔβη οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
οἶκον: Il. 4:397: πάντας ἔπεφν’, ἕνα δ’ οἶον ἵει οἶκον δὲ νέεσθαι·
οἶκον: Il. 5:687: νοστήσας οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
οἶκον: Il. 6:56: ἀνδρῶν; ἦ σοὶ ἄριστα πεποίηται κατὰ οἶκον
οἶκον: Il. 6:189: εἷσε λόχον· τοὶ δ’ οὔ τι πάλιν οἶκον δὲ νέοντο·
οἶκον: Il. 6:365: καὶ γὰρ ἐγὼν οἶκον δὲ ἐλεύσομαι ὄφρα ἴδωμαι
οἶκον: Il. 6:490: ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε
οἶκον: Il. 6:495: ἵππουριν· ἄλοχος δὲ φίλη οἶκον δὲ βεβήκει
οἶκον: Il. 9:147: πρὸς οἶκον Πηλῆος· ἐγὼ δ’ ἐπὶ μείλια δώσω
οἶκον: Il. 9:289: πρὸς οἶκον Πηλῆος· ὃ δ’ αὖτ’ ἐπὶ μείλια δώσει
οἶκον: Il. 23:229: οἳ δ’ ἄνεμοι πάλιν αὖτις ἔβαν οἶκον δὲ νέεσθαι
οἶκον: Il. 23:856: πάντας ἀειράμενος πελέκεας οἶκον δὲ φερέσθω·
οἶκον: Il. 24:581: ὄφρα νέκυν πυκάσας δοίη οἶκον δὲ φέρεσθαι.
οἶκον: Od. 1:248: τόσσοι μητέρ’ ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
οἶκον: Od. 1:251: οἶκον ἐμόν· τάχα δή με διαῤῥαίσουσι καὶ αὐτόν.”
οἶκον: Od. 1:356: ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε,
οἶκον: Od. 2:48: νῦν δ’ αὖ καὶ πολὺ μεῖζον, ὃ δὴ τάχα οἶκον ἅπαντα
οἶκον: Od. 2:52: οἳ πατρὸς μὲν ἐς οἶκον ἀπεῤῥίγασι νέεσθαι
οἶκον: Od. 2:226: καί οἱ ἰὼν ἐν νηυσὶν ἐπέτρεπεν οἶκον ἅπαντα,
οἶκον: Od. 2:238: οἶκον Ὀδυσσῆος, τὸν δ’ οὐκέτι φασὶ νέεσθαι.
οἶκον: Od. 4:95: εἰσίν· - ἐπεὶ μάλα πολλὰ πάθον καὶ ἀπώλεσα οἶκον
οἶκον: Od. 4:476: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν,
οἶκον: Od. 4:717: δίφρῳ ἐφέζεσθαι πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων,
οἶκον: Od. 5:42: οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
οἶκον: Od. 5:115: οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
οἶκον: Od. 6:181: ἄνδρα τε καὶ οἶκον, καὶ ὁμοφροσύνην ὀπάσειαν
οἶκον: Od. 6:183: ἢ ὅθ’ ὁμοφρονέοντε νοήμασιν οἶκον ἔχητον
οἶκον: Od. 6:315: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
οἶκον: Od. 7:68: ὅσσαι νῦν γε γυναῖκες ὑπ’ ἀνδράσιν οἶκον ἔχουσιν.
οἶκον: Od. 7:77: οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
οἶκον: Od. 7:314: αὖθι μένων· οἶκον δέ κ’ ἐγὼ καὶ κτήματα δοίην,
οἶκον: Od. 9:35: γίνεται, εἴ περ καί τις ἀπόπροθι πίονα οἶκον
οἶκον: Od. 9:533: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν,
οἶκον: Od. 10:474: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
οἶκόν: Od. 14:64: οἶκόν τε κλῆρόν τε πολυμνήστην τε γυναῖκα,
οἶκον: Od. 14:141: οἶκον, ὅθι πρῶτον γενόμην καί μ’ ἔτρεφον αὐτοί.
οἶκον: Od. 14:167: οὔτ’ Ὀδυσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται· ἀλλὰ ἕκηλος
οἶκον: Od. 14:318: αἴθρῳ καὶ καμάτῳ δεδμημένον ἦγεν ἐς οἶκον,
οἶκον: Od. 15:21: κείνου βούλεται οἶκον ὀφέλλειν, ὅς κεν ὀπυίῃ,
οἶκον: Od. 15:129: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
οἶκον: Od. 16:125: τόσσοι μητέρ’ ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
οἶκον: Od. 16:128: οἶκον ἐμόν· τάχα δή με διαῤῥαίσουσι καὶ αὐτόν.
οἶκον: Od. 16:431: τοῦ νῦν οἶκον ἄτιμον ἔδεις, μνάᾳ δὲ γυναῖκα
οἶκον: Od. 17:55: Πείραιον δέ μιν ἠνώγεα προτὶ οἶκον ἄγοντα
οἶκον: Od. 17:84: ὣς εἰπὼν ξεῖνον ταλαπείριον ἦγεν ἐς οἶκον.
οἶκον: Od. 17:419: καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔναιον
οἶκον: Od. 19:18: καλά, τά μοι κατὰ οἶκον ἀκηδέα καπνὸς ἀμέρδει
οἶκον: Od. 19:67: δινεύων κατὰ οἶκον, ὀπιπεύσεις δὲ γυναῖκας;
οἶκον: Od. 19:75: καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔναιον
οἶκον: Od. 19:133: οἵ μ’ ἀεκαζομένην μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
οἶκον: Od. 19:195: ἐνδυκέως φιλέων, πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων·
οἶκον: Od. 19:313: οὔτ’ Ὀδυσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται, οὔτε σὺ πομπῆς
οἶκον: Od. 19:536: χῆνές μοι κατὰ οἶκον ἐείκοσι πυρὸν ἔδουσιν
οἶκον: Od. 21:332: ἔμμεναι, οἳ δὴ οἶκον ἀτιμάζοντες ἔδουσιν
οἶκον: Od. 21:350: ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε,
οἶκον: Od. 22:36: δήμου ἄπο Τρώων, ὅτι μοι κατεκείρετε οἶκον
οἶκον: Od. 23:7: ἦλθ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὀψέ περ ἐλθών·
οἶκον: Od. 23:8: μνηστῆρας δ’ ἔκτεινεν ἀγήνορας, οἵ θ’ ἑὸν οἶκον
οἶκον: Od. 23:27: ἦλθ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύω,
οἶκον: Od. 23:36: εἰ ἐτεὸν δὴ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύεις,
οἶκον: Od. 23:108: ἔστ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ἦ μάλα νῶϊ
οἶκον: Od. 23:259: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν·
οἶκον: Od. 24:272: ἐνδυκέως φιλέων, πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων,
οἶκον: Od. 24:358: ἀλλ’ ἴομεν προτὶ οἶκον, ὃς ὀρχάτου ἐγγύθι κεῖται·
οἶκόνδ’: Od. 4:261: ἂψ οἶκόνδ’, ἄτην δὲ μετέστενον, ἣν Ἀφροδίτη
οἶκόνδ’: Od. 6:159: ὅς κέ σ’ ἐέδνοισι βρίσας οἶκόνδ’ ἀγάγηται.
οἶκόνδε: Od. 1:17: τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
οἶκόνδε: Od. 1:317: αὖτις ἀνερχομένῳ δόμεναι οἶκόνδε φέρεσθαι,
οἶκόνδε: Od. 1:360: ἡ μὲν θαμβήσασα πάλιν οἶκόνδε βεβήκει·
οἶκόνδε: Od. 1:424: δὴ τότε κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος.
οἶκόνδε: Od. 3:396: οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος,
οἶκόνδε: Od. 5:204: οὕτω δὴ οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
οἶκόνδε: Od. 6:110: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλε πάλιν οἶκόνδε νέεσθαι
οἶκόνδε: Od. 7:229: οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος,
οἶκόνδε: Od. 10:562: “φάσθε νύ που οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
οἶκόνδε: Od. 11:410: ἔκτα σὺν οὐλομένῃ ἀλόχῳ οἶκόνδε καλέσσας,
οἶκόνδε: Od. 13:17: οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος·
οἶκόνδε: Od. 13:125: αὐτοὶ δ’ αὖ οἶκόνδε πάλιν κίον. οὐδ’ ἐνοσίχθων
οἶκόνδε: Od. 14:87: πλησάμενοι δέ τε νῆας ἔβαν οἶκόνδε νέεσθαι, -
οἶκόνδε: Od. 16:350: κείνοισ’ ἀγγείλωσι θοῶς οἶκόνδε νέεσθαι.”
οἶκόνδε: Od. 21:354: ἡ μὲν θαμβήσασα πάλιν οἶκόνδε βεβήκει·
οἶκόνδε: Od. 23:221: ἀξέμεναι οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδ’ ἔμελλον.
οἶκόνδε: Od. 23:292: γρηῢς μὲν κείουσα πάλιν οἶκόνδε βεβήκει,
οἶκόνδε: Od. 24:418: τοὺς δ’ ἐξ ἀλλάων πολίων οἶκόνδε ἕκαστον
οἶκος: Il. 15:498: καὶ οἶκος καὶ κλῆρος ἀκήρατος, εἴ κεν Ἀχαιοὶ
οἶκος: Od. 1:232: μέλλεν μέν ποτε οἶκος ὅδ’ ἀφνειὸς καὶ ἀμύμων
οἶκος: Od. 2:64: οἶκος ἐμὸς διόλωλε· νεμεσσήθητε καὶ αὐτοί,
οἶκος: Od. 4:318: ἐσθίεταί μοι οἶκος, ὄλωλε δὲ πίονα ἔργα,
οἶκος: Od. 14:233: λάγχανον· αἶψα δὲ οἶκος ὀφέλλετο, καί ῥα ἔπειτα
οἶκος: Od. 17:408: καί κέν μιν τρεῖς μῆνας ἀπόπροθεν οἶκος ἐρύκοι.”
οἶκος: Od. 20:34: οἶκος μέν τοι ὅδ’ ἐστί, γυνὴ δέ τοι ἥδ’ ἐνὶ οἴκῳ
οἶκος: Od. 20:265: οἶκος ὅδ’, ἀλλ’ Ὀδυσῆος, ἐμοὶ δ’ ἐκτήσατο κεῖνος.
οἶκος: Od. 24:208: ἔνθα οἱ οἶκος ἔην, περὶ δὲ κλίσιον θέε πάντῃ,
οἴκου: Il. 24:471: ἵππους ἡμιόνους τε· γέρων δ’ ἰθὺς κίεν οἴκου,
οἴκου: Od. 2:59: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν, ἀρὴν ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι.
οἴκου: Od. 2:136: οἴκου ἀπερχομένη· νέμεσις δέ μοι ἐξ ἀνθρώπων
οἴκου: Od. 4:596: ἥμενος, οὐδέ κέ μ’ οἴκου ἕλοι πόθος οὐδὲ τοκήων·
οἴκου: Od. 17:455: οὐ σύ γ’ ἂν ἐξ οἴκου σῷ ἐπιστάτῃ οὐδ’ ἅλα δοίης,
οἴκου: Od. 17:538: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν, ἀρὴν ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι.
οἴκου: Od. 19:23: οἴκου κήδεσθαι καὶ κτήματα πάντα φυλάσσειν.
οἴκου: Od. 19:161: οἴκου κήδεσθαι, τῷ τε Ζεὺς ὄλβον ὀπάζει.
οἴκου: Od. 19:572: οἴκου ἀποσχήσει· νῦν γὰρ καταθήσω ἄεθλον,
οἴκου: Od. 21:188: τὼ δ’ ἐξ οἴκου βῆσαν ὁμαρτήσαντες ἅμ’ ἄμφω
οἴκου: Od. 21:375: ἡμετέρου ἐξ οἴκου, ἐπεὶ κακὰ μηχανόωνται.”
οἴκους: Od. 1:375: ὑμὰ κτήματ’ ἔδοντες, ἀμειβόμενοι κατὰ οἴκους.
οἴκους: Od. 2:140: ὑμὰ κτήματ’ ἔδοντες ἀμειβόμενοι κατὰ οἴκους.
οἴκους: Od. 6:9: ἀμφὶ δὲ τεῖχος ἔλασσε πόλει καὶ ἐδείματο οἴκους
οἰκτίρεις: Il. 23:548: εἰ δέ μιν οἰκτίρεις καί τοι φίλος ἔπλετο θυμῷ
οἰκτίρων: Il. 24:516: οἰκτίρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον,
οἴκτιστα: Od. 22:472: δειρῇσι βρόχοι ἦσαν, ὅπως οἴκτιστα θάνοιεν.
οἴκτιστον: Il. 22:76: τοῦτο δὴ οἴκτιστον πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν.
οἴκτιστον: Od. 12:258: οἴκτιστον δὴ κεῖνο ἐμοῖσ’ ἴδον ὀφθαλμοῖσι
οἴκτιστον: Od. 12:342: λιμῷ δ’ οἴκτιστον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν.
οἰκτίστῳ: Od. 11:412: ὣς θάνον οἰκτίστῳ θανάτῳ· περὶ δ’ ἄλλοι ἑταῖροι
οἰκτίστῳ: Od. 23:79: αἴ κέν σ’ ἐξαπάφω, κτεῖναί μ’ οἰκτίστῳ ὀλέθρῳ.”
οἰκτίστῳ: Od. 24:34: νῦν δ’ ἄρα σ’ οἰκτίστῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι.”
οἶκτος: Od. 2:81: δάκρυ’ ἀναπρήσας· οἶκτος δ’ ἕλε λαὸν ἅπαντα.
οἶκτος: Od. 24:438: ὣς φάτο δάκρυ χέων, οἶκτος δ’ ἕλε πάντας Ἀχαιούς.
οἴκτρ’: Od. 4:719: οἴκτρ’ ὀλοφυρομένη· περὶ δὲ δμῳαὶ μινύριζον
οἴκτρ’: Od. 10:409: οἴκτρ’ ὀλοφυρομένους, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντας.
οἴκτρ’: Od. 19:543: οἴκτρ’ ὀλοφυρομένην, ὅ μοι αἰετὸς ἔκτανε χῆνας.
οἴκτρ’: Od. 24:59: οἴκτρ’ ὀλοφυρόμεναι, περὶ δ’ ἄμβροτα εἵματα ἕσσαν.
οἰκτρὸς: Il. 11:242: οἰκτρὸς ἀπὸ μνηστῆς ἀλόχου, ἀστοῖσιν ἀρήγων,
οἰκτροτάτην: Od. 11:421: οἰκτροτάτην δ’ ἤκουσα ὄπα Πριάμοιο θυγατρὸς
οἰκτρότερ’: Od. 11:381: τούτων σοι φθονέοιμι καὶ οἰκτρότερ’ ἄλλ’ ἀγορεύειν,
οἴκῳ: Il. 1:30: ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν Ἄργεϊ, τηλόθι πάτρης,
οἴκῳ: Il. 3:233: οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ ὁπότε Κρήτηθεν ἵκοιτο.
οἴκῳ: Il. 6:500: αἳ μὲν ἔτι ζωὸν γόον Ἕκτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ·
οἴκῳ: Il. 7:127: ὅς ποτέ μ’ εἰρόμενος μέγ’ ἐγήθεεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
οἴκῳ: Il. 8:284: καί σε νόθον περ ἐόντα κομίσσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ·
οἴκῳ: Od. 1:258: οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ πίνοντά τε τερπόμενόν τε,
οἴκῳ: Od. 1:359: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
οἴκῳ: Od. 2:45: ἀλλ’ ἐμὸν αὐτοῦ χρεῖος, ὅ μοι κακὰ ἔμπεσεν οἴκῳ,
οἴκῳ: Od. 2:186: σῷ οἴκῳ δῶρον ποτιδέγμενος, αἴ κε πόρῃσιν.
οἴκῳ: Od. 3:349: ᾧ οὔ τι χλαῖναι καὶ ῥήγεα πόλλ’ ἐνὶ οἴκῳ,
οἴκῳ: Od. 4:4: υἱέος ἠδὲ θυγατρὸς ἀμύμονος ᾧ ἐνὶ οἴκῳ.
οἴκῳ: Od. 4:112: Τηλέμαχός θ’, ὃν ἔλειπε νέον γεγαῶτ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
οἴκῳ: Od. 4:144: Τηλεμάχῳ, τὸν ἔλειπε νέον γεγαῶτ’ ἐνὶ οἴκῳ
οἴκῳ: Od. 4:613: δώρων δ’, ὅσσ’ ἐν ἐμῷ οἴκῳ κειμήλια κεῖται,
οἴκῳ: Od. 9:206: ἠείδη δμώων οὐδ’ ἀμφιπόλων ἐνὶ οἴκῳ,
οἴκῳ: Od. 9:478: σχέτλι’, ἐπεὶ ξείνους οὐχ ἅζεο σῷ ἐνὶ οἴκῳ
οἴκῳ: Od. 9:535: νηὸς ἐπ’ ἀλλοτρίης, εὕροι δ’ ἐν πήματα οἴκῳ.”
οἴκῳ: Od. 10:489: μηκέτι νῦν ἀέκοντες ἐμῷ ἐνὶ μίμνετε οἴκῳ.
οἴκῳ: Od. 11:115: νηὸς ἐπ’ ἀλλοτρίης· δήεις δ’ ἐν πήματα οἴκῳ,
οἴκῳ: Od. 11:190: ἀλλ’ ὅ γε χεῖμα μὲν εὕδει ὅθι δμῶες ἐνὶ οἴκῳ,
οἴκῳ: Od. 11:389: οἴκῳ ἐν Αἰγίσθοιο θάνον καὶ πότμον ἐπέσπον.
οἴκῳ: Od. 12:451: ἤδη γάρ τοι χθιζὸς ἐμυθεόμην ἐνὶ οἴκῳ
οἴκῳ: Od. 13:61: αὐτὰρ ἐγὼ νέομαι· σὺ δὲ τέρπεο τῷδ’ ἐνὶ οἴκῳ
οἴκῳ: Od. 14:331: ὤμοσε δὲ πρὸς ἔμ’ αὐτόν, ἀποσπένδων ἐνὶ οἴκῳ,
οἴκῳ: Od. 15:113: δώρων δ’, ὅσσ’ ἐν ἐμῷ οἴκῳ κειμήλια κεῖται,
οἴκῳ: Od. 15:157: νοστήσας Ἰθάκηνδε κιχὼν Ὀδυσῆ’ ἐνὶ οἴκῳ
οἴκῳ: Od. 15:174: ὡς ὅδε χῆν’ ἥρπαξ’ ἀτιταλλομένην ἐνὶ οἴκῳ
οἴκῳ: Od. 15:200: μή μ’ ὁ γέρων ἀέκοντα κατάσχῃ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
οἴκῳ: Od. 15:375: οὔτ’ ἔπος οὔτε τι ἔργον, ἐπεὶ κακὸν ἔμπεσεν οἴκῳ,
οἴκῳ: Od. 15:417: ἔσκε δὲ πατρὸς ἐμοῖο γυνὴ Φοίνισσ’ ἐνὶ οἴκῳ,
οἴκῳ: Od. 15:516: ὄψεται· οὐ μὲν γάρ τι θαμὰ μνηστῆρσ’ ἐνὶ οἴκῳ
οἴκῳ: Od. 16:70: πῶς γὰρ δὴ τὸν ξεῖνον ἐγὼν ὑποδέξομαι οἴκῳ;
οἴκῳ: Od. 16:121: τῶ νῦν δυσμενέες μάλα μυρίοι εἴσ’ ἐνὶ οἴκῳ.
οἴκῳ: Od. 16:140: ἔργα τ’ ἐποπτεύεσκε μετὰ δμώων τ’ ἐνὶ οἴκῳ
οἴκῳ: Od. 17:532: αὐτῶν μὲν γὰρ κτήματ’ ἀκήρατα κεῖτ’ ἐνὶ οἴκῳ,
οἴκῳ: Od. 19:115: τῶ ἐμὲ νῦν τὰ μὲν ἄλλα μετάλλα σῷ ἐνὶ οἴκῳ,
οἴκῳ: Od. 19:119: οἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ γοόωντά τε μυρόμενόν τε
οἴκῳ: Od. 19:288: ὤμνυε δὲ πρὸς ἔμ’ αὐτόν, ἀποσπένδων ἐνὶ οἴκῳ,
οἴκῳ: Od. 19:314: τεύξῃ, ἐπεὶ οὐ τοῖοι σημάντορές εἰσ’ ἐνὶ οἴκῳ,
οἴκῳ: Od. 19:514: ἔς τ’ ἐμὰ ἔργ’ ὁρόωσα καὶ ἀμφιπόλων ἐνὶ οἴκῳ·
οἴκῳ: Od. 19:598: ἔνθα κε λεξαίμην· σὺ δὲ λέξεο τῷδ’ ἐνὶ οἴκῳ,
οἴκῳ: Od. 20:34: οἶκος μέν τοι ὅδ’ ἐστί, γυνὴ δέ τοι ἥδ’ ἐνὶ οἴκῳ
οἴκῳ: Od. 20:129: “μαῖα φίλη, πῶς ξεῖνον ἐτιμήσασθ’ ἐνὶ οἴκῳ
οἴκῳ: Od. 20:171: οἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ, οὐδ’ αἰδοῦς μοῖραν ἔχουσιν.”
οἴκῳ: Od. 20:308: ἐνθάδε. τῶ μή τίς μοι ἀεικείας ἐνὶ οἴκῳ
οἴκῳ: Od. 21:16: οἴκῳ ἐν Ὀρτιλόχοιο δαΐφρονος. ἦ τοι Ὀδυσσεὺς
οἴκῳ: Od. 21:27: ὅς μιν ξεῖνον ἐόντα κατέκτανεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ,
οἴκῳ: Od. 21:353: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
οἴκῳ: Od. 22:117: τόφρα μνηστήρων ἕνα γ’ αἰεὶ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
οἴκῳ: Od. 22:169: πολλάς, ὅσσας οὗτος ἐμήσατο σῷ ἐνὶ οἴκῳ.”
οἴκῳ: Od. 22:358: οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ κηδέσκετο παιδὸς ἐόντος,
οἴκῳ: Od. 23:57: μνηστῆρες, τοὺς πάντας ἐτείσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ.”
οἴκῳ: Od. 23:153: αὐτὰρ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
οἴκῳ: Od. 24:22: οἴκῳ ἐν Αἰγίσθοιο θάνον καὶ πότμον ἐπέσπον.
οἴκῳ: Od. 24:365: τόφρα δὲ Λαέρτην μεγαλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
οἴκων: Od. 24:417: ἐκ δὲ νέκυς οἴκων φόρεον καὶ θάπτον ἕκαστοι,
οἰκωφελίη: Od. 14:223: οὐδ’ οἰκωφελίη, ἥ τε τρέφει ἀγλαὰ τέκνα,
Ὀϊλεύς: Il. 13:697: γνωτὸν μητρυιῆς Ἐριώπιδος, ἣν ἔχ’ Ὀϊλεύς·
Ὀϊλεύς: Il. 15:336: γνωτὸν μητρυιῆς Ἐριώπιδος, ἣν ἔχ’ Ὀϊλεύς·
Ὀϊλῆα: Il. 11:93: αὐτόν, ἔπειτα δ’ ἑταῖρον Ὀϊλῆα πλήξιππον.
Ὀϊλῆϊ: Il. 2:728: τόν ῥ’ ἔτεκεν Ῥήνη ὑπ’ Ὀϊλῆϊ πτολιπόρθῳ.
Ὀϊλῆος: Il. 2:527: Λοκρῶν δ’ ἡγεμόνευεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας
Ὀϊλῆος: Il. 2:727: ἀλλὰ Μέδων κόσμησεν Ὀϊλῆος νόθος υἱός,
Ὀϊλῆος: Il. 13:66: τοῖιν δ’ ἔγνω πρόσθεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας,
Ὀϊλῆος: Il. 13:694: ἤτοι ὃ μὲν νόθος υἱὸς Ὀϊλῆος θείοιο
Ὀϊλῆος: Il. 13:701: Αἴας δ’ οὐκέτι πάμπαν Ὀϊλῆος ταχὺς υἱὸς
Ὀϊλῆος: Il. 14:441: ἔνθα πολὺ πρώτιστος Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας
Ὀϊλῆος: Il. 14:519: πλείστους δ’ Αἴας εἷλεν Ὀϊλῆος ταχὺς υἱός·
Ὀϊλῆος: Il. 15:333: ἤτοι ὃ μὲν νόθος υἱὸς Ὀϊλῆος θείοιο
Ὀϊλῆος: Il. 17:256: Ὣς ἔφατ’, ὀξὺ δ’ ἄκουσεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας·
Ὀϊλῆος: Il. 23:473: Τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας·
Ὀϊλῆος: Il. 23:488: Ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας
Ὀϊλῆος: Il. 23:754: ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας,
Ὀϊλιάδῃ: Il. 13:712: οὐδ’ ἄρ’ Ὀϊλιάδῃ μεγαλήτορι Λοκροὶ ἕποντο·
Ὀϊλιάδην: Il. 12:365: αὐτίκ’ Ὀϊλιάδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
Ὀϊλιάδης: Il. 13:203: κόψεν Ὀϊλιάδης κεχολωμένος Ἀμφιμάχοιο,
Ὀϊλιάδης: Il. 14:445: τὸν μὲν Ὀϊλιάδης δουρὶ κλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
Ὀϊλιάδης: Il. 16:330: Αἴας δὲ Κλεόβουλον Ὀϊλιάδης ἐπορούσας
Ὀϊλιάδης: Il. 23:759: ἔκφερ’ Ὀϊλιάδης· ἐπὶ δ’ ὄρνυτο δῖος Ὀδυσσεὺς
οἶμα: Il. 16:752: οἶμα λέοντος ἔχων, ὅς τε σταθμοὺς κεραΐζων
οἴμας: Od. 8:481: οἴμας Μοῦσ’ ἐδίδαξε, φίλησε δὲ φῦλον ἀοιδῶν.”
οἴμας: Od. 22:347: αὐτοδίδακτος δ’ εἰμί, θεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας
οἴματ’: Il. 21:252: αἰετοῦ οἴματ’ ἔχων μέλανος τοῦ θηρητῆρος,
οἴμης: Od. 8:74: οἴμης, τῆς τότ’ ἄρα κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἵκανε,
οἴμησε: Il. 22:140: ῥηϊδίως οἴμησε μετὰ τρήρωνα πέλειαν,
οἴμησε: Il. 22:311: ὣς Ἕκτωρ οἴμησε τινάσσων φάσγανον ὀξύ.
οἴμησεν: Il. 22:308: οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥς τ’ αἰετὸς ὑψιπετήεις,
οἴμησεν: Od. 24:538: οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥς τ’ αἰετὸς ὑψιπετήεις.
οἶμοι: Il. 11:24: τοῦ δ’ ἤτοι δέκα οἶμοι ἔσαν μέλανος κυάνοιο,
οἰμωγή: Il. 4:450: ἔνθα δ’ ἅμ’ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν
οἰμωγή: Il. 8:64: ἔνθα δ’ ἅμ’ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν
οἰμωγῇ: Il. 22:409: κωκυτῷ τ’ εἴχοντο καὶ οἰμωγῇ κατὰ ἄστυ.
οἰμωγῇ: Il. 24:696: οἳ δ’ εἰς ἄστυ ἔλων οἰμωγῇ τε στοναχῇ τε
οἰμωγὴ: Od. 20:353: οἰμωγὴ δὲ δέδηε, δεδάκρυνται δὲ παρειαί,
οἰμωγῆς: Il. 22:447: κωκυτοῦ δ’ ἤκουσε καὶ οἰμωγῆς ἀπὸ πύργου·
οἰμώξας: Il. 5:68: γνὺξ δ’ ἔριπ’ οἰμώξας, θάνατος δέ μιν ἀμφεκάλυψε.
οἰμώξας: Il. 16:290: κάππεσεν οἰμώξας, ἕταροι δέ μιν ἀμφεφόβηθεν
οἰμώξας: Il. 20:417: γνὺξ δ’ ἔριπ’ οἰμώξας, νεφέλη δέ μιν ἀμφεκάλυψε
οἰμώξας: Il. 21:529: γίγνεθ’· ὃ δ’ οἰμώξας ἀπὸ πύργου βαῖνε χαμᾶζε
οἰμώξας: Il. 22:34: ὑψόσ’ ἀνασχόμενος, μέγα δ’ οἰμώξας ἐγεγώνει
οἰμώξας: Od. 9:506: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οἰμώξας ἠμείβετο μύθῳ·
οἰμώξας: Od. 11:59: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οἰμώξας ἠμείβετο μύθῳ·
οἰμώξας: Od. 12:370: οἰμώξας δὲ θεοῖσι μετ’ ἀθανάτοισι γεγώνευν·
οἰμώξας: Od. 18:398: αὐτὰρ ὅ γ’ οἰμώξας πέσεν ὕπτιος ἐν κονίῃσι.
οἰμώξειε: Il. 7:125: ἦ κε μέγ’ οἰμώξειε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς
ὄϊν: Il. 10:215: τῶν πάντων οἱ ἕκαστος ὄϊν δώσουσι μέλαιναν
ὄϊν: Il. 24:621: Ἦ καὶ ἀναΐξας ὄϊν ἄργυφον ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ὄϊν: Od. 10:524: Τειρεσίῃ δ’ ἀπάνευθεν ὄϊν ἱερευσέμεν οἴῳ
ὄϊν: Od. 10:527: ἔνθ’ ὄϊν ἀρνειὸν ῥέζειν θῆλύν τε μέλαιναν
ὄϊν: Od. 10:572: ἀρνειὸν κατέδησεν ὄϊν θῆλύν τε μέλαιναν,
ὄϊν: Od. 11:32: Τειρεσίῃ δ’ ἀπάνευθεν ὄϊν ἱερευσέμεν οἴῳ
Οἰνεΐδαο: Il. 5:813: Τυδέος ἔκγονός ἐσσι δαΐφρονος Οἰνεΐδαο.
Οἰνεΐδαο: Il. 10:497: τὴν νύκτ’ Οἰνεΐδαο πάϊς διὰ μῆτιν Ἀθήνης.
Οἰνεὺς: Il. 6:216: Οἰνεὺς γάρ ποτε δῖος ἀμύμονα Βελλεροφόντην
Οἰνεὺς: Il. 6:219: Οἰνεὺς μὲν ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν,
Οἰνεὺς: Il. 9:531: Οἰνεὺς ῥέξ’· ἄλλοι δὲ θεοὶ δαίνυνθ’ ἑκατόμβας,
Οἰνεὺς: Il. 9:577: πολλὰ δέ μιν λιτάνευε γέρων ἱππηλάτα Οἰνεὺς
Οἰνεὺς: Il. 14:117: Ἄγριος ἠδὲ Μέλας, τρίτατος δ’ ἦν ἱππότα Οἰνεὺς
Οἰνῆος: Il. 2:641: οὐ γὰρ ἔτ’ Οἰνῆος μεγαλήτορος υἱέες ἦσαν,
Οἰνῆος: Il. 9:536: ὃς κακὰ πόλλ’ ἕρδεσκεν ἔθων Οἰνῆος ἀλωήν·
Οἰνῆος: Il. 9:539: τὸν δ’ υἱὸς Οἰνῆος ἀπέκτεινεν Μελέαγρος
οἰνίζεσθε: Il. 8:506: καρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζεσθε
οἰνίζοντο: Il. 7:472: ἔνθεν οἰνίζοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοί,
οἰνίζοντο: Il. 8:546: καρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζοντο,
οἰνοβαρείων: Od. 9:374: ψωμοί τ’ ἀνδρόμεοι· ὁ δ’ ἐρεύγετο οἰνοβαρείων.
οἰνοβαρείων: Od. 10:555: ψύχεος ἱμείρων, κατελέξατο οἰνοβαρείων·
οἰνοβαρείων: Od. 21:304: οἷ δ’ αὐτῷ πρώτῳ κακὸν εὕρετο οἰνοβαρείων.
Οἰνοβαρές: Il. 1:225: “ Οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ’ ἔχων, κραδίην δ’ ἐλάφοιο,
οἴνοιο: Il. 8:232: πίνοντες κρητῆρας ἐπιστεφέας οἴνοιο,
οἴνοιο: Il. 9:224: πλησάμενος δ’ οἴνοιο δέπας δείδεκτ’ Ἀχιλῆα·
οἴνοιο: Il. 9:702: σίτου καὶ οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή·
οἴνοιο: Il. 19:161: σίτου καὶ οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή.
οἴνοιο: Il. 19:167: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ οἴνοιο κορεσσάμενος καὶ ἐδωδῆς
οἴνοιο: Od. 2:340: ἐν δὲ πίθοι οἴνοιο παλαιοῦ ἡδυπότοιο
οἴνοιο: Od. 2:431: στήσαντο κρητῆρας ἐπιστεφέας οἴνοιο,
οἴνοιο: Od. 5:265: ἐν δέ οἱ ἀσκὸν ἔθηκε θεὰ μέλανος οἴνοιο
οἴνοιο: Od. 8:70: πὰρ δὲ δέπας οἴνοιο, πιεῖν ὅτε θυμὸς ἀνώγοι.
οἴνοιο: Od. 9:196: βῆν· ἀτὰρ αἴγεον ἀσκὸν ἔχον μέλανος οἴνοιο,
οἴνοιο: Od. 9:346: κισσύβιον μετὰ χερσὶν ἔχων μέλανος οἴνοιο·
οἴνοιο: Od. 14:46: σίτου καὶ οἴνοιο κορεσσάμενος κατὰ θυμόν,
οἴνοιό: Od. 20:312: μήλων σφαζομένων οἴνοιό τε πινομένοιο
οἴνοιο: Od. 22:11: ὄφρα πίοι οἴνοιο· φόνος δέ οἱ οὐκ ἐνὶ θυμῷ
Οἰνόμαόν: Il. 5:706: Τρῆχόν τ’ αἰχμητὴν Αἰτώλιον Οἰνόμαόν τε,
Οἰνόμαόν: Il. 12:140: Ἀσιάδην τ’ Ἀδάμαντα Θόωνά τε Οἰνόμαόν τε.
Οἰνόμαον: Il. 13:506: Ἰδομενεὺς δ’ ἄρα Οἰνόμαον βάλε γαστέρα μέσσην,
οἶνον: Il. 1:462: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃς ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
οἶνον: Il. 3:246: ἄρνε δύω καὶ οἶνον ἐΰφρονα καρπὸν ἀρούρης
οἶνον: Il. 3:269: ὅρκια πιστὰ θεῶν σύναγον, κρητῆρι δὲ οἶνον
οἶνον: Il. 3:295: οἶνον δ’ ἐκ κρητῆρος ἀφυσσόμενοι δεπάεσσιν
οἶνον: Il. 4:259: ἠδ’ ἐν δαίθ’, ὅτε πέρ τε γερούσιον αἴθοπα οἶνον
οἶνον: Il. 5:341: οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ’, οὐ πίνουσ’ αἴθοπα οἶνον,
οἶνον: Il. 6:258: ἀλλὰ μέν’ ὄφρά κέ τοι μελιηδέα οἶνον ἐνείκω,
οἶνον: Il. 6:264: μή μοι οἶνον ἄειρε μελίφρονα πότνια μῆτερ,
οἶνον: Il. 6:266: χερσὶ δ’ ἀνίπτοισιν Διὶ λείβειν αἴθοπα οἶνον
οἶνον: Il. 7:467: νῆες δ’ ἐκ Λήμνοιο παρέσταν οἶνον ἄγουσαι
οἶνον: Il. 7:480: οἶνον δ’ ἐκ δεπάων χαμάδις χέον, οὐδέ τις ἔτλη
οἶνόν: Il. 8:189: οἶνόν τ’ ἐγκεράσασα πιεῖν, ὅτε θυμὸς ἀνώγοι,
οἶνον: Il. 8:506: καρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζεσθε
οἶνον: Il. 8:546: καρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζοντο,
οἶνον: Il. 9:485: ὄψου τ’ ἄσαιμι προταμὼν καὶ οἶνον ἐπισχών.
οἶνον: Il. 10:579: πλείου ἀφυσσόμενοι λεῖβον μελιηδέα οἶνον.
οἶνον: Il. 11:774: σπένδων αἴθοπα οἶνον ἐπ’ αἰθομένοις ἱεροῖσι.
οἶνόν: Il. 12:320: οἶνόν τ’ ἔξαιτον μελιηδέα· ἀλλ’ ἄρα καὶ ἲς
οἶνον: Il. 14:5: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν πῖνε καθήμενος αἴθοπα οἶνον
οἶνον: Il. 16:226: οὔτ’ ἀνδρῶν πίνεσκεν ἀπ’ αὐτοῦ αἴθοπα οἶνον,
οἶνον: Il. 16:230: νίψατο δ’ αὐτὸς χεῖρας, ἀφύσσατο δ’ αἴθοπα οἶνον.
οἶνον: Il. 16:231: εὔχετ’ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
οἶνον: Il. 23:220: οἶνον ἀφυσσόμενος χαμάδις χέε, δεῦε δὲ γαῖαν
οἶνον: Il. 24:284: οἶνον ἔχουσ’ ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφι
οἶνον: Il. 24:306: εὔχετ’ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
οἶνον: Il. 24:641: νῦν δὴ καὶ σίτου πασάμην καὶ αἴθοπα οἶνον
οἶνον: Od. 1:110: οἱ μὲν ἄρ’ οἶνον ἔμισγον ἐνὶ κρητῆρσι καὶ ὕδωρ,
οἶνον: Od. 1:340: οἶνον πινόντων· ταύτης δ’ ἀποπαύε’ ἀοιδῆς
οἶνον: Od. 2:57: εἰλαπινάζουσιν πίνουσί τε αἴθοπα οἶνον
οἶνον: Od. 2:290: οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσι καὶ ἄλφιτα, μυελὸν ἀνδρῶν,
οἶνον: Od. 2:349: “μαῖ’, ἄγε δή μοι οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἄφυσσον
οἶνον: Od. 2:379: αὐτίκ’ ἔπειτά οἱ οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἄφυσσεν,
οἶνον: Od. 3:40: δῶκε δ’ ἄρα σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ’ οἶνον ἔχευε
οἶνον: Od. 3:332: ἀλλ’ ἄγε τάμνετε μὲν γλώσσας, κεράασθε δὲ οἶνον,
οἶνον: Od. 3:459: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃσ’ ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
οἶνον: Od. 3:472: οἶνον οἰνοχοεῦντες ἐνὶ χρυσέοις δεπάεσσιν.
οἶνον: Od. 3:479: ἐν δὲ γυνὴ ταμίη σῖτον καὶ οἶνον ἔθηκεν
οἶνον: Od. 4:220: αὐτίκ’ ἄρ’ εἰς οἶνον βάλε φάρμακον, ἔνθεν ἔπινον,
οἶνον: Od. 4:622: οἱ δ’ ἦγον μὲν μῆλα, φέρον δ’ εὐήνορα οἶνον·
οἶνον: Od. 5:165: αὐτὰρ ἐγὼ σῖτον καὶ ὕδωρ καὶ οἶνον ἐρυθρὸν
οἶνον: Od. 6:77: παντοίην, ἐν δ’ ὄψα τίθει, ἐν δ’ οἶνον ἔχευεν
οἶνον: Od. 7:164: οἶνον ἐπικρῆσαι, ἵνα καὶ Διὶ τερπικεραύνῳ
οἶνον: Od. 7:182: ὣς φάτο, Ποντόνοος δὲ μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα,
οἶνον: Od. 7:295: ἥ μοι σῖτον δῶκεν ἅλις ἠδ’ αἴθοπα οἶνον
οἶνον: Od. 8:470: οἱ δ’ ἤδη μοίρας τ’ ἔνεμον κερόωντό τε οἶνον.
οἶνον: Od. 9:111: οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει.
οἶνον: Od. 9:204: οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσι δυώδεκα πᾶσιν ἀφύσσας,
οἶνον: Od. 9:208: τὸν δ’ ὅτε πίνοιεν μελιηδέα οἶνον ἐρυθρόν,
οἶνον: Od. 9:347: “Κύκλωψ, τῆ, πίε οἶνον, ἐπεὶ φάγες ἀνδρόμεα κρέα,
οἶνον: Od. 9:358: οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει·
οἶνον: Od. 9:360: ὣς ἔφατ’· αὐτάρ οἱ αὖτις ἐγὼ πόρον αἴθοπα οἶνον·
οἶνον: Od. 10:356: ἡ δὲ τρίτη κρητῆρι μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα
οἶνον: Od. 10:460: ἀλλ’ ἄγετ’ ἐσθίετε βρώμην καὶ πίνετε οἶνον,
οἶνον: Od. 12:19: σῖτον καὶ κρέα πολλὰ καὶ αἴθοπα οἶνον ἐρυθρόν.
οἶνον: Od. 12:23: ἀλλ’ ἄγετ’ ἐσθίετε βρώμην καὶ πίνετε οἶνον
οἶνον: Od. 12:327: οἱ δ’ εἷος μὲν σῖτον ἔχον καὶ οἶνον ἐρυθρόν,
οἶνον: Od. 13:8: ὅσσοι ἐνὶ μεγάροισι γερούσιον αἴθοπα οἶνον
οἶνον: Od. 13:53: ὣς φάτο, Ποντόνοος δὲ μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα,
οἶνον: Od. 13:69: ἡ δ’ ἄλλη σῖτόν τ’ ἔφερεν καὶ οἶνον ἐρυθρόν.
οἶνον: Od. 14:78: ἐν δ’ ἄρα κισσυβίῳ κίρνη μελιηδέα οἶνον,
οἶνον: Od. 14:95: οἶνον δὲ φθινύθουσιν ὑπέρβιον ἐξαφύοντες.
οἶνον: Od. 14:109: ὣς φάθ’· ὁ δ’ ἐνδυκέως κρέα τ’ ἤσθιε πῖνέ τε οἶνον,
οἶνον: Od. 14:447: σπείσας δ’ αἴθοπα οἶνον Ὀδυσσῆϊ πτολιπόρθῳ
οἶνον: Od. 15:148: οἶνον ἔχων ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφι,
οἶνον: Od. 15:391: σιγῇ νῦν ξυνίει καὶ τέρπεο πῖνέ τε οἶνον,
οἶνον: Od. 15:500: δεῖπνόν τ’ ἐντύνοντο κερῶντό τε αἴθοπα οἶνον.
οἶνον: Od. 16:14: κιρνὰς αἴθοπα οἶνον. ὁ δ’ ἀντίος ἦλθεν ἄνακτος,
οἶνον: Od. 16:52: ἐν δ’ ἄρα κισσυβίῳ κίρνη μελιηδέα οἶνον·
οἶνον: Od. 16:110: καὶ οἶνον διαφυσσόμενον, καὶ σῖτον ἔδοντας
οἶνον: Od. 16:444: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν ἐπέσχε τε οἶνον ἐρυθρόν.
οἶνον: Od. 17:536: εἰλαπινάζουσιν πίνουσί τε αἴθοπα οἶνον
οἶνον: Od. 18:151: ὣς φάτο, καὶ σπείσας ἔπιεν μελιηδέα οἶνον,
οἶνον: Od. 18:426: λείψαντες μακάρεσσι πίον μελιηδέα οἶνον.
οἶνον: Od. 19:197: δημόθεν ἄλφιτα δῶκα καὶ αἴθοπα οἶνον ἀγείρας
οἶνον: Od. 20:136: οἶνον μὲν γὰρ πῖνε καθήμενος, ὄφρ’ ἔθελ’ αὐτός,
οἶνον: Od. 20:252: σπλάγχνα δ’ ἄρ’ ὀπτήσαντες ἐνώμων, ἐν δέ τε οἶνον
οἶνον: Od. 20:260: πὰρ δ’ ἐτίθει σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ’ οἶνον ἔχευεν
οἶνον: Od. 24:364: ταμνομένους κρέα πολλὰ κερῶντάς τ’ αἴθοπα οἶνον.
οἴνοπα: Il. 2:613: νῆας ἐϋσσέλμους περάαν ἐπὶ οἴνοπα πόντον
οἴνοπα: Il. 5:771: ἥμενος ἐν σκοπιῇ, λεύσσων ἐπὶ οἴνοπα πόντον,
οἴνοπα: Il. 7:88: νηῒ πολυκλήϊδι πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον·
οἴνοπα: Il. 23:143: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπεν ἰδὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον·
οἴνοπα: Od. 1:183: πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον ἐπ’ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους,
οἴνοπα: Od. 2:421: ἀκραῆ ζέφυρον, κελάδοντ’ ἐπὶ οἴνοπα πόντον.
οἴνοπα: Od. 3:286: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ κεῖνος ἰὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον
οἴνοπα: Od. 4:474: σὴν ἐς πατρίδ’ ἵκοιο πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον.
οἴνοπα: Od. 5:349: ἂψ ἀπολυσάμενος βαλέειν εἰς οἴνοπα πόντον
οἴνοπα: Od. 6:170: χθιζὸς ἐεικοστῷ φύγον ἤματι οἴνοπα πόντον·
οἴνοπε: Il. 13:703: ἀλλ’ ὥς τ’ ἐν νειῷ βόε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον
οἴνοπε: Od. 13:32: νειὸν ἀν’ ἕλκητον βόε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον·
οἰνοπέδοιο: Il. 9:575: πεντηκοντόγυον, τὸ μὲν ἥμισυ οἰνοπέδοιο,
οἰνοπέδοιο: Od. 1:193: ἑρπύζοντ’ ἀνὰ γουνὸν ἀλῳῆς οἰνοπέδοιο.
οἰνοπέδοιο: Od. 11:193: πάντῃ οἱ κατὰ γουνὸν ἀλῳῆς οἰνοπέδοιο
οἴνοπι: Il. 23:316: μήτι δ’ αὖτε κυβερνήτης ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ
οἴνοπι: Od. 5:132: Ζεὺς ἐλάσας ἐκέασσε μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ.
οἴνοπι: Od. 5:221: εἰ δ’ αὖ τις ῥαίῃσι θεῶν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
οἴνοπι: Od. 7:250: Ζεὺς ἐλάσας ἐκέασσε μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ.
οἴνοπι: Od. 12:388: τυτθὰ βαλὼν κεάσαιμι μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ.”
οἴνοπι: Od. 19:172: Κρήτη τις γαῖ’ ἔστι μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
οἴνοπι: Od. 19:274: ὤλεσε καὶ νῆα γλαφυρὴν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
Οἰνοπίδην: Il. 5:707: Οἰνοπίδην θ’ Ἕλενον καὶ Ὀρέσβιον αἰολομίτρην,
οἰνοπληθὴς: Od. 15:406: εὔβοος εὔμηλος, οἰνοπληθὴς πολύπυρος.
οἰνοποτάζει: Od. 6:309: τῷ ὅ γε οἰνοποτάζει ἐφήμενος ἀθάνατος ὥς.
οἰνοποτάζων: Il. 20:84: ἃς Τρώων βασιλεῦσιν ὑπίσχεο οἰνοποτάζων
οἰνοποτάζων: Od. 20:262: “ἐνταυθοῖ νῦν ἧσο μετ’ ἀνδράσιν οἰνοποτάζων·
οἰνοποτῆρας: Od. 8:456: ἔκ ῥ’ ἀσαμίνθου βὰς ἄνδρας μέτα οἰνοποτῆρας
οἶνος: Il. 3:300: ὧδέ σφ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέοι ὡς ὅδε οἶνος
οἶνος: Il. 6:261: ἀνδρὶ δὲ κεκμηῶτι μένος μέγα οἶνος ἀέξει,
οἶνος: Od. 9:163: οὐ γάρ πω νηῶν ἐξέφθιτο οἶνος ἐρυθρός,
οἶνος: Od. 9:362: αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωπα περὶ φρένας ἤλυθεν οἶνος,
οἶνος: Od. 9:373: ᾕρει πανδαμάτωρ· φάρυγος δ’ ἐξέσσυτο οἶνος
οἶνος: Od. 11:61: ἆσέ με δαίμονος αἶσα κακὴ καὶ ἀθέσφατος οἶνος·
οἶνος: Od. 13:244: ἐν μὲν γάρ οἱ σῖτος ἀθέσφατος, ἐν δέ τε οἶνος
οἶνος: Od. 14:463: εὐξάμενός τι ἔπος ἐρέω· οἶνος γὰρ ἀνώγει,
οἶνος: Od. 18:331: ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
οἶνος: Od. 18:391: ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
οἶνός: Od. 21:293: οἶνός σε τρώει μελιηδής, ὅς τε καὶ ἄλλους
οἶνος: Od. 21:295: οἶνος καὶ Κένταυρον, ἀγακλυτὸν Εὐρυτίωνα,
οἶνος: Od. 23:305: ἔσφαζον, πολλὸς δὲ πίθων ἠφύσσετο οἶνος·
οἴνου: Il. 4:346: οἴνου πινέμεναι μελιηδέος ὄφρ’ ἐθέλητον·
οἴνου: Il. 9:71: πλεῖαί τοι οἴνου κλισίαι, τὸν νῆες Ἀχαιῶν
οἴνου: Il. 9:487: οἴνου ἀποβλύζων ἐν νηπιέῃ ἀλεγεινῇ.
οἴνου: Il. 18:545: τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἐν χερσὶ δέπας μελιηδέος οἴνου
οἴνου: Od. 3:46: δὸς καὶ τούτῳ ἔπειτα δέπας μελιηδέος οἴνου
οἴνου: Od. 3:51: ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἡδέος οἴνου·
οἴνου: Od. 3:391: οἴνου ἡδυπότοιο, τὸν ἑνδεκάτῳ ἐνιαυτῷ
οἴνου: Od. 14:113: οἴνου ἐνίπλειον· ὁ δ’ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
οἴνου: Od. 15:334: σίτου καὶ κρειῶν ἠδ’ οἴνου βεβρίθασιν.
οἴνου: Od. 15:507: δαῖτ’ ἀγαθὴν κρειῶν τε καὶ οἴνου ἡδυπότοιο.”
οἴνου: Od. 20:378: σίτου καὶ οἴνου κεχρημένον, οὐδέ τι ἔργων
οἰνοχόει: Il. 1:598: οἰνοχόει γλυκὺ νέκταρ ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσσων·
οἰνοχόει: Od. 15:141: οἰνοχόει δ’ υἱὸς Μενελάου κυδαλίμοιο.
οἰνοχοεύει: Od. 21:142: ἀρξάμενοι τοῦ χώρου, ὅθεν τέ περ οἰνοχοεύει.”
οἰνοχοεύειν: Il. 2:127: Τρώων δ’ ἄνδρα ἕκαστοι ἑλοίμεθα οἰνοχοεύειν,
οἰνοχοεύειν: Il. 20:234: τὸν καὶ ἀνηρείψαντο θεοὶ Διὶ οἰνοχοεύειν
οἰνοχοεῦντες: Od. 3:472: οἶνον οἰνοχοεῦντες ἐνὶ χρυσέοις δεπάεσσιν.
οἰνοχοεύων: Od. 1:143: κῆρυξ δ’ αὐτοῖσιν θάμ’ ἐπῴχετο οἰνοχοεύων.
οἰνοχοῆσαι: Od. 4:233: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐνέηκε κέλευσέ τε οἰνοχοῆσαι,
οἰνοχοῆσαι: Od. 15:323: δαιτρεῦσαί τε καὶ ὀπτῆσαι καὶ οἰνοχοῆσαι,
οἰνοχόοιο: Il. 2:128: πολλαί κεν δεκάδες δευοίατο οἰνοχόοιο.
οἰνοχόον: Od. 18:396: Εὐρύμαχον δείσας. ὁ δ’ ἄρ’ οἰνοχόον βάλε χεῖρα
οἰνοχόος: Od. 9:10: οἰνοχόος φορέῃσι καὶ ἐγχείῃ δεπάεσσι·
οἰνοχόος: Od. 18:418: ἀλλ’ ἄγετ’, οἰνοχόος μὲν ἐπαρξάσθω δεπάεσσιν,
οἰνοχόος: Od. 21:263: ἀλλ’ ἄγετ’, οἰνοχόος μὲν ἐπαρξάσθω δεπάεσσιν,
οἴνῳ: Il. 11:638: οἴνῳ Πραμνείῳ, ἐπὶ δ’ αἴγειον κνῆ τυρὸν
οἴνῳ: Il. 23:237: πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσατ’ αἴθοπι οἴνῳ
οἴνῳ: Il. 23:250: πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνῳ
οἴνῳ: Il. 24:791: πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνῳ
οἴνῳ: Od. 3:139: οἱ δ’ ἦλθον οἴνῳ βεβαρηότες υἷες Ἀχαιῶν, -
οἴνῳ: Od. 9:454: σὺν λυγροῖσ’ ἑτάροισι, δαμασσάμενος φρένας οἴνῳ,
οἴνῳ: Od. 9:516: ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν, ἐπεί μ’ ἐδαμάσσατο οἴνῳ.
οἴνῳ: Od. 10:235: οἴνῳ Πραμνείῳ ἐκύκα· ἀνέμισγε δὲ σίτῳ
οἴνῳ: Od. 10:519: πρῶτα μελικρήτῳ, μετέπειτα δὲ ἡδέϊ οἴνῳ,
οἴνῳ: Od. 11:27: πρῶτα μελικρήτῳ, μετέπειτα δὲ ἡδέϊ οἴνῳ,
οἴνῳ: Od. 19:122: φῇ δὲ δάκρυ πλώειν βεβαρηότα με φρένας οἴνῳ.”
οἴνῳ: Od. 20:69: τυρῷ καὶ μέλιτι γλυκερῷ καὶ ἡδέϊ οἴνῳ·
οἴνῳ: Od. 21:297: ἐς Λαπίθας ἐλθόνθ’· ὁ δ’ ἐπεὶ φρένας ἄασεν οἴνῳ,
οἴνῳ: Od. 24:73: οἴνῳ ἐν ἀκρήτῳ καὶ ἀλείφατι. δῶκε δὲ μήτηρ
οἰνωθέντες: Od. 16:292: μή πως οἰνωθέντες, ἔριν στήσαντες ἐν ὑμῖν,
οἰνωθέντες: Od. 19:11: μή πως οἰνωθέντες, ἔριν στήσαντες ἐν ὑμῖν,
οἴξασα: Il. 6:89: οἴξασα κληῗδι θύρας ἱεροῖο δόμοιο
οἷο: Il. 3:333: οἷο κασιγνήτοιο Λυκάονος· ἥρμοσε δ’ αὐτῷ.
οἷο: Il. 20:235: κάλλεος εἵνεκα οἷο ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη.
οἷο: Od. 1:330: κλίμακα δ’ ὑψηλὴν κατεβήσετο οἷο δόμοιο,
οἷο: Od. 15:251: κάλλεος εἵνεκα οἷο, ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη·
οἷο: Od. 17:303: ἄσσον δ’ οὐκέτ’ ἔπειτα δυνήσατο οἷο ἄνακτος
οἷο: Od. 18:8: ὅς ῥ’ ἐλθὼν Ὀδυσῆα διώκετο οἷο δόμοιο,
οἷο: Od. 21:5: κλίμακα δ’ ὑψηλὴν προσεβήσετο οἷο δόμοιο,
οἰόθεν: Il. 7:39: ἤν τινά που Δαναῶν προκαλέσσεται οἰόθεν οἶος
οἰόθεν: Il. 7:226: Ἕκτορ νῦν μὲν δὴ σάφα εἴσεαι οἰόθεν οἶος
οἷοι: Il. 5:222: οἷοι Τρώϊοι ἵπποι ἐπιστάμενοι πεδίοιο
οἷοι: Il. 5:304: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
οἷοι: Il. 7:227: οἷοι καὶ Δαναοῖσιν ἀριστῆες μετέασι
οἷοι: Il. 8:106: οἷοι Τρώϊοι ἵπποι ἐπιστάμενοι πεδίοιο
οἶοι: Il. 10:141: τίφθ’ οὕτω κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν οἶοι ἀλᾶσθε
οἷοι: Il. 12:383: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δ’ ἄρ’ ὑψόθεν ἔμβαλ’ ἀείρας,
οἷοι: Il. 12:449: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
οἶοι: Il. 16:100: ὄφρ’ οἶοι Τροίης ἱερὰ κρήδεμνα λύωμεν.
οἷοί: Il. 16:557: οἷοί περ πάρος ἦτε μετ’ ἀνδράσιν ἢ καὶ ἀρείους.
οἷοι: Il. 20:287: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
οἷοί: Od. 13:223: παναπάλῳ, οἷοί τε ἀνάκτων παῖδες ἔασι,
οἶοι: Od. 16:304: ἀλλ’ οἶοι σύ τ’ ἐγώ τε γυναικῶν γνώομεν ἰθύν.
οἷοί: Od. 17:309: ἦ αὔτως οἷοί τε τραπεζῆες κύνες ἀνδρῶν
οἶοι: Od. 22:250: οἱ δ’ οἶοι λείπονται ἐπὶ πρώτῃσι θύρῃσι.
οἶοι: Od. 23:227: ἀλλ’ οἶοι σύ τ’ ἐγώ τε καὶ ἀμφίπολος μία μούνη,
οἴοισι: Od. 21:210: οἴοισι δμώων· τῶν δ’ ἄλλων οὔ τευ ἄκουσα
οἴοισίν: Il. 14:479: οὔ θην οἴοισίν γε πόνος τ’ ἔσεται καὶ ὀϊζὺς
οἴοισίν: Il. 23:638: οἴοισίν μ’ ἵπποισι παρήλασαν Ἀκτορίωνε
οἵοισιν: Od. 5:303: οἵοισιν νεφέεσσι περιστέφει οὐρανὸν εὐρὺν
οἴοισιν: Od. 8:230: οἴοισιν δείδοικα ποσὶν μή τίς με παρέλθῃ
οἴοισιν: Od. 16:295: νῶϊν δ’ οἴοισιν δύο φάσγανα καὶ δύο δοῦρε
οἴοιτο: Od. 17:580: “μυθεῖται κατὰ μοῖραν, ἅ πέρ κ’ οἴοιτο καὶ ἄλλος,
οἴοιτο: Od. 22:12: μέμβλετο. τίς κ’ οἴοιτο μετ’ ἀνδράσι δαιτυμόνεσσι
ὀίομαι: Il. 1:78: ἦ γὰρ ὀίομαι ἄνδρα χολωσέμεν, ὃς μέγα πάντων
ὀΐομαι: Il. 5:644: οὐδέ τί σε Τρώεσσιν ὀΐομαι ἄλκαρ ἔσεσθαι
ὀΐομαι: Il. 11:833: τὸν μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ὀΐομαι ἕλκος ἔχοντα
ὀΐομαι: Il. 12:217: ὧδε γὰρ ἐκτελέεσθαι ὀΐομαι, εἰ ἐτεόν γε
ὀΐομαι: Il. 15:292: ὡς καὶ νῦν ἔσσεσθαι ὀΐομαι· οὐ γὰρ ἄτερ γε
ὀΐομαι: Il. 17:641: Πηλεΐδῃ, ἐπεὶ οὔ μιν ὀΐομαι οὐδὲ πεπύσθαι
ὀΐομαι: Il. 17:687: ἤδη μὲν σὲ καὶ αὐτὸν ὀΐομαι εἰσορόωντα
ὀΐομαι: Il. 19:334: ἤδη γὰρ Πηλῆά γ’ ὀΐομαι ἢ κατὰ πάμπαν
ὀΐομαι: Il. 20:195: ἀλλ’ οὐ νῦν ἐρύεσθαι ὀΐομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
ὀΐομαι: Od. 1:173: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.
ὀΐομαι: Od. 2:198: οὐ γὰρ πρὶν παύσεσθαι ὀΐομαι υἷας Ἀχαιῶν
ὀΐομαι: Od. 3:47: σπεῖσαι, ἐπεὶ καὶ τοῦτον ὀΐομαι ἀθανάτοισιν
ὀΐομαι: Od. 8:203: ἥσειν ἢ τοσσοῦτον ὀΐομαι ἢ ἔτι μάσσον.
οἴομαι: Od. 10:193: εἴ τις ἔτ’ ἔσται μῆτις· ἐγὼ δ’ οὐκ οἴομαι εἶναι.
ὀΐομαι: Od. 14:190: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
ὀΐομαι: Od. 14:214: ἀλλ’ ἔμπης καλάμην γέ σ’ ὀΐομαι εἰσορόωντα
ὀΐομαι: Od. 14:363: ἀλλὰ τά γ’ οὐ κατὰ κόσμον, ὀΐομαι, οὐδέ με πείσεις,
ὀΐομαι: Od. 16:59: οὐ μὲν γάρ τί ἑ πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
ὀΐομαι: Od. 16:224: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
ὀΐομαι: Od. 19:568: ἀλλ’ ἐμοὶ οὐκ ἐντεῦθεν ὀΐομαι αἰνὸν ὄνειρον
ὀΐομαι: Od. 19:581: τοῦ ποτε μεμνήσεσθαι ὀΐομαι ἔν περ ὀνείρῳ.”
ὀΐομαι: Od. 20:224: ἀλλ’ ἔτι τὸν δύστηνον ὀΐομαι, εἴ ποθεν ἐλθὼν
ὀΐομαι: Od. 21:79: τοῦ ποτε μεμνήσεσθαι ὀΐομαι ἔν περ ὀνείρῳ.”
ὀΐομαι: Od. 22:67: ἀλλά τιν’ οὐ φεύξεσθαι ὀΐομαι αἰπὺν ὄλεθρον.”
ὀΐομαι: Od. 22:140: ἐκ θαλάμου· ἔνδον γάρ, ὀΐομαι, οὐδέ πῃ ἄλλῃ
ὀϊόμεθ’: Od. 21:322: οὔ τί σε τόνδ’ ἄξεσθαι ὀϊόμεθ’, οὐδὲ ἔοικεν,
ὀϊόμεθ’: Od. 22:165: κεῖνος δὴ αὖτ’ ἀΐδηλος ἀνήρ, ὃν ὀϊόμεθ’ αὐτοί,
ὀϊομένη: Od. 2:351: κεῖνον ὀϊομένη τὸν κάμμορον, εἴ ποθεν ἔλθοι
ὀϊομένοισι: Od. 24:401: οὐδ’ ἔτ’ ὀϊομένοισι, θεοὶ δέ σε ἤγαγον αὐτοί,
ὀϊόμενον: Il. 4:12: καὶ νῦν ἐξεσάωσεν ὀϊόμενον θανέεσθαι.
ὀϊόμενον: Od. 20:21: ἐξάγαγ’ ἐξ ἄντροιο ὀϊόμενον θανέεσθαι.”
ὀϊόμενος: Il. 15:728: ἀλλ’ ἀνεχάζετο τυτθόν, ὀϊόμενος θανέεσθαι
ὀϊόμενός: Od. 14:298: τῷ ἑπόμην ἐπὶ νηός, ὀϊόμενός περ, ἀνάγκῃ.
ὀϊόμενος: Od. 22:210: ὣς φάτ’, ὀϊόμενος λαοσσόον ἔμμεν’ Ἀθήνην.
ὀϊομένῳ: Il. 13:283: κῆρας ὀϊομένῳ, πάταγος δέ τε γίγνετ’ ὀδόντων·
οἷον: Il. 1:263: οἷον Πειρίθοόν τε Δρύαντά τε ποιμένα λαῶν
οἷον: Il. 2:194: ἐν βουλῇ δ’ οὐ πάντες ἀκούσαμεν οἷον ἔειπε.
οἷον: Il. 2:320: ἡμεῖς δ’ ἑσταότες θαυμάζομεν οἷον ἐτύχθη.
οἶον: Il. 2:486: ἡμεῖς δὲ κλέος οἶον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν·
οἷον: Il. 4:75: οἷον δ’ ἀστέρα ἧκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
οἶον: Il. 4:156: οἶον προστήσας πρὸ Ἀχαιῶν Τρωσὶ μάχεσθαι,
οἶον: Il. 4:397: πάντας ἔπεφν’, ἕνα δ’ οἶον ἵει οἶκον δὲ νέεσθαι·
οἷον: Il. 5:126: ἄτρομον, οἷον ἔχεσκε σακέσπαλος ἱππότα Τυδεύς·
οἷόν: Il. 5:484: οἷόν κ’ ἠὲ φέροιεν Ἀχαιοὶ ἤ κεν ἄγοιεν·
οἷον: Il. 5:601: ὦ φίλοι οἷον δὴ θαυμάζομεν Ἕκτορα δῖον
οἷόν: Il. 5:638: ἀλλ’ οἷόν τινά φασι βίην Ἡρακληείην
οἷον: Il. 5:758: ὁσσάτιόν τε καὶ οἷον ἀπώλεσε λαὸν Ἀχαιῶν
οἷον: Il. 6:166: ὣς φάτο, τὸν δὲ ἄνακτα χόλος λάβεν οἷον ἄκουσε·
οἶον: Il. 7:42: οἶον ἐπόρσειαν πολεμίζειν Ἕκτορι δίῳ.
οἷον: Il. 7:455: ὢ πόποι ἐννοσίγαι’ εὐρυσθενές, οἷον ἔειπες.
οἷον: Il. 8:152: ὤ μοι Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος, οἷον ἔειπες.
οἷον: Il. 8:450: πάντως, οἷον ἐμόν γε μένος καὶ χεῖρες ἄαπτοι,
οἷον: Il. 9:105: οἷον ἐγὼ νοέω ἠμὲν πάλαι ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν
οἶον: Il. 9:355: ἔνθά ποτ’ οἶον ἔμιμνε, μόγις δέ μευ ἔκφυγεν ὁρμήν.
οἷον: Il. 9:447: οἷον ὅτε πρῶτον λίπον Ἑλλάδα καλλιγύναικα
οἷον: Il. 13:633: οἷον δὴ ἄνδρεσσι χαρίζεαι ὑβριστῇσι
οἶον: Il. 13:706: τὼ μέν τε ζυγὸν οἶον ἐΰξοον ἀμφὶς ἐέργει
οἷον: Il. 14:95: νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας, οἷον ἔειπες·
οἷον: Il. 14:294: οἷον ὅτε πρῶτόν περ ἐμισγέσθην φιλότητι
οἷον: Il. 15:287: οἷον δ’ αὖτ’ ἐξαῦτις ἀνέστη κῆρας ἀλύξας
οἷον: Il. 15:555: οὐχ ὁράᾳς οἷον Δόλοπος περὶ τεύχε’ ἕπουσιν;
οἶον: Il. 15:638: πάντες, ὃ δ’ οἶον ἔπεφνε Μυκηναῖον Περιφήτην,
οἷον: Il. 16:49: ὤ μοι διογενὲς Πατρόκλεες οἷον ἔειπες·
οἶον: Il. 16:140: ἔγχος δ’ οὐχ ἕλετ’ οἶον ἀμύμονος Αἰακίδαο
οἶον: Il. 16:340: Πηνέλεως, πᾶν δ’ εἴσω ἔδυ ξίφος, ἔσχεθε δ’ οἶον
οἷον: Il. 17:53: οἷον δὲ τρέφει ἔρνος ἀνὴρ ἐριθηλὲς ἐλαίης
οἷόν: Il. 17:157: ἄτρομον, οἷόν τ’ ἄνδρας ἐσέρχεται οἳ περὶ πάτρης
οἷον: Il. 17:173: νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας οἷον ἔειπες,
οἶον: Il. 17:464: οὐ γάρ πως ἦν οἶον ἐόνθ’ ἱερῷ ἐνὶ δίφρῳ
οἷον: Il. 17:471: οἷον πρὸς Τρῶας μάχεαι πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ
οἷον: Il. 17:587: οἷον δὴ Μενέλαον ὑπέτρεσας, ὃς τὸ πάρος γε
οἷόν: Il. 18:591: τῷ ἴκελον οἷόν ποτ’ ἐνὶ Κνωσῷ εὐρείῃ
οἶον: Il. 19:329: οἶον ἐμὲ φθίσεσθαι ἀπ’ Ἄργεος ἱπποβότοιο
οἶον: Il. 21:19: φάσγανον οἶον ἔχων, κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα,
οἷον: Il. 21:57: οἷον δὴ καὶ ὅδ’ ἦλθε φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ
οἷον: Il. 22:178: ὦ πάτερ ἀργικέραυνε κελαινεφὲς οἷον ἔειπες·
οἶον: Il. 22:416: σχέσθε φίλοι, καί μ’ οἶον ἐάσατε κηδόμενοί περ
οἶον: Il. 22:501: μυελὸν οἶον ἔδεσκε καὶ οἰῶν πίονα δημόν·
οἶον: Il. 24:148: οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ.
οἶον: Il. 24:177: οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ.
οἷον: Il. 24:419: οἷον ἐερσήεις κεῖται, περὶ δ’ αἷμα νένιπται,
οἷον: Il. 24:683: ὦ γέρον οὔ νύ τι σοί γε μέλει κακόν, οἷον ἔθ’ εὕδεις
οἶον: Od. 1:13: τὸν δ’ οἶον, νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικός,
οἷον: Od. 1:32: “ὢ πόποι, οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται.
οἶον: Od. 1:244: οἶον, ἐπεί νύ μοι ἄλλα θεοὶ κακὰ κήδε’ ἔτευξαν.
οἷόν: Od. 1:257: τοῖος ἐὼν οἷόν μιν ἐγὼ τὰ πρῶτ’ ἐνόησα
οἷον: Od. 1:298: ἦ οὐκ ἀΐεις οἷον κλέος ἔλλαβε δῖος Ὀρέστης
οἷον: Od. 1:410: οἷον ἀναΐξας ἄφαρ οἴχεται, οὐδ’ ὑπέμεινε
οἶον: Od. 2:70: σχέσθε, φίλοι, καί μ’ οἶον ἐάσατε πένθεϊ λυγρῷ
οἷον: Od. 2:239: νῦν δ’ ἄλλῳ δήμῳ νεμεσίζομαι, οἷον ἅπαντες
οἶον: Od. 4:182: ὃς κεῖνον δύστηνον ἀνόστιμον οἶον ἔθηκεν.”
οἶον: Od. 4:197: τοῦτό νυ καὶ γέρας οἶον ὀϊζυροῖσι βροτοῖσι,
οἷον: Od. 4:242: ἀλλ’ οἷον τόδ’ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ
οἷον: Od. 4:270: οἷον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἔσκε φίλον κῆρ.
οἷον: Od. 4:271: οἷον καὶ τόδ’ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ
οἷόν: Od. 4:421: τοῖος ἐών, οἷόν κε κατευνηθέντα ἴδηαι,
οἶον: Od. 5:131: οἶον, ἐπεί οἱ νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ
οἷον: Od. 5:183: οἷον δὴ τὸν μῦθον ἐπεφράσθης ἀγορεῦσαι.
οἶον: Od. 7:249: οἶον, ἐπεί μοι νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ
οἶον: Od. 9:192: ὑψηλῶν ὀρέων, ὅ τε φαίνεται οἶον ἀπ’ ἄλλων.
οἷόν: Od. 9:348: ὄφρ’ εἰδῇς, οἷόν τι ποτὸν τόδε νηῦς ἐκεκεύθει
οἶον: Od. 9:410: “εἰ μὲν δὴ μή τίς σε βιάζεται οἶον ἐόντα,
οἶον: Od. 10:99: καπνὸν δ’ οἶον ὁρῶμεν ἀπὸ χθονὸς ἀΐσσοντα.
οἷον: Od. 10:462: οἷον ὅτε πρώτιστον ἐλείπετε πατρίδα γαῖαν
οἷον: Od. 11:429: οἷον δὴ καὶ κείνη ἐμήσατο ἔργον ἀεικές,
οἷον: Od. 11:519: ἀλλ’ οἷον τὸν Τηλεφίδην κατενήρατο χαλκῷ,
οἶον: Od. 12:160: οἶον ἔμ’ ἠνώγει ὄπ’ ἀκουέμεν· ἀλλά με δεσμῷ
οἷον: Od. 13:140: “ὢ πόποι, ἐννοσίγαι’ εὐρυσθενές, οἷον ἔειπες.
οἷον: Od. 13:388: οἷον ὅτε Τροίης λύομεν λιπαρὰ κρήδεμνα.
οἶον: Od. 14:244: μῆνα γὰρ οἶον ἔμεινα τεταρπόμενος τεκέεσσι
οἷόν: Od. 14:392: οἷόν σ’ οὐδ’ ὀμόσας περ ἐπήγαγον οὐδέ σε πείθω.
οἶον: Od. 14:482: ἀλλ’ ἐπόμην σάκος οἶον ἔχων καὶ ζῶμα φαεινόν.
οἷον: Od. 17:160: οἷον ἐγὼν οἰωνὸν ἐϋσσέλμου ἐπὶ νηὸς
οἷον: Od. 17:248: “ὢ πόποι, οἷον ἔειπε κύων ὀλοφώϊα εἰδώς,
οἷόν: Od. 17:314: οἷόν μιν Τροίηνδε κιὼν κατέλειπεν Ὀδυσσεύς,
οἷον: Od. 18:137: οἷον ἐπ’ ἦμαρ ἄγῃσι πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.
οἷον: Od. 18:221: οἷον δὴ τόδε ἔργον ἐνὶ μεγάροισιν ἐτύχθη,
οἷόν: Od. 19:233: οἷόν τε κρομύοιο λοπὸν κάτα ἰσχαλέοιο·
οἷον: Od. 19:493: οἶσθα μέν, οἷον ἐμὸν μένος ἔμπεδον οὐδ’ ἐπιεικτόν·
οἷόν: Od. 20:35: καὶ πάϊς, οἷόν πού τις ἐέλδεται ἔμμεναι υἷα.”
οἷον: Od. 20:377: οἷον μέν τινα τοῦτον ἔχεις ἐπίμαστον ἀλήτην,
οἷον: Od. 20:393: οἷον δὴ τάχ’ ἔμελλε θεὰ καὶ καρτερὸς ἀνὴρ
οἷόν: Od. 21:173: οἷόν τε ῥυτῆρα βιοῦ τ’ ἔμεναι καὶ ὀϊστῶν·
οἶον: Od. 21:364: οἶον ἀπ’ ἀνθρώπων, οὓς ἔτρεφες, εἴ κεν Ἀπόλλων
οἶον: Od. 23:40: “οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, ἀλλὰ στόνον οἶον ἄκουσα
οἷον: Od. 24:124: ἡμετέρου θανάτοιο κακὸν τέλος, οἷον ἐτύχθη.
οἶον: Od. 24:226: τὸν δ’ οἶον πατέρ’ εὗρεν ἐϋκτιμένῃ ἐν ἀλῳῇ,
οἰοπόλοισιν: Il. 24:614: νῦν δέ που ἐν πέτρῃσιν ἐν οὔρεσιν οἰοπόλοισιν
οἰοπόλοισιν: Od. 11:574: τοὺς αὐτὸς κατέπεφνεν ἐν οἰοπόλοισιν ὄρεσσι,
οἰοπόλῳ: Il. 13:473: χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, φρίσσει δέ τε νῶτον ὕπερθεν·
οἰοπόλῳ: Il. 17:54: χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, ὅθ’ ἅλις ἀναβέβροχεν ὕδωρ,
οἰοπόλῳ: Il. 19:377: σταθμῷ ἐν οἰοπόλῳ· τοὺς δ’ οὐκ ἐθέλοντας ἄελλαι
οἶος: Il. 1:118: αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ’ ἑτοιμάσατ’ ὄφρα μὴ οἶος
οἷος: Il. 2:192: οὐ γάρ πω σάφα οἶσθ’ οἷος νόος Ἀτρεΐωνος·
οἶος: Il. 2:247: ἴσχεο, μηδ’ ἔθελ’ οἶος ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν·
οἶος: Il. 2:555: Νέστωρ οἶος ἔριζεν· ὃ γὰρ προγενέστερος ἦεν·
οἶος: Il. 2:745: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος
οἶος: Il. 2:822: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω Ἀντήνορος υἷε
οἷος: Il. 4:264: ἀλλ’ ὄρσευ πόλεμον δ’ οἷος πάρος εὔχεαι εἶναι.
οἶος: Il. 4:304: οἶος πρόσθ’ ἄλλων μεμάτω Τρώεσσι μάχεσθαι,
οἶος: Il. 5:304: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
οἷός: Il. 5:340: ἰχώρ, οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι θεοῖσιν·
οἶος: Il. 5:474: οἶος σὺν γαμβροῖσι κασιγνήτοισί τε σοῖσι.
οἶος: Il. 6:201: ἤτοι ὃ κὰπ πεδίον τὸ Ἀλήϊον οἶος ἀλᾶτο
οἶος: Il. 6:403: Ἀστυάνακτ’· οἶος γὰρ ἐρύετο Ἴλιον Ἕκτωρ.
οἶος: Il. 7:39: ἤν τινά που Δαναῶν προκαλέσσεται οἰόθεν οἶος
οἷός: Il. 7:208: σεύατ’ ἔπειθ’ οἷός τε πελώριος ἔρχεται Ἄρης,
οἶος: Il. 7:226: Ἕκτορ νῦν μὲν δὴ σάφα εἴσεαι οἰόθεν οἶος
οἶος: Il. 8:80: Νέστωρ οἶος ἔμιμνε Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν
οἶος: Il. 8:207: αὐτοῦ κ’ ἔνθ’ ἀκάχοιτο καθήμενος οἶος ἐν Ἴδῃ.
οἶος: Il. 9:190: Πάτροκλος δέ οἱ οἶος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ,
ὄϊος: Il. 9:207: ἐν δ’ ἄρα νῶτον ἔθηκ’ ὄϊος καὶ πίονος αἰγός,
οἶος: Il. 9:438: οἶος; σοὶ δέ μ’ ἔπεμπε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς
οἶος: Il. 10:40: ἄνδρας δυσμενέας σκοπιαζέμεν οἶος ἐπελθὼν
οἶος: Il. 10:82: τίς δ’ οὗτος κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν ἔρχεαι οἶος
οἷος: Il. 10:385: πῇ δὴ οὕτως ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεαι οἷος
οἷος: Il. 11:62: οἷος δ’ ἐκ νεφέων ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ
οἷος: Il. 11:652: εὖ δὲ σὺ οἶσθα γεραιὲ διοτρεφές, οἷος ἐκεῖνος
οἶος: Il. 11:692: τῶν οἶος λιπόμην, οἳ δ’ ἄλλοι πάντες ὄλοντο.
οἶος: Il. 11:762: οἶος τῆς ἀρετῆς ἀπονήσεται· ἦ τέ μιν οἴω
οἶος: Il. 12:349: ἀλλά περ οἶος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας,
οἶος: Il. 12:362: ἀλλά περ οἶος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας,
οἶος: Il. 12:449: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
οἰὸς: Il. 12:451: ὡς δ’ ὅτε ποιμὴν ῥεῖα φέρει πόκον ἄρσενος οἰὸς
οἶος: Il. 13:79: ἔσσυμαι ἀμφοτέροισι· μενοινώω δὲ καὶ οἶος
οἷός: Il. 13:275: οἶδ’ ἀρετὴν οἷός ἐσσι· τί σε χρὴ ταῦτα λέγεσθαι;
οἷος: Il. 13:298: . οἷος δὲ βροτολοιγὸς Ἄρης πόλεμον δὲ μέτεισι,
οἷος: Il. 13:449: ὄφρα ἴδῃ οἷος Ζηνὸς γόνος ἐνθάδ’ ἱκάνω,
οἶος: Il. 13:457: ἂψ ἀναχωρήσας, ἦ πειρήσαιτο καὶ οἶος.
οἰὸς: Il. 13:599: αὐτὴν δὲ ξυνέδησεν ἐϋστρεφεῖ οἰὸς ἀώτῳ
οἶος: Il. 13:716: ἀλλ’ ἄρα τόξοισιν καὶ ἐϋστρεφεῖ οἶος ἀώτῳ
οἷος: Il. 15:94: οἷος κείνου θυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής.
οἰὸς: Il. 15:373: ἢ βοὸς ἢ οἰὸς κατὰ πίονα μηρία καίων
οἶος: Il. 16:13: ἦέ τιν’ ἀγγελίην Φθίης ἐξέκλυες οἶος;
οἶος: Il. 16:142: πάλλειν, ἀλλά μιν οἶος ἐπίστατο πῆλαι Ἀχιλλεὺς
οἶος: Il. 16:243: εἴσεται ἤ ῥα καὶ οἶος ἐπίστηται πολεμίζειν
οἶος: Il. 17:145: οἶος σὺν λαοῖς τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν·
οἶος: Il. 17:588: μαλθακὸς αἰχμητής· νῦν δ’ οἴχεται οἶος ἀείρας
οἷος: Il. 18:105: τοῖος ἐὼν οἷος οὔ τις Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
οἶος: Il. 18:250: Πανθοΐδης· ὃ γὰρ οἶος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω·
οἷος: Il. 18:262: οἷος κείνου θυμὸς ὑπέρβιος, οὐκ ἐθελήσει
οἶος: Il. 19:389: πάλλειν, ἀλλά μιν οἶος ἐπίστατο πῆλαι Ἀχιλλεύς·
οἶος: Il. 20:26: εἰ γὰρ Ἀχιλλεὺς οἶος ἐπὶ Τρώεσσι μαχεῖται
οἶος: Il. 20:287: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
οἷος: Il. 21:108: οὐχ ὁράᾳς οἷος καὶ ἐγὼ καλός τε μέγας τε;
οἶος: Il. 22:39: οἶος ἄνευθ’ ἄλλων, ἵνα μὴ τάχα πότμον ἐπίσπῃς
οἷος: Il. 22:317: οἷος δ’ ἀστὴρ εἶσι μετ’ ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ
οἶος: Il. 22:507: οἶος γάρ σφιν ἔρυσο πύλας καὶ τείχεα μακρά.
οἶος: Il. 23:458: οἶος ἐγὼν ἵππους αὐγάζομαι ἦε καὶ ὑμεῖς;
οἶος: Il. 23:677: Εὐρύαλος δέ οἱ οἶος ἀνίστατο ἰσόθεος φὼς
οἶος: Il. 24:203: πῶς ἐθέλεις ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλθέμεν οἶος
οἷος: Il. 24:376: αἴσιον, οἷος δὴ σὺ δέμας καὶ εἶδος ἀγητός,
οἶος: Il. 24:456: τῶν ἄλλων· Ἀχιλεὺς δ’ ἄρ’ ἐπιῤῥήσσεσκε καὶ οἶος·
οἶος: Il. 24:499: ὃς δέ μοι οἶος ἔην, εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτούς,
οἶος: Il. 24:519: πῶς ἔτλης ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλθέμεν οἶος
οἶος: Il. 24:573: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω θεράποντες ἕποντο
οἷός: Il. 24:630: ὅσσος ἔην οἷός τε· θεοῖσι γὰρ ἄντα ἐῴκει·
οἶος: Od. 1:79: ἀθανάτων ἀέκητι θεῶν ἐριδαινέμεν οἶος.”
οἶος: Od. 1:354: οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς οἶος ἀπώλεσε νόστιμον ἦμαρ
οἷος: Od. 1:371: τοιοῦδ’ οἷος ὅδ’ ἐστί, θεοῖσ’ ἐναλίγκιος αὐδήν.
οἰὸς: Od. 1:443: ἔνθ’ ὅ γε παννύχιος, κεκαλυμμένος οἰὸς ἀώτῳ,
οἶος: Od. 2:11: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω κύνες ἀργοὶ ἕποντο.
οἷος: Od. 2:59: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν, ἀρὴν ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι.
οἶος: Od. 2:84: Ἀντίνοος δέ μιν οἶος ἀμειβόμενος προσέειπε·
οἶος: Od. 2:158: Μαστορίδης· ὁ γὰρ οἶος ὁμηλικίην ἐκέκαστο
οἷος: Od. 2:272: οἷος κεῖνος ἔην τελέσαι ἔργον τε ἔπος τε,
οἶος: Od. 3:362: οἶος γὰρ μετὰ τοῖσι γεραίτερος εὔχομαι εἶναι·
οἶος: Od. 4:286: Ἄντικλος δὲ σέ γ’ οἶος ἀμείψασθαι ἐπέεσσιν
οἷός: Od. 4:342: τοῖος ἐὼν οἷός ποτ’ ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Λέσβῳ
οἷος: Od. 4:689: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκε μεθ’ ὑμετέροισι τοκεῦσιν,
ὄϊος: Od. 4:764: ἢ βοὸς ἢ ὄϊος κατὰ πίονα μηρία κῆε,
οἷος: Od. 6:302: δώματα Φαιήκων, οἷος δόμος Ἀλκινόοιο
οἷός: Od. 7:312: τοῖος ἐών, οἷός ἐσσι, τά τε φρονέων ἅ τ’ ἐγώ περ,
οἶος: Od. 8:94: Ἀλκίνοος δέ μιν οἶος ἐπεφράσατ’ ἠδ’ ἐνόησεν
οἶος: Od. 8:219: οἶος δή με Φιλοκτήτης ἀπεκαίνυτο τόξῳ
οἶος: Od. 8:235: Ἀλκίνοος δέ μιν οἶος ἀμειβόμενος προσέειπε·
οἶος: Od. 8:533: Ἀλκίνοος δέ μιν οἶος ἐπεφράσατ’ ἠδ’ ἐνόησεν
οἷος: Od. 9:4: τοιοῦδ’, οἷος ὅδ’ ἐστί, θεοῖσ’ ἐναλίγκιος αὐδήν.
οἶος: Od. 9:188: οἶος ποιμαίνεσκεν ἀπόπροθεν· οὐδὲ μετ’ ἄλλους
οἶος: Od. 10:95: αὐτὰρ ἐγὼν οἶος σχέθον ἔξω νῆα μέλαιναν,
οἶος: Od. 10:281: “πῇ δὴ αὖτ’, ὦ δύστηνε, δι’ ἄκριας ἔρχεαι οἶος,
οἶος: Od. 10:429: Εὐρύλοχος δέ μοι οἶος ἐρύκακε πάντας ἑταίρους
οἶος: Od. 11:291: ἀργαλέας. τὰς δ’ οἶος ὑπέσχετο μάντις ἀμύμων
οἷός: Od. 11:499: τοῖος ἐὼν οἷός ποτ’ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
οἶος: Od. 14:450: αὐτὸς κτήσατο οἶος ἀποιχομένοιο ἄνακτος,
οἷος: Od. 14:491: οἷος κεῖνος ἔην βουλευέμεν ἠδὲ μάχεσθαι·
οἷος: Od. 15:20: οἶσθα γὰρ οἷος θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γυναικός·
οἶος: Od. 15:100: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γ’ Ἑλένη κίε καὶ Μεγαπένθης.
οἷος: Od. 15:212: οἷος κείνου θυμὸς ὑπέρβιος, οὔ σε μεθήσει,
οἷός: Od. 17:133: τοῖος ἐὼν οἷός ποτ’ ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Λέσβῳ
οἷος: Od. 17:538: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν, ἀρὴν ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι.
οἷός: Od. 19:160: γινώσκων· ἤδη γὰρ ἀνὴρ οἷός τε μάλιστα
οἷος: Od. 19:219: αὐτός θ’ οἷος ἔην, καὶ ἑταίρους, οἵ οἱ ἕποντο.”
οἷος: Od. 19:245: εἵπετο· καὶ τόν τοι μυθήσομαι, οἷος ἔην περ·
οἷος: Od. 19:315: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκε μετ’ ἀνδράσιν, εἴ ποτ’ ἔην γε,
οἷος: Od. 20:89: τοῖος ἐὼν, οἷος ᾖεν ἅμα στρατῷ· αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
οἷος: Od. 21:94: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν· ἐγὼ δέ μιν αὐτὸς ὄπωπα,
οἷός: Od. 21:117: οἷός τ’ ἤδη πατρὸς ἀέθλια κάλ’ ἀνελέσθαι.”
οἰός: Od. 21:408: ἅψας ἀμφοτέρωθεν ἐϋστρεφὲς ἔντερον οἰός,
οἶος: Od. 22:44: Εὐρύμαχος δέ μιν οἶος ἀμειβόμενος προσέειπεν·
οἷός: Od. 22:234: ὄφρ’ εἰδῇς, οἷός τοι ἐν ἀνδράσι δυσμενέεσσι
οἷος: Od. 23:175: οὐδὲ λίην ἄγαμαι, μάλα δ’ εὖ οἶδ’ οἷος ἔησθα
οἶος: Od. 23:320: πάντας· Ὀδυσσεὺς δ’ οἶος ὑπέκφυγε νηῒ μελαίνῃ.
οἶος: Od. 24:175: Τηλέμαχος δέ μιν οἶος ἐποτρύνων ἐκέλευσεν.
οἷος: Od. 24:377: οἷος Νήρικον εἷλον, ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
οἶος: Od. 24:452: Μαστορίδης· ὁ γὰρ οἶος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω·
οἵου: Il. 3:53: γνοίης χ’ οἵου φωτὸς ἔχεις θαλερὴν παράκοιτιν·
οἴους: Il. 3:91: οἴους ἀμφ’ Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσθαι.
οἴους: Od. 3:424: πάντας ἰὼν ἑτάρους ἀγέτω, λιπέτω δὲ δύ’ οἴους·
οἴους: Od. 12:154: “ὦ φίλοι, οὐ γὰρ χρὴ ἕνα ἴδμεναι οὐδὲ δύ’ οἴους
οἰοχίτων’: Od. 14:489: οἰοχίτων’ ἴμεναι· νῦν δ’ οὐκέτι φυκτὰ πέλονται.”
οἷσ’: Od. 1:237: εἰ μετὰ οἷσ’ ἑτάροισι δάμη Τρώων ἐνὶ δήμῳ,
οἷσ’: Od. 3:280: οἷσ’ ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνε,
οἷσ’: Od. 3:408: λευκοί, ἀποστίλβοντες ἀλείφατος· οἷσ’ ἔπι μὲν πρὶν
οἷσ’: Od. 5:124: οἷσ’ ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν.
οἷσ’: Od. 9:369: “Οὖτιν ἐγὼ πύματον ἔδομαι μετὰ οἷσ’ ἑτάροισι,
οἷσ’: Od. 11:173: οἷσ’ ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν;
οἷσ’: Od. 11:199: οἷσ’ ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν,
οἷσ’: Od. 14:413: αὐτὰρ ὁ οἷσ’ ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος ὑφορβός·
οἷσ’: Od. 15:354: θυμὸν ἀπὸ μελέων φθίσθαι οἷσ’ ἐν μεγάροισιν·
οἷσ’: Od. 15:411: οἷσ’ ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν.
οἷσ’: Od. 16:354: ἡδὺ δ’ ἄρ’ ἐκγελάσας μετεφώνεεν οἷσ’ ἑτάροισι·
οἷς: Il. 1:307: ἤϊε σύν τε Μενοιτιάδῃ καὶ οἷς ἑτάροισιν·
οἷς: Il. 2:338: νηπιάχοις οἷς οὔ τι μέλει πολεμήϊα ἔργα.
οἷς: Il. 3:109: οἷς δ’ ὁ γέρων μετέῃσιν ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω
οἷς: Il. 5:165: ἵππους δ’ οἷς ἑτάροισι δίδου μετὰ νῆας ἐλαύνειν.
ὄϊς: Il. 11:245: αἶγας ὁμοῦ καὶ ὄϊς, τά οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο.
οἷς: Il. 13:489: Αἰνείας δ’ ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισι
οἷς: Il. 13:667: νούσῳ ὑπ’ ἀργαλέῃ φθίσθαι οἷς ἐν μεγάροισιν,
οἷς: Il. 15:501: Αἴας δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισιν·
οἷς: Il. 23:5: ἀλλ’ ὅ γε οἷς ἑτάροισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα·
ὄϊς: Il. 24:125: τοῖσι δ’ ὄϊς λάσιος μέγας ἐν κλισίῃ ἱέρευτο.
οἷς: Il. 24:759: οἷς ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν.
ὄϊς: Od. 2:56: βοῦς ἱερεύοντες καὶ ὄϊς καὶ πίονας αἶγας,
ὄϊς: Od. 9:244: ἑζόμενος δ’ ἤμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας,
ὄϊς: Od. 9:341: ἑζόμενος δ’ ἤμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας,
ὄϊς: Od. 17:180: οἱ δ’ ἱέρευον ὄϊς μεγάλους καὶ πίονας αἶγας,
ὄϊς: Od. 17:535: βοῦς ἱερεύοντες καὶ ὄϊς καὶ πίονας αἶγας,
ὄϊς: Od. 20:250: οἱ δ’ ἱέρευον ὄϊς μεγάλους καὶ πίονας αἶγας,
οἷς: Od. 24:312: δεξιοί, οἷς χαίρων μὲν ἐγὼν ἀπέπεμπον ἐκεῖνον,
ὀϊσάμενος: Od. 9:339: ἤ τι ὀϊσάμενος, ἢ καὶ θεὸς ὣς ἐκέλευσεν.
ὀϊσάμενος: Od. 10:258: αὐτὰρ ἐγὼν ὑπέμεινα, ὀϊσάμενος δόλον εἶναι.
ὀϊσάμενος: Od. 15:443: ἐλθὼν ἐξείπῃ, ὁ δ’ ὀϊσάμενος καταδήσῃ
ὀΐσατο: Od. 1:323: θάμβησεν κατὰ θυμόν· ὀΐσατο γὰρ θεὸν εἶναι.
ὀΐσατο: Od. 9:213: κωρύκῳ· αὐτίκα γάρ μοι ὀΐσατο θυμὸς ἀγήνωρ
ὀΐσατο: Od. 10:232: Εὐρύλοχος δ’ ὑπέμεινεν· ὀΐσατο γὰρ δόλον εἶναι.
ὀΐσατο: Od. 19:390: αὐτίκα γὰρ κατὰ θυμὸν ὀΐσατο, μή ἑ λαβοῦσα
οἶσε: Od. 22:106: “οἶσε θέων, εἷός μοι ἀμύνεσθαι πάρ’ ὀϊστοί,
οἶσε: Od. 22:481: “οἶσε θέειον, γρηΰ, κακῶν ἄκος, οἶσε δέ μοι πῦρ,
οἶσε: Od. 22:481: “οἶσε θέειον, γρηΰ, κακῶν ἄκος, οἶσε δέ μοι πῦρ,
οἴσει: Il. 2:229: ἦ ἔτι καὶ χρυσοῦ ἐπιδεύεαι, ὅν κέ τις οἴσει
οἴσει: Il. 21:125: οἴσει δινήεις εἴσω ἁλὸς εὐρέα κόλπον·
οἴσει: Od. 19:24: ἀλλ’ ἄγε, τίς τοι ἔπειτα μετοιχομένη φάος οἴσει;
οἰσέμεν: Il. 18:191: στεῦτο γὰρ Ἡφαίστοιο πάρ’ οἰσέμεν ἔντεα καλά.
οἰσέμεν: Od. 3:429: ἕδρας τε ξύλα τ’ ἀμφὶ καὶ ἀγλαὸν οἰσέμεν ὕδωρ.”
οἰσέμεναι: Il. 3:120: οἰσέμεναι· ὃ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησ’ Ἀγαμέμνονι δίῳ.
οἰσέμεναι: Il. 23:564: οἰσέμεναι κλισίηθεν· ὃ δ’ ᾤχετο καί οἱ ἔνεικεν,
οἰσέμεναι: Od. 8:399: δῶρα δ’ ἄρ’ οἰσέμεναι πρόεσαν κήρυκα ἕκαστος.
οἰσέμεναι: Od. 12:10: οἰσέμεναι νεκρὸν Ἐλπήνορα τεθνηῶτα.
οἰσέμεναι: Od. 18:291: δῶρα δ’ ἄρ’ οἰσέμεναι πρόεσαν κήρυκα ἕκαστος.
οἴσεσθαι: Il. 22:217: οἴσεσθαι μέγα κῦδος Ἀχαιοῖσι προτὶ νῆας
οἴσεται: Il. 23:663: αὐτὰρ ὃ νικηθεὶς δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον.
οἴσεται: Il. 23:667: ἆσσον ἴτω ὅς τις δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον·
οἴσεται: Il. 23:858: ἥσσων γὰρ δὴ κεῖνος, ὃ δ’ οἴσεται ἡμιπέλεκκα.
οἴσετε: Il. 3:103: οἴσετε ἄρν’, ἕτερον λευκόν, ἑτέρην δὲ μέλαιναν,
οἴσετε: Il. 15:718: οἴσετε πῦρ, ἅμα δ’ αὐτοὶ ἀολλέες ὄρνυτ’ ἀϋτήν·
οἴσετε: Od. 20:154: ἔρχεσθε κρήνηνδε καὶ οἴσετε θᾶσσον ἰοῦσαι.
οἴσετον: Il. 5:232: οἴσετον, εἴ περ ἂν αὖτε φεβώμεθα Τυδέος υἱόν·
οἰσέτω: Il. 19:173: οἰσέτω ἐς μέσσην ἀγορήν, ἵνα πάντες Ἀχαιοὶ
οἰσέτω: Od. 8:255: οἰσέτω, ἥ που κεῖται ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν.”
οἴσῃ: Il. 23:441: ἀλλ’ οὐ μὰν οὐδ’ ὧς ἄτερ ὅρκου οἴσῃ ἄεθλον.
οἶσθ’: Il. 2:192: οὐ γάρ πω σάφα οἶσθ’ οἷος νόος Ἀτρεΐωνος·
οἶσθ’: Il. 15:204: οἶσθ’ ὡς πρεσβυτέροισιν Ἐρινύες αἰὲν ἕπονται.
οἶσθ’: Il. 23:589: οἶσθ’ οἷαι νέου ἀνδρὸς ὑπερβασίαι τελέθουσι·
οἶσθ’: Od. 16:424: ἦ οὐκ οἶσθ’ ὅτε δεῦρο πατὴρ τεὸς ἵκετο φεύγων,
οἶσθα: Il. 1:85: “ Θαρσήσας μάλα εἰπὲ θεοπρόπιον ὅ τι οἶσθα·
Οἶσθα: Il. 1:365: “ Οἶσθα· τί ἤ τοι ταῦτα ἰδυίῃ πάντ’ ἀγορεύω;
οἶσθα: Il. 7:358: οἶσθα καὶ ἄλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι.
οἶσθα: Il. 11:652: εὖ δὲ σὺ οἶσθα γεραιὲ διοτρεφές, οἷος ἐκεῖνος
οἶσθα: Il. 12:232: οἶσθα καὶ ἄλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι.
οἶσθα: Il. 15:93: μή με θεὰ Θέμι ταῦτα διείρεο· οἶσθα καὶ αὐτὴ
οἶσθα: Il. 23:309: οἶσθα γὰρ εὖ περὶ τέρμαθ’ ἑλισσέμεν· ἀλλά τοι ἵπποι
οἶσθα: Il. 24:662: οἶσθα γὰρ ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεθα, τηλόθι δ’ ὕλη
οἶσθα: Od. 4:465: οἶσθα, γέρον· τί με ταῦτα παρατροπέων ἐρεείνεις;
οἶσθα: Od. 15:20: οἶσθα γὰρ οἷος θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γυναικός·
οἶσθα: Od. 16:320: εἰ ἐτεόν γέ τι οἶσθα Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.”
οἶσθα: Od. 17:573: λύγρ’ ἔχω· οἶσθα καὶ αὐτός, ἐπεί σε πρῶθ’ ἱκέτευσα.”
οἶσθα: Od. 19:493: οἶσθα μέν, οἷον ἐμὸν μένος ἔμπεδον οὐδ’ ἐπιεικτόν·
οἶσθα: Od. 23:60: οἶσθα γὰρ ὥς κ’ ἀσπαστὸς ἐνὶ μεγάροισι φανείη
ὀϊσθεὶς: Il. 9:453: τῇ πιθόμην καὶ ἔρεξα· πατὴρ δ’ ἐμὸς αὐτίκ’ ὀϊσθεὶς
οἷσί: Il. 2:805: τοῖσιν ἕκαστος ἀνὴρ σημαινέτω οἷσί περ ἄρχει,
οἷσι: Il. 11:685: τοὺς ἴμεν οἷσι χρεῖος ὀφείλετ’ ἐν Ἤλιδι δίῃ·
οἷσι: Il. 16:265: πρόσσω πᾶς πέτεται καὶ ἀμύνει οἷσι τέκεσσι.
οἷσι: Il. 17:27: ἔμμεναι· οὐδέ ἕ φημι πόδεσσί γε οἷσι κιόντα
οἷσι: Il. 17:133: ἑστήκει ὥς τίς τε λέων περὶ οἷσι τέκεσσιν,
οἷσι: Il. 21:45: ἕνδεκα δ’ ἤματα θυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν
οἷσι: Il. 21:605: ὡς αἰεὶ ἔλποιτο κιχήσεσθαι ποσὶν οἷσι·
οἷσι: Il. 23:159: ὅπλεσθαι· τάδε δ’ ἀμφὶ πονησόμεθ’ οἷσι μάλιστα
οἷσι: Il. 23:319: ἀλλ’ ὃς μέν θ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασιν οἷσι πεποιθὼς
οἷσι: Od. 1:19: καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι· θεοὶ δ’ ἐλέαιρον ἅπαντες
οἷσι: Od. 4:434: τρεῖς ἄγον, οἷσι μάλιστα πεποίθεα πᾶσαν ἐπ’ ἰθύν.
οἷσί: Od. 7:74: οἷσί τ’ ἐῢ φρονέῃσι, καὶ ἀνδράσι νείκεα λύει.
οἷσι: Od. 8:101: πάντων, ὥς χ’ ὁ ξεῖνος ἐνίσπῃ οἷσι φίλοισιν
οἷσι: Od. 8:251: παίσατε, ὥς χ’ ὁ ξεῖνος ἐνίσπῃ οἷσι φίλοισιν,
οἷσι: Od. 10:61: δαινύμενον παρὰ ᾗ τ’ ἀλόχῳ καὶ οἷσι τέκεσσιν.
οἷσί: Od. 16:97: ἦ τι κασιγνήτοισ’ ἐπιμέμφεαι, οἷσί περ ἀνὴρ
οἷσί: Od. 16:115: οὔτε κασιγνήτοισ’ ἐπιμέμφομαι, οἷσί περ ἀνὴρ
οἷσί: Od. 16:217: φῆναι ἢ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες, οἷσί τε τέκνα
οἷσι: Od. 17:471: ὁππότ’ ἀνὴρ περὶ οἷσι μαχειόμενος κτεάτεσσι
οἷσιν: Il. 2:775: τόξοισίν θ’· ἵπποι δὲ παρ’ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος
οἷσιν: Il. 4:428: νωλεμέως πόλεμον δέ· κέλευε δὲ οἷσιν ἕκαστος
οἷσίν: Il. 5:747: ἡρώων, οἷσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη.
οἷσιν: Il. 6:357: οἷσιν ἐπὶ Ζεὺς θῆκε κακὸν μόρον, ὡς καὶ ὀπίσσω
οἷσιν: Il. 8:544: δῆσαν δ’ ἱμάντεσσι παρ’ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος·
οἷσιν: Il. 9:455: μή ποτε γούνασιν οἷσιν ἐφέσσεσθαι φίλον υἱὸν
οἷσιν: Il. 10:418: ὅσσαι μὲν Τρώων πυρὸς ἐσχάραι, οἷσιν ἀνάγκη
οἷσιν: Il. 11:730: καὶ κατεκοιμήθημεν ἐν ἔντεσιν οἷσιν ἕκαστος
οἷσιν: Il. 13:717: Ἴλιον εἰς ἅμ’ ἕποντο πεποιθότες, οἷσιν ἔπειτα
οἷσιν: Il. 14:85: σημαίνειν, μὴ δ’ ἄμμιν ἀνασσέμεν, οἷσιν ἄρα Ζεὺς
οἷσιν: Il. 23:371: νίκης ἱεμένων· κέκλοντο δὲ οἷσιν ἕκαστος
οἷσιν: Il. 23:405: Τυδεΐδεω ἵπποισι δαΐφρονος, οἷσιν Ἀθήνη
οἷσιν: Il. 24:202: ἔκλε’ ἐπ’ ἀνθρώπους ξείνους ἠδ’ οἷσιν ἀνάσσεις;
οἷσιν: Il. 24:248: σπερχομένοιο γέροντος· ὃ δ’ υἱάσιν οἷσιν ὁμόκλα
οἷσιν: Od. 1:117: τιμὴν δ’ αὐτὸς ἔχοι καὶ κτήμασιν οἷσιν ἀνάσσοι.
οἷσιν: Od. 1:269: οἷσιν ἐνὶ μεγάροισι· σὲ δὲ φράζεσθαι ἄνωγα,
οἷσιν: Od. 2:234: λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν.
οἷσίν: Od. 3:435: οἷσίν τε χρυσὸν ἐργάζετο· ἦλθε δ’ Ἀθήνη
οἷσιν: Od. 4:9: Μυρμιδόνων προτὶ ἄστυ περικλυτόν, οἷσιν ἄνασσεν.
οἷσιν: Od. 4:192: οἷσιν ἐνὶ μεγάροισι καὶ ἀλλήλους ἐρέοιμεν·
οἷσιν: Od. 5:12: λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν.
οἷσιν: Od. 10:110: ὅς τις τῶνδ’ εἴη βασιλεὺς καὶ οἷσιν ἀνάσσοι.
οἷσιν: Od. 16:422: ῥάπτεις, οὐδ’ ἱκέτας ἐμπάζεαι, οἷσιν ἄρα Ζεὺς
οἷσιν: Od. 16:443: πολλάκι γούνασιν οἷσιν ἐφεσσάμενος κρέας ὀπτὸν
οἷσίν: Od. 17:423: οἷσίν τ’ εὖ ζώουσι καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.
οἷσίν: Od. 19:79: οἷσίν τ’ εὖ ζώουσι καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.
οἴσομεν: Il. 3:104: Γῇ τε καὶ Ἠελίῳ· Διὶ δ’ ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον·
οἰσομένη: Od. 19:504: οἰσομένη ποδάνιπτρα· τὰ γὰρ πρότερ’ ἔκχυτο πάντα.
οἰσόμενος: Il. 13:168: οἰσόμενος δόρυ μακρόν, ὅ οἱ κλισίηφι λέλειπτο.
οἰσόμενος: Il. 13:248: οἰσόμενος· τὸν δὲ προσέφη σθένος Ἰδομενῆος·
οἰσόμενος: Il. 13:257: οἰσόμενος· τό νυ γὰρ κατεάξαμεν ὃ πρὶν ἔχεσκον
οἴσουσ’: Il. 19:144: οἴσουσ’, ὄφρα ἴδηαι ὅ τοι μενοεικέα δώσω.
οἴσουσι: Il. 13:820: οἵ σε πόλιν δ’ οἴσουσι κονίοντες πεδίοιο.
οἴσουσι: Od. 3:204: οἴσουσι κλέος εὐρὺ καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδήν.
οἴσουσιν: Il. 14:307: ἑστᾶσ’, οἵ μ’ οἴσουσιν ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρήν.
ὀϊστεύοντα: Od. 22:119: αὐτὰρ ἐπεὶ λίπον ἰοὶ ὀϊστεύοντα ἄνακτα,
ὀϊστεύσας: Il. 4:196: ὅν τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
ὀϊστεύσας: Il. 4:206: ὅν τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
ὀϊστεύσας: Il. 8:269: παπτήνας, ἐπεὶ ἄρ τιν’ ὀϊστεύσας ἐν ὁμίλῳ
ὀϊστεύσας: Od. 8:216: πρῶτός κ’ ἄνδρα βάλοιμι ὀϊστεύσας ἐν ὁμίλῳ
ὀϊστεύσας: Od. 12:84: τόξῳ ὀϊστεύσας κοῖλον σπέος εἰσαφίκοιτο.
ὀΐστευσον: Il. 4:100: ἀλλ’ ἄγ’ ὀΐστευσον Μενελάου κυδαλίμοιο,
ὀιστοὶ: Il. 1:46: ἔκλαγξαν δ’ ἄρ’ ὀιστοὶ ἐπ’ ὤμων χωομένοιο,
ὀϊστοὶ: Il. 5:171: Πάνδαρε ποῦ τοι τόξον ἰδὲ πτερόεντες ὀϊστοὶ
ὀϊστοί: Il. 13:722: Τρῶες μιμνήσκοντο· συνεκλόνεον γὰρ ὀϊστοί.
ὀϊστοὶ: Il. 15:313: ὀξεῖ’ ἀμφοτέρωθεν, ἀπὸ νευρῆφι δ’ ὀϊστοὶ
ὀϊστοί: Il. 21:492: ἐντροπαλιζομένην· ταχέες δ’ ἔκπιπτον ὀϊστοί.
ὀϊστοί: Od. 14:225: καὶ πόλεμοι καὶ ἄκοντες ἐΰξεστοι καὶ ὀϊστοί,
ὀϊστοί: Od. 21:12: ἰοδόκος, πολλοὶ δ’ ἔνεσαν στονόεντες ὀϊστοί,
ὀϊστοί: Od. 21:60: ἰοδόκον· πολλοὶ δ’ ἔνεσαν στονόεντες ὀϊστοί.
ὀϊστοί: Od. 22:106: “οἶσε θέων, εἷός μοι ἀμύνεσθαι πάρ’ ὀϊστοί,
ὀϊστόν: Il. 4:118: αἶψα δ’ ἐπὶ νευρῇ κατεκόσμει πικρὸν ὀϊστόν,
ὀϊστόν: Il. 4:213: αὐτίκα δ’ ἐκ ζωστῆρος ἀρηρότος ἕλκεν ὀϊστόν·
ὀϊστόν: Il. 5:110: ὄφρά μοι ἐξ ὤμοιο ἐρύσσῃς πικρὸν ὀϊστόν.
ὀϊστόν: Il. 5:395: τλῆ δ’ Ἀΐδης ἐν τοῖσι πελώριος ὠκὺν ὀϊστόν,
ὀϊστὸν: Il. 8:300: Ἦ ῥα καὶ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν
ὀϊστὸν: Il. 8:309: Τεῦκρος δ’ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν
ὀϊστόν: Il. 8:323: ἤτοι ὃ μὲν φαρέτρης ἐξείλετο πικρὸν ὀϊστόν,
ὀϊστόν: Il. 11:828: μηροῦ δ’ ἔκταμ’ ὀϊστόν, ἀπ’ αὐτοῦ δ’ αἷμα κελαινὸν
ὀϊστόν: Il. 13:650: Μηριόνης δ’ ἀπιόντος ἵει χαλκήρε’ ὀϊστόν,
ὀϊστόν: Il. 13:662: τοῦ ὅ γε χωόμενος προΐει χαλκήρε’ ὀϊστόν.
ὀϊστὸν: Il. 15:458: Τεῦκρος δ’ ἄλλον ὀϊστὸν ἐφ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
ὀϊστὸν: Il. 23:871: τόξον· ἀτὰρ δὴ ὀϊστὸν ἔχεν πάλαι, ὡς ἴθυνεν.
ὀϊστόν: Od. 11:607: γυμνὸν τόξον ἔχων καὶ ἐπὶ νευρῆφιν ὀϊστόν,
ὀϊστόν: Od. 19:575: στὰς δ’ ὅ γε πολλὸν ἄνευθε διαῤῥίπτασκεν ὀϊστόν.
ὀϊστόν: Od. 21:416: εἵλετο δ’ ὠκὺν ὀϊστόν, ὅ οἱ παρέκειτο τραπέζῃ
ὀϊστὸν: Od. 21:420: αὐτόθεν ἐκ δίφροιο καθήμενος, ἧκε δ’ ὀϊστὸν
ὀϊστόν: Od. 22:8: ἦ, καὶ ἐπ’ Ἀντινόῳ ἰθύνετο πικρὸν ὀϊστόν.
ὀϊστὸς: Il. 4:125: λίγξε βιός, νευρὴ δὲ μέγ’ ἴαχεν, ἆλτο δ’ ὀϊστὸς
ὀϊστός: Il. 4:134: ἐν δ’ ἔπεσε ζωστῆρι ἀρηρότι πικρὸς ὀϊστός·
ὀϊστὸς: Il. 4:139: ἀκρότατον δ’ ἄρ’ ὀϊστὸς ἐπέγραψε χρόα φωτός·
ὀϊστός: Il. 4:217: αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδεν ἕλκος ὅθ’ ἔμπεσε πικρὸς ὀϊστός,
ὀϊστός: Il. 5:99: θώρηκος γύαλον· διὰ δ’ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός,
ὀϊστός: Il. 5:278: ἦ μάλα σ’ οὐ βέλος ὠκὺ δαμάσσατο πικρὸς ὀϊστός·
ὀϊστὸς: Il. 5:399: κῆρ ἀχέων ὀδύνῃσι πεπαρμένος· αὐτὰρ ὀϊστὸς
ὀϊστός: Il. 11:478: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε δαμάσσεται ὠκὺς ὀϊστός,
ὀϊστός: Il. 13:587: θώρηκος γύαλον, ἀπὸ δ’ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός.
ὀϊστός: Il. 13:592: πολλὸν ἀποπλαγχθεὶς ἑκὰς ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός.
ὀϊστὸς: Il. 13:651: καί ῥ’ ἔβαλε γλουτὸν κάτα δεξιόν· αὐτὰρ ὀϊστὸς
ὀϊστός: Il. 23:867: ἀντικρὺ δ’ ἀπὸ μήρινθον τάμε πικρὸς ὀϊστός.
ὀϊστοῦ: Od. 21:98: ἦ τοι ὀϊστοῦ γε πρῶτος γεύσασθαι ἔμελλεν
ὀϊστούς: Il. 8:297: ὀκτὼ δὴ προέηκα τανυγλώχινας ὀϊστούς,
ὀϊστούς: Il. 15:470: πρώϊον, ὄφρ’ ἀνέχοιτο θαμὰ θρῴσκοντας ὀϊστούς.
ὀϊστοὺς: Od. 22:3: ἰῶν ἐμπλείην, ταχέας δ’ ἐκχεύατ’ ὀϊστοὺς
ὀϊστοὺς: Od. 24:178: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, ταχέας δ’ ἐκχεύατ’ ὀϊστοὺς
οἶστρος: Od. 22:300: τὰς μέν τ’ αἰόλος οἶστρος ἐφορμηθεὶς ἐδόνησεν
ὀϊστῷ: Il. 5:393: δεξιτερὸν κατὰ μαζὸν ὀϊστῷ τριγλώχινι
ὀϊστῷ: Il. 11:582: ἕλκετ’ ἐπ’ Εὐρυπύλῳ, καί μιν βάλε μηρὸν ὀϊστῷ
ὀϊστῷ: Il. 11:661: βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ·
ὀϊστῷ: Il. 11:809: διογενὴς Εὐαιμονίδης κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ
ὀϊστῷ: Il. 13:585: ἵετ’ ἀκοντίσσαι, ὃ δ’ ἀπὸ νευρῆφιν ὀϊστῷ.
ὀϊστῷ: Il. 16:27: βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ.
ὀϊστῷ: Il. 21:113: ἢ ὅ γε δουρὶ βαλὼν ἢ ἀπὸ νευρῆφιν ὀϊστῷ.
ὀϊστῷ: Od. 8:229: δουρὶ δ’ ἀκοντίζω ὅσον οὐκ ἄλλος τις ὀϊστῷ.
ὀϊστῶν: Il. 16:361: σκέπτετ’ ὀϊστῶν τε ῥοῖζον καὶ δοῦπον ἀκόντων.
ὀϊστῶν: Od. 18:262: ἠμὲν ἀκοντιστὰς ἠδὲ ῥυτῆρας ὀϊστῶν
ὀϊστῶν: Od. 21:173: οἷόν τε ῥυτῆρα βιοῦ τ’ ἔμεναι καὶ ὀϊστῶν·
οἰσυΐνῃσι: Od. 5:256: φράξε δέ μιν ῥίπεσσι διαμπερὲς οἰσυΐνῃσι,
οἴσω: Il. 7:82: τεύχεα σύλησας οἴσω προτὶ Ἴλιον ἱρήν,
οἴσω: Od. 15:448: οἴσω γὰρ καὶ χρυσόν, ὅτις χ’ ὑποχείριος ἔλθῃ.
οἴσω: Od. 22:101: “ὦ πάτερ, ἤδη τοι σάκος οἴσω καὶ δύο δοῦρε
οἴσων: Od. 8:257: οἴσων φόρμιγγα γλαφυρὴν δόμου ἐκ βασιλῆος.
οἴσων: Od. 22:162: οἴσων τεύχεα καλά· νόησε δὲ δῖος ὑφορβός,
οἶτον: Il. 3:417: Τρώων καὶ Δαναῶν, σὺ δέ κεν κακὸν οἶτον ὄληαι.
οἶτον: Il. 8:34: οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται.
οἶτον: Il. 8:354: οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται
οἶτον: Il. 8:465: οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται.
οἶτον: Il. 9:559: μήτηρ ἀλκυόνος πολυπενθέος οἶτον ἔχουσα
οἶτον: Il. 24:388: ὥς μοι καλὰ τὸν οἶτον ἀπότμου παιδὸς ἔνισπες.
οἶτον: Od. 1:350: τούτῳ δ’ οὐ νέμεσις Δαναῶν κακὸν οἶτον ἀείδειν·
οἶτον: Od. 3:134: πάντες ἔσαν· τῶ σφεων πολέες κακὸν οἶτον ἐπέσπον
οἶτον: Od. 8:489: λίην γὰρ κατὰ κόσμον Ἀχαιῶν οἶτον ἀείδεις,
οἶτον: Od. 8:578: Ἀργείων Δαναῶν ἠδ’ Ἰλίου οἶτον ἀκούων.
οἶτον: Od. 13:384: φθείσεσθαι κακὸν οἶτον ἐνὶ μεγάροισιν ἔμελλον,
Οἴτυλον: Il. 2:585: οἵ τε Λάαν εἶχον ἠδ’ Οἴτυλον ἀμφενέμοντο,
Οἰχαλίηθεν: Il. 2:596: Οἰχαλίηθεν ἰόντα παρ’ Εὐρύτου Οἰχαλιῆος·
Οἰχαλιῆϊ: Od. 8:224: οὔθ’ Ἡρακλῆϊ οὔτ’ Εὐρύτῳ Οἰχαλιῆϊ,
Οἰχαλίην: Il. 2:730: οἵ τ’ ἔχον Οἰχαλίην πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος,
Οἰχαλιῆος: Il. 2:596: Οἰχαλίηθεν ἰόντα παρ’ Εὐρύτου Οἰχαλιῆος·
Οἰχαλιῆος: Il. 2:730: οἵ τ’ ἔχον Οἰχαλίην πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος,
οἴχεθ’: Od. 3:335: ἤδη γὰρ φάος οἴχεθ’ ὑπὸ ζόφον, οὐδὲ ἔοικε
οἴχεσθ’: Il. 13:627: μὰψ οἴχεσθ’ ἀνάγοντες, ἐπεὶ φιλέεσθε παρ’ αὐτῇ·
οἴχεσθαι: Il. 6:346: οἴχεσθαι προφέρουσα κακὴ ἀνέμοιο θύελλα
οἴχεσθαι: Od. 4:639: ἐς Πύλον οἴχεσθαι Νηλήϊον, ἀλλά που αὐτοῦ
οἴχεσθον: Il. 13:782: οἴχεσθον, μακρῇσι τετυμμένω ἐγχείῃσιν
οἴχετ’: Il. 11:288: οἴχετ’ ἀνὴρ ὤριστος, ἐμοὶ δὲ μέγ’ εὖχος ἔδωκε
οἴχετ’: Od. 1:242: οἴχετ’ ἄϊστος ἄπυστος, ἐμοὶ δ’ ὀδύνας τε γόους τε
οἴχετ’: Od. 4:634: νῆά μοι οἴχετ’ ἄγων· ἐμὲ δὲ χρεὼ γίνεται αὐτῆς
οἴχεται: Il. 5:472: Ἕκτορ πῇ δή τοι μένος οἴχεται ὃ πρὶν ἔχεσκες;
οἴχεται: Il. 15:223: οἴχεται εἰς ἅλα δῖαν ἀλευάμενος χόλον αἰπὺν
οἴχεται: Il. 17:588: μαλθακὸς αἰχμητής· νῦν δ’ οἴχεται οἶος ἀείρας
οἴχεται: Il. 23:577: οἴχεται ἵππον ἄγων, ὅτι οἱ πολὺ χείρονες ἦσαν
οἴχεται: Od. 1:410: οἷον ἀναΐξας ἄφαρ οἴχεται, οὐδ’ ὑπέμεινε
οἴχεται: Od. 4:166: ὡς νῦν Τηλεμάχῳ ὁ μὲν οἴχεται, οὐδέ οἱ ἄλλοι
οἴχεται: Od. 4:665: εἰ τοσσῶνδ’ ἀέκητι νέος πάϊς οἴχεται αὔτως,
οἴχεται: Od. 4:707: “κῆρυξ, τίπτε δέ μοι πάϊς οἴχεται; οὐδέ τί μιν χρεὼ
οἴχεται: Od. 4:821: ἢ ὅ γε τῶν ἐνὶ δήμῳ, ἵν’ οἴχεται, ἢ ἐνὶ πόντῳ·
οἴχεται: Od. 8:294: οἴχεται ἐς Λῆμνον μετὰ Σίντιας ἀγριοφώνους.”
οἴχηται: Od. 8:356: οἴχηται φεύγων, αὐτός τοι ἐγὼ τάδε τείσω.”
οἴχνεσκε: Il. 15:640: ἀγγελίης οἴχνεσκε βίῃ Ἡρακληείῃ.
οἴχνεσκον: Il. 5:790: οἴχνεσκον· κείνου γὰρ ἐδείδισαν ὄβριμον ἔγχος·
οἰχνεῦσιν: Od. 3:322: αὐτόετες οἰχνεῦσιν, ἐπεὶ μέγα τε δεινόν τε.
οἴχοιτο: Od. 8:353: εἴ κεν Ἄρης οἴχοιτο χρέος καὶ δεσμὸν ἀλύξας;”
οἴχοιτο: Od. 20:64: οἴχοιτο προφέρουσα κατ’ ἠερόεντα κέλευθα,
οἰχομένη: Il. 22:223: οἰχομένη πεπιθήσω ἐναντίβιον μαχέσασθαι.
οἰχομένη: Od. 10:571: τόφρα δ’ ἄρ’ οἰχομένη Κίρκη παρὰ νηῒ μελαίνῃ
οἰχομένην: Il. 5:511: οἰχομένην· ἣ γάρ ῥα πέλεν Δαναοῖσιν ἀρηγών.
οἰχόμενοι: Il. 14:380: οἰχόμενοι δ’ ἐπὶ πάντας ἀρήϊα τεύχε’ ἄμειβον·
οἰχόμενοι: Il. 23:699: αὐτοὶ δ’ οἰχόμενοι κόμισαν δέπας ἀμφικύπελλον.
οἰχόμενοι: Od. 9:47: τόφρα δ’ ἄρ’ οἰχόμενοι Κίκονες Κικόνεσσι γεγώνευν,
οἰχόμενοι: Od. 9:91: οἱ δ’ αἶψ’ οἰχόμενοι μίγεν ἀνδράσι Λωτοφάγοισιν·
οἰχομένοιο: Od. 1:281: ἔρχεο πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο,
οἰχομένοιο: Od. 2:215: νόστον πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο,
οἰχομένοιο: Od. 2:264: νόστον πευσόμενον πατρὸς δὴν οἰχομένοιο,
οἰχομένοιο: Od. 4:164: πολλὰ γὰρ ἄλγε’ ἔχει πατρὸς πάϊς οἰχομένοιο
οἰχομένοιο: Od. 4:393: οἰχομένοιο σέθεν δολιχὴν ὁδὸν ἀργαλέην τε.
οἰχομένοιο: Od. 14:144: ἀλλά μ’ Ὀδυσσῆος πόθος αἴνυται οἰχομένοιο.
οἰχομένοιο: Od. 14:376: ἠμὲν οἳ ἄχνυνται δὴν οἰχομένοιο ἄνακτος,
οἰχομένοιο: Od. 15:270: ἦλθον πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο.”
οἰχομένοιο: Od. 15:355: ἐκπάγλως γὰρ παιδὸς ὀδύρεται οἰχομένοιο
οἰχομένοιο: Od. 18:313: “δμῳαὶ Ὀδυσσῆος, δὴν οἰχομένοιο ἄνακτος,
οἰχομένοιο: Od. 20:216: κτήματα δάσσασθαι δὴν οἰχομένοιο ἄνακτος.
οἰχομένοιο: Od. 20:290: μνάσκετ’ Ὀδυσσῆος δὴν οἰχομένοιο δάμαρτα.
οἰχομένοιο: Od. 24:125: μνώμεθ’ Ὀδυσσῆος δὴν οἰχομένοιο δάμαρτα·
οἰχόμενον: Od. 24:333: οἰχόμενον· σὺ δέ με προΐεις καὶ πότνια μήτηρ
οἰχομένῳ: Od. 19:193: οἰχομένῳ σὺν νηυσὶ κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω.
οἴχονθ’: Il. 24:201: ὤ μοι πῇ δή τοι φρένες οἴχονθ’, ᾗς τὸ πάρος περ
οἴχονται: Il. 13:220: οἴχονται, τὰς Τρωσὶν ἀπείλεον υἷες Ἀχαιῶν;
οἴχονται: Il. 19:346: οἴχονται μετὰ δεῖπνον, ὃ δ’ ἄκμηνος καὶ ἄπαστος.
οἴχωμαι: Il. 14:310: οἴχωμαι πρὸς δῶμα βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο.
οἴχωνται: Il. 7:460: οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
οἴχωνται: Il. 15:499: οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
οἴχωνται: Od. 13:216: μή τί μοι οἴχωνται κοίλης ἐπὶ νηὸς ἄγοντες.”
ὀίω: Il. 1:59: “ Ἀτρεΐδη, νῦν ἄμμε παλιμπλαγχθέντας ὀίω
ὀΐω: Il. 1:170: οἴκαδ’ ἴμεν σὺν νηυσὶ κορωνίσιν, οὐδέ σ’ ὀΐω
οἴῳ: Il. 1:198: οἴῳ φαινομένη· τῶν δ’ ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο·
ὀΐω: Il. 1:204: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσθαι ὀΐω·
ὀΐω: Il. 1:289: πᾶσι δὲ σημαίνειν, ἅ τιν’ οὐ πείσεσθαι ὀΐω·
ὀΐω: Il. 1:296: σήμαιν’· οὐ γὰρ ἔγωγ’ ἔτι σοὶ πείσεσθαι ὀΐω.
ὀΐω: Il. 1:427: καί μιν γουνάσομαι καί μιν πείσεσθαι ὀΐω. ”
ὀΐω: Il. 1:558: τῇ σ’ ὀΐω κατανεῦσαι ἐτήτυμον ὡς Ἀχιλῆα
οἴω: Il. 5:252: μή τι φόβον δ’ ἀγόρευ’, ἐπεὶ οὐδὲ σὲ πεισέμεν οἴω.
ὀΐω: Il. 5:284: βέβληαι κενεῶνα διαμπερές, οὐδέ σ’ ὀΐω
ὀΐω: Il. 5:287: ἤμβροτες οὐδ’ ἔτυχες· ἀτὰρ οὐ μὲν σφῶΐ γ’ ὀΐω
ὀΐω: Il. 5:350: εἰ δὲ σύ γ’ ἐς πόλεμον πωλήσεαι, ἦ τέ σ’ ὀΐω
οἵω: Il. 5:554: οἵω τώ γε λέοντε δύω ὄρεος κορυφῇσιν
ὀΐω: Il. 5:894: τώ σ’ ὀΐω κείνης τάδε πάσχειν ἐννεσίῃσιν.
ὀΐω: Il. 6:341: ἢ ἴθ’, ἐγὼ δὲ μέτειμι· κιχήσεσθαι δέ σ’ ὀΐω.
ὀΐω: Il. 6:353: ἔσσονται· τὼ καί μιν ἐπαυρήσεσθαι ὀΐω.
ὀΐω: Il. 8:536: μείνῃ ἐπερχόμενον· ἀλλ’ ἐν πρώτοισιν ὀΐω
οἴω: Il. 9:315: οὔτ’ ἔμεγ’ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα πεισέμεν οἴω
ὀΐω: Il. 9:651: Ἕκτορα καὶ μεμαῶτα μάχης σχήσεσθαι ὀΐω.
οἴω: Il. 10:105: ἐκτελέει, ὅσα πού νυν ἐέλπεται· ἀλλά μιν οἴω
οἴῳ: Il. 10:116: ὡς εὕδει, σοὶ δ’ οἴῳ ἐπέτρεψεν πονέεσθαι.
ὀΐω: Il. 10:551: ἀλλά τιν’ ὔμμ’ ὀΐω δόμεναι θεὸν ἀντιάσαντα·
ὀΐω: Il. 11:608: νῦν ὀΐω περὶ γούνατ’ ἐμὰ στήσεσθαι Ἀχαιοὺς
οἴω: Il. 11:762: οἶος τῆς ἀρετῆς ἀπονήσεται· ἦ τέ μιν οἴω
ὀΐω: Il. 12:66: ἱππεῦσι· στεῖνος γάρ, ὅθι τρώσεσθαι ὀΐω.
ὀΐω: Il. 12:73: οὐκέτ’ ἔπειτ’ ὀΐω οὐδ’ ἄγγελον ἀπονέεσθαι
ὀΐω: Il. 13:153: ἀλλ’ ὀΐω χάσσονται ὑπ’ ἔγχεος, εἰ ἐτεόν με
ὀΐω: Il. 13:262: Τρώϊα, τὰ κταμένων ἀποαίνυμαι· οὐ γὰρ ὀΐω
ὀΐω: Il. 13:273: λήθω μαρνάμενος, σὲ δὲ ἴδμεναι αὐτὸν ὀΐω.
οἴῳ: Il. 13:481: δεῦτε φίλοι, καί μ’ οἴῳ ἀμύνετε· δείδια δ’ αἰνῶς
ὀΐω: Il. 13:747: μίμνει, ὃν οὐκέτι πάγχυ μάχης σχήσεσθαι ὀΐω.
οἴω: Il. 13:781: οἴω Δηΐφοβός τε βίη θ’ Ἑλένοιο ἄνακτος
ὀΐω: Il. 14:453: οὐ μὰν αὖτ’ ὀΐω μεγαθύμου Πανθοΐδαο
ὀΐω: Il. 14:455: ἀλλά τις Ἀργείων κόμισε χροΐ, καί μιν ὀΐω
οἴω: Il. 15:298: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· τὸν δ’ οἴω καὶ μεμαῶτα
ὀΐω: Il. 17:503: Ἕκτορα Πριαμίδην μένεος σχήσεσθαι ὀΐω,
οἴω: Il. 17:709: ἐλθεῖν εἰς Ἀχιλῆα πόδας ταχύν· οὐδέ μιν οἴω
ὀΐω: Il. 19:64: δηρὸν ἐμῆς καὶ σῆς ἔριδος μνήσεσθαι ὀΐω.
οἴω: Il. 19:71: αἴ κ’ ἐθέλωσ’ ἐπὶ νηυσὶν ἰαύειν· ἀλλά τιν’ οἴω
ὀΐω: Il. 20:141: φυλόπιδος· μάλα δ’ ὦκα διακρινθέντας ὀΐω
οἴω: Il. 20:362: ἀλλὰ μάλα στιχὸς εἶμι διαμπερές, οὐδέ τιν’ οἴω
ὀΐω: Il. 21:92: νῦν δὲ δὴ ἐνθάδ’ ἐμοὶ κακὸν ἔσσεται· οὐ γὰρ ὀΐω
ὀΐω: Il. 21:399: τώ σ’ αὖ νῦν ὀΐω ἀποτισέμεν ὅσσα ἔοργας.
οἴω: Il. 21:533: ἐγγὺς ὅδε κλονέων· νῦν οἴω λοίγι’ ἔσεσθαι.
οἴω: Il. 23:310: βάρδιστοι θείειν· τώ τ’ οἴω λοίγι’ ἔσεσθαι.
ὀΐω: Il. 23:467: ἔνθά μιν ἐκπεσέειν ὀΐω σύν θ’ ἅρματα ἆξαι,
ὀΐω: Il. 24:355: ἄνδρ’ ὁρόω, τάχα δ’ ἄμμε διαῤῥαίσεσθαι ὀΐω.
οἴω: Il. 24:473: εὗρ’, ἕταροι δ’ ἀπάνευθε καθήατο· τὼ δὲ δύ’ οἴω
οἴω: Il. 24:727: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι, οὐδέ μιν οἴω
ὀΐω: Od. 1:201: ἀθάνατοι βάλλουσι καὶ ὡς τελέεσθαι ὀΐω,
ὀΐω: Od. 2:255: ἀλλ’, ὀΐω, καὶ δηθὰ καθήμενος ἀγγελιάων
ὀΐω: Od. 3:27: ἄλλα δὲ καὶ δαίμων ὑποθήσεται· οὐ γὰρ ὀΐω
ὀΐω: Od. 3:226: “ὦ γέρον, οὔ πω τοῦτο ἔπος τελέεσθαι ὀΐω·
οἴῳ: Od. 4:367: ἥ μ’ οἴῳ ἔῤῥοντι συνήντετο νόσφιν ἑταίρων·
ὀΐω: Od. 4:754: μηδὲ γέροντα κάκου κεκακωμένον· οὐ γὰρ ὀΐω
ὀΐω: Od. 6:173: ὄφρα τί που καὶ τῇδε πάθω κακόν· οὐ γὰρ ὀΐω
ὀΐω: Od. 8:180: ὡς σύ γε μυθεῖαι, ἀλλ’ ἐν πρώτοισιν ὀΐω
οἵῳ: Od. 8:188: ἢ οἵῳ Φαίηκες ἐδίσκεον ἀλλήλοισι.
οἴῳ: Od. 9:160: ἐννέα λάγχανον αἶγες· ἐμοὶ δὲ δέκ’ ἔξελον οἴῳ.
οἴῳ: Od. 9:550: ἀρνειὸν δ’ ἐμοὶ οἴῳ ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι
οἴῳ: Od. 10:495: οἴῳ πεπνῦσθαι· τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσιν.”
οἴῳ: Od. 10:524: Τειρεσίῃ δ’ ἀπάνευθεν ὄϊν ἱερευσέμεν οἴῳ
οἴῳ: Od. 11:32: Τειρεσίῃ δ’ ἀπάνευθεν ὄϊν ἱερευσέμεν οἴῳ
ὀΐω: Od. 11:101: τὸν δέ τοι ἀργαλέον θήσει θεός. οὐ γὰρ ὀΐω
οἴω: Od. 11:512: Νέστωρ δ’ ἀντίθεος καὶ ἐγὼ νικάσκομεν οἴω.
ὀΐω: Od. 12:212: ἐκφύγομεν, καί που τῶνδε μνήσεσθαι ὀΐω.
ὀΐω: Od. 13:5: ὑψερεφές, τῶ σ’ οὔ τι πάλιν πλαγχθέντα γ’ ὀΐω
ὀΐω: Od. 13:324: νῦν δέ σε πρὸς πατρὸς γουνάζομαι· - οὐ γὰρ ὀΐω
ὀΐω: Od. 13:326: γαῖαν ἀναστρέφομαι· σὲ δὲ κερτομέουσαν ὀΐω
ὀΐω: Od. 13:394: ὁππότε κεν δὴ ταῦτα πενώμεθα· καί τιν’ ὀΐω
ὀΐω: Od. 13:427: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ὀΐω· πρὶν καί τινα γαῖα καθέξει
ὀΐω: Od. 15:31: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ὀΐω· πρὶν καί τινα γαῖα καθέξει
ὀΐω: Od. 15:173: ἀθάνατοι βάλλουσι καὶ ὡς τελέεσθαι ὀΐω.
ὀΐω: Od. 15:278: μή με κατακτείνωσι· διωκέμεναι γὰρ ὀΐω.”
ὀΐω: Od. 16:309: “ὦ πάτερ, ἦ τοι ἐμὸν θυμὸν καὶ ἔπειτά γ’, ὀΐω,
ὀΐω: Od. 16:311: ἀλλ’ οὔ τοι τόδε κέρδος ἐγὼν ἔσσεσθαι ὀΐω
ὀΐω: Od. 16:372: Τηλεμάχῳ, μηδ’ ἧμας ὑπεκφύγοι· οὐ γὰρ ὀΐω
ὀΐω: Od. 16:377: εἰς ἀγορήν· - οὐ γάρ τι μεθησέμεναί μιν ὀΐω,
ὀΐω: Od. 17:7: ὄψεται· οὐ γάρ μιν πρόσθεν παύσεσθαι ὀΐω
ὀΐω: Od. 17:460: “νῦν δή σ’ οὐκέτι καλὰ διὲκ μεγάροιο ὀΐω
ὀΐω: Od. 18:23: αὔριον· οὐ μὲν γάρ τί σ’ ὑποστρέψεσθαι ὀΐω
ὀΐω: Od. 18:149: οὐ γὰρ ἀναιμωτί γε διακρινέεσθαι ὀΐω
οἵῳ: Od. 18:193: ἀμβροσίῳ, οἵῳ περ ἐϋστέφανος Κυθέρεια
ὀΐω: Od. 18:259: “ὦ γύναι, οὐ γὰρ ὀΐω ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
ὀΐω: Od. 19:215: “νῦν μὲν δή σευ ξεῖνέ γ’ ὀΐω πειρήσεσθαι,
οἴῳ: Od. 19:369: νῦν δέ τοι οἴῳ πάμπαν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
ὀΐω: Od. 20:180: πάντως οὐκέτι νῶϊ διακρινέεσθαι ὀΐω
ὀΐω: Od. 20:205: μνησαμένῳ Ὀδυσῆος, ἐπεὶ καὶ κεῖνον ὀΐω
ὀΐω: Od. 21:91: μνηστήρεσσιν ἄεθλον ἀάατον· οὐ γὰρ ὀΐω
οἴῳ: Od. 21:146: ἷζε μυχοίτατος αἰεί· ἀτασθαλίαι δέ οἱ οἴῳ
ὀΐω: Od. 21:261: ἑστάμεν· οὐ μὲν γάρ τιν’ ἀναιρήσεσθαι ὀΐω,
ὀΐω: Od. 22:159: ἦ υἱὸς Δολίοιο Μελανθεύς, τόν περ ὀΐω.”
ὀΐω: Od. 22:215: ὧδε γὰρ ἡμέτερόν γε νόον τελέεσθαι ὀΐω·
ὀΐω: Od. 23:261: εἴπ’ ἄγε μοι τὸν ἄεθλον, ἐπεὶ καὶ ὄπισθεν, ὀΐω,
οἰώθη: Il. 6:1: Τρώων δ’ οἰώθη καὶ Ἀχαιῶν φύλοπις αἰνή·
Οἰώθη: Il. 11:401: Οἰώθη δ’ Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτός, οὐδέ τις αὐτῷ
οἰῶν: Il. 3:198: ὅς τ’ οἰῶν μέγα πῶϋ διέρχεται ἀργεννάων.
οἰῶν: Il. 11:677: πεντήκοντα βοῶν ἀγέλας, τόσα πώεα οἰῶν,
οἰῶν: Il. 11:695: ἐκ δ’ ὃ γέρων ἀγέλην τε βοῶν καὶ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
οἰῶν: Il. 15:323: οἳ δ’ ὥς τ’ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
οἰῶν: Il. 18:529: ἀργεννέων οἰῶν, κτεῖνον δ’ ἐπὶ μηλοβοτῆρας.
οἰῶν: Il. 18:588: ἐν καλῇ βήσσῃ μέγαν οἰῶν ἀργεννάων,
οἰῶν: Il. 22:501: μυελὸν οἶον ἔδεσκε καὶ οἰῶν πίονα δημόν·
ὀΐων: Od. 9:167: καπνόν τ’ αὐτῶν τε φθογγὴν ὀΐων τε καὶ αἰγῶν.
ὀΐων: Od. 9:441: τειρόμενος πάντων ὀΐων ἐπεμαίετο νῶτα
ὀΐων: Od. 9:443: ὥς οἱ ὑπ’ εἰροπόκων ὀΐων στέρνοισι δέδεντο.
οἰῶν: Od. 9:448: ὕστατος; οὔ τι πάρος γε λελειμμένος ἔρχεαι οἰῶν,
οἰῶν: Od. 11:402: βοῦς περιταμνόμενον ἠδ’ οἰῶν πώεα καλὰ
οἰῶν: Od. 12:129: ἑπτὰ βοῶν ἀγέλαι, τόσα δ’ οἰῶν πώεα καλά,
οἰῶν: Od. 12:266: οἰῶν τε βληχήν· καί μοι ἔπος ἔμπεσε θυμῷ
οἰῶν: Od. 12:299: εἴ κέ τιν’ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
οἰῶν: Od. 14:100: δώδεκ’ ἐν ἠπείρῳ ἀγέλαι· τόσα πώεα οἰῶν,
ὀΐων: Od. 14:519: εὐνήν, ἐν δ’ ὀΐων τε καὶ αἰγῶν δέρματ’ ἔβαλλεν.
ὀΐων: Od. 20:3: κώεα πόλλ’ ὀΐων, τοὺς ἱρεύεσκον Ἀχαιοί·
οἰῶν: Od. 20:142: ἀλλ’ ἐν ἀδεψήτῳ βοέῃ καὶ κώεσιν οἰῶν
οἰῶν: Od. 24:112: βοῦς περιταμνομένους ἠδ’ οἰῶν πώεα καλά,
οἰωνιστήν: Il. 17:218: Φόρκυν τε Χρομίον τε καὶ Ἔννομον οἰωνιστήν·
οἰωνιστής: Il. 2:858: Μυσῶν δὲ Χρόμις ἦρχε καὶ Ἔννομος οἰωνιστής·
οἰωνιστής: Il. 13:70: οὐδ’ ὅ γε Κάλχας ἐστὶ θεοπρόπος οἰωνιστής·
οἰωνοὶ: Il. 11:395: πύθεται, οἰωνοὶ δὲ περὶ πλέες ἠὲ γυναῖκες.
οἰωνοὶ: Il. 11:453: ὄσσε καθαιρήσουσι θανόντι περ, ἀλλ’ οἰωνοὶ
οἰωνοὶ: Il. 22:335: ὅς τοι γούνατ’ ἔλυσα· σὲ μὲν κύνες ἠδ’ οἰωνοὶ
οἰωνοὶ: Il. 22:354: ἀλλὰ κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατὰ πάντα δάσονται.
οἰωνοί: Il. 24:411: ὦ γέρον οὔ πω τόν γε κύνες φάγον οὐδ’ οἰωνοί,
οἰωνοὶ: Od. 3:259: ἀλλ’ ἄρα τόν γε κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατέδαψαν
οἰωνοὶ: Od. 3:321: ἐς πέλαγος μέγα τοῖον, ὅθεν τέ περ οὐδ’ οἰωνοὶ
οἰωνοὶ: Od. 14:133: τοῦ δ’ ἤδη μέλλουσι κύνες ταχέες τ’ οἰωνοὶ
οἰωνοί: Od. 16:216: κλαῖον δὲ λιγέως, ἁδινώτερον ἤ τ’ οἰωνοί,
οἰωνοῖσί: Il. 1:5: οἰωνοῖσί τε πᾶσι· Διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή·
οἰωνοῖσι: Il. 12:237: τύνη δ’ οἰωνοῖσι τανυπτερύγεσσι κελεύεις
οἰωνοῖσιν: Il. 2:859: ἀλλ’ οὐκ οἰωνοῖσιν ἐρύσατο κῆρα μέλαιναν,
οἰωνοῖσιν: Od. 3:271: κάλλιπεν οἰωνοῖσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι,
οἰωνοῖσιν: Od. 24:292: θηρσὶ καὶ οἰωνοῖσιν ἕλωρ γένετ’· οὐδέ ἑ μήτηρ
οἰωνὸν: Il. 24:292: αἴτει δ’ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τέ οἱ αὐτῷ
οἰωνὸν: Il. 24:310: πέμψον δ’ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τε σοὶ αὐτῷ
οἰωνὸν: Od. 15:532: ἔγνων γάρ μιν ἐσάντα ἰδὼν οἰωνὸν ἐόντα.
οἰωνὸν: Od. 17:160: οἷον ἐγὼν οἰωνὸν ἐϋσσέλμου ἐπὶ νηὸς
οἰωνοπόλων: Il. 1:69: Κάλχας Θεστορίδης, οἰωνοπόλων ὄχ’ ἄριστος,
οἰωνοπόλων: Il. 6:76: Πριαμίδης Ἕλενος οἰωνοπόλων ὄχ’ ἄριστος·
οἰωνὸς: Il. 12:243: εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης.
οἰωνούς: Il. 2:393: ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας ἠδ’ οἰωνούς.
οἰωνοὺς: Il. 8:379: ἦ τις καὶ Τρώων κορέει κύνας ἠδ’ οἰωνοὺς
οἰωνοὺς: Il. 13:831: δάψει· ἀτὰρ Τρώων κορέεις κύνας ἠδ’ οἰωνοὺς
οἰωνούς: Il. 17:241: ὅς κε τάχα Τρώων κορέει κύνας ἠδ’ οἰωνούς,
οἰωνῷ: Il. 13:823: θάρσυνος οἰωνῷ· ὃ δ’ ἀμείβετο φαίδιμος Ἕκτωρ·
οἰωνῶν: Il. 24:293: φίλτατος οἰωνῶν, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον,
οἰωνῶν: Il. 24:311: φίλτατος οἰωνῶν, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον,
οἰωνῶν: Od. 1:202: οὔτε τι μάντις ἐὼν οὔτ’ οἰωνῶν σάφα εἰδώς.
οἰωνῶν: Od. 11:605: ἀμφὶ δέ μιν κλαγγὴ νεκύων ἦν οἰωνῶν ὥς,
ὀκνείω: Il. 5:255: ὀκνείω δ’ ἵππων ἐπιβαινέμεν, ἀλλὰ καὶ αὔτως
ὄκνεον: Il. 20:155: ὄκνεον ἀμφότεροι, Ζεὺς δ’ ἥμενος ὕψι κέλευε.
ὄκνος: Il. 5:817: οὔτέ τί με δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτέ τις ὄκνος,
ὄκνῳ: Il. 10:122: οὔτ’ ὄκνῳ εἴκων οὔτ’ ἀφραδίῃσι νόοιο,
ὄκνῳ: Il. 13:224: οὔτέ τινα δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτέ τις ὄκνῳ
ὀκριόεντα: Il. 16:735: μάρμαρον ὀκριόεντα τόν οἱ περὶ χεὶρ ἐκάλυψεν,
ὀκριόεντι: Il. 4:518: χερμαδίῳ γὰρ βλῆτο παρὰ σφυρὸν ὀκριόεντι
ὀκριόεντι: Il. 8:327: τῇ ῥ’ ἐπὶ οἷ μεμαῶτα βάλεν λίθῳ ὀκριόεντι,
ὀκριόεντι: Il. 12:380: μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλών, ὅ ῥα τείχεος ἐντὸς
ὀκριόεντι: Od. 9:499: μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλών· τόσσον γὰρ ἵησιν.”
ὀκριόωντο: Od. 18:33: οὐδοῦ ἔπι ξεστοῦ πανθυμαδὸν ὀκριόωντο.
ὀκρυόεντος: Il. 9:64: ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀκρυόεντος.
ὀκρυοέσσης: Il. 6:344: δᾶερ ἐμεῖο κυνὸς κακομηχάνου ὀκρυοέσσης,
ὀκτάκνημα: Il. 5:723: χάλκεα ὀκτάκνημα σιδηρέῳ ἄξονι ἀμφίς.
ὀκτώ: Il. 2:313: ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα·
ὀκτώ: Il. 2:327: ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα,
ὀκτὼ: Il. 8:297: ὀκτὼ δὴ προέηκα τανυγλώχινας ὀϊστούς,
ὀκτὼ: Od. 8:60: ὀκτὼ δ’ ἀργιόδοντας ὕας, δύο δ’ εἰλίποδας βοῦς·
ὀκτὼ: Od. 22:110: ἔνθεν τέσσαρα μὲν σάκε’ εἵλετο, δούρατα δ’ ὀκτὼ
ὀκτωκαιδεκάτῃ: Od. 5:279: ὀκτωκαιδεκάτῃ δ’ ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα
ὀκτωκαιδεκάτῃ: Od. 7:268: ὀκτωκαιδεκάτῃ δ’ ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα
ὀκτωκαιδεκάτῃ: Od. 24:65: ὀκτωκαιδεκάτῃ δ’ ἔδομεν πυρί· πολλὰ δ’ ἐπ’ αὐτῷ
ὄλβια: Od. 7:148: τούσδε τε δαιτυμόνας, τοῖσιν θεοὶ ὄλβια δοῖεν,
ὄλβια: Od. 8:413: “καὶ σύ, φίλος, μάλα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν·
ὄλβια: Od. 13:42: ὄλβια ποιήσειαν· ἀμύμονα δ’ οἴκοι ἄκοιτιν
ὄλβια: Od. 24:402: οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν.
ὄλβιε: Od. 24:36: “ὄλβιε Πηλέος υἱέ, θεοῖσ’ ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ,
ὄλβιε: Od. 24:192: “ὄλβιε Λαέρταο πάϊ, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
ὀλβιόδαιμον: Il. 3:182: ὦ μάκαρ Ἀτρεΐδη μοιρηγενὲς ὀλβιόδαιμον,
ὄλβιοι: Od. 11:137: ὄλβιοι ἔσσονται. τὰ δέ τοι νημερτέα εἴρω.”
ὄλβιοι: Od. 23:284: ὄλβιοι ἔσσονται. τὰ δέ μοι φάτο πάντα τελεῖσθαι.”
ὄλβιον: Il. 24:543: καὶ σὲ γέρον τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι·
ὄλβιον: Od. 17:354: “Ζεῦ ἄνα, Τηλέμαχόν μοι ἐν ἀνδράσιν ὄλβιον εἶναι,
ὄλβιος: Od. 11:450: ὄλβιος· ἦ γὰρ τόν γε πατὴρ φίλος ὄψεται ἐλθών,
ὄλβιος: Od. 17:420: ὄλβιος ἀφνειὸν καὶ πολλάκι δόσκον ἀλήτῃ
ὄλβιος: Od. 18:138: καὶ γὰρ ἐγώ ποτ’ ἔμελλον ἐν ἀνδράσιν ὄλβιος εἶναι,
ὄλβιος: Od. 19:76: ὄλβιος ἀφνειὸν καὶ πολλάκι δόσκον ἀλήτῃ
ὀλβίου: Od. 18:218: καί κέν τις φαίη γόνον ἔμμεναι ὀλβίου ἀνδρὸς
ὄλβον: Od. 3:208: ἀλλ’ οὔ μοι τοιοῦτον ἐπέκλωσαν θεοὶ ὄλβον,
ὄλβον: Od. 4:208: ὄλβον ἐπικλώσῃ γαμέοντί τε γεινομένῳ τε,
ὄλβον: Od. 6:188: Ζεὺς δ’ αὐτὸς νέμει ὄλβον Ὀλύμπιος ἀνθρώποισιν,
ὄλβον: Od. 18:19: ὥς περ ἐγών, ὄλβον δὲ θεοὶ μέλλουσιν ὀπάζειν.
ὄλβον: Od. 18:273: οὐλομένης ἐμέθεν, τῆς τε Ζεὺς ὄλβον ἀπηύρα.
ὄλβον: Od. 19:161: οἴκου κήδεσθαι, τῷ τε Ζεὺς ὄλβον ὀπάζει.
ὄλβος: Od. 18:123: ὄλβος· ἀτὰρ μὲν νῦν γε κακοῖσ’ ἔχεαι πολέεσσι.”
ὄλβος: Od. 20:200: ὄλβος· ἀτὰρ μὲν νῦν γε κακοῖσ’ ἔχεαι πολέεσσι.
ὄλβῳ: Il. 16:596: ὄλβῳ τε πλούτῳ τε μετέπρεπε Μυρμιδόνεσσι.
ὄλβῳ: Il. 24:536: ὄλβῳ τε πλούτῳ τε, ἄνασσε δὲ Μυρμιδόνεσσι,
ὄλβῳ: Od. 14:206: ὄλβῳ τε πλούτῳ τε καὶ υἱάσι κυδαλίμοισιν.
ὀλέεσθαι: Il. 15:700: οὐκ ἔφασαν φεύξεσθαι ὑπ’ ἐκ κακοῦ, ἀλλ’ ὀλέεσθαι,
ὀλέεσθαι: Il. 21:278: λαιψηροῖς ὀλέεσθαι Ἀπόλλωνος βελέεσσιν.
ὀλέεσθε: Il. 21:133: ἀλλὰ καὶ ὧς ὀλέεσθε κακὸν μόρον, εἰς ὅ κε πάντες
ὄλεθ’: Od. 14:68: ἀλλ’ ὄλεθ’. ὡς ὤφελλ’ Ἑλένης ἀπὸ φῦλον ὀλέσθαι
ὀλέθριον: Il. 19:294: κηδείους, οἳ πάντες ὀλέθριον ἦμαρ ἐπέσπον.
ὀλέθριον: Il. 19:409: ἀλλά τοι ἐγγύθεν ἦμαρ ὀλέθριον· οὐδέ τοι ἡμεῖς
ὄλεθρον: Il. 2:873: νήπιος, οὐδέ τί οἱ τό γ’ ἐπήρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
ὄλεθρον: Il. 6:16: ἀλλά οἱ οὔ τις τῶν γε τότ’ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον
ὄλεθρον: Il. 6:57: πρὸς Τρώων; τῶν μή τις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον
ὄλεθρον: Il. 7:143: στεινωπῷ ἐν ὁδῷ ὅθ’ ἄρ’ οὐ κορύνη οἱ ὄλεθρον
ὄλεθρον: Il. 10:371: δηρὸν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἀλύξειν αἰπὺν ὄλεθρον.
ὄλεθρον: Il. 11:120: ὣς ἄρα τοῖς οὔ τις δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον
ὄλεθρον: Il. 13:440: χάλκεον, ὅς οἱ πρόσθεν ἀπὸ χροὸς ἤρκει ὄλεθρον·
ὄλεθρον: Il. 14:463: Ἀρχέλοχος· τῷ γάρ ῥα θεοὶ βούλευσαν ὄλεθρον.
ὄλεθρον: Il. 14:506: πάπτηνεν δὲ ἕκαστος ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον.
ὄλεθρον: Il. 15:534: ὅς οἱ καὶ τότε παιδὸς ἀπὸ χροὸς ἤρκεσ’ ὄλεθρον.
ὄλεθρον: Il. 16:99: μήτέ τις Ἀργείων, νῶϊν δ’ ἐκδῦμεν ὄλεθρον,
ὄλεθρον: Il. 16:283: πάπτηνεν δὲ ἕκαστος ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον.
ὄλεθρον: Il. 16:859: Πατρόκλεις τί νύ μοι μαντεύεαι αἰπὺν ὄλεθρον;
ὄλεθρον: Il. 18:129: τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν αἰπὺν ὄλεθρον.
ὄλεθρον: Il. 20:289: ἢ κόρυθ’ ἠὲ σάκος, τό οἱ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
ὄλεθρον: Il. 20:296: νήπιος, οὐδέ τί οἱ χραισμήσει λυγρὸν ὄλεθρον.
ὄλεθρον: Il. 24:735: ῥίψει χειρὸς ἑλὼν ἀπὸ πύργου λυγρὸν ὄλεθρον
ὄλεθρον: Od. 1:11: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες, ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον,
ὄλεθρον: Od. 1:37: εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον, ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς,
ὄλεθρον: Od. 2:152: ἐς δ’ ἰδέτην πάντων κεφαλάς, ὄσσοντο δ’ ὄλεθρον·
ὄλεθρον: Od. 3:88: κείνου δ’ αὖ καὶ ὄλεθρον ἀπευθέα θῆκε Κρονίων.
ὄλεθρον: Od. 3:93: κείνου λυγρὸν ὄλεθρον ἐνισπεῖν, εἴ που ὄπωπας
ὄλεθρον: Od. 3:194: ὥς τ’ ἦλθ’ ὥς τ’ Αἴγισθος ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον.
ὄλεθρον: Od. 3:249: ποῦ Μενέλαος ἔην; τίνα δ’ αὐτῷ μήσατ’ ὄλεθρον
ὄλεθρον: Od. 3:297: αἱ μὲν ἄρ’ ἔνθ’ ἦλθον, σπουδῇ δ’ ἤλυξαν ὄλεθρον
ὄλεθρον: Od. 4:292: ἄλγιον· οὐ γάρ οἵ τι τό γ’ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
ὄλεθρον: Od. 4:323: κείνου λυγρὸν ὄλεθρον ἐνισπεῖν, εἴ που ὄπωπας
ὄλεθρον: Od. 4:534: τὸν δ’ οὐκ εἰδότ’ ὄλεθρον ἀνήγαγε καὶ κατέπεφνε
ὄλεθρον: Od. 5:389: πλάζετο, πολλὰ δέ οἱ κραδίη προτιόσσετ’ ὄλεθρον.
ὄλεθρον: Od. 8:579: τὸν δὲ θεοὶ μὲν τεῦξαν, ἐπεκλώσαντο δ’ ὄλεθρον
ὄλεθρον: Od. 9:72: καὶ τὰ μὲν ἐς νῆας κάθεμεν, δείσαντες ὄλεθρον,
ὄλεθρον: Od. 9:92: οὐδ’ ἄρα Λωτοφάγοι μήδονθ’ ἑτάροισιν ὄλεθρον
ὄλεθρον: Od. 9:286: αὐτὰρ ἐγὼ σὺν τοῖσδε ὑπέκφυγον αἰπὺν ὄλεθρον.”
ὄλεθρον: Od. 9:303: αὐτοῦ γάρ κε καὶ ἄμμες ἀπωλόμεθ’ αἰπὺν ὄλεθρον·
ὄλεθρον: Od. 9:455: Οὖτις, ὃν οὔ πώ φημι πεφυγμένον ἔμμεν ὄλεθρον.
ὄλεθρον: Od. 10:115: ὃν πόσιν, ὃς δὴ τοῖσιν ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον.
ὄλεθρον: Od. 10:130: οἱ δ’ ἅμα πάντες ἀνέῤῥιψαν, δείσαντες ὄλεθρον.
ὄλεθρον: Od. 10:250: καὶ τότε τῶν ἄλλων ἑτάρων κατέλεξεν ὄλεθρον·
ὄλεθρον: Od. 10:421: ἀλλ’ ἄγε, τῶν ἄλλων ἑτάρων κατάλεξον ὄλεθρον.”
ὄλεθρον: Od. 11:112: εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ’ ὄλεθρον
ὄλεθρον: Od. 12:139: εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ’ ὄλεθρον
ὄλεθρον: Od. 12:216: δώῃ τόνδε γ’ ὄλεθρον ὑπεκφυγέειν καὶ ἀλύξαι·
ὄλεθρον: Od. 12:244: ἡμεῖς μὲν πρὸς τὴν ἴδομεν δείσαντες ὄλεθρον·
ὄλεθρον: Od. 12:287: γίνονται· πῇ κέν τις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον,
ὄλεθρον: Od. 12:446: εἰσιδέειν· οὐ γάρ κεν ὑπέκφυγον αἰπὺν ὄλεθρον.
ὄλεθρον: Od. 13:373: φραζέσθην μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ὄλεθρον.
ὄλεθρον: Od. 14:90: κείνου λυγρὸν ὄλεθρον, ὅ τ’ οὐκ ἐθέλουσι δικαίως
ὄλεθρον: Od. 14:300: μέσσον ὑπὲρ Κρήτης· Ζεὺς δέ σφισι μήδετ’ ὄλεθρον.
ὄλεθρον: Od. 15:444: δεσμῷ ἐν ἀργαλέῳ, ὑμῖν δ’ ἐπιφράσσετ’ ὄλεθρον.
ὄλεθρον: Od. 16:371: ἡμεῖς δ’ ἐνθάδε οἱ φραζώμεθα λυγρὸν ὄλεθρον
ὄλεθρον: Od. 16:411: πεύθετο γὰρ οὗ παιδὸς ἐνὶ μεγάροισιν ὄλεθρον·
ὄλεθρον: Od. 16:448: ὣς φάτο θαρσύνων, τῷ δ’ ἤρτυεν αὐτὸς ὄλεθρον.
ὄλεθρον: Od. 17:47: ἐν στήθεσσιν ὄρινε φυγόντι περ αἰπὺν ὄλεθρον·
ὄλεθρον: Od. 22:43: πάπτηνεν δὲ ἕκαστος, ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον.
ὄλεθρον: Od. 22:67: ἀλλά τιν’ οὐ φεύξεσθαι ὀΐομαι αἰπὺν ὄλεθρον.”
ὄλεθρον: Od. 24:96: ἐν νόστῳ γάρ μοι Ζεὺς μήσατο λυγρὸν ὄλεθρον
ὄλεθρος: Il. 10:174: ἢ μάλα λυγρὸς ὄλεθρος Ἀχαιοῖς ἠὲ βιῶναι.
ὄλεθρος: Il. 11:174: πάσας· τῇ δέ τ’ ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος·
ὄλεθρος: Il. 11:441: ἆ δείλ’ ἦ μάλα δή σε κιχάνεται αἰπὺς ὄλεθρος.
ὄλεθρος: Il. 12:345: εἴη, ἐπεὶ τάχα τῇδε τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος.
ὄλεθρος: Il. 12:358: εἴη, ἐπεὶ τάχα κεῖθι τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος·
ὄλεθρος: Il. 13:773: Ἴλιος αἰπεινή· νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος.
ὄλεθρος: Il. 14:99: ἡμῖν δ’ αἰπὺς ὄλεθρος ἐπιῤῥέπῃ. οὐ γὰρ Ἀχαιοὶ
ὄλεθρος: Il. 16:800: ᾗ κεφαλῇ φορέειν, σχεδόθεν δέ οἱ ἦεν ὄλεθρος.
ὄλεθρος: Il. 17:155: οἴκαδ’ ἴμεν, Τροίῃ δὲ πεφήσεται αἰπὺς ὄλεθρος.
ὄλεθρος: Il. 17:244: Ἕκτωρ, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος.
ὄλεθρος: Il. 22:325: λαυκανίην, ἵνα τε ψυχῆς ὤκιστος ὄλεθρος·
ὄλεθρος: Od. 5:305: παντοίων ἀνέμων· νῦν μοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος.
ὄλεθρος: Od. 19:557: πέφραδ’, ὅπως τελέει· μνηστῆρσι δὲ φαίνετ’ ὄλεθρος
ὄλεθρος: Od. 22:28: ἄλλων ἀντιάσεις· νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος.
ὀλέθρου: Il. 6:143: ἆσσον ἴθ’ ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ’ ἵκηαι.
ὀλέθρου: Il. 7:402: ὡς ἤδη Τρώεσσιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπται.
ὀλέθρου: Il. 12:79: οὐ μενέουσ’ εἰ δή σφιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπται.
ὀλέθρου: Il. 20:429: ἆσσον ἴθ’ ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ’ ἵκηαι.
ὀλέθρου: Od. 22:33: ὡς δή σφιν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπτο.
ὀλέθρου: Od. 22:41: νῦν ὕμιν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπται.”
ὀλέθρῳ: Od. 1:46: καὶ λίην κεῖνός γε ἐοικότι κεῖται ὀλέθρῳ,
ὀλέθρῳ: Od. 3:87: πευθόμεθ’, ἧχι ἕκαστος ἀπώλετο λυγρῷ ὀλέθρῳ·
ὀλέθρῳ: Od. 4:489: ἦέ τις ὤλετ’ ὀλέθρῳ ἀδευκέϊ ἧς ἐπὶ νηὸς
ὀλέθρῳ: Od. 15:268: εἴ ποτ’ ἔην· νῦν δ’ ἤδη ἀπέφθιτο λυγρῷ ὀλέθρῳ.
ὀλέθρῳ: Od. 23:79: αἴ κέν σ’ ἐξαπάφω, κτεῖναί μ’ οἰκτίστῳ ὀλέθρῳ.”
ὀλεῖται: Il. 2:325: ὄψιμον ὀψιτέλεστον, ὅου κλέος οὔ ποτ’ ὀλεῖται.
ὀλεῖται: Il. 7:91: ὥς ποτέ τις ἐρέει· τὸ δ’ ἐμὸν κλέος οὔ ποτ’ ὀλεῖται.
ὀλεῖται: Od. 24:196: ἀνδρὸς κουριδίου. τῶ οἱ κλέος οὔ ποτ’ ὀλεῖται
ὄλεκεν: Il. 21:521: Τρῶας ὁμῶς αὐτούς τ’ ὄλεκεν καὶ μώνυχας ἵππους.
ὀλέκεσκεν: Il. 19:135: Ἀργείους ὀλέκεσκεν ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν,
ὄλεκον: Il. 11:150: πεζοὶ μὲν πεζοὺς ὄλεκον φεύγοντας ἀνάγκῃ,
ὄλεκον: Il. 11:326: ὣς ὄλεκον Τρῶας πάλιν ὀρμένω· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ὄλεκον: Od. 10:125: ὄφρ’ οἱ τοὺς ὄλεκον λιμένος πολυβενθέος ἐντός,
ὀλέκοντα: Il. 8:279: τόξου ἄπο κρατεροῦ Τρώων ὀλέκοντα φάλαγγας·
ὀλέκοντα: Il. 15:249: οὓς ἑτάρους ὀλέκοντα βοὴν ἀγαθὸς βάλεν Αἴας
ὀλέκοντα: Il. 19:152: ἔγχεϊ χαλκείῳ Τρώων ὀλέκοντα φάλαγγας.
ὀλέκονται: Il. 16:17: ἦε σύ γ’ Ἀργείων ὀλοφύρεαι, ὡς ὀλέκονται
ὀλέκοντας: Il. 5:712: Ἀργείους ὀλέκοντας ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ,
ὀλέκοντας: Il. 7:18: Ἀργείους ὀλέκοντας ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ,
ὀλέκοντο: Il. 1:10: νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί,
ὀλέκουσι: Il. 11:530: ἀλλήλους ὀλέκουσι, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὄρωρεν.
ὀλέκουσιν: Il. 18:172: ἕστηκε πρὸ νεῶν· οἳ δ’ ἀλλήλους ὀλέκουσιν
ὀλέκουσιν: Od. 22:305: οἱ δέ τε τὰς ὀλέκουσιν ἐπάλμενοι, οὐδέ τις ἀλκὴ
ὀλέσαι: Il. 24:242: παῖδ’ ὀλέσαι τὸν ἄριστον; ἀτὰρ γνώσεσθε καὶ ὔμμες·
ὀλέσαι: Od. 12:349: νῆ’ ἐθέλῃ ὀλέσαι, ἐπὶ δ’ ἕσπωνται θεοὶ ἄλλοι,
ὀλέσαι: Od. 19:482: “μαῖα, τίη μ’ ἐθέλεις ὀλέσαι; σὺ δέ μ’ ἔτρεφες αὐτὴ
ὄλεσαν: Od. 23:319: οἳ νῆάς τ’ ὄλεσαν καὶ ἐϋκνήμιδας ἑταίρους
ὄλεσαν: Od. 24:528: καί νύ κε δὴ πάντας ὄλεσαν καὶ θῆκαν ἀνόστους,
ὀλέσαντ’: Il. 15:66: Ἰλίου προπάροιθε πολέας ὀλέσαντ’ αἰζηοὺς
ὀλέσαντ’: Od. 2:174: φῆν κακὰ πολλὰ παθόντ’, ὀλέσαντ’ ἄπο πάντας ἑταίρους,
ὀλέσαντες: Il. 13:763: χερσὶν ὑπ’ Ἀργείων κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες,
ὀλέσαντες: Il. 24:168: χερσὶν ὑπ’ Ἀργείων κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες.
ὀλέσαντες: Od. 9:63: ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους.
ὀλέσαντες: Od. 9:566: ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους.
ὀλέσαντες: Od. 10:134: ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους.
ὀλέσας: Il. 8:498: νῦν ἐφάμην νῆάς τ’ ὀλέσας καὶ πάντας Ἀχαιοὺς
ὀλέσας: Od. 9:534: ὀψὲ κακῶς ἔλθοι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους,
ὀλέσας: Od. 11:114: ὀψὲ κακῶς νεῖαι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους,
ὀλέσας: Od. 12:141: ὀψὲ κακῶς νεῖαι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους.”
ὀλέσας: Od. 13:340: ᾔδε’, ὃ νοστήσεις ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους·
ὀλέσασα: Od. 19:265: καὶ γάρ τίς τ’ ἀλλοῖον ὀδύρεται ἄνδρ’ ὀλέσασα
ὄλεσε: Od. 13:431: ξανθὰς δ’ ἐκ κεφαλῆς ὄλεσε τρίχας, ἀμφὶ δὲ δέρμα
ὀλέσειε: Il. 8:358: καὶ λίην οὗτός γε μένος θυμόν τ’ ὀλέσειε
ὀλέσειε: Od. 4:668: Ζεὺς ὀλέσειε βίην, πρὶν ἥβης μέτρον ἱκέσθαι.
ὄλεσεν: Od. 11:318: ἀλλ’ ὄλεσεν Διὸς υἱός, ὃν ἠύκομος τέκε Λητώ,
ὀλέσῃ: Il. 2:4: τιμήσῃ, ὀλέσῃ δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
ὀλέσῃς: Il. 1:559: τιμήσῃς, ὀλέσῃς δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν. ”
ὀλέσθαι: Il. 3:428: ἤλυθες ἐκ πολέμου· ὡς ὤφελες αὐτόθ’ ὀλέσθαι
ὀλέσθαι: Il. 13:349: ἤθελε λαὸν ὀλέσθαι Ἀχαιϊκὸν Ἰλιόθι πρό,
ὀλέσθαι: Il. 19:421: εὖ νυ τὸ οἶδα καὶ αὐτὸς ὅ μοι μόρος ἐνθάδ’ ὀλέσθαι
ὀλέσθαι: Il. 22:110: ἠέ κεν αὐτῷ ὀλέσθαι ἐϋκλειῶς πρὸ πόληος.
ὀλέσθαι: Il. 24:764: ὅς μ’ ἄγαγε Τροίηνδ’· ὡς πρὶν ὤφελλον ὀλέσθαι.
ὀλέσθαι: Od. 1:377: ἔμμεναι, ἀνδρὸς ἑνὸς βίοτον νήποινον ὀλέσθαι,
ὀλέσθαι: Od. 2:142: ἔμμεναι, ἀνδρὸς ἑνὸς βίοτον νήποινον ὀλέσθαι,
ὀλέσθαι: Od. 2:284: ὡς δή σφιν σχεδόν ἐστιν ἐπ’ ἤματι πάντας ὀλέσθαι.
ὀλέσθαι: Od. 5:113: οὐ γάρ οἱ τῇδ’ αἶσα φίλων ἀπονόσφιν ὀλέσθαι,
ὀλέσθαι: Od. 9:496: αὖτις ἐς ἤπειρον, καὶ δὴ φάμεν αὐτόθ’ ὀλέσθαι.
ὀλέσθαι: Od. 14:68: ἀλλ’ ὄλεθ’. ὡς ὤφελλ’ Ἑλένης ἀπὸ φῦλον ὀλέσθαι
ὀλέσθαι: Od. 15:327: ἔπλετο; ἦ σύ γε πάγχυ λιλαίεαι αὐτόθ’ ὀλέσθαι,
ὀλέσθαι: Od. 18:401: “αἴθ’ ὤφελλ’ ὁ ξεῖνος ἀλώμενος ἄλλοθ’ ὀλέσθαι
ὀλέσσαι: Il. 16:861: φθήῃ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι;
ὀλέσσαι: Il. 21:216: εἴ τοι Τρῶας ἔδωκε Κρόνου παῖς πάντας ὀλέσσαι,
ὀλέσσαι: Il. 24:46: μέλλει μέν πού τις καὶ φίλτερον ἄλλον ὀλέσσαι
ὀλέσσαι: Od. 12:350: βούλομ’ ἅπαξ πρὸς κῦμα χανὼν ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι
ὄλεσσαν: Il. 24:609: τὼ δ’ ἄρα καὶ δοιώ περ ἐόντ’ ἀπὸ πάντας ὄλεσσαν.
ὀλέσσας: Il. 9:188: τὴν ἄρετ’ ἐξ ἐνάρων πόλιν Ἠετίωνος ὀλέσσας·
ὀλέσσας: Il. 19:60: ἤματι τῷ ὅτ’ ἐγὼν ἑλόμην Λυρνησσὸν ὀλέσσας·
ὄλεσσε: Od. 4:446: ἡδὺ μάλα πνείουσαν, ὄλεσσε δὲ κήτεος ὀδμήν.
ὀλέσσει: Od. 2:49: πάγχυ διαῤῥαίσει, βίοτον δ’ ἀπὸ πάμπαν ὀλέσσει.
ὀλέσσεις: Il. 12:250: αὐτίκ’ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσεις.
ὄλεσσεν: Il. 8:90: Ἕκτορα· καί νύ κεν ἔνθ’ ὁ γέρων ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν
ὄλεσσεν: Il. 8:270: βεβλήκοι, ὃ μὲν αὖθι πεσὼν ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν,
ὄλεσσεν: Od. 21:284: ἦ ἤδη μοι ὄλεσσεν ἄλη τ’ ἀκομιστίη τε.”
ὀλέσσῃ: Il. 1:205: ᾗς ὑπεροπλίῃσι τάχ’ ἄν ποτε θυμὸν ὀλέσσῃ. ”
ὀλέσσῃ: Il. 18:92: πρῶτος ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃ,
ὀλέσσῃ: Od. 2:330: ἐν δὲ βάλῃ κρητῆρι καὶ ἡμέας πάντας ὀλέσσῃ.”
ὀλέσσῃς: Il. 5:250: θῦνε διὰ προμάχων, μή πως φίλον ἦτορ ὀλέσσῃς.
ὀλέσσης: Il. 10:452: εἰ δέ κ’ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσης,
ὀλέσσῃς: Il. 11:433: ἤ κεν ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃς.
ὀλέσσῃς: Od. 19:81: τῶ νῦν μή ποτε καὶ σύ, γύναι, ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσῃς
ὄλεσσον: Il. 17:647: ἐν δὲ φάει καὶ ὄλεσσον, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν οὕτως.
ὀλέσω: Od. 13:399: ξανθὰς δ’ ἐκ κεφαλῆς ὀλέσω τρίχας, ἀμφὶ δὲ λαῖφος
ὀλέσωσιν: Il. 22:360: ἐσθλὸν ἐόντ’ ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν.
ὄλετ’: Od. 15:247: ἀλλ’ ὄλετ’ ἐν Θήβῃσι γυναίων εἵνεκα δώρων.
ὀλετῆρα: Il. 18:114: νῦν δ’ εἶμ’ ὄφρα φίλης κεφαλῆς ὀλετῆρα κιχείω
ὄληαι: Il. 3:417: Τρώων καὶ Δαναῶν, σὺ δέ κεν κακὸν οἶτον ὄληαι.
ὄληται: Il. 11:763: πολλὰ μετακλαύσεσθαι ἐπεί κ’ ἀπὸ λαὸς ὄληται.
ὄληται: Il. 20:303: ὄφρα μὴ ἄσπερμος γενεὴ καὶ ἄφαντος ὄληται
ὄληται: Od. 2:98: ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ’ ὄληται,
ὄληται: Od. 14:130: ἣ θέμις ἐστὶ γυναικός, ἐπὴν πόσις ἄλλοθ’ ὄληται.
ὄληται: Od. 14:181: οἴκαδ’ ἰόντα λοχῶσιν, ὅπως ἀπὸ φῦλον ὄληται
ὄληται: Od. 15:91: ἤ τί μοι ἐκ μεγάρων κειμήλιον ἐσθλὸν ὄληται.”
ὄληται: Od. 19:143: ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ’ ὄληται,
ὄληται: Od. 24:133: ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ’ ὄληται,
ὀλίγη: Il. 3:115: πλησίον ἀλλήλων, ὀλίγη δ’ ἦν ἀμφὶς ἄρουρα·
ὀλίγη: Il. 4:442: ἥ τ’ ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα
ὀλίγη: Il. 11:800: τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ’ ἀνάπνευσις πολέμοιο.
ὀλίγη: Il. 16:43: τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ’ ἀνάπνευσις πολέμοιο.
ὀλίγῃ: Il. 17:394: ὣς οἵ γ’ ἔνθα καὶ ἔνθα νέκυν ὀλίγῃ ἐνὶ χώρῃ
ὀλίγη: Il. 18:201: τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ’ ἀνάπνευσις πολέμοιο.
ὀλίγη: Od. 6:208: ξεῖνοί τε πτωχοί τε, δόσις δ’ ὀλίγη τε φίλη τε.
ὀλίγη: Od. 14:58: ξεῖνοί τε πτωχοί τε. δόσις δ’ ὀλίγη τε φίλη τε
ὀλίγῃ: Od. 14:492: φθεγξάμενος δ’ ὀλίγῃ ὀπί με πρὸς μῦθον ἔειπε·
ὀλίγην: Il. 16:68: κεκλίαται, χώρης ὀλίγην ἔτι μοῖραν ἔχοντες
ὀλίγην: Od. 20:259: δίφρον ἀεικέλιον καταθεὶς ὀλίγην τε τράπεζαν·
ὀλιγηπελέουσά: Od. 19:356: ἥ σε πόδας νίψει, ὀλιγηπελέουσά περ ἔμπης.
ὀλιγηπελέων: Il. 15:24: γῆν ὀλιγηπελέων· ἐμὲ δ’ οὐδ’ ὧς θυμὸν ἀνίει
ὀλιγηπελέων: Il. 15:245: ἧσ’ ὀλιγηπελέων; ἦ πού τί σε κῆδος ἱκάνει;
ὀλιγηπελέων: Od. 5:457: κεῖτ’ ὀλιγηπελέων, κάματος δέ μιν αἰνὸς ἵκανεν.
ὀλιγηπελίης: Od. 5:468: ἐξ ὀλιγηπελίης δαμάσῃ κεκαφηότα θυμόν·
ὀλίγης: Il. 16:825: πίδακος ἀμφ’ ὀλίγης· ἐθέλουσι δὲ πιέμεν ἄμφω·
ὀλίγιστος: Il. 19:223: ἄμητος δ’ ὀλίγιστος, ἐπὴν κλίνῃσι τάλαντα
ὀλιγοδρανέων: Il. 15:246: Τὸν δ’ ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ὀλιγοδρανέων: Il. 16:843: Τὸν δ’ ὀλιγοδρανέων προσέφης Πατρόκλεες ἱππεῦ·
ὀλιγοδρανέων: Il. 22:337: Τὸν δ’ ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ὀλίγοισι: Od. 12:252: ἰχθύσι τοῖς ὀλίγοισι δόλον κατὰ εἴδατα βάλλων
ὀλίγον: Il. 1:167: σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ἐγὼ δ’ ὀλίγον τε φίλον τε
ὀλίγον: Il. 5:800: ἦ ὀλίγον οἷ παῖδα ἐοικότα γείνατο Τυδεύς.
ὀλίγον: Il. 11:52: ἱππῆες δ’ ὀλίγον μετεκίαθον· ἐν δὲ κυδοιμὸν
ὀλίγον: Il. 11:391: ἦ τ’ ἄλλως ὑπ’ ἐμεῖο, καὶ εἴ κ’ ὀλίγον περ ἐπαύρῃ,
ὀλίγον: Il. 11:546: ἐντροπαλιζόμενος ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀμείβων.
ὀλίγον: Il. 12:452: χειρὶ λαβὼν ἑτέρῃ, ὀλίγον τέ μιν ἄχθος ἐπείγει,
ὀλίγον: Il. 14:375: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ μενέχαρμος, ἔχει δ’ ὀλίγον σάκος ὤμῳ,
ὀλίγον: Il. 17:538: ἦ δὴ μὰν ὀλίγον γε Μενοιτιάδαο θανόντος
ὀλίγον: Il. 19:157: Τρωσὶ μαχησομένους, ἐπεὶ οὐκ ὀλίγον χρόνον ἔσται
ὀλίγον: Il. 19:217: κρείσσων εἰς ἐμέθεν καὶ φέρτερος οὐκ ὀλίγον περ
ὀλίγον: Il. 23:418: μᾶλλον ἐπιδραμέτην ὀλίγον χρόνον· αἶψα δ’ ἔπειτα
ὀλίγον: Il. 23:424: ἐκτὸς ὁδοῦ, ὀλίγον δὲ παρακλίνας ἐδίωκεν.
ὀλίγον: Il. 23:789: Αἴας μὲν γὰρ ἐμεῖ’ ὀλίγον προγενέστερός ἐστιν,
ὀλίγον: Od. 3:368: οὐδ’ ὀλίγον· σὺ δὲ τοῦτον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα,
ὀλίγον: Od. 8:187: μείζονα καὶ πάχετον, στιβαρώτερον οὐκ ὀλίγον περ
ὀλίγον: Od. 8:547: ἀνέρι, ὅς τ’ ὀλίγον περ ἐπιψαύῃ πραπίδεσσι.
ὀλίγον: Od. 10:24: ἀργυρέῃ, ἵνα μή τι παραπνεύσει’ ὀλίγον περ·
ὀλίγον: Od. 10:94: οὔτε μέγ’ οὔτ’ ὀλίγον, λευκὴ δ’ ἦν ἀμφὶ γαλήνη.
ὀλίγον: Od. 15:365: τῇ ὁμοῦ ἐτρεφόμην, ὀλίγον δέ τί μ’ ἧσσον ἐτίμα.
ὀλίγον: Od. 19:244: καὶ μέν οἱ κῆρυξ ὀλίγον προγενέστερος αὐτοῦ
ὀλίγος: Il. 1:593: κάππεσον ἐν Λήμνῳ, ὀλίγος δ’ ἔτι θυμὸς ἐνῆεν·
ὀλίγος: Il. 2:529: ἀλλὰ πολὺ μείων· ὀλίγος μὲν ἔην λινοθώρηξ,
ὀλίγος: Il. 10:161: εἵαται ἄγχι νεῶν, ὀλίγος δ’ ἔτι χῶρος ἐρύκει;
ὀλίγος: Od. 9:515: νῦν δέ μ’ ἐὼν ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς
ὀλίγου: Od. 14:37: “ὦ γέρον, ἦ ὀλίγου σε κύνες διεδηλήσαντο
ὀλίγῳ: Il. 12:423: ὥ τ’ ὀλίγῳ ἐνὶ χώρῳ ἐρίζητον περὶ ἴσης,
Ὀλιζῶνα: Il. 2:717: καὶ Μελίβοιαν ἔχον καὶ Ὀλιζῶνα τρηχεῖαν,
ὄλισθε: Il. 23:774: ἔνθ’ Αἴας μὲν ὄλισθε θέων, βλάψεν γὰρ Ἀθήνη,
ὄλισθεν: Il. 20:470: ἐκ δέ οἱ ἧπαρ ὄλισθεν, ἀτὰρ μέλαν αἷμα κατ’ αὐτοῦ
ὀλλύμενοί: Il. 20:21: ὧν ἕνεκα ξυνάγειρα· μέλουσί μοι ὀλλύμενοί περ.
ὀλλυμένους: Il. 11:83: χαλκοῦ τε στεροπήν, ὀλλύντάς τ’ ὀλλυμένους τε.
ὀλλυμένους: Il. 22:62: υἷάς τ’ ὀλλυμένους ἑλκηθείσας τε θύγατρας,
ὀλλυμένων: Il. 4:451: ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ’ αἵματι γαῖα.
ὀλλυμένων: Il. 8:65: ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ’ αἵματι γαῖα.
ὀλλυμένων: Il. 8:202: ὀλλυμένων Δαναῶν ὀλοφύρεται ἐν φρεσὶ θυμός.
ὀλλυμένων: Il. 8:353: ὀλλυμένων Δαναῶν κεκαδησόμεθ’ ὑστάτιόν περ;
ὀλλυμένων: Od. 10:123: ἀνδρῶν τ’ ὀλλυμένων νηῶν θ’ ἅμα ἀγνυμενάων·
ὀλλύντ’: Il. 8:472: ὀλλύντ’ Ἀργείων πουλὺν στρατὸν αἰχμητάων·
ὀλλύντάς: Il. 11:83: χαλκοῦ τε στεροπήν, ὀλλύντάς τ’ ὀλλυμένους τε.
ὀλλύντων: Il. 4:451: ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ’ αἵματι γαῖα.
ὀλλύντων: Il. 8:65: ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ’ αἵματι γαῖα.
ὀλλὺς: Il. 10:201: ὀλλὺς Ἀργείους, ὅτε δὴ περὶ νὺξ ἐκάλυψεν.
ὀλλῦσαι: Il. 8:449: ὀλλῦσαι Τρῶας, τοῖσιν κότον αἰνὸν ἔθεσθε.
ὅλμον: Il. 11:147: ὅλμον δ’ ὣς ἔσσευε κυλίνδεσθαι δι’ ὁμίλου.
ὀλοὰ: Il. 16:701: ἔστη τῷ ὀλοὰ φρονέων, Τρώεσσι δ’ ἀρήγων.
ὀλοὰς: Od. 11:276: Καδμείων ἤνασσε θεῶν ὀλοὰς διὰ βουλάς·
ὀλοὴ: Il. 16:849: ἀλλά με μοῖρ’ ὀλοὴ καὶ Λητοῦς ἔκτανεν υἱός,
ὀλοὴ: Il. 18:535: ἐν δ’ Ἔρις ἐν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον, ἐν δ’ ὀλοὴ Κήρ,
ὀλόη: Il. 21:83: μοῖρ’ ὀλόη· μέλλω που ἀπεχθέσθαι Διὶ πατρί,
ὀλοὴ: Od. 2:100: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο,
ὀλοὴ: Od. 3:238: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο.”
ὀλοὴ: Od. 11:19: ἀλλ’ ἐπὶ νὺξ ὀλοὴ τέταται δειλοῖσι βροτοῖσι.
ὀλοὴ: Od. 19:145: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο·
ὀλοή: Od. 24:29: μοῖρ’ ὀλοή, τὴν οὔ τις ἀλεύεται, ὅς κε γένηται.
ὀλοὴ: Od. 24:135: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο,
ὀλοήν: Il. 9:305: λύσσαν ἔχων ὀλοήν, ἐπεὶ οὔ τινά φησιν ὁμοῖον
ὀλοὴν: Il. 13:665: ὅς ῥ’ εὖ εἰδὼς κῆρ’ ὀλοὴν ἐπὶ νηὸς ἔβαινε·
ὀλοὴν: Il. 16:567: Ζεὺς δ’ ἐπὶ νύκτ’ ὀλοὴν τάνυσε κρατερῇ ὑσμίνῃ,
ὀλοὴν: Il. 22:102: νύχθ’ ὕπο τήνδ’ ὀλοὴν ὅτε τ’ ὤρετο δῖος Ἀχιλλεύς.
ὀλοὴν: Od. 12:113: εἴ πως τὴν ὀλοὴν μὲν ὑπεκπροφύγοιμι Χάρυβδιν,
ὀλοὴν: Od. 12:428: ὄφρ’ ἔτι τὴν ὀλοὴν ἀναμετρήσαιμι Χάρυβδιν.
ὀλοῇς: Il. 22:65: ἑλκομένας τε νυοὺς ὀλοῇς ὑπὸ χερσὶν Ἀχαιῶν.
ὀλοῆς: Od. 3:135: μήνιος ἐξ ὀλοῆς γλαυκώπιδος ὀβριμοπάτρης,
ὀλοιὴ: Il. 22:5: Ἕκτορα δ’ αὐτοῦ μεῖναι ὀλοιὴ μοῖρα πέδησεν
ὀλοιῇσι: Il. 1:342: τοῖς ἄλλοις· ἦ γὰρ ὅ γ’ ὀλοιῇσι φρεσὶ θύει,
ὄλοισθε: Od. 1:380: νήποινοί κεν ἔπειτα δόμων ἔντοσθεν ὄλοισθε.”
ὄλοισθε: Od. 2:145: νήποινοί κεν ἔπειτα δόμων ἔντοσθεν ὄλοισθε.”
ὀλολυγῇ: Il. 6:301: αἳ δ’ ὀλολυγῇ πᾶσαι Ἀθήνῃ χεῖρας ἀνέσχον·
ὀλόλυζε: Od. 22:411: “ἐν θυμῷ, γρηῦ, χαῖρε καὶ ἴσχεο μηδ’ ὀλόλυζε·
ὀλολύξαι: Od. 22:408: ἴθυσέν ῥ’ ὀλολύξαι, ἐπεὶ μέγα εἴσιδεν ἔργον·
ὀλόλυξαν: Od. 3:450: αὐχενίους, λῦσεν δὲ βοὸς μένος· αἱ δ’ ὀλόλυξαν
ὀλόλυξε: Od. 4:767: ὣς εἰποῦσ’ ὀλόλυξε, θεὰ δέ οἱ ἔκλυεν ἀρῆς.
ὀλόμην: Od. 11:197: οὕτω γὰρ καὶ ἐγὼν ὀλόμην καὶ πότμον ἐπέσπον·
ὄλοντο: Il. 4:409: κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο·
ὄλοντο: Il. 11:692: τῶν οἶος λιπόμην, οἳ δ’ ἄλλοι πάντες ὄλοντο.
ὄλοντο: Il. 16:546: Μυρμιδόνες, Δαναῶν κεχολωμένοι ὅσσοι ὄλοντο,
ὄλοντο: Il. 16:848: πάντές κ’ αὐτόθ’ ὄλοντο ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες.
ὄλοντο: Il. 18:230: ἔνθα δὲ καὶ τότ’ ὄλοντο δυώδεκα φῶτες ἄριστοι
ὄλοντο: Il. 24:603: τῇ περ δώδεκα παῖδες ἐνὶ μεγάροισιν ὄλοντο
ὄλοντο: Od. 1:7: αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,
ὄλοντο: Od. 1:355: ἐν Τροίῃ, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι φῶτες ὄλοντο.
ὄλοντο: Od. 4:98: ναίειν, οἱ δ’ ἄνδρες σόοι ἔμμεναι, οἳ τότ’ ὄλοντο
ὄλοντο: Od. 5:306: τρὶς μάκαρες Δαναοὶ καὶ τετράκις, οἳ τότ’ ὄλοντο
ὄλοντο: Od. 10:132: νηῦς ἐμή· αὐτὰρ αἱ ἄλλαι ἀολλέες αὐτόθ’ ὄλοντο.
ὄλοντο: Od. 10:437: τούτου γὰρ καὶ κεῖνοι ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο.”
ὄλοντο: Od. 11:382: κήδε’ ἐμῶν ἑτάρων, οἳ δὴ μετόπισθεν ὄλοντο,
ὄλοντο: Od. 11:629: ἀνδρῶν ἡρώων, οἳ δὴ τὸ πρόσθεν ὄλοντο.
ὄλοντο: Od. 19:277: οἱ μὲν πάντες ὄλοντο πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ·
ὄλοντο: Od. 21:22: Ἴφιτος αὖθ’ ἵππους διζήμενος, αἵ οἱ ὄλοντο
ὀλοοῖο: Il. 3:133: ἐν πεδίῳ ὀλοοῖο λιλαιόμενοι πολέμοιο·
ὀλοοῖο: Il. 11:71: δῄουν, οὐδ’ ἕτεροι μνώοντ’ ὀλοοῖο φόβοιο.
ὀλοοῖο: Il. 16:771: δῄουν, οὐδ’ ἕτεροι μνώοντ’ ὀλοοῖο φόβοιο.
ὀλοοῖο: Il. 23:10: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ὀλοοῖο τεταρπώμεσθα γόοιο,
ὀλοοῖο: Il. 23:98: ἀλλήλους ὀλοοῖο τεταρπώμεσθα γόοιο.
ὀλοοῖο: Od. 12:68: κύμαθ’ ἁλὸς φορέουσι πυρός τ’ ὀλοοῖο θύελλαι.
ὀλοοῖσ’: Od. 9:82: ἔνθεν δ’ ἐννῆμαρ φερόμην ὀλοοῖσ’ ἀνέμοισι
ὀλοοῖσ’: Od. 12:425: ἑζόμενος δ’ ἐπὶ τοῖς φερόμην ὀλοοῖσ’ ἀνέμοισιν.
ὀλοοῖσ’: Od. 14:313: τῷ ῥα περιπλεχθεὶς φερόμην ὀλοοῖσ’ ἀνέμοισιν.
ὀλοοίτροχος: Il. 13:137: ἀντικρὺ μεμαώς, ὀλοοίτροχος ὣς ἀπὸ πέτρης,
ὀλοὸν: Il. 13:629: πῦρ ὀλοὸν βαλέειν, κτεῖναι δ’ ἥρωας Ἀχαιούς.
ὀλοὸν: Il. 14:139: Ἀτρεΐδη νῦν δή που Ἀχιλλῆος ὀλοὸν κῆρ
ὀλοὸν: Il. 15:605: μαίνετο δ’ ὡς ὅτ’ Ἄρης ἐγχέσπαλος ἢ ὀλοὸν πῦρ
ὀλοὸς: Il. 16:568: ὄφρα φίλῳ περὶ παιδὶ μάχης ὀλοὸς πόνος εἴη.
Ὀλοοσσόνα: Il. 2:739: Ὄρθην Ἠλώνην τε πόλιν τ’ Ὀλοοσσόνα λευκήν,
ὀλοόφρονος: Il. 2:723: ἕλκεϊ μοχθίζοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου·
ὀλοόφρονος: Il. 17:21: οὔτε συὸς κάπρου ὀλοόφρονος, οὗ τε μέγιστος
ὀλοόφρονος: Od. 1:52: Ἄτλαντος θυγάτηρ ὀλοόφρονος, ὅς τε θαλάσσης
ὀλοόφρονος: Od. 10:137: αὐτοκασιγνήτη ὀλοόφρονος Αἰήταο·
ὀλοόφρονος: Od. 11:322: κούρην Μίνωος ὀλοόφρονος, ἥν ποτε Θησεὺς
ὀλοόφρων: Il. 15:630: αὐτὰρ ὅ γ’ ὥς τε λέων ὀλοόφρων βουσὶν ἐπελθών,
ὀλοφυδνὸν: Il. 5:683: Σαρπηδὼν Διὸς υἱός, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπε·
ὀλοφυδνὸν: Il. 23:102: χερσί τε συμπλατάγησεν, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν·
ὀλοφυδνὸν: Od. 19:362: δάκρυα δ’ ἔκβαλε θερμά, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν·
ὀλοφύραο: Od. 11:418: ἀλλά κε κεῖνα μάλιστα ἰδὼν ὀλοφύραο θυμῷ,
ὀλοφύρατο: Il. 8:245: Ὣς φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα,
ὀλοφύρατο: Il. 17:648: Ὣς φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα·
ὀλοφύρατο: Od. 4:364: εἰ μή τίς με θεῶν ὀλοφύρατο καί μ’ ἐλέησε,
ὀλοφύρατο: Od. 10:157: καὶ τότε τίς με θεῶν ὀλοφύρατο μοῦνον ἐόντα,
ὀλοφύρεαι: Il. 16:17: ἦε σύ γ’ Ἀργείων ὀλοφύρεαι, ὡς ὀλέκονται
ὀλοφύρεαι: Il. 21:106: ἀλλὰ φίλος θάνε καὶ σύ· τί ἦ ὀλοφύρεαι οὕτως;
ὀλοφύρεαι: Od. 22:232: ἄντα μνηστήρων ὀλοφύρεαι ἄλκιμος εἶναι;
ὀλοφύρεται: Il. 8:202: ὀλλυμένων Δαναῶν ὀλοφύρεται ἐν φρεσὶ θυμός.
ὀλοφύρεται: Il. 11:655: τίπτε τὰρ ὧδ’ Ἀχιλεὺς ὀλοφύρεται υἷας Ἀχαιῶν,
ὀλοφύρεται: Il. 16:450: ἀλλ’ εἴ τοι φίλος ἐστί, τεὸν δ’ ὀλοφύρεται ἦτορ,
ὀλοφύρεται: Il. 22:169: ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι· ἐμὸν δ’ ὀλοφύρεται ἦτορ
ὀλοφύρομαι: Il. 23:75: καί μοι δὸς τὴν χεῖρ’· ὀλοφύρομαι, οὐ γὰρ ἔτ’ αὖτις
ὀλοφυρόμεθ’: Il. 8:33: ἀλλ’ ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεθ’ αἰχμητάων,
ὀλοφυρόμεθ’: Il. 8:464: ἀλλ’ ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεθ’ αἰχμητάων,
ὀλοφυρόμεναι: Od. 22:447: αἴν’ ὀλοφυρόμεναι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσαι.
ὀλοφυρόμεναι: Od. 24:59: οἴκτρ’ ὀλοφυρόμεναι, περὶ δ’ ἄμβροτα εἵματα ἕσσαν.
ὀλοφυρομένη: Il. 18:72: καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ὀλοφυρομένη: Od. 2:362: καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ὀλοφυρομένη: Od. 4:719: οἴκτρ’ ὀλοφυρομένη· περὶ δὲ δμῳαὶ μινύριζον
ὀλοφυρομένη: Od. 10:324: καί μ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ὀλοφυρομένη: Od. 11:154: καί μ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ὀλοφυρομένη: Od. 11:472: καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ὀλοφυρομένη: Od. 17:40: καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ὀλοφυρομένη: Od. 19:522: παῖδ’ ὀλοφυρομένη Ἴτυλον φίλον, ὅν ποτε χαλκῷ
ὀλοφυρομένην: Od. 19:543: οἴκτρ’ ὀλοφυρομένην, ὅ μοι αἰετὸς ἔκτανε χῆνας.
ὀλοφυρόμενοι: Il. 24:328: πόλλ’ ὀλοφυρόμενοι ὡς εἰ θάνατον δὲ κιόντα.
ὀλοφυρόμενοι: Od. 10:418: καί μ’ ὀλοφυρόμενοι ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
ὀλοφυρόμενος: Il. 5:871: καί ῥ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ὀλοφυρόμενος: Il. 11:814: καί ῥ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ὀλοφυρόμενος: Il. 15:114: χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος δ’ ἔπος ηὔδα·
ὀλοφυρόμενος: Il. 15:398: χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος δ’ ἔπος ηὔδα·
ὀλοφυρόμενος: Od. 10:265: καί μ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ὀλοφυρόμενος: Od. 11:616: καί μ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ὀλοφυρόμενος: Od. 13:199: χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος δ’ ἔπος ηὔδα·
ὀλοφυρόμενος: Od. 13:221: πόλλ’ ὀλοφυρόμενος. σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη,
ὀλοφυρόμενος: Od. 16:22: καί ῥ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ὀλοφυρομένους: Od. 10:409: οἴκτρ’ ὀλοφυρομένους, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντας.
ὀλοφώϊα: Od. 4:410: πάντα δέ τοι ἐρέω ὀλοφώϊα τοῖο γέροντος.
ὀλοφώϊα: Od. 4:460: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀνίαζ’ ὁ γέρων ὀλοφώϊα εἰδώς,
ὀλοφώϊα: Od. 10:289: πάντα δέ τοι ἐρέω ὀλοφώϊα δήνεα Κίρκης.
ὀλοφώϊα: Od. 17:248: “ὢ πόποι, οἷον ἔειπε κύων ὀλοφώϊα εἰδώς,
ὀλοῷ: Il. 24:39: ἀλλ’ ὀλοῷ Ἀχιλῆϊ θεοὶ βούλεσθ’ ἐπαρήγειν,
ὀλοῷ: Il. 24:487: τηλίκου ὥς περ ἐγών, ὀλοῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ·
ὀλοῷ: Od. 22:200: ὣς ὁ μὲν αὖθι λέλειπτο, ταθεὶς ὀλοῷ ἐνὶ δεσμῷ·
ὀλοώτατε: Il. 22:15: ἔβλαψάς μ’ ἑκάεργε θεῶν ὀλοώτατε πάντων
ὀλοώτατος: Od. 4:442: φωκάων ἁλιοτρεφέων ὀλοώτατος ὀδμή·
ὀλοώτερος: Il. 3:365: Ζεῦ πάτερ οὔ τις σεῖο θεῶν ὀλοώτερος ἄλλος·
ὀλοώτερος: Il. 23:439: Ἀντίλοχ’ οὔ τις σεῖο βροτῶν ὀλοώτερος ἄλλος·
ὀλοώτερος: Od. 20:201: Ζεῦ πάτερ, οὔ τις σεῖο θεῶν ὀλοώτερος ἄλλος·
Ὀλύμπια: Il. 1:18: ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
Ὀλύμπια: Il. 2:13: Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
Ὀλύμπια: Il. 2:30: Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
Ὀλύμπια: Il. 2:67: Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
Ὀλύμπια: Il. 2:484: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι·
Ὀλύμπια: Il. 5:383: πολλοὶ γὰρ δὴ τλῆμεν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
Ὀλύμπια: Il. 11:218: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι
Ὀλύμπια: Il. 14:507: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι
Ὀλύμπια: Il. 15:115: μὴ νῦν μοι νεμεσήσετ’ Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
Ὀλύμπια: Il. 16:112: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι,
Ὀλύμπια: Od. 3:377: οὐ μὲν γάρ τις ὅδ’ ἄλλος Ὀλύμπια δώματ’ ἐχόντων,
Ὀλύμπια: Od. 20:79: ὣς ἔμ’ ἀϊστώσειαν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες,
Ὀλύμπια: Od. 23:167: κῆρ ἀτέραμνον ἔθηκαν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες·
Ὀλυμπιάδες: Il. 2:491: εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες Μοῦσαι Διὸς αἰγιόχοιο
Ὀλύμπιε: Il. 1:508: ἀλλὰ σύ πέρ μιν τῖσον Ὀλύμπιε μητίετα Ζεῦ·
Ὀλύμπιε: Il. 15:375: τῶν μνῆσαι καὶ ἄμυνον Ὀλύμπιε νηλεὲς ἦμαρ,
Ὀλύμπιε: Il. 19:108: εἰ δ’ ἄγε νῦν μοι ὄμοσσον Ὀλύμπιε καρτερὸν ὅρκον,
Ὀλύμπιε: Od. 1:60: ἐντρέπεται φίλον ἦτορ, Ὀλύμπιε; οὔ νύ τ’ Ὀδυσσεὺς
Ὀλύμπιοι: Il. 1:399: ὁππότε μιν ξυνδῆσαι Ὀλύμπιοι ἤθελον ἄλλοι
Ὀλύμπιοι: Il. 20:47: αὐτὰρ ἐπεὶ μεθ’ ὅμιλον Ὀλύμπιοι ἤλυθον ἀνδρῶν,
Ὀλύμπιος: Il. 1:353: τιμήν πέρ μοι ὄφελλεν Ὀλύμπιος ἐγγυαλίξαι
Ὀλύμπιος: Il. 1:580: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς
Ὀλύμπιος: Il. 1:583: αὐτίκ’ ἔπειθ’ ἵλαος Ὀλύμπιος ἔσσεται ἡμῖν. ”
Ὀλύμπιος: Il. 1:589: χραισμεῖν· ἀργαλέος γὰρ Ὀλύμπιος ἀντιφέρεσθαι·
Ὀλύμπιος: Il. 1:609: Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος ἤϊ’ Ὀλύμπιος ἀστεροπητής,
Ὀλύμπιος: Il. 2:309: σμερδαλέος, τόν ῥ’ αὐτὸς Ὀλύμπιος ἧκε φόως δέ,
Ὀλύμπιος: Il. 4:160: εἴ περ γάρ τε καὶ αὐτίκ’ Ὀλύμπιος οὐκ ἐτέλεσσεν,
Ὀλύμπιος: Il. 6:282: γαῖα χάνοι· μέγα γάρ μιν Ὀλύμπιος ἔτρεφε πῆμα
Ὀλύμπιος: Il. 8:335: Ἂψ δ’ αὖτις Τρώεσσιν Ὀλύμπιος ἐν μένος ὦρσεν·
Ὀλύμπιος: Il. 12:275: αἴ κε Ζεὺς δώῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς
Ὀλύμπιος: Il. 13:58: ὠκυπόρων, εἰ καί μιν Ὀλύμπιος αὐτὸς ἐγείρει.
Ὀλύμπιος: Il. 18:79: μῆτερ ἐμή, τὰ μὲν ἄρ μοι Ὀλύμπιος ἐξετέλεσσεν·
Ὀλύμπιος: Il. 22:130: εἴδομεν ὁπποτέρῳ κεν Ὀλύμπιος εὖχος ὀρέξῃ.
Ὀλύμπιος: Il. 24:140: εἰ δὴ πρόφρονι θυμῷ Ὀλύμπιος αὐτὸς ἀνώγει.
Ὀλύμπιος: Il. 24:175: λύσασθαί σ’ ἐκέλευσεν Ὀλύμπιος Ἕκτορα δῖον,
Ὀλύμπιος: Il. 24:194: δαιμονίη Διόθεν μοι Ὀλύμπιος ἄγγελος ἦλθε
Ὀλύμπιος: Od. 4:173: νηυσὶ θοῇσι γενέσθαι Ὀλύμπιος εὐρύοπα Ζεύς.
Ὀλύμπιος: Od. 4:722: “κλῦτε, φίλαι· περὶ γάρ μοι Ὀλύμπιος ἄλγε’ ἔδωκεν
Ὀλύμπιος: Od. 6:188: Ζεὺς δ’ αὐτὸς νέμει ὄλβον Ὀλύμπιος ἀνθρώποισιν,
Ὀλύμπιος: Od. 15:523: ἀλλὰ τά γε Ζεὺς οἶδεν Ὀλύμπιος, αἰθέρι ναίων,
Ὀλύμπιος: Od. 23:140: φρασσόμεθ’, ὅττί κε κέρδος Ὀλύμπιος ἐγγυαλίξῃ.”
Ὀλυμπίου: Il. 15:131: ἣ δὴ νῦν πὰρ Ζηνὸς Ὀλυμπίου εἰλήλουθεν;
Ὀλυμπίου: Od. 1:27: Ζηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν Ὀλυμπίου ἁθρόοι ἦσαν.
Ὀλυμπίου: Od. 2:68: λίσσομαι ἠμὲν Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἠδὲ Θέμιστος,
Ὀλυμπίου: Od. 4:74: Ζηνός που τοιήδε γ’ Ὀλυμπίου ἔνδοθεν αὐλή,
Ὄλυμπον: Il. 1:402: ὦχ’ ἑκατόγχειρον καλέσασ’ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον,
Ὄλυμπον: Il. 1:420: εἶμ’ αὐτὴ πρὸς Ὄλυμπον ἀγάννιφον αἴ κε πίθηται.
Ὄλυμπον: Il. 1:494: καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες
Ὄλυμπον: Il. 1:530: κρατὸς ἀπ’ ἀθανάτοιο· μέγαν δ’ ἐλέλιξεν Ὄλυμπον.
Ὄλυμπον: Il. 2:48: Ἠὼς μέν ῥα θεὰ προσεβήσετο μακρὸν Ὄλυμπον
Ὄλυμπον: Il. 3:407: μηδ’ ἔτι σοῖσι πόδεσσιν ὑποστρέψειας Ὄλυμπον,
Ὄλυμπον: Il. 5:360: ὄφρ’ ἐς Ὄλυμπον ἵκωμαι ἵν’ ἀθανάτων ἕδος ἐστί.
Ὄλυμπον: Il. 5:367: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκοντο θεῶν ἕδος αἰπὺν Ὄλυμπον·
Ὄλυμπον: Il. 5:398: αὐτὰρ ὃ βῆ πρὸς δῶμα Διὸς καὶ μακρὸν Ὄλυμπον
Ὄλυμπον: Il. 5:404: ὃς τόξοισιν ἔκηδε θεοὺς οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι.
Ὄλυμπον: Il. 5:868: καρπαλίμως δ’ ἵκανε θεῶν ἕδος αἰπὺν Ὄλυμπον,
Ὄλυμπον: Il. 5:890: ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν·
Ὄλυμπον: Il. 8:199: σείσατο δ’ εἰνὶ θρόνῳ, ἐλέλιξε δὲ μακρὸν Ὄλυμπον,
Ὄλυμπον: Il. 8:410: βῆ δ’ ἐξ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον.
Ὄλυμπον: Il. 8:456: ἂψ ἐς Ὄλυμπον ἵκεσθον, ἵν’ ἀθανάτων ἕδος ἐστίν.
Ὄλυμπον: Il. 13:68: Αἶαν ἐπεί τις νῶϊ θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι
Ὄλυμπον: Il. 15:21: ἐκρέμω· ἠλάστεον δὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον,
Ὄλυμπον: Il. 15:79: βῆ δ’ ἐξ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον.
Ὄλυμπον: Il. 15:84: ἵκετο δ’ αἰπὺν Ὄλυμπον, ὁμηγερέεσσι δ’ ἐπῆλθεν
Ὄλυμπον: Il. 15:136: λείψει, ὃ δ’ ἡμέας εἶσι κυδοιμήσων ἐς Ὄλυμπον,
Ὄλυμπον: Il. 18:142: καί οἱ πάντ’ ἀγορεύσατ’· ἐγὼ δ’ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον
Ὄλυμπον: Il. 18:186: ἀθανάτων, οἳ Ὄλυμπον ἀγάννιφον ἀμφινέμονται.
Ὄλυμπον: Il. 21:505: ἣ δ’ ἄρ’ Ὄλυμπον ἵκανε Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
Ὄλυμπον: Il. 21:518: οἳ δ’ ἄλλοι πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
Ὄλυμπον: Il. 24:427: λήθετ’ ἐνὶ μεγάροισι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι·
Ὄλυμπον: Il. 24:468: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον
Ὄλυμπον: Il. 24:694: Ἑρμείας μὲν ἔπειτ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον,
Ὄλυμπον: Od. 6:240: οὐ πάντων ἀέκητι θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι,
Ὄλυμπον: Od. 8:331: ὠκύτατόν περ ἐόντα θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν,
Ὄλυμπον: Od. 10:307: Ἑρμείας μὲν ἔπειτ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον
Ὄλυμπον: Od. 12:337: ἠρώμην πάντεσσι θεοῖσ’, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν·
Ὄλυμπον: Od. 14:394: μάρτυροι ἀμφοτέροισι θεοί, τοὶ Ὄλυμπον ἔχουσιν.
Ὄλυμπον: Od. 15:43: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον,
Ὄλυμπον: Od. 18:180: ἀγλαΐην γὰρ ἐμοί γε θεοί, τοὶ Ὄλυμπον ἔχουσιν,
Ὄλυμπον: Od. 19:43: αὕτη τοι δίκη ἐστὶ θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν.
Ὄλυμπον: Od. 20:55: αὐτὴ δ’ ἂψ ἐς Ὄλυμπον ἀπέστιχε δῖα θεάων.
Ὄλυμπον: Od. 20:73: εὖτ’ Ἀφροδίτη δῖα προσέστιχε μακρὸν Ὄλυμπον,
Ὄλυμπον: Od. 24:351: “Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥ’ ἔτι ἐστὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον,
Ὄλυμπος: Il. 8:443: ἕζετο, τῷ δ’ ὑπὸ ποσσὶ μέγας πελεμίζετ’ Ὄλυμπος.
Ὄλυμπος: Il. 15:193: γαῖα δ’ ἔτι ξυνὴ πάντων καὶ μακρὸς Ὄλυμπος.
Ὀλύμπου: Il. 1:532: εἰς ἅλα ἆλτο βαθεῖαν ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπου,
Ὀλύμπου: Il. 11:714: ἄγγελος ἦλθε θέουσ’ ἀπ’ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι
Ὀλύμπου: Il. 13:243: χειρὶ λαβὼν ἐτίναξεν ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπου
Ὀλύμπου: Il. 18:167: ἄγγελος ἦλθε θέουσ’ ἀπ’ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι
Ὀλύμπου: Od. 20:103: αὐτίκα δ’ ἐβρόντησεν ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπου,
Ὀλύμπῳ: Il. 1:566: μή νύ τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ
Ὀλύμπῳ: Il. 5:877: ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ
Ὀλύμπῳ: Il. 8:451: οὐκ ἄν με τρέψειαν ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ.
Ὀλύμπῳ: Il. 10:462: χαῖρε θεὰ τοῖσδεσσι· σὲ γὰρ πρώτην ἐν Ὀλύμπῳ
Ὀλύμπῳ: Il. 13:523: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἄκρῳ Ὀλύμπῳ ὑπὸ χρυσέοισι νέφεσσιν
Ὀλύμπῳ: Il. 18:429: Ἥφαιστ’, ἦ ἄρα δή τις, ὅσαι θεαί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ,
Ὀλύμπῳ: Od. 11:313: οἵ ῥα καὶ ἀθανάτοισιν ἀπειλήτην ἐν Ὀλύμπῳ
ὀλύρας: Il. 5:196: ἑστᾶσι κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας.
ὀλύρας: Il. 8:560: ἵπποι δὲ κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας
ὄλωλας: Il. 24:729: πέρσεται· ἦ γὰρ ὄλωλας ἐπίσκοπος, ὅς τέ μιν αὐτὴν
ὄλωλε: Il. 15:111: υἱὸς γάρ οἱ ὄλωλε μάχῃ ἔνι φίλτατος ἀνδρῶν
ὄλωλε: Il. 16:521: ἐλθὼν δυσμενέεσσιν. ἀνὴρ δ’ ὤριστος ὄλωλε
ὄλωλε: Il. 24:384: δειδιότες· τοῖος γὰρ ἀνὴρ ὤριστος ὄλωλε
ὄλωλε: Od. 4:318: ἐσθίεταί μοι οἶκος, ὄλωλε δὲ πίονα ἔργα,
ὀλώλει: Il. 10:187: ὣς τῶν νήδυμος ὕπνος ἀπὸ βλεφάροιιν ὀλώλει
ὄλωλεν: Il. 10:186: ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν, ἀπό τέ σφισιν ὕπνος ὄλωλεν·
ὄλωλεν: Od. 3:89: οὐ γάρ τις δύναται σάφα εἰπέμεν ὁππόθ’ ὄλωλεν,
ὀλώλῃ: Il. 4:164: ἔσσεται ἦμαρ ὅτ’ ἄν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ
ὀλώλῃ: Il. 6:448: ἔσσεται ἦμαρ ὅτ’ ἄν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ
ὄλωμαι: Od. 15:90: μὴ πατέρ’ ἀντίθεον διζήμενος αὐτὸς ὄλωμαι,
ὄλωνται: Il. 8:34: οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται.
ὄλωνται: Il. 8:37: ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο.
ὄλωνται: Il. 8:354: οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται
ὄλωνται: Il. 8:465: οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται.
ὄλωνται: Il. 8:468: ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο.
ὁμάδησαν: Od. 1:365: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα·
ὁμάδησαν: Od. 4:768: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα·
ὁμάδησαν: Od. 17:360: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρ’. αὐτὰρ Ἀθήνη
ὁμάδησαν: Od. 18:399: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα,
ὁμάδησαν: Od. 22:21: σῖτός τε κρέα τ’ ὀπτὰ φορύνετο. τοὶ δ’ ὁμάδησαν
ὅμαδον: Il. 7:307: ἤϊ’, ὃ δ’ ἐς Τρώων ὅμαδον κίε· τοὶ δὲ χάρησαν,
ὅμαδόν: Il. 10:13: αὐλῶν συρίγγων τ’ ἐνοπὴν ὅμαδόν τ’ ἀνθρώπων.
ὅμαδον: Od. 10:556: κινυμένων δ’ ἑτάρων ὅμαδον καὶ δοῦπον ἀκούσας
ὅμαδος: Il. 2:96: λαῶν ἱζόντων, ὅμαδος δ’ ἦν· ἐννέα δέ σφεας
ὅμαδος: Il. 9:569: τῶν δὲ τάχ’ ἀμφὶ πύλας ὅμαδος καὶ δοῦπος ὀρώρει
ὅμαδος: Il. 12:471: νῆας ἀνὰ γλαφυράς, ὅμαδος δ’ ἀλίαστος ἐτύχθη.
ὅμαδος: Il. 16:296: νῆας ἀνὰ γλαφυράς· ὅμαδος δ’ ἀλίαστος ἐτύχθη.
ὅμαδος: Il. 23:234: τῶν μιν ἐπερχομένων ὅμαδος καὶ δοῦπος ἔγειρεν,
ὁμάδῳ: Il. 13:797: θεσπεσίῳ δ’ ὁμάδῳ ἁλὶ μίσγεται, ἐν δέ τε πολλὰ
ὁμάδῳ: Il. 15:689: μίμνεν ἐνὶ Τρώων ὁμάδῳ πύκα θωρηκτάων·
ὁμάδῳ: Il. 16:295: Τρῶες θεσπεσίῳ ὁμάδῳ· Δαναοὶ δ’ ἐπέχυντο
ὁμάδῳ: Il. 17:380: ζωὸν ἐνὶ πρώτῳ ὁμάδῳ Τρώεσσι μάχεσθαι.
ὁμάδῳ: Il. 19:81: ἀνδρῶν δ’ ἐν πολλῷ ὁμάδῳ πῶς κέν τις ἀκούσαι
ὁμαλὸν: Od. 9:327: οἱ δ’ ὁμαλὸν ποίησαν· ἐγὼ δ’ ἐθόωσα παραστὰς
ὁμαρτέων: Il. 24:438: ἐνδυκέως ἐν νηῒ θοῇ ἢ πεζὸς ὁμαρτέων·
ὁμαρτήδην: Il. 13:584: τὼ δ’ ἄρ’ ὁμαρτήδην ὃ μὲν ἔγχεϊ ὀξυόεντι
ὁμαρτήσανθ’: Il. 12:400: Τὸν δ’ Αἴας καὶ Τεῦκρος ὁμαρτήσανθ’ ὃ μὲν ἰῷ
ὁμαρτήσαντες: Od. 21:188: τὼ δ’ ἐξ οἴκου βῆσαν ὁμαρτήσαντες ἅμ’ ἄμφω
ὁμαρτήσειεν: Od. 13:87: κίρκος ὁμαρτήσειεν, ἐλαφρότατος πετεηνῶν·
ὄμβρον: Il. 3:4: αἵ τ’ ἐπεὶ οὖν χειμῶνα φύγον καὶ ἀθέσφατον ὄμβρον
ὄμβρον: Il. 10:6: τεύχων ἢ πολὺν ὄμβρον ἀθέσφατον ἠὲ χάλαζαν
ὄμβρος: Il. 5:91: ἐλθόντ’ ἐξαπίνης ὅτ’ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος·
ὄμβρος: Il. 12:286: εἴλυται καθύπερθ’, ὅτ’ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος·
ὄμβρος: Od. 4:566: οὐ νιφετός, οὔτ’ ἂρ χειμὼν πολὺς οὔτε ποτ’ ὄμβρος,
ὄμβρος: Od. 5:480: οὔτ’ ὄμβρος περάασκε διαμπερές· ὣς ἄρα πυκνοὶ
ὄμβρος: Od. 9:111: οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει.
ὄμβρος: Od. 9:358: οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει·
ὄμβρος: Od. 13:245: γίνεται· αἰεὶ δ’ ὄμβρος ἔχει τεθαλυῖά τ’ ἐέρση.
ὄμβρος: Od. 19:442: οὔτ’ ὄμβρος περάασκε διαμπερές· ὣς ἄρα πυκνὴ
ὄμβρῳ: Il. 11:493: χειμάῤῥους κατ’ ὄρεσφιν ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ,
ὄμβρῳ: Il. 13:139: ῥήξας ἀσπέτῳ ὄμβρῳ ἀναιδέος ἔχματα πέτρης·
ὄμβρῳ: Il. 23:328: ἢ δρυὸς ἢ πεύκης· τὸ μὲν οὐ καταπύθεται ὄμβρῳ,
ὄμβρῳ: Od. 1:161: ἀνέρος, οὗ δή που λεύκ’ ὀστέα πύθεται ὄμβρῳ
ὄμβρῳ: Od. 6:43: ἔμμεναι· οὔτ’ ἀνέμοισι τινάσσεται οὔτε ποτ’ ὄμβρῳ
ὀμεῖται: Il. 9:274: κούρη Βρισῆος· ἐπὶ δὲ μέγαν ὅρκον ὀμεῖται
ὁμῇ: Il. 15:209: ὁππότ’ ἂν ἰσόμορον καὶ ὁμῇ πεπρωμένον αἴσῃ
ὁμὴ: Il. 23:91: ὣς δὲ καὶ ὀστέα νῶϊν ὁμὴ σορὸς ἀμφικαλύπτοι
ὁμηγερέες: Il. 1:57: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
ὁμηγερέες: Il. 2:789: πάντες ὁμηγερέες ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες·
ὁμηγερέες: Il. 7:415: πάντες ὁμηγερέες, ποτιδέγμενοι ὁππότ’ ἄρ’ ἔλθοι
ὁμηγερέες: Il. 24:84: εἵαθ’ ὁμηγερέες ἅλιαι θεαί· ἣ δ’ ἐνὶ μέσσῃς
ὁμηγερέες: Il. 24:99: εἵαθ’ ὁμηγερέες μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες.
ὁμηγερέες: Il. 24:790: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο
ὁμηγερέες: Od. 2:9: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
ὁμηγερέες: Od. 8:24: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
ὁμηγερέες: Od. 24:421: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
ὁμηγερέεσσι: Il. 15:84: ἵκετο δ’ αἰπὺν Ὄλυμπον, ὁμηγερέεσσι δ’ ἐπῆλθεν
ὁμήγυριν: Il. 20:142: ἂψ ἴμεν Οὔλυμπον δὲ θεῶν μεθ’ ὁμήγυριν ἄλλων
ὁμηγυρίσασθαι: Od. 16:376: ἀλλ’ ἄγετε, πρὶν κεῖνον ὁμηγυρίσασθαι Ἀχαιοὺς
ὁμήλικα: Od. 19:358: νίψον σοῖο ἄνακτος ὁμήλικα· καί που Ὀδυσσεὺς
ὁμήλικας: Il. 9:54: καὶ βουλῇ μετὰ πάντας ὁμήλικας ἔπλευ ἄριστος.
ὁμήλικας: Od. 16:419: ἐν δήμῳ Ἰθάκης μεθ’ ὁμήλικας ἔμμεν ἄριστον
ὁμήλικές: Od. 15:197: ἐκ πατέρων φιλότητος, ἀτὰρ καὶ ὁμήλικές εἰμεν·
ὁμήλικες: Od. 24:107: πάντες κεκριμένοι καὶ ὁμήλικες; οὐδέ κεν ἄλλως
ὁμηλικίη: Il. 13:485: εἰ γὰρ ὁμηλικίη γε γενοίμεθα τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ
ὁμηλικίη: Od. 3:49: ἀλλὰ νεώτερός ἐστιν, ὁμηλικίη δ’ ἐμοὶ αὐτῷ·
ὁμηλικίη: Od. 3:364: πάντες ὁμηλικίη μεγαθύμου Τηλεμάχοιο.
ὁμηλικίη: Od. 6:23: ἥ οἱ ὁμηλικίη μὲν ἔην, κεχάριστο δὲ θυμῷ.
ὁμηλικίη: Od. 22:209: ὅς σ’ ἀγαθὰ ῥέζεσκον· ὁμηλικίη δέ μοί ἐσσι.”
ὁμηλικίην: Il. 3:175: παῖδά τε τηλυγέτην καὶ ὁμηλικίην ἐρατεινήν.
ὁμηλικίην: Il. 13:431: ἐν μεγάρῳ· πᾶσαν γὰρ ὁμηλικίην ἐκέκαστο
ὁμηλικίην: Il. 20:465: μηδὲ κατακτείνειεν ὁμηλικίην ἐλεήσας,
ὁμηλικίην: Od. 2:158: Μαστορίδης· ὁ γὰρ οἶος ὁμηλικίην ἐκέκαστο
ὁμηλικίης: Il. 5:326: τῖεν ὁμηλικίης ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδη,
ὁμὴν: Il. 24:57: εἰ δὴ ὁμὴν Ἀχιλῆϊ καὶ Ἕκτορι θήσετε τιμήν.
ὁμὴν: Od. 10:41: ληΐδος· ἡμεῖς δ’ αὖτε ὁμὴν ὁδὸν ἐκτελέσαντες
ὁμὴν: Od. 17:563: οἶδα γὰρ εὖ περὶ κείνου, ὁμὴν δ’ ἀνεδέγμεθ’ ὀϊζύν.
ὁμιλαδόν: Il. 12:3: Ἀργεῖοι καὶ Τρῶες ὁμιλαδόν· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλε
ὁμιλαδὸν: Il. 15:277: ὣς Δαναοὶ εἷος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο
ὁμιλαδὸν: Il. 17:730: ὣς Τρῶες εἷος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο
ὁμιλεῖ: Il. 5:834: νῦν δὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλεῖ, τῶν δὲ λέλασται.
ὁμίλει: Il. 11:502: Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν ὁμίλει μέρμερα ῥέζων
ὁμιλεῖ: Il. 18:194: ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὅ γ’ ἔλπομ’ ἐνὶ πρώτοισιν ὁμιλεῖ
ὁμίλει: Od. 2:21: τρεῖς δέ οἱ ἄλλοι ἔσαν, καὶ ὁ μὲν μνηστῆρσιν ὁμίλει,
ὁμίλει: Od. 2:288: ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς δώματ’ ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει,
ὁμίλει: Od. 2:381: Τηλέμαχος δ’ ἐς δώματ’ ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει.
ὁμίλει: Od. 16:271: οἴκαδε καὶ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ὁμίλει·
ὁμιλεῖν: Od. 18:167: μὴ πάντα μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ὁμιλεῖν,
ὁμιλεῖς: Od. 18:383: οὕνεκα πὰρ παύροισι καὶ οὐκ ἀγαθοῖσιν ὁμιλεῖς.
ὁμιλέοι: Il. 5:86: ἠὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλέοι ἦ μετ’ Ἀχαιοῖς.
ὁμιλέομεν: Il. 11:523: Ἕκτορ νῶϊ μὲν ἐνθάδ’ ὁμιλέομεν Δαναοῖσιν
ὁμιλέομεν: Il. 13:779: ἐκ τοῦ δ’ ἐνθάδ’ ἐόντες ὁμιλέομεν Δαναοῖσι
ὁμιλέομεν: Od. 21:156: ἐνθάδ’ ὁμιλέομεν, ποτιδέγμενοι ἤματα πάντα.
ὁμίλεον: Il. 16:641: οἳ δ’ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, ὡς ὅτε μυῖαι
ὁμίλεον: Il. 16:644: ὣς ἄρα τοὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, οὐδέ ποτε Ζεὺς
ὁμίλεον: Il. 18:535: ἐν δ’ Ἔρις ἐν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον, ἐν δ’ ὀλοὴ Κήρ,
ὁμίλεον: Od. 24:19: ὣς οἱ μὲν περὶ κεῖνον ὁμίλεον· ἀγχίμολον δὲ
ὁμιλήσαντες: Od. 4:684: μὴ μνηστεύσαντες μηδ’ ἄλλοθ’ ὁμιλήσαντες
ὁμιλήσειεν: Od. 1:265: τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς·
ὁμιλήσειεν: Od. 4:345: τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς·
ὁμιλήσειεν: Od. 17:136: τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς·
ὁμιλήσωσι: Il. 19:158: φύλοπις, εὖτ’ ἂν πρῶτον ὁμιλήσωσι φάλαγγες
ὅμιλον: Il. 3:36: ὣς αὖτις καθ’ ὅμιλον ἔδυ Τρώων ἀγερώχων
ὅμιλον: Il. 3:449: Ἀτρεΐδης δ’ ἀν’ ὅμιλον ἐφοίτα θηρὶ ἐοικὼς
ὅμιλον: Il. 4:86: ἣ δ’ ἀνδρὶ ἰκέλη Τρώων κατεδύσεθ’ ὅμιλον
ὅμιλον: Il. 4:126: ὀξυβελὴς καθ’ ὅμιλον ἐπιπτέσθαι μενεαίνων.
ὅμιλον: Il. 4:209: βὰν δ’ ἰέναι καθ’ ὅμιλον ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.
ὅμιλον: Il. 4:445: ἐρχομένη καθ’ ὅμιλον ὀφέλλουσα στόνον ἀνδρῶν.
ὅμιλον: Il. 4:490: Πριαμίδης καθ’ ὅμιλον ἀκόντισεν ὀξέϊ δουρί.
ὅμιλον: Il. 4:516: ἐρχομένη καθ’ ὅμιλον, ὅθι μεθιέντας ἴδοιτο.
ὅμιλον: Il. 5:334: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκίχανε πολὺν καθ’ ὅμιλον ὀπάζων,
ὅμιλον: Il. 5:528: Ἀτρεΐδης δ’ ἀν’ ὅμιλον ἐφοίτα πολλὰ κελεύων·
ὅμιλον: Il. 7:183: Αἴαντος· κῆρυξ δὲ φέρων ἀν’ ὅμιλον ἁπάντῃ
ὅμιλον: Il. 7:186: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸν ἵκανε φέρων ἀν’ ὅμιλον ἁπάντῃ
ὅμιλον: Il. 7:218: ἂψ λαῶν ἐς ὅμιλον, ἐπεὶ προκαλέσσατο χάρμῃ.
ὅμιλον: Il. 10:231: ἤθελε δ’ ὁ τλήμων Ὀδυσεὺς καταδῦναι ὅμιλον
ὅμιλον: Il. 10:338: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν κάλλιφ’ ὅμιλον,
ὅμιλον: Il. 10:433: εἰ γὰρ δὴ μέματον Τρώων καταδῦναι ὅμιλον
ὅμιλον: Il. 10:517: τῇ κοτέων Τρώων κατεδύσετο πουλὺν ὅμιλον,
ὅμιλον: Il. 10:545: ὅππως τοῦσδ’ ἵππους λάβετον καταδύντες ὅμιλον
ὅμιλον: Il. 11:247: βῆ δὲ φέρων ἀν’ ὅμιλον Ἀχαιῶν τεύχεα καλά.
ὅμιλον: Il. 11:259: τὸν δ’ ἕλκοντ’ ἀν’ ὅμιλον ὑπ’ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης
ὅμιλον: Il. 11:324: τὼ δ’ ἀν’ ὅμιλον ἰόντε κυδοίμεον, ὡς ὅτε κάπρω
ὅμιλον: Il. 11:460: κεκλόμενοι καθ’ ὅμιλον ἐπ’ αὐτῷ πάντες ἔβησαν.
ὅμιλον: Il. 11:469: ἀλλ’ ἴομεν καθ’ ὅμιλον· ἀλεξέμεναι γὰρ ἄμεινον.
ὅμιλον: Il. 11:537: αἵ τ’ ἀπ’ ἐπισσώτρων. ὃ δὲ ἵετο δῦναι ὅμιλον
ὅμιλον: Il. 12:49: ὣς Ἕκτωρ ἀν’ ὅμιλον ἰὼν ἐλλίσσεθ’ ἑταίρους
ὅμιλον: Il. 12:467: κέκλετο δὲ Τρώεσσιν ἑλιξάμενος καθ’ ὅμιλον
ὅμιλον: Il. 13:307: Δευκαλίδη πῇ τὰρ μέμονας καταδῦναι ὅμιλον;
ὅμιλον: Il. 13:332: κεκλόμενοι καθ’ ὅμιλον ἐπ’ αὐτῷ πάντες ἔβησαν·
ὅμιλον: Il. 13:338: ἀλλήλους καθ’ ὅμιλον ἐναιρέμεν ὀξέϊ χαλκῷ.
ὅμιλον: Il. 13:498: σμερδαλέον κονάβιζε τιτυσκομένων καθ’ ὅμιλον
ὅμιλον: Il. 13:560: Ἀλλ’ οὐ λῆθ’ Ἀδάμαντα τιτυσκόμενος καθ’ ὅμιλον
ὅμιλον: Il. 14:21: διχθάδι’, ἢ μεθ’ ὅμιλον ἴοι Δαναῶν ταχυπώλων,
ὅμιλον: Il. 15:299: θυμῷ δείσεσθαι Δαναῶν καταδῦναι ὅμιλον.
ὅμιλον: Il. 15:588: φεύγει πρίν περ ὅμιλον ἀολλισθήμεναι ἀνδρῶν·
ὅμιλον: Il. 15:616: ᾗ δὴ πλεῖστον ὅμιλον ὅρα καὶ τεύχε’ ἄριστα·
ὅμιλον: Il. 16:729: δύσεθ’ ὅμιλον ἰών, ἐν δὲ κλόνον Ἀργείοισιν
ὅμιλον: Il. 17:129: Ἕκτωρ δ’ ἂψ ἐς ὅμιλον ἰὼν ἀνεχάζεθ’ ἑταίρων,
ὅμιλον: Il. 17:149: πῶς κε σὺ χείρονα φῶτα σαώσειας μεθ’ ὅμιλον
ὅμιλον: Il. 17:365: ἀλλήλοις ἀν’ ὅμιλον ἀλεξέμεναι φόνον αἰπύν.
ὅμιλον: Il. 17:462: ῥεῖα δ’ ἐπαΐξασκε πολὺν καθ’ ὅμιλον ὀπάζων.
ὅμιλον: Il. 17:532: οἵ ῥ’ ἦλθον καθ’ ὅμιλον ἑταίρου κικλήσκοντος·
ὅμιλον: Il. 19:402: ἂψ Δαναῶν ἐς ὅμιλον ἐπεί χ’ ἕωμεν πολέμοιο,
ὅμιλον: Il. 20:47: αὐτὰρ ἐπεὶ μεθ’ ὅμιλον Ὀλύμπιοι ἤλυθον ἀνδρῶν,
ὅμιλον: Il. 20:76: Ἕκτορος ἄντα μάλιστα λιλαίετο δῦναι ὅμιλον
ὅμιλον: Il. 22:462: αὐτὰρ ἐπεὶ πύργόν τε καὶ ἀνδρῶν ἷξεν ὅμιλον
ὅμιλον: Il. 23:651: Ὣς φάτο, Πηλεΐδης δὲ πολὺν καθ’ ὅμιλον Ἀχαιῶν
ὅμιλον: Od. 15:328: εἰ δὴ μνηστήρων ἐθέλεις καταδῦναι ὅμιλον,
ὅμιλον: Od. 16:29: ἀνδρῶν μνηστήρων ἐσορᾶν ἀΐδηλον ὅμιλον.”
ὅμιλον: Od. 17:67: αὐτὰρ ὁ τῶν μὲν ἔπειτα ἀλεύατο πουλὺν ὅμιλον,
ὅμιλον: Od. 17:564: ἀλλὰ μνηστήρων χαλεπῶν ὑποδείδι’ ὅμιλον,
ὅμιλον: Od. 17:590: μνηστήρων ἐς ὅμιλον, ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα.
ὅμιλον: Od. 22:263: μνηστήρων ἐς ὅμιλον ἀκοντίσαι, οἳ μεμάασιν
ὅμιλον: Od. 22:282: μνηστήρων ἐς ὅμιλον ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα.
ὅμιλον: Od. 23:303: ἀνδρῶν μνηστήρων ἐσορῶσ’ ἀΐδηλον ὅμιλον,
ὅμιλος: Il. 18:603: πολλὸς δ’ ἱμερόεντα χορὸν περιίσταθ’ ὅμιλος
ὅμιλος: Il. 24:712: ἁπτόμεναι κεφαλῆς· κλαίων δ’ ἀμφίσταθ’ ὅμιλος.
ὅμιλος: Od. 1:225: τίς δαίς, τίς δὲ ὅμιλος ὅδ’ ἔπλετο; τίπτε δέ σε χρεώ;
ὅμιλος: Od. 8:109: βὰν δ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, ἅμα δ’ ἕσπετο πουλὺς ὅμιλος,
ὁμίλου: Il. 3:22: ἐρχόμενον προπάροιθεν ὁμίλου μακρὰ βιβάντα,
ὁμίλου: Il. 3:340: Οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν,
ὁμίλου: Il. 5:353: τὴν μὲν ἄρ’ Ἶρις ἑλοῦσα ποδήνεμος ἔξαγ’ ὁμίλου
ὁμίλου: Il. 5:445: Αἰνείαν δ’ ἀπάτερθεν ὁμίλου θῆκεν Ἀπόλλων
ὁμίλου: Il. 6:226: ἔγχεα δ’ ἀλλήλων ἀλεώμεθα καὶ δι’ ὁμίλου·
ὁμίλου: Il. 10:499: σὺν δ’ ἤειρεν ἱμᾶσι καὶ ἐξήλαυνεν ὁμίλου
ὁμίλου: Il. 11:147: ὅλμον δ’ ὣς ἔσσευε κυλίνδεσθαι δι’ ὁμίλου.
ὁμίλου: Il. 11:487: ἤτοι τὸν Μενέλαος ἀρήϊος ἔξαγ’ ὁμίλου
ὁμίλου: Il. 11:545: τρέσσε δὲ παπτήνας ἐφ’ ὁμίλου θηρὶ ἐοικὼς
ὁμίλου: Il. 12:191: Ἀντιφάτην μὲν πρῶτον ἐπαΐξας δι’ ὁμίλου
ὁμίλου: Il. 13:204: ἧκε δέ μιν σφαιρηδὸν ἑλιξάμενος δι’ ὁμίλου·
ὁμίλου: Il. 13:459: βῆναι ἐπ’ Αἰνείαν· τὸν δ’ ὕστατον εὗρεν ὁμίλου
ὁμίλου: Il. 17:293: τὸν δ’ υἱὸς Τελαμῶνος ἐπαΐξας δι’ ὁμίλου
ὁμίλου: Il. 20:178: Αἰνεία τί σὺ τόσσον ὁμίλου πολλὸν ἐπελθὼν
ὁμίλου: Il. 23:804: ἀλλήλων προπάροιθεν ὁμίλου πειρηθῆναι.
ὁμίλου: Il. 23:813: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν,
ὁμίλῳ: Il. 4:302: σφοὺς ἵππους ἐχέμεν μηδὲ κλονέεσθαι ὁμίλῳ·
ὁμίλῳ: Il. 8:94: πῇ φεύγεις μετὰ νῶτα βαλὼν κακὸς ὣς ἐν ὁμίλῳ;
ὁμίλῳ: Il. 8:269: παπτήνας, ἐπεὶ ἄρ τιν’ ὀϊστεύσας ἐν ὁμίλῳ
ὁμίλῳ: Il. 11:354: Ἕκτωρ δ’ ὦκ’ ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μίκτο δ’ ὁμίλῳ,
ὁμίλῳ: Il. 12:206: ἀλγήσας ὀδύνῃσι, μέσῳ δ’ ἐνὶ κάββαλ’ ὁμίλῳ,
ὁμίλῳ: Il. 13:50: Τρώων, οἳ μέγα τεῖχος ὑπερκατέβησαν ὁμίλῳ·
ὁμίλῳ: Il. 13:87: Τρῶας, τοὶ μέγα τεῖχος ὑπερκατέβησαν ὁμίλῳ.
ὁμίλῳ: Il. 15:623: αὐτὰρ ὃ λαμπόμενος πυρὶ πάντοθεν ἔνθορ’ ὁμίλῳ,
ὁμίλῳ: Il. 16:813: οὐδὲ δάμασσ’· ὃ μὲν αὖτις ἀνέδραμε, μίκτο δ’ ὁμίλῳ,
ὁμίλῳ: Il. 17:471: οἷον πρὸς Τρῶας μάχεαι πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ
ὁμίλῳ: Il. 20:173: ἀνδρῶν, ἢ αὐτὸς φθίεται πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ·
ὁμίλῳ: Il. 21:606: τόφρ’ ἄλλοι Τρῶες πεφοβημένοι ἦλθον ὁμίλῳ
ὁμίλῳ: Od. 4:791: ὅσσα δὲ μερμήριξε λέων ἀνδρῶν ἐν ὁμίλῳ
ὁμίλῳ: Od. 8:196: ἀμφαφόων, ἐπεὶ οὔ τι μεμιγμένον ἐστὶν ὁμίλῳ,
ὁμίλῳ: Od. 8:216: πρῶτός κ’ ἄνδρα βάλοιμι ὀϊστεύσας ἐν ὁμίλῳ
ὁμίλῳ: Od. 11:514: οὔ ποτ’ ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν οὐδ’ ἐν ὁμίλῳ,
ὀμίχλη: Il. 1:359: καρπαλίμως δ’ ἀνέδυ πολιῆς ἁλὸς ἠΰτ’ ὀμίχλη,
ὀμίχλην: Il. 3:10: Εὖτ’ ὄρεος κορυφῇσι Νότος κατέχευεν ὀμίχλην
ὀμίχλην: Il. 13:336: οἵ τ’ ἄμυδις κονίης μεγάλην ἱστᾶσιν ὀμίχλην,
ὀμίχλην: Il. 17:649: αὐτίκα δ’ ἠέρα μὲν σκέδασεν καὶ ἀπῶσεν ὀμίχλην,
ὄμμασι: Il. 10:91: πλάζομαι ὧδ’ ἐπεὶ οὔ μοι ἐπ’ ὄμμασι νήδυμος ὕπνος
ὄμμασι: Od. 5:492: ὕπνον ἐπ’ ὄμμασι χεῦ’, ἵνα μιν παύσειε τάχιστα
ὄμματ’: Il. 1:225: “ Οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ’ ἔχων, κραδίην δ’ ἐλάφοιο,
ὄμματ’: Il. 8:349: Γοργοῦς ὄμματ’ ἔχων ἠδὲ βροτολοιγοῦ Ἄρηος.
ὄμματα: Il. 2:478: ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ,
ὄμματα: Il. 3:217: στάσκεν, ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας,
ὄμματα: Il. 3:397: στήθεά θ’ ἱμερόεντα καὶ ὄμματα μαρμαίροντα,
ὄμματα: Il. 11:613: τῷ Ἀσκληπιάδῃ, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὄμματα φωτός·
ὄμματα: Il. 23:66: πάντ’ αὐτῷ μέγεθός τε καὶ ὄμματα κάλ’ ἐϊκυῖα
ὄμματα: Il. 24:343: εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει
ὄμματα: Od. 1:208: αἰνῶς μὲν κεφαλήν τε καὶ ὄμματα καλὰ ἔοικας
ὄμματα: Od. 5:47: εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει,
ὄμματα: Od. 16:179: ταρβήσας δ’ ἑτέρωσε βάλ’ ὄμματα, μὴ θεὸς εἴη,
ὄμματα: Od. 24:3: καλὴν χρυσείην, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει,
ὄμνυε: Il. 14:277: ὄμνυε δ’ ὡς ἐκέλευε, θεοὺς δ’ ὀνόμηνεν ἅπαντας
ὀμνυέτω: Il. 19:175: ὀμνυέτω δέ τοι ὅρκον ἐν Ἀργείοσιν ἀναστὰς
ὄμνυθι: Il. 23:585: ὄμνυθι μὴ μὲν ἑκὼν τὸ ἐμὸν δόλῳ ἅρμα πεδῆσαι.
ὁμογάστριον: Il. 24:47: ἠὲ κασίγνητον ὁμογάστριον ἠὲ καὶ υἱόν·
ὁμογάστριος: Il. 21:95: μή με κτεῖν’, ἐπεὶ οὐχ ὁμογάστριος Ἕκτορός εἰμι,
ὁμόθεν: Od. 5:477: ἐξ ὁμόθεν πεφυῶτας· ὁ μὲν φυλίης, ὁ δ’ ἐλαίης.
ὁμοῖα: Od. 2:121: τάων οὔ τις ὁμοῖα νοήματα Πηνελοπείῃ
ὁμοῖα: Od. 19:203: ἴσκε ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα·
ὁμοῖαι: Il. 5:778: Αἳ δὲ βάτην τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ’ ὁμοῖαι
ὁμοῖαι: Il. 17:51: αἵματί οἱ δεύοντο κόμαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι
ὁμοίας: Od. 6:231: οὔλας ἧκε κὄμας, ὑακινθίνῳ ἄνθει ὁμοίας.
ὁμοίας: Od. 23:158: οὔλας ἧκε κόμας, ὑακινθίνῳ ἄνθει ὁμοίας.
ὁμοίῃ: Il. 4:410: τὼ μή μοι πατέρας ποθ’ ὁμοίῃ ἔνθεο τιμῇ.
ὁμοίη: Il. 18:120: ὣς καὶ ἐγών, εἰ δή μοι ὁμοίη μοῖρα τέτυκται,
ὁμοίη: Od. 6:16: κοιμᾶτ’ ἀθανάτῃσι φυὴν καὶ εἶδος ὁμοίη,
ὁμοίην: Il. 18:329: ἄμφω γὰρ πέπρωται ὁμοίην γαῖαν ἐρεῦσαι
ὁμοίης: Il. 1:278: ἀντιβίην, ἐπεὶ οὔ ποθ’ ὁμοίης ἔμμορε τιμῆς
ὁμοίϊον: Il. 4:315: ἀλλά σε γῆρας τείρει ὁμοίϊον· ὡς ὄφελέν τις
ὁμοίϊον: Il. 4:444: ἥ σφιν καὶ τότε νεῖκος ὁμοίϊον ἔμβαλε μέσσῳ
ὁμοίϊον: Od. 3:236: ἀλλ’ ἦ τοι θάνατον μὲν ὁμοίϊον οὐδὲ θεοί περ
ὁμοιΐου: Il. 9:440: νήπιον οὔ πω εἰδόθ’ ὁμοιΐου πολέμοιο
ὁμοιΐου: Il. 13:358: τοὶ δ’ ἔριδος κρατερῆς καὶ ὁμοιΐου πτολέμοιο
ὁμοιΐου: Il. 13:635: φυλόπιδος κορέσασθαι ὁμοιΐου πτολέμοιο.
ὁμοιΐου: Il. 15:670: ἠμὲν πρὸς νηῶν καὶ ὁμοιΐου πολέμοιο.
ὁμοιΐου: Il. 18:242: φυλόπιδος κρατερῆς καὶ ὁμοιΐου πολέμοιο.
ὁμοιΐου: Il. 21:294: μὴ πρὶν παύειν χεῖρας ὁμοιΐου πολέμοιο
ὁμοιΐου: Od. 18:264: ἔκριναν μέγα νεῖκος ὁμοιΐου πτολέμοιο.
ὁμοιΐου: Od. 24:543: ἴσχεο, παῦε δὲ νεῖκος ὁμοιΐου πτολέμοιο,
ὁμοῖοι: Il. 10:437: λευκότεροι χιόνος, θείειν δ’ ἀνέμοισιν ὁμοῖοι·
ὁμοῖοι: Il. 12:270: ὅς τε χερειότερος, ἐπεὶ οὔ πω πάντες ὁμοῖοι
ὁμοῖοι: Od. 2:276: παῦροι γάρ τοι παῖδες ὁμοῖοι πατρὶ πέλονται,
ὁμοῖοι: Od. 19:240: ἔσκε φίλος· παῦροι γὰρ Ἀχαιῶν ἦσαν ὁμοῖοι.
ὁμοῖον: Il. 5:441: ἶσ’ ἔθελε φρονέειν, ἐπεὶ οὔ ποτε φῦλον ὁμοῖον
ὁμοῖον: Il. 9:305: λύσσαν ἔχων ὀλοήν, ἐπεὶ οὔ τινά φησιν ὁμοῖον
ὁμοῖον: Il. 10:216: θῆλυν ὑπόῤῥηνον· τῇ μὲν κτέρας οὐδὲν ὁμοῖον,
ὁμοῖον: Il. 16:53: ὁππότε δὴ τὸν ὁμοῖον ἀνὴρ ἐθέλῃσιν ἀμέρσαι
ὁμοῖον: Od. 17:218: ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον.
ὁμοῖον: Od. 17:218: ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον.
ὁμοῖος: Il. 2:553: τῷ δ’ οὔ πώ τις ὁμοῖος ἐπιχθόνιος γένετ’ ἀνὴρ
ὁμοῖος: Il. 14:520: οὐ γάρ οἵ τις ὁμοῖος ἐπισπέσθαι ποσὶν ἦεν
ὁμοῖος: Il. 17:475: Ἀλκίμεδον τίς γάρ τοι Ἀχαιῶν ἄλλος ὁμοῖος
ὁμοῖος: Il. 23:632: ἔνθ’ οὔ τίς μοι ὁμοῖος ἀνὴρ γένετ’, οὔτ’ ἄρ’ Ἐπειῶν
ὁμοῖος: Od. 3:468: ἔκ ῥ’ ἀσαμίνθου βῆ δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος·
ὁμοῖος: Od. 8:14: πόντον ἐπιπλαγχθείς, δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος.”
ὁμοῖος: Od. 16:182: ἄλλα δὲ εἵματ’ ἔχεις καί τοι χρὼς οὐκέθ’ ὁμοῖος.
ὁμοῖος: Od. 23:163: ἐκ δ’ ἀσαμίνθου βῆ δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος·
ὁμοιωθήμεναι: Il. 1:187: ἶσον ἐμοὶ φάσθαι καὶ ὁμοιωθήμεναι ἄντην. ”
ὁμοιωθήμεναι: Od. 3:120: ἔνθ’ οὔ τίς ποτε μῆτιν ὁμοιωθήμεναι ἄντην
ὁμόκλα: Il. 18:156: ἑλκέμεναι μεμαώς, μέγα δὲ Τρώεσσιν ὁμόκλα·
ὁμόκλα: Il. 24:248: σπερχομένοιο γέροντος· ὃ δ’ υἱάσιν οἷσιν ὁμόκλα
ὁμοκλαί: Od. 17:189: νεικείῃ· χαλεπαὶ δέ τ’ ἀνάκτων εἰσὶν ὁμοκλαί· -
ὁμοκλέομεν: Od. 24:173: ἔνθ’ ἡμεῖς μὲν πάντες ὁμοκλέομεν ἐπέεσσι
ὁμόκλεον: Il. 15:658: καὶ δέος· ἀζηχὲς γὰρ ὁμόκλεον ἀλλήλοισι.
ὁμόκλεον: Od. 21:360: μνηστῆρες δ’ ἄρα πάντες ὁμόκλεον ἐν μεγάροισιν·
ὁμόκλεον: Od. 21:367: δείσας, οὕνεκα πολλοὶ ὁμόκλεον ἐν μεγάροισι.
ὁμόκλεον: Od. 22:211: μνηστῆρες δ’ ἑτέρωθεν ὁμόκλεον ἐν μεγάροισι·
ὁμοκλῇ: Il. 6:137: δειδιότα· κρατερὸς γὰρ ἔχε τρόμος ἀνδρὸς ὁμοκλῇ.
ὁμοκλὴν: Il. 12:413: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
ὁμοκλήν: Il. 16:147: πιστότατος δέ οἱ ἔσκε μάχῃ ἔνι μεῖναι ὁμοκλήν.
ὁμοκλὴν: Il. 23:417: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
ὁμοκλὴν: Il. 23:446: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
ὁμοκλὴν: Il. 24:265: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πατρὸς ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
ὁμόκλησάν: Il. 23:363: πέπληγόν θ’ ἱμᾶσιν, ὁμόκλησάν τ’ ἐπέεσσιν
ὁμόκλησαν: Od. 19:155: εἷλον ἐπελθόντες καὶ ὁμόκλησαν ἐπέεσσιν.
ὁμοκλήσαντες: Il. 15:354: πάντες ὁμοκλήσαντες ἔχον ἐρυσάρματας ἵππους
ὁμοκλήσας: Il. 5:439: δεινὰ δ’ ὁμοκλήσας προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων·
ὁμοκλήσας: Il. 6:54: ἀντίος ἦλθε θέων, καὶ ὁμοκλήσας ἔπος ηὔδα·
ὁμοκλήσας: Il. 16:378: τῇ ῥ’ ἔχ’ ὁμοκλήσας· ὑπὸ δ’ ἄξοσι φῶτες ἔπιπτον
ὁμοκλήσας: Il. 16:706: δεινὰ δ’ ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ὁμοκλήσας: Il. 20:365: κέκλεθ’ ὁμοκλήσας, φάτο δ’ ἴμεναι ἄντ’ Ἀχιλῆος·
ὁμοκλήσας: Il. 20:448: δεινὰ δ’ ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ὁμοκλήσας: Il. 23:337: κένσαι ὁμοκλήσας, εἶξαί τέ οἱ ἡνία χερσίν.
ὁμοκλήσας: Il. 24:252: ἐννέα τοῖς ὃ γεραιὸς ὁμοκλήσας ἐκέλευε·
ὁμοκλήσας: Od. 14:35: τοὺς μὲν ὁμοκλήσας σεῦεν κύνας ἄλλυδις ἄλλον
ὁμοκλήσασκέ: Il. 2:199: τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν ὁμοκλήσασκέ τε μύθῳ·
ὁμοκλήσειεν: Il. 16:714: ἦ λαοὺς ἐς τεῖχος ὁμοκλήσειεν ἀλῆναι.
ὁμοκλητῆρος: Il. 12:273: τετράφθω ποτὶ νῆας ὁμοκλητῆρος ἀκούσας,
ὁμοκλητῆρος: Il. 23:452: τοῖο δ’ ἄνευθεν ἐόντος ὁμοκλητῆρος ἀκούσας
ὁμὸν: Il. 8:291: ἠὲ γυναῖχ’, ἥ κέν τοι ὁμὸν λέχος εἰσαναβαίνοι.
ὁμὸν: Il. 13:333: τῶν δ’ ὁμὸν ἵστατο νεῖκος ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν.
ὁμὸν: Il. 13:354: ἦ μὰν ἀμφοτέροισιν ὁμὸν γένος ἠδ’ ἴα πάτρη,
ὀμόργνυ: Il. 5:416: Ἦ ῥα καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἀπ’ ἰχῶ χειρὸς ὀμόργνυ·
ὀμορξαμένην: Il. 18:124: δάκρυ’ ὀμορξαμένην ἁδινὸν στοναχῆσαι ἐφείην,
ὀμορξάμενον: Od. 11:530: δάκρυ’ ὀμορξάμενον· ὁ δέ με μάλα πόλλ’ ἱκέτευεν
ὀμορξάμενος: Od. 8:88: δάκρυ’ ὀμορξάμενος κεφαλῆς ἄπο φᾶρος ἕλεσκε
ὁμόσ’: Il. 13:337: ὣς ἄρα τῶν ὁμόσ’ ἦλθε μάχη, μέμασαν δ’ ἐνὶ θυμῷ
ὁμὸς: Il. 4:437: οὐ γὰρ πάντων ἦεν ὁμὸς θρόος οὐδ’ ἴα γῆρυς,
ὀμόσαι: Il. 19:187: ταῦτα δ’ ἐγὼν ἐθέλω ὀμόσαι, κέλεται δέ με θυμός,
ὀμόσαιμι: Il. 15:40: κουρίδιον, τὸ μὲν οὐκ ἂν ἐγώ ποτε μὰψ ὀμόσαιμι·
ὄμοσάν: Od. 12:304: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
ὄμοσάν: Od. 15:438: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
ὄμοσάν: Od. 18:59: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
ὀμόσας: Od. 14:392: οἷόν σ’ οὐδ’ ὀμόσας περ ἐπήγαγον οὐδέ σε πείθω.
ὁμόσε: Il. 12:24: τῶν πάντων ὁμόσε στόματ’ ἔτραπε Φοῖβος Ἀπόλλων,
ὄμοσέν: Il. 14:279: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
ὄμοσεν: Il. 19:113: ἀλλ’ ὄμοσεν μέγαν ὅρκον, ἔπειτα δὲ πολλὸν ἀάσθη.
ὄμοσέν: Od. 2:378: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
ὄμοσέν: Od. 10:346: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
ὄμοσον: Od. 2:373: ἀλλ’ ὄμοσον μὴ μητρὶ φίλῃ τάδε μυθήσασθαι,
ὀμόσσαι: Od. 5:178: εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι
ὀμόσσαι: Od. 10:299: ἀλλὰ κέλεσθαί μιν μακάρων μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι
ὀμόσσαι: Od. 10:343: εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι,
ὀμόσσας: Il. 19:265: πολλὰ μάλ’, ὅσσα διδοῦσιν ὅτίς σφ’ ἀλίτηται ὀμόσσας.
ὀμόσσατε: Od. 12:298: ἀλλ’ ἄγε νῦν μοι πάντες ὀμόσσατε καρτερὸν ὅρκον·
ὀμόσσατε: Od. 18:55: ἀλλ’ ἄγε νῦν μοι πάντες ὀμόσσατε καρτερὸν ὅρκον,
ὄμοσσεν: Il. 10:328: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἐν χερσὶ σκῆπτρον λάβε καί οἱ ὄμοσσεν·
ὄμοσσεν: Il. 23:42: αὐτὰρ ὅ γ’ ἠρνεῖτο στερεῶς, ἐπὶ δ’ ὅρκον ὄμοσσεν·
ὀμόσσῃ: Il. 3:279: ἀνθρώπους τίνυσθον ὅτις κ’ ἐπίορκον ὀμόσσῃ,
ὀμόσσῃ: Il. 19:260: ἀνθρώπους τίνυνται, ὅτις κ’ ἐπίορκον ὀμόσσῃ,
ὄμοσσον: Il. 1:76: τοὶ γὰρ ἐγὼν ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μοι ὄμοσσον
ὄμοσσον: Il. 10:321: ἀλλ’ ἄγε μοι τὸ σκῆπτρον ἀνάσχεο, καί μοι ὄμοσσον
ὄμοσσον: Il. 14:270: ἄγρει νῦν μοι ὄμοσσον ἀάατον Στυγὸς ὕδωρ,
ὄμοσσον: Il. 19:108: εἰ δ’ ἄγε νῦν μοι ὄμοσσον Ὀλύμπιε καρτερὸν ὅρκον,
ὁμοστιχάει: Il. 15:635: αἰὲν ὁμοστιχάει, ὃ δέ τ’ ἐν μέσσῃσιν ὀρούσας
ὁμότιμον: Il. 15:186: εἴ μ’ ὁμότιμον ἐόντα βίῃ ἀέκοντα καθέξει.
ὁμοῦ: Il. 1:61: εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς Ἀχαιούς·
ὁμοῦ: Il. 4:122: ἕλκε δ’ ὁμοῦ γλυφίδας τε λαβὼν καὶ νεῦρα βόεια·
ὁμοῦ: Il. 5:867: φαίνεθ’ ὁμοῦ νεφέεσσιν ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν.
ὁμοῦ: Il. 11:127: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ὁμοῦ δ’ ἔχον ὠκέας ἵππους·
ὁμοῦ: Il. 11:245: αἶγας ὁμοῦ καὶ ὄϊς, τά οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο.
ὁμοῦ: Il. 15:118: κεῖσθαι ὁμοῦ νεκύεσσι μεθ’ αἵματι καὶ κονίῃσιν.
ὁμοῦ: Il. 17:362: νεκροὶ ὁμοῦ Τρώων καὶ ὑπερμενέων ἐπικούρων
ὁμοῦ: Il. 17:745: τείρεθ’ ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἱδρῷ σπευδόντεσσιν·
ὁμοῦ: Il. 20:499: στεῖβον ὁμοῦ νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ’ ἄξων
ὁμοῦ: Il. 23:84: ἀλλ’ ὁμοῦ ὡς ἐτράφημεν ἐν ὑμετέροισι δόμοισιν,
ὁμοῦ: Od. 4:723: ἐκ πασέων, ὅσσαι μοι ὁμοῦ τράφον ἠδ’ ἐγένοντο,
ὁμοῦ: Od. 5:294: γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.
ὁμοῦ: Od. 9:69: γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.
ὁμοῦ: Od. 9:75: κείμεθ’, ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἔδοντες.
ὁμοῦ: Od. 10:143: κείμεθ’, ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἔδοντες.
ὁμοῦ: Od. 11:573: θῆρας ὁμοῦ εἰλεῦντα κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
ὁμοῦ: Od. 12:67: ἀλλά θ’ ὁμοῦ πίνακάς τε νεῶν καὶ σώματα φωτῶν
ὁμοῦ: Od. 12:178: οἱ δ’ ἐν νηΐ μ’ ἔδησαν ὁμοῦ χεῖράς τε πόδας τε
ὁμοῦ: Od. 12:315: γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.
ὁμοῦ: Od. 12:424: τῷ ῥ’ ἄμφω συνέεργον ὁμοῦ τρόπιν ἠδὲ καὶ ἱστόν,
ὁμοῦ: Od. 15:365: τῇ ὁμοῦ ἐτρεφόμην, ὀλίγον δέ τί μ’ ἧσσον ἐτίμα.
ὀμοῦμαι: Il. 1:233: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι·
ὀμοῦμαι: Il. 9:132: κούρη Βρισῆος· ἐπὶ δὲ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι
ὀμοῦμαι: Il. 21:373: παυέσθω δὲ καὶ οὗτος· ἐγὼ δ’ ἐπὶ καὶ τόδ’ ὀμοῦμαι,
ὀμοῦμαι: Od. 20:229: τοὔνεκά τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι·
ὁμόφρονα: Il. 22:263: οὐδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ὁμόφρονα θυμὸν ἔχουσιν,
ὁμοφρονέοις: Od. 9:456: εἰ δὴ ὁμοφρονέοις ποτιφωνήεις τε γένοιο
ὁμοφρονέοντε: Od. 6:183: ἢ ὅθ’ ὁμοφρονέοντε νοήμασιν οἶκον ἔχητον
ὁμοφροσύνην: Od. 6:181: ἄνδρα τε καὶ οἶκον, καὶ ὁμοφροσύνην ὀπάσειαν
ὁμοφροσύνῃσιν: Od. 15:198: ἥδε δ’ ὁδὸς καὶ μᾶλλον ὁμοφροσύνῃσιν ἐνήσει.
ὄμφακές: Od. 7:125: ἄλλας δὲ τραπέουσι· πάροιθε δέ τ’ ὄμφακές εἰσιν
ὀμφαλόεν: Il. 24:269: πύξινον ὀμφαλόεν εὖ οἰήκεσσιν ἀρηρός·
ὀμφαλόεσσαι: Il. 4:448: χαλκεοθωρήκων· ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι
ὀμφαλόεσσαι: Il. 8:62: χαλκεοθωρήκων· ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι
ὀμφαλόεσσαι: Il. 12:161: βαλλομένων μυλάκεσσι καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι.
ὀμφαλόεσσαι: Il. 13:264: τώ μοι δούρατά τ’ ἔστι καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι
ὀμφαλόεσσαι: Il. 16:214: ὣς ἄραρον κόρυθές τε καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι.
ὀμφαλόεσσαι: Il. 19:360: νηῶν ἐκφορέοντο καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι
ὀμφαλόεσσαν: Il. 22:111: εἰ δέ κεν ἀσπίδα μὲν καταθείομαι ὀμφαλόεσσαν
ὀμφαλοέσσας: Od. 19:32: ἐσφόρεον κόρυθάς τε καὶ ἀσπίδας ὀμφαλοέσσας
ὀμφαλοέσσης: Il. 6:118: ἄντυξ ἣ πυμάτη θέεν ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης.
ὀμφαλοέσσης: Il. 11:259: τὸν δ’ ἕλκοντ’ ἀν’ ὅμιλον ὑπ’ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης
ὀμφαλοέσσης: Il. 11:424: δουρὶ κατὰ πρότμησιν ὑπ’ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης
ὀμφαλοέσσης: Il. 11:457: ἔξω τε χροὸς ἕλκε καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης·
ὀμφαλοὶ: Il. 11:34: ἐν δέ οἱ ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο
ὀμφαλόν: Il. 4:525: Πείροος, οὖτα δὲ δουρὶ παρ’ ὀμφαλόν· ἐκ δ’ ἄρα πᾶσαι
ὀμφαλὸν: Il. 13:192: σμερδαλέῳ κεκάλυφθ’· ὃ δ’ ἄρ’ ἀσπίδος ὀμφαλὸν οὖτα,
ὀμφαλὸν: Il. 20:416: ἀντικρὺ δὲ διέσχε παρ’ ὀμφαλὸν ἔγχεος αἰχμή,
ὀμφαλόν: Il. 21:180: γαστέρα γάρ μιν τύψε παρ’ ὀμφαλόν, ἐκ δ’ ἄρα πᾶσαι
ὀμφαλόν: Il. 24:273: τρὶς δ’ ἑκάτερθεν ἔδησαν ἐπ’ ὀμφαλόν, αὐτὰρ ἔπειτα
ὀμφαλός: Od. 1:50: νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, ὅθι τ’ ὀμφαλός ἐστι θαλάσσης,
ὀμφαλοῦ: Il. 13:568: αἰδοίων τε μεσηγὺ καὶ ὀμφαλοῦ, ἔνθα μάλιστα
ὀμφή: Il. 2:41: ἔγρετο δ’ ἐξ ὕπνου, θείη δέ μιν ἀμφέχυτ’ ὀμφή·
ὀμφῇ: Od. 3:215: ἐχθαίρουσ’ ἀνὰ δῆμον, ἐπισπόμενοι θεοῦ ὀμφῇ.
ὀμφῇ: Od. 16:96: ἐχθαίρουσ’ ἀνὰ δῆμον ἐπισπόμενοι θεοῦ ὀμφῇ·
ὀμφῆς: Il. 20:129: εἰ δ’ Ἀχιλεὺς οὐ ταῦτα θεῶν ἐκ πεύσεται ὀμφῆς
ὁμωθῆναι: Il. 14:209: εἰς εὐνὴν ἀνέσαιμι ὁμωθῆναι φιλότητι,
ὁμώνυμοι: Il. 17:720: ἶσον θυμὸν ἔχοντες ὁμώνυμοι, οἳ τὸ πάρος περ
ὁμῶς: Il. 1:196: ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε·
ὁμῶς: Il. 1:209: ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε·
ὁμῶς: Il. 5:535: Περγασίδην, ὃν Τρῶες ὁμῶς Πριάμοιο τέκεσσι
ὁμῶς: Il. 8:214: πλῆθεν ὁμῶς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν ἀσπιστάων
ὁμῶς: Il. 9:312: ἐχθρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς Ἀΐδαο πύλῃσιν
ὁμῶς: Il. 9:320: κάτθαν’ ὁμῶς ὅ τ’ ἀεργὸς ἀνὴρ ὅ τε πολλὰ ἐοργώς.
ὁμῶς: Il. 9:601: οὐκέθ’ ὁμῶς τιμῆς ἔσεαι πόλεμόν περ ἀλαλκών,
ὁμῶς: Il. 11:707: ἦλθον ὁμῶς αὐτοί τε πολεῖς καὶ μώνυχες ἵπποι
ὅμως: Il. 12:393: αὐτίκ’ ἐπεί τ’ ἐνόησεν· ὅμως δ’ οὐ λήθετο χάρμης,
ὁμῶς: Il. 14:72: οἶδα δὲ νῦν ὅτε τοὺς μὲν ὁμῶς μακάρεσσι θεοῖσι
ὁμῶς: Il. 15:98: πᾶσιν ὁμῶς θυμὸν κεχαρησέμεν, οὔτε βροτοῖσιν
ὁμῶς: Il. 15:257: ῥύομ’, ὁμῶς αὐτόν τε καὶ αἰπεινὸν πτολίεθρον.
ὁμῶς: Il. 17:422: πάντας ὁμῶς, μή πώ τις ἐρωείτω πολέμοιο.
ὁμῶς: Il. 17:644: ἠέρι γὰρ κατέχονται ὁμῶς αὐτοί τε καὶ ἵπποι.
ὁμῶς: Il. 21:62: ἢ ἄρ’ ὁμῶς καὶ κεῖθεν ἐλεύσεται, ἦ μιν ἐρύξει
ὁμῶς: Il. 21:521: Τρῶας ὁμῶς αὐτούς τ’ ὄλεκεν καὶ μώνυχας ἵππους.
ὁμῶς: Il. 24:73: μήτηρ παρμέμβλωκεν ὁμῶς νύκτάς τε καὶ ἦμαρ.
ὁμῶς: Od. 4:775: πάντες ὁμῶς, μή πού τις ἀπαγγείλῃσι καὶ εἴσω.
ὁμῶς: Od. 8:542: ἀλλ’ ἄγ’ ὁ μὲν σχεθέτω, ἵν’ ὁμῶς τερπώμεθα πάντες,
ὁμῶς: Od. 10:28: ἐννῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ,
ὁμῶς: Od. 10:80: ἑξῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ·
ὅμως: Od. 11:565: ἔνθα χ’ ὅμως προσέφη κεχολωμένος, ἤ κεν ἐγὼ τόν·
ὁμῶς: Od. 13:405: ὅς τοι ὑῶν ἐπίουρος, ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδε,
ὁμῶς: Od. 14:156: ἐχθρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς Ἀΐδαο πύλῃσι
ὁμῶς: Od. 15:34: νυκτὶ δ’ ὁμῶς πλείειν· πέμψει δέ τοι οὖρον ὄπισθεν
ὁμῶς: Od. 15:39: ὅς τοι ὑῶν ἐπίουρος, ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδεν.
ὁμῶς: Od. 15:476: ἑξῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ·
ὁμῶς: Od. 23:332: πάντες ὁμῶς, αὐτὸς δὲ κακὰς ὑπὸ κῆρας ἄλυξεν·
ὁμῶς: Od. 24:63: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μέν σε ὁμῶς νύκτας τε καὶ ἦμαρ
ὁμῶς: Od. 24:415: οἱ δ’ ἄρ’ ὁμῶς ἀΐοντες ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος