A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
τὸ: Il. 1:106: “ Μάντι κακῶν οὐ πώ ποτέ μοι τὸ κρήγυον εἶπας·
τό: Il. 1:116: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω δόμεναι πάλιν εἰ τό γ’ ἄμεινον·
τό: Il. 1:120: λεύσσετε γὰρ τό γε πάντες ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ. ”
τὸ: Il. 1:165: ἀλλὰ τὸ μὲν πλεῖον πολυάϊκος πολέμοιο
τὸ: Il. 1:167: σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ἐγὼ δ’ ὀλίγον τε φίλον τε
τό: Il. 1:178: εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, θεός που σοὶ τό γ’ ἔδωκεν·
τὸ: Il. 1:185: αὐτὸς ἰὼν κλισίην δὲ τὸ σὸν γέρας ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
τὸ: Il. 1:204: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσθαι ὀΐω·
τὸ: Il. 1:207: “ Ἧλθον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος, αἴ κε πίθηαι,
τὸ: Il. 1:212: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τὸ: Il. 1:228: τέτληκας θυμῷ· τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι.
τὸ: Il. 1:234: ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον, τὸ μὲν οὔ ποτε φύλλα καὶ ὄζους
τό: Il. 1:325: ἐλθὼν σὺν πλεόνεσσι· τό οἱ καὶ ῥίγιον ἔσται. ”
τὸ: Il. 1:563: μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι· τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον ἔσται.
τὸ: Il. 2:101: ἔστη σκῆπτρον ἔχων τὸ μὲν Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
τὸ: Il. 2:257: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τὸ: Il. 2:681: Νῦν αὖ τοὺς ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν Ἄργος ἔναιον,
τό: Il. 2:873: νήπιος, οὐδέ τί οἱ τό γ’ ἐπήρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
τὸ: Il. 3:41: καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον ἦεν
τό: Il. 3:55: ἥ τε κόμη τό τε εἶδος ὅτ’ ἐν κονίῃσι μιγείης.
τὸ: Il. 3:176: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ἐγένοντο· τὸ καὶ κλαίουσα τέτηκα.
Τὸ: Il. 3:225: Τὸ τρίτον αὖτ’ Αἴαντα ἰδὼν ἐρέειν’ ὃ γεραιός·
τό: Il. 3:308: Ζεὺς μέν που τό γε οἶδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι
τὸ: Il. 4:49: λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
τὸ: Il. 4:112: καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκε τανυσσάμενος ποτὶ γαίῃ
τὸ: Il. 4:267: ἔσσομαι, ὡς τὸ πρῶτον ὑπέστην καὶ κατένευσα·
τὸ: Il. 4:323: βουλῇ καὶ μύθοισι· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων.
τὸ: Il. 5:54: οὐδὲ ἑκηβολίαι ᾗσιν τὸ πρίν γε κέκαστο·
τὸ: Il. 5:406: νήπιος, οὐδὲ τὸ οἶδε κατὰ φρένα Τυδέος υἱὸς
τὸ: Il. 5:438: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
τὸ: Il. 5:665: ἑλκόμενον· τὸ μὲν οὔ τις ἐπεφράσατ’ οὐδὲ νόησε
τό: Il. 5:795: ἕλκος ἀναψύχοντα τό μιν βάλε Πάνδαρος ἰῷ.
τὸ: Il. 5:806: αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἔχων ὃν καρτερὸν ὡς τὸ πάρος περ
τό: Il. 5:827: μήτε σύ γ’ Ἄρηα τό γε δείδιθι μήτε τιν’ ἄλλον
τό: Il. 5:853: καὶ τό γε χειρὶ λαβοῦσα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
τὸ: Il. 6:125: τὸ πρίν· ἀτὰρ μὲν νῦν γε πολὺ προβέβηκας ἁπάντων
τό: Il. 6:167: κτεῖναι μέν ῥ’ ἀλέεινε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ,
τὸ: Il. 6:186: τὸ τρίτον αὖ κατέπεφνεν Ἀμαζόνας ἀντιανείρας.
τὸ: Il. 6:201: ἤτοι ὃ κὰπ πεδίον τὸ Ἀλήϊον οἶος ἀλᾶτο
τὸ: Il. 6:407: δαιμόνιε φθίσει σε τὸ σὸν μένος, οὐδ’ ἐλεαίρεις
τό: Il. 6:417: οὐδέ μιν ἐξενάριξε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ,
τὸ: Il. 6:523: ἀλλὰ ἑκὼν μεθιεῖς τε καὶ οὐκ ἐθέλεις· τὸ δ’ ἐμὸν κῆρ
τό: Il. 7:28: ἀλλ’ εἴ μοί τι πίθοιο τό κεν πολὺ κέρδιον εἴη·
τὸ: Il. 7:91: ὥς ποτέ τις ἐρέει· τὸ δ’ ἐμὸν κλέος οὔ ποτ’ ὀλεῖται.
τὸ: Il. 7:224: τὸ πρόσθε στέρνοιο φέρων Τελαμώνιος Αἴας
τό: Il. 7:239: ἀζαλέην, τό μοι ἔστι ταλαύρινον πολεμίζειν·
τό: Il. 7:281: ἄμφω δ’ αἰχμητά· τό γε δὴ καὶ ἴδμεν ἅπαντες.
τὸ: Il. 7:370: νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε κατὰ πτόλιν ὡς τὸ πάρος περ,
τὸ: Il. 7:412: Ὣς εἰπὼν τὸ σκῆπτρον ἀνέσχεθε πᾶσι θεοῖσιν,
τὸ: Il. 7:452: τοῦ δ’ ἐπιλήσονται τὸ ἐγὼ καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων
τὸ: Il. 7:461: τεῖχος ἀναῤῥήξας τὸ μὲν εἰς ἅλα πᾶν καταχεῦαι,
τό: Il. 8:7: μήτέ τις οὖν θήλεια θεὸς τό γε μήτέ τις ἄρσην
τὸ: Il. 8:401: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τὸ: Il. 8:454: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δέ κεν τετελεσμένον ἦεν·
τὸ: Il. 8:500: ἀλλὰ πρὶν κνέφας ἦλθε, τὸ νῦν ἐσάωσε μάλιστα
τὸ: Il. 9:403: τὸ πρὶν ἐπ’ εἰρήνης, πρὶν ἐλθεῖν υἷας Ἀχαιῶν,
τὸ: Il. 9:422: ἀγγελίην ἀπόφασθε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων·
τὸ: Il. 9:575: πεντηκοντόγυον, τὸ μὲν ἥμισυ οἰνοπέδοιο,
τὸ: Il. 9:702: σίτου καὶ οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή·
τὸ: Il. 10:11: ἤτοι ὅτ’ ἐς πεδίον τὸ Τρωϊκὸν ἀθρήσειε,
τὸ: Il. 10:256: φάσγανον ἄμφηκες· τὸ δ’ ἑὸν παρὰ νηῒ λέλειπτο·
τὸ: Il. 10:309: ἠὲ φυλάσσονται νῆες θοαὶ ὡς τὸ πάρος περ,
τὸ: Il. 10:321: ἀλλ’ ἄγε μοι τὸ σκῆπτρον ἀνάσχεο, καί μοι ὄμοσσον
τὸ: Il. 10:396: ἠὲ φυλάσσονται νῆες θοαὶ ὡς τὸ πάρος περ,
τό: Il. 11:238: καὶ τό γε χειρὶ λαβὼν εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
τὸ: Il. 11:267: αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ’ αἷμα,
τό: Il. 11:270: δριμύ, τό τε προϊεῖσι μογοστόκοι Εἰλείθυιαι
τὸ: Il. 11:405: πληθὺν ταρβήσας· τὸ δὲ ῥίγιον αἴ κεν ἁλώω
τὸ: Il. 11:847: ἔσχ’ ὀδύνας· τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ’ αἷμα.
τὸ: Il. 12:5: εὐρύ, τὸ ποιήσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον
τὸ: Il. 12:9: ἀθανάτων· τὸ καὶ οὔ τι πολὺν χρόνον ἔμπεδον ἦεν.
τὸ: Il. 12:40: αὐτὰρ ὅ γ’ ὡς τὸ πρόσθεν ἐμάρνατο ἶσος ἀέλλῃ·
τὸ: Il. 12:289: βαλλομένων· τὸ δὲ τεῖχος ὕπερ πᾶν δοῦπος ὀρώρει.
τὸ: Il. 12:346: ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ
τὸ: Il. 12:359: ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ
τὸ: Il. 13:20: τρὶς μὲν ὀρέξατ’ ἰών, τὸ δὲ τέτρατον ἵκετο τέκμωρ
τὸ: Il. 13:101: Τρῶας ἐφ’ ἡμετέρας ἰέναι νέας, οἳ τὸ πάρος περ
τὸ: Il. 13:105: ὣς Τρῶες τὸ πρίν γε μένος καὶ χεῖρας Ἀχαιῶν
τὸ: Il. 13:228: ἀλλὰ Θόαν, καὶ γὰρ τὸ πάρος μενεδήϊος ἦσθα,
τό: Il. 13:257: οἰσόμενος· τό νυ γὰρ κατεάξαμεν ὃ πρὶν ἔχεσκον
τὸ: Il. 13:360: ἄῤῥηκτόν τ’ ἄλυτόν τε, τὸ πολλῶν γούνατ’ ἔλυσεν.
τὸ: Il. 13:408: τῇ ὕπο πᾶς ἐάλη, τὸ δ’ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος,
τὸ: Il. 13:564: καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ μεῖν’ ὥς τε σκῶλος πυρίκαυστος
τὸ: Il. 13:565: ἐν σάκει Ἀντιλόχοιο, τὸ δ’ ἥμισυ κεῖτ’ ἐπὶ γαίης·
τὸ: Il. 13:597: χεῖρα παρακρεμάσας· τὸ δ’ ἐφέλκετο μείλινον ἔγχος.
τὸ: Il. 13:598: καὶ τὸ μὲν ἐκ χειρὸς ἔρυσεν μεγάθυμος Ἀγήνωρ,
τὸ: Il. 13:745: δείδω μὴ τὸ χθιζὸν ἀποστήσωνται Ἀχαιοὶ
τὸ: Il. 14:131: ἄλλους δ’ ὀτρύνοντες ἐνήσομεν, οἳ τὸ πάρος περ
τό: Il. 14:172: ἀμβροσίῳ ἑδανῷ, τό ῥά οἱ τεθυωμένον ἦεν·
τό: Il. 14:191: ἦέ κεν ἀρνήσαιο κοτεσσαμένη τό γε θυμῷ,
τό: Il. 14:341: Ἥρη μήτε θεῶν τό γε δείδιθι μήτέ τιν’ ἀνδρῶν
τὸ: Il. 15:37: καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος
τὸ: Il. 15:40: κουρίδιον, τὸ μὲν οὐκ ἂν ἐγώ ποτε μὰψ ὀμόσαιμι·
τὸ: Il. 15:72: τὸ πρὶν δ’ οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ παύω χόλον οὔτέ τιν’ ἄλλον
τὸ: Il. 15:74: πρίν γε τὸ Πηλεΐδαο τελευτηθῆναι ἐέλδωρ,
τὸ: Il. 15:207: ἐσθλὸν καὶ τὸ τέτυκται ὅτ’ ἄγγελος αἴσιμα εἰδῇ.
τό: Il. 15:212: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, καὶ ἀπειλήσω τό γε θυμῷ·
τό: Il. 15:450: ἦλθε κακόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ.
τὸ: Il. 15:599: πᾶσαν ἐπικρήνειε· τὸ γὰρ μένε μητίετα Ζεὺς
τό: Il. 16:55: αἰνὸν ἄχος τό μοί ἐστιν, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῷ.
τὸ: Il. 16:116: ἀντικρὺ δ’ ἀπάραξε· τὸ μὲν Τελαμώνιος Αἴας
τὸ: Il. 16:141: βριθὺ μέγα στιβαρόν· τὸ μὲν οὐ δύνατ’ ἄλλος Ἀχαιῶν
τὸ: Il. 16:208: φυλόπιδος μέγα ἔργον, ἕης τὸ πρίν γ’ ἐράασθε.
τό: Il. 16:228: τό ῥα τότ’ ἐκ χηλοῖο λαβὼν ἐκάθηρε θεείῳ
τὸ: Il. 16:346: νύξε· τὸ δ’ ἀντικρὺ δόρυ χάλκεον ἐξεπέρησε
τὸ: Il. 16:349: αἵματος ὀφθαλμοί· τὸ δ’ ἀνὰ στόμα καὶ κατὰ ῥῖνας
τὸ: Il. 16:457: τύμβῳ τε στήλῃ τε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
τὸ: Il. 16:573: τὸ πρίν· ἀτὰρ τότε γ’ ἐσθλὸν ἀνεψιὸν ἐξεναρίξας
τὸ: Il. 16:611: πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ δ’ ἐξόπιθεν δόρυ μακρὸν
τὸ: Il. 16:675: τύμβῳ τε στήλῃ τε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
τὸ: Il. 16:705: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
τὸ: Il. 16:786: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
τὸ: Il. 17:55: καλὸν τηλεθάον· τὸ δέ τε πνοιαὶ δονέουσι
τὸ: Il. 17:232: ἕξω ἐγώ· τὸ δέ οἱ κλέος ἔσσεται ὅσσον ἐμοί περ.
τό: Il. 17:292: ἦλθε κακόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ.
τό: Il. 17:404: τείχει ὕπο Τρώων· τό μιν οὔ ποτε ἔλπετο θυμῷ
τὸ: Il. 17:406: ἂψ ἀπονοστήσειν, ἐπεὶ οὐδὲ τὸ ἔλπετο πάμπαν
τό: Il. 17:408: πολλάκι γὰρ τό γε μητρὸς ἐπεύθετο νόσφιν ἀκούων,
τό: Il. 17:417: πᾶσι χάνοι· τό κεν ἧμιν ἄφαρ πολὺ κέρδιον εἴη
τὸ: Il. 17:527: πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ δ’ ἐξόπιθεν δόρυ μακρὸν
τὸ: Il. 17:587: οἷον δὴ Μενέλαον ὑπέτρεσας, ὃς τὸ πάρος γε
τὸ: Il. 17:720: ἶσον θυμὸν ἔχοντες ὁμώνυμοι, οἳ τὸ πάρος περ
τό: Il. 17:737: ἄγριος ἠΰτε πῦρ, τό τ’ ἐπεσσύμενον πόλιν ἀνδρῶν
τὸ: Il. 17:739: ἐν σέλαϊ μεγάλῳ· τὸ δ’ ἐπιβρέμει ἲς ἀνέμοιο.
τὸ: Il. 18:227: δαιόμενον· τὸ δὲ δαῖε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
τό: Il. 18:486: Πληϊάδας θ’ Ὑάδας τε τό τε σθένος Ὠρίωνος
τὸ: Il. 18:549: χρυσείη περ ἐοῦσα· τὸ δὴ περὶ θαῦμα τέτυκτο.
τὸ: Il. 19:42: καί ῥ’ οἵ περ τὸ πάρος γε νεῶν ἐν ἀγῶνι μένεσκον
τὸ: Il. 19:63: Ἕκτορι μὲν καὶ Τρωσὶ τὸ κέρδιον· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
τὸ: Il. 19:161: σίτου καὶ οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή.
τό: Il. 19:213: μύρονται· τό μοι οὔ τι μετὰ φρεσὶ ταῦτα μέμηλεν,
τό: Il. 19:376: καιομένοιο πυρός, τό τε καίεται ὑψόθ’ ὄρεσφι
τὸ: Il. 19:388: βριθὺ μέγα στιβαρόν· τὸ μὲν οὐ δύνατ’ ἄλλος Ἀχαιῶν
τὸ: Il. 19:421: εὖ νυ τὸ οἶδα καὶ αὐτὸς ὅ μοι μόρος ἐνθάδ’ ὀλέσθαι
τὸ: Il. 20:123: ἀθανάτων, οἳ δ’ αὖτ’ ἀνεμώλιοι οἳ τὸ πάρος περ
τό: Il. 20:146: ὑψηλόν, τό ῥά οἱ Τρῶες καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
τὸ: Il. 20:147: ποίεον, ὄφρα τὸ κῆτος ὑπεκπροφυγὼν ἀλέαιτο,
τὸ: Il. 20:186: αἴ κεν ἐμὲ κτείνης; χαλεπῶς δέ σ’ ἔολπα τὸ ῥέξειν.
τό: Il. 20:289: ἢ κόρυθ’ ἠὲ σάκος, τό οἱ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
τό: Il. 20:318: Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
τὸ: Il. 20:370: ἀλλὰ τὸ μὲν τελέει, τὸ δὲ καὶ μεσσηγὺ κολούει.
τὸ: Il. 20:370: ἀλλὰ τὸ μὲν τελέει, τὸ δὲ καὶ μεσσηγὺ κολούει.
τό: Il. 20:438: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δόρυ, καὶ τό γ’ Ἀθήνη
τὸ: Il. 20:440: ἦκα μάλα ψύξασα· τὸ δ’ ἂψ ἵκεθ’ Ἕκτορα δῖον,
τὸ: Il. 20:447: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
τὸ: Il. 20:466: νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾔδη ὃ οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν·
τὸ: Il. 21:13: φευγέμεναι ποταμὸν δέ· τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ
τὸ: Il. 21:177: τρὶς δὲ μεθῆκε βίης· τὸ δὲ τέτρατον ἤθελε θυμῷ
τὸ: Il. 21:261: ὀχλεῦνται· τὸ δέ τ’ ὦκα κατειβόμενον κελαρύζει
τὸ: Il. 21:300: ἐς πεδίον· τὸ δὲ πᾶν πλῆθ’ ὕδατος ἐκχυμένοιο,
τὸ: Il. 21:305: οὐδὲ Σκάμανδρος ἔληγε τὸ ὃν μένος, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον
τό: Il. 21:377: Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
τὸ: Il. 21:437: ἀρξάντων ἑτέρων· τὸ μὲν αἴσχιον αἴ κ’ ἀμαχητὶ
τὸ: Il. 21:476: εὐχομένου, ὡς τὸ πρὶν ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
τὸ: Il. 22:156: τὸ πρὶν ἐπ’ εἰρήνης πρὶν ἐλθεῖν υἷας Ἀχαιῶν.
τὸ: Il. 22:163: ῥίμφα μάλα τρωχῶσι· τὸ δὲ μέγα κεῖται ἄεθλον
τὸ: Il. 22:208: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ κρουνοὺς ἀφίκοντο,
τὸ: Il. 22:233: Δηΐφοβ’ ἦ μέν μοι τὸ πάρος πολὺ φίλτατος ἦσθα
τὸ: Il. 22:250: οὔ σ’ ἔτι Πηλέος υἱὲ φοβήσομαι, ὡς τὸ πάρος περ
τὸ: Il. 22:274: καὶ τὸ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο φαίδιμος Ἕκτωρ·
τὸ: Il. 22:275: ἕζετο γὰρ προϊδών, τὸ δ’ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος,
τό: Il. 22:301: οὐδ’ ἀλέη· ἦ γάρ ῥα πάλαι τό γε φίλτερον ἦεν
τό: Il. 22:307: τό οἱ ὑπὸ λαπάρην τέτατο μέγα τε στιβαρόν τε,
τό: Il. 22:368: καὶ τό γ’ ἄνευθεν ἔθηχ’, ὃ δ’ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα
τὸ: Il. 22:459: ἀλλὰ πολὺ προθέεσκε, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων.
τό: Il. 23:161: Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
τὸ: Il. 23:257: χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
τὸ: Il. 23:324: ὅππως τὸ πρῶτον τανύσῃ βοέοισιν ἱμᾶσιν,
τὸ: Il. 23:328: ἢ δρυὸς ἢ πεύκης· τὸ μὲν οὐ καταπύθεται ὄμβρῳ,
τό: Il. 23:332: ἢ τό γε νύσσα τέτυκτο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων,
τὸ: Il. 23:454: ὃς τὸ μὲν ἄλλο τόσον φοῖνιξ ἦν, ἐν δὲ μετώπῳ
τὸ: Il. 23:480: ἵπποι δ’ αὐταὶ ἔασι παροίτεραι, αἳ τὸ πάρος περ,
τό: Il. 23:547: εὔχεσθαι· τό κεν οὔ τι πανύστατος ἦλθε διώκων.
τὸ: Il. 23:559: Εὐμήλῳ ἐπιδοῦναι, ἐγὼ δέ κε καὶ τὸ τελέσσω.
τὸ: Il. 23:583: χερσὶν ἔχε ῥαδινήν, ᾗ περ τὸ πρόσθεν ἔλαυνες,
τὸ: Il. 23:585: ὄμνυθι μὴ μὲν ἑκὼν τὸ ἐμὸν δόλῳ ἅρμα πεδῆσαι.
τὸ: Il. 23:672: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τὸ: Il. 23:733: καί νύ κε τὸ τρίτον αὖτις ἀναΐξαντ’ ἐπάλαιον,
τὸ: Il. 23:782: ὢ πόποι ἦ μ’ ἔβλαψε θεὰ πόδας, ἣ τὸ πάρος περ
τὸ: Il. 23:808: καλὸν Θρηΐκιον, τὸ μὲν Ἀστεροπαῖον ἀπηύρων·
τὸ: Il. 23:842: τὸ τρίτον αὖτ’ ἔῤῥιψε μέγας Τελαμώνιος Αἴας
τό: Il. 23:865: ὄρνιθος μὲν ἅμαρτε· μέγηρε γάρ οἱ τό γ’ Ἀπόλλων·
τὸ: Il. 23:876: ἀντικρὺ δὲ διῆλθε βέλος· τὸ μὲν ἂψ ἐπὶ γαίῃ
τό: Il. 24:52: ἕλκει· οὐ μήν οἱ τό γε κάλλιον οὐδέ τ’ ἄμεινον.
τὸ: Il. 24:70: λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
τὸ: Il. 24:201: ὤ μοι πῇ δή τοι φρένες οἴχονθ’, ᾗς τὸ πάρος περ
τὸ: Il. 24:271: καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκαν ἐϋξέστῳ ἐπὶ ῥυμῷ
τὸ: Il. 24:543: καὶ σὲ γέρον τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι·
τὸ: Il. 24:801: χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον· αὐτὰρ ἔπειτα
τὸ: Od. 1:322: μᾶλλον ἔτ’ ἢ τὸ πάροιθεν. ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσι νοήσας
τό: Od. 1:370: ἔστω, ἐπεὶ τό γε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ
τὸ: Od. 2:46: δοιά· τὸ μὲν πατέρ’ ἐσθλὸν ἀπώλεσα, ὅς ποτ’ ἐν ὑμῖν
τὸ: Od. 2:110: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης·
τὸ: Od. 2:187: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τὸ: Od. 2:305: ἀλλὰ μάλ’ ἐσθιέμεν καὶ πινέμεν, ὡς τὸ πάρος περ.
τὸ: Od. 2:312: ἦ οὐχ ἅλις, ὡς τὸ πάροιθεν ἐκείρετε πολλὰ καὶ ἐσθλὰ
τὸ: Od. 3:146: νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾔδη, ὃ οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν·
τὸ: Od. 3:265: ἡ δ’ ἦ τοι τὸ πρὶν μὲν ἀναίνετο ἔργον ἀεικές,
τό: Od. 3:346: “Ζεὺς τό γ’ ἀλεξήσειε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
τὸ: Od. 4:13: ἐπεὶ δὴ τὸ πρῶτον ἐγείνατο παῖδ’ ἐρατεινήν,
τὸ: Od. 4:32: τὸ πρίν· ἀτὰρ μὲν νῦν γε πάϊς ὣς νήπια βάζεις.
τὸ: Od. 4:159: ὧδ’ ἐλθὼν τὸ πρῶτον ἐπεσβολίας ἀναφαίνειν
τὸ: Od. 4:222: ὃς τὸ καταβρόξειεν, ἐπὴν κρητῆρι μιγείη,
τό: Od. 4:292: ἄλγιον· οὐ γάρ οἵ τι τό γ’ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
τὸ: Od. 4:508: καὶ τὸ μὲν αὐτόθι μεῖνε, τὸ δὲ τρύφος ἔμπεσε πόντῳ,
τὸ: Od. 4:508: καὶ τὸ μὲν αὐτόθι μεῖνε, τὸ δὲ τρύφος ἔμπεσε πόντῳ,
τὸ: Od. 4:509: τῷ ῥ’ Αἴας τὸ πρῶτον ἐφεζόμενος μέγ’ ἀάσθη·
τὸ: Od. 4:518: τὸ πρίν, ἀτὰρ τότ’ ἔναιε Θυεστιάδης Αἴγισθος.
τὸ: Od. 4:644: θῆτές τε δμῶές τε; δύναιτό κε καὶ τὸ τελέσσαι.
τὸ: Od. 4:655: ἀλλὰ τὸ θαυμάζω· ἴδον ἐνθάδε Μέντορα δῖον
τὸ: Od. 4:688: ὑμετέρων τὸ πρόσθεν ἀκούετε, παῖδες ἐόντες,
τὸ: Od. 5:175: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε· τὸ δ’ οὐδ’ ἐπὶ νῆες ἐῖσαι
τὸ: Od. 5:185: καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος
τὸ: Od. 5:430: καὶ τὸ μὲν ὣς ὑπάλυξε, παλιῤῥόθιον δέ μιν αὖτις
τὸ: Od. 5:460: καὶ τὸ μὲν ἐς ποταμὸν ἁλιμυρήεντα μεθῆκεν,
τό: Od. 7:167: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
τὸ: Od. 7:201: αἰεὶ γὰρ τὸ πάρος γε θεοὶ φαίνονται ἐναργεῖς
τὸ: Od. 7:237: “ξεῖνε, τὸ μέν σε πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή·
τὸ: Od. 8:31: ἡμεῖς δ’, ὡς τὸ πάρος περ, ἐποτρυνώμεθα πομπήν·
τό: Od. 8:143: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσ’ ἀγαθὸς πάϊς Ἀλκινόοιο,
τὸ: Od. 8:195: “καί κ’ ἀλαός τοι, ξεῖνε, διακρίνειε τὸ σῆμα
τὸ: Od. 8:332: χωλὸς ἐών, τέχνῃσι· τὸ καὶ μοιχάγρι’ ὀφέλλει.”
τὸ: Od. 8:409: δεινόν, ἄφαρ τὸ φέροιεν ἀναρπάξασαι ἄελλαι.
τό: Od. 8:446: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
τὸ: Od. 9:320: χλωρὸν ἐλαΐνεον· τὸ μὲν ἔκταμεν, ὄφρα φοροίη
τὸ: Od. 9:321: αὐανθέν. τὸ μὲν ἄμμες ἐΐσκομεν εἰσορόωντες
τὸ: Od. 9:329: καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκα κατακρύψας ὑπὸ κόπρῳ,
τὸ: Od. 9:370: τοὺς δ’ ἄλλους πρόσθεν· τὸ δέ τοι ξεινήϊον ἔσται.”
τὸ: Od. 9:386: ἁψάμενοι ἑκάτερθε, τὸ δὲ τρέχει ἐμμενὲς αἰεί·
τὸ: Od. 9:393: φαρμάσσων· τὸ γὰρ αὖτε σιδήρου γε κράτος ἐστίν·
τὸ: Od. 9:442: ὀρθῶν ἑσταότων· τὸ δὲ νήπιος οὐκ ἐνόησεν,
τὸ: Od. 10:162: πλῆξα· τὸ δ’ ἀντικρὺ δόρυ χάλκεον ἐξεπέρησε,
τὸ: Od. 10:165: εἰρυσάμην· τὸ μὲν αὖθι κατακλίνας ἐπὶ γαίῃ
τὸ: Od. 10:240: καὶ δέμας, αὐτὰρ νοῦς ἦν ἔμπεδος ὡς τὸ πάρος περ.
τό: Od. 10:394: φάρμακον οὐλόμενον, τό σφιν πόρε πότνια Κίρκη·
τὸ: Od. 10:520: τὸ τρίτον αὖθ’ ὕδατι· ἐπὶ δ’ ἄλφιτα λευκὰ παλύνειν.
τὸ: Od. 11:28: τὸ τρίτον αὖθ’ ὕδατι· ἐπὶ δ’ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνον.
τὸ: Od. 11:358: καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον εἴη
τὸ: Od. 11:363: “ὦ Ὀδυσεῦ, τὸ μὲν οὔ τί σ’ ἐΐσκομεν εἰσορόωντες
τὸ: Od. 11:443: ἀλλὰ τὸ μὲν φάσθαι, τὸ δὲ καὶ κεκρυμμένον εἶναι.
τὸ: Od. 11:443: ἀλλὰ τὸ μὲν φάσθαι, τὸ δὲ καὶ κεκρυμμένον εἶναι.
τὸ: Od. 11:515: ἀλλὰ πολὺ προθέεσκε, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων·
τὸ: Od. 11:629: ἀνδρῶν ἡρώων, οἳ δὴ τὸ πρόσθεν ὄλοντο.
τὸ: Od. 12:75: κυανέη· τὸ μὲν οὔ ποτ’ ἐρωεῖ, οὐδέ ποτ’ αἴθρη
τό: Od. 13:159: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
τὸ: Od. 13:339: αὐτὰρ ἐγὼ τὸ μὲν οὔ ποτ’ ἀπίστεον, ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ
τὸ: Od. 13:358: χαίρετ’· ἀτὰρ καὶ δῶρα διδώσομεν, ὡς τὸ πάρος περ,
τὸ: Od. 14:12: πυκνοὺς καὶ θαμέας, τὸ μέλαν δρυὸς ἀμφικεάσσας.
τό: Od. 14:119: Ζεὺς γάρ που τό γε οἶδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
τὸ: Od. 14:444: οἷα πάρεστι· θεὸς δὲ τὸ μὲν δώσει, τὸ δ’ ἐάσει,
τὸ: Od. 14:444: οἷα πάρεστι· θεὸς δὲ τὸ μὲν δώσει, τὸ δ’ ἐάσει,
τὸ: Od. 14:467: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν τὸ πρῶτον ἀνέκραγον, οὐκ ἐπικεύσω.
τό: Od. 15:92: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
τό: Od. 15:283: καὶ τό γ’ ἐπ’ ἰκριόφιν τάνυσεν νεὸς ἀμφιελίσσης,
τό: Od. 16:302: μήτ’ οὖν Λαέρτης ἴστω τό γε μήτε συβώτης
τὸ: Od. 16:470: ἄλλο δέ τοι τόδε οἶδα· τὸ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν·
τὸ: Od. 17:171: πάντοθεν ἐξ ἀγρῶν, οἱ δ’ ἤγαγον οἳ τὸ πάρος περ,
τὸ: Od. 17:229: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τό: Od. 17:401: μήτ’ οὖν μητέρ’ ἐμὴν ἅζευ τό γε μήτε τιν’ ἄλλον
τό: Od. 17:568: οὔτε τι Τηλέμαχος τό γ’ ἐπήρκεσεν οὔτε τις ἄλλος.
τὸ: Od. 18:5: Ἀρναῖος δ’ ὄνομ’ ἔσκε· τὸ γὰρ θέτο πότνια μήτηρ
τὸ: Od. 18:82: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τό: Od. 18:166: παιδὶ δέ κεν εἴποιμι ἔπος, τό κε κέρδιον εἴη,
τὸ: Od. 18:227: “μῆτερ ἐμή, τὸ μὲν οὔ σε νεμεσσῶμαι κεχολῶσθαι·
τὸ: Od. 18:275: μνηστήρων οὐχ ἥδε δίκη τὸ πάροιθε τέτυκτο,
τὸ: Od. 19:104: “ξεῖνε, τὸ μέν σε πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή·
τὸ: Od. 19:156: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσα καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης·
τὸ: Od. 19:229: ἀσπαίροντα λάων· τὸ δὲ θαυμάζεσκον ἅπαντες,
τό: Od. 19:283: ἤην· ἀλλ’ ἄρα οἱ τό γε κέρδιον εἴσατο θυμῷ,
τὸ: Od. 19:340: κείω δ’ ὡς τὸ πάρος περ ἀΰπνους νύκτας ἴαυον.
τὸ: Od. 19:470: ἂψ δ’ ἑτέρωσ’ ἐκλίθη· τὸ δ’ ἐπὶ χθονὸς ἐξέχυθ’ ὕδωρ.
τὸ: Od. 19:509: “ξεῖνε, τὸ μέν σ’ ἔτι τυτθὸν ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή·
τὸ: Od. 20:52: ἀλλ’ ἑλέτω σε καὶ ὕπνος· ἀνίη καὶ τὸ φυλάσσειν
τὸ: Od. 20:83: ἀλλὰ τὸ μὲν καὶ ἀνεκτὸν ἔχει κακόν, ὁππότε κέν τις
τὸ: Od. 20:167: ἦέ σ’ ἀτιμάζουσι κατὰ μέγαρ’ ὡς τὸ πάρος περ;”
τὸ: Od. 20:220: ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς· τὸ δὲ ῥίγιον αὖθι μένοντα
τὸ: Od. 20:316: καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον εἴη
τό: Od. 20:368: ἐρχόμενον, τό κεν οὔ τις ὑπεκφύγοι οὐδ’ ἀλέαιτο
τό: Od. 20:381: ἀλλ’ εἴ μοί τι πίθοιο, τό κεν πολὺ κέρδιον εἴη·
τό: Od. 21:17: ἦλθε μετὰ χρεῖος, τό ῥά οἱ πᾶς δῆμος ὄφελλε·
τὸ: Od. 21:32: τὸ πρὶν μὲν ἐφόρει μέγας Εὔρυτος, αὐτὰρ ὁ παιδὶ
τὸ: Od. 21:38: ὅς οἱ τόξον ἔδωκε. τὸ δ’ οὔ ποτε δῖος Ὀδυσσεὺς
τό: Od. 21:126: τρὶς δὲ μεθῆκε βίης, ἐπιελπόμενος τό γε θυμῷ,
τὸ: Od. 21:128: καί νύ κε δὴ ἐτάνυσσε βίῃ τὸ τέταρτον ἀνέλκων,
τὸ: Od. 21:305: ὣς καὶ σοὶ μέγα πῆμα πιφαύσκομαι, αἴ κε τὸ τόξον
τὸ: Od. 21:337: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τὸ: Od. 22:32: ἄνδρα κατακτεῖναι· τὸ δὲ νήπιοι οὐκ ἐνόησαν,
τὸ: Od. 22:280: ὦμον ἐπέγραψεν· τὸ δ’ ὑπέρπτατο, πῖπτε δ’ ἔραζε.
τό: Od. 22:392: ὄφρα ἔπος εἴπωμι, τό μοι καταθύμιόν ἐστιν.”
τό: Od. 22:469: ἕρκει ἐνιπλήξωσι, τό θ’ ἑστήκῃ ἐνὶ θάμνῳ,
τὸ: Od. 23:189: ἐν λέχει ἀσκητῷ· τὸ δ’ ἐγὼ κάμον οὐδέ τις ἄλλος.
τὸ: Od. 23:214: οὕνεκά σ’ οὐ τὸ πρῶτον, ἐπεὶ ἴδον, ὧδ’ ἀγάπησα.
τὸ: Od. 24:146: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης.
τὸ: Od. 24:296: ὀφθαλμοὺς καθελοῦσα· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
τὸ: Od. 24:486: ὡς τὸ πάρος, πλοῦτος δὲ καὶ εἰρήνη ἅλις ἔστω.”
τό: Od. 24:506: “Τηλέμαχ’, ἤδη μὲν τό γε εἴσεαι αὐτὸς ἐπελθών,
τὸ: Od. 24:508: μή τι καταισχύνειν πατέρων γένος, οἳ τὸ πάρος περ
τόδ’: Il. 1:455: ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ’ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·
τόδ’: Il. 2:324: ἡμῖν μὲν τόδ’ ἔφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζεὺς
τόδ’: Il. 6:329: ἄστυ τόδ’ ἀμφιδέδηε· σὺ δ’ ἂν μαχέσαιο καὶ ἄλλῳ,
τόδ’: Il. 7:375: καὶ δὲ τόδ’ εἰπέμεναι πυκινὸν ἔπος, αἴ κ’ ἐθέλωσι
τόδ’: Il. 7:394: καὶ δὲ τόδ’ ἠνώγεον εἰπεῖν ἔπος αἴ κ’ ἐθέλητε
τόδ’: Il. 8:147: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει·
τόδ’: Il. 13:99: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι
τόδ’: Il. 14:297: Ἥρη πῇ μεμαυῖα κατ’ Οὐλύμπου τόδ’ ἱκάνεις;
τόδ’: Il. 14:308: νῦν δὲ σεῦ εἵνεκα δεῦρο κατ’ Οὐλύμπου τόδ’ ἱκάνω,
τόδ’: Il. 15:208: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει
τόδ’: Il. 15:226: ἀλλὰ τόδ’ ἠμὲν ἐμοὶ πολὺ κέρδιον ἠδέ οἱ αὐτῷ
τόδ’: Il. 15:286: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι,
τόδ’: Il. 16:52: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει,
τόδ’: Il. 16:238: ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ’ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·
τόδ’: Il. 19:56: Ἀτρεΐδη ἦ ἄρ τι τόδ’ ἀμφοτέροισιν ἄρειον
τόδ’: Il. 19:192: σοὶ δ’ αὐτῷ τόδ’ ἐγὼν ἐπιτέλλομαι ἠδὲ κελεύω·
τόδ’: Il. 20:344: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
τόδ’: Il. 21:54: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
τόδ’: Il. 21:373: παυέσθω δὲ καὶ οὗτος· ἐγὼ δ’ ἐπὶ καὶ τόδ’ ὀμοῦμαι,
τόδ’: Il. 23:620: ὄψῃ ἐν Ἀργείοισι· δίδωμι δέ τοι τόδ’ ἄεθλον
τόδ’: Il. 23:892: ἀλλὰ σὺ μὲν τόδ’ ἄεθλον ἔχων κοίλας ἐπὶ νῆας
τόδ’: Il. 24:172: οὐ μὲν γάρ τοι ἐγὼ κακὸν ὀσσομένη τόδ’ ἱκάνω
τόδ’: Il. 24:300: ὦ γύναι οὐ μέν τοι τόδ’ ἐφιεμένῃ ἀπιθήσω.
τόδ’: Il. 24:547: αὐτὰρ ἐπεί τοι πῆμα τόδ’ ἤγαγον Οὐρανίωνες
τόδ’: Od. 1:396: τῶν κέν τις τόδ’ ἔχῃσιν, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς·
τόδ’: Od. 1:409: ἦ ἑὸν αὐτοῦ χρεῖος ἐελδόμενος τόδ’ ἱκάνει;
τόδ’: Od. 4:242: ἀλλ’ οἷον τόδ’ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ
τόδ’: Od. 4:271: οἷον καὶ τόδ’ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ
τόδ’: Od. 4:619: κεῖσέ με νοστήσαντα· τεῒν δ’ ἐθέλω τόδ’ ὀπάσσαι.”
τόδ’: Od. 7:200: ἄλλο τι δὴ τόδ’ ἔπειτα θεοὶ περιμηχανόωνται.
τόδ’: Od. 7:317: πομπὴν δ’ ἐς τόδ’ ἐγὼ τεκμαίρομαι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς,
τόδ’: Od. 8:403: δώσω οἱ τόδ’ ἄορ παγχάλκεον, ᾧ ἔπι κώπη
τόδ’: Od. 8:430: καί οἱ ἐγὼ τόδ’ ἄλεισον ἐμὸν περικαλλὲς ὀπάσσω,
τόδ’: Od. 8:564: ἀλλὰ τόδ’ ὥς ποτε πατρὸς ἐγὼν εἰπόντος ἄκουσα
τόδ’: Od. 9:359: ἀλλὰ τόδ’ ἀμβροσίης καὶ νέκταρός ἐστιν ἀποῤῥώξ.”
τόδ’: Od. 10:75: ἔῤῥ’, ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπεχθόμενος τόδ’ ἱκάνεις.”
τόδ’: Od. 11:213: ἦ τί μοι εἴδωλον τόδ’ ἀγαυὴ Περσεφόνεια
τόδ’: Od. 15:119: κεῖσέ με νοστήσαντα· τεῒν δ’ ἐθέλω τόδ’ ὀπάσσαι.”
τόδ’: Od. 15:168: ἢ νῶϊν τόδ’ ἔφηνε θεὸς τέρας ἦε σοὶ αὐτῷ.”
τόδ’: Od. 16:356: ἤ τίς σφιν τόδ’ ἔειπε θεῶν ἢ εἴσιδον αὐτοὶ
τόδ’: Od. 17:444: ἔνθεν δὴ νῦν δεῦρο τόδ’ ἵκω πήματα πάσχων.”
τόδ’: Od. 17:524: ἔνθεν δὴ νῦν δεῦρο τόδ’ ἵκετο πήματα πάσχων
τόδ’: Od. 18:274: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει·
τόδ’: Od. 19:36: “ὦ πάτερ, ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
τόδ’: Od. 19:222: εἰπεῖν· ἤδη γὰρ τόδ’ ἐεικοστὸν ἔτος ἐστίν,
τόδ’: Od. 19:407: πολλοῖσιν γὰρ ἐγώ γε ὀδυσσάμενος τόδ’ ἱκάνω,
τόδ’: Od. 23:273: σῆμα δέ μοι τόδ’ ἔειπεν ἀριφραδές, οὐδέ σε κεύσω·
τόδ’: Od. 23:361: σοὶ δέ, γύναι, τόδ’ ἐπιστέλλω πινυτῇ περ ἐούσῃ·
τόδ’: Od. 24:95: αὐτὰρ ἐμοὶ τί τόδ’ ἦδος, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσα;
τὸδε: Il. 1:41: ταύρων ἠδ’ αἰγῶν, τὸδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·
τόδε: Il. 1:234: ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον, τὸ μὲν οὔ ποτε φύλλα καὶ ὄζους
τόδε: Il. 1:504: ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·
τόδε: Il. 2:119: αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ’ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι
τόδε: Il. 2:274: νῦν δὲ τόδε μέγ’ ἄριστον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν,
τόδε: Il. 2:301: εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν, ἐστὲ δὲ πάντες
τόδε: Il. 4:17: εἰ δ’ αὖ πως τόδε πᾶσι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο,
τόδε: Il. 4:163: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
τόδε: Il. 6:447: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
τόδε: Il. 7:32: ὑμῖν ἀθανάτῃσι, διαπραθέειν τόδε ἄστυ.
τόδε: Il. 7:89: ἀνδρὸς μὲν τόδε σῆμα πάλαι κατατεθνηῶτος,
τόδε: Il. 8:242: ἀλλὰ Ζεῦ τόδε πέρ μοι ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·
τόδε: Il. 9:523: μέμνημαι τόδε ἔργον ἐγὼ πάλαι οὔ τι νέον γε
τόδε: Il. 10:39: δείδω μὴ οὔ τίς τοι ὑπόσχηται τόδε ἔργον
τόδε: Il. 10:303: τίς κέν μοι τόδε ἔργον ὑποσχόμενος τελέσειε
τόδε: Il. 10:384: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
τόδε: Il. 10:405: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
τόδε: Il. 11:347: νῶϊν δὴ τόδε πῆμα κυλίνδεται ὄβριμος Ἕκτωρ·
τόδε: Il. 11:818: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ διοτρεφὲς Εὐρύπυλ’ ἥρως,
τόδε: Il. 12:272: καὶ δ’ αὐτοὶ τόδε που γιγνώσκετε. μή τις ὀπίσσω
τόδε: Il. 15:36: ἴστω νῦν τόδε Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε
τόδε: Il. 16:517: ἕλκος μὲν γὰρ ἔχω τόδε καρτερόν, ἀμφὶ δέ μοι χεὶρ
τόδε: Il. 16:523: ἀλλὰ σύ πέρ μοι ἄναξ τόδε καρτερὸν ἕλκος ἄκεσσαι,
τόδε: Il. 20:345: ἔγχος μὲν τόδε κεῖται ἐπὶ χθονός, οὐδέ τι φῶτα
τόδε: Il. 23:807: τῷ μὲν ἐγὼ δώσω τόδε φάσγανον ἀργυρόηλον
τόδε: Il. 24:110: αὐτὰρ ἐγὼ τόδε κῦδος Ἀχιλλῆϊ προτιάπτω
τόδε: Il. 24:197: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ τί τοι φρεσὶν εἴδεται εἶναι;
τόδε: Il. 24:380: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
τόδε: Il. 24:429: ἀλλ’ ἄγε δὴ τόδε δέξαι ἐμεῦ πάρα καλὸν ἄλεισον,
τόδε: Il. 24:656: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
τόδε: Il. 24:765: ἤδη γὰρ νῦν μοι τόδε εἰκοστὸν ἔτος ἐστὶν
τόδε: Od. 1:169: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
τόδε: Od. 1:206: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
τόδε: Od. 1:224: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
τόδε: Od. 1:376: εἰ δ’ ὕμιν δοκέει τόδε λωΐτερον καὶ ἄμεινον
τόδε: Od. 2:141: εἰ δ’ ὕμιν δοκέει τόδε λωΐτερον καὶ ἄμεινον
τόδε: Od. 2:169: παυέσθων· καὶ γάρ σφιν ἄφαρ τόδε λώϊόν ἐστιν.
τόδε: Od. 3:255: ἦ τοι μὲν τόδε καὐτὸς ὀΐεαι, ὥς κεν ἐτύχθη,
τόδε: Od. 4:314: δήμιον ἦ ἴδιον; τόδε μοι νημερτὲς ἐνίσπες.”
τόδε: Od. 4:486: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
τόδε: Od. 4:697: “εἰ γὰρ δή, βασίλεια, τόδε πλεῖστον κακὸν εἴη.
τόδε: Od. 5:173: “ἄλλο τι δὴ σύ, θεά, τόδε μήδεαι οὐδέ τι πομπήν,
τόδε: Od. 5:184: ἴστω νῦν τόδε γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε
τόδε: Od. 5:208: ἐνθάδε κ’ αὖθι μένων σὺν ἐμοὶ τόδε δῶμα φυλάσσοις
τόδε: Od. 5:215: “πότνα θεά, μή μοι τόδε χώεο· οἶδα καὶ αὐτὸς
τόδε: Od. 5:224: κύμασι καὶ πολέμῳ· μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω.”
τόδε: Od. 5:346: τῆ δέ, τόδε κρήδεμνον ὑπὸ στέρνοιο τανύσσαι
τόδε: Od. 5:409: Ζεύς, καὶ δὴ τόδε λαῖτμα διατμήξας ἐπέρησα,
τόδε: Od. 7:159: “Ἀλκίνο’, οὐ μέν τοι τόδε κάλλιον οὐδὲ ἔοικε
τόδε: Od. 7:276: νηχόμενος τόδε λαῖτμα διέτμαγον, ὄφρα με γαίῃ
τόδε: Od. 8:572: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
τόδε: Od. 9:3: ἦ τοι μὲν τόδε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ
τόδε: Od. 9:348: ὄφρ’ εἰδῇς, οἷόν τι ποτὸν τόδε νηῦς ἐκεκεύθει
τόδε: Od. 10:287: τῆ, τόδε φάρμακον ἐσθλὸν ἔχων ἐς δώματα Κίρκης
τόδε: Od. 11:140: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
τόδε: Od. 11:170: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
τόδε: Od. 11:370: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
τόδε: Od. 11:457: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
τόδε: Od. 12:209: οὐ μὲν δὴ τόδε μεῖζον ἔπι κακόν, ἢ ὅτε Κύκλωψ
τόδε: Od. 14:66: ὡς καὶ ἐμοὶ τόδε ἔργον ἀέξεται, ᾧ ἐπιμίμνω.
τόδε: Od. 14:166: “ὦ γέρον, οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼν εὐαγγέλιον τόδε τείσω
τόδε: Od. 14:395: εἰ μέν κεν νοστήσῃ ἄναξ τεὸς ἐς τόδε δῶμα,
τόδε: Od. 15:211: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
τόδε: Od. 15:383: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
τόδε: Od. 16:137: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
τόδε: Od. 16:207: αὐτάρ τοι τόδε ἔργον Ἀθηναίης ἀγελείης,
τόδε: Od. 16:291: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ θῆκε Κρονίων,
τόδε: Od. 16:311: ἀλλ’ οὔ τοι τόδε κέρδος ἐγὼν ἔσσεσθαι ὀΐω
τόδε: Od. 16:470: ἄλλο δέ τοι τόδε οἶδα· τὸ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν·
τόδε: Od. 17:105: πρὶν ἐλθεῖν μνηστῆρας ἀγήνορας ἐς τόδε δῶμα,
τόδε: Od. 17:242: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων, τόδε μοι κρηήνατ’ ἐέλδωρ,
τόδε: Od. 17:285: κύμασι καὶ πολέμῳ· μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω.
τόδε: Od. 17:307: καλὸς μὲν δέμας ἐστίν, ἀτὰρ τόδε γ’ οὐ σάφα οἶδα,
τόδε: Od. 17:446: “τίς δαίμων τόδε πῆμα προσήγαγε, δαιτὸς ἀνίην;
τόδε: Od. 18:37: οἵην τερπωλὴν θεὸς ἤγαγεν ἐς τόδε δῶμα·
τόδε: Od. 18:221: οἷον δὴ τόδε ἔργον ἐνὶ μεγάροισιν ἐτύχθη,
τόδε: Od. 19:10: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶν ἔμβαλε δαίμων·
τόδε: Od. 19:579: τῷ κεν ἅμ’ ἑσποίμην, νοσφισσαμένη τόδε δῶμα
τόδε: Od. 19:586: πρὶν τούτους τόδε τόξον ἐΰξοον ἀμφαφόωντας
τόδε: Od. 20:38: ἀλλά τί μοι τόδε θυμὸς ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζει,
τόδε: Od. 20:41: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζω·
τόδε: Od. 20:114: οὐδέ ποθι νέφος ἐστί· τέρας νύ τεῳ τόδε φαίνεις.
τόδε: Od. 20:217: αὐτὰρ ἐμοὶ τόδε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι
τόδε: Od. 20:304: “Κτήσιππ’, ἦ μάλα τοι τόδε κέρδιον ἔπλετο θυμῷ·
τόδε: Od. 20:331: μνηστῆρας κατὰ δώματ’, ἐπεὶ τόδε κέρδιον ἦεν,
τόδε: Od. 20:333: νῦν δ’ ἤδη τόδε δῆλον, ὅ τ’ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν.
τόδε: Od. 20:351: “ἆ δειλοί, τί κακὸν τόδε πάσχετε; νυκτὶ μὲν ὑμέων
τόδε: Od. 21:68: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, οἳ τόδε δῶμα
τόδε: Od. 21:73: ἀλλ’ ἄγετε, μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαίνετ’ ἄεθλον·
τόδε: Od. 21:77: τῷ κεν ἅμ’ ἑσποίμην, νοσφισσαμένη τόδε δῶμα
τόδε: Od. 21:92: ῥηϊδίως τόδε τόξον ἐΰξοον ἐντανύεσθαι.
τόδε: Od. 21:104: ἄλλῳ ἅμ’ ἕψεσθαι νοσφισσαμένη τόδε δῶμα·
τόδε: Od. 21:106: ἀλλ’ ἄγετε, μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαίνετ’ ἄεθλον,
τόδε: Od. 21:110: καὶ δ’ αὐτοὶ τόδε ἴστε· τί με χρὴ μητέρος αἴνου; -
τόδε: Od. 21:153: πολλοὺς γὰρ τόδε τόξον ἀριστῆας κεκαδήσει
τόδε: Od. 21:231: πρῶτος ἐγώ, μετὰ δ’ ὔμμες. ἀτὰρ τόδε σῆμα τετύχθω·
τόδε: Od. 22:154: “ὦ πάτερ, αὐτὸς ἐγὼ τόδε γ’ ἤμβροτον, - οὐδέ τις ἄλλος
τόδε: Od. 23:54: νῦν δ’ ἤδη τόδε μακρὸν ἐέλδωρ ἐκτετέλεσται·
τόδε: Od. 23:202: οὕτω τοι τόδε σῆμα πιφαύσκομαι· οὐδέ τι οἶδα,
τόδε: Od. 23:213: αὐτὰρ μὴ νῦν μοι τόδε χώεο μηδὲ νεμέσσα,
τόδε: Od. 24:256: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
τόδε: Od. 24:287: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
τόδε: Od. 24:309: αὐτὰρ Ὀδυσσῆϊ τόδε δὴ πέμπτον ἔτος ἐστίν,
τόθ’: Il. 6:18: αὐτὸν καὶ θεράποντα Καλήσιον, ὅς ῥα τόθ’ ἵππων
τόθ’: Il. 8:128: Ἰφιτίδην Ἀρχεπτόλεμον θρασύν, ὅν ῥα τόθ’ ἵππων
τόθ’: Il. 8:311: ἀλλ’ ὅ γε καὶ τόθ’ ἅμαρτε· παρέσφηλεν γὰρ Ἀπόλλων·
τόθ’: Il. 13:434: τὸν τόθ’ ὑπ’ Ἰδομενῆϊ Ποσειδάων ἐδάμασσε
τόθ’: Il. 13:518: ἀλλ’ ὅ γε καὶ τόθ’ ἅμαρτεν, ὃ δ’ Ἀσκάλαφον βάλε δουρὶ
τόθ’: Il. 13:719: δή ῥα τόθ’ οἳ μὲν πρόσθε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι
τόθ’: Il. 14:492: τὸν τόθ’ ὑπ’ ὀφρύος οὖτα κατ’ ὀφθαλμοῖο θέμεθλα,
τόθ’: Il. 15:644: ὅς ῥα τόθ’ Ἕκτορι κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυάλιξε.
τόθ’: Il. 16:577: τόν ῥα τόθ’ ἁπτόμενον νέκυος βάλε φαίδιμος Ἕκτωρ
τόθ’: Il. 24:457: δή ῥα τόθ’ Ἑρμείας ἐριούνιος ᾦξε γέροντι,
τόθ’: Il. 24:576: οἳ τόθ’ ὑπὸ ζυγόφιν λύον ἵππους ἡμιόνους τε,
τόθι: Od. 15:239: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον· τόθι γάρ νύ οἱ αἴσιμον ἦεν
τοῖ’: Od. 7:132: τοῖ’ ἄρ’ ἐν Ἀλκινόοιο θεῶν ἔσαν ἀγλαὰ δῶρα.
τοι: Il. 1:28: μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο·
τοι: Il. 1:39: Σμινθεῦ, εἴ ποτέ τοι χαρίεντ’ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα,
τοι: Il. 1:40: ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί’ ἔκηα
τοὶ: Il. 1:76: τοὶ γὰρ ἐγὼν ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μοι ὄμοσσον
τοι: Il. 1:107: αἰεί τοι τὰ κάκ’ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι,
τοι: Il. 1:123: πῶς γάρ τοι δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Ἀχαιοί;
τοι: Il. 1:150: πῶς τίς τοι πρόφρων ἔπεσιν πείθηται Ἀχαιῶν
τοι: Il. 1:173: “ Φεῦγε μάλ’, εἴ τοι θυμὸς ἐπέσσυται, οὐδέ σ’ ἔγωγε
τοι: Il. 1:177: αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε·
τοι: Il. 1:181: οὐδ’ ὄθομαι κοτέοντος· ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε·
τοι: Il. 1:204: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσθαι ὀΐω·
τοι: Il. 1:213: καί ποτέ τοι τρὶς τόσσα παρέσσεται ἀγλαὰ δῶρα
τοι: Il. 1:228: τέτληκας θυμῷ· τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι.
τοι: Il. 1:233: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι·
τοι: Il. 1:239: πρὸς Διὸς εἰρύαται· ὃ δέ τοι μέγας ἔσσεται ὅρκος·
τοι: Il. 1:297: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
τοι: Il. 1:298: χερσὶ μὲν οὔ τοι ἔγωγε μαχήσομαι εἵνεκα κούρης
τοι: Il. 1:303: αἶψά τοι αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρί. ”
τοι: Il. 1:365: “ Οἶσθα· τί ἤ τοι ταῦτα ἰδυίῃ πάντ’ ἀγορεύω;
τοι: Il. 1:416: ἧσθαι, ἐπεί νύ τοι αἶσα μίνυνθά περ οὔ τι μάλα δήν·
τοι: Il. 1:419: τοῦτο δέ τοι ἐρέουσα ἔπος Διὶ τερπικεραύνῳ
τοι: Il. 1:425: δωδεκάτῃ δέ τοι αὖτις ἐλεύσεται Οὔλυμπον δέ,
τοι: Il. 1:426: καὶ τότ’ ἔπειτά τοι εἶμι Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
τοὶ: Il. 1:447: παῖδα φίλην· τοὶ δ’ ὦκα θεῷ ἱερὴν ἑκατόμβην
τοι: Il. 1:515: ἢ ἀπόειπ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ
τοι: Il. 1:524: εἰ δ’ ἄγε τοι κεφαλῇ κατανεύσομαι ὄφρα πεποίθῃς·
τοι: Il. 1:540: “ Τίς δ’ αὖ τοι δολομῆτα θεῶν συμφράσσατο βουλάς;
τοι: Il. 1:541: αἰεί τοι φίλον ἐστὶν ἐμεῦ ἀπὸ νόσφιν ἐόντα
τοι: Il. 1:546: εἰδήσειν· χαλεποί τοι ἔσοντ’ ἀλόχῳ περ ἐούσῃ·
τοι: Il. 1:563: μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι· τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον ἔσται.
τοι: Il. 1:566: μή νύ τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ
τοι: Il. 1:567: ἆσσον ἰόνθ’, ὅτε κέν τοι ἀάπτους χεῖρας ἐφείω. ”
τοι: Il. 2:26: νῦν δ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
τοὶ: Il. 2:52: οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα·
τοι: Il. 2:63: νῦν δ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
τοὶ: Il. 2:149: ὣς τῶν πᾶσ’ ἀγορὴ κινήθη· τοὶ δ’ ἀλαλητῷ
τοὶ: Il. 2:151: ἵστατ’ ἀειρομένη· τοὶ δ’ ἀλλήλοισι κέλευον
τοι: Il. 2:226: πλεῖαί τοι χαλκοῦ κλισίαι, πολλαὶ δὲ γυναῖκες
τοι: Il. 2:227: εἰσὶν ἐνὶ κλισίῃς ἐξαίρετοι, ἅς τοι Ἀχαιοὶ
τοι: Il. 2:257: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τοι: Il. 2:286: οὐδέ τοι ἐκτελέουσιν ὑπόσχεσιν ἥν περ ὑπέσταν
τοι: Il. 2:298: αἰσχρόν τοι δηρόν τε μένειν κενεόν τε νέεσθαι.
τοί: Il. 2:346: τοῦσδε δ’ ἔα φθινύθειν ἕνα καὶ δύο, τοί κεν Ἀχαιῶν
τοι: Il. 2:361: οὔ τοι ἀπόβλητον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπω·
τοι: Il. 2:364: εἰ δέ κεν ὣς ἕρξῃς καί τοι πείθωνται Ἀχαιοί,
τοὶ: Il. 2:444: οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα.
τοι: Il. 2:796: ὦ γέρον αἰεί τοι μῦθοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν,
τοι: Il. 3:54: οὐκ ἄν τοι χραίσμῃ κίθαρις τά τε δῶρ’ Ἀφροδίτης
τοι: Il. 3:60: αἰεί τοι κραδίη πέλεκυς ὥς ἐστιν ἀτειρὴς
τοι: Il. 3:65: οὔ τοι ἀπόβλητ’ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα
τοὶ: Il. 3:74: ναίοιτε Τροίην ἐριβώλακα, τοὶ δὲ νεέσθων
τοὶ: Il. 3:78: μέσσου δουρὸς ἑλών· τοὶ δ’ ἱδρύνθησαν ἅπαντες.
τοι: Il. 3:177: τοῦτο δέ τοι ἐρέω ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς·
τοι: Il. 3:183: ἦ ῥά νύ τοι πολλοὶ δεδμήατο κοῦροι Ἀχαιῶν.
τοὶ: Il. 3:257: ναίοιμεν Τροίην ἐριβώλακα, τοὶ δὲ νέονται
τοὶ: Il. 3:260: ἵππους ζευγνύμεναι· τοὶ δ’ ὀτραλέως ἐπίθοντο.
τοι: Il. 3:402: εἴ τίς τοι καὶ κεῖθι φίλος μερόπων ἀνθρώπων·
τοὶ: Il. 4:3: νέκταρ ἐοινοχόει· τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσι
τοι: Il. 4:29: ἕρδ’· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.
τοι: Il. 4:39: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
τοι: Il. 4:41: τὴν ἐθέλω ὅθι τοι φίλοι ἀνέρες ἐγγεγάασι,
τοι: Il. 4:53: τὰς διαπέρσαι ὅτ’ ἄν τοι ἀπέχθωνται περὶ κῆρι·
τοι: Il. 4:54: τάων οὔ τοι ἐγὼ πρόσθ’ ἵσταμαι οὐδὲ μεγαίρω.
τοι: Il. 4:129: ἥ τοι πρόσθε στᾶσα βέλος ἐχεπευκὲς ἄμυνεν.
τοι: Il. 4:146: τοῖοί τοι Μενέλαε μιάνθην αἵματι μηροὶ
τοι: Il. 4:155: φίλε κασίγνητε θάνατόν νύ τοι ὅρκι’ ἔταμνον
τοὶ: Il. 4:220: Ὄφρα τοὶ ἀμφεπένοντο βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον,
τοι: Il. 4:266: Ἀτρεΐδη μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐρίηρος ἑταῖρος
τοι: Il. 4:314: ὥς τοι γούναθ’ ἕποιτο, βίη δέ τοι ἔμπεδος εἴη·
τοι: Il. 4:314: ὥς τοι γούναθ’ ἕποιτο, βίη δέ τοι ἔμπεδος εἴη·
τοι: Il. 4:318: Ἀτρεΐδη μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐθέλοιμι καὶ αὐτὸς
τοι: Il. 4:353: ὄψεαι αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ
τοι: Il. 4:360: οἶδα γὰρ ὥς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
τοι: Il. 4:405: ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ’ ἀμείνονες εὐχόμεθ’ εἶναι·
τοι: Il. 5:125: ἐν γάρ τοι στήθεσσι μένος πατρώϊον ἧκα
τοι: Il. 5:127: ἀχλὺν δ’ αὖ τοι ἀπ’ ὀφθαλμῶν ἕλον ἣ πρὶν ἐπῆεν,
τοι: Il. 5:171: Πάνδαρε ποῦ τοι τόξον ἰδὲ πτερόεντες ὀϊστοὶ
τοι: Il. 5:172: καὶ κλέος; ᾧ οὔ τίς τοι ἐρίζεται ἐνθάδε γ’ ἀνήρ,
τοι: Il. 5:259: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
τοι: Il. 5:265: τῆς γάρ τοι γενεῆς ἧς Τρωΐ περ εὐρύοπα Ζεὺς
τοι: Il. 5:428: οὔ τοι τέκνον ἐμὸν δέδοται πολεμήϊα ἔργα,
τοι: Il. 5:472: Ἕκτορ πῇ δή τοι μένος οἴχεται ὃ πρὶν ἔχεσκες;
τοὶ: Il. 5:514: Αἰνείας δ’ ἑτάροισι μεθίστατο· τοὶ δὲ χάρησαν,
τοι: Il. 5:633: Σαρπῆδον Λυκίων βουληφόρε, τίς τοι ἀνάγκη
τοι: Il. 5:801: Τυδεύς τοι μικρὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ μαχητής·
τοι: Il. 5:816: τώ τοι προφρονέως ἐρέω ἔπος οὐδ’ ἐπικεύσω.
τοι: Il. 5:828: ἀθανάτων, τοίη τοι ἐγὼν ἐπιτάῤῥοθός εἰμι·
τοι: Il. 5:873: αἰεί τοι ῥίγιστα θεοὶ τετληότες εἰμὲν
τοι: Il. 5:891: αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε.
τοι: Il. 5:892: μητρός τοι μένος ἐστὶν ἀάσχετον οὐκ ἐπιεικτὸν
τοι: Il. 6:49: τῶν κέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι’ ἄποινα
τοὶ: Il. 6:189: εἷσε λόχον· τοὶ δ’ οὔ τι πάλιν οἶκον δὲ νέοντο·
τοι: Il. 6:211: ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι.
τοι: Il. 6:258: ἀλλὰ μέν’ ὄφρά κέ τοι μελιηδέα οἶνον ἐνείκω,
τοι: Il. 6:271: πέπλον δ’, ὅς τίς τοι χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος
τοι: Il. 6:272: ἔστιν ἐνὶ μεγάρῳ καί τοι πολὺ φίλτατος αὐτῇ,
τοι: Il. 6:308: ὄφρά τοι αὐτίκα νῦν δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ
τοι: Il. 6:334: τοὔνεκά τοι ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
τοι: Il. 6:335: οὔ τοι ἐγὼ Τρώων τόσσον χόλῳ οὐδὲ νεμέσσι
τοὶ: Il. 6:493: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί, τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν.
τοι: Il. 6:521: δαιμόνι’ οὐκ ἄν τίς τοι ἀνὴρ ὃς ἐναίσιμος εἴη
τοί: Il. 7:48: ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο, κασίγνητος δέ τοί εἰμι·
τοι: Il. 7:52: οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα θανεῖν καὶ πότμον ἐπισπεῖν·
τοι: Il. 7:104: ἔνθά κέ τοι Μενέλαε φάνη βιότοιο τελευτὴ
τοι: Il. 7:288: Αἶαν ἐπεί τοι δῶκε θεὸς μέγεθός τε βίην τε
τοι: Il. 7:295: σούς τε μάλιστα ἔτας καὶ ἑταίρους, οἵ τοι ἔασιν·
τοὶ: Il. 7:307: ἤϊ’, ὃ δ’ ἐς Τρώων ὅμαδον κίε· τοὶ δὲ χάρησαν,
τοι: Il. 7:360: ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί.
τοι: Il. 7:407: ὥς τοι ὑποκρίνονται· ἐμοὶ δ’ ἐπιανδάνει οὕτως
τοὶ: Il. 7:417: στὰς ἐν μέσσοισιν· τοὶ δ’ ὁπλίζοντο μάλ’ ὦκα,
τοι: Il. 7:463: ὥς κέν τοι μέγα τεῖχος ἀμαλδύνηται Ἀχαιῶν.
τοι: Il. 8:32: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐκ ἐπιεικτόν·
τοι: Il. 8:40: πρόφρονι μυθέομαι, ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι.
τοι: Il. 8:95: μή τίς τοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξῃ·
τοι: Il. 8:104: ἠπεδανὸς δέ νύ τοι θεράπων, βραδέες δέ τοι ἵπποι.
τοι: Il. 8:104: ἠπεδανὸς δέ νύ τοι θεράπων, βραδέες δέ τοι ἵπποι.
τοι: Il. 8:140: ἦ οὐ γιγνώσκεις ὅ τοι ἐκ Διὸς οὐχ ἕπετ’ ἀλκή;
τοι: Il. 8:166: ἄξεις ἐν νήεσσι· πάρος τοι δαίμονα δώσω.
τοι: Il. 8:203: οἳ δέ τοι εἰς Ἑλίκην τε καὶ Αἰγὰς δῶρ’ ἀνάγουσι
τοί: Il. 8:225: ἠδ’ ἐπ’ Ἀχιλλῆος, τοί ῥ’ ἔσχατα νῆας ἐΐσας
τοι: Il. 8:289: πρώτῳ τοι μετ’ ἐμὲ πρεσβήϊον ἐν χερὶ θήσω,
τοι: Il. 8:291: ἠὲ γυναῖχ’, ἥ κέν τοι ὁμὸν λέχος εἰσαναβαίνοι.
τοι: Il. 8:294: ὀτρύνεις; οὐ μέν τοι ὅση δύναμίς γε πάρεστι
τοι: Il. 8:463: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν·
τοι: Il. 9:38: σκήπτρῳ μέν τοι δῶκε τετιμῆσθαι περὶ πάντων,
τοι: Il. 9:39: ἀλκὴν δ’ οὔ τοι δῶκεν, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
τοι: Il. 9:42: εἰ δέ τοι αὐτῷ θυμὸς ἐπέσσυται ὥς τε νέεσθαι
τοι: Il. 9:43: ἔρχεο· πάρ τοι ὁδός, νῆες δέ τοι ἄγχι θαλάσσης
τοι: Il. 9:43: ἔρχεο· πάρ τοι ὁδός, νῆες δέ τοι ἄγχι θαλάσσης
τοι: Il. 9:44: ἑστᾶσ’, αἵ τοι ἕποντο Μυκήνηθεν μάλα πολλαί.
τοι: Il. 9:55: οὔ τίς τοι τὸν μῦθον ὀνόσσεται ὅσσοι Ἀχαιοί,
τοι: Il. 9:70: δαίνυ δαῖτα γέρουσιν· ἔοικέ τοι, οὔ τοι ἀεικές.
τοι: Il. 9:70: δαίνυ δαῖτα γέρουσιν· ἔοικέ τοι, οὔ τοι ἀεικές.
τοι: Il. 9:71: πλεῖαί τοι οἴνου κλισίαι, τὸν νῆες Ἀχαιῶν
τοί: Il. 9:73: πᾶσά τοί ἐσθ’ ὑποδεξίη, πολέεσσι δ’ ἀνάσσεις.
τοι: Il. 9:98: λαῶν ἐσσι ἄναξ καί τοι Ζεὺς ἐγγυάλιξε
τοι: Il. 9:108: οὔ τι καθ’ ἡμέτερόν γε νόον· μάλα γάρ τοι ἔγωγε
τοι: Il. 9:158: δμηθήτω· Ἀΐδης τοι ἀμείλιχος ἠδ’ ἀδάμαστος,
τοι: Il. 9:249: αὐτῷ τοι μετόπισθ’ ἄχος ἔσσεται, οὐδέ τι μῆχος
τοι: Il. 9:262: εἰ δὲ σὺ μέν μευ ἄκουσον, ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω
τοι: Il. 9:263: ὅσσά τοι ἐν κλισίῃσιν ὑπέσχετο δῶρ’ Ἀγαμέμνων·
τοι: Il. 9:273: τὰς μέν τοι δώσει, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρα
τοι: Il. 9:291: ἑπτὰ δέ τοι δώσει εὖ ναιόμενα πτολίεθρα
τοι: Il. 9:298: καί τοι ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας.
τοι: Il. 9:299: ταῦτά κέ τοι τελέσειε μεταλήξαντι χόλοιο.
τοι: Il. 9:300: εἰ δέ τοι Ἀτρεΐδης μὲν ἀπήχθετο κηρόθι μᾶλλον
τοι: Il. 9:304: νῦν γάρ χ’ Ἕκτορ’ ἕλοις, ἐπεὶ ἂν μάλα τοι σχεδὸν ἔλθοι
τοι: Il. 9:359: ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ,
τοὶ: Il. 9:584: πρίν γ’ ὅτε δὴ θάλαμος πύκ’ ἐβάλλετο, τοὶ δ’ ἐπὶ πύργων
τοι: Il. 9:607: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
τοι: Il. 9:611: καλόν τοι σὺν ἐμοὶ τὸν κήδειν ὅς κ’ ἐμὲ κήδῃ·
τοι: Il. 9:634: οἴης· νῦν δέ τοι ἑπτὰ παρίσχομεν ἔξοχ’ ἀρίστας,
τοί: Il. 9:636: αἴδεσσαι δὲ μέλαθρον· ὑπωρόφιοι δέ τοί εἰμεν
τοι: Il. 9:637: πληθύος ἐκ Δαναῶν, μέμαμεν δέ τοι ἔξοχον ἄλλων
τοι: Il. 9:650: ἀμφὶ δέ τοι τῇ ἐμῇ κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
τοὶ: Il. 10:27: Ἀργεῖοι, τοὶ δὴ ἕθεν εἵνεκα πουλὺν ἐφ’ ὑγρὴν
τοι: Il. 10:39: δείδω μὴ οὔ τίς τοι ὑπόσχηται τόδε ἔργον
τοὶ: Il. 10:98: μὴ τοὶ μὲν καμάτῳ ἀδηκότες ἠδὲ καὶ ὕπνῳ
τοὶ: Il. 10:194: Ὣς εἰπὼν τάφροιο διέσσυτο· τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
τοι: Il. 10:250: εἰδόσι γάρ τοι ταῦτα μετ’ Ἀργείοις ἀγορεύεις.
τοὶ: Il. 10:275: Παλλὰς Ἀθηναίη· τοὶ δ’ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσι
τοι: Il. 10:294: τήν τοι ἐγὼ ῥέξω χρυσὸν κέρασιν περιχεύας.
τοι: Il. 10:316: ὃς δή τοι εἶδος μὲν ἔην κακός, ἀλλὰ ποδώκης·
τοὶ: Il. 10:359: φευγέμεναι· τοὶ δ’ αἶψα διώκειν ὁρμήθησαν.
τοι: Il. 10:383: θάρσει, μηδέ τί τοι θάνατος καταθύμιος ἔστω.
τοι: Il. 10:401: ἦ ῥά νύ τοι μεγάλων δώρων ἐπεμαίετο θυμὸς
τοι: Il. 10:413: τοὶ γὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω.
τοὶ: Il. 10:413: τοὶ γὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω.
τοὶ: Il. 10:427: τοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω.
τοι: Il. 10:477: οὗτός τοι Διόμηδες ἀνήρ, οὗτοι δέ τοι ἵπποι,
τοι: Il. 10:477: οὗτός τοι Διόμηδες ἀνήρ, οὗτοι δέ τοι ἵπποι,
τοὶ: Il. 10:514: τόξῳ· τοὶ δ’ ἐπέτοντο θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
τοὶ: Il. 10:541: καί ῥ’ οἳ μὲν κατέβησαν ἐπὶ χθόνα, τοὶ δὲ χαρέντες
τοί: Il. 11:8: ἠδ’ ἐπ’ Ἀχιλλῆος, τοί ῥ’ ἔσχατα νῆας ἐΐσας
τοι: Il. 11:134: τῶν κέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι’ ἄποινα,
τοι: Il. 11:207: εἰς ἵππους ἅλεται, τότε τοι κράτος ἐγγυαλίξει
τοὶ: Il. 11:337: ἐξ Ἴδης καθορῶν· τοὶ δ’ ἀλλήλους ἐνάριζον.
τοι: Il. 11:362: ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον κύον· ἦ τέ τοι ἄγχι
τοι: Il. 11:380: βέβληαι οὐδ’ ἅλιον βέλος ἔκφυγεν· ὡς ὄφελόν τοι
τοι: Il. 11:387: οὐκ ἄν τοι χραίσμῃσι βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί·
τοὶ: Il. 11:532: μάστιγι λιγυρῇ· τοὶ δὲ πληγῆς ἀΐοντες
τοὶ: Il. 11:620: ἐξ ὀχέων· τοὶ δ’ ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων
τοι: Il. 11:797: καί τοι τεύχεα καλὰ δότω πόλεμον δὲ φέρεσθαι,
τοὶ: Il. 12:124: τῇ ῥ’ ἰθὺς φρονέων ἵππους ἔχε, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
τοι: Il. 12:234: ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί,
τοί: Il. 12:240: εἴτ’ ἐπ’ ἀριστερὰ τοί γε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα.
τοι: Il. 12:247: οὐ γάρ τοι κραδίη μενεδήϊος οὐδὲ μαχήμων.
τοὶ: Il. 12:251: Ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
τοὶ: Il. 12:340: καὶ πυλέων· πᾶσαι γὰρ ἐπώχατο, τοὶ δὲ κατ’ αὐτὰς
τοὶ: Il. 12:468: τεῖχος ὑπερβαίνειν· τοὶ δ’ ὀτρύνοντι πίθοντο.
τοὶ: Il. 13:29: γηθοσύνῃ δὲ θάλασσα διίστατο· τοὶ δὲ πέτοντο
τοὶ: Il. 13:87: Τρῶας, τοὶ μέγα τεῖχος ὑπερκατέβησαν ὁμίλῳ.
τοι: Il. 13:115: ἀλλ’ ἀκεώμεθα θᾶσσον· ἀκεσταί τοι φρένες ἐσθλῶν.
τοι: Il. 13:151: παρμένετ’· οὔ τοι δηρὸν ἐμὲ σχήσουσιν Ἀχαιοὶ
τοι: Il. 13:219: Ἰδομενεῦ Κρητῶν βουληφόρε ποῦ τοι ἀπειλαὶ
τοι: Il. 13:252: ἦέ τευ ἀγγελίης μετ’ ἔμ’ ἤλυθες; οὐδέ τοι αὐτὸς
τοι: Il. 13:256: ἔρχομαι εἴ τί τοι ἔγχος ἐνὶ κλισίῃσι λέλειπται
τοι: Il. 13:267: καί τοι ἐμοὶ παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
τοὶ: Il. 13:358: τοὶ δ’ ἔριδος κρατερῆς καὶ ὁμοιΐου πτολέμοιο
τοι: Il. 13:377: καί κέ τοι ἡμεῖς ταῦτά γ’ ὑποσχόμενοι τελέσαιμεν,
τοι: Il. 13:382: ἀμφὶ γάμῳ, ἐπεὶ οὔ τοι ἐεδνωταὶ κακοί εἰμεν.
τοι: Il. 13:467: τὸν δέ τοι Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἐξενάριξεν.
τοι: Il. 13:727: οὕνεκά τοι περὶ δῶκε θεὸς πολεμήϊα ἔργα
τοι: Il. 13:770: ποῦ τοι Δηΐφοβός τε βίη θ’ Ἑλένοιο ἄνακτος
τοι: Il. 13:772: ποῦ δέ τοι Ὀθρυονεύς; νῦν ὤλετο πᾶσα κατ’ ἄκρης
τοι: Il. 13:773: Ἴλιος αἰπεινή· νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος.
τοι: Il. 13:775: Ἕκτορ ἐπεί τοι θυμὸς ἀναίτιον αἰτιάασθαι,
τοί: Il. 13:811: Ἀργείους; οὔ τοί τι μάχης ἀδαήμονές εἰμεν,
τοι: Il. 13:813: ἦ θήν πού τοι θυμὸς ἐέλπεται ἐξαλαπάξειν
τοι: Il. 13:830: μεῖναι ἐμὸν δόρυ μακρόν, ὅ τοι χρόα λειριόεντα
τοὶ: Il. 13:833: Ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο· τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
τοι: Il. 14:235: πείθευ· ἐγὼ δέ κέ τοι ἰδέω χάριν ἤματα πάντα.
τοι: Il. 14:238: δῶρα δέ τοι δώσω καλὸν θρόνον ἄφθιτον αἰεὶ
τοι: Il. 14:267: ἀλλ’ ἴθ’, ἐγὼ δέ κέ τοι Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
τοι: Il. 14:336: ἀλλ’ εἰ δή ῥ’ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ,
τοι: Il. 14:337: ἔστιν τοι θάλαμος, τόν τοι φίλος υἱὸς ἔτευξεν
τοι: Il. 14:337: ἔστιν τοι θάλαμος, τόν τοι φίλος υἱὸς ἔτευξεν
τοι: Il. 14:339: ἔνθ’ ἴομεν κείοντες, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν εὐνή.
τοι: Il. 14:342: ὄψεσθαι· τοῖόν τοι ἐγὼ νέφος ἀμφικαλύψω
τοι: Il. 15:32: ὄφρα ἴδῃ ἤν τοι χραίσμῃ φιλότης τε καὶ εὐνή,
τοι: Il. 15:45: αὐτάρ τοι καὶ κείνῳ ἐγὼ παραμυθησαίμην
τοι: Il. 15:69: ἐκ τοῦ δ’ ἄν τοι ἔπειτα παλίωξιν παρὰ νηῶν
τοι: Il. 15:91: ἦ μάλα δή σ’ ἐφόβησε Κρόνου πάϊς, ὅς τοι ἀκοίτης.
τοι: Il. 15:128: μαινόμενε φρένας ἠλὲ διέφθορας· ἦ νύ τοι αὔτως
τοι: Il. 15:174: ἀγγελίην τινά τοι γαιήοχε κυανοχαῖτα
τοι: Il. 15:201: οὕτω γὰρ δή τοι γαιήοχε κυανοχαῖτα
τοι: Il. 15:212: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, καὶ ἀπειλήσω τό γε θυμῷ·
τοι: Il. 15:222: ἤδη μὲν γάρ τοι γαιήοχος ἐννοσίγαιος
τοι: Il. 15:254: θάρσει νῦν· τοῖόν τοι ἀοσσητῆρα Κρονίων
τοι: Il. 15:372: Ζεῦ πάτερ εἴ ποτέ τίς τοι ἐν Ἄργεΐ περ πολυπύρῳ
τοι: Il. 15:399: Εὐρύπυλ’ οὐκ ἔτι τοι δύναμαι χατέοντί περ’ ἔμπης
τοι: Il. 15:440: τὸν δ’ Ἕκτωρ μεγάθυμος ἀπέκτανε. ποῦ νύ τοι ἰοὶ
τοι: Il. 15:441: ὠκύμοροι καὶ τόξον ὅ τοι πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων;
τοὶ: Il. 15:654: νῆες ὅσαι πρῶται εἰρύατο· τοὶ δ’ ἐπέχυντο.
τοί: Il. 15:708: δῄουν ἀλλήλους αὐτοσχεδόν· οὐδ’ ἄρα τοί γε
τοι: Il. 16:35: πέτραι τ’ ἠλίβατοι, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής.
τοι: Il. 16:37: καί τινά τοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ,
τοι: Il. 16:83: πείθεο δ’ ὥς τοι ἐγὼ μύθου τέλος ἐν φρεσὶ θείω,
τοι: Il. 16:87: ἐκ νηῶν ἐλάσας ἰέναι πάλιν· εἰ δέ κεν αὖ τοι
τοὶ: Il. 16:122: χάζετο δ’ ἐκ βελέων. τοὶ δ’ ἔμβαλον ἀκάματον πῦρ
τοι: Il. 16:206: αὖτις, ἐπεί ῥά τοι ὧδε κακὸς χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
τοὶ: Il. 16:294: ἡμιδαὴς δ’ ἄρα νηῦς λίπετ’ αὐτόθι· τοὶ δὲ φόβηθεν
τοι: Il. 16:443: ἔρδ’· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.
τοι: Il. 16:444: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
τοι: Il. 16:450: ἀλλ’ εἴ τοι φίλος ἐστί, τεὸν δ’ ὀλοφύρεται ἦτορ,
τοι: Il. 16:494: νῦν τοι ἐελδέσθω πόλεμος κακός, εἰ θοός ἐσσι.
τοι: Il. 16:628: ὦ πέπον οὔ τοι Τρῶες ὀνειδείοις ἐπέεσσι
τοὶ: Il. 16:644: ὣς ἄρα τοὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, οὐδέ ποτε Ζεὺς
τοι: Il. 16:707: χάζεο διογενὲς Πατρόκλεες· οὔ νύ τοι αἶσα
τοι: Il. 16:725: αἴ κέν πώς μιν ἕλῃς, δώῃ δέ τοι εὖχος Ἀπόλλων.
τοι: Il. 16:787: ἔνθ’ ἄρα τοι Πάτροκλε φάνη βιότοιο τελευτή·
τοι: Il. 16:788: ἤντετο γάρ τοι Φοῖβος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
τοι: Il. 16:812: ὅς τοι πρῶτος ἐφῆκε βέλος Πατρόκλεες ἱππεῦ
τοι: Il. 16:837: ἆ δείλ’, οὐδέ τοι ἐσθλὸς ἐὼν χραίσμησεν Ἀχιλλεύς,
τοι: Il. 16:838: ὅς πού τοι μάλα πολλὰ μένων ἐπετέλλετ’ ἰόντι·
τοι: Il. 16:851: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
τοι: Il. 16:852: οὔ θην οὐδ’ αὐτὸς δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη
τοι: Il. 17:79: τόφρα δέ τοι Μενέλαος ἀρήϊος Ἀτρέος υἱὸς
τοὶ: Il. 17:145: οἶος σὺν λαοῖς τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν·
τοι: Il. 17:152: ὅς τοι πόλλ’ ὄφελος γένετο πτόλεΐ τε καὶ αὐτῷ
τοι: Il. 17:175: οὔ τοι ἐγὼν ἔῤῥιγα μάχην οὐδὲ κτύπον ἵππων·
τοι: Il. 17:201: ἆ δείλ’ οὐδέ τί τοι θάνατος καταθύμιός ἐστιν
τοι: Il. 17:202: ὃς δή τοι σχεδὸν εἶσι· σὺ δ’ ἄμβροτα τεύχεα δύνεις
τοι: Il. 17:206: εἵλευ· ἀτάρ τοι νῦν γε μέγα κράτος ἐγγυαλίξω,
τοι: Il. 17:207: τῶν ποινὴν ὅ τοι οὔ τι μάχης ἐκνοστήσαντι
τοὶ: Il. 17:361: δεύετο πορφυρέῳ, τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον
τοὶ: Il. 17:375: πολλὸν ἀφεσταότες. τοὶ δ’ ἐν μέσῳ ἄλγε’ ἔπασχον
τοί: Il. 17:391: δεξάμενοι δ’ ἄρα τοί γε διαστάντες τανύουσι
τοί: Il. 17:469: Αὐτόμεδον, τίς τοί νυ θεῶν νηκερδέα βουλὴν
τοι: Il. 17:472: μοῦνος· ἀτάρ τοι ἑταῖρος ἀπέκτατο, τεύχεα δ’ Ἕκτωρ
τοι: Il. 17:475: Ἀλκίμεδον τίς γάρ τοι Ἀχαιῶν ἄλλος ὁμοῖος
τοὶ: Il. 17:607: ἐν καυλῷ δ’ ἐάγη δολιχὸν δόρυ, τοὶ δὲ βόησαν
τοι: Il. 17:647: ἐν δὲ φάει καὶ ὄλεσσον, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν οὕτως.
τοι: Il. 18:74: ἐξαύδα, μὴ κεῦθε· τὰ μὲν δή τοι τετέλεσται
τοι: Il. 18:96: αὐτίκα γάρ τοι ἔπειτα μεθ’ Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος.
τοι: Il. 18:130: ἀλλά τοι ἔντεα καλὰ μετὰ Τρώεσσιν ἔχονται
τοι: Il. 18:197: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι κλυτὰ τεύχε’ ἔχονται·
τοι: Il. 18:387: ἀλλ’ ἕπεο προτέρω, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω.
τοι: Il. 18:463: θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
τοί: Il. 18:522: ἔνθ’ ἄρα τοί γ’ ἵζοντ’ εἰλυμένοι αἴθοπι χαλκῷ.
τοὶ: Il. 18:546: δόσκεν ἀνὴρ ἐπιών· τοὶ δὲ στρέψασκον ἀν’ ὄγμους,
τοὶ: Il. 18:571: λεπταλέῃ φωνῇ· τοὶ δὲ ῥήσσοντες ἁμαρτῇ
τοι: Il. 19:29: τέκνον μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
τοι: Il. 19:121: Ζεῦ πάτερ ἀργικέραυνε ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ θήσω·
τοι: Il. 19:140: δῶρα δ’ ἐγὼν ὅδε πάντα παρασχέμεν ὅσσά τοι ἐλθὼν
τοι: Il. 19:143: δῶρα δέ τοι θεράποντες ἐμῆς παρὰ νηὸς ἑλόντες
τοι: Il. 19:144: οἴσουσ’, ὄφρα ἴδηαι ὅ τοι μενοεικέα δώσω.
τοι: Il. 19:175: ὀμνυέτω δέ τοι ὅρκον ἐν Ἀργείοσιν ἀναστὰς
τοι: Il. 19:220: τώ τοι ἐπιτλήτω κραδίη μύθοισιν ἐμοῖσιν.
τοὶ: Il. 19:255: εὔχετο· τοὶ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτόφιν εἵατο σιγῇ
τοι: Il. 19:343: ἦ νύ τοι οὐκέτι πάγχυ μετὰ φρεσὶ μέμβλετ’ Ἀχιλλεύς;
τοὶ: Il. 19:356: ᾤχετο, τοὶ δ’ ἀπάνευθε νεῶν ἐχέοντο θοάων.
τοι: Il. 19:409: ἀλλά τοι ἐγγύθεν ἦμαρ ὀλέθριον· οὐδέ τοι ἡμεῖς
τοι: Il. 19:409: ἀλλά τοι ἐγγύθεν ἦμαρ ὀλέθριον· οὐδέ τοι ἡμεῖς
τοι: Il. 20:83: Αἰνεία Τρώων βουληφόρε ποῦ τοι ἀπειλαὶ
τοι: Il. 20:182: οὔ τοι τοὔνεκά γε Πρίαμος γέρας ἐν χερὶ θήσει·
τοι: Il. 20:184: ἦ νύ τί τοι Τρῶες τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων
τοι: Il. 20:241: ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι.
τοὶ: Il. 20:299: δῶρα θεοῖσι δίδωσι τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν;
τοί: Il. 20:308: καὶ παίδων παῖδες, τοί κεν μετόπισθε γένωνται.
τοι: Il. 20:390: ἐνθάδε τοι θάνατος, γενεὴ δέ τοί ἐστ’ ἐπὶ λίμνῃ
τοί: Il. 20:390: ἐνθάδε τοι θάνατος, γενεὴ δέ τοί ἐστ’ ἐπὶ λίμνῃ
τοι: Il. 20:391: Γυγαίῃ, ὅθι τοι τέμενος πατρώϊόν ἐστιν
τοι: Il. 20:449: ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον κύον· ἦ τέ τοι ἄγχι
τοί: Il. 21:75: ἀντί τοί εἰμ’ ἱκέταο διοτρεφὲς αἰδοίοιο·
τοι: Il. 21:79: Λῆμνον ἐς ἠγαθέην, ἑκατόμβοιον δέ τοι ἦλφον.
τοι: Il. 21:94: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
τοι: Il. 21:96: ὅς τοι ἑταῖρον ἔπεφνεν ἐνηέα τε κρατερόν τε.
τοι: Il. 21:110: ἀλλ’ ἔπι τοι καὶ ἐμοὶ θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή·
τοι: Il. 21:184: κεῖσ’ οὕτως· χαλεπόν τοι ἐρισθενέος Κρονίωνος
τοι: Il. 21:215: ἀνδρῶν· αἰεὶ γάρ τοι ἀμύνουσιν θεοὶ αὐτοί.
τοι: Il. 21:216: εἴ τοι Τρῶας ἔδωκε Κρόνου παῖς πάντας ὀλέσσαι,
τοι: Il. 21:230: εἰρύσαο Κρονίωνος, ὅ τοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε
τοὶ: Il. 21:267: ἀθάνατοι φοβέουσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
τοι: Il. 21:289: τοίω γάρ τοι νῶϊ θεῶν ἐπιταῤῥόθω εἰμὲν
τοι: Il. 21:291: ὡς οὔ τοι ποταμῷ γε δαμήμεναι αἴσιμόν ἐστιν,
τοι: Il. 21:293: αὐτάρ τοι πυκινῶς ὑποθησόμεθ’ αἴ κε πίθηαι·
τοι: Il. 21:297: ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν· δίδομεν δέ τοι εὖχος ἀρέσθαι.
τοι: Il. 21:370: ἐξ ἄλλων; οὐ μέν τοι ἐγὼ τόσον αἴτιός εἰμι
τοι: Il. 21:413: ἥ τοι χωομένη κακὰ μήδεται οὕνεκ’ Ἀχαιοὺς
τοι: Il. 21:482: στήσεσθαι; χαλεπή τοι ἐγὼ μένος ἀντιφέρεσθαι
τοι: Il. 21:498: Λητοῖ ἐγὼ δέ τοι οὔ τι μαχήσομαι· ἀργαλέον δὲ
τοί: Il. 21:608: οὐδ’ ἄρα τοί γ’ ἔτλαν πόλιος καὶ τείχεος ἐκτὸς
τοι: Il. 22:11: ἦ νύ τοι οὔ τι μέλει Τρώων πόνος, οὓς ἐφόβησας,
τοι: Il. 22:12: οἳ δή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν, σὺ δὲ δεῦρο λιάσθης.
τοι: Il. 22:13: οὐ μέν με κτενέεις, ἐπεὶ οὔ τοι μόρσιμός εἰμι.
τοὶ: Il. 22:53: ἄλγος ἐμῷ θυμῷ καὶ μητέρι τοὶ τεκόμεσθα·
τοι: Il. 22:83: αὐτήν, εἴ ποτέ τοι λαθικηδέα μαζὸν ἐπέσχον·
τοι: Il. 22:181: ἔρδ’· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.
τοι: Il. 22:184: πρόφρονι μυθέομαι, ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι·
τοι: Il. 22:185: ἔρξον ὅπῃ δή τοι νόος ἔπλετο, μὴ δ’ ἔτ’ ἐρώει.
τοι: Il. 22:222: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν στῆθι καὶ ἄμπνυε, τόνδε δ’ ἐγώ τοι
τοὶ: Il. 22:254: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο θεοὺς ἐπιδώμεθα· τοὶ γὰρ ἄριστοι
τοι: Il. 22:270: οὔ τοι ἔτ’ ἔσθ’ ὑπάλυξις, ἄφαρ δέ σε Παλλὰς Ἀθήνη
τοι: Il. 22:280: ἐκ Διὸς ἠείδης τὸν ἐμὸν μόρον, ἦ τοι ἔφης γε·
τοι: Il. 22:285: εἴ τοι ἔδωκε θεός· νῦν αὖτ’ ἐμὸν ἔγχος ἄλευαι
τοι: Il. 22:335: ὅς τοι γούνατ’ ἔλυσα· σὲ μὲν κύνες ἠδ’ οἰωνοὶ
τοι: Il. 22:341: δῶρα τά τοι δώσουσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ,
τοί: Il. 22:358: φράζεο νῦν, μή τοί τι θεῶν μήνιμα γένωμαι
τοι: Il. 22:488: αἰεί τοι τούτῳ γε πόνος καὶ κήδε’ ὀπίσσω
τοι: Il. 22:510: γυμνόν· ἀτάρ τοι εἵματ’ ἐνὶ μεγάροισι κέονται
τοι: Il. 23:20: πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω τὰ πάροιθεν ὑπέστην
τοι: Il. 23:82: ἄλλο δέ τοι ἐρέω καὶ ἐφήσομαι αἴ κε πίθηαι·
τοι: Il. 23:92: χρύσεος ἀμφιφορεύς, τόν τοι πόρε πότνια μήτηρ.
τοι: Il. 23:95: καί μοι ταῦτα ἕκαστ’ ἐπιτέλλεαι; αὐτὰρ ἐγώ τοι
τοι: Il. 23:148: ἐς πηγάς, ὅθι τοι τέμενος βωμός τε θυήεις.
τοι: Il. 23:180: πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω τὰ πάροιθεν ὑπέστην,
τοὶ: Il. 23:202: βηλῷ ἔπι λιθέῳ· τοὶ δ’ ὡς ἴδον ὀφθαλμοῖσι
τοὶ: Il. 23:212: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπεβήσετο, τοὶ δ’ ὀρέοντο
τοί: Il. 23:217: παννύχιοι δ’ ἄρα τοί γε πυρῆς ἄμυδις φλόγ’ ἔβαλλον
τοὶ: Il. 23:241: ἐν μέσσῃ γὰρ ἔκειτο πυρῇ, τοὶ δ’ ἄλλοι ἄνευθεν
τοι: Il. 23:309: οἶσθα γὰρ εὖ περὶ τέρμαθ’ ἑλισσέμεν· ἀλλά τοι ἵπποι
τοι: Il. 23:315: μήτι τοι δρυτόμος μέγ’ ἀμείνων ἠὲ βίηφι·
τοι: Il. 23:326: σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει.
τοι: Il. 23:338: ἐν νύσσῃ δέ τοι ἵππος ἀριστερὸς ἐγχριμφθήτω,
τοι: Il. 23:339: ὡς ἄν τοι πλήμνη γε δοάσσεται ἄκρον ἱκέσθαι
τοὶ: Il. 23:369: ἄλλοτε δ’ ἀΐξασκε μετήορα· τοὶ δ’ ἐλατῆρες
τοὶ: Il. 23:449: ἵππους· τοὶ δὲ πέτοντο κονίοντες πεδίοιο.
τοι: Il. 23:477: οὔτέ τοι ὀξύτατον κεφαλῆς ἐκδέρκεται ὄσσε·
τοι: Il. 23:484: δεύεαι Ἀργείων, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής.
τοι: Il. 23:543: ὦ Ἀχιλεῦ μάλα τοι κεχολώσομαι αἴ κε τελέσσῃς
τοι: Il. 23:548: εἰ δέ μιν οἰκτίρεις καί τοι φίλος ἔπλετο θυμῷ
τοι: Il. 23:549: ἔστί τοι ἐν κλισίῃ χρυσὸς πολύς, ἔστι δὲ χαλκὸς
τοι: Il. 23:550: καὶ πρόβατ’, εἰσὶ δέ τοι δμῳαὶ καὶ μώνυχες ἵπποι·
τοι: Il. 23:572: τοὺς σοὺς πρόσθε βαλών, οἵ τοι πολὺ χείρονες ἦσαν.
τοι: Il. 23:591: τώ τοι ἐπιτλήτω κραδίη· ἵππον δέ τοι αὐτὸς
τοι: Il. 23:591: τώ τοι ἐπιτλήτω κραδίη· ἵππον δέ τοι αὐτὸς
τοι: Il. 23:593: μεῖζον ἐπαιτήσειας, ἄφαρ κέ τοι αὐτίκα δοῦναι
τοι: Il. 23:602: Ἀντίλοχε νῦν μέν τοι ἐγὼν ὑποείξομαι αὐτὸς
τοι: Il. 23:609: τώ τοι λισσομένῳ ἐπιπείσομαι, ἠδὲ καὶ ἵππον
τοι: Il. 23:620: ὄψῃ ἐν Ἀργείοισι· δίδωμι δέ τοι τόδ’ ἄεθλον
τοι: Il. 23:795: Ἀντίλοχ’ οὐ μέν τοι μέλεος εἰρήσεται αἶνος,
τοι: Il. 23:796: ἀλλά τοι ἡμιτάλαντον ἐγὼ χρυσοῦ ἐπιθήσω.
τοὶ: Il. 23:847: τόσσον παντὸς ἀγῶνος ὑπέρβαλε· τοὶ δὲ βόησαν.
τοὶ: Il. 24:2: ἐσκίδναντ’ ἰέναι. τοὶ μὲν δόρποιο μέδοντο
τοί: Il. 24:37: καὶ πατέρι Πριάμῳ λαοῖσί τε, τοί κέ μιν ὦκα
τοι: Il. 24:131: μίσγεσθ’· οὐ γάρ μοι δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη
τοι: Il. 24:133: ἀλλ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα, Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι·
τοι: Il. 24:172: οὐ μὲν γάρ τοι ἐγὼ κακὸν ὀσσομένη τόδ’ ἱκάνω
τοι: Il. 24:173: ἀλλ’ ἀγαθὰ φρονέουσα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
τοι: Il. 24:178: κῆρύξ τίς τοι ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ’ ἰθύνοι
τοι: Il. 24:181: μὴ δέ τί τοι θάνατος μελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος·
τοι: Il. 24:182: τοῖος γάρ τοι πομπὸς ἅμ’ ἕψεται Ἀργειφόντης,
τοι: Il. 24:197: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ τί τοι φρεσὶν εἴδεται εἶναι;
τοι: Il. 24:201: ὤ μοι πῇ δή τοι φρένες οἴχονθ’, ᾗς τὸ πάρος περ
τοι: Il. 24:204: ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
τοι: Il. 24:205: υἱέας ἐξενάριξε· σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ.
τοι: Il. 24:296: εἰ δέ τοι οὐ δώσει ἑὸν ἄγγελον εὐρύοπα Ζεύς,
τοι: Il. 24:300: ὦ γύναι οὐ μέν τοι τόδ’ ἐφιεμένῃ ἀπιθήσω.
τοι: Il. 24:365: οἵ τοι δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι ἐγγὺς ἔασι;
τοι: Il. 24:367: τοσσάδ’ ὀνείατ’ ἄγοντα, τίς ἂν δή τοι νόος εἴη;
τοι: Il. 24:368: οὔτ’ αὐτὸς νέος ἐσσί, γέρων δέ τοι οὗτος ὀπηδεῖ,
τοι: Il. 24:382: ἄνδρας ἐς ἀλλοδαποὺς ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ,
τοι: Il. 24:422: ὥς τοι κήδονται μάκαρες θεοὶ υἷος ἑῆος
τοι: Il. 24:439: οὐκ ἄν τίς τοι πομπὸν ὀνοσσάμενος μαχέσαιτο.
τοι: Il. 24:520: ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
τοι: Il. 24:521: υἱέας ἐξενάριξα; σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ.
τοι: Il. 24:547: αὐτὰρ ἐπεί τοι πῆμα τόδ’ ἤγαγον Οὐρανίωνες
τοι: Il. 24:548: αἰεί τοι περὶ ἄστυ μάχαι τ’ ἀνδροκτασίαι τε.
τοι: Il. 24:556: πολλά, τά τοι φέρομεν· σὺ δὲ τῶνδ’ ἀπόναιο, καὶ ἔλθοις
τοι: Il. 24:561: Ἕκτορά τοι λῦσαι, Διόθεν δέ μοι ἄγγελος ἦλθε
τοι: Il. 24:599: υἱὸς μὲν δή τοι λέλυται γέρον ὡς ἐκέλευες,
τοι: Il. 24:620: Ἴλιον εἰσαγαγών· πολυδάκρυτος δέ τοι ἔσται.
τοι: Il. 24:669: ἔσται τοι καὶ ταῦτα γέρον Πρίαμ’ ὡς σὺ κελεύεις·
τοὶ: Il. 24:687: παῖδες τοὶ μετόπισθε λελειμμένοι, αἴ κ’ Ἀγαμέμνων
τοι: Il. 24:731: αἳ δή τοι τάχα νηυσὶν ὀχήσονται γλαφυρῇσι,
τοί: Il. 24:784: ἐννῆμαρ μὲν τοί γε ἀγίνεον ἄσπετον ὕλην·
τοὶ: Od. 1:23: Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν,
τοὶ: Od. 1:67: ἀθανάτοισιν ἔδωκε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν;
τοὶ: Od. 1:112: νίζον καὶ πρότιθεν, τοὶ δὲ κρέα πολλὰ δατεῦντο.
τοι: Od. 1:155: ἦ τοι ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν,
τοι: Od. 1:170: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
τοι: Od. 1:179: “τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
τοι: Od. 1:200: αὐτὰρ νῦν τοι ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
τοι: Od. 1:203: οὔ τοι ἔτι δηρόν γε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης
τοι: Od. 1:214: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
τοι: Od. 1:222: “οὐ μέν τοι γενεήν γε θεοὶ νώνυμνον ὀπίσσω
τοὶ: Od. 1:250: ποιῆσαι δύναται· τοὶ δὲ φθινύθουσιν ἔδοντες
τοι: Od. 1:267: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
τοι: Od. 1:282: ἤν τίς τοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσῃς
τοι: Od. 1:307: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ταῦτα φίλα φρονέων ἀγορεύεις,
τοι: Od. 1:312: τιμῆεν, μάλα καλόν, ὅ τοι κειμήλιον ἔσται
τοι: Od. 1:387: ποιήσειεν, ὅ τοι γενεῇ πατρώϊόν ἐστιν.”
τοι: Od. 1:394: ἀλλ’ ἦ τοι βασιλῆες Ἀχαιῶν εἰσὶ καὶ ἄλλοι
τοι: Od. 1:400: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
τοι: Od. 1:413: “Εὐρύμαχ’, ἦ τοι νόστος ἀπώλετο πατρὸς ἐμοῖο·
τοὶ: Od. 2:8: οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα.
τοι: Od. 2:88: ἀλλὰ φίλη μήτηρ, ἥ τοι περὶ κέρδεα οἶδεν.
τοι: Od. 2:187: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τοι: Od. 2:193: τίνων ἀσχάλλῃς· χαλεπὸν δέ τοι ἔσσεται ἄλγος.
τοι: Od. 2:224: ἦ τοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
τοι: Od. 2:235: ἀλλ’ ἦ τοι μνηστῆρας ἀγήνορας οὔ τι μεγαίρω
τοι: Od. 2:271: εἰ δή τοι σοῦ πατρὸς ἐνέστακται μένος ἠΰ,
τοι: Od. 2:273: οὔ τοι ἔπειθ’ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται οὐδ’ ἀτέλεστος.
τοι: Od. 2:276: παῦροι γάρ τοι παῖδες ὁμοῖοι πατρὶ πέλονται,
τοι: Od. 2:280: ἐλπωρή τοι ἔπειτα τελευτῆσαι τάδε ἔργα.
τοι: Od. 2:286: τοῖος γάρ τοι ἑταῖρος ἐγὼ πατρώϊός εἰμι,
τοι: Od. 2:287: ὅς τοι νῆα θοὴν στελέω καὶ ἅμ’ ἕψομαι αὐτός.
τοι: Od. 2:294: τάων μέν τοι ἐγὼν ἐπιόψομαι ἥ τις ἀρίστη,
τοι: Od. 2:303: “Τηλέμαχ’ ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, μή τί τοι ἄλλο
τοι: Od. 2:306: ταῦτα δέ τοι μάλα πάντα τελευτήσουσιν Ἀχαιοί,
τοι: Od. 2:363: “τίπτε δέ τοι, φίλε τέκνον, ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο νόημα
τοι: Od. 2:367: οἱ δέ τοι αὐτίκ’ ἰόντι κακὰ φράσσονται ὀπίσσω,
τοι: Od. 2:372: “θάρσει, μαῖ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἥδε γε βουλή.
τοι: Od. 2:402: “Τηλέμαχ’, ἤδη μέν τοι ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι
τοὶ: Od. 2:413: ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο.
τοὶ: Od. 2:418: ἕζετο Τηλέμαχος. τοὶ δὲ πρυμνήσι’ ἔλυσαν,
τοὶ: Od. 2:423: ὅπλων ἅπτεσθαι· τοὶ δ’ ὀτρύνοντος ἄκουσαν.
τοὶ: Od. 3:5: ἷξον· τοὶ δ’ ἐπὶ θινὶ θαλάσσης ἱερὰ ῥέζον,
τοί: Od. 3:73: οἷά τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ’ ἀλόωνται
τοι: Od. 3:80: εἴρεαι ὁππόθεν εἰμέν· ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω.
τοί: Od. 3:98: λίσσομαι, εἴ ποτέ τοί τι πατὴρ ἐμός, ἐσθλὸς Ὀδυσσεύς,
τοι: Od. 3:124: ἦ τοι γὰρ μῦθοί γε ἐοικότες, οὐδέ κε φαίης
τοι: Od. 3:126: ἔνθ’ ἦ τοι εἷος μὲν ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
τοι: Od. 3:141: ἔνθ’ ἦ τοι Μενέλαος ἀνώγει πάντας Ἀχαιοὺς
τοι: Od. 3:195: ἀλλ’ ἦ τοι κεῖνος μὲν ἐπισμυγερῶς ἀπέτεισεν.
τοι: Od. 3:236: ἀλλ’ ἦ τοι θάνατον μὲν ὁμοίϊον οὐδὲ θεοί περ
τοι: Od. 3:254: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθέα πάντ’ ἀγορεύσω.
τοι: Od. 3:255: ἦ τοι μὲν τόδε καὐτὸς ὀΐεαι, ὥς κεν ἐτύχθη,
τοι: Od. 3:265: ἡ δ’ ἦ τοι τὸ πρὶν μὲν ἀναίνετο ἔργον ἀεικές,
τοι: Od. 3:309: ἦ τοι ὁ τὸν κτείνας δαίνυ τάφον Ἀργείοισι
τοι: Od. 3:315: οὕτω ὑπερφιάλους, μή τοι κατὰ πάντα φάγωσι
τοι: Od. 3:324: εἰ δ’ ἐθέλεις πεζός, πάρα τοι δίφρος τε καὶ ἵπποι,
τοι: Od. 3:325: πὰρ δέ τοι υἷες ἐμοί, οἵ τοι πομπῆες ἔσονται
τοι: Od. 3:325: πὰρ δέ τοι υἷες ἐμοί, οἵ τοι πομπῆες ἔσονται
τοι: Od. 3:331: “ὦ γέρον, ἦ τοι ταῦτα κατὰ μοῖραν κατέλεξας·
τοι: Od. 3:370: οἵ τοι ἐλαφρότατοι θείειν καὶ κάρτος ἄριστοι.”
τοι: Od. 3:376: εἰ δή τοι νέῳ ὧδε θεοὶ πομπῆες ἕπονται.
τοι: Od. 3:379: ἥ τοι καὶ πατέρ’ ἐσθλὸν ἐν Ἀργείοισιν ἐτίμα.
τοι: Od. 3:384: τήν τοι ἐγὼ ῥέξω χρυσὸν κέρασιν περιχεύας.”
τοι: Od. 3:419: ὄφρ’ ἦ τοι πρώτιστα θεῶν ἱλάσσομ’ Ἀθήνην,
τοι: Od. 4:78: “τέκνα φίλ’, ἦ τοι Ζηνὶ βροτῶν οὐκ ἄν τις ἐρίζοι·
τοι: Od. 4:93: ὣς οὔ τοι χαίρων τοῖσδε κτεάτεσσιν ἀνάσσω· -
τοι: Od. 4:151: καὶ νῦν ἦ τοι ἐγὼ μεμνημένος ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ
τοι: Od. 4:157: κείνου μέν τοι ὅδ’ υἱὸς ἐτήτυμον, ὡς ἀγορεύεις·
τοι: Od. 4:238: ἦ τοι νῦν δαίνυσθε καθήμενοι ἐν μεγάροισι
τοι: Od. 4:276: καί τοι Δηΐφοβος θεοείκελος ἕσπετ’ ἰούσῃ.
τοί: Od. 4:328: λίσσομαι, εἴ ποτέ τοί τι πατὴρ ἐμός, ἐσθλὸς Ὀδυσσεύς,
τοι: Od. 4:350: τῶν οὐδέν τοι ἐγὼ κρύψω ἔπος οὐδ’ ἐπικεύσω.
τοι: Od. 4:374: εὑρέμεναι δύνασαι, μινύθει δέ τοι ἦτορ ἑταίρων.
τοι: Od. 4:376: ἐκ μέν τοι ἐρέω, ἥ τις σύ πέρ ἐσσι θεάων,
τοι: Od. 4:383: τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
τοι: Od. 4:389: ὅς κέν τοι εἴπῃσιν ὁδὸν καὶ μέτρα κελεύθου
τοι: Od. 4:391: καὶ δέ κέ τοι εἴπῃσι, διοτρεφές, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα,
τοι: Od. 4:392: ὅττι τοι ἐν μεγάροισι κακόν τ’ ἀγαθόν τε τέτυκται
τοι: Od. 4:399: [τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.]
τοι: Od. 4:409: τρεῖς, οἵ τοι παρὰ νηυσὶν ἐϋσσέλμοισιν ἄριστοι.
τοι: Od. 4:410: πάντα δέ τοι ἐρέω ὀλοφώϊα τοῖο γέροντος.
τοι: Od. 4:411: φώκας μέν τοι πρῶτον ἀριθμήσει καὶ ἔπεισιν·
τοι: Od. 4:456: ἀλλ’ ἦ τοι πρώτιστα λέων γένετ’ ἠϋγένειος,
τοι: Od. 4:462: τίς νύ τοι, Ἀτρέος υἱέ, θεῶν συμφράσσατο βουλάς,
τοι: Od. 4:475: οὐ γάρ τοι πρὶν μοῖρα φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
τοὶ: Od. 4:479: ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι·
τοι: Od. 4:480: καὶ τότε τοι δώσουσιν ὁδὸν θεοί, ἣν σὺ μενοινᾷς.
τοι: Od. 4:521: ἦ τοι ὁ μὲν χαίρων ἐπεβήσετο πατρίδος αἴης,
τοί: Od. 4:586: ἀθάνατοι, τοί μ’ ὦκα φίλην ἐς πατρίδ’ ἔπεμψαν.
τοι: Od. 4:589: καὶ τότε σ’ εὖ πέμψω, δώσω δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα,
τοι: Od. 4:612: τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μεταστήσω· δύναμαι γάρ.
τοι: Od. 4:615: δώσω τοι κρητῆρα τετυγμένον· ἀργύρεος δὲ
τοι: Od. 4:744: ἢ ἔα ἐν μεγάρῳ· μῦθον δέ τοι οὐκ ἐπικεύσω.
τοι: Od. 4:763: εἴ ποτέ τοι πολύμητις ἐνὶ μεγάροισιν Ὀδυσσεὺς
τοι: Od. 4:836: “οὐ μέν τοι κεῖνόν γε διηνεκέως ἀγορεύσω,
τοι: Od. 5:24: ὡς ἦ τοι κείνους Ὀδυσεὺς ἀποτείσεται ἐλθών;
τοι: Od. 5:91: [ἀλλ’ ἕπεο προτέρω, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω.]”
τοι: Od. 5:97: “εἰρωτᾷς μ’ ἐλθόντα θεὰ θεόν· αὐτὰρ ἐγώ τοι
τοι: Od. 5:105: φησί τοι ἄνδρα παρεῖναι ὀϊζυρώτατον ἄλλων,
τοι: Od. 5:147: μή πώς τοι μετόπισθε κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ.”
τοι: Od. 5:154: ἀλλ’ ἦ τοι νύκτας μὲν ἰαύεσκεν καὶ ἀνάγκῃ
τοι: Od. 5:160: “κάμμορε, μή μοι ἔτ’ ἐνθάδ’ ὀδύρεο, μηδέ τοι αἰὼν
τοι: Od. 5:166: ἐνθήσω μενοεικέ’, ἅ κέν τοι λιμὸν ἐρύκοι,
τοι: Od. 5:167: εἵματά τ’ ἀμφιέσω· πέμψω δέ τοι οὖρον ὄπισθεν,
τοὶ: Od. 5:169: αἴ κε θεοί γ’ ἐθέλωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
τοι: Od. 5:187: μή τί τοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο.
τοι: Od. 5:206: εἴ γε μὲν εἰδείης σῇσι φρεσίν, ὅσσα τοι αἶσα
τοι: Od. 5:339: “κάμμορε, τίπτε τοι ὧδε Ποσειδάων ἐνοσίχθων
τοι: Od. 5:340: ὠδύσατ’ ἐκπάγλως, ὅτι τοι κακὰ πολλὰ φυτεύει;
τοι: Od. 5:345: γαίης Φαιήκων, ὅθι τοι μοῖρ’ ἐστὶν ἀλύξαι.
τοι: Od. 5:347: ἄμβροτον· οὐδέ τί τοι παθέειν δέος οὐδ’ ἀπολέσθαι.
τοι: Od. 5:383: ἦ τοι τῶν ἄλλων ἀνέμων κατέδησε κελεύθους,
τοι: Od. 5:450: ἀλλ’ ἐλέαιρε, ἄναξ· ἱκέτης δέ τοι εὔχομαι εἶναι.”
τοι: Od. 6:26: εἵματα μέν τοι κεῖται ἀκηδέα σιγαλόεντα,
τοι: Od. 6:29: ἐκ γάρ τοι τούτων φάτις ἀνθρώπους ἀναβαίνει
τοι: Od. 6:32: καί τοι ἐγὼ συνέριθος ἅμ’ ἕψομαι, ὄφρα τάχιστα
τοι: Od. 6:33: ἐντύνεαι, ἐπεὶ οὔ τοι ἔτι δὴν παρθένος ἔσσεαι·
τοι: Od. 6:35: πάντων Φαιήκων, ὅθι τοι γένος ἐστὶ καὶ αὐτῇ.
τοι: Od. 6:62: πέντε δέ τοι φίλοι υἷες ἐνὶ μεγάροις γεγάασιν,
τοι: Od. 6:68: “οὔτε τοι ἡμιόνων φθονέω, τέκος, οὔτε τευ ἄλλου.
τοι: Od. 6:69: ἔρχευ· ἀτάρ τοι δμῶες ἐφοπλίσσουσιν ἀπήνην
τοὶ: Od. 6:71: ὣς εἰπὼν δμώεσσιν ἐκέκλετο, τοὶ δ’ ἐπίθοντο.
τοι: Od. 6:86: ἔνθ’ ἦ τοι πλυνοὶ ἦσαν ἐπηετανοί, πολὺ δ’ ὕδωρ
τοὶ: Od. 6:150: εἰ μέν τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
τοι: Od. 6:194: ἄστυ δέ τοι δείξω, ἐρέω δέ τοι οὔνομα λαῶν·
τοι: Od. 6:194: ἄστυ δέ τοι δείξω, ἐρέω δέ τοι οὔνομα λαῶν·
τοὶ: Od. 6:243: νῦν δὲ θεοῖσιν ἔοικε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.
τοι: Od. 6:249: ἦ τοι ὁ πῖνε καὶ ἦσθε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
τοί: Od. 6:284: Φαίηκας, τοί μιν μνῶνται πολέες τε καὶ ἐσθλοί.”
τοι: Od. 6:313: εἴ κέν τοι κείνη γε φίλα φρονέῃσ’ ἐνὶ θυμῷ,
τοι: Od. 6:314: ἐλπωρή τοι ἔπειτα φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
τοὶ: Od. 6:321: δύσετό τ’ ἠέλιος, καὶ τοὶ κλυτὸν ἄλσος ἵκοντο
τοι: Od. 7:28: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε πάτερ, δόμον, ὅν με κελεύεις,
τοί: Od. 7:34: νηυσὶ θοῇσιν τοί γε πεποιθότες ὠκείῃσι
τοι: Od. 7:48: “οὗτος δή τοι, ξεῖνε πάτερ, δόμος, ὅν με κελεύεις
τοι: Od. 7:75: εἴ κέν τοι κείνη γε φίλα φρονέῃσ’ ἐνὶ θυμῷ,
τοι: Od. 7:76: ἐλπωρή τοι ἔπειτα φίλους ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
τοι: Od. 7:159: “Ἀλκίνο’, οὐ μέν τοι τόδε κάλλιον οὐδὲ ἔοικε
τοι: Od. 7:208: “Ἀλκίνο’, ἄλλο τί τοι μελέτω φρεσίν· οὐ γὰρ ἐγώ γε
τοὶ: Od. 7:209: ἀθανάτοισιν ἔοικα, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
τοι: Od. 7:238: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; τίς τοι τάδε εἵματ’ ἔδωκεν;
τοι: Od. 7:243: τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
τοι: Od. 7:297: ταῦτά τοι, ἀχνύμενός περ, ἀληθείην κατέλεξα.”
τοι: Od. 7:299: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν τοῦτό γ’ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε
τοι: Od. 7:320: πατρίδα σὴν καὶ δῶμα, καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστίν,
τοι: Od. 7:342: “ὄρσο κέων, ὦ ξεῖνε· πεποίηται δέ τοι εὐνή.”
τοὶ: Od. 8:46: ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
τοι: Od. 8:87: ἦ τοι ὅτε λήξειεν ἀείδων θεῖος ἀοιδός,
τοὶ: Od. 8:104: ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο.
τοι: Od. 8:120: οἱ δ’ ἦ τοι πρῶτον μὲν ἐπειρήσαντο πόδεσσι·
τοι: Od. 8:150: σοὶ δ’ ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται, ἀλλά τοι ἤδη
τοι: Od. 8:195: “καί κ’ ἀλαός τοι, ξεῖνε, διακρίνειε τὸ σῆμα
τοι: Od. 8:237: ἀλλ’ ἐθέλεις ἀρετὴν σὴν φαινέμεν, ἥ τοι ὀπηδεῖ,
τοι: Od. 8:329: “οὐκ ἀρετᾷ κακὰ ἔργα· κιχάνει τοι βραδὺς ὠκύν,
τοι: Od. 8:347: “λῦσον· ἐγὼ δέ τοι αὐτὸν ὑπίσχομαι, ὡς σὺ κελεύεις,
τοι: Od. 8:351: δειλαί τοι δειλῶν γε καὶ ἐγγύαι ἐγγυάασθαι.
τοι: Od. 8:356: οἴχηται φεύγων, αὐτός τοι ἐγὼ τάδε τείσω.”
τοι: Od. 8:413: “καὶ σύ, φίλος, μάλα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν·
τοι: Od. 8:414: μηδέ τί τοι ξίφεός γε ποθὴ μετόπισθε γένοιτο
τοι: Od. 8:444: μή τίς τοι καθ’ ὁδὸν δηλήσεται, ὁππότ’ ἂν αὖτε
τοι: Od. 8:467: τῶ κέν τοι καὶ κεῖθι θεῷ ὣς εὐχετοῴμην
τοι: Od. 8:498: ὡς ἄρα τοι πρόφρων θεὸς ὤπασε θέσπιν ἀοιδήν.”
τοὶ: Od. 8:502: Ἀργεῖοι, τοὶ δ’ ἤδη ἀγακλυτὸν ἀμφ’ Ὀδυσῆα
τοὶ: Od. 8:505: ὣς ὁ μὲν ἑστήκει, τοὶ δ’ ἄκριτα πόλλ’ ἀγόρευον
τοι: Od. 8:581: ἦ τίς τοι καὶ πηὸς ἀπέφθιτο Ἰλιόθι πρό,
τοι: Od. 9:3: ἦ τοι μὲν τόδε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ
τοι: Od. 9:14: τί πρῶτόν τοι ἔπειτα, τί δ’ ὑστάτιον καταλέξω;
τοι: Od. 9:37: εἰ δ’ ἄγε τοι καὶ νόστον ἐμὸν πολυκηδέ’ ἐνίσπω,
τοι: Od. 9:43: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ διερῷ ποδὶ φευγέμεν ἡμέας
τοὶ: Od. 9:44: ἠνώγεα, τοὶ δὲ μέγα νήπιοι οὐκ ἐπίθοντο.
τοι: Od. 9:211: θεσπεσίη· τότ’ ἂν οὔ τοι ἀποσχέσθαι φίλον ἦεν.
τοί: Od. 9:254: οἷά τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ’ ἀλόωνται
τοι: Od. 9:259: “ἡμεῖς τοι Τροίηθεν ἀποπλαγχθέντες Ἀχαιοὶ
τοί: Od. 9:269: ἀλλ’ αἰδεῖο, φέριστε, θεούς· ἱκέται δέ τοί εἰμεν.
τοι: Od. 9:356: αὐτίκα νῦν, ἵνα τοι δῶ ξείνιον, ᾧ κε σὺ χαίρῃς.
τοι: Od. 9:364: “Κύκλωψ, εἰρωτᾷς μ’ ὄνομα κλυτόν; αὐτὰρ ἐγώ τοι
τοι: Od. 9:370: τοὺς δ’ ἄλλους πρόσθεν· τὸ δέ τοι ξεινήϊον ἔσται.”
τοι: Od. 9:517: ἀλλ’ ἄγε δεῦρ’, Ὀδυσεῦ, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω,
τοι: Od. 10:64: “πῶς ἦλθες, Ὀδυσεῦ; τίς τοι κακὸς ἔχραε δαίμων;
τοι: Od. 10:66: πατρίδα σὴν καὶ δῶμα, καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστίν.”
τοί: Od. 10:214: οὐδ’ οἵ γ’ ὡρμήθησαν ἐπ’ ἀνδράσιν, ἀλλ’ ἄρα τοί γε
τοὶ: Od. 10:219: σαῖνον· τοὶ δ’ ἔδδεισαν, ἐπεὶ ἴδον αἰνὰ πέλωρα.
τοὶ: Od. 10:229: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τοὶ δ’ ἐφθέγγοντο καλεῦντες.
τοὶ: Od. 10:255: ἢ θεὸς ἠὲ γυνή· τοὶ δ’ ἐφθέγγοντο καλεῦντες.
τοι: Od. 10:271: “Εὐρύλοχ’, ἦ τοι μὲν σὺ μέν’ αὐτοῦ τῷδ’ ἐνὶ χώρῳ
τοι: Od. 10:282: χώρου ἄϊδρις ἐών; ἕταροι δέ τοι οἵδ’ ἐνὶ Κίρκης
τοι: Od. 10:288: ἔρχευ, ὅ κέν τοι κρατὸς ἀλάλκῃσιν κακὸν ἦμαρ.
τοι: Od. 10:289: πάντα δέ τοι ἐρέω ὀλοφώϊα δήνεα Κίρκης.
τοι: Od. 10:290: τεύξει τοι κυκεῶ, βαλέει δ’ ἐν φάρμακα σίτῳ·
τοι: Od. 10:292: φάρμακον ἐσθλόν, ὅ τοι δώσω, ἐρέω δὲ ἕκαστα.
τοι: Od. 10:298: ὄφρα κέ τοι λύσῃ θ’ ἑτάρους αὐτόν τε κομίσσῃ·
τοι: Od. 10:300: μή τί τοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο,
τοι: Od. 10:325: “τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
τοι: Od. 10:381: δειδίμεν· ἤδη γάρ τοι ἀπώμοσα καρτερὸν ὅρκον.”
τοι: Od. 10:473: εἴ τοι θέσφατόν ἐστι σαωθῆναι καὶ ἱκέσθαι
τοὶ: Od. 10:495: οἴῳ πεπνῦσθαι· τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσιν.”
τοι: Od. 10:505: μή τί τοι ἡγεμόνος γε ποθὴ παρὰ νηῒ μελέσθω·
τοι: Od. 10:507: ἧσθαι· τὴν δέ κέ τοι πνοιὴ βορέαο φέρῃσιν.
τοι: Od. 10:538: ἔνθα τοι αὐτίκα μάντις ἐλεύσεται, ὄρχαμε λαῶν,
τοι: Od. 10:539: ὅς κέν τοι εἴπῃσιν ὁδὸν καὶ μέτρα κελεύθου
τοί: Od. 11:73: νοσφισθείς, μή τοί τι θεῶν μήνιμα γένωμαι,
τοι: Od. 11:80: “ταῦτά τοι, ὦ δύστηνε, τελευτήσω τε καὶ ἕρξω.”
τοι: Od. 11:96: αἵματος ὄφρα πίω καί τοι νημερτέα εἴπω.”
τοι: Od. 11:101: τὸν δέ τοι ἀργαλέον θήσει θεός. οὐ γὰρ ὀΐω
τοι: Od. 11:102: λήσειν ἐννοσίγαιον, ὅ τοι κότον ἔνθετο θυμῷ,
τοι: Od. 11:112: εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ’ ὄλεθρον
τοι: Od. 11:116: ἄνδρας ὑπερφιάλους, οἵ τοι βίοτον κατέδουσι
τοι: Od. 11:118: ἀλλ’ ἦ τοι κείνων γε βίας ἀποτείσεαι ἐλθών·
τοὶ: Od. 11:124: οὐδ’ ἄρα τοὶ ἴσασι νέας φοινικοπαρῄους,
τοι: Od. 11:126: σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει·
τοι: Od. 11:127: ὁππότε κεν δή τοι ξυμβλήμενος ἄλλος ὁδίτης
τοὶ: Od. 11:133: ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
τοι: Od. 11:134: πᾶσι μάλ’ ἑξείης. θάνατος δέ τοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ
τοι: Od. 11:137: ὄλβιοι ἔσσονται. τὰ δέ τοι νημερτέα εἴρω.”
τοι: Od. 11:146: “ῥηΐδιόν τοι ἔπος ἐρέω καὶ ἐνὶ φρεσὶ θήσω·
τοι: Od. 11:148: αἵματος ἄσσον ἴμεν, ὁ δέ τοι νημερτὲς ἐνίψει·
τοι: Od. 11:149: ᾧ δέ κ’ ἐπιφθονέῃς, ὁ δέ τοι πάλιν εἶσιν ὀπίσσω.”
τοι: Od. 11:235: ἔνθ’ ἦ τοι πρώτην Τυρὼ ἴδον εὐπατέρειαν,
τοί: Od. 11:252: αὐτὰρ ἐγώ τοί εἰμι Ποσειδάων ἐνοσίχθων.”
τοί: Od. 11:311: ἐννέωροι γὰρ τοί γε καὶ ἐννεαπήχεες ἦσαν
τοι: Od. 11:371: εἴ τινας ἀντιθέων ἑτάρων ἴδες, οἵ τοι ἅμ’ αὐτῷ
τοι: Od. 11:430: κουριδίῳ τεύξασα πόσει φόνον. ἦ τοι ἔφην γε
τοι: Od. 11:454: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
τοι: Od. 11:505: “ἦ τοι μὲν Πηλῆος ἀμύμονος οὔ τι πέπυσμαι,
τοι: Od. 11:506: αὐτάρ τοι παιδός γε Νεοπτολέμοιο φίλοιο
τοι: Od. 11:510: ἦ τοι ὅτ’ ἀμφὶ πόλιν Τροίην φραζοίμεθα βουλάς,
τοι: Od. 11:568: ἔνθ’ ἦ τοι Μίνωα ἴδον, Διὸς ἀγλαὸν υἱόν,
τοι: Od. 11:595: ἦ τοι ὁ μὲν σκηριπτόμενος χερσίν τε ποσίν τε
τοι: Od. 12:38: ὥς τοι ἐγὼν ἐρέω, μνήσει δέ σε καὶ θεὸς αὐτός.
τοι: Od. 12:56: ἔνθα τοι οὐκέτ’ ἔπειτα διηνεκέως ἀγορεύσω,
τοι: Od. 12:57: ὁπποτέρῃ δή τοι ὁδὸς ἔσσεται, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς
τοι: Od. 12:58: θυμῷ βουλεύειν· ἐρέω δέ τοι ἀμφοτέρωθεν.
τοι: Od. 12:61: Πλαγκτὰς δή τοι τάς γε θεοὶ μάκαρες καλέουσι.
τοι: Od. 12:86: τῆς ἦ τοι φωνὴ μὲν ὅση σκύλακος νεογιλλῆς
τοι: Od. 12:89: τῆς ἦ τοι πόδες εἰσὶ δυώδεκα πάντες ἄωροι,
τοι: Od. 12:116: “σχέτλιε, καὶ δὴ αὖ τοι πολεμήϊα ἔργα μέμηλε
τοι: Od. 12:118: ἡ δέ τοι οὐ θνητή, ἀλλ’ ἀθάνατον κακόν ἐστι,
τοι: Od. 12:139: εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ’ ὄλεθρον
τοι: Od. 12:165: ἦ τοι ἐγὼ τὰ ἕκαστα λέγων ἑτάροισι πίφαυσκον·
τοι: Od. 12:189: ἴδμεν γάρ τοι πάνθ’, ὅσ’ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
τοι: Od. 12:237: ἦ τοι ὅτ’ ἐξεμέσειε, λέβης ὣς ἐν πυρὶ πολλῷ
τοι: Od. 12:279: “σχέτλιός εἰς, Ὀδυσεῦ, περί τοι μένος, οὐδέ τι γυῖα
τοι: Od. 12:291: ἀλλ’ ἦ τοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ μελαίνῃ
τοὶ: Od. 12:344: ῥέξομεν ἀθανάτοισι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.
τοι: Od. 12:385: “Ἠέλι’, ἦ τοι μὲν σὺ μετ’ ἀθανάτοισι φάεινε
τοι: Od. 12:426: ἔνθ’ ἦ τοι ζέφυρος μὲν ἐπαύσατο λαίλαπι θύων,
τοι: Od. 12:450: ἥ μ’ ἐφίλει τ’ ἐκόμει τε. τί τοι τάδε μυθολογεύω;
τοι: Od. 12:451: ἤδη γάρ τοι χθιζὸς ἐμυθεόμην ἐνὶ οἴκῳ
τοὶ: Od. 13:55: ἔσπεισαν μακάρεσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
τοὶ: Od. 13:76: σιγῇ· τοὶ δὲ καθῖζον ἐπὶ κληῖσιν ἕκαστοι
τοί: Od. 13:130: Φαίηκες, τοί πέρ τε ἐμῆς ἔξ εἰσι γενέθλης.
τοι: Od. 13:145: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ.”
τοι: Od. 13:242: ἦ τοι μὲν τρηχεῖα καὶ οὐχ ἱππήλατός ἐστιν
τοι: Od. 13:248: τῶ τοι, ξεῖν’, Ἰθάκης γε καὶ ἐς Τροίην ὄνομ’ ἵκει,
τοί: Od. 13:276: ἀλλ’ ἦ τοί σφεας κεῖθεν ἀπώσατο ἲς ἀνέμοιο
τοι: Od. 13:295: μύθων τε κλοπίων, οἵ τοι πεδόθεν φίλοι εἰσίν.
τοι: Od. 13:300: Παλλάδ’ Ἀθηναίην, κούρην Διός, ἥ τέ τοι αἰεὶ
τοι: Od. 13:303: νῦν αὖ δεῦρ’ ἱκόμην, ἵνα τοι σὺν μῆτιν ὑφήνω
τοι: Od. 13:304: χρήματά τε κρύψω, ὅσα τοι Φαίηκες ἀγαυοὶ
τοι: Od. 13:306: εἴπω θ’ ὅσσα τοι αἶσα δόμοισ’ ἔνι ποιητοῖσι
τοι: Od. 13:330: “αἰεί τοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι νόημα·
τοι: Od. 13:336: πρίν γ’ ἔτι σῆς ἀλόχου πειρήσεαι, ἥ τέ τοι αὔτως
τοι: Od. 13:341: ἀλλά τοι οὐκ ἐθέλησα Ποσειδάωνι μάχεσθαι
τοι: Od. 13:342: πατροκασιγνήτῳ, ὅς τοι κότον ἔνθετο θυμῷ,
τοι: Od. 13:344: ἀλλ’ ἄγε τοι δείξω Ἰθάκης ἕδος, ὄφρα πεποίθῃς·
τοι: Od. 13:349: τοῦτο δέ τοι σπέος εὐρὺ κατηρεφές, ἔνθα σὺ πολλὰς
τοι: Od. 13:362: “θάρσει, μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων·
τοι: Od. 13:364: θείομεν αὐτίκα νῦν, ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ·
τοι: Od. 13:377: οἳ δή τοι τρίετες μέγαρον κάτα κοιρανέουσι,
τοι: Od. 13:393: “καὶ λίην τοι ἐγώ γε παρέσσομαι, οὐδέ με λήσεις,
τοι: Od. 13:396: ἀνδρῶν μνηστήρων, οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν.
τοι: Od. 13:401: κνυζώσω δέ τοι ὄσσε πάρος περικαλλέ’ ἐόντε,
τοι: Od. 13:405: ὅς τοι ὑῶν ἐπίουρος, ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδε,
τοι: Od. 13:405: ὅς τοι ὑῶν ἐπίουρος, ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδε,
τοι: Od. 13:414: ὅς τοι ἐς εὐρύχορον Λακεδαίμονα πὰρ Μενέλαον
τοι: Od. 13:421: “μὴ δή τοι κεῖνός γε λίην ἐνθύμιος ἔστω.
τοι: Od. 13:428: ἀνδρῶν μνηστήρων, οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν.”
τοὶ: Od. 14:16: θήλειαι τοκάδες· τοὶ δ’ ἄρσενες ἐκτὸς ἴαυον,
τοι: Od. 14:53: “Ζεύς τοι δοίη, ξεῖνε, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
τοι: Od. 14:89: οἵδε δέ τοι ἴσασι, θεοῦ δέ τιν’ ἔκλυον αὐδήν,
τοι: Od. 14:99: ἔστ’ ἄφενος τοσσοῦτον· ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω.
τοι: Od. 14:132: εἴ τίς τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα δοίη.
τοι: Od. 14:150: κεῖνον ἐλεύσεσθαι, θυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος·
τοι: Od. 14:160: ἦ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται ὡς ἀγορεύω.
τοι: Od. 14:171: ἀλλ’ ἦ τοι ὅρκον μὲν ἐάσομεν, αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
τοι: Od. 14:183: ἀλλ’ ἦ τοι κεῖνον μὲν ἐάσομεν, ἤ κεν ἁλώῃ
τοι: Od. 14:187: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
τοι: Od. 14:192: “τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
τοι: Od. 14:207: ἀλλ’ ἦ τοι τὸν κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι
τοὶ: Od. 14:208: εἰς Ἀΐδαο δόμους· τοὶ δὲ ζωὴν ἐδάσαντο
τοι: Od. 14:259: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
τοὶ: Od. 14:356: μαίεσθαι προτέρω, τοὶ μὲν πάλιν αὖτις ἔβαινον
τοι: Od. 14:391: “ἦ μάλα τίς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἄπιστος,
τοὶ: Od. 14:394: μάρτυροι ἀμφοτέροισι θεοί, τοὶ Ὄλυμπον ἔχουσιν.
τοὶ: Od. 14:426: τὸν δ’ ἔλιπε ψυχή. τοὶ δ’ ἔσφαξάν τε καὶ εὗσαν,
τοι: Od. 14:487: οὔ τοι ἔτι ζωοῖσι μετέσσομαι, ἀλλά με χεῖμα
τοι: Od. 14:508: “ὦ γέρον, αἶνος μέν τοι ἀμύμων, ὃν κατέλεξας,
τοὶ: Od. 14:523: ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ Ὀδυσεὺς κοιμήσατο, τοὶ δὲ παρ’ αὐτὸν
τοι: Od. 15:6: ἦ τοι Νεστορίδην μαλακῷ δεδμημένον ὕπνῳ·
τοι: Od. 15:12: οὕτω ὑπερφιάλους· μή τοι κατὰ πάντα φάγωσι
τοι: Od. 15:25: δμῳάων ἥ τίς τοι ἀρίστη φαίνεται εἶναι,
τοι: Od. 15:26: εἰς ὅ κέ τοι φήνωσι θεοὶ κυδρὴν παράκοιτιν.
τοί: Od. 15:27: ἄλλο δέ τοί τι ἔπος ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο θυμῷ.
τοι: Od. 15:32: ἀνδρῶν μνηστήρων, οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν.
τοι: Od. 15:34: νυκτὶ δ’ ὁμῶς πλείειν· πέμψει δέ τοι οὖρον ὄπισθεν
τοι: Od. 15:39: ὅς τοι ὑῶν ἐπίουρος, ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδεν.
τοι: Od. 15:39: ὅς τοι ὑῶν ἐπίουρος, ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδεν.
τοι: Od. 15:72: ἶσόν τοι κακόν ἐσθ’, ὅς τ’ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι
τοι: Od. 15:81: ὄφρα τοι αὐτὸς ἕπωμαι, ὑποζεύξω δέ τοι ἵππους,
τοι: Od. 15:81: ὄφρα τοι αὐτὸς ἕπωμαι, ὑποζεύξω δέ τοι ἵππους,
τοι: Od. 15:111: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι νόστον, ὅπως φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,
τοι: Od. 15:112: ὥς τοι Ζεὺς τελέσειεν, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.
τοι: Od. 15:115: δώσω τοι κρητῆρα τετυγμένον· ἀργύρεος δὲ
τοι: Od. 15:125: “δῶρόν τοι καὶ ἐγώ, τέκνον φίλε, τοῦτο δίδωμι,
τοι: Od. 15:181: τῶ κέν τοι καὶ κεῖθι θεῷ ὣς εὐχετοῴμην.”
τοὶ: Od. 15:182: ἦ, καὶ ἐφ’ ἵπποιϊν μάστιν βάλε· τοὶ δὲ μάλ’ ὦκα
τοι: Od. 15:222: ἦ τοι ὁ μὲν τὰ πονεῖτο καὶ εὔχετο, θῦε δ’ Ἀθήνῃ
τοι: Od. 15:250: ἀλλ’ ἦ τοι Κλεῖτον χρυσόθρονος ἥρπασεν Ἠὼς
τοι: Od. 15:262: σῆς τ’ αὐτοῦ κεφαλῆς καὶ ἑταίρων, οἵ τοι ἕπονται,
τοι: Od. 15:264: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;”
τοι: Od. 15:266: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
τοι: Od. 15:272: “οὕτω τοι καὶ ἐγὼν ἐκ πατρίδος, ἄνδρα κατακτὰς
τοὶ: Od. 15:286: εἷσε Θεοκλύμενον· τοὶ δὲ πρυμνήσι’ ἔλυσαν.
τοὶ: Od. 15:288: ὅπλων ἅπτεσθαι· τοὶ δ’ ἐσσυμένως ἐπίθοντο.
τοι: Od. 15:318: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
τοι: Od. 15:326: “ὤ μοι, ξεῖνε, τίη τοι ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο νόημα
τοι: Od. 15:330: οὔ τοι τοιοίδ’ εἰσὶν ὑποδρηστῆρες ἐκείνων,
τοι: Od. 15:335: ἀλλὰ μέν’· οὐ γάρ τίς τοι ἀνιᾶται παρεόντι,
τοι: Od. 15:352: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
τοι: Od. 15:402: τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
τοι: Od. 15:464: ἦ τοι ὁ καννεύσας κοίλην ἐπὶ νῆα βεβήκει,
τοι: Od. 15:488: ἀλλ’ ἦ τοι σοὶ μὲν παρὰ καὶ κακῷ ἐσθλὸν ἔθηκε
τοι: Od. 15:490: ἠπίου, ὃς δή τοι παρέχει βρῶσίν τε πόσιν τε
τοι: Od. 15:515: χεῖρον, ἐπεί τοι ἐγὼ μὲν ἀπέσσομαι, οὐδέ σε μήτηρ
τοι: Od. 15:518: ἀλλά τοι ἄλλον φῶτα πιφαύσκομαι, ὅν κεν ἵκοιο,
τοι: Od. 15:531: “Τηλέμαχ’, οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἤλυθε δεξιὸς ὄρνις·
τοὶ: Od. 15:552: νηὸς ἀπ’ ἰκριόφιν· τοὶ δὲ πρυμνήσι’ ἔλυσαν.
τοι: Od. 16:8: “Εὔμαι’, ἦ μάλα τίς τοι ἐλεύσεται ἐνθάδ’ ἑταῖρος
τοι: Od. 16:28: ἀλλ’ ἐπιδημεύεις· ὣς γάρ νύ τοι εὔαδε θυμῷ,
τοι: Od. 16:57: “ἄττα, πόθεν τοι ξεῖνος ὅδ’ ἵκετο; πῶς δέ ἑ ναῦται
τοι: Od. 16:61: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθέα πάντ’ ἀγορεύσω.
τοι: Od. 16:66: ἤλυθ’ ἐμὸν πρὸς σταθμόν, ἐγὼ δέ τοι ἐγγυαλίξω.
τοι: Od. 16:67: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· ἱκέτης δέ τοι εὔχεται εἶναι.”
τοι: Od. 16:78: ἀλλ’ ἦ τοι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα,
τοι: Od. 16:113: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
τοὶ: Od. 16:127: ποιῆσαι δύναται· τοὶ δὲ φθινύθουσιν ἔδοντες
τοι: Od. 16:129: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται·
τοι: Od. 16:182: ἄλλα δὲ εἵματ’ ἔχεις καί τοι χρὼς οὐκέθ’ ὁμοῖος.
τοὶ: Od. 16:183: ἦ μάλα τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν·
τοι: Od. 16:184: ἀλλ’ ἵληθ’, ἵνα τοι κεχαρισμένα δώομεν ἱρὰ
τοι: Od. 16:187: “οὔ τίς τοι θεός εἰμι· τί μ’ ἀθανάτοισιν ἐΐσκεις;
τοι: Od. 16:199: ἦ γάρ τοι νέον ἦσθα γέρων καὶ ἀεικέα ἕσσο·
τοι: Od. 16:204: οὐ μὲν γάρ τοι ἔτ’ ἄλλος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
τοι: Od. 16:207: αὐτάρ τοι τόδε ἔργον Ἀθηναίης ἀγελείης,
τοὶ: Od. 16:211: ῥηΐδιον δὲ θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
τοί: Od. 16:219: ὣς ἄρα τοί γ’ ἐλεεινὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβον.
τοι: Od. 16:226: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθείην καταλέξω.
τοι: Od. 16:241: “ὦ πάτερ, ἦ τοι σεῖο μέγα κλέος αἰὲν ἄκουον,
τοι: Od. 16:263: “ἐσθλώ τοι τούτω γ’ ἐπαμύντορε, τοὺς ἀγορεύεις,
τοι: Od. 16:267: “οὐ μέν τοι κείνω γε πολὺν χρόνον ἀμφὶς ἔσεσθον
τοι: Od. 16:278: ἀλλ’ ἦ τοι παύεσθαι ἀνωγέμεν ἀφροσυνάων,
τοι: Od. 16:279: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι παραυδῶν· οἱ δέ τοι οὔ τι
τοι: Od. 16:281: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
τοι: Od. 16:283: νεύσω μέν τοι ἐγὼ κεφαλῇ, σὺ δ’ ἔπειτα νοήσας,
τοι: Od. 16:284: ὅσσα τοι ἐν μεγάροισιν ἀρήϊα τεύχεα κεῖται,
τοι: Od. 16:299: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
τοι: Od. 16:309: “ὦ πάτερ, ἦ τοι ἐμὸν θυμὸν καὶ ἔπειτά γ’, ὀΐω,
τοι: Od. 16:311: ἀλλ’ οὔ τοι τόδε κέρδος ἐγὼν ἔσσεσθαι ὀΐω
τοὶ: Od. 16:314: ἔργα μετερχόμενος· τοὶ δ’ ἐν μεγάροισιν ἕκηλοι
τοί: Od. 16:316: ἀλλ’ ἦ τοί σε γυναῖκας ἐγὼ δεδάασθαι ἄνωγα,
τοι: Od. 16:337: “ἤδη τοι, βασίλεια, φίλος πάϊς εἰλήλουθε.”
τοι: Od. 16:436: θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
τοι: Od. 16:470: ἄλλο δέ τοι τόδε οἶδα· τὸ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν·
τοι: Od. 17:6: “ἄττ’, ἦ τοι μὲν ἐγὼν εἶμ’ ἐς πόλιν, ὄφρα με μήτηρ
τοι: Od. 17:17: “ὦ φίλος, οὐδέ τοι αὐτὸς ἐρύκεσθαι μενεαίνω.
τοὶ: Od. 17:70: ἔνθα καθέζετ’ ἰών· τοὶ δ’ ἐξερέεινον ἕκαστα.
τοι: Od. 17:76: ὥς τοι δῶρ’ ἀποπέμψω, ἅ τοι Μενέλαος ἔδωκε.”
τοι: Od. 17:76: ὥς τοι δῶρ’ ἀποπέμψω, ἅ τοι Μενέλαος ἔδωκε.”
τοι: Od. 17:101: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι ἐγὼν ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα
τοι: Od. 17:108: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, μῆτερ, ἀληθείην καταλέξω.
τοι: Od. 17:141: τῶν οὐδέν τοι ἐγὼ κρύψω ἔπος οὐδ’ ἐπικεύσω.
τοί: Od. 17:149: ἀθάνατοι, τοί μ’ ὦκα φίλην ἐς πατρίδ’ ἔπεμψαν.”
τοι: Od. 17:153: ἦ τοι ὅ γ’ οὐ σάφα οἶδεν, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον·
τοι: Od. 17:154: ἀτρεκέως γάρ τοι μαντεύσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω.
τοι: Od. 17:157: ὡς ἦ τοι Ὀδυσεὺς ἤδη ἐν πατρίδι γαίῃ,
τοὶ: Od. 17:182: δαῖτ’ ἐντυνόμενοι. τοὶ δ’ ἐξ ἀγροῖο πόλινδε
τοι: Od. 17:191: ἦμαρ, ἀτὰρ τάχα τοι ποτὶ ἕσπερα ῥίγιον ἔσται.”
τοι: Od. 17:195: δὸς δέ μοι, εἴ ποθί τοι ῥόπαλον τετμημένον ἐστί,
τοι: Od. 17:229: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τοι: Od. 17:244: τῶ κέ τοι ἀγλαΐας γε διασκεδάσειεν ἁπάσας,
τοι: Od. 17:350: “Τηλέμαχός τοι, ξεῖνε, διδοῖ τάδε καί σε κελεύει
τοι: Od. 17:372: ἦ τοι μέν οἱ δεῦρο συβώτης ἡγεμόνευεν,
τοι: Od. 17:378: ἦ ὄνοσαι, ὅτι τοι βίοτον κατέδουσιν ἄνακτος
τοι: Od. 17:400: δός οἱ ἑλών· οὔ τοι φθονέω· κέλομαι γὰρ ἐγώ γε.
τοι: Od. 17:403: ἀλλ’ οὔ τοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι νόημα·
τοι: Od. 17:428: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
τοι: Od. 17:513: “εἰ γάρ τοι, βασίλεια, σιωπήσειαν Ἀχαιοί·
τοι: Od. 17:514: οἷ’ ὅ γε μυθεῖται, θέλγοιτό κέ τοι φίλον ἦτορ.
τοι: Od. 17:548: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
τοι: Od. 17:559: γαστέρα βοσκήσεις· δώσει δέ τοι ὅς κ’ ἐθέλῃσι.”
τοι: Od. 17:572: ἀσσοτέρω καθίσασα παραὶ πυρί· εἵματα γάρ τοι
τοι: Od. 18:82: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τοὶ: Od. 18:110: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοὶ δ’ ἴσαν εἴσω
τοι: Od. 18:112: “Ζεύς τοι δοίη, ξεῖνε, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
τοι: Od. 18:113: ὅττι μάλιστ’ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ,
τοι: Od. 18:122: “χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε· γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσσω
τοι: Od. 18:129: τοὔνεκά τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
τοι: Od. 18:175: ἤδη μὲν γάρ τοι παῖς τηλίκος, ὃν σὺ μάλιστα
τοὶ: Od. 18:180: ἀγλαΐην γὰρ ἐμοί γε θεοί, τοὶ Ὄλυμπον ἔχουσιν,
τοι: Od. 18:215: “Τηλέμαχ’, οὐκέτι τοι φρένες ἔμπεδοι οὐδὲ νόημα.
τοι: Od. 18:220: οὐκέτι τοι φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὐδὲ νόημα.
τοι: Od. 18:230: ἀλλά τοι οὐ δύναμαι πεπνυμένα πάντα νοῆσαι·
τοι: Od. 18:233: οὐ μέν τοι ξείνου γε καὶ Ἴρου μῶλος ἐτύχθη
τοι: Od. 18:251: “Εὐρύμαχ’, ἦ τοι ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε
τοί: Od. 18:278: αὐτοὶ τοί γ’ ἀπάγουσι βόας καὶ ἴφια μῆλα
τοι: Od. 18:331: ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
τοι: Od. 18:334: μή τίς τοι τάχα Ἴρου ἀμείνων ἄλλος ἀναστῇ,
τοι: Od. 18:358: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιῆς, - μισθὸς δέ τοι ἄρκιος ἔσται, -
τοι: Od. 18:381: ἀλλὰ μάλ’ ὑβρίζεις καί τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής·
τοι: Od. 18:385: αἶψά κέ τοι τὰ θύρετρα, καὶ εὐρέα περ μάλ’ ἐόντα,
τοι: Od. 18:389: “ἆ δείλ’, ἦ τάχα τοι τελέω κακόν, οἷ’ ἀγορεύεις
τοι: Od. 18:391: ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
τοι: Od. 19:24: ἀλλ’ ἄγε, τίς τοι ἔπειτα μετοιχομένη φάος οἴσει;
τοι: Od. 19:43: αὕτη τοι δίκη ἐστὶ θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν.
τοι: Od. 19:83: ἤν πώς τοι δέσποινα κοτεσσαμένη χαλεπήνῃ
τοι: Od. 19:105: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;”
τοι: Od. 19:124: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε
τοι: Od. 19:167: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω. ἦ μέν μ’ ἀχέεσσί γε δώσεις
τοὶ: Od. 19:202: τῇ τρεισκαιδεκάτῃ δ’ ἄνεμος πέσε, τοὶ δ’ ἀνάγοντο.”
τοι: Od. 19:224: αὐτάρ τοι ἐρέω, ὥς μοι ἰνδάλλεται ἦτορ.
τοι: Od. 19:236: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
τοι: Od. 19:245: εἵπετο· καὶ τόν τοι μυθήσομαι, οἷος ἔην περ·
τοι: Od. 19:269: νημερτέως γάρ τοι μυθήσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω,
τοι: Od. 19:302: δηρὸν ἀπεσσεῖται· ἔμπης δέ τοι ὅρκια δώσω.
τοι: Od. 19:305: ἦ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται ὡς ἀγορεύω.
τοι: Od. 19:337: ἦ τοι ἐμοὶ χλαῖναι καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα
τοι: Od. 19:345: τάων, αἵ τοι δῶμα κάτα δρήστειραι ἔασιν,
τοι: Od. 19:369: νῦν δέ τοι οἴῳ πάμπαν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
τοί: Od. 19:404: παιδὸς παιδὶ φίλῳ· πολυάρητος δέ τοί ἐστι.”
τοὶ: Od. 19:419: δεῖπνον ἐφοπλίσσαι· τοὶ δ’ ὀτρύνοντος ἄκουσαν.
τοι: Od. 19:485: ἀλλ’ ἐπεὶ ἐφράσθης καί τοι θεὸς ἔμβαλε θυμῷ,
τοι: Od. 19:495: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
τοι: Od. 19:497: δὴ τότε τοι καταλέξω ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας,
τοι: Od. 19:547: οὐκ ὄναρ, ἀλλ’ ὕπαρ ἐσθλόν, ὅ τοι τετελεσμένον ἔσται.
τοι: Od. 19:548: χῆνες μὲν μνηστῆρες, ἐγὼ δέ τοι αἰετὸς ὄρνις
τοι: Od. 19:556: ἄλλῃ ἀποκλίναντ’, ἐπεὶ ἦ ῥά τοι αὐτὸς Ὀδυσσεὺς
τοι: Od. 19:560: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ὄνειροι ἀμήχανοι ἀκριτόμυθοι
τοι: Od. 19:570: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
τοι: Od. 19:585: πρὶν γάρ τοι πολύμητις ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
τοι: Od. 19:592: ἀνθρώπους· ἐπὶ γάρ τοι ἑκάστῳ μοῖραν ἔθηκαν
τοι: Od. 19:594: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼν ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα
τοι: Od. 19:599: ἢ χαμάδις στορέσας, ἤ τοι κατὰ δέμνια θέντων.”
τοι: Od. 20:34: οἶκος μέν τοι ὅδ’ ἐστί, γυνὴ δέ τοι ἥδ’ ἐνὶ οἴκῳ
τοι: Od. 20:34: οἶκος μέν τοι ὅδ’ ἐστί, γυνὴ δέ τοι ἥδ’ ἐνὶ οἴκῳ
τοι: Od. 20:48: ἐν πάντεσσι πόνοισ’. ἐρέω δέ τοι ἐξαναφανδόν·
τοι: Od. 20:199: “χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε· γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσσω
τοι: Od. 20:228: γινώσκω δὲ καὶ αὐτός, ὅ τοι πινυτὴ φρένας ἵκει,
τοι: Od. 20:229: τοὔνεκά τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι·
τοι: Od. 20:263: κερτομίας δέ τοι αὐτὸς ἐγὼ καὶ χεῖρας ἀφέξω
τοι: Od. 20:264: πάντων μνηστήρων, ἐπεὶ οὔ τοι δήμιός ἐστιν
τοὶ: Od. 20:277: ἦγον· τοὶ δ’ ἀγέροντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
τοι: Od. 20:289: ὃς δή τοι κτεάτεσσι πεποιθὼς πατρὸς ἑοῖο
τοι: Od. 20:304: “Κτήσιππ’, ἦ μάλα τοι τόδε κέρδιον ἔπλετο θυμῷ·
τοι: Od. 20:307: καί κέ τοι ἀντὶ γάμοιο πατὴρ τάφον ἀμφεπονεῖτο
τοι: Od. 20:383: ἐς Σικελοὺς πέμψωμεν, ὅθεν κέ τοι ἄξιον ἄλφοι.”
τοί: Od. 20:390: δεῖπνον μὲν γὰρ τοί γε γελώοντες τετύκοντο
τοι: Od. 21:16: οἴκῳ ἐν Ὀρτιλόχοιο δαΐφρονος. ἦ τοι Ὀδυσσεὺς
τοι: Od. 21:98: ἦ τοι ὀϊστοῦ γε πρῶτος γεύσασθαι ἔμελλεν
τοι: Od. 21:172: οὐ γάρ τοι σέ γε τοῖον ἐγείνατο πότνια μήτηρ,
τοι: Od. 21:288: “ἆ δειλὲ ξείνων, ἔνι τοι φρένες οὐδ’ ἠβαιαί.
τοὶ: Od. 21:417: γυμνός· τοὶ δ’ ἄλλοι κοίλης ἔντοσθε φαρέτρης
τοι: Od. 22:9: ἦ τοι ὁ καλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσθαι ἔμελλε,
τοὶ: Od. 22:21: σῖτός τε κρέα τ’ ὀπτὰ φορύνετο. τοὶ δ’ ὁμάδησαν
τοι: Od. 22:28: ἄλλων ἀντιάσεις· νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος.
τοι: Od. 22:56: ὅσσα τοι ἐκπέποται καὶ ἐδήδοται ἐν μεγάροισι,
τοι: Od. 22:101: “ὦ πάτερ, ἤδη τοι σάκος οἴσω καὶ δύο δοῦρε
τοὶ: Od. 22:118: βάλλε τιτυσκόμενος· τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον.
τοι: Od. 22:171: “ἦ τοι ἐγὼ καὶ Τηλέμαχος μνηστῆρας ἀγαυοὺς
τοι: Od. 22:180: ἦ τοι ὁ μὲν θαλάμοιο μυχὸν κάτα τεύχε’ ἐρεύνα,
τοί: Od. 22:220: κτήμαθ’ ὁπόσσα τοί ἐστι, τά τ’ ἔνδοθι καὶ τὰ θύρηφι,
τοι: Od. 22:221: τοῖσιν Ὀδυσσῆος μεταμείξομεν· οὐδέ τοι υἷας
τοι: Od. 22:234: ὄφρ’ εἰδῇς, οἷός τοι ἐν ἀνδράσι δυσμενέεσσι
τοὶ: Od. 22:271: τοὶ δ’ ἄρ’ ἐπήϊξαν, νεκύων δ’ ἐξ ἔγχε’ ἕλοντο.
τοὶ: Od. 22:281: τοὶ δ’ αὖτ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην
τοι: Od. 22:290: τοῦτό τοι ἀντὶ ποδὸς ξεινήϊον, ὅν ποτ’ ἔδωκας
τοὶ: Od. 22:307: ὣς ἄρα τοὶ μνηστῆρας ἐπεσσύμενοι κατὰ δῶμα
τοι: Od. 22:340: ἦ τοι ὁ φόρμιγγα γλαφυρὴν κατέθηκε χαμᾶζε
τοι: Od. 22:345: αὐτῷ τοι μετόπισθ’ ἄχος ἔσσεται, εἴ κεν ἀοιδὸν
τοι: Od. 22:348: παντοίας ἐνέφυσεν· ἔοικα δέ τοι παραείδειν
τοι: Od. 22:420: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθείην καταλέξω.
τοί: Od. 22:421: πεντήκοντά τοί εἰσιν ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες
τοι: Od. 22:487: ἀλλ’ ἄγε τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἐνείκω,
τοι: Od. 23:26: “οὔ τί σε λωβεύω, τέκνον φίλον, ἀλλ’ ἔτυμόν τοι
τοι: Od. 23:72: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· θυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος.
τοι: Od. 23:73: ἀλλ’ ἄγε τοι καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλο τι εἴπω,
τοι: Od. 23:113: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι μητέρ’ ἐνὶ μεγάροισιν ἔασον
τοι: Od. 23:125: μῆτιν ἐπ’ ἀνθρώπους φάσ’ ἔμμεναι, οὐδέ κέ τίς τοι
τοι: Od. 23:202: οὕτω τοι τόδε σῆμα πιφαύσκομαι· οὐδέ τι οἶδα,
τοι: Od. 23:222: τὴν δ’ ἦ τοι ῥέξαι θεὸς ὤρορεν ἔργον ἀεικές·
τοι: Od. 23:260: ἀλλ’ ἐπεὶ ἐφράσθης καί τοι θεὸς ἔμβαλε θυμῷ,
τοι: Od. 23:266: οὐ μέν τοι θυμὸς κεχαρήσεται· οὐδὲ γὰρ αὐτὸς
τοὶ: Od. 23:271: οὐδ’ ἄρα τοὶ ἴσασι νέας φοινικοπαρῄους
τοὶ: Od. 23:280: ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
τοι: Od. 23:287: ἐλπωρή τοι ἔπειτα κακῶν ὑπάλυξιν ἔσεσθαι.”
τοι: Od. 23:359: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ πολυδένδρεον ἀγρὸν ἄπειμι
τοι: Od. 24:32: τῶ κέν τοι τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοί,
τοι: Od. 24:72: ἠῶθεν δή τοι λέγομεν λεύκ’ ὀστέ’, Ἀχιλλεῦ,
τοι: Od. 24:76: ἐν τῷ τοι κεῖται λεύκ’ ὀστέα, φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ,
τοι: Od. 24:93: ὣς σὺ μὲν οὐδὲ θανὼν ὄνομ’ ὤλεσας, ἀλλά τοι αἰεὶ
τοι: Od. 24:114: εἰπέ μοι εἰρομένῳ· ξεῖνος δέ τοι εὔχομαι εἶναι.
τοι: Od. 24:154: ἵκοντο προτὶ ἄστυ περικλυτόν, ἦ τοι Ὀδυσσεὺς
τοὶ: Od. 24:181: ἄντα τιτυσκόμενος· τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον.
τοί: Od. 24:210: δμῶες ἀναγκαῖοι, τοί οἱ φίλα ἐργάζοντο.
τοί: Od. 24:223: οὐδέ τινα δμώων οὐδ’ υἱῶν· ἀλλ’ ἄρα τοί γε
τοι: Od. 24:242: ἦ τοι ὁ μὲν κατέχων κεφαλὴν φυτὸν ἀμφελάχαινε·
τοι: Od. 24:245: ὄρχατον, ἀλλ’ εὖ τοι κομιδὴ ἔχει, οὐδέ τι πάμπαν,
τοι: Od. 24:247: οὐκ ὄγχνη, οὐ πρασιή τοι ἄνευ κομιδῆς κατὰ κῆπον.
τοι: Od. 24:248: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δὲ μὴ χόλον ἔνθεο θυμῷ·
τοι: Od. 24:252: οὐδέ τί τοι δούλειον ἐπιπρέπει εἰσοράασθαι
τοι: Od. 24:265: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
τοι: Od. 24:281: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν γαῖαν ἱκάνεις, ἣν ἐρεείνεις,
τοι: Od. 24:298: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
τοι: Od. 24:303: “τοιγὰρ ἐγώ τοι πάντα μάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω.
τοι: Od. 24:324: ἐκ γάρ τοι ἐρέω· - μάλα δὲ χρὴ σπευδέμεν ἔμπης· -
τοι: Od. 24:336: εἰ δ’ ἄγε τοι καὶ δένδρε’ ἐϋκτιμένην κατ’ ἀλῳὴν
τοι: Od. 24:357: “θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
τοι: Od. 24:379: τοῖος ἐών τοι χθιζὸς ἐν ἡμετέροισι δόμοισι
τοι: Od. 24:402: οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν.
τοὶ: Od. 24:449: θῦνε κατὰ μέγαρον· τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον.”
τοὶ: Od. 24:464: ἡμίσεων πλείους· - τοὶ δ’ ἁθρόοι αὐτόθι μεῖναν· -
τοι: Od. 24:474: εἰπέ μοι εἰρομένῃ· τί νύ τοι νόος ἔνδοθι κεύθει;
τοι: Od. 24:480: ὡς ἦ τοι κείνους Ὀδυσεὺς ἀποτείσεται ἐλθών;
τοι: Od. 24:481: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· ἐρέω δέ τοι ὡς ἐπέοικεν.
τοὶ: Od. 24:485: ἔκλησιν θέωμεν· τοὶ δ’ ἀλλήλους φιλεόντων
τοι: Od. 24:544: μή πώς τοι Κρονίδης κεχολώσεται εὐρύοπα Ζεύς.”
τοῖα: Il. 23:67: καὶ φωνήν, καὶ τοῖα περὶ χροῒ εἵματα ἕστο·
τοῖα: Od. 4:227: τοῖα Διὸς θυγάτηρ ἔχε φάρμακα μητιόεντα,
τοιάδ’: Il. 5:373: τίς νύ σε τοιάδ’ ἔρεξε φίλον τέκος Οὐρανιώνων
τοιάδ’: Il. 21:509: τίς νύ σε τοιάδ’ ἔρεξε φίλον τέκος Οὐρανιώνων
τοιάδε: Od. 20:206: τοιάδε λαίφε’ ἔχοντα κατ’ ἀνθρώπους ἀλάλησθαι,
τοῖαι: Il. 4:280: τοῖαι ἅμ’ Αἰάντεσσι διοτρεφέων αἰζηῶν
τοῖαι: Il. 7:65: τοῖαι ἄρα στίχες εἵατ’ Ἀχαιῶν τε Τρώων τε
τοιαίδε: Od. 4:149: κείνου γὰρ τοιοίδε πόδες τοιαίδε τε χεῖρες
τοιαῦτα: Il. 5:274: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
τοιαῦτα: Il. 5:431: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
τοιαῦτα: Il. 7:464: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
τοιαῦτα: Il. 8:212: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
τοιαῦτα: Il. 13:81: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον
τοιαῦτα: Il. 16:101: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
τοιαῦτα: Il. 18:368: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
τοιαῦτα: Il. 21:514: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
τοιαῦτά: Il. 23:494: καὶ δ’ ἄλλῳ νεμεσᾶτον ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.
τοιαῦτά: Od. 1:47: ὡς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.
τοιαῦτα: Od. 4:620: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
τοιαῦτά: Od. 6:286: καὶ δ’ ἄλλῃ νεμεσῶ, ἥ τις τοιαῦτά γε ῥέζοι,
τοιαῦτα: Od. 7:334: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
τοιαῦτα: Od. 8:333: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
τοιαῦτα: Od. 11:428: ἥ τις δὴ τοιαῦτα μετὰ φρεσὶν ἔργα βάληται·
τοιαῦτα: Od. 14:409: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
τοιαῦτα: Od. 15:493: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
τοιαῦτα: Od. 16:321: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
τοιαῦτα: Od. 17:166: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
τοιαῦτα: Od. 17:290: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
τοιαῦτα: Od. 18:243: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
τοιαῦτα: Od. 20:172: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
τοιαῦτα: Od. 20:240: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
τοιαῦτα: Od. 21:398: ἤ ῥά νύ που τοιαῦτα καὶ αὐτῷ οἴκοθι κεῖται,
τοιαῦτα: Od. 22:160: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον.
τοιαῦτά: Od. 22:315: παύεσκον μνηστῆρας, ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.
τοιαῦτα: Od. 23:288: ὥς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
τοιαῦτα: Od. 24:98: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
τοιαῦτα: Od. 24:203: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
τοιαῦτα: Od. 24:383: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον.
τοιαύτη: Od. 20:131: τοιαύτη γὰρ ἐμὴ μήτηρ, πινυτή περ ἐοῦσα·
τοιγὰρ: Od. 1:179: “τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
τοιγὰρ: Od. 1:214: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
τοιγὰρ: Od. 3:254: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθέα πάντ’ ἀγορεύσω.
τοιγὰρ: Od. 4:383: τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
τοιγὰρ: Od. 4:399: [τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.]
τοιγὰρ: Od. 4:612: τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μεταστήσω· δύναμαι γάρ.
τοιγὰρ: Od. 7:28: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε πάτερ, δόμον, ὅν με κελεύεις,
τοιγὰρ: Od. 8:402: τοιγὰρ ἐγὼ τὸν ξεῖνον ἀρέσσομαι, ὡς σὺ κελεύεις.
τοιγὰρ: Od. 14:192: “τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
τοιγὰρ: Od. 15:266: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
τοιγὰρ: Od. 15:352: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
τοιγὰρ: Od. 16:61: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθέα πάντ’ ἀγορεύσω.
τοιγὰρ: Od. 16:113: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
τοιγὰρ: Od. 16:226: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθείην καταλέξω.
τοιγὰρ: Od. 16:259: “τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον,
τοιγὰρ: Od. 17:108: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, μῆτερ, ἀληθείην καταλέξω.
τοιγὰρ: Od. 22:420: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθείην καταλέξω.
τοιγὰρ: Od. 23:130: “τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
τοιγὰρ: Od. 24:303: “τοιγὰρ ἐγώ τοι πάντα μάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω.
τοίη: Il. 3:159: ἀλλὰ καὶ ὧς τοίη περ ἐοῦσ’ ἐν νηυσὶ νεέσθω,
τοίη: Il. 4:390: ῥηϊδίως· τοίη οἱ ἐπίῤῥοθος ἦεν Ἀθήνη.
τοίη: Il. 5:808: ῥηϊδίως· τοίη οἱ ἐγὼν ἐπιτάῤῥοθος ἦα.
τοίη: Il. 5:828: ἀθανάτων, τοίη τοι ἐγὼν ἐπιτάῤῥοθός εἰμι·
τοίη: Il. 6:146: οἵη περ φύλλων γενεὴ τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν.
τοίη: Od. 4:826: τοίη γάρ οἱ πομπὸς ἅμ’ ἔρχεται, ἥν τε καὶ ἄλλοι
τοιῇδ’: Il. 3:157: τοιῇδ’ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν·
τοιήδε: Od. 4:74: Ζηνός που τοιήδε γ’ Ὀλυμπίου ἔνδοθεν αὐλή,
τοίην: Od. 1:343: τοίην γὰρ κεφαλὴν ποθέω μεμνημένη αἰεὶ
τοίην: Od. 11:549: τοίην γὰρ κεφαλὴν ἕνεκ’ αὐτῶν γαῖα κατέσχεν,
τοῖιν: Il. 11:110: σπερχόμενος δ’ ἀπὸ τοῖιν ἐσύλα τεύχεα καλὰ
τοῖιν: Il. 13:66: τοῖιν δ’ ἔγνω πρόσθεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας,
τοῖιν: Il. 23:336: ἦκ’ ἐπ’ ἀριστερὰ τοῖιν· ἀτὰρ τὸν δεξιὸν ἵππον
τοῖϊν: Od. 18:34: τοῖϊν δὲ ξυνέηχ’ ἱερὸν μένος Ἀντινόοιο,
τοῖο: Il. 1:380: χωόμενος δ’ ὁ γέρων πάλιν ᾤχετο· τοῖο δ’ Ἀπόλλων
τοῖο: Il. 1:493: Ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ’ ἠώς,
τοῖό: Il. 4:28: λαὸν ἀγειρούσῃ, Πριάμῳ κακὰ τοῖό τε παισίν.
τοῖό: Il. 6:283: Τρωσί τε καὶ Πριάμῳ μεγαλήτορι τοῖό τε παισίν.
τοῖο: Il. 9:465: πολλὸν δ’ ἐκ κεράμων μέθυ πίνετο τοῖο γέροντος.
τοῖο: Il. 10:57: κείνῳ γάρ κε μάλιστα πιθοίατο· τοῖο γὰρ υἱὸς
τοῖο: Il. 11:261: τοῖο δ’ ἐπ’ Ἰφιδάμαντι κάρη ἀπέκοψε παραστάς.
τοῖο: Il. 11:322: ἀντίθεον θεράποντα Μολίονα τοῖο ἄνακτος.
τοῖο: Il. 11:619: ἵππους δ’ Εὐρυμέδων θεράπων λύε τοῖο γέροντος
τοῖο: Il. 16:472: τοῖο μὲν Αὐτομέδων δουρικλυτὸς εὕρετο τέκμωρ·
τοῖο: Il. 16:505: τοῖο δ’ ἅμα ψυχήν τε καὶ ἔγχεος ἐξέρυσ’ αἰχμήν.
τοῖο: Il. 16:587: αὐχένα χερμαδίῳ, ῥῆξεν δ’ ἀπὸ τοῖο τένοντας.
τοῖο: Il. 21:255: σμερδαλέον κονάβιζεν· ὕπαιθα δὲ τοῖο λιασθεὶς
τοῖο: Il. 22:333: νήπιε· τοῖο δ’ ἄνευθεν ἀοσσητὴρ μέγ’ ἀμείνων
τοῖο: Il. 23:385: τοῖο δ’ ἀπ’ ὀφθαλμῶν χύτο δάκρυα χωομένοιο,
τοῖο: Il. 23:452: τοῖο δ’ ἄνευθεν ἐόντος ὁμοκλητῆρος ἀκούσας
τοῖο: Il. 23:597: ἐν χείρεσσι τίθει Μενελάου· τοῖο δὲ θυμὸς
τοῖο: Il. 24:18: ἐν κόνι ἐκτανύσας προπρηνέα· τοῖο δ’ Ἀπόλλων
τοῖο: Il. 24:31: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ’ ἠώς,
τοῖο: Il. 24:164: κόπρος ἔην κεφαλῇ τε καὶ αὐχένι τοῖο γέροντος
τοῖο: Il. 24:577: ἐς δ’ ἄγαγον κήρυκα καλήτορα τοῖο γέροντος,
τοῖο: Od. 3:334: σπείσαντες κοίτοιο μεδώμεθα· τοῖο γὰρ ὥρη.
τοῖο: Od. 3:388: ἀλλ’ ὅτε δώμαθ’ ἵκοντο ἀγακλυτὰ τοῖο ἄνακτος,
τοῖο: Od. 4:410: πάντα δέ τοι ἐρέω ὀλοφώϊα τοῖο γέροντος.
τοῖο: Od. 21:62: κεῖτο πολὺς καὶ χαλκός, ἀέθλια τοῖο ἄνακτος.
τοῖο: Od. 21:258: νῦν μὲν γὰρ κατὰ δῆμον ἑορτὴ τοῖο θεοῖο
τοῖο: Od. 24:387: ἦλθ’ ὁ γέρων Δολίος, σὺν δ’ υἱεῖς τοῖο γέροντος,
τοῖοι: Il. 3:153: τοῖοι ἄρα Τρώων ἡγήτορες ἧντ’ ἐπὶ πύργῳ.
τοῖοί: Il. 4:146: τοῖοί τοι Μενέλαε μιάνθην αἵματι μηροὶ
τοῖοι: Il. 7:231: ἡμεῖς δ’ εἰμὲν τοῖοι οἳ ἂν σέθεν ἀντιάσαιμεν
τοῖοι: Il. 13:304: τοῖοι Μηριόνης τε καὶ Ἰδομενεὺς ἀγοὶ ἀνδρῶν
τοῖοι: Il. 16:164: τοῖοι Μυρμιδόνων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
τοῖοι: Od. 2:60: ἡμεῖς δ’ οὔ νύ τι τοῖοι ἀμυνέμεν· ἦ καὶ ἔπειτα
τοῖοι: Od. 19:314: τεύξῃ, ἐπεὶ οὐ τοῖοι σημάντορές εἰσ’ ἐνὶ οἴκῳ,
τοιοίδ’: Od. 15:330: οὔ τοι τοιοίδ’ εἰσὶν ὑποδρηστῆρες ἐκείνων,
τοιοίδε: Od. 4:149: κείνου γὰρ τοιοίδε πόδες τοιαίδε τε χεῖρες
τοῖον: Il. 2:482: τοῖον ἄρ’ Ἀτρεΐδην θῆκε Ζεὺς ἤματι κείνῳ
τοῖον: Il. 4:488: τοῖον ἄρ’ Ἀνθεμίδην Σιμοείσιον ἐξενάριξεν
τοῖόν: Il. 5:7: τοῖόν οἱ πῦρ δαῖεν ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων,
τοῖον: Il. 5:450: αὐτῷ τ’ Αἰνείᾳ ἴκελον καὶ τεύχεσι τοῖον,
τοῖον: Il. 5:483: ἀνδρὶ μαχήσασθαι· ἀτὰρ οὔ τί μοι ἐνθάδε τοῖον
τοῖον: Il. 5:667: σπευδόντων· τοῖον γὰρ ἔχον πόνον ἀμφιέποντες.
τοῖον: Il. 10:145: μὴ νεμέσα· τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηκεν Ἀχαιούς.
τοῖόν: Il. 14:342: ὄψεσθαι· τοῖόν τοι ἐγὼ νέφος ἀμφικαλύψω
τοῖόν: Il. 15:254: θάρσει νῦν· τοῖόν τοι ἀοσσητῆρα Κρονίων
τοῖον: Il. 16:22: μὴ νεμέσα· τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηκεν Ἀχαιούς.
τοῖον: Il. 17:59: τοῖον Πάνθου υἱὸν ἐϋμμελίην Εὔφορβον
τοῖον: Il. 17:400: τοῖον Ζεὺς ἐπὶ Πατρόκλῳ ἀνδρῶν τε καὶ ἵππων
τοῖόν: Il. 20:250: ὁπποῖόν κ’ εἴπῃσθα ἔπος, τοῖόν κ’ ἐπακούσαις.
τοῖον: Il. 22:241: αὖθι μένειν· τοῖον γὰρ ὑποτρομέουσιν ἅπαντες·
τοῖον: Il. 23:16: δάκρυσι· τοῖον γὰρ πόθεον μήστωρα φόβοιο.
τοῖον: Il. 23:246: ἀλλ’ ἐπιεικέα τοῖον· ἔπειτα δὲ καὶ τὸν Ἀχαιοὶ
τοῖον: Il. 24:153: τοῖον γάρ οἱ πομπὸν ὀπάσσομεν Ἀργειφόντην,
τοῖον: Od. 1:209: κείνῳ, ἐπεὶ θαμὰ τοῖον ἐμισγόμεθ’ ἀλλήλοισι,
τοῖον: Od. 1:223: θῆκαν, ἐπεὶ σέ γε τοῖον ἐγείνατο Πηνελόπεια.
τοῖον: Od. 3:321: ἐς πέλαγος μέγα τοῖον, ὅθεν τέ περ οὐδ’ οἰωνοὶ
τοῖον: Od. 3:496: ἦνον ὁδόν· τοῖον γὰρ ὑπέκφερον ὠκέες ἵπποι.
τοῖον: Od. 4:250: πάντες· ἐγὼ δέ μιν οἴη ἀνέγνων τοῖον ἐόντα,
τοῖον: Od. 4:776: ἀλλ’ ἄγε σιγῇ τοῖον ἀναστάντες τελέωμεν
τοῖον: Od. 6:162: Δήλῳ δή ποτε τοῖον Ἀπόλλωνος παρὰ βωμῷ
τοῖον: Od. 6:167: δήν, ἐπεὶ οὔ πω τοῖον ἀνήλυθεν ἐκ δόρυ γαίης,
τοῖον: Od. 7:30: ἀλλ’ ἴθι σιγῇ τοῖον, ἐγὼ δ’ ὁδὸν ἡγεμονεύσω,
τοῖον: Od. 13:115: σπερχομένη· τοῖον γὰρ ἐπείγετο χέρσ’ ἐρετάων.
τοῖον: Od. 14:364: εἰπὼν ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ. τί σε χρὴ τοῖον ἐόντα
τοῖον: Od. 14:441: ὡς ἐμοί, ὅττι με τοῖον ἐόντ’ ἀγαθοῖσι γεραίρεις.”
τοῖον: Od. 15:451: κερδαλέον δὴ τοῖον, ἅμα τροχόωντα θύραζε·
τοῖον: Od. 16:208: ἥ τέ με τοῖον ἔθηκεν ὅπως ἐθέλει, δύναται γάρ,
τοῖον: Od. 16:307: ἠδ’ ὅτις οὐκ ἀλέγει, σὲ δ’ ἀτιμᾷ τοῖον ἐόντα.”
τοῖον: Od. 18:369: καὶ δὲ σὺ τοῖον ἔχοις, ἵνα πειρησαίμεθα ἔργου
τοῖον: Od. 20:302: σαρδάνιον μάλα τοῖον· ὁ δ’ εὔδμητον βάλε τοῖχον.
τοῖον: Od. 21:172: οὐ γάρ τοι σέ γε τοῖον ἐγείνατο πότνια μήτηρ,
τοῖον: Od. 24:62: Ἀργείων· τοῖον γὰρ ὑπώρορε Μοῦσα λίγεια.
τοιόνδ’: Il. 24:375: ὅς μοι τοιόνδ’ ἧκεν ὁδοιπόρον ἀντιβολῆσαι
τοιόνδε: Il. 2:120: μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν Ἀχαιῶν
τοιόνδε: Il. 2:799: ἀλλ’ οὔ πω τοιόνδε τοσόνδέ τε λαὸν ὄπωπα·
τοιόνδε: Od. 6:157: λευσσόντων τοιόνδε θάλος χορὸν εἰσοιχνεῦσαν.
τοιόνδε: Od. 23:18: οὐ γάρ πω τοιόνδε κατέδραθον, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς
τοῖος: Il. 4:289: τοῖος πᾶσιν θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γένοιτο·
τοῖος: Il. 4:399: τοῖος ἔην Τυδεὺς Αἰτώλιος· ἀλλὰ τὸν υἱὸν
τοῖος: Il. 5:866: τοῖος Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ χάλκεος Ἄρης
τοῖος: Il. 7:211: τοῖος ἄρ’ Αἴας ὦρτο πελώριος ἕρκος Ἀχαιῶν
τοῖος: Il. 13:677: ἔπλετο· τοῖος γὰρ γαιήοχος ἐννοσίγαιος
τοῖος: Il. 17:170: Γλαῦκε τί ἢ δὲ σὺ τοῖος ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπες;
τοῖος: Il. 18:105: τοῖος ἐὼν οἷος οὔ τις Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
τοῖος: Il. 24:182: τοῖος γάρ τοι πομπὸς ἅμ’ ἕψεται Ἀργειφόντης,
τοῖος: Il. 24:384: δειδιότες· τοῖος γὰρ ἀνὴρ ὤριστος ὄλωλε
τοῖος: Od. 1:257: τοῖος ἐὼν οἷόν μιν ἐγὼ τὰ πρῶτ’ ἐνόησα
τοῖος: Od. 1:265: τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς·
τοῖος: Od. 2:286: τοῖος γάρ τοι ἑταῖρος ἐγὼ πατρώϊός εἰμι,
τοῖος: Od. 4:248: Δέκτῃ, ὃς οὐδὲν τοῖος ἔην ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν·
τοῖος: Od. 4:342: τοῖος ἐὼν οἷός ποτ’ ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Λέσβῳ
τοῖος: Od. 4:345: τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς·
τοῖος: Od. 4:421: τοῖος ἐών, οἷόν κε κατευνηθέντα ἴδηαι,
τοῖος: Od. 7:312: τοῖος ἐών, οἷός ἐσσι, τά τε φρονέων ἅ τ’ ἐγώ περ,
τοῖος: Od. 11:135: ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ σε πέφνῃ
τοῖος: Od. 11:499: τοῖος ἐὼν οἷός ποτ’ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
τοῖος: Od. 11:556: τοῖος γάρ σφιν πύργος ἀπώλεο· σεῖο δ’ Ἀχαιοὶ
τοῖος: Od. 14:222: τοῖος ἔα ἐν πολέμῳ· ἔργον δέ μοι οὐ φίλον ἔσκεν
τοῖος: Od. 16:420: βουλῇ καὶ μύθοισι· σὺ δ’ οὐκ ἄρα τοῖος ἔησθα.
τοῖος: Od. 17:133: τοῖος ἐὼν οἷός ποτ’ ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Λέσβῳ
τοῖος: Od. 17:136: τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς·
τοῖος: Od. 18:136: τοῖος γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων,
τοῖος: Od. 19:86: ἀλλ’ ἤδη παῖς τοῖος Ἀπόλλωνός γε ἕκητι,
τοῖος: Od. 20:89: τοῖος ἐὼν, οἷος ᾖεν ἅμα στρατῷ· αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
τοῖος: Od. 21:93: οὐ γάρ τις μέτα τοῖος ἀνὴρ ἐν τοίσδεσι πᾶσιν,
τοῖος: Od. 23:282: ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ με πέφνῃ
τοῖος: Od. 24:379: τοῖος ἐών τοι χθιζὸς ἐν ἡμετέροισι δόμοισι
τοιόσδ’: Od. 11:501: εἰ τοιόσδ’ ἔλθοιμι μίνυνθά περ ἐς πατέρος δῶ,
τοιόσδ’: Od. 17:313: εἰ τοιόσδ’ εἴη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ ἔργα,
τοιόσδ’: Od. 19:359: ἤδη τοιόσδ’ ἐστὶ πόδας τοιόσδε τε χεῖρας·
τοιόσδε: Il. 3:46: ἦ τοιόσδε ἐὼν ἐν ποντοπόροισι νέεσσι
τοιόσδε: Il. 22:420: γῆρας· καὶ δέ νυ τῷ γε πατὴρ τοιόσδε τέτυκται
τοιόσδε: Od. 6:244: αἲ γὰρ ἐμοὶ τοιόσδε πόσις κεκλημένος εἴη
τοιόσδε: Od. 16:205: ἀλλ’ ὅδ’ ἐγὼ τοιόσδε, παθὼν κακά, πολλὰ δ’ ἀληθείς,
τοιόσδε: Od. 19:359: ἤδη τοιόσδ’ ἐστὶ πόδας τοιόσδε τε χεῖρας·
τοίου: Il. 17:164: τοίου γὰρ θεράπων πέφατ’ ἀνέρος, ὃς μέγ’ ἄριστος
τοίου: Il. 17:573: τοίου μιν θάρσευς πλῆσε φρένας ἀμφὶ μελαίνας,
τοίου: Il. 23:280: τοίου γὰρ κλέος ἐσθλὸν ἀπώλεσαν ἡνιόχοιο
τοίου: Od. 4:206: τοίου γὰρ καὶ πατρός, ὃ καὶ πεπνυμένα βάζεις.
τοίου: Od. 18:126: τοίου γὰρ καὶ πατρός, ἐπεὶ κλέος ἐσθλὸν ἄκουον
τοιοῦδ’: Il. 6:463: χήτεϊ τοιοῦδ’ ἀνδρὸς ἀμύνειν δούλιον ἦμαρ.
τοιοῦδ’: Il. 19:324: χήτεϊ τοιοῦδ’ υἷος· ὃ δ’ ἀλλοδαπῷ ἐνὶ δήμῳ
τοιοῦδ’: Od. 1:371: τοιοῦδ’ οἷος ὅδ’ ἐστί, θεοῖσ’ ἐναλίγκιος αὐδήν.
τοιοῦδ’: Od. 9:4: τοιοῦδ’, οἷος ὅδ’ ἐστί, θεοῖσ’ ἐναλίγκιος αὐδήν.
τοίους: Il. 1:262: οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι,
τοίους: Il. 10:550: ἀλλ’ οὔ πω τοίους ἵππους ἴδον οὐδὲ νοήσα.
τοιούσδε: Od. 4:64: σκηπτούχων, ἐπεὶ οὔ κε κακοὶ τοιούσδε τέκοιεν.”
τοιοῦτοι: Il. 2:372: τοιοῦτοι δέκα μοι συμφράδμονες εἶεν Ἀχαιῶν·
τοιοῦτοι: Il. 16:847: τοιοῦτοι δ’ εἴ πέρ μοι ἐείκοσιν ἀντεβόλησαν,
τοιοῦτοι: Il. 21:428: τοιοῦτοι νῦν πάντες ὅσοι Τρώεσσιν ἀρωγοὶ
τοιοῦτοι: Od. 19:74: τοιοῦτοι πτωχοὶ καὶ ἀλήμονες ἄνδρες ἔασι.
τοιοῦτον: Il. 7:242: ἀλλ’ οὐ γάρ σ’ ἐθέλω βαλέειν τοιοῦτον ἐόντα
τοιοῦτον: Il. 17:643: ἀλλ’ οὔ πῃ δύναμαι ἰδέειν τοιοῦτον Ἀχαιῶν·
τοιοῦτον: Od. 3:208: ἀλλ’ οὔ μοι τοιοῦτον ἐπέκλωσαν θεοὶ ὄλβον,
τοιοῦτον: Od. 4:269: ἀλλ’ οὔ πω τοιοῦτον ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
τοιοῦτον: Od. 6:160: οὐ γάρ πω τοιοῦτον ἴδον βροτὸν ὀφθαλμοῖσιν,
τοιοῦτον: Od. 7:309: “ξεῖν’, οὔ μοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι φίλον κῆρ
τοιοῦτον: Od. 13:330: “αἰεί τοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι νόημα·
τοιοῦτον: Od. 14:118: εἰπέ μοι, αἴ κέ ποθι γνώω τοιοῦτον ἐόντα.
τοιοῦτον: Od. 17:403: ἀλλ’ οὔ τοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι νόημα·
τοιοῦτον: Od. 18:36: “ὦ φίλοι, οὐ μέν πώ τι πάρος τοιοῦτον ἐτύχθη,
τοιοῦτος: Od. 4:650: ὁππότ’ ἀνὴρ τοιοῦτος, ἔχων μελεδήματα θυμῷ,
τοιοῦτος: Od. 18:332: τοιοῦτος νόος ἐστίν, ὃ καὶ μεταμώνια βάζεις.
τοιοῦτος: Od. 18:392: τοιοῦτος νόος ἐστίν, ὃ καὶ μεταμώνια βάζεις.
τοιούτου: Od. 16:94: ἐν μεγάροισ’, ἀέκητι σέθεν τοιούτου ἐόντος.
τοιούτῳ: Od. 24:254: τοιούτῳ δὲ ἔοικεν, ἐπεὶ λούσαιτο φάγοι τε,
τοιούτων: Il. 23:644: ἔργων τοιούτων· ἐμὲ δὲ χρὴ γήραϊ λυγρῷ
τοῖσ’: Od. 3:68: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
τοῖσ’: Od. 5:202: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε Καλυψώ, δῖα θεάων·
τοῖσ’: Od. 8:132: τοῖσ’ ἄρα Λαοδάμας μετέφη, πάϊς Ἀλκινόοιο·
τοῖσ’: Od. 9:223: γαυλοί τε σκαφίδες τε, τετυγμένα, τοῖσ’ ἐνάμελγεν.
τοῖσ’: Od. 14:88: καὶ μὲν τοῖσ’ ὄπιδος κρατερὸν δέος ἐν φρεσὶ πίπτει·
τοῖσ’: Od. 16:13: ἐκ δ’ ἄρα οἱ χειρῶν πέσον ἄγγεα, τοῖσ’ ἐπονεῖτο
τοῖσ’: Od. 20:367: τοῖσ’ ἔξειμι θύραζε, ἐπεὶ νοέω κακὸν ὔμμιν
τοῖσ’: Od. 22:261: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
τοῖσ’: Od. 24:84: τοῖσ’, οἳ νῦν γεγάασι καὶ οἳ μετόπισθεν ἔσονται.
τοῖσ’: Od. 24:490: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
τοῖς: Il. 1:342: τοῖς ἄλλοις· ἦ γὰρ ὅ γ’ ὀλοιῇσι φρεσὶ θύει,
τοῖς: Il. 1:597: αὐτὰρ ὃ τοῖς ἄλλοισι θεοῖς ἐνδέξια πᾶσιν
τοῖς: Il. 2:433: τοῖς ἄρα μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
τοῖς: Il. 2:516: τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.
τοῖς: Il. 2:524: τοῖς δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
τοῖς: Il. 2:680: τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.
τοῖς: Il. 2:733: τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.
τοῖς: Il. 2:747: τοῖς δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
τοῖς: Il. 4:153: τοῖς δὲ βαρὺ στενάχων μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων
τοῖς: Il. 5:131: τοῖς ἄλλοις· ἀτὰρ εἴ κε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
τοῖς: Il. 5:150: τοῖς οὐκ ἐρχομένοις ὃ γέρων ἐκρίνατ’ ὀνείρους,
τοῖς: Il. 5:820: τοῖς ἄλλοις· ἀτὰρ εἴ κε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
τοῖς: Il. 7:170: τοῖς δ’ αὖτις μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
τοῖς: Il. 7:324: τοῖς ὁ γέρων πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν
τοῖς: Il. 9:93: τοῖς ὁ γέρων πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν
τοῖς: Il. 9:417: καὶ δ’ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἐγὼ παραμυθησαίμην
τοῖς: Il. 9:680: καὶ δ’ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἔφη παραμυθήσασθαι
τοῖς: Il. 10:63: ἦε θέω μετὰ σ’ αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω;
τοῖς: Il. 10:196: τοῖς δ’ ἅμα Μηριόνης καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς
τοῖς: Il. 10:241: τοῖς δ’ αὖτις μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
τοῖς: Il. 10:330: μὴ μὲν τοῖς ἵπποισιν ἀνὴρ ἐποχήσεται ἄλλος
τοῖς: Il. 11:120: ὣς ἄρα τοῖς οὔ τις δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον
τοῖς: Il. 12:369: αἶψα δ’ ἐλεύσομαι αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπαμύνω.
τοῖς: Il. 12:372: τοῖς δ’ ἅμα Πανδίων Τεύκρου φέρε καμπύλα τόξα.
τοῖς: Il. 13:753: αἶψα δ’ ἐλεύσομαι αὖτις ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω.
τοῖς: Il. 15:134: αὐτὰρ τοῖς ἄλλοισι κακὸν μέγα πᾶσι φυτεῦσαι;
τοῖς: Il. 16:171: πέντε δ’ ἄρ’ ἡγεμόνας ποιήσατο τοῖς ἐπεποίθει
Τοῖς: Il. 17:384: Τοῖς δὲ πανημερίοις ἔριδος μέγα νεῖκος ὀρώρει
τοῖς: Il. 17:740: ὣς μὲν τοῖς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν αἰχμητάων
τοῖς: Il. 18:103: τοῖς ἄλλοις, οἳ δὴ πολέες δάμεν Ἕκτορι δίῳ,
τοῖς: Il. 18:413: λάρνακ’ ἐς ἀργυρέην συλλέξατο, τοῖς ἐπονεῖτο·
τοῖς: Il. 20:405: κούρων ἑλκόντων· γάνυται δέ τε τοῖς ἐνοσίχθων·
τοῖς: Il. 23:342: χάρμα δὲ τοῖς ἄλλοισιν, ἐλεγχείη δὲ σοὶ αὐτῷ
τοῖς: Il. 24:252: ἐννέα τοῖς ὃ γεραιὸς ὁμοκλήσας ἐκέλευε·
τοῖς: Od. 3:113: ἄλλα τε πόλλ’ ἐπὶ τοῖς πάθομεν κακά· τίς κεν ἐκεῖνα
τοῖς: Od. 3:390: τοῖς δ’ ὁ γέρων ἐλθοῦσιν ἀνὰ κρητῆρα κέρασσεν
τοῖς: Od. 4:630: τοῖς δ’ υἱὸς Φρονίοιο Νοήμων ἐγγύθεν ἐλθὼν
τοῖς: Od. 12:252: ἰχθύσι τοῖς ὀλίγοισι δόλον κατὰ εἴδατα βάλλων
τοῖς: Od. 12:425: ἑζόμενος δ’ ἐπὶ τοῖς φερόμην ὀλοοῖσ’ ἀνέμοισιν.
τοῖς: Od. 14:459: τοῖς δ’ Ὀδυσεὺς μετέειπε, συβώτεω πειρητίζων,
τοῖς: Od. 15:188: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἄεσαν, ὁ δὲ τοῖς πὰρ ξείνια θῆκεν.
τοῖς: Od. 15:304: τοῖς δ’ Ὀδυσεὺς μετέειπε, συβώτεω πειρητίζων,
τοῖς: Od. 15:324: οἷά τε τοῖς ἀγαθοῖσι παραδρώωσι χέρηες.”
τοῖς: Od. 15:439: τοῖς δ’ αὖτις μετέειπε γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
τοῖς: Od. 18:51: τοῖς δὲ δολοφρονέων μετέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τοῖς: Od. 18:60: τοῖς δ’ αὖτις μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
τοῖς: Od. 19:196: καί οἱ τοῖς ἄλλοισ’ ἑτάροισ’, οἳ ἅμ’ αὐτῷ ἕποντο,
τοῖς: Od. 21:130: τοῖς δ’ αὖτις μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
τοῖς: Od. 21:274: τοῖς δὲ δολοφρονέων μετέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τοῖς: Od. 22:131: τοῖς δ’ Ἀγέλεως μετέειπεν ἔπος πάντεσσι πιφαύσκων·
τοῖς: Od. 22:247: τοῖς δ’ Ἀγέλεως μετέειπεν ἔπος πάντεσσι πιφαύσκων·
τοῖσδε: Od. 4:93: ὣς οὔ τοι χαίρων τοῖσδε κτεάτεσσιν ἀνάσσω· -
τοῖσδε: Od. 7:23: Ἀλκινόου, ὃς τοῖσδε μετ’ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει;
τοῖσδε: Od. 9:286: αὐτὰρ ἐγὼ σὺν τοῖσδε ὑπέκφυγον αἰπὺν ὄλεθρον.”
τοῖσδε: Od. 14:443: “ἔσθιε, δαιμόνιε ξείνων, καὶ τέρπεο τοῖσδε,
τοίσδεσι: Od. 10:268: ἄξεις σῶν ἑτάρων. ἀλλὰ ξὺν τοίσδεσι θᾶσσον
τοίσδεσι: Od. 21:93: οὐ γάρ τις μέτα τοῖος ἀνὴρ ἐν τοίσδεσι πᾶσιν,
τοῖσδεσσι: Il. 10:462: χαῖρε θεὰ τοῖσδεσσι· σὲ γὰρ πρώτην ἐν Ὀλύμπῳ
τοίσδεσσι: Od. 2:165: ἐγγὺς ἐὼν τοίσδεσσι φόνον καὶ κῆρα φυτεύει,
τοίσδεσσι: Od. 13:258: χρήμασι σὺν τοίσδεσσι· λιπὼν δ’ ἔτι παισὶ τοσαῦτα
τοίσδεσσιν: Od. 2:47: τοίσδεσσιν βασίλευε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν·
τοῖσι: Il. 1:58: τοῖσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
τοῖσι: Il. 1:68: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
τοῖσι: Il. 1:101: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
τοῖσι: Il. 1:247: Ἀτρεΐδης δ’ ἑτέρωθεν ἐμήνιε· τοῖσι δὲ Νέστωρ
τοῖσι: Il. 1:348: ἣ δ’ ἀέκουσ’ ἅμα τοῖσι γυνὴ κίεν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
τοῖσι: Il. 2:76: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
τοῖσι: Il. 2:142: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε
τοῖσι: Il. 2:336: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
τοῖσι: Il. 2:453: τοῖσι δ’ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ’ ἠὲ νέεσθαι
τοῖσι: Il. 2:565: τοῖσι δ’ ἅμ’ Εὐρύαλος τρίτατος κίεν ἰσόθεος φὼς
τοῖσι: Il. 2:568: τοῖσι δ’ ἅμ’ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
τοῖσι: Il. 2:652: τοῖσι δ’ ἅμ’ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
τοῖσι: Il. 3:96: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
τοῖσι: Il. 3:303: τοῖσι δὲ Δαρδανίδης Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπε·
τοῖσι: Il. 3:455: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
τοῖσι: Il. 5:395: τλῆ δ’ Ἀΐδης ἐν τοῖσι πελώριος ὠκὺν ὀϊστόν,
τοῖσι: Il. 5:420: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τοῖσι: Il. 7:136: τοῖσι δ’ Ἐρευθαλίων πρόμος ἵστατο ἰσόθεος φὼς
τοῖσι: Il. 7:164: τοῖσι δ’ ἐπ’ Αἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν,
τοῖσι: Il. 7:165: τοῖσι δ’ ἐπ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
τοῖσι: Il. 7:167: τοῖσι δ’ ἐπ’ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός,
τοῖσι: Il. 7:314: τοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
τοῖσι: Il. 7:354: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
τοῖσι: Il. 7:365: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
τοῖσι: Il. 7:383: νηῒ πάρα πρύμνῃ Ἀγαμέμνονος· αὐτὰρ ὃ τοῖσι
τοῖσι: Il. 7:445: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
τοῖσι: Il. 8:262: τοῖσι δ’ ἐπ’ Αἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν,
τοῖσι: Il. 8:263: τοῖσι δ’ ἐπ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
τοῖσι: Il. 8:265: τοῖσι δ’ ἐπ’ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός·
τοῖσι: Il. 9:52: τοῖσι δ’ ἀνιστάμενος μετεφώνεεν ἱππότα Νέστωρ·
τοῖσι: Il. 9:173: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦθον ἔειπεν.
τοῖσι: Il. 9:179: τοῖσι δὲ πόλλ’ ἐπέτελλε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ
τοῖσι: Il. 9:335: τοῖσι μὲν ἔμπεδα κεῖται, ἐμεῦ δ’ ἀπὸ μούνου Ἀχαιῶν
τοῖσι: Il. 9:529: καὶ γὰρ τοῖσι κακὸν χρυσόθρονος Ἄρτεμις ὦρσε
τοῖσι: Il. 9:618: ἐκ κλισίης νόστοιο μεδοίατο· τοῖσι δ’ ἄρ’ Αἴας
τοῖσι: Il. 10:62: αὖθι μένω μετὰ τοῖσι δεδεγμένος εἰς ὅ κεν ἔλθῃς,
τοῖσι: Il. 10:203: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
τοῖσι: Il. 10:219: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
τοῖσι: Il. 10:233: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
τοῖσι: Il. 10:274: τοῖσι δὲ δεξιὸν ἧκεν ἐρωδιὸν ἐγγὺς ὁδοῖο
τοῖσι: Il. 11:13: τοῖσι δ’ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ’ ἠὲ νέεσθαι
τοῖσι: Il. 11:623: τοῖσι δὲ τεῦχε κυκειῶ ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη,
τοῖσι: Il. 13:156: Δηΐφοβος δ’ ἐν τοῖσι μέγα φρονέων ἐβεβήκει
τοῖσι: Il. 13:829: πᾶσι μάλ’, ἐν δὲ σὺ τοῖσι πεφήσεαι, αἴ κε ταλάσσῃς
Τοῖσι: Il. 14:109: Τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
τοῖσι: Il. 14:346: τοῖσι δ’ ὑπὸ χθὼν δῖα φύεν νεοθηλέα ποίην,
τοῖσι: Il. 15:42: πημαίνει Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα, τοῖσι δ’ ἀρήγει,
Τοῖσι: Il. 15:281: Τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἀγόρευε Θόας Ἀνδραίμονος υἱός,
τοῖσι: Il. 15:321: σεῖσ’, ἐπὶ δ’ αὐτὸς ἄϋσε μάλα μέγα, τοῖσι δὲ θυμὸν
τοῖσι: Il. 15:668: τοῖσι δ’ ἀπ’ ὀφθαλμῶν νέφος ἀχλύος ὦσεν Ἀθήνη
τοῖσι: Il. 15:699: τοῖσι δὲ μαρναμένοισιν ὅδ’ ἦν νόος· ἤτοι Ἀχαιοὶ
τοῖσι: Il. 17:459: τοῖσι δ’ ἐπ’ Αὐτομέδων μάχετ’ ἀχνύμενός περ ἑταίρου
τοῖσι: Il. 17:494: τοῖσι δ’ ἅμα Χρομίος τε καὶ Ἄρητος θεοειδὴς
τοῖσι: Il. 17:628: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
τοῖσι: Il. 17:753: Τρώων· οἳ δ’ ἅμ’ ἕποντο, δύω δ’ ἐν τοῖσι μάλιστα
τοῖσι: Il. 18:249: τοῖσι δὲ Πουλυδάμας πεπνυμένος ἦρχ’ ἀγορεύειν
τοῖσι: Il. 18:316: τοῖσι δὲ Πηλεΐδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο
τοῖσι: Il. 18:508: τῷ δόμεν ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἰθύντατα εἴποι.
τοῖσι: Il. 18:523: τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε δύω σκοποὶ εἵατο λαῶν
τοῖσι: Il. 18:545: τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἐν χερσὶ δέπας μελιηδέος οἴνου
τοῖσι: Il. 18:556: ἀσπερχὲς πάρεχον· βασιλεὺς δ’ ἐν τοῖσι σιωπῇ
τοῖσι: Il. 19:6: μύρονθ’· ἣ δ’ ἐν τοῖσι παρίστατο δῖα θεάων,
τοῖσι: Il. 19:55: τοῖσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
τοῖσι: Il. 19:76: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
τοῖσι: Il. 20:36: Ἥφαιστος δ’ ἅμα τοῖσι κίε σθένεϊ βλεμεαίνων
τοῖσι: Il. 21:287: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
τοῖσι: Il. 22:167: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
τοῖσι: Il. 23:17: τοῖσι δὲ Πηλεΐδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο
τοῖσι: Il. 23:29: μυρίοι· αὐτὰρ ὃ τοῖσι τάφον μενοεικέα δαίνυ.
τοῖσι: Il. 23:108: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
τοῖσι: Il. 23:109: μυρομένοισι δὲ τοῖσι φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς
τοῖσι: Il. 23:153: θῆκεν, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο.
Τοῖσι: Il. 23:566: Τοῖσι δὲ καὶ Μενέλαος ἀνίστατο θυμὸν ἀχεύων
τοῖσι: Il. 23:758: τοῖσι δ’ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος· ὦκα δ’ ἔπειτα
τοῖσι: Il. 23:889: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
τοῖσι: Il. 24:62: πάντες δ’ ἀντιάασθε θεοὶ γάμου· ἐν δὲ σὺ τοῖσι
τοῖσι: Il. 24:103: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
τοῖσι: Il. 24:125: τοῖσι δ’ ὄϊς λάσιος μέγας ἐν κλισίῃ ἱέρευτο.
τοῖσι: Il. 24:231: τόσσα δὲ φάρεα λευκά, τόσους δ’ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας.
τοῖσι: Il. 24:445: τοῖσι δ’ ἐφ’ ὕπνον ἔχευε διάκτορος Ἀργειφόντης
τοῖσι: Od. 1:28: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
τοῖσι: Od. 1:146: τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
τοῖσι: Od. 1:325: τοῖσι δ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός, οἱ δὲ σιωπῇ
τοῖσι: Od. 1:367: τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἤρχετο μύθων·
τοῖσι: Od. 1:423: τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθε·
τοῖσι: Od. 2:15: τοῖσι δ’ ἔπειθ’ ἥρως Αἰγύπτιος ἦρχ’ ἀγορεύειν,
τοῖσι: Od. 2:157: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἁλιθέρσης
τοῖσι: Od. 2:224: ἦ τοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
τοῖσι: Od. 2:409: τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
τοῖσι: Od. 3:330: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τοῖσι: Od. 3:338: τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
τοῖσι: Od. 3:362: οἶος γὰρ μετὰ τοῖσι γεραίτερος εὔχομαι εἶναι·
τοῖσι: Od. 3:415: τοῖσι δ’ ἔπειθ’ ἕκτος Πεισίστρατος ἤλυθεν ἥρως,
τοῖσι: Od. 3:417: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
τοῖσι: Od. 3:474: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
τοῖσι: Od. 4:183: ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο.
τοῖσι: Od. 5:3: οἱ δὲ θεοὶ θῶκόνδε καθίζανον, ἐν δ’ ἄρα τοῖσι
τοῖσι: Od. 5:5: τοῖσι δ’ Ἀθηναίη λέγε κήδεα πόλλ’ Ὀδυσῆος
τοῖσι: Od. 5:224: κύμασι καὶ πολέμῳ· μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω.”
τοῖσι: Od. 6:28: ἕννυσθαι, τὰ δὲ τοῖσι παρασχεῖν, οἵ κέ σ’ ἄγωνται·
τοῖσι: Od. 6:301: νήπιος· οὐ μὲν γάρ τι ἐοικότα τοῖσι τέτυκται
τοῖσι: Od. 7:47: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τοῖσι: Od. 8:121: τοῖσι δ’ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος· οἱ δ’ ἅμα πάντες
τοῖσί: Od. 10:68: “ἄασάν μ’ ἕταροί τε κακοὶ πρὸς τοῖσί τε ὕπνος
τοῖσι: Od. 10:224: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Πολίτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
τοῖσι: Od. 10:241: ὣς οἱ μὲν κλαίοντες ἐέρχατο· τοῖσι δὲ Κίρκη
τοῖσι: Od. 11:287: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἰφθίμην Πηρὼ τέκε, θαῦμα βροτοῖσι,
τοῖσι: Od. 11:342: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἐχένηος,
τοῖσι: Od. 12:444: ἑζόμενος δ’ ἐπὶ τοῖσι διήρεσα χερσὶν ἐμῇσι.
τοῖσι: Od. 13:24: τοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο
τοῖσι: Od. 13:374: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τοῖσι: Od. 14:471: τοῖσι δ’ ἅμα τρίτος ἦρχον ἐγών· αὐτοὶ γὰρ ἄνωγον.
τοῖσι: Od. 15:166: τοῖσι δὲ Νεστορίδης Πεισίστρατος ἤρχετο μύθων·
τοῖσι: Od. 15:457: ἀλλ’ ὅτε δὴ κοίλη νηῦς ἤχθετο τοῖσι νέεσθαι,
τοῖσι: Od. 15:502: τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἤρχετο μύθων·
τοῖσι: Od. 17:71: τοῖσι δὲ Πείραιος δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἦλθε
τοῖσι: Od. 17:100: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε περίφρων Πηνελόπεια·
τοῖσι: Od. 17:151: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
τοῖσι: Od. 17:184: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
τοῖσι: Od. 17:285: κύμασι καὶ πολέμῳ· μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω.
τοῖσι: Od. 17:369: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν·
τοῖσι: Od. 18:253: Ἀργεῖοι, μετὰ τοῖσι δ’ ἐμὸς πόσις ᾖεν Ὀδυσσεύς.
τοῖσι: Od. 18:306: τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθεν·
τοῖσι: Od. 18:405: τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
τοῖσι: Od. 18:422: ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦθον ἔειπε.
τοῖσι: Od. 19:103: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε περίφρων Πηνελόπεια·
τοῖσι: Od. 19:126: Ἀργεῖοι, μετὰ τοῖσι δ’ ἐμὸς πόσις ᾖεν Ὀδυσσεύς.
τοῖσι: Od. 19:430: υἱέες Αὐτολύκου· μετὰ τοῖσι δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς
τοῖσι: Od. 19:437: υἱέες Αὐτολύκου· μετὰ τοῖσι δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς
τοῖσι: Od. 19:508: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε περίφρων Πηνελόπεια·
τοῖσι: Od. 20:185: τοῖσι δ’ ἐπὶ τρίτος ἦλθε Φιλοίτιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
τοῖσι: Od. 20:350: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
τοῖσι: Od. 21:101: τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
τοῖσι: Od. 21:270: τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
τοῖσι: Od. 22:205: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν Ἀθήνη
τοῖσι: Od. 22:318: αὐτὰρ ἐγὼ μετὰ τοῖσι θυοσκόος οὐδὲν ἐοργὼς
τοῖσι: Od. 22:321: “εἰ μὲν δὴ μετὰ τοῖσι θυοσκόος εὔχεαι εἶναι,
τοῖσι: Od. 22:461: τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἦρχ’ ἀγορεύειν·
τοῖσι: Od. 24:225: ᾤχοντ’, αὐτὰρ ὁ τοῖσι γέρων ὁδὸν ἡγεμόνευε.
τοῖσι: Od. 24:277: τόσσα δὲ φάρεα καλά, τόσους δ’ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας,
τοῖσι: Od. 24:442: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς·
τοῖσι: Od. 24:451: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἁλιθέρσης
τοῖσι: Od. 24:502: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν Ἀθήνη,
τοῖσιν: Il. 1:269: καὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ μεθομίλεον ἐκ Πύλου ἐλθὼν
τοῖσιν: Il. 1:450: τοῖσιν δὲ Χρύσης μεγάλ’ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών·
τοῖσιν: Il. 1:479: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει ἑκάεργος Ἀπόλλων·
τοῖσιν: Il. 1:571: τοῖσιν δ’ Ἥφαιστος κλυτοτέχνης ἦρχ’ ἀγορεύειν
τοῖσιν: Il. 2:411: τοῖσιν δ’ εὐχόμενος μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
τοῖσιν: Il. 2:805: τοῖσιν ἕκαστος ἀνὴρ σημαινέτω οἷσί περ ἄρχει,
τοῖσιν: Il. 3:188: καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέχθην
τοῖσιν: Il. 3:275: τοῖσιν δ’ Ἀτρεΐδης μεγάλ’ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών·
τοῖσιν: Il. 4:270: Τρῶες· τοῖσιν δ’ αὖ θάνατος καὶ κήδε’ ὀπίσσω
τοῖσιν: Il. 4:396: Τυδεὺς μὲν καὶ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκε·
τοῖσιν: Il. 5:777: τοῖσιν δ’ ἀμβροσίην Σιμόεις ἀνέτειλε νέμεσθαι.
τοῖσιν: Il. 7:347: τοῖσιν δ’ Ἀντήνωρ πεπνυμένος ἦρχ’ ἀγορεύειν·
τοῖσίν: Il. 8:391: ἡρώων, τοῖσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη.
τοῖσιν: Il. 8:449: ὀλλῦσαι Τρῶας, τοῖσιν κότον αἰνὸν ἔθεσθε.
τοῖσιν: Il. 10:59: Μηριόνης· τοῖσιν γὰρ ἐπετράπομέν γε μάλιστα.
τοῖσιν: Il. 10:414: Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν, ὅσοι βουληφόροι εἰσί,
τοῖσιν: Il. 11:502: Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν ὁμίλει μέρμερα ῥέζων
τοῖσιν: Il. 13:689: οἳ μὲν Ἀθηναίων προλελεγμένοι· ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν
τοῖσίν: Il. 16:157: ὠμοφάγοι, τοῖσίν τε περὶ φρεσὶν ἄσπετος ἀλκή,
τοῖσιν: Il. 16:166: ῥώοντ’· ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν ἀρήϊος ἵστατ’ Ἀχιλλεύς,
τοῖσιν: Il. 16:449: υἱέες ἀθανάτων, τοῖσιν κότον αἰνὸν ἐνήσεις.
τοῖσιν: Il. 17:705: ἀλλ’ ὅ γε τοῖσιν μὲν Θρασυμήδεα δῖον ἀνῆκεν,
τοῖσιν: Il. 17:728: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐν τοῖσιν ἑλίξεται ἀλκὶ πεποιθώς,
τοῖσιν: Il. 18:494: κοῦροι δ’ ὀρχηστῆρες ἐδίνεον, ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν
τοῖσιν: Il. 18:506: τοῖσιν ἔπειτ’ ἤϊσσον, ἀμοιβηδὶς δὲ δίκαζον.
τοῖσιν: Il. 18:569: τοῖσιν δ’ ἐν μέσσοισι πάϊς φόρμιγγι λιγείῃ
τοῖσιν: Il. 24:690: τοῖσιν δ’ Ἑρμείας ζεῦξ’ ἵππους ἡμιόνους τε,
τοῖσιν: Od. 1:9: ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
τοῖσίν: Od. 1:101: ἡρώων, τοῖσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη,
τοῖσιν: Od. 1:151: μνηστῆρες, τοῖσιν μὲν ἐνὶ φρεσὶν ἄλλα μεμήλει,
τοῖσιν: Od. 2:163: τοῖσιν γὰρ μέγα πῆμα κυλίνδεται· οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς
τοῖσιν: Od. 2:420: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις Ἀθήνη,
τοῖσιν: Od. 3:386: τοῖσιν δ’ ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
τοῖσιν: Od. 4:7: δωσέμεναι, τοῖσιν δὲ θεοὶ γάμον ἐξετέλειον·
τοῖσιν: Od. 4:339: ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν,
τοῖσιν: Od. 4:658: τοῖσιν δ’ ἀμφοτέροισιν ἀγάσσατο θυμὸς ἀγήνωρ.
τοῖσιν: Od. 4:660: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός,
τοῖσιν: Od. 4:773: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
τοῖσιν: Od. 7:148: τούσδε τε δαιτυμόνας, τοῖσιν θεοὶ ὄλβια δοῖεν,
τοῖσιν: Od. 7:185: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
τοῖσίν: Od. 7:212: ἀνθρώπων, τοῖσίν κεν ἐν ἄλγεσιν ἰσωσαίμην·
τοῖσιν: Od. 7:233: τοῖσιν δ’ Ἀρήτη λευκώλενος ἤρχετο μύθων·
τοῖσιν: Od. 8:4: τοῖσιν δ’ ἡγεμόνευ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο
τοῖσιν: Od. 8:25: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
τοῖσιν: Od. 8:59: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος δυοκαίδεκα μῆλ’ ἱέρευσεν,
τοῖσιν: Od. 8:421: τοῖσιν δ’ ἡγεμόνευ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
τοῖσιν: Od. 9:112: τοῖσιν δ’ οὔτ’ ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε θέμιστες,
τοῖσιν: Od. 9:335: τέσσαρες, αὐτὰρ ἐγὼ πέμπτος μετὰ τοῖσιν ἐλέγμην.
τοῖσιν: Od. 10:115: ὃν πόσιν, ὃς δὴ τοῖσιν ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον.
τοῖσιν: Od. 10:198: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ
τοῖσιν: Od. 10:550: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
τοῖσιν: Od. 10:561: ἐρχομένοισι δὲ τοῖσιν ἐγὼ μετὰ μῦθον ἔειπον·
τοῖσιν: Od. 10:566: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
τοῖσιν: Od. 11:335: τοῖσιν δ’ Ἀρήτη λευκώλενος ἤρχετο μύθων·
τοῖσιν: Od. 12:277: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ.
τοῖσιν: Od. 12:311: κλαιόντεσσι δὲ τοῖσιν ἐπήλυθε νήδυμος ὕπνος.
τοῖσιν: Od. 12:324: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
τοῖσιν: Od. 12:394: τοῖσιν δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα θεοὶ τέραα προὔφαινον·
τοῖσιν: Od. 13:16: ὣς ἔφατ’ Ἀλκίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
τοῖσιν: Od. 13:171: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
τοῖσιν: Od. 14:337: ἐνδυκέως· τοῖσιν δὲ κακὴ φρεσὶν ἥνδανε βουλὴ
τοῖσιν: Od. 15:292: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις Ἀθήνη,
τοῖσιν: Od. 16:49: τοῖσιν δὲ κρειῶν πίνακας παρέθηκε συβώτης
τοῖσιν: Od. 16:215: ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ὑφ’ ἵμερος ὦρτο γόοιο·
τοῖσιν: Od. 16:288: “ἐκ καπνοῦ κατέθηκ’, ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν ἐῴκει,
τοῖσιν: Od. 16:345: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἦρχ’ ἀγορεύειν·
τοῖσιν: Od. 16:363: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
τοῖσιν: Od. 16:394: τοῖσιν δ’ Ἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε,
τοῖσιν: Od. 16:406: ὣς ἔφατ’ Ἀμφίνομος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
τοῖσιν: Od. 17:130: ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν,
τοῖσιν: Od. 18:42: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
τοῖσιν: Od. 18:50: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
τοῖσιν: Od. 18:290: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
τοῖσιν: Od. 18:349: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἦρχ’ ἀγορεύειν
τοῖσιν: Od. 18:412: τοῖσιν δ’ Ἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε
τοῖσιν: Od. 18:423: τοῖσιν δὲ κρητῆρα κεράσσατο Μούλιος ἥρως,
τοῖσιν: Od. 19:7: “ἐκ καπνοῦ κατέθηκ’, ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν ἐῴκει,
τοῖσιν: Od. 19:148: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
τοῖσιν: Od. 20:95: χλαῖναν μὲν συνελὼν καὶ κώεα, τοῖσιν ἐνεῦδεν,
τοῖσιν: Od. 20:242: ἤρτυον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀριστερὸς ἤλυθεν ὄρνις,
τοῖσιν: Od. 20:244: τοῖσιν δ’ Ἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
τοῖσιν: Od. 20:247: ὣς ἔφατ’ Ἀμφίνομος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
τοῖσιν: Od. 20:270: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
τοῖσιν: Od. 20:359: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἦρχ’ ἀγορεύειν·
τοῖσιν: Od. 21:140: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
τοῖσιν: Od. 21:143: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
τοῖσιν: Od. 21:269: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
τοῖσιν: Od. 22:69: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος μετεφώνεε δεύτερον αὖτις·
τοῖσιν: Od. 22:217: ἐν δὲ σὺ τοῖσιν ἔπειτα πεφήσεαι, οἷα μενοινᾷς
τοῖσιν: Od. 22:221: τοῖσιν Ὀδυσσῆος μεταμείξομεν· οὐδέ τοι υἷας
τοῖσιν: Od. 23:146: τοῖσιν δὲ μέγα δῶμα περιστεναχίζετο ποσσὶν
τοῖσιν: Od. 23:293: τοῖσιν δ’ Εὐρυνόμη θαλαμηπόλος ἡγεμόνευεν
τοῖσιν: Od. 24:422: τοῖσιν δ’ Εὐπείθης ἀνά θ’ ἵστατο καὶ μετέειπε·
τοῖσιν: Od. 24:469: τοῖσιν δ’ Εὐπείθης ἡγήσατο νηπιέῃσι·
τοῖχοι: Od. 7:86: χάλκεοι μὲν γὰρ τοῖχοι ἐληλέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα,
τοῖχοι: Od. 19:37: ἔμπης μοι τοῖχοι μεγάρων καλαί τε μεσόδμαι
τοῖχοι: Od. 20:354: αἵματι δ’ ἐῤῥάδαται τοῖχοι καλαί τε μεσόδμαι·
τοῖχον: Il. 16:212: ὡς δ’ ὅτε τοῖχον ἀνὴρ ἀράρῃ πυκινοῖσι λίθοισι
τοῖχον: Il. 18:374: ἑστάμεναι περὶ τοῖχον ἐϋσταθέος μεγάροιο,
τοῖχον: Od. 2:342: ἑξείης ποτὶ τοῖχον ἀρηρότες, εἴ ποτ’ Ὀδυσσεὺς
τοῖχον: Od. 7:95: ἐν δὲ θρόνοι περὶ τοῖχον ἐρηρέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα
τοῖχον: Od. 20:302: σαρδάνιον μάλα τοῖον· ὁ δ’ εὔδμητον βάλε τοῖχον.
τοίχου: Il. 9:219: τοίχου τοῦ ἑτέροιο, θεοῖσι δὲ θῦσαι ἀνώγει
τοίχου: Il. 24:598: τοίχου τοῦ ἑτέρου, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο μῦθον·
τοίχου: Od. 23:90: τοίχου τοῦ ἑτέρου· ὁ δ’ ἄρα πρὸς κίονα μακρὴν
τοίχους: Od. 12:420: αὐτὰρ ἐγὼ διὰ νηὸς ἐφοίτων, ὄφρ’ ἀπὸ τοίχους
τοίχους: Od. 22:24: πάντοσε παπταίνοντες ἐϋδμήτους ποτὶ τοίχους·
τοίχῳ: Od. 17:267: τοίχῳ καὶ θριγκοῖσι, θύραι δ’ εὐερκέες εἰσὶ
τοίχῳ: Od. 22:126: ὀρσοθύρη δέ τις ἔσκεν ἐϋδμήτῳ ἐνὶ τοίχῳ,
τοίχῳ: Od. 22:259: ἄλλου δ’ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε χαλκοβάρεια.
τοίχῳ: Od. 22:276: ἄλλου δ’ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε χαλκοβάρεια.
τοίχων: Il. 15:382: νηὸς ὑπὲρ τοίχων καταβήσεται, ὁππότ’ ἐπείγῃ
τοίω: Il. 5:559: τοίω τὼ χείρεσσιν ὑπ’ Αἰνείαο δαμέντε
τοίω: Il. 21:289: τοίω γάρ τοι νῶϊ θεῶν ἐπιταῤῥόθω εἰμὲν
τοίῳ: Od. 17:421: τοίῳ, ὁποῖος ἔοι καὶ ὅτευ κεχρημένος ἔλθοι·
τοίῳ: Od. 19:77: τοίῳ, ὁποῖος ἔοι καὶ ὅτευ κεχρημένος ἔλθοι·
τοιώδ’: Il. 11:432: τοιώδ’ ἄνδρε κατακτείνας καὶ τεύχε’ ἀπούρας,
τοιῷδ’: Od. 11:548: ὡς δὴ μὴ ὄφελον νικᾶν τοιῷδ’ ἐπ’ ἀέθλῳ·
τοκάδες: Od. 14:16: θήλειαι τοκάδες· τοὶ δ’ ἄρσενες ἐκτὸς ἴαυον,
τοκεῦσι: Il. 4:477: τοὔνεκά μιν κάλεον Σιμοείσιον· οὐδὲ τοκεῦσι
τοκεῦσι: Il. 17:37: ἀρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκας.
τοκεῦσι: Il. 17:301: τῆλ’ ἀπὸ Λαρίσης ἐριβώλακος, οὐδὲ τοκεῦσι
τοκεῦσι: Il. 24:741: ἀρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκας
τοκεῦσι: Od. 6:50: βῆ δ’ ἴμεναι διὰ δώμαθ’, ἵν’ ἀγγείλειε τοκεῦσι,
τοκεῦσιν: Il. 4:476: γείνατ’, ἐπεί ῥα τοκεῦσιν ἅμ’ ἕσπετο μῆλα ἰδέσθαι·
τοκεῦσιν: Il. 15:439: ἶσα φίλοισι τοκεῦσιν ἐτίομεν ἐν μεγάροισι·
τοκεῦσιν: Od. 4:689: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκε μεθ’ ὑμετέροισι τοκεῦσιν,
τοκέων: Il. 15:660: λίσσεθ’ ὑπὲρ τοκέων γουνούμενος ἄνδρα ἕκαστον·
τοκέων: Il. 21:587: οἳ καὶ πρόσθε φίλων τοκέων ἀλόχων τε καὶ υἱῶν
τοκῆας: Il. 14:295: εἰς εὐνὴν φοιτῶντε, φίλους λήθοντε τοκῆας.
τοκῆας: Il. 17:28: εὐφρῆναι ἄλοχόν τε φίλην κεδνούς τε τοκῆας.
τοκῆας: Il. 20:203: ἴδμεν δ’ ἀλλήλων γενεήν, ἴδμεν δὲ τοκῆας
τοκῆας: Il. 23:223: νυμφίου, ὅς τε θανὼν δειλοὺς ἀκάχησε τοκῆας,
τοκῆας: Od. 20:67: τῇσι τοκῆας μὲν φθεῖσαν θεοί, αἱ δ’ ἐλίποντο
τοκῆε: Od. 8:312: ἀλλὰ τοκῆε δύω, τὼ μὴ γείνασθαι ὄφελλον.
τοκῆες: Od. 1:170: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
τοκῆες: Od. 8:554: ἀλλ’ ἐπὶ πᾶσι τίθενται, ἐπεί κε τέκωσι, τοκῆες.
τοκῆες: Od. 10:325: “τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
τοκῆες: Od. 14:187: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
τοκῆες: Od. 15:264: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;”
τοκῆες: Od. 19:105: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;”
τοκῆες: Od. 19:158: μῆτιν ἔθ’ εὑρίσκω· μάλα δ’ ὀτρύνουσι τοκῆες
τοκῆες: Od. 24:298: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
τοκήων: Il. 3:140: ἀνδρός τε προτέρου καὶ ἄστεος ἠδὲ τοκήων·
τοκήων: Il. 15:663: παίδων ἠδ’ ἀλόχων καὶ κτήσιος ἠδὲ τοκήων,
τοκήων: Il. 22:338: λίσσομ’ ὑπὲρ ψυχῆς καὶ γούνων σῶν τε τοκήων
τοκήων: Il. 22:345: μή με κύον γούνων γουνάζεο μὴ δὲ τοκήων·
τοκήων: Il. 22:508: νῦν δὲ σὲ μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι νόσφι τοκήων
τοκήων: Il. 24:211: ἀργίποδας κύνας ἆσαι ἑῶν ἀπάνευθε τοκήων
τοκήων: Il. 24:377: πέπνυσαί τε νόῳ, μακάρων δ’ ἔξεσσι τοκήων.
τοκήων: Il. 24:387: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε τέων δ’ ἔξεσσι τοκήων;
τοκήων: Od. 4:62: ἀνδρῶν· οὐ γὰρ σφῶν γε γένος ἀπόλωλε τοκήων,
τοκήων: Od. 4:596: ἥμενος, οὐδέ κέ μ’ οἴκου ἕλοι πόθος οὐδὲ τοκήων·
τοκήων: Od. 7:54: Ἀρήτη δ’ ὄνομ’ ἐστὶν ἐπώνυμον, ἐκ δὲ τοκήων
τοκήων: Od. 9:34: ὡς οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος οὐδὲ τοκήων
τοκήων: Od. 9:36: γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ ναίει ἀπάνευθε τοκήων.
τοκήων: Od. 15:382: πολλὸν ἀπεπλάγχθης σῆς πατρίδος ἠδὲ τοκήων.
τόκοιο: Il. 17:5: πρωτοτόκος κινυρὴ οὐ πρὶν εἰδυῖα τόκοιο·
τόκον: Il. 7:128: πάντων Ἀργείων ἐρέων γενεήν τε τόκον τε.
τόκον: Il. 15:141: πάντων ἀνθρώπων ῥῦσθαι γενεήν τε τόκον τε.
τόκον: Il. 19:119: Ἀλκμήνης δ’ ἀπέπαυσε τόκον, σχέθε δ’ Εἰλειθυίας.
τόκος: Od. 15:175: ἐλθὼν ἐξ ὄρεος, ὅθι οἱ γενεή τε τόκος τε,
τολμήεις: Od. 17:284: τολμήεις μοι θυμός, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέπονθα
τολμήεντι: Il. 10:205: θυμῷ τολμήεντι μετὰ Τρῶας μεγαθύμους
τολμήσαντα: Od. 8:519: κεῖθι δὴ αἰνότατον πόλεμον φάτο τολμήσαντα
τολμήσειεν: Od. 9:332: ὅς τις τολμήσειεν ἐμοὶ σὺν μοχλὸν ἀείρας
τολμήσεις: Il. 8:424: τολμήσεις Διὸς ἄντα πελώριον ἔγχος ἀεῖραι.
τόλμησεν: Od. 24:261: οὔ τι μάλ’ ἀρτίφρων, ἐπεὶ οὐ τόλμησεν ἕκαστα
τόλμων: Il. 12:51: τόλμων ὠκύποδες, μάλα δὲ χρεμέτιζον ἐπ’ ἄκρῳ
τολυπεύειν: Il. 14:86: ἐκ νεότητος ἔδωκε καὶ ἐς γῆρας τολυπεύειν
τολύπευσα: Od. 24:95: αὐτὰρ ἐμοὶ τί τόδ’ ἦδος, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσα;
τολύπευσε: Il. 24:7: ἠδ’ ὁπόσα τολύπευσε σὺν αὐτῷ καὶ πάθεν ἄλγεα
τολύπευσε: Od. 1:238: ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσε.
τολύπευσε: Od. 14:368: ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσε.
τολύπευσεν: Od. 4:490: ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσεν.
τολυπεύω: Od. 19:137: οἱ δὲ γάμον σπεύδουσιν· ἐγὼ δὲ δόλους τολυπεύω.
τομὴν: Il. 1:235: φύσει, ἐπεὶ δὴ πρῶτα τομὴν ἐν ὄρεσσι λέλοιπεν,
τὸν: Il. 1:11: οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα
τὸν: Il. 1:36: Ἀπόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠύκομος τέκε Λητώ·
Τὸν: Il. 1:84: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
Τὸν: Il. 1:121: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
Τὸν: Il. 1:130: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
Τὸν: Il. 1:148: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
Τὸν: Il. 1:172: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Τὸν: Il. 1:206: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Τὸν: Il. 1:285: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
Τὸν: Il. 1:292: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑποβλήδην ἠμείβετο δῖος Ἀχιλλεύς·
τὸν: Il. 1:329: τὸν δ’ εὗρον παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
τόν: Il. 1:401: ἀλλὰ σὺ τόν γ’ ἐλθοῦσα θεὰ ὑπελύσαο δεσμῶν,
τὸν: Il. 1:406: τὸν καὶ ὑπέδεισαν μάκαρες θεοὶ οὐδ’ ἔτ’ ἔδησαν.
Τὸν: Il. 1:413: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
τὸν: Il. 1:428: Ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἀπεβήσετο, τὸν δὲ λίπ’ αὐτοῦ
τὸν: Il. 1:548: οὔτε θεῶν πρότερος τὸν εἴσεται οὔτ’ ἀνθρώπων·
Τὸν: Il. 1:551: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
τὸν: Il. 1:552: “ Αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες;
τὸν: Il. 1:582: ἀλλὰ σὺ τὸν ἐπέεσσι καθάπτεσθαι μαλακοῖσιν·
τὸν: Il. 2:16: Ὣς φάτο, βῆ δ’ ἄρ’ ὄνειρος ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε·
τὸν: Il. 2:18: βῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα· τὸν δὲ κίχανεν
τόν: Il. 2:21: Νέστορι, τόν ῥα μάλιστα γερόντων τῖ’ Ἀγαμέμνων·
τὸν: Il. 2:35: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπεβήσετο, τὸν δὲ λίπ’ αὐτοῦ
τὸν: Il. 2:80: εἰ μέν τις τὸν ὄνειρον Ἀχαιῶν ἄλλος ἔνισπε
τὸν: Il. 2:189: τὸν δ’ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς·
τὸν: Il. 2:199: τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν ὁμοκλήσασκέ τε μύθῳ·
τὸν: Il. 2:275: ὃς τὸν λωβητῆρα ἐπεσβόλον ἔσχ’ ἀγοράων.
τόν: Il. 2:309: σμερδαλέος, τόν ῥ’ αὐτὸς Ὀλύμπιος ἧκε φόως δέ,
τὸν: Il. 2:318: τὸν μὲν ἀρίζηλον θῆκεν θεὸς ὅς περ ἔφηνε·
Τὸν: Il. 2:369: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
τὸν: Il. 2:396: προβλῆτι σκοπέλῳ· τὸν δ’ οὔ ποτε κύματα λείπει
τὸν: Il. 2:595: ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήϊκα παῦσαν ἀοιδῆς
τὸν: Il. 2:701: καὶ δόμος ἡμιτελής· τὸν δ’ ἔκτανε Δάρδανος ἀνὴρ
τὸν: Il. 2:714: Εὔμηλος, τὸν ὑπ’ Ἀδμήτῳ τέκε δῖα γυναικῶν
τόν: Il. 2:728: τόν ῥ’ ἔτεκεν Ῥήνη ὑπ’ Ὀϊλῆϊ πτολιπόρθῳ.
τὸν: Il. 2:741: υἱὸς Πειριθόοιο τὸν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς·
τόν: Il. 2:742: τόν ῥ’ ὑπὸ Πειριθόῳ τέκετο κλυτὸς Ἱπποδάμεια
τὸν: Il. 2:820: Αἰνείας, τὸν ὑπ’ Ἀγχίσῃ τέκε δῖ’ Ἀφροδίτη
Τὸν: Il. 3:21: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος
Τὸν: Il. 3:30: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
Τὸν: Il. 3:38: Τὸν δ’ Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν·
Τὸν: Il. 3:58: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής·
Τὸν: Il. 3:171: Τὸν δ’ Ἑλένη μύθοισιν ἀμείβετο δῖα γυναικῶν·
τὸν: Il. 3:181: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ὁ γέρων ἠγάσσατο φώνησέν τε·
Τὸν: Il. 3:199: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειθ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα·
Τὸν: Il. 3:228: Τὸν δ’ Ἑλένη τανύπεπλος ἀμείβετο δῖα γυναικῶν·
τὸν: Il. 3:322: τὸν δὸς ἀποφθίμενον δῦναι δόμον Ἄϊδος εἴσω,
τὸν: Il. 3:380: ἔγχεϊ χαλκείῳ· τὸν δ’ ἐξήρπαξ’ Ἀφροδίτη
τόν: Il. 3:393: ἀνδρὶ μαχεσσάμενον τόν γ’ ἐλθεῖν, ἀλλὰ χορὸν δὲ
τὸν: Il. 4:25: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες·
τὸν: Il. 4:42: μή τι διατρίβειν τὸν ἐμὸν χόλον, ἀλλά μ’ ἐᾶσαι·
Τὸν: Il. 4:50: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
Τὸν: Il. 4:183: Τὸν δ’ ἐπιθαρσύνων προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
Τὸν: Il. 4:188: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
τὸν: Il. 4:200: παπταίνων ἥρωα Μαχάονα· τὸν δὲ νόησεν
Τὸν: Il. 4:265: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Il. 4:311: καὶ τὸν μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων,
Τὸν: Il. 4:317: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Τὸν: Il. 4:349: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Τὸν: Il. 4:356: Τὸν δ’ ἐπιμειδήσας προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων
τὸν: Il. 4:368: καὶ τὸν μὲν νείκεσσεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων,
τὸν: Il. 4:399: τοῖος ἔην Τυδεὺς Αἰτώλιος· ἀλλὰ τὸν υἱὸν
τὸν: Il. 4:401: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη κρατερὸς Διομήδης
τὸν: Il. 4:403: τὸν δ’ υἱὸς Καπανῆος ἀμείψατο κυδαλίμοιο·
Τὸν: Il. 4:411: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
τόν: Il. 4:459: τόν ῥ’ ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης,
τὸν: Il. 4:461: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν,
τὸν: Il. 4:463: τὸν δὲ πεσόντα ποδῶν ἔλαβε κρείων Ἐλεφήνωρ
τὸν: Il. 4:470: ὣς τὸν μὲν λίπε θυμός, ἐπ’ αὐτῷ δ’ ἔργον ἐτύχθη
τόν: Il. 4:501: τόν ῥ’ Ὀδυσεὺς ἑτάροιο χολωσάμενος βάλε δουρὶ
τὸν: Il. 4:503: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε,
τὸν: Il. 4:526: χύντο χαμαὶ χολάδες, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
Τὸν: Il. 4:527: Τὸν δὲ Θόας Αἰτωλὸς ἀπεσσύμενον βάλε δουρὶ
τὸν: Il. 5:28: τὸν μὲν ἀλευάμενον, τὸν δὲ κτάμενον παρ’ ὄχεσφι,
τὸν: Il. 5:28: τὸν μὲν ἀλευάμενον, τὸν δὲ κτάμενον παρ’ ὄχεσφι,
τὸν: Il. 5:36: τὸν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπ’ ἠϊόεντι Σκαμάνδρῳ,
τὸν: Il. 5:45: τὸν μὲν ἄρ’ Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἔγχεϊ μακρῷ
Τὸν: Il. 5:48: Τὸν μὲν ἄρ’ Ἰδομενῆος ἐσύλευον θεράποντες·
τὸν: Il. 5:65: τὸν μὲν Μηριόνης ὅτε δὴ κατέμαρπτε διώκων
τὸν: Il. 5:72: τὸν μὲν Φυλεΐδης δουρὶ κλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
τὸν: Il. 5:79: τὸν μὲν ἄρ’ Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός,
τὸν: Il. 5:82: αἱματόεσσα δὲ χεὶρ πεδίῳ πέσε· τὸν δὲ κατ’ ὄσσε
τὸν: Il. 5:89: τὸν δ’ οὔτ’ ἄρ τε γέφυραι ἐεργμέναι ἰσχανόωσιν,
Τὸν: Il. 5:95: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς
τὸν: Il. 5:106: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τὸν δ’ οὐ βέλος ὠκὺ δάμασσεν,
τὸν: Il. 5:145: τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο βαλὼν χαλκήρεϊ δουρί,
τὸν: Il. 5:146: τὸν δ’ ἕτερον ξίφεϊ μεγάλῳ κληῗδα παρ’ ὦμον
Τὸν: Il. 5:166: Τὸν δ’ ἴδεν Αἰνείας ἀλαπάζοντα στίχας ἀνδρῶν,
Τὸν: Il. 5:179: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
Τὸν: Il. 5:217: Τὸν δ’ αὖτ’ Αἰνείας Τρώων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
Τὸν: Il. 5:229: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
τὸν: Il. 5:238: τὸν δὲ δ’ ἐγὼν ἐπιόντα δεδέξομαι ὀξέϊ δουρί.
Τὸν: Il. 5:251: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
τὸν: Il. 5:276: τὸν πρότερος προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
Τὸν: Il. 5:286: Τὸν δ’ οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
τὸν: Il. 5:301: τὸν κτάμεναι μεμαὼς ὅς τις τοῦ γ’ ἀντίος ἔλθοι
τὸν: Il. 5:344: καὶ τὸν μὲν μετὰ χερσὶν ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων
τὸν: Il. 5:414: κουρίδιον ποθέουσα πόσιν τὸν ἄριστον Ἀχαιῶν
τὸν: Il. 5:447: ἤτοι τὸν Λητώ τε καὶ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα
τόν: Il. 5:537: τόν ῥα κατ’ ἀσπίδα δουρὶ βάλε κρείων Ἀγαμέμνων·
τὸν: Il. 5:565: τὸν δ’ ἴδεν Ἀντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἱός,
τὸν: Il. 5:578: τὸν μὲν ἄρ’ Ἀτρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος
Τὸν: Il. 5:596: Τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
τόν: Il. 5:615: τόν ῥα κατὰ ζωστῆρα βάλεν Τελαμώνιος Αἴας,
τὸν: Il. 5:632: τὸν καὶ Τληπόλεμος πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπε·
Τὸν: Il. 5:647: Τὸν δ’ αὖ Σαρπηδὼν Λυκίων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Il. 5:659: τὸν δὲ κατ’ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψε.
τὸν: Il. 5:689: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ,
τὸν: Il. 5:696: τὸν δ’ ἔλιπε ψυχή, κατὰ δ’ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς·
τὸν: Il. 5:715: ἦ ῥ’ ἅλιον τὸν μῦθον ὑπέστημεν Μενελάῳ
τόν: Il. 5:794: εὗρε δὲ τόν γε ἄνακτα παρ’ ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
Τὸν: Il. 5:825: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τὸν: Il. 5:844: τὸν μὲν Ἄρης ἐνάριζε μιαιφόνος· αὐτὰρ Ἀθήνη
Τὸν: Il. 5:888: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς.
τὸν: Il. 5:905: τὸν δ’ Ἥβη λοῦσεν, χαρίεντα δὲ εἵματα ἕσσε·
τόν: Il. 6:9: τόν ῥ’ ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης,
τὸν: Il. 6:11: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
τὸν: Il. 6:63: ἥρω’ Ἄδρηστον· τὸν δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
τὸν: Il. 6:122: τὸν πρότερος προσέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
Τὸν: Il. 6:144: Τὸν δ’ αὖθ’ Ἱππολόχοιο προσηύδα φαίδιμος υἱός·
τὸν: Il. 6:161: κρυπταδίῃ φιλότητι μιγήμεναι· ἀλλὰ τὸν οὔ τι
τὸν: Il. 6:166: ὣς φάτο, τὸν δὲ ἄνακτα χόλος λάβεν οἷον ἄκουσε·
τὸν: Il. 6:273: τὸν θὲς Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠϋκόμοιο,
τὸν: Il. 6:321: τὸν δ’ εὗρ’ ἐν θαλάμῳ περικαλλέα τεύχε’ ἕποντα
τὸν: Il. 6:325: τὸν δ’ Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσι·
Τὸν: Il. 6:332: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής·
τὸν: Il. 6:342: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
τὸν: Il. 6:343: τὸν δ’ Ἑλένη μύθοισι προσηύδα μειλιχίοισι·
Τὸν: Il. 6:381: Τὸν δ’ αὖτ’ ὀτρηρὴ ταμίη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
τόν: Il. 6:402: τόν ῥ’ Ἕκτωρ καλέεσκε Σκαμάνδριον, αὐτὰρ οἱ ἄλλοι
τὸν: Il. 6:517: τὸν πρότερος προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής·
Τὸν: Il. 6:520: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Τὸν: Il. 7:33: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τὸν: Il. 7:81: εἰ δέ κ’ ἐγὼ τὸν ἕλω, δώῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων,
τὸν: Il. 7:84: τὸν δὲ νέκυν ἐπὶ νῆας ἐϋσσέλμους ἀποδώσω,
τόν: Il. 7:112: Ἕκτορι Πριαμίδῃ, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.
τὸν: Il. 7:138: δίου Ἀρηϊθόου, τὸν ἐπίκλησιν κορυνήτην
τὸν: Il. 7:142: τὸν Λυκόοργος ἔπεφνε δόλῳ, οὔ τι κράτεΐ γε,
τὸν: Il. 7:155: τὸν δὴ μήκιστον καὶ κάρτιστον κτάνον ἄνδρα·
τὸν: Il. 7:186: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸν ἵκανε φέρων ἀν’ ὅμιλον ἁπάντῃ
τὸν: Il. 7:190: τὸν μὲν πὰρ πόδ’ ἑὸν χαμάδις βάλε φώνησέν τε·
τὸν: Il. 7:214: τὸν δὲ καὶ Ἀργεῖοι μὲν ἐγήθεον εἰσορόωντες,
Τὸν: Il. 7:233: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
τὸν: Il. 7:272: ἀσπίδι ἐγχριμφθείς· τὸν δ’ αἶψ’ ὤρθωσεν Ἀπόλλων.
Τὸν: Il. 7:283: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας·
Τὸν: Il. 7:287: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
τὸν: Il. 7:316: τὸν δέρον ἀμφί θ’ ἕπον, καί μιν διέχευαν ἅπαντα,
Τὸν: Il. 7:454: Τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
τόν: Il. 7:469: τόν ῥ’ ἔτεχ’ Ὑψιπύλη ὑπ’ Ἰήσονι ποιμένι λαῶν.
τὸν: Il. 8:81: οὔ τι ἑκών, ἀλλ’ ἵππος ἐτείρετο, τὸν βάλεν ἰῷ
τὸν: Il. 8:125: τὸν μὲν ἔπειτ’ εἴασε καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου
Τὸν: Il. 8:145: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
Τὸν: Il. 8:151: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
τὸν: Il. 8:195: δαιδάλεον θώρηκα, τὸν Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
τὸν: Il. 8:209: Ἥρη ἀπτοεπὲς ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
τὸν: Il. 8:245: Ὣς φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα,
Τὸν: Il. 8:261: Τὸν δὲ μετ’ Ἀτρεΐδαι Ἀγαμέμνων καὶ Μενέλαος,
τὸν: Il. 8:278: τὸν δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
τὸν: Il. 8:285: τὸν καὶ τηλόθ’ ἐόντα ἐϋκλείης ἐπίβησον.
Τὸν: Il. 8:292: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε Τεῦκρος ἀμύμων·
τόν: Il. 8:304: τόν ῥ’ ἐξ Αἰσύμηθεν ὀπυιομένη τέκε μήτηρ
τὸν: Il. 8:317: τὸν μὲν ἔπειτ’ εἴασε καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου,
τὸν: Il. 8:324: θῆκε δ’ ἐπὶ νευρῇ· τὸν δ’ αὖ κορυθαίολος Ἕκτωρ
τὸν: Il. 8:332: τὸν μὲν ἔπειθ’ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι
τὸν: Il. 8:342: αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ δὲ φέβοντο.
τὸν: Il. 8:462: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
τὸν: Il. 8:484: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη λευκώλενος Ἥρη.
τόν: Il. 8:493: τόν ῥ’ Ἕκτωρ ἀγόρευε Διῒ φίλος· ἐν δ’ ἄρα χειρὶ
τὸν: Il. 8:525: τὸν δ’ ἠοῦς Τρώεσσι μεθ’ ἱπποδάμοις ἀγορεύσω.
τὸν: Il. 8:533: πὰρ νηῶν πρὸς τεῖχος ἀπώσεται, ἤ κεν ἐγὼ τὸν
τὸν: Il. 9:55: οὔ τίς τοι τὸν μῦθον ὀνόσσεται ὅσσοι Ἀχαιοί,
τὸν: Il. 9:71: πλεῖαί τοι οἴνου κλισίαι, τὸν νῆες Ἀχαιῶν
Τὸν: Il. 9:114: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Τὸν: Il. 9:162: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
τὸν: Il. 9:186: τὸν δ’ εὗρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγείῃ
Τὸν: Il. 9:307: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
τὸν: Il. 9:309: χρὴ μὲν δὴ τὸν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν,
τὸν: Il. 9:505: τὸν δὲ μέγ’ ὤνησαν καί τ’ ἔκλυον εὐχομένοιο·
τὸν: Il. 9:539: τὸν δ’ υἱὸς Οἰνῆος ἀπέκτεινεν Μελέαγρος
τὸν: Il. 9:570: πύργων βαλλομένων· τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες
τόν: Il. 9:580: πολλὰ δὲ τόν γε κασίγνηται καὶ πότνια μήτηρ
Τὸν: Il. 9:602: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
τὸν: Il. 9:610: τὸν φιλέειν, ἵνα μή μοι ἀπέχθηαι φιλέοντι.
τὸν: Il. 9:611: καλόν τοι σὺν ἐμοὶ τὸν κήδειν ὅς κ’ ἐμὲ κήδῃ·
Τὸν: Il. 9:639: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
Τὸν: Il. 9:672: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
τὸν: Il. 10:34: τὸν δ’ εὗρ’ ἀμφ’ ὤμοισι τιθήμενον ἔντεα καλὰ
τὸν: Il. 10:36: τὸν πρότερος προσέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
Τὸν: Il. 10:42: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
Τὸν: Il. 10:60: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
Τὸν: Il. 10:64: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
τὸν: Il. 10:74: τὸν δ’ εὗρεν παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
Τὸν: Il. 10:86: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
τὸν: Il. 10:88: γνώσεαι Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα, τὸν περὶ πάντων
Τὸν: Il. 10:102: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Τὸν: Il. 10:119: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
τὸν: Il. 10:125: τὸν μὲν ἐγὼ προέηκα καλήμεναι οὓς σὺ μεταλλᾷς.
Τὸν: Il. 10:128: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
τὸν: Il. 10:139: φθεγξάμενος· τὸν δ’ αἶψα περὶ φρένας ἤλυθ’ ἰωή,
Τὸν: Il. 10:143: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
τὸν: Il. 10:150: βὰν δ’ ἐπὶ Τυδεΐδην Διομήδεα· τὸν δὲ κίχανον
τὸν: Il. 10:157: τὸν παρστὰς ἀνέγειρε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
Τὸν: Il. 10:168: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
τὸν: Il. 10:235: τὸν μὲν δὴ ἕταρόν γ’ αἱρήσεαι ὅν κ’ ἐθέλῃσθα,
τὸν: Il. 10:236: φαινομένων τὸν ἄριστον, ἐπεὶ μεμάασί γε πολλοί.
τὸν: Il. 10:237: μηδὲ σύ γ’ αἰδόμενος σῇσι φρεσὶ τὸν μὲν ἀρείω
Τὸν: Il. 10:248: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
τὸν: Il. 10:332: Ὣς φάτο καί ῥ’ ἐπίορκον ἐπώμοσε, τὸν δ’ ὀρόθυνεν·
τὸν: Il. 10:339: βῆ ῥ’ ἀν’ ὁδὸν μεμαώς· τὸν δὲ φράσατο προσιόντα
τὸν: Il. 10:363: ὣς τὸν Τυδεΐδης ἠδ’ ὃ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
Τὸν: Il. 10:382: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Τὸν: Il. 10:390: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Δόλων, ὑπὸ δ’ ἔτρεμε γυῖα·
Τὸν: Il. 10:400: Τὸν δ’ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Il. 10:404: ἄλλῳ γ’ ἢ Ἀχιλῆϊ, τὸν ἀθανάτη τέκε μήτηρ.
Τὸν: Il. 10:412: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Δόλων Εὐμήδεος υἱός·
Τὸν: Il. 10:423: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Τὸν: Il. 10:426: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Δόλων Εὐμήδεος υἱός·
Τὸν: Il. 10:446: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
τὸν: Il. 10:476: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς προπάροιθεν ἰδὼν Διομήδεϊ δεῖξεν·
τὸν: Il. 10:490: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς μετόπισθε λαβὼν ποδὸς ἐξερύσασκε,
τὸν: Il. 10:495: τὸν τρισκαιδέκατον μελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα
Τὸν: Il. 10:554: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Il. 10:559: Θρηΐκιοι· τὸν δέ σφιν ἄνακτ’ ἀγαθὸς Διομήδης
τὸν: Il. 10:561: τὸν τρισκαιδέκατον σκοπὸν εἵλομεν ἐγγύθι νηῶν,
τόν: Il. 10:562: τόν ῥα διοπτῆρα στρατοῦ ἔμμεναι ἡμετέροιο
τόν: Il. 11:20: τόν ποτέ οἱ Κινύρης δῶκε ξεινήϊον εἶναι.
τὸν: Il. 11:23: τοὔνεκά οἱ τὸν δῶκε χαριζόμενος βασιλῆϊ.
τὸν: Il. 11:95: τὸν δ’ ἰθὺς μεμαῶτα μετώπιον ὀξέϊ δουρὶ
τὸν: Il. 11:108: τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο κατὰ στῆθος βάλε δουρί,
τὸν: Il. 11:145: Ἱππόλοχος δ’ ἀπόρουσε, τὸν αὖ χαμαὶ ἐξενάριξε
τὸν: Il. 11:178: αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ δ’ ἐφέβοντο.
τὸν: Il. 11:186: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα, τὸν Ἕκτορι μῦθον ἐνίσπες·
τὸν: Il. 11:189: τόφρ’ ἀναχωρείτω, τὸν δ’ ἄλλον λαὸν ἀνώχθω
τὸν: Il. 11:204: τόφρ’ ὑπόεικε μάχης, τὸν δ’ ἄλλον λαὸν ἄνωχθι
τόν: Il. 11:223: Κισσῆς τόν γ’ ἔθρεψε δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα
τὸν: Il. 11:240: σπάσσατο· τὸν δ’ ἄορι πλῆξ’ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα.
Τὸν: Il. 11:248: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε Κόων ἀριδείκετος ἀνδρῶν
τὸν: Il. 11:259: τὸν δ’ ἕλκοντ’ ἀν’ ὅμιλον ὑπ’ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης
Τὸν: Il. 11:316: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
τὸν: Il. 11:345: τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,
Τὸν: Il. 11:384: Τὸν δ’ οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
τὸν: Il. 11:409: ὃς δέ κ’ ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι τὸν δὲ μάλα χρεὼ
τὸν: Il. 11:476: ἰῷ ἀπὸ νευρῆς· τὸν μέν τ’ ἤλυξε πόδεσσι
τόν: Il. 11:478: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε δαμάσσεται ὠκὺς ὀϊστός,
τὸν: Il. 11:487: ἤτοι τὸν Μενέλαος ἀρήϊος ἔξαγ’ ὁμίλου
Τὸν: Il. 11:574: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησ’ Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς
τὸν: Il. 11:580: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
τὸν: Il. 11:598: τὸν δὲ ἰδὼν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
τὸν: Il. 11:604: τὸν πρότερος προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός·
τὸν: Il. 11:606: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
τὸν: Il. 11:644: τὸν δὲ ἰδὼν ὁ γεραιὸς ἀπὸ θρόνου ὦρτο φαεινοῦ,
Τὸν: Il. 11:654: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
τὸν: Il. 11:701: κάσχεθε, τὸν δ’ ἐλατῆρ’ ἀφίει ἀκαχήμενον ἵππων.
τὸν: Il. 11:741: τὸν μὲν ἐγὼ προσιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρί,
τὸν: Il. 11:813: τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός,
Τὸν: Il. 11:821: Τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Il. 11:833: τὸν μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ὀΐομαι ἕλκος ἔχοντα
Τὸν: Il. 11:836: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός·
τὸν: Il. 12:129: τὸν μὲν Πειριθόου υἷα κρατερὸν Πολυποίτην,
τὸν: Il. 12:130: τὸν δὲ Λεοντῆα βροτολοιγῷ ἶσον Ἄρηϊ.
Τὸν: Il. 12:230: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Τὸν: Il. 12:400: Τὸν δ’ Αἴας καὶ Τεῦκρος ὁμαρτήσανθ’ ὃ μὲν ἰῷ
τὸν: Il. 12:447: ὀξὺς ἔην· τὸν δ’ οὔ κε δύ’ ἀνέρε δήμου ἀρίστω
τόν: Il. 12:450: τόν οἱ ἐλαφρὸν ἔθηκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω.
τὸν: Il. 12:464: σμερδαλέῳ, τὸν ἕεστο περὶ χροΐ, δοιὰ δὲ χερσὶ
τὸν: Il. 13:31: τὸν δ’ ἐς Ἀχαιῶν νῆας ἐΰσκαρθμοι φέρον ἵπποι.
Τὸν: Il. 13:76: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας·
τόν: Il. 13:177: τόν ῥ’ υἱὸς Τελαμῶνος ὑπ’ οὔατος ἔγχεϊ μακρῷ
τὸν: Il. 13:201: ὥς ῥα τὸν ὑψοῦ ἔχοντε δύω Αἴαντε κορυστὰ
τὸν: Il. 13:213: τὸν μὲν ἑταῖροι ἔνεικαν, ὃ δ’ ἰητροῖς ἐπιτείλας
τὸν: Il. 13:215: ἀντιάαν· τὸν δὲ προσέφη κρείων ἐνοσίχθων
Τὸν: Il. 13:221: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
Τὸν: Il. 13:231: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
τὸν: Il. 13:248: οἰσόμενος· τὸν δὲ προσέφη σθένος Ἰδομενῆος·
Τὸν: Il. 13:254: Τὸν δ’ αὖ Μηριόνης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
Τὸν: Il. 13:259: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
Τὸν: Il. 13:266: Τὸν δ’ αὖ Μηριόνης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
Τὸν: Il. 13:274: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Il. 13:306: τὸν καὶ Μηριόνης πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπε·
Τὸν: Il. 13:311: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Il. 13:396: ἂψ ἵππους στρέψαι, τὸν δ’ Ἀντίλοχος μενεχάρμης
τὸν: Il. 13:421: τὸν μὲν ἔπειθ’ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι
τὸν: Il. 13:434: τὸν τόθ’ ὑπ’ Ἰδομενῆϊ Ποσειδάων ἐδάμασσε
τὸν: Il. 13:459: βῆναι ἐπ’ Αἰνείαν· τὸν δ’ ὕστατον εὗρεν ὁμίλου
τὸν: Il. 13:467: τὸν δέ τοι Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἐξενάριξεν.
τὸν: Il. 13:533: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο. τὸν δὲ Πολίτης
τόν: Il. 13:538: οἳ τόν γε προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα
τόν: Il. 13:571: ἤσπαιρ’ ὡς ὅτε βοῦς τόν τ’ οὔρεσι βουκόλοι ἄνδρες
τὸν: Il. 13:575: ἥρως Μηριόνης· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
τὸν: Il. 13:580: τὸν δὲ κατ’ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν.
τὸν: Il. 13:602: ἤϊε· τὸν δ’ ἄγε μοῖρα κακὴ θανάτοιο τέλος δὲ
τὸν: Il. 13:656: τὸν μὲν Παφλαγόνες μεγαλήτορες ἀμφεπένοντο,
τὸν: Il. 13:671: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο. καὶ οὔατος· ὦκα δὲ θυμὸς
τὸν: Il. 13:765: τὸν δὲ τάχ’ εὗρε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ δακρυοέσσης
Τὸν: Il. 13:774: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής·
τὸν: Il. 14:41: τὸν καὶ φωνήσας προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
Τὸν: Il. 14:52: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Τὸν: Il. 14:64: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Τὸν: Il. 14:82: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Τὸν: Il. 14:103: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
τὸν: Il. 14:155: τὸν μὲν ποιπνύοντα μάχην ἀνὰ κυδιάνειραν
τόν: Il. 14:166: βῆ δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, τόν οἱ φίλος υἱὸς ἔτευξεν
τόν: Il. 14:218: τόν ῥά οἱ ἔμβαλε χερσὶν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
Τὸν: Il. 14:263: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε βοῶπις πότνια Ἥρη·
τὸν: Il. 14:279: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
Τὸν: Il. 14:299: Τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη·
Τὸν: Il. 14:328: Τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη·
τὸν: Il. 14:329: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
τόν: Il. 14:337: ἔστιν τοι θάλαμος, τόν τοι φίλος υἱὸς ἔτευξεν
τὸν: Il. 14:361: τὸν δ’ ἔτι μᾶλλον ἀνῆκεν ἀμυνέμεναι Δαναοῖσιν.
τὸν: Il. 14:408: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἀπιόντα μέγας Τελαμώνιος Αἴας
τὸν: Il. 14:415: ἐξ αὐτῆς, τὸν δ’ οὔ περ ἔχει θράσος ὅς κεν ἴδηται
τὸν: Il. 14:427: ἀσπίδας εὐκύκλους σχέθον αὐτοῦ. τὸν δ’ ἄρ’ ἑταῖροι
τόν: Il. 14:431: οἳ τόν γε προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα.
τὸν: Il. 14:445: τὸν μὲν Ὀϊλιάδης δουρὶ κλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
τόν: Il. 14:464: τόν ῥ’ ἔβαλεν κεφαλῆς τε καὶ αὐχένος ἐν συνεοχμῷ,
τόν: Il. 14:489: υἱὸν Φόρβαντος πολυμήλου, τόν ῥα μάλιστα
τὸν: Il. 14:492: τὸν τόθ’ ὑπ’ ὀφρύος οὖτα κατ’ ὀφθαλμοῖο θέμεθλα,
τὸν: Il. 14:518: ἔσσυτ’ ἐπειγομένη, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
τὸν: Il. 15:12: τὸν δὲ ἰδὼν ἐλέησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
τὸν: Il. 15:26: τὸν σὺ ξὺν Βορέῃ ἀνέμῳ πεπιθοῦσα θυέλλας
τὸν: Il. 15:29: τὸν μὲν ἐγὼν ἔνθεν ῥυσάμην καὶ ἀνήγαγον αὖτις
τὸν: Il. 15:65: Πάτροκλον· τὸν δὲ κτενεῖ ἔγχεϊ φαίδιμος Ἕκτωρ
τόν: Il. 15:112: Ἀσκάλαφος, τόν φησιν ὃν ἔμμεναι ὄβριμος Ἄρης.
τόν: Il. 15:167: ἶσον ἐμοὶ φάσθαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.
τόν: Il. 15:183: ἶσόν οἱ φάσθαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.
Τὸν: Il. 15:200: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·
Τὸν: Il. 15:246: Τὸν δ’ ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Τὸν: Il. 15:253: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων·
τὸν: Il. 15:273: τὸν μέν τ’ ἠλίβατος πέτρη καὶ δάσκιος ὕλη
τὸν: Il. 15:298: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· τὸν δ’ οἴω καὶ μεμαῶτα
τὸν: Il. 15:330: τὸν μὲν Βοιωτῶν ἡγήτορα χαλκοχιτώνων,
τὸν: Il. 15:331: τὸν δὲ Μενεσθῆος μεγαθύμου πιστὸν ἑταῖρον·
τόν: Il. 15:349: αὐτοῦ οἱ θάνατον μητίσομαι, οὐδέ νυ τόν γε
τὸν: Il. 15:393: ἧστό τε καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις, ἐπὶ δ’ ἕλκεϊ λυγρῷ
Τὸν: Il. 15:405: Τὸν μὲν ἄρ’ ὣς εἰπόντα πόδες φέρον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
τὸν: Il. 15:417: οὔθ’ ὃ τὸν ἐξελάσαι καὶ ἐνιπρῆσαι πυρὶ νῆα
τὸν: Il. 15:418: οὔθ’ ὃ τὸν ἂψ ὤσασθαι, ἐπεί ῥ’ ἐπέλασσέ γε δαίμων.
τόν: Il. 15:433: τόν ῥ’ ἔβαλεν κεφαλὴν ὑπὲρ οὔατος ὀξέϊ χαλκῷ
τὸν: Il. 15:440: τὸν δ’ Ἕκτωρ μεγάθυμος ἀπέκτανε. ποῦ νύ τοι ἰοὶ
Τὸν: Il. 15:471: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
τόν: Il. 15:530: τόν ῥ’ ἐφόρει γυάλοισιν ἀρηρότα· τόν ποτε Φυλεὺς
τόν: Il. 15:530: τόν ῥ’ ἐφόρει γυάλοισιν ἀρηρότα· τόν ποτε Φυλεὺς
τόν: Il. 15:552: τόν ῥ’ Ἕκτωρ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τὸν: Il. 15:572: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἀπέσσυτο, τὸν δ’ ὀρόθυνεν·
τὸν: Il. 15:578: δούπησεν δὲ πεσών, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
τόν: Il. 15:580: βλημένῳ ἀΐξῃ, τόν τ’ ἐξ εὐνῆφι θορόντα
τὸν: Il. 15:694: ἀντίος ἀΐξας· τὸν δὲ Ζεὺς ὦσεν ὄπισθε
τὸν: Il. 15:745: τὸν δ’ Αἴας οὔτασκε δεδεγμένος ἔγχεϊ μακρῷ·
τὸν: Il. 16:5: τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτιρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
Τὸν: Il. 16:20: Τὸν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφης Πατρόκλεες ἱππεῦ·
τὸν: Il. 16:48: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
τὸν: Il. 16:53: ὁππότε δὴ τὸν ὁμοῖον ἀνὴρ ἐθέλῃσιν ἀμέρσαι
τὸν: Il. 16:146: τὸν μετ’ Ἀχιλλῆα ῥηξήνορα τῖε μάλιστα,
τόν: Il. 16:153: τόν ῥά ποτ’ Ἠετίωνος ἑλὼν πόλιν ἤγαγ’ Ἀχιλλεύς,
τὸν: Il. 16:180: παρθένιος, τὸν ἔτικτε χορῷ καλὴ Πολυμήλη
τόν: Il. 16:187: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε μογοστόκος Εἰλείθυια
τὸν: Il. 16:191: τὸν δ’ ὃ γέρων Φύλας εὖ ἔτρεφεν ἠδ’ ἀτίταλλεν
τὸν: Il. 16:289: τὸν βάλε δεξιὸν ὦμον· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
τὸν: Il. 16:316: νεῦρα διεσχίσθη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
τὸν: Il. 16:333: πᾶν δ’ ὑπεθερμάνθη ξίφος αἵματι· τὸν δὲ κατ’ ὄσσε
τὸν: Il. 16:383: ἵετο γὰρ βαλέειν· τὸν δ’ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι.
Τὸν: Il. 16:439: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
τὸν: Il. 16:440: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
τόν: Il. 16:453: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τόν γε λίπῃ ψυχή τε καὶ αἰών,
τόν: Il. 16:460: παῖδα φίλον τιμῶν, τόν οἱ Πάτροκλος ἔμελλε
τὸν: Il. 16:465: τὸν βάλε νείαιραν κατὰ γαστέρα, λῦσε δὲ γυῖα.
τὸν: Il. 16:543: τὸν δ’ ὑπὸ Πατρόκλῳ δάμασ’ ἔγχεϊ χάλκεος Ἄρης.
τόν: Il. 16:577: τόν ῥα τόθ’ ἁπτόμενον νέκυος βάλε φαίδιμος Ἕκτωρ
τὸν: Il. 16:597: τὸν μὲν ἄρα Γλαῦκος στῆθος μέσον οὔτασε δουρὶ
τὸν: Il. 16:606: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος· ὦκα δὲ θυμὸς
Τὸν: Il. 16:619: Τὸν δ’ αὖ Μηριόνης δουρικλυτὸς ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Il. 16:626: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ἐνένιπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός·
τόν: Il. 16:735: μάρμαρον ὀκριόεντα τόν οἱ περὶ χεὶρ ἐκάλυψεν,
τὸν: Il. 16:744: τὸν δ’ ἐπικερτομέων προσέφης Πατρόκλεες ἱππεῦ·
τὸν: Il. 16:789: δεινός· ὃ μὲν τὸν ἰόντα κατὰ κλόνον οὐκ ἐνόησεν,
τὸν: Il. 16:805: τὸν δ’ ἄτη φρένας εἷλε, λύθεν δ’ ὑπὸ φαίδιμα γυῖα,
Τὸν: Il. 16:843: Τὸν δ’ ὀλιγοδρανέων προσέφης Πατρόκλεες ἱππεῦ·
τὸν: Il. 16:858: τὸν καὶ τεθνηῶτα προσηύδα φαίδιμος Ἕκτωρ·
τὸν: Il. 16:863: εἴρυσε λὰξ προσβάς, τὸν δ’ ὕπτιον ὦσ’ ἀπὸ δουρός.
τὸν: Il. 16:866: ἵετο γὰρ βαλέειν· τὸν δ’ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι
τὸν: Il. 17:8: τὸν κτάμεναι μεμαὼς ὅς τις τοῦ γ’ ἀντίος ἔλθοι.
Τὸν: Il. 17:18: Τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
τὸν: Il. 17:33: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὐ πεῖθεν· ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα·
τὸν: Il. 17:35: γνωτὸν ἐμὸν τὸν ἔπεφνες, ἐπευχόμενος δ’ ἀγορεύεις,
τόν: Il. 17:65: δῃῶν· ἀμφὶ δὲ τόν γε κύνες τ’ ἄνδρές τε νομῆες
τὸν: Il. 17:78: ἄλλῳ γ’ ἢ Ἀχιλῆϊ, τὸν ἀθανάτη τέκε μήτηρ.
τὸν: Il. 17:80: Πατρόκλῳ περιβὰς Τρώων τὸν ἄριστον ἔπεφνε
τὸν: Il. 17:85: τὸν μὲν ἀπαινύμενον κλυτὰ τεύχεα, τὸν δ’ ἐπὶ γαίῃ
τὸν: Il. 17:85: τὸν μὲν ἀπαινύμενον κλυτὰ τεύχεα, τὸν δ’ ἐπὶ γαίῃ
τὸν: Il. 17:116: τὸν δὲ μάλ’ αἶψ’ ἐνόησε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ πάσης
τὸν: Il. 17:127: τὸν δὲ νέκυν Τρῳῇσιν ἐρυσσάμενος κυσὶ δοίη.
Τὸν: Il. 17:169: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Τὸν: Il. 17:198: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἀπάνευθεν ἴδεν νεφεληγερέτα Ζεὺς
τόν: Il. 17:203: ἀνδρὸς ἀριστῆος, τόν τε τρομέουσι καὶ ἄλλοι·
τὸν: Il. 17:258: τὸν δὲ μετ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
τὸν: Il. 17:288: Ἤτοι τὸν Λήθοιο Πελασγοῦ φαίδιμος υἱὸς
τὸν: Il. 17:293: τὸν δ’ υἱὸς Τελαμῶνος ἐπαΐξας δι’ ὁμίλου
τὸν: Il. 17:309: τὸν βάλ’ ὑπὸ κληῗδα μέσην· διὰ δ’ ἀμπερὲς ἄκρη
τὸν: Il. 17:346: τὸν δὲ πεσόντ’ ἐλέησεν ἀρηΐφιλος Λυκομήδης,
Τὸν: Il. 17:352: Τὸν δὲ πεσόντ’ ἐλέησεν ἀρήϊος Ἀστεροπαῖος,
τόν: Il. 17:399: τόν γε ἰδοῦσ’ ὀνόσαιτ’, οὐδ’ εἰ μάλα μιν χόλος ἵκοι·
Τὸν: Il. 17:474: Τὸν δ’ αὖτ’ Αὐτομέδων προσέφη Διώρεος υἱός·
τὸν: Il. 17:509: ἤτοι μὲν τὸν νεκρὸν ἐπιτράπεθ’ οἵ περ ἄριστοι
τόν: Il. 17:578: τόν ῥα κατὰ ζωστῆρα βάλε ξανθὸς Μενέλαος
τὸν: Il. 17:591: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα,
τὸν: Il. 17:617: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος, ἐκ δ’ ἄρ’ ὀδόντας
τὸν: Il. 17:635: ἠμὲν ὅπως τὸν νεκρὸν ἐρύσσομεν, ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
τὸν: Il. 17:648: Ὣς φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα·
τὸν: Il. 17:682: τὸν δὲ μάλ’ αἶψ’ ἐνόησε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ πάσης
Τὸν: Il. 17:700: Τὸν μὲν δάκρυ χέοντα πόδες φέρον ἐκ πολέμοιο
τὸν: Il. 17:713: ἠμὲν ὅπως τὸν νεκρὸν ἐρύσσομεν, ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
Τὸν: Il. 17:715: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
τὸν: Il. 18:3: τὸν δ’ εὗρε προπάροιθε νεῶν ὀρθοκραιράων
τὸν: Il. 18:10: Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον ἔτι ζώοντος ἐμεῖο
τὸν: Il. 18:22: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα·
τὸν: Il. 18:57: τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς
τὸν: Il. 18:59: Τρωσὶ μαχησόμενον· τὸν δ’ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις
τὸν: Il. 18:81: Πάτροκλος, τὸν ἐγὼ περὶ πάντων τῖον ἑταίρων
τὸν: Il. 18:82: ἶσον ἐμῇ κεφαλῇ; τὸν ἀπώλεσα, τεύχεα δ’ Ἕκτωρ
τὸν: Il. 18:89: παιδὸς ἀποφθιμένοιο, τὸν οὐχ ὑποδέξεαι αὖτις
Τὸν: Il. 18:94: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
Τὸν: Il. 18:127: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
τόν: Il. 18:153: αὖτις γὰρ δὴ τόν γε κίχον λαός τε καὶ ἵπποι
τὸν: Il. 18:163: ὥς ῥα τὸν οὐκ ἐδύναντο δύω Αἴαντε κορυστὰ
Τὸν: Il. 18:183: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·
Τὸν: Il. 18:196: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·
τόν: Il. 18:237: τόν ῥ’ ἤτοι μὲν ἔπεμπε σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
Τὸν: Il. 18:284: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Τὸν: Il. 18:360: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
τὸν: Il. 18:361: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
τὸν: Il. 18:372: τὸν δ’ εὗρ’ ἱδρώοντα ἑλισσόμενον περὶ φύσας
Τὸν: Il. 18:428: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
τὸν: Il. 18:438: τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς
τὸν: Il. 18:440: Τρωσὶ μαχησόμενον· τὸν δ’ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις
τὸν: Il. 18:448: εἴων ἐξιέναι· τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες
τὸν: Il. 18:581: ἕλκετο· τὸν δὲ κύνες μετεκίαθον ἠδ’ αἰζηοί.
Τὸν: Il. 19:28: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
τὸν: Il. 19:52: ἕλκος ἔχων· καὶ γὰρ τὸν ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
τόν: Il. 19:95: καὶ γὰρ δή νύ ποτε Ζεὺς ἄσατο, τόν περ ἄριστον
τὸν: Il. 19:96: ἀνδρῶν ἠδὲ θεῶν φασ’ ἔμμεναι· ἀλλ’ ἄρα καὶ τὸν
τὸν: Il. 19:106: τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη·
τὸν: Il. 19:109: ἦ μὲν τὸν πάντεσσι περικτιόνεσσιν ἀνάξειν
τὸν: Il. 19:125: ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχος ὀξὺ κατὰ φρένα τύψε βαθεῖαν·
Τὸν: Il. 19:145: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
Τὸν: Il. 19:154: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Τὸν: Il. 19:184: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
τὸν: Il. 19:185: χαίρω σεῦ Λαερτιάδη τὸν μῦθον ἀκούσας·
Τὸν: Il. 19:198: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
Τὸν: Il. 19:215: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Il. 19:228: ἀλλὰ χρὴ τὸν μὲν καταθάπτειν ὅς κε θάνῃσι
τὸν: Il. 19:267: τὸν μὲν Ταλθύβιος πολιῆς ἁλὸς ἐς μέγα λαῖτμα
τὸν: Il. 19:326: ἠὲ τὸν ὃς Σκύρῳ μοι ἔνι τρέφεται φίλος υἱός,
τὸν: Il. 19:331: ὡς ἄν μοι τὸν παῖδα θοῇ ἐνὶ νηῒ μελαίνῃ
Τὸν: Il. 19:404: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπὸ ζυγόφι προσέφη πόδας αἰόλος ἵππος
τὸν: Il. 19:419: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
Τὸν: Il. 20:19: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
Τὸν: Il. 20:86: Τὸν δ’ αὖτ’ Αἰνείας ἀπαμειβόμενος προσέειπε·
Τὸν: Il. 20:103: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
τὸν: Il. 20:177: τὸν πρότερος προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
Τὸν: Il. 20:199: Τὸν δ’ αὖτ’ Αἰνείας ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τὸν: Il. 20:234: τὸν καὶ ἀνηρείψαντο θεοὶ Διὶ οἰνοχοεύειν
τὸν: Il. 20:290: τὸν δέ κε Πηλεΐδης σχεδὸν ἄορι θυμὸν ἀπηύρα,
Τὸν: Il. 20:309: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
τὸν: Il. 20:386: τὸν δ’ ἰθὺς μεμαῶτα βάλ’ ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεὺς
τὸν: Il. 20:393: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
τὸν: Il. 20:394: τὸν μὲν Ἀχαιῶν ἵπποι ἐπισσώτροις δατέοντο
τόν: Il. 20:406: ὣς ἄρα τόν γ’ ἐρυγόντα λίπ’ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ·
τὸν: Il. 20:408: Πριαμίδην. τὸν δ’ οὔ τι πατὴρ εἴασκε μάχεσθαι,
τὸν: Il. 20:413: τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
Τὸν: Il. 20:430: Τὸν δ’ οὐ ταρβήσας προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
τὸν: Il. 20:443: σμερδαλέα ἰάχων· τὸν δ’ ἐξήρπαξεν Ἀπόλλων
τὸν: Il. 20:456: ἤριπε δὲ προπάροιθε ποδῶν· ὃ δὲ τὸν μὲν ἔασε,
τὸν: Il. 20:458: κὰγ γόνυ δουρὶ βαλὼν ἠρύκακε. τὸν μὲν ἔπειτα
τὸν: Il. 20:462: τὸν μὲν δουρὶ βαλών, τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας.
τὸν: Il. 20:462: τὸν μὲν δουρὶ βαλών, τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας.
τὸν: Il. 20:471: κόλπον ἐνέπλησεν· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε
τὸν: Il. 20:476: πᾶν δ’ ὑπεθερμάνθη ξίφος αἵματι· τὸν δὲ κατ’ ὄσσε
τόν: Il. 20:479: ἀγκῶνος, τῇ τόν γε φίλης διὰ χειρὸς ἔπειρεν
τὸν: Il. 20:486: τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι, πάγη δ’ ἐν νηδύϊ χαλκός,
τόν: Il. 21:35: ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι Λυκάονι, τόν ῥά ποτ’ αὐτὸς
τὸν: Il. 21:49: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
τὸν: Il. 21:90: ἤτοι τὸν πρώτοισι μετὰ πρυλέεσσι δάμασσας
τὸν: Il. 21:120: τὸν δ’ Ἀχιλεὺς ποταμὸν δὲ λαβὼν ποδὸς ἧκε φέρεσθαι,
τὸν: Il. 21:141: υἱέϊ Πηλεγόνος· τὸν δ’ Ἀξιὸς εὐρυρέεθρος
τὸν: Il. 21:149: τὸν πρότερος προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
Τὸν: Il. 21:152: Τὸν δ’ αὖ Πηλεγόνος προσεφώνεε φαίδιμος υἱός·
τὸν: Il. 21:159: ὃς τέκε Πηλεγόνα κλυτὸν ἔγχεϊ· τὸν δ’ ἐμέ φασι
τὸν: Il. 21:181: χύντο χαμαὶ χολάδες· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν
τὸν: Il. 21:201: τὸν δὲ κατ’ αὐτόθι λεῖπεν, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα,
τὸν: Il. 21:203: τὸν μὲν ἄρ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες ἀμφεπένοντο
τὸν: Il. 21:207: ὡς εἶδον τὸν ἄριστον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
Τὸν: Il. 21:222: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
τόν: Il. 21:226: ἀντιβίην, ἤ κέν με δαμάσσεται, ἦ κεν ἐγὼ τόν.
τὸν: Il. 21:262: χώρῳ ἔνι προαλεῖ, φθάνει δέ τε καὶ τὸν ἄγοντα·
τόν: Il. 21:405: τόν ῥ’ ἄνδρες πρότεροι θέσαν ἔμμεναι οὖρον ἀρούρης·
τὸν: Il. 21:416: τὸν δ’ ἄγε χειρὸς ἑλοῦσα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
τὸν: Il. 21:457: μισθοῦ χωόμενοι, τὸν ὑποστὰς οὐκ ἐτέλεσσε.
Τὸν: Il. 21:461: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων·
τὸν: Il. 21:470: τὸν δὲ κασιγνήτη μάλα νείκεσε πότνια θηρῶν
Τὸν: Il. 21:511: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἐϋστέφανος κελαδεινή·
τὸν: Il. 21:602: εἷος ὃ τὸν πεδίοιο διώκετο πυροφόροιο
Τὸν: Il. 22:14: Τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
Τὸν: Il. 22:25: Τὸν δ’ ὃ γέρων Πρίαμος πρῶτος ἴδεν ὀφθαλμοῖσι
τὸν: Il. 22:37: τὸν δ’ ὃ γέρων ἐλεεινὰ προσηύδα χεῖρας ὀρεγνύς·
τὸν: Il. 22:59: πρὸς δ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ’ ἐλέησον
Τὸν: Il. 22:177: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τὸν: Il. 22:191: τὸν δ’ εἴ πέρ τε λάθῃσι καταπτήξας ὑπὸ θάμνῳ,
τὸν: Il. 22:200: οὔτ’ ἄρ’ ὃ τὸν δύναται ὑποφεύγειν οὔθ’ ὃ διώκειν·
τὸν: Il. 22:201: ὣς ὃ τὸν οὐ δύνατο μάρψαι ποσίν, οὐδ’ ὃς ἀλύξαι.
τὸν: Il. 22:226: ἣ δ’ ἄρα τὸν μὲν ἔλειπε, κιχήσατο δ’ Ἕκτορα δῖον
Τὸν: Il. 22:238: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τὸν: Il. 22:249: τὸν πρότερος προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Τὸν: Il. 22:260: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
τὸν: Il. 22:280: ἐκ Διὸς ἠείδης τὸν ἐμὸν μόρον, ἦ τοι ἔφης γε·
τὸν: Il. 22:336: ἑλκήσουσ’ ἀϊκῶς, τὸν δὲ κτεριοῦσιν Ἀχαιοί.
Τὸν: Il. 22:337: Τὸν δ’ ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Τὸν: Il. 22:344: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
Τὸν: Il. 22:355: Τὸν δὲ καταθνῄσκων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
τὸν: Il. 22:364: τὸν καὶ τεθνηῶτα προσηύδα δῖος Ἀχιλλεύς·
τὸν: Il. 22:376: τὸν δ’ ἐπεὶ ἐξενάριξε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
τὸν: Il. 22:463: ἔστη παπτήνασ’ ἐπὶ τείχεϊ, τὸν δὲ νόησεν
τὸν: Il. 22:496: τὸν δὲ καὶ ἀμφιθαλὴς ἐκ δαιτύος ἐστυφέλιξε
τόν: Il. 23:35: Αὐτὰρ τόν γε ἄνακτα ποδώκεα Πηλεΐωνα
τὸν: Il. 23:62: εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε λύων μελεδήματα θυμοῦ
τόν: Il. 23:92: χρύσεος ἀμφιφορεύς, τόν τοι πόρε πότνια μήτηρ.
Τὸν: Il. 23:93: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
τὸν: Il. 23:184: Ὣς φάτ’ ἀπειλήσας· τὸν δ’ οὐ κύνες ἀμφεπένοντο,
τὸν: Il. 23:211: Πάτροκλος, τὸν πάντες ἀναστενάχουσιν Ἀχαιοί.
τὸν: Il. 23:246: ἀλλ’ ἐπιεικέα τοῖον· ἔπειτα δὲ καὶ τὸν Ἀχαιοὶ
τὸν: Il. 23:283: τὸν τώ γ’ ἑσταότες πενθείετον, οὔδεϊ δέ σφι
τὸν: Il. 23:295: Αἴθην τὴν Ἀγαμεμνονέην τὸν ἑόν τε Πόδαργον·
τὸν: Il. 23:325: ἀλλ’ ἔχει ἀσφαλέως καὶ τὸν προὔχοντα δοκεύει.
τὸν: Il. 23:336: ἦκ’ ἐπ’ ἀριστερὰ τοῖιν· ἀτὰρ τὸν δεξιὸν ἵππον
τὸν: Il. 23:354: Ἀντιλόχου· μετὰ τὸν δ’ ἔλαχε κρείων Εὔμηλος·
τὸν: Il. 23:438: τὸν καὶ νεικείων προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
τὸν: Il. 23:465: ἦε τὸν ἡνίοχον φύγον ἡνία, οὐδὲ δυνάσθη
Τὸν: Il. 23:473: Τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας·
Τὸν: Il. 23:482: Τὸν δὲ χολωσάμενος Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Il. 23:534: τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
τὸν: Il. 23:560: δώσω οἱ θώρηκα, τὸν Ἀστεροπαῖον ἀπηύρων
Τὸν: Il. 23:586: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίλοχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Il. 23:681: τὸν μὲν Τυδεΐδης δουρὶ κλυτὸς ἀμφεπονεῖτο
τὸν: Il. 23:703: τὸν δὲ δυωδεκάβοιον ἐνὶ σφίσι τῖον Ἀχαιοί·
τὸν: Il. 23:748: καὶ τὸν Ἀχιλλεὺς θῆκεν ἄεθλον οὗ ἑτάροιο,
τὸν: Il. 23:794: τὸν δ’ Ἀχιλεὺς μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
τὸν: Il. 23:828: ἀλλ’ ἤτοι τὸν ἔπεφνε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
τὸν: Il. 23:829: τὸν δ’ ἄγετ’ ἐν νήεσσι σὺν ἄλλοισι κτεάτεσσι.
τὸν: Il. 24:17: αὖτις ἐνὶ κλισίῃ παυέσκετο, τὸν δέ τ’ ἔασκεν
τὸν: Il. 24:23: τὸν δ’ ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες,
τὸν: Il. 24:35: τὸν νῦν οὐκ ἔτλητε νέκυν περ ἐόντα σαῶσαι
Τὸν: Il. 24:55: Τὸν δὲ χολωσαμένη προσέφη λευκώλενος Ἥρη·
τόν: Il. 24:122: ἷξεν δ’ ἐς κλισίην οὗ υἱέος· ἔνθ’ ἄρα τόν γε
τὸν: Il. 24:151: νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
τὸν: Il. 24:170: τυτθὸν φθεγξαμένη· τὸν δὲ τρόμος ἔλλαβε γυῖα·
τὸν: Il. 24:180: νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
τὸν: Il. 24:242: παῖδ’ ὀλέσαι τὸν ἄριστον; ἀτὰρ γνώσεσθε καὶ ὔμμες·
τὸν: Il. 24:352: τὸν δ’ ἐξ ἀγχιμόλοιο ἰδὼν ἐφράσσατο κῆρυξ
Τὸν: Il. 24:372: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
Τὸν: Il. 24:378: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
Τὸν: Il. 24:386: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
τὸν: Il. 24:388: ὥς μοι καλὰ τὸν οἶτον ἀπότμου παιδὸς ἔνισπες.
Τὸν: Il. 24:389: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
τὸν: Il. 24:391: τὸν μὲν ἐγὼ μάλα πολλὰ μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
Τὸν: Il. 24:405: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
Τὸν: Il. 24:410: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
τόν: Il. 24:411: ὦ γέρον οὔ πω τόν γε κύνες φάγον οὐδ’ οἰωνοί,
Τὸν: Il. 24:432: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
τὸν: Il. 24:435: τὸν μὲν ἐγὼ δείδοικα καὶ αἰδέομαι περὶ κῆρι
τὸν: Il. 24:454: εἰλάτινος, τὸν τρεῖς μὲν ἐπιῤῥήσσεσκον Ἀχαιοί,
τὸν: Il. 24:485: τὸν καὶ λισσόμενος Πρίαμος πρὸς μῦθον ἔειπε·
τὸν: Il. 24:500: τὸν σὺ πρῴην κτεῖνας ἀμυνόμενον περὶ πάτρης
τόν: Il. 24:540: ἀλλ’ ἕνα παῖδα τέκεν παναώριον· οὐδέ νυ τόν γε
Τὸν: Il. 24:552: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
Τὸν: Il. 24:559: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
τὸν: Il. 24:587: τὸν δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
τόν: Il. 24:589: αὐτὸς τόν γ’ Ἀχιλεὺς λεχέων ἐπέθηκεν ἀείρας,
τὸν: Il. 24:634: τὸν πρότερος προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής·
τὸν: Il. 24:649: τὸν δ’ ἐπικερτομέων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
Τὸν: Il. 24:659: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
Τὸν: Il. 24:668: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
τὸν: Il. 24:702: τὸν δ’ ἄρ’ ἐφ’ ἡμιόνων ἴδε κείμενον ἐν λεχέεσσι·
τόν: Il. 24:710: πρῶται τόν γ’ ἄλοχός τε φίλη καὶ πότνια μήτηρ
τὸν: Il. 24:719: οἳ δ’ ἐπεὶ εἰσάγαγον κλυτὰ δώματα, τὸν μὲν ἔπειτα
τὸν: Il. 24:756: Πατρόκλου, τὸν ἔπεφνες· ἀνέστησεν δέ μιν οὐδ’ ὧς.
τὸν: Il. 24:771: ἀλλὰ σὺ τὸν ἐπέεσσι παραιφάμενος κατέρυκες
τὸν: Od. 1:13: τὸν δ’ οἶον, νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικός,
τόν: Od. 1:30: τόν ῥ’ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν’ Ὀρέστης·
τὸν: Od. 1:36: γῆμ’ ἄλοχον μνηστήν, τὸν δ’ ἔκτανε νοστήσαντα,
τὸν: Od. 1:44: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τὸν: Od. 1:80: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τὸν: Od. 1:178: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τὸν: Od. 1:189: Λαέρτην ἥρωα, τὸν οὐκέτι φασὶ πόλινδε
τόν: Od. 1:195: σὸν πατέρ’· ἀλλά νυ τόν γε θεοὶ βλάπτουσι κελεύθου.
τὸν: Od. 1:210: πρίν γε τὸν ἐς Τροίην ἀναβήμεναι, ἔνθα περ ἄλλοι
τὸν: Od. 1:221: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τὸν: Od. 1:252: τὸν δ’ ἐπαλαστήσασα προσηύδα Παλλὰς Ἀθήνη·
τὸν: Od. 1:314: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τὸν: Od. 1:383: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·
τὸν: Od. 1:388: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 1:399: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 1:412: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 1:438: καὶ τὸν μὲν γραίης πυκιμηδέος ἔμβαλε χερσίν.
τὸν: Od. 1:439: ἡ μὲν τὸν πτύξασα καὶ ἀσκήσασα χιτῶνα,
τὸν: Od. 2:13: τὸν δ’ ἄρα πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον θηεῦντο.
τὸν: Od. 2:19: Ἄντιφος αἰχμητής· τὸν δ’ ἄγριος ἔκτανε Κύκλωψ
τὸν: Od. 2:97: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
τὸν: Od. 2:129: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 2:177: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 2:208: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 2:238: οἶκον Ὀδυσσῆος, τὸν δ’ οὐκέτι φασὶ νέεσθαι.
τὸν: Od. 2:242: τὸν δ’ Εὐηνορίδης Λειώκριτος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 2:309: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 2:350: ἡδύν, ὅτις μετὰ τὸν λαρώτατος, ὃν σὺ φυλάσσεις,
τὸν: Od. 2:351: κεῖνον ὀϊομένη τὸν κάμμορον, εἴ ποθεν ἔλθοι
τὸν: Od. 2:378: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
τὸν: Od. 3:13: τὸν προτέρη προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τὸν: Od. 3:25: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τὸν: Od. 3:75: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα,
τὸν: Od. 3:102: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
τὸν: Od. 3:145: ὡς τὸν Ἀθηναίης δεινὸν χόλον ἐξακέσαιτο,
τὸν: Od. 3:201: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 3:210: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
τὸν: Od. 3:225: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 3:229: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τὸν: Od. 3:253: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
τόν: Od. 3:259: ἀλλ’ ἄρα τόν γε κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατέδαψαν
τὸν: Od. 3:270: δὴ τότε τὸν μὲν ἀοιδὸν ἄγων ἐς νῆσον ἐρήμην
τὸν: Od. 3:309: ἦ τοι ὁ τὸν κτείνας δαίνυ τάφον Ἀργείοισι
τὸν: Od. 3:356: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τὸν: Od. 3:391: οἴνου ἡδυπότοιο, τὸν ἑνδεκάτῳ ἐνιαυτῷ
τὸν: Od. 3:397: τὸν δ’ αὐτοῦ κοίμησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
τὸν: Od. 3:489: υἱέος Ὀρτιλόχοιο, τὸν Ἀλφειὸς τέκε παῖδα.
τὸν: Od. 4:3: τὸν δ’ εὗρον δαινύντα γάμον πολλοῖσιν ἔτῃσιν
τὸν: Od. 4:30: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
τόν: Od. 4:125: Φυλὼ δ’ ἀργύρεον τάλαρον φέρε, τόν οἱ ἔδωκεν
τόν: Od. 4:133: τόν ῥά οἱ ἀμφίπολος Φυλὼ παρέθηκε φέρουσα
τὸν: Od. 4:144: Τηλεμάχῳ, τὸν ἔλειπε νέον γεγαῶτ’ ἐνὶ οἴκῳ
τὸν: Od. 4:155: τὸν δ’ αὖ Νεστορίδης Πεισίστρατος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 4:168: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
τόν: Od. 4:188: τόν ῥ’ Ἠοῦς ἔκτεινε φαεινῆς ἀγλαὸς υἱός.
τὸν: Od. 4:203: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
τὸν: Od. 4:255: πρίν γε τὸν ἐς νῆάς τε θοὰς κλισίας τ’ ἀφικέσθαι,
τὸν: Od. 4:290: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 4:315: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 4:332: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
τὸν: Od. 4:387: τὸν δέ τ’ ἐμόν φασιν πατέρ’ ἔμμεναι ἠδὲ τεκέσθαι.
τόν: Od. 4:388: τόν γ’ εἴ πως σὺ δύναιο λοχησάμενος λελαβέσθαι,
τὸν: Od. 4:414: τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτα κατευνηθέντα ἴδησθε,
τὸν: Od. 4:510: τὸν δ’ ἐφόρει κατὰ πόντον ἀπείρονα κυμαίνοντα.
τὸν: Od. 4:524: τὸν δ’ ἄρ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδε σκοπός, ὅν ῥα καθεῖσεν
τὸν: Od. 4:534: τὸν δ’ οὐκ εἰδότ’ ὄλεθρον ἀνήγαγε καὶ κατέπεφνε
τὸν: Od. 4:556: τὸν δ’ ἴδον ἐν νήσῳ θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντα,
τὸν: Od. 4:593: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 4:641: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·
τὸν: Od. 4:648: τὸν δ’ υἱὸς Φρονίοιο Νοήμων ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 4:680: τὸν δὲ κατ’ οὐδοῦ βάντα προσηύδα Πηνελόπεια·
τόν: Od. 4:847: ἀμφίδυμοι· τῇ τόν γε μένον λοχόωντες Ἀχαιοί.
τὸν: Od. 5:98: νημερτέως τὸν μῦθον ἐνισπήσω· κέλεαι γάρ.
τὸν: Od. 5:111: τὸν δ’ ἄρα δεῦρ’ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.
τὸν: Od. 5:112: τὸν νῦν σ’ ἠνώγειν ἀποπεμπέμεν ὅττι τάχιστα·
τὸν: Od. 5:130: τὸν μὲν ἐγὼν ἐσάωσα περὶ τρόπιος βεβαῶτα
τὸν: Od. 5:134: τὸν δ’ ἄρα δεῦρ’ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.
τὸν: Od. 5:135: τὸν μὲν ἐγὼ φίλεόν τε καὶ ἔτρεφον ἠδὲ ἔφασκον
τὸν: Od. 5:151: τὸν δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀκτῆς εὗρε καθήμενον· οὐδέ ποτ’ ὄσσε
τὸν: Od. 5:183: οἷον δὴ τὸν μῦθον ἐπεφράσθης ἀγορεῦσαι.
τὸν: Od. 5:266: τὸν ἕτερον, ἕτερον δ’ ὕδατος μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα
τὸν: Od. 5:282: τὸν δ’ ἐξ Αἰθιόπων ἀνιὼν κρείων ἐνοσίχθων
τὸν: Od. 5:319: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόβρυχα θῆκε πολὺν χρόνον, οὐδὲ δυνάσθη
τὸν: Od. 5:333: τὸν δὲ ἴδεν Κάδμου θυγάτηρ, καλλίσφυρος Ἰνώ,
τόν: Od. 5:397: ἀσπάσιον δ’ ἄρα τόν γε θεοὶ κακότητος ἔλυσαν,
τὸν: Od. 5:435: ῥινοὶ ἀπέδρυφθεν· τὸν δὲ μέγα κῦμ’ ἐκάλυψεν.
τὸν: Od. 5:452: πρόσθε δέ οἱ ποίησε γαλήνην, τὸν δ’ ἐσάωσεν
τὸν: Od. 6:186: τὸν δ’ αὖ Ναυσικάα λευκώλενος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 6:207: τὸν νῦν χρὴ κομέειν· πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες
τὸν: Od. 6:229: τὸν μὲν Ἀθηναίη θῆκεν, Διὸς ἐκγεγαυῖα,
τὸν: Od. 6:310: τὸν παραμειψάμενος μητρὸς περὶ γούνασι χεῖρας
τὸν: Od. 7:27: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τὸν: Od. 7:39: τὸν δ’ ἄρα Φαίηκες ναυσικλυτοὶ οὐκ ἐνόησαν
τὸν: Od. 7:64: τὸν μὲν ἄκουρον ἐόντα βάλ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
τὸν: Od. 7:196: πρίν γε τὸν ἧς γαίης ἐπιβήμεναι· ἔνθα δ’ ἔπειτα
τὸν: Od. 7:207: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 7:223: ὥς κ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐμῆς ἐπιβήσετε πάτρης,
τὸν: Od. 7:227: πεμπέμεναι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπεν.
τὸν: Od. 7:248: ἀλλ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐφέστιον ἤγαγε δαίμων
τὸν: Od. 7:298: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τὸν: Od. 7:302: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 7:308: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τὸν: Od. 8:63: τὸν περὶ Μοῦσ’ ἐφίλησε, δίδου δ’ ἀγαθόν τε κακόν τε·
τὸν: Od. 8:133: “δεῦτε, φίλοι, τὸν ξεῖνον ἐρώμεθα, εἴ τιν’ ἄεθλον
τὸν: Od. 8:140: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τὸν: Od. 8:152: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 8:158: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο νείκεσέ τ’ ἄντην·
τὸν: Od. 8:165: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τόν: Od. 8:189: τόν ῥα περιστρέψας ἧκε στιβαρῆς ἀπὸ χειρός·
τόν: Od. 8:198: οὔ τις Φαιήκων τόν γ’ ἵξεται οὐδ’ ὑπερήσει.”
τὸν: Od. 8:338: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα διάκτορος Ἀργεϊφόντης·
τὸν: Od. 8:349: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις·
τὸν: Od. 8:354: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
τὸν: Od. 8:357: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις·
τὸν: Od. 8:400: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τὸν: Od. 8:402: τοιγὰρ ἐγὼ τὸν ξεῖνον ἀρέσσομαι, ὡς σὺ κελεύεις.
τὸν: Od. 8:412: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 8:454: τὸν δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
τὸν: Od. 8:493: δουρατέου, τὸν Ἐπειὸς ἐποίησεν σὺν Ἀθήνῃ,
τὸν: Od. 8:526: ἡ μὲν τὸν θνῄσκοντα καὶ ἀσπαίροντα ἰδοῦσα
τὸν: Od. 8:579: τὸν δὲ θεοὶ μὲν τεῦξαν, ἐπεκλώσαντο δ’ ὄλεθρον
Τὸν: Od. 9:1: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 9:181: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸν χῶρον ἀφικόμεθ’ ἐγγὺς ἐόντα,
τὸν: Od. 9:208: τὸν δ’ ὅτε πίνοιεν μελιηδέα οἶνον ἐρυθρόν,
τόν: Od. 9:241: ὄβριμον· οὐκ ἂν τόν γε δύω καὶ εἴκοσ’ ἄμαξαι
τὸν: Od. 9:299: τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα κατὰ μεγαλήτορα θυμὸν
τὸν: Od. 9:333: τρῖψαι ἐν ὀφθαλμῷ, ὅτε τὸν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι.
τὸν: Od. 9:375: καὶ τότ’ ἐγὼ τὸν μοχλὸν ὑπὸ σποδοῦ ἤλασα πολλῆς,
τὸν: Od. 9:388: δινέομεν, τὸν δ’ αἷμα περίῤῥεε θερμὸν ἐόντα.
τὸν: Od. 9:398: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἔῤῥιψεν ἀπὸ ἕο χερσὶν ἀλύων,
τὸν: Od. 9:446: τὸν δ’ ἐπιμασσάμενος προσέφη κρατερὸς Πολύφημος·
τὸν: Od. 9:453: ὀφθαλμὸν ποθέεις; τὸν ἀνὴρ κακὸς ἐξαλάωσε
τὸν: Od. 9:461: ὣς εἰπὼν τὸν κριὸν ἀπὸ ἕο πέμπε θύραζε.
τὸν: Od. 9:551: μήλων δαιομένων δόσαν ἔξοχα· τὸν δ’ ἐπὶ θινὶ
τὸν: Od. 10:60: βῆν εἰς Αἰόλοο κλυτὰ δώματα· τὸν δ’ ἐκίχανον
τόν: Od. 10:74: ἄνδρα τόν, ὅς τε θεοῖσιν ἀπέχθηται μακάρεσσιν.
τὸν: Od. 10:85: τὸν μὲν βουκολέων, τὸν δ’ ἄργυφα μῆλα νομεύων·
τὸν: Od. 10:85: τὸν μὲν βουκολέων, τὸν δ’ ἄργυφα μῆλα νομεύων·
τὸν: Od. 10:161: τὸν δ’ ἐγὼ ἐκβαίνοντα κατὰ κνῆστιν μέσα νῶτα
τὸν: Od. 10:263: τὸν δ’ ἂψ ἠνώγεα αὐτὴν ὁδὸν ἡγήσασθαι.
τὸν: Od. 10:346: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
τὸν: Od. 11:55: τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ
τὸν: Od. 11:101: τὸν δέ τοι ἀργαλέον θήσει θεός. οὐ γὰρ ὀΐω
τὸν: Od. 11:144: εἰπέ, ἄναξ, πῶς κέν με ἀναγνοίη τὸν ἐόντα;”
τὸν: Od. 11:158: Ὠκεανὸς μὲν πρῶτα, τὸν οὔ πως ἔστι περῆσαι
τὸν: Od. 11:347: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τὸν: Od. 11:354: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 11:362: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τὸν: Od. 11:377: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 11:395: τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ
τόν: Od. 11:450: ὄλβιος· ἦ γὰρ τόν γε πατὴρ φίλος ὄψεται ἐλθών,
τὸν: Od. 11:519: ἀλλ’ οἷον τὸν Τηλεφίδην κατενήρατο χαλκῷ,
τὸν: Od. 11:552: τὸν μὲν ἐγὼν ἐπέεσσι προσηύδων μειλιχίοισιν·
τόν: Od. 11:565: ἔνθα χ’ ὅμως προσέφη κεχολωμένος, ἤ κεν ἐγὼ τόν·
τὸν: Od. 11:572: τὸν δὲ μέτ’ Ὠρίωνα πελώριον εἰσενόησα
τὸν: Od. 11:601: τὸν δὲ μέτ’ εἰσενόησα βίην Ἡρακληείην,
τὸν: Od. 11:625: τὸν μὲν ἐγὼν ἀνένεικα καὶ ἤγαγον ἐξ Ἀΐδαο·
τὸν: Od. 12:101: τὸν δ’ ἕτερον σκόπελον χθαμαλώτερον ὄψει, Ὀδυσσεῦ,
τὸν: Od. 12:304: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
τὸν: Od. 12:384: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
τὸν: Od. 13:3: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τὸν: Od. 13:48: πεμπέμεναι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπε.
τὸν: Od. 13:52: τὸν ξεῖνον πέμπωμεν ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
τὸν: Od. 13:139: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
τὸν: Od. 13:146: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
τὸν: Od. 13:153: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
τὸν: Od. 13:236: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τὸν: Od. 13:267: τὸν μὲν ἐγὼ κατιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρὶ
τόν: Od. 13:271: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε κατέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
τὸν: Od. 13:329: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τὸν: Od. 13:361: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
τὸν: Od. 13:392: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τὸν: Od. 13:403: σῇ τ’ ἀλόχῳ καὶ παιδί, τὸν ἐν μεγάροισιν ἔλειπες.
τόν: Od. 13:407: δήεις τόν γε σύεσσι παρήμενον· αἱ δὲ νέμονται
τὸν: Od. 13:420: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τὸν: Od. 14:5: τὸν δ’ ἄρ’ ἐνὶ προδόμῳ εὗρ’ ἥμενον, ἔνθα οἱ αὐλὴ
τὸν: Od. 14:19: αἰεὶ ζατρεφέων σιάλων τὸν ἄριστον ἁπάντων·
τὸν: Od. 14:26: οἱ τρεῖς· τὸν δὲ τέταρτον ἀποπροέηκε πόλινδε
τὸν: Od. 14:55: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
τὸν: Od. 14:108: καί σφι συῶν τὸν ἄριστον ἐῢ κρίνας ἀποπέμπω.”
τὸν: Od. 14:121: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
τόν: Od. 14:135: ἢ τόν γ’ ἐν πόντῳ φάγον ἰχθύες, ὀστέα δ’ αὐτοῦ
τὸν: Od. 14:145: τὸν μὲν ἐγών, ὦ ξεῖνε, καὶ οὐ παρεόντ’ ὀνομάζειν
τὸν: Od. 14:148: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 14:165: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
τὸν: Od. 14:175: Τηλεμάχου. τὸν ἐπεὶ θρέψαν θεοὶ ἔρνεϊ ἶσον,
τὸν: Od. 14:178: τὸν δέ τις ἀθανάτων βλάψε φρένας ἔνδον ἐΐσας
τὸν: Od. 14:180: ἐς Πύλον ἠγαθέην· τὸν δὲ μνηστῆρες ἀγαυοὶ
τὸν: Od. 14:191: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 14:207: ἀλλ’ ἦ τοι τὸν κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι
τὸν: Od. 14:327: τὸν δ’ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο
τὸν: Od. 14:360: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
τὸν: Od. 14:390: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 14:401: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε δῖος ὑφορβός·
τὸν: Od. 14:414: “ἄξεθ’ ὑῶν τὸν ἄριστον, ἵνα ξείνῳ ἱερεύσω
τὸν: Od. 14:420: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἔστησαν ἐπ’ ἐσχάρῃ· οὐδὲ συβώτης
τὸν: Od. 14:426: τὸν δ’ ἔλιπε ψυχή. τοὶ δ’ ἔσφαξάν τε καὶ εὗσαν,
τὸν: Od. 14:442: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
τὸν: Od. 14:507: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
τὸν: Od. 15:40: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἀέσαι· τὸν δ’ ὀτρῦναι πόλιν εἴσω
τὸν: Od. 15:48: τὸν δ’ αὖ Νεστορίδης Πεισίστρατος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 15:59: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
τὸν: Od. 15:67: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
τὸν: Od. 15:86: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 15:97: τὸν πῦρ κῆαι ἄνωγε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
τὸν: Od. 15:110: Τηλέμαχον· τὸν δὲ προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
τὸν: Od. 15:154: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 15:171: τὸν δ’ Ἑλένη τανύπεπλος ὑποφθαμένη φάτο μῦθον·
τὸν: Od. 15:187: υἱέος Ὀρτιλόχοιο, τὸν Ἀλφειὸς τέκε παῖδα.
τὸν: Od. 15:257: ὃς τότε Τηλεμάχου πέλας ἵστατο· τὸν δ’ ἐκίχανε
τὸν: Od. 15:265: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 15:271: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
τὸν: Od. 15:279: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 15:325: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
τὸν: Od. 15:340: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 15:351: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
τὸν: Od. 15:380: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 15:389: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
τὸν: Od. 15:434: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
τὸν: Od. 15:438: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
τόν: Od. 15:452: τόν κεν ἄγοιμ’ ἐπὶ νηός, ὁ δ’ ὕμιν μυρίον ὦνον
τὸν: Od. 15:461: τὸν μὲν ἄρ’ ἐν μεγάρῳ δμῳαὶ καὶ πότνια μήτηρ
τὸν: Od. 15:485: τὸν δ’ αὖ διογενὴς Ὀδυσεὺς ἠμείβετο μύθῳ·
τὸν: Od. 15:508: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
τὸν: Od. 15:512: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 15:520: τὸν νῦν ἶσα θεῷ Ἰθακήσιοι εἰσορόωσι·
τὸν: Od. 15:529: τὸν δὲ Θεοκλύμενος ἑτάρων ἀπονόσφι καλέσσας
τὸν: Od. 15:535: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 15:542: καὶ νῦν μοι τὸν ξεῖνον ἄγων ἐν δώμασι σοῖσιν
τὸν: Od. 15:544: τὸν δ’ αὖ Πείραιος δουρικλυτὸς ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 15:555: τὸν δ’ ὦκα προβιβῶντα πόδες φέρον, ὄφρ’ ἵκετ’ αὐλήν,
τὸν: Od. 16:30: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 16:36: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
τὸν: Od. 16:60: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
τὸν: Od. 16:68: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 16:70: πῶς γὰρ δὴ τὸν ξεῖνον ἐγὼν ὑποδέξομαι οἴκῳ;
τὸν: Od. 16:78: ἀλλ’ ἦ τοι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα,
τὸν: Od. 16:90: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 16:112: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 16:135: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
τὸν: Od. 16:146: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 16:166: στῆ δὲ πάροιθ’ αὐτῆς. τὸν δὲ προσέειπεν Ἀθήνη·
τὸν: Od. 16:186: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 16:201: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 16:225: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 16:240: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 16:258: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 16:262: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 16:266: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 16:308: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε φαίδιμος υἱός·
τὸν: Od. 16:370: αὐτόν· τὸν δ’ ἄρα τεῖος ἀπήγαγεν οἴκαδε δαίμων.
τόν: Od. 16:428: τόν ῥ’ ἔθελον φθεῖσαι καὶ ἀποῤῥαῖσαι φίλον ἦτορ
τὸν: Od. 16:460: τὸν καὶ Τηλέμαχος πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπεν·
τὸν: Od. 16:464: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
τὸν: Od. 17:10: τὸν ξεῖνον δύστηνον ἄγ’ ἐς πόλιν, ὄφρ’ ἂν ἐκεῖθι
τὸν: Od. 17:16: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 17:22: ἀλλ’ ἔρχευ· ἐμὲ δ’ ἄξει ἀνὴρ ὅδε, τὸν σὺ κελεύεις,
τὸν: Od. 17:31: τὸν δὲ πολὺ πρώτη εἶδε τροφὸς Εὐρύκλεια,
τὸν: Od. 17:54: τὸν μὲν ἐγὼ προὔπεμψα σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισι,
τὸν: Od. 17:64: τὸν δ’ ἄρα πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον θηεῦντο.
τὸν: Od. 17:74: τὸν καὶ Πείραιος πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπε·
τὸν: Od. 17:77: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 17:162: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
τὸν: Od. 17:188: ἀλλὰ τὸν αἰδέομαι καὶ δείδια, μή μοι ὀπίσσω
τὸν: Od. 17:192: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 17:218: ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον.
τὸν: Od. 17:218: ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον.
τόν: Od. 17:223: τόν γ’ εἴ μοι δοίης σταθμῶν ῥυτῆρα γενέσθαι
τὸν: Od. 17:238: ἀλλ’ ἐπετόλμησε, φρεσὶ δ’ ἔσχετο. τὸν δὲ συβώτης
τὸν: Od. 17:247: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν·
τόν: Od. 17:249: τόν ποτ’ ἐγὼν ἐπὶ νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης
τὸν: Od. 17:257: ἀντίον Εὐρυμάχου· τὸν γὰρ φιλέεσκε μάλιστα.
τὸν: Od. 17:272: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
τὸν: Od. 17:280: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 17:294: ᾤχετο. τὸν δὲ πάροιθεν ἀγίνεσκον νέοι ἄνδρες
τὸν: Od. 17:311: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
τὸν: Od. 17:319: ὤλετο, τὸν δὲ γυναῖκες ἀκηδέες οὐ κομέουσι.
τὸν: Od. 17:328: τὸν δὲ πολὺ πρῶτος ἴδε Τηλέμαχος θεοειδὴς
τὸν: Od. 17:333: τὸν κατέθηκε φέρων πρὸς Τηλεμάχοιο τράπεζαν
τὸν: Od. 17:348: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν,
τὸν: Od. 17:353: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 17:380: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
τὸν: Od. 17:392: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 17:398: ὃς τὸν ξεῖνον ἄνωγας ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι
τὸν: Od. 17:405: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος ἀπαμειβόμενος προσέειπε·
τὸν: Od. 17:445: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τὸν: Od. 17:453: τὸν δ’ ἀναχωρήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 17:477: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·
τὸν: Od. 17:508: “ἔρχεο, δῖ’ Εὔμαιε, κιὼν τὸν ξεῖνον ἄνωχθι
τὸν: Od. 17:528: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
τὸν: Od. 17:544: “ἔρχεό μοι, τὸν ξεῖνον ἐναντίον ὧδε κάλεσσον.
τὸν: Od. 17:551: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν,
τὸν: Od. 17:560: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 17:574: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε.
τὸν: Od. 17:575: τὸν δ’ ὑπὲρ οὐδοῦ βάντα προσηύδα Πηνελόπεια·
τὸν: Od. 17:585: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
τὸν: Od. 17:598: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 18:14: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 18:25: τὸν δὲ χολωσάμενος προσεφώνεεν Ἶρος ἀλήτης·
τὸν: Od. 18:59: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
τὸν: Od. 18:114: ὃς τοῦτον τὸν ἄναλτον ἀλητεύειν ἀπέπαυσας
τὸν: Od. 18:124: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 18:155: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς φύγε κῆρα· πέδησε δὲ καὶ τὸν Ἀθήνη
τὸν: Od. 18:222: ὃς τὸν ξεῖνον ἔασας ἀεικισθήμεναι οὕτω.
τὸν: Od. 18:250: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια·
τὸν: Od. 18:254: εἰ κεῖνός γ’ ἐλθὼν τὸν ἐμὸν βίον ἀμφιπολεύοι,
τὸν: Od. 18:321: τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπε Μελανθὼ καλλιπάρῃος,
τὸν: Od. 18:333: ἦ ἀλύεις ὅτι Ἶρον ἐνίκησας τὸν ἀλήτην;
τὸν: Od. 18:365: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 18:393: ἦ ἀλύεις, ὅτι Ἶρον ἐνίκησας τὸν ἀλήτην;”
τὸν: Od. 18:416: μήτε τι τὸν ξεῖνον στυφελίζετε μήτε τιν’ ἄλλον
τὸν: Od. 18:420: τὸν ξεῖνον δὲ ἐῶμεν ἐνὶ μεγάροισ’ Ὀδυσῆος
τὸν: Od. 19:21: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·
τὸν: Od. 19:41: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 19:87: Τηλέμαχος· τὸν δ’ οὔ τις ἐνὶ μεγάροισι γυναικῶν
τὸν: Od. 19:94: ὡς τὸν ξεῖνον ἔμελλον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμοῖσιν
τὸν: Od. 19:123: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια·
τὸν: Od. 19:127: εἰ κεῖνός γ’ ἐλθὼν τὸν ἐμὸν βίον ἀμφιπολεύοι,
τὸν: Od. 19:142: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
τὸν: Od. 19:166: οὐκέτ’ ἀπολλήξεις τὸν ἐμὸν γόνον ἐξερέουσα;
τὸν: Od. 19:186: καὶ γὰρ τὸν Κρήτηνδε κατήγαγεν ἲς ἀνέμοιο
τὸν: Od. 19:194: τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ’ ἄγων ἐῢ ἐξείνισσα,
τὸν: Od. 19:232: τὸν δὲ χιτῶν’ ἐνόησα περὶ χροῒ σιγαλόεντα,
τόν: Od. 19:245: εἵπετο· καὶ τόν τοι μυθήσομαι, οἷος ἔην περ·
τὸν: Od. 19:257: κείνῳ ἄγαλμ’ ἔμεναι. τὸν δ’ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις
τὸν: Od. 19:278: τὸν δ’ ἄρ’ ἐπὶ τρόπιος νηὸς βάλε κῦμ’ ἐπὶ χέρσου,
τὸν: Od. 19:296: τὸν δ’ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο
τὸν: Od. 19:308: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
τὸν: Od. 19:349: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
τόν: Od. 19:401: τόν ῥά οἱ Εὐρύκλεια φίλοισ’ ἐπὶ γούνασι θῆκε
τὸν: Od. 19:414: τὸν μὲν ἄρ’ Αὐτόλυκός τε καὶ υἱέες Αὐτολύκοιο
τὸν: Od. 19:421: τὸν δέρον ἀμφί θ’ ἕπον καί μιν διέχευαν ἅπαντα
τὸν: Od. 19:444: τὸν δ’ ἀνδρῶν τε κυνῶν τε περὶ κτύπος ἦλθε ποδοῖϊν,
τὸν: Od. 19:452: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς οὔτησε τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον,
τὸν: Od. 19:455: τὸν μὲν ἄρ’ Αὐτολύκου παῖδες φίλοι ἀμφεπένοντο,
τὸν: Od. 19:459: τὸν μὲν ἄρ’ Αὐτόλυκός τε καὶ υἱέες Αὐτολύκοιο
τὸν: Od. 19:491: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Εὐρύκλεια·
τὸν: Od. 19:535: ἀλλ’ ἄγε μοι τὸν ὄνειρον ὑπόκριναι καὶ ἄκουσον.
τὸν: Od. 19:559: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
τὸν: Od. 19:588: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
τὸν: Od. 20:44: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τὸν: Od. 20:56: εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε, λύων μελεδήματα θυμοῦ,
τὸν: Od. 20:133: χείρονα, τὸν δέ τ’ ἀρείον’ ἀτιμήσασ’ ἀποπέμπει.”
τὸν: Od. 20:134: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Εὐρύκλεια·
τὸν: Od. 20:168: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 20:183: ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς,
τὸν: Od. 20:224: ἀλλ’ ἔτι τὸν δύστηνον ὀΐομαι, εἴ ποθεν ἐλθὼν
τὸν: Od. 20:226: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 20:235: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ·
τὸν: Od. 20:305: οὐκ ἔβαλες τὸν ξεῖνον· ἀλεύατο γὰρ βέλος αὐτός.
τὸν: Od. 20:324: μήτε τι τὸν ξεῖνον στυφελίζετε μήτε τιν’ ἄλλον
τὸν: Od. 20:338: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 20:363: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
τὸν: Od. 21:42: ἡ δ’ ὅτε δὴ θάλαμον τὸν ἀφίκετο δῖα γυναικῶν
τόν: Od. 21:43: οὐδόν τε δρύϊνον προσεβήσετο, τόν ποτε τέκτων
τὸν: Od. 21:199: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ·
τὸν: Od. 21:256: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·
τὸν: Od. 21:311: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
τὸν: Od. 21:330: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
τόν: Od. 21:419: τόν ῥ’ ἐπὶ πήχει ἑλὼν ἕλκεν νευρὴν γλυφίδας τε,
τὸν: Od. 22:15: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς κατὰ λαιμὸν ἐπισχόμενος βάλεν ἰῷ,
τὸν: Od. 22:60: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 22:105: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 22:135: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν·
τὸν: Od. 22:153: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τόν: Od. 22:159: ἦ υἱὸς Δολίοιο Μελανθεύς, τόν περ ὀΐω.”
τὸν: Od. 22:170: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 22:194: τὸν δ’ ἐπικερτομέων προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
τὸν: Od. 22:320: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τόν: Od. 22:328: κτεινόμενος· τῷ τόν γε κατ’ αὐχένα μέσσον ἔλασσε·
τὸν: Od. 22:371: τὸν δ’ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 22:419: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·
τὸν: Od. 22:485: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·
τὸν: Od. 22:500: χεῖράς τ’ αἰνύμεναι· τὸν δὲ γλυκὺς ἵμερος ᾕρει
τὸν: Od. 23:28: ὁ ξεῖνος, τὸν πάντες ἀτίμων ἐν μεγάροισι.
τὸν: Od. 23:44: Τηλέμαχος· τὸν γάρ ῥα πατὴρ προέηκε καλέσσαι.
τὸν: Od. 23:61: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί τε καὶ υἱέϊ, τὸν τεκόμεσθα·
τὸν: Od. 23:104: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
τὸν: Od. 23:116: τοὔνεκ’ ἀτιμάζει με καὶ οὔ πώ φησι τὸν εἶναι.
τὸν: Od. 23:123: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 23:129: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 23:173: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
τόν: Od. 23:178: ἐκτὸς ἐϋσταθέος θαλάμου, τόν ῥ’ αὐτὸς ἐποίει·
τὸν: Od. 23:250: πολλὸς καὶ χαλεπός, τὸν ἐμὲ χρὴ πάντα τελέσσαι.
τὸν: Od. 23:256: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
τὸν: Od. 23:261: εἴπ’ ἄγε μοι τὸν ἄεθλον, ἐπεὶ καὶ ὄπισθεν, ὀΐω,
τὸν: Od. 23:285: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
τὸν: Od. 24:23: τὸν προτέρη ψυχὴ προσεφώνεε Πηλεΐωνος·
τὸν: Od. 24:35: τὸν δ’ αὖτε ψυχὴ προσεφώνεεν Ἀτρεΐδαο·
τὸν: Od. 24:78: χωρὶς δ’ Ἀντιλόχοιο, τὸν ἔξοχα τῖες ἁπάντων
τὸν: Od. 24:105: τὸν προτέρη ψυχὴ προσεφώνεεν Ἀτρεΐδαο·
τὸν: Od. 24:120: τὸν δ’ αὖτε ψυχὴ προσεφώνεεν Ἀμφιμέδοντος·
τὸν: Od. 24:132: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
τὸν: Od. 24:156: τὸν δὲ συβώτης ἦγε κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα,
τὸν: Od. 24:159: οὐδέ τις ἡμείων δύνατο γνῶναι τὸν ἐόντα,
τὸν: Od. 24:191: τὸν δ’ αὖτε ψυχὴ προσεφώνεεν Ἀτρεΐδαο·
τὸν: Od. 24:226: τὸν δ’ οἶον πατέρ’ εὗρεν ἐϋκτιμένῃ ἐν ἀλῳῇ,
τὸν: Od. 24:232: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
τὸν: Od. 24:243: τὸν δὲ παριστάμενος προσεφώνεε φαίδιμος υἱός·
τὸν: Od. 24:271: τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ’ ἄγων ἐῢ ἐξείνισσα,
τὸν: Od. 24:280: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πατὴρ κατὰ δάκρυον εἴβων·
τὸν: Od. 24:302: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 24:315: ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα·
τὸν: Od. 24:327: τὸν δ’ αὖ Λαέρτης ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τὸν: Od. 24:330: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 24:347: ἀμφὶ δὲ παιδὶ φίλῳ βάλε πήχεε· τὸν δὲ ποτὶ οἷ
τὸν: Od. 24:356: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 24:375: τὸν δ’ αὖ Λαέρτης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 24:406: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 24:424: Ἀντινόου, τὸν πρῶτον ἐνήρατο δῖος Ὀδυσσεύς·
τὸν: Od. 24:460: ἀνδρὸς ἀριστῆος· τὸν δ’ οὐκέτι φάντο νέεσθαι.
τὸν: Od. 24:510: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
τὸν: Od. 24:516: τὸν δὲ παρισταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τόνδ’: Il. 1:275: μήτε σὺ τόνδ’ ἀγαθός περ ἐὼν ἀποαίρεο κούρην,
τόνδ’: Il. 3:166: ὥς μοι καὶ τόνδ’ ἄνδρα πελώριον ἐξονομήνῃς
τόνδ’: Il. 5:456: οὐκ ἂν δὴ τόνδ’ ἄνδρα μάχης ἐρύσαιο μετελθὼν
τόνδ’: Il. 6:326: δαιμόνι’ οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ’ ἔνθεο θυμῷ,
τόνδ’: Il. 22:379: ἐπεὶ δὴ τόνδ’ ἄνδρα θεοὶ δαμάσασθαι ἔδωκαν,
τόνδ’: Od. 2:93: ἡ δὲ δόλον τόνδ’ ἄλλον ἐνὶ φρεσὶ μερμήριξε·
τόνδ’: Od. 14:490: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα νόον σχέθε τόνδ’ ἐνὶ θυμῷ,
τόνδ’: Od. 16:364: “ὢ πόποι, ὡς τόνδ’ ἄνδρα θεοὶ κακότητος ἔλυσαν.
τόνδ’: Od. 17:379: ἐνθάδ’ ἀγειρόμενοι, σὺ δὲ καί ποθι τόνδ’ ἐκάλεσσας;”
τόνδ’: Od. 21:322: οὔ τί σε τόνδ’ ἄξεσθαι ὀϊόμεθ’, οὐδὲ ἔοικεν,
τόνδ’: Od. 24:128: ἀλλὰ δόλον τόνδ’ ἄλλον ἐνὶ φρεσὶ μερμήριξε·
τόνδε: Il. 2:236: οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεθα, τόνδε δ’ ἐῶμεν
τόνδε: Il. 3:192: εἴπ’ ἄγε μοι καὶ τόνδε φίλον τέκος ὅς τις ὅδ’ ἐστί·
τόνδε: Il. 4:309: τόνδε νόον καὶ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔχοντες.
τόνδε: Il. 5:228: ἠὲ σὺ τόνδε δέδεξο, μελήσουσιν δ’ ἐμοὶ ἵπποι.
τόνδε: Il. 6:476: Ζεῦ ἄλλοι τε θεοὶ δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι
τόνδε: Il. 12:322: ὦ πέπον εἰ μὲν γὰρ πόλεμον περὶ τόνδε φυγόντε
τόνδε: Il. 15:202: τόνδε φέρω Διὶ μῦθον ἀπηνέα τε κρατερόν τε,
τόνδε: Il. 20:302: τόνδε κατακτείνῃ· μόριμον δέ οἵ ἐστ’ ἀλέασθαι,
τόνδε: Il. 22:222: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν στῆθι καὶ ἄμπνυε, τόνδε δ’ ἐγώ τοι
τόνδε: Il. 22:392: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι νεώμεθα, τόνδε δ’ ἄγωμεν.
τόνδε: Od. 8:197: ἀλλὰ πολὺ πρῶτον. σὺ δὲ θάρσει τόνδε γ’ ἄεθλον·
τόνδε: Od. 12:216: δώῃ τόνδε γ’ ὄλεθρον ὑπεκφυγέειν καὶ ἀλύξαι·
τόνδε: Od. 15:546: τόνδε τ’ ἐγὼ κομιῶ, ξενίων δέ οἱ οὐ ποθὴ ἔσται.”
τόνδε: Od. 17:219: πῇ δὴ τόνδε μολοβρὸν ἄγεις, ἀμέγαρτε συβῶτα,
τόνδε: Od. 17:375: “ὦ ἀρίγνωτε συβῶτα, τίη δὲ σὺ τόνδε πόλινδε
τόξ’: Il. 1:45: τόξ’ ὤμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην·
τόξ’: Il. 6:322: ἀσπίδα καὶ θώρηκα, καὶ ἀγκύλα τόξ’ ἁφόωντα·
τόξα: Il. 3:17: παρδαλέην ὤμοισιν ἔχων καὶ καμπύλα τόξα
τόξα: Il. 5:97: αἶψ’ ἐπὶ Τυδεΐδῃ ἐτιταίνετο καμπύλα τόξα,
τόξα: Il. 5:209: τώ ῥα κακῇ αἴσῃ ἀπὸ πασσάλου ἀγκύλα τόξα
τόξα: Il. 5:215: εἰ μὴ ἐγὼ τάδε τόξα φαεινῷ ἐν πυρὶ θείην
τόξα: Il. 8:266: Τεῦκρος δ’ εἴνατος ἦλθε παλίντονα τόξα τιταίνων,
τόξα: Il. 10:333: αὐτίκα δ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἐβάλλετο καμπύλα τόξα,
τόξα: Il. 10:459: καὶ λυκέην καὶ τόξα παλίντονα καὶ δόρυ μακρόν·
τόξα: Il. 11:370: Τυδεΐδῃ ἔπι τόξα τιταίνετο ποιμένι λαῶν,
τόξα: Il. 12:372: τοῖς δ’ ἅμα Πανδίων Τεύκρου φέρε καμπύλα τόξα.
τόξα: Il. 21:490: σκαιῇ, δεξιτερῇ δ’ ἄρ’ ἀπ’ ὤμων αἴνυτο τόξα,
τόξα: Il. 21:496: ὣς ἣ δακρυόεσσα φύγεν, λίπε δ’ αὐτόθι τόξα.
τόξα: Il. 21:502: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Λητὼ δὲ συναίνυτο καμπύλα τόξα
τόξα: Il. 21:504: ἣ μὲν τόξα λαβοῦσα πάλιν κίε θυγατέρος ἧς·
τόξα: Od. 9:156: αὐτίκα καμπύλα τόξα καὶ αἰγανέας δολιχαύλους
τόξα: Od. 10:262: ὤμοιϊν βαλόμην, μέγα χάλκεον, ἀμφὶ δὲ τόξα·
τόξα: Od. 21:90: κλαίετον ἐξελθόντε κατ’ αὐτόθι τόξα λιπόντε,
τόξα: Od. 21:259: ἁγνή· τίς δέ κε τόξα τιταίνοιτ’; ἀλλὰ ἕκηλοι
τόξα: Od. 21:264: ὄφρα σπείσαντες καταθείομεν ἀγκύλα τόξα·
τόξα: Od. 21:349: καὶ καθάπαξ ξείνῳ δόμεναι τάδε τόξα φέρεσθαι.
τόξα: Od. 21:359: αὐτὰρ ὁ τόξα λαβὼν φέρε καμπύλα δῖος ὑφορβός·
τόξα: Od. 21:362: “πῇ δὴ καμπύλα τόξα φέρεις, ἀμέγαρτε συβῶτα,
τόξα: Od. 21:369: “ἄττα, πρόσω φέρε τόξα· τάχ’ οὐκ ἐῢ πᾶσι πιθήσεις·
τόξα: Od. 21:378: Τηλεμάχῳ· τὰ δὲ τόξα φέρων ἀνὰ δῶμα συβώτης
τοξάζεαι: Od. 22:27: “ξεῖνε, κακῶς ἀνδρῶν τοξάζεαι· οὐκέτ’ ἀέθλων
τοξάζεσθαι: Od. 8:228: ἔκτανεν, οὕνεκά μιν προκαλίζετο τοξάζεσθαι.
τοξαζοίατο: Od. 8:218: ἄγχι παρασταῖεν καὶ τοξαζοίατο φωτῶν.
τοξαζοίμεθ’: Od. 8:220: δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅτε τοξαζοίμεθ’ Ἀχαιοί·
τοξάσσαιτο: Od. 22:78: τῶ κε τάχ’ οὗτος ἀνὴρ νῦν ὕστατα τοξάσσαιτο.”
τοξάσσαιτο: Od. 22:134: τῶ κε τάχ’ οὗτος ἀνὴρ νῦν ὕστατα τοξάσσαιτο.”
τοξάσσεται: Od. 22:72: οὐδοῦ ἄπο ξεστοῦ τοξάσσεται, εἰς ὅ κε πάντας
τοξεύειν: Il. 23:855: τοξεύειν· ὃς μέν κε βάλῃ τρήρωνα πέλειαν,
τοξευτῇσι: Il. 23:850: Αὐτὰρ ὃ τοξευτῇσι τίθει ἰόεντα σίδηρον,
τόξοισι: Il. 7:140: οὕνεκ’ ἄρ’ οὐ τόξοισι μαχέσκετο δουρί τε μακρῷ,
τόξοισι: Il. 8:296: ἐκ τοῦ δὴ τόξοισι δεδεγμένος ἄνδρας ἐναίρω.
τόξοισίν: Il. 2:775: τόξοισίν θ’· ἵπποι δὲ παρ’ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος
τόξοισιν: Il. 5:205: τόξοισιν πίσυνος· τὰ δέ μ’ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ὀνήσειν.
τόξοισιν: Il. 5:404: ὃς τόξοισιν ἔκηδε θεοὺς οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι.
τόξοισιν: Il. 13:716: ἀλλ’ ἄρα τόξοισιν καὶ ἐϋστρεφεῖ οἶος ἀώτῳ
τόξον: Il. 2:827: Πάνδαρος, ᾧ καὶ τόξον Ἀπόλλων αὐτὸς ἔδωκεν.
τόξον: Il. 4:105: αὐτίκ’ ἐσύλα τόξον ἐΰξοον ἰξάλου αἰγὸς
τόξον: Il. 4:124: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ κυκλοτερὲς μέγα τόξον ἔτεινε,
τόξον: Il. 5:171: Πάνδαρε ποῦ τοι τόξον ἰδὲ πτερόεντες ὀϊστοὶ
τόξον: Il. 8:329: στῆ δὲ γνὺξ ἐριπών, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
τόξον: Il. 9:555: τῶν τότε· καί ῥα ἄνακτος ἐναντίον εἵλετο τόξον
τόξον: Il. 11:581: τεύχε’ ἀπαινύμενον Ἀπισάονος, αὐτίκα τόξον
τόξον: Il. 13:594: τὴν βάλεν ᾗ ῥ’ ἔχε τόξον ἐΰξοον· ἐν δ’ ἄρα τόξῳ
τόξον: Il. 15:441: ὠκύμοροι καὶ τόξον ὅ τοι πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων;
τόξον: Il. 15:443: τόξον ἔχων ἐν χειρὶ παλίντονον ἠδὲ φαρέτρην
τόξον: Il. 15:465: ἰὸς χαλκοβαρής, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
τόξον: Il. 15:478: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ τόξον μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ἔθηκεν,
τόξον: Il. 21:474: νηπύτιε τί νυ τόξον ἔχεις ἀνεμώλιον αὔτως;
τόξον: Il. 23:871: τόξον· ἀτὰρ δὴ ὀϊστὸν ἔχεν πάλαι, ὡς ἴθυνεν.
τόξον: Od. 8:215: εὖ μὲν τόξον οἶδα ἐΰξοον ἀμφαφάασθαι·
τόξον: Od. 11:607: γυμνὸν τόξον ἔχων καὶ ἐπὶ νευρῆφιν ὀϊστόν,
τόξον: Od. 19:586: πρὶν τούτους τόδε τόξον ἐΰξοον ἀμφαφόωντας
τόξον: Od. 21:3: τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον
τόξον: Od. 21:11: ἔνθα δὲ τόξον κεῖτο παλίντονον ἠδὲ φαρέτρη
τόξον: Od. 21:31: τὰς ἐρέων Ὀδυσῆϊ συνήντετο, δῶκε δὲ τόξον,
τόξον: Od. 21:38: ὅς οἱ τόξον ἔδωκε. τὸ δ’ οὔ ποτε δῖος Ὀδυσσεὺς
τόξον: Od. 21:53: ἔνθεν ὀρεξαμένη ἀπὸ πασσάλου αἴνυτο τόξον
τόξον: Od. 21:56: κλαῖε μάλα λιγέως, ἐκ δ’ ᾕρεε τόξον ἄνακτος.
τόξον: Od. 21:59: τόξον ἔχουσ’ ἐν χειρὶ παλίντονον ἠδὲ φαρέτρην
τόξον: Od. 21:74: θήσω γὰρ μέγα τόξον Ὀδυσσῆος θείοιο·
τόξον: Od. 21:81: τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον.
τόξον: Od. 21:83: κλαῖε δὲ βουκόλος ἄλλοθ’, ἐπεὶ ἴδε τόξον ἄνακτος.
τόξον: Od. 21:92: ῥηϊδίως τόδε τόξον ἐΰξοον ἐντανύεσθαι.
τόξον: Od. 21:136: ὣς εἰπὼν τόξον μὲν ἀπὸ ἕο θῆκε χαμᾶζε,
τόξον: Od. 21:148: ὅς ῥα τότε πρῶτος τόξον λάβε καὶ βέλος ὠκύ.
τόξον: Od. 21:153: πολλοὺς γὰρ τόδε τόξον ἀριστῆας κεκαδήσει
τόξον: Od. 21:163: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν καὶ ἀπὸ ἕο τόξον ἔθηκε,
τόξον: Od. 21:170: εἰ δὴ τοῦτό γε τόξον ἀριστῆας κεκαδήσει
τόξον: Od. 21:234: ἀλλὰ σύ, δῖ’ Εὔμαιε, φέρων ἀνὰ δώματα τόξον
τόξον: Od. 21:245: Εὐρύμαχος δ’ ἤδη τόξον μετὰ χερσὶν ἐνώμα,
τόξον: Od. 21:255: τόξον· ἐλεγχείη δὲ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι.”
τόξον: Od. 21:279: νῦν μὲν παῦσαι τόξον, ἐπιτρέψαι δὲ θεοῖσιν·
τόξον: Od. 21:281: ἀλλ’ ἄγ’ ἐμοὶ δότε τόξον ἐΰξοον, ὄφρα μεθ’ ὑμῖν
τόξον: Od. 21:286: δείσαντες μὴ τόξον ἐΰξοον ἐντανύσειεν.
τόξον: Od. 21:305: ὣς καὶ σοὶ μέγα πῆμα πιφαύσκομαι, αἴ κε τὸ τόξον
τόξον: Od. 21:314: ἔλπεαι, αἴ χ’ ὁ ξεῖνος Ὀδυσσῆος μέγα τόξον
τόξον: Od. 21:326: μνῶνται, οὐδέ τι τόξον ἐΰξοον ἐντανύουσιν·
τόξον: Od. 21:336: ἀλλ’ ἄγε οἱ δότε τόξον ἐΰξοον, ὄφρα ἴδωμεν.
τόξον: Od. 21:344: “μῆτερ ἐμή, τόξον μὲν Ἀχαιῶν οὔ τις ἐμεῖο
τόξον: Od. 21:352: ἔργον ἐποίχεσθαι· τόξον δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
τόξον: Od. 21:393: εἰσορόων Ὀδυσῆα. ὁ δ’ ἤδη τόξον ἐνώμα
τόξον: Od. 21:405: αὐτίκ’ ἐπεὶ μέγα τόξον ἐβάστασε καὶ ἴδε πάντῃ,
τόξον: Od. 21:409: ὣς ἄρ’ ἄτερ σπουδῆς τάνυσεν μέγα τόξον Ὀδυσσεύς.
τόξον: Od. 21:425: ἥμενος, οὐδέ τι τοῦ σκοποῦ ἤμβροτον οὐδέ τι τόξον
τόξον: Od. 22:71: ἀλλ’ ἐπεὶ ἔλλαβε τόξον ἐΰξοον ἠδὲ φαρέτρην,
τόξον: Od. 22:120: τόξον μὲν πρὸς σταθμὸν ἐϋσταθέος μεγάροιο
τόξον: Od. 24:168: τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον,
τόξον: Od. 24:172: ἀλλ’ ὅτε χεῖρας ἵκανεν Ὀδυσσῆος μέγα τόξον,
τόξον: Od. 24:174: τόξον μὴ δόμεναι, μηδ’ εἰ μάλα πόλλ’ ἀγορεύοι,
τοξοσύνῃ: Il. 13:314: τοξοσύνῃ, ἀγαθὸς δὲ καὶ ἐν σταδίῃ ὑσμίνῃ·
τοξότα: Il. 11:385: τοξότα λωβητὴρ κέρᾳ ἀγλαὲ παρθενοπῖπα
τόξου: Il. 8:279: τόξου ἄπο κρατεροῦ Τρώων ὀλέκοντα φάλαγγας·
τόξου: Il. 11:375: καὶ κόρυθα βριαρήν· ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκε
τόξου: Il. 13:583: ὀξὺ δόρυ κραδάων· ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκε.
τόξου: Od. 21:111: ἀλλ’ ἄγε μὴ μύνῃσι παρέλκετε μηδ’ ἔτι τόξου
τόξου: Od. 21:113: καὶ δέ κεν αὐτὸς ἐγὼ τοῦ τόξου πειρησαίμην·
τόξου: Od. 21:124: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν καὶ τόξου πειρήτιζε.
τόξου: Od. 21:135: τόξου πειρήσασθε, καὶ ἐκτελέωμεν ἄεθλον.”
τόξου: Od. 21:149: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν καὶ τόξου πειρήτιζεν,
τόξου: Od. 21:159: αὐτὰρ ἐπὴν τόξου πειρήσεται ἠδὲ ἴδηται, -
τόξου: Od. 21:180: τόξου πειρώμεσθα καὶ ἐκτελέωμεν ἄεθλον.”
τόξου: Od. 21:268: τόξου πειρώμεσθα καὶ ἐκτελέωμεν ἄεθλον.”
τοξοφόρῳ: Il. 21:483: τοξοφόρῳ περ ἐούσῃ, ἐπεὶ σὲ λέοντα γυναιξὶ
τόξῳ: Il. 4:123: νευρὴν μὲν μαζῷ πέλασεν, τόξῳ δὲ σίδηρον.
τόξῳ: Il. 10:500: τόξῳ ἐπιπλήσσων, ἐπεὶ οὐ μάστιγα φαεινὴν
τόξῳ: Il. 10:514: τόξῳ· τοὶ δ’ ἐπέτοντο θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
τόξῳ: Il. 13:594: τὴν βάλεν ᾗ ῥ’ ἔχε τόξον ἐΰξοον· ἐν δ’ ἄρα τόξῳ
τόξῳ: Il. 15:463: ὅς οἱ ἐϋστρεφέα νευρὴν ἐν ἀμύμονι τόξῳ
τόξῳ: Od. 8:219: οἶος δή με Φιλοκτήτης ἀπεκαίνυτο τόξῳ
τόξῳ: Od. 12:84: τόξῳ ὀϊστεύσας κοῖλον σπέος εἰσαφίκοιτο.
τόξων: Il. 2:718: τῶν δὲ Φιλοκτήτης ἦρχεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
τόξων: Il. 2:720: ἐμβέβασαν τόξων εὖ εἰδότες ἶφι μάχεσθαι.
τόξων: Il. 4:196: ὅν τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
τόξων: Il. 4:206: ὅν τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
τόξων: Il. 5:245: ἶν’ ἀπέλεθρον ἔχοντας· ὃ μὲν τόξων ἐῢ εἰδὼς
τόξων: Il. 12:350: καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐῢ εἰδώς.
τόξων: Il. 12:363: καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐῢ εἰδώς.
τόξων: Il. 15:709: τόξων ἀϊκὰς ἀμφὶς μένον οὐδ’ ἔτ’ ἀκόντων,
τόξων: Od. 8:225: οἵ ῥα καὶ ἀθανάτοισιν ἐρίζεσκον περὶ τόξων.
τόξων: Od. 21:397: “ἦ τις θηητὴρ καὶ ἐπίκλοπος ἔπλετο τόξων·
τορνώσαντο: Il. 23:255: τορνώσαντο δὲ σῆμα θεμείλιά τε προβάλοντο
τορνώσεται: Od. 5:249: ὅσσον τίς τ’ ἔδαφος νηὸς τορνώσεται ἀνὴρ
τόσ’: Il. 11:678: τόσσα συῶν συβόσια, τόσ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν,
τόσ’: Od. 14:101: τόσσα συῶν συβόσια, τόσ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν
τόσ’: Od. 21:49: βοσκόμενος λειμῶνι· τόσ’ ἔβραχε καλὰ θύρετρα
τόσα: Il. 9:379: οὐδ’ εἴ μοι δεκάκις τε καὶ εἰκοσάκις τόσα δοίη
τόσα: Il. 9:385: οὐδ’ εἴ μοι τόσα δοίη ὅσα ψάμαθός τε κόνις τε,
τόσα: Il. 10:52: δηθά τε καὶ δολιχόν· τόσα γὰρ κακὰ μήσατ’ Ἀχαιούς.
τόσα: Il. 11:677: πεντήκοντα βοῶν ἀγέλας, τόσα πώεα οἰῶν,
τόσα: Il. 11:740: ἣ τόσα φάρμακα ᾔδη ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών.
τόσα: Il. 18:363: ὅς περ θνητός τ’ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδε·
τόσα: Il. 24:686: σεῖο δέ κε ζωοῦ καὶ τρὶς τόσα δοῖεν ἄποινα
τόσα: Od. 4:204: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ τόσα εἶπες, ὅσ’ ἂν πεπνυμένος ἀνὴρ
τόσα: Od. 6:180: σοὶ δὲ θεοὶ τόσα δοῖεν, ὅσα φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,
τόσα: Od. 12:129: ἑπτὰ βοῶν ἀγέλαι, τόσα δ’ οἰῶν πώεα καλά,
τόσα: Od. 14:100: δώδεκ’ ἐν ἠπείρῳ ἀγέλαι· τόσα πώεα οἰῶν,
τόσα: Od. 18:256: νῦν δ’ ἄχομαι· τόσα γάρ μοι ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
τόσα: Od. 19:129: νῦν δ’ ἄχομαι· τόσα γάρ μοι ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
τόσα: Od. 19:347: ἥ τις δὴ τέτληκε τόσα φρεσὶν ὅσσα τ’ ἐγώ περ·
τόσα: Od. 20:46: ὅς περ θνητός τ’ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδεν·
τοσαῦτα: Od. 13:258: χρήμασι σὺν τοίσδεσσι· λιπὼν δ’ ἔτι παισὶ τοσαῦτα
τόσοι: Il. 3:190: ἀλλ’ οὐδ’ οἳ τόσοι ἦσαν ὅσοι ἑλίκωπες Ἀχαιοί.
τόσον: Il. 4:130: ἣ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὸ χροὸς ὡς ὅτε μήτηρ
τόσον: Il. 5:786: ὃς τόσον αὐδήσασχ’ ὅσον ἄλλοι πεντήκοντα·
τόσον: Il. 5:863: δείσαντας· τόσον ἔβραχ’ Ἄρης ἆτος πολέμοιο.
τόσον: Il. 8:407: Ἥρῃ δ’ οὔ τι τόσον νεμεσίζομαι οὐδὲ χολοῦμαι·
τόσον: Il. 8:421: Ἥρῃ δ’ οὔ τι τόσον νεμεσίζεται οὐδὲ χολοῦται·
τόσον: Il. 10:142: νύκτα δι’ ἀμβροσίην, ὅ τι δὴ χρειὼ τόσον ἵκει;
τόσον: Il. 14:393: οὔτε θαλάσσης κῦμα τόσον βοάᾳ ποτὶ χέρσον
τόσον: Il. 16:722: αἴθ’ ὅσον ἥσσων εἰμί, τόσον σέο φέρτερος εἴην·
τόσον: Il. 17:240: οὔ τι τόσον νέκυος περιδείδια Πατρόκλοιο,
τόσον: Il. 17:410: δὴ τότε γ’ οὔ οἱ ἔειπε κακὸν τόσον ὅσσον ἐτύχθη
τόσον: Il. 19:202: καὶ μένος οὐ τόσον ᾖσιν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσι.
τόσον: Il. 21:275: ἄλλος δ’ οὔ τις μοι τόσον αἴτιος Οὐρανιώνων,
τόσον: Il. 21:370: ἐξ ἄλλων; οὐ μέν τοι ἐγὼ τόσον αἴτιός εἰμι
τόσον: Il. 22:322: τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχεα
τόσον: Il. 23:454: ὃς τὸ μὲν ἄλλο τόσον φοῖνιξ ἦν, ἐν δὲ μετώπῳ
τόσον: Od. 1:62: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ; τί νύ οἱ τόσον ὠδύσαο, Ζεῦ;”
τόσον: Od. 2:28: νῦν δὲ τίς ὧδ’ ἤγειρε; τίνα χρειὼ τόσον ἵκει
τόσον: Od. 4:371: νήπιός εἰς, ὦ ξεῖνε, λίην τόσον ἠδὲ χαλίφρων,
τόσον: Od. 5:189: αὐτῇ μηδοίμην, ὅτε με χρειὼ τόσον ἵκοι·
τόσον: Od. 9:403: “τίπτε τόσον, Πολύφημ’, ἀρημένος ὧδ’ ἐβόησας
τόσον: Od. 15:405: οὔ τι περιπληθὴς λίην τόσον, ἀλλ’ ἀγαθὴ μέν,
τόσον: Od. 18:402: πρὶν ἐλθεῖν· τῶ κ’ οὔ τι τόσον κέλαδον μετέθηκε.
τοσόνδε: Il. 2:120: μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν Ἀχαιῶν
τοσόνδέ: Il. 2:799: ἀλλ’ οὔ πω τοιόνδε τοσόνδέ τε λαὸν ὄπωπα·
τόσος: Il. 2:528: μείων, οὔ τι τόσος γε ὅσος Τελαμώνιος Αἴας
τόσος: Od. 1:207: εἰ δὴ ἐξ αὐτοῖο τόσος πάϊς εἰς Ὀδυσῆος.
τόσους: Il. 24:231: τόσσα δὲ φάρεα λευκά, τόσους δ’ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας.
τόσους: Od. 12:123: τόσσῃσιν κεφαλῇσι, τόσους δ’ ἐκ φῶτας ἕληται.
τόσους: Od. 24:277: τόσσα δὲ φάρεα καλά, τόσους δ’ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας,
τοσοῦτον: Il. 9:481: καί σε τοσοῦτον ἔθηκα θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ,
τοσοῦτον: Il. 23:476: οὔτε νεώτατός ἐσσι μετ’ Ἀργείοισι τοσοῦτον,
τόσσ’: Il. 24:319: τόσσ’ ἄρα τοῦ ἑκάτερθεν ἔσαν πτερά· εἴσατο δέ σφι
τόσσ’: Od. 4:106: μνωομένῳ, ἐπεὶ οὔ τις Ἀχαιῶν τόσσ’ ἐμόγησεν,
τόσσα: Il. 1:213: καί ποτέ τοι τρὶς τόσσα παρέσσεται ἀγλαὰ δῶρα
τόσσα: Il. 2:25: ᾧ λαοί τ’ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·
τόσσα: Il. 2:62: ᾧ λαοί τ’ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·
τόσσα: Il. 4:32: τόσσα κακὰ ῥέζουσιν, ὅ τ’ ἀσπερχὲς μενεαίνεις
τόσσα: Il. 8:556: τόσσα μεσηγὺ νεῶν ἠδὲ Ξάνθοιο ῥοάων
τόσσα: Il. 9:125: οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο,
τόσσα: Il. 9:267: οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο
τόσσα: Il. 11:678: τόσσα συῶν συβόσια, τόσ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν,
τόσσα: Il. 21:80: νῦν δὲ λύμην τρὶς τόσσα πορών· ἠὼς δέ μοί ἐστιν
τόσσα: Il. 24:231: τόσσα δὲ φάρεα λευκά, τόσους δ’ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας.
τόσσα: Od. 2:184: ὤφελες· οὐκ ἂν τόσσα θεοπροπέων ἀγόρευες,
τόσσα: Od. 4:793: τόσσα μιν ὁρμαίνουσαν ἐπήλυθε νήδυμος ὕπνος·
τόσσα: Od. 14:101: τόσσα συῶν συβόσια, τόσ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν
τόσσα: Od. 14:326: τόσσα οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνακτος.
τόσσα: Od. 19:295: τόσσα οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνακτος.
τόσσα: Od. 19:365: οὐ γάρ πώ τις τόσσα βροτῶν Διὶ τερπικεραύνῳ
τόσσα: Od. 22:144: ἔνθεν δώδεκα μὲν σάκε’ ἔξελε, τόσσα δὲ δοῦρα
τόσσα: Od. 24:277: τόσσα δὲ φάρεα καλά, τόσους δ’ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας,
τοσσάδ’: Il. 18:430: τοσσάδ’ ἐνὶ φρεσὶν ᾗσιν ἀνέσχετο κήδεα λυγρὰ
τοσσάδ’: Il. 24:367: τοσσάδ’ ὀνείατ’ ἄγοντα, τίς ἂν δή τοι νόος εἴη;
τοσσάδε: Il. 10:48: ἄνδρ’ ἕνα τοσσάδε μέρμερ’ ἐπ’ ἤματι μητίσασθαι,
τοσσάκι: Il. 21:268: τοσσάκι μιν μέγα κῦμα διιπετέος ποταμοῖο
τοσσάκι: Il. 22:197: τοσσάκι μιν προπάροιθεν ἀποστρέψασκε παραφθὰς
τόσσας: Od. 22:145: καὶ τόσσας κυνέας χαλκήρεας ἱπποδασείας·
τοσσαῦτ’: Il. 2:328: ὣς ἡμεῖς τοσσαῦτ’ ἔτεα πτολεμίξομεν αὖθι,
τοσσάχ’: Od. 11:586: τοσσάχ’ ὕδωρ ἀπολέσκετ’ ἀναβροχέν, ἀμφὶ δὲ ποσσὶ
τόσση: Il. 17:253: ἡγεμόνων· τόσση γὰρ ἔρις πολέμοιο δέδηεν·
τόσσῃ: Il. 17:266: τόσσῃ ἄρα Τρῶες ἰαχῇ ἴσαν. αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
τόσση: Od. 14:96: ἦ γάρ οἱ ζωή γ’ ἦν ἄσπετος· οὔ τινι τόσση
τόσσην: Il. 14:150: τόσσην ἐκ στήθεσφιν ὄπα κρείων ἐνοσίχθων
τόσσην: Il. 21:321: ἀλλέξαι· τόσσην οἱ ἄσιν καθύπερθε καλύψω.
τόσσην: Od. 9:243: τόσσην ἠλίβατον πέτρην ἐπέθηκε θύρῃσιν.
τόσσην: Od. 9:265: τόσσην γὰρ διέπερσε πόλιν καὶ ἀπώλεσε λαοὺς
τοσσήνδε: Od. 3:205: αἲ γὰρ ἐμοὶ τοσσήνδε θεοὶ δύναμιν περιθεῖεν,
τοσσῆσδ’: Il. 20:359: τοσσῆσδ’ ὑσμίνης ἐφέποι στόμα καὶ πονέοιτο·
τόσσῃσιν: Od. 12:123: τόσσῃσιν κεφαλῇσι, τόσους δ’ ἐκ φῶτας ἕληται.
τόσσοι: Il. 2:472: τόσσοι ἐπὶ Τρώεσσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
τόσσοι: Il. 19:61: τώ κ’ οὐ τόσσοι Ἀχαιοὶ ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας
τόσσοι: Od. 1:248: τόσσοι μητέρ’ ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
τόσσοι: Od. 8:340: δεσμοὶ μὲν τρὶς τόσσοι ἀπείρονες ἀμφὶς ἔχοιεν,
τόσσοι: Od. 16:125: τόσσοι μητέρ’ ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
τοσσοῖδ’: Il. 14:94: τοσσοῖδ’ ὅσσοισιν σὺ μετ’ Ἀργείοισιν ἀνάσσεις·
τόσσον: Il. 1:64: ὅς κ’ εἴποι ὅ τι τόσσον ἐχώσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
τόσσον: Il. 2:129: τόσσον ἐγώ φημι πλέας ἔμμεναι υἷας Ἀχαιῶν
τόσσόν: Il. 3:12: τόσσόν τίς τ’ ἐπιλεύσσει ὅσον τ’ ἐπὶ λᾶαν ἵησιν·
τόσσον: Il. 4:430: τόσσον λαὸν ἕπεσθαι ἔχοντ’ ἐν στήθεσιν αὐδήν,
τόσσον: Il. 5:136: δὴ τότε μιν τρὶς τόσσον ἕλεν μένος ὥς τε λέοντα
τόσσον: Il. 5:772: τόσσον ἐπιθρῴσκουσι θεῶν ὑψηχέες ἵπποι.
τόσσον: Il. 6:335: οὔ τοι ἐγὼ Τρώων τόσσον χόλῳ οὐδὲ νεμέσσι
τόσσον: Il. 6:450: ἀλλ’ οὔ μοι Τρώων τόσσον μέλει ἄλγος ὀπίσσω,
τόσσον: Il. 8:16: τόσσον ἔνερθ’ Ἀΐδεω ὅσον οὐρανός ἐστ’ ἀπὸ γαίης·
τόσσον: Il. 8:27: τόσσον ἐγὼ περί τ’ εἰμὶ θεῶν περί τ’ εἴμ’ ἀνθρώπων.
τόσσόν: Il. 14:397: οὔτ’ ἄνεμος τόσσόν γε περὶ δρυσὶν ὑψικόμοισι
τόσσον: Il. 16:592: τόσσον ἐχώρησαν Τρῶες, ὤσαντο δ’ Ἀχαιοί.
τόσσον: Il. 17:20: οὔτ’ οὖν παρδάλιος τόσσον μένος οὔτε λέοντος
τόσσον: Il. 18:378: οἳ δ’ ἤτοι τόσσον μὲν ἔχον τέλος, οὔατα δ’ οὔ πω
τόσσον: Il. 20:178: Αἰνεία τί σὺ τόσσον ὁμίλου πολλὸν ἐπελθὼν
τόσσον: Il. 22:424: τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι ἀχνύμενός περ
τόσσον: Il. 23:433: τόσσον ἐπιδραμέτην· αἳ δ’ ἠρώησαν ὀπίσσω
τόσσον: Il. 23:522: τόσσον δὴ Μενέλαος ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο
τόσσον: Il. 23:847: τόσσον παντὸς ἀγῶνος ὑπέρβαλε· τοὶ δὲ βόησαν.
τόσσον: Il. 24:670: σχήσω γὰρ πόλεμον τόσσον χρόνον ὅσσον ἄνωγας.
τόσσον: Od. 4:104: τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι, ἀχνύμενός περ,
τόσσον: Od. 4:356: τόσσον ἄνευθ’, ὅσσον τε πανημερίη γλαφυρὴ νηῦς
τόσσον: Od. 5:251: τόσσον ἐπ’ εὐρεῖαν σχεδίην ποιήσατ’ Ὀδυσσεύς.
τόσσον: Od. 5:400: ἀλλ’ ὅτε τόσσον ἀπῆν, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας,
τόσσον: Od. 6:294: τόσσον ἀπὸ πτόλιος, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας.
τόσσον: Od. 8:125: τόσσον ὑπεκπροθέων λαοὺς ἵκεθ’, οἱ δ’ ἐλίποντο.
τόσσον: Od. 9:324: τόσσον ἔην μῆκος, τόσσον πάχος εἰσοράασθαι.
τόσσον: Od. 9:324: τόσσον ἔην μῆκος, τόσσον πάχος εἰσοράασθαι.
τόσσον: Od. 9:473: ἀλλ’ ὅτε τόσσον ἀπῆν, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας,
τόσσον: Od. 9:491: ἀλλ’ ὅτε δὴ δὶς τόσσον ἅλα πρήσσοντες ἀπῆμεν,
τόσσον: Od. 9:499: μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλών· τόσσον γὰρ ἵησιν.”
τόσσον: Od. 12:181: ἀλλ’ ὅτε τόσσον ἀπῆμεν, ὅσον τε γέγωνε βοήσας,
τόσσον: Od. 14:142: οὐδέ νυ τῶν ἔτι τόσσον ὀδύρομαι, ἱέμενός περ
τόσσον: Od. 17:407: εἴ οἱ τόσσον πάντες ὀρέξειαν μνηστῆρες,
τόσσον: Od. 19:169: ἧς ἀπέῃσιν ἀνὴρ τόσσον χρόνον ὅσσον ἐγὼ νῦν,
τόσσον: Od. 19:221: “ὦ γύναι, ἀργαλέον τόσσον χρόνον ἀμφὶς ἐόντα
τόσσον: Od. 21:372: αἲ γὰρ πάντων τόσσον, ὅσοι κατὰ δώματ’ ἔασι,
τόσσον: Od. 22:50: οὔ τι γάμου τόσσον κεχρημένος οὐδὲ χατίζων,
τοσσόνδε: Il. 22:41: σχέτλιος· αἴθε θεοῖσι φίλος τοσσόνδε γένοιτο
τοσσόνδε: Od. 5:100: τίς δ’ ἂν ἑκὼν τοσσόνδε διαδράμοι ἁλμυρὸν ὕδωρ
τοσσόνδε: Od. 21:253: ἀλλ’ εἰ δὴ τοσσόνδε βίης ἐπιδευέες εἰμὲν
τόσσος: Il. 9:542: τόσσος ἔην, πολλοὺς δὲ πυρῆς ἐπέβησ’ ἀλεγεινῆς.
τόσσος: Il. 12:338: τόσσος γὰρ κτύπος ἦεν, ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἷκε,
τόσσός: Il. 14:395: οὔτε πυρὸς τόσσός γε ποτὶ βρόμος αἰθομένοιο
τόσσος: Il. 20:66: τόσσος ἄρα κτύπος ὦρτο θεῶν ἔριδι ξυνιόντων.
τόσσους: Il. 22:423: τόσσους γάρ μοι παῖδας ἀπέκτανε τηλεθάοντας·
τόσσους: Il. 24:230: δώδεκα δ’ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας,
τόσσους: Od. 24:276: δώδεκα δ’ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας,
τοσσούσδ’: Il. 20:357: τοσσούσδ’ ἀνθρώπους ἐφέπειν καὶ πᾶσι μάχεσθαι·
τοσσοῦτον: Od. 8:203: ἥσειν ἢ τοσσοῦτον ὀΐομαι ἢ ἔτι μάσσον.
τοσσοῦτον: Od. 14:99: ἔστ’ ἄφενος τοσσοῦτον· ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω.
τοσσοῦτον: Od. 21:250: οὔ τι γάμου τοσσοῦτον ὀδύρομαι, ἀχνύμενός περ· -
τοσσοῦτον: Od. 21:402: “αἲ γὰρ δὴ τοσσοῦτον ὀνήσιος ἀντιάσειεν,
τοσσῶνδ’: Od. 4:665: εἰ τοσσῶνδ’ ἀέκητι νέος πάϊς οἴχεται αὔτως,
τότ’: Il. 1:426: καὶ τότ’ ἔπειτά τοι εἶμι Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
τότ’: Il. 1:478: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀνάγοντο μετὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν·
τότ’: Il. 2:221: τὼ γὰρ νεικείεσκε· τότ’ αὖτ’ Ἀγαμέμνονι δίῳ
τότ’: Il. 3:187: οἵ ῥα τότ’ ἐστρατόωντο παρ’ ὄχθας Σαγγαρίοιο·
τότ’: Il. 3:452: δεῖξαι Ἀλέξανδρον τότ’ ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ·
τότ’: Il. 4:378: οἳ δὲ τότ’ ἐστρατόωνθ’ ἱερὰ πρὸς τείχεα Θήβης,
τότ’: Il. 4:427: ὣς τότ’ ἐπασσύτεραι Δαναῶν κίνυντο φάλαγγες
τότ’: Il. 5:114: δὴ τότ’ ἔπειτ’ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
τότ’: Il. 5:502: αἳ δ’ ὑπολευκαίνονται ἀχυρμιαί· ὣς τότ’ Ἀχαιοὶ
τότ’: Il. 6:16: ἀλλά οἱ οὔ τις τῶν γε τότ’ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον
τότ’: Il. 6:314: καλά, τά ῥ’ αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν οἳ τότ’ ἄριστοι
τότ’: Il. 7:405: καὶ τότ’ ἄρ’ Ἰδαῖον προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
τότ’: Il. 9:131: τὰς μέν οἱ δώσω, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρων
τότ’: Il. 9:273: τὰς μέν τοι δώσει, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρα
τότ’: Il. 9:471: καὶ τότ’ ἐγὼ θαλάμοιο θύρας πυκινῶς ἀραρυίας
τότ’: Il. 9:557: τὴν δὲ τότ’ ἐν μεγάροισι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
τότ’: Il. 10:271: δὴ τότ’ Ὀδυσσῆος πύκασεν κάρη ἀμφιτεθεῖσα.
τότ’: Il. 11:231: ὅς ῥα τότ’ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν.
τότ’: Il. 11:419: ὥς ῥα τότ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆα Διῒ φίλον ἐσσεύοντο
τότ’: Il. 11:482: ὥς ῥα τότ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην
τότ’: Il. 11:555: ὣς Αἴας τότ’ ἀπὸ Τρώων τετιημένος ἦτορ
τότ’: Il. 11:562: ὣς τότ’ ἔπειτ’ Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱὸν
τότ’: Il. 12:162: δή ῥα τότ’ ᾤμωξεν καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
τότ’: Il. 12:307: ὥς ῥα τότ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα θυμὸς ἀνῆκε
τότ’: Il. 13:646: ὅς ῥα τότ’ Ἀτρεΐδαο μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ
τότ’: Il. 14:286: εἰς ἐλάτην ἀναβὰς περιμήκετον, ἣ τότ’ ἐν Ἴδῃ
τότ’: Il. 14:388: δή ῥα τότ’ αἰνοτάτην ἔριδα πτολέμοιο τάνυσσαν
τότ’: Il. 15:220: καὶ τότ’ Ἀπόλλωνα προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
τότ’: Il. 15:636: βοῦν ἔδει, αἳ δέ τε πᾶσαι ὑπέτρεσαν· ὣς τότ’ Ἀχαιοὶ
τότ’: Il. 16:228: τό ῥα τότ’ ἐκ χηλοῖο λαβὼν ἐκάθηρε θεείῳ
τότ’: Il. 16:390: πολλὰς δὲ κλιτῦς τότ’ ἀποτμήγουσι χαράδραι,
τότ’: Il. 16:666: καὶ τότ’ Ἀπόλλωνα προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
τότ’: Il. 17:237: καὶ τότ’ ἄρ’ Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον·
τότ’: Il. 17:593: καὶ τότ’ ἄρα Κρονίδης ἕλετ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν
τότ’: Il. 17:651: καὶ τότ’ ἄρ’ Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον·
τότ’: Il. 18:221: ὣς τότ’ ἀριζήλη φωνὴ γένετ’ Αἰακίδαο.
τότ’: Il. 18:230: ἔνθα δὲ καὶ τότ’ ὄλοντο δυώδεκα φῶτες ἄριστοι
τότ’: Il. 18:397: κρύψαι χωλὸν ἐόντα· τότ’ ἂν πάθον ἄλγεα θυμῷ,
τότ’: Il. 20:267: οὐδὲ τότ’ Αἰνείαο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος
τότ’: Il. 20:375: καὶ τότ’ ἄρ’ Ἕκτορα εἶπε παραστὰς Φοῖβος Ἀπόλλων·
τότ’: Il. 21:228: καὶ τότ’ Ἀπόλλωνα προσέφη ποταμὸς βαθυδίνης·
τότ’: Il. 22:108: ὣς ἐρέουσιν· ἐμοὶ δὲ τότ’ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη
τότ’: Il. 24:32: καὶ τότ’ ἄρ’ ἀθανάτοισι μετηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων·
τότ’: Il. 24:213: ἐσθέμεναι προσφῦσα· τότ’ ἄντιτα ἔργα γένοιτο
τότ’: Il. 24:786: καὶ τότ’ ἄρ’ ἐξέφερον θρασὺν Ἕκτορα δάκρυ χέοντες,
τότ’: Od. 3:219: ὡς τότ’ Ὀδυσσῆος περικήδετο κυδαλίμοιο
τότ’: Od. 3:343: δὴ τότ’ Ἀθηναίη καὶ Τηλέμαχος θεοειδὴς
τότ’: Od. 3:411: Νέστωρ αὖ τότ’ ἐφῖζε Γερήνιος, οὖρος Ἀχαιῶν,
τότ’: Od. 4:98: ναίειν, οἱ δ’ ἄνδρες σόοι ἔμμεναι, οἳ τότ’ ὄλοντο
τότ’: Od. 4:415: καὶ τότ’ ἔπειθ’ ὕμιν μελέτω κάρτος τε βίη τε,
τότ’: Od. 4:518: τὸ πρίν, ἀτὰρ τότ’ ἔναιε Θυεστιάδης Αἴγισθος.
τότ’: Od. 5:233: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μήδετο πομπήν·
τότ’: Od. 5:297: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
τότ’: Od. 5:306: τρὶς μάκαρες Δαναοὶ καὶ τετράκις, οἳ τότ’ ὄλοντο
τότ’: Od. 5:391: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη
τότ’: Od. 5:406: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
τότ’: Od. 6:12: Ἀλκίνοος δὲ τότ’ ἦρχε, θεῶν ἄπο μήδεα εἰδώς.
τότ’: Od. 6:217: δή ῥα τότ’ ἀμφιπόλοισι μετηύδα δῖος Ὀδυσσεύς·
τότ’: Od. 6:238: δή ῥα τότ’ ἀμφιπόλοισιν ἐϋπλοκάμοισι μετηύδα·
τότ’: Od. 7:14: καὶ τότ’ Ὀδυσσεὺς ὦρτο πόλινδ’ ἴμεν· ἀμφὶ δ’ Ἀθήνη
τότ’: Od. 8:74: οἴμης, τῆς τότ’ ἄρα κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἵκανε,
τότ’: Od. 8:381: δὴ τότ’ ἄρ’ Ἀλκίνοον προσεφώνεε δῖος Ὀδυσσεύς·
τότ’: Od. 8:423: δή ῥα τότ’ Ἀρήτην προσέφη μένος Ἀλκινόοιο·
τότ’: Od. 9:88: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάρους προΐην πεύθεσθαι ἰόντας,
τότ’: Od. 9:171: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
τότ’: Od. 9:211: θεσπεσίη· τότ’ ἂν οὔ τοι ἀποσχέσθαι φίλον ἦεν.
τότ’: Od. 9:345: καὶ τότ’ ἐγὼ Κύκλωπα προσηύδων ἄγχι παραστάς,
τότ’: Od. 9:375: καὶ τότ’ ἐγὼ τὸν μοχλὸν ὑπὸ σποδοῦ ἤλασα πολλῆς,
τότ’: Od. 9:380: καὶ τότ’ ἐγὼν ἄσσον φέρον ἐκ πυρός, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
τότ’: Od. 9:438: καὶ τότ’ ἔπειτα νομόνδ’ ἐξέσσυτο ἄρσενα μῆλα,
τότ’: Od. 9:474: καὶ τότ’ ἐγὼ Κύκλωπα προσηύδων κερτομίοισι·
τότ’: Od. 9:561: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
τότ’: Od. 10:59: δὴ τότ’ ἐγὼ κήρυκά τ’ ὀπασσάμενος καὶ ἑταῖρον,
τότ’: Od. 10:100: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάρους προΐην πεύθεσθαι ἰόντας,
τότ’: Od. 10:142: ἔνθα τότ’ ἐκβάντες δύο τ’ ἤματα καὶ δύο νύκτας
τότ’: Od. 10:145: καὶ τότ’ ἐγὼν ἐμὸν ἔγχος ἑλὼν καὶ φάσγανον ὀξὺ
τότ’: Od. 10:188: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
τότ’: Od. 10:347: καὶ τότ’ ἐγὼ Κίρκης ἐπέβην περικαλλέος εὐνῆς.
τότ’: Od. 10:531: δὴ τότ’ ἔπειθ’ ἑτάροισιν ἐποτρῦναι καὶ ἀνῶξαι
τότ’: Od. 11:44: δὴ τότ’ ἔπειθ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
τότ’: Od. 11:597: ἄκρον ὑπερβαλέειν, τότ’ ἀποστρέψασκε Κραταιΐς·
τότ’: Od. 12:9: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάρους προΐην ἐς δώματα Κίρκης
τότ’: Od. 12:54: οἱ δέ σ’ ἔτι πλεόνεσσι τότ’ ἐν δεσμοῖσι διδέντων.
τότ’: Od. 12:153: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάροισι μετηύδων ἀχνύμενος κῆρ·
τότ’: Od. 12:164: ὑμεῖς δὲ πλεόνεσσι τότ’ ἐν δεσμοῖσι πιέζειν.”
τότ’: Od. 12:264: δὴ τότ’ ἐγὼν ἔτι πόντῳ ἐὼν ἐν νηῒ μελαίνῃ
τότ’: Od. 12:270: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάροισι μετηύδων ἀχνύμενος κῆρ·
τότ’: Od. 12:319: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
τότ’: Od. 12:333: δὴ τότ’ ἐγὼν ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχον, ὄφρα θεοῖσιν
τότ’: Od. 12:400: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο λαίλαπι θύων,
τότ’: Od. 14:205: ὃς τότ’ ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὣς τίετο δήμῳ
τότ’: Od. 14:237: δὴ τότ’ ἔμ’ ἤνωγον καὶ ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα
τότ’: Od. 14:484: καὶ τότ’ ἐγὼν Ὀδυσῆα προσηύδων ἐγγὺς ἐόντα
τότ’: Od. 15:458: καὶ τότ’ ἄρ’ ἄγγελον ἧκαν, ὃς ἀγγείλειε γυναικί.
τότ’: Od. 17:2: δὴ τότ’ ἔπειθ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα
τότ’: Od. 18:95: δὴ τότ’ ἀνασχομένω ὁ μὲν ἤλασε δεξιὸν ὦμον
τότ’: Od. 19:50: ἔνθ’ ἄρα καὶ τότ’ ἔλεκτο καὶ Ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν.
τότ’: Od. 21:99: ἐκ χειρῶν Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὃν τότ’ ἀτίμα
τότ’: Od. 22:147: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
τότ’: Od. 22:297: δὴ τότ’ Ἀθηναίη φθισίμβροτον αἰγίδ’ ἀνέσχεν
τότ’: Od. 22:389: ὣς τότ’ ἄρα μνηστῆρες ἐπ’ ἀλλήλοισι κέχυντο.
τότ’: Od. 23:195: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀπέκοψα κόμην τανυφύλλου ἐλαίης,
τότ’: Od. 23:247: καὶ τότ’ ἄρ’ ἣν ἄλοχον προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τότ’: Od. 23:257: “εὐνὴ μὲν δὴ σοί γε τότ’ ἔσσεται, ὁππότε θυμῷ
τότ’: Od. 24:541: δὴ τότ’ Ὀδυσσῆα προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τότε: Il. 1:92: Καὶ τότε δὴ θάρσησε καὶ ηὔδα μάντις ἀμύμων·
τότε: Il. 1:100: ἐς Χρύσην· τότε κέν μιν ἱλασσάμενοι πεπίθοιμεν. ”
τότε: Il. 1:241: σύμπαντας· τότε δ’ οὔ τι δυνήσεαι ἀχνύμενός περ
τότε: Il. 1:476: δὴ τότε κοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηός·
τότε: Il. 1:494: καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες
τότε: Il. 1:588: θεινομένην, τότε δ’ οὔ τι δυνήσομαι ἀχνύμενός περ
τότε: Il. 1:601: Ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
τότε: Il. 2:699: ζωὸς ἐών· τότε δ’ ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα.
τότε: Il. 2:815: ἔνθα τότε Τρῶές τε διέκριθεν ἠδ’ ἐπίκουροι.
τότε: Il. 3:224: οὐ τότε γ’ ὧδ’ Ὀδυσῆος ἀγασσάμεθ’ εἶδος ἰδόντες.
τότε: Il. 4:36: ἄλλους τε Τρῶας, τότε κεν χόλον ἐξακέσαιο.
τότε: Il. 4:182: ὥς ποτέ τις ἐρέει· τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών.
τότε: Il. 4:321: εἰ τότε κοῦρος ἔα νῦν αὖτέ με γῆρας ὀπάζει.
τότε: Il. 4:444: ἥ σφιν καὶ τότε νεῖκος ὁμοίϊον ἔμβαλε μέσσῳ
τότε: Il. 5:53: ἀλλ’ οὔ οἱ τότε γε χραῖσμ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
τότε: Il. 5:136: δὴ τότε μιν τρὶς τόσσον ἕλεν μένος ὥς τε λέοντα
τότε: Il. 5:394: βεβλήκει· τότε καί μιν ἀνήκεστον λάβεν ἄλγος.
τότε: Il. 5:454: δὴ τότε θοῦρον Ἄρηα προσηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων·
τότε: Il. 5:600: ὣς τότε Τυδεΐδης ἀνεχάζετο, εἶπέ τε λαῷ·
τότε: Il. 6:176: καὶ τότε μιν ἐρέεινε καὶ ᾔτεε σῆμα ἰδέσθαι
τότε: Il. 8:69: καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα·
τότε: Il. 8:150: ὥς ποτ’ ἀπειλήσει· τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών.
τότε: Il. 9:19: σχέτλιος, ὃς τότε μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν
τότε: Il. 9:272: ἐξέλεθ’, αἳ τότε κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν.
τότε: Il. 9:555: τῶν τότε· καί ῥα ἄνακτος ἐναντίον εἵλετο τόξον
τότε: Il. 9:586: καὶ τότε δὴ Μελέαγρον ἐΰζωνος παράκοιτις
τότε: Il. 9:698: ἦ κε μένῃ· τότε δ’ αὖτε μαχήσεται ὁππότε κέν μιν
τότε: Il. 9:708: καὶ τότε δὴ σπείσαντες ἔβαν κλισίην δὲ ἕκαστος,
τότε: Il. 10:318: ὅς ῥα τότε Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι μῦθον ἔειπεν·
τότε: Il. 10:366: φεύγων ἐς νῆας, τότε δὴ μένος ἔμβαλ’ Ἀθήνη
τοτὲ: Il. 11:63: παμφαίνων, τοτὲ δ’ αὖτις ἔδυ νέφεα σκιόεντα,
τότε: Il. 11:107: δὴ τότε γ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
τότε: Il. 11:182: ἵξεσθαι, τότε δή ῥα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
τότε: Il. 11:192: εἰς ἵππους ἅλεται, τότε οἱ κράτος ἐγγυαλίξω
τότε: Il. 11:207: εἰς ἵππους ἅλεται, τότε τοι κράτος ἐγγυαλίξει
τότε: Il. 11:246: δὴ τότε γ’ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων ἐξενάριξε,
τότε: Il. 11:496: ὣς ἔφεπε κλονέων πεδίον τότε φαίδιμος Αἴας,
τότε: Il. 12:17: δὴ τότε μητιόωντο Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων
τότε: Il. 12:35: θησέμεναι· τότε δ’ ἀμφὶ μάχη ἐνοπή τε δεδήει
τότε: Il. 12:60: δὴ τότε Πουλυδάμας θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς·
τότε: Il. 12:210: δὴ τότε Πουλυδάμας θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς·
τότε: Il. 12:290: Οὐδ’ ἄν πω τότε γε Τρῶες καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ
τότε: Il. 13:142: ἰσόπεδον, τότε δ’ οὔ τι κυλίνδεται ἐσσύμενός περ·
τότε: Il. 13:206: Καὶ τότε δὴ περὶ κῆρι Ποσειδάων ἐχολώθη
τότε: Il. 13:344: ὃς τότε γηθήσειεν ἰδὼν πόνον οὐδ’ ἀκάχοιτο.
τότε: Il. 13:441: δὴ τότε γ’ αὖον ἄϋσεν ἐρεικόμενος περὶ δουρί.
τότε: Il. 13:794: ἠοῖ τῇ προτέρῃ· τότε δὲ Ζεὺς ὦρσε μάχεσθαι.
τότε: Il. 15:528: ὃς τότε Φυλεΐδαο μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ
τότε: Il. 15:534: ὅς οἱ καὶ τότε παιδὸς ἀπὸ χροὸς ἤρκεσ’ ὄλεθρον.
τότε: Il. 15:724: ἀλλ’ εἰ δή ῥα τότε βλάπτε φρένας εὐρύοπα Ζεὺς
τότε: Il. 16:244: ἡμέτερος θεράπων, ἦ οἱ τότε χεῖρες ἄαπτοι
τότε: Il. 16:266: τῶν τότε Μυρμιδόνες κραδίην καὶ θυμὸν ἔχοντες
τότε: Il. 16:573: τὸ πρίν· ἀτὰρ τότε γ’ ἐσθλὸν ἀνεψιὸν ἐξεναρίξας
τότε: Il. 16:691: ὅς οἱ καὶ τότε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἀνῆκεν.
τότε: Il. 16:780: καὶ τότε δή ῥ’ ὑπὲρ αἶσαν Ἀχαιοὶ φέρτεροι ἦσαν.
τότε: Il. 16:799: ῥύετ’ Ἀχιλλῆος· τότε δὲ Ζεὺς Ἕκτορι δῶκεν
τότε: Il. 16:810: καὶ γὰρ δὴ τότε φῶτας ἐείκοσι βῆσεν ἀφ’ ἵππων
τότε: Il. 17:410: δὴ τότε γ’ οὔ οἱ ἔειπε κακὸν τόσον ὅσσον ἐτύχθη
τότε: Il. 17:679: ὣς τότε σοὶ Μενέλαε διοτρεφὲς ὄσσε φαεινὼ
τότε: Il. 18:115: Ἕκτορα· κῆρα δ’ ἐγὼ τότε δέξομαι ὁππότε κεν δὴ
τότε: Il. 18:350: καὶ τότε δὴ λοῦσάν τε καὶ ἤλειψαν λίπ’ ἐλαίῳ,
τότε: Il. 19:45: καὶ μὴν οἳ τότε γ’ εἰς ἀγορὴν ἴσαν, οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
τότε: Il. 19:359: ὣς τότε ταρφειαὶ κόρυθες λαμπρὸν γανόωσαι
τότε: Il. 20:190: καρπαλίμως; τότε δ’ οὔ τι μετατροπαλίζεο φεύγων.
τότε: Il. 20:411: δὴ τότε νηπιέῃσι ποδῶν ἀρετὴν ἀναφαίνων
τότε: Il. 21:40: καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐϋκτιμένην ἐπέρασσε
τότε: Il. 21:341: φθέγξομ’ ἐγὼν ἰάχουσα, τότε σχεῖν ἀκάματον πῦρ.
τότε: Il. 21:451: ἐξέφερον, τότε νῶϊ βιήσατο μισθὸν ἅπαντα
τότε: Il. 22:209: καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα,
τότε: Il. 22:365: τέθναθι· κῆρα δ’ ἐγὼ τότε δέξομαι ὁππότε κεν δὴ
τότε: Il. 22:403: κεῖτο πάρος χαρίεν· τότε δὲ Ζεὺς δυσμενέεσσι
τότε: Il. 23:374: ἂψ ἐφ’ ἁλὸς πολιῆς, τότε δὴ ἀρετή γε ἑκάστου
τότε: Il. 23:497: ἐνθάδ’ ἐλεύσονται· τότε δὲ γνώσεσθε ἕκαστος
τότε: Il. 23:645: πείθεσθαι, τότε δ’ αὖτε μετέπρεπον ἡρώεσσιν.
τότε: Il. 23:722: δὴ τότε μιν προσέειπε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
τότε: Il. 23:822: καὶ τότε δή ῥ’ Αἴαντι περιδείσαντες Ἀχαιοὶ
τοτὲ: Il. 24:11: ὕπτιος, ἄλλοτε δὲ πρηνής· τοτὲ δ’ ὀρθὸς ἀναστὰς
τότε: Od. 1:424: δὴ τότε κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος.
τότε: Od. 2:108: καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη,
τότε: Od. 2:348: τὴν τότε Τηλέμαχος προσέφη θάλαμόνδε καλέσσας·
τότε: Od. 2:389: καὶ τότε νῆα θοὴν ἅλαδ’ εἴρυσε, πάντα δ’ ἐν αὐτῇ }
τότε: Od. 3:132: καὶ τότε δὴ Ζεὺς λυγρὸν ἐνὶ φρεσὶ μήδετο νόστον
τότε: Od. 3:270: δὴ τότε τὸν μὲν ἀοιδὸν ἄγων ἐς νῆσον ἐρήμην
τότε: Od. 3:288: ἷξε θέων, τότε δὴ στυγερὴν ὁδὸν εὐρύοπα Ζεὺς
τότε: Od. 4:69: δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε Νέστορος υἱόν,
τότε: Od. 4:256: καὶ τότε δή μοι πάντα νόον κατέλεξεν Ἀχαιῶν.
τότε: Od. 4:422: καὶ τότε δὴ σχέσθαι τε βίης λῦσαί τε γέροντα,
τότε: Od. 4:430: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
τότε: Od. 4:432: καὶ τότε δὴ παρὰ θῖνα θαλάσσης εὐρυπόροιο
τότε: Od. 4:461: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσιν ἀνειρόμενος προσέειπε·
τότε: Od. 4:480: καὶ τότε τοι δώσουσιν ὁδὸν θεοί, ἣν σὺ μενοινᾷς.
τότε: Od. 4:515: ἵξεσθαι, τότε δή μιν ἀναρπάξασα θύελλα
τότε: Od. 4:542: δὴ τότε με προσέειπε γέρων ἅλιος νημερτής·
τότε: Od. 4:575: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
τότε: Od. 4:589: καὶ τότε σ’ εὖ πέμψω, δώσω δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα,
τότε: Od. 4:656: χθιζὸν ὑπηοῖον. τότε δ’ ἔμβη νηῒ Πύλονδε.”
τότε: Od. 5:96: καὶ τότε δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
τότε: Od. 5:459: καὶ τότε δὴ κρήδεμνον ἀπὸ ἕο λῦσε θεοῖο.
τότε: Od. 6:298: καὶ τότε Φαιήκων ἴμεν ἐς πόλιν ἠδ’ ἐρέεσθαι
τότε: Od. 7:143: καὶ τότε δή ῥ’ αὐτοῖο πάλιν χύτο θέσφατος ἀήρ.
τότε: Od. 7:178: καὶ τότε κήρυκα προσέφη μένος Ἀλκινόοιο·
τότε: Od. 7:262: καὶ τότε δή μ’ ἐκέλευσεν ἐποτρύνουσα νέεσθαι
τότε: Od. 8:81: χρησόμενος. τότε γάρ ῥα κυλίνδετο πήματος ἀρχὴ
τότε: Od. 8:201: καὶ τότε κουφότερον μετεφώνεε Φαιήκεσσι·
τότε: Od. 8:299: καὶ τότε δὴ γίνωσκον, ὅ τ’ οὐκέτι φυκτὰ πέλοντο.
τότε: Od. 8:474: δὴ τότε κήρυκα προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς,
τότε: Od. 8:486: δὴ τότε Δημόδοκον προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τότε: Od. 9:52: ἠέριοι· τότε δή ῥα κακὴ Διὸς αἶσα παρέστη
τότε: Od. 9:59: καὶ τότε δὴ Κίκονες κλῖναν δαμάσαντες Ἀχαιούς.
τότε: Od. 9:161: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
τότε: Od. 9:169: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
τότε: Od. 9:193: δὴ τότε τοὺς ἄλλους κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
τότε: Od. 9:251: καὶ τότε πῦρ ἀνέκαιε καὶ εἴσιδεν, εἴρετο δ’ ἥμεας·
τότε: Od. 9:306: ὣς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
τότε: Od. 9:308: καὶ τότε πῦρ ἀνέκαιε καὶ ἤμελγε κλυτὰ μῆλα,
τότε: Od. 9:363: καὶ τότε δή μιν ἔπεσσι προσηύδων μειλιχίοισι·
τότε: Od. 9:436: ὣς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
τότε: Od. 9:492: καὶ τότε δὴ Κύκλωπα προσηύδων· ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
τότε: Od. 9:556: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
τότε: Od. 9:559: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
τότε: Od. 10:157: καὶ τότε τίς με θεῶν ὀλοφύρατο μοῦνον ἐόντα,
τότε: Od. 10:183: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
τότε: Od. 10:186: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
τότε: Od. 10:250: καὶ τότε τῶν ἄλλων ἑτάρων κατέλεξεν ὄλεθρον·
τότε: Od. 10:294: δὴ τότε σὺ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
τότε: Od. 10:471: καὶ τότε μ’ ἐκκαλέσαντες ἔφαν ἐρίηρες ἑταῖροι·
τότε: Od. 10:476: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
τότε: Od. 10:500: καὶ τότε δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
τότε: Od. 11:99: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσι προσηύδα μάντις ἀμύμων·
τότε: Od. 11:112: εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ’ ὄλεθρον
τότε: Od. 11:129: καὶ τότε δὴ γαίῃ πήξας εὐῆρες ἐρετμόν,
τότε: Od. 11:296: καὶ τότε δή μιν ἔλυσε βίη Ἰφικληείη
τότε: Od. 12:29: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
τότε: Od. 12:36: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσι προσηύδα πότνια Κίρκη·
τότε: Od. 12:139: εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ’ ὄλεθρον
τότε: Od. 12:226: καὶ τότε δὴ Κίρκης μὲν ἐφημοσύνης ἀλεγεινῆς
τότε: Od. 12:250: ἐξονομακλήδην, τότε γ’ ὕστατον, ἀχνύμενοι κῆρ.
τότε: Od. 12:295: καὶ τότε δὴ γίνωσκον, ὃ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων,
τότε: Od. 12:366: καὶ τότε μοι βλεφάρων ἐξέσσυτο νήδυμος ὕπνος·
τότε: Od. 12:369: καὶ τότε με κνίσης ἀμφήλυθεν ἡδὺς ἀϋτμή·
τότε: Od. 12:405: δὴ τότε κυανέην νεφέλην ἔστησε Κρονίων
τότε: Od. 13:49: καὶ τότε κήρυκα προσέφη μένος Ἀλκινόοιο·
τότε: Od. 13:92: δὴ τότε γ’ ἀτρέμας εὗδε, λελασμένος ὅσσ’ ἐπεπόνθει.
τότε: Od. 14:288: δὴ τότε Φοῖνιξ ἦλθεν ἀνὴρ ἀπατήλια εἰδώς,
τότε: Od. 14:303: δὴ τότε κυανέην νεφέλην ἔστησε Κρονίων
τότε: Od. 15:144: δὴ τότε Τηλέμαχος καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς
τότε: Od. 15:194: καὶ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε Νέστορος υἱόν·
τότε: Od. 15:228: δὴ τότε γ’ ἄλλων δῆμον ἀφίκετο, πατρίδα φεύγων
τότε: Od. 15:257: ὃς τότε Τηλεμάχου πέλας ἵστατο· τὸν δ’ ἐκίχανε
τότε: Od. 16:20: ὣς τότε Τηλέμαχον θεοειδέα δῖος ὑφορβὸς
τότε: Od. 16:56: δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε δῖον ὑφορβόν·
τότε: Od. 17:83: δὴ τότε μοι χαίροντι φέρειν πρὸς δώματα χαίρων.”
τότε: Od. 17:123: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
τότε: Od. 17:172: καὶ τότε δή σφιν ἔειπε Μέδων· ὃς γάρ ῥα μάλιστα
τότε: Od. 17:296: δὴ τότε κεῖτ’ ἀπόθεστος ἀποιχομένοιο ἄνακτος
τότε: Od. 17:301: δὴ τότε γ’, ὡς ἐνόησεν Ὀδυσσέα ἐγγὺς ἐόντα,
τότε: Od. 17:571: καὶ τότε μ’ εἰρέσθω πόσιος πέρι νόστιμον ἦμαρ
τότε: Od. 18:90: δὴ τότε μερμήριξε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
τότε: Od. 19:35: δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεεν ὃν πατέρ’ αἶψα·
τότε: Od. 19:154: καὶ τότε δή με διὰ δμῳάς, κύνας οὐκ ἀλεγούσας,
τότε: Od. 19:252: καὶ τότε μιν μύθοισιν ἀμειβομένη προσέειπε·
τότε: Od. 19:424: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
τότε: Od. 19:427: δὴ τότε κοιμήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
τότε: Od. 19:497: δὴ τότε τοι καταλέξω ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας,
τότε: Od. 20:291: ὅς ῥα τότε μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μετηύδα·
τότε: Od. 21:148: ὅς ῥα τότε πρῶτος τόξον λάβε καὶ βέλος ὠκύ.
τότε: Od. 22:186: δὴ τότε γ’ ἤδη κεῖτο, ῥαφαὶ δ’ ἐλέλυντο ἱμάντων·
τότε: Od. 22:390: δὴ τότε Τηλέμαχον προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τότε: Od. 23:276: καὶ τότε μ’ ἐν γαίῃ πήξαντ’ ἐκέλευσεν ἐρετμόν,
τότε: Od. 24:144: καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη,
τότε: Od. 24:149: καὶ τότε δή ῥ’ Ὀδυσῆα κακός ποθεν ἤγαγε δαίμων
τοτὲ: Od. 24:447: ἀθάνατος δὲ θεὸς τοτὲ μὲν προπάροιθ’ Ὀδυσῆος
τοτὲ: Od. 24:448: φαίνετο θαρσύνων, τοτὲ δὲ μνηστῆρας ὀρίνων
τότε: Od. 24:539: καὶ τότε δὴ Κρονίδης ἀφίει ψολόεντα κεραυνόν,
τοῦ: Il. 1:43: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων,
τοῦ: Il. 1:249: τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή·
τοῦ: Il. 1:340: καὶ πρὸς τοῦ βασιλῆος ἀπηνέος εἴ ποτε δ’ αὖτε
τοῦ: Il. 1:357: Ὣς φάτο δάκρυ χέων, τοῦ δ’ ἔκλυε πότνια μήτηρ
τοῦ: Il. 1:457: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων.
τοῦ: Il. 2:118: ἠδ’ ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον.
τοῦ: Il. 2:700: τοῦ δὲ καὶ ἀμφιδρυφὴς ἄλοχος Φυλάκῃ ἐλέλειπτο
τοῦ: Il. 3:87: μῦθον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρεν.
τοῦ: Il. 4:77: λαμπρόν· τοῦ δέ τε πολλοὶ ἀπὸ σπινθῆρες ἵενται·
τοῦ: Il. 4:97: τοῦ κεν δὴ πάμπρωτα παρ’ ἀγλαὰ δῶρα φέροιο,
τοῦ: Il. 4:109: τοῦ κέρα ἐκ κεφαλῆς ἑκκαιδεκάδωρα πεφύκει·
τοῦ: Il. 4:214: τοῦ δ’ ἐξελκομένοιο πάλιν ἄγεν ὀξέες ὄγκοι.
τοῦ: Il. 4:489: Αἴας διογενής· τοῦ δ’ Ἄντιφος αἰολοθώρηξ
τοῦ: Il. 4:491: τοῦ μὲν ἅμαρθ’, ὃ δὲ Λεῦκον Ὀδυσσέος ἐσθλὸν ἑταῖρον
τοῦ: Il. 4:494: τοῦ δ’ Ὀδυσεὺς μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη,
τοῦ: Il. 5:18: Τυδεΐδης· τοῦ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός,
τοῦ: Il. 5:121: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη,
τοῦ: Il. 5:139: τοῦ μέν τε σθένος ὦρσεν, ἔπειτα δέ τ’ οὐ προσαμύνει,
τοῦ: Il. 5:292: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν γλῶσσαν πρυμνὴν τάμε χαλκὸς ἀτειρής,
τοῦ: Il. 5:296: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
τοῦ: Il. 5:301: τὸν κτάμεναι μεμαὼς ὅς τις τοῦ γ’ ἀντίος ἔλθοι
τοῦ: Il. 5:508: πάντοσ’ ἐποιχόμενος· τοῦ δ’ ἐκραίαινεν ἐφετμὰς
τοῦ: Il. 5:563: σείων ἐγχείην· τοῦ δ’ ὄτρυνεν μένος Ἄρης,
τοῦ: Il. 5:729: τοῦ δ’ ἐξ ἀργύρεος ῥυμὸς πέλεν· αὐτὰρ ἐπ’ ἄκρῳ
τοῦ: Il. 6:206: Ἱππόλοχος δέ μ’ ἔτικτε, καὶ ἐκ τοῦ φημι γενέσθαι·
τοῦ: Il. 6:398: τοῦ περ δὴ θυγάτηρ ἔχεθ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ.
τοῦ: Il. 7:121: αἴσιμα παρειπών, ὃ δ’ ἐπείθετο· τοῦ μὲν ἔπειτα
τοῦ: Il. 7:150: τοῦ ὅ γε τεύχε’ ἔχων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους.
τοῦ: Il. 7:374: μῦθον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρε·
τοῦ: Il. 7:379: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο·
τοῦ: Il. 7:388: μῦθον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρε·
τοῦ: Il. 7:451: τοῦ δ’ ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ’ ἐπικίδναται ἠώς·
τοῦ: Il. 7:452: τοῦ δ’ ἐπιλήσονται τὸ ἐγὼ καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων
τοῦ: Il. 8:118: τοῦ δ’ ἰθὺς μεμαῶτος ἀκόντισε Τυδέος υἱός·
τοῦ: Il. 8:119: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρτεν, ὃ δ’ ἡνίοχον θεράποντα
τοῦ: Il. 8:123: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
τοῦ: Il. 8:296: ἐκ τοῦ δὴ τόξοισι δεδεγμένος ἄνδρας ἐναίρω.
τοῦ: Il. 8:302: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρθ’, ὃ δ’ ἀμύμονα Γοργυθίωνα
τοῦ: Il. 8:315: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
τοῦ: Il. 9:25: ἠδ’ ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον.
τοῦ: Il. 9:79: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
τοῦ: Il. 9:106: ἐξ ἔτι τοῦ ὅτε διογενὲς Βρισηΐδα κούρην
τοῦ: Il. 9:219: τοίχου τοῦ ἑτέροιο, θεοῖσι δὲ θῦσαι ἀνώγει
τοῦ: Il. 9:301: αὐτὸς καὶ τοῦ δῶρα, σὺ δ’ ἄλλους περ Παναχαιοὺς
τοῦ: Il. 9:378: ἐχθρὰ δέ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ.
τοῦ: Il. 9:583: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς τοῦ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθον,
τοῦ: Il. 9:591: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμὸς ἀκούοντος κακὰ ἔργα,
τοῦ: Il. 9:631: τοῦ δέ τ’ ἐρητύεται κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
τοῦ: Il. 10:224: σύν τε δύ’ ἐρχομένω καί τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν
τοῦ: Il. 10:436: τοῦ δὴ καλλίστους ἵππους ἴδον ἠδὲ μεγίστους·
τοῦ: Il. 10:457: φθεγγομένου δ’ ἄρα τοῦ γε κάρη κονίῃσιν ἐμίχθη.
τοῦ: Il. 10:458: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν κτιδέην κυνέην κεφαλῆφιν ἕλοντο
τοῦ: Il. 11:24: τοῦ δ’ ἤτοι δέκα οἶμοι ἔσαν μέλανος κυάνοιο,
τοῦ: Il. 11:126: τοῦ περ δὴ δύο παῖδε λάβε κρείων Ἀγαμέμνων
τοῦ: Il. 11:142: νῦν μὲν δὴ τοῦ πατρὸς ἀεικέα τίσετε λώβην.
τοῦ: Il. 11:393: τοῦ δὲ γυναικὸς μέν τ’ ἀμφίδρυφοί εἰσι παρειαί,
τοῦ: Il. 11:396: Ὣς φάτο, τοῦ δ’ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
τοῦ: Il. 12:45: αἰχμὰς ἐκ χειρῶν· τοῦ δ’ οὔ ποτε κυδάλιμον κῆρ
τοῦ: Il. 12:256: τοῦ περ δὴ τεράεσσι πεποιθότες ἠδὲ βίηφι
τοῦ: Il. 12:332: τοῦ γὰρ δὴ πρὸς πύργον ἴσαν κακότητα φέροντες.
τοῦ: Il. 13:245: ὣς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος.
τοῦ: Il. 13:279: τοῦ μὲν γάρ τε κακοῦ τρέπεται χρὼς ἄλλυδις ἄλλῃ,
τοῦ: Il. 13:284: τοῦ δ’ ἀγαθοῦ οὔτ’ ἂρ τρέπεται χρὼς οὔτέ τι λίην
τοῦ: Il. 13:516: τοῦ δὲ βάδην ἀπιόντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
Τοῦ: Il. 13:660: Τοῦ δὲ Πάρις μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη·
τοῦ: Il. 13:662: τοῦ ὅ γε χωόμενος προΐει χαλκήρε’ ὀϊστόν.
τοῦ: Il. 13:698: αὐτὰρ ὃ Ἰφίκλοιο πάϊς τοῦ Φυλακίδαο.
τοῦ: Il. 13:733: ἐσθλόν, τοῦ δέ τε πολλοὶ ἐπαυρίσκοντ’ ἄνθρωποι,
τοῦ: Il. 13:779: ἐκ τοῦ δ’ ἐνθάδ’ ἐόντες ὁμιλέομεν Δαναοῖσι
τοῦ: Il. 14:133: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
τοῦ: Il. 14:173: τοῦ καὶ κινυμένοιο Διὸς κατὰ χαλκοβατὲς δῶ
τοῦ: Il. 14:213: Ζηνὸς γὰρ τοῦ ἀρίστου ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαύεις.
τοῦ: Il. 14:377: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
τοῦ: Il. 14:459: τῷ Τελαμωνιάδῃ· τοῦ γὰρ πέσεν ἄγχι μάλιστα.
τοῦ: Il. 14:466: τοῦ δὲ πολὺ προτέρη κεφαλὴ στόμα τε ῥῖνές τε
τοῦ: Il. 15:68: τοῦ δὲ χολωσάμενος κτενεῖ Ἕκτορα δῖος Ἀχιλλεύς.
τοῦ: Il. 15:69: ἐκ τοῦ δ’ ἄν τοι ἔπειτα παλίωξιν παρὰ νηῶν
τοῦ: Il. 15:125: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν κεφαλῆς κόρυθ’ εἵλετο καὶ σάκος ὤμων,
τοῦ: Il. 15:139: ἤδη γάρ τις τοῦ γε βίην καὶ χεῖρας ἀμείνων
τοῦ: Il. 15:166: καὶ γενεῇ πρότερος· τοῦ δ’ οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ
τοῦ: Il. 15:300: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
τοῦ: Il. 15:430: τοῦ μὲν ἅμαρθ’, ὃ δ’ ἔπειτα Λυκόφρονα Μάστορος υἱὸν
τοῦ: Il. 15:521: Πουλυδάμας· καὶ τοῦ μὲν ἀπήμβροτεν· οὐ γὰρ Ἀπόλλων
τοῦ: Il. 15:535: τοῦ δὲ Μέγης κόρυθος χαλκήρεος ἱπποδασείης
τοῦ: Il. 15:601: ἐκ γὰρ δὴ τοῦ μέλλε παλίωξιν παρὰ νηῶν
τοῦ: Il. 15:641: τοῦ γένετ’ ἐκ πατρὸς πολὺ χείρονος υἱὸς ἀμείνων
τοῦ: Il. 15:707: τοῦ περ δὴ περὶ νηὸς Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
τοῦ: Il. 16:249: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεύς.
τοῦ: Il. 16:321: στὰς πρόσθεν νέκυος· τοῦ δ’ ἀντίθεος Θρασυμήδης
τοῦ: Il. 16:480: Πάτροκλος· τοῦ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός,
τοῦ: Il. 16:527: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων.
τοῦ: Il. 16:793: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν κρατὸς κυνέην βάλε Φοῖβος Ἀπόλλων·
τοῦ: Il. 17:8: τὸν κτάμεναι μεμαὼς ὅς τις τοῦ γ’ ἀντίος ἔλθοι.
τοῦ: Il. 17:111: ἔγχεσι καὶ φωνῇ· τοῦ δ’ ἐν φρεσὶν ἄλκιμον ἦτορ
τοῦ: Il. 17:204: τοῦ δὴ ἑταῖρον ἔπεφνες ἐνηέα τε κρατερόν τε,
τοῦ: Il. 17:277: ἀλλὰ νέκυν ἐρύοντο· μίνυνθα δὲ καὶ τοῦ Ἀχαιοὶ
τοῦ: Il. 17:298: αἱματόεις· τοῦ δ’ αὖθι λύθη μένος, ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
τοῦ: Il. 17:609: δίφρῳ ἐφεσταότος· τοῦ μέν ῥ’ ἀπὸ τυτθὸν ἅμαρτεν·
τοῦ: Il. 19:322: οὐδ’ εἴ κεν τοῦ πατρὸς ἀποφθιμένοιο πυθοίμην,
τοῦ: Il. 19:365: τοῦ καὶ ὀδόντων μὲν καναχὴ πέλε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
τοῦ: Il. 19:374: εἵλετο, τοῦ δ’ ἀπάνευθε σέλας γένετ’ ἠΰτε μήνης.
τοῦ: Il. 20:77: Πριαμίδεω· τοῦ γάρ ῥα μάλιστά ἑ θυμὸς ἀνώγει
τοῦ: Il. 20:99: καὶ δ’ ἄλλως τοῦ γ’ ἰθὺ βέλος πέτετ’, οὐδ’ ἀπολήγει
τοῦ: Il. 20:221: τοῦ τρισχίλιαι ἵπποι ἕλος κάτα βουκολέοντο
τοῦ: Il. 20:371: τοῦ δ’ ἐγὼ ἀντίος εἶμι καὶ εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν,
τοῦ: Il. 21:88: τοῦ δ’ ἔχε θυγατέρα Πρίαμος, πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας·
τοῦ: Il. 21:114: Ὣς φάτο, τοῦ δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ·
τοῦ: Il. 21:171: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρτεν, ὃ δ’ ὑψηλὴν βάλεν ὄχθην,
τοῦ: Il. 21:252: αἰετοῦ οἴματ’ ἔχων μέλανος τοῦ θηρητῆρος,
τοῦ: Il. 21:260: τοῦ μέν τε προρέοντος ὑπὸ ψηφῖδες ἅπασαι
τοῦ: Il. 21:302: πλῶον καὶ νέκυες· τοῦ δ’ ὑψόσε γούνατ’ ἐπήδα
τοῦ: Il. 21:365: ὣς τοῦ καλὰ ῥέεθρα πυρὶ φλέγετο, ζέε δ’ ὕδωρ·
τοῦ: Il. 21:458: τοῦ δὴ νῦν λαοῖσι φέρεις χάριν, οὐδὲ μεθ’ ἡμέων
τοῦ: Il. 22:32: ὣς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος.
τοῦ: Il. 22:322: τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχεα
τοῦ: Il. 22:387: Πάτροκλος· τοῦ δ’ οὐκ ἐπιλήσομαι, ὄφρ’ ἂν ἔγωγε
τοῦ: Il. 22:401: τοῦ δ’ ἦν ἑλκομένοιο κονίσαλος, ἀμφὶ δὲ χαῖται
τοῦ: Il. 22:405: Ὣς τοῦ μὲν κεκόνιτο κάρη ἅπαν· ἣ δέ νυ μήτηρ
τοῦ: Il. 23:54: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
τοῦ: Il. 23:303: τοῦ Νηληϊάδαο· Πυλοιγενέες δέ οἱ ἵπποι
τοῦ: Il. 23:329: λᾶε δὲ τοῦ ἑκάτερθεν ἐρηρέδαται δύο λευκὼ
τοῦ: Il. 23:519: τοῦ μέν τε ψαύουσιν ἐπισσώτρου τρίχες ἄκραι
τοῦ: Il. 23:738: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο,
τοῦ: Il. 23:771: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη,
τοῦ: Il. 24:94: κυάνεον, τοῦ δ’ οὔ τι μελάντερον ἔπλετο ἔσθος.
τοῦ: Il. 24:106: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω τοῦ σ’ εἵνεκα δεῦρο κάλεσσα.
τοῦ: Il. 24:212: ἀνδρὶ πάρα κρατερῷ, τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι
τοῦ: Il. 24:235: ἐξεσίην ἐλθόντι μέγα κτέρας· οὐδέ νυ τοῦ περ
τοῦ: Il. 24:314: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεὺς
τοῦ: Il. 24:319: τόσσ’ ἄρα τοῦ ἑκάτερθεν ἔσαν πτερά· εἴσατο δέ σφι
τοῦ: Il. 24:348: πρῶτον ὑπηνήτῃ, τοῦ περ χαριεστάτη ἥβη.
τοῦ: Il. 24:396: τοῦ γὰρ ἐγὼ θεράπων, μία δ’ ἤγαγε νηῦς εὐεργής·
τοῦ: Il. 24:501: Ἕκτορα· τοῦ νῦν εἵνεχ’ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν
τοῦ: Il. 24:598: τοίχου τοῦ ἑτέρου, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο μῦθον·
τοῦ: Od. 1:31: τοῦ ὅ γ’ ἐπιμνησθεὶς ἔπε’ ἀθανάτοισι μετηύδα·
τοῦ: Od. 1:55: τοῦ θυγάτηρ δύστηνον ὀδυρόμενον κατερύκει,
τοῦ: Od. 1:74: ἐκ τοῦ δὴ Ὀδυσῆα Ποσειδάων ἐνοσίχθων
τοῦ: Od. 1:168: φῇσιν ἐλεύσεσθαι· τοῦ δ’ ὤλετο νόστιμον ἦμαρ.
τοῦ: Od. 1:212: ἐκ τοῦ δ’ οὔτ’ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἴδον οὔτ’ ἐμὲ κεῖνος.”
τοῦ: Od. 1:215: μήτηρ μέν τέ μέ φησι τοῦ ἔμμεναι, αὐτὰρ ἐγώ γε
τοῦ: Od. 1:220: τοῦ μ’ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπεὶ σύ με τοῦτ’ ἐρεείνεις.”
τοῦ: Od. 1:328: τοῦ δ’ ὑπερωϊόθεν φρεσὶ σύνθετο θέσπιν ἀοιδὴν
τοῦ: Od. 1:344: ἀνδρός, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.”
τοῦ: Od. 1:359: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
τοῦ: Od. 2:17: καὶ γὰρ τοῦ φίλος υἱὸς ἅμ’ ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ
τοῦ: Od. 2:23: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς τοῦ λήθετ’ ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων.
τοῦ: Od. 2:24: τοῦ ὅ γε δάκρυ χέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
τοῦ: Od. 2:134: ἐκ γὰρ τοῦ πατρὸς κακὰ πείσομαι, ἄλλα δὲ δαίμων
τοῦ: Od. 3:44: τοῦ γὰρ καὶ δαίτης ἠντήσατε δεῦρο μολόντες.
τοῦ: Od. 3:140: μῦθον μυθείσθην, τοῦ εἵνεκα λαὸν ἄγειραν.
τοῦ: Od. 3:385: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη.
τοῦ: Od. 3:393: τοῦ ὁ γέρων κρητῆρα κεράσσατο, πολλὰ δ’ Ἀθήνῃ
τοῦ: Od. 3:477: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
τοῦ: Od. 4:76: τοῦ δ’ ἀγορεύοντος ξύνετο ξανθὸς Μενέλαος,
τοῦ: Od. 4:79: ἀθάνατοι γὰρ τοῦ γε δόμοι καὶ κτήματ’ ἔασιν·
τοῦ: Od. 4:160: ἄντα σέθεν, τοῦ νῶϊ θεοῦ ὣς τερπόμεθ’ αὐδῇ.
τοῦ: Od. 4:189: τοῦ ὅ γ’ ἐπιμνησθεὶς ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευεν·
τοῦ: Od. 4:505: τοῦ δὲ Ποσειδάων μεγάλ’ ἔκλυεν αὐδήσαντος·
τοῦ: Od. 4:726: ἐσθλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.
τοῦ: Od. 4:816: ἐσθλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.
τοῦ: Od. 4:819: τοῦ δὴ ἐγὼ καὶ μᾶλλον ὀδύρομαι ἤ περ ἐκείνου.
τοῦ: Od. 4:820: τοῦ δ’ ἀμφιτρομέω καὶ δείδια μή τι πάθῃσιν,
τοῦ: Od. 5:434: ὣς τοῦ πρὸς πέτρῃσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
τοῦ: Od. 6:13: τοῦ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
τοῦ: Od. 6:182: ἐσθλήν· οὐ μὲν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον καὶ ἄρειον,
τοῦ: Od. 6:197: τοῦ δ’ ἐκ Φαιήκων ἔχεται κάρτος τε βίη τε.”
τοῦ: Od. 6:328: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη·
τοῦ: Od. 7:332: Ἀλκίνοος· τοῦ μέν κεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν
τοῦ: Od. 9:212: τοῦ φέρον ἐμπλήσας ἀσκὸν μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα
τοῦ: Od. 9:264: τοῦ δὴ νῦν γε μέγιστον ὑπουράνιον κλέος ἐστί·
τοῦ: Od. 9:325: τοῦ μὲν ὅσον τ’ ὄργυιαν ἐγὼν ἀπέκοψα παραστὰς
τοῦ: Od. 9:387: ὣς τοῦ ἐν ὀφθαλμῷ πυριήκεα μοχλὸν ἑλόντες
τοῦ: Od. 9:394: ὣς τοῦ σίζ’ ὀφθαλμὸς ἐλαϊνέῳ περὶ μοχλῷ.
τοῦ: Od. 9:433: τοῦ κατὰ νῶτα λαβών, λασίην ὑπὸ γαστέρ’ ἐλυσθεὶς
τοῦ: Od. 9:519: τοῦ γὰρ ἐγὼ πάϊς εἰμί, πατὴρ δ’ ἐμὸς εὔχεται εἶναι.
τοῦ: Od. 9:536: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε κυανοχαίτης.
τοῦ: Od. 10:5: τοῦ καὶ δώδεκα παῖδες ἐνὶ μεγάροις γεγάασιν,
τοῦ: Od. 10:279: πρῶτον ὑπηνήτῃ, τοῦ περ χαριεστάτη ἥβη·
τοῦ: Od. 10:493: μάντιος ἀλαοῦ, τοῦ τε φρένες ἔμπεδοί εἰσι·
τοῦ: Od. 11:353: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ δήμῳ.”
τοῦ: Od. 11:492: ἀλλ’ ἄγε μοι τοῦ παιδὸς ἀγαυοῦ μῦθον ἐνίσπες,
τοῦ: Od. 14:61: οἱ νέοι. ἦ γὰρ τοῦ γε θεοὶ κατὰ νόστον ἔδησαν,
τοῦ: Od. 14:133: τοῦ δ’ ἤδη μέλλουσι κύνες ταχέες τ’ οἰωνοὶ
τοῦ: Od. 14:162: τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός, τοῦ δ’ ἱσταμένοιο,
τοῦ: Od. 14:162: τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός, τοῦ δ’ ἱσταμένοιο,
τοῦ: Od. 14:204: Κάστωρ Ὑλακίδης, τοῦ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι·
τοῦ: Od. 14:291: Φοινίκην, ὅθι τοῦ γε δόμοι καὶ κτήματ’ ἔκειτο.
τοῦ: Od. 14:317: ἥρως ἀπριάτην· τοῦ γὰρ φίλος υἱὸς ἐπελθὼν
τοῦ: Od. 15:54: τοῦ γάρ τε ξεῖνος μιμνῄσκεται ἤματα πάντα
τοῦ: Od. 15:220: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
τοῦ: Od. 15:248: τοῦ υἱεῖς ἐγένοντ’ Ἀλκμάων Ἀμφίλοχός τε.
τοῦ: Od. 15:256: τοῦ μὲν ἄρ’ υἱὸς ἐπῆλθε, Θεοκλύμενος δ’ ὄνομ’ ἦεν,
τοῦ: Od. 16:149: πρῶτόν κεν τοῦ πατρὸς ἑλοίμεθα νόστιμον ἦμαρ.
τοῦ: Od. 16:188: ἀλλὰ πατὴρ τεός εἰμι, τοῦ εἵνεκα σὺ στεναχίζων
τοῦ: Od. 16:431: τοῦ νῦν οἶκον ἄτιμον ἔδεις, μνάᾳ δὲ γυναῖκα
τοῦ: Od. 17:492: τοῦ δ’ ὡς οὖν ἤκουσε περίφρων Πηνελόπεια
τοῦ: Od. 17:520: τοῦ δ’ ἄμοτον μεμάασιν ἀκουέμεν, ὁππότ’ ἀείδῃ·
τοῦ: Od. 18:128: τοῦ σ’ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπητῇ δ’ ἀνδρὶ ἔοικας.
τοῦ: Od. 18:421: Τηλεμάχῳ μελέμεν· τοῦ γὰρ φίλον ἵκετο δῶμα.”
τοῦ: Od. 19:89: ὣς φάτο, τοῦ δ’ ἤκουσε περίφρων Πηνελόπεια,
τοῦ: Od. 19:276: Ζεύς τε καὶ Ἠέλιος· τοῦ γὰρ βόας ἔκταν ἑταῖροι.
τοῦ: Od. 19:307: τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός, τοῦ δ’ ἱσταμένοιο.”
τοῦ: Od. 19:307: τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός, τοῦ δ’ ἱσταμένοιο.”
τοῦ: Od. 19:333: τοῦ μέν τε κλέος εὐρὺ διὰ ξεῖνοι φορέουσι
τοῦ: Od. 19:581: τοῦ ποτε μεμνήσεσθαι ὀΐομαι ἔν περ ὀνείρῳ.”
τοῦ: Od. 20:9: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι·
τοῦ: Od. 20:16: ὥς ῥα τοῦ ἔνδον ὑλάκτει ἀγαιομένου κακὰ ἔργα.
τοῦ: Od. 20:102: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεύς,
τοῦ: Od. 21:79: τοῦ ποτε μεμνήσεσθαι ὀΐομαι ἔν περ ὀνείρῳ.”
τοῦ: Od. 21:113: καὶ δέ κεν αὐτὸς ἐγὼ τοῦ τόξου πειρησαίμην·
τοῦ: Od. 21:142: ἀρξάμενοι τοῦ χώρου, ὅθεν τέ περ οἰνοχοεύει.”
τοῦ: Od. 21:318: μηδέ τις ὑμείων τοῦ γ’ εἵνεκα θυμὸν ἀχεύων
τοῦ: Od. 21:353: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
τοῦ: Od. 21:425: ἥμενος, οὐδέ τι τοῦ σκοποῦ ἤμβροτον οὐδέ τι τόξον
τοῦ: Od. 22:178: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
τοῦ: Od. 22:329: φθεγγομένου δ’ ἄρα τοῦ γε κάρη κονίῃσιν ἐμίχθη.
τοῦ: Od. 22:354: ὣς φάτο, τοῦ δ’ ἤκουσ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο,
τοῦ: Od. 22:361: ὣς φάτο, τοῦ δ’ ἤκουσε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς·
τοῦ: Od. 22:475: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν ῥῖνάς τε καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
τοῦ: Od. 23:90: τοίχου τοῦ ἑτέρου· ὁ δ’ ἄρα πρὸς κίονα μακρὴν
τοῦ: Od. 23:141: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο.
τοῦ: Od. 23:199: ἐκ δὲ τοῦ ἀρχόμενος λέχος ἔξεον, ὄφρ’ ἐτέλεσσα,
τοῦ: Od. 23:337: ἀλλὰ τοῦ οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν·
τοῦ: Od. 24:318: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμός, ἀνὰ ῥῖνας δέ οἱ ἤδη
τοῦ: Od. 24:345: ὣς φάτο, τοῦ δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
τοῦ: Od. 24:425: τοῦ ὅ γε δάκρυ χέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
τοῦδ’: Il. 1:110: ὡς δὴ τοῦδ’ ἕνεκά σφιν ἑκηβόλος ἄλγεα τεύχει,
τοῦδ’: Il. 16:423: ἀντήσω γὰρ ἐγὼ τοῦδ’ ἀνέρος, ὄφρα δαείω
τοῦδ’: Od. 3:352: οὔ θην δὴ τοῦδ’ ἀνδρὸς Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς
τοῦδ’: Od. 8:540: ἐκ τοῦδ’ οὔ πω παύσατ’ ὀϊζυροῖο γόοιο
τοῦδ’: Od. 11:346: Ἀλκινόου δ’ ἐκ τοῦδ’ ἔχεται ἔργον τε ἔπος τε.”
τοῦδ’: Od. 14:161: τοῦδ’ αὐτοῦ λυκάβαντος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
τοῦδ’: Od. 15:388: τοῦδ’ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ’, ὁ δ’ ἄξιον ὦνον ἔδωκε.”
τοῦδ’: Od. 15:429: τοῦδ’ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ’· ὁ δ’ ἄξιον ὦνον ἔδωκε.”
τοῦδ’: Od. 19:306: τοῦδ’ αὐτοῦ λυκάβαντος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
τοῦδε: Il. 7:358: οἶσθα καὶ ἄλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι.
τοῦδε: Il. 9:104: οὐ γάρ τις νόον ἄλλος ἀμείνονα τοῦδε νοήσει
τοῦδε: Il. 12:232: οἶσθα καὶ ἄλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι.
τοῦδε: Il. 15:509: ἡμῖν δ’ οὔ τις τοῦδε νόος καὶ μῆτις ἀμείνων
τοῦδε: Il. 22:383: ἢ καταλείψουσιν πόλιν ἄκρην τοῦδε πεσόντος,
τοῦδέ: Od. 11:624: φράζετο τοῦδέ γέ μοι κρατερώτερον εἶναι ἄεθλον.
τοῦδε: Od. 17:371: τοῦδε περὶ ξείνου· ἦ γὰρ πρόσθεν μιν ὄπωπα.
τοῦθ’: Il. 15:217: ἴστω τοῦθ’ ὅτι νῶϊν ἀνήκεστος χόλος ἔσται.
τοὔνεκ’: Il. 1:96: τοὔνεκ’ ἄρ’ ἄλγε’ ἔδωκεν ἑκηβόλος ἠδ’ ἔτι δώσει,
τοὔνεκ’: Il. 5:342: τοὔνεκ’ ἀναίμονές εἰσι καὶ ἀθάνατοι καλέονται.
τοὔνεκ’: Od. 7:303: “ἥρως, μή μοι τοὔνεκ’ ἀμύμονα νείκεε κούρην·
τοὔνεκ’: Od. 13:194: τοὔνεκ’ ἄρ’ ἀλλοειδέα φαινέσκετο πάντα ἄνακτι,
τοὔνεκ’: Od. 14:388: οὐ γὰρ τοὔνεκ’ ἐγώ σ’ αἰδέσσομαι οὐδὲ φιλήσω,
τοὔνεκ’: Od. 23:116: τοὔνεκ’ ἀτιμάζει με καὶ οὔ πώ φησι τὸν εἶναι.
τοὔνεκά: Il. 1:291: τοὔνεκά οἱ προθέουσιν ὀνείδεα μυθήσασθαι; ”
τοὔνεκα: Il. 3:405: τοὔνεκα δὴ νῦν δεῦρο δολοφρονέουσα παρέστης;
τοὔνεκά: Il. 4:477: τοὔνεκά μιν κάλεον Σιμοείσιον· οὐδὲ τοκεῦσι
τοὔνεκα: Il. 5:822: τοὔνεκα νῦν αὐτός τ’ ἀναχάζομαι ἠδὲ καὶ ἄλλους
τοὔνεκά: Il. 6:334: τοὔνεκά τοι ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
τοὔνεκα: Il. 9:159: τοὔνεκα καί τε βροτοῖσι θεῶν ἔχθιστος ἁπάντων·
τοὔνεκά: Il. 9:442: τοὔνεκά με προέηκε διδασκέμεναι τάδε πάντα,
τοὔνεκά: Il. 11:23: τοὔνεκά οἱ τὸν δῶκε χαριζόμενος βασιλῆϊ.
τοὔνεκα: Il. 13:432: κάλλεϊ καὶ ἔργοισιν ἰδὲ φρεσί· τοὔνεκα καί μιν
τοὔνεκα: Il. 13:728: τοὔνεκα καὶ βουλῇ ἐθέλεις περιίδμεναι ἄλλων·
τοὔνεκα: Il. 18:457: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
τοὔνεκά: Il. 20:182: οὔ τοι τοὔνεκά γε Πρίαμος γέρας ἐν χερὶ θήσει·
τοὔνεκα: Od. 3:15: τοὔνεκα γὰρ καὶ πόντον ἐπέπλως, ὄφρα πύθηαι
τοὔνεκα: Od. 3:50: τοὔνεκα σοὶ προτέρῳ δώσω χρύσειον ἄλεισον.”
τοὔνεκα: Od. 3:92: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
τοὔνεκα: Od. 4:322: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
τοὔνεκα: Od. 15:269: τοὔνεκα νῦν ἑτάρους τε λαβὼν καὶ νῆα μέλαιναν
τοὔνεκά: Od. 18:129: τοὔνεκά τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
τοὔνεκά: Od. 20:229: τοὔνεκά τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι·
τοὺς: Il. 1:191: τοὺς μὲν ἀναστήσειεν, ὃ δ’ Ἀτρεΐδην ἐναρίζοι,
τοὺς: Il. 1:409: τοὺς δὲ κατὰ πρύμνας τε καὶ ἀμφ’ ἅλα ἔλσαι Ἀχαιοὺς
τοὺς: Il. 2:55: τοὺς ὅ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἀρτύνετο βουλήν·
τοὺς: Il. 2:314: ἔνθ’ ὅ γε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τετριγῶτας·
Τοὺς: Il. 2:474: Τοὺς δ’ ὥς τ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες
τοὺς: Il. 2:476: ὣς τοὺς ἡγεμόνες διεκόσμεον ἔνθα καὶ ἔνθα
τοὺς: Il. 2:681: Νῦν αὖ τοὺς ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν Ἄργος ἔναιον,
τοὺς: Il. 2:744: τοὺς δ’ ἐκ Πηλίου ὦσε καὶ Αἰθίκεσσι πέλασσεν·
τοὺς: Il. 3:207: τοὺς δ’ ἐγὼ ἐξείνισσα καὶ ἐν μεγάροισι φίλησα,
τοὺς: Il. 3:243: Ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἤδη κάτεχεν φυσίζοος αἶα
τοὺς: Il. 3:293: καὶ τοὺς μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὸς ἀσπαίροντας
τοὺς: Il. 4:227: καὶ τοὺς μὲν θεράπων ἀπάνευθ’ ἔχε φυσιόωντας
τοὺς: Il. 4:233: τοὺς μάλα θαρσύνεσκε παριστάμενος ἐπέεσσιν·
τοὺς: Il. 4:241: τοὺς μάλα νεικείεσκε χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν·
τοὺς: Il. 4:255: τοὺς δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
τοὺς: Il. 4:283: καὶ τοὺς μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων,
τοὺς: Il. 4:292: Ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ’ ἄλλους·
τοὺς: Il. 4:301: ἱππεῦσιν μὲν πρῶτ’ ἐπετέλλετο· τοὺς γὰρ ἀνώγει
τοὺς: Il. 4:336: τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
τοὺς: Il. 4:364: Ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ’ ἄλλους.
τοὺς: Il. 4:439: ὄρσε δὲ τοὺς μὲν Ἄρης, τοὺς δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
τοὺς: Il. 4:439: ὄρσε δὲ τοὺς μὲν Ἄρης, τοὺς δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
τοὺς: Il. 5:148: τοὺς μὲν ἔασ’, ὃ δ’ Ἄβαντα μετῴχετο καὶ Πολύειδον
τοὺς: Il. 5:155: ἔνθ’ ὅ γε τοὺς ἐνάριζε, φίλον δ’ ἐξαίνυτο θυμὸν
τοὺς: Il. 5:163: ὣς τοὺς ἀμφοτέρους ἐξ ἵππων Τυδέος υἱὸς
τοὺς: Il. 5:241: τοὺς δὲ ἴδε Σθένελος Καπανήϊος ἀγλαὸς υἱός,
τοὺς: Il. 5:271: τοὺς μὲν τέσσαρας αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλ’ ἐπὶ φάτνῃ,
τοὺς: Il. 5:321: ἀλλ’ ὅ γε τοὺς μὲν ἑοὺς ἠρύκακε μώνυχας ἵππους
τοὺς: Il. 5:423: Τρωσὶν ἅμα σπέσθαι, τοὺς νῦν ἔκπαγλα φίλησε,
Τοὺς: Il. 5:519: Τοὺς δ’ Αἴαντε δύω καὶ Ὀδυσσεὺς καὶ Διομήδης
τοὺς: Il. 5:589: τοὺς ἵμασ’ Ἀντίλοχος, μετὰ δὲ στρατὸν ἤλασ’ Ἀχαιῶν.
Τοὺς: Il. 5:590: Τοὺς δ’ Ἕκτωρ ἐνόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτοὺς
Τοὺς: Il. 5:711: Τοὺς δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
τοὺς: Il. 5:862: τοὺς δ’ ἄρ’ ὑπὸ τρόμος εἷλεν Ἀχαιούς τε Τρῶάς τε
Τοὺς: Il. 7:17: Τοὺς δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
τοὺς: Il. 7:129: τοὺς νῦν εἰ πτώσσοντας ὑφ’ Ἕκτορι πάντας ἀκούσαι,
τοὺς: Il. 7:382: τοὺς δ’ εὗρ’ εἰν ἀγορῇ Δαναοὺς θεράποντας Ἄρηος
τοὺς: Il. 7:479: σμερδαλέα κτυπέων· τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει·
τοὺς: Il. 8:211: ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστιν.
Τοὺς: Il. 8:350: Τοὺς δὲ ἰδοῦσ’ ἐλέησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
τοὺς: Il. 8:434: καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν ἐπ’ ἀμβροσίῃσι κάπῃσιν,
τοὺς: Il. 9:167: εἰ δ’ ἄγε τοὺς ἂν ἐγὼ ἐπιόψομαι οἳ δὲ πιθέσθων.
τοὺς: Il. 9:495: καὶ μὲν τοὺς θυέεσσι καὶ εὐχωλῇς ἀγανῇσι
τοὺς: Il. 9:666: τοὺς μὲν ἄρα χρυσέοισι κυπέλλοις υἷες Ἀχαιῶν
τοὺς: Il. 10:97: δεῦρ’ ἐς τοὺς φύλακας καταβήομεν, ὄφρα ἴδωμεν
τοὺς: Il. 10:179: βῆ δ’ ἰέναι, τοὺς δ’ ἔνθεν ἀναστήσας ἄγεν ἥρως.
τοὺς: Il. 10:190: τοὺς δ’ ὃ γέρων γήθησεν ἰδὼν θάρσυνέ τε μύθῳ
τοὺς: Il. 10:287: τοὺς δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀσωπῷ λίπε χαλκοχίτωνας Ἀχαιούς,
τοὺς: Il. 10:302: τοὺς ὅ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἀρτύνετο βουλήν·
τοὺς: Il. 10:322: ἦ μὲν τοὺς ἵππους τε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ
τοὺς: Il. 11:99: καὶ τοὺς μὲν λίπεν αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
τοὺς: Il. 11:148: τοὺς μὲν ἔασ’· ὃ δ’ ὅθι πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες,
τοὺς: Il. 11:177: ὣς τοὺς Ἀτρεΐδης ἔφεπε κρείων Ἀγαμέμνων
τοὺς: Il. 11:304: τοὺς ἄρ’ ὅ γ’ ἡγεμόνας Δαναῶν ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα
τοὺς: Il. 11:323: τοὺς μὲν ἔπειτ’ εἴασαν, ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν·
τοὺς: Il. 11:333: τοὺς μὲν Τυδεΐδης δουρικλειτὸς Διομήδης
τοὺς: Il. 11:341: τοὺς μὲν γὰρ θεράπων ἀπάνευθ’ ἔχεν, αὐτὰρ ὃ πεζὸς
τοὺς: Il. 11:367: νῦν αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι, ὅν κε κιχείω.
τοὺς: Il. 11:406: μοῦνος· τοὺς δ’ ἄλλους Δαναοὺς ἐφόβησε Κρονίων.
τοὺς: Il. 11:426: τοὺς μὲν ἔασ’, ὃ δ’ ἄρ’ Ἱππασίδην Χάροπ’ οὔτασε δουρὶ
τοὺς: Il. 11:685: τοὺς ἴμεν οἷσι χρεῖος ὀφείλετ’ ἐν Ἤλιδι δίῃ·
τοὺς: Il. 11:700: θεύσεσθαι· τοὺς δ’ αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Αὐγείας
τοὺς: Il. 12:56: ὀξέσιν ἠρήρει, τοὺς ἵστασαν υἷες Ἀχαιῶν
τοὺς: Il. 12:67: εἰ μὲν γὰρ τοὺς πάγχυ κακὰ φρονέων ἀλαπάζει
τοὺς: Il. 12:195: Ὄφρ’ οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ’ ἔντεα μαρμαίροντα,
τοὺς: Il. 12:331: τοὺς δὲ ἰδὼν ῥίγησ’ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς·
τοὺς: Il. 12:424: ὣς ἄρα τοὺς διέεργον ἐπάλξιες· οἳ δ’ ὑπὲρ αὐτέων
τοὺς: Il. 13:2: τοὺς μὲν ἔα παρὰ τῇσι πόνον τ’ ἐχέμεν καὶ ὀϊζὺν
τοὺς: Il. 13:83: τόφρα δὲ τοὺς ὄπιθεν γαιήοχος ὦρσεν Ἀχαιούς,
τοὺς: Il. 13:88: τοὺς οἵ γ’ εἰσορόωντες ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυα λεῖβον·
τοὺς: Il. 13:94: τοὺς ὅ γ’ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
τοὺς: Il. 13:194: νεκρῶν ἀμφοτέρων, τοὺς δ’ ἐξείρυσσαν Ἀχαιοί.
τοὺς: Il. 13:480: τοὺς ὅ γ’ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
τοὺς: Il. 13:761: τοὺς δ’ εὗρ’ οὐκέτι πάμπαν ἀπήμονας οὐδ’ ἀνολέθρους·
τοὺς: Il. 14:14: τοὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθε
τοὺς: Il. 14:14: τοὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθε
τοὺς: Il. 14:72: οἶδα δὲ νῦν ὅτε τοὺς μὲν ὁμῶς μακάρεσσι θεοῖσι
τοὺς: Il. 14:205: τοὺς εἶμ’ ὀψομένη, καί σφ’ ἄκριτα νείκεα λύσω·
τοὺς: Il. 14:278: τοὺς ὑποταρταρίους οἳ Τιτῆνες καλέονται.
τοὺς: Il. 14:303: τοὺς εἶμ’ ὀψομένη, καί σφ’ ἄκριτα νείκεα λύσω·
τοὺς: Il. 14:378: τοὺς δ’ αὐτοὶ βασιλῆες ἐκόσμεον οὐτάμενοί περ
τοὺς: Il. 14:505: Ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἄρα πάντας ὑπὸ τρόμος ἔλλαβε γυῖα,
τοὺς: Il. 15:7: τοὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθεν
τοὺς: Il. 15:7: τοὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθεν
τοὺς: Il. 15:67: τοὺς ἄλλους, μετὰ δ’ υἱὸν ἐμὸν Σαρπηδόνα δῖον.
τοὺς: Il. 15:343: Ὄφρ’ οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ’ ἔντεα, τόφρα δ’ Ἀχαιοὶ
τοὺς: Il. 15:455: τοὺς μὲν ὅ γ’ Ἀστυνόῳ Προτιάονος υἱέϊ δῶκε,
τοὺς: Il. 15:595: Ἀργείων καὶ κῦδος ἀπαίνυτο, τοὺς δ’ ὀρόθυνεν.
τοὺς: Il. 16:28: τοὺς μέν τ’ ἰητροὶ πολυφάρμακοι ἀμφιπένονται
τούς: Il. 16:94: ἐμβήῃ· μάλα τούς γε φιλεῖ ἑκάεργος Ἀπόλλων·
τοὺς: Il. 16:96: θήῃς, τοὺς δ’ ἔτ’ ἐᾶν πεδίον κάτα δηριάασθαι.
τοὺς: Il. 16:150: τοὺς ἔτεκε Ζεφύρῳ ἀνέμῳ Ἅρπυια Ποδάργη
τοὺς: Il. 16:263: τοὺς δ’ εἴ περ παρά τίς τε κιὼν ἄνθρωπος ὁδίτης
τοὺς: Il. 16:431: τοὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω,
τοὺς: Il. 16:547: τοὺς ἐπὶ νηυσὶ θοῇσιν ἐπέφνομεν ἐγχείῃσιν.
τοὺς: Il. 16:697: τοὺς ἕλεν· οἳ δ’ ἄλλοι φύγαδε μνώοντο ἕκαστος.
τοὺς: Il. 17:219: τοὺς ὅ γ’ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
τοὺς: Il. 17:533: τοὺς ὑποταρβήσαντες ἐχώρησαν πάλιν αὖτις
τούς: Il. 19:293: τρεῖς τε κασιγνήτους, τούς μοι μία γείνατο μήτηρ,
τούς: Il. 19:340: μυρομένους δ’ ἄρα τούς γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων,
τοὺς: Il. 19:377: σταθμῷ ἐν οἰοπόλῳ· τοὺς δ’ οὐκ ἐθέλοντας ἄελλαι
τοὺς: Il. 20:54: Ὣς τοὺς ἀμφοτέρους μάκαρες θεοὶ ὀτρύνοντες
τοὺς: Il. 20:135: ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰμεν·
τοὺς: Il. 20:454: νῦν αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι, ὅν κε κιχείω.
τοὺς: Il. 21:3: ἔνθα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίον δὲ δίωκε
τοὺς: Il. 21:29: τοὺς ἐξῆγε θύραζε τεθηπότας ἠΰτε νεβρούς,
τοὺς: Il. 21:31: τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσι,
τοὺς: Il. 21:147: τοὺς Ἀχιλεὺς ἐδάϊζε κατὰ ῥόον οὐδ’ ἐλέαιρεν.
τοὺς: Il. 21:237: τοὺς ἔκβαλλε θύραζε μεμυκὼς ἠΰτε ταῦρος
τοὺς: Il. 22:18: νῦν δ’ ἐμὲ μὲν μέγα κῦδος ἀφείλεο, τοὺς δὲ σάωσας
τούς: Il. 22:48: τούς μοι Λαοθόη τέκετο κρείουσα γυναικῶν.
τοὺς: Il. 23:182: τοὺς ἅμα σοὶ πάντας πῦρ ἐσθίει· Ἕκτορα δ’ οὔ τι
τοὺς: Il. 23:348: ἢ τοὺς Λαομέδοντος, οἳ ἐνθάδε γ’ ἔτραφεν ἐσθλοί.
τοὺς: Il. 23:572: τοὺς σοὺς πρόσθε βαλών, οἵ τοι πολὺ χείρονες ἦσαν.
τούς: Il. 23:712: ὡς ὅτ’ ἀμείβοντες, τούς τε κλυτὸς ἤραρε τέκτων
τοὺς: Il. 24:260: τοὺς μὲν ἀπώλεσ’ Ἄρης, τὰ δ’ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται
τούς: Il. 24:278: τούς ῥά ποτε Πριάμῳ Μυσοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα.
τοὺς: Il. 24:326: ἵπποι, τοὺς ὃ γέρων ἐφέπων μάστιγι κέλευε
τοὺς: Il. 24:344: ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
τοὺς: Il. 24:477: τοὺς δ’ ἔλαθ’ εἰσελθὼν Πρίαμος μέγας, ἄγχι δ’ ἄρα στὰς
τοὺς: Il. 24:497: τοὺς δ’ ἄλλους μοι ἔτικτον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες.
τοὺς: Il. 24:605: τοὺς μὲν Ἀπόλλων πέφνεν ἀπ’ ἀργυρέοιο βιοῖο
τοὺς: Il. 24:612: τοὺς δ’ ἄρα τῇ δεκάτῃ θάψαν θεοὶ Οὐρανίωνες.
τοὺς: Od. 4:40: καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν ἐφ’ ἱππείῃσι κάπῃσι,
τοὺς: Od. 4:49: τοὺς δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
τοὺς: Od. 5:48: ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
τοὺς: Od. 5:478: τοὺς μὲν ἄρ’ οὔτ’ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων,
τοὺς: Od. 8:23: πολλούς, τοὺς Φαίηκες ἐπειρήσαντ’ Ὀδυσῆος.
τοὺς: Od. 8:61: τοὺς δέρον ἀμφί θ’ ἕπον, τετύκοντό τε δαῖτ’ ἐρατεινήν.
τοὺς: Od. 9:98: τοὺς μὲν ἐγὼν ἐπὶ νῆας ἄγον κλαίοντας ἀνάγκῃ,
τοὺς: Od. 9:100: αὐτὰρ τοὺς ἄλλους κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
τοὺς: Od. 9:193: δὴ τότε τοὺς ἄλλους κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
τοὺς: Od. 9:291: τοὺς δὲ διὰ μελεϊστὶ ταμὼν ὁπλίσσατο δόρπον·
τοὺς: Od. 9:331: αὐτὰρ τοὺς ἄλλους κλήρῳ πεπαλέσθαι ἄνωγον,
τοὺς: Od. 9:334: οἱ δ’ ἔλαχον, τοὺς ἄν κε καὶ ἤθελον αὐτὸς ἑλέσθαι,
τοὺς: Od. 9:370: τοὺς δ’ ἄλλους πρόσθεν· τὸ δέ τοι ξεινήϊον ἔσται.”
τοὺς: Od. 9:407: τοὺς δ’ αὖτ’ ἐξ ἄντρου προσέφη κρατερὸς Πολύφημος·
τοὺς: Od. 9:427: τοὺς ἀκέων συνέεργον ἐϋστρεφέεσσι λύγοισι,
τοὺς: Od. 9:467: οἳ φύγομεν θάνατον· τοὺς δὲ στενάχοντο γοῶντες.
τοὺς: Od. 10:48: τοὺς δ’ αἶψ’ ἁρπάξασα φέρεν πόντονδε θύελλα
τοὺς: Od. 10:125: ὄφρ’ οἱ τοὺς ὄλεκον λιμένος πολυβενθέος ἐντός,
τοὺς: Od. 10:213: τοὺς αὐτὴ κατέθελξεν, ἐπεὶ κακὰ φάρμακ’ ἔδωκεν.
τοὺς: Od. 10:218: ὣς τοὺς ἀμφὶ λύκοι κρατερώνυχες ἠδὲ λέοντες
τοὺς: Od. 10:284: ἦ τοὺς λυσόμενος δεῦρ’ ἔρχεαι; οὐδέ σέ φημι
τοὺς: Od. 10:449: τόφρα δὲ τοὺς ἄλλους ἑτάρους ἐν δώμασι Κίρκη
τοὺς: Od. 11:34: τοὺς δ’ ἐπεὶ εὐχωλῇσι λιτῇσί τε, ἔθνεα νεκρῶν,
τοὺς: Od. 11:122: εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκηαι, οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν
τοὺς: Od. 11:250: ἀθανάτων· σὺ δὲ τοὺς κομέειν ἀτιταλλέμεναί τε.
τοὺς: Od. 11:258: τοὺς δ’ ἑτέρους Κρηθῆϊ τέκεν βασίλεια γυναικῶν,
τοὺς: Od. 11:301: τοὺς ἄμφω ζωοὺς κατέχει φυσίζοος αἶα·
τοὺς: Od. 11:574: τοὺς αὐτὸς κατέπεφνεν ἐν οἰοπόλοισιν ὄρεσσι,
τοὺς: Od. 12:243: ψάμμῳ κυανέη· τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει.
τούς: Od. 13:274: τούς μ’ ἐκέλευσα Πύλονδε καταστῆσαι καὶ ἐφέσσαι
τοὺς: Od. 14:17: πολλὸν παυρότεροι· τοὺς γὰρ μινύθεσκον ἔδοντες
τοὺς: Od. 14:35: τοὺς μὲν ὁμοκλήσας σεῦεν κύνας ἄλλυδις ἄλλον
τοὺς: Od. 14:272: τοὺς δ’ ἄναγον ζωούς, σφίσιν ἐργάζεσθαι ἀνάγκῃ.
τοὺς: Od. 15:133: τοὺς δ’ ἦγε πρὸς δῶμα κάρη ξανθὸς Μενέλαος.
τοὺς: Od. 15:147: τοὺς δὲ μετ’ Ἀτρεΐδης ἔκιε ξανθὸς Μενέλαος,
τοὺς: Od. 15:482: τοὺς δ’ Ἰθάκῃ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ,
τοὺς: Od. 16:263: “ἐσθλώ τοι τούτω γ’ ἐπαμύντορε, τοὺς ἀγορεύεις,
τοὺς: Od. 16:297: ὡς ἂν ἐπιθύσαντες ἑλοίμεθα· τοὺς δέ κ’ ἔπειτα
τούς: Od. 16:404: αὐτός τε κτενέω τούς τ’ ἄλλους πάντας ἀνώξω·
τοὺς: Od. 16:475: καί σφεας ὠΐσθην τοὺς ἔμμεναι, οὐδέ τι οἶδα.”
τοὺς: Od. 17:88: τοὺς δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
τοὺς: Od. 17:215: τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν
τοὺς: Od. 17:254: ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτόθι ἦκα κιόντας,
τοὺς: Od. 17:441: τοὺς δ’ ἄναγον ζωούς, σφίσιν ἐργάζεσθαι ἀνάγκῃ.
τοὺς: Od. 17:597: τοὺς Ζεὺς ἐξολέσειε πρὶν ἥμιν πῆμα γενέσθαι.”
τοὺς: Od. 19:573: τοὺς πελέκεας, τοὺς κεῖνος ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν
τοὺς: Od. 19:573: τοὺς πελέκεας, τοὺς κεῖνος ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν
τοὺς: Od. 20:3: κώεα πόλλ’ ὀΐων, τοὺς ἱρεύεσκον Ἀχαιοί·
τοὺς: Od. 20:164: καὶ τοὺς μέν ῥ’ εἴασε καθ’ ἕρκεα καλὰ νέμεσθαι,
τούς: Od. 20:187: πορθμῆες δ’ ἄρα τούς γε διήγαγον, οἵ τε καὶ ἄλλους
τοὺς: Od. 20:382: τοὺς ξείνους ἐν νηῒ πολυκλήϊδι βαλόντες
τοὺς: Od. 21:190: ἐκ δ’ αὐτὸς μετὰ τοὺς δόμου ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεύς.
τοὺς: Od. 22:34: τοὺς δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
τοὺς: Od. 22:42: ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἅρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλε·
τοὺς: Od. 22:246: τοὺς δ’ ἤδη ἐδάμασσε βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί.
τοὺς: Od. 22:383: τοὺς δὲ ἴδεν μάλα πάντας ἐν αἵματι καὶ κονίῃσι
τοὺς: Od. 23:57: μνηστῆρες, τοὺς πάντας ἐτείσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ.”
τοὺς: Od. 23:269: εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκωμαι, οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν
τοὺς: Od. 23:371: ἤδη μὲν φάος ἦεν ἐπὶ χθόνα, τοὺς δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
τοὺς: Od. 24:4: ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
τοὺς: Od. 24:418: τοὺς δ’ ἐξ ἀλλάων πολίων οἶκόνδε ἕκαστον
τοὺς: Od. 24:427: τοὺς μὲν σὺν νήεσσιν ἄγων πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
τοὺς: Od. 24:429: τοὺς δ’ ἐλθὼν ἔκτεινε Κεφαλλήνων ὄχ’ ἀρίστους.
τοὺς: Od. 24:450: ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἄρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος ᾕρει.
τοὺς: Od. 24:493: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, τοὺς δὲ σχεδὸν εἴσιδε πάντας.
τοὺς: Od. 24:533: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, τοὺς δὲ χλωρὸν δέος εἷλε·
τοῦσδ’: Il. 10:545: ὅππως τοῦσδ’ ἵππους λάβετον καταδύντες ὅμιλον
τοῦσδε: Il. 2:346: τοῦσδε δ’ ἔα φθινύθειν ἕνα καὶ δύο, τοί κεν Ἀχαιῶν
τούσδε: Il. 5:261: ἀμφοτέρω κτεῖναι, σὺ δὲ τούσδε μὲν ὠκέας ἵππους
τοῦσδε: Il. 10:111: ἀλλ’ εἴ τις καὶ τοῦσδε μετοιχόμενος καλέσειεν
τούσδε: Od. 6:283: ἄλλοθεν· ἦ γὰρ τούσδε γ’ ἀτιμάζει κατὰ δῆμον
τούσδε: Od. 7:148: τούσδε τε δαιτυμόνας, τοῖσιν θεοὶ ὄλβια δοῖεν,
τούσδε: Od. 22:413: τούσδε δὲ μοῖρ’ ἐδάμασσε θεῶν καὶ σχέτλια ἔργα·
τοῦτ’: Il. 1:564: εἰ δ’ οὕτω τοῦτ’ ἐστὶν ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι·
τοῦτ’: Od. 1:174: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
τοῦτ’: Od. 1:220: τοῦ μ’ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπεὶ σύ με τοῦτ’ ἐρεείνεις.”
τοῦτ’: Od. 1:390: καί κεν τοῦτ’ ἐθέλοιμι Διός γε διδόντος ἀρέσθαι.
τοῦτ’: Od. 4:645: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
τοῦτ’: Od. 13:232: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
τοῦτ’: Od. 14:186: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
τοῦτ’: Od. 15:435: “εἴη κεν καὶ τοῦτ’, εἴ μοι ἐθέλοιτέ γε, ναῦται,
τοῦτ’: Od. 17:576: “οὐ σύ γ’ ἄγεις, Εὔμαιε; τί τοῦτ’ ἐνόησεν ἀλήτης;
τοῦτ’: Od. 23:342: τοῦτ’ ἄρα δεύτατον εἶπεν ἔπος, ὅτε οἱ γλυκὺς ὕπνος
τοῦτ’: Od. 24:258: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
τοῦτ’: Od. 24:297: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
τοῦτ’: Od. 24:403: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
τοῦτο: Il. 1:419: τοῦτο δέ τοι ἐρέουσα ἔπος Διὶ τερπικεραύνῳ
τοῦτο: Il. 1:525: τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε μετ’ ἀθανάτοισι μέγιστον
τοῦτο: Il. 3:177: τοῦτο δέ τοι ἐρέω ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς·
τοῦτο: Il. 3:204: ὦ γύναι ἦ μάλα τοῦτο ἔπος νημερτὲς ἔειπες·
τοῦτό: Il. 4:37: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· μὴ τοῦτό γε νεῖκος ὀπίσσω
τοῦτο: Il. 7:456: ἄλλός κέν τις τοῦτο θεῶν δείσειε νόημα,
τοῦτο: Il. 12:69: ἦ τ’ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι καὶ αὐτίκα τοῦτο γενέσθαι,
τοῦτό: Il. 14:262: νῦν αὖ τοῦτό μ’ ἄνωγας ἀμήχανον ἄλλο τελέσσαι.
τοῦτο: Il. 15:206: Ἶρι θεὰ μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες·
τοῦτο: Il. 22:76: τοῦτο δὴ οἴκτιστον πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν.
τοῦτο: Il. 23:544: τοῦτο ἔπος· μέλλεις γὰρ ἀφαιρήσεσθαι ἄεθλον
τοῦτο: Il. 23:618: τῆ νῦν, καὶ σοὶ τοῦτο γέρον κειμήλιον ἔστω
τοῦτο: Il. 23:647: τοῦτο δ’ ἐγὼ πρόφρων δέχομαι, χαίρει δέ μοι ἦτορ,
τοῦτο: Il. 24:56: εἴη κεν καὶ τοῦτο τεὸν ἔπος ἀργυρότοξε
τοῦτο: Od. 1:82: εἰ μὲν δὴ νῦν τοῦτο φίλον μακάρεσσι θεοῖσι,
τοῦτο: Od. 1:391: ἦ φῂς τοῦτο κάκιστον ἐν ἀνθρώποισι τετύχθαι;
τοῦτό: Od. 2:122: ᾔδη· ἀτὰρ μὲν τοῦτό γ’ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε. -
τοῦτο: Od. 2:363: “τίπτε δέ τοι, φίλε τέκνον, ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο νόημα
τοῦτο: Od. 3:226: “ὦ γέρον, οὔ πω τοῦτο ἔπος τελέεσθαι ὀΐω·
τοῦτό: Od. 4:197: τοῦτό νυ καὶ γέρας οἶον ὀϊζυροῖσι βροτοῖσι,
τοῦτο: Od. 7:243: τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
τοῦτό: Od. 7:299: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν τοῦτό γ’ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε
τοῦτο: Od. 7:316: Φαιήκων· μὴ τοῦτο φίλον Διὶ πατρὶ γένοιτο.
τοῦτο: Od. 8:141: “Λαοδάμαν, μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες.
τοῦτο: Od. 8:339: “αἲ γὰρ τοῦτο γένοιτο, ἄναξ ἑκατηβόλ’ Ἄπολλον.
τοῦτο: Od. 8:477: “κῆρυξ, τῆ δή, τοῦτο πόρε κρέας, ὄφρα φάγῃσι,
τοῦτό: Od. 9:11: τοῦτό τί μοι κάλλιστον ἐνὶ φρεσὶν εἴδεται εἶναι.
τοῦτο: Od. 11:348: “τοῦτο μὲν οὕτω δὴ ἔσται ἔπος, αἴ κεν ἐγώ γε
τοῦτο: Od. 12:112: “εἰ δ’ ἄγε δή μοι τοῦτο, θεά, νημερτὲς ἐνίσπες,
τοῦτο: Od. 13:314: τοῦτο δ’ ἐγὼν εὖ οἶδ’, ὅτι μοι πάρος ἠπίη ἦσθα,
τοῦτο: Od. 13:349: τοῦτο δέ τοι σπέος εὐρὺ κατηρεφές, ἔνθα σὺ πολλὰς
τοῦτο: Od. 13:351: τοῦτο δὲ Νήριτόν ἐστιν ὄρος καταειμένον ὕλῃ.”
τοῦτο: Od. 15:125: “δῶρόν τοι καὶ ἐγώ, τέκνον φίλε, τοῦτο δίδωμι,
τοῦτο: Od. 15:326: “ὤ μοι, ξεῖνε, τίη τοι ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο νόημα
τοῦτο: Od. 15:402: τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
τοῦτο: Od. 15:536: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη·
τοῦτο: Od. 16:69: “Εὔμαι’, ἦ μάλα τοῦτο ἔπος θυμαλγὲς ἔειπες.
τοῦτο: Od. 17:163: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη·
τοῦτο: Od. 17:399: μύθῳ ἀναγκαίῳ· μὴ τοῦτο θεὸς τελέσειε.
τοῦτο: Od. 19:309: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη·
τοῦτο: Od. 20:236: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τελέσειε Κρονίων·
τοῦτο: Od. 20:344: μύθῳ ἀναγκαίῳ· μὴ τοῦτο θεὸς τελέσειεν.”
τοῦτό: Od. 21:170: εἰ δὴ τοῦτό γε τόξον ἀριστῆας κεκαδήσει
τοῦτο: Od. 21:200: “Ζεῦ πάτερ, αἲ γὰρ τοῦτο τελευτήσειας ἐέλδωρ,
τοῦτο: Od. 21:278: λίσσομ’, ἐπεὶ καὶ τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπε,
τοῦτό: Od. 21:317: οὐδ’ αὐτός που τοῦτό γ’ ἐνὶ στήθεσσιν ἔολπε·
τοῦτο: Od. 21:403: ὡς οὗτός ποτε τοῦτο δυνήσεται ἐντανύσασθαι.”
τοῦτό: Od. 22:290: τοῦτό τοι ἀντὶ ποδὸς ξεινήϊον, ὅν ποτ’ ἔδωκας
τοῦτό: Od. 23:24: αὖτις ἔσω μέγαρον· σὲ δὲ τοῦτό γε γῆρας ὀνήσει.”
τοῦτο: Od. 23:183: “ὦ γύναι, ἦ μάλα τοῦτο ἔπος θυμαλγὲς ἔειπες.
τούτοισι: Il. 23:444: φθήσονται τούτοισι πόδες καὶ γοῦνα καμόντα
τούτοισι: Od. 17:82: εἰ δέ κ’ ἐγὼ τούτοισι φόνον καὶ κῆρα φυτεύσω,
τούτοισι: Od. 18:317: αὐτὰρ ἐγὼ τούτοισι φάος πάντεσσι παρέξω.
τούτοισιν: Od. 1:159: τούτοισιν μὲν ταῦτα μέλει, κίθαρις καὶ ἀοιδή,
τοῦτον: Il. 5:405: σοὶ δ’ ἐπὶ τοῦτον ἀνῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
τοῦτον: Il. 5:761: ἄφρονα τοῦτον ἀνέντες, ὃς οὔ τινα οἶδε θέμιστα;
τοῦτον: Il. 5:831: τοῦτον μαινόμενον, τυκτὸν κακόν, ἀλλοπρόσαλλον,
τοῦτον: Il. 6:363: ἀλλὰ σύ γ’ ὄρνυθι τοῦτον, ἐπειγέσθω δὲ καὶ αὐτός,
τοῦτον: Il. 7:359: εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις,
τοῦτον: Il. 8:299: τοῦτον δ’ οὐ δύναμαι βαλέειν κύνα λυσσητῆρα.
τοῦτον: Il. 9:118: ὡς νῦν τοῦτον ἔτισε, δάμασσε δὲ λαὸν Ἀχαιῶν.
τοῦτον: Il. 11:611: ὅν τινα τοῦτον ἄγει βεβλημένον ἐκ πολέμοιο·
τοῦτον: Il. 11:649: ὅν τινα τοῦτον ἄγεις βεβλημένον· ἀλλὰ καὶ αὐτὸς
τοῦτον: Il. 11:662: τοῦτον δ’ ἄλλον ἐγὼ νέον ἤγαγον ἐκ πολέμοιο
τοῦτον: Il. 12:233: εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις,
τοῦτον: Il. 14:90: σίγα, μή τίς τ’ ἄλλος Ἀχαιῶν τοῦτον ἀκούσῃ
τοῦτον: Il. 14:219: τῆ νῦν τοῦτον ἱμάντα τεῷ ἐγκάτθεο κόλπῳ
τοῦτον: Il. 17:418: εἰ τοῦτον Τρώεσσι μεθήσομεν ἱπποδάμοισιν
τοῦτον: Il. 19:8: τέκνον ἐμὸν τοῦτον μὲν ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ
τοῦτον: Il. 19:85: πολλάκι δή μοι τοῦτον Ἀχαιοὶ μῦθον ἔειπον
τοῦτον: Il. 22:38: Ἕκτορ μή μοι μίμνε φίλον τέκος ἀνέρα τοῦτον
τοῦτον: Il. 22:418: λίσσωμ’ ἀνέρα τοῦτον ἀτάσθαλον ὀβριμοεργόν,
τοῦτον: Il. 23:52: ὄφρ’ ἤτοι τοῦτον μὲν ἐπιφλέγῃ ἀκάματον πῦρ
τοῦτον: Od. 2:124: ὄφρα κε κείνη τοῦτον ἔχῃ νόον, ὅν τινά οἱ νῦν
τοῦτον: Od. 2:137: ἔσσεται· ὣς οὐ τοῦτον ἐγώ ποτε μῦθον ἐνίψω.
τοῦτον: Od. 3:47: σπεῖσαι, ἐπεὶ καὶ τοῦτον ὀΐομαι ἀθανάτοισιν
τοῦτον: Od. 3:368: οὐδ’ ὀλίγον· σὺ δὲ τοῦτον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα,
τοῦτον: Od. 5:23: οὐ γὰρ δὴ τοῦτον μὲν ἐβούλευσας νόον αὐτή,
τοῦτον: Od. 8:202: “τοῦτον νῦν ἀφίκεσθε, νέοι· τάχα δ’ ὕστερον ἄλλον
τοῦτον: Od. 10:443: “διογενές, τοῦτον μὲν ἐάσομεν, εἰ σὺ κελεύεις,
τοῦτον: Od. 17:393: “σίγα, μή μοι τοῦτον ἀμείβεο πόλλ’ ἐπέεσσιν·
τοῦτον: Od. 18:62: τοῦτον ἀλέξασθαι, τῶν δ’ ἄλλων μή τιν’ Ἀχαιῶν
τοῦτόν: Od. 18:80: εἰ δὴ τοῦτόν γε τρομέεις καὶ δείδιας αἰνῶς,
τοῦτον: Od. 18:114: ὃς τοῦτον τὸν ἄναλτον ἀλητεύειν ἀπέπαυσας
τοῦτον: Od. 19:323: τοῦτον ἀνιάζῃ θυμοφθόρος· οὐδέ τι ἔργον
τοῦτον: Od. 19:576: νῦν δὲ μνηστήρεσσιν ἄεθλον τοῦτον ἐφήσω·
τοῦτον: Od. 19:584: μηκέτι νῦν ἀνάβαλλε δόμοισ’ ἔνι τοῦτον ἄεθλον·
τοῦτον: Od. 20:377: οἷον μέν τινα τοῦτον ἔχεις ἐπίμαστον ἀλήτην,
τοῦτον: Od. 22:356: “ἴσχεο, μηδέ τι τοῦτον ἀναίτιον οὔταε χαλκῷ.
τοῦτον: Od. 24:430: ἀλλ’ ἄγετε, πρὶν τοῦτον ἢ ἐς Πύλον ὦκα ἱκέσθαι
τοῦτον: Od. 24:479: οὐ γὰρ δὴ τοῦτον μὲν ἐβούλευσας νόον αὐτή,
τούτου: Il. 5:187: ὃς τούτου βέλος ὠκὺ κιχήμενον ἔτραπεν ἄλλῃ.
τούτου: Il. 10:246: τούτου γ’ ἑσπομένοιο καὶ ἐκ πυρὸς αἰθομένοιο
τούτου: Il. 23:707: ὄρνυσθ’ οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθον.
τούτου: Il. 23:753: ὄρνυσθ’ οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθε.
τούτου: Il. 23:831: ὄρνυσθ’ οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθε.
τούτου: Od. 2:336: τούτου μητέρι δοῖμεν ἔχειν ἠδ’ ὅς τις ὀπυίοι.”
τούτου: Od. 8:415: τούτου, ὃ δή μοι δῶκας ἀρεσσάμενος ἐπέεσσιν.”
τούτου: Od. 10:437: τούτου γὰρ καὶ κεῖνοι ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο.”
τούτου: Od. 12:219: τούτου μὲν καπνοῦ καὶ κύματος ἐκτὸς ἔεργε
τούτου: Od. 16:373: τούτου γε ζώοντος ἀνύσσεσθαι τάδε ἔργα.
τούτους: Il. 21:556: εἰ δ’ ἂν ἐγὼ τούτους μὲν ὑποκλονέεσθαι ἐάσω
τούτους: Od. 2:74: τούτους ὀτρύνοντες. ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη
τούτους: Od. 4:551: τούτους μὲν δὴ οἶδα· σὺ δὲ τρίτον ἄνδρ’ ὀνόμαζε,
τούτους: Od. 19:586: πρὶν τούτους τόδε τόξον ἐΰξοον ἀμφαφόωντας
τούτους: Od. 22:216: ὁππότε κεν τούτους κτέωμεν, πατέρ’ ἠδὲ καὶ υἱόν,
τούτῳ: Il. 4:415: τούτῳ μὲν γὰρ κῦδος ἅμ’ ἕψεται εἴ κεν Ἀχαιοὶ
τούτῳ: Il. 4:417: τούτῳ δ’ αὖ μέγα πένθος Ἀχαιῶν δῃωθέντων.
τούτω: Il. 5:257: τούτω δ’ οὐ πάλιν αὖτις ἀποίσετον ὠκέες ἵπποι
τούτω: Il. 5:273: εἰ τούτω κε λάβοιμεν, ἀροίμεθά κε κλέος ἐσθλόν.
τούτῳ: Il. 6:352: τούτῳ δ’ οὔτ’ ἂρ νῦν φρένες ἔμπεδοι οὔτ’ ἄρ’ ὀπίσσω
τούτῳ: Il. 7:113: καὶ δ’ Ἀχιλεὺς τούτῳ γε μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
τούτῳ: Il. 7:116: τούτῳ δὲ πρόμον ἄλλον ἀναστήσουσιν Ἀχαιοί.
τούτω: Il. 8:109: τούτω μὲν θεράποντε κομείτων, τώδε δὲ νῶϊ
τούτῳ: Il. 8:141: νῦν μὲν γὰρ τούτῳ Κρονίδης Ζεὺς κῦδος ὀπάζει
τούτω: Il. 8:196: εἰ τούτω κε λάβοιμεν, ἐελποίμην κεν Ἀχαιοὺς
τούτῳ: Il. 21:568: καὶ γάρ θην τούτῳ τρωτὸς χρὼς ὀξέϊ χαλκῷ,
τούτῳ: Il. 22:85: τείχεος ἐντὸς ἐών, μὴ δὲ πρόμος ἵστασο τούτῳ
τούτῳ: Il. 22:485: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι· οὔτε σὺ τούτῳ
τούτῳ: Il. 22:488: αἰεί τοι τούτῳ γε πόνος καὶ κήδε’ ὀπίσσω
τούτῳ: Od. 1:350: τούτῳ δ’ οὐ νέμεσις Δαναῶν κακὸν οἶτον ἀείδειν·
τούτῳ: Od. 2:253: τούτῳ δ’ ὀτρυνέει Μέντωρ ὁδὸν ἠδ’ Ἁλιθέρσης,
τούτῳ: Od. 3:46: δὸς καὶ τούτῳ ἔπειτα δέπας μελιηδέος οἴνου
τούτω: Od. 16:263: “ἐσθλώ τοι τούτω γ’ ἐπαμύντορε, τοὺς ἀγορεύεις,
τούτῳ: Od. 18:57: πλήξῃ ἀτασθάλλων, τούτῳ δέ με ἶφι δαμάσσῃ.”
τούτων: Il. 8:513: ἀλλ’ ὥς τις τούτων γε βέλος καὶ οἴκοθι πέσσῃ
τούτων: Od. 6:29: ἐκ γάρ τοι τούτων φάτις ἀνθρώπους ἀναβαίνει
τούτων: Od. 10:431: “ἆ δειλοί, πόσ’ ἴμεν; τί κακῶν ἱμείρετε τούτων;
τούτων: Od. 11:381: τούτων σοι φθονέοιμι καὶ οἰκτρότερ’ ἄλλ’ ἀγορεύειν,
τούτων: Od. 14:168: πῖνε, καὶ ἄλλα παρὲξ μεμνώμεθα, μηδέ με τούτων
τούτων: Od. 15:371: νῦν δ’ ἤδη τούτων ἐπιδεύομαι· ἀλλά μοι αὐτῷ
τούτων: Od. 17:497: οὐκ ἄν τις τούτων γε ἐΰθρονον Ἠῶ ἵκοιτο.”
τόφρ’: Il. 7:194: τόφρ’ ὑμεῖς εὔχεσθε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι
τόφρ’: Il. 8:88: φασγάνῳ ἀΐσσων, τόφρ’ Ἕκτορος ὠκέες ἵπποι
τόφρ’: Il. 11:189: τόφρ’ ἀναχωρείτω, τὸν δ’ ἄλλον λαὸν ἀνώχθω
τόφρ’: Il. 11:204: τόφρ’ ὑπόεικε μάχης, τὸν δ’ ἄλλον λαὸν ἄνωχθι
τόφρ’: Il. 11:359: τόφρ’ Ἕκτωρ ἔμπνυτο, καὶ ἂψ ἐς δίφρον ὀρούσας
τόφρ’: Il. 12:196: τόφρ’ οἳ Πουλυδάμαντι καὶ Ἕκτορι κοῦροι ἕποντο,
τόφρ’: Il. 15:392: τόφρ’ ὅ γ’ ἐνὶ κλισίῃ ἀγαπήνορος Εὐρυπύλοιο
τόφρ’: Il. 21:606: τόφρ’ ἄλλοι Τρῶες πεφοβημένοι ἦλθον ὁμίλῳ
τόφρ’: Od. 5:362: τόφρ’ αὐτοῦ μενέω καὶ τλήσομαι ἄλγεα πάσχων·
τόφρ’: Od. 20:330: τόφρ’ οὔ τις νέμεσις μενέμεν τ’ ἦν ἰσχέμεναί τε
τόφρα: Il. 1:509: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώεσσι τίθει κράτος ὄφρ’ ἂν Ἀχαιοὶ
τόφρα: Il. 4:221: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων·
τόφρα: Il. 8:67: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός.
τόφρα: Il. 9:547: τόφρα δὲ Κουρήτεσσι κακῶς ἦν, οὐδὲ δύναντο
τόφρα: Il. 10:325: τόφρα γὰρ ἐς στρατὸν εἶμι διαμπερὲς ὄφρ’ ἂν ἵκωμαι
τόφρα: Il. 10:498: τόφρα δ’ ἄρ’ ὃ τλήμων Ὀδυσεὺς λύε μώνυχας ἵππους,
τόφρα: Il. 10:507: εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα, τόφρα δ’ Ἀθήνη
τόφρα: Il. 11:85: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός·
τόφρα: Il. 11:412: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων,
τόφρα: Il. 11:753: τόφρα γὰρ οὖν ἑπόμεσθα διὰ σπιδέος πεδίοιο
τόφρα: Il. 12:12: τόφρα δὲ καὶ μέγα τεῖχος Ἀχαιῶν ἔμπεδον ἦεν.
τόφρα: Il. 13:83: τόφρα δὲ τοὺς ὄπιθεν γαιήοχος ὦρσεν Ἀχαιούς,
τόφρα: Il. 15:232: τόφρα γὰρ οὖν οἱ ἔγειρε μένος μέγα, ὄφρ’ ἂν Ἀχαιοὶ
τόφρα: Il. 15:319: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός.
τόφρα: Il. 15:343: Ὄφρ’ οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ’ ἔντεα, τόφρα δ’ Ἀχαιοὶ
τόφρα: Il. 15:525: τόφρα δὲ τῷ ἐπόρουσε Δόλοψ αἰχμῆς ἐῢ εἰδὼς
τόφρα: Il. 15:540: τόφρα δέ οἱ Μενέλαος ἀρήϊος ἦλθεν ἀμύντωρ,
τόφρα: Il. 16:778: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός·
τόφρα: Il. 17:79: τόφρα δέ τοι Μενέλαος ἀρήϊος Ἀτρέος υἱὸς
τόφρα: Il. 17:107: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον· ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ.
τόφρά: Il. 18:16: τόφρά οἱ ἐγγύθεν ἦλθεν ἀγαυοῦ Νέστορος υἱὸς
τόφρα: Il. 18:258: τόφρα δὲ ῥηΐτεροι πολεμίζειν ἦσαν Ἀχαιοί·
τόφρα: Il. 18:338: τόφρα δέ μοι παρὰ νηυσὶ κορωνίσι κείσεαι αὔτως,
τόφρά: Il. 18:381: τόφρά οἱ ἐγγύθεν ἦλθε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα.
τόφρα: Il. 19:24: δείδω μή μοι τόφρα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν
τόφρά: Il. 21:101: τόφρά τί μοι πεφιδέσθαι ἐνὶ φρεσὶ φίλτερον ἦεν
τόφρα: Il. 21:139: τόφρα δὲ Πηλέος υἱὸς ἔχων δολιχόσκιον ἔγχος
τόφρα: Od. 2:77: τόφρα γὰρ ἂν κατὰ ἄστυ ποτιπτυσσοίμεθα μύθῳ
τόφρα: Od. 2:123: τόφρα γὰρ οὖν βίοτόν τε τεὸν καὶ κτήματ’ ἔδονται,
τόφρα: Od. 3:303: τόφρα δὲ ταῦτ’ Αἴγισθος ἐμήσατο οἴκοθι λυγρά,
τόφρα: Od. 3:464: τόφρα δὲ Τηλέμαχον λοῦσεν καλὴ Πολυκάστη,
τόφρα: Od. 4:289: τόφρα δ’ ἔχ’, ὄφρα σε νόσφιν ἀπήγαγε Παλλὰς Ἀθήνη.”
τόφρα: Od. 4:435: τόφρα δ’ ἄρ’ ἥ γ’ ὑποδῦσα θαλάσσης εὐρέα κόλπον
τόφρα: Od. 5:122: τόφρα οἱ ἠγάασθε θεοὶ ῥεῖα ζώοντες,
τόφρα: Od. 5:246: τόφρα δ’ ἔνεικε τέρετρα Καλυψώ, δῖα θεάων·
τόφρα: Od. 5:258: τόφρα δὲ φάρε’ ἔνεικε Καλυψώ, δῖα θεάων,
τόφρα: Od. 5:425: τόφρα δέ μιν μέγα κῦμα φέρεν τρηχεῖαν ἐπ’ ἀκτήν.
τόφρα: Od. 6:171: τόφρα δέ μ’ αἰεὶ κῦμα φόρει κραιπναί τε θύελλαι
τόφρα: Od. 6:260: τόφρα σὺν ἀμφιπόλοισι μεθ’ ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν
τόφρα: Od. 8:438: τόφρα δ’ ἄρ’ Ἀρήτη ξείνῳ περικαλλέα χηλὸν
τόφρα: Od. 8:453: τόφρα δέ οἱ κομιδή γε θεῷ ὣς ἔμπεδος ἦεν.
τόφρα: Od. 9:47: τόφρα δ’ ἄρ’ οἰχόμενοι Κίκονες Κικόνεσσι γεγώνευν,
τόφρα: Od. 9:57: τόφρα δ’ ἀλεξόμενοι μένομεν πλέονάς περ ἐόντας·
τόφρα: Od. 10:126: τόφρα δ’ ἐγὼ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
τόφρα: Od. 10:449: τόφρα δὲ τοὺς ἄλλους ἑτάρους ἐν δώμασι Κίρκη
τόφρα: Od. 10:571: τόφρα δ’ ἄρ’ οἰχομένη Κίρκη παρὰ νηῒ μελαίνῃ
τόφρα: Od. 12:166: τόφρα δὲ καρπαλίμως ἐξίκετο νηῦς ἐϋεργὴς
τόφρα: Od. 12:245: τόφρα δέ μοι Σκύλλη γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑταίρους
τόφρα: Od. 12:328: τόφρα βοῶν ἀπέχοντο λιλαιόμενοι βιότοιο·
τόφρα: Od. 15:362: τόφρα τί μοι φίλον ἔσκε μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι,
τόφρα: Od. 20:77: τόφρα δὲ τὰς κούρας Ἅρπυιαι ἀνηρέψαντο
τόφρα: Od. 22:117: τόφρα μνηστήρων ἕνα γ’ αἰεὶ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
τόφρα: Od. 23:289: τόφρα δ’ ἄρ’ Εὐρυνόμη τε ἰδὲ τροφὸς ἔντυον εὐνὴν
τόφρα: Od. 24:365: τόφρα δὲ Λαέρτην μεγαλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ