A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
με: Il. 1:74: “ Ὦ Ἀχιλεῦ, κέλεαί με, Διῒ φίλε, μυθήσασθαι
με: Il. 1:83: ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι· σὺ δὲ φράσαι εἴ με σαώσεις. ”
με: Il. 1:132: κλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις.
με: Il. 1:134: ἧσθαι δευόμενον, κέλεαι δέ με τῆνδ’ ἀποδοῦναι;
με: Il. 1:175: οἵ κέ με τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα Ζεύς.
με: Il. 1:354: Ζεὺς ὑψιβρεμέτης· νῦν δ’ οὐδέ με τυτθὸν ἔτισεν·
μέ: Il. 1:521: νεικεῖ, καί τέ μέ φησι μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν.
με: Il. 1:590: ἤδη γάρ με καὶ ἄλλοτ’ ἀλεξέμεναι μεμαῶτα
με: Il. 1:594: ἔνθά με Σίντιες ἄνδρες ἄφαρ κομίσαντο πεσόντα. ”
με: Il. 2:59: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί με πρὸς μῦθον ἔειπεν·
με: Il. 2:111: Ζεύς με μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ
με: Il. 2:114: νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με κελεύει
με: Il. 2:132: οἵ με μέγα πλάζουσι καὶ οὐκ εἰῶσ’ ἐθέλοντα
με: Il. 2:376: ὅς με μετ’ ἀπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεα βάλλει.
με: Il. 2:414: πρίν με κατὰ πρηνὲς βαλέειν Πριάμοιο μέλαθρον
με: Il. 3:59: Ἕκτορ ἐπεί με κατ’ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ’ ὑπὲρ αἶσαν·
με: Il. 3:351: Ζεῦ ἄνα δὸς τίσασθαι ὅ με πρότερος κάκ’ ἔοργε
με: Il. 3:399: δαιμονίη, τί με ταῦτα λιλαίεαι ἠπεροπεύειν;
με: Il. 3:400: ἦ πῄ με προτέρω πολίων εὖ ναιομενάων
με: Il. 3:438: μή με γύναι χαλεποῖσιν ὀνείδεσι θυμὸν ἔνιπτε·
με: Il. 3:446: ὥς σεο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.
με: Il. 4:59: καί με πρεσβυτάτην τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης,
με: Il. 4:321: εἰ τότε κοῦρος ἔα νῦν αὖτέ με γῆρας ὀπάζει.
με: Il. 5:104: δήθ’ ἀνσχήσεσθαι κρατερὸν βέλος, εἰ ἐτεόν με
μέ: Il. 5:119: ὅς μ’ ἔβαλε φθάμενος καὶ ἐπεύχεται, οὐδέ μέ φησι
με: Il. 5:359: φίλε κασίγνητε κόμισαί τέ με δός τέ μοι ἵππους,
με: Il. 5:361: λίην ἄχθομαι ἕλκος ὅ με βροτὸς οὔτασεν ἀνὴρ
με: Il. 5:376: οὖτά με Τυδέος υἱὸς ὑπέρθυμος Διομήδης,
με: Il. 5:684: Πριαμίδη, μὴ δή με ἕλωρ Δαναοῖσιν ἐάσῃς
με: Il. 5:685: κεῖσθαι, ἀλλ’ ἐπάμυνον· ἔπειτά με καὶ λίποι αἰὼν
με: Il. 5:817: οὔτέ τί με δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτέ τις ὄκνος,
με: Il. 6:333: Ἕκτορ ἐπεί με κατ’ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ’ ὑπὲρ αἶσαν,
με: Il. 6:337: νῦν δέ με παρειποῦσ’ ἄλοχος μαλακοῖς ἐπέεσσιν
με: Il. 6:345: ὥς μ’ ὄφελ’ ἤματι τῷ ὅτε με πρῶτον τέκε μήτηρ
με: Il. 6:348: ἔνθά με κῦμ’ ἀπόερσε πάρος τάδε ἔργα γενέσθαι.
με: Il. 6:360: μή με κάθιζ’ Ἑλένη φιλέουσά περ· οὐδέ με πείσεις·
με: Il. 6:360: μή με κάθιζ’ Ἑλένη φιλέουσά περ· οὐδέ με πείσεις·
με: Il. 6:444: οὐδέ με θυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ μάθον ἔμμεναι ἐσθλὸς
με: Il. 6:464: ἀλλά με τεθνηῶτα χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτοι
με: Il. 7:68: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
με: Il. 7:79: σῶμα δὲ οἴκαδ’ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με
με: Il. 7:197: οὐ γάρ τίς με βίῃ γε ἑκὼν ἀέκοντα δίηται
με: Il. 7:349: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
με: Il. 7:369: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
με: Il. 8:6: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
με: Il. 8:293: Ἀτρεΐδη κύδιστε τί με σπεύδοντα καὶ αὐτὸν
με: Il. 8:451: οὐκ ἄν με τρέψειαν ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ.
με: Il. 9:18: Ζεύς με μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ
με: Il. 9:21: νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με κελεύει
με: Il. 9:345: μή μευ πειράτω εὖ εἰδότος· οὐδέ με πείσει.
με: Il. 9:393: ἢν γὰρ δή με σαῶσι θεοὶ καὶ οἴκαδ’ ἵκωμαι,
μέ: Il. 9:410: μήτηρ γάρ τέ μέ φησι θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
με: Il. 9:442: τοὔνεκά με προέηκε διδασκέμεναι τάδε πάντα,
με: Il. 9:476: ἐς Πηλῆα ἄναχθ’· ὃ δέ με πρόφρων ὑπέδεκτο,
με: Il. 9:603: Φοῖνιξ ἄττα γεραιὲ διοτρεφὲς οὔ τί με ταύτης
με: Il. 10:249: Τυδεΐδη μήτ’ ἄρ με μάλ’ αἴνεε μήτέ τι νείκει·
με: Il. 10:280: κινύμενος· νῦν αὖτε μάλιστά με φῖλαι Ἀθήνη,
με: Il. 10:291: ὣς νῦν μοι ἐθέλουσα παρίσταο καί με φύλασσε.
με: Il. 10:443: ἠέ με δήσαντες λίπετ’ αὐτόθι νηλέϊ δεσμῷ,
με: Il. 10:534: ψεύσομαι, ἦ ἔτυμον ἐρέω; κέλεται δέ με θυμός.
με: Il. 11:201: Ζεύς με πατὴρ προέηκε τεῒν τάδε μυθήσασθαι.
με: Il. 11:389: οὐκ ἀλέγω, ὡς εἴ με γυνὴ βάλοι ἢ πάϊς ἄφρων·
με: Il. 11:605: τίπτέ με κικλήσκεις Ἀχιλεῦ; τί δέ σε χρεὼ ἐμεῖο;
με: Il. 11:614: ἵπποι γάρ με παρήϊξαν πρόσσω μεμαυῖαι.
με: Il. 11:647: οὐχ ἕδος ἐστὶ γεραιὲ διοτρεφές, οὐδέ με πείσεις.
με: Il. 11:648: αἰδοῖος νεμεσητὸς ὅ με προέηκε πυθέσθαι
με: Il. 11:716: ἀλλὰ μάλ’ ἐσσυμένους πολεμίζειν. οὐδέ με Νηλεὺς
με: Il. 12:176: ἀργαλέον δέ με ταῦτα θεὸν ὣς πάντ’ ἀγορεῦσαι·
με: Il. 13:153: ἀλλ’ ὀΐω χάσσονται ὑπ’ ἔγχεος, εἰ ἐτεόν με
με: Il. 13:826: εἴην ἤματα πάντα, τέκοι δέ με πότνια Ἥρη,
με: Il. 14:104: ὦ Ὀδυσεῦ μάλα πώς με καθίκεο θυμὸν ἐνιπῇ
με: Il. 14:126: τὼ οὐκ ἄν με γένος γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φάντες
με: Il. 14:195: αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,
με: Il. 14:249: ἤδη γάρ με καὶ ἄλλο τεὴ ἐπίνυσσεν ἐφετμὴ
με: Il. 14:302: οἵ με σφοῖσι δόμοισιν ἐῢ τρέφον ἠδ’ ἀτίταλλον·
με: Il. 14:327: ὡς σέο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.
με: Il. 15:93: μή με θεὰ Θέμι ταῦτα διείρεο· οἶσθα καὶ αὐτὴ
με: Il. 15:196: χερσὶ δὲ μή τί με πάγχυ κακὸν ὣς δειδισσέσθω·
με: Il. 15:248: οὐκ ἀΐεις ὅ με νηυσὶν ἔπι πρυμνῇσιν Ἀχαιῶν
με: Il. 16:90: Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν· ἀτιμότερον δέ με θήσεις·
με: Il. 16:845: νίκην Ζεὺς Κρονίδης καὶ Ἀπόλλων, οἵ με δάμασσαν
με: Il. 16:849: ἀλλά με μοῖρ’ ὀλοὴ καὶ Λητοῦς ἔκτανεν υἱός,
με: Il. 16:850: ἀνδρῶν δ’ Εὔφορβος· σὺ δέ με τρίτος ἐξεναρίζεις.
με: Il. 17:16: τώ με ἔα κλέος ἐσθλὸν ἐνὶ Τρώεσσιν ἀρέσθαι,
με: Il. 17:95: αἰδεσθείς, μή πώς με περιστήωσ’ ἕνα πολλοί·
με: Il. 17:174: ὅς τέ με φῂς Αἴαντα πελώριον οὐχ ὑπομεῖναι.
με: Il. 17:564: Πατρόκλῳ· μάλα γάρ με θανὼν ἐσεμάσσατο θυμόν.
με: Il. 18:126: μὴ δέ μ’ ἔρυκε μάχης φιλέουσά περ· οὐδέ με πείσεις.
με: Il. 18:184: Ἥρη με προέηκε Διὸς κυδρὴ παράκοιτις·
με: Il. 18:189: μήτηρ δ’ οὔ με φίλη πρίν γ’ εἴα θωρήσσεσθαι
με: Il. 18:406: ἣ νῦν ἡμέτερον δόμον ἵκει· τώ με μάλα χρεὼ
με: Il. 18:426: αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,
με: Il. 19:67: νῦν δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ παύω χόλον, οὐδέ τί με χρὴ
με: Il. 19:86: καί τέ με νεικείεσκον· ἐγὼ δ’ οὐκ αἴτιός εἰμι,
με: Il. 19:102: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγει.
με: Il. 19:187: ταῦτα δ’ ἐγὼν ἐθέλω ὀμόσαι, κέλεται δέ με θυμός,
με: Il. 19:291: ἄνδρα μὲν ᾧ ἔδοσάν με πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
με: Il. 19:306: μή με πρὶν σίτοιο κελεύετε μηδὲ ποτῆτος
με: Il. 20:87: Πριαμίδη τί με ταῦτα καὶ οὐκ ἐθέλοντα κελεύεις
με: Il. 20:90: στήσομαι, ἀλλ’ ἤδη με καὶ ἄλλοτε δουρὶ φόβησεν
με: Il. 20:200: Πηλεΐδη μὴ δὴ ἐπέεσσί με νηπύτιον ὣς
με: Il. 20:431: Πηλεΐδη μὴ δὴ ἐπέεσσί με νηπύτιον ὣς
με: Il. 21:82: πολλὰ παθών· νῦν αὖ με τεῇς ἐν χερσὶν ἔθηκε
με: Il. 21:84: ὅς με σοὶ αὖτις δῶκε· μινυνθάδιον δέ με μήτηρ
με: Il. 21:84: ὅς με σοὶ αὖτις δῶκε· μινυνθάδιον δέ με μήτηρ
με: Il. 21:95: μή με κτεῖν’, ἐπεὶ οὐχ ὁμογάστριος Ἕκτορός εἰμι,
με: Il. 21:109: πατρὸς δ’ εἴμ’ ἀγαθοῖο, θεὰ δέ με γείνατο μήτηρ·
με: Il. 21:226: ἀντιβίην, ἤ κέν με δαμάσσεται, ἦ κεν ἐγὼ τόν.
με: Il. 21:273: Ζεῦ πάτερ ὡς οὔ τίς με θεῶν ἐλεεινὸν ὑπέστη
με: Il. 21:276: ἀλλὰ φίλη μήτηρ, ἥ με ψεύδεσσιν ἔθελγεν·
με: Il. 21:281: νῦν δέ με λευγαλέῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι
με: Il. 21:462: ἐννοσίγαι’ οὐκ ἄν με σαόφρονα μυθήσαιο
με: Il. 21:555: αἱρήσει με καὶ ὧς, καὶ ἀνάλκιδα δειροτομήσει.
με: Il. 21:564: καί με μεταΐξας μάρψῃ ταχέεσσι πόδεσσιν.
με: Il. 22:8: τίπτέ με Πηλέος υἱὲ ποσὶν ταχέεσσι διώκεις
με: Il. 22:9: αὐτὸς θνητὸς ἐὼν θεὸν ἄμβροτον; οὐδέ νύ πώ με
με: Il. 22:13: οὐ μέν με κτενέεις, ἐπεὶ οὔ τοι μόρσιμός εἰμι.
με: Il. 22:66: αὐτὸν δ’ ἂν πύματόν με κύνες πρώτῃσι θύρῃσιν
με: Il. 22:124: οὐδέ τί μ’ αἰδέσεται, κτενέει δέ με γυμνὸν ἐόντα
με: Il. 22:252: μεῖναι ἐπερχόμενον· νῦν αὖτέ με θυμὸς ἀνῆκε
με: Il. 22:297: ὢ πόποι ἦ μάλα δή με θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν·
με: Il. 22:302: Ζηνί τε καὶ Διὸς υἷι ἑκηβόλῳ, οἵ με πάρος γε
με: Il. 22:303: πρόφρονες εἰρύατο· νῦν αὖτέ με μοῖρα κιχάνει.
με: Il. 22:339: μή με ἔα παρὰ νηυσὶ κύνας καταδάψαι Ἀχαιῶν,
με: Il. 22:342: σῶμα δὲ οἴκαδ’ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με
με: Il. 22:345: μή με κύον γούνων γουνάζεο μὴ δὲ τοκήων·
με: Il. 22:346: αἲ γάρ πως αὐτόν με μένος καὶ θυμὸς ἀνήη
με: Il. 23:71: θάπτέ με ὅττι τάχιστα πύλας Ἀΐδαο περήσω.
με: Il. 23:72: τῆλέ με εἴργουσι ψυχαὶ εἴδωλα καμόντων,
μέ: Il. 23:73: οὐδέ μέ πω μίσγεσθαι ὑπὲρ ποταμοῖο ἐῶσιν,
με: Il. 23:76: νίσομαι ἐξ Ἀΐδαο, ἐπήν με πυρὸς λελάχητε.
με: Il. 23:85: εὖτέ με τυτθὸν ἐόντα Μενοίτιος ἐξ Ὀπόεντος
με: Il. 23:89: ἔνθά με δεξάμενος ἐν δώμασιν ἱππότα Πηλεὺς
με: Il. 23:145: κεῖσέ με νοστήσαντα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
με: Il. 23:416: στεινωπῷ ἐν ὁδῷ παραδύμεναι, οὐδέ με λήσει.
με: Il. 23:558: Ἀντίλοχ’, εἰ μὲν δή με κελεύεις οἴκοθεν ἄλλο
με: Il. 23:606: οὐ γάρ κέν με τάχ’ ἄλλος ἀνὴρ παρέπεισεν Ἀχαιῶν.
με: Il. 24:90: τίπτέ με κεῖνος ἄνωγε μέγας θεός; αἰδέομαι δὲ
με: Il. 24:219: ὄρνις ἐνὶ μεγάροισι κακὸς πέλευ· οὐδέ με πείσεις.
με: Il. 24:226: βούλομαι· αὐτίκα γάρ με κατακτείνειεν Ἀχιλλεὺς
με: Il. 24:430: αὐτόν τε ῥῦσαι, πέμψον δέ με σύν γε θεοῖσιν,
με: Il. 24:433: πειρᾷ ἐμεῖο γεραιὲ νεωτέρου, οὐδέ με πείσεις,
με: Il. 24:434: ὅς με κέλῃ σέο δῶρα παρὲξ Ἀχιλῆα δέχεσθαι.
με: Il. 24:461: Ἑρμείας· σοὶ γάρ με πατὴρ ἅμα πομπὸν ὄπασσεν.
με: Il. 24:557: σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, ἐπεί με πρῶτον ἔασας
με: Il. 24:563: καὶ δέ σε γιγνώσκω Πρίαμε φρεσίν, οὐδέ με λήθεις,
με: Il. 24:635: λέξον νῦν με τάχιστα διοτρεφές, ὄφρα καὶ ἤδη
με: Il. 24:725: ἆνερ ἀπ’ αἰῶνος νέος ὤλεο, κὰδ δέ με χήρην
με: Il. 24:768: ἀλλ’ εἴ τίς με καὶ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισιν ἐνίπτοι
με: Il. 24:775: ἤπιος οὐδὲ φίλος, πάντες δέ με πεφρίκασιν.
μέ: Od. 1:215: μήτηρ μέν τέ μέ φησι τοῦ ἔμμεναι, αὐτὰρ ἐγώ γε
με: Od. 1:220: τοῦ μ’ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπεὶ σύ με τοῦτ’ ἐρεείνεις.”
με: Od. 1:251: οἶκον ἐμόν· τάχα δή με διαῤῥαίσουσι καὶ αὐτόν.”
με: Od. 1:304: ἠδ’ ἑτάρους, οἵ πού με μάλ’ ἀσχαλόωσι μένοντες·
με: Od. 1:342: τείρει, ἐπεί με μάλιστα καθίκετο πένθος ἄλαστον.
με: Od. 2:132: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δέ με πόλλ’ ἀποτίνειν
με: Od. 4:140: ψεύσομαι ἦ ἔτυμον ἐρέω; κέλεται δέ με θυμός.
με: Od. 4:254: μή με πρὶν Ὀδυσῆα μετὰ Τρώεσσ’ ἀναφῆναι,
με: Od. 4:364: εἰ μή τίς με θεῶν ὀλοφύρατο καί μ’ ἐλέησε,
με: Od. 4:396: μή πώς με προϊδὼν ἠὲ προδαεὶς ἀλέηται·
με: Od. 4:465: οἶσθα, γέρον· τί με ταῦτα παρατροπέων ἐρεείνεις;
με: Od. 4:492: Ἀτρεΐδη, τί με ταῦτα διείρεαι; οὐδέ τί σε χρὴ
με: Od. 4:542: δὴ τότε με προσέειπε γέρων ἅλιος νημερτής·
με: Od. 4:594: “Ἀτρεΐδη, μὴ δή με πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἔρυκε.
με: Od. 4:599: ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ· σὺ δέ με χρόνον ἐνθάδ’ ἐρύκεις.
με: Od. 4:619: κεῖσέ με νοστήσαντα· τεῒν δ’ ἐθέλω τόδ’ ὀπάσσαι.”
με: Od. 4:734: ἤ κέ με τεθνηυῖαν ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπεν.
με: Od. 4:743: “νύμφα φίλη, σὺ μὲν ἄρ με κατάκτανε νηλέϊ χαλκῷ,
με: Od. 4:812: καί με κέλεαι παύσασθαι ὀϊζύος ἠδ’ ὀδυνάων
με: Od. 4:829: ἣ νῦν με προέηκε τεῒν τάδε μυθήσασθαι.”
με: Od. 5:89: αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,
με: Od. 5:174: ἥ με κέλεαι σχεδίῃ περάαν μέγα λαῖτμα θαλάσσης,
με: Od. 5:189: αὐτῇ μηδοίμην, ὅτε με χρειὼ τόσον ἵκοι·
με: Od. 5:312: νῦν δέ με λευγαλέῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι.”
με: Od. 5:357: ἀθανάτων, ὅ τέ με σχεδίης ἀποβῆναι ἀνώγει.
με: Od. 5:471: θάμνοισ’ ἐν πυκινοῖσι καταδράθω, εἴ με μεθείη
με: Od. 6:122: ὥς τέ με κουράων ἀμφήλυθε θῆλυς ἀϋτή,
με: Od. 6:169: γούνων ἅψασθαι· χαλεπὸν δέ με πένθος ἱκάνει.
με: Od. 7:28: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε πάτερ, δόμον, ὅν με κελεύεις,
με: Od. 7:48: “οὗτος δή τοι, ξεῖνε πάτερ, δόμος, ὅν με κελεύεις
με: Od. 7:187: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
με: Od. 7:220: ἐσθέμεναι κέλεται καὶ πινέμεν, ἐκ δέ με πάντων
με: Od. 7:224: καί περ πολλὰ παθόντα· ἰδόντα με καὶ λίποι αἰὼν
με: Od. 7:253: ἐννῆμαρ φερόμην· δεκάτῃ δέ με νυκτὶ μελαίνῃ
με: Od. 7:255: ναίει ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεός· ἥ με λαβοῦσα
με: Od. 7:276: νηχόμενος τόδε λαῖτμα διέτμαγον, ὄφρα με γαίῃ
με: Od. 7:289: δύσετό τ’ ἠέλιος, καί με γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν.
με: Od. 8:27: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
με: Od. 8:153: “Λαοδάμαν, τί με ταῦτα κελεύετε κερτομέοντες;
με: Od. 8:185: θυμοδακὴς γὰρ μῦθος· ἐπώτρυνας δέ με εἰπών.”
με: Od. 8:219: οἶος δή με Φιλοκτήτης ἀπεκαίνυτο τόξῳ
με: Od. 8:230: οἴοισιν δείδοικα ποσὶν μή τίς με παρέλθῃ
με: Od. 8:350: “μή με, Ποσείδαον γαιήοχε, ταῦτα κέλευε·
με: Od. 9:39: Ἰλιόθεν με φέρων ἄνεμος Κικόνεσσι πέλασσεν,
με: Od. 9:80: ἀλλά με κῦμα ῥόος τε περιγνάμπτοντα Μάλειαν
με: Od. 9:274: ὅς με θεοὺς κέλεαι ἢ δειδίμεν ἢ ἀλέασθαι.
με: Od. 9:278: οὔτε σεῦ οὔθ’ ἑτάρων, εἰ μὴ θυμός με κελεύοι.
με: Od. 9:302: χείρ’ ἐπιμασσάμενος· ἕτερος δέ με θυμὸς ἔρυκεν.
με: Od. 9:366: Οὖτις ἐμοί γ’ ὄνομα· Οὖτιν δέ με κικλήσκουσι
με: Od. 9:408: “ὦ φίλοι, Οὖτίς με κτείνει δόλῳ οὐδὲ βίηφιν.”
με: Od. 9:507: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ’ ἱκάνει.
με: Od. 10:14: μῆνα δὲ πάντα φίλει με καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα,
με: Od. 10:157: καὶ τότε τίς με θεῶν ὀλοφύρατο μοῦνον ἐόντα,
με: Od. 10:337: “ὦ Κίρκη, πῶς γάρ με κέλῃ σοὶ ἤπιον εἶναι,
με: Od. 10:341: ὄφρα με γυμνωθέντα κακὸν καὶ ἀνήνορα θήῃς.
με: Od. 10:365: ἀμφὶ δέ με χλαῖναν καλὴν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
με: Od. 10:376: χεῖρας ἰάλλοντα, στυγερὸν δέ με πένθος ἔχοντα,
με: Od. 10:397: ἔγνωσαν δέ με κεῖνοι, ἔφυν τ’ ἐν χερσὶν ἕκαστος·
με: Od. 10:542: ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν·
με: Od. 11:61: ἆσέ με δαίμονος αἶσα κακὴ καὶ ἀθέσφατος οἶνος·
με: Od. 11:74: ἀλλά με κακκῆαι σὺν τεύχεσιν, ἅσσα μοί ἐστι,
με: Od. 11:144: εἰπέ, ἄναξ, πῶς κέν με ἀναγνοίη τὸν ἐόντα;”
με: Od. 11:164: “μῆτερ ἐμή, χρειώ με κατήγαγεν εἰς Ἀΐδαο
με: Od. 11:202: ἀλλά με σός τε πόθος σά τε μήδεα, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ,
με: Od. 11:206: τρὶς μὲν ἐφωρμήθην, ἑλέειν τέ με θυμὸς ἀνώγει,
με: Od. 11:356: εἴ με καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἀνώγοιτ’ αὐτόθι μίμνειν
με: Od. 11:453: ὀφθαλμοῖσιν ἔασε· πάρος δέ με πέφνε καὶ αὐτόν.
με: Od. 11:463: “Ἀτρεΐδη, τί με ταῦτα διείρεαι; οὐδέ τι οἶδα,
με: Od. 11:471: ἔγνω δὲ ψυχή με ποδώκεος Αἰακίδαο
με: Od. 11:507: πᾶσαν ἀληθείην μυθήσομαι, ὥς με κελεύεις·
με: Od. 11:530: δάκρυ’ ὀμορξάμενον· ὁ δέ με μάλα πόλλ’ ἱκέτευεν
με: Od. 12:160: οἶον ἔμ’ ἠνώγει ὄπ’ ἀκουέμεν· ἀλλά με δεσμῷ
με: Od. 12:297: “Εὐρύλοχ’, ἦ μάλα δή με βιάζετε μοῦνον ἐόντα.
με: Od. 12:369: καὶ τότε με κνίσης ἀμφήλυθεν ἡδὺς ἀϋτμή·
με: Od. 12:372: ἦ με μάλ’ εἰς ἄτην κοιμήσατε νηλέϊ ὕπνῳ,
με: Od. 12:447: ἔνθεν δ’ ἐννῆμαρ φερόμην, δεκάτῃ δέ με νυκτὶ
με: Od. 13:39: πέμπετέ με σπείσαντες ἀπήμονα, χαίρετε δ’ αὐτοί.
με: Od. 13:129: τιμήεις ἔσομαι, ὅτε με βροτοὶ οὔ τι τίουσι,
με: Od. 13:172: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ’ ἱκάνει
με: Od. 13:262: οὕνεκά με στερέσαι τῆς ληΐδος ἤθελε πάσης
με: Od. 13:321: ἠλώμην, εἷός με θεοὶ κακότητος ἔλυσαν·
με: Od. 13:359: αἴ κεν ἐᾷ πρόφρων με Διὸς θυγάτηρ ἀγελείη
με: Od. 13:393: “καὶ λίην τοι ἐγώ γε παρέσσομαι, οὐδέ με λήσεις,
με: Od. 14:54: ὅττι μάλιστ’ ἐθέλεις, ὅτι με πρόφρων ὑπέδεξο.”
με: Od. 14:67: τῶ κέ με πόλλ’ ὤνησεν ἄναξ, εἰ αὐτόθ’ ἐγήρα·
με: Od. 14:154: ἕσσαι με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά·
με: Od. 14:168: πῖνε, καὶ ἄλλα παρὲξ μεμνώμεθα, μηδέ με τούτων
με: Od. 14:203: παλλακίς, ἀλλά με ἶσον ἰθαιγενέεσσιν ἐτίμα
με: Od. 14:215: γινώσκειν· ἦ γάρ με δύη ἔχει ἤλιθα πολλή.
με: Od. 14:246: Αἴγυπτόνδε με θυμὸς ἀνώγει ναυτίλλεσθαι,
με: Od. 14:275: αὐτοῦ ἐν Αἰγύπτῳ· ἔτι γάρ νύ με πῆμ’ ὑπέδεκτο· -
με: Od. 14:314: ἐννῆμαρ φερόμην, δεκάτῃ δέ με νυκτὶ μελαίνῃ
με: Od. 14:316: ἔνθα με Θεσπρωτῶν βασιλεὺς ἐκομίσσατο Φείδων
με: Od. 14:320: ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν.
με: Od. 14:341: ἐκ μέν με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἔδυσαν,
με: Od. 14:342: ἀμφὶ δέ με ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
με: Od. 14:358: ῥηϊδίως, καί με σταθμῷ ἐπέλασσαν ἄγοντες
με: Od. 14:363: ἀλλὰ τά γ’ οὐ κατὰ κόσμον, ὀΐομαι, οὐδέ με πείσεις,
με: Od. 14:396: ἕσσας με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα πέμψαι
με: Od. 14:441: ὡς ἐμοί, ὅττι με τοῖον ἐόντ’ ἀγαθοῖσι γεραίρεις.”
με: Od. 14:487: οὔ τοι ἔτι ζωοῖσι μετέσσομαι, ἀλλά με χεῖμα
με: Od. 14:492: φθεγξάμενος δ’ ὀλίγῃ ὀπί με πρὸς μῦθον ἔειπε·
με: Od. 15:119: κεῖσέ με νοστήσαντα· τεῒν δ’ ἐθέλω τόδ’ ὀπάσσαι.”
με: Od. 15:199: μή με παρὲξ ἄγε νῆα, διοτρεφές, ἀλλὰ λίπ’ αὐτοῦ,
με: Od. 15:277: ἀλλά με νηὸς ἔφεσσαι, ἐπεί σε φυγὼν ἱκέτευσα,
με: Od. 15:278: μή με κατακτείνωσι· διωκέμεναι γὰρ ὀΐω.”
με: Od. 15:311: ὅς κέ με κεῖσ’ ἀγάγῃ· κατὰ δὲ πτόλιν αὐτὸς ἀνάγκῃ
με: Od. 15:346: νῦν δ’ ἐπεὶ ἰσχανάᾳς μεῖναί τέ με κεῖνον ἄνωγας,
με: Od. 15:370: ἀγρόνδε προΐαλλε· φίλει δέ με κηρόθι μᾶλλον.
με: Od. 15:428: ἀγρόθεν ἐρχομένην, πέρασαν δέ με δεῦρ’ ἀγαγόντες
με: Od. 15:440: “σιγῇ νῦν· μή τίς με προσαυδάτω ἐπέεσσιν
με: Od. 15:483: ἔνθα με Λαέρτης πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν.
με: Od. 16:105: εἰ δ’ αὖ με πληθυῖ δαμασαίατο μοῦνον ἐόντα,
με: Od. 16:128: οἶκον ἐμόν· τάχα δή με διαῤῥαίσουσι καὶ αὐτόν.
με: Od. 16:194: “οὐ σύ γ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι πατὴρ ἐμός, ἀλλά με δαίμων
με: Od. 16:208: ἥ τέ με τοῖον ἔθηκεν ὅπως ἐθέλει, δύναται γάρ,
με: Od. 16:466: ἄστυ καταβλώσκοντα· τάχιστά με θυμὸς ἀνώγει
με: Od. 17:6: “ἄττ’, ἦ τοι μὲν ἐγὼν εἶμ’ ἐς πόλιν, ὄφρα με μήτηρ
με: Od. 17:9: πρίν γ’ αὐτόν με ἴδηται· ἀτὰρ σοί γ’ ὧδ’ ἐπιτέλλω·
με: Od. 17:24: αἰνῶς γὰρ τάδε εἵματ’ ἔχω κακά· μή με δαμάσσῃ
με: Od. 17:110: δεξάμενος δέ με κεῖνος ἐν ὑψηλοῖσι δόμοισιν
με: Od. 17:469: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
με: Od. 18:20: χερσὶ δὲ μή τι λίην προκαλίζεο, μή με χολώσῃς,
με: Od. 18:53: ἄνδρα γέροντα δύῃ ἀρημένον· ἀλλά με γαστὴρ
με: Od. 18:57: πλήξῃ ἀτασθάλλων, τούτῳ δέ με ἶφι δαμάσσῃ.”
με: Od. 18:201: “ἦ με μάλ’ αἰνοπαθῆ μαλακὸν περὶ κῶμ’ ἐκάλυψεν.
με: Od. 18:231: ἐκ γάρ με πλήσσουσι παρήμενοι ἄλλοθεν ἄλλος
με: Od. 18:319: οὔ τί με νικήσουσι· πολυτλήμων δὲ μάλ’ εἰμί.”
με: Od. 18:352: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
με: Od. 19:91: “πάντως, θαρσαλέη, κύον ἀδδεές, οὔ τί με λήθεις
με: Od. 19:118: μνησαμένῳ· μάλα δ’ εἰμὶ πολύστονος· οὐδέ τί με χρὴ
με: Od. 19:122: φῇ δὲ δάκρυ πλώειν βεβαρηότα με φρένας οἴνῳ.”
με: Od. 19:154: καὶ τότε δή με διὰ δμῳάς, κύνας οὐκ ἀλεγούσας,
με: Od. 20:213: τὰς δ’ ἄλλοι με κέλονται ἀγινέμεναι σφίσιν αὐτοῖς
με: Od. 21:102: “ὢ πόποι, ἦ μάλα με Ζεὺς ἄφρονα θῆκε Κρονίων·
με: Od. 21:110: καὶ δ’ αὐτοὶ τόδε ἴστε· τί με χρὴ μητέρος αἴνου; -
με: Od. 21:194: ἦ αὐτὸς κεύθω; φάσθαι δέ με θυμὸς ἀνώγει.
με: Od. 21:219: οὐλήν, τήν ποτέ με σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι
με: Od. 21:276: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει·
με: Od. 21:427: οὐχ ὥς με μνηστῆρες ἀτιμάζοντες ὄνονται.
με: Od. 22:349: ὥς τε θεῷ· τῶ μή με λιλαίεο δειροτομῆσαι.
με: Od. 22:368: μή με περισθενέων δηλήσεται ὀξέϊ χαλκῷ,
με: Od. 22:377: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ κατὰ δῶμα πονήσομαι ὅττεό με χρή.”
με: Od. 23:15: τίπτε με λωβεύεις πολυπενθέα θυμὸν ἔχουσαν
με: Od. 23:43: πρίν γ’ ὅτε δή με σὸς υἱὸς ἀπὸ μεγάροιο κάλεσσε
με: Od. 23:51: πῦρ μέγα κηάμενος· σὲ δέ με προέηκε καλέσσαι.
με: Od. 23:76: εἰπέμεν· ἀλλά με κεῖνος ἑλὼν ἐπὶ μάστακα χερσὶν
με: Od. 23:116: τοὔνεκ’ ἀτιμάζει με καὶ οὔ πώ φησι τὸν εἶναι.
με: Od. 23:216: ἐῤῥίγει, μή τίς με βροτῶν ἀπάφοιτ’ ἐπέεσσιν
με: Od. 23:264: “δαιμονίη, τί τ’ ἄρ’ αὖ με μάλ’ ὀτρύνουσα κελεύεις
με: Od. 23:282: ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ με πέφνῃ
με: Od. 24:306: αὐτὰρ ἐμοί γ’ ὄνομ’ ἐστὶν Ἐπήριτος· ἀλλά με δαίμων
με: Od. 24:333: οἰχόμενον· σὺ δέ με προΐεις καὶ πότνια μήτηρ
με: Od. 24:478: “τέκνον ἐμόν, τί με ταῦτα διείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς;
μέγ’: Il. 1:158: ἀλλὰ σοὶ ὦ μέγ’ ἀναιδὲς ἅμ’ ἑσπόμεθ’ ὄφρα σὺ χαίρῃς,
μέγ’: Il. 1:517: Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
μέγ’: Il. 2:82: νῦν δ’ ἴδεν ὃς μέγ’ ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι·
μέγ’: Il. 2:239: ὃς καὶ νῦν Ἀχιλῆα ἕο μέγ’ ἀμείνονα φῶτα
μέγ’: Il. 2:274: νῦν δὲ τόδε μέγ’ ἄριστον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν,
μέγ’: Il. 2:333: Ὣς ἔφατ’, Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἴαχον, ἀμφὶ δὲ νῆες
μέγ’: Il. 2:394: Ὣς ἔφατ’, Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἴαχον ὡς ὅτε κῦμα
μέγ’: Il. 2:480: ἠΰτε βοῦς ἀγέληφι μέγ’ ἔξοχος ἔπλετο πάντων
μέγ’: Il. 2:763: Ἵπποι μὲν μέγ’ ἄρισται ἔσαν Φηρητιάδαο,
μέγ’: Il. 2:768: ἀνδρῶν αὖ μέγ’ ἄριστος ἔην Τελαμώνιος Αἴας
μέγ’: Il. 4:30: Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
μέγ’: Il. 4:38: σοὶ καὶ ἐμοὶ μέγ’ ἔρισμα μετ’ ἀμφοτέροισι γένηται.
μέγ’: Il. 4:125: λίγξε βιός, νευρὴ δὲ μέγ’ ἴαχεν, ἆλτο δ’ ὀϊστὸς
μέγ’: Il. 4:405: ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ’ ἀμείνονες εὐχόμεθ’ εἶναι·
μέγ’: Il. 5:285: δηρὸν ἔτ’ ἀνσχήσεσθαι· ἐμοὶ δὲ μέγ’ εὖχος ἔδωκας.
μέγ’: Il. 6:209: μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν, οἳ μέγ’ ἄριστοι
μέγ’: Il. 6:362: Τρώεσσ’, οἳ μέγ’ ἐμεῖο ποθὴν ἀπεόντος ἔχουσιν.
μέγ’: Il. 7:125: ἦ κε μέγ’ οἰμώξειε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς
μέγ’: Il. 7:127: ὅς ποτέ μ’ εἰρόμενος μέγ’ ἐγήθεεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
μέγ’: Il. 7:454: Τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
μέγ’: Il. 8:208: Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη κρείων ἐνοσίχθων·
μέγ’: Il. 9:505: τὸν δὲ μέγ’ ὤνησαν καί τ’ ἔκλυον εὐχομένοιο·
μέγ’: Il. 11:51: φθὰν δὲ μέγ’ ἱππήων ἐπὶ τάφρῳ κοσμηθέντες,
μέγ’: Il. 11:288: οἴχετ’ ἀνὴρ ὤριστος, ἐμοὶ δὲ μέγ’ εὖχος ἔδωκε
μέγ’: Il. 11:695: ἐκ δ’ ὃ γέρων ἀγέλην τε βοῶν καὶ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
μέγ’: Il. 11:697: καὶ γὰρ τῷ χρεῖος μέγ’ ὀφείλετ’ ἐν Ἤλιδι δίῃ
μέγ’: Il. 14:147: Ὣς εἰπὼν μέγ’ ἄϋσεν ἐπεσσύμενος πεδίοιο.
μέγ’: Il. 15:184: Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη κλυτὸς ἐννοσίγαιος·
μέγ’: Il. 15:323: οἳ δ’ ὥς τ’ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
μέγ’: Il. 16:48: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
μέγ’: Il. 16:271: ὡς ἂν Πηλεΐδην τιμήσομεν, ὃς μέγ’ ἄριστος
μέγ’: Il. 16:685: Τρῶας καὶ Λυκίους μετεκίαθε, καὶ μέγ’ ἀάσθη
μέγ’: Il. 17:18: Τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
μέγ’: Il. 17:164: τοίου γὰρ θεράπων πέφατ’ ἀνέρος, ὃς μέγ’ ἄριστος
μέγ’: Il. 18:97: Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
μέγ’: Il. 19:419: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
μέγ’: Il. 20:342: θεσπεσίην· ὃ δ’ ἔπειτα μέγ’ ἔξιδεν ὀφθαλμοῖσιν,
μέγ’: Il. 21:328: Ἥρη δὲ μέγ’ ἄϋσε περιδείσασ’ Ἀχιλῆϊ
μέγ’: Il. 21:582: ἐγχείῃ δ’ αὐτοῖο τιτύσκετο, καὶ μέγ’ ἀΰτει·
μέγ’: Il. 22:14: Τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
μέγ’: Il. 22:158: πρόσθε μὲν ἐσθλὸς ἔφευγε, δίωκε δέ μιν μέγ’ ἀμείνων
μέγ’: Il. 22:333: νήπιε· τοῖο δ’ ἄνευθεν ἀοσσητὴρ μέγ’ ἀμείνων
μέγ’: Il. 23:315: μήτι τοι δρυτόμος μέγ’ ἀμείνων ἠὲ βίηφι·
μέγ’: Od. 4:30: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
μέγ’: Od. 4:332: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
μέγ’: Od. 4:444: ἀλλ’ αὐτὴ ἐσάωσε καὶ ἐφράσατο μέγ’ ὄνειαρ·
μέγ’: Od. 4:503: εἰ μὴ ὑπερφίαλον ἔπος ἔκβαλε καὶ μέγ’ ἀάσθη·
μέγ’: Od. 4:509: τῷ ῥ’ Αἴας τὸ πρῶτον ἐφεζόμενος μέγ’ ἀάσθη·
μέγ’: Od. 5:416: κῦμα μέγ’ ἁρπάξαν· μελέη δέ μοι ἔσσεται ὁρμή.
μέγ’: Od. 7:35: λαῖτμα μέγ’ ἐκπερόωσιν, ἐπεί σφισι δῶκ’ ἐνοσίχθων·
μέγ’: Od. 8:509: ἢ ἐάαν μέγ’ ἄγαλμα θεῶν θελκτήριον εἶναι,
μέγ’: Od. 9:395: σμερδαλέον δὲ μέγ’ ᾤμωξεν, περὶ δ’ ἴαχε πέτρη,
μέγ’: Od. 10:94: οὔτε μέγ’ οὔτ’ ὀλίγον, λευκὴ δ’ ἦν ἀμφὶ γαλήνη.
μέγ’: Od. 12:299: εἴ κέ τιν’ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
μέγ’: Od. 15:227: ἀφνειὸς Πυλίοισι μέγ’ ἔξοχα δώματα ναίων·
μέγ’: Od. 15:325: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
μέγ’: Od. 16:139: δυσμόρῳ, ὃς τεῖος μὲν Ὀδυσσῆος μέγ’ ἀχεύων
μέγ’: Od. 17:541: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ μέγ’ ἔπταρεν, ἀμφὶ δὲ δῶμα
μέγ’: Od. 21:266: αἶγας ἄγειν, αἳ πᾶσι μέγ’ ἔξοχοι αἰπολίοισιν,
μέγ’: Od. 22:29: καὶ γὰρ δὴ νῦν φῶτα κατέκτανες, ὃς μέγ’ ἄριστος
μέγ’: Od. 22:374: ὡς κακοεργίης εὐεργεσίη μέγ’ ἀμείνων.
μέγ’: Od. 23:59: “μαῖα φίλη, μή πω μέγ’ ἐπεύχεο καγχαλόωσα.
μέγ’: Od. 23:121: ἡμεῖς δ’ ἕρμα πόληος ἀπέκταμεν, οἳ μέγ’ ἄριστοι
μέγα: Il. 1:78: ἦ γὰρ ὀίομαι ἄνδρα χολωσέμεν, ὃς μέγα πάντων
μέγα: Il. 1:103: ἀχνύμενος· μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι
μέγα: Il. 1:194: ἕλκετο δ’ ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος, ἦλθε δ’ Ἀθήνη
μέγα: Il. 1:220: ἂψ δ’ ἐς κουλεὸν ὦσε μέγα ξίφος, οὐδ’ ἀπίθησε
μέγα: Il. 1:254: “ Ὦ πόποι, ἦ μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει·
μέγα: Il. 1:256: ἄλλοι τε Τρῶες μέγα κεν κεχαροίατο θυμῷ
μέγα: Il. 1:283: λίσσομ’ Ἀχιλλῆϊ μεθέμεν χόλον, ὃς μέγα πᾶσιν
μέγα: Il. 1:454: τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ’ ἴψαο λαὸν Ἀχαιῶν·
μέγα: Il. 2:27: ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει.
μέγα: Il. 2:43: καλὸν νηγάτεον, περὶ δὲ μέγα βάλλετο φᾶρος·
μέγα: Il. 2:64: ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει·
μέγα: Il. 2:111: Ζεύς με μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ
μέγα: Il. 2:132: οἵ με μέγα πλάζουσι καὶ οὐκ εἰῶσ’ ἐθέλοντα
μέγα: Il. 2:308: ἔνθ’ ἐφάνη μέγα σῆμα· δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινὸς
μέγα: Il. 2:324: ἡμῖν μὲν τόδ’ ἔφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζεὺς
μέγα: Il. 2:332: αὐτοῦ εἰς ὅ κεν ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἕλωμεν.
μέγα: Il. 2:784: ὣς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ μέγα στεναχίζετο γαῖα
μέγα: Il. 2:803: πολλοὶ γὰρ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμου ἐπίκουροι,
μέγα: Il. 3:50: πατρί τε σῷ μέγα πῆμα πόληΐ τε παντί τε δήμῳ,
μέγα: Il. 3:76: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτ’ ἐχάρη μέγα μῦθον ἀκούσας,
μέγα: Il. 3:198: ὅς τ’ οἰῶν μέγα πῶϋ διέρχεται ἀργεννάων.
μέγα: Il. 3:272: ἥ οἱ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο,
μέγα: Il. 3:335: χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε·
μέγα: Il. 4:124: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ κυκλοτερὲς μέγα τόξον ἔτεινε,
μέγα: Il. 4:417: τούτῳ δ’ αὖ μέγα πένθος Ἀχαιῶν δῃωθέντων.
μέγα: Il. 4:506: Ἀργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκρούς,
μέγα: Il. 5:213: πατρίδ’ ἐμὴν ἄλοχόν τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα,
μέγα: Il. 5:303: Τυδεΐδης μέγα ἔργον ὃ οὐ δύο γ’ ἄνδρε φέροιεν,
μέγα: Il. 5:343: ἣ δὲ μέγα ἰάχουσα ἀπὸ ἕο κάββαλεν υἱόν·
μέγα: Il. 5:567: μή τι πάθοι, μέγα δέ σφας ἀποσφήλειε πόνοιο.
μέγα: Il. 5:708: ὅς ῥ’ ἐν Ὕλῃ ναίεσκε μέγα πλούτοιο μεμηλώς,
μέγα: Il. 5:746: βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν
μέγα: Il. 5:838: ἐμμεμαυῖα θεά· μέγα δ’ ἔβραχε φήγινος ἄξων
μέγα: Il. 6:261: ἀνδρὶ δὲ κεκμηῶτι μένος μέγα οἶνος ἀέξει,
μέγα: Il. 6:282: γαῖα χάνοι· μέγα γάρ μιν Ὀλύμπιος ἔτρεφε πῆμα
μέγα: Il. 6:387: τείρεσθαι Τρῶας, μέγα δὲ κράτος εἶναι Ἀχαιῶν.
μέγα: Il. 6:392: εὖτε πύλας ἵκανε διερχόμενος μέγα ἄστυ
μέγα: Il. 6:446: ἀρνύμενος πατρός τε μέγα κλέος ἠδ’ ἐμὸν αὐτοῦ.
μέγα: Il. 7:54: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτε χάρη μέγα μῦθον ἀκούσας,
μέγα: Il. 7:95: νείκει ὀνειδίζων, μέγα δὲ στεναχίζετο θυμῷ·
μέγα: Il. 7:124: ὢ πόποι ἦ μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει.
μέγα: Il. 7:296: αὐτὰρ ἐγὼ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
μέγα: Il. 7:444: θηεῦντο μέγα ἔργον Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
μέγα: Il. 7:463: ὥς κέν τοι μέγα τεῖχος ἀμαλδύνηται Ἀχαιῶν.
μέγα: Il. 8:176: νίκην καὶ μέγα κῦδος, ἀτὰρ Δαναοῖσί γε πῆμα·
μέγα: Il. 8:221: πορφύρεον μέγα φᾶρος ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ,
μέγα: Il. 8:237: τῇδ’ ἄτῃ ἄασας καί μιν μέγα κῦδος ἀπηύρας;
μέγα: Il. 8:390: βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν
μέγα: Il. 8:521: πῦρ μέγα καιόντων· φυλακὴ δέ τις ἔμπεδος ἔστω
μέγα: Il. 8:549: Οἳ δὲ μέγα φρονέοντες ἐπὶ πτολέμοιο γεφύρας
μέγα: Il. 9:18: Ζεύς με μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ
μέγα: Il. 9:136: ἄστυ μέγα Πριάμοιο θεοὶ δώωσ’ ἀλαπάξαι,
μέγα: Il. 9:206: αὐτὰρ ὅ γε κρεῖον μέγα κάββαλεν ἐν πυρὸς αὐγῇ,
μέγα: Il. 9:211: πῦρ δὲ Μενοιτιάδης δαῖεν μέγα ἰσόθεος φώς.
μέγα: Il. 9:229: ἀλλὰ λίην μέγα πῆμα διοτρεφὲς εἰσορόωντες
μέγα: Il. 9:237: ἀστράπτει· Ἕκτωρ δὲ μέγα σθένεϊ βλεμεαίνων
μέγα: Il. 9:278: ἄστυ μέγα Πριάμοιο θεοὶ δώωσ’ ἀλαπάξαι,
μέγα: Il. 9:303: τίσουσ’· ἦ γάρ κέ σφι μάλα μέγα κῦδος ἄροιο·
μέγα: Il. 9:533: ἢ λάθετ’ ἢ οὐκ ἐνόησεν· ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ.
μέγα: Il. 9:572: ἐξελθεῖν καὶ ἀμῦναι ὑποσχόμενοι μέγα δῶρον·
μέγα: Il. 9:585: βαῖνον Κουρῆτες καὶ ἐνέπρηθον μέγα ἄστυ.
μέγα: Il. 9:669: εἴπ’ ἄγε μ’ ὦ πολύαιν’ Ὀδυσεῦ μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
μέγα: Il. 10:8: ἠέ ποθι πτολέμοιο μέγα στόμα πευκεδανοῖο,
μέγα: Il. 10:16: ὑψόθ’ ἐόντι Διί, μέγα δ’ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ.
μέγα: Il. 10:32: βῆ δ’ ἴμεν ἀνστήσων ὃν ἀδελφεόν, ὃς μέγα πάντων
μέγα: Il. 10:87: ὦ Νέστορ Νηληϊάδη μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
μέγα: Il. 10:212: ἀσκηθής· μέγα κέν οἱ ὑπουράνιον κλέος εἴη
μέγα: Il. 10:282: ῥέξαντας μέγα ἔργον, ὅ κε Τρώεσσι μελήσῃ.
μέγα: Il. 10:544: εἴπ’ ἄγε μ’ ὦ πολύαιν’ Ὀδυσεῦ μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
μέγα: Il. 10:555: ὦ Νέστορ Νηληϊάδη μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
μέγα: Il. 11:10: ἔνθα στᾶσ’ ἤϋσε θεὰ μέγα τε δεινόν τε
μέγα: Il. 11:11: ὄρθι’, Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμβαλ’ ἑκάστῳ
μέγα: Il. 11:21: πεύθετο γὰρ Κύπρον δὲ μέγα κλέος οὕνεκ’ Ἀχαιοὶ
μέγα: Il. 11:296: αὐτὸς δ’ ἐν πρώτοισι μέγα φρονέων ἐβεβήκει,
μέγα: Il. 11:325: ἐν κυσὶ θηρευτῇσι μέγα φρονέοντε πέσητον·
μέγα: Il. 11:340: ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν, ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ.
μέγα: Il. 11:404: ὤ μοι ἐγὼ τί πάθω; μέγα μὲν κακὸν αἴ κε φέβωμαι
μέγα: Il. 11:511: ὦ Νέστορ Νηληϊάδη μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
μέγα: Il. 11:733: ἀλλά σφι προπάροιθε φάνη μέγα ἔργον Ἄρηος·
μέγα: Il. 11:752: ἔνθα Ζεὺς Πυλίοισι μέγα κράτος ἐγγυάλιξε·
μέγα: Il. 12:12: τόφρα δὲ καὶ μέγα τεῖχος Ἀχαιῶν ἔμπεδον ἦεν.
μέγα: Il. 12:257: ῥήγνυσθαι μέγα τεῖχος Ἀχαιῶν πειρήτιζον.
μέγα: Il. 12:313: καὶ τέμενος νεμόμεσθα μέγα Ξάνθοιο παρ’ ὄχθας
μέγα: Il. 12:330: τὼ δ’ ἰθὺς βήτην Λυκίων μέγα ἔθνος ἄγοντε.
μέγα: Il. 12:416: τείχεος ἔντοσθεν, μέγα δέ σφισι φαίνετο ἔργον·
μέγα: Il. 12:460: βριθοσύνῃ, μέγα δ’ ἀμφὶ πύλαι μύκον, οὐδ’ ἄρ’ ὀχῆες
μέγα: Il. 13:50: Τρώων, οἳ μέγα τεῖχος ὑπερκατέβησαν ὁμίλῳ·
μέγα: Il. 13:87: Τρῶας, τοὶ μέγα τεῖχος ὑπερκατέβησαν ὁμίλῳ.
μέγα: Il. 13:99: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι
μέγα: Il. 13:122: αἰδῶ καὶ νέμεσιν· δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν.
μέγα: Il. 13:156: Δηΐφοβος δ’ ἐν τοῖσι μέγα φρονέων ἐβεβήκει
μέγα: Il. 13:297: βῆ δὲ μετ’ Ἰδομενῆα μέγα πτολέμοιο μεμηλώς.
μέγα: Il. 13:366: Κασσάνδρην ἀνάεδνον, ὑπέσχετο δὲ μέγα ἔργον,
μέγα: Il. 13:424: Ἰδομενεὺς δ’ οὐ λῆγε μένος μέγα, ἵετο δ’ αἰεὶ
μέγα: Il. 13:469: βῆ δὲ μετ’ Ἰδομενῆα μέγα πτολέμοιο μεμηλώς.
μέγα: Il. 13:486: αἶψά κεν ἠὲ φέροιτο μέγα κράτος, ἠὲ φεροίμην.
μέγα: Il. 14:16: ὡς δ’ ὅτε πορφύρῃ πέλαγος μέγα κύματι κωφῷ
μέγα: Il. 14:42: ὦ Νέστορ Νηληϊάδη μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
μέγα: Il. 14:151: ἧκεν· Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμβαλ’ ἑκάστῳ
μέγα: Il. 14:362: αὐτίκα δ’ ἐν πρώτοισι μέγα προθορὼν ἐκέλευσεν·
μέγα: Il. 14:398: ἠπύει, ὅς τε μάλιστα μέγα βρέμεται χαλεπαίνων,
μέγα: Il. 14:420: οἳ δὲ μέγα ἰάχοντες ἐπέδραμον υἷες Ἀχαιῶν
μέγα: Il. 15:134: αὐτὰρ τοῖς ἄλλοισι κακὸν μέγα πᾶσι φυτεῦσαι;
μέγα: Il. 15:216: ἐκπέρσαι, δοῦναι δὲ μέγα κράτος Ἀργείοισιν,
μέγα: Il. 15:232: τόφρα γὰρ οὖν οἱ ἔγειρε μένος μέγα, ὄφρ’ ἂν Ἀχαιοὶ
μέγα: Il. 15:262: Ὣς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν.
μέγα: Il. 15:286: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι,
μέγα: Il. 15:321: σεῖσ’, ἐπὶ δ’ αὐτὸς ἄϋσε μάλα μέγα, τοῖσι δὲ θυμὸν
μέγα: Il. 15:377: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, μέγα δ’ ἔκτυπε μητίετα Ζεύς,
μέγα: Il. 15:381: οἳ δ’ ὥς τε μέγα κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο
μέγα: Il. 15:400: ἐνθάδε παρμενέμεν· δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν·
μέγα: Il. 15:594: ὅ σφισιν αἰὲν ἔγειρε μένος μέγα, θέλγε δὲ θυμὸν
μέγα: Il. 15:677: νώμα δὲ ξυστὸν μέγα ναύμαχον ἐν παλάμῃσι
μέγα: Il. 15:681: σεύας ἐκ πεδίοιο μέγα προτὶ ἄστυ δίηται
μέγα: Il. 16:21: ὦ Ἀχιλεῦ Πηλῆος υἱὲ μέγα φέρτατ’ Ἀχαιῶν
μέγα: Il. 16:46: Ὣς φάτο λισσόμενος μέγα νήπιος· ἦ γὰρ ἔμελλεν
μέγα: Il. 16:136: χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε·
μέγα: Il. 16:141: βριθὺ μέγα στιβαρόν· τὸ μὲν οὐ δύνατ’ ἄλλος Ἀχαιῶν
μέγα: Il. 16:172: σημαίνειν· αὐτὸς δὲ μέγα κρατέων ἤνασσε.
μέγα: Il. 16:208: φυλόπιδος μέγα ἔργον, ἕης τὸ πρίν γ’ ἐράασθε.
μέγα: Il. 16:237: τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ’ ἴψαο λαὸν Ἀχαιῶν,
μέγα: Il. 16:258: ἔστιχον, ὄφρ’ ἐν Τρωσὶ μέγα φρονέοντες ὄρουσαν.
μέγα: Il. 16:448: πολλοὶ γὰρ περὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο μάχονται
μέγα: Il. 16:566: δεινὸν ἀΰσαντες· μέγα δ’ ἔβραχε τεύχεα φωτῶν.
μέγα: Il. 16:600: ὡς ἔπεσ’ ἐσθλὸς ἀνήρ· μέγα δὲ Τρῶες κεχάροντο,
μέγα: Il. 16:758: ἄμφω πεινάοντε μέγα φρονέοντε μάχεσθον·
μέγα: Il. 16:802: βριθὺ μέγα στιβαρὸν κεκορυθμένον· αὐτὰρ ἀπ’ ὤμων
μέγα: Il. 16:822: δούπησεν δὲ πεσών, μέγα δ’ ἤκαχε λαὸν Ἀχαιῶν·
μέγα: Il. 16:824: ὥ τ’ ὄρεος κορυφῇσι μέγα φρονέοντε μάχεσθον
μέγα: Il. 17:99: ὅν κε θεὸς τιμᾷ, τάχα οἱ μέγα πῆμα κυλίσθη.
μέγα: Il. 17:131: Τρωσὶ φέρειν προτὶ ἄστυ, μέγα κλέος ἔμμεναι αὐτῷ.
μέγα: Il. 17:139: ἑστήκει, μέγα πένθος ἐνὶ στήθεσσιν ἀέξων.
μέγα: Il. 17:160: εἰ δ’ οὗτος προτὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
μέγα: Il. 17:206: εἵλευ· ἀτάρ τοι νῦν γε μέγα κράτος ἐγγυαλίξω,
μέγα: Il. 17:213: βῆ ῥα μέγα ἰάχων· ἰνδάλλετο δέ σφισι πᾶσι
μέγα: Il. 17:264: βέβρυχεν μέγα κῦμα ποτὶ ῥόον, ἀμφὶ δέ τ’ ἄκραι
μέγα: Il. 17:317: Ἀργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκροὺς
μέγα: Il. 17:334: ἔγνω ἐς ἄντα ἰδών, μέγα δ’ Ἕκτορα εἶπε βοήσας·
μέγα: Il. 17:384: Τοῖς δὲ πανημερίοις ἔριδος μέγα νεῖκος ὀρώρει
μέγα: Il. 17:613: ἤλυθε, καί κε Τρωσὶ μέγα κράτος ἐγγυάλιξεν,
μέγα: Il. 17:744: ἢ δοκὸν ἠὲ δόρυ μέγα νήϊον· ἐν δέ τε θυμὸς
μέγα: Il. 18:156: ἑλκέμεναι μεμαώς, μέγα δὲ Τρώεσσιν ὁμόκλα·
μέγα: Il. 18:160: στάσκε μέγα ἰάχων· ὀπίσω δ’ οὐ χάζετο πάμπαν.
μέγα: Il. 18:162: ποιμένες ἄγραυλοι μέγα πεινάοντα δίεσθαι,
μέγα: Il. 18:308: στήσομαι, ἤ κε φέρῃσι μέγα κράτος, ἦ κε φεροίμην.
μέγα: Il. 18:478: Ποίει δὲ πρώτιστα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε
μέγα: Il. 18:561: Ἐν δ’ ἐτίθει σταφυλῇσι μέγα βρίθουσαν ἀλωὴν
μέγα: Il. 18:607: Ἐν δ’ ἐτίθει ποταμοῖο μέγα σθένος Ὠκεανοῖο
μέγα: Il. 18:609: Αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε σάκος μέγα τε στιβαρόν τε,
μέγα: Il. 19:150: οὐδὲ διατρίβειν· ἔτι γὰρ μέγα ἔργον ἄρεκτον·
μέγα: Il. 19:208: τεύξεσθαι μέγα δόρπον, ἐπὴν τεισαίμεθα λώβην.
μέγα: Il. 19:216: ὦ Ἀχιλεῦ Πηλῆος υἱὲ μέγα φέρτατ’ Ἀχαιῶν,
μέγα: Il. 19:253: ἥ οἱ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο,
μέγα: Il. 19:267: τὸν μὲν Ταλθύβιος πολιῆς ἁλὸς ἐς μέγα λαῖτμα
μέγα: Il. 19:333: κτῆσιν ἐμὴν δμῶάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα.
μέγα: Il. 19:373: χάλκεον· αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε
μέγα: Il. 19:388: βριθὺ μέγα στιβαρόν· τὸ μὲν οὐ δύνατ’ ἄλλος Ἀχαιῶν
μέγα: Il. 20:42: τεῖος Ἀχαιοὶ μὲν μέγα κύδανον, οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
μέγα: Il. 20:110: Ὣς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν,
μέγα: Il. 20:121: παρσταίη, δοίη δὲ κράτος μέγα, μηδέ τι θυμῷ
μέγα: Il. 20:260: σμερδαλέῳ· μέγα δ’ ἀμφὶ σάκος μύκε δουρὸς ἀκωκῇ.
μέγα: Il. 20:286: Αἰνείας, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο γ’ ἄνδρε φέροιεν,
μέγα: Il. 20:344: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
μέγα: Il. 21:54: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
μέγα: Il. 21:195: οὐδὲ βαθυῤῥείταο μέγα σθένος Ὠκεανοῖο,
μέγα: Il. 21:268: τοσσάκι μιν μέγα κῦμα διιπετέος ποταμοῖο
μέγα: Il. 21:299: αὐτὰρ ὃ βῆ, μέγα γάρ ῥα θεῶν ὄτρυνεν ἐφετμή,
μέγα: Il. 21:304: εὐρὺ ῥέων ποταμός· μέγα γὰρ σθένος ἔμβαλ’ Ἀθήνη.
μέγα: Il. 21:309: σχῶμεν, ἐπεὶ τάχα ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
μέγα: Il. 21:313: ἵστη δὲ μέγα κῦμα, πολὺν δ’ ὀρυμαγδὸν ὄρινε
μέγα: Il. 21:519: οἳ μὲν χωόμενοι, οἳ δὲ μέγα κυδιόωντες·
μέγα: Il. 22:18: νῦν δ’ ἐμὲ μὲν μέγα κῦδος ἀφείλεο, τοὺς δὲ σάωσας
μέγα: Il. 22:21: Ὣς εἰπὼν προτὶ ἄστυ μέγα φρονέων ἐβεβήκει,
μέγα: Il. 22:34: ὑψόσ’ ἀνασχόμενος, μέγα δ’ οἰμώξας ἐγεγώνει
μέγα: Il. 22:57: Τρῶας καὶ Τρῳάς, μὴ δὲ μέγα κῦδος ὀρέξῃς
μέγα: Il. 22:88: οὐδ’ ἄλοχος πολύδωρος· ἄνευθε δέ σε μέγα νῶϊν
μέγα: Il. 22:163: ῥίμφα μάλα τρωχῶσι· τὸ δὲ μέγα κεῖται ἄεθλον
μέγα: Il. 22:217: οἴσεσθαι μέγα κῦδος Ἀχαιοῖσι προτὶ νῆας
μέγα: Il. 22:251: τρὶς περὶ ἄστυ μέγα Πριάμου δίον, οὐδέ ποτ’ ἔτλην
μέγα: Il. 22:305: ἀλλὰ μέγα ῥέξας τι καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι.
μέγα: Il. 22:307: τό οἱ ὑπὸ λαπάρην τέτατο μέγα τε στιβαρόν τε,
μέγα: Il. 22:393: ἠράμεθα μέγα κῦδος· ἐπέφνομεν Ἕκτορα δῖον,
μέγα: Il. 22:407: τηλόσε, κώκυσεν δὲ μάλα μέγα παῖδ’ ἐσιδοῦσα·
μέγα: Il. 22:435: δειδέχατ’· ἦ γὰρ καί σφι μάλα μέγα κῦδος ἔησθα
μέγα: Il. 23:126: φράσσατο Πατρόκλῳ μέγα ἠρίον ἠδὲ οἷ αὐτῷ.
μέγα: Il. 23:216: ἐν δὲ πυρῇ πεσέτην, μέγα δ’ ἴαχε θεσπιδαὲς πῦρ.
μέγα: Il. 23:298: ἀλλ’ αὐτοῦ τέρποιτο μένων· μέγα γάρ οἱ ἔδωκε
μέγα: Il. 23:300: τὴν ὅ γ’ ὑπὸ ζυγὸν ἦγε μέγα δρόμου ἰσχανόωσαν.
μέγα: Il. 23:682: θαρσύνων ἔπεσιν, μέγα δ’ αὐτῷ βούλετο νίκην.
μέγα: Il. 23:824: αὐτὰρ Τυδεΐδῃ δῶκεν μέγα φάσγανον ἥρως
μέγα: Il. 23:827: ὃν πρὶν μὲν ῥίπτασκε μέγα σθένος Ἠετίωνος·
μέγα: Il. 24:45: γίγνεται, ἥ τ’ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ’ ὀνίνησι.
μέγα: Il. 24:174: ὅς σευ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει.
μέγα: Il. 24:235: ἐξεσίην ἐλθόντι μέγα κτέρας· οὐδέ νυ τοῦ περ
μέγα: Il. 24:349: Οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν μέγα σῆμα παρὲξ Ἴλοιο ἔλασσαν,
μέγα: Il. 24:706: χαίρετ’, ἐπεὶ μέγα χάρμα πόλει τ’ ἦν παντί τε δήμῳ.
μέγα: Od. 1:100: βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν
μέγα: Od. 1:240: ἠδέ κε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ’ ὀπίσσω.
μέγα: Od. 1:276: ἂψ ἴτω ἐς μέγαρον πατρὸς μέγα δυναμένοιο·
μέγα: Od. 2:125: ἐν στήθεσσι τιθεῖσι θεοί· μέγα μὲν κλέος αὐτῇ
μέγα: Od. 2:163: τοῖσιν γὰρ μέγα πῆμα κυλίνδεται· οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς
μέγα: Od. 3:79: “ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,
μέγα: Od. 3:107: ἠδ’ ὅσα καὶ περὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
μέγα: Od. 3:179: πόλλ’ ἐπὶ μῆρ’ ἔθεμεν, πέλαγος μέγα μετρήσαντες.
μέγα: Od. 3:202: “ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,
μέγα: Od. 3:227: λίην γὰρ μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει. οὐκ ἂν ἐμοί γε
μέγα: Od. 3:261: κλαῦσεν Ἀχαιϊάδων· μάλα γὰρ μέγα μήσατο ἔργον.
μέγα: Od. 3:275: ἐκτελέσας μέγα ἔργον, ὃ οὔ ποτε ἔλπετο θυμῷ.
μέγα: Od. 3:295: ἔνθα νότος μέγα κῦμα ποτὶ σκαιὸν ῥίον ὠθεῖ,
μέγα: Od. 3:296: ἐς Φαιστόν, μικρὸς δὲ λίθος μέγα κῦμ’ ἀποέργει.
μέγα: Od. 3:321: ἐς πέλαγος μέγα τοῖον, ὅθεν τέ περ οὐδ’ οἰωνοὶ
μέγα: Od. 3:322: αὐτόετες οἰχνεῦσιν, ἐπεὶ μέγα τε δεινόν τε.
μέγα: Od. 4:15: ὣς οἱ μὲν δαίνυντο καθ’ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα
μέγα: Od. 4:504: φῆ ῥ’ ἀέκητι θεῶν φυγέειν μέγα λαῖτμα θαλάσσης.
μέγα: Od. 4:661: ἀχνύμενος· μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι
μέγα: Od. 4:663: “ὢ πόποι, ἦ μέγα ἔργον ὑπερφιάλως ἐτελέσθη
μέγα: Od. 5:57: ἤϊεν, ὄφρα μέγα σπέος ἵκετο, τῷ ἔνι νύμφη
μέγα: Od. 5:59: πῦρ μὲν ἐπ’ ἐσχαρόφιν μέγα καίετο, τηλόσε δ’ ὀδμὴ
μέγα: Od. 5:174: ἥ με κέλεαι σχεδίῃ περάαν μέγα λαῖτμα θαλάσσης,
μέγα: Od. 5:230: αὐτὴ δ’ ἀργύφεον φᾶρος μέγα ἕννυτο νύμφη,
μέγα: Od. 5:289: ἐκφυγέειν μέγα πεῖραρ ὀϊζύος, ἥ μιν ἱκάνει.
μέγα: Od. 5:296: καὶ βορέης αἰθρηγενέτης, μέγα κῦμα κυλίνδων.
μέγα: Od. 5:313: ὣς ἄρα μιν εἰπόντ’ ἔλασεν μέγα κῦμα κατ’ ἄκρης,
μέγα: Od. 5:327: τὴν δ’ ἐφόρει μέγα κῦμα κατὰ ῥόον ἔνθα καὶ ἔνθα.
μέγα: Od. 5:366: ὦρσε δ’ ἐπὶ μέγα κῦμα Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
μέγα: Od. 5:402: ῥόχθει γὰρ μέγα κῦμα ποτὶ ξερὸν ἠπείροιο
μέγα: Od. 5:421: ἠέ τί μοι καὶ κῆτος ἐπισσεύῃ μέγα δαίμων
μέγα: Od. 5:425: τόφρα δέ μιν μέγα κῦμα φέρεν τρηχεῖαν ἐπ’ ἀκτήν.
μέγα: Od. 5:429: τῆς ἔχετο στενάχων, εἷος μέγα κῦμα παρῆλθε.
μέγα: Od. 5:435: ῥινοὶ ἀπέδρυφθεν· τὸν δὲ μέγα κῦμ’ ἐκάλυψεν.
μέγα: Od. 5:461: ἂψ δ’ ἔφερεν μέγα κῦμα κατὰ ῥόον, αἶψα δ’ ἄρ’ Ἰνὼ
μέγα: Od. 7:225: κτῆσιν ἐμὴν δμῶάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα.”
μέγα: Od. 8:56: βάν ῥ’ ἴμεν Ἀλκινόοιο δαΐφρονος ἐς μέγα δῶμα.
μέγα: Od. 8:84: πορφύρεον μέγα φᾶρος ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσι
μέγα: Od. 8:136: αὐχένα τε στιβαρὸν μέγα τε σθένος· οὐδέ τι ἥβης
μέγα: Od. 8:569: ῥαισέμεναι, μέγα δ’ ἧμιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψειν.
μέγα: Od. 9:44: ἠνώγεα, τοὶ δὲ μέγα νήπιοι οὐκ ἐπίθοντο.
μέγα: Od. 9:260: παντοίοισ’ ἀνέμοισιν ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θαλάσσης,
μέγα: Od. 9:319: Κύκλωπος γὰρ ἔκειτο μέγα ῥόπαλον παρὰ σηκῷ,
μέγα: Od. 9:323: φορτίδος εὐρείης, ἥ τ’ ἐκπεράᾳ μέγα λαῖτμα·
μέγα: Od. 9:381: ἵσταντ’· αὐτὰρ θάρσος ἐνέπνευσεν μέγα δαίμων.
μέγα: Od. 9:423: ὥς τε περὶ ψυχῆς· μέγα γὰρ κακὸν ἐγγύθεν ἦεν.
μέγα: Od. 10:171: χειρὶ φέρειν ἑτέρῃ· μάλα γὰρ μέγα θηρίον ἦεν.
μέγα: Od. 10:180: θηήσαντ’ ἔλαφον· μάλα γὰρ μέγα θηρίον ἦεν.
μέγα: Od. 10:262: ὤμοιϊν βαλόμην, μέγα χάλκεον, ἀμφὶ δὲ τόξα·
μέγα: Od. 10:276: Κίρκης ἵξεσθαι πολυφαρμάκου ἐς μέγα δῶμα,
μέγα: Od. 10:323: ἡ δὲ μέγα ἰάχουσα ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων
μέγα: Od. 10:434: οἵ κέν οἱ μέγα δῶμα φυλάσσοιμεν καὶ ἀνάγκῃ,
μέγα: Od. 10:543: αὐτὴ δ’ ἀργύφεον φᾶρος μέγα ἕννυτο νύμφη,
μέγα: Od. 11:195: ἔνθ’ ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων, μέγα δὲ φρεσὶ πένθος ἀέξει
μέγα: Od. 11:272: ἣ μέγα ἔργον ἔρεξεν ἀϊδρείῃσι νόοιο
μέγα: Od. 11:414: οἵ ῥά τ’ ἐν ἀφνειοῦ ἀνδρὸς μέγα δυναμένοιο
μέγα: Od. 11:478: “ὦ Ἀχιλεῦ, Πηλῆος υἱέ, μέγα φέρτατ’ Ἀχαιῶν,
μέγα: Od. 11:485: Ἀργεῖοι, νῦν αὖτε μέγα κρατέεις νεκύεσσιν
μέγα: Od. 12:60: κῦμα μέγα ῥοχθεῖ κυανώπιδος Ἀμφιτρίτης·
μέγα: Od. 12:184: “δεῦρ’ ἄγ’ ἰών, πολύαιν’ Ὀδυσεῦ, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,
μέγα: Od. 12:202: καπνὸν καὶ μέγα κῦμα ἴδον καὶ δοῦπον ἄκουσα.
μέγα: Od. 12:373: οἱ δ’ ἕταροι μέγα ἔργον ἐμητίσαντο μένοντες.”
μέγα: Od. 13:85: πορφύρεον μέγα θῦε πολυφλοίσβοιο θαλάσσης.
μέγα: Od. 13:99: αἵ τ’ ἀνέμων σκεπόωσι δυσαήων μέγα κῦμα
μέγα: Od. 13:152: ἀνθρώπων, μέγα δέ σφιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψαι.”
μέγα: Od. 13:158: ἄνθρωποι, μέγα δέ σφιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψαι.”
μέγα: Od. 13:177: ῥαισέμεναι, μέγα δ’ ἧμιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψειν.
μέγα: Od. 13:436: ἀμφὶ δέ μιν μέγα δέρμα ταχείης ἕσσ’ ἐλάφοιο,
μέγα: Od. 14:51: αὐτοῦ ἐνεύναιον, μέγα καὶ δασύ. χαῖρε δ’ Ὀδυσσεύς,
μέγα: Od. 14:315: γαίῃ Θεσπρωτῶν πέλασεν μέγα κῦμα κυλίνδον.
μέγα: Od. 14:370: ἠδέ κε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ’ ὀπίσσω.
μέγα: Od. 15:61: δῦνεν καὶ μέγα φᾶρος ἐπὶ στιβαροῖς βάλετ’ ὤμοις
μέγα: Od. 15:274: Ἄργος ἀν’ ἱππόβοτον, μέγα δὲ κρατέουσιν Ἀχαιῶν·
μέγα: Od. 15:376: ἄνδρες ὑπερφίαλοι· μέγα δὲ δμῶες χατέουσιν
μέγα: Od. 16:98: μαρναμένοισι πέποιθε, καὶ εἰ μέγα νεῖκος ὄρηται;
μέγα: Od. 16:116: μαρναμένοισι πέποιθε, καὶ εἰ μέγα νεῖκος ὄρηται.
μέγα: Od. 16:165: ἐκ δ’ ἦλθεν μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αὐλῆς,
μέγα: Od. 16:241: “ὦ πάτερ, ἦ τοι σεῖο μέγα κλέος αἰὲν ἄκουον,
μέγα: Od. 16:243: ἀλλὰ λίην μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει· οὐδέ κεν εἴη
μέγα: Od. 16:343: ἐκ δ’ ἦλθον μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αὐλῆς,
μέγα: Od. 16:346: “ὦ φίλοι, ἦ μέγα ἔργον ὑπερφιάλως ἐτελέσθη
μέγα: Od. 17:239: νείκεσ’ ἐσάντα ἰδών, μέγα δ’ εὔξατο χεῖρας ἀνασχών·
μέγα: Od. 17:299: δμῶες Ὀδυσσῆος τέμενος μέγα κοπρίσσοντες·
μέγα: Od. 17:489: Τηλέμαχος δ’ ἐν μὲν κραδίῃ μέγα πένθος ἄεξε
μέγα: Od. 18:264: ἔκριναν μέγα νεῖκος ὁμοιΐου πτολέμοιο.
μέγα: Od. 19:36: “ὦ πάτερ, ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
μέγα: Od. 19:58: προσφυέ’ ἐξ αὐτῆς, ὅθ’ ἐπὶ μέγα βάλλετο κῶας.
μέγα: Od. 19:92: ἕρδουσα μέγα ἔργον, ὃ σῇ κεφαλῇ ἀναμάξεις.
μέγα: Od. 19:410: ὁππότ’ ἂν ἡβήσας μητρώϊον ἐς μέγα δῶμα
μέγα: Od. 19:526: κτῆσιν ἐμήν, δμῳάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα,
μέγα: Od. 21:74: θήσω γὰρ μέγα τόξον Ὀδυσσῆος θείοιο·
μέγα: Od. 21:247: ἐντανύσαι δύνατο, μέγα δ’ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ·
μέγα: Od. 21:305: ὣς καὶ σοὶ μέγα πῆμα πιφαύσκομαι, αἴ κε τὸ τόξον
μέγα: Od. 21:314: ἔλπεαι, αἴ χ’ ὁ ξεῖνος Ὀδυσσῆος μέγα τόξον
μέγα: Od. 21:405: αὐτίκ’ ἐπεὶ μέγα τόξον ἐβάστασε καὶ ἴδε πάντῃ,
μέγα: Od. 21:409: ὣς ἄρ’ ἄτερ σπουδῆς τάνυσεν μέγα τόξον Ὀδυσσεύς.
μέγα: Od. 21:412: μνηστῆρσιν δ’ ἄρ’ ἄχος γένετο μέγα, πᾶσι δ’ ἄρα χρὼς
μέγα: Od. 22:149: μακρὰ τινάσσοντας· μέγα δ’ αὐτῷ φαίνετο ἔργον.
μέγα: Od. 22:288: εἴκων ἀφραδίῃς μέγα εἰπεῖν, ἀλλὰ θεοῖσι
μέγα: Od. 22:408: ἴθυσέν ῥ’ ὀλολύξαι, ἐπεὶ μέγα εἴσιδεν ἔργον·
μέγα: Od. 23:51: πῦρ μέγα κηάμενος· σὲ δέ με προέηκε καλέσσαι.
μέγα: Od. 23:146: τοῖσιν δὲ μέγα δῶμα περιστεναχίζετο ποσσὶν
μέγα: Od. 23:151: εἴρυσθαι μέγα δῶμα διαμπερές, εἷος ἵκοιτο.”
μέγα: Od. 23:188: ῥεῖα μετοχλίσσειεν, ἐπεὶ μέγα σῆμα τέτυκται
μέγα: Od. 24:33: ἠδέ κε καὶ σῷ παιδὶ μέγα κλέος ἤρα’ ὀπίσσω·
μέγα: Od. 24:172: ἀλλ’ ὅτε χεῖρας ἵκανεν Ὀδυσσῆος μέγα τόξον,
μέγα: Od. 24:233: γήραϊ τειρόμενον, μέγα δὲ φρεσὶ πένθος ἔχοντα,
μέγα: Od. 24:402: οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν.
μέγα: Od. 24:426: “ὦ φίλοι, ἦ μέγα ἔργον ἀνὴρ ὅδε μήσατ’ Ἀχαιούς·
μέγα: Od. 24:458: οἳ μέγα ἔργον ἔρεζον ἀτασθαλίῃσι κακῇσι,
μέγα: Od. 24:520: ὣς φάτο, καί ῥ’ ἔμπνευσε μένος μέγα Παλλὰς Ἀθήνη.
Μεγάδην: Il. 16:695: καὶ Πέριμον Μεγάδην καὶ Ἐπίστορα καὶ Μελάνιππον,
μεγάθυμε: Il. 6:145: Τυδεΐδη μεγάθυμε τί ἢ γενεὴν ἐρεείνεις;
μεγάθυμε: Il. 21:153: Πηλεΐδη μεγάθυμε τί ἦ γενεὴν ἐρεείνεις;
μεγάθυμοι: Il. 1:123: πῶς γάρ τοι δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Ἀχαιοί;
μεγάθυμοι: Il. 1:135: ἀλλ’ εἰ μὲν δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Ἀχαιοὶ
μεγάθυμοι: Il. 5:27: Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ἐπεὶ ἴδον υἷε Δάρητος
μεγάθυμοι: Il. 5:102: ὄρνυσθε Τρῶες μεγάθυμοι κέντορες ἵππων·
μεγάθυμοι: Il. 11:459: Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ὅπως ἴδον αἷμ’ Ὀδυσῆος
μεγάθυμοι: Il. 11:731: ἀμφὶ ῥοὰς ποταμοῖο. ἀτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ
μεγάθυμοι: Il. 11:743: στῆν ῥα μετὰ προμάχοισιν· ἀτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ
μεγάθυμοι: Il. 13:737: Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ἐπεὶ κατὰ τεῖχος ἔβησαν
μεγάθυμοι: Od. 24:57: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἔσχοντο φόβου μεγάθυμοι Ἀχαιοί.
μεγάθυμον: Il. 5:547: Ὀρτίλοχος δ’ ἄρ’ ἔτικτε Διοκλῆα μεγάθυμον,
μεγάθυμον: Il. 12:379: Σαρπήδοντος ἑταῖρον Ἐπικλῆα μεγάθυμον
μεγάθυμον: Il. 16:488: αἴθωνα μεγάθυμον ἐν εἰλιπόδεσσι βόεσσι,
μεγάθυμον: Il. 16:594: ἐτράπετ’, ἔκτεινεν δὲ Βαθυκλῆα μεγάθυμον
μεγάθυμον: Il. 16:818: Ἕκτωρ δ’ ὡς εἶδεν Πατροκλῆα μεγάθυμον
μεγάθυμον: Od. 7:62: Ναυσίθοον μεγάθυμον, ὃς ἐν Φαίηξιν ἄνασσε·
μεγάθυμον: Od. 8:520: νικῆσαι καὶ ἔπειτα διὰ μεγάθυμον Ἀθήνην.
μεγάθυμον: Od. 13:121: ὤπασαν οἴκαδ’ ἰόντι διὰ μεγάθυμον Ἀθήνην.
μεγάθυμον: Od. 15:229: Νηλέα τε μεγάθυμον, ἀγαυότατον ζωόντων,
μεγάθυμον: Od. 15:243: Ἀντιφάτης μὲν τίκτεν Ὀϊκλῆα μεγάθυμον,
μεγάθυμος: Il. 4:467: νεκρὸν γὰρ ἐρύοντα ἰδὼν μεγάθυμος Ἀγήνωρ
μεγάθυμος: Il. 13:598: καὶ τὸ μὲν ἐκ χειρὸς ἔρυσεν μεγάθυμος Ἀγήνωρ,
μεγάθυμος: Il. 15:440: τὸν δ’ Ἕκτωρ μεγάθυμος ἀπέκτανε. ποῦ νύ τοι ἰοὶ
μεγάθυμος: Il. 23:168: δημὸν ἑλὼν ἐκάλυψε νέκυν μεγάθυμος Ἀχιλλεὺς
μεγάθυμος: Il. 23:694: ὣς πληγεὶς ἀνέπαλτ’· αὐτὰρ μεγάθυμος Ἐπειὸς
μεγαθύμου: Il. 2:518: υἷες Ἰφίτου μεγαθύμου Ναυβολίδαο,
μεγαθύμου: Il. 2:706: αὐτοκασίγνητος μεγαθύμου Πρωτεσιλάου
μεγαθύμου: Il. 4:479: ἔπλεθ’ ὑπ’ Αἴαντος μεγαθύμου δουρὶ δαμέντι.
μεγαθύμου: Il. 5:25: ἵππους δ’ ἐξελάσας μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς
μεγαθύμου: Il. 5:235: νῶϊ δ’ ἐπαΐξας μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς
μεγαθύμου: Il. 5:335: ἔνθ’ ἐπορεξάμενος μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς
μεγαθύμου: Il. 5:534: Αἰνείω ἕταρον μεγαθύμου Δηϊκόωντα
μεγαθύμου: Il. 5:565: τὸν δ’ ἴδεν Ἀντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἱός,
μεγαθύμου: Il. 10:509: νόστου δὴ μνῆσαι μεγαθύμου Τυδέος υἱὲ
μεγαθύμου: Il. 12:373: εὖτε Μενεσθῆος μεγαθύμου πύργον ἵκοντο
μεγαθύμου: Il. 13:400: ἵππους δ’ Ἀντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς
μεγαθύμου: Il. 14:453: οὐ μὰν αὖτ’ ὀΐω μεγαθύμου Πανθοΐδαο
μεγαθύμου: Il. 15:331: τὸν δὲ Μενεσθῆος μεγαθύμου πιστὸν ἑταῖρον·
μεγαθύμου: Il. 16:286: νηῒ πάρα πρυμνῇ μεγαθύμου Πρωτεσιλάου,
μεγαθύμου: Il. 16:571: υἱὸς Ἀγακλῆος μεγαθύμου δῖος Ἐπειγεύς,
μεγαθύμου: Il. 17:214: τεύχεσι λαμπόμενος μεγαθύμου Πηλεΐωνος.
μεγαθύμου: Il. 17:303: ἔπλεθ’ ὑπ’ Αἴαντος μεγαθύμου δουρὶ δαμέντι.
μεγαθύμου: Il. 17:306: τυτθόν· ὃ δὲ Σχεδίον μεγαθύμου Ἰφίτου υἱὸν
μεγαθύμου: Il. 17:602: υἱὸν Ἀλεκτρυόνος μεγαθύμου, παῦσε δὲ χάρμης·
μεγαθύμου: Il. 17:653: ζωὸν ἔτ’ Ἀντίλοχον μεγαθύμου Νέστορος υἱόν,
μεγαθύμου: Il. 18:226: δεινὸν ὑπὲρ κεφαλῆς μεγαθύμου Πηλεΐωνος
μεγαθύμου: Il. 18:335: τεύχεα καὶ κεφαλὴν μεγαθύμου σοῖο φονῆος·
μεγαθύμου: Il. 19:75: μῆνιν ἀπειπόντος μεγαθύμου Πηλεΐωνος.
μεγαθύμου: Il. 20:498: ὣς ὑπ’ Ἀχιλλῆος μεγαθύμου μώνυχες ἵπποι
μεγαθύμου: Il. 23:541: εἰ μὴ ἄρ’ Ἀντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς
μεγαθύμου: Il. 23:596: Ἦ ῥα καὶ ἵππον ἄγων μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς
μεγαθύμου: Od. 3:189: οὓς ἄγ’ Ἀχιλλῆος μεγαθύμου φαίδιμος υἱός,
μεγαθύμου: Od. 3:364: πάντες ὁμηλικίη μεγαθύμου Τηλεμάχοιο.
μεγαθύμου: Od. 3:423: εἷς δ’ ἐπὶ Τηλεμάχου μεγαθύμου νῆα μέλαιναν
μεγαθύμου: Od. 15:2: ᾤχετ’, Ὀδυσσῆος μεγαθύμου φαίδιμον υἱὸν
μεγαθύμου: Od. 19:180: πατρὸς ἐμοῖο πατήρ, μεγαθύμου Δευκαλίωνος.
μεγαθύμου: Od. 21:296: ἄασ’ ἐνὶ μεγάρῳ μεγαθύμου Πειριθόοιο,
μεγαθύμους: Il. 2:631: Αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ἦγε Κεφαλλῆνας μεγαθύμους,
μεγαθύμους: Il. 10:205: θυμῷ τολμήεντι μετὰ Τρῶας μεγαθύμους
μεγαθύμους: Il. 11:294: ὣς ἐπ’ Ἀχαιοῖσιν σεῦε Τρῶας μεγαθύμους
μεγαθύμους: Od. 3:366: νῦν· ἀτὰρ ἠῶθεν μετὰ Καύκωνας μεγαθύμους
μεγαθύμων: Il. 2:53: Βουλὴν δὲ πρῶτον μεγαθύμων ἷζε γερόντων
μεγαθύμων: Il. 2:541: Χαλκωδοντιάδης μεγαθύμων ἀρχὸς Ἀβάντων.
μεγαθύμων: Il. 4:464: Χαλκωδοντιάδης μεγαθύμων ἀρχὸς Ἀβάντων,
μεγαθύμων: Il. 5:577: ἀρχὸν Παφλαγόνων μεγαθύμων ἀσπιστάων.
μεγαθύμων: Il. 8:155: καὶ Τρώων ἄλοχοι μεγαθύμων ἀσπιστάων,
μεγαθύμων: Il. 9:545: Κουρήτων τε μεσηγὺ καὶ Αἰτωλῶν μεγαθύμων.
μεγαθύμων: Il. 13:456: ἤ τινά που Τρώων ἑταρίσσαιτο μεγαθύμων
μεγαθύμων: Il. 13:699: οἳ μὲν πρὸ Φθίων μεγαθύμων θωρηχθέντες
μεγαθύμων: Il. 15:519: Φυλεΐδεω ἕταρον, μεγαθύμων ἀρχὸν Ἐπειῶν.
μεγαθύμων: Il. 17:420: Ὣς δέ τις αὖ Τρώων μεγαθύμων αὐδήσασκεν·
μεγαθύμων: Il. 23:175: δώδεκα δὲ Τρώων μεγαθύμων υἱέας ἐσθλοὺς
μεγαθύμων: Il. 23:181: δώδεκα μὲν Τρώων μεγαθύμων υἱέας ἐσθλοὺς
μεγαθύμων: Il. 23:633: οὔτ’ αὐτῶν Πυλίων οὔτ’ Αἰτωλῶν μεγαθύμων.
μεγαθύμων: Od. 7:16: μή τις Φαιήκων μεγαθύμων ἀντιβολήσας
μεγαίρω: Il. 4:54: τάων οὔ τοι ἐγὼ πρόσθ’ ἵσταμαι οὐδὲ μεγαίρω.
μεγαίρω: Il. 7:408: ἀμφὶ δὲ νεκροῖσιν κατακαιέμεν οὔ τι μεγαίρω·
μεγαίρω: Od. 2:235: ἀλλ’ ἦ τοι μνηστῆρας ἀγήνορας οὔ τι μεγαίρω
μεγαίρω: Od. 8:206: ἢ πὺξ ἠὲ πάλῃ ἢ καὶ ποσίν, οὔ τι μεγαίρω,
μεγακήτεα: Od. 3:158: ἔπλεον, ἐστόρεσεν δὲ θεὸς μεγακήτεα πόντον.
μεγακήτεϊ: Il. 8:222: στῆ δ’ ἐπ’ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηῒ μελαίνῃ,
μεγακήτεϊ: Il. 11:5: στῆ δ’ ἐπ’ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηῒ μελαίνῃ,
μεγακήτεϊ: Il. 11:599: ἑστήκει γὰρ ἐπὶ πρυμνῇ μεγακήτεϊ νηῒ
μεγακήτεος: Il. 21:22: ὡς δ’ ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι
μεγάλ’: Il. 1:450: τοῖσιν δὲ Χρύσης μεγάλ’ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών·
μεγάλ’: Il. 1:482: στείρῃ πορφύρεον μεγάλ’ ἴαχε νηὸς ἰούσης·
μεγάλ’: Il. 3:275: τοῖσιν δ’ Ἀτρεΐδης μεγάλ’ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών·
μεγάλ’: Il. 8:75: αὐτὸς δ’ ἐξ Ἴδης μεγάλ’ ἔκτυπε, δαιόμενον δὲ
μεγάλ’: Il. 8:347: χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ’ εὐχετόωντο ἕκαστος·
μεγάλ’: Il. 15:369: χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ’ εὐχετόωντο ἕκαστος·
μεγάλ’: Il. 16:774: πολλὰ δὲ χερμάδια μεγάλ’ ἀσπίδας ἐστυφέλιξαν
μεγάλ’: Il. 16:844: ἤδη νῦν Ἕκτορ μεγάλ’ εὔχεο· σοὶ γὰρ ἔδωκε
μεγάλ’: Il. 17:595: ἀστράψας δὲ μάλα μεγάλ’ ἔκτυπε, τὴν δὲ τίναξε,
μεγάλ’: Il. 18:29: θυμὸν ἀκηχέμεναι μεγάλ’ ἴαχον, ἐκ δὲ θύραζε
μεγάλ’: Il. 18:228: τρὶς μὲν ὑπὲρ τάφρου μεγάλ’ ἴαχε δῖος Ἀχιλλεύς,
μεγάλ’: Il. 21:10: ὄχθαι δ’ ἀμφὶ περὶ μεγάλ’ ἴαχον· οἳ δ’ ἀλαλητῷ
μεγάλ’: Od. 2:428: στείρῃ πορφύρεον μεγάλ’ ἴαχε νηὸς ἰούσης·
μεγάλ’: Od. 4:505: τοῦ δὲ Ποσειδάων μεγάλ’ ἔκλυεν αὐδήσαντος·
μεγάλ’: Od. 9:330: ἥ ῥα κατὰ σπείους κέχυτο μεγάλ’ ἤλιθα πολλή·
μεγάλ’: Od. 9:399: αὐτὰρ ὁ Κύκλωπας μεγάλ’ ἤπυεν, οἵ ῥά μιν ἀμφὶς
μεγάλ’: Od. 20:113: ἦ μεγάλ’ ἐβρόντησας ἀπ’ οὐρανοῦ ἀστερόεντος,
μεγάλ’: Od. 21:413: ἐτράπετο. Ζεὺς δὲ μεγάλ’ ἔκτυπε σήματα φαίνων·
μεγάλα: Il. 4:425: χέρσῳ ῥηγνύμενον μεγάλα βρέμει, ἀμφὶ δέ τ’ ἄκρας
μεγάλα: Il. 13:282: ἐν δέ τέ οἱ κραδίη μεγάλα στέρνοισι πατάσσει
μεγάλα: Il. 16:391: ἐς δ’ ἅλα πορφυρέην μεγάλα στενάχουσι ῥέουσαι
μεγάλα: Il. 16:393: ὣς ἵπποι Τρῳαὶ μεγάλα στενάχοντο θέουσαι.
μεγάλα: Il. 16:429: πέτρῃ ἐφ’ ὑψηλῇ μεγάλα κλάζοντε μάχωνται,
μεγάλα: Il. 23:119: τάμνον ἐπειγόμενοι· ταὶ δὲ μεγάλα κτυπέουσαι
μεγάλα: Il. 23:172: ἐσσυμένως ἐνέβαλλε πυρῇ μεγάλα στεναχίζων.
μεγάλα: Od. 9:392: εἰν ὕδατι ψυχρῷ βάπτῃ μεγάλα ἰάχοντα
μεγάλα: Od. 14:354: κείμην πεπτηώς. οἱ δὲ μεγάλα στενάχοντες
μεγάλας: Il. 9:184: ῥηϊδίως πεπιθεῖν μεγάλας φρένας Αἰακίδαο.
μεγάλας: Il. 19:270: Ζεῦ πάτερ ἦ μεγάλας ἄτας ἄνδρεσσι διδοῖσθα·
μεγάλας: Od. 12:71: καί νύ κε τὴν ἔνθ’ ὦκα βάλεν μεγάλας ποτὶ πέτρας,
μεγάλη: Il. 10:172: ἀλλὰ μάλα μεγάλη χρειὼ βεβίηκεν Ἀχαιούς.
μεγάλη: Il. 11:471: ἐσθλὸς ἐών, μεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι γένηται.
μεγάλῃ: Il. 15:384: ὣς Τρῶες μεγάλῃ ἰαχῇ κατὰ τεῖχος ἔβαινον,
μεγάλη: Il. 15:619: ἠλίβατος μεγάλη πολιῆς ἁλὸς ἐγγὺς ἐοῦσα,
μεγάλῃ: Il. 15:695: χειρὶ μάλα μεγάλῃ, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅμ’ αὐτῷ.
μεγάλη: Il. 17:690: Πάτροκλος, μεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι τέτυκται.
μεγάλη: Il. 17:704: Ἀντίλοχος, μεγάλη δὲ ποθὴ Πυλίοισιν ἐτύχθη·
μεγάλῃ: Il. 24:42: ὅς τ’ ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τε βίῃ καὶ ἀγήνορι θυμῷ
μεγάλη: Od. 4:846: Ἀστερίς, οὐ μεγάλη, λιμένες δ’ ἔνι ναύλοχοι αὐτῇ
μεγάλη: Od. 12:175: αἶψα δ’ ἰαίνετο κηρός, ἐπεὶ κέλετο μεγάλη ἲς
μεγάλῃ: Od. 12:408: κεκληγὼς ζέφυρος μεγάλῃ σὺν λαίλαπι θύων.
μεγάλῃ: Od. 13:289: καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυίῃ·
μεγάλη: Od. 14:7: καλή τε μεγάλη τε, περίδρομος· ἥν ῥα συβώτης
μεγάλη: Od. 15:418: καλή τε μεγάλη τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυῖα·
μεγάλῃ: Od. 16:158: καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυίῃ.
μεγάλη: Od. 19:178: τῇσι δ’ ἐνὶ Κνωσός, μεγάλη πόλις, ἔνθα τε Μίνως
μεγάλῃ: Od. 24:193: ἦ ἄρα σὺν μεγάλῃ ἀρετῇ ἐκτήσω ἄκοιτιν·
μεγάλην: Il. 3:221: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος εἵη
μεγάλην: Il. 7:441: εὐρεῖαν μεγάλην, ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξαν.
μεγάλην: Il. 7:462: αὖτις δ’ ἠϊόνα μεγάλην ψαμάθοισι καλύψαι,
μεγάλην: Il. 9:350: εὐρεῖαν μεγάλην, ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξεν·
μεγάλην: Il. 12:31: αὖτις δ’ ἠϊόνα μεγάλην ψαμάθοισι κάλυψε
μεγάλην: Il. 13:336: οἵ τ’ ἄμυδις κονίης μεγάλην ἱστᾶσιν ὀμίχλην,
μεγάλην: Il. 13:588: ὡς δ’ ὅτ’ ἀπὸ πλατέος πτυόφιν μεγάλην κατ’ ἀλωὴν
μεγάλην: Il. 16:84: ὡς ἄν μοι τιμὴν μεγάλην καὶ κῦδος ἄρηαι
μεγάλην: Il. 21:243: εὐφυέα μεγάλην· ἣ δ’ ἐκ ῥιζῶν ἐριποῦσα
μεγάλην: Il. 24:452: ἀμφὶ δέ οἱ μεγάλην αὐλὴν ποίησαν ἄνακτι
μεγάλην: Il. 24:455: τρεῖς δ’ ἀναοίγεσκον μεγάλην κληῗδα θυράων
μεγάλην: Od. 9:214: ἄνδρ’ ἐπελεύσεσθαι μεγάλην ἐπιειμένον ἀλκήν,
μεγάλην: Od. 9:296: αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωψ μεγάλην ἐμπλήσατο νηδὺν
μεγάλην: Od. 9:514: ἐνθάδ’ ἐλεύσεσθαι, μεγάλην ἐπιειμένον ἀλκήν·
μεγάλην: Od. 14:521: πυκνὴν καὶ μεγάλην, ἥ οἱ παρακέσκετ’ ἀμοιβὰς
μεγάλην: Od. 17:225: καί κεν ὀρὸν πίνων μεγάλην ἐπιγουνίδα θεῖτο.
μεγάλην: Od. 18:118: Ἀντίνοος δ’ ἄρα οἱ μεγάλην παρὰ γαστέρα θῆκεν,
μεγάλης: Od. 14:399: δμῶας ἐπισσεύας βαλέειν μεγάλης κατὰ πέτρης,
μεγάλης: Od. 21:221: ὣς εἰπὼν ῥάκεα μεγάλης ἀποέργαθεν οὐλῆς.
μεγάλης: Od. 22:466: κίονος ἐξάψας μεγάλης περίβαλλε θόλοιο,
μεγάλῃσι: Il. 12:134: ῥίζῃσιν μεγάλῃσι διηνεκέεσσ’ ἀραρυῖαι·
μεγάλῃσι: Il. 21:239: κρύπτων ἐν δίνῃσι βαθείῃσιν μεγάλῃσι.
μεγάλῃσι: Od. 4:501: πέτρῃσιν μεγάλῃσι καὶ ἐξεσάωσε θαλάσσης·
μεγάλῃσι: Od. 7:279: πέτρῃς πρὸς μεγάλῃσι βαλὸν καὶ ἀτερπέϊ χώρῳ,
μεγαλήτορα: Il. 9:255: δώσουσ’ αἴ κ’ ἐθέλωσι, σὺ δὲ μεγαλήτορα θυμὸν
μεγαλήτορα: Il. 9:625: ἄγριον ἐν στήθεσσι θέτο μεγαλήτορα θυμὸν
μεγαλήτορα: Il. 9:671: ἦ ἀπέειπε, χόλος δ’ ἔτ’ ἔχει μεγαλήτορα θυμόν;
μεγαλήτορα: Il. 11:403: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
μεγαλήτορα: Il. 17:90: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
μεγαλήτορα: Il. 17:626: Οὐδ’ ἔλαθ’ Αἴαντα μεγαλήτορα καὶ Μενέλαον
μεγαλήτορα: Il. 18:5: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
μεγαλήτορα: Il. 20:343: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
μεγαλήτορα: Il. 21:53: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
μεγαλήτορα: Il. 21:552: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
μεγαλήτορα: Il. 22:98: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
μεγαλήτορα: Od. 5:81: οὐδ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ἔνδον ἔτετμεν,
μεγαλήτορα: Od. 5:149: ἡ δ’ ἐπ’ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα πότνια νύμφη
μεγαλήτορα: Od. 5:298: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
μεγαλήτορα: Od. 5:355: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
μεγαλήτορα: Od. 5:407: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
μεγαλήτορα: Od. 5:464: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
μεγαλήτορα: Od. 9:299: τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα κατὰ μεγαλήτορα θυμὸν
μεγαλήτορα: Od. 9:500: ὣς φάσαν, ἀλλ’ οὐ πεῖθον ἐμὸν μεγαλήτορα θυμόν,
μεγαλήτορα: Od. 23:153: αὐτὰρ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
μεγαλήτορα: Od. 24:365: τόφρα δὲ Λαέρτην μεγαλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
μεγαλήτορας: Il. 13:302: ἠὲ μετὰ Φλεγύας μεγαλήτορας· οὐδ’ ἄρα τώ γε
μεγαλήτορες: Il. 8:523: ὧδ’ ἔστω Τρῶες μεγαλήτορες ὡς ἀγορεύω·
μεγαλήτορες: Il. 13:656: τὸν μὲν Παφλαγόνες μεγαλήτορες ἀμφεπένοντο,
μεγαλήτορες: Il. 19:278: δῶρα δὲ Μυρμιδόνες μεγαλήτορες ἀμφεπένοντο,
μεγαλήτορες: Il. 21:55: ἦ μάλα δὴ Τρῶες μεγαλήτορες οὕς περ ἔπεφνον
μεγαλήτορες: Od. 19:176: ἐν δ’ Ἐτεόκρητες μεγαλήτορες, ἐν δὲ Κύδωνες
μεγαλήτορι: Il. 5:674: οὐδ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μόρσιμον ἦεν
μεγαλήτορι: Il. 5:785: Στέντορι εἰσαμένη μεγαλήτορι χαλκεοφώνῳ,
μεγαλήτορι: Il. 6:283: Τρωσί τε καὶ Πριάμῳ μεγαλήτορι τοῖό τε παισίν.
μεγαλήτορι: Il. 9:109: πόλλ’ ἀπεμυθεόμην· σὺ δὲ σῷ μεγαλήτορι θυμῷ
μεγαλήτορι: Il. 13:712: οὐδ’ ἄρ’ Ὀϊλιάδῃ μεγαλήτορι Λοκροὶ ἕποντο·
μεγαλήτορι: Il. 15:674: Οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ Αἴαντι μεγαλήτορι ἥνδανε θυμῷ
μεγαλήτορι: Il. 16:257: Οἳ δ’ ἅμα Πατρόκλῳ μεγαλήτορι θωρηχθέντες
μεγαλήτορι: Il. 24:117: αὐτὰρ ἐγὼ Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἶριν ἐφήσω
μεγαλήτορι: Il. 24:145: ἄγγειλον Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἴλιον εἴσω
μεγαλήτορι: Od. 5:233: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μήδετο πομπήν·
μεγαλήτορι: Od. 6:14: νόστον Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μητιόωσα.
μεγαλήτορι: Od. 8:9: νόστον Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μητιόωσα,
μεγαλήτορος: Il. 2:547: δῆμον Ἐρεχθῆος μεγαλήτορος, ὅν ποτ’ Ἀθήνη
μεγαλήτορος: Il. 2:641: οὐ γὰρ ἔτ’ Οἰνῆος μεγαλήτορος υἱέες ἦσαν,
μεγαλήτορος: Il. 5:468: Αἰνείας υἱὸς μεγαλήτορος Ἀγχίσαο·
μεγαλήτορος: Il. 6:395: Ἀνδρομάχη θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἠετίωνος
μεγαλήτορος: Il. 8:187: Ἀνδρομάχη θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἠετίωνος
μεγαλήτορος: Il. 11:625: θυγατέρ’ Ἀρσινόου μεγαλήτορος, ἥν οἱ Ἀχαιοὶ
μεγαλήτορος: Il. 13:189: κρατὸς ἀφαρπάξαι μεγαλήτορος Ἀμφιμάχοιο·
μεγαλήτορος: Il. 17:166: ἀλλὰ σύ γ’ Αἴαντος μεγαλήτορος οὐκ ἐτάλασσας
μεγαλήτορος: Il. 17:299: Πατρόκλοιο πόδα μεγαλήτορος ἧκε χαμᾶζε
μεγαλήτορος: Il. 20:175: ἀντίον ἐλθέμεναι μεγαλήτορος Αἰνείαο.
μεγαλήτορος: Il. 20:208: αὐτὰρ ἐγὼν υἱὸς μεγαλήτορος Ἀγχίσαο
μεγαλήτορος: Il. 20:263: ῥέα διελεύσεσθαι μεγαλήτορος Αἰνείαο
μεγαλήτορος: Il. 20:293: ὢ πόποι ἦ μοι ἄχος μεγαλήτορος Αἰνείαο,
μεγαλήτορος: Il. 20:323: ἀσπίδος ἐξέρυσεν μεγαλήτορος Αἰνείαο·
μεγαλήτορος: Od. 3:432: Τηλεμάχου ἕταροι μεγαλήτορος, ἦλθε δὲ χαλκεὺς
μεγαλήτορος: Od. 4:143: ὡς ὅδ’ Ὀδυσσῆος μεγαλήτορος υἷι ἔοικε,
μεγαλήτορος: Od. 4:797: Ἰφθίμῃ, κούρῃ μεγαλήτορος Ἰκαρίοιο,
μεγαλήτορος: Od. 6:17: Ναυσικάα, θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο,
μεγαλήτορος: Od. 6:196: εἰμὶ δ’ ἐγὼ θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο,
μεγαλήτορος: Od. 6:213: Ναυσικάα, θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο·
μεγαλήτορος: Od. 6:299: δώματα πατρὸς ἐμοῦ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο.
μεγαλήτορος: Od. 7:58: ὁπλοτάτη θυγάτηρ μεγαλήτορος Εὐρυμέδοντος,
μεγαλήτορος: Od. 7:85: δῶμα καθ’ ὑψερεφὲς μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο.
μεγαλήτορος: Od. 7:93: δῶμα φυλασσέμεναι μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο,
μεγαλήτορος: Od. 8:464: “Ναυσικάα, θύγατερ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο,
μεγαλήτορος: Od. 10:36: δῶρα παρ’ Αἰόλοο μεγαλήτορος Ἱπποτάδαο.
μεγαλήτορος: Od. 10:200: Κύκλωπός τε βίης μεγαλήτορος ἀνδροφάγοιο.
μεγαλήτορος: Od. 10:207: ἐκ δ’ ἔθορε κλῆρος μεγαλήτορος Εὐρυλόχοιο.
μεγαλήτορος: Od. 11:85: Αὐτολύκου θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἀντίκλεια,
μεγαλίζεο: Il. 10:69: πάντας κυδαίνων· μηδὲ μεγαλίζεο θυμῷ,
μεγαλίζομαι: Od. 23:174: “δαιμόνι’, οὐ γάρ τι μεγαλίζομαι οὐδ’ ἀθερίζω
μεγάλοι: Il. 2:839: αἴθωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος.
μεγάλοι: Il. 12:97: αἴθωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος.
μεγάλοι: Od. 9:426: καλοί τε μεγάλοι τε, ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχοντες·
μεγάλοι: Od. 11:157: μέσσῳ γὰρ μεγάλοι ποταμοὶ καὶ δεινὰ ῥέεθρα,
μεγάλοι: Od. 12:436: μακροί τε μεγάλοι τε, κατεσκίαον δὲ Χάρυβδιν.
μεγάλοι: Od. 18:372: αἴθωνες μεγάλοι, ἄμφω κεκορηότε ποίης,
μεγάλοιο: Il. 4:483: ἥ ῥά τ’ ἐν εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο πεφύκει
μεγάλοιο: Il. 5:721: Ἥρη πρέσβα θεὰ θυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο·
μεγάλοιο: Il. 5:907: Αἳ δ’ αὖτις πρὸς δῶμα Διὸς μεγάλοιο νέοντο
μεγάλοιο: Il. 6:304: εὐχομένη δ’ ἠρᾶτο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο·
μεγάλοιο: Il. 6:312: ὣς αἳ μέν ῥ’ εὔχοντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
μεγάλοιο: Il. 7:24: τίπτε σὺ δ’ αὖ μεμαυῖα Διὸς θύγατερ μεγάλοιο
μεγάλοιο: Il. 8:383: Ἥρη πρέσβα θεὰ θυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο·
μεγάλοιο: Il. 9:498: καὶ γάρ τε λιταί εἰσι Διὸς κοῦραι μεγάλοιο
μεγάλοιο: Il. 9:532: οἴῃ δ’ οὐκ ἔῤῥεξε Διὸς κούρῃ μεγάλοιο.
μεγάλοιο: Il. 10:24: αἴθωνος μεγάλοιο ποδηνεκές, εἵλετο δ’ ἔγχος.
μεγάλοιο: Il. 10:178: αἴθωνος μεγάλοιο ποδηνεκές, εἵλετο δ’ ἔγχος.
μεγάλοιο: Il. 10:296: οἳ δ’ ἐπεὶ ἠρήσαντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
μεγάλοιο: Il. 12:241: ἡμεῖς δὲ μεγάλοιο Διὸς πειθώμεθα βουλῇ,
μεγάλοιο: Il. 14:194: Ἥρη πρέσβα θεὰ θύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο
μεγάλοιο: Il. 14:243: Ἥρη πρέσβα θεὰ θύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο
μεγάλοιο: Il. 14:416: ἐγγὺς ἐών, χαλεπὸς δὲ Διὸς μεγάλοιο κεραυνός,
μεγάλοιο: Il. 15:631: αἵ ῥά τ’ ἐν εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο νέμονται
μεγάλοιο: Il. 16:297: ὡς δ’ ὅτ’ ἀφ’ ὑψηλῆς κορυφῆς ὄρεος μεγάλοιο
μεγάλοιο: Il. 17:389: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ταύροιο βοὸς μεγάλοιο βοείην
μεγάλοιο: Il. 17:409: ἥ οἱ ἀπαγγέλλεσκε Διὸς μεγάλοιο νόημα.
μεγάλοιο: Il. 18:582: τὼ μὲν ἀναῤῥήξαντε βοὸς μεγάλοιο βοείην
μεγάλοιο: Il. 21:198: ἀλλὰ καὶ ὃς δείδοικε Διὸς μεγάλοιο κεραυνὸν
μεγάλοιο: Il. 23:820: Τυδεΐδης δ’ ἄρ’ ἔπειτα ὑπὲρ σάκεος μεγάλοιο
μεγάλοιο: Od. 4:27: ἄνδρε δύω, γενεῇ δὲ Διὸς μεγάλοιο ἔϊκτον.
μεγάλοιο: Od. 6:151: Ἀρτέμιδί σε ἐγώ γε, Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
μεγάλοιο: Od. 6:323: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἠρᾶτο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο·
μεγάλοιο: Od. 9:481: ἧκε δ’ ἀποῤῥήξας κορυφὴν ὄρεος μεγάλοιο,
μεγάλοιο: Od. 10:361: ἔς ῥ’ ἀσάμινθον ἕσασα λό’ ἐκ τρίποδος μεγάλοιο,
μεγάλοιο: Od. 11:255: τὼ κρατερὼ θεράποντε Διὸς μεγάλοιο γενέσθην
μεγάλοιο: Od. 11:268: γείνατ’ ἐν ἀγκοίνῃσι Διὸς μεγάλοιο μιγεῖσα·
μεγάλοιο: Od. 11:604: παῖδα Διὸς μεγάλοιο καὶ Ἥρης χρυσοπεδίλου.
μεγάλοιο: Od. 14:530: ἂν δὲ νάκην ἕλετ’ αἰγὸς ἐϋτρεφέος μεγάλοιο,
μεγάλοιο: Od. 16:403: εἰ μέν κ’ αἰνήσωσι Διὸς μεγάλοιο θέμιστες,
μεγάλοιο: Od. 24:521: εὐξάμενος δ’ ἄρ’ ἔπειτα Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
μεγάλοισί: Il. 11:265: ἔγχεΐ τ’ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
μεγάλοισί: Il. 11:541: ἔγχεΐ τ’ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
μεγάλοισί: Il. 13:323: χαλκῷ τε ῥηκτὸς μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν.
μεγάλοισι: Il. 15:712: καὶ ξίφεσιν μεγάλοισι καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι.
μεγάλοισι: Il. 24:798: πυκνοῖσιν λάεσσι κατεστόρεσαν μεγάλοισι·
μεγάλου: Il. 2:134: ἐννέα δὴ βεβάασι Διὸς μεγάλου ἐνιαυτοί,
μεγάλου: Il. 21:187: αὐτὰρ ἐγὼ γενεὴν μεγάλου Διὸς εὔχομαι εἶναι.
μεγάλου: Od. 5:320: αἶψα μάλ’ ἀνσχεθέειν μεγάλου ὑπὸ κύματος ὁρμῆς·
μεγάλου: Od. 5:393: ὀξὺ μάλα προϊδών, μεγάλου ὑπὸ κύματος ἀρθείς.
μεγάλου: Od. 8:82: Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι Διὸς μεγάλου διὰ βουλάς.
μεγάλου: Od. 9:411: νοῦσόν γ’ οὔ πως ἔστι Διὸς μεγάλου ἀλέασθαι,
μεγάλου: Od. 19:179: ἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου ὀαριστής,
μεγάλου: Od. 22:334: ἢ ἐκδὺς μεγάροιο Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμὸν
μεγάλου: Od. 22:379: ἑζέσθην δ’ ἄρα τώ γε Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμόν,
μεγάλους: Il. 12:57: πυκνοὺς καὶ μεγάλους δηΐων ἀνδρῶν ἀλεωρήν.
μεγάλους: Od. 17:180: οἱ δ’ ἱέρευον ὄϊς μεγάλους καὶ πίονας αἶγας,
μεγάλους: Od. 18:68: καλούς τε μεγάλους τε, φάνεν δέ οἱ εὐρέες ὦμοι
μεγάλους: Od. 20:250: οἱ δ’ ἱέρευον ὄϊς μεγάλους καὶ πίονας αἶγας,
μεγάλῳ: Il. 2:210: αἰγιαλῷ μεγάλῳ βρέμεται, σμαραγεῖ δέ τε πόντος.
μεγάλῳ: Il. 3:23: ὥς τε λέων ἐχάρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας
μεγάλῳ: Il. 4:161: ἔκ τε καὶ ὀψὲ τελεῖ, σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν
μεγάλῳ: Il. 5:146: τὸν δ’ ἕτερον ξίφεϊ μεγάλῳ κληῗδα παρ’ ὦμον
μεγάλῳ: Il. 5:448: ἐν μεγάλῳ ἀδύτῳ ἀκέοντό τε κύδαινόν τε·
μεγάλῳ: Il. 9:9: Ἀτρεΐδης δ’ ἄχεϊ μεγάλῳ βεβολημένος ἦτορ
μεγάλῳ: Il. 10:304: δώρῳ ἔπι μεγάλῳ; μισθὸς δέ οἱ ἄρκιος ἔσται.
μεγάλῳ: Il. 11:571: ἄλλα μὲν ἐν σάκεϊ μεγάλῳ πάγεν ὄρμενα πρόσσω,
μεγάλῳ: Il. 12:138: ὑψόσ’ ἀνασχόμενοι ἔκιον μεγάλῳ ἀλαλητῷ
μεγάλῳ: Il. 12:224: ῥηξόμεθα σθένεϊ μεγάλῳ, εἴξωσι δ’ Ἀχαιοί,
μεγάλῳ: Il. 13:193: ὦσε δέ μιν σθένεϊ μεγάλῳ· ὃ δὲ χάσσατ’ ὀπίσσω
μεγάλῳ: Il. 13:577: Θρηϊκίῳ μεγάλῳ, ἀπὸ δὲ τρυφάλειαν ἄραξεν.
μεγάλῳ: Il. 14:392: Ἀργείων· οἳ δὲ ξύνισαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ.
μεγάλῳ: Il. 16:115: πλῆξ’ ἄορι μεγάλῳ αἰχμῆς παρὰ καυλὸν ὄπισθεν,
μεγάλῳ: Il. 17:296: πληγεῖσ’ ἔγχεΐ τε μεγάλῳ καὶ χειρὶ παχείῃ,
μεγάλῳ: Il. 17:739: ἐν σέλαϊ μεγάλῳ· τὸ δ’ ἐπιβρέμει ἲς ἀνέμοιο.
μεγάλω: Il. 18:518: καλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν, ὥς τε θεώ περ
μεγάλῳ: Il. 20:459: οὐτάζων ξίφεϊ μεγάλῳ ἐξαίνυτο θυμόν·
μεγάλῳ: Il. 21:9: ἐν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ’ αἰπὰ ῥέεθρα,
μεγάλῳ: Il. 21:256: φεῦγ’, ὃ δ’ ὄπισθε ῥέων ἕπετο μεγάλῳ ὀρυμαγδῷ.
μεγάλῳ: Il. 21:282: ἐρχθέντ’ ἐν μεγάλῳ ποταμῷ ὡς παῖδα συφορβόν,
μεγάλῳ: Il. 21:387: σὺν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ’ εὐρεῖα χθών,
μεγάλῳ: Od. 10:247: κῆρ ἄχεϊ μεγάλῳ βεβολημένος· ἐν δέ οἱ ὄσσε
μεγάλῳ: Od. 10:359: πολλὸν ὑπὸ τρίποδι μεγάλῳ· ἰαίνετο δ’ ὕδωρ.
μεγάλῳ: Od. 24:463: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρ’ ἀνήϊξαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ
μεγάλων: Il. 4:454: κρουνῶν ἐκ μεγάλων κοίλης ἔντοσθε χαράδρης,
μεγάλων: Il. 10:401: ἦ ῥά νύ τοι μεγάλων δώρων ἐπεμαίετο θυμὸς
μεγάλων: Od. 21:26: φῶθ’ Ἡρακλῆα, μεγάλων ἐπιίστορα ἔργων,
μεγάλως: Il. 17:723: ὕψι μάλα μεγάλως· ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς ὄπισθε
μεγάλως: Od. 16:432: παῖδά τ’ ἀποκτείνεις, ἐμὲ δὲ μεγάλως ἀκαχίζεις·
μεγαλωστί: Il. 16:776: κεῖτο μέγας μεγαλωστί, λελασμένος ἱπποσυνάων.
μεγαλωστὶ: Il. 18:26: αὐτὸς δ’ ἐν κονίῃσι μέγας μεγαλωστὶ τανυσθεὶς
μεγαλωστί: Od. 24:40: κεῖσο μέγας μεγαλωστί, λελασμένος ἱπποσυνάων.
μέγαν: Il. 1:233: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι·
μέγαν: Il. 1:497: ἠερίη δ’ ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε.
μέγαν: Il. 1:530: κρατὸς ἀπ’ ἀθανάτοιο· μέγαν δ’ ἐλέλιξεν Ὄλυμπον.
μέγαν: Il. 3:125: τὴν δ’ εὗρ’ ἐν μεγάρῳ· ἣ δὲ μέγαν ἱστὸν ὕφαινε
μέγαν: Il. 4:295: ἀμφὶ μέγαν Πελάγοντα Ἀλάστορά τε Χρομίον τε
μέγαν: Il. 4:534: οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν
μέγαν: Il. 5:39: ἀρχὸν Ἁλιζώνων Ὀδίον μέγαν ἔκβαλε δίφρου·
μέγαν: Il. 5:434: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ οὐδὲ θεὸν μέγαν ἅζετο, ἵετο δ’ αἰεὶ
μέγαν: Il. 5:625: οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν
μέγαν: Il. 5:628: Τληπόλεμον δ’ Ἡρακλεΐδην ἠΰν τε μέγαν τε
μέγαν: Il. 6:8: υἱὸν Ἐϋσσώρου Ἀκάμαντ’ ἠΰν τε μέγαν τε.
μέγαν: Il. 6:386: ἀλλ’ ἐπὶ πύργον ἔβη μέγαν Ἰλίου, οὕνεκ’ ἄκουσε
μέγαν: Il. 7:265: κείμενον ἐν πεδίῳ μέλανα τρηχύν τε μέγαν τε·
μέγαν: Il. 8:200: καί ῥα Ποσειδάωνα μέγαν θεὸν ἀντίον ηὔδα·
μέγαν: Il. 9:132: κούρη Βρισῆος· ἐπὶ δὲ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι
μέγαν: Il. 9:274: κούρη Βρισῆος· ἐπὶ δὲ μέγαν ὅρκον ὀμεῖται
μέγαν: Il. 9:492: ἀλλ’ Ἀχιλεῦ δάμασον θυμὸν μέγαν· οὐδέ τί σε χρὴ
μέγαν: Il. 11:57: Ἕκτορά τ’ ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀμύμονα Πουλυδάμαντα
μέγαν: Il. 11:501: Νέστορά τ’ ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀρήϊον Ἰδομενῆα.
μέγαν: Il. 11:562: ὣς τότ’ ἔπειτ’ Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱὸν
μέγαν: Il. 11:590: ἵστασθ’ ἀμφ’ Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱόν.
μέγαν: Il. 12:136: μίμνον ἐπερχόμενον μέγαν Ἄσιον οὐδὲ φέβοντο.
μέγαν: Il. 16:158: οἵ τ’ ἔλαφον κεραὸν μέγαν οὔρεσι δῃώσαντες
μέγαν: Il. 17:115: παπταίνων Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱόν.
μέγαν: Il. 18:344: ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα τάχιστα
μέγαν: Il. 18:476: θῆκεν ἐν ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα, γέντο δὲ χειρὶ
μέγαν: Il. 18:559: βοῦν δ’ ἱερεύσαντες μέγαν ἄμφεπον· αἳ δὲ γυναῖκες
μέγαν: Il. 18:588: ἐν καλῇ βήσσῃ μέγαν οἰῶν ἀργεννάων,
μέγαν: Il. 19:113: ἀλλ’ ὄμοσεν μέγαν ὅρκον, ἔπειτα δὲ πολλὸν ἀάσθη.
μέγαν: Il. 20:457: Δημοῦχον δὲ Φιλητορίδην ἠΰν τε μέγαν τε
μέγαν: Il. 21:404: κείμενον ἐν πεδίῳ μέλανα τρηχύν τε μέγαν τε,
μέγαν: Il. 22:443: ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα πέλοιτο
μέγαν: Il. 23:40: ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, εἰ πεπίθοιεν
μέγαν: Il. 23:702: τῷ μὲν νικήσαντι μέγαν τρίποδ’ ἐμπυριβήτην,
μέγαν: Il. 23:750: δευτέρῳ αὖ βοῦν θῆκε μέγαν καὶ πίονα δημῷ,
μέγαν: Od. 1:301: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
μέγαν: Od. 2:94: στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινε,
μέγαν: Od. 2:104: ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστόν,
μέγαν: Od. 2:377: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ θεῶν μέγαν ὅρκον ἀπώμνυ.
μέγαν: Od. 3:199: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
μέγαν: Od. 4:746: σῖτον καὶ μέθυ ἡδύ· ἐμεῦ δ’ ἕλετο μέγαν ὅρκον
μέγαν: Od. 5:178: εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι
μέγαν: Od. 5:234: δῶκε μέν οἱ πέλεκυν μέγαν, ἄρμενον ἐν παλάμῃσι,
μέγαν: Od. 5:266: τὸν ἕτερον, ἕτερον δ’ ὕδατος μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα
μέγαν: Od. 8:274: ἐν δ’ ἔθετ’ ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα, κόπτε δὲ δεσμοὺς
μέγαν: Od. 8:434: ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν ὅττι τάχιστα.
μέγαν: Od. 8:512: δουράτεον μέγαν ἵππον, ὅθ’ εἵατο πάντες ἄριστοι
μέγαν: Od. 9:212: τοῦ φέρον ἐμπλήσας ἀσκὸν μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα
μέγαν: Od. 9:240: αὐτὰρ ἔπειτ’ ἐπέθηκε θυρεὸν μέγαν ὑψόσ’ ἀείρας,
μέγαν: Od. 9:313: ῥηϊδίως ἀφελὼν θυρεὸν μέγαν· αὐτὰρ ἔπειτα
μέγαν: Od. 9:340: αὐτὰρ ἔπειτ’ ἐπέθηκε θυρεὸν μέγαν ὑψόσ’ ἀείρας·
μέγαν: Od. 9:391: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ χαλκεὺς πέλεκυν μέγαν ἠὲ σκέπαρνον
μέγαν: Od. 9:513: ἀλλ’ αἰεί τινα φῶτα μέγαν καὶ καλὸν ἐδέγμην
μέγαν: Od. 10:158: ὅς ῥά μοι ὑψίκερων ἔλαφον μέγαν εἰς ὁδὸν αὐτὴν
μέγαν: Od. 10:222: ἱστὸν ἐποιχομένης μέγαν ἄμβροτον, οἷα θεάων
μέγαν: Od. 10:226: “ὦ φίλοι, ἔνδον γάρ τις ἐποιχομένη μέγαν ἱστὸν
μέγαν: Od. 10:254: ἔνθα δέ τις μέγαν ἱστὸν ἐποιχομένη λίγ’ ἄειδεν
μέγαν: Od. 10:299: ἀλλὰ κέλεσθαί μιν μακάρων μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι
μέγαν: Od. 10:343: εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι,
μέγαν: Od. 12:173: αὐτὰρ ἐγὼ κηροῖο μέγαν τροχὸν ὀξέϊ χαλκῷ
μέγαν: Od. 13:13: ἀλλ’ ἄγε οἱ δῶμεν τρίποδα μέγαν ἠδὲ λέβητα
μέγαν: Od. 18:292: Ἀντινόῳ μὲν ἔνεικε μέγαν περικαλλέα πέπλον,
μέγαν: Od. 19:139: στησαμένῃ μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὑφαίνειν,
μέγαν: Od. 19:149: ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκον μέγαν ἱστόν,
μέγαν: Od. 20:229: τοὔνεκά τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι·
μέγαν: Od. 21:177: πὰρ δὲ τίθει δίφρον τε μέγαν καὶ κῶας ἐπ’ αὐτοῦ,
μέγαν: Od. 21:178: ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος,
μέγαν: Od. 21:183: ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος.
μέγαν: Od. 22:2: ἆλτο δ’ ἐπὶ μέγαν οὐδὸν ἔχων βιὸν ἠδὲ φαρέτρην
μέγαν: Od. 24:80: ἀμφ’ αὐτοῖσι δ’ ἔπειτα μέγαν καὶ ἀμύμονα τύμβον
μέγαν: Od. 24:129: στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινε,
μέγαν: Od. 24:139: ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστόν,
μέγαν: Od. 24:147: εὖθ’ ἡ φᾶρος ἔδειξεν, ὑφήνασα μέγαν ἱστόν,
μέγαν: Od. 24:222: οὐδ’ εὗρεν Δολίον, μέγαν ὄρχατον ἐσκαταβαίνων,
Μεγαπένθε’: Od. 15:103: υἱὸν δὲ κρητῆρα φέρειν Μεγαπένθε’ ἄνωγεν
Μεγαπένθης: Od. 4:11: ὅς οἱ τηλύγετος γένετο κρατερὸς Μεγαπένθης
Μεγαπένθης: Od. 15:100: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γ’ Ἑλένη κίε καὶ Μεγαπένθης.
Μεγαπένθης: Od. 15:122: θῆκ’ αὐτοῦ προπάροιθε φέρων κρατερὸς Μεγαπένθης,
μέγαρ’: Il. 6:286: Ὣς ἔφαθ’, ἣ δὲ μολοῦσα ποτὶ μέγαρ’ ἀμφιπόλοισι
μέγαρ’: Od. 17:360: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρ’. αὐτὰρ Ἀθήνη
μέγαρ’: Od. 20:167: ἦέ σ’ ἀτιμάζουσι κατὰ μέγαρ’ ὡς τὸ πάρος περ;”
μέγαρ’: Od. 22:396: δμῳάων σκοπός ἐσσι κατὰ μέγαρ’ ἡμετεράων,
μέγαρα: Il. 9:459: πατρὸς χωομένοιο κατὰ μέγαρα στρωφᾶσθαι.
μέγαρα: Od. 1:365: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα·
μέγαρα: Od. 4:768: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα·
μέγαρα: Od. 10:479: οἱ μὲν κοιμήσαντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
μέγαρα: Od. 11:334: κηληθμῷ δ’ ἔσχοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
μέγαρα: Od. 13:2: κηληθμῷ δ’ ἔσχοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
μέγαρα: Od. 18:399: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα,
μέγαρα: Od. 23:299: αὐτοὶ δ’ εὐνάζοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
Μεγάρην: Od. 11:269: καὶ Μεγάρην, Κρείοντος ὑπερθύμοιο θύγατρα,
μεγάροιο: Il. 6:377: πῇ ἔβη Ἀνδρομάχη λευκώλενος ἐκ μεγάροιο;
μεγάροιο: Il. 18:374: ἑστάμεναι περὶ τοῖχον ἐϋσταθέος μεγάροιο,
μεγάροιο: Il. 22:460: Ὣς φαμένη μεγάροιο διέσσυτο μαινάδι ἴση
μεγάροιο: Il. 24:647: αἳ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
μεγάροιο: Od. 1:270: ὅππως κε μνηστῆρας ἀπώσεαι ἐκ μεγάροιο.
μεγάροιο: Od. 2:248: ἐξελάσαι μεγάροιο μενοινήσει’ ἐνὶ θυμῷ,
μεγάροιο: Od. 4:37: ὣς φάθ’, ὁ δὲ μεγάροιο διέσσυτο, κέκλετο δ’ ἄλλους
μεγάροιο: Od. 4:300: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
μεγάροιο: Od. 4:625: μνηστῆρες δὲ πάροιθεν Ὀδυσσῆος μεγάροιο
μεγάροιο: Od. 6:304: ὦκα μάλα μεγάροιο διελθέμεν, ὄφρ’ ἂν ἵκηαι
μεγάροιο: Od. 7:339: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι·
μεγάροιο: Od. 8:106: Δημοδόκου δ’ ἕλε χεῖρα καὶ ἔξαγεν ἐκ μεγάροιο
μεγάροιο: Od. 10:388: ὣς ἐφάμην, Κίρκη δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
μεγάροιο: Od. 16:165: ἐκ δ’ ἦλθεν μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αὐλῆς,
μεγάροιο: Od. 16:343: ἐκ δ’ ἦλθον μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αὐλῆς,
μεγάροιο: Od. 16:390: ἐνθάδ’ ἀγειρόμενοι, ἀλλ’ ἐκ μεγάροιο ἕκαστος
μεγάροιο: Od. 17:61: Τηλέμαχος δ’ ἄρ’ ἔπειτα διὲκ μεγάροιο βεβήκει
μεγάροιο: Od. 17:96: μήτηρ δ’ ἀντίον ἷζε παρὰ σταθμὸν μεγάροιο
μεγάροιο: Od. 17:167: μνηστῆρες δὲ πάροιθεν Ὀδυσσῆος μεγάροιο
μεγάροιο: Od. 17:325: βῆ δ’ ἰθὺς μεγάροιο μετὰ μνηστῆρας ἀγαυούς.
μεγάροιο: Od. 17:398: ὃς τὸν ξεῖνον ἄνωγας ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι
μεγάροιο: Od. 17:460: “νῦν δή σ’ οὐκέτι καλὰ διὲκ μεγάροιο ὀΐω
μεγάροιο: Od. 18:185: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
μεγάροιο: Od. 18:198: ἦλθον δ’ ἀμφίπολοι λευκώλενοι ἐκ μεγάροιο
μεγάροιο: Od. 19:47: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
μεγάροιο: Od. 19:60: ἦλθον δὲ δμῳαὶ λευκώλενοι ἐκ μεγάροιο.
μεγάροιο: Od. 19:503: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
μεγάροιο: Od. 19:533: καὶ δή μ’ ἀρᾶται πάλιν ἐλθέμεν ἐκ μεγάροιο,
μεγάροιο: Od. 20:6: κεῖτ’ ἐγρηγορόων· ταὶ δ’ ἐκ μεγάροιο γυναῖκες
μεγάροιο: Od. 20:144: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
μεγάροιο: Od. 20:155: οὐ γὰρ δὴν μνηστῆρες ἀπέσσονται μεγάροιο,
μεγάροιο: Od. 20:343: αἰδέομαι δ’ ἀέκουσαν ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι
μεγάροιο: Od. 21:229: ἐξελθὼν μεγάροιο, ἀτὰρ εἴπῃσι καὶ εἴσω.
μεγάροιο: Od. 21:236: κληῖσαι μεγάροιο θύρας πυκινῶς ἀραρυίας·
μεγάροιο: Od. 21:382: κληῖσαι μεγάροιο θύρας πυκινῶς ἀραρυίας·
μεγάροιο: Od. 22:120: τόξον μὲν πρὸς σταθμὸν ἐϋσταθέος μεγάροιο
μεγάροιο: Od. 22:127: ἀκρότατον δὲ παρ’ οὐδὸν ἐϋσταθέος μεγάροιο
μεγάροιο: Od. 22:143: ἐς θαλάμους Ὀδυσῆος ἀνὰ ῥῶγας μεγάροιο.
μεγάροιο: Od. 22:239: αὐτὴ δ’ αἰθαλόεντος ἀνὰ μεγάροιο μέλαθρον
μεγάροιο: Od. 22:257: τῶν ἄλλος μὲν σταθμὸν ἐϋσταθέος μεγάροιο
μεγάροιο: Od. 22:270: μνηστῆρες δ’ ἀνεχώρησαν μεγάροιο μυχόνδε·
μεγάροιο: Od. 22:274: τῶν ἄλλος μὲν σταθμὸν ἐϋσταθέος μεγάροιο
μεγάροιο: Od. 22:334: ἢ ἐκδὺς μεγάροιο Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμὸν
μεγάροιο: Od. 22:378: ὣς φάτο, τὼ δ’ ἔξω βήτην μεγάροιο κιόντε·
μεγάροιο: Od. 22:433: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
μεγάροιο: Od. 22:441: δμῳὰς ἐξαγαγόντες ἐϋσταθέος μεγάροιο,
μεγάροιο: Od. 22:458: δμῳὰς ἐξαγαγόντες ἐϋσταθέος μεγάροιο,
μεγάροιο: Od. 22:497: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι.
μεγάροιο: Od. 23:43: πρίν γ’ ὅτε δή με σὸς υἱὸς ἀπὸ μεγάροιο κάλεσσε
μεγάροισ’: Od. 3:213: ἐν μεγάροισ’ ἀέκητι σέθεν κακὰ μηχανάασθαι.
μεγάροισ’: Od. 4:165: ἐν μεγάροισ’, ᾧ μὴ ἄλλοι ἀοσσητῆρες ἔωσιν,
μεγάροισ’: Od. 13:334: ἵετ’ ἐνὶ μεγάροισ’ ἰδέειν παῖδάς τ’ ἄλοχόν τε·
μεγάροισ’: Od. 15:450: παῖδα γὰρ ἀνδρὸς ἐῆος ἐνὶ μεγάροισ’ ἀτιτάλλω,
μεγάροισ’: Od. 16:94: ἐν μεγάροισ’, ἀέκητι σέθεν τοιούτου ἐόντος.
μεγάροισ’: Od. 17:252: σήμερον ἐν μεγάροισ’, ἢ ὑπὸ μνηστῆρσι δαμείη,
μεγάροισ’: Od. 18:420: τὸν ξεῖνον δὲ ἐῶμεν ἐνὶ μεγάροισ’ Ὀδυσῆος
μεγάροισ’: Od. 19:540: ἁθρόοι ἐν μεγάροισ’, ὁ δ’ ἐς αἰθέρα δῖαν ἀέρθη.
μεγάροισ’: Od. 19:552: παπτήνασα δὲ χῆνας ἐνὶ μεγάροισ’ ἐνόησα
μεγάροισ’: Od. 20:117: ἐν μεγάροισ’ Ὀδυσῆος ἑλοίατο δαῖτ’ ἐρατεινήν,
μεγάροισ’: Od. 20:214: ἔδμεναι· οὐδέ τι παιδὸς ἐνὶ μεγάροισ’ ἀλέγουσιν,
μεγάροισ’: Od. 21:4: ἐν μεγάροισ’ Ὀδυσῆος, ἀέθλια καὶ φόνου ἀρχήν.
μεγάροισ’: Od. 21:100: ἥμενος ἐν μεγάροισ’, ἐπὶ δ’ ὤρνυε πάντας ἑταίρους.
μεγάροισ’: Od. 24:187: σώματ’ ἀκηδέα κεῖται ἐνὶ μεγάροισ’ Ὀδυσῆος·
μεγάροισ’: Od. 24:396: μίμνομεν ἐν μεγάροισ’, ὑμέας ποτιδέγμενοι αἰεί.”
μεγάροις: Il. 2:137: εἵατ’ ἐνὶ μεγάροις ποτιδέγμεναι· ἄμμι δὲ ἔργον
μεγάροις: Il. 11:767: πάντα μάλ’ ἐν μεγάροις ἠκούομεν ὡς ἐπέτελλε.
μεγάροις: Il. 18:435: κεῖται ἐνὶ μεγάροις ἀρημένος, ἄλλα δέ μοι νῦν,
μεγάροις: Il. 24:236: φείσατ’ ἐνὶ μεγάροις ὃ γέρων, περὶ δ’ ἤθελε θυμῷ
μεγάροις: Il. 24:664: ἐννῆμαρ μέν κ’ αὐτὸν ἐνὶ μεγάροις γοάοιμεν,
μεγάροις: Od. 6:62: πέντε δέ τοι φίλοι υἷες ἐνὶ μεγάροις γεγάασιν,
μεγάροις: Od. 7:190: ξεῖνον ἐνὶ μεγάροις ξεινίσσομεν ἠδὲ θεοῖσι
μεγάροις: Od. 10:5: τοῦ καὶ δώδεκα παῖδες ἐνὶ μεγάροις γεγάασιν,
μεγάροις: Od. 14:326: τόσσα οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνακτος.
μεγάροις: Od. 15:77: δεῖπνον ἐνὶ μεγάροις τετυκεῖν ἅλις ἔνδον ἐόντων.
μεγάροις: Od. 15:94: δεῖπνον ἐνὶ μεγάροις τετυκεῖν ἅλις ἔνδον ἐόντων.
μεγάροις: Od. 15:231: εἶχε βίῃ. ὁ δὲ τεῖος ἐνὶ μεγάροις Φυλάκοιο
μεγάροις: Od. 16:33: ἤ μοι ἔτ’ ἐν μεγάροις μήτηρ μένει, ἦέ τις ἤδη
μεγάροις: Od. 17:391: ζώει ἐνὶ μεγάροις καὶ Τηλέμαχος θεοειδής.”
μεγάροις: Od. 19:295: τόσσα οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνακτος.
μεγάροις: Od. 22:218: ἕρδειν ἐν μεγάροις· σῷ δ’ αὐτοῦ κράατι τείσεις.
μεγάροις: Od. 22:370: κτήματ’ ἐνὶ μεγάροις, σὲ δὲ νήπιοι οὐδὲν ἔτιον.”
μεγάροις: Od. 22:417: ἀλλ’ ἄγε μοι σὺ γυναῖκας ἐνὶ μεγάροις κατάλεξον,
μεγάροισι: Il. 1:418: ἔπλεο· τώ σε κακῇ αἴσῃ τέκον ἐν μεγάροισι.
μεγάροισι: Il. 3:207: τοὺς δ’ ἐγὼ ἐξείνισσα καὶ ἐν μεγάροισι φίλησα,
μεγάροισι: Il. 5:193: ἀλλά που ἐν μεγάροισι Λυκάονος ἕνδεκα δίφροι
μεγάροισι: Il. 5:270: τῶν οἱ ἓξ ἐγένοντο ἐνὶ μεγάροισι γενέθλη.
μεγάροισι: Il. 6:428: πατρὸς δ’ ἐν μεγάροισι βάλ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα.
μεγάροισι: Il. 9:461: αὐτοῦ λισσόμενοι κατερήτυον ἐν μεγάροισι,
μεγάροισι: Il. 9:483: οὔτ’ ἐς δαῖτ’ ἰέναι οὔτ’ ἐν μεγάροισι πάσασθαι,
μεγάροισι: Il. 9:557: τὴν δὲ τότ’ ἐν μεγάροισι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
μεγάροισι: Il. 11:76: σφοῖσιν ἐνὶ μεγάροισι καθήατο, ἧχι ἑκάστῳ
μεγάροισι: Il. 15:439: ἶσα φίλοισι τοκεῦσιν ἐτίομεν ἐν μεγάροισι·
μεγάροισι: Il. 18:325: θαρσύνων ἥρωα Μενοίτιον ἐν μεγάροισι·
μεγάροισι: Il. 18:331: δέξεται ἐν μεγάροισι γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς
μεγάροισι: Il. 22:69: οὓς τρέφον ἐν μεγάροισι τραπεζῆας θυραωρούς,
μεγάροισι: Il. 22:484: χήρην ἐν μεγάροισι· πάϊς δ’ ἔτι νήπιος αὔτως,
μεγάροισι: Il. 22:510: γυμνόν· ἀτάρ τοι εἵματ’ ἐνὶ μεγάροισι κέονται
μεγάροισι: Il. 24:219: ὄρνις ἐνὶ μεγάροισι κακὸς πέλευ· οὐδέ με πείσεις.
μεγάροισι: Il. 24:427: λήθετ’ ἐνὶ μεγάροισι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι·
μεγάροισι: Il. 24:497: τοὺς δ’ ἄλλους μοι ἔτικτον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες.
μεγάροισι: Il. 24:539: παίδων ἐν μεγάροισι γονὴ γένετο κρειόντων,
μεγάροισι: Il. 24:726: λείπεις ἐν μεγάροισι· πάϊς δ’ ἔτι νήπιος αὔτως
μεγάροισι: Il. 24:757: νῦν δέ μοι ἑρσήεις καὶ πρόσφατος ἐν μεγάροισι
μεγάροισι: Od. 1:269: οἷσιν ἐνὶ μεγάροισι· σὲ δὲ φράζεσθαι ἄνωγα,
μεγάροισι: Od. 1:295: ὅππως κε μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσι
μεγάροισι: Od. 3:186: ὅσσα δ’ ἐνὶ μεγάροισι καθήμενος ἡμετέροισι
μεγάροισι: Od. 3:354: ζώω, ἔπειτα δὲ παῖδες ἐνὶ μεγάροισι λίπωνται
μεγάροισι: Od. 4:101: πολλάκις ἐν μεγάροισι καθήμενος ἡμετέροισιν
μεγάροισι: Od. 4:192: οἷσιν ἐνὶ μεγάροισι καὶ ἀλλήλους ἐρέοιμεν·
μεγάροισι: Od. 4:238: ἦ τοι νῦν δαίνυσθε καθήμενοι ἐν μεγάροισι
μεγάροισι: Od. 4:392: ὅττι τοι ἐν μεγάροισι κακόν τ’ ἀγαθόν τε τέτυκται
μεγάροισι: Od. 4:557: νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
μεγάροισι: Od. 4:624: ὣς οἱ μὲν περὶ δεῖπνον ἐνὶ μεγάροισι πένοντο,
μεγάροισι: Od. 5:14: νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
μεγάροισι: Od. 7:150: κτήματ’ ἐνὶ μεγάροισι γέρας θ’, ὅ τι δῆμος ἔδωκεν.
μεγάροισι: Od. 8:42: ἔρχεσθ’, ὄφρα ξεῖνον ἐνὶ μεγάροισι φιλέωμεν·
μεγάροισι: Od. 8:227: ἵκετ’ ἐνὶ μεγάροισι· χολωσάμενος γὰρ Ἀπόλλων
μεγάροισι: Od. 8:242: εἴπῃς ἡρώων, ὅτε κεν σοῖσ’ ἐν μεγάροισι
μεγάροισι: Od. 10:150: Κίρκης ἐν μεγάροισι διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην.
μεγάροισι: Od. 10:348: ἀμφίπολοι δ’ ἄρα τεῖος ἐνὶ μεγάροισι πένοντο
μεγάροισι: Od. 10:523: ῥέξειν ἐν μεγάροισι πυρήν τ’ ἐμπλησέμεν ἐσθλῶν,
μεγάροισι: Od. 11:31: ῥέξειν ἐν μεγάροισι πυρήν τ’ ἐμπλησέμεν ἐσθλῶν,
μεγάροισι: Od. 11:119: αὐτὰρ ἐπὴν μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσι
μεγάροισι: Od. 11:162: εἰς Ἰθάκην οὐδ’ εἶδες ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκα;”
μεγάροισι: Od. 11:341: κτήματ’ ἐνὶ μεγάροισι θεῶν ἰότητι κέονται.”
μεγάροισι: Od. 13:8: ὅσσοι ἐνὶ μεγάροισι γερούσιον αἴθοπα οἶνον
μεγάροισι: Od. 16:106: βουλοίμην κ’ ἐν ἐμοῖσι κατακτάμενος μεγάροισι
μεγάροισι: Od. 16:120: μοῦνον ἔμ’ ἐν μεγάροισι τεκὼν λίπεν, οὐδ’ ἀπόνητο.
μεγάροισι: Od. 17:79: εἴ κεν ἐμὲ μνηστῆρες ἀγήνορες ἐν μεγάροισι
μεγάροισι: Od. 17:143: νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
μεγάροισι: Od. 17:521: ὣς ἐμὲ κεῖνος ἔθελγε παρήμενος ἐν μεγάροισι.
μεγάροισι: Od. 19:16: “μαῖ’, ἄγε δή μοι ἔρυξον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας,
μεγάροισι: Od. 19:87: Τηλέμαχος· τὸν δ’ οὔ τις ἐνὶ μεγάροισι γυναικῶν
μεγάροισι: Od. 19:327: εἴ κεν ἀϋσταλέος, κακὰ εἱμένος ἐν μεγάροισι
μεγάροισι: Od. 19:486: σίγα, μή τίς τ’ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισι πύθηται.
μεγάροισι: Od. 19:497: δὴ τότε τοι καταλέξω ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας,
μεγάροισι: Od. 19:529: μνᾶται ἐνὶ μεγάροισι, πορὼν ἀπερείσια ἕδνα.
μεγάροισι: Od. 19:589: “εἴ κ’ ἐθέλοις μοι, ξεῖνε, παρήμενος ἐν μεγάροισι
μεγάροισι: Od. 20:68: ὀρφαναὶ ἐν μεγάροισι, κόμισσε δὲ δῖ’ Ἀφροδίτη
μεγάροισι: Od. 20:274: παύσαμεν ἐν μεγάροισι, λιγύν περ ἐόντ’ ἀγορητήν.”
μεγάροισι: Od. 21:30: ἵππους δ’ αὐτὸς ἔχε κρατερώνυχας ἐν μεγάροισι.
μεγάροισι: Od. 21:41: κέσκετ’ ἐνὶ μεγάροισι, φόρει δέ μιν ἧς ἐπὶ γαίης.
μεγάροισι: Od. 21:176: “ἄγρει δή, πῦρ κῆον ἐνὶ μεγάροισι, Μελανθεῦ,
μεγάροισι: Od. 21:367: δείσας, οὕνεκα πολλοὶ ὁμόκλεον ἐν μεγάροισι.
μεγάροισι: Od. 22:56: ὅσσα τοι ἐκπέποται καὶ ἐδήδοται ἐν μεγάροισι,
μεγάροισι: Od. 22:151: “Τηλέμαχ’, ἦ μάλα δή τις ἐνὶ μεγάροισι γυναικῶν
μεγάροισι: Od. 22:211: μνηστῆρες δ’ ἑτέρωθεν ὁμόκλεον ἐν μεγάροισι·
μεγάροισι: Od. 22:322: πολλάκι που μέλλεις ἀρήμεναι ἐν μεγάροισι
μεγάροισι: Od. 22:421: πεντήκοντά τοί εἰσιν ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες
μεγάροισι: Od. 22:489: ἕσταθ’ ἐνὶ μεγάροισι· νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη.”
μεγάροισι: Od. 22:491: “πῦρ νῦν μοι πρώτιστον ἐνὶ μεγάροισι γενέσθω.”
μεγάροισι: Od. 23:28: ὁ ξεῖνος, τὸν πάντες ἀτίμων ἐν μεγάροισι.
μεγάροισι: Od. 23:56: καὶ παῖδ’ ἐν μεγάροισι· κακῶς δ’ οἵ πέρ μιν ἔρεζον
μεγάροισι: Od. 23:60: οἶσθα γὰρ ὥς κ’ ἀσπαστὸς ἐνὶ μεγάροισι φανείη
μεγάροισι: Od. 23:355: κτήματα μέν, τά μοί ἐστι, κομιζέμεν ἐν μεγάροισι,
μεγάροισι: Od. 24:382: πολλῶν ἐν μεγάροισι, σὺ δὲ φρένας ἔνδον ἐγήθεις.”
μεγάροισι: Od. 24:392: ἔσταν ἐνὶ μεγάροισι τεθηπότες· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
μεγάροισι: Od. 24:412: ὣς οἱ μὲν περὶ δεῖπνον ἐνὶ μεγάροισι πένοντο·
μεγάροισιν: Il. 1:396: πολλάκι γάρ σεο πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄκουσα
μεγάροισιν: Il. 5:805: δαίνυσθαί μιν ἄνωγον ἐνὶ μεγάροισιν ἕκηλον·
μεγάροισιν: Il. 6:217: ξείνισ’ ἐνὶ μεγάροισιν ἐείκοσιν ἤματ’ ἐρύξας·
μεγάροισιν: Il. 6:371: οὐδ’ εὗρ’ Ἀνδρομάχην λευκώλενον ἐν μεγάροισιν,
μεγάροισιν: Il. 6:421: οἳ δέ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν
μεγάροισιν: Il. 6:528: κρητῆρα στήσασθαι ἐλεύθερον ἐν μεγάροισιν
μεγάροισιν: Il. 7:148: αὐτὰρ ἐπεὶ Λυκόοργος ἐνὶ μεγάροισιν ἐγήρα,
μεγάροισιν: Il. 8:520: θηλύτεραι δὲ γυναῖκες ἐνὶ μεγάροισιν ἑκάστη
μεγάροισιν: Il. 13:667: νούσῳ ὑπ’ ἀργαλέῃ φθίσθαι οἷς ἐν μεγάροισιν,
μεγάροισιν: Il. 14:484: γνωτὸν ἐνὶ μεγάροισιν ἀρῆς ἀλκτῆρα λιπέσθαι.
μεγάροισιν: Il. 14:501: πατρὶ φίλῳ καὶ μητρὶ γοήμεναι ἐν μεγάροισιν·
μεγάροισιν: Il. 19:339: μνησάμενοι τὰ ἕκαστος ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπον·
μεγάροισιν: Il. 21:475: μή σευ νῦν ἔτι πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἀκούσω
μεγάροισιν: Il. 24:603: τῇ περ δώδεκα παῖδες ἐνὶ μεγάροισιν ὄλοντο
μεγάροισιν: Il. 24:768: ἀλλ’ εἴ τίς με καὶ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισιν ἐνίπτοι
μεγάροισιν: Od. 1:27: Ζηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν Ὀλυμπίου ἁθρόοι ἦσαν.
μεγάροισιν: Od. 1:432: ἶσα δέ μιν κεδνῇ ἀλόχῳ τίεν ἐν μεγάροισιν,
μεγάροισιν: Od. 2:94: στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινε,
μεγάροισιν: Od. 2:299: εὗρε δ’ ἄρα μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν
μεγάροισιν: Od. 3:256: εἰ ζώοντ’ Αἴγισθον ἐνὶ μεγάροισιν ἔτετμεν
μεγάροισιν: Od. 3:360: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ἐγὼ δ’ ἐπὶ νῆα μέλαιναν
μεγάροισιν: Od. 3:401: ὅς οἱ ἔτ’ ἠΐθεος παίδων ἦν ἐν μεγάροισιν.
μεγάροισιν: Od. 4:210: αὐτὸν μὲν λιπαρῶς γηρασκέμεν ἐν μεγάροισιν,
μεγάροισιν: Od. 4:537: οὐδέ τις Αἰγίσθου, ἀλλ’ ἔκταθεν ἐν μεγάροισιν.
μεγάροισιν: Od. 4:587: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐπίμεινον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμοῖσιν,
μεγάροισιν: Od. 4:734: ἤ κέ με τεθνηυῖαν ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπεν.
μεγάροισιν: Od. 4:763: εἴ ποτέ τοι πολύμητις ἐνὶ μεγάροισιν Ὀδυσσεὺς
μεγάροισιν: Od. 7:12: ἣ τρέφε Ναυσικάαν λευκώλενον ἐν μεγάροισιν.
μεγάροισιν: Od. 7:53: δέσποιναν μὲν πρῶτα κιχήσεαι ἐν μεγάροισιν·
μεγάροισιν: Od. 9:31: ὣς δ’ αὔτως Κίρκη κατερήτυεν ἐν μεγάροισιν
μεγάροισιν: Od. 10:338: ἥ μοι σῦς μὲν ἔθηκας ἐνὶ μεγάροισιν ἑταίρους,
μεγάροισιν: Od. 10:452: δαινυμένους δ’ εὖ πάντας ἐφεύρομεν ἐν μεγάροισιν.
μεγάροισιν: Od. 11:68: Τηλεμάχου θ’, ὃν μοῦνον ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπες·
μεγάροισιν: Od. 11:182: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
μεγάροισιν: Od. 11:198: οὔτ’ ἐμέ γ’ ἐν μεγάροισιν ἐΰσκοπος ἰοχέαιρα
μεγάροισιν: Od. 13:337: ἧσται ἐνὶ μεγάροισιν, ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
μεγάροισιν: Od. 13:384: φθείσεσθαι κακὸν οἶτον ἐνὶ μεγάροισιν ἔμελλον,
μεγάροισιν: Od. 13:403: σῇ τ’ ἀλόχῳ καὶ παιδί, τὸν ἐν μεγάροισιν ἔλειπες.
μεγάροισιν: Od. 15:354: θυμὸν ἀπὸ μελέων φθίσθαι οἷσ’ ἐν μεγάροισιν·
μεγάροισιν: Od. 16:38: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
μεγάροισιν: Od. 16:77: μνᾶται ἐνὶ μεγάροισιν ἀνὴρ καὶ πλεῖστα πόρῃσιν.
μεγάροισιν: Od. 16:269: ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι μένος κρίνηται Ἄρηος.
μεγάροισιν: Od. 16:284: ὅσσα τοι ἐν μεγάροισιν ἀρήϊα τεύχεα κεῖται,
μεγάροισιν: Od. 16:314: ἔργα μετερχόμενος· τοὶ δ’ ἐν μεγάροισιν ἕκηλοι
μεγάροισιν: Od. 16:411: πεύθετο γὰρ οὗ παιδὸς ἐνὶ μεγάροισιν ὄλεθρον·
μεγάροισιν: Od. 17:358: ἤσθιε δ’ εἷος ἀοιδὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄειδεν.
μεγάροισιν: Od. 17:569: τῶ νῦν Πηνελόπειαν ἐνὶ μεγάροισιν ἄνωχθι
μεγάροισιν: Od. 18:183: ἐλθέμεν, ὄφρα κέ μοι παρστήετον ἐν μεγάροισιν·
μεγάροισιν: Od. 18:221: οἷον δὴ τόδε ἔργον ἐνὶ μεγάροισιν ἐτύχθη,
μεγάροισιν: Od. 18:267: μεμνῆσθαι πατρὸς καὶ μητέρος ἐν μεγάροισιν
μεγάροισιν: Od. 18:307: αὐτίκα λαμπτῆρας τρεῖς ἵστασαν ἐν μεγάροισιν,
μεγάροισιν: Od. 19:94: ὡς τὸν ξεῖνον ἔμελλον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμοῖσιν
μεγάροισιν: Od. 19:139: στησαμένῃ μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὑφαίνειν,
μεγάροισιν: Od. 19:217: ξείνισας ἐν μεγάροισιν ἐμὸν πόσιν, ὡς ἀγορεύεις.
μεγάροισιν: Od. 19:254: ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι φίλος τ’ ἔσῃ αἰδοῖός τε·
μεγάροισιν: Od. 19:490: δμῳὰς ἐν μεγάροισιν ἐμοῖς κτείνωμι γυναῖκας.”
μεγάροισιν: Od. 19:573: τοὺς πελέκεας, τοὺς κεῖνος ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν
μεγάροισιν: Od. 20:389: ἀνδρῶν ἐν μεγάροισιν ἑκάστου μῦθον ἄκουε.
μεγάροισιν: Od. 21:360: μνηστῆρες δ’ ἄρα πάντες ὁμόκλεον ἐν μεγάροισιν·
μεγάροισιν: Od. 21:424: “Τηλέμαχ’, οὔ σ’ ὁ ξεῖνος ἐνὶ μεγάροισιν ἐλέγχει
μεγάροισιν: Od. 22:47: πολλὰ μὲν ἐν μεγάροισιν ἀτάσθαλα, πολλὰ δ’ ἐπ’ ἀγροῦ.
μεγάροισιν: Od. 22:222: ζώειν ἐν μεγάροισιν ἐάσομεν, οὐδὲ θύγατρας
μεγάροισιν: Od. 22:313: οὐ γάρ πώ τινά φημι γυναικῶν ἐν μεγάροισιν
μεγάροισιν: Od. 23:113: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι μητέρ’ ἐνὶ μεγάροισιν ἔασον
μεγάροισιν: Od. 23:132: δμῳὰς δ’ ἐν μεγάροισιν ἀνώγετε εἵμαθ’ ἑλέσθαι·
μεγάροισιν: Od. 23:302: ἡ μὲν ὅσ’ ἐν μεγάροισιν ἀνέσχετο δῖα γυναικῶν
μεγάροισιν: Od. 23:363: ἀνδρῶν μνηστήρων, οὓς ἔκτανον ἐν μεγάροισιν·
μεγάροισιν: Od. 24:129: στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινε,
μεγάροισιν: Od. 24:162: αὐτὰρ ὁ τεῖος ἐτόλμα ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσι
μέγαρον: Od. 1:276: ἂψ ἴτω ἐς μέγαρον πατρὸς μέγα δυναμένοιο·
μέγαρον: Od. 1:416: ἐς μέγαρον καλέσασα θεοπρόπον ἐξερέηται.
μέγαρον: Od. 7:180: πᾶσιν ἀνὰ μέγαρον, ἵνα καὶ Διὶ τερπικεραύνῳ
μέγαρον: Od. 10:432: Κίρκης ἐς μέγαρον καταβήμεναι, ἥ κεν ἅπαντας
μέγαρον: Od. 13:51: πᾶσιν ἀνὰ μέγαρον, ὄφρ’ εὐξάμενοι Διὶ πατρὶ
μέγαρον: Od. 13:377: οἳ δή τοι τρίετες μέγαρον κάτα κοιρανέουσι,
μέγαρον: Od. 16:104: ἐλθὼν ἐς μέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.
μέγαρόν: Od. 16:341: βῆ ῥ’ ἴμεναι μεθ’ ὕας, λίπε δ’ ἕρκεά τε μέγαρόν τε.
μέγαρόν: Od. 17:604: βῆ ῥ’ ἴμεναι μεθ’ ὕας, λίπε δ’ ἕρκεά τε μέγαρόν τε
μέγαρον: Od. 18:24: δεύτερον ἐς μέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.”
μέγαρον: Od. 20:96: ἐς μέγαρον κατέθηκεν ἐπὶ θρόνου, ἐκ δὲ βοείην
μέγαρον: Od. 21:262: ἐλθόντ’ ἐς μέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.
μέγαρον: Od. 22:299: οἱ δ’ ἐφέβοντο κατὰ μέγαρον βόες ὣς ἀγελαῖαι·
μέγαρον: Od. 22:457: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πᾶν μέγαρον διεκοσμήσαντο,
μέγαρον: Od. 22:482: ὄφρα θεειώσω μέγαρον· σὺ δὲ Πηνελόπειαν
μέγαρον: Od. 22:494: εὖ διεθείωσεν μέγαρον καὶ δῶμα καὶ αὐλήν.
μέγαρον: Od. 23:24: αὖτις ἔσω μέγαρον· σὲ δὲ τοῦτό γε γῆρας ὀνήσει.”
μέγαρον: Od. 24:449: θῦνε κατὰ μέγαρον· τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον.”
μέγαρόνδε: Od. 16:413: βῆ δ’ ἰέναι μέγαρόνδε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν.
μέγαρόνδε: Od. 21:58: βῆ ῥ’ ἴμεναι μέγαρόνδε μετὰ μνηστῆρας ἀγαυοὺς
μέγαρόνδε: Od. 23:20: ἀλλ’ ἄγε νῦν κατάβηθι καὶ ἂψ ἔρχευ μέγαρόνδε.
μεγάρου: Od. 20:258: ἐντὸς ἐϋσταθέος μεγάρου, παρὰ λάϊνον οὐδόν,
μεγάρῳ: Il. 2:661: Τληπόλεμος δ’ ἐπεὶ οὖν τράφ’ ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ,
μεγάρῳ: Il. 3:125: τὴν δ’ εὗρ’ ἐν μεγάρῳ· ἣ δὲ μέγαν ἱστὸν ὕφαινε
μεγάρῳ: Il. 6:91: εἶναι ἐνὶ μεγάρῳ καί οἱ πολὺ φίλτατος αὐτῇ,
μεγάρῳ: Il. 6:272: ἔστιν ἐνὶ μεγάρῳ καί τοι πολὺ φίλτατος αὐτῇ,
μεγάρῳ: Il. 9:144: τρεῖς δέ μοί εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ
μεγάρῳ: Il. 9:286: τρεῖς δέ οἵ εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ
μεγάρῳ: Il. 13:431: ἐν μεγάρῳ· πᾶσαν γὰρ ὁμηλικίην ἐκέκαστο
μεγάρῳ: Il. 24:209: ἥμενοι ἐν μεγάρῳ· τῷ δ’ ὥς ποθι Μοῖρα κραταιὴ
μεγάρῳ: Od. 2:411: ἁθρό’ ἐνὶ μεγάρῳ· μήτηρ δ’ ἐμὴ οὔ τι πέπυσται,
μεγάρῳ: Od. 4:744: ἢ ἔα ἐν μεγάρῳ· μῦθον δέ τοι οὐκ ἐπικεύσω.
μεγάρῳ: Od. 7:65: νυμφίον, ἐν μεγάρῳ μίαν οἴην παῖδα λιπόντα,
μεγάρῳ: Od. 7:230: αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεύς,
μεγάρῳ: Od. 8:432: σπένδῃ ἐνὶ μεγάρῳ Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσιν.”
μεγάρῳ: Od. 11:53: σῶμα γὰρ ἐν Κίρκης μεγάρῳ κατελείπομεν ἡμεῖς
μεγάρῳ: Od. 11:62: Κίρκης δ’ ἐν μεγάρῳ καταλέγμενος οὐκ ἐνόησα
μεγάρῳ: Od. 11:374: εὕδειν ἐν μεγάρῳ· σὺ δέ μοι λέγε θέσκελα ἔργα.
μεγάρῳ: Od. 11:376: τλαίης ἐν μεγάρῳ τὰ σὰ κήδεα μυθήσασθαι.”
μεγάρῳ: Od. 11:420: κείμεθ’ ἐνὶ μεγάρῳ, δάπεδον δ’ ἅπαν αἵματι θῦεν.
μεγάρῳ: Od. 14:201: υἷες ἐνὶ μεγάρῳ ἠμὲν τράφον ἠδ’ ἐγένοντο
μεγάρῳ: Od. 15:128: κεῖσθαι ἐνὶ μεγάρῳ. σὺ δέ μοι χαίρων ἀφίκοιο
μεγάρῳ: Od. 15:461: τὸν μὲν ἄρ’ ἐν μεγάρῳ δμῳαὶ καὶ πότνια μήτηρ
μεγάρῳ: Od. 17:493: βλημένου ἐν μεγάρῳ, μετ’ ἄρα δμῳῇσιν ἔειπεν·
μεγάρῳ: Od. 18:316: ἥμεναι ἐν μεγάρῳ, ἢ εἴρια πείκετε χερσίν·
μεγάρῳ: Od. 19:1: Αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεύς,
μεγάρῳ: Od. 19:51: αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεὺς
μεγάρῳ: Od. 19:322: ἥμενος ἐν μεγάρῳ. τῷ δ’ ἄλγιον, ὅς κεν ἐκείνων
μεγάρῳ: Od. 21:296: ἄασ’ ἐνὶ μεγάρῳ μεγαθύμου Πειριθόοιο,
μεγάρων: Il. 8:507: σῖτόν τ’ ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγεσθε,
μεγάρων: Il. 8:547: σῖτόν τ’ ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγοντο.
μεγάρων: Od. 1:374: ἐξιέναι μεγάρων· ἄλλας δ’ ἀλεγύνετε δαῖτας,
μεγάρων: Od. 2:139: ἔξιτέ μοι μεγάρων, ἄλλας δ’ ἀλεγύνετε δαῖτας
μεγάρων: Od. 2:400: ἐκπροκαλεσσαμένη μεγάρων ἐὺ ναιεταόντων,
μεγάρων: Od. 4:728: ἀκλέα ἐκ μεγάρων, οὐδ’ ὁρμηθέντος ἄκουσα.
μεγάρων: Od. 15:91: ἤ τί μοι ἐκ μεγάρων κειμήλιον ἐσθλὸν ὄληται.”
μεγάρων: Od. 19:30: κλήϊσεν δὲ θύρας μεγάρων ἐῢ ναιεταόντων.
μεγάρων: Od. 19:37: ἔμπης μοι τοῖχοι μεγάρων καλαί τε μεσόδμαι
μεγάρων: Od. 21:387: κλήϊσεν δὲ θύρας μεγάρων ἐῢ ναιεταόντων.
μεγάρων: Od. 22:172: σχήσομεν ἔντοσθεν μεγάρων μάλα περ μεμαῶτας·
μεγάρων: Od. 22:375: ἀλλ’ ἐξελθόντες μεγάρων ἕζεσθε θύραζε
μεγάρων: Od. 22:399: ὤϊξεν δὲ θύρας μεγάρων ἐῢ ναιεταόντων,
μεγάρων: Od. 24:440: ἐκ μεγάρων Ὀδυσῆος, ἐπεί σφεας ὕπνος ἀνῆκεν,
μέγας: Il. 1:239: πρὸς Διὸς εἰρύαται· ὃ δέ τοι μέγας ἔσσεται ὅρκος·
μέγας: Il. 2:196: θυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διοτρεφέων βασιλήων,
μέγας: Il. 2:653: Τληπόλεμος δ’ Ἡρακλεΐδης ἠΰς τε μέγας τε
μέγας: Il. 2:816: Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
μέγας: Il. 3:167: ὅς τις ὅδ’ ἐστὶν Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε.
μέγας: Il. 3:226: τίς τὰρ ὅδ’ ἄλλος Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε
μέγας: Il. 3:324: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, πάλλεν δὲ μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
μέγας: Il. 5:610: τὼ δὲ πεσόντ’ ἐλέησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
μέγας: Il. 5:680: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
μέγας: Il. 5:750: τῇς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε
μέγας: Il. 6:263: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
μέγας: Il. 6:359: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
μέγας: Il. 6:440: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
μέγας: Il. 7:25: ἦλθες ἀπ’ Οὐλύμποιο, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν;
μέγας: Il. 7:233: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
μέγας: Il. 7:287: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
μέγας: Il. 7:427: οὐδ’ εἴα κλαίειν Πρίαμος μέγας· οἳ δὲ σιωπῇ
μέγας: Il. 8:160: τῷ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
μέγας: Il. 8:394: τῇς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε
μέγας: Il. 8:443: ἕζετο, τῷ δ’ ὑπὸ ποσσὶ μέγας πελεμίζετ’ Ὄλυμπος.
μέγας: Il. 9:169: αὐτὰρ ἔπειτ’ Αἴας τε μέγας καὶ δῖος Ὀδυσσεύς·
μέγας: Il. 11:221: Ἰφιδάμας Ἀντηνορίδης ἠΰς τε μέγας τε
μέγας: Il. 12:364: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας.
μέγας: Il. 12:381: κεῖτο μέγας παρ’ ἔπαλξιν ὑπέρτατος· οὐδέ κέ μιν ῥέα
μέγας: Il. 13:321: ἀνδρὶ δέ κ’ οὐκ εἴξειε μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
μέγας: Il. 14:408: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἀπιόντα μέγας Τελαμώνιος Αἴας
μέγας: Il. 15:471: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
μέγας: Il. 15:560: Ἀργείους δ’ ὄτρυνε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
μέγας: Il. 16:358: Αἴας δ’ ὃ μέγας αἰὲν ἐφ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
μέγας: Il. 16:531: ὅττί οἱ ὦκ’ ἤκουσε μέγας θεὸς εὐξαμένοιο.
μέγας: Il. 16:776: κεῖτο μέγας μεγαλωστί, λελασμένος ἱπποσυνάων.
μέγας: Il. 17:628: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
μέγας: Il. 17:715: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
μέγας: Il. 18:26: αὐτὸς δ’ ἐν κονίῃσι μέγας μεγαλωστὶ τανυσθεὶς
μέγας: Il. 18:292: κτήματα περνάμεν’ ἵκει, ἐπεὶ μέγας ὠδύσατο Ζεύς.
μέγας: Il. 19:134: ὣς καὶ ἐγών, ὅτε δ’ αὖτε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
μέγας: Il. 19:410: αἴτιοι, ἀλλὰ θεός τε μέγας καὶ Μοῖρα κραταιή.
μέγας: Il. 20:73: ἄντα δ’ ἄρ’ Ἡφαίστοιο μέγας ποταμὸς βαθυδίνης,
μέγας: Il. 21:108: οὐχ ὁράᾳς οἷος καὶ ἐγὼ καλός τε μέγας τε;
μέγας: Il. 21:192: καὶ γὰρ σοὶ ποταμός γε πάρα μέγας, εἰ δύναταί τι
μέγας: Il. 21:248: δείσας· οὐδέ τ’ ἔληγε θεὸς μέγας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτῷ
μέγας: Il. 21:329: μή μιν ἀποέρσειε μέγας ποταμὸς βαθυδίνης,
μέγας: Il. 21:388: ἀμφὶ δὲ σάλπιγξεν μέγας οὐρανός. ἄϊε δὲ Ζεὺς
μέγας: Il. 21:395: θάρσος ἄητον ἔχουσα, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν;
μέγας: Il. 22:232: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
μέγας: Il. 22:249: τὸν πρότερος προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
μέγας: Il. 23:664: Ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε
μέγας: Il. 23:708: ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
μέγας: Il. 23:722: δὴ τότε μιν προσέειπε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
μέγας: Il. 23:811: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
μέγας: Il. 23:842: τὸ τρίτον αὖτ’ ἔῤῥιψε μέγας Τελαμώνιος Αἴας
μέγας: Il. 24:90: τίπτέ με κεῖνος ἄνωγε μέγας θεός; αἰδέομαι δὲ
μέγας: Il. 24:125: τοῖσι δ’ ὄϊς λάσιος μέγας ἐν κλισίῃ ἱέρευτο.
μέγας: Il. 24:477: τοὺς δ’ ἔλαθ’ εἰσελθὼν Πρίαμος μέγας, ἄγχι δ’ ἄρα στὰς
μέγας: Od. 2:314: νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγας εἰμί, καὶ ἄλλων μῦθον ἀκούων
μέγας: Od. 4:457: αὐτὰρ ἔπειτα δράκων καὶ πάρδαλις ἠδὲ μέγας σῦς·
μέγας: Od. 6:276: “τίς δ’ ὅδε Ναυσικάᾳ ἕπεται καλός τε μέγας τε
μέγας: Od. 7:112: ἔκτοσθεν δ’ αὐλῆς μέγας ὄρχατος ἄγχι θυράων
μέγας: Od. 8:226: τῶ ῥα καὶ αἶψ’ ἔθανεν μέγας Εὔρυτος οὐδ’ ἐπὶ γῆρας
μέγας: Od. 9:508: ἔσκε τις ἐνθάδε μάντις ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε,
μέγας: Od. 12:103: τῷ δ’ ἐν ἐρινεός ἐστι μέγας, φύλλοισι τεθηλώς·
μέγας: Od. 14:458: πάννυχος, αὐτὰρ ἄη ζέφυρος μέγας αἰὲν ἔφυδρος.
μέγας: Od. 18:4: οὐδὲ βίη, εἶδος δὲ μάλα μέγας ἦν ὁράασθαι.
μέγας: Od. 18:217: νῦν δ’, ὅτε δὴ μέγας ἐσσὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνεις,
μέγας: Od. 18:382: καί πού τις δοκέεις μέγας ἔμμεναι ἠδὲ κραταιός,
μέγας: Od. 19:200: εἴλει γὰρ βορέης ἄνεμος μέγας οὐδ’ ἐπὶ γαίῃ
μέγας: Od. 19:439: ἔνθα δ’ ἄρ’ ἐν λόχμῃ πυκινῇ κατέκειτο μέγας σῦς·
μέγας: Od. 19:532: νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγας ἐστὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνει,
μέγας: Od. 19:538: ἐλθὼν δ’ ἐξ ὄρεος μέγας αἰετὸς ἀγκυλοχήλης
μέγας: Od. 21:32: τὸ πρὶν μὲν ἐφόρει μέγας Εὔρυτος, αὐτὰρ ὁ παιδὶ
μέγας: Od. 21:334: οὗτος δὲ ξεῖνος μάλα μὲν μέγας ἠδ’ εὐπηγής,
μέγας: Od. 24:40: κεῖσο μέγας μεγαλωστί, λελασμένος ἱπποσυνάων.
μέγεθός: Il. 2:58: εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ’ ἄγχιστα ἐῴκει·
μέγεθός: Il. 7:288: Αἶαν ἐπεί τοι δῶκε θεὸς μέγεθός τε βίην τε
μέγεθός: Il. 23:66: πάντ’ αὐτῷ μέγεθός τε καὶ ὄμματα κάλ’ ἐϊκυῖα
μέγεθός: Od. 5:217: εἶδος ἀκιδνοτέρη μέγεθός τ’ εἰσάντα ἰδέσθαι·
μέγεθός: Od. 6:152: εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ’ ἄγχιστα ἐΐσκω·
μέγεθός: Od. 11:337: εἶδός τε μέγεθός τε ἰδὲ φρένας ἔνδον ἐΐσας;
μέγεθος: Od. 18:219: ἐς μέγεθος καὶ κάλλος ὁρώμενος, ἀλλότριος φώς,
μέγεθός: Od. 18:249: εἶδός τε μέγεθός τε ἰδὲ φρένας ἔνδον ἐΐσας.”
μέγεθος: Od. 24:253: εἶδος καὶ μέγεθος· βασιλῆι γὰρ ἀνδρὶ ἔοικας.
μέγεθός: Od. 24:374: εἶδός τε μέγεθός τε ἀμείνονα θῆκεν ἰδέσθαι.”
Μέγην: Il. 15:302: Τεῦκρον Μηριόνην τε Μέγην τ’ ἀτάλαντον Ἄρηϊ
μεγήρας: Il. 13:563: κυανοχαῖτα Ποσειδάων βιότοιο μεγήρας.
μεγήρας: Il. 15:473: κεῖσθαι, ἐπεὶ συνέχευε θεὸς Δαναοῖσι μεγήρας·
μέγηρε: Il. 23:865: ὄρνιθος μὲν ἅμαρτε· μέγηρε γάρ οἱ τό γ’ Ἀπόλλων·
μεγήρῃς: Od. 3:55: “κλῦθι, Ποσείδαον γαιήοχε, μηδὲ μεγήρῃς
Μέγης: Il. 2:627: τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε Μέγης ἀτάλαντος Ἄρηϊ
Μέγης: Il. 5:69: Πήδαιον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε Μέγης Ἀντήνορος υἱὸν
Μέγης: Il. 13:692: Φυλεΐδης τε Μέγης Ἀμφίων τε Δρακίος τε,
Μέγης: Il. 15:520: τῷ δὲ Μέγης ἐπόρουσεν ἰδών· ὃ δ’ ὕπαιθα λιάσθη
Μέγης: Il. 15:535: τοῦ δὲ Μέγης κόρυθος χαλκήρεος ἱπποδασείης
Μέγητα: Il. 19:239: Φυλεΐδην τε Μέγητα Θόαντά τε Μηριόνην τε
μέγιστα: Il. 23:640: οὕνεκα δὴ τὰ μέγιστα παρ’ αὐτόθι λείπετ’ ἄεθλα.
μέγισται: Il. 14:370: ἀσπίδες ὅσσαι ἄρισται ἐνὶ στρατῷ ἠδὲ μέγισται
μέγιστε: Il. 2:412: Ζεῦ κύδιστε μέγιστε κελαινεφὲς αἰθέρι ναίων
μέγιστε: Il. 3:276: Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε,
μέγιστε: Il. 3:298: Ζεῦ κύδιστε μέγιστε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι
μέγιστε: Il. 3:320: Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε
μέγιστε: Il. 7:202: Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε
μέγιστε: Il. 24:308: Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε
μέγιστον: Il. 1:525: τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε μετ’ ἀθανάτοισι μέγιστον
μέγιστον: Il. 2:118: ἠδ’ ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον.
μέγιστον: Il. 9:25: ἠδ’ ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον.
μέγιστον: Il. 9:39: ἀλκὴν δ’ οὔ τοι δῶκεν, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
μέγιστον: Il. 13:484: καὶ δ’ ἔχει ἥβης ἄνθος, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
μέγιστον: Il. 22:288: σεῖο καταφθιμένοιο· σὺ γάρ σφισι πῆμα μέγιστον.
μέγιστον: Il. 24:293: φίλτατος οἰωνῶν, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον,
μέγιστον: Il. 24:311: φίλτατος οἰωνῶν, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον,
μέγιστον: Od. 1:70: ἀντίθεον Πολύφημον, ὅου κράτος ἐστὶ μέγιστον
μέγιστον: Od. 5:4: Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, οὗ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
μέγιστον: Od. 9:264: τοῦ δὴ νῦν γε μέγιστον ὑπουράνιον κλέος ἐστί·
μέγιστος: Il. 6:90: πέπλον, ὅς οἱ δοκέει χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος
μέγιστος: Il. 6:271: πέπλον δ’, ὅς τίς τοι χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος
μέγιστος: Il. 6:294: ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος,
μέγιστος: Il. 15:37: καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος
μέγιστος: Il. 17:21: οὔτε συὸς κάπρου ὀλοόφρονος, οὗ τε μέγιστος
μέγιστος: Od. 5:185: καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος
μέγιστος: Od. 15:107: ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος,
μεγίστους: Il. 10:436: τοῦ δὴ καλλίστους ἵππους ἴδον ἠδὲ μεγίστους·
μέδεσθαι: Il. 18:245: ἐς δ’ ἀγορὴν ἀγέροντο πάρος δόρποιο μέδεσθαι.
μεδέσθην: Il. 4:21: πλησίαι αἵ γ’ ἥσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην.
μεδέσθην: Il. 8:458: πλησίαι αἵ γ’ ἥσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην.
μεδέσθω: Il. 2:384: εὖ δέ τις ἅρματος ἀμφὶς ἰδὼν πολέμοιο μεδέσθω,
μεδέων: Il. 3:276: Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε,
μεδέων: Il. 3:320: Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε
μεδέων: Il. 7:202: Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε
μεδέων: Il. 16:234: Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου, ἀμφὶ δὲ Σελλοὶ
μεδέων: Il. 24:308: Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε
Μεδεῶνά: Il. 2:501: Ὠκαλέην Μεδεῶνά τ’ ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
μέδηαι: Od. 11:110: τὰς εἰ μέν κ’ ἀσινέας ἐάᾳς νόστου τε μέδηαι,
μέδηαι: Od. 12:137: τὰς εἰ μέν κ’ ἀσινέας ἐάᾳς νόστου τε μέδηαι,
μεδήσομαι: Il. 9:646: οὐ γὰρ πρὶν πολέμοιο μεδήσομαι αἱματόεντος
μέδηται: Od. 2:358: μήτηρ εἰς ὑπερῷ’ ἀναβῇ κοίτου τε μέδηται·
μέδηται: Od. 19:321: ὥς κ’ ἔνδον παρὰ Τηλεμάχῳ δείπνοιο μέδηται
μεδοίατο: Il. 9:618: ἐκ κλισίης νόστοιο μεδοίατο· τοῖσι δ’ ἄρ’ Αἴας
Μέδοντα: Il. 15:332: Αἰνείας δὲ Μέδοντα καὶ Ἴασον ἐξενάριξεν.
Μέδοντά: Il. 17:216: Μέσθλην τε Γλαῦκόν τε Μέδοντά τε Θερσίλοχόν τε
Μέδοντα: Od. 22:357: καὶ κήρυκα Μέδοντα σαώσομεν, ὅς τέ μευ αἰεὶ
μέδοντας: Od. 7:136: εὗρε δὲ Φαιήκων ἡγήτορας ἠδὲ μέδοντας
μέδοντες: Il. 2:79: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
μέδοντες: Il. 9:17: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
μέδοντες: Il. 10:301: ὅσσοι ἔσαν Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·
μέδοντες: Il. 10:533: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
μέδοντες: Il. 11:276: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
μέδοντες: Il. 11:586: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
μέδοντες: Il. 11:815: ἆ δειλοὶ Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
μέδοντες: Il. 12:376: ἴφθιμοι Λυκίων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·
μέδοντες: Il. 14:144: ἀλλ’ ἔτι που Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
μέδοντες: Il. 16:164: τοῖοι Μυρμιδόνων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
μέδοντες: Il. 17:248: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
μέδοντες: Il. 22:378: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
μέδοντες: Il. 23:457: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
μέδοντες: Il. 23:573: ἀλλ’ ἄγετ’ Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
μέδοντες: Od. 7:186: “κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
μέδοντες: Od. 8:11: “δεῦτ’ ἄγε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
μέδοντες: Od. 8:26: “κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
μέδοντες: Od. 8:97: “κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·
μέδοντες: Od. 8:387: “κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·
μέδοντες: Od. 8:536: “κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
μέδοντες: Od. 11:526: ἔνθ’ ἄλλοι Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
μέδοντες: Od. 13:186: δήμου Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
μέδοντες: Od. 13:210: ἦσαν Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
μέδοντο: Il. 24:2: ἐσκίδναντ’ ἰέναι. τοὶ μὲν δόρποιο μέδοντο
μέδοντος: Od. 1:72: Φόρκυνος θυγάτηρ, ἁλὸς ἀτρυγέτοιο μέδοντος,
μεδώμεθα: Il. 4:418: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα θούριδος ἀλκῆς.
μεδώμεθα: Il. 5:718: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα θούριδος ἀλκῆς.
μεδώμεθα: Il. 24:618: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα δῖε γεραιὲ
μεδώμεθα: Od. 3:334: σπείσαντες κοίτοιο μεδώμεθα· τοῖο γὰρ ὥρη.
Μέδων: Il. 2:727: ἀλλὰ Μέδων κόσμησεν Ὀϊλῆος νόθος υἱός,
Μέδων: Il. 13:693: πρὸ Φθίων δὲ Μέδων τε μενεπτόλεμός τε Ποδάρκης.
Μέδων: Il. 13:695: ἔσκε Μέδων Αἴαντος ἀδελφεός· αὐτὰρ ἔναιεν
Μέδων: Il. 15:334: ἔσκε Μέδων Αἴαντος ἀδελφεός· αὐτὰρ ἔναιεν
Μέδων: Od. 4:677: κῆρυξ γάρ οἱ ἔειπε Μέδων, ὃς ἐπεύθετο βουλὰς
Μέδων: Od. 4:696: τὴν δ’ αὖτε προσέειπε Μέδων, πεπνυμένα εἰδώς·
Μέδων: Od. 4:711: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Μέδων πεπνυμένα εἰδώς·
Μέδων: Od. 16:252: καί σφιν ἅμ’ ἐστὶ Μέδων κῆρυξ καὶ θεῖος ἀοιδὸς
Μέδων: Od. 16:412: κῆρυξ γάρ οἱ ἔειπε Μέδων, ὃς ἐπεύθετο βουλάς.
Μέδων: Od. 17:172: καὶ τότε δή σφιν ἔειπε Μέδων· ὃς γάρ ῥα μάλιστα
Μέδων: Od. 22:361: ὣς φάτο, τοῦ δ’ ἤκουσε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς·
Μέδων: Od. 24:439: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε Μέδων καὶ θεῖος ἀοιδὸς
Μέδων: Od. 24:442: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς·
μεθ’: Il. 7:361: αὐτὰρ ἐγὼ Τρώεσσι μεθ’ ἱπποδάμοις ἀγορεύσω·
μεθ’: Il. 7:418: ἀμφότερον νέκυάς τ’ ἀγέμεν ἕτεροι δὲ μεθ’ ὕλην·
μεθ’: Il. 7:420: ὀτρύνοντο νέκυς τ’ ἀγέμεν, ἕτεροι δὲ μεθ’ ὕλην.
μεθ’: Il. 8:525: τὸν δ’ ἠοῦς Τρώεσσι μεθ’ ἱπποδάμοις ἀγορεύσω.
μεθ’: Il. 13:513: οὔτ’ ἄρ’ ἐπαΐξαι μεθ’ ἑὸν βέλος οὔτ’ ἀλέασθαι.
μεθ’: Il. 14:21: διχθάδι’, ἢ μεθ’ ὅμιλον ἴοι Δαναῶν ταχυπώλων,
μεθ’: Il. 14:112: οὕνεκα δὴ γενεῆφι νεώτατός εἰμι μεθ’ ὑμῖν·
μεθ’: Il. 15:118: κεῖσθαι ὁμοῦ νεκύεσσι μεθ’ αἵματι καὶ κονίῃσιν.
μεθ’: Il. 15:221: ἔρχεο νῦν φίλε Φοῖβε μεθ’ Ἕκτορα χαλκοκορυστήν·
μεθ’: Il. 17:149: πῶς κε σὺ χείρονα φῶτα σαώσειας μεθ’ ὅμιλον
μεθ’: Il. 18:96: αὐτίκα γάρ τοι ἔπειτα μεθ’ Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος.
μεθ’: Il. 20:47: αὐτὰρ ἐπεὶ μεθ’ ὅμιλον Ὀλύμπιοι ἤλυθον ἀνδρῶν,
μεθ’: Il. 20:142: ἂψ ἴμεν Οὔλυμπον δὲ θεῶν μεθ’ ὁμήγυριν ἄλλων
μεθ’: Il. 21:458: τοῦ δὴ νῦν λαοῖσι φέρεις χάριν, οὐδὲ μεθ’ ἡμέων
μεθ’: Od. 2:310: “Ἀντίνο’, οὔ πως ἔστιν ὑπερφιάλοισι μεθ’ ὑμῖν
μεθ’: Od. 4:652: κοῦροι δ’, οἳ κατὰ δῆμον ἀριστεύουσι μεθ’ ἡμέας,
μεθ’: Od. 4:689: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκε μεθ’ ὑμετέροισι τοκεῦσιν,
μεθ’: Od. 6:260: τόφρα σὺν ἀμφιπόλοισι μεθ’ ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν
μεθ’: Od. 8:156: νῦν δὲ μεθ’ ὑμετέρῃ ἀγορῇ νόστοιο χατίζων
μεθ’: Od. 8:236: “ξεῖν’, ἐπεὶ οὐκ ἀχάριστα μεθ’ ἡμῖν ταῦτ’ ἀγορεύεις,
μεθ’: Od. 8:583: κήδιστοι τελέθουσι μεθ’ αἷμά τε καὶ γένος αὐτῶν.
μεθ’: Od. 12:247: σκεψάμενος δ’ ἐς νῆα θοὴν ἅμα καὶ μεθ’ ἑταίρους
μεθ’: Od. 16:341: βῆ ῥ’ ἴμεναι μεθ’ ὕας, λίπε δ’ ἕρκεά τε μέγαρόν τε.
μεθ’: Od. 16:419: ἐν δήμῳ Ἰθάκης μεθ’ ὁμήλικας ἔμμεν ἄριστον
μεθ’: Od. 17:604: βῆ ῥ’ ἴμεναι μεθ’ ὕας, λίπε δ’ ἕρκεά τε μέγαρόν τε
μεθ’: Od. 20:153: καὶ δέπα ἀμφικύπελλα τετυγμένα· ταὶ δὲ μεθ’ ὕδωρ
μεθ’: Od. 21:281: ἀλλ’ ἄγ’ ἐμοὶ δότε τόξον ἐΰξοον, ὄφρα μεθ’ ὑμῖν
μεθ’: Od. 21:289: οὐκ ἀγαπᾷς, ὃ ἕκηλος ὑπερφιάλοισι μεθ’ ἡμῖν
μεθέηκα: Il. 17:539: κῆρ ἄχεος μεθέηκα χερείονά περ καταπέφνων.
μεθέηκε: Il. 24:48: ἀλλ’ ἤτοι κλαύσας καὶ ὀδυράμενος μεθέηκε·
μεθέηκεν: Il. 23:434: Ἀτρεΐδεω· αὐτὸς γὰρ ἑκὼν μεθέηκεν ἐλαύνειν
μεθείη: Il. 13:118: ἀνδρὶ μαχεσσαίμην ὅς τις πολέμοιο μεθείη
μεθείη: Od. 5:471: θάμνοισ’ ἐν πυκινοῖσι καταδράθω, εἴ με μεθείη
μεθείω: Il. 3:414: μή μ’ ἔρεθε σχετλίη, μὴ χωσαμένη σε μεθείω,
μεθέλεσκε: Od. 8:376: ῥηϊδίως μεθέλεσκε, πάρος ποσὶν οὖδας ἱκέσθαι.
μεθέμεν: Il. 1:283: λίσσομ’ Ἀχιλλῆϊ μεθέμεν χόλον, ὃς μέγα πᾶσιν
μεθέμεν: Il. 15:138: τώ σ’ αὖ νῦν κέλομαι μεθέμεν χόλον υἷος ἑῆος·
μέθεπε: Il. 5:329: αἶψα δὲ Τυδεΐδην μέθεπε κρατερώνυχας ἵππους
μέθεπε: Il. 8:126: κεῖσθαι, ὃ δ’ ἡνίοχον μέθεπε θρασύν· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
μεθέπεις: Od. 1:175: ἠὲ νέον μεθέπεις, ἦ καὶ πατρώϊός ἐσσι
μεθῆκε: Il. 21:177: τρὶς δὲ μεθῆκε βίης· τὸ δὲ τέτρατον ἤθελε θυμῷ
μεθῆκε: Od. 21:126: τρὶς δὲ μεθῆκε βίης, ἐπιελπόμενος τό γε θυμῷ,
μεθῆκεν: Od. 5:460: καὶ τὸ μὲν ἐς ποταμὸν ἁλιμυρήεντα μεθῆκεν,
μεθήμενος: Od. 1:118: τὰ φρονέων μνηστῆρσι μεθήμενος εἴσιδ’ Ἀθήνην,
μεθήμονα: Od. 6:25: “Ναυσικάα, τί νύ σ’ ὧδε μεθήμονα γείνατο μήτηρ;
μεθημοσύνῃ: Il. 13:121: τῇδε μεθημοσύνῃ· ἀλλ’ ἐν φρεσὶ θέσθε ἕκαστος
μεθημοσύνῃσί: Il. 13:108: ἡγεμόνος κακότητι μεθημοσύνῃσί τε λαῶν,
μεθήμων: Il. 2:241: ἀλλὰ μάλ’ οὐκ Ἀχιλῆϊ χόλος φρεσίν, ἀλλὰ μεθήμων·
μεθήσει: Od. 1:77: νόστον, ὅπως ἔλθῃσι· Ποσειδάων δὲ μεθήσει
μεθήσει: Od. 15:212: οἷος κείνου θυμὸς ὑπέρβιος, οὔ σε μεθήσει,
μεθησέμεν: Il. 20:361: καὶ σθένει, οὔ μ’ ἔτι φημὶ μεθησέμεν οὐδ’ ἠβαιόν,
μεθησέμεναί: Od. 16:377: εἰς ἀγορήν· - οὐ γάρ τι μεθησέμεναί μιν ὀΐω,
μεθήσετε: Il. 13:97: εἰ δ’ ὑμεῖς πολέμοιο μεθήσετε λευγαλέοιο,
μεθήσομεν: Il. 15:553: οὕτω δὴ Μελάνιππε μεθήσομεν; οὐδέ νυ σοί περ
μεθήσομεν: Il. 17:418: εἰ τοῦτον Τρώεσσι μεθήσομεν ἱπποδάμοισιν
μεθήσω: Il. 11:840: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς περ σεῖο μεθήσω τειρομένοιο.
μεθιεῖ: Il. 10:121: πολλάκι γὰρ μεθιεῖ τε καὶ οὐκ ἐθέλει πονέεσθαι
μεθίει: Il. 15:716: Ἕκτωρ δὲ πρύμνηθεν ἐπεὶ λάβεν οὐχὶ μεθίει
μεθίει: Il. 16:762: Ἕκτωρ μὲν κεφαλῆφιν ἐπεὶ λάβεν οὐχὶ μεθίει·
μεθίει: Il. 21:72: τῇ δ’ ἑτέρῃ ἔχεν ἔγχος ἀκαχμένον οὐδὲ μεθίει·
μεθιεῖς: Il. 6:523: ἀλλὰ ἑκὼν μεθιεῖς τε καὶ οὐκ ἐθέλεις· τὸ δ’ ἐμὸν κῆρ
μεθιεῖς: Od. 4:372: ἦε ἑκὼν μεθιεῖς καὶ τέρπεαι ἄλγεα πάσχων;
μεθιέμεν: Il. 4:351: πῶς δὴ φῂς πολέμοιο μεθιέμεν ὁππότ’ Ἀχαιοὶ
μεθίεμεν: Il. 14:363: Ἀργεῖοι καὶ δ’ αὖτε μεθίεμεν Ἕκτορι νίκην
μεθιέμεναι: Il. 13:114: ἡμέας γ’ οὔ πως ἔστι μεθιέμεναι πολέμοιο.
μέθιεν: Od. 21:377: μνηστῆρες καὶ δὴ μέθιεν χαλεποῖο χόλοιο
μεθιέντα: Il. 6:330: ὅν τινά που μεθιέντα ἴδοις στυγεροῦ πολέμοιο.
μεθιέντα: Il. 12:268: νείκεον, ὅν τινα πάγχυ μάχης μεθιέντα ἴδοιεν·
μεθιέντα: Il. 13:229: ὀτρύνεις δὲ καὶ ἄλλον ὅθι μεθιέντα ἴδηαι·
μεθιέντας: Il. 4:240: Οὕς τινας αὖ μεθιέντας ἴδοι στυγεροῦ πολέμοιο,
μεθιέντας: Il. 4:516: ἐρχομένη καθ’ ὅμιλον, ὅθι μεθιέντας ἴδοιτο.
μεθίετε: Il. 4:234: Ἀργεῖοι μή πώ τι μεθίετε θούριδος ἀλκῆς·
μεθίετε: Il. 12:409: ὦ Λύκιοι τί τ’ ἄρ’ ὧδε μεθίετε θούριδος ἀλκῆς;
μεθίετε: Il. 13:116: ὑμεῖς δ’ οὐκ ἔτι καλὰ μεθίετε θούριδος ἀλκῆς
μεθίῃσι: Il. 13:234: ὅς τις ἐπ’ ἤματι τῷδε ἑκὼν μεθίῃσι μάχεσθαι.
μεθίστατο: Il. 5:514: Αἰνείας δ’ ἑτάροισι μεθίστατο· τοὶ δὲ χάρησαν,
μεθομίλεον: Il. 1:269: καὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ μεθομίλεον ἐκ Πύλου ἐλθὼν
μεθορμηθεὶς: Il. 20:192: πέρσα μεθορμηθεὶς σὺν Ἀθήνῃ καὶ Διὶ πατρί,
μεθορμηθεὶς: Od. 5:325: ἀλλὰ μεθορμηθεὶς ἐνὶ κύμασιν ἐλλάβετ’ αὐτῆς,
μέθυ: Il. 7:471: δῶκεν Ἰησονίδης ἀγέμεν μέθυ χίλια μέτρα.
μέθυ: Il. 9:465: πολλὸν δ’ ἐκ κεράμων μέθυ πίνετο τοῖο γέροντος.
μέθυ: Od. 4:746: σῖτον καὶ μέθυ ἡδύ· ἐμεῦ δ’ ἕλετο μέγαν ὅρκον
μέθυ: Od. 7:179: “Ποντόνοε, κρητῆρα κερασσάμενος μέθυ νεῖμον
μέθυ: Od. 7:265: σῖτον καὶ μέθυ ἡδύ, καὶ ἄμβροτα εἵματα ἕσσεν,
μέθυ: Od. 9:9: σίτου καὶ κρειῶν, μέθυ δ’ ἐκ κρητῆρος ἀφύσσων
μέθυ: Od. 9:45: ἔνθα δὲ πολλὸν μὲν μέθυ πίνετο, πολλὰ δὲ μῆλα
μέθυ: Od. 9:162: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ.
μέθυ: Od. 9:557: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
μέθυ: Od. 10:184: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
μέθυ: Od. 10:468: ἥμεθα, δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
μέθυ: Od. 10:477: ἥμεθα, δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ.
μέθυ: Od. 12:30: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
μέθυ: Od. 12:362: οὐδ’ εἶχον μέθυ λεῖψαι ἐπ’ αἰθομένοισ’ ἱεροῖσιν,
μέθυ: Od. 13:50: “Ποντόνοε, κρητῆρα κερασσάμενος μέθυ νεῖμον
μέθυ: Od. 14:194: ἠδὲ μέθυ γλυκερὸν κλισίης ἔντοσθεν ἐοῦσι
μέθυ: Od. 17:533: σῖτος καὶ μέθυ ἡδύ· τὰ μέν τ’ οἰκῆες ἔδουσιν,
μεθύοντι: Od. 18:240: ἧσται νευστάζων κεφαλῇ, μεθύοντι ἐοικώς,
μεθύουσαν: Il. 17:390: λαοῖσιν δώῃ τανύειν μεθύουσαν ἀλοιφῇ·
μεθῶμεν: Il. 10:449: εἰ μὲν γάρ κέ σε νῦν ἀπολύσομεν ἠὲ μεθῶμεν,
μειδήσασα: Il. 1:596: μειδήσασα δὲ παιδὸς ἐδέξατο χειρὶ κύπελλον·
μειδήσασα: Il. 14:223: μειδήσασα δ’ ἔπειτα ἑῷ ἐγκάτθετο κόλπῳ.
μείδησε: Od. 20:301: ἦκα παρακλίνας κεφαλήν, μείδησε δὲ θυμῷ
μείδησεν: Il. 1:595: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
μείδησεν: Il. 5:426: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
μείδησεν: Il. 6:404: ἤτοι ὃ μὲν μείδησεν ἰδὼν ἐς παῖδα σιωπῇ·
μείδησεν: Il. 14:222: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,
μείδησεν: Il. 15:47: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
μείδησεν: Il. 21:434: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη.
μείδησεν: Il. 23:555: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
μείδησεν: Od. 4:609: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
μείδησεν: Od. 5:180: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ Καλυψώ, δῖα θεάων,
μείδησεν: Od. 13:287: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
μείδησεν: Od. 16:476: ὣς φάτο, μείδησεν δ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο
μείδησεν: Od. 23:111: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
μειδιόων: Il. 7:212: μειδιόων βλοσυροῖσι προσώπασι· νέρθε δὲ ποσσὶν
μειδιόων: Il. 23:786: μειδιόων, καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
μειδιόωσα: Il. 21:491: αὐτοῖσιν δ’ ἄρ’ ἔθεινε παρ’ οὔατα μειδιόωσα
μεῖζον: Il. 1:167: σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ἐγὼ δ’ ὀλίγον τε φίλον τε
μεῖζον: Il. 13:120: ὦ πέπονες τάχα δή τι κακὸν ποιήσετε μεῖζον
μεῖζον: Il. 23:551: τῶν οἱ ἔπειτ’ ἀνελὼν δόμεναι καὶ μεῖζον ἄεθλον
μεῖζον: Il. 23:593: μεῖζον ἐπαιτήσειας, ἄφαρ κέ τοι αὐτίκα δοῦναι
μεῖζον: Od. 2:48: νῦν δ’ αὖ καὶ πολὺ μεῖζον, ὃ δὴ τάχα οἶκον ἅπαντα
μεῖζόν: Od. 4:698: ἀλλὰ πολὺ μεῖζόν τε καὶ ἀργαλεώτερον ἄλλο
μεῖζον: Od. 8:147: οὐ μὲν γὰρ μεῖζον κλέος ἀνέρος, ὄφρα κεν ᾖσιν,
μεῖζον: Od. 11:474: σχέτλιε, τίπτ’ ἔτι μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μήσεαι ἔργον;
μεῖζον: Od. 12:96: δελφῖνάς τε κύνας τε καὶ εἴ ποθι μεῖζον ἕλῃσι
μεῖζον: Od. 12:209: οὐ μὲν δὴ τόδε μεῖζον ἔπι κακόν, ἢ ὅτε Κύκλωψ
μεῖζον: Od. 16:291: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ θῆκε Κρονίων,
μεῖζον: Od. 18:107: λυγρὸς ἐών, μή πού τι κακὸν καὶ μεῖζον ἐπαύρῃ.”
μεῖζόν: Od. 18:255: μεῖζόν κε κλέος εἴη ἐμὸν καὶ κάλλιον οὕτω.
μεῖζον: Od. 19:10: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶν ἔμβαλε δαίμων·
μεῖζόν: Od. 19:128: μεῖζόν κε κλέος εἴη ἐμὸν καὶ κάλλιον οὕτω.
μεῖζον: Od. 20:41: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζω·
μείζονα: Il. 7:268: δεύτερος αὖτ’ Αἴας πολὺ μείζονα λᾶαν ἀείρας
μείζονα: Il. 9:202: μείζονα δὴ κρητῆρα Μενοιτίου υἱὲ καθίστα,
μείζονά: Od. 6:230: μείζονά τ’ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα, κὰδ δὲ κάρητος
μείζονα: Od. 8:187: μείζονα καὶ πάχετον, στιβαρώτερον οὐκ ὀλίγον περ
μείζονα: Od. 9:537: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐξαῦτις πολὺ μείζονα λᾶαν ἀείρας
μείζονά: Od. 23:157: μείζονά τ’ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα· κὰδ δὲ κάρητος
μείζονα: Od. 24:369: μείζονα δ’ ἠὲ πάρος καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι.
μείζονες: Il. 3:168: ἤτοι μὲν κεφαλῇ καὶ μείζονες ἄλλοι ἔασι,
μείζονες: Od. 10:396: καὶ πολὺ καλλίονες καὶ μείζονες εἰσοράασθαι.
μείζονι: Il. 14:376: χείρονι φωτὶ δότω, ὃ δ’ ἐν ἀσπίδι μείζονι δύτω.
μείζων: Il. 9:494: τῶν περ καὶ μείζων ἀρετὴ τιμή τε βίη τε.
μείζων: Il. 14:4: μείζων δὴ παρὰ νηυσὶ βοὴ θαλερῶν αἰζηῶν.
μείζων: Il. 15:121: ἔνθά κ’ ἔτι μείζων τε καὶ ἀργαλεώτερος ἄλλος
μείλανι: Il. 24:79: ἔνθορε μείλανι πόντῳ· ἐπεστονάχησε δὲ λίμνη.
μείλια: Il. 9:147: πρὸς οἶκον Πηλῆος· ἐγὼ δ’ ἐπὶ μείλια δώσω
μείλια: Il. 9:289: πρὸς οἶκον Πηλῆος· ὃ δ’ αὖτ’ ἐπὶ μείλια δώσει
μειλίγματα: Od. 10:217: σαίνωσ’· αἰεὶ γάρ τε φέρει μειλίγματα θυμοῦ·
μείλινα: Il. 13:715: οὐδ’ ἔχον ἀσπίδας εὐκύκλους καὶ μείλινα δοῦρα,
μείλινα: Il. 19:361: θώρηκές τε κραταιγύαλοι καὶ μείλινα δοῦρα.
μείλινον: Il. 5:655: Ὣς φάτο Σαρπηδών, ὃ δ’ ἀνέσχετο μείλινον ἔγχος
μείλινον: Il. 5:666: μηροῦ ἐξερύσαι δόρυ μείλινον ὄφρ’ ἐπιβαίη
μείλινον: Il. 5:694: ἐκ δ’ ἄρα οἱ μηροῦ δόρυ μείλινον ὦσε θύραζε
μείλινον: Il. 6:65: λὰξ ἐν στήθεσι βὰς ἐξέσπασε μείλινον ἔγχος.
μείλινον: Il. 13:597: χεῖρα παρακρεμάσας· τὸ δ’ ἐφέλκετο μείλινον ἔγχος.
μείλινον: Il. 16:114: Ἕκτωρ Αἴαντος δόρυ μείλινον ἄγχι παραστὰς
μείλινον: Il. 16:814: ἐκ χροὸς ἁρπάξας δόρυ μείλινον, οὐδ’ ὑπέμεινε
μείλινον: Il. 20:272: τὴν δὲ μίαν χρυσῆν, τῇ ῥ’ ἔσχετο μείλινον ἔγχος.
μείλινον: Il. 21:172: μεσσοπαγὲς δ’ ἄρ’ ἔθηκε κατ’ ὄχθης μείλινον ἔγχος.
μείλινον: Il. 21:178: ἆξαι ἐπιγνάμψας δόρυ μείλινον Αἰακίδαο,
μείλινον: Il. 22:293: στῆ δὲ κατηφήσας, οὐδ’ ἄλλ’ ἔχε μείλινον ἔγχος.
μειλισσέμεν: Il. 7:410: γίγνετ’ ἐπεί κε θάνωσι πυρὸς μειλισσέμεν ὦκα.
μειλίσσεο: Od. 3:96: μηδέ τί μ’ αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ’ ἐλεαίρων,
μειλίσσεο: Od. 4:326: μηδέ τί μ’ αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ’ ἐλεαίρων,
μειλιχίῃ: Il. 15:741: τὼ ἐν χερσὶ φόως, οὐ μειλιχίῃ πολέμοιο.
μειλιχίῃ: Od. 8:172: αἰδοῖ μειλιχίῃ, μετὰ δὲ πρέπει ἀγρομένοισιν,
μειλιχίοισ’: Od. 9:493: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσιν ἐρήτυον ἄλλοθεν ἄλλος·
μειλιχίοισ’: Od. 10:173: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι παρασταδὸν ἄνδρα ἕκαστον·
μειλιχίοισ’: Od. 10:442: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσιν ἐρήτυον ἄλλοθεν ἄλλος·
μειλιχίοισ’: Od. 10:547: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι παρασταδὸν ἄνδρα ἕκαστον·
μειλιχίοισ’: Od. 12:207: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι παρασταδὸν ἄνδρα ἕκαστον·
μειλιχίοισ’: Od. 16:279: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι παραυδῶν· οἱ δέ τοι οὔ τι
μειλιχίοισ’: Od. 18:283: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι, νόος δέ οἱ ἄλλα μενοίνα.
μειλιχίοισ’: Od. 24:393: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι καθαπτόμενος προσέειπεν·
μειλιχίοις: Il. 11:137: μειλιχίοις ἐπέεσσιν· ἀμείλικτον δ’ ὄπ’ ἄκουσαν·
μειλιχίοις: Il. 12:267: ἄλλον μειλιχίοις, ἄλλον στερεοῖς ἐπέεσσι
μειλιχίοις: Il. 21:339: μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ·
μειλιχίοισι: Il. 6:214: αὐτὰρ ὃ μειλιχίοισι προσηύδα ποιμένα λαῶν·
μειλιχίοισι: Il. 6:343: τὸν δ’ Ἑλένη μύθοισι προσηύδα μειλιχίοισι·
μειλιχίοισι: Il. 9:113: δώροισίν τ’ ἀγανοῖσιν ἔπεσσί τε μειλιχίοισι.
μειλιχίοισι: Il. 10:542: δεξιῇ ἠσπάζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισι·
μειλιχίοισι: Il. 17:431: πολλὰ δὲ μειλιχίοισι προσηύδα, πολλὰ δ’ ἀρειῇ·
μειλιχίοισι: Od. 6:143: ἦ αὔτως ἐπέεσσιν ἀποσταδὰ μειλιχίοισι
μειλιχίοισι: Od. 6:146: λίσσεσθαι ἐπέεσσιν ἀποσταδὰ μειλιχίοισι,
μειλιχίοισι: Od. 9:363: καὶ τότε δή μιν ἔπεσσι προσηύδων μειλιχίοισι·
μειλιχίοισι: Od. 19:415: χερσίν τ’ ἠσπάζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισι·
μειλιχίοισι: Od. 20:165: αὐτὸς δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα προσηύδα μειλιχίοισι·
μειλιχίοισι: Od. 21:192: φθεγξάμενός σφ’ ἐπέεσσι προσηύδα μειλιχίοισι·
μειλιχίοισιν: Il. 4:256: αὐτίκα δ’ Ἰδομενῆα προσηύδα μειλιχίοισιν·
μειλιχίοισιν: Od. 11:552: τὸν μὲν ἐγὼν ἐπέεσσι προσηύδων μειλιχίοισιν·
μειλίχιον: Il. 10:288: αὐτὰρ ὃ μειλίχιον μῦθον φέρε Καδμείοισι
μειλίχιον: Od. 6:148: αὐτίκα μειλίχιον καὶ κερδαλέον φάτο μῦθον·
μείλιχον: Il. 19:300: τώ σ’ ἄμοτον κλαίω τεθνηότα μείλιχον αἰεί.
μείλιχόν: Od. 15:374: ἐκ δ’ ἄρα δεσποίνης οὐ μείλιχόν ἐστιν ἀκοῦσαι
μείλιχος: Il. 17:671: μνησάσθω· πᾶσιν γὰρ ἐπίστατο μείλιχος εἶναι
μείλιχος: Il. 24:739: οὐ γὰρ μείλιχος ἔσκε πατὴρ τεὸς ἐν δαῒ λυγρῇ·
μεῖν’: Il. 13:564: καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ μεῖν’ ὥς τε σκῶλος πυρίκαυστος
μεῖνα: Od. 14:292: ἔνθα παρ’ αὐτῷ μεῖνα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν.
μεῖναι: Il. 1:535: μεῖναι ἐπερχόμενον, ἀλλ’ ἀντίοι ἔσταν ἅπαντες.
μεῖναι: Il. 13:830: μεῖναι ἐμὸν δόρυ μακρόν, ὅ τοι χρόα λειριόεντα
μεῖναι: Il. 15:165: μεῖναι, ἐπεί εὑ φημὶ βίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι
μεῖναι: Il. 16:147: πιστότατος δέ οἱ ἔσκε μάχῃ ἔνι μεῖναι ὁμοκλήν.
μεῖναι: Il. 21:609: μεῖναι ἔτ’ ἀλλήλους, καὶ γνώμεναι ὅς τε πεφεύγοι
μεῖναι: Il. 22:5: Ἕκτορα δ’ αὐτοῦ μεῖναι ὀλοιὴ μοῖρα πέδησεν
μεῖναι: Il. 22:252: μεῖναι ἐπερχόμενον· νῦν αὖτέ με θυμὸς ἀνῆκε
μεῖναι: Od. 6:295: ἔνθα καθεζόμενος μεῖναι χρόνον, εἰς ὅ κεν ἡμεῖς
μεῖναι: Od. 9:138: ἀλλ’ ἐπικέλσαντας μεῖναι χρόνον, εἰς ὅ κε ναυτέων
μεῖναι: Od. 13:204: πλάγξομαι; αἴθ’ ὄφελον μεῖναι παρὰ Φαιήκεσσιν
μεῖναι: Od. 14:270: μεῖναι ἐναντίβιον· περὶ γὰρ κακὰ πάντοθεν ἔστη.
μεῖναί: Od. 15:305: ἤ μιν ἔτ’ ἐνδυκέως φιλέοι μεῖναί τε κελεύοι
μεῖναί: Od. 15:346: νῦν δ’ ἐπεὶ ἰσχανάᾳς μεῖναί τέ με κεῖνον ἄνωγας,
μεῖναι: Od. 17:570: μεῖναι, ἐπειγομένην περ, ἐς ἠέλιον καταδύντα·
μεῖναι: Od. 17:582: ἀλλά σε μεῖναι ἄνωγεν ἐς ἠέλιον καταδύντα.
μείναμεν: Il. 11:722: ἐγγύθεν Ἀρήνης, ὅθι μείναμεν Ἠῶ δῖαν
μεῖναν: Od. 24:464: ἡμίσεων πλείους· - τοὶ δ’ ἁθρόοι αὐτόθι μεῖναν· -
μείνατ’: Il. 2:299: τλῆτε φίλοι, καὶ μείνατ’ ἐπὶ χρόνον ὄφρα δαῶμεν
μεῖνε: Il. 5:571: Αἰνείας δ’ οὐ μεῖνε θοός περ ἐὼν πολεμιστὴς
μεῖνε: Il. 14:119: ἀλλ’ ὃ μὲν αὐτόθι μεῖνε, πατὴρ δ’ ἐμὸς Ἄργεϊ νάσθη
μεῖνε: Il. 15:585: Ἀντίλοχος δ’ οὐ μεῖνε θοός περ ἐὼν πολεμιστής,
μεῖνε: Od. 4:508: καὶ τὸ μὲν αὐτόθι μεῖνε, τὸ δὲ τρύφος ἔμπεσε πόντῳ,
μείνειας: Il. 3:52: οὐκ ἂν δὴ μείνειας ἀρηΐφιλον Μενέλαον;
μείνῃ: Il. 8:536: μείνῃ ἐπερχόμενον· ἀλλ’ ἐν πρώτοισιν ὀΐω
μείξεσθαι: Od. 6:136: μείξεσθαι, γυμνός περ ἐών· χρειὼ γὰρ ἵκανε.
μείξεσθαι: Od. 24:314: μείξεσθαι ξενίῃ ἠδ’ ἀγλαὰ δῶρα διδώσειν.”
μείρεο: Il. 9:612: ἶσον ἐμοὶ βασίλευε καὶ ἥμισυ μείρεο τιμῆς.
μείς: Il. 19:117: ἣ δ’ ἐκύει φίλον υἱόν, ὃ δ’ ἕβδομος ἑστήκει μείς·
μείων: Il. 2:528: μείων, οὔ τι τόσος γε ὅσος Τελαμώνιος Αἴας
μείων: Il. 2:529: ἀλλὰ πολὺ μείων· ὀλίγος μὲν ἔην λινοθώρηξ,
μείων: Il. 3:193: μείων μὲν κεφαλῇ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο,
μελαγχροιὴς: Od. 16:175: ἂψ δὲ μελαγχροιὴς γένετο, γναθμοὶ δ’ ἐτάνυσθεν,
μέλαθρον: Il. 2:414: πρίν με κατὰ πρηνὲς βαλέειν Πριάμοιο μέλαθρον
μέλαθρον: Il. 9:636: αἴδεσσαι δὲ μέλαθρον· ὑπωρόφιοι δέ τοί εἰμεν
μέλαθρον: Od. 18:150: μνηστῆρας καὶ κεῖνον, ἐπεί κε μέλαθρον ὑπέλθῃ.”
μέλαθρον: Od. 22:239: αὐτὴ δ’ αἰθαλόεντος ἀνὰ μεγάροιο μέλαθρον
μελάθρου: Od. 11:278: ἁψαμένη βρόχον αἰπὺν ἀφ’ ὑψηλοῖο μελάθρου
μελαθρόφιν: Od. 8:279: πολλὰ δὲ καὶ καθύπερθε μελαθρόφιν ἐξεκέχυντο,
μελάθρῳ: Il. 9:204: οἳ γὰρ φίλτατοι ἄνδρες ἐμῷ ὑπέασι μελάθρῳ.
μελάθρῳ: Od. 19:544: ἂψ δ’ ἐλθὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ προὔχοντι μελάθρῳ,
μέλαιν’: Il. 18:25: νεκταρέῳ δὲ χιτῶνι μέλαιν’ ἀμφίζανε τέφρη.
μέλαινα: Il. 2:699: ζωὸς ἐών· τότε δ’ ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα.
μέλαινα: Il. 14:438: νὺξ ἐκάλυψε μέλαινα· βέλος δ’ ἔτι θυμὸν ἐδάμνα.
μέλαινα: Il. 15:715: ἀνδρῶν μαρναμένων· ῥέε δ’ αἵματι γαῖα μέλαινα.
μέλαινα: Il. 17:416: νῆας ἔπι γλαφυράς, ἀλλ’ αὐτοῦ γαῖα μέλαινα
μέλαινα: Il. 17:591: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα,
μέλαινα: Il. 18:22: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα·
μέλαινα: Il. 20:494: κτεινομένους ἐφέπων· ῥέε δ’ αἵματι γαῖα μέλαινα.
μέλαινα: Od. 11:365: βόσκει γαῖα μέλαινα πολυσπερέας ἀνθρώπους
μέλαινα: Od. 11:587: γαῖα μέλαινα φάνεσκε, καταζήνασκε δὲ δαίμων.
μέλαινα: Od. 19:111: εὐδικίας ἀνέχῃσι, φέρῃσι δὲ γαῖα μέλαινα
μέλαινα: Od. 24:315: ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα·
μέλαιναι: Il. 2:524: τοῖς δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
μέλαιναι: Il. 2:534: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο
μέλαιναι: Il. 2:545: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
μέλαιναι: Il. 2:556: τῷ δ’ ἅμα πεντήκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
μέλαιναι: Il. 2:568: τοῖσι δ’ ἅμ’ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
μέλαιναι: Il. 2:630: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
μέλαιναι: Il. 2:644: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
μέλαιναι: Il. 2:652: τοῖσι δ’ ἅμ’ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
μέλαιναι: Il. 2:710: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
μέλαιναι: Il. 2:737: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
μέλαιναι: Il. 2:747: τοῖς δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
μέλαιναι: Il. 2:759: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
μέλαιναν: Il. 1:141: νῦν δ’ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν,
μέλαιναν: Il. 1:485: νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν
μέλαιναν: Il. 2:859: ἀλλ’ οὐκ οἰωνοῖσιν ἐρύσατο κῆρα μέλαιναν,
μέλαιναν: Il. 3:103: οἴσετε ἄρν’, ἕτερον λευκόν, ἑτέρην δὲ μέλαιναν,
μέλαιναν: Il. 3:360: ἔγχος· ὃ δ’ ἐκλίνθη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
μέλαιναν: Il. 5:22: οὐδὲ γὰρ οὐδέ κεν αὐτὸς ὑπέκφυγε κῆρα μέλαιναν,
μέλαιναν: Il. 5:652: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν
μέλαιναν: Il. 7:254: ἔγχος· ὃ δ’ ἐκλίνθη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
μέλαιναν: Il. 8:486: ἕλκον νύκτα μέλαιναν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν.
μέλαιναν: Il. 10:215: τῶν πάντων οἱ ἕκαστος ὄϊν δώσουσι μέλαιναν
μέλαιναν: Il. 10:297: βάν ῥ’ ἴμεν ὥς τε λέοντε δύω διὰ νύκτα μέλαιναν
μέλαιναν: Il. 10:394: ἠνώγει δέ μ’ ἰόντα θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν
μέλαιναν: Il. 10:468: μὴ λάθοι αὖτις ἰόντε θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν.
μέλαιναν: Il. 11:360: ἐξέλασ’ ἐς πληθύν, καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
μέλαιναν: Il. 11:443: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν
μέλαιναν: Il. 11:827: ἀλλ’ ἐμὲ μὲν σὺ σάωσον ἄγων ἐπὶ νῆα μέλαιναν,
μέλαιναν: Il. 14:461: Πουλυδάμας δ’ αὐτὸς μὲν ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν
μέλαιναν: Il. 21:66: ἐκφυγέειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν.
μέλαιναν: Il. 21:126: θρῴσκων τις κατὰ κῦμα μέλαιναν φρῖχ’ ὑπαΐξει
μέλαιναν: Il. 24:366: τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν
μέλαιναν: Il. 24:653: τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν,
μέλαιναν: Od. 2:283: οὐδέ τι ἴσασιν θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν,
μέλαιναν: Od. 2:430: δησάμενοι δ’ ἄρα ὅπλα θοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν
μέλαιναν: Od. 3:242: φράσσαντ’ ἀθάνατοι θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν.
μέλαιναν: Od. 3:360: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ἐγὼ δ’ ἐπὶ νῆα μέλαιναν
μέλαιναν: Od. 3:423: εἷς δ’ ἐπὶ Τηλεμάχου μεγαθύμου νῆα μέλαιναν
μέλαιναν: Od. 4:646: ἤ σε βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρα νῆα μέλαιναν,
μέλαιναν: Od. 4:731: ὁππότε κεῖνος ἔβη κοίλην ἐπὶ νῆα μέλαιναν.
μέλαιναν: Od. 8:34: ἀλλ’ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν
μέλαιναν: Od. 8:51: νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἁλὸς βένθοσδε ἔρυσσαν,
μέλαιναν: Od. 10:95: αὐτὰρ ἐγὼν οἶος σχέθον ἔξω νῆα μέλαιναν,
μέλαιναν: Od. 10:169: βῆν δὲ καταλλοφάδια φέρων ἐπὶ νῆα μέλαιναν,
μέλαιναν: Od. 10:244: Εὐρύλοχος δ’ ἂψ ἦλθε θοὴν ἐπὶ νῆα μέλαιναν,
μέλαιναν: Od. 10:527: ἔνθ’ ὄϊν ἀρνειὸν ῥέζειν θῆλύν τε μέλαιναν
μέλαιναν: Od. 10:572: ἀρνειὸν κατέδησεν ὄϊν θῆλύν τε μέλαιναν,
μέλαιναν: Od. 12:276: ἀλλὰ παρὲξ τὴν νῆσον ἐλαύνετε νῆα μέλαιναν.”
μέλαιναν: Od. 12:418: οἱ δὲ κορώνῃσιν ἴκελοι περὶ νῆα μέλαιναν
μέλαιναν: Od. 14:308: οἱ δὲ κορώνῃσιν ἴκελοι περὶ νῆα μέλαιναν
μέλαιναν: Od. 15:269: τοὔνεκα νῦν ἑτάρους τε λαβὼν καὶ νῆα μέλαιναν
μέλαιναν: Od. 15:275: τῶν ὑπαλευάμενος θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν
μέλαιναν: Od. 15:503: “ὑμεῖς μὲν νῦν ἄστυδ’ ἐλαύνετε νῆα μέλαιναν,
μέλαιναν: Od. 16:325: νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν,
μέλαιναν: Od. 16:348: ἀλλ’ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν, ἥ τις ἀρίστη,
μέλαιναν: Od. 16:359: αἶψα δὲ νῆα μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν,
μέλαιναν: Od. 22:14: οἷ τεύξειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν;
μέλαιναν: Od. 22:330: Τερπιάδης δ’ ἔτ’ ἀοιδὸς ἀλύσκανε κῆρα μέλαιναν,
μέλαιναν: Od. 22:363: ἕστο βοὸς νεόδαρτον, ἀλύσκων κῆρα μέλαιναν.
μέλαιναν: Od. 22:382: ζωὸς ὑποκλοπέοιτο, ἀλύσκων κῆρα μέλαιναν.
μέλαιναν: Od. 24:127: ἡμῖν φραζομένη θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν,
μελαίνας: Il. 17:83: Ἕκτορα δ’ αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἀμφὶ μελαίνας·
μελαίνας: Il. 17:499: ἀλκῆς καὶ σθένεος πλῆτο φρένας ἀμφὶ μελαίνας·
μελαίνας: Il. 17:573: τοίου μιν θάρσευς πλῆσε φρένας ἀμφὶ μελαίνας,
μελαινάων: Il. 4:191: φάρμαχ’ ἅ κεν παύσῃσι μελαινάων ὀδυνάων.
μελαινάων: Il. 5:550: τὼ μὲν ἄρ’ ἡβήσαντε μελαινάων ἐπὶ νηῶν
μελαινάων: Il. 5:700: οὔτε ποτὲ προτρέποντο μελαινάων ἐπὶ νηῶν
μελαινάων: Il. 8:528: οὓς κῆρες φορέουσι μελαινάων ἐπὶ νηῶν.
μελαινάων: Il. 15:387: οἳ δ’ ἀπὸ νηῶν ὕψι μελαινάων ἐπιβάντες
μελαινάων: Il. 15:394: φάρμακ’ ἀκέσματ’ ἔπασσε μελαινάων ὀδυνάων.
μελαινάων: Il. 16:304: προτροπάδην φοβέοντο μελαινάων ἀπὸ νηῶν,
μελαινάων: Il. 17:383: ὀτρύνων πόλεμον δὲ μελαινάων ἀπὸ νηῶν.
μελαινάων: Il. 24:780: πέμπων μ’ ὧδ’ ἐπέτελλε μελαινάων ἀπὸ νηῶν
μελαινάων: Od. 6:268: ἔνθα δὲ νηῶν ὅπλα μελαινάων ἀλέγουσι,
μελαινάων: Od. 21:39: ἐρχόμενος πόλεμόνδε μελαινάων ἐπὶ νηῶν
μελαίνετ’: Il. 18:548: ἣ δὲ μελαίνετ’ ὄπισθεν, ἀρηρομένῃ δὲ ἐῴκει,
μελαίνετο: Il. 5:354: ἀχθομένην ὀδύνῃσι, μελαίνετο δὲ χρόα καλόν.
μελαινέων: Il. 4:117: ἀβλῆτα πτερόεντα μελαινέων ἕρμ’ ὀδυνάων·
μελαίνῃ: Il. 1:300: τῶν δ’ ἄλλων ἅ μοί ἐστι θοῇ παρὰ νηῒ μελαίνῃ
μελαίνῃ: Il. 1:329: τὸν δ’ εὗρον παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
μελαίνῃ: Il. 1:433: ἱστία μὲν στείλαντο, θέσαν δ’ ἐν νηῒ μελαίνῃ,
μελαίνῃ: Il. 3:454: ἶσον γάρ σφιν πᾶσιν ἀπήχθετο κηρὶ μελαίνῃ.
μελαίνῃ: Il. 8:222: στῆ δ’ ἐπ’ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηῒ μελαίνῃ,
μελαίνῃ: Il. 8:502: ἀλλ’ ἤτοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ μελαίνῃ
μελαίνῃ: Il. 9:65: ἀλλ’ ἤτοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ μελαίνῃ
μελαίνῃ: Il. 9:650: ἀμφὶ δέ τοι τῇ ἐμῇ κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
μελαίνῃ: Il. 10:74: τὸν δ’ εὗρεν παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
μελαίνῃ: Il. 11:5: στῆ δ’ ἐπ’ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηῒ μελαίνῃ,
μελαίνῃ: Il. 13:267: καί τοι ἐμοὶ παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
μελαίνῃ: Il. 19:331: ὡς ἄν μοι τὸν παῖδα θοῇ ἐνὶ νηῒ μελαίνῃ
μελαίνῃ: Od. 3:61: οὕνεκα δεῦρ’ ἱκόμεσθα θοῇ σὺν νηῒ μελαίνῃ.”
μελαίνῃ: Od. 3:365: ἔνθα κε λεξαίμην κοίλῃ παρὰ νηῒ μελαίνῃ,
μελαίνῃ: Od. 4:402: πνοιῇ ὕπο ζεφύροιο, μελαίνῃ φρικὶ καλυφθείς,
μελαίνῃ: Od. 4:781: ἐν δ’ ἱστόν τε τίθεντο καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
μελαίνῃ: Od. 5:488: ὡς δ’ ὅτε τις δαλὸν σποδιῇ ἐνέκρυψε μελαίνῃ
μελαίνῃ: Od. 7:253: ἐννῆμαρ φερόμην· δεκάτῃ δέ με νυκτὶ μελαίνῃ
μελαίνῃ: Od. 8:52: ἐν δ’ ἱστόν τ’ ἐτίθεντο καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
μελαίνῃ: Od. 8:445: εὕδῃσθα γλυκὺν ὕπνον ἐὼν ἐν νηῒ μελαίνῃ.”
μελαίνῃ: Od. 10:272: ἔσθων καὶ πίνων κοίλῃ παρὰ νηῒ μελαίνῃ·
μελαίνῃ: Od. 10:332: ἐκ Τροίης ἀνιόντα θοῇ σὺν νηῒ μελαίνῃ.
μελαίνῃ: Od. 10:502: εἰς Ἄϊδος δ’ οὔ πώ τις ἀφίκετο νηῒ μελαίνῃ.”
μελαίνῃ: Od. 10:571: τόφρα δ’ ἄρ’ οἰχομένη Κίρκη παρὰ νηῒ μελαίνῃ
μελαίνῃ: Od. 11:3: ἐν δ’ ἱστὸν τιθέμεσθα καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
μελαίνῃ: Od. 11:58: ἔφθης πεζὸς ἰὼν ἢ ἐγὼ σὺν νηῒ μελαίνῃ.”
μελαίνῃ: Od. 12:186: οὐ γάρ πώ τις τῇδε παρήλασε νηῒ μελαίνῃ,
μελαίνῃ: Od. 12:264: δὴ τότ’ ἐγὼν ἔτι πόντῳ ἐὼν ἐν νηῒ μελαίνῃ
μελαίνῃ: Od. 12:291: ἀλλ’ ἦ τοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ μελαίνῃ
μελαίνῃ: Od. 13:425: ἦ μέν μιν λοχόωσι νέοι σὺν νηῒ μελαίνῃ,
μελαίνῃ: Od. 14:314: ἐννῆμαρ φερόμην, δεκάτῃ δέ με νυκτὶ μελαίνῃ
μελαίνῃ: Od. 15:218: “ἐγκοσμεῖτε τὰ τεύχε’, ἑταῖροι, νηῒ μελαίνῃ,
μελαίνῃ: Od. 15:258: σπένδοντ’ εὐχόμενόν τε θοῇ παρὰ νηῒ μελαίνῃ,
μελαίνῃ: Od. 15:416: τρῶκται, μυρί’ ἄγοντες ἀθύρματα νηῒ μελαίνῃ.
μελαίνῃ: Od. 17:500: Ἀντίνοος δὲ μάλιστα μελαίνῃ κηρὶ ἔοικε.
μελαίνῃ: Od. 18:84: πέμψω σ’ ἤπειρόνδε, βαλὼν ἐν νηῒ μελαίνῃ,
μελαίνῃ: Od. 21:307: ἡμετέρῳ ἐνὶ δήμῳ, ἄφαρ δέ σε νηῒ μελαίνῃ
μελαίνῃ: Od. 23:320: πάντας· Ὀδυσσεὺς δ’ οἶος ὑπέκφυγε νηῒ μελαίνῃ.
μελαίνῃ: Od. 24:152: ἐκ Πύλου ἠμαθόεντος ἰὼν σὺν νηῒ μελαίνῃ·
μελαίνης: Il. 2:170: ἐσταότ’· οὐδ’ ὅ γε νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης
μελαίνης: Il. 2:358: ἁπτέσθω ἧς νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης,
μελαίνης: Il. 15:324: θῆρε δύω κλονέωσι μελαίνης νυκτὸς ἀμολγῷ
μελαίνης: Il. 15:423: ἐν κονίῃσι πεσόντα νεὸς προπάροιθε μελαίνης,
μελαίνης: Od. 9:322: ὅσσον θ’ ἱστὸν νηὸς ἐεικοσόροιο μελαίνης,
μελαίνης: Od. 14:97: ἀνδρῶν ἡρώων, οὔτ’ ἠπείροιο μελαίνης
μελαίνης: Od. 17:249: τόν ποτ’ ἐγὼν ἐπὶ νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης
μελαίνης: Od. 21:109: οὔτ’ αὐτῆς Ἰθάκης οὔτ’ ἠπείροιο μελαίνης·
μελαίνῃσιν: Il. 9:235: σχήσεσθ’, ἀλλ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι.
μελαίνῃσιν: Il. 11:823: ἔσσεται, ἀλλ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέονται.
μελαίνῃσιν: Il. 12:107: σχήσεσθ’, ἀλλ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι.
μελαίνῃσιν: Il. 12:126: σχήσεσθ’, ἀλλ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι
μελαίνῃσιν: Il. 17:639: σχήσεσθ’, ἀλλ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι.
Μελάμποδος: Od. 15:225: μάντις· ἀτὰρ γενεήν γε Μελάμποδος ἔκγονος ἦεν,
μέλαν: Il. 2:825: ἀφνειοὶ πίνοντες ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο
μέλαν: Il. 4:149: ὡς εἶδεν μέλαν αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς·
μέλαν: Il. 7:262: τμήδην δ’ αὐχέν’ ἐπῆλθε, μέλαν δ’ ἀνεκήκιεν αἷμα,
μέλαν: Il. 10:298: ἂμ φόνον, ἂν νέκυας, διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα.
μέλαν: Il. 10:469: τὼ δὲ βάτην προτέρω διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα,
μέλαν: Il. 11:812: αἷμα μέλαν κελάρυζε· νόος γε μὲν ἔμπεδος ἦεν.
μέλαν: Il. 13:655: κεῖτο ταθείς· ἐκ δ’ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
μέλαν: Il. 16:161: λάψοντες γλώσσῃσιν ἀραιῇσιν μέλαν ὕδωρ
μέλαν: Il. 16:350: πρῆσε χανών· θανάτου δὲ μέλαν νέφος ἀμφεκάλυψεν.
μέλαν: Il. 16:529: αἷμα μέλαν τέρσηνε, μένος δέ οἱ ἔμβαλε θυμῷ.
μέλαν: Il. 18:583: ἔγκατα καὶ μέλαν αἷμα λαφύσσετον· οἳ δὲ νομῆες
μέλαν: Il. 20:470: ἐκ δέ οἱ ἧπαρ ὄλισθεν, ἀτὰρ μέλαν αἷμα κατ’ αὐτοῦ
μέλαν: Il. 21:119: κεῖτο ταθείς, ἐκ δ’ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
μέλαν: Il. 21:202: κείμενον ἐν ψαμάθοισι, δίαινε δέ μιν μέλαν ὕδωρ.
μέλαν: Il. 23:693: θίν’ ἐν φυκιόεντι, μέλαν δέ ἑ κῦμα κάλυψεν,
μέλαν: Il. 23:806: ψαύσῃ δ’ ἐνδίνων διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα,
μέλαν: Od. 3:455: τῆς δ’ ἐπεὶ ἐκ μέλαν αἷμα ῥύη, λίπε δ’ ὀστέα θυμός,
μέλαν: Od. 4:180: πρίν γ’ ὅτε δὴ θανάτοιο μέλαν νέφος ἀμφεκάλυψεν.
μέλαν: Od. 4:359: ἐς πόντον βάλλουσιν, ἀφυσσάμενοι μέλαν ὕδωρ.
μέλαν: Od. 5:353: αἰθυίῃ εἰκυῖα· μέλαν δέ ἑ κῦμ’ ἐκάλυψεν.
μέλαν: Od. 6:91: εἵματα χερσὶν ἕλοντο καὶ ἐσφόρεον μέλαν ὕδωρ,
μέλαν: Od. 10:304: ῥίζῃ μὲν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δὲ εἴκελον ἄνθος·
μέλαν: Od. 12:104: τῷ δ’ ὑπὸ δῖα Χάρυβδις ἀναῤῥυβδεῖ μέλαν ὕδωρ.
μέλαν: Od. 13:409: ἔσθουσαι βάλανον μενοεικέα καὶ μέλαν ὕδωρ
μέλαν: Od. 14:12: πυκνοὺς καὶ θαμέας, τὸ μέλαν δρυὸς ἀμφικεάσσας.
μέλανα: Il. 7:265: κείμενον ἐν πεδίῳ μέλανα τρηχύν τε μέγαν τε·
μέλανα: Il. 21:404: κείμενον ἐν πεδίῳ μέλανα τρηχύν τε μέγαν τε,
μέλανα: Od. 24:189: οἵ κ’ ἀπονίψαντες μέλανα βρότον ἐξ ὠτειλέων
μελάνδετα: Il. 15:713: πολλὰ δὲ φάσγανα καλὰ μελάνδετα κωπήεντα
μελάνει: Il. 7:64: ὀρνυμένοιο νέον, μελάνει δέ τε πόντος ὑπ’ αὐτῆς,
μέλανες: Il. 18:562: καλὴν χρυσείην· μέλανες δ’ ἀνὰ βότρυες ἦσαν,
Μελανῆος: Od. 24:103: παῖδα φίλον Μελανῆος, ἀγακλυτὸν Ἀμφιμέδοντα·
Μελανθεῦ: Od. 21:176: “ἄγρει δή, πῦρ κῆον ἐνὶ μεγάροισι, Μελανθεῦ,
Μελανθεὺς: Od. 17:212: ἔνθα σφέας ἐκίχανεν υἱὸς Δολίοιο Μελανθεὺς
Μελανθεύς: Od. 20:255: καλοῖσ’ ἐν κανέοισιν, ἐοινοχόει δὲ Μελανθεύς.
Μελανθεύς: Od. 22:152: νῶϊν ἐποτρύνει πόλεμον κακὸν ἠὲ Μελανθεύς.”
Μελανθεύς: Od. 22:159: ἦ υἱὸς Δολίοιο Μελανθεύς, τόν περ ὀΐω.”
Μελάνθιε: Od. 22:195: “νῦν μὲν δὴ μάλα πάγχυ, Μελάνθιε, νύκτα φυλάξεις,
Μελάνθιον: Il. 6:36: φεύγοντ’· Εὐρύπυλος δὲ Μελάνθιον ἐξενάριξεν.
Μελάνθιον: Od. 21:175: ὣς φάτο, καί ῥ’ ἐκέλευσε Μελάνθιον, αἰπόλον αἰγῶν·
Μελάνθιον: Od. 21:265: ἠῶθεν δὲ κέλεσθε Μελάνθιον, αἰπόλον αἰγῶν,
Μελάνθιον: Od. 22:474: ἐκ δὲ Μελάνθιον ἦγον ἀνὰ πρόθυρόν τε καὶ αὐλήν·
Μελάνθιος: Od. 17:247: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν·
Μελάνθιος: Od. 17:369: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν·
Μελάνθιος: Od. 20:173: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
Μελάνθιος: Od. 21:181: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αἶψ’ ἀνέκαιε Μελάνθιος ἀκάματον πῦρ,
Μελάνθιος: Od. 22:135: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν·
Μελάνθιος: Od. 22:142: ὣς εἰπὼν ἀνέβαινε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
Μελάνθιος: Od. 22:161: βῆ δ’ αὖτις θάλαμόνδε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
Μελάνθιος: Od. 22:182: εὖθ’ ὑπὲρ οὐδὸν ἔβαινε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
Μελανθὼ: Od. 18:321: τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπε Μελανθὼ καλλιπάρῃος,
Μελανθὼ: Od. 19:65: ἡ δ’ Ὀδυσῆ’ ἐνένιπε Μελανθὼ δεύτερον αὖτις·
Μελάνιππε: Il. 15:553: οὕτω δὴ Μελάνιππε μεθήσομεν; οὐδέ νυ σοί περ
Μελάνιππε: Il. 15:582: ὣς ἐπὶ σοὶ Μελάνιππε θόρ’ Ἀντίλοχος μενεχάρμης
Μελάνιππον: Il. 8:276: καὶ Πολυαιμονίδην Ἀμοπάονα καὶ Μελάνιππον,
Μελάνιππον: Il. 15:547: ἴφθιμον Μελάνιππον. ὃ δ’ ὄφρα μὲν εἰλίποδας βοῦς
Μελάνιππον: Il. 15:576: ἀλλ’ Ἱκετάονος υἱὸν ὑπέρθυμον Μελάνιππον
Μελάνιππον: Il. 16:695: καὶ Πέριμον Μεγάδην καὶ Ἐπίστορα καὶ Μελάνιππον,
Μελάνιππον: Il. 19:240: καὶ Κρειοντιάδην Λυκομήδεα καὶ Μελάνιππον·
μέλανος: Il. 2:834: πειθέσθην· κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο.
μέλανος: Il. 11:24: τοῦ δ’ ἤτοι δέκα οἶμοι ἔσαν μέλανος κυάνοιο,
μέλανος: Il. 11:35: λευκοί, ἐν δὲ μέσοισιν ἔην μέλανος κυάνοιο.
μέλανος: Il. 11:332: πειθέσθην· κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο.
μέλανος: Il. 16:687: ἦ τ’ ἂν ὑπέκφυγε κῆρα κακὴν μέλανος θανάτοιο.
μέλανος: Il. 21:252: αἰετοῦ οἴματ’ ἔχων μέλανος τοῦ θηρητῆρος,
μέλανος: Od. 5:265: ἐν δέ οἱ ἀσκὸν ἔθηκε θεὰ μέλανος οἴνοιο
μέλανος: Od. 9:196: βῆν· ἀτὰρ αἴγεον ἀσκὸν ἔχον μέλανος οἴνοιο,
μέλανος: Od. 9:346: κισσύβιον μετὰ χερσὶν ἔχων μέλανος οἴνοιο·
μέλανος: Od. 12:92: πυκνοὶ καὶ θαμέες, πλεῖοι μέλανος θανάτοιο.
μέλανος: Od. 17:326: Ἄργον δ’ αὖ κατὰ μοῖρ’ ἔλαβεν μέλανος θανάτοιο,
μελανόχροες: Il. 13:589: θρῴσκωσιν κύαμοι μελανόχροες ἢ ἐρέβινθοι
μελανόχροος: Od. 19:246: γυρὸς ἐν ὤμοισιν, μελανόχροος, οὐλοκάρηνος,
μελάντερον: Il. 4:277: τῷ δέ τ’ ἄνευθεν ἐόντι μελάντερον ἠΰτε πίσσα
μελάντερον: Il. 24:94: κυάνεον, τοῦ δ’ οὔ τι μελάντερον ἔπλετο ἔσθος.
μελάνυδρον: Od. 20:158: αἱ μὲν ἐείκοσι βῆσαν ἐπὶ κρήνην μελάνυδρον,
μελάνυδρος: Il. 9:14: ἵστατο δάκρυ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος
μελάνυδρος: Il. 16:3: δάκρυα θερμὰ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος,
μελανύδρου: Il. 16:160: καί τ’ ἀγεληδὸν ἴασιν ἀπὸ κρήνης μελανύδρου
μελανύδρου: Il. 21:257: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ὀχετηγὸς ἀπὸ κρήνης μελανύδρου
Μέλας: Il. 14:117: Ἄγριος ἠδὲ Μέλας, τρίτατος δ’ ἦν ἱππότα Οἰνεὺς
μέλας: Od. 1:423: τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθε·
μέλας: Od. 18:306: τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθεν·
μελδόμενος: Il. 21:363: κνίσην μελδόμενος ἁπαλοτρεφέος σιάλοιο
μέλε’: Il. 17:211: δεινὸς ἐνυάλιος, πλῆσθεν δ’ ἄρα οἱ μέλε’ ἐντὸς
μέλε’: Od. 18:70: ἄγχι παρισταμένη μέλε’ ἤλδανε ποιμένι λαῶν.
μέλε’: Od. 24:368: ἄγχι παρισταμένη μέλε’ ἤλδανε ποιμένι λαῶν,
μέλε: Od. 5:6: μνησαμένη· μέλε γάρ οἱ ἐὼν ἐν δώμασι νύμφης·
Μελέαγρον: Il. 9:549: ἀλλ’ ὅτε δὴ Μελέαγρον ἔδυ χόλος, ὅς τε καὶ ἄλλων
Μελέαγρον: Il. 9:586: καὶ τότε δὴ Μελέαγρον ἐΰζωνος παράκοιτις
Μελέαγρος: Il. 2:642: οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ αὐτὸς ἔην, θάνε δὲ ξανθὸς Μελέαγρος·
Μελέαγρος: Il. 9:539: τὸν δ’ υἱὸς Οἰνῆος ἀπέκτεινεν Μελέαγρος
Μελέαγρος: Il. 9:546: ὄφρα μὲν οὖν Μελέαγρος ἄρηι φίλος πολέμιζε,
μελεδήματα: Il. 23:62: εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε λύων μελεδήματα θυμοῦ
μελεδήματα: Od. 4:650: ὁππότ’ ἀνὴρ τοιοῦτος, ἔχων μελεδήματα θυμῷ,
μελεδήματα: Od. 15:8: νύκτα δι’ ἀμβροσίην μελεδήματα πατρὸς ἔγειρεν.
μελεδήματα: Od. 20:56: εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε, λύων μελεδήματα θυμοῦ,
μελεδήματα: Od. 23:343: λυσιμελὴς ἐπόρουσε, λύων μελεδήματα θυμοῦ.
μελεδῶναι: Od. 19:517: ὀξεῖαι μελεδῶναι ὀδυρομένην ἐρέθουσιν.
μελέεσσι: Od. 13:432: πάντεσσιν μελέεσσι παλαιοῦ θῆκε γέροντος,
μελέη: Od. 5:416: κῦμα μέγ’ ἁρπάξαν· μελέη δέ μοι ἔσσεται ὁρμή.
μέλει: Il. 2:338: νηπιάχοις οἷς οὔ τι μέλει πολεμήϊα ἔργα.
μέλει: Il. 6:441: ἦ καὶ ἐμοὶ τάδε πάντα μέλει γύναι· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
μέλει: Il. 6:450: ἀλλ’ οὔ μοι Τρώων τόσσον μέλει ἄλγος ὀπίσσω,
μέλει: Il. 10:92: ἱζάνει, ἀλλὰ μέλει πόλεμος καὶ κήδε’ Ἀχαιῶν.
μέλει: Il. 22:11: ἦ νύ τοι οὔ τι μέλει Τρώων πόνος, οὓς ἐφόβησας,
μέλει: Il. 24:683: ὦ γέρον οὔ νύ τι σοί γε μέλει κακόν, οἷον ἔθ’ εὕδεις
μέλει: Od. 1:159: τούτοισιν μὲν ταῦτα μέλει, κίθαρις καὶ ἀοιδή,
μέλει: Od. 6:270: οὐ γὰρ Φαιήκεσσι μέλει βιὸς οὐδὲ φαρέτρη,
μέλειν: Il. 5:490: σοὶ δὲ χρὴ τάδε πάντα μέλειν νύκτάς τε καὶ ἦμαρ
μελεϊστὶ: Il. 24:409: ᾗσι κυσὶν μελεϊστὶ ταμὼν προύθηκεν Ἀχιλλεύς.
μελεϊστὶ: Od. 9:291: τοὺς δὲ διὰ μελεϊστὶ ταμὼν ὁπλίσσατο δόρπον·
μελεϊστὶ: Od. 18:339: κεῖσ’ ἐλθών, ἵνα σ’ αὖθι διὰ μελεϊστὶ τάμῃσιν.”
μελέμεν: Od. 18:421: Τηλεμάχῳ μελέμεν· τοῦ γὰρ φίλον ἵκετο δῶμα.”
μέλεον: Il. 10:480: ἑστάμεναι μέλεον σὺν τεύχεσιν, ἀλλὰ λύ’ ἵππους·
μέλεον: Il. 16:336: ἤμβροτον ἀλλήλων, μέλεον δ’ ἠκόντισαν ἄμφω·
μέλεον: Il. 21:473: πᾶσαν ἐπέτρεψας, μέλεον δέ οἱ εὖχος ἔδωκας·
μέλεος: Il. 23:795: Ἀντίλοχ’ οὐ μέν τοι μέλεος εἰρήσεται αἶνος,
μελέσθω: Od. 10:505: μή τί τοι ἡγεμόνος γε ποθὴ παρὰ νηῒ μελέσθω·
μέλεσσι: Il. 24:359: ὀρθαὶ δὲ τρίχες ἔσταν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
μέλεσσι: Od. 11:394: οἵη περ πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι.
μέλεσσι: Od. 13:398: κάρψω μὲν χρόα καλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
μέλεσσι: Od. 13:430: κάρψε μέν οἱ χρόα καλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
μέλεσσιν: Il. 11:668: ἔσθ’ οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν.
μέλεσσιν: Il. 23:191: σκήλει’ ἀμφὶ περὶ χρόα ἴνεσιν ἠδὲ μέλεσσιν.
μέλεσσιν: Od. 18:77: δειδιότα· σάρκες δὲ περιτρομέοντο μέλεσσιν.
μέλεσσιν: Od. 21:283: ἴς, οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν,
μελέτω: Il. 15:231: σοὶ δ’ αὐτῷ μελέτω ἑκατηβόλε φαίδιμος Ἕκτωρ·
μελέτω: Il. 24:152: μὴ δέ τί οἱ θάνατος μελέτω φρεσὶ μὴ δέ τι τάρβος·
μελέτω: Il. 24:181: μὴ δέ τί τοι θάνατος μελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος·
μελέτω: Od. 1:305: σοὶ δ’ αὐτῷ μελέτω, καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων.”
μελέτω: Od. 2:304: ἐν στήθεσσι κακὸν μελέτω ἔργον τε ἔπος τε,
μελέτω: Od. 4:415: καὶ τότ’ ἔπειθ’ ὕμιν μελέτω κάρτος τε βίη τε,
μελέτω: Od. 7:208: “Ἀλκίνο’, ἄλλο τί τοι μελέτω φρεσίν· οὐ γὰρ ἐγώ γε
μελέων: Il. 7:131: θυμὸν ἀπὸ μελέων δῦναι δόμον Ἄϊδος εἴσω.
μελέων: Il. 13:672: ᾤχετ’ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
μελέων: Il. 16:110: πάντοθεν ἐκ μελέων πολὺς ἔῤῥεεν, οὐδέ πῃ εἶχεν
μελέων: Il. 16:607: ᾤχετ’ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
μελέων: Il. 23:689: πάντοθεν ἐκ μελέων· ἐπὶ δ’ ὄρνυτο δῖος Ἐπειός,
μελέων: Il. 23:880: ὠκὺς δ’ ἐκ μελέων θυμὸς πτάτο, τῆλε δ’ ἀπ’ αὐτοῦ
μελέων: Od. 8:298: οὐδέ τι κινῆσαι μελέων ἦν οὐδ’ ἀναεῖραι.
μελέων: Od. 10:393: τῶν δ’ ἐκ μὲν μελέων τρίχες ἔῤῥεον, ἃς πρὶν ἔφυσε
μελέων: Od. 11:201: τηκεδόνι στυγερῇ μελέων ἐξείλετο θυμόν·
μελέων: Od. 11:600: ἔῤῥεεν ἐκ μελέων, κονίη δ’ ἐκ κρατὸς ὀρώρει.
μελέων: Od. 14:428: πάντων ἀρχόμενος μελέων, ἐς πίονα δημόν.
μελέων: Od. 15:354: θυμὸν ἀπὸ μελέων φθίσθαι οἷσ’ ἐν μεγάροισιν·
μελήσει: Il. 5:430: ταῦτα δ’ Ἄρηϊ θοῷ καὶ Ἀθήνῃ πάντα μελήσει.
μελήσει: Il. 6:492: ἔργον ἐποίχεσθαι· πόλεμος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
μελήσει: Il. 17:515: ἥσω γὰρ καὶ ἐγώ, τὰ δέ κεν Διὶ πάντα μελήσει.
μελήσει: Il. 20:137: ἐκ πάτου ἐς σκοπιήν, πόλεμος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει.
μελήσει: Il. 23:724: ἤ μ’ ἀνάειρ’, ἢ ἐγὼ σέ· τὰ δ’ αὖ Διὶ πάντα μελήσει.
μελήσει: Od. 1:358: ἔργον ἐποίχεσθαι· μῦθος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
μελήσει: Od. 11:332: ἢ αὐτοῦ· πομπὴ δὲ θεοῖσ’ ὑμῖν τε μελήσει.”
μελήσει: Od. 11:352: δωτίνην τελέσω. πομπὴ δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
μελήσει: Od. 17:601: αὐτὰρ ἐμοὶ τάδε πάντα καὶ ἀθανάτοισι μελήσει.”
μελήσει: Od. 21:352: ἔργον ἐποίχεσθαι· τόξον δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
μελησέμεν: Il. 10:51: ἔργα δ’ ἔρεξ’ ὅσα φημὶ μελησέμεν Ἀργείοισι
μελήσεται: Il. 1:523: Ἥρη· ἐμοὶ δέ κε ταῦτα μελήσεται ὄφρα τελέσσω·
μελήσῃ: Il. 10:282: ῥέξαντας μέγα ἔργον, ὅ κε Τρώεσσι μελήσῃ.
μελήσουσιν: Il. 5:228: ἠὲ σὺ τόνδε δέδεξο, μελήσουσιν δ’ ἐμοὶ ἵπποι.
μελήσουσιν: Il. 10:481: ἠὲ σύ γ’ ἄνδρας ἔναιρε, μελήσουσιν δ’ ἐμοὶ ἵπποι.
μέλι: Il. 11:630: ἠδὲ μέλι χλωρόν, παρὰ δ’ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν,
μέλι: Od. 10:234: ἐν δέ σφιν τυρόν τε καὶ ἄλφιτα καὶ μέλι χλωρὸν
Μελίβοιαν: Il. 2:717: καὶ Μελίβοιαν ἔχον καὶ Ὀλιζῶνα τρηχεῖαν,
μελίγηρυν: Od. 12:187: πρίν γ’ ἡμέων μελίγηρυν ἀπὸ στομάτων ὄπ’ ἀκοῦσαι,
μελίη: Il. 13:178: νύξ’, ἐκ δ’ ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ’ αὖτ’ ἔπεσεν μελίη ὣς
μελίη: Il. 20:277: Πηλιὰς ἤϊξεν μελίη, λάκε δ’ ἀσπὶς ὑπ’ αὐτῆς.
μελίη: Il. 22:328: οὐδ’ ἄρ’ ἀπ’ ἀσφάραγον μελίη τάμε χαλκοβάρεια,
μελίη: Od. 22:259: ἄλλου δ’ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε χαλκοβάρεια.
μελίη: Od. 22:276: ἄλλου δ’ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε χαλκοβάρεια.
μελιηδέα: Il. 6:258: ἀλλὰ μέν’ ὄφρά κέ τοι μελιηδέα οἶνον ἐνείκω,
μελιηδέα: Il. 10:495: τὸν τρισκαιδέκατον μελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα
μελιηδέα: Il. 10:569: ἕστασαν ὠκύποδες μελιηδέα πυρὸν ἔδοντες·
μελιηδέα: Il. 10:579: πλείου ἀφυσσόμενοι λεῖβον μελιηδέα οἶνον.
μελιηδέα: Il. 12:320: οἶνόν τ’ ἔξαιτον μελιηδέα· ἀλλ’ ἄρα καὶ ἲς
μελιηδέα: Il. 17:17: μή σε βάλω, ἀπὸ δὲ μελιηδέα θυμὸν ἕλωμαι.
μελιηδέα: Il. 18:568: πλεκτοῖς ἐν ταλάροισι φέρον μελιηδέα καρπόν.
μελιηδέα: Od. 6:90: τρώγειν ἄγρωστιν μελιηδέα· ταὶ δ’ ἀπ’ ἀπήνης
μελιηδέα: Od. 9:94: τῶν δ’ ὅς τις λωτοῖο φάγοι μελιηδέα καρπόν,
μελιηδέα: Od. 9:208: τὸν δ’ ὅτε πίνοιεν μελιηδέα οἶνον ἐρυθρόν,
μελιηδέα: Od. 11:100: “νόστον δίζηαι μελιηδέα, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ·
μελιηδέα: Od. 11:203: σή τ’ ἀγανοφροσύνη μελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα.”
μελιηδέα: Od. 12:48: κηρὸν δεψήσας μελιηδέα, μή τις ἀκούσῃ
μελιηδέα: Od. 14:78: ἐν δ’ ἄρα κισσυβίῳ κίρνη μελιηδέα οἶνον,
μελιηδέα: Od. 16:52: ἐν δ’ ἄρα κισσυβίῳ κίρνη μελιηδέα οἶνον·
μελιηδέα: Od. 18:151: ὣς φάτο, καὶ σπείσας ἔπιεν μελιηδέα οἶνον,
μελιηδέα: Od. 18:426: λείψαντες μακάρεσσι πίον μελιηδέα οἶνον.
μελιηδέος: Il. 4:346: οἴνου πινέμεναι μελιηδέος ὄφρ’ ἐθέλητον·
μελιηδέος: Il. 18:545: τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἐν χερσὶ δέπας μελιηδέος οἴνου
μελιηδέος: Od. 3:46: δὸς καὶ τούτῳ ἔπειτα δέπας μελιηδέος οἴνου
μελιηδὴς: Od. 19:551: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμὲ μελιηδὴς ὕπνος ἀνῆκε·
μελιηδής: Od. 21:293: οἶνός σε τρώει μελιηδής, ὅς τε καὶ ἄλλους
μελίην: Il. 16:143: Πηλιάδα μελίην, τὴν πατρὶ φίλῳ πόρε Χείρων
μελίην: Il. 16:767: φηγόν τε μελίην τε τανύφλοιόν τε κράνειαν,
μελίην: Il. 19:390: Πηλιάδα μελίην, τὴν πατρὶ φίλῳ πόρε Χείρων
μελίην: Il. 20:322: Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ· ὃ δὲ μελίην εὔχαλκον
μελίην: Il. 21:162: Πηλιάδα μελίην· ὃ δ’ ἁμαρτῇ δούρασιν ἀμφὶς
μελίην: Il. 21:169: δεύτερος αὖτ’ Ἀχιλεὺς μελίην ἰθυπτίωνα
μελίην: Il. 21:174: ἆλτ’ ἐπί οἱ μεμαώς· ὃ δ’ ἄρα μελίην Ἀχιλῆος
μελίην: Il. 22:133: σείων Πηλιάδα μελίην κατὰ δεξιὸν ὦμον
μελίης: Il. 22:225: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπὶ μελίης χαλκογλώχινος ἐρεισθείς.
μελίῃσι: Il. 2:543: αἰχμηταὶ μεμαῶτες ὀρεκτῇσιν μελίῃσι
μελίῃσιν: Od. 14:281: ἦ μέν μοι μάλα πολλοὶ ἐπήϊσσον μελίῃσιν,
μελικρήτῳ: Od. 10:519: πρῶτα μελικρήτῳ, μετέπειτα δὲ ἡδέϊ οἴνῳ,
μελικρήτῳ: Od. 11:27: πρῶτα μελικρήτῳ, μετέπειτα δὲ ἡδέϊ οἴνῳ,
μελίνου: Od. 17:339: ἷζε δ’ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ ἔντοσθε θυράων
μέλισσαι: Il. 12:167: οἳ δ’, ὥς τε σφῆκες μέσον αἰόλοι ἠὲ μέλισσαι
μέλισσαι: Od. 13:106: λάϊνοι· ἔνθα δ’ ἔπειτα τιθαιβώσσουσι μέλισσαι.
μελισσάων: Il. 2:87: ἠΰτε ἔθνεα εἶσι μελισσάων ἁδινάων
Μελίτη: Il. 18:42: καὶ Μελίτη καὶ Ἴαιρα καὶ Ἀμφιθόη καὶ Ἀγαυὴ
μέλιτι: Od. 20:69: τυρῷ καὶ μέλιτι γλυκερῷ καὶ ἡδέϊ οἴνῳ·
μέλιτι: Od. 24:68: καὶ μέλιτι γλυκερῷ· πολλοὶ δ’ ἥρωες Ἀχαιοὶ
μέλιτος: Il. 1:249: τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή·
μέλιτος: Il. 18:109: ὅς τε πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο
μέλιτος: Il. 23:170: ἐν δ’ ἐτίθει μέλιτος καὶ ἀλείφατος ἀμφιφορῆας
μελίφρονα: Il. 6:264: μή μοι οἶνον ἄειρε μελίφρονα πότνια μῆτερ,
μελίφρονα: Il. 8:188: ὑμῖν πὰρ προτέροισι μελίφρονα πυρὸν ἔθηκεν
μελίφρονα: Il. 8:506: καρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζεσθε
μελίφρονα: Il. 8:546: καρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζοντο,
μελίφρονα: Il. 24:284: οἶνον ἔχουσ’ ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφι
μελίφρονα: Od. 7:182: ὣς φάτο, Ποντόνοος δὲ μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα,
μελίφρονα: Od. 10:356: ἡ δὲ τρίτη κρητῆρι μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα
μελίφρονα: Od. 13:53: ὣς φάτο, Ποντόνοος δὲ μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα,
μελίφρονα: Od. 15:148: οἶνον ἔχων ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφι,
μελίφρονος: Od. 24:489: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σίτοιο μελίφρονος ἐξ ἔρον ἕντο,
μελίφρων: Il. 2:34: αἱρείτω εὖτ’ ἄν σε μελίφρων ὕπνος ἀνήῃ.
μέλλε: Il. 15:601: ἐκ γὰρ δὴ τοῦ μέλλε παλίωξιν παρὰ νηῶν
μέλλει: Il. 1:564: εἰ δ’ οὕτω τοῦτ’ ἐστὶν ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι·
μέλλει: Il. 2:116: οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι,
μέλλει: Il. 9:23: οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι,
μέλλει: Il. 13:226: μέλλει δὴ φίλον εἶναι ὑπερμενέϊ Κρονίωνι
μέλλει: Il. 14:69: οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι
μέλλει: Il. 18:362: καὶ μὲν δή πού τις μέλλει βροτὸς ἀνδρὶ τελέσσαι,
μέλλει: Il. 24:46: μέλλει μέν πού τις καὶ φίλτερον ἄλλον ὀλέσσαι
μέλλεις: Il. 11:364: ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.
μέλλεις: Il. 20:451: ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.
μέλλεις: Il. 23:544: τοῦτο ἔπος· μέλλεις γὰρ ἀφαιρήσεσθαι ἄεθλον
μέλλεις: Od. 4:200: Ἀργείων· μέλλεις δὲ σὺ ἴδμεναι· - οὐ γὰρ ἐγώ γε
μέλλεις: Od. 22:322: πολλάκι που μέλλεις ἀρήμεναι ἐν μεγάροισι
μέλλεν: Od. 1:232: μέλλεν μέν ποτε οἶκος ὅδ’ ἀφνειὸς καὶ ἀμύμων
μέλλεν: Od. 4:181: ἀλλὰ τὰ μέν που μέλλεν ἀγάσσασθαι θεὸς αὐτός,
μέλλεν: Od. 6:165: τὴν ὁδόν, ᾗ δὴ μέλλεν ἐμοὶ κακὰ κήδε’ ἔσεσθαι·
μέλλεν: Od. 9:378: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ὁ μοχλὸς ἐλάϊνος ἐν πυρὶ μέλλεν
μέλλεν: Od. 17:412: σίτου καὶ κρειῶν. τάχα δὴ καὶ μέλλεν Ὀδυσσεὺς
μέλλετ’: Il. 14:125: ἐγχείῃ· τὰ δὲ μέλλετ’ ἀκουέμεν, εἰ ἐτεόν περ.
μέλλετ’: Od. 4:94: καὶ πατέρων τάδε μέλλετ’ ἀκουέμεν, οἵ τινες ὕμιν
μέλλοι: Od. 11:596: λᾶαν ἄνω ὤθεσκε ποτὶ λόφον· ἀλλ’ ὅτε μέλλοι
μέλλοιμεν: Il. 12:323: αἰεὶ δὴ μέλλοιμεν ἀγήρω τ’ ἀθανάτω τε
μέλλον: Il. 17:278: μέλλον ἀπέσσεσθαι· μάλα γάρ σφεας ὦκ’ ἐλέλιξεν
μέλλον: Od. 7:270: δυσμόρῳ· ἦ γὰρ μέλλον ἔτι ξυνέσεσθαι ὀϊζυῖ
μέλλουσι: Od. 14:133: τοῦ δ’ ἤδη μέλλουσι κύνες ταχέες τ’ οἰωνοὶ
μέλλουσιν: Il. 10:326: νῆ’ Ἀγαμεμνονέην, ὅθι που μέλλουσιν ἄριστοι
μέλλουσιν: Od. 18:19: ὥς περ ἐγών, ὄλβον δὲ θεοὶ μέλλουσιν ὀπάζειν.
μέλλω: Il. 13:777: μέλλω, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ πάμπαν ἀνάλκιδα γείνατο μήτηρ·
μέλλω: Il. 21:83: μοῖρ’ ὀλόη· μέλλω που ἀπεχθέσθαι Διὶ πατρί,
μέλλω: Od. 4:377: ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν κατερύκομαι, ἀλλά νυ μέλλω
μελόντων: Il. 18:463: θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
μελόντων: Il. 19:29: τέκνον μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
μελόντων: Od. 13:362: “θάρσει, μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων·
μελόντων: Od. 16:436: θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
μελόντων: Od. 17:594: σὸν καὶ ἐμὸν βίοτον· σοὶ δ’ ἐνθάδε πάντα μελόντων.
μελόντων: Od. 18:266: αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ· σοὶ δ’ ἐνθάδε πάντα μελόντων·
μελόντων: Od. 24:357: “θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
μέλουσα: Od. 12:70: Ἀργὼ πᾶσι μέλουσα, παρ’ Αἰήταο πλέουσα·
μέλουσί: Il. 20:21: ὧν ἕνεκα ξυνάγειρα· μέλουσί μοι ὀλλύμενοί περ.
μέλπεσθαι: Il. 7:241: οἶδα δ’ ἐνὶ σταδίῃ δηΐῳ μέλπεσθαι Ἄρηϊ.
μέλπηθρα: Il. 13:233: ἐκ Τροίης, ἀλλ’ αὖθι κυνῶν μέλπηθρα γένοιτο,
μέλπηθρα: Il. 17:255: Πάτροκλον Τρῳῇσι κυσὶν μέλπηθρα γενέσθαι.
μέλπηθρα: Il. 18:179: Πάτροκλον Τρῳῇσι κυσὶν μέλπηθρα γενέσθαι·
μελπομένῃσιν: Il. 16:182: ἠράσατ’, ὀφθαλμοῖσιν ἰδὼν μετὰ μελπομένῃσιν
μέλποντες: Il. 1:474: μέλποντες ἑκάεργον· ὃ δὲ φρένα τέρπετ’ ἀκούων.
μέλω: Od. 9:20: ἀνθρώποισι μέλω, καί μευ κλέος οὐρανὸν ἵκει.
μεμάασί: Il. 10:236: φαινομένων τὸν ἄριστον, ἐπεὶ μεμάασί γε πολλοί.
μεμάασι: Il. 22:384: ἦε μένειν μεμάασι καὶ Ἕκτορος οὐκέτ’ ἐόντος.
μεμάασι: Od. 4:700: Τηλέμαχον μεμάασι κατακτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ
μεμάασι: Od. 20:215: οὐδ’ ὄπιδα τρομέουσι θεῶν· μεμάασι γὰρ ἤδη
μεμάασιν: Il. 10:208: ἅσσά τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν
μεμάασιν: Il. 10:409: ἅσσά τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν
μεμάασιν: Il. 20:165: σίντης, ὅν τε καὶ ἄνδρες ἀποκτάμεναι μεμάασιν
μεμάασιν: Od. 4:740: ἐξελθὼν λαοῖσιν ὀδύρεται, οἳ μεμάασιν
μεμάασιν: Od. 5:18: νῦν αὖ παῖδ’ ἀγαπητὸν ἀποκτεῖναι μεμάασιν
μεμάασιν: Od. 17:520: τοῦ δ’ ἄμοτον μεμάασιν ἀκουέμεν, ὁππότ’ ἀείδῃ·
μεμάασιν: Od. 22:263: μνηστήρων ἐς ὅμιλον ἀκοντίσαι, οἳ μεμάασιν
μέμαθ’: Il. 7:160: οὐδ’ οἳ προφρονέως μέμαθ’ Ἕκτορος ἀντίον ἐλθεῖν.
μεμακυῖαι: Il. 4:435: ἀζηχὲς μεμακυῖαι ἀκούουσαι ὄπα ἀρνῶν,
μέμαμεν: Il. 9:637: πληθύος ἐκ Δαναῶν, μέμαμεν δέ τοι ἔξοχον ἄλλων
μέμαμεν: Il. 15:105: ἦ ἔτι μιν μέμαμεν καταπαυσέμεν ἆσσον ἰόντες
μεμαότε: Il. 13:197: Ἴμβριον αὖτ’ Αἴαντε μεμαότε θούριδος ἀλκῆς
μεμαότες: Il. 2:818: λαοὶ θωρήσσοντο μεμαότες ἐγχείῃσι.
μέμασαν: Il. 2:863: τῆλ’ ἐξ Ἀσκανίης· μέμασαν δ’ ὑσμῖνι μάχεσθαι.
μέμασαν: Il. 7:3: ἀμφότεροι μέμασαν πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.
μέμασαν: Il. 8:56: παυρότεροι· μέμασαν δὲ καὶ ὧς ὑσμῖνι μάχεσθαι
μέμασαν: Il. 12:89: οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα
μέμασαν: Il. 12:197: οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα
μέμασαν: Il. 13:135: σειόμεν’· οἳ δ’ ἰθὺς φρόνεον, μέμασαν δὲ μάχεσθαι.
μέμασαν: Il. 13:337: ὣς ἄρα τῶν ὁμόσ’ ἦλθε μάχη, μέμασαν δ’ ἐνὶ θυμῷ
μέμασαν: Od. 11:315: Ὄσσαν ἐπ’ Οὐλύμπῳ μέμασαν θέμεν, αὐτὰρ ἐπ’ Ὄσσῃ
μέματον: Il. 8:413: πῇ μέματον; τί σφῶϊν ἐνὶ φρεσὶ μαίνεται ἦτορ;
μέματον: Il. 10:433: εἰ γὰρ δὴ μέματον Τρώων καταδῦναι ὅμιλον
μεμάτω: Il. 4:304: οἶος πρόσθ’ ἄλλων μεμάτω Τρώεσσι μάχεσθαι,
μεμάτω: Il. 20:355: ἀλλ’ ἄγ’ ἀνὴρ ἄντ’ ἀνδρὸς ἴτω, μεμάτω δὲ μάχεσθαι.
μεμαυῖ’: Il. 5:732: ἵππους ὠκύποδας, μεμαυῖ’ ἔριδος καὶ ἀϋτῆς.
μεμαυῖα: Il. 4:440: Δεῖμός τ’ ἠδὲ Φόβος καὶ Ἔρις ἄμοτον μεμαυῖα,
μεμαυῖα: Il. 5:518: Ἄρης τε βροτολοιγὸς Ἔρις τ’ ἄμοτον μεμαυῖα.
μεμαυῖα: Il. 7:24: τίπτε σὺ δ’ αὖ μεμαυῖα Διὸς θύγατερ μεγάλοιο
μεμαυῖα: Il. 14:297: Ἥρη πῇ μεμαυῖα κατ’ Οὐλύμπου τόδ’ ἱκάνεις;
μεμαυῖα: Il. 15:83: ὣς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο πότνια Ἥρη·
μεμαυῖα: Il. 15:172: ὣς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο ὠκέα Ἶρις,
μεμαυῖα: Od. 13:389: αἴ κέ μοι ὣς μεμαυῖα παρασταίης, γλαυκῶπι,
μεμαυῖα: Od. 16:171: δηρὸν ἀπὸ σφῶϊν ἔσομαι μεμαυῖα μάχεσθαι.”
μεμαυῖαι: Il. 5:779: ἀνδράσιν Ἀργείοισιν ἀλεξέμεναι μεμαυῖαι·
μεμαυῖαι: Il. 11:614: ἵπποι γάρ με παρήϊξαν πρόσσω μεμαυῖαι.
μεμαυῖαν: Il. 4:73: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην,
μεμαυῖαν: Il. 19:349: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην·
μεμαυῖαν: Il. 22:186: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην·
μεμαυῖαν: Od. 17:286: γαστέρα δ’ οὔ πως ἔστιν ἀποκρύψαι μεμαυῖαν,
μεμαυῖαν: Od. 24:487: ὣς εἰπὼν ὤτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην,
μεμαὼς: Il. 4:40: ὁππότε κεν καὶ ἐγὼ μεμαὼς πόλιν ἐξαλαπάξαι
μεμαὼς: Il. 5:135: καὶ πρίν περ θυμῷ μεμαὼς Τρώεσσι μάχεσθαι·
μεμαὼς: Il. 5:143: ὣς μεμαὼς Τρώεσσι μίγη κρατερὸς Διομήδης.
μεμαὼς: Il. 5:301: τὸν κτάμεναι μεμαὼς ὅς τις τοῦ γ’ ἀντίος ἔλθοι
μεμαὼς: Il. 5:852: ἔγχεϊ χαλκείῳ μεμαὼς ἀπὸ θυμὸν ἑλέσθαι·
μεμαώς: Il. 10:339: βῆ ῥ’ ἀν’ ὁδὸν μεμαώς· τὸν δὲ φράσατο προσιόντα
μεμαὼς: Il. 11:239: ἕλκ’ ἐπὶ οἷ μεμαὼς ὥς τε λίς, ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
μεμαώς: Il. 11:258: ἕλκε ποδὸς μεμαώς, καὶ ἀΰτει πάντας ἀρίστους·
μεμαώς: Il. 13:137: ἀντικρὺ μεμαώς, ὀλοοίτροχος ὣς ἀπὸ πέτρης,
μεμαὼς: Il. 13:182: Τεῦκρος δ’ ὁρμήθη μεμαὼς ἀπὸ τεύχεα δῦσαι·
μεμαὼς: Il. 13:475: θήγει, ἀλέξασθαι μεμαὼς κύνας ἠδὲ καὶ ἄνδρας·
μεμαώς: Il. 16:754: ὣς ἐπὶ Κεβριόνῃ Πατρόκλεες ἆλσο μεμαώς.
μεμαὼς: Il. 17:8: τὸν κτάμεναι μεμαὼς ὅς τις τοῦ γ’ ἀντίος ἔλθοι.
μεμαώς: Il. 18:156: ἑλκέμεναι μεμαώς, μέγα δὲ Τρώεσσιν ὁμόκλα·
μεμαώς: Il. 21:65: γούνων ἅψασθαι μεμαώς, περὶ δ’ ἤθελε θυμῷ
μεμαώς: Il. 21:68: οὐτάμεναι μεμαώς, ὃ δ’ ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων
μεμαώς: Il. 21:174: ἆλτ’ ἐπί οἱ μεμαώς· ὃ δ’ ἄρα μελίην Ἀχιλῆος
μεμαὼς: Il. 22:36: ἑστήκει ἄμοτον μεμαὼς Ἀχιλῆϊ μάχεσθαι·
μεμαώς: Od. 5:375: νηχέμεναι μεμαώς. ἴδε δὲ κρείων ἐνοσίχθων,
μεμαὼς: Od. 19:231: αὐτὰρ ὁ ἐκφυγέειν μεμαὼς ἤσπαιρε πόδεσσι.
μεμαώς: Od. 19:449: οὐτάμεναι μεμαώς· ὁ δέ μιν φθάμενος ἔλασεν σῦς
μεμαῶσιν: Il. 12:200: ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέμεναι μεμαῶσιν
μεμαῶσιν: Il. 12:218: Τρωσὶν ὅδ’ ὄρνις ἦλθε περησέμεναι μεμαῶσιν
μεμαῶτ’: Il. 22:326: τῇ ῥ’ ἐπὶ οἷ μεμαῶτ’ ἔλασ’ ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεύς,
μεμαῶτα: Il. 1:590: ἤδη γάρ με καὶ ἄλλοτ’ ἀλεξέμεναι μεμαῶτα
μεμαῶτα: Il. 7:261: ἤλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα,
μεμαῶτα: Il. 8:327: τῇ ῥ’ ἐπὶ οἷ μεμαῶτα βάλεν λίθῳ ὀκριόεντι,
μεμαῶτα: Il. 9:651: Ἕκτορα καὶ μεμαῶτα μάχης σχήσεσθαι ὀΐω.
μεμαῶτα: Il. 11:95: τὸν δ’ ἰθὺς μεμαῶτα μετώπιον ὀξέϊ δουρὶ
μεμαῶτα: Il. 11:98: ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα.
μεμαῶτα: Il. 12:186: ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα·
μεμαῶτα: Il. 12:405: ἤλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα.
μεμαῶτα: Il. 14:374: Ἕκτορα Πριαμίδην μενέειν μάλα περ μεμαῶτα.
μεμαῶτα: Il. 15:298: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· τὸν δ’ οἴω καὶ μεμαῶτα
μεμαῶτα: Il. 15:604: Ἕκτορα Πριαμίδην μάλα περ μεμαῶτα καὶ αὐτόν.
μεμαῶτα: Il. 17:181: ἦ τινα καὶ Δαναῶν ἀλκῆς μάλα περ μεμαῶτα
μεμαῶτα: Il. 20:256: ἀλκῆς δ’ οὔ μ’ ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις μεμαῶτα
μεμαῶτα: Il. 20:386: τὸν δ’ ἰθὺς μεμαῶτα βάλ’ ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεὺς
μεμαῶτα: Il. 20:400: ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα.
μεμαῶτα: Il. 22:413: ἐξελθεῖν μεμαῶτα πυλάων Δαρδανιάων.
μεμαῶτα: Il. 24:298: νῆας ἐπ’ Ἀργείων ἰέναι μάλα περ μεμαῶτα.
μεμαῶτα: Od. 4:351: Αἰγύπτῳ μ’ ἔτι δεῦρο θεοὶ μεμαῶτα νέεσθαι
μεμαῶτα: Od. 4:416: αὖθι δ’ ἔχειν μεμαῶτα, καὶ ἐσσύμενόν περ ἀλύξαι.
μεμαῶτα: Od. 11:210: “μῆτερ ἐμή, τί νύ μ’ οὐ μίμνεις ἑλέειν μεμαῶτα,
μεμαῶτας: Il. 9:361: νῆας ἐμάς, ἐν δ’ ἄνδρας ἐρεσσέμεναι μεμαῶτας·
μεμαῶτας: Il. 15:276: εἰς ὁδόν, αἶψα δὲ πάντας ἀπέτραπε καὶ μεμαῶτας·
μεμαῶτας: Od. 22:172: σχήσομεν ἔντοσθεν μεγάρων μάλα περ μεμαῶτας·
μεμαῶτε: Il. 5:244: ἄνδρ’ ὁρόω κρατερὼ ἐπὶ σοὶ μεμαῶτε μάχεσθαι
μεμαῶτε: Il. 5:569: ἀντίον ἀλλήλων ἐχέτην μεμαῶτε μάχεσθαι·
μεμαῶτε: Il. 6:120: ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι.
μεμαῶτε: Il. 13:46: Αἴαντε πρώτω προσέφη μεμαῶτε καὶ αὐτώ·
μεμαῶτε: Il. 16:555: Αἴαντε πρώτω προσέφη μεμαῶτε καὶ αὐτώ·
μεμαῶτε: Il. 17:531: εἰ μή σφω’ Αἴαντε διέκριναν μεμαῶτε,
μεμαῶτε: Il. 20:159: ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι
μεμαῶτε: Il. 22:243: νῦν δ’ ἰθὺς μεμαῶτε μαχώμεθα, μὴ δέ τι δούρων
μεμαῶτε: Il. 23:814: ἐς μέσον ἀμφοτέρω συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι
μεμαῶτες: Il. 2:473: ἐν πεδίῳ ἵσταντο διαρραῖσαι μεμαῶτες.
μεμαῶτες: Il. 2:543: αἰχμηταὶ μεμαῶτες ὀρεκτῇσιν μελίῃσι
μεμαῶτες: Il. 3:9: ἐν θυμῷ μεμαῶτες ἀλεξέμεν ἀλλήλοισιν.
μεμαῶτες: Il. 9:528: Κουρῆτες δὲ διαπραθέειν μεμαῶτες Ἄρηϊ.
μεμαῶτες: Il. 11:712: τὴν ἀμφεστρατόωντο διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες.
μεμαῶτες: Il. 11:732: ἀμφέσταν δὴ ἄστυ διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες·
μεμαῶτες: Il. 13:40: Ἕκτορι Πριαμίδῃ ἄμοτον μεμαῶτες ἕποντο
μεμαῶτες: Il. 17:727: ἕως μὲν γάρ τε θέουσι διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες,
μεμαῶτες: Od. 15:183: ἤϊξαν πεδίονδε διὰ πτόλιος μεμαῶτες.
μεμαῶτες: Od. 20:50: νῶϊ περισταῖεν, κτεῖναι μεμαῶτες Ἄρηϊ,
μεμαῶτες: Od. 23:127: ἡμεῖς δὲ μεμαῶτες ἅμ’ ἑψόμεθ’, οὐδέ τί φημι
μεμαῶτες: Od. 24:395: δηρὸν γὰρ σίτῳ ἐπιχειρήσειν μεμαῶτες
μεμαῶτι: Il. 13:80: Ἕκτορι Πριαμίδῃ ἄμοτον μεμαῶτι μάχεσθαι.
μεμαῶτι: Il. 13:317: αἰπύ οἱ ἐσσεῖται μάλα περ μεμαῶτι μάχεσθαι
μεμαῶτι: Il. 22:284: ἀλλ’ ἰθὺς μεμαῶτι διὰ στήθεσφιν ἔλασσον
μεμαῶτος: Il. 8:118: τοῦ δ’ ἰθὺς μεμαῶτος ἀκόντισε Τυδέος υἱός·
μέμβλετ’: Il. 19:343: ἦ νύ τοι οὐκέτι πάγχυ μετὰ φρεσὶ μέμβλετ’ Ἀχιλλεύς;
μέμβλετο: Il. 21:516: μέμβλετο γάρ οἱ τεῖχος ἐϋδμήτοιο πόληος
μέμβλετο: Od. 22:12: μέμβλετο. τίς κ’ οἴοιτο μετ’ ἀνδράσι δαιτυμόνεσσι
μέμβλωκε: Od. 17:190: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἴομεν· δὴ γὰρ μέμβλωκε μάλιστα
μέμηκον: Od. 9:439: θήλειαι δὲ μέμηκον ἀνήμελκτοι περὶ σηκούς·
μεμηκώς: Il. 10:362: χῶρον ἀν’ ὑλήενθ’, ὃ δέ τε προθέῃσι μεμηκώς,
μέμηλε: Il. 2:25: ᾧ λαοί τ’ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·
μέμηλε: Il. 2:62: ᾧ λαοί τ’ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·
μέμηλε: Od. 12:116: “σχέτλιε, καὶ δὴ αὖ τοι πολεμήϊα ἔργα μέμηλε
μεμήλει: Il. 2:614: Ἀτρεΐδης, ἐπεὶ οὔ σφι θαλάσσια ἔργα μεμήλει.
μεμήλει: Od. 1:151: μνηστῆρες, τοῖσιν μὲν ἐνὶ φρεσὶν ἄλλα μεμήλει,
μέμηλεν: Il. 5:876: οὐλομένην, ᾗ τ’ αἰὲν ἀήσυλα ἔργα μέμηλεν.
μέμηλεν: Il. 9:228: δαίνυσθ’· ἀλλ’ οὐ δαιτὸς ἐπηράτου ἔργα μέμηλεν,
μέμηλεν: Il. 19:213: μύρονται· τό μοι οὔ τι μετὰ φρεσὶ ταῦτα μέμηλεν,
μέμηλεν: Od. 5:67: εἰνάλιαι, τῇσίν τε θαλάσσια ἔργα μέμηλεν.
μέμηλεν: Od. 6:65: ἐς χορὸν ἔρχεσθαι· τὰ δ’ ἐμῇ φρενὶ πάντα μέμηλεν.”
μεμήλῃ: Il. 4:353: ὄψεαι αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ
μεμήλῃ: Il. 9:359: ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ,
μεμηλώς: Il. 5:708: ὅς ῥ’ ἐν Ὕλῃ ναίεσκε μέγα πλούτοιο μεμηλώς,
μεμηλώς: Il. 13:297: βῆ δὲ μετ’ Ἰδομενῆα μέγα πτολέμοιο μεμηλώς.
μεμηλώς: Il. 13:469: βῆ δὲ μετ’ Ἰδομενῆα μέγα πτολέμοιο μεμηλώς.
μεμιγμένα: Od. 4:230: φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ λυγρά,
μεμιγμένη: Od. 19:175: ἄλλη δ’ ἄλλων γλῶσσα μεμιγμένη· ἐν μὲν Ἀχαιοί,
μεμιγμένοι: Il. 10:424: πῶς γὰρ νῦν Τρώεσσι μεμιγμένοι ἱπποδάμοισιν
μεμιγμένον: Od. 8:196: ἀμφαφόων, ἐπεὶ οὔ τι μεμιγμένον ἐστὶν ὁμίλῳ,
μεμιγμένον: Od. 11:123: ἀνέρες οὐδέ θ’ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν·
μεμιγμένον: Od. 23:270: ἀνέρες οὐδέ θ’ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν·
μέμικτο: Il. 4:438: ἀλλὰ γλῶσσα μέμικτο, πολύκλητοι δ’ ἔσαν ἄνδρες.
μεμνέῳτο: Il. 23:361: ὡς μεμνέῳτο δρόμους καὶ ἀληθείην ἀποείποι.
μέμνῃ: Il. 15:18: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε τ’ ἐκρέμω ὑψόθεν, ἐκ δὲ ποδοῖιν
μέμνῃ: Il. 20:188: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο μοῦνον ἐόντα
μέμνῃ: Il. 21:396: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε Τυδεΐδην Διομήδε’ ἀνῆκας
μέμνῃ: Od. 24:115: ἦ οὐ μέμνῃ, ὅτε κεῖσε κατήλυθον ὑμέτερον δῶ
μέμνηαι: Il. 21:442: μέμνηαι ὅσα δὴ πάθομεν κακὰ Ἴλιον ἀμφὶ
μέμνημαι: Il. 5:818: ἀλλ’ ἔτι σέων μέμνημαι ἐφετμέων ἃς ἐπέτειλας·
μέμνημαι: Il. 6:222: Τυδέα δ’ οὐ μέμνημαι, ἐπεί μ’ ἔτι τυτθὸν ἐόντα
μέμνημαι: Il. 9:523: μέμνημαι τόδε ἔργον ἐγὼ πάλαι οὔ τι νέον γε
μέμνημαι: Od. 24:122: μέμνημαι τάδε πάντα, διοτρεφές, ὡς ἀγορεύεις·
μεμνημένη: Od. 1:343: τοίην γὰρ κεφαλὴν ποθέω μεμνημένη αἰεὶ
μεμνημένοι: Od. 10:464: αἰὲν ἄλης χαλεπῆς μεμνημένοι· οὐδέ ποθ’ ὕμιν
μεμνημένον: Il. 24:216: ἑσταότ’ οὔτε φόβου μεμνημένον οὔτ’ ἀλεωρῆς.
μεμνημένος: Il. 5:263: Αἰνείαο δ’ ἐπαΐξαι μεμνημένος ἵππων,
μεμνημένος: Il. 19:153: ὧδέ τις ὑμείων μεμνημένος ἀνδρὶ μαχέσθω.
μεμνημένος: Il. 24:4: κλαῖε φίλου ἑτάρου μεμνημένος, οὐδέ μιν ὕπνος
μεμνημένος: Il. 24:129: σὴν ἔδεαι κραδίην μεμνημένος οὔτέ τι σίτου
μεμνημένος: Od. 4:151: καὶ νῦν ἦ τοι ἐγὼ μεμνημένος ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ
μεμνημένος: Od. 4:592: ἀθανάτοισ’ ἐμέθεν μεμνημένος ἤματα πάντα.”
μεμνημένος: Od. 8:244: ἡμετέρης ἀρετῆς μεμνημένος, οἷα καὶ ἡμῖν
μεμνημένος: Od. 8:431: χρύσεον, ὄφρ’ ἐμέθεν μεμνημένος ἤματα πάντα
μεμνῄμην: Il. 24:745: μεμνῄμην νύκτάς τε καὶ ἤματα δάκρυ χέουσα.
μέμνηντο: Il. 17:364: παυρότεροι δὲ πολὺ φθίνυθον· μέμνηντο γὰρ αἰεὶ
μέμνησαι: Il. 23:648: ὥς μευ ἀεὶ μέμνησαι ἐνηέος, οὐδέ σε λήθω,
μεμνήσεσθαι: Od. 19:581: τοῦ ποτε μεμνήσεσθαι ὀΐομαι ἔν περ ὀνείρῳ.”
μεμνήσεσθαι: Od. 21:79: τοῦ ποτε μεμνήσεσθαι ὀΐομαι ἔν περ ὀνείρῳ.”
μεμνῆσθαι: Il. 19:231: μεμνῆσθαι πόσιος καὶ ἐδητύος, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
μεμνῆσθαι: Od. 4:353: οἱ δ’ αἰεὶ βούλοντο θεοὶ μεμνῆσθαι ἐφετμέων.
μεμνῆσθαι: Od. 18:267: μεμνῆσθαι πατρὸς καὶ μητέρος ἐν μεγάροισιν
μεμνήσομ’: Il. 22:390: αὐτὰρ ἐγὼ καὶ κεῖθι φίλου μεμνήσομ’ ἑταίρου.
μέμνητ’: Od. 24:195: κούρῃ Ἰκαρίου, ὡς εὖ μέμνητ’ Ὀδυσῆος,
μέμνηται: Il. 8:362: οὐδέ τι τῶν μέμνηται, ὅ οἱ μάλα πολλάκις υἱὸν
μέμνηται: Od. 2:233: ὡς οὔ τις μέμνηται Ὀδυσσῆος θείοιο
μέμνηται: Od. 5:11: ὡς οὔ τις μέμνηται Ὀδυσσῆος θείοιο
μέμνηται: Od. 15:23: οὐκέτι μέμνηται τεθνηότος οὐδὲ μεταλλᾷ.
Μέμνονα: Od. 11:522: κεῖνον δὴ κάλλιστον ἴδον μετὰ Μέμνονα δῖον.
μεμνώμεθα: Od. 14:168: πῖνε, καὶ ἄλλα παρὲξ μεμνώμεθα, μηδέ με τούτων
μέμον’: Il. 5:482: ἀλλὰ καὶ ὧς Λυκίους ὀτρύνω καὶ μέμον’ αὐτὸς
μέμονας: Il. 7:36: ἀλλ’ ἄγε πῶς μέμονας πόλεμον καταπαυσέμεν ἀνδρῶν;
μέμονάς: Il. 9:247: ἀλλ’ ἄνα εἰ μέμονάς γε καὶ ὀψέ περ υἷας Ἀχαιῶν
μέμονας: Il. 13:307: Δευκαλίδη πῇ τὰρ μέμονας καταδῦναι ὅμιλον;
μέμονας: Il. 14:88: οὕτω δὴ μέμονας Τρώων πόλιν εὐρυάγυιαν
μέμονας: Il. 21:481: πῶς δὲ σὺ νῦν μέμονας κύον ἀδεὲς ἀντί’ ἐμεῖο
μέμονας: Il. 24:657: ποσσῆμαρ μέμονας κτερεϊζέμεν Ἕκτορα δῖον,
μέμονε: Il. 12:304: οὔ ῥά τ’ ἀπείρητος μέμονε σταθμοῖο δίεσθαι,
μέμονε: Il. 16:435: διχθὰ δέ μοι κραδίη μέμονε φρεσὶν ὁρμαίνοντι,
μέμονεν: Il. 18:176: ἑλκέμεναι μέμονεν· κεφαλὴν δέ ἑ θυμὸς ἄνωγε
μέμονεν: Il. 21:315: ὃς δὴ νῦν κρατέει, μέμονεν δ’ ὅ γε ἶσα θεοῖσι.
μέμονέν: Od. 15:521: καὶ γὰρ πολλὸν ἄριστος ἀνὴρ μέμονέν τε μάλιστα
μέμονέν: Od. 20:15: ἄνδρ’ ἀγνοιήσασ’ ὑλάει μέμονέν τε μάχεσθαι,
μεμορυγμένα: Od. 13:435: ῥωγαλέα ῥυπόωντα, κακῷ μεμορυγμένα καπνῷ·
μέμυκεν: Il. 24:420: οὐδέ ποθι μιαρός· σὺν δ’ ἕλκεα πάντα μέμυκεν
μεμυκὼς: Il. 18:580: ταῦρον ἐρύγμηλον ἐχέτην· ὃ δὲ μακρὰ μεμυκὼς
μεμυκὼς: Il. 21:237: τοὺς ἔκβαλλε θύραζε μεμυκὼς ἠΰτε ταῦρος
μέν’: Il. 6:258: ἀλλὰ μέν’ ὄφρά κέ τοι μελιηδέα οἶνον ἐνείκω,
μέν’: Il. 8:96: ἀλλὰ μέν’ ὄφρα γέροντος ἀπώσομεν ἄγριον ἄνδρα.
μέν’: Il. 10:370: ἠὲ μέν’ ἠέ σε δουρὶ κιχήσομαι, οὐδέ σέ φημι
μέν’: Od. 2:369: ἀλλὰ μέν’ αὖθ’ ἐπὶ σοῖσι καθήμενος· οὐδέ τί σε χρὴ
μέν’: Od. 10:271: “Εὐρύλοχ’, ἦ τοι μὲν σὺ μέν’ αὐτοῦ τῷδ’ ἐνὶ χώρῳ
μέν’: Od. 15:51: ἀλλὰ μέν’, εἰς ὅ κε δῶρα φέρων ἐπιδίφρια θήῃ
μέν’: Od. 15:75: ἀλλὰ μέν’, εἰς ὅ κε δῶρα φέρων ἐπιδίφρια θείω
μέν’: Od. 15:335: ἀλλὰ μέν’· οὐ γάρ τίς τοι ἀνιᾶται παρεόντι,
μὲν: Il. 1:18: ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
μὲν: Il. 1:22: Ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοὶ
μὲν: Il. 1:50: οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς,
μὲν: Il. 1:53: Ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾤχετο κῆλα θεοῖο,
μέν: Il. 1:77: ἦ μέν μοι πρόφρων ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν·
μὲν: Il. 1:125: ἀλλὰ τὰ μὲν πολίων ἐξεπράθομεν, τὰ δέδασται,
μὲν: Il. 1:127: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν τῆνδε θεῷ πρόες· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
μὲν: Il. 1:135: ἀλλ’ εἰ μὲν δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Ἀχαιοὶ
μὲν: Il. 1:140: Ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦτα μεταφρασόμεσθα καὶ αὖτις,
μὲν: Il. 1:154: οὐ γὰρ πώποτ’ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν ἵππους,
μὲν: Il. 1:163: οὐ μὲν σοί ποτε ἶσον ἔχω γέρας ὁππότ’ Ἀχαιοὶ
μὲν: Il. 1:165: ἀλλὰ τὸ μὲν πλεῖον πολυάϊκος πολέμοιο
μὲν: Il. 1:183: τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηΐ τ’ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισι
μὲν: Il. 1:191: τοὺς μὲν ἀναστήσειεν, ὃ δ’ Ἀτρεΐδην ἐναρίζοι,
μὲν: Il. 1:211: ἀλλ’ ἤτοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον ὡς ἔσεταί περ·
μὲν: Il. 1:216: “ Χρὴ μὲν σφωΐτερόν γε θεὰ ἔπος εἰρύσσασθαι
μὲν: Il. 1:234: ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον, τὸ μὲν οὔ ποτε φύλλα καὶ ὄζους
μὲν: Il. 1:250: τῷ δ’ ἤδη δύο μὲν γενεαὶ μερόπων ἀνθρώπων
μὲν: Il. 1:258: οἳ περὶ μὲν βουλὴν Δαναῶν, περὶ δ’ ἐστὲ μάχεσθαι.
μὲν: Il. 1:267: κάρτιστοι μὲν ἔσαν καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο
μὲν: Il. 1:269: καὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ μεθομίλεον ἐκ Πύλου ἐλθὼν
μέν: Il. 1:273: καὶ μέν μευ βουλέων ξύνιεν πείθοντό τε μύθῳ·
μὲν: Il. 1:288: πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλει, πάντεσσι δ’ ἀνάσσειν,
μὲν: Il. 1:298: χερσὶ μὲν οὔ τοι ἔγωγε μαχήσομαι εἵνεκα κούρης
μὲν: Il. 1:306: Πηλεΐδης μὲν ἐπὶ κλισίας καὶ νῆας ἐΐσας
μὲν: Il. 1:312: Οἳ μὲν ἔπειτ’ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα,
μὲν: Il. 1:318: Ὣς οἳ μὲν τὰ πένοντο κατὰ στρατόν· οὐδ’ Ἀγαμέμνων
μὲν: Il. 1:331: τὼ μὲν ταρβήσαντε καὶ αἰδομένω βασιλῆα
μὲν: Il. 1:368: καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν υἷες Ἀχαιῶν,
μὲν: Il. 1:376: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοὶ
μὲν: Il. 1:389: τὴν μὲν γὰρ σὺν νηῒ θοῇ ἑλίκωπες Ἀχαιοὶ
μὲν: Il. 1:421: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισι
μὲν: Il. 1:433: ἱστία μὲν στείλαντο, θέσαν δ’ ἐν νηῒ μελαίνῃ,
μὲν: Il. 1:440: τὴν μὲν ἔπειτ’ ἐπὶ βωμὸν ἄγων πολύμητις Ὀδυσσεὺς
μὲν: Il. 1:453: ἦ μὲν δή ποτ’ ἐμεῦ πάρος ἔκλυες εὐξαμένοιο,
μὲν: Il. 1:454: τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ’ ἴψαο λαὸν Ἀχαιῶν·
μὲν: Il. 1:459: αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
μὲν: Il. 1:470: κοῦροι μὲν κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο,
μὲν: Il. 1:485: νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν
μὲν: Il. 1:514: “ Νημερτὲς μὲν δή μοι ὑπόσχεο καὶ κατάνευσον
μὲν: Il. 1:522: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖτις ἀπόστιχε μή τι νοήσῃ
μὲν: Il. 1:531: Τώ γ’ ὣς βουλεύσαντε διέτμαγεν· ἣ μὲν ἔπειτα
μὲν: Il. 1:536: ὣς ὃ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου· οὐδέ μιν Ἥρη
μέν: Il. 1:547: ἀλλ’ ὃν μέν κ’ ἐπιεικὲς ἀκουέμεν οὔ τις ἔπειτα
μὲν: Il. 1:561: “ Δαιμονίη αἰεὶ μὲν ὀΐεαι οὐδέ σε λήθω·
μὲν: Il. 1:601: Ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
μὲν: Il. 1:603: οὐ μὲν φόρμιγγος περικαλλέος ἣν ἔχ’ Ἀπόλλων,
μὲν: Il. 1:606: οἳ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκον δὲ ἕκαστος,
μέν: Il. 2:1: Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ
μέν: Il. 2:48: Ἠὼς μέν ῥα θεὰ προσεβήσετο μακρὸν Ὄλυμπον
μὲν: Il. 2:52: οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα·
μὲν: Il. 2:70: ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν· ὣς ὃ μὲν εἰπὼν
μέν: Il. 2:80: εἰ μέν τις τὸν ὄνειρον Ἀχαιῶν ἄλλος ἔνισπε
μέν: Il. 2:90: αἳ μέν τ’ ἔνθα ἅλις πεποτήαται, αἳ δέ τε ἔνθα·
μὲν: Il. 2:101: ἔστη σκῆπτρον ἔχων τὸ μὲν Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
μὲν: Il. 2:102: Ἥφαιστος μὲν δῶκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι,
μέν: Il. 2:112: σχέτλιος, ὃς πρὶν μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν
μὲν: Il. 2:125: Τρῶας μὲν λέξασθαι ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν,
μέν: Il. 2:145: πόντου Ἰκαρίοιο, τὰ μέν τ’ Εὖρός τε Νότος τε
μὲν: Il. 2:188: Ὅν τινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη
μὲν: Il. 2:193: νῦν μὲν πειρᾶται, τάχα δ’ ἴψεται υἷας Ἀχαιῶν.
μέν: Il. 2:203: οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσομεν ἐνθάδ’ Ἀχαιοί·
μέν: Il. 2:211: Ἄλλοι μέν ῥ’ ἕζοντο, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας·
μὲν: Il. 2:233: ἥν τ’ αὐτὸς ἀπονόσφι κατίσχεαι; οὐ μὲν ἔοικεν
μὲν: Il. 2:261: εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω,
μὲν: Il. 2:318: τὸν μὲν ἀρίζηλον θῆκεν θεὸς ὅς περ ἔφηνε·
μὲν: Il. 2:324: ἡμῖν μὲν τόδ’ ἔφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζεὺς
μέν: Il. 2:382: εὖ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ δ’ ἀσπίδα θέσθω,
μέν: Il. 2:388: ἱδρώσει μέν τευ τελαμὼν ἀμφὶ στήθεσφιν
μὲν: Il. 2:405: Νέστορα μὲν πρώτιστα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα,
μὲν: Il. 2:420: ἀλλ’ ὅ γε δέκτο μὲν ἱρά, πόνον δ’ ἀμέγαρτον ὄφελλεν.
μὲν: Il. 2:422: αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
μὲν: Il. 2:425: καὶ τὰ μὲν ἂρ σχίζῃσιν ἀφύλλοισιν κατέκαιον,
μὲν: Il. 2:437: ἀλλ’ ἄγε κήρυκες μὲν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
μὲν: Il. 2:444: οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα.
μὲν: Il. 2:489: οὐδ’ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ’ εἶεν,
μὲν: Il. 2:494: Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεως καὶ Λήϊτος ἦρχον
μὲν: Il. 2:509: τῶν μὲν πεντήκοντα νέες κίον, ἐν δὲ ἑκάστῃ
μὲν: Il. 2:525: οἳ μὲν Φωκήων στίχας ἵστασαν ἀμφιέποντες,
μὲν: Il. 2:529: ἀλλὰ πολὺ μείων· ὀλίγος μὲν ἔην λινοθώρηξ,
μὲν: Il. 2:620: τῶν μὲν ἄρ’ Ἀμφίμαχος καὶ Θάλπιος ἡγησάσθην
μὲν: Il. 2:621: υἷες ὃ μὲν Κτεάτου, ὃ δ’ ἄρ’ Εὐρύτου, Ἀκτορίωνε·
μὲν: Il. 2:636: τῶν μὲν Ὀδυσσεὺς ἦρχε Διὶ μῆτιν ἀτάλαντος·
μὲν: Il. 2:650: τῶν μὲν ἄρ’ Ἰδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευε
μὲν: Il. 2:657: τῶν μὲν Τληπόλεμος δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευεν,
μὲν: Il. 2:703: οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
μὲν: Il. 2:703: οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
μὲν: Il. 2:709: δεύονθ’ ἡγεμόνος, πόθεόν γε μὲν ἐσθλὸν ἐόντα·
μὲν: Il. 2:721: ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν νήσῳ κεῖτο κρατέρ’ ἄλγεα πάσχων
μὲν: Il. 2:726: οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
μὲν: Il. 2:726: οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
μὲν: Il. 2:758: ναίεσκον· τῶν μὲν Πρόθοος θοὸς ἡγεμόνευε,
μὲν: Il. 2:763: Ἵπποι μὲν μέγ’ ἄρισται ἔσαν Φηρητιάδαο,
μὲν: Il. 2:771: ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισι
μὲν: Il. 2:798: ἤδη μὲν μάλα πολλὰ μάχας εἰσήλυθον ἀνδρῶν,
μὲν: Il. 2:816: Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
μὲν: Il. 2:870: τῶν μὲν ἄρ’ Ἀμφίμαχος καὶ Νάστης ἡγησάσθην,
μὲν: Il. 3:2: Τρῶες μὲν κλαγγῇ τ’ ἐνοπῇ τ’ ἴσαν ὄρνιθες ὣς
μὲν: Il. 3:16: Τρωσὶν μὲν προμάχιζεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
μὲν: Il. 3:51: δυσμενέσιν μὲν χάρμα, κατηφείην δὲ σοὶ αὐτῷ;
μὲν: Il. 3:68: ἄλλους μὲν κάθισον Τρῶας καὶ πάντας Ἀχαιούς,
μὲν: Il. 3:88: ἄλλους μὲν κέλεται Τρῶας καὶ πάντας Ἀχαιοὺς
μὲν: Il. 3:113: καί ῥ’ ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί,
μὲν: Il. 3:114: τεύχεά τ’ ἐξεδύοντο· τὰ μὲν κατέθεντ’ ἐπὶ γαίῃ
μὲν: Il. 3:168: ἤτοι μὲν κεφαλῇ καὶ μείζονες ἄλλοι ἔασι,
μὲν: Il. 3:193: μείων μὲν κεφαλῇ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο,
μέν: Il. 3:195: τεύχεα μέν οἱ κεῖται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
μὲν: Il. 3:210: στάντων μὲν Μενέλαος ὑπείρεχεν εὐρέας ὤμους,
μὲν: Il. 3:213: ἤτοι μὲν Μενέλαος ἐπιτροχάδην ἀγόρευε,
μὲν: Il. 3:214: παῦρα μὲν ἀλλὰ μάλα λιγέως, ἐπεὶ οὐ πολύμυθος
μὲν: Il. 3:234: νῦν δ’ ἄλλους μὲν πάντας ὁρῶ ἑλίκωπας Ἀχαιούς,
μὲν: Il. 3:240: ἢ δεύρω μὲν ἕποντο νέεσσ’ ἔνι ποντοπόροισι,
μέν: Il. 3:281: εἰ μέν κεν Μενέλαον Ἀλέξανδρος καταπέφνῃ
μὲν: Il. 3:293: καὶ τοὺς μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὸς ἀσπαίροντας
μέν: Il. 3:308: Ζεὺς μέν που τό γε οἶδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι
μὲν: Il. 3:313: τὼ μὲν ἄρ’ ἄψοῤῥοι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο·
μὲν: Il. 3:315: χῶρον μὲν πρῶτον διεμέτρεον, αὐτὰρ ἔπειτα
μὲν: Il. 3:326: οἳ μὲν ἔπειθ’ ἵζοντο κατὰ στίχας, ἧχι ἑκάστῳ
μὲν: Il. 3:330: κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε
μὲν: Il. 3:357: διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
μὲν: Il. 3:377: τὴν μὲν ἔπειθ’ ἥρως μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
μὲν: Il. 3:422: ἀμφίπολοι μὲν ἔπειτα θοῶς ἐπὶ ἔργα τράποντο,
μὲν: Il. 3:430: ἦ μὲν δὴ πρίν γ’ εὔχε’ ἀρηϊφίλου Μενελάου
μὲν: Il. 3:439: νῦν μὲν γὰρ Μενέλαος ἐνίκησεν σὺν Ἀθήνῃ,
μὲν: Il. 3:448: Τὼ μὲν ἄρ’ ἐν τρητοῖσι κατεύνασθεν λεχέεσσιν,
μὲν: Il. 3:453: οὐ μὲν γὰρ φιλότητί γ’ ἐκεύθανον εἴ τις ἴδοιτο·
μὲν: Il. 3:457: νίκη μὲν δὴ φαίνετ’ ἀρηϊφίλου Μενελάου,
μὲν: Il. 4:7: δοιαὶ μὲν Μενελάῳ ἀρηγόνες εἰσὶ θεάων
μὲν: Il. 4:13: ἀλλ’ ἤτοι νίκη μὲν ἀρηϊφίλου Μενελάου·
μὲν: Il. 4:18: ἤτοι μὲν οἰκέοιτο πόλις Πριάμοιο ἄνακτος,
μὲν: Il. 4:51: ἤτοι ἐμοὶ τρεῖς μὲν πολὺ φίλταταί εἰσι πόληες
μὲν: Il. 4:62: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦθ’ ὑποείξομεν ἀλλήλοισι,
μὲν: Il. 4:63: σοὶ μὲν ἐγώ, σὺ δ’ ἐμοί· ἐπὶ δ’ ἕψονται θεοὶ ἄλλοι
μὲν: Il. 4:110: καὶ τὰ μὲν ἀσκήσας κεραοξόος ἤραρε τέκτων,
μὲν: Il. 4:112: καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκε τανυσσάμενος ποτὶ γαίῃ
μὲν: Il. 4:123: νευρὴν μὲν μαζῷ πέλασεν, τόξῳ δὲ σίδηρον.
μὲν: Il. 4:130: ἣ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὸ χροὸς ὡς ὅτε μήτηρ
μὲν: Il. 4:135: διὰ μὲν ἂρ ζωστῆρος ἐλήλατο δαιδαλέοιο,
μέν: Il. 4:158: οὐ μέν πως ἅλιον πέλει ὅρκιον αἷμά τε ἀρνῶν
μὲν: Il. 4:168: τῆσδ’ ἀπάτης κοτέων· τὰ μὲν ἔσσεται οὐκ ἀτέλεστα·
μὲν: Il. 4:197: Τρώων ἢ Λυκίων, τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος.
μὲν: Il. 4:207: Τρώων ἢ Λυκίων, τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος.
μὲν: Il. 4:226: ἵππους μὲν γὰρ ἔασε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ·
μὲν: Il. 4:227: καὶ τοὺς μὲν θεράπων ἀπάνευθ’ ἔχε φυσιόωντας
μὲν: Il. 4:232: καί ῥ’ οὓς μὲν σπεύδοντας ἴδοι Δαναῶν ταχυπώλων,
μὲν: Il. 4:253: Ἰδομενεὺς μὲν ἐνὶ προμάχοις συῒ εἴκελος ἀλκήν,
μέν: Il. 4:257: Ἰδομενεῦ περὶ μέν σε τίω Δαναῶν ταχυπώλων
μέν: Il. 4:266: Ἀτρεΐδη μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐρίηρος ἑταῖρος
μὲν: Il. 4:283: καὶ τοὺς μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων,
μέν: Il. 4:286: σφῶϊ μέν· οὐ γὰρ ἔοικ’ ὀτρυνέμεν· οὔ τι κελεύω·
μὲν: Il. 4:292: Ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ’ ἄλλους·
μὲν: Il. 4:297: ἱππῆας μὲν πρῶτα σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφι,
μὲν: Il. 4:301: ἱππεῦσιν μὲν πρῶτ’ ἐπετέλλετο· τοὺς γὰρ ἀνώγει
μὲν: Il. 4:311: καὶ τὸν μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων,
μέν: Il. 4:318: Ἀτρεΐδη μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐθέλοιμι καὶ αὐτὸς
μέν: Il. 4:341: σφῶϊν μέν τ’ ἐπέοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντας
μὲν: Il. 4:364: Ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ’ ἄλλους.
μὲν: Il. 4:368: καὶ τὸν μὲν νείκεσσεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων,
μὲν: Il. 4:372: οὐ μὲν Τυδέϊ γ’ ὧδε φίλον πτωσκαζέμεν ἦεν,
μὲν: Il. 4:376: ἤτοι μὲν γὰρ ἄτερ πολέμου εἰσῆλθε Μυκήνας
μὲν: Il. 4:396: Τυδεὺς μὲν καὶ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκε·
μὲν: Il. 4:415: τούτῳ μὲν γὰρ κῦδος ἅμ’ ἕψεται εἴ κεν Ἀχαιοὶ
μέν: Il. 4:424: πόντῳ μέν τε πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα
μὲν: Il. 4:439: ὄρσε δὲ τοὺς μὲν Ἄρης, τοὺς δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
μὲν: Il. 4:442: ἥ τ’ ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα
μὲν: Il. 4:470: ὣς τὸν μὲν λίπε θυμός, ἐπ’ αὐτῷ δ’ ἔργον ἐτύχθη
μέν: Il. 4:485: τὴν μέν θ’ ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ αἴθωνι σιδήρῳ
μέν: Il. 4:487: ἣ μέν τ’ ἀζομένη κεῖται ποταμοῖο παρ’ ὄχθας.
μὲν: Il. 4:491: τοῦ μὲν ἅμαρθ’, ὃ δὲ Λεῦκον Ὀδυσσέος ἐσθλὸν ἑταῖρον
μὲν: Il. 4:537: ἤτοι ὃ μὲν Θρῃκῶν, ὃ δ’ Ἐπειῶν χαλκοχιτώνων
μὲν: Il. 5:13: τὼ μὲν ἀφ’ ἵπποιιν, ὃ δ’ ἀπὸ χθονὸς ὄρνυτο πεζός.
μὲν: Il. 5:28: τὸν μὲν ἀλευάμενον, τὸν δὲ κτάμενον παρ’ ὄχεσφι,
μὲν: Il. 5:32: οὐκ ἂν δὴ Τρῶας μὲν ἐάσαιμεν καὶ Ἀχαιοὺς
μὲν: Il. 5:36: τὸν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπ’ ἠϊόεντι Σκαμάνδρῳ,
μὲν: Il. 5:45: τὸν μὲν ἄρ’ Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἔγχεϊ μακρῷ
μὲν: Il. 5:48: Τὸν μὲν ἄρ’ Ἰδομενῆος ἐσύλευον θεράποντες·
μὲν: Il. 5:65: τὸν μὲν Μηριόνης ὅτε δὴ κατέμαρπτε διώκων
μὲν: Il. 5:70: ὅς ῥα νόθος μὲν ἔην, πύκα δ’ ἔτρεφε δῖα Θεανὼ
μὲν: Il. 5:72: τὸν μὲν Φυλεΐδης δουρὶ κλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
μὲν: Il. 5:79: τὸν μὲν ἄρ’ Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός,
μὲν: Il. 5:84: Ὣς οἳ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην·
μὲν: Il. 5:133: ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
μέν: Il. 5:138: χραύσῃ μέν τ’ αὐλῆς ὑπεράλμενον οὐδὲ δαμάσσῃ·
μέν: Il. 5:139: τοῦ μέν τε σθένος ὦρσεν, ἔπειτα δέ τ’ οὐ προσαμύνει,
μέν: Il. 5:141: αἳ μέν τ’ ἀγχιστῖναι ἐπ’ ἀλλήλῃσι κέχυνται,
μὲν: Il. 5:145: τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο βαλὼν χαλκήρεϊ δουρί,
μὲν: Il. 5:148: τοὺς μὲν ἔασ’, ὃ δ’ Ἄβαντα μετῴχετο καὶ Πολύειδον
μέν: Il. 5:197: ἦ μέν μοι μάλα πολλὰ γέρων αἰχμητὰ Λυκάων
μὲν: Il. 5:230: Αἰνεία σὺ μὲν αὐτὸς ἔχ’ ἡνία καὶ τεὼ ἵππω·
μὲν: Il. 5:233: μὴ τὼ μὲν δείσαντε ματήσετον, οὐδ’ ἐθέλητον
μὲν: Il. 5:245: ἶν’ ἀπέλεθρον ἔχοντας· ὃ μὲν τόξων ἐῢ εἰδὼς
μὲν: Il. 5:247: Αἰνείας δ’ υἱὸς μὲν ἀμύμονος Ἀγχίσαο
μὲν: Il. 5:261: ἀμφοτέρω κτεῖναι, σὺ δὲ τούσδε μὲν ὠκέας ἵππους
μὲν: Il. 5:271: τοὺς μὲν τέσσαρας αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλ’ ἐπὶ φάτνῃ,
μὲν: Il. 5:274: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
μὲν: Il. 5:287: ἤμβροτες οὐδ’ ἔτυχες· ἀτὰρ οὐ μὲν σφῶΐ γ’ ὀΐω
μὲν: Il. 5:292: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν γλῶσσαν πρυμνὴν τάμε χαλκὸς ἀτειρής,
μὲν: Il. 5:318: ἣ μὲν ἑὸν φίλον υἱὸν ὑπεξέφερεν πολέμοιο·
μὲν: Il. 5:321: ἀλλ’ ὅ γε τοὺς μὲν ἑοὺς ἠρύκακε μώνυχας ἵππους
μὲν: Il. 5:344: καὶ τὸν μὲν μετὰ χερσὶν ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων
μὲν: Il. 5:353: τὴν μὲν ἄρ’ Ἶρις ἑλοῦσα ποδήνεμος ἔξαγ’ ὁμίλου
μὲν: Il. 5:385: τλῆ μὲν Ἄρης ὅτε μιν Ὦτος κρατερός τ’ Ἐφιάλτης
μὲν: Il. 5:402: ἠκέσατ’· οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γε τέτυκτο.
μὲν: Il. 5:431: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
μὲν: Il. 5:436: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων,
μὲν: Il. 5:458: Κύπριδα μὲν πρῶτα σχεδὸν οὔτασε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ,
μὲν: Il. 5:460: Ὣς εἰπὼν αὐτὸς μὲν ἐφέζετο Περγάμῳ ἄκρῃ,
μὲν: Il. 5:516: καὶ μένος ἐσθλὸν ἔχοντα· μετάλλησάν γε μὲν οὔ τι.
μὲν: Il. 5:543: τῶν ῥα πατὴρ μὲν ἔναιεν ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Φηρῇ
μὲν: Il. 5:550: τὼ μὲν ἄρ’ ἡβήσαντε μελαινάων ἐπὶ νηῶν
μὲν: Il. 5:556: τὼ μὲν ἄρ’ ἁρπάζοντε βόας καὶ ἴφια μῆλα
μὲν: Il. 5:568: τὼ μὲν δὴ χεῖράς τε καὶ ἔγχεα ὀξυόεντα
μὲν: Il. 5:574: τὼ μὲν ἄρα δειλὼ βαλέτην ἐν χερσὶν ἑταίρων,
μὲν: Il. 5:578: τὸν μὲν ἄρ’ Ἀτρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος
μὲν: Il. 5:593: ἣ μὲν ἔχουσα Κυδοιμὸν ἀναιδέα δηϊοτῆτος,
μὲν: Il. 5:595: φοίτα δ’ ἄλλοτε μὲν πρόσθ’ Ἕκτορος, ἄλλοτ’ ὄπισθε.
μὲν: Il. 5:627: Ὣς οἳ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην·
μὲν: Il. 5:643: σοὶ δὲ κακὸς μὲν θυμός, ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί.
μὲν: Il. 5:656: Τληπόλεμος· καὶ τῶν μὲν ἁμαρτῇ δούρατα μακρὰ
μὲν: Il. 5:657: ἐκ χειρῶν ἤϊξαν· ὃ μὲν βάλεν αὐχένα μέσσον
μὲν: Il. 5:663: Οἳ μὲν ἄρ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι
μὲν: Il. 5:665: ἑλκόμενον· τὸ μὲν οὔ τις ἐπεφράσατ’ οὐδὲ νόησε
μὲν: Il. 5:692: οἳ μὲν ἄρ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι
μὲν: Il. 5:720: ἣ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους
μὲν: Il. 5:734: πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ’ οὔδει
μὲν: Il. 5:739: δεινήν, ἣν περὶ μὲν πάντῃ Φόβος ἐστεφάνωται,
μὲν: Il. 5:788: ὄφρα μὲν ἐς πόλεμον πωλέσκετο δῖος Ἀχιλλεύς,
μὲν: Il. 5:801: Τυδεύς τοι μικρὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ μαχητής·
μὲν: Il. 5:809: σοὶ δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ παρά θ’ ἵσταμαι ἠδὲ φυλάσσω,
μὲν: Il. 5:832: ὃς πρῴην μὲν ἐμοί τε καὶ Ἥρῃ στεῦτ’ ἀγορεύων
μὲν: Il. 5:835: Ὣς φαμένη Σθένελον μὲν ἀφ’ ἵππων ὦσε χαμᾶζε,
μὲν: Il. 5:842: ἤτοι ὃ μὲν Περίφαντα πελώριον ἐξενάριζεν
μὲν: Il. 5:844: τὸν μὲν Ἄρης ἐνάριζε μιαιφόνος· αὐτὰρ Ἀθήνη
μὲν: Il. 5:847: ἤτοι ὃ μὲν Περίφαντα πελώριον αὐτόθ’ ἔασε
μὲν: Il. 5:877: ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ
μὲν: Il. 5:883: Κύπριδα μὲν πρῶτον σχεδὸν οὔτασε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ,
μὲν: Il. 5:893: Ἥρης· τὴν μὲν ἐγὼ σπουδῇ δάμνημ’ ἐπέεσσι·
μὲν: Il. 5:901: ἠκέσατ’· οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γ’ ἐτέτυκτο.
μὲν: Il. 6:27: καὶ μὲν τῶν ὑπέλυσε μένος καὶ φαίδιμα γυῖα
μὲν: Il. 6:40: ἄξαντ’ ἐν πρώτῳ ῥυμῷ αὐτὼ μὲν ἐβήτην
μὲν: Il. 6:84: ἡμεῖς μὲν Δαναοῖσι μαχησόμεθ’ αὖθι μένοντες,
μὲν: Il. 6:124: οὐ μὲν γάρ ποτ’ ὄπωπα μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
μὲν: Il. 6:125: τὸ πρίν· ἀτὰρ μὲν νῦν γε πολὺ προβέβηκας ἁπάντων
μὲν: Il. 6:138: τῷ μὲν ἔπειτ’ ὀδύσαντο θεοὶ ῥεῖα ζώοντες,
μέν: Il. 6:147: φύλλα τὰ μέν τ’ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ’ ὕλη
μὲν: Il. 6:149: ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἣ μὲν φύει ἣ δ’ ἀπολήγει.
μέν: Il. 6:167: κτεῖναι μέν ῥ’ ἀλέεινε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ,
μέν: Il. 6:179: πρῶτον μέν ῥα Χίμαιραν ἀμαιμακέτην ἐκέλευσε
μὲν: Il. 6:183: καὶ τὴν μὲν κατέπεφνε θεῶν τεράεσσι πιθήσας.
μέν: Il. 6:194: καὶ μέν οἱ Λύκιοι τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων
μὲν: Il. 6:198: Λαοδαμείῃ μὲν παρελέξατο μητίετα Ζεύς,
μὲν: Il. 6:213: ἔγχος μὲν κατέπηξεν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
μὲν: Il. 6:219: Οἰνεὺς μὲν ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν,
μὲν: Il. 6:224: τὼ νῦν σοὶ μὲν ἐγὼ ξεῖνος φίλος Ἄργεϊ μέσσῳ
μὲν: Il. 6:227: πολλοὶ μὲν γὰρ ἐμοὶ Τρῶες κλειτοί τ’ ἐπίκουροι
μὲν: Il. 6:269: ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν Ἀθηναίης ἀγελείης
μὲν: Il. 6:279: ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν Ἀθηναίης ἀγελείης
μέν: Il. 6:312: ὣς αἳ μέν ῥ’ εὔχοντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
μὲν: Il. 6:326: δαιμόνι’ οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ’ ἔνθεο θυμῷ,
μὲν: Il. 6:327: λαοὶ μὲν φθινύθουσι περὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος
μὲν: Il. 6:388: ἣ μὲν δὴ πρὸς τεῖχος ἐπειγομένη ἀφικάνει
μὲν: Il. 6:404: ἤτοι ὃ μὲν μείδησεν ἰδὼν ἐς παῖδα σιωπῇ·
μὲν: Il. 6:422: οἳ μὲν πάντες ἰῷ κίον ἤματι Ἄϊδος εἴσω·
μὲν: Il. 6:473: καὶ τὴν μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὶ παμφανόωσαν·
μὲν: Il. 6:489: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται.
μὲν: Il. 6:500: αἳ μὲν ἔτι ζωὸν γόον Ἕκτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ·
μὲν: Il. 7:8: Ἔνθ’ ἑλέτην ὃ μὲν υἱὸν Ἀρηϊθόοιο ἄνακτος
μὲν: Il. 7:29: νῦν μὲν παύσωμεν πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα
μὲν: Il. 7:49: ἄλλους μὲν κάθισον Τρῶας καὶ πάντας Ἀχαιούς,
μὲν: Il. 7:69: ὅρκια μὲν Κρονίδης ὑψίζυγος οὐκ ἐτέλεσσεν,
μέν: Il. 7:77: εἰ μέν κεν ἐμὲ κεῖνος ἕλῃ ταναήκεϊ χαλκῷ,
μὲν: Il. 7:89: ἀνδρὸς μὲν τόδε σῆμα πάλαι κατατεθνηῶτος,
μὲν: Il. 7:93: αἴδεσθεν μὲν ἀνήνασθαι, δεῖσαν δ’ ὑποδέχθαι·
μὲν: Il. 7:97: ἦ μὲν δὴ λώβη τάδε γ’ ἔσσεται αἰνόθεν αἰνῶς
μὲν: Il. 7:99: ἀλλ’ ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισθε
μὲν: Il. 7:115: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἵζευ ἰὼν μετὰ ἔθνος ἑταίρων,
μὲν: Il. 7:121: αἴσιμα παρειπών, ὃ δ’ ἐπείθετο· τοῦ μὲν ἔπειτα
μὲν: Il. 7:147: καὶ τὰ μὲν αὐτὸς ἔπειτα φόρει μετὰ μῶλον Ἄρηος·
μὲν: Il. 7:162: ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
μὲν: Il. 7:190: τὸν μὲν πὰρ πόδ’ ἑὸν χαμάδις βάλε φώνησέν τε·
μὲν: Il. 7:214: τὸν δὲ καὶ Ἀργεῖοι μὲν ἐγήθεον εἰσορόωντες,
μὲν: Il. 7:226: Ἕκτορ νῦν μὲν δὴ σάφα εἴσεαι οἰόθεν οἶος
μὲν: Il. 7:229: ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισι
μὲν: Il. 7:251: διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
μὲν: Il. 7:258: Πριαμίδης μὲν ἔπειτα μέσον σάκος οὔτασε δουρί,
μὲν: Il. 7:275: ἦλθον, ὃ μὲν Τρώων, ὃ δ’ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
μὲν: Il. 7:290: νῦν μὲν παυσώμεσθα μάχης καὶ δηϊοτῆτος
μὲν: Il. 7:306: τὼ δὲ διακρινθέντε ὃ μὲν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν
μὲν: Il. 7:331: τώ σε χρὴ πόλεμον μὲν ἅμ’ ἠοῖ παῦσαι Ἀχαιῶν,
μὲν: Il. 7:357: Ἀντῆνορ σὺ μὲν οὐκέτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις·
μὲν: Il. 7:362: ἀντικρὺ δ’ ἀπόφημι γυναῖκα μὲν οὐκ ἀποδώσω·
μὲν: Il. 7:370: νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε κατὰ πτόλιν ὡς τὸ πάρος περ,
μὲν: Il. 7:379: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο·
μὲν: Il. 7:389: κτήματα μὲν ὅσ’ Ἀλέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν
μὲν: Il. 7:421: Ἠέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας
μὲν: Il. 7:442: Ὣς οἳ μὲν πονέοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοί·
μὲν: Il. 7:461: τεῖχος ἀναῤῥήξας τὸ μὲν εἰς ἅλα πᾶν καταχεῦαι,
μὲν: Il. 7:464: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
μὲν: Il. 7:473: ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ’ αἴθωνι σιδήρῳ,
μὲν: Il. 7:476: παννύχιοι μὲν ἔπειτα κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
μὲν: Il. 8:1: Ἠὼς μὲν κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ’ αἶαν,
μέν: Il. 8:25: σειρὴν μέν κεν ἔπειτα περὶ ῥίον Οὐλύμποιο
μὲν: Il. 8:35: ἀλλ’ ἤτοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεθ’ ὡς σὺ κελεύεις·
μὲν: Il. 8:66: Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
μὲν: Il. 8:73: αἳ μὲν Ἀχαιῶν κῆρες ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ
μὲν: Il. 8:109: τούτω μὲν θεράποντε κομείτων, τώδε δὲ νῶϊ
μὲν: Il. 8:113: Νεστορέας μὲν ἔπειθ’ ἵππους θεράποντε κομείτην
μέν: Il. 8:119: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρτεν, ὃ δ’ ἡνίοχον θεράποντα
μὲν: Il. 8:125: τὸν μὲν ἔπειτ’ εἴασε καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου
μὲν: Il. 8:141: νῦν μὲν γὰρ τούτῳ Κρονίδης Ζεὺς κῦδος ὀπάζει
μέν: Il. 8:161: Τυδεΐδη περὶ μέν σε τίον Δαναοὶ ταχύπωλοι
μὲν: Il. 8:169: τρὶς μὲν μερμήριξε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
μὲν: Il. 8:212: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
μὲν: Il. 8:238: οὐ μὲν δή ποτέ φημι τεὸν περικαλλέα βωμὸν
μὲν: Il. 8:257: Φραδμονίδην Ἀγέλαον· ὃ μὲν φύγαδ’ ἔτραπεν ἵππους·
μὲν: Il. 8:268: ἔνθ’ Αἴας μὲν ὑπεξέφερεν σάκος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
μὲν: Il. 8:270: βεβλήκοι, ὃ μὲν αὖθι πεσὼν ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν,
μὲν: Il. 8:274: Ὀρσίλοχον μὲν πρῶτα καὶ Ὄρμενον ἠδ’ Ὀφελέστην
μέν: Il. 8:294: ὀτρύνεις; οὐ μέν τοι ὅση δύναμίς γε πάρεστι
μέν: Il. 8:302: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρθ’, ὃ δ’ ἀμύμονα Γοργυθίωνα
μὲν: Il. 8:317: τὸν μὲν ἔπειτ’ εἴασε καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου,
μὲν: Il. 8:323: ἤτοι ὃ μὲν φαρέτρης ἐξείλετο πικρὸν ὀϊστόν,
μὲν: Il. 8:332: τὸν μὲν ἔπειθ’ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι
μὲν: Il. 8:345: οἳ μὲν δὴ παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες,
μὲν: Il. 8:364: ἤτοι ὃ μὲν κλαίεσκε πρὸς οὐρανόν, αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς
μὲν: Il. 8:370: νῦν δ’ ἐμὲ μὲν στυγέει, Θέτιδος δ’ ἐξήνυσε βουλάς,
μὲν: Il. 8:374: ἀλλὰ σὰ μὲν νῦν νῶϊν ἐπέντυε μώνυχας ἵππους,
μὲν: Il. 8:382: ἣ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους
μὲν: Il. 8:385: πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ’ οὔδει
μέν: Il. 8:402: γυιώσω μέν σφωϊν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
μὲν: Il. 8:416: γυιώσειν μὲν σφῶϊν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
μὲν: Il. 8:425: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
μὲν: Il. 8:429: τῶν ἄλλος μὲν ἀποφθίσθω, ἄλλος δὲ βιώτω,
μὲν: Il. 8:433: τῇσιν δ’ Ὧραι μὲν λῦσαν καλλίτριχας ἵππους,
μὲν: Il. 8:434: καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν ἐπ’ ἀμβροσίῃσι κάπῃσιν,
μὲν: Il. 8:440: τῷ δὲ καὶ ἵππους μὲν λῦσε κλυτὸς ἐννοσίγαιος,
μέν: Il. 8:448: οὐ μέν θην κάμετόν γε μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
μὲν: Il. 8:466: ἀλλ’ ἤτοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεθ’, εἰ σὺ κελεύεις·
μὲν: Il. 8:475: ἤματι τῷ ὅτ’ ἂν οἳ μὲν ἐπὶ πρύμνῃσι μάχωνται
μέν: Il. 8:487: Τρωσὶν μέν ῥ’ ἀέκουσιν ἔδυ φάος, αὐτὰρ Ἀχαιοῖς
μὲν: Il. 8:502: ἀλλ’ ἤτοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ μελαίνῃ
μὲν: Il. 8:524: μῦθος δ’ ὃς μὲν νῦν ὑγιὴς εἰρημένος ἔστω,
μὲν: Il. 8:543: οἳ δ’ ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας,
μὲν: Il. 9:1: Ὣς οἳ μὲν Τρῶες φυλακὰς ἔχον· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
μέν: Il. 9:19: σχέτλιος, ὃς τότε μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν
μέν: Il. 9:34: ἀλκὴν μέν μοι πρῶτον ὀνείδισας ἐν Δαναοῖσι
μέν: Il. 9:38: σκήπτρῳ μέν τοι δῶκε τετιμῆσθαι περὶ πάντων,
μὲν: Il. 9:53: Τυδεΐδη περὶ μὲν πολέμῳ ἔνι καρτερός ἐσσι,
μὲν: Il. 9:57: ἦ μὲν καὶ νέος ἐσσί, ἐμὸς δέ κε καὶ πάϊς εἴης
μὲν: Il. 9:65: ἀλλ’ ἤτοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ μελαίνῃ
μὲν: Il. 9:68: κούροισιν μὲν ταῦτ’ ἐπιτέλλομαι· αὐτὰρ ἔπειτα
μὲν: Il. 9:69: Ἀτρεΐδη σὺ μὲν ἄρχε· σὺ γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι.
μὲν: Il. 9:79: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
μὲν: Il. 9:97: ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ’ ἄρξομαι, οὕνεκα πολλῶν
μὲν: Il. 9:100: τώ σε χρὴ περὶ μὲν φάσθαι ἔπος ἠδ’ ἐπακοῦσαι,
μέν: Il. 9:131: τὰς μέν οἱ δώσω, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρων
μὲν: Il. 9:135: ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται· εἰ δέ κεν αὖτε
μὲν: Il. 9:164: δῶρα μὲν οὐκέτ’ ὀνοστὰ διδοῖς Ἀχιλῆϊ ἄνακτι·
μὲν: Il. 9:168: Φοῖνιξ μὲν πρώτιστα Διῒ φίλος ἡγησάσθω,
μὲν: Il. 9:174: αὐτίκα κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
μὲν: Il. 9:210: καὶ τὰ μὲν εὖ μίστυλλε καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρε,
μὲν: Il. 9:216: Πάτροκλος μὲν σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ
μὲν: Il. 9:225: χαῖρ’ Ἀχιλεῦ· δαιτὸς μὲν ἐΐσης οὐκ ἐπιδευεῖς
μὲν: Il. 9:252: ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε πατὴρ ἐπετέλλετο Πηλεὺς
μὲν: Il. 9:254: τέκνον ἐμὸν κάρτος μὲν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
μέν: Il. 9:262: εἰ δὲ σὺ μέν μευ ἄκουσον, ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω
μέν: Il. 9:273: τὰς μέν τοι δώσει, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρα
μὲν: Il. 9:277: ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται· εἰ δέ κεν αὖτε
μὲν: Il. 9:300: εἰ δέ τοι Ἀτρεΐδης μὲν ἀπήχθετο κηρόθι μᾶλλον
μὲν: Il. 9:309: χρὴ μὲν δὴ τὸν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν,
μὲν: Il. 9:313: ὅς χ’ ἕτερον μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπῃ.
μὲν: Il. 9:325: ὣς καὶ ἐγὼ πολλὰς μὲν ἀΰπνους νύκτας ἴαυον,
μὲν: Il. 9:335: τοῖσι μὲν ἔμπεδα κεῖται, ἐμεῦ δ’ ἀπὸ μούνου Ἀχαιῶν
μὲν: Il. 9:348: ἦ μὲν δὴ μάλα πολλὰ πονήσατο νόσφιν ἐμεῖο,
μὲν: Il. 9:374: οὐδέ τί οἱ βουλὰς συμφράσσομαι, οὐδὲ μὲν ἔργον·
μὲν: Il. 9:406: ληϊστοὶ μὲν γάρ τε βόες καὶ ἴφια μῆλα,
μέν: Il. 9:412: εἰ μέν κ’ αὖθι μένων Τρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι,
μέν: Il. 9:413: ὤλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται·
μὲν: Il. 9:421: ἀλλ’ ὑμεῖς μὲν ἰόντες ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν
μὲν: Il. 9:434: εἰ μὲν δὴ νόστόν γε μετὰ φρεσὶ φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ
μὲν: Il. 9:460: ἦ μὲν πολλὰ ἔται καὶ ἀνεψιοὶ ἀμφὶς ἐόντες
μὲν: Il. 9:467: οἳ μὲν ἀμειβόμενοι φυλακὰς ἔχον, οὐδέ ποτ’ ἔσβη
μὲν: Il. 9:468: πῦρ, ἕτερον μὲν ὑπ’ αἰθούσῃ εὐερκέος αὐλῆς,
μὲν: Il. 9:495: καὶ μὲν τοὺς θυέεσσι καὶ εὐχωλῇς ἀγανῇσι
μέν: Il. 9:504: ὃς μέν τ’ αἰδέσεται κούρας Διὸς ἆσσον ἰούσας,
μὲν: Il. 9:511: εἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα φέροι τὰ δ’ ὄπισθ’ ὀνομάζοι
μὲν: Il. 9:527: Αἰτωλοὶ μὲν ἀμυνόμενοι Καλυδῶνος ἐραννῆς,
μὲν: Il. 9:541: καὶ κύνας· οὐ μὲν γάρ κε δάμη παύροισι βροτοῖσι·
μὲν: Il. 9:546: ὄφρα μὲν οὖν Μελέαγρος ἄρηι φίλος πολέμιζε,
μὲν: Il. 9:575: πεντηκοντόγυον, τὸ μὲν ἥμισυ οἰνοπέδοιο,
μὲν: Il. 9:589: ἄνδρας μὲν κτείνουσι, πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαθύνει,
μὲν: Il. 9:593: ὣς ὃ μὲν Αἰτωλοῖσιν ἀπήμυνεν κακὸν ἦμαρ
μέν: Il. 9:628: νηλής· καὶ μέν τίς τε κασιγνήτοιο φονῆος
μὲν: Il. 9:630: καί ῥ’ ὃ μὲν ἐν δήμῳ μένει αὐτοῦ πόλλ’ ἀποτίσας,
μὲν: Il. 9:666: τοὺς μὲν ἄρα χρυσέοισι κυπέλλοις υἷες Ἀχαιῶν
μὲν: Il. 9:697: ἀλλ’ ἤτοι κεῖνον μὲν ἐάσομεν ἤ κεν ἴῃσιν
μὲν: Il. 9:701: νῦν μὲν κοιμήσασθε τεταρπόμενοι φίλον ἦτορ
μὲν: Il. 10:1: Ἄλλοι μὲν παρὰ νηυσὶν ἀριστῆες Παναχαιῶν
μὲν: Il. 10:29: παρδαλέῃ μὲν πρῶτα μετάφρενον εὐρὺ κάλυψε
μὲν: Il. 10:79: λαὸν ἄγων, ἐπεὶ οὐ μὲν ἐπέτρεπε γήραϊ λυγρῷ.
μὲν: Il. 10:98: μὴ τοὶ μὲν καμάτῳ ἀδηκότες ἠδὲ καὶ ὕπνῳ
μέν: Il. 10:120: ὦ γέρον ἄλλοτε μέν σε καὶ αἰτιάασθαι ἄνωγα·
μὲν: Il. 10:125: τὸν μὲν ἐγὼ προέηκα καλήμεναι οὓς σὺ μεταλλᾷς.
μὲν: Il. 10:164: σχέτλιός ἐσσι γεραιέ· σὺ μὲν πόνου οὔ ποτε λήγεις.
μέν: Il. 10:170: εἰσὶν μέν μοι παῖδες ἀμύμονες, εἰσὶ δὲ λαοὶ
μὲν: Il. 10:181: οὐδὲ μὲν εὕδοντας φυλάκων ἡγήτορας εὗρον,
μὲν: Il. 10:216: θῆλυν ὑπόῤῥηνον· τῇ μὲν κτέρας οὐδὲν ὁμοῖον,
μὲν: Il. 10:235: τὸν μὲν δὴ ἕταρόν γ’ αἱρήσεαι ὅν κ’ ἐθέλῃσθα,
μὲν: Il. 10:237: μηδὲ σύ γ’ αἰδόμενος σῇσι φρεσὶ τὸν μὲν ἀρείω
μὲν: Il. 10:242: εἰ μὲν δὴ ἕταρόν γε κελεύετέ μ’ αὐτὸν ἑλέσθαι,
μὲν: Il. 10:244: οὗ πέρι μὲν πρόφρων κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
μὲν: Il. 10:255: Τυδεΐδῃ μὲν δῶκε μενεπτόλεμος Θρασυμήδης
μὲν: Il. 10:299: Οὐδὲ μὲν οὐδὲ Τρῶας ἀγήνορας εἴασεν Ἕκτωρ
μὲν: Il. 10:316: ὃς δή τοι εἶδος μὲν ἔην κακός, ἀλλὰ ποδώκης·
μὲν: Il. 10:322: ἦ μὲν τοὺς ἵππους τε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ
μὲν: Il. 10:330: μὴ μὲν τοῖς ἵπποισιν ἀνὴρ ἐποχήσεται ἄλλος
μὲν: Il. 10:354: τὼ μὲν ἐπεδραμέτην, ὃ δ’ ἄρ’ ἔστη δοῦπον ἀκούσας.
μὲν: Il. 10:414: Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν, ὅσοι βουληφόροι εἰσί,
μὲν: Il. 10:418: ὅσσαι μὲν Τρώων πυρὸς ἐσχάραι, οἷσιν ἀνάγκη
μὲν: Il. 10:428: πρὸς μὲν ἁλὸς Κᾶρες καὶ Παίονες ἀγκυλότοξοι
μὲν: Il. 10:440: ἤλυθ’ ἔχων· τὰ μὲν οὔ τι καταθνητοῖσιν ἔοικεν
μὲν: Il. 10:442: ἀλλ’ ἐμὲ μὲν νῦν νηυσὶ πελάσσετον ὠκυπόροισιν,
μὲν: Il. 10:449: εἰ μὲν γάρ κέ σε νῦν ἀπολύσομεν ἠὲ μεθῶμεν,
μέν: Il. 10:454: Ἦ, καὶ ὃ μέν μιν ἔμελλε γενείου χειρὶ παχείῃ
μὲν: Il. 10:458: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν κτιδέην κυνέην κεφαλῆφιν ἕλοντο
μὲν: Il. 10:487: ὣς μὲν Θρήϊκας ἄνδρας ἐπῴχετο Τυδέος υἱὸς
μὲν: Il. 10:527: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς μὲν ἔρυξε Διῒ φίλος ὠκέας ἵππους,
μὲν: Il. 10:541: καί ῥ’ οἳ μὲν κατέβησαν ἐπὶ χθόνα, τοὶ δὲ χαρέντες
μὲν: Il. 10:548: αἰεὶ μὲν Τρώεσσ’ ἐπιμίσγομαι, οὐδέ τί φημι
μὲν: Il. 10:567: ἵππους μὲν κατέδησαν ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι
μὲν: Il. 11:17: κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε
μὲν: Il. 11:33: καλήν, ἣν πέρι μὲν κύκλοι δέκα χάλκεοι ἦσαν,
μὲν: Il. 11:36: τῇ δ’ ἐπὶ μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο
μὲν: Il. 11:47: Ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος
μέν: Il. 11:64: ὣς Ἕκτωρ ὁτὲ μέν τε μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν,
μὲν: Il. 11:80: τῶν μὲν ἄρ’ οὐκ ἀλέγιζε πατήρ· ὃ δὲ νόσφι λιασθεὶς
μὲν: Il. 11:84: Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
μὲν: Il. 11:99: καὶ τοὺς μὲν λίπεν αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
μὲν: Il. 11:103: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας· ὃ μὲν νόθος ἡνιόχευεν,
μὲν: Il. 11:108: τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο κατὰ στῆθος βάλε δουρί,
μὲν: Il. 11:138: εἰ μὲν δὴ Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος υἱέες ἐστόν,
μὲν: Il. 11:142: νῦν μὲν δὴ τοῦ πατρὸς ἀεικέα τίσετε λώβην.
μὲν: Il. 11:143: Ἦ, καὶ Πείσανδρον μὲν ἀφ’ ἵππων ὦσε χαμᾶζε
μὲν: Il. 11:148: τοὺς μὲν ἔασ’· ὃ δ’ ὅθι πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες,
μὲν: Il. 11:150: πεζοὶ μὲν πεζοὺς ὄλεκον φεύγοντας ἀνάγκῃ,
μέν: Il. 11:187: ὄφρ’ ἂν μέν κεν ὁρᾷ Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν
μέν: Il. 11:202: ὄφρ’ ἂν μέν κεν ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν
μὲν: Il. 11:210: ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
μὲν: Il. 11:229: τὰς μὲν ἔπειτ’ ἐν Περκώτῃ λίπε νῆας ἐΐσας,
μὲν: Il. 11:233: Ἀτρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ’ ἔγχος,
μὲν: Il. 11:241: ὣς ὃ μὲν αὖθι πεσὼν κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον
μὲν: Il. 11:267: αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ’ αἷμα,
μὲν: Il. 11:277: ὑμεῖς μὲν νῦν νηυσὶν ἀμύνετε ποντοπόροισι
μὲν: Il. 11:301: Ἀσαῖον μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ Ὀπίτην
μὲν: Il. 11:320: Ἦ καὶ Θυμβραῖον μὲν ἀφ’ ἵππων ὦσε χαμᾶζε
μὲν: Il. 11:323: τοὺς μὲν ἔπειτ’ εἴασαν, ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν·
μὲν: Il. 11:333: τοὺς μὲν Τυδεΐδης δουρικλειτὸς Διομήδης
μὲν: Il. 11:341: τοὺς μὲν γὰρ θεράπων ἀπάνευθ’ ἔχεν, αὐτὰρ ὃ πεζὸς
μὲν: Il. 11:373: ἤτοι ὃ μὲν θώρηκα Ἀγαστρόφου ἰφθίμοιο
μὲν: Il. 11:386: εἰ μὲν δὴ ἀντίβιον σὺν τεύχεσι πειρηθείης,
μέν: Il. 11:393: τοῦ δὲ γυναικὸς μέν τ’ ἀμφίδρυφοί εἰσι παρειαί,
μὲν: Il. 11:404: ὤ μοι ἐγὼ τί πάθω; μέγα μὲν κακὸν αἴ κε φέβωμαι
μὲν: Il. 11:408: οἶδα γὰρ ὅττι κακοὶ μὲν ἀποίχονται πολέμοιο,
μὲν: Il. 11:420: Τρῶες· ὃ δὲ πρῶτον μὲν ἀμύμονα Δηϊοπίτην
μὲν: Il. 11:426: τοὺς μὲν ἔασ’, ὃ δ’ ἄρ’ Ἱππασίδην Χάροπ’ οὔτασε δουρὶ
μὲν: Il. 11:435: διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
μέν: Il. 11:442: ἤτοι μέν ῥ’ ἔμ’ ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι·
μὲν: Il. 11:446: Ἦ, καὶ ὃ μὲν φύγαδ’ αὖτις ὑποστρέψας ἐβεβήκει,
μὲν: Il. 11:452: ἆ δείλ’ οὐ μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
μὲν: Il. 11:462: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἤϋσεν ὅσον κεφαλὴ χάδε φωτός,
μὲν: Il. 11:472: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
μέν: Il. 11:476: ἰῷ ἀπὸ νευρῆς· τὸν μέν τ’ ἤλυξε πόδεσσι
μέν: Il. 11:481: σίντην· θῶες μέν τε διέτρεσαν, αὐτὰρ ὃ δάπτει·
μὲν: Il. 11:502: Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν ὁμίλει μέρμερα ῥέζων
μὲν: Il. 11:523: Ἕκτορ νῶϊ μὲν ἐνθάδ’ ὁμιλέομεν Δαναοῖσιν
μὲν: Il. 11:565: Αἴας δ’ ἄλλοτε μὲν μνησάσκετο θούριδος ἀλκῆς
μὲν: Il. 11:571: ἄλλα μὲν ἐν σάκεϊ μεγάλῳ πάγεν ὄρμενα πρόσσω,
μὲν: Il. 11:595: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο·
μὲν: Il. 11:612: ἤτοι μὲν τά γ’ ὄπισθε Μαχάονι πάντα ἔοικε
μέν: Il. 11:618: αὐτοὶ μέν ῥ’ ἀπέβησαν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν,
μὲν: Il. 11:627: ἥ σφωϊν πρῶτον μὲν ἐπιπροΐηλε τράπεζαν
μὲν: Il. 11:635: ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης
μὲν: Il. 11:659: βέβληται μὲν ὃ Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης,
μὲν: Il. 11:681: καὶ τὰ μὲν ἠλασάμεσθα Πύλον Νηλήϊον εἴσω
μὲν: Il. 11:705: ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν, ἀμφί τε ἄστυ
μὲν: Il. 11:741: τὸν μὲν ἐγὼ προσιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρί,
μὲν: Il. 11:764: ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε Μενοίτιος ὧδ’ ἐπέτελλεν
μὲν: Il. 11:775: σφῶϊ μὲν ἀμφὶ βοὸς ἕπετον κρέα, νῶϊ δ’ ἔπειτα
μὲν: Il. 11:782: Πηλεὺς μὲν ᾧ παιδὶ γέρων ἐπέτελλ’ Ἀχιλῆϊ
μὲν: Il. 11:785: τέκνον ἐμὸν γενεῇ μὲν ὑπέρτερός ἐστιν Ἀχιλλεύς,
μὲν: Il. 11:812: αἷμα μέλαν κελάρυζε· νόος γε μὲν ἔμπεδος ἦεν.
μὲν: Il. 11:824: οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι,
μὲν: Il. 11:827: ἀλλ’ ἐμὲ μὲν σὺ σάωσον ἄγων ἐπὶ νῆα μέλαιναν,
μὲν: Il. 11:832: ἰητροὶ μὲν γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων
μὲν: Il. 11:833: τὸν μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ὀΐομαι ἕλκος ἔχοντα
μὲν: Il. 11:847: ἔσχ’ ὀδύνας· τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ’ αἷμα.
μὲν: Il. 12:1: Ὣς ὃ μὲν ἐν κλισίῃσι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς
μὲν: Il. 12:10: ὄφρα μὲν Ἕκτωρ ζωὸς ἔην καὶ μήνι’ Ἀχιλλεὺς
μὲν: Il. 12:13: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μὲν Τρώων θάνον ὅσσοι ἄριστοι,
μὲν: Il. 12:14: πολλοὶ δ’ Ἀργείων οἳ μὲν δάμεν, οἳ δὲ λίποντο,
μὲν: Il. 12:67: εἰ μὲν γὰρ τοὺς πάγχυ κακὰ φρονέων ἀλαπάζει
μὲν: Il. 12:76: ἵππους μὲν θεράποντες ἐρυκόντων ἐπὶ τάφρῳ,
μὲν: Il. 12:82: οὐδὲ μὲν ἄλλοι Τρῶες ἐφ’ ἵππων ἠγερέθοντο,
μὲν: Il. 12:84: ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος
μὲν: Il. 12:88: Οἳ μὲν ἅμ’ Ἕκτορ’ ἴσαν καὶ ἀμύμονι Πουλυδάμαντι,
μὲν: Il. 12:129: τὸν μὲν Πειριθόου υἷα κρατερὸν Πολυποίτην,
μὲν: Il. 12:131: τὼ μὲν ἄρα προπάροιθε πυλάων ὑψηλάων
μὲν: Il. 12:141: οἳ δ’ ἤτοι εἷος μὲν ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
μὲν: Il. 12:191: Ἀντιφάτην μὲν πρῶτον ἐπαΐξας δι’ ὁμίλου
μέν: Il. 12:211: Ἕκτορ ἀεὶ μέν πώς μοι ἐπιπλήσσεις ἀγορῇσιν
μὲν: Il. 12:212: ἐσθλὰ φραζομένῳ, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικε
μὲν: Il. 12:231: Πουλυδάμα, σὺ μὲν οὐκ ἔτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις·
μὲν: Il. 12:235: ὃς κέλεαι Ζηνὸς μὲν ἐριγδούποιο λαθέσθαι
μὲν: Il. 12:258: κρόσσας μὲν πύργων ἔρυον, καὶ ἔρειπον ἐπάλξεις,
μὲν: Il. 12:288: αἱ μὲν ἄρ’ ἐς Τρῶας, αἱ δ’ ἐκ Τρώων ἐς Ἀχαιούς,
μὲν: Il. 12:294: αὐτίκα δ’ ἀσπίδα μὲν πρόσθ’ ἔσχετο πάντοσ’ ἐΐσην
μὲν: Il. 12:322: ὦ πέπον εἰ μὲν γὰρ πόλεμον περὶ τόνδε φυγόντε
μὲν: Il. 12:344: ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστον ἁπάντων
μὲν: Il. 12:357: ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστον ἁπάντων
μὲν: Il. 12:366: Αἶαν σφῶϊ μὲν αὖθι, σὺ καὶ κρατερὸς Λυκομήδης,
μὲν: Il. 12:400: Τὸν δ’ Αἴας καὶ Τεῦκρος ὁμαρτήσανθ’ ὃ μὲν ἰῷ
μὲν: Il. 12:436: ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε,
μὲν: Il. 12:443: ἴθυσαν δ’ ἐπὶ τεῖχος ἀολλέες· οἳ μὲν ἔπειτα
μὲν: Il. 12:469: αὐτίκα δ’ οἳ μὲν τεῖχος ὑπέρβασαν, οἳ δὲ κατ’ αὐτὰς
μὲν: Il. 13:2: τοὺς μὲν ἔα παρὰ τῇσι πόνον τ’ ἐχέμεν καὶ ὀϊζὺν
μὲν: Il. 13:13: Θρηϊκίης· ἔνθεν γὰρ ἐφαίνετο πᾶσα μὲν Ἴδη,
μὲν: Il. 13:20: τρὶς μὲν ὀρέξατ’ ἰών, τὸ δὲ τέτρατον ἵκετο τέκμωρ
μέν: Il. 13:47: Αἴαντε σφὼ μέν τε σαώσετε λαὸν Ἀχαιῶν
μὲν: Il. 13:49: ἄλλῃ μὲν γὰρ ἔγωγ’ οὐ δείδια χεῖρας ἀάπτους
μὲν: Il. 13:81: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον
μὲν: Il. 13:143: ὣς Ἕκτωρ εἷος μὲν ἀπείλει μέχρι θαλάσσης
μὲν: Il. 13:184: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
μὲν: Il. 13:195: Ἀμφίμαχον μὲν ἄρα Στιχίος δῖός τε Μενεσθεὺς
μὲν: Il. 13:213: τὸν μὲν ἑταῖροι ἔνεικαν, ὃ δ’ ἰητροῖς ἐπιτείλας
μὲν: Il. 13:239: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν·
μὲν: Il. 13:279: τοῦ μὲν γάρ τε κακοῦ τρέπεται χρὼς ἄλλυδις ἄλλῃ,
μὲν: Il. 13:301: τὼ μὲν ἄρ’ ἐκ Θρῄκης Ἐφύρους μέτα θωρήσσεσθον,
μὲν: Il. 13:312: νηυσὶ μὲν ἐν μέσσῃσιν ἀμύνειν εἰσὶ καὶ ἄλλοι
μέν: Il. 13:347: Ζεὺς μέν ῥα Τρώεσσι καὶ Ἕκτορι βούλετο νίκην
μὲν: Il. 13:356: τώ ῥα καὶ ἀμφαδίην μὲν ἀλεξέμεναι ἀλέεινε,
μὲν: Il. 13:404: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
μὲν: Il. 13:421: τὸν μὲν ἔπειθ’ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι
μὲν: Il. 13:503: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος,
μὲν: Il. 13:509: Ἰδομενεὺς δ’ ἐκ μὲν νέκυος δολιχόσκιον ἔγχος
μὲν: Il. 13:514: τώ ῥα καὶ ἐν σταδίῃ μὲν ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ,
μὲν: Il. 13:527: Δηΐφοβος μὲν ἀπ’ Ἀσκαλάφου πήληκα φαεινὴν
μὲν: Il. 13:556: οὐ μὲν γάρ ποτ’ ἄνευ δηΐων ἦν, ἀλλὰ κατ’ αὐτοὺς
μὲν: Il. 13:564: καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ μεῖν’ ὥς τε σκῶλος πυρίκαυστος
μὲν: Il. 13:578: ἣ μὲν ἀποπλαγχθεῖσα χαμαὶ πέσε, καί τις Ἀχαιῶν
μὲν: Il. 13:584: τὼ δ’ ἄρ’ ὁμαρτήδην ὃ μὲν ἔγχεϊ ὀξυόεντι
μὲν: Il. 13:586: Πριαμίδης μὲν ἔπειτα κατὰ στῆθος βάλεν ἰῷ
μὲν: Il. 13:598: καὶ τὸ μὲν ἐκ χειρὸς ἔρυσεν μεγάθυμος Ἀγήνωρ,
μὲν: Il. 13:605: Ἀτρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ’ ἔγχος,
μὲν: Il. 13:614: ἤτοι ὃ μὲν κόρυθος φάλον ἤλασεν ἱπποδασείης
μὲν: Il. 13:622: ἄλλης μὲν λώβης τε καὶ αἴσχεος οὐκ ἐπιδευεῖς
μὲν: Il. 13:636: πάντων μὲν κόρος ἐστὶ καὶ ὕπνου καὶ φιλότητος
μὲν: Il. 13:640: Ὣς εἰπὼν τὰ μὲν ἔντε’ ἀπὸ χροὸς αἱματόεντα
μὲν: Il. 13:656: τὸν μὲν Παφλαγόνες μεγαλήτορες ἀμφεπένοντο,
μὲν: Il. 13:673: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο·
μὲν: Il. 13:689: οἳ μὲν Ἀθηναίων προλελεγμένοι· ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν
μὲν: Il. 13:694: ἤτοι ὃ μὲν νόθος υἱὸς Ὀϊλῆος θείοιο
μὲν: Il. 13:699: οἳ μὲν πρὸ Φθίων μεγαθύμων θωρηχθέντες
μέν: Il. 13:706: τὼ μέν τε ζυγὸν οἶον ἐΰξοον ἀμφὶς ἐέργει
μὲν: Il. 13:719: δή ῥα τόθ’ οἳ μὲν πρόσθε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι
μὲν: Il. 13:730: ἄλλῳ μὲν γὰρ ἔδωκε θεὸς πολεμήϊα ἔργα,
μὲν: Il. 13:738: οἳ μὲν ἀφεστᾶσιν σὺν τεύχεσιν, οἳ δὲ μάχονται
μὲν: Il. 13:751: Πουλυδάμα σὺ μὲν αὐτοῦ ἐρύκακε πάντας ἀρίστους,
μὲν: Il. 13:762: ἀλλ’ οἳ μὲν δὴ νηυσὶν ἔπι πρυμνῇσιν Ἀχαιῶν
μέν: Il. 13:799: κυρτὰ φαληριόωντα, πρὸ μέν τ’ ἄλλ’, αὐτὰρ ἐπ’ ἄλλα·
μὲν: Il. 13:800: ὣς Τρῶες πρὸ μὲν ἄλλοι ἀρηρότες, αὐτὰρ ἐπ’ ἄλλοι,
μὲν: Il. 14:5: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν πῖνε καθήμενος αἴθοπα οἶνον
μὲν: Il. 14:14: τοὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθε
μὲν: Il. 14:55: τεῖχος μὲν γὰρ δὴ κατερήριπεν, ᾧ ἐπέπιθμεν
μὲν: Il. 14:71: ᾔδεα μὲν γὰρ ὅτε πρόφρων Δαναοῖσιν ἄμυνεν,
μὲν: Il. 14:72: οἶδα δὲ νῦν ὅτε τοὺς μὲν ὁμῶς μακάρεσσι θεοῖσι
μὲν: Il. 14:98: Τρωσὶ μὲν εὐκτὰ γένηται ἐπικρατέουσί περ ἔμπης,
μὲν: Il. 14:105: ἀργαλέῃ· ἀτὰρ οὐ μὲν ἐγὼν ἀέκοντας ἄνωγα
μὲν: Il. 14:119: ἀλλ’ ὃ μὲν αὐτόθι μεῖνε, πατὴρ δ’ ἐμὸς Ἄργεϊ νάσθη
μὲν: Il. 14:129: ἔνθα δ’ ἔπειτ’ αὐτοὶ μὲν ἐχώμεθα δηϊοτῆτος
μὲν: Il. 14:133: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
μὲν: Il. 14:142: ἀλλ’ ὃ μὲν ὣς ἀπόλοιτο, θεὸς δέ ἑ σιφλώσειε·
μὲν: Il. 14:155: τὸν μὲν ποιπνύοντα μάχην ἀνὰ κυδιάνειραν
μὲν: Il. 14:170: ἀμβροσίῃ μὲν πρῶτον ἀπὸ χροὸς ἱμερόεντος
μὲν: Il. 14:216: ἔνθ’ ἔνι μὲν φιλότης, ἐν δ’ ἵμερος, ἐν δ’ ὀαριστὺς
μὲν: Il. 14:224: Ἣ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη,
μέν: Il. 14:244: ἄλλον μέν κεν ἔγωγε θεῶν αἰειγενετάων
μὲν: Il. 14:252: ἤτοι ἐγὼ μὲν ἔλεξα Διὸς νόον αἰγιόχοιο
μὲν: Il. 14:271: χειρὶ δὲ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἕλε χθόνα πουλυβότειραν,
μὲν: Il. 14:274: ἦ μὲν ἐμοὶ δώσειν Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
μὲν: Il. 14:285: ἔνθ’ Ὕπνος μὲν ἔμεινε πάρος Διὸς ὄσσε ἰδέσθαι
μὲν: Il. 14:312: Ἥρη κεῖσε μὲν ἔστι καὶ ὕστερον ὁρμηθῆναι,
μὲν: Il. 14:351: Ὣς ὃ μὲν ἀτρέμας εὗδε πατὴρ ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ,
μὲν: Il. 14:360: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ᾤχετ’ ἐπὶ κλυτὰ φῦλ’ ἀνθρώπων,
μὲν: Il. 14:365: ἀλλ’ ὃ μὲν οὕτω φησὶ καὶ εὔχεται οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
μὲν: Il. 14:377: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
μὲν: Il. 14:381: ἐσθλὰ μὲν ἐσθλὸς ἔδυνε, χέρεια δὲ χείρονι δόσκεν.
μὲν: Il. 14:390: ἤτοι ὃ μὲν Τρώεσσιν, ὃ δ’ Ἀργείοισιν ἀρήγων.
μὲν: Il. 14:404: ἤτοι ὃ μὲν σάκεος, ὃ δὲ φασγάνου ἀργυροήλου·
μὲν: Il. 14:408: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἀπιόντα μέγας Τελαμώνιος Αἴας
μὲν: Il. 14:445: τὸν μὲν Ὀϊλιάδης δουρὶ κλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
μὲν: Il. 14:461: Πουλυδάμας δ’ αὐτὸς μὲν ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν
μέν: Il. 14:471: ἄξιος; οὐ μέν μοι κακὸς εἴδεται οὐδὲ κακῶν ἔξ,
μὲν: Il. 15:3: οἳ μὲν δὴ παρ’ ὄχεσφιν ἐρητύοντο μένοντες
μὲν: Il. 15:7: τοὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθεν
μὲν: Il. 15:29: τὸν μὲν ἐγὼν ἔνθεν ῥυσάμην καὶ ἀνήγαγον αὖτις
μὲν: Il. 15:40: κουρίδιον, τὸ μὲν οὐκ ἂν ἐγώ ποτε μὰψ ὀμόσαιμι·
μὲν: Il. 15:49: εἰ μὲν δὴ σύ γ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη
μὲν: Il. 15:56: ὄφρ’ ἣ μὲν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
μὲν: Il. 15:87: ἣ δ’ ἄλλους μὲν ἔασε, Θέμιστι δὲ καλλιπαρῄῳ
μὲν: Il. 15:100: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσα καθέζετο πότνια Ἥρη,
μὲν: Il. 15:125: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν κεφαλῆς κόρυθ’ εἵλετο καὶ σάκος ὤμων,
μὲν: Il. 15:132: ἦ ἐθέλεις αὐτὸς μὲν ἀναπλήσας κακὰ πολλὰ
μὲν: Il. 15:135: αὐτίκα γὰρ Τρῶας μὲν ὑπερθύμους καὶ Ἀχαιοὺς
μὲν: Il. 15:149: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσα πάλιν κίε πότνια Ἥρη,
μέν: Il. 15:203: ἦ τι μεταστρέψεις; στρεπταὶ μέν τε φρένες ἐσθλῶν.
μέν: Il. 15:211: ἀλλ’ ἤτοι νῦν μέν κε νεμεσσηθεὶς ὑποείξω·
μὲν: Il. 15:222: ἤδη μὲν γάρ τοι γαιήοχος ἐννοσίγαιος
μέν: Il. 15:273: τὸν μέν τ’ ἠλίβατος πέτρη καὶ δάσκιος ὕλη
μὲν: Il. 15:277: ὣς Δαναοὶ εἷος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο
μὲν: Il. 15:282: Αἰτωλῶν ὄχ’ ἄριστος ἐπιστάμενος μὲν ἄκοντι
μὲν: Il. 15:295: πληθὺν μὲν ποτὶ νῆας ἀνώξομεν ἀπονέεσθαι·
μὲν: Il. 15:300: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
μὲν: Il. 15:301: οἳ μὲν ἄρ’ ἀμφ’ Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα
μὲν: Il. 15:315: ἄλλα μὲν ἐν χροῒ πήγνυτ’ ἀρηϊθόων αἰζηῶν,
μὲν: Il. 15:318: ὄφρα μὲν αἰγίδα χερσὶν ἔχ’ ἀτρέμα Φοῖβος Ἀπόλλων,
μὲν: Il. 15:329: Ἕκτωρ μὲν Στιχίον τε καὶ Ἀρκεσίλαον ἔπεφνε,
μὲν: Il. 15:330: τὸν μὲν Βοιωτῶν ἡγήτορα χαλκοχιτώνων,
μὲν: Il. 15:333: ἤτοι ὃ μὲν νόθος υἱὸς Ὀϊλῆος θείοιο
μὲν: Il. 15:337: Ἴασος αὖτ’ ἀρχὸς μὲν Ἀθηναίων ἐτέτυκτο,
μὲν: Il. 15:367: Ὣς οἳ μὲν παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες,
μὲν: Il. 15:386: ἔγχεσιν ἀμφιγύοις αὐτοσχεδόν, οἳ μὲν ἀφ’ ἵππων,
μὲν: Il. 15:390: Πάτροκλος δ’ εἷος μὲν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
μὲν: Il. 15:401: ἀλλὰ σὲ μὲν θεράπων ποτιτερπέτω, αὐτὰρ ἔγωγε
μὲν: Il. 15:405: Τὸν μὲν ἄρ’ ὣς εἰπόντα πόδες φέρον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
μὲν: Il. 15:413: ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε·
μὲν: Il. 15:430: τοῦ μὲν ἅμαρθ’, ὃ δ’ ἔπειτα Λυκόφρονα Μάστορος υἱὸν
μὲν: Il. 15:447: ἡνία χερσὶν ἔχοντα· ὃ μὲν πεπόνητο καθ’ ἵππους·
μὲν: Il. 15:455: τοὺς μὲν ὅ γ’ Ἀστυνόῳ Προτιάονος υἱέϊ δῶκε,
μὲν: Il. 15:472: ὦ πέπον ἀλλὰ βιὸν μὲν ἔα καὶ ταρφέας ἰοὺς
μὲν: Il. 15:478: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ τόξον μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ἔθηκεν,
μὲν: Il. 15:515: ἔνθ’ Ἕκτωρ μὲν ἕλε Σχεδίον Περιμήδεος υἱὸν
μὲν: Il. 15:521: Πουλυδάμας· καὶ τοῦ μὲν ἀπήμβροτεν· οὐ γὰρ Ἀπόλλων
μὲν: Il. 15:544: τὼ μὲν ἐεισάσθην χαλκήρεα τεύχε’ ἀπ’ ὤμων
μὲν: Il. 15:547: ἴφθιμον Μελάνιππον. ὃ δ’ ὄφρα μὲν εἰλίποδας βοῦς
μὲν: Il. 15:559: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς·
μὲν: Il. 15:572: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἀπέσσυτο, τὸν δ’ ὀρόθυνεν·
μὲν: Il. 15:634: ἤτοι ὃ μὲν πρώτῃσι καὶ ὑστατίῃσι βόεσσιν
μὲν: Il. 15:655: Ἀργεῖοι δὲ νεῶν μὲν ἐχώρησαν καὶ ἀνάγκῃ
μὲν: Il. 15:688: νηυσί τε καὶ κλισίῃσιν ἀμυνέμεν. οὐδὲ μὲν Ἕκτωρ
μὲν: Il. 15:703: οἳ μὲν τὰ φρονέοντες ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν·
μὲν: Il. 15:714: ἄλλα μὲν ἐκ χειρῶν χαμάδις πέσον, ἄλλα δ’ ἀπ’ ὤμων
μέν: Il. 15:737: οὐ μέν τι σχεδόν ἐστι πόλις πύργοις ἀραρυῖα,
μὲν: Il. 16:1: Ὣς οἳ μὲν περὶ νηὸς ἐϋσσέλμοιο μάχοντο·
μὲν: Il. 16:23: οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι,
μὲν: Il. 16:25: βέβληται μὲν ὃ Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης,
μέν: Il. 16:28: τοὺς μέν τ’ ἰητροὶ πολυφάρμακοι ἀμφιπένονται
μὲν: Il. 16:60: ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν· οὐδ’ ἄρα πως ἦν
μὲν: Il. 16:64: τύνη δ’ ὤμοιιν μὲν ἐμὰ κλυτὰ τεύχεα δῦθι,
μὲν: Il. 16:101: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
μὲν: Il. 16:116: ἀντικρὺ δ’ ἀπάραξε· τὸ μὲν Τελαμώνιος Αἴας
μὲν: Il. 16:124: ὣς τὴν μὲν πρυμνὴν πῦρ ἄμφεπεν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
μὲν: Il. 16:131: κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε
μὲν: Il. 16:141: βριθὺ μέγα στιβαρόν· τὸ μὲν οὐ δύνατ’ ἄλλος Ἀχαιῶν
μὲν: Il. 16:173: τῆς μὲν ἰῆς στιχὸς ἦρχε Μενέσθιος αἰολοθώρηξ
μὲν: Il. 16:186: Εὔδωρον πέρι μὲν θείειν ταχὺν ἠδὲ μαχητήν.
μὲν: Il. 16:189: τὴν μὲν Ἐχεκλῆος κρατερὸν μένος Ἀκτορίδαο
μὲν: Il. 16:237: τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ’ ἴψαο λαὸν Ἀχαιῶν,
μὲν: Il. 16:239: αὐτὸς μὲν γὰρ ἐγὼ μενέω νηῶν ἐν ἀγῶνι,
μὲν: Il. 16:250: τῷ δ’ ἕτερον μὲν ἔδωκε πατήρ, ἕτερον δ’ ἀνένευσε·
μέν: Il. 16:251: νηῶν μέν οἱ ἀπώσασθαι πόλεμόν τε μάχην τε
μὲν: Il. 16:253: ἤτοι ὃ μὲν σπείσας τε καὶ εὐξάμενος Διὶ πατρὶ
μὲν: Il. 16:282: μηνιθμὸν μὲν ἀποῤῥῖψαι, φιλότητα δ’ ἑλέσθαι·
μὲν: Il. 16:301: ὣς Δαναοὶ νηῶν μὲν ἀπωσάμενοι δήϊον πῦρ
μὲν: Il. 16:317: Νεστορίδαι δ’ ὃ μὲν οὔτασ’ Ἀτύμνιον ὀξέϊ δουρὶ
μὲν: Il. 16:326: ὣς τὼ μὲν δοιοῖσι κασιγνήτοισι δαμέντε
μὲν: Il. 16:335: Πηνέλεως δὲ Λύκων τε συνέδραμον· ἔγχεσι μὲν γὰρ
μὲν: Il. 16:337: τὼ δ’ αὖτις ξιφέεσσι συνέδραμον. ἔνθα Λύκων μὲν
μὲν: Il. 16:362: ἦ μὲν δὴ γίγνωσκε μάχης ἑτεραλκέα νίκην·
μὲν: Il. 16:389: τῶν δέ τε πάντες μὲν ποταμοὶ πλήθουσι ῥέοντες,
μὲν: Il. 16:402: δεύτερον ὁρμηθείς· ὃ μὲν εὐξέστῳ ἐνὶ δίφρῳ
μέν: Il. 16:451: ἤτοι μέν μιν ἔασον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
μὲν: Il. 16:466: Σαρπηδὼν δ’ αὐτοῦ μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῷ
μὲν: Il. 16:472: τοῖο μὲν Αὐτομέδων δουρικλυτὸς εὕρετο τέκμωρ·
μὲν: Il. 16:477: Ἔνθ’ αὖ Σαρπηδὼν μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῷ,
μὲν: Il. 16:495: πρῶτα μὲν ὄτρυνον Λυκίων ἡγήτορας ἄνδρας
μὲν: Il. 16:517: ἕλκος μὲν γὰρ ἔχω τόδε καρτερόν, ἀμφὶ δέ μοι χεὶρ
μὲν: Il. 16:532: πρῶτα μὲν ὄτρυνεν Λυκίων ἡγήτορας ἄνδρας
μὲν: Il. 16:597: τὸν μὲν ἄρα Γλαῦκος στῆθος μέσον οὔτασε δουρὶ
μὲν: Il. 16:610: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος·
μὲν: Il. 16:632: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
μὲν: Il. 16:664: χάλκεα μαρμαίροντα, τὰ μὲν κοίλας ἐπὶ νῆας
μὲν: Il. 16:694: Ἄδρηστον μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ Ἔχεκλον
μὲν: Il. 16:702: τρὶς μὲν ἐπ’ ἀγκῶνος βῆ τείχεος ὑψηλοῖο
μὲν: Il. 16:726: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν,
μὲν: Il. 16:731: Ἕκτωρ δ’ ἄλλους μὲν Δαναοὺς ἔα οὐδ’ ἐνάριζεν·
μὲν: Il. 16:762: Ἕκτωρ μὲν κεφαλῆφιν ἐπεὶ λάβεν οὐχὶ μεθίει·
μὲν: Il. 16:777: Ὄφρα μὲν Ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει,
μὲν: Il. 16:781: ἐκ μὲν Κεβριόνην βελέων ἥρωα ἔρυσσαν
μὲν: Il. 16:784: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἐπόρουσε θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
μὲν: Il. 16:789: δεινός· ὃ μὲν τὸν ἰόντα κατὰ κλόνον οὐκ ἐνόησεν,
μὲν: Il. 16:793: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν κρατὸς κυνέην βάλε Φοῖβος Ἀπόλλων·
μὲν: Il. 16:796: αἵματι καὶ κονίῃσι· πάρος γε μὲν οὐ θέμις ἦεν
μὲν: Il. 16:813: οὐδὲ δάμασσ’· ὃ μὲν αὖτις ἀνέδραμε, μίκτο δ’ ὁμίλῳ,
μὲν: Il. 17:19: Ζεῦ πάτερ οὐ μὲν καλὸν ὑπέρβιον εὐχετάασθαι.
μὲν: Il. 17:24: οὐδὲ μὲν οὐδὲ βίη Ὑπερήνορος ἱπποδάμοιο
μὲν: Il. 17:34: νῦν μὲν δὴ Μενέλαε διοτρεφὲς ἦ μάλα τείσεις
μὲν: Il. 17:75: Ἕκτορ νῦν σὺ μὲν ὧδε θέεις ἀκίχητα διώκων
μὲν: Il. 17:82: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν,
μὲν: Il. 17:85: τὸν μὲν ἀπαινύμενον κλυτὰ τεύχεα, τὸν δ’ ἐπὶ γαίῃ
μέν: Il. 17:91: ὤ μοι ἐγὼν εἰ μέν κε λίπω κάτα τεύχεα καλὰ
μὲν: Il. 17:125: Ἕκτωρ μὲν Πάτροκλον ἐπεὶ κλυτὰ τεύχε’ ἀπηύρα,
μὲν: Il. 17:193: ἤτοι ὃ μὲν τὰ ἃ δῶκε φέρειν προτὶ Ἴλιον ἱρὴν
μὲν: Il. 17:279: Αἴας, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ’ ἔργα τέτυκτο
μὲν: Il. 17:305: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
μὲν: Il. 17:331: ἡμῖν δὲ Ζεὺς μὲν πολὺ βούλεται ἢ Δαναοῖσι
μὲν: Il. 17:336: αἰδὼς μὲν νῦν ἧδε γ’ ἀρηϊφίλων ὑπ’ Ἀχαιῶν
μὲν: Il. 17:366: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρός, οὐδέ κε φαίης
μὲν: Il. 17:396: Τρωσὶν μὲν ἐρύειν προτὶ Ἴλιον, αὐτὰρ Ἀχαιοῖς
μὲν: Il. 17:424: ὣς οἳ μὲν μάρναντο, σιδήρειος δ’ ὀρυμαγδὸς
μὲν: Il. 17:430: πολλὰ μὲν ἂρ μάστιγι θοῇ ἐπεμαίετο θείνων,
μὲν: Il. 17:446: οὐ μὲν γάρ τί πού ἐστιν ὀϊζυρώτερον ἀνδρὸς
μὲν: Il. 17:461: ῥέα μὲν γὰρ φεύγεσκεν ὑπ’ ἐκ Τρώων ὀρυμαγδοῦ,
μὲν: Il. 17:479: ἀλλὰ σὺ μὲν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα
μὲν: Il. 17:509: ἤτοι μὲν τὸν νεκρὸν ἐπιτράπεθ’ οἵ περ ἄριστοι
μὲν: Il. 17:514: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται·
μὲν: Il. 17:526: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος·
μὲν: Il. 17:556: σοὶ μὲν δὴ Μενέλαε κατηφείη καὶ ὄνειδος
μέν: Il. 17:609: δίφρῳ ἐφεσταότος· τοῦ μέν ῥ’ ἀπὸ τυτθὸν ἅμαρτεν·
μὲν: Il. 17:615: καὶ τῷ μὲν φάος ἦλθεν, ἄμυνε δὲ νηλεὲς ἦμαρ,
μέν: Il. 17:629: ὢ πόποι ἤδη μέν κε καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστι
μὲν: Il. 17:631: τῶν μὲν γὰρ πάντων βέλε’ ἅπτεται ὅς τις ἀφήῃ
μὲν: Il. 17:649: αὐτίκα δ’ ἠέρα μὲν σκέδασεν καὶ ἀπῶσεν ὀμίχλην,
μὲν: Il. 17:687: ἤδη μὲν σὲ καὶ αὐτὸν ὀΐομαι εἰσορόωντα
μὲν: Il. 17:700: Τὸν μὲν δάκρυ χέοντα πόδες φέρον ἐκ πολέμοιο
μὲν: Il. 17:705: ἀλλ’ ὅ γε τοῖσιν μὲν Θρασυμήδεα δῖον ἀνῆκεν,
μὲν: Il. 17:708: κεῖνον μὲν δὴ νηυσὶν ἐπιπροέηκα θοῇσιν
μὲν: Il. 17:717: ἀλλὰ σὺ μὲν καὶ Μηριόνης ὑποδύντε μάλ’ ὦκα
μὲν: Il. 17:727: ἕως μὲν γάρ τε θέουσι διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες,
μὲν: Il. 17:730: ὣς Τρῶες εἷος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο
μὲν: Il. 17:740: ὣς μὲν τοῖς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν αἰχμητάων
μὲν: Il. 18:1: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο,
μὲν: Il. 18:57: τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς
μὲν: Il. 18:74: ἐξαύδα, μὴ κεῦθε· τὰ μὲν δή τοι τετέλεσται
μὲν: Il. 18:79: μῆτερ ἐμή, τὰ μὲν ἄρ μοι Ὀλύμπιος ἐξετέλεσσεν·
μὲν: Il. 18:84: καλά· τὰ μὲν Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα
μὲν: Il. 18:86: αἴθ’ ὄφελες σὺ μὲν αὖθι μετ’ ἀθανάτῃς ἁλίῃσι
μὲν: Il. 18:99: κτεινομένῳ ἐπαμῦναι· ὃ μὲν μάλα τηλόθι πάτρης
μὲν: Il. 18:112: ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ,
μὲν: Il. 18:131: χάλκεα μαρμαίροντα· τὰ μὲν κορυθαίολος Ἕκτωρ
μὲν: Il. 18:134: ἀλλὰ σὺ μὲν μή πω καταδύσεο μῶλον Ἄρηος
μὲν: Il. 18:140: ὑμεῖς μὲν νῦν δῦτε θαλάσσης εὐρέα κόλπον
μὲν: Il. 18:148: Τὴν μὲν ἄρ’ Οὔλυμπον δὲ πόδες φέρον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
μέν: Il. 18:155: τρὶς μέν μιν μετόπισθε ποδῶν λάβε φαίδιμος Ἕκτωρ
μὲν: Il. 18:173: οἳ μὲν ἀμυνόμενοι νέκυος πέρι τεθνηῶτος,
μὲν: Il. 18:202: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
μὲν: Il. 18:228: τρὶς μὲν ὑπὲρ τάφρου μεγάλ’ ἴαχε δῖος Ἀχιλλεύς,
μὲν: Il. 18:237: τόν ῥ’ ἤτοι μὲν ἔπεμπε σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
μὲν: Il. 18:241: ἠέλιος μὲν ἔδυ, παύσαντο δὲ δῖοι Ἀχαιοὶ
μὲν: Il. 18:252: ἀλλ’ ὃ μὲν ἂρ μύθοισιν, ὃ δ’ ἔγχεϊ πολλὸν ἐνίκα·
μὲν: Il. 18:257: ὄφρα μὲν οὗτος ἀνὴρ Ἀγαμέμνονι μήνιε δίῳ
μὲν: Il. 18:267: νῦν μὲν νὺξ ἀπέπαυσε ποδώκεα Πηλεΐωνα
μὲν: Il. 18:274: νύκτα μὲν εἰν ἀγορῇ σθένος ἕξομεν, ἄστυ δὲ πύργοι
μὲν: Il. 18:285: Πουλυδάμα σὺ μὲν οὐκέτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις,
μὲν: Il. 18:288: πρὶν μὲν γὰρ Πριάμοιο πόλιν μέροπες ἄνθρωποι
μὲν: Il. 18:298: νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι,
μὲν: Il. 18:312: Ἕκτορι μὲν γὰρ ἐπῄνησαν κακὰ μητιόωντι,
μὲν: Il. 18:348: γάστρην μὲν τρίποδος πῦρ ἄμφεπε, θέρμετο δ’ ὕδωρ·
μὲν: Il. 18:354: παννύχιοι μὲν ἔπειτα πόδας ταχὺν ἀμφ’ Ἀχιλῆα
μὲν: Il. 18:362: καὶ μὲν δή πού τις μέλλει βροτὸς ἀνδρὶ τελέσσαι,
μὲν: Il. 18:368: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
μὲν: Il. 18:378: οἳ δ’ ἤτοι τόσσον μὲν ἔχον τέλος, οὔατα δ’ οὔ πω
μὲν: Il. 18:386: αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
μὲν: Il. 18:389: τὴν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου
μὲν: Il. 18:408: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν οἱ παράθες ξεινήϊα καλά,
μέν: Il. 18:412: φύσας μέν ῥ’ ἀπάνευθε τίθει πυρός, ὅπλά τε πάντα
μὲν: Il. 18:419: τῇς ἐν μὲν νόος ἐστὶ μετὰ φρεσίν, ἐν δὲ καὶ αὐδὴ
μὲν: Il. 18:421: αἳ μὲν ὕπαιθα ἄνακτος ἐποίπνυον· αὐτὰρ ὃ ἔῤῥων
μὲν: Il. 18:425: αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
μέν: Il. 18:432: ἐκ μέν μ’ ἀλλάων ἁλιάων ἀνδρὶ δάμασσεν
μὲν: Il. 18:434: πολλὰ μάλ’ οὐκ ἐθέλουσα. ὃ μὲν δὴ γήραϊ λυγρῷ
μὲν: Il. 18:438: τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς
μὲν: Il. 18:450: ἔνθ’ αὐτὸς μὲν ἔπειτ’ ἠναίνετο λοιγὸν ἀμῦναι,
μὲν: Il. 18:451: αὐτὰρ ὃ Πάτροκλον περὶ μὲν τὰ ἃ τεύχεα ἕσσε,
μὲν: Il. 18:468: Ὣς εἰπὼν τὴν μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δ’ ἐπὶ φύσας·
μὲν: Il. 18:472: ἄλλοτε μὲν σπεύδοντι παρέμμεναι, ἄλλοτε δ’ αὖτε,
μὲν: Il. 18:483: Ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξ’, ἐν δ’ οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν,
μέν: Il. 18:491: καλάς. ἐν τῇ μέν ῥα γάμοι τ’ ἔσαν εἰλαπίναι τε,
μὲν: Il. 18:499: ἀνδρὸς ἀποφθιμένου· ὃ μὲν εὔχετο πάντ’ ἀποδοῦναι
μέν: Il. 18:514: τεῖχος μέν ῥ’ ἄλοχοί τε φίλαι καὶ νήπια τέκνα
μὲν: Il. 18:527: οἳ μὲν τὰ προϊδόντες ἐπέδραμον, ὦκα δ’ ἔπειτα
μὲν: Il. 18:582: τὼ μὲν ἀναῤῥήξαντε βοὸς μεγάλοιο βοείην
μὲν: Il. 18:585: οἳ δ’ ἤτοι δακέειν μὲν ἀπετρωπῶντο λεόντων,
μὲν: Il. 18:593: ἔνθα μὲν ἠΐθεοι καὶ παρθένοι ἀλφεσίβοιαι
μὲν: Il. 18:595: τῶν δ’ αἳ μὲν λεπτὰς ὀθόνας ἔχον, οἳ δὲ χιτῶνας
μὲν: Il. 18:597: καί ῥ’ αἳ μὲν καλὰς στεφάνας ἔχον, οἳ δὲ μαχαίρας
μὲν: Il. 18:599: οἳ δ’ ὁτὲ μὲν θρέξασκον ἐπισταμένοισι πόδεσσι
μὲν: Il. 19:1: Ἠὼς μὲν κροκόπεπλος ἀπ’ Ὠκεανοῖο ῥοάων
μὲν: Il. 19:8: τέκνον ἐμὸν τοῦτον μὲν ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ
μὲν: Il. 19:21: μῆτερ ἐμὴ τὰ μὲν ὅπλα θεὸς πόρεν οἷ’ ἐπιεικὲς
μὲν: Il. 19:23: νῦν δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ θωρήξομαι· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
μὲν: Il. 19:30: τῷ μὲν ἐγὼ πειρήσω ἀλαλκεῖν ἄγρια φῦλα
μὲν: Il. 19:63: Ἕκτορι μὲν καὶ Τρωσὶ τὸ κέρδιον· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
μὲν: Il. 19:65: ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ
μὲν: Il. 19:67: νῦν δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ παύω χόλον, οὐδέ τί με χρὴ
μὲν: Il. 19:79: ἑσταότος μὲν καλὸν ἀκούειν, οὐδὲ ἔοικεν
μὲν: Il. 19:83: Πηλεΐδῃ μὲν ἐγὼν ἐνδείξομαι· αὐτὰρ οἱ ἄλλοι
μέν: Il. 19:92: οὐλομένη· τῇ μέν θ’ ἁπαλοὶ πόδες· οὐ γὰρ ἐπ’ οὔδει
μὲν: Il. 19:109: ἦ μὲν τὸν πάντεσσι περικτιόνεσσιν ἀνάξειν
μὲν: Il. 19:147: δῶρα μὲν αἴ κ’ ἐθέλῃσθα παρασχέμεν, ὡς ἐπιεικές,
μὲν: Il. 19:171: ἀλλ’ ἄγε λαὸν μὲν σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχθι
μὲν: Il. 19:182: ἔσσεαι. οὐ μὲν γάρ τι νεμεσσητὸν βασιλῆα
μὲν: Il. 19:203: νῦν δ’ οἳ μὲν κέαται δεδαϊγμένοι, οὓς ἐδάμασσεν
μὲν: Il. 19:206: νῦν μὲν ἀνώγοιμι πτολεμίζειν υἷας Ἀχαιῶν
μὲν: Il. 19:222: ἧς τε πλείστην μὲν καλάμην χθονὶ χαλκὸς ἔχευεν,
μὲν: Il. 19:228: ἀλλὰ χρὴ τὸν μὲν καταθάπτειν ὅς κε θάνῃσι
μὲν: Il. 19:243: ἑπτὰ μὲν ἐκ κλισίης τρίποδας φέρον, οὕς οἱ ὑπέστη,
μὲν: Il. 19:249: καὶ τὰ μὲν ἐν μέσσῃ ἀγορῇ θέσαν, ἂν δ’ Ἀγαμέμνων
μὲν: Il. 19:261: μὴ μὲν ἐγὼ κούρῃ Βρισηΐδι χεῖρ’ ἐπένεικα,
μὲν: Il. 19:267: τὸν μὲν Ταλθύβιος πολιῆς ἁλὸς ἐς μέγα λαῖτμα
μὲν: Il. 19:277: οἳ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος,
μὲν: Il. 19:280: καὶ τὰ μὲν ἐν κλισίῃσι θέσαν, κάθισαν δὲ γυναῖκας,
μέν: Il. 19:288: ζωὸν μέν σε ἔλειπον ἐγὼ κλισίηθεν ἰοῦσα,
μὲν: Il. 19:291: ἄνδρα μὲν ᾧ ἔδοσάν με πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
μὲν: Il. 19:295: οὐδὲ μὲν οὐδέ μ’ ἔασκες, ὅτ’ ἄνδρ’ ἐμὸν ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
μὲν: Il. 19:309: Ὣς εἰπὼν ἄλλους μὲν ἀπεσκέδασεν βασιλῆας,
μὲν: Il. 19:319: νῦν δὲ σὺ μὲν κεῖσαι δεδαϊγμένος, αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
μὲν: Il. 19:321: σῇ ποθῇ· οὐ μὲν γάρ τι κακώτερον ἄλλο πάθοιμι,
μὲν: Il. 19:328: πρὶν μὲν γάρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
μὲν: Il. 19:365: τοῦ καὶ ὀδόντων μὲν καναχὴ πέλε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
μὲν: Il. 19:369: κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε
μὲν: Il. 19:388: βριθὺ μέγα στιβαρόν· τὸ μὲν οὐ δύνατ’ ἄλλος Ἀχαιῶν
μὲν: Il. 20:1: Ὣς οἳ μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι θωρήσσοντο
μὲν: Il. 20:13: Ὣς οἳ μὲν Διὸς ἔνδον ἀγηγέρατ’· οὐδ’ ἐνοσίχθων
μὲν: Il. 20:22: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ μενέω πτυχὶ Οὐλύμποιο
μὲν: Il. 20:33: Ἥρη μὲν μετ’ ἀγῶνα νεῶν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
μέν: Il. 20:41: Εἷος μέν ῥ’ ἀπάνευθε θεοὶ θνητῶν ἔσαν ἀνδρῶν,
μὲν: Il. 20:42: τεῖος Ἀχαιοὶ μὲν μέγα κύδανον, οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
μὲν: Il. 20:49: στᾶσ’ ὁτὲ μὲν παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός,
μὲν: Il. 20:67: ἤτοι μὲν γὰρ ἔναντα Ποσειδάωνος ἄνακτος
μὲν: Il. 20:75: Ὣς οἳ μὲν θεοὶ ἄντα θεῶν ἴσαν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
μὲν: Il. 20:89: οὐ μὲν γὰρ νῦν πρῶτα ποδώκεος ἄντ’ Ἀχιλῆος
μὲν: Il. 20:107: ἣ μὲν γὰρ Διός ἐσθ’, ἣ δ’ ἐξ ἁλίοιο γέροντος.
μὲν: Il. 20:136: ἀλλ’ ἡμεῖς μὲν ἔπειτα καθεζώμεσθα κιόντες
μέν: Il. 20:153: Ὣς οἳ μέν ῥ’ ἑκάτερθε καθήατο μητιόωντες
μὲν: Il. 20:166: ἀγρόμενοι πᾶς δῆμος· ὃ δὲ πρῶτον μὲν ἀτίζων
μὲν: Il. 20:187: ἤδη μὲν σέ γέ φημι καὶ ἄλλοτε δουρὶ φοβῆσαι.
μὲν: Il. 20:206: φασὶ σὲ μὲν Πηλῆος ἀμύμονος ἔκγονον εἶναι,
μὲν: Il. 20:226: αἳ δ’ ὅτε μὲν σκιρτῷεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν,
μὲν: Il. 20:261: Πηλεΐδης δὲ σάκος μὲν ἀπὸ ἕο χειρὶ παχείῃ
μὲν: Il. 20:269: ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας, αἳ δ’ ἄρ’ ἔτι τρεῖς
μὲν: Il. 20:288: ἔνθά κεν Αἰνείας μὲν ἐπεσσύμενον βάλε πέτρῳ
μὲν: Il. 20:313: ἤτοι μὲν γὰρ νῶϊ πολέας ὠμόσσαμεν ὅρκους
μὲν: Il. 20:321: αὐτίκα τῷ μὲν ἔπειτα κατ’ ὀφθαλμῶν χέεν ἀχλὺν
μὲν: Il. 20:324: καὶ τὴν μὲν προπάροιθε ποδῶν Ἀχιλῆος ἔθηκεν,
μὲν: Il. 20:339: οὐ μὲν γάρ τίς σ’ ἄλλος Ἀχαιῶν ἐξεναρίξει.
μὲν: Il. 20:345: ἔγχος μὲν τόδε κεῖται ἐπὶ χθονός, οὐδέ τι φῶτα
μὲν: Il. 20:360: ἀλλ’ ὅσσον μὲν ἐγὼ δύναμαι χερσίν τε ποσίν τε
μὲν: Il. 20:370: ἀλλὰ τὸ μὲν τελέει, τὸ δὲ καὶ μεσσηγὺ κολούει.
μὲν: Il. 20:394: τὸν μὲν Ἀχαιῶν ἵπποι ἐπισσώτροις δατέοντο
μὲν: Il. 20:434: οἶδα δ’ ὅτι σὺ μὲν ἐσθλός, ἐγὼ δὲ σέθεν πολὺ χείρων.
μὲν: Il. 20:435: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
μὲν: Il. 20:445: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἐπόρουσε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
μὲν: Il. 20:456: ἤριπε δὲ προπάροιθε ποδῶν· ὃ δὲ τὸν μὲν ἔασε,
μὲν: Il. 20:458: κὰγ γόνυ δουρὶ βαλὼν ἠρύκακε. τὸν μὲν ἔπειτα
μὲν: Il. 20:462: τὸν μὲν δουρὶ βαλών, τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας.
μὲν: Il. 20:463: Τρῶα δ’ Ἀλαστορίδην, ὃ μὲν ἀντίος ἤλυθε γούνων,
μὲν: Il. 20:468: ἀλλὰ μάλ’ ἐμμεμαώς· ὃ μὲν ἥπτετο χείρεσι γούνων
μὲν: Il. 21:3: ἔνθα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίον δὲ δίωκε
μὲν: Il. 21:17: Αὐτὰρ ὃ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ’ ὄχθῃ
μέν: Il. 21:40: καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐϋκτιμένην ἐπέρασσε
μέν: Il. 21:51: ἀλλὰ τὰ μέν ῥ’ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε· τεῖρε γὰρ ἱδρὼς
μὲν: Il. 21:67: ἤτοι ὃ μὲν δόρυ μακρὸν ἀνέσχετο δῖος Ἀχιλλεὺς
μὲν: Il. 21:71: αὐτὰρ ὃ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἑλὼν ἐλλίσσετο γούνων,
μὲν: Il. 21:100: πρὶν μὲν γὰρ Πάτροκλον ἐπισπεῖν αἴσιμον ἦμαρ
μέν: Il. 21:115: ἔγχος μέν ῥ’ ἀφέηκεν, ὃ δ’ ἕζετο χεῖρε πετάσσας
μὲν: Il. 21:129: ὑμεῖς μὲν φεύγοντες, ἐγὼ δ’ ὄπιθεν κεραΐζων.
μὲν: Il. 21:164: καί ῥ’ ἑτέρῳ μὲν δουρὶ σάκος βάλεν, οὐδὲ διὰ πρὸ
μέν: Il. 21:171: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρτεν, ὃ δ’ ὑψηλὴν βάλεν ὄχθην,
μέν: Il. 21:176: τρὶς μέν μιν πελέμιξεν ἐρύσσασθαι μενεαίνων,
μὲν: Il. 21:186: φῆσθα σὺ μὲν ποταμοῦ γένος ἔμμεναι εὐρὺ ῥέοντος,
μὲν: Il. 21:190: τὼ κρείσσων μὲν Ζεὺς ποταμῶν ἁλιμυρηέντων,
μὲν: Il. 21:203: τὸν μὲν ἄρ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες ἀμφεπένοντο
μὲν: Il. 21:214: ὦ Ἀχιλεῦ, περὶ μὲν κρατέεις, περὶ δ’ αἴσυλα ῥέζεις
μὲν: Il. 21:233: Ἦ, καὶ Ἀχιλλεὺς μὲν δουρικλυτὸς ἔνθορε μέσσῳ
μέν: Il. 21:260: τοῦ μέν τε προρέοντος ὑπὸ ψηφῖδες ἅπασαι
μὲν: Il. 21:280: τώ κ’ ἀγαθὸς μὲν ἔπεφν’, ἀγαθὸν δέ κεν ἐξενάριξε·
μὲν: Il. 21:292: ἀλλ’ ὅδε μὲν τάχα λωφήσει, σὺ δὲ εἴσεαι αὐτός·
μὲν: Il. 21:298: Τὼ μὲν ἄρ’ ὣς εἰπόντε μετ’ ἀθανάτους ἀπεβήτην·
μὲν: Il. 21:343: πρῶτα μὲν ἐν πεδίῳ πῦρ δαίετο, καῖε δὲ νεκροὺς
μέν: Il. 21:370: ἐξ ἄλλων; οὐ μέν τοι ἐγὼ τόσον αἴτιός εἰμι
μὲν: Il. 21:372: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼν ἀποπαύσομαι εἰ σὺ κελεύεις,
μὲν: Il. 21:383: Αὐτὰρ ἐπεὶ Ξάνθοιο δάμη μένος, οἳ μὲν ἔπειτα
μὲν: Il. 21:426: τὼ μὲν ἄρ’ ἄμφω κεῖντο ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
μὲν: Il. 21:437: ἀρξάντων ἑτέρων· τὸ μὲν αἴσχιον αἴ κ’ ἀμαχητὶ
μὲν: Il. 21:453: σὺν μὲν ὅ γ’ ἠπείλησε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθε
μέν: Il. 21:464: δειλῶν, οἳ φύλλοισιν ἐοικότες ἄλλοτε μέν τε
μὲν: Il. 21:504: ἣ μὲν τόξα λαβοῦσα πάλιν κίε θυγατέρος ἧς·
μὲν: Il. 21:514: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
μὲν: Il. 21:519: οἳ μὲν χωόμενοι, οἳ δὲ μέγα κυδιόωντες·
μέν: Il. 21:547: ἐν μέν οἱ κραδίῃ θάρσος βάλε, πὰρ δέ οἱ αὐτὸς
μέν: Il. 21:553: ὤ μοι ἐγών· εἰ μέν κεν ὑπὸ κρατεροῦ Ἀχιλῆος
μὲν: Il. 21:556: εἰ δ’ ἂν ἐγὼ τούτους μὲν ὑποκλονέεσθαι ἐάσω
μὲν: Il. 21:581: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἀσπίδα μὲν πρόσθ’ ἔσχετο πάντοσ’ ἐΐσην,
μὲν: Il. 22:1: Ὣς οἳ μὲν κατὰ ἄστυ πεφυζότες ἠΰτε νεβροὶ
μέν: Il. 22:13: οὐ μέν με κτενέεις, ἐπεὶ οὔ τοι μόρσιμός εἰμι.
μὲν: Il. 22:18: νῦν δ’ ἐμὲ μὲν μέγα κῦδος ἀφείλεο, τοὺς δὲ σάωσας
μὲν: Il. 22:30: λαμπρότατος μὲν ὅ γ’ ἐστί, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται,
μὲν: Il. 22:49: ἀλλ’ εἰ μὲν ζώουσι μετὰ στρατῷ, ἦ τ’ ἂν ἔπειτα
μέν: Il. 22:99: ὤ μοι ἐγών, εἰ μέν κε πύλας καὶ τείχεα δύω,
μὲν: Il. 22:111: εἰ δέ κεν ἀσπίδα μὲν καταθείομαι ὀμφαλόεσσαν
μὲν: Il. 22:123: μή μιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ἰών, ὃ δέ μ’ οὐκ ἐλεήσει
μέν: Il. 22:126: οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ’ ἀπὸ πέτρης
μὲν: Il. 22:149: ἣ μὲν γάρ θ’ ὕδατι λιαρῷ ῥέει, ἀμφὶ δὲ καπνὸς
μὲν: Il. 22:158: πρόσθε μὲν ἐσθλὸς ἔφευγε, δίωκε δέ μιν μέγ’ ἀμείνων
μὲν: Il. 22:211: τὴν μὲν Ἀχιλλῆος, τὴν δ’ Ἕκτορος ἱπποδάμοιο,
μὲν: Il. 22:222: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν στῆθι καὶ ἄμπνυε, τόνδε δ’ ἐγώ τοι
μὲν: Il. 22:226: ἣ δ’ ἄρα τὸν μὲν ἔλειπε, κιχήσατο δ’ Ἕκτορα δῖον
μέν: Il. 22:233: Δηΐφοβ’ ἦ μέν μοι τὸ πάρος πολὺ φίλτατος ἦσθα
μὲν: Il. 22:239: ἠθεῖ’ ἦ μὲν πολλὰ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
μὲν: Il. 22:274: καὶ τὸ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο φαίδιμος Ἕκτωρ·
μέν: Il. 22:283: οὐ μέν μοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξεις,
μὲν: Il. 22:299: ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν τείχει, ἐμὲ δ’ ἐξαπάτησεν Ἀθήνη.
μὲν: Il. 22:322: τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχεα
μὲν: Il. 22:335: ὅς τοι γούνατ’ ἔλυσα· σὲ μὲν κύνες ἠδ’ οἰωνοὶ
μὲν: Il. 22:340: ἀλλὰ σὺ μὲν χαλκόν τε ἅλις χρυσόν τε δέδεξο
μὲν: Il. 22:405: Ὣς τοῦ μὲν κεκόνιτο κάρη ἅπαν· ἣ δέ νυ μήτηρ
μέν: Il. 22:412: λαοὶ μέν ῥα γέροντα μόγις ἔχον ἀσχαλόωντα
μὲν: Il. 22:478: ἀμφότεροι, σὺ μὲν ἐν Τροίῃ Πριάμου κατὰ δῶμα,
μὲν: Il. 22:482: νῦν δὲ σὺ μὲν Ἀΐδαο δόμους ὑπὸ κεύθεσι γαίης
μὲν: Il. 22:493: ἄλλον μὲν χλαίνης ἐρύων, ἄλλον δὲ χιτῶνος·
μέν: Il. 22:495: χείλεα μέν τ’ ἐδίην’, ὑπερῴην δ’ οὐκ ἐδίηνε.
μὲν: Il. 22:500: Ἀστυάναξ, ὃς πρὶν μὲν ἑοῦ ἐπὶ γούνασι πατρὸς
μὲν: Il. 22:508: νῦν δὲ σὲ μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι νόσφι τοκήων
μὲν: Il. 23:1: Ὣς οἳ μὲν στενάχοντο κατὰ πτόλιν· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
μὲν: Il. 23:3: οἳ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος,
μὲν: Il. 23:30: πολλοὶ μὲν βόες ἀργοὶ ὀρέχθεον ἀμφὶ σιδήρῳ
μὲν: Il. 23:48: ἀλλ’ ἤτοι νῦν μὲν στυγερῇ πειθώμεθα δαιτί·
μὲν: Il. 23:52: ὄφρ’ ἤτοι τοῦτον μὲν ἐπιφλέγῃ ἀκάματον πῦρ
μὲν: Il. 23:54: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
μὲν: Il. 23:58: οἳ μὲν κακκείοντες ἕβαν κλισίην δὲ ἕκαστος,
μέν: Il. 23:70: οὐ μέν μευ ζώοντος ἀκήδεις, ἀλλὰ θανόντος·
μὲν: Il. 23:77: οὐ μὲν γὰρ ζωοί γε φίλων ἀπάνευθεν ἑταίρων
μὲν: Il. 23:78: βουλὰς ἑζόμενοι βουλεύσομεν, ἀλλ’ ἐμὲ μὲν κὴρ
μὲν: Il. 23:120: πῖπτον· τὰς μὲν ἔπειτα διαπλήσσοντες Ἀχαιοὶ
μὲν: Il. 23:133: πρόσθε μὲν ἱππῆες, μετὰ δὲ νέφος εἵπετο πεζῶν
μὲν: Il. 23:157: πείσονται μύθοισι, γόοιο μὲν ἔστι καὶ ἆσαι,
μὲν: Il. 23:162: αὐτίκα λαὸν μὲν σκέδασεν κατὰ νῆας ἐΐσας,
μὲν: Il. 23:174: καὶ μὲν τῶν ἐνέβαλλε πυρῇ δύο δειροτομήσας,
μὲν: Il. 23:181: δώδεκα μὲν Τρώων μεγαθύμων υἱέας ἐσθλοὺς
μὲν: Il. 23:185: ἀλλὰ κύνας μὲν ἄλαλκε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
μὲν: Il. 23:200: οἳ μὲν ἄρα Ζεφύροιο δυσαέος ἀθρόοι ἔνδον
μὲν: Il. 23:204: ἣ δ’ αὖθ’ ἕζεσθαι μὲν ἀνήνατο, εἶπε δὲ μῦθον·
μὲν: Il. 23:212: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπεβήσετο, τοὶ δ’ ὀρέοντο
μὲν: Il. 23:237: πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσατ’ αἴθοπι οἴνῳ
μὲν: Il. 23:243: καὶ τὰ μὲν ἐν χρυσέῃ φιάλῃ καὶ δίπλακι δημῷ
μὲν: Il. 23:250: πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνῳ
μὲν: Il. 23:262: Ἱππεῦσιν μὲν πρῶτα ποδώκεσιν ἀγλά’ ἄεθλα
μὲν: Il. 23:274: εἰ μὲν νῦν ἐπὶ ἄλλῳ ἀεθλεύοιμεν Ἀχαιοὶ
μὲν: Il. 23:279: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ μενέω καὶ μώνυχες ἵπποι·
μὲν: Il. 23:288: ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν Εὔμηλος
μέν: Il. 23:306: Ἀντίλοχ’ ἤτοι μέν σε νέον περ ἐόντ’ ἐφίλησαν
μὲν: Il. 23:311: τῶν δ’ ἵπποι μὲν ἔασιν ἀφάρτεροι, οὐδὲ μὲν αὐτοὶ
μὲν: Il. 23:311: τῶν δ’ ἵπποι μὲν ἔασιν ἀφάρτεροι, οὐδὲ μὲν αὐτοὶ
μέν: Il. 23:319: ἀλλ’ ὃς μέν θ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασιν οἷσι πεποιθὼς
μὲν: Il. 23:328: ἢ δρυὸς ἢ πεύκης· τὸ μὲν οὐ καταπύθεται ὄμβρῳ,
μὲν: Il. 23:368: ἅρματα δ’ ἄλλοτε μὲν χθονὶ πίλνατο πουλυβοτείρῃ,
μὲν: Il. 23:386: οὕνεκα τὰς μὲν ὅρα ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἰούσας,
μὲν: Il. 23:404: ἤτοι μὲν κείνοισιν ἐριζέμεν οὔ τι κελεύω
μὲν: Il. 23:454: ὃς τὸ μὲν ἄλλο τόσον φοῖνιξ ἦν, ἐν δὲ μετώπῳ
μέν: Il. 23:519: τοῦ μέν τε ψαύουσιν ἐπισσώτρου τρίχες ἄκραι
μὲν: Il. 23:530: βάρδιστοι μὲν γάρ οἱ ἔσαν καλλίτριχες ἵπποι,
μὲν: Il. 23:558: Ἀντίλοχ’, εἰ μὲν δή με κελεύεις οἴκοθεν ἄλλο
μὲν: Il. 23:571: ᾔσχυνας μὲν ἐμὴν ἀρετήν, βλάψας δέ μοι ἵππους
μὲν: Il. 23:585: ὄμνυθι μὴ μὲν ἑκὼν τὸ ἐμὸν δόλῳ ἅρμα πεδῆσαι.
μὲν: Il. 23:590: κραιπνότερος μὲν γάρ τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις.
μέν: Il. 23:602: Ἀντίλοχε νῦν μέν τοι ἐγὼν ὑποείξομαι αὐτὸς
μὲν: Il. 23:634: πὺξ μὲν ἐνίκησα Κλυτομήδεα Ἤνοπος υἱόν,
μὲν: Il. 23:641: οἳ δ’ ἄρ’ ἔσαν δίδυμοι· ὃ μὲν ἔμπεδον ἡνιόχευεν,
μὲν: Il. 23:681: τὸν μὲν Τυδεΐδης δουρὶ κλυτὸς ἀμφεπονεῖτο
μὲν: Il. 23:702: τῷ μὲν νικήσαντι μέγαν τρίποδ’ ἐμπυριβήτην,
μὲν: Il. 23:738: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο,
μὲν: Il. 23:774: ἔνθ’ Αἴας μὲν ὄλισθε θέων, βλάψεν γὰρ Ἀθήνη,
μὲν: Il. 23:789: Αἴας μὲν γὰρ ἐμεῖ’ ὀλίγον προγενέστερός ἐστιν,
μέν: Il. 23:795: Ἀντίλοχ’ οὐ μέν τοι μέλεος εἰρήσεται αἶνος,
μὲν: Il. 23:798: αὐτὰρ Πηλεΐδης κατὰ μὲν δολιχόσκιον ἔγχος
μὲν: Il. 23:807: τῷ μὲν ἐγὼ δώσω τόδε φάσγανον ἀργυρόηλον
μὲν: Il. 23:808: καλὸν Θρηΐκιον, τὸ μὲν Ἀστεροπαῖον ἀπηύρων·
μὲν: Il. 23:817: τρὶς μὲν ἐπήϊξαν, τρὶς δὲ σχεδὸν ὁρμήθησαν.
μὲν: Il. 23:818: ἔνθ’ Αἴας μὲν ἔπειτα κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
μὲν: Il. 23:827: ὃν πρὶν μὲν ῥίπτασκε μέγα σθένος Ἠετίωνος·
μὲν: Il. 23:834: χρεώμενος· οὐ μὲν γάρ οἱ ἀτεμβόμενός γε σιδήρου
μὲν: Il. 23:851: κὰδ δ’ ἐτίθει δέκα μὲν πελέκεας, δέκα δ’ ἡμιπέλεκκα,
μέν: Il. 23:855: τοξεύειν· ὃς μέν κε βάλῃ τρήρωνα πέλειαν,
μὲν: Il. 23:865: ὄρνιθος μὲν ἅμαρτε· μέγηρε γάρ οἱ τό γ’ Ἀπόλλων·
μὲν: Il. 23:868: ἣ μὲν ἔπειτ’ ἤϊξε πρὸς οὐρανόν, ἣ δὲ παρείθη
μὲν: Il. 23:876: ἀντικρὺ δὲ διῆλθε βέλος· τὸ μὲν ἂψ ἐπὶ γαίῃ
μὲν: Il. 23:884: Αὐτὰρ Πηλεΐδης κατὰ μὲν δολιχόσκιον ἔγχος,
μὲν: Il. 23:887: ἂν μὲν ἄρ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων,
μὲν: Il. 23:892: ἀλλὰ σὺ μὲν τόδ’ ἄεθλον ἔχων κοίλας ἐπὶ νῆας
μὲν: Il. 24:2: ἐσκίδναντ’ ἰέναι. τοὶ μὲν δόρποιο μέδοντο
μὲν: Il. 24:22: Ὣς ὃ μὲν Ἕκτορα δῖον ἀείκιζεν μενεαίνων·
μὲν: Il. 24:25: ἔνθ’ ἄλλοις μὲν πᾶσιν ἑήνδανεν, οὐδέ ποθ’ Ἥρῃ
μὲν: Il. 24:44: ὣς Ἀχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς
μέν: Il. 24:46: μέλλει μέν πού τις καὶ φίλτερον ἄλλον ὀλέσσαι
μὲν: Il. 24:58: Ἕκτωρ μὲν θνητός τε γυναῖκά τε θήσατο μαζόν·
μὲν: Il. 24:66: οὐ μὲν γὰρ τιμή γε μί’ ἔσσεται· ἀλλὰ καὶ Ἕκτωρ
μὲν: Il. 24:71: ἀλλ’ ἤτοι κλέψαι μὲν ἐάσομεν, οὐδέ πῃ ἔστι,
μέν: Il. 24:92: εἶμι μέν, οὐδ’ ἅλιον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπῃ.
μὲν: Il. 24:161: παῖδες μὲν πατέρ’ ἀμφὶ καθήμενοι ἔνδοθεν αὐλῆς
μὲν: Il. 24:172: οὐ μὲν γάρ τοι ἐγὼ κακὸν ὀσσομένη τόδ’ ἱκάνω
μὲν: Il. 24:188: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
μὲν: Il. 24:220: εἰ μὲν γάρ τίς μ’ ἄλλος ἐπιχθονίων ἐκέλευεν,
μὲν: Il. 24:229: ἔνθεν δώδεκα μὲν περικαλλέας ἔξελε πέπλους,
μὲν: Il. 24:237: λύσασθαι φίλον υἱόν. ὃ δὲ Τρῶας μὲν ἅπαντας
μὲν: Il. 24:260: τοὺς μὲν ἀπώλεσ’ Ἄρης, τὰ δ’ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται
μὲν: Il. 24:266: ἐκ μὲν ἄμαξαν ἄειραν ἐΰτροχον ἡμιονείην
μὲν: Il. 24:271: καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκαν ἐϋξέστῳ ἐπὶ ῥυμῷ
μὲν: Il. 24:281: Τὼ μὲν ζευγνύσθην ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσι
μὲν: Il. 24:289: ὀτρύνει ἐπὶ νῆας ἐμεῖο μὲν οὐκ ἐθελούσης.
μέν: Il. 24:300: ὦ γύναι οὐ μέν τοι τόδ’ ἐφιεμένῃ ἀπιθήσω.
μὲν: Il. 24:324: πρόσθε μὲν ἡμίονοι ἕλκον τετράκυκλον ἀπήνην,
μὲν: Il. 24:330: οἳ μὲν ἄρ’ ἄψοῤῥοι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο
μὲν: Il. 24:385: σὸς πάϊς· οὐ μὲν γάρ τι μάχης ἐπιδεύετ’ Ἀχαιῶν.
μὲν: Il. 24:391: τὸν μὲν ἐγὼ μάλα πολλὰ μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
μὲν: Il. 24:398: ἀφνειὸς μὲν ὅ γ’ ἐστί, γέρων δὲ δὴ ὡς σύ περ ὧδε,
μὲν: Il. 24:406: εἰ μὲν δὴ θεράπων Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
μέν: Il. 24:416: ἦ μέν μιν περὶ σῆμα ἑοῦ ἑτάροιο φίλοιο
μὲν: Il. 24:435: τὸν μὲν ἐγὼ δείδοικα καὶ αἰδέομαι περὶ κῆρι
μὲν: Il. 24:454: εἰλάτινος, τὸν τρεῖς μὲν ἐπιῤῥήσσεσκον Ἀχαιοί,
μὲν: Il. 24:462: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ πάλιν εἴσομαι, οὐδ’ Ἀχιλῆος
μέν: Il. 24:488: καὶ μέν που κεῖνον περιναιέται ἀμφὶς ἐόντες
μέν: Il. 24:496: ἐννεακαίδεκα μέν μοι ἰῆς ἐκ νηδύος ἦσαν,
μὲν: Il. 24:498: τῶν μὲν πολλῶν θοῦρος Ἄρης ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν·
μὲν: Il. 24:509: τὼ δὲ μνησαμένω ὃ μὲν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
μέν: Il. 24:529: ᾧ μέν κ’ ἀμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος,
μέν: Il. 24:530: ἄλλοτε μέν τε κακῷ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ’ ἐσθλῷ·
μὲν: Il. 24:534: ὣς μὲν καὶ Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα
μὲν: Il. 24:543: καὶ σὲ γέρον τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι·
μὲν: Il. 24:584: μὴ ὃ μὲν ἀχνυμένῃ κραδίῃ χόλον οὐκ ἐρύσαιτο
μὲν: Il. 24:599: υἱὸς μὲν δή τοι λέλυται γέρον ὡς ἐκέλευες,
μὲν: Il. 24:604: ἓξ μὲν θυγατέρες, ἓξ δ’ υἱέες ἡβώοντες.
μὲν: Il. 24:605: τοὺς μὲν Ἀπόλλων πέφνεν ἀπ’ ἀργυρέοιο βιοῖο
μὲν: Il. 24:610: οἳ μὲν ἄρ’ ἐννῆμαρ κέατ’ ἐν φόνῳ, οὐδέ τις ἦεν
μὲν: Il. 24:642: λαυκανίης καθέηκα· πάρος γε μὲν οὔ τι πεπάσμην.
μὲν: Il. 24:650: ἐκτὸς μὲν δὴ λέξο γέρον φίλε, μή τις Ἀχαιῶν
μὲν: Il. 24:660: εἰ μὲν δή μ’ ἐθέλεις τελέσαι τάφον Ἕκτορι δίῳ,
μέν: Il. 24:664: ἐννῆμαρ μέν κ’ αὐτὸν ἐνὶ μεγάροις γοάοιμεν,
μὲν: Il. 24:673: οἳ μὲν ἄρ’ ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόθι κοιμήσαντο
μέν: Il. 24:677: Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ
μὲν: Il. 24:685: καὶ νῦν μὲν φίλον υἱὸν ἐλύσαο, πολλὰ δ’ ἔδωκας·
μὲν: Il. 24:694: Ἑρμείας μὲν ἔπειτ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον,
μὲν: Il. 24:719: οἳ δ’ ἐπεὶ εἰσάγαγον κλυτὰ δώματα, τὸν μὲν ἔπειτα
μὲν: Il. 24:722: οἳ μὲν ἄρ’ ἐθρήνεον, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
μὲν: Il. 24:732: καὶ μὲν ἐγὼ μετὰ τῇσι· σὺ δ’ αὖ τέκος ἢ ἐμοὶ αὐτῇ
μὲν: Il. 24:740: τὼ καί μιν λαοὶ μὲν ὀδύρονται κατὰ ἄστυ,
μέν: Il. 24:749: ἦ μέν μοι ζωός περ ἐὼν φίλος ἦσθα θεοῖσιν·
μὲν: Il. 24:751: ἄλλους μὲν γὰρ παῖδας ἐμοὺς πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
μέν: Il. 24:763: ἦ μέν μοι πόσις ἐστὶν Ἀλέξανδρος θεοειδής,
μὲν: Il. 24:784: ἐννῆμαρ μὲν τοί γε ἀγίνεον ἄσπετον ὕλην·
μὲν: Il. 24:791: πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνῳ
μὲν: Od. 1:11: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες, ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον,
μὲν: Od. 1:22: ἀλλ’ ὁ μὲν Αἰθίοπας μετεκίαθε τηλόθ’ ἐόντας,
μὲν: Od. 1:24: οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος, οἱ δ’ ἀνιόντος,
μὲν: Od. 1:66: ὃς περὶ μὲν νόον ἐστὶ βροτῶν, περὶ δ’ ἱρὰ θεοῖσιν
μὲν: Od. 1:78: ὃν χόλον· οὐ μὲν γάρ τι δυνήσεται ἀντία πάντων
μὲν: Od. 1:82: εἰ μὲν δὴ νῦν τοῦτο φίλον μακάρεσσι θεοῖσι,
μὲν: Od. 1:84: Ἑρμείαν μὲν ἔπειτα, διάκτορον Ἀργεϊφόντην,
μὲν: Od. 1:106: εὗρε δ’ ἄρα μνηστῆρας ἀγήνορας· οἱ μὲν ἔπειτα
μὲν: Od. 1:110: οἱ μὲν ἄρ’ οἶνον ἔμισγον ἐνὶ κρητῆρσι καὶ ὕδωρ,
μὲν: Od. 1:116: μνηστήρων τῶν μὲν σκέδασιν κατὰ δώματα θείη,
μέν: Od. 1:127: ἔγχος μέν ῥ’ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρὴν
μὲν: Od. 1:144: ἐς δ’ ἦλθον μνηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα
μὲν: Od. 1:146: τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
μὲν: Od. 1:151: μνηστῆρες, τοῖσιν μὲν ἐνὶ φρεσὶν ἄλλα μεμήλει,
μὲν: Od. 1:159: τούτοισιν μὲν ταῦτα μέλει, κίθαρις καὶ ἀοιδή,
μὲν: Od. 1:166: νῦν δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε κακὸν μόρον, οὐδέ τις ἥμιν
μὲν: Od. 1:173: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.
μὲν: Od. 1:208: αἰνῶς μὲν κεφαλήν τε καὶ ὄμματα καλὰ ἔοικας
μέν: Od. 1:215: μήτηρ μέν τέ μέ φησι τοῦ ἔμμεναι, αὐτὰρ ἐγώ γε
μέν: Od. 1:222: “οὐ μέν τοι γενεήν γε θεοὶ νώνυμνον ὀπίσσω
μέν: Od. 1:232: μέλλεν μέν ποτε οἶκος ὅδ’ ἀφνειὸς καὶ ἀμύμων
μὲν: Od. 1:235: οἳ κεῖνον μὲν ἄϊστον ἐποίησαν περὶ πάντων
μὲν: Od. 1:239: τῶ κέν οἱ τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοί,
μὲν: Od. 1:262: ἰοὺς χρίεσθαι χαλκήρεας· ἀλλ’ ὁ μὲν οὔ οἱ
μὲν: Od. 1:267: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
μὲν: Od. 1:274: μνηστῆρας μὲν ἐπὶ σφέτερα σκίδνασθαι ἄνωχθι,
μὲν: Od. 1:284: πρῶτα μὲν ἐς Πύλον ἐλθὲ καὶ εἴρεο Νέστορα δῖον,
μέν: Od. 1:287: εἰ μέν κεν πατρὸς βίοτον καὶ νόστον ἀκούσῃς,
μὲν: Od. 1:307: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ταῦτα φίλα φρονέων ἀγορεύεις,
μὲν: Od. 1:319: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
μὲν: Od. 1:360: ἡ μὲν θαμβήσασα πάλιν οἶκόνδε βεβήκει·
μὲν: Od. 1:369: νῦν μὲν δαινύμενοι τερπώμεθα, μηδὲ βοητὺς
μὲν: Od. 1:392: οὐ μὲν γάρ τι κακὸν βασιλευέμεν· αἶψά τέ οἱ δῶ
μὲν: Od. 1:411: γνώμεναι· οὐ μὲν γάρ τι κακῷ εἰς ὦπα ἐῴκει.”
μὲν: Od. 1:438: καὶ τὸν μὲν γραίης πυκιμηδέος ἔμβαλε χερσίν.
μὲν: Od. 1:439: ἡ μὲν τὸν πτύξασα καὶ ἀσκήσασα χιτῶνα,
μὲν: Od. 2:8: οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα.
μὲν: Od. 2:21: τρεῖς δέ οἱ ἄλλοι ἔσαν, καὶ ὁ μὲν μνηστῆρσιν ὁμίλει,
μὲν: Od. 2:46: δοιά· τὸ μὲν πατέρ’ ἐσθλὸν ἀπώλεσα, ὅς ποτ’ ἐν ὑμῖν
μὲν: Od. 2:52: οἳ πατρὸς μὲν ἐς οἶκον ἀπεῤῥίγασι νέεσθαι
μὲν: Od. 2:82: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀκὴν ἔσαν, οὐδέ τις ἔτλη
μέν: Od. 2:91: πάντας μέν ῥ’ ἔλπει, καὶ ὑπίσχεται ἀνδρὶ ἑκάστῳ,
μὲν: Od. 2:104: ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστόν,
μὲν: Od. 2:106: ὣς τρίετες μὲν ἔληθε δόλῳ καὶ ἔπειθεν Ἀχαιούς·
μὲν: Od. 2:110: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης·
μὲν: Od. 2:122: ᾔδη· ἀτὰρ μὲν τοῦτό γ’ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε. -
μὲν: Od. 2:125: ἐν στήθεσσι τιθεῖσι θεοί· μέγα μὲν κλέος αὐτῇ
μὲν: Od. 2:138: ὑμέτερος δ’ εἰ μὲν θυμὸς νεμεσίζεται αὐτῶν,
μέν: Od. 2:148: τὼ δ’ ἕως μέν ῥ’ ἐπέτοντο μετὰ πνοιῇσ’ ἀνέμοιο,
μέν: Od. 2:190: αὐτῷ μέν οἱ πρῶτον ἀνιηρέστερον ἔσται,
μὲν: Od. 2:210: ταῦτα μὲν οὐχ ὑμέας ἔτι λίσσομαι οὐδ’ ἀγορεύω·
μέν: Od. 2:218: εἰ μέν κεν πατρὸς βίοτον καὶ νόστον ἀκούσω,
μὲν: Od. 2:252: ἀλλ’ ἄγε, λαοὶ μὲν σκίδνασθ’ ἐπὶ ἔργα ἕκαστος,
μὲν: Od. 2:258: οἱ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὰ πρὸς δώμαθ’ ἕκαστος,
μὲν: Od. 2:281: τῶ νῦν μνηστήρων μὲν ἔα βουλήν τε νόον τε
μὲν: Od. 2:288: ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς δώματ’ ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει,
μέν: Od. 2:294: τάων μέν τοι ἐγὼν ἐπιόψομαι ἥ τις ἀρίστη,
μέν: Od. 2:318: εἶμι μέν, οὐδ’ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται ἣν ἀγορεύω,
μέν: Od. 2:402: “Τηλέμαχ’, ἤδη μέν τοι ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι
μέν: Od. 2:434: παννυχίη μέν ῥ’ ἥ γε καὶ ἠῶ πεῖρε κέλευθον.
μέν: Od. 3:14: “Τηλέμαχ’, οὐ μέν σε χρὴ ἔτ’ αἰδοῦς οὐδ’ ἠβαιόν·
μὲν: Od. 3:26: “Τηλέμαχ’, ἄλλα μὲν αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶ σῇσι νοήσεις,
μὲν: Od. 3:57: Νέστορι μὲν πρώτιστα καὶ υἱάσι κῦδος ὄπαζε,
μὲν: Od. 3:86: ἄλλους μὲν γὰρ πάντας, ὅσοι Τρωσὶν πολέμιζον,
μὲν: Od. 3:109: ἔνθα μὲν Αἴας κεῖται ἀρήϊος, ἔνθα δ’ Ἀχιλλεύς,
μὲν: Od. 3:112: Ἀντίλοχος, περὶ μὲν θείειν ταχὺς ἠδὲ μαχητής·
μὲν: Od. 3:126: ἔνθ’ ἦ τοι εἷος μὲν ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
μὲν: Od. 3:148: ὣς τὼ μὲν χαλεποῖσιν ἀμειβομένω ἐπέεσσιν
μὲν: Od. 3:151: νύκτα μὲν ἀέσαμεν χαλεπὰ φρεσὶν ὁρμαίνοντες
μὲν: Od. 3:153: ἠῶθεν δ’ οἱ μὲν νέας ἕλκομεν εἰς ἅλα δῖαν
μὲν: Od. 3:162: οἱ μὲν ἀποστρέψαντες ἔβαν νέας ἀμφιελίσσας
μὲν: Od. 3:188: εὖ μὲν Μυρμιδόνας φάσ’ ἐλθέμεν ἐγχεσιμώρους,
μὲν: Od. 3:195: ἀλλ’ ἦ τοι κεῖνος μὲν ἐπισμυγερῶς ἀπέτεισεν.
μὲν: Od. 3:203: καὶ λίην κεῖνος μὲν ἐτείσατο, καί οἱ Ἀχαιοὶ
μὲν: Od. 3:236: ἀλλ’ ἦ τοι θάνατον μὲν ὁμοίϊον οὐδὲ θεοί περ
μὲν: Od. 3:255: ἦ τοι μὲν τόδε καὐτὸς ὀΐεαι, ὥς κεν ἐτύχθη,
μὲν: Od. 3:262: ἡμεῖς μὲν γὰρ κεῖθι πολέας τελέοντες ἀέθλους
μὲν: Od. 3:265: ἡ δ’ ἦ τοι τὸ πρὶν μὲν ἀναίνετο ἔργον ἀεικές,
μὲν: Od. 3:270: δὴ τότε τὸν μὲν ἀοιδὸν ἄγων ἐς νῆσον ἐρήμην
μὲν: Od. 3:276: ἡμεῖς μὲν γὰρ ἅμα πλέομεν Τροίηθεν ἰόντες,
μὲν: Od. 3:284: ὣς ὁ μὲν ἔνθα κατέσχετ’, ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο,
μὲν: Od. 3:291: ἔνθα διατμήξας τὰς μὲν Κρήτῃ ἐπέλασσεν,
μὲν: Od. 3:297: αἱ μὲν ἄρ’ ἔνθ’ ἦλθον, σπουδῇ δ’ ἤλυξαν ὄλεθρον
μὲν: Od. 3:301: ὣς ὁ μὲν ἔνθα πολὺν βίοτον καὶ χρυσὸν ἀγείρων
μὲν: Od. 3:317: ἀλλ’ ἐς μὲν Μενέλαον ἐγὼ κέλομαι καὶ ἄνωγα
μὲν: Od. 3:332: ἀλλ’ ἄγε τάμνετε μὲν γλώσσας, κεράασθε δὲ οἶνον,
μὲν: Od. 3:338: τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
μὲν: Od. 3:351: αὐτὰρ ἐμοὶ πάρα μὲν χλαῖναι καὶ ῥήγεα καλά.
μὲν: Od. 3:359: ἀλλ’ οὗτος μὲν νῦν σοι ἅμ’ ἕψεται, ὄφρα κεν εὕδῃ
μὲν: Od. 3:377: οὐ μὲν γάρ τις ὅδ’ ἄλλος Ὀλύμπια δώματ’ ἐχόντων,
μὲν: Od. 3:396: οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος,
μὲν: Od. 3:408: λευκοί, ἀποστίλβοντες ἀλείφατος· οἷσ’ ἔπι μὲν πρὶν
μὲν: Od. 3:410: ἀλλ’ ὁ μὲν ἤδη κηρὶ δαμεὶς Ἄϊδόσδε βεβήκει,
μὲν: Od. 3:421: ἀλλ’ ἄγ’ ὁ μὲν πεδίονδ’ ἐπὶ βοῦν ἴτω, ὄφρα τάχιστα
μὲν: Od. 3:430: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐποίπνυον· ἦλθε μὲν ἂρ βοῦς
μὲν: Od. 3:453: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀνελόντες ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
μὲν: Od. 3:477: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
μὲν: Od. 4:5: τὴν μὲν Ἀχιλλῆος ῥηξήνορος υἱέϊ πέμπεν·
μὲν: Od. 4:15: ὣς οἱ μὲν δαίνυντο καθ’ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα
μὲν: Od. 4:31: “οὐ μὲν νήπιος ἦσθα, Βοηθοΐδη Ἐτεωνεῦ,
μὲν: Od. 4:32: τὸ πρίν· ἀτὰρ μὲν νῦν γε πάϊς ὣς νήπια βάζεις.
μὲν: Od. 4:33: ἦ μὲν δὴ νῶϊ ξεινήϊα πολλὰ φαγόντες
μὲν: Od. 4:39: οἱ δ’ ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας·
μὲν: Od. 4:40: καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν ἐφ’ ἱππείῃσι κάπῃσι,
μὲν: Od. 4:87: ἔνθα μὲν οὔτε ἄναξ ἐπιδευὴς οὔτε τι ποιμὴν
μὲν: Od. 4:100: ἀλλ’ ἔμπης, πάντας μὲν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων,
μέν: Od. 4:102: ἄλλοτε μέν τε γόῳ φρένα τέρπομαι, ἄλλοτε δ’ αὖτε
μέν: Od. 4:157: κείνου μέν τοι ὅδ’ υἱὸς ἐτήτυμον, ὡς ἀγορεύεις·
μὲν: Od. 4:166: ὡς νῦν Τηλεμάχῳ ὁ μὲν οἴχεται, οὐδέ οἱ ἄλλοι
μέν: Od. 4:181: ἀλλὰ τὰ μέν που μέλλεν ἀγάσσασθαι θεὸς αὐτός,
μὲν: Od. 4:184: κλαῖε μὲν Ἀργείη Ἑλένη, Διὸς ἐκγεγαυῖα,
μέν: Od. 4:190: “Ἀτρεΐδη, περὶ μέν σε βροτῶν πεπνυμένον εἶναι
μὲν: Od. 4:195: ἔσσεται ἠριγένεια· νεμεσσῶμαί γε μὲν οὐδὲν
μὲν: Od. 4:202: Ἀντίλοχον, περὶ μὲν θείειν ταχὺν ἠδὲ μαχητήν.”
μὲν: Od. 4:210: αὐτὸν μὲν λιπαρῶς γηρασκέμεν ἐν μεγάροισιν,
μὲν: Od. 4:212: ἡμεῖς δὲ κλαυθμὸν μὲν ἐάσομεν, ὃς πρὶν ἐτύχθη,
μὲν: Od. 4:230: φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ λυγρά,
μὲν: Od. 4:240: πάντα μὲν οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
μὲν: Od. 4:267: ἤδη μὲν πολέων ἐδάην βουλήν τε νόον τε
μὲν: Od. 4:282: νῶϊ μὲν ἀμφοτέρω μενεήναμεν ὁρμηθέντες
μὲν: Od. 4:285: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀκὴν ἔσαν υἷες Ἀχαιῶν,
μὲν: Od. 4:302: οἱ μὲν ἄρ’ ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόθι κοιμήσαντο,
μέν: Od. 4:349: ἀλλὰ τὰ μέν μοι ἔειπε γέρων ἅλιος νημερτής,
μέν: Od. 4:376: ἐκ μέν τοι ἐρέω, ἥ τις σύ πέρ ἐσσι θεάων,
μέν: Od. 4:411: φώκας μέν τοι πρῶτον ἀριθμήσει καὶ ἔπεισιν·
μὲν: Od. 4:414: τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτα κατευνηθέντα ἴδησθε,
μὲν: Od. 4:448: φῶκαι δ’ ἐξ ἁλὸς ἦλθον ἀολλέες. αἱ μὲν ἔπειτα
μὲν: Od. 4:485: ταῦτα μὲν οὕτω δὴ τελέω, γέρον, ὡς σὺ κελεύεις.
μὲν: Od. 4:495: πολλοὶ μὲν γὰρ τῶν γε δάμεν, πολλοὶ δὲ λίποντο·
μὲν: Od. 4:499: Αἴας μὲν μετὰ νηυσὶ δάμη δολιχηρέτμοισι·
μὲν: Od. 4:508: καὶ τὸ μὲν αὐτόθι μεῖνε, τὸ δὲ τρύφος ἔμπεσε πόντῳ,
μὲν: Od. 4:511: [ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἀπόλωλεν, ἐπεὶ πίεν ἁλμυρὸν ὕδωρ.]
μὲν: Od. 4:521: ἦ τοι ὁ μὲν χαίρων ἐπεβήσετο πατρίδος αἴης,
μὲν: Od. 4:551: τούτους μὲν δὴ οἶδα· σὺ δὲ τρίτον ἄνδρ’ ὀνόμαζε,
μὲν: Od. 4:577: νῆας μὲν πάμπρωτον ἐρύσσαμεν εἰς ἅλα δῖαν,
μὲν: Od. 4:603: εὐρέος, ᾧ ἔνι μὲν λωτὸς πολύς, ἐν δὲ κύπειρον
μὲν: Od. 4:620: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
μὲν: Od. 4:622: οἱ δ’ ἦγον μὲν μῆλα, φέρον δ’ εὐήνορα οἶνον·
μὲν: Od. 4:624: ὣς οἱ μὲν περὶ δεῖπνον ἐνὶ μεγάροισι πένοντο,
μὲν: Od. 4:694: ἀλλ’ ὁ μὲν ὑμέτερος θυμὸς καὶ ἀεικέα ἔργα
μὲν: Od. 4:724: ἣ πρὶν μὲν πόσιν ἐσθλὸν ἀπώλεσα θυμολέοντα,
μὲν: Od. 4:743: “νύμφα φίλη, σὺ μὲν ἄρ με κατάκτανε νηλέϊ χαλκῷ,
μὲν: Od. 4:774: “δαιμόνιοι, μύθους μὲν ὑπερφιάλους ἀλέασθε
μὲν: Od. 4:780: νῆα μὲν οὖν πάμπρωτον ἁλὸς βένθοσδε ἔρυσσαν,
μέν: Od. 4:805: οὐ μέν σ’ οὐδὲ ἐῶσι θεοὶ ῥεῖα ζώοντες
μὲν: Od. 4:807: σὸς πάϊς· οὐ μὲν γάρ τι θεοῖσ’ ἀλιτήμενός ἐστι.”
μὲν: Od. 4:814: ἣ πρὶν μὲν πόσιν ἐσθλὸν ἀπώλεσα θυμολέοντα,
μὲν: Od. 4:831: “εἰ μὲν δὴ θεός ἐσσι, θεοῖό τε ἔκλυες αὐδήν,
μέν: Od. 4:836: “οὐ μέν τοι κεῖνόν γε διηνεκέως ἀγορεύσω,
μὲν: Od. 5:13: ἀλλ’ ὁ μὲν ἐν νήσῳ κεῖται κρατέρ’ ἄλγεα πάσχων,
μὲν: Od. 5:23: οὐ γὰρ δὴ τοῦτον μὲν ἐβούλευσας νόον αὐτή,
μὲν: Od. 5:59: πῦρ μὲν ἐπ’ ἐσχαρόφιν μέγα καίετο, τηλόσε δ’ ὀδμὴ
μὲν: Od. 5:88: αἰδοῖός τε φίλος τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
μὲν: Od. 5:110: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι,
μὲν: Od. 5:121: ὣς μὲν ὅτ’ Ὠρίων’ ἕλετο ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
μὲν: Od. 5:130: τὸν μὲν ἐγὼν ἐσάωσα περὶ τρόπιος βεβαῶτα
μὲν: Od. 5:133: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι,
μὲν: Od. 5:135: τὸν μὲν ἐγὼ φίλεόν τε καὶ ἔτρεφον ἠδὲ ἔφασκον
μὲν: Od. 5:154: ἀλλ’ ἦ τοι νύκτας μὲν ἰαύεσκεν καὶ ἀνάγκῃ
μὲν: Od. 5:188: ἀλλὰ τὰ μὲν νοέω καὶ φράσσομαι, ἅσσ’ ἂν ἐμοί περ
μὲν: Od. 5:195: καί ῥ’ ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη
μὲν: Od. 5:206: εἴ γε μὲν εἰδείης σῇσι φρεσίν, ὅσσα τοι αἶσα
μέν: Od. 5:211: οὐ μέν θην κείνης γε χερείων εὔχομαι εἶναι,
μὲν: Od. 5:218: ἡ μὲν γὰρ βροτός ἐστι, σὺ δ’ ἀθάνατος καὶ ἀγήρως.
μὲν: Od. 5:229: αὐτίχ’ ὁ μὲν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε ἕννυτ’ Ὀδυσσεύς,
μέν: Od. 5:234: δῶκε μέν οἱ πέλεκυν μέγαν, ἄρμενον ἐν παλάμῃσι,
μὲν: Od. 5:242: ἡ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Καλυψώ, δῖα θεάων,
μὲν: Od. 5:278: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέεν ἤματα ποντοπορεύων,
μέν: Od. 5:290: ἀλλ’ ἔτι μέν μίν φημι ἅδην ἐλάαν κακότητος.”
μέν: Od. 5:331: ἄλλοτε μέν τε νότος βορέῃ προβάλεσκε φέρεσθαι,
μὲν: Od. 5:334: Λευκοθέη, ἣ πρὶν μὲν ἔην βροτὸς αὐδήεσσα,
μὲν: Od. 5:341: οὐ μὲν δή σε καταφθείσει, μάλα περ μενεαίνων.
μέν: Od. 5:361: ὄφρ’ ἂν μέν κεν δούρατ’ ἐν ἁρμονίῃσιν ἀρήρῃ,
μέν: Od. 5:364: νήξομ’, ἐπεὶ οὐ μέν τι πάρα προνοῆσαι ἄμεινον.”
μὲν: Od. 5:369: καρφαλέων, τὰ μὲν ἄρ τε διεσκέδασ’ ἄλλυδις ἄλλῃ,
μὲν: Od. 5:391: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη
μὲν: Od. 5:411: ἔκτοσθεν μὲν γὰρ πάγοι ὀξέες, ἀμφὶ δὲ κῦμα
μὲν: Od. 5:430: καὶ τὸ μὲν ὣς ὑπάλυξε, παλιῤῥόθιον δέ μιν αὖτις
μέν: Od. 5:447: αἰδοῖος μέν τ’ ἐστὶ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
μὲν: Od. 5:460: καὶ τὸ μὲν ἐς ποταμὸν ἁλιμυρήεντα μεθῆκεν,
μέν: Od. 5:466: εἰ μέν κ’ ἐν ποταμῷ δυσκηδέα νύκτα φυλάσσω,
μὲν: Od. 5:477: ἐξ ὁμόθεν πεφυῶτας· ὁ μὲν φυλίης, ὁ δ’ ἐλαίης.
μὲν: Od. 5:478: τοὺς μὲν ἄρ’ οὔτ’ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων,
μὲν: Od. 5:486: τὴν μὲν ἰδὼν γήθησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
μὲν: Od. 6:1: Ὣς ὁ μὲν ἔνθα καθεῦδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
μέν: Od. 6:4: οἳ πρὶν μέν ποτ’ ἔναιον ἐν εὐρυχόρῳ Ὑπερείῃ,
μὲν: Od. 6:11: ἀλλ’ ὁ μὲν ἤδη κηρὶ δαμεὶς Ἄϊδόσδε βεβήκει,
μὲν: Od. 6:13: τοῦ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
μὲν: Od. 6:23: ἥ οἱ ὁμηλικίη μὲν ἔην, κεχάριστο δὲ θυμῷ.
μέν: Od. 6:26: εἵματα μέν τοι κεῖται ἀκηδέα σιγαλόεντα,
μὲν: Od. 6:27: σοὶ δὲ γάμος σχεδόν ἐστιν, ἵνα χρὴ καλὰ μὲν αὐτὴν
μὲν: Od. 6:41: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
μὲν: Od. 6:52: ἡ μὲν ἐπ’ ἐσχάρῃ ἧστο σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν,
μὲν: Od. 6:72: οἱ μὲν ἄρ’ ἐκτὸς ἄμαξαν ἐΰτροχον ἡμιονείην
μὲν: Od. 6:75: καὶ τὴν μὲν κατέθηκεν ἐϋξέστῳ ἐπ’ ἀπήνῃ·
μὲν: Od. 6:88: ἔνθ’ αἵ γ’ ἡμιόνους μὲν ὑπεκπροέλυσαν ἀπήνης.
μὲν: Od. 6:89: καὶ τὰς μὲν σεῦαν ποταμὸν πάρα δινήεντα
μὲν: Od. 6:116: ἀμφιπόλου μὲν ἅμαρτε, βαθείῃ δ’ ἔμβαλε δίνῃ.
μέν: Od. 6:150: εἰ μέν τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
μὲν: Od. 6:154: τρὶς μάκαρες μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ,
μὲν: Od. 6:182: ἐσθλήν· οὐ μὲν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον καὶ ἄρειον,
μὲν: Od. 6:195: Φαίηκες μὲν τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν,
μὲν: Od. 6:229: τὸν μὲν Ἀθηναίη θῆκεν, Διὸς ἐκγεγαυῖα,
μὲν: Od. 6:242: πρόσθεν μὲν γὰρ δή μοι ἀεικέλιος δέατ’ εἶναι,
μὲν: Od. 6:247: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
μέν: Od. 6:259: ὄφρ’ ἂν μέν κ’ ἀγροὺς ἴομεν καὶ ἔργ’ ἀνθρώπων,
μὲν: Od. 6:301: νήπιος· οὐ μὲν γάρ τι ἐοικότα τοῖσι τέτυκται
μὲν: Od. 6:318: αἱ δ’ εὖ μὲν τρώχων, εὖ δ’ ἐπλίσσοντο πόδεσσιν·
μὲν: Od. 7:1: Ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἠρᾶτο πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
μὲν: Od. 7:53: δέσποιναν μὲν πρῶτα κιχήσεαι ἐν μεγάροισιν·
μὲν: Od. 7:56: Ναυσίθοον μὲν πρῶτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων
μὲν: Od. 7:60: ἀλλ’ ὁ μὲν ὤλεσε λαὸν ἀτάσθαλον, ὤλετο δ’ αὐτός·
μὲν: Od. 7:64: τὸν μὲν ἄκουρον ἐόντα βάλ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
μὲν: Od. 7:73: οὐ μὲν γάρ τι νόου γε καὶ αὐτὴ δεύεται ἐσθλοῦ,
μὲν: Od. 7:86: χάλκεοι μὲν γὰρ τοῖχοι ἐληλέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα,
μὲν: Od. 7:104: αἱ μὲν ἀλετρεύουσι μύλῃσ’ ἔπι μήλοπα καρπόν,
μὲν: Od. 7:119: ζεφυρίη πνείουσα τὰ μὲν φύει, ἄλλα δὲ πέσσει.
μέν: Od. 7:123: τῆς ἕτερον μέν θ’ εἱλόπεδον λευρῷ ἐνὶ χώρῳ
μέν: Od. 7:129: ἐν δὲ δύω κρῆναι ἡ μέν τ’ ἀνὰ κῆπον ἅπαντα
μέν: Od. 7:159: “Ἀλκίνο’, οὐ μέν τοι τόδε κάλλιον οὐδὲ ἔοικε
μὲν: Od. 7:160: ξεῖνον μὲν χαμαὶ ἧσθαι ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν κονίῃσιν·
μὲν: Od. 7:162: ἀλλ’ ἄγε δὴ ξεῖνον μὲν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου
μὲν: Od. 7:188: νῦν μὲν δαισάμενοι κατακείετε οἴκαδ’ ἰόντες,
μὲν: Od. 7:215: ἀλλ’ ἐμὲ μὲν δορπῆσαι ἐάσατε κηδόμενόν περ·
μὲν: Od. 7:219: ὡς καὶ ἐγὼ πένθος μὲν ἔχω φρεσίν, ἡ δὲ μάλ’ αἰεὶ
μὲν: Od. 7:229: οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος,
μέν: Od. 7:237: “ξεῖνε, τὸ μέν σε πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή·
μὲν: Od. 7:245: ἔνθα μὲν Ἄτλαντος θυγάτηρ, δολόεσσα Καλυψώ,
μὲν: Od. 7:251: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι,
μὲν: Od. 7:259: ἔνθα μὲν ἑπτάετες μένον ἔμπεδον, εἵματα δ’ αἰεὶ
μὲν: Od. 7:267: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέον ἤματα ποντοπορεύων,
μὲν: Od. 7:275: τὴν μὲν ἔπειτα θύελλα διεσκέδασ’· αὐτὰρ ἐγώ γε
μὲν: Od. 7:287: ἔνθα μὲν ἐν φύλλοισι, φίλον τετιημένος ἦτορ,
μὲν: Od. 7:299: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν τοῦτό γ’ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε
μὲν: Od. 7:304: ἡ μὲν γάρ μ’ ἐκέλευε σὺν ἀμφιπόλοισιν ἕπεσθαι,
μὲν: Od. 7:318: αὔριον ἔς· τῆμος δὲ σὺ μὲν δεδμημένος ὕπνῳ
μὲν: Od. 7:325: καὶ μὲν οἱ ἔνθ’ ἦλθον καὶ ἄτερ καμάτοιο τέλεσσαν
μέν: Od. 7:332: Ἀλκίνοος· τοῦ μέν κεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν
μὲν: Od. 7:334: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
μὲν: Od. 7:344: ὣς ὁ μὲν ἔνθα καθεῦδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
μὲν: Od. 8:40: κούροισιν μὲν ταῦτ’ ἐπιτέλλομαι· αὐτὰρ οἱ ἄλλοι
μὲν: Od. 8:51: νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἁλὸς βένθοσδε ἔρυσσαν,
μὲν: Od. 8:64: ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσε, δίδου δ’ ἡδεῖαν ἀοιδήν.
μὲν: Od. 8:93: ἔνθ’ ἄλλους μὲν πάντας ἐλάνθανε δάκρυα λείβων,
μὲν: Od. 8:98: ἤδη μὲν δαιτὸς κεκορήμεθα θυμὸν ἐΐσης
μὲν: Od. 8:111: ὦρτο μὲν Ἀκρόνεώς τε καὶ Ὠκύαλος καὶ Ἐλατρεὺς
μὲν: Od. 8:120: οἱ δ’ ἦ τοι πρῶτον μὲν ἐπειρήσαντο πόδεσσι·
μὲν: Od. 8:134: οἶδέ τε καὶ δεδάηκε· φυήν γε μὲν οὐ κακός ἐστι,
μὲν: Od. 8:147: οὐ μὲν γὰρ μεῖζον κλέος ἀνέρος, ὄφρα κεν ᾖσιν,
μὲν: Od. 8:155: ὃς πρὶν μὲν μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα,
μὲν: Od. 8:169: ἄλλος μὲν γὰρ εἶδος ἀκιδνότερος πέλει ἀνήρ,
μὲν: Od. 8:174: ἄλλος δ’ αὖ εἶδος μὲν ἀλίγκιος ἀθανάτοισιν,
μὲν: Od. 8:176: ὡς καὶ σοὶ εἶδος μὲν ἀριπρεπές, οὐδέ κεν ἄλλως
μὲν: Od. 8:215: εὖ μὲν τόξον οἶδα ἐΰξοον ἀμφαφάασθαι·
μὲν: Od. 8:310: οὕνεχ’ ὁ μὲν καλός τε καὶ ἀρτίπος, αὐτὰρ ἐγώ γε
μέν: Od. 8:315: οὐ μέν σφεας ἔτ’ ἔολπα μίνυνθά γε κειέμεν οὕτω,
μὲν: Od. 8:333: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
μὲν: Od. 8:340: δεσμοὶ μὲν τρὶς τόσσοι ἀπείρονες ἀμφὶς ἔχοιεν,
μὲν: Od. 8:361: αὐτίκ’ ἀναΐξαντε ὁ μὲν Θρῄκηνδε βεβήκει,
μὲν: Od. 8:437: γάστρην μὲν τρίποδος πῦρ ἄμφεπε, θέρμετο δ’ ὕδωρ·
μὲν: Od. 8:500: ἔνθεν ἑλών, ὡς οἱ μὲν ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν
μὲν: Od. 8:505: ὣς ὁ μὲν ἑστήκει, τοὶ δ’ ἄκριτα πόλλ’ ἀγόρευον
μὲν: Od. 8:526: ἡ μὲν τὸν θνῄσκοντα καὶ ἀσπαίροντα ἰδοῦσα
μὲν: Od. 8:532: ἔνθ’ ἄλλους μὲν πάντας ἐλάνθανε δάκρυα λείβων,
μὲν: Od. 8:542: ἀλλ’ ἄγ’ ὁ μὲν σχεθέτω, ἵν’ ὁμῶς τερπώμεθα πάντες,
μὲν: Od. 8:552: οὐ μὲν γάρ τις πάμπαν ἀνώνυμός ἐστ’ ἀνθρώπων,
μὲν: Od. 8:553: οὐ κακὸς οὐδὲ μὲν ἐσθλός, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται,
μὲν: Od. 8:579: τὸν δὲ θεοὶ μὲν τεῦξαν, ἐπεκλώσαντο δ’ ὄλεθρον
μέν: Od. 8:585: ἐσθλός; ἐπεὶ οὐ μέν τι κασιγνήτοιο χερείων
μὲν: Od. 9:3: ἦ τοι μὲν τόδε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ
μὲν: Od. 9:6: ἢ ὅτ’ ἐϋφροσύνη μὲν ἔχῃ κάτα δῆμον ἅπαντα,
μέν: Od. 9:29: ἦ μέν μ’ αὐτόθ’ ἔρυκε Καλυψώ, δῖα θεάων,
μὲν: Od. 9:43: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ διερῷ ποδὶ φευγέμεν ἡμέας
μὲν: Od. 9:45: ἔνθα δὲ πολλὸν μὲν μέθυ πίνετο, πολλὰ δὲ μῆλα
μὲν: Od. 9:49: ἤπειρον ναίοντες, ἐπιστάμενοι μὲν ἀφ’ ἵππων
μὲν: Od. 9:56: ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
μὲν: Od. 9:70: αἱ μὲν ἔπειτ’ ἐφέροντ’ ἐπικάρσιαι, ἱστία δέ σφιν
μὲν: Od. 9:72: καὶ τὰ μὲν ἐς νῆας κάθεμεν, δείσαντες ὄλεθρον,
μὲν: Od. 9:98: τοὺς μὲν ἐγὼν ἐπὶ νῆας ἄγον κλαίοντας ἀνάγκῃ,
μὲν: Od. 9:119: ἄγριαι· οὐ μὲν γὰρ πάτος ἀνθρώπων ἀπερύκει,
μὲν: Od. 9:131: οὐ μὲν γάρ τι κακή γε, φέροι δέ κεν ὥρια πάντα·
μὲν: Od. 9:132: ἐν μὲν γὰρ λειμῶνες ἁλὸς πολιοῖο παρ’ ὄχθας
μέν: Od. 9:159: νῆες μέν μοι ἕποντο δυώδεκα, ἐς δὲ ἑκάστην
μὲν: Od. 9:161: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
μὲν: Od. 9:172: “ἄλλοι μὲν νῦν μίμνετ’, ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι·
μέν: Od. 9:202: χρυσοῦ μέν μοι δῶκ’ εὐεργέος ἑπτὰ τάλαντα,
μὲν: Od. 9:219: ταρσοὶ μὲν τυρῶν βρῖθον στείνοντο δὲ σηκοὶ
μὲν: Od. 9:221: ἔρχατο, χωρὶς μὲν πρόγονοι, χωρὶς δὲ μέτασσαι,
μὲν: Od. 9:224: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν πρώτισθ’ ἕταροι λίσσοντ’ ἐπέεσσι
μὲν: Od. 9:246: αὐτίκα δ’ ἥμισυ μὲν θρέψας λευκοῖο γάλακτος
μέν: Od. 9:283: “νέα μέν μοι κατέαξε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
μὲν: Od. 9:299: τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα κατὰ μεγαλήτορα θυμὸν
μὲν: Od. 9:306: ὣς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
μὲν: Od. 9:320: χλωρὸν ἐλαΐνεον· τὸ μὲν ἔκταμεν, ὄφρα φοροίη
μὲν: Od. 9:321: αὐανθέν. τὸ μὲν ἄμμες ἐΐσκομεν εἰσορόωντες
μὲν: Od. 9:325: τοῦ μὲν ὅσον τ’ ὄργυιαν ἐγὼν ἀπέκοψα παραστὰς
μὲν: Od. 9:329: καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκα κατακρύψας ὑπὸ κόπρῳ,
μὲν: Od. 9:361: τρὶς μὲν ἔδωκα φέρων, τρὶς δ’ ἔκπιεν ἀφραδίῃσιν.
μὲν: Od. 9:382: οἱ μὲν μοχλὸν ἑλόντες ἐλάϊνον, ὀξὺν ἐπ’ ἄκρῳ,
μὲν: Od. 9:398: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἔῤῥιψεν ἀπὸ ἕο χερσὶν ἀλύων,
μὲν: Od. 9:410: “εἰ μὲν δὴ μή τίς σε βιάζεται οἶον ἐόντα,
μὲν: Od. 9:416: χερσὶ ψηλαφόων, ἀπὸ μὲν λίθον εἷλε θυράων,
μὲν: Od. 9:429: σύντρεις αἰνύμενος· ὁ μὲν ἐν μέσῳ ἄνδρα φέρεσκε,
μὲν: Od. 9:436: ὣς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
μὲν: Od. 9:546: νῆα μὲν ἔνθ’ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν ἐν ψαμάθοισιν,
μὲν: Od. 9:556: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
μὲν: Od. 10:6: ἓξ μὲν θυγατέρες, ἓξ δ’ υἱέες ἡβώοντες.
μὲν: Od. 10:13: καὶ μὲν τῶν ἱκόμεσθα πόλιν καὶ δώματα καλά.
μὲν: Od. 10:16: καὶ μὲν ἐγὼ τῷ πάντα κατὰ μοῖραν κατέλεξα.
μὲν: Od. 10:28: ἐννῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ,
μὲν: Od. 10:31: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν γλυκὺς ὕπνος ἐπέλλαβε κεκμηῶτα·
μὲν: Od. 10:40: πολλὰ μὲν ἐκ Τροίης ἄγεται κειμήλια καλὰ
μὲν: Od. 10:47: ἀσκὸν μὲν λῦσαν, ἄνεμοι δ’ ἐκ πάντες ὄρουσαν,
μέν: Od. 10:65: ἦ μέν σ’ ἐνδυκέως ἀπεπέμπομεν, ὄφρα ἵκοιο
μὲν: Od. 10:80: ἑξῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ·
μὲν: Od. 10:85: τὸν μὲν βουκολέων, τὸν δ’ ἄργυφα μῆλα νομεύων·
μὲν: Od. 10:92: αἱ μὲν ἄρ’ ἔντοσθεν λιμένος κοίλοιο δέδεντο
μὲν: Od. 10:93: πλησίαι· οὐ μὲν γάρ ποτ’ ἀέξετο κῦμά γ’ ἐν αὐτῷ,
μὲν: Od. 10:98: ἔνθα μὲν οὔτε βοῶν οὔτ’ ἀνδρῶν φαίνετο ἔργα,
μὲν: Od. 10:107: ἡ μὲν ἄρ’ ἐς κρήνην κατεβήσετο καλλιρέεθρον
μὲν: Od. 10:159: ἧκεν· ὁ μὲν ποταμόνδε κατήϊεν ἐκ νομοῦ ὕλης
μὲν: Od. 10:165: εἰρυσάμην· τὸ μὲν αὖθι κατακλίνας ἐπὶ γαίῃ
μὲν: Od. 10:183: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
μὲν: Od. 10:205: τῶν μὲν ἐγὼν ἦρχον, τῶν δ’ Εὐρύλοχος θεοειδής.
μὲν: Od. 10:239: οἱ δὲ συῶν μὲν ἔχον κεφαλὰς φωνήν τε τρίχας τε
μὲν: Od. 10:241: ὣς οἱ μὲν κλαίοντες ἐέρχατο· τοῖσι δὲ Κίρκη
μὲν: Od. 10:261: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγὼ περὶ μὲν ξίφος ἀργυρόηλον
μὲν: Od. 10:271: “Εὐρύλοχ’, ἦ τοι μὲν σὺ μέν’ αὐτοῦ τῷδ’ ἐνὶ χώρῳ
μὲν: Od. 10:304: ῥίζῃ μὲν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δὲ εἴκελον ἄνθος·
μὲν: Od. 10:307: Ἑρμείας μὲν ἔπειτ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον
μὲν: Od. 10:333: ἀλλ’ ἄγε δὴ κολεῷ μὲν ἄορ θέο, νῶϊ δ’ ἔπειτα
μὲν: Od. 10:338: ἥ μοι σῦς μὲν ἔθηκας ἐνὶ μεγάροισιν ἑταίρους,
μὲν: Od. 10:352: τάων ἡ μὲν ἔβαλλε θρόνοισ’ ἔνι ῥήγεα καλὰ
μὲν: Od. 10:391: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἔστησαν ἐναντίοι, ἡ δὲ δι’ αὐτῶν
μὲν: Od. 10:393: τῶν δ’ ἐκ μὲν μελέων τρίχες ἔῤῥεον, ἃς πρὶν ἔφυσε
μὲν: Od. 10:403: νῆα μὲν ἂρ πάμπρωτον ἐρύσσατε ἤπειρόνδε,
μὲν: Od. 10:419: “σοὶ μὲν νοστήσαντι, διοτρεφές, ὣς ἐχάρημεν,
μὲν: Od. 10:423: “νῆα μὲν ἂρ πάμπρωτον ἐρύσσομεν ἤπειρόνδε,
μὲν: Od. 10:443: “διογενές, τοῦτον μὲν ἐάσομεν, εἰ σὺ κελεύεις,
μὲν: Od. 10:447: οὐδὲ μὲν Εὐρύλοχος κοίλῃ παρὰ νηῒ λέλειπτο,
μὲν: Od. 10:467: ἔνθα μὲν ἤματα πάντα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν
μὲν: Od. 10:476: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
μὲν: Od. 10:479: οἱ μὲν κοιμήσαντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
μὲν: Od. 10:511: νῆα μὲν αὐτοῦ κέλσαι ἐπ’ Ὠκεανῷ βαθυδίνῃ,
μὲν: Od. 10:513: ἔνθα μὲν εἰς Ἀχέροντα Πυριφλεγέθων τε ῥέουσι
μὲν: Od. 10:551: οὐδὲ μὲν οὐδ’ ἔνθεν περ ἀπήμονας ἦγον ἑταίρους.
μὲν: Od. 11:2: νῆα μὲν ἂρ πάμπρωτον ἐρύσσαμεν εἰς ἅλα δῖαν,
μὲν: Od. 11:20: νῆα μὲν ἔνθ’ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν, ἐκ δὲ τὰ μῆλα
μὲν: Od. 11:23: ἔνθ’ ἱερήϊα μὲν Περιμήδης Εὐρύλοχός τε
μὲν: Od. 11:55: τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ
μὲν: Od. 11:81: νῶϊ μὲν ὣς ἐπέεσσιν ἀμειβομένω στυγεροῖσιν
μὲν: Od. 11:82: ἥμεθ’, ἐγὼ μὲν ἄνευθεν ἐφ’ αἵματι φάσγανον ἴσχων,
μὲν: Od. 11:87: τὴν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ·
μέν: Od. 11:104: ἀλλ’ ἔτι μέν κε καὶ ὧς, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε,
μέν: Od. 11:110: τὰς εἰ μέν κ’ ἀσινέας ἐάᾳς νόστου τε μέδηαι,
μὲν: Od. 11:139: “Τειρεσίη, τὰ μὲν ἄρ που ἐπέκλωσαν θεοὶ αὐτοί.
μέν: Od. 11:147: ὅν τινα μέν κεν ἐᾷς νεκύων κατατεθνηώτων
μὲν: Od. 11:150: ὣς φαμένη ψυχὴ μὲν ἔβη δόμον Ἄϊδος εἴσω
μὲν: Od. 11:158: Ὠκεανὸς μὲν πρῶτα, τὸν οὔ πως ἔστι περῆσαι
μὲν: Od. 11:190: ἀλλ’ ὅ γε χεῖμα μὲν εὕδει ὅθι δμῶες ἐνὶ οἴκῳ,
μὲν: Od. 11:206: τρὶς μὲν ἐφωρμήθην, ἑλέειν τέ με θυμὸς ἀνώγει,
μέν: Od. 11:220: ἀλλὰ τὰ μέν τε πυρὸς κρατερὸν μένος αἰθομένοιο
μὲν: Od. 11:225: νῶϊ μὲν ὣς ἐπέεσσιν ἀμειβόμεθ’, αἱ δὲ γυναῖκες
μὲν: Od. 11:256: ἀμφοτέρω· Πελίης μὲν ἐν εὐρυχόρῳ Ἰαολκῷ
μὲν: Od. 11:264: πύργωσάν τ’, ἐπεὶ οὐ μὲν ἀπύργωτόν γ’ ἐδύναντο
μὲν: Od. 11:275: ἀλλ’ ὁ μὲν ἐν Θήβῃ πολυηράτῳ ἄλγεα πάσχων
μὲν: Od. 11:303: ἄλλοτε μὲν ζώουσ’ ἑτερήμεροι, ἄλλοτε δ’ αὖτε
μέν: Od. 11:324: ἦγε μέν, οὐδ’ ἀπόνητο· πάρος δέ μιν Ἄρτεμις ἔκτα
μὲν: Od. 11:348: “τοῦτο μὲν οὕτω δὴ ἔσται ἔπος, αἴ κεν ἐγώ γε
μὲν: Od. 11:363: “ὦ Ὀδυσεῦ, τὸ μὲν οὔ τί σ’ ἐΐσκομεν εἰσορόωντες
μὲν: Od. 11:367: σοὶ δ’ ἔπι μὲν μορφὴ ἐπέων, ἔνι δὲ φρένες ἐσθλαί,
μὲν: Od. 11:379: ὥρη μὲν πολέων μύθων, ὥρη δὲ καὶ ὕπνου·
μὲν: Od. 11:383: οἳ Τρώων μὲν ὑπεξέφυγον στονόεσσαν ἀϋτήν,
μὲν: Od. 11:385: αὐτὰρ ἐπεὶ ψυχὰς μὲν ἀπεσκέδασ’ ἄλλυδις ἄλλῃ
μὲν: Od. 11:395: τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ
μὲν: Od. 11:416: ἤδη μὲν πολέων φόνῳ ἀνδρῶν ἀντεβόλησας,
μὲν: Od. 11:438: ἐξ ἀρχῆς· Ἑλένης μὲν ἀπωλόμεθ’ εἵνεκα πολλοί,
μὲν: Od. 11:443: ἀλλὰ τὸ μὲν φάσθαι, τὸ δὲ καὶ κεκρυμμένον εἶναι.
μέν: Od. 11:447: ἦ μέν μιν νύμφην γε νέην κατελείπομεν ἡμεῖς
μὲν: Od. 11:465: νῶϊ μὲν ὣς ἐπέεσσιν ἀμειβομένω στυγεροῖσιν
μὲν: Od. 11:484: πρὶν μὲν γάρ σε ζωὸν ἐτίομεν ἶσα θεοῖσιν
μὲν: Od. 11:505: “ἦ τοι μὲν Πηλῆος ἀμύμονος οὔ τι πέπυσμαι,
μὲν: Od. 11:550: Αἴανθ’, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ’ ἔργα τέτυκτο
μὲν: Od. 11:552: τὸν μὲν ἐγὼν ἐπέεσσι προσηύδων μειλιχίοισιν·
μὲν: Od. 11:595: ἦ τοι ὁ μὲν σκηριπτόμενος χερσίν τε ποσίν τε
μὲν: Od. 11:620: Ζηνὸς μὲν πάϊς ἦα Κρονίονος, αὐτὰρ ὀϊζὺν
μὲν: Od. 11:625: τὸν μὲν ἐγὼν ἀνένεικα καὶ ἤγαγον ἐξ Ἀΐδαο·
μὲν: Od. 11:627: ὣς εἰπὼν ὁ μὲν αὖτις ἔβη δόμον Ἄϊδος εἴσω,
μὲν: Od. 11:640: πρῶτα μὲν εἰρεσίῃ, μετέπειτα δὲ κάλλιμος οὖρος.
μὲν: Od. 12:5: νῆα μὲν ἔνθ’ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν ἐν ψαμάθοισιν,
μὲν: Od. 12:16: ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν· οὐδ’ ἄρα Κίρκην
μὲν: Od. 12:29: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
μὲν: Od. 12:32: οἱ μὲν κοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηός,
μὲν: Od. 12:37: “ταῦτα μὲν οὕτω πάντα πεπείρανται, σὺ δ’ ἄκουσον,
μὲν: Od. 12:39: Σειρῆνας μὲν πρῶτον ἀφίξεαι, αἵ ῥά τε πάντας
μὲν: Od. 12:59: ἔνθεν μὲν γὰρ πέτραι ἐπηρεφέες, προτὶ δ’ αὐτὰς
μέν: Od. 12:62: τῇ μέν τ’ οὐδὲ ποτητὰ παρέρχεται οὐδὲ πέλειαι
μὲν: Od. 12:73: οἱ δὲ δύω σκόπελοι ὁ μὲν οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει
μὲν: Od. 12:75: κυανέη· τὸ μὲν οὔ ποτ’ ἐρωεῖ, οὐδέ ποτ’ αἴθρη
μὲν: Od. 12:86: τῆς ἦ τοι φωνὴ μὲν ὅση σκύλακος νεογιλλῆς
μέν: Od. 12:93: μέσση μέν τε κατὰ σπείους κοίλοιο δέδυκεν,
μὲν: Od. 12:105: τρὶς μὲν γάρ τ’ ἀνίησιν ἐπ’ ἤματι, τρὶς δ’ ἀναρυβδεῖ,
μὲν: Od. 12:113: εἴ πως τὴν ὀλοὴν μὲν ὑπεκπροφύγοιμι Χάρυβδιν,
μὲν: Od. 12:134: τὰς μὲν ἄρα θρέψασα τεκοῦσά τε πότνια μήτηρ
μέν: Od. 12:137: τὰς εἰ μέν κ’ ἀσινέας ἐάᾳς νόστου τε μέδηαι,
μὲν: Od. 12:143: ἡ μὲν ἔπειτ’ ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχε δῖα θεάων·
μὲν: Od. 12:156: ἀλλ’ ἐρέω μὲν ἐγών, ἵνα εἰδότες ἠὲ θάνωμεν
μὲν: Od. 12:158: Σειρήνων μὲν πρῶτον ἀνώγει θεσπεσιάων
μὲν: Od. 12:168: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη
μὲν: Od. 12:171: καὶ τὰ μὲν ἐν νηῒ γλαφυρῇ θέσαν, οἱ δ’ ἐπ’ ἐρετμὰ
μὲν: Od. 12:209: οὐ μὲν δὴ τόδε μεῖζον ἔπι κακόν, ἢ ὅτε Κύκλωψ
μὲν: Od. 12:214: ὑμεῖς μὲν κώπῃσιν ἁλὸς ῥηγμῖνα βαθεῖαν
μὲν: Od. 12:219: τούτου μὲν καπνοῦ καὶ κύματος ἐκτὸς ἔεργε
μὲν: Od. 12:226: καὶ τότε δὴ Κίρκης μὲν ἐφημοσύνης ἀλεγεινῆς
μὲν: Od. 12:234: ἡμεῖς μὲν στεινωπὸν ἀνεπλέομεν γοόωντες·
μὲν: Od. 12:244: ἡμεῖς μὲν πρὸς τὴν ἴδομεν δείσαντες ὄλεθρον·
μὲν: Od. 12:291: ἀλλ’ ἦ τοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ μελαίνῃ
μὲν: Od. 12:317: νῆα μὲν ὡρμίσαμεν, κοῖλον σπέος εἰσερύσαντες·
μὲν: Od. 12:327: οἱ δ’ εἷος μὲν σῖτον ἔχον καὶ οἶνον ἐρυθρόν,
μὲν: Od. 12:341: πάντες μὲν στυγεροὶ θάνατοι δειλοῖσι βροτοῖσι,
μὲν: Od. 12:380: χαίρεσκον μὲν ἰὼν εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα,
μὲν: Od. 12:385: “Ἠέλι’, ἦ τοι μὲν σὺ μετ’ ἀθανάτοισι φάεινε
μὲν: Od. 12:395: εἷρπον μὲν ῥινοί, κρέα δ’ ἀμφ’ ὀβελοῖσ’ ἐμεμύκει,
μὲν: Od. 12:397: ἑξῆμαρ μὲν ἔπειτα ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι
μὲν: Od. 12:400: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο λαίλαπι θύων,
μὲν: Od. 12:426: ἔνθ’ ἦ τοι ζέφυρος μὲν ἐπαύσατο λαίλαπι θύων,
μὲν: Od. 12:431: ἡ μὲν ἀνεῤῥύβδησε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ·
μὲν: Od. 13:10: εἵματα μὲν δὴ ξείνῳ ἐϋξέστῃ ἐνὶ χηλῷ
μὲν: Od. 13:17: οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος·
μὲν: Od. 13:20: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέθηχ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
μὲν: Od. 13:67: τὴν μὲν φᾶρος ἔχουσαν ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα,
μὲν: Od. 13:84: ὣς ἄρα τῆς πρύμνη μὲν ἀείρετο, κῦμα δ’ ὄπισθεν
μὲν: Od. 13:90: ὃς πρὶν μὲν μάλα πολλὰ πάθ’ ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
μὲν: Od. 13:110: αἱ μὲν πρὸς βορέαο καταιβαταὶ ἀνθρώποισιν,
μὲν: Od. 13:113: ἔνθ’ οἵ γ’ εἰσέλασαν, πρὶν εἰδότες. ἡ μὲν ἔπειτα
μὲν: Od. 13:122: καὶ τὰ μὲν οὖν παρὰ πυθμέν’ ἐλαίης ἁθρόα θῆκαν
μὲν: Od. 13:154: “ὦ πέπον, ὣς μὲν ἐμῷ θυμῷ δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
μὲν: Od. 13:180: πομπῆς μὲν παύεσθε βροτῶν, ὅτε κέν τις ἵκηται
μέν: Od. 13:185: ὣς οἱ μέν ῥ’ εὔχοντο Ποσειδάωνι ἄνακτι
μὲν: Od. 13:207: νῦν δ’ οὔτ’ ἄρ πῃ θέσθαι ἐπίσταμαι, οὐδὲ μὲν αὐτοῦ
μὲν: Od. 13:219: τῶν μὲν ἄρ’ οὔ τι πόθει· ὁ δ’ ὀδύρετο πατρίδα γαῖαν
μὲν: Od. 13:230: ἀλλὰ σάω μὲν ταῦτα, σάω δ’ ἐμέ· σοὶ γὰρ ἐγώ γε
μὲν: Od. 13:242: ἦ τοι μὲν τρηχεῖα καὶ οὐχ ἱππήλατός ἐστιν
μὲν: Od. 13:244: ἐν μὲν γάρ οἱ σῖτος ἀθέσφατος, ἐν δέ τε οἶνος
μὲν: Od. 13:246: αἰγίβοτος δ’ ἀγαθὴ καὶ βούβοτος· ἔστι μὲν ὕλη
μὲν: Od. 13:267: τὸν μὲν ἐγὼ κατιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρὶ
μὲν: Od. 13:282: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν γλυκὺς ὕπνος ἐπέλλαβε κεκμηῶτα,
μέν: Od. 13:297: κέρδε’, ἐπεὶ σὺ μέν ἐσσι βροτῶν ὄχ’ ἄριστος ἁπάντων
μὲν: Od. 13:339: αὐτὰρ ἐγὼ τὸ μὲν οὔ ποτ’ ἀπίστεον, ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ
μὲν: Od. 13:345: Φόρκυνος μὲν ὅδ’ ἐστὶ λιμήν, ἁλίοιο γέροντος,
μὲν: Od. 13:363: ἀλλὰ χρήματα μὲν μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο
μὲν: Od. 13:370: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέθηκε, λίθον δ’ ἐπέθηκε θύρῃσι
μέν: Od. 13:380: πάντας μέν ῥ’ ἔλπει καὶ ὑπίσχεται ἀνδρὶ ἑκάστῳ,
μὲν: Od. 13:398: κάρψω μὲν χρόα καλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
μέν: Od. 13:425: ἦ μέν μιν λοχόωσι νέοι σὺν νηῒ μελαίνῃ,
μέν: Od. 13:430: κάρψε μέν οἱ χρόα καλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
μὲν: Od. 13:439: τώ γ’ ὣς βουλεύσαντε διέτμαγεν· ἡ μὲν ἔπειτα
μὲν: Od. 14:30: οἱ μὲν κεκλήγοντες ἐπέδραμον· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
μὲν: Od. 14:35: τοὺς μὲν ὁμοκλήσας σεῦεν κύνας ἄλλυδις ἄλλον
μὲν: Od. 14:83: οὐ μὲν σχέτλια ἔργα θεοὶ μάκαρες φιλέουσιν,
μὲν: Od. 14:85: καὶ μὲν δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι, οἵ τ’ ἐπὶ γαίης
μὲν: Od. 14:88: καὶ μὲν τοῖσ’ ὄπιδος κρατερὸν δέος ἐν φρεσὶ πίπτει·
μὲν: Od. 14:137: ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἀπόλωλε, φίλοισι δὲ κήδε’ ὀπίσσω
μὲν: Od. 14:145: τὸν μὲν ἐγών, ὦ ξεῖνε, καὶ οὐ παρεόντ’ ὀνομάζειν
μέν: Od. 14:160: ἦ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται ὡς ἀγορεύω.
μὲν: Od. 14:162: τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός, τοῦ δ’ ἱσταμένοιο,
μὲν: Od. 14:171: ἀλλ’ ἦ τοι ὅρκον μὲν ἐάσομεν, αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
μὲν: Od. 14:183: ἀλλ’ ἦ τοι κεῖνον μὲν ἐάσομεν, ἤ κεν ἁλώῃ
μὲν: Od. 14:190: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
μὲν: Od. 14:193: εἴη μὲν νῦν νῶϊν ἐπὶ χρόνον ἠμὲν ἐδωδὴ
μὲν: Od. 14:199: ἐκ μὲν Κρητάων γένος εὔχομαι εὐρειάων,
μὲν: Od. 14:216: ἦ μὲν δὴ θάρσος μοι Ἄρης τ’ ἔδοσαν καὶ Ἀθήνη
μὲν: Od. 14:229: πρὶν μὲν γὰρ Τροίης ἐπιβήμεναι υἷας Ἀχαιῶν
μὲν: Od. 14:240: ἔνθα μὲν εἰνάετες πολεμίζομεν υἷες Ἀχαιῶν,
μὲν: Od. 14:249: ἑξῆμαρ μὲν ἔπειτα ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι
μὲν: Od. 14:259: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
μὲν: Od. 14:271: ἔνθ’ ἡμέων πολλοὺς μὲν ἀπέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
μέν: Od. 14:281: ἦ μέν μοι μάλα πολλοὶ ἐπήϊσσον μελίῃσιν,
μὲν: Od. 14:285: ἔνθα μὲν ἑπτάετες μένον αὐτόθι, πολλὰ δ’ ἄγειρα
μὲν: Od. 14:301: ἀλλ’ ὅτε δὴ Κρήτην μὲν ἐλείπομεν, οὐδέ τις ἄλλη
μέν: Od. 14:341: ἐκ μέν με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἔδυσαν,
μὲν: Od. 14:345: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν κατέδησαν ἐϋσσέλμῳ ἐνὶ νηῒ
μὲν: Od. 14:348: αὐτὰρ ἐμοὶ δεσμὸν μὲν ἀνέγναμψαν θεοὶ αὐτοὶ
μὲν: Od. 14:356: μαίεσθαι προτέρω, τοὶ μὲν πάλιν αὖτις ἔβαινον
μὲν: Od. 14:369: τῶ κέν οἱ τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοί,
μὲν: Od. 14:375: ἀλλ’ οἱ μὲν τὰ ἕκαστα παρήμενοι ἐξερέουσιν,
μέν: Od. 14:395: εἰ μέν κεν νοστήσῃ ἄναξ τεὸς ἐς τόδε δῶμα,
μὲν: Od. 14:409: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
μὲν: Od. 14:411: τὰς μὲν ἄρα ἔρξαν κατὰ ἤθεα κοιμηθῆναι,
μὲν: Od. 14:420: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἔστησαν ἐπ’ ἐσχάρῃ· οὐδὲ συβώτης
μὲν: Od. 14:429: καὶ τὰ μὲν ἐν πυρὶ βάλλε, παλύνας ἀλφίτου ἀκτῇ,
μὲν: Od. 14:434: καὶ τὰ μὲν ἕπταχα πάντα διεμμοιρᾶτο δαΐζων·
μὲν: Od. 14:435: τὴν μὲν ἴαν Νύμφῃσι καὶ Ἑρμῇ, Μαιάδος υἷι,
μὲν: Od. 14:444: οἷα πάρεστι· θεὸς δὲ τὸ μὲν δώσει, τὸ δ’ ἐάσει,
μέν: Od. 14:455: σῖτον μέν σφιν ἀφεῖλε Μεσαύλιος, οἱ δ’ ἐπὶ κοῖτον,
μὲν: Od. 14:473: ἡμεῖς μὲν περὶ ἄστυ κατὰ ῥωπήϊα πυκνά,
μὲν: Od. 14:480: αὐτὰρ ἐγὼ χλαῖναν μὲν ἰὼν ἑτάροισιν ἔλειπον
μέν: Od. 14:508: “ὦ γέρον, αἶνος μέν τοι ἀμύμων, ὃν κατέλεξας,
μὲν: Od. 14:523: ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ Ὀδυσεὺς κοιμήσατο, τοὶ δὲ παρ’ αὐτὸν
μὲν: Od. 14:528: πρῶτον μὲν ξίφος ὀξὺ περὶ στιβαροῖς βάλετ’ ὤμοις,
μὲν: Od. 15:37: νῆα μὲν ἐς πόλιν ὀτρῦναι καὶ πάντας ἑταίρους,
μὲν: Od. 15:43: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον,
μὲν: Od. 15:70: ἀνδρὶ ξεινοδόκῳ, ὅς κ’ ἔξοχα μὲν φιλέῃσιν,
μὲν: Od. 15:102: Ἀτρεΐδης μὲν ἔπειτα δέπας λάβεν ἀμφικύπελλον,
μὲν: Od. 15:131: καὶ τὰ μὲν ἐς πείρινθα τίθει Πεισίστρατος ἥρως
μὲν: Od. 15:220: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
μὲν: Od. 15:222: ἦ τοι ὁ μὲν τὰ πονεῖτο καὶ εὔχετο, θῦε δ’ Ἀθήνῃ
μέν: Od. 15:226: ὃς πρὶν μέν ποτ’ ἔναιε Πύλῳ ἔνι, μητέρι μήλων,
μὲν: Od. 15:235: ἀλλ’ ὁ μὲν ἔκφυγε κῆρα καὶ ἤλασε βοῦς ἐριμύκους
μὲν: Od. 15:243: Ἀντιφάτης μὲν τίκτεν Ὀϊκλῆα μεγάθυμον,
μὲν: Od. 15:256: τοῦ μὲν ἄρ’ υἱὸς ἐπῆλθε, Θεοκλύμενος δ’ ὄνομ’ ἦεν,
μὲν: Od. 15:280: “οὐ μὲν δή σ’ ἐθέλοντά γ’ ἀπώσω νηὸς ἐΐσης,
μὲν: Od. 15:353: Λαέρτης μὲν ἔτι ζώει, Διὶ δ’ εὔχεται αἰεὶ
μὲν: Od. 15:361: ὄφρα μὲν οὖν δὴ κείνη ἔην, ἀχέουσά περ ἔμπης,
μὲν: Od. 15:367: τὴν μὲν ἔπειτα Σάμηνδ’ ἔδοσαν καὶ μυρί’ ἕλοντο,
μὲν: Od. 15:392: ἥμενος. αἵδε δὲ νύκτες ἀθέσφατοι· ἔστι μὲν εὕδειν,
μέν: Od. 15:405: οὔ τι περιπληθὴς λίην τόσον, ἀλλ’ ἀγαθὴ μέν,
μὲν: Od. 15:425: “ἐκ μὲν Σιδῶνος πολυχάλκου εὔχομαι εἶναι,
μὲν: Od. 15:454: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πρὸς δώματα καλά·
μὲν: Od. 15:461: τὸν μὲν ἄρ’ ἐν μεγάρῳ δμῳαὶ καὶ πότνια μήτηρ
μὲν: Od. 15:468: οἱ μὲν ἄρ’ ἐς θῶκον πρόμολον δήμοιό τε φῆμιν,
μὲν: Od. 15:474: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα,
μὲν: Od. 15:476: ἑξῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ·
μὲν: Od. 15:478: τὴν μὲν ἔπειτα γυναῖκα βάλ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
μὲν: Od. 15:480: καὶ τὴν μὲν φώκῃσι καὶ ἰχθύσι κύρμα γενέσθαι
μὲν: Od. 15:488: ἀλλ’ ἦ τοι σοὶ μὲν παρὰ καὶ κακῷ ἐσθλὸν ἔθηκε
μὲν: Od. 15:493: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
μὲν: Od. 15:503: “ὑμεῖς μὲν νῦν ἄστυδ’ ἐλαύνετε νῆα μέλαιναν,
μέν: Od. 15:513: “ἄλλως μέν σ’ ἂν ἐγώ γε καὶ ἡμέτερόνδε κελοίμην
μὲν: Od. 15:515: χεῖρον, ἐπεί τοι ἐγὼ μὲν ἀπέσσομαι, οὐδέ σε μήτηρ
μὲν: Od. 15:516: ὄψεται· οὐ μὲν γάρ τι θαμὰ μνηστῆρσ’ ἐνὶ οἴκῳ
μὲν: Od. 15:553: οἱ μὲν ἀνώσαντες πλέον ἐς πόλιν, ὡς ἐκέλευσε
μὲν: Od. 16:27: οὐ μὲν γάρ τι θάμ’ ἀγρὸν ἐπέρχεαι οὐδὲ νομῆας,
μὲν: Od. 16:59: οὐ μὲν γάρ τί ἑ πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
μὲν: Od. 16:62: ἐκ μὲν Κρητάων γένος εὔχεται εὐρειάων,
μὲν: Od. 16:71: αὐτὸς μὲν νέος εἰμὶ καὶ οὔ πω χερσὶ πέποιθα
μὲν: Od. 16:129: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται·
μὲν: Od. 16:139: δυσμόρῳ, ὃς τεῖος μὲν Ὀδυσσῆος μέγ’ ἀχεύων
μέν: Od. 16:173: φᾶρος μέν οἱ πρῶτον ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα
μὲν: Od. 16:177: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἕρξασα πάλιν κίεν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
μὲν: Od. 16:204: οὐ μὲν γάρ τοι ἔτ’ ἄλλος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
μὲν: Od. 16:209: ἄλλοτε μὲν πτωχῷ ἐναλίγκιον, ἄλλοτε δ’ αὖτε
μὲν: Od. 16:224: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
μὲν: Od. 16:232: καὶ τὰ μὲν ἐν σπήεσσι θεῶν ἰότητι κέονται·
μὲν: Od. 16:247: ἐκ μὲν Δουλιχίοιο δύω καὶ πεντήκοντα
μέν: Od. 16:267: “οὐ μέν τοι κείνω γε πολὺν χρόνον ἀμφὶς ἔσεσθον
μὲν: Od. 16:270: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἔρχευ ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφι
μέν: Od. 16:283: νεύσω μέν τοι ἐγὼ κεφαλῇ, σὺ δ’ ἔπειτα νοήσας,
μὲν: Od. 16:310: γνώσεαι· οὐ μὲν γάρ τι χαλιφροσύναι γέ μ’ ἔχουσιν·
μὲν: Od. 16:321: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
μὲν: Od. 16:325: νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν,
μὲν: Od. 16:330: οὕνεκα Τηλέμαχος μὲν ἐπ’ ἀγροῦ, νῆα δ’ ἀνώγει
μέν: Od. 16:336: κῆρυξ μέν ῥα μέσῃσι μετὰ δμῳῇσιν ἔειπεν·
μὲν: Od. 16:365: ἤματα μὲν σκοποὶ ἷζον ἐπ’ ἄκριας ἠνεμοέσσας
μὲν: Od. 16:374: αὐτὸς μὲν γὰρ ἐπιστήμων βουλῇ τε νόῳ τε,
μέν: Od. 16:403: εἰ μέν κ’ αἰνήσωσι Διὸς μεγάλοιο θέμιστες,
μὲν: Od. 16:449: ἡ μὲν ἄρ’ εἰσαναβᾶσ’ ὑπερώϊα σιγαλόεντα
μὲν: Od. 17:6: “ἄττ’, ἦ τοι μὲν ἐγὼν εἶμ’ ἐς πόλιν, ὄφρα με μήτηρ
μέν: Od. 17:29: ἔγχος μέν ῥ’ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρήν,
μὲν: Od. 17:54: τὸν μὲν ἐγὼ προὔπεμψα σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισι,
μὲν: Od. 17:67: αὐτὰρ ὁ τῶν μὲν ἔπειτα ἀλεύατο πουλὺν ὅμιλον,
μὲν: Od. 17:86: χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
μέν: Od. 17:140: ἀλλὰ τὰ μέν μοι ἔειπε γέρων ἅλιος νημερτής,
μὲν: Od. 17:166: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
μὲν: Od. 17:176: οὐ μὲν γάρ τι χέρειον ἐν ὥρῃ δεῖπνον ἑλέσθαι.”
μὲν: Od. 17:179: χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
μὲν: Od. 17:217: “νῦν μὲν δὴ μάλα πάγχυ κακὸς κακὸν ἡγηλάζει,
μὲν: Od. 17:243: ὡς ἔλθοι μὲν κεῖνος ἀνήρ, ἀγάγοι δέ ἑ δαίμων.
μὲν: Od. 17:254: ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτόθι ἦκα κιόντας,
μὲν: Od. 17:258: τῷ πάρα μὲν κρειῶν μοῖραν θέσαν οἳ πονέοντο,
μὲν: Od. 17:270: ἄνδρες, ἐπεὶ κνίση μὲν ἐνήνοθεν, ἐν δέ τε φόρμιγξ
μὲν: Od. 17:290: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
μέν: Od. 17:293: θρέψε μέν, οὐδ’ ἀπόνητο, πάρος δ’ εἰς Ἴλιον ἱρὴν
μέν: Od. 17:302: οὐρῇ μέν ῥ’ ὅ γ’ ἔσηνε καὶ οὔατα κάββαλεν ἄμφω,
μὲν: Od. 17:307: καλὸς μὲν δέμας ἐστίν, ἀτὰρ τόδε γ’ οὐ σάφα οἶδα,
μὲν: Od. 17:316: οὐ μὲν γάρ τι φύγεσκε βαθείης βένθεσιν ὕλης
μέν: Od. 17:372: ἦ τοι μέν οἱ δεῦρο συβώτης ἡγεμόνευεν,
μὲν: Od. 17:381: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν καλὰ καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορεύεις·
μέν: Od. 17:415: “δός, φίλος· οὐ μέν μοι δοκέεις ὁ κάκιστος Ἀχαιῶν
μὲν: Od. 17:428: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
μὲν: Od. 17:440: ἔνθ’ ἡμέων πολλοὺς μὲν ἀπέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
μὲν: Od. 17:483: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν κάλ’ ἔβαλες δύστηνον ἀλήτην.
μὲν: Od. 17:489: Τηλέμαχος δ’ ἐν μὲν κραδίῃ μέγα πένθος ἄεξε
μὲν: Od. 17:499: “μαῖ’, ἐχθροὶ μὲν πάντες, ἐπεὶ κακὰ μηχανόωνται·
μὲν: Od. 17:503: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἐνέπλησάν τ’ ἔδοσάν τε,
μὲν: Od. 17:505: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἀγόρευε μετὰ δμῳῇσι γυναιξὶν
μὲν: Od. 17:532: αὐτῶν μὲν γὰρ κτήματ’ ἀκήρατα κεῖτ’ ἐνὶ οἴκῳ,
μέν: Od. 17:533: σῖτος καὶ μέθυ ἡδύ· τὰ μέν τ’ οἰκῆες ἔδουσιν,
μὲν: Od. 17:589: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἀγόρευεν, ὁ δ’ ᾤχετο δῖος ὑφορβὸς
μὲν: Od. 17:593: “ὦ φίλ’, ἐγὼ μὲν ἄπειμι σύας καὶ κεῖνα φυλάξων,
μὲν: Od. 17:595: αὐτὸν μὲν σὲ πρῶτα σάω, καὶ φράζεο θυμῷ,
μὲν: Od. 18:23: αὔριον· οὐ μὲν γάρ τί σ’ ὑποστρέψεσθαι ὀΐω
μὲν: Od. 18:32: ὣς οἱ μὲν προπάροιθε θυράων ὑψηλάων
μέν: Od. 18:36: “ὦ φίλοι, οὐ μέν πώ τι πάρος τοιοῦτον ἐτύχθη,
μὲν: Od. 18:64: ξεινοδόκος μὲν ἐγών, ἐπὶ δ’ αἰνεῖτον βασιλῆες,
μὲν: Od. 18:67: ζώσατο μὲν ῥάκεσιν περὶ μήδεα, φαῖνε δὲ μηροὺς
μὲν: Od. 18:79: “νῦν μὲν μήτ’ εἴης, βουγάϊε, μήτε γένοιο,
μὲν: Od. 18:95: δὴ τότ’ ἀνασχομένω ὁ μὲν ἤλασε δεξιὸν ὦμον
μὲν: Od. 18:123: ὄλβος· ἀτὰρ μὲν νῦν γε κακοῖσ’ ἔχεαι πολέεσσι.”
μὲν: Od. 18:132: οὐ μὲν γάρ ποτέ φησι κακὸν πείσεσθαι ὀπίσσω,
μὲν: Od. 18:168: οἵ τ’ εὖ μὲν βάζουσι, κακῶς δ’ ὄπιθεν φρονέουσι.”
μὲν: Od. 18:175: ἤδη μὲν γάρ τοι παῖς τηλίκος, ὃν σὺ μάλιστα
μέν: Od. 18:192: κάλλεϊ μέν οἱ πρῶτα προσώπατα καλὰ κάθηρεν
μὲν: Od. 18:197: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἕρξασ’ ἀπεβήσετο δῖα θεάων·
μὲν: Od. 18:227: “μῆτερ ἐμή, τὸ μὲν οὔ σε νεμεσσῶμαι κεχολῶσθαι·
μέν: Od. 18:233: οὐ μέν τοι ξείνου γε καὶ Ἴρου μῶλος ἐτύχθη
μὲν: Od. 18:237: νεύοιεν κεφαλὰς δεδμημένοι, οἱ μὲν ἐν αὐλῇ,
μὲν: Od. 18:243: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
μὲν: Od. 18:257: ἦ μὲν δὴ ὅτε τ’ ᾖε λιπὼν κάτα πατρίδα γαῖαν,
μὲν: Od. 18:282: οὕνεκα τῶν μὲν δῶρα παρέλκετο, θέλγε δὲ θυμὸν
μὲν: Od. 18:286: δῶρα μὲν ὅς κ’ ἐθέλῃσιν Ἀχαιῶν ἐνθάδ’ ἐνεῖκαι,
μὲν: Od. 18:292: Ἀντινόῳ μὲν ἔνεικε μέγαν περικαλλέα πέπλον,
μὲν: Od. 18:302: ἡ μὲν ἔπειτ’ ἀνέβαιν’ ὑπερώϊα δῖα γυναικῶν,
μὲν: Od. 18:322: τὴν Δολίος μὲν ἔτικτε, κόμισσε δὲ Πηνελόπεια,
μὲν: Od. 18:360: ἔνθα κ’ ἐγὼ σῖτον μὲν ἐπηετανὸν παρέχοιμι,
μὲν: Od. 18:368: ἐν ποίῃ, δρέπανον μὲν ἐγὼν εὐκαμπὲς ἔχοιμι,
μὲν: Od. 18:418: ἀλλ’ ἄγετ’, οἰνοχόος μὲν ἐπαρξάσθω δεπάεσσιν,
μὲν: Od. 19:44: ἀλλὰ σὺ μὲν κατάλεξαι, ἐγὼ δ’ ὑπολείψομαι αὐτοῦ,
μὲν: Od. 19:55: τῇ παρὰ μὲν κλισίην πυρὶ κάτθεσαν, ἔνθ’ ἄρ’ ἐφῖζε,
μὲν: Od. 19:61: αἱ δ’ ἀπὸ μὲν σῖτον πολὺν ᾕρεον ἠδὲ τραπέζας
μὲν: Od. 19:85: εἰ δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε καὶ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν,
μέν: Od. 19:104: “ξεῖνε, τὸ μέν σε πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή·
μὲν: Od. 19:115: τῶ ἐμὲ νῦν τὰ μὲν ἄλλα μετάλλα σῷ ἐνὶ οἴκῳ,
μὲν: Od. 19:124: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε
μέν: Od. 19:138: φᾶρος μέν μοι πρῶτον ἐνέπνευσε φρεσὶ δαίμων
μὲν: Od. 19:149: ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκον μέγαν ἱστόν,
μὲν: Od. 19:151: ὣς τρίετες μὲν ἔληθον ἐγὼ καὶ ἔπειθον Ἀχαιούς·
μὲν: Od. 19:156: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσα καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης·
μέν: Od. 19:167: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω. ἦ μέν μ’ ἀχέεσσί γε δώσεις
μὲν: Od. 19:175: ἄλλη δ’ ἄλλων γλῶσσα μεμιγμένη· ἐν μὲν Ἀχαιοί,
μὲν: Od. 19:182: ἀλλ’ ὁ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω
μὲν: Od. 19:194: τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ’ ἄγων ἐῢ ἐξείνισσα,
μὲν: Od. 19:199: ἔνθα δυώδεκα μὲν μένον ἤματα δῖοι Ἀχαιοί·
μὲν: Od. 19:210: θυμῷ μὲν γοόωσαν ἑὴν ἐλέαιρε γυναῖκα,
μὲν: Od. 19:215: “νῦν μὲν δή σευ ξεῖνέ γ’ ὀΐω πειρήσεσθαι,
μὲν: Od. 19:230: ὡς οἱ χρύσεοι ἐόντες ὁ μὲν λάε νεβρὸν ἀπάγχων,
μὲν: Od. 19:234: τὼς μὲν ἔην μαλακός, λαμπρὸς δ’ ἦν ἠέλιος ὥς.
μὲν: Od. 19:235: ἦ μὲν πολλαί γ’ αὐτὸν ἐθηήσαντο γυναῖκες.
μέν: Od. 19:244: καὶ μέν οἱ κῆρυξ ὀλίγον προγενέστερος αὐτοῦ
μὲν: Od. 19:253: “νῦν μὲν δή μοι, ξεῖνε, πάρος περ ἐὼν ἐλεεινός,
μὲν: Od. 19:264: τῆκε πόσιν γοόωσα. νεμεσσῶμαί γε μὲν οὐδέν·
μὲν: Od. 19:268: ἀλλὰ γόου μὲν παῦσαι, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον·
μὲν: Od. 19:277: οἱ μὲν πάντες ὄλοντο πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ·
μὲν: Od. 19:300: ὣς ὁ μὲν οὕτως ἐστὶ σόος καὶ ἐλεύσεται ἤδη
μέν: Od. 19:305: ἦ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται ὡς ἀγορεύω.
μὲν: Od. 19:307: τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός, τοῦ δ’ ἱσταμένοιο.”
μὲν: Od. 19:329: ὃς μὲν ἀπηνὴς αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀπηνέα εἰδῇ,
μέν: Od. 19:333: τοῦ μέν τε κλέος εὐρὺ διὰ ξεῖνοι φορέουσι
μὲν: Od. 19:414: τὸν μὲν ἄρ’ Αὐτόλυκός τε καὶ υἱέες Αὐτολύκοιο
μὲν: Od. 19:424: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
μὲν: Od. 19:433: Ἠέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας
μὲν: Od. 19:440: τὴν μὲν ἄρ’ οὔτ’ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων,
μὲν: Od. 19:455: τὸν μὲν ἄρ’ Αὐτολύκου παῖδες φίλοι ἀμφεπένοντο,
μὲν: Od. 19:459: τὸν μὲν ἄρ’ Αὐτόλυκός τε καὶ υἱέες Αὐτολύκοιο
μέν: Od. 19:462: εἰς Ἰθάκην. τῷ μέν ῥα πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
μέν: Od. 19:493: οἶσθα μέν, οἷον ἐμὸν μένος ἔμπεδον οὐδ’ ἐπιεικτόν·
μέν: Od. 19:509: “ξεῖνε, τὸ μέν σ’ ἔτι τυτθὸν ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή·
μὲν: Od. 19:513: ἤματα μὲν γὰρ τέρπομ’ ὀδυρομένη γοόωσα,
μὲν: Od. 19:548: χῆνες μὲν μνηστῆρες, ἐγὼ δέ τοι αἰετὸς ὄρνις
μὲν: Od. 19:560: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ὄνειροι ἀμήχανοι ἀκριτόμυθοι
μὲν: Od. 19:563: αἱ μὲν γὰρ κεράεσσι τετεύχαται, αἱ δ’ ἐλέφαντι.
μέν: Od. 19:564: τῶν οἳ μέν κ’ ἔλθωσι διὰ πριστοῦ ἐλέφαντος,
μὲν: Od. 19:594: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼν ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα
μὲν: Od. 20:2: κὰμ μὲν ἀδέψητον βοέην στόρεσ’, αὐτὰρ ὕπερθεν
μέν: Od. 20:34: οἶκος μέν τοι ὅδ’ ἐστί, γυνὴ δέ τοι ἥδ’ ἐνὶ οἴκῳ
μέν: Od. 20:45: “σχέτλιε, καὶ μέν τίς τε χερείονι πείθεθ’ ἑταίρῳ,
μὲν: Od. 20:67: τῇσι τοκῆας μὲν φθεῖσαν θεοί, αἱ δ’ ἐλίποντο
μὲν: Od. 20:83: ἀλλὰ τὸ μὲν καὶ ἀνεκτὸν ἔχει κακόν, ὁππότε κέν τις
μὲν: Od. 20:84: ἤματα μὲν κλαίῃ, πυκινῶς ἀκαχήμενος ἦτορ,
μὲν: Od. 20:95: χλαῖναν μὲν συνελὼν καὶ κώεα, τοῖσιν ἐνεῦδεν,
μὲν: Od. 20:109: αἱ μὲν ἄρ’ ἄλλαι εὗδον, ἐπεὶ κατὰ πυρὸν ἄλεσσαν,
μὲν: Od. 20:136: οἶνον μὲν γὰρ πῖνε καθήμενος, ὄφρ’ ἔθελ’ αὐτός,
μὲν: Od. 20:139: ἡ μὲν δέμνι’ ἄνωγεν ὑποστορέσαι δμῳῇσιν,
μὲν: Od. 20:149: “ἄγρειθ’, αἱ μὲν δῶμα κορήσατε ποιπνύσασαι
μὲν: Od. 20:157: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο.
μὲν: Od. 20:158: αἱ μὲν ἐείκοσι βῆσαν ἐπὶ κρήνην μελάνυδρον,
μὲν: Od. 20:160: ἐς δ’ ἦλθον δρηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα
μέν: Od. 20:164: καὶ τοὺς μέν ῥ’ εἴασε καθ’ ἕρκεα καλὰ νέμεσθαι,
μὲν: Od. 20:172: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
μὲν: Od. 20:176: καὶ τὰς μὲν κατέδησαν ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ,
μὲν: Od. 20:189: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέδησεν ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ,
μὲν: Od. 20:200: ὄλβος· ἀτὰρ μὲν νῦν γε κακοῖσ’ ἔχεαι πολέεσσι.
μὲν: Od. 20:211: νῦν δ’ αἱ μὲν γίνονται ἀθέσφατοι, οὐδέ κεν ἄλλως
μὲν: Od. 20:218: πόλλ’ ἐπιδινεῖται· μάλα μὲν κακὸν υἷος ἐόντος
μὲν: Od. 20:240: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
μὲν: Od. 20:249: χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
μὲν: Od. 20:293: μοῖραν μὲν δὴ ξεῖνος ἔχει πάλαι, ὡς ἐπέοικεν,
μὲν: Od. 20:311: ἀλλ’ ἔμπης τάδε μὲν καὶ τέτλαμεν εἰσορόωντες,
μὲν: Od. 20:328: ὄφρα μὲν ὕμιν θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
μὲν: Od. 20:336: ὄφρα σὺ μὲν χαίρων πατρώϊα πάντα νέμηαι,
μὲν: Od. 20:351: “ἆ δειλοί, τί κακὸν τόδε πάσχετε; νυκτὶ μὲν ὑμέων
μέν: Od. 20:377: οἷον μέν τινα τοῦτον ἔχεις ἐπίμαστον ἀλήτην,
μὲν: Od. 20:390: δεῖπνον μὲν γὰρ τοί γε γελώοντες τετύκοντο
μὲν: Od. 21:32: τὸ πρὶν μὲν ἐφόρει μέγας Εὔρυτος, αὐτὰρ ὁ παιδὶ
μέν: Od. 21:103: μήτηρ μέν μοί φησι φίλη, πινυτή περ ἐοῦσα,
μὲν: Od. 21:120: πρῶτον μὲν πελέκεας στῆσεν, διὰ τάφρον ὀρύξας
μέν: Od. 21:125: τρὶς μέν μιν πελέμιξεν ἐρύσσεσθαι μενεαίνων,
μὲν: Od. 21:136: ὣς εἰπὼν τόξον μὲν ἀπὸ ἕο θῆκε χαμᾶζε,
μὲν: Od. 21:152: “ὦ φίλοι, οὐ μὲν ἐγὼ τανύω, λαβέτω δὲ καὶ ἄλλος.
μέν: Od. 21:157: νῦν μέν τις καὶ ἔλπετ’ ἐνὶ φρεσὶν ἠδὲ μενοινᾷ
μὲν: Od. 21:201: ὡς ἔλθοι μὲν κεῖνος ἀνήρ, ἀγάγοι δέ ἑ δαίμων·
μὲν: Od. 21:207: “ἔνδον μὲν δὴ ὅδ’ αὐτὸς ἐγώ, κακὰ πολλὰ μογήσας,
μὲν: Od. 21:232: ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες, ὅσοι μνηστῆρες ἀγαυοί,
μὲν: Od. 21:251: εἰσὶ καὶ ἄλλαι πολλαὶ Ἀχαιΐδες, αἱ μὲν ἐν αὐτῇ
μὲν: Od. 21:258: νῦν μὲν γὰρ κατὰ δῆμον ἑορτὴ τοῖο θεοῖο
μὲν: Od. 21:261: ἑστάμεν· οὐ μὲν γάρ τιν’ ἀναιρήσεσθαι ὀΐω,
μὲν: Od. 21:263: ἀλλ’ ἄγετ’, οἰνοχόος μὲν ἐπαρξάσθω δεπάεσσιν,
μὲν: Od. 21:270: τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
μὲν: Od. 21:279: νῦν μὲν παῦσαι τόξον, ἐπιτρέψαι δὲ θεοῖσιν·
μὲν: Od. 21:312: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν καλὸν ἀτέμβειν οὐδὲ δίκαιον
μὲν: Od. 21:319: ἐνθάδε δαινύσθω, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικε.”
μὲν: Od. 21:334: οὗτος δὲ ξεῖνος μάλα μὲν μέγας ἠδ’ εὐπηγής,
μὲν: Od. 21:344: “μῆτερ ἐμή, τόξον μὲν Ἀχαιῶν οὔ τις ἐμεῖο
μὲν: Od. 21:354: ἡ μὲν θαμβήσασα πάλιν οἶκόνδε βεβήκει·
μὲν: Od. 22:5: “οὗτος μὲν δὴ ἄεθλος ἀάατος ἐκτετέλεσται·
μὲν: Od. 22:45: “εἰ μὲν δὴ Ὀδυσεὺς Ἰθακήσιος εἰλήλουθας,
μὲν: Od. 22:46: ταῦτα μὲν αἴσιμα εἶπες, ὅσα ῥέζεσκον Ἀχαιοί,
μὲν: Od. 22:47: πολλὰ μὲν ἐν μεγάροισιν ἀτάσθαλα, πολλὰ δ’ ἐπ’ ἀγροῦ.
μὲν: Od. 22:48: ἀλλ’ ὁ μὲν ἤδη κεῖται, ὃς αἴτιος ἔπλετο πάντων,
μὲν: Od. 22:54: νῦν δ’ ὁ μὲν ἐν μοίρῃ πέφαται, σὺ δὲ φείδεο λαῶν
μὲν: Od. 22:110: ἔνθεν τέσσαρα μὲν σάκε’ εἵλετο, δούρατα δ’ ὀκτὼ
μὲν: Od. 22:116: αὐτὰρ ὅ γ’, ὄφρα μὲν αὐτῷ ἀμύνεσθαι ἔσαν ἰοί,
μὲν: Od. 22:120: τόξον μὲν πρὸς σταθμὸν ἐϋσταθέος μεγάροιο
μὲν: Od. 22:144: ἔνθεν δώδεκα μὲν σάκε’ ἔξελε, τόσσα δὲ δοῦρα
μὲν: Od. 22:160: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον.
μὲν: Od. 22:178: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
μὲν: Od. 22:180: ἦ τοι ὁ μὲν θαλάμοιο μυχὸν κάτα τεύχε’ ἐρεύνα,
μὲν: Od. 22:183: τῇ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ φέρων καλὴν τρυφάλειαν,
μὲν: Od. 22:195: “νῦν μὲν δὴ μάλα πάγχυ, Μελάνθιε, νύκτα φυλάξεις,
μὲν: Od. 22:200: ὣς ὁ μὲν αὖθι λέλειπτο, ταθεὶς ὀλοῷ ἐνὶ δεσμῷ·
μὲν: Od. 22:203: ἔνθα μένος πνείοντες ἐφέστασαν, οἱ μὲν ἐπ’ οὐδοῦ
μὲν: Od. 22:249: καὶ δή οἱ Μέντωρ μὲν ἔβη κενὰ εὔγματα εἰπών,
μὲν: Od. 22:257: τῶν ἄλλος μὲν σταθμὸν ἐϋσταθέος μεγάροιο
μέν: Od. 22:262: “ὦ φίλοι, ἤδη μέν κεν ἐγὼν εἴποιμι καὶ ἄμμι
μὲν: Od. 22:266: ἄντα τιτυσκόμενοι· Δημοπτόλεμον μὲν Ὀδυσσεύς,
μὲν: Od. 22:269: οἱ μὲν ἔπειθ’ ἅμα πάντες ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας,
μὲν: Od. 22:274: τῶν ἄλλος μὲν σταθμὸν ἐϋσταθέος μεγάροιο
μέν: Od. 22:300: τὰς μέν τ’ αἰόλος οἶστρος ἐφορμηθεὶς ἐδόνησεν
μέν: Od. 22:304: ταὶ μέν τ’ ἐν πεδίῳ νέφεα πτώσσουσαι ἵενται,
μὲν: Od. 22:321: “εἰ μὲν δὴ μετὰ τοῖσι θυοσκόος εὔχεαι εἶναι,
μὲν: Od. 22:367: “ὦ φίλ’, ἐγὼ μὲν ὅδ’ εἰμί, σὺ δ’ ἴσχεο· εἰπὲ δὲ πατρί,
μέν: Od. 22:388: τῶν μέν τ’ ἠέλιος φαέθων ἐξείλετο θυμόν·
μὲν: Od. 22:415: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκοιτο·
μέν: Od. 22:422: δμῳαί, τὰς μέν τ’ ἔργα διδάξαμεν ἐργάζεσθαι,
μὲν: Od. 22:426: Τηλέμαχος δὲ νέον μὲν ἀέξετο, οὐδέ ἑ μήτηρ
μὲν: Od. 22:448: πρῶτα μὲν οὖν νέκυας φόρεον κατατεθνηῶτας,
μὲν: Od. 22:462: “μὴ μὲν δὴ καθαρῷ θανάτῳ ἀπὸ θυμὸν ἑλοίμην
μὲν: Od. 22:475: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν ῥῖνάς τε καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
μὲν: Od. 22:478: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀπονιψάμενοι χεῖράς τε πόδας τε
μὲν: Od. 22:498: αἱ μὲν ἄρ’ ἀμφεχέοντο καὶ ἠσπάζοντ’ Ὀδυσῆα
μὲν: Od. 23:49: νῦν δ’ οἱ μὲν δὴ πάντες ἐπ’ αὐλείῃσι θύρῃσιν
μὲν: Od. 23:55: ἦλθε μὲν αὐτὸς ζωὸς ἐφέστιος, εὗρε δὲ καὶ σὲ
μὲν: Od. 23:66: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκοιτο·
μέν: Od. 23:94: ὄψει δ’ ἄλλοτε μέν μιν ἐνωπαδίως ἐσίδεσκεν,
μέν: Od. 23:100: οὐ μέν κ’ ἄλλη γ’ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ
μὲν: Od. 23:131: πρῶτα μὲν ἂρ λούσασθε καὶ ἀμφιέσασθε χιτῶνας,
μὲν: Od. 23:141: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο.
μὲν: Od. 23:142: πρῶτα μὲν ἂρ λούσαντο καὶ ἀμφιέσαντο χιτῶνας,
μέν: Od. 23:168: οὐ μέν κ’ ἄλλη γ’ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ
μὲν: Od. 23:243: νύκτα μὲν ἐν περάτῃ δολιχὴν σχέθεν, Ἠῶ δ’ αὖτε
μὲν: Od. 23:257: “εὐνὴ μὲν δὴ σοί γε τότ’ ἔσσεται, ὁππότε θυμῷ
μέν: Od. 23:266: οὐ μέν τοι θυμὸς κεχαρήσεται· οὐδὲ γὰρ αὐτὸς
μὲν: Od. 23:286: “εἰ μὲν δὴ γῆράς γε θεοὶ τελέουσιν ἄρειον,
μὲν: Od. 23:288: ὥς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
μὲν: Od. 23:292: γρηῢς μὲν κείουσα πάλιν οἶκόνδε βεβήκει,
μὲν: Od. 23:295: ἐς θάλαμον δ’ ἀγαγοῦσα πάλιν κίεν. οἱ μὲν ἔπειτα
μὲν: Od. 23:302: ἡ μὲν ὅσ’ ἐν μεγάροισιν ἀνέσχετο δῖα γυναικῶν
μὲν: Od. 23:350: “ὦ γύναι, ἤδη μὲν πολέων κεκορήμεθ’ ἀέθλων
μὲν: Od. 23:351: ἀμφοτέρω, σὺ μὲν ἐνθάδ’ ἐμὸν πολυκηδέα νόστον
μέν: Od. 23:355: κτήματα μέν, τά μοί ἐστι, κομιζέμεν ἐν μεγάροισι,
μὲν: Od. 23:357: πολλὰ μὲν αὐτὸς ἐγὼ ληΐσσομαι, ἄλλα δ’ Ἀχαιοὶ
μὲν: Od. 23:359: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ πολυδένδρεον ἀγρὸν ἄπειμι
μὲν: Od. 23:371: ἤδη μὲν φάος ἦεν ἐπὶ χθόνα, τοὺς δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
μὲν: Od. 24:19: ὣς οἱ μὲν περὶ κεῖνον ὁμίλεον· ἀγχίμολον δὲ
μέν: Od. 24:24: “Ἀτρεΐδη, περὶ μέν σε φάμεν Διὶ τερπικεραύνῳ
μὲν: Od. 24:32: τῶ κέν τοι τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοί,
μέν: Od. 24:63: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μέν σε ὁμῶς νύκτας τε καὶ ἦμαρ
μὲν: Od. 24:87: ἤδη μὲν πολέων τάφῳ ἀνδρῶν ἀντεβόλησας
μὲν: Od. 24:93: ὣς σὺ μὲν οὐδὲ θανὼν ὄνομ’ ὤλεσας, ἀλλά τοι αἰεὶ
μὲν: Od. 24:98: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
μὲν: Od. 24:139: ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστόν,
μὲν: Od. 24:141: ὣς τρίετες μὲν ἔληθε δόλῳ καὶ ἔπειθεν Ἀχαιούς·
μὲν: Od. 24:146: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης.
μὲν: Od. 24:165: σὺν μὲν Τηλεμάχῳ περικαλλέα τεύχε’ ἀείρας
μὲν: Od. 24:173: ἔνθ’ ἡμεῖς μὲν πάντες ὁμοκλέομεν ἐπέεσσι
μὲν: Od. 24:203: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
μὲν: Od. 24:214: “ὑμεῖς μὲν νῦν ἔλθετ’ ἐϋκτίμενον δόμον εἴσω,
μὲν: Od. 24:220: οἱ μὲν ἔπειτα δόμονδε θοῶς κίον, αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
μὲν: Od. 24:242: ἦ τοι ὁ μὲν κατέχων κεφαλὴν φυτὸν ἀμφελάχαινε·
μὲν: Od. 24:246: οὐ φυτόν, οὐ συκῆ, οὐκ ἄμπελος, οὐ μὲν ἐλαίη,
μὲν: Od. 24:251: οὐ μὲν ἀεργίης γε ἄναξ ἕνεκ’ οὔ σε κομίζει,
μὲν: Od. 24:271: τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ’ ἄγων ἐῢ ἐξείνισσα,
μέν: Od. 24:274: χρυσοῦ μέν οἱ δῶκ’ εὐεργέος ἑπτὰ τάλαντα,
μὲν: Od. 24:281: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν γαῖαν ἱκάνεις, ἣν ἐρεείνεις,
μὲν: Od. 24:304: εἰμὶ μὲν ἐξ Ἀλύβαντος, ὅθι κλυτὰ δώματα ναίω,
μὲν: Od. 24:312: δεξιοί, οἷς χαίρων μὲν ἐγὼν ἀπέπεμπον ἐκεῖνον,
μὲν: Od. 24:321: “κεῖνος μὲν δὴ ὅδ’ αὐτὸς ἐγώ, πάτερ, ὃν σὺ μεταλλᾷς,
μὲν: Od. 24:328: “εἰ μὲν δὴ Ὀδυσεύς γε, ἐμὸς πάϊς, εἰλήλουθας,
μὲν: Od. 24:331: “οὐλὴν μὲν πρῶτον τήνδε φράσαι ὀφθαλμοῖσι,
μὲν: Od. 24:383: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον.
μὲν: Od. 24:386: ἔνθ’ οἱ μὲν δείπνῳ ἐπεχείρεον· ἀγχίμολον δὲ
μὲν: Od. 24:412: ὣς οἱ μὲν περὶ δεῖπνον ἐνὶ μεγάροισι πένοντο·
μὲν: Od. 24:427: τοὺς μὲν σὺν νήεσσιν ἄγων πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
μὲν: Od. 24:428: ὤλεσε μὲν νῆας γλαφυράς, ἀπὸ δ’ ὤλεσε λαούς,
μὲν: Od. 24:447: ἀθάνατος δὲ θεὸς τοτὲ μὲν προπάροιθ’ Ὀδυσῆος
μὲν: Od. 24:479: οὐ γὰρ δὴ τοῦτον μὲν ἐβούλευσας νόον αὐτή,
μὲν: Od. 24:483: ὅρκια πιστὰ ταμόντες ὁ μὲν βασιλευέτω αἰεί,
μὲν: Od. 24:504: τὴν μὲν ἰδὼν γήθησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
μὲν: Od. 24:506: “Τηλέμαχ’, ἤδη μὲν τό γε εἴσεαι αὐτὸς ἐπελθών,
μένε’: Il. 4:447: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
μένε’: Il. 8:61: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
μένε’: Od. 4:363: καί νύ κεν ἤϊα πάντα κατέφθιτο καὶ μένε’ ἀνδρῶν,
μένε: Il. 15:599: πᾶσαν ἐπικρήνειε· τὸ γὰρ μένε μητίετα Ζεὺς
μένε: Il. 20:480: αἰχμῇ χαλκείῃ· ὃ δέ μιν μένε χεῖρα βαρυνθεὶς
μένε: Od. 6:139: οἴη δ’ Ἀλκινόου θυγάτηρ μένε· τῇ γὰρ Ἀθήνη
μένε: Od. 20:23: τῷ δὲ μάλ’ ἐν πείσῃ κραδίη μένε τετληυῖα
μένεα: Il. 2:536: Οἳ δ’ Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντες Ἄβαντες
μένεα: Il. 3:8: οἳ δ’ ἄρ’ ἴσαν σιγῇ μένεα πνείοντες Ἀχαιοὶ
μένεα: Il. 11:508: τῷ ῥα περίδεισαν μένεα πνείοντες Ἀχαιοὶ
μένεα: Il. 24:364: οὐδὲ σύ γ’ ἔδεισας μένεα πνείοντας Ἀχαιούς,
μενέαινε: Il. 16:491: κτεινόμενος μενέαινε, φίλον δ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
μενέαινε: Il. 21:543: αἰὲν ἔχε κρατερή, μενέαινε δὲ κῦδος ἀρέσθαι.
μενέαινε: Od. 13:30: δῦναι ἐπειγόμενος· δὴ γὰρ μενέαινε νέεσθαι.
μενεαίνει: Il. 15:507: Ἕκτορος, ὃς δὴ νῆας ἐνιπρῆσαι μενεαίνει;
μενεαίνεις: Il. 4:32: τόσσα κακὰ ῥέζουσιν, ὅ τ’ ἀσπερχὲς μενεαίνεις
μενεαίνεις: Il. 22:10: ἔγνως ὡς θεός εἰμι, σὺ δ’ ἀσπερχὲς μενεαίνεις.
μενεαίνεις: Od. 17:185: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ἔπειτα πόλινδ’ ἴμεναι μενεαίνεις
μενεαινέμεν: Il. 5:606: εἴκετε, μηδὲ θεοῖς μενεαινέμεν ἶφι μάχεσθαι.
μενεαινέμεν: Il. 19:68: ἀσκελέως αἰεὶ μενεαινέμεν· ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον
μενέαινεν: Od. 1:20: νόσφι Ποσειδάωνος· ὁ δ’ ἀσπερχὲς μενέαινεν
μενέαινεν: Od. 6:330: πατροκασίγνητον· ὁ δ’ ἐπιζαφελῶς μενέαινεν
μενεαίνετε: Il. 13:628: νῦν αὖτ’ ἐν νηυσὶν μενεαίνετε ποντοπόροισι
μενεαίνετε: Od. 20:315: εἰ δ’ ἤδη μ’ αὐτὸν κτεῖναι μενεαίνετε χαλκῷ,
μενεαίνομεν: Il. 15:104: νήπιοι οἳ Ζηνὶ μενεαίνομεν ἀφρονέοντες·
μενέαινον: Il. 15:565: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι μενέαινον,
μενέαινον: Il. 16:562: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι μενέαινον.
μενεαίνω: Od. 17:17: “ὦ φίλος, οὐδέ τοι αὐτὸς ἐρύκεσθαι μενεαίνω.
μενεαίνων: Il. 3:379: αὐτὰρ ὃ ἂψ ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων
μενεαίνων: Il. 4:126: ὀξυβελὴς καθ’ ὅμιλον ἐπιπτέσθαι μενεαίνων.
μενεαίνων: Il. 5:436: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων,
μενεαίνων: Il. 15:617: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς δύνατο ῥῆξαι μάλα περ μενεαίνων·
μενεαίνων: Il. 19:367: δῦν’ ἄχος ἄτλητον· ὃ δ’ ἄρα Τρωσὶν μενεαίνων
μενεαίνων: Il. 20:346: λεύσσω, τῷ ἐφέηκα κατακτάμεναι μενεαίνων.
μενεαίνων: Il. 20:442: ἐμμεμαὼς ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων,
μενεαίνων: Il. 21:33: αὐτὰρ ὃ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναι μενεαίνων.
μενεαίνων: Il. 21:140: Ἀστεροπαίῳ ἐπᾶλτο κατακτάμεναι μενεαίνων
μενεαίνων: Il. 21:170: Ἀστεροπαίῳ ἐφῆκε κατακτάμεναι μενεαίνων.
μενεαίνων: Il. 21:176: τρὶς μέν μιν πελέμιξεν ἐρύσσασθαι μενεαίνων,
μενεαίνων: Il. 24:22: Ὣς ὃ μὲν Ἕκτορα δῖον ἀείκιζεν μενεαίνων·
μενεαίνων: Il. 24:54: κωφὴν γὰρ δὴ γαῖαν ἀεικίζει μενεαίνων.
μενεαίνων: Od. 5:341: οὐ μὲν δή σε καταφθείσει, μάλα περ μενεαίνων.
μενεαίνων: Od. 10:295: Κίρκῃ ἐπαΐξαι ὥς τε κτάμεναι μενεαίνων.
μενεαίνων: Od. 10:322: Κίρκῃ ἐπήϊξα ὥς τε κτάμεναι μενεαίνων.
μενεαίνων: Od. 11:392: πιτνὰς εἰς ἐμὲ χεῖρας ὀρέξασθαι μενεαίνων·
μενεαίνων: Od. 11:585: ὁσσάκι γὰρ κύψει’ ὁ γέρων πιέειν μενεαίνων,
μενεαίνων: Od. 21:125: τρὶς μέν μιν πελέμιξεν ἐρύσσεσθαι μενεαίνων,
μενεδήϊος: Il. 12:247: οὐ γάρ τοι κραδίη μενεδήϊος οὐδὲ μαχήμων.
μενεδήϊος: Il. 13:228: ἀλλὰ Θόαν, καὶ γὰρ τὸ πάρος μενεδήϊος ἦσθα,
μενέειν: Il. 14:374: Ἕκτορα Πριαμίδην μενέειν μάλα περ μεμαῶτα.
μενέεις: Od. 10:285: αὐτὸν νοστήσειν, μενέεις δὲ σύ γ’ ἔνθα περ ἄλλοι.
μενεήναμεν: Il. 19:58: θυμοβόρῳ ἔριδι μενεήναμεν εἵνεκα κούρης;
μενεήναμεν: Od. 4:282: νῶϊ μὲν ἀμφοτέρω μενεήναμεν ὁρμηθέντες
μένει: Il. 6:127: δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσιν.
μένεϊ: Il. 7:210: θυμοβόρου ἔριδος μένεϊ ξυνέηκε μάχεσθαι.
μένει: Il. 9:630: καί ῥ’ ὃ μὲν ἐν δήμῳ μένει αὐτοῦ πόλλ’ ἀποτίσας,
μένει: Il. 11:665: ἦ μένει εἰς ὅ κε δὴ νῆες θοαὶ ἄγχι θαλάσσης
μένει: Il. 11:835: κεῖσθαι· ὃ δ’ ἐν πεδίῳ Τρώων μένει ὀξὺν Ἄρηα.
μένει: Il. 13:472: ὅς τε μένει κολοσυρτὸν ἐπερχόμενον πολὺν ἀνδρῶν
μένει: Il. 14:366: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι μένει κεχολωμένος ἦτορ·
μένει: Il. 15:620: ἥ τε μένει λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευθα
μένει: Il. 17:434: ἀλλ’ ὥς τε στήλη μένει ἔμπεδον, ἥ τ’ ἐπὶ τύμβῳ
μένει: Il. 20:172: γλαυκιόων δ’ ἰθὺς φέρεται μένει, ἤν τινα πέφνῃ
μένει: Il. 21:151: δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσι.
μένει: Il. 21:431: ἦλθεν Ἄρῃ ἐπίκουρος ἐμῷ μένει ἀντιόωσα·
μένει: Od. 8:33: ἐνθάδ’ ὀδυρόμενος δηρὸν μένει εἵνεκα πομπῆς.
μένει: Od. 11:178: ἠὲ μένει παρὰ παιδὶ καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσει,
μένει: Od. 11:181: “καὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμῷ
μένεϊ: Od. 14:262: οἱ δ’ ὕβρει εἴξαντες, ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ,
μένει: Od. 16:33: ἤ μοι ἔτ’ ἐν μεγάροις μήτηρ μένει, ἦέ τις ἤδη
μένει: Od. 16:37: “καὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμῷ
μένεϊ: Od. 17:431: οἱ δ’ ὕβρει εἴξαντες, ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ,
μένεϊ: Od. 24:183: αὐτίκα γὰρ κατὰ δώματ’ ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ
μένειν: Il. 1:174: λίσσομαι εἵνεκ’ ἐμεῖο μένειν· πάρ’ ἔμοιγε καὶ ἄλλοι
μένειν: Il. 2:298: αἰσχρόν τοι δηρόν τε μένειν κενεόν τε νέεσθαι.
μένειν: Il. 10:65: αὖθι μένειν, μή πως ἀβροτάξομεν ἀλλήλοιιν
μένειν: Il. 10:209: αὖθι μένειν παρὰ νηυσὶν ἀπόπροθεν, ἦε πόλιν δὲ
μένειν: Il. 10:410: αὖθι μένειν παρὰ νηυσὶν ἀπόπροθεν, ἦε πόλιν δὲ
μένειν: Il. 22:137: αὖθι μένειν, ὀπίσω δὲ πύλας λίπε, βῆ δὲ φοβηθείς·
μένειν: Il. 22:241: αὖθι μένειν· τοῖον γὰρ ὑποτρομέουσιν ἅπαντες·
μένειν: Il. 22:384: ἦε μένειν μεμάασι καὶ Ἕκτορος οὐκέτ’ ἐόντος.
μένειν: Od. 9:194: αὐτοῦ πὰρ νηΐ τε μένειν καὶ νῆα ἔρυσθαι·
μένειν: Od. 10:444: αὐτοῦ πὰρ νηΐ τε μένειν καὶ νῆα ἔρυσθαι·
μένειν: Od. 13:411: ἔνθα μένειν καὶ πάντα παρήμενος ἐξερέεσθαι,
μένειν: Od. 14:260: αὐτοῦ πὰρ νήεσσι μένειν καὶ νῆας ἔρυσθαι,
μένειν: Od. 17:20: οὐ γὰρ ἐπὶ σταθμοῖσι μένειν ἔτι τηλίκος εἰμί,
μένειν: Od. 17:429: αὐτοῦ πὰρ νήεσσι μένειν καὶ νῆας ἔρυσθαι,
Μενέλαε: Il. 4:127: Οὐδὲ σέθεν Μενέλαε θεοὶ μάκαρες λελάθοντο
Μενέλαε: Il. 4:146: τοῖοί τοι Μενέλαε μιάνθην αἵματι μηροὶ
Μενέλαε: Il. 4:169: ἀλλά μοι αἰνὸν ἄχος σέθεν ἔσσεται ὦ Μενέλαε
Μενέλαε: Il. 4:189: αἲ γὰρ δὴ οὕτως εἴη φίλος ὦ Μενέλαε·
Μενέλαε: Il. 6:55: ὦ πέπον ὦ Μενέλαε, τί ἢ δὲ σὺ κήδεαι οὕτως
Μενέλαε: Il. 7:104: ἔνθά κέ τοι Μενέλαε φάνη βιότοιο τελευτὴ
Μενέλαε: Il. 7:109: ἀφραίνεις Μενέλαε διοτρεφές, οὐδέ τί σε χρὴ
Μενέλαε: Il. 10:43: χρεὼ βουλῆς ἐμὲ καὶ σὲ διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε
Μενέλαε: Il. 13:603: σοὶ Μενέλαε δαμῆναι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
Μενέλαε: Il. 17:12: Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφὲς ὄρχαμε λαῶν
Μενέλαε: Il. 17:34: νῦν μὲν δὴ Μενέλαε διοτρεφὲς ἦ μάλα τείσεις
Μενέλαε: Il. 17:238: ὦ πέπον ὦ Μενέλαε διοτρεφὲς οὐκέτι νῶϊ
Μενέλαε: Il. 17:508: Αἴαντ’ Ἀργείων ἡγήτορε καὶ Μενέλαε
Μενέλαε: Il. 17:556: σοὶ μὲν δὴ Μενέλαε κατηφείη καὶ ὄνειδος
Μενέλαε: Il. 17:652: σκέπτεο νῦν Μενέλαε διοτρεφὲς αἴ κεν ἴδηαι
Μενέλαε: Il. 17:679: ὣς τότε σοὶ Μενέλαε διοτρεφὲς ὄσσε φαεινὼ
Μενέλαε: Il. 17:702: οὐδ’ ἄρα σοὶ Μενέλαε διοτρεφὲς ἤθελε θυμὸς
Μενέλαε: Il. 17:716: πάντα κατ’ αἶσαν ἔειπες ἀγακλεὲς ὦ Μενέλαε·
Μενέλαε: Il. 23:588: σεῖο ἄναξ Μενέλαε, σὺ δὲ πρότερος καὶ ἀρείων.
Μενέλαε: Il. 23:600: ὣς ἄρα σοὶ Μενέλαε μετὰ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.
Μενέλαε: Od. 4:26: “ξείνω δή τινε τώδε, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε,
Μενέλαε: Od. 4:138: “ἴδμεν δή, Μενέλαε διοτρεφές, οἵ τινες οἵδε
Μενέλαε: Od. 4:156: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
Μενέλαε: Od. 4:235: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφὲς ἠδὲ καὶ οἵδε
Μενέλαε: Od. 4:291: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
Μενέλαε: Od. 4:316: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
Μενέλαε: Od. 4:561: σοὶ δ’ οὐ θέσφατόν ἐστι, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε,
Μενέλαε: Od. 15:64: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
Μενέλαε: Od. 15:87: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
Μενέλαε: Od. 15:167: “φράζεο δή, Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
Μενέλαον: Il. 3:52: οὐκ ἂν δὴ μείνειας ἀρηΐφιλον Μενέλαον;
Μενέλαον: Il. 3:69: αὐτὰρ ἔμ’ ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηΐφιλον Μενέλαον
Μενέλαον: Il. 3:90: αὐτὸν δ’ ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηΐφιλον Μενέλαον
Μενέλαον: Il. 3:281: εἰ μέν κεν Μενέλαον Ἀλέξανδρος καταπέφνῃ
Μενέλαον: Il. 3:432: ἀλλ’ ἴθι νῦν προκάλεσσαι ἀρηΐφιλον Μενέλαον
Μενέλαον: Il. 4:98: αἴ κεν ἴδῃ Μενέλαον ἀρήϊον Ἀτρέος υἱὸν
Μενέλαον: Il. 4:115: πρὶν βλῆσθαι Μενέλαον ἀρήϊον Ἀτρέος υἱόν.
Μενέλαον: Il. 4:154: χειρὸς ἔχων Μενέλαον, ἐπεστενάχοντο δ’ ἑταῖροι·
Μενέλαον: Il. 4:181: σὺν κεινῇσιν νηυσὶ λιπὼν ἀγαθὸν Μενέλαον.
Μενέλαον: Il. 4:195: ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ἀρήϊον Ἀτρέος υἱόν,
Μενέλαον: Il. 4:205: ὄφρα ἴδῃς Μενέλαον ἀρήϊον ἀρχὸν Ἀχαιῶν,
Μενέλαον: Il. 4:220: Ὄφρα τοὶ ἀμφεπένοντο βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον,
Μενέλαον: Il. 10:25: Ὣς δ’ αὔτως Μενέλαον ἔχε τρόμος· οὐδὲ γὰρ αὐτῷ
Μενέλαον: Il. 10:114: ἀλλὰ φίλον περ ἐόντα καὶ αἰδοῖον Μενέλαον
Μενέλαον: Il. 11:139: ὅς ποτ’ ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ Μενέλαον ἄνωγεν
Μενέλαον: Il. 13:581: Ἀτρεΐδην δ’ ἄχος εἷλε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον·
Μενέλαον: Il. 17:1: Οὐδ’ ἔλαθ’ Ἀτρέος υἱὸν ἀρηΐφιλον Μενέλαον
Μενέλαον: Il. 17:11: ἔστη, καὶ προσέειπεν ἀρηΐφιλον Μενέλαον·
Μενέλαον: Il. 17:237: καὶ τότ’ ἄρ’ Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον·
Μενέλαον: Il. 17:507: Ὣς εἰπὼν Αἴαντε καλέσσατο καὶ Μενέλαον·
Μενέλαον: Il. 17:554: ἴφθιμον Μενέλαον· ὃ γάρ ῥά οἱ ἐγγύθεν ἦεν·
Μενέλαον: Il. 17:587: οἷον δὴ Μενέλαον ὑπέτρεσας, ὃς τὸ πάρος γε
Μενέλαον: Il. 17:626: Οὐδ’ ἔλαθ’ Αἴαντα μεγαλήτορα καὶ Μενέλαον
Μενέλαον: Il. 17:651: καὶ τότ’ ἄρ’ Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον·
Μενέλαον: Il. 23:515: κέρδεσιν, οὔ τι τάχει γε, παραφθάμενος Μενέλαον·
Μενέλαον: Od. 1:285: κεῖθεν δὲ Σπάρτηνδε παρὰ ξανθὸν Μενέλαον·
Μενέλαον: Od. 3:317: ἀλλ’ ἐς μὲν Μενέλαον ἐγὼ κέλομαι καὶ ἄνωγα
Μενέλαον: Od. 4:51: ἔς ῥα θρόνους ἕζοντο παρ’ Ἀτρεΐδην Μενέλαον.
Μενέλαον: Od. 13:414: ὅς τοι ἐς εὐρύχορον Λακεδαίμονα πὰρ Μενέλαον
Μενέλαον: Od. 15:14: ἀλλ’ ὄτρυνε τάχιστα βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον
Μενέλαον: Od. 17:116: ἀλλά μ’ ἐς Ἀτρεΐδην, δουρικλειτὸν Μενέλαον,
Μενέλαος: Il. 2:408: αὐτόματος δέ οἱ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Il. 2:586: τῶν οἱ ἀδελφεὸς ἦρχε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
Μενέλαος: Il. 3:21: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος
Μενέλαος: Il. 3:27: ὣς ἐχάρη Μενέλαος Ἀλέξανδρον θεοειδέα
Μενέλαος: Il. 3:96: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Il. 3:136: αὐτὰρ Ἀλέξανδρος καὶ ἀρηΐφιλος Μενέλαος
Μενέλαος: Il. 3:210: στάντων μὲν Μενέλαος ὑπείρεχεν εὐρέας ὤμους,
Μενέλαος: Il. 3:213: ἤτοι μὲν Μενέλαος ἐπιτροχάδην ἀγόρευε,
Μενέλαος: Il. 3:232: πολλάκι μιν ξείνισσεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος
Μενέλαος: Il. 3:253: αὐτὰρ Ἀλέξανδρος καὶ ἀρηΐφιλος Μενέλαος
Μενέλαος: Il. 3:284: εἰ δέ κ’ Ἀλέξανδρον κτείνῃ ξανθὸς Μενέλαος,
Μενέλαος: Il. 3:339: ὣς δ’ αὔτως Μενέλαος ἀρήϊος ἔντε’ ἔδυνεν.
Μενέλαος: Il. 3:350: Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἐπευξάμενος Διὶ πατρί·
Μενέλαος: Il. 3:403: οὕνεκα δὴ νῦν δῖον Ἀλέξανδρον Μενέλαος
Μενέλαος: Il. 3:439: νῦν μὲν γὰρ Μενέλαος ἐνίκησεν σὺν Ἀθήνῃ,
Μενέλαος: Il. 4:19: αὖτις δ’ Ἀργείην Ἑλένην Μενέλαος ἄγοιτο.
Μενέλαος: Il. 4:150: ῥίγησεν δὲ καὶ αὐτὸς ἀρηΐφιλος Μενέλαος.
Μενέλαος: Il. 4:183: Τὸν δ’ ἐπιθαρσύνων προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Il. 4:210: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι ξανθὸς Μενέλαος
Μενέλαος: Il. 5:50: Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἕλ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι
Μενέλαος: Il. 5:55: ἀλλά μιν Ἀτρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος
Μενέλαος: Il. 5:561: Τὼ δὲ πεσόντ’ ἐλέησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος,
Μενέλαος: Il. 5:578: τὸν μὲν ἄρ’ Ἀτρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος
Μενέλαος: Il. 6:37: Ἄδρηστον δ’ ἄρ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
Μενέλαος: Il. 6:44: Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἔχων δολιχόσκιον ἔγχος.
Μενέλαος: Il. 7:94: ὀψὲ δὲ δὴ Μενέλαος ἀνίστατο καὶ μετέειπε
Μενέλαος: Il. 8:261: Τὸν δὲ μετ’ Ἀτρεΐδαι Ἀγαμέμνων καὶ Μενέλαος,
Μενέλαος: Il. 10:36: τὸν πρότερος προσέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Il. 10:60: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Il. 10:230: ἤθελε δ’ Ἀτρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος,
Μενέλαος: Il. 11:463: τρὶς δ’ ἄϊεν ἰάχοντος ἄρηι φίλος Μενέλαος.
Μενέλαος: Il. 11:487: ἤτοι τὸν Μενέλαος ἀρήϊος ἔξαγ’ ὁμίλου
Μενέλαος: Il. 13:593: Ἀτρεΐδης δ’ ἄρα χεῖρα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
Μενέλαος: Il. 13:641: συλήσας ἑτάροισι δίδου Μενέλαος ἀμύμων,
Μενέλαος: Il. 15:540: τόφρα δέ οἱ Μενέλαος ἀρήϊος ἦλθεν ἀμύντωρ,
Μενέλαος: Il. 15:568: Ἀντίλοχον δ’ ὄτρυνε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Il. 16:311: κάππεσ’· ἀτὰρ Μενέλαος ἀρήϊος οὖτα Θόαντα
Μενέλαος: Il. 17:6: ὣς περὶ Πατρόκλῳ βαῖνε ξανθὸς Μενέλαος.
Μενέλαος: Il. 17:18: Τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Il. 17:46: Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἐπευξάμενος Διὶ πατρί·
Μενέλαος: Il. 17:60: Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἐπεὶ κτάνε τεύχε’ ἐσύλα.
Μενέλαος: Il. 17:79: τόφρα δέ τοι Μενέλαος ἀρήϊος Ἀτρέος υἱὸς
Μενέλαος: Il. 17:113: ὣς ἀπὸ Πατρόκλοιο κίε ξανθὸς Μενέλαος.
Μενέλαος: Il. 17:124: βῆ δὲ διὰ προμάχων, ἅμα δὲ ξανθὸς Μενέλαος.
Μενέλαος: Il. 17:138: Ἀτρεΐδης δ’ ἑτέρωθεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος
Μενέλαος: Il. 17:246: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
Μενέλαος: Il. 17:560: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Il. 17:578: τόν ῥα κατὰ ζωστῆρα βάλε ξανθὸς Μενέλαος
Μενέλαος: Il. 17:580: δούπησεν δὲ πεσών· ἀτὰρ Ἀτρεΐδης Μενέλαος
Μενέλαος: Il. 17:656: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
Μενέλαος: Il. 17:665: ὣς ἀπὸ Πατρόκλοιο βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
Μενέλαος: Il. 17:673: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη ξανθὸς Μενέλαος,
Μενέλαος: Il. 17:684: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Il. 23:293: τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδης ὦρτο ξανθὸς Μενέλαος
Μενέλαος: Il. 23:355: τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδης δουρὶ κλειτὸς Μενέλαος,
Μενέλαος: Il. 23:401: τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδης εἶχε ξανθὸς Μενέλαος.
Μενέλαος: Il. 23:422: τῇ ῥ’ εἶχεν Μενέλαος ἁματροχιὰς ἀλεείνων.
Μενέλαος: Il. 23:438: τὸν καὶ νεικείων προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Il. 23:516: ἀλλὰ καὶ ὧς Μενέλαος ἔχ’ ἐγγύθεν ὠκέας ἵππους.
Μενέλαος: Il. 23:522: τόσσον δὴ Μενέλαος ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο
Μενέλαος: Il. 23:566: Τοῖσι δὲ καὶ Μενέλαος ἀνίστατο θυμὸν ἀχεύων
Μενέλαος: Il. 23:576: Ἀντίλοχον ψεύδεσσι βιησάμενος Μενέλαος
Μενέλαος: Od. 3:141: ἔνθ’ ἦ τοι Μενέλαος ἀνώγει πάντας Ἀχαιοὺς
Μενέλαος: Od. 3:168: ὀψὲ δὲ δὴ μετὰ νῶϊ κίε ξανθὸς Μενέλαος,
Μενέλαος: Od. 3:249: ποῦ Μενέλαος ἔην; τίνα δ’ αὐτῷ μήσατ’ ὄλεθρον
Μενέλαος: Od. 3:257: Ἀτρεΐδης Τροίηθεν ἰών, ξανθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Od. 3:311: αὐτῆμαρ δέ οἱ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
Μενέλαος: Od. 3:326: ἐς Λακεδαίμονα δῖαν, ὅθι ξανθὸς Μενέλαος.
Μενέλαος: Od. 4:30: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Od. 4:59: τὼ καὶ δεικνύμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Od. 4:76: τοῦ δ’ ἀγορεύοντος ξύνετο ξανθὸς Μενέλαος,
Μενέλαος: Od. 4:116: ἀμφοτέρῃσιν χερσί. νόησε δέ μιν Μενέλαος,
Μενέλαος: Od. 4:147: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Od. 4:168: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Od. 4:185: κλαῖε δὲ Τηλέμαχός τε καὶ Ἀτρεΐδης Μενέλαος,
Μενέλαος: Od. 4:203: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Od. 4:265: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Od. 4:307: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφι βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
Μενέλαος: Od. 4:332: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Od. 4:609: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
Μενέλαος: Od. 14:470: ἡγείσθην δ’ Ὀδυσεύς τε καὶ Ἀτρεΐδης Μενέλαος,
Μενέλαος: Od. 15:52: ἥρως Ἀτρεΐδης, δουρικλειτὸς Μενέλαος,
Μενέλαος: Od. 15:57: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
Μενέλαος: Od. 15:67: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Od. 15:92: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
Μενέλαος: Od. 15:97: τὸν πῦρ κῆαι ἄνωγε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
Μενέλαος: Od. 15:110: Τηλέμαχον· τὸν δὲ προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
Μενέλαος: Od. 15:133: τοὺς δ’ ἦγε πρὸς δῶμα κάρη ξανθὸς Μενέλαος.
Μενέλαος: Od. 15:147: τοὺς δὲ μετ’ Ἀτρεΐδης ἔκιε ξανθὸς Μενέλαος,
Μενέλαος: Od. 15:169: ὣς φάτο, μερμήριξε δ’ ἀρηΐφιλος Μενέλαος,
Μενέλαος: Od. 15:207: ἐσθῆτα χρυσόν τε, τά οἱ Μενέλαος ἔδωκε·
Μενέλαος: Od. 17:76: ὥς τοι δῶρ’ ἀποπέμψω, ἅ τοι Μενέλαος ἔδωκε.”
Μενέλαος: Od. 17:120: εἴρετο δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
Μενέλαος: Od. 17:147: ὣς ἔφατ’ Ἀτρεΐδης, δουρικλειτὸς Μενέλαος.
Μενελάου: Il. 3:430: ἦ μὲν δὴ πρίν γ’ εὔχε’ ἀρηϊφίλου Μενελάου
Μενελάου: Il. 3:457: νίκη μὲν δὴ φαίνετ’ ἀρηϊφίλου Μενελάου,
Μενελάου: Il. 4:13: ἀλλ’ ἤτοι νίκη μὲν ἀρηϊφίλου Μενελάου·
Μενελάου: Il. 4:100: ἀλλ’ ἄγ’ ὀΐστευσον Μενελάου κυδαλίμοιο,
Μενελάου: Il. 4:177: τύμβῳ ἐπιθρῴσκων Μενελάου κυδαλίμοιο·
Μενελάου: Il. 7:392: κουριδίην δ’ ἄλοχον Μενελάου κυδαλίμοιο
Μενελάου: Il. 13:591: ὣς ἀπὸ θώρηκος Μενελάου κυδαλίμοιο
Μενελάου: Il. 13:601: Πείσανδρος δ’ ἰθὺς Μενελάου κυδαλίμοιο
Μενελάου: Il. 13:606: Πείσανδρος δὲ σάκος Μενελάου κυδαλίμοιο
Μενελάου: Il. 17:69: ἀντίον ἐλθέμεναι Μενελάου κυδαλίμοιο.
Μενελάου: Il. 17:697: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς Μενελάου ἐφημοσύνης ἀμέλησε,
Μενελάου: Il. 23:529: λείπετ’ ἀγακλῆος Μενελάου δουρὸς ἐρωήν·
Μενελάου: Il. 23:597: ἐν χείρεσσι τίθει Μενελάου· τοῖο δὲ θυμὸς
Μενελάου: Od. 3:279: ἔνθα κυβερνήτην Μενελάου Φοῖβος Ἀπόλλων
Μενελάου: Od. 4:2: πρὸς δ’ ἄρα δώματ’ ἔλων Μενελάου κυδαλίμοιο.
Μενελάου: Od. 4:16: γείτονες ἠδὲ ἔται Μενελάου κυδαλίμοιο,
Μενελάου: Od. 4:23: ὀτρηρὸς θεράπων Μενελάου κυδαλίμοιο,
Μενελάου: Od. 4:46: δῶμα καθ’ ὑψερεφὲς Μενελάου κυδαλίμοιο.
Μενελάου: Od. 4:217: ὀτρηρὸς θεράπων Μενελάου κυδαλίμοιο.
Μενελάου: Od. 15:5: εὕδοντ’ ἐν προδόμῳ Μενελάου κυδαλίμοιο,
Μενελάου: Od. 15:141: οἰνοχόει δ’ υἱὸς Μενελάου κυδαλίμοιο.
Μενελάῳ: Il. 1:159: τιμὴν ἀρνύμενοι Μενελάῳ σοί τε κυνῶπα
Μενελάῳ: Il. 3:206: σεῦ ἕνεκ’ ἀγγελίης σὺν ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ·
Μενελάῳ: Il. 3:307: μαρνάμενον φίλον υἱὸν ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ·
Μενελάῳ: Il. 3:434: παύεσθαι κέλομαι, μηδὲ ξανθῷ Μενελάῳ
Μενελάῳ: Il. 3:452: δεῖξαι Ἀλέξανδρον τότ’ ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ·
Μενελάῳ: Il. 4:7: δοιαὶ μὲν Μενελάῳ ἀρηγόνες εἰσὶ θεάων
Μενελάῳ: Il. 4:94: τλαίης κεν Μενελάῳ ἐπιπροέμεν ταχὺν ἰόν,
Μενελάῳ: Il. 5:552: τιμὴν Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ
Μενελάῳ: Il. 5:715: ἦ ῥ’ ἅλιον τὸν μῦθον ὑπέστημεν Μενελάῳ
Μενελάῳ: Il. 7:373: εἰπέμεν Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ
Μενελάῳ: Il. 7:470: χωρὶς δ’ Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ
Μενελάῳ: Il. 10:240: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δὲ περὶ ξανθῷ Μενελάῳ.
Μενελάῳ: Il. 11:125: οὐκ εἴασχ’ Ἑλένην δόμεναι ξανθῷ Μενελάῳ,
Μενελάῳ: Il. 17:249: οἵ τε παρ’ Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ
Μενελάῳ: Od. 4:128: ὃς Μενελάῳ δῶκε δύ’ ἀργυρέας ἀσαμίνθους,
Μενελάῳ: Od. 8:518: βήμεναι, ἠΰτ’ Ἄρηα, σὺν ἀντιθέῳ Μενελάῳ.
Μενελάῳ: Od. 11:460: ἤ που πὰρ Μενελάῳ ἐνὶ Σπάρτῃ εὐρείῃ·
Μενελάῳ: Od. 24:116: ὀτρυνέων Ὀδυσῆα σὺν ἀντιθέῳ Μενελάῳ
μενέμεν: Il. 5:486: λαοῖσιν μενέμεν καὶ ἀμυνέμεναι ὤρεσσι.
μενέμεν: Od. 9:97: λωτὸν ἐρεπτόμενοι μενέμεν νόστου τε λαθέσθαι.
μενέμεν: Od. 20:330: τόφρ’ οὔ τις νέμεσις μενέμεν τ’ ἦν ἰσχέμεναί τε
μένεν: Il. 13:476: ὣς μένεν Ἰδομενεὺς δουρικλυτός, οὐδ’ ὑπεχώρει,
μένεν: Il. 21:571: Ὣς εἰπὼν Ἀχιλῆα ἀλεὶς μένεν, ἐν δέ οἱ ἦτορ
μένεν: Il. 22:458: ἥ μιν ἔχεσκ’, ἐπεὶ οὔ ποτ’ ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν,
μένεν: Od. 11:514: οὔ ποτ’ ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν οὐδ’ ἐν ὁμίλῳ,
μένεος: Il. 1:103: ἀχνύμενος· μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι
μένεος: Il. 6:265: μή μ’ ἀπογυιώσῃς μένεος, ἀλκῆς τε λάθωμαι·
μένεος: Il. 9:675: πιμπλάνεται μένεος, σὲ δ’ ἀναίνεται ἠδὲ σὰ δῶρα.
μένεος: Il. 13:60: ἀμφοτέρω κεκόπων πλῆσεν μένεος κρατεροῖο,
μένεος: Il. 17:503: Ἕκτορα Πριαμίδην μένεος σχήσεσθαι ὀΐω,
μένεος: Il. 22:282: ὄφρά σ’ ὑποδείσας μένεος ἀλκῆς τε λάθωμαι.
μένεος: Il. 22:312: ὁρμήθη δ’ Ἀχιλεύς, μένεος δ’ ἐμπλήσατο θυμὸν
μένεος: Od. 4:661: ἀχνύμενος· μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι
μενέουσ’: Il. 12:79: οὐ μενέουσ’ εἰ δή σφιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπται.
μενέουσι: Il. 9:45: ἀλλ’ ἄλλοι μενέουσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
μενέουσιν: Il. 21:310: ἐκπέρσει, Τρῶες δὲ κατὰ μόθον οὐ μενέουσιν.
μενεπτόλεμοί: Il. 2:749: τῷ δ’ Ἐνιῆνες ἕποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοὶ
μενεπτόλεμος: Il. 2:740: τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης
μενεπτόλεμος: Il. 4:395: υἱός τ’ Αὐτοφόνοιο μενεπτόλεμος Πολυφόντης.
μενεπτόλεμος: Il. 6:29: Ἀστύαλον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε μενεπτόλεμος Πολυποίτης·
μενεπτόλεμος: Il. 10:255: Τυδεΐδῃ μὲν δῶκε μενεπτόλεμος Θρασυμήδης
μενεπτόλεμός: Il. 13:693: πρὸ Φθίων δὲ Μέδων τε μενεπτόλεμός τε Ποδάρκης.
μενεπτόλεμος: Il. 19:48: Τυδεΐδης τε μενεπτόλεμος καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
μενεπτόλεμος: Il. 23:836: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μενεπτόλεμος Πολυποίτης,
μενεπτόλεμος: Il. 23:844: ἀλλ’ ὅτε δὴ σόλον εἷλε μενεπτόλεμος Πολυποίτης,
μενεπτόλεμος: Od. 3:442: ἐν κανέῳ· πέλεκυν δὲ μενεπτόλεμος Θρασυμήδης
Μενεσθεύς: Il. 2:552: τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευ’ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς.
Μενεσθεύς: Il. 12:331: τοὺς δὲ ἰδὼν ῥίγησ’ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς·
Μενεσθεὺς: Il. 13:195: Ἀμφίμαχον μὲν ἄρα Στιχίος δῖός τε Μενεσθεὺς
Μενεσθεύς: Il. 13:690: ἦρχ’ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς, οἳ δ’ ἅμ’ ἕποντο
Μενεσθῆα: Il. 4:327: εὗρ’ υἱὸν Πετεῶο Μενεσθῆα πλήξιππον
Μενέσθην: Il. 5:609: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντε, Μενέσθην Ἀγχίαλόν τε.
Μενεσθῆος: Il. 12:373: εὖτε Μενεσθῆος μεγαθύμου πύργον ἵκοντο
Μενεσθῆος: Il. 15:331: τὸν δὲ Μενεσθῆος μεγαθύμου πιστὸν ἑταῖρον·
Μενέσθιον: Il. 7:9: Ἄρνῃ ναιετάοντα Μενέσθιον, ὃν κορυνήτης
Μενέσθιος: Il. 16:173: τῆς μὲν ἰῆς στιχὸς ἦρχε Μενέσθιος αἰολοθώρηξ
μένεσκον: Il. 19:42: καί ῥ’ οἵ περ τὸ πάρος γε νεῶν ἐν ἀγῶνι μένεσκον
μένετ’: Od. 3:427: οἱ δ’ ἄλλοι μένετ’ αὐτοῦ ἀολλέες, εἴπατε δ’ εἴσω
μένετε: Il. 4:247: ἦ μένετε Τρῶας σχεδὸν ἐλθέμεν ἔνθά τε νῆες
μενέτην: Il. 8:79: οὔτε δύ’ Αἴαντες μενέτην θεράποντες Ἄρηος·
μενέτην: Il. 19:310: δοιὼ δ’ Ἀτρεΐδα μενέτην καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
μενέτω: Il. 15:195: καὶ κρατερός περ ἐὼν μενέτω τριτάτῃ ἐνὶ μοίρῃ.
μενεχάρμαι: Il. 9:525: Κουρῆτές τ’ ἐμάχοντο καὶ Αἰτωλοὶ μενεχάρμαι
μενεχάρμην: Il. 11:122: Αὐτὰρ ὃ Πείσανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον μενεχάρμην
μενεχάρμην: Il. 11:303: Αἴσυμνόν τ’ Ὦρόν τε καὶ Ἱππόνοον μενεχάρμην.
μενεχάρμης: Il. 13:396: ἂψ ἵππους στρέψαι, τὸν δ’ Ἀντίλοχος μενεχάρμης
μενεχάρμης: Il. 15:582: ὣς ἐπὶ σοὶ Μελάνιππε θόρ’ Ἀντίλοχος μενεχάρμης
μενεχάρμης: Il. 23:419: στεῖνος ὁδοῦ κοίλης ἴδεν Ἀντίλοχος μενεχάρμης.
μενέχαρμος: Il. 14:375: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ μενέχαρμος, ἔχει δ’ ὀλίγον σάκος ὤμῳ,
μενέω: Il. 11:317: ἤτοι ἐγὼ μενέω καὶ τλήσομαι· ἀλλὰ μίνυνθα
μενέω: Il. 16:239: αὐτὸς μὲν γὰρ ἐγὼ μενέω νηῶν ἐν ἀγῶνι,
μενέω: Il. 19:308: δύντα δ’ ἐς ἠέλιον μενέω καὶ τλήσομαι ἔμπης.
μενέω: Il. 20:22: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ μενέω πτυχὶ Οὐλύμποιο
μενέω: Il. 23:279: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ μενέω καὶ μώνυχες ἵπποι·
μενέω: Od. 5:362: τόφρ’ αὐτοῦ μενέω καὶ τλήσομαι ἄλγεα πάσχων·
μενέω: Od. 16:132: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μενέω, σὺ δὲ δεῦρο νέεσθαι
μενέων: Il. 8:361: σχέτλιος, αἰὲν ἀλιτρός, ἐμῶν μενέων ἀπερωεύς·
μένῃ: Il. 9:606: ἐν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ.
μένῃ: Il. 9:698: ἦ κε μένῃ· τότε δ’ αὖτε μαχήσεται ὁππότε κέν μιν
μένῃ: Il. 10:90: ἐν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ.
μένῃ: Od. 16:74: ἢ αὐτοῦ παρ’ ἐμοί τε μένῃ καὶ δῶμα κομίζῃ,
μένῃσι: Il. 22:93: ὡς δὲ δράκων ἐπὶ χειῇ ὀρέστερος ἄνδρα μένῃσι
μενοεικέ’: Od. 5:166: ἐνθήσω μενοεικέ’, ἅ κέν τοι λιμὸν ἐρύκοι,
μενοεικέ’: Od. 6:76: μήτηρ δ’ ἐν κίστῃ ἐτίθει μενοεικέ’ ἐδωδὴν
μενοεικέα: Il. 9:90: ἐς κλισίην, παρὰ δέ σφι τίθει μενοεικέα δαῖτα.
μενοεικέα: Il. 9:227: ἠδὲ καὶ ἐνθάδε νῦν, πάρα γὰρ μενοεικέα πολλὰ
μενοεικέα: Il. 19:144: οἴσουσ’, ὄφρα ἴδηαι ὅ τοι μενοεικέα δώσω.
μενοεικέα: Il. 23:29: μυρίοι· αὐτὰρ ὃ τοῖσι τάφον μενοεικέα δαίνυ.
μενοεικέα: Il. 23:139: κάτθεσαν, αἶψα δέ οἱ μενοεικέα νήεον ὕλην.
μενοεικέα: Il. 23:650: σοὶ δὲ θεοὶ τῶνδ’ ἀντὶ χάριν μενοεικέα δοῖεν.
μενοεικέα: Od. 5:267: κωρύκῳ, ἐν δέ οἱ ὄψα τίθει μενοεικέα πολλά·
μενοεικέα: Od. 9:158: βάλλομεν· αἶψα δὲ δῶκε θεὸς μενοεικέα θήρην.
μενοεικέα: Od. 13:273: ἐλλισάμην καί σφιν μενοεικέα ληΐδα δῶκα·
μενοεικέα: Od. 13:409: ἔσθουσαι βάλανον μενοεικέα καὶ μέλαν ὕδωρ
μενοεικέα: Od. 14:232: τῶν ἐξαιρεύμην μενοεικέα, πολλὰ δ’ ὀπίσσω
μενοεικέα: Od. 16:429: ἠδὲ κατὰ ζωὴν φαγέειν μενοεικέα πολλήν·
μενοεικές: Od. 20:391: ἡδύ τε καὶ μενοεικές, ἐπεὶ μάλα πόλλ’ ἱέρευσαν·
μένοιεν: Il. 13:37: ἀῤῥήκτους ἀλύτους, ὄφρ’ ἔμπεδον αὖθι μένοιεν
μένοιεν: Od. 8:275: ἀῤῥήκτους ἀλύτους, ὄφρ’ ἔμπεδον αὖθι μένοιεν.
μενοίνα: Il. 13:214: ἤϊεν ἐς κλισίην· ἔτι γὰρ πολέμοιο μενοίνα
μενοινᾷ: Od. 2:34: Ζεὺς ἀγαθὸν τελέσειεν, ὅ τι φρεσὶν ᾗσι μενοινᾷ.”
μενοινᾷ: Od. 2:92: ἀγγελίας προϊεῖσα· νόος δέ οἱ ἄλλα μενοινᾷ.
μενοίνα: Od. 11:532: καὶ δόρυ χαλκοβαρές, κακὰ δὲ Τρώεσσι μενοίνα.
μενοινᾷ: Od. 13:381: ἀγγελίας προϊεῖσα, νόος δέ οἱ ἄλλα μενοινᾷ.”
μενοινᾷ: Od. 17:355: καί οἱ πάντα γένοιτο, ὅσα φρεσὶν ᾗσι μενοινᾷ.”
μενοίνα: Od. 18:283: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι, νόος δέ οἱ ἄλλα μενοίνα.
μενοινᾷ: Od. 21:157: νῦν μέν τις καὶ ἔλπετ’ ἐνὶ φρεσὶν ἠδὲ μενοινᾷ
μενοινάᾳ: Il. 19:164: εἴ περ γὰρ θυμῷ γε μενοινάᾳ πολεμίζειν,
μενοινᾷς: Il. 14:221: ἄπρηκτόν γε νέεσθαι, ὅ τι φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς.
μενοινᾷς: Il. 14:264: Ὕπνε τί ἢ δὲ σὺ ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς;
μενοινᾷς: Od. 2:275: οὔ σε ἔπειτα ἔολπα τελευτήσειν ἃ μενοινᾷς.
μενοινᾷς: Od. 2:285: σοὶ δ’ ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται ἣν σὺ μενοινᾷς·
μενοινᾷς: Od. 4:480: καὶ τότε τοι δώσουσιν ὁδὸν θεοί, ἣν σὺ μενοινᾷς.
μενοινᾷς: Od. 6:180: σοὶ δὲ θεοὶ τόσα δοῖεν, ὅσα φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,
μενοινᾷς: Od. 15:111: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι νόστον, ὅπως φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,
μενοινᾷς: Od. 22:217: ἐν δὲ σὺ τοῖσιν ἔπειτα πεφήσεαι, οἷα μενοινᾷς
μενοίνεον: Il. 12:59: ἐσβαίη, πεζοὶ δὲ μενοίνεον εἰ τελέουσι.
μενοινήῃσί: Il. 15:82: ἔνθ’ εἴην ἢ ἔνθα, μενοινήῃσί τε πολλά,
μενοινήσει’: Od. 2:248: ἐξελάσαι μεγάροιο μενοινήσει’ ἐνὶ θυμῷ,
μενοίνησεν: Od. 2:36: οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν ἧστο, μενοίνησεν δ’ ἀγορεύειν,
μενοινήσωσι: Il. 10:101: μή πως καὶ διὰ νύκτα μενοινήσωσι μάχεσθαι.
μενοινῶν: Il. 15:293: Ζηνὸς ἐριγδούπου πρόμος ἵσταται ὧδε μενοινῶν.
μενοινώω: Il. 13:79: ἔσσυμαι ἀμφοτέροισι· μενοινώω δὲ καὶ οἶος
μένοις: Od. 7:315: εἴ κ’ ἐθέλων γε μένοις· ἀέκοντα δέ σ’ οὔ τις ἐρύξει
Μενοιτιάδαο: Il. 16:420: χέρσ’ ὕπο Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμέντας,
Μενοιτιάδαο: Il. 16:434: μοῖρ’ ὑπὸ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι.
Μενοιτιάδαο: Il. 16:438: ἦ ἤδη ὑπὸ χερσὶ Μενοιτιάδαο δαμάσσω.
Μενοιτιάδαο: Il. 16:452: χέρσ’ ὕπο Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι·
Μενοιτιάδαο: Il. 17:538: ἦ δὴ μὰν ὀλίγον γε Μενοιτιάδαο θανόντος
Μενοιτιάδαο: Il. 21:28: ποινὴν Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος·
Μενοιτιάδαο: Il. 23:25: πρηνέα πὰρ λεχέεσσι Μενοιτιάδαο τανύσσας
Μενοιτιάδαο: Il. 23:239: ὀστέα Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο λέγωμεν
Μενοιτιάδαο: Il. 24:16: τρὶς δ’ ἐρύσας περὶ σῆμα Μενοιτιάδαο θανόντος
Μενοιτιάδαο: Od. 24:77: μίγδα δὲ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος,
Μενοιτιάδεω: Il. 16:554: ὦρσε Μενοιτιάδεω Πατροκλῆος λάσιον κῆρ·
Μενοιτιάδεω: Il. 18:93: Πατρόκλοιο δ’ ἕλωρα Μενοιτιάδεω ἀποτίσῃ.
Μενοιτιάδῃ: Il. 1:307: ἤϊε σύν τε Μενοιτιάδῃ καὶ οἷς ἑτάροισιν·
Μενοιτιάδη: Il. 11:607: δῖε Μενοιτιάδη τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ
Μενοιτιάδῃ: Il. 17:132: Αἴας δ’ ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ σάκος εὐρὺ καλύψας
Μενοιτιάδῃ: Il. 17:267: ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ ἕνα θυμὸν ἔχοντες
Μενοιτιάδῃ: Il. 17:369: ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ κατατεθνηῶτι.
Μενοιτιάδην: Il. 17:270: χεῦ’, ἐπεὶ οὐδὲ Μενοιτιάδην ἔχθαιρε πάρος γε,
Μενοιτιάδης: Il. 9:211: πῦρ δὲ Μενοιτιάδης δαῖεν μέγα ἰσόθεος φώς.
Μενοιτιάδης: Il. 16:760: Πάτροκλός τε Μενοιτιάδης καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ
Μενοίτιον: Il. 11:770: ἔνθα δ’ ἔπειθ’ ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον
Μενοίτιον: Il. 16:14: ζώειν μὰν ἔτι φασὶ Μενοίτιον Ἄκτορος υἱόν,
Μενοίτιον: Il. 18:325: θαρσύνων ἥρωα Μενοίτιον ἐν μεγάροισι·
Μενοίτιος: Il. 11:764: ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε Μενοίτιος ὧδ’ ἐπέτελλεν
Μενοίτιος: Il. 11:784: σοὶ δ’ αὖθ’ ὧδ’ ἐπέτελλε Μενοίτιος Ἄκτορος υἱός·
Μενοίτιος: Il. 23:85: εὖτέ με τυτθὸν ἐόντα Μενοίτιος ἐξ Ὀπόεντος
Μενοιτίου: Il. 9:202: μείζονα δὴ κρητῆρα Μενοιτίου υἱὲ καθίστα,
Μενοιτίου: Il. 11:604: τὸν πρότερος προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός·
Μενοιτίου: Il. 11:813: τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός,
Μενοιτίου: Il. 11:836: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός·
Μενοιτίου: Il. 12:1: Ὣς ὃ μὲν ἐν κλισίῃσι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς
Μενοιτίου: Il. 16:278: Τρῶες δ’ ὡς εἴδοντο Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν
Μενοιτίου: Il. 16:307: ἡγεμόνων. πρῶτος δὲ Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς
Μενοιτίου: Il. 16:626: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ἐνένιπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός·
Μενοιτίου: Il. 16:665: δῶκε φέρειν ἑτάροισι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός.
Μενοιτίου: Il. 16:827: ὣς πολέας πεφνόντα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν
Μενοιτίου: Il. 18:12: ἦ μάλα δὴ τέθνηκε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς
Μενοιτίου: Il. 18:455: πολλὰ κακὰ ῥέξαντα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν
Μενοιτίου: Il. 19:24: δείδω μή μοι τόφρα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν
μένομεν: Od. 4:447: πᾶσαν δ’ ἠοίην μένομεν τετληότι θυμῷ·
μένομεν: Od. 9:57: τόφρα δ’ ἀλεξόμενοι μένομεν πλέονάς περ ἐόντας·
μένομέν: Od. 9:232: τυρῶν αἰνύμενοι φάγομεν, μένομέν τέ μιν ἔνδον
μένον: Il. 5:527: ὣς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐδὲ φέβοντο.
μένον: Il. 15:406: Τρῶας ἐπερχομένους μένον ἔμπεδον, οὐδ’ ἐδύναντο
μένον: Il. 15:622: ὣς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐδὲ φέβοντο.
μένον: Il. 15:709: τόξων ἀϊκὰς ἀμφὶς μένον οὐδ’ ἔτ’ ἀκόντων,
μένον: Il. 16:659: ἔνθ’ οὐδ’ ἴφθιμοι Λύκιοι μένον, ἀλλὰ φόβηθεν
μένον: Il. 17:436: ὣς μένον ἀσφαλέως περικαλλέα δίφρον ἔχοντες
μένον: Il. 23:163: κηδεμόνες δὲ παρ’ αὖθι μένον καὶ νήεον ὕλην,
μένον: Od. 1:422: τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
μένον: Od. 4:786: ἔνθα δὲ δόρπον ἕλοντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
μένον: Od. 4:847: ἀμφίδυμοι· τῇ τόν γε μένον λοχόωντες Ἀχαιοί.
μένον: Od. 6:98: εἵματα δ’ ἠελίοιο μένον τερσήμεναι αὐγῇ.
μένον: Od. 7:259: ἔνθα μὲν ἑπτάετες μένον ἔμπεδον, εἵματα δ’ αἰεὶ
μένον: Od. 8:324: θηλύτεραι δὲ θεαὶ μένον αἰδόϊ οἴκοι ἑκάστη.
μένον: Od. 9:544: νῆες ἐΰσσελμοι μένον ἁθρόαι, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
μένον: Od. 11:152: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, ὄφρ’ ἐπὶ μήτηρ
μένον: Od. 11:628: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, εἴ τις ἔτ’ ἔλθοι
μένον: Od. 14:285: ἔνθα μὲν ἑπτάετες μένον αὐτόθι, πολλὰ δ’ ἄγειρα
μένον: Od. 18:305: τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
μένον: Od. 19:199: ἔνθα δυώδεκα μὲν μένον ἤματα δῖοι Ἀχαιοί·
μένοντα: Il. 18:64: ὅττί μιν ἵκετο πένθος ἀπὸ πτολέμοιο μένοντα.
μένοντα: Od. 20:220: ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς· τὸ δὲ ῥίγιον αὖθι μένοντα
μένοντε: Il. 5:572: ὡς εἶδεν δύο φῶτε παρ’ ἀλλήλοισι μένοντε.
μένοντε: Od. 22:181: τὼ δ’ ἔσταν ἑκάτερθε παρὰ σταθμοῖσι μένοντε.
μένοντε: Od. 23:211: οἳ νῶϊν ἀγάσαντο παρ’ ἀλλήλοισι μένοντε
μένοντες: Il. 4:333: Τρώων ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν· οἳ δὲ μένοντες
μένοντες: Il. 6:84: ἡμεῖς μὲν Δαναοῖσι μαχησόμεθ’ αὖθι μένοντες,
μένοντες: Il. 8:345: οἳ μὲν δὴ παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες,
μένοντες: Il. 11:348: ἀλλ’ ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες.
μένοντες: Il. 12:169: οὐδ’ ἀπολείπουσιν κοῖλον δόμον, ἀλλὰ μένοντες
μένοντες: Il. 15:3: οἳ μὲν δὴ παρ’ ὄχεσφιν ἐρητύοντο μένοντες
μένοντες: Il. 15:367: Ὣς οἳ μὲν παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες,
μένοντες: Il. 17:721: μίμνομεν ὀξὺν Ἄρηα παρ’ ἀλλήλοισι μένοντες.
μένοντες: Il. 22:231: ἀλλ’ ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες.
μένοντες: Il. 23:128: ἥατ’ ἄρ’ αὖθι μένοντες ἀολλέες. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
μένοντες: Od. 1:304: ἠδ’ ἑτάρους, οἵ πού με μάλ’ ἀσχαλόωσι μένοντες·
μένοντες: Od. 3:155: ἡμίσεες δ’ ἄρα λαοὶ ἐρητύοντο μένοντες
μένοντες: Od. 5:227: τερπέσθην φιλότητι, παρ’ ἀλλήλοισι μένοντες.
μένοντες: Od. 12:292: δόρπον θ’ ὁπλισόμεσθα θοῇ παρὰ νηῒ μένοντες·
μένοντες: Od. 12:373: οἱ δ’ ἕταροι μέγα ἔργον ἐμητίσαντο μένοντες.”
μένοντες: Od. 13:44: ὑμεῖς δ’ αὖθι μένοντες ἐϋφραίνοιτε γυναῖκας
μένοντες: Od. 15:455: οἱ δ’ ἐνιαυτὸν ἅπαντα παρ’ ἡμῖν αὖθι μένοντες
μένοντες: Od. 17:201: ῥύατ’ ὄπισθε μένοντες. ὁ δ’ ἐς πόλιν ἦγεν ἄνακτα
μένοντι: Il. 9:318: ἴση μοῖρα μένοντι καὶ εἰ μάλα τις πολεμίζοι·
μένοντι: Il. 21:551: ἔστη, πολλὰ δέ οἱ κραδίη πόρφυρε μένοντι·
μενόντων: Il. 23:160: κήδεός ἐστι νέκυς· παρὰ δ’ οἵ τ’ ἀγοὶ ἄμμι μενόντων.
μενόντων: Il. 23:674: κηδεμόνες δέ οἱ ἐνθάδ’ ἀολλέες αὖθι μενόντων,
μένος: Il. 1:207: “ Ἧλθον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος, αἴ κε πίθηαι,
μένος: Il. 1:282: Ἀτρεΐδη σὺ δὲ παῦε τεὸν μένος· αὐτὰρ ἔγωγε
μένος: Il. 2:387: εἰ μὴ νὺξ ἐλθοῦσα διακρινέει μένος ἀνδρῶν.
μένος: Il. 3:294: θυμοῦ δευομένους· ἀπὸ γὰρ μένος εἵλετο χαλκός.
μένος: Il. 5:2: δῶκε μένος καὶ θάρσος, ἵν’ ἔκδηλος μετὰ πᾶσιν
μένος: Il. 5:125: ἐν γάρ τοι στήθεσσι μένος πατρώϊον ἧκα
μένος: Il. 5:136: δὴ τότε μιν τρὶς τόσσον ἕλεν μένος ὥς τε λέοντα
μένος: Il. 5:254: οὐδὲ καταπτώσσειν· ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν·
μένος: Il. 5:296: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
μένος: Il. 5:470: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
μένος: Il. 5:472: Ἕκτορ πῇ δή τοι μένος οἴχεται ὃ πρὶν ἔχεσκες;
μένος: Il. 5:506: οἳ δὲ μένος χειρῶν ἰθὺς φέρον· ἀμφὶ δὲ νύκτα
μένος: Il. 5:513: ἧκε, καὶ ἐν στήθεσσι μένος βάλε ποιμένι λαῶν.
μένος: Il. 5:516: καὶ μένος ἐσθλὸν ἔχοντα· μετάλλησάν γε μὲν οὔ τι.
μένος: Il. 5:524: ἀτρέμας, ὄφρ’ εὕδῃσι μένος Βορέαο καὶ ἄλλων
μένος: Il. 5:563: σείων ἐγχείην· τοῦ δ’ ὄτρυνεν μένος Ἄρης,
μένος: Il. 5:792: Ὣς εἰποῦσ’ ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
μένος: Il. 5:892: μητρός τοι μένος ἐστὶν ἀάσχετον οὐκ ἐπιεικτὸν
μένος: Il. 6:27: καὶ μὲν τῶν ὑπέλυσε μένος καὶ φαίδιμα γυῖα
μένος: Il. 6:72: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
μένος: Il. 6:101: μαίνεται, οὐδέ τίς οἱ δύναται μένος ἰσοφαρίζειν.
μένος: Il. 6:182: δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο,
μένος: Il. 6:261: ἀνδρὶ δὲ κεκμηῶτι μένος μέγα οἶνος ἀέξει,
μένος: Il. 6:407: δαιμόνιε φθίσει σε τὸ σὸν μένος, οὐδ’ ἐλεαίρεις
μένος: Il. 6:502: ἵξεσθαι προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας Ἀχαιῶν.
μένος: Il. 7:38: Ἕκτορος ὄρσωμεν κρατερὸν μένος ἱπποδάμοιο,
μένος: Il. 7:309: Αἴαντος προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους·
μένος: Il. 7:457: ὃς σέο πολλὸν ἀφαυρότερος χεῖράς τε μένος τε·
μένος: Il. 8:123: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
μένος: Il. 8:178: ἀβλήχρ’ οὐδενόσωρα· τὰ δ’ οὐ μένος ἁμὸν ἐρύξει·
μένος: Il. 8:315: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
μένος: Il. 8:335: Ἂψ δ’ αὖτις Τρώεσσιν Ὀλύμπιος ἐν μένος ὦρσεν·
μένος: Il. 8:358: καὶ λίην οὗτός γε μένος θυμόν τ’ ὀλέσειε
μένος: Il. 8:450: πάντως, οἷον ἐμόν γε μένος καὶ χεῖρες ἄαπτοι,
μένος: Il. 9:702: σίτου καὶ οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή·
μένος: Il. 10:366: φεύγων ἐς νῆας, τότε δὴ μένος ἔμβαλ’ Ἀθήνη
μένος: Il. 10:479: ἀλλ’ ἄγε δὴ πρόφερε κρατερὸν μένος· οὐδέ τί σε χρὴ
μένος: Il. 10:482: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἔμπνευσε μένος γλαυκῶπις Ἀθήνη,
μένος: Il. 11:268: ὀξεῖαι δ’ ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο.
μένος: Il. 11:272: ὣς ὀξεῖ’ ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο.
μένος: Il. 11:291: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
μένος: Il. 12:18: τεῖχος ἀμαλδῦναι ποταμῶν μένος εἰσαγαγόντες.
μένος: Il. 12:166: σχήσειν ἡμέτερόν γε μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους.
μένος: Il. 12:266: πάντοσε φοιτήτην μένος ὀτρύνοντες Ἀχαιῶν.
μένος: Il. 13:78: μαιμῶσιν, καί μοι μένος ὤρορε, νέρθε δὲ ποσσὶν
μένος: Il. 13:105: ὣς Τρῶες τὸ πρίν γε μένος καὶ χεῖρας Ἀχαιῶν
μένος: Il. 13:155: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
μένος: Il. 13:287: οὐδέ κεν ἔνθα τεόν γε μένος καὶ χεῖρας ὄνοιτο.
μένος: Il. 13:318: κείνων νικήσαντι μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους
μένος: Il. 13:424: Ἰδομενεὺς δ’ οὐ λῆγε μένος μέγα, ἵετο δ’ αἰεὶ
μένος: Il. 13:444: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης·
μένος: Il. 13:634: Τρωσίν, τῶν μένος αἰὲν ἀτάσθαλον, οὐδὲ δύνανται
μένος: Il. 14:73: κυδάνει, ἡμέτερον δὲ μένος καὶ χεῖρας ἔδησεν.
μένος: Il. 14:417: ὣς ἔπεσ’ Ἕκτορος ὦκα χαμαὶ μένος ἐν κονίῃσι·
μένος: Il. 15:60: αὖτις δ’ ἐμπνεύσῃσι μένος, λελάθῃ δ’ ὀδυνάων
μένος: Il. 15:232: τόφρα γὰρ οὖν οἱ ἔγειρε μένος μέγα, ὄφρ’ ἂν Ἀχαιοὶ
μένος: Il. 15:262: Ὣς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν.
μένος: Il. 15:493: ὡς νῦν Ἀργείων μινύθει μένος, ἄμμι δ’ ἀρήγει.
μένος: Il. 15:500: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
μένος: Il. 15:510: ἢ αὐτοσχεδίῃ μῖξαι χεῖράς τε μένος τε.
μένος: Il. 15:514: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
μένος: Il. 15:594: ὅ σφισιν αἰὲν ἔγειρε μένος μέγα, θέλγε δὲ θυμὸν
μένος: Il. 15:667: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
μένος: Il. 16:189: τὴν μὲν Ἐχεκλῆος κρατερὸν μένος Ἀκτορίδαο
μένος: Il. 16:210: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
μένος: Il. 16:275: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου,
μένος: Il. 16:332: λῦσε μένος πλήξας ξίφει αὐχένα κωπήεντι.
μένος: Il. 16:529: αἷμα μέλαν τέρσηνε, μένος δέ οἱ ἔμβαλε θυμῷ.
μένος: Il. 16:602: ἀλκῆς ἐξελάθοντο, μένος δ’ ἰθὺς φέρον αὐτῶν.
μένος: Il. 16:613: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης.
μένος: Il. 16:621: πάντων ἀνθρώπων σβέσσαι μένος, ὅς κέ σευ ἄντα
μένος: Il. 17:20: οὔτ’ οὖν παρδάλιος τόσσον μένος οὔτε λέοντος
μένος: Il. 17:29: ὥς θην καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος εἴ κέ μευ ἄντα
μένος: Il. 17:156: εἰ γὰρ νῦν Τρώεσσι μένος πολυθαρσὲς ἐνείη
μένος: Il. 17:298: αἱματόεις· τοῦ δ’ αὖθι λύθη μένος, ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
μένος: Il. 17:423: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, μένος δ’ ὄρσασκεν ἑκάστου.
μένος: Il. 17:451: σφῶϊν δ’ ἐν γούνεσσι βαλῶ μένος ἠδ’ ἐνὶ θυμῷ,
μένος: Il. 17:456: Ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐνέπνευσεν μένος ἠΰ.
μένος: Il. 17:476: ἵππων ἀθανάτων ἐχέμεν δμῆσίν τε μένος τε,
μένος: Il. 17:529: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης.
μένος: Il. 17:565: ἀλλ’ Ἕκτωρ πυρὸς αἰνὸν ἔχει μένος, οὐδ’ ἀπολήγει
μένος: Il. 17:638: Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους
μένος: Il. 17:742: οἳ δ’ ὥς θ’ ἡμίονοι κρατερὸν μένος ἀμφιβαλόντες
μένος: Il. 18:264: ἐν μέσῳ ἀμφότεροι μένος Ἄρηος δατέονται,
μένος: Il. 19:37: Ὣς ἄρα φωνήσασα μένος πολυθαρσὲς ἐνῆκε,
μένος: Il. 19:159: ἀνδρῶν, ἐν δὲ θεὸς πνεύσῃ μένος ἀμφοτέροισιν.
μένος: Il. 19:161: σίτου καὶ οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή.
μένος: Il. 19:202: καὶ μένος οὐ τόσον ᾖσιν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσι.
μένος: Il. 20:80: ἀντία Πηλεΐωνος, ἐνῆκε δέ οἱ μένος ἠΰ·
μένος: Il. 20:93: εἰρύσαθ’, ὅς μοι ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα.
μένος: Il. 20:110: Ὣς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν,
μένος: Il. 20:174: ὣς Ἀχιλῆ’ ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
μένος: Il. 20:372: εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε, μένος δ’ αἴθωνι σιδήρῳ.
μένος: Il. 20:374: Τρῶες· τῶν δ’ ἄμυδις μίχθη μένος, ὦρτο δ’ ἀϋτή.
μένος: Il. 21:145: ἔστη ἔχων δύο δοῦρε· μένος δέ οἱ ἐν φρεσὶ θῆκε
μένος: Il. 21:305: οὐδὲ Σκάμανδρος ἔληγε τὸ ὃν μένος, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον
μένος: Il. 21:340: μὴ δὲ πρὶν ἀπόπαυε τεὸν μένος, ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ
μένος: Il. 21:383: Αὐτὰρ ἐπεὶ Ξάνθοιο δάμη μένος, οἳ μὲν ἔπειτα
μένος: Il. 21:411: εὔχομ’ ἐγὼν ἔμεναι, ὅτι μοι μένος ἰσοφαρίζεις.
μένος: Il. 21:482: στήσεσθαι; χαλεπή τοι ἐγὼ μένος ἀντιφέρεσθαι
μένος: Il. 21:488: ὅσσον φερτέρη εἴμ’, ὅτι μοι μένος ἀντιφερίζεις.
μένος: Il. 22:96: ὣς Ἕκτωρ ἄσβεστον ἔχων μένος οὐχ ὑπεχώρει
μένος: Il. 22:204: ἐγγύθεν, ὅς οἱ ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα;
μένος: Il. 22:346: αἲ γάρ πως αὐτόν με μένος καὶ θυμὸς ἀνήη
μένος: Il. 22:459: ἀλλὰ πολὺ προθέεσκε, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων.
μένος: Il. 23:177: ἐν δὲ πυρὸς μένος ἧκε σιδήρεον ὄφρα νέμοιτο.
μένος: Il. 23:190: ὅσσον ἐπεῖχε νέκυς, μὴ πρὶν μένος ἠελίοιο
μένος: Il. 23:238: πᾶσαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος· αὐτὰρ ἔπειτα
μένος: Il. 23:390: δῶκε δέ οἱ μάστιγα, μένος δ’ ἵπποισιν ἐνῆκεν·
μένος: Il. 23:400: ἵπποις ἧκε μένος καὶ ἐπ’ αὐτῷ κῦδος ἔθηκε.
μένος: Il. 23:468: αἳ δ’ ἐξηρώησαν, ἐπεὶ μένος ἔλλαβε θυμόν.
μένος: Il. 23:524: ἀλλά μιν αἶψα κίχανεν· ὀφέλλετο γὰρ μένος ἠῢ
μένος: Il. 23:837: ἂν δὲ Λεοντῆος κρατερὸν μένος ἀντιθέοιο,
μένος: Il. 24:6: Πατρόκλου ποθέων ἀνδροτῆτά τε καὶ μένος ἠΰ,
μένος: Il. 24:198: αἰνῶς γάρ μ’ αὐτόν γε μένος καὶ θυμὸς ἄνωγε
μένος: Il. 24:442: ἐν δ’ ἔπνευσ’ ἵπποισι καὶ ἡμιόνοις μένος ἠΰ.
μένος: Il. 24:792: πᾶσαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος· αὐτὰρ ἔπειτα
μένος: Od. 1:89: μᾶλλον ἐποτρύνω καί οἱ μένος ἐν φρεσὶ θείω,
μένος: Od. 1:321: θῆκε μένος καὶ θάρσος, ὑπέμνησέν τέ ἑ πατρὸς
μένος: Od. 2:85: “Τηλέμαχ’ ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, ποῖον ἔειπες
μένος: Od. 2:271: εἰ δή τοι σοῦ πατρὸς ἐνέστακται μένος ἠΰ,
μένος: Od. 2:303: “Τηλέμαχ’ ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, μή τί τοι ἄλλο
μένος: Od. 3:104: δήμῳ ἀνέτλημεν μένος ἄσχετοι υἷες Ἀχαιῶν,
μένος: Od. 3:450: αὐχενίους, λῦσεν δὲ βοὸς μένος· αἱ δ’ ὀλόλυξαν
μένος: Od. 5:478: τοὺς μὲν ἄρ’ οὔτ’ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων,
μένος: Od. 7:2: κούρην δὲ προτὶ ἄστυ φέρεν μένος ἡμιόνοιϊν.
μένος: Od. 7:167: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
μένος: Od. 7:178: καὶ τότε κήρυκα προσέφη μένος Ἀλκινόοιο·
μένος: Od. 8:2: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆς ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
μένος: Od. 8:4: τοῖσιν δ’ ἡγεμόνευ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο
μένος: Od. 8:15: ὣς εἰποῦσ’ ὤτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
μένος: Od. 8:359: ὣς εἰπὼν δεσμὸν ἀνίει μένος Ἡφαίστοιο.
μένος: Od. 8:385: ὣς φάτο, γήθησεν δ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
μένος: Od. 8:421: τοῖσιν δ’ ἡγεμόνευ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
μένος: Od. 8:423: δή ῥα τότ’ Ἀρήτην προσέφη μένος Ἀλκινόοιο·
μένος: Od. 9:457: εἰπεῖν, ὅππῃ κεῖνος ἐμὸν μένος ἠλασκάζει·
μένος: Od. 10:160: πιόμενος· δὴ γάρ μιν ἔχεν μένος ἠελίοιο.
μένος: Od. 11:220: ἀλλὰ τὰ μέν τε πυρὸς κρατερὸν μένος αἰθομένοιο
μένος: Od. 11:270: τὴν ἔχεν Ἀμφιτρύωνος υἱὸς μένος αἰὲν ἀτειρής.
μένος: Od. 11:502: τῶ κέ τεῳ στύξαιμι μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους,
μένος: Od. 11:515: ἀλλὰ πολὺ προθέεσκε, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων·
μένος: Od. 11:562: ἡμέτερον· δάμασον δὲ μένος καὶ ἀγήνορα θυμόν.”
μένος: Od. 12:279: “σχέτλιός εἰς, Ὀδυσεῦ, περί τοι μένος, οὐδέ τι γυῖα
μένος: Od. 13:20: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέθηχ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
μένος: Od. 13:24: τοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο
μένος: Od. 13:49: καὶ τότε κήρυκα προσέφη μένος Ἀλκινόοιο·
μένος: Od. 13:64: τῷ δ’ ἅμα κήρυκα προΐει μένος Ἀλκινόοιο
μένος: Od. 13:387: πὰρ δέ μοι αὐτὴ στῆθι μένος πολυθαρσὲς ἐνεῖσα,
μένος: Od. 16:269: ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι μένος κρίνηται Ἄρηος.
μένος: Od. 17:406: “Τηλέμαχ’ ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, ποῖον ἔειπες.
μένος: Od. 18:34: τοῖϊν δὲ ξυνέηχ’ ἱερὸν μένος Ἀντινόοιο,
μένος: Od. 19:440: τὴν μὲν ἄρ’ οὔτ’ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων,
μένος: Od. 19:493: οἶσθα μέν, οἷον ἐμὸν μένος ἔμπεδον οὐδ’ ἐπιεικτόν·
μένος: Od. 20:19: ἤματι τῷ, ὅτε μοι μένος ἄσχετος ἤσθιε Κύκλωψ
μένος: Od. 21:426: δὴν ἔκαμον τανύων· ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν,
μένος: Od. 22:203: ἔνθα μένος πνείοντες ἐφέστασαν, οἱ μὲν ἐπ’ οὐδοῦ
μένος: Od. 22:226: “οὐκέτι σοί γ’, Ὀδυσεῦ, μένος ἔμπεδον οὐδέ τις ἀλκή,
μένος: Od. 24:319: δριμὺ μένος προὔτυψε φίλον πατέρ’ εἰσορόωντι.
μένος: Od. 24:520: ὣς φάτο, καί ῥ’ ἔμπνευσε μένος μέγα Παλλὰς Ἀθήνη.
μένουσ’: Od. 4:439: ἧστο μένουσ’· ἡμεῖς δὲ μάλα σχεδὸν ἤλθομεν αὐτῆς·
μένουσι: Il. 22:237: τείχεος ἐξελθεῖν, ἄλλοι δ’ ἔντοσθε μένουσι.
μένουσι: Od. 13:100: ἔκτοθεν· ἔντοσθεν δέ τ’ ἄνευ δεσμοῖο μένουσι
μένουσιν: Il. 11:418: γίγνεται, οἳ δὲ μένουσιν ἄφαρ δεινόν περ ἐόντα,
Μέντῃ: Il. 17:73: ἀνέρι εἰσάμενος Κικόνων ἡγήτορι Μέντῃ·
Μέντῃ: Od. 1:105: εἰδομένη ξείνῳ, Ταφίων ἡγήτορι, Μέντῃ.
Μέντης: Od. 1:180: Μέντης Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχομαι εἶναι
Μέντης: Od. 1:418: Μέντης δ’ Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχεται εἶναι
Μέντορ: Od. 2:243: “Μέντορ ἀταρτηρέ, φρένας ἠλεέ, ποῖον ἔειπες
Μέντορ: Od. 3:22: “Μέντορ, πῶς τ’ ἄρ’ ἴω, πῶς τ’ ἂρ προσπτύξομαι αὐτόν;
Μέντορ: Od. 3:240: “Μέντορ, μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα κηδόμενοί περ·
Μέντορ: Od. 22:208: “Μέντορ, ἄμυνον ἀρήν, μνῆσαι δ’ ἐτάροιο φίλοιο,
Μέντορ: Od. 22:213: “Μέντορ, μή σ’ ἐπέεσσι παραιπεπίθῃσιν Ὀδυσσεὺς
Μέντορα: Od. 4:654: Μέντορα ἠὲ θεόν, τῷ δ’ αὐτῷ πάντα ἐῴκει.
Μέντορα: Od. 4:655: ἀλλὰ τὸ θαυμάζω· ἴδον ἐνθάδε Μέντορα δῖον
Μέντορι: Od. 2:268: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν,
Μέντορι: Od. 2:401: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν·
Μέντορι: Od. 22:206: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν.
Μέντορι: Od. 24:446: ἐγγύθεν ἑστήκει καὶ Μέντορι πάντα ἐῴκει.
Μέντορι: Od. 24:456: οὐ γὰρ ἐμοὶ πείθεσθ’, οὐ Μέντορι ποιμένι λαῶν,
Μέντορι: Od. 24:503: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν.
Μέντορι: Od. 24:548: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν.
Μέντορος: Il. 13:171: Ἴμβριον αἰχμητὴν πολυΐππου Μέντορος υἱόν·
Μέντωρ: Od. 2:225: Μέντωρ, ὅς ῥ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἦεν ἑταῖρος,
Μέντωρ: Od. 2:253: τούτῳ δ’ ὀτρυνέει Μέντωρ ὁδὸν ἠδ’ Ἁλιθέρσης,
Μέντωρ: Od. 17:68: ἀλλ’ ἵνα Μέντωρ ἧστο καὶ Ἄντιφος ἠδ’ Ἁλιθέρσης,
Μέντωρ: Od. 22:235: Μέντωρ Ἀλκιμίδης εὐεργεσίας ἀποτίνειν.”
Μέντωρ: Od. 22:249: καὶ δή οἱ Μέντωρ μὲν ἔβη κενὰ εὔγματα εἰπών,
μένω: Il. 10:62: αὖθι μένω μετὰ τοῖσι δεδεγμένος εἰς ὅ κεν ἔλθῃς,
μένω: Il. 24:658: ὄφρα τέως αὐτός τε μένω καὶ λαὸν ἐρύκω.
μένω: Od. 19:525: ἠὲ μένω παρὰ παιδὶ καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσω,
μένωμεν: Il. 9:615: φρασσόμεθ’ ἤ κε νεώμεθ’ ἐφ’ ἡμέτερ’ ἦ κε μένωμεν.
μένων: Il. 1:492: αὖθι μένων, ποθέεσκε δ’ ἀϋτήν τε πτόλεμόν τε.
μένων: Il. 2:292: καὶ γάρ τίς θ’ ἕνα μῆνα μένων ἀπὸ ἧς ἀλόχοιο
μένων: Il. 3:291: αὖθι μένων, ἧός κε τέλος πολέμοιο κιχείω.
μένων: Il. 9:332: Ἀτρεΐδῃ· ὃ δ’ ὄπισθε μένων παρὰ νηυσὶ θοῇσι
μένων: Il. 9:412: εἰ μέν κ’ αὖθι μένων Τρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι,
μένων: Il. 9:427: Φοῖνιξ δ’ αὖθι παρ’ ἄμμι μένων κατακοιμηθήτω,
μένων: Il. 10:503: Αὐτὰρ ὃ μερμήριζε μένων ὅ τι κύντατον ἕρδοι,
μένων: Il. 15:539: εἷος ὃ τῷ πολέμιζε μένων, ἔτι δ’ ἔλπετο νίκην,
μένων: Il. 16:838: ὅς πού τοι μάλα πολλὰ μένων ἐπετέλλετ’ ἰόντι·
μένων: Il. 21:64: Ὣς ὅρμαινε μένων· ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθε τεθηπὼς
μένων: Il. 22:131: Ὣς ὅρμαινε μένων, ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθεν Ἀχιλλεὺς
μένων: Il. 23:298: ἀλλ’ αὐτοῦ τέρποιτο μένων· μέγα γάρ οἱ ἔδωκε
μένων: Od. 5:208: ἐνθάδε κ’ αὖθι μένων σὺν ἐμοὶ τόδε δῶμα φυλάσσοις
μένων: Od. 7:314: αὖθι μένων· οἶκον δέ κ’ ἐγὼ καὶ κτήματα δοίην,
Μένωνα: Il. 12:193: αὐτὰρ ἔπειτα Μένωνα καὶ Ἰαμενὸν καὶ Ὀρέστην
μέρμερ’: Il. 10:48: ἄνδρ’ ἕνα τοσσάδε μέρμερ’ ἐπ’ ἤματι μητίσασθαι,
μέρμερα: Il. 8:453: πρὶν πόλεμόν τε ἰδεῖν πολέμοιό τε μέρμερα ἔργα.
μέρμερα: Il. 10:289: κεῖσ’· ἀτὰρ ἂψ ἀπιὼν μάλα μέρμερα μήσατο ἔργα
μέρμερα: Il. 10:524: θυνόντων ἄμυδις· θηεῦντο δὲ μέρμερα ἔργα
μέρμερα: Il. 11:502: Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν ὁμίλει μέρμερα ῥέζων
μέρμερα: Il. 21:217: ἐξ ἐμέθεν γ’ ἐλάσας πεδίον κάτα μέρμερα ῥέζε·
Μερμερίδαο: Od. 1:259: ἐξ Ἐφύρης ἀνιόντα παρ’ Ἴλου Μερμερίδαο· -
Μέρμερον: Il. 14:512: Φάλκην δ’ Ἀντίλοχος καὶ Μέρμερον ἐξενάριξε·
μερμήριζε: Il. 2:3: ἀλλ’ ὅ γε μερμήριζε κατὰ φρένα ὡς Ἀχιλῆα
μερμήριζε: Il. 10:503: Αὐτὰρ ὃ μερμήριζε μένων ὅ τι κύντατον ἕρδοι,
μερμήριζε: Od. 20:10: πολλὰ δὲ μερμήριζε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
μερμηρίζει: Od. 2:325: “ἦ μάλα Τηλέμαχος φόνον ἥμιν μερμηρίζει.
μερμηρίζει: Od. 16:73: μητρὶ δ’ ἐμῇ δίχα θυμὸς ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζει,
μερμηρίζει: Od. 20:38: ἀλλά τί μοι τόδε θυμὸς ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζει,
μερμηρίζεις: Il. 20:17: ἦ τι περὶ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν μερμηρίζεις;
μερμήριζεν: Od. 9:554: ἀλλ’ ὅ γε μερμήριζεν, ὅπως ἀπολοίατο πᾶσαι
μερμήριζεν: Od. 22:333: ἄγχι παρ’ ὀρσοθύρην· δίχα δὲ φρεσὶ μερμήριζεν,
μερμήριζον: Il. 12:199: οἵ ῥ’ ἔτι μερμήριζον ἐφεσταότες παρὰ τάφρῳ.
μερμηρίζω: Od. 20:41: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζω·
μερμηρίζων: Il. 16:647: πολλὰ μάλ’ ἀμφὶ φόνῳ Πατρόκλου μερμηρίζων,
μερμηρίζων: Od. 1:427: ἔνθ’ ἔβη εἰς εὐνὴν πολλὰ φρεσὶ μερμηρίζων.
μερμηρίζων: Od. 4:533: ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν, ἀεικέα μερμηρίζων.
μερμηρίζων: Od. 19:2: μνηστήρεσσι φόνον σὺν Ἀθήνῃ μερμηρίζων.
μερμηρίζων: Od. 19:52: μνηστήρεσσι φόνον σὺν Ἀθήνῃ μερμηρίζων.
μερμηρίζων: Od. 20:28: ὣς ἄρ’ ὅ γ’ ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλίσσετο μερμηρίζων,
μερμήριξα: Od. 10:50: ἐγρόμενος κατὰ θυμὸν ἀμύμονα μερμήριξα,
μερμήριξα: Od. 10:151: μερμήριξα δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
μερμήριξα: Od. 10:438: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ γε μετὰ φρεσὶ μερμήριξα,
μερμηρίξαι: Od. 16:256: ἀλλὰ σύ γ’, εἰ δύνασαί τιν’ ἀμύντορα μερμηρίξαι,
μερμηρίξας: Od. 11:204: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ γ’ ἔθελον φρεσὶ μερμηρίξας
μερμηρίξας: Od. 16:237: καί κεν ἐμὸν κατὰ θυμὸν ἀμύμονα μερμηρίξας
μερμήριξε: Il. 5:671: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
μερμήριξε: Il. 8:169: τρὶς μὲν μερμήριξε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
μερμήριξε: Il. 14:159: μερμήριξε δ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη
μερμήριξε: Od. 2:93: ἡ δὲ δόλον τόνδ’ ἄλλον ἐνὶ φρεσὶ μερμήριξε·
μερμήριξε: Od. 4:117: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
μερμήριξε: Od. 4:791: ὅσσα δὲ μερμήριξε λέων ἀνδρῶν ἐν ὁμίλῳ
μερμήριξε: Od. 5:354: αὐτὰρ ὁ μερμήριξε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
μερμήριξε: Od. 15:169: ὣς φάτο, μερμήριξε δ’ ἀρηΐφιλος Μενέλαος,
μερμήριξε: Od. 18:90: δὴ τότε μερμήριξε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
μερμήριξε: Od. 20:93: μερμήριξε δ’ ἔπειτα, δόκησε δέ οἱ κατὰ θυμὸν
μερμήριξε: Od. 24:128: ἀλλὰ δόλον τόνδ’ ἄλλον ἐνὶ φρεσὶ μερμήριξε·
μερμήριξε: Od. 24:235: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
μερμήριξεν: Il. 1:189: στήθεσσιν λασίοισι διάνδιχα μερμήριξεν,
μερμήριξεν: Il. 8:167: Ὣς φάτο, Τυδεΐδης δὲ διάνδιχα μερμήριξεν
μερμήριξεν: Il. 13:455: Ὣς φάτο, Δηΐφοβος δὲ διάνδιχα μερμήριξεν
μερμήριξεν: Od. 6:141: στῆ δ’ ἄντα σχομένη· ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεύς,
μερμήριξεν: Od. 17:235: ἀλλ’ ἔμεν’ ἀσφαλέως. ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεύς,
μερμηρίξω: Od. 16:261: ἀρκέσει, ἦέ τιν’ ἄλλον ἀμύντορα μερμηρίξω.”
μέρμιθι: Od. 10:23: νηῒ δ’ ἐνὶ γλαφυρῇ κατέδει μέρμιθι φαεινῇ
μέροπες: Il. 18:288: πρὶν μὲν γὰρ Πριάμοιο πόλιν μέροπες ἄνθρωποι
μερόπεσσι: Il. 2:285: πᾶσιν ἐλέγχιστον θέμεναι μερόπεσσι βροτοῖσιν,
Μέροπος: Il. 2:831: υἷε δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ πάντων
Μέροπος: Il. 11:329: υἷε δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ πάντων
μερόπων: Il. 1:250: τῷ δ’ ἤδη δύο μὲν γενεαὶ μερόπων ἀνθρώπων
μερόπων: Il. 3:402: εἴ τίς τοι καὶ κεῖθι φίλος μερόπων ἀνθρώπων·
μερόπων: Il. 9:340: ἦ μοῦνοι φιλέουσ’ ἀλόχους μερόπων ἀνθρώπων
μερόπων: Il. 11:28: ἐν νέφεϊ στήριξε, τέρας μερόπων ἀνθρώπων.
μερόπων: Il. 18:342: πιείρας πέρθοντε πόλεις μερόπων ἀνθρώπων.
μερόπων: Il. 18:490: Ἐν δὲ δύω ποίησε πόλεις μερόπων ἀνθρώπων
μερόπων: Il. 20:217: ἐν πεδίῳ πεπόλιστο πόλις μερόπων ἀνθρώπων,
μερόπων: Od. 20:49: εἴ περ πεντήκοντα λόχοι μερόπων ἀνθρώπων
μερόπων: Od. 20:132: ἐμπλήγδην ἕτερόν γε τίει μερόπων ἀνθρώπων
μέσα: Od. 10:161: τὸν δ’ ἐγὼ ἐκβαίνοντα κατὰ κνῆστιν μέσα νῶτα
μεσαιπόλιός: Il. 13:361: Ἔνθα μεσαιπόλιός περ ἐὼν Δαναοῖσι κελεύσας
Μεσαύλιος: Od. 14:449: σῖτον δέ σφιν ἔνειμε Μεσαύλιος, ὅν ῥα συβώτης
Μεσαύλιος: Od. 14:455: σῖτον μέν σφιν ἀφεῖλε Μεσαύλιος, οἱ δ’ ἐπὶ κοῖτον,
μέσῃ: Il. 13:372: χάλκεος, ὃν φορέεσκε, μέσῃ δ’ ἐν γαστέρι πῆξε.
μέσῃ: Il. 13:398: χάλκεος ὃν φορέεσκε, μέσῃ δ’ ἐν γαστέρι πῆξεν.
μέσῃ: Od. 2:37: στῆ δὲ μέσῃ ἀγορῇ· σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρὶ
μεσηγὺ: Il. 8:556: τόσσα μεσηγὺ νεῶν ἠδὲ Ξάνθοιο ῥοάων
μεσηγὺ: Il. 9:545: Κουρήτων τε μεσηγὺ καὶ Αἰτωλῶν μεγαθύμων.
μεσηγὺ: Il. 11:569: αὐτὸς δὲ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν θῦνε μεσηγὺ
μεσηγὺ: Il. 13:568: αἰδοίων τε μεσηγὺ καὶ ὀμφαλοῦ, ἔνθα μάλιστα
μεσηγὺ: Il. 16:396: εἴα ἱεμένους ἐπιβαινέμεν, ἀλλὰ μεσηγὺ
μεσήεις: Il. 12:269: ὦ φίλοι Ἀργείων ὅς τ’ ἔξοχος ὅς τε μεσήεις
μέσην: Il. 4:531: τῷ ὅ γε γαστέρα τύψε μέσην, ἐκ δ’ αἴνυτο θυμόν.
μέσην: Il. 11:252: νύξε δέ μιν κατὰ χεῖρα μέσην ἀγκῶνος ἔνερθε,
μέσην: Il. 17:309: τὸν βάλ’ ὑπὸ κληῗδα μέσην· διὰ δ’ ἀμπερὲς ἄκρη
μέσην: Il. 17:313: Ἱπποθόῳ περιβάντα μέσην κατὰ γαστέρα τύψε·
μέσην: Il. 20:254: νεικεῦσ’ ἀλλήλῃσι μέσην ἐς ἄγυιαν ἰοῦσαι
μέσῃσι: Od. 16:336: κῆρυξ μέν ῥα μέσῃσι μετὰ δμῳῇσιν ἔειπεν·
Μέσθλην: Il. 17:216: Μέσθλην τε Γλαῦκόν τε Μέδοντά τε Θερσίλοχόν τε
Μέσθλης: Il. 2:864: Μῄοσιν αὖ Μέσθλης τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην
μεσόδμαι: Od. 19:37: ἔμπης μοι τοῖχοι μεγάρων καλαί τε μεσόδμαι
μεσόδμαι: Od. 20:354: αἵματι δ’ ἐῤῥάδαται τοῖχοι καλαί τε μεσόδμαι·
μεσόδμης: Od. 2:424: ἱστὸν δ’ εἰλάτινον κοίλης ἔντοσθε μεσόδμης
μεσόδμης: Od. 15:289: ἱστὸν δ’ εἰλάτινον κοίλης ἔντοσθε μεσόδμης
μέσοισι: Il. 19:364: ἀνδρῶν· ἐν δὲ μέσοισι κορύσσετο δῖος Ἀχιλλεύς.
μέσοισι: Il. 23:134: μυρίοι· ἐν δὲ μέσοισι φέρον Πάτροκλον ἑταῖροι.
μέσοισιν: Il. 11:35: λευκοί, ἐν δὲ μέσοισιν ἔην μέλανος κυάνοιο.
μέσον: Il. 1:481: ἐν δ’ ἄνεμος πρῆσεν μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα
μέσον: Il. 5:582: χερμαδίῳ ἀγκῶνα τυχὼν μέσον· ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
μέσον: Il. 6:120: ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι.
μέσον: Il. 7:145: δουρὶ μέσον περόνησεν, ὃ δ’ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη·
μέσον: Il. 7:258: Πριαμίδης μὲν ἔπειτα μέσον σάκος οὔτασε δουρί,
μέσον: Il. 8:68: ἦμος δ’ Ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει,
μέσον: Il. 9:87: κὰδ δὲ μέσον τάφρου καὶ τείχεος ἷζον ἰόντες·
μέσον: Il. 11:564: νύσσοντες ξυστοῖσι μέσον σάκος αἰὲν ἕποντο.
μέσον: Il. 12:167: οἳ δ’, ὥς τε σφῆκες μέσον αἰόλοι ἠὲ μέλισσαι
μέσον: Il. 13:397: δουρὶ μέσον περόνησε τυχών· οὐδ’ ἤρκεσε θώρηξ
μέσον: Il. 13:438: ἀτρέμας ἑσταότα στῆθος μέσον οὔτασε δουρὶ
μέσον: Il. 13:561: Ἀσιάδην, ὅ οἱ οὖτα μέσον σάκος ὀξέϊ χαλκῷ
μέσον: Il. 13:646: ὅς ῥα τότ’ Ἀτρεΐδαο μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ
μέσον: Il. 15:523: αὐτὰρ ὅ γε Κροίσμου στῆθος μέσον οὔτασε δουρί.
μέσον: Il. 15:528: ὃς τότε Φυλεΐδαο μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ
μέσον: Il. 16:597: τὸν μὲν ἄρα Γλαῦκος στῆθος μέσον οὔτασε δουρὶ
μέσον: Il. 16:623: εἰ καὶ ἐγώ σε βάλοιμι τυχὼν μέσον ὀξέϊ χαλκῷ,
μέσον: Il. 16:777: Ὄφρα μὲν Ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει,
μέσον: Il. 20:159: ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι
μέσον: Il. 21:111: ἔσσεται ἢ ἠὼς ἢ δείλη ἢ μέσον ἦμαρ
μέσον: Il. 22:290: καὶ βάλε Πηλεΐδαο μέσον σάκος οὐδ’ ἀφάμαρτε·
μέσον: Il. 23:574: ἐς μέσον ἀμφοτέροισι δικάσσατε, μὴ δ’ ἐπ’ ἀρωγῇ,
μέσον: Il. 23:814: ἐς μέσον ἀμφοτέρω συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι
μέσον: Il. 24:212: ἀνδρὶ πάρα κρατερῷ, τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι
μέσον: Od. 1:344: ἀνδρός, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.”
μέσον: Od. 2:427: ἔμπρησεν δ’ ἄνεμος μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα
μέσον: Od. 3:174: δεῖξε, καὶ ἠνώγει πέλαγος μέσον εἰς Εὔβοιαν
μέσον: Od. 4:400: ἦμος δ’ ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκῃ,
μέσον: Od. 4:726: ἐσθλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.
μέσον: Od. 4:816: ἐσθλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.
μέσον: Od. 5:316: ἐκ χειρῶν προέηκε· μέσον δέ οἱ ἱστὸν ἔαξε
μέσον: Od. 7:288: εὗδον παννύχιος καὶ ἐπ’ ἠῶ καὶ μέσον ἦμαρ·
μέσον: Od. 8:262: Δημοδόκῳ· ὁ δ’ ἔπειτα κί’ ἐς μέσον· ἀμφὶ δὲ κοῦροι
μέσον: Od. 15:80: εἰ δ’ ἐθέλεις τραφθῆναι ἀν’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος,
μέσον: Od. 20:306: ἦ γάρ κέν σε μέσον βάλον ἔγχεϊ ὀξυόεντι,
μέσον: Od. 22:295: δουρὶ μέσον κενεῶνα, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν·
μέσσα: Il. 8:72: ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ’ αἴσιμον ἦμαρ Ἀχαιῶν.
μέσσα: Il. 22:212: ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ’ Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ,
μέσσας: Il. 12:457: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἐρεισάμενος βάλε μέσσας
μεσσάτῳ: Il. 8:223: ἥ ῥ’ ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε,
μεσσάτῳ: Il. 11:6: ἥ ῥ’ ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε,
μεσσαύλοιο: Il. 11:547: ὡς δ’ αἴθωνα λέοντα βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο
μεσσαύλοιο: Il. 17:112: παχνοῦται, ἀέκων δέ τ’ ἔβη ἀπὸ μεσσαύλοιο·
μεσσαύλοιο: Il. 17:657: βῆ δ’ ἰέναι ὥς τίς τε λέων ἀπὸ μεσσαύλοιο,
μέσσαυλον: Il. 24:29: ὃς νείκεσσε θεὰς ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο,
μέσσαυλον: Od. 10:435: ὥς περ Κύκλωψ ἕρξ’, ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο
μέσση: Il. 6:181: πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα,
μέσσῃ: Il. 10:265: εὖ καὶ ἐπισταμένως· μέσσῃ δ’ ἐνὶ πῖλος ἀρήρει.
μέσσῃ: Il. 19:249: καὶ τὰ μὲν ἐν μέσσῃ ἀγορῇ θέσαν, ἂν δ’ Ἀγαμέμνων
μέσσῃ: Il. 20:245: ἑσταότ’ ἐν μέσσῃ ὑσμίνῃ δηϊοτῆτος.
μέσσῃ: Il. 23:241: ἐν μέσσῃ γὰρ ἔκειτο πυρῇ, τοὶ δ’ ἄλλοι ἄνευθεν
μέσσῃ: Od. 4:844: ἔστι δέ τις νῆσος μέσσῃ ἁλὶ πετρήεσσα,
μέσσῃ: Od. 5:326: ἐν μέσσῃ δὲ καθῖζε τέλος θανάτου ἀλεείνων.
μέσσῃ: Od. 5:487: ἐν δ’ ἄρα μέσσῃ λέκτο, χύσιν δ’ ἐπεχεύατο φύλλων.
μέσσῃ: Od. 10:196: αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ κεῖται· καπνὸν δ’ ἐνὶ μέσσῃ
μέσση: Od. 12:93: μέσση μέν τε κατὰ σπείους κοίλοιο δέδυκεν,
μεσσηγύ: Il. 11:572: πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγύ, πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν,
μεσσηγὺ: Il. 15:316: πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγὺ πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν
μεσσηγὺ: Il. 20:370: ἀλλὰ τὸ μὲν τελέει, τὸ δὲ καὶ μεσσηγὺ κολούει.
μεσσηγύς: Il. 5:41: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε,
μεσσηγύς: Il. 5:57: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν,
μεσσηγὺς: Il. 5:769: μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος.
μεσσηγὺς: Il. 6:4: μεσσηγὺς Σιμόεντος ἰδὲ Ξάνθοιο ῥοάων.
μεσσηγὺς: Il. 8:46: μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος.
μεσσηγύς: Il. 8:259: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν·
μεσσηγύς: Il. 11:448: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε,
μεσσηγὺς: Il. 13:33: μεσσηγὺς Τενέδοιο καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης·
μεσσηγὺς: Il. 16:807: ὤμων μεσσηγὺς σχεδόθεν βάλε Δάρδανος ἀνὴρ
μεσσηγὺς: Il. 23:521: χώρη μεσσηγὺς πολέος πεδίοιο θέοντος·
μεσσηγὺς: Il. 24:78: μεσσηγὺς δὲ Σάμου τε καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης
μεσσηγὺς: Od. 4:845: μεσσηγὺς Ἰθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης,
μεσσηγύς: Od. 7:195: μηδέ τι μεσσηγύς γε κακὸν καὶ πῆμα πάθῃσι
μεσσηγὺς: Od. 15:528: μεσσηγὺς νηός τε καὶ αὐτοῦ Τηλεμάχοιο.
μεσσηγύς: Od. 22:93: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε·
μεσσηγὺς: Od. 22:341: μεσσηγὺς κρητῆρος ἰδὲ θρόνου ἀργυροήλου,
μεσσηγύς: Od. 22:442: μεσσηγύς τε θόλου καὶ ἀμύμονος ἕρκεος αὐλῆς,
μεσσηγύς: Od. 22:459: μεσσηγύς τε θόλου καὶ ἀμύμονος ἕρκεος αὐλῆς,
Μεσσηΐδος: Il. 6:457: καί κεν ὕδωρ φορέοις Μεσσηΐδος ἢ Ὑπερείης
Μέσσην: Il. 2:582: Φᾶρίν τε Σπάρτην τε πολυτρήρωνά τε Μέσσην,
μέσσην: Il. 13:506: Ἰδομενεὺς δ’ ἄρα Οἰνόμαον βάλε γαστέρα μέσσην,
μέσσην: Il. 16:412: μέσσην κὰκ κεφαλήν· ἣ δ’ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη
μέσσην: Il. 17:618: ὦσε δόρυ πρυμνόν, διὰ δὲ γλῶσσαν τάμε μέσσην.
μέσσην: Il. 19:173: οἰσέτω ἐς μέσσην ἀγορήν, ἵνα πάντες Ἀχαιοὶ
μέσσην: Il. 20:387: μέσσην κὰκ κεφαλήν· ἣ δ’ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη,
μέσσην: Il. 20:475: μέσσην κὰκ κεφαλὴν ξίφει ἤλασε κωπήεντι,
μέσσην: Il. 23:875: τῇ ῥ’ ὅ γε δινεύουσαν ὑπὸ πτέρυγος βάλε μέσσην,
μέσσην: Od. 2:150: ἀλλ’ ὅτε δὴ μέσσην ἀγορὴν πολύφημον ἱκέσθην,
Μεσσήνῃ: Od. 21:15: τὼ δ’ ἐν Μεσσήνῃ ξυμβλήτην ἀλλήλοιϊν
Μεσσήνιοι: Od. 21:18: μῆλα γὰρ ἐξ Ἰθάκης Μεσσήνιοι ἄνδρες ἄειραν
μέσσῃς: Il. 24:84: εἵαθ’ ὁμηγερέες ἅλιαι θεαί· ἣ δ’ ἐνὶ μέσσῃς
μέσσῃσι: Od. 4:413: λέξεται ἐν μέσσῃσι, νομεὺς ὣς πώεσι μήλων.
μέσσῃσιν: Il. 13:312: νηυσὶ μὲν ἐν μέσσῃσιν ἀμύνειν εἰσὶ καὶ ἄλλοι
μέσσῃσιν: Il. 15:635: αἰὲν ὁμοστιχάει, ὃ δέ τ’ ἐν μέσσῃσιν ὀρούσας
μέσσοισι: Il. 4:212: κυκλόσ’, ὃ δ’ ἐν μέσσοισι παρίστατο ἰσόθεος φώς,
μέσσοισι: Il. 11:413: ἔλσαν δ’ ἐν μέσσοισι, μετὰ σφίσι πῆμα τιθέντες.
μέσσοισι: Il. 12:209: κείμενον ἐν μέσσοισι Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.
μέσσοισι: Il. 18:507: κεῖτο δ’ ἄρ’ ἐν μέσσοισι δύω χρυσοῖο τάλαντα,
μέσσοισι: Il. 18:569: τοῖσιν δ’ ἐν μέσσοισι πάϊς φόρμιγγι λιγείῃ
μέσσοισι: Il. 20:15: ἷζε δ’ ἄρ’ ἐν μέσσοισι, Διὸς δ’ ἐξείρετο βουλήν·
μέσσοισι: Il. 24:162: δάκρυσιν εἵματ’ ἔφυρον, ὃ δ’ ἐν μέσσοισι γεραιὸς
μέσσοισι: Od. 24:441: ἔσταν δ’ ἐν μέσσοισι· τάφος δ’ ἕλεν ἄνδρα ἕκαστον.
μέσσοισιν: Il. 7:384: στὰς ἐν μέσσοισιν μετεφώνεεν ἠπύτα κῆρυξ·
μέσσοισιν: Il. 7:417: στὰς ἐν μέσσοισιν· τοὶ δ’ ὁπλίζοντο μάλ’ ὦκα,
μέσσοισιν: Il. 19:77: αὐτόθεν ἐξ ἕδρης, οὐδ’ ἐν μέσσοισιν ἀναστάς·
μέσσοισιν: Od. 4:281: ἥμενοι ἐν μέσσοισιν ἀκούσαμεν, ὡς ἐβόησας.
μέσσον: Il. 3:77: καί ῥ’ ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας
μέσσον: Il. 3:266: ἐς μέσσον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἐστιχόωντο.
μέσσον: Il. 3:341: ἐς μέσσον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἐστιχόωντο
μέσσον: Il. 4:79: κὰδ δ’ ἔθορ’ ἐς μέσσον· θάμβος δ’ ἔχεν εἰσορόωντας
μέσσον: Il. 4:299: ἕρκος ἔμεν πολέμοιο· κακοὺς δ’ ἐς μέσσον ἔλασσεν,
μέσσον: Il. 4:541: δινεύοι κατὰ μέσσον, ἄγοι δέ ἑ Παλλὰς Ἀθήνη
μέσσον: Il. 5:8: ὦρσε δέ μιν κατὰ μέσσον ὅθι πλεῖστοι κλονέοντο.
μέσσον: Il. 5:657: ἐκ χειρῶν ἤϊξαν· ὃ μὲν βάλεν αὐχένα μέσσον
μέσσον: Il. 7:55: καί ῥ’ ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας,
μέσσον: Il. 7:267: μέσσον ἐπομφάλιον· περιήχησεν δ’ ἄρα χαλκός.
μέσσον: Il. 10:455: ἁψάμενος λίσσεσθαι, ὃ δ’ αὐχένα μέσσον ἔλασσε
μέσσον: Il. 11:167: μέσσον κὰπ πεδίον παρ’ ἐρινεὸν ἐσσεύοντο
μέσσον: Il. 11:172: οἳ δ’ ἔτι κὰμ μέσσον πεδίον φοβέοντο βόες ὥς,
μέσσον: Il. 14:496: αὐχένα μέσσον ἔλασσεν, ἀπήραξεν δὲ χαμᾶζε
μέσσον: Il. 15:357: ἐς μέσσον κατέβαλλε, γεφύρωσεν δὲ κέλευθον
μέσσον: Il. 16:285: ἀντικρὺ κατὰ μέσσον, ὅθι πλεῖστοι κλονέοντο,
μέσσον: Il. 20:413: τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
μέσσον: Il. 20:455: Ὣς εἰπὼν Δρύοπ’ οὖτα κατ’ αὐχένα μέσσον ἄκοντι·
μέσσον: Il. 20:486: τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι, πάγη δ’ ἐν νηδύϊ χαλκός,
μέσσον: Il. 23:685: τὼ δὲ ζωσαμένω βήτην ἐς μέσσον ἀγῶνα,
μέσσον: Il. 23:704: ἀνδρὶ δὲ νικηθέντι γυναῖκ’ ἐς μέσσον ἔθηκε,
μέσσον: Il. 23:710: ζωσαμένω δ’ ἄρα τώ γε βάτην ἐς μέσσον ἀγῶνα,
μέσσον: Od. 8:144: στῆ ῥ’ ἐς μέσσον ἰὼν καὶ Ὀδυσσῆα προσέειπε·
μέσσον: Od. 14:300: μέσσον ὑπὲρ Κρήτης· Ζεὺς δέ σφισι μήδετ’ ὄλεθρον.
μέσσον: Od. 17:447: στῆθ’ οὕτως ἐς μέσσον, ἐμῆς ἀπάνευθε τραπέζης,
μέσσον: Od. 18:89: ἐς μέσσον δ’ ἄναγον· τὼ δ’ ἄμφω χεῖρας ἀνέσχον.
μέσσον: Od. 22:328: κτεινόμενος· τῷ τόν γε κατ’ αὐχένα μέσσον ἔλασσε·
μεσσοπαγὲς: Il. 21:172: μεσσοπαγὲς δ’ ἄρ’ ἔθηκε κατ’ ὄχθης μείλινον ἔγχος.
μέσσου: Il. 3:78: μέσσου δουρὸς ἑλών· τοὶ δ’ ἱδρύνθησαν ἅπαντες.
μέσσου: Il. 7:56: μέσσου δουρὸς ἑλών· οἳ δ’ ἱδρύνθησαν ἅπαντες.
μέσσους: Il. 13:308: ἢ ἐπὶ δεξιόφιν παντὸς στρατοῦ, ἦ ἀνὰ μέσσους,
μέσσους: Il. 18:606: μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους.
μέσσους: Od. 4:19: μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους.
μέσσῳ: Il. 3:69: αὐτὰρ ἔμ’ ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηΐφιλον Μενέλαον
μέσσῳ: Il. 3:90: αὐτὸν δ’ ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηΐφιλον Μενέλαον
μέσσῳ: Il. 3:416: μέσσῳ δ’ ἀμφοτέρων μητίσομαι ἔχθεα λυγρὰ
μέσσῳ: Il. 4:444: ἥ σφιν καὶ τότε νεῖκος ὁμοίϊον ἔμβαλε μέσσῳ
μέσσῳ: Il. 6:224: τὼ νῦν σοὶ μὲν ἐγὼ ξεῖνος φίλος Ἄργεϊ μέσσῳ
μέσσῳ: Il. 7:277: μέσσῳ δ’ ἀμφοτέρων σκῆπτρα σχέθον, εἶπέ τε μῦθον
μέσσῳ: Il. 13:534: αὐτοκασίγνητος περὶ μέσσῳ χεῖρε τιτήνας
μέσσῳ: Il. 21:233: Ἦ, καὶ Ἀχιλλεὺς μὲν δουρικλυτὸς ἔνθορε μέσσῳ
μέσσῳ: Od. 8:66: μέσσῳ δαιτυμόνων, πρὸς κίονα μακρὸν ἐρείσας·
μέσσῳ: Od. 8:473: μέσσῳ δαιτυμόνων, πρὸς κίονα μακρὸν ἐρείσας.
μέσσῳ: Od. 11:157: μέσσῳ γὰρ μεγάλοι ποταμοὶ καὶ δεινὰ ῥέεθρα,
μέσσῳ: Od. 12:20: ἡ δ’ ἐν μέσσῳ στᾶσα μετηύδα δῖα θεάων·
μέσσῳ: Od. 12:80: μέσσῳ δ’ ἐν σκοπέλῳ ἐστὶ σπέος ἠεροειδές,
μέσσῳ: Od. 12:443: μέσσῳ δ’ ἐνδούπησα παρὲξ περιμήκεα δοῦρα,
μέσφ’: Il. 8:508: ὥς κεν παννύχιοι μέσφ’ ἠοῦς ἠριγενείης
μέσῳ: Il. 10:474: Ῥῆσος δ’ ἐν μέσῳ εὗδε, παρ’ αὐτῷ δ’ ὠκέες ἵπποι
μέσῳ: Il. 12:206: ἀλγήσας ὀδύνῃσι, μέσῳ δ’ ἐνὶ κάββαλ’ ὁμίλῳ,
μέσῳ: Il. 16:231: εὔχετ’ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
μέσῳ: Il. 17:375: πολλὸν ἀφεσταότες. τοὶ δ’ ἐν μέσῳ ἄλγε’ ἔπασχον
μέσῳ: Il. 18:264: ἐν μέσῳ ἀμφότεροι μένος Ἄρηος δατέονται,
μέσῳ: Il. 23:507: στῆ δὲ μέσῳ ἐν ἀγῶνι, πολὺς δ’ ἀνεκήκιεν ἱδρὼς
μέσῳ: Il. 24:306: εὔχετ’ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
μέσῳ: Od. 5:132: Ζεὺς ἐλάσας ἐκέασσε μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ.
μέσῳ: Od. 7:250: Ζεὺς ἐλάσας ἐκέασσε μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ.
μέσῳ: Od. 9:429: σύντρεις αἰνύμενος· ὁ μὲν ἐν μέσῳ ἄνδρα φέρεσκε,
μέσῳ: Od. 12:388: τυτθὰ βαλὼν κεάσαιμι μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ.”
μέσῳ: Od. 19:172: Κρήτη τις γαῖ’ ἔστι μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
μέσῳ: Od. 24:86: θῆκε μέσῳ ἐν ἀγῶνι ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν.
μετ’: Il. 1:423: Ζεὺς γὰρ ἐς Ὠκεανὸν μετ’ ἀμύμονας Αἰθιοπῆας
μετ’: Il. 1:503: “ Ζεῦ πάτερ, εἴ ποτε δή σε μετ’ ἀθανάτοισιν ὄνησα
μετ’: Il. 1:525: τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε μετ’ ἀθανάτοισι μέγιστον
μετ’: Il. 2:376: ὅς με μετ’ ἀπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεα βάλλει.
μετ’: Il. 2:674: τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ’ ἀμύμονα Πηλεΐωνα·
μετ’: Il. 3:85: ἐσσυμένως· Ἕκτωρ δὲ μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔειπε·
μετ’: Il. 3:110: λεύσσει, ὅπως ὄχ’ ἄριστα μετ’ ἀμφοτέροισι γένηται.
μετ’: Il. 3:287: ἥ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ’ ἀνθρώποισι πέληται.
μετ’: Il. 3:321: ὁππότερος τάδε ἔργα μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔθηκε,
μετ’: Il. 3:370: ἕλκε δ’ ἐπιστρέψας μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς·
μετ’: Il. 3:377: τὴν μὲν ἔπειθ’ ἥρως μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
μετ’: Il. 3:460: ἥ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ’ ἀνθρώποισι πέληται.
μετ’: Il. 4:16: ὄρσομεν, ἦ φιλότητα μετ’ ἀμφοτέροισι βάλωμεν.
μετ’: Il. 4:38: σοὶ καὶ ἐμοὶ μέγ’ ἔρισμα μετ’ ἀμφοτέροισι γένηται.
μετ’: Il. 4:61: κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ’ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις.
μετ’: Il. 4:83: ἔσσεται, ἢ φιλότητα μετ’ ἀμφοτέροισι τίθησι
μετ’: Il. 4:292: Ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ’ ἄλλους·
μετ’: Il. 4:364: Ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ’ ἄλλους.
μετ’: Il. 5:86: ἠὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλέοι ἦ μετ’ Ἀχαιοῖς.
μετ’: Il. 5:264: ἐκ δ’ ἐλάσαι Τρώων μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
μετ’: Il. 5:324: ἐξέλασε Τρώων μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
μετ’: Il. 6:21: βῆ δὲ μετ’ Αἴσηπον καὶ Πήδασον, οὕς ποτε νύμφη
μετ’: Il. 6:323: Ἀργείη δ’ Ἑλένη μετ’ ἄρα δμῳῇσι γυναιξὶν
μετ’: Il. 7:66: ἐν πεδίῳ· Ἕκτωρ δὲ μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔειπε·
μετ’: Il. 7:209: ὅς τ’ εἶσιν πόλεμον δὲ μετ’ ἀνέρας οὕς τε Κρονίων
μετ’: Il. 7:228: καὶ μετ’ Ἀχιλλῆα ῥηξήνορα θυμολέοντα.
μετ’: Il. 8:261: Τὸν δὲ μετ’ Ἀτρεΐδαι Ἀγαμέμνων καὶ Μενέλαος,
μετ’: Il. 8:289: πρώτῳ τοι μετ’ ἐμὲ πρεσβήϊον ἐν χερὶ θήσω,
μετ’: Il. 9:140: αἴ κε μετ’ Ἀργείην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν.
μετ’: Il. 9:282: αἵ κε μετ’ Ἀργείην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν.
μετ’: Il. 9:352: ἴσχειν· ὄφρα δ’ ἐγὼ μετ’ Ἀχαιοῖσιν πολέμιζον
μετ’: Il. 10:149: ποικίλον ἀμφ’ ὤμοισι σάκος θέτο, βῆ δὲ μετ’ αὐτούς.
μετ’: Il. 10:250: εἰδόσι γάρ τοι ταῦτα μετ’ Ἀργείοις ἀγορεύεις.
μετ’: Il. 11:699: ἐλθόντες μετ’ ἄεθλα· περὶ τρίποδος γὰρ ἔμελλον
μετ’: Il. 11:761: ὣς ἔον, εἴ ποτ’ ἔον γε, μετ’ ἀνδράσιν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
μετ’: Il. 13:252: ἦέ τευ ἀγγελίης μετ’ ἔμ’ ἤλυθες; οὐδέ τοι αὐτὸς
μετ’: Il. 13:297: βῆ δὲ μετ’ Ἰδομενῆα μέγα πτολέμοιο μεμηλώς.
μετ’: Il. 13:401: ἐξέλασε Τρώων μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
μετ’: Il. 13:461: οὕνεκ’ ἄρ’ ἐσθλὸν ἐόντα μετ’ ἀνδράσιν οὔ τι τίεσκεν.
μετ’: Il. 13:469: βῆ δὲ μετ’ Ἰδομενῆα μέγα πτολέμοιο μεμηλώς.
μετ’: Il. 13:668: ἢ μετ’ Ἀχαιῶν νηυσὶν ὑπὸ Τρώεσσι δαμῆναι·
μετ’: Il. 14:22: ἦε μετ’ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν.
μετ’: Il. 14:94: τοσσοῖδ’ ὅσσοισιν σὺ μετ’ Ἀργείοισιν ἀνάσσεις·
μετ’: Il. 14:136: ἀλλὰ μετ’ αὐτοὺς ἦλθε παλαιῷ φωτὶ ἐοικώς,
μετ’: Il. 15:50: ἶσον ἐμοὶ φρονέουσα μετ’ ἀθανάτοισι καθίζοις,
μετ’: Il. 15:611: Ζεύς, ὅς μιν πλεόνεσσι μετ’ ἀνδράσι μοῦνον ἐόντα
μετ’: Il. 16:146: τὸν μετ’ Ἀχιλλῆα ῥηξήνορα τῖε μάλιστα,
μετ’: Il. 16:492: Γλαῦκε πέπον πολεμιστὰ μετ’ ἀνδράσι νῦν σε μάλα χρὴ
μετ’: Il. 16:536: βῆ δὲ μετ’ Αἰνείαν τε καὶ Ἕκτορα χαλκοκορυστήν,
μετ’: Il. 16:557: οἷοί περ πάρος ἦτε μετ’ ἀνδράσιν ἢ καὶ ἀρείους.
μετ’: Il. 16:864: αὐτίκα δὲ ξὺν δουρὶ μετ’ Αὐτομέδοντα βεβήκει
μετ’: Il. 17:258: τὸν δὲ μετ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
μετ’: Il. 17:280: τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ’ ἀμύμονα Πηλεΐωνα.
μετ’: Il. 17:351: καὶ δὲ μετ’ Ἀστεροπαῖον ἀριστεύεσκε μάχεσθαι.
μετ’: Il. 17:433: ἠθελέτην ἰέναι οὔτ’ ἐς πόλεμον μετ’ Ἀχαιούς,
μετ’: Il. 17:445: ἦ ἵνα δυστήνοισι μετ’ ἀνδράσιν ἄλγε’ ἔχητον;
μετ’: Il. 18:86: αἴθ’ ὄφελες σὺ μὲν αὖθι μετ’ ἀθανάτῃς ἁλίῃσι
μετ’: Il. 18:321: πολλὰ δέ τ’ ἄγκε ἐπῆλθε μετ’ ἀνέρος ἴχνι’ ἐρευνῶν
μετ’: Il. 18:366: κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ’ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις,
μετ’: Il. 18:552: δράγματα δ’ ἄλλα μετ’ ὄγμον ἐπήτριμα πῖπτον ἔραζε,
μετ’: Il. 20:14: νηκούστησε θεᾶς, ἀλλ’ ἐξ ἁλὸς ἦλθε μετ’ αὐτούς,
μετ’: Il. 20:33: Ἥρη μὲν μετ’ ἀγῶνα νεῶν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
μετ’: Il. 20:314: πᾶσι μετ’ ἀθανάτοισιν ἐγὼ καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
μετ’: Il. 20:407: αὐτὰρ ὃ βῆ σὺν δουρὶ μετ’ ἀντίθεον Πολύδωρον
μετ’: Il. 20:484: αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ’ ἰέναι μετ’ ἀμύμονα Πείρεω υἱὸν
μετ’: Il. 21:122: ἐνταυθοῖ νῦν κεῖσο μετ’ ἰχθύσιν, οἵ σ’ ὠτειλὴν
μετ’: Il. 21:298: Τὼ μὲν ἄρ’ ὣς εἰπόντε μετ’ ἀθανάτους ἀπεβήτην·
μετ’: Il. 21:500: ἀλλὰ μάλα πρόφρασσα μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν
μετ’: Il. 22:28: φαίνονται πολλοῖσι μετ’ ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ,
μετ’: Il. 22:317: οἷος δ’ ἀστὴρ εἶσι μετ’ ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ
μετ’: Il. 23:377: τὰς δὲ μετ’ ἐξέφερον Διομήδεος ἄρσενες ἵπποι
μετ’: Il. 23:391: ἣ δὲ μετ’ Ἀδμήτου υἱὸν κοτέουσ’ ἐβεβήκει,
μετ’: Il. 23:476: οὔτε νεώτατός ἐσσι μετ’ Ἀργείοισι τοσοῦτον,
μετ’: Il. 23:649: τιμῆς ἧς τέ μ’ ἔοικε τετιμῆσθαι μετ’ Ἀχαιοῖς.
μετ’: Il. 24:258: Ἕκτορά θ’, ὃς θεὸς ἔσκε μετ’ ἀνδράσιν, οὐδὲ ἐῴκει
μετ’: Od. 2:206: εἵνεκα τῆς ἀρετῆς ἐριδαίνομεν, οὐδὲ μετ’ ἄλλας
μετ’: Od. 2:308: ἐς Πύλον ἠγαθέην μετ’ ἀγαυοῦ πατρὸς ἀκουήν.”
μετ’: Od. 2:406: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
μετ’: Od. 3:30: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
μετ’: Od. 3:136: ἥ τ’ ἔριν Ἀτρεΐδῃσι μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔθηκε.
μετ’: Od. 4:258: ἦλθε μετ’ Ἀργείους, κατὰ δὲ φρόνιν ἤγαγε πολλήν.
μετ’: Od. 5:193: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
μετ’: Od. 5:287: ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ ἐμεῖο μετ’ Αἰθιόπεσσιν ἐόντος·
μετ’: Od. 6:115: σφαῖραν ἔπειτ’ ἔῤῥιψε μετ’ ἀμφίπολον βασίλεια·
μετ’: Od. 6:133: ἠὲ μετ’ ἀγροτέρας ἐλάφους· κέλεται δέ ἑ γαστὴρ
μετ’: Od. 7:23: Ἀλκινόου, ὃς τοῖσδε μετ’ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει;
μετ’: Od. 7:38: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
μετ’: Od. 7:300: παῖς ἐμή, οὕνεκά σ’ οὔ τι μετ’ ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
μετ’: Od. 8:117: πάντων Φαιήκων μετ’ ἀμύμονα Λαοδάμαντα.
μετ’: Od. 8:160: ἄθλων, οἷά τε πολλὰ μετ’ ἀνθρώποισι πέλονται,
μετ’: Od. 8:214: πάντα γὰρ οὐ κακός εἰμι, μετ’ ἀνδράσιν ὅσσοι ἄεθλοι·
μετ’: Od. 8:348: τείσειν αἴσιμα πάντα μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι·”
μετ’: Od. 8:352: πῶς ἂν ἐγώ σε δέοιμι μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
μετ’: Od. 9:96: ἀλλ’ αὐτοῦ βούλοντο μετ’ ἀνδράσι Λωτοφάγοισι
μετ’: Od. 9:188: οἶος ποιμαίνεσκεν ἀπόπροθεν· οὐδὲ μετ’ ἄλλους
μετ’: Od. 9:418: εἴ τινά που μετ’ ὄεσσι λάβοι στείχοντα θύραζε·
μετ’: Od. 10:204: ἠρίθμεον, ἀρχὸν δὲ μετ’ ἀμφοτέροισιν ὄπασσα·
μετ’: Od. 10:320: “ἔρχεο νῦν συφεόνδε, μετ’ ἄλλων λέξο ἑταίρων.”
μετ’: Od. 11:78: τῷ καὶ ζωὸς ἔρεσσον ἐὼν μετ’ ἐμοῖσ’ ἑτάροισιν.”
μέτ’: Od. 11:260: τὴν δὲ μέτ’ Ἀντιόπην ἴδον, Ἀσωποῖο θύγατρα,
μετ’: Od. 11:266: τὴν δὲ μετ’ Ἀλκμήνην ἴδον, Ἀμφιτρύωνος ἄκοιτιν,
μέτ’: Od. 11:305: τὴν δὲ μέτ’ Ἰφιμέδειαν, Ἀλωῆος παράκοιτιν,
μετ’: Od. 11:449: νήπιος, ὅς που νῦν γε μετ’ ἀνδρῶν ἵζει ἀριθμῷ,
μετ’: Od. 11:470: τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ’ ἀμύμονα Πηλεΐωνα.
μετ’: Od. 11:509: ἤγαγον ἐκ Σκύρου μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
μετ’: Od. 11:551: τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ’ ἀμύμονα Πηλεΐωνα.
μετ’: Od. 11:563: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οὐδὲν ἀμείβετο, βῆ δὲ μετ’ ἄλλας
μέτ’: Od. 11:572: τὸν δὲ μέτ’ Ὠρίωνα πελώριον εἰσενόησα
μέτ’: Od. 11:601: τὸν δὲ μέτ’ εἰσενόησα βίην Ἡρακληείην,
μετ’: Od. 11:602: εἴδωλον· αὐτὸς δὲ μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι
μετ’: Od. 12:370: οἰμώξας δὲ θεοῖσι μετ’ ἀθανάτοισι γεγώνευν·
μετ’: Od. 12:385: “Ἠέλι’, ἦ τοι μὲν σὺ μετ’ ἀθανάτοισι φάεινε
μετ’: Od. 13:128: “Ζεῦ πάτερ, οὐκέτ’ ἐγώ γε μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι
μετ’: Od. 15:147: τοὺς δὲ μετ’ Ἀτρεΐδης ἔκιε ξανθὸς Μενέλαος,
μετ’: Od. 16:151: πλάζεσθαι μετ’ ἐκεῖνον· ἀτὰρ πρὸς μητέρα εἰπεῖν
μετ’: Od. 17:336: ἀγχίμολον δὲ μετ’ αὐτὸν ἐδύσετο δώματ’ Ὀδυσσεύς,
μετ’: Od. 17:493: βλημένου ἐν μεγάρῳ, μετ’ ἄρα δμῳῇσιν ἔειπεν·
μετ’: Od. 18:184: οἴη δ’ οὐ κεῖσ’ εἶμι μετ’ ἀνέρας· αἰδέομαι γάρ.”
μετ’: Od. 18:225: σοί κ’ αἶσχος λώβη τε μετ’ ἀνθρώποισι πέλοιτο.”
μετ’: Od. 18:330: θαρσαλέως πολλοῖσι μετ’ ἀνδράσιν, οὐδέ τι θυμῷ
μετ’: Od. 18:390: θαρσαλέως πολλοῖσι μετ’ ἀνδράσιν, οὐδέ τι θυμῷ
μετ’: Od. 19:315: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκε μετ’ ἀνδράσιν, εἴ ποτ’ ἔην γε,
μετ’: Od. 19:394: Παρνησόνδ’ ἐλθόντα μετ’ Αὐτόλυκόν τε καὶ υἷας,
μετ’: Od. 20:146: βῆ δ’ ἴμεν εἰς ἀγορὴν μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
μετ’: Od. 20:262: “ἐνταυθοῖ νῦν ἧσο μετ’ ἀνδράσιν οἰνοποτάζων·
μετ’: Od. 21:310: πῖνέ τε μηδ’ ἐρίδαινε μετ’ ἀνδράσι κουροτέροισι.”
μετ’: Od. 22:12: μέμβλετο. τίς κ’ οἴοιτο μετ’ ἀνδράσι δαιτυμόνεσσι
μετ’: Od. 24:18: τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ’ ἀμύμονα Πηλεΐωνα.
μετ’: Od. 24:476: τεύξεις, ἦ φιλότητα μετ’ ἀμφοτέροισι τίθησθα;”
μετ’: Od. 24:546: ὅρκια δ’ αὖ κατόπισθε μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔθηκε
μετὰ: Il. 1:48: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ’ ἰὸν ἕηκε·
μετὰ: Il. 1:199: θάμβησεν δ’ Ἀχιλεύς, μετὰ δ’ ἐτράπετ’, αὐτίκα δ’ ἔγνω
μετὰ: Il. 1:222: δώματ’ ἐς αἰγιόχοιο Διὸς μετὰ δαίμονας ἄλλους.
μετὰ: Il. 1:252: ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ, μετὰ δὲ τριτάτοισιν ἄνασσεν·
μετὰ: Il. 1:368: καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν υἷες Ἀχαιῶν,
μετὰ: Il. 1:478: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀνάγοντο μετὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν·
μετὰ: Il. 1:516: ὅσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη θεός εἰμι. ”
μετὰ: Il. 2:93: ἰλαδὸν εἰς ἀγορήν· μετὰ δέ σφισιν ὄσσα δεδήει
μετὰ: Il. 2:143: πᾶσι μετὰ πληθὺν ὅσοι οὐ βουλῆς ἐπάκουσαν·
μετὰ: Il. 2:446: θῦνον κρίνοντες, μετὰ δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
μετὰ: Il. 2:477: ὑσμίνην δ’ ἰέναι, μετὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
μετὰ: Il. 3:188: καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέχθην
μετὰ: Il. 3:264: Ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
μετὰ: Il. 3:303: τοῖσι δὲ Δαρδανίδης Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπε·
μετὰ: Il. 4:2: χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια Ἥβη
μετὰ: Il. 4:70: αἶψα μάλ’ ἐς στρατὸν ἐλθὲ μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
μετὰ: Il. 4:245: ἑστᾶσ’, οὐδ’ ἄρα τίς σφι μετὰ φρεσὶ γίγνεται ἀλκή·
μετὰ: Il. 4:341: σφῶϊν μέν τ’ ἐπέοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντας
μετὰ: Il. 4:388: τάρβει, μοῦνος ἐὼν πολέσιν μετὰ Καδμείοισιν,
μετὰ: Il. 5:2: δῶκε μένος καὶ θάρσος, ἵν’ ἔκδηλος μετὰ πᾶσιν
μετὰ: Il. 5:86: ἠὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλέοι ἦ μετ’ Ἀχαιοῖς.
μετὰ: Il. 5:152: βῆ δὲ μετὰ Ξάνθόν τε Θόωνά τε Φαίνοπος υἷε
μετὰ: Il. 5:165: ἵππους δ’ οἷς ἑτάροισι δίδου μετὰ νῆας ἐλαύνειν.
μετὰ: Il. 5:344: καὶ τὸν μὲν μετὰ χερσὶν ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων
μετὰ: Il. 5:536: τῖον, ἐπεὶ θοὸς ἔσκε μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι.
μετὰ: Il. 5:573: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν νεκροὺς ἔρυσαν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν,
μετὰ: Il. 5:575: αὐτὼ δὲ στρεφθέντε μετὰ πρώτοισι μαχέσθην.
μετὰ: Il. 5:589: τοὺς ἵμασ’ Ἀντίλοχος, μετὰ δὲ στρατὸν ἤλασ’ Ἀχαιῶν.
μετὰ: Il. 5:614: ἦγ’ ἐπικουρήσοντα μετὰ Πρίαμόν τε καὶ υἷας.
μετὰ: Il. 5:702: χάζονθ’, ὡς ἐπύθοντο μετὰ Τρώεσσιν Ἄρηα.
μετὰ: Il. 5:804: ἄγγελος ἐς Θήβας πολέας μετὰ Καδμείωνας·
μετὰ: Il. 5:834: νῦν δὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλεῖ, τῶν δὲ λέλασται.
μετὰ: Il. 6:375: ἔστη ἐπ’ οὐδὸν ἰών, μετὰ δὲ δμῳῇσιν ἔειπεν·
μετὰ: Il. 6:445: αἰεὶ καὶ πρώτοισι μετὰ Τρώεσσι μάχεσθαι
μετά: Il. 6:511: ῥίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ’ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων·
μετὰ: Il. 7:35: ἦλθον ἀπ’ Οὐλύμποιο μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς.
μετὰ: Il. 7:115: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἵζευ ἰὼν μετὰ ἔθνος ἑταίρων,
μετὰ: Il. 7:147: καὶ τὰ μὲν αὐτὸς ἔπειτα φόρει μετὰ μῶλον Ἄρηος·
μετὰ: Il. 7:306: τὼ δὲ διακρινθέντε ὃ μὲν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν
μετὰ: Il. 8:76: ἧκε σέλας μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν· οἳ δὲ ἰδόντες
μετὰ: Il. 8:94: πῇ φεύγεις μετὰ νῶτα βαλὼν κακὸς ὣς ἐν ὁμίλῳ;
μετὰ: Il. 9:12: μὴ δὲ βοᾶν· αὐτὸς δὲ μετὰ πρώτοισι πονεῖτο.
μετὰ: Il. 9:54: καὶ βουλῇ μετὰ πάντας ὁμήλικας ἔπλευ ἄριστος.
μετὰ: Il. 9:131: τὰς μέν οἱ δώσω, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρων
μετὰ: Il. 9:273: τὰς μέν τοι δώσει, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρα
μετὰ: Il. 9:434: εἰ μὲν δὴ νόστόν γε μετὰ φρεσὶ φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ
μετὰ: Il. 9:619: ἀντίθεος Τελαμωνιάδης μετὰ μῦθον ἔειπε·
μετὰ: Il. 10:62: αὖθι μένω μετὰ τοῖσι δεδεγμένος εἰς ὅ κεν ἔλθῃς,
μετὰ: Il. 10:63: ἦε θέω μετὰ σ’ αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω;
μετὰ: Il. 10:73: αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ’ ἰέναι μετὰ Νέστορα ποιμένα λαῶν·
μετὰ: Il. 10:205: θυμῷ τολμήεντι μετὰ Τρῶας μεγαθύμους
μετὰ: Il. 10:208: ἅσσά τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν
μετὰ: Il. 10:311: φύξιν βουλεύουσι μετὰ σφίσιν, οὐδ’ ἐθέλουσι
μετὰ: Il. 10:317: αὐτὰρ ὃ μοῦνος ἔην μετὰ πέντε κασιγνήτῃσιν.
μετὰ: Il. 10:398: φύξιν βουλεύουσι μετὰ σφίσιν, οὐδ’ ἐθέλουσι
μετὰ: Il. 10:409: ἅσσά τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν
μετὰ: Il. 10:414: Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν, ὅσοι βουληφόροι εἰσί,
μετὰ: Il. 10:516: ὡς ἴδ’ Ἀθηναίην μετὰ Τυδέος υἱὸν ἕπουσαν·
μετὰ: Il. 11:4: ἀργαλέην, πολέμοιο τέρας μετὰ χερσὶν ἔχουσαν.
μετὰ: Il. 11:64: ὣς Ἕκτωρ ὁτὲ μέν τε μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν,
μετὰ: Il. 11:184: οὐρανόθεν καταβάς· ἔχε δ’ ἀστεροπὴν μετὰ χερσίν.
μετὰ: Il. 11:227: γήμας δ’ ἐκ θαλάμοιο μετὰ κλέος ἵκετ’ Ἀχαιῶν
μετὰ: Il. 11:357: ὄφρα δὲ Τυδεΐδης μετὰ δούρατος ᾤχετ’ ἐρωὴν
μετὰ: Il. 11:413: ἔλσαν δ’ ἐν μέσσοισι, μετὰ σφίσι πῆμα τιθέντες.
μετὰ: Il. 11:416: θήγων λευκὸν ὀδόντα μετὰ γναμπτῇσι γένυσσιν,
μετὰ: Il. 11:502: Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν ὁμίλει μέρμερα ῥέζων
μετὰ: Il. 11:533: ῥίμφ’ ἔφερον θοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς
μετὰ: Il. 11:708: πανσυδίῃ· μετὰ δέ σφι Μολίονε θωρήσσοντο
μετὰ: Il. 11:743: στῆν ῥα μετὰ προμάχοισιν· ἀτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ
μετά: Il. 12:104: τῶν ἄλλων μετά γ’ αὐτόν· ὃ δ’ ἔπρεπε καὶ διὰ πάντων.
μετὰ: Il. 12:123: ἐκ πολέμου φεύγοντα σαώσειαν μετὰ νῆας.
μέτα: Il. 12:315: τὼ νῦν χρὴ Λυκίοισι μέτα πρώτοισιν ἐόντας
μέτα: Il. 12:321: ἐσθλή, ἐπεὶ Λυκίοισι μέτα πρώτοισι μάχονται.
μετὰ: Il. 13:196: ἀρχοὶ Ἀθηναίων κόμισαν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν·
μετὰ: Il. 13:200: ὑψοῦ ὑπὲρ γαίης μετὰ γαμφηλῇσιν ἔχοντε,
μετὰ: Il. 13:247: ἐγγὺς ἔτι κλισίης· μετὰ γὰρ δόρυ χάλκεον ᾔει
μετὰ: Il. 13:270: ἀλλὰ μετὰ πρώτοισι μάχην ἀνὰ κυδιάνειραν
μετὰ: Il. 13:291: πρόσσω ἱεμένοιο μετὰ προμάχων ὀαριστύν.
μέτα: Il. 13:301: τὼ μὲν ἄρ’ ἐκ Θρῄκης Ἐφύρους μέτα θωρήσσεσθον,
μετὰ: Il. 13:302: ἠὲ μετὰ Φλεγύας μεγαλήτορας· οὐδ’ ἄρα τώ γε
μετὰ: Il. 13:364: ὅς ῥα νέον πολέμοιο μετὰ κλέος εἰληλούθει,
μετὰ: Il. 13:492: λαοὶ ἕπονθ’, ὡς εἴ τε μετὰ κτίλον ἕσπετο μῆλα
μετὰ: Il. 13:579: μαρναμένων μετὰ ποσσὶ κυλινδομένην ἐκόμισσε·
μετὰ: Il. 13:658: ἀχνύμενοι· μετὰ δέ σφι πατὴρ κίε δάκρυα λείβων,
μετὰ: Il. 13:661: ξεῖνος γάρ οἱ ἔην πολέσιν μετὰ Παφλαγόνεσσι·
μετὰ: Il. 13:700: ναῦφιν ἀμυνόμενοι μετὰ Βοιωτῶν ἐμάχοντο·
μετὰ: Il. 14:264: Ὕπνε τί ἢ δὲ σὺ ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς;
μετὰ: Il. 15:8: Ἀργείους, μετὰ δέ σφι Ποσειδάωνα ἄνακτα·
μετὰ: Il. 15:52: αἶψα μεταστρέψειε νόον μετὰ σὸν καὶ ἐμὸν κῆρ.
μετὰ: Il. 15:54: ἔρχεο νῦν μετὰ φῦλα θεῶν, καὶ δεῦρο κάλεσσον
μετὰ: Il. 15:56: ὄφρ’ ἣ μὲν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
μετὰ: Il. 15:67: τοὺς ἄλλους, μετὰ δ’ υἱὸν ἐμὸν Σαρπηδόνα δῖον.
μετὰ: Il. 15:96: ταῦτα δὲ καὶ μετὰ πᾶσιν ἀκούσεαι ἀθανάτοισιν
μετὰ: Il. 15:161: ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν.
μετὰ: Il. 15:177: ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν.
μετά: Il. 15:268: ῥίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ’ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων·
μετὰ: Il. 15:717: ἄφλαστον μετὰ χερσὶν ἔχων, Τρωσὶν δὲ κέλευεν·
μετὰ: Il. 16:15: ζώει δ’ Αἰακίδης Πηλεὺς μετὰ Μυρμιδόνεσσι;
μετὰ: Il. 16:182: ἠράσατ’, ὀφθαλμοῖσιν ἰδὼν μετὰ μελπομένῃσιν
μετὰ: Il. 16:195: ἔγχεϊ μάρνασθαι μετὰ Πηλεΐωνος ἑταῖρον.
μετὰ: Il. 16:240: ἀλλ’ ἕταρον πέμπω πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσι
μετὰ: Il. 16:245: μαίνονθ’, ὁππότ’ ἐγώ περ ἴω μετὰ μῶλον Ἄρηος.
μετὰ: Il. 16:534: αὐτὰρ ἔπειτα μετὰ Τρῶας κίε μακρὰ βιβάσθων
μετὰ: Il. 16:570: βλῆτο γὰρ οὔ τι κάκιστος ἀνὴρ μετὰ Μυρμιδόνεσσιν
μετὰ: Il. 17:212: ἀλκῆς καὶ σθένεος· μετὰ δὲ κλειτοὺς ἐπικούρους
μετὰ: Il. 17:458: ῥίμφα φέρον θοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς.
μετὰ: Il. 17:460: ἵπποις ἀΐσσων ὥς τ’ αἰγυπιὸς μετὰ χῆνας·
μετὰ: Il. 17:581: νεκρὸν ὑπ’ ἐκ Τρώων ἔρυσεν μετὰ ἔθνος ἑταίρων.
μετὰ: Il. 17:605: Ἕκτορα δ’ Ἰδομενεὺς μετὰ Λήϊτον ὁρμηθέντα
μετὰ: Il. 18:130: ἀλλά τοι ἔντεα καλὰ μετὰ Τρώεσσιν ἔχονται
μετὰ: Il. 18:188: πῶς τὰρ ἴω μετὰ μῶλον; ἔχουσι δὲ τεύχε’ ἐκεῖνοι·
μετὰ: Il. 18:234: μυρόμενοι· μετὰ δέ σφι ποδώκης εἵπετ’ Ἀχιλλεὺς
μετὰ: Il. 18:419: τῇς ἐν μὲν νόος ἐστὶ μετὰ φρεσίν, ἐν δὲ καὶ αὐδὴ
μετὰ: Il. 18:463: θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
μετὰ: Il. 18:508: τῷ δόμεν ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἰθύντατα εἴποι.
μετὰ: Il. 18:515: ῥύατ’ ἐφεσταότες, μετὰ δ’ ἀνέρες οὓς ἔχε γῆρας·
μετὰ: Il. 19:29: τέκνον μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
μετὰ: Il. 19:50: κὰδ δὲ μετὰ πρώτῃ ἀγορῇ ἵζοντο κιόντες.
μετὰ: Il. 19:110: ὅς κεν ἐπ’ ἤματι τῷδε πέσῃ μετὰ ποσσὶ γυναικὸς
μετὰ: Il. 19:151: ὥς κέ τις αὖτ’ Ἀχιλῆα μετὰ πρώτοισιν ἴδηται
μετὰ: Il. 19:213: μύρονται· τό μοι οὔ τι μετὰ φρεσὶ ταῦτα μέμηλεν,
μετὰ: Il. 19:299: ἐς Φθίην, δαίσειν δὲ γάμον μετὰ Μυρμιδόνεσσι.
μετὰ: Il. 19:343: ἦ νύ τοι οὐκέτι πάγχυ μετὰ φρεσὶ μέμβλετ’ Ἀχιλλεύς;
μετὰ: Il. 19:346: οἴχονται μετὰ δεῖπνον, ὃ δ’ ἄκμηνος καὶ ἄπαστος.
μετὰ: Il. 20:24: ἔρχεσθ’ ὄφρ’ ἂν ἵκησθε μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
μετὰ: Il. 20:114: ἣ δ’ ἄμυδις στήσασα θεοὺς μετὰ μῦθον ἔειπε·
μετὰ: Il. 20:126: τῆσδε μάχης, ἵνα μή τι μετὰ Τρώεσσι πάθῃσι
μετὰ: Il. 20:292: αὐτίκα δ’ ἀθανάτοισι θεοῖς μετὰ μῦθον ἔειπεν·
μετὰ: Il. 20:310: ἐννοσίγαι’, αὐτὸς σὺ μετὰ φρεσὶ σῇσι νόησον
μέτα: Il. 20:329: ἔνθά τε Καύκωνες πόλεμον μέτα θωρήσσοντο.
μετὰ: Il. 20:338: θαρσήσας δὴ ἔπειτα μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι·
μετὰ: Il. 20:409: οὕνεκά οἱ μετὰ παισὶ νεώτατος ἔσκε γόνοιο,
μετὰ: Il. 21:90: ἤτοι τὸν πρώτοισι μετὰ πρυλέεσσι δάμασσας
μετὰ: Il. 21:205: αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ’ ἰέναι μετὰ Παίονας ἱπποκορυστάς,
μετὰ: Il. 21:503: πεπτεῶτ’ ἄλλυδις ἄλλα μετὰ στροφάλιγγι κονίης.
μετὰ: Il. 22:49: ἀλλ’ εἰ μὲν ζώουσι μετὰ στρατῷ, ἦ τ’ ἂν ἔπειτα
μετὰ: Il. 22:140: ῥηϊδίως οἴμησε μετὰ τρήρωνα πέλειαν,
μετὰ: Il. 22:474: αἵ ἑ μετὰ σφίσιν εἶχον ἀτυζομένην ἀπολέσθαι.
μετὰ: Il. 22:476: ἀμβλήδην γοόωσα μετὰ Τρῳῇσιν ἔειπεν·
μετὰ: Il. 23:14: μυρόμενοι· μετὰ δέ σφι Θέτις γόου ἵμερον ὦρσε.
μετὰ: Il. 23:60: κεῖτο βαρὺ στενάχων πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσιν
μετὰ: Il. 23:133: πρόσθε μὲν ἱππῆες, μετὰ δὲ νέφος εἵπετο πεζῶν
μέτα: Il. 23:227: ὅν τε μέτα κροκόπεπλος ὑπεὶρ ἅλα κίδναται ἠώς,
μετὰ: Il. 23:354: Ἀντιλόχου· μετὰ τὸν δ’ ἔλαχε κρείων Εὔμηλος·
μετὰ: Il. 23:367: χαῖται δ’ ἐῤῥώοντο μετὰ πνοιῇς ἀνέμοιο.
μετὰ: Il. 23:471: Αἰτωλὸς γενεήν, μετὰ δ’ Ἀργείοισιν ἀνάσσει
μετὰ: Il. 23:600: ὣς ἄρα σοὶ Μενέλαε μετὰ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.
μετὰ: Il. 23:698: κὰδ δ’ ἀλλοφρονέοντα μετὰ σφίσιν εἷσαν ἄγοντες,
μετὰ: Il. 23:780: στῆ δὲ κέρας μετὰ χερσὶν ἔχων βοὸς ἀγραύλοιο
μετὰ: Il. 23:781: ὄνθον ἀποπτύων, μετὰ δ’ Ἀργείοισιν ἔειπεν·
μετὰ: Il. 24:105: πένθος ἄλαστον ἔχουσα μετὰ φρεσίν· οἶδα καὶ αὐτός·
μετὰ: Il. 24:345: τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς Ἀργειφόντης.
μέτα: Il. 24:400: τῶν μέτα παλλόμενος κλήρῳ λάχον ἐνθάδ’ ἕπεσθαι.
μετὰ: Il. 24:575: τῖ’ Ἀχιλεὺς ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα,
μετὰ: Il. 24:647: αἳ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
μετὰ: Il. 24:724: Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο κάρη μετὰ χερσὶν ἔχουσα·
μετὰ: Il. 24:732: καὶ μὲν ἐγὼ μετὰ τῇσι· σὺ δ’ αὖ τέκος ἢ ἐμοὶ αὐτῇ
μετὰ: Il. 24:777: λαοῖσιν δ’ ὃ γέρων Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπεν·
μετὰ: Od. 1:19: καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι· θεοὶ δ’ ἐλέαιρον ἅπαντες
μετὰ: Od. 1:184: ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκόν, ἄγω δ’ αἴθωνα σίδηρον.
μετὰ: Od. 1:237: εἰ μετὰ οἷσ’ ἑτάροισι δάμη Τρώων ἐνὶ δήμῳ,
μετὰ: Od. 2:148: τὼ δ’ ἕως μέν ῥ’ ἐπέτοντο μετὰ πνοιῇσ’ ἀνέμοιο,
μετὰ: Od. 2:173: Ἀργεῖοι, μετὰ δέ σφιν ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς.
μετὰ: Od. 2:350: ἡδύν, ὅτις μετὰ τὸν λαρώτατος, ὃν σὺ φυλάσσεις,
μετὰ: Od. 3:91: εἴ τε καὶ ἐν πελάγει μετὰ κύμασιν Ἀμφιτρίτης.
μετὰ: Od. 3:168: ὀψὲ δὲ δὴ μετὰ νῶϊ κίε ξανθὸς Μενέλαος,
μετὰ: Od. 3:281: πηδάλιον μετὰ χερσὶ θεούσης νηὸς ἔχοντα,
μετὰ: Od. 3:362: οἶος γὰρ μετὰ τοῖσι γεραίτερος εὔχομαι εἶναι·
μετὰ: Od. 3:366: νῦν· ἀτὰρ ἠῶθεν μετὰ Καύκωνας μεγαθύμους
μετὰ: Od. 4:17: τερπόμενοι· μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδὸς
μετὰ: Od. 4:254: μή με πρὶν Ὀδυσῆα μετὰ Τρώεσσ’ ἀναφῆναι,
μετὰ: Od. 4:300: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
μετὰ: Od. 4:499: Αἴας μὲν μετὰ νηυσὶ δάμη δολιχηρέτμοισι·
μετὰ: Od. 4:701: οἴκαδε νισόμενον· ὁ δ’ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
μετὰ: Od. 4:825: “θάρσει, μηδέ τι πάγχυ μετὰ φρεσὶ δείδιθι λίην·
μετὰ: Od. 5:19: οἴκαδε νισόμενον· ὁ δ’ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
μετὰ: Od. 5:49: τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς Ἀργεϊφόντης.
μετὰ: Od. 5:224: κύμασι καὶ πολέμῳ· μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω.”
μετὰ: Od. 6:54: ἐρχομένῳ ξύμβλητο μετὰ κλειτοὺς βασιλῆας
μετὰ: Od. 6:60: καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ ἔοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντα
μετὰ: Od. 7:101: ἕστασαν αἰθομένας δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχοντες,
μετὰ: Od. 7:339: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι·
μετὰ: Od. 8:172: αἰδοῖ μειλιχίῃ, μετὰ δὲ πρέπει ἀγρομένοισιν,
μετὰ: Od. 8:294: οἴχεται ἐς Λῆμνον μετὰ Σίντιας ἀγριοφώνους.”
μετὰ: Od. 8:372: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σφαῖραν καλὴν μετὰ χερσὶν ἕλοντο,
μετὰ: Od. 8:433: ὣς ἔφατ’, Ἀρήτη δὲ μετὰ δμῳῇσιν ἔειπεν
μέτα: Od. 8:456: ἔκ ῥ’ ἀσαμίνθου βὰς ἄνδρας μέτα οἰνοποτῆρας
μετὰ: Od. 9:171: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
μετὰ: Od. 9:335: τέσσαρες, αὐτὰρ ἐγὼ πέμπτος μετὰ τοῖσιν ἐλέγμην.
μετὰ: Od. 9:346: κισσύβιον μετὰ χερσὶν ἔχων μέλανος οἴνοιο·
μετὰ: Od. 9:369: “Οὖτιν ἐγὼ πύματον ἔδομαι μετὰ οἷσ’ ἑτάροισι,
μετὰ: Od. 10:188: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
μετὰ: Od. 10:438: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ γε μετὰ φρεσὶ μερμήριξα,
μετὰ: Od. 10:561: ἐρχομένοισι δὲ τοῖσιν ἐγὼ μετὰ μῦθον ἔειπον·
μετά: Od. 11:310: καὶ πολὺ καλλίστους μετά γε κλυτὸν Ὠρίωνα·
μετὰ: Od. 11:428: ἥ τις δὴ τοιαῦτα μετὰ φρεσὶν ἔργα βάληται·
μετὰ: Od. 11:495: ἢ ἔτ’ ἔχει τιμὴν πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσιν,
μετὰ: Od. 11:522: κεῖνον δὴ κάλλιστον ἴδον μετὰ Μέμνονα δῖον.
μετὰ: Od. 12:312: ἦμος δὲ τρίχα νυκτὸς ἔην, μετὰ δ’ ἄστρα βεβήκει,
μετὰ: Od. 12:319: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
μετὰ: Od. 13:27: τερπόμενοι· μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδός,
μετὰ: Od. 13:362: “θάρσει, μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων·
μετὰ: Od. 13:415: ᾤχετο πευσόμενος μετὰ σὸν κλέος, εἴ που ἔτ’ εἴης.”
μετὰ: Od. 13:440: ἐς Λακεδαίμονα δῖαν ἔβη μετὰ παῖδ’ Ὀδυσῆος.
μετὰ: Od. 14:179: ἠέ τις ἀνθρώπων· ὁ δ’ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
μετὰ: Od. 14:234: δεινός τ’ αἰδοῖός τε μετὰ Κρήτεσσι τετύγμην.
μετὰ: Od. 14:367: πάγχυ μάλ’, ὅττι μιν οὔ τι μετὰ Τρώεσσι δάμασσαν
μετὰ: Od. 14:483: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίχα νυκτὸς ἔην, μετὰ δ’ ἄστρα βεβήκει,
μετὰ: Od. 15:317: αἶψά κεν εὖ δρώοιμι μετὰ σφίσιν, ὅττι θέλοιεν.
μετὰ: Od. 15:400: μνωομένω· μετὰ γάρ τε καὶ ἄλγεσι τέρπεται ἀνήρ,
μετὰ: Od. 15:460: χρύσεον ὅρμον ἔχων, μετὰ δ’ ἠλέκτροισιν ἔερτο.
μετὰ: Od. 16:85: κεῖσε δ’ ἂν οὔ μιν ἐγώ γε μετὰ μνηστῆρας ἐῷμι
μετὰ: Od. 16:88: πρῆξαι δ’ ἀργαλέον τι μετὰ πλεόνεσσιν ἐόντα
μετὰ: Od. 16:140: ἔργα τ’ ἐποπτεύεσκε μετὰ δμώων τ’ ἐνὶ οἴκῳ
μετὰ: Od. 16:336: κῆρυξ μέν ῥα μέσῃσι μετὰ δμῳῇσιν ἔειπεν·
μετὰ: Od. 16:436: θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
μετὰ: Od. 17:43: λάθρῃ, ἐμεῦ ἀέκητι, φίλου μετὰ πατρὸς ἀκουήν.
μετὰ: Od. 17:256: αὐτίκα δ’ εἴσω ἴεν, μετὰ δὲ μνηστῆρσι καθῖζεν,
μετὰ: Od. 17:285: κύμασι καὶ πολέμῳ· μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω.
μετὰ: Od. 17:325: βῆ δ’ ἰθὺς μεγάροιο μετὰ μνηστῆρας ἀγαυούς.
μετὰ: Od. 17:467: θῆκεν ἐϋπλείην, μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπε·
μετὰ: Od. 17:470: οὐ μὰν οὔτ’ ἄχος ἐστὶ μετὰ φρεσὶν οὔτε τι πένθος,
μετὰ: Od. 17:505: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἀγόρευε μετὰ δμῳῇσι γυναιξὶν
μετὰ: Od. 18:2: πτωχεύεσκ’ Ἰθάκης, μετὰ δ’ ἔπρεπε γαστέρι μάργῃ
μετὰ: Od. 18:253: Ἀργεῖοι, μετὰ τοῖσι δ’ ἐμὸς πόσις ᾖεν Ὀδυσσεύς.
μετὰ: Od. 19:82: ἀγλαΐην, τῇ νῦν γε μετὰ δμῳῇσι κέκασσαι,
μετὰ: Od. 19:126: Ἀργεῖοι, μετὰ τοῖσι δ’ ἐμὸς πόσις ᾖεν Ὀδυσσεύς.
μετὰ: Od. 19:430: υἱέες Αὐτολύκου· μετὰ τοῖσι δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς
μετὰ: Od. 19:437: υἱέες Αὐτολύκου· μετὰ τοῖσι δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς
μετὰ: Od. 20:163: τρεῖς σιάλους κατάγων, οἳ ἔσαν μετὰ πᾶσιν ἄριστοι.
μετὰ: Od. 21:17: ἦλθε μετὰ χρεῖος, τό ῥά οἱ πᾶς δῆμος ὄφελλε·
μετὰ: Od. 21:58: βῆ ῥ’ ἴμεναι μέγαρόνδε μετὰ μνηστῆρας ἀγαυοὺς
μέτα: Od. 21:93: οὐ γάρ τις μέτα τοῖος ἀνὴρ ἐν τοίσδεσι πᾶσιν,
μετὰ: Od. 21:151: ἀτρίπτους ἁπαλάς. μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπεν·
μετὰ: Od. 21:190: ἐκ δ’ αὐτὸς μετὰ τοὺς δόμου ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεύς.
μετὰ: Od. 21:231: πρῶτος ἐγώ, μετὰ δ’ ὔμμες. ἀτὰρ τόδε σῆμα τετύχθω·
μετὰ: Od. 21:245: Εὐρύμαχος δ’ ἤδη τόξον μετὰ χερσὶν ἐνώμα,
μετὰ: Od. 22:4: αὐτοῦ πρόσθε ποδῶν, μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπεν·
μετὰ: Od. 22:10: χρύσεον ἄμφωτον, καὶ δὴ μετὰ χερσὶν ἐνώμα,
μετὰ: Od. 22:318: αὐτὰρ ἐγὼ μετὰ τοῖσι θυοσκόος οὐδὲν ἐοργὼς
μετὰ: Od. 22:321: “εἰ μὲν δὴ μετὰ τοῖσι θυοσκόος εὔχεαι εἶναι,
μετὰ: Od. 22:352: πωλεύμην μνηστῆρσιν ἀεισόμενος μετὰ δαῖτας,
μετὰ: Od. 22:401: εὗρεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα μετὰ κταμένοισι νέκυσσιν
μετὰ: Od. 22:497: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι.
μετὰ: Od. 23:45: εὗρον ἔπειτ’ Ὀδυσῆα μετὰ κταμένοισι νέκυσσιν
μετὰ: Od. 23:83: ἀλλ’ ἔμπης ἴομεν μετὰ παῖδ’ ἐμόν, ὄφρα ἴδωμαι
μετὰ: Od. 23:294: ἐρχομένοισι λέχοσδε δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσα·
μετὰ: Od. 24:2: ἀνδρῶν μνηστήρων· ἔχε δὲ ῥάβδον μετὰ χερσὶ
μετὰ: Od. 24:79: τῶν ἄλλων ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα.
μετὰ: Od. 24:357: “θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
μετὰ: Od. 24:435: τεισόμεθ’· οὐκ ἂν ἐμοί γε μετὰ φρεσὶν ἡδὺ γένοιτο
μετάβηθι: Od. 8:492: ἀλλ’ ἄγε δὴ μετάβηθι καὶ ἵππου κόσμον ἄεισον
μετάγγελος: Il. 15:144: Ἶρίν θ’, ἥ τε θεοῖσι μετάγγελος ἀθανάτοισι,
μετάγγελος: Il. 23:199: ἀράων ἀΐουσα μετάγγελος ἦλθ’ ἀνέμοισιν.
μεταδαίνυται: Il. 22:498: ἔῤῥ’ οὕτως· οὐ σός γε πατὴρ μεταδαίνυται ἡμῖν.
μεταδαίσεται: Od. 18:48: αἰεὶ δ’ αὖθ’ ἥμιν μεταδαίσεται, οὐδέ τιν’ ἄλλον
μεταδαίσομαι: Il. 23:207: ἀθανάτοις, ἵνα δὴ καὶ ἐγὼ μεταδαίσομαι ἱρῶν.
μεταδήμιον: Od. 13:46: παντοίην, καὶ μή τι κακὸν μεταδήμιον εἴη.”
μεταδήμιος: Od. 8:293: οὐ γὰρ ἔθ’ Ἥφαιστος μεταδήμιος, ἀλλά που ἤδη
μεταδόρπιος: Od. 4:194: τέρπομ’ ὀδυρόμενος μεταδόρπιος, ἀλλὰ καὶ Ἠὼς
μεταδρομάδην: Il. 5:80: πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μεταδρομάδην ἔλασ’ ὦμον
μεταΐζειν: Od. 16:362: εἴων οὔτε νέων μεταΐζειν οὔτε γερόντων.
μεταΐξας: Il. 21:564: καί με μεταΐξας μάρψῃ ταχέεσσι πόδεσσιν.
μεταΐξας: Od. 17:236: ἠὲ μεταΐξας ῥοπάλῳ ἐκ θυμὸν ἕλοιτο
μεταΐξας: Od. 20:11: ἠὲ μεταΐξας θάνατον τεύξειεν ἑκάστῃ,
μεταΐσσων: Il. 16:398: κτεῖνε μεταΐσσων, πολέων δ’ ἀπετίνυτο ποινήν.
μετακλαύσεσθαι: Il. 11:763: πολλὰ μετακλαύσεσθαι ἐπεί κ’ ἀπὸ λαὸς ὄληται.
μετακλινθέντος: Il. 11:509: μή πώς μιν πολέμοιο μετακλινθέντος ἕλοιεν.
μεταλήξαντι: Il. 9:157: ταῦτά κέ οἱ τελέσαιμι μεταλήξαντι χόλοιο.
μεταλήξαντι: Il. 9:261: ἄξια δῶρα δίδωσι μεταλήξαντι χόλοιο.
μεταλήξαντι: Il. 9:299: ταῦτά κέ τοι τελέσειε μεταλήξαντι χόλοιο.
μετάλλα: Il. 1:550: μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο μηδὲ μετάλλα. ”
μεταλλᾷ: Od. 14:128: ἡ δ’ εὖ δεξαμένη φιλέει καὶ ἕκαστα μεταλλᾷ,
μεταλλᾷ: Od. 15:23: οὐκέτι μέμνηται τεθνηότος οὐδὲ μεταλλᾷ.
μετάλλα: Od. 19:115: τῶ ἐμὲ νῦν τὰ μὲν ἄλλα μετάλλα σῷ ἐνὶ οἴκῳ,
μετάλλα: Od. 19:190: αὐτίκα δ’ Ἰδομενῆα μετάλλα ἄστυδ’ ἀνελθών·
μεταλλᾷς: Il. 3:177: τοῦτο δέ τοι ἐρέω ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς·
μεταλλᾷς: Il. 10:125: τὸν μὲν ἐγὼ προέηκα καλήμεναι οὓς σὺ μεταλλᾷς.
μεταλλᾷς: Il. 13:780: νωλεμέως· ἕταροι δὲ κατέκταθεν οὓς σὺ μεταλλᾷς.
μεταλλᾷς: Od. 1:231: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,
μεταλλᾷς: Od. 7:243: τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
μεταλλᾷς: Od. 15:390: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,
μεταλλᾷς: Od. 15:402: τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
μεταλλᾷς: Od. 19:171: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
μεταλλᾷς: Od. 23:99: ἑζομένη μύθοισιν ἀνείρεαι οὐδὲ μεταλλᾷς;
μεταλλᾷς: Od. 24:321: “κεῖνος μὲν δὴ ὅδ’ αὐτὸς ἐγώ, πάτερ, ὃν σὺ μεταλλᾷς,
μεταλλᾷς: Od. 24:478: “τέκνον ἐμόν, τί με ταῦτα διείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς;
μεταλλῆσαι: Od. 3:69: “νῦν δὴ κάλλιόν ἐστι μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
μεταλλῆσαι: Od. 3:243: νῦν δ’ ἐθέλω ἔπος ἄλλο μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
μεταλλῆσαι: Od. 14:378: ἀλλ’ ἐμοὶ οὐ φίλον ἐστὶ μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι,
μεταλλῆσαι: Od. 15:362: τόφρα τί μοι φίλον ἔσκε μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι,
μεταλλῆσαι: Od. 16:465: “οὐκ ἔμελέν μοι ταῦτα μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
μεταλλῆσαί: Od. 17:554: μήτηρ Τηλεμάχοιο· μεταλλῆσαί τί ἑ θυμὸς
μετάλλησάν: Il. 5:516: καὶ μένος ἐσθλὸν ἔχοντα· μετάλλησάν γε μὲν οὔ τι.
μεταλλῶ: Il. 1:553: καὶ λίην σε πάρος γ’ οὔτ’ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ,
μεταλλῶσιν: Od. 16:287: παρφάσθαι, ὅτε κέν σε μεταλλῶσιν ποθέοντες·
μεταλλῶσιν: Od. 19:6: παρφάσθαι, ὅτε κέν σε μεταλλῶσιν ποθέοντες·
μετάλμενος: Il. 5:336: ἄκρην οὔτασε χεῖρα μετάλμενος ὀξέϊ δουρὶ
μετάλμενος: Il. 11:538: ἀνδρόμεον ῥῆξαί τε μετάλμενος· ἐν δὲ κυδοιμὸν
μετάλμενος: Il. 12:305: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἢ ἥρπαξε μετάλμενος, ἠὲ καὶ αὐτὸς
μετάλμενος: Il. 13:362: Ἰδομενεὺς Τρώεσσι μετάλμενος ἐν φόβον ὦρσε.
μετάλμενος: Il. 14:442: Σάτνιον οὔτασε δουρὶ μετάλμενος ὀξυόεντι
μετάλμενος: Il. 23:345: οὐκ ἔσθ’ ὅς κέ σ’ ἕλῃσι μετάλμενος οὐδὲ παρέλθῃ,
μεταμάζιον: Il. 5:19: ἀλλ’ ἔβαλε στῆθος μεταμάζιον, ὦσε δ’ ἀφ’ ἵππων.
μεταμείξομεν: Od. 22:221: τοῖσιν Ὀδυσσῆος μεταμείξομεν· οὐδέ τοι υἷας
μεταμώνια: Il. 4:363: εἴρηται, τὰ δὲ πάντα θεοὶ μεταμώνια θεῖεν.
μεταμώνια: Od. 2:98: ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ’ ὄληται,
μεταμώνια: Od. 18:332: τοιοῦτος νόος ἐστίν, ὃ καὶ μεταμώνια βάζεις.
μεταμώνια: Od. 18:392: τοιοῦτος νόος ἐστίν, ὃ καὶ μεταμώνια βάζεις.
μεταμώνια: Od. 19:143: ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ’ ὄληται,
μεταμώνια: Od. 24:133: ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ’ ὄληται,
μετανάστην: Il. 9:644: Ἀτρεΐδης ὡς εἴ τιν’ ἀτίμητον μετανάστην.
μετανάστην: Il. 16:59: Ἀτρεΐδης ὡς εἴ τιν’ ἀτίμητον μετανάστην.
μεταξὺ: Il. 1:156: καρπὸν ἐδηλήσαντ’, ἐπεὶ ἦ μάλα πολλὰ μεταξὺ
μεταπαυόμενοι: Il. 17:373: γαίης οὐδ’ ὀρέων· μεταπαυόμενοι δὲ μάχοντο
μεταπαυσωλὴ: Il. 19:201: ὁππότε τις μεταπαυσωλὴ πολέμοιο γένηται
μεταπρεπέ’: Il. 18:370: ἄφθιτον ἀστερόεντα μεταπρεπέ’ ἀθανάτοισι
μεταπρέπει: Il. 2:481: ταῦρος· ὃ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένῃσι·
μεταπρέπει: Od. 10:525: παμμέλαν’, ὃς μήλοισι μεταπρέπει ὑμετέροισιν.
μεταπρέπει: Od. 11:33: παμμέλαν’, ὃς μήλοισι μεταπρέπει ἡμετέροισι.
μεταπρέπω: Il. 16:835: Τρωσὶ φιλοπτολέμοισι μεταπρέπω, ὅ σφιν ἀμύνω
μετασπόμενος: Il. 13:567: Μηριόνης δ’ ἀπιόντα μετασπόμενος βάλε δουρὶ
μετασπών: Il. 17:190: ὦκα μάλ’ οὔ πω τῆλε ποσὶ κραιπνοῖσι μετασπών,
μετασπὼν: Od. 14:33: ἀλλὰ συβώτης ὦκα ποσὶ κραιπνοῖσι μετασπὼν
μέτασσαι: Od. 9:221: ἔρχατο, χωρὶς μὲν πρόγονοι, χωρὶς δὲ μέτασσαι,
μεταστήσω: Od. 4:612: τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μεταστήσω· δύναμαι γάρ.
μεταστοιχί: Il. 23:358: στὰν δὲ μεταστοιχί, σήμηνε δὲ τέρματ’ Ἀχιλλεὺς
μεταστοιχί: Il. 23:757: στὰν δὲ μεταστοιχί· σήμηνε δὲ τέρματ’ Ἀχιλλεύς.
μεταστρεφθείς: Il. 11:594: στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων.
μεταστρεφθείς: Il. 15:591: στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων.
μεταστρεφθεὶς: Il. 17:114: στῆ δὲ μεταστρεφθεὶς ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων
μεταστρεφθέντα: Il. 13:545: Ἀντίλοχος δὲ Θόωνα μεταστρεφθέντα δοκεύσας
μεταστρεφθέντε: Il. 17:732: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ Αἴαντε μεταστρεφθέντε κατ’ αὐτοὺς
μεταστρεφθέντι: Il. 8:258: τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν
μεταστρεφθέντι: Il. 11:447: τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν
μεταστρέψειε: Il. 15:52: αἶψα μεταστρέψειε νόον μετὰ σὸν καὶ ἐμὸν κῆρ.
μεταστρέψεις: Il. 15:203: ἦ τι μεταστρέψεις; στρεπταὶ μέν τε φρένες ἐσθλῶν.
μεταστρέψῃ: Il. 10:107: ἐκ χόλου ἀργαλέοιο μεταστρέψῃ φίλον ἦτορ.
μεταστρέψωσιν: Od. 2:67: μή τι μεταστρέψωσιν ἀγασσάμενοι κακὰ ἔργα.
μετατρέπεται: Il. 9:626: σχέτλιος, οὐδὲ μετατρέπεται φιλότητος ἑταίρων
μετατρέπῃ: Il. 1:160: πρὸς Τρώων· τῶν οὔ τι μετατρέπῃ οὐδ’ ἀλεγίζεις·
μετατρέπομ’: Il. 12:238: πείθεσθαι, τῶν οὔ τι μετατρέπομ’ οὐδ’ ἀλεγίζω
μετατροπαλίζεο: Il. 20:190: καρπαλίμως; τότε δ’ οὔ τι μετατροπαλίζεο φεύγων.
μεταφρασόμεσθα: Il. 1:140: Ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦτα μεταφρασόμεσθα καὶ αὖτις,
μετάφρενα: Il. 12:428: ἠμὲν ὅτεῳ στρεφθέντι μετάφρενα γυμνωθείη
μετάφρενον: Il. 2:265: Ὣς ἄρ’ ἔφη, σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω
μετάφρενον: Il. 5:56: πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μετάφρενον οὔτασε δουρὶ
μετάφρενον: Il. 10:29: παρδαλέῃ μὲν πρῶτα μετάφρενον εὐρὺ κάλυψε
μετάφρενον: Il. 16:791: στῆ δ’ ὄπιθεν, πλῆξεν δὲ μετάφρενον εὐρέε τ’ ὤμω
μετάφρενον: Il. 16:806: στῆ δὲ ταφών· ὄπιθεν δὲ μετάφρενον ὀξέϊ δουρὶ
μετάφρενον: Il. 20:402: πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μετάφρενον οὔτασε δουρί.
μετάφρενον: Il. 20:488: ἂψ ἵππους στρέψαντα μετάφρενον ὀξέϊ δουρὶ
μετάφρενον: Il. 23:380: πνοιῇ δ’ Εὐμήλοιο μετάφρενον εὐρέε τ’ ὤμω
μετάφρενον: Od. 8:528: κόπτοντες δούρεσσι μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμους
μεταφρένου: Il. 2:267: σμῶδιξ δ’ αἱματόεσσα μεταφρένου ἐξυπανέστη
μεταφρένῳ: Il. 5:40: πρώτῳ γὰρ στρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν
μεταφρένῳ: Il. 8:95: μή τίς τοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξῃ·
μεταφρένῳ: Il. 8:258: τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν
μεταφρένῳ: Il. 11:447: τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν
μεταφρένῳ: Il. 17:502: ἀλλὰ μάλ’ ἐμπνείοντε μεταφρένῳ· οὐ γὰρ ἔγωγε
μεταφρένῳ: Il. 22:283: οὐ μέν μοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξεις,
μετέασι: Il. 7:227: οἷοι καὶ Δαναοῖσιν ἀριστῆες μετέασι
μετεβούλευσαν: Od. 5:286: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μετεβούλευσαν θεοὶ ἄλλως
μετέειπε: Il. 2:336: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
μετέειπε: Il. 3:96: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
μετέειπε: Il. 7:94: ὀψὲ δὲ δὴ Μενέλαος ἀνίστατο καὶ μετέειπε
μετέειπε: Il. 7:170: τοῖς δ’ αὖτις μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
μετέειπε: Il. 7:367: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
μετέειπε: Il. 7:399: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
μετέειπε: Il. 8:30: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
μετέειπε: Il. 9:31: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
μετέειπε: Il. 9:432: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ
μετέειπε: Il. 9:692: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
μετέειπε: Il. 10:219: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
μετέειπε: Il. 10:241: τοῖς δ’ αὖτις μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
μετέειπε: Il. 14:109: Τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
μετέειπε: Il. 23:889: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
μετέειπε: Od. 2:24: τοῦ ὅ γε δάκρυ χέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
μετέειπε: Od. 2:95: λεπτὸν καὶ περίμετρον· ἄφαρ δ’ ἡμῖν μετέειπε·
μετέειπε: Od. 2:157: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἁλιθέρσης
μετέειπε: Od. 2:160: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
μετέειπε: Od. 2:228: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
μετέειπε: Od. 3:330: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
μετέειπε: Od. 4:773: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
μετέειπε: Od. 7:155: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἥρως Ἐχένηος,
μετέειπε: Od. 7:185: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
μετέειπε: Od. 8:25: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
μετέειπε: Od. 11:342: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἐχένηος,
μετέειπε: Od. 14:459: τοῖς δ’ Ὀδυσεὺς μετέειπε, συβώτεω πειρητίζων,
μετέειπε: Od. 15:304: τοῖς δ’ Ὀδυσεὺς μετέειπε, συβώτεω πειρητίζων,
μετέειπε: Od. 15:439: τοῖς δ’ αὖτις μετέειπε γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
μετέειπε: Od. 16:394: τοῖσιν δ’ Ἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε,
μετέειπε: Od. 17:151: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
μετέειπε: Od. 17:369: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν·
μετέειπε: Od. 18:412: τοῖσιν δ’ Ἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε
μετέειπε: Od. 20:321: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε Δαμαστορίδης Ἀγέλαος·
μετέειπε: Od. 20:350: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
μετέειπε: Od. 24:130: λεπτὸν καὶ περίμετρον· ἄφαρ δ’ ἡμῖν μετέειπε·
μετέειπε: Od. 24:422: τοῖσιν δ’ Εὐπείθης ἀνά θ’ ἵστατο καὶ μετέειπε·
μετέειπε: Od. 24:442: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς·
μετέειπε: Od. 24:451: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἁλιθέρσης
μετέειπε: Od. 24:453: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
μετέειπεν: Il. 1:73: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
μετέειπεν: Il. 1:253: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
μετέειπεν: Il. 2:78: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
μετέειπεν: Il. 2:283: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
μετέειπεν: Il. 3:455: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
μετέειπεν: Il. 7:123: Νέστωρ δ’ Ἀργείοισιν ἀνίστατο καὶ μετέειπεν·
μετέειπεν: Il. 7:326: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
μετέειπεν: Il. 9:95: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
μετέειπεν: Il. 10:233: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
μετέειπεν: Il. 15:285: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
μετέειπεν: Il. 18:253: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
μετέειπεν: Il. 19:76: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
μετέειπεν: Od. 7:158: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
μετέειπεν: Od. 13:171: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
μετέειπεν: Od. 16:399: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
μετέειπεν: Od. 20:244: τοῖσιν δ’ Ἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
μετέειπεν: Od. 22:131: τοῖς δ’ Ἀγέλεως μετέειπεν ἔπος πάντεσσι πιφαύσκων·
μετέειπεν: Od. 22:247: τοῖς δ’ Ἀγέλεως μετέειπεν ἔπος πάντεσσι πιφαύσκων·
μετέειπεν: Od. 24:53: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
μετέειπεν: Od. 24:425: τοῦ ὅ γε δάκρυ χέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
μετέειπον: Od. 19:140: λεπτὸν καὶ περίμετρον· ἄφαρ δ’ αὐτοῖς μετέειπον·
μετέειφ’: Od. 2:409: τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
μετέειφ’: Od. 18:60: τοῖς δ’ αὖτις μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
μετέειφ’: Od. 18:405: τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
μετέειφ’: Od. 21:101: τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
μετέειφ’: Od. 21:130: τοῖς δ’ αὖτις μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
μετέῃσιν: Il. 3:109: οἷς δ’ ὁ γέρων μετέῃσιν ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω
μετέθηκε: Od. 18:402: πρὶν ἐλθεῖν· τῶ κ’ οὔ τι τόσον κέλαδον μετέθηκε.
μετείη: Il. 5:85: Τυδεΐδην δ’ οὐκ ἂν γνοίης ποτέροισι μετείη
μετείη: Il. 20:235: κάλλεος εἵνεκα οἷο ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη.
μετείη: Od. 15:251: κάλλεος εἵνεκα οἷο, ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη·
μετείην: Od. 10:52: ἦ ἀκέων τλαίην καὶ ἔτι ζωοῖσι μετείην.
μετείην: Od. 24:436: ζωέμεν, ἀλλὰ τάχιστα θανὼν φθιμένοισι μετείην.
μέτειμι: Il. 6:341: ἢ ἴθ’, ἐγὼ δὲ μέτειμι· κιχήσεσθαι δέ σ’ ὀΐω.
μετεῖναι: Il. 4:316: ἀνδρῶν ἄλλος ἔχειν, σὺ δὲ κουροτέροισι μετεῖναι.
μετεισάμενος: Il. 13:90: ῥεῖα μετεισάμενος κρατερὰς ὄτρυνε φάλαγγας.
μετεισάμενος: Il. 17:285: ῥεῖα μετεισάμενος Τρώων ἐκέδασσε φάλαγγας
μέτεισι: Il. 13:298: . οἷος δὲ βροτολοιγὸς Ἄρης πόλεμον δὲ μέτεισι,
μετείω: Il. 23:47: ἵξετ’ ἄχος κραδίην ὄφρα ζωοῖσι μετείω.
μετεκίαθε: Il. 16:685: Τρῶας καὶ Λυκίους μετεκίαθε, καὶ μέγ’ ἀάσθη
μετεκίαθε: Od. 1:22: ἀλλ’ ὁ μὲν Αἰθίοπας μετεκίαθε τηλόθ’ ἐόντας,
μετεκίαθον: Il. 11:52: ἱππῆες δ’ ὀλίγον μετεκίαθον· ἐν δὲ κυδοιμὸν
μετεκίαθον: Il. 11:713: ἀλλ’ ὅτε πᾶν πεδίον μετεκίαθον, ἄμμι δ’ Ἀθήνη
μετεκίαθον: Il. 18:532: βάντες ἀερσιπόδων μετεκίαθον, αἶψα δ’ ἵκοντο.
μετεκίαθον: Il. 18:581: ἕλκετο· τὸν δὲ κύνες μετεκίαθον ἠδ’ αἰζηοί.
μετελεύσομαι: Il. 6:280: ἔρχευ, ἐγὼ δὲ Πάριν μετελεύσομαι ὄφρα καλέσσω
μέτελθε: Il. 21:422: δηΐου ἐκ πολέμοιο κατὰ κλόνον· ἀλλὰ μέτελθε.
μετέλθοι: Od. 1:229: αἴσχεα πόλλ’ ὁρόων, ὅς τις πινυτός γε μετέλθοι.”
μετελθών: Il. 4:539: Ἔνθά κεν οὐκέτι ἔργον ἀνὴρ ὀνόσαιτο μετελθών,
μετελθὼν: Il. 5:456: οὐκ ἂν δὴ τόνδ’ ἄνδρα μάχης ἐρύσαιο μετελθὼν
μετελθὼν: Il. 5:461: Τρῳὰς δὲ στίχας οὖλος Ἄρης ὄτρυνε μετελθὼν
μετελθὼν: Il. 13:127: καρτεραί, ἃς οὔτ’ ἄν κεν Ἄρης ὀνόσαιτο μετελθὼν
μετελθὼν: Il. 13:351: Ἀργείους δὲ Ποσειδάων ὀρόθυνε μετελθὼν
μετελθὼν: Il. 14:333: εὕδοντ’ ἀθρήσειε, θεοῖσι δὲ πᾶσι μετελθὼν
μετελθὼν: Il. 16:487: ἠΰτε ταῦρον ἔπεφνε λέων ἀγέληφι μετελθὼν
μετελθών: Od. 1:134: δείπνῳ ἀηδήσειεν, ὑπερφιάλοισι μετελθών,
μετελθών: Od. 6:222: γυμνοῦσθαι κούρῃσιν ἐϋπλοκάμοισι μετελθών.”
μετέμισγον: Od. 18:310: καὶ δαΐδας μετέμισγον· ἀμοιβηδὶς δ’ ἀνέφαινον
μετέμμεναι: Il. 18:91: ζώειν οὐδ’ ἄνδρεσσι μετέμμεναι, αἴ κε μὴ Ἕκτωρ
μετενίσετο: Il. 16:779: ἦμος δ’ Ἠέλιος μετενίσετο βουλυτὸν δέ,
μετενίσετο: Od. 9:58: ἦμος δ’ ἠέλιος μετενίσετο βουλυτόνδε,
μετέπειτα: Il. 14:309: μή πώς μοι μετέπειτα χολώσεαι, αἴ κε σιωπῇ
μετέπειτα: Od. 10:519: πρῶτα μελικρήτῳ, μετέπειτα δὲ ἡδέϊ οἴνῳ,
μετέπειτα: Od. 11:27: πρῶτα μελικρήτῳ, μετέπειτα δὲ ἡδέϊ οἴνῳ,
μετέπειτα: Od. 11:640: πρῶτα μὲν εἰρεσίῃ, μετέπειτα δὲ κάλλιμος οὖρος.
μετέπειτα: Od. 14:403: εἴη ἐπ’ ἀνθρώπους, ἅμα τ’ αὐτίκα καὶ μετέπειτα,
μετέπρεπε: Il. 13:175: ἂψ ἐς Ἴλιον ἦλθε, μετέπρεπε δὲ Τρώεσσι,
μετέπρεπε: Il. 15:550: ἂψ εἰς Ἴλιον ἦλθε, μετέπρεπε δὲ Τρώεσσι,
μετέπρεπε: Il. 16:194: Μαιμαλίδης, ὃς πᾶσι μετέπρεπε Μυρμιδόνεσσιν
μετέπρεπε: Il. 16:596: ὄλβῳ τε πλούτῳ τε μετέπρεπε Μυρμιδόνεσσι.
μετέπρεπε: Od. 6:109: ὣς ἥ γ’ ἀμφιπόλοισι μετέπρεπε παρθένος ἀδμής.
μετέπρεπεν: Il. 2:579: κυδιόων, πᾶσιν δὲ μετέπρεπεν ἡρώεσσιν
μετέπρεπον: Il. 11:719: ἀλλὰ καὶ ὧς ἱππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισι
μετέπρεπον: Il. 23:645: πείθεσθαι, τότε δ’ αὖτε μετέπρεπον ἡρώεσσιν.
μετέπρεπον: Od. 17:213: αἶγας ἄγων, αἳ πᾶσι μετέπρεπον αἰπολίοισι,
μετέπρεπον: Od. 20:174: αἶγας ἄγων, αἳ πᾶσι μετέπρεπον αἰπολίοισι,
μετέρχεο: Il. 5:429: ἀλλὰ σύ γ’ ἱμερόεντα μετέρχεο ἔργα γάμοιο,
μετέρχεο: Il. 6:86: Ἕκτορ ἀτὰρ σὺ πόλιν δὲ μετέρχεο, εἰπὲ δ’ ἔπειτα
μετέρχεται: Od. 6:132: δαίεται· αὐτὰρ ὁ βουσὶ μετέρχεται ἢ ὀΐεσσιν
μετέρχομαι: Od. 3:83: πατρὸς ἐμοῦ κλέος εὐρὺ μετέρχομαι, ἤν που ἀκούσω,
μετερχόμενος: Od. 16:314: ἔργα μετερχόμενος· τοὶ δ’ ἐν μεγάροισιν ἕκηλοι
μετέσσεται: Il. 2:386: οὐ γὰρ παυσωλή γε μετέσσεται οὐδ’ ἠβαιὸν
μετεσσεύοντο: Il. 6:296: βῆ δ’ ἰέναι, πολλαὶ δὲ μετεσσεύοντο γεραιαί.
μετέσσομαι: Il. 4:322: ἀλλὰ καὶ ὧς ἱππεῦσι μετέσσομαι ἠδὲ κελεύσω
μετέσσομαι: Od. 14:487: οὔ τοι ἔτι ζωοῖσι μετέσσομαι, ἀλλά με χεῖμα
μετέσσυτο: Il. 21:423: Ὣς φάτ’, Ἀθηναίη δὲ μετέσσυτο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
μετέσσυτο: Il. 23:389: Τυδεΐδην, μάλα δ’ ὦκα μετέσσυτο ποιμένα λαῶν,
μετέστενον: Od. 4:261: ἂψ οἶκόνδ’, ἄτην δὲ μετέστενον, ἣν Ἀφροδίτη
μετέφη: Il. 1:58: τοῖσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
μετέφη: Il. 2:411: τοῖσιν δ’ εὐχόμενος μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
μετέφη: Il. 4:153: τοῖς δὲ βαρὺ στενάχων μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων
μετέφη: Il. 19:55: τοῖσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
μετέφη: Il. 19:100: ἤτοι ὅ γ’ εὐχόμενος μετέφη πάντεσσι θεοῖσι·
μετέφη: Od. 4:660: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός,
μετέφη: Od. 8:132: τοῖσ’ ἄρα Λαοδάμας μετέφη, πάϊς Ἀλκινόοιο·
μετέφη: Od. 16:363: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
μετέφη: Od. 18:42: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
μετέφη: Od. 18:51: τοῖς δὲ δολοφρονέων μετέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
μετέφη: Od. 18:312: αὐτὸς διογενὴς μετέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
μετέφη: Od. 20:270: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
μετέφη: Od. 21:140: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
μετέφη: Od. 21:274: τοῖς δὲ δολοφρονέων μετέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
μετεφώνεε: Il. 18:323: ὣς ὃ βαρὺ στενάχων μετεφώνεε Μυρμιδόνεσσιν·
μετεφώνεε: Od. 8:201: καὶ τότε κουφότερον μετεφώνεε Φαιήκεσσι·
μετεφώνεε: Od. 22:69: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος μετεφώνεε δεύτερον αὖτις·
μετεφώνεεν: Il. 7:384: στὰς ἐν μέσσοισιν μετεφώνεεν ἠπύτα κῆρυξ·
μετεφώνεεν: Il. 9:52: τοῖσι δ’ ἀνιστάμενος μετεφώνεεν ἱππότα Νέστωρ·
μετεφώνεεν: Od. 16:354: ἡδὺ δ’ ἄρ’ ἐκγελάσας μετεφώνεεν οἷσ’ ἑτάροισι·
μετεφώνει: Od. 18:35: ἡδὺ δ’ ἄρ’ ἐκγελάσας μετεφώνει μνηστήρεσσιν·
μετεφώνεον: Od. 10:67: ὣς φάσαν· αὐτὰρ ἐγὼ μετεφώνεον ἀχνύμενος κῆρ·
μετέω: Il. 22:388: ζωοῖσιν μετέω καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ·
μετήορα: Il. 8:26: δησαίμην, τὰ δέ κ’ αὖτε μετήορα πάντα γένοιτο.
μετήορα: Il. 23:369: ἄλλοτε δ’ ἀΐξασκε μετήορα· τοὶ δ’ ἐλατῆρες
μετηύδα: Il. 2:109: τῷ ὅ γ’ ἐρεισάμενος ἔπε’ Ἀργείοισι μετηύδα·
μετηύδα: Il. 8:496: τῷ ὅ γ’ ἐρεισάμενος ἔπεα Τρώεσσι μετηύδα·
μετηύδα: Il. 9:16: ὣς ὃ βαρὺ στενάχων ἔπε’ Ἀργείοισι μετηύδα·
μετηύδα: Il. 15:103: ἰάνθη· πᾶσιν δὲ νεμεσσηθεῖσα μετηύδα·
μετηύδα: Il. 18:139: καὶ στρεφθεῖσ’ ἁλίῃσι κασιγνήτῃσι μετηύδα·
μετηύδα: Il. 19:269: ἀνστὰς Ἀργείοισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα·
μετηύδα: Il. 22:449: ἣ δ’ αὖτις δμῳῇσιν ἐϋπλοκάμοισι μετηύδα·
μετηύδα: Il. 23:5: ἀλλ’ ὅ γε οἷς ἑτάροισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα·
μετηύδα: Il. 23:569: Ἀργείους· ὃ δ’ ἔπειτα μετηύδα ἰσόθεος φώς·
μετηύδα: Il. 24:32: καὶ τότ’ ἄρ’ ἀθανάτοισι μετηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων·
μετηύδα: Il. 24:715: εἰ μὴ ἄρ’ ἐκ δίφροιο γέρων λαοῖσι μετηύδα·
μετηύδα: Od. 1:31: τοῦ ὅ γ’ ἐπιμνησθεὶς ἔπε’ ἀθανάτοισι μετηύδα·
μετηύδα: Od. 4:721: τῇς δ’ ἁδινὸν γοόωσα μετηύδα Πηνελόπεια·
μετηύδα: Od. 6:217: δή ῥα τότ’ ἀμφιπόλοισι μετηύδα δῖος Ὀδυσσεύς·
μετηύδα: Od. 6:238: δή ῥα τότ’ ἀμφιπόλοισιν ἐϋπλοκάμοισι μετηύδα·
μετηύδα: Od. 8:96: αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα·
μετηύδα: Od. 8:386: αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα·
μετηύδα: Od. 8:535: αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα·
μετηύδα: Od. 12:20: ἡ δ’ ἐν μέσσῳ στᾶσα μετηύδα δῖα θεάων·
μετηύδα: Od. 12:376: αὐτίκα δ’ ἀθανάτοισι μετηύδα χωόμενος κῆρ·
μετηύδα: Od. 13:36: αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα,
μετηύδα: Od. 20:291: ὅς ῥα τότε μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μετηύδα·
μετηύδα: Od. 21:67: αὐτίκα δὲ μνηστῆρσι μετηύδα καὶ φάτο μῦθον·
μετηύδων: Od. 12:153: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάροισι μετηύδων ἀχνύμενος κῆρ·
μετηύδων: Od. 12:270: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάροισι μετηύδων ἀχνύμενος κῆρ·
μετοιχομένη: Od. 19:24: ἀλλ’ ἄγε, τίς τοι ἔπειτα μετοιχομένη φάος οἴσει;
μετοιχόμενος: Il. 10:111: ἀλλ’ εἴ τις καὶ τοῦσδε μετοιχόμενος καλέσειεν
μετοκλάζει: Il. 13:281: ἀλλὰ μετοκλάζει καὶ ἐπ’ ἀμφοτέρους πόδας ἵζει,
μετόπισθ’: Il. 9:249: αὐτῷ τοι μετόπισθ’ ἄχος ἔσσεται, οὐδέ τι μῆχος
μετόπισθ’: Il. 9:500: αἵ ῥά τε καὶ μετόπισθ’ ἄτης ἀλέγουσι κιοῦσαι.
μετόπισθ’: Od. 4:695: φαίνεται, οὐδέ τίς ἐστι χάρις μετόπισθ’ εὐεργέων.”
μετόπισθ’: Od. 22:319: κείσομαι, ὡς οὐκ ἔστι χάρις μετόπισθ’ εὐεργέων.”
μετόπισθ’: Od. 22:345: αὐτῷ τοι μετόπισθ’ ἄχος ἔσσεται, εἴ κεν ἀοιδὸν
μετόπισθε: Il. 6:68: μή τις νῦν ἐνάρων ἐπιβαλλόμενος μετόπισθε
μετόπισθε: Il. 10:490: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς μετόπισθε λαβὼν ποδὸς ἐξερύσασκε,
μετόπισθε: Il. 13:71: ἴχνια γὰρ μετόπισθε ποδῶν ἠδὲ κνημάων
μετόπισθε: Il. 17:261: ὅσσοι δὴ μετόπισθε μάχην ἤγειραν Ἀχαιῶν;
μετόπισθε: Il. 18:155: τρὶς μέν μιν μετόπισθε ποδῶν λάβε φαίδιμος Ἕκτωρ
μετόπισθε: Il. 20:308: καὶ παίδων παῖδες, τοί κεν μετόπισθε γένωνται.
μετόπισθε: Il. 22:119: Τρωσὶν δ’ αὖ μετόπισθε γερούσιον ὅρκον ἕλωμαι
μετόπισθε: Il. 22:334: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγὼ μετόπισθε λελείμμην,
μετόπισθε: Il. 22:396: ἀμφοτέρων μετόπισθε ποδῶν τέτρηνε τένοντε
μετόπισθε: Il. 24:111: αἰδῶ καὶ φιλότητα τεὴν μετόπισθε φυλάσσων.
μετόπισθε: Il. 24:436: συλεύειν, μή μοί τι κακὸν μετόπισθε γένηται.
μετόπισθε: Il. 24:687: παῖδες τοὶ μετόπισθε λελειμμένοι, αἴ κ’ Ἀγαμέμνων
μετόπισθε: Od. 5:147: μή πώς τοι μετόπισθε κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ.”
μετόπισθε: Od. 8:414: μηδέ τί τοι ξίφεός γε ποθὴ μετόπισθε γένοιτο
μετόπισθε: Od. 9:539: κὰδ δ’ ἔβαλεν μετόπισθε νεὸς κυανοπρῴροιο
μετόπισθε: Od. 11:224: ἴσθ’, ἵνα καὶ μετόπισθε τεῇ εἴπῃσθα γυναικί.”
μετόπισθε: Od. 13:241: ἠδ’ ὅσσοι μετόπισθε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα.
μετόπισθεν: Il. 1:82: ἀλλά τε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον, ὄφρα τελέσσῃ,
μετόπισθεν: Il. 15:645: στρεφθεὶς γὰρ μετόπισθεν ἐν ἀσπίδος ἄντυγι πάλτο,
μετόπισθεν: Il. 15:672: ἠμὲν ὅσοι μετόπισθεν ἀφέστασαν οὐδὲ μάχοντο,
μετόπισθεν: Il. 23:346: οὐδ’ εἴ κεν μετόπισθεν Ἀρίονα δῖον ἐλαύνοι
μετόπισθεν: Od. 11:382: κήδε’ ἐμῶν ἑτάρων, οἳ δὴ μετόπισθεν ὄλοντο,
μετόπισθεν: Od. 24:84: τοῖσ’, οἳ νῦν γεγάασι καὶ οἳ μετόπισθεν ἔσονται.
μετοχλίσσειε: Il. 24:567: ῥεῖα μετοχλίσσειε θυράων ἡμετεράων.
μετοχλίσσειεν: Od. 23:188: ῥεῖα μετοχλίσσειεν, ἐπεὶ μέγα σῆμα τέτυκται
μέτρ’: Il. 12:422: μέτρ’ ἐν χερσὶν ἔχοντες ἐπιξύνῳ ἐν ἀρούρῃ,
μέτρα: Il. 7:471: δῶκεν Ἰησονίδης ἀγέμεν μέθυ χίλια μέτρα.
μέτρα: Il. 23:268: καλὸν τέσσαρα μέτρα κεχανδότα λευκὸν ἔτ’ αὔτως·
μέτρα: Il. 23:741: ἀργύρεον κρητῆρα τετυγμένον· ἓξ δ’ ἄρα μέτρα
μέτρα: Od. 2:355: εἴκοσι δ’ ἔστω μέτρα μυληφάτου ἀλφίτου ἀκτῆς.
μέτρα: Od. 4:389: ὅς κέν τοι εἴπῃσιν ὁδὸν καὶ μέτρα κελεύθου
μέτρα: Od. 9:209: ἓν δέπας ἐμπλήσας ὕδατος ἀνὰ εἴκοσι μέτρα
μέτρα: Od. 10:539: ὅς κέν τοι εἴπῃσιν ὁδὸν καὶ μέτρα κελεύθου
μετρήσαντες: Od. 3:179: πόλλ’ ἐπὶ μῆρ’ ἔθεμεν, πέλαγος μέγα μετρήσαντες.
μέτρον: Il. 11:225: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἥβης ἐρικυδέος ἵκετο μέτρον,
μέτρον: Od. 4:668: Ζεὺς ὀλέσειε βίην, πρὶν ἥβης μέτρον ἱκέσθαι.
μέτρον: Od. 11:317: καί νύ κεν ἐξετέλεσσαν, εἰ ἥβης μέτρον ἵκοντο·
μέτρον: Od. 13:101: νῆες ἐΰσσελμοι, ὅτ’ ἂν ὅρμου μέτρον ἵκωνται.
μέτρον: Od. 18:217: νῦν δ’, ὅτε δὴ μέγας ἐσσὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνεις,
μέτρον: Od. 19:532: νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγας ἐστὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνει,
μέτωπα: Od. 6:107: πασάων δ’ ὑπὲρ ἥ γε κάρη ἔχει ἠδὲ μέτωπα,
μετώπιον: Il. 11:95: τὸν δ’ ἰθὺς μεμαῶτα μετώπιον ὀξέϊ δουρὶ
μετώπιον: Il. 16:739: ἵππων ἡνί’ ἔχοντα μετώπιον ὀξέϊ λᾶϊ.
μέτωπον: Il. 13:615: ἄκρον ὑπὸ λόφον αὐτόν, ὃ δὲ προσιόντα μέτωπον
μέτωπον: Il. 15:102: χείλεσιν, οὐδὲ μέτωπον ἐπ’ ὀφρύσι κυανέῃσιν
μέτωπον: Il. 16:70: θάρσυνος· οὐ γὰρ ἐμῆς κόρυθος λεύσσουσι μέτωπον
μέτωπον: Il. 16:798: ἀλλ’ ἀνδρὸς θείοιο κάρη χαρίεν τε μέτωπον
μέτωπον: Il. 23:396: θρυλίχθη δὲ μέτωπον ἐπ’ ὀφρύσι· τὼ δέ οἱ ὄσσε
μετώπῳ: Il. 4:460: ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ’ ἄρ’ ὀστέον εἴσω
μετώπῳ: Il. 6:10: ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ’ ἄρ’ ὀστέον εἴσω
μετώπῳ: Il. 23:454: ὃς τὸ μὲν ἄλλο τόσον φοῖνιξ ἦν, ἐν δὲ μετώπῳ
μετώπῳ: Od. 22:86: καὶ δέπας ἀμφικύπελλον· ὁ δὲ χθόνα τύπτε μετώπῳ
μετώπῳ: Od. 22:94: δούπησεν δὲ πεσών, χθόνα δ’ ἤλασε παντὶ μετώπῳ.
μετώπῳ: Od. 22:296: ἤριπε δὲ πρηνής, χθόνα δ’ ἤλασε παντὶ μετώπῳ.
μετῴχετο: Il. 5:148: τοὺς μὲν ἔασ’, ὃ δ’ Ἄβαντα μετῴχετο καὶ Πολύειδον
μετῴχετο: Od. 8:7: πλησίον· ἡ δ’ ἀνὰ ἄστυ μετῴχετο Παλλὰς Ἀθήνη
μετῴχετο: Od. 8:47: σκηπτοῦχοι· κῆρυξ δὲ μετῴχετο θεῖον ἀοιδόν.
μευ: Il. 1:37: “ Κλῦθί μευ, Ἀργυρότοξ’, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας
μευ: Il. 1:273: καὶ μέν μευ βουλέων ξύνιεν πείθοντό τε μύθῳ·
μευ: Il. 1:451: “ Κλῦθί μευ ἀργυρότοξ’, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας
μευ: Il. 3:86: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
μευ: Il. 3:304: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί·
μευ: Il. 3:456: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι·
μευ: Il. 5:115: κλῦθί μευ αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη,
μευ: Il. 6:334: τοὔνεκά τοι ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
μευ: Il. 7:67: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
μευ: Il. 7:235: μή τί μευ ἠΰτε παιδὸς ἀφαυροῦ πειρήτιζε
μευ: Il. 7:348: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι,
μευ: Il. 7:368: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι,
μευ: Il. 8:5: κέκλυτέ μευ πάντές τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι,
μευ: Il. 8:497: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι·
μευ: Il. 9:262: εἰ δὲ σὺ μέν μευ ἄκουσον, ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω
μευ: Il. 9:345: μή μευ πειράτω εὖ εἰδότος· οὐδέ με πείσει.
μευ: Il. 9:355: ἔνθά ποτ’ οἶον ἔμιμνε, μόγις δέ μευ ἔκφυγεν ὁρμήν.
μευ: Il. 10:278: κλῦθί μευ αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἥ τέ μοι αἰεὶ
μευ: Il. 13:626: οἵ μευ κουριδίην ἄλοχον καὶ κτήματα πολλὰ
μευ: Il. 17:29: ὥς θην καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος εἴ κέ μευ ἄντα
μευ: Il. 19:101: κέκλυτέ μευ πάντές τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι,
μευ: Il. 19:137: ἀλλ’ ἐπεὶ ἀασάμην καί μευ φρένας ἐξέλετο Ζεύς,
μευ: Il. 21:150: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν ὅ μευ ἔτλης ἀντίος ἐλθεῖν;
μευ: Il. 23:70: οὐ μέν μευ ζώοντος ἀκήδεις, ἀλλὰ θανόντος·
μευ: Il. 23:648: ὥς μευ ἀεὶ μέμνησαι ἐνηέος, οὐδέ σε λήθω,
μευ: Od. 2:25: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω.
μευ: Od. 2:161: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω·
μευ: Od. 2:229: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω·
μευ: Od. 2:262: “κλῦθί μευ, ὃ χθιζὸς θεὸς ἤλυθες ἡμέτερον δῶ
μευ: Od. 4:370: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα ἔπος φάτο φώνησέν τε·
μευ: Od. 4:762: “κλῦθί μευ, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, Ἀτρυτώνη,
μευ: Od. 5:170: οἵ μευ φέρτεροί εἰσι νοῆσαί τε κρῆναί τε.”
μευ: Od. 5:311: τῶ κ’ ἔλαχον κτερέων, καί μευ κλέος ἦγον Ἀχαιοί·
μευ: Od. 6:325: νῦν δή πέρ μευ ἄκουσον, ἐπεὶ πάρος οὔ ποτ’ ἄκουσας
μευ: Od. 9:20: ἀνθρώποισι μέλω, καί μευ κλέος οὐρανὸν ἵκει.
μευ: Od. 10:189: “κέκλυτέ μευ μύθων, κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι·
μευ: Od. 10:311: ἔνθα στὰς ἐβόησα, θεὰ δέ μευ ἔκλυεν αὐδῆς.
μευ: Od. 10:400: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα προσηύδα δῖα θεάων·
μευ: Od. 10:455: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα προσηύδα δῖα θεάων·
μευ: Od. 10:481: γούνων ἐλλιτάνευσα, θεὰ δέ μευ ἔκλυεν αὐδῆς,
μευ: Od. 10:485: ἠδ’ ἄλλων ἑτάρων, οἵ μευ φθινύθουσι φίλον κῆρ
μευ: Od. 12:271: “κέκλυτέ μευ μύθων, κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι,
μευ: Od. 12:340: “κέκλυτέ μευ μύθων, κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι·
μευ: Od. 12:379: οἵ μευ βοῦς ἔκτειναν ὑπέρβιον, ᾗσιν ἐγώ γε
μευ: Od. 15:172: “κλῦτέ μευ· αὐτὰρ ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
μευ: Od. 15:318: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
μευ: Od. 15:467: ἀνδρῶν δαιτυμόνων, οἵ μευ πατέρ’ ἀμφεπένοντο.
μευ: Od. 16:92: ἦ μάλα μευ καταδάπτετ’ ἀκούοντος φίλον ἦτορ,
μευ: Od. 16:259: “τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον,
μευ: Od. 17:370: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης,
μευ: Od. 17:397: “Ἀντίνο’, ἦ μευ καλὰ πατὴρ ὣς κήδεαι υἷος,
μευ: Od. 17:468: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης,
μευ: Od. 18:43: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, ὄφρα τι εἴπω.
μευ: Od. 18:129: τοὔνεκά τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
μευ: Od. 18:351: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης,
μευ: Od. 20:292: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, ὄφρα τι εἴπω·
μευ: Od. 21:68: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, οἳ τόδε δῶμα
μευ: Od. 21:275: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης,
μευ: Od. 22:357: καὶ κήρυκα Μέδοντα σαώσομεν, ὅς τέ μευ αἰεὶ
μευ: Od. 23:230: πείθεις δή μευ θυμόν, ἀπηνέα περ μάλ’ ἐόντα.”
μευ: Od. 24:265: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
μευ: Od. 24:443: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι· οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς
μευ: Od. 24:454: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω.
μέχρι: Il. 13:143: ὣς Ἕκτωρ εἷος μὲν ἀπείλει μέχρι θαλάσσης
μέχρις: Il. 24:128: τέκνον ἐμὸν τέο μέχρις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων