A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
ἐξ: Il. 1:6: ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
ἐξ: Il. 1:270: τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης· καλέσαντο γὰρ αὐτοί·
ἐξ: Il. 1:469: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Il. 1:525: τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε μετ’ ἀθανάτοισι μέγιστον
ἐξ: Il. 1:534: ἐξ ἑδέων σφοῦ πατρὸς ἐναντίον· οὐδέ τις ἔτλη
ἐξ: Il. 1:581: ἐξ ἑδέων στυφελίξαι· ὃ γὰρ πολὺ φέρτατός ἐστιν.
ἐξ: Il. 2:41: ἔγρετο δ’ ἐξ ὕπνου, θείη δέ μιν ἀμφέχυτ’ ὀμφή·
ἐξ: Il. 2:230: Τρώων ἱπποδάμων ἐξ Ἰλίου υἷος ἄποινα,
ἐξ: Il. 2:432: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Il. 2:659: τὴν ἄγετ’ ἐξ Ἐφύρης ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος
ἐξ: Il. 2:849: τηλόθεν ἐξ Ἀμυδῶνος ἀπ’ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος,
ἐξ: Il. 2:852: ἐξ Ἐνετῶν, ὅθεν ἡμιόνων γένος ἀγροτεράων,
ἐξ: Il. 2:857: τηλόθεν ἐξ Ἀλύβης, ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη.
ἐξ: Il. 2:863: τῆλ’ ἐξ Ἀσκανίης· μέμασαν δ’ ὑσμῖνι μάχεσθαι.
ἐξ: Il. 3:29: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
ἐξ: Il. 3:49: ἐξ ἀπίης γαίης νυὸν ἀνδρῶν αἰχμητάων
ἐξ: Il. 3:239: ἢ οὐχ ἑσπέσθην Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς,
ἐξ: Il. 3:265: ἐξ ἵππων ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν
ἐξ: Il. 3:443: οὐδ’ ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς
ἐξ: Il. 4:140: αὐτίκα δ’ ἔῤῥεεν αἷμα κελαινεφὲς ἐξ ὠτειλῆς.
ἐξ: Il. 4:149: ὡς εἶδεν μέλαν αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς·
ἐξ: Il. 4:202: λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο Τρίκης ἐξ ἱπποβότοιο.
ἐξ: Il. 4:419: Ἦ ῥα καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε·
ἐξ: Il. 5:47: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλε.
ἐξ: Il. 5:110: ὄφρά μοι ἐξ ὤμοιο ἐρύσσῃς πικρὸν ὀϊστόν.
ἐξ: Il. 5:161: ὡς δὲ λέων ἐν βουσὶ θορὼν ἐξ αὐχένα ἄξῃ
ἐξ: Il. 5:163: ὣς τοὺς ἀμφοτέρους ἐξ ἵππων Τυδέος υἱὸς
ἐξ: Il. 5:262: αὐτοῦ ἐρυκακέειν ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας,
ἓξ: Il. 5:270: τῶν οἱ ἓξ ἐγένοντο ἐνὶ μεγάροισι γενέθλη.
ἐξ: Il. 5:294: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ
ἐξ: Il. 5:322: νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας,
ἐξ: Il. 5:369: λύσασ’ ἐξ ὀχέων, παρὰ δ’ ἀμβρόσιον βάλεν εἶδαρ·
ἐξ: Il. 5:384: ἐξ ἀνδρῶν χαλέπ’ ἄλγε’ ἐπ’ ἀλλήλοισι τιθέντες.
ἐξ: Il. 5:413: ἐξ ὕπνου γοόωσα φίλους οἰκῆας ἐγείρῃ
ἐξ: Il. 5:494: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,
ἐξ: Il. 5:512: αὐτὸς δ’ Αἰνείαν μάλα πίονος ἐξ ἀδύτοιο
ἓξ: Il. 5:641: ἓξ οἴῃς σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν
ἐξ: Il. 5:653: ἐξ ἐμέθεν τεύξεσθαι, ἐμῷ δ’ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα
ἐξ: Il. 5:729: τοῦ δ’ ἐξ ἀργύρεος ῥυμὸς πέλεν· αὐτὰρ ἐπ’ ἄκρῳ
ἐξ: Il. 5:776: λύσασ’ ἐξ ὀχέων, περὶ δ’ ἠέρα πουλὺν ἔχευε·
ἐξ: Il. 5:865: καύματος ἐξ ἀνέμοιο δυσαέος ὀρνυμένοιο,
ἐξ: Il. 5:870: δεῖξεν δ’ ἄμβροτον αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς,
ἐξ: Il. 5:897: εἰ δέ τευ ἐξ ἄλλου γε θεῶν γένευ ὧδ’ ἀΐδηλος
ἐξ: Il. 6:103: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,
ἐξ: Il. 6:108: φὰν δέ τιν’ ἀθανάτων ἐξ οὐρανοῦ ἀστερόεντος
ἐξ: Il. 6:257: ἐλθόντ’ ἐξ ἄκρης πόλιος Διὶ χεῖρας ἀνασχεῖν.
ἐξ: Il. 7:16: ὦμον· ὃ δ’ ἐξ ἵππων χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα.
ἐξ: Il. 7:111: μηδ’ ἔθελ’ ἐξ ἔριδος σεῦ ἀμείνονι φωτὶ μάχεσθαι
ἓξ: Il. 7:247: ἓξ δὲ διὰ πτύχας ἦλθε δαΐζων χαλκὸς ἀτειρής,
ἐξ: Il. 7:323: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Il. 7:360: ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί.
ἐξ: Il. 7:363: κτήματα δ’ ὅσσ’ ἀγόμην ἐξ Ἄργεος ἡμέτερον δῶ
ἐξ: Il. 7:422: ἐξ ἀκαλαῤῥείταο βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο
ἐξ: Il. 8:19: σειρὴν χρυσείην ἐξ οὐρανόθεν κρεμάσαντες
ἐξ: Il. 8:21: ἀλλ’ οὐκ ἂν ἐρύσαιτ’ ἐξ οὐρανόθεν πεδίον δὲ
ἐξ: Il. 8:50: λύσας ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ἠέρα πουλὺν ἔχευεν.
ἐξ: Il. 8:75: αὐτὸς δ’ ἐξ Ἴδης μεγάλ’ ἔκτυπε, δαιόμενον δὲ
ἐξ: Il. 8:122: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
ἐξ: Il. 8:260: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἐξ: Il. 8:295: παύομαι, ἀλλ’ ἐξ οὗ προτὶ Ἴλιον ὠσάμεθ’ αὐτοὺς
ἐξ: Il. 8:304: τόν ῥ’ ἐξ Αἰσύμηθεν ὀπυιομένη τέκε μήτηρ
ἐξ: Il. 8:314: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
ἐξ: Il. 8:368: ἐξ Ἐρέβευς ἄξοντα κύνα στυγεροῦ Ἀΐδαο,
ἐξ: Il. 8:410: βῆ δ’ ἐξ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον.
ἐξ: Il. 8:492: ἐξ ἵππων δ’ ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα μῦθον ἄκουον
ἐξ: Il. 9:92: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Il. 9:106: ἐξ ἔτι τοῦ ὅτε διογενὲς Βρισηΐδα κούρην
ἐξ: Il. 9:188: τὴν ἄρετ’ ἐξ ἐνάρων πόλιν Ἠετίωνος ὀλέσσας·
ἐξ: Il. 9:222: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Il. 9:456: ἐξ ἐμέθεν γεγαῶτα· θεοὶ δ’ ἐτέλειον ἐπαρὰς
ἐξ: Il. 9:490: ἐξ ἐμεῦ· ἀλλὰ σὲ παῖδα θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ
ἐξ: Il. 9:562: ἐξ ἀρέων μητρὸς κεχολωμένος, ἥ ῥα θεοῖσι
ἐξ: Il. 9:568: ἔκλυεν ἐξ Ἐρέβεσφιν ἀμείλιχον ἦτορ ἔχουσα.
ἐξ: Il. 10:138: ἐξ ὕπνου ἀνέγειρε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ
ἐξ: Il. 10:162: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἐξ ὕπνοιο μάλα κραιπνῶς ἀνόρουσε,
ἐξ: Il. 10:266: τήν ῥά ποτ’ ἐξ Ἐλεῶνος Ἀμύντορος Ὀρμενίδαο
ἐξ: Il. 10:475: ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεντο.
ἐξ: Il. 10:519: Ῥήσου ἀνεψιὸν ἐσθλόν· ὃ δ’ ἐξ ὕπνου ἀνορούσας
ἐξ: Il. 11:38: τῆς δ’ ἐξ ἀργύρεος τελαμὼν ἦν· αὐτὰρ ἐπ’ αὐτοῦ
ἐξ: Il. 11:54: αἵματι μυδαλέας ἐξ αἰθέρος, οὕνεκ’ ἔμελλε
ἐξ: Il. 11:94: ἤτοι ὅ γ’ ἐξ ἵππων κατεπάλμενος ἀντίος ἔστη·
ἐξ: Il. 11:112: εἶδεν, ὅτ’ ἐξ Ἴδης ἄγαγεν πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς.
ἐξ: Il. 11:175: τῆς δ’ ἐξ αὐχέν’ ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσι
ἐξ: Il. 11:211: Ἕκτωρ δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,
ἐξ: Il. 11:266: ὄφρά οἱ αἷμ’ ἔτι θερμὸν ἀνήνοθεν ἐξ ὠτειλῆς.
ἐξ: Il. 11:308: σκίδναται ἐξ ἀνέμοιο πολυπλάγκτοιο ἰωῆς·
ἐξ: Il. 11:337: ἐξ Ἴδης καθορῶν· τοὶ δ’ ἀλλήλους ἐνάριζον.
ἐξ: Il. 11:362: ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον κύον· ἦ τέ τοι ἄγχι
ἐξ: Il. 11:620: ἐξ ὀχέων· τοὶ δ’ ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων
ἐξ: Il. 12:81: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
ἐξ: Il. 12:234: ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί,
ἐξ: Il. 13:15: ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ ἐξ ἁλὸς ἕζετ’ ἰών, ἐλέαιρε δ’ Ἀχαιοὺς
ἐξ: Il. 13:17: Αὐτίκα δ’ ἐξ ὄρεος κατεβήσετο παιπαλόεντος
ἐξ: Il. 13:35: λύσας ἐξ ὀχέων, παρὰ δ’ ἀμβρόσιον βάλεν εἶδαρ
ἐξ: Il. 13:44: Ἀργείους ὄτρυνε βαθείης ἐξ ἁλὸς ἐλθὼν
ἐξ: Il. 13:531: Μηριόνης δ’ ἐξ αὖτις ἐπάλμενος αἰγυπιὸς ὣς
ἐξ: Il. 13:638: τῶν πέρ τις καὶ μᾶλλον ἐέλδεται ἐξ ἔρον εἷναι
ἐξ: Il. 13:642: αὐτὸς δ’ αὖτ’ ἐξ αὖτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη.
ἐξ: Il. 13:749: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε
ἐξ: Il. 13:778: ἐξ οὗ γὰρ παρὰ νηυσὶ μάχην ἤγειρας ἑταίρων,
ἐξ: Il. 13:793: οἵ ῥ’ ἐξ Ἀσκανίης ἐριβώλακος ἦλθον ἀμοιβοὶ
ἐξ: Il. 14:113: πατρὸς δ’ ἐξ ἀγαθοῦ καὶ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι
ἐξ: Il. 14:154: στᾶσ’ ἐξ Οὐλύμποιο ἀπὸ ῥίου· αὐτίκα δ’ ἔγνω
ἐξ: Il. 14:229: ἐξ Ἀθόω δ’ ἐπὶ πόντον ἐβήσετο κυμαίνοντα,
ἐξ: Il. 14:335: ἐξ εὐνῆς ἀνστᾶσα, νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη.
ἐξ: Il. 14:415: ἐξ αὐτῆς, τὸν δ’ οὔ περ ἔχει θράσος ὅς κεν ἴδηται
ἐξ: Il. 14:434: ἔνθά μιν ἐξ ἵππων πέλασαν χθονί, κὰδ δέ οἱ ὕδωρ
ἔξ: Il. 14:471: ἄξιος; οὐ μέν μοι κακὸς εἴδεται οὐδὲ κακῶν ἔξ,
ἐξ: Il. 15:79: βῆ δ’ ἐξ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον.
ἐξ: Il. 15:255: ἐξ Ἴδης προέηκε παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν
ἐξ: Il. 15:452: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
ἐξ: Il. 15:531: ἤγαγεν ἐξ Ἐφύρης, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος.
ἐξ: Il. 15:580: βλημένῳ ἀΐξῃ, τόν τ’ ἐξ εὐνῆφι θορόντα
ἐξ: Il. 16:288: ἤγαγεν ἐξ Ἀμυδῶνος ἀπ’ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος·
ἐξ: Il. 16:344: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς.
ἐξ: Il. 16:379: πρηνέες ἐξ ὀχέων, δίφροι δ’ ἀνακυμβαλίαζον.
ἐξ: Il. 16:392: ἐξ ὀρέων ἐπικάρ, μινύθει δέ τε ἔργ’ ἀνθρώπων·
ἐξ: Il. 16:426: Ἦ ῥα, καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
ἐξ: Il. 16:749: ὡς νῦν ἐν πεδίῳ ἐξ ἵππων ῥεῖα κυβιστᾷ.
ἐξ: Il. 16:782: Τρώων ἐξ ἐνοπῆς, καὶ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο,
ἐξ: Il. 16:862: Ὣς ἄρα φωνήσας δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς
ἐξ: Il. 17:63: τῆς δ’ ἐξ αὐχέν’ ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσι
ἐξ: Il. 17:297: ἐγκέφαλος δὲ παρ’ αὐλὸν ἀνέδραμεν ἐξ ὠτειλῆς
ἐξ: Il. 17:548: Ζεὺς ἐξ οὐρανόθεν τέρας ἔμμεναι ἢ πολέμοιο
ἐξ: Il. 17:619: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ἡνία χεῦεν ἔραζε.
ἐξ: Il. 17:714: Τρώων ἐξ ἐνοπῆς θάνατον καὶ κῆρα φύγωμεν.
ἐξ: Il. 17:743: ἕλκωσ’ ἐξ ὄρεος κατὰ παιπαλόεσσαν ἀταρπὸν
ἐξ: Il. 18:207: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν ἐξ ἄστεος αἰθέρ’ ἵκηται
ἐξ: Il. 18:359: ἐξ αὐτῆς ἐγένοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοί.
ἐξ: Il. 18:598: εἶχον χρυσείας ἐξ ἀργυρέων τελαμώνων.
ἐξ: Il. 19:77: αὐτόθεν ἐξ ἕδρης, οὐδ’ ἐν μέσσοισιν ἀναστάς·
ἐξ: Il. 19:105: τῶν ἀνδρῶν γενεῆς οἵ θ’ αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσί.
ἐξ: Il. 19:111: τῶν ἀνδρῶν οἳ σῆς ἐξ αἵματός εἰσι γενέθλης.
ἐξ: Il. 20:14: νηκούστησε θεᾶς, ἀλλ’ ἐξ ἁλὸς ἦλθε μετ’ αὐτούς,
ἐξ: Il. 20:91: ἐξ Ἴδης, ὅτε βουσὶν ἐπήλυθεν ἡμετέρῃσι,
ἐξ: Il. 20:107: ἣ μὲν γὰρ Διός ἐσθ’, ἣ δ’ ἐξ ἁλίοιο γέροντος.
ἐξ: Il. 20:449: ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον κύον· ἦ τέ τοι ἄγχι
ἐξ: Il. 20:461: ἄμφω ἐφορμηθεὶς ἐξ ἵππων ὦσε χαμᾶζε,
ἐξ: Il. 20:487: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων· ὃ δ’ Ἀρηΐθοον θεράποντα
ἐξ: Il. 21:157: αὐτὰρ ἐμοὶ γενεὴ ἐξ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος
ἐξ: Il. 21:196: ἐξ οὗ περ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα θάλασσα
ἐξ: Il. 21:217: ἐξ ἐμέθεν γ’ ἐλάσας πεδίον κάτα μέρμερα ῥέζε·
ἐξ: Il. 21:259: χερσὶ μάκελλαν ἔχων, ἀμάρης ἐξ ἔχματα βάλλων·
ἐξ: Il. 21:335: εἴσομαι ἐξ ἁλόθεν χαλεπὴν ὄρσουσα θύελλαν,
ἐξ: Il. 21:370: ἐξ ἄλλων; οὐ μέν τοι ἐγὼ τόσον αἴτιός εἰμι
ἐξ: Il. 21:513: ἐξ ἧς ἀθανάτοισιν ἔρις καὶ νεῖκος ἐφῆπται.
ἐξ: Il. 22:150: γίγνεται ἐξ αὐτῆς ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο·
ἐξ: Il. 22:152: ἢ χιόνι ψυχρῇ ἢ ἐξ ὕδατος κρυστάλλῳ.
ἐξ: Il. 22:190: ὄρσας ἐξ εὐνῆς διά τ’ ἄγκεα καὶ διὰ βήσσας·
ἐξ: Il. 23:57: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Il. 23:76: νίσομαι ἐξ Ἀΐδαο, ἐπήν με πυρὸς λελάχητε.
ἐξ: Il. 23:85: εὖτέ με τυτθὸν ἐόντα Μενοίτιος ἐξ Ὀπόεντος
ἓξ: Il. 23:741: ἀργύρεον κρητῆρα τετυγμένον· ἓξ δ’ ἄρα μέτρα
ἐξ: Il. 24:227: ἀγκὰς ἑλόντ’ ἐμὸν υἱόν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἵην.
ἐξ: Il. 24:352: τὸν δ’ ἐξ ἀγχιμόλοιο ἰδὼν ἐφράσσατο κῆρυξ
ἓξ: Il. 24:399: ἓξ δέ οἱ υἷες ἔασιν, ἐγὼ δέ οἱ ἕβδομός εἰμι·
ἐξ: Il. 24:459: ἐξ ἵππων δ’ ἀπέβαινεν ἐπὶ χθόνα φώνησέν τε·
ἐξ: Il. 24:469: Ἑρμείας· Πρίαμος δ’ ἐξ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε,
ἓξ: Il. 24:604: ἓξ μὲν θυγατέρες, ἓξ δ’ υἱέες ἡβώοντες.
ἓξ: Il. 24:604: ἓξ μὲν θυγατέρες, ἓξ δ’ υἱέες ἡβώοντες.
ἐξ: Il. 24:628: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Il. 24:638: ἐξ οὗ σῇς ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς πάϊς ὤλεσε θυμόν,
ἐξ: Il. 24:663: ἀξέμεν ἐξ ὄρεος, μάλα δὲ Τρῶες δεδίασιν.
ἐξ: Il. 24:766: ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβην καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθα πάτρης·
ἐξ: Od. 1:33: ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ’ ἔμμεναι· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
ἐξ: Od. 1:150: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο
ἐξ: Od. 1:188: ἐξ ἀρχῆς, εἴ πέρ τε γέροντ’ εἴρηαι ἐπελθὼν
ἐξ: Od. 1:207: εἰ δὴ ἐξ αὐτοῖο τόσος πάϊς εἰς Ὀδυσῆος.
ἐξ: Od. 1:259: ἐξ Ἐφύρης ἀνιόντα παρ’ Ἴλου Μερμερίδαο· -
ἐξ: Od. 1:313: ἐξ ἐμεῦ, οἷα φίλοι ξεῖνοι ξείνοισι διδοῦσι.”
ἐξ: Od. 1:406: ὁππόθεν οὗτος ἀνήρ· ποίης δ’ ἐξ εὔχεται εἶναι
ἐξ: Od. 2:2: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
ἐξ: Od. 2:27: ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς δῖος ἔβη κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσί.
ἐξ: Od. 2:90: ἐξ οὗ ἀτέμβει θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
ἐξ: Od. 2:136: οἴκου ἀπερχομένη· νέμεσις δέ μοι ἐξ ἀνθρώπων
ἐξ: Od. 2:254: οἵ τέ οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώϊοί εἰσιν ἑταῖροι.
ἐξ: Od. 3:67: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Od. 3:81: ἡμεῖς ἐξ Ἰθάκης Ὑπονηΐου εἰλήλουθμεν·
ἐξ: Od. 3:135: μήνιος ἐξ ὀλοῆς γλαυκώπιδος ὀβριμοπάτρης,
ἐξ: Od. 3:405: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφι Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
ἐξ: Od. 3:473: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Od. 4:68: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Od. 4:175: ἐξ Ἰθάκης ἀγαγὼν σὺν κτήμασι καὶ τέκεϊ ᾧ
ἐξ: Od. 4:307: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφι βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
ἐξ: Od. 4:343: ἐξ ἔριδος Φιλομηλεΐδῃ ἐπάλαισεν ἀναστάς,
ἐξ: Od. 4:401: τῆμος ἄρ’ ἐξ ἁλὸς εἶσι γέρων ἅλιος νημερτὴς
ἐξ: Od. 4:448: φῶκαι δ’ ἐξ ἁλὸς ἦλθον ἀολλέες. αἱ μὲν ἔπειτα
ἐξ: Od. 4:450: ἔνδιος δ’ ὁ γέρων ἦλθ’ ἐξ ἁλός, εὗρε δὲ φώκας
ἐξ: Od. 4:839: ἐς πνοιὰς ἀνέμων· ἡ δ’ ἐξ ὕπνου ἀνόρουσε
ἐξ: Od. 5:50: Πιερίην δ’ ἐπιβὰς ἐξ αἰθέρος ἔμπεσε πόντῳ·
ἐξ: Od. 5:282: τὸν δ’ ἐξ Αἰθιόπων ἀνιὼν κρείων ἐνοσίχθων
ἐξ: Od. 5:422: ἐξ ἁλός, οἷά τε πολλὰ τρέφει κλυτὸς Ἀμφιτρίτη·
ἐξ: Od. 5:468: ἐξ ὀλιγηπελίης δαμάσῃ κεκαφηότα θυμόν·
ἐξ: Od. 5:477: ἐξ ὁμόθεν πεφυῶτας· ὁ μὲν φυλίης, ὁ δ’ ἐλαίης.
ἐξ: Od. 7:25: τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης· τῶ οὔ τινα οἶδα
ἐξ: Od. 7:87: ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῦ, περὶ δὲ θριγκὸς κυάνοιο·
ἐξ: Od. 7:96: ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῖο διαμπερές, ἔνθ’ ἐνὶ πέπλοι
ἐξ: Od. 8:2: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆς ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
ἐξ: Od. 8:72: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Od. 8:245: Ζεὺς ἐπὶ ἔργα τίθησι διαμπερὲς ἐξ ἔτι πατρῶν.
ἐξ: Od. 8:485: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Od. 8:539: ἐξ οὗ δορπέομέν τε καὶ ὤρορε θεῖος ἀοιδός,
ἓξ: Od. 9:60: ἓξ δ’ ἀφ’ ἑκάστης νηὸς ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι
ἐξ: Od. 9:407: τοὺς δ’ αὖτ’ ἐξ ἄντρου προσέφη κρατερὸς Πολύφημος·
ἐξ: Od. 9:512: χειρῶν ἐξ Ὀδυσῆος ἁμαρτήσεσθαι ὀπωπῆς.
ἓξ: Od. 10:6: ἓξ μὲν θυγατέρες, ἓξ δ’ υἱέες ἡβώοντες.
ἓξ: Od. 10:6: ἓξ μὲν θυγατέρες, ἓξ δ’ υἱέες ἡβώοντες.
ἐξ: Od. 10:114: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξ ἀγορῆς ἐκάλει κλυτὸν Ἀντιφατῆα,
ἐξ: Od. 10:164: τῷ δ’ ἐγὼ ἐμβαίνων δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς
ἐξ: Od. 11:69: οἶδα γὰρ ὡς ἐνθένδε κιὼν δόμου ἐξ Ἀΐδαο
ἐξ: Od. 11:134: πᾶσι μάλ’ ἑξείης. θάνατος δέ τοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ
ἐξ: Od. 11:168: ἐξ οὗ τὰ πρώτισθ’ ἑπόμην Ἀγαμέμνονι δίῳ
ἐξ: Od. 11:438: ἐξ ἀρχῆς· Ἑλένης μὲν ἀπωλόμεθ’ εἵνεκα πολλοί,
ἐξ: Od. 11:625: τὸν μὲν ἐγὼν ἀνένεικα καὶ ἤγαγον ἐξ Ἀΐδαο·
ἐξ: Od. 11:635: ἐξ Ἄϊδος πέμψειεν ἀγαυὴ Περσεφόνεια.
ἐξ: Od. 12:17: ἐξ Ἀΐδεω ἐλθόντες ἐλήθομεν, ἀλλὰ μάλ’ ὦκα
ἓξ: Od. 12:90: ἓξ δέ τέ οἱ δειραὶ περιμήκεες, ἐν δὲ ἑκάστῃ
ἓξ: Od. 12:110: ἓξ ἑτάρους ἐν νηῒ ποθήμεναι ἢ ἅμα πάντας.”
ἓξ: Od. 12:246: ἓξ ἕλεθ’, οἳ χερσίν τε βίηφί τε φέρτατοι ἦσαν.
ἐξ: Od. 12:308: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Od. 13:56: αὐτόθεν ἐξ ἑδρέων. ἀνὰ δ’ ἵστατο δῖος Ὀδυσσεύς,
ἔξ: Od. 13:130: Φαίηκες, τοί πέρ τε ἐμῆς ἔξ εἰσι γενέθλης.
ἐξ: Od. 14:182: νώνυμον ἐξ Ἰθάκης Ἀρκεισίου ἀντιθέοιο.
ἐξ: Od. 14:202: γνήσιοι ἐξ ἀλόχου· ἐμὲ δ’ ὠνητὴ τέκε μήτηρ
ἐξ: Od. 14:379: ἐξ οὗ δή μ’ Αἰτωλὸς ἀνὴρ ἐξήπαφε μύθῳ,
ἐξ: Od. 14:454: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Od. 15:44: αὐτὰρ ὁ Νεστορίδην ἐξ ἡδέος ὕπνου ἔγειρε
ἐξ: Od. 15:58: ἀνστὰς ἐξ εὐνῆς, Ἑλένης πάρα καλλικόμοιο.
ἐξ: Od. 15:96: ἀνστὰς ἐξ εὐνῆς, ἐπεὶ οὐ πολὺ ναῖεν ἀπ’ αὐτοῦ·
ἐξ: Od. 15:143: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Od. 15:162: ἥμερον ἐξ αὐλῆς· οἱ δ’ ἰύζοντες ἕποντο
ἐξ: Od. 15:175: ἐλθὼν ἐξ ὄρεος, ὅθι οἱ γενεή τε τόκος τε,
ἐξ: Od. 15:224: τηλεδαπός, φεύγων ἐξ Ἄργεος ἄνδρα κατακτάς,
ἐξ: Od. 15:267: ἐξ Ἰθάκης γένος εἰμί, πατὴρ δέ μοί ἐστιν Ὀδυσσεύς,
ἐξ: Od. 15:303: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Od. 15:501: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Od. 15:538: ἐξ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.”
ἐξ: Od. 16:18: ἐλθόντ’ ἐξ ἀπίης γαίης δεκάτῳ ἐνιαυτῷ,
ἐξ: Od. 16:55: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Od. 16:100: ἢ παῖς ἐξ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἠὲ καὶ αὐτὸς
ἐξ: Od. 16:142: αὐτὰρ νῦν, ἐξ οὗ σύ γε ᾤχεο νηῒ Πύλονδε,
ἓξ: Od. 16:248: κοῦροι κεκριμένοι, ἓξ δὲ δρηστῆρες ἕπονται·
ἐξ: Od. 16:480: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Od. 17:69: οἵ τέ οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώϊοι ἦσαν ἑταῖροι,
ἐξ: Od. 17:99: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐξ: Od. 17:103: αἰεὶ δάκρυσ’ ἐμοῖσι πεφυρμένη, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς
ἐξ: Od. 17:134: ἐξ ἔριδος Φιλομηλεΐδῃ ἐπάλαισεν ἀναστάς,
ἐξ: Od. 17:165: ἐξ ἐμεῦ, ὥς κέν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.”
ἐξ: Od. 17:171: πάντοθεν ἐξ ἀγρῶν, οἱ δ’ ἤγαγον οἳ τὸ πάρος περ,
ἐξ: Od. 17:182: δαῖτ’ ἐντυνόμενοι. τοὶ δ’ ἐξ ἀγροῖο πόλινδε
ἐξ: Od. 17:266: ἐξ ἑτέρων ἕτερ’ ἐστίν, ἐπήσκηται δέ οἱ αὐλὴ
ἐξ: Od. 17:455: οὐ σύ γ’ ἂν ἐξ οἴκου σῷ ἐπιστάτῃ οὐδ’ ἅλα δοίης,
ἒξ: Od. 17:518: ὡς δ’ ὅτ’ ἀοιδὸν ἀνὴρ ποτιδέρκεται, ὅς τε θεῶν ἒξ
ἐξ: Od. 18:181: ὤλεσαν, ἐξ οὗ κεῖνος ἔβη κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσίν.
ἐξ: Od. 18:224: ἥμενος ὧδε πάθοι ῥυστακτύος ἐξ ἀλεγεινῆς;
ἐξ: Od. 19:58: προσφυέ’ ἐξ αὐτῆς, ὅθ’ ἐπὶ μέγα βάλλετο κῶας.
ἐξ: Od. 19:93: πάντα γὰρ εὖ ᾔδησθ’, ἐπεὶ ἐξ ἐμεῦ ἔκλυες αὐτῆς,
ἐξ: Od. 19:114: ἐξ εὐηγεσίης, ἀρετῶσι δὲ λαοὶ ὑπ’ αὐτοῦ.
ἐξ: Od. 19:223: ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβη καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθε πάτρης·
ἐξ: Od. 19:311: ἐξ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.
ἐξ: Od. 19:434: ἐξ ἀκαλαῤῥείταο βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο,
ἐξ: Od. 19:537: ἐξ ὕδατος, καί τέ σφιν ἰαίνομαι εἰσορόωσα·
ἐξ: Od. 19:538: ἐλθὼν δ’ ἐξ ὄρεος μέγας αἰετὸς ἀγκυλοχήλης
ἐξ: Od. 19:596: αἰεὶ δάκρυσ’ ἐμοῖσι πεφυρμένη, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς
ἐξ: Od. 20:21: ἐξάγαγ’ ἐξ ἄντροιο ὀϊόμενον θανέεσθαι.”
ἐξ: Od. 20:105: φήμην δ’ ἐξ οἴκοιο γυνὴ προέηκεν ἀλετρὶς
ἒξ: Od. 20:192: ἡμέτερον πρὸς δῶμα; τέων δ’ ἒξ εὔχεται εἶναι
ἐξ: Od. 21:18: μῆλα γὰρ ἐξ Ἰθάκης Μεσσήνιοι ἄνδρες ἄειραν
ἐξ: Od. 21:188: τὼ δ’ ἐξ οἴκου βῆσαν ὁμαρτήσαντες ἅμ’ ἄμφω
ἐξ: Od. 21:303: ἐξ οὗ Κενταύροισι καὶ ἀνδράσι νεῖκος ἐτύχθη,
ἐξ: Od. 21:335: πατρὸς δ’ ἐξ ἀγαθοῦ γένος εὔχεται ἔμμεναι υἱός.
ἐξ: Od. 21:375: ἡμετέρου ἐξ οἴκου, ἐπεὶ κακὰ μηχανόωνται.”
ἐξ: Od. 21:388: σιγῇ δ’ ἐξ οἴκοιο Φιλοίτιος ἆλτο θύραζε,
ἐξ: Od. 22:175: σειρὴν δὲ πλεκτὴν ἐξ αὐτοῦ πειρήναντε
ἐξ: Od. 22:192: σειρὴν δὲ πλεκτὴν ἐξ αὐτοῦ πειρήναντε
ἓξ: Od. 22:252: ἀλλ’ ἄγεθ’ οἱ ἓξ πρῶτον ἀκοντίσατ’, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
ἐξ: Od. 22:271: τοὶ δ’ ἄρ’ ἐπήϊξαν, νεκύων δ’ ἐξ ἔγχε’ ἕλοντο.
ἐξ: Od. 22:298: ὑψόθεν ἐξ ὀροφῆς· τῶν δὲ φρένες ἐπτοίηθεν.
ἐξ: Od. 22:303: ἐξ ὀρέων ἐλθόντες ἐπ’ ὀρνίθεσσι θόρωσι.
ἐξ: Od. 23:16: ταῦτα παρὲξ ἐρέουσα, καὶ ἐξ ὕπνου μ’ ἀνεγείρεις
ἐξ: Od. 23:18: οὐ γάρ πω τοιόνδε κατέδραθον, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς
ἐξ: Od. 23:22: ταῦτ’ ἐλθοῦσ’ ἤγγειλε καὶ ἐξ ὕπνου ἀνέγειρε,
ἐξ: Od. 23:176: ἐξ Ἰθάκης ἐπὶ νηὸς ἰὼν δολιχηρέτμοιο.
ἐξ: Od. 23:224: λυγρήν, ἐξ ἧς πρῶτα καὶ ἡμέας ἵκετο πένθος.
ἐξ: Od. 23:281: πᾶσι μάλ’ ἑξείης· θάνατος δέ μοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ
ἐξ: Od. 24:47: μήτηρ δ’ ἐξ ἁλὸς ἦλθε σὺν ἀθανάτῃσ’ ἁλίῃσιν
ἐξ: Od. 24:55: μήτηρ ἐξ ἁλὸς ἥδε σὺν ἀθανάτῃσ’ ἁλίῃσιν
ἐξ: Od. 24:189: οἵ κ’ ἀπονίψαντες μέλανα βρότον ἐξ ὠτειλέων
ἐξ: Od. 24:269: εὔχετο δ’ ἐξ Ἰθάκης γένος ἔμμεναι, αὐτὰρ ἔφασκε
ἐξ: Od. 24:304: εἰμὶ μὲν ἐξ Ἀλύβαντος, ὅθι κλυτὰ δώματα ναίω,
ἐξ: Od. 24:310: ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβη καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθε πάτρης,
ἐξ: Od. 24:388: ἐξ ἔργων μογέοντες, ἐπεὶ προμολοῦσα κάλεσσε
ἐξ: Od. 24:418: τοὺς δ’ ἐξ ἀλλάων πολίων οἶκόνδε ἕκαστον
ἐξ: Od. 24:489: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σίτοιο μελίφρονος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἓξ: Od. 24:497: τέσσαρες ἀμφ’ Ὀδυσῆ’, ἓξ δ’ υἱεῖς οἱ Δολίοιο·
ἔξαγ’: Il. 5:353: τὴν μὲν ἄρ’ Ἶρις ἑλοῦσα ποδήνεμος ἔξαγ’ ὁμίλου
ἔξαγ’: Il. 11:487: ἤτοι τὸν Μενέλαος ἀρήϊος ἔξαγ’ ὁμίλου
ἐξάγαγ’: Od. 20:21: ἐξάγαγ’ ἐξ ἄντροιο ὀϊόμενον θανέεσθαι.”
ἐξάγαγε: Il. 16:188: ἐξάγαγε πρὸ φόως δὲ καὶ ἠελίου ἴδεν αὐγάς,
ἐξαγάγοις: Il. 19:332: Σκυρόθεν ἐξαγάγοις καί οἱ δείξειας ἕκαστα
ἐξαγαγόντες: Il. 7:336: τύμβον δ’ ἀμφὶ πυρὴν ἕνα χεύομεν ἐξαγαγόντες
ἐξαγαγόντες: Il. 7:435: τύμβον δ’ ἀμφ’ αὐτὴν ἕνα ποίεον ἐξαγαγόντες
ἐξαγαγόντες: Il. 13:379: Ἄργεος ἐξαγαγόντες ὀπυιέμεν, εἴ κε σὺν ἄμμιν
ἐξαγαγόντες: Od. 22:441: δμῳὰς ἐξαγαγόντες ἐϋσταθέος μεγάροιο,
ἐξαγαγόντες: Od. 22:458: δμῳὰς ἐξαγαγόντες ἐϋσταθέος μεγάροιο,
ἔξαγε: Il. 1:337: ἀλλ’ ἄγε διογενὲς Πατρόκλεες ἔξαγε κούρην
ἔξαγεν: Od. 8:106: Δημοδόκου δ’ ἕλε χεῖρα καὶ ἔξαγεν ἐκ μεγάροιο
ἐξαγόρευεν: Od. 11:234: ὃν γόνον ἐξαγόρευεν· ἐγὼ δ’ ἐρέεινον ἁπάσας.
Ἐξάδιόν: Il. 1:264: Καινέα τ’ Ἐξάδιόν τε καὶ ἀντίθεον Πολύφημον
ἑξάετες: Od. 3:115: οὐδ’ εἰ πεντάετές γε καὶ ἑξάετες παραμίμνων
ἐξαίνυτο: Il. 5:155: ἔνθ’ ὅ γε τοὺς ἐνάριζε, φίλον δ’ ἐξαίνυτο θυμὸν
ἐξαίνυτο: Il. 5:848: κεῖσθαι ὅθι πρῶτον κτείνων ἐξαίνυτο θυμόν,
ἐξαίνυτο: Il. 20:459: οὐτάζων ξίφεϊ μεγάλῳ ἐξαίνυτο θυμόν·
ἐξαίνυτο: Od. 15:206: νηῒ δ’ ἐνὶ πρυμνῇ ἐξαίνυτο κάλλιμα δῶρα,
ἐξαίρετοι: Il. 2:227: εἰσὶν ἐνὶ κλισίῃς ἐξαίρετοι, ἅς τοι Ἀχαιοὶ
ἐξαίρετοι: Od. 4:643: κοῦροι ἕποντ’; Ἰθάκης ἐξαίρετοι, ἦ ἑοὶ αὐτοῦ
ἐξαιρεύμην: Od. 14:232: τῶν ἐξαιρεύμην μενοεικέα, πολλὰ δ’ ὀπίσσω
ἐξαίσιον: Il. 15:598: ἐμβάλοι ἀκάματον, Θέτιδος δ’ ἐξαίσιον ἀρὴν
ἐξαίσιον: Od. 4:690: οὔτε τινὰ ῥέξας ἐξαίσιον οὔτε τι εἰπὼν
ἐξαίσιον: Od. 17:577: ἤ τινά που δείσας ἐξαίσιον ἦε καὶ ἄλλως
ἔξαιτον: Il. 12:320: οἶνόν τ’ ἔξαιτον μελιηδέα· ἀλλ’ ἄρα καὶ ἲς
ἐξαίτους: Od. 2:307: νῆα καὶ ἐξαίτους ἐρέτας, ἵνα θᾶσσον ἵκηαι
ἐξαίτους: Od. 5:102: ἱερά τε ῥέζουσι καὶ ἐξαίτους ἑκατόμβας.
ἐξαίτους: Od. 19:366: πίονα μηρί’ ἔκη’ οὐδ’ ἐξαίτους ἑκατόμβας,
ἐξαίφνης: Il. 17:738: ὄρμενον ἐξαίφνης φλεγέθει, μινύθουσι δὲ οἶκοι
ἐξαίφνης: Il. 21:14: ὄρμενον ἐξαίφνης, ταὶ δὲ πτώσσουσι καθ’ ὕδωρ·
ἐξακέονται: Il. 9:503: βλάπτουσ’ ἀνθρώπους· αἳ δ’ ἐξακέονται ὀπίσσω.
ἐξακέσαιο: Il. 4:36: ἄλλους τε Τρῶας, τότε κεν χόλον ἐξακέσαιο.
ἐξακέσαιτο: Od. 3:145: ὡς τὸν Ἀθηναίης δεινὸν χόλον ἐξακέσαιτο,
ἐξαλαπάξαι: Il. 1:129: δῷσι πόλιν Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι. ”
ἐξαλαπάξαι: Il. 4:33: Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐϋκτίμενον πτολίεθρον;
ἐξαλαπάξαι: Il. 4:40: ὁππότε κεν καὶ ἐγὼ μεμαὼς πόλιν ἐξαλαπάξαι
ἐξαλαπάξαι: Il. 8:241: ἱέμενος Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι.
ἐξαλαπάξαι: Il. 8:288: Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
ἐξαλαπάξαι: Od. 3:85: σὺν σοὶ μαρνάμενον Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξαι.
ἐξαλάπαξαν: Od. 8:495: ἀνδρῶν ἐμπλήσας, οἳ Ἴλιον ἐξαλάπαξαν.
ἐξαλαπάξας: Il. 14:251: ἔπλεεν Ἰλιόθεν Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξας.
ἐξαλαπάξας: Od. 4:176: καὶ πᾶσιν λαοῖσι, μίαν πόλιν ἐξαλαπάξας,
ἐξαλάπαξε: Il. 5:642: Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ’ ἀγυιάς·
ἐξαλαπάξειν: Il. 13:813: ἦ θήν πού τοι θυμὸς ἐέλπεται ἐξαλαπάξειν
ἐξαλαπάξῃ: Il. 20:30: δείδω μὴ καὶ τεῖχος ὑπέρμορον ἐξαλαπάξῃ.
ἐξαλαῶσαι: Od. 9:504: φάσθαι Ὀδυσσῆα πτολιπόρθιον ἐξαλαῶσαι,
ἐξαλάωσας: Od. 11:103: χωόμενος ὅτι οἱ υἱὸν φίλον ἐξαλάωσας.
ἐξαλάωσας: Od. 13:343: χωόμενος ὅτι οἱ υἱὸν φίλον ἐξαλάωσας.
ἐξαλάωσε: Od. 9:453: ὀφθαλμὸν ποθέεις; τὸν ἀνὴρ κακὸς ἐξαλάωσε
ἐξάλλεται: Il. 5:142: αὐτὰρ ὃ ἐμμεμαὼς βαθέης ἐξάλλεται αὐλῆς·
ἐξάλμενος: Il. 15:571: εἴ τινά που Τρώων ἐξάλμενος ἄνδρα βάλοισθα.
ἐξάλμενος: Il. 17:342: Ὣς φάτο, καί ῥα πολὺ προμάχων ἐξάλμενος ἔστη·
ἐξάλμενος: Il. 23:399: πολλὸν τῶν ἄλλων ἐξάλμενος· ἐν γὰρ Ἀθήνη
ἐξαναβᾶσαι: Il. 24:97: ἀκτὴν δ’ ἐξαναβᾶσαι ἐς οὐρανὸν ἀϊχθήτην,
ἐξαναδύς: Od. 5:438: κύματος ἐξαναδύς, τά τ’ ἐρεύγεται ἤπειρόνδε,
ἐξαναδῦσαι: Od. 4:405: ἁθρόαι εὕδουσιν, πολιῆς ἁλὸς ἐξαναδῦσαι,
ἐξαναλῦσαι: Il. 16:442: ἂψ ἐθέλεις θανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι;
ἐξαναλῦσαι: Il. 22:180: ἂψ ἐθέλεις θανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι;
ἐξαναφανδόν: Od. 20:48: ἐν πάντεσσι πόνοισ’. ἐρέω δέ τοι ἐξαναφανδόν·
ἐξανιεῖσαι: Il. 18:471: παντοίην εὔπρηστον ἀϋτμὴν ἐξανιεῖσαι,
ἐξανύω: Il. 11:365: ἦ θήν σ’ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας,
ἐξανύω: Il. 20:452: ἦ θήν σ’ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας,
ἐξαπατῆσαι: Od. 13:277: πόλλ’ ἀεκαζομένους, οὐδ’ ἤθελον ἐξαπατῆσαι.
ἐξαπατήσειν: Il. 9:371: εἴ τινά που Δαναῶν ἔτι ἔλπεται ἐξαπατήσειν
ἐξαπάτησεν: Il. 22:299: ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν τείχει, ἐμὲ δ’ ἐξαπάτησεν Ἀθήνη.
ἐξαπάτησεν: Od. 9:414: ὡς ὄνομ’ ἐξαπάτησεν ἐμὸν καὶ μῆτις ἀμύμων.
ἐξαπάφοιτ’: Il. 9:376: ἐξαπάφοιτ’ ἐπέεσσιν· ἅλις δέ οἱ· ἀλλὰ ἕκηλος
ἐξαπάφοιτο: Il. 14:160: ὅππως ἐξαπάφοιτο Διὸς νόον αἰγιόχοιο·
ἐξαπάφω: Od. 23:79: αἴ κέν σ’ ἐξαπάφω, κτεῖναί μ’ οἰκτίστῳ ὀλέθρῳ.”
ἐξαπέβησαν: Od. 12:306: ἄγχ’ ὕδατος γλυκεροῖο καὶ ἐξαπέβησαν ἑταῖροι
ἐξαπέδυνε: Od. 5:372: εἵματα δ’ ἐξαπέδυνε, τά οἱ πόρε δῖα Καλυψώ.
ἐξαπένιζεν: Od. 19:387: τῷ πόδας ἐξαπένιζεν, ὕδωρ δ’ ἐνεχεύατο πολλόν,
ἐξαπίνης: Il. 5:91: ἐλθόντ’ ἐξαπίνης ὅτ’ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος·
ἐξαπίνης: Il. 9:6: ἐλθόντ’ ἐξαπίνης· ἄμυδις δέ τε κῦμα κελαινὸν
ἐξαπίνης: Il. 15:325: ἐλθόντ’ ἐξαπίνης σημάντορος οὐ παρεόντος,
ἐξαπίνης: Il. 16:598: στρεφθεὶς ἐξαπίνης, ὅτε μιν κατέμαρπτε διώκων·
ἐξαπίνης: Il. 17:57: ἐλθὼν δ’ ἐξαπίνης ἄνεμος σὺν λαίλαπι πολλῇ
ἐξαπίνης: Od. 10:557: ἐξαπίνης ἀνόρουσε καὶ ἐκλάθετο φρεσὶν ᾗσιν
ἐξαπίνης: Od. 12:288: ἤν πως ἐξαπίνης ἔλθῃ ἀνέμοιο θύελλα,
ἐξαπίνης: Od. 14:29: ἐξαπίνης δ’ Ὀδυσῆα ἴδον κύνες ὑλακόμωροι.
ἐξαπίνης: Od. 14:38: ἐξαπίνης, καί κέν μοι ἐλεγχείην κατέχευας.
ἐξαπίνης: Od. 21:196: ὧδε μάλ’ ἐξαπίνης καί τις θεὸς αὐτὸν ἐνείκαι;
ἐξαπίνης: Od. 24:160: ἐξαπίνης προφανέντ’, οὐδ’ οἳ προγενέστεροι ἦσαν,
ἐξαποδίωμαι: Il. 5:763: λυγρῶς πεπληγυῖα μάχης ἐξαποδίωμαι;
ἐξαπολοίατ’: Il. 6:60: Ἰλίου ἐξαπολοίατ’ ἀκήδεστοι καὶ ἄφαντοι.
ἐξαπόλωλε: Il. 18:290: νῦν δὲ δὴ ἐξαπόλωλε δόμων κειμήλια καλά,
ἐξαπόλωλε: Od. 20:357: οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακὴ δ’ ἐπιδέδρομεν ἀχλύς.”
ἐξαπονέεσθαι: Il. 16:252: δῶκε, σόον δ’ ἀνένευσε μάχης ἐξαπονέεσθαι.
ἐξαπονέεσθαι: Il. 20:212: ὧδε διακρινθέντε μάχης ἐξαπονέεσθαι.
ἐξαποτίνοις: Il. 21:412: οὕτω κεν τῆς μητρὸς ἐρινύας ἐξαποτίνοις,
ἐξάπτεσθε: Il. 8:20: πάντές τ’ ἐξάπτεσθε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι·
ἐξάπτων: Il. 24:51: ἵππων ἐξάπτων περὶ σῆμ’ ἑτάροιο φίλοιο
ἐξαρπάξασα: Od. 12:100: φῶτ’ ἐξαρπάξασα νεὸς κυανοπρῴροιο.
ἐξάρχοντες: Il. 18:606: μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους.
ἐξάρχοντες: Od. 4:19: μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους.
ἐξάρχους: Il. 24:721: θρήνων ἐξάρχους, οἵ τε στονόεσσαν ἀοιδὴν
ἐξάρχων: Il. 2:273: βουλάς τ’ ἐξάρχων ἀγαθὰς πόλεμόν τε κορύσσων·
ἐξαύδα: Il. 1:363: ἐξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω. ”
ἐξαύδα: Il. 16:19: ἐξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω.
ἐξαύδα: Il. 18:74: ἐξαύδα, μὴ κεῦθε· τὰ μὲν δή τοι τετέλεσται
ἐξαῦτις: Il. 1:223: Πηλεΐδης δ’ ἐξαῦτις ἀταρτηροῖς ἐπέεσσιν
ἐξαῦτις: Il. 3:433: ἐξαῦτις μαχέσασθαι ἐναντίον· ἀλλά σ’ ἔγωγε
ἐξαῦτις: Il. 5:134: Τυδεΐδης δ’ ἐξαῦτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη
ἐξαῦτις: Il. 15:287: οἷον δ’ αὖτ’ ἐξαῦτις ἀνέστη κῆρας ἀλύξας
ἐξαῦτις: Il. 16:654: ἐξαῦτις Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα χαλκοκορυστὴν
ἐξαῦτις: Od. 4:213: δόρπου δ’ ἐξαῦτις μνησώμεθα, χερσὶ δ’ ἐφ’ ὕδωρ
ἐξαῦτις: Od. 4:234: ἐξαῦτις μύθοισιν ἀμειβομένη προσέειπεν·
ἐξαῦτις: Od. 5:419: δείδω μή μ’ ἐξαῦτις ἀναρπάξασα θύελλα
ἐξαῦτις: Od. 9:537: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐξαῦτις πολὺ μείζονα λᾶαν ἀείρας
ἐξαῦτις: Od. 12:122: δείδω μή σ’ ἐξαῦτις ἐφορμηθεῖσα κίχῃσι
ἐξαῦτίς: Od. 16:193: ἐξαῦτίς μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
ἐξαῦτίς: Od. 19:214: ἐξαῦτίς μιν ἔπεσσιν ἀμειβομένη προσέειπε·
ἐξαῦτίς: Od. 21:206: ἐξαῦτίς σφ’ ἐπέεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
ἐξαῦτις: Od. 24:350: ἐξαῦτις μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπε·
ἐξαφέλησθε: Od. 22:444: ψυχὰς ἐξαφέλησθε καὶ ἐκλελάθωντ’ Ἀφροδίτης,
ἐξαφύοντες: Od. 14:95: οἶνον δὲ φθινύθουσιν ὑπέρβιον ἐξαφύοντες.
ἐξάψας: Od. 22:466: κίονος ἐξάψας μεγάλης περίβαλλε θόλοιο,
ἐξεγένοντο: Il. 5:637: οἳ Διὸς ἐξεγένοντο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων·
ἐξεγένοντο: Il. 14:115: Πορθεῖ γὰρ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο,
ἐξεγένοντο: Il. 20:231: Τρωὸς δ’ αὖ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο
ἐξεγένοντο: Il. 20:305: οἳ ἕθεν ἐξεγένοντο γυναικῶν τε θνητάων.
ἐξεδέχοντο: Il. 13:710: λαοὶ ἕπονθ’ ἕταροι, οἵ οἱ σάκος ἐξεδέχοντο
ἐξεδύοντο: Il. 3:114: τεύχεά τ’ ἐξεδύοντο· τὰ μὲν κατέθεντ’ ἐπὶ γαίῃ
ἐξέθορε: Il. 21:539: ἀντίος ἐξέθορε Τρώων ἵνα λοιγὸν ἀλάλκοι.
ἕξει: Il. 9:605: ἥ μ’ ἕξει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν εἰς ὅ κ’ ἀϋτμὴ
ἕξει: Il. 23:833: ἕξει μιν καὶ πέντε περιπλομένους ἐνιαυτοὺς
ἕξει: Od. 6:281: οὐρανόθεν καταβάς, ἕξει δέ μιν ἤματα πάντα.
ἕξει: Od. 18:73: “ἦ τάχα Ἶρος Ἄϊρος ἐπίσπαστον κακὸν ἕξει,
ἑξείης: Il. 1:448: ἑξείης ἔστησαν ἐΰδμητον περὶ βωμόν,
ἑξείης: Il. 6:241: πάσας ἑξείης· πολλῇσι δὲ κήδε’ ἐφῆπτο.
ἑξείης: Il. 15:137: μάρψει δ’ ἑξείης ὅς τ’ αἴτιος ὅς τε καὶ οὐκί.
ἑξείης: Il. 22:240: λίσσονθ’ ἑξείης γουνούμενοι, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι,
ἑξείης: Il. 23:839: ἑξείης δ’ ἵσταντο, σόλον δ’ ἕλε δῖος Ἐπειός,
ἑξείης: Il. 24:274: ἑξείης κατέδησαν, ὑπὸ γλωχῖνα δ’ ἔκαμψαν.
ἑξείης: Od. 1:145: ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
ἑξείης: Od. 2:342: ἑξείης ποτὶ τοῖχον ἀρηρότες, εἴ ποτ’ Ὀδυσσεὺς
ἑξείης: Od. 3:389: ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε·
ἑξείης: Od. 4:408: εὐνάσω ἑξείης· σὺ δ’ ἐῢ κρίνασθαι ἑταίρους
ἑξείης: Od. 4:440: ἑξείης δ’ εὔνησε, βάλεν δ’ ἐπὶ δέρμα ἑκάστῳ.
ἑξείης: Od. 5:70: κρῆναι δ’ ἑξείης πίσυρες ῥέον ὕδατι λευκῷ,
ἑξείης: Od. 6:94: ἑξείης πέτασαν παρὰ θῖν’ ἁλός, ἧχι μάλιστα
ἑξείης: Od. 9:8: ἥμενοι ἑξείης, παρὰ δὲ πλήθωσι τράπεζαι
ἑξείης: Od. 11:134: πᾶσι μάλ’ ἑξείης. θάνατος δέ τοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ
ἑξείης: Od. 12:177: ἑξείης δ’ ἑτάροισιν ἐπ’ οὔατα πᾶσιν ἄλειψα.
ἑξείης: Od. 17:450: ἑξείης πάντεσσι παρίστασαι· οἱ δὲ διδοῦσι
ἑξείης: Od. 19:574: ἵστασχ’ ἑξείης, δρυόχους ὥς, δώδεκα πάντας·
ἑξείης: Od. 21:141: “ὄρνυσθ’ ἑξείης ἐπιδέξια πάντες ἑταῖροι,
ἑξείης: Od. 22:471: ὣς αἵ γ’ ἑξείης κεφαλὰς ἔχον, ἀμφὶ δὲ πάσαις
ἑξείης: Od. 23:281: πᾶσι μάλ’ ἑξείης· θάνατος δέ μοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ
ἑξείης: Od. 24:385: ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
ἑξείης: Od. 24:411: ἑξείης δ’ ἕζοντο παραὶ Δολίον, πατέρα σφόν.
ἐξείλετο: Il. 2:690: τὴν ἐκ Λυρνησσοῦ ἐξείλετο πολλὰ μογήσας
ἐξείλετο: Il. 8:323: ἤτοι ὃ μὲν φαρέτρης ἐξείλετο πικρὸν ὀϊστόν,
ἐξείλετο: Il. 15:460: εἴ μιν ἀριστεύοντα βαλὼν ἐξείλετο θυμόν.
ἐξείλετο: Il. 17:678: ἔσσυτο, καί τέ μιν ὦκα λαβὼν ἐξείλετο θυμόν.
ἐξείλετο: Od. 11:201: τηκεδόνι στυγερῇ μελέων ἐξείλετο θυμόν·
ἐξείλετο: Od. 22:388: τῶν μέν τ’ ἠέλιος φαέθων ἐξείλετο θυμόν·
ἐξείλοντο: Od. 16:218: ἀγρόται ἐξείλοντο πάρος πετεηνὰ γενέσθαι·
ἔξειμι: Il. 24:397: Μυρμιδόνων δ’ ἔξειμι, πατὴρ δέ μοί ἐστι Πολύκτωρ.
ἔξειμι: Od. 20:367: τοῖσ’ ἔξειμι θύραζε, ἐπεὶ νοέω κακὸν ὔμμιν
ἕξειν: Od. 15:522: μητέρ’ ἐμὴν γαμέειν καὶ Ὀδυσσῆος γέρας ἕξειν.
ἐξείνισσα: Il. 3:207: τοὺς δ’ ἐγὼ ἐξείνισσα καὶ ἐν μεγάροισι φίλησα,
ἐξείνισσα: Od. 19:194: τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ’ ἄγων ἐῢ ἐξείνισσα,
ἐξείνισσα: Od. 24:266: ἄνδρα ποτ’ ἐξείνισσα φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ
ἐξείνισσα: Od. 24:271: τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ’ ἄγων ἐῢ ἐξείνισσα,
ἐξείπῃ: Od. 15:443: ἐλθὼν ἐξείπῃ, ὁ δ’ ὀϊσάμενος καταδήσῃ
ἐξείποι: Il. 24:654: αὐτίκ’ ἂν ἐξείποι Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν,
ἐξείπω: Il. 9:61: ἐξείπω καὶ πάντα διίξομαι· οὐδέ κέ τίς μοι
ἐξείρετο: Il. 5:756: Ζῆν’ ὕπατον Κρονίδην ἐξείρετο καὶ προσέειπε·
ἐξείρετο: Il. 20:15: ἷζε δ’ ἄρ’ ἐν μέσσοισι, Διὸς δ’ ἐξείρετο βουλήν·
ἐξείρετο: Il. 24:361: χεῖρα γέροντος ἑλὼν ἐξείρετο καὶ προσέειπε·
ἐξείρετο: Od. 13:127: πρῶτον ἐπηπείλησε, Διὸς δ’ ἐξείρετο βουλήν·
ἐξείρυσε: Il. 23:870: σπερχόμενος δ’ ἄρα Μηριόνης ἐξείρυσε χειρὸς
ἐξείρυσσαν: Il. 13:194: νεκρῶν ἀμφοτέρων, τοὺς δ’ ἐξείρυσσαν Ἀχαιοί.
ἔξεισθα: Od. 20:179: ἀνέρας αἰτίζων, ἀτὰρ οὐκ ἔξεισθα θύραζε;
ἐξεκάθαιρον: Il. 2:153: οὐρούς τ’ ἐξεκάθαιρον· ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἷκεν
ἐξεκαλεῖτο: Od. 24:1: Ἑρμῆς δὲ ψυχὰς Κυλλήνιος ἐξεκαλεῖτο
ἐξεκέχυντο: Od. 8:279: πολλὰ δὲ καὶ καθύπερθε μελαθρόφιν ἐξεκέχυντο,
ἐξέκλεψεν: Il. 5:390: Ἑρμέᾳ ἐξήγγειλεν· ὃ δ’ ἐξέκλεψεν Ἄρηα
ἐξέκλυες: Il. 16:13: ἦέ τιν’ ἀγγελίην Φθίης ἐξέκλυες οἶος;
ἐξεκυλίσθη: Il. 6:42: αὐτὸς δ’ ἐκ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσθη
ἐξεκυλίσθη: Il. 23:394: αὐτὸς δ’ ἐκ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσθη,
ἐξελάαν: Il. 8:527: ἐξελάαν ἐνθένδε κύνας κηρεσσιφορήτους,
ἐξελάαν: Od. 11:292: ἐξελάαν· χαλεπὴ δὲ θεοῦ κατὰ μοῖρα πέδησε
ἐξελάθοντο: Il. 16:602: ἀλκῆς ἐξελάθοντο, μένος δ’ ἰθὺς φέρον αὐτῶν.
ἐξέλασ’: Il. 11:360: ἐξέλασ’ ἐς πληθύν, καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
ἐξελάσαι: Il. 8:255: τάφρου τ’ ἐξελάσαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασθαι,
ἐξελάσαι: Il. 15:417: οὔθ’ ὃ τὸν ἐξελάσαι καὶ ἐνιπρῆσαι πυρὶ νῆα
ἐξελάσαι: Od. 2:248: ἐξελάσαι μεγάροιο μενοινήσει’ ἐνὶ θυμῷ,
ἐξελάσαιμι: Od. 18:29: γναθμῶν ἐξελάσαιμι συὸς ὣς ληϊβοτείρης.
ἐξελάσαντας: Od. 9:227: σηκῶν ἐξελάσαντας ἐπιπλεῖν ἁλμυρὸν ὕδωρ·
ἐξελάσας: Il. 5:25: ἵππους δ’ ἐξελάσας μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς
ἐξέλασε: Il. 5:324: ἐξέλασε Τρώων μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
ἐξέλασε: Il. 13:401: ἐξέλασε Τρώων μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
ἐξελάσειε: Il. 21:360: ἄστεος ἐξελάσειε· τί μοι ἔριδος καὶ ἀρωγῆς;
ἐξελάσωσι: Od. 16:381: μή τι κακὸν ῥέξωσι καὶ ἥμεας ἐξελάσωσι
ἐξελάων: Od. 10:83: ἠπύει εἰσελάων, ὁ δέ τ’ ἐξελάων ὑπακούει.
ἔξελε: Il. 24:229: ἔνθεν δώδεκα μὲν περικαλλέας ἔξελε πέπλους,
ἔξελε: Od. 22:144: ἔνθεν δώδεκα μὲν σάκε’ ἔξελε, τόσσα δὲ δοῦρα
ἐξέλεθ’: Il. 9:272: ἐξέλεθ’, αἳ τότε κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν.
ἐξέλετ’: Il. 10:267: ἐξέλετ’ Αὐτόλυκος πυκινὸν δόμον ἀντιτορήσας,
ἐξέλετ’: Il. 11:703: ἐξέλετ’ ἄσπετα πολλά· τὰ δ’ ἄλλ’ ἐς δῆμον ἔδωκε
ἐξέλετο: Il. 6:234: ἔνθ’ αὖτε Γλαύκῳ Κρονίδης φρένας ἐξέλετο Ζεύς,
ἐξέλετο: Il. 17:470: ἐν στήθεσσιν ἔθηκε, καὶ ἐξέλετο φρένας ἐσθλάς;
ἐξέλετο: Il. 19:137: ἀλλ’ ἐπεὶ ἀασάμην καί μευ φρένας ἐξέλετο Ζεύς,
ἐξέλετο: Il. 24:754: σεῦ δ’ ἐπεὶ ἐξέλετο ψυχὴν ταναήκεϊ χαλκῷ,
ἔξελθε: Od. 19:68: ἀλλ’ ἔξελθε θύραζε, τάλαν, καὶ δαιτὸς ὄνησο·
ἐξελθεῖν: Il. 9:572: ἐξελθεῖν καὶ ἀμῦναι ὑποσχόμενοι μέγα δῶρον·
ἐξελθεῖν: Il. 22:237: τείχεος ἐξελθεῖν, ἄλλοι δ’ ἔντοσθε μένουσι.
ἐξελθεῖν: Il. 22:413: ἐξελθεῖν μεμαῶτα πυλάων Δαρδανιάων.
ἐξελθέμεναι: Od. 4:283: ἢ ἐξελθέμεναι ἢ ἔνδοθεν αἶψ’ ὑπακοῦσαι·
ἐξελθόντα: Il. 22:417: ἐξελθόντα πόληος ἱκέσθ’ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
ἐξελθόντε: Od. 21:90: κλαίετον ἐξελθόντε κατ’ αὐτόθι τόξα λιπόντε,
ἐξελθόντες: Od. 22:375: ἀλλ’ ἐξελθόντες μεγάρων ἕζεσθε θύραζε
ἐξελθοῦσα: Od. 10:230: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς
ἐξελθοῦσα: Od. 10:256: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς
ἐξελθοῦσα: Od. 10:312: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς
ἐξέλθωμεν: Od. 8:100: νῦν δ’ ἐξέλθωμεν καὶ ἀέθλων πειρηθῶμεν
ἐξελθὼν: Od. 4:740: ἐξελθὼν λαοῖσιν ὀδύρεται, οἳ μεμάασιν
ἐξελθών: Od. 15:396: εὑδέτω ἐξελθών· ἅμα δ’ ἠόϊ φαινομένηφι
ἐξελθὼν: Od. 21:229: ἐξελθὼν μεγάροιο, ἀτὰρ εἴπῃσι καὶ εἴσω.
ἐξελθών: Od. 24:491: “ἐξελθών τις ἴδοι, μὴ δὴ σχεδὸν ὦσι κιόντες.”
ἐξελκομένοιο: Il. 4:214: τοῦ δ’ ἐξελκομένοιο πάλιν ἄγεν ὀξέες ὄγκοι.
ἐξελκομένοιο: Od. 5:432: ὡς δ’ ὅτε πουλύποδος θαλάμης ἐξελκομένοιο
ἐξέλκουσα: Il. 23:762: πηνίον ἐξέλκουσα παρὲκ μίτον, ἀγχόθι δ’ ἴσχει
ἐξελόμην: Il. 9:130: ἐξελόμην, αἳ κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν.
ἐξελόμην: Il. 9:331: ἐξελόμην, καὶ πάντα φέρων Ἀγαμέμνονι δόσκον
ἔξελον: Il. 11:626: ἔξελον οὕνεκα βουλῇ ἀριστεύεσκεν ἁπάντων.
ἔξελον: Il. 16:56: κούρην ἣν ἄρα μοι γέρας ἔξελον υἷες Ἀχαιῶν,
ἔξελον: Il. 18:444: κούρην ἣν ἄρα οἱ γέρας ἔξελον υἷες Ἀχαιῶν,
ἔξελον: Od. 7:10: Ἀλκινόῳ δ’ αὐτὴν γέρας ἔξελον, οὕνεκα πᾶσι
ἔξελον: Od. 9:160: ἐννέα λάγχανον αἶγες· ἐμοὶ δὲ δέκ’ ἔξελον οἴῳ.
ἐξελύθη: Il. 5:293: αἰχμὴ δ’ ἐξελύθη παρὰ νείατον ἀνθερεῶνα·
ἑξέμεν: Il. 5:473: φῆς που ἄτερ λαῶν πόλιν ἑξέμεν ἠδ’ ἐπικούρων
ἐξέμεν: Il. 11:141: αὖθι κατακτεῖναι μηδ’ ἐξέμεν ἂψ ἐς Ἀχαιούς,
ἐξέμεναι: Od. 11:531: ἱππόθεν ἐξέμεναι, ξίφεος δ’ ἐπεμαίετο κώπην
ἐξεμέσειε: Od. 12:237: ἦ τοι ὅτ’ ἐξεμέσειε, λέβης ὣς ἐν πυρὶ πολλῷ
ἐξεμέσειεν: Od. 12:437: νωλεμέως δ’ ἐχόμην, ὄφρ’ ἐξεμέσειεν ὀπίσσω
ἐξέμμεναι: Il. 6:100: ὅν πέρ φασι θεᾶς ἐξέμμεναι· ἀλλ’ ὅδε λίην
ἐξέμμορε: Od. 5:335: νῦν δ’ ἁλὸς ἐν πελάγεσσι θεῶν ἐξέμμορε τιμῆς.
ἐξεναρίζεις: Il. 16:850: ἀνδρῶν δ’ Εὔφορβος· σὺ δέ με τρίτος ἐξεναρίζεις.
ἐξενάριζεν: Il. 5:842: ἤτοι ὃ μὲν Περίφαντα πελώριον ἐξενάριζεν
ἐξενάριζεν: Il. 11:368: Ἦ, καὶ Παιονίδην δουρὶ κλυτὸν ἐξενάριζεν.
ἐξεναρίζων: Il. 22:331: Ἕκτορ ἀτάρ που ἔφης Πατροκλῆ’ ἐξεναρίζων
ἐξενάριξα: Il. 24:521: υἱέας ἐξενάριξα; σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ.
ἐξεναρίξαι: Od. 22:264: ἡμέας ἐξεναρίξαι ἐπὶ προτέροισι κακοῖσιν.”
ἐξενάριξαν: Il. 5:703: Ἔνθα τίνα πρῶτον τίνα δ’ ὕστατον ἐξενάριξαν
ἐξεναρίξας: Il. 16:573: τὸ πρίν· ἀτὰρ τότε γ’ ἐσθλὸν ἀνεψιὸν ἐξεναρίξας
ἐξενάριξας: Il. 16:692: Ἔνθα τίνα πρῶτον τίνα δ’ ὕστατον ἐξενάριξας
ἐξεναρίξας: Od. 11:273: γημαμένη ᾧ υἷϊ· ὁ δ’ ὃν πατέρ’ ἐξεναρίξας
ἐξενάριξε: Il. 5:151: ἀλλά σφεας κρατερὸς Διομήδης ἐξενάριξε·
ἐξενάριξε: Il. 6:20: Δρῆσον δ’ Εὐρύαλος καὶ Ὀφέλτιον ἐξενάριξε·
ἐξενάριξε: Il. 6:417: οὐδέ μιν ἐξενάριξε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ,
ἐξενάριξε: Il. 7:146: τεύχεα δ’ ἐξενάριξε, τά οἱ πόρε χάλκεος Ἄρης.
ἐξενάριξε: Il. 11:145: Ἱππόλοχος δ’ ἀπόρουσε, τὸν αὖ χαμαὶ ἐξενάριξε
ἐξενάριξε: Il. 11:246: δὴ τότε γ’ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων ἐξενάριξε,
ἐξενάριξε: Il. 11:422: αὐτὰρ ἔπειτα Θόωνα καὶ Ἔννομον ἐξενάριξε.
ἐξενάριξε: Il. 13:619: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ἐξενάριξε: Il. 14:512: Φάλκην δ’ Ἀντίλοχος καὶ Μέρμερον ἐξενάριξε·
ἐξενάριξε: Il. 15:518: Πουλυδάμας δ’ Ὦτον Κυλλήνιον ἐξενάριξε
ἐξενάριξε: Il. 17:537: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ἐξενάριξε: Il. 21:183: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ἐξενάριξε: Il. 21:280: τώ κ’ ἀγαθὸς μὲν ἔπεφν’, ἀγαθὸν δέ κεν ἐξενάριξε·
ἐξενάριξε: Il. 22:376: τὸν δ’ ἐπεὶ ἐξενάριξε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
ἐξενάριξε: Il. 24:205: υἱέας ἐξενάριξε· σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ.
ἐξεναρίξει: Il. 20:339: οὐ μὲν γάρ τίς σ’ ἄλλος Ἀχαιῶν ἐξεναρίξει.
ἐξενάριξεν: Il. 4:488: τοῖον ἄρ’ Ἀνθεμίδην Σιμοείσιον ἐξενάριξεν
ἐξενάριξεν: Il. 6:30: Πιδύτην δ’ Ὀδυσεὺς Περκώσιον ἐξενάριξεν
ἐξενάριξεν: Il. 6:36: φεύγοντ’· Εὐρύπυλος δὲ Μελάνθιον ἐξενάριξεν.
ἐξενάριξεν: Il. 11:299: Ἔνθα τίνα πρῶτον, τίνα δ’ ὕστατον ἐξενάριξεν
ἐξενάριξεν: Il. 11:335: Ἱππόδαμον δ’ Ὀδυσεὺς καὶ Ὑπείροχον ἐξενάριξεν.
ἐξενάριξεν: Il. 12:187: αὐτὰρ ἔπειτα Πύλωνα καὶ Ὄρμενον ἐξενάριξεν.
ἐξενάριξεν: Il. 13:467: τὸν δέ τοι Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἐξενάριξεν.
ἐξενάριξεν: Il. 15:332: Αἰνείας δὲ Μέδοντα καὶ Ἴασον ἐξενάριξεν.
ἐξεναρίξῃς: Il. 20:181: τιμῆς τῆς Πριάμου; ἀτὰρ εἴ κεν ἔμ’ ἐξεναρίξῃς,
ἐξεναρίξων: Il. 11:101: αὐτὰρ ὃ βῆ Ἶσόν τε καὶ Ἄντιφον ἐξεναρίξων
ἔξεον: Od. 23:199: ἐκ δὲ τοῦ ἀρχόμενος λέχος ἔξεον, ὄφρ’ ἐτέλεσσα,
ἐξεπέρησε: Il. 16:346: νύξε· τὸ δ’ ἀντικρὺ δόρυ χάλκεον ἐξεπέρησε
ἐξεπέρησε: Od. 10:162: πλῆξα· τὸ δ’ ἀντικρὺ δόρυ χάλκεον ἐξεπέρησε,
ἐξεπέρησεν: Il. 13:652: ἀντικρὺ κατὰ κύστιν ὑπ’ ὀστέον ἐξεπέρησεν.
ἐξεπράθομεν: Il. 1:125: ἀλλὰ τὰ μὲν πολίων ἐξεπράθομεν, τὰ δέδασται,
ἐξέπτυσεν: Od. 5:322: ὀψὲ δὲ δή ῥ’ ἀνέδυ, στόματος δ’ ἐξέπτυσεν ἅλμην
ἐξερέεινε: Il. 10:543: πρῶτος δ’ ἐξερέεινε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἐξερέεινε: Od. 19:116: μηδέ μοι ἐξερέεινε γένος καὶ πατρίδα γαῖαν,
ἐξερέεινεν: Il. 9:668: πρῶτος δ’ ἐξερέεινεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἐξερέεινεν: Od. 10:14: μῆνα δὲ πάντα φίλει με καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα,
ἐξερέεινεν: Od. 12:34: εἷσέ τε καὶ προσέλεκτο καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα·
ἐξερεείνετο: Il. 10:81: Ἀτρεΐδην προσέειπε καὶ ἐξερεείνετο μύθῳ·
ἐξερεείνοι: Od. 23:86: ὥρμαιν’, ἢ ἀπάνευθε φίλον πόσιν ἐξερεείνοι,
ἐξερέεινον: Od. 17:70: ἔνθα καθέζετ’ ἰών· τοὶ δ’ ἐξερέεινον ἕκαστα.
ἐξερέεινον: Od. 19:463: χαῖρον νοστήσαντι καὶ ἐξερέεινον ἕκαστα,
ἐξερεείνων: Od. 12:259: πάντων, ὅσσ’ ἐμόγησα πόρους ἁλὸς ἐξερεείνων.
ἐξερέεσθαι: Od. 3:24: αἰδὼς δ’ αὖ νέον ἄνδρα γεραίτερον ἐξερέεσθαι.”
ἐξερέεσθαι: Od. 13:411: ἔνθα μένειν καὶ πάντα παρήμενος ἐξερέεσθαι,
ἐξερέεσθαι: Od. 19:99: ὁ ξεῖνος ἐμέθεν· ἐθέλω δέ μιν ἐξερέεσθαι.”
ἐξερέῃσι: Od. 4:337: κνημοὺς ἐξερέῃσι καὶ ἄγκεα ποιήεντα
ἐξερέῃσι: Od. 17:128: κνημοὺς ἐξερέῃσι καὶ ἄγκεα ποιήεντα
ἐξερέηται: Od. 1:416: ἐς μέγαρον καλέσασα θεοπρόπον ἐξερέηται.
ἐξερέοιθ’: Od. 7:17: κερτομέοι τ’ ἐπέεσσι καὶ ἐξερέοιθ’ ὅτις εἴη.
ἐξερέοις: Od. 3:116: ἐξερέοις, ὅσα κεῖθι πάθον κακὰ δῖοι Ἀχαιοί·
ἐξερέοιτο: Od. 4:119: ἦ πρῶτ’ ἐξερέοιτο ἕκαστά τε πειρήσαιτο.
ἐξερέοιτο: Od. 24:238: ἦ πρῶτ’ ἐξερέοιτο ἕκαστά τε πειρήσαιτο.
ἐξερέοντες: Od. 10:249: ἀλλ’ ὅτε δή μιν πάντες ἀγαζόμεθ’ ἐξερέοντες,
ἐξερέουσα: Od. 19:166: οὐκέτ’ ἀπολλήξεις τὸν ἐμὸν γόνον ἐξερέουσα;
ἐξερέουσιν: Od. 14:375: ἀλλ’ οἱ μὲν τὰ ἕκαστα παρήμενοι ἐξερέουσιν,
ἐξερέω: Il. 1:212: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἐξερέω: Il. 8:286: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐξερέω ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἐξερέω: Il. 8:401: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἐξερέω: Il. 8:454: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δέ κεν τετελεσμένον ἦεν·
ἐξερέω: Il. 12:215: νῦν αὖτ’ ἐξερέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
ἐξερέω: Il. 23:410: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
ἐξερέω: Il. 23:672: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἐξερέω: Od. 9:365: ἐξερέω· σὺ δέ μοι δὸς ξείνιον, ὥς περ ὑπέστης.
ἐξερέω: Od. 16:440: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
ἐξερέω: Od. 19:487: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
ἐξερέω: Od. 21:337: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἐξερίπῃ: Il. 14:413: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ πληγῆς πατρὸς Διὸς ἐξερίπῃ δρῦς
ἐξεριποῦσα: Il. 17:440: ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν ἀμφοτέρωθεν.
ἐξεριποῦσα: Il. 19:406: ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν οὖδας ἵκανεν·
ἐξέῤῥηξε: Il. 15:469: νευρὴν δ’ ἐξέῤῥηξε νεόστροφον, ἣν ἐνέδησα
ἐξέῤῥηξεν: Il. 23:421: ἐξέῤῥηξεν ὁδοῖο, βάθυνε δὲ χῶρον ἅπαντα·
ἐξερύοι: Il. 10:505: ῥυμοῦ ἐξερύοι ἢ ἐκφέροι ὑψόσ’ ἀείρας,
ἐξέρυσ’: Il. 5:112: πὰρ δὲ στὰς βέλος ὠκὺ διαμπερὲς ἐξέρυσ’ ὤμου·
ἐξέρυσ’: Il. 16:505: τοῖο δ’ ἅμα ψυχήν τε καὶ ἔγχεος ἐξέρυσ’ αἰχμήν.
ἐξέρυσ’: Od. 9:397: ἐξέρυσ’ ὀφθαλμοῖο πεφυρμένον αἵματι πολλῷ.
ἐξερύσαι: Il. 5:666: μηροῦ ἐξερύσαι δόρυ μείλινον ὄφρ’ ἐπιβαίη
ἐξέρυσαν: Od. 22:386: δικτύῳ ἐξέρυσαν πολυωπῷ· οἱ δέ τε πάντες
ἐξέρυσαν: Od. 22:476: τάμνον μήδεά τ’ ἐξέρυσαν, κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι,
ἐξερύσας: Od. 18:87: μήδεά τ’ ἐξερύσας δώῃ κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι.”
ἐξερύσασκε: Il. 10:490: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς μετόπισθε λαβὼν ποδὸς ἐξερύσασκε,
ἐξέρυσε: Il. 13:532: ἐξέρυσε πρυμνοῖο βραχίονος ὄβριμον ἔγχος,
ἐξέρυσεν: Il. 20:323: ἀσπίδος ἐξέρυσεν μεγαλήτορος Αἰνείαο·
ἐξεσάωσε: Od. 4:501: πέτρῃσιν μεγάλῃσι καὶ ἐξεσάωσε θαλάσσης·
ἐξεσάωσεν: Il. 4:12: καὶ νῦν ἐξεσάωσεν ὀϊόμενον θανέεσθαι.
ἔξεσε: Il. 5:81: φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ’ ἔξεσε χεῖρα βαρεῖαν·
ἐξεσίην: Il. 24:235: ἐξεσίην ἐλθόντι μέγα κτέρας· οὐδέ νυ τοῦ περ
ἐξεσίην: Od. 21:20: τῶν ἕνεκ’ ἐξεσίην πολλὴν ὁδὸν ἦλθεν Ὀδυσσεύς,
ἐξέσπασε: Il. 6:65: λὰξ ἐν στήθεσι βὰς ἐξέσπασε μείλινον ἔγχος.
ἔξεσσι: Il. 24:377: πέπνυσαί τε νόῳ, μακάρων δ’ ἔξεσσι τοκήων.
ἔξεσσι: Il. 24:387: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε τέων δ’ ἔξεσσι τοκήων;
ἐξέσσυτο: Il. 7:1: Ὣς εἰπὼν πυλέων ἐξέσσυτο φαίδιμος Ἕκτωρ,
ἐξέσσυτο: Od. 9:373: ᾕρει πανδαμάτωρ· φάρυγος δ’ ἐξέσσυτο οἶνος
ἐξέσσυτο: Od. 9:438: καὶ τότ’ ἔπειτα νομόνδ’ ἐξέσσυτο ἄρσενα μῆλα,
ἐξέσσυτο: Od. 12:366: καὶ τότε μοι βλεφάρων ἐξέσσυτο νήδυμος ὕπνος·
ἐξέστρεψε: Il. 17:58: βόθρου τ’ ἐξέστρεψε καὶ ἐξετάνυσσ’ ἐπὶ γαίῃ·
ἕξεται: Il. 9:102: εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν· σέο δ’ ἕξεται ὅττί κεν ἄρχῃ.
ἐξέταμ’: Il. 4:486: ἐξέταμ’, ὄφρα ἴτυν κάμψῃ περικαλλέϊ δίφρῳ·
ἐξέταμον: Il. 1:460: μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν
ἐξέταμον: Il. 2:423: μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν
ἐξέταμον: Il. 13:391: ἐξέταμον πελέκεσσι νεήκεσι νήϊον εἶναι·
ἐξέταμον: Il. 16:484: ἐξέταμον πελέκεσσι νεήκεσι νήϊον εἶναι·
ἐξέταμον: Od. 12:360: μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν,
ἐξετανύσθη: Il. 7:271: βλάψε δέ οἱ φίλα γούναθ’· ὃ δ’ ὕπτιος ἐξετανύσθη
ἐξετάνυσσ’: Il. 17:58: βόθρου τ’ ἐξέστρεψε καὶ ἐξετάνυσσ’ ἐπὶ γαίῃ·
ἑξέτε’: Il. 23:266: ἑξέτε’ ἀδμήτην βρέφος ἡμίονον κυέουσαν·
ἑξέτε’: Il. 23:655: ἑξέτε’ ἀδμήτην, ἥ τ’ ἀλγίστη δαμάσασθαι·
ἐξετέλειον: Il. 9:489: τὰ φρονέων ὅ μοι οὔ τι θεοὶ γόνον ἐξετέλειον
ἐξετέλειον: Od. 4:7: δωσέμεναι, τοῖσιν δὲ θεοὶ γάμον ἐξετέλειον·
ἐξετέλεσσα: Od. 19:156: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσα καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης·
ἐξετέλεσσαν: Od. 11:317: καί νύ κεν ἐξετέλεσσαν, εἰ ἥβης μέτρον ἵκοντο·
ἐξετέλεσσε: Od. 2:110: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης·
ἐξετέλεσσε: Od. 3:99: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον ὑποστὰς ἐξετέλεσσε
ἐξετέλεσσε: Od. 4:329: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον ὑποστὰς ἐξετέλεσσε
ἐξετέλεσσε: Od. 24:146: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης.
ἐξετέλεσσεν: Il. 18:79: μῆτερ ἐμή, τὰ μὲν ἄρ μοι Ὀλύμπιος ἐξετέλεσσεν·
ἐξετελεῦντο: Od. 11:294: ἀλλ’ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο
ἐξετελεῦντο: Od. 14:293: ἀλλ’ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο
ἐξεύροι: Il. 18:322: εἴ ποθεν ἐξεύροι· μάλα γὰρ δριμὺς χόλος αἱρεῖ·
ἐξεφάανθεν: Il. 19:17: δεινὸν ὑπὸ βλεφάρων ὡς εἰ σέλας ἐξεφάανθεν·
ἐξεφαάνθη: Il. 4:468: πλευρά, τά οἱ κύψαντι παρ’ ἀσπίδος ἐξεφαάνθη,
ἐξεφαάνθη: Il. 13:278: ἔνθ’ ὅ τε δειλὸς ἀνὴρ ὅς τ’ ἄλκιμος ἐξεφαάνθη·
ἐξεφαάνθη: Od. 12:441: τῆμος δὴ τά γε δοῦρα Χαρύβδιος ἐξεφαάνθη.
ἐξεφάνη: Il. 18:248: ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ’ ἀλεγεινῆς.
ἐξεφάνη: Il. 19:46: ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ’ ἀλεγεινῆς.
ἐξεφάνη: Il. 20:43: ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ’ ἀλεγεινῆς·
ἐξεφάνη: Od. 10:260: ἐξεφάνη· δηρὸν δὲ καθήμενος ἐσκοπίαζον.”
ἐξέφερεν: Od. 8:439: ἐξέφερεν θαλάμοιο, τίθει δ’ ἐνὶ κάλλιμα δῶρα,
ἐξέφερον: Il. 5:664: ἐξέφερον πολέμοιο· βάρυνε δέ μιν δόρυ μακρὸν
ἐξέφερον: Il. 5:669: ἐξέφερον πολέμοιο· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς
ἐξέφερον: Il. 21:451: ἐξέφερον, τότε νῶϊ βιήσατο μισθὸν ἅπαντα
ἐξέφερον: Il. 23:377: τὰς δὲ μετ’ ἐξέφερον Διομήδεος ἄρσενες ἵπποι
ἐξέφερον: Il. 24:786: καὶ τότ’ ἄρ’ ἐξέφερον θρασὺν Ἕκτορα δάκρυ χέοντες,
ἐξέφθιτο: Od. 9:163: οὐ γάρ πω νηῶν ἐξέφθιτο οἶνος ἐρυθρός,
ἐξέφθιτο: Od. 12:329: ἀλλ’ ὅτε δὴ νηὸς ἐξέφθιτο ἤϊα πάντα,
ἐξέφυγον: Od. 23:236: παῦροι δ’ ἐξέφυγον πολιῆς ἁλὸς ἤπειρόνδε
ἐξεχέοντο: Il. 16:259: αὐτίκα δὲ σφήκεσσιν ἐοικότες ἐξεχέοντο
ἐξέχυθ’: Od. 19:470: ἂψ δ’ ἑτέρωσ’ ἐκλίθη· τὸ δ’ ἐπὶ χθονὸς ἐξέχυθ’ ὕδωρ.
ἐξήγαγε: Il. 5:35: Ὣς εἰποῦσα μάχης ἐξήγαγε θοῦρον Ἄρηα·
ἐξήγγειλεν: Il. 5:390: Ἑρμέᾳ ἐξήγγειλεν· ὃ δ’ ἐξέκλεψεν Ἄρηα
ἐξῆγε: Il. 21:29: τοὺς ἐξῆγε θύραζε τεθηπότας ἠΰτε νεβρούς,
ἐξῆγε: Od. 15:465: ἡ δ’ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα δόμων ἐξῆγε θύραζε.
ἐξῆγε: Od. 23:372: νυκτὶ κατακρύψασα θοῶς ἐξῆγε πόληος.
ἐξηγείσθω: Il. 2:806: τῶν δ’ ἐξηγείσθω κοσμησάμενος πολιήτας.
ἐξῆγεν: Il. 13:535: ἐξῆγεν πολέμοιο δυσηχέος, ὄφρ’ ἵκεθ’ ἵππους
ἑξήκοντα: Il. 2:587: ἑξήκοντα νεῶν· ἀπάτερθε δὲ θωρήσσοντο·
ἑξήκοντα: Il. 2:610: ἑξήκοντα νεῶν· πολέες δ’ ἐν νηῒ ἑκάστῃ
ἑξήκοντα: Od. 14:20: οἱ δὲ τριηκόσιοί τε καὶ ἑξήκοντα πέλοντο.
ἐξήλασε: Od. 9:312: δειπνήσας δ’ ἄντρου ἐξήλασε πίονα μῆλα,
ἐξήλασσαν: Il. 11:561: σπουδῇ τ’ ἐξήλασσαν, ἐπεί τ’ ἐκορέσσατο φορβῆς·
ἐξήλατον: Il. 12:295: καλὴν χαλκείην ἐξήλατον, ἣν ἄρα χαλκεὺς
ἐξήλαυνεν: Il. 10:499: σὺν δ’ ἤειρεν ἱμᾶσι καὶ ἐξήλαυνεν ὁμίλου
ἐξῆλθε: Od. 20:371: ὣς εἰπὼν ἐξῆλθε δόμων ἐῢ ναιεταόντων,
ἐξῆλθον: Il. 9:472: ῥήξας ἐξῆλθον, καὶ ὑπέρθορον ἑρκίον αὐλῆς
ἑξῆμαρ: Od. 10:80: ἑξῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ·
ἑξῆμαρ: Od. 12:397: ἑξῆμαρ μὲν ἔπειτα ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι
ἑξῆμαρ: Od. 14:249: ἑξῆμαρ μὲν ἔπειτα ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι
ἑξῆμαρ: Od. 15:476: ἑξῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ·
ἐξημοιβὰ: Od. 8:249: εἵματά τ’ ἐξημοιβὰ λοετρά τε θερμὰ καὶ εὐναί.
ἐξήνυσε: Il. 8:370: νῦν δ’ ἐμὲ μὲν στυγέει, Θέτιδος δ’ ἐξήνυσε βουλάς,
ἐξήπαφε: Od. 14:379: ἐξ οὗ δή μ’ Αἰτωλὸς ἀνὴρ ἐξήπαφε μύθῳ,
ἐξῆπτεν: Il. 22:397: ἐς σφυρὸν ἐκ πτέρνης, βοέους δ’ ἐξῆπτεν ἱμάντας,
ἐξηράνθη: Il. 21:345: πᾶν δ’ ἐξηράνθη πεδίον, σχέτο δ’ ἀγλαὸν ὕδωρ.
ἐξηράνθη: Il. 21:348: ὣς ἐξηράνθη πεδίον πᾶν, κὰδ δ’ ἄρα νεκροὺς
ἐξήρατ’: Od. 5:39: πόλλ’, ὅσ’ ἂν οὐδέ ποτε Τροίης ἐξήρατ’ Ὀδυσσεύς,
ἐξήρατ’: Od. 13:137: πόλλ’, ὅσ’ ἂν οὐδέ ποτε Τροίης ἐξήρατ’ Ὀδυσσεύς,
ἐξήρατο: Od. 10:84: ἔνθα κ’ ἄϋπνος ἀνὴρ δοιοὺς ἐξήρατο μισθούς,
ἐξήρπαξ’: Il. 3:380: ἔγχεϊ χαλκείῳ· τὸν δ’ ἐξήρπαξ’ Ἀφροδίτη
ἐξήρπαξε: Il. 21:597: ἀλλά μιν ἐξήρπαξε, κάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ,
ἐξήρπαξεν: Il. 20:443: σμερδαλέα ἰάχων· τὸν δ’ ἐξήρπαξεν Ἀπόλλων
ἐξῆρχε: Il. 2:84: Ὣς ἄρα φωνήσας βουλῆς ἐξῆρχε νέεσθαι,
ἐξῆρχε: Il. 18:51: στήθεα πεπλήγοντο, Θέτις δ’ ἐξῆρχε γόοιο·
ἐξῆρχε: Il. 18:316: τοῖσι δὲ Πηλεΐδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο
ἐξῆρχε: Il. 22:430: Τρῳῇσιν δ’ Ἑκάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο·
ἐξῆρχε: Il. 23:17: τοῖσι δὲ Πηλεΐδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο
ἐξῆρχε: Il. 24:747: τῇσιν δ’ αὖθ’ Ἑκάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο·
ἐξῆρχε: Il. 24:761: τῇσι δ’ ἔπειθ’ Ἑλένη τριτάτη ἐξῆρχε γόοιο·
ἐξήρχετο: Od. 12:339: Εὐρύλοχος δ’ ἑτάροισι κακῆς ἐξήρχετο βουλῆς·
ἐξηρώησαν: Il. 23:468: αἳ δ’ ἐξηρώησαν, ἐπεὶ μένος ἔλλαβε θυμόν.
ἑξῆς: Od. 4:449: ἑξῆς εὐνάζοντο παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης·
ἑξῆς: Od. 4:580: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἑξῆς: Od. 9:104: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἑξῆς: Od. 9:180: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἑξῆς: Od. 9:472: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἑξῆς: Od. 9:564: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἑξῆς: Od. 12:147: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἔξιδεν: Il. 20:342: θεσπεσίην· ὃ δ’ ἔπειτα μέγ’ ἔξιδεν ὀφθαλμοῖσιν,
ἐξιέναι: Il. 18:448: εἴων ἐξιέναι· τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες
ἐξιέναι: Od. 1:374: ἐξιέναι μεγάρων· ἄλλας δ’ ἀλεγύνετε δαῖτας,
ἐξιθύνει: Il. 15:410: ἀλλ’ ὥς τε στάθμη δόρυ νήϊον ἐξιθύνει
ἐξίκετο: Il. 8:439: Οὔλυμπον δὲ δίωκε, θεῶν δ’ ἐξίκετο θώκους.
ἐξίκετο: Il. 24:481: φῶτα κατακτείνας ἄλλων ἐξίκετο δῆμον
ἐξίκετο: Od. 12:166: τόφρα δὲ καρπαλίμως ἐξίκετο νηῦς ἐϋεργὴς
ἐξικόμην: Il. 9:475: Φθίην δ’ ἐξικόμην ἐριβώλακα μητέρα μήλων
ἐξικόμην: Od. 13:206: ἐξικόμην, ὅς κέν μ’ ἐφίλει καὶ ἔπεμπε νέεσθαι.
ἐξικόμην: Od. 20:223: ἐξικόμην φεύγων, ἐπεὶ οὐκέτ’ ἀνεκτὰ πέλονται·
ἐξίσχει: Od. 12:94: ἔξω δ’ ἐξίσχει κεφαλὰς δεινοῖο βερέθρου·
ἔξιτέ: Od. 2:139: ἔξιτέ μοι μεγάρων, ἄλλας δ’ ἀλεγύνετε δαῖτας
ἐξοίσουσιν: Il. 23:675: οἵ κέ μιν ἐξοίσουσιν ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμέντα.
ἐξοίχεται: Il. 6:379: ἢ ἐς Ἀθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθά περ ἄλλαι
ἐξοίχεται: Il. 6:384: οὔτ’ ἐς Ἀθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθά περ ἄλλαι
ἐξοιχνεῦσι: Il. 9:384: ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν·
ἐξολέσειε: Od. 17:597: τοὺς Ζεὺς ἐξολέσειε πρὶν ἥμιν πῆμα γενέσθαι.”
ἕξομεν: Il. 18:274: νύκτα μὲν εἰν ἀγορῇ σθένος ἕξομεν, ἄστυ δὲ πύργοι
ἐξονομακλήδην: Il. 22:415: ἐξονομακλήδην ὀνομάζων ἄνδρα ἕκαστον·
ἐξονομακλήδην: Od. 12:250: ἐξονομακλήδην, τότε γ’ ὕστατον, ἀχνύμενοι κῆρ.
ἐξονομῆναι: Od. 6:66: ὣς ἔφατ’· αἴδετο γὰρ θαλερὸν γάμον ἐξονομῆναι
ἐξονομήνῃς: Il. 3:166: ὥς μοι καὶ τόνδ’ ἄνδρα πελώριον ἐξονομήνῃς
ἐξόπιθε: Il. 4:298: πεζοὺς δ’ ἐξόπιθε στῆσεν πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
ἐξόπιθεν: Il. 16:611: πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ δ’ ἐξόπιθεν δόρυ μακρὸν
ἐξόπιθεν: Il. 17:521: κόψας ἐξόπιθεν κεράων βοὸς ἀγραύλοιο
ἐξόπιθεν: Il. 17:527: πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ δ’ ἐξόπιθεν δόρυ μακρὸν
ἐξοπίσω: Il. 11:461: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, αὖε δ’ ἑταίρους.
ἐξοπίσω: Il. 13:436: οὔτε γὰρ ἐξοπίσω φυγέειν δύνατ’ οὔτ’ ἀλέασθαι,
ἐξοπίσω: Il. 14:437: αὖτις δ’ ἐξοπίσω πλῆτο χθονί, τὼ δέ οἱ ὄσσε
ἐξοπίσω: Il. 17:108: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, λεῖπε δὲ νεκρὸν
ἐξοπίσω: Il. 17:357: οὔτέ τιν’ ἐξοπίσω νεκροῦ χάζεσθαι ἀνώγει
ἐξοπίσω: Il. 22:467: ἤριπε δ’ ἐξοπίσω, ἀπὸ δὲ ψυχὴν ἐκάπυσσε.
ἐξοπίσω: Il. 23:727: κὰδ δ’ ἔβαλ’ ἐξοπίσω· ἐπὶ δὲ στήθεσσιν Ὀδυσσεὺς
ἐξοπίσω: Od. 4:35: ἐξοπίσω περ παύσῃ ὀϊζύος. ἀλλὰ λύ’ ἵππους
ἐξοπίσω: Od. 13:144: οὔ τι τίει, σοὶ δ’ ἐστὶ καὶ ἐξοπίσω τίσις αἰεί.
ἐξορμήσασα: Od. 12:221: κεῖσ’ ἐξορμήσασα καὶ ἐς κακὸν ἄμμε βάλῃσθα.”
ἕξουσι: Il. 20:27: οὐδὲ μίνυνθ’ ἕξουσι ποδώκεα Πηλεΐωνα.
ἕξουσιν: Il. 13:51: ἕξουσιν γὰρ πάντας ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί·
ἔξοχ’: Il. 9:634: οἴης· νῦν δέ τοι ἑπτὰ παρίσχομεν ἔξοχ’ ἀρίστας,
ἔξοχ’: Il. 20:158: ὀρνυμένων ἄμυδις. δύο δ’ ἀνέρες ἔξοχ’ ἄριστοι
ἔξοχ’: Od. 4:629: ἀρχοὶ μνηστήρων, ἀρετῇ δ’ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι.
ἔξοχ’: Od. 21:187: ἀρχοὶ μνηστήρων· ἀρετῇ δ’ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι.
ἔξοχ’: Od. 22:244: οἱ γὰρ μνηστήρων ἀρετῇ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι,
ἔξοχα: Il. 5:61: τεύχειν· ἔξοχα γάρ μιν ἐφίλατο Παλλὰς Ἀθήνη·
ἔξοχα: Il. 14:257: ῥιπτάζων κατὰ δῶμα θεούς, ἐμὲ δ’ ἔξοχα πάντων
ἔξοχα: Il. 24:113: σκύζεσθαί οἱ εἰπὲ θεούς, ἐμὲ δ’ ἔξοχα πάντων
ἔξοχα: Il. 24:134: σκύζεσθαι σοί φησι θεούς, ἑὲ δ’ ἔξοχα πάντων
ἔξοχα: Od. 4:171: καί μιν ἔφην ἐλθόντα φιλησέμεν ἔξοχα πάντων
ἔξοχα: Od. 8:487: “Δημόδοκ’, ἔξοχα δή σε βροτῶν αἰνίζομ’ ἁπάντων·
ἔξοχα: Od. 9:551: μήλων δαιομένων δόσαν ἔξοχα· τὸν δ’ ἐπὶ θινὶ
ἔξοχα: Od. 11:432: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· ἡ δ’ ἔξοχα λυγρὰ ἰδυῖα
ἔξοχα: Od. 15:70: ἀνδρὶ ξεινοδόκῳ, ὅς κ’ ἔξοχα μὲν φιλέῃσιν,
ἔξοχα: Od. 15:71: ἔξοχα δ’ ἐχθαίρῃσιν· ἀμείνω δ’ αἴσιμα πάντα.
ἔξοχα: Od. 15:227: ἀφνειὸς Πυλίοισι μέγ’ ἔξοχα δώματα ναίων·
ἔξοχα: Od. 24:78: χωρὶς δ’ Ἀντιλόχοιο, τὸν ἔξοχα τῖες ἁπάντων
ἔξοχοι: Od. 21:266: αἶγας ἄγειν, αἳ πᾶσι μέγ’ ἔξοχοι αἰπολίοισιν,
ἔξοχον: Il. 2:188: Ὅν τινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη
ἔξοχον: Il. 2:483: ἐκπρεπέ’ ἐν πολλοῖσι καὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν.
ἔξοχον: Il. 6:194: καὶ μέν οἱ Λύκιοι τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων
ἔξοχον: Il. 9:627: τῆς ᾗ μιν παρὰ νηυσὶν ἐτίομεν ἔξοχον ἄλλων
ἔξοχον: Il. 9:637: πληθύος ἐκ Δαναῶν, μέμαμεν δέ τοι ἔξοχον ἄλλων
ἔξοχον: Il. 13:499: ἀλλήλων· δύο δ’ ἄνδρες ἀρήϊοι ἔξοχον ἄλλων
ἔξοχον: Il. 17:358: οὔτέ τινα προμάχεσθαι Ἀχαιῶν ἔξοχον ἄλλων,
ἔξοχον: Il. 18:56: ἔξοχον ἡρώων· ὃ δ’ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος·
ἔξοχον: Il. 18:437: ἔξοχον ἡρώων· ὃ δ’ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος·
ἔξοχον: Il. 20:184: ἦ νύ τί τοι Τρῶες τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων
ἔξοχον: Od. 5:118: “σχέτλιοί ἐστε, θεοί, ζηλήμονες ἔξοχον ἄλλων,
ἔξοχον: Od. 6:158: κεῖνος δ’ αὖ περὶ κῆρι μακάρτατος ἔξοχον ἄλλων,
ἔξοχον: Od. 19:247: Εὐρυβάτης δ’ ὄνομ’ ἔσκε· τίεν δέ μιν ἔξοχον ἄλλων
ἔξοχος: Il. 2:480: ἠΰτε βοῦς ἀγέληφι μέγ’ ἔξοχος ἔπλετο πάντων
ἔξοχος: Il. 3:227: ἔξοχος Ἀργείων κεφαλήν τε καὶ εὐρέας ὤμους;
ἔξοχος: Il. 12:269: ὦ φίλοι Ἀργείων ὅς τ’ ἔξοχος ὅς τε μεσήεις
ἔξοχος: Il. 14:118: πατρὸς ἐμοῖο πατήρ· ἀρετῇ δ’ ἦν ἔξοχος αὐτῶν.
ἔξοχος: Od. 18:205: παντοίην ἀρετήν, ἐπεὶ ἔξοχος ἦεν Ἀχαιῶν.”
ἐξυπανέστη: Il. 2:267: σμῶδιξ δ’ αἱματόεσσα μεταφρένου ἐξυπανέστη
ἔξυσ’: Il. 14:179: ἔξυσ’ ἀσκήσασα, τίθει δ’ ἐνὶ δαίδαλα πολλά·
ἔξω: Il. 10:94: ἔμπεδον, ἀλλ’ ἀλαλύκτημαι, κραδίη δέ μοι ἔξω
ἔξω: Il. 11:457: ἔξω τε χροὸς ἕλκε καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης·
ἕξω: Il. 17:232: ἕξω ἐγώ· τὸ δέ οἱ κλέος ἔσσεται ὅσσον ἐμοί περ.
ἔξω: Il. 17:265: ἠϊόνες βοόωσιν ἐρευγομένης ἁλὸς ἔξω,
ἔξω: Il. 24:247: Ἦ καὶ σκηπανίῳ δίεπ’ ἀνέρας· οἳ δ’ ἴσαν ἔξω
ἔξω: Od. 10:95: αὐτὰρ ἐγὼν οἶος σχέθον ἔξω νῆα μέλαιναν,
ἔξω: Od. 12:94: ἔξω δ’ ἐξίσχει κεφαλὰς δεινοῖο βερέθρου·
ἔξω: Od. 14:526: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἔξω ἰὼν ὁπλίζετο· χαῖρε δ’ Ὀδυσσεύς,
ἕξω: Od. 19:494: ἕξω δ’ ὡς ὅτε τις στερεὴ λίθος ἠὲ σίδηρος.
ἔξω: Od. 22:378: ὣς φάτο, τὼ δ’ ἔξω βήτην μεγάροιο κιόντε·
ἔξω: Od. 23:138: ἀνδρῶν μνηστήρων, πρίν γ’ ἡμέας ἐλθέμεν ἔξω
ἐξώφελλεν: Od. 15:18: μνηστῆρας δώροισι καὶ ἐξώφελλεν ἔεδνα·
ἕο: Il. 2:239: ὃς καὶ νῦν Ἀχιλῆα ἕο μέγ’ ἀμείνονα φῶτα
ἕο: Il. 5:343: ἣ δὲ μέγα ἰάχουσα ἀπὸ ἕο κάββαλεν υἱόν·
ἕο: Il. 13:163: ἀσπίδα ταυρείην σχέθ’ ἀπὸ ἕο, δεῖσε δὲ θυμῷ
ἕο: Il. 19:384: πειρήθη δ’ ἕο αὐτοῦ ἐν ἔντεσι δῖος Ἀχιλλεύς,
ἕο: Il. 20:261: Πηλεΐδης δὲ σάκος μὲν ἀπὸ ἕο χειρὶ παχείῃ
ἕο: Od. 5:459: καὶ τότε δὴ κρήδεμνον ἀπὸ ἕο λῦσε θεοῖο.
ἕο: Od. 7:217: ἔπλετο, ἥ τ’ ἐκέλευσεν ἕο μνήσασθαι ἀνάγκῃ
ἕο: Od. 8:211: δήμῳ ἐν ἀλλοδαπῷ· ἕο δ’ αὐτοῦ πάντα κολούει.
ἕο: Od. 9:398: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἔῤῥιψεν ἀπὸ ἕο χερσὶν ἀλύων,
ἕο: Od. 9:461: ὣς εἰπὼν τὸν κριὸν ἀπὸ ἕο πέμπε θύραζε.
ἑο: Od. 14:461: ἄλλον ἐποτρύνειεν, ἐπεί ἑο κήδετο λίην·
ἕο: Od. 21:136: ὣς εἰπὼν τόξον μὲν ἀπὸ ἕο θῆκε χαμᾶζε,
ἕο: Od. 21:163: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν καὶ ἀπὸ ἕο τόξον ἔθηκε,
ἔοι: Il. 9:142: γαμβρός κέν μοι ἔοι· τίσω δέ μιν ἶσον Ὀρέστῃ,
ἔοι: Il. 11:837: πῶς τὰρ ἔοι τάδε ἔργα; τί ῥέξομεν Εὐρύπυλ’ ἥρως;
ἑοῖ: Il. 13:495: ὡς ἴδε λαῶν ἔθνος ἐπισπόμενον ἑοῖ αὐτῷ.
ἔοι: Il. 14:332: πῶς κ’ ἔοι εἴ τις νῶϊ θεῶν αἰειγενετάων
ἑοῖ: Od. 4:38: ὀτρηροὺς θεράποντας ἅμα σπέσθαι ἑοῖ αὐτῷ.
ἑοὶ: Od. 4:643: κοῦροι ἕποντ’; Ἰθάκης ἐξαίρετοι, ἦ ἑοὶ αὐτοῦ
ἔοι: Od. 17:421: τοίῳ, ὁποῖος ἔοι καὶ ὅτευ κεχρημένος ἔλθοι·
ἔοι: Od. 19:77: τοίῳ, ὁποῖος ἔοι καὶ ὅτευ κεχρημένος ἔλθοι·
ἔοικ’: Il. 4:286: σφῶϊ μέν· οὐ γὰρ ἔοικ’ ὀτρυνέμεν· οὔ τι κελεύω·
ἔοικα: Od. 7:209: ἀθανάτοισιν ἔοικα, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
ἔοικα: Od. 22:348: παντοίας ἐνέφυσεν· ἔοικα δέ τοι παραείδειν
ἔοικας: Il. 15:90: Ἥρη τίπτε βέβηκας; ἀτυζομένῃ δὲ ἔοικας·
ἔοικας: Od. 1:208: αἰνῶς μὲν κεφαλήν τε καὶ ὄμματα καλὰ ἔοικας
ἔοικας: Od. 6:187: “ξεῖν’, ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ’ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας,
ἔοικας: Od. 8:164: κερδέων θ’ ἁρπαλέων· οὐδ’ ἀθλητῆρι ἔοικας.”
ἔοικας: Od. 8:166: “ξεῖν’, οὐ καλὸν ἔειπες· ἀτασθάλῳ ἀνδρὶ ἔοικας.
ἔοικας: Od. 16:200: νῦν δὲ θεοῖσιν ἔοικας, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι.”
ἔοικας: Od. 17:416: ἔμμεναι, ἀλλ’ ὤριστος, ἐπεὶ βασιλῆϊ ἔοικας.
ἔοικας: Od. 18:128: τοῦ σ’ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπητῇ δ’ ἀνδρὶ ἔοικας.
ἔοικας: Od. 19:381: ὡς σὺ δέμας φωνήν τε πόδας τ’ Ὀδυσῆϊ ἔοικας.”
ἔοικας: Od. 20:227: “βουκόλ’, ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ’ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας,
ἔοικας: Od. 24:253: εἶδος καὶ μέγεθος· βασιλῆι γὰρ ἀνδρὶ ἔοικας.
ἔοικε: Il. 1:119: Ἀργείων ἀγέραστος ἔω, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε·
ἔοικε: Il. 2:190: δαιμόνι’ οὔ σε ἔοικε κακὸν ὣς δειδίσσεσθαι,
ἔοικε: Il. 3:170: οὐδ’ οὕτω γεραρόν· βασιλῆϊ γὰρ ἀνδρὶ ἔοικε.
ἔοικέ: Il. 9:70: δαίνυ δαῖτα γέρουσιν· ἔοικέ τοι, οὔ τοι ἀεικές.
ἔοικε: Il. 11:612: ἤτοι μὲν τά γ’ ὄπισθε Μαχάονι πάντα ἔοικε
ἔοικε: Il. 12:212: ἐσθλὰ φραζομένῳ, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικε
ἔοικε: Il. 14:212: οὐκ ἔστ’ οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι·
ἔοικε: Il. 20:372: εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε, μένος δ’ αἴθωνι σιδήρῳ.
ἔοικε: Il. 23:493: Αἶαν Ἰδομενεῦ τε κακοῖς, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε.
ἔοικε: Il. 23:649: τιμῆς ἧς τέ μ’ ἔοικε τετιμῆσθαι μετ’ Ἀχαιοῖς.
ἔοικε: Od. 1:278: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς ἕπεσθαι.
ἔοικε: Od. 1:292: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δοῦναι.
ἔοικε: Od. 2:197: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς ἕπεσθαι.
ἔοικε: Od. 2:223: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δώσω.”
ἔοικε: Od. 3:335: ἤδη γὰρ φάος οἴχεθ’ ὑπὸ ζόφον, οὐδὲ ἔοικε
ἔοικε: Od. 3:357: “εὖ δὴ ταῦτά γ’ ἔφησθα, γέρον φίλε· σοὶ δὲ ἔοικε
ἔοικε: Od. 4:143: ὡς ὅδ’ Ὀδυσσῆος μεγαλήτορος υἷι ἔοικε,
ἔοικε: Od. 5:212: οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἐπεὶ οὔ πως οὐδὲ ἔοικε
ἔοικε: Od. 6:60: καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ ἔοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντα
ἔοικε: Od. 6:243: νῦν δὲ θεοῖσιν ἔοικε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.
ἔοικε: Od. 7:159: “Ἀλκίνο’, οὐ μέν τοι τόδε κάλλιον οὐδὲ ἔοικε
ἔοικε: Od. 8:146: εἴ τινά που δεδάηκας· ἔοικε δέ σ’ ἴδμεν ἀέθλους.
ἔοικε: Od. 8:358: “οὐκ ἔστ’ οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι.”
ἔοικε: Od. 16:202: “Τηλέμαχ’, οὔ σε ἔοικε φίλον πατέρ’ ἔνδον ἐόντα
ἔοικε: Od. 17:500: Ἀντίνοος δὲ μάλιστα μελαίνῃ κηρὶ ἔοικε.
ἔοικε: Od. 17:511: ἢ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι· πολυπλάγκτῳ γὰρ ἔοικε.”
ἔοικε: Od. 20:194: δύσμορος· ἦ τε ἔοικε δέμας βασιλῆϊ ἄνακτι·
ἔοικε: Od. 21:319: ἐνθάδε δαινύσθω, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικε.”
ἔοικεν: Il. 2:233: ἥν τ’ αὐτὸς ἀπονόσφι κατίσχεαι; οὐ μὲν ἔοικεν
ἔοικεν: Il. 3:158: αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν·
ἔοικεν: Il. 3:286: τιμὴν δ’ Ἀργείοις ἀποτινέμεν ἥν τιν’ ἔοικεν,
ἔοικεν: Il. 3:459: ἔκδοτε, καὶ τιμὴν ἀποτινέμεν ἥν τιν’ ἔοικεν,
ἔοικεν: Il. 10:440: ἤλυθ’ ἔχων· τὰ μὲν οὔ τι καταθνητοῖσιν ἔοικεν
ἔοικεν: Il. 19:79: ἑσταότος μὲν καλὸν ἀκούειν, οὐδὲ ἔοικεν
ἔοικεν: Il. 20:371: τοῦ δ’ ἐγὼ ἀντίος εἶμι καὶ εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν,
ἔοικεν: Il. 21:379: Ἥφαιστε σχέο τέκνον ἀγακλεές· οὐ γὰρ ἔοικεν
ἔοικεν: Il. 21:436: Φοῖβε τί ἢ δὴ νῶϊ διέσταμεν; οὐδὲ ἔοικεν
ἔοικεν: Od. 21:322: οὔ τί σε τόνδ’ ἄξεσθαι ὀϊόμεθ’, οὐδὲ ἔοικεν,
ἔοικεν: Od. 22:196: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ καταλέγμενος, ὥς σε ἔοικεν·
ἔοικεν: Od. 24:254: τοιούτῳ δὲ ἔοικεν, ἐπεὶ λούσαιτο φάγοι τε,
ἐοίκεσαν: Il. 13:102: φυζακινῇς ἐλάφοισιν ἐοίκεσαν, αἵ τε καθ’ ὕλην
ἐοικότα: Il. 3:222: καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν,
ἐοικότα: Il. 5:800: ἦ ὀλίγον οἷ παῖδα ἐοικότα γείνατο Τυδεύς.
ἐοικότα: Od. 3:125: ἄνδρα νεώτερον ὧδε ἐοικότα μυθήσασθαι.
ἐοικότα: Od. 4:141: οὐ γάρ πώ τινά φημι ἐοικότα ὧδε ἰδέσθαι
ἐοικότα: Od. 4:239: καὶ μύθοις τέρπεσθε· ἐοικότα γὰρ καταλέξω.
ἐοικότα: Od. 6:301: νήπιος· οὐ μὲν γάρ τι ἐοικότα τοῖσι τέτυκται
ἐοικότα: Od. 19:380: ἀλλ’ οὔ πώ τινά φημι ἐοικότα ὧδε ἰδέσθαι
ἐοικότας: Od. 10:390: ἐκ δ’ ἔλασεν σιάλοισιν ἐοικότας ἐννεώροισιν.
ἐοικότε: Il. 12:146: ἀγροτέροισι σύεσσιν ἐοικότε, τώ τ’ ἐν ὄρεσσιν
ἐοικότες: Il. 2:337: ὦ πόποι ἦ δὴ παισὶν ἐοικότες ἀγοράασθε
ἐοικότες: Il. 2:800: λίην γὰρ φύλλοισιν ἐοικότες ἢ ψαμάθοισιν
ἐοικότες: Il. 3:151: ἐσθλοί, τεττίγεσσιν ἐοικότες οἵ τε καθ’ ὕλην
ἐοικότες: Il. 5:522: ἀλλ’ ἔμενον νεφέλῃσιν ἐοικότες ἅς τε Κρονίων
ἐοικότες: Il. 5:560: καππεσέτην, ἐλάτῃσιν ἐοικότες ὑψηλῇσι.
ἐοικότες: Il. 5:782: εἰλόμενοι λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν
ἐοικότες: Il. 7:59: ἑζέσθην ὄρνισιν ἐοικότες αἰγυπιοῖσι
ἐοικότες: Il. 7:256: σύν ῥ’ ἔπεσον λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν
ἐοικότες: Il. 10:547: αἰνῶς ἀκτίνεσσιν ἐοικότες ἠελίοιο.
ἐοικότες: Il. 11:27: τρεῖς ἑκάτερθ’ ἴρισσιν ἐοικότες, ἅς τε Κρονίων
ἐοικότες: Il. 15:592: Τρῶες δὲ λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισι
ἐοικότες: Il. 16:259: αὐτίκα δὲ σφήκεσσιν ἐοικότες ἐξεχέοντο
ἐοικότες: Il. 17:725: ἴθυσαν δὲ κύνεσσιν ἐοικότες, οἵ τ’ ἐπὶ κάπρῳ
ἐοικότες: Il. 21:464: δειλῶν, οἳ φύλλοισιν ἐοικότες ἄλλοτε μέν τε
ἐοικότες: Od. 3:124: ἦ τοι γὰρ μῦθοί γε ἐοικότες, οὐδέ κε φαίης
ἐοικότες: Od. 10:120: μυρίοι, οὐκ ἄνδρεσσιν ἐοικότες, ἀλλὰ Γίγασιν.
ἐοικότες: Od. 14:21: πὰρ δὲ κύνες θήρεσσιν ἐοικότες αἰὲν ἴαυον
ἐοικότες: Od. 17:485: καί τε θεοὶ ξείνοισιν ἐοικότες ἀλλοδαποῖσι,
ἐοικότι: Od. 1:46: καὶ λίην κεῖνός γε ἐοικότι κεῖται ὀλέθρῳ,
ἐοικώς: Il. 1:47: αὐτοῦ κινηθέντος· ὁ δ’ ἤιε νυκτὶ ἐοικώς·
ἐοικώς: Il. 2:20: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς Νηληΐῳ υἷι ἐοικώς
ἐοικώς: Il. 3:219: ἀλλ’ ἀστεμφὲς ἔχεσκεν ἀΐδρεϊ φωτὶ ἐοικώς·
ἐοικὼς: Il. 3:449: Ἀτρεΐδης δ’ ἀν’ ὅμιλον ἐφοίτα θηρὶ ἐοικὼς
ἐοικὼς: Il. 5:87: θῦνε γὰρ ἂμ πεδίον ποταμῷ πλήθοντι ἐοικὼς
ἐοικώς: Il. 5:604: καὶ νῦν οἱ πάρα κεῖνος Ἄρης βροτῷ ἀνδρὶ ἐοικώς.
ἐοικὼς: Il. 11:545: τρέσσε δὲ παπτήνας ἐφ’ ὁμίλου θηρὶ ἐοικὼς
ἐοικὼς: Il. 12:385: πάντ’ ἄμυδις κεφαλῆς· ὃ δ’ ἄρ’ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς
ἐοικώς: Il. 13:357: λάθρῃ δ’ αἰὲν ἔγειρε κατὰ στρατὸν ἀνδρὶ ἐοικώς.
ἐοικὼς: Il. 13:754: Ἦ ῥα, καὶ ὁρμήθη ὄρεϊ νιφόεντι ἐοικὼς
ἐοικώς: Il. 14:136: ἀλλὰ μετ’ αὐτοὺς ἦλθε παλαιῷ φωτὶ ἐοικώς,
ἐοικὼς: Il. 15:237: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων ἴρηκι ἐοικὼς
ἐοικώς: Il. 15:586: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἔτρεσε θηρὶ κακὸν ῥέξαντι ἐοικώς,
ἐοικὼς: Il. 16:582: ἴθυσεν δὲ διὰ προμάχων ἴρηκι ἐοικὼς
ἐοικὼς: Il. 16:742: αὐτοῦ πρόσθε ποδῶν· ὃ δ’ ἄρ’ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς
ἐοικὼς: Il. 17:323: Αἰνείαν ὄτρυνε δέμας Περίφαντι ἐοικὼς
ἐοικὼς: Il. 21:600: αὐτῷ γὰρ ἑκάεργος Ἀγήνορι πάντα ἐοικὼς
ἐοικώς: Il. 23:430: κέντρῳ ἐπισπέρχων ὡς οὐκ ἀΐοντι ἐοικώς.
ἐοικὼς: Il. 24:347: βῆ δ’ ἰέναι κούρῳ αἰσυμνητῆρι ἐοικὼς
ἐοικώς: Od. 4:245: σπεῖρα κάκ’ ἀμφ’ ὤμοισι βαλών, οἰκῆϊ ἐοικώς,
ἐοικώς: Od. 5:51: σεύατ’ ἔπειτ’ ἐπὶ κῦμα λάρῳ ὄρνιθι ἐοικώς,
ἐοικώς: Od. 10:278: ἐρχομένῳ πρὸς δῶμα, νεηνίῃ ἀνδρὶ ἐοικώς,
ἐοικώς: Od. 11:606: πάντοσ’ ἀτυζομένων· ὁ δ’ ἐρεμνῇ νυκτὶ ἐοικώς,
ἐοικώς: Od. 11:608: δεινὸν παπταίνων, αἰεὶ βαλέοντι ἐοικώς.
ἐοικὼς: Od. 12:413: πάντ’ ἄμυδις κεφαλῆς· ὁ δ’ ἄρ’ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς
ἐοικώς: Od. 13:80: νήγρετος ἥδιστος, θανάτῳ ἄγχιστα ἐοικώς.
ἐοικώς: Od. 18:240: ἧσται νευστάζων κεφαλῇ, μεθύοντι ἐοικώς,
ἐοινοχόει: Il. 4:3: νέκταρ ἐοινοχόει· τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσι
ἐοινοχόει: Od. 20:255: καλοῖσ’ ἐν κανέοισιν, ἐοινοχόει δὲ Μελανθεύς.
ἑοῖο: Il. 2:662: αὐτίκα πατρὸς ἑοῖο φίλον μήτρωα κατέκτα
ἑοῖο: Il. 13:522: υἷος ἑοῖο πεσόντος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ,
ἑοῖο: Il. 14:9: Ὣς εἰπὼν σάκος εἷλε τετυγμένον υἷος ἑοῖο
ἑοῖο: Il. 14:11: χαλκῷ παμφαῖνον· ὃ δ’ ἔχ’ ἀσπίδα πατρὸς ἑοῖο.
ἑοῖο: Il. 14:266: ὡς Ἡρακλῆος περιχώσατο παῖδος ἑοῖο;
ἑοῖο: Il. 18:71: ὀξὺ δὲ κωκύσασα κάρη λάβε παιδὸς ἑοῖο,
ἑοῖο: Il. 18:138: Ὣς ἄρα φωνήσασα πάλιν τράπεθ’ υἷος ἑοῖο,
ἑοῖο: Il. 19:399: σμερδαλέον δ’ ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο·
ἑοῖο: Il. 23:360: ἀντίθεον Φοίνικα ὀπάονα πατρὸς ἑοῖο,
ἑοῖο: Il. 23:402: Ἀντίλοχος δ’ ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο·
ἑοῖο: Od. 14:177: πατρὸς ἑοῖο φίλοιο, δέμας καὶ εἶδος ἀγητόν,
ἑοῖο: Od. 20:289: ὃς δή τοι κτεάτεσσι πεποιθὼς πατρὸς ἑοῖο
ἑοῖσ’: Od. 1:218: ἀνέρος, ὃν κτεάτεσσιν ἑοῖσ’ ἔπι γῆρας ἔτετμε.
ἔοις: Il. 9:284: γαμβρός κέν οἱ ἔοις· τίσει δέ σε ἶσον Ὀρέστῃ,
ἑοῖς: Od. 14:23: αὐτὸς δ’ ἀμφὶ πόδεσσιν ἑοῖς ἀράρισκε πέδιλα,
ἑοῖσι: Il. 1:83: ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι· σὺ δὲ φράσαι εἴ με σαώσεις. ”
ἑοῖσι: Od. 1:430: τήν ποτε Λαέρτης πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσι,
ἑοῖσι: Od. 24:162: αὐτὰρ ὁ τεῖος ἐτόλμα ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσι
ἑοῖσιν: Il. 12:222: οὐδ’ ἐτέλεσσε φέρων δόμεναι τεκέεσσιν ἑοῖσιν.
ἑοῖσιν: Od. 2:299: εὗρε δ’ ἄρα μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν
ἑοῖσιν: Od. 14:115: “ὦ φίλε, τίς γάρ σε πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν,
ἑοῖσιν: Od. 14:452: πὰρ δ’ ἄρα μιν Ταφίων πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν.
ἑοῖσιν: Od. 15:483: ἔνθα με Λαέρτης πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν.
ἑοῖσιν: Od. 19:573: τοὺς πελέκεας, τοὺς κεῖνος ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν
ἔολπα: Il. 20:186: αἴ κεν ἐμὲ κτείνης; χαλεπῶς δέ σ’ ἔολπα τὸ ῥέξειν.
ἔολπα: Il. 22:216: νῦν δὴ νῶι ἔολπα Διῒ φίλε φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ
ἔολπα: Od. 2:275: οὔ σε ἔπειτα ἔολπα τελευτήσειν ἃ μενοινᾷς.
ἔολπα: Od. 3:375: “ὦ φίλος, οὔ σε ἔολπα κακὸν καὶ ἄναλκιν ἔσεσθαι,
ἔολπα: Od. 5:379: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς σε ἔολπα ὀνόσσεσθαι κακότητος.”
ἔολπα: Od. 8:315: οὐ μέν σφεας ἔτ’ ἔολπα μίνυνθά γε κειέμεν οὕτω,
ἔολπας: Il. 21:583: ἦ δή που μάλ’ ἔολπας ἐνὶ φρεσὶ φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ
ἔολπε: Od. 21:317: οὐδ’ αὐτός που τοῦτό γ’ ἐνὶ στήθεσσιν ἔολπε·
ἑὸν: Il. 1:533: Ζεὺς δὲ ἑὸν πρὸς δῶμα· θεοὶ δ’ ἅμα πάντες ἀνέσταν
ἐὸν: Il. 4:426: κυρτὸν ἐὸν κορυφοῦται, ἀποπτύει δ’ ἁλὸς ἄχνην·
ἑὸν: Il. 5:314: ἀμφὶ δ’ ἑὸν φίλον υἱὸν ἐχεύατο πήχεε λευκώ,
ἑὸν: Il. 5:318: ἣ μὲν ἑὸν φίλον υἱὸν ὑπεξέφερεν πολέμοιο·
ἐόν: Il. 5:903: ὑγρὸν ἐόν, μάλα δ’ ὦκα περιτρέφεται κυκόωντι,
ἑόν: Il. 6:483: παῖδ’ ἑόν· ἣ δ’ ἄρα μιν κηώδεϊ δέξατο κόλπῳ
ἑὸν: Il. 7:190: τὸν μὲν πὰρ πόδ’ ἑὸν χαμάδις βάλε φώνησέν τε·
ἑὸν: Il. 10:256: φάσγανον ἄμφηκες· τὸ δ’ ἑὸν παρὰ νηῒ λέλειπτο·
ἑὸν: Il. 11:601: αἶψα δ’ ἑταῖρον ἑὸν Πατροκλῆα προσέειπε
ἐόν: Il. 11:636: πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ’ ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν.
ἔον: Il. 11:761: ὣς ἔον, εἴ ποτ’ ἔον γε, μετ’ ἀνδράσιν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ἔον: Il. 11:761: ὣς ἔον, εἴ ποτ’ ἔον γε, μετ’ ἀνδράσιν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ἑὸν: Il. 12:292: εἰ μὴ ἄρ’ υἱὸν ἑὸν Σαρπηδόνα μητίετα Ζεὺς
ἑὸν: Il. 13:513: οὔτ’ ἄρ’ ἐπαΐξαι μεθ’ ἑὸν βέλος οὔτ’ ἀλέασθαι.
ἑὸν: Il. 16:192: ἀμφαγαπαζόμενος ὡς εἴ θ’ ἑὸν υἱὸν ἐόντα.
ἑὸν: Il. 19:132: τὴν αἰεὶ στενάχεσχ’ ὅθ’ ἑὸν φίλον υἱὸν ὁρῷτο
ἑόν: Il. 23:295: Αἴθην τὴν Ἀγαμεμνονέην τὸν ἑόν τε Πόδαργον·
ἔον: Il. 23:643: ὥς ποτ’ ἔον· νῦν αὖτε νεώτεροι ἀντιοώντων
ἑὸν: Il. 24:296: εἰ δέ τοι οὐ δώσει ἑὸν ἄγγελον εὐρύοπα Ζεύς,
ἑὸν: Il. 24:511: αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς κλαῖεν ἑὸν πατέρ’, ἄλλοτε δ’ αὖτε
ἑὸν: Od. 1:216: οὐκ οἶδ’· οὐ γάρ πώ τις ἑὸν γόνον αὐτὸς ἀνέγνω.
ἑὸν: Od. 1:409: ἦ ἑὸν αὐτοῦ χρεῖος ἐελδόμενος τόδ’ ἱκάνει;
ἑὸν: Od. 2:247: δαινυμένους κατὰ δῶμα ἑὸν μνηστῆρας ἀγαυοὺς
ἑὸν: Od. 5:451: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὐτίκα παῦσεν ἑὸν ῥόον, ἔσχε δὲ κῦμα,
ἑὸν: Od. 7:7: αὐτὴ δ’ ἐς θάλαμον ἑὸν ἤϊε· δαῖε δέ οἱ πῦρ
ἑὸν: Od. 11:142: ἡ δ’ ἀκέουσ’ ἧσται σχεδὸν αἵματος οὐδ’ ἑὸν υἱὸν
ἑὸν: Od. 11:282: γῆμεν ἑὸν διὰ κάλλος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα,
ἑὸν: Od. 17:5: ἄστυδε ἱέμενος, καὶ ἑὸν προσέειπε συβώτην·
ἑὸν: Od. 17:111: ἐνδυκέως ἐφίλει, ὡς εἴ τε πατὴρ ἑὸν υἷα
ἑὸν: Od. 19:209: κλαιούσης ἑὸν ἄνδρα, παρήμενον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἑόν: Od. 19:392: νίζε δ’ ἄρ’ ἄσσον ἰοῦσα ἄναχθ’ ἑόν· αὐτίκα δ’ ἔγνω
ἑὸν: Od. 22:355: αἶψα δ’ ἑὸν πατέρα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
ἑὸν: Od. 22:381: πάπτηνεν δ’ Ὀδυσεὺς καθ’ ἑὸν δόμον, εἴ τις ἔτ’ ἀνδρῶν
ἑὸν: Od. 23:8: μνηστῆρας δ’ ἔκτεινεν ἀγήνορας, οἵ θ’ ἑὸν οἶκον
ἑὸν: Od. 24:236: κύσσαι καὶ περιφῦναι ἑὸν πατέρ’ ἠδὲ ἕκαστα
ἑὸν: Od. 24:295: κώκυσ’ ἐν λεχέεσσιν ἑὸν πόσιν, ὡς ἐπεῴκει,
ἐόνθ’: Il. 17:464: οὐ γάρ πως ἦν οἶον ἐόνθ’ ἱερῷ ἐνὶ δίφρῳ
ἐόντ’: Il. 11:709: παῖδ’ ἔτ’ ἐόντ’, οὔ πω μάλα εἰδότε θούριδος ἀλκῆς.
ἐόντ’: Il. 16:815: Πάτροκλον γυμνόν περ ἐόντ’ ἐν δηϊοτῆτι.
ἐόντ’: Il. 22:360: ἐσθλὸν ἐόντ’ ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν.
ἐόντ’: Il. 23:306: Ἀντίλοχ’ ἤτοι μέν σε νέον περ ἐόντ’ ἐφίλησαν
ἐόντ’: Il. 24:609: τὼ δ’ ἄρα καὶ δοιώ περ ἐόντ’ ἀπὸ πάντας ὄλεσσαν.
ἐόντ’: Od. 11:159: πεζὸν ἐόντ’, ἢν μή τις ἔχῃ εὐεργέα νῆα.
ἐόντ’: Od. 14:441: ὡς ἐμοί, ὅττι με τοῖον ἐόντ’ ἀγαθοῖσι γεραίρεις.”
ἐόντ’: Od. 20:274: παύσαμεν ἐν μεγάροισι, λιγύν περ ἐόντ’ ἀγορητήν.”
ἐόντα: Il. 1:70: ὃς ᾔδη τά τ’ ἐόντα τά τ’ ἐσσόμενα πρό τ’ ἐόντα,
ἐόντα: Il. 1:70: ὃς ᾔδη τά τ’ ἐόντα τά τ’ ἐσσόμενα πρό τ’ ἐόντα,
ἐόντα: Il. 1:352: “ Μῆτερ ἐπεί μ’ ἔτεκές γε μινυνθάδιόν περ ἐόντα,
ἐόντα: Il. 1:541: αἰεί τοι φίλον ἐστὶν ἐμεῦ ἀπὸ νόσφιν ἐόντα
ἐόντα: Il. 2:234: ἀρχὸν ἐόντα κακῶν ἐπιβασκέμεν υἷας Ἀχαιῶν.
ἐόντα: Il. 2:709: δεύονθ’ ἡγεμόνος, πόθεόν γε μὲν ἐσθλὸν ἐόντα·
ἐόντα: Il. 4:534: οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν
ἐόντα: Il. 5:625: οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν
ἐόντα: Il. 6:59: κοῦρον ἐόντα φέροι, μηδ’ ὃς φύγοι, ἀλλ’ ἅμα πάντες
ἐόντα: Il. 6:191: ἀλλ’ ὅτε δὴ γίγνωσκε θεοῦ γόνον ἠῢν ἐόντα
ἐόντα: Il. 6:222: Τυδέα δ’ οὐ μέμνημαι, ἐπεί μ’ ἔτι τυτθὸν ἐόντα
ἐόντα: Il. 6:364: ὥς κεν ἔμ’ ἔντοσθεν πόλιος καταμάρψῃ ἐόντα.
ἐόντα: Il. 7:242: ἀλλ’ οὐ γάρ σ’ ἐθέλω βαλέειν τοιοῦτον ἐόντα
ἐόντα: Il. 8:283: πατρί τε σῷ Τελαμῶνι, ὅ σ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα,
ἐόντα: Il. 8:284: καί σε νόθον περ ἐόντα κομίσσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ·
ἐόντα: Il. 8:285: τὸν καὶ τηλόθ’ ἐόντα ἐϋκλείης ἐπίβησον.
ἐόντα: Il. 8:318: Κεβριόνην δ’ ἐκέλευσεν ἀδελφεὸν ἐγγὺς ἐόντα
ἐόντα: Il. 9:201: αἶψα δὲ Πάτροκλον προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
ἐόντα: Il. 9:623: χρὴ μῦθον Δαναοῖσι καὶ οὐκ ἀγαθόν περ ἐόντα
ἐόντα: Il. 10:114: ἀλλὰ φίλον περ ἐόντα καὶ αἰδοῖον Μενέλαον
ἐόντα: Il. 11:223: Κισσῆς τόν γ’ ἔθρεψε δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα
ἐόντα: Il. 11:346: αἶψα δ’ Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
ἐόντα: Il. 11:418: γίγνεται, οἳ δὲ μένουσιν ἄφαρ δεινόν περ ἐόντα,
ἐόντα: Il. 11:464: αἶψα δ’ ἄρ’ Αἴαντα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
ἐόντα: Il. 11:467: τῷ ἰκέλη ὡς εἴ ἑ βιῴατο μοῦνον ἐόντα
ἐόντα: Il. 12:213: δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορευέμεν, οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ
ἐόντα: Il. 13:363: πέφνε γὰρ Ὀθρυονῆα Καβησόθεν ἔνδον ἐόντα,
ἐόντα: Il. 13:461: οὕνεκ’ ἄρ’ ἐσθλὸν ἐόντα μετ’ ἀνδράσιν οὔ τι τίεσκεν.
ἐόντα: Il. 13:466: γαμβρὸς ἐὼν ἔθρεψε δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα·
ἐόντα: Il. 15:186: εἴ μ’ ὁμότιμον ἐόντα βίῃ ἀέκοντα καθέξει.
ἐόντα: Il. 15:438: Μαστορίδης, ὃν νῶϊ Κυθηρόθεν ἔνδον ἐόντα
ἐόντα: Il. 15:611: Ζεύς, ὅς μιν πλεόνεσσι μετ’ ἀνδράσι μοῦνον ἐόντα
ἐόντα: Il. 16:192: ἀμφαγαπαζόμενος ὡς εἴ θ’ ἑὸν υἱὸν ἐόντα.
ἐόντα: Il. 16:436: ἤ μιν ζωὸν ἐόντα μάχης ἄπο δακρυοέσσης
ἐόντα: Il. 16:441: ἄνδρα θνητὸν ἐόντα πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ
ἐόντα: Il. 16:617: Μηριόνη τάχα κέν σε καὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα
ἐόντα: Il. 16:620: Αἰνεία χαλεπόν σε καὶ ἴφθιμόν περ ἐόντα
ἐόντα: Il. 17:143: ἦ σ’ αὔτως κλέος ἐσθλὸν ἔχει φύξηλιν ἐόντα.
ἐόντα: Il. 17:484: αὐτίκα δ’ Αἰνείαν προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
ἐόντα: Il. 17:676: ὅν τε καὶ ὑψόθ’ ἐόντα πόδας ταχὺς οὐκ ἔλαθε πτὼξ
ἐόντα: Il. 18:397: κρύψαι χωλὸν ἐόντα· τότ’ ἂν πάθον ἄλγεα θυμῷ,
ἐόντα: Il. 19:118: ἐκ δ’ ἄγαγε πρὸ φόως δὲ καὶ ἠλιτόμηνον ἐόντα,
ἐόντα: Il. 20:188: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο μοῦνον ἐόντα
ἐόντα: Il. 20:312: Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ δαμήμεναι, ἐσθλὸν ἐόντα.
ἐόντα: Il. 21:264: καὶ λαιψηρὸν ἐόντα· θεοὶ δέ τε φέρτεροι ἀνδρῶν.
ἐόντα: Il. 22:124: οὐδέ τί μ’ αἰδέσεται, κτενέει δέ με γυμνὸν ἐόντα
ἐόντα: Il. 22:176: Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ δαμάσσομεν ἐσθλὸν ἐόντα.
ἐόντα: Il. 22:179: ἄνδρα θνητὸν ἐόντα πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ
ἐόντα: Il. 22:218: Ἕκτορα δῃώσαντε μάχης ἄατόν περ ἐόντα.
ἐόντα: Il. 22:332: σῶς ἔσσεσθ’, ἐμὲ δ’ οὐδὲν ὀπίζεο νόσφιν ἐόντα
ἐόντα: Il. 23:85: εὖτέ με τυτθὸν ἐόντα Μενοίτιος ἐξ Ὀπόεντος
ἐόντα: Il. 23:636: Ἴφικλον δὲ πόδεσσι παρέδραμον ἐσθλὸν ἐόντα,
ἐόντα: Il. 24:35: τὸν νῦν οὐκ ἔτλητε νέκυν περ ἐόντα σαῶσαι
ἐόντα: Il. 24:570: καὶ ἱκέτην περ ἐόντα, Διὸς δ’ ἀλίτωμαι ἐφετμάς.
ἐόντα: Od. 1:435: δμῳάων φιλέεσκε καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα.
ἐόντα: Od. 2:200: οὔτ’ οὖν Τηλέμαχον, μάλα περ πολύμυθον ἐόντα,
ἐόντα: Od. 4:250: πάντες· ἐγὼ δέ μιν οἴη ἀνέγνων τοῖον ἐόντα,
ἐόντα: Od. 6:60: καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ ἔοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντα
ἐόντα: Od. 7:64: τὸν μὲν ἄκουρον ἐόντα βάλ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
ἐόντα: Od. 8:308: ὡς ἐμὲ χωλὸν ἐόντα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
ἐόντα: Od. 8:331: ὠκύτατόν περ ἐόντα θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν,
ἐόντα: Od. 9:50: ἀνδράσι μάρνασθαι καὶ ὅθι χρὴ πεζὸν ἐόντα.
ἐόντα: Od. 9:181: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸν χῶρον ἀφικόμεθ’ ἐγγὺς ἐόντα,
ἐόντα: Od. 9:388: δινέομεν, τὸν δ’ αἷμα περίῤῥεε θερμὸν ἐόντα.
ἐόντα: Od. 9:410: “εἰ μὲν δὴ μή τίς σε βιάζεται οἶον ἐόντα,
ἐόντα: Od. 10:157: καὶ τότε τίς με θεῶν ὀλοφύρατο μοῦνον ἐόντα,
ἐόντα: Od. 11:67: πρός τ’ ἀλόχου καὶ πατρός, ὅ σ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα,
ἐόντα: Od. 11:144: εἰπέ, ἄναξ, πῶς κέν με ἀναγνοίη τὸν ἐόντα;”
ἐόντα: Od. 12:297: “Εὐρύλοχ’, ἦ μάλα δή με βιάζετε μοῦνον ἐόντα.
ἐόντα: Od. 13:331: τῶ σε καὶ οὐ δύναμαι προλιπεῖν δύστηνον ἐόντα,
ἐόντα: Od. 14:118: εἰπέ μοι, αἴ κέ ποθι γνώω τοιοῦτον ἐόντα.
ἐόντα: Od. 14:147: ἀλλά μιν ἠθεῖον καλέω καὶ νόσφιν ἐόντα.”
ἐόντα: Od. 14:364: εἰπὼν ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ. τί σε χρὴ τοῖον ἐόντα
ἐόντα: Od. 14:484: καὶ τότ’ ἐγὼν Ὀδυσῆα προσηύδων ἐγγὺς ἐόντα
ἐόντα: Od. 15:532: ἔγνων γάρ μιν ἐσάντα ἰδὼν οἰωνὸν ἐόντα.
ἐόντα: Od. 16:26: τέρψομαι εἰσορόων νέον ἄλλοθεν ἔνδον ἐόντα.
ἐόντα: Od. 16:88: πρῆξαι δ’ ἀργαλέον τι μετὰ πλεόνεσσιν ἐόντα
ἐόντα: Od. 16:105: εἰ δ’ αὖ με πληθυῖ δαμασαίατο μοῦνον ἐόντα,
ἐόντα: Od. 16:202: “Τηλέμαχ’, οὔ σε ἔοικε φίλον πατέρ’ ἔνδον ἐόντα
ἐόντα: Od. 16:307: ἠδ’ ὅτις οὐκ ἀλέγει, σὲ δ’ ἀτιμᾷ τοῖον ἐόντα.”
ἐόντα: Od. 17:301: δὴ τότε γ’, ὡς ἐνόησεν Ὀδυσσέα ἐγγὺς ἐόντα,
ἐόντα: Od. 18:385: αἶψά κέ τοι τὰ θύρετρα, καὶ εὐρέα περ μάλ’ ἐόντα,
ἐόντα: Od. 19:221: “ὦ γύναι, ἀργαλέον τόσσον χρόνον ἀμφὶς ἐόντα
ἐόντα: Od. 19:477: πεφραδέειν ἐθέλουσα φίλον πόσιν ἔνδον ἐόντα.
ἐόντα: Od. 20:210: εἷσ’ ἔτι τυτθὸν ἐόντα Κεφαλλήνων ἐνὶ δήμῳ.
ἐόντα: Od. 20:271: “καὶ χαλεπόν περ ἐόντα δεχώμεθα μῦθον, Ἀχαιοί,
ἐόντα: Od. 21:27: ὅς μιν ξεῖνον ἐόντα κατέκτανεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ,
ἐόντα: Od. 22:107: μή μ’ ἀποκινήσωσι θυράων μοῦνον ἐόντα.”
ἐόντα: Od. 22:163: αἶψα δ’ Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
ἐόντα: Od. 22:179: βὰν δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, λαθέτην δέ μιν ἔνδον ἐόντα.
ἐόντα: Od. 22:355: αἶψα δ’ ἑὸν πατέρα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
ἐόντα: Od. 23:2: δεσποίνῃ ἐρέουσα φίλον πόσιν ἔνδον ἐόντα·
ἐόντα: Od. 23:12: ἄφρονα ποιῆσαι καὶ ἐπίφρονά περ μάλ’ ἐόντα,
ἐόντα: Od. 23:29: Τηλέμαχος δ’ ἄρα μιν πάλαι ᾔδεεν ἔνδον ἐόντα,
ἐόντα: Od. 23:71: ἣ πόσιν ἔνδον ἐόντα παρ’ ἐσχάρῃ οὔ ποτε φῇσθα
ἐόντα: Od. 23:230: πείθεις δή μευ θυμόν, ἀπηνέα περ μάλ’ ἐόντα.”
ἐόντα: Od. 23:325: μητέρα θ’, ἥ μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα·
ἐόντα: Od. 24:159: οὐδέ τις ἡμείων δύνατο γνῶναι τὸν ἐόντα,
ἐόντα: Od. 24:218: ἦέ κεν ἀγνοιῇσι πολὺν χρόνον ἀμφὶς ἐόντα.”
ἐόντας: Il. 4:151: ὡς δὲ ἴδεν νεῦρόν τε καὶ ὄγκους ἐκτὸς ἐόντας
ἐόντας: Il. 4:341: σφῶϊν μέν τ’ ἐπέοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντας
ἐόντας: Il. 5:160: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας Ἐχέμμονά τε Χρομίον τε.
ἐόντας: Il. 11:103: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας· ὃ μὲν νόθος ἡνιόχευεν,
ἐόντας: Il. 11:127: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ὁμοῦ δ’ ἔχον ὠκέας ἵππους·
ἐόντας: Il. 12:315: τὼ νῦν χρὴ Λυκίοισι μέτα πρώτοισιν ἐόντας
ἐόντας: Il. 15:407: παυροτέρους περ ἐόντας ἀπώσασθαι παρὰ νηῶν·
ἐόντας: Il. 18:268: ἀμβροσίη· εἰ δ’ ἄμμε κιχήσεται ἐνθάδ’ ἐόντας
ἐόντας: Il. 19:149: αἶψα μάλ’· οὐ γὰρ χρὴ κλοτοπεύειν ἐνθάδ’ ἐόντας
ἐόντας: Od. 1:22: ἀλλ’ ὁ μὲν Αἰθίοπας μετεκίαθε τηλόθ’ ἐόντας,
ἐόντας: Od. 1:263: δῶκεν, ἐπεί ῥα θεοὺς νεμεσίζετο αἰὲν ἐόντας,
ἐόντας: Od. 1:378: κείρετ’· ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας,
ἐόντας: Od. 2:143: κείρετ’· ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας,
ἐόντας: Od. 6:51: πατρὶ φίλῳ καὶ μητρί· κιχήσατο δ’ ἔνδον ἐόντας.
ἐόντας: Od. 8:365: ἀμβρότῳ, οἷα θεοὺς ἐπενήνοθεν αἰὲν ἐόντας,
ἐόντας: Od. 9:57: τόφρα δ’ ἀλεξόμενοι μένομεν πλέονάς περ ἐόντας·
ἐόντας: Od. 10:30: καὶ δὴ πυρπολέοντας ἐλεύσσομεν ἐγγὺς ἐόντας.
ἐόντε: Il. 5:609: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντε, Μενέσθην Ἀγχίαλόν τε.
ἐόντε: Il. 12:171: ὣς οἵ γ’ οὐκ ἐθέλουσι πυλάων καὶ δύ’ ἐόντε
ἐόντε: Il. 13:236: σπεύδειν, αἴ κ’ ὄφελός τι γενώμεθα καὶ δύ’ ἐόντε.
ἐόντε: Od. 11:265: ναιέμεν εὐρύχορον Θήβην, κρατερώ περ ἐόντε.
ἐόντε: Od. 13:401: κνυζώσω δέ τοι ὄσσε πάρος περικαλλέ’ ἐόντε,
ἐόντε: Od. 13:433: κνύζωσεν δέ οἱ ὄσσε πάρος περικαλλέ’ ἐόντε·
ἐόντες: Il. 1:290: εἰ δέ μιν αἰχμητὴν ἔθεσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες
ἐόντες: Il. 1:494: καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες
ἐόντες: Il. 2:343: εὑρέμεναι δυνάμεσθα, πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἐόντες.
ἐόντες: Il. 5:94: Τρώων, οὐδ’ ἄρα μιν μίμνον πολέες περ ἐόντες.
ἐόντες: Il. 9:460: ἦ μὲν πολλὰ ἔται καὶ ἀνεψιοὶ ἀμφὶς ἐόντες
ἐόντες: Il. 9:548: τείχεος ἔκτοσθεν μίμνειν πολέες περ ἐόντες·
ἐόντες: Il. 11:766: νῶϊ δέ τ’ ἔνδον ἐόντες ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
ἐόντες: Il. 12:142: ὄρνυον ἔνδον ἐόντες ἀμύνεσθαι περὶ νηῶν·
ἐόντες: Il. 13:117: πάντες ἄριστοι ἐόντες ἀνὰ στρατόν. οὐδ’ ἂν ἔγωγε
ἐόντες: Il. 13:779: ἐκ τοῦ δ’ ἐνθάδ’ ἐόντες ὁμιλέομεν Δαναοῖσι
ἐόντες: Il. 14:273: μάρτυροι ὦσ’ οἳ ἔνερθε θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες,
ἐόντες: Il. 15:225: οἵ περ ἐνέρτεροί εἰσι θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες.
ἐόντες: Il. 17:426: ἵπποι δ’ Αἰακίδαο μάχης ἀπάνευθεν ἐόντες
ἐόντες: Il. 21:518: οἳ δ’ ἄλλοι πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
ἐόντες: Il. 24:99: εἵαθ’ ὁμηγερέες μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες.
ἐόντες: Il. 24:488: καὶ μέν που κεῖνον περιναιέται ἀμφὶς ἐόντες
ἐόντες: Od. 2:241: παύρους μνηστῆρας κατερύκετε πολλοὶ ἐόντες.”
ἐόντες: Od. 3:193: Ἀτρεΐδην δὲ καὶ αὐτοὶ ἀκούετε νόσφιν ἐόντες,
ἐόντες: Od. 4:178: καί κε θάμ’ ἐνθάδ’ ἐόντες ἐμισγόμεθ’· οὐδέ κεν ἥμεας
ἐόντες: Od. 4:334: ἤθελον εὐνηθῆναι ἀνάλκιδες αὐτοὶ ἐόντες.
ἐόντες: Od. 4:688: ὑμετέρων τὸ πρόσθεν ἀκούετε, παῖδες ἐόντες,
ἐόντες: Od. 5:7: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
ἐόντες: Od. 8:306: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
ἐόντες: Od. 12:371: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
ἐόντες: Od. 12:377: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
ἐόντες: Od. 17:125: ἤθελον εὐνηθῆναι, ἀνάλκιδες αὐτοὶ ἐόντες.
ἐόντες: Od. 19:230: ὡς οἱ χρύσεοι ἐόντες ὁ μὲν λάε νεβρὸν ἀπάγχων,
ἐόντες: Od. 24:499: καὶ πολιοί περ ἐόντες, ἀναγκαῖοι πολεμισταί.
ἐόντι: Il. 4:277: τῷ δέ τ’ ἄνευθεν ἐόντι μελάντερον ἠΰτε πίσσα
ἐόντι: Il. 5:634: πτώσσειν ἐνθάδ’ ἐόντι μάχης ἀδαήμονι φωτί;
ἐόντι: Il. 10:16: ὑψόθ’ ἐόντι Διί, μέγα δ’ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ.
ἐόντι: Il. 12:410: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι
ἐόντι: Il. 19:80: ὑββάλλειν· χαλεπὸν γὰρ ἐπισταμένῳ περ ἐόντι.
ἐόντι: Il. 20:356: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι
ἐόντι: Il. 24:53: μὴ ἀγαθῷ περ ἐόντι νεμεσσηθέωμέν οἱ ἡμεῖς·
ἐόντι: Il. 24:537: καί οἱ θνητῷ ἐόντι θεὰν ποίησαν ἄκοιτιν.
ἐόντι: Od. 10:441: καὶ πηῷ περ ἐόντι μάλα σχεδόν· ἀλλά μ’ ἑταῖροι
ἐόντι: Od. 11:439: σοὶ δὲ Κλυταιμνήστρη δόλον ἤρτυε τηλόθ’ ἐόντι.”
ἐόντος: Il. 22:384: ἦε μένειν μεμάασι καὶ Ἕκτορος οὐκέτ’ ἐόντος.
ἐόντος: Il. 23:452: τοῖο δ’ ἄνευθεν ἐόντος ὁμοκλητῆρος ἀκούσας
ἐόντος: Il. 24:423: καὶ νέκυός περ ἐόντος, ἐπεί σφι φίλος περὶ κῆρι.
ἐόντος: Od. 1:289: εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσῃς μηδ’ ἔτ’ ἐόντος,
ἐόντος: Od. 2:220: εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσω μηδ’ ἔτ’ ἐόντος,
ἐόντος: Od. 5:287: ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ ἐμεῖο μετ’ Αἰθιόπεσσιν ἐόντος·
ἐόντος: Od. 8:360: τὼ δ’ ἐπεὶ ἐκ δεσμοῖο λύθεν, κρατεροῦ περ ἐόντος,
ἐόντος: Od. 14:527: ὅττι ῥά οἱ βιότου περικήδετο νόσφιν ἐόντος.
ἐόντος: Od. 16:94: ἐν μεγάροισ’, ἀέκητι σέθεν τοιούτου ἐόντος.
ἐόντος: Od. 16:301: μή τις ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἀκουσάτω ἔνδον ἐόντος·
ἐόντος: Od. 18:268: ὡς νῦν, ἢ ἔτι μᾶλλον, ἐμεῦ ἀπονόσφιν ἐόντος·
ἐόντος: Od. 20:218: πόλλ’ ἐπιδινεῖται· μάλα μὲν κακὸν υἷος ἐόντος
ἐόντος: Od. 20:232: ἦ σέθεν ἐνθάδ’ ἐόντος ἐλεύσεται οἴκαδ’ Ὀδυσσεύς·
ἐόντος: Od. 21:178: ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος,
ἐόντος: Od. 21:183: ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος.
ἐόντος: Od. 22:358: οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ κηδέσκετο παιδὸς ἐόντος,
ἐόντων: Il. 8:253: Ἔνθ’ οὔ τις πρότερος Δαναῶν πολλῶν περ ἐόντων
ἐόντων: Il. 10:221: ἀνδρῶν δυσμενέων δῦναι στρατὸν ἐγγὺς ἐόντων
ἐόντων: Il. 15:548: βόσκ’ ἐν Περκώτῃ δηΐων ἀπὸ νόσφιν ἐόντων·
ἐόντων: Il. 19:320: ἄκμηνον πόσιος καὶ ἐδητύος ἔνδον ἐόντων
ἐόντων: Od. 3:147: οὐ γάρ τ’ αἶψα θεῶν τρέπεται νόος αἰὲν ἐόντων.
ἐόντων: Od. 4:583: αὐτὰρ ἐπεὶ κατέπαυσα θεῶν χόλον αἰὲν ἐόντων,
ἐόντων: Od. 4:717: δίφρῳ ἐφέζεσθαι πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων,
ἐόντων: Od. 6:287: ἥ τ’ ἀέκητι φίλων πατρὸς καὶ μητρὸς ἐόντων
ἐόντων: Od. 7:166: δόρπον δὲ ξείνῳ ταμίη δότω ἔνδον ἐόντων.”
ἐόντων: Od. 9:166: Κυκλώπων δ’ ἐς γαῖαν ἐλεύσσομεν ἐγγὺς ἐόντων,
ἐόντων: Od. 15:77: δεῖπνον ἐνὶ μεγάροις τετυκεῖν ἅλις ἔνδον ἐόντων.
ἐόντων: Od. 15:94: δεῖπνον ἐνὶ μεγάροις τετυκεῖν ἅλις ἔνδον ἐόντων.
ἐόντων: Od. 16:254: τῶν εἴ κεν πάντων ἀντήσομεν ἔνδον ἐόντων,
ἐόντων: Od. 19:195: ἐνδυκέως φιλέων, πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων·
ἐόντων: Od. 24:272: ἐνδυκέως φιλέων, πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων,
ἔοργας: Il. 3:57: λάϊνον ἕσσο χιτῶνα κακῶν ἕνεχ’ ὅσσα ἔοργας.
ἔοργας: Il. 21:399: τώ σ’ αὖ νῦν ὀΐω ἀποτισέμεν ὅσσα ἔοργας.
ἔοργας: Il. 22:347: ὤμ’ ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἷα ἔοργας,
ἔοργε: Il. 2:272: ὢ πόποι ἦ δὴ μυρί’ Ὀδυσσεὺς ἐσθλὰ ἔοργε
ἔοργε: Il. 3:351: Ζεῦ ἄνα δὸς τίσασθαι ὅ με πρότερος κάκ’ ἔοργε
ἔοργε: Il. 5:175: ὅς τις ὅδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε
ἔοργε: Il. 8:356: Ἕκτωρ Πριαμίδης, καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε.
ἔοργε: Il. 16:424: ὅς τις ὅδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε
ἐοργώς: Il. 9:320: κάτθαν’ ὁμῶς ὅ τ’ ἀεργὸς ἀνὴρ ὅ τε πολλὰ ἐοργώς.
ἐοργὼς: Od. 22:318: αὐτὰρ ἐγὼ μετὰ τοῖσι θυοσκόος οὐδὲν ἐοργὼς
ἑορτή: Od. 20:156: ἀλλὰ μάλ’ ἦρι νέονται, ἐπεὶ καὶ πᾶσιν ἑορτή.”
ἑορτὴ: Od. 21:258: νῦν μὲν γὰρ κατὰ δῆμον ἑορτὴ τοῖο θεοῖο
ἑὸς: Od. 4:618: Σιδονίων βασιλεύς, ὅθ’ ἑὸς δόμος ἀμφεκάλυψε
ἑὸς: Od. 15:118: Σιδονίων βασιλεύς, ὅθ’ ἑὸς δόμος ἀμφεκάλυψε
ἑοῦ: Il. 1:496: παιδὸς ἑοῦ, ἀλλ’ ἥ γ’ ἀνεδύσετο κῦμα θαλάσσης.
ἑοῦ: Il. 8:44: χρυσείην εὔτυκτον, ἑοῦ δ’ ἐπεβήσετο δίφρου,
ἑοῦ: Il. 12:403: παιδὸς ἑοῦ, μὴ νηυσὶν ἔπι πρύμνῃσι δαμείη·
ἑοῦ: Il. 13:26: χρυσείην εὔτυκτον, ἑοῦ δ’ ἐπεβήσετο δίφρου,
ἑοῦ: Il. 13:419: ἀλλ’ οὐδ’ ἀχνύμενός περ ἑοῦ ἀμέλησεν ἑταίρου,
ἑοῦ: Il. 22:500: Ἀστυάναξ, ὃς πρὶν μὲν ἑοῦ ἐπὶ γούνασι πατρὸς
ἑοῦ: Il. 24:322: Σπερχόμενος δ’ ὃ γεραιὸς ἑοῦ ἐπεβήσετο δίφρου,
ἑοῦ: Il. 24:416: ἦ μέν μιν περὶ σῆμα ἑοῦ ἑτάροιο φίλοιο
ἑοῦ: Il. 24:755: πολλὰ ῥυστάζεσκεν ἑοῦ περὶ σῆμ’ ἑτάροιο
ἑοῦ: Od. 4:714: πατρὸς ἑοῦ ἢ νόστον ἢ ὅν τινα πότμον ἐπέσπεν.”
ἐοῦσ’: Il. 3:159: ἀλλὰ καὶ ὧς τοίη περ ἐοῦσ’ ἐν νηυσὶ νεέσθω,
ἑοὺς: Il. 5:321: ἀλλ’ ὅ γε τοὺς μὲν ἑοὺς ἠρύκακε μώνυχας ἵππους
ἐοῦσα: Il. 6:456: καί κεν ἐν Ἄργει ἐοῦσα πρὸς ἄλλης ἱστὸν ὑφαίνοις,
ἐοῦσα: Il. 7:342: ἥ χ’ ἵππον καὶ λαὸν ἐρυκάκοι ἀμφὶς ἐοῦσα,
ἐοῦσα: Il. 15:619: ἠλίβατος μεγάλη πολιῆς ἁλὸς ἐγγὺς ἐοῦσα,
ἐοῦσα: Il. 18:549: χρυσείη περ ἐοῦσα· τὸ δὴ περὶ θαῦμα τέτυκτο.
ἐοῦσα: Il. 19:97: Ἥρη θῆλυς ἐοῦσα δολοφροσύνῃς ἀπάτησεν,
ἐοῦσα: Il. 23:409: Αἴθη θῆλυς ἐοῦσα· τί ἢ λείπεσθε φέριστοι;
ἐοῦσα: Il. 24:617: ἔνθα λίθος περ ἐοῦσα θεῶν ἐκ κήδεα πέσσει.
ἐοῦσα: Od. 20:131: τοιαύτη γὰρ ἐμὴ μήτηρ, πινυτή περ ἐοῦσα·
ἐοῦσα: Od. 21:103: μήτηρ μέν μοί φησι φίλη, πινυτή περ ἐοῦσα,
ἐοῦσαν: Il. 1:587: μή σε φίλην περ ἐοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι
ἐοῦσαν: Il. 9:343: ἐκ θυμοῦ φίλεον δουρικτητήν περ ἐοῦσαν.
ἐοῦσαν: Il. 22:480: ἐν δόμῳ Ἠετίωνος, ὅ μ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐοῦσαν
ἐοῦσαν: Il. 23:610: δώσω ἐμήν περ ἐοῦσαν, ἵνα γνώωσι καὶ οἷδε
ἐοῦσαν: Od. 1:431: πρωθήβην ἔτ’ ἐοῦσαν, ἐεικοσάβοια δ’ ἔδωκεν,
ἐοῦσαν: Od. 5:55: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἀφίκετο τηλόθ’ ἐοῦσαν,
ἐοῦσαν: Od. 5:58: ναῖεν ἐϋπλόκαμος· τὴν δ’ ἔνδοθι τέτμεν ἐοῦσαν.
ἐοῦσαν: Od. 23:82: δήνεα εἴρυσθαι, μάλα περ πολύϊδριν ἐοῦσαν·
ἐούσῃ: Il. 1:546: εἰδήσειν· χαλεποί τοι ἔσοντ’ ἀλόχῳ περ ἐούσῃ·
ἐούσῃ: Il. 21:483: τοξοφόρῳ περ ἐούσῃ, ἐπεὶ σὲ λέοντα γυναιξὶ
ἐούσῃ: Od. 23:361: σοὶ δέ, γύναι, τόδ’ ἐπιστέλλω πινυτῇ περ ἐούσῃ·
ἐούσης: Il. 3:201: ὃς τράφη ἐν δήμῳ Ἰθάκης κραναῆς περ ἐούσης
ἐούσης: Il. 21:154: εἴμ’ ἐκ Παιονίης ἐριβώλου τηλόθ’ ἐούσης
ἐοῦσι: Od. 14:194: ἠδὲ μέθυ γλυκερὸν κλισίης ἔντοσθεν ἐοῦσι