A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
ὃν: Il. 1:94: ἀλλ’ ἕνεκ’ ἀρητῆρος, ὃν ἠτίμησ’ Ἀγαμέμνων,
ὅν: Il. 1:139: ἄξω ἑλών· ὃ δέ κεν κεχολώσεται ὅν κεν ἵκωμαι.
ὃν: Il. 1:403: ὃν Βριάρεων καλέουσι θεοί, ἄνδρες δέ τε πάντες
ὃν: Il. 1:547: ἀλλ’ ὃν μέν κ’ ἐπιεικὲς ἀκουέμεν οὔ τις ἔπειτα
ὃν: Il. 1:549: ὃν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλωμι νοῆσαι
ὃν: Il. 1:609: Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος ἤϊ’ Ὀλύμπιος ἀστεροπητής,
Ὅν: Il. 2:188: Ὅν τινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη
Ὃν: Il. 2:198: Ὃν δ’ αὖ δήμου τ’ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ’ ἐφεύροι,
ὅν: Il. 2:229: ἦ ἔτι καὶ χρυσοῦ ἐπιδεύεαι, ὅν κέ τις οἴσει
ὅν: Il. 2:231: ὅν κεν ἐγὼ δήσας ἀγάγω ἢ ἄλλος Ἀχαιῶν,
ὅν: Il. 2:293: ἀσχαλάᾳ σὺν νηῒ πολυζύγῳ, ὅν περ ἄελλαι
ὃν: Il. 2:391: ὃν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω
ὅν: Il. 2:547: δῆμον Ἐρεχθῆος μεγαλήτορος, ὅν ποτ’ Ἀθήνη
ὃν: Il. 2:628: Φυλεΐδης, ὃν τίκτε Διῒ φίλος ἱππότα Φυλεύς,
ὃν: Il. 2:658: ὃν τέκεν Ἀστυόχεια βίῃ Ἡρακληείῃ,
ὃν: Il. 2:838: Ἄσιος Ὑρτακίδης ὃν Ἀρίσβηθεν φέρον ἵπποι
ὃν: Il. 4:27: ἱδρῶ θ’ ὃν ἵδρωσα μόγῳ, καμέτην δέ μοι ἵπποι
ὅν: Il. 4:106: ἀγρίου, ὅν ῥά ποτ’ αὐτὸς ὑπὸ στέρνοιο τυχήσας
ὅν: Il. 4:196: ὅν τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
ὅν: Il. 4:206: ὅν τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
ὅν: Il. 4:474: ἠΐθεον θαλερὸν Σιμοείσιον, ὅν ποτε μήτηρ
ὅν: Il. 5:137: ὅν ῥά τε ποιμὴν ἀγρῷ ἐπ’ εἰροπόκοις ὀΐεσσι
ὅν: Il. 5:184: εἰ δ’ ὅ γ’ ἀνὴρ ὅν φημι δαΐφρων Τυδέος υἱὸς
ὃν: Il. 5:325: δῶκε δὲ Δηϊπύλῳ ἑτάρῳ φίλῳ, ὃν περὶ πάσης
ὅν: Il. 5:338: ἀμβροσίου διὰ πέπλου, ὅν οἱ Χάριτες κάμον αὐταί,
ὃν: Il. 5:467: κεῖται ἀνὴρ ὃν ἶσον ἐτίομεν Ἕκτορι δίῳ
ὅν: Il. 5:503: λευκοὶ ὕπερθε γένοντο κονισάλῳ, ὅν ῥα δι’ αὐτῶν
ὃν: Il. 5:517: οὐ γὰρ ἔα πόνος ἄλλος, ὃν ἀργυρότοξος ἔγειρεν
ὃν: Il. 5:535: Περγασίδην, ὃν Τρῶες ὁμῶς Πριάμοιο τέκεσσι
ὅν: Il. 5:735: ποικίλον, ὅν ῥ’ αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάμε χερσίν·
ὃν: Il. 5:806: αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἔχων ὃν καρτερὸν ὡς τὸ πάρος περ
ὅν: Il. 6:58: χεῖράς θ’ ἡμετέρας, μηδ’ ὅν τινα γαστέρι μήτηρ
ὃν: Il. 6:98: ὃν δὴ ἐγὼ κάρτιστον Ἀχαιῶν φημι γενέσθαι.
ὅν: Il. 6:100: ὅν πέρ φασι θεᾶς ἐξέμμεναι· ἀλλ’ ὅδε λίην
ὃν: Il. 6:202: ὃν θυμὸν κατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων·
ὅν: Il. 6:228: κτείνειν ὅν κε θεός γε πόρῃ καὶ ποσσὶ κιχείω,
ὅν: Il. 6:229: πολλοὶ δ’ αὖ σοὶ Ἀχαιοὶ ἐναιρέμεν ὅν κε δύνηαι.
ὅν: Il. 6:330: ὅν τινά που μεθιέντα ἴδοις στυγεροῦ πολέμοιο.
ὃν: Il. 6:474: αὐτὰρ ὅ γ’ ὃν φίλον υἱὸν ἐπεὶ κύσε πῆλέ τε χερσὶν
ὃν: Il. 7:9: Ἄρνῃ ναιετάοντα Μενέσθιον, ὃν κορυνήτης
ὅν: Il. 7:74: τῶν νῦν ὅν τινα θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγει
ὅν: Il. 7:90: ὅν ποτ’ ἀριστεύοντα κατέκτανε φαίδιμος Ἕκτωρ.
ὃν: Il. 7:173: καὶ δ’ αὐτὸς ὃν θυμὸν ὀνήσεται αἴ κε φύγῃσι
ὃν: Il. 7:182: ἐκ δ’ ἔθορε κλῆρος κυνέης ὃν ἄρ’ ἤθελον αὐτοὶ
ὃν: Il. 8:10: ὃν δ’ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλοντα νοήσω
ὅν: Il. 8:128: Ἰφιτίδην Ἀρχεπτόλεμον θρασύν, ὅν ῥα τόθ’ ἵππων
ὅν: Il. 8:386: ποικίλον, ὅν ῥ’ αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάμε χερσίν,
ὃν: Il. 9:110: εἴξας ἄνδρα φέριστον, ὃν ἀθάνατοί περ ἔτισαν,
ὅν: Il. 9:117: λαῶν ἐστὶν ἀνὴρ ὅν τε Ζεὺς κῆρι φιλήσῃ,
ὃν: Il. 9:220: Πάτροκλον ὃν ἑταῖρον· ὃ δ’ ἐν πυρὶ βάλλε θυηλάς.
ὃν: Il. 9:477: καί μ’ ἐφίλησ’ ὡς εἴ τε πατὴρ ὃν παῖδα φιλήσῃ
ὃν: Il. 10:32: βῆ δ’ ἴμεν ἀνστήσων ὃν ἀδελφεόν, ὃς μέγα πάντων
ὅν: Il. 10:146: ἀλλ’ ἕπε’, ὄφρα καὶ ἄλλον ἐγείρομεν ὅν τ’ ἐπέοικε
ὅν: Il. 10:235: τὸν μὲν δὴ ἕταρόν γ’ αἱρήσεαι ὅν κ’ ἐθέλῃσθα,
ὃν: Il. 10:478: οὓς νῶϊν πίφαυσκε Δόλων ὃν ἐπέφνομεν ἡμεῖς.
ὅν: Il. 10:489: ὅν τινα Τυδεΐδης ἄορι πλήξειε παραστὰς
ὅν: Il. 11:367: νῦν αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι, ὅν κε κιχείω.
ὃν: Il. 11:403: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὅν: Il. 11:475: ἀμφ’ ἔλαφον κεραὸν βεβλημένον, ὅν τ’ ἔβαλ’ ἀνὴρ
ὅν: Il. 11:611: ὅν τινα τοῦτον ἄγει βεβλημένον ἐκ πολέμοιο·
ὅν: Il. 11:649: ὅν τινα τοῦτον ἄγεις βεβλημένον· ἀλλὰ καὶ αὐτὸς
ὃν: Il. 11:831: ὃν Χείρων ἐδίδαξε δικαιότατος Κενταύρων.
ὃν: Il. 11:839: ὃν Νέστωρ ἐπέτελλε Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν·
ὃν: Il. 12:96: Ἄσιος Ὑρτακίδης, ὃν Ἀρίσβηθεν φέρον ἵπποι
ὅν: Il. 12:268: νείκεον, ὅν τινα πάγχυ μάχης μεθιέντα ἴδοιεν·
ὃν: Il. 13:8: οὐ γὰρ ὅ γ’ ἀθανάτων τινα ἔλπετο ὃν κατὰ θυμὸν
ὅν: Il. 13:138: ὅν τε κατὰ στεφάνης ποταμὸς χειμάῤῥοος ὤσῃ
ὃν: Il. 13:372: χάλκεος, ὃν φορέεσκε, μέσῃ δ’ ἐν γαστέρι πῆξε.
ὃν: Il. 13:398: χάλκεος ὃν φορέεσκε, μέσῃ δ’ ἐν γαστέρι πῆξεν.
ὃν: Il. 13:747: μίμνει, ὃν οὐκέτι πάγχυ μάχης σχήσεσθαι ὀΐω.
ὃν: Il. 14:91: μῦθον, ὃν οὔ κεν ἀνήρ γε διὰ στόμα πάμπαν ἄγοιτο
ὃν: Il. 14:114: Τυδέος, ὃν Θήβῃσι χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτει.
ὅν: Il. 14:127: μῦθον ἀτιμήσαιτε πεφασμένον ὅν κ’ ἐῢ εἴπω.
ὅν: Il. 14:178: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἀμβρόσιον ἑανὸν ἕσαθ’, ὅν οἱ Ἀθήνη
ὃν: Il. 14:433: Ξάνθου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς,
ὃν: Il. 14:443: Ἠνοπίδην, ὃν ἄρα νύμφη τέκε νηῒς ἀμύμων
ὃν: Il. 15:22: λῦσαι δ’ οὐκ ἐδύναντο παρασταδόν· ὃν δὲ λάβοιμι
ὃν: Il. 15:64: Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος· ὃ δ’ ἀνστήσει ὃν ἑταῖρον
ὃν: Il. 15:112: Ἀσκάλαφος, τόν φησιν ὃν ἔμμεναι ὄβριμος Ἄρης.
ὃν: Il. 15:348: ὃν δ’ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε νεῶν ἑτέρωθι νοήσω,
ὃν: Il. 15:438: Μαστορίδης, ὃν νῶϊ Κυθηρόθεν ἔνδον ἐόντα
ὃν: Il. 15:526: Λαμπετίδης, ὃν Λάμπος ἐγείνατο φέρτατον υἱὸν
ὃν: Il. 16:30: μὴ ἐμέ γ’ οὖν οὗτός γε λάβοι χόλος, ὃν σὺ φυλάσσεις
ὃν: Il. 16:175: ὃν τέκε Πηλῆος θυγάτηρ καλὴ Πολυδώρη
ὃν: Il. 16:445: αἴ κε ζὼν πέμψῃς Σαρπηδόνα ὃν δὲ δόμον δέ,
ὃν: Il. 16:447: πέμπειν ὃν φίλον υἱὸν ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης·
ὃν: Il. 16:857: ὃν πότμον γοόωσα λιποῦσ’ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην.
ὃν: Il. 17:90: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὅν: Il. 17:99: ὅν κε θεὸς τιμᾷ, τάχα οἱ μέγα πῆμα κυλίσθη.
ὅν: Il. 17:110: ὅν ῥα κύνες τε καὶ ἄνδρες ἀπὸ σταθμοῖο δίωνται
ὃν: Il. 17:200: κινήσας ῥα κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
ὃν: Il. 17:442: κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
ὅν: Il. 17:674: πάντοσε παπταίνων ὥς τ’ αἰετός, ὅν ῥά τέ φασιν
ὅν: Il. 17:676: ὅν τε καὶ ὑψόθ’ ἐόντα πόδας ταχὺς οὐκ ἔλαθε πτὼξ
ὃν: Il. 18:5: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὅν: Il. 18:371: χάλκεον, ὅν ῥ’ αὐτὸς ποιήσατο κυλλοποδίων.
ὃν: Il. 19:4: εὗρε δὲ Πατρόκλῳ περικείμενον ὃν φίλον υἱὸν
ὃν: Il. 19:413: ἀλλὰ θεῶν ὤριστος, ὃν ἠΰκομος τέκε Λητώ,
ὃν: Il. 20:74: ὃν Ξάνθον καλέουσι θεοί, ἄνδρες δὲ Σκάμανδρον.
ὅν: Il. 20:165: σίντης, ὅν τε καὶ ἄνδρες ἀποκτάμεναι μεμάασιν
ὃν: Il. 20:304: Δαρδάνου, ὃν Κρονίδης περὶ πάντων φίλατο παίδων
ὃν: Il. 20:343: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὃν: Il. 20:384: ὃν νύμφη τέκε νηῒς Ὀτρυντῆϊ πτολιπόρθῳ
ὅν: Il. 20:454: νῦν αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι, ὅν κε κιχείω.
ὃν: Il. 21:2: Ξάνθου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς,
ὅν: Il. 21:24: δειδιότες· μάλα γάρ τε κατεσθίει ὅν κε λάβῃσιν·
ὃν: Il. 21:53: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὅν: Il. 21:103: νῦν δ’ οὐκ ἔσθ’ ὅς τις θάνατον φύγῃ ὅν κε θεός γε
ὅν: Il. 21:283: ὅν ῥά τ’ ἔναυλος ἀποέρσῃ χειμῶνι περῶντα.
ὃν: Il. 21:305: οὐδὲ Σκάμανδρος ἔληγε τὸ ὃν μένος, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον
ὃν: Il. 21:330: αὐτίκα δ’ Ἥφαιστον προσεφώνεεν ὃν φίλον υἱόν·
ὃν: Il. 21:378: αὐτίκ’ ἄρ’ Ἥφαιστον προσεφώνεεν ὃν φίλον υἱόν·
ὃν: Il. 21:552: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὅν: Il. 21:611: ἐς πόλιν, ὅν τινα τῶν γε πόδες καὶ γοῦνα σαώσαι.
ὅν: Il. 22:29: ὅν τε κύν’ Ὠρίωνος ἐπίκλησιν καλέουσι.
ὅν: Il. 22:60: δύσμορον, ὅν ῥα πατὴρ Κρονίδης ἐπὶ γήραος οὐδῷ
ὃν: Il. 22:87: κλαύσομαι ἐν λεχέεσσι φίλον θάλος, ὃν τέκον αὐτή,
ὃν: Il. 22:98: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὃν: Il. 22:353: ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήσεται ὃν τέκεν αὐτή,
ὃν: Il. 22:363: ὃν πότμον γοόωσα λιποῦσ’ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην.
ὅν: Il. 22:382: ὄφρά κ’ ἔτι γνῶμεν Τρώων νόον ὅν τιν’ ἔχουσιν,
ὃν: Il. 22:459: ἀλλὰ πολὺ προθέεσκε, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων.
ὃν: Il. 22:485: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι· οὔτε σὺ τούτῳ
ὃν: Il. 22:506: Ἀστυάναξ, ὃν Τρῶες ἐπίκλησιν καλέουσιν·
ὅν: Il. 23:227: ὅν τε μέτα κροκόπεπλος ὑπεὶρ ἅλα κίδναται ἠώς,
ὅν: Il. 23:432: ὅν τ’ αἰζηὸς ἀφῆκεν ἀνὴρ πειρώμενος ἥβης,
ὅν: Il. 23:761: στήθεός ἐστι κανών, ὅν τ’ εὖ μάλα χερσὶ τανύσσῃ
ὃν: Il. 23:769: εὔχετ’ Ἀθηναίῃ γλαυκώπιδι ὃν κατὰ θυμόν·
ὃν: Il. 23:827: ὃν πρὶν μὲν ῥίπτασκε μέγα σθένος Ἠετίωνος·
ὃν: Il. 24:316: μόρφνον θηρητῆρ’ ὃν καὶ περκνὸν καλέουσιν.
ὃν: Il. 24:693: Ξάνθου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς,
ὃν: Il. 24:727: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι, οὐδέ μιν οἴω
ὅν: Il. 24:752: πέρνασχ’ ὅν τιν’ ἕλεσκε πέρην ἁλὸς ἀτρυγέτοιο,
ὅν: Il. 24:758: κεῖσαι, τῷ ἴκελος ὅν τ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
ὃν: Od. 1:4: πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
ὃν: Od. 1:69: Κύκλωπος κεχόλωται, ὃν ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν,
ὃν: Od. 1:78: ὃν χόλον· οὐ μὲν γάρ τι δυνήσεται ἀντία πάντων
ὃν: Od. 1:218: ἀνέρος, ὃν κτεάτεσσιν ἑοῖσ’ ἔπι γῆρας ἔτετμε.
ὃν: Od. 1:327: λυγρόν, ὃν ἐκ Τροίης ἐπετείλατο Παλλὰς Ἀθήνη.
ὅν: Od. 2:124: ὄφρα κε κείνη τοῦτον ἔχῃ νόον, ὅν τινά οἱ νῦν
ὃν: Od. 2:205: ὃν γάμον· ἡμεῖς δ’ αὖ ποτιδέγμενοι ἤματα πάντα
ὃν: Od. 2:350: ἡδύν, ὅτις μετὰ τὸν λαρώτατος, ὃν σὺ φυλάσσεις,
ὅν: Od. 3:16: πατρός, ὅπου κύθε γαῖα καὶ ὅν τινα πότμον ἐπέσπεν.
ὅν: Od. 3:84: δίου Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὅν ποτέ φασι
ὅν: Od. 3:320: ἐλθέμεν, ὅν τινα πρῶτον ἀποσφήλωσιν ἄελλαι
ὃν: Od. 4:112: Τηλέμαχός θ’, ὃν ἔλειπε νέον γεγαῶτ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
ὅν: Od. 4:524: τὸν δ’ ἄρ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδε σκοπός, ὅν ῥα καθεῖσεν
ὅν: Od. 4:714: πατρὸς ἑοῦ ἢ νόστον ἢ ὅν τινα πότμον ἐπέσπεν.”
ὅν: Od. 4:736: δμῶ’ ἐμόν, ὅν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ,
ὃν: Od. 4:741: ὃν καὶ Ὀδυσσῆος φθεῖσαι γόνον ἀντιθέοιο.”
ὃν: Od. 5:285: κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
ὃν: Od. 5:298: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὃν: Od. 5:355: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὃν: Od. 5:376: κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
ὃν: Od. 5:407: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὃν: Od. 5:444: ἔγνω δὲ προρέοντα καὶ εὔξατο ὃν κατὰ θυμόν·
ὃν: Od. 5:464: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὃν: Od. 6:233: ἴδρις, ὃν Ἥφαιστος δέδαεν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
ὅν: Od. 7:28: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε πάτερ, δόμον, ὅν με κελεύεις,
ὅν: Od. 7:48: “οὗτος δή τοι, ξεῖνε πάτερ, δόμος, ὅν με κελεύεις
ὅν: Od. 8:448: ποικίλον, ὅν ποτέ μιν δέδαε φρεσὶ πότνια Κίρκη.
ὅν: Od. 8:494: ὅν ποτ’ ἐς ἀκρόπολιν δόλον ἤγαγε δῖος Ὀδυσσεὺς
ὅν: Od. 9:38: ὅν μοι Ζεὺς ἐφέηκεν ἀπὸ Τροίηθεν ἰόντι.
ὅν: Od. 9:197: ἡδέος, ὅν μοι δῶκε Μάρων, Εὐάνθεος υἱός,
ὃν: Od. 9:305: χερσὶν ἀπώσασθαι λίθον ὄβριμον, ὃν προσέθηκεν.
ὃν: Od. 9:455: Οὖτις, ὃν οὔ πώ φημι πεφυγμένον ἔμμεν ὄλεθρον.
ὅν: Od. 10:22: ἠμὲν παυέμεναι ἠδ’ ὀρνύμεν, ὅν κ’ ἐθέλῃσι.
ὃν: Od. 10:87: ἔνθ’ ἐπεὶ ἐς λιμένα κλυτὸν ἤλθομεν, ὃν πέρι πέτρη
ὃν: Od. 10:115: ὃν πόσιν, ὃς δὴ τοῖσιν ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον.
ὅν: Od. 10:330: ἦ σύ γ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι πολύτροπος, ὅν τέ μοι αἰεὶ
ὃν: Od. 11:22: ᾔομεν, ὄφρ’ ἐς χῶρον ἀφικόμεθ’, ὃν φράσε Κίρκη.
ὃν: Od. 11:68: Τηλεμάχου θ’, ὃν μοῦνον ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπες·
ὅν: Od. 11:147: ὅν τινα μέν κεν ἐᾷς νεκύων κατατεθνηώτων
ὃν: Od. 11:174: εἰπὲ δέ μοι πατρός τε καὶ υἱέος, ὃν κατέλειπον,
ὃν: Od. 11:234: ὃν γόνον ἐξαγόρευεν· ἐγὼ δ’ ἐρέεινον ἁπάσας.
ὃν: Od. 11:273: γημαμένη ᾧ υἷϊ· ὁ δ’ ὃν πατέρ’ ἐξεναρίξας
ὃν: Od. 11:318: ἀλλ’ ὄλεσεν Διὸς υἱός, ὃν ἠύκομος τέκε Λητώ,
ὅν: Od. 11:442: μηδ’ οἱ μῦθον ἅπαντα πιφαυσκέμεν, ὅν κ’ ἐῢ εἰδῇς,
ὃν: Od. 11:515: ἀλλὰ πολὺ προθέεσκε, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων·
ὃν: Od. 11:523: αὐτὰρ ὅτ’ εἰς ἵππον κατεβαίνομεν, ὃν κάμ’ Ἐπειός,
ὅν: Od. 11:619: ὅν περ ἐγὼν ὀχέεσκον ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο.
ὅν: Od. 12:200: ὅν σφιν ἐπ’ ὠσὶν ἄλειψ’, ἐμέ τ’ ἐκ δεσμῶν ἀνέλυσαν.
ὃν: Od. 13:90: ὃς πρὶν μὲν μάλα πολλὰ πάθ’ ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
ὃν: Od. 14:174: νῦν αὖ παιδὸς ἄλαστον ὀδύρομαι, ὃν τέκ’ Ὀδυσσεύς,
ὅν: Od. 14:449: σῖτον δέ σφιν ἔνειμε Μεσαύλιος, ὅν ῥα συβώτης
ὃν: Od. 14:508: “ὦ γέρον, αἶνος μέν τοι ἀμύμων, ὃν κατέλεξας,
ὃν: Od. 15:245: ὃν περὶ κῆρι φίλει Ζεύς τ’ αἰγίοχος καὶ Ἀπόλλων
ὅν: Od. 15:345: ἀνέρες, ὅν τιν’ ἵκηται ἄλη καὶ πῆμα καὶ ἄλγος.
ὃν: Od. 15:348: πατρός θ’, ὃν κατέλειπεν ἰὼν ἐπὶ γήραος οὐδῷ,
ὅν: Od. 15:518: ἀλλά τοι ἄλλον φῶτα πιφαύσκομαι, ὅν κεν ἵκοιο,
ὃν: Od. 16:17: ὡς δὲ πατὴρ ὃν παῖδα φίλα φρονέων ἀγαπάζῃ
ὃν: Od. 16:192: Τηλέμαχος δ’, - οὐ γάρ πω ἐπείθετο ὃν πατέρ’ εἶναι, -
ὃν: Od. 16:221: εἰ μὴ Τηλέμαχος προσεφώνεεν ὃν πατέρ’ αἶψα·
ὅν: Od. 17:292: Ἄργος, Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὅν ῥά ποτ’ αὐτὸς
ὅν: Od. 17:340: κλινάμενος σταθμῷ κυπαρισσίνῳ, ὅν ποτε τέκτων
ὃν: Od. 18:27: γρηῒ καμινοῖ ἶσος· ὃν ἂν κακὰ μητισαίμην
ὃν: Od. 18:145: ἀνδρός, ὃν οὐκέτι φημὶ φίλων καὶ πατρίδος αἴης
ὃν: Od. 18:175: ἤδη μὲν γάρ τοι παῖς τηλίκος, ὃν σὺ μάλιστα
ὃν: Od. 18:214: ἡ δ’ αὖ Τηλέμαχον προσεφώνεεν, ὃν φίλον υἱόν·
ὃν: Od. 19:35: δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεεν ὃν πατέρ’ αἶψα·
ὅν: Od. 19:267: ἢ Ὀδυσῆ’, ὅν φασι θεοῖσ’ ἐναλίγκιον εἶναι.
ὅν: Od. 19:511: ὅν τινά γ’ ὕπνος ἕλῃ γλυκερὸς καὶ κηδόμενόν περ.
ὅν: Od. 19:522: παῖδ’ ὀλοφυρομένη Ἴτυλον φίλον, ὅν ποτε χαλκῷ
ὃν: Od. 20:59: αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίουσα κορέσσατο ὃν κατὰ θυμόν,
ὃν: Od. 21:99: ἐκ χειρῶν Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὃν τότ’ ἀτίμα
ὃν: Od. 22:6: νῦν αὖτε σκοπὸν ἄλλον, ὃν οὔ πώ τις βάλεν ἀνήρ,
ὃν: Od. 22:165: κεῖνος δὴ αὖτ’ ἀΐδηλος ἀνήρ, ὃν ὀϊόμεθ’ αὐτοί,
ὅν: Od. 22:290: τοῦτό τοι ἀντὶ ποδὸς ξεινήϊον, ὅν ποτ’ ἔδωκας
ὃν: Od. 23:160: ἴδρις, ὃν Ἥφαιστος δέδαεν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
ὃν: Od. 23:345: ὁππότε δή ῥ’ Ὀδυσῆα ἐέλπετο ὃν κατὰ θυμὸν
ὅν: Od. 24:206: καλὸν Λαέρταο τετυγμένον, ὅν ῥά ποτ’ αὐτὸς
ὅν: Od. 24:290: δύσμορον· ὅν που τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
ὃν: Od. 24:321: “κεῖνος μὲν δὴ ὅδ’ αὐτὸς ἐγώ, πάτερ, ὃν σὺ μεταλλᾷς,
ὃν: Od. 24:505: αἶψα δὲ Τηλέμαχον προσεφώνεεν ὃν φίλον υἱόν·
ὄναρ: Il. 1:63: ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν,
ὄναρ: Il. 10:496: ἀσθμαίνοντα· κακὸν γὰρ ὄναρ κεφαλῆφιν ἐπέστη
ὄναρ: Od. 19:547: οὐκ ὄναρ, ἀλλ’ ὕπαρ ἐσθλόν, ὅ τοι τετελεσμένον ἔσται.
ὄναρ: Od. 20:90: χαῖρ’, ἐπεὶ οὐκ ἐφάμην ὄναρ ἔμμεναι, ἀλλ’ ὕπαρ ἤδη.”
ὅνδε: Od. 1:83: νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε,
ὅνδε: Od. 3:272: τὴν δ’ ἐθέλων ἐθέλουσαν ἀνήγαγεν ὅνδε δόμονδε.
ὅνδε: Od. 14:424: νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε.
ὅνδε: Od. 17:527: ζωοῦ· πολλὰ δ’ ἄγει κειμήλια ὅνδε δόμονδε.”
ὅνδε: Od. 20:239: νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε.
ὅνδε: Od. 20:329: νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε,
ὅνδε: Od. 21:204: νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε.
ὀνείαθ’: Il. 9:91: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ὀνείαθ’: Il. 9:221: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ὀνείαθ’: Il. 24:627: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ὀνείαθ’: Od. 1:149: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ὀνείαθ’: Od. 4:67: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ὀνείαθ’: Od. 4:218: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ὀνείαθ’: Od. 5:200: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ὀνείαθ’: Od. 8:71: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ὀνείαθ’: Od. 8:484: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ὀνείαθ’: Od. 14:453: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ὀνείαθ’: Od. 15:142: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ὀνείαθ’: Od. 16:54: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ὀνείαθ’: Od. 17:98: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ὀνείαθ’: Od. 20:256: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ὄνειαρ: Il. 22:433: εὐχωλὴ κατὰ ἄστυ πελέσκεο, πᾶσί τ’ ὄνειαρ
ὄνειαρ: Il. 22:486: ἔσσεαι Ἕκτορ ὄνειαρ ἐπεὶ θάνες, οὔτε σοὶ οὗτος.
ὄνειαρ: Od. 4:444: ἀλλ’ αὐτὴ ἐσάωσε καὶ ἐφράσατο μέγ’ ὄνειαρ·
ὄνειαρ: Od. 15:78: ἀμφότερον, κῦδός τε καὶ ἀγλαΐη καὶ ὄνειαρ,
ὀνείατ’: Il. 24:367: τοσσάδ’ ὀνείατ’ ἄγοντα, τίς ἂν δή τοι νόος εἴη;
ὀνείατα: Od. 10:9: δαίνυνται· παρὰ δέ σφιν ὀνείατα μυρία κεῖται,
ὀνείατα: Od. 15:316: εἴ μοι δεῖπνον δοῖεν ὀνείατα μυρί’ ἔχοντες.
ὀνείδεα: Il. 1:291: τοὔνεκά οἱ προθέουσιν ὀνείδεα μυθήσασθαι; ”
ὀνείδεα: Il. 2:222: ὀξέα κεκλήγων λέγ’ ὀνείδεα· τῷ δ’ ἄρ’ Ἀχαιοὶ
ὀνείδεά: Il. 2:251: καί σφιν ὀνείδεά τε προφέροις, νόστόν τε φυλάσσοις.
ὀνείδεα: Il. 3:242: αἴσχεα δειδιότες καὶ ὀνείδεα πόλλ’ ἅ μοί ἐστιν.
ὀνείδεα: Il. 20:246: ἔστι γὰρ ἀμφοτέροισιν ὀνείδεα μυθήσασθαι
ὀνείδεα: Od. 6:285: ὣς ἐρέουσιν, ἐμοὶ δέ κ’ ὀνείδεα ταῦτα γένοιτο.
ὀνείδεα: Od. 17:461: ἂψ ἀναχωρήσειν, ὅτε δὴ καὶ ὀνείδεα βάζεις.”
ὀνείδεα: Od. 22:463: τάων, αἳ δὴ ἐμῇ κεφαλῇ κατ’ ὀνείδεα χεῦαν
ὀνειδείοισ’: Od. 18:326: ἥ ῥ’ Ὀδυσῆ’ ἐνένιπεν ὀνειδείοισ’ ἐπέεσσι·
ὀνειδείοις: Il. 1:519: Ἥρῃ ὅτ’ ἄν μ’ ἐρέθῃσιν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν·
ὀνειδείοις: Il. 2:277: νεικείειν βασιλῆας ὀνειδείοις ἐπέεσσιν.
ὀνειδείοις: Il. 16:628: ὦ πέπον οὔ τοι Τρῶες ὀνειδείοις ἐπέεσσι
ὀνειδείοις: Il. 21:480: νείκεσεν ἰοχέαιραν ὀνειδείοις ἐπέεσσι·
ὀνειδείοισιν: Il. 22:497: χερσὶν πεπλήγων καὶ ὀνειδείοισιν ἐνίσσων·
ὀνείδειον: Il. 21:393: χάλκεον ἔγχος ἔχων, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦθον·
ὀνείδειον: Il. 21:471: Ἄρτεμις ἀγροτέρη, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦθον·
ὀνείδεσι: Il. 3:438: μή με γύναι χαλεποῖσιν ὀνείδεσι θυμὸν ἔνιπτε·
ὀνειδίζων: Il. 2:255: ἧσαι ὀνειδίζων, ὅτι οἱ μάλα πολλὰ διδοῦσιν
ὀνειδίζων: Il. 7:95: νείκει ὀνειδίζων, μέγα δὲ στεναχίζετο θυμῷ·
ὀνειδίζων: Od. 18:380: οὐδ’ ἄν μοι τὴν γαστέρ’ ὀνειδίζων ἀγορεύοις.
ὀνείδισας: Il. 9:34: ἀλκὴν μέν μοι πρῶτον ὀνείδισας ἐν Δαναοῖσι
ὀνείδισον: Il. 1:211: ἀλλ’ ἤτοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον ὡς ἔσεταί περ·
ὄνειδος: Il. 16:498: σοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα κατηφείη καὶ ὄνειδος
ὄνειδος: Il. 17:556: σοὶ μὲν δὴ Μενέλαε κατηφείη καὶ ὄνειδος
ὀνείρατ’: Od. 20:87: αὐτὰρ ἐμοὶ καὶ ὀνείρατ’ ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
ὄνειρε: Il. 2:8: βάσκ’ ἴθι οὖλε ὄνειρε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν·
ὀνειρείῃσι: Od. 4:809: ἡδὺ μάλα κνώσσουσ’ ἐν ὀνειρείῃσι πύλῃσιν·
ὄνειροι: Od. 19:560: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ὄνειροι ἀμήχανοι ἀκριτόμυθοι
ὄνειρον: Il. 2:6: πέμψαι ἐπ’ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι οὖλον ὄνειρον·
ὄνειρον: Il. 2:80: εἰ μέν τις τὸν ὄνειρον Ἀχαιῶν ἄλλος ἔνισπε
ὄνειρον: Od. 4:841: ὥς οἱ ἐναργὲς ὄνειρον ἐπέσσυτο νυκτὸς ἀμολγῷ.
ὄνειρον: Od. 6:49: Ναυσικάαν εὔπεπλον· ἄφαρ δ’ ἀπεθαύμασ’ ὄνειρον,
ὄνειρον: Od. 19:535: ἀλλ’ ἄγε μοι τὸν ὄνειρον ὑπόκριναι καὶ ἄκουσον.
ὄνειρον: Od. 19:555: “ὦ γύναι, οὔ πως ἔστιν ὑποκρίνασθαι ὄνειρον
ὄνειρον: Od. 19:568: ἀλλ’ ἐμοὶ οὐκ ἐντεῦθεν ὀΐομαι αἰνὸν ὄνειρον
ὀνειροπόλοιο: Il. 5:149: υἱέας Εὐρυδάμαντος ὀνειροπόλοιο γέροντος·
ὀνειροπόλον: Il. 1:63: ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν,
ὄνειρος: Il. 2:16: Ὣς φάτο, βῆ δ’ ἄρ’ ὄνειρος ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε·
ὄνειρος: Il. 2:22: τῷ μιν ἐεισάμενος προσεφώνεε θεῖος ὄνειρος·
ὄνειρος: Il. 2:56: κλῦτε φίλοι· θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος
ὄνειρος: Od. 11:222: ψυχὴ δ’ ἠΰτ’ ὄνειρος ἀποπταμένη πεπότηται.
ὄνειρος: Od. 14:495: “κλῦτε, φίλοι· θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος.
ὀνείρους: Il. 5:150: τοῖς οὐκ ἐρχομένοις ὃ γέρων ἐκρίνατ’ ὀνείρους,
ὀνείρῳ: Il. 22:199: ὡς δ’ ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν·
ὀνείρῳ: Od. 11:207: τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ
ὀνείρῳ: Od. 19:541: αὐτὰρ ἐγὼ κλαῖον καὶ ἐκώκυον ἔν περ ὀνείρῳ,
ὀνείρῳ: Od. 19:581: τοῦ ποτε μεμνήσεσθαι ὀΐομαι ἔν περ ὀνείρῳ.”
ὀνείρῳ: Od. 21:79: τοῦ ποτε μεμνήσεσθαι ὀΐομαι ἔν περ ὀνείρῳ.”
ὀνείρων: Od. 19:562: δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσὶν ὀνείρων·
Ὀνείρων: Od. 24:12: ἠδὲ παρ’ Ἠελίοιο πύλας καὶ δῆμον Ὀνείρων
ὀνήμενος: Od. 2:33: ἐσθλός μοι δοκεῖ εἶναι, ὀνήμενος. εἴθε οἱ αὐτῷ
ὄνησα: Il. 1:503: “ Ζεῦ πάτερ, εἴ ποτε δή σε μετ’ ἀθανάτοισιν ὄνησα
ὀνήσεαι: Il. 6:260: πρῶτον, ἔπειτα δὲ καὐτὸς ὀνήσεαι αἴ κε πίῃσθα.
ὀνήσει: Il. 7:172: οὗτος γὰρ δὴ ὀνήσει ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς,
ὀνήσει: Il. 8:36: βουλὴν δ’ Ἀργείοις ὑποθησόμεθ’ ἥ τις ὀνήσει,
ὀνήσει: Il. 8:467: βουλὴν δ’ Ἀργείοις ὑποθησόμεθ’ ἥ τις ὀνήσει,
ὀνήσει: Od. 23:24: αὖτις ἔσω μέγαρον· σὲ δὲ τοῦτό γε γῆρας ὀνήσει.”
ὀνήσειν: Il. 5:205: τόξοισιν πίσυνος· τὰ δέ μ’ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ὀνήσειν.
ὀνήσεται: Il. 7:173: καὶ δ’ αὐτὸς ὃν θυμὸν ὀνήσεται αἴ κε φύγῃσι
ὀνήσεται: Il. 16:31: αἰναρέτη· τί σευ ἄλλος ὀνήσεται ὀψίγονός περ
ὀνήσιος: Od. 21:402: “αἲ γὰρ δὴ τοσσοῦτον ὀνήσιος ἀντιάσειεν,
ὄνησο: Od. 19:68: ἀλλ’ ἔξελθε θύραζε, τάλαν, καὶ δαιτὸς ὄνησο·
ὀνησόμεθ’: Od. 14:415: τηλεδαπῷ· πρὸς δ’ αὐτοὶ ὀνησόμεθ’, οἵ περ ὀϊζὺν
Ὀνητορίδην: Od. 3:282: Φρόντιν Ὀνητορίδην, ὃς ἐκαίνυτο φῦλ’ ἀνθρώπων
Ὀνήτορος: Il. 16:604: Λαόγονον θρασὺν υἱὸν Ὀνήτορος, ὃς Διὸς ἱρεὺς
ὄνθον: Il. 23:781: ὄνθον ἀποπτύων, μετὰ δ’ Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ὄνθος: Il. 23:775: τῇ ῥα βοῶν κέχυτ’ ὄνθος ἀποκταμένων ἐριμύκων,
ὄνθου: Il. 23:777: ἐν δ’ ὄνθου βοέου πλῆτο στόμα τε ῥῖνάς τε·
ὀνίνησι: Il. 24:45: γίγνεται, ἥ τ’ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ’ ὀνίνησι.
ὄνοιτο: Il. 13:287: οὐδέ κεν ἔνθα τεόν γε μένος καὶ χεῖρας ὄνοιτο.
ὄνοιτο: Od. 8:239: νείκεσεν, ὡς ἂν σὴν ἀρετὴν βροτὸς οὔ τις ὄνοιτο,
ὄνομ’: Od. 4:710: ἦ ἵνα μηδ’ ὄνομ’ αὐτοῦ ἐν ἀνθρώποισι λίπηται;”
ὄνομ’: Od. 7:54: Ἀρήτη δ’ ὄνομ’ ἐστὶν ἐπώνυμον, ἐκ δὲ τοκήων
ὄνομ’: Od. 8:550: εἴπ’ ὄνομ’, ὅττι σε κεῖθι κάλεον μήτηρ τε πατήρ τε,
ὄνομ’: Od. 9:414: ὡς ὄνομ’ ἐξαπάτησεν ἐμὸν καὶ μῆτις ἀμύμων.
ὄνομ’: Od. 13:248: τῶ τοι, ξεῖν’, Ἰθάκης γε καὶ ἐς Τροίην ὄνομ’ ἵκει,
ὄνομ’: Od. 15:256: τοῦ μὲν ἄρ’ υἱὸς ἐπῆλθε, Θεοκλύμενος δ’ ὄνομ’ ἦεν,
ὄνομ’: Od. 18:5: Ἀρναῖος δ’ ὄνομ’ ἔσκε· τὸ γὰρ θέτο πότνια μήτηρ
ὄνομ’: Od. 19:247: Εὐρυβάτης δ’ ὄνομ’ ἔσκε· τίεν δέ μιν ἔξοχον ἄλλων
ὄνομ’: Od. 19:403: “Αὐτόλυκ’, αὐτὸς νῦν ὄνομ’ εὕρεο, ὅττι κε θεῖο
ὄνομ’: Od. 19:406: “γαμβρὸς ἐμὸς θύγατέρ τε, τίθεσθ’ ὄνομ’, ὅττι κεν εἴπω·
ὄνομ’: Od. 19:409: τῷ δ’ Ὀδυσεὺς ὄνομ’ ἔστω ἐπώνυμον. αὐτὰρ ἐγώ γε,
ὄνομ’: Od. 20:288: Κτήσιππος δ’ ὄνομ’ ἔσκε, Σάμῃ δ’ ἐνὶ οἰκία ναῖεν·
ὄνομ’: Od. 24:93: ὣς σὺ μὲν οὐδὲ θανὼν ὄνομ’ ὤλεσας, ἀλλά τοι αἰεὶ
ὄνομ’: Od. 24:306: αὐτὰρ ἐμοί γ’ ὄνομ’ ἐστὶν Ἐπήριτος· ἀλλά με δαίμων
ὄνομα: Od. 9:16: νῦν δ’ ὄνομα πρῶτον μυθήσομαι, ὄφρα καὶ ὑμεῖς
ὄνομα: Od. 9:364: “Κύκλωψ, εἰρωτᾷς μ’ ὄνομα κλυτόν; αὐτὰρ ἐγώ τοι
ὄνομα: Od. 9:366: Οὖτις ἐμοί γ’ ὄνομα· Οὖτιν δέ με κικλήσκουσι
ὄνομα: Od. 19:183: ᾤχεθ’ ἅμ’ Ἀτρεΐδῃσιν· ἐμοὶ δ’ ὄνομα κλυτὸν Αἴθων,
ὀνόμαζε: Il. 1:361: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Il. 3:398: θάμβησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Il. 5:372: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἐκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Il. 6:253: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Il. 6:406: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Il. 6:485: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Il. 14:218: τόν ῥά οἱ ἔμβαλε χερσὶν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Il. 18:384: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Il. 18:423: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Il. 19:7: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Il. 24:127: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Il. 24:286: στῆ δ’ ἵππων προπάροιθεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Od. 2:302: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Od. 4:311: Τηλεμάχῳ δὲ παρῖζεν, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Od. 4:551: τούτους μὲν δὴ οἶδα· σὺ δὲ τρίτον ἄνδρ’ ὀνόμαζε,
ὀνόμαζε: Od. 7:330: εὐχόμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Od. 8:194: ἀνδρὶ δέμας εἰκυῖα, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Od. 8:291: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Od. 10:280: ἔν τ’ ἄρα μοι φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Od. 11:247: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Od. 14:52: ὅττι μιν ὣς ὑπέδεκτο, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Od. 15:124: πέπλον ἔχουσ’ ἐν χερσίν, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Od. 15:530: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Od. 18:78: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Od. 19:90: ἀμφίπολον δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Od. 21:84: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Od. 21:167: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνόμαζε: Od. 23:96: Τηλέμαχος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὀνομάζειν: Od. 14:145: τὸν μὲν ἐγών, ὦ ξεῖνε, καὶ οὐ παρεόντ’ ὀνομάζειν
ὀνόμαζεν: Il. 7:108: δεξιτερῆς ἕλε χειρὸς ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ὀνόμαζεν: Il. 14:232: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ὀνόμαζεν: Il. 14:296: στῆ δ’ αὐτῆς προπάροιθεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ὀνόμαζεν: Il. 15:552: τόν ῥ’ Ἕκτωρ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ὀνόμαζεν: Il. 21:356: καίετο δ’ ἲς ποταμοῖο ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ὀνόμαζεν: Od. 3:374: Τηλεμάχου δ’ ἕλε χεῖρα, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ὀνόμαζεν: Od. 4:610: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ὀνόμαζεν: Od. 5:181: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ὀνόμαζεν: Od. 6:254: ὤτρυνεν δ’ Ὀδυσῆα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ὀνόμαζεν: Od. 10:319: ῥάβδῳ πεπληγυῖα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ὀνόμαζεν: Od. 16:417: Ἀντίνοον δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ὀνόμαζεν: Od. 17:215: τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν
ὀνόμαζεν: Od. 18:163: ἀχρεῖον δ’ ἐγέλασσεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ὀνόμαζεν: Od. 19:402: παυομένῳ δόρποιο, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ὀνόμαζεν: Od. 21:248: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ὀνόμαζεν: Od. 21:287: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ὀνόμαζες: Od. 4:278: ἐκ δ’ ὀνομακλήδην Δαναῶν ὀνόμαζες ἀρίστους,
ὀνομάζοι: Il. 9:511: εἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα φέροι τὰ δ’ ὄπισθ’ ὀνομάζοι
ὀνόμαζον: Il. 18:449: Ἀργείων, καὶ πολλὰ περικλυτὰ δῶρ’ ὀνόμαζον.
ὀνομάζων: Il. 10:68: πατρόθεν ἐκ γενεῆς ὀνομάζων ἄνδρα ἕκαστον
ὀνομάζων: Il. 22:415: ἐξονομακλήδην ὀνομάζων ἄνδρα ἕκαστον·
ὀνομακλήδην: Od. 4:278: ἐκ δ’ ὀνομακλήδην Δαναῶν ὀνόμαζες ἀρίστους,
ὀνομάκλυτος: Il. 22:51: πολλὰ γὰρ ὤπασε παιδὶ γέρων ὀνομάκλυτος Ἄλτης.
ὀνομαστήν: Od. 19:260: ᾤχετ’ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν.”
ὀνομαστήν: Od. 19:597: ᾤχετ’ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν.
ὀνομαστήν: Od. 23:19: ᾤχετ’ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν.
ὀνόμηνας: Od. 24:341: συκέας τεσσαράκοντ’· ὄρχους δέ μοι ὧδ’ ὀνόμηνας
ὀνόμηνεν: Il. 10:522: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα φίλον τ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον.
ὀνόμηνεν: Il. 14:277: ὄμνυε δ’ ὡς ἐκέλευε, θεοὺς δ’ ὀνόμηνεν ἅπαντας
ὀνόμηνεν: Il. 16:491: κτεινόμενος μενέαινε, φίλον δ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
ὀνόμηνεν: Il. 23:90: ἔτραφέ τ’ ἐνδυκέως καὶ σὸν θεράποντ’ ὀνόμηνεν·
ὀνόμηνεν: Il. 23:178: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα, φίλον δ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
ὀνόμηνεν: Il. 24:591: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα, φίλον δ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
ὀνομήνῃς: Od. 11:251: νῦν δ’ ἔρχευ πρὸς δῶμα καὶ ἴσχεο μηδ’ ὀνομήνῃς·
ὀνομήνω: Il. 2:488: πληθὺν δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
ὀνομήνω: Il. 9:121: ὑμῖν δ’ ἐν πάντεσσι περικλυτὰ δῶρ’ ὀνομήνω
ὀνομήνω: Od. 4:240: πάντα μὲν οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
ὀνομήνω: Od. 11:328: πάσας δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
ὀνομήνω: Od. 11:517: πάντας δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
ὄνονται: Od. 21:427: οὐχ ὥς με μνηστῆρες ἀτιμάζοντες ὄνονται.
ὄνος: Il. 11:557: ὡς δ’ ὅτ’ ὄνος παρ’ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας
ὄνοσαι: Od. 17:378: ἦ ὄνοσαι, ὅτι τοι βίοτον κατέδουσιν ἄνακτος
ὀνόσαιτ’: Il. 17:399: τόν γε ἰδοῦσ’ ὀνόσαιτ’, οὐδ’ εἰ μάλα μιν χόλος ἵκοι·
ὀνόσαιτο: Il. 4:539: Ἔνθά κεν οὐκέτι ἔργον ἀνὴρ ὀνόσαιτο μετελθών,
ὀνόσαιτο: Il. 13:127: καρτεραί, ἃς οὔτ’ ἄν κεν Ἄρης ὀνόσαιτο μετελθὼν
ὀνόσασθ’: Il. 24:241: ἦ ὀνόσασθ’ ὅτι μοι Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε’ ἔδωκε
ὀνοσσάμενος: Il. 24:439: οὐκ ἄν τίς τοι πομπὸν ὀνοσσάμενος μαχέσαιτο.
ὀνόσσεσθαι: Od. 5:379: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς σε ἔολπα ὀνόσσεσθαι κακότητος.”
ὀνόσσεται: Il. 9:55: οὔ τίς τοι τὸν μῦθον ὀνόσσεται ὅσσοι Ἀχαιοί,
ὀνοστὰ: Il. 9:164: δῶρα μὲν οὐκέτ’ ὀνοστὰ διδοῖς Ἀχιλῆϊ ἄνακτι·
ὄντας: Od. 7:94: ἀθανάτους ὄντας καὶ ἀγήρως ἤματα πάντα.
ὀνύχεσσι: Il. 8:248: νεβρὸν ἔχοντ’ ὀνύχεσσι τέκος ἐλάφοιο ταχείης·
ὀνύχεσσι: Il. 12:202: φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον
ὀνύχεσσι: Il. 12:220: φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον
ὀνύχεσσι: Od. 2:153: δρυψαμένω δ’ ὀνύχεσσι παρειὰς ἀμφί τε δειρὰς
ὀνύχεσσι: Od. 15:161: αἰετὸς ἀργὴν χῆνα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον,
ὀξέα: Il. 2:222: ὀξέα κεκλήγων λέγ’ ὀνείδεα· τῷ δ’ ἄρ’ Ἀχαιοὶ
ὀξέα: Il. 5:495: πάλλων δ’ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
ὀξέα: Il. 5:619: ὀξέα παμφανόωντα· σάκος δ’ ἀνεδέξατο πολλά.
ὀξέα: Il. 6:104: πάλλων δ’ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
ὀξέα: Il. 11:44: ὀξέα· τῆλε δὲ χαλκὸς ἀπ’ αὐτόφιν οὐρανὸν εἴσω
ὀξέα: Il. 11:212: πάλλων δ’ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
ὀξέα: Il. 12:125: ὀξέα κεκλήγοντες· ἔφαντο γὰρ οὐκ ἔτ’ Ἀχαιοὺς
ὀξέα: Il. 16:772: πολλὰ δὲ Κεβριόνην ἀμφ’ ὀξέα δοῦρα πεπήγει
ὀξέα: Il. 17:88: ὀξέα κεκλήγων φλογὶ εἴκελος Ἡφαίστοιο
ὀξέα: Od. 22:265: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα
ὀξέα: Od. 22:272: αὖτις δὲ μνηστῆρες ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα
ὀξέα: Od. 22:282: μνηστήρων ἐς ὅμιλον ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα.
ὀξέες: Il. 4:214: τοῦ δ’ ἐξελκομένοιο πάλιν ἄγεν ὀξέες ὄγκοι.
ὀξέες: Il. 12:64: ὀξέες ἑστᾶσιν, ποτὶ δ’ αὐτοὺς τεῖχος Ἀχαιῶν,
ὀξέες: Od. 5:411: ἔκτοσθεν μὲν γὰρ πάγοι ὀξέες, ἀμφὶ δὲ κῦμα
ὀξεῖ’: Il. 11:272: ὣς ὀξεῖ’ ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο.
ὀξεῖ’: Il. 15:313: ὀξεῖ’ ἀμφοτέρωθεν, ἀπὸ νευρῆφι δ’ ὀϊστοὶ
ὀξέϊ: Il. 4:490: Πριαμίδης καθ’ ὅμιλον ἀκόντισεν ὀξέϊ δουρί.
ὀξέϊ: Il. 4:540: ὅς τις ἔτ’ ἄβλητος καὶ ἀνούτατος ὀξέϊ χαλκῷ
ὀξέϊ: Il. 5:73: βεβλήκει κεφαλῆς κατὰ ἰνίον ὀξέϊ δουρί·
ὀξέϊ: Il. 5:132: ἔλθῃσ’ ἐς πόλεμον, τήν γ’ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ.
ὀξέϊ: Il. 5:238: τὸν δὲ δ’ ἐγὼν ἐπιόντα δεδέξομαι ὀξέϊ δουρί.
ὀξέϊ: Il. 5:336: ἄκρην οὔτασε χεῖρα μετάλμενος ὀξέϊ δουρὶ
ὀξέϊ: Il. 5:558: ἀνδρῶν ἐν παλάμῃσι κατέκταθεν ὀξέϊ χαλκῷ·
ὀξέϊ: Il. 5:675: ἴφθιμον Διὸς υἱὸν ἀποκτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ·
ὀξέϊ: Il. 5:821: ἔλθῃσ’ ἐς πόλεμον, τήν γ’ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ.
ὀξέϊ: Il. 10:135: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ὀξέϊ: Il. 11:95: τὸν δ’ ἰθὺς μεμαῶτα μετώπιον ὀξέϊ δουρὶ
ὀξέϊ: Il. 11:421: οὔτασεν ὦμον ὕπερθεν ἐπάλμενος ὀξέϊ δουρί,
ὀξέϊ: Il. 13:212: ἦλθε κατ’ ἰγνύην βεβλημένος ὀξέϊ χαλκῷ.
ὀξέϊ: Il. 13:338: ἀλλήλους καθ’ ὅμιλον ἐναιρέμεν ὀξέϊ χαλκῷ.
ὀξέϊ: Il. 13:542: λαιμὸν τύψ’ ἐπὶ οἷ τετραμμένον ὀξέϊ δουρί·
ὀξέϊ: Il. 13:561: Ἀσιάδην, ὅ οἱ οὖτα μέσον σάκος ὀξέϊ χαλκῷ
ὀξέϊ: Il. 14:12: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ὀξέϊ: Il. 15:433: τόν ῥ’ ἔβαλεν κεφαλὴν ὑπὲρ οὔατος ὀξέϊ χαλκῷ
ὀξέϊ: Il. 15:482: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ὀξέϊ: Il. 16:317: Νεστορίδαι δ’ ὃ μὲν οὔτασ’ Ἀτύμνιον ὀξέϊ δουρὶ
ὀξέϊ: Il. 16:623: εἰ καὶ ἐγώ σε βάλοιμι τυχὼν μέσον ὀξέϊ χαλκῷ,
ὀξέϊ: Il. 16:739: ἵππων ἡνί’ ἔχοντα μετώπιον ὀξέϊ λᾶϊ.
ὀξέϊ: Il. 16:806: στῆ δὲ ταφών· ὄπιθεν δὲ μετάφρενον ὀξέϊ δουρὶ
ὀξέϊ: Il. 16:819: ἂψ ἀναχαζόμενον βεβλημένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ὀξέϊ: Il. 17:126: ἕλχ’ ἵν’ ἀπ’ ὤμοιιν κεφαλὴν τάμοι ὀξέϊ χαλκῷ,
ὀξέϊ: Il. 18:236: κείμενον ἐν φέρτρῳ δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ὀξέϊ: Il. 19:211: ὅς μοι ἐνὶ κλισίῃ δεδαϊγμένος ὀξέϊ χαλκῷ
ὀξέϊ: Il. 19:283: ὡς ἴδε Πάτροκλον δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ὀξέϊ: Il. 19:292: εἶδον πρὸ πτόλιος δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ὀξέϊ: Il. 20:488: ἂψ ἵππους στρέψαντα μετάφρενον ὀξέϊ δουρὶ
ὀξέϊ: Il. 21:37: ἐννύχιος προμολών· ὃ δ’ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκῷ
ὀξέϊ: Il. 21:91: ἀντίθεον Πολύδωρον, ἐπεὶ βάλες ὀξέϊ δουρί·
ὀξέϊ: Il. 21:568: καὶ γάρ θην τούτῳ τρωτὸς χρὼς ὀξέϊ χαλκῷ,
ὀξέϊ: Il. 22:67: ὠμησταὶ ἐρύουσιν, ἐπεί κέ τις ὀξέϊ χαλκῷ
ὀξέϊ: Il. 22:72: ἄρηϊ κταμένῳ δεδαϊγμένῳ ὀξέϊ χαλκῷ
ὀξέϊ: Il. 23:412: ἔσσεται, αὐτίκα δ’ ὔμμε κατακτενεῖ ὀξέϊ χαλκῷ,
ὀξέϊ: Il. 24:393: Ἀργείους κτείνεσκε δαΐζων ὀξέϊ χαλκῷ·
ὀξέϊ: Od. 1:99: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ὀξέϊ: Od. 4:700: Τηλέμαχον μεμάασι κατακτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ
ὀξέϊ: Od. 11:120: κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδὸν ὀξέϊ χαλκῷ,
ὀξέϊ: Od. 11:535: ἀσκηθής, οὔτ’ ἂρ βεβλημένος ὀξέϊ χαλκῷ
ὀξέϊ: Od. 12:173: αὐτὰρ ἐγὼ κηροῖο μέγαν τροχὸν ὀξέϊ χαλκῷ
ὀξέϊ: Od. 13:271: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε κατέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
ὀξέϊ: Od. 14:271: ἔνθ’ ἡμέων πολλοὺς μὲν ἀπέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
ὀξέϊ: Od. 15:551: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ὀξέϊ: Od. 17:440: ἔνθ’ ἡμέων πολλοὺς μὲν ἀπέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
ὀξέϊ: Od. 20:127: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ.
ὀξέϊ: Od. 22:368: μή με περισθενέων δηλήσεται ὀξέϊ χαλκῷ,
ὀξεῖα: Il. 17:372: ἠελίου ὀξεῖα, νέφος δ’ οὐ φαίνετο πάσης
ὀξεῖαι: Il. 11:268: ὀξεῖαι δ’ ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο.
ὀξεῖαι: Od. 19:517: ὀξεῖαι μελεδῶναι ὀδυρομένην ἐρέθουσιν.
ὀξείας: Il. 18:551: ἤμων ὀξείας δρεπάνας ἐν χερσὶν ἔχοντες.
ὀξείῃ: Od. 12:74: ὀξείῃ κορυφῇ, νεφέλη δέ μιν ἀμφιβέβηκε
ὀξείῃς: Il. 16:518: ὀξείῃς ὀδύνῃσιν ἐλήλαται, οὐδέ μοι αἷμα
ὀξέσι: Il. 15:711: ὀξέσι δὴ πελέκεσσι καὶ ἀξίνῃσι μάχοντο
ὀξέσιν: Il. 12:56: ὀξέσιν ἠρήρει, τοὺς ἵστασαν υἷες Ἀχαιῶν
ὀξὺ: Il. 1:190: ἢ ὅ γε φάσγανον ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ὀξὺ: Il. 3:374: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη,
ὀξὺ: Il. 4:185: οὐκ ἐν καιρίῳ ὀξὺ πάγη βέλος, ἀλλὰ πάροιθεν
ὀξύ: Il. 4:530: ἐσπάσατο στέρνοιο, ἐρύσσατο δὲ ξίφος ὀξύ,
ὀξὺ: Il. 5:312: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
ὀξὺ: Il. 5:680: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ὀξὺ: Il. 8:91: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ὀξὺ: Il. 8:132: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ὀξὺ: Il. 11:269: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα
ὀξὺ: Il. 11:343: Ἕκτωρ δ’ ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτοὺς
ὀξὺ: Il. 11:392: ὀξὺ βέλος πέλεται, καὶ ἀκήριον αἶψα τίθησι.
ὀξὺ: Il. 11:844: ὀξὺ βέλος περιπευκές, ἀπ’ αὐτοῦ δ’ αἷμα κελαινὸν
ὀξὺ: Il. 12:190: αὖτις δ’ ἐκ κολεοῖο ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ
ὀξὺ: Il. 13:583: ὀξὺ δόρυ κραδάων· ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκε.
ὀξὺ: Il. 14:495: ἄμφω· Πηνέλεως δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ
ὀξὺ: Il. 15:649: Ἕκτωρ δ’ ὀξὺ νόησε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη,
ὀξὺ: Il. 17:89: ἀσβέστῳ· οὐδ’ υἱὸν λάθεν Ἀτρέος ὀξὺ βοήσας·
ὀξὺ: Il. 17:256: Ὣς ἔφατ’, ὀξὺ δ’ ἄκουσεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας·
ὀξὺ: Il. 17:524: νηδυίοισι μάλ’ ὀξὺ κραδαινόμενον λύε γυῖα.
ὀξὺ: Il. 18:71: ὀξὺ δὲ κωκύσασα κάρη λάβε παιδὸς ἑοῖο,
ὀξὺ: Il. 19:125: ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχος ὀξὺ κατὰ φρένα τύψε βαθεῖαν·
ὀξὺ: Il. 20:52: ὀξὺ κατ’ ἀκροτάτης πόλιος Τρώεσσι κελεύων,
ὀξὺ: Il. 20:284: ἐμμεμαὼς ἐπόρουσεν ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ
ὀξὺ: Il. 20:291: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
ὀξὺ: Il. 20:423: ὀξὺ δόρυ κραδάων φλογὶ εἴκελος· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ὀξὺ: Il. 20:437: δουρὶ βαλών, ἐπεὶ ἦ καὶ ἐμὸν βέλος ὀξὺ πάροιθεν.
ὀξὺ: Il. 21:116: ἀμφοτέρας· Ἀχιλεὺς δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ
ὀξὺ: Il. 21:173: Πηλεΐδης δ’ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ὀξὺ: Il. 22:141: ἣ δέ θ’ ὕπαιθα φοβεῖται, ὃ δ’ ἐγγύθεν ὀξὺ λεληκὼς
ὀξύ: Il. 22:306: Ὣς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξύ,
ὀξύ: Il. 22:311: ὣς Ἕκτωρ οἴμησε τινάσσων φάσγανον ὀξύ.
ὀξὺ: Il. 22:425: ὡς ἑνός, οὗ μ’ ἄχος ὀξὺ κατοίσεται Ἄϊδος εἴσω,
ὀξὺ: Od. 2:3: εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ,
ὀξὺ: Od. 4:308: εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ,
ὀξὺ: Od. 5:393: ὀξὺ μάλα προϊδών, μεγάλου ὑπὸ κύματος ἀρθείς.
ὀξὺ: Od. 9:300: ἄσσον ἰών, ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ,
ὀξὺ: Od. 10:126: τόφρα δ’ ἐγὼ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ὀξὺ: Od. 10:145: καὶ τότ’ ἐγὼν ἐμὸν ἔγχος ἑλὼν καὶ φάσγανον ὀξὺ
ὀξὺ: Od. 10:294: δὴ τότε σὺ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ὀξὺ: Od. 10:321: ὣς φάτ’, ἐγὼ δ’ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ὀξὺ: Od. 10:535: αὐτὸς δὲ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ὀξὺ: Od. 11:24: ἔσχον· ἐγὼ δ’ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ὀξὺ: Od. 11:48: αὐτὸς δὲ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ὀξύ: Od. 11:95: ἀλλ’ ἀποχάζεο βόθρου, ἄπισχε δὲ φάσγανον ὀξύ,
ὀξὺ: Od. 11:208: ἔπτατ’· ἐμοὶ δ’ ἄχος ὀξὺ γενέσκετο κηρόθι μᾶλλον,
ὀξὺ: Od. 14:528: πρῶτον μὲν ξίφος ὀξὺ περὶ στιβαροῖς βάλετ’ ὤμοις,
ὀξὺ: Od. 20:125: εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ,
ὀξὺ: Od. 21:34: τῷ δ’ Ὀδυσεὺς ξίφος ὀξὺ καὶ ἄλκιμον ἔγχος ἔδωκεν,
ὀξὺ: Od. 21:119: ὀρθὸς ἀναΐξας, ἀπὸ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμων.
ὀξὺ: Od. 21:431: ἦ, καὶ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσεν· ὁ δ’ ἀμφέθετο ξίφος ὀξὺ
ὀξύ: Od. 22:79: ὣς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξύ,
ὀξύ: Od. 22:90: ἀντίος ἀΐξας, εἴρυτο δὲ φάσγανον ὀξύ,
ὀξυβελὴς: Il. 4:126: ὀξυβελὴς καθ’ ὅμιλον ἐπιπτέσθαι μενεαίνων.
ὀξὺν: Il. 2:440: ἴομεν ὄφρα κε θᾶσσον ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
ὀξὺν: Il. 4:352: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα;
ὀξὺν: Il. 8:531: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
ὀξὺν: Il. 10:335: κρατὶ δ’ ἐπὶ κτιδέην κυνέην, ἕλε δ’ ὀξὺν ἄκοντα,
ὀξὺν: Il. 11:835: κεῖσθαι· ὃ δ’ ἐν πεδίῳ Τρώων μένει ὀξὺν Ἄρηα.
ὀξὺν: Il. 17:520: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ὀξὺν ἔχων πέλεκυν αἰζήϊος ἀνὴρ
ὀξὺν: Il. 17:721: μίμνομεν ὀξὺν Ἄρηα παρ’ ἀλλήλοισι μένοντες.
ὀξὺν: Il. 18:304: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
ὀξὺν: Il. 19:237: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
ὀξὺν: Il. 21:590: Ἦ ῥα, καὶ ὀξὺν ἄκοντα βαρείης χειρὸς ἀφῆκε,
ὀξὺν: Od. 3:443: ὀξὺν ἔχων ἐν χειρὶ παρίστατο, βοῦν ἐπικόψων.
ὀξὺν: Od. 9:382: οἱ μὲν μοχλὸν ἑλόντες ἐλάϊνον, ὀξὺν ἐπ’ ἄκρῳ,
ὀξὺν: Od. 14:531: εἵλετο δ’ ὀξὺν ἄκοντα, κυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ἀνδρῶν.
ὀξὺν: Od. 21:340: δώσω δ’ ὀξὺν ἄκοντα, κυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ἀνδρῶν,
ὀξυόεντα: Il. 5:568: τὼ μὲν δὴ χεῖράς τε καὶ ἔγχεα ὀξυόεντα
ὀξυόεντα: Od. 19:33: ἔγχεά τ’ ὀξυόεντα· πάροιθε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
ὀξυόεντι: Il. 5:50: Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἕλ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι
ὀξυόεντι: Il. 7:11: Ἕκτωρ δ’ Ἠϊονῆα βάλ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι
ὀξυόεντι: Il. 8:514: βλήμενος ἢ ἰῷ ἢ ἔγχεϊ ὀξυόεντι
ὀξυόεντι: Il. 13:584: τὼ δ’ ἄρ’ ὁμαρτήδην ὃ μὲν ἔγχεϊ ὀξυόεντι
ὀξυόεντι: Il. 14:442: Σάτνιον οὔτασε δουρὶ μετάλμενος ὀξυόεντι
ὀξυόεντι: Il. 15:536: κύμβαχον ἀκρότατον νύξ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι,
ὀξυόεντι: Il. 15:742: Ἦ, καὶ μαιμώων ἔφεπ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι.
ὀξυόεντι: Il. 16:309: ἔγχεϊ ὀξυόεντι, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε·
ὀξυόεντι: Od. 20:306: ἦ γάρ κέν σε μέσον βάλον ἔγχεϊ ὀξυόεντι,
ὀξὺς: Il. 7:330: ἐσκέδασ’ ὀξὺς Ἄρης, ψυχαὶ δ’ Ἄϊδος δὲ κατῆλθον·
ὀξὺς: Il. 12:447: ὀξὺς ἔην· τὸν δ’ οὔ κε δύ’ ἀνέρε δήμου ἀρίστω
ὀξύτατον: Il. 14:344: οὗ τε καὶ ὀξύτατον πέλεται φάος εἰσοράασθαι.
ὀξύτατον: Il. 17:675: ὀξύτατον δέρκεσθαι ὑπουρανίων πετεηνῶν,
ὀξύτατον: Il. 23:477: οὔτέ τοι ὀξύτατον κεφαλῆς ἐκδέρκεται ὄσσε·
ὅου: Il. 2:325: ὄψιμον ὀψιτέλεστον, ὅου κλέος οὔ ποτ’ ὀλεῖται.
ὅου: Od. 1:70: ἀντίθεον Πολύφημον, ὅου κράτος ἐστὶ μέγιστον
ὄπ’: Il. 7:53: ὣς γὰρ ἐγὼ ὄπ’ ἄκουσα θεῶν αἰειγενετάων.
ὄπ’: Il. 11:137: μειλιχίοις ἐπέεσσιν· ἀμείλικτον δ’ ὄπ’ ἄκουσαν·
ὄπ’: Il. 21:98: λισσόμενος ἐπέεσσιν, ἀμείλικτον δ’ ὄπ’ ἄκουσε·
ὄπ’: Od. 12:52: ὄφρα κε τερπόμενος ὄπ’ ἀκούσῃς Σειρήνοιϊν.
ὄπ’: Od. 12:160: οἶον ἔμ’ ἠνώγει ὄπ’ ἀκουέμεν· ἀλλά με δεσμῷ
ὄπ’: Od. 12:185: νῆα κατάστησον, ἵνα νωϊτέρην ὄπ’ ἀκούσῃς.
ὄπ’: Od. 12:187: πρίν γ’ ἡμέων μελίγηρυν ἀπὸ στομάτων ὄπ’ ἀκοῦσαι,
ὄπα: Il. 2:182: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης,
ὄπα: Il. 3:152: δενδρέῳ ἐφεζόμενοι ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσι·
ὄπα: Il. 3:221: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος εἵη
ὄπα: Il. 4:435: ἀζηχὲς μεμακυῖαι ἀκούουσαι ὄπα ἀρνῶν,
ὄπα: Il. 10:512: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης,
ὄπα: Il. 14:150: τόσσην ἐκ στήθεσφιν ὄπα κρείων ἐνοσίχθων
ὄπα: Il. 18:222: οἳ δ’ ὡς οὖν ἄϊον ὄπα χάλκεον Αἰακίδαο,
ὄπα: Il. 20:380: ταρβήσας, ὅτ’ ἄκουσε θεοῦ ὄπα φωνήσαντος.
ὄπα: Od. 11:421: οἰκτροτάτην δ’ ἤκουσα ὄπα Πριάμοιο θυγατρὸς
ὄπα: Od. 12:192: ὣς φάσαν ἱεῖσαι ὄπα κάλλιμον· αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
ὄπα: Od. 20:92: τῆς δ’ ἄρα κλαιούσης ὄπα σύνθετο δῖος Ὀδυσσεύς·
ὄπα: Od. 24:535: πάντα δ’ ἐπὶ χθονὶ πῖπτε, θεᾶς ὄπα φωνησάσης·
ὄπαζε: Il. 12:255: θέλγε νόον, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζε.
ὄπαζε: Il. 14:357: καί σφιν κῦδος ὄπαζε μίνυνθά περ, ὄφρ’ ἔτι εὕδει
ὄπαζε: Od. 3:57: Νέστορι μὲν πρώτιστα καὶ υἱάσι κῦδος ὄπαζε,
ὀπάζει: Il. 4:321: εἰ τότε κοῦρος ἔα νῦν αὖτέ με γῆρας ὀπάζει.
ὀπάζει: Il. 8:103: σὴ δὲ βίη λέλυται, χαλεπὸν δέ σε γῆρας ὀπάζει,
ὀπάζει: Il. 8:141: νῦν μὲν γὰρ τούτῳ Κρονίδης Ζεὺς κῦδος ὀπάζει
ὀπάζει: Il. 17:566: χαλκῷ δηϊόων· τῷ γὰρ Ζεὺς κῦδος ὀπάζει.
ὀπάζει: Il. 21:570: ἔμμεναι· αὐτάρ οἱ Κρονίδης Ζεὺς κῦδος ὀπάζει.
ὀπάζει: Od. 15:320: ἀνθρώπων ἔργοισι χάριν καὶ κῦδος ὀπάζει,
ὀπάζει: Od. 19:161: οἴκου κήδεσθαι, τῷ τε Ζεὺς ὄλβον ὀπάζει.
ὀπάζειν: Od. 18:19: ὥς περ ἐγών, ὄλβον δὲ θεοὶ μέλλουσιν ὀπάζειν.
ὀπάζειν: Od. 20:364: “Εὐρύμαχ’, οὔ τί σ’ ἄνωγα ἐμοὶ πομπῆας ὀπάζειν.
ὄπαζεν: Il. 15:327: ἧκε φόβον, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζεν.
ὄπαζεν: Il. 16:730: ἧκε κακόν, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζεν.
ὀπαζόμενος: Il. 11:493: χειμάῤῥους κατ’ ὄρεσφιν ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ,
ὀπάζων: Il. 5:334: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκίχανε πολὺν καθ’ ὅμιλον ὀπάζων,
ὀπάζων: Il. 17:462: ῥεῖα δ’ ἐπαΐξασκε πολὺν καθ’ ὅμιλον ὀπάζων.
ὀπάζων: Od. 24:283: δῶρα δ’ ἐτώσια ταῦτα χαρίζεο, μυρί’ ὀπάζων·
ὀπάονά: Il. 17:610: αὐτὰρ ὃ Μηριόναο ὀπάονά θ’ ἡνίοχόν τε
ὀπάονα: Il. 23:360: ἀντίθεον Φοίνικα ὀπάονα πατρὸς ἑοῖο,
ὀπάσαιμι: Il. 23:151: Πατρόκλῳ ἥρωϊ κόμην ὀπάσαιμι φέρεσθαι.
ὀπάσειαν: Od. 6:181: ἄνδρα τε καὶ οἶκον, καὶ ὁμοφροσύνην ὀπάσειαν
ὀπάσειαν: Od. 13:45: κουριδίας καὶ τέκνα· θεοὶ δ’ ἀρετὴν ὀπάσειαν
ὄπασσα: Od. 10:204: ἠρίθμεον, ἀρχὸν δὲ μετ’ ἀμφοτέροισιν ὄπασσα·
ὀπάσσαι: Od. 4:619: κεῖσέ με νοστήσαντα· τεῒν δ’ ἐθέλω τόδ’ ὀπάσσαι.”
ὀπάσσαι: Od. 15:119: κεῖσέ με νοστήσαντα· τεῒν δ’ ἐθέλω τόδ’ ὀπάσσαι.”
ὀπασσάμενος: Od. 10:59: δὴ τότ’ ἐγὼ κήρυκά τ’ ὀπασσάμενος καὶ ἑταῖρον,
ὀπάσσας: Od. 9:90: ἄνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρυχ’ ἅμ’ ὀπάσσας.
ὀπάσσας: Od. 10:102: ἄνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρυχ’ ἅμ’ ὀπάσσας.
ὀπάσσατο: Il. 19:238: Ἦ, καὶ Νέστορος υἷας ὀπάσσατο κυδαλίμοιο
ὄπασσε: Il. 14:490: Ἑρμείας Τρώων ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὄπασσε·
ὄπασσε: Il. 17:196: πατρὶ φίλῳ ἔπορον· ὃ δ’ ἄρα ᾧ παιδὶ ὄπασσε
ὄπασσε: Il. 18:452: πέμπε δέ μιν πόλεμον δέ, πολὺν δ’ ἅμα λαὸν ὄπασσε.
ὄπασσε: Od. 13:68: τὴν δ’ ἑτέρην χηλὸν πυκινὴν ἅμ’ ὄπασσε κομίζειν·
ὀπάσσεαι: Il. 10:238: καλλείπειν, σὺ δὲ χείρον’ ὀπάσσεαι αἰδοῖ εἴκων
ὀπάσσει: Od. 24:201: ἔσσετ’ ἐπ’ ἀνθρώπους, χαλεπὴν δέ τε φῆμιν ὀπάσσει
ὄπασσεν: Il. 24:461: Ἑρμείας· σοὶ γάρ με πατὴρ ἅμα πομπὸν ὄπασσεν.
ὄπασσεν: Od. 4:131: χρυσῆν τ’ ἠλακάτην τάλαρόν θ’ ὑπόκυκλον ὄπασσεν
ὄπασσεν: Od. 14:62: ὅς κεν ἔμ’ ἐνδυκέως ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὄπασσεν,
ὀπάσσομεν: Il. 24:153: τοῖον γάρ οἱ πομπὸν ὀπάσσομεν Ἀργειφόντην,
ὄπασσον: Il. 7:205: ἴσην ἀμφοτέροισι βίην καὶ κῦδος ὄπασσον.
ὄπασσον: Il. 16:38: ἀλλ’ ἐμέ περ πρόες ὦχ’, ἅμα δ’ ἄλλον λαὸν ὄπασσον
ὄπασσον: Od. 15:310: ἀλλά μοι εὖ θ’ ὑπόθευ καὶ ἅμ’ ἡγεμόν’ ἐσθλὸν ὄπασσον,
ὀπάσσω: Od. 8:430: καί οἱ ἐγὼ τόδ’ ἄλεισον ἐμὸν περικαλλὲς ὀπάσσω,
ὀπάσσω: Od. 21:214: ἄξομαι ἀμφοτέροισ’ ἀλόχους καὶ κτήματ’ ὀπάσσω
ὄπατρον: Il. 11:257: ἤτοι ὃ Ἰφιδάμαντα κασίγνητον καὶ ὄπατρον
ὄπατρος: Il. 12:371: καί οἱ Τεῦκρος ἅμ’ ᾖε κασίγνητος καὶ ὄπατρος·
ὀπάων: Il. 7:165: τοῖσι δ’ ἐπ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
ὀπάων: Il. 8:263: τοῖσι δ’ ἐπ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
ὀπάων: Il. 10:58: σημαίνει φυλάκεσσι καὶ Ἰδομενῆος ὀπάων
ὀπάων: Il. 17:258: τὸν δὲ μετ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
ὅπῃ: Il. 14:506: πάπτηνεν δὲ ἕκαστος ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον.
ὅπῃ: Il. 16:283: πάπτηνεν δὲ ἕκαστος ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον.
ὅπῃ: Il. 20:25: ἀμφοτέροισι δ’ ἀρήγεθ’ ὅπῃ νόος ἐστὶν ἑκάστου.
ὅπῃ: Il. 22:185: ἔρξον ὅπῃ δή τοι νόος ἔπλετο, μὴ δ’ ἔτ’ ἐρώει.
ὅπῃ: Il. 22:321: εἰσορόων χρόα καλόν, ὅπῃ εἴξειε μάλιστα.
ὅπῃ: Od. 3:106: πλαζόμενοι κατὰ ληΐδ’, ὅπῃ ἄρξειεν Ἀχιλλεύς,
ὅπῃ: Od. 9:279: ἀλλά μοι εἴφ’, ὅπῃ ἔσχες ἰὼν εὐεργέα νῆα,
ὅπῃ: Od. 10:190: ὦ φίλοι, οὐ γὰρ ἴδμεν ὅπῃ ζόφος οὐδ’ ὅπῃ ἠώς,
ὅπῃ: Od. 10:190: ὦ φίλοι, οὐ γὰρ ἴδμεν ὅπῃ ζόφος οὐδ’ ὅπῃ ἠώς,
ὅπῃ: Od. 10:191: οὐδ’ ὅπῃ ἠέλιος φαεσίμβροτος εἶσ’ ὑπὸ γαῖαν
ὅπῃ: Od. 10:192: οὐδ’ ὅπῃ ἀννεῖται· ἀλλὰ φραζώμεθα θᾶσσον,
ὅπῃ: Od. 15:453: ἄλφοι, ὅπῃ περάσητε κατ’ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους.”
ὅπῃ: Od. 18:242: οἴκαδ’, ὅπῃ οἱ νόστος, ἐπεὶ φίλα γυῖα λέλυνται.”
ὅπῃ: Od. 22:43: πάπτηνεν δὲ ἕκαστος, ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον.
ὀπήδει: Il. 2:184: κῆρυξ Εὐρυβάτης Ἰθακήσιος ὅς οἱ ὀπήδει·
ὀπηδεῖ: Il. 5:216: χερσὶ διακλάσσας· ἀνεμώλια γάρ μοι ὀπηδεῖ.
ὀπηδεῖ: Il. 17:251: λαοῖς· ἐκ δὲ Διὸς τιμὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ.
ὀπηδεῖ: Il. 24:368: οὔτ’ αὐτὸς νέος ἐσσί, γέρων δέ τοι οὗτος ὀπηδεῖ,
ὀπηδεῖ: Od. 7:165: σπείσομεν, ὅς θ’ ἱκέτῃσιν ἅμ’ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ·
ὀπηδεῖ: Od. 7:181: σπείσομεν, ὅς θ’ ἱκέτῃσιν ἅμ’ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ.”
ὀπηδεῖ: Od. 8:237: ἀλλ’ ἐθέλεις ἀρετὴν σὴν φαινέμεν, ἥ τοι ὀπηδεῖ,
ὀπηδεῖ: Od. 9:271: ξείνιος, ὃς ξείνοισιν ἅμ’ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ.”
ὀπήδει: Od. 19:398: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων· ὁ δέ οἱ πρόφρων ἅμ’ ὀπήδει.
ὀπὶ: Il. 1:604: Μουσάων θ’ αἳ ἄειδον ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ.
ὀπὶ: Od. 5:61: δαιομένων· ἡ δ’ ἔνδον ἀοιδιάουσ’ ὀπὶ καλῇ
ὀπὶ: Od. 10:221: Κίρκης δ’ ἔνδον ἄκουον ἀειδούσης ὀπὶ καλῇ
ὀπί: Od. 14:492: φθεγξάμενος δ’ ὀλίγῃ ὀπί με πρὸς μῦθον ἔειπε·
ὀπὶ: Od. 24:60: Μοῦσαι δ’ ἐννέα πᾶσαι ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ
ὄπιδα: Od. 14:82: οὐκ ὄπιδα φρονέοντες ἐνὶ φρεσὶν οὐδ’ ἐλεητύν.
ὄπιδα: Od. 20:215: οὐδ’ ὄπιδα τρομέουσι θεῶν· μεμάασι γὰρ ἤδη
ὄπιδος: Od. 14:88: καὶ μὲν τοῖσ’ ὄπιδος κρατερὸν δέος ἐν φρεσὶ πίπτει·
ὀπίζεο: Il. 22:332: σῶς ἔσσεσθ’, ἐμὲ δ’ οὐδὲν ὀπίζεο νόσφιν ἐόντα
ὀπίζομαι: Od. 13:148: ἀλλὰ σὸν αἰεὶ θυμὸν ὀπίζομαι ἠδ’ ἀλεείνω.
ὄπιθεν: Il. 1:197: στῆ δ’ ὄπιθεν, ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλεΐωνα
ὄπιθεν: Il. 2:542: τῷ δ’ ἅμ’ Ἄβαντες ἕποντο θοοὶ ὄπιθεν κομόωντες
ὄπιθεν: Il. 6:181: πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα,
ὄπιθεν: Il. 11:544: στῆ δὲ ταφών, ὄπιθεν δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον,
ὄπιθεν: Il. 13:83: τόφρα δὲ τοὺς ὄπιθεν γαιήοχος ὦρσεν Ἀχαιούς,
ὄπιθεν: Il. 13:721: οἳ δ’ ὄπιθεν βάλλοντες ἐλάνθανον· οὐδέ τι χάρμης
ὄπιθεν: Il. 16:791: στῆ δ’ ὄπιθεν, πλῆξεν δὲ μετάφρενον εὐρέε τ’ ὤμω
ὄπιθεν: Il. 16:806: στῆ δὲ ταφών· ὄπιθεν δὲ μετάφρενον ὀξέϊ δουρὶ
ὄπιθεν: Il. 17:468: στῆ δ’ ὄπιθεν δίφροιο καὶ Αὐτομέδοντα προσηύδα·
ὄπιθεν: Il. 19:397: Αὐτομέδων· ὄπιθεν δὲ κορυσσάμενος βῆ Ἀχιλλεὺς
ὄπιθεν: Il. 21:129: ὑμεῖς μὲν φεύγοντες, ἐγὼ δ’ ὄπιθεν κεραΐζων.
ὄπιθεν: Il. 23:136: κειρόμενοι· ὄπιθεν δὲ κάρη ἔχε δῖος Ἀχιλλεὺς
ὄπιθεν: Il. 23:726: κόψ’ ὄπιθεν κώληπα τυχών, ὑπέλυσε δὲ γυῖα,
ὄπιθεν: Od. 2:270: “Τηλέμαχ’, οὐδ’ ὄπιθεν κακὸς ἔσσεαι οὐδ’ ἀνοήμων·
ὄπιθεν: Od. 2:278: ἀλλ’ ἐπεὶ οὐδ’ ὄπιθεν κακὸς ἔσσεαι οὐδ’ ἀνοήμων,
ὄπιθεν: Od. 11:66: νῦν δέ σε τῶν ὄπιθεν γουνάζομαι, οὐ παρεόντων,
ὄπιθεν: Od. 11:72: μή μ’ ἄκλαυτον ἄθαπτον ἰὼν ὄπιθεν καταλείπειν
ὄπιθεν: Od. 18:168: οἵ τ’ εὖ μὲν βάζουσι, κακῶς δ’ ὄπιθεν φρονέουσι.”
ὄπιν: Il. 16:388: ἐκ δὲ δίκην ἐλάσωσι θεῶν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντες·
ὄπιν: Od. 21:28: σχέτλιος, οὐδὲ θεῶν ὄπιν αἰδέσατ’ οὐδὲ τράπεζαν,
ὀπιπεύεις: Il. 4:371: τί πτώσσεις, τί δ’ ὀπιπεύεις πολέμοιο γεφύρας;
ὀπιπεύσας: Il. 7:243: λάθρῃ ὀπιπεύσας, ἀλλ’ ἀμφαδόν, αἴ κε τύχωμι.
ὀπιπεύσεις: Od. 19:67: δινεύων κατὰ οἶκον, ὀπιπεύσεις δὲ γυναῖκας;
ὄπισθ’: Il. 9:511: εἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα φέροι τὰ δ’ ὄπισθ’ ὀνομάζοι
ὄπισθε: Il. 5:595: φοίτα δ’ ἄλλοτε μὲν πρόσθ’ Ἕκτορος, ἄλλοτ’ ὄπισθε.
ὄπισθε: Il. 9:332: Ἀτρεΐδῃ· ὃ δ’ ὄπισθε μένων παρὰ νηυσὶ θοῇσι
ὄπισθε: Il. 11:397: ἔστη πρόσθ’· ὃ δ’ ὄπισθε καθεζόμενος βέλος ὠκὺ
ὄπισθε: Il. 11:612: ἤτοι μὲν τά γ’ ὄπισθε Μαχάονι πάντα ἔοικε
ὄπισθε: Il. 12:34: Ὣς ἄρ’ ἔμελλον ὄπισθε Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων
ὄπισθε: Il. 13:289: οὐκ ἂν ἐν αὐχέν’ ὄπισθε πέσοι βέλος οὐδ’ ἐνὶ νώτῳ,
ὄπισθε: Il. 13:536: ὠκέας, οἵ οἱ ὄπισθε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
ὄπισθε: Il. 14:14: τοὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθε
ὄπισθε: Il. 14:429: ὠκέας, οἵ οἱ ὄπισθε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
ὄπισθε: Il. 15:341: Δηΐοχον δὲ Πάρις βάλε νείατον ὦμον ὄπισθε
ὄπισθε: Il. 15:451: αὐχένι γάρ οἱ ὄπισθε πολύστονος ἔμπεσεν ἰός·
ὄπισθε: Il. 15:694: ἀντίος ἀΐξας· τὸν δὲ Ζεὺς ὦσεν ὄπισθε
ὄπισθε: Il. 17:718: νεκρὸν ἀείραντες φέρετ’ ἐκ πόνου· αὐτὰρ ὄπισθε
ὄπισθε: Il. 17:723: ὕψι μάλα μεγάλως· ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς ὄπισθε
ὄπισθε: Il. 18:554: τρεῖς δ’ ἄρ’ ἀμαλλοδετῆρες ἐφέστασαν· αὐτὰρ ὄπισθε
ὄπισθε: Il. 21:256: φεῦγ’, ὃ δ’ ὄπισθε ῥέων ἕπετο μεγάλῳ ὀρυμαγδῷ.
ὄπισθε: Il. 22:157: τῇ ῥα παραδραμέτην φεύγων ὃ δ’ ὄπισθε διώκων·
ὄπισθε: Od. 8:527: ἀμφ’ αὐτῷ χυμένη λίγα κωκύει· οἱ δέ τ’ ὄπισθε
ὄπισθε: Od. 17:201: ῥύατ’ ὄπισθε μένοντες. ὁ δ’ ἐς πόλιν ἦγεν ἄνακτα
ὄπισθε: Od. 22:174: ἐς θάλαμον βαλέειν, σανίδας δ’ ἐκδῆσαι ὄπισθε,
ὄπισθεν: Il. 4:362: ἀλλ’ ἴθι ταῦτα δ’ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ’ εἴ τι κακὸν νῦν
ὄπισθεν: Il. 6:526: ἀλλ’ ἴομεν· τὰ δ’ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ’, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
ὄπισθεν: Il. 9:515: νῦν δ’ ἅμα τ’ αὐτίκα πολλὰ διδοῖ τὰ δ’ ὄπισθεν ὑπέστη,
ὄπισθεν: Il. 13:834: ἠχῇ θεσπεσίῃ, ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς ὄπισθεν.
ὄπισθεν: Il. 15:7: τοὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθεν
ὄπισθεν: Il. 15:541: στῆ δ’ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθών, βάλε δ’ ὦμον ὄπισθεν·
ὄπισθεν: Il. 16:115: πλῆξ’ ἄορι μεγάλῳ αἰχμῆς παρὰ καυλὸν ὄπισθεν,
ὄπισθεν: Il. 17:746: ὣς οἵ γ’ ἐμμεμαῶτε νέκυν φέρον. αὐτὰρ ὄπισθεν
ὄπισθεν: Il. 18:548: ἣ δὲ μελαίνετ’ ὄπισθεν, ἀρηρομένῃ δὲ ἐῴκει,
ὄπισθεν: Il. 23:763: στήθεος· ὣς Ὀδυσεὺς θέεν ἐγγύθεν, αὐτὰρ ὄπισθεν
ὄπισθεν: Il. 24:15: Ἕκτορα δ’ ἕλκεσθαι δησάσκετο δίφρου ὄπισθεν,
ὄπισθεν: Il. 24:325: τὰς Ἰδαῖος ἔλαυνε δαΐφρων· αὐτὰρ ὄπισθεν
ὄπισθεν: Od. 4:357: ἤνυσεν, ᾗ λιγὺς οὖρος ἐπιπνείῃσιν ὄπισθεν.
ὄπισθεν: Od. 5:167: εἵματά τ’ ἀμφιέσω· πέμψω δέ τοι οὖρον ὄπισθεν,
ὄπισθεν: Od. 6:307: κίονι κεκλιμένη· δμῳαὶ δέ οἱ εἵατ’ ὄπισθεν.
ὄπισθεν: Od. 10:209: κλαίοντες· κατὰ δ’ ἄμμε λίπον γοόωντας ὄπισθεν.
ὄπισθεν: Od. 13:84: ὣς ἄρα τῆς πρύμνη μὲν ἀείρετο, κῦμα δ’ ὄπισθεν
ὄπισθεν: Od. 14:393: ἀλλ’ ἄγε νῦν ῥήτρην ποιησόμεθ’· αὐτὰρ ὄπισθεν
ὄπισθεν: Od. 15:34: νυκτὶ δ’ ὁμῶς πλείειν· πέμψει δέ τοι οὖρον ὄπισθεν
ὄπισθεν: Od. 15:88: βούλομαι ἤδη νεῖσθαι ἐφ’ ἡμέτερ’· οὐ γὰρ ὄπισθεν
ὄπισθεν: Od. 19:436: ἴχνι’ ἐρευνῶντες κύνες ἤϊσαν, αὐτὰρ ὄπισθεν
ὄπισθεν: Od. 22:55: σῶν· ἀτὰρ ἄμμες ὄπισθεν ἀρεσσάμενοι κατὰ δῆμον,
ὄπισθεν: Od. 23:249: ἤλθομεν, ἀλλ’ ἔτ’ ὄπισθεν ἀμέτρητος πόνος ἔσται,
ὄπισθεν: Od. 23:261: εἴπ’ ἄγε μοι τὸν ἄεθλον, ἐπεὶ καὶ ὄπισθεν, ὀΐω,
ὀπίσσω: Il. 1:343: οὐδέ τι οἶδε νοῆσαι ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω,
ὀπίσσω: Il. 3:109: οἷς δ’ ὁ γέρων μετέῃσιν ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω
ὀπίσσω: Il. 3:160: μηδ’ ἡμῖν τεκέεσσί τ’ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο.
ὀπίσσω: Il. 3:261: ἂν δ’ ἄρ’ ἔβη Πρίαμος, κατὰ δ’ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
ὀπίσσω: Il. 3:311: ἂν δ’ ἄρ’ ἔβαιν’ αὐτός, κατὰ δ’ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
ὀπίσσω: Il. 3:411: κείνου πορσανέουσα λέχος· Τρῳαὶ δέ μ’ ὀπίσσω
ὀπίσσω: Il. 4:37: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· μὴ τοῦτό γε νεῖκος ὀπίσσω
ὀπίσσω: Il. 4:270: Τρῶες· τοῖσιν δ’ αὖ θάνατος καὶ κήδε’ ὀπίσσω
ὀπίσσω: Il. 5:443: Ὣς φάτο, Τυδεΐδης δ’ ἀνεχάζετο τυτθὸν ὀπίσσω
ὀπίσσω: Il. 5:599: ἀφρῷ μορμύροντα ἰδών, ἀνά τ’ ἔδραμ’ ὀπίσσω,
ὀπίσσω: Il. 5:605: ἀλλὰ πρὸς Τρῶας τετραμμένοι αἰὲν ὀπίσσω
ὀπίσσω: Il. 5:701: οὔτε ποτ’ ἀντεφέροντο μάχῃ, ἀλλ’ αἰὲν ὀπίσσω
ὀπίσσω: Il. 6:352: τούτῳ δ’ οὔτ’ ἂρ νῦν φρένες ἔμπεδοι οὔτ’ ἄρ’ ὀπίσσω
ὀπίσσω: Il. 6:357: οἷσιν ἐπὶ Ζεὺς θῆκε κακὸν μόρον, ὡς καὶ ὀπίσσω
ὀπίσσω: Il. 6:450: ἀλλ’ οὔ μοι Τρώων τόσσον μέλει ἄλγος ὀπίσσω,
ὀπίσσω: Il. 9:503: βλάπτουσ’ ἀνθρώπους· αἳ δ’ ἐξακέονται ὀπίσσω.
ὀπίσσω: Il. 12:272: καὶ δ’ αὐτοὶ τόδε που γιγνώσκετε. μή τις ὀπίσσω
ὀπίσσω: Il. 13:193: ὦσε δέ μιν σθένεϊ μεγάλῳ· ὃ δὲ χάσσατ’ ὀπίσσω
ὀπίσσω: Il. 15:304: Ἕκτορι καὶ Τρώεσσιν ἐναντίον· αὐτὰρ ὀπίσσω
ὀπίσσω: Il. 15:497: τεθνάμεν· ἀλλ’ ἄλοχός τε σόη καὶ παῖδες ὀπίσσω,
ὀπίσσω: Il. 15:735: ἠέ τινάς φαμεν εἶναι ἀοσσητῆρας ὀπίσσω,
ὀπίσσω: Il. 16:710: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δ’ ἀνεχάζετο πολλὸν ὀπίσσω
ὀπίσσω: Il. 17:752: ὣς αἰεὶ Αἴαντε μάχην ἀνέεργον ὀπίσσω
ὀπίσσω: Il. 18:250: Πανθοΐδης· ὃ γὰρ οἶος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω·
ὀπίσσω: Il. 19:394: γαμφηλῇς ἔβαλον, κατὰ δ’ ἡνία τεῖναν ὀπίσσω
ὀπίσσω: Il. 20:119: ἀλλ’ ἄγεθ’, ἡμεῖς πέρ μιν ἀποτρωπῶμεν ὀπίσσω
ὀπίσσω: Il. 21:30: δῆσε δ’ ὀπίσσω χεῖρας ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι,
ὀπίσσω: Il. 22:19: ῥηϊδίως, ἐπεὶ οὔ τι τίσιν γ’ ἔδεισας ὀπίσσω.
ὀπίσσω: Il. 22:488: αἰεί τοι τούτῳ γε πόνος καὶ κήδε’ ὀπίσσω
ὀπίσσω: Il. 23:433: τόσσον ἐπιδραμέτην· αἳ δ’ ἠρώησαν ὀπίσσω
ὀπίσσω: Od. 1:222: “οὐ μέν τοι γενεήν γε θεοὶ νώνυμνον ὀπίσσω
ὀπίσσω: Od. 1:240: ἠδέ κε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ’ ὀπίσσω.
ὀπίσσω: Od. 2:179: οἴκαδ’ ἰών, μή πού τι κακὸν πάσχωσιν ὀπίσσω·
ὀπίσσω: Od. 2:367: οἱ δέ τοι αὐτίκ’ ἰόντι κακὰ φράσσονται ὀπίσσω,
ὀπίσσω: Od. 6:273: τῶν ἀλεείνω φῆμιν ἀδευκέα, μή τις ὀπίσσω
ὀπίσσω: Od. 7:326: ἤματι τῷ αὐτῷ καὶ ἀπήνυσαν οἴκαδ’ ὀπίσσω.
ὀπίσσω: Od. 9:511: ὅς μοι ἔφη τάδε πάντα τελευτήσεσθαι ὀπίσσω,
ὀπίσσω: Od. 11:149: ᾧ δέ κ’ ἐπιφθονέῃς, ὁ δέ τοι πάλιν εἶσιν ὀπίσσω.”
ὀπίσσω: Od. 11:279: ᾧ ἄχεϊ σχομένη· τῷ δ’ ἄλγεα κάλλιπ’ ὀπίσσω
ὀπίσσω: Od. 11:433: οἷ τε κατ’ αἶσχος ἔχευε καὶ ἐσσομένῃσιν ὀπίσσω
ὀπίσσω: Od. 11:483: οὔ τις ἀνὴρ προπάροιθε μακάρτερος οὔτ’ ἄρ’ ὀπίσσω·
ὀπίσσω: Od. 12:437: νωλεμέως δ’ ἐχόμην, ὄφρ’ ἐξεμέσειεν ὀπίσσω
ὀπίσσω: Od. 14:137: ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἀπόλωλε, φίλοισι δὲ κήδε’ ὀπίσσω
ὀπίσσω: Od. 14:232: τῶν ἐξαιρεύμην μενοεικέα, πολλὰ δ’ ὀπίσσω
ὀπίσσω: Od. 14:370: ἠδέ κε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ’ ὀπίσσω.
ὀπίσσω: Od. 17:188: ἀλλὰ τὸν αἰδέομαι καὶ δείδια, μή μοι ὀπίσσω
ὀπίσσω: Od. 18:122: “χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε· γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσσω
ὀπίσσω: Od. 18:132: οὐ μὲν γάρ ποτέ φησι κακὸν πείσεσθαι ὀπίσσω,
ὀπίσσω: Od. 19:330: τῷ δὲ καταρῶνται πάντες βροτοὶ ἄλγε’ ὀπίσσω
ὀπίσσω: Od. 20:199: “χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε· γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσσω
ὀπίσσω: Od. 23:119: ᾧ μὴ πολλοὶ ἔωσιν ἀοσσητῆρες ὀπίσσω,
ὀπίσσω: Od. 24:33: ἠδέ κε καὶ σῷ παιδὶ μέγα κλέος ἤρα’ ὀπίσσω·
ὀπίσσω: Od. 24:452: Μαστορίδης· ὁ γὰρ οἶος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω·
ὀπίστατον: Il. 8:342: αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ δὲ φέβοντο.
ὀπίστατον: Il. 11:178: αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ δ’ ἐφέβοντο.
ὀπίσω: Il. 3:218: σκῆπτρον δ’ οὔτ’ ὀπίσω οὔτε προπρηνὲς ἐνώμα,
ὀπίσω: Il. 12:205: ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὃ δ’ ἀπὸ ἕθεν ἧκε χαμᾶζε
ὀπίσω: Il. 18:160: στάσκε μέγα ἰάχων· ὀπίσω δ’ οὐ χάζετο πάμπαν.
ὀπίσω: Il. 22:137: αὖθι μένειν, ὀπίσω δὲ πύλας λίπε, βῆ δὲ φοβηθείς·
ὀπίσω: Od. 8:375: ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὁ δ’ ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἀερθεὶς
ὀπίσω: Od. 12:410: ἀμφοτέρους, ἱστὸς δ’ ὀπίσω πέσεν, ὅπλα τε πάντα
ὀπίσω: Od. 16:150: ἀλλὰ σύ γ’ ἀγγείλας ὀπίσω κίε, μηδὲ κατ’ ἀγροὺς
Ὀπίτην: Il. 11:301: Ἀσαῖον μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ Ὀπίτην
ὅπλ’: Od. 2:390: ὅπλ’ ἐτίθει, τά τε νῆες ἐΰσσελμοι φορέουσι.
ὅπλ’: Od. 3:433: ὅπλ’ ἐν χερσὶν ἔχων χαλκήϊα, πείρατα τέχνης,
ὅπλά: Il. 18:409: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ φύσας ἀποθείομαι ὅπλά τε πάντα.
ὅπλά: Il. 18:412: φύσας μέν ῥ’ ἀπάνευθε τίθει πυρός, ὅπλά τε πάντα
ὅπλα: Il. 18:614: Αὐτὰρ ἐπεὶ πάνθ’ ὅπλα κάμε κλυτὸς ἀμφιγυήεις,
ὅπλα: Il. 19:21: μῆτερ ἐμὴ τὰ μὲν ὅπλα θεὸς πόρεν οἷ’ ἐπιεικὲς
ὅπλα: Od. 2:430: δησάμενοι δ’ ἄρα ὅπλα θοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν
ὅπλα: Od. 6:268: ἔνθα δὲ νηῶν ὅπλα μελαινάων ἀλέγουσι,
ὅπλα: Od. 10:404: κτήματα δ’ ἐν σπήεσσι πελάσσατε ὅπλα τε πάντα·
ὅπλα: Od. 10:424: κτήματα δ’ ἐν σπήεσσι πελάσσομεν ὅπλα τε πάντα·
ὅπλα: Od. 11:9: ἡμεῖς δ’ ὅπλα ἕκαστα πονησάμενοι κατὰ νῆα
ὅπλα: Od. 12:151: αὐτίκα δ’ ὅπλα ἕκαστα πονησάμενοι κατὰ νῆα
ὅπλα: Od. 12:410: ἀμφοτέρους, ἱστὸς δ’ ὀπίσω πέσεν, ὅπλα τε πάντα
ὅπλεον: Od. 6:73: ὅπλεον ἡμιόνους θ’ ὕπαγον ζεῦξάν θ’ ὑπ’ ἀπήνῃ·
ὅπλεσθαι: Il. 19:172: ὅπλεσθαι· τὰ δὲ δῶρα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ὅπλεσθαι: Il. 23:159: ὅπλεσθαι· τάδε δ’ ἀμφὶ πονησόμεθ’ οἷσι μάλιστα
ὁπλέων: Il. 11:536: ἃς ἄρ’ ἀφ’ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον
ὁπλέων: Il. 20:501: ἃς ἄρ’ ἀφ’ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον
ὁπλίζετο: Od. 14:526: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἔξω ἰὼν ὁπλίζετο· χαῖρε δ’ Ὀδυσσεύς,
ὁπλίζονται: Od. 17:288: τῆς ἕνεκεν καὶ νῆες ἐΰζυγοι ὁπλίζονται
ὁπλίζοντο: Il. 7:417: στὰς ἐν μέσσοισιν· τοὶ δ’ ὁπλίζοντο μάλ’ ὦκα,
ὁπλίζοντο: Il. 8:55: Τρῶες δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἀνὰ πτόλιν ὁπλίζοντο
ὁπλίζοντο: Od. 16:453: ἤλυθεν· οἱ δ’ ἄρα δόρπον ἐπισταδὸν ὁπλίζοντο,
ὁπλιζώμεθα: Od. 24:495: “οἵδε δὴ ἐγγὺς ἔασ’· ἀλλ’ ὁπλιζώμεθα θᾶσσον.”
ὁπλίσαθ’: Il. 23:301: Ἀντίλοχος δὲ τέταρτος ἐΰτριχας ὁπλίσαθ’ ἵππους,
ὁπλίσαθ’: Il. 23:351: Μηριόνης δ’ ἄρα πέμπτος ἐΰτριχας ὁπλίσαθ’ ἵππους.
ὁπλίσαι: Il. 24:190: ὁπλίσαι ἠνώγει, πείρινθα δὲ δῆσαι ἐπ’ αὐτῆς.
ὁπλισάμεσθ’: Od. 4:429: δόρπον θ’ ὁπλισάμεσθ’ ἐπί τ’ ἤλυθεν ἀμβροσίη νύξ,
ὁπλισάμεσθ’: Od. 4:574: δόρπον θ’ ὁπλισάμεσθ’ ἐπί τ’ ἤλυθεν ἀμβροσίη νύξ,
ὅπλισθεν: Od. 23:143: ὅπλισθεν δὲ γυναῖκες· ὁ δ’ εἵλετο θεῖος ἀοιδὸς
ὁπλισόμεσθα: Od. 12:292: δόρπον θ’ ὁπλισόμεσθα θοῇ παρὰ νηῒ μένοντες·
ὁπλίσσατο: Il. 11:86: ἦμος δὲ δρυτόμος περ ἀνὴρ ὁπλίσσατο δεῖπνον
ὁπλίσσατο: Od. 2:20: ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ, πύματον δ’ ὁπλίσσατο δόρπον.
ὁπλίσσατο: Od. 9:291: τοὺς δὲ διὰ μελεϊστὶ ταμὼν ὁπλίσσατο δόρπον·
ὁπλίσσατο: Od. 9:311: σὺν δ’ ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δεῖπνον.
ὁπλίσσατο: Od. 9:344: σὺν δ’ ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δόρπον.
ὁπλίσσατο: Od. 10:116: αὐτίχ’ ἕνα μάρψας ἑτάρων ὁπλίσσατο δεῖπνον.
ὅπλισσόν: Od. 2:289: ὅπλισσόν τ’ ἤϊα καὶ ἄγγεσιν ἄρσον ἅπαντα,
ὅπλοισιν: Il. 10:254: Ὣς εἰπόνθ’ ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην.
ὅπλοισιν: Il. 10:272: Τὼ δ’ ἐπεὶ οὖν ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην,
ὅπλον: Od. 21:390: κεῖτο δ’ ὑπ’ αἰθούσῃ ὅπλον νεὸς ἀμφιελίσσης
ὁπλοτάτη: Od. 3:465: Νέστορος ὁπλοτάτη θυγάτηρ Νηληϊάδαο.
ὁπλοτάτη: Od. 7:58: ὁπλοτάτη θυγάτηρ μεγαλήτορος Εὐρυμέδοντος,
ὁπλοτάτην: Od. 11:283: ὁπλοτάτην κούρην Ἀμφίονος Ἰασίδαο,
ὁπλοτάτην: Od. 15:364: θυγατέρ’ ἰφθίμῃ, τὴν ὁπλοτάτην τέκε παίδων·
ὁπλότατος: Il. 9:58: ὁπλότατος γενεῆφιν· ἀτὰρ πεπνυμένα βάζεις
ὁπλοτεράων: Il. 14:267: ἀλλ’ ἴθ’, ἐγὼ δέ κέ τοι Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
ὁπλοτεράων: Il. 14:274: ἦ μὲν ἐμοὶ δώσειν Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
ὁπλότεροι: Il. 4:325: ὁπλότεροι γεγάασι πεποίθασίν τε βίηφιν.
ὁπλότερος: Il. 2:707: ὁπλότερος γενεῇ· ὁ δ’ ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων
ὁπλότερος: Od. 19:184: ὁπλότερος γενεῇ· ὁ δ’ ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων.
ὁπλότερος: Od. 21:370: μή σε καὶ ὁπλότερος περ ἐὼν ἀγρόνδε δίωμαι
ὁπλοτέρων: Il. 3:108: αἰεὶ δ’ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠερέθονται·
ὅπλῳ: Od. 14:346: ὅπλῳ ἐϋστρεφέϊ στερεῶς, αὐτοὶ δ’ ἀποβάντες
ὅπλων: Od. 2:423: ὅπλων ἅπτεσθαι· τοὶ δ’ ὀτρύνοντος ἄκουσαν.
ὅπλων: Od. 15:288: ὅπλων ἅπτεσθαι· τοὶ δ’ ἐσσυμένως ἐπίθοντο.
Ὀπόεντά: Il. 2:531: οἳ Κῦνόν τ’ ἐνέμοντ’ Ὀπόεντά τε Καλλίαρόν τε
Ὀπόεντα: Il. 18:326: φῆν δέ οἱ εἰς Ὀπόεντα περικλυτὸν υἱὸν ἀπάξειν
Ὀπόεντος: Il. 23:85: εὖτέ με τυτθὸν ἐόντα Μενοίτιος ἐξ Ὀπόεντος
ὁποῖος: Od. 17:421: τοίῳ, ὁποῖος ἔοι καὶ ὅτευ κεχρημένος ἔλθοι·
ὁποῖος: Od. 19:77: τοίῳ, ὁποῖος ἔοι καὶ ὅτευ κεχρημένος ἔλθοι·
ὀπὸς: Il. 5:902: ὡς δ’ ὅτ’ ὀπὸς γάλα λευκὸν ἐπειγόμενος συνέπηξεν
ὀπὸς: Il. 16:76: οὐδέ πω Ἀτρεΐδεω ὀπὸς ἔκλυον αὐδήσαντος
ὀπὸς: Il. 22:451: αἰδοίης ἑκυρῆς ὀπὸς ἔκλυον, ἐν δ’ ἐμοὶ αὐτῇ
ὁπόσα: Il. 24:7: ἠδ’ ὁπόσα τολύπευσε σὺν αὐτῷ καὶ πάθεν ἄλγεα
ὁπόσσα: Od. 22:220: κτήμαθ’ ὁπόσσα τοί ἐστι, τά τ’ ἔνδοθι καὶ τὰ θύρηφι,
ὁπόσσον: Il. 23:238: πᾶσαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος· αὐτὰρ ἔπειτα
ὁπόσσον: Il. 24:792: πᾶσαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος· αὐτὰρ ἔπειτα
ὁπότ’: Il. 8:230: ἃς ὁπότ’ ἐν Λήμνῳ κενεαυχέες ἠγοράασθε,
ὁπότ’: Il. 11:670: ὡς ὁπότ’ Ἠλείοισι καὶ ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη
ὁπότ’: Il. 14:316: οὐδ’ ὁπότ’ ἠρασάμην Ἰξιονίης ἀλόχοιο,
ὁπότ’: Il. 16:62: οὐ πρὶν μηνιθμὸν καταπαυσέμεν, ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ
ὁπότ’: Il. 20:316: μηδ’ ὁπότ’ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται
ὁπότ’: Il. 21:340: μὴ δὲ πρὶν ἀπόπαυε τεὸν μένος, ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ
ὁπότ’: Il. 21:375: μὴ δ’ ὁπότ’ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται
ὁπότ’: Od. 4:335: ὡς δ’ ὁπότ’ ἐν ξυλόχῳ ἔλαφος κρατεροῖο λέοντος
ὁπότ’: Od. 5:125: ὣς δ’ ὁπότ’ Ἰασίωνι ἐϋπλόκαμος Δημήτηρ,
ὁπότ’: Od. 6:303: ἥρως. ἀλλ’ ὁπότ’ ἄν σε δόμοι κεκύθωσι καὶ αὐλή,
ὁπότ’: Od. 10:508: ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ νηῒ δι’ Ὠκεανοῖο περήσῃς,
ὁπότ’: Od. 11:17: οὔθ’ ὁπότ’ ἂν στείχῃσι πρὸς οὐρανὸν ἀστερόεντα,
ὁπότ’: Od. 11:591: τῶν ὁπότ’ ἰθύσει’ ὁ γέρων ἐπὶ χερσὶ μάσασθαι,
ὁπότ’: Od. 12:381: ἠδ’ ὁπότ’ ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ’ οὐρανόθεν προτραποίμην.
ὁπότ’: Od. 17:126: ὡς δ’ ὁπότ’ ἐν ξυλόχῳ ἔλαφος κρατεροῖο λέοντος
ὁπότε: Il. 3:233: οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ ὁπότε Κρήτηθεν ἵκοιτο.
ὁπότε: Il. 9:191: δέγμενος Αἰακίδην ὁπότε λήξειεν ἀείδων,
ὁπότε: Il. 11:305: πληθύν, ὡς ὁπότε νέφεα Ζέφυρος στυφελίξῃ
ὁπότε: Il. 11:492: ὡς δ’ ὁπότε πλήθων ποταμὸς πεδίον δὲ κάτεισι
ὁπότε: Il. 14:326: οὐδ’ ὁπότε Λητοῦς ἐρικυδέος, οὐδὲ σεῦ αὐτῆς,
ὁπότε: Il. 18:544: οἳ δ’ ὁπότε στρέψαντες ἱκοίατο τέλσον ἀρούρης,
ὁπότε: Il. 19:317: αἶψα καὶ ὀτραλέως, ὁπότε σπερχοίατ’ Ἀχαιοὶ
ὁπότε: Il. 23:630: ὡς ὁπότε κρείοντ’ Ἀμαρυγκέα θάπτον Ἐπειοὶ
ὁπότε: Od. 3:283: νῆα κυβερνῆσαι, ὁπότε σπέρχοιεν ἄελλαι.
ὁπότε: Od. 13:22: βλάπτοι ἐλαυνόντων, ὁπότε σπερχοίατ’ ἐρετμοῖς·
ὁπότε: Od. 14:217: καὶ ῥηξηνορίην· ὁπότε κρίνοιμι λόχονδε
ὁπότε: Od. 16:268: φυλόπιδος κρατερῆς, ὁπότε μνηστῆρσι καὶ ἡμῖν
ὅπου: Od. 3:16: πατρός, ὅπου κύθε γαῖα καὶ ὅν τινα πότμον ἐπέσπεν.
ὅππῃ: Il. 12:48: ὅππῃ τ’ ἰθύσῃ τῇ εἴκουσι στίχες ἀνδρῶν·
ὅππῃ: Il. 13:784: νῦν δ’ ἄρχ’ ὅππῃ σε κραδίη θυμός τε κελεύει·
ὅππῃ: Od. 1:347: τέρπειν ὅππῃ οἱ νόος ὄρνυται; οὔ νύ τ’ ἀοιδοὶ
ὅππῃ: Od. 8:45: τέρπειν, ὅππῃ θυμὸς ἐποτρύνῃσιν ἀείδειν.”
ὅππῃ: Od. 8:573: ὅππῃ ἀπεπλάγχθης τε καὶ ἅς τινας ἵκεο χώρας
ὅππῃ: Od. 9:457: εἰπεῖν, ὅππῃ κεῖνος ἐμὸν μένος ἠλασκάζει·
ὅππῃ: Od. 14:517: πέμψει δ’, ὅππῃ σε κραδίη θυμός τε κελεύει.”
ὅππῃ: Od. 15:339: πέμψει δ’ ὅππῃ σε κραδίη θυμός τε κελεύει.”
ὅππῃ: Od. 16:81: πέμψω δ’, ὅππῃ μιν κραδίη θυμός τε κελεύει.
ὅππῃ: Od. 21:342: πέμψω δ’ ὅππῃ μιν κραδίη θυμός τε κελεύει.”
ὁππόθ’: Od. 3:89: οὐ γάρ τις δύναται σάφα εἰπέμεν ὁππόθ’ ὄλωλεν,
ὁππόθεν: Od. 1:406: ὁππόθεν οὗτος ἀνήρ· ποίης δ’ ἐξ εὔχεται εἶναι
ὁππόθεν: Od. 3:80: εἴρεαι ὁππόθεν εἰμέν· ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω.
ὁππόθεν: Od. 14:47: εἴπῃς, ὁππόθεν ἐσσὶ καὶ ὁππόσα κήδε’ ἀνέτλης.”
ὁππόθεν: Od. 19:162: ἀλλὰ καὶ ὧς μοι εἰπὲ τεὸν γένος, ὁππόθεν ἐσσί·
ὁππόθι: Il. 9:573: ὁππόθι πιότατον πεδίον Καλυδῶνος ἐραννῆς,
ὁπποῖ’: Od. 19:218: εἰπέ μοι, ὁπποῖ’ ἄσσα περὶ χροῒ εἵματα ἕστο,
ὁπποίης: Od. 1:171: ὁπποίης τ’ ἐπὶ νηὸς ἀφίκεο; πῶς δέ σε ναῦται
ὁπποίης: Od. 14:188: ὁπποίης τ’ ἐπὶ νηὸς ἀφίκεο; πῶς δέ σε ναῦται
ὁπποῖόν: Il. 20:250: ὁπποῖόν κ’ εἴπῃσθα ἔπος, τοῖόν κ’ ἐπακούσαις.
ὁππόσ’: Od. 14:139: ἤπιον ὧδε ἄνακτα κιχήσομαι, ὁππόσ’ ἐπέλθω,
ὁππόσα: Od. 14:47: εἴπῃς, ὁππόθεν ἐσσὶ καὶ ὁππόσα κήδε’ ἀνέτλης.”
ὁππότ’: Il. 1:163: οὐ μὲν σοί ποτε ἶσον ἔχω γέρας ὁππότ’ Ἀχαιοὶ
ὁππότ’: Il. 4:351: πῶς δὴ φῂς πολέμοιο μεθιέμεν ὁππότ’ Ἀχαιοὶ
ὁππότ’: Il. 7:415: πάντες ὁμηγερέες, ποτιδέγμενοι ὁππότ’ ἄρ’ ἔλθοι
ὁππότ’: Il. 10:189: τετράφαθ’, ὁππότ’ ἐπὶ Τρώων ἀΐοιεν ἰόντων.
ὁππότ’: Il. 15:209: ὁππότ’ ἂν ἰσόμορον καὶ ὁμῇ πεπρωμένον αἴσῃ
ὁππότ’: Il. 15:359: γίγνεται, ὁππότ’ ἀνὴρ σθένεος πειρώμενος ᾗσι.
ὁππότ’: Il. 15:382: νηὸς ὑπὲρ τοίχων καταβήσεται, ὁππότ’ ἐπείγῃ
ὁππότ’: Il. 16:245: μαίνονθ’, ὁππότ’ ἐγώ περ ἴω μετὰ μῶλον Ἄρηος.
ὁππότ’: Il. 17:98: ὁππότ’ ἀνὴρ ἐθέλῃ πρὸς δαίμονα φωτὶ μάχεσθαι
ὁππότ’: Od. 1:41: ὁππότ’ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης.
ὁππότ’: Od. 4:650: ὁππότ’ ἀνὴρ τοιοῦτος, ἔχων μελεδήματα θυμῷ,
ὁππότ’: Od. 8:444: μή τίς τοι καθ’ ὁδὸν δηλήσεται, ὁππότ’ ἂν αὖτε
ὁππότ’: Od. 17:471: ὁππότ’ ἀνὴρ περὶ οἷσι μαχειόμενος κτεάτεσσι
ὁππότ’: Od. 17:520: τοῦ δ’ ἄμοτον μεμάασιν ἀκουέμεν, ὁππότ’ ἀείδῃ·
ὁππότ’: Od. 19:410: ὁππότ’ ἂν ἡβήσας μητρώϊον ἐς μέγα δῶμα
ὁππότ’: Od. 19:489: οὐδὲ τροφοῦ οὔσης σεῦ ἀφέξομαι, ὁππότ’ ἂν ἄλλας
ὁππότε: Il. 1:399: ὁππότε μιν ξυνδῆσαι Ὀλύμπιοι ἤθελον ἄλλοι
ὁππότε: Il. 2:794: δέγμενος ὁππότε ναῦφιν ἀφορμηθεῖεν Ἀχαιοί·
ὁππότε: Il. 3:173: ὡς ὄφελεν θάνατός μοι ἁδεῖν κακὸς ὁππότε δεῦρο
ὁππότε: Il. 4:40: ὁππότε κεν καὶ ἐγὼ μεμαὼς πόλιν ἐξαλαπάξαι
ὁππότε: Il. 4:229: τῷ μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε παρισχέμεν ὁππότε κέν μιν
ὁππότε: Il. 4:334: ἕστασαν ὁππότε πύργος Ἀχαιῶν ἄλλος ἐπελθὼν
ὁππότε: Il. 4:344: ὁππότε δαῖτα γέρουσιν ἐφοπλίζωμεν Ἀχαιοί.
ὁππότε: Il. 9:642: ἀλλά μοι οἰδάνεται κραδίη χόλῳ ὁππότε κείνων
ὁππότε: Il. 9:698: ἦ κε μένῃ· τότε δ’ αὖτε μαχήσεται ὁππότε κέν μιν
ὁππότε: Il. 13:271: ἵσταμαι, ὁππότε νεῖκος ὀρώρηται πολέμοιο.
ὁππότε: Il. 13:711: ὁππότε μιν κάματός τε καὶ ἱδρὼς γούναθ’ ἵκοιτο.
ὁππότε: Il. 13:817: σοὶ δ’ αὐτῷ φημὶ σχεδὸν ἔμμεναι ὁππότε φεύγων
ὁππότε: Il. 14:503: ἀνδρὶ φίλῳ ἐλθόντι γανύσσεται, ὁππότε κεν δὴ
ὁππότε: Il. 15:284: νίκων, ὁππότε κοῦροι ἐρίσσειαν περὶ μύθων·
ὁππότε: Il. 16:53: ὁππότε δὴ τὸν ὁμοῖον ἀνὴρ ἐθέλῃσιν ἀμέρσαι
ὁππότε: Il. 18:115: Ἕκτορα· κῆρα δ’ ἐγὼ τότε δέξομαι ὁππότε κεν δὴ
ὁππότε: Il. 18:524: δέγμενοι ὁππότε μῆλα ἰδοίατο καὶ ἕλικας βοῦς.
ὁππότε: Il. 19:201: ὁππότε τις μεταπαυσωλὴ πολέμοιο γένηται
ὁππότε: Il. 20:148: ὁππότε μιν σεύαιτο ἀπ’ ἠϊόνος πεδίον δέ.
ὁππότε: Il. 21:112: ὁππότε τις καὶ ἐμεῖο Ἄρῃ ἐκ θυμὸν ἕληται
ὁππότε: Il. 22:365: τέθναθι· κῆρα δ’ ἐγὼ τότε δέξομαι ὁππότε κεν δὴ
ὁππότε: Od. 2:357: ἑσπέριος γὰρ ἐγὼν αἱρήσομαι, ὁππότε κεν δὴ
ὁππότε: Od. 3:237: καὶ φίλῳ ἀνδρὶ δύνανται ἀλαλκέμεν, ὁππότε κεν δὴ
ὁππότε: Od. 4:633: ὁππότε Τηλέμαχος νεῖτ’ ἐκ Πύλου ἠμαθόεντος;
ὁππότε: Od. 4:731: ὁππότε κεῖνος ἔβη κοίλην ἐπὶ νῆα μέλαιναν.
ὁππότε: Od. 4:792: δείσας, ὁππότε μιν δόλιον περὶ κύκλον ἄγωσι,
ὁππότε: Od. 10:293: ὁππότε κεν Κίρκη σ’ ἐλάσῃ περιμήκεϊ ῥάβδῳ,
ὁππότε: Od. 11:106: ὁππότε κεν πρῶτον πελάσῃς εὐεργέα νῆα
ὁππότε: Od. 11:127: ὁππότε κεν δή τοι ξυμβλήμενος ἄλλος ὁδίτης
ὁππότε: Od. 13:155: ὁππότε κεν δὴ πάντες ἐλαυνομένην προΐδωνται
ὁππότε: Od. 13:394: ὁππότε κεν δὴ ταῦτα πενώμεθα· καί τιν’ ὀΐω
ὁππότε: Od. 14:170: ἄχνυται, ὁππότε τις μνήσῃ κεδνοῖο ἄνακτος.
ὁππότε: Od. 16:282: ὁππότε κεν πολύβουλος ἐνὶ φρεσὶ θῇσιν Ἀθήνη,
ὁππότε: Od. 18:148: ὁππότε νοστήσειε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν·
ὁππότε: Od. 18:409: ὁππότε θυμὸς ἄνωγε· διώκω δ’ οὔ τιν’ ἐγώ γε.”
ὁππότε: Od. 19:168: πλείοσιν ἢ ἔχομαι· ἡ γὰρ δίκη, ὁππότε πάτρης
ὁππότε: Od. 20:83: ἀλλὰ τὸ μὲν καὶ ἀνεκτὸν ἔχει κακόν, ὁππότε κέν τις
ὁππότε: Od. 20:196: ὁππότε καὶ βασιλεῦσιν ἐπικλώσωνται ὀϊζύν.”
ὁππότε: Od. 20:386: ὁππότε δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσει.
ὁππότε: Od. 22:216: ὁππότε κεν τούτους κτέωμεν, πατέρ’ ἠδὲ καὶ υἱόν,
ὁππότε: Od. 23:257: “εὐνὴ μὲν δὴ σοί γε τότ’ ἔσσεται, ὁππότε θυμῷ
ὁππότε: Od. 23:274: ὁππότε κεν δή μοι ξυμβλήμενος ἄλλος ὁδίτης
ὁππότε: Od. 23:345: ὁππότε δή ῥ’ Ὀδυσῆα ἐέλπετο ὃν κατὰ θυμὸν
ὁππότε: Od. 24:344: ὁππότε δὴ Διὸς ὧραι ἐπιβρίσειαν ὕπερθεν.”
ὁππότεραι: Il. 23:487: ὁππότεραι πρόσθ’ ἵπποι, ἵνα γνώῃς ἀποτίνων.
ὁπποτέρῃ: Od. 12:57: ὁπποτέρῃ δή τοι ὁδὸς ἔσσεται, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς
ὁππότεροι: Il. 3:299: ὁππότεροι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια πημήνειαν
ὁπποτέροισι: Il. 5:33: μάρνασθ’, ὁπποτέροισι πατὴρ Ζεὺς κῦδος ὀρέξῃ,
ὁππότερος: Il. 3:71: ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται,
ὁππότερος: Il. 3:92: ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται
ὁππότερος: Il. 3:317: ὁππότερος δὴ πρόσθεν ἀφείη χάλκεον ἔγχος.
ὁππότερος: Il. 3:321: ὁππότερος τάδε ἔργα μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔθηκε,
ὁππότερός: Il. 23:805: ὁππότερός κε φθῇσιν ὀρεξάμενος χρόα καλόν,
ὁππότερος: Od. 18:46: ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται,
ὁπποτέρῳ: Il. 3:101: ἡμέων δ’ ὁπποτέρῳ θάνατος καὶ μοῖρα τέτυκται
ὁπποτέρῳ: Il. 3:309: ὁπποτέρῳ θανάτοιο τέλος πεπρωμένον ἐστίν.
ὁπποτέρῳ: Il. 22:130: εἴδομεν ὁπποτέρῳ κεν Ὀλύμπιος εὖχος ὀρέξῃ.
ὁπποτέρωθεν: Il. 14:59: ὁπποτέρωθεν Ἀχαιοὶ ὀρινόμενοι κλονέονται,
ὅππως: Il. 1:344: ὅππως οἱ παρὰ νηυσὶ σόοι μαχέοιντο Ἀχαιοί. ”
ὅππως: Il. 9:677: ὅππως κεν νῆάς τε σαῷς καὶ λαὸν Ἀχαιῶν·
ὅππως: Il. 10:225: ὅππως κέρδος ἔῃ· μοῦνος δ’ εἴ πέρ τε νοήσῃ
ὅππως: Il. 10:545: ὅππως τοῦσδ’ ἵππους λάβετον καταδύντες ὅμιλον
ὅππως: Il. 14:160: ὅππως ἐξαπάφοιτο Διὸς νόον αἰγιόχοιο·
ὅππως: Il. 16:113: ὅππως δὴ πρῶτον πῦρ ἔμπεσε νηυσὶν Ἀχαιῶν.
ὅππως: Il. 17:144: φράζεο νῦν ὅππως κε πόλιν καὶ ἄστυ σαώσῃς
ὅππως: Il. 18:473: ὅππως Ἥφαιστός τ’ ἐθέλοι καὶ ἔργον ἄνοιτο.
ὅππως: Il. 20:243: ὅππως κεν ἐθέλῃσιν· ὃ γὰρ κάρτιστος ἁπάντων.
ὅππως: Il. 23:324: ὅππως τὸ πρῶτον τανύσῃ βοέοισιν ἱμᾶσιν,
ὅππως: Od. 1:270: ὅππως κε μνηστῆρας ἀπώσεαι ἐκ μεγάροιο.
ὅππως: Od. 1:295: ὅππως κε μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσι
ὅππως: Od. 14:329: ὅππως νοστήσει’ Ἰθάκης ἐς πίονα δῆμον,
ὅππως: Od. 15:170: ὅππως οἱ κατὰ μοῖραν ὑποκρίναιτο νοήσας.
ὅππως: Od. 15:203: ὅππως οἱ κατὰ μοῖραν ὑποσχόμενος τελέσειεν.
ὅππως: Od. 19:298: ὅππως νοστήσειε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
ὅππως: Od. 20:29: ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσει,
ὅππως: Od. 20:39: ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσω,
ὅππως: Od. 23:37: ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφῆκε
ὄπτ’: Od. 4:66: ὄπτ’ ἐν χερσὶν ἑλών, τά ῥά οἱ γέρα πάρθεσαν αὐτῷ.
ὀπτὰ: Od. 22:21: σῖτός τε κρέα τ’ ὀπτὰ φορύνετο. τοὶ δ’ ὁμάδησαν
ὀπταλέα: Il. 4:345: ἔνθα φίλ’ ὀπταλέα κρέα ἔδμεναι ἠδὲ κύπελλα
ὀπταλέα: Od. 12:396: ὀπταλέα τε καὶ ὠμά· βοῶν δ’ ὣς γίνετο φωνή.
ὀπταλέων: Od. 16:50: ὀπταλέων, ἅ ῥα τῇ προτέρῃ ὑπέλειπον ἔδοντες,
ὀπτηθῆναι: Od. 20:27: αἰόλλῃ, μάλα δ’ ὦκα λιλαίεται ὀπτηθῆναι,
ὀπτῆρας: Od. 14:261: ὀπτῆρας δὲ κατὰ σκοπιὰς ὤτρυνα νέεσθαι·
ὀπτῆρας: Od. 17:430: ὀπτῆρας δὲ κατὰ σκοπιὰς ὤτρυνα νέεσθαι.
ὀπτῆσαί: Od. 15:98: ὀπτῆσαί τε κρεῶν· ὁ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας.
ὀπτῆσαι: Od. 15:323: δαιτρεῦσαί τε καὶ ὀπτῆσαι καὶ οἰνοχοῆσαι,
ὄπτησάν: Il. 7:318: ὄπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
ὄπτησάν: Il. 24:624: ὄπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
ὀπτήσαντες: Od. 20:252: σπλάγχνα δ’ ἄρ’ ὀπτήσαντες ἐνώμων, ἐν δέ τε οἶνον
ὀπτήσας: Od. 14:76: ὀπτήσας δ’ ἄρα πάντα φέρων παρέθηκ’ Ὀδυσῆϊ
ὀπτὸν: Od. 16:443: πολλάκι γούνασιν οἷσιν ἐφεσσάμενος κρέας ὀπτὸν
ὄπυιε: Il. 16:178: ὅς ῥ’ ἀναφανδὸν ὄπυιε πορὼν ἀπερείσια ἕδνα.
ὄπυιε: Od. 4:798: τὴν Εὔμηλος ὄπυιε, Φερῇσ’ ἔνι οἰκία ναίων.
ὀπυιέμεν: Il. 13:379: Ἄργεος ἐξαγαγόντες ὀπυιέμεν, εἴ κε σὺν ἄμμιν
ὀπυιέμεν: Od. 2:207: ἐρχόμεθ’, ἃς ἐπιεικὲς ὀπυιέμεν ἐστὶν ἑκάστῳ.”
ὀπυιέμεναι: Il. 14:268: δώσω ὀπυιέμεναι καὶ σὴν κεκλῆσθαι ἄκοιτιν.
ὀπυίῃ: Od. 15:21: κείνου βούλεται οἶκον ὀφέλλειν, ὅς κεν ὀπυίῃ,
ὀπυίοι: Od. 2:336: τούτου μητέρι δοῖμεν ἔχειν ἠδ’ ὅς τις ὀπυίοι.”
ὀπυίοι: Od. 16:386: κείνου μητέρι δοῖμεν ἔχειν ἠδ’ ὅς τις ὀπυίοι.
ὀπυιομένη: Il. 8:304: τόν ῥ’ ἐξ Αἰσύμηθεν ὀπυιομένη τέκε μήτηρ
ὀπυίοντες: Od. 6:63: οἱ δύ’ ὀπυίοντες, τρεῖς δ’ ἠΐθεοι θαλέθοντες·
ὄπωπα: Il. 2:799: ἀλλ’ οὔ πω τοιόνδε τοσόνδέ τε λαὸν ὄπωπα·
ὄπωπα: Il. 6:124: οὐ μὲν γάρ ποτ’ ὄπωπα μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
ὄπωπα: Il. 24:392: ὀφθαλμοῖσιν ὄπωπα, καὶ εὖτ’ ἐπὶ νηυσὶν ἐλάσσας
ὄπωπα: Od. 17:371: τοῦδε περὶ ξείνου· ἦ γὰρ πρόσθεν μιν ὄπωπα.
ὄπωπα: Od. 21:94: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν· ἐγὼ δέ μιν αὐτὸς ὄπωπα,
ὄπωπας: Od. 3:93: κείνου λυγρὸν ὄλεθρον ἐνισπεῖν, εἴ που ὄπωπας
ὄπωπας: Od. 4:323: κείνου λυγρὸν ὄλεθρον ἐνισπεῖν, εἴ που ὄπωπας
ὀπώπει: Od. 21:123: ὡς εὐκόσμως στῆσε· πάρος δ’ οὔ πώ ποτ’ ὀπώπει.
ὀπώπει: Od. 23:226: εὐνῆς ἡμετέρης, τὴν οὐ βροτὸς ἄλλος ὀπώπει,
ὀπωπῆς: Od. 3:97: ἀλλ’ εὖ μοι κατάλεξον ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς.
ὀπωπῆς: Od. 4:327: ἀλλ’ εὖ μοι κατάλεξον, ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς.
ὀπωπῆς: Od. 9:512: χειρῶν ἐξ Ὀδυσῆος ἁμαρτήσεσθαι ὀπωπῆς.
ὀπωπῆς: Od. 17:44: ἀλλ’ ἄγε μοι κατάλεξον, ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς.”
ὀπώρη: Od. 11:192: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθῃσι θέρος τεθαλυῖά τ’ ὀπώρη,
ὀπώρῃ: Od. 12:76: κείνου ἔχει κορυφὴν οὔτ’ ἐν θέρει οὔτ’ ἐν ὀπώρῃ·
ὀπώρην: Od. 14:384: καὶ φάτ’ ἐλεύσεσθαι ἢ ἐς θέρος ἢ ἐς ὀπώρην,
ὀπώρης: Il. 22:27: ὅς ῥά τ’ ὀπώρης εἶσιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαὶ
ὀπωρινὸς: Il. 21:346: ὡς δ’ ὅτ’ ὀπωρινὸς Βορέης νεοαρδέ’ ἀλωὴν
ὀπωρινὸς: Od. 5:328: ὡς δ’ ὅτ’ ὀπωρινὸς βορέης φορέῃσιν ἀκάνθας
ὀπωρινῷ: Il. 5:5: ἀστέρ’ ὀπωρινῷ ἐναλίγκιον, ὅς τε μάλιστα
ὀπωρινῷ: Il. 16:385: ἤματ’ ὀπωρινῷ, ὅτε λαβρότατον χέει ὕδωρ
ὅπως: Il. 1:136: ἄρσαντες κατὰ θυμὸν ὅπως ἀντάξιον ἔσται·
ὅπως: Il. 2:252: οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν ὅπως ἔσται τάδε ἔργα,
ὅπως: Il. 3:110: λεύσσει, ὅπως ὄχ’ ἄριστα μετ’ ἀμφοτέροισι γένηται.
ὅπως: Il. 4:14: ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα,
ὅπως: Il. 4:37: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· μὴ τοῦτό γε νεῖκος ὀπίσσω
ὅπως: Il. 9:251: φράζευ ὅπως Δαναοῖσιν ἀλεξήσεις κακὸν ἦμαρ.
ὅπως: Il. 10:491: τὰ φρονέων κατὰ θυμὸν ὅπως καλλίτριχες ἵπποι
ὅπως: Il. 11:459: Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ὅπως ἴδον αἷμ’ Ὀδυσῆος
ὅπως: Il. 12:208: Τρῶες δ’ ἐῤῥίγησαν ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν
ὅπως: Il. 14:3: φράζεο δῖε Μαχᾶον ὅπως ἔσται τάδε ἔργα·
ὅπως: Il. 14:61: ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα
ὅπως: Il. 17:635: ἠμὲν ὅπως τὸν νεκρὸν ἐρύσσομεν, ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
ὅπως: Il. 17:713: ἠμὲν ὅπως τὸν νεκρὸν ἐρύσσομεν, ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
ὅπως: Il. 20:116: ἐν φρεσὶν ὑμετέρῃσιν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
ὅπως: Il. 21:137: ὅρμηνεν δ’ ἀνὰ θυμὸν ὅπως παύσειε πόνοιο
ὅπως: Il. 21:548: ἔστη, ὅπως θανάτοιο βαρείας χεῖρας ἀλάλκοι
ὅπως: Il. 24:680: ὁρμαίνοντ’ ἀνὰ θυμὸν ὅπως Πρίαμον βασιλῆα
ὅπως: Od. 1:57: θέλγει, ὅπως Ἰθάκης ἐπιλήσεται· αὐτὰρ Ὀδυσσεύς,
ὅπως: Od. 1:77: νόστον, ὅπως ἔλθῃσι· Ποσειδάων δὲ μεθήσει
ὅπως: Od. 1:349: ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν ὅπως ἐθέλῃσιν ἑκάστῳ.
ὅπως: Od. 3:19: λίσσεσθαι δέ μιν αὐτόν, ὅπως νημερτέα εἴπῃ·
ὅπως: Od. 3:97: ἀλλ’ εὖ μοι κατάλεξον ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς.
ὅπως: Od. 3:129: φραζόμεθ’ Ἀργείοισιν ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένοιτο.
ὅπως: Od. 3:373: θαύμαζεν δ’ ὁ γεραιός, ὅπως ἴδεν ὀφθαλμοῖσι·
ὅπως: Od. 4:109: κείνου, ὅπως δὴ δηρὸν ἀποίχεται, οὐδέ τι ἴδμεν,
ὅπως: Od. 4:327: ἀλλ’ εὖ μοι κατάλεξον, ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς.
ὅπως: Od. 4:545: πείρα, ὅπως κεν δὴ σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι.
ὅπως: Od. 6:189: ἐσθλοῖσ’ ἠδὲ κακοῖσιν, ὅπως ἐθέλῃσιν, ἑκάστῳ·
ὅπως: Od. 6:319: ἡ δὲ μάλ’ ἡνιόχευεν, ὅπως ἅμ’ ἑποίατο πεζοὶ
ὅπως: Od. 8:345: Ἥφαιστον κλυτοεργόν, ὅπως λύσειεν Ἄρηα·
ὅπως: Od. 9:420: αὐτὰρ ἐγὼ βούλευον, ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένοιτο,
ὅπως: Od. 9:554: ἀλλ’ ὅ γε μερμήριζεν, ὅπως ἀπολοίατο πᾶσαι
ὅπως: Od. 11:229: αὐτὰρ ἐγὼ βούλευον, ὅπως ἐρέοιμι ἑκάστην.
ὅπως: Od. 11:480: εἴποι, ὅπως Ἰθάκην ἐς παιπαλόεσσαν ἱκοίμην·
ὅπως: Od. 13:145: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ.”
ὅπως: Od. 13:319: νηὸς ἐμῆς ἐπιβᾶσαν, ὅπως τί μοι ἄλγος ἀλάλκοις.
ὅπως: Od. 13:365: αὐτοὶ δὲ φραζώμεθ’, ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένηται.”
ὅπως: Od. 13:376: φράζευ ὅπως μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσεις,
ὅπως: Od. 13:386: ἀλλ’ ἄγε μῆτιν ὕφηνον, ὅπως ἀποτείσομαι αὐτούς·
ὅπως: Od. 14:172: ἔλθοι, ὅπως μιν ἐγώ γ’ ἐθέλω καὶ Πηνελόπεια
ὅπως: Od. 14:181: οἴκαδ’ ἰόντα λοχῶσιν, ὅπως ἀπὸ φῦλον ὄληται
ὅπως: Od. 14:312: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν, ὅπως ἔτι πῆμα φύγοιμι.
ὅπως: Od. 15:111: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι νόστον, ὅπως φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,
ὅπως: Od. 16:67: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· ἱκέτης δέ τοι εὔχεται εἶναι.”
ὅπως: Od. 16:208: ἥ τέ με τοῖον ἔθηκεν ὅπως ἐθέλει, δύναται γάρ,
ὅπως: Od. 17:44: ἀλλ’ ἄγε μοι κατάλεξον, ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς.”
ὅπως: Od. 17:78: “Πείραι’, οὐ γάρ τ’ ἴδμεν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
ὅπως: Od. 17:274: ἀλλ’ ἄγε δὴ φραζώμεθ’, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
ὅπως: Od. 18:160: μνηστήρεσσι φανῆναι, ὅπως πετάσειε μάλιστα
ὅπως: Od. 19:557: πέφραδ’, ὅπως τελέει· μνηστῆρσι δὲ φαίνετ’ ὄλεθρος
ὅπως: Od. 21:198: εἴπαθ’ ὅπως ὑμέας κραδίη θυμός τε κελεύει.”
ὅπως: Od. 22:22: μνηστῆρες κατὰ δώμαθ’, ὅπως ἴδον ἄνδρα πεσόντα,
ὅπως: Od. 22:472: δειρῇσι βρόχοι ἦσαν, ὅπως οἴκτιστα θάνοιεν.
ὅπως: Od. 23:117: ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’, ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένηται.
ὅπως: Od. 24:481: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· ἐρέω δέ τοι ὡς ἐπέοικεν.
ὁρᾷ: Il. 11:187: ὄφρ’ ἂν μέν κεν ὁρᾷ Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν
ὅρα: Il. 15:616: ᾗ δὴ πλεῖστον ὅμιλον ὅρα καὶ τεύχε’ ἄριστα·
ὅρα: Il. 16:646: ἀλλὰ κατ’ αὐτοὺς αἰὲν ὅρα καὶ φράζετο θυμῷ,
ὁρᾷ: Il. 18:61: ὄφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο
ὅρα: Il. 18:250: Πανθοΐδης· ὃ γὰρ οἶος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω·
ὁρᾷ: Il. 18:442: ὄφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο
ὅρα: Il. 23:386: οὕνεκα τὰς μὲν ὅρα ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἰούσας,
ὁρᾷ: Od. 4:833: ἤ που ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο,
ὁρᾷ: Od. 14:44: εἴ που ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο.
ὁρᾷ: Od. 20:207: εἴ που ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο.
ὅρα: Od. 24:452: Μαστορίδης· ὁ γὰρ οἶος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω·
ὁράᾳς: Il. 7:448: οὐχ ὁράᾳς ὅτι δ’ αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
ὁράᾳς: Il. 15:555: οὐχ ὁράᾳς οἷον Δόλοπος περὶ τεύχε’ ἕπουσιν;
ὁράᾳς: Il. 21:108: οὐχ ὁράᾳς οἷος καὶ ἐγὼ καλός τε μέγας τε;
ὁράᾳς: Od. 17:545: οὐχ ὁράᾳς, ὅ μοι υἱὸς ἐπέπταρε πᾶσιν ἔπεσσι;
ὁράασθαι: Od. 16:107: τεθνάμεν ἢ τάδε γ’ αἰὲν ἀεικέα ἔργ’ ὁράασθαι,
ὁράασθαι: Od. 18:4: οὐδὲ βίη, εἶδος δὲ μάλα μέγας ἦν ὁράασθαι.
ὁράασθαι: Od. 20:317: τεθνάμεν ἢ τάδε γ’ αἰὲν ἀεικέα ἔργ’ ὁράασθαι,
ὁρᾶν: Il. 24:558: αὐτόν τε ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο.
ὁρᾶν: Od. 4:540: ἤθελ’ ἔτι ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο.
ὁρᾶν: Od. 10:498: ἤθελ’ ἔτι ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο.
ὁρᾷς: Il. 11:202: ὄφρ’ ἂν μέν κεν ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν
ὁρᾶσθαι: Il. 3:306: ἄψ, ἐπεὶ οὔ πω τλήσομ’ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρᾶσθαι
ὁρᾶσθαι: Od. 11:156: ζωὸς ἐών; χαλεπὸν δὲ τάδε ζωοῖσιν ὁρᾶσθαι.
ὁρᾶται: Il. 24:291: Ἰδαίῳ, ὅς τε Τροίην κατὰ πᾶσαν ὁρᾶται,
ὁρᾶτο: Il. 1:56: κήδετο γὰρ Δαναῶν, ὅτι ῥα θνήσκοντας ὁρᾶτο·
ὁρᾶτο: Il. 1:198: οἴῳ φαινομένη· τῶν δ’ ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο·
ὁρᾶτο: Il. 21:390: γηθοσύνῃ, ὅθ’ ὁρᾶτο θεοὺς ἔριδι ξυνιόντας.
ὄργυι’: Il. 23:327: ἕστηκε ξύλον αὖον ὅσον τ’ ὄργυι’ ὑπὲρ αἴης
ὄργυιαν: Od. 9:325: τοῦ μὲν ὅσον τ’ ὄργυιαν ἐγὼν ἀπέκοψα παραστὰς
ὄργυιαν: Od. 10:167: πεῖσμα δ’ ὅσον τ’ ὄργυιαν ἐϋστρεφὲς ἀμφοτέρωθεν
ὄρεα: Il. 14:227: σεύατ’ ἐφ’ ἱπποπόλων Θρῃκῶν ὄρεα νιφόεντα
ὄρεα: Od. 5:279: ὀκτωκαιδεκάτῃ δ’ ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα
ὄρεα: Od. 7:268: ὀκτωκαιδεκάτῃ δ’ ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα
ὄρεα: Od. 19:338: ἤχθεθ’, ὅτε πρῶτον Κρήτης ὄρεα νιφόεντα
ὀρέγεσθαι: Il. 24:506: ἀνδρὸς παιδοφόνοιο ποτὶ στόμα χεῖρ’ ὀρέγεσθαι.
ὀρεγνύς: Il. 1:351: πολλὰ δὲ μητρὶ φίλῃ ἠρήσατο χεῖρας ὀρεγνύς·
ὀρεγνύς: Il. 22:37: τὸν δ’ ὃ γέρων ἐλεεινὰ προσηύδα χεῖρας ὀρεγνύς·
ὀρέγοντας: Od. 12:257: χεῖρας ἐμοὶ ὀρέγοντας ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
ὀρέγων: Il. 15:371: εὔχετο χεῖρ’ ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα·
ὀρέγων: Od. 9:527: εὔχετο, χεῖρ’ ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα·
ὀρέγων: Od. 17:366: πάντοσε χεῖρ’ ὀρέγων, ὡς εἰ πτωχὸς πάλαι εἴη.
ὄρεϊ: Il. 13:754: Ἦ ῥα, καὶ ὁρμήθη ὄρεϊ νιφόεντι ἐοικὼς
ὀρεῖται: Il. 20:140: αὐτίκ’ ἔπειτα καὶ ἄμμι παρ’ αὐτόθι νεῖκος ὀρεῖται
ὀρεκτῇσιν: Il. 2:543: αἰχμηταὶ μεμαῶτες ὀρεκτῇσιν μελίῃσι
ὀρέξαι: Il. 11:79: οὕνεκ’ ἄρα Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι.
ὀρέξαι: Il. 12:174: Ἕκτορι γάρ οἱ θυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι.
ὀρέξαι: Il. 15:596: Ἕκτορι γάρ οἱ θυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι
ὀρέξαι: Od. 4:275: δαίμων, ὃς Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι·
ὀρεξαμένη: Od. 21:53: ἔνθεν ὀρεξαμένη ἀπὸ πασσάλου αἴνυτο τόξον
ὀρεξάμενος: Il. 16:314: ἔφθη ὀρεξάμενος πρυμνὸν σκέλος, ἔνθα πάχιστος
ὀρεξάμενος: Il. 16:322: ἔφθη ὀρεξάμενος πρὶν οὐτάσαι, οὐδ’ ἀφάμαρτεν,
ὀρεξάμενος: Il. 23:805: ὁππότερός κε φθῇσιν ὀρεξάμενος χρόα καλόν,
ὄρεξας: Il. 24:743: οὐ γάρ μοι θνῄσκων λεχέων ἐκ χεῖρας ὄρεξας,
ὀρέξασθαι: Od. 11:392: πιτνὰς εἰς ἐμὲ χεῖρας ὀρέξασθαι μενεαίνων·
ὀρεξάσθω: Il. 4:307: ἔγχει ὀρεξάσθω, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερον οὕτω.
ὀρέξατ’: Il. 13:20: τρὶς μὲν ὀρέξατ’ ἰών, τὸ δὲ τέτρατον ἵκετο τέκμωρ
ὀρέξατο: Il. 6:466: Ὣς εἰπὼν οὗ παιδὸς ὀρέξατο φαίδιμος Ἕκτωρ·
ὀρέξατο: Il. 13:190: Αἴας δ’ ὁρμηθέντος ὀρέξατο δουρὶ φαεινῷ
ὀρέξειαν: Od. 17:407: εἴ οἱ τόσσον πάντες ὀρέξειαν μνηστῆρες,
ὀρέξειν: Il. 15:602: θησέμεναι Τρώων, Δαναοῖσι δὲ κῦδος ὀρέξειν.
ὀρέξῃ: Il. 5:33: μάρνασθ’, ὁπποτέροισι πατὴρ Ζεὺς κῦδος ὀρέξῃ,
ὀρέξῃ: Il. 5:225: Ζεὺς ἐπὶ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ κῦδος ὀρέξῃ.
ὀρέξῃ: Il. 5:260: αἴ κέν μοι πολύβουλος Ἀθήνη κῦδος ὀρέξῃ
ὀρέξῃ: Il. 22:130: εἴδομεν ὁπποτέρῳ κεν Ὀλύμπιος εὖχος ὀρέξῃ.
ὀρέξῃ: Od. 15:312: πλάγξομαι, αἴ κέν τις κοτύλην καὶ πύρνον ὀρέξῃ.
ὀρέξῃς: Il. 22:57: Τρῶας καὶ Τρῳάς, μὴ δὲ μέγα κῦδος ὀρέξῃς
ὀρέξομεν: Il. 12:328: ἴομεν ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν ἠέ τις ἡμῖν.
ὀρέξομεν: Il. 13:327: εἴδομεν ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν, ἦέ τις ἡμῖν.
ὀρέξω: Il. 17:453: νῆας ἔπι γλαφυράς· ἔτι γάρ σφισι κῦδος ὀρέξω
ὀρέοντο: Il. 2:398: ἀνστάντες δ’ ὀρέοντο κεδασθέντες κατὰ νῆας,
ὀρέοντο: Il. 23:212: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπεβήσετο, τοὶ δ’ ὀρέοντο
ὄρεος: Il. 3:10: Εὖτ’ ὄρεος κορυφῇσι Νότος κατέχευεν ὀμίχλην
ὄρεος: Il. 5:554: οἵω τώ γε λέοντε δύω ὄρεος κορυφῇσιν
ὄρεος: Il. 13:17: Αὐτίκα δ’ ἐξ ὄρεος κατεβήσετο παιπαλόεντος
ὄρεος: Il. 13:179: ἥ τ’ ὄρεος κορυφῇ ἕκαθεν περιφαινομένοιο
ὄρεος: Il. 16:297: ὡς δ’ ὅτ’ ἀφ’ ὑψηλῆς κορυφῆς ὄρεος μεγάλοιο
ὄρεος: Il. 16:757: ὥ τ’ ὄρεος κορυφῇσι περὶ κταμένης ἐλάφοιο
ὄρεος: Il. 16:824: ὥ τ’ ὄρεος κορυφῇσι μέγα φρονέοντε μάχεσθον
ὄρεος: Il. 17:743: ἕλκωσ’ ἐξ ὄρεος κατὰ παιπαλόεσσαν ἀταρπὸν
ὄρεος: Il. 24:663: ἀξέμεν ἐξ ὄρεος, μάλα δὲ Τρῶες δεδίασιν.
ὄρεος: Od. 2:147: ὑψόθεν ἐκ κορυφῆς ὄρεος προέηκε πέτεσθαι.
ὄρεος: Od. 9:481: ἧκε δ’ ἀποῤῥήξας κορυφὴν ὄρεος μεγάλοιο,
ὄρεος: Od. 10:113: εὗρον ὅσην τ’ ὄρεος κορυφήν, κατὰ δ’ ἔστυγον αὐτήν.
ὄρεος: Od. 15:175: ἐλθὼν ἐξ ὄρεος, ὅθι οἱ γενεή τε τόκος τε,
ὄρεος: Od. 19:538: ἐλθὼν δ’ ἐξ ὄρεος μέγας αἰετὸς ἀγκυλοχήλης
Ὀρέσβιον: Il. 5:707: Οἰνοπίδην θ’ Ἕλενον καὶ Ὀρέσβιον αἰολομίτρην,
ὀρεσίτροφος: Il. 12:299: βῆ ῥ’ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ὅς τ’ ἐπιδευὴς
ὀρεσίτροφος: Il. 17:61: Ὡς δ’ ὅτε τίς τε λέων ὀρεσίτροφος ἀλκὶ πεποιθὼς
ὀρεσίτροφος: Od. 6:130: βῆ δ’ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ἀλκὶ πεποιθώς,
ὀρεσίτροφος: Od. 9:292: ἤσθιε δ’ ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, οὐδ’ ἀπέλειπεν,
ὀρεσκῴοισι: Il. 1:268: φηρσὶν ὀρεσκῴοισι καὶ ἐκπάγλως ἀπόλεσσαν.
ὀρεσκῴους: Od. 9:155: αἶγας ὀρεσκῴους, ἵνα δειπνήσειαν ἑταῖροι.
ὄρεσσι: Il. 1:235: φύσει, ἐπεὶ δὴ πρῶτα τομὴν ἐν ὄρεσσι λέλοιπεν,
ὄρεσσι: Il. 14:289: ὄρνιθι λιγυρῇ ἐναλίγκιος, ἥν τ’ ἐν ὄρεσσι
ὄρεσσι: Il. 16:353: σίνται ὑπ’ ἐκ μήλων αἱρεύμενοι, αἵ τ’ ἐν ὄρεσσι
ὄρεσσι: Il. 17:282: καπρίῳ, ὅς τ’ ἐν ὄρεσσι κύνας θαλερούς τ’ αἰζηοὺς
ὄρεσσι: Od. 11:574: τοὺς αὐτὸς κατέπεφνεν ἐν οἰοπόλοισιν ὄρεσσι,
ὄρεσσιν: Il. 5:523: νηνεμίης ἔστησεν ἐπ’ ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν
ὄρεσσιν: Il. 12:146: ἀγροτέροισι σύεσσιν ἐοικότε, τώ τ’ ἐν ὄρεσσιν
ὄρεσσιν: Od. 3:290: κύματά τε τροφόεντα πελώρια, ἶσα ὄρεσσιν.
ὄρεσσιν: Od. 19:205: ὡς δὲ χιὼν κατατήκετ’ ἐν ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν,
Ὀρέσταο: Od. 1:40: ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται Ἀτρεΐδαο,
ὀρέστεροι: Od. 10:212: ἀμφὶ δέ μιν λύκοι ἦσαν ὀρέστεροι ἠδὲ λέοντες,
ὀρέστερος: Il. 22:93: ὡς δὲ δράκων ἐπὶ χειῇ ὀρέστερος ἄνδρα μένῃσι
Ὀρέστῃ: Il. 9:142: γαμβρός κέν μοι ἔοι· τίσω δέ μιν ἶσον Ὀρέστῃ,
Ὀρέστῃ: Il. 9:284: γαμβρός κέν οἱ ἔοις· τίσει δέ σε ἶσον Ὀρέστῃ,
Ὀρέστην: Il. 5:705: ἀντίθεον Τεύθραντ’, ἐπὶ δὲ πλήξιππον Ὀρέστην,
Ὀρέστην: Il. 12:139: Ἄσιον ἀμφὶ ἄνακτα καὶ Ἰαμενὸν καὶ Ὀρέστην
Ὀρέστην: Il. 12:193: αὐτὰρ ἔπειτα Μένωνα καὶ Ἰαμενὸν καὶ Ὀρέστην
Ὀρέστης: Od. 1:30: τόν ῥ’ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν’ Ὀρέστης·
Ὀρέστης: Od. 1:298: ἦ οὐκ ἀΐεις οἷον κλέος ἔλλαβε δῖος Ὀρέστης
Ὀρέστης: Od. 3:306: τῷ δέ οἱ ὀγδοάτῳ κακὸν ἤλυθε δῖος Ὀρέστης
Ὀρέστης: Od. 4:546: ἢ γάρ μιν ζωόν γε κιχήσεαι, ἤ κεν Ὀρέστης
Ὀρέστης: Od. 11:461: οὐ γάρ πω τέθνηκεν ἐπὶ χθονὶ δῖος Ὀρέστης.”
ὀρεστιάδες: Il. 6:420: νύμφαι ὀρεστιάδες κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο.
ὄρεσφι: Il. 4:452: ὡς δ’ ὅτε χείμαῤῥοι ποταμοὶ κατ’ ὄρεσφι ῥέοντες
ὄρεσφι: Il. 10:185: ἔρχηται δι’ ὄρεσφι· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ἐπ’ αὐτῷ
ὄρεσφι: Il. 19:376: καιομένοιο πυρός, τό τε καίεται ὑψόθ’ ὄρεσφι
ὄρεσφι: Il. 22:189: ὡς δ’ ὅτε νεβρὸν ὄρεσφι κύων ἐλάφοιο δίηται
ὄρεσφιν: Il. 11:474: Τρῶες ἕπονθ’ ὡς εἴ τε δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν
ὄρεσφιν: Il. 11:493: χειμάῤῥους κατ’ ὄρεσφιν ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ,
ὄρεσφιν: Il. 22:139: ἠΰτε κίρκος ὄρεσφιν ἐλαφρότατος πετεηνῶν
ὀρέχθεον: Il. 23:30: πολλοὶ μὲν βόες ἀργοὶ ὀρέχθεον ἀμφὶ σιδήρῳ
ὀρέων: Il. 8:170: τρὶς δ’ ἄρ’ ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων κτύπε μητίετα Ζεὺς
ὀρέων: Il. 8:410: βῆ δ’ ἐξ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον.
ὀρέων: Il. 11:196: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν.
ὀρέων: Il. 12:19: ὅσσοι ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων ἅλα δὲ προρέουσι,
ὀρέων: Il. 12:253: ὦρσεν ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων ἀνέμοιο θύελλαν,
ὀρέων: Il. 12:282: ὑψηλῶν ὀρέων κορυφὰς καὶ πρώονας ἄκρους
ὀρέων: Il. 15:79: βῆ δ’ ἐξ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον.
ὀρέων: Il. 15:169: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν.
ὀρέων: Il. 15:237: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων ἴρηκι ἐοικὼς
ὀρέων: Il. 16:392: ἐξ ὀρέων ἐπικάρ, μινύθει δέ τε ἔργ’ ἀνθρώπων·
ὀρέων: Il. 16:677: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων ἐς φύλοπιν αἰνήν,
ὀρέων: Il. 17:373: γαίης οὐδ’ ὀρέων· μεταπαυόμενοι δὲ μάχοντο
ὀρέων: Il. 20:58: γαῖαν ἀπειρεσίην ὀρέων τ’ αἰπεινὰ κάρηνα.
ὀρέων: Il. 20:189: σεῦα κατ’ Ἰδαίων ὀρέων ταχέεσσι πόδεσσι
ὀρέων: Od. 5:283: τηλόθεν ἐκ Σολύμων ὀρέων ἴδεν· εἴσατο γάρ οἱ
ὀρέων: Od. 6:123: Νυμφάων, αἳ ἔχουσ’ ὀρέων αἰπεινὰ κάρηνα
ὀρέων: Od. 9:113: ἀλλ’ οἵ γ’ ὑψηλῶν ὀρέων ναίουσι κάρηνα
ὀρέων: Od. 9:121: ἄλγεα πάσχουσιν κορυφὰς ὀρέων ἐφέποντες.
ὀρέων: Od. 9:192: ὑψηλῶν ὀρέων, ὅ τε φαίνεται οἶον ἀπ’ ἄλλων.
ὀρέων: Od. 10:104: ἄστυδ’ ἀφ’ ὑψηλῶν ὀρέων καταγίνεον ὕλην.
ὀρέων: Od. 22:303: ἐξ ὀρέων ἐλθόντες ἐπ’ ὀρνίθεσσι θόρωσι.
ὅρηαι: Od. 14:343: ῥωγαλέα, τὰ καὶ αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὅρηαι.
ὄρηται: Od. 16:98: μαρναμένοισι πέποιθε, καὶ εἰ μέγα νεῖκος ὄρηται;
ὄρηται: Od. 16:116: μαρναμένοισι πέποιθε, καὶ εἰ μέγα νεῖκος ὄρηται.
ὄρηται: Od. 20:267: καὶ χειρῶν, ἵνα μή τις ἔρις καὶ νεῖκος ὄρηται.”
ὄρθ’: Il. 10:153: ὄρθ’ ἐπὶ σαυρωτῆρος ἐλήλατο, τῆλε δὲ χαλκὸς
ὄρθαι: Il. 8:474: πρὶν ὄρθαι παρὰ ναῦφι ποδώκεα Πηλεΐωνα,
ὀρθαὶ: Il. 24:359: ὀρθαὶ δὲ τρίχες ἔσταν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
Ὀρθαῖόν: Il. 13:791: Φάλκην Ὀρθαῖόν τε καὶ ἀντίθεον Πολυφήτην
Ὄρθην: Il. 2:739: Ὄρθην Ἠλώνην τε πόλιν τ’ Ὀλοοσσόνα λευκήν,
ὄρθι’: Il. 11:11: ὄρθι’, Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμβαλ’ ἑκάστῳ
ὀρθοκραιράων: Il. 8:231: ἔσθοντες κρέα πολλὰ βοῶν ὀρθοκραιράων
ὀρθοκραιράων: Il. 18:3: τὸν δ’ εὗρε προπάροιθε νεῶν ὀρθοκραιράων
ὀρθοκραιράων: Il. 18:573: Ἐν δ’ ἀγέλην ποίησε βοῶν ὀρθοκραιράων·
ὀρθοκραιράων: Il. 19:344: κεῖνος ὅ γε προπάροιθε νεῶν ὀρθοκραιράων
ὀρθοκραιράων: Od. 12:348: εἰ δὲ χολωσάμενός τι βοῶν ὀρθοκραιράων
ὀρθὸν: Od. 12:51: ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ’ αὐτοῦ πείρατ’ ἀνήφθω,
ὀρθὸν: Od. 12:162: ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ’ αὐτοῦ πείρατ’ ἀνήφθω.
ὀρθὸν: Od. 12:179: ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ’ αὐτοῦ πείρατ’ ἀνῆπτον·
ὀρθὸς: Il. 23:271: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ὀρθὸς: Il. 23:456: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ὀρθὸς: Il. 23:657: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ὀρθὸς: Il. 23:706: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ὀρθὸς: Il. 23:752: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ὀρθὸς: Il. 23:801: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ὀρθὸς: Il. 23:830: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ὀρθὸς: Il. 24:11: ὕπτιος, ἄλλοτε δὲ πρηνής· τοτὲ δ’ ὀρθὸς ἀναστὰς
ὀρθὸς: Od. 18:241: οὐδ’ ὀρθὸς στῆναι δύναται ποσὶν οὐδὲ νέεσθαι
ὀρθὸς: Od. 21:119: ὀρθὸς ἀναΐξας, ἀπὸ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμων.
ὀρθωθείς: Il. 2:42: ἕζετο δ’ ὀρθωθείς, μαλακὸν δ’ ἔνδυνε χιτῶνα
ὀρθωθεὶς: Il. 10:21: ὀρθωθεὶς δ’ ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα,
ὀρθωθεὶς: Il. 10:80: ὀρθωθεὶς δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀγκῶνος κεφαλὴν ἐπαείρας
ὀρθωθεὶς: Il. 23:235: ἕζετο δ’ ὀρθωθεὶς καί σφεας πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ὀρθῶν: Il. 18:246: ὀρθῶν δ’ ἑσταότων ἀγορὴ γένετ’, οὐδέ τις ἔτλη
ὀρθῶν: Od. 9:442: ὀρθῶν ἑσταότων· τὸ δὲ νήπιος οὐκ ἐνόησεν,
ὄρινα: Od. 4:366: Εἰδοθέη· τῇ γάρ ῥα μάλιστά γε θυμὸν ὄρινα·
ὀρίναις: Il. 11:791: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίναις
ὄρινας: Od. 14:361: “ἆ δειλὲ ξείνων, ἦ μοι μάλα θυμὸν ὄρινας
ὄρινας: Od. 15:486: “Εὔμαι’, ἦ μάλα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ὄρινας
ὄρινε: Il. 2:142: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε
ὄρινε: Il. 3:395: Ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε·
ὄρινε: Il. 4:208: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε·
ὄρινε: Il. 11:803: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,
ὄρινε: Il. 13:468: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,
ὄρινε: Il. 14:458: Αἴαντι δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινε
ὄρινε: Il. 17:123: Ὣς ἔφατ’, Αἴαντι δὲ δαΐφρονι θυμὸν ὄρινε·
ὄρινε: Il. 21:235: πάντα δ’ ὄρινε ῥέεθρα κυκώμενος, ὦσε δὲ νεκροὺς
ὄρινε: Il. 21:313: ἵστη δὲ μέγα κῦμα, πολὺν δ’ ὀρυμαγδὸν ὄρινε
ὄρινε: Il. 24:760: Ὣς ἔφατο κλαίουσα, γόον δ’ ἀλίαστον ὄρινε.
ὄρινε: Od. 17:47: ἐν στήθεσσιν ὄρινε φυγόντι περ αἰπὺν ὄλεθρον·
ὄρινε: Od. 17:150: ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε.
ὄρινε: Od. 17:216: ἔκπαγλον καὶ ἀεικές· ὄρινε δὲ κῆρ Ὀδυσῆος·
ὀρίνει: Il. 11:298: ἥ τε καθαλλομένη ἰοειδέα πόντον ὀρίνει.
ὄρινεν: Il. 13:418: Ἀντιλόχῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινεν·
ὄρινεν: Il. 14:486: Πηνέλεῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινεν·
ὀρίνετον: Il. 9:4: ὡς δ’ ἄνεμοι δύο πόντον ὀρίνετον ἰχθυόεντα
ὀρίνετον: Od. 21:87: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὀρίνετον; ᾗ τε καὶ ἄλλως
ὀρίνῃς: Il. 24:467: λίσσεο καὶ τέκεος, ἵνα οἱ σὺν θυμὸν ὀρίνῃς.
ὀρίνῃς: Il. 24:568: τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς,
ὀρινθείη: Il. 24:585: παῖδα ἰδών, Ἀχιλῆϊ δ’ ὀρινθείη φίλον ἦτορ,
ὀρινθέντες: Od. 22:23: ἐκ δὲ θρόνων ἀνόρουσαν ὀρινθέντες κατὰ δῶμα,
ὀρίνθη: Il. 5:29: πᾶσιν ὀρίνθη θυμός· ἀτὰρ γλαυκῶπις Ἀθήνη
ὀρίνθη: Il. 16:280: πᾶσιν ὀρίνθη θυμός, ἐκίνηθεν δὲ φάλαγγες
ὀρίνθη: Il. 18:223: πᾶσιν ὀρίνθη θυμός· ἀτὰρ καλλίτριχες ἵπποι
ὀρινομένη: Il. 2:294: χειμέριαι εἰλέωσιν ὀρινομένη τε θάλασσα·
ὀρινόμενοι: Il. 14:59: ὁπποτέρωθεν Ἀχαιοὶ ὀρινόμενοι κλονέονται,
ὀρινόμενον: Il. 16:377: Πάτροκλος δ’ ᾗ πλεῖστον ὀρινόμενον ἴδε λαόν,
ὀρινομένους: Il. 9:243: δῃώσειν παρὰ τῇσιν ὀρινομένους ὑπὸ καπνοῦ.
ὀρινομένους: Il. 11:521: Κεβριόνης δὲ Τρῶας ὀρινομένους ἐνόησεν
ὀρινομένους: Il. 14:14: τοὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθε
ὀρινομένους: Il. 15:7: τοὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθεν
ὀρινομένῳ: Od. 22:360: ἠὲ σοὶ ἀντεβόλησεν ὀρινομένῳ κατὰ δῶμα.”
ὀρίνονται: Il. 11:525: Τρῶες ὀρίνονται ἐπιμὶξ ἵπποι τε καὶ αὐτοί.
ὀρίνω: Il. 15:403: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίνω
ὀρίνων: Od. 24:448: φαίνετο θαρσύνων, τοτὲ δὲ μνηστῆρας ὀρίνων
ὅρκι’: Il. 4:155: φίλε κασίγνητε θάνατόν νύ τοι ὅρκι’ ἔταμνον
ὅρκι’: Il. 4:269: ὄφρα τάχιστα μαχώμεθ’, ἐπεὶ σύν γ’ ὅρκι’ ἔχευαν
ὅρκια: Il. 2:124: ὅρκια πιστὰ ταμόντες ἀριθμηθήμεναι ἄμφω,
ὅρκια: Il. 2:339: πῇ δὴ συνθεσίαι τε καὶ ὅρκια βήσεται ἥμιν;
ὅρκια: Il. 3:73: οἳ δ’ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες
ὅρκια: Il. 3:94: οἳ δ’ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν.
ὅρκια: Il. 3:105: ἄξετε δὲ Πριάμοιο βίην, ὄφρ’ ὅρκια τάμνῃ
ὅρκια: Il. 3:107: μή τις ὑπερβασίῃ Διὸς ὅρκια δηλήσηται.
ὅρκια: Il. 3:245: Κήρυκες δ’ ἀνὰ ἄστυ θεῶν φέρον ὅρκια πιστὰ
ὅρκια: Il. 3:252: ἐς πεδίον καταβῆναι ἵν’ ὅρκια πιστὰ τάμητε·
ὅρκια: Il. 3:256: οἳ δ’ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες
ὅρκια: Il. 3:269: ὅρκια πιστὰ θεῶν σύναγον, κρητῆρι δὲ οἶνον
ὅρκια: Il. 3:280: ὑμεῖς μάρτυροι ἔστε, φυλάσσετε δ’ ὅρκια πιστά·
ὅρκια: Il. 3:299: ὁππότεροι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια πημήνειαν
ὅρκια: Il. 3:323: ἡμῖν δ’ αὖ φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ γενέσθαι.
ὅρκια: Il. 4:67: ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσασθαι.
ὅρκια: Il. 4:72: ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσασθαι.
ὅρκια: Il. 4:157: ὥς σ’ ἔβαλον Τρῶες, κατὰ δ’ ὅρκια πιστὰ πάτησαν.
ὅρκια: Il. 4:236: ἀλλ’ οἵ περ πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσαντο
ὅρκια: Il. 4:271: ἔσσετ’ ἐπεὶ πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσαντο.
ὅρκια: Il. 7:69: ὅρκια μὲν Κρονίδης ὑψίζυγος οὐκ ἐτέλεσσεν,
ὅρκια: Il. 7:351: δώομεν Ἀτρεΐδῃσιν ἄγειν· νῦν δ’ ὅρκια πιστὰ
ὅρκια: Il. 7:411: ὅρκια δὲ Ζεὺς ἴστω ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.
ὅρκια: Il. 19:191: ἐκ κλισίης ἔλθῃσι καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν.
ὅρκια: Il. 22:262: ὡς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὅρκια πιστά,
ὅρκια: Il. 22:266: ὅρκια ἔσσονται, πρίν γ’ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα
ὅρκια: Od. 19:302: δηρὸν ἀπεσσεῖται· ἔμπης δέ τοι ὅρκια δώσω.
ὅρκια: Od. 24:483: ὅρκια πιστὰ ταμόντες ὁ μὲν βασιλευέτω αἰεί,
ὅρκια: Od. 24:546: ὅρκια δ’ αὖ κατόπισθε μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔθηκε
ὅρκιον: Il. 4:158: οὐ μέν πως ἅλιον πέλει ὅρκιον αἷμά τε ἀρνῶν
ὅρκον: Il. 1:233: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι·
ὅρκον: Il. 9:132: κούρη Βρισῆος· ἐπὶ δὲ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι
ὅρκον: Il. 9:274: κούρη Βρισῆος· ἐπὶ δὲ μέγαν ὅρκον ὀμεῖται
ὅρκον: Il. 14:279: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
ὅρκον: Il. 19:108: εἰ δ’ ἄγε νῦν μοι ὄμοσσον Ὀλύμπιε καρτερὸν ὅρκον,
ὅρκον: Il. 19:113: ἀλλ’ ὄμοσεν μέγαν ὅρκον, ἔπειτα δὲ πολλὸν ἀάσθη.
ὅρκον: Il. 19:127: χωόμενος φρεσὶν ᾗσι, καὶ ὤμοσε καρτερὸν ὅρκον
ὅρκον: Il. 19:175: ὀμνυέτω δέ τοι ὅρκον ἐν Ἀργείοσιν ἀναστὰς
ὅρκον: Il. 22:119: Τρωσὶν δ’ αὖ μετόπισθε γερούσιον ὅρκον ἕλωμαι
ὅρκον: Il. 23:42: αὐτὰρ ὅ γ’ ἠρνεῖτο στερεῶς, ἐπὶ δ’ ὅρκον ὄμοσσεν·
ὅρκον: Od. 2:377: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ θεῶν μέγαν ὅρκον ἀπώμνυ.
ὅρκον: Od. 2:378: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
ὅρκον: Od. 4:253: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσα καὶ ὤμοσα καρτερὸν ὅρκον,
ὅρκον: Od. 4:746: σῖτον καὶ μέθυ ἡδύ· ἐμεῦ δ’ ἕλετο μέγαν ὅρκον
ὅρκον: Od. 5:178: εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι
ὅρκον: Od. 10:299: ἀλλὰ κέλεσθαί μιν μακάρων μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι
ὅρκον: Od. 10:343: εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι,
ὅρκον: Od. 10:346: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
ὅρκον: Od. 10:381: δειδίμεν· ἤδη γάρ τοι ἀπώμοσα καρτερὸν ὅρκον.”
ὅρκον: Od. 12:298: ἀλλ’ ἄγε νῦν μοι πάντες ὀμόσσατε καρτερὸν ὅρκον·
ὅρκον: Od. 12:304: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
ὅρκον: Od. 14:171: ἀλλ’ ἦ τοι ὅρκον μὲν ἐάσομεν, αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ὅρκον: Od. 15:438: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
ὅρκον: Od. 18:55: ἀλλ’ ἄγε νῦν μοι πάντες ὀμόσσατε καρτερὸν ὅρκον,
ὅρκον: Od. 18:59: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
ὅρκον: Od. 20:229: τοὔνεκά τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι·
ὅρκος: Il. 1:239: πρὸς Διὸς εἰρύαται· ὃ δέ τοι μέγας ἔσσεται ὅρκος·
ὅρκος: Il. 15:38: ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσι,
ὅρκος: Od. 5:186: ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσι,
ὅρκου: Il. 2:755: ὅρκου γὰρ δεινοῦ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ.
ὅρκου: Il. 23:441: ἀλλ’ οὐ μὰν οὐδ’ ὧς ἄτερ ὅρκου οἴσῃ ἄεθλον.
ὅρκους: Il. 20:313: ἤτοι μὲν γὰρ νῶϊ πολέας ὠμόσσαμεν ὅρκους
ὅρκῳ: Od. 14:151: ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ αὔτως μυθήσομαι, ἀλλὰ σὺν ὅρκῳ,
ὅρκῳ: Od. 15:436: ὅρκῳ πιστωθῆναι ἀπήμονά μ’ οἴκαδ’ ἀπάξειν.”
ὅρκῳ: Od. 19:396: κλεπτοσύνῃ θ’ ὅρκῳ τε· θεὸς δέ οἱ αὐτὸς ἔδωκεν
ὁρμαθοῦ: Od. 24:8: ὁρμαθοῦ ἐκ πέτρης, ἀνά τ’ ἀλλήλῃσιν ἔχονται,
ὅρμαινε: Il. 14:20: ὣς ὃ γέρων ὅρμαινε δαϊζόμενος κατὰ θυμὸν
ὅρμαινε: Il. 17:106: Εἷος ὁ ταῦθ’ ὅρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
ὅρμαινε: Il. 21:64: Ὣς ὅρμαινε μένων· ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθε τεθηπὼς
ὅρμαινε: Il. 22:131: Ὣς ὅρμαινε μένων, ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθεν Ἀχιλλεὺς
ὁρμαίνοντ’: Il. 24:680: ὁρμαίνοντ’ ἀνὰ θυμὸν ὅπως Πρίαμον βασιλῆα
ὁρμαίνοντα: Il. 10:4: ὕπνος ἔχε γλυκερὸς πολλὰ φρεσὶν ὁρμαίνοντα.
ὁρμαίνοντα: Od. 4:732: εἰ γὰρ ἐγὼ πυθόμην ταύτην ὁδὸν ὁρμαίνοντα,
ὁρμαίνοντας: Od. 3:169: ἐν Λέσβῳ δ’ ἔκιχεν δολιχὸν πλόον ὁρμαίνοντας,
ὁρμαίνοντες: Il. 10:28: ἤλυθον ἐς Τροίην πόλεμον θρασὺν ὁρμαίνοντες.
ὁρμαίνοντες: Od. 3:151: νύκτα μὲν ἀέσαμεν χαλεπὰ φρεσὶν ὁρμαίνοντες
ὁρμαίνοντες: Od. 4:146: ἤλθεθ’ ὑπὸ Τροίην, πόλεμον θρασὺν ὁρμαίνοντες.”
ὁρμαίνοντες: Od. 4:843: Τηλεμάχῳ φόνον αἰπὺν ἐνὶ φρεσὶν ὁρμαίνοντες.
ὁρμαίνοντι: Il. 16:435: διχθὰ δέ μοι κραδίη μέμονε φρεσὶν ὁρμαίνοντι,
ὁρμαίνουσ’: Od. 4:789: ὁρμαίνουσ’, ἤ οἱ θάνατον φύγοι υἱὸς ἀμύμων,
ὁρμαίνουσαν: Od. 4:793: τόσσα μιν ὁρμαίνουσαν ἐπήλυθε νήδυμος ὕπνος·
ὁρμαίνων: Od. 15:300: ὁρμαίνων, ἤ κεν θάνατον φύγοι ἦ κεν ἁλοίη.
ὁρμᾶτ’: Il. 3:142: ὁρμᾶτ’ ἐκ θαλάμοιο τέρεν κατὰ δάκρυ χέουσα
ὁρμᾶτο: Il. 21:572: ἄλκιμον ὁρμᾶτο πτολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.
ὄρμενα: Il. 11:571: ἄλλα μὲν ἐν σάκεϊ μεγάλῳ πάγεν ὄρμενα πρόσσω,
Ὀρμενίδαο: Il. 9:448: φεύγων νείκεα πατρὸς Ἀμύντορος Ὀρμενίδαο,
Ὀρμενίδαο: Il. 10:266: τήν ῥά ποτ’ ἐξ Ἐλεῶνος Ἀμύντορος Ὀρμενίδαο
Ὀρμενίδης: Od. 15:414: Κτήσιος Ὀρμενίδης, ἐπιείκελος ἀθανάτοισιν.
Ὀρμένιον: Il. 2:734: Οἳ δ’ ἔχον Ὀρμένιον, οἵ τε κρήνην Ὑπέρειαν,
Ὄρμενον: Il. 8:274: Ὀρσίλοχον μὲν πρῶτα καὶ Ὄρμενον ἠδ’ Ὀφελέστην
Ὄρμενον: Il. 12:187: αὐτὰρ ἔπειτα Πύλωνα καὶ Ὄρμενον ἐξενάριξεν.
ὄρμενον: Il. 17:738: ὄρμενον ἐξαίφνης φλεγέθει, μινύθουσι δὲ οἶκοι
ὄρμενον: Il. 21:14: ὄρμενον ἐξαίφνης, ταὶ δὲ πτώσσουσι καθ’ ὕδωρ·
ὀρμένω: Il. 11:326: ὣς ὄλεκον Τρῶας πάλιν ὀρμένω· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ὁρμή: Il. 4:466: τεύχεα συλήσειε· μίνυνθα δέ οἱ γένεθ’ ὁρμή.
ὁρμῇ: Il. 11:157: πρόῤῥιζοι πίπτουσιν ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῇ·
ὁρμή: Od. 5:416: κῦμα μέγ’ ἁρπάξαν· μελέη δέ μοι ἔσσεται ὁρμή.
ὁρμηθείς: Il. 13:562: ἐγγύθεν ὁρμηθείς· ἀμενήνωσεν δέ οἱ αἰχμὴν
ὁρμηθείς: Il. 15:529: ἐγγύθεν ὁρμηθείς· πυκινὸς δέ οἱ ἤρκεσε θώρηξ,
ὁρμηθείς: Il. 16:402: δεύτερον ὁρμηθείς· ὃ μὲν εὐξέστῳ ἐνὶ δίφρῳ
ὁρμηθείς: Il. 16:467: δεύτερον ὁρμηθείς, ὃ δὲ Πήδασον οὔτασεν ἵππον
ὁρμηθεὶς: Il. 18:269: αὔριον ὁρμηθεὶς σὺν τεύχεσιν, εὖ νύ τις αὐτὸν
ὁρμηθεὶς: Od. 8:499: ὣς φάθ’, ὁ δ’ ὁρμηθεὶς θεοῦ ἤρχετο, φαῖνε δ’ ἀοιδήν,
ὁρμηθέντα: Il. 17:605: Ἕκτορα δ’ Ἰδομενεὺς μετὰ Λήϊτον ὁρμηθέντα
ὁρμηθέντες: Il. 19:236: νηυσὶν ἐπ’ Ἀργείων· ἀλλ’ ἀθρόοι ὁρμηθέντες
ὁρμηθέντες: Od. 4:282: νῶϊ μὲν ἀμφοτέρω μενεήναμεν ὁρμηθέντες
ὁρμηθέντες: Od. 13:82: πάντες ἅμ’ ὁρμηθέντες ὑπὸ πληγῇσιν ἱμάσθλης
ὁρμηθέντι: Il. 13:512: οὐ γὰρ ἔτ’ ἔμπεδα γυῖα ποδῶν ἦν ὁρμηθέντι,
ὁρμηθέντος: Il. 13:183: Ἕκτωρ δ’ ὁρμηθέντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
ὁρμηθέντος: Il. 13:190: Αἴας δ’ ὁρμηθέντος ὀρέξατο δουρὶ φαεινῷ
ὁρμηθέντος: Od. 4:728: ἀκλέα ἐκ μεγάρων, οὐδ’ ὁρμηθέντος ἄκουσα.
ὁρμήθη: Il. 13:182: Τεῦκρος δ’ ὁρμήθη μεμαὼς ἀπὸ τεύχεα δῦσαι·
ὁρμήθη: Il. 13:188: Ἕκτωρ δ’ ὁρμήθη κόρυθα κροτάφοις ἀραρυῖαν
ὁρμήθη: Il. 13:754: Ἦ ῥα, καὶ ὁρμήθη ὄρεϊ νιφόεντι ἐοικὼς
ὁρμήθη: Il. 14:487: ὁρμήθη δ’ Ἀκάμαντος· ὃ δ’ οὐχ ὑπέμεινεν ἐρωὴν
ὁρμήθη: Il. 22:312: ὁρμήθη δ’ Ἀχιλεύς, μένεος δ’ ἐμπλήσατο θυμὸν
ὁρμηθῆναι: Il. 13:559: ἤ τευ ἀκοντίσσαι, ἠὲ σχεδὸν ὁρμηθῆναι.
ὁρμηθῆναι: Il. 14:312: Ἥρη κεῖσε μὲν ἔστι καὶ ὕστερον ὁρμηθῆναι,
ὁρμηθῆναι: Od. 12:126: ἥ μιν ἔπειτ’ ἀποπαύσει ἐς ὕστερον ὁρμηθῆναι.
ὁρμήθησαν: Il. 10:359: φευγέμεναι· τοὶ δ’ αἶψα διώκειν ὁρμήθησαν.
ὁρμήθησαν: Il. 13:496: Οἳ δ’ ἀμφ’ Ἀλκαθόῳ αὐτοσχεδὸν ὁρμήθησαν
ὁρμήθησαν: Il. 13:526: Οἳ δ’ ἀμφ’ Ἀσκαλάφῳ αὐτοσχεδὸν ὁρμήθησαν·
ὁρμήθησαν: Il. 23:817: τρὶς μὲν ἐπήϊξαν, τρὶς δὲ σχεδὸν ὁρμήθησαν.
ὁρμηθήτην: Il. 5:12: τώ οἱ ἀποκρινθέντε ἐναντίω ὁρμηθήτην·
ὁρμηθήτην: Il. 17:530: καί νύ κε δὴ ξιφέεσσ’ αὐτοσχεδὸν ὁρμηθήτην
ὁρμήματά: Il. 2:356: τίσασθαι δ’ Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε.
ὁρμήματά: Il. 2:590: τίσασθαι Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε.
ὁρμὴν: Il. 5:118: δὸς δέ τέ μ’ ἄνδρα ἑλεῖν καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν
ὁρμήν: Il. 9:355: ἔνθά ποτ’ οἶον ἔμιμνε, μόγις δέ μευ ἔκφυγεν ὁρμήν.
ὁρμήν: Il. 10:123: ἀλλ’ ἐμέ τ’ εἰσορόων καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενος ὁρμήν.
ὁρμήν: Od. 2:403: εἵατ’ ἐπήρετμοι, τὴν σὴν ποτιδέγμενοι ὁρμήν·
ὅρμηνεν: Il. 21:137: ὅρμηνεν δ’ ἀνὰ θυμὸν ὅπως παύσειε πόνοιο
ὅρμησ’: Il. 6:338: ὅρμησ’ ἐς πόλεμον· δοκέει δέ μοι ὧδε καὶ αὐτῷ
ὁρμῆς: Il. 11:119: σπεύδουσ’ ἱδρώουσα κραταιοῦ θηρὸς ὑφ’ ὁρμῆς·
ὁρμῆς: Od. 5:320: αἶψα μάλ’ ἀνσχεθέειν μεγάλου ὑπὸ κύματος ὁρμῆς·
ὁρμήσατ’: Il. 21:595: Πηλεΐδης δ’ ὁρμήσατ’ Ἀγήνορος ἀντιθέοιο
ὁρμήσειε: Il. 4:335: Τρώων ὁρμήσειε καὶ ἄρξειαν πολέμοιο.
ὁρμήσειε: Il. 21:265: ὁσσάκι δ’ ὁρμήσειε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
ὁρμήσειε: Il. 22:194: ὁσσάκι δ’ ὁρμήσειε πυλάων Δαρδανιάων
ὁρμήσειε: Od. 18:376: εἰ δ’ αὖ καὶ πόλεμόν ποθεν ὁρμήσειε Κρονίων
ὁρμήσῃ: Il. 13:64: ὁρμήσῃ πεδίοιο διώκειν ὄρνεον ἄλλο,
ὁρμήσωνται: Il. 8:511: φεύγειν ὁρμήσωνται ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
ὁρμίσσομεν: Il. 14:77: ὕψι δ’ ἐπ’ εὐνάων ὁρμίσσομεν, εἰς ὅ κεν ἔλθῃ
ὅρμον: Il. 1:435: καρπαλίμως, τὴν δ’ εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς.
ὅρμον: Od. 15:460: χρύσεον ὅρμον ἔχων, μετὰ δ’ ἠλέκτροισιν ἔερτο.
ὅρμον: Od. 15:497: καρπαλίμως, τὴν δ’ εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς.
ὅρμον: Od. 18:295: ὅρμον δ’ Εὐρυμάχῳ πολυδαίδαλον αὐτίκ’ ἔνεικε,
ὅρμου: Od. 13:101: νῆες ἐΰσσελμοι, ὅτ’ ἂν ὅρμου μέτρον ἵκωνται.
ὅρμους: Il. 18:401: πόρπας τε γναμπτάς θ’ ἕλικας κάλυκάς τε καὶ ὅρμους
ὁρμῶντ’: Il. 9:178: ὁρμῶντ’ ἐκ κλισίης Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο.
Ὀρνειάς: Il. 2:571: Ὀρνειάς τ’ ἐνέμοντο Ἀραιθυρέην τ’ ἐρατεινὴν
ὄρνεον: Il. 13:64: ὁρμήσῃ πεδίοιο διώκειν ὄρνεον ἄλλο,
ὄρνιθ’: Il. 10:277: χαῖρε δὲ τῷ ὄρνιθ’ Ὀδυσεύς, ἠρᾶτο δ’ Ἀθήνῃ·
ὄρνιθας: Il. 2:764: τὰς Εὔμηλος ἔλαυνε ποδώκεας ὄρνιθας ὣς
ὄρνιθας: Od. 2:155: θάμβησαν δ’ ὄρνιθας, ἐπεὶ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν·
ὄρνιθας: Od. 2:159: ὄρνιθας γνῶναι καὶ ἐναίσιμα μυθήσασθαι·
ὄρνιθάς: Od. 12:331: ἰχθῦς ὄρνιθάς τε, φίλας ὅ τι χεῖρας ἵκοιτο,
ὄρνιθες: Il. 3:2: Τρῶες μὲν κλαγγῇ τ’ ἐνοπῇ τ’ ἴσαν ὄρνιθες ὣς
ὄρνιθες: Od. 2:181: ὄρνιθες δέ τε πολλοὶ ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο
ὄρνιθες: Od. 5:65: ἔνθα δέ τ’ ὄρνιθες τανυσίπτεροι εὐνάζοντο,
ὄρνιθες: Od. 24:311: δύσμορος· ἦ τέ οἱ ἐσθλοὶ ἔσαν ὄρνιθες ἰόντι,
ὀρνίθεσσι: Od. 22:303: ἐξ ὀρέων ἐλθόντες ἐπ’ ὀρνίθεσσι θόρωσι.
ὀρνίθεσσιν: Il. 17:757: κίρκον, ὅ τε σμικρῇσι φόνον φέρει ὀρνίθεσσιν,
ὄρνιθι: Il. 14:289: ὄρνιθι λιγυρῇ ἐναλίγκιος, ἥν τ’ ἐν ὄρεσσι
ὄρνιθι: Od. 5:51: σεύατ’ ἔπειτ’ ἐπὶ κῦμα λάρῳ ὄρνιθι ἐοικώς,
ὄρνιθος: Il. 23:857: ὃς δέ κε μηρίνθοιο τύχῃ ὄρνιθος ἁμαρτών,
ὄρνιθος: Il. 23:865: ὄρνιθος μὲν ἅμαρτε· μέγηρε γάρ οἱ τό γ’ Ἀπόλλων·
ὀρνίθων: Il. 2:459: Τῶν δ’ ὥς τ’ ὀρνίθων πετεηνῶν ἔθνεα πολλὰ
ὀρνίθων: Il. 15:690: ἀλλ’ ὥς τ’ ὀρνίθων πετεηνῶν αἰετὸς αἴθων
ὄρνις: Il. 8:251: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ ὅ τ’ ἄρ’ ἐκ Διὸς ἤλυθεν ὄρνις,
ὄρνις: Il. 9:323: ὡς δ’ ὄρνις ἀπτῆσι νεοσσοῖσι προφέρῃσι
ὄρνις: Il. 12:200: ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέμεναι μεμαῶσιν
ὄρνις: Il. 12:218: Τρωσὶν ὅδ’ ὄρνις ἦλθε περησέμεναι μεμαῶσιν
ὄρνις: Il. 13:821: Ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις
ὄρνις: Il. 23:866: αὐτὰρ ὃ μήρινθον βάλε πὰρ πόδα, τῇ δέδετ’ ὄρνις·
ὄρνις: Il. 23:877: πρόσθεν Μηριόναο πάγη ποδός· αὐτὰρ ἣ ὄρνις
ὄρνις: Il. 24:219: ὄρνις ἐνὶ μεγάροισι κακὸς πέλευ· οὐδέ με πείσεις.
ὄρνις: Od. 1:320: ὄρνις δ’ ὣς ἀνόπαια διέπτατο· τῷ δ’ ἐνὶ θυμῷ
ὄρνις: Od. 15:160: ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις,
ὄρνις: Od. 15:525: ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις,
ὄρνις: Od. 15:531: “Τηλέμαχ’, οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἤλυθε δεξιὸς ὄρνις·
ὄρνις: Od. 19:548: χῆνες μὲν μνηστῆρες, ἐγὼ δέ τοι αἰετὸς ὄρνις
ὄρνις: Od. 20:242: ἤρτυον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀριστερὸς ἤλυθεν ὄρνις,
ὄρνισιν: Il. 7:59: ἑζέσθην ὄρνισιν ἐοικότες αἰγυπιοῖσι
ὄρνυθ’: Il. 11:2: ὄρνυθ’, ἵν’ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσι·
ὄρνυθ’: Il. 19:2: ὄρνυθ’, ἵν’ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν·
ὄρνυθι: Il. 6:363: ἀλλὰ σύ γ’ ὄρνυθι τοῦτον, ἐπειγέσθω δὲ καὶ αὐτός,
ὄρνυθι: Il. 15:475: μάρναό τε Τρώεσσι καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς.
ὄρνυθι: Il. 19:139: ἀλλ’ ὄρσευ πόλεμον δὲ καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς.
ὄρνυθι: Od. 17:46: “μῆτερ ἐμή, μή μοι γόον ὄρνυθι μηδέ μοι ἦτορ
ὀρνύμεν: Il. 9:353: οὐκ ἐθέλεσκε μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν Ἕκτωρ,
ὀρνύμεν: Od. 10:22: ἠμὲν παυέμεναι ἠδ’ ὀρνύμεν, ὅν κ’ ἐθέλῃσι.
ὀρνύμεναι: Il. 17:546: ὀρνύμεναι Δαναούς· δὴ γὰρ νόος ἐτράπετ’ αὐτοῦ.
ὀρνυμένη: Od. 12:183: ἐγγύθεν ὀρνυμένη, λιγυρὴν δ’ ἔντυνον ἀοιδήν·
ὀρνυμένοιο: Il. 5:865: καύματος ἐξ ἀνέμοιο δυσαέος ὀρνυμένοιο,
ὀρνυμένοιο: Il. 7:64: ὀρνυμένοιο νέον, μελάνει δέ τε πόντος ὑπ’ αὐτῆς,
ὀρνύμενον: Il. 14:394: ποντόθεν ὀρνύμενον πνοιῇ Βορέω ἀλεγεινῇ·
ὀρνυμένου: Il. 4:421: ὀρνυμένου· ὑπό κεν ταλασίφρονά περ δέος εἷλεν.
ὀρνυμένων: Il. 20:158: ὀρνυμένων ἄμυδις. δύο δ’ ἀνέρες ἔξοχ’ ἄριστοι
ὄρνυντο: Il. 23:131: ἵππους· οἳ δ’ ὄρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον,
ὄρνυον: Il. 12:142: ὄρνυον ἔνδον ἐόντες ἀμύνεσθαι περὶ νηῶν·
ὄρνυσθ’: Il. 4:509: ὄρνυσθ’ ἱππόδαμοι Τρῶες μηδ’ εἴκετε χάρμης
ὄρνυσθ’: Il. 12:440: ὄρνυσθ’ ἱππόδαμοι Τρῶες, ῥήγνυσθε δὲ τεῖχος
ὄρνυσθ’: Il. 23:707: ὄρνυσθ’ οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθον.
ὄρνυσθ’: Il. 23:753: ὄρνυσθ’ οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθε.
ὄρνυσθ’: Il. 23:831: ὄρνυσθ’ οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθε.
ὄρνυσθ’: Od. 21:141: “ὄρνυσθ’ ἑξείης ἐπιδέξια πάντες ἑταῖροι,
ὄρνυσθε: Il. 5:102: ὄρνυσθε Τρῶες μεγάθυμοι κέντορες ἵππων·
ὄρνυτ’: Il. 3:13: ὣς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ κονίσαλος ὄρνυτ’ ἀελλὴς
ὄρνυτ’: Il. 4:423: ὄρνυτ’ ἐπασσύτερον Ζεφύρου ὕπο κινήσαντος·
ὄρνυτ’: Il. 7:20: Ἴλιον εἰς ἱερήν· τῇ δ’ ἀντίος ὄρνυτ’ Ἀπόλλων
ὄρνυτ’: Il. 10:483: κτεῖνε δ’ ἐπιστροφάδην· τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς
ὄρνυτ’: Il. 15:718: οἴσετε πῦρ, ἅμα δ’ αὐτοὶ ἀολλέες ὄρνυτ’ ἀϋτήν·
ὄρνυτ’: Il. 21:20: τύπτε δ’ ἐπιστροφάδην· τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς
ὄρνυται: Il. 5:532: φευγόντων δ’ οὔτ’ ἂρ κλέος ὄρνυται οὔτε τις ἀλκή.
ὄρνυται: Il. 11:826: χερσὶν ὕπο Τρώων· τῶν δὲ σθένος ὄρνυται αἰέν.
ὄρνυται: Il. 15:564: φευγόντων δ’ οὔτ’ ἂρ κλέος ὄρνυται οὔτέ τις ἀλκή.
ὄρνυται: Od. 1:347: τέρπειν ὅππῃ οἱ νόος ὄρνυται; οὔ νύ τ’ ἀοιδοὶ
ὄρνυτε: Od. 10:457: μηκέτι νῦν θαλερὸν γόον ὄρνυτε· οἶδα καὶ αὐτή,
ὄρνυτο: Il. 3:267: ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ὄρνυτο: Il. 3:349: ἀσπίδ’ ἐνὶ κρατερῇ· ὃ δὲ δεύτερον ὄρνυτο χαλκῷ
ὄρνυτο: Il. 5:13: τὼ μὲν ἀφ’ ἵπποιιν, ὃ δ’ ἀπὸ χθονὸς ὄρνυτο πεζός.
ὄρνυτο: Il. 5:17: ἔγχεος, οὐδ’ ἔβαλ’ αὐτόν· ὃ δ’ ὕστερος ὄρνυτο χαλκῷ
ὄρνυτο: Il. 16:479: ἔγχεος, οὐδ’ ἔβαλ’ αὐτόν· ὃ δ’ ὕστερος ὄρνυτο χαλκῷ
ὄρνυτο: Il. 16:635: ὣς τῶν ὄρνυτο δοῦπος ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
ὄρνυτο: Il. 17:45: ἀσπίδ’ ἐνὶ κρατερῇ· ὃ δὲ δεύτερος ὄρνυτο χαλκῷ
ὄρνυτο: Il. 19:363: χαλκοῦ ὑπὸ στεροπῆς· ὑπὸ δὲ κτύπος ὄρνυτο ποσσὶν
ὄρνυτο: Il. 23:488: Ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας
ὄρνυτο: Il. 23:664: Ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε
ὄρνυτο: Il. 23:689: πάντοθεν ἐκ μελέων· ἐπὶ δ’ ὄρνυτο δῖος Ἐπειός,
ὄρνυτο: Il. 23:754: ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας,
ὄρνυτο: Il. 23:759: ἔκφερ’ Ὀϊλιάδης· ἐπὶ δ’ ὄρνυτο δῖος Ὀδυσσεὺς
ὀρόθυνε: Il. 13:351: Ἀργείους δὲ Ποσειδάων ὀρόθυνε μετελθὼν
ὀροθύνει: Od. 18:407: βρωτὺν οὐδὲ ποτῆτα· θεῶν νύ τις ὔμμ’ ὀροθύνει.
ὀρόθυνεν: Il. 10:332: Ὣς φάτο καί ῥ’ ἐπίορκον ἐπώμοσε, τὸν δ’ ὀρόθυνεν·
ὀρόθυνεν: Il. 15:572: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἀπέσσυτο, τὸν δ’ ὀρόθυνεν·
ὀρόθυνεν: Il. 15:595: Ἀργείων καὶ κῦδος ἀπαίνυτο, τοὺς δ’ ὀρόθυνεν.
ὀρόθυνεν: Od. 5:292: χερσὶ τρίαιναν ἑλών· πάσας δ’ ὀρόθυνεν ἀέλλας
ὀρόθυνον: Il. 21:312: ὕδατος ἐκ πηγέων, πάντας δ’ ὀρόθυνον ἐναύλους,
ὄροιτο: Od. 14:522: ἕννυσθαι, ὅτε τις χειμὼν ἔκπαγλος ὄροιτο.
ὀρὸν: Od. 17:225: καί κεν ὀρὸν πίνων μεγάλην ἐπιγουνίδα θεῖτο.
ὄρονται: Od. 14:104: ἐσχατιῇ βόσκοντ’, ἐπὶ δ’ ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄρονται.
ὄροντο: Od. 3:471: δαίνυνθ’ ἑζόμενοι· ἐπὶ δ’ ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄροντο
ὄρος: Il. 2:603: Οἳ δ’ ἔχον Ἀρκαδίην ὑπὸ Κυλλήνης ὄρος αἰπὺ
ὄρος: Il. 2:829: καὶ Πιτύειαν ἔχον καὶ Τηρείης ὄρος αἰπύ,
ὄρος: Il. 2:868: οἳ Μίλητον ἔχον Φθιρῶν τ’ ὄρος ἀκριτόφυλλον
ὄρος: Il. 6:347: εἰς ὄρος ἢ εἰς κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης,
ὄρος: Od. 3:287: ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι Μαλειάων ὄρος αἰπὺ
ὄρος: Od. 4:514: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλε Μαλειάων ὄρος αἰπὺ
ὄρος: Od. 8:569: ῥαισέμεναι, μέγα δ’ ἧμιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψειν.
ὄρος: Od. 9:21: ναιετάω δ’ Ἰθάκην εὐδείελον· ἐν δ’ ὄρος αὐτῇ,
ὄρος: Od. 9:315: πολλῇ δὲ ῥοίζῳ πρὸς ὄρος τρέπε πίονα μῆλα
ὄρος: Od. 13:152: ἀνθρώπων, μέγα δέ σφιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψαι.”
ὄρος: Od. 13:158: ἄνθρωποι, μέγα δέ σφιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψαι.”
ὄρος: Od. 13:177: ῥαισέμεναι, μέγα δ’ ἧμιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψειν.
ὄρος: Od. 13:183: μηδ’ ἥμιν περίμηκες ὄρος πόλει ἀμφικαλύψῃ.”
ὄρος: Od. 13:351: τοῦτο δὲ Νήριτόν ἐστιν ὄρος καταειμένον ὕλῃ.”
ὄρος: Od. 19:431: ἤϊεν· αἰπὺ δ’ ὄρος προσέβαν καταειμένον ὕλῃ
ὄρουσ’: Il. 11:92: πρῶτος ὄρουσ’, ἕλε δ’ ἄνδρα Βιάνορα ποιμένα λαῶν
ὄρουσ’: Il. 11:217: πρῶτος ὄρουσ’, ἔθελεν δὲ πολὺ προμάχεσθαι ἁπάντων.
ὄρουσαν: Il. 12:83: ἀλλ’ ἀπὸ πάντες ὄρουσαν, ἐπεὶ ἴδον Ἕκτορα δῖον.
ὄρουσαν: Il. 14:400: δεινὸν ἀϋσάντων, ὅτ’ ἐπ’ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν.
ὄρουσαν: Il. 15:726: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα μᾶλλον ἐπ’ Ἀργείοισιν ὄρουσαν.
ὄρουσαν: Il. 16:258: ἔστιχον, ὄφρ’ ἐν Τρωσὶ μέγα φρονέοντες ὄρουσαν.
ὄρουσαν: Il. 16:430: ὣς οἳ κεκλήγοντες ἐπ’ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν.
ὄρουσαν: Od. 10:47: ἀσκὸν μὲν λῦσαν, ἄνεμοι δ’ ἐκ πάντες ὄρουσαν,
ὀρούσας: Il. 11:359: τόφρ’ Ἕκτωρ ἔμπνυτο, καὶ ἂψ ἐς δίφρον ὀρούσας
ὀρούσας: Il. 11:742: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃσιν· ἐγὼ δ’ ἐς δίφρον ὀρούσας
ὀρούσας: Il. 15:635: αἰὲν ὁμοστιχάει, ὃ δέ τ’ ἐν μέσσῃσιν ὀρούσας
ὀρούσας: Il. 20:327: Αἰνείας ὑπερᾶλτο θεοῦ ἀπὸ χειρὸς ὀρούσας,
ὀρούσας: Il. 21:182: ἀσθμαίνοντ’· Ἀχιλεὺς δ’ ἄρ’ ἐνὶ στήθεσσιν ὀρούσας
ὄρουσε: Il. 21:593: σμερδαλέον κονάβησε· πάλιν δ’ ἀπὸ χαλκὸς ὄρουσε
ὄρουσεν: Il. 2:310: βωμοῦ ὑπαΐξας πρός ῥα πλατάνιστον ὄρουσεν.
ὄρουσεν: Il. 3:325: ἂψ ὁρόων· Πάριος δὲ θοῶς ἐκ κλῆρος ὄρουσεν.
ὄρουσεν: Il. 13:505: ᾤχετ’, ἐπεί ῥ’ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.
ὄρουσεν: Il. 16:615: ᾤχετ’, ἐπεί ῥ’ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.
ὄρουσεν: Il. 23:232: κλίνθη κεκμηώς, ἐπὶ δὲ γλυκὺς ὕπνος ὄρουσεν·
ὄρουσεν: Il. 24:80: ἣ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐς βυσσὸν ὄρουσεν,
ὀροφῆς: Od. 22:298: ὑψόθεν ἐξ ὀροφῆς· τῶν δὲ φρένες ἐπτοίηθεν.
ὄροφον: Il. 24:451: λαχνήεντ’ ὄροφον λειμωνόθεν ἀμήσαντες·
ὁρόω: Il. 5:244: ἄνδρ’ ὁρόω κρατερὼ ἐπὶ σοὶ μεμαῶτε μάχεσθαι
ὁρόω: Il. 11:650: γιγνώσκω, ὁρόω δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν.
ὁρόω: Il. 24:355: ἄνδρ’ ὁρόω, τάχα δ’ ἄμμε διαῤῥαίσεσθαι ὀΐω.
ὁρόω: Od. 1:301: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
ὁρόω: Od. 3:199: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
ὁρόω: Od. 11:141: μητρὸς τήνδ’ ὁρόω ψυχὴν κατατεθνηυίης·
ὁρόω: Od. 18:143: οἷ’ ὁρόω μνηστῆρας ἀτάσθαλα μηχανόωντας,
ὁρόων: Il. 1:350: θῖν’ ἔφ’ ἁλὸς πολιῆς, ὁρόων ἐπ’ ἀπείρονα πόντον·
ὁρόων: Il. 3:325: ἂψ ὁρόων· Πάριος δὲ θοῶς ἐκ κλῆρος ὄρουσεν.
ὁρόων: Il. 10:239: ἐς γενεὴν ὁρόων, μηδ’ εἰ βασιλεύτερός ἐστιν.
ὁρόων: Il. 20:23: ἥμενος, ἔνθ’ ὁρόων φρένα τέρψομαι· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
ὁρόων: Il. 20:481: πρόσθ’ ὁρόων θάνατον· ὃ δὲ φασγάνῳ αὐχένα θείνας
ὁρόων: Il. 23:323: αἰεὶ τέρμ’ ὁρόων στρέφει ἐγγύθεν, οὐδέ ἑ λήθει
ὁρόων: Od. 1:229: αἴσχεα πόλλ’ ὁρόων, ὅς τις πινυτός γε μετέλθοι.”
ὁρόων: Od. 8:314: εἰς ἐμὰ δέμνια βάντες· ἐγὼ δ’ ὁρόων ἀκάχημαι.
ὁρόων: Od. 23:91: ἧστο κάτω ὁρόων, ποτιδέγμενος εἴ τί μιν εἴποι
ὁρόωντες: Il. 17:637: οἵ που δεῦρ’ ὁρόωντες ἀκηχέδατ’, οὐδ’ ἔτι φασὶν
ὁρόωντες: Il. 24:633: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες,
ὁρόωντες: Od. 7:145: θαύμαζον δ’ ὁρόωντες· ὁ δ’ ἐλλιτάνευεν Ὀδυσσεύς·
ὁρόωντες: Od. 9:295: σχέτλια ἔργ’ ὁρόωντες· ἀμηχανίη δ’ ἔχε θυμόν.
ὁρόωντες: Od. 20:373: μνηστῆρες δ’ ἄρα πάντες ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες
ὁρόωσα: Od. 19:514: ἔς τ’ ἐμὰ ἔργ’ ὁρόωσα καὶ ἀμφιπόλων ἐνὶ οἴκῳ·
ὁρόῳτε: Il. 4:347: νῦν δὲ φίλως χ’ ὁρόῳτε καὶ εἰ δέκα πύργοι Ἀχαιῶν
ὄρπηκας: Il. 21:38: τάμνε νέους ὄρπηκας, ἵν’ ἅρματος ἄντυγες εἶεν·
ὄρσ’: Il. 4:204: ὄρσ’ Ἀσκληπιάδη, καλέει κρείων Ἀγαμέμνων,
ὄρσασ’: Il. 14:254: ὄρσασ’ ἀργαλέων ἀνέμων ἐπὶ πόντον ἀήτας,
ὄρσας: Il. 22:190: ὄρσας ἐξ εὐνῆς διά τ’ ἄγκεα καὶ διὰ βήσσας·
ὄρσας: Od. 11:400: ὄρσας ἀργαλέων ἀνέμων ἀμέγαρτον ἀϋτμήν;
ὄρσας: Od. 11:407: ὄρσας ἀργαλέων ἀνέμων ἀμέγαρτον ἀϋτμήν,
ὄρσας: Od. 24:110: ὄρσας ἀργαλέους ἀνέμους καὶ κύματα μακρά,
ὄρσασκεν: Il. 17:423: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, μένος δ’ ὄρσασκεν ἑκάστου.
ὄρσε: Il. 4:439: ὄρσε δὲ τοὺς μὲν Ἄρης, τοὺς δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
ὄρσεο: Il. 3:250: ὄρσεο Λαομεδοντιάδη, καλέουσιν ἄριστοι
ὄρσεο: Il. 16:126: ὄρσεο διογενὲς Πατρόκλεες ἱπποκέλευθε·
ὄρσεο: Il. 18:170: ὄρσεο Πηλεΐδη, πάντων ἐκπαγλότατ’ ἀνδρῶν·
ὄρσεο: Il. 21:331: ὄρσεο κυλλοπόδιον ἐμὸν τέκος· ἄντα σέθεν γὰρ
ὄρσεο: Od. 6:255: “ὄρσεο νῦν, ὦ ξεῖνε, πόλινδ’ ἴμεν, ὄφρα σε πέμψω
ὄρσευ: Il. 4:264: ἀλλ’ ὄρσευ πόλεμον δ’ οἷος πάρος εὔχεαι εἶναι.
ὄρσευ: Il. 19:139: ἀλλ’ ὄρσευ πόλεμον δὲ καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς.
ὄρσῃ: Il. 9:699: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγῃ καὶ θεὸς ὄρσῃ.
ὄρσῃ: Il. 14:521: ἀνδρῶν τρεσσάντων, ὅτε τε Ζεὺς ἐν φόβον ὄρσῃ.
ὄρσητε: Il. 23:210: ὄφρα πυρὴν ὄρσητε καήμεναι, ᾗ ἔνι κεῖται
Ὀρσίλοχόν: Il. 5:542: υἷε Διοκλῆος Κρήθωνά τε Ὀρσίλοχόν τε,
Ὀρσίλοχον: Il. 8:274: Ὀρσίλοχον μὲν πρῶτα καὶ Ὄρμενον ἠδ’ Ὀφελέστην
Ὀρσίλοχον: Od. 13:260: Ὀρσίλοχον πόδας ὠκύν, ὃς ἐν Κρήτῃ εὐρείῃ
Ὀρσίλοχός: Il. 5:549: Κρήθων Ὀρσίλοχός τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
ὄρσο: Il. 5:109: ὄρσο πέπον Καπανηϊάδη, καταβήσεο δίφρου,
ὄρσο: Il. 24:88: ὄρσο Θέτι· καλέει Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς.
ὄρσο: Od. 7:342: “ὄρσο κέων, ὦ ξεῖνε· πεποίηται δέ τοι εὐνή.”
ὄρσο: Od. 22:395: “δεῦρο δὴ ὄρσο, γρηῢ παλαιγενές, ἥ τε γυναικῶν
ὀρσοθύρη: Od. 22:126: ὀρσοθύρη δέ τις ἔσκεν ἐϋδμήτῳ ἐνὶ τοίχῳ,
ὀρσοθύρην: Od. 22:132: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἀν’ ὀρσοθύρην ἀναβαίη
ὀρσοθύρην: Od. 22:333: ἄγχι παρ’ ὀρσοθύρην· δίχα δὲ φρεσὶ μερμήριζεν,
ὄρσομεν: Il. 4:16: ὄρσομεν, ἦ φιλότητα μετ’ ἀμφοτέροισι βάλωμεν.
ὄρσουσα: Il. 21:335: εἴσομαι ἐξ ἁλόθεν χαλεπὴν ὄρσουσα θύελλαν,
ὄρσωμεν: Il. 7:38: Ἕκτορος ὄρσωμεν κρατερὸν μένος ἱπποδάμοιο,
Ὀρτιλόχοιο: Od. 3:489: υἱέος Ὀρτιλόχοιο, τὸν Ἀλφειὸς τέκε παῖδα.
Ὀρτιλόχοιο: Od. 15:187: υἱέος Ὀρτιλόχοιο, τὸν Ἀλφειὸς τέκε παῖδα.
Ὀρτιλόχοιο: Od. 21:16: οἴκῳ ἐν Ὀρτιλόχοιο δαΐφρονος. ἦ τοι Ὀδυσσεὺς
Ὀρτίλοχον: Il. 5:546: ὃς τέκετ’ Ὀρτίλοχον πολέεσσ’ ἄνδρεσσιν ἄνακτα·
Ὀρτίλοχος: Il. 5:547: Ὀρτίλοχος δ’ ἄρ’ ἔτικτε Διοκλῆα μεγάθυμον,
Ὀρτυγίῃ: Od. 5:123: ἕως μιν ἐν Ὀρτυγίῃ χρυσόθρονος Ἄρτεμις ἁγνὴ
Ὀρτυγίης: Od. 15:404: Ὀρτυγίης καθύπερθεν, ὅθι τροπαὶ ἠελίοιο,
ὀρυκτῇ: Il. 12:72: ἐκ νηῶν καὶ τάφρῳ ἐνιπλήξωμεν ὀρυκτῇ,
ὀρυκτῇ: Il. 15:344: τάφρῳ καὶ σκολόπεσσιν ἐνιπλήξαντες ὀρυκτῇ
ὀρυκτὴ: Il. 16:369: Τρωϊκόν, οὓς ἀέκοντας ὀρυκτὴ τάφρος ἔρυκε.
ὀρυκτήν: Il. 8:179: ἵπποι δὲ ῥέα τάφρον ὑπερθορέονται ὀρυκτήν.
ὀρυκτὴν: Il. 9:67: λεξάσθων παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός.
ὀρυκτὴν: Il. 10:198: τάφρον δ’ ἐκδιαβάντες ὀρυκτὴν ἑδριόωντο
ὀρυκτὴν: Il. 20:49: στᾶσ’ ὁτὲ μὲν παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός,
ὀρυμαγδὸν: Il. 21:313: ἵστη δὲ μέγα κῦμα, πολὺν δ’ ὀρυμαγδὸν ὄρινε
ὀρυμαγδὸν: Od. 9:235: ἔντοσθεν δ’ ἄντροιο βαλὼν ὀρυμαγδὸν ἔθηκεν·
ὀρυμαγδὸς: Il. 2:810: πεζοί θ’ ἱππῆές τε· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
ὀρυμαγδὸς: Il. 4:449: ἔπληντ’ ἀλλήλῃσι, πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
ὀρυμαγδὸς: Il. 8:59: πεζοί θ’ ἱππῆές τε· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
ὀρυμαγδὸς: Il. 8:63: ἔπληντ’ ἀλλήλῃσι, πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
ὀρυμαγδὸς: Il. 10:185: ἔρχηται δι’ ὄρεσφι· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ἐπ’ αὐτῷ
ὀρυμαγδὸς: Il. 16:633: τῶν δ’ ὥς τε δρυτόμων ἀνδρῶν ὀρυμαγδὸς ὀρώρει
ὀρυμαγδὸς: Il. 17:424: ὣς οἳ μὲν μάρναντο, σιδήρειος δ’ ὀρυμαγδὸς
ὀρυμαγδὸς: Il. 17:741: ἀζηχὴς ὀρυμαγδὸς ἐπήϊεν ἐρχομένοισιν·
ὀρυμαγδὸς: Od. 24:70: πεζοί θ’ ἱππῆές τε· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
ὀρυμαγδοῦ: Il. 9:248: τειρομένους ἐρύεσθαι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ.
ὀρυμαγδοῦ: Il. 10:539: Ἀργείων οἳ ἄριστοι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ.
ὀρυμαγδοῦ: Il. 17:461: ῥέα μὲν γὰρ φεύγεσκεν ὑπ’ ἐκ Τρώων ὀρυμαγδοῦ,
ὀρυμαγδῷ: Il. 21:256: φεῦγ’, ὃ δ’ ὄπισθε ῥέων ἕπετο μεγάλῳ ὀρυμαγδῷ.
ὀρυμαγδῷ: Od. 1:133: μνηστήρων, μὴ ξεῖνος ἀνιηθεὶς ὀρυμαγδῷ
ὄρυξ’: Od. 11:25: βόθρον ὄρυξ’ ὅσσον τε πυγούσιον ἔνθα καὶ ἔνθα,
ὀρύξαι: Od. 10:517: βόθρον ὀρύξαι ὅσον τε πυγούσιον ἔνθα καὶ ἔνθα,
ὄρυξαν: Il. 7:440: ἔκτοσθεν δὲ βαθεῖαν ἐπ’ αὐτῷ τάφρον ὄρυξαν
ὀρύξας: Od. 21:120: πρῶτον μὲν πελέκεας στῆσεν, διὰ τάφρον ὀρύξας
ὀρύξομεν: Il. 7:341: ἔκτοσθεν δὲ βαθεῖαν ὀρύξομεν ἐγγύθι τάφρον,
ὀρύσσειν: Od. 10:305: μῶλυ δέ μιν καλέουσι θεοί, χαλεπὸν δέ τ’ ὀρύσσειν
ὀρφαναὶ: Od. 20:68: ὀρφαναὶ ἐν μεγάροισι, κόμισσε δὲ δῖ’ Ἀφροδίτη
ὀρφανικοί: Il. 11:394: παῖδες δ’ ὀρφανικοί· ὃ δέ θ’ αἵματι γαῖαν ἐρεύθων
ὀρφανικὸν: Il. 6:432: μὴ παῖδ’ ὀρφανικὸν θήῃς χήρην τε γυναῖκα·
ὀρφανικὸν: Il. 22:490: ἦμαρ δ’ ὀρφανικὸν παναφήλικα παῖδα τίθησι·
ὀρφναίην: Il. 10:83: νύκτα δι’ ὀρφναίην, ὅτε θ’ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι,
ὀρφναίην: Il. 10:276: νύκτα δι’ ὀρφναίην, ἀλλὰ κλάγξαντος ἄκουσαν.
ὀρφναίην: Il. 10:386: νύκτα δι’ ὀρφναίην, ὅτε θ’ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι;
ὀρφναίην: Od. 9:143: νύκτα δι’ ὀρφναίην, οὐδὲ προὐφαίνετ’ ἰδέσθαι·
ὄρχαμε: Il. 14:102: ἔνθά κε σὴ βουλὴ δηλήσεται ὄρχαμε λαῶν.
ὄρχαμε: Il. 17:12: Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφὲς ὄρχαμε λαῶν
ὄρχαμε: Il. 19:289: νῦν δέ σε τεθνηῶτα κιχάνομαι ὄρχαμε λαῶν
ὄρχαμε: Il. 21:221: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ ἔασον· ἄγη μ’ ἔχει ὄρχαμε λαῶν.
ὄρχαμε: Od. 4:156: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
ὄρχαμε: Od. 4:291: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
ὄρχαμε: Od. 4:316: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
ὄρχαμε: Od. 10:538: ἔνθα τοι αὐτίκα μάντις ἐλεύσεται, ὄρχαμε λαῶν,
ὄρχαμε: Od. 15:64: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
ὄρχαμε: Od. 15:87: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
ὄρχαμε: Od. 15:167: “φράζεο δή, Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
ὄρχαμον: Il. 6:99: οὐδ’ Ἀχιλῆά ποθ’ ὧδέ γ’ ἐδείδιμεν ὄρχαμον ἀνδρῶν,
ὄρχαμον: Od. 3:400: πὰρ δ’ ἄρ’ ἐϋμμελίην Πεισίστρατον, ὄρχαμον ἀνδρῶν,
ὄρχαμος: Il. 2:837: τῶν αὖθ’ Ὑρτακίδης ἦρχ’ Ἄσιος ὄρχαμος ἀνδρῶν,
ὄρχαμος: Il. 12:110: ἀλλ’ οὐχ Ὑρτακίδης ἔθελ’ Ἄσιος ὄρχαμος ἀνδρῶν
ὄρχαμος: Od. 3:454: ἔσχον· ἀτὰρ σφάξεν Πεισίστρατος, ὄρχαμος ἀνδρῶν.
ὄρχαμος: Od. 3:482: πὰρ δ’ ἄρα Νεστορίδης Πεισίστρατος, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
ὄρχαμος: Od. 10:224: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Πολίτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
ὄρχαμος: Od. 14:22: τέσσαρες, οὓς ἔθρεψε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν.
ὄρχαμος: Od. 14:121: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
ὄρχαμος: Od. 15:351: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
ὄρχαμος: Od. 15:389: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
ὄρχαμος: Od. 16:36: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
ὄρχαμος: Od. 17:184: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
ὄρχαμος: Od. 20:185: τοῖσι δ’ ἐπὶ τρίτος ἦλθε Φιλοίτιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
ὄρχαμος: Od. 20:254: σῖτον δέ σφ’ ἐπένειμε Φιλοίτιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
ὄρχατοι: Il. 14:123: πυροφόροι, πολλοὶ δὲ φυτῶν ἔσαν ὄρχατοι ἀμφίς,
ὄρχατον: Od. 24:222: οὐδ’ εὗρεν Δολίον, μέγαν ὄρχατον ἐσκαταβαίνων,
ὄρχατον: Od. 24:245: ὄρχατον, ἀλλ’ εὖ τοι κομιδὴ ἔχει, οὐδέ τι πάμπαν,
ὄρχατον: Od. 24:257: τεῦ δμώς εἰς ἀνδρῶν; τεῦ δ’ ὄρχατον ἀμφιπολεύεις;
ὄρχατος: Od. 7:112: ἔκτοσθεν δ’ αὐλῆς μέγας ὄρχατος ἄγχι θυράων
ὀρχάτου: Od. 24:358: ἀλλ’ ἴομεν προτὶ οἶκον, ὃς ὀρχάτου ἐγγύθι κεῖται·
ὀρχείσθην: Od. 8:378: ὀρχείσθην δὴ ἔπειτα ποτὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ
ὀρχεῦντ’: Il. 18:594: ὀρχεῦντ’ ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχοντες.
ὀρχηθμοῖο: Il. 13:637: μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο,
ὀρχηθμοῖο: Od. 8:263: πρωθῆβαι ἵσταντο, δαήμονες ὀρχηθμοῖο,
ὀρχηθμοῖο: Od. 23:134: ὑμῖν ἡγείσθω πολυπαίγμονος ὀρχηθμοῖο,
ὀρχηθμοῖο: Od. 23:145: μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο.
ὀρχηθμοῖο: Od. 23:298: παῦσαν ἄρ’ ὀρχηθμοῖο πόδας, παῦσαν δὲ γυναῖκας,
ὀρχήσασθαι: Od. 8:371: μουνὰξ ὀρχήσασθαι, ἐπεί σφισιν οὔ τις ἔριζεν.
ὀρχήσασθαι: Od. 14:465: καί θ’ ἁπαλὸν γελάσαι καί τ’ ὀρχήσασθαι ἀνῆκε,
ὀρχησταί: Il. 24:261: ψεῦσταί τ’ ὀρχησταί τε χοροιτυπίῃσιν ἄριστοι
ὀρχηστήν: Il. 16:617: Μηριόνη τάχα κέν σε καὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα
ὀρχηστῆρες: Il. 18:494: κοῦροι δ’ ὀρχηστῆρες ἐδίνεον, ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν
ὀρχηστυῖ: Od. 8:253: ναυτιλίῃ καὶ ποσσὶ καὶ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῇ.
ὀρχηστυῖ: Od. 17:605: πλεῖον δαιτυμόνων· οἱ δ’ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῇ
ὀρχηστύν: Il. 13:731: ἄλλῳ δ’ ὀρχηστύν, ἑτέρῳ κίθαριν καὶ ἀοιδήν,
ὀρχηστύν: Od. 1:421: οἱ δ’ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν
ὀρχηστύν: Od. 18:304: οἱ δ’ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν
ὀρχηστύς: Od. 1:152: μολπή τ’ ὀρχηστύς τε· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός.
Ὀρχομενὸν: Il. 2:511: Οἳ δ’ Ἀσπληδόνα ναῖον ἰδ’ Ὀρχομενὸν Μινύειον,
Ὀρχομενὸν: Il. 2:605: οἳ Φενεόν τ’ ἐνέμοντο καὶ Ὀρχομενὸν πολύμηλον
Ὀρχομενὸν: Il. 9:381: οὐδ’ ὅσ’ ἐς Ὀρχομενὸν ποτινίσεται, οὐδ’ ὅσα Θήβας
Ὀρχομενῷ: Od. 11:284: ὅς ποτ’ ἐν Ὀρχομενῷ Μινυηΐῳ ἶφι ἄνασσεν·
Ὀρχομενῷ: Od. 11:459: ἤ που ἐν Ὀρχομενῷ ἢ ἐν Πύλῳ ἠμαθόεντι
ὄρχον: Od. 7:127: ἔνθα δὲ κοσμηταὶ πρασιαὶ παρὰ νείατον ὄρχον
ὄρχους: Od. 24:341: συκέας τεσσαράκοντ’· ὄρχους δέ μοι ὧδ’ ὀνόμηνας
ὁρῶ: Il. 3:234: νῦν δ’ ἄλλους μὲν πάντας ὁρῶ ἑλίκωπας Ἀχαιούς,
ὀρῷ: Od. 9:222: χωρὶς δ’ αὖθ’ ἕρσαι· ναῖον δ’ ὀρῷ ἄγγεα πάντα,
ὁρῶμαι: Il. 13:99: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι
ὁρῶμαι: Il. 15:286: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι,
ὁρῶμαι: Il. 20:344: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
ὁρῶμαι: Il. 21:54: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
ὁρῶμαι: Il. 22:169: ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι· ἐμὸν δ’ ὀλοφύρεται ἦτορ
ὁρῶμαι: Od. 19:36: “ὦ πάτερ, ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
ὁρῶμεν: Od. 10:99: καπνὸν δ’ οἶον ὁρῶμεν ἀπὸ χθονὸς ἀΐσσοντα.
ὁρώμενοι: Od. 4:47: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ὁρώμενοι ὀφθαλμοῖσιν,
ὁρώμενοι: Od. 10:181: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ὁρώμενοι ὀφθαλμοῖσι,
ὁρώμενος: Od. 5:439: νῆχε παρέξ, ἐς γαῖαν ὁρώμενος, εἴ που ἐφεύροι
ὁρώμενος: Od. 18:219: ἐς μέγεθος καὶ κάλλος ὁρώμενος, ἀλλότριος φώς,
ὁρώμενος: Od. 18:344: ἑστήκειν ἐς πάντας ὁρώμενος· ἄλλα δέ οἱ κῆρ
ὁρῶν: Il. 5:872: Ζεῦ πάτερ οὐ νεμεσίζῃ ὁρῶν τάδε καρτερὰ ἔργα;
ὁρῶντες: Il. 20:28: καὶ δέ τί μιν καὶ πρόσθεν ὑποτρομέεσκον ὁρῶντες·
ὁρῶντο: Il. 20:45: δειδιότας, ὅθ’ ὁρῶντο ποδώκεα Πηλεΐωνα
ὁρῶντο: Il. 22:166: καρπαλίμοισι πόδεσσι· θεοὶ δ’ ἐς πάντες ὁρῶντο·
ὁρῶντο: Od. 15:462: χερσίν τ’ ἀμφαφόωντο καὶ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶντο,
ὄρωρε: Il. 7:374: μῦθον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρε·
ὄρωρε: Il. 7:388: μῦθον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρε·
ὄρωρε: Il. 11:657: πένθεος, ὅσσον ὄρωρε κατὰ στρατόν· οἳ γὰρ ἄριστοι
ὀρώρει: Il. 2:810: πεζοί θ’ ἱππῆές τε· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
ὀρώρει: Il. 4:436: ὣς Τρώων ἀλαλητὸς ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ὀρώρει·
ὀρώρει: Il. 4:449: ἔπληντ’ ἀλλήλῃσι, πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
ὀρώρει: Il. 8:59: πεζοί θ’ ἱππῆές τε· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
ὀρώρει: Il. 8:63: ἔπληντ’ ἀλλήλῃσι, πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
ὀρώρει: Il. 9:569: τῶν δὲ τάχ’ ἀμφὶ πύλας ὅμαδος καὶ δοῦπος ὀρώρει
ὀρώρει: Il. 11:500: ἀνδρῶν πῖπτε κάρηνα, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει
ὀρώρει: Il. 12:177: πάντῃ γὰρ περὶ τεῖχος ὀρώρει θεσπιδαὲς πῦρ
ὀρώρει: Il. 12:289: βαλλομένων· τὸ δὲ τεῖχος ὕπερ πᾶν δοῦπος ὀρώρει.
ὀρώρει: Il. 13:169: Οἳ δ’ ἄλλοι μάρναντο, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει.
ὀρώρει: Il. 13:540: Οἳ δ’ ἄλλοι μάρναντο, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει.
ὀρώρει: Il. 16:267: ἐκ νηῶν ἐχέοντο· βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει.
ὀρώρει: Il. 16:633: τῶν δ’ ὥς τε δρυτόμων ἀνδρῶν ὀρυμαγδὸς ὀρώρει
ὀρώρει: Il. 17:384: Τοῖς δὲ πανημερίοις ἔριδος μέγα νεῖκος ὀρώρει
ὀρώρει: Il. 17:397: νῆας ἔπι γλαφυράς· περὶ δ’ αὐτοῦ μῶλος ὀρώρει
ὀρώρει: Il. 18:493: ἠγίνεον ἀνὰ ἄστυ, πολὺς δ’ ὑμέναιος ὀρώρει·
ὀρώρει: Il. 23:112: πάντοθεν ἐκ κλισιῶν· ἐπὶ δ’ ἀνὴρ ἐσθλὸς ὀρώρει
ὀρώρει: Il. 24:512: Πάτροκλον· τῶν δὲ στοναχὴ κατὰ δώματ’ ὀρώρει.
ὀρώρει: Od. 5:294: γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.
ὀρώρει: Od. 8:380: ἑσταότες κατ’ ἀγῶνα, πολὺς δ’ ὑπὸ κόμπος ὀρώρει.
ὀρώρει: Od. 9:69: γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.
ὀρώρει: Od. 10:122: βάλλον· ἄφαρ δὲ κακὸς κόναβος κατὰ νῆας ὀρώρει
ὀρώρει: Od. 11:600: ἔῤῥεεν ἐκ μελέων, κονίη δ’ ἐκ κρατὸς ὀρώρει.
ὀρώρει: Od. 12:315: γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.
ὀρώρει: Od. 24:48: ἀγγελίης ἀΐουσα· βοὴ δ’ ἐπὶ πόντον ὀρώρει
ὀρώρει: Od. 24:70: πεζοί θ’ ἱππῆές τε· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
ὄρωρεν: Il. 2:797: ὥς ποτ’ ἐπ’ εἰρήνης· πόλεμος δ’ ἀλίαστος ὄρωρεν.
ὄρωρεν: Il. 3:87: μῦθον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρεν.
ὄρωρεν: Il. 11:530: ἀλλήλους ὀλέκουσι, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὄρωρεν.
ὄρωρεν: Il. 12:348: εἰ δέ σφιν καὶ κεῖθι πόνος καὶ νεῖκος ὄρωρεν,
ὄρωρεν: Il. 12:361: εἰ δὲ καὶ ἐνθάδε περ πόλεμος καὶ νεῖκος ὄρωρεν,
ὄρωρεν: Il. 13:122: αἰδῶ καὶ νέμεσιν· δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν.
ὄρωρεν: Il. 15:400: ἐνθάδε παρμενέμεν· δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν·
ὄρωρεν: Il. 24:107: ἐννῆμαρ δὴ νεῖκος ἐν ἀθανάτοισιν ὄρωρεν
ὀρώρεται: Od. 19:377: καὶ σέθεν εἵνεκ’, ἐπεί μοι ὀρώρεται ἔνδοθι θυμὸς
ὀρώρεται: Od. 19:524: ὣς καὶ ἐμοὶ δίχα θυμὸς ὀρώρεται ἔνθα καὶ ἔνθα,
ὀρωρέχαται: Il. 16:834: ποσσὶν ὀρωρέχαται πολεμίζειν· ἔγχεϊ δ’ αὐτὸς
ὀρωρέχατο: Il. 11:26: κυάνεοι δὲ δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ δειρὴν
ὀρώρῃ: Il. 9:606: ἐν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ.
ὀρώρῃ: Il. 10:90: ἐν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ.
ὀρώρῃ: Il. 11:477: φεύγων, ὄφρ’ αἷμα λιαρὸν καὶ γούνατ’ ὀρώρῃ·
ὀρώρῃ: Il. 22:388: ζωοῖσιν μετέω καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ·
ὀρώρῃ: Od. 18:133: ὄφρ’ ἀρετὴν παρέχωσι θεοὶ καὶ γούνατ’ ὀρώρῃ·
ὀρώρηται: Il. 13:271: ἵσταμαι, ὁππότε νεῖκος ὀρώρηται πολέμοιο.
ὁρῶσα: Od. 8:459: θαύμαζεν δ’ Ὀδυσῆα ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶσα
ὁρῷτο: Il. 19:132: τὴν αἰεὶ στενάχεσχ’ ὅθ’ ἑὸν φίλον υἱὸν ὁρῷτο
ὁρῷτο: Od. 4:226: χαλκῷ δηϊόῳεν, ὁ δ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῷτο.
ὅσ’: Il. 7:389: κτήματα μὲν ὅσ’ Ἀλέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν
ὅσ’: Il. 9:381: οὐδ’ ὅσ’ ἐς Ὀρχομενὸν ποτινίσεται, οὐδ’ ὅσα Θήβας
ὅσ’: Il. 9:588: κήδε’, ὅσ’ ἀνθρώποισι πέλει τῶν ἄστυ ἁλώῃ·
ὅσ’: Il. 13:375: εἰ ἐτεὸν δὴ πάντα τελευτήσεις ὅσ’ ὑπέστης
ὅσ’: Il. 18:53: εἴδετ’ ἀκούουσαι ὅσ’ ἐμῷ ἔνι κήδεα θυμῷ.
ὅσ’: Il. 22:380: ὃς κακὰ πόλλ’ ἔῤῥεξεν ὅσ’ οὐ σύμπαντες οἱ ἄλλοι,
ὅσ’: Od. 4:204: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ τόσα εἶπες, ὅσ’ ἂν πεπνυμένος ἀνὴρ
ὅσ’: Od. 5:39: πόλλ’, ὅσ’ ἂν οὐδέ ποτε Τροίης ἐξήρατ’ Ὀδυσσεύς,
ὅσ’: Od. 10:458: ἠμὲν ὅσ’ ἐν πόντῳ πάθετ’ ἄλγεα ἰχθυόεντι,
ὅσ’: Od. 10:459: ἠδ’ ὅσ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου.
ὅσ’: Od. 12:189: ἴδμεν γάρ τοι πάνθ’, ὅσ’ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
ὅσ’: Od. 13:137: πόλλ’, ὅσ’ ἂν οὐδέ ποτε Τροίης ἐξήρατ’ Ὀδυσσεύς,
ὅσ’: Od. 14:362: ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάθες ἠδ’ ὅσ’ ἀλήθης.
ὅσ’: Od. 23:302: ἡ μὲν ὅσ’ ἐν μεγάροισιν ἀνέσχετο δῖα γυναικῶν
ὃς: Il. 1:37: “ Κλῦθί μευ, Ἀργυρότοξ’, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας
ὅς: Il. 1:64: ὅς κ’ εἴποι ὅ τι τόσσον ἐχώσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
ὃς: Il. 1:70: ὃς ᾔδη τά τ’ ἐόντα τά τ’ ἐσσόμενα πρό τ’ ἐόντα,
ὃς: Il. 1:78: ἦ γὰρ ὀίομαι ἄνδρα χολωσέμεν, ὃς μέγα πάντων
ὃς: Il. 1:91: ὃς νῦν πολλὸν ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι. ”
ὅς: Il. 1:218: ὅς κε θεοῖς ἐπιπείθηται μάλα τ’ ἔκλυον αὐτοῦ. ”
ὅς: Il. 1:230: δῶρ’ ἀποαιρεῖσθαι ὅς τις σέθεν ἀντίον εἴπῃ·
ὃς: Il. 1:283: λίσσομ’ Ἀχιλλῆϊ μεθέμεν χόλον, ὃς μέγα πᾶσιν
ὅς: Il. 1:405: ὅς ῥα παρὰ Κρονίωνι καθέζετο κύδεϊ γαίων·
ὃς: Il. 1:445: ὃς νῦν Ἀργείοισι πολύστονα κήδε’ ἐφῆκεν. ”
ὃς: Il. 1:451: “ Κλῦθί μευ ἀργυρότοξ’, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας
ὃς: Il. 1:505: τίμησόν μοι υἱὸν ὃς ὠκυμορώτατος ἄλλων
ὃς: Il. 2:27: ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει.
ὃς: Il. 2:64: ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει·
ὅς: Il. 2:77: Νέστωρ, ὅς ῥα Πύλοιο ἄναξ ἦν ἠμαθόεντος,
ὃς: Il. 2:82: νῦν δ’ ἴδεν ὃς μέγ’ ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι·
ὃς: Il. 2:112: σχέτλιος, ὃς πρὶν μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν
ὃς: Il. 2:117: ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα
ὅς: Il. 2:184: κῆρυξ Εὐρυβάτης Ἰθακήσιος ὅς οἱ ὀπήδει·
ὃς: Il. 2:213: ὃς ἔπεα φρεσὶν ᾗσιν ἄκοσμά τε πολλά τε ᾔδη
ὃς: Il. 2:239: ὃς καὶ νῦν Ἀχιλῆα ἕο μέγ’ ἀμείνονα φῶτα
ὃς: Il. 2:275: ὃς τὸν λωβητῆρα ἐπεσβόλον ἔσχ’ ἀγοράων.
ὅς: Il. 2:318: τὸν μὲν ἀρίζηλον θῆκεν θεὸς ὅς περ ἔφηνε·
ὅς: Il. 2:365: γνώσῃ ἔπειθ’ ὅς θ’ ἡγεμόνων κακὸς ὅς τέ νυ λαῶν
ὅς: Il. 2:365: γνώσῃ ἔπειθ’ ὅς θ’ ἡγεμόνων κακὸς ὅς τέ νυ λαῶν
ὅς: Il. 2:366: ἠδ’ ὅς κ’ ἐσθλὸς ἔῃσι· κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται.
ὅς: Il. 2:376: ὅς με μετ’ ἀπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεα βάλλει.
ὅς: Il. 2:629: ὅς ποτε Δουλίχιον δ’ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείς·
ὅς: Il. 2:669: ἐκ Διός, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει,
ὃς: Il. 2:673: Νιρεύς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε
ὅς: Il. 2:687: οὐ γὰρ ἔην ὅς τίς σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο·
ὅς: Il. 2:752: ὅς ῥ’ ἐς Πηνειὸν προΐει καλλίρροον ὕδωρ,
ὃς: Il. 2:792: ὃς Τρώων σκοπὸς ἷζε ποδωκείῃσι πεποιθὼς
ὃς: Il. 2:831: υἷε δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ πάντων
ὃς: Il. 2:872: ὃς καὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμον δ’ ἴεν ἠΰτε κούρη
ὅς: Il. 3:61: ὅς τ’ εἶσιν διὰ δουρὸς ὑπ’ ἀνέρος ὅς ῥά τε τέχνῃ
ὅς: Il. 3:61: ὅς τ’ εἶσιν διὰ δουρὸς ὑπ’ ἀνέρος ὅς ῥά τε τέχνῃ
ὅς: Il. 3:167: ὅς τις ὅδ’ ἐστὶν Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε.
ὅς: Il. 3:192: εἴπ’ ἄγε μοι καὶ τόνδε φίλον τέκος ὅς τις ὅδ’ ἐστί·
ὅς: Il. 3:198: ὅς τ’ οἰῶν μέγα πῶϋ διέρχεται ἀργεννάων.
ὃς: Il. 3:201: ὃς τράφη ἐν δήμῳ Ἰθάκης κραναῆς περ ἐούσης
ὃς: Il. 3:277: Ἠέλιός θ’, ὃς πάντ’ ἐφορᾷς καὶ πάντ’ ἐπακούεις,
ὅς: Il. 3:372: ὅς οἱ ὑπ’ ἀνθερεῶνος ὀχεὺς τέτατο τρυφαλείης.
ὃς: Il. 3:429: ἀνδρὶ δαμεὶς κρατερῷ, ὃς ἐμὸς πρότερος πόσις ἦεν.
ὅς: Il. 4:84: Ζεύς, ὅς τ’ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται.
ὃς: Il. 4:306: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἕτερ’ ἅρμαθ’ ἵκηται
ὅς: Il. 4:500: ὅς οἱ Ἀβυδόθεν ἦλθε παρ’ ἵππων ὠκειάων.
ὃς: Il. 4:520: Πείρως Ἰμβρασίδης ὃς ἄρ’ Αἰνόθεν εἰληλούθει.
ὅς: Il. 4:524: θυμὸν ἀποπνείων· ὃ δ’ ἐπέδραμεν ὅς ῥ’ ἔβαλέν περ
ὅς: Il. 4:540: ὅς τις ἔτ’ ἄβλητος καὶ ἀνούτατος ὀξέϊ χαλκῷ
ὅς: Il. 5:5: ἀστέρ’ ὀπωρινῷ ἐναλίγκιον, ὅς τε μάλιστα
ὃς: Il. 5:44: Βώρου, ὃς ἐκ Τάρνης ἐριβώλακος εἰληλούθει.
ὃς: Il. 5:60: Ἁρμονίδεω, ὃς χερσὶν ἐπίστατο δαίδαλα πάντα
ὃς: Il. 5:62: ὃς καὶ Ἀλεξάνδρῳ τεκτήνατο νῆας ἐΐσας
ὅς: Il. 5:70: ὅς ῥα νόθος μὲν ἔην, πύκα δ’ ἔτρεφε δῖα Θεανὼ
ὅς: Il. 5:77: υἱὸν ὑπερθύμου Δολοπίονος, ὅς ῥα Σκαμάνδρου
ὅς: Il. 5:88: χειμάῤῥῳ, ὅς τ’ ὦκα ῥέων ἐκέδασσε γεφύρας·
ὅς: Il. 5:119: ὅς μ’ ἔβαλε φθάμενος καὶ ἐπεύχεται, οὐδέ μέ φησι
ὅς: Il. 5:175: ὅς τις ὅδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε
ὃς: Il. 5:187: ὃς τούτου βέλος ὠκὺ κιχήμενον ἔτραπεν ἄλλῃ.
ὅς: Il. 5:301: τὸν κτάμεναι μεμαὼς ὅς τις τοῦ γ’ ἀντίος ἔλθοι
ὃς: Il. 5:362: Τυδεΐδης, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο.
ὃς: Il. 5:378: Αἰνείαν, ὃς ἐμοὶ πάντων πολὺ φίλτατός ἐστιν.
ὃς: Il. 5:403: σχέτλιος ὀβριμοεργὸς ὃς οὐκ ὄθετ’ αἴσυλα ῥέζων,
ὃς: Il. 5:404: ὃς τόξοισιν ἔκηδε θεοὺς οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι.
ὃς: Il. 5:407: ὅττι μάλ’ οὐ δηναιὸς ὃς ἀθανάτοισι μάχηται,
ὃς: Il. 5:457: Τυδεΐδην, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο;
ὅς: Il. 5:481: κὰδ δὲ κτήματα πολλά, τὰ ἔλδεται ὅς κ’ ἐπιδευής.
ὅς: Il. 5:509: Φοίβου Ἀπόλλωνος χρυσαόρου, ὅς μιν ἀνώγει
ὅς: Il. 5:545: Ἀλφειοῦ, ὅς τ’ εὐρὺ ῥέει Πυλίων διὰ γαίης,
ὃς: Il. 5:546: ὃς τέκετ’ Ὀρτίλοχον πολέεσσ’ ἄνδρεσσιν ἄνακτα·
ὃς: Il. 5:603: τῷ δ’ αἰεὶ πάρα εἷς γε θεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύνει·
ὅς: Il. 5:612: καὶ βάλεν Ἄμφιον Σελάγου υἱόν, ὅς ῥ’ ἐνὶ Παισῷ
ὅς: Il. 5:640: ὅς ποτε δεῦρ’ ἐλθὼν ἕνεχ’ ἵππων Λαομέδοντος
ὅς: Il. 5:650: ὅς ῥά μιν εὖ ἕρξαντα κακῷ ἠνίπαπε μύθῳ,
ὅς: Il. 5:695: ἴφθιμος Πελάγων, ὅς οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος.
ὅς: Il. 5:708: ὅς ῥ’ ἐν Ὕλῃ ναίεσκε μέγα πλούτοιο μεμηλώς,
ὃς: Il. 5:761: ἄφρονα τοῦτον ἀνέντες, ὃς οὔ τινα οἶδε θέμιστα;
ὃς: Il. 5:786: ὃς τόσον αὐδήσασχ’ ὅσον ἄλλοι πεντήκοντα·
ὃς: Il. 5:832: ὃς πρῴην μὲν ἐμοί τε καὶ Ἥρῃ στεῦτ’ ἀγορεύων
ὃς: Il. 6:7: ἄνδρα βαλὼν ὃς ἄριστος ἐνὶ Θρῄκεσσι τέτυκτο
ὃς: Il. 6:13: Τευθρανίδην, ὃς ἔναιεν ἐϋκτιμένῃ ἐν Ἀρίσβῃ
ὅς: Il. 6:18: αὐτὸν καὶ θεράποντα Καλήσιον, ὅς ῥα τόθ’ ἵππων
ὃς: Il. 6:59: κοῦρον ἐόντα φέροι, μηδ’ ὃς φύγοι, ἀλλ’ ἅμα πάντες
ὅς: Il. 6:90: πέπλον, ὅς οἱ δοκέει χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος
ὅς: Il. 6:131: δὴν ἦν, ὅς ῥα θεοῖσιν ἐπουρανίοισιν ἔριζεν·
ὅς: Il. 6:132: ὅς ποτε μαινομένοιο Διωνύσοιο τιθήνας
ὅς: Il. 6:158: ὅς ῥ’ ἐκ δήμου ἔλασσεν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν,
ὅς: Il. 6:165: ὅς μ’ ἔθελεν φιλότητι μιγήμεναι οὐκ ἐθελούσῃ.
ὃς: Il. 6:235: ὃς πρὸς Τυδεΐδην Διομήδεα τεύχε’ ἄμειβε
ὅς: Il. 6:271: πέπλον δ’, ὅς τίς τοι χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος
ὃς: Il. 6:294: ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος,
ὃς: Il. 6:351: ὃς ᾔδη νέμεσίν τε καὶ αἴσχεα πόλλ’ ἀνθρώπων.
ὃς: Il. 6:396: Ἠετίων ὃς ἔναιεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ
ὃς: Il. 6:460: Ἕκτορος ἧδε γυνὴ ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι
ὃς: Il. 6:521: δαιμόνι’ οὐκ ἄν τίς τοι ἀνὴρ ὃς ἐναίσιμος εἴη
ὅς: Il. 7:50: αὐτὸς δὲ προκάλεσσαι Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος
ὅς: Il. 7:127: ὅς ποτέ μ’ εἰρόμενος μέγ’ ἐγήθεεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
ὅς: Il. 7:171: κλήρῳ νῦν πεπάλασθε διαμπερὲς ὅς κε λάχῃσιν·
ὅς: Il. 7:187: ὅς μιν ἐπιγράψας κυνέῃ βάλε φαίδιμος Αἴας,
ὅς: Il. 7:209: ὅς τ’ εἶσιν πόλεμον δὲ μετ’ ἀνέρας οὕς τε Κρονίων
ὅς: Il. 7:222: ὅς οἱ ἐποίησεν σάκος αἰόλον ἑπταβόειον
ὃς: Il. 7:246: ἀκρότατον κατὰ χαλκόν, ὃς ὄγδοος ἦεν ἐπ’ αὐτῷ.
ὅς: Il. 7:356: ὅς μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ὃς: Il. 7:401: μήθ’ Ἑλένην· γνωτὸν δὲ καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστιν
ὅς: Il. 7:447: ὅς τις ἔτ’ ἀθανάτοισι νόον καὶ μῆτιν ἐνίψει;
ὃς: Il. 7:457: ὃς σέο πολλὸν ἀφαυρότερος χεῖράς τε μένος τε·
ὅς: Il. 8:190: ἢ ἐμοί, ὅς πέρ οἱ θαλερὸς πόσις εὔχομαι εἶναι.
ὃς: Il. 8:235: Ἕκτορος, ὃς τάχα νῆας ἐνιπρήσει πυρὶ κηλέῳ.
ὅς: Il. 8:430: ὅς κε τύχῃ· κεῖνος δὲ τὰ ἃ φρονέων ἐνὶ θυμῷ
ὃς: Il. 8:524: μῦθος δ’ ὃς μὲν νῦν ὑγιὴς εἰρημένος ἔστω,
ὃς: Il. 9:19: σχέτλιος, ὃς τότε μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν
ὃς: Il. 9:24: ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα
ὃς: Il. 9:60: ἀλλ’ ἄγ’ ἐγών, ὃς σεῖο γεραίτερος εὔχομαι εἶναι,
ὃς: Il. 9:64: ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀκρυόεντος.
ὅς: Il. 9:74: πολλῶν δ’ ἀγρομένων τῷ πείσεαι ὅς κεν ἀρίστην
ὅς: Il. 9:143: ὅς μοι τηλύγετος τρέφεται θαλίῃ ἔνι πολλῇ.
ὅς: Il. 9:285: ὅς οἱ τηλύγετος τρέφεται θαλίῃ ἔνι πολλῇ.
ὅς: Il. 9:313: ὅς χ’ ἕτερον μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπῃ.
ὅς: Il. 9:341: Ἀτρεΐδαι; ἐπεὶ ὅς τις ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἐχέφρων
ὅς: Il. 9:367: ἄξομαι, ἅσσ’ ἔλαχόν γε· γέρας δέ μοι, ὅς περ ἔδωκεν,
ὅς: Il. 9:392: ὅς τις οἷ τ’ ἐπέοικε καὶ ὃς βασιλεύτερός ἐστιν.
ὃς: Il. 9:392: ὅς τις οἷ τ’ ἐπέοικε καὶ ὃς βασιλεύτερός ἐστιν.
ὅς: Il. 9:449: ὅς μοι παλλακίδος περιχώσατο καλλικόμοιο,
ὃς: Il. 9:504: ὃς μέν τ’ αἰδέσεται κούρας Διὸς ἆσσον ἰούσας,
ὃς: Il. 9:506: ὃς δέ κ’ ἀνήνηται καί τε στερεῶς ἀποείπῃ,
ὃς: Il. 9:536: ὃς κακὰ πόλλ’ ἕρδεσκεν ἔθων Οἰνῆος ἀλωήν·
ὅς: Il. 9:549: ἀλλ’ ὅτε δὴ Μελέαγρον ἔδυ χόλος, ὅς τε καὶ ἄλλων
ὃς: Il. 9:554: Ἴδεώ θ’, ὃς κάρτιστος ἐπιχθονίων γένετ’ ἀνδρῶν
ὅς: Il. 9:611: καλόν τοι σὺν ἐμοὶ τὸν κήδειν ὅς κ’ ἐμὲ κήδῃ·
ὃς: Il. 10:32: βῆ δ’ ἴμεν ἀνστήσων ὃν ἀδελφεόν, ὃς μέγα πάντων
ὅς: Il. 10:184: θηρὸς ἀκούσαντες κρατερόφρονος, ὅς τε καθ’ ὕλην
ὅς: Il. 10:307: ὅς τίς κε τλαίη, οἷ τ’ αὐτῷ κῦδος ἄροιτο,
ὃς: Il. 10:316: ὃς δή τοι εἶδος μὲν ἔην κακός, ἀλλὰ ποδώκης·
ὅς: Il. 10:318: ὅς ῥα τότε Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι μῦθον ἔειπεν·
ὅς: Il. 10:392: ὅς μοι Πηλεΐωνος ἀγαυοῦ μώνυχας ἵππους
ὃς: Il. 11:58: Αἰνείαν θ’, ὃς Τρωσὶ θεὸς ὣς τίετο δήμῳ,
ὅς: Il. 11:123: υἱέας Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος, ὅς ῥα μάλιστα
ὅς: Il. 11:139: ὅς ποτ’ ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ Μενέλαον ἄνωγεν
ὅς: Il. 11:219: ὅς τις δὴ πρῶτος Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν
ὃς: Il. 11:222: ὃς τράφη ἐν Θρῄκῃ ἐριβώλακι μητέρι μήλων·
ὃς: Il. 11:224: μητροπάτωρ, ὃς τίκτε Θεανὼ καλλιπάρῃον·
ὅς: Il. 11:231: ὅς ῥα τότ’ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν.
ὃς: Il. 11:329: υἷε δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ πάντων
ὃς: Il. 11:409: ὃς δέ κ’ ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι τὸν δὲ μάλα χρεὼ
ὃς: Il. 11:588: Αἴανθ’, ὃς βελέεσσι βιάζεται, οὐδέ ἕ φημι
ὃς: Il. 11:672: ἐσθλὸν Ὑπειροχίδην, ὃς ἐν Ἤλιδι ναιετάασκε,
ὃς: Il. 11:745: ἡγεμόν’ ἱππήων, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι.
ὃς: Il. 12:228: ὧδέ χ’ ὑποκρίναιτο θεοπρόπος, ὃς σάφα θυμῷ
ὃς: Il. 12:235: ὃς κέλεαι Ζηνὸς μὲν ἐριγδούποιο λαθέσθαι
ὃς: Il. 12:242: ὃς πᾶσι θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει.
ὅς: Il. 12:269: ὦ φίλοι Ἀργείων ὅς τ’ ἔξοχος ὅς τε μεσήεις
ὅς: Il. 12:269: ὦ φίλοι Ἀργείων ὅς τ’ ἔξοχος ὅς τε μεσήεις
ὅς: Il. 12:270: ὅς τε χερειότερος, ἐπεὶ οὔ πω πάντες ὁμοῖοι
ὅς: Il. 12:299: βῆ ῥ’ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ὅς τ’ ἐπιδευὴς
ὅς: Il. 12:334: ἡγεμόνων, ὅς τίς οἱ ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύναι·
ὃς: Il. 12:438: Πριαμίδῃ, ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος Ἀχαιῶν.
ὅς: Il. 12:445: Ἕκτωρ δ’ ἁρπάξας λᾶαν φέρεν, ὅς ῥα πυλάων
ὃς: Il. 13:54: Ἕκτωρ, ὃς Διὸς εὔχετ’ ἐρισθενέος πάϊς εἶναι.
ὅς: Il. 13:63: ὅς ῥά τ’ ἀπ’ αἰγίλιπος πέτρης περιμήκεος ἀρθεὶς
ὅς: Il. 13:118: ἀνδρὶ μαχεσσαίμην ὅς τις πολέμοιο μεθείη
ὃς: Il. 13:217: ὃς πάσῃ Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι
ὅς: Il. 13:234: ὅς τις ἐπ’ ἤματι τῷδε ἑκὼν μεθίῃσι μάχεσθαι.
ὅς: Il. 13:278: ἔνθ’ ὅ τε δειλὸς ἀνὴρ ὅς τ’ ἄλκιμος ἐξεφαάνθη·
ὅς: Il. 13:300: ἕσπετο, ὅς τ’ ἐφόβησε ταλάφρονά περ πολεμιστήν·
ὃς: Il. 13:313: Αἴαντές τε δύω Τεῦκρός θ’, ὃς ἄριστος Ἀχαιῶν
ὃς: Il. 13:322: ὃς θνητός τ’ εἴη καὶ ἔδοι Δημήτερος ἀκτὴν
ὃς: Il. 13:344: ὃς τότε γηθήσειεν ἰδὼν πόνον οὐδ’ ἀκάχοιτο.
ὅς: Il. 13:364: ὅς ῥα νέον πολέμοιο μετὰ κλέος εἰληλούθει,
ὅς: Il. 13:440: χάλκεον, ὅς οἱ πρόσθεν ἀπὸ χροὸς ἤρκει ὄλεθρον·
ὃς: Il. 13:450: ὃς πρῶτον Μίνωα τέκε Κρήτῃ ἐπίουρον·
ὅς: Il. 13:465: ἀλλ’ ἕπευ Ἀλκαθόῳ ἐπαμύνομεν, ὅς σε πάρος γε
ὅς: Il. 13:472: ὅς τε μένει κολοσυρτὸν ἐπερχόμενον πολὺν ἀνδρῶν
ὅς: Il. 13:482: Αἰνείαν ἐπιόντα πόδας ταχύν, ὅς μοι ἔπεισιν,
ὃς: Il. 13:483: ὃς μάλα καρτερός ἐστι μάχῃ ἔνι φῶτας ἐναίρειν·
ὅς: Il. 13:625: ξεινίου, ὅς τέ ποτ’ ὔμμι διαφθέρσει πόλιν αἰπήν·
ὅς: Il. 13:646: ὅς ῥα τότ’ Ἀτρεΐδαο μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ
ὅς: Il. 13:665: ὅς ῥ’ εὖ εἰδὼς κῆρ’ ὀλοὴν ἐπὶ νηὸς ἔβαινε·
ὃς: Il. 14:81: βέλτερον ὃς φεύγων προφύγῃ κακὸν ἠὲ ἁλώῃ.
ὅς: Il. 14:92: ὅς τις ἐπίσταιτο ᾗσι φρεσὶν ἄρτια βάζειν
ὃς: Il. 14:96: ὃς κέλεαι πολέμοιο συνεσταότος καὶ ἀϋτῆς
ὃς: Il. 14:107: νῦν δ’ εἴη ὃς τῆσδέ γ’ ἀμείνονα μῆτιν ἐνίσποι
ὅς: Il. 14:246: Ὠκεανοῦ, ὅς περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται·
ὃς: Il. 14:348: πυκνὸν καὶ μαλακόν, ὃς ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἔεργε.
ὃς: Il. 14:375: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ μενέχαρμος, ἔχει δ’ ὀλίγον σάκος ὤμῳ,
ὅς: Il. 14:398: ἠπύει, ὅς τε μάλιστα μέγα βρέμεται χαλεπαίνων,
ὅς: Il. 14:415: ἐξ αὐτῆς, τὸν δ’ οὔ περ ἔχει θράσος ὅς κεν ἴδηται
ὅς: Il. 14:508: ὅς τις δὴ πρῶτος βροτόεντ’ ἀνδράγρι’ Ἀχαιῶν
ὅς: Il. 15:37: καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος
ὅς: Il. 15:80: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀΐξῃ νόος ἀνέρος, ὅς τ’ ἐπὶ πολλὴν
ὅς: Il. 15:91: ἦ μάλα δή σ’ ἐφόβησε Κρόνου πάϊς, ὅς τοι ἀκοίτης.
ὅς: Il. 15:137: μάρψει δ’ ἑξείης ὅς τ’ αἴτιος ὅς τε καὶ οὐκί.
ὅς: Il. 15:137: μάρψει δ’ ἑξείης ὅς τ’ αἴτιος ὅς τε καὶ οὐκί.
ὅς: Il. 15:238: ὠκέϊ φασσοφόνῳ, ὅς τ’ ὤκιστος πετεηνῶν.
ὅς: Il. 15:247: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε θεῶν ὅς μ’ εἴρεαι ἄντην;
ὅς: Il. 15:256: Φοῖβον Ἀπόλλωνα χρυσάορον, ὅς σε πάρος περ
ὅς: Il. 15:363: ὅς τ’ ἐπεὶ οὖν ποιήσῃ ἀθύρματα νηπιέῃσιν
ὅς: Il. 15:411: τέκτονος ἐν παλάμῃσι δαήμονος, ὅς ῥά τε πάσης
ὅς: Il. 15:431: Αἴαντος θεράποντα Κυθήριον, ὅς ῥα παρ’ αὐτῷ
ὅς: Il. 15:461: ἀλλ’ οὐ λῆθε Διὸς πυκινὸν νόον, ὅς ῥ’ ἐφύλασσεν
ὅς: Il. 15:463: ὅς οἱ ἐϋστρεφέα νευρὴν ἐν ἀμύμονι τόξῳ
ὃς: Il. 15:494: ἀλλὰ μάχεσθ’ ἐπὶ νηυσὶν ἀολλέες· ὃς δέ κεν ὕμεων
ὃς: Il. 15:507: Ἕκτορος, ὃς δὴ νῆας ἐνιπρῆσαι μενεαίνει;
ὃς: Il. 15:528: ὃς τότε Φυλεΐδαο μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ
ὅς: Il. 15:534: ὅς οἱ καὶ τότε παιδὸς ἀπὸ χροὸς ἤρκεσ’ ὄλεθρον.
ὅς: Il. 15:579: Ἀντίλοχος δ’ ἐπόρουσε κύων ὥς, ὅς τ’ ἐπὶ νεβρῷ
ὅς: Il. 15:584: ὅς ῥά οἱ ἀντίος ἦλθε θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα.
ὅς: Il. 15:587: ὅς τε κύνα κτείνας ἢ βουκόλον ἀμφὶ βόεσσι
ὅς: Il. 15:611: Ζεύς, ὅς μιν πλεόνεσσι μετ’ ἀνδράσι μοῦνον ἐόντα
ὃς: Il. 15:639: Κοπρῆος φίλον υἱόν, ὃς Εὐρυσθῆος ἄνακτος
ὅς: Il. 15:644: ὅς ῥα τόθ’ Ἕκτορι κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυάλιξε.
ὅς: Il. 15:680: ὅς τ’ ἐπεὶ ἐκ πολέων πίσυρας συναείρεται ἵππους,
ὅς: Il. 15:731: Τρῶας ἄμυνε νεῶν, ὅς τις φέροι ἀκάματον πῦρ·
ὅς: Il. 15:743: ὅς τις δὲ Τρώων κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ φέροιτο
ὃς: Il. 16:154: ὃς καὶ θνητὸς ἐὼν ἕπεθ’ ἵπποις ἀθανάτοισι.
ὅς: Il. 16:178: ὅς ῥ’ ἀναφανδὸν ὄπυιε πορὼν ἀπερείσια ἕδνα.
ὃς: Il. 16:194: Μαιμαλίδης, ὃς πᾶσι μετέπρεπε Μυρμιδόνεσσιν
ὃς: Il. 16:204: νηλεές, ὃς παρὰ νηυσὶν ἔχεις ἀέκοντας ἑταίρους·
ὃς: Il. 16:271: ὡς ἂν Πηλεΐδην τιμήσομεν, ὃς μέγ’ ἄριστος
ὃς: Il. 16:287: καὶ βάλε Πυραίχμην, ὃς Παίονας ἱπποκορυστὰς
ὃς: Il. 16:292: ἡγεμόνα κτείνας, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι.
ὅς: Il. 16:328: υἷες ἀκοντισταὶ Ἀμισωδάρου, ὅς ῥα Χίμαιραν
ὅς: Il. 16:424: ὅς τις ὅδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε
ὅς: Il. 16:464: ὅς ῥ’ ἠῢς θεράπων Σαρπηδόνος ἦεν ἄνακτος,
ὅς: Il. 16:514: κλῦθι ἄναξ ὅς που Λυκίης ἐν πίονι δήμῳ
ὃς: Il. 16:542: ὃς Λυκίην εἴρυτο δίκῃσί τε καὶ σθένεϊ ᾧ·
ὃς: Il. 16:558: κεῖται ἀνὴρ ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος Ἀχαιῶν
ὅς: Il. 16:572: ὅς ῥ’ ἐν Βουδείῳ εὖ ναιομένῳ ἤνασσε
ὅς: Il. 16:583: ὠκέϊ, ὅς τ’ ἐφόβησε κολοιούς τε ψῆράς τε·
ὃς: Il. 16:595: Χάλκωνος φίλον υἱόν, ὃς Ἑλλάδι οἰκία ναίων
ὃς: Il. 16:604: Λαόγονον θρασὺν υἱὸν Ὀνήτορος, ὃς Διὸς ἱρεὺς
ὅς: Il. 16:621: πάντων ἀνθρώπων σβέσσαι μένος, ὅς κέ σευ ἄντα
ὅς: Il. 16:689: ὅς τε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην
ὅς: Il. 16:691: ὅς οἱ καὶ τότε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἀνῆκεν.
ὅς: Il. 16:709: οὐδ’ ὑπ’ Ἀχιλλῆος, ὅς περ σέο πολλὸν ἀμείνων.
ὃς: Il. 16:717: Ἀσίῳ, ὃς μήτρως ἦν Ἕκτορος ἱπποδάμοιο
ὃς: Il. 16:719: ὃς Φρυγίῃ ναίεσκε ῥοῇς ἔπι Σαγγαρίοιο·
ὅς: Il. 16:752: οἶμα λέοντος ἔχων, ὅς τε σταθμοὺς κεραΐζων
ὃς: Il. 16:808: Πανθοΐδης Εὔφορβος, ὃς ἡλικίην ἐκέκαστο
ὅς: Il. 16:812: ὅς τοι πρῶτος ἐφῆκε βέλος Πατρόκλεες ἱππεῦ
ὅς: Il. 16:838: ὅς πού τοι μάλα πολλὰ μένων ἐπετέλλετ’ ἰόντι·
ὅς: Il. 17:8: τὸν κτάμεναι μεμαὼς ὅς τις τοῦ γ’ ἀντίος ἔλθοι.
ὅς: Il. 17:72: ὅς ῥά οἱ Ἕκτορ’ ἐπῶρσε θοῷ ἀτάλαντον Ἄρηϊ
ὃς: Il. 17:92: Πάτροκλόν θ’, ὃς κεῖται ἐμῆς ἕνεκ’ ἐνθάδε τιμῆς,
ὅς: Il. 17:93: μή τίς μοι Δαναῶν νεμεσήσεται ὅς κεν ἴδηται.
ὅς: Il. 17:100: τώ μ’ οὔ τις Δαναῶν νεμεσήσεται ὅς κεν ἴδηται
ὅς: Il. 17:152: ὅς τοι πόλλ’ ὄφελος γένετο πτόλεΐ τε καὶ αὐτῷ
ὃς: Il. 17:164: τοίου γὰρ θεράπων πέφατ’ ἀνέρος, ὃς μέγ’ ἄριστος
ὅς: Il. 17:174: ὅς τέ με φῂς Αἴαντα πελώριον οὐχ ὑπομεῖναι.
ὅς: Il. 17:177: ὅς τε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην
ὃς: Il. 17:202: ὃς δή τοι σχεδὸν εἶσι· σὺ δ’ ἄμβροτα τεύχεα δύνεις
ὃς: Il. 17:229: ὃς δέ κε Πάτροκλον καὶ τεθνηῶτά περ ἔμπης
ὅς: Il. 17:241: ὅς κε τάχα Τρώων κορέει κύνας ἠδ’ οἰωνούς,
ὃς: Il. 17:279: Αἴας, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ’ ἔργα τέτυκτο
ὅς: Il. 17:282: καπρίῳ, ὅς τ’ ἐν ὄρεσσι κύνας θαλερούς τ’ αἰζηοὺς
ὃς: Il. 17:307: Φωκήων ὄχ’ ἄριστον, ὃς ἐν κλειτῷ Πανοπῆϊ
ὅς: Il. 17:324: κήρυκι Ἠπυτίδῃ, ὅς οἱ παρὰ πατρὶ γέροντι
ὅς: Il. 17:350: ὅς ῥ’ ἐκ Παιονίης ἐριβώλακος εἰληλούθει,
ὅς: Il. 17:549: ἢ καὶ χειμῶνος δυσθαλπέος, ὅς ῥά τε ἔργων
ὅς: Il. 17:583: Φαίνοπι Ἀσιάδῃ ἐναλίγκιος, ὅς οἱ ἁπάντων
ὃς: Il. 17:587: οἷον δὴ Μενέλαον ὑπέτρεσας, ὃς τὸ πάρος γε
ὅς: Il. 17:611: Κοίρανον, ὅς ῥ’ ἐκ Λύκτου ἐϋκτιμένης ἕπετ’ αὐτῷ·
ὃς: Il. 17:629: ὢ πόποι ἤδη μέν κε καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστι
ὅς: Il. 17:631: τῶν μὲν γὰρ πάντων βέλε’ ἅπτεται ὅς τις ἀφήῃ
ὅς: Il. 17:640: εἴη δ’ ὅς τις ἑταῖρος ἀπαγγείλειε τάχιστα
ὅς: Il. 17:658: ὅς τ’ ἐπεὶ ἄρ κε κάμῃσι κύνας τ’ ἄνδρας τ’ ἐρεθίζων,
ὅς: Il. 17:699: Λαοδόκῳ, ὅς οἱ σχεδὸν ἔστρεφε μώνυχας ἵππους.
ὅς: Il. 17:749: ὅς τε καὶ ἰφθίμων ποταμῶν ἀλεγεινὰ ῥέεθρα
ὅς: Il. 18:108: καὶ χόλος, ὅς τ’ ἐφέηκε πολύφρονά περ χαλεπῆναι,
ὅς: Il. 18:109: ὅς τε πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο
ὅς: Il. 18:118: ὅς περ φίλτατος ἔσκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι·
ὅς: Il. 18:271: ὅς κε φύγῃ, πολλοὺς δὲ κύνες καὶ γῦπες ἔδονται
ὃς: Il. 18:286: ὃς κέλεαι κατὰ ἄστυ ἀλήμεναι αὖτις ἰόντας.
ὃς: Il. 18:300: Τρώων δ’ ὃς κτεάτεσσιν ὑπερφιάλως ἀνιάζει,
ὃς: Il. 18:313: Πουλυδάμαντι δ’ ἄρ’ οὔ τις ὃς ἐσθλὴν φράζετο βουλήν.
ὅς: Il. 18:363: ὅς περ θνητός τ’ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδε·
ὅς: Il. 18:467: ἀνθρώπων πολέων θαυμάσσεται, ὅς κεν ἴδηται.
ὃς: Il. 18:508: τῷ δόμεν ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἰθύντατα εἴποι.
ὅς: Il. 19:72: ἀσπασίως αὐτῶν γόνυ κάμψειν, ὅς κε φύγῃσι
ὃς: Il. 19:104: ἐκφανεῖ, ὃς πάντεσσι περικτιόνεσσιν ἀνάξει,
ὅς: Il. 19:110: ὅς κεν ἐπ’ ἤματι τῷδε πέσῃ μετὰ ποσσὶ γυναικὸς
ὃς: Il. 19:122: ἤδη ἀνὴρ γέγον’ ἐσθλὸς ὃς Ἀργείοισιν ἀνάξει
ὃς: Il. 19:167: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ οἴνοιο κορεσσάμενος καὶ ἐδωδῆς
ὅς: Il. 19:211: ὅς μοι ἐνὶ κλισίῃ δεδαϊγμένος ὀξέϊ χαλκῷ
ὅς: Il. 19:224: Ζεύς, ὅς τ’ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται.
ὅς: Il. 19:228: ἀλλὰ χρὴ τὸν μὲν καταθάπτειν ὅς κε θάνῃσι
ὅς: Il. 19:235: ἧδε γὰρ ὀτρυντὺς κακὸν ἔσσεται ὅς κε λίπηται
ὅς: Il. 19:323: ὅς που νῦν Φθίηφι τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβει
ὃς: Il. 19:326: ἠὲ τὸν ὃς Σκύρῳ μοι ἔνι τρέφεται φίλος υἱός,
ὃς: Il. 20:35: Ἑρμείας, ὃς ἐπὶ φρεσὶ πευκαλίμῃσι κέκασται·
ὅς: Il. 20:93: εἰρύσαθ’, ὅς μοι ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα.
ὃς: Il. 20:98: αἰεὶ γὰρ πάρα εἷς γε θεῶν ὃς λοιγὸν ἀμύνει.
ὃς: Il. 20:220: ὃς δὴ ἀφνειότατος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων·
ὃς: Il. 20:233: ὃς δὴ κάλλιστος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων·
ὃς: Il. 20:294: ὃς τάχα Πηλεΐωνι δαμεὶς Ἄϊδος δὲ κάτεισι
ὃς: Il. 20:334: ὃς σεῦ ἅμα κρείσσων καὶ φίλτερος ἀθανάτοισιν;
ὃς: Il. 20:350: ἔσσεται, ὃς καὶ νῦν φύγεν ἄσμενος ἐκ θανάτοιο.
ὅς: Il. 20:358: οὐδέ κ’ Ἄρης, ὅς περ θεὸς ἄμβροτος, οὐδέ κ’ Ἀθήνη
ὅς: Il. 20:363: Τρώων χαιρήσειν, ὅς τις σχεδὸν ἔγχεος ἔλθῃ.
ὃς: Il. 20:425: ἐγγὺς ἀνὴρ ὃς ἐμόν γε μάλιστ’ ἐσεμάσσατο θυμόν,
ὅς: Il. 20:426: ὅς μοι ἑταῖρον ἔπεφνε τετιμένον· οὐδ’ ἂν ἔτι δὴν
ὃς: Il. 20:485: Ῥίγμον, ὃς ἐκ Θρῄκης ἐριβώλακος εἰληλούθει·
ὅς: Il. 21:47: χερσὶν Ἀχιλλῆος θεὸς ἔμβαλεν, ὅς μιν ἔμελλε
ὅς: Il. 21:84: ὅς με σοὶ αὖτις δῶκε· μινυνθάδιον δέ με μήτηρ
ὃς: Il. 21:86: Ἄλτεω, ὃς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει
ὅς: Il. 21:96: ὅς τοι ἑταῖρον ἔπεφνεν ἐνηέα τε κρατερόν τε.
ὅς: Il. 21:103: νῦν δ’ οὐκ ἔσθ’ ὅς τις θάνατον φύγῃ ὅν κε θεός γε
ὅς: Il. 21:127: ἰχθύς, ὅς κε φάγῃσι Λυκάονος ἀργέτα δημόν.
ὃς: Il. 21:158: Ἀξιοῦ, ὃς κάλλιστον ὕδωρ ἐπὶ γαῖαν ἵησιν,
ὃς: Il. 21:159: ὃς τέκε Πηλεγόνα κλυτὸν ἔγχεϊ· τὸν δ’ ἐμέ φασι
ὃς: Il. 21:198: ἀλλὰ καὶ ὃς δείδοικε Διὸς μεγάλοιο κεραυνὸν
ὅς: Il. 21:253: ὅς θ’ ἅμα κάρτιστός τε καὶ ὤκιστος πετεηνῶν·
ὃς: Il. 21:279: ὥς μ’ ὄφελ’ Ἕκτωρ κτεῖναι ὃς ἐνθάδε γ’ ἔτραφ’ ἄριστος·
ὅς: Il. 21:296: Τρωϊκόν, ὅς κε φύγῃσι· σὺ δ’ Ἕκτορι θυμὸν ἀπούρας
ὃς: Il. 21:315: ὃς δὴ νῦν κρατέει, μέμονεν δ’ ὅ γε ἶσα θεοῖσι.
ὅς: Il. 21:347: αἶψ’ ἀγξηράνῃ· χαίρει δέ μιν ὅς τις ἐθείρῃ·
ὅς: Il. 21:609: μεῖναι ἔτ’ ἀλλήλους, καὶ γνώμεναι ὅς τε πεφεύγοι
ὅς: Il. 21:610: ὅς τ’ ἔθαν’ ἐν πολέμῳ· ἀλλ’ ἐσσυμένως ἐσέχυντο
ὅς: Il. 22:23: ὅς ῥά τε ῥεῖα θέῃσι τιταινόμενος πεδίοιο·
ὅς: Il. 22:27: ὅς ῥά τ’ ὀπώρης εἶσιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαὶ
ὅς: Il. 22:44: ὅς μ’ υἱῶν πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν εὖνιν ἔθηκε
ὅς: Il. 22:101: ὅς μ’ ἐκέλευε Τρωσὶ ποτὶ πτόλιν ἡγήσασθαι
ὅς: Il. 22:170: Ἕκτορος, ὅς μοι πολλὰ βοῶν ἐπὶ μηρί’ ἔκηεν
ὃς: Il. 22:201: ὣς ὃ τὸν οὐ δύνατο μάρψαι ποσίν, οὐδ’ ὃς ἀλύξαι.
ὅς: Il. 22:204: ἐγγύθεν, ὅς οἱ ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα;
ὃς: Il. 22:236: ὃς ἔτλης ἐμεῦ εἵνεκ’, ἐπεὶ ἴδες ὀφθαλμοῖσι,
ὅς: Il. 22:309: ὅς τ’ εἶσιν πεδίον δὲ διὰ νεφέων ἐρεβεννῶν
ὃς: Il. 22:318: ἕσπερος, ὃς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἵσταται ἀστήρ,
ὅς: Il. 22:335: ὅς τοι γούνατ’ ἔλυσα· σὲ μὲν κύνες ἠδ’ οἰωνοὶ
ὃς: Il. 22:348: ὡς οὐκ ἔσθ’ ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπαλάλκοι,
ὃς: Il. 22:380: ὃς κακὰ πόλλ’ ἔῤῥεξεν ὅσ’ οὐ σύμπαντες οἱ ἄλλοι,
ὅς: Il. 22:421: Πηλεύς, ὅς μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε πῆμα γενέσθαι
ὃς: Il. 22:500: Ἀστυάναξ, ὃς πρὶν μὲν ἑοῦ ἐπὶ γούνασι πατρὸς
ὅς: Il. 23:43: οὐ μὰ Ζῆν’, ὅς τίς τε θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος,
ὅς: Il. 23:223: νυμφίου, ὅς τε θανὼν δειλοὺς ἀκάχησε τοκῆας,
ὅς: Il. 23:281: ἠπίου, ὅς σφωϊν μάλα πολλάκις ὑγρὸν ἔλαιον
ὅς: Il. 23:285: ἄλλοι δὲ στέλλεσθε κατὰ στρατόν, ὅς τις Ἀχαιῶν
ὃς: Il. 23:289: Ἀδμήτου φίλος υἱός, ὃς ἱπποσύνῃ ἐκέκαστο·
ὃς: Il. 23:319: ἀλλ’ ὃς μέν θ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασιν οἷσι πεποιθὼς
ὃς: Il. 23:322: ὃς δέ κε κέρδεα εἰδῇ ἐλαύνων ἥσσονας ἵππους,
ὅς: Il. 23:345: οὐκ ἔσθ’ ὅς κέ σ’ ἕλῃσι μετάλμενος οὐδὲ παρέλθῃ,
ὃς: Il. 23:347: Ἀδρήστου ταχὺν ἵππον, ὃς ἐκ θεόφιν γένος ἦεν,
ὅς: Il. 23:384: ὅς ῥά οἱ ἐκ χειρῶν ἔβαλεν μάστιγα φαεινήν.
ὃς: Il. 23:454: ὃς τὸ μὲν ἄλλο τόσον φοῖνιξ ἦν, ἐν δὲ μετώπῳ
ὅς: Il. 23:517: ὅσσον δὲ τροχοῦ ἵππος ἀφίσταται, ὅς ῥα ἄνακτα
ὅς: Il. 23:554: ἀνδρῶν ὅς κ’ ἐθέλῃσιν ἐμοὶ χείρεσσι μάχεσθαι.
ὅς: Il. 23:635: Ἀγκαῖον δὲ πάλῃ Πλευρώνιον, ὅς μοι ἀνέστη·
ὅς: Il. 23:667: ἆσσον ἴτω ὅς τις δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον·
ὅς: Il. 23:679: ὅς ποτε Θήβας δ’ ἦλθε δεδουπότος Οἰδιπόδαο
ὅς: Il. 23:749: ὅς τις ἐλαφρότατος ποσσὶ κραιπνοῖσι πέλοιτο·
ὃς: Il. 23:855: τοξεύειν· ὃς μέν κε βάλῃ τρήρωνα πέλειαν,
ὃς: Il. 23:857: ὃς δέ κε μηρίνθοιο τύχῃ ὄρνιθος ἁμαρτών,
ὃς: Il. 24:29: ὃς νείκεσσε θεὰς ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο,
ὅς: Il. 24:42: ὅς τ’ ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τε βίῃ καὶ ἀγήνορι θυμῷ
ὃς: Il. 24:61: Πηλέϊ, ὃς περὶ κῆρι φίλος γένετ’ ἀθανάτοισι.
ὅς: Il. 24:85: κλαῖε μόρον οὗ παιδὸς ἀμύμονος, ὅς οἱ ἔμελλε
ὃς: Il. 24:139: τῇδ’ εἴη· ὃς ἄποινα φέροι καὶ νεκρὸν ἄγοιτο,
ὅς: Il. 24:149: κῆρύξ τίς οἱ ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ’ ἰθύνοι
ὃς: Il. 24:154: ὃς ἄξει εἷός κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ.
ὅς: Il. 24:174: ὅς σευ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει.
ὅς: Il. 24:178: κῆρύξ τίς τοι ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ’ ἰθύνοι
ὅς: Il. 24:183: ὅς σ’ ἄξει εἷός κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ.
ὃς: Il. 24:192: κέδρινον ὑψόροφον, ὃς γλήνεα πολλὰ κεχάνδει·
ὅς: Il. 24:204: ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
ὃς: Il. 24:258: Ἕκτορά θ’, ὃς θεὸς ἔσκε μετ’ ἀνδράσιν, οὐδὲ ἐῴκει
ὅς: Il. 24:291: Ἰδαίῳ, ὅς τε Τροίην κατὰ πᾶσαν ὁρᾶται,
ὅς: Il. 24:292: αἴτει δ’ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τέ οἱ αὐτῷ
ὅς: Il. 24:310: πέμψον δ’ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τε σοὶ αὐτῷ
ὅς: Il. 24:375: ὅς μοι τοιόνδ’ ἧκεν ὁδοιπόρον ἀντιβολῆσαι
ὅς: Il. 24:434: ὅς με κέλῃ σέο δῶρα παρὲξ Ἀχιλῆα δέχεσθαι.
ὅς: Il. 24:480: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἄνδρ’ ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὅς τ’ ἐνὶ πάτρῃ
ὃς: Il. 24:499: ὃς δέ μοι οἶος ἔην, εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτούς,
ὅς: Il. 24:520: ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
ὅς: Il. 24:729: πέρσεται· ἦ γὰρ ὄλωλας ἐπίσκοπος, ὅς τέ μιν αὐτὴν
ὅς: Il. 24:764: ὅς μ’ ἄγαγε Τροίηνδ’· ὡς πρὶν ὤφελλον ὀλέσθαι.
ὃς: Od. 1:1: Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
ὃς: Od. 1:49: δυσμόρῳ, ὃς δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχει
ὅς: Od. 1:52: Ἄτλαντος θυγάτηρ ὀλοόφρονος, ὅς τε θαλάσσης
ὃς: Od. 1:66: ὃς περὶ μὲν νόον ἐστὶ βροτῶν, περὶ δ’ ἱρὰ θεοῖσιν
ὅς: Od. 1:154: Φημίῳ, ὅς ῥ’ ἤειδε παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ.
ὃς: Od. 1:219: νῦν δ’ ὃς ἀποτμότατος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων,
ὅς: Od. 1:229: αἴσχεα πόλλ’ ὁρόων, ὅς τις πινυτός γε μετέλθοι.”
ὃς: Od. 1:286: ὃς γὰρ δεύτατος ἦλθεν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
ὅς: Od. 1:348: αἴτιοι, ἀλλά ποθι Ζεὺς αἴτιος, ὅς τε δίδωσιν
ὅς: Od. 1:401: ὅς τις ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ βασιλεύσει Ἀχαιῶν·
ὅς: Od. 1:403: μὴ γὰρ ὅ γ’ ἔλθοι ἀνήρ, ὅς τίς σ’ ἀέκοντα βίηφι
ὃς: Od. 2:16: ὃς δὴ γήραϊ κυφὸς ἔην καὶ μυρία ᾔδη.
ὃς: Od. 2:41: ὃς λαὸν ἤγειρα· μάλιστα δέ μ’ ἄλγος ἱκάνει.
ὅς: Od. 2:46: δοιά· τὸ μὲν πατέρ’ ἐσθλὸν ἀπώλεσα, ὅς ποτ’ ἐν ὑμῖν
ὅς: Od. 2:53: Ἰκαρίου, ὅς κ’ αὐτὸς ἐεδνώσαιτο θύγατρα,
ὅς: Od. 2:225: Μέντωρ, ὅς ῥ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἦεν ἑταῖρος,
ὅς: Od. 2:287: ὅς τοι νῆα θοὴν στελέω καὶ ἅμ’ ἕψομαι αὐτός.
ὅς: Od. 2:336: τούτου μητέρι δοῖμεν ἔχειν ἠδ’ ὅς τις ὀπυίοι.”
ὅς: Od. 3:161: σχέτλιος, ὅς ῥ’ ἔριν ὦρσε κακὴν ἔπι δεύτερον αὖτις.
ὃς: Od. 3:282: Φρόντιν Ὀνητορίδην, ὃς ἐκαίνυτο φῦλ’ ἀνθρώπων
ὅς: Od. 3:355: ξείνους ξεινίζειν, ὅς τίς κ’ ἐμὰ δώμαθ’ ἵκηται.”
ὅς: Od. 3:401: ὅς οἱ ἔτ’ ἠΐθεος παίδων ἦν ἐν μεγάροισιν.
ὅς: Od. 4:11: ὅς οἱ τηλύγετος γένετο κρατερὸς Μεγαπένθης
ὅς: Od. 4:29: ἦ ἄλλον πέμπωμεν ἱκανέμεν, ὅς κε φιλήσῃ.”
ὅς: Od. 4:105: ὡς ἑνός, ὅς τέ μοι ὕπνον ἀπεχθαίρει καὶ ἐδωδὴν,
ὃς: Od. 4:126: Ἀλκάνδρη, Πολύβοιο δάμαρ, ὃς ἔναι’ ἐνὶ Θήβῃς
ὃς: Od. 4:128: ὃς Μενελάῳ δῶκε δύ’ ἀργυρέας ἀσαμίνθους,
ὃς: Od. 4:170: ἵκεθ’, ὃς εἵνεκ’ ἐμεῖο πολέας ἐμόγησεν ἀέθλους·
ὃς: Od. 4:182: ὃς κεῖνον δύστηνον ἀνόστιμον οἶον ἔθηκεν.”
ὅς: Od. 4:196: κλαίειν, ὅς κε θάνῃσι βροτῶν καὶ πότμον ἐπίσπῃ.
ὃς: Od. 4:205: εἴποι καὶ ῥέξειε, καὶ ὃς προγενέστερος εἴη·
ὃς: Od. 4:212: ἡμεῖς δὲ κλαυθμὸν μὲν ἐάσομεν, ὃς πρὶν ἐτύχθη,
ὃς: Od. 4:222: ὃς τὸ καταβρόξειεν, ἐπὴν κρητῆρι μιγείη,
ὃς: Od. 4:248: Δέκτῃ, ὃς οὐδὲν τοῖος ἔην ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν·
ὃς: Od. 4:275: δαίμων, ὃς Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι·
ὅς: Od. 4:380: ὅς τίς μ’ ἀθανάτων πεδάᾳ καὶ ἔδησε κελεύθου,
ὅς: Od. 4:385: ἀθάνατος, Πρωτεὺς Αἰγύπτιος, ὅς τε θαλάσσης
ὅς: Od. 4:389: ὅς κέν τοι εἴπῃσιν ὁδὸν καὶ μέτρα κελεύθου
ὅς: Od. 4:423: ἥρως, εἴρεσθαι δέ, θεῶν ὅς τίς σε χαλέπτει,
ὅς: Od. 4:469: ὅς τίς μ’ ἀθανάτων πεδάᾳ καὶ ἔδησε κελεύθου,
ὅς: Od. 4:552: ὅς τις ἔτι ζωὸς κατερύκεται εὐρέϊ πόντῳ
ὃς: Od. 4:677: κῆρυξ γάρ οἱ ἔειπε Μέδων, ὃς ἐπεύθετο βουλὰς
ὅς: Od. 4:756: ἔχθεσθ’, ἀλλ’ ἔτι πού τις ἐπέσσεται, ὅς κεν ἔχῃσι
ὅς: Od. 5:52: ὅς τε κατὰ δεινοὺς κόλπους ἁλὸς ἀτρυγέτοιο
ὅς: Od. 5:128: Ζεύς, ὅς μιν κατέπεφνε βαλὼν ἀργῆτι κεραυνῷ.
ὅς: Od. 5:185: καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος
ὃς: Od. 5:395: πατρός, ὃς ἐν νούσῳ κεῖται κρατέρ’ ἄλγεα πάσχων,
ὅς: Od. 5:448: ἀνδρῶν ὅς τις ἵκηται ἀλώμενος, ὡς καὶ ἐγὼ νῦν
ὅς: Od. 6:131: ὅς τ’ εἶσ’ ὑόμενος καὶ ἀήμενος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
ὅς: Od. 6:159: ὅς κέ σ’ ἐέδνοισι βρίσας οἶκόνδ’ ἀγάγηται.
ὅς: Od. 6:202: ὅς κεν Φαιήκων ἀνδρῶν ἐς γαῖαν ἵκηται
ὃς: Od. 7:23: Ἀλκινόου, ὃς τοῖσδε μετ’ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει;
ὅς: Od. 7:33: οὐδ’ ἀγαπαζόμενοι φιλέουσ’, ὅς κ’ ἄλλοθεν ἔλθῃ.
ὅς: Od. 7:59: ὅς ποθ’ ὑπερθύμοισι Γιγάντεσσιν βασίλευεν.
ὃς: Od. 7:62: Ναυσίθοον μεγάθυμον, ὃς ἐν Φαίηξιν ἄνασσε·
ὃς: Od. 7:156: ὃς δὴ Φαιήκων ἀνδρῶν προγενέστερος ἦεν
ὅς: Od. 7:165: σπείσομεν, ὅς θ’ ἱκέτῃσιν ἅμ’ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ·
ὅς: Od. 7:171: ὅς οἱ πλησίον ἷζε, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκε.
ὅς: Od. 7:181: σπείσομεν, ὅς θ’ ἱκέτῃσιν ἅμ’ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ.”
ὅς: Od. 7:272: ὅς μοι ἐφορμήσας ἀνέμους κατέδησε κέλευθον,
ὃς: Od. 8:13: ὃς νέον Ἀλκινόοιο δαΐφρονος ἵκετο δῶμα
ὅς: Od. 8:28: ξεῖνος ὅδ’, οὐκ οἶδ’ ὅς τις, ἀλώμενος ἵκετ’ ἐμὸν δῶ,
ὃς: Od. 8:116: Ναυβολίδης, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
ὃς: Od. 8:155: ὃς πρὶν μὲν μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα,
ὅς: Od. 8:161: ἀλλὰ τῷ, ὅς θ’ ἅμα νηῒ πολυκλήϊδι θαμίζων,
ὅς: Od. 8:210: ὅς τις ξεινοδόκῳ ἔριδα προφέρηται ἀέθλων
ὅς: Od. 8:240: ὅς τις ἐπίσταιτο ᾗσι φρεσὶν ἄρτια βάζειν·
ὅς: Od. 8:524: ὅς τε ἑῆς πρόσθεν πόλιος λαῶν τε πέσῃσιν,
ὅς: Od. 8:547: ἀνέρι, ὅς τ’ ὀλίγον περ ἐπιψαύῃ πραπίδεσσι.
ὃς: Od. 8:565: Ναυσιθόου, ὃς ἔφασκε Ποσειδάων’ ἀγάσασθαι
ὅς: Od. 8:586: γίνεται, ὅς κεν ἑταῖρος ἐὼν πεπνυμένα εἰδῇ.”
ὃς: Od. 9:19: εἴμ’ Ὀδυσεὺς Λαερτιάδης, ὃς πᾶσι δόλοισιν
ὅς: Od. 9:94: τῶν δ’ ὅς τις λωτοῖο φάγοι μελιηδέα καρπόν,
ὅς: Od. 9:187: ἔνθα δ’ ἀνὴρ ἐνίαυε πελώριος, ὅς ῥα τὰ μῆλα
ὃς: Od. 9:198: ἱρεὺς Ἀπόλλωνος, ὃς Ἴσμαρον ἀμφιβεβήκει,
ὃς: Od. 9:271: ξείνιος, ὃς ξείνοισιν ἅμ’ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ.”
ὅς: Od. 9:274: ὅς με θεοὺς κέλεαι ἢ δειδίμεν ἢ ἀλέασθαι.
ὅς: Od. 9:332: ὅς τις τολμήσειεν ἐμοὶ σὺν μοχλὸν ἀείρας
ὃς: Od. 9:495: ὃς καὶ νῦν πόντονδε βαλὼν βέλος ἤγαγε νῆα
ὃς: Od. 9:509: Τήλεμος Εὐρυμίδης, ὃς μαντοσύνῃ ἐκέκαστο
ὅς: Od. 9:511: ὅς μοι ἔφη τάδε πάντα τελευτήσεσθαι ὀπίσσω,
ὃς: Od. 9:552: Ζηνὶ κελαινεφέϊ Κρονίδῃ, ὃς πᾶσιν ἀνάσσει,
ὅς: Od. 10:74: ἄνδρα τόν, ὅς τε θεοῖσιν ἀπέχθηται μακάρεσσιν.
ὅς: Od. 10:110: ὅς τις τῶνδ’ εἴη βασιλεὺς καὶ οἷσιν ἀνάσσοι.
ὃς: Od. 10:115: ὃν πόσιν, ὃς δὴ τοῖσιν ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον.
ὅς: Od. 10:158: ὅς ῥά μοι ὑψίκερων ἔλαφον μέγαν εἰς ὁδὸν αὐτὴν
ὅς: Od. 10:225: ὅς μοι κήδιστος ἑτάρων ἦν κεδνότατός τε·
ὅς: Od. 10:328: ὅς κε πίῃ καὶ πρῶτον ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων·
ὃς: Od. 10:383: “ὦ Κίρκη, τίς γάρ κεν ἀνήρ, ὃς ἐναίσιμος εἴη,
ὃς: Od. 10:514: Κώκυτός θ’, ὃς δὴ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀποῤῥώξ,
ὃς: Od. 10:525: παμμέλαν’, ὃς μήλοισι μεταπρέπει ὑμετέροισιν.
ὅς: Od. 10:539: ὅς κέν τοι εἴπῃσιν ὁδὸν καὶ μέτρα κελεύθου
ὅς: Od. 10:554: ὅς μοι ἄνευθ’ ἑτάρων ἱεροῖσ’ ἐν δώμασι Κίρκης,
ὃς: Od. 11:33: παμμέλαν’, ὃς μήλοισι μεταπρέπει ἡμετέροισι.
ὃς: Od. 11:109: Ἠελίου, ὃς πάντ’ ἐφορᾷ καὶ πάντ’ ἐπακούει.
ὅς: Od. 11:135: ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ σε πέφνῃ
ὅς: Od. 11:179: ἦ ἤδη μιν ἔγημεν Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος.”
ὃς: Od. 11:239: ὃς πολὺ κάλλιστος ποταμῶν ἐπὶ γαῖαν ἵησι,
ὅς: Od. 11:284: ὅς ποτ’ ἐν Ὀρχομενῷ Μινυηΐῳ ἶφι ἄνασσεν·
ὃς: Od. 11:289: τῷ ἐδίδου, ὃς μὴ ἕλικας βόας εὐρυμετώπους
ὃς: Od. 11:343: ὃς δὴ Φαιήκων ἀνδρῶν προγενέστερος ἦεν·
ὅς: Od. 11:449: νήπιος, ὅς που νῦν γε μετ’ ἀνδρῶν ἵζει ἀριθμῷ,
ὃς: Od. 11:469: Αἴαντός θ’, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
ὃς: Od. 11:550: Αἴανθ’, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ’ ἔργα τέτυκτο
ὃς: Od. 11:614: ὃς κεῖνον τελαμῶνα ἑῇ ἐγκάτθετο τέχνῃ.
ὅς: Od. 12:41: ὅς τις ἀϊδρείῃ πελάσῃ καὶ φθόγγον ἀκούσῃ
ὅς: Od. 12:281: ὅς ῥ’ ἑτάρους καμάτῳ ἀδηκότας ἠδὲ καὶ ὕπνῳ
ὃς: Od. 12:323: Ἠελίου, ὃς πάντ’ ἐφορᾷ καὶ πάντ’ ἐπακούει.”
ὃς: Od. 13:25: Ζηνὶ κελαινεφέϊ Κρονίδῃ, ὃς πᾶσιν ἀνάσσει.
ὃς: Od. 13:90: ὃς πρὶν μὲν μάλα πολλὰ πάθ’ ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
ὅς: Od. 13:93: εὖτ’ ἀστὴρ ὑπερέσχε φαάντατος, ὅς τε μάλιστα
ὅς: Od. 13:163: ὅς μιν λᾶαν ἔθηκε καὶ ἐῤῥίζωσεν ἔνερθε
ὃς: Od. 13:173: πατρὸς ἐμοῦ, ὃς ἔφασκε Ποσειδάων’ ἀγάσασθαι
ὅς: Od. 13:206: ἐξικόμην, ὅς κέν μ’ ἐφίλει καὶ ἔπεμπε νέεσθαι.
ὅς: Od. 13:213: Ζεύς σφεας τείσαιτο ἱκετήσιος, ὅς τε καὶ ἄλλους
ὅς: Od. 13:214: ἀνθρώπους ἐφορᾷ καὶ τείνυται, ὅς τις ἁμάρτῃ.
ὃς: Od. 13:260: Ὀρσίλοχον πόδας ὠκύν, ὃς ἐν Κρήτῃ εὐρείῃ
ὅς: Od. 13:291: “κερδαλέος κ’ εἴη καὶ ἐπίκλοπος, ὅς σε παρέλθοι
ὅς: Od. 13:342: πατροκασιγνήτῳ, ὅς τοι κότον ἔνθετο θυμῷ,
ὅς: Od. 13:405: ὅς τοι ὑῶν ἐπίουρος, ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδε,
ὅς: Od. 13:414: ὅς τοι ἐς εὐρύχορον Λακεδαίμονα πὰρ Μενέλαον
ὅς: Od. 14:62: ὅς κεν ἔμ’ ἐνδυκέως ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὄπασσεν,
ὅς: Od. 14:65: ὅς οἱ πολλὰ κάμῃσι, θεὸς δ’ ἐπὶ ἔργον ἀέξῃ,
ὅς: Od. 14:106: ζατρεφέων αἰγῶν ὅς τις φαίνηται ἄριστος.
ὃς: Od. 14:126: ὃς δέ κ’ ἀλητεύων Ἰθάκης ἐς δῆμον ἵκηται,
ὃς: Od. 14:157: γίνεται, ὃς πενίῃ εἴκων ἀπατήλια βάζει.
ὅς: Od. 14:163: οἴκαδε νοστήσας, καὶ τείσεται, ὅς τις ἐκείνου
ὃς: Od. 14:205: ὃς τότ’ ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὣς τίετο δήμῳ
ὅς: Od. 14:284: ξεινίου, ὅς τε μάλιστα νεμεσσᾶται κακὰ ἔργα.
ὃς: Od. 14:289: τρώκτης, ὃς δὴ πολλὰ κάκ’ ἀνθρώπους ἐεόργει·
ὅς: Od. 14:290: ὅς μ’ ἄγε παρπεπιθὼν ᾗσι φρεσίν, ὄφρ’ ἱκόμεσθα
ὅς: Od. 14:380: ὅς ῥ’ ἄνδρα κτείνας πολλὴν ἐπὶ γαῖαν ἀληθεὶς
ὅς: Od. 14:404: ὅς σ’ ἐπεὶ ἐς κλισίην ἄγαγον καὶ ξείνια δῶκα,
ὅς: Od. 14:464: ἠλεός, ὅς τ’ ἐφέηκε πολύφρονά περ μάλ’ ἀεῖσαι
ὅς: Od. 15:21: κείνου βούλεται οἶκον ὀφέλλειν, ὅς κεν ὀπυίῃ,
ὅς: Od. 15:35: ἀθανάτων ὅς τίς σε φυλάσσει τε ῥύεταί τε.
ὅς: Od. 15:39: ὅς τοι ὑῶν ἐπίουρος, ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδεν.
ὅς: Od. 15:55: ἀνδρὸς ξεινοδόκου, ὅς κεν φιλότητα παράσχῃ.”
ὅς: Od. 15:70: ἀνδρὶ ξεινοδόκῳ, ὅς κ’ ἔξοχα μὲν φιλέῃσιν,
ὅς: Od. 15:72: ἶσόν τοι κακόν ἐσθ’, ὅς τ’ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι
ὃς: Od. 15:73: ξεῖνον ἐποτρύνῃ καὶ ὃς ἐσσύμενον κατερύκῃ.
ὃς: Od. 15:107: ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος,
ὃς: Od. 15:226: ὃς πρὶν μέν ποτ’ ἔναιε Πύλῳ ἔνι, μητέρι μήλων,
ὅς: Od. 15:230: ὅς οἱ χρήματα πολλὰ τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν
ὅς: Od. 15:254: ὅς ῥ’ Ὑπερησίηνδ’ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείς,
ὃς: Od. 15:257: ὃς τότε Τηλεμάχου πέλας ἵστατο· τὸν δ’ ἐκίχανε
ὅς: Od. 15:311: ὅς κέ με κεῖσ’ ἀγάγῃ· κατὰ δὲ πτόλιν αὐτὸς ἀνάγκῃ
ὅς: Od. 15:319: Ἑρμείαο ἕκητι διακτόρου, ὅς ῥά τε πάντων
ὅς: Od. 15:359: λευγαλέῳ θανάτῳ, ὡς μὴ θάνοι ὅς τις ἐμοί γε
ὅς: Od. 15:401: ὅς τις δὴ μάλα πολλὰ πάθῃ καὶ πόλλ’ ἐπαληθῇ.
ὃς: Od. 15:430: τὴν δ’ αὖτε προσέειπεν ἀνήρ, ὃς μίσγετο λάθρῃ·
ὃς: Od. 15:458: καὶ τότ’ ἄρ’ ἄγγελον ἧκαν, ὃς ἀγγείλειε γυναικί.
ὃς: Od. 15:490: ἠπίου, ὃς δή τοι παρέχει βρῶσίν τε πόσιν τε
ὃς: Od. 16:45: σταθμῷ ἐν ἡμετέρῳ· παρὰ δ’ ἀνήρ, ὃς καταθήσει.”
ὅς: Od. 16:76: ἦ ἤδη ἅμ’ ἕπηται, Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος
ὃς: Od. 16:139: δυσμόρῳ, ὃς τεῖος μὲν Ὀδυσσῆος μέγ’ ἀχεύων
ὅς: Od. 16:386: κείνου μητέρι δοῖμεν ἔχειν ἠδ’ ὅς τις ὀπυίοι.
ὅς: Od. 16:392: γήμαιθ’ ὅς κε πλεῖστα πόροι καὶ μόρσιμος ἔλθοι.”
ὅς: Od. 16:396: ὅς ῥ’ ἐκ Δουλιχίου πολυπύρου ποιήεντος
ὃς: Od. 16:412: κῆρυξ γάρ οἱ ἔειπε Μέδων, ὃς ἐπεύθετο βουλάς.
ὅς: Od. 16:438: ὅς κεν Τηλεμάχῳ, σῷ υἱέϊ, χεῖρας ἐποίσει
ὃς: Od. 16:469: κῆρυξ, ὃς δὴ πρῶτος ἔπος σῇ μητρὶ ἔειπεν.
ὅς: Od. 17:11: δαῖτα πτωχεύῃ· δώσει δέ οἱ ὅς κ’ ἐθέλῃσι,
ὅς: Od. 17:19: δαῖτα πτωχεύειν· δώσει δέ μοι ὅς κ’ ἐθέλῃσιν.
ὃς: Od. 17:172: καὶ τότε δή σφιν ἔειπε Μέδων· ὃς γάρ ῥα μάλιστα
ὃς: Od. 17:221: ὃς πολλῇς φλιῇσι παραστὰς φλίψεται ὤμους,
ὃς: Od. 17:398: ὃς τὸν ξεῖνον ἄνωγας ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι
ὅς: Od. 17:425: ὅς μ’ ἅμα ληϊστῆρσι πολυπλάγκτοισιν ἀνῆκεν
ὃς: Od. 17:443: Δμήτορι Ἰασίδῃ, ὃς Κύπρου ἶφι ἄνασσεν.
ὃς: Od. 17:456: ὃς νῦν ἀλλοτρίοισι παρήμενος οὔ τί μοι ἔτλης
ὅς: Od. 17:518: ὡς δ’ ὅτ’ ἀοιδὸν ἀνὴρ ποτιδέρκεται, ὅς τε θεῶν ἒξ
ὅς: Od. 17:559: γαστέρα βοσκήσεις· δώσει δέ τοι ὅς κ’ ἐθέλῃσι.”
ὃς: Od. 18:1: Ἦλθε δ’ ἐπὶ πτωχὸς πανδήμιος, ὃς κατὰ ἄστυ
ὅς: Od. 18:8: ὅς ῥ’ ἐλθὼν Ὀδυσῆα διώκετο οἷο δόμοιο,
ὅς: Od. 18:63: δείδιθ’, ἐπεὶ πλεόνεσσι μαχήσεται ὅς κέ σε θείνῃ.
ὅς: Od. 18:86: ὅς κ’ ἀπὸ ῥῖνα τάμῃσι καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
ὃς: Od. 18:114: ὃς τοῦτον τὸν ἄναλτον ἀλητεύειν ἀπέπαυσας
ὃς: Od. 18:222: ὃς τὸν ξεῖνον ἔασας ἀεικισθήμεναι οὕτω.
ὅς: Od. 18:286: δῶρα μὲν ὅς κ’ ἐθέλῃσιν Ἀχαιῶν ἐνθάδ’ ἐνεῖκαι,
ὅς: Od. 18:289: πρίν γέ σε τῷ γήμασθαι Ἀχαιῶν, ὅς τις ἄριστος.”
ὅς: Od. 18:335: ὅς τίς σ’ ἀμφὶ κάρη κεκοπὼς χερσὶ στιβαρῇσι
ὅς: Od. 19:27: “ξεῖνος ὅδ’· οὐ γὰρ ἀεργὸν ἀνέξομαι, ὅς κεν ἐμῆς γε
ὅς: Od. 19:109: ὥς τέ τευ ἦ βασιλῆος ἀμύμονος, ὅς τε θεουδὴς
ὅς: Od. 19:322: ἥμενος ἐν μεγάρῳ. τῷ δ’ ἄλγιον, ὅς κεν ἐκείνων
ὃς: Od. 19:329: ὃς μὲν ἀπηνὴς αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀπηνέα εἰδῇ,
ὃς: Od. 19:332: ὃς δ’ ἂν ἀμύμων αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀμύμονα εἰδῇ,
ὃς: Od. 19:395: μητρὸς ἑῆς πατέρ’ ἐσθλόν, ὃς ἀνθρώπους ἐκέκαστο
ὅς: Od. 19:528: ἦ ἤδη ἅμ’ ἕπωμαι, Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος
ὃς: Od. 19:550: ὃς πᾶσι μνηστῆρσιν ἀεικέα πότμον ἐφήσω.”
ὃς: Od. 19:577: ὃς δέ κε ῥηΐτατ’ ἐντανύσῃ βιὸν ἐν παλάμῃσι
ὅς: Od. 20:46: ὅς περ θνητός τ’ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδεν·
ὅς: Od. 20:112: “Ζεῦ πάτερ, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσεις,
ὅς: Od. 20:209: ὤ μοι ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὅς μ’ ἐπὶ βουσὶν
ὃς: Od. 20:289: ὃς δή τοι κτεάτεσσι πεποιθὼς πατρὸς ἑοῖο
ὅς: Od. 20:291: ὅς ῥα τότε μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μετηύδα·
ὅς: Od. 20:295: ξείνους Τηλεμάχου, ὅς κεν τάδε δώμαθ’ ἵκηται.
ὅς: Od. 20:335: γήμασθ’ ὅς τις ἄριστος ἀνὴρ καὶ πλεῖστα πόρῃσιν,
ὅς: Od. 20:340: ὅς που τῆλ’ Ἰθάκης ἢ ἔφθιται ἢ ἀλάληται,
ὅς: Od. 21:27: ὅς μιν ξεῖνον ἐόντα κατέκτανεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ,
ὅς: Od. 21:38: ὅς οἱ τόξον ἔδωκε. τὸ δ’ οὔ ποτε δῖος Ὀδυσσεὺς
ὅς: Od. 21:54: αὐτῷ γωρυτῷ, ὅς οἱ περίκειτο φαεινός.
ὃς: Od. 21:75: ὃς δέ κε ῥηΐτατ’ ἐντανύσῃ βιὸν ἐν παλάμῃσι
ὅς: Od. 21:148: ὅς ῥα τότε πρῶτος τόξον λάβε καὶ βέλος ὠκύ.
ὅς: Od. 21:162: γήμαιθ’ ὅς κε πλεῖστα πόροι καὶ μόρσιμος ἔλθοι.”
ὅς: Od. 21:293: οἶνός σε τρώει μελιηδής, ὅς τε καὶ ἄλλους
ὃς: Od. 21:294: βλάπτει, ὃς ἄν μιν χανδὸν ἕλῃ μηδ’ αἴσιμα πίνῃ.
ὅς: Od. 21:313: ξείνους Τηλεμάχου, ὅς κεν τάδε δώμαθ’ ἵκηται.
ὃς: Od. 22:29: καὶ γὰρ δὴ νῦν φῶτα κατέκτανες, ὃς μέγ’ ἄριστος
ὃς: Od. 22:48: ἀλλ’ ὁ μὲν ἤδη κεῖται, ὃς αἴτιος ἔπλετο πάντων,
ὅς: Od. 22:66: ἢ φεύγειν, ὅς κεν θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξῃ·
ὅς: Od. 22:138: καί χ’ εἷς πάντας ἐρύκοι ἀνήρ, ὅς τ’ ἄλκιμος εἴη.
ὃς: Od. 22:155: αἴτιος, - ὃς θαλάμοιο θύρην πυκινῶς ἀραρυῖαν
ὅς: Od. 22:209: ὅς σ’ ἀγαθὰ ῥέζεσκον· ὁμηλικίη δέ μοί ἐσσι.”
ὅς: Od. 22:331: Φήμιος, ὅς ῥ’ ἤειδε παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ.
ὅς: Od. 22:346: πέφνῃς, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀείδω.
ὅς: Od. 22:357: καὶ κήρυκα Μέδοντα σαώσομεν, ὅς τέ μευ αἰεὶ
ὅς: Od. 22:403: ὅς ῥά τε βεβρωκὼς βοὸς ἔρχεται ἀγραύλοιο·
ὅς: Od. 23:17: ἡδέος, ὅς μ’ ἐπέδησε φίλα βλέφαρ’ ἀμφικαλύψας;
ὃς: Od. 23:84: ἄνδρας μνηστῆρας τεθνηότας, ἠδ’ ὃς ἔπεφνεν.”
ὅς: Od. 23:101: ἀνδρὸς ἀποσταίη, ὅς οἱ κακὰ πολλὰ μογήσας
ὅς: Od. 23:169: ἀνδρὸς ἀποσταίη, ὅς οἱ κακὰ πολλὰ μογήσας
ὅς: Od. 23:282: ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ με πέφνῃ
ὃς: Od. 24:17: Αἴαντός θ’, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
ὅς: Od. 24:29: μοῖρ’ ὀλοή, τὴν οὔ τις ἀλεύεται, ὅς κε γένηται.
ὃς: Od. 24:37: ὃς θάνες ἐν Τροίῃ ἑκὰς Ἄργεος· ἀμφὶ δέ σ’ ἄλλοι
ὅς: Od. 24:215: δεῖπνον δ’ αἶψα συῶν ἱερεύσατε ὅς τις ἄριστος·
ὅς: Od. 24:286: καὶ ξενίῃ ἀγαθῇ· ἡ γὰρ θέμις, ὅς τις ὑπάρξῃ.
ὃς: Od. 24:358: ἀλλ’ ἴομεν προτὶ οἶκον, ὃς ὀρχάτου ἐγγύθι κεῖται·
ὅς: Od. 24:445: αὐτὸς ἐγὼν εἶδον θεὸν ἄμβροτον, ὅς ῥ’ Ὀδυσῆϊ
ὅσα: Il. 9:381: οὐδ’ ὅσ’ ἐς Ὀρχομενὸν ποτινίσεται, οὐδ’ ὅσα Θήβας
ὅσα: Il. 9:385: οὐδ’ εἴ μοι τόσα δοίη ὅσα ψάμαθός τε κόνις τε,
ὅσα: Il. 9:401: οὐ γὰρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον οὐδ’ ὅσα φασὶν
ὅσα: Il. 9:404: οὐδ’ ὅσα λάϊνος οὐδὸς ἀφήτορος ἐντὸς ἐέργει
ὅσα: Il. 10:51: ἔργα δ’ ἔρεξ’ ὅσα φημὶ μελησέμεν Ἀργείοισι
ὅσα: Il. 10:105: ἐκτελέει, ὅσα πού νυν ἐέλπεται· ἀλλά μιν οἴω
ὅσα: Il. 11:740: ἣ τόσα φάρμακα ᾔδη ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών.
ὅσα: Il. 21:442: μέμνηαι ὅσα δὴ πάθομεν κακὰ Ἴλιον ἀμφὶ
ὅσα: Il. 22:118: ἄλλ’ ἀποδάσσεσθαι ὅσα τε πτόλις ἧδε κέκευθε·
ὅσα: Od. 3:105: ἠμὲν ὅσα ξὺν νηυσὶν ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον
ὅσα: Od. 3:107: ἠδ’ ὅσα καὶ περὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
ὅσα: Od. 3:116: ἐξερέοις, ὅσα κεῖθι πάθον κακὰ δῖοι Ἀχαιοί·
ὅσα: Od. 3:312: πολλὰ κτήματ’ ἄγων, ὅσα οἱ νέες ἄχθος ἄειραν.
ὅσα: Od. 4:152: μυθεόμην, ὅσα κεῖνος ὀϊζύσας ἐμόγησεν
ὅσα: Od. 6:180: σοὶ δὲ θεοὶ τόσα δοῖεν, ὅσα φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,
ὅσα: Od. 7:331: “Ζεῦ πάτερ, αἴθ’, ὅσα εἶπε, τελευτήσειεν ἅπαντα
ὅσα: Od. 9:51: ἦλθον ἔπειθ’, ὅσα φύλλα καὶ ἄνθεα γίνεται ὥρῃ,
ὅσα: Od. 13:12: δῶρ’, ὅσα Φαιήκων βουληφόροι ἐνθάδ’ ἔνεικαν·
ὅσα: Od. 13:304: χρήματά τε κρύψω, ὅσα τοι Φαίηκες ἀγαυοὶ
ὅσα: Od. 14:323: καί μοι κτήματ’ ἔδειξεν, ὅσα ξυναγείρατ’ Ὀδυσσεύς,
ὅσα: Od. 14:362: ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάθες ἠδ’ ὅσ’ ἀλήθης.
ὅσα: Od. 15:487: ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάθες ἄλγεα θυμῷ.
ὅσα: Od. 16:339: πάνθ’ ὅσα οἱ φίλος υἱὸς ἀνώγει μυθήσασθαι.
ὅσα: Od. 17:355: καί οἱ πάντα γένοιτο, ὅσα φρεσὶν ᾗσι μενοινᾷ.”
ὅσα: Od. 19:293: καί μοι κτήματ’ ἔδειξεν, ὅσα ξυναγείρατ’ Ὀδυσσεύς·
ὅσα: Od. 22:46: ταῦτα μὲν αἴσιμα εἶπες, ὅσα ῥέζεσκον Ἀχαιοί,
ὅσα: Od. 23:306: αὐτὰρ διογενὴς Ὀδυσεύς, ὅσα κήδε’ ἔθηκεν
ὅσα: Od. 23:307: ἀνθρώποισ’ ὅσα τ’ αὐτὸς ὀϊζύσας ἐμόγησε,
ὅσα: Od. 23:312: ἠδ’ ὅσα Κύκλωψ ἕρξε, καὶ ὡς ἀπετείσατο ποινὴν
ὅσαι: Il. 14:75: νῆες ὅσαι πρῶται εἰρύαται ἄγχι θαλάσσης
ὅσαι: Il. 15:654: νῆες ὅσαι πρῶται εἰρύατο· τοὶ δ’ ἐπέχυντο.
ὅσαι: Il. 18:38: πᾶσαι ὅσαι κατὰ βένθος ἁλὸς Νηρηΐδες ἦσαν.
ὅσαι: Il. 18:429: Ἥφαιστ’, ἦ ἄρα δή τις, ὅσαι θεαί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ,
ὅσαι: Od. 4:720: πᾶσαι, ὅσαι κατὰ δώματ’ ἔσαν νέαι ἠδὲ παλαιαί.
ὅση: Il. 8:294: ὀτρύνεις; οὐ μέν τοι ὅση δύναμίς γε πάρεστι
ὅση: Il. 13:786: ἀλκῆς δευήσεσθαι, ὅση δύναμίς γε πάρεστι.
ὅση: Od. 12:86: τῆς ἦ τοι φωνὴ μὲν ὅση σκύλακος νεογιλλῆς
ὅση: Od. 23:128: ἀλκῆς δευήσεσθαι, ὅση δύναμίς γε πάρεστι.”
ὅσην: Il. 18:512: κτῆσιν ὅσην πτολίεθρον ἐπήρατον ἐντὸς ἔεργεν·
ὅσην: Il. 22:121: κτῆσιν ὅσην πτολίεθρον ἐπήρατον ἐντὸς ἐέργει·
ὅσην: Od. 10:113: εὗρον ὅσην τ’ ὄρεος κορυφήν, κατὰ δ’ ἔστυγον αὐτήν.
ὁσίη: Od. 16:423: μάρτυρος; οὐδ’ ὁσίη κακὰ ῥάπτειν ἀλλήλοισιν.
ὁσίη: Od. 22:412: οὐχ ὁσίη κταμένοισιν ἐπ’ ἀνδράσιν εὐχετάασθαι.
ὅσοι: Il. 1:566: μή νύ τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ
ὅσοι: Il. 2:143: πᾶσι μετὰ πληθὺν ὅσοι οὐ βουλῆς ἐπάκουσαν·
ὅσοι: Il. 2:492: θυγατέρες μνησαίαθ’ ὅσοι ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον·
ὅσοι: Il. 3:190: ἀλλ’ οὐδ’ οἳ τόσοι ἦσαν ὅσοι ἑλίκωπες Ἀχαιοί.
ὅσοι: Il. 5:877: ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ
ὅσοι: Il. 8:205: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλοιμεν, ὅσοι Δαναοῖσιν ἀρωγοί,
ὅσοι: Il. 8:451: οὐκ ἄν με τρέψειαν ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ.
ὅσοι: Il. 10:195: Ἀργείων βασιλῆες ὅσοι κεκλήατο βουλήν.
ὅσοι: Il. 10:414: Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν, ὅσοι βουληφόροι εἰσί,
ὅσοι: Il. 11:824: οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι,
ὅσοι: Il. 12:180: πάντες ὅσοι Δαναοῖσι μάχης ἐπιτάῤῥοθοι ἦσαν.
ὅσοι: Il. 14:28: πὰρ νηῶν ἀνιόντες ὅσοι βεβλήατο χαλκῷ
ὅσοι: Il. 15:672: ἠμὲν ὅσοι μετόπισθεν ἀφέστασαν οὐδὲ μάχοντο,
ὅσοι: Il. 16:23: οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι,
ὅσοι: Il. 21:371: ὅσσον οἱ ἄλλοι πάντες, ὅσοι Τρώεσσιν ἀρωγοί.
ὅσοι: Il. 21:428: τοιοῦτοι νῦν πάντες ὅσοι Τρώεσσιν ἀρωγοὶ
ὅσοι: Od. 1:11: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες, ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον,
ὅσοι: Od. 2:209: “Εὐρύμαχ’ ἠδὲ καὶ ἄλλοι, ὅσοι μνηστῆρες ἀγαυοί,
ὅσοι: Od. 3:86: ἄλλους μὲν γὰρ πάντας, ὅσοι Τρωσὶν πολέμιζον,
ὅσοι: Od. 8:36: κρινάσθων κατὰ δῆμον, ὅσοι πάρος εἰσὶν ἄριστοι.
ὅσοι: Od. 8:575: ἠμὲν ὅσοι χαλεποί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
ὅσοι: Od. 11:361: πᾶσιν, ὅσοι μ’ Ἰθάκηνδε ἰδοίατο νοστήσαντα.”
ὅσοι: Od. 13:240: ἠμὲν ὅσοι ναίουσι πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
ὅσοι: Od. 19:383: “ὦ γρηῦ, οὕτω φασὶν ὅσοι ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
ὅσοι: Od. 21:232: ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες, ὅσοι μνηστῆρες ἀγαυοί,
ὅσοι: Od. 21:372: αἲ γὰρ πάντων τόσσον, ὅσοι κατὰ δώματ’ ἔασι,
ὅσον: Il. 3:12: τόσσόν τίς τ’ ἐπιλεύσσει ὅσον τ’ ἐπὶ λᾶαν ἵησιν·
ὅσον: Il. 5:786: ὃς τόσον αὐδήσασχ’ ὅσον ἄλλοι πεντήκοντα·
ὅσον: Il. 7:451: τοῦ δ’ ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ’ ἐπικίδναται ἠώς·
ὅσον: Il. 7:458: σὸν δ’ ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ’ ἐπικίδναται ἠώς.
ὅσον: Il. 8:16: τόσσον ἔνερθ’ Ἀΐδεω ὅσον οὐρανός ἐστ’ ἀπὸ γαίης·
ὅσον: Il. 8:17: γνώσετ’ ἔπειθ’ ὅσον εἰμὶ θεῶν κάρτιστος ἁπάντων.
ὅσον: Il. 8:213: τῶν δ’ ὅσον ἐκ νηῶν ἀπὸ πύργου τάφρος ἔεργε
ὅσον: Il. 9:177: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ’ ἔπιόν θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
ὅσον: Il. 9:354: ἀλλ’ ὅσον ἐς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν·
ὅσον: Il. 11:462: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἤϋσεν ὅσον κεφαλὴ χάδε φωτός,
ὅσον: Il. 14:36: ἠϊόνος στόμα μακρόν, ὅσον συνεέργαθον ἄκραι.
ὅσον: Il. 15:358: μακρὴν ἠδ’ εὐρεῖαν, ὅσον τ’ ἐπὶ δουρὸς ἐρωὴ
ὅσον: Il. 16:722: αἴθ’ ὅσον ἥσσων εἰμί, τόσον σέο φέρτερος εἴην·
ὅσον: Il. 21:251: Πηλεΐδης δ’ ἀπόρουσεν ὅσον τ’ ἐπὶ δουρὸς ἐρωή,
ὅσον: Il. 23:327: ἕστηκε ξύλον αὖον ὅσον τ’ ὄργυι’ ὑπὲρ αἴης
ὅσον: Il. 23:890: Ἀτρεΐδη· ἴδμεν γὰρ ὅσον προβέβηκας ἁπάντων
ὅσον: Od. 3:342: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
ὅσον: Od. 3:395: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
ὅσον: Od. 7:184: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
ὅσον: Od. 7:228: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
ὅσον: Od. 8:229: δουρὶ δ’ ἀκοντίζω ὅσον οὐκ ἄλλος τις ὀϊστῷ.
ὅσον: Od. 9:325: τοῦ μὲν ὅσον τ’ ὄργυιαν ἐγὼν ἀπέκοψα παραστὰς
ὅσον: Od. 10:167: πεῖσμα δ’ ὅσον τ’ ὄργυιαν ἐϋστρεφὲς ἀμφοτέρωθεν
ὅσον: Od. 10:517: βόθρον ὀρύξαι ὅσον τε πυγούσιον ἔνθα καὶ ἔνθα,
ὅσον: Od. 12:181: ἀλλ’ ὅτε τόσσον ἀπῆμεν, ὅσον τε γέγωνε βοήσας,
ὅσον: Od. 13:114: ἠπείρῳ ἐπέκελσεν ὅσον τ’ ἐπὶ ἥμισυ πάσης,
ὅσον: Od. 18:427: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
ὅσον: Od. 21:273: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
ὅσος: Il. 2:528: μείων, οὔ τι τόσος γε ὅσος Τελαμώνιος Αἴας
ὅσσ’: Il. 7:363: κτήματα δ’ ὅσσ’ ἀγόμην ἐξ Ἄργεος ἡμέτερον δῶ
ὅσσ’: Il. 9:148: πολλὰ μάλ’, ὅσσ’ οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε θυγατρί·
ὅσσ’: Il. 9:269: ὅσσ’ Ἀγαμέμνονος ἵπποι ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο.
ὅσσ’: Il. 9:290: πολλὰ μάλ’, ὅσσ’ οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε θυγατρί·
ὅσσ’: Il. 10:49: ὅσσ’ Ἕκτωρ ἔῤῥεξε Διῒ φίλος υἷας Ἀχαιῶν
ὅσσ’: Il. 10:525: ὅσσ’ ἄνδρες ῥέξαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας.
ὅσσ’: Il. 18:431: ὅσσ’ ἐμοὶ ἐκ πασέων Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε’ ἔδωκεν;
ὅσσ’: Il. 19:194: δῶρα ἐμῆς παρὰ νηὸς ἐνεικέμεν, ὅσσ’ Ἀχιλῆϊ
ὅσσ’: Il. 23:50: ὕλην τ’ ἀξέμεναι παρά τε σχεῖν ὅσσ’ ἐπιεικὲς
ὅσσ’: Il. 24:421: ὅσσ’ ἐτύπη· πολέες γὰρ ἐν αὐτῷ χαλκὸν ἔλασσαν.
ὅσσ’: Il. 24:595: σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ καὶ τῶνδ’ ἀποδάσσομαι ὅσσ’ ἐπέοικεν.
ὅσσ’: Od. 4:107: ὅσσ’ Ὀδυσεὺς ἐμόγησε καὶ ἤρατο. τῷ δ’ ἄρ’ ἔμελλεν
ὅσσ’: Od. 4:417: πάντα δὲ γινόμενος πειρήσεται, ὅσσ’ ἐπὶ γαῖαν
ὅσσ’: Od. 4:613: δώρων δ’, ὅσσ’ ἐν ἐμῷ οἴκῳ κειμήλια κεῖται,
ὅσσ’: Od. 4:745: ᾔδε’ ἐγὼ τάδε πάντα, πόρον δέ οἱ, ὅσσ’ ἐκέλευσε,
ὅσσ’: Od. 7:221: ληθάνει, ὅσσ’ ἔπαθον, καὶ ἐνιπλησθῆναι ἀνώγει.
ὅσσ’: Od. 8:490: ὅσσ’ ἕρξαν τ’ ἔπαθόν τε καὶ ὅσσ’ ἐμόγησαν Ἀχαιοί,
ὅσσ’: Od. 8:490: ὅσσ’ ἕρξαν τ’ ἔπαθόν τε καὶ ὅσσ’ ἐμόγησαν Ἀχαιοί,
ὅσσ’: Od. 9:238: πάντα μάλ’, ὅσσ’ ἤμελγε, τὰ δ’ ἄρσενα λεῖπε θύρηφιν,
ὅσσ’: Od. 12:259: πάντων, ὅσσ’ ἐμόγησα πόρους ἁλὸς ἐξερεείνων.
ὅσσ’: Od. 13:92: δὴ τότε γ’ ἀτρέμας εὗδε, λελασμένος ὅσσ’ ἐπεπόνθει.
ὅσσ’: Od. 15:113: δώρων δ’, ὅσσ’ ἐν ἐμῷ οἴκῳ κειμήλια κεῖται,
ὄσσα: Il. 2:93: ἰλαδὸν εἰς ἀγορήν· μετὰ δέ σφισιν ὄσσα δεδήει
ὅσσά: Il. 2:468: μυρίοι, ὅσσά τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρῃ.
ὅσσα: Il. 3:57: λάϊνον ἕσσο χιτῶνα κακῶν ἕνεχ’ ὅσσα ἔοργας.
ὅσσά: Il. 3:66: ὅσσά κεν αὐτοὶ δῶσιν, ἑκὼν δ’ οὐκ ἄν τις ἕλοιτο·
ὅσσά: Il. 9:127: ὅσσά μοι ἠνείκαντο ἀέθλια μώνυχες ἵπποι.
ὅσσά: Il. 9:263: ὅσσά τοι ἐν κλισίῃσιν ὑπέσχετο δῶρ’ Ἀγαμέμνων·
ὅσσά: Il. 9:380: ὅσσά τέ οἱ νῦν ἔστι, καὶ εἴ ποθεν ἄλλα γένοιτο,
ὅσσά: Il. 17:447: πάντων, ὅσσά τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει.
ὅσσά: Il. 19:140: δῶρα δ’ ἐγὼν ὅδε πάντα παρασχέμεν ὅσσά τοι ἐλθὼν
ὅσσα: Il. 19:265: πολλὰ μάλ’, ὅσσα διδοῦσιν ὅτίς σφ’ ἀλίτηται ὀμόσσας.
ὅσσα: Il. 21:399: τώ σ’ αὖ νῦν ὀΐω ἀποτισέμεν ὅσσα ἔοργας.
ὅσσά: Il. 22:115: πάντα μάλ’ ὅσσά τ’ Ἀλέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν
ὅσσα: Il. 23:431: ὅσσα δὲ δίσκου οὖρα κατωμαδίοιο πέλονται,
ὅσσα: Od. 1:278: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς ἕπεσθαι.
ὅσσα: Od. 1:292: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δοῦναι.
ὅσσα: Od. 2:197: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς ἕπεσθαι.
ὅσσα: Od. 2:223: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δώσω.”
ὅσσα: Od. 3:186: ὅσσα δ’ ἐνὶ μεγάροισι καθήμενος ἡμετέροισι
ὅσσα: Od. 4:75: ὅσσα τάδ’ ἄσπετα πολλά· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.”
ὅσσα: Od. 4:791: ὅσσα δὲ μερμήριξε λέων ἀνδρῶν ἐν ὁμίλῳ
ὅσσα: Od. 5:206: εἴ γε μὲν εἰδείης σῇσι φρεσίν, ὅσσα τοι αἶσα
ὅσσα: Od. 7:214: ὅσσα γε δὴ ξύμπαντα θεῶν ἰότητι μόγησα.
ὅσσα: Od. 8:319: ὅσσα οἱ ἐγγυάλιξα κυνώπιδος εἵνεκα κούρης,
ὅσσα: Od. 11:280: πολλὰ μάλ’, ὅσσα τε μητρὸς ἐρινύες ἐκτελέουσι.
ὅσσα: Od. 12:191: ἴδμεν δ’ ὅσσα γένηται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ.”
ὅσσα: Od. 13:306: εἴπω θ’ ὅσσα τοι αἶσα δόμοισ’ ἔνι ποιητοῖσι
ὅσσα: Od. 14:198: ὅσσα γε δὴ ξύμπαντα θεῶν ἰότητι μόγησα.
ὅσσα: Od. 16:284: ὅσσα τοι ἐν μεγάροισιν ἀρήϊα τεύχεα κεῖται,
ὅσσα: Od. 18:131: πάντων, ὅσσα τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει.
ὅσσα: Od. 19:347: ἥ τις δὴ τέτληκε τόσα φρεσὶν ὅσσα τ’ ἐγώ περ·
ὅσσα: Od. 19:367: ὅσσα σὺ τῷ ἐδίδους ἀρώμενος, εἷος ἵκοιο
ὅσσα: Od. 22:56: ὅσσα τοι ἐκπέποται καὶ ἐδήδοται ἐν μεγάροισι,
ὅσσα: Od. 22:62: ὅσσα τε νῦν ὔμμ’ ἐστὶ καὶ εἴ ποθεν ἄλλ’ ἐπιθεῖτε,
ὄσσα: Od. 24:413: ὄσσα δ’ ἄρ’ ἄγγελος ὦκα κατὰ πτόλιν ᾤχετο πάντῃ
ὅσσαι: Il. 10:418: ὅσσαι μὲν Τρώων πυρὸς ἐσχάραι, οἷσιν ἀνάγκη
ὅσσαι: Il. 14:370: ἀσπίδες ὅσσαι ἄρισται ἐνὶ στρατῷ ἠδὲ μέγισται
ὅσσαι: Od. 4:723: ἐκ πασέων, ὅσσαι μοι ὁμοῦ τράφον ἠδ’ ἐγένοντο,
ὅσσαι: Od. 7:68: ὅσσαι νῦν γε γυναῖκες ὑπ’ ἀνδράσιν οἶκον ἔχουσιν.
ὅσσαι: Od. 11:227: ὅσσαι ἀριστήων ἄλοχοι ἔσαν ἠδὲ θύγατρες.
ὅσσαι: Od. 14:93: ὅσσαι γὰρ νύκτες τε καὶ ἡμέραι ἐκ Διός εἰσιν,
ὁσσάκι: Il. 21:265: ὁσσάκι δ’ ὁρμήσειε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
ὁσσάκι: Il. 22:194: ὁσσάκι δ’ ὁρμήσειε πυλάων Δαρδανιάων
ὁσσάκι: Od. 11:585: ὁσσάκι γὰρ κύψει’ ὁ γέρων πιέειν μενεαίνων,
ὄσσαν: Od. 1:282: ἤν τίς τοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσῃς
ὄσσαν: Od. 2:216: ἤν τίς μοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσω
Ὄσσαν: Od. 11:315: Ὄσσαν ἐπ’ Οὐλύμπῳ μέμασαν θέμεν, αὐτὰρ ἐπ’ Ὄσσῃ
ὅσσας: Od. 11:329: ὅσσας ἡρώων ἀλόχους ἴδον ἠδὲ θύγατρας·
ὅσσας: Od. 22:169: πολλάς, ὅσσας οὗτος ἐμήσατο σῷ ἐνὶ οἴκῳ.”
ὁσσάτιόν: Il. 5:758: ὁσσάτιόν τε καὶ οἷον ἀπώλεσε λαὸν Ἀχαιῶν
ὄσσε: Il. 1:104: πίμπλαντ’, ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην·
ὄσσε: Il. 1:200: Παλλάδ’ Ἀθηναίην· δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν·
ὄσσε: Il. 3:427: ὄσσε πάλιν κλίνασα, πόσιν δ’ ἠνίπαπε μύθῳ·
ὄσσε: Il. 4:461: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν,
ὄσσε: Il. 4:503: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε,
ὄσσε: Il. 4:526: χύντο χαμαὶ χολάδες, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
ὄσσε: Il. 5:82: αἱματόεσσα δὲ χεὶρ πεδίῳ πέσε· τὸν δὲ κατ’ ὄσσε
ὄσσε: Il. 5:310: γαίης· ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψε.
ὄσσε: Il. 6:11: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
ὄσσε: Il. 11:356: γαίης· ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν.
ὄσσε: Il. 11:453: ὄσσε καθαιρήσουσι θανόντι περ, ἀλλ’ οἰωνοὶ
ὄσσε: Il. 12:466: νόσφι θεῶν ὅτ’ ἐσᾶλτο πύλας· πυρὶ δ’ ὄσσε δεδήει.
ὄσσε: Il. 13:3: νωλεμέως, αὐτὸς δὲ πάλιν τρέπεν ὄσσε φαεινὼ
ὄσσε: Il. 13:7: ἐς Τροίην δ’ οὐ πάμπαν ἔτι τρέπεν ὄσσε φαεινώ·
ὄσσε: Il. 13:340: μακρῇς, ἃς εἶχον ταμεσίχροας· ὄσσε δ’ ἄμερδεν
ὄσσε: Il. 13:435: θέλξας ὄσσε φαεινά, πέδησε δὲ φαίδιμα γυῖα·
ὄσσε: Il. 13:575: ἥρως Μηριόνης· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
ὄσσε: Il. 13:616: ῥινὸς ὕπερ πυμάτης· λάκε δ’ ὀστέα, τὼ δέ οἱ ὄσσε
ὄσσε: Il. 14:236: κοίμησόν μοι Ζηνὸς ὑπ’ ὀφρύσιν ὄσσε φαεινὼ
ὄσσε: Il. 14:285: ἔνθ’ Ὕπνος μὲν ἔμεινε πάρος Διὸς ὄσσε ἰδέσθαι
ὄσσε: Il. 14:437: αὖτις δ’ ἐξοπίσω πλῆτο χθονί, τὼ δέ οἱ ὄσσε
ὄσσε: Il. 14:518: ἔσσυτ’ ἐπειγομένη, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
ὄσσε: Il. 15:578: δούπησεν δὲ πεσών, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
ὄσσε: Il. 15:607: ἀφλοισμὸς δὲ περὶ στόμα γίγνετο, τὼ δέ οἱ ὄσσε
ὄσσε: Il. 16:316: νεῦρα διεσχίσθη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
ὄσσε: Il. 16:325: δούπησεν δὲ πεσών, κατὰ δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
ὄσσε: Il. 16:333: πᾶν δ’ ὑπεθερμάνθη ξίφος αἵματι· τὸν δὲ κατ’ ὄσσε
ὄσσε: Il. 16:645: τρέψεν ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης ὄσσε φαεινώ,
ὄσσε: Il. 16:792: χειρὶ καταπρηνεῖ, στρεφεδίνηθεν δέ οἱ ὄσσε.
ὄσσε: Il. 17:136: πᾶν δέ τ’ ἐπισκύνιον κάτω ἕλκεται ὄσσε καλύπτων·
ὄσσε: Il. 17:167: στήμεναι ἄντα κατ’ ὄσσε ἰδὼν δηΐων ἐν ἀϋτῇ,
ὄσσε: Il. 17:679: ὣς τότε σοὶ Μενέλαε διοτρεφὲς ὄσσε φαεινὼ
ὄσσε: Il. 17:695: δὴν δέ μιν ἀμφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
ὄσσε: Il. 19:16: ὡς εἶδ’, ὥς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
ὄσσε: Il. 19:365: τοῦ καὶ ὀδόντων μὲν καναχὴ πέλε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
ὄσσε: Il. 20:393: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
ὄσσε: Il. 20:471: κόλπον ἐνέπλησεν· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε
ὄσσε: Il. 20:476: πᾶν δ’ ὑπεθερμάνθη ξίφος αἵματι· τὸν δὲ κατ’ ὄσσε
ὄσσε: Il. 21:181: χύντο χαμαὶ χολάδες· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν
ὄσσε: Il. 21:415: Ὣς ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέπεν ὄσσε φαεινώ·
ὄσσε: Il. 23:396: θρυλίχθη δὲ μέτωπον ἐπ’ ὀφρύσι· τὼ δέ οἱ ὄσσε
ὄσσε: Il. 23:463: νῦν δ’ οὔ πῃ δύναμαι ἰδέειν· πάντῃ δέ μοι ὄσσε
ὄσσε: Il. 23:477: οὔτέ τοι ὀξύτατον κεφαλῆς ἐκδέρκεται ὄσσε·
ὄσσε: Il. 24:637: οὐ γάρ πω μύσαν ὄσσε ὑπὸ βλεφάροισιν ἐμοῖσιν
ὄσσε: Od. 4:186: οὐδ’ ἄρα Νέστορος υἱὸς ἀδακρύτω ἔχεν ὄσσε·
ὄσσε: Od. 4:662: πίμπλαντ’, ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην·
ὄσσε: Od. 4:704: δὴν δέ μιν ἀφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
ὄσσε: Od. 4:758: ὣς φάτο, τῆς δ’ εὔνησε γόον, σχέθε δ’ ὄσσε γόοιο.
ὄσσε: Od. 5:151: τὸν δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀκτῆς εὗρε καθήμενον· οὐδέ ποτ’ ὄσσε
ὄσσε: Od. 6:131: ὅς τ’ εἶσ’ ὑόμενος καὶ ἀήμενος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
ὄσσε: Od. 10:247: κῆρ ἄχεϊ μεγάλῳ βεβολημένος· ἐν δέ οἱ ὄσσε
ὄσσε: Od. 12:232: οὐδέ πῃ ἀθρῆσαι δυνάμην· ἔκαμον δέ μοι ὄσσε
ὄσσε: Od. 13:401: κνυζώσω δέ τοι ὄσσε πάρος περικαλλέ’ ἐόντε,
ὄσσε: Od. 13:433: κνύζωσεν δέ οἱ ὄσσε πάρος περικαλλέ’ ἐόντε·
ὄσσε: Od. 19:471: τὴν δ’ ἅμα χάρμα καὶ ἄλγος ἕλε φρένα, τὼ δέ οἱ ὄσσε
ὄσσε: Od. 20:204: ἴδιον, ὡς ἐνόησα, δεδάκρυνται δέ μοι ὄσσε
ὄσσε: Od. 20:348: αἱμοφόρυκτα δὲ δὴ κρέα ἤσθιον· ὄσσε δ’ ἄρα σφέων
ὄσσετο: Od. 10:374: ἀλλ’ ἥμην ἀλλοφρονέων, κακὰ δ’ ὄσσετο θυμός.
ὄσσετο: Od. 18:154: νευστάζων κεφαλῇ· δὴ γὰρ κακὸν ὄσσετο θυμῷ.
ὅσση: Il. 14:399: ὅσση ἄρα Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἔπλετο φωνὴ
ὅσση: Il. 16:589: ὅσση δ’ αἰγανέης ῥιπὴ ταναοῖο τέτυκται,
ὅσση: Il. 24:317: ὅσση δ’ ὑψορόφοιο θύρη θαλάμοιο τέτυκται
Ὄσσῃ: Od. 11:315: Ὄσσαν ἐπ’ Οὐλύμπῳ μέμασαν θέμεν, αὐτὰρ ἐπ’ Ὄσσῃ
ὅσσοι: Il. 2:125: Τρῶας μὲν λέξασθαι ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν,
ὅσσοι: Il. 2:249: ἔμμεναι, ὅσσοι ἅμ’ Ἀτρεΐδῃς ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον.
ὅσσοι: Il. 2:681: Νῦν αὖ τοὺς ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν Ἄργος ἔναιον,
ὅσσοι: Il. 4:211: βλήμενος ἦν, περὶ δ’ αὐτὸν ἀγηγέραθ’ ὅσσοι ἄριστοι
ὅσσοι: Il. 5:267: ἵππων ὅσσοι ἔασιν ὑπ’ ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
ὅσσοι: Il. 9:55: οὔ τίς τοι τὸν μῦθον ὀνόσσεται ὅσσοι Ἀχαιοί,
ὅσσοι: Il. 9:638: κήδιστοί τ’ ἔμεναι καὶ φίλτατοι ὅσσοι Ἀχαιοί.
ὅσσοι: Il. 10:214: ὅσσοι γὰρ νήεσσιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι
ὅσσοι: Il. 10:301: ὅσσοι ἔσαν Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·
ὅσσοι: Il. 11:656: ὅσσοι δὴ βέλεσιν βεβλήαται; οὐδέ τι οἶδε
ὅσσοι: Il. 11:690: τῶν προτέρων ἐτέων, κατὰ δ’ ἔκταθεν ὅσσοι ἄριστοι·
ὅσσοι: Il. 12:13: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μὲν Τρώων θάνον ὅσσοι ἄριστοι,
ὅσσοι: Il. 12:19: ὅσσοι ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων ἅλα δὲ προρέουσι,
ὅσσοι: Il. 15:296: αὐτοὶ δ’, ὅσσοι ἄριστοι ἐνὶ στρατῷ εὐχόμεθ’ εἶναι,
ὅσσοι: Il. 15:673: ἠδ’ ὅσσοι παρὰ νηυσὶ μάχην ἐμάχοντο θοῇσιν.
ὅσσοι: Il. 16:98: μήτέ τις οὖν Τρώων θάνατον φύγοι ὅσσοι ἔασι,
ὅσσοι: Il. 16:546: Μυρμιδόνες, Δαναῶν κεχολωμένοι ὅσσοι ὄλοντο,
ὅσσοι: Il. 17:172: τῶν ὅσσοι Λυκίην ἐριβώλακα ναιετάουσι·
ὅσσοι: Il. 17:261: ὅσσοι δὴ μετόπισθε μάχην ἤγειραν Ἀχαιῶν;
ὅσσοι: Il. 17:377: ὅσσοι ἄριστοι ἔσαν· δύο δ’ οὔ πω φῶτε πεπύσθην
ὅσσοι: Il. 19:230: ὅσσοι δ’ ἂν πολέμοιο περὶ στυγεροῖο λίπωνται
ὅσσοι: Od. 1:245: ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι,
ὅσσοι: Od. 1:247: ἠδ’ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσι,
ὅσσοι: Od. 3:108: μαρνάμεθ’· ἔνθα δ’ ἔπειτα κατέκταθεν ὅσσοι ἄριστοι·
ὅσσοι: Od. 4:241: ὅσσοι Ὀδυσσῆος ταλασίφρονός εἰσιν ἄεθλοι·
ὅσσοι: Od. 6:257: πάντων Φαιήκων εἰδησέμεν, ὅσσοι ἄριστοι.
ὅσσοι: Od. 8:214: πάντα γὰρ οὐ κακός εἰμι, μετ’ ἀνδράσιν ὅσσοι ἄεθλοι·
ὅσσοι: Od. 8:222: ὅσσοι νῦν βροτοί εἰσιν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες.
ὅσσοι: Od. 8:250: ἀλλ’ ἄγε, Φαιήκων βητάρμονες ὅσσοι ἄριστοι,
ὅσσοι: Od. 11:388: ἀχνυμένη· περὶ δ’ ἄλλαι ἀγηγέραθ’, ὅσσοι ἅμ’ αὐτῷ
ὅσσοι: Od. 13:8: ὅσσοι ἐνὶ μεγάροισι γερούσιον αἴθοπα οἶνον
ὅσσοι: Od. 13:241: ἠδ’ ὅσσοι μετόπισθε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα.
ὅσσοι: Od. 16:122: ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι,
ὅσσοι: Od. 16:124: ἠδ’ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσι,
ὅσσοι: Od. 16:236: ὄφρ’ εἰδέω, ὅσσοι τε καὶ οἵ τινες ἀνέρες εἰσί·
ὅσσοι: Od. 19:130: ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι,
ὅσσοι: Od. 21:346: οὔθ’ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσιν,
ὅσσοι: Od. 21:347: οὔθ’ ὅσσοι νήσοισι πρὸς Ἤλιδος ἱπποβότοιο·
ὅσσοι: Od. 22:245: ὅσσοι ἔτ’ ἔζωον περί τε ψυχέων ἐμάχοντο·
ὅσσοι: Od. 24:21: ἀχνυμένη· περὶ δ’ ἄλλαι ἀγηγέραθ’, ὅσσοι ἅμ’ αὐτῷ
ὅσσοισιν: Il. 14:94: τοσσοῖδ’ ὅσσοισιν σὺ μετ’ Ἀργείοισιν ἀνάσσεις·
ὀσσομένη: Il. 24:172: οὐ μὲν γάρ τοι ἐγὼ κακὸν ὀσσομένη τόδ’ ἱκάνω
ὀσσομένη: Od. 20:81: ὀσσομένη καὶ γαῖαν ὕπο στυγερὴν ἀφικοίμην,
ὀσσόμενον: Il. 14:17: ὀσσόμενον λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευθα
ὀσσόμενος: Il. 1:105: Κάλχαντα πρώτιστα κάκ’ ὀσσόμενος προσέειπε·
ὀσσόμενος: Od. 1:115: ὀσσόμενος πατέρ’ ἐσθλὸν ἐνὶ φρεσίν, εἴ ποθεν ἐλθὼν
ὅσσον: Il. 1:186: ὅσσον φέρτερός εἰμι σέθεν, στυγέῃ δὲ καὶ ἄλλος
ὅσσον: Il. 1:516: ὅσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη θεός εἰμι. ”
ὅσσον: Il. 2:616: ὅσσον ἐφ’ Ὑρμίνη καὶ Μύρσινος ἐσχατόωσα
ὅσσον: Il. 5:770: ὅσσον δ’ ἠεροειδὲς ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν
ὅσσόν: Il. 5:860: ὅσσόν τ’ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι
ὅσσον: Il. 6:454: ὅσσον σεῦ, ὅτε κέν τις Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
ὅσσον: Il. 9:160: καί μοι ὑποστήτω ὅσσον βασιλεύτερός εἰμι
ὅσσον: Il. 9:161: ἠδ’ ὅσσον γενεῇ προγενέστερος εὔχομαι εἶναι.
ὅσσόν: Il. 10:351: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀπέην ὅσσόν τ’ ἐπὶ οὖρα πέλονται
ὅσσον: Il. 11:657: πένθεος, ὅσσον ὄρωρε κατὰ στρατόν· οἳ γὰρ ἄριστοι
ὅσσον: Il. 13:222: ὦ Θόαν οὔ τις ἀνὴρ νῦν γ’ αἴτιος, ὅσσον ἔγωγε
ὅσσόν: Il. 14:148: ὅσσόν τ’ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι
ὅσσον: Il. 17:23: ὅσσον Πάνθου υἷες ἐϋμμελίαι φρονέουσιν.
ὅσσον: Il. 17:232: ἕξω ἐγώ· τὸ δέ οἱ κλέος ἔσσεται ὅσσον ἐμοί περ.
ὅσσον: Il. 17:242: ὅσσον ἐμῇ κεφαλῇ περιδείδια μή τι πάθῃσι,
ὅσσον: Il. 17:368: ἠέρι γὰρ κατέχοντο μάχης ἐπί θ’ ὅσσον ἄριστοι
ὅσσον: Il. 17:410: δὴ τότε γ’ οὔ οἱ ἔειπε κακὸν τόσον ὅσσον ἐτύχθη
ὅσσον: Il. 20:360: ἀλλ’ ὅσσον μὲν ἐγὼ δύναμαι χερσίν τε ποσίν τε
ὅσσον: Il. 21:371: ὅσσον οἱ ἄλλοι πάντες, ὅσοι Τρώεσσιν ἀρωγοί.
ὅσσον: Il. 21:410: νηπύτι’ οὐδέ νύ πώ περ ἐπεφράσω ὅσσον ἀρείων
ὅσσον: Il. 21:488: ὅσσον φερτέρη εἴμ’, ὅτι μοι μένος ἀντιφερίζεις.
ὅσσον: Il. 22:42: ὅσσον ἐμοί· τάχα κέν ἑ κύνες καὶ γῦπες ἔδοιεν
ὅσσον: Il. 23:190: ὅσσον ἐπεῖχε νέκυς, μὴ πρὶν μένος ἠελίοιο
ὅσσον: Il. 23:251: ὅσσον ἐπὶ φλὸξ ἦλθε, βαθεῖα δὲ κάππεσε τέφρη·
ὅσσον: Il. 23:276: ἴστε γὰρ ὅσσον ἐμοὶ ἀρετῇ περιβάλλετον ἵπποι·
ὅσσον: Il. 23:517: ὅσσον δὲ τροχοῦ ἵππος ἀφίσταται, ὅς ῥα ἄνακτα
ὅσσόν: Il. 23:845: ὅσσόν τίς τ’ ἔῤῥιψε καλαύροπα βουκόλος ἀνήρ,
ὅσσον: Il. 23:891: ἠδ’ ὅσσον δυνάμει τε καὶ ἥμασιν ἔπλευ ἄριστος·
ὅσσον: Il. 24:544: ὅσσον Λέσβος ἄνω Μάκαρος ἕδος ἐντὸς ἐέργει
ὅσσον: Il. 24:670: σχήσω γὰρ πόλεμον τόσσον χρόνον ὅσσον ἄνωγας.
ὅσσον: Od. 4:356: τόσσον ἄνευθ’, ὅσσον τε πανημερίη γλαφυρὴ νηῦς
ὅσσον: Od. 5:249: ὅσσον τίς τ’ ἔδαφος νηὸς τορνώσεται ἀνὴρ
ὅσσον: Od. 5:400: ἀλλ’ ὅτε τόσσον ἀπῆν, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας,
ὅσσον: Od. 5:484: ὅσσον τ’ ἠὲ δύω ἠὲ τρεῖς ἄνδρας ἔρυσθαι
ὅσσον: Od. 6:294: τόσσον ἀπὸ πτόλιος, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας.
ὅσσον: Od. 7:108: ὅσσον Φαίηκες περὶ πάντων ἴδριες ἀνδρῶν
ὅσσον: Od. 7:327: εἰδήσεις δὲ καὶ αὐτὸς ἐνὶ φρεσίν, ὅσσον ἄρισται
ὅσσον: Od. 8:102: οἴκαδε νοστήσας, ὅσσον περιγινόμεθ’ ἄλλων
ὅσσον: Od. 8:124: ὅσσον τ’ ἐν νειῷ οὖρον πέλει ἡμιόνοιϊν,
ὅσσον: Od. 8:252: οἴκαδε νοστήσας, ὅσσον περιγινόμεθ’ ἄλλων
ὅσσον: Od. 9:322: ὅσσον θ’ ἱστὸν νηὸς ἐεικοσόροιο μελαίνης,
ὅσσον: Od. 9:473: ἀλλ’ ὅτε τόσσον ἀπῆν, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας,
ὅσσον: Od. 11:25: βόθρον ὄρυξ’ ὅσσον τε πυγούσιον ἔνθα καὶ ἔνθα,
ὅσσον: Od. 11:518: ὅσσον λαὸν ἔπεφνεν ἀμύνων Ἀργείοισιν,
ὅσσον: Od. 16:290: ἀλλὰ κατῄκισται, ὅσσον πυρὸς ἵκετ’ ἀϋτμή.
ὅσσον: Od. 19:9: ἀλλὰ κατῄκισται, ὅσσον πυρὸς ἵκετ’ ἀϋτμή.
ὅσσον: Od. 19:169: ἧς ἀπέῃσιν ἀνὴρ τόσσον χρόνον ὅσσον ἐγὼ νῦν,
ὄσσοντο: Il. 18:224: ἂψ ὄχεα τρόπεον· ὄσσοντο γὰρ ἄλγεα θυμῷ.
ὄσσοντο: Od. 2:152: ἐς δ’ ἰδέτην πάντων κεφαλάς, ὄσσοντο δ’ ὄλεθρον·
ὅσσος: Il. 24:630: ὅσσος ἔην οἷός τε· θεοῖσι γὰρ ἄντα ἐῴκει·
ὅσσος: Od. 10:45: ὅσσος τις χρυσός τε καὶ ἄργυρος ἀσκῷ ἔνεστιν.”
ὅσσους: Il. 2:845: ὅσσους Ἑλλήσποντος ἀγάρροος ἐντὸς ἐέργει.
ὀστέ’: Il. 12:384: θλάσσε δὲ τετράφαλον κυνέην, σὺν δ’ ὀστέ’ ἄραξε
ὀστέ’: Il. 21:320: μυρίον, οὐδέ οἱ ὀστέ’ ἐπιστήσονται Ἀχαιοὶ
ὀστέ’: Il. 23:83: μὴ ἐμὰ σῶν ἀπάνευθε τιθήμεναι ὀστέ’ Ἀχιλλεῦ,
ὀστέ’: Il. 23:673: ἀντικρὺ χρόα τε ῥήξω σύν τ’ ὀστέ’ ἀράξω.
ὀστέ’: Od. 5:426: ἔνθα κ’ ἀπὸ ῥινοὺς δρύφθη, σὺν δ’ ὀστέ’ ἀράχθη,
ὀστέ’: Od. 12:412: πλῆξε κυβερνήτεω κεφαλήν, σὺν δ’ ὀστέ’ ἄραξε
ὀστέ’: Od. 24:72: ἠῶθεν δή τοι λέγομεν λεύκ’ ὀστέ’, Ἀχιλλεῦ,
ὀστέα: Il. 4:174: Ἀργείην Ἑλένην· σέο δ’ ὀστέα πύσει ἄρουρα
ὀστέα: Il. 4:521: ἀμφοτέρω δὲ τένοντε καὶ ὀστέα λᾶας ἀναιδὴς
ὀστέα: Il. 7:334: τυτθὸν ἀπὸ πρὸ νεῶν, ὥς κ’ ὀστέα παισὶν ἕκαστος
ὀστέα: Il. 12:386: κάππεσ’ ἀφ’ ὑψηλοῦ πύργου, λίπε δ’ ὀστέα θυμός.
ὀστέα: Il. 13:616: ῥινὸς ὕπερ πυμάτης· λάκε δ’ ὀστέα, τὼ δέ οἱ ὄσσε
ὀστέα: Il. 16:347: νέρθεν ὑπ’ ἐγκεφάλοιο, κέασσε δ’ ἄρ’ ὀστέα λευκά·
ὀστέα: Il. 16:743: κάππεσ’ ἀπ’ εὐεργέος δίφρου, λίπε δ’ ὀστέα θυμός.
ὀστέα: Il. 20:406: ὣς ἄρα τόν γ’ ἐρυγόντα λίπ’ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ·
ὀστέα: Il. 23:91: ὣς δὲ καὶ ὀστέα νῶϊν ὁμὴ σορὸς ἀμφικαλύπτοι
ὀστέα: Il. 23:222: ὡς δὲ πατὴρ οὗ παιδὸς ὀδύρεται ὀστέα καίων
ὀστέα: Il. 23:224: ὣς Ἀχιλεὺς ἑτάροιο ὀδύρετο ὀστέα καίων,
ὀστέα: Il. 23:239: ὀστέα Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο λέγωμεν
ὀστέα: Il. 23:252: κλαίοντες δ’ ἑτάροιο ἐνηέος ὀστέα λευκὰ
ὀστέα: Il. 24:793: ὀστέα λευκὰ λέγοντο κασίγνητοί θ’ ἕταροί τε
ὀστέα: Od. 1:161: ἀνέρος, οὗ δή που λεύκ’ ὀστέα πύθεται ὄμβρῳ
ὀστέα: Od. 3:455: τῆς δ’ ἐπεὶ ἐκ μέλαν αἷμα ῥύη, λίπε δ’ ὀστέα θυμός,
ὀστέα: Od. 9:293: ἔγκατά τε σάρκας τε καὶ ὀστέα μυελόεντα.
ὀστέα: Od. 11:219: οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν,
ὀστέα: Od. 11:221: δαμνᾷ, ἐπεί κε πρῶτα λίπῃ λεύκ’ ὀστέα θυμός,
ὀστέα: Od. 12:414: κάππεσ’ ἀπ’ ἰκριόφιν, λίπε δ’ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ.
ὀστέα: Od. 14:135: ἢ τόν γ’ ἐν πόντῳ φάγον ἰχθύες, ὀστέα δ’ αὐτοῦ
ὀστέα: Od. 18:96: Ἶρος, ὁ δ’ αὐχέν’ ἔλασσεν ὑπ’ οὔατος, ὀστέα δ’ εἴσω
ὀστέα: Od. 24:76: ἐν τῷ τοι κεῖται λεύκ’ ὀστέα, φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ,
ὀστέον: Il. 4:460: ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ’ ἄρ’ ὀστέον εἴσω
ὀστέον: Il. 5:67: ἀντικρὺ κατὰ κύστιν ὑπ’ ὀστέον ἤλυθ’ ἀκωκή·
ὀστέον: Il. 6:10: ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ’ ἄρ’ ὀστέον εἴσω
ὀστέον: Il. 12:185: αἰχμὴ χαλκείη ῥῆξ’ ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ
ὀστέον: Il. 13:652: ἀντικρὺ κατὰ κύστιν ὑπ’ ὀστέον ἐξεπέρησεν.
ὀστέον: Il. 16:310: ῥῆξεν δ’ ὀστέον ἔγχος, ὃ δὲ πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
ὀστέον: Il. 16:324: δρύψ’ ἀπὸ μυώνων, ἀπὸ δ’ ὀστέον ἄχρις ἄραξε·
ὀστέον: Il. 16:741: ὀστέον, ὀφθαλμοὶ δὲ χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν
ὀστέον: Il. 17:599: ἄκρον ἐπιλίγδην· γράψεν δέ οἱ ὀστέον ἄχρις
ὀστέον: Il. 20:399: αἰχμὴ ἱεμένη ῥῆξ’ ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ
ὀστέον: Od. 19:451: λικριφὶς ἀΐξας, οὐδ’ ὀστέον ἵκετο φωτός.
ὀστέου: Il. 11:97: ἀλλὰ δι’ αὐτῆς ἦλθε καὶ ὀστέου, ἐγκέφαλος δὲ
ὀστεόφι: Od. 16:145: ἧσται ὀδυρόμενος, φθινύθει δ’ ἀμφ’ ὀστεόφι χρώς.”
ὀστεόφιν: Od. 12:45: ἥμεναι ἐν λειμῶνι· πολὺς δ’ ἀμφ’ ὀστεόφιν θὶς
ὀστεόφιν: Od. 14:134: ῥινὸν ἀπ’ ὀστεόφιν ἐρύσαι, ψυχὴ δὲ λέλοιπεν·
ὀστέω: Il. 5:662: ὀστέω ἐγχριμφθεῖσα, πατὴρ δ’ ἔτι λοιγὸν ἄμυνεν.
ὅτ’: Il. 1:397: εὐχομένης ὅτ’ ἔφησθα κελαινεφέϊ Κρονίωνι
ὅτ’: Il. 1:519: Ἥρῃ ὅτ’ ἄν μ’ ἐρέθῃσιν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν·
ὅτ’: Il. 2:303: χθιζά τε καὶ πρωΐζ’ ὅτ’ ἐς Αὐλίδα νῆες Ἀχαιῶν
ὅτ’: Il. 2:397: παντοίων ἀνέμων, ὅτ’ ἂν ἔνθ’ ἢ ἔνθα γένωνται.
ὅτ’: Il. 3:55: ἥ τε κόμη τό τε εἶδος ὅτ’ ἐν κονίῃσι μιγείης.
ὅτ’: Il. 3:421: Αἳ δ’ ὅτ’ Ἀλεξάνδροιο δόμον περικαλλέ’ ἵκοντο,
ὅτ’: Il. 4:53: τὰς διαπέρσαι ὅτ’ ἄν τοι ἀπέχθωνται περὶ κῆρι·
ὅτ’: Il. 4:164: ἔσσεται ἦμαρ ὅτ’ ἄν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ
ὅτ’: Il. 4:275: ὡς δ’ ὅτ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδεν νέφος αἰπόλος ἀνὴρ
ὅτ’: Il. 4:422: Ὡς δ’ ὅτ’ ἐν αἰγιαλῷ πολυηχέϊ κῦμα θαλάσσης
ὅτ’: Il. 5:91: ἐλθόντ’ ἐξαπίνης ὅτ’ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος·
ὅτ’: Il. 5:597: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ἀπάλαμνος ἰὼν πολέος πεδίοιο
ὅτ’: Il. 5:902: ὡς δ’ ὅτ’ ὀπὸς γάλα λευκὸν ἐπειγόμενος συνέπηξεν
ὅτ’: Il. 6:223: κάλλιφ’, ὅτ’ ἐν Θήβῃσιν ἀπώλετο λαὸς Ἀχαιῶν.
ὅτ’: Il. 6:448: ἔσσεται ἦμαρ ὅτ’ ἄν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ
ὅτ’: Il. 7:133: ἡβῷμ’ ὡς ὅτ’ ἐπ’ ὠκυρόῳ Κελάδοντι μάχοντο
ὅτ’: Il. 7:335: οἴκαδ’ ἄγῃ ὅτ’ ἂν αὖτε νεώμεθα πατρίδα γαῖαν.
ὅτ’: Il. 7:459: ἄγρει μὰν ὅτ’ ἂν αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
ὅτ’: Il. 8:373: ἔσται μὰν ὅτ’ ἂν αὖτε φίλην γλαυκώπιδα εἴπῃ.
ὅτ’: Il. 8:406: ὄφρα ἰδῇ γλαυκῶπις ὅτ’ ἂν ᾧ πατρὶ μάχηται.
ὅτ’: Il. 8:420: ὄφρα ἰδῇς γλαυκῶπι ὅτ’ ἂν σῷ πατρὶ μάχηαι.
ὅτ’: Il. 8:475: ἤματι τῷ ὅτ’ ἂν οἳ μὲν ἐπὶ πρύμνῃσι μάχωνται
ὅτ’: Il. 8:551: ὡς δ’ ὅτ’ ἐν οὐρανῷ ἄστρα φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην
ὅτ’: Il. 9:101: κρηῆναι δὲ καὶ ἄλλῳ, ὅτ’ ἄν τινα θυμὸς ἀνώγῃ
ὅτ’: Il. 10:5: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀστράπτῃ πόσις Ἥρης ἠϋκόμοιο
ὅτ’: Il. 10:11: ἤτοι ὅτ’ ἐς πεδίον τὸ Τρωϊκὸν ἀθρήσειε,
ὅτ’: Il. 10:14: αὐτὰρ ὅτ’ ἐς νῆάς τε ἴδοι καὶ λαὸν Ἀχαιῶν,
ὅτ’: Il. 10:78: ζώννυθ’ ὅτ’ ἐς πόλεμον φθισήνορα θωρήσσοιτο
ὅτ’: Il. 10:540: Οὔ πω πᾶν εἴρητο ἔπος ὅτ’ ἄρ’ ἤλυθον αὐτοί.
ὅτ’: Il. 11:112: εἶδεν, ὅτ’ ἐξ Ἴδης ἄγαγεν πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς.
ὅτ’: Il. 11:269: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα
ὅτ’: Il. 11:557: ὡς δ’ ὅτ’ ὄνος παρ’ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας
ὅτ’: Il. 11:671: ἀμφὶ βοηλασίῃ, ὅτ’ ἐγὼ κτάνον Ἰτυμονῆα
ὅτ’: Il. 12:41: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἔν τε κύνεσσι καὶ ἀνδράσι θηρευτῇσι
ὅτ’: Il. 12:286: εἴλυται καθύπερθ’, ὅτ’ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος·
ὅτ’: Il. 12:466: νόσφι θεῶν ὅτ’ ἐσᾶλτο πύλας· πυρὶ δ’ ὄσσε δεδήει.
ὅτ’: Il. 13:588: ὡς δ’ ὅτ’ ἀπὸ πλατέος πτυόφιν μεγάλην κατ’ ἀλωὴν
ὅτ’: Il. 14:400: δεινὸν ἀϋσάντων, ὅτ’ ἐπ’ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν.
ὅτ’: Il. 15:76: ἤματι τῷ ὅτ’ ἐμεῖο θεὰ Θέτις ἥψατο γούνων,
ὅτ’: Il. 15:80: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀΐξῃ νόος ἀνέρος, ὅς τ’ ἐπὶ πολλὴν
ὅτ’: Il. 15:170: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἐκ νεφέων πτῆται νιφὰς ἠὲ χάλαζα
ὅτ’: Il. 15:207: ἐσθλὸν καὶ τὸ τέτυκται ὅτ’ ἄγγελος αἴσιμα εἰδῇ.
ὅτ’: Il. 15:605: μαίνετο δ’ ὡς ὅτ’ Ἄρης ἐγχέσπαλος ἢ ὀλοὸν πῦρ
ὅτ’: Il. 15:679: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ἵπποισι κελητίζειν ἐῢ εἰδώς,
ὅτ’: Il. 16:297: ὡς δ’ ὅτ’ ἀφ’ ὑψηλῆς κορυφῆς ὄρεος μεγάλοιο
ὅτ’: Il. 16:364: Ὡς δ’ ὅτ’ ἀπ’ Οὐλύμπου νέφος ἔρχεται οὐρανὸν εἴσω
ὅτ’: Il. 17:263: ὡς δ’ ὅτ’ ἐπὶ προχοῇσι διιπετέος ποταμοῖο
ὅτ’: Il. 17:389: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ταύροιο βοὸς μεγάλοιο βοείην
ὅτ’: Il. 17:520: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ὀξὺν ἔχων πέλεκυν αἰζήϊος ἀνὴρ
ὅτ’: Il. 18:219: ὡς δ’ ὅτ’ ἀριζήλη φωνή, ὅτε τ’ ἴαχε σάλπιγξ
ὅτ’: Il. 19:60: ἤματι τῷ ὅτ’ ἐγὼν ἑλόμην Λυρνησσὸν ὀλέσσας·
ὅτ’: Il. 19:89: ἤματι τῷ ὅτ’ Ἀχιλλῆος γέρας αὐτὸς ἀπηύρων.
ὅτ’: Il. 19:98: ἤματι τῷ ὅτ’ ἔμελλε βίην Ἡρακληείην
ὅτ’: Il. 19:295: οὐδὲ μὲν οὐδέ μ’ ἔασκες, ὅτ’ ἄνδρ’ ἐμὸν ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ὅτ’: Il. 19:337: λυγρὴν ἀγγελίην, ὅτ’ ἀποφθιμένοιο πύθηται.
ὅτ’: Il. 19:375: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἐκ πόντοιο σέλας ναύτῃσι φανήῃ
ὅτ’: Il. 20:380: ταρβήσας, ὅτ’ ἄκουσε θεοῦ ὄπα φωνήσαντος.
ὅτ’: Il. 21:81: ἧδε δυωδεκάτη, ὅτ’ ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα
ὅτ’: Il. 21:199: δεινήν τε βροντήν, ὅτ’ ἀπ’ οὐρανόθεν σμαραγήσῃ.
ὅτ’: Il. 21:257: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ὀχετηγὸς ἀπὸ κρήνης μελανύδρου
ὅτ’: Il. 21:346: ὡς δ’ ὅτ’ ὀπωρινὸς Βορέης νεοαρδέ’ ἀλωὴν
ὅτ’: Il. 21:429: εἶεν, ὅτ’ Ἀργείοισι μαχοίατο θωρηκτῇσιν,
ὅτ’: Il. 21:443: μοῦνοι νῶϊ θεῶν, ὅτ’ ἀγήνορι Λαομέδοντι
ὅτ’: Il. 22:162: ὡς δ’ ὅτ’ ἀεθλοφόροι περὶ τέρματα μώνυχες ἵπποι
ὅτ’: Il. 23:712: ὡς ὅτ’ ἀμείβοντες, τούς τε κλυτὸς ἤραρε τέκτων
ὅτ’: Il. 24:480: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἄνδρ’ ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὅς τ’ ἐνὶ πάτρῃ
ὅτ’: Il. 24:495: πεντήκοντά μοι ἦσαν ὅτ’ ἤλυθον υἷες Ἀχαιῶν·
ὅτ’: Od. 2:374: πρίν γ’ ὅτ’ ἂν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται,
ὅτ’: Od. 3:180: τέτρατον ἦμαρ ἔην, ὅτ’ ἐν Ἄργεϊ νῆας ἐΐσας
ὅτ’: Od. 4:145: κεῖνος ἀνήρ, ὅτ’ ἐμεῖο κυνώπιδος εἵνεκ’ Ἀχαιοὶ
ὅτ’: Od. 4:191: Νέστωρ φάσχ’ ὁ γέρων, ὅτ’ ἐπιμνησαίμεθα σεῖο
ὅτ’: Od. 4:477: πρίν γ’ ὅτ’ ἂν Αἰγύπτοιο, διιπετέος ποταμοῖο,
ὅτ’: Od. 5:121: ὣς μὲν ὅτ’ Ὠρίων’ ἕλετο ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ὅτ’: Od. 5:328: ὡς δ’ ὅτ’ ὀπωρινὸς βορέης φορέῃσιν ἀκάνθας
ὅτ’: Od. 5:394: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀσπάσιος βίοτος παίδεσσι φανήῃ
ὅτ’: Od. 8:90: αὐτὰρ ὅτ’ ἂψ ἄρχοιτο καὶ ὀτρύνειαν ἀείδειν
ὅτ’: Od. 9:6: ἢ ὅτ’ ἐϋφροσύνη μὲν ἔχῃ κάτα δῆμον ἅπαντα,
ὅτ’: Od. 9:391: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ χαλκεὺς πέλεκυν μέγαν ἠὲ σκέπαρνον
ὅτ’: Od. 10:216: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀμφὶ ἄνακτα κύνες δαίτηθεν ἰόντα
ὅτ’: Od. 11:18: οὔθ’ ὅτ’ ἂν ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ’ οὐρανόθεν προτράπηται,
ὅτ’: Od. 11:368: μῦθον δ’ ὡς ὅτ’ ἀοιδὸς ἐπισταμένως κατέλεξας,
ὅτ’: Od. 11:510: ἦ τοι ὅτ’ ἀμφὶ πόλιν Τροίην φραζοίμεθα βουλάς,
ὅτ’: Od. 11:513: αὐτὰρ ὅτ’ ἐν πεδίῳ Τρώων μαρναίμεθ’ Ἀχαιοί,
ὅτ’: Od. 11:523: αὐτὰρ ὅτ’ εἰς ἵππον κατεβαίνομεν, ὃν κάμ’ Ἐπειός,
ὅτ’: Od. 12:237: ἦ τοι ὅτ’ ἐξεμέσειε, λέβης ὣς ἐν πυρὶ πολλῷ
ὅτ’: Od. 12:240: ἀλλ’ ὅτ’ ἀναβρόξειε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ,
ὅτ’: Od. 12:251: ὡς δ’ ὅτ’ ἐπὶ προβόλῳ ἁλιεὺς περιμήκεϊ ῥάβδῳ
ὅτ’: Od. 13:31: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ δόρποιο λιλαίεται, ᾧ τε πανῆμαρ
ὅτ’: Od. 13:101: νῆες ἐΰσσελμοι, ὅτ’ ἂν ὅρμου μέτρον ἵκωνται.
ὅτ’: Od. 14:60: αἰεὶ δειδιότων, ὅτ’ ἐπικρατέωσιν ἄνακτες
ὅτ’: Od. 14:374: ἐλθέμεν ὀτρύνῃσιν, ὅτ’ ἀγγελίη ποθὲν ἔλθῃ.
ὅτ’: Od. 16:351: οὔ πω πᾶν εἴρηθ’, ὅτ’ ἄρ’ Ἀμφίνομος ἴδε νῆα,
ὅτ’: Od. 17:518: ὡς δ’ ὅτ’ ἀοιδὸν ἀνὴρ ποτιδέρκεται, ὅς τε θεῶν ἒξ
ὅτ’: Od. 21:116: λείποι ἅμ’ ἄλλῳ ἰοῦσ’, ὅτ’ ἐγὼ κατόπισθε λιποίμην
ὅτ’: Od. 21:406: ὡς ὅτ’ ἀνὴρ φόρμιγγος ἐπιστάμενος καὶ ἀοιδῆς
ὅτ’: Od. 22:227: οἵη ὅτ’ ἀμφ’ Ἑλένῃ λευκωλένῳ εὐπατερείῃ
ὅτ’: Od. 22:468: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἢ κίχλαι τανυσίπτεροι ἠὲ πέλειαι
ὅτ’: Od. 23:233: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀσπάσιος γῆ νηχομένοισι φανήῃ,
ὅτε: Il. 1:80: κρείσσων γὰρ βασιλεὺς ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι·
ὅτε: Il. 1:432: οἳ δ’ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο
ὅτε: Il. 1:493: Ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ’ ἠώς,
ὅτε: Il. 1:567: ἆσσον ἰόνθ’, ὅτε κέν τοι ἀάπτους χεῖρας ἐφείω. ”
ὅτε: Il. 1:610: ἔνθα πάρος κοιμᾶθ’ ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι·
ὅτε: Il. 2:147: ὡς δ’ ὅτε κινήσῃ Ζέφυρος βαθὺ λήϊον ἐλθὼν
ὅτε: Il. 2:209: ἠχῇ, ὡς ὅτε κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
ὅτε: Il. 2:351: ἤματι τῷ ὅτε νηυσὶν ἐν ὠκυπόροισιν ἔβαινον
ὅτε: Il. 2:394: Ὣς ἔφατ’, Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἴαχον ὡς ὅτε κῦμα
ὅτε: Il. 2:395: ἀκτῇ ἐφ’ ὑψηλῇ, ὅτε κινήσῃ Νότος ἐλθών,
ὅτε: Il. 2:471: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει,
ὅτε: Il. 2:743: ἤματι τῷ ὅτε Φῆρας ἐτίσατο λαχνήεντας,
ὅτε: Il. 2:782: χωομένῳ ὅτε τ’ ἀμφὶ Τυφωέϊ γαῖαν ἱμάσσῃ
ὅτε: Il. 3:15: Οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ὅτε: Il. 3:33: ὡς δ’ ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη
ὅτε: Il. 3:189: ἤματι τῷ ὅτε τ’ ἦλθον Ἀμαζόνες ἀντιάνειραι·
ὅτε: Il. 3:209: ἀλλ’ ὅτε δὴ Τρώεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν
ὅτε: Il. 3:212: ἀλλ’ ὅτε δὴ μύθους καὶ μήδεα πᾶσιν ὕφαινον
ὅτε: Il. 3:216: ἀλλ’ ὅτε δὴ πολύμητις ἀναΐξειεν Ὀδυσσεὺς
ὅτε: Il. 3:221: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος εἵη
ὅτε: Il. 3:264: Ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
ὅτε: Il. 3:443: οὐδ’ ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς
ὅτε: Il. 4:130: ἣ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὸ χροὸς ὡς ὅτε μήτηρ
ὅτε: Il. 4:141: Ὡς δ’ ὅτε τίς τ’ ἐλέφαντα γυνὴ φοίνικι μιήνῃ
ὅτε: Il. 4:210: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι ξανθὸς Μενέλαος
ὅτε: Il. 4:259: ἠδ’ ἐν δαίθ’, ὅτε πέρ τε γερούσιον αἴθοπα οἶνον
ὅτε: Il. 4:263: ἕστηχ’, ὥς περ ἐμοί, πιέειν ὅτε θυμὸς ἀνώγοι.
ὅτε: Il. 4:319: ὣς ἔμεν ὡς ὅτε δῖον Ἐρευθαλίωνα κατέκταν.
ὅτε: Il. 4:446: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο,
ὅτε: Il. 4:452: ὡς δ’ ὅτε χείμαῤῥοι ποταμοὶ κατ’ ὄρεσφι ῥέοντες
ὅτε: Il. 4:462: ἤριπε δ’ ὡς ὅτε πύργος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ.
ὅτε: Il. 5:14: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
ὅτε: Il. 5:65: τὸν μὲν Μηριόνης ὅτε δὴ κατέμαρπτε διώκων
ὅτε: Il. 5:210: ἤματι τῷ ἑλόμην ὅτε Ἴλιον εἰς ἐρατεινὴν
ὅτε: Il. 5:334: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκίχανε πολὺν καθ’ ὅμιλον ὀπάζων,
ὅτε: Il. 5:385: τλῆ μὲν Ἄρης ὅτε μιν Ὦτος κρατερός τ’ Ἐφιάλτης
ὅτε: Il. 5:392: τλῆ δ’ Ἥρη, ὅτε μιν κρατερὸς πάϊς Ἀμφιτρύωνος
ὅτε: Il. 5:438: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
ὅτε: Il. 5:500: ἀνδρῶν λικμώντων, ὅτε τε ξανθὴ Δημήτηρ
ὅτε: Il. 5:630: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
ὅτε: Il. 5:773: ἀλλ’ ὅτε δὴ Τροίην ἷξον ποταμώ τε ῥέοντε,
ὅτε: Il. 5:780: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι πλεῖστοι καὶ ἄριστοι
ὅτε: Il. 5:802: καί ῥ’ ὅτε πέρ μιν ἐγὼ πολεμίζειν οὐκ εἴασκον
ὅτε: Il. 5:803: οὐδ’ ἐκπαιφάσσειν, ὅτε τ’ ἤλυθε νόσφιν Ἀχαιῶν
ὅτε: Il. 5:850: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ὅτε: Il. 6:121: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντε,
ὅτε: Il. 6:172: ἀλλ’ ὅτε δὴ Λυκίην ἷξε Ξάνθόν τε ῥέοντα,
ὅτε: Il. 6:175: ἀλλ’ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς
ὅτε: Il. 6:191: ἀλλ’ ὅτε δὴ γίγνωσκε θεοῦ γόνον ἠῢν ἐόντα
ὅτε: Il. 6:200: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ κεῖνος ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν,
ὅτε: Il. 6:225: εἰμί, σὺ δ’ ἐν Λυκίῃ ὅτε κεν τῶν δῆμον ἵκωμαι.
ὅτε: Il. 6:242: Ἀλλ’ ὅτε δὴ Πριάμοιο δόμον περικαλλέ’ ἵκανε
ὅτε: Il. 6:297: Αἳ δ’ ὅτε νηὸν ἵκανον Ἀθήνης ἐν πόλει ἄκρῃ,
ὅτε: Il. 6:345: ὥς μ’ ὄφελ’ ἤματι τῷ ὅτε με πρῶτον τέκε μήτηρ
ὅτε: Il. 6:454: ὅσσον σεῦ, ὅτε κέν τις Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
ὅτε: Il. 6:461: Τρώων ἱπποδάμων ὅτε Ἴλιον ἀμφεμάχοντο.
ὅτε: Il. 6:506: ὡς δ’ ὅτε τις στατὸς ἵππος ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ
ὅτε: Il. 7:186: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸν ἵκανε φέρων ἀν’ ὅμιλον ἁπάντῃ
ὅτε: Il. 7:313: Οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἐν Ἀτρεΐδαο γένοντο,
ὅτε: Il. 8:23: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼ πρόφρων ἐθέλοιμι ἐρύσσαι,
ὅτε: Il. 8:60: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο
ὅτε: Il. 8:180: ἀλλ’ ὅτε κεν δὴ νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι γένωμαι,
ὅτε: Il. 8:189: οἶνόν τ’ ἐγκεράσασα πιεῖν, ὅτε θυμὸς ἀνώγοι,
ὅτε: Il. 8:216: Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκε.
ὅτε: Il. 8:229: πῇ ἔβαν εὐχωλαί, ὅτε δὴ φάμεν εἶναι ἄριστοι,
ὅτε: Il. 8:338: ὡς δ’ ὅτε τίς τε κύων συὸς ἀγρίου ἠὲ λέοντος
ὅτε: Il. 8:552: φαίνετ’ ἀριπρεπέα, ὅτε τ’ ἔπλετο νήνεμος αἰθήρ·
ὅτε: Il. 9:106: ἐξ ἔτι τοῦ ὅτε διογενὲς Βρισηΐδα κούρην
ὅτε: Il. 9:129: Λεσβίδας, ἃς ὅτε Λέσβον ἐϋκτιμένην ἕλεν αὐτὸς
ὅτε: Il. 9:138: εἰσελθών, ὅτε κεν δατεώμεθα ληΐδ’ Ἀχαιοί,
ὅτε: Il. 9:253: ἤματι τῷ ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε·
ὅτε: Il. 9:271: Λεσβίδας, ἃς ὅτε Λέσβον ἐϋκτιμένην ἕλες αὐτὸς
ὅτε: Il. 9:280: εἰσελθών, ὅτε κεν δατεώμεθα ληΐδ’ Ἀχαιοί,
ὅτε: Il. 9:439: ἤματι τῷ ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε
ὅτε: Il. 9:447: οἷον ὅτε πρῶτον λίπον Ἑλλάδα καλλιγύναικα
ὅτε: Il. 9:470: ἀλλ’ ὅτε δὴ δεκάτη μοι ἐπήλυθε νὺξ ἐρεβεννή,
ὅτε: Il. 9:484: πρίν γ’ ὅτε δή σ’ ἐπ’ ἐμοῖσιν ἐγὼ γούνεσσι καθίσσας
ὅτε: Il. 9:497: λισσόμενοι, ὅτε κέν τις ὑπερβήῃ καὶ ἁμάρτῃ.
ὅτε: Il. 9:521: ἡρώων, ὅτε κέν τιν’ ἐπιζάφελος χόλος ἵκοι·
ὅτε: Il. 9:549: ἀλλ’ ὅτε δὴ Μελέαγρον ἔδυ χόλος, ὅς τε καὶ ἄλλων
ὅτε: Il. 9:584: πρίν γ’ ὅτε δὴ θάλαμος πύκ’ ἐβάλλετο, τοὶ δ’ ἐπὶ πύργων
ὅτε: Il. 9:665: Οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἐν Ἀτρεΐδαο γένοντο.
ὅτε: Il. 10:7: ἢ νιφετόν, ὅτε πέρ τε χιὼν ἐπάλυνεν ἀρούρας,
ὅτε: Il. 10:83: νύκτα δι’ ὀρφναίην, ὅτε θ’ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι,
ὅτε: Il. 10:130: Ἀργείων, ὅτε κέν τιν’ ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ.
ὅτε: Il. 10:180: Οἳ δ’ ὅτε δὴ φυλάκεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν,
ὅτε: Il. 10:201: ὀλλὺς Ἀργείους, ὅτε δὴ περὶ νὺξ ἐκάλυψεν.
ὅτε: Il. 10:285: σπεῖό μοι ὡς ὅτε πατρὶ ἅμ’ ἕσπεο Τυδέϊ δίῳ
ὅτε: Il. 10:286: ἐς Θήβας, ὅτε τε πρὸ Ἀχαιῶν ἄγγελος ᾔει.
ὅτε: Il. 10:290: σὺν σοὶ δῖα θεά, ὅτε οἱ πρόφρασσα παρέστης.
ὅτε: Il. 10:338: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν κάλλιφ’ ὅμιλον,
ὅτε: Il. 10:351: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀπέην ὅσσόν τ’ ἐπὶ οὖρα πέλονται
ὅτε: Il. 10:357: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἄπεσαν δουρηνεκὲς ἢ καὶ ἔλασσον,
ὅτε: Il. 10:360: ὡς δ’ ὅτε καρχαρόδοντε δύω κύνε εἰδότε θήρης
ὅτε: Il. 10:365: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλε μιγήσεσθαι φυλάκεσσι
ὅτε: Il. 10:386: νύκτα δι’ ὀρφναίην, ὅτε θ’ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι;
ὅτε: Il. 10:494: ἀλλ’ ὅτε δὴ βασιλῆα κιχήσατο Τυδέος υἱός,
ὅτε: Il. 10:526: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σκοπὸν Ἕκτορος ἔκταν,
ὅτε: Il. 10:566: οἳ δ’ ὅτε Τυδεΐδεω κλισίην εὔτυκτον ἵκοντο,
ὁτὲ: Il. 11:64: ὣς Ἕκτωρ ὁτὲ μέν τε μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν,
ὅτε: Il. 11:155: ὡς δ’ ὅτε πῦρ ἀΐδηλον ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ,
ὅτε: Il. 11:170: ἀλλ’ ὅτε δὴ Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκοντο,
ὅτε: Il. 11:181: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλεν ὑπὸ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος
ὅτε: Il. 11:232: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ὅτε: Il. 11:292: ὡς δ’ ὅτε πού τις θηρητὴρ κύνας ἀργιόδοντας
ὅτε: Il. 11:300: Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν;
ὅτε: Il. 11:324: τὼ δ’ ἀν’ ὅμιλον ἰόντε κυδοίμεον, ὡς ὅτε κάπρω
ὅτε: Il. 11:414: ὡς δ’ ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες θαλεροί τ’ αἰζηοὶ
ὁτὲ: Il. 11:567: Τρώων ἱπποδάμων· ὁτὲ δὲ τρωπάσκετο φεύγειν.
ὅτε: Il. 11:617: Οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίην Νηληϊάδεω ἀφίκοντο,
ὅτε: Il. 11:624: τὴν ἄρετ’ ἐκ Τενέδοιο γέρων, ὅτε πέρσεν Ἀχιλλεύς,
ὅτε: Il. 11:713: ἀλλ’ ὅτε πᾶν πεδίον μετεκίαθον, ἄμμι δ’ Ἀθήνη
ὅτε: Il. 11:736: ἀλλ’ ὅτε δὴ Πυλίων καὶ Ἐπειῶν ἔπλετο νεῖκος,
ὅτε: Il. 11:765: ἤματι τῷ ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε,
ὅτε: Il. 11:805: ἀλλ’ ὅτε δὴ κατὰ νῆας Ὀδυσσῆος θείοιο
ὅτε: Il. 12:132: ἕστασαν ὡς ὅτε τε δρύες οὔρεσιν ὑψικάρηνοι,
ὅτε: Il. 12:279: ἤματι χειμερίῳ, ὅτε τ’ ὤρετο μητίετα Ζεὺς
ὅτε: Il. 12:437: πρίν γ’ ὅτε δὴ Ζεὺς κῦδος ὑπέρτερον Ἕκτορι δῶκε
ὅτε: Il. 12:451: ὡς δ’ ὅτε ποιμὴν ῥεῖα φέρει πόκον ἄρσενος οἰὸς
ὅτε: Il. 13:145: κτείνων· ἀλλ’ ὅτε δὴ πυκινῇς ἐνέκυρσε φάλαγξι
ὅτε: Il. 13:240: Ἰδομενεὺς δ’ ὅτε δὴ κλισίην εὔτυκτον ἵκανε
ὅτε: Il. 13:319: νῆας ἐνιπρῆσαι, ὅτε μὴ αὐτός γε Κρονίων
ὅτε: Il. 13:335: ἤματι τῷ ὅτε τε πλείστη κόνις ἀμφὶ κελεύθους,
ὅτε: Il. 13:389: ἤριπε δ’ ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωῒς
ὅτε: Il. 13:471: ἀλλ’ ἔμεν’ ὡς ὅτε τις σῦς οὔρεσιν ἀλκὶ πεποιθώς,
ὅτε: Il. 13:571: ἤσπαιρ’ ὡς ὅτε βοῦς τόν τ’ οὔρεσι βουκόλοι ἄνδρες
ὅτε: Il. 13:604: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
ὅτε: Il. 14:16: ὡς δ’ ὅτε πορφύρῃ πέλαγος μέγα κύματι κωφῷ
ὅτε: Il. 14:71: ᾔδεα μὲν γὰρ ὅτε πρόφρων Δαναοῖσιν ἄμυνεν,
ὅτε: Il. 14:72: οἶδα δὲ νῦν ὅτε τοὺς μὲν ὁμῶς μακάρεσσι θεοῖσι
ὅτε: Il. 14:203: δεξάμενοι Ῥείας, ὅτε τε Κρόνον εὐρύοπα Ζεὺς
ὅτε: Il. 14:248: οὐδὲ κατευνήσαιμ’, ὅτε μὴ αὐτός γε κελεύοι.
ὅτε: Il. 14:250: ἤματι τῷ ὅτε κεῖνος ὑπέρθυμος Διὸς υἱὸς
ὅτε: Il. 14:294: οἷον ὅτε πρῶτόν περ ἐμισγέσθην φιλότητι
ὅτε: Il. 14:318: οὐδ’ ὅτε περ Δανάης καλλισφύρου Ἀκρισιώνης,
ὅτε: Il. 14:320: οὐδ’ ὅτε Φοίνικος κούρης τηλεκλειτοῖο,
ὅτε: Il. 14:322: οὐδ’ ὅτε περ Σεμέλης οὐδ’ Ἀλκμήνης ἐνὶ Θήβῃ,
ὅτε: Il. 14:325: οὐδ’ ὅτε Δήμητρος καλλιπλοκάμοιο ἀνάσσης,
ὅτε: Il. 14:396: οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὅτε τ’ ὤρετο καιέμεν ὕλην·
ὅτε: Il. 14:432: Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋῤῥεῖος ποταμοῖο
ὅτε: Il. 14:521: ἀνδρῶν τρεσσάντων, ὅτε τε Ζεὺς ἐν φόβον ὄρσῃ.
ὅτε: Il. 15:18: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε τ’ ἐκρέμω ὑψόθεν, ἐκ δὲ ποδοῖιν
ὅτε: Il. 15:263: ὡς δ’ ὅτε τις στατὸς ἵππος ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ
ὅτε: Il. 15:362: ῥεῖα μάλ’, ὡς ὅτε τις ψάμαθον πάϊς ἄγχι θαλάσσης,
ὅτε: Il. 15:624: ἐν δ’ ἔπεσ’ ὡς ὅτε κῦμα θοῇ ἐν νηῒ πέσῃσι
ὅτε: Il. 16:212: ὡς δ’ ὅτε τοῖχον ἀνὴρ ἀράρῃ πυκινοῖσι λίθοισι
ὅτε: Il. 16:227: οὔτέ τεῳ σπένδεσκε θεῶν, ὅτε μὴ Διὶ πατρί.
ὅτε: Il. 16:365: αἰθέρος ἐκ δίης, ὅτε τε Ζεὺς λαίλαπα τείνῃ,
ὅτε: Il. 16:385: ἤματ’ ὀπωρινῷ, ὅτε λαβρότατον χέει ὕδωρ
ὅτε: Il. 16:386: Ζεύς, ὅτε δή ῥ’ ἄνδρεσσι κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ,
ὅτε: Il. 16:406: ἕλκε δὲ δουρὸς ἑλὼν ὑπὲρ ἄντυγος, ὡς ὅτε τις φὼς
ὅτε: Il. 16:462: Οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ὅτε: Il. 16:482: ἤριπε δ’ ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωῒς
ὅτε: Il. 16:598: στρεφθεὶς ἐξαπίνης, ὅτε μιν κατέμαρπτε διώκων·
ὅτε: Il. 16:641: οἳ δ’ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, ὡς ὅτε μυῖαι
ὅτε: Il. 16:643: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει·
ὅτε: Il. 16:690: ῥηϊδίως, ὅτε δ’ αὐτὸς ἐποτρύνῃσι μάχεσθαι·
ὅτε: Il. 16:693: Πατρόκλεις, ὅτε δή σε θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν;
ὅτε: Il. 16:705: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
ὅτε: Il. 16:786: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
ὅτε: Il. 16:823: ὡς δ’ ὅτε σῦν ἀκάμαντα λέων ἐβιήσατο χάρμῃ,
ὅτε: Il. 17:25: ἧς ἥβης ἀπόνηθ’, ὅτε μ’ ὤνατο καί μ’ ὑπέμεινε
ὅτε: Il. 17:61: Ὡς δ’ ὅτε τίς τε λέων ὀρεσίτροφος ἀλκὶ πεποιθὼς
ὁτὲ: Il. 17:178: ῥηϊδίως, ὁτὲ δ’ αὐτὸς ἐποτρύνει μαχέσασθαι.
ὅτε: Il. 17:463: ἀλλ’ οὐχ ᾕρει φῶτας ὅτε σεύαιτο διώκειν·
ὅτε: Il. 17:627: Ζεύς, ὅτε δὴ Τρώεσσι δίδου ἑτεραλκέα νίκην.
ὅτε: Il. 17:728: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐν τοῖσιν ἑλίξεται ἀλκὶ πεποιθώς,
ὅτε: Il. 17:732: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ Αἴαντε μεταστρεφθέντε κατ’ αὐτοὺς
ὅτε: Il. 17:756: οὖλον κεκλήγοντες, ὅτε προΐδωσιν ἰόντα
ὅτε: Il. 18:67: ῥήγνυτο· ταὶ δ’ ὅτε δὴ Τροίην ἐρίβωλον ἵκοντο
ὅτε: Il. 18:85: ἤματι τῷ ὅτε σε βροτοῦ ἀνέρος ἔμβαλον εὐνῇ.
ὅτε: Il. 18:207: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν ἐξ ἄστεος αἰθέρ’ ἵκηται
ὅτε: Il. 18:219: ὡς δ’ ὅτ’ ἀριζήλη φωνή, ὅτε τ’ ἴαχε σάλπιγξ
ὅτε: Il. 18:293: νῦν δ’ ὅτε πέρ μοι ἔδωκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
ὅτε: Il. 18:395: ἥ μ’ ἐσάωσ’ ὅτε μ’ ἄλγος ἀφίκετο τῆλε πεσόντα
ὅτε: Il. 18:465: νόσφιν ἀποκρύψαι, ὅτε μιν μόρος αἰνὸς ἱκάνοι,
ὅτε: Il. 18:520: οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σφίσιν εἶκε λοχῆσαι
ὅτε: Il. 18:566: τῇ νίσοντο φορῆες ὅτε τρυγόῳεν ἀλωήν.
ὁτὲ: Il. 18:599: οἳ δ’ ὁτὲ μὲν θρέξασκον ἐπισταμένοισι πόδεσσι
ὅτε: Il. 18:600: ῥεῖα μάλ’, ὡς ὅτε τις τροχὸν ἄρμενον ἐν παλάμῃσιν
ὅτε: Il. 19:134: ὣς καὶ ἐγών, ὅτε δ’ αὖτε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
ὅτε: Il. 19:183: ἄνδρ’ ἀπαρέσσασθαι ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ.
ὅτε: Il. 19:204: Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν,
ὅτε: Il. 19:357: ὡς δ’ ὅτε ταρφειαὶ νιφάδες Διὸς ἐκποτέονται
ὅτε: Il. 20:29: νῦν δ’ ὅτε δὴ καὶ θυμὸν ἑταίρου χώεται αἰνῶς
ὁτὲ: Il. 20:49: στᾶσ’ ὁτὲ μὲν παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός,
ὅτε: Il. 20:91: ἐξ Ἴδης, ὅτε βουσὶν ἐπήλυθεν ἡμετέρῃσι,
ὅτε: Il. 20:128: γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ ὅτε μιν τέκε μήτηρ.
ὅτε: Il. 20:130: δείσετ’ ἔπειθ’, ὅτε κέν τις ἐναντίβιον θεὸς ἔλθῃ
ὅτε: Il. 20:167: ἔρχεται, ἀλλ’ ὅτε κέν τις ἀρηϊθόων αἰζηῶν
ὅτε: Il. 20:176: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ὅτε: Il. 20:188: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο μοῦνον ἐόντα
ὅτε: Il. 20:226: αἳ δ’ ὅτε μὲν σκιρτῷεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν,
ὅτε: Il. 20:228: ἀλλ’ ὅτε δὴ σκιρτῷεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης,
ὅτε: Il. 20:335: ἀλλ’ ἀναχωρῆσαι ὅτε κεν συμβλήσεαι αὐτῷ,
ὅτε: Il. 20:403: αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἄϊσθε καὶ ἤρυγεν, ὡς ὅτε ταῦρος
ὅτε: Il. 20:447: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
ὅτε: Il. 20:495: ὡς δ’ ὅτε τις ζεύξῃ βόας ἄρσενας εὐρυμετώπους
ὅτε: Il. 21:1: Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋῤῥεῖος ποταμοῖο
ὅτε: Il. 21:5: ἤματι τῷ προτέρῳ, ὅτε μαίνετο φαίδιμος Ἕκτωρ·
ὅτε: Il. 21:77: ἤματι τῷ ὅτε μ’ εἷλες ἐϋκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ,
ὅτε: Il. 21:148: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ὅτε: Il. 21:156: ἠὼς ἑνδεκάτη ὅτε Ἴλιον εἰλήλουθα.
ὅτε: Il. 21:323: ἔσται τυμβοχόης, ὅτε μιν θάπτωσιν Ἀχαιοί.
ὅτε: Il. 21:396: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε Τυδεΐδην Διομήδε’ ἀνῆκας
ὅτε: Il. 21:450: ἀλλ’ ὅτε δὴ μισθοῖο τέλος πολυγηθέες ὧραι
ὅτε: Il. 21:522: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρὺν ἵκηται
ὅτε: Il. 22:74: ἀλλ’ ὅτε δὴ πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον
ὅτε: Il. 22:102: νύχθ’ ὕπο τήνδ’ ὀλοὴν ὅτε τ’ ὤρετο δῖος Ἀχιλλεύς.
ὅτε: Il. 22:189: ὡς δ’ ὅτε νεβρὸν ὄρεσφι κύων ἐλάφοιο δίηται
ὅτε: Il. 22:208: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ κρουνοὺς ἀφίκοντο,
ὅτε: Il. 22:248: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ὅτε: Il. 22:359: ἤματι τῷ ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων
ὅτε: Il. 22:374: Ἕκτωρ ἢ ὅτε νῆας ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ.
ὅτε: Il. 22:471: ἤματι τῷ ὅτε μιν κορυθαίολος ἠγάγεθ’ Ἕκτωρ
ὅτε: Il. 23:38: οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίην Ἀγαμέμνονος ἷξον ἰόντες,
ὅτε: Il. 23:87: ἤματι τῷ ὅτε παῖδα κατέκτανον Ἀμφιδάμαντος
ὅτε: Il. 23:117: ἀλλ’ ὅτε δὴ κνημοὺς προσέβαν πολυπίδακος Ἴδης,
ὅτε: Il. 23:138: Οἳ δ’ ὅτε χῶρον ἵκανον ὅθί σφισι πέφραδ’ Ἀχιλλεὺς
ὅτε: Il. 23:373: Ἀλλ’ ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον ὠκέες ἵπποι
ὅτε: Il. 23:599: ληΐου ἀλδήσκοντος, ὅτε φρίσσουσιν ἄρουραι·
ὅτε: Il. 23:721: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀνίαζον ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς,
ὅτε: Il. 23:760: ἄγχι μάλ’, ὡς ὅτε τίς τε γυναικὸς ἐϋζώνοιο
ὅτε: Il. 23:768: ἀλλ’ ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον, αὐτίκ’ Ὀδυσσεὺς
ὅτε: Il. 23:773: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλον ἐπαΐξασθαι ἄεθλον,
ὅτε: Il. 23:816: ἀλλ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ὅτε: Il. 23:844: ἀλλ’ ὅτε δὴ σόλον εἷλε μενεπτόλεμος Πολυποίτης,
ὅτε: Il. 24:29: ὃς νείκεσσε θεὰς ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο,
ὅτε: Il. 24:31: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ’ ἠώς,
ὅτε: Il. 24:210: γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε μιν τέκον αὐτή,
ὅτε: Il. 24:363: νύκτα δι’ ἀμβροσίην, ὅτε θ’ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι;
ὅτε: Il. 24:369: ἄνδρ’ ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ.
ὅτε: Il. 24:417: ἕλκει ἀκηδέστως ἠὼς ὅτε δῖα φανήῃ,
ὅτε: Il. 24:443: ἀλλ’ ὅτε δὴ πύργους τε νεῶν καὶ τάφρον ἵκοντο,
ὅτε: Il. 24:448: ἀλλ’ ὅτε δὴ κλισίην Πηληϊάδεω ἀφίκοντο
ὅτε: Il. 24:692: Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋῤῥεῖος ποταμοῖο
ὅτε: Il. 24:785: ἀλλ’ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη φαεσίμβροτος ἠώς,
ὅτε: Od. 1:16: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν,
ὅτε: Od. 1:126: οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἔντοσθεν ἔσαν δόμου ὑψηλοῖο,
ὅτε: Od. 1:332: ἡ δ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
ὅτε: Od. 2:31: ἥν χ’ ἥμιν σάφα εἴποι, ὅτε πρότερός γε πύθοιτο;
ὅτε: Od. 2:43: ἥν χ’ ὕμιν σάφα εἴπω, ὅτε πρότερός γε πυθοίμην,
ὅτε: Od. 2:99: Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν
ὅτε: Od. 2:107: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ὅτε: Od. 2:150: ἀλλ’ ὅτε δὴ μέσσην ἀγορὴν πολύφημον ἱκέσθην,
ὅτε: Od. 2:172: ὥς οἱ ἐμυθεόμην, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον
ὅτε: Od. 2:314: νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγας εἰμί, καὶ ἄλλων μῦθον ἀκούων
ὅτε: Od. 3:269: ἀλλ’ ὅτε δή μιν μοῖρα θεῶν ἐπέδησε δαμῆναι,
ὅτε: Od. 3:278: ἀλλ’ ὅτε Σούνιον ἱρὸν ἀφικόμεθ’, ἄκρον Ἀθηνέων,
ὅτε: Od. 3:286: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ κεῖνος ἰὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον
ὅτε: Od. 3:388: ἀλλ’ ὅτε δώμαθ’ ἵκοντο ἀγακλυτὰ τοῖο ἄνακτος,
ὅτε: Od. 4:180: πρίν γ’ ὅτε δὴ θανάτοιο μέλαν νέφος ἀμφεκάλυψεν.
ὅτε: Od. 4:252: ἀλλ’ ὅτε δή μιν ἐγὼ λόεον καὶ χρῖον ἐλαίῳ,
ὅτε: Od. 4:262: δῶχ’, ὅτε μ’ ἤγαγε κεῖσε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης,
ὅτε: Od. 4:420: ἀλλ’ ὅτε κεν δή σ’ αὐτὸς ἀνείρηται ἐπέεσσι,
ὅτε: Od. 4:460: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀνίαζ’ ὁ γέρων ὀλοφώϊα εἰδώς,
ὅτε: Od. 4:514: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλε Μαλειάων ὄρος αἰπὺ
ὅτε: Od. 4:519: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ κεῖθεν ἐφαίνετο νόστος ἀπήμων,
ὅτε: Od. 5:55: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἀφίκετο τηλόθ’ ἐοῦσαν,
ὅτε: Od. 5:189: αὐτῇ μηδοίμην, ὅτε με χρειὼ τόσον ἵκοι·
ὅτε: Od. 5:281: εἴσατο δ’ ὡς ὅτε ῥινὸν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ.
ὅτε: Od. 5:309: ἤματι τῷ ὅτε μοι πλεῖστοι χαλκήρεα δοῦρα
ὅτε: Od. 5:390: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ Ἠώς,
ὅτε: Od. 5:400: ἀλλ’ ὅτε τόσσον ἀπῆν, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας,
ὅτε: Od. 5:432: ὡς δ’ ὅτε πουλύποδος θαλάμης ἐξελκομένοιο
ὅτε: Od. 5:441: ἀλλ’ ὅτε δὴ ποταμοῖο κατὰ στόμα καλλιρόοιο
ὅτε: Od. 5:458: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη,
ὅτε: Od. 5:488: ὡς δ’ ὅτε τις δαλὸν σποδιῇ ἐνέκρυψε μελαίνῃ
ὅτε: Od. 6:85: αἱ δ’ ὅτε δὴ ποταμοῖο ῥόον περικαλλέ’ ἵκοντο,
ὅτε: Od. 6:110: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλε πάλιν οἶκόνδε νέεσθαι
ὅτε: Od. 6:232: ὡς δ’ ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ
ὅτε: Od. 6:326: ῥαιομένου, ὅτε μ’ ἔῤῥαιε κλυτὸς ἐννοσίγαιος.
ὅτε: Od. 7:3: ἡ δ’ ὅτε δὴ οὗ πατρὸς ἀγακλυτὰ δώμαθ’ ἵκανε,
ὅτε: Od. 7:18: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλε πόλιν δύσεσθαι ἐραννήν,
ὅτε: Od. 7:46: ἀλλ’ ὅτε δὴ βασιλῆος ἀγακλυτὰ δώμαθ’ ἵκοντο,
ὅτε: Od. 7:72: δειδέχαται μύθοισιν, ὅτε στείχῃσ’ ἀνὰ ἄστυ.
ὅτε: Od. 7:138: ᾧ πυμάτῳ σπένδεσκον, ὅτε μνησαίατο κοίτου.
ὅτε: Od. 7:198: γεινομένῳ νήσαντο λίνῳ, ὅτε μιν τέκε μήτηρ.
ὅτε: Od. 7:261: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλθε,
ὅτε: Od. 7:323: λαῶν ἡμετέρων, ὅτε τε ξανθὸν Ῥαδάμανθυν
ὅτε: Od. 8:70: πὰρ δὲ δέπας οἴνοιο, πιεῖν ὅτε θυμὸς ἀνώγοι.
ὅτε: Od. 8:87: ἦ τοι ὅτε λήξειεν ἀείδων θεῖος ἀοιδός,
ὅτε: Od. 8:220: δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅτε τοξαζοίμεθ’ Ἀχαιοί·
ὅτε: Od. 8:242: εἴπῃς ἡρώων, ὅτε κεν σοῖσ’ ἐν μεγάροισι
ὅτε: Od. 9:76: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ Ἠώς,
ὅτε: Od. 9:181: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸν χῶρον ἀφικόμεθ’ ἐγγὺς ἐόντα,
ὅτε: Od. 9:208: τὸν δ’ ὅτε πίνοιεν μελιηδέα οἶνον ἐρυθρόν,
ὅτε: Od. 9:333: τρῖψαι ἐν ὀφθαλμῷ, ὅτε τὸν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι.
ὅτε: Od. 9:378: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ὁ μοχλὸς ἐλάϊνος ἐν πυρὶ μέλλεν
ὅτε: Od. 9:384: δίνεον, ὡς ὅτε τις τρυπᾷ δόρυ νήϊον ἀνὴρ
ὅτε: Od. 9:473: ἀλλ’ ὅτε τόσσον ἀπῆν, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας,
ὅτε: Od. 9:491: ἀλλ’ ὅτε δὴ δὶς τόσσον ἅλα πρήσσοντες ἀπῆμεν,
ὅτε: Od. 9:543: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἀφικόμεθ’, ἔνθα περ ἄλλαι
ὅτε: Od. 10:17: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼν ὁδὸν ᾔτεον ἠδ’ ἐκέλευον
ὅτε: Od. 10:144: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ Ἠώς,
ὅτε: Od. 10:156: ἀλλ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦα κιὼν νεὸς ἀμφιελίσσης,
ὅτε: Od. 10:249: ἀλλ’ ὅτε δή μιν πάντες ἀγαζόμεθ’ ἐξερέοντες,
ὅτε: Od. 10:275: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλον ἰὼν ἱερὰς ἀνὰ βήσσας
ὅτε: Od. 10:410: ὡς δ’ ὅτε ἄγραυλοι πόριες περὶ βοῦς ἀγελαίας,
ὅτε: Od. 10:435: ὥς περ Κύκλωψ ἕρξ’, ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο
ὅτε: Od. 10:462: οἷον ὅτε πρώτιστον ἐλείπετε πατρίδα γαῖαν
ὅτε: Od. 10:469: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐνιαυτὸς ἔην, περὶ δ’ ἔτραπον ὧραι,
ὅτε: Od. 10:486: ἀμφ’ ἔμ’ ὀδυρόμενοι, ὅτε που σύ γε νόσφι γένηαι.”
ὅτε: Od. 10:569: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης
ὅτε: Od. 11:218: ἀλλ’ αὕτη δίκη ἐστὶ βροτῶν, ὅτε τίς κε θάνῃσιν.
ὅτε: Od. 11:294: ἀλλ’ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο
ὅτε: Od. 11:375: καί κεν ἐς ἠῶ δῖαν ἀνασχοίμην, ὅτε μοι σὺ
ὅτε: Od. 11:533: ἀλλ’ ὅτε δὴ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπήν,
ὅτε: Od. 11:596: λᾶαν ἄνω ὤθεσκε ποτὶ λόφον· ἀλλ’ ὅτε μέλλοι
ὅτε: Od. 12:22: δισθανέες, ὅτε τ’ ἄλλοι ἅπαξ θνῄσκουσ’ ἄνθρωποι.
ὅτε: Od. 12:106: δεινόν· μὴ σύ γε κεῖθι τύχοις, ὅτε ῥυβδήσειεν·
ὅτε: Od. 12:114: τὴν δέ κ’ ἀμυναίμην, ὅτε μοι σίνοιτό γ’ ἑταίρους.”
ὅτε: Od. 12:181: ἀλλ’ ὅτε τόσσον ἀπῆμεν, ὅσον τε γέγωνε βοήσας,
ὅτε: Od. 12:201: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἐλείπομεν, αὐτίκ’ ἔπειτα
ὅτε: Od. 12:209: οὐ μὲν δὴ τόδε μεῖζον ἔπι κακόν, ἢ ὅτε Κύκλωψ
ὅτε: Od. 12:329: ἀλλ’ ὅτε δὴ νηὸς ἐξέφθιτο ἤϊα πάντα,
ὅτε: Od. 12:335: ἀλλ’ ὅτε δὴ διὰ νήσου ἰὼν ἤλυξα ἑταίρους,
ὅτε: Od. 12:368: ἀλλ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦα κιὼν νεὸς ἀμφιελίσσης,
ὅτε: Od. 12:399: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἕβδομον ἦμαρ ἐπὶ Ζεὺς θῆκε Κρονίων,
ὅτε: Od. 12:403: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἐλείπομεν οὐδέ τις ἄλλη
ὅτε: Od. 13:129: τιμήεις ἔσομαι, ὅτε με βροτοὶ οὔ τι τίουσι,
ὅτε: Od. 13:180: πομπῆς μὲν παύεσθε βροτῶν, ὅτε κέν τις ἵκηται
ὅτε: Od. 13:322: πρίν γ’ ὅτε Φαιήκων ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ
ὅτε: Od. 13:388: οἷον ὅτε Τροίης λύομεν λιπαρὰ κρήδεμνα.
ὅτε: Od. 13:391: σὺν σοί, πότνα θεά, ὅτε μοι πρόφρασσ’ ἐπαρήγοις.”
ὅτε: Od. 14:235: ἀλλ’ ὅτε δὴ τήν γε στυγερὴν ὁδὸν εὐρύοπα Ζεὺς
ὅτε: Od. 14:287: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλθε,
ὅτε: Od. 14:293: ἀλλ’ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο
ὅτε: Od. 14:301: ἀλλ’ ὅτε δὴ Κρήτην μὲν ἐλείπομεν, οὐδέ τις ἄλλη
ὅτε: Od. 14:339: ἀλλ’ ὅτε γαίης πολλὸν ἀπέπλω ποντοπόρος νηῦς,
ὅτε: Od. 14:472: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἱκόμεσθα ποτὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος,
ὅτε: Od. 14:483: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίχα νυκτὸς ἔην, μετὰ δ’ ἄστρα βεβήκει,
ὅτε: Od. 14:522: ἕννυσθαι, ὅτε τις χειμὼν ἔκπαγλος ὄροιτο.
ὅτε: Od. 15:101: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκαν’, ὅθι οἱ κειμήλια κεῖτο,
ὅτε: Od. 15:409: ἀλλ’ ὅτε γηράσκωσι πόλιν κάτα φῦλ’ ἀνθρώπων,
ὅτε: Od. 15:446: ἀλλ’ ὅτε κεν δὴ νηῦς πλείη βιότοιο γένηται,
ὅτε: Od. 15:457: ἀλλ’ ὅτε δὴ κοίλη νηῦς ἤχθετο τοῖσι νέεσθαι,
ὅτε: Od. 15:477: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἕβδομον ἦμαρ ἐπὶ Ζεὺς θῆκε Κρονίων,
ὅτε: Od. 16:11: οὔ πω πᾶν εἴρητο ἔπος, ὅτε οἱ φίλος υἱὸς
ὅτε: Od. 16:72: ἄνδρ’ ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ·
ὅτε: Od. 16:141: πῖνε καὶ ἦσθ’, ὅτε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγοι·
ὅτε: Od. 16:197: ᾧ αὐτοῦ γε νόῳ, ὅτε μὴ θεὸς αὐτὸς ἐπελθὼν
ὅτε: Od. 16:287: παρφάσθαι, ὅτε κέν σε μεταλλῶσιν ποθέοντες·
ὅτε: Od. 16:324: οἱ δ’ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο,
ὅτε: Od. 16:335: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο δόμον θείου βασιλῆος,
ὅτε: Od. 16:414: ἀλλ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
ὅτε: Od. 16:424: ἦ οὐκ οἶσθ’ ὅτε δεῦρο πατὴρ τεὸς ἵκετο φεύγων,
ὅτε: Od. 16:472: ἦα κιών, ὅτε νῆα θοὴν ἰδόμην κατιοῦσαν
ὅτε: Od. 17:170: ἀλλ’ ὅτε δὴ δείπνηστος ἔην καὶ ἐπήλυθε μῆλα
ὅτε: Od. 17:204: ἀλλ’ ὅτε δὴ στείχοντες ὁδὸν κάτα παιπαλόεσσαν
ὅτε: Od. 17:461: ἂψ ἀναχωρήσειν, ὅτε δὴ καὶ ὀνείδεα βάζεις.”
ὅτε: Od. 17:566: καὶ γὰρ νῦν, ὅτε μ’ οὗτος ἀνὴρ κατὰ δῶμα κιόντα
ὅτε: Od. 18:7: οὕνεκ’ ἀπαγγέλλεσκε κιών, ὅτε πού τις ἀνώγοι.
ὅτε: Od. 18:134: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ λυγρὰ θεοὶ μάκαρες τελέωσι,
ὅτε: Od. 18:208: ἡ δ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
ὅτε: Od. 18:217: νῦν δ’, ὅτε δὴ μέγας ἐσσὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνεις,
ὅτε: Od. 18:252: ὤλεσαν ἀθάνατοι, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον
ὅτε: Od. 18:257: ἦ μὲν δὴ ὅτε τ’ ᾖε λιπὼν κάτα πατρίδα γαῖαν,
ὅτε: Od. 18:272: νὺξ δ’ ἔσται, ὅτε δὴ στυγερὸς γάμος ἀντιβολήσει
ὅτε: Od. 18:367: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ’ ἤματα μακρὰ πέλονται,
ὅτε: Od. 19:6: παρφάσθαι, ὅτε κέν σε μεταλλῶσιν ποθέοντες·
ὅτε: Od. 19:49: ἔνθα πάρος κοιμᾶθ’, ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι·
ὅτε: Od. 19:125: ὤλεσαν ἀθάνατοι, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον
ὅτε: Od. 19:144: Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν
ὅτε: Od. 19:152: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ὅτε: Od. 19:338: ἤχθεθ’, ὅτε πρῶτον Κρήτης ὄρεα νιφόεντα
ὅτε: Od. 19:355: δεξαμένη χείρεσσ’, ὅτε μιν πρῶτον τέκε μήτηρ·
ὅτε: Od. 19:371: ξείνων τηλεδαπῶν, ὅτε τευ κλυτὰ δώμαθ’ ἵκοιτο,
ὅτε: Od. 19:494: ἕξω δ’ ὡς ὅτε τις στερεὴ λίθος ἠὲ σίδηρος.
ὅτε: Od. 19:518: ὡς δ’ ὅτε Πανδαρέου κούρη, χλωρηῒς ἀηδών,
ὅτε: Od. 19:532: νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγας ἐστὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνει,
ὅτε: Od. 19:567: οἵ ῥ’ ἔτυμα κραίνουσι, βροτῶν ὅτε κέν τις ἴδηται.
ὅτε: Od. 20:19: ἤματι τῷ, ὅτε μοι μένος ἄσχετος ἤσθιε Κύκλωψ
ὅτε: Od. 20:25: ὡς δ’ ὅτε γαστέρ’ ἀνὴρ πολέος πυρὸς αἰθομένοιο,
ὅτε: Od. 20:66: ὡς δ’ ὅτε Πανδαρέου κούρας ἀνέλοντο θύελλαι·
ὅτε: Od. 20:138: ἀλλ’ ὅτε δὴ κοίτοιο καὶ ὕπνου μιμνῄσκοντο,
ὅτε: Od. 21:42: ἡ δ’ ὅτε δὴ θάλαμον τὸν ἀφίκετο δῖα γυναικῶν
ὄτε: Od. 21:63: ἡ δ’ ὄτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
ὅτε: Od. 21:133: ἄνδρ’ ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ.
ὅτε: Od. 21:191: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκτὸς θυρέων ἔσαν ἠδὲ καὶ αὐλῆς,
ὅτε: Od. 22:231: πῶς δὴ νῦν, ὅτε σόν γε δόμον καὶ κτήμαθ’ ἱκάνεις,
ὅτε: Od. 22:301: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ’ ἤματα μακρὰ πέλονται·
ὅτε: Od. 23:43: πρίν γ’ ὅτε δή με σὸς υἱὸς ἀπὸ μεγάροιο κάλεσσε
ὅτε: Od. 23:159: ὡς δ’ ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ
ὅτε: Od. 23:185: καὶ μάλ’ ἐπισταμένῳ, ὅτε μὴ θεὸς αὐτὸς ἐπελθὼν
ὅτε: Od. 23:252: ἤματι τῷ, ὅτε δὴ κατέβην δόμον Ἄϊδος εἴσω,
ὅτε: Od. 23:342: τοῦτ’ ἄρα δεύτατον εἶπεν ἔπος, ὅτε οἱ γλυκὺς ὕπνος
ὅτε: Od. 24:6: ὡς δ’ ὅτε νυκτερίδες μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο
ὅτε: Od. 24:88: ἡρώων, ὅτε κέν ποτ’ ἀποφθιμένου βασιλῆος
ὅτε: Od. 24:115: ἦ οὐ μέμνῃ, ὅτε κεῖσε κατήλυθον ὑμέτερον δῶ
ὅτε: Od. 24:134: Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν
ὅτε: Od. 24:142: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ὅτε: Od. 24:164: ἀλλ’ ὅτε δή μιν ἔγειρε Διὸς νόος αἰγιόχοιο,
ὅτε: Od. 24:172: ἀλλ’ ὅτε χεῖρας ἵκανεν Ὀδυσσῆος μέγα τόξον,
ὅτε: Od. 24:288: πόστον δὴ ἔτος ἐστίν, ὅτε ξείνισσας ἐκεῖνον,
ὅτε: Od. 24:362: οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ὁτέοισιν: Il. 15:491: ἠμὲν ὁτέοισιν κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυαλίξῃ,
ὅτευ: Od. 17:421: τοίῳ, ὁποῖος ἔοι καὶ ὅτευ κεχρημένος ἔλθοι·
ὅτευ: Od. 19:77: τοίῳ, ὁποῖος ἔοι καὶ ὅτευ κεχρημένος ἔλθοι·
ὅτεῳ: Il. 12:428: ἠμὲν ὅτεῳ στρεφθέντι μετάφρενα γυμνωθείη
ὅτεῳ: Il. 15:664: ἠμὲν ὅτεῳ ζώουσι καὶ ᾧ κατατεθνήκασι·
ὅτεῴ: Od. 2:114: τῷ ὅτεῴ τε πατὴρ κέλεται καὶ ἁνδάνει αὐτῇ.
ὅτεών: Od. 10:39: ἀνθρώποισ’, ὅτεών κε πόλιν καὶ γαῖαν ἵκηται.
ὅτι: Il. 1:56: κήδετο γὰρ Δαναῶν, ὅτι ῥα θνήσκοντας ὁρᾶτο·
ὅτι: Il. 1:537: ἠγνοίησεν ἰδοῦσ’ ὅτι οἱ συμφράσσατο βουλὰς
ὅτι: Il. 2:255: ἧσαι ὀνειδίζων, ὅτι οἱ μάλα πολλὰ διδοῦσιν
ὅτι: Il. 5:326: τῖεν ὁμηλικίης ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδη,
ὅτι: Il. 6:231: γνῶσιν ὅτι ξεῖνοι πατρώϊοι εὐχόμεθ’ εἶναι.
ὅτι: Il. 7:448: οὐχ ὁράᾳς ὅτι δ’ αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
ὅτι: Il. 8:175: γιγνώσκω δ’ ὅτι μοι πρόφρων κατένευσε Κρονίων
ὅτι: Il. 9:76: ἐσθλῆς καὶ πυκινῆς, ὅτι δήϊοι ἐγγύθι νηῶν
ὅτι: Il. 15:217: ἴστω τοῦθ’ ὅτι νῶϊν ἀνήκεστος χόλος ἔσται.
ὅτι: Il. 16:35: πέτραι τ’ ἠλίβατοι, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής.
ὅτι: Il. 17:630: γνοίη ὅτι Τρώεσσι πατὴρ Ζεὺς αὐτὸς ἀρήγει.
ὅτι: Il. 17:642: λυγρῆς ἀγγελίης, ὅτι οἱ φίλος ὤλεθ’ ἑταῖρος.
ὅτι: Il. 17:688: γιγνώσκειν ὅτι πῆμα θεὸς Δαναοῖσι κυλίνδει,
ὅτι: Il. 20:434: οἶδα δ’ ὅτι σὺ μὲν ἐσθλός, ἐγὼ δὲ σέθεν πολὺ χείρων.
ὅτι: Il. 21:411: εὔχομ’ ἐγὼν ἔμεναι, ὅτι μοι μένος ἰσοφαρίζεις.
ὅτι: Il. 21:488: ὅσσον φερτέρη εἴμ’, ὅτι μοι μένος ἀντιφερίζεις.
ὅτι: Il. 23:484: δεύεαι Ἀργείων, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής.
ὅτι: Il. 23:545: τὰ φρονέων ὅτι οἱ βλάβεν ἅρματα καὶ ταχέ’ ἵππω
ὅτι: Il. 23:556: χαίρων Ἀντιλόχῳ, ὅτι οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος·
ὅτι: Il. 23:577: οἴχεται ἵππον ἄγων, ὅτι οἱ πολὺ χείρονες ἦσαν
ὅτι: Il. 24:114: ἀθανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν
ὅτι: Il. 24:135: ἀθανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν
ὅτι: Il. 24:240: οἴκοι ἔνεστι γόος, ὅτι μ’ ἤλθετε κηδήσοντες;
ὅτι: Il. 24:241: ἦ ὀνόσασθ’ ὅτι μοι Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε’ ἔδωκε
ὅτι: Il. 24:593: εἰν Ἄϊδός περ ἐὼν ὅτι Ἕκτορα δῖον ἔλυσα
ὅτι: Od. 5:340: ὠδύσατ’ ἐκπάγλως, ὅτι τοι κακὰ πολλὰ φυτεύει;
ὅτι: Od. 8:238: χωόμενος, ὅτι σ’ οὗτος ἀνὴρ ἐν ἀγῶνι παραστὰς
ὅτι: Od. 8:462: μνήσῃ ἐμεῖ’, ὅτι μοι πρώτῃ ζωάγρι’ ὀφέλλεις.”
ὅτι: Od. 11:103: χωόμενος ὅτι οἱ υἱὸν φίλον ἐξαλάωσας.
ὅτι: Od. 13:314: τοῦτο δ’ ἐγὼν εὖ οἶδ’, ὅτι μοι πάρος ἠπίη ἦσθα,
ὅτι: Od. 13:343: χωόμενος ὅτι οἱ υἱὸν φίλον ἐξαλάωσας.
ὅτι: Od. 14:54: ὅττι μάλιστ’ ἐθέλεις, ὅτι με πρόφρων ὑπέδεξο.”
ὅτι: Od. 16:131: εἴφ’, ὅτι οἱ σῶς εἰμι καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουθα.
ὅτι: Od. 17:269: γινώσκω δ’, ὅτι πολλοὶ ἐν αὐτῷ δαῖτα τίθενται
ὅτι: Od. 17:378: ἦ ὄνοσαι, ὅτι τοι βίοτον κατέδουσιν ἄνακτος
ὅτι: Od. 18:11: οὐκ ἀΐεις, ὅτι δή μοι ἐπιλλίζουσιν ἅπαντες,
ὅτι: Od. 18:333: ἦ ἀλύεις ὅτι Ἶρον ἐνίκησας τὸν ἀλήτην;
ὅτι: Od. 18:393: ἦ ἀλύεις, ὅτι Ἶρον ἐνίκησας τὸν ἀλήτην;”
ὅτι: Od. 19:72: ἦ ὅτι δὴ ῥυπόω, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷμαι,
ὅτι: Od. 19:248: ὧν ἑτάρων Ὀδυσεύς, ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδη.”
ὅτι: Od. 22:36: δήμου ἄπο Τρώων, ὅτι μοι κατεκείρετε οἶκον
ὅτιν’: Il. 22:450: δεῦτε δύω μοι ἕπεσθον, ἴδωμ’ ὅτιν’ ἔργα τέτυκται.
ὅτινα: Od. 8:204: τῶν δ’ ἄλλων ὅτινα κραδίη θυμός τε κελεύει,
ὅτινα: Od. 15:395: τῶν δ’ ἄλλων ὅτινα κραδίη καὶ θυμὸς ἀνώγει,
ὅτινας: Il. 15:492: ἠδ’ ὅτινας μινύθῃ τε καὶ οὐκ ἐθέλῃσιν ἀμύνειν,
ὅτις: Il. 3:279: ἀνθρώπους τίνυσθον ὅτις κ’ ἐπίορκον ὀμόσσῃ,
ὅτις: Il. 19:260: ἀνθρώπους τίνυνται, ὅτις κ’ ἐπίορκον ὀμόσσῃ,
ὅτίς: Il. 19:265: πολλὰ μάλ’, ὅσσα διδοῦσιν ὅτίς σφ’ ἀλίτηται ὀμόσσας.
ὅτις: Il. 23:494: καὶ δ’ ἄλλῳ νεμεσᾶτον ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.
ὅτις: Od. 1:47: ὡς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.
ὅτις: Od. 2:350: ἡδύν, ὅτις μετὰ τὸν λαρώτατος, ὃν σὺ φυλάσσεις,
ὅτις: Od. 5:445: “κλῦθι, ἄναξ, ὅτις ἐσσί· πολύλλιστον δέ σ’ ἱκάνω
ὅτις: Od. 7:17: κερτομέοι τ’ ἐπέεσσι καὶ ἐξερέοιθ’ ὅτις εἴη.
ὅτις: Od. 8:32: οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος, ὅτις κ’ ἐμὰ δώμαθ’ ἵκηται,
ὅτίς: Od. 12:40: ἀνθρώπους θέλγουσιν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκηται.
ὅτις: Od. 15:448: οἴσω γὰρ καὶ χρυσόν, ὅτις χ’ ὑποχείριος ἔλθῃ.
ὅτίς: Od. 16:228: ἀνθρώπους πέμπουσιν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκηται·
ὅτις: Od. 16:307: ἠδ’ ὅτις οὐκ ἀλέγει, σὲ δ’ ἀτιμᾷ τοῖον ἐόντα.”
ὅτίς: Od. 17:53: ξεῖνον, ὅτίς μοι κεῖθεν ἅμ’ ἕσπετο δεῦρο κιόντι.
ὅτίς: Od. 20:188: ἀνθρώπους πέμπουσιν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκηται.
ὅτις: Od. 22:315: παύεσκον μνηστῆρας, ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.
ὅτίς: Od. 22:415: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκοιτο·
ὅτίς: Od. 23:66: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκοιτο·
ὀτραλέως: Il. 3:260: ἵππους ζευγνύμεναι· τοὶ δ’ ὀτραλέως ἐπίθοντο.
ὀτραλέως: Il. 19:317: αἶψα καὶ ὀτραλέως, ὁπότε σπερχοίατ’ Ἀχαιοὶ
ὀτραλέως: Od. 19:100: ὣς ἔφαθ’, ἡ δὲ μάλ’ ὀτραλέως κατέθηκε φέρουσα
Ὀτρῆος: Il. 3:186: λαοὺς Ὀτρῆος καὶ Μυγδόνος ἀντιθέοιο,
ὀτρηρὴ: Il. 6:381: Τὸν δ’ αὖτ’ ὀτρηρὴ ταμίη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ὀτρηροὶ: Od. 1:109: κήρυκες δ’ αὐτοῖσι καὶ ὀτρηροὶ θεράποντες
ὀτρηρὸς: Od. 4:23: ὀτρηρὸς θεράπων Μενελάου κυδαλίμοιο,
ὀτρηρὸς: Od. 4:217: ὀτρηρὸς θεράπων Μενελάου κυδαλίμοιο.
ὀτρηροὺς: Od. 4:38: ὀτρηροὺς θεράποντας ἅμα σπέσθαι ἑοῖ αὐτῷ.
ὀτρηρὼ: Il. 1:321: τώ οἱ ἔσαν κήρυκε καὶ ὀτρηρὼ θεράποντε·
ὀτρηρῶς: Od. 4:735: ἀλλά τις ὀτρηρῶς Δολίον καλέσειε γέροντα,
ὄτριχας: Il. 2:765: ὄτριχας οἰέτεας σταφύλῃ ἐπὶ νῶτον ἐΐσας·
ὄτρυν’: Il. 13:678: ὄτρυν’ Ἀργείους, πρὸς δὲ σθένει αὐτὸς ἄμυνεν·
ὄτρυν’: Il. 24:302: Ἦ ῥα καὶ ἀμφίπολον ταμίην ὄτρυν’ ὃ γεραιὸς
ὀτρῦναι: Il. 8:219: αὐτῷ ποιπνύσαντι θοῶς ὀτρῦναι Ἀχαιούς.
ὀτρῦναι: Od. 15:37: νῆα μὲν ἐς πόλιν ὀτρῦναι καὶ πάντας ἑταίρους,
ὀτρῦναι: Od. 15:40: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἀέσαι· τὸν δ’ ὀτρῦναι πόλιν εἴσω
ὀτρύναντος: Il. 10:356: ἐκ Τρώων ἰέναι πάλιν Ἕκτορος ὀτρύναντος.
ὀτρύναντος: Il. 15:744: σὺν πυρὶ κηλείῳ, χάριν Ἕκτορος ὀτρύναντος,
ὄτρυνε: Il. 4:73: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην,
ὄτρυνε: Il. 4:254: Μηριόνης δ’ ἄρα οἱ πυμάτας ὄτρυνε φάλαγγας.
ὄτρυνε: Il. 4:268: ἀλλ’ ἄλλους ὄτρυνε κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς
ὄτρυνε: Il. 4:310: Ὣς ὃ γέρων ὄτρυνε πάλαι πολέμων ἐῢ εἰδώς·
ὄτρυνε: Il. 5:461: Τρῳὰς δὲ στίχας οὖλος Ἄρης ὄτρυνε μετελθὼν
ὄτρυνε: Il. 5:470: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὄτρυνε: Il. 5:792: Ὣς εἰποῦσ’ ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὄτρυνε: Il. 6:72: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὄτρυνε: Il. 8:398: Ἶριν δ’ ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν·
ὄτρυνέ: Il. 10:158: λὰξ ποδὶ κινήσας, ὄτρυνέ τε νείκεσέ τ’ ἄντην·
ὄτρυνε: Il. 11:185: Ἶριν δ’ ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν·
ὄτρυνε: Il. 11:291: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὄτρυνε: Il. 13:44: Ἀργείους ὄτρυνε βαθείης ἐξ ἁλὸς ἐλθὼν
ὄτρυνε: Il. 13:90: ῥεῖα μετεισάμενος κρατερὰς ὄτρυνε φάλαγγας.
ὄτρυνε: Il. 13:155: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὄτρυνε: Il. 15:500: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὄτρυνε: Il. 15:514: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὄτρυνε: Il. 15:560: Ἀργείους δ’ ὄτρυνε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
ὄτρυνε: Il. 15:568: Ἀντίλοχον δ’ ὄτρυνε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
ὄτρυνε: Il. 15:667: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὄτρυνε: Il. 15:695: χειρὶ μάλα μεγάλῃ, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅμ’ αὐτῷ.
ὄτρυνε: Il. 16:210: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὄτρυνε: Il. 16:275: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου,
ὄτρυνε: Il. 16:501: ἀλλ’ ἔχεο κρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα.
ὄτρυνε: Il. 17:323: Αἰνείαν ὄτρυνε δέμας Περίφαντι ἐοικὼς
ὄτρυνε: Il. 17:559: ἀλλ’ ἔχεο κρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα.
ὄτρυνε: Il. 19:156: νήστιας ὄτρυνε προτὶ Ἴλιον υἷας Ἀχαιῶν
ὄτρυνε: Il. 19:349: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην·
ὄτρυνε: Il. 20:174: ὣς Ἀχιλῆ’ ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ὄτρυνε: Il. 22:186: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην·
ὄτρυνε: Il. 23:111: οὐρῆάς τ’ ὄτρυνε καὶ ἀνέρας ἀξέμεν ὕλην
ὄτρυνε: Il. 24:143: Ἶριν δ’ ὄτρυνε Κρονίδης εἰς Ἴλιον ἱρήν·
ὄτρυνε: Od. 15:14: ἀλλ’ ὄτρυνε τάχιστα βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον
ὀτρυνέει: Od. 2:253: τούτῳ δ’ ὀτρυνέει Μέντωρ ὁδὸν ἠδ’ Ἁλιθέρσης,
ὀτρυνέεις: Il. 10:38: ὀτρυνέεις Τρώεσσιν ἐπίσκοπον; ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
ὀτρύνει: Il. 10:220: Νέστορ ἔμ’ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ὀτρύνει: Il. 10:319: Ἕκτορ ἔμ’ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ὀτρύνει: Il. 24:289: ὀτρύνει ἐπὶ νῆας ἐμεῖο μὲν οὐκ ἐθελούσης.
ὀτρύνει: Od. 8:30: πομπὴν δ’ ὀτρύνει καὶ λίσσεται ἔμπεδον εἶναι.
ὀτρύνει: Od. 18:54: ὀτρύνει κακοεργός, ἵνα πληγῇσι δαμείω.
ὀτρύνει: Od. 18:61: “ξεῖν’, εἴ σ’ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ὀτρύνειαν: Od. 8:90: αὐτὰρ ὅτ’ ἂψ ἄρχοιτο καὶ ὀτρύνειαν ἀείδειν
ὀτρύνειε: Od. 15:306: αὐτοῦ ἐνὶ σταθμῷ ἦ ὀτρύνειε πόλινδε·
ὀτρύνεις: Il. 8:294: ὀτρύνεις; οὐ μέν τοι ὅση δύναμίς γε πάρεστι
ὀτρύνεις: Il. 13:229: ὀτρύνεις δὲ καὶ ἄλλον ὅθι μεθιέντα ἴδηαι·
ὀτρυνέμεν: Il. 4:286: σφῶϊ μέν· οὐ γὰρ ἔοικ’ ὀτρυνέμεν· οὔ τι κελεύω·
ὀτρυνέμεν: Od. 16:152: ἀμφίπολον ταμίην ὀτρυνέμεν ὅττι τάχιστα
ὄτρυνεν: Il. 3:249: ὄτρυνεν δὲ γέροντα παριστάμενος ἐπέεσσιν·
ὄτρυνεν: Il. 5:563: σείων ἐγχείην· τοῦ δ’ ὄτρυνεν μένος Ἄρης,
ὄτρυνεν: Il. 16:532: πρῶτα μὲν ὄτρυνεν Λυκίων ἡγήτορας ἄνδρας
ὄτρυνεν: Il. 17:215: ὄτρυνεν δὲ ἕκαστον ἐποιχόμενος ἐπέεσσι
ὄτρυνεν: Il. 17:582: Ἕκτορα δ’ ἐγγύθεν ἱστάμενος ὄτρυνεν Ἀπόλλων
ὄτρυνεν: Il. 21:299: αὐτὰρ ὃ βῆ, μέγα γάρ ῥα θεῶν ὄτρυνεν ἐφετμή,
ὀτρυνέουσα: Od. 15:3: νόστου ὑπομνήσουσα καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι.
ὀτρυνέουσα: Od. 18:186: ἀγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι.
ὀτρυνέουσα: Od. 22:434: ἀγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι.
ὀτρυνέουσα: Od. 22:496: ἀγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι·
ὀτρύνεσθε: Od. 7:222: ὑμεῖς δ’ ὀτρύνεσθε ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφιν,
ὀτρύνεσθε: Od. 10:425: αὐτοὶ δ’ ὀτρύνεσθε ἐμοὶ ἅμα πάντες ἕπεσθαι,
ὀτρύνεσκον: Il. 24:24: κλέψαι δ’ ὀτρύνεσκον ἐΰσκοπον Ἀργειφόντην.
ὀτρύνετε: Od. 7:151: αὐτὰρ ἐμοὶ πομπὴν ὀτρύνετε πατρίδ’ ἱκέσθαι
ὀτρύνετον: Il. 12:367: ἑσταότες Δαναοὺς ὀτρύνετον ἶφι μάχεσθαι·
ὀτρύνετον: Il. 19:205: ὑμεῖς δ’ ἐς βρωτὺν ὀτρύνετον· ἦ τ’ ἂν ἔγωγε
ὀτρυνέω: Il. 10:55: εἶμι, καὶ ὀτρυνέω ἀνστήμεναι, αἴ κ’ ἐθέλῃσιν
ὀτρυνέων: Il. 13:209: ὀτρυνέων Δαναούς, Τρώεσσι δὲ κήδεα τεῦχεν.
ὀτρυνέων: Od. 24:116: ὀτρυνέων Ὀδυσῆα σὺν ἀντιθέῳ Μενελάῳ
ὀτρύνῃσι: Il. 15:59: Ἕκτορα δ’ ὀτρύνῃσι μάχην ἐς Φοῖβος Ἀπόλλων,
ὀτρύνῃσιν: Od. 14:374: ἐλθέμεν ὀτρύνῃσιν, ὅτ’ ἀγγελίη ποθὲν ἔλθῃ.
ὀτρύνοιτε: Od. 11:357: πομπήν τ’ ὀτρύνοιτε καὶ ἀγλαὰ δῶρα διδοῖτε,
ὀτρύνομεν: Il. 9:165: ἀλλ’ ἄγετε κλητοὺς ὀτρύνομεν, οἵ κε τάχιστα
ὀτρύνομεν: Od. 1:85: νῆσον ἐς Ὠγυγίην ὀτρύνομεν, ὄφρα τάχιστα
ὀτρύνομεν: Od. 16:355: “μή τιν’ ἔτ’ ἀγγελίην ὀτρύνομεν· οἵδε γὰρ ἔνδον.
ὄτρυνον: Il. 5:520: ὄτρυνον Δαναοὺς πολεμιζέμεν· οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ
ὄτρυνον: Il. 12:277: Ὣς τώ γε προβοῶντε μάχην ὄτρυνον Ἀχαιῶν.
ὄτρυνον: Il. 16:495: πρῶτα μὲν ὄτρυνον Λυκίων ἡγήτορας ἄνδρας
ὄτρυνον: Il. 17:654: ὄτρυνον δ’ Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι θᾶσσον ἰόντα
ὄτρυνον: Il. 19:69: ὄτρυνον πόλεμον δὲ κάρη κομόωντας Ἀχαιούς,
ὄτρυνον: Il. 23:49: ἠῶθεν δ’ ὄτρυνον ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
ὄτρυνον: Od. 17:75: “Τηλέμαχ’, αἶψ’ ὄτρυνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα γυναῖκας,
ὄτρυνον: Od. 22:484: πάσας δ’ ὄτρυνον δμῳὰς κατὰ δῶμα νέεσθαι.”
ὀτρύνοντα: Il. 4:294: οὓς ἑτάρους στέλλοντα καὶ ὀτρύνοντα μάχεσθαι
ὀτρύνοντες: Il. 12:266: πάντοσε φοιτήτην μένος ὀτρύνοντες Ἀχαιῶν.
ὀτρύνοντες: Il. 14:131: ἄλλους δ’ ὀτρύνοντες ἐνήσομεν, οἳ τὸ πάρος περ
ὀτρύνοντες: Il. 18:584: αὔτως ἐνδίεσαν ταχέας κύνας ὀτρύνοντες.
ὀτρύνοντες: Il. 20:54: Ὣς τοὺς ἀμφοτέρους μάκαρες θεοὶ ὀτρύνοντες
ὀτρύνοντες: Od. 2:74: τούτους ὀτρύνοντες. ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη
ὀτρύνοντι: Il. 4:414: ὀτρύνοντι μάχεσθαι ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς·
ὀτρύνοντι: Il. 12:468: τεῖχος ὑπερβαίνειν· τοὶ δ’ ὀτρύνοντι πίθοντο.
ὀτρύνοντο: Il. 7:420: ὀτρύνοντο νέκυς τ’ ἀγέμεν, ἕτεροι δὲ μεθ’ ὕλην.
ὀτρύνοντος: Il. 15:199: οἵ ἑθεν ὀτρύνοντος ἀκούσονται καὶ ἀνάγκῃ.
ὀτρύνοντος: Il. 15:506: ἦ οὐκ ὀτρύνοντος ἀκούετε λαὸν ἅπαντα
ὀτρύνοντος: Od. 2:423: ὅπλων ἅπτεσθαι· τοὶ δ’ ὀτρύνοντος ἄκουσαν.
ὀτρύνοντος: Od. 19:419: δεῖπνον ἐφοπλίσσαι· τοὶ δ’ ὀτρύνοντος ἄκουσαν.
ὀτρύνουσ’: Il. 2:94: ὀτρύνουσ’ ἰέναι Διὸς ἄγγελος· οἳ δ’ ἀγέροντο.
ὀτρύνουσ’: Il. 2:451: ὀτρύνουσ’ ἰέναι· ἐν δὲ σθένος ὦρσεν ἑκάστῳ
ὀτρύνουσα: Od. 23:264: “δαιμονίη, τί τ’ ἄρ’ αὖ με μάλ’ ὀτρύνουσα κελεύεις
ὀτρύνουσι: Od. 19:158: μῆτιν ἔθ’ εὑρίσκω· μάλα δ’ ὀτρύνουσι τοκῆες
ὀτρύνουσιν: Il. 24:109: κλέψαι δ’ ὀτρύνουσιν ἐΰσκοπον Ἀργειφόντην·
Ὀτρυντεΐδη: Il. 20:389: κεῖσαι Ὀτρυντεΐδη πάντων ἐκπαγλότατ’ ἀνδρῶν·
Ὀτρυντεΐδην: Il. 20:383: ἐσθλὸν Ὀτρυντεΐδην πολέων ἡγήτορα λαῶν,
Ὀτρυντῆϊ: Il. 20:384: ὃν νύμφη τέκε νηῒς Ὀτρυντῆϊ πτολιπόρθῳ
ὀτρυντὺν: Il. 19:234: λαῶν ὀτρυντὺν ποτιδέγμενος ἰσχαναάσθω·
ὀτρυντὺς: Il. 19:235: ἧδε γὰρ ὀτρυντὺς κακὸν ἔσσεται ὅς κε λίπηται
ὀτρύνω: Il. 5:482: ἀλλὰ καὶ ὧς Λυκίους ὀτρύνω καὶ μέμον’ αὐτὸς
ὀτρύνω: Il. 15:402: σπεύσομαι εἰς Ἀχιλῆα, ἵν’ ὀτρύνω πολεμίζειν.
ὀτρύνω: Od. 9:518: πομπήν τ’ ὀτρύνω δόμεναι κλυτὸν ἐννοσίγαιον·
ὀτρυνώμεθ’: Il. 14:368: ἡμεῖς ὀτρυνώμεθ’ ἀμυνέμεν ἀλλήλοισιν.
ὀτρύνωμεν: Od. 24:405: νοστήσαντά σε δεῦρ’, ἦ ἄγγελον ὀτρύνωμεν.”
ὀτρύνων: Il. 2:589: ὀτρύνων πόλεμον δέ· μάλιστα δὲ ἵετο θυμῷ
ὀτρύνων: Il. 5:496: ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν.
ὀτρύνων: Il. 6:105: ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν.
ὀτρύνων: Il. 9:705: ὀτρύνων, καὶ δ’ αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μάχεσθαι.
ὀτρύνων: Il. 11:213: ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν.
ὀτρύνων: Il. 15:270: ὀτρύνων ἱππῆας, ἐπεὶ θεοῦ ἔκλυεν αὐδήν.
ὀτρύνων: Il. 16:167: ὀτρύνων ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας.
ὀτρύνων: Il. 17:383: ὀτρύνων πόλεμον δὲ μελαινάων ἀπὸ νηῶν.
ὀτρύνων: Il. 21:530: ὀτρύνων παρὰ τεῖχος ἀγακλειτοὺς πυλαωρούς·
ὀτρύνων: Od. 2:244: ἡμέας ὀτρύνων καταπαυέμεν. ἀργαλέον δὲ
ὅττεό: Od. 1:124: δείπνου πασσάμενος μυθήσεαι ὅττεό σε χρή.”
ὅττεό: Od. 22:377: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ κατὰ δῶμα πονήσομαι ὅττεό με χρή.”
ὅττευ: Od. 17:121: ὅττευ χρηΐζων ἱκόμην Λακεδαίμονα δῖαν·
ὅττί: Il. 1:294: εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι ὅττί κεν εἴπῃς·
ὅττι: Il. 1:543: πρόφρων τέτληκας εἰπεῖν ἔπος ὅττι νοήσῃς. ”
ὅττί: Il. 2:361: οὔ τοι ἀπόβλητον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπω·
ὅττι: Il. 4:193: Ταλθύβι’ ὅττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον
ὅττι: Il. 5:349: ἦ οὐχ ἅλις ὅττι γυναῖκας ἀνάλκιδας ἠπεροπεύεις;
ὅττι: Il. 5:407: ὅττι μάλ’ οὐ δηναιὸς ὃς ἀθανάτοισι μάχηται,
ὅττι: Il. 5:421: Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά τί μοι κεχολώσεαι ὅττι κεν εἴπω;
ὅττί: Il. 6:177: ὅττί ῥά οἱ γαμβροῖο πάρα Προίτοιο φέροιτο.
ὅττί: Il. 8:408: αἰεὶ γάρ μοι ἔωθεν ἐνικλᾶν ὅττί κεν εἴπω.
ὅττι: Il. 8:422: αἰεὶ γάρ οἱ ἔωθεν ἐνικλᾶν ὅττι κεν εἴπῃ·
ὅττί: Il. 9:102: εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν· σέο δ’ ἕξεται ὅττί κεν ἄρχῃ.
ὅττι: Il. 9:655: Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος ὅττι τάχιστα.
ὅττι: Il. 11:408: οἶδα γὰρ ὅττι κακοὶ μὲν ἀποίχονται πολέμοιο,
ὅττί: Il. 13:675: ὅττί ῥά οἱ νηῶν ἐπ’ ἀριστερὰ δηϊόωντο
ὅττί: Il. 14:190: ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο φίλον τέκος ὅττί κεν εἴπω,
ὅττί: Il. 14:406: ὅττί ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός,
ὅττί: Il. 15:109: τὼ ἔχεθ’ ὅττί κεν ὔμμι κακὸν πέμπῃσιν ἑκάστῳ.
ὅττι: Il. 15:146: Ζεὺς σφὼ εἰς Ἴδην κέλετ’ ἐλθέμεν ὅττι τάχιστα·
ὅττί: Il. 15:148: ἕρδειν ὅττί κε κεῖνος ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ.
ὅττί: Il. 15:156: ὅττί οἱ ὦκ’ ἐπέεσσι φίλης ἀλόχοιο πιθέσθην.
ὅττι: Il. 15:227: ἔπλετο, ὅττι πάροιθε νεμεσσηθεὶς ὑπόειξε
ὅττί: Il. 16:531: ὅττί οἱ ὦκ’ ἤκουσε μέγας θεὸς εὐξαμένοιο.
ὅττί: Il. 17:411: μήτηρ, ὅττί ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὤλεθ’ ἑταῖρος.
ὅττί: Il. 17:568: ὅττί ῥά οἱ πάμπρωτα θεῶν ἠρήσατο πάντων.
ὅττι: Il. 17:655: εἰπεῖν ὅττι ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὤλεθ’ ἑταῖρος.
ὅττί: Il. 18:64: ὅττί μιν ἵκετο πένθος ἀπὸ πτολέμοιο μένοντα.
ὅττι: Il. 22:73: κεῖσθαι· πάντα δὲ καλὰ θανόντι περ ὅττι φανήῃ·
ὅττι: Il. 22:129: βέλτερον αὖτ’ ἔριδι ξυνελαυνέμεν ὅττι τάχιστα·
ὅττί: Il. 22:292: ὅττί ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός,
ὅττί: Il. 22:439: ἤγγειλ’ ὅττί ῥά οἱ πόσις ἔκτοθι μίμνε πυλάων,
ὅττι: Il. 23:71: θάπτέ με ὅττι τάχιστα πύλας Ἀΐδαο περήσω.
ὅττι: Il. 23:403: ἔμβητον καὶ σφῶϊ· τιταίνετον ὅττι τάχιστα.
ὅττι: Il. 23:414: ἀλλ’ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον ὅττι τάχιστα·
ὅττι: Il. 23:670: ἦ οὐχ ἅλις ὅττι μάχης ἐπιδεύομαι; οὐδ’ ἄρα πως ἦν
ὅττί: Il. 24:92: εἶμι μέν, οὐδ’ ἅλιον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπῃ.
ὅττί: Il. 24:538: ἀλλ’ ἐπὶ καὶ τῷ θῆκε θεὸς κακόν, ὅττί οἱ οὔ τι
ὅττι: Il. 24:564: ὅττι θεῶν τίς σ’ ἦγε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
ὅττι: Od. 1:158: “ξεῖνε φίλ’, ἦ καί μοι νεμεσήσεαι ὅττι κεν εἴπω;
ὅττι: Od. 1:316: δῶρον δ’ ὅττι κέ μοι δοῦναι φίλον ἦτορ ἀνώγῃ,
ὅττι: Od. 1:389: “Ἀντίνο’, εἴ πέρ μοι καὶ ἀγάσσεαι ὅττι κεν εἴπω,
ὅττι: Od. 2:25: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω.
ὅττι: Od. 2:161: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω·
ὅττι: Od. 2:229: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω·
ὅττι: Od. 4:392: ὅττι τοι ἐν μεγάροισι κακόν τ’ ἀγαθόν τε τέτυκται
ὅττι: Od. 4:600: δῶρον δ’, ὅττι κέ μοι δώῃς, κειμήλιον ἔστω·
ὅττι: Od. 5:112: τὸν νῦν σ’ ἠνώγειν ἀποπεμπέμεν ὅττι τάχιστα·
ὅττι: Od. 8:434: ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν ὅττι τάχιστα.
ὅττι: Od. 8:549: ὅττι κέ σ’ εἴρωμαι· φάσθαι δέ σε κάλλιόν ἐστιν.
ὅττι: Od. 8:550: εἴπ’ ὄνομ’, ὅττι σε κεῖθι κάλεον μήτηρ τε πατήρ τε,
ὅττι: Od. 9:402: ἱστάμενοι δ’ εἴροντο περὶ σπέος, ὅττι ἑ κήδοι·
ὅττι: Od. 10:44: Αἴολος. ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον ἰδώμεθα, ὅττι τάδ’ ἐστίν,
ὅττι: Od. 14:52: ὅττι μιν ὣς ὑπέδεκτο, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὅττι: Od. 14:54: ὅττι μάλιστ’ ἐθέλεις, ὅτι με πρόφρων ὑπέδεξο.”
ὅττι: Od. 14:367: πάγχυ μάλ’, ὅττι μιν οὔ τι μετὰ Τρώεσσι δάμασσαν
ὅττι: Od. 14:441: ὡς ἐμοί, ὅττι με τοῖον ἐόντ’ ἀγαθοῖσι γεραίρεις.”
ὅττι: Od. 14:445: ὅττι κεν ᾧ θυμῷ ἐθέλῃ· δύναται γὰρ ἅπαντα.”
ὅττι: Od. 14:527: ὅττι ῥά οἱ βιότου περικήδετο νόσφιν ἐόντος.
ὅττι: Od. 15:317: αἶψά κεν εὖ δρώοιμι μετὰ σφίσιν, ὅττι θέλοιεν.
ὅττι: Od. 15:342: ὡς ἐμοί, ὅττι μ’ ἔπαυσας ἄλης καὶ ὀϊζύος αἰνῆς.
ὅττι: Od. 16:152: ἀμφίπολον ταμίην ὀτρυνέμεν ὅττι τάχιστα
ὅττι: Od. 17:317: κνώδαλον, ὅττι δίοιτο· καὶ ἴχνεσι γὰρ περιῄδη.
ὅττι: Od. 18:113: ὅττι μάλιστ’ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ,
ὅττι: Od. 18:142: ἀλλ’ ὅ γε σιγῇ δῶρα θεῶν ἔχοι, ὅττι διδοῖεν.
ὅττι: Od. 19:378: κήδεσιν. ἀλλ’ ἄγε νῦν ξυνίει ἔπος, ὅττι κεν εἴπω·
ὅττι: Od. 19:403: “Αὐτόλυκ’, αὐτὸς νῦν ὄνομ’ εὕρεο, ὅττι κε θεῖο
ὅττι: Od. 19:406: “γαμβρὸς ἐμὸς θύγατέρ τε, τίθεσθ’ ὄνομ’, ὅττι κεν εἴπω·
ὅττι: Od. 19:464: οὐλὴν ὅττι πάθοι· ὁ δ’ ἄρα σφίσιν εὖ κατέλεξεν,
ὅττι: Od. 20:115: κρῆνον νῦν καὶ ἐμοὶ δειλῇ ἔπος, ὅττι κεν εἴπω·
ὅττι: Od. 21:415: ὅττι ῥά οἱ τέρας ἧκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω.
ὅττι: Od. 23:115: νῦν δ’ ὅττι ῥυπόω, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷμαι,
ὅττί: Od. 23:140: φρασσόμεθ’, ὅττί κε κέρδος Ὀλύμπιος ἐγγυαλίξῃ.”
ὅττι: Od. 24:454: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω.
οὗ: Il. 1:6: ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
οὐ: Il. 1:28: μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο·
οὐ: Il. 1:29: τὴν δ’ ἐγὼ οὐ λύσω· πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν
οὐ: Il. 1:86: οὐ μὰ γὰρ Ἀπόλλωνα Διῒ φίλον, ᾧ τε σὺ, Κάλχαν,
οὔ: Il. 1:88: οὔ τις ἐμεῦ ζῶντος καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο
Οὔ: Il. 1:93: “ Οὔ τ’ ἄρ ὅ γ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὐδ’ ἑκατόμβης,
οὐ: Il. 1:106: “ Μάντι κακῶν οὐ πώ ποτέ μοι τὸ κρήγυον εἶπας·
οὔ: Il. 1:114: κουριδίης ἀλόχου, ἐπεὶ οὔ ἑθέν ἐστι χερείων,
οὐ: Il. 1:115: οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτέ τι ἔργα.
οὐ: Il. 1:132: κλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις.
οὐ: Il. 1:152: οὐ γὰρ ἐγὼ Τρώων ἕνεκ’ ἤλυθον αἰχμητάων
οὔ: Il. 1:153: δεῦρο μαχησόμενος, ἐπεὶ οὔ τί μοι αἴτιοί εἰσιν·
οὐ: Il. 1:154: οὐ γὰρ πώποτ’ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν ἵππους,
οὔ: Il. 1:160: πρὸς Τρώων· τῶν οὔ τι μετατρέπῃ οὐδ’ ἀλεγίζεις·
οὐ: Il. 1:163: οὐ μὲν σοί ποτε ἶσον ἔχω γέρας ὁππότ’ Ἀχαιοὶ
οὔ: Il. 1:198: οἴῳ φαινομένη· τῶν δ’ ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο·
οὔ: Il. 1:224: Ἀτρεΐδην προσέειπε, καὶ οὔ πω λῆγε χόλοιο·
οὔ: Il. 1:234: ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον, τὸ μὲν οὔ ποτε φύλλα καὶ ὄζους
οὔ: Il. 1:241: σύμπαντας· τότε δ’ οὔ τι δυνήσεαι ἀχνύμενός περ
οὔ: Il. 1:261: ἀνδράσιν ὡμίλησα, καὶ οὔ ποτέ μ’ οἵ γ’ ἀθέριζον.
οὐ: Il. 1:262: οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι,
οὔ: Il. 1:271: καὶ μαχόμην κατ’ ἔμ’ αὐτὸν ἐγώ· κείνοισι δ’ ἂν οὔ τις
οὔ: Il. 1:278: ἀντιβίην, ἐπεὶ οὔ ποθ’ ὁμοίης ἔμμορε τιμῆς
οὐ: Il. 1:289: πᾶσι δὲ σημαίνειν, ἅ τιν’ οὐ πείσεσθαι ὀΐω·
οὐ: Il. 1:296: σήμαιν’· οὐ γὰρ ἔγωγ’ ἔτι σοὶ πείσεσθαι ὀΐω.
οὔ: Il. 1:298: χερσὶ μὲν οὔ τοι ἔγωγε μαχήσομαι εἵνεκα κούρης
οὔ: Il. 1:335: ἆσσον ἴτ’· οὔ τί μοι ὔμμες ἐπαίτιοι ἀλλ’ Ἀγαμέμνων,
οὗ: Il. 1:404: Αἰγαίων’ — ὃ γὰρ αὖτε βίην οὗ πατρὸς ἀμείνων —
οὔ: Il. 1:416: ἧσθαι, ἐπεί νύ τοι αἶσα μίνυνθά περ οὔ τι μάλα δήν·
οὐ: Il. 1:495: πάντες ἅμα, Ζεὺς δ’ ἦρχε· Θέτις δ’ οὐ λήθετ’ ἐφετμέων
οὔ: Il. 1:511: Ὣς φάτο· τὴν δ’ οὔ τι προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς,
οὔ: Il. 1:515: ἢ ἀπόειπ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ
οὐ: Il. 1:526: τέκμωρ· οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ’ ἀπατηλὸν
οὔ: Il. 1:547: ἀλλ’ ὃν μέν κ’ ἐπιεικὲς ἀκουέμεν οὔ τις ἔπειτα
οὔ: Il. 1:562: πρῆξαι δ’ ἔμπης οὔ τι δυνήσεαι, ἀλλ’ ἀπὸ θυμοῦ
οὐ: Il. 1:566: μή νύ τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ
οὔ: Il. 1:588: θεινομένην, τότε δ’ οὔ τι δυνήσομαι ἀχνύμενός περ
οὐ: Il. 1:603: οὐ μὲν φόρμιγγος περικαλλέος ἣν ἔχ’ Ἀπόλλων,
οὐ: Il. 2:13: Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
οὐ: Il. 2:24: οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα
οὐ: Il. 2:30: Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
οὐ: Il. 2:36: τὰ φρονέοντ’ ἀνὰ θυμὸν ἅ ῥ’ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον·
οὐ: Il. 2:61: οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα,
οὐ: Il. 2:67: Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
οὔ: Il. 2:122: ἀνδράσι παυροτέροισι, τέλος δ’ οὔ πώ τι πέφανται·
οὗ: Il. 2:138: αὔτως ἀκράαντον οὗ εἵνεκα δεῦρ’ ἱκόμεσθα.
οὐ: Il. 2:141: οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.
οὐ: Il. 2:143: πᾶσι μετὰ πληθὺν ὅσοι οὐ βουλῆς ἐπάκουσαν·
οὔ: Il. 2:190: δαιμόνι’ οὔ σε ἔοικε κακὸν ὣς δειδίσσεσθαι,
οὐ: Il. 2:192: οὐ γάρ πω σάφα οἶσθ’ οἷος νόος Ἀτρεΐωνος·
οὐ: Il. 2:194: ἐν βουλῇ δ’ οὐ πάντες ἀκούσαμεν οἷον ἔειπε.
οὐ: Il. 2:203: οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσομεν ἐνθάδ’ Ἀχαιοί·
οὐ: Il. 2:214: μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν,
οὐ: Il. 2:233: ἥν τ’ αὐτὸς ἀπονόσφι κατίσχεαι; οὐ μὲν ἔοικεν
οὐ: Il. 2:248: οὐ γὰρ ἐγὼ σέο φημὶ χερειότερον βροτὸν ἄλλον
οὔ: Il. 2:276: οὔ θήν μιν πάλιν αὖτις ἀνήσει θυμὸς ἀγήνωρ
οὐ: Il. 2:296: ἐνθάδε μιμνόντεσσι· τὼ οὐ νεμεσίζομ’ Ἀχαιοὺς
οὔ: Il. 2:325: ὄψιμον ὀψιτέλεστον, ὅου κλέος οὔ ποτ’ ὀλεῖται.
οὔ: Il. 2:338: νηπιάχοις οἷς οὔ τι μέλει πολεμήϊα ἔργα.
οὔ: Il. 2:361: οὔ τοι ἀπόβλητον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπω·
οὐ: Il. 2:386: οὐ γὰρ παυσωλή γε μετέσσεται οὐδ’ ἠβαιὸν
οὔ: Il. 2:392: μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, οὔ οἱ ἔπειτα
οὔ: Il. 2:396: προβλῆτι σκοπέλῳ· τὸν δ’ οὔ ποτε κύματα λείπει
οὔ: Il. 2:528: μείων, οὔ τι τόσος γε ὅσος Τελαμώνιος Αἴας
οὔ: Il. 2:553: τῷ δ’ οὔ πώ τις ὁμοῖος ἐπιχθόνιος γένετ’ ἀνὴρ
οὔ: Il. 2:614: Ἀτρεΐδης, ἐπεὶ οὔ σφι θαλάσσια ἔργα μεμήλει.
οὐ: Il. 2:641: οὐ γὰρ ἔτ’ Οἰνῆος μεγαλήτορος υἱέες ἦσαν,
οὐ: Il. 2:686: ἀλλ’ οἵ γ’ οὐ πολέμοιο δυσηχέος ἐμνώοντο·
οὐ: Il. 2:687: οὐ γὰρ ἔην ὅς τίς σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο·
οὔ: Il. 2:799: ἀλλ’ οὔ πω τοιόνδε τοσόνδέ τε λαὸν ὄπωπα·
οὔ: Il. 2:807: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ οὔ τι θεᾶς ἔπος ἠγνοίησεν,
οὔ: Il. 2:833: στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα· τὼ δέ οἱ οὔ τι
οὗ: Il. 2:850: Ἀξιοῦ οὗ κάλλιστον ὕδωρ ἐπικίδναται αἶαν.
οὔ: Il. 3:11: ποιμέσιν οὔ τι φίλην, κλέπτῃ δέ τε νυκτὸς ἀμείνω,
οὔ: Il. 3:65: οὔ τοι ἀπόβλητ’ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα
οὐ: Il. 3:156: οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
οὔ: Il. 3:164: οὔ τί μοι αἰτίη ἐσσί, θεοί νύ μοι αἴτιοί εἰσιν
οὔ: Il. 3:169: καλὸν δ’ οὕτω ἐγὼν οὔ πω ἴδον ὀφθαλμοῖσιν,
οὐ: Il. 3:214: παῦρα μὲν ἀλλὰ μάλα λιγέως, ἐπεὶ οὐ πολύμυθος
οὐ: Il. 3:224: οὐ τότε γ’ ὧδ’ Ὀδυσῆος ἀγασσάμεθ’ εἶδος ἰδόντες.
οὐ: Il. 3:236: δοιὼ δ’ οὐ δύναμαι ἰδέειν κοσμήτορε λαῶν
οὔ: Il. 3:306: ἄψ, ἐπεὶ οὔ πω τλήσομ’ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρᾶσθαι
οὔ: Il. 3:365: Ζεῦ πάτερ οὔ τις σεῖο θεῶν ὀλοώτερος ἄλλος·
οὐ: Il. 3:442: οὐ γάρ πώ ποτέ μ’ ὧδέ γ’ ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψεν,
οὔ: Il. 3:451: ἀλλ’ οὔ τις δύνατο Τρώων κλειτῶν τ’ ἐπικούρων
οὐ: Il. 3:453: οὐ μὲν γὰρ φιλότητί γ’ ἐκεύθανον εἴ τις ἴδοιτο·
οὔ: Il. 4:29: ἕρδ’· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.
οὐ: Il. 4:48: οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης
οὔ: Il. 4:54: τάων οὔ τοι ἐγὼ πρόσθ’ ἵσταμαι οὐδὲ μεγαίρω.
οὐ: Il. 4:158: οὐ μέν πως ἅλιον πέλει ὅρκιον αἷμά τε ἀρνῶν
οὐ: Il. 4:235: οὐ γὰρ ἐπὶ ψευδέσσι πατὴρ Ζεὺς ἔσσετ’ ἀρωγός,
οὔ: Il. 4:242: Ἀργεῖοι ἰόμωροι ἐλεγχέες οὔ νυ σέβεσθε;
οὐ: Il. 4:286: σφῶϊ μέν· οὐ γὰρ ἔοικ’ ὀτρυνέμεν· οὔ τι κελεύω·
οὔ: Il. 4:286: σφῶϊ μέν· οὐ γὰρ ἔοικ’ ὀτρυνέμεν· οὔ τι κελεύω·
οὔ: Il. 4:320: ἀλλ’ οὔ πως ἅμα πάντα θεοὶ δόσαν ἀνθρώποισιν·
οὐ: Il. 4:331: ἕστασαν· οὐ γάρ πώ σφιν ἀκούετο λαὸς ἀϋτῆς,
οὐ: Il. 4:372: οὐ μὲν Τυδέϊ γ’ ὧδε φίλον πτωσκαζέμεν ἦεν,
οὐ: Il. 4:374: ὡς φάσαν οἵ μιν ἴδοντο πονεύμενον· οὐ γὰρ ἔγωγε
οὔ: Il. 4:401: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη κρατερὸς Διομήδης
οὐ: Il. 4:413: οὐ γὰρ ἐγὼ νεμεσῶ Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν
οὐ: Il. 4:437: οὐ γὰρ πάντων ἦεν ὁμὸς θρόος οὐδ’ ἴα γῆρυς,
οὔ: Il. 4:510: Ἀργείοις, ἐπεὶ οὔ σφι λίθος χρὼς οὐδὲ σίδηρος
οὐ: Il. 4:512: οὐ μὰν οὐδ’ Ἀχιλεὺς Θέτιδος πάϊς ἠϋκόμοιο
οὔ: Il. 5:53: ἀλλ’ οὔ οἱ τότε γε χραῖσμ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
οὔ: Il. 5:64: οἷ τ’ αὐτῷ, ἐπεὶ οὔ τι θεῶν ἐκ θέσφατα ᾔδη.
οὐ: Il. 5:106: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τὸν δ’ οὐ βέλος ὠκὺ δάμασσεν,
οὐ: Il. 5:139: τοῦ μέν τε σθένος ὦρσεν, ἔπειτα δέ τ’ οὐ προσαμύνει,
οὐ: Il. 5:154: υἱὸν δ’ οὐ τέκετ’ ἄλλον ἐπὶ κτεάτεσσι λιπέσθαι.
οὐ: Il. 5:157: λεῖπ’, ἐπεὶ οὐ ζώοντε μάχης ἐκνοστήσαντε
οὔ: Il. 5:172: καὶ κλέος; ᾧ οὔ τίς τοι ἐρίζεται ἐνθάδε γ’ ἀνήρ,
οὐ: Il. 5:192: ἵπποι δ’ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα τῶν κ’ ἐπιβαίην·
οὐ: Il. 5:201: ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην· ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν·
οὐ: Il. 5:253: οὐ γάρ μοι γενναῖον ἀλυσκάζοντι μάχεσθαι
οὐ: Il. 5:257: τούτω δ’ οὐ πάλιν αὖτις ἀποίσετον ὠκέες ἵπποι
οὐ: Il. 5:278: ἦ μάλα σ’ οὐ βέλος ὠκὺ δαμάσσατο πικρὸς ὀϊστός·
οὐ: Il. 5:286: Τὸν δ’ οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
οὐ: Il. 5:287: ἤμβροτες οὐδ’ ἔτυχες· ἀτὰρ οὐ μὲν σφῶΐ γ’ ὀΐω
οὐ: Il. 5:303: Τυδεΐδης μέγα ἔργον ὃ οὐ δύο γ’ ἄνδρε φέροιεν,
οὐ: Il. 5:341: οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ’, οὐ πίνουσ’ αἴθοπα οἶνον,
οὐ: Il. 5:341: οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ’, οὐ πίνουσ’ αἴθοπα οἶνον,
οὐ: Il. 5:379: οὐ γὰρ ἔτι Τρώων καὶ Ἀχαιῶν φύλοπις αἰνή,
οὐ: Il. 5:402: ἠκέσατ’· οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γε τέτυκτο.
οὐ: Il. 5:407: ὅττι μάλ’ οὐ δηναιὸς ὃς ἀθανάτοισι μάχηται,
οὔ: Il. 5:428: οὔ τοι τέκνον ἐμὸν δέδοται πολεμήϊα ἔργα,
οὔ: Il. 5:441: ἶσ’ ἔθελε φρονέειν, ἐπεὶ οὔ ποτε φῦλον ὁμοῖον
οὔ: Il. 5:475: τῶν νῦν οὔ τιν’ ἐγὼ ἰδέειν δύναμ’ οὐδὲ νοῆσαι,
οὔ: Il. 5:483: ἀνδρὶ μαχήσασθαι· ἀτὰρ οὔ τί μοι ἐνθάδε τοῖον
οὔ: Il. 5:516: καὶ μένος ἐσθλὸν ἔχοντα· μετάλλησάν γε μὲν οὔ τι.
οὐ: Il. 5:517: οὐ γὰρ ἔα πόνος ἄλλος, ὃν ἀργυρότοξος ἔγειρεν
οὐ: Il. 5:571: Αἰνείας δ’ οὐ μεῖνε θοός περ ἐὼν πολεμιστὴς
οὔ: Il. 5:665: ἑλκόμενον· τὸ μὲν οὔ τις ἐπεφράσατ’ οὐδὲ νόησε
οὔ: Il. 5:689: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ,
οὐ: Il. 5:757: Ζεῦ πάτερ οὐ νεμεσίζῃ Ἄρῃ τάδε καρτερὰ ἔργα
οὐ: Il. 5:759: μὰψ ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον ἐμοὶ δ’ ἄχος, οἳ δὲ ἕκηλοι
οὔ: Il. 5:761: ἄφρονα τοῦτον ἀνέντες, ὃς οὔ τινα οἶδε θέμιστα;
οὐ: Il. 5:812: ἤ νύ σέ που δέος ἴσχει ἀκήριον· οὐ σύ γ’ ἔπειτα
οὔ: Il. 5:819: οὔ μ’ εἴας μακάρεσσι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι
οὐ: Il. 5:872: Ζεῦ πάτερ οὐ νεμεσίζῃ ὁρῶν τάδε καρτερὰ ἔργα;
οὐ: Il. 5:895: ἀλλ’ οὐ μάν σ’ ἔτι δηρὸν ἀνέξομαι ἄλγε’ ἔχοντα·
οὐ: Il. 5:901: ἠκέσατ’· οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γ’ ἐτέτυκτο.
οὔ: Il. 6:16: ἀλλά οἱ οὔ τις τῶν γε τότ’ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον
οὔ: Il. 6:102: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ οὔ τι κασιγνήτῳ ἀπίθησεν.
οὐ: Il. 6:124: οὐ μὲν γάρ ποτ’ ὄπωπα μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
οὔ: Il. 6:161: κρυπταδίῃ φιλότητι μιγήμεναι· ἀλλὰ τὸν οὔ τι
οὔ: Il. 6:189: εἷσε λόχον· τοὶ δ’ οὔ τι πάλιν οἶκον δὲ νέοντο·
οὐ: Il. 6:222: Τυδέα δ’ οὐ μέμνημαι, ἐπεί μ’ ἔτι τυτθὸν ἐόντα
οὐ: Il. 6:326: δαιμόνι’ οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ’ ἔνθεο θυμῷ,
οὔ: Il. 6:335: οὔ τοι ἐγὼ Τρώων τόσσον χόλῳ οὐδὲ νεμέσσι
οὔ: Il. 6:342: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
οὐ: Il. 6:367: οὐ γὰρ οἶδ’ εἰ ἔτι σφιν ὑπότροπος ἵξομαι αὖτις,
οὐ: Il. 6:411: σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χθόνα δύμεναι· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλη
οὔ: Il. 6:450: ἀλλ’ οὔ μοι Τρώων τόσσον μέλει ἄλγος ὀπίσσω,
οὗ: Il. 6:466: Ὣς εἰπὼν οὗ παιδὸς ὀρέξατο φαίδιμος Ἕκτωρ·
οὐ: Il. 6:487: οὐ γάρ τίς μ’ ὑπὲρ αἶσαν ἀνὴρ Ἄϊδι προϊάψει·
οὔ: Il. 6:488: μοῖραν δ’ οὔ τινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν,
οὐ: Il. 6:489: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται.
οὐ: Il. 6:501: οὐ γάρ μιν ἔτ’ ἔφαντο ὑπότροπον ἐκ πολέμοιο
οὔ: Il. 7:27: δῷς; ἐπεὶ οὔ τι Τρῶας ἀπολλυμένους ἐλεαίρεις.
οὐ: Il. 7:52: οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα θανεῖν καὶ πότμον ἐπισπεῖν·
οὔ: Il. 7:91: ὥς ποτέ τις ἐρέει· τὸ δ’ ἐμὸν κλέος οὔ ποτ’ ὀλεῖται.
οὐ: Il. 7:140: οὕνεκ’ ἄρ’ οὐ τόξοισι μαχέσκετο δουρί τε μακρῷ,
οὔ: Il. 7:142: τὸν Λυκόοργος ἔπεφνε δόλῳ, οὔ τι κράτεΐ γε,
οὐ: Il. 7:143: στεινωπῷ ἐν ὁδῷ ὅθ’ ἄρ’ οὐ κορύνη οἱ ὄλεθρον
οὐ: Il. 7:185: οἳ δ’ οὐ γιγνώσκοντες ἀπηνήναντο ἕκαστος.
οὔ: Il. 7:196: ἠὲ καὶ ἀμφαδίην, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης·
οὐ: Il. 7:197: οὐ γάρ τίς με βίῃ γε ἑκὼν ἀέκοντα δίηται
οὔ: Il. 7:217: ἀλλ’ οὔ πως ἔτι εἶχεν ὑποτρέσαι οὐδ’ ἀναδῦναι
οὐ: Il. 7:242: ἀλλ’ οὐ γάρ σ’ ἐθέλω βαλέειν τοιοῦτον ἐόντα
οὗ: Il. 7:325: Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
οὔ: Il. 7:352: ψευσάμενοι μαχόμεσθα· τὼ οὔ νύ τι κέρδιον ἡμῖν
οὔ: Il. 7:393: οὔ φησιν δώσειν· ἦ μὴν Τρῶές γε κέλονται.
οὔ: Il. 7:408: ἀμφὶ δὲ νεκροῖσιν κατακαιέμεν οὔ τι μεγαίρω·
οὐ: Il. 7:409: οὐ γάρ τις φειδὼ νεκύων κατατεθνηώτων
οὐ: Il. 8:12: πληγεὶς οὐ κατὰ κόσμον ἐλεύσεται Οὔλυμπον δέ·
οὔ: Il. 8:39: θάρσει Τριτογένεια φίλον τέκος· οὔ νύ τι θυμῷ
οὔ: Il. 8:81: οὔ τι ἑκών, ἀλλ’ ἵππος ἐτείρετο, τὸν βάλεν ἰῷ
οὐ: Il. 8:140: ἦ οὐ γιγνώσκεις ὅ τοι ἐκ Διὸς οὐχ ἕπετ’ ἀλκή;
οὔ: Il. 8:143: δώσει· ἀνὴρ δέ κεν οὔ τι Διὸς νόον εἰρύσσαιτο
οὐ: Il. 8:154: ἀλλ’ οὐ πείσονται Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες
οὐ: Il. 8:178: ἀβλήχρ’ οὐδενόσωρα· τὰ δ’ οὐ μένος ἁμὸν ἐρύξει·
οὐ: Il. 8:238: οὐ μὲν δή ποτέ φημι τεὸν περικαλλέα βωμὸν
οὔ: Il. 8:253: Ἔνθ’ οὔ τις πρότερος Δαναῶν πολλῶν περ ἐόντων
οὐ: Il. 8:294: ὀτρύνεις; οὐ μέν τοι ὅση δύναμίς γε πάρεστι
οὗ: Il. 8:295: παύομαι, ἀλλ’ ἐξ οὗ προτὶ Ἴλιον ὠσάμεθ’ αὐτοὺς
οὐ: Il. 8:299: τοῦτον δ’ οὐ δύναμαι βαλέειν κύνα λυσσητῆρα.
οὐ: Il. 8:400: ἔρχεσθ’· οὐ γὰρ καλὰ συνοισόμεθα πτόλεμον δέ.
οὔ: Il. 8:407: Ἥρῃ δ’ οὔ τι τόσον νεμεσίζομαι οὐδὲ χολοῦμαι·
οὔ: Il. 8:421: Ἥρῃ δ’ οὔ τι τόσον νεμεσίζεται οὐδὲ χολοῦται·
οὐ: Il. 8:448: οὐ μέν θην κάμετόν γε μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
οὐ: Il. 8:473: οὐ γὰρ πρὶν πολέμου ἀποπαύσεται ὄβριμος Ἕκτωρ
οὔ: Il. 8:482: οὐδ’ ἢν ἔνθ’ ἀφίκηαι ἀλωμένη, οὔ σευ ἔγωγε
οὐ: Il. 8:483: σκυζομένης ἀλέγω, ἐπεὶ οὐ σέο κύντερον ἄλλο.
οὔ: Il. 8:484: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη λευκώλενος Ἥρη.
οὐ: Il. 9:28: οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.
οὔ: Il. 9:39: ἀλκὴν δ’ οὔ τοι δῶκεν, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
οὔ: Il. 9:55: οὔ τίς τοι τὸν μῦθον ὀνόσσεται ὅσσοι Ἀχαιοί,
οὐ: Il. 9:56: οὐδὲ πάλιν ἐρέει· ἀτὰρ οὐ τέλος ἵκεο μύθων.
οὔ: Il. 9:70: δαίνυ δαῖτα γέρουσιν· ἔοικέ τοι, οὔ τοι ἀεικές.
οὗ: Il. 9:94: Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
οὐ: Il. 9:104: οὐ γάρ τις νόον ἄλλος ἀμείνονα τοῦδε νοήσει
οὔ: Il. 9:108: οὔ τι καθ’ ἡμέτερόν γε νόον· μάλα γάρ τοι ἔγωγε
οὔ: Il. 9:115: ὦ γέρον οὔ τι ψεῦδος ἐμὰς ἄτας κατέλεξας·
οὔ: Il. 9:125: οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο,
οὔ: Il. 9:148: πολλὰ μάλ’, ὅσσ’ οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε θυγατρί·
οὐ: Il. 9:228: δαίνυσθ’· ἀλλ’ οὐ δαιτὸς ἐπηράτου ἔργα μέμηλεν,
οὔ: Il. 9:267: οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο
οὔ: Il. 9:290: πολλὰ μάλ’, ὅσσ’ οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε θυγατρί·
οὔ: Il. 9:305: λύσσαν ἔχων ὀλοήν, ἐπεὶ οὔ τινά φησιν ὁμοῖον
οὐ: Il. 9:388: κούρην δ’ οὐ γαμέω Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο,
οὐ: Il. 9:401: οὐ γὰρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον οὐδ’ ὅσα φασὶν
οὔ: Il. 9:425: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇς, ἐπεὶ οὔ σφισιν ἧδέ γ’ ἑτοίμη
οὔ: Il. 9:429: αὔριον ἢν ἐθέλῃσιν· ἀνάγκῃ δ’ οὔ τί μιν ἄξω.
οὔ: Il. 9:440: νήπιον οὔ πω εἰδόθ’ ὁμοιΐου πολέμοιο
οὔ: Il. 9:489: τὰ φρονέων ὅ μοι οὔ τι θεοὶ γόνον ἐξετέλειον
οὔ: Il. 9:519: μηδὲ πόδας· πρὶν δ’ οὔ τι νεμεσσητὸν κεχολῶσθαι.
οὔ: Il. 9:523: μέμνημαι τόδε ἔργον ἐγὼ πάλαι οὔ τι νέον γε
οὔ: Il. 9:530: χωσαμένη ὅ οἱ οὔ τι θαλύσια γουνῷ ἀλωῆς
οὐ: Il. 9:541: καὶ κύνας· οὐ μὲν γάρ κε δάμη παύροισι βροτοῖσι·
οὔ: Il. 9:603: Φοῖνιξ ἄττα γεραιὲ διοτρεφὲς οὔ τί με ταύτης
οὐ: Il. 9:621: ἴομεν· οὐ γάρ μοι δοκέει μύθοιο τελευτὴ
οὗ: Il. 9:629: ποινὴν ἢ οὗ παιδὸς ἐδέξατο τεθνηῶτος·
οὐ: Il. 9:646: οὐ γὰρ πρὶν πολέμοιο μεδήσομαι αἱματόεντος
οὔ: Il. 9:688: αὔριον, ἢν ἐθέλῃσιν· ἀνάγκῃ δ’ οὔ τί μιν ἄξει.
οὔ: Il. 10:39: δείδω μὴ οὔ τίς τοι ὑπόσχηται τόδε ἔργον
οὐ: Il. 10:47: οὐ γάρ πω ἰδόμην, οὐδ’ ἔκλυον αὐδήσαντος
οὐ: Il. 10:79: λαὸν ἄγων, ἐπεὶ οὐ μὲν ἐπέτρεπε γήραϊ λυγρῷ.
οὔ: Il. 10:91: πλάζομαι ὧδ’ ἐπεὶ οὔ μοι ἐπ’ ὄμμασι νήδυμος ὕπνος
οὔ: Il. 10:104: οὔ θην Ἕκτορι πάντα νοήματα μητίετα Ζεὺς
οὔ: Il. 10:129: οὕτως οὔ τίς οἱ νεμεσήσεται οὐδ’ ἀπιθήσει
οὔ: Il. 10:164: σχέτλιός ἐσσι γεραιέ· σὺ μὲν πόνου οὔ ποτε λήγεις.
οὔ: Il. 10:165: οὔ νυ καὶ ἄλλοι ἔασι νεώτεροι υἷες Ἀχαιῶν
οὗ: Il. 10:244: οὗ πέρι μὲν πρόφρων κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
οὔ: Il. 10:293: ἀδμήτην, ἣν οὔ πω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ἀνήρ·
οὔ: Il. 10:417: οὔ τις κεκριμένη ῥύεται στρατὸν οὐδὲ φυλάσσει.
οὐ: Il. 10:422: οὐ γάρ σφιν παῖδες σχεδὸν εἵαται οὐδὲ γυναῖκες.
οὔ: Il. 10:440: ἤλυθ’ ἔχων· τὰ μὲν οὔ τι καταθνητοῖσιν ἔοικεν
οὐ: Il. 10:500: τόξῳ ἐπιπλήσσων, ἐπεὶ οὐ μάστιγα φαεινὴν
Οὔ: Il. 10:540: Οὔ πω πᾶν εἴρητο ἔπος ὅτ’ ἄρ’ ἤλυθον αὐτοί.
οὔ: Il. 10:550: ἀλλ’ οὔ πω τοίους ἵππους ἴδον οὐδὲ νοήσα.
οὔ: Il. 11:75: οἳ δ’ ἄλλοι οὔ σφιν πάρεσαν θεοί, ἀλλὰ ἕκηλοι
οὐ: Il. 11:116: ἣ δ’ εἴ πέρ τε τύχῃσι μάλα σχεδόν, οὐ δύναταί σφι
οὔ: Il. 11:120: ὣς ἄρα τοῖς οὔ τις δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον
οὔ: Il. 11:243: κουριδίης, ἧς οὔ τι χάριν ἴδε, πολλὰ δ’ ἔδωκε·
οὔ: Il. 11:331: στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα· τὼ δέ οἱ οὔ τι
οὐ: Il. 11:339: Παιονίδην ἥρωα κατ’ ἰσχίον· οὐ δέ οἱ ἵπποι
οὐ: Il. 11:384: Τὸν δ’ οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
οὔ: Il. 11:439: γνῶ δ’ Ὀδυσεὺς ὅ οἱ οὔ τι τέλος κατακαίριον ἦλθεν,
οὐ: Il. 11:452: ἆ δείλ’ οὐ μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
οὔ: Il. 11:551: ἰθύει, ἀλλ’ οὔ τι πρήσσει· θαμέες γὰρ ἄκοντες
οὐ: Il. 11:664: ἐσθλὸς ἐὼν Δαναῶν οὐ κήδεται οὐδ’ ἐλεαίρει.
οὐ: Il. 11:667: αὐτοί τε κτεινώμεθ’ ἐπισχερώ; οὐ γὰρ ἐμὴ ἲς
οὔ: Il. 11:709: παῖδ’ ἔτ’ ἐόντ’, οὔ πω μάλα εἰδότε θούριδος ἀλκῆς.
οὐ: Il. 11:718: οὐ γάρ πώ τί μ’ ἔφη ἴδμεν πολεμήϊα ἔργα.
οὔ: Il. 12:9: ἀθανάτων· τὸ καὶ οὔ τι πολὺν χρόνον ἔμπεδον ἦεν.
οὔ: Il. 12:45: αἰχμὰς ἐκ χειρῶν· τοῦ δ’ οὔ ποτε κυδάλιμον κῆρ
οὔ: Il. 12:58: ἔνθ’ οὔ κεν ῥέα ἵππος ἐΰτροχον ἅρμα τιταίνων
οὔ: Il. 12:65: ἔνθ’ οὔ πως ἔστιν καταβήμεναι οὐδὲ μάχεσθαι
οὐ: Il. 12:79: οὐ μενέουσ’ εἰ δή σφιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπται.
οὐ: Il. 12:165: πάγχυ μάλ’· οὐ γὰρ ἔγωγ’ ἐφάμην ἥρωας Ἀχαιοὺς
οὔ: Il. 12:203: ζωὸν ἔτ’ ἀσπαίροντα, καὶ οὔ πω λήθετο χάρμης,
οὐ: Il. 12:225: οὐ κόσμῳ παρὰ ναῦφιν ἐλευσόμεθ’ αὐτὰ κέλευθα·
οὔ: Il. 12:238: πείθεσθαι, τῶν οὔ τι μετατρέπομ’ οὐδ’ ἀλεγίζω
οὐ: Il. 12:246: νηυσὶν ἐπ’ Ἀργείων, σοὶ δ’ οὐ δέος ἔστ’ ἀπολέσθαι·
οὐ: Il. 12:247: οὐ γάρ τοι κραδίη μενεδήϊος οὐδὲ μαχήμων.
οὔ: Il. 12:270: ὅς τε χερειότερος, ἐπεὶ οὔ πω πάντες ὁμοῖοι
οὔ: Il. 12:304: οὔ ῥά τ’ ἀπείρητος μέμονε σταθμοῖο δίεσθαι,
οὐ: Il. 12:318: οὐ μὰν ἀκλεέες Λυκίην κάτα κοιρανέουσιν
οὔ: Il. 12:337: ἐγγύθεν· ἀλλ’ οὔ πώς οἱ ἔην βώσαντι γεγωνεῖν·
οὐ: Il. 12:393: αὐτίκ’ ἐπεί τ’ ἐνόησεν· ὅμως δ’ οὐ λήθετο χάρμης,
οὔ: Il. 12:447: ὀξὺς ἔην· τὸν δ’ οὔ κε δύ’ ἀνέρε δήμου ἀρίστω
οὔ: Il. 12:465: δοῦρ’ ἔχεν· οὔ κέν τίς μιν ἐρύκακεν ἀντιβολήσας
οὐ: Il. 13:7: ἐς Τροίην δ’ οὐ πάμπαν ἔτι τρέπεν ὄσσε φαεινώ·
οὐ: Il. 13:8: οὐ γὰρ ὅ γ’ ἀθανάτων τινα ἔλπετο ὃν κατὰ θυμὸν
οὐ: Il. 13:49: ἄλλῃ μὲν γὰρ ἔγωγ’ οὐ δείδια χεῖρας ἀάπτους
οὐ: Il. 13:89: οὐ γὰρ ἔφαν φεύξεσθαι ὑπ’ ἐκ κακοῦ· ἀλλ’ ἐνοσίχθων
οὔ: Il. 13:100: δεινόν, ὃ οὔ ποτ’ ἔγωγε τελευτήσεσθαι ἔφασκον,
οὔ: Il. 13:114: ἡμέας γ’ οὔ πως ἔστι μεθιέμεναι πολέμοιο.
οὔ: Il. 13:142: ἰσόπεδον, τότε δ’ οὔ τι κυλίνδεται ἐσσύμενός περ·
οὔ: Il. 13:151: παρμένετ’· οὔ τοι δηρὸν ἐμὲ σχήσουσιν Ἀχαιοὶ
οὔ: Il. 13:161: ταυρείην· τῆς δ’ οὔ τι διήλασεν, ἀλλὰ πολὺ πρὶν
οὔ: Il. 13:191: Ἕκτορος· ἀλλ’ οὔ πῃ χροὸς εἴσατο, πᾶς δ’ ἄρα χαλκῷ
οὔ: Il. 13:222: ὦ Θόαν οὔ τις ἀνὴρ νῦν γ’ αἴτιος, ὅσσον ἔγωγε
οὐ: Il. 13:262: Τρώϊα, τὰ κταμένων ἀποαίνυμαι· οὐ γὰρ ὀΐω
οὐ: Il. 13:268: πόλλ’ ἔναρα Τρώων· ἀλλ’ οὐ σχεδόν ἐστιν ἑλέσθαι.
οὔ: Il. 13:325: ἔν γ’ αὐτοσταδίῃ· ποσὶ δ’ οὔ πως ἔστιν ἐρίζειν.
οὔ: Il. 13:382: ἀμφὶ γάμῳ, ἐπεὶ οὔ τοι ἐεδνωταὶ κακοί εἰμεν.
οὐ: Il. 13:414: οὐ μὰν αὖτ’ ἄτιτος κεῖτ’ Ἄσιος, ἀλλά ἕ φημι
οὐ: Il. 13:424: Ἰδομενεὺς δ’ οὐ λῆγε μένος μέγα, ἵετο δ’ αἰεὶ
οὔ: Il. 13:461: οὕνεκ’ ἄρ’ ἐσθλὸν ἐόντα μετ’ ἀνδράσιν οὔ τι τίεσκεν.
οὐ: Il. 13:512: οὐ γὰρ ἔτ’ ἔμπεδα γυῖα ποδῶν ἦν ὁρμηθέντι,
οὐ: Il. 13:556: οὐ μὲν γάρ ποτ’ ἄνευ δηΐων ἦν, ἀλλὰ κατ’ αὐτοὺς
οὐ: Il. 13:560: Ἀλλ’ οὐ λῆθ’ Ἀδάμαντα τιτυσκόμενος καθ’ ὅμιλον
οὔ: Il. 13:573: ὣς ὃ τυπεὶς ἤσπαιρε μίνυνθά περ, οὔ τι μάλα δήν,
οὔ: Il. 13:659: ποινὴ δ’ οὔ τις παιδὸς ἐγίγνετο τεθνηῶτος.
οὐ: Il. 13:713: οὐ γάρ σφι σταδίῃ ὑσμίνῃ μίμνε φίλον κῆρ·
οὐ: Il. 13:714: οὐ γὰρ ἔχον κόρυθας χαλκήρεας ἱπποδασείας,
οὔ: Il. 13:729: ἀλλ’ οὔ πως ἅμα πάντα δυνήσεαι αὐτὸς ἑλέσθαι.
οὗ: Il. 13:778: ἐξ οὗ γὰρ παρὰ νηυσὶ μάχην ἤγειρας ἑταίρων,
οὐ: Il. 13:808: ἀλλ’ οὐ σύγχει θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
οὔ: Il. 13:811: Ἀργείους; οὔ τοί τι μάχης ἀδαήμονές εἰμεν,
οὐ: Il. 14:63: δύμεναι· οὐ γάρ πως βεβλημένον ἐστὶ μάχεσθαι.
οὐ: Il. 14:80: οὐ γάρ τις νέμεσις φυγέειν κακόν, οὐδ’ ἀνὰ νύκτα.
οὔ: Il. 14:91: μῦθον, ὃν οὔ κεν ἀνήρ γε διὰ στόμα πάμπαν ἄγοιτο
οὐ: Il. 14:99: ἡμῖν δ’ αἰπὺς ὄλεθρος ἐπιῤῥέπῃ. οὐ γὰρ Ἀχαιοὶ
οὐ: Il. 14:105: ἀργαλέῃ· ἀτὰρ οὐ μὲν ἐγὼν ἀέκοντας ἄνωγα
οὐ: Il. 14:110: ἐγγὺς ἀνήρ· οὐ δηθὰ ματεύσομεν· αἴ κ’ ἐθέλητε
οὔ: Il. 14:141: δερκομένῳ, ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι φρένες οὐδ’ ἠβαιαί.
οὔ: Il. 14:143: σοὶ δ’ οὔ πω μάλα πάγχυ θεοὶ μάκαρες κοτέουσιν,
οὐ: Il. 14:168: κληῗδι κρυπτῇ, τὴν δ’ οὐ θεὸς ἄλλος ἀνῷγεν·
οὐ: Il. 14:298: ἵπποι δ’ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα τῶν κ’ ἐπιβαίης.
οὐ: Il. 14:314: οὐ γάρ πώ ποτέ μ’ ὧδε θεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικὸς
οὗ: Il. 14:344: οὗ τε καὶ ὀξύτατον πέλεται φάος εἰσοράασθαι.
οὔ: Il. 14:367: κείνου δ’ οὔ τι λίην ποθὴ ἔσσεται, εἴ κεν οἳ ἄλλοι
οὐ: Il. 14:385: εἴκελον ἀστεροπῇ· τῷ δ’ οὐ θέμις ἐστὶ μιγῆναι
οὔ: Il. 14:415: ἐξ αὐτῆς, τὸν δ’ οὔ περ ἔχει θράσος ὅς κεν ἴδηται
οὔ: Il. 14:422: αἰχμάς· ἀλλ’ οὔ τις ἐδυνήσατο ποιμένα λαῶν
οὔ: Il. 14:426: τῶν δ’ ἄλλων οὔ τίς εὑ ἀκήδεσεν, ἀλλὰ πάροιθεν
οὐ: Il. 14:453: οὐ μὰν αὖτ’ ὀΐω μεγαθύμου Πανθοΐδαο
οὐ: Il. 14:471: ἄξιος; οὐ μέν μοι κακὸς εἴδεται οὐδὲ κακῶν ἔξ,
οὔ: Il. 14:479: οὔ θην οἴοισίν γε πόνος τ’ ἔσεται καὶ ὀϊζὺς
οὐ: Il. 14:520: οὐ γάρ οἵ τις ὁμοῖος ἐπισπέσθαι ποσὶν ἦεν
οὔ: Il. 15:11: αἷμ’ ἐμέων, ἐπεὶ οὔ μιν ἀφαυρότατος βάλ’ Ἀχαιῶν.
οὐ: Il. 15:16: οὐ μὰν οἶδ’ εἰ αὖτε κακοῤῥαφίης ἀλεγεινῆς
οὐ: Il. 15:18: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε τ’ ἐκρέμω ὑψόθεν, ἐκ δὲ ποδοῖιν
οὔ: Il. 15:194: τώ ῥα καὶ οὔ τι Διὸς βέομαι φρεσίν, ἀλλὰ ἕκηλος
οὔ: Il. 15:228: χεῖρας ἐμάς, ἐπεὶ οὔ κεν ἀνιδρωτί γ’ ἐτελέσθη.
οὐ: Il. 15:292: ὡς καὶ νῦν ἔσσεσθαι ὀΐομαι· οὐ γὰρ ἄτερ γε
οὐ: Il. 15:325: ἐλθόντ’ ἐξαπίνης σημάντορος οὐ παρεόντος,
οὔ: Il. 15:450: ἦλθε κακόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ.
οὐ: Il. 15:461: ἀλλ’ οὐ λῆθε Διὸς πυκινὸν νόον, ὅς ῥ’ ἐφύλασσεν
οὔ: Il. 15:496: τεθνάτω· οὔ οἱ ἀεικὲς ἀμυνομένῳ περὶ πάτρης
οὐ: Il. 15:508: οὐ μὰν ἔς γε χορὸν κέλετ’ ἐλθέμεν, ἀλλὰ μάχεσθαι.
οὔ: Il. 15:509: ἡμῖν δ’ οὔ τις τοῦδε νόος καὶ μῆτις ἀμείνων
οὐ: Il. 15:521: Πουλυδάμας· καὶ τοῦ μὲν ἀπήμβροτεν· οὐ γὰρ Ἀπόλλων
οὐ: Il. 15:556: ἀλλ’ ἕπευ· οὐ γὰρ ἔτ’ ἔστιν ἀποσταδὸν Ἀργείοισι
οὔ: Il. 15:569: Ἀντίλοχ’ οὔ τις σεῖο νεώτερος ἄλλος Ἀχαιῶν,
οὐ: Il. 15:583: τεύχεα συλήσων· ἀλλ’ οὐ λάθεν Ἕκτορα δῖον,
οὐ: Il. 15:585: Ἀντίλοχος δ’ οὐ μεῖνε θοός περ ἐὼν πολεμιστής,
οὔ: Il. 15:632: μυρίαι, ἐν δέ τε τῇσι νομεὺς οὔ πω σάφα εἰδὼς
οὐ: Il. 15:665: τῶν ὕπερ ἐνθάδ’ ἐγὼ γουνάζομαι οὐ παρεόντων
οὐ: Il. 15:737: οὐ μέν τι σχεδόν ἐστι πόλις πύργοις ἀραρυῖα,
οὐ: Il. 15:741: τὼ ἐν χερσὶ φόως, οὐ μειλιχίῃ πολέμοιο.
οὐ: Il. 16:62: οὐ πρὶν μηνιθμὸν καταπαυσέμεν, ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ
οὐ: Il. 16:70: θάρσυνος· οὐ γὰρ ἐμῆς κόρυθος λεύσσουσι μέτωπον
οὐ: Il. 16:74: οὐ γὰρ Τυδεΐδεω Διομήδεος ἐν παλάμῃσι
οὐ: Il. 16:141: βριθὺ μέγα στιβαρόν· τὸ μὲν οὐ δύνατ’ ἄλλος Ἀχαιῶν
οὐ: Il. 16:232: οὐρανὸν εἰσανιδών· Δία δ’ οὐ λάθε τερπικέραυνον·
οὐ: Il. 16:302: τυτθὸν ἀνέπνευσαν, πολέμου δ’ οὐ γίγνετ’ ἐρωή·
οὐ: Il. 16:303: οὐ γάρ πώ τι Τρῶες ἀρηϊφίλων ὑπ’ Ἀχαιῶν
οὔ: Il. 16:443: ἔρδ’· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.
οὐ: Il. 16:509: ὠρίνθη δέ οἱ ἦτορ ὅ τ’ οὐ δύνατο προσαμῦναι.
οὐ: Il. 16:520: ἔγχος δ’ οὐ δύναμαι σχεῖν ἔμπεδον, οὐδὲ μάχεσθαι
οὐ: Il. 16:522: Σαρπηδὼν Διὸς υἱός· ὃ δ’ οὐ οὗ παιδὸς ἀμύνει.
οὗ: Il. 16:522: Σαρπηδὼν Διὸς υἱός· ὃ δ’ οὐ οὗ παιδὸς ἀμύνει.
οὔ: Il. 16:570: βλῆτο γὰρ οὔ τι κάκιστος ἀνὴρ μετὰ Μυρμιδόνεσσιν
οὔ: Il. 16:628: ὦ πέπον οὔ τοι Τρῶες ὀνειδείοις ἐπέεσσι
οὔ: Il. 16:631: τὼ οὔ τι χρὴ μῦθον ὀφέλλειν, ἀλλὰ μάχεσθαι.
οὔ: Il. 16:707: χάζεο διογενὲς Πατρόκλεες· οὔ νύ τοι αἶσα
οὐ: Il. 16:796: αἵματι καὶ κονίῃσι· πάρος γε μὲν οὐ θέμις ἦεν
οὔ: Il. 16:852: οὔ θην οὐδ’ αὐτὸς δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη
οὐ: Il. 17:5: πρωτοτόκος κινυρὴ οὐ πρὶν εἰδυῖα τόκοιο·
οὐ: Il. 17:14: οὐ γάρ τις πρότερος Τρώων κλειτῶν τ’ ἐπικούρων
οὐ: Il. 17:19: Ζεῦ πάτερ οὐ μὲν καλὸν ὑπέρβιον εὐχετάασθαι.
οὗ: Il. 17:21: οὔτε συὸς κάπρου ὀλοόφρονος, οὗ τε μέγιστος
οὐ: Il. 17:33: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὐ πεῖθεν· ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα·
οὐ: Il. 17:41: ἀλλ’ οὐ μὰν ἔτι δηρὸν ἀπείρητος πόνος ἔσται
οὔ: Il. 17:68: ὣς τῶν οὔ τινι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐτόλμα
οὔ: Il. 17:100: τώ μ’ οὔ τις Δαναῶν νεμεσήσεται ὅς κεν ἴδηται
οὐ: Il. 17:146: οὐ γάρ τις Λυκίων γε μαχησόμενος Δαναοῖσιν
οὔ: Il. 17:153: ζωὸς ἐών· νῦν δ’ οὔ οἱ ἀλαλκέμεναι κύνας ἔτλης.
οὔ: Il. 17:175: οὔ τοι ἐγὼν ἔῤῥιγα μάχην οὐδὲ κτύπον ἵππων·
οὔ: Il. 17:190: ὦκα μάλ’ οὔ πω τῆλε ποσὶ κραιπνοῖσι μετασπών,
οὐ: Il. 17:205: τεύχεα δ’ οὐ κατὰ κόσμον ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων
οὔ: Il. 17:207: τῶν ποινὴν ὅ τοι οὔ τι μάχης ἐκνοστήσαντι
οὐ: Il. 17:221: οὐ γὰρ ἐγὼ πληθὺν διζήμενος οὐδὲ χατίζων
οὔ: Il. 17:240: οὔ τι τόσον νέκυος περιδείδια Πατρόκλοιο,
οὔ: Il. 17:292: ἦλθε κακόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ.
οὔ: Il. 17:354: ἀλλ’ οὔ πως ἔτι εἶχε· σάκεσσι γὰρ ἔρχατο πάντῃ
οὐ: Il. 17:372: ἠελίου ὀξεῖα, νέφος δ’ οὐ φαίνετο πάσης
οὔ: Il. 17:377: ὅσσοι ἄριστοι ἔσαν· δύο δ’ οὔ πω φῶτε πεπύσθην
οὔ: Il. 17:404: τείχει ὕπο Τρώων· τό μιν οὔ ποτε ἔλπετο θυμῷ
οὔ: Il. 17:410: δὴ τότε γ’ οὔ οἱ ἔειπε κακὸν τόσον ὅσσον ἐτύχθη
οὐ: Il. 17:415: ὦ φίλοι οὐ μὰν ἧμιν ἐϋκλεὲς ἀπονέεσθαι
οὐ: Il. 17:446: οὐ μὲν γάρ τί πού ἐστιν ὀϊζυρώτερον ἀνδρὸς
οὐ: Il. 17:448: ἀλλ’ οὐ μὰν ὑμῖν γε καὶ ἅρμασι δαιδαλέοισιν
οὐ: Il. 17:449: Ἕκτωρ Πριαμίδης ἐποχήσεται· οὐ γὰρ ἐάσω.
οὐ: Il. 17:464: οὐ γάρ πως ἦν οἶον ἐόνθ’ ἱερῷ ἐνὶ δίφρῳ
οὐ: Il. 17:502: ἀλλὰ μάλ’ ἐμπνείοντε μεταφρένῳ· οὐ γὰρ ἔγωγε
οὔ: Il. 17:641: Πηλεΐδῃ, ἐπεὶ οὔ μιν ὀΐομαι οὐδὲ πεπύσθαι
οὔ: Il. 17:643: ἀλλ’ οὔ πῃ δύναμαι ἰδέειν τοιοῦτον Ἀχαιῶν·
οὔ: Il. 17:661: ἰθύει, ἀλλ’ οὔ τι πρήσσει· θαμέες γὰρ ἄκοντες
οὐ: Il. 17:711: οὐ γάρ πως ἂν γυμνὸς ἐὼν Τρώεσσι μάχοιτο.
οὐ: Il. 17:761: φευγόντων Δαναῶν· πολέμου δ’ οὐ γίγνετ’ ἐρωή.
οὐ: Il. 18:101: νῦν δ’ ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
οὔ: Il. 18:105: τοῖος ἐὼν οἷος οὔ τις Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
οὐ: Il. 18:128: ναὶ δὴ ταῦτά γε τέκνον ἐτήτυμον οὐ κακόν ἐστι
οὐ: Il. 18:160: στάσκε μέγα ἰάχων· ὀπίσω δ’ οὐ χάζετο πάμπαν.
οὔ: Il. 18:161: ὡς δ’ ἀπὸ σώματος οὔ τι λέοντ’ αἴθωνα δύνανται
οὗ: Il. 18:171: Πατρόκλῳ ἐπάμυνον, οὗ εἵνεκα φύλοπις αἰνὴ
οὔ: Il. 18:189: μήτηρ δ’ οὔ με φίλη πρίν γ’ εἴα θωρήσσεσθαι
οὔ: Il. 18:192: ἄλλου δ’ οὔ τευ οἶδα τεῦ ἂν κλυτὰ τεύχεα δύω,
οὔ: Il. 18:282: εἴσω δ’ οὔ μιν θυμὸς ἐφορμηθῆναι ἐάσει,
οὔ: Il. 18:287: ἦ οὔ πω κεκόρησθε ἐελμένοι ἔνδοθι πύργων;
οὐ: Il. 18:296: οὐ γάρ τις Τρώων ἐπιπείσεται· οὐ γὰρ ἐάσω.
οὐ: Il. 18:296: οὐ γάρ τις Τρώων ἐπιπείσεται· οὐ γὰρ ἐάσω.
οὔ: Il. 18:306: ἄλγιον αἴ κ’ ἐθέλῃσι τῷ ἔσσεται· οὔ μιν ἔγωγε
οὔ: Il. 18:313: Πουλυδάμαντι δ’ ἄρ’ οὔ τις ὃς ἐσθλὴν φράζετο βουλήν.
οὐ: Il. 18:328: ἀλλ’ οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτᾷ·
οὔ: Il. 18:334: οὔ σε πρὶν κτεριῶ πρίν γ’ Ἕκτορος ἐνθάδ’ ἐνεῖκαι
οὐ: Il. 18:363: ὅς περ θνητός τ’ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδε·
οὔ: Il. 18:378: οἳ δ’ ἤτοι τόσσον μὲν ἔχον τέλος, οὔατα δ’ οὔ πω
οὔ: Il. 18:386: αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
οὔ: Il. 18:425: αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
οὔ: Il. 18:513: οἳ δ’ οὔ πω πείθοντο, λόχῳ δ’ ὑπεθωρήσσοντο.
οὔ: Il. 18:526: τερπόμενοι σύριγξι· δόλον δ’ οὔ τι προνόησαν.
οὔ: Il. 19:11: καλὰ μάλ’, οἷ’ οὔ πώ τις ἀνὴρ ὤμοισι φόρησεν.
οὐ: Il. 19:61: τώ κ’ οὐ τόσσοι Ἀχαιοὶ ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας
οὐ: Il. 19:92: οὐλομένη· τῇ μέν θ’ ἁπαλοὶ πόδες· οὐ γὰρ ἐπ’ οὔδει
οὔ: Il. 19:112: ὣς ἔφατο· Ζεὺς δ’ οὔ τι δολοφροσύνην ἐνόησεν,
οὔ: Il. 19:124: σὸν γένος· οὔ οἱ ἀεικὲς ἀνασσέμεν Ἀργείοισιν.
οὐ: Il. 19:136: οὐ δυνάμην λελαθέσθ’ Ἄτης ᾗ πρῶτον ἀάσθην.
οὐ: Il. 19:149: αἶψα μάλ’· οὐ γὰρ χρὴ κλοτοπεύειν ἐνθάδ’ ἐόντας
οὐ: Il. 19:162: οὐ γὰρ ἀνὴρ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
οὐ: Il. 19:182: ἔσσεαι. οὐ μὲν γάρ τι νεμεσσητὸν βασιλῆα
οὐ: Il. 19:202: καὶ μένος οὐ τόσον ᾖσιν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσι.
οὔ: Il. 19:209: πρὶν δ’ οὔ πως ἂν ἔμοιγε φίλον κατὰ λαιμὸν ἰείη
οὐ: Il. 19:210: οὐ πόσις οὐδὲ βρῶσις ἑταίρου τεθνηῶτος
οὔ: Il. 19:213: μύρονται· τό μοι οὔ τι μετὰ φρεσὶ ταῦτα μέμηλεν,
οὔ: Il. 19:225: γαστέρι δ’ οὔ πως ἔστι νέκυν πενθῆσαι Ἀχαιούς·
οὐ: Il. 19:321: σῇ ποθῇ· οὐ μὲν γάρ τι κακώτερον ἄλλο πάθοιμι,
οὐ: Il. 19:388: βριθὺ μέγα στιβαρόν· τὸ μὲν οὐ δύνατ’ ἄλλος Ἀχαιῶν
οὐ: Il. 19:423: οὐ λήξω πρὶν Τρῶας ἅδην ἐλάσαι πολέμοιο.
οὐ: Il. 20:89: οὐ μὲν γὰρ νῦν πρῶτα ποδώκεος ἄντ’ Ἀχιλῆος
οὔ: Il. 20:101: ἶσον τείνειεν πολέμου τέλος, οὔ κε μάλα ῥέα
οὐ: Il. 20:129: εἰ δ’ Ἀχιλεὺς οὐ ταῦτα θεῶν ἐκ πεύσεται ὀμφῆς
οὔ: Il. 20:182: οὔ τοι τοὔνεκά γε Πρίαμος γέρας ἐν χερὶ θήσει·
οὐ: Il. 20:188: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο μοῦνον ἐόντα
οὔ: Il. 20:190: καρπαλίμως; τότε δ’ οὔ τι μετατροπαλίζεο φεύγων.
οὐ: Il. 20:195: ἀλλ’ οὐ νῦν ἐρύεσθαι ὀΐομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
οὐ: Il. 20:211: σήμερον· οὐ γάρ φημ’ ἐπέεσσί γε νηπυτίοισιν
οὔ: Il. 20:216: κτίσσε δὲ Δαρδανίην, ἐπεὶ οὔ πω Ἴλιος ἱρὴ
οὔ: Il. 20:256: ἀλκῆς δ’ οὔ μ’ ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις μεμαῶτα
οὐ: Il. 20:265: ὡς οὐ ῥηΐδι’ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα
οὐ: Il. 20:286: Αἰνείας, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο γ’ ἄνδρε φέροιεν,
οὐ: Il. 20:339: οὐ μὲν γάρ τίς σ’ ἄλλος Ἀχαιῶν ἐξεναρίξει.
οὔ: Il. 20:349: ἐῤῥέτω· οὔ οἱ θυμὸς ἐμεῦ ἔτι πειρηθῆναι
οὔ: Il. 20:361: καὶ σθένει, οὔ μ’ ἔτι φημὶ μεθησέμεν οὐδ’ ἠβαιόν,
οὔ: Il. 20:408: Πριαμίδην. τὸν δ’ οὔ τι πατὴρ εἴασκε μάχεσθαι,
οὐ: Il. 20:430: Τὸν δ’ οὐ ταρβήσας προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
οὐ: Il. 20:466: νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾔδη ὃ οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν·
οὐ: Il. 20:467: οὐ γάρ τι γλυκύθυμος ἀνὴρ ἦν οὐδ’ ἀγανόφρων,
οὐ: Il. 21:92: νῦν δὲ δὴ ἐνθάδ’ ἐμοὶ κακὸν ἔσσεται· οὐ γὰρ ὀΐω
οὐ: Il. 21:175: οὐ δύνατ’ ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσαι χειρὶ παχείῃ.
οὗ: Il. 21:196: ἐξ οὗ περ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα θάλασσα
οὐ: Il. 21:224: Τρῶας δ’ οὐ πρὶν λήξω ὑπερφιάλους ἐναρίζων,
οὐ: Il. 21:229: ὢ πόποι ἀργυρότοξε Διὸς τέκος οὐ σύ γε βουλὰς
οὔ: Il. 21:273: Ζεῦ πάτερ ὡς οὔ τίς με θεῶν ἐλεεινὸν ὑπέστη
οὔ: Il. 21:275: ἄλλος δ’ οὔ τις μοι τόσον αἴτιος Οὐρανιώνων,
οὔ: Il. 21:291: ὡς οὔ τοι ποταμῷ γε δαμήμεναι αἴσιμόν ἐστιν,
οὐ: Il. 21:310: ἐκπέρσει, Τρῶες δὲ κατὰ μόθον οὐ μενέουσιν.
οὔ: Il. 21:357: Ἥφαιστ’, οὔ τις σοί γε θεῶν δύνατ’ ἀντιφερίζειν,
οὐ: Il. 21:370: ἐξ ἄλλων; οὐ μέν τοι ἐγὼ τόσον αἴτιός εἰμι
οὐ: Il. 21:379: Ἥφαιστε σχέο τέκνον ἀγακλεές· οὐ γὰρ ἔοικεν
οὐ: Il. 21:396: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε Τυδεΐδην Διομήδε’ ἀνῆκας
οὐ: Il. 21:439: ἄρχε· σὺ γὰρ γενεῆφι νεώτερος· οὐ γὰρ ἔμοιγε
οὔ: Il. 21:478: Ὣς φάτο, τὴν δ’ οὔ τι προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων,
οὔ: Il. 21:498: Λητοῖ ἐγὼ δέ τοι οὔ τι μαχήσομαι· ἀργαλέον δὲ
οὔ: Il. 22:11: ἦ νύ τοι οὔ τι μέλει Τρώων πόνος, οὓς ἐφόβησας,
οὐ: Il. 22:13: οὐ μέν με κτενέεις, ἐπεὶ οὔ τοι μόρσιμός εἰμι.
οὔ: Il. 22:13: οὐ μέν με κτενέεις, ἐπεὶ οὔ τοι μόρσιμός εἰμι.
οὔ: Il. 22:19: ῥηϊδίως, ἐπεὶ οὔ τι τίσιν γ’ ἔδεισας ὀπίσσω.
οὐ: Il. 22:47: οὐ δύναμαι ἰδέειν Τρώων εἰς ἄστυ ἀλέντων,
οὔ: Il. 22:86: σχέτλιος· εἴ περ γάρ σε κατακτάνῃ, οὔ σ’ ἔτ’ ἔγωγε
οὐ: Il. 22:103: ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην· ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν.
οὐ: Il. 22:126: οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ’ ἀπὸ πέτρης
οὔ: Il. 22:181: ἔρδ’· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.
οὔ: Il. 22:183: θάρσει Τριτογένεια φίλον τέκος· οὔ νύ τι θυμῷ
οὐ: Il. 22:193: ὣς Ἕκτωρ οὐ λῆθε ποδώκεα Πηλεΐωνα.
οὐ: Il. 22:199: ὡς δ’ ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν·
οὐ: Il. 22:201: ὣς ὃ τὸν οὐ δύνατο μάρψαι ποσίν, οὐδ’ ὃς ἀλύξαι.
οὔ: Il. 22:219: οὔ οἱ νῦν ἔτι γ’ ἔστι πεφυγμένον ἄμμε γενέσθαι,
οὔ: Il. 22:250: οὔ σ’ ἔτι Πηλέος υἱὲ φοβήσομαι, ὡς τὸ πάρος περ
οὐ: Il. 22:256: οὐ γὰρ ἐγώ σ’ ἔκπαγλον ἀεικιῶ, αἴ κεν ἐμοὶ Ζεὺς
οὔ: Il. 22:270: οὔ τοι ἔτ’ ἔσθ’ ὑπάλυξις, ἄφαρ δέ σε Παλλὰς Ἀθήνη
οὐ: Il. 22:283: οὐ μέν μοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξεις,
οὔ: Il. 22:295: ᾔτεέ μιν δόρυ μακρόν· ὃ δ’ οὔ τί οἱ ἐγγύθεν ἦεν.
οὐ: Il. 22:380: ὃς κακὰ πόλλ’ ἔῤῥεξεν ὅσ’ οὐ σύμπαντες οἱ ἄλλοι,
οὐ: Il. 22:424: τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι ἀχνύμενός περ
οὗ: Il. 22:425: ὡς ἑνός, οὗ μ’ ἄχος ὀξὺ κατοίσεται Ἄϊδος εἴσω,
οὔ: Il. 22:437: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἄλοχος δ’ οὔ πώ τι πέπυστο
οὐ: Il. 22:438: Ἕκτορος· οὐ γάρ οἵ τις ἐτήτυμος ἄγγελος ἐλθὼν
οὔ: Il. 22:458: ἥ μιν ἔχεσκ’, ἐπεὶ οὔ ποτ’ ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν,
οὐ: Il. 22:498: ἔῤῥ’ οὕτως· οὐ σός γε πατὴρ μεταδαίνυται ἡμῖν.
οὐ: Il. 23:43: οὐ μὰ Ζῆν’, ὅς τίς τε θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος,
οὐ: Il. 23:44: οὐ θέμις ἐστὶ λοετρὰ καρήατος ἆσσον ἱκέσθαι
οὔ: Il. 23:46: κείρασθαί τε κόμην, ἐπεὶ οὔ μ’ ἔτι δεύτερον ὧδε
οὐ: Il. 23:70: οὐ μέν μευ ζώοντος ἀκήδεις, ἀλλὰ θανόντος·
οὐ: Il. 23:75: καί μοι δὸς τὴν χεῖρ’· ὀλοφύρομαι, οὐ γὰρ ἔτ’ αὖτις
οὐ: Il. 23:77: οὐ μὲν γὰρ ζωοί γε φίλων ἀπάνευθεν ἑταίρων
οὐ: Il. 23:150: νῦν δ’ ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
οὔ: Il. 23:182: τοὺς ἅμα σοὶ πάντας πῦρ ἐσθίει· Ἕκτορα δ’ οὔ τι
οὐ: Il. 23:184: Ὣς φάτ’ ἀπειλήσας· τὸν δ’ οὐ κύνες ἀμφεπένοντο,
οὗ: Il. 23:222: ὡς δὲ πατὴρ οὗ παιδὸς ὀδύρεται ὀστέα καίων
οὐ: Il. 23:245: τύμβον δ’ οὐ μάλα πολλὸν ἐγὼ πονέεσθαι ἄνωγα,
οὔ: Il. 23:308: παντοίας· τὼ καί σε διδασκέμεν οὔ τι μάλα χρεώ·
οὐ: Il. 23:328: ἢ δρυὸς ἢ πεύκης· τὸ μὲν οὐ καταπύθεται ὄμβρῳ,
οὔ: Il. 23:404: ἤτοι μὲν κείνοισιν ἐριζέμεν οὔ τι κελεύω
οὐ: Il. 23:411: οὐ σφῶϊν κομιδὴ παρὰ Νέστορι ποιμένι λαῶν
οὔ: Il. 23:439: Ἀντίλοχ’ οὔ τις σεῖο βροτῶν ὀλοώτερος ἄλλος·
οὔ: Il. 23:440: ἔῤῥ’, ἐπεὶ οὔ σ’ ἔτυμόν γε φάμεν πεπνῦσθαι Ἀχαιοί.
οὐ: Il. 23:441: ἀλλ’ οὐ μὰν οὐδ’ ὧς ἄτερ ὅρκου οἴσῃ ἄεθλον.
οὔ: Il. 23:463: νῦν δ’ οὔ πῃ δύναμαι ἰδέειν· πάντῃ δέ μοι ὄσσε
οὐ: Il. 23:469: ἀλλὰ ἴδεσθε καὶ ὔμμες ἀνασταδόν· οὐ γὰρ ἔγωγε
οὔ: Il. 23:515: κέρδεσιν, οὔ τι τάχει γε, παραφθάμενος Μενέλαον·
οὔ: Il. 23:547: εὔχεσθαι· τό κεν οὔ τι πανύστατος ἦλθε διώκων.
οὐ: Il. 23:553: τὴν δ’ ἐγὼ οὐ δώσω· περὶ δ’ αὐτῆς πειρηθήτω
οὔ: Il. 23:579: εἰ δ’ ἄγ’ ἐγὼν αὐτὸς δικάσω, καί μ’ οὔ τινά φημι
οὔ: Il. 23:603: χωόμενος, ἐπεὶ οὔ τι παρήορος οὐδ’ ἀεσίφρων
οὐ: Il. 23:606: οὐ γάρ κέν με τάχ’ ἄλλος ἀνὴρ παρέπεισεν Ἀχαιῶν.
οὔ: Il. 23:611: ὡς ἐμὸς οὔ ποτε θυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής.
οὐ: Il. 23:619: Πατρόκλοιο τάφου μνῆμ’ ἔμμεναι· οὐ γὰρ ἔτ’ αὐτὸν
οὐ: Il. 23:621: αὔτως· οὐ γὰρ πύξ γε μαχήσεαι, οὐδὲ παλαίσεις,
οὐ: Il. 23:627: οὐ γὰρ ἔτ’ ἔμπεδα γυῖα φίλος πόδες, οὐδέ τι χεῖρες
οὔ: Il. 23:632: ἔνθ’ οὔ τίς μοι ὁμοῖος ἀνὴρ γένετ’, οὔτ’ ἄρ’ Ἐπειῶν
οὔ: Il. 23:668: ἡμίονον δ’ οὔ φημί τιν’ ἀξέμεν ἄλλον Ἀχαιῶν
οὐ: Il. 23:725: Ὣς εἰπὼν ἀνάειρε· δόλου δ’ οὐ λήθετ’ Ὀδυσσεύς·
οὗ: Il. 23:748: καὶ τὸν Ἀχιλλεὺς θῆκεν ἄεθλον οὗ ἑτάροιο,
οὐ: Il. 23:795: Ἀντίλοχ’ οὐ μέν τοι μέλεος εἰρήσεται αἶνος,
οὐ: Il. 23:834: χρεώμενος· οὐ μὲν γάρ οἱ ἀτεμβόμενός γε σιδήρου
οὔ: Il. 24:33: σχέτλιοί ἐστε θεοί, δηλήμονες· οὔ νύ ποθ’ ὑμῖν
οὐ: Il. 24:52: ἕλκει· οὐ μήν οἱ τό γε κάλλιον οὐδέ τ’ ἄμεινον.
οὐ: Il. 24:66: οὐ μὲν γὰρ τιμή γε μί’ ἔσσεται· ἀλλὰ καὶ Ἕκτωρ
οὔ: Il. 24:68: ὣς γὰρ ἔμοιγ’, ἐπεὶ οὔ τι φίλων ἡμάρτανε δώρων.
οὐ: Il. 24:69: οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης
οὗ: Il. 24:85: κλαῖε μόρον οὗ παιδὸς ἀμύμονος, ὅς οἱ ἔμελλε
οὔ: Il. 24:94: κυάνεον, τοῦ δ’ οὔ τι μελάντερον ἔπλετο ἔσθος.
οὗ: Il. 24:122: ἷξεν δ’ ἐς κλισίην οὗ υἱέος· ἔνθ’ ἄρα τόν γε
οὐ: Il. 24:131: μίσγεσθ’· οὐ γάρ μοι δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη
οὐ: Il. 24:172: οὐ μὲν γάρ τοι ἐγὼ κακὸν ὀσσομένη τόδ’ ἱκάνω
οὔ: Il. 24:207: ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ γε οὔ σ’ ἐλεήσει,
οὔ: Il. 24:214: παιδὸς ἐμοῦ, ἐπεὶ οὔ ἑ κακιζόμενόν γε κατέκτα,
οὔ: Il. 24:239: ἔῤῥετε λωβητῆρες ἐλεγχέες· οὔ νυ καὶ ὑμῖν
οὔ: Il. 24:256: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ’ οὔ τινά φημι λελεῖφθαι,
οὐ: Il. 24:296: εἰ δέ τοι οὐ δώσει ἑὸν ἄγγελον εὐρύοπα Ζεύς,
οὐ: Il. 24:300: ὦ γύναι οὐ μέν τοι τόδ’ ἐφιεμένῃ ἀπιθήσω.
οὐ: Il. 24:331: παῖδες καὶ γαμβροί, τὼ δ’ οὐ λάθον εὐρύοπα Ζῆν
οὐ: Il. 24:385: σὸς πάϊς· οὐ μὲν γάρ τι μάχης ἐπιδεύετ’ Ἀχαιῶν.
οὐ: Il. 24:394: ἡμεῖς δ’ ἑσταότες θαυμάζομεν· οὐ γὰρ Ἀχιλλεὺς
οὔ: Il. 24:411: ὦ γέρον οὔ πω τόν γε κύνες φάγον οὐδ’ οἰωνοί,
οὔ: Il. 24:426: ἀθανάτοις, ἐπεὶ οὔ ποτ’ ἐμὸς πάϊς, εἴ ποτ’ ἔην γε,
οὔ: Il. 24:494: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ’ οὔ τινά φημι λελεῖφθαι.
οὔ: Il. 24:505: ἔτλην δ’ οἷ’ οὔ πώ τις ἐπιχθόνιος βροτὸς ἄλλος,
οὐ: Il. 24:524: οὐ γάρ τις πρῆξις πέλεται κρυεροῖο γόοιο·
οὔ: Il. 24:538: ἀλλ’ ἐπὶ καὶ τῷ θῆκε θεὸς κακόν, ὅττί οἱ οὔ τι
οὐ: Il. 24:550: οὐ γάρ τι πρήξεις ἀκαχήμενος υἷος ἑῆος,
οὐ: Il. 24:565: οὐ γάρ κε τλαίη βροτὸς ἐλθέμεν, οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν,
οὔ: Il. 24:594: πατρὶ φίλῳ, ἐπεὶ οὔ μοι ἀεικέα δῶκεν ἄποινα.
οὐ: Il. 24:637: οὐ γάρ πω μύσαν ὄσσε ὑπὸ βλεφάροισιν ἐμοῖσιν
οὗ: Il. 24:638: ἐξ οὗ σῇς ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς πάϊς ὤλεσε θυμόν,
οὔ: Il. 24:642: λαυκανίης καθέηκα· πάρος γε μὲν οὔ τι πεπάσμην.
οὔ: Il. 24:683: ὦ γέρον οὔ νύ τι σοί γε μέλει κακόν, οἷον ἔθ’ εὕδεις
οὐ: Il. 24:739: οὐ γὰρ μείλιχος ἔσκε πατὴρ τεὸς ἐν δαῒ λυγρῇ·
οὐ: Il. 24:743: οὐ γάρ μοι θνῄσκων λεχέων ἐκ χεῖρας ὄρεξας,
οὗ: Il. 24:744: οὐδέ τί μοι εἶπες πυκινὸν ἔπος, οὗ τέ κεν αἰεὶ
οὗ: Il. 24:766: ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβην καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθα πάτρης·
οὔ: Il. 24:767: ἀλλ’ οὔ πω σεῦ ἄκουσα κακὸν ἔπος οὐδ’ ἀσύφηλον·
οὐ: Il. 24:774: οὐ γάρ τίς μοι ἔτ’ ἄλλος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
οὐ: Od. 1:42: ὣς ἔφαθ’ Ἑρμείας, ἀλλ’ οὐ φρένας Αἰγίσθοιο
οὔ: Od. 1:60: ἐντρέπεται φίλον ἦτορ, Ὀλύμπιε; οὔ νύ τ’ Ὀδυσσεὺς
οὔ: Od. 1:75: οὔ τι κατακτείνει, πλάζει δ’ ἀπὸ πατρίδος αἴης.
οὐ: Od. 1:78: ὃν χόλον· οὐ μὲν γάρ τι δυνήσεται ἀντία πάντων
οὗ: Od. 1:161: ἀνέρος, οὗ δή που λεύκ’ ὀστέα πύθεται ὄμβρῳ
οὐ: Od. 1:173: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.
οὐ: Od. 1:196: οὐ γάρ πω τέθνηκεν ἐπὶ χθονὶ δῖος Ὀδυσσεύς,
οὔ: Od. 1:203: οὔ τοι ἔτι δηρόν γε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης
οὐ: Od. 1:216: οὐκ οἶδ’· οὐ γάρ πώ τις ἑὸν γόνον αὐτὸς ἀνέγνω.
οὐ: Od. 1:222: “οὐ μέν τοι γενεήν γε θεοὶ νώνυμνον ὀπίσσω
οὔ: Od. 1:236: ἀνθρώπων, ἐπεὶ οὔ κε θανόντι περ ὧδ’ ἀκαχοίμην,
οὔ: Od. 1:262: ἰοὺς χρίεσθαι χαλκήρεας· ἀλλ’ ὁ μὲν οὔ οἱ
οὔ: Od. 1:308: ὥς τε πατὴρ ᾧ παιδί, καὶ οὔ ποτε λήσομαι αὐτῶν.
οὔ: Od. 1:347: τέρπειν ὅππῃ οἱ νόος ὄρνυται; οὔ νύ τ’ ἀοιδοὶ
οὐ: Od. 1:350: τούτῳ δ’ οὐ νέμεσις Δαναῶν κακὸν οἶτον ἀείδειν·
οὐ: Od. 1:354: οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς οἶος ἀπώλεσε νόστιμον ἦμαρ
οὐ: Od. 1:392: οὐ μὲν γάρ τι κακὸν βασιλευέμεν· αἶψά τέ οἱ δῶ
οὐ: Od. 1:411: γνώμεναι· οὐ μὲν γάρ τι κακῷ εἰς ὦπα ἐῴκει.”
οὔ: Od. 1:433: εὐνῇ δ’ οὔ ποτ’ ἔμικτο, χόλον δ’ ἀλέεινε γυναικός·
οὗ: Od. 2:27: ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς δῖος ἔβη κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσί.
οὐ: Od. 2:58: μαψιδίως· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται. οὐ γὰρ ἔπ’ ἀνήρ,
οὔ: Od. 2:60: ἡμεῖς δ’ οὔ νύ τι τοῖοι ἀμυνέμεν· ἦ καὶ ἔπειτα
οὐ: Od. 2:61: λευγαλέοι τ’ ἐσόμεσθα καὶ οὐ δεδαηκότες ἀλκήν.
οὐ: Od. 2:63: οὐ γὰρ ἔτ’ ἀνσχετὰ ἔργα τετεύχαται, οὐδ’ ἔτι καλῶς
οὔ: Od. 2:87: σοὶ δ’ οὔ τι μνηστῆρες Ἀχαιῶν αἴτιοί εἰσιν,
οὗ: Od. 2:90: ἐξ οὗ ἀτέμβει θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
οὔ: Od. 2:118: κέρδεά θ’, οἷ’ οὔ πώ τιν’ ἀκούομεν οὐδὲ παλαιῶν,
οὔ: Od. 2:121: τάων οὔ τις ὁμοῖα νοήματα Πηνελοπείῃ
οὔ: Od. 2:130: “Ἀντίνο’, οὔ πως ἔστι δόμων ἀέκουσαν ἀπῶσαι
οὐ: Od. 2:137: ἔσσεται· ὣς οὐ τοῦτον ἐγώ ποτε μῦθον ἐνίψω.
οὐ: Od. 2:163: τοῖσιν γὰρ μέγα πῆμα κυλίνδεται· οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς
οὐ: Od. 2:170: οὐ γὰρ ἀπείρητος μαντεύομαι, ἀλλ’ ἐῢ εἰδώς·
οὔ: Od. 2:191: πρῆξαι δ’ ἔμπης οὔ τι δυνήσεται εἵνεκα τῶνδε·
οὐ: Od. 2:198: οὐ γὰρ πρὶν παύσεσθαι ὀΐομαι υἷας Ἀχαιῶν
οὔ: Od. 2:199: μνηστύος ἀργαλέης, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης,
οὔ: Od. 2:233: ὡς οὔ τις μέμνηται Ὀδυσσῆος θείοιο
οὔ: Od. 2:235: ἀλλ’ ἦ τοι μνηστῆρας ἀγήνορας οὔ τι μεγαίρω
οὔ: Od. 2:240: ἧσθ’ ἄνεω, ἀτὰρ οὔ τι καθαπτόμενοι ἐπέεσσι
οὔ: Od. 2:249: οὔ κέν οἱ κεχάροιτο γυνή, μάλα περ χατέουσα,
οὐ: Od. 2:251: εἰ πλεόνεσσι μάχοιτο· σὺ δ’ οὐ κατὰ μοῖραν ἔειπες.
οὔ: Od. 2:256: πεύσεται εἰν Ἰθάκῃ, τελέει δ’ ὁδὸν οὔ ποτε ταύτην.”
οὔ: Od. 2:273: οὔ τοι ἔπειθ’ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται οὐδ’ ἀτέλεστος.
οὐ: Od. 2:274: εἰ δ’ οὐ κείνου γ’ ἐσσὶ γόνος καὶ Πηνελοπείης,
οὔ: Od. 2:275: οὔ σε ἔπειτα ἔολπα τελευτήσειν ἃ μενοινᾷς.
οὔ: Od. 2:282: ἀφραδέων, ἐπεὶ οὔ τι νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι·
οὔ: Od. 2:310: “Ἀντίνο’, οὔ πως ἔστιν ὑπερφιάλοισι μεθ’ ὑμῖν
οὐ: Od. 2:319: ἔμπορος· οὐ γὰρ νηὸς ἐπήβολος οὐδ’ ἐρετάων
οὔ: Od. 2:372: “θάρσει, μαῖ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἥδε γε βουλή.
οὔ: Od. 2:411: ἁθρό’ ἐνὶ μεγάρῳ· μήτηρ δ’ ἐμὴ οὔ τι πέπυσται,
οὐ: Od. 3:14: “Τηλέμαχ’, οὐ μέν σε χρὴ ἔτ’ αἰδοῦς οὐδ’ ἠβαιόν·
οὐ: Od. 3:27: ἄλλα δὲ καὶ δαίμων ὑποθήσεται· οὐ γὰρ ὀΐω
οὔ: Od. 3:28: οὔ σε θεῶν ἀέκητι γενέσθαι τε τραφέμεν τε.”
οὐ: Od. 3:82: πρῆξις δ’ ἥδ’ ἰδίη, οὐ δήμιος, ἣν ἀγορεύω.
οὐ: Od. 3:89: οὐ γάρ τις δύναται σάφα εἰπέμεν ὁππόθ’ ὄλωλεν,
οὔ: Od. 3:120: ἔνθ’ οὔ τίς ποτε μῆτιν ὁμοιωθήμεναι ἄντην
οὔ: Od. 3:133: Ἀργείοισ’, ἐπεὶ οὔ τι νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι
οὐ: Od. 3:138: μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐς ἠέλιον καταδύντα, -
οὐ: Od. 3:146: νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾔδη, ὃ οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν·
οὐ: Od. 3:147: οὐ γάρ τ’ αἶψα θεῶν τρέπεται νόος αἰὲν ἐόντων.
οὔ: Od. 3:160: οἴκαδε ἱέμενοι· Ζεὺς δ’ οὔ πω μήδετο νόστον,
οὔ: Od. 3:192: οἳ φύγον ἐκ πολέμου, πόντος δέ οἱ οὔ τιν’ ἀπηύρα.
οὔ: Od. 3:208: ἀλλ’ οὔ μοι τοιοῦτον ἐπέκλωσαν θεοὶ ὄλβον,
οὐ: Od. 3:221: οὐ γάρ πω ἴδον ὧδε θεοὺς ἀναφανδὰ φιλεῦντας,
οὔ: Od. 3:226: “ὦ γέρον, οὔ πω τοῦτο ἔπος τελέεσθαι ὀΐω·
οὔ: Od. 3:275: ἐκτελέσας μέγα ἔργον, ὃ οὔ ποτε ἔλπετο θυμῷ.
οὔ: Od. 3:349: ᾧ οὔ τι χλαῖναι καὶ ῥήγεα πόλλ’ ἐνὶ οἴκῳ,
οὔ: Od. 3:352: οὔ θην δὴ τοῦδ’ ἀνδρὸς Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς
οὔ: Od. 3:367: εἶμ’, ἔνθα χρεῖός μοι ὀφέλλεται, οὔ τι νέον γε
οὔ: Od. 3:375: “ὦ φίλος, οὔ σε ἔολπα κακὸν καὶ ἄναλκιν ἔσεσθαι,
οὐ: Od. 3:377: οὐ μὲν γάρ τις ὅδ’ ἄλλος Ὀλύμπια δώματ’ ἐχόντων,
οὔ: Od. 3:383: ἀδμήτην, ἣν οὔ πω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ἀνήρ·
οὐ: Od. 4:31: “οὐ μὲν νήπιος ἦσθα, Βοηθοΐδη Ἐτεωνεῦ,
οὐ: Od. 4:62: ἀνδρῶν· οὐ γὰρ σφῶν γε γένος ἀπόλωλε τοκήων,
οὔ: Od. 4:64: σκηπτούχων, ἐπεὶ οὔ κε κακοὶ τοιούσδε τέκοιεν.”
οὔ: Od. 4:93: ὣς οὔ τοι χαίρων τοῖσδε κτεάτεσσιν ἀνάσσω· -
οὐ: Od. 4:104: τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι, ἀχνύμενός περ,
οὔ: Od. 4:106: μνωομένῳ, ἐπεὶ οὔ τις Ἀχαιῶν τόσσ’ ἐμόγησεν,
οὐ: Od. 4:141: οὐ γάρ πώ τινά φημι ἐοικότα ὧδε ἰδέσθαι
οὐ: Od. 4:193: καὶ νῦν, εἴ τί που ἔστι, πίθοιό μοι· οὐ γὰρ ἐγώ γε
οὔ: Od. 4:199: καὶ γὰρ ἐμὸς τέθνηκεν ἀδελφεός, οὔ τι κάκιστος
οὐ: Od. 4:200: Ἀργείων· μέλλεις δὲ σὺ ἴδμεναι· - οὐ γὰρ ἐγώ γε
οὔ: Od. 4:223: οὔ κεν ἐφημέριός γε βάλοι κατὰ δάκρυ παρειῶν,
οὔ: Od. 4:264: οὔ τευ δευόμενον, οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτε τι εἶδος.”
οὔ: Od. 4:269: ἀλλ’ οὔ πω τοιοῦτον ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
οὐ: Od. 4:292: ἄλγιον· οὐ γάρ οἵ τι τό γ’ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
οὔ: Od. 4:352: ἔσχον, ἐπεὶ οὔ σφιν ἔρεξα τεληέσσας ἑκατόμβας·
οὔ: Od. 4:377: ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν κατερύκομαι, ἀλλά νυ μέλλω
οὐ: Od. 4:475: οὐ γάρ τοι πρὶν μοῖρα φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
οὐ: Od. 4:558: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
οὐ: Od. 4:559: οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
οὐ: Od. 4:561: σοὶ δ’ οὐ θέσφατόν ἐστι, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε,
οὐ: Od. 4:566: οὐ νιφετός, οὔτ’ ἂρ χειμὼν πολὺς οὔτε ποτ’ ὄμβρος,
οὐ: Od. 4:607: οὐ γάρ τις νήσων ἱππήλατος οὐδ’ εὐλείμων,
οὐ: Od. 4:638: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον· οὐ γὰρ ἔφαντο
οὐ: Od. 4:664: Τηλεμάχῳ ὁδὸς ἥδε· φάμεν δέ οἱ οὐ τελέεσθαι.
οὔ: Od. 4:693: κεῖνος δ’ οὔ ποτε πάμπαν ἀτάσθαλον ἄνδρα ἐώργει·
οὐ: Od. 4:754: μηδὲ γέροντα κάκου κεκακωμένον· οὐ γὰρ ὀΐω
οὐ: Od. 4:805: οὐ μέν σ’ οὐδὲ ἐῶσι θεοὶ ῥεῖα ζώοντες
οὐ: Od. 4:807: σὸς πάϊς· οὐ μὲν γάρ τι θεοῖσ’ ἀλιτήμενός ἐστι.”
οὔ: Od. 4:810: “τίπτε, κασιγνήτη, δεῦρ’ ἤλυθες; οὔ τι πάρος γε
οὐ: Od. 4:836: “οὐ μέν τοι κεῖνόν γε διηνεκέως ἀγορεύσω,
οὐ: Od. 4:846: Ἀστερίς, οὐ μεγάλη, λιμένες δ’ ἔνι ναύλοχοι αὐτῇ
οὗ: Od. 5:4: Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, οὗ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
οὔ: Od. 5:11: ὡς οὔ τις μέμνηται Ὀδυσσῆος θείοιο
οὐ: Od. 5:15: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
οὐ: Od. 5:16: οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
οὐ: Od. 5:23: οὐ γὰρ δὴ τοῦτον μὲν ἐβούλευσας νόον αὐτή,
οὐ: Od. 5:79: οὐ γάρ τ’ ἀγνῶτες θεοὶ ἀλλήλοισι πέλονται
οὔ: Od. 5:88: αἰδοῖός τε φίλος τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
οὔ: Od. 5:103: ἀλλὰ μάλ’ οὔ πως ἔστι Διὸς νόον αἰγιόχοιο
οὐ: Od. 5:113: οὐ γάρ οἱ τῇδ’ αἶσα φίλων ἀπονόσφιν ὀλέσθαι,
οὔ: Od. 5:137: ἀλλ’ ἐπεὶ οὔ πως ἔστι Διὸς νόον αἰγιόχοιο
οὔ: Od. 5:140: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον. πέμψω δέ μιν οὔ πῃ ἐγώ γε·
οὐ: Od. 5:141: οὐ γάρ μοι πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
οὐ: Od. 5:211: οὐ μέν θην κείνης γε χερείων εὔχομαι εἶναι,
οὐ: Od. 5:212: οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἐπεὶ οὔ πως οὐδὲ ἔοικε
οὔ: Od. 5:212: οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἐπεὶ οὔ πως οὐδὲ ἔοικε
οὐ: Od. 5:341: οὐ μὲν δή σε καταφθείσει, μάλα περ μενεαίνων.
οὔ: Od. 5:358: ἀλλὰ μάλ’ οὔ πω πείσομ’, ἐπεὶ ἑκὰς ὀφθαλμοῖσι
οὐ: Od. 5:364: νήξομ’, ἐπεὶ οὐ μέν τι πάρα προνοῆσαι ἄμεινον.”
οὐ: Od. 5:404: οὐ γὰρ ἔσαν λιμένες νηῶν ὀχοί, οὐδ’ ἐπιωγαί,
οὔ: Od. 5:410: ἔκβασις οὔ πῃ φαίνεθ’ ἁλὸς πολιοῖο θύραζε·
οὔ: Od. 5:413: ἀγχιβαθὴς δὲ θάλασσα, καὶ οὔ πως ἔστι πόδεσσι
οὔ: Od. 6:33: ἐντύνεαι, ἐπεὶ οὔ τοι ἔτι δὴν παρθένος ἔσσεαι·
οὐ: Od. 6:160: οὐ γάρ πω τοιοῦτον ἴδον βροτὸν ὀφθαλμοῖσιν,
οὔ: Od. 6:167: δήν, ἐπεὶ οὔ πω τοῖον ἀνήλυθεν ἐκ δόρυ γαίης,
οὐ: Od. 6:173: ὄφρα τί που καὶ τῇδε πάθω κακόν· οὐ γὰρ ὀΐω
οὔ: Od. 6:176: ἐς πρώτην ἱκόμην, τῶν δ’ ἄλλων οὔ τινα οἶδα
οὐ: Od. 6:182: ἐσθλήν· οὐ μὲν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον καὶ ἄρειον,
οὐ: Od. 6:240: οὐ πάντων ἀέκητι θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι,
οὐ: Od. 6:270: οὐ γὰρ Φαιήκεσσι μέλει βιὸς οὐδὲ φαρέτρη,
οὔ: Od. 6:279: ἀνδρῶν τηλεδαπῶν, ἐπεὶ οὔ τινες ἐγγύθεν εἰσίν·
οὐ: Od. 6:301: νήπιος· οὐ μὲν γάρ τι ἐοικότα τοῖσι τέτυκται
οὔ: Od. 6:325: νῦν δή πέρ μευ ἄκουσον, ἐπεὶ πάρος οὔ ποτ’ ἄκουσας
οὔ: Od. 6:329: αὐτῷ δ’ οὔ πω φαίνετ’ ἐναντίη· αἴδετο γάρ ῥα
οὗ: Od. 7:3: ἡ δ’ ὅτε δὴ οὗ πατρὸς ἀγακλυτὰ δώμαθ’ ἵκανε,
οὔ: Od. 7:25: τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης· τῶ οὔ τινα οἶδα
οὐ: Od. 7:32: οὐ γὰρ ξείνους οἵ γε μάλ’ ἀνθρώπους ἀνέχονται
οὐ: Od. 7:40: ἐρχόμενον κατὰ ἄστυ διὰ σφέας· οὐ γὰρ Ἀθήνη
οὔ: Od. 7:67: καί μιν ἔτισ’ ὡς οὔ τις ἐπὶ χθονὶ τίεται ἄλλη,
οὐ: Od. 7:73: οὐ μὲν γάρ τι νόου γε καὶ αὐτὴ δεύεται ἐσθλοῦ,
οὔ: Od. 7:117: τάων οὔ ποτε καρπὸς ἀπόλλυται οὐδ’ ἀπολείπει
οὐ: Od. 7:159: “Ἀλκίνο’, οὐ μέν τοι τόδε κάλλιον οὐδὲ ἔοικε
οὔ: Od. 7:205: οὔ τι κατακρύπτουσιν, ἐπεί σφισιν ἐγγύθεν εἰμέν,
οὐ: Od. 7:208: “Ἀλκίνο’, ἄλλο τί τοι μελέτω φρεσίν· οὐ γὰρ ἐγώ γε
οὐ: Od. 7:210: οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἀλλὰ θνητοῖσι βροτοῖσιν.
οὐ: Od. 7:216: οὐ γάρ τι στυγερῇ ἐπὶ γαστέρι κύντερον ἄλλο
οὐ: Od. 7:239: οὐ δὴ φῂς ἐπὶ πόντον ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκέσθαι;”
οὔ: Od. 7:258: ἀλλ’ ἐμὸν οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν.
οὔ: Od. 7:292: τὴν ἱκέτευσ’· ἡ δ’ οὔ τι νοήματος ἤμβροτεν ἐσθλοῦ,
οὔ: Od. 7:300: παῖς ἐμή, οὕνεκά σ’ οὔ τι μετ’ ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
οὔ: Od. 7:309: “ξεῖν’, οὔ μοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι φίλον κῆρ
οὔ: Od. 7:315: εἴ κ’ ἐθέλων γε μένοις· ἀέκοντα δέ σ’ οὔ τις ἐρύξει
οὐ: Od. 8:134: οἶδέ τε καὶ δεδάηκε· φυήν γε μὲν οὐ κακός ἐστι,
οὐ: Od. 8:138: οὐ γὰρ ἐγώ γέ τί φημι κακώτερον ἄλλο θαλάσσης
οὐ: Od. 8:147: οὐ μὲν γὰρ μεῖζον κλέος ἀνέρος, ὄφρα κεν ᾖσιν,
οὐ: Od. 8:159: “οὐ γάρ σ’ οὐδέ, ξεῖνε, δαήμονι φωτὶ ἐΐσκω
οὐ: Od. 8:166: “ξεῖν’, οὐ καλὸν ἔειπες· ἀτασθάλῳ ἀνδρὶ ἔοικας.
οὐ: Od. 8:167: οὕτως οὐ πάντεσσι θεοὶ χαρίεντα διδοῦσιν
οὔ: Od. 8:175: ἀλλ’ οὔ οἱ χάρις ἀμφὶ περιστέφεται ἐπέεσσιν,
οὐ: Od. 8:179: εἰπὼν οὐ κατὰ κόσμον· ἐγὼ δ’ οὐ νῆϊς ἀέθλων,
οὐ: Od. 8:179: εἰπὼν οὐ κατὰ κόσμον· ἐγὼ δ’ οὐ νῆϊς ἀέθλων,
οὔ: Od. 8:196: ἀμφαφόων, ἐπεὶ οὔ τι μεμιγμένον ἐστὶν ὁμίλῳ,
οὔ: Od. 8:198: οὔ τις Φαιήκων τόν γ’ ἵξεται οὐδ’ ὑπερήσει.”
οὔ: Od. 8:206: ἢ πὺξ ἠὲ πάλῃ ἢ καὶ ποσίν, οὔ τι μεγαίρω,
οὔ: Od. 8:212: τῶν δ’ ἄλλων οὔ πέρ τιν’ ἀναίνομαι οὐδ’ ἀθερίζω,
οὐ: Od. 8:214: πάντα γὰρ οὐ κακός εἰμι, μετ’ ἀνδράσιν ὅσσοι ἄεθλοι·
οὐ: Od. 8:232: κύμασιν ἐν πολλοῖσ’, ἐπεὶ οὐ κομιδὴ κατὰ νῆα
οὔ: Od. 8:239: νείκεσεν, ὡς ἂν σὴν ἀρετὴν βροτὸς οὔ τις ὄνοιτο,
οὐ: Od. 8:246: οὐ γὰρ πυγμάχοι εἰμὲν ἀμύμονες οὐδὲ παλαισταί,
οὔ: Od. 8:280: ἠΰτ’ ἀράχνια λεπτά· τά γ’ οὔ κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο,
οὐ: Od. 8:293: οὐ γὰρ ἔθ’ Ἥφαιστος μεταδήμιος, ἀλλά που ἤδη
οὔ: Od. 8:311: ἠπεδανὸς γενόμην· ἀτὰρ οὔ τί μοι αἴτιος ἄλλος,
οὐ: Od. 8:315: οὐ μέν σφεας ἔτ’ ἔολπα μίνυνθά γε κειέμεν οὕτω,
οὔ: Od. 8:371: μουνὰξ ὀρχήσασθαι, ἐπεί σφισιν οὔ τις ἔριζεν.
οὔ: Od. 8:397: καὶ δώρῳ, ἐπεὶ οὔ τι ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπεν.”
οὔ: Od. 8:451: θερμὰ λοέτρ’, ἐπεὶ οὔ τι κομιζόμενός γε θάμιζεν,
οὐ: Od. 8:538: οὐ γάρ πως πάντεσσι χαριζόμενος τάδ’ ἀείδει.
οὗ: Od. 8:539: ἐξ οὗ δορπέομέν τε καὶ ὤρορε θεῖος ἀοιδός,
οὔ: Od. 8:540: ἐκ τοῦδ’ οὔ πω παύσατ’ ὀϊζυροῖο γόοιο
οὐ: Od. 8:552: οὐ μὲν γάρ τις πάμπαν ἀνώνυμός ἐστ’ ἀνθρώπων,
οὐ: Od. 8:553: οὐ κακὸς οὐδὲ μὲν ἐσθλός, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται,
οὐ: Od. 8:557: οὐ γὰρ Φαιήκεσσι κυβερνητῆρες ἔασιν,
οὐ: Od. 8:585: ἐσθλός; ἐπεὶ οὐ μέν τι κασιγνήτοιο χερείων
οὐ: Od. 9:5: οὐ γὰρ ἐγώ γέ τί φημι τέλος χαριέστερον εἶναι
οὔ: Od. 9:27: τρηχεῖ’, ἀλλ’ ἀγαθὴ κουροτρόφος· οὔ τι ἐγώ γε
οὔ: Od. 9:33: ἀλλ’ ἐμὸν οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν.
οὐ: Od. 9:119: ἄγριαι· οὐ μὲν γὰρ πάτος ἀνθρώπων ἀπερύκει,
οὐ: Od. 9:125: οὐ γὰρ Κυκλώπεσσι νέες πάρα μιλτοπάρῃοι,
οὐ: Od. 9:131: οὐ μὲν γάρ τι κακή γε, φέροι δέ κεν ὥρια πάντα·
οὐ: Od. 9:136: ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ἵν’ οὐ χρεὼ πείσματός ἐστιν,
οὔ: Od. 9:146: ἔνθ’ οὔ τις τὴν νῆσον ἐσέδρακεν ὀφθαλμοῖσιν,
οὐ: Od. 9:163: οὐ γάρ πω νηῶν ἐξέφθιτο οἶνος ἐρυθρός,
οὔ: Od. 9:211: θεσπεσίη· τότ’ ἂν οὔ τοι ἀποσχέσθαι φίλον ἦεν.
οὐ: Od. 9:228: ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην, - ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν, -
οὐ: Od. 9:275: οὐ γὰρ Κύκλωπες Διὸς αἰγιόχου ἀλέγουσιν
οὐ: Od. 9:281: ὣς φάτο πειράζων, ἐμὲ δ’ οὐ λάθεν εἰδότα πολλά,
οὐ: Od. 9:304: οὐ γάρ κεν δυνάμεσθα θυράων ὑψηλάων
οὐ: Od. 9:352: ἀνθρώπων πολέων; ἐπεὶ οὐ κατὰ μοῖραν ἔρεξας.”
οὔ: Od. 9:411: νοῦσόν γ’ οὔ πως ἔστι Διὸς μεγάλου ἀλέασθαι,
οὔ: Od. 9:448: ὕστατος; οὔ τι πάρος γε λελειμμένος ἔρχεαι οἰῶν,
οὔ: Od. 9:455: Οὖτις, ὃν οὔ πώ φημι πεφυγμένον ἔμμεν ὄλεθρον.
οὐ: Od. 9:500: ὣς φάσαν, ἀλλ’ οὐ πεῖθον ἐμὸν μεγαλήτορα θυμόν,
οὐ: Od. 10:73: οὐ γάρ μοι θέμις ἐστὶ κομιζέμεν οὐδ’ ἀποπέμπειν
οὐ: Od. 10:93: πλησίαι· οὐ μὲν γάρ ποτ’ ἀέξετο κῦμά γ’ ἐν αὐτῷ,
οὔ: Od. 10:170: ἔγχει ἐρειδόμενος, ἐπεὶ οὔ πως ἦεν ἐπ’ ὤμου
οὐ: Od. 10:174: “ὦ φίλοι, οὐ γάρ πω καταδυσόμεθ’, ἀχνύμενοι περ,
οὐ: Od. 10:190: ὦ φίλοι, οὐ γὰρ ἴδμεν ὅπῃ ζόφος οὐδ’ ὅπῃ ἠώς,
οὐ: Od. 10:202: ἀλλ’ οὐ γάρ τις πρῆξις ἐγίνετο μυρομένοισιν.
οὐ: Od. 10:291: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς θέλξαι σε δυνήσεται· οὐ γὰρ ἐάσει
οὔ: Od. 10:326: θαῦμά μ’ ἔχει, ὡς οὔ τι πιὼν τάδε φάρμακ’ ἐθέλχθης.
οὔ: Od. 10:502: εἰς Ἄϊδος δ’ οὔ πώ τις ἀφίκετο νηῒ μελαίνῃ.”
οὐ: Od. 10:568: ἀλλ’ οὐ γάρ τις πρῆξις ἐγίνετο μυρομένοισιν.
οὐ: Od. 11:52: οὐ γάρ πω ἐτέθαπτο ὑπὸ χθονὸς εὐρυοδείης·
οὐ: Od. 11:66: νῦν δέ σε τῶν ὄπιθεν γουνάζομαι, οὐ παρεόντων,
οὐ: Od. 11:101: τὸν δέ τοι ἀργαλέον θήσει θεός. οὐ γὰρ ὀΐω
οὔ: Od. 11:158: Ὠκεανὸς μὲν πρῶτα, τὸν οὔ πως ἔστι περῆσαι
οὐ: Od. 11:166: οὐ γάρ πω σχεδὸν ἦλθον Ἀχαιΐδος οὐδέ πω ἁμῆς
οὗ: Od. 11:168: ἐξ οὗ τὰ πρώτισθ’ ἑπόμην Ἀγαμέμνονι δίῳ
οὔ: Od. 11:184: σὸν δ’ οὔ πώ τις ἔχει καλὸν γέρας, ἀλλὰ ἕκηλος
οὐ: Od. 11:210: “μῆτερ ἐμή, τί νύ μ’ οὐ μίμνεις ἑλέειν μεμαῶτα,
οὔ: Od. 11:217: οὔ τί σε Περσεφόνεια Διὸς θυγάτηρ ἀπαφίσκει,
οὐ: Od. 11:219: οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν,
οὐ: Od. 11:264: πύργωσάν τ’, ἐπεὶ οὐ μὲν ἀπύργωτόν γ’ ἐδύναντο
οὐ: Od. 11:344: “ὦ φίλοι, οὐ μὰν ἧμιν ἀπὸ σκοποῦ οὐδ’ ἀπὸ δόξης
οὔ: Od. 11:363: “ὦ Ὀδυσεῦ, τὸ μὲν οὔ τί σ’ ἐΐσκομεν εἰσορόωντες
οὐ: Od. 11:393: ἀλλ’ οὐ γάρ οἱ ἔτ’ ἦν ἲς ἔμπεδος οὐδ’ ἔτι κῖκυς,
οὐ: Od. 11:444: ἀλλ’ οὐ σοί γ’, Ὀδυσεῦ, φόνος ἔσσεται ἔκ γε γυναικός·
οὐ: Od. 11:461: οὐ γάρ πω τέθνηκεν ἐπὶ χθονὶ δῖος Ὀρέστης.”
οὐ: Od. 11:481: οὐ γάρ πω σχεδὸν ἦλθον Ἀχαιΐδος οὐδέ πω ἁμῆς
οὔ: Od. 11:483: οὔ τις ἀνὴρ προπάροιθε μακάρτερος οὔτ’ ἄρ’ ὀπίσσω·
οὔ: Od. 11:505: “ἦ τοι μὲν Πηλῆος ἀμύμονος οὔ τι πέπυσμαι,
οὔ: Od. 11:514: οὔ ποτ’ ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν οὐδ’ ἐν ὁμίλῳ,
οὔ: Od. 11:528: κεῖνον δ’ οὔ ποτε πάμπαν ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
οὐ: Od. 11:623: καί ποτέ μ’ ἐνθάδ’ ἔπεμψε κύν’ ἄξοντ’· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλον
οὔ: Od. 12:42: Σειρήνων, τῷ δ’ οὔ τι γυνὴ καὶ νήπια τέκνα
οὔ: Od. 12:66: τῇ δ’ οὔ πώ τις νηῦς φύγεν ἀνδρῶν, ἥ τις ἵκηται,
οὔ: Od. 12:75: κυανέη· τὸ μὲν οὔ ποτ’ ἐρωεῖ, οὐδέ ποτ’ αἴθρη
οὔ: Od. 12:98: τῇ δ’ οὔ πώ ποτε ναῦται ἀκήριοι εὐχετόωνται
οὐ: Od. 12:107: οὐ γάρ κεν ῥύσαιτό σ’ ὑπὲκ κακοῦ οὐδ’ ἐνοσίχθων.
οὐ: Od. 12:118: ἡ δέ τοι οὐ θνητή, ἀλλ’ ἀθάνατον κακόν ἐστι,
οὐ: Od. 12:130: πεντήκοντα δ’ ἕκαστα. γόνος δ’ οὐ γίνεται αὐτῶν,
οὐ: Od. 12:154: “ὦ φίλοι, οὐ γὰρ χρὴ ἕνα ἴδμεναι οὐδὲ δύ’ οἴους
οὐ: Od. 12:182: ῥίμφα διώκοντες, τὰς δ’ οὐ λάθεν ὠκύαλος νηῦς
οὐ: Od. 12:186: οὐ γάρ πώ τις τῇδε παρήλασε νηῒ μελαίνῃ,
οὐ: Od. 12:208: “ὦ φίλοι, οὐ γάρ πώ τι κακῶν ἀδαήμονές εἰμεν·
οὐ: Od. 12:209: οὐ μὲν δὴ τόδε μεῖζον ἔπι κακόν, ἢ ὅτε Κύκλωψ
οὔ: Od. 12:227: λανθανόμην, ἐπεὶ οὔ τί μ’ ἀνώγει θωρήσσεσθαι·
οὐ: Od. 12:354: ἐγγύθεν· - οὐ γὰρ τῆλε νεὸς κυανοπρῴροιο
οὐ: Od. 12:358: οὐ γὰρ ἔχον κρῖ λευκὸν ἐϋσσέλμου ἐπὶ νηός.
οὐ: Od. 12:382: εἰ δέ μοι οὐ τείσουσι βοῶν ἐπιεικέ’ ἀμοιβήν,
οὐ: Od. 12:407: ἡ δ’ ἔθει οὐ μάλα πολλὸν ἐπὶ χρόνον· αἶψα γὰρ ἦλθε
οὐ: Od. 12:446: εἰσιδέειν· οὐ γάρ κεν ὑπέκφυγον αἰπὺν ὄλεθρον.
οὔ: Od. 13:5: ὑψερεφές, τῶ σ’ οὔ τι πάλιν πλαγχθέντα γ’ ὀΐω
οὔ: Od. 13:129: τιμήεις ἔσομαι, ὅτε με βροτοὶ οὔ τι τίουσι,
οὔ: Od. 13:132: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· - νόστον δέ οἱ οὔ ποτ’ ἀπηύρων
οὔ: Od. 13:141: οὔ τί σ’ ἀτιμάζουσι θεοί· χαλεπὸν δέ κεν εἴη
οὔ: Od. 13:144: οὔ τι τίει, σοὶ δ’ ἐστὶ καὶ ἐξοπίσω τίσις αἰεί.
οὔ: Od. 13:219: τῶν μὲν ἄρ’ οὔ τι πόθει· ὁ δ’ ὀδύρετο πατρίδα γαῖαν
οὔ: Od. 13:318: οὔ σ’ ἔτ’ ἔπειτα ἴδον, κούρη Διός, οὐδ’ ἐνόησα
οὐ: Od. 13:324: νῦν δέ σε πρὸς πατρὸς γουνάζομαι· - οὐ γὰρ ὀΐω
οὐ: Od. 13:331: τῶ σε καὶ οὐ δύναμαι προλιπεῖν δύστηνον ἐόντα,
οὔ: Od. 13:335: σοὶ δ’ οὔ πω φίλον ἐστὶ δαήμεναι οὐδὲ πυθέσθαι,
οὔ: Od. 13:339: αὐτὰρ ἐγὼ τὸ μὲν οὔ ποτ’ ἀπίστεον, ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ
οὔ: Od. 13:356: “Νύμφαι Νηϊάδες, κοῦραι Διός, οὔ ποτ’ ἐγώ γε
οὔ: Od. 13:417: “τίπτε τ’ ἄρ’ οὔ οἱ ἔειπες, ἐνὶ φρεσὶ πάντα ἰδυῖα;
οὔ: Od. 13:423: κεῖσ’ ἐλθών· ἀτὰρ οὔ τιν’ ἔχει πόνον, ἀλλὰ ἕκηλος
οὔ: Od. 14:56: “ξεῖν’, οὔ μοι θέμις ἔστ’, οὐδ’ εἰ κακίων σέθεν ἔλθοι,
οὐ: Od. 14:83: οὐ μὲν σχέτλια ἔργα θεοὶ μάκαρες φιλέουσιν,
οὔ: Od. 14:94: οὔ ποθ’ ἓν ἱρεύουσ’ ἱερήϊον οὐδὲ δύ’ οἶα·
οὔ: Od. 14:96: ἦ γάρ οἱ ζωή γ’ ἦν ἄσπετος· οὔ τινι τόσση
οὔ: Od. 14:122: “ὦ γέρον, οὔ τις κεῖνον ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλθὼν
οὐ: Od. 14:138: πᾶσιν, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, τετεύχαται· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλον
οὐ: Od. 14:145: τὸν μὲν ἐγών, ὦ ξεῖνε, καὶ οὐ παρεόντ’ ὀνομάζειν
οὔ: Od. 14:155: πρὶν δέ κε, καὶ μάλα περ κεχρημένος, οὔ τι δεχοίμην.
οὔ: Od. 14:176: καί μιν ἔφην ἔσσεσθαι ἐν ἀνδράσιν οὔ τι χέρεια
οὐ: Od. 14:190: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
οὔ: Od. 14:197: οὔ τι διαπρήξαιμι λέγων ἐμὰ κήδεα θυμοῦ,
οὔ: Od. 14:219: οὔ ποτέ μοι θάνατον προτιόσσετο θυμὸς ἀγήνωρ,
οὐ: Od. 14:222: τοῖος ἔα ἐν πολέμῳ· ἔργον δέ μοι οὐ φίλον ἔσκεν
οὐ: Od. 14:355: φοίτων· ἀλλ’ οὐ γάρ σφιν ἐφαίνετο κέρδιον εἶναι
οὐ: Od. 14:363: ἀλλὰ τά γ’ οὐ κατὰ κόσμον, ὀΐομαι, οὐδέ με πείσεις,
οὔ: Od. 14:367: πάγχυ μάλ’, ὅττι μιν οὔ τι μετὰ Τρώεσσι δάμασσαν
οὐ: Od. 14:378: ἀλλ’ ἐμοὶ οὐ φίλον ἐστὶ μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι,
οὗ: Od. 14:379: ἐξ οὗ δή μ’ Αἰτωλὸς ἀνὴρ ἐξήπαφε μύθῳ,
οὐ: Od. 14:388: οὐ γὰρ τοὔνεκ’ ἐγώ σ’ αἰδέσσομαι οὐδὲ φιλήσω,
οὔ: Od. 14:487: οὔ τοι ἔτι ζωοῖσι μετέσσομαι, ἀλλά με χεῖμα
οὐ: Od. 14:488: δάμναται· οὐ γὰρ ἔχω χλαῖναν· παρά μ’ ἤπαφε δαίμων
οὐ: Od. 14:513: οὐ γὰρ πολλαὶ χλαῖναι ἐπημοιβοί τε χιτῶνες
οὔ: Od. 15:49: “Τηλέμαχ’, οὔ πως ἔστιν, ἐπειγομένους περ ὁδοῖο,
οὔ: Od. 15:68: “Τηλέμαχ’, οὔ τί σ’ ἐγώ γε πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἐρύξω
οὐ: Od. 15:88: βούλομαι ἤδη νεῖσθαι ἐφ’ ἡμέτερ’· οὐ γὰρ ὄπισθεν
οὐ: Od. 15:96: ἀνστὰς ἐξ εὐνῆς, ἐπεὶ οὐ πολὺ ναῖεν ἀπ’ αὐτοῦ·
οὔ: Od. 15:212: οἷος κείνου θυμὸς ὑπέρβιος, οὔ σε μεθήσει,
οὐ: Od. 15:280: “οὐ μὲν δή σ’ ἐθέλοντά γ’ ἀπώσω νηὸς ἐΐσης,
οὔ: Od. 15:330: οὔ τοι τοιοίδ’ εἰσὶν ὑποδρηστῆρες ἐκείνων,
οὐ: Od. 15:335: ἀλλὰ μέν’· οὐ γάρ τίς τοι ἀνιᾶται παρεόντι,
οὗ: Od. 15:358: ἡ δ’ ἄχεϊ οὗ παιδὸς ἀπέφθιτο κυδαλίμοιο,
οὐ: Od. 15:374: ἐκ δ’ ἄρα δεσποίνης οὐ μείλιχόν ἐστιν ἀκοῦσαι
οὔ: Od. 15:405: οὔ τι περιπληθὴς λίην τόσον, ἀλλ’ ἀγαθὴ μέν,
οὔ: Od. 15:407: πείνη δ’ οὔ ποτε δῆμον ἐσέρχεται, οὐδέ τις ἄλλη
οὐ: Od. 15:494: καδδραθέτην δ’ οὐ πολλὸν ἐπὶ χρόνον, ἀλλὰ μίνυνθα·
οὐ: Od. 15:514: ἔρχεσθ’· οὐ γάρ τι ξενίων ποθή· ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ
οὐ: Od. 15:516: ὄψεται· οὐ μὲν γάρ τι θαμὰ μνηστῆρσ’ ἐνὶ οἴκῳ
οὔ: Od. 15:531: “Τηλέμαχ’, οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἤλυθε δεξιὸς ὄρνις·
οὐ: Od. 15:546: τόνδε τ’ ἐγὼ κομιῶ, ξενίων δέ οἱ οὐ ποθὴ ἔσται.”
οὔ: Od. 16:11: οὔ πω πᾶν εἴρητο ἔπος, ὅτε οἱ φίλος υἱὸς
οὔ: Od. 16:23: “ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος· οὔ σ’ ἔτ’ ἐγώ γε
οὐ: Od. 16:27: οὐ μὲν γάρ τι θάμ’ ἀγρὸν ἐπέρχεαι οὐδὲ νομῆας,
οὐ: Od. 16:59: οὐ μὲν γάρ τί ἑ πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
οὔ: Od. 16:71: αὐτὸς μὲν νέος εἰμὶ καὶ οὔ πω χερσὶ πέποιθα
οὔ: Od. 16:85: κεῖσε δ’ ἂν οὔ μιν ἐγώ γε μετὰ μνηστῆρας ἐῷμι
οὗ: Od. 16:142: αὐτὰρ νῦν, ἐξ οὗ σύ γε ᾤχεο νηῒ Πύλονδε,
οὔ: Od. 16:143: οὔ πώ μίν φασιν φαγέμεν καὶ πιέμεν αὔτως,
οὐ: Od. 16:161: οὐ γάρ πως πάντεσσι θεοὶ φαίνονται ἐναργεῖς, -
οὔ: Od. 16:187: “οὔ τίς τοι θεός εἰμι· τί μ’ ἀθανάτοισιν ἐΐσκεις;
οὐ: Od. 16:192: Τηλέμαχος δ’, - οὐ γάρ πω ἐπείθετο ὃν πατέρ’ εἶναι, -
οὐ: Od. 16:194: “οὐ σύ γ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι πατὴρ ἐμός, ἀλλά με δαίμων
οὐ: Od. 16:196: οὐ γάρ πως ἂν θνητὸς ἀνὴρ τάδε μηχανόῳτο
οὔ: Od. 16:202: “Τηλέμαχ’, οὔ σε ἔοικε φίλον πατέρ’ ἔνδον ἐόντα
οὐ: Od. 16:204: οὐ μὲν γάρ τοι ἔτ’ ἄλλος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
οὐ: Od. 16:224: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
οὐ: Od. 16:267: “οὐ μέν τοι κείνω γε πολὺν χρόνον ἀμφὶς ἔσεσθον
οὔ: Od. 16:279: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι παραυδῶν· οἱ δέ τοι οὔ τι
οὐ: Od. 16:310: γνώσεαι· οὐ μὲν γάρ τι χαλιφροσύναι γέ μ’ ἔχουσιν·
οὔ: Od. 16:311: ἀλλ’ οὔ τοι τόδε κέρδος ἐγὼν ἔσσεσθαι ὀΐω
οὐ: Od. 16:347: Τηλεμάχῳ ὁδὸς ἥδε· φάμεν δέ οἱ οὐ τελέεσθαι.
οὔ: Od. 16:351: οὔ πω πᾶν εἴρηθ’, ὅτ’ ἄρ’ Ἀμφίνομος ἴδε νῆα,
οὔ: Od. 16:367: οὔ ποτ’ ἐπ’ ἠπείρου νύκτ’ ἄσαμεν, ἀλλ’ ἐνὶ πόντῳ
οὐ: Od. 16:372: Τηλεμάχῳ, μηδ’ ἧμας ὑπεκφύγοι· οὐ γὰρ ὀΐω
οὐ: Od. 16:377: εἰς ἀγορήν· - οὐ γάρ τι μεθησέμεναί μιν ὀΐω,
οὗ: Od. 16:411: πεύθετο γὰρ οὗ παιδὸς ἐνὶ μεγάροισιν ὄλεθρον·
οὐ: Od. 17:7: ὄψεται· οὐ γάρ μιν πρόσθεν παύσεσθαι ὀΐω
οὔ: Od. 17:12: πύρνον καὶ κοτύλην· ἐμὲ δ’ οὔ πως ἔστιν ἅπαντας
οὐ: Od. 17:20: οὐ γὰρ ἐπὶ σταθμοῖσι μένειν ἔτι τηλίκος εἰμί,
οὔ: Od. 17:41: “ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος· οὔ σ’ ἔτ’ ἐγώ γε
οὐ: Od. 17:78: “Πείραι’, οὐ γάρ τ’ ἴδμεν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
οὗ: Od. 17:103: αἰεὶ δάκρυσ’ ἐμοῖσι πεφυρμένη, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς
οὔ: Od. 17:114: αὐτὰρ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος οὔ ποτ’ ἔφασκε
οὐ: Od. 17:144: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
οὐ: Od. 17:145: οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
οὐ: Od. 17:153: ἦ τοι ὅ γ’ οὐ σάφα οἶδεν, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον·
οὐ: Od. 17:176: οὐ μὲν γάρ τι χέρειον ἐν ὥρῃ δεῖπνον ἑλέσθαι.”
οὔ: Od. 17:268: δικλίδες· οὔ κέν τίς μιν ἀνὴρ ὑπεροπλίσσαιτο.
οὐ: Od. 17:283: οὐ γάρ τι πληγέων ἀδαήμων οὐδὲ βολάων·
οὔ: Od. 17:286: γαστέρα δ’ οὔ πως ἔστιν ἀποκρύψαι μεμαυῖαν,
οὐ: Od. 17:307: καλὸς μὲν δέμας ἐστίν, ἀτὰρ τόδε γ’ οὐ σάφα οἶδα,
οὐ: Od. 17:316: οὐ μὲν γάρ τι φύγεσκε βαθείης βένθεσιν ὕλης
οὐ: Od. 17:319: ὤλετο, τὸν δὲ γυναῖκες ἀκηδέες οὐ κομέουσι.
οὐ: Od. 17:373: αὐτὸν δ’ οὐ σάφα οἶδα, πόθεν γένος εὔχεται εἶναι.”
οὐ: Od. 17:381: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν καλὰ καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορεύεις·
οὔ: Od. 17:400: δός οἱ ἑλών· οὔ τοι φθονέω· κέλομαι γὰρ ἐγώ γε.
οὔ: Od. 17:403: ἀλλ’ οὔ τοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι νόημα·
οὐ: Od. 17:415: “δός, φίλος· οὐ μέν μοι δοκέεις ὁ κάκιστος Ἀχαιῶν
οὔ: Od. 17:451: μαψιδίως, ἐπεὶ οὔ τις ἐπίσχεσις οὐδ’ ἐλεητὺς
οὐ: Od. 17:455: οὐ σύ γ’ ἂν ἐξ οἴκου σῷ ἐπιστάτῃ οὐδ’ ἅλα δοίης,
οὔ: Od. 17:456: ὃς νῦν ἀλλοτρίοισι παρήμενος οὔ τί μοι ἔτλης
οὐ: Od. 17:470: οὐ μὰν οὔτ’ ἄχος ἐστὶ μετὰ φρεσὶν οὔτε τι πένθος,
οὐ: Od. 17:483: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν κάλ’ ἔβαλες δύστηνον ἀλήτην.
οὔ: Od. 17:517: ἀλλ’ οὔ πω κακότητα διήνυσεν ἣν ἀγορεύων.
οὐ: Od. 17:537: μαψιδίως· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται· οὐ γὰρ ἔπ’ ἀνήρ,
οὔ: Od. 17:567: οὔ τι κακὸν ῥέξαντα βαλὼν ὀδύνῃσιν ἔδωκεν,
οὐ: Od. 17:576: “οὐ σύ γ’ ἄγεις, Εὔμαιε; τί τοῦτ’ ἐνόησεν ἀλήτης;
οὐ: Od. 17:587: οὐ γάρ πώ τινες ὧδε καταθνητῶν ἀνθρώπων
οὐ: Od. 18:23: αὔριον· οὐ μὲν γάρ τί σ’ ὑποστρέψεσθαι ὀΐω
οὐ: Od. 18:36: “ὦ φίλοι, οὐ μέν πώ τι πάρος τοιοῦτον ἐτύχθη,
οὔ: Od. 18:52: “ὦ φίλοι, οὔ πως ἔστι νεωτέρῳ ἀνδρὶ μάχεσθαι
οὐ: Od. 18:132: οὐ μὲν γάρ ποτέ φησι κακὸν πείσεσθαι ὀπίσσω,
οὐ: Od. 18:149: οὐ γὰρ ἀναιμωτί γε διακρινέεσθαι ὀΐω
οὔ: Od. 18:164: “Εὐρυνόμη, θυμός μοι ἐέλδεται, οὔ τι πάρος γε,
οὗ: Od. 18:181: ὤλεσαν, ἐξ οὗ κεῖνος ἔβη κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσίν.
οὐ: Od. 18:184: οἴη δ’ οὐ κεῖσ’ εἶμι μετ’ ἀνέρας· αἰδέομαι γάρ.”
οὔ: Od. 18:227: “μῆτερ ἐμή, τὸ μὲν οὔ σε νεμεσσῶμαι κεχολῶσθαι·
οὐ: Od. 18:230: ἀλλά τοι οὐ δύναμαι πεπνυμένα πάντα νοῆσαι·
οὐ: Od. 18:233: οὐ μέν τοι ξείνου γε καὶ Ἴρου μῶλος ἐτύχθη
οὐ: Od. 18:259: “ὦ γύναι, οὐ γὰρ ὀΐω ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
οὐ: Od. 18:287: δέξασθ’· οὐ γὰρ καλὸν ἀνήνασθαι δόσιν ἐστίν·
οὔ: Od. 18:319: οὔ τί με νικήσουσι· πολυτλήμων δὲ μάλ’ εἰμί.”
οὐ: Od. 18:346: μνηστῆρας δ’ οὐ πάμπαν ἀγήνορας εἴα Ἀθήνη
οὔ: Od. 18:355: κὰκ κεφαλῆς, ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι τρίχες οὐδ’ ἠβαιαί.”
οὔ: Od. 18:402: πρὶν ἐλθεῖν· τῶ κ’ οὔ τι τόσον κέλαδον μετέθηκε.
οὔ: Od. 18:409: ὁππότε θυμὸς ἄνωγε· διώκω δ’ οὔ τιν’ ἐγώ γε.”
οὐ: Od. 19:20: νῦν δ’ ἐθέλω καταθέσθαι, ἵν’ οὐ πυρὸς ἵξετ’ ἀϋτμή.”
οὐ: Od. 19:27: “ξεῖνος ὅδ’· οὐ γὰρ ἀεργὸν ἀνέξομαι, ὅς κεν ἐμῆς γε
οὔ: Od. 19:87: Τηλέμαχος· τὸν δ’ οὔ τις ἐνὶ μεγάροισι γυναικῶν
οὔ: Od. 19:91: “πάντως, θαρσαλέη, κύον ἀδδεές, οὔ τί με λήθεις
οὐ: Od. 19:163: οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου οὐδ’ ἀπὸ πέτρης.”
οὗ: Od. 19:223: ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβη καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθε πάτρης·
οὐ: Od. 19:314: τεύξῃ, ἐπεὶ οὐ τοῖοι σημάντορές εἰσ’ ἐνὶ οἴκῳ,
οὐ: Od. 19:350: “ξεῖνε φίλ’· οὐ γάρ πώ τις ἀνὴρ πεπνυμένος ὧδε
οὐ: Od. 19:365: οὐ γάρ πώ τις τόσσα βροτῶν Διὶ τερπικεραύνῳ
οὔ: Od. 19:380: ἀλλ’ οὔ πώ τινά φημι ἐοικότα ὧδε ἰδέσθαι
οὔ: Od. 19:531: γήμασθ’ οὔ μ’ εἴα πόσιος κατὰ δῶμα λιποῦσαν·
οὔ: Od. 19:555: “ὦ γύναι, οὔ πως ἔστιν ὑποκρίνασθαι ὄνειρον
οὔ: Od. 19:590: τέρπειν, οὔ κέ μοι ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισι χυθείη.
οὐ: Od. 19:591: ἀλλ’ οὐ γάρ πως ἔστιν ἀΰπνους ἔμμεναι αἰὲν
οὗ: Od. 19:596: αἰεὶ δάκρυσ’ ἐμοῖσι πεφυρμένη, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς
οὐ: Od. 20:46: ὅς περ θνητός τ’ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδεν·
οὔ: Od. 20:110: ἡ δὲ μί’ οὔ πω παύετ’, ἀφαυροτάτη δὲ τέτυκτο·
οὐ: Od. 20:155: οὐ γὰρ δὴν μνηστῆρες ἀπέσσονται μεγάροιο,
οὐ: Od. 20:181: πρὶν χειρῶν γεύσασθαι, ἐπεὶ σύ περ οὐ κατὰ κόσμον
οὔ: Od. 20:183: ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς,
οὔ: Od. 20:201: Ζεῦ πάτερ, οὔ τις σεῖο θεῶν ὀλοώτερος ἄλλος·
οὔ: Od. 20:264: πάντων μνηστήρων, ἐπεὶ οὔ τοι δήμιός ἐστιν
οὐ: Od. 20:273: οὐ γὰρ Ζεὺς εἴασε Κρονίων· τῶ κέ μιν ἤδη
οὐ: Od. 20:284: μνηστῆρας δ’ οὐ πάμπαν ἀγήνορας εἴα Ἀθήνη
οὐ: Od. 20:294: ἴσην· οὐ γὰρ καλὸν ἀτέμβειν οὐδὲ δίκαιον
οὔ: Od. 20:330: τόφρ’ οὔ τις νέμεσις μενέμεν τ’ ἦν ἰσχέμεναί τε
οὐ: Od. 20:339: “οὐ μὰ Ζῆν’, Ἀγέλαε, καὶ ἄλγεα πατρὸς ἐμοῖο,
οὔ: Od. 20:341: οὔ τι διατρίβω μητρὸς γάμον, ἀλλὰ κελεύω
οὔ: Od. 20:364: “Εὐρύμαχ’, οὔ τί σ’ ἄνωγα ἐμοὶ πομπῆας ὀπάζειν.
οὔ: Od. 20:368: ἐρχόμενον, τό κεν οὔ τις ὑπεκφύγοι οὐδ’ ἀλέαιτο
οὔ: Od. 20:376: “Τηλέμαχ’, οὔ τις σεῖο κακοξεινώτερος ἄλλος,
οὔ: Od. 21:38: ὅς οἱ τόξον ἔδωκε. τὸ δ’ οὔ ποτε δῖος Ὀδυσσεὺς
οὐ: Od. 21:91: μνηστήρεσσιν ἄεθλον ἀάατον· οὐ γὰρ ὀΐω
οὐ: Od. 21:93: οὐ γάρ τις μέτα τοῖος ἀνὴρ ἐν τοίσδεσι πᾶσιν,
οὔ: Od. 21:115: οὔ κέ μοι ἀχνυμένῳ τάδε δώματα πότνια μήτηρ
οὔ: Od. 21:123: ὡς εὐκόσμως στῆσε· πάρος δ’ οὔ πώ ποτ’ ὀπώπει.
οὔ: Od. 21:132: ἠὲ νεώτερός εἰμι καὶ οὔ πω χερσὶ πέποιθα
οὐ: Od. 21:152: “ὦ φίλοι, οὐ μὲν ἐγὼ τανύω, λαβέτω δὲ καὶ ἄλλος.
οὗ: Od. 21:155: τεθνάμεν ἢ ζώοντας ἁμαρτεῖν, οὗ θ’ ἕνεκ’ αἰεὶ
οὐ: Od. 21:171: θυμοῦ καὶ ψυχῆς, ἐπεὶ οὐ δύνασαι σὺ τανύσσαι.
οὐ: Od. 21:172: οὐ γάρ τοι σέ γε τοῖον ἐγείνατο πότνια μήτηρ,
οὔ: Od. 21:210: οἴοισι δμώων· τῶν δ’ ἄλλων οὔ τευ ἄκουσα
οὔ: Od. 21:250: οὔ τι γάμου τοσσοῦτον ὀδύρομαι, ἀχνύμενός περ· -
οὐ: Od. 21:254: ἀντιθέου Ὀδυσῆος, ὅ τ’ οὐ δυνάμεσθα τανύσσαι
οὐ: Od. 21:261: ἑστάμεν· οὐ μὲν γάρ τιν’ ἀναιρήσεσθαι ὀΐω,
οὗ: Od. 21:303: ἐξ οὗ Κενταύροισι καὶ ἀνδράσι νεῖκος ἐτύχθη,
οὐ: Od. 21:306: ἐντανύσῃς· οὐ γάρ τευ ἐπητύος ἀντιβολήσεις
οὔ: Od. 21:309: πέμψομεν· ἔνθεν δ’ οὔ τι σαώσεαι. ἀλλὰ ἕκηλος
οὐ: Od. 21:312: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν καλὸν ἀτέμβειν οὐδὲ δίκαιον
οὔ: Od. 21:322: οὔ τί σε τόνδ’ ἄξεσθαι ὀϊόμεθ’, οὐδὲ ἔοικεν,
οὔ: Od. 21:331: “Εὐρύμαχ’, οὔ πως ἔστιν ἐϋκλεῖας κατὰ δῆμον
οὔ: Od. 21:344: “μῆτερ ἐμή, τόξον μὲν Ἀχαιῶν οὔ τις ἐμεῖο
οὔ: Od. 21:348: τῶν οὔ τίς μ’ ἀέκοντα βιήσεται, αἴ κ’ ἐθέλωμι
οὔ: Od. 21:424: “Τηλέμαχ’, οὔ σ’ ὁ ξεῖνος ἐνὶ μεγάροισιν ἐλέγχει
οὔ: Od. 22:6: νῦν αὖτε σκοπὸν ἄλλον, ὃν οὔ πώ τις βάλεν ἀνήρ,
οὔ: Od. 22:35: “ὦ κύνες, οὔ μ’ ἔτ’ ἐφάσκεθ’ ὑπότροπον οἴκαδε νεῖσθαι
οὔ: Od. 22:50: οὔ τι γάμου τόσσον κεχρημένος οὐδὲ χατίζων,
οὔ: Od. 22:59: ἰανθῇ· πρὶν δ’ οὔ τι νεμεσσητὸν κεχολῶσθαι.”
οὐ: Od. 22:67: ἀλλά τιν’ οὐ φεύξεσθαι ὀΐομαι αἰπὺν ὄλεθρον.”
οὐ: Od. 22:70: “ὦ φίλοι, οὐ γὰρ σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους,
οὔ: Od. 22:136: “οὔ πως ἔστ’, Ἀγέλαε διοτρεφές· ἄγχι γὰρ αἰνῶς
οὔ: Od. 22:236: ἦ ῥα, καὶ οὔ πω πάγχυ δίδου ἑτεραλκέα νίκην,
οὐ: Od. 22:254: τῶν δ’ ἄλλων οὐ κῆδος, ἐπὴν οὗτός γε πέσῃσιν.”
οὐ: Od. 22:313: οὐ γάρ πώ τινά φημι γυναικῶν ἐν μεγάροισιν
οὐ: Od. 22:316: ἀλλά μοι οὐ πείθοντο κακῶν ἄπο χεῖρας ἔχεσθαι·
οὔ: Od. 22:351: ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν ἐς σὸν δόμον οὐδὲ χατίζων
οὔ: Od. 22:414: οὔ τινα γὰρ τίεσκον ἐπιχθονίων ἀνθρώπων,
οὐ: Od. 22:415: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκοιτο·
οὔ: Od. 22:460: εἴλεον ἐν στείνει, ὅθεν οὔ πως ἦεν ἀλύξαι.
οὔ: Od. 22:473: ἤσπαιρον δὲ πόδεσσι μίνυνθά περ, οὔ τι μάλα δήν.
οὐ: Od. 23:18: οὐ γάρ πω τοιόνδε κατέδραθον, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς
οὗ: Od. 23:18: οὐ γάρ πω τοιόνδε κατέδραθον, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς
οὔ: Od. 23:26: “οὔ τί σε λωβεύω, τέκνον φίλον, ἀλλ’ ἔτυμόν τοι
οὐ: Od. 23:40: “οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, ἀλλὰ στόνον οἶον ἄκουσα
οὔ: Od. 23:65: οὔ τινα γὰρ τίεσκον ἐπιχθονίων ἀνθρώπων,
οὐ: Od. 23:66: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκοιτο·
οὔ: Od. 23:71: ἣ πόσιν ἔνδον ἐόντα παρ’ ἐσχάρῃ οὔ ποτε φῇσθα
οὐ: Od. 23:100: οὐ μέν κ’ ἄλλη γ’ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ
οὔ: Od. 23:116: τοὔνεκ’ ἀτιμάζει με καὶ οὔ πώ φησι τὸν εἶναι.
οὗ: Od. 23:150: σχετλίη, οὐδ’ ἔτλη πόσιος οὗ κουριδίοιο
οὐ: Od. 23:168: οὐ μέν κ’ ἄλλη γ’ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ
οὐ: Od. 23:174: “δαιμόνι’, οὐ γάρ τι μεγαλίζομαι οὐδ’ ἀθερίζω
οὔ: Od. 23:187: ἀνδρῶν δ’ οὔ κέν τις ζωὸς βροτός, οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν,
οὐ: Od. 23:214: οὕνεκά σ’ οὐ τὸ πρῶτον, ἐπεὶ ἴδον, ὧδ’ ἀγάπησα.
οὐ: Od. 23:223: τὴν δ’ ἄτην οὐ πρόσθεν ἑῷ ἐγκάτθετο θυμῷ
οὐ: Od. 23:226: εὐνῆς ἡμετέρης, τὴν οὐ βροτὸς ἄλλος ὀπώπει,
οὔ: Od. 23:240: δειρῆς δ’ οὔ πω πάμπαν ἀφίετο πήχεε λευκώ.
οὐ: Od. 23:248: “ὦ γύναι, οὐ γάρ πω πάντων ἐπὶ πείρατ’ ἀέθλων
οὔ: Od. 23:262: πεύσομαι, αὐτίκα δ’ ἐστὶ δαήμεναι οὔ τι χέρειον.”
οὐ: Od. 23:266: οὐ μέν τοι θυμὸς κεχαρήσεται· οὐδὲ γὰρ αὐτὸς
οὔ: Od. 23:328: Σκύλλην θ’, ἣν οὔ πώ ποτ’ ἀκήριοι ἄνδρες ἄλυξαν·
οὔ: Od. 23:337: ἀλλὰ τοῦ οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν·
οὔ: Od. 24:29: μοῖρ’ ὀλοή, τὴν οὔ τις ἀλεύεται, ὅς κε γένηται.
οὗ: Od. 24:52: Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
οὗ: Od. 24:56: ἔρχεται, οὗ παιδὸς τεθνηότος ἀντιόωσα.”
οὔ: Od. 24:61: θρήνεον· ἔνθα κεν οὔ τιν’ ἀδάκρυτόν γ’ ἐνόησας
οὐ: Od. 24:115: ἦ οὐ μέμνῃ, ὅτε κεῖσε κατήλυθον ὑμέτερον δῶ
οὐ: Od. 24:188: οὐ γάρ πω ἴσασι φίλοι κατὰ δώμαθ’ ἑκάστου,
οὔ: Od. 24:196: ἀνδρὸς κουριδίου. τῶ οἱ κλέος οὔ ποτ’ ὀλεῖται
οὐ: Od. 24:246: οὐ φυτόν, οὐ συκῆ, οὐκ ἄμπελος, οὐ μὲν ἐλαίη,
οὐ: Od. 24:246: οὐ φυτόν, οὐ συκῆ, οὐκ ἄμπελος, οὐ μὲν ἐλαίη,
οὐ: Od. 24:246: οὐ φυτόν, οὐ συκῆ, οὐκ ἄμπελος, οὐ μὲν ἐλαίη,
οὐ: Od. 24:247: οὐκ ὄγχνη, οὐ πρασιή τοι ἄνευ κομιδῆς κατὰ κῆπον.
οὐ: Od. 24:251: οὐ μὲν ἀεργίης γε ἄναξ ἕνεκ’ οὔ σε κομίζει,
οὔ: Od. 24:251: οὐ μὲν ἀεργίης γε ἄναξ ἕνεκ’ οὔ σε κομίζει,
οὐ: Od. 24:261: οὔ τι μάλ’ ἀρτίφρων, ἐπεὶ οὐ τόλμησεν ἕκαστα
οὔ: Od. 24:261: οὔ τι μάλ’ ἀρτίφρων, ἐπεὶ οὐ τόλμησεν ἕκαστα
οὔ: Od. 24:267: ἡμέτερόνδ’ ἐλθόντα, καὶ οὔ πώ τις βροτὸς ἄλλος
οὗ: Od. 24:310: ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβη καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθε πάτρης,
οὐ: Od. 24:443: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι· οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς
οὐ: Od. 24:456: οὐ γὰρ ἐμοὶ πείθεσθ’, οὐ Μέντορι ποιμένι λαῶν,
οὐ: Od. 24:456: οὐ γὰρ ἐμοὶ πείθεσθ’, οὐ Μέντορι ποιμένι λαῶν,
οὐ: Od. 24:465: οὐ γάρ σφιν ἅδε μῦθος ἐνὶ φρεσίν, ἀλλ’ Εὐπείθει
οὐ: Od. 24:479: οὐ γὰρ δὴ τοῦτον μὲν ἐβούλευσας νόον αὐτή,
οὔ: Od. 24:512: οὔ τι καταισχύνοντα τεὸν γένος, ὡς ἀγορεύεις.”
οὔασι: Il. 12:442: Ὣς φάτ’ ἐποτρύνων, οἳ δ’ οὔασι πάντες ἄκουον,
οὔατ’: Il. 15:129: οὔατ’ ἀκουέμεν ἐστί, νόος δ’ ἀπόλωλε καὶ αἰδώς.
οὔατ’: Od. 12:47: ἀλλὰ παρὲξ ἐλάαν, ἐπὶ δ’ οὔατ’ ἀλεῖψαι ἑταίρων
οὔατα: Il. 10:535: ἵππων μ’ ὠκυπόδων ἀμφὶ κτύπος οὔατα βάλλει.
οὔατα: Il. 11:632: χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον· οὔατα δ’ αὐτοῦ
οὔατα: Il. 18:378: οἳ δ’ ἤτοι τόσσον μὲν ἔχον τέλος, οὔατα δ’ οὔ πω
οὔατα: Il. 21:455: στεῦτο δ’ ὅ γ’ ἀμφοτέρων ἀπολεψέμεν οὔατα χαλκῷ.
οὔατα: Il. 21:491: αὐτοῖσιν δ’ ἄρ’ ἔθεινε παρ’ οὔατα μειδιόωσα
οὔατα: Od. 12:177: ἑξείης δ’ ἑτάροισιν ἐπ’ οὔατα πᾶσιν ἄλειψα.
οὔατα: Od. 17:291: ἂν δὲ κύων κεφαλήν τε καὶ οὔατα κείμενος ἔσχεν,
οὔατα: Od. 17:302: οὐρῇ μέν ῥ’ ὅ γ’ ἔσηνε καὶ οὔατα κάββαλεν ἄμφω,
οὔατα: Od. 18:86: ὅς κ’ ἀπὸ ῥῖνα τάμῃσι καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
οὔατα: Od. 20:365: εἰσί μοι ὀφθαλμοί τε καὶ οὔατα καὶ πόδες ἄμφω
οὔατα: Od. 21:300: ἕλκον ἀναΐξαντες, ἀπ’ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
οὔατα: Od. 22:475: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν ῥῖνάς τε καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
οὔατος: Il. 13:177: τόν ῥ’ υἱὸς Τελαμῶνος ὑπ’ οὔατος ἔγχεϊ μακρῷ
οὔατος: Il. 13:671: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο. καὶ οὔατος· ὦκα δὲ θυμὸς
οὔατος: Il. 15:433: τόν ῥ’ ἔβαλεν κεφαλὴν ὑπὲρ οὔατος ὀξέϊ χαλκῷ
οὔατος: Il. 16:339: φάσγανον ἐῤῥαίσθη· ὃ δ’ ὑπ’ οὔατος αὐχένα θεῖνε
οὔατος: Il. 16:606: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος· ὦκα δὲ θυμὸς
οὔατος: Il. 17:617: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος, ἐκ δ’ ἄρ’ ὀδόντας
οὔατος: Il. 18:272: Τρώων· αἲ γὰρ δή μοι ἀπ’ οὔατος ὧδε γένοιτο.
οὔατος: Il. 20:473: δουρὶ κατ’ οὖς· εἶθαρ δὲ δι’ οὔατος ἦλθ’ ἑτέροιο
οὔατος: Il. 22:454: αἲ γὰρ ἀπ’ οὔατος εἴη ἐμεῦ ἔπος· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
οὔατος: Od. 18:96: Ἶρος, ὁ δ’ αὐχέν’ ἔλασσεν ὑπ’ οὔατος, ὀστέα δ’ εἴσω
οὐδ’: Il. 1:90: συμπάντων Δαναῶν, οὐδ’ ἢν Ἀγαμέμνονα εἴπῃς,
οὐδ’: Il. 1:93: “ Οὔ τ’ ἄρ ὅ γ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὐδ’ ἑκατόμβης,
οὐδ’: Il. 1:95: οὐδ’ ἀπέλυσε θύγατρα καὶ οὐκ ἀπεδέξατ’ ἄποινα·
οὐδ’: Il. 1:97: οὐδ’ ὅ γε πρὶν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει
οὐδ’: Il. 1:160: πρὸς Τρώων· τῶν οὔ τι μετατρέπῃ οὐδ’ ἀλεγίζεις·
οὐδ’: Il. 1:181: οὐδ’ ὄθομαι κοτέοντος· ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε·
οὐδ’: Il. 1:220: ἂψ δ’ ἐς κουλεὸν ὦσε μέγα ξίφος, οὐδ’ ἀπίθησε
οὐδ’: Il. 1:236: οὐδ’ ἀναθηλήσει· περὶ γάρ ῥά ἑ χαλκὸς ἔλεψε
οὐδ’: Il. 1:318: Ὣς οἳ μὲν τὰ πένοντο κατὰ στρατόν· οὐδ’ Ἀγαμέμνων
οὐδ’: Il. 1:330: ἥμενον· οὐδ’ ἄρα τώ γε ἰδὼν γήθησεν Ἀχιλλεύς.
οὐδ’: Il. 1:332: στήτην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ’ ἐρέοντο·
οὐδ’: Il. 1:406: τὸν καὶ ὑπέδεισαν μάκαρες θεοὶ οὐδ’ ἔτ’ ἔδησαν.
οὐδ’: Il. 1:526: τέκμωρ· οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ’ ἀπατηλὸν
οὐδ’: Il. 1:527: οὐδ’ ἀτελεύτητον ὅ τί κεν κεφαλῇ κατανεύσω. ”
οὐδ’: Il. 1:573: “ Ἦ δὴ λοίγια ἔργα τάδ’ ἔσσεται οὐδ’ ἔτ’ ἀνεκτά,
οὐδ’: Il. 2:166: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
οὐδ’: Il. 2:170: ἐσταότ’· οὐδ’ ὅ γε νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης
οὐδ’: Il. 2:380: Τρωσὶν ἀνάβλησις κακοῦ ἔσσεται οὐδ’ ἠβαιόν.
οὐδ’: Il. 2:386: οὐ γὰρ παυσωλή γε μετέσσεται οὐδ’ ἠβαιὸν
οὐδ’: Il. 2:419: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα πώ οἱ ἐπεκραίαινε Κρονίων,
οὐδ’: Il. 2:441: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
οὐδ’: Il. 2:488: πληθὺν δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
οὐδ’: Il. 2:489: οὐδ’ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ’ εἶεν,
οὐδ’: Il. 2:642: οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ αὐτὸς ἔην, θάνε δὲ ξανθὸς Μελέαγρος·
οὐδ’: Il. 2:703: οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
οὐδ’: Il. 2:726: οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
οὐδ’: Il. 2:753: οὐδ’ ὅ γε Πηνειῷ συμμίσγεται ἀργυροδίνῃ,
οὐδ’: Il. 3:59: Ἕκτορ ἐπεί με κατ’ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ’ ὑπὲρ αἶσαν·
οὐδ’: Il. 3:170: οὐδ’ οὕτω γεραρόν· βασιλῆϊ γὰρ ἀνδρὶ ἔοικε.
οὐδ’: Il. 3:190: ἀλλ’ οὐδ’ οἳ τόσοι ἦσαν ὅσοι ἑλίκωπες Ἀχαιοί.
οὐδ’: Il. 3:215: οὐδ’ ἀφαμαρτοεπής· ἦ καὶ γένει ὕστερος ἦεν.
οὐδ’: Il. 3:302: Ὣς ἔφαν, οὐδ’ ἄρα πώ σφιν ἐπεκραίαινε Κρονίων.
οὐδ’: Il. 3:348: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ
οὐδ’: Il. 3:368: ἠΐχθη παλάμηφιν ἐτώσιον, οὐδ’ ἔβαλόν μιν.
οὐδ’: Il. 3:443: οὐδ’ ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς
οὐδ’: Il. 4:68: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
οὐδ’: Il. 4:198: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας,
οὐδ’: Il. 4:224: οὐδὲ καταπτώσσοντ’ οὐδ’ οὐκ ἐθέλοντα μάχεσθαι,
οὐδ’: Il. 4:245: ἑστᾶσ’, οὐδ’ ἄρα τίς σφι μετὰ φρεσὶ γίγνεται ἀλκή·
οὐδ’: Il. 4:437: οὐ γὰρ πάντων ἦεν ὁμὸς θρόος οὐδ’ ἴα γῆρυς,
οὐδ’: Il. 4:512: οὐ μὰν οὐδ’ Ἀχιλεὺς Θέτιδος πάϊς ἠϋκόμοιο
οὐδ’: Il. 5:17: ἔγχεος, οὐδ’ ἔβαλ’ αὐτόν· ὃ δ’ ὕστερος ὄρνυτο χαλκῷ
οὐδ’: Il. 5:21: οὐδ’ ἔτλη περιβῆναι ἀδελφειοῦ κταμένοιο·
οὐδ’: Il. 5:94: Τρώων, οὐδ’ ἄρα μιν μίμνον πολέες περ ἐόντες.
οὐδ’: Il. 5:233: μὴ τὼ μὲν δείσαντε ματήσετον, οὐδ’ ἐθέλητον
οὐδ’: Il. 5:287: ἤμβροτες οὐδ’ ἔτυχες· ἀτὰρ οὐ μὲν σφῶΐ γ’ ὀΐω
οὐδ’: Il. 5:319: οὐδ’ υἱὸς Καπανῆος ἐλήθετο συνθεσιάων
οὐδ’: Il. 5:485: τύνη δ’ ἕστηκας, ἀτὰρ οὐδ’ ἄλλοισι κελεύεις
οὐδ’: Il. 5:621: ἐσπάσατ’· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ
οὐδ’: Il. 5:645: ἐλθόντ’ ἐκ Λυκίης, οὐδ’ εἰ μάλα καρτερός ἐσσι,
οὐδ’: Il. 5:651: οὐδ’ ἀπέδωχ’ ἵππους, ὧν εἵνεκα τηλόθεν ἦλθε.
οὐδ’: Il. 5:674: οὐδ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μόρσιμον ἦεν
οὐδ’: Il. 5:719: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
οὐδ’: Il. 5:767: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
οὐδ’: Il. 5:803: οὐδ’ ἐκπαιφάσσειν, ὅτε τ’ ἤλυθε νόσφιν Ἀχαιῶν
οὐδ’: Il. 5:816: τώ τοι προφρονέως ἐρέω ἔπος οὐδ’ ἐπικεύσω.
οὐδ’: Il. 6:99: οὐδ’ Ἀχιλῆά ποθ’ ὧδέ γ’ ἐδείδιμεν ὄρχαμον ἀνδρῶν,
οὐδ’: Il. 6:139: καί μιν τυφλὸν ἔθηκε Κρόνου πάϊς· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
οὐδ’: Il. 6:141: οὐδ’ ἂν ἐγὼ μακάρεσσι θεοῖς ἐθέλοιμι μάχεσθαι.
οὐδ’: Il. 6:180: πεφνέμεν· ἣ δ’ ἄρ’ ἔην θεῖον γένος οὐδ’ ἀνθρώπων,
οὐδ’: Il. 6:333: Ἕκτορ ἐπεί με κατ’ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ’ ὑπὲρ αἶσαν,
οὐδ’: Il. 6:371: οὐδ’ εὗρ’ Ἀνδρομάχην λευκώλενον ἐν μεγάροισιν,
οὐδ’: Il. 6:407: δαιμόνιε φθίσει σε τὸ σὸν μένος, οὐδ’ ἐλεαίρεις
οὐδ’: Il. 6:519: δηθύνων, οὐδ’ ἦλθον ἐναίσιμον ὡς ἐκέλευες;
οὐδ’: Il. 7:43: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
οὐδ’: Il. 7:160: οὐδ’ οἳ προφρονέως μέμαθ’ Ἕκτορος ἀντίον ἐλθεῖν.
οὐδ’: Il. 7:198: οὐδέ τι ἰδρείῃ, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ νήϊδά γ’ οὕτως
οὐδ’: Il. 7:217: ἀλλ’ οὔ πως ἔτι εἶχεν ὑποτρέσαι οὐδ’ ἀναδῦναι
οὐδ’: Il. 7:259: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμή.
οὐδ’: Il. 7:263: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἀπέληγε μάχης κορυθαίολος Ἕκτωρ,
οὐδ’: Il. 7:427: οὐδ’ εἴα κλαίειν Πρίαμος μέγας· οἳ δὲ σιωπῇ
οὐδ’: Il. 8:22: Ζῆν’ ὕπατον μήστωρ’, οὐδ’ εἰ μάλα πολλὰ κάμοιτε.
οὐδ’: Il. 8:97: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἐσάκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
οὐδ’: Il. 8:112: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ.
οὐδ’: Il. 8:126: κεῖσθαι, ὃ δ’ ἡνίοχον μέθεπε θρασύν· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
οὐδ’: Il. 8:234: στήσεσθ’ ἐν πολέμῳ· νῦν δ’ οὐδ’ ἑνὸς ἄξιοί εἰμεν
οὐδ’: Il. 8:246: νεῦσε δέ οἱ λαὸν σόον ἔμμεναι οὐδ’ ἀπολέσθαι.
οὐδ’: Il. 8:381: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη.
οὐδ’: Il. 8:445: ἥσθην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ’ ἐρέοντο·
οὐδ’: Il. 8:478: χωομένης, οὐδ’ εἴ κε τὰ νείατα πείραθ’ ἵκηαι
οὐδ’: Il. 8:482: οὐδ’ ἢν ἔνθ’ ἀφίκηαι ἀλωμένη, οὔ σευ ἔγωγε
οὐδ’: Il. 9:116: ἀασάμην, οὐδ’ αὐτὸς ἀναίνομαι. ἀντί νυ πολλῶν
οὐδ’: Il. 9:234: κηάμενοι πυρὰ πολλὰ κατὰ στρατόν, οὐδ’ ἔτι φασὶ
οὐδ’: Il. 9:351: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς δύναται σθένος Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
οὐδ’: Il. 9:372: αἰὲν ἀναιδείην ἐπιειμένος· οὐδ’ ἂν ἔμοιγε
οὐδ’: Il. 9:375: ἐκ γὰρ δή μ’ ἀπάτησε καὶ ἤλιτεν· οὐδ’ ἂν ἔτ’ αὖτις
οὐδ’: Il. 9:379: οὐδ’ εἴ μοι δεκάκις τε καὶ εἰκοσάκις τόσα δοίη
οὐδ’: Il. 9:381: οὐδ’ ὅσ’ ἐς Ὀρχομενὸν ποτινίσεται, οὐδ’ ὅσα Θήβας
οὐδ’: Il. 9:381: οὐδ’ ὅσ’ ἐς Ὀρχομενὸν ποτινίσεται, οὐδ’ ὅσα Θήβας
οὐδ’: Il. 9:385: οὐδ’ εἴ μοι τόσα δοίη ὅσα ψάμαθός τε κόνις τε,
οὐδ’: Il. 9:389: οὐδ’ εἰ χρυσείῃ Ἀφροδίτῃ κάλλος ἐρίζοι,
οὐδ’: Il. 9:401: οὐ γὰρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον οὐδ’ ὅσα φασὶν
οὐδ’: Il. 9:404: οὐδ’ ὅσα λάϊνος οὐδὸς ἀφήτορος ἐντὸς ἐέργει
οὐδ’: Il. 9:441: οὐδ’ ἀγορέων, ἵνα τ’ ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέθουσι.
οὐδ’: Il. 9:445: λείπεσθ’, οὐδ’ εἴ κέν μοι ὑποσταίη θεὸς αὐτὸς
οὐδ’: Il. 9:583: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς τοῦ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθον,
οὐδ’: Il. 10:47: οὐ γάρ πω ἰδόμην, οὐδ’ ἔκλυον αὐδήσαντος
οὐδ’: Il. 10:115: νεικέσω, εἴ πέρ μοι νεμεσήσεαι, οὐδ’ ἐπικεύσω
οὐδ’: Il. 10:129: οὕτως οὔ τίς οἱ νεμεσήσεται οὐδ’ ἀπιθήσει
οὐδ’: Il. 10:311: φύξιν βουλεύουσι μετὰ σφίσιν, οὐδ’ ἐθέλουσι
οὐδ’: Il. 10:324: σοὶ δ’ ἐγὼ οὐχ ἅλιος σκοπὸς ἔσσομαι οὐδ’ ἀπὸ δόξης·
οὐδ’: Il. 10:336: βῆ δ’ ἰέναι προτὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
οὐδ’: Il. 10:398: φύξιν βουλεύουσι μετὰ σφίσιν, οὐδ’ ἐθέλουσι
Οὐδ’: Il. 10:515: Οὐδ’ ἀλαοσκοπιὴν εἶχ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
οὐδ’: Il. 11:71: δῄουν, οὐδ’ ἕτεροι μνώοντ’ ὀλοοῖο φόβοιο.
οὐδ’: Il. 11:195: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις,
οὐδ’: Il. 11:236: οὐδ’ ἔτορε ζωστῆρα παναίολον, ἀλλὰ πολὺ πρὶν
οὐδ’: Il. 11:255: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἀπέληγε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο,
οὐδ’: Il. 11:350: καὶ βάλεν, οὐδ’ ἀφάμαρτε τιτυσκόμενος κεφαλῆφιν,
οὐδ’: Il. 11:352: οὐδ’ ἵκετο χρόα καλόν· ἐρύκακε γὰρ τρυφάλεια
οὐδ’: Il. 11:376: καὶ βάλεν, οὐδ’ ἄρα μιν ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός,
οὐδ’: Il. 11:380: βέβληαι οὐδ’ ἅλιον βέλος ἔκφυγεν· ὡς ὄφελόν τοι
οὐδ’: Il. 11:437: πάντα δ’ ἀπὸ πλευρῶν χρόα ἔργαθεν, οὐδ’ ἔτ’ ἔασε
οὐδ’: Il. 11:451: φθῆ σε τέλος θανάτοιο κιχήμενον, οὐδ’ ὑπάλυξας.
οὐδ’: Il. 11:504: οὐδ’ ἄν πω χάζοντο κελεύθου δῖοι Ἀχαιοὶ
οὐδ’: Il. 11:516: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ.
οὐδ’: Il. 11:664: ἐσθλὸς ἐὼν Δαναῶν οὐ κήδεται οὐδ’ ἐλεαίρει.
οὐδ’: Il. 11:715: ἔννυχος, οὐδ’ ἀέκοντα Πύλον κάτα λαὸν ἄγειρεν
οὐδ’: Il. 11:840: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς περ σεῖο μεθήσω τειρομένοιο.
οὐδ’: Il. 12:3: Ἀργεῖοι καὶ Τρῶες ὁμιλαδόν· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλε
οὐδ’: Il. 12:73: οὐκέτ’ ἔπειτ’ ὀΐω οὐδ’ ἄγγελον ἀπονέεσθαι
οὐδ’: Il. 12:106: βάν ῥ’ ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι, οὐδ’ ἔτ’ ἔφαντο
οὐδ’: Il. 12:113: νήπιος, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλε κακὰς ὑπὸ κῆρας ἀλύξας
οὐδ’: Il. 12:169: οὐδ’ ἀπολείπουσιν κοῖλον δόμον, ἀλλὰ μένοντες
οὐδ’: Il. 12:184: οὐδ’ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν, ἀλλὰ διὰ πρὸ
οὐδ’: Il. 12:222: οὐδ’ ἐτέλεσσε φέρων δόμεναι τεκέεσσιν ἑοῖσιν.
οὐδ’: Il. 12:238: πείθεσθαι, τῶν οὔ τι μετατρέπομ’ οὐδ’ ἀλεγίζω
Οὐδ’: Il. 12:290: Οὐδ’ ἄν πω τότε γε Τρῶες καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ
οὐδ’: Il. 12:327: μυρίαι, ἃς οὐκ ἔστι φυγεῖν βροτὸν οὐδ’ ὑπαλύξαι,
οὐδ’: Il. 12:329: Ὣς ἔφατ’, οὐδὲ Γλαῦκος ἀπετράπετ’ οὐδ’ ἀπίθησε·
οὐδ’: Il. 12:351: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας,
οὐδ’: Il. 12:364: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας.
οὐδ’: Il. 12:406: χώρησεν δ’ ἄρα τυτθὸν ἐπάλξιος· οὐδ’ ὅ γε πάμπαν
οὐδ’: Il. 12:432: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἐδύναντο φόβον ποιῆσαι Ἀχαιῶν,
οὐδ’: Il. 12:460: βριθοσύνῃ, μέγα δ’ ἀμφὶ πύλαι μύκον, οὐδ’ ἄρ’ ὀχῆες
Οὐδ’: Il. 13:10: Οὐδ’ ἀλαοσκοπιὴν εἶχε κρείων ἐνοσίχθων·
οὐδ’: Il. 13:28: πάντοθεν ἐκ κευθμῶν, οὐδ’ ἠγνοίησεν ἄνακτα·
οὐδ’: Il. 13:30: ῥίμφα μάλ’, οὐδ’ ὑπένερθε διαίνετο χάλκεος ἄξων·
οὐδ’: Il. 13:70: οὐδ’ ὅ γε Κάλχας ἐστὶ θεοπρόπος οἰωνιστής·
οὐδ’: Il. 13:104: αὔτως ἠλάσκουσαι ἀνάλκιδες, οὐδ’ ἔπι χάρμη·
οὐδ’: Il. 13:106: μίμνειν οὐκ ἐθέλεσκον ἐναντίον, οὐδ’ ἠβαιόν·
οὐδ’: Il. 13:117: πάντες ἄριστοι ἐόντες ἀνὰ στρατόν. οὐδ’ ἂν ἔγωγε
οὐδ’: Il. 13:160: καὶ βάλεν, οὐδ’ ἀφάμαρτε, κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
οὐδ’: Il. 13:269: οὐδὲ γὰρ οὐδ’ ἐμέ φημι λελασμένον ἔμμεναι ἀλκῆς,
οὐδ’: Il. 13:289: οὐκ ἂν ἐν αὐχέν’ ὄπισθε πέσοι βέλος οὐδ’ ἐνὶ νώτῳ,
οὐδ’: Il. 13:302: ἠὲ μετὰ Φλεγύας μεγαλήτορας· οὐδ’ ἄρα τώ γε
οὐδ’: Il. 13:324: οὐδ’ ἂν Ἀχιλλῆϊ ῥηξήνορι χωρήσειεν
οὐδ’: Il. 13:344: ὃς τότε γηθήσειεν ἰδὼν πόνον οὐδ’ ἀκάχοιτο.
οὐδ’: Il. 13:371: καὶ βάλεν ὕψι βιβάντα τυχών· οὐδ’ ἤρκεσε θώρηξ
οὐδ’: Il. 13:395: οὐδ’ ὅ γ’ ἐτόλμησεν δηΐων ὑπὸ χεῖρας ἀλύξας
οὐδ’: Il. 13:397: δουρὶ μέσον περόνησε τυχών· οὐδ’ ἤρκεσε θώρηξ
οὐδ’: Il. 13:410: ἔγχεος· οὐδ’ ἅλιόν ῥα βαρείης χειρὸς ἀφῆκεν,
οὐδ’: Il. 13:419: ἀλλ’ οὐδ’ ἀχνύμενός περ ἑοῦ ἀμέλησεν ἑταίρου,
οὐδ’: Il. 13:476: ὣς μένεν Ἰδομενεὺς δουρικλυτός, οὐδ’ ὑπεχώρει,
οὐδ’: Il. 13:510: ἐσπάσατ’, οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ
οὐδ’: Il. 13:521: οὐδ’ ἄρα πώ τι πέπυστο βριήπυος ὄβριμος Ἄρης
οὐδ’: Il. 13:645: ἐς τροίην, οὐδ’ αὖτις ἀφίκετο πατρίδα γαῖαν·
οὐδ’: Il. 13:702: ἵστατ’ ἀπ’ Αἴαντος Τελαμωνίου οὐδ’ ἠβαιόν,
οὐδ’: Il. 13:712: οὐδ’ ἄρ’ Ὀϊλιάδῃ μεγαλήτορι Λοκροὶ ἕποντο·
οὐδ’: Il. 13:715: οὐδ’ ἔχον ἀσπίδας εὐκύκλους καὶ μείλινα δοῦρα,
οὐδ’: Il. 13:761: τοὺς δ’ εὗρ’ οὐκέτι πάμπαν ἀπήμονας οὐδ’ ἀνολέθρους·
οὐδ’: Il. 13:777: μέλλω, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ πάμπαν ἀνάλκιδα γείνατο μήτηρ·
οὐδ’: Il. 14:18: αὔτως, οὐδ’ ἄρα τε προκυλίνδεται οὐδετέρωσε,
οὐδ’: Il. 14:33: οὐδὲ γὰρ οὐδ’ εὐρύς περ ἐὼν ἐδυνήσατο πάσας
οὐδ’: Il. 14:51: οὐδ’ ἐθέλουσι μάχεσθαι ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσι.
οὐδ’: Il. 14:58: νωλεμές· οὐδ’ ἂν ἔτι γνοίης μάλα περ σκοπιάζων
οὐδ’: Il. 14:80: οὐ γάρ τις νέμεσις φυγέειν κακόν, οὐδ’ ἀνὰ νύκτα.
Οὐδ’: Il. 14:135: Οὐδ’ ἀλαοσκοπιὴν εἶχε κλυτὸς ἐννοσίγαιος,
οὐδ’: Il. 14:141: δερκομένῳ, ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι φρένες οὐδ’ ἠβαιαί.
οὐδ’: Il. 14:276: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
οὐδ’: Il. 14:316: οὐδ’ ὁπότ’ ἠρασάμην Ἰξιονίης ἀλόχοιο,
οὐδ’: Il. 14:318: οὐδ’ ὅτε περ Δανάης καλλισφύρου Ἀκρισιώνης,
οὐδ’: Il. 14:320: οὐδ’ ὅτε Φοίνικος κούρης τηλεκλειτοῖο,
οὐδ’: Il. 14:322: οὐδ’ ὅτε περ Σεμέλης οὐδ’ Ἀλκμήνης ἐνὶ Θήβῃ,
οὐδ’: Il. 14:322: οὐδ’ ὅτε περ Σεμέλης οὐδ’ Ἀλκμήνης ἐνὶ Θήβῃ,
οὐδ’: Il. 14:325: οὐδ’ ὅτε Δήμητρος καλλιπλοκάμοιο ἀνάσσης,
οὐδ’: Il. 14:326: οὐδ’ ὁπότε Λητοῦς ἐρικυδέος, οὐδὲ σεῦ αὐτῆς,
οὐδ’: Il. 14:343: χρύσεον· οὐδ’ ἂν νῶϊ διαδράκοι Ἠέλιός περ,
οὐδ’: Il. 14:373: ἴομεν· αὐτὰρ ἐγὼν ἡγήσομαι, οὐδ’ ἔτι φημὶ
οὐδ’: Il. 14:402: ἔγχει, ἐπεὶ τέτραπτο πρὸς ἰθύ οἱ, οὐδ’ ἀφάμαρτε,
οὐδ’: Il. 15:24: γῆν ὀλιγηπελέων· ἐμὲ δ’ οὐδ’ ὧς θυμὸν ἀνίει
οὐδ’: Il. 15:78: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
οὐδ’: Il. 15:107: οὐδ’ ὄθεται· φησὶν γὰρ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι
οὐδ’: Il. 15:168: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις,
οὐδ’: Il. 15:215: Ἰλίου αἰπεινῆς πεφιδήσεται, οὐδ’ ἐθελήσει
οὐδ’: Il. 15:236: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν Ἀπόλλων,
οὐδ’: Il. 15:240: ἥμενον, οὐδ’ ἔτι κεῖτο, νέον δ’ ἐσαγείρετο θυμόν,
οὐδ’: Il. 15:274: εἰρύσατ’, οὐδ’ ἄρα τέ σφι κιχήμεναι αἴσιμον ἦεν·
οὐδ’: Il. 15:406: Τρῶας ἐπερχομένους μένον ἔμπεδον, οὐδ’ ἐδύναντο
οὐδ’: Il. 15:617: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς δύνατο ῥῆξαι μάλα περ μενεαίνων·
Οὐδ’: Il. 15:674: Οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ Αἴαντι μεγαλήτορι ἥνδανε θυμῷ
οὐδ’: Il. 15:706: ἐς Τροίην, οὐδ’ αὖτις ἀπήγαγε πατρίδα γαῖαν.
οὐδ’: Il. 15:708: δῄουν ἀλλήλους αὐτοσχεδόν· οὐδ’ ἄρα τοί γε
οὐδ’: Il. 15:709: τόξων ἀϊκὰς ἀμφὶς μένον οὐδ’ ἔτ’ ἀκόντων,
οὐδ’: Il. 16:60: ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν· οὐδ’ ἄρα πως ἦν
οὐδ’: Il. 16:322: ἔφθη ὀρεξάμενος πρὶν οὐτάσαι, οὐδ’ ἀφάμαρτεν,
οὐδ’: Il. 16:458: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
οὐδ’: Il. 16:474: ἀΐξας ἀπέκοψε παρήορον οὐδ’ ἐμάτησε·
οὐδ’: Il. 16:479: ἔγχεος, οὐδ’ ἔβαλ’ αὐτόν· ὃ δ’ ὕστερος ὄρνυτο χαλκῷ
οὐδ’: Il. 16:601: στὰν δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἰόντες ἀολλέες· οὐδ’ ἄρ’ Ἀχαιοὶ
οὐδ’: Il. 16:638: οὐδ’ ἂν ἔτι φράδμων περ ἀνὴρ Σαρπηδόνα δῖον
οὐδ’: Il. 16:659: ἔνθ’ οὐδ’ ἴφθιμοι Λύκιοι μένον, ἀλλὰ φόβηθεν
οὐδ’: Il. 16:676: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν Ἀπόλλων.
οὐδ’: Il. 16:709: οὐδ’ ὑπ’ Ἀχιλλῆος, ὅς περ σέο πολλὸν ἀμείνων.
οὐδ’: Il. 16:731: Ἕκτωρ δ’ ἄλλους μὲν Δαναοὺς ἔα οὐδ’ ἐνάριζεν·
οὐδ’: Il. 16:737: οὐδ’ ἁλίωσε βέλος, βάλε δ’ Ἕκτορος ἡνιοχῆα
οὐδ’: Il. 16:771: δῄουν, οὐδ’ ἕτεροι μνώοντ’ ὀλοοῖο φόβοιο.
οὐδ’: Il. 16:814: ἐκ χροὸς ἁρπάξας δόρυ μείλινον, οὐδ’ ὑπέμεινε
οὐδ’: Il. 16:852: οὔ θην οὐδ’ αὐτὸς δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη
Οὐδ’: Il. 17:1: Οὐδ’ ἔλαθ’ Ἀτρέος υἱὸν ἀρηΐφιλον Μενέλαον
οὐδ’: Il. 17:9: οὐδ’ ἄρα Πάνθου υἱὸς ἐϋμμελίης ἀμέλησε
οὐδ’: Il. 17:42: οὐδ’ ἔτ’ ἀδήριτος ἤτ’ ἀλκῆς ἤτε φόβοιο.
οὐδ’: Il. 17:44: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ
οὐδ’: Il. 17:66: πολλὰ μάλ’ ἰύζουσιν ἀπόπροθεν οὐδ’ ἐθέλουσιν
οὐδ’: Il. 17:89: ἀσβέστῳ· οὐδ’ υἱὸν λάθεν Ἀτρέος ὀξὺ βοήσας·
οὐδ’: Il. 17:168: οὐδ’ ἰθὺς μαχέσασθαι, ἐπεὶ σέο φέρτερός ἐστι.
οὐδ’: Il. 17:246: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
οὐδ’: Il. 17:363: καὶ Δαναῶν· οὐδ’ οἳ γὰρ ἀναιμωτί γε μάχοντο,
οὐδ’: Il. 17:373: γαίης οὐδ’ ὀρέων· μεταπαυόμενοι δὲ μάχοντο
οὐδ’: Il. 17:399: τόν γε ἰδοῦσ’ ὀνόσαιτ’, οὐδ’ εἰ μάλα μιν χόλος ἵκοι·
οὐδ’: Il. 17:401: ἤματι τῷ ἐτάνυσσε κακὸν πόνον· οὐδ’ ἄρα πώ τι
οὐδ’: Il. 17:491: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἐῢς πάϊς Ἀγχίσαο.
οὐδ’: Il. 17:497: νήπιοι, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλον ἀναιμωτί γε νέεσθαι
οὐδ’: Il. 17:565: ἀλλ’ Ἕκτωρ πυρὸς αἰνὸν ἔχει μένος, οὐδ’ ἀπολήγει
Οὐδ’: Il. 17:626: Οὐδ’ ἔλαθ’ Αἴαντα μεγαλήτορα καὶ Μενέλαον
οὐδ’: Il. 17:637: οἵ που δεῦρ’ ὁρόωντες ἀκηχέδατ’, οὐδ’ ἔτι φασὶν
οὐδ’: Il. 17:656: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
οὐδ’: Il. 17:697: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς Μενελάου ἐφημοσύνης ἀμέλησε,
οὐδ’: Il. 17:702: οὐδ’ ἄρα σοὶ Μενέλαε διοτρεφὲς ἤθελε θυμὸς
οὐδ’: Il. 18:90: οἴκαδε νοστήσαντ’, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ θυμὸς ἄνωγε
οὐδ’: Il. 18:91: ζώειν οὐδ’ ἄνδρεσσι μετέμμεναι, αἴ κε μὴ Ἕκτωρ
οὐδ’: Il. 18:102: οὐδέ τι Πατρόκλῳ γενόμην φάος οὐδ’ ἑτάροισι
οὐδ’: Il. 18:185: οὐδ’ οἶδε Κρονίδης ὑψίζυγος οὐδέ τις ἄλλος
οὐδ’: Il. 18:215: στῆ δ’ ἐπὶ τάφρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος, οὐδ’ ἐς Ἀχαιοὺς
οὐδ’: Il. 18:238: ἐς πόλεμον, οὐδ’ αὖτις ἐδέξατο νοστήσαντα.
οὐδ’: Il. 18:330: αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ νοστήσαντα
οὐδ’: Il. 19:77: αὐτόθεν ἐξ ἕδρης, οὐδ’ ἐν μέσσοισιν ἀναστάς·
οὐδ’: Il. 19:107: ψευστήσεις, οὐδ’ αὖτε τέλος μύθῳ ἐπιθήσεις.
οὐδ’: Il. 19:188: οὐδ’ ἐπιορκήσω πρὸς δαίμονος. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
οὐδ’: Il. 19:322: οὐδ’ εἴ κεν τοῦ πατρὸς ἀποφθιμένοιο πυθοίμην,
οὐδ’: Il. 20:13: Ὣς οἳ μὲν Διὸς ἔνδον ἀγηγέρατ’· οὐδ’ ἐνοσίχθων
οὐδ’: Il. 20:99: καὶ δ’ ἄλλως τοῦ γ’ ἰθὺ βέλος πέτετ’, οὐδ’ ἀπολήγει
οὐδ’: Il. 20:102: νικήσει’, οὐδ’ εἰ παγχάλκεος εὔχεται εἶναι.
οὐδ’: Il. 20:112: οὐδ’ ἔλαθ’ Ἀγχίσαο πάϊς λευκώλενον Ἥρην
οὐδ’: Il. 20:183: εἰσὶν γάρ οἱ παῖδες, ὃ δ’ ἔμπεδος οὐδ’ ἀεσίφρων.
οὐδ’: Il. 20:247: πολλὰ μάλ’, οὐδ’ ἂν νηῦς ἑκατόζυγος ἄχθος ἄροιτο.
οὐδ’: Il. 20:264: νήπιος, οὐδ’ ἐνόησε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
οὐδ’: Il. 20:266: ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι οὐδ’ ὑποείκειν.
οὐδ’: Il. 20:361: καὶ σθένει, οὔ μ’ ἔτι φημὶ μεθησέμεν οὐδ’ ἠβαιόν,
οὐδ’: Il. 20:369: οὐδ’ Ἀχιλεὺς πάντεσσι τέλος μύθοις ἐπιθήσει,
οὐδ’: Il. 20:398: οὐδ’ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν, ἀλλὰ δι’ αὐτῆς
οὐδ’: Il. 20:421: κάρ ῥά οἱ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
οὐδ’: Il. 20:426: ὅς μοι ἑταῖρον ἔπεφνε τετιμένον· οὐδ’ ἂν ἔτι δὴν
οὐδ’: Il. 20:467: οὐ γάρ τι γλυκύθυμος ἀνὴρ ἦν οὐδ’ ἀγανόφρων,
οὐδ’: Il. 21:50: γυμνὸν ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος, οὐδ’ ἔχεν ἔγχος,
οὐδ’: Il. 21:130: οὐδ’ ὑμῖν ποταμός περ ἐΰῤῥοος ἀργυροδίνης
οὐδ’: Il. 21:147: τοὺς Ἀχιλεὺς ἐδάϊζε κατὰ ῥόον οὐδ’ ἐλέαιρεν.
οὐδ’: Il. 21:358: οὐδ’ ἂν ἐγὼ σοί γ’ ὧδε πυρὶ φλεγέθοντι μαχοίμην.
οὐδ’: Il. 21:366: οὐδ’ ἔθελε προρέειν, ἀλλ’ ἴσχετο· τεῖρε δ’ ἀϋτμὴ
οὐδ’: Il. 21:495: χηραμόν· οὐδ’ ἄρα τῇ γε ἁλώμεναι αἴσιμον ἦεν·
οὐδ’: Il. 21:591: καί ῥ’ ἔβαλε κνήμην ὑπὸ γούνατος οὐδ’ ἀφάμαρτεν.
οὐδ’: Il. 21:594: βλημένου, οὐδ’ ἐπέρησε, θεοῦ δ’ ἠρύκακε δῶρα.
οὐδ’: Il. 21:596: δεύτερος· οὐδ’ ἔτ’ ἔασεν Ἀπόλλων κῦδος ἀρέσθαι,
οὐδ’: Il. 21:608: οὐδ’ ἄρα τοί γ’ ἔτλαν πόλιος καὶ τείχεος ἐκτὸς
οὐδ’: Il. 22:78: τίλλων ἐκ κεφαλῆς· οὐδ’ Ἕκτορι θυμὸν ἔπειθε.
οὐδ’: Il. 22:88: οὐδ’ ἄλοχος πολύδωρος· ἄνευθε δέ σε μέγα νῶϊν
οὐδ’: Il. 22:91: πολλὰ λισσομένω· οὐδ’ Ἕκτορι θυμὸν ἔπειθον,
οὐδ’: Il. 22:126: οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ’ ἀπὸ πέτρης
οὐδ’: Il. 22:136: Ἕκτορα δ’, ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
οὐδ’: Il. 22:201: ὣς ὃ τὸν οὐ δύνατο μάρψαι ποσίν, οὐδ’ ὃς ἀλύξαι.
οὐδ’: Il. 22:206: οὐδ’ ἔα ἱέμεναι ἐπὶ Ἕκτορι πικρὰ βέλεμνα,
οὐδ’: Il. 22:220: οὐδ’ εἴ κεν μάλα πολλὰ πάθοι ἑκάεργος Ἀπόλλων
οὐδ’: Il. 22:279: ἤμβροτες, οὐδ’ ἄρα πώ τι θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ
οὐδ’: Il. 22:290: καὶ βάλε Πηλεΐδαο μέσον σάκος οὐδ’ ἀφάμαρτε·
οὐδ’: Il. 22:293: στῆ δὲ κατηφήσας, οὐδ’ ἄλλ’ ἔχε μείλινον ἔγχος.
οὐδ’: Il. 22:300: νῦν δὲ δὴ ἐγγύθι μοι θάνατος κακός, οὐδ’ ἔτ’ ἄνευθεν,
οὐδ’: Il. 22:301: οὐδ’ ἀλέη· ἦ γάρ ῥα πάλαι τό γε φίλτερον ἦεν
οὐδ’: Il. 22:328: οὐδ’ ἄρ’ ἀπ’ ἀσφάραγον μελίη τάμε χαλκοβάρεια,
οὐδ’: Il. 22:349: οὐδ’ εἴ κεν δεκάκις τε καὶ εἰκοσινήριτ’ ἄποινα
οὐδ’: Il. 22:351: οὐδ’ εἴ κέν σ’ αὐτὸν χρυσῷ ἐρύσασθαι ἀνώγοι
οὐδ’: Il. 22:352: Δαρδανίδης Πρίαμος· οὐδ’ ὧς σέ γε πότνια μήτηρ
οὐδ’: Il. 22:356: ἦ σ’ εὖ γιγνώσκων προτιόσσομαι, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλον
οὐδ’: Il. 22:371: Ἕκτορος· οὐδ’ ἄρα οἵ τις ἀνουτητί γε παρέστη.
οὐδ’: Il. 22:445: νηπίη, οὐδ’ ἐνόησεν ὅ μιν μάλα τῆλε λοετρῶν
οὐδ’: Il. 23:100: οὐδ’ ἔλαβε· ψυχὴ δὲ κατὰ χθονὸς ἠΰτε καπνὸς
οὐδ’: Il. 23:346: οὐδ’ εἴ κεν μετόπισθεν Ἀρίονα δῖον ἐλαύνοι
οὐδ’: Il. 23:388: οὐδ’ ἄρ’ Ἀθηναίην ἐλεφηράμενος λάθ’ Ἀπόλλων
οὐδ’: Il. 23:441: ἀλλ’ οὐ μὰν οὐδ’ ὧς ἄτερ ὅρκου οἴσῃ ἄεθλον.
οὐδ’: Il. 23:527: τώ κέν μιν παρέλασσ’ οὐδ’ ἀμφήριστον ἔθηκεν.
οὐδ’: Il. 23:603: χωόμενος, ἐπεὶ οὔ τι παρήορος οὐδ’ ἀεσίφρων
οὐδ’: Il. 23:622: οὐδ’ ἔτ’ ἀκοντιστὺν ἐσδύσεαι, οὐδὲ πόδεσσι
οὐδ’: Il. 23:670: ἦ οὐχ ἅλις ὅττι μάχης ἐπιδεύομαι; οὐδ’ ἄρα πως ἦν
οὐδ’: Il. 23:690: κόψε δὲ παπτήναντα παρήϊον· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
οὐδ’: Il. 23:730: κίνησεν δ’ ἄρα τυτθὸν ἀπὸ χθονός, οὐδ’ ἔτ’ ἄειρεν,
οὐδ’: Il. 23:835: ποιμὴν οὐδ’ ἀροτὴρ εἶσ’ ἐς πόλιν, ἀλλὰ παρέξει.
οὐδ’: Il. 23:863: ἧκεν ἐπικρατέως, οὐδ’ ἠπείλησεν ἄνακτι
οὐδ’: Il. 23:895: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
οὐδ’: Il. 24:92: εἶμι μέν, οὐδ’ ἅλιον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπῃ.
οὐδ’: Il. 24:115: Ἕκτορ’ ἔχει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ’ ἀπέλυσεν,
οὐδ’: Il. 24:120: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα,
οὐδ’: Il. 24:136: Ἕκτορ’ ἔχεις παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ’ ἀπέλυσας.
οὐδ’: Il. 24:339: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε διάκτορος Ἀργειφόντης.
οὐδ’: Il. 24:411: ὦ γέρον οὔ πω τόν γε κύνες φάγον οὐδ’ οἰωνοί,
οὐδ’: Il. 24:462: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ πάλιν εἴσομαι, οὐδ’ Ἀχιλῆος
οὐδ’: Il. 24:569: μή σε γέρον οὐδ’ αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω
οὐδ’: Il. 24:756: Πατρόκλου, τὸν ἔπεφνες· ἀνέστησεν δέ μιν οὐδ’ ὧς.
οὐδ’: Il. 24:767: ἀλλ’ οὔ πω σεῦ ἄκουσα κακὸν ἔπος οὐδ’ ἀσύφηλον·
οὐδ’: Od. 1:6: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·
οὐδ’: Od. 1:18: εἰς Ἰθάκην, οὐδ’ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
οὐδ’: Od. 1:204: ἔσσεται, οὐδ’ εἴ πέρ τε σιδήρεα δέσματ’ ἔχῃσι·
οὐδ’: Od. 1:410: οἷον ἀναΐξας ἄφαρ οἴχεται, οὐδ’ ὑπέμεινε
οὐδ’: Od. 2:23: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς τοῦ λήθετ’ ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων.
οὐδ’: Od. 2:36: οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν ἧστο, μενοίνησεν δ’ ἀγορεύειν,
οὐδ’: Od. 2:44: οὔτε τι δήμιον ἄλλο πιφαύσκομαι οὐδ’ ἀγορεύω,
οὐδ’: Od. 2:63: οὐ γὰρ ἔτ’ ἀνσχετὰ ἔργα τετεύχαται, οὐδ’ ἔτι καλῶς
οὐδ’: Od. 2:210: ταῦτα μὲν οὐχ ὑμέας ἔτι λίσσομαι οὐδ’ ἀγορεύω·
οὐδ’: Od. 2:270: “Τηλέμαχ’, οὐδ’ ὄπιθεν κακὸς ἔσσεαι οὐδ’ ἀνοήμων·
οὐδ’: Od. 2:270: “Τηλέμαχ’, οὐδ’ ὄπιθεν κακὸς ἔσσεαι οὐδ’ ἀνοήμων·
οὐδ’: Od. 2:273: οὔ τοι ἔπειθ’ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται οὐδ’ ἀτέλεστος.
οὐδ’: Od. 2:278: ἀλλ’ ἐπεὶ οὐδ’ ὄπιθεν κακὸς ἔσσεαι οὐδ’ ἀνοήμων,
οὐδ’: Od. 2:278: ἀλλ’ ἐπεὶ οὐδ’ ὄπιθεν κακὸς ἔσσεαι οὐδ’ ἀνοήμων,
οὐδ’: Od. 2:296: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, κούρη Διός· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
οὐδ’: Od. 2:318: εἶμι μέν, οὐδ’ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται ἣν ἀγορεύω,
οὐδ’: Od. 2:319: ἔμπορος· οὐ γὰρ νηὸς ἐπήβολος οὐδ’ ἐρετάων
οὐδ’: Od. 2:370: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον κακὰ πάσχειν οὐδ’ ἀλάλησθαι.”
οὐδ’: Od. 2:397: οἱ δ’ εὕδειν ὤρνυντο κατὰ πτόλιν, οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
οὐδ’: Od. 2:412: οὐδ’ ἄλλαι δμῳαί, μία δ’ οἴη μῦθον ἄκουσεν.”
οὐδ’: Od. 3:14: “Τηλέμαχ’, οὐ μέν σε χρὴ ἔτ’ αἰδοῦς οὐδ’ ἠβαιόν·
οὐδ’: Od. 3:115: οὐδ’ εἰ πεντάετές γε καὶ ἑξάετες παραμίμνων
οὐδ’: Od. 3:143: οὐδ’ Ἀγαμέμνονι πάμπαν ἑήνδανε· βούλετο γάρ ῥα
οὐδ’: Od. 3:228: ἐλπομένῳ τὰ γένοιτ’, οὐδ’ εἰ θεοὶ ὣς ἐθέλοιεν.”
οὐδ’: Od. 3:321: ἐς πέλαγος μέγα τοῖον, ὅθεν τέ περ οὐδ’ οἰωνοὶ
οὐδ’: Od. 3:368: οὐδ’ ὀλίγον· σὺ δὲ τοῦτον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα,
οὐδ’: Od. 4:186: οὐδ’ ἄρα Νέστορος υἱὸς ἀδακρύτω ἔχεν ὄσσε·
οὐδ’: Od. 4:224: οὐδ’ εἴ οἱ κατατεθναίη μήτηρ τε πατήρ τε,
οὐδ’: Od. 4:225: οὐδ’ εἴ οἱ προπάροιθεν ἀδελφεὸν ἢ φίλον υἱὸν
οὐδ’: Od. 4:240: πάντα μὲν οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
οὐδ’: Od. 4:293: οὐδ’ εἴ οἱ κραδίη γε σιδηρέη ἔνδοθεν ἦεν.
οὐδ’: Od. 4:348: ἄλλα παρὲξ εἴποιμι παρακλιδὸν οὐδ’ ἀπατήσω·
οὐδ’: Od. 4:350: τῶν οὐδέν τοι ἐγὼ κρύψω ἔπος οὐδ’ ἐπικεύσω.
οὐδ’: Od. 4:455: βάλλομεν· οὐδ’ ὁ γέρων δολίης ἐπελήθετο τέχνης,
οὐδ’: Od. 4:607: οὐ γάρ τις νήσων ἱππήλατος οὐδ’ εὐλείμων,
οὐδ’: Od. 4:675: οὐδ’ ἄρα Πηνελόπεια πολὺν χρόνον ἦεν ἄπυστος
οὐδ’: Od. 4:716: τὴν δ’ ἄχος ἀμφεχύθη θυμοφθόρον, οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
οὐδ’: Od. 4:728: ἀκλέα ἐκ μεγάρων, οὐδ’ ὁρμηθέντος ἄκουσα.
οὐδ’: Od. 4:729: σχέτλιαι, οὐδ’ ὑμεῖς περ ἐνὶ φρεσὶ θέσθε ἑκάστη
οὐδ’: Od. 4:806: κλαίειν οὐδ’ ἀκάχησθαι, ἐπεί ῥ’ ἔτι νόστιμός ἐστι
οὐδ’: Od. 5:43: ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε διάκτορος Ἀργεϊφόντης.
οὐδ’: Od. 5:80: ἀθάνατοι, οὐδ’ εἴ τις ἀπόπροθι δώματα ναίει.
οὐδ’: Od. 5:81: οὐδ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ἔνδον ἔτετμεν,
οὐδ’: Od. 5:143: αὐτάρ οἱ πρόφρων ὑποθήσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω,
οὐδ’: Od. 5:175: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε· τὸ δ’ οὐδ’ ἐπὶ νῆες ἐῖσαι
οὐδ’: Od. 5:177: οὐδ’ ἂν ἐγώ γ’ ἀέκητι σέθεν σχεδίης ἐπιβαίην,
οὐδ’: Od. 5:324: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς σχεδίης ἐπελήθετο, τειρόμενός περ,
οὐδ’: Od. 5:347: ἄμβροτον· οὐδέ τί τοι παθέειν δέος οὐδ’ ἀπολέσθαι.
οὐδ’: Od. 5:379: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς σε ἔολπα ὀνόσσεσθαι κακότητος.”
οὐδ’: Od. 5:404: οὐ γὰρ ἔσαν λιμένες νηῶν ὀχοί, οὐδ’ ἐπιωγαί,
οὐδ’: Od. 7:33: οὐδ’ ἀγαπαζόμενοι φιλέουσ’, ὅς κ’ ἄλλοθεν ἔλθῃ.
οὐδ’: Od. 7:117: τάων οὔ ποτε καρπὸς ἀπόλλυται οὐδ’ ἀπολείπει
οὐδ’: Od. 8:164: κερδέων θ’ ἁρπαλέων· οὐδ’ ἀθλητῆρι ἔοικας.”
οὐδ’: Od. 8:198: οὔ τις Φαιήκων τόν γ’ ἵξεται οὐδ’ ὑπερήσει.”
οὐδ’: Od. 8:212: τῶν δ’ ἄλλων οὔ πέρ τιν’ ἀναίνομαι οὐδ’ ἀθερίζω,
οὐδ’: Od. 8:226: τῶ ῥα καὶ αἶψ’ ἔθανεν μέγας Εὔρυτος οὐδ’ ἐπὶ γῆρας
οὐδ’: Od. 8:285: οὐδ’ ἀλαὸς σκοπιὴν εἶχε χρυσήνιος Ἄρης,
οὐδ’: Od. 8:298: οὐδέ τι κινῆσαι μελέων ἦν οὐδ’ ἀναεῖραι.
οὐδ’: Od. 9:64: οὐδ’ ἄρα μοι προτέρω νῆες κίον ἀμφιέλισσαι,
οὐδ’: Od. 9:92: οὐδ’ ἄρα Λωτοφάγοι μήδονθ’ ἑτάροισιν ὄλεθρον
οὐδ’: Od. 9:115: παίδων ἠδ’ ἀλόχων, οὐδ’ ἀλλήλων ἀλέγουσι.
οὐδ’: Od. 9:126: οὐδ’ ἄνδρες νηῶν ἔνι τέκτονες, οἵ κε κάμοιεν
οὐδ’: Od. 9:206: ἠείδη δμώων οὐδ’ ἀμφιπόλων ἐνὶ οἴκῳ,
οὐδ’: Od. 9:230: οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλ’ ἑτάροισι φανεὶς ἐρατεινὸς ἔσεσθαι.
οὐδ’: Od. 9:277: οὐδ’ ἂν ἐγὼ Διὸς ἔχθος ἀλευάμενος πεφιδοίμην
οὐδ’: Od. 9:292: ἤσθιε δ’ ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, οὐδ’ ἀπέλειπεν,
οὐδ’: Od. 9:525: ὡς οὐκ ὀφθαλμόν γ’ ἰήσεται οὐδ’ ἐνοσίχθων.”
οὐδ’: Od. 10:26: ὄφρα φέροι νῆάς τε καὶ αὐτούς· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
οὐδ’: Od. 10:73: οὐ γάρ μοι θέμις ἐστὶ κομιζέμεν οὐδ’ ἀποπέμπειν
οὐδ’: Od. 10:190: ὦ φίλοι, οὐ γὰρ ἴδμεν ὅπῃ ζόφος οὐδ’ ὅπῃ ἠώς,
οὐδ’: Od. 10:191: οὐδ’ ὅπῃ ἠέλιος φαεσίμβροτος εἶσ’ ὑπὸ γαῖαν
οὐδ’: Od. 10:192: οὐδ’ ὅπῃ ἀννεῖται· ἀλλὰ φραζώμεθα θᾶσσον,
οὐδ’: Od. 10:214: οὐδ’ οἵ γ’ ὡρμήθησαν ἐπ’ ἀνδράσιν, ἀλλ’ ἄρα τοί γε
οὐδ’: Od. 10:291: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς θέλξαι σε δυνήσεται· οὐ γὰρ ἐάσει
οὐδ’: Od. 10:342: οὐδ’ ἂν ἐγώ γ’ ἐθέλοιμι τεῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς,
οὐδ’: Od. 10:375: Κίρκη δ’ ὡς ἐνόησεν ἔμ’ ἥμενον οὐδ’ ἐπὶ σίτῳ
οὐδ’: Od. 10:412: πᾶσαι ἅμα σκαίρουσιν ἐναντίαι· οὐδ’ ἔτι σηκοὶ
οὐδ’: Od. 10:551: οὐδὲ μὲν οὐδ’ ἔνθεν περ ἀπήμονας ἦγον ἑταίρους.
οὐδ’: Od. 11:49: ἥμην οὐδ’ εἴων νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα
οὐδ’: Od. 11:88: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς εἴων προτέρην, πυκινόν περ ἀχεύων,
οὐδ’: Od. 11:124: οὐδ’ ἄρα τοὶ ἴσασι νέας φοινικοπαρῄους,
οὐδ’: Od. 11:125: οὐδ’ εὐήρε’ ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλονται.
οὐδ’: Od. 11:142: ἡ δ’ ἀκέουσ’ ἧσται σχεδὸν αἵματος οὐδ’ ἑὸν υἱὸν
οὐδ’: Od. 11:162: εἰς Ἰθάκην οὐδ’ εἶδες ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκα;”
οὐδ’: Od. 11:324: ἦγε μέν, οὐδ’ ἀπόνητο· πάρος δέ μιν Ἄρτεμις ἔκτα
οὐδ’: Od. 11:328: πάσας δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
οὐδ’: Od. 11:344: “ὦ φίλοι, οὐ μὰν ἧμιν ἀπὸ σκοποῦ οὐδ’ ἀπὸ δόξης
οὐδ’: Od. 11:393: ἀλλ’ οὐ γάρ οἱ ἔτ’ ἦν ἲς ἔμπεδος οὐδ’ ἔτι κῖκυς,
οὐδ’: Od. 11:514: οὔ ποτ’ ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν οὐδ’ ἐν ὁμίλῳ,
οὐδ’: Od. 11:517: πάντας δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
οὐδ’: Od. 12:16: ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν· οὐδ’ ἄρα Κίρκην
οὐδ’: Od. 12:77: οὐδέ κεν ἀμβαίη βροτὸς ἀνὴρ οὐδ’ ἐπιβαίη,
οὐδ’: Od. 12:78: οὐδ’ εἴ οἱ χεῖρές γε ἐείκοσι καὶ πόδες εἶεν·
οὐδ’: Od. 12:88: γηθήσειεν ἰδών, οὐδ’ εἰ θεὸς ἀντιάσειε.
οὐδ’: Od. 12:107: οὐ γάρ κεν ῥύσαιτό σ’ ὑπὲκ κακοῦ οὐδ’ ἐνοσίχθων.
οὐδ’: Od. 12:197: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τάς γε παρήλασαν οὐδ’ ἔτ’ ἔπειτα
οὐδ’: Od. 12:362: οὐδ’ εἶχον μέθυ λεῖψαι ἐπ’ αἰθομένοισ’ ἱεροῖσιν,
οὐδ’: Od. 13:125: αὐτοὶ δ’ αὖ οἶκόνδε πάλιν κίον. οὐδ’ ἐνοσίχθων
οὐδ’: Od. 13:212: ἄξειν εἰς Ἰθάκην εὐδείελον, οὐδ’ ἐτέλεσσαν.
οὐδ’: Od. 13:243: οὐδὲ λίην λυπρή, ἀτὰρ οὐδ’ εὐρεῖα τέτυκται.
οὐδ’: Od. 13:254: οὐδ’ ὅ γ’ ἀληθέα εἶπε, πάλιν δ’ ὅ γε λάζετο μῦθον,
οὐδ’: Od. 13:277: πόλλ’ ἀεκαζομένους, οὐδ’ ἤθελον ἐξαπατῆσαι.
οὐδ’: Od. 13:294: οὐδ’ ἐν σῇ περ ἐὼν γαίῃ, λήξειν ἀπατάων
οὐδ’: Od. 13:318: οὔ σ’ ἔτ’ ἔπειτα ἴδον, κούρη Διός, οὐδ’ ἐνόησα
οὐδ’: Od. 14:56: “ξεῖν’, οὔ μοι θέμις ἔστ’, οὐδ’ εἰ κακίων σέθεν ἔλθοι,
οὐδ’: Od. 14:82: οὐκ ὄπιδα φρονέοντες ἐνὶ φρεσὶν οὐδ’ ἐλεητύν.
οὐδ’: Od. 14:92: κτήματα δαρδάπτουσιν ὑπέρβιον, οὐδ’ ἔπι φειδώ.
οὐδ’: Od. 14:125: ψεύδοντ’ οὐδ’ ἐθέλουσιν ἀληθέα μυθήσασθαι.
οὐδ’: Od. 14:140: οὐδ’ εἴ κεν πατρὸς καὶ μητέρος αὖτις ἵκωμαι
οὐδ’: Od. 14:149: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ δὴ πάμπαν ἀναίνεαι οὐδ’ ἔτι φῇσθα
οὐδ’: Od. 14:223: οὐδ’ οἰκωφελίη, ἥ τε τρέφει ἀγλαὰ τέκνα,
οὐδ’: Od. 14:392: οἷόν σ’ οὐδ’ ὀμόσας περ ἐπήγαγον οὐδέ σε πείθω.
οὐδ’: Od. 15:246: παντοίην φιλότητ’· οὐδ’ ἵκετο γήραος οὐδόν,
οὐδ’: Od. 16:5: οὐδ’ ὕλαον προσιόντα· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς
οὐδ’: Od. 16:120: μοῦνον ἔμ’ ἐν μεγάροισι τεκὼν λίπεν, οὐδ’ ἀπόνητο.
οὐδ’: Od. 16:144: οὐδ’ ἐπὶ ἔργα ἰδεῖν, ἀλλὰ στοναχῇ τε γόῳ τε
οὐδ’: Od. 16:155: δησάμενος δ’ ὑπὸ ποσσὶ πόλινδ’ ἴεν. οὐδ’ ἄρ’ Ἀθήνην
οὐδ’: Od. 16:160: οὐδ’ ἄρα Τηλέμαχος ἴδεν ἀντίον οὐδ’ ἐνόησεν, -
οὐδ’: Od. 16:160: οὐδ’ ἄρα Τηλέμαχος ἴδεν ἀντίον οὐδ’ ἐνόησεν, -
οὐδ’: Od. 16:170: ἔρχησθον προτὶ ἄστυ περικλυτόν· οὐδ’ ἐγὼ αὐτὴ
οὐδ’: Od. 16:315: κτήματα δαρδάπτουσιν ὑπέρβιον, οὐδ’ ἔπι φειδώ.
οὐδ’: Od. 16:379: οὕνεκά οἱ φόνον αἰπὺν ἐράπτομεν οὐδ’ ἐκίχημεν·
οὐδ’: Od. 16:422: ῥάπτεις, οὐδ’ ἱκέτας ἐμπάζεαι, οἷσιν ἄρα Ζεὺς
οὐδ’: Od. 16:423: μάρτυρος; οὐδ’ ὁσίη κακὰ ῥάπτειν ἀλλήλοισιν.
οὐδ’: Od. 16:437: οὐκ ἔσθ’ οὗτος ἀνὴρ οὐδ’ ἔσσεται οὐδὲ γένηται,
οὐδ’: Od. 17:72: ξεῖνον ἄγων ἀγορήνδε διὰ πτόλιν· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
οὐδ’: Od. 17:139: ἄλλα παρὲξ εἴποιμι παρακλιδὸν οὐδ’ ἀπατήσω·
οὐδ’: Od. 17:141: τῶν οὐδέν τοι ἐγὼ κρύψω ἔπος οὐδ’ ἐπικεύσω.
οὐδ’: Od. 17:154: ἀτρεκέως γάρ τοι μαντεύσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω.
οὐδ’: Od. 17:293: θρέψε μέν, οὐδ’ ἀπόνητο, πάρος δ’ εἰς Ἴλιον ἱρὴν
οὐδ’: Od. 17:364: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς τιν’ ἔμελλ’ ἀπαλεξήσειν κακότητος.
οὐδ’: Od. 17:451: μαψιδίως, ἐπεὶ οὔ τις ἐπίσχεσις οὐδ’ ἐλεητὺς
οὐδ’: Od. 17:455: οὐ σύ γ’ ἂν ἐξ οἴκου σῷ ἐπιστάτῃ οὐδ’ ἅλα δοίης,
οὐδ’: Od. 17:464: ἔμπεδον, οὐδ’ ἄρα μιν σφῆλεν βέλος Ἀντινόοιο,
οὐδ’: Od. 17:490: βλημένου, οὐδ’ ἄρα δάκρυ χαμαὶ βάλεν ἐκ βλεφάροιϊν,
οὐδ’: Od. 18:155: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς φύγε κῆρα· πέδησε δὲ καὶ τὸν Ἀθήνη
οὐδ’: Od. 18:241: οὐδ’ ὀρθὸς στῆναι δύναται ποσὶν οὐδὲ νέεσθαι
οὐδ’: Od. 18:324: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἔχε πένθος ἐνὶ φρεσὶ Πηνελοπείης,
οὐδ’: Od. 18:328: οὐδ’ ἐθέλεις εὕδειν χαλκήϊον ἐς δόμον ἐλθὼν
οὐδ’: Od. 18:355: κὰκ κεφαλῆς, ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι τρίχες οὐδ’ ἠβαιαί.”
οὐδ’: Od. 18:380: οὐδ’ ἄν μοι τὴν γαστέρ’ ὀνειδίζων ἀγορεύοις.
οὐδ’: Od. 19:163: οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου οὐδ’ ἀπὸ πέτρης.”
οὐδ’: Od. 19:200: εἴλει γὰρ βορέης ἄνεμος μέγας οὐδ’ ἐπὶ γαίῃ
οὐδ’: Od. 19:269: νημερτέως γάρ τοι μυθήσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω,
οὐδ’: Od. 19:286: οἶδ’ Ὀδυσεύς, οὐδ’ ἄν τις ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος.
οὐδ’: Od. 19:301: ἄγχι μάλ’, οὐδ’ ἔτι τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
οὐδ’: Od. 19:366: πίονα μηρί’ ἔκη’ οὐδ’ ἐξαίτους ἑκατόμβας,
οὐδ’: Od. 19:451: λικριφὶς ἀΐξας, οὐδ’ ὀστέον ἵκετο φωτός.
οὐδ’: Od. 19:493: οἶσθα μέν, οἷον ἐμὸν μένος ἔμπεδον οὐδ’ ἐπιεικτόν·
οὐδ’: Od. 20:171: οἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ, οὐδ’ αἰδοῦς μοῖραν ἔχουσιν.”
οὐδ’: Od. 20:215: οὐδ’ ὄπιδα τρομέουσι θεῶν· μεμάασι γὰρ ἤδη
οὐδ’: Od. 20:368: ἐρχόμενον, τό κεν οὔ τις ὑπεκφύγοι οὐδ’ ἀλέαιτο
οὐδ’: Od. 21:184: τῷ ῥα νέοι θάλποντες ἐπειρῶντ’, οὐδ’ ἐδύναντο
οὐδ’: Od. 21:246: θάλπων ἔνθα καὶ ἔνθα σέλᾳ πυρός· ἀλλά μιν οὐδ’ ὧς
οὐδ’: Od. 21:288: “ἆ δειλὲ ξείνων, ἔνι τοι φρένες οὐδ’ ἠβαιαί.
οὐδ’: Od. 21:317: οὐδ’ αὐτός που τοῦτό γ’ ἐνὶ στήθεσσιν ἔολπε·
οὐδ’: Od. 22:25: οὐδέ που ἀσπὶς ἔην οὐδ’ ἄλκιμον ἔγχος ἑλέσθαι.
οὐδ’: Od. 22:61: “Εὐρύμαχ’, οὐδ’ εἴ μοι πατρώϊα πάντ’ ἀποδοῖτε,
οὐδ’: Od. 22:223: οὐδ’ ἄλοχον κεδνὴν Ἰθάκης κατὰ ἄστυ πολεύειν.”
οὐδ’: Od. 22:492: ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια,
οὐδ’: Od. 23:106: οὐδέ τι προσφάσθαι δύναμαι ἔπος οὐδ’ ἐρέεσθαι
οὐδ’: Od. 23:107: οὐδ’ εἰς ὦπα ἰδέσθαι ἐναντίον. εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ
οὐδ’: Od. 23:150: σχετλίη, οὐδ’ ἔτλη πόσιος οὗ κουριδίοιο
οὐδ’: Od. 23:174: “δαιμόνι’, οὐ γάρ τι μεγαλίζομαι οὐδ’ ἀθερίζω
οὐδ’: Od. 23:244: ῥύσατ’ ἐπ’ Ὠκεανῷ χρυσόθρονον οὐδ’ ἔα ἵππους
οὐδ’: Od. 23:265: εἰπέμεν; αὐτὰρ ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω.
οὐδ’: Od. 23:271: οὐδ’ ἄρα τοὶ ἴσασι νέας φοινικοπαρῄους
οὐδ’: Od. 23:272: οὐδ’ εὐήρε’ ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλονται.
οὐδ’: Od. 23:313: ἰφθίμων ἑτάρων, οὓς ἤσθιεν οὐδ’ ἐλέαιρεν·
οὐδ’: Od. 24:160: ἐξαπίνης προφανέντ’, οὐδ’ οἳ προγενέστεροι ἦσαν,
οὐδ’: Od. 24:222: οὐδ’ εὗρεν Δολίον, μέγαν ὄρχατον ἐσκαταβαίνων,
οὐδ’: Od. 24:223: οὐδέ τινα δμώων οὐδ’ υἱῶν· ἀλλ’ ἄρα τοί γε
οὐδ’: Od. 24:294: οὐδ’ ἄλοχος πολύδωρος, ἐχέφρων Πηνελόπεια,
οὐδ’: Od. 24:401: οὐδ’ ἔτ’ ὀϊομένοισι, θεοὶ δέ σε ἤγαγον αὐτοί,
οὐδ’: Od. 24:470: φῆ δ’ ὅ γε τείσεσθαι παιδὸς φόνον, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
οὖδας: Il. 11:748: φῶτες ὀδὰξ ἕλον οὖδας ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες.
οὖδας: Il. 17:457: τὼ δ’ ἀπὸ χαιτάων κονίην οὖδας δὲ βαλόντε
οὖδας: Il. 19:61: τώ κ’ οὐ τόσσοι Ἀχαιοὶ ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας
οὖδας: Il. 19:406: ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν οὖδας ἵκανεν·
οὖδας: Il. 24:738: Ἕκτορος ἐν παλάμῃσιν ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας.
οὖδας: Od. 8:376: ῥηϊδίως μεθέλεσκε, πάρος ποσὶν οὖδας ἱκέσθαι.
οὖδας: Od. 9:135: εἰς ὥρας ἀμόῳεν, ἐπεὶ μάλα πῖαρ ὑπ’ οὖδας.
οὖδας: Od. 13:395: αἵματί τ’ ἐγκεφάλῳ τε παλαξέμεν ἄσπετον οὖδας
οὖδας: Od. 22:269: οἱ μὲν ἔπειθ’ ἅμα πάντες ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας,
οὖδας: Od. 22:467: ὑψόσ’ ἐπεντανύσας, μή τις ποσὶν οὖδας ἵκοιτο.
οὖδας: Od. 23:46: ἑσταόθ’· οἱ δέ μιν ἀμφί, κραταίπεδον οὖδας ἔχοντες,
οὖδάσδε: Od. 10:440: τῷ οἱ ἀποτμήξας κεφαλὴν οὖδάσδε πελάσσαι,
οὐδὲ: Il. 1:115: οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτέ τι ἔργα.
οὐδὲ: Il. 1:119: Ἀργείων ἀγέραστος ἔω, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε·
οὐδέ: Il. 1:124: οὐδέ τί που ἴδμεν ξυνήϊα κείμενα πολλά·
οὐδέ: Il. 1:132: κλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις.
οὐδὲ: Il. 1:154: οὐ γὰρ πώποτ’ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν ἵππους,
οὐδέ: Il. 1:155: οὐδέ ποτ’ ἐν Φθίῃ ἐριβώλακι βωτιανείρῃ
οὐδέ: Il. 1:170: οἴκαδ’ ἴμεν σὺν νηυσὶ κορωνίσιν, οὐδέ σ’ ὀΐω
οὐδέ: Il. 1:173: “ Φεῦγε μάλ’, εἴ τοι θυμὸς ἐπέσσυται, οὐδέ σ’ ἔγωγε
οὐδὲ: Il. 1:262: οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι,
οὐδέ: Il. 1:332: στήτην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ’ ἐρέοντο·
οὐδέ: Il. 1:343: οὐδέ τι οἶδε νοῆσαι ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω,
οὐδέ: Il. 1:354: Ζεὺς ὑψιβρεμέτης· νῦν δ’ οὐδέ με τυτθὸν ἔτισεν·
οὐδέ: Il. 1:468: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
οὐδέ: Il. 1:534: ἐξ ἑδέων σφοῦ πατρὸς ἐναντίον· οὐδέ τις ἔτλη
οὐδέ: Il. 1:536: ὣς ὃ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου· οὐδέ μιν Ἥρη
οὐδέ: Il. 1:542: κρυπτάδια φρονέοντα δικαζέμεν· οὐδέ τί πώ μοι
οὐδέ: Il. 1:561: “ Δαιμονίη αἰεὶ μὲν ὀΐεαι οὐδέ σε λήθω·
οὐδέ: Il. 1:575: ἐν δὲ θεοῖσι κολῳὸν ἐλαύνετον· οὐδέ τι δαιτὸς
οὐδέ: Il. 1:602: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης,
οὐδὲ: Il. 2:38: νήπιος, οὐδὲ τὰ ᾔδη ἅ ῥα Ζεὺς μήδετο ἔργα·
οὐδέ: Il. 2:252: οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν ὅπως ἔσται τάδε ἔργα,
οὐδέ: Il. 2:286: οὐδέ τοι ἐκτελέουσιν ὑπόσχεσιν ἥν περ ὑπέσταν
οὐδέ: Il. 2:342: αὔτως γὰρ ἐπέεσσ’ ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι μῆχος
οὐδέ: Il. 2:431: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
οὐδέ: Il. 2:486: ἡμεῖς δὲ κλέος οἶον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν·
οὐδὲ: Il. 2:703: οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
οὐδέ: Il. 2:708: ἥρως Πρωτεσίλαος ἀρήϊος· οὐδέ τι λαοὶ
οὐδὲ: Il. 2:726: οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
οὐδὲ: Il. 2:779: φοίτων ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ στρατὸν οὐδὲ μάχοντο.
οὐδὲ: Il. 2:832: ᾔδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκε
οὐδέ: Il. 2:873: νήπιος, οὐδέ τί οἱ τό γ’ ἐπήρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
οὐδέ: Il. 3:45: εἶδος ἔπ’, ἀλλ’ οὐκ ἔστι βίη φρεσὶν οὐδέ τις ἀλκή.
οὐδέ: Il. 3:392: κάλλεΐ τε στίλβων καὶ εἵμασιν· οὐδέ κε φαίης
οὐδέ: Il. 4:22: ἤτοι Ἀθηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπε
οὐδὲ: Il. 4:54: τάων οὔ τοι ἐγὼ πρόσθ’ ἵσταμαι οὐδὲ μεγαίρω.
Οὐδὲ: Il. 4:127: Οὐδὲ σέθεν Μενέλαε θεοὶ μάκαρες λελάθοντο
οὐδὲ: Il. 4:224: οὐδὲ καταπτώσσοντ’ οὐδ’ οὐκ ἐθέλοντα μάχεσθαι,
οὐδὲ: Il. 4:246: ὣς ὑμεῖς ἔστητε τεθηπότες οὐδὲ μάχεσθε.
οὐδὲ: Il. 4:375: ἤντησ’ οὐδὲ ἴδον· περὶ δ’ ἄλλων φασὶ γενέσθαι.
οὐδὲ: Il. 4:387: ἔνθ’ οὐδὲ ξεῖνός περ ἐὼν ἱππηλάτα Τυδεὺς
οὐδέ: Il. 4:429: ἡγεμόνων· οἳ δ’ ἄλλοι ἀκὴν ἴσαν, οὐδέ κε φαίης
οὐδὲ: Il. 4:477: τοὔνεκά μιν κάλεον Σιμοείσιον· οὐδὲ τοκεῦσι
οὐδὲ: Il. 4:510: Ἀργείοις, ἐπεὶ οὔ σφι λίθος χρὼς οὐδὲ σίδηρος
οὐδέ: Il. 5:22: οὐδὲ γὰρ οὐδέ κεν αὐτὸς ὑπέκφυγε κῆρα μέλαιναν,
οὐδὲ: Il. 5:22: οὐδὲ γὰρ οὐδέ κεν αὐτὸς ὑπέκφυγε κῆρα μέλαιναν,
οὐδὲ: Il. 5:54: οὐδὲ ἑκηβολίαι ᾗσιν τὸ πρίν γε κέκαστο·
οὐδέ: Il. 5:103: βέβληται γὰρ ἄριστος Ἀχαιῶν, οὐδέ ἕ φημι
οὐδέ: Il. 5:119: ὅς μ’ ἔβαλε φθάμενος καὶ ἐπεύχεται, οὐδέ μέ φησι
οὐδὲ: Il. 5:138: χραύσῃ μέν τ’ αὐλῆς ὑπεράλμενον οὐδὲ δαμάσσῃ·
οὐδέ: Il. 5:173: οὐδέ τις ἐν Λυκίῃ σέο γ’ εὔχεται εἶναι ἀμείνων.
οὐδὲ: Il. 5:252: μή τι φόβον δ’ ἀγόρευ’, ἐπεὶ οὐδὲ σὲ πεισέμεν οἴω.
οὐδὲ: Il. 5:254: οὐδὲ καταπτώσσειν· ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν·
οὐδέ: Il. 5:284: βέβληαι κενεῶνα διαμπερές, οὐδέ σ’ ὀΐω
οὐδὲ: Il. 5:331: γιγνώσκων ὅ τ’ ἄναλκις ἔην θεός, οὐδὲ θεάων
οὐδὲ: Il. 5:406: νήπιος, οὐδὲ τὸ οἶδε κατὰ φρένα Τυδέος υἱὸς
οὐδέ: Il. 5:408: οὐδέ τί μιν παῖδες ποτὶ γούνασι παππάζουσιν
οὐδὲ: Il. 5:434: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ οὐδὲ θεὸν μέγαν ἅζετο, ἵετο δ’ αἰεὶ
οὐδὲ: Il. 5:475: τῶν νῦν οὔ τιν’ ἐγὼ ἰδέειν δύναμ’ οὐδὲ νοῆσαι,
οὐδὲ: Il. 5:498: Ἀργεῖοι δ’ ὑπέμειναν ἀολλέες οὐδὲ φόβηθεν.
οὐδὲ: Il. 5:527: ὣς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐδὲ φέβοντο.
οὐδέ: Il. 5:644: οὐδέ τί σε Τρώεσσιν ὀΐομαι ἄλκαρ ἔσεσθαι
οὐδὲ: Il. 5:665: ἑλκόμενον· τὸ μὲν οὔ τις ἐπεφράσατ’ οὐδὲ νόησε
οὐδέ: Il. 5:789: οὐδέ ποτε Τρῶες πρὸ πυλάων Δαρδανιάων
οὐδέ: Il. 6:101: μαίνεται, οὐδέ τίς οἱ δύναται μένος ἰσοφαρίζειν.
οὐδὲ: Il. 6:130: οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Δρύαντος υἱὸς κρατερὸς Λυκόοργος
οὐδὲ: Il. 6:130: οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Δρύαντος υἱὸς κρατερὸς Λυκόοργος
οὐδέ: Il. 6:267: ἅζομαι· οὐδέ πῃ ἔστι κελαινεφέϊ Κρονίωνι
οὐδὲ: Il. 6:335: οὔ τοι ἐγὼ Τρώων τόσσον χόλῳ οὐδὲ νεμέσσι
οὐδέ: Il. 6:360: μή με κάθιζ’ Ἑλένη φιλέουσά περ· οὐδέ με πείσεις·
οὐδέ: Il. 6:413: ἀλλ’ ἄχε’· οὐδέ μοι ἔστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ.
οὐδέ: Il. 6:417: οὐδέ μιν ἐξενάριξε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ,
οὐδέ: Il. 6:444: οὐδέ με θυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ μάθον ἔμμεναι ἐσθλὸς
οὐδὲ: Il. 6:489: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται.
Οὐδὲ: Il. 6:503: Οὐδὲ Πάρις δήθυνεν ἐν ὑψηλοῖσι δόμοισιν,
οὐδέ: Il. 7:109: ἀφραίνεις Μενέλαε διοτρεφές, οὐδέ τί σε χρὴ
οὐδέ: Il. 7:151: οἳ δὲ μάλ’ ἐτρόμεον καὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλη·
οὐδέ: Il. 7:198: οὐδέ τι ἰδρείῃ, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ νήϊδά γ’ οὕτως
οὐδέ: Il. 7:320: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης·
οὐδὲ: Il. 7:450: ἤλασαν, οὐδὲ θεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας;
οὐδέ: Il. 7:480: οἶνον δ’ ἐκ δεπάων χαμάδις χέον, οὐδέ τις ἔτλη
οὐδὲ: Il. 8:144: οὐδὲ μάλ’ ἴφθιμος, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστι.
οὐδὲ: Il. 8:165: πύργων ἡμετέρων ἐπιβήσεαι, οὐδὲ γυναῖκας
οὐδέ: Il. 8:201: ὢ πόποι ἐννοσίγαι’ εὐρυσθενές, οὐδέ νυ σοί περ
οὐδέ: Il. 8:362: οὐδέ τι τῶν μέμνηται, ὅ οἱ μάλα πολλάκις υἱὸν
οὐδέ: Il. 8:404: οὐδέ κεν ἐς δεκάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς
οὐδὲ: Il. 8:407: Ἥρῃ δ’ οὔ τι τόσον νεμεσίζομαι οὐδὲ χολοῦμαι·
οὐδέ: Il. 8:418: οὐδέ κεν ἐς δεκάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς
οὐδὲ: Il. 8:421: Ἥρῃ δ’ οὔ τι τόσον νεμεσίζεται οὐδὲ χολοῦται·
οὐδέ: Il. 8:445: ἥσθην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ’ ἐρέοντο·
οὐδέ: Il. 8:459: ἤτοι Ἀθηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπε
οὐδὲ: Il. 9:56: οὐδὲ πάλιν ἐρέει· ἀτὰρ οὐ τέλος ἵκεο μύθων.
οὐδέ: Il. 9:61: ἐξείπω καὶ πάντα διίξομαι· οὐδέ κέ τίς μοι
οὐδὲ: Il. 9:62: μῦθον ἀτιμήσει’, οὐδὲ κρείων Ἀγαμέμνων.
οὐδέ: Il. 9:126: οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο,
οὐδέ: Il. 9:238: μαίνεται ἐκπάγλως πίσυνος Διί, οὐδέ τι τίει
οὐδὲ: Il. 9:239: ἀνέρας οὐδὲ θεούς· κρατερὴ δέ ἑ λύσσα δέδυκεν.
οὐδέ: Il. 9:249: αὐτῷ τοι μετόπισθ’ ἄχος ἔσσεται, οὐδέ τι μῆχος
οὐδέ: Il. 9:268: οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο,
οὐδέ: Il. 9:321: οὐδέ τί μοι περίκειται, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῷ
οὐδέ: Il. 9:345: μή μευ πειράτω εὖ εἰδότος· οὐδέ με πείσει.
οὐδέ: Il. 9:374: οὐδέ τί οἱ βουλὰς συμφράσσομαι, οὐδὲ μὲν ἔργον·
οὐδὲ: Il. 9:374: οὐδέ τί οἱ βουλὰς συμφράσσομαι, οὐδὲ μὲν ἔργον·
οὐδέ: Il. 9:386: οὐδέ κεν ὧς ἔτι θυμὸν ἐμὸν πείσει’ Ἀγαμέμνων
οὐδέ: Il. 9:391: οὐδέ μιν ὧς γαμέω· ὃ δ’ Ἀχαιῶν ἄλλον ἑλέσθω,
οὐδέ: Il. 9:416: ἔσσεται, οὐδέ κέ μ’ ὦκα τέλος θανάτοιο κιχείη.
οὐδέ: Il. 9:435: βάλλεαι, οὐδέ τι πάμπαν ἀμύνειν νηυσὶ θοῇσι
οὐδέ: Il. 9:467: οἳ μὲν ἀμειβόμενοι φυλακὰς ἔχον, οὐδέ ποτ’ ἔσβη
οὐδέ: Il. 9:492: ἀλλ’ Ἀχιλεῦ δάμασον θυμὸν μέγαν· οὐδέ τί σε χρὴ
οὐδὲ: Il. 9:547: τόφρα δὲ Κουρήτεσσι κακῶς ἦν, οὐδὲ δύναντο
οὐδέ: Il. 9:609: Ἀτρεΐδῃ ἥρωϊ φέρων χάριν· οὐδέ τί σε χρὴ
οὐδὲ: Il. 9:626: σχέτλιος, οὐδὲ μετατρέπεται φιλότητος ἑταίρων
οὐδὲ: Il. 10:25: Ὣς δ’ αὔτως Μενέλαον ἔχε τρόμος· οὐδὲ γὰρ αὐτῷ
οὐδέ: Il. 10:93: αἰνῶς γὰρ Δαναῶν περιδείδια, οὐδέ μοι ἦτορ
οὐδὲ: Il. 10:96: ἀλλ’ εἴ τι δραίνεις, ἐπεὶ οὐδὲ σέ γ’ ὕπνος ἱκάνει,
οὐδέ: Il. 10:100: δυσμενέες δ’ ἄνδρες σχεδὸν εἵαται· οὐδέ τι ἴδμεν
οὐδὲ: Il. 10:113: τῶν γὰρ νῆες ἔασιν ἑκαστάτω, οὐδὲ μάλ’ ἐγγύς.
οὐδὲ: Il. 10:181: οὐδὲ μὲν εὕδοντας φυλάκων ἡγήτορας εὗρον,
οὐδέ: Il. 10:279: ἐν πάντεσσι πόνοισι παρίστασαι, οὐδέ σε λήθω
οὐδὲ: Il. 10:299: Οὐδὲ μὲν οὐδὲ Τρῶας ἀγήνορας εἴασεν Ἕκτωρ
Οὐδὲ: Il. 10:299: Οὐδὲ μὲν οὐδὲ Τρῶας ἀγήνορας εἴασεν Ἕκτωρ
οὐδέ: Il. 10:370: ἠὲ μέν’ ἠέ σε δουρὶ κιχήσομαι, οὐδέ σέ φημι
οὐδὲ: Il. 10:417: οὔ τις κεκριμένη ῥύεται στρατὸν οὐδὲ φυλάσσει.
οὐδὲ: Il. 10:422: οὐ γάρ σφιν παῖδες σχεδὸν εἵαται οὐδὲ γυναῖκες.
οὐδέ: Il. 10:479: ἀλλ’ ἄγε δὴ πρόφερε κρατερὸν μένος· οὐδέ τί σε χρὴ
οὐδέ: Il. 10:548: αἰεὶ μὲν Τρώεσσ’ ἐπιμίσγομαι, οὐδέ τί φημι
οὐδὲ: Il. 10:550: ἀλλ’ οὔ πω τοίους ἵππους ἴδον οὐδὲ νοήσα.
οὐδὲ: Il. 11:96: νύξ’, οὐδὲ στεφάνη δόρυ οἱ σχέθε χαλκοβάρεια,
οὐδὲ: Il. 11:330: ᾔδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκε
οὐδέ: Il. 11:401: Οἰώθη δ’ Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτός, οὐδέ τις αὐτῷ
οὐδέ: Il. 11:497: δαΐζων ἵππους τε καὶ ἀνέρας· οὐδέ πω Ἕκτωρ
οὐδέ: Il. 11:588: Αἴανθ’, ὃς βελέεσσι βιάζεται, οὐδέ ἕ φημι
οὐδέ: Il. 11:647: οὐχ ἕδος ἐστὶ γεραιὲ διοτρεφές, οὐδέ με πείσεις.
οὐδέ: Il. 11:656: ὅσσοι δὴ βέλεσιν βεβλήαται; οὐδέ τι οἶδε
οὐδέ: Il. 11:716: ἀλλὰ μάλ’ ἐσσυμένους πολεμίζειν. οὐδέ με Νηλεὺς
οὐδὲ: Il. 12:6: ἤλασαν· οὐδὲ θεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας·
οὐδὲ: Il. 12:46: ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἀγηνορίη δέ μιν ἔκτα·
οὐδέ: Il. 12:50: τάφρον ἐποτρύνων διαβαινέμεν· οὐδέ οἱ ἵπποι
οὐδὲ: Il. 12:65: ἔνθ’ οὔ πως ἔστιν καταβήμεναι οὐδὲ μάχεσθαι
οὐδὲ: Il. 12:82: οὐδὲ μὲν ἄλλοι Τρῶες ἐφ’ ἵππων ἠγερέθοντο,
οὐδὲ: Il. 12:120: τῇ ῥ’ ἵππους τε καὶ ἅρμα διήλασεν, οὐδὲ πύλῃσιν
οὐδὲ: Il. 12:136: μίμνον ἐπερχόμενον μέγαν Ἄσιον οὐδὲ φέβοντο.
οὐδὲ: Il. 12:173: Ὣς ἔφατ’, οὐδὲ Διὸς πεῖθε φρένα ταῦτ’ ἀγορεύων·
οὐδὲ: Il. 12:212: ἐσθλὰ φραζομένῳ, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικε
οὐδὲ: Il. 12:212: ἐσθλὰ φραζομένῳ, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικε
οὐδὲ: Il. 12:247: οὐ γάρ τοι κραδίη μενεδήϊος οὐδὲ μαχήμων.
οὐδέ: Il. 12:262: ῥήξειν· οὐδέ νύ πω Δαναοὶ χάζοντο κελεύθου,
οὐδὲ: Il. 12:329: Ὣς ἔφατ’, οὐδὲ Γλαῦκος ἀπετράπετ’ οὐδ’ ἀπίθησε·
οὐδέ: Il. 12:381: κεῖτο μέγας παρ’ ἔπαλξιν ὑπέρτατος· οὐδέ κέ μιν ῥέα
οὐδὲ: Il. 12:382: χείρεσσ’ ἀμφοτέρῃς ἔχοι ἀνὴρ οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν,
οὐδὲ: Il. 12:404: Αἴας δ’ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος, οὐδὲ διὰ πρὸ
οὐδέ: Il. 13:252: ἦέ τευ ἀγγελίης μετ’ ἔμ’ ἤλυθες; οὐδέ τοι αὐτὸς
οὐδὲ: Il. 13:269: οὐδὲ γὰρ οὐδ’ ἐμέ φημι λελασμένον ἔμμεναι ἀλκῆς,
οὐδέ: Il. 13:280: οὐδέ οἱ ἀτρέμας ἧσθαι ἐρητύετ’ ἐν φρεσὶ θυμός,
οὐδέ: Il. 13:287: οὐδέ κεν ἔνθα τεόν γε μένος καὶ χεῖρας ὄνοιτο.
οὐδέ: Il. 13:348: κυδαίνων Ἀχιλῆα πόδας ταχύν· οὐδέ τι πάμπαν
οὐδὲ: Il. 13:552: οὔταζον σάκος εὐρὺ παναίολον, οὐδὲ δύναντο
οὐδέ: Il. 13:557: στρωφᾶτ’· οὐδέ οἱ ἔγχος ἔχ’ ἀτρέμας, ἀλλὰ μάλ’ αἰεὶ
οὐδὲ: Il. 13:607: οὔτασεν, οὐδὲ διὰ πρὸ δυνήσατο χαλκὸν ἐλάσσαι·
οὐδέ: Il. 13:623: ἣν ἐμὲ λωβήσασθε κακαὶ κύνες, οὐδέ τι θυμῷ
οὐδὲ: Il. 13:634: Τρωσίν, τῶν μένος αἰὲν ἀτάσθαλον, οὐδὲ δύνανται
οὐδὲ: Il. 13:647: ἐγγύθεν, οὐδὲ διὰ πρὸ δυνήσατο χαλκὸν ἐλάσσαι
οὐδέ: Il. 13:674: Ἕκτωρ δ’ οὐκ ἐπέπυστο Διῒ φίλος, οὐδέ τι ᾔδη
οὐδὲ: Il. 13:687: σπουδῇ ἐπαΐσσοντα νεῶν ἔχον, οὐδὲ δύναντο
οὐδέ: Il. 13:721: οἳ δ’ ὄπιθεν βάλλοντες ἐλάνθανον· οὐδέ τι χάρμης
οὐδέ: Il. 13:785: ἡμεῖς δ’ ἐμμεμαῶτες ἅμ’ ἑψόμεθ’, οὐδέ τί φημι
οὐδὲ: Il. 13:835: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐπίαχον, οὐδὲ λάθοντο
οὐδὲ: Il. 14:33: οὐδὲ γὰρ οὐδ’ εὐρύς περ ἐὼν ἐδυνήσατο πάσας
οὐδέ: Il. 14:53: ἦ δὴ ταῦτά γ’ ἑτοῖμα τετεύχαται, οὐδέ κεν ἄλλως
οὐδέ: Il. 14:66: τεῖχος δ’ οὐκ ἔχραισμε τετυγμένον, οὐδέ τι τάφρος,
οὐδὲ: Il. 14:132: θυμῷ ἦρα φέροντες ἀφεστᾶσ’ οὐδὲ μάχονται.
οὐδὲ: Il. 14:212: οὐκ ἔστ’ οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι·
οὐδέ: Il. 14:220: ποικίλον, ᾧ ἔνι πάντα τετεύχαται· οὐδέ σέ φημι
οὐδὲ: Il. 14:228: ἀκροτάτας κορυφάς· οὐδὲ χθόνα μάρπτε ποδοῖιν·
οὐδὲ: Il. 14:248: οὐδὲ κατευνήσαιμ’, ὅτε μὴ αὐτός γε κελεύοι.
οὐδὲ: Il. 14:314: οὐ γάρ πώ ποτέ μ’ ὧδε θεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικὸς
οὐδὲ: Il. 14:326: οὐδ’ ὁπότε Λητοῦς ἐρικυδέος, οὐδὲ σεῦ αὐτῆς,
οὐδὲ: Il. 14:423: οὐτάσαι οὐδὲ βαλεῖν· πρὶν γὰρ περίβησαν ἄριστοι
οὐδὲ: Il. 14:471: ἄξιος; οὐ μέν μοι κακὸς εἴδεται οὐδὲ κακῶν ἔξ,
οὐδὲ: Il. 14:502: οὐδὲ γὰρ ἣ Προμάχοιο δάμαρ Ἀλεγηνορίδαο
οὐδέ: Il. 15:97: οἷα Ζεὺς κακὰ ἔργα πιφαύσκεται· οὐδέ τί φημι
οὐδὲ: Il. 15:102: χείλεσιν, οὐδὲ μέτωπον ἐπ’ ὀφρύσι κυανέῃσιν
οὐδέ: Il. 15:155: στήτην· οὐδέ σφωϊν ἰδὼν ἐχολώσατο θυμῷ,
οὐδὲ: Il. 15:164: μή μ’ οὐδὲ κρατερός περ ἐὼν ἐπιόντα ταλάσσῃ
οὐδέ: Il. 15:349: αὐτοῦ οἱ θάνατον μητίσομαι, οὐδέ νυ τόν γε
οὐδέ: Il. 15:408: οὐδέ ποτε Τρῶες Δαναῶν ἐδύναντο φάλαγγας
οὐδὲ: Il. 15:416: τὼ δὲ μιῆς περὶ νηὸς ἔχον πόνον, οὐδὲ δύναντο
οὐδέ: Il. 15:553: οὕτω δὴ Μελάνιππε μεθήσομεν; οὐδέ νυ σοί περ
οὐδὲ: Il. 15:622: ὣς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐδὲ φέβοντο.
οὐδὲ: Il. 15:657: ἁθρόοι, οὐδὲ κέδασθεν ἀνὰ στρατόν· ἴσχε γὰρ αἰδὼς
οὐδὲ: Il. 15:672: ἠμὲν ὅσοι μετόπισθεν ἀφέστασαν οὐδὲ μάχοντο,
οὐδὲ: Il. 15:688: νηυσί τε καὶ κλισίῃσιν ἀμυνέμεν. οὐδὲ μὲν Ἕκτωρ
οὐδὲ: Il. 16:34: οὐδὲ Θέτις μήτηρ· γλαυκὴ δέ σε τίκτε θάλασσα
οὐδέ: Il. 16:76: οὐδέ πω Ἀτρεΐδεω ὀπὸς ἔκλυον αὐδήσαντος
οὐδὲ: Il. 16:107: ἔμπεδον αἰὲν ἔχων σάκος αἰόλον· οὐδὲ δύναντο
οὐδέ: Il. 16:110: πάντοθεν ἐκ μελέων πολὺς ἔῤῥεεν, οὐδέ πῃ εἶχεν
οὐδέ: Il. 16:225: ἔνθα δέ οἱ δέπας ἔσκε τετυγμένον, οὐδέ τις ἄλλος
οὐδὲ: Il. 16:367: οὐδὲ κατὰ μοῖραν πέραον πάλιν. Ἕκτορα δ’ ἵπποι
οὐδὲ: Il. 16:395: ἂψ ἐπὶ νῆας ἔεργε παλιμπετές, οὐδὲ πόληος
οὐδέ: Il. 16:518: ὀξείῃς ὀδύνῃσιν ἐλήλαται, οὐδέ μοι αἷμα
οὐδὲ: Il. 16:520: ἔγχος δ’ οὐ δύναμαι σχεῖν ἔμπεδον, οὐδὲ μάχεσθαι
οὐδέ: Il. 16:644: ὣς ἄρα τοὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, οὐδέ ποτε Ζεὺς
οὐδέ: Il. 16:721: Ἕκτορ τίπτε μάχης ἀποπαύεαι; οὐδέ τί σε χρή.
οὐδὲ: Il. 16:736: ἧκε δ’ ἐρεισάμενος, οὐδὲ δὴν χάζετο φωτός,
οὐδέ: Il. 16:740: ἀμφοτέρας δ’ ὀφρῦς σύνελεν λίθος, οὐδέ οἱ ἔσχεν
οὐδὲ: Il. 16:813: οὐδὲ δάμασσ’· ὃ μὲν αὖτις ἀνέδραμε, μίκτο δ’ ὁμίλῳ,
οὐδέ: Il. 16:837: ἆ δείλ’, οὐδέ τοι ἐσθλὸς ἐὼν χραίσμησεν Ἀχιλλεύς,
οὐδὲ: Il. 17:24: οὐδὲ μὲν οὐδὲ βίη Ὑπερήνορος ἱπποδάμοιο
οὐδὲ: Il. 17:24: οὐδὲ μὲν οὐδὲ βίη Ὑπερήνορος ἱπποδάμοιο
οὐδέ: Il. 17:27: ἔμμεναι· οὐδέ ἕ φημι πόδεσσί γε οἷσι κιόντα
οὐδὲ: Il. 17:175: οὔ τοι ἐγὼν ἔῤῥιγα μάχην οὐδὲ κτύπον ἵππων·
οὐδέ: Il. 17:201: ἆ δείλ’ οὐδέ τί τοι θάνατος καταθύμιός ἐστιν
οὐδὲ: Il. 17:221: οὐ γὰρ ἐγὼ πληθὺν διζήμενος οὐδὲ χατίζων
οὐδὲ: Il. 17:270: χεῦ’, ἐπεὶ οὐδὲ Μενοιτιάδην ἔχθαιρε πάρος γε,
οὐδέ: Il. 17:275: νεκρὸν δὲ προλιπόντες ὑπέτρεσαν, οὐδέ τιν’ αὐτῶν
οὐδὲ: Il. 17:301: τῆλ’ ἀπὸ Λαρίσης ἐριβώλακος, οὐδὲ τοκεῦσι
οὐδὲ: Il. 17:332: νίκην· ἀλλ’ αὐτοὶ τρεῖτ’ ἄσπετον οὐδὲ μάχεσθε.
οὐδέ: Il. 17:366: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρός, οὐδέ κε φαίης
οὐδέ: Il. 17:398: ἄγριος· οὐδέ κ’ Ἄρης λαοσσόος οὐδέ κ’ Ἀθήνη
οὐδέ: Il. 17:398: ἄγριος· οὐδέ κ’ Ἄρης λαοσσόος οὐδέ κ’ Ἀθήνη
οὐδὲ: Il. 17:406: ἂψ ἀπονοστήσειν, ἐπεὶ οὐδὲ τὸ ἔλπετο πάμπαν
οὐδὲ: Il. 17:407: ἐκπέρσειν πτολίεθρον ἄνευ ἕθεν, οὐδὲ σὺν αὐτῷ·
οὐδὲ: Il. 17:641: Πηλεΐδῃ, ἐπεὶ οὔ μιν ὀΐομαι οὐδὲ πεπύσθαι
οὐδέ: Il. 17:709: ἐλθεῖν εἰς Ἀχιλῆα πόδας ταχύν· οὐδέ μιν οἴω
οὐδέ: Il. 17:733: σταίησαν, τῶν δὲ τράπετο χρώς, οὐδέ τις ἔτλη
οὐδέ: Il. 17:751: πλάζων· οὐδέ τί μιν σθένεϊ ῥηγνῦσι ῥέοντες·
οὐδέ: Il. 18:62: ἄχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα.
οὐδέ: Il. 18:102: οὐδέ τι Πατρόκλῳ γενόμην φάος οὐδ’ ἑτάροισι
οὐδὲ: Il. 18:117: οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλῆος φύγε κῆρα,
οὐδὲ: Il. 18:117: οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλῆος φύγε κῆρα,
οὐδέ: Il. 18:126: μὴ δέ μ’ ἔρυκε μάχης φιλέουσά περ· οὐδέ με πείσεις.
οὐδέ: Il. 18:132: αὐτὸς ἔχων ὤμοισιν ἀγάλλεται· οὐδέ ἕ φημι
οὐδέ: Il. 18:151: οὐδέ κε Πάτροκλόν περ ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
οὐδέ: Il. 18:185: οὐδ’ οἶδε Κρονίδης ὑψίζυγος οὐδέ τις ἄλλος
οὐδέ: Il. 18:246: ὀρθῶν δ’ ἑσταότων ἀγορὴ γένετ’, οὐδέ τις ἔτλη
οὐδέ: Il. 18:283: οὐδέ ποτ’ ἐκπέρσει· πρίν μιν κύνες ἀργοὶ ἔδονται.
οὐδὲ: Il. 18:332: οὐδὲ Θέτις μήτηρ, ἀλλ’ αὐτοῦ γαῖα καθέξει.
οὐδέ: Il. 18:403: ἀφρῷ μορμύρων ῥέεν ἄσπετος· οὐδέ τις ἄλλος
οὐδέ: Il. 18:443: ἄχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα.
οὐδὲ: Il. 18:447: Τρῶες ἐπὶ πρύμνῃσιν ἐείλεον, οὐδὲ θύραζε
οὐδέ: Il. 19:14: Μυρμιδόνας δ’ ἄρα πάντας ἕλε τρόμος, οὐδέ τις ἔτλη
οὐδέ: Il. 19:67: νῦν δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ παύω χόλον, οὐδέ τί με χρὴ
οὐδὲ: Il. 19:79: ἑσταότος μὲν καλὸν ἀκούειν, οὐδὲ ἔοικεν
οὐδὲ: Il. 19:150: οὐδὲ διατρίβειν· ἔτι γὰρ μέγα ἔργον ἄρεκτον·
οὐδέ: Il. 19:169: θαρσαλέον νύ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, οὐδέ τι γυῖα
οὐδὲ: Il. 19:210: οὐ πόσις οὐδὲ βρῶσις ἑταίρου τεθνηῶτος
οὐδέ: Il. 19:272: Ἀτρεΐδης ὤρινε διαμπερές, οὐδέ κε κούρην
οὐδέ: Il. 19:295: οὐδὲ μὲν οὐδέ μ’ ἔασκες, ὅτ’ ἄνδρ’ ἐμὸν ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
οὐδὲ: Il. 19:295: οὐδὲ μὲν οὐδέ μ’ ἔασκες, ὅτ’ ἄνδρ’ ἐμὸν ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
οὐδέ: Il. 19:312: τέρποντες πυκινῶς ἀκαχήμενον· οὐδέ τι θυμῷ
οὐδέ: Il. 19:409: ἀλλά τοι ἐγγύθεν ἦμαρ ὀλέθριον· οὐδέ τοι ἡμεῖς
οὐδὲ: Il. 19:411: οὐδὲ γὰρ ἡμετέρῃ βραδυτῆτί τε νωχελίῃ τε
οὐδέ: Il. 19:420: Ξάνθε τί μοι θάνατον μαντεύεαι; οὐδέ τί σε χρή.
οὐδὲ: Il. 20:27: οὐδὲ μίνυνθ’ ἕξουσι ποδώκεα Πηλεΐωνα.
οὐδέ: Il. 20:133: Ἥρη μὴ χαλέπαινε παρ’ ἐκ νόον· οὐδέ τί σε χρή.
οὐδὲ: Il. 20:227: ἄκρον ἐπ’ ἀνθερίκων καρπὸν θέον οὐδὲ κατέκλων·
οὐδὲ: Il. 20:267: οὐδὲ τότ’ Αἰνείαο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος
οὐδέ: Il. 20:296: νήπιος, οὐδέ τί οἱ χραισμήσει λυγρὸν ὄλεθρον.
οὐδέ: Il. 20:345: ἔγχος μὲν τόδε κεῖται ἐπὶ χθονός, οὐδέ τι φῶτα
οὐδέ: Il. 20:358: οὐδέ κ’ Ἄρης, ὅς περ θεὸς ἄμβροτος, οὐδέ κ’ Ἀθήνη
οὐδέ: Il. 20:358: οὐδέ κ’ Ἄρης, ὅς περ θεὸς ἄμβροτος, οὐδέ κ’ Ἀθήνη
οὐδέ: Il. 20:362: ἀλλὰ μάλα στιχὸς εἶμι διαμπερές, οὐδέ τιν’ οἴω
οὐδὲ: Il. 20:466: νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾔδη ὃ οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν·
οὐδέ: Il. 21:58: Λῆμνον ἐς ἠγαθέην πεπερημένος· οὐδέ μιν ἔσχε
οὐδὲ: Il. 21:72: τῇ δ’ ἑτέρῃ ἔχεν ἔγχος ἀκαχμένον οὐδὲ μεθίει·
οὐδέ: Il. 21:123: αἷμ’ ἀπολιχμήσονται ἀκηδέες· οὐδέ σε μήτηρ
οὐδὲ: Il. 21:164: καί ῥ’ ἑτέρῳ μὲν δουρὶ σάκος βάλεν, οὐδὲ διὰ πρὸ
οὐδὲ: Il. 21:194: τῷ οὐδὲ κρείων Ἀχελώϊος ἰσοφαρίζει,
οὐδὲ: Il. 21:195: οὐδὲ βαθυῤῥείταο μέγα σθένος Ὠκεανοῖο,
οὐδέ: Il. 21:219: οὐδέ τί πῃ δύναμαι προχέειν ῥόον εἰς ἅλα δῖαν
οὐδὲ: Il. 21:241: ὤθει δ’ ἐν σάκεϊ πίπτων ῥόος· οὐδὲ πόδεσσιν
οὐδέ: Il. 21:248: δείσας· οὐδέ τ’ ἔληγε θεὸς μέγας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτῷ
οὐδέ: Il. 21:303: πρὸς ῥόον ἀΐσσοντος ἀν’ ἰθύν, οὐδέ μιν ἴσχεν
οὐδὲ: Il. 21:305: οὐδὲ Σκάμανδρος ἔληγε τὸ ὃν μένος, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον
οὐδέ: Il. 21:320: μυρίον, οὐδέ οἱ ὀστέ’ ἐπιστήσονται Ἀχαιοὶ
οὐδέ: Il. 21:322: αὐτοῦ οἱ καὶ σῆμα τετεύξεται, οὐδέ τί μιν χρεὼ
οὐδὲ: Il. 21:401: σμερδαλέην, ἣν οὐδὲ Διὸς δάμνησι κεραυνός·
οὐδέ: Il. 21:410: νηπύτι’ οὐδέ νύ πώ περ ἐπεφράσω ὅσσον ἀρείων
οὐδὲ: Il. 21:436: Φοῖβε τί ἢ δὴ νῶϊ διέσταμεν; οὐδὲ ἔοικεν
οὐδέ: Il. 21:441: νηπύτι’ ὡς ἄνοον κραδίην ἔχες· οὐδέ νυ τῶν περ
οὐδὲ: Il. 21:458: τοῦ δὴ νῦν λαοῖσι φέρεις χάριν, οὐδὲ μεθ’ ἡμέων
οὐδέ: Il. 21:528: Τρῶες ἄφαρ κλονέοντο πεφυζότες, οὐδέ τις ἀλκὴ
οὐδέ: Il. 21:574: ἀνδρὸς θηρητῆρος ἐναντίον, οὐδέ τι θυμῷ
οὐδὲ: Il. 21:575: ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἐπεί κεν ὑλαγμὸν ἀκούσῃ·
οὐδέ: Il. 22:9: αὐτὸς θνητὸς ἐὼν θεὸν ἄμβροτον; οὐδέ νύ πώ με
οὐδέ: Il. 22:124: οὐδέ τί μ’ αἰδέσεται, κτενέει δέ με γυμνὸν ἐόντα
οὐδὲ: Il. 22:159: καρπαλίμως, ἐπεὶ οὐχ ἱερήϊον οὐδὲ βοείην
οὐδέ: Il. 22:251: τρὶς περὶ ἄστυ μέγα Πριάμου δίον, οὐδέ ποτ’ ἔτλην
οὐδὲ: Il. 22:263: οὐδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ὁμόφρονα θυμὸν ἔχουσιν,
οὐδέ: Il. 22:265: ὣς οὐκ ἔστ’ ἐμὲ καὶ σὲ φιλήμεναι, οὐδέ τι νῶϊν
οὐδέ: Il. 23:56: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
οὐδέ: Il. 23:73: οὐδέ μέ πω μίσγεσθαι ὑπὲρ ποταμοῖο ἐῶσιν,
Οὐδὲ: Il. 23:192: Οὐδὲ πυρὴ Πατρόκλου ἐκαίετο τεθνηῶτος·
οὐδὲ: Il. 23:311: τῶν δ’ ἵπποι μὲν ἔασιν ἀφάρτεροι, οὐδὲ μὲν αὐτοὶ
οὐδὲ: Il. 23:321: ἵπποι δὲ πλανόωνται ἀνὰ δρόμον, οὐδὲ κατίσχει·
οὐδέ: Il. 23:323: αἰεὶ τέρμ’ ὁρόων στρέφει ἐγγύθεν, οὐδέ ἑ λήθει
οὐδέ: Il. 23:326: σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει.
οὐδὲ: Il. 23:345: οὐκ ἔσθ’ ὅς κέ σ’ ἕλῃσι μετάλμενος οὐδὲ παρέλθῃ,
οὐδέ: Il. 23:378: Τρώϊοι, οὐδέ τι πολλὸν ἄνευθ’ ἔσαν, ἀλλὰ μάλ’ ἐγγύς·
οὐδέ: Il. 23:416: στεινωπῷ ἐν ὁδῷ παραδύμεναι, οὐδέ με λήσει.
οὐδὲ: Il. 23:465: ἦε τὸν ἡνίοχον φύγον ἡνία, οὐδὲ δυνάσθη
οὐδέ: Il. 23:478: ἀλλ’ αἰεὶ μύθοις λαβρεύεαι· οὐδέ τί σε χρὴ
οὐδὲ: Il. 23:493: Αἶαν Ἰδομενεῦ τε κακοῖς, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε.
οὐδέ: Il. 23:504: ἵπποις ὠκυπόδεσσιν ἐπέτρεχον· οὐδέ τι πολλὴ
οὐδὲ: Il. 23:510: κλῖνε δ’ ἄρα μάστιγα ποτὶ ζυγόν· οὐδὲ μάτησεν
οὐδέ: Il. 23:520: οὐραῖαι· ὃ δέ τ’ ἄγχι μάλα τρέχει, οὐδέ τι πολλὴ
οὐδὲ: Il. 23:621: αὔτως· οὐ γὰρ πύξ γε μαχήσεαι, οὐδὲ παλαίσεις,
οὐδὲ: Il. 23:622: οὐδ’ ἔτ’ ἀκοντιστὺν ἐσδύσεαι, οὐδὲ πόδεσσι
οὐδέ: Il. 23:627: οὐ γὰρ ἔτ’ ἔμπεδα γυῖα φίλος πόδες, οὐδέ τι χεῖρες
οὐδέ: Il. 23:648: ὥς μευ ἀεὶ μέμνησαι ἐνηέος, οὐδέ σε λήθω,
οὐδὲ: Il. 23:819: νύξ’, οὐδὲ χρό’ ἵκανεν· ἔρυτο γὰρ ἔνδοθι θώρηξ·
οὐδέ: Il. 24:4: κλαῖε φίλου ἑτάρου μεμνημένος, οὐδέ μιν ὕπνος
οὐδέ: Il. 24:12: δινεύεσκ’ ἀλύων παρὰ θῖν’ ἁλός· οὐδέ μιν ἠὼς
οὐδέ: Il. 24:25: ἔνθ’ ἄλλοις μὲν πᾶσιν ἑήνδανεν, οὐδέ ποθ’ Ἥρῃ
οὐδὲ: Il. 24:26: οὐδὲ Ποσειδάων’ οὐδὲ γλαυκώπιδι κούρῃ,
οὐδὲ: Il. 24:26: οὐδὲ Ποσειδάων’ οὐδὲ γλαυκώπιδι κούρῃ,
οὐδέ: Il. 24:44: ὣς Ἀχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς
οὐδέ: Il. 24:52: ἕλκει· οὐ μήν οἱ τό γε κάλλιον οὐδέ τ’ ἄμεινον.
οὐδέ: Il. 24:71: ἀλλ’ ἤτοι κλέψαι μὲν ἐάσομεν, οὐδέ πῃ ἔστι,
οὐδέ: Il. 24:208: οὐδέ τί σ’ αἰδέσεται. νῦν δὲ κλαίωμεν ἄνευθεν
οὐδέ: Il. 24:219: ὄρνις ἐνὶ μεγάροισι κακὸς πέλευ· οὐδέ με πείσεις.
οὐδέ: Il. 24:235: ἐξεσίην ἐλθόντι μέγα κτέρας· οὐδέ νυ τοῦ περ
οὐδὲ: Il. 24:258: Ἕκτορά θ’, ὃς θεὸς ἔσκε μετ’ ἀνδράσιν, οὐδὲ ἐῴκει
οὐδὲ: Il. 24:364: οὐδὲ σύ γ’ ἔδεισας μένεα πνείοντας Ἀχαιούς,
οὐδὲ: Il. 24:403: ἀσχαλόωσι γὰρ οἷδε καθήμενοι, οὐδὲ δύνανται
οὐδέ: Il. 24:414: κειμένῳ, οὐδέ τί οἱ χρὼς σήπεται, οὐδέ μιν εὐλαὶ
οὐδέ: Il. 24:414: κειμένῳ, οὐδέ τί οἱ χρὼς σήπεται, οὐδέ μιν εὐλαὶ
οὐδέ: Il. 24:418: οὐδέ μιν αἰσχύνει· θηοῖό κεν αὐτὸς ἐπελθὼν
οὐδέ: Il. 24:420: οὐδέ ποθι μιαρός· σὺν δ’ ἕλκεα πάντα μέμυκεν
οὐδέ: Il. 24:433: πειρᾷ ἐμεῖο γεραιὲ νεωτέρου, οὐδέ με πείσεις,
οὐδέ: Il. 24:489: τείρουσ’, οὐδέ τίς ἐστιν ἀρὴν καὶ λοιγὸν ἀμῦναι.
οὐδέ: Il. 24:540: ἀλλ’ ἕνα παῖδα τέκεν παναώριον· οὐδέ νυ τόν γε
οὐδέ: Il. 24:551: οὐδέ μιν ἀνστήσεις, πρὶν καὶ κακὸν ἄλλο πάθῃσθα.
οὐδέ: Il. 24:563: καὶ δέ σε γιγνώσκω Πρίαμε φρεσίν, οὐδέ με λήθεις,
οὐδὲ: Il. 24:565: οὐ γάρ κε τλαίη βροτὸς ἐλθέμεν, οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν,
οὐδέ: Il. 24:566: ἐς στρατόν· οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκους λάθοι, οὐδέ κ’ ὀχῆα
οὐδὲ: Il. 24:566: ἐς στρατόν· οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκους λάθοι, οὐδέ κ’ ὀχῆα
οὐδέ: Il. 24:610: οἳ μὲν ἄρ’ ἐννῆμαρ κέατ’ ἐν φόνῳ, οὐδέ τις ἦεν
οὐδέ: Il. 24:691: ῥίμφα δ’ ἄρ’ αὐτὸς ἔλαυνε κατὰ στρατόν, οὐδέ τις ἔγνω.
οὐδέ: Il. 24:697: ἵππους, ἡμίονοι δὲ νέκυν φέρον. οὐδέ τις ἄλλος
οὐδέ: Il. 24:707: Ὣς ἔφατ’, οὐδέ τις αὐτόθ’ ἐνὶ πτόλεϊ λίπετ’ ἀνὴρ
οὐδὲ: Il. 24:708: οὐδὲ γυνή· πάντας γὰρ ἀάσχετον ἵκετο πένθος·
οὐδέ: Il. 24:727: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι, οὐδέ μιν οἴω
οὐδέ: Il. 24:744: οὐδέ τί μοι εἶπες πυκινὸν ἔπος, οὗ τέ κεν αἰεὶ
οὐδὲ: Il. 24:775: ἤπιος οὐδὲ φίλος, πάντες δέ με πεφρίκασιν.
οὐδέ: Od. 1:59: ἧς γαίης, θανέειν ἱμείρεται. οὐδέ νυ σοί περ
οὐδέ: Od. 1:166: νῦν δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε κακὸν μόρον, οὐδέ τις ἥμιν
οὐδέ: Od. 1:243: κάλλιπεν· οὐδέ τι κεῖνον ὀδυρόμενος στεναχίζω
οὐδέ: Od. 1:296: κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδόν· οὐδέ τί σε χρὴ
οὐδέ: Od. 2:82: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀκὴν ἔσαν, οὐδέ τις ἔτλη
οὐδὲ: Od. 2:118: κέρδεά θ’, οἷ’ οὔ πώ τιν’ ἀκούομεν οὐδὲ παλαιῶν,
οὐδέ: Od. 2:182: φοιτῶσ’, οὐδέ τε πάντες ἐναίσιμοι· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
οὐδέ: Od. 2:185: οὐδέ κε Τηλέμαχον κεχολωμένον ὧδ’ ἀνιείης,
οὐδέ: Od. 2:203: χρήματα δ’ αὖτε κακῶς βεβρώσεται, οὐδέ ποτ’ ἶσα
οὐδὲ: Od. 2:206: εἵνεκα τῆς ἀρετῆς ἐριδαίνομεν, οὐδὲ μετ’ ἄλλας
οὐδέ: Od. 2:279: οὐδέ σε πάγχυ γε μῆτις Ὀδυσσῆος προλέλοιπεν,
οὐδὲ: Od. 2:282: ἀφραδέων, ἐπεὶ οὔ τι νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι·
οὐδέ: Od. 2:283: οὐδέ τι ἴσασιν θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν,
οὐδέ: Od. 2:369: ἀλλὰ μέν’ αὖθ’ ἐπὶ σοῖσι καθήμενος· οὐδέ τί σε χρὴ
οὐδέ: Od. 3:23: οὐδέ τί πω μύθοισι πεπείρημαι πυκινοῖσιν·
οὐδέ: Od. 3:124: ἦ τοι γὰρ μῦθοί γε ἐοικότες, οὐδέ κε φαίης
οὐδὲ: Od. 3:133: Ἀργείοισ’, ἐπεὶ οὔ τι νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι
οὐδὲ: Od. 3:146: νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾔδη, ὃ οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν·
οὐδέ: Od. 3:182: ἵστασαν· αὐτὰρ ἐγώ γε Πύλονδ’ ἔχον, οὐδέ ποτ’ ἔσβη
οὐδέ: Od. 3:184: ὣς ἦλθον, φίλε τέκνον, ἀπευθής, οὐδέ τι οἶδα
οὐδέ: Od. 3:187: πεύθομαι, ἣ θέμις ἐστί, δαήσεαι, οὐδέ σε κεύσω.
οὐδὲ: Od. 3:236: ἀλλ’ ἦ τοι θάνατον μὲν ὁμοίϊον οὐδὲ θεοί περ
οὐδὲ: Od. 3:258: τῶ κέ οἱ οὐδὲ θανόντι χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν,
οὐδὲ: Od. 3:260: κείμενον ἐν πεδίῳ ἑκὰς ἄστεος, οὐδὲ κέ τίς μιν
οὐδὲ: Od. 3:335: ἤδη γὰρ φάος οἴχεθ’ ὑπὸ ζόφον, οὐδὲ ἔοικε
οὐδὲ: Od. 4:88: τυροῦ καὶ κρειῶν οὐδὲ γλυκεροῖο γάλακτος,
οὐδέ: Od. 4:109: κείνου, ὅπως δὴ δηρὸν ἀποίχεται, οὐδέ τι ἴδμεν,
οὐδέ: Od. 4:166: ὡς νῦν Τηλεμάχῳ ὁ μὲν οἴχεται, οὐδέ οἱ ἄλλοι
οὐδέ: Od. 4:178: καί κε θάμ’ ἐνθάδ’ ἐόντες ἐμισγόμεθ’· οὐδέ κεν ἥμεας
οὐδὲ: Od. 4:201: ἤντησ’ οὐδὲ ἴδον· - περὶ δ’ ἄλλων φασὶ γενέσθαι
οὐδέ: Od. 4:360: ἔνθα μ’ ἐείκοσιν ἤματ’ ἔχον θεοί, οὐδέ ποτ’ οὖροι
οὐδέ: Od. 4:373: ὡς δὴ δήθ’ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκεαι, οὐδέ τι τέκμωρ
οὐδέ: Od. 4:452: ἐν δ’ ἡμέας πρώτους λέγε κήτεσιν, οὐδέ τι θυμῷ
οὐδέ: Od. 4:466: ὡς δὴ δήθ’ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκομαι, οὐδέ τι τέκμωρ
οὐδέ: Od. 4:492: Ἀτρεΐδη, τί με ταῦτα διείρεαι; οὐδέ τί σε χρὴ
οὐδέ: Od. 4:493: ἴδμεναι, οὐδὲ δαῆναι ἐμὸν νόον· οὐδέ σέ φημι
οὐδὲ: Od. 4:493: ἴδμεναι, οὐδὲ δαῆναι ἐμὸν νόον· οὐδέ σέ φημι
οὐδέ: Od. 4:536: οὐδέ τις Ἀτρεΐδεω ἑτάρων λίπεθ’, οἵ οἱ ἕποντο,
οὐδέ: Od. 4:537: οὐδέ τις Αἰγίσθου, ἀλλ’ ἔκταθεν ἐν μεγάροισιν.
οὐδέ: Od. 4:539: κλαῖον δ’ ἐν ψαμάθοισι καθήμενος, οὐδέ νύ μοι κῆρ
οὐδέ: Od. 4:596: ἥμενος, οὐδέ κέ μ’ οἴκου ἕλοι πόθος οὐδὲ τοκήων·
οὐδὲ: Od. 4:596: ἥμενος, οὐδέ κέ μ’ οἴκου ἕλοι πόθος οὐδὲ τοκήων·
οὐδέ: Od. 4:687: κτῆσιν Τηλεμάχοιο δαΐφρονος. οὐδέ τι πατρῶν
οὐδέ: Od. 4:695: φαίνεται, οὐδέ τίς ἐστι χάρις μετόπισθ’ εὐεργέων.”
οὐδέ: Od. 4:707: “κῆρυξ, τίπτε δέ μοι πάϊς οἴχεται; οὐδέ τί μιν χρεὼ
οὐδέ: Od. 4:771: ἀρτύει, οὐδέ τι οἶδεν, ὅ οἱ φόνος υἷϊ τέτυκται.”
οὐδὲ: Od. 4:805: οὐ μέν σ’ οὐδὲ ἐῶσι θεοὶ ῥεῖα ζώοντες
οὐδέ: Od. 5:39: πόλλ’, ὅσ’ ἂν οὐδέ ποτε Τροίης ἐξήρατ’ Ὀδυσσεύς,
οὐδέ: Od. 5:77: αὐτίκ’ ἄρ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλυθεν. οὐδέ μιν ἄντην
οὐδέ: Od. 5:101: ἄσπετον; οὐδέ τις ἄγχι βροτῶν πόλις, οἵ τε θεοῖσιν
οὐδὲ: Od. 5:127: νειῷ ἔνι τριπόλῳ· οὐδὲ δὴν ἦεν ἄπυστος
οὐδέ: Od. 5:151: τὸν δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀκτῆς εὗρε καθήμενον· οὐδέ ποτ’ ὄσσε
οὐδέ: Od. 5:173: “ἄλλο τι δὴ σύ, θεά, τόδε μήδεαι οὐδέ τι πομπήν,
οὐδέ: Od. 5:190: καὶ γὰρ ἐμοὶ νόος ἐστὶν ἐναίσιμος, οὐδέ μοι αὐτῇ
οὐδὲ: Od. 5:212: οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἐπεὶ οὔ πως οὐδὲ ἔοικε
οὐδὲ: Od. 5:212: οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἐπεὶ οὔ πως οὐδὲ ἔοικε
οὐδέ: Od. 5:271: ἥμενος· οὐδέ οἱ ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτε
οὐδὲ: Od. 5:319: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόβρυχα θῆκε πολὺν χρόνον, οὐδὲ δυνάσθη
οὐδέ: Od. 5:347: ἄμβροτον· οὐδέ τί τοι παθέειν δέος οὐδ’ ἀπολέσθαι.
οὐδὲ: Od. 6:120: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
οὐδὲ: Od. 6:201: οὐκ ἔσθ’ οὗτος ἀνὴρ διερὸς βροτὸς οὐδὲ γένηται,
οὐδέ: Od. 6:205: ἔσχατοι, οὐδέ τις ἄμμι βροτῶν ἐπιμίσγεται ἄλλος.
οὐδὲ: Od. 6:270: οὐ γὰρ Φαιήκεσσι μέλει βιὸς οὐδὲ φαρέτρη,
οὐδὲ: Od. 7:118: χείματος οὐδὲ θέρευς, ἐπετήσιος· ἀλλὰ μάλ’ αἰεὶ
οὐδὲ: Od. 7:159: “Ἀλκίνο’, οὐ μέν τοι τόδε κάλλιον οὐδὲ ἔοικε
οὐδὲ: Od. 7:210: οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἀλλὰ θνητοῖσι βροτοῖσιν.
οὐδέ: Od. 7:246: ναίει ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεός· οὐδέ τις αὐτῇ
οὐδέ: Od. 7:273: ὤρινεν δὲ θάλασσαν ἀθέσφατον, οὐδέ τι κῦμα
οὐδέ: Od. 8:32: οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος, ὅτις κ’ ἐμὰ δώμαθ’ ἵκηται,
οὐδὲ: Od. 8:32: οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος, ὅτις κ’ ἐμὰ δώμαθ’ ἵκηται,
οὐδέ: Od. 8:136: αὐχένα τε στιβαρὸν μέγα τε σθένος· οὐδέ τι ἥβης
οὐδέ: Od. 8:159: “οὐ γάρ σ’ οὐδέ, ξεῖνε, δαήμονι φωτὶ ἐΐσκω
οὐδέ: Od. 8:176: ὡς καὶ σοὶ εἶδος μὲν ἀριπρεπές, οὐδέ κεν ἄλλως
οὐδὲ: Od. 8:177: οὐδὲ θεὸς τεύξειε, νόον δ’ ἀποφώλιός ἐσσι.
οὐδὲ: Od. 8:246: οὐ γὰρ πυγμάχοι εἰμὲν ἀμύμονες οὐδὲ παλαισταί,
οὐδὲ: Od. 8:280: ἠΰτ’ ἀράχνια λεπτά· τά γ’ οὔ κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο,
οὐδὲ: Od. 8:281: οὐδὲ θεῶν μακάρων· περὶ γὰρ δολόεντα τέτυκτο.
οὐδέ: Od. 8:298: οὐδέ τι κινῆσαι μελέων ἦν οὐδ’ ἀναεῖραι.
οὐδὲ: Od. 8:344: οὐδὲ Ποσειδάωνα γέλως ἔχε, λίσσετο δ’ αἰεὶ
οὐδὲ: Od. 8:358: “οὐκ ἔστ’ οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι.”
οὐδὲ: Od. 8:553: οὐ κακὸς οὐδὲ μὲν ἐσθλός, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται,
οὐδέ: Od. 8:558: οὐδέ τι πηδάλι’ ἐστί, τά τ’ ἄλλαι νῆες ἔχουσιν·
οὐδέ: Od. 8:562: ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυμμέναι· οὐδέ ποτέ σφιν
οὐδὲ: Od. 8:575: ἠμὲν ὅσοι χαλεποί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
οὐδὲ: Od. 9:34: ὡς οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος οὐδὲ τοκήων
οὐδὲ: Od. 9:95: οὐκέτ’ ἀπαγγεῖλαι πάλιν ἤθελεν οὐδὲ νέεσθαι,
οὐδέ: Od. 9:120: οὐδέ μιν εἰσοιχνεῦσι κυνηγέται, οἵ τε καθ’ ὕλην
οὐδὲ: Od. 9:143: νύκτα δι’ ὀρφναίην, οὐδὲ προὐφαίνετ’ ἰδέσθαι·
οὐδὲ: Od. 9:144: ἀὴρ γὰρ περὶ νηυσὶ βαθεῖ’ ἦν, οὐδὲ σελήνη
οὐδὲ: Od. 9:175: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
οὐδὲ: Od. 9:188: οἶος ποιμαίνεσκεν ἀπόπροθεν· οὐδὲ μετ’ ἄλλους
οὐδὲ: Od. 9:190: καὶ γὰρ θαῦμ’ ἐτέτυκτο πελώριον, οὐδὲ ἐῴκει
οὐδέ: Od. 9:205: ἡδὺν ἀκηράσιον, θεῖον ποτόν· οὐδέ τις αὐτὸν
οὐδέ: Od. 9:216: καρπαλίμως δ’ εἰς ἄντρον ἀφικόμεθ’, οὐδέ μιν ἔνδον
οὐδὲ: Od. 9:276: οὐδὲ θεῶν μακάρων, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰμεν·
οὐδέ: Od. 9:338: πάντα μάλ’, οὐδέ τι λεῖπε βαθείης ἔντοθεν αὐλῆς,
οὐδὲ: Od. 9:408: “ὦ φίλοι, Οὖτίς με κτείνει δόλῳ οὐδὲ βίηφιν.”
οὐδέ: Od. 9:520: αὐτὸς δ’, αἴ κ’ ἐθέλῃσ’, ἰήσεται, οὐδέ τις ἄλλος
οὐδέ: Od. 10:18: πεμπέμεν, οὐδέ τι κεῖνος ἀνήνατο, τεῦχε δὲ πομπήν.
οὐδέ: Od. 10:32: αἰεὶ γὰρ πόδα νηὸς ἐνώμων, οὐδέ τῳ ἄλλῳ
οὐδέ: Od. 10:246: οὐδέ τι ἐκφάσθαι δύνατο ἔπος, ἱέμενός περ,
οὐδέ: Od. 10:259: οἱ δ’ ἅμ’ ἀϊστώθησαν ἀολλέες, οὐδέ τις αὐτῶν
οὐδέ: Od. 10:284: ἦ τοὺς λυσόμενος δεῦρ’ ἔρχεαι; οὐδέ σέ φημι
οὐδέ: Od. 10:318: αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον οὐδέ μ’ ἔθελξε,
οὐδέ: Od. 10:327: οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος ἀνὴρ τάδε φάρμακ’ ἀνέτλη,
οὐδὲ: Od. 10:327: οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος ἀνὴρ τάδε φάρμακ’ ἀνέτλη,
οὐδὲ: Od. 10:379: θυμὸν ἔδων, βρώμης δ’ οὐχ ἅπτεαι οὐδὲ ποτῆτος;
οὐδέ: Od. 10:380: ἦ τινά που δόλον ἄλλον ὀΐεαι; οὐδέ τί σε χρὴ
οὐδὲ: Od. 10:447: οὐδὲ μὲν Εὐρύλοχος κοίλῃ παρὰ νηῒ λέλειπτο,
οὐδέ: Od. 10:464: αἰὲν ἄλης χαλεπῆς μεμνημένοι· οὐδέ ποθ’ ὕμιν
οὐδέ: Od. 10:497: κλαῖον δ’ ἐν λεχέεσσι καθήμενος, οὐδέ νύ μοι κῆρ
οὐδὲ: Od. 10:551: οὐδὲ μὲν οὐδ’ ἔνθεν περ ἀπήμονας ἦγον ἑταίρους.
οὐδέ: Od. 11:15: ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυμμένοι· οὐδέ ποτ’ αὐτοὺς
οὐδέ: Od. 11:123: ἀνέρες οὐδέ θ’ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν·
οὐδέ: Od. 11:126: σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει·
οὐδὲ: Od. 11:143: ἔτλη ἐσάντα ἰδεῖν οὐδὲ προτιμυθήσασθαι·
οὐδέ: Od. 11:161: νηΐ τε καὶ ἑτάροισι πολὺν χρόνον; οὐδέ πω ἦλθες
οὐδέ: Od. 11:166: οὐ γάρ πω σχεδὸν ἦλθον Ἀχαιΐδος οὐδέ πω ἁμῆς
οὐδέ: Od. 11:188: ἀγρῷ οὐδὲ πόλινδε κατέρχεται· οὐδέ οἱ εὐναὶ
οὐδὲ: Od. 11:188: ἀγρῷ οὐδὲ πόλινδε κατέρχεται· οὐδέ οἱ εὐναὶ
οὐδέ: Od. 11:288: τὴν πάντες μνώοντο περικτίται· οὐδέ τι Νηλεὺς
οὐδὲ: Od. 11:366: ψεύδεά τ’ ἀρτύνοντας, ὅθεν κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο·
οὐδέ: Od. 11:373: νὺξ δ’ ἥδε μάλα μακρή, ἀθέσφατος, οὐδέ πω ὥρη
οὐδέ: Od. 11:425: νοσφίσατ’ οὐδέ μοι ἔτλη, ἰόντι περ εἰς Ἀΐδαο,
οὐδέ: Od. 11:452: ἡ δ’ ἐμὴ οὐδέ περ υἷος ἐνιπλησθῆναι ἄκοιτις
οὐδέ: Od. 11:463: “Ἀτρεΐδη, τί με ταῦτα διείρεαι; οὐδέ τι οἶδα,
οὐδέ: Od. 11:481: οὐ γάρ πω σχεδὸν ἦλθον Ἀχαιΐδος οὐδέ πω ἁμῆς
οὐδὲ: Od. 11:554: οὐδὲ θανὼν λήσεσθαι ἐμοὶ χόλου εἵνεκα τευχέων
οὐδέ: Od. 11:558: ἀχνύμεθα φθιμένοιο διαμπερές· οὐδέ τις ἄλλος
οὐδὲ: Od. 12:43: οἴκαδε νοστήσαντι παρίσταται οὐδὲ γάνυνται,
οὐδὲ: Od. 12:62: τῇ μέν τ’ οὐδὲ ποτητὰ παρέρχεται οὐδὲ πέλειαι
οὐδὲ: Od. 12:62: τῇ μέν τ’ οὐδὲ ποτητὰ παρέρχεται οὐδὲ πέλειαι
οὐδέ: Od. 12:75: κυανέη· τὸ μὲν οὔ ποτ’ ἐρωεῖ, οὐδέ ποτ’ αἴθρη
οὐδέ: Od. 12:77: οὐδέ κεν ἀμβαίη βροτὸς ἀνὴρ οὐδ’ ἐπιβαίη,
οὐδέ: Od. 12:83: οὐδέ κεν ἐκ νηὸς γλαφυρῆς αἰζήϊος ἀνὴρ
οὐδέ: Od. 12:87: γίνεται, αὐτὴ δ’ αὖτε πέλωρ κακόν· οὐδέ κέ τίς μιν
οὐδὲ: Od. 12:117: καὶ πόνος, οὐδὲ θεοῖσιν ὑπείξεαι ἀθανάτοισιν;
οὐδὲ: Od. 12:119: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε καὶ ἄγριον οὐδὲ μαχητόν·
οὐδέ: Od. 12:120: οὐδέ τις ἔστ’ ἀλκή· φυγέειν κάρτιστον ἀπ’ αὐτῆς.
οὐδέ: Od. 12:131: οὐδέ ποτε φθινύθουσι. θεαὶ δ’ ἐπιποιμένες εἰσί,
οὐδὲ: Od. 12:154: “ὦ φίλοι, οὐ γὰρ χρὴ ἕνα ἴδμεναι οὐδὲ δύ’ οἴους
οὐδέ: Od. 12:198: φθόγγον Σειρήνων ἠκούομεν οὐδέ τ’ ἀοιδήν,
οὐδέ: Od. 12:232: οὐδέ πῃ ἀθρῆσαι δυνάμην· ἔκαμον δέ μοι ὄσσε
οὐδέ: Od. 12:279: “σχέτλιός εἰς, Ὀδυσεῦ, περί τοι μένος, οὐδέ τι γυῖα
οὐδέ: Od. 12:325: μῆνα δὲ πάντ’ ἄλληκτος ἄη νότος, οὐδέ τις ἄλλος
οὐδέ: Od. 12:392: νείκεον ἄλλοθεν ἄλλον ἐπισταδόν, οὐδέ τι μῆχος
οὐδέ: Od. 12:403: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἐλείπομεν οὐδέ τις ἄλλη
οὐδέ: Od. 12:433: τῷ προσφὺς ἐχόμην ὡς νυκτερίς· οὐδέ πῃ εἶχον
οὐδέ: Od. 13:86: ἡ δὲ μάλ’ ἀσφαλέως θέεν ἔμπεδον· οὐδέ κεν ἴρηξ
οὐδέ: Od. 13:111: αἱ δ’ αὖ πρὸς νότου εἰσὶ θεώτεραι· οὐδέ τι κείνῃ
οὐδέ: Od. 13:137: πόλλ’, ὅσ’ ἂν οὐδέ ποτε Τροίης ἐξήρατ’ Ὀδυσσεύς,
οὐδέ: Od. 13:188: εὕδων ἐν γαίῃ πατρωΐῃ, οὐδέ μιν ἔγνω,
οὐδὲ: Od. 13:201: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
οὐδὲ: Od. 13:207: νῦν δ’ οὔτ’ ἄρ πῃ θέσθαι ἐπίσταμαι, οὐδὲ μὲν αὐτοῦ
οὐδὲ: Od. 13:209: ὢ πόποι, οὐκ ἄρα πάντα νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι
οὐδέ: Od. 13:238: εἰ δὴ τήνδε τε γαῖαν ἀνείρεαι. οὐδέ τι λίην
οὐδὲ: Od. 13:243: οὐδὲ λίην λυπρή, ἀτὰρ οὐδ’ εὐρεῖα τέτυκται.
οὐδέ: Od. 13:269: νὺξ δὲ μάλα δνοφερὴ κάτεχ’ οὐρανόν, οὐδέ τις ἥμεας
οὐδέ: Od. 13:279: σπουδῇ δ’ ἐς λιμένα προερέσσαμεν, οὐδέ τις ἥμιν
οὐδὲ: Od. 13:299: μήτι τε κλέομαι καὶ κέρδεσιν· οὐδὲ σύ γ’ ἔγνως
οὐδὲ: Od. 13:335: σοὶ δ’ οὔ πω φίλον ἐστὶ δαήμεναι οὐδὲ πυθέσθαι,
οὐδέ: Od. 13:393: “καὶ λίην τοι ἐγώ γε παρέσσομαι, οὐδέ με λήσεις,
οὐδὲ: Od. 14:91: μνᾶσθαι οὐδὲ νέεσθαι ἐπὶ σφέτερ’, ἀλλὰ ἕκηλοι
οὐδὲ: Od. 14:94: οὔ ποθ’ ἓν ἱρεύουσ’ ἱερήϊον οὐδὲ δύ’ οἶα·
οὐδὲ: Od. 14:98: οὔτ’ αὐτῆς Ἰθάκης· οὐδὲ ξυνεείκοσι φωτῶν
οὐδέ: Od. 14:142: οὐδέ νυ τῶν ἔτι τόσσον ὀδύρομαι, ἱέμενός περ
οὐδὲ: Od. 14:213: οὐδὲ φυγοπτόλεμος· νῦν δ’ ἤδη πάντα λέλοιπεν·
οὐδέ: Od. 14:238: νήεσσ’ ἡγήσασθαι ἐς Ἴλιον· οὐδέ τι μῆχος
οὐδέ: Od. 14:254: ῥηϊδίως, ὡς εἴ τε κατὰ ῥόον· οὐδέ τις οὖν μοι
οὐδέ: Od. 14:269: φύζαν ἐμοῖσ’ ἑτάροισι κακὴν βάλεν, οὐδέ τις ἔτλη
οὐδέ: Od. 14:301: ἀλλ’ ὅτε δὴ Κρήτην μὲν ἐλείπομεν, οὐδέ τις ἄλλη
οὐδέ: Od. 14:363: ἀλλὰ τά γ’ οὐ κατὰ κόσμον, ὀΐομαι, οὐδέ με πείσεις,
οὐδὲ: Od. 14:372: αὐτὰρ ἐγὼ παρ’ ὕεσσιν ἀπότροπος· οὐδὲ πόλινδε
οὐδὲ: Od. 14:388: οὐ γὰρ τοὔνεκ’ ἐγώ σ’ αἰδέσσομαι οὐδὲ φιλήσω,
οὐδέ: Od. 14:392: οἷόν σ’ οὐδ’ ὀμόσας περ ἐπήγαγον οὐδέ σε πείθω.
οὐδὲ: Od. 14:420: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἔστησαν ἐπ’ ἐσχάρῃ· οὐδὲ συβώτης
οὐδέ: Od. 14:509: οὐδέ τί πω παρὰ μοῖραν ἔπος νηκερδὲς ἔειπες·
οὐδὲ: Od. 14:524: ἄνδρες κοιμήσαντο νεηνίαι. οὐδὲ συβώτῃ
οὐδὲ: Od. 15:23: οὐκέτι μέμνηται τεθνηότος οὐδὲ μεταλλᾷ.
οὐδέ: Od. 15:82: ἄστεα δ’ ἀνθρώπων ἡγήσομαι· οὐδέ τις ἥμεας
οὐδέ: Od. 15:213: ἀλλ’ αὐτὸς καλέων δεῦρ’ εἴσεται, οὐδέ ἕ φημι
οὐδέ: Od. 15:393: ἔστι δὲ τερπομένοισιν ἀκουέμεν· οὐδέ τί σε χρή,
οὐδέ: Od. 15:407: πείνη δ’ οὔ ποτε δῆμον ἐσέρχεται, οὐδέ τις ἄλλη
οὐδέ: Od. 15:515: χεῖρον, ἐπεί τοι ἐγὼ μὲν ἀπέσσομαι, οὐδέ σε μήτηρ
οὐδὲ: Od. 16:27: οὐ μὲν γάρ τι θάμ’ ἀγρὸν ἐπέρχεαι οὐδὲ νομῆας,
οὐδέ: Od. 16:243: ἀλλὰ λίην μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει· οὐδέ κεν εἴη
οὐδέ: Od. 16:361: αὐτοὶ δ’ εἰς ἀγορὴν κίον ἁθρόοι, οὐδέ τιν’ ἄλλον
οὐδὲ: Od. 16:437: οὐκ ἔσθ’ οὗτος ἀνὴρ οὐδ’ ἔσσεται οὐδὲ γένηται,
οὐδέ: Od. 16:446: ἀνδρῶν, οὐδέ τί μιν θάνατον τρομέεσθαι ἄνωγα
οὐδέ: Od. 16:475: καί σφεας ὠΐσθην τοὺς ἔμμεναι, οὐδέ τι οἶδα.”
οὐδέ: Od. 16:479: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
οὐδέ: Od. 17:17: “ὦ φίλος, οὐδέ τοι αὐτὸς ἐρύκεσθαι μενεαίνω.
οὐδέ: Od. 17:104: ᾤχεθ’ ἅμ’ Ἀτρεΐδῃσιν ἐς Ἴλιον· οὐδέ μοι ἔτλης,
οὐδὲ: Od. 17:115: ζωοῦ οὐδὲ θανόντος ἐπιχθονίων τευ ἀκοῦσαι,
οὐδὲ: Od. 17:222: αἰτίζων ἀκόλους, οὐκ ἄορα οὐδὲ λέβητας.
οὐδέ: Od. 17:234: ἰσχίῳ· οὐδέ μιν ἐκτὸς ἀταρπιτοῦ ἐστυφέλιξεν,
οὐδὲ: Od. 17:273: “ῥεῖ’ ἔγνως, ἐπεὶ οὐδὲ τά τ’ ἄλλα πέρ ἐσσ’ ἀνοήμων.
οὐδὲ: Od. 17:283: οὐ γάρ τι πληγέων ἀδαήμων οὐδὲ βολάων·
οὐδέ: Od. 17:438: φύζαν ἐμοῖσ’ ἑτάροισι κακὴν βάλεν, οὐδέ τις ἔτλη
οὐδέ: Od. 17:547: πᾶσι μάλ’, οὐδέ κέ τις θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξει.
οὐδέ: Od. 18:3: ἀζηχὲς φαγέμεν καὶ πιέμεν· οὐδέ οἱ ἦν ἲς
οὐδὲ: Od. 18:4: οὐδὲ βίη, εἶδος δὲ μάλα μέγας ἦν ὁράασθαι.
οὐδέ: Od. 18:17: οὐδὸς δ’ ἀμφοτέρους ὅδε χείσεται, οὐδέ τί σε χρὴ
οὐδέ: Od. 18:48: αἰεὶ δ’ αὖθ’ ἥμιν μεταδαίσεται, οὐδέ τιν’ ἄλλον
οὐδὲ: Od. 18:215: “Τηλέμαχ’, οὐκέτι τοι φρένες ἔμπεδοι οὐδὲ νόημα.
οὐδὲ: Od. 18:220: οὐκέτι τοι φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὐδὲ νόημα.
οὐδὲ: Od. 18:241: οὐδ’ ὀρθὸς στῆναι δύναται ποσὶν οὐδὲ νέεσθαι
οὐδέ: Od. 18:330: θαρσαλέως πολλοῖσι μετ’ ἀνδράσιν, οὐδέ τι θυμῷ
οὐδέ: Od. 18:390: θαρσαλέως πολλοῖσι μετ’ ἀνδράσιν, οὐδέ τι θυμῷ
οὐδέ: Od. 18:403: νῦν δὲ περὶ πτωχῶν ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι δαιτὸς
οὐδὲ: Od. 18:407: βρωτὺν οὐδὲ ποτῆτα· θεῶν νύ τις ὔμμ’ ὀροθύνει.
οὐδέ: Od. 19:118: μνησαμένῳ· μάλα δ’ εἰμὶ πολύστονος· οὐδέ τί με χρὴ
οὐδέ: Od. 19:323: τοῦτον ἀνιάζῃ θυμοφθόρος· οὐδέ τι ἔργον
οὐδέ: Od. 19:343: οὐδέ τί μοι ποδάνιπτρα ποδῶν ἐπιήρανα θυμῷ
οὐδὲ: Od. 19:344: γίνεται· οὐδὲ γυνὴ ποδὸς ἅψεται ἡμετέροιο
οὐδέ: Od. 19:425: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης·
οὐδέ: Od. 19:474: “ἦ μάλ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι, φίλον τέκος· οὐδέ σ’ ἐγώ γε
οὐδὲ: Od. 19:489: οὐδὲ τροφοῦ οὔσης σεῦ ἀφέξομαι, ὁππότ’ ἂν ἄλλας
οὐδέ: Od. 19:500: “μαῖα, τίη δὲ σὺ τὰς μυθήσεαι; οὐδέ τί σε χρή·
οὐδέ: Od. 19:558: πᾶσι μάλ’, οὐδέ κέ τις θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξει.”
οὐδέ: Od. 19:561: γίνοντ’, οὐδέ τι πάντα τελείεται ἀνθρώποισι.
οὐδέ: Od. 20:114: οὐδέ ποθι νέφος ἐστί· τέρας νύ τεῳ τόδε φαίνεις.
οὐδέ: Od. 20:211: νῦν δ’ αἱ μὲν γίνονται ἀθέσφατοι, οὐδέ κεν ἄλλως
οὐδέ: Od. 20:214: ἔδμεναι· οὐδέ τι παιδὸς ἐνὶ μεγάροισ’ ἀλέγουσιν,
οὐδὲ: Od. 20:294: ἴσην· οὐ γὰρ καλὸν ἀτέμβειν οὐδὲ δίκαιον
οὐδέ: Od. 20:378: σίτου καὶ οἴνου κεχρημένον, οὐδέ τι ἔργων
οὐδὲ: Od. 20:379: ἔμπαιον οὐδὲ βίης, ἀλλ’ αὔτως ἄχθος ἀρούρης·
οὐδὲ: Od. 21:28: σχέτλιος, οὐδὲ θεῶν ὄπιν αἰδέσατ’ οὐδὲ τράπεζαν,
οὐδὲ: Od. 21:28: σχέτλιος, οὐδὲ θεῶν ὄπιν αἰδέσατ’ οὐδὲ τράπεζαν,
οὐδὲ: Od. 21:35: ἀρχὴν ξεινοσύνης προσκηδέος· οὐδὲ τραπέζῃ
οὐδέ: Od. 21:70: ἀνδρὸς ἀποιχομένοιο πολὺν χρόνον, οὐδέ τιν’ ἄλλην
οὐδέ: Od. 21:150: οὐδέ μιν ἐντάνυσε· πρὶν γὰρ κάμε χεῖρας ἀνέλκων
οὐδέ: Od. 21:290: δαίνυσαι οὐδέ τι δαιτὸς ἀμέρδεαι, αὐτὰρ ἀκούεις
οὐδέ: Od. 21:291: μύθων ἡμετέρων καὶ ῥήσιος; οὐδέ τις ἄλλος
οὐδὲ: Od. 21:312: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν καλὸν ἀτέμβειν οὐδὲ δίκαιον
οὐδὲ: Od. 21:319: ἐνθάδε δαινύσθω, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικε.”
οὐδὲ: Od. 21:319: ἐνθάδε δαινύσθω, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικε.”
οὐδὲ: Od. 21:322: οὔ τί σε τόνδ’ ἄξεσθαι ὀϊόμεθ’, οὐδὲ ἔοικεν,
οὐδέ: Od. 21:326: μνῶνται, οὐδέ τι τόξον ἐΰξοον ἐντανύουσιν·
οὐδέ: Od. 21:425: ἥμενος, οὐδέ τι τοῦ σκοποῦ ἤμβροτον οὐδέ τι τόξον
οὐδέ: Od. 21:425: ἥμενος, οὐδέ τι τοῦ σκοποῦ ἤμβροτον οὐδέ τι τόξον
οὐδέ: Od. 22:25: οὐδέ που ἀσπὶς ἔην οὐδ’ ἄλκιμον ἔγχος ἑλέσθαι.
οὐδὲ: Od. 22:50: οὔ τι γάμου τόσσον κεχρημένος οὐδὲ χατίζων,
οὐδέ: Od. 22:63: οὐδέ κεν ὧς ἔτι χεῖρας ἐμὰς λήξαιμι φόνοιο,
οὐδέ: Od. 22:140: ἐκ θαλάμου· ἔνδον γάρ, ὀΐομαι, οὐδέ πῃ ἄλλῃ
οὐδέ: Od. 22:154: “ὦ πάτερ, αὐτὸς ἐγὼ τόδε γ’ ἤμβροτον, - οὐδέ τις ἄλλος
οὐδὲ: Od. 22:197: οὐδὲ σέ γ’ ἠριγένεια παρ’ Ὠκεανοῖο ῥοάων
οὐδέ: Od. 22:221: τοῖσιν Ὀδυσσῆος μεταμείξομεν· οὐδέ τοι υἷας
οὐδὲ: Od. 22:222: ζώειν ἐν μεγάροισιν ἐάσομεν, οὐδὲ θύγατρας
οὐδέ: Od. 22:226: “οὐκέτι σοί γ’, Ὀδυσεῦ, μένος ἔμπεδον οὐδέ τις ἀλκή,
οὐδέ: Od. 22:305: οἱ δέ τε τὰς ὀλέκουσιν ἐπάλμενοι, οὐδέ τις ἀλκὴ
οὐδὲ: Od. 22:306: γίνεται οὐδὲ φυγή· χαίρουσι δέ τ’ ἀνέρες ἄγρῃ·
οὐδέ: Od. 22:314: εἰπεῖν οὐδέ τι ῥέξαι ἀτάσθαλον· ἀλλὰ καὶ ἄλλους
οὐδὲ: Od. 22:351: ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν ἐς σὸν δόμον οὐδὲ χατίζων
οὐδὲ: Od. 22:415: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκοιτο·
οὐδέ: Od. 22:426: Τηλέμαχος δὲ νέον μὲν ἀέξετο, οὐδέ ἑ μήτηρ
οὐδὲ: Od. 23:66: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκοιτο·
οὐδὲ: Od. 23:98: τίφθ’ οὕτω πατρὸς νοσφίζεαι, οὐδὲ παρ’ αὐτὸν
οὐδὲ: Od. 23:99: ἑζομένη μύθοισιν ἀνείρεαι οὐδὲ μεταλλᾷς;
οὐδέ: Od. 23:106: οὐδέ τι προσφάσθαι δύναμαι ἔπος οὐδ’ ἐρέεσθαι
οὐδέ: Od. 23:125: μῆτιν ἐπ’ ἀνθρώπους φάσ’ ἔμμεναι, οὐδέ κέ τίς τοι
οὐδέ: Od. 23:127: ἡμεῖς δὲ μεμαῶτες ἅμ’ ἑψόμεθ’, οὐδέ τί φημι
οὐδὲ: Od. 23:175: οὐδὲ λίην ἄγαμαι, μάλα δ’ εὖ οἶδ’ οἷος ἔησθα
οὐδὲ: Od. 23:187: ἀνδρῶν δ’ οὔ κέν τις ζωὸς βροτός, οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν,
οὐδέ: Od. 23:189: ἐν λέχει ἀσκητῷ· τὸ δ’ ἐγὼ κάμον οὐδέ τις ἄλλος.
οὐδέ: Od. 23:202: οὕτω τοι τόδε σῆμα πιφαύσκομαι· οὐδέ τι οἶδα,
οὐδέ: Od. 23:218: οὐδέ κεν Ἀργείη Ἑλένη, Διὸς ἐκγεγαυῖα,
οὐδὲ: Od. 23:266: οὐ μέν τοι θυμὸς κεχαρήσεται· οὐδὲ γὰρ αὐτὸς
οὐδέ: Od. 23:270: ἀνέρες οὐδέ θ’ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν·
οὐδέ: Od. 23:273: σῆμα δέ μοι τόδ’ ἔειπεν ἀριφραδές, οὐδέ σε κεύσω·
οὐδέ: Od. 23:308: πάντ’ ἔλεγ’· ἡ δ’ ἄρα τέρπετ’ ἀκούουσ’, οὐδέ οἱ ὕπνος
οὐδέ: Od. 23:315: καὶ πέμπ’, οὐδέ πω αἶσα φίλην ἐς πατρίδ’ ἱκέσθαι
οὐδέ: Od. 24:41: ἡμεῖς δὲ πρόπαν ἦμαρ ἐμαρνάμεθ’· οὐδέ κε πάμπαν
οὐδὲ: Od. 24:93: ὣς σὺ μὲν οὐδὲ θανὼν ὄνομ’ ὤλεσας, ἀλλά τοι αἰεὶ
οὐδέ: Od. 24:107: πάντες κεκριμένοι καὶ ὁμήλικες; οὐδέ κεν ἄλλως
οὐδέ: Od. 24:159: οὐδέ τις ἡμείων δύνατο γνῶναι τὸν ἐόντα,
οὐδέ: Od. 24:170: οὐδέ τις ἡμείων δύνατο κρατεροῖο βιοῖο
οὐδέ: Od. 24:223: οὐδέ τινα δμώων οὐδ’ υἱῶν· ἀλλ’ ἄρα τοί γε
οὐδέ: Od. 24:245: ὄρχατον, ἀλλ’ εὖ τοι κομιδὴ ἔχει, οὐδέ τι πάμπαν,
οὐδέ: Od. 24:252: οὐδέ τί τοι δούλειον ἐπιπρέπει εἰσοράασθαι
οὐδέ: Od. 24:292: θηρσὶ καὶ οἰωνοῖσιν ἕλωρ γένετ’· οὐδέ ἑ μήτηρ
οὔδει: Il. 5:734: πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ’ οὔδει
οὔδει: Il. 7:145: δουρὶ μέσον περόνησεν, ὃ δ’ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη·
οὔδει: Il. 8:385: πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ’ οὔδει
οὔδει: Il. 11:144: δουρὶ βαλὼν πρὸς στῆθος· ὃ δ’ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη.
οὔδει: Il. 12:192: πλῆξ’ αὐτοσχεδίην· ὃ δ’ ἄρ’ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη·
οὔδεϊ: Il. 14:467: οὔδεϊ πλῆντ’ ἤ περ κνῆμαι καὶ γοῦνα πεσόντος.
οὔδει: Il. 16:612: οὔδει ἐνισκίμφθη, ἐπὶ δ’ οὐρίαχος πελεμίχθη
οὔδει: Il. 17:437: οὔδει ἐνισκίμψαντε καρήατα· δάκρυα δέ σφι
οὔδει: Il. 17:528: οὔδει ἐνισκίμφθη, ἐπὶ δ’ οὐρίαχος πελεμίχθη
οὔδει: Il. 19:92: οὐλομένη· τῇ μέν θ’ ἁπαλοὶ πόδες· οὐ γὰρ ἐπ’ οὔδει
οὔδεϊ: Il. 23:283: τὸν τώ γ’ ἑσταότες πενθείετον, οὔδεϊ δέ σφι
οὔδει: Il. 23:719: οὔτ’ Ὀδυσεὺς δύνατο σφῆλαι οὔδει τε πελάσσαι,
οὔδει: Il. 24:527: δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει
οὔδεϊ: Od. 9:459: θεινομένου ῥαίοιτο πρὸς οὔδεϊ, κὰδ δέ τ’ ἐμὸν κῆρ
οὐδὲν: Il. 1:244: χωόμενος ὅ τ’ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισας. ”
οὐδὲν: Il. 1:412: ἣν ἄτην ὅ τ’ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν. ”
οὐδὲν: Il. 10:216: θῆλυν ὑπόῤῥηνον· τῇ μὲν κτέρας οὐδὲν ὁμοῖον,
οὐδὲν: Il. 16:274: ἣν ἄτην, ὅ τ’ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν.
οὐδὲν: Il. 22:332: σῶς ἔσσεσθ’, ἐμὲ δ’ οὐδὲν ὀπίζεο νόσφιν ἐόντα
οὐδὲν: Il. 22:513: οὐδὲν σοί γ’ ὄφελος, ἐπεὶ οὐκ ἐγκείσεαι αὐτοῖς,
οὐδέν: Il. 24:370: ἀλλ’ ἐγὼ οὐδέν σε ῥέξω κακά, καὶ δέ κεν ἄλλον
οὐδὲν: Od. 4:195: ἔσσεται ἠριγένεια· νεμεσσῶμαί γε μὲν οὐδὲν
οὐδὲν: Od. 4:248: Δέκτῃ, ὃς οὐδὲν τοῖος ἔην ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν·
οὐδέν: Od. 4:350: τῶν οὐδέν τοι ἐγὼ κρύψω ἔπος οὐδ’ ἐπικεύσω.
οὐδὲν: Od. 9:34: ὡς οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος οὐδὲ τοκήων
οὐδὲν: Od. 9:287: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οὐδὲν ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ,
οὐδὲν: Od. 11:563: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οὐδὲν ἀμείβετο, βῆ δὲ μετ’ ἄλλας
οὐδέν: Od. 17:141: τῶν οὐδέν τοι ἐγὼ κρύψω ἔπος οὐδ’ ἐπικεύσω.
οὐδὲν: Od. 18:130: οὐδὲν ἀκιδνότερον γαῖα τρέφει ἀνθρώποιο
οὐδέν: Od. 19:264: τῆκε πόσιν γοόωσα. νεμεσσῶμαί γε μὲν οὐδέν·
οὐδὲν: Od. 20:366: καὶ νόος ἐν στήθεσσι τετυγμένος, οὐδὲν ἀεικής·
οὐδὲν: Od. 22:318: αὐτὰρ ἐγὼ μετὰ τοῖσι θυοσκόος οὐδὲν ἐοργὼς
οὐδὲν: Od. 22:370: κτήματ’ ἐνὶ μεγάροις, σὲ δὲ νήπιοι οὐδὲν ἔτιον.”
οὐδενὶ: Il. 22:459: ἀλλὰ πολὺ προθέεσκε, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων.
οὐδενὶ: Od. 11:515: ἀλλὰ πολὺ προθέεσκε, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων·
οὐδενόσωρα: Il. 8:178: ἀβλήχρ’ οὐδενόσωρα· τὰ δ’ οὐ μένος ἁμὸν ἐρύξει·
οὔδεος: Il. 12:448: ῥηϊδίως ἐπ’ ἄμαξαν ἀπ’ οὔδεος ὀχλίσσειαν,
οὔδεος: Od. 9:242: ἐσθλαὶ τετράκυκλοι ἀπ’ οὔδεος ὀχλίσσειαν·
οὐδετέρωσε: Il. 14:18: αὔτως, οὐδ’ ἄρα τε προκυλίνδεται οὐδετέρωσε,
οὐδοῖο: Od. 7:96: ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῖο διαμπερές, ἔνθ’ ἐνὶ πέπλοι
οὐδὸν: Il. 6:375: ἔστη ἐπ’ οὐδὸν ἰών, μετὰ δὲ δμῳῇσιν ἔειπεν·
οὐδὸν: Od. 7:83: ὥρμαιν’ ἱσταμένῳ, πρὶν χάλκεον οὐδὸν ἱκέσθαι.
οὐδὸν: Od. 7:130: σκίδναται, ἡ δ’ ἑτέρωθεν ὑπ’ αὐλῆς οὐδὸν ἵησι
οὐδὸν: Od. 7:135: καρπαλίμως ὑπὲρ οὐδὸν ἐβήσετο δώματος εἴσω.
οὐδὸν: Od. 8:80: Πυθοῖ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθ’ ὑπέρβη λάϊνον οὐδὸν
οὐδὸν: Od. 13:63: ὣς εἰπὼν ὑπὲρ οὐδὸν ἐβήσετο δῖος Ὀδυσσεύς.
οὐδόν: Od. 15:246: παντοίην φιλότητ’· οὐδ’ ἵκετο γήραος οὐδόν,
οὐδόν: Od. 16:41: αὐτὰρ ὅ γ’ εἴσω ἴεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν.
οὐδόν: Od. 17:30: αὐτὸς δ’ εἴσω ἴεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν.
οὐδόν: Od. 17:196: σκηρίπτεσθ’, ἐπεὶ ἦ φατ’ ἀρισφαλέ’ ἔμμεναι οὐδόν.”
οὐδὸν: Od. 17:413: αὖτις ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν προικὸς γεύσασθαι Ἀχαιῶν·
οὐδὸν: Od. 17:466: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, κὰδ δ’ ἄρα πήρην
οὐδὸν: Od. 18:110: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοὶ δ’ ἴσαν εἴσω
οὐδὸν: Od. 20:128: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, πρὸς δ’ Εὐρύκλειαν ἔειπε·
οὐδόν: Od. 20:258: ἐντὸς ἐϋσταθέος μεγάρου, παρὰ λάϊνον οὐδόν,
οὐδόν: Od. 21:43: οὐδόν τε δρύϊνον προσεβήσετο, τόν ποτε τέκτων
οὐδὸν: Od. 21:124: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν καὶ τόξου πειρήτιζε.
οὐδὸν: Od. 21:149: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν καὶ τόξου πειρήτιζεν,
οὐδὸν: Od. 22:2: ἆλτο δ’ ἐπὶ μέγαν οὐδὸν ἔχων βιὸν ἠδὲ φαρέτρην
οὐδὸν: Od. 22:127: ἀκρότατον δὲ παρ’ οὐδὸν ἐϋσταθέος μεγάροιο
οὐδὸν: Od. 22:182: εὖθ’ ὑπὲρ οὐδὸν ἔβαινε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
οὐδόν: Od. 23:88: ἡ δ’ ἐπεὶ εἰσῆλθεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν,
οὐδὸν: Od. 23:212: ἥβης ταρπῆναι καὶ γήραος οὐδὸν ἱκέσθαι.
οὐδὸν: Od. 24:178: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, ταχέας δ’ ἐκχεύατ’ ὀϊστοὺς
οὐδὸν: Od. 24:493: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, τοὺς δὲ σχεδὸν εἴσιδε πάντας.
οὐδός: Il. 8:15: ἔνθα σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλκεος οὐδός,
οὐδὸς: Il. 9:404: οὐδ’ ὅσα λάϊνος οὐδὸς ἀφήτορος ἐντὸς ἐέργει
οὐδὸς: Od. 18:17: οὐδὸς δ’ ἀμφοτέρους ὅδε χείσεται, οὐδέ τί σε χρὴ
οὐδοῦ: Il. 9:578: οὐδοῦ ἐπεμβεβαὼς ὑψηρεφέος θαλάμοιο
οὐδοῦ: Od. 1:104: οὐδοῦ ἐπ’ αὐλείου· παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχος,
οὐδοῦ: Od. 4:680: τὸν δὲ κατ’ οὐδοῦ βάντα προσηύδα Πηνελόπεια·
οὐδοῦ: Od. 4:718: ἀλλ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδοῦ ἷζε πολυκμήτου θαλάμοιο
οὐδοῦ: Od. 7:87: ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῦ, περὶ δὲ θριγκὸς κυάνοιο·
οὐδοῦ: Od. 10:62: ἐλθόντες δ’ ἐς δῶμα παρὰ σταθμοῖσιν ἐπ’ οὐδοῦ
οὐδοῦ: Od. 17:339: ἷζε δ’ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ ἔντοσθε θυράων
οὐδοῦ: Od. 17:575: τὸν δ’ ὑπὲρ οὐδοῦ βάντα προσηύδα Πηνελόπεια·
οὐδοῦ: Od. 18:33: οὐδοῦ ἔπι ξεστοῦ πανθυμαδὸν ὀκριόωντο.
οὐδοῦ: Od. 22:72: οὐδοῦ ἄπο ξεστοῦ τοξάσσεται, εἰς ὅ κε πάντας
οὐδοῦ: Od. 22:76: ἁθρόοι, εἴ κέ μιν οὐδοῦ ἀπώσομεν ἠδὲ θυράων,
οὐδοῦ: Od. 22:203: ἔνθα μένος πνείοντες ἐφέστασαν, οἱ μὲν ἐπ’ οὐδοῦ
οὐδῷ: Il. 22:60: δύσμορον, ὅν ῥα πατὴρ Κρονίδης ἐπὶ γήραος οὐδῷ
οὐδῷ: Il. 24:487: τηλίκου ὥς περ ἐγών, ὀλοῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ·
οὐδῷ: Od. 7:89: ἀργύρεοι δὲ σταθμοὶ ἐν χαλκέῳ ἕστασαν οὐδῷ,
οὐδῷ: Od. 15:348: πατρός θ’, ὃν κατέλειπεν ἰὼν ἐπὶ γήραος οὐδῷ,
οὔθ’: Il. 9:409: οὔθ’ ἑλετή, ἐπεὶ ἄρ κεν ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων.
οὔθ’: Il. 15:417: οὔθ’ ὃ τὸν ἐξελάσαι καὶ ἐνιπρῆσαι πυρὶ νῆα
οὔθ’: Il. 15:418: οὔθ’ ὃ τὸν ἂψ ὤσασθαι, ἐπεί ῥ’ ἐπέλασσέ γε δαίμων.
οὔθ’: Il. 22:200: οὔτ’ ἄρ’ ὃ τὸν δύναται ὑποφεύγειν οὔθ’ ὃ διώκειν·
οὔθ’: Od. 5:104: οὔτε παρεξελθεῖν ἄλλον θεὸν οὔθ’ ἁλιῶσαι.
οὔθ’: Od. 5:138: οὔτε παρεξελθεῖν ἄλλον θεὸν οὔθ’ ἁλιῶσαι,
οὔθ’: Od. 8:224: οὔθ’ Ἡρακλῆϊ οὔτ’ Εὐρύτῳ Οἰχαλιῆϊ,
οὔθ’: Od. 9:278: οὔτε σεῦ οὔθ’ ἑτάρων, εἰ μὴ θυμός με κελεύοι.
οὔθ’: Od. 11:17: οὔθ’ ὁπότ’ ἂν στείχῃσι πρὸς οὐρανὸν ἀστερόεντα,
οὔθ’: Od. 11:18: οὔθ’ ὅτ’ ἂν ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ’ οὐρανόθεν προτράπηται,
οὔθ’: Od. 19:134: τῶ οὔτε ξείνων ἐμπάζομαι οὔθ’ ἱκετάων
οὔθ’: Od. 21:346: οὔθ’ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσιν,
οὔθ’: Od. 21:347: οὔθ’ ὅσσοι νήσοισι πρὸς Ἤλιδος ἱπποβότοιο·
οὖθαρ: Il. 9:141: εἰ δέ κεν Ἄργος ἱκοίμεθ’ Ἀχαιϊκὸν οὖθαρ ἀρούρης
οὖθαρ: Il. 9:283: εἰ δέ κεν Ἄργος ἱκοίμεθ’ Ἀχαιϊκὸν οὖθαρ ἀρούρης
οὔθατα: Od. 9:440: οὔθατα γὰρ σφαραγεῦντο. ἄναξ δ’ ὀδύνῃσι κακῇσι
οὐκ: Il. 1:24: ἀλλ’ οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ,
οὐκ: Il. 1:95: οὐδ’ ἀπέλυσε θύγατρα καὶ οὐκ ἀπεδέξατ’ ἄποινα·
οὐκ: Il. 1:112: οὐκ ἔθελον δέξασθαι, ἐπεὶ πολὺ βούλομαι αὐτὴν
οὐκ: Il. 1:126: λαοὺς δ’ οὐκ ἐπέοικε παλίλλογα ταῦτ’ ἐπαγείρειν.
οὐκ: Il. 1:180: Μυρμιδόνεσσιν ἄνασσε, σέθεν δ’ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω,
οὐκ: Il. 1:301: τῶν οὐκ ἄν τι φέροις ἀνελὼν ἀέκοντος ἐμεῖο·
οὐκ: Il. 1:378: ἀλλ’ οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ,
οὐκ: Il. 2:2: εὗδον παννύχιοι, Δία δ’ οὐκ ἔχε νήδυμος ὕπνος,
οὐκ: Il. 2:132: οἵ με μέγα πλάζουσι καὶ οὐκ εἰῶσ’ ἐθέλοντα
οὐκ: Il. 2:204: οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη· εἷς κοίρανος ἔστω,
οὐκ: Il. 2:241: ἀλλὰ μάλ’ οὐκ Ἀχιλῆϊ χόλος φρεσίν, ἀλλὰ μεθήμων·
οὐκ: Il. 2:250: τὼ οὐκ ἂν βασιλῆας ἀνὰ στόμ’ ἔχων ἀγορεύοις,
οὐκ: Il. 2:347: νόσφιν βουλεύωσ’· ἄνυσις δ’ οὐκ ἔσσεται αὐτῶν·
οὐκ: Il. 2:367: γνώσεαι δ’ εἰ καὶ θεσπεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπάξεις,
οὐκ: Il. 2:488: πληθὺν δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
οὐκ: Il. 2:745: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος
οὐκ: Il. 2:822: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω Ἀντήνορος υἷε
οὐκ: Il. 2:859: ἀλλ’ οὐκ οἰωνοῖσιν ἐρύσατο κῆρα μέλαιναν,
οὐκ: Il. 3:45: εἶδος ἔπ’, ἀλλ’ οὐκ ἔστι βίη φρεσὶν οὐδέ τις ἀλκή.
οὐκ: Il. 3:52: οὐκ ἂν δὴ μείνειας ἀρηΐφιλον Μενέλαον;
οὐκ: Il. 3:54: οὐκ ἄν τοι χραίσμῃ κίθαρις τά τε δῶρ’ Ἀφροδίτης
οὐκ: Il. 3:66: ὅσσά κεν αὐτοὶ δῶσιν, ἑκὼν δ’ οὐκ ἄν τις ἕλοιτο·
οὐκ: Il. 3:120: οἰσέμεναι· ὃ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησ’ Ἀγαμέμνονι δίῳ.
οὐκ: Il. 3:143: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο,
οὐκ: Il. 3:176: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ἐγένοντο· τὸ καὶ κλαίουσα τέτηκα.
οὐκ: Il. 3:223: οὐκ ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆΐ γ’ ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος·
οὐκ: Il. 3:241: νῦν αὖτ’ οὐκ ἐθέλουσι μάχην καταδύμεναι ἀνδρῶν
οὐκ: Il. 3:289: τίνειν οὐκ ἐθέλωσιν Ἀλεξάνδροιο πεσόντος,
οὐκ: Il. 3:410: κεῖσε δ’ ἐγὼν οὐκ εἶμι· νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη·
οὐκ: Il. 4:24: Ἥρῃ δ’ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα·
οὐκ: Il. 4:55: εἴ περ γὰρ φθονέω τε καὶ οὐκ εἰῶ διαπέρσαι,
οὐκ: Il. 4:56: οὐκ ἀνύω φθονέουσ’ ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐσσι.
οὐκ: Il. 4:57: ἀλλὰ χρὴ καὶ ἐμὸν θέμεναι πόνον οὐκ ἀτέλεστον·
οὐκ: Il. 4:160: εἴ περ γάρ τε καὶ αὐτίκ’ Ὀλύμπιος οὐκ ἐτέλεσσεν,
οὐκ: Il. 4:168: τῆσδ’ ἀπάτης κοτέων· τὰ μὲν ἔσσεται οὐκ ἀτέλεστα·
οὐκ: Il. 4:185: οὐκ ἐν καιρίῳ ὀξὺ πάγη βέλος, ἀλλὰ πάροιθεν
οὐκ: Il. 4:223: Ἔνθ’ οὐκ ἂν βρίζοντα ἴδοις Ἀγαμέμνονα δῖον
οὐκ: Il. 4:224: οὐδὲ καταπτώσσοντ’ οὐδ’ οὐκ ἐθέλοντα μάχεσθαι,
οὐκ: Il. 4:300: ὄφρα καὶ οὐκ ἐθέλων τις ἀναγκαίῃ πολεμίζοι.
οὐκ: Il. 4:330: πὰρ δὲ Κεφαλλήνων ἀμφὶ στίχες οὐκ ἀλαπαδναὶ
οὐκ: Il. 4:532: τεύχεα δ’ οὐκ ἀπέδυσε· περίστησαν γὰρ ἑταῖροι
οὐκ: Il. 5:32: οὐκ ἂν δὴ Τρῶας μὲν ἐάσαιμεν καὶ Ἀχαιοὺς
οὐκ: Il. 5:85: Τυδεΐδην δ’ οὐκ ἂν γνοίης ποτέροισι μετείη
οὐκ: Il. 5:150: τοῖς οὐκ ἐρχομένοις ὃ γέρων ἐκρίνατ’ ὀνείρους,
οὐκ: Il. 5:183: ἵππους τ’ εἰσορόων· σάφα δ’ οὐκ οἶδ’ εἰ θεός ἐστιν.
οὐκ: Il. 5:191: ἔμπης δ’ οὐκ ἐδάμασσα· θεός νύ τίς ἐστι κοτήεις.
οὐκ: Il. 5:205: τόξοισιν πίσυνος· τὰ δέ μ’ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ὀνήσειν.
οὐκ: Il. 5:218: μὴ δ’ οὕτως ἀγόρευε· πάρος δ’ οὐκ ἔσσεται ἄλλως,
οὐκ: Il. 5:256: ἀντίον εἶμ’ αὐτῶν· τρεῖν μ’ οὐκ ἐᾷ Παλλὰς Ἀθήνη.
οὐκ: Il. 5:366: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
οὐκ: Il. 5:403: σχέτλιος ὀβριμοεργὸς ὃς οὐκ ὄθετ’ αἴσυλα ῥέζων,
οὐκ: Il. 5:456: οὐκ ἂν δὴ τόνδ’ ἄνδρα μάχης ἐρύσαιο μετελθὼν
οὐκ: Il. 5:538: ἣ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός,
οὐκ: Il. 5:686: ἐν πόλει ὑμετέρῃ, ἐπεὶ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ἔγωγε
οὐκ: Il. 5:768: μάστιξεν δ’ ἵππους· τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
οὐκ: Il. 5:783: ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν,
οὐκ: Il. 5:802: καί ῥ’ ὅτε πέρ μιν ἐγὼ πολεμίζειν οὐκ εἴασκον
οὐκ: Il. 5:892: μητρός τοι μένος ἐστὶν ἀάσχετον οὐκ ἐπιεικτὸν
οὐκ: Il. 6:129: οὐκ ἂν ἔγωγε θεοῖσιν ἐπουρανίοισι μαχοίμην.
οὐκ: Il. 6:165: ὅς μ’ ἔθελεν φιλότητι μιγήμεναι οὐκ ἐθελούσῃ.
οὐκ: Il. 6:374: Ἕκτωρ δ’ ὡς οὐκ ἔνδον ἀμύμονα τέτμεν ἄκοιτιν
οὐκ: Il. 6:521: δαιμόνι’ οὐκ ἄν τίς τοι ἀνὴρ ὃς ἐναίσιμος εἴη
οὐκ: Il. 6:523: ἀλλὰ ἑκὼν μεθιεῖς τε καὶ οὐκ ἐθέλεις· τὸ δ’ ἐμὸν κῆρ
οὐκ: Il. 7:69: ὅρκια μὲν Κρονίδης ὑψίζυγος οὐκ ἐτέλεσσεν,
οὐκ: Il. 7:236: ἠὲ γυναικός, ἣ οὐκ οἶδεν πολεμήϊα ἔργα.
οὐκ: Il. 7:257: ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν.
οὐκ: Il. 7:362: ἀντικρὺ δ’ ἀπόφημι γυναῖκα μὲν οὐκ ἀποδώσω·
οὐκ: Il. 8:21: ἀλλ’ οὐκ ἂν ἐρύσαιτ’ ἐξ οὐρανόθεν πεδίον δὲ
οὐκ: Il. 8:32: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐκ ἐπιεικτόν·
οὐκ: Il. 8:45: μάστιξεν δ’ ἐλάαν· τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
οὐκ: Il. 8:164: ἔῤῥε κακὴ γλήνη, ἐπεὶ οὐκ εἴξαντος ἐμεῖο
οὐκ: Il. 8:210: οὐκ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι Διὶ Κρονίωνι μάχεσθαι
οὐκ: Il. 8:319: ἵππων ἡνί’ ἑλεῖν· ὃ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας.
οὐκ: Il. 8:330: Αἴας δ’ οὐκ ἀμέλησε κασιγνήτοιο πεσόντος,
οὐκ: Il. 8:360: ἀλλὰ πατὴρ οὑμὸς φρεσὶ μαίνεται οὐκ ἀγαθῇσι
οὐκ: Il. 8:369: οὐκ ἂν ὑπεξέφυγε Στυγὸς ὕδατος αἰπὰ ῥέεθρα.
οὐκ: Il. 8:414: οὐκ ἐάᾳ Κρονίδης ἐπαμυνέμεν Ἀργείοισιν.
οὐκ: Il. 8:451: οὐκ ἄν με τρέψειαν ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ.
οὐκ: Il. 8:455: οὐκ ἂν ἐφ’ ὑμετέρων ὀχέων πληγέντε κεραυνῷ
οὐκ: Il. 8:461: Ἥρῃ δ’ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα·
οὐκ: Il. 8:463: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν·
οὐκ: Il. 8:477: ὣς γὰρ θέσφατόν ἐστι· σέθεν δ’ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω
οὐκ: Il. 9:225: χαῖρ’ Ἀχιλεῦ· δαιτὸς μὲν ἐΐσης οὐκ ἐπιδευεῖς
οὐκ: Il. 9:316: οὔτ’ ἄλλους Δαναούς, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν
οὐκ: Il. 9:353: οὐκ ἐθέλεσκε μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν Ἕκτωρ,
οὐκ: Il. 9:356: νῦν δ’ ἐπεὶ οὐκ ἐθέλω πολεμιζέμεν Ἕκτορι δίῳ
οὐκ: Il. 9:444: ὡς ἂν ἔπειτ’ ἀπὸ σεῖο φίλον τέκος οὐκ ἐθέλοιμι
οὐκ: Il. 9:482: ἐκ θυμοῦ φιλέων, ἐπεὶ οὐκ ἐθέλεσκες ἅμ’ ἄλλῳ
οὐκ: Il. 9:513: οὐκ ἂν ἔγωγέ σε μῆνιν ἀποῤῥίψαντα κελοίμην
οὐκ: Il. 9:532: οἴῃ δ’ οὐκ ἔῤῥεξε Διὸς κούρῃ μεγάλοιο.
οὐκ: Il. 9:533: ἢ λάθετ’ ἢ οὐκ ἐνόησεν· ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ.
οὐκ: Il. 9:623: χρὴ μῦθον Δαναοῖσι καὶ οὐκ ἀγαθόν περ ἐόντα
οὐκ: Il. 9:674: κεῖνός γ’ οὐκ ἐθέλει σβέσσαι χόλον, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον
οὐκ: Il. 10:3: ἀλλ’ οὐκ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν
οὐκ: Il. 10:121: πολλάκι γὰρ μεθιεῖ τε καὶ οὐκ ἐθέλει πονέεσθαι
οὐκ: Il. 10:160: οὐκ ἀΐεις ὡς Τρῶες ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο
οὐκ: Il. 10:204: ὦ φίλοι οὐκ ἂν δή τις ἀνὴρ πεπίθοιθ’ ἑῷ αὐτοῦ
οὐκ: Il. 10:275: Παλλὰς Ἀθηναίη· τοὶ δ’ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσι
οὐκ: Il. 10:342: οὐκ οἶδ’ ἢ νήεσσιν ἐπίσκοπος ἡμετέρῃσιν,
οὐκ: Il. 10:530: μάστιξεν δ’ ἵππους, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
οὐκ: Il. 11:80: τῶν μὲν ἄρ’ οὐκ ἀλέγιζε πατήρ· ὃ δὲ νόσφι λιασθεὶς
οὐκ: Il. 11:125: οὐκ εἴασχ’ Ἑλένην δόμεναι ξανθῷ Μενελάῳ,
οὐκ: Il. 11:278: φύλοπιν ἀργαλέην, ἐπεὶ οὐκ ἐμὲ μητίετα Ζεὺς
οὐκ: Il. 11:281: νῆας ἔπι γλαφυράς· τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην·
οὐκ: Il. 11:387: οὐκ ἄν τοι χραίσμῃσι βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί·
οὐκ: Il. 11:389: οὐκ ἀλέγω, ὡς εἴ με γυνὴ βάλοι ἢ πάϊς ἄφρων·
οὐκ: Il. 11:519: μάστιξεν δ’ ἵππους, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
οὐκ: Il. 11:549: οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι
οὐκ: Il. 11:613: τῷ Ἀσκληπιάδῃ, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὄμματα φωτός·
οὐκ: Il. 12:125: ὀξέα κεκλήγοντες· ἔφαντο γὰρ οὐκ ἔτ’ Ἀχαιοὺς
οὐκ: Il. 12:171: ὣς οἵ γ’ οὐκ ἐθέλουσι πυλάων καὶ δύ’ ἐόντε
οὐκ: Il. 12:231: Πουλυδάμα, σὺ μὲν οὐκ ἔτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις·
οὐκ: Il. 12:327: μυρίαι, ἃς οὐκ ἔστι φυγεῖν βροτὸν οὐδ’ ὑπαλύξαι,
οὐκ: Il. 13:106: μίμνειν οὐκ ἐθέλεσκον ἐναντίον, οὐδ’ ἠβαιόν·
οὐκ: Il. 13:109: οἳ κείνῳ ἐρίσαντες ἀμυνέμεν οὐκ ἐθέλουσι
οὐκ: Il. 13:116: ὑμεῖς δ’ οὐκ ἔτι καλὰ μεθίετε θούριδος ἀλκῆς
οὐκ: Il. 13:289: οὐκ ἂν ἐν αὐχέν’ ὄπισθε πέσοι βέλος οὐδ’ ἐνὶ νώτῳ,
οὐκ: Il. 13:321: ἀνδρὶ δέ κ’ οὐκ εἴξειε μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
οὐκ: Il. 13:470: ἀλλ’ οὐκ Ἰδομενῆα φόβος λάβε τηλύγετον ὥς,
οὐκ: Il. 13:515: τρέσσαι δ’ οὐκ ἔτι ῥίμφα πόδες φέρον ἐκ πολέμοιο.
οὐκ: Il. 13:572: ἰλλάσιν οὐκ ἐθέλοντα βίῃ δήσαντες ἄγουσιν·
οὐκ: Il. 13:622: ἄλλης μὲν λώβης τε καὶ αἴσχεος οὐκ ἐπιδευεῖς
οὐκ: Il. 13:674: Ἕκτωρ δ’ οὐκ ἐπέπυστο Διῒ φίλος, οὐδέ τι ᾔδη
οὐκ: Il. 13:787: πὰρ δύναμιν δ’ οὐκ ἔστι καὶ ἐσσύμενον πολεμίζειν.
οὐκ: Il. 14:1: Νέστορα δ’ οὐκ ἔλαθεν ἰαχὴ πίνοντά περ ἔμπης,
οὐκ: Il. 14:62: εἴ τι νόος ῥέξει· πόλεμον δ’ οὐκ ἄμμε κελεύω
οὐκ: Il. 14:66: τεῖχος δ’ οὐκ ἔχραισμε τετυγμένον, οὐδέ τι τάφρος,
οὐκ: Il. 14:126: τὼ οὐκ ἄν με γένος γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φάντες
οὐκ: Il. 14:212: οὐκ ἔστ’ οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι·
οὐκ: Il. 14:247: Ζηνὸς δ’ οὐκ ἂν ἔγωγε Κρονίονος ἆσσον ἱκοίμην
οὐκ: Il. 14:334: πεφράδοι; οὐκ ἂν ἔγωγε τεὸν πρὸς δῶμα νεοίμην
οὐκ: Il. 15:22: λῦσαι δ’ οὐκ ἐδύναντο παρασταδόν· ὃν δὲ λάβοιμι
οὐκ: Il. 15:40: κουρίδιον, τὸ μὲν οὐκ ἂν ἐγώ ποτε μὰψ ὀμόσαιμι·
οὐκ: Il. 15:106: ἢ ἔπει ἠὲ βίῃ· ὃ δ’ ἀφήμενος οὐκ ἀλεγίζει
οὐκ: Il. 15:130: οὐκ ἀΐεις ἅ τέ φησι θεὰ λευκώλενος Ἥρη
οὐκ: Il. 15:162: εἰ δέ μοι οὐκ ἐπέεσσ’ ἐπιπείσεται, ἀλλ’ ἀλογήσει,
οὐκ: Il. 15:166: καὶ γενεῇ πρότερος· τοῦ δ’ οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ
οὐκ: Il. 15:178: εἰ δέ οἱ οὐκ ἐπέεσσ’ ἐπιπείσεαι, ἀλλ’ ἀλογήσεις,
οὐκ: Il. 15:182: καὶ γενεῇ πρότερος· σὸν δ’ οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ
οὐκ: Il. 15:248: οὐκ ἀΐεις ὅ με νηυσὶν ἔπι πρυμνῇσιν Ἀχαιῶν
οὐκ: Il. 15:399: Εὐρύπυλ’ οὐκ ἔτι τοι δύναμαι χατέοντί περ’ ἔμπης
οὐκ: Il. 15:492: ἠδ’ ὅτινας μινύθῃ τε καὶ οὐκ ἐθέλῃσιν ἀμύνειν,
οὐκ: Il. 15:506: ἦ οὐκ ὀτρύνοντος ἀκούετε λαὸν ἅπαντα
οὐκ: Il. 15:651: κτεῖν’· οἳ δ’ οὐκ ἐδύναντο καὶ ἀχνύμενοί περ ἑταίρου
οὐκ: Il. 15:700: οὐκ ἔφασαν φεύξεσθαι ὑπ’ ἐκ κακοῦ, ἀλλ’ ὀλέεσθαι,
οὐκ: Il. 16:33: νηλεές, οὐκ ἄρα σοί γε πατὴρ ἦν ἱππότα Πηλεύς,
οὐκ: Il. 16:102: Αἴας δ’ οὐκ ἔτ’ ἔμιμνε· βιάζετο γὰρ βελέεσσι·
οὐκ: Il. 16:388: ἐκ δὲ δίκην ἐλάσωσι θεῶν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντες·
οὐκ: Il. 16:540: θυμὸν ἀποφθινύθουσι· σὺ δ’ οὐκ ἐθέλεις ἐπαμύνειν.
οὐκ: Il. 16:549: ἄσχετον, οὐκ ἐπιεικτόν, ἐπεί σφισιν ἕρμα πόληος
οὐκ: Il. 16:789: δεινός· ὃ μὲν τὸν ἰόντα κατὰ κλόνον οὐκ ἐνόησεν,
οὐκ: Il. 17:147: εἶσι περὶ πτόλιος, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν
οὐκ: Il. 17:166: ἀλλὰ σύ γ’ Αἴαντος μεγαλήτορος οὐκ ἐτάλασσας
οὐκ: Il. 17:489: σῷ ἐθέλεις, ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐφορμηθέντε γε νῶϊ
οὐκ: Il. 17:518: ἣ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός,
οὐκ: Il. 17:659: οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι
οὐκ: Il. 17:676: ὅν τε καὶ ὑψόθ’ ἐόντα πόδας ταχὺς οὐκ ἔλαθε πτὼξ
οὐκ: Il. 18:98: αὐτίκα τεθναίην, ἐπεὶ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ἑταίρῳ
οὐκ: Il. 18:163: ὥς ῥα τὸν οὐκ ἐδύναντο δύω Αἴαντε κορυστὰ
οὐκ: Il. 18:262: οἷος κείνου θυμὸς ὑπέρβιος, οὐκ ἐθελήσει
οὐκ: Il. 18:367: οὐκ ὄφελον Τρώεσσι κοτεσσαμένη κακὰ ῥάψαι;
οὐκ: Il. 18:434: πολλὰ μάλ’ οὐκ ἐθέλουσα. ὃ μὲν δὴ γήραϊ λυγρῷ
οὐκ: Il. 19:86: καί τέ με νεικείεσκον· ἐγὼ δ’ οὐκ αἴτιός εἰμι,
οὐκ: Il. 19:157: Τρωσὶ μαχησομένους, ἐπεὶ οὐκ ὀλίγον χρόνον ἔσται
οὐκ: Il. 19:217: κρείσσων εἰς ἐμέθεν καὶ φέρτερος οὐκ ὀλίγον περ
οὐκ: Il. 19:271: οὐκ ἂν δή ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν
οὐκ: Il. 19:377: σταθμῷ ἐν οἰοπόλῳ· τοὺς δ’ οὐκ ἐθέλοντας ἄελλαι
οὐκ: Il. 20:87: Πριαμίδη τί με ταῦτα καὶ οὐκ ἐθέλοντα κελεύεις
οὐκ: Il. 20:97: τὼ οὐκ ἔστ’ Ἀχιλῆος ἐναντίον ἄνδρα μάχεσθαι·
οὐκ: Il. 20:134: οὐκ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι θεοὺς ἔριδι ξυνελάσσαι
οὐκ: Il. 20:139: ἢ Ἀχιλῆ’ ἴσχωσι καὶ οὐκ εἰῶσι μάχεσθαι,
οὐκ: Il. 21:36: ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα
οὐκ: Il. 21:48: πέμψειν εἰς Ἀΐδαο καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι.
οὐκ: Il. 21:103: νῦν δ’ οὐκ ἔσθ’ ὅς τις θάνατον φύγῃ ὅν κε θεός γε
οὐκ: Il. 21:193: χραισμεῖν· ἀλλ’ οὐκ ἔστι Διὶ Κρονίωνι μάχεσθαι,
οὐκ: Il. 21:457: μισθοῦ χωόμενοι, τὸν ὑποστὰς οὐκ ἐτέλεσσε.
οὐκ: Il. 21:462: ἐννοσίγαι’ οὐκ ἄν με σαόφρονα μυθήσαιο
οὐκ: Il. 21:577: ἀλλά τε καὶ περὶ δουρὶ πεπαρμένη οὐκ ἀπολήγει
οὐκ: Il. 21:580: οὐκ ἔθελεν φεύγειν, πρὶν πειρήσαιτ’ Ἀχιλῆος.
οὐκ: Il. 22:123: μή μιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ἰών, ὃ δέ μ’ οὐκ ἐλεήσει
οὐκ: Il. 22:262: ὡς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὅρκια πιστά,
οὐκ: Il. 22:265: ὣς οὐκ ἔστ’ ἐμὲ καὶ σὲ φιλήμεναι, οὐδέ τι νῶϊν
οὐκ: Il. 22:348: ὡς οὐκ ἔσθ’ ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπαλάλκοι,
οὐκ: Il. 22:387: Πάτροκλος· τοῦ δ’ οὐκ ἐπιλήσομαι, ὄφρ’ ἂν ἔγωγε
οὐκ: Il. 22:400: μάστιξέν ῥ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
οὐκ: Il. 22:495: χείλεα μέν τ’ ἐδίην’, ὑπερῴην δ’ οὐκ ἐδίηνε.
οὐκ: Il. 22:513: οὐδὲν σοί γ’ ὄφελος, ἐπεὶ οὐκ ἐγκείσεαι αὐτοῖς,
οὐκ: Il. 23:4: Μυρμιδόνας δ’ οὐκ εἴα ἀποσκίδνασθαι Ἀχιλλεύς,
οὐκ: Il. 23:88: νήπιος οὐκ ἐθέλων ἀμφ’ ἀστραγάλοισι χολωθείς·
οὐκ: Il. 23:104: ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν·
οὐκ: Il. 23:149: ὣς ἠρᾶθ’ ὃ γέρων, σὺ δέ οἱ νόον οὐκ ἐτέλεσσας.
οὐκ: Il. 23:345: οὐκ ἔσθ’ ὅς κέ σ’ ἕλῃσι μετάλμενος οὐδὲ παρέλθῃ,
οὐκ: Il. 23:430: κέντρῳ ἐπισπέρχων ὡς οὐκ ἀΐοντι ἐοικώς.
οὐκ: Il. 23:466: εὖ σχεθέειν περὶ τέρμα καὶ οὐκ ἐτύχησεν ἑλίξας·
οὐκ: Il. 24:35: τὸν νῦν οὐκ ἔτλητε νέκυν περ ἐόντα σαῶσαι
οὐκ: Il. 24:263: οὐκ ἂν δή μοι ἄμαξαν ἐφοπλίσσαιτε τάχιστα,
οὐκ: Il. 24:289: ὀτρύνει ἐπὶ νῆας ἐμεῖο μὲν οὐκ ἐθελούσης.
οὐκ: Il. 24:297: οὐκ ἂν ἔγωγέ σ’ ἔπειτα ἐποτρύνουσα κελοίμην
οὐκ: Il. 24:439: οὐκ ἄν τίς τοι πομπὸν ὀνοσσάμενος μαχέσαιτο.
οὐκ: Il. 24:573: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω θεράποντες ἕποντο
οὐκ: Il. 24:584: μὴ ὃ μὲν ἀχνυμένῃ κραδίῃ χόλον οὐκ ἐρύσαιτο
οὐκ: Od. 1:216: οὐκ οἶδ’· οὐ γάρ πώ τις ἑὸν γόνον αὐτὸς ἀνέγνω.
οὐκ: Od. 1:226: εἰλαπίνη ἦε γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ’ ἐστίν,
οὐκ: Od. 1:298: ἦ οὐκ ἀΐεις οἷον κλέος ἔλλαβε δῖος Ὀρέστης
οὐκ: Od. 1:331: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο.
οὐκ: Od. 2:11: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω κύνες ἀργοὶ ἕποντο.
οὐκ: Od. 2:50: μητέρι μοι μνηστῆρες ἐπέχραον οὐκ ἐθελούσῃ,
οὐκ: Od. 2:110: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης·
οὐκ: Od. 2:122: ᾔδη· ἀτὰρ μὲν τοῦτό γ’ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε. -
οὐκ: Od. 2:184: ὤφελες· οὐκ ἂν τόσσα θεοπροπέων ἀγόρευες,
οὐκ: Od. 3:20: ψεῦδος δ’ οὐκ ἐρέει· μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστί.”
οὐκ: Od. 3:227: λίην γὰρ μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει. οὐκ ἂν ἐμοί γε
οὐκ: Od. 3:251: ἦ οὐκ Ἄργεος ἦεν Ἀχαιϊκοῦ, ἀλλά πῃ ἄλλῃ
οὐκ: Od. 3:319: ἐκ τῶν ἀνθρώπων, ὅθεν οὐκ ἔλποιτό γε θυμῷ
οὐκ: Od. 3:328: ψεῦδος δ’ οὐκ ἐρέει· μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστίν.”
οὐκ: Od. 3:484: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
οὐκ: Od. 3:494: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
οὐκ: Od. 4:78: “τέκνα φίλ’, ἦ τοι Ζηνὶ βροτῶν οὐκ ἄν τις ἐρίζοι·
οὐκ: Od. 4:240: πάντα μὲν οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
οὐκ: Od. 4:347: ταῦτα δ’, ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
οὐκ: Od. 4:534: τὸν δ’ οὐκ εἰδότ’ ὄλεθρον ἀνήγαγε καὶ κατέπεφνε
οὐκ: Od. 4:544: κλαῖ’, ἐπεὶ οὐκ ἄνυσίν τινα δήομεν· ἀλλὰ τάχιστα
οὐκ: Od. 4:601: ἵππους δ’ εἰς Ἰθάκην οὐκ ἄξομαι, ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ
οὐκ: Od. 4:712: “οὐκ οἶδ’, ἤ τίς μιν θεὸς ὤρορεν, ἦε καὶ αὐτοῦ
οὐκ: Od. 4:744: ἢ ἔα ἐν μεγάρῳ· μῦθον δέ τοι οὐκ ἐπικεύσω.
οὐκ: Od. 4:772: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ’ οὐκ ἴσαν, ὡς ἐτέτυκτο.
οὐκ: Od. 5:99: Ζεὺς ἐμέ γ’ ἠνώγει δεῦρ’ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα·
οὐκ: Od. 5:155: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι παρ’ οὐκ ἐθέλων ἐθελούσῃ·
οὐκ: Od. 5:182: “ἦ δὴ ἀλιτρός γ’ ἐσσὶ καὶ οὐκ ἀποφώλια εἰδώς,
οὐκ: Od. 5:342: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρξαι, δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν·
οὐκ: Od. 6:57: “πάππα φίλ’, οὐκ ἂν δή μοι ἐφοπλίσσειας ἀπήνην
οὐκ: Od. 6:84: οὐκ οἴην· ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι κίον ἄλλαι.
οὐκ: Od. 6:201: οὐκ ἔσθ’ οὗτος ἀνὴρ διερὸς βροτὸς οὐδὲ γένηται,
οὐκ: Od. 6:221: ἄντην δ’ οὐκ ἂν ἐγώ γε λοέσσομαι· αἰδέομαι γὰρ
οὐκ: Od. 6:258: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρδειν· δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν·
οὐκ: Od. 7:22: “ὦ τέκος, οὐκ ἄν μοι δόμον ἀνέρος ἡγήσαιο
οὐκ: Od. 7:39: τὸν δ’ ἄρα Φαίηκες ναυσικλυτοὶ οὐκ ἐνόησαν
οὐκ: Od. 7:293: ὡς οὐκ ἂν ἔλποιο νεώτερον ἀντιάσαντα
οὐκ: Od. 7:299: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν τοῦτό γ’ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε
οὐκ: Od. 7:305: ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ ἔθελον δείσας αἰσχυνόμενός τε,
οὐκ: Od. 8:28: ξεῖνος ὅδ’, οὐκ οἶδ’ ὅς τις, ἀλώμενος ἵκετ’ ἐμὸν δῶ,
οὐκ: Od. 8:187: μείζονα καὶ πάχετον, στιβαρώτερον οὐκ ὀλίγον περ
οὐκ: Od. 8:223: ἀνδράσι δὲ προτέροισιν ἐριζέμεν οὐκ ἐθελήσω,
οὐκ: Od. 8:229: δουρὶ δ’ ἀκοντίζω ὅσον οὐκ ἄλλος τις ὀϊστῷ.
οὐκ: Od. 8:236: “ξεῖν’, ἐπεὶ οὐκ ἀχάριστα μεθ’ ἡμῖν ταῦτ’ ἀγορεύεις,
οὐκ: Od. 8:307: δεῦθ’, ἵνα ἔργ’ ἀγέλαστα καὶ οὐκ ἐπιεικτὰ ἴδησθε,
οὐκ: Od. 8:316: καὶ μάλα περ φιλέοντε· τάχ’ οὐκ ἐθελήσετον ἄμφω
οὐκ: Od. 8:320: οὕνεκά οἱ καλὴ θυγάτηρ, ἀτὰρ οὐκ ἐχέθυμος.”
οὐκ: Od. 8:329: “οὐκ ἀρετᾷ κακὰ ἔργα· κιχάνει τοι βραδὺς ὠκύν,
οὐκ: Od. 8:358: “οὐκ ἔστ’ οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι.”
οὐκ: Od. 9:44: ἠνώγεα, τοὶ δὲ μέγα νήπιοι οὐκ ἐπίθοντο.
οὐκ: Od. 9:241: ὄβριμον· οὐκ ἂν τόν γε δύω καὶ εἴκοσ’ ἄμαξαι
οὐκ: Od. 9:442: ὀρθῶν ἑσταότων· τὸ δὲ νήπιος οὐκ ἐνόησεν,
οὐκ: Od. 9:468: ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ εἴων, ἀνὰ δ’ ὀφρύσι νεῦον ἑκάστῳ,
οὐκ: Od. 9:475: “Κύκλωψ, οὐκ ἄρ’ ἔμελλες ἀνάλκιδος ἀνδρὸς ἑταίρους
οὐκ: Od. 9:525: ὡς οὐκ ὀφθαλμόν γ’ ἰήσεται οὐδ’ ἐνοσίχθων.”
οὐκ: Od. 9:553: ῥέξας μηρί’ ἔκαιον· ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο ἱρῶν,
οὐκ: Od. 10:120: μυρίοι, οὐκ ἄνδρεσσιν ἐοικότες, ἀλλὰ Γίγασιν.
οὐκ: Od. 10:193: εἴ τις ἔτ’ ἔσται μῆτις· ἐγὼ δ’ οὐκ οἴομαι εἶναι.
οὐκ: Od. 10:573: ῥεῖα παρεξελθοῦσα· τίς ἂν θεὸν οὐκ ἐθέλοντα
οὐκ: Od. 11:62: Κίρκης δ’ ἐν μεγάρῳ καταλέγμενος οὐκ ἐνόησα
οὐκ: Od. 11:122: εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκηαι, οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν
οὐκ: Od. 11:232: οὐκ εἴων πίνειν ἅμα πάσας αἷμα κελαινόν.
οὐκ: Od. 11:249: τέξεαι ἀγλαὰ τέκνα, ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιοι εὐναὶ
οὐκ: Od. 11:328: πάσας δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
οὐκ: Od. 11:380: εἰ δ’ ἔτ’ ἀκουέμεναί γε λιλαίεαι, οὐκ ἂν ἔπειτα
οὐκ: Od. 11:427: ὣς οὐκ αἰνότερον καὶ κύντερον ἄλλο γυναικός,
οὐκ: Od. 11:517: πάντας δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
οὐκ: Od. 11:553: “Αἶαν, παῖ Τελαμῶνος ἀμύμονος, οὐκ ἄρ’ ἔμελλες
οὐκ: Od. 11:579: δέρτρον ἔσω δύνοντες· ὁ δ’ οὐκ ἀπαμύνετο χερσί.
οὐκ: Od. 11:584: στεῦτο δὲ διψάων, πιέειν δ’ οὐκ εἶχεν ἑλέσθαι·
οὐκ: Od. 12:282: οὐκ ἐάᾳς γαίης ἐπιβήμεναι, ἔνθα κεν αὖτε
οὐκ: Od. 13:170: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε· τὰ δ’ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο.
οὐκ: Od. 13:209: ὢ πόποι, οὐκ ἄρα πάντα νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι
οὐκ: Od. 13:293: σχέτλιε, ποικιλομῆτα, δόλων ἄατ’, οὐκ ἄρ’ ἔμελλες,
οὐκ: Od. 13:341: ἀλλά τοι οὐκ ἐθέλησα Ποσειδάωνι μάχεσθαι
οὐκ: Od. 13:427: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ὀΐω· πρὶν καί τινα γαῖα καθέξει
οὐκ: Od. 14:82: οὐκ ὄπιδα φρονέοντες ἐνὶ φρεσὶν οὐδ’ ἐλεητύν.
οὐκ: Od. 14:90: κείνου λυγρὸν ὄλεθρον, ὅ τ’ οὐκ ἐθέλουσι δικαίως
οὐκ: Od. 14:151: ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ αὔτως μυθήσομαι, ἀλλὰ σὺν ὅρκῳ,
οὐκ: Od. 14:212: εἵνεκ’ ἐμῆς ἀρετῆς. ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιος ἦα
οὐκ: Od. 14:467: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν τὸ πρῶτον ἀνέκραγον, οὐκ ἐπικεύσω.
οὐκ: Od. 14:481: ἀφραδέως, ἐπεὶ οὐκ ἐφάμην ῥιγωσέμεν ἔμπης,
οὐκ: Od. 15:31: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ὀΐω· πρὶν καί τινα γαῖα καθέξει
οὐκ: Od. 15:72: ἶσόν τοι κακόν ἐσθ’, ὅς τ’ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι
οὐκ: Od. 15:98: ὀπτῆσαί τε κρεῶν· ὁ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας.
οὐκ: Od. 15:100: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γ’ Ἑλένη κίε καὶ Μεγαπένθης.
οὐκ: Od. 15:192: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
οὐκ: Od. 15:321: δρηστοσύνῃ οὐκ ἄν μοι ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος,
οὐκ: Od. 15:343: πλαγκτοσύνης δ’ οὐκ ἔστι κακώτερον ἄλλο βροτοῖσιν·
οὐκ: Od. 15:533: ὑμετέρου δ’ οὐκ ἔστι γένευς βασιλεύτερον ἄλλο
οὐκ: Od. 16:307: ἠδ’ ὅτις οὐκ ἀλέγει, σὲ δ’ ἀτιμᾷ τοῖον ἐόντα.”
οὐκ: Od. 16:318: ἀνδρῶν δ’ οὐκ ἂν ἐγώ γε κατὰ σταθμοὺς ἐθέλοιμι
οὐκ: Od. 16:357: νῆα παρερχομένην, τὴν δ’ οὐκ ἐδύναντο κιχῆναι.”
οὐκ: Od. 16:380: οἱ δ’ οὐκ αἰνήσουσιν ἀκούοντες κακὰ ἔργα·
οὐκ: Od. 16:400: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν ἐγώ γε κατακτείνειν ἐθέλοιμι
οὐκ: Od. 16:420: βουλῇ καὶ μύθοισι· σὺ δ’ οὐκ ἄρα τοῖος ἔησθα.
οὐκ: Od. 16:424: ἦ οὐκ οἶσθ’ ὅτε δεῦρο πατὴρ τεὸς ἵκετο φεύγων,
οὐκ: Od. 16:437: οὐκ ἔσθ’ οὗτος ἀνὴρ οὐδ’ ἔσσεται οὐδὲ γένηται,
οὐκ: Od. 16:447: ἔκ γε μνηστήρων· θεόθεν δ’ οὐκ ἔστ’ ἀλέασθαι.”
οὐκ: Od. 16:465: “οὐκ ἔμελέν μοι ταῦτα μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
οὐκ: Od. 17:138: ταῦτα δ’ ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
οὐκ: Od. 17:222: αἰτίζων ἀκόλους, οὐκ ἄορα οὐδὲ λέβητας.
οὐκ: Od. 17:226: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ’ ἔμμαθεν, οὐκ ἐθελήσει
οὐκ: Od. 17:347: αἰδὼς δ’ οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι.”
οὐκ: Od. 17:352: αἰδῶ δ’ οὐκ ἀγαθήν φησ’ ἔμμεναι ἀνδρὶ προΐκτῃ.”
οὐκ: Od. 17:387: πτωχὸν δ’ οὐκ ἄν τις καλέοι τρύξοντα ἓ αὐτόν.
οὐκ: Od. 17:390: οὐκ ἀλέγω, εἷός μοι ἐχέφρων Πηνελόπεια
οὐκ: Od. 17:454: “ὢ πόποι, οὐκ ἄρα σοί γ’ ἐπὶ εἴδεϊ καὶ φρένες ἦσαν.
οὐκ: Od. 17:488: ὣς ἄρ’ ἔφαν μνηστῆρες, ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων.
οὐκ: Od. 17:497: οὐκ ἄν τις τούτων γε ἐΰθρονον Ἠῶ ἵκοιτο.”
οὐκ: Od. 17:546: τῶ κε καὶ οὐκ ἀτελὴς θάνατος μνηστῆρσι γένοιτο
οὐκ: Od. 17:586: “οὐκ ἄφρων ὁ ξεῖνος ὀΐεται, ὥς περ ἂν εἴη·
οὐκ: Od. 18:11: οὐκ ἀΐεις, ὅτι δή μοι ἐπιλλίζουσιν ἅπαντες,
οὐκ: Od. 18:207: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο.
οὐκ: Od. 18:232: οἵδε κακὰ φρονέοντες, ἐμοὶ δ’ οὐκ εἰσὶν ἀρωγοί.
οὐκ: Od. 18:265: τῶ οὐκ οἶδ’, ἤ κέν μ’ ἀνέσει θεός, ἦ κεν ἁλώω
οὐκ: Od. 18:280: ἀλλ’ οὐκ ἀλλότριον βίοτον νήποινον ἔδουσιν.”
οὐκ: Od. 18:345: ὥρμαινε φρεσὶν ᾗσιν, ἅ ῥ’ οὐκ ἀτέλεστα γένοντο.
οὐκ: Od. 18:353: οὐκ ἀθεεὶ ὅδ’ ἀνὴρ Ὀδυσήϊον ἐς δόμον ἵκει·
οὐκ: Od. 18:362: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ’ ἔμμαθες, οὐκ ἐθελήσεις
οὐκ: Od. 18:373: ἥλικες ἰσοφόροι, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν,
οὐκ: Od. 18:383: οὕνεκα πὰρ παύροισι καὶ οὐκ ἀγαθοῖσιν ὁμιλεῖς.
οὐκ: Od. 18:414: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηθέντι δικαίῳ
οὐκ: Od. 19:25: δμῳὰς δ’ οὐκ εἴας προβλωσκέμεν, αἵ κεν ἔφαινον.”
οὐκ: Od. 19:107: “ὦ γύναι, οὐκ ἄν τίς σε βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν
οὐκ: Od. 19:154: καὶ τότε δή με διὰ δμῳάς, κύνας οὐκ ἀλεγούσας,
οὐκ: Od. 19:156: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσα καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης·
οὐκ: Od. 19:237: οὐκ οἶδ’, ἢ τάδε ἕστο περὶ χροῒ οἴκοθ’ Ὀδυσσεύς,
οὐκ: Od. 19:260: ᾤχετ’ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν.”
οὐκ: Od. 19:348: τῇ δ’ οὐκ ἂν φθονέοιμι ποδῶν ἅψασθαι ἐμεῖο.”
οὐκ: Od. 19:374: οὐκ ἐάᾳς νίζειν· ἐμὲ δ’ οὐκ ἀέκουσαν ἄνωγε
οὐκ: Od. 19:374: οὐκ ἐάᾳς νίζειν· ἐμὲ δ’ οὐκ ἀέκουσαν ἄνωγε
οὐκ: Od. 19:547: οὐκ ὄναρ, ἀλλ’ ὕπαρ ἐσθλόν, ὅ τοι τετελεσμένον ἔσται.
οὐκ: Od. 19:568: ἀλλ’ ἐμοὶ οὐκ ἐντεῦθεν ὀΐομαι αἰνὸν ὄνειρον
οὐκ: Od. 19:597: ᾤχετ’ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν.
οὐκ: Od. 19:601: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι κίον ἄλλαι.
οὐκ: Od. 20:90: χαῖρ’, ἐπεὶ οὐκ ἐφάμην ὄναρ ἔμμεναι, ἀλλ’ ὕπαρ ἤδη.”
οὐκ: Od. 20:135: “οὐκ ἄν μιν νῦν, τέκνον, ἀναίτιον αἰτιόῳο.
οὐκ: Od. 20:141: οὐκ ἔθελ’ ἐν λέκτροισι καὶ ἐν ῥήγεσσι καθεύδειν,
οὐκ: Od. 20:179: ἀνέρας αἰτίζων, ἀτὰρ οὐκ ἔξεισθα θύραζε;
οὐκ: Od. 20:202: οὐκ ἐλεαίρεις ἄνδρας, ἐπὴν δὴ γείνεαι αὐτός,
οὐκ: Od. 20:275: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος· ὁ δ’ ἄρ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων.
οὐκ: Od. 20:305: οὐκ ἔβαλες τὸν ξεῖνον· ἀλεύατο γὰρ βέλος αὐτός.
οὐκ: Od. 20:322: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηθέντι δικαίῳ
οὐκ: Od. 20:384: ὣς ἔφασαν μνηστῆρες· ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων,
οὐκ: Od. 20:392: δόρπου δ’ οὐκ ἄν πως ἀχαρίστερον ἄλλο γένοιτο,
οὐκ: Od. 21:107: οἵη νῦν οὐκ ἔστι γυνὴ κατ’ Ἀχαιΐδα γαῖαν,
οὐκ: Od. 21:233: οὐκ ἐάσουσιν ἐμοὶ δόμεναι βιὸν ἠδὲ φαρέτρην·
οὐκ: Od. 21:289: οὐκ ἀγαπᾷς, ὃ ἕκηλος ὑπερφιάλοισι μεθ’ ἡμῖν
οὐκ: Od. 21:369: “ἄττα, πρόσω φέρε τόξα· τάχ’ οὐκ ἐῢ πᾶσι πιθήσεις·
οὐκ: Od. 21:421: ἄντα τιτυσκόμενος, πελέκεων δ’ οὐκ ἤμβροτε πάντων
οὐκ: Od. 22:11: ὄφρα πίοι οἴνοιο· φόνος δέ οἱ οὐκ ἐνὶ θυμῷ
οὐκ: Od. 22:31: ἴσκεν ἕκαστος ἀνήρ, ἐπεὶ ἦ φάσαν οὐκ ἐθέλοντα
οὐκ: Od. 22:32: ἄνδρα κατακτεῖναι· τὸ δὲ νήπιοι οὐκ ἐνόησαν,
οὐκ: Od. 22:51: ἀλλ’ ἄλλα φρονέων, τά οἱ οὐκ ἐτέλεσσε Κρονίων,
οὐκ: Od. 22:132: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἀν’ ὀρσοθύρην ἀναβαίη
οὐκ: Od. 22:319: κείσομαι, ὡς οὐκ ἔστι χάρις μετόπισθ’ εὐεργέων.”
οὐκ: Od. 22:325: τῶ οὐκ ἂν θάνατόν γε δυσηλεγέα προφύγοισθα.”
οὐκ: Od. 23:19: ᾤχετ’ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν.
οὐκ: Od. 23:40: “οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, ἀλλὰ στόνον οἶον ἄκουσα
οὐκ: Od. 23:62: ἀλλ’ οὐκ ἔσθ’ ὅδε μῦθος ἐτήτυμος, ὡς ἀγορεύεις,
οὐκ: Od. 23:77: οὐκ εἴα εἰπεῖν πολυκερδείῃσι νόοιο.
οὐκ: Od. 23:152: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ’ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο.
οὐκ: Od. 23:269: εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκωμαι, οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν
οὐκ: Od. 23:369: οἱ δέ οἱ οὐκ ἀπίθησαν, ἐθωρήσσοντο δὲ χαλκῷ,
οὐκ: Od. 24:146: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης.
οὐκ: Od. 24:244: “ὦ γέρον, οὐκ ἀδαημονίη σ’ ἔχει ἀμφιπολεύειν
οὐκ: Od. 24:246: οὐ φυτόν, οὐ συκῆ, οὐκ ἄμπελος, οὐ μὲν ἐλαίη,
οὐκ: Od. 24:247: οὐκ ὄγχνη, οὐ πρασιή τοι ἄνευ κομιδῆς κατὰ κῆπον.
οὐκ: Od. 24:249: αὐτόν σ’ οὐκ ἀγαθὴ κομιδὴ ἔχει, ἀλλ’ ἅμα γῆρας
οὐκ: Od. 24:307: πλάγξ’ ἀπὸ Σικανίης δεῦρ’ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα·
οὐκ: Od. 24:435: τεισόμεθ’· οὐκ ἂν ἐμοί γε μετὰ φρεσὶν ἡδὺ γένοιτο
οὐκ: Od. 24:524: ἡ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκός·
Οὐκαλέγων: Il. 3:148: Οὐκαλέγων τε καὶ Ἀντήνωρ πεπνυμένω ἄμφω
οὐκέθ’: Il. 9:601: οὐκέθ’ ὁμῶς τιμῆς ἔσεαι πόλεμόν περ ἀλαλκών,
οὐκέθ’: Od. 16:182: ἄλλα δὲ εἵματ’ ἔχεις καί τοι χρὼς οὐκέθ’ ὁμοῖος.
οὐκέτ’: Il. 2:235: ὦ πέπονες κάκ’ ἐλέγχε’ Ἀχαιΐδες οὐκέτ’ Ἀχαιοὶ
οὐκέτ’: Il. 2:379: εἰ δέ ποτ’ ἔς γε μίαν βουλεύσομεν, οὐκέτ’ ἔπειτα
οὐκέτ’: Il. 7:96: ὤ μοι ἀπειλητῆρες Ἀχαιΐδες οὐκέτ’ Ἀχαιοί·
οὐκέτ’: Il. 7:357: Ἀντῆνορ σὺ μὲν οὐκέτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις·
οὐκέτ’: Il. 8:355: ἀνδρὸς ἑνὸς ῥιπῇ, ὃ δὲ μαίνεται οὐκέτ’ ἀνεκτῶς
οὐκέτ’: Il. 8:427: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, οὐκέτ’ ἔγωγε
οὐκέτ’: Il. 9:164: δῶρα μὲν οὐκέτ’ ὀνοστὰ διδοῖς Ἀχιλῆϊ ἄνακτι·
οὐκέτ’: Il. 10:118: λισσόμενος· χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ’ ἀνεκτός.
οὐκέτ’: Il. 10:453: οὐκέτ’ ἔπειτα σὺ πῆμά ποτ’ ἔσσεαι Ἀργείοισιν.
οὐκέτ’: Il. 11:609: λισσομένους· χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ’ ἀνεκτός.
οὐκέτ’: Il. 12:73: οὐκέτ’ ἔπειτ’ ὀΐω οὐδ’ ἄγγελον ἀπονέεσθαι
οὐκέτ’: Il. 15:727: Αἴας δ’ οὐκέτ’ ἔμιμνε· βιάζετο γὰρ βελέεσσιν·
οὐκέτ’: Il. 18:285: Πουλυδάμα σὺ μὲν οὐκέτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις,
οὐκέτ’: Il. 21:565: οὐκέτ’ ἔπειτ’ ἔσται θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξαι·
οὐκέτ’: Il. 22:384: ἦε μένειν μεμάασι καὶ Ἕκτορος οὐκέτ’ ἐόντος.
οὐκέτ’: Od. 4:12: ἐκ δούλης· Ἑλένῃ δὲ θεοὶ γόνον οὐκέτ’ ἔφαινον,
οὐκέτ’: Od. 9:95: οὐκέτ’ ἀπαγγεῖλαι πάλιν ἤθελεν οὐδὲ νέεσθαι,
οὐκέτ’: Od. 9:350: οἴκαδε πέμψειας· σὺ δὲ μαίνεαι οὐκέτ’ ἀνεκτῶς.
οὐκέτ’: Od. 12:56: ἔνθα τοι οὐκέτ’ ἔπειτα διηνεκέως ἀγορεύσω,
οὐκέτ’: Od. 12:205: νηῦς, ἐπεὶ οὐκέτ’ ἐρετμὰ προήκεα χερσὶν ἔπειγον.
οὐκέτ’: Od. 12:223: Σκύλλην δ’ οὐκέτ’ ἐμυθεόμην, ἄπρηκτον ἀνίην,
οὐκέτ’: Od. 12:445: Σκύλλην δ’ οὐκέτ’ ἔασε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
οὐκέτ’: Od. 13:128: “Ζεῦ πάτερ, οὐκέτ’ ἐγώ γε μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι
οὐκέτ’: Od. 17:303: ἄσσον δ’ οὐκέτ’ ἔπειτα δυνήσατο οἷο ἄνακτος
οὐκέτ’: Od. 17:321: οὐκέτ’ ἔπειτ’ ἐθέλουσιν ἐναίσιμα ἐργάζεσθαι·
οὐκέτ’: Od. 19:166: οὐκέτ’ ἀπολλήξεις τὸν ἐμὸν γόνον ἐξερέουσα;
οὐκέτ’: Od. 20:137: σίτου δ’ οὐκέτ’ ἔφη πεινήμεναι· εἴρετο γάρ μιν.
οὐκέτ’: Od. 20:223: ἐξικόμην φεύγων, ἐπεὶ οὐκέτ’ ἀνεκτὰ πέλονται·
οὐκέτ’: Od. 22:27: “ξεῖνε, κακῶς ἀνδρῶν τοξάζεαι· οὐκέτ’ ἀέθλων
οὐκέτι: Il. 4:539: Ἔνθά κεν οὐκέτι ἔργον ἀνὴρ ὀνόσαιτο μετελθών,
οὐκέτι: Il. 8:352: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος οὐκέτι νῶϊ
οὐκέτι: Il. 9:418: οἴκαδ’ ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ
οὐκέτι: Il. 9:458: ἔνθ’ ἐμοὶ οὐκέτι πάμπαν ἐρητύετ’ ἐν φρεσὶ θυμὸς
οὐκέτι: Il. 9:594: εἴξας ᾧ θυμῷ· τῷ δ’ οὐκέτι δῶρα τέλεσσαν
οὐκέτι: Il. 9:681: οἴκαδ’ ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ
οὐκέτι: Il. 11:822: οὐκέτι διογενὲς Πατρόκλεες ἄλκαρ Ἀχαιῶν
οὐκέτι: Il. 13:701: Αἴας δ’ οὐκέτι πάμπαν Ὀϊλῆος ταχὺς υἱὸς
οὐκέτι: Il. 13:747: μίμνει, ὃν οὐκέτι πάγχυ μάχης σχήσεσθαι ὀΐω.
οὐκέτι: Il. 13:761: τοὺς δ’ εὗρ’ οὐκέτι πάμπαν ἀπήμονας οὐδ’ ἀνολέθρους·
οὐκέτι: Il. 16:128: μὴ δὴ νῆας ἕλωσι καὶ οὐκέτι φυκτὰ πέλωνται·
οὐκέτι: Il. 17:238: ὦ πέπον ὦ Μενέλαε διοτρεφὲς οὐκέτι νῶϊ
οὐκέτι: Il. 17:603: τρέσσε δὲ παπτήνας, ἐπεὶ οὐκέτι ἔλπετο θυμῷ
οὐκέτι: Il. 17:623: γιγνώσκεις δὲ καὶ αὐτὸς ὅ τ’ οὐκέτι κάρτος Ἀχαιῶν.
οὐκέτι: Il. 19:343: ἦ νύ τοι οὐκέτι πάγχυ μετὰ φρεσὶ μέμβλετ’ Ἀχιλλεύς;
οὐκέτι: Il. 21:391: ἔνθ’ οἵ γ’ οὐκέτι δηρὸν ἀφέστασαν· ἦρχε γὰρ Ἄρης
οὐκέτι: Od. 1:189: Λαέρτην ἥρωα, τὸν οὐκέτι φασὶ πόλινδε
οὐκέτι: Od. 1:297: νηπιάας ὀχέειν, ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐσσί.
οὐκέτι: Od. 2:238: οἶκον Ὀδυσσῆος, τὸν δ’ οὐκέτι φασὶ νέεσθαι.
οὐκέτι: Od. 2:285: σοὶ δ’ ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται ἣν σὺ μενοινᾷς·
οὐκέτι: Od. 3:241: κείνῳ δ’ οὐκέτι νόστος ἐτήτυμος, ἀλλά οἱ ἤδη
οὐκέτι: Od. 5:153: νόστον ὀδυρομένῳ, ἐπεὶ οὐκέτι ἥνδανε νύμφη.
οὐκέτι: Od. 8:150: σοὶ δ’ ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται, ἀλλά τοι ἤδη
οὐκέτι: Od. 8:299: καὶ τότε δὴ γίνωσκον, ὅ τ’ οὐκέτι φυκτὰ πέλοντο.
οὐκέτι: Od. 10:79: ἡμετέρῃ ματίῃ, ἐπεὶ οὐκέτι φαίνετο πομπή.
οὐκέτι: Od. 11:176: ἀνδρῶν ἄλλος ἔχει, ἐμὲ δ’ οὐκέτι φασὶ νέεσθαι.
οὐκέτι: Od. 11:456: νῆα κατισχέμεναι, ἐπεὶ οὐκέτι πιστὰ γυναιξίν.
οὐκέτι: Od. 14:489: οἰοχίτων’ ἴμεναι· νῦν δ’ οὐκέτι φυκτὰ πέλονται.”
οὐκέτι: Od. 15:10: “Τηλέμαχ’, οὐκέτι καλὰ δόμων ἄπο τῆλ’ ἀλάλησαι,
οὐκέτι: Od. 15:23: οὐκέτι μέμνηται τεθνηότος οὐδὲ μεταλλᾷ.
οὐκέτι: Od. 16:288: “ἐκ καπνοῦ κατέθηκ’, ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν ἐῴκει,
οὐκέτι: Od. 16:375: λαοὶ δ’ οὐκέτι πάμπαν ἐφ’ ἡμῖν ἦρα φέρουσιν.
οὐκέτι: Od. 17:460: “νῦν δή σ’ οὐκέτι καλὰ διὲκ μεγάροιο ὀΐω
οὐκέτι: Od. 18:145: ἀνδρός, ὃν οὐκέτι φημὶ φίλων καὶ πατρίδος αἴης
οὐκέτι: Od. 18:215: “Τηλέμαχ’, οὐκέτι τοι φρένες ἔμπεδοι οὐδὲ νόημα.
οὐκέτι: Od. 18:220: οὐκέτι τοι φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὐδὲ νόημα.
οὐκέτι: Od. 18:406: “δαιμόνιοι, μαίνεσθε καὶ οὐκέτι κεύθετε θυμῷ
οὐκέτι: Od. 19:7: “ἐκ καπνοῦ κατέθηκ’, ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν ἐῴκει,
οὐκέτι: Od. 19:85: εἰ δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε καὶ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν,
οὐκέτι: Od. 19:88: λήθει ἀτασθάλλουσ’, ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐστίν.”
οὐκέτι: Od. 20:180: πάντως οὐκέτι νῶϊ διακρινέεσθαι ὀΐω
οὐκέτι: Od. 20:333: νῦν δ’ ἤδη τόδε δῆλον, ὅ τ’ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν.
οὐκέτι: Od. 22:226: “οὐκέτι σοί γ’, Ὀδυσεῦ, μένος ἔμπεδον οὐδέ τις ἀλκή,
οὐκέτι: Od. 24:460: ἀνδρὸς ἀριστῆος· τὸν δ’ οὐκέτι φάντο νέεσθαι.
οὐκί: Il. 2:238: ἤ ῥά τί οἱ χἠμεῖς προσαμύνομεν ἦε καὶ οὐκί·
οὐκί: Il. 2:300: ἢ ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται ἦε καὶ οὐκί.
οὐκί: Il. 2:349: γνώμεναι εἴ τε ψεῦδος ὑπόσχεσις εἴ τε καὶ οὐκί.
οὐκί: Il. 10:445: ἠὲ κατ’ αἶσαν ἔειπον ἐν ὑμῖν, ἦε καὶ οὐκί.
οὐκί: Il. 15:137: μάρψει δ’ ἑξείης ὅς τ’ αἴτιος ὅς τε καὶ οὐκί.
οὐκί: Il. 20:255: πόλλ’ ἐτεά τε καὶ οὐκί· χόλος δέ τε καὶ τὰ κελεύει.
οὐκί: Od. 1:268: ἤ κεν νοστήσας ἀποτείσεται, ἦε καὶ οὐκί,
οὐκί: Od. 4:80: ἀνδρῶν δ’ ἤ κέν τίς μοι ἐρίσσεται, ἠὲ καὶ οὐκί,
οὐκί: Od. 4:632: “Ἀντίνο’, ἤ ῥά τι ἴδμεν ἐνὶ φρεσὶν ἦε καὶ οὐκί,
οὐκί: Od. 11:493: ἢ ἕπετ’ ἐς πόλεμον πρόμος ἔμμεναι ἦε καὶ οὐκί.
οὐλαμὸν: Il. 4:251: ἦλθε δ’ ἐπὶ Κρήτεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν.
οὐλαμὸν: Il. 4:273: ἦλθε δ’ ἐπ’ Αἰάντεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν·
οὐλαμὸν: Il. 20:113: ἀντία Πηλεΐωνος ἰὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν·
οὐλαμὸν: Il. 20:379: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτις ἐδύσετο οὐλαμὸν ἀνδρῶν
οὔλας: Il. 24:646: χλαίνας τ’ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
οὐλὰς: Od. 3:441: ἤλυθεν ἐκ θαλάμοιο φέρων, ἑτέρῃ δ’ ἔχεν οὐλὰς
οὔλας: Od. 4:50: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλον ἠδὲ χιτῶνας,
οὔλας: Od. 4:299: χλαίνας τ’ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
οὔλας: Od. 6:231: οὔλας ἧκε κὄμας, ὑακινθίνῳ ἄνθει ὁμοίας.
οὔλας: Od. 7:338: χλαίνας τ’ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
οὔλας: Od. 10:451: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλεν ἠδὲ χιτῶνας·
οὔλας: Od. 17:89: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλον ἠδὲ χιτῶνας,
οὔλας: Od. 23:158: οὔλας ἧκε κόμας, ὑακινθίνῳ ἄνθει ὁμοίας.
οὖλε: Il. 2:8: βάσκ’ ἴθι οὖλε ὄνειρε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν·
οὖλέ: Od. 24:402: οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν.
οὔλη: Il. 10:134: διπλῆν ἐκταδίην, οὔλη δ’ ἐπενήνοθε λάχνη.
οὔλην: Od. 19:225: χλαῖναν πορφυρέην οὔλην ἔχε δῖος Ὀδυσσεύς,
οὐλὴν: Od. 19:391: οὐλὴν ἀμφράσσαιτο καὶ ἀμφαδὰ ἔργα γένοιτο.
οὐλήν: Od. 19:393: οὐλήν, τήν ποτέ μιν σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι
οὐλὴν: Od. 19:464: οὐλὴν ὅττι πάθοι· ὁ δ’ ἄρα σφίσιν εὖ κατέλεξεν,
οὐλὴν: Od. 19:507: θερσόμενος, οὐλὴν δὲ κατὰ ῥακέεσσι κάλυψε.
οὐλήν: Od. 21:219: οὐλήν, τήν ποτέ με σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι
οὐλήν: Od. 23:74: οὐλήν, τήν ποτέ μιν σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι·
οὐλὴν: Od. 24:331: “οὐλὴν μὲν πρῶτον τήνδε φράσαι ὀφθαλμοῖσι,
οὐλῆς: Od. 21:221: ὣς εἰπὼν ῥάκεα μεγάλης ἀποέργαθεν οὐλῆς.
οὔλιος: Il. 11:62: οἷος δ’ ἐκ νεφέων ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ
οὐλοκάρηνος: Od. 19:246: γυρὸς ἐν ὤμοισιν, μελανόχροος, οὐλοκάρηνος,
οὐλόμεν’: Il. 14:84: οὐλόμεν’ αἴθ’ ὤφελλες ἀεικελίου στρατοῦ ἄλλου
οὐλόμεν’: Od. 17:484: οὐλόμεν’, εἰ δή πού τις ἐπουράνιος θεός ἐστι·
οὐλομένη: Il. 19:92: οὐλομένη· τῇ μέν θ’ ἁπαλοὶ πόδες· οὐ γὰρ ἐπ’ οὔδει
οὐλομένῃ: Od. 11:410: ἔκτα σὺν οὐλομένῃ ἀλόχῳ οἶκόνδε καλέσσας,
οὐλομένην: Il. 1:2: οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκε,
οὐλομένην: Il. 5:876: οὐλομένην, ᾗ τ’ αἰὲν ἀήσυλα ἔργα μέμηλεν.
οὐλομένην: Od. 17:287: οὐλομένην, ἣ πολλὰ κάκ’ ἀνθρώποισι δίδωσι·
οὐλομένης: Od. 4:92: λάθρῃ, ἀνωϊστί, δόλῳ οὐλομένης ἀλόχοιο.
οὐλομένης: Od. 15:344: ἀλλ’ ἕνεκ’ οὐλομένης γαστρὸς κακὰ κήδε’ ἔχουσιν
οὐλομένης: Od. 17:474: οὐλομένης, ἣ πολλὰ κάκ’ ἀνθρώποισι δίδωσιν.
οὐλομένης: Od. 18:273: οὐλομένης ἐμέθεν, τῆς τε Ζεὺς ὄλβον ἀπηύρα.
οὐλομένης: Od. 24:97: Αἰγίσθου ὑπὸ χερσὶ καὶ οὐλομένης ἀλόχοιο.”
οὐλόμενον: Od. 10:394: φάρμακον οὐλόμενον, τό σφιν πόρε πότνια Κίρκη·
οὐλομένων: Od. 11:555: οὐλομένων; τὰ δὲ πῆμα θεοὶ θέσαν Ἀργείοισι·
οὖλον: Il. 2:6: πέμψαι ἐπ’ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι οὖλον ὄνειρον·
οὖλον: Il. 5:717: εἰ οὕτω μαίνεσθαι ἐάσομεν οὖλον Ἄρηα.
οὖλον: Il. 17:756: οὖλον κεκλήγοντες, ὅτε προΐδωσιν ἰόντα
οὖλον: Il. 17:759: οὖλον κεκλήγοντες ἴσαν, λήθοντο δὲ χάρμης.
οὖλον: Od. 17:343: ἄρτον τ’ οὖλον ἑλὼν περικαλλέος ἐκ κανέοιο
οὖλος: Il. 5:461: Τρῳὰς δὲ στίχας οὖλος Ἄρης ὄτρυνε μετελθὼν
οὖλος: Il. 21:536: δείδια γὰρ μὴ οὖλος ἀνὴρ ἐς τεῖχος ἅληται.
οὐλοχύτας: Il. 1:449: χερνίψαντο δ’ ἔπειτα καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο.
οὐλοχύτας: Il. 1:458: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,
οὐλοχύτας: Il. 2:410: βοῦν δὲ περιστήσαντο καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο·
οὐλοχύτας: Il. 2:421: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,
οὐλοχύτας: Od. 3:445: χέρνιβά τ’ οὐλοχύτας τε κατήρχετο, πολλὰ δ’ Ἀθήνῃ
οὐλοχύτας: Od. 3:447: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,
οὐλοχύτας: Od. 4:761: ἐν δ’ ἔθετ’ οὐλοχύτας κανέῳ, ἠρᾶτο δ’ Ἀθήνῃ·
Οὐλύμποιο: Il. 1:44: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ,
Οὐλύμποιο: Il. 1:499: ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο·
Οὐλύμποιο: Il. 2:167: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα·
Οὐλύμποιο: Il. 4:74: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα.
Οὐλύμποιο: Il. 5:754: ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο.
Οὐλύμποιο: Il. 7:19: βῆ ῥα κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα
Οὐλύμποιο: Il. 7:25: ἦλθες ἀπ’ Οὐλύμποιο, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν;
Οὐλύμποιο: Il. 7:35: ἦλθον ἀπ’ Οὐλύμποιο μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς.
Οὐλύμποιο: Il. 8:3: ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο·
Οὐλύμποιο: Il. 8:25: σειρὴν μέν κεν ἔπειτα περὶ ῥίον Οὐλύμποιο
Οὐλύμποιο: Il. 8:411: πρώτῃσιν δὲ πύλῃσι πολυπτύχου Οὐλύμποιο
Οὐλύμποιο: Il. 11:77: δώματα καλὰ τέτυκτο κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο.
Οὐλύμποιο: Il. 14:154: στᾶσ’ ἐξ Οὐλύμποιο ἀπὸ ῥίου· αὐτίκα δ’ ἔγνω
Οὐλύμποιο: Il. 14:225: Ἥρη δ’ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο,
Οὐλύμποιο: Il. 16:93: μή τις ἀπ’ Οὐλύμποιο θεῶν αἰειγενετάων
Οὐλύμποιο: Il. 19:114: Ἥρη δ’ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο,
Οὐλύμποιο: Il. 20:5: κρατὸς ἀπ’ Οὐλύμποιο πολυπτύχου· ἣ δ’ ἄρα πάντῃ
Οὐλύμποιο: Il. 20:22: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ μενέω πτυχὶ Οὐλύμποιο
Οὐλύμποιο: Il. 20:125: πάντες δ’ Οὐλύμποιο κατήλθομεν ἀντιόωντες
Οὐλύμποιο: Il. 22:187: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα.
Οὐλύμποιο: Il. 24:121: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα,
Οὐλύμποιο: Il. 24:144: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα λιποῦσ’ ἕδος Οὐλύμποιο
Οὐλύμποιο: Od. 1:102: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα,
Οὐλύμποιο: Od. 24:488: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα.
Οὔλυμπον: Il. 1:221: μύθῳ Ἀθηναίης· ἣ δ’ Οὔλυμπον δὲ βεβήκει
Οὔλυμπον: Il. 1:394: ἐλθοῦσ’ Οὔλυμπον δὲ Δία λίσαι, εἴ ποτε δή τι
Οὔλυμπον: Il. 1:425: δωδεκάτῃ δέ τοι αὖτις ἐλεύσεται Οὔλυμπον δέ,
Οὔλυμπόν: Il. 1:497: ἠερίη δ’ ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε.
Οὔλυμπον: Il. 8:12: πληγεὶς οὐ κατὰ κόσμον ἐλεύσεται Οὔλυμπον δέ·
Οὔλυμπον: Il. 8:439: Οὔλυμπον δὲ δίωκε, θεῶν δ’ ἐξίκετο θώκους.
Οὔλυμπον: Il. 15:133: ἂψ ἴμεν Οὔλυμπον δὲ καὶ ἀχνύμενός περ ἀνάγκῃ,
Οὔλυμπον: Il. 18:146: ἣ δ’ αὖτ’ Οὔλυμπον δὲ θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
Οὔλυμπον: Il. 18:148: Τὴν μὲν ἄρ’ Οὔλυμπον δὲ πόδες φέρον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
Οὔλυμπόν: Il. 19:128: μή ποτ’ ἐς Οὔλυμπόν τε καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα
Οὔλυμπον: Il. 20:142: ἂψ ἴμεν Οὔλυμπον δὲ θεῶν μεθ’ ὁμήγυριν ἄλλων
Οὔλυμπον: Il. 21:438: ἴομεν Οὔλυμπον δὲ Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ.
Οὔλυμπον: Il. 24:104: ἤλυθες Οὔλυμπον δὲ θεὰ Θέτι κηδομένη περ,
Οὔλυμπόνδ’: Od. 6:42: Οὔλυμπόνδ’, ὅθι φασὶ θεῶν ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ
Οὔλυμπός: Il. 5:750: τῇς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε
Οὔλυμπός: Il. 8:394: τῇς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε
Οὐλύμπου: Il. 14:297: Ἥρη πῇ μεμαυῖα κατ’ Οὐλύμπου τόδ’ ἱκάνεις;
Οὐλύμπου: Il. 14:308: νῦν δὲ σεῦ εἵνεκα δεῦρο κατ’ Οὐλύμπου τόδ’ ἱκάνω,
Οὐλύμπου: Il. 16:364: Ὡς δ’ ὅτ’ ἀπ’ Οὐλύμπου νέφος ἔρχεται οὐρανὸν εἴσω
Οὐλύμπου: Il. 18:616: ἣ δ’ ἴρηξ ὣς ἆλτο κατ’ Οὐλύμπου νιφόεντος
Οὐλύμπῳ: Il. 21:389: ἥμενος Οὐλύμπῳ· ἐγέλασσε δέ οἱ φίλον ἦτορ
Οὐλύμπῳ: Od. 11:315: Ὄσσαν ἐπ’ Οὐλύμπῳ μέμασαν θέμεν, αὐτὰρ ἐπ’ Ὄσσῃ
οὔλῳ: Od. 24:118: μηνὶ δ’ ἐν οὔλῳ πάντα περήσαμεν εὐρέα πόντον,
οὔλων: Il. 16:224: χλαινάων τ’ ἀνεμοσκεπέων οὔλων τε ταπήτων.
οὑμὸς: Il. 8:360: ἀλλὰ πατὴρ οὑμὸς φρεσὶ μαίνεται οὐκ ἀγαθῇσι
οὖν: Il. 1:57: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
οὖν: Il. 2:321: ὡς οὖν δεινὰ πέλωρα θεῶν εἰσῆλθ’ ἑκατόμβας,
οὖν: Il. 2:350: φημὶ γὰρ οὖν κατανεῦσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα
οὖν: Il. 2:661: Τληπόλεμος δ’ ἐπεὶ οὖν τράφ’ ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ,
οὖν: Il. 3:4: αἵ τ’ ἐπεὶ οὖν χειμῶνα φύγον καὶ ἀθέσφατον ὄμβρον
οὖν: Il. 3:21: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος
οὖν: Il. 3:30: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
οὖν: Il. 3:154: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ Ἑλένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν,
οὖν: Il. 3:340: Οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν,
οὖν: Il. 3:396: καί ῥ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεᾶς περικαλλέα δειρὴν
οὖν: Il. 4:244: αἵ τ’ ἐπεὶ οὖν ἔκαμον πολέος πεδίοιο θέουσαι
οὖν: Il. 4:382: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ᾤχοντο ἰδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο,
οὖν: Il. 5:95: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς
οὖν: Il. 5:258: ἄμφω ἀφ’ ἡμείων, εἴ γ’ οὖν ἕτερός γε φύγῃσιν.
οὖν: Il. 5:573: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν νεκροὺς ἔρυσαν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν,
οὖν: Il. 5:711: Τοὺς δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
οὖν: Il. 7:17: Τοὺς δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
οὖν: Il. 8:7: μήτέ τις οὖν θήλεια θεὸς τό γε μήτέ τις ἄρσην
οὖν: Il. 8:251: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ ὅ τ’ ἄρ’ ἐκ Διὸς ἤλυθεν ὄρνις,
οὖν: Il. 9:546: ὄφρα μὲν οὖν Μελέαγρος ἄρηι φίλος πολέμιζε,
οὖν: Il. 10:272: Τὼ δ’ ἐπεὶ οὖν ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην,
οὖν: Il. 11:248: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε Κόων ἀριδείκετος ἀνδρῶν
οὖν: Il. 11:574: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησ’ Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς
οὖν: Il. 11:580: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
οὖν: Il. 11:641: τὼ δ’ ἐπεὶ οὖν πίνοντ’ ἀφέτην πολυκαγκέα δίψαν
οὖν: Il. 11:753: τόφρα γὰρ οὖν ἑπόμεσθα διὰ σπιδέος πεδίοιο
οὖν: Il. 13:1: Ζεὺς δ’ ἐπεὶ οὖν Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα νηυσὶ πέλασσε,
οὖν: Il. 14:439: Ἀργεῖοι δ’ ὡς οὖν ἴδον Ἕκτορα νόσφι κιόντα
οὖν: Il. 15:232: τόφρα γὰρ οὖν οἱ ἔγειρε μένος μέγα, ὄφρ’ ἂν Ἀχαιοὶ
οὖν: Il. 15:363: ὅς τ’ ἐπεὶ οὖν ποιήσῃ ἀθύρματα νηπιέῃσιν
οὖν: Il. 16:30: μὴ ἐμέ γ’ οὖν οὗτός γε λάβοι χόλος, ὃν σὺ φυλάσσεις
οὖν: Il. 16:98: μήτέ τις οὖν Τρώων θάνατον φύγοι ὅσσοι ἔασι,
οὖν: Il. 16:394: Πάτροκλος δ’ ἐπεὶ οὖν πρώτας ἐπέκερσε φάλαγγας,
οὖν: Il. 16:419: Σαρπηδὼν δ’ ὡς οὖν ἴδ’ ἀμιτροχίτωνας ἑταίρους
οὖν: Il. 17:20: οὔτ’ οὖν παρδάλιος τόσσον μένος οὔτε λέοντος
οὖν: Il. 17:198: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἀπάνευθεν ἴδεν νεφεληγερέτα Ζεὺς
οὖν: Il. 18:222: οἳ δ’ ὡς οὖν ἄϊον ὄπα χάλκεον Αἰακίδαο,
οὖν: Il. 18:333: νῦν δ’ ἐπεὶ οὖν Πάτροκλε σεῦ ὕστερος εἶμ’ ὑπὸ γαῖαν,
οὖν: Il. 18:530: οἳ δ’ ὡς οὖν ἐπύθοντο πολὺν κέλαδον παρὰ βουσὶν
οὖν: Il. 19:94: βλάπτουσ’ ἀνθρώπους· κατὰ δ’ οὖν ἕτερόν γε πέδησε.
οὖν: Il. 20:7: οὔτέ τις οὖν ποταμῶν ἀπέην νόσφ’ Ὠκεανοῖο,
οὖν: Il. 21:49: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
οὖν: Il. 21:418: τὴν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
οὖν: Il. 22:475: ἣ δ’ ἐπεὶ οὖν ἔμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη
οὖν: Il. 23:813: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν,
οὖν: Il. 24:329: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν πόλιος κατέβαν, πεδίον δ’ ἀφίκοντο,
οὖν: Il. 24:349: Οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν μέγα σῆμα παρὲξ Ἴλοιο ἔλασσαν,
οὖν: Il. 24:587: τὸν δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
οὖν: Od. 1:414: οὔτ’ οὖν ἀγγελίῃ ἔτι πείθομαι, εἴ ποθεν ἔλθοι,
οὖν: Od. 2:123: τόφρα γὰρ οὖν βίοτόν τε τεὸν καὶ κτήματ’ ἔδονται,
οὖν: Od. 2:200: οὔτ’ οὖν Τηλέμαχον, μάλα περ πολύμυθον ἐόντα,
οὖν: Od. 3:34: οἱ δ’ ὡς οὖν ξείνους ἴδον, ἁθρόοι ἦλθον ἅπαντες,
οὖν: Od. 4:49: τοὺς δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
οὖν: Od. 4:780: νῆα μὲν οὖν πάμπρωτον ἁλὸς βένθοσδε ἔρυσσαν,
οὖν: Od. 6:192: οὔτ’ οὖν ἐσθῆτος δευήσεαι οὔτε τευ ἄλλου,
οὖν: Od. 8:272: Ἥφαιστος δ’ ὡς οὖν θυμαλγέα μῦθον ἄκουσε,
οὖν: Od. 8:372: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σφαῖραν καλὴν μετὰ χερσὶν ἕλοντο,
οὖν: Od. 8:454: τὸν δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
οὖν: Od. 9:147: οὔτ’ οὖν κύματα μακρὰ κυλινδόμενα προτὶ χέρσον
οὖν: Od. 11:200: οὔτε τις οὖν μοι νοῦσος ἐπήλυθεν, ἥ τε μάλιστα
οὖν: Od. 11:351: ἔμπης οὖν ἐπιμεῖναι ἐς αὔριον, εἰς ὅ κε πᾶσαν
οὖν: Od. 13:122: καὶ τὰ μὲν οὖν παρὰ πυθμέν’ ἐλαίης ἁθρόα θῆκαν
οὖν: Od. 14:254: ῥηϊδίως, ὡς εἴ τε κατὰ ῥόον· οὐδέ τις οὖν μοι
οὖν: Od. 14:467: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν τὸ πρῶτον ἀνέκραγον, οὐκ ἐπικεύσω.
οὖν: Od. 15:59: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
οὖν: Od. 15:361: ὄφρα μὲν οὖν δὴ κείνη ἔην, ἀχέουσά περ ἔμπης,
οὖν: Od. 16:302: μήτ’ οὖν Λαέρτης ἴστω τό γε μήτε συβώτης
οὖν: Od. 16:478: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
οὖν: Od. 17:88: τοὺς δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
οὖν: Od. 17:226: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ’ ἔμμαθεν, οὐκ ἐθελήσει
οὖν: Od. 17:401: μήτ’ οὖν μητέρ’ ἐμὴν ἅζευ τό γε μήτε τιν’ ἄλλον
οὖν: Od. 17:492: τοῦ δ’ ὡς οὖν ἤκουσε περίφρων Πηνελόπεια
οὖν: Od. 18:362: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ’ ἔμμαθες, οὐκ ἐθελήσεις
οὖν: Od. 19:213: ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο,
οὖν: Od. 19:251: ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο,
οὖν: Od. 21:57: ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο,
οὖν: Od. 21:273: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
οὖν: Od. 22:407: ἡ δ’ ὡς οὖν νέκυάς τε καὶ ἄσπετον εἴσιδεν αἷμα,
οὖν: Od. 22:448: πρῶτα μὲν οὖν νέκυας φόρεον κατατεθνηῶτας,
οὖν: Od. 23:300: τὼ δ’ ἐπεὶ οὖν φιλότητος ἐταρπήτην ἐρατεινῆς,
οὖν: Od. 24:232: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
οὖν: Od. 24:384: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
οὖν: Od. 24:391: οἱ δ’ ὡς οὖν Ὀδυσῆα ἴδον φράσσαντό τε θυμῷ,
οὖν: Od. 24:489: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σίτοιο μελίφρονος ἐξ ἔρον ἕντο,
οὕνεκ’: Il. 1:111: οὕνεκ’ ἐγὼ κούρης Χρυσηΐδος ἀγλά’ ἄποινα
οὕνεκ’: Il. 2:580: οὕνεκ’ ἄριστος ἔην πολὺ δὲ πλείστους ἄγε λαούς.
οὕνεκ’: Il. 5:266: δῶχ’ υἷος ποινὴν Γανυμήδεος, οὕνεκ’ ἄριστοι
οὕνεκ’: Il. 5:377: οὕνεκ’ ἐγὼ φίλον υἱὸν ὑπεξέφερον πολέμοιο
οὕνεκ’: Il. 6:78: Τρώων καὶ Λυκίων ἐγκέκλιται, οὕνεκ’ ἄριστοι
οὕνεκ’: Il. 6:386: ἀλλ’ ἐπὶ πύργον ἔβη μέγαν Ἰλίου, οὕνεκ’ ἄκουσε
οὕνεκ’: Il. 7:140: οὕνεκ’ ἄρ’ οὐ τόξοισι μαχέσκετο δουρί τε μακρῷ,
οὕνεκ’: Il. 9:558: Ἀλκυόνην καλέεσκον ἐπώνυμον, οὕνεκ’ ἄρ’ αὐτῆς
οὕνεκ’: Il. 11:21: πεύθετο γὰρ Κύπρον δὲ μέγα κλέος οὕνεκ’ Ἀχαιοὶ
οὕνεκ’: Il. 11:54: αἵματι μυδαλέας ἐξ αἰθέρος, οὕνεκ’ ἔμελλε
οὕνεκ’: Il. 11:79: οὕνεκ’ ἄρα Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι.
οὕνεκ’: Il. 13:113: οὕνεκ’ ἀπητίμησε ποδώκεα Πηλεΐωνα,
οὕνεκ’: Il. 13:461: οὕνεκ’ ἄρ’ ἐσθλὸν ἐόντα μετ’ ἀνδράσιν οὔ τι τίεσκεν.
οὕνεκ’: Il. 14:192: οὕνεκ’ ἐγὼ Δαναοῖσι, σὺ δὲ Τρώεσσιν ἀρήγεις;
οὕνεκ’: Il. 14:365: ἀλλ’ ὃ μὲν οὕτω φησὶ καὶ εὔχεται οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
οὕνεκ’: Il. 18:247: ἕζεσθαι· πάντας γὰρ ἔχε τρόμος, οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
οὕνεκ’: Il. 19:45: καὶ μὴν οἳ τότε γ’ εἰς ἀγορὴν ἴσαν, οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
οὕνεκ’: Il. 20:42: τεῖος Ἀχαιοὶ μὲν μέγα κύδανον, οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
οὕνεκ’: Il. 21:413: ἥ τοι χωομένη κακὰ μήδεται οὕνεκ’ Ἀχαιοὺς
οὕνεκ’: Il. 24:607: οὕνεκ’ ἄρα Λητοῖ ἰσάσκετο καλλιπαρῄῳ·
οὕνεκ’: Od. 4:569: οὕνεκ’ ἔχεις Ἑλένην καί σφιν γαμβρὸς Διός ἐσσι.
οὕνεκ’: Od. 8:480: τιμῆς ἔμμοροί εἰσι καὶ αἰδοῦς, οὕνεκ’ ἄρα σφέας
οὕνεκ’: Od. 13:265: οὕνεκ’ ἄρ’ οὐχ ᾧ πατρὶ χαριζόμενος θεράπευον
οὕνεκ’: Od. 13:309: πάντων, οὕνεκ’ ἄρ’ ἦλθες ἀλώμενος, ἀλλὰ σιωπῇ
οὕνεκ’: Od. 13:332: οὕνεκ’ ἐπητής ἐσσι καὶ ἀγχίνοος καὶ ἐχέφρων.
οὕνεκ’: Od. 18:7: οὕνεκ’ ἀπαγγέλλεσκε κιών, ὅτε πού τις ἀνώγοι.
οὕνεκα: Il. 1:11: οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα
οὕνεκα: Il. 3:44: φάντες ἀριστῆα πρόμον ἔμμεναι, οὕνεκα καλὸν
οὕνεκα: Il. 3:403: οὕνεκα δὴ νῦν δῖον Ἀλέξανδρον Μενέλαος
οὕνεκα: Il. 4:60: ἀμφότερον γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις
οὕνεκα: Il. 9:97: ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ’ ἄρξομαι, οὕνεκα πολλῶν
οὕνεκα: Il. 9:501: ἣ δ’ ἄτη σθεναρή τε καὶ ἀρτίπος, οὕνεκα πάσας
οὕνεκα: Il. 11:626: ἔξελον οὕνεκα βουλῇ ἀριστεύεσκεν ἁπάντων.
οὕνεκά: Il. 11:683: οὕνεκά μοι τύχε πολλὰ νέῳ πόλεμον δὲ κιόντι.
οὕνεκά: Il. 13:727: οὕνεκά τοι περὶ δῶκε θεὸς πολεμήϊα ἔργα
οὕνεκα: Il. 14:112: οὕνεκα δὴ γενεῆφι νεώτατός εἰμι μεθ’ ὑμῖν·
οὕνεκα: Il. 18:365: ἀμφότερον γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις
οὕνεκά: Il. 20:409: οὕνεκά οἱ μετὰ παισὶ νεώτατος ἔσκε γόνοιο,
οὕνεκα: Il. 23:386: οὕνεκα τὰς μὲν ὅρα ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἰούσας,
οὕνεκα: Il. 23:640: οὕνεκα δὴ τὰ μέγιστα παρ’ αὐτόθι λείπετ’ ἄεθλα.
οὕνεκα: Od. 3:53: οὕνεκα οἷ προτέρῃ δῶκε χρύσειον ἄλεισον·
οὕνεκα: Od. 3:61: οὕνεκα δεῦρ’ ἱκόμεσθα θοῇ σὺν νηῒ μελαίνῃ.”
οὕνεκά: Od. 4:482: οὕνεκά μ’ αὖτις ἄνωγεν ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον
οὕνεκα: Od. 5:216: πάντα μάλ’, οὕνεκα σεῖο περίφρων Πηνελόπεια
οὕνεκα: Od. 7:10: Ἀλκινόῳ δ’ αὐτὴν γέρας ἔξελον, οὕνεκα πᾶσι
οὕνεκά: Od. 7:300: παῖς ἐμή, οὕνεκά σ’ οὔ τι μετ’ ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
οὕνεκά: Od. 8:228: ἔκτανεν, οὕνεκά μιν προκαλίζετο τοξάζεσθαι.
οὕνεκά: Od. 8:320: οὕνεκά οἱ καλὴ θυγάτηρ, ἀτὰρ οὐκ ἐχέθυμος.”
οὕνεκα: Od. 8:566: ἡμῖν, οὕνεκα πομποὶ ἀπήμονές εἰμεν ἁπάντων·
οὕνεκά: Od. 9:199: οὕνεκά μιν σὺν παιδὶ περισχόμεθ’ ἠδὲ γυναικὶ
οὕνεκά: Od. 11:497: οὕνεκά μιν κατὰ γῆρας ἔχει χεῖράς τε πόδας τε.
οὕνεκα: Od. 13:174: ἡμῖν, οὕνεκα πομποὶ ἀπήμονές εἰμεν ἁπάντων.
οὕνεκά: Od. 13:262: οὕνεκά με στερέσαι τῆς ληΐδος ἤθελε πάσης
οὕνεκά: Od. 15:42: οὕνεκά οἱ σῶς ἐσσι καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουθας.”
οὕνεκά: Od. 15:363: οὕνεκά μ’ αὐτὴ θρέψεν ἅμα Κτιμένῃ τανυπέπλῳ,
οὕνεκα: Od. 16:330: οὕνεκα Τηλέμαχος μὲν ἐπ’ ἀγροῦ, νῆα δ’ ἀνώγει
οὕνεκά: Od. 16:379: οὕνεκά οἱ φόνον αἰπὺν ἐράπτομεν οὐδ’ ἐκίχημεν·
οὕνεκα: Od. 16:426: οὕνεκα ληϊστῆρσιν ἐπισπόμενος Ταφίοισιν
οὕνεκα: Od. 18:282: οὕνεκα τῶν μὲν δῶρα παρέλκετο, θέλγε δὲ θυμὸν
οὕνεκα: Od. 18:383: οὕνεκα πὰρ παύροισι καὶ οὐκ ἀγαθοῖσιν ὁμιλεῖς.
οὕνεκα: Od. 21:367: δείσας, οὕνεκα πολλοὶ ὁμόκλεον ἐν μεγάροισι.
οὕνεκά: Od. 23:214: οὕνεκά σ’ οὐ τὸ πρῶτον, ἐπεὶ ἴδον, ὧδ’ ἀγάπησα.
οὕνεκα: Od. 24:26: οὕνεκα πολλοῖσίν τε καὶ ἰφθίμοισιν ἄνασσες
οὕνεχ’: Od. 8:200: χαίρων οὕνεχ’ ἑταῖρον ἐνηέα λεῦσσ’ ἐν ἀγῶνι.
οὕνεχ’: Od. 8:310: οὕνεχ’ ὁ μὲν καλός τε καὶ ἀρτίπος, αὐτὰρ ἐγώ γε
οὔνομα: Il. 3:235: οὕς κεν ἐῢ γνοίην καί τ’ οὔνομα μυθησαίμην·
οὔνομα: Od. 6:194: ἄστυ δέ τοι δείξω, ἐρέω δέ τοι οὔνομα λαῶν·
οὔνομα: Od. 9:355: “δός μοι ἔτι πρόφρων καί μοι τεὸν οὔνομα εἰπὲ
οὐνόματ’: Il. 17:260: τῶν δ’ ἄλλων τίς κεν ᾗσι φρεσὶν οὐνόματ’ εἴποι,
οὔπωθι: Il. 13:309: ἦ ἐπ’ ἀριστερόφιν; ἐπεὶ οὔπωθι ἔλπομαι οὕτω
οὖρα: Il. 10:351: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀπέην ὅσσόν τ’ ἐπὶ οὖρα πέλονται
οὖρα: Il. 23:431: ὅσσα δὲ δίσκου οὖρα κατωμαδίοιο πέλονται,
οὐραῖαι: Il. 23:520: οὐραῖαι· ὃ δέ τ’ ἄγχι μάλα τρέχει, οὐδέ τι πολλὴ
Οὐρανίωνες: Il. 1:570: ὄχθησαν δ’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοὶ Οὐρανίωνες·
οὐρανίωνες: Il. 17:195: Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος ἅ οἱ θεοὶ οὐρανίωνες
Οὐρανίωνες: Il. 24:547: αὐτὰρ ἐπεί τοι πῆμα τόδ’ ἤγαγον Οὐρανίωνες
Οὐρανίωνες: Il. 24:612: τοὺς δ’ ἄρα τῇ δεκάτῃ θάψαν θεοὶ Οὐρανίωνες.
Οὐρανίωνες: Od. 7:242: κήδε’ ἐπεί μοι πολλὰ δόσαν θεοὶ Οὐρανίωνες·
Οὐρανίωνες: Od. 9:15: κήδε’ ἐπεί μοι πολλὰ δόσαν θεοὶ Οὐρανίωνες.
Οὐρανίωνες: Od. 13:41: πομπὴ καὶ φίλα δῶρα, τά μοι θεοὶ Οὐρανίωνες
Οὐρανιώνων: Il. 5:373: τίς νύ σε τοιάδ’ ἔρεξε φίλον τέκος Οὐρανιώνων
Οὐρανιώνων: Il. 5:898: καί κεν δὴ πάλαι ἦσθα ἐνέρτερος Οὐρανιώνων.
Οὐρανιώνων: Il. 21:275: ἄλλος δ’ οὔ τις μοι τόσον αἴτιος Οὐρανιώνων,
Οὐρανιώνων: Il. 21:509: τίς νύ σε τοιάδ’ ἔρεξε φίλον τέκος Οὐρανιώνων
οὐρανόθεν: Il. 1:195: οὐρανόθεν· πρὸ γὰρ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
οὐρανόθεν: Il. 1:208: οὐρανόθεν· πρὸ δέ μ’ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
οὐρανόθεν: Il. 8:19: σειρὴν χρυσείην ἐξ οὐρανόθεν κρεμάσαντες
οὐρανόθεν: Il. 8:21: ἀλλ’ οὐκ ἂν ἐρύσαιτ’ ἐξ οὐρανόθεν πεδίον δὲ
οὐρανόθεν: Il. 8:365: τῷ ἐπαλεξήσουσαν ἀπ’ οὐρανόθεν προΐαλλεν.
οὐρανόθεν: Il. 8:554: καὶ νάπαι· οὐρανόθεν δ’ ἄρ’ ὑπεῤῥάγη ἄσπετος αἰθήρ,
οὐρανόθεν: Il. 11:184: οὐρανόθεν καταβάς· ἔχε δ’ ἀστεροπὴν μετὰ χερσίν.
οὐρανόθεν: Il. 16:300: καὶ νάπαι, οὐρανόθεν δ’ ἄρ’ ὑπεῤῥάγη ἄσπετος αἰθήρ,
οὐρανόθεν: Il. 17:545: οὐρανόθεν καταβᾶσα· προῆκε γὰρ εὐρύοπα Ζεὺς
οὐρανόθεν: Il. 17:548: Ζεὺς ἐξ οὐρανόθεν τέρας ἔμμεναι ἢ πολέμοιο
οὐρανόθεν: Il. 21:199: δεινήν τε βροντήν, ὅτ’ ἀπ’ οὐρανόθεν σμαραγήσῃ.
οὐρανόθεν: Il. 23:189: οὐρανόθεν πεδίον δέ, κάλυψε δὲ χῶρον ἅπαντα
οὐρανόθεν: Od. 5:294: γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.
οὐρανόθεν: Od. 6:281: οὐρανόθεν καταβάς, ἕξει δέ μιν ἤματα πάντα.
οὐρανόθεν: Od. 9:69: γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.
οὐρανόθεν: Od. 9:145: οὐρανόθεν προὔφαινε, κατείχετο δὲ νεφέεσσιν.
οὐρανόθεν: Od. 11:18: οὔθ’ ὅτ’ ἂν ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ’ οὐρανόθεν προτράπηται,
οὐρανόθεν: Od. 12:315: γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.
οὐρανόθεν: Od. 12:381: ἠδ’ ὁπότ’ ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ’ οὐρανόθεν προτραποίμην.
οὐρανόθεν: Od. 20:31: οὐρανόθεν καταβᾶσα, δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικί·
οὐρανόθι: Il. 3:3: ἠΰτε περ κλαγγὴ γεράνων πέλει οὐρανόθι πρό·
οὐρανομήκης: Od. 5:239: κλήθρη τ’ αἴγειρός τ’, ἐλάτη τ’ ἦν οὐρανομήκης,
οὐρανὸν: Il. 1:317: κνίση δ’ οὐρανὸν ἷκεν ἑλισσομένη περὶ καπνῷ.
οὐρανὸν: Il. 1:497: ἠερίη δ’ ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε.
οὐρανὸν: Il. 2:153: οὐρούς τ’ ἐξεκάθαιρον· ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἷκεν
οὐρανὸν: Il. 2:458: αἴγλη παμφανόωσα δι’ αἰθέρος οὐρανὸν ἷκε.
οὐρανὸν: Il. 3:364: Ἀτρεΐδης δ’ ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
οὐρανὸν: Il. 5:504: οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον ἐπέπληγον πόδες ἵππων
οὐρανὸν: Il. 5:867: φαίνεθ’ ὁμοῦ νεφέεσσιν ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν.
οὐρανὸν: Il. 7:178: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
οὐρανὸν: Il. 7:201: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
οὐρανὸν: Il. 7:423: οὐρανὸν εἰσανιών· οἳ δ’ ἤντεον ἀλλήλοισιν.
οὐρανὸν: Il. 8:68: ἦμος δ’ Ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει,
οὐρανὸν: Il. 8:74: ἑζέσθην, Τρώων δὲ πρὸς οὐρανὸν εὐρὺν ἄερθεν·
οὐρανὸν: Il. 8:192: ἀσπίδα Νεστορέην, τῆς νῦν κλέος οὐρανὸν ἵκει
οὐρανόν: Il. 8:364: ἤτοι ὃ μὲν κλαίεσκε πρὸς οὐρανόν, αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς
οὐρανὸν: Il. 8:509: καίωμεν πυρὰ πολλά, σέλας δ’ εἰς οὐρανὸν ἵκῃ,
οὐρανὸν: Il. 8:548: κνίσην δ’ ἐκ πεδίου ἄνεμοι φέρον οὐρανὸν εἴσω.
οὐρανὸν: Il. 11:44: ὀξέα· τῆλε δὲ χαλκὸς ἀπ’ αὐτόφιν οὐρανὸν εἴσω
οὐρανὸν: Il. 12:338: τόσσος γὰρ κτύπος ἦεν, ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἷκε,
οὐρανὸν: Il. 14:60: ὡς ἐπιμὶξ κτείνονται, ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἵκει.
οὐρανὸν: Il. 14:174: ἔμπης ἐς γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἵκετ’ ἀϋτμή.
οὐρανὸν: Il. 15:192: Ζεὺς δ’ ἔλαχ’ οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσι·
οὐρανὸν: Il. 15:371: εὔχετο χεῖρ’ ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα·
οὐρανὸν: Il. 16:232: οὐρανὸν εἰσανιδών· Δία δ’ οὐ λάθε τερπικέραυνον·
οὐρανὸν: Il. 16:364: Ὡς δ’ ὅτ’ ἀπ’ Οὐλύμπου νέφος ἔρχεται οὐρανὸν εἴσω
οὐρανὸν: Il. 16:777: Ὄφρα μὲν Ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει,
οὐρανὸν: Il. 17:425: χάλκεον οὐρανὸν ἷκε δι’ αἰθέρος ἀτρυγέτοιο·
οὐρανόν: Il. 18:483: Ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξ’, ἐν δ’ οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν,
οὐρανὸν: Il. 19:128: μή ποτ’ ἐς Οὔλυμπόν τε καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα
οὐρανὸν: Il. 19:257: εὐξάμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
οὐρανὸν: Il. 19:362: αἴγλη δ’ οὐρανὸν ἷκε, γέλασσε δὲ πᾶσα περὶ χθὼν
οὐρανὸν: Il. 20:299: δῶρα θεοῖσι δίδωσι τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν;
οὐρανὸν: Il. 21:267: ἀθάνατοι φοβέουσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
οὐρανὸν: Il. 21:272: Πηλεΐδης δ’ ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
οὐρανὸν: Il. 21:522: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρὺν ἵκηται
οὐρανόν: Il. 23:868: ἣ μὲν ἔπειτ’ ἤϊξε πρὸς οὐρανόν, ἣ δὲ παρείθη
οὐρανὸν: Il. 24:97: ἀκτὴν δ’ ἐξαναβᾶσαι ἐς οὐρανὸν ἀϊχθήτην,
οὐρανὸν: Il. 24:307: οὐρανὸν εἰσανιδών, καὶ φωνήσας ἔπος ηὔδα·
οὐρανὸν: Od. 1:54: μακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσι.
οὐρανὸν: Od. 1:67: ἀθανάτοισιν ἔδωκε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν;
οὐρανὸν: Od. 3:2: οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον, ἵν’ ἀθανάτοισι φαείνοι
οὐρανὸν: Od. 4:378: ἀθανάτους ἀλιτέσθαι, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.
οὐρανὸν: Od. 4:400: ἦμος δ’ ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκῃ,
οὐρανὸν: Od. 4:479: ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι·
οὐρανὸν: Od. 5:169: αἴ κε θεοί γ’ ἐθέλωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
οὐρανὸν: Od. 5:303: οἵοισιν νεφέεσσι περιστέφει οὐρανὸν εὐρὺν
οὐρανὸν: Od. 6:150: εἰ μέν τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
οὐρανὸν: Od. 6:243: νῦν δὲ θεοῖσιν ἔοικε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.
οὐρανὸν: Od. 7:209: ἀθανάτοισιν ἔοικα, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
οὐρανὸν: Od. 8:74: οἴμης, τῆς τότ’ ἄρα κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἵκανε,
οὐρανὸν: Od. 9:20: ἀνθρώποισι μέλω, καί μευ κλέος οὐρανὸν ἵκει.
οὐρανὸν: Od. 9:527: εὔχετο, χεῖρ’ ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα·
οὐρανὸν: Od. 11:17: οὔθ’ ὁπότ’ ἂν στείχῃσι πρὸς οὐρανὸν ἀστερόεντα,
οὐρανὸν: Od. 11:133: ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
οὐρανὸν: Od. 12:73: οἱ δὲ δύω σκόπελοι ὁ μὲν οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει
οὐρανὸν: Od. 12:344: ῥέξομεν ἀθανάτοισι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.
οὐρανὸν: Od. 12:380: χαίρεσκον μὲν ἰὼν εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα,
οὐρανὸν: Od. 13:55: ἔσπεισαν μακάρεσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
οὐρανόν: Od. 13:269: νὺξ δὲ μάλα δνοφερὴ κάτεχ’ οὐρανόν, οὐδέ τις ἥμεας
οὐρανὸν: Od. 15:329: τῶν ὕβρις τε βίη τε σιδήρεον οὐρανὸν ἵκει.
οὐρανὸν: Od. 16:183: ἦ μάλα τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν·
οὐρανὸν: Od. 16:200: νῦν δὲ θεοῖσιν ἔοικας, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι.”
οὐρανὸν: Od. 16:211: ῥηΐδιον δὲ θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
οὐρανὸν: Od. 17:565: τῶν ὕβρις τε βίη τε σιδήρεον οὐρανὸν ἵκει.
οὐρανὸν: Od. 19:40: ἦ μάλα τις θεὸς ἔνδον, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι.”
οὐρανὸν: Od. 19:108: νεικέοι· ἦ γάρ σευ κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει,
οὐρανὸν: Od. 22:39: οὔτε θεοὺς δείσαντες, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
οὐρανὸν: Od. 23:280: ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
οὐρανὸς: Il. 5:750: τῇς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε
οὐρανός: Il. 8:16: τόσσον ἔνερθ’ Ἀΐδεω ὅσον οὐρανός ἐστ’ ἀπὸ γαίης·
οὐρανὸς: Il. 8:394: τῇς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε
Οὐρανὸς: Il. 15:36: ἴστω νῦν τόδε Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε
οὐρανὸς: Il. 18:485: ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ’ οὐρανὸς ἐστεφάνωται,
οὐρανός: Il. 21:388: ἀμφὶ δὲ σάλπιγξεν μέγας οὐρανός. ἄϊε δὲ Ζεὺς
οὐρανὸς: Od. 5:184: ἴστω νῦν τόδε γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε
οὐρανὸς: Od. 11:316: Πήλιον εἰνοσίφυλλον, ἵν’ οὐρανὸς ἀμβατὸς εἴη.
οὐρανὸς: Od. 12:404: φαίνετο γαιάων, ἀλλ’ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα,
οὐρανὸς: Od. 14:302: φαίνετο γαιάων, ἀλλ’ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα,
οὐρανοῦ: Il. 5:749: αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ ἃς ἔχον Ὧραι,
οὐρανοῦ: Il. 5:769: μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος.
οὐρανοῦ: Il. 6:108: φὰν δέ τιν’ ἀθανάτων ἐξ οὐρανοῦ ἀστερόεντος
οὐρανοῦ: Il. 6:128: εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ’ οὐρανοῦ εἰλήλουθας,
οὐρανοῦ: Il. 8:46: μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος.
οὐρανοῦ: Il. 8:393: αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ ἃς ἔχον Ὧραι,
οὐρανοῦ: Il. 19:130: ὣς εἰπὼν ἔῤῥιψεν ἀπ’ οὐρανοῦ ἀστερόεντος
οὐρανοῦ: Il. 19:351: οὐρανοῦ ἐκκατεπᾶλτο δι’ αἰθέρος. αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
οὐρανοῦ: Od. 7:199: εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ’ οὐρανοῦ εἰλήλουθεν,
οὐρανοῦ: Od. 20:113: ἦ μεγάλ’ ἐβρόντησας ἀπ’ οὐρανοῦ ἀστερόεντος,
οὐρανοῦ: Od. 20:357: οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακὴ δ’ ἐπιδέδρομεν ἀχλύς.”
οὐρανῷ: Il. 4:44: αἳ γὰρ ὑπ’ ἠελίῳ τε καὶ οὐρανῷ ἀστερόεντι
οὐρανῷ: Il. 4:443: οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει·
οὐρανῷ: Il. 8:551: ὡς δ’ ὅτ’ ἐν οὐρανῷ ἄστρα φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην
οὐρανῷ: Il. 22:318: ἕσπερος, ὃς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἵσταται ἀστήρ,
οὔρεά: Il. 1:157: οὔρεά τε σκιόεντα θάλασσά τε ἠχήεσσα·
οὔρεα: Il. 13:18: κραιπνὰ ποσὶ προβιβάς· τρέμε δ’ οὔρεα μακρὰ καὶ ὕλη
οὔρεα: Il. 21:485: ἤτοι βέλτερόν ἐστι κατ’ οὔρεα θῆρας ἐναίρειν
οὔρεα: Od. 6:102: οἵη δ’ Ἄρτεμις εἶσι κατ’ οὔρεα ἰοχέαιρα,
οὔρεϊ: Od. 11:243: πορφύρεον δ’ ἄρα κῦμα περιστάθη οὔρεϊ ἶσον,
οὔρεος: Il. 2:456: οὔρεος ἐν κορυφῇς, ἕκαθεν δέ τε φαίνεται αὐγή,
οὔρεος: Il. 3:34: οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὑπό τε τρόμος ἔλλαβε γυῖα,
οὔρεος: Il. 11:87: οὔρεος ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί τ’ ἐκορέσσατο χεῖρας
οὔρεος: Il. 14:396: οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὅτε τ’ ὤρετο καιέμεν ὕλην·
οὔρεος: Il. 16:634: οὔρεος ἐν βήσσῃς, ἕκαθεν δέ τε γίγνετ’ ἀκουή,
οὔρεος: Il. 16:766: οὔρεος ἐν βήσσῃς βαθέην πελεμιζέμεν ὕλην
οὔρεος: Il. 20:491: οὔρεος ἀζαλέοιο, βαθεῖα δὲ καίεται ὕλη,
οὔρεσι: Il. 11:479: ὠμοφάγοι μιν θῶες ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν
οὔρεσι: Il. 13:390: ἠὲ πίτυς βλωθρή, τήν τ’ οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες
οὔρεσι: Il. 13:571: ἤσπαιρ’ ὡς ὅτε βοῦς τόν τ’ οὔρεσι βουκόλοι ἄνδρες
οὔρεσι: Il. 15:606: οὔρεσι μαίνηται βαθέης ἐν τάρφεσιν ὕλης·
οὔρεσι: Il. 16:158: οἵ τ’ ἔλαφον κεραὸν μέγαν οὔρεσι δῃώσαντες
οὔρεσι: Il. 16:483: ἠὲ πίτυς βλωθρή, τήν τ’ οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες
οὔρεσιν: Il. 4:455: τῶν δέ τε τηλόσε δοῦπον ἐν οὔρεσιν ἔκλυε ποιμήν·
οὔρεσιν: Il. 5:52: βάλλειν ἄγρια πάντα, τά τε τρέφει οὔρεσιν ὕλη·
οὔρεσιν: Il. 12:132: ἕστασαν ὡς ὅτε τε δρύες οὔρεσιν ὑψικάρηνοι,
οὔρεσιν: Il. 13:471: ἀλλ’ ἔμεν’ ὡς ὅτε τις σῦς οὔρεσιν ἀλκὶ πεποιθώς,
οὔρεσιν: Il. 24:614: νῦν δέ που ἐν πέτρῃσιν ἐν οὔρεσιν οἰοπόλοισιν
οὐρεῦσι: Il. 24:716: εἴξατέ μοι οὐρεῦσι διελθέμεν· αὐτὰρ ἔπειτα
οὐρῇ: Il. 20:170: οὐρῇ δὲ πλευράς τε καὶ ἰσχία ἀμφοτέρωθεν
οὐρῇ: Od. 17:302: οὐρῇ μέν ῥ’ ὅ γ’ ἔσηνε καὶ οὔατα κάββαλεν ἄμφω,
οὐρῆας: Il. 1:50: οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς,
οὐρῆάς: Il. 23:111: οὐρῆάς τ’ ὄτρυνε καὶ ἀνέρας ἀξέμεν ὕλην
οὐρῆες: Il. 23:115: σειράς τ’ εὐπλέκτους· πρὸ δ’ ἄρ’ οὐρῆες κίον αὐτῶν.
οὐρῇσιν: Od. 10:215: οὐρῇσιν μακρῇσι περισσαίνοντες ἀνέσταν.
οὐρήων: Il. 10:84: ἠέ τιν’ οὐρήων διζήμενος, ἤ τιν’ ἑταίρων;
οὐρίαχον: Il. 13:443: ἥ ῥά οἱ ἀσπαίρουσα καὶ οὐρίαχον πελέμιζεν
οὐρίαχος: Il. 16:612: οὔδει ἐνισκίμφθη, ἐπὶ δ’ οὐρίαχος πελεμίχθη
οὐρίαχος: Il. 17:528: οὔδει ἐνισκίμφθη, ἐπὶ δ’ οὐρίαχος πελεμίχθη
οὖροι: Od. 4:360: ἔνθα μ’ ἐείκοσιν ἤματ’ ἔχον θεοί, οὐδέ ποτ’ οὖροι
οὔροισι: Il. 12:421: ἀλλ’ ὥς τ’ ἀμφ’ οὔροισι δύ’ ἀνέρε δηριάασθον
οὖρον: Il. 1:479: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει ἑκάεργος Ἀπόλλων·
οὖρον: Il. 7:5: οὖρον, ἐπεί κε κάμωσιν ἐϋξέστῃς ἐλάτῃσι
οὖρον: Il. 14:19: πρίν τινα κεκριμένον καταβήμεναι ἐκ Διὸς οὖρον,
οὖρον: Il. 21:405: τόν ῥ’ ἄνδρες πρότεροι θέσαν ἔμμεναι οὖρον ἀρούρης·
οὖρον: Od. 2:420: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις Ἀθήνη,
οὖρον: Od. 4:520: ἂψ δὲ θεοὶ οὖρον στρέψαν, καὶ οἴκαδ’ ἵκοντο,
οὖρον: Od. 4:585: ταῦτα τελευτήσας νεόμην, ἔδοσαν δέ μοι οὖρον
οὖρον: Od. 5:167: εἵματά τ’ ἀμφιέσω· πέμψω δέ τοι οὖρον ὄπισθεν,
οὖρον: Od. 5:268: οὖρον δὲ προέηκεν ἀπήμονά τε λιαρόν τε.
οὖρον: Od. 7:266: οὖρον δὲ προέηκεν ἀπήμονά τε λιαρόν τε.
οὖρον: Od. 8:124: ὅσσον τ’ ἐν νειῷ οὖρον πέλει ἡμιόνοιϊν,
οὖρον: Od. 11:7: ἴκμενον οὖρον ἵει πλησίστιον, ἐσθλὸν ἑταῖρον,
οὖρον: Od. 12:149: ἴκμενον οὖρον ἵει πλησίστιον, ἐσθλὸν ἑταῖρον,
οὖρον: Od. 15:34: νυκτὶ δ’ ὁμῶς πλείειν· πέμψει δέ τοι οὖρον ὄπισθεν
οὖρον: Od. 15:89: οὖρον ἰὼν κατέλειπον ἐπὶ κτεάτεσσιν ἐμοῖσι·
οὖρον: Od. 15:292: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις Ἀθήνη,
οὖρον: Od. 15:475: νὼ ἀναβησάμενοι· ἐπὶ δὲ Ζεὺς οὖρον ἴαλλεν.
οὖρον: Od. 17:148: ταῦτα τελευτήσας νεόμην· ἔδοσαν δέ μοι οὖρον
οὖρος: Il. 8:80: Νέστωρ οἶος ἔμιμνε Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν
οὖρος: Il. 11:839: ὃν Νέστωρ ἐπέτελλε Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν·
οὖρος: Il. 15:370: Νέστωρ αὖτε μάλιστα Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν
οὖρος: Il. 15:659: Νέστωρ αὖτε μάλιστα Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν
οὖρος: Od. 3:176: ὦρτο δ’ ἐπὶ λιγὺς οὖρος ἀήμεναι· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
οὖρος: Od. 3:183: οὖρος, ἐπεὶ δὴ πρῶτα θεὸς προέηκεν ἀῆναι.
οὖρος: Od. 3:411: Νέστωρ αὖ τότ’ ἐφῖζε Γερήνιος, οὖρος Ἀχαιῶν,
οὖρος: Od. 4:357: ἤνυσεν, ᾗ λιγὺς οὖρος ἐπιπνείῃσιν ὄπισθεν.
οὖρος: Od. 11:640: πρῶτα μὲν εἰρεσίῃ, μετέπειτα δὲ κάλλιμος οὖρος.
οὖρος: Od. 12:167: νῆσον Σειρήνοιϊν· ἔπειγε γὰρ οὖρος ἀπήμων.
οὐρούς: Il. 2:153: οὐρούς τ’ ἐξεκάθαιρον· ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἷκεν
οὔρῳ: Od. 5:176: ὠκύποροι περόωσιν, ἀγαλλόμεναι Διὸς οὔρῳ.
οὔρῳ: Od. 5:269: γηθόσυνος δ’ οὔρῳ πέτασ’ ἱστία δῖος Ὀδυσσεύς.
οὔρῳ: Od. 15:297: ἡ δὲ Φεὰς ἐπέβαλλεν ἐπειγομένη Διὸς οὔρῳ,
οὓς: Il. 2:302: μάρτυροι, οὓς μὴ κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι·
οὓς: Il. 2:513: οὓς τέκεν Ἀστυόχη δόμῳ Ἄκτορος Ἀζεΐδαο,
οὓς: Il. 2:832: ᾔδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκε
οὕς: Il. 3:128: οὕς ἑθεν εἵνεκ’ ἔπασχον ὑπ’ Ἄρηος παλαμάων·
οὕς: Il. 3:235: οὕς κεν ἐῢ γνοίην καί τ’ οὔνομα μυθησαίμην·
οὓς: Il. 4:232: καί ῥ’ οὓς μὲν σπεύδοντας ἴδοι Δαναῶν ταχυπώλων,
Οὕς: Il. 4:240: Οὕς τινας αὖ μεθιέντας ἴδοι στυγεροῦ πολέμοιο,
οὓς: Il. 4:294: οὓς ἑτάρους στέλλοντα καὶ ὀτρύνοντα μάχεσθαι
οὕς: Il. 6:21: βῆ δὲ μετ’ Αἴσηπον καὶ Πήδασον, οὕς ποτε νύμφη
οὕς: Il. 7:209: ὅς τ’ εἶσιν πόλεμον δὲ μετ’ ἀνέρας οὕς τε Κρονίων
οὕς: Il. 8:108: οὕς ποτ’ ἀπ’ Αἰνείαν ἑλόμην μήστωρε φόβοιο.
οὓς: Il. 8:528: οὓς κῆρες φορέουσι μελαινάων ἐπὶ νηῶν.
οὓς: Il. 9:306: οἷ ἔμεναι Δαναῶν οὓς ἐνθάδε νῆες ἔνεικαν.
οὓς: Il. 10:125: τὸν μὲν ἐγὼ προέηκα καλήμεναι οὓς σὺ μεταλλᾷς.
οὓς: Il. 10:478: οὓς νῶϊν πίφαυσκε Δόλων ὃν ἐπέφνομεν ἡμεῖς.
οὓς: Il. 10:558: ἵπποι δ’ οἷδε γεραιὲ νεήλυδες οὓς ἐρεείνεις
οὖς: Il. 11:109: Ἄντιφον αὖ παρὰ οὖς ἔλασε ξίφει, ἐκ δ’ ἔβαλ’ ἵππων.
οὓς: Il. 11:330: ᾔδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκε
οὕς: Il. 12:226: πολλοὺς γὰρ Τρώων καταλείψομεν, οὕς κεν Ἀχαιοὶ
οὓς: Il. 13:780: νωλεμέως· ἕταροι δὲ κατέκταθεν οὓς σὺ μεταλλᾷς.
οὓς: Il. 15:187: τρεῖς γάρ τ’ ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοὶ οὓς τέκετο Ῥέα
οὓς: Il. 15:198: ἐκπάγλοις ἐπέεσσιν ἐνισσέμεν οὓς τέκεν αὐτός,
οὓς: Il. 15:249: οὓς ἑτάρους ὀλέκοντα βοὴν ἀγαθὸς βάλεν Αἴας
οὓς: Il. 16:260: εἰνοδίοις, οὓς παῖδες ἐριδμαίνωσιν ἔθοντες
οὓς: Il. 16:369: Τρωϊκόν, οὓς ἀέκοντας ὀρυκτὴ τάφρος ἔρυκε.
οὓς: Il. 16:381: ἄμβροτοι, οὓς Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα,
οὓς: Il. 16:867: ἄμβροτοι, οὓς Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα.
οὓς: Il. 18:515: ῥύατ’ ἐφεσταότες, μετὰ δ’ ἀνέρες οὓς ἔχε γῆρας·
οὓς: Il. 19:203: νῦν δ’ οἳ μὲν κέαται δεδαϊγμένοι, οὓς ἐδάμασσεν
οὕς: Il. 19:243: ἑπτὰ μὲν ἐκ κλισίης τρίποδας φέρον, οὕς οἱ ὑπέστη,
οὖς: Il. 20:473: δουρὶ κατ’ οὖς· εἶθαρ δὲ δι’ οὔατος ἦλθ’ ἑτέροιο
οὕς: Il. 21:55: ἦ μάλα δὴ Τρῶες μεγαλήτορες οὕς περ ἔπεφνον
οὓς: Il. 21:135: οὓς ἐπὶ νηυσὶ θοῇσιν ἐπέφνετε νόσφιν ἐμεῖο.
οὓς: Il. 21:236: πολλούς, οἵ ῥα κατ’ αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὓς κτάν’ Ἀχιλλεύς·
οὓς: Il. 21:344: πολλούς, οἵ ῥα κατ’ αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὓς κτάν’ Ἀχιλλεύς·
οὓς: Il. 22:11: ἦ νύ τοι οὔ τι μέλει Τρώων πόνος, οὓς ἐφόβησας,
οὓς: Il. 22:69: οὓς τρέφον ἐν μεγάροισι τραπεζῆας θυραωρούς,
οὓς: Il. 22:234: γνωτῶν οὓς Ἑκάβη ἠδὲ Πρίαμος τέκε παῖδας·
οὓς: Il. 22:272: κήδε’ ἐμῶν ἑτάρων οὓς ἔκτανες ἔγχεϊ θύων.
οὕς: Il. 23:291: ἵππους δὲ Τρῳοὺς ὕπαγε ζυγόν, οὕς ποτ’ ἀπηύρα
οὓς: Il. 23:776: οὓς ἐπὶ Πατρόκλῳ πέφνεν πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
οὓς: Il. 24:279: ἵππους δὲ Πριάμῳ ὕπαγον ζυγόν, οὓς ὃ γεραιὸς
οὕς: Il. 24:574: ἥρως Αὐτομέδων ἠδ’ Ἄλκιμος, οὕς ῥα μάλιστα
οὓς: Od. 1:108: ἥμενοι ἐν ῥινοῖσι βοῶν, οὓς ἔκτανον αὐτοί.
οὕς: Od. 1:398: καὶ δμώων, οὕς μοι ληΐσσατο δῖος Ὀδυσσεύς.”
οὓς: Od. 3:189: οὓς ἄγ’ Ἀχιλλῆος μεγαθύμου φαίδιμος υἱός,
οὓς: Od. 4:488: οὓς Νέστωρ καὶ ἐγὼ λίπομεν Τροίηθεν ἰόντες,
οὓς: Od. 4:676: μύθων, οὓς μνηστῆρες ἐνὶ φρεσὶ βυσσοδόμευον.
οὓς: Od. 5:481: ἀλλήλοισιν ἔφυν ἐπαμοιβαδίς· οὓς ὑπ’ Ὀδυσσεὺς
οὓς: Od. 7:92: οὓς Ἥφαιστος ἔτευξεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσι
οὕς: Od. 7:211: οὕς τινας ὑμεῖς ἴστε μάλιστ’ ὀχέοντας ὀϊζὺν
οὓς: Od. 11:309: οὓς δὴ μηκίστους θρέψε ζείδωρος ἄρουρα
οὓς: Od. 11:630: καί νύ κ’ ἔτι προτέρους ἴδον ἀνέρας, οὓς ἔθελόν περ,
οὓς: Od. 12:310: οὓς ἔφαγε Σκύλλη γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλοῦσα·
οὓς: Od. 14:4: κήδετο οἰκήων, οὓς κτήσατο δῖος Ὀδυσσεύς.
οὓς: Od. 14:22: τέσσαρες, οὓς ἔθρεψε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν.
οὓς: Od. 15:105: ἔνθ’ ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, οὓς κάμεν αὐτή.
οὓς: Od. 21:364: οἶον ἀπ’ ἀνθρώπων, οὓς ἔτρεφες, εἴ κεν Ἀπόλλων
οὕς: Od. 22:384: πεπτεῶτας πολλούς, ὥς τ’ ἰχθύας, οὕς θ’ ἁλιῆες
οὓς: Od. 23:313: ἰφθίμων ἑτάρων, οὓς ἤσθιεν οὐδ’ ἐλέαιρεν·
οὓς: Od. 23:363: ἀνδρῶν μνηστήρων, οὓς ἔκτανον ἐν μεγάροισιν·
οὔσης: Od. 19:489: οὐδὲ τροφοῦ οὔσης σεῦ ἀφέξομαι, ὁππότ’ ἂν ἄλλας
οὔτ’: Il. 1:108: ἐσθλὸν δ’ οὔτέ τί πω εἶπας ἔπος οὔτ’ ἐτέλεσσας·
οὔτ’: Il. 1:115: οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτέ τι ἔργα.
οὔτ’: Il. 1:548: οὔτε θεῶν πρότερος τὸν εἴσεται οὔτ’ ἀνθρώπων·
οὔτ’: Il. 1:553: καὶ λίην σε πάρος γ’ οὔτ’ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ,
οὔτ’: Il. 2:202: οὔτέ ποτ’ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ·
οὔτ’: Il. 3:218: σκῆπτρον δ’ οὔτ’ ὀπίσω οὔτε προπρηνὲς ἐνώμα,
οὔτ’: Il. 5:89: τὸν δ’ οὔτ’ ἄρ τε γέφυραι ἐεργμέναι ἰσχανόωσιν,
οὔτ’: Il. 5:90: οὔτ’ ἄρα ἕρκεα ἴσχει ἀλωάων ἐριθηλέων
οὔτ’: Il. 5:333: οὔτ’ ἄρ’ Ἀθηναίη οὔτε πτολίπορθος Ἐνυώ.
οὔτ’: Il. 5:532: φευγόντων δ’ οὔτ’ ἂρ κλέος ὄρνυται οὔτε τις ἀλκή.
οὔτ’: Il. 5:879: ταύτην δ’ οὔτ’ ἔπεϊ προτιβάλλεαι οὔτέ τι ἔργῳ,
οὔτ’: Il. 6:352: τούτῳ δ’ οὔτ’ ἂρ νῦν φρένες ἔμπεδοι οὔτ’ ἄρ’ ὀπίσσω
οὔτ’: Il. 6:352: τούτῳ δ’ οὔτ’ ἂρ νῦν φρένες ἔμπεδοι οὔτ’ ἄρ’ ὀπίσσω
οὔτ’: Il. 6:383: οὔτέ πῃ ἐς γαλόων οὔτ’ εἰνατέρων ἐϋπέπλων
οὔτ’: Il. 6:384: οὔτ’ ἐς Ἀθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθά περ ἄλλαι
οὔτ’: Il. 6:451: οὔτ’ αὐτῆς Ἑκάβης οὔτε Πριάμοιο ἄνακτος
οὔτ’: Il. 7:433: Ἦμος δ’ οὔτ’ ἄρ πω ἠώς, ἔτι δ’ ἀμφιλύκη νύξ,
οὔτ’: Il. 8:78: Ἔνθ’ οὔτ’ Ἰδομενεὺς τλῆ μίμνειν οὔτ’ Ἀγαμέμνων,
οὔτ’: Il. 8:78: Ἔνθ’ οὔτ’ Ἰδομενεὺς τλῆ μίμνειν οὔτ’ Ἀγαμέμνων,
οὔτ’: Il. 8:480: ἥμενοι οὔτ’ αὐγῇς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
οὔτ’: Il. 8:481: τέρποντ’ οὔτ’ ἀνέμοισι, βαθὺς δέ τε Τάρταρος ἀμφίς·
οὔτ’: Il. 9:315: οὔτ’ ἔμεγ’ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα πεισέμεν οἴω
οὔτ’: Il. 9:316: οὔτ’ ἄλλους Δαναούς, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν
οὔτ’: Il. 9:483: οὔτ’ ἐς δαῖτ’ ἰέναι οὔτ’ ἐν μεγάροισι πάσασθαι,
οὔτ’: Il. 9:483: οὔτ’ ἐς δαῖτ’ ἰέναι οὔτ’ ἐν μεγάροισι πάσασθαι,
οὔτ’: Il. 10:122: οὔτ’ ὄκνῳ εἴκων οὔτ’ ἀφραδίῃσι νόοιο,
οὔτ’: Il. 10:122: οὔτ’ ὄκνῳ εἴκων οὔτ’ ἀφραδίῃσι νόοιο,
οὔτ’: Il. 12:53: εὐρεῖ’, οὔτ’ ἄρ’ ὑπερθορέειν σχεδὸν οὔτε περῆσαι
οὔτ’: Il. 12:213: δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορευέμεν, οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ
οὔτ’: Il. 13:127: καρτεραί, ἃς οὔτ’ ἄν κεν Ἄρης ὀνόσαιτο μετελθὼν
οὔτ’: Il. 13:284: τοῦ δ’ ἀγαθοῦ οὔτ’ ἂρ τρέπεται χρὼς οὔτέ τι λίην
οὔτ’: Il. 13:436: οὔτε γὰρ ἐξοπίσω φυγέειν δύνατ’ οὔτ’ ἀλέασθαι,
οὔτ’: Il. 13:513: οὔτ’ ἄρ’ ἐπαΐξαι μεθ’ ἑὸν βέλος οὔτ’ ἀλέασθαι.
οὔτ’: Il. 13:513: οὔτ’ ἄρ’ ἐπαΐξαι μεθ’ ἑὸν βέλος οὔτ’ ἀλέασθαι.
οὔτ’: Il. 14:397: οὔτ’ ἄνεμος τόσσόν γε περὶ δρυσὶν ὑψικόμοισι
οὔτ’: Il. 15:72: τὸ πρὶν δ’ οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ παύω χόλον οὔτέ τιν’ ἄλλον
οὔτ’: Il. 15:564: φευγόντων δ’ οὔτ’ ἂρ κλέος ὄρνυται οὔτέ τις ἀλκή.
οὔτ’: Il. 15:570: οὔτε ποσὶν θάσσων οὔτ’ ἄλκιμος ὡς σὺ μάχεσθαι·
οὔτ’: Il. 16:226: οὔτ’ ἀνδρῶν πίνεσκεν ἀπ’ αὐτοῦ αἴθοπα οἶνον,
οὔτ’: Il. 17:20: οὔτ’ οὖν παρδάλιος τόσσον μένος οὔτε λέοντος
οὔτ’: Il. 17:432: τὼ δ’ οὔτ’ ἂψ ἐπὶ νῆας ἐπὶ πλατὺν Ἑλλήσποντον
οὔτ’: Il. 17:433: ἠθελέτην ἰέναι οὔτ’ ἐς πόλεμον μετ’ Ἀχαιούς,
οὔτ’: Il. 19:262: οὔτ’ εὐνῆς πρόφασιν κεχρημένος οὔτέ τευ ἄλλου.
οὔτ’: Il. 20:8: οὔτ’ ἄρα νυμφάων αἵ τ’ ἄλσεα καλὰ νέμονται
οὔτ’: Il. 20:205: ὄψει δ’ οὔτ’ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ σούς.
οὔτ’: Il. 20:205: ὄψει δ’ οὔτ’ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ σούς.
οὔτ’: Il. 22:200: οὔτ’ ἄρ’ ὃ τὸν δύναται ὑποφεύγειν οὔθ’ ὃ διώκειν·
οὔτ’: Il. 23:632: ἔνθ’ οὔ τίς μοι ὁμοῖος ἀνὴρ γένετ’, οὔτ’ ἄρ’ Ἐπειῶν
οὔτ’: Il. 23:633: οὔτ’ αὐτῶν Πυλίων οὔτ’ Αἰτωλῶν μεγαθύμων.
οὔτ’: Il. 23:633: οὔτ’ αὐτῶν Πυλίων οὔτ’ Αἰτωλῶν μεγαθύμων.
οὔτ’: Il. 23:719: οὔτ’ Ὀδυσεὺς δύνατο σφῆλαι οὔδει τε πελάσσαι,
οὔτ’: Il. 23:720: οὔτ’ Αἴας δύνατο, κρατερὴ δ’ ἔχεν ἲς Ὀδυσῆος.
οὔτ’: Il. 24:40: ᾧ οὔτ’ ἂρ φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὔτε νόημα
οὔτ’: Il. 24:130: οὔτ’ εὐνῆς; ἀγαθὸν δὲ γυναικί περ ἐν φιλότητι
οὔτ’: Il. 24:156: οὔτ’ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ’ ἄλλους πάντας ἐρύξει·
οὔτ’: Il. 24:157: οὔτε γάρ ἐστ’ ἄφρων οὔτ’ ἄσκοπος οὔτ’ ἀλιτήμων,
οὔτ’: Il. 24:157: οὔτε γάρ ἐστ’ ἄφρων οὔτ’ ἄσκοπος οὔτ’ ἀλιτήμων,
οὔτ’: Il. 24:185: οὔτ’ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ’ ἄλλους πάντας ἐρύξει·
οὔτ’: Il. 24:186: οὔτε γάρ ἔστ’ ἄφρων οὔτ’ ἄσκοπος οὔτ’ ἀλιτήμων,
οὔτ’: Il. 24:186: οὔτε γάρ ἔστ’ ἄφρων οὔτ’ ἄσκοπος οὔτ’ ἀλιτήμων,
οὔτ’: Il. 24:216: ἑσταότ’ οὔτε φόβου μεμνημένον οὔτ’ ἀλεωρῆς.
οὔτ’: Il. 24:368: οὔτ’ αὐτὸς νέος ἐσσί, γέρων δέ τοι οὗτος ὀπηδεῖ,
οὔτ’: Od. 1:202: οὔτε τι μάντις ἐὼν οὔτ’ οἰωνῶν σάφα εἰδώς.
οὔτ’: Od. 1:212: ἐκ τοῦ δ’ οὔτ’ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἴδον οὔτ’ ἐμὲ κεῖνος.”
οὔτ’: Od. 1:212: ἐκ τοῦ δ’ οὔτ’ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἴδον οὔτ’ ἐμὲ κεῖνος.”
οὔτ’: Od. 1:249: ἡ δ’ οὔτ’ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν
οὔτ’: Od. 1:414: οὔτ’ οὖν ἀγγελίῃ ἔτι πείθομαι, εἴ ποθεν ἔλθοι,
οὔτ’: Od. 2:127: ἡμεῖς δ’ οὔτ’ ἐπὶ ἔργα πάρος γ’ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ,
οὔτ’: Od. 2:200: οὔτ’ οὖν Τηλέμαχον, μάλα περ πολύμυθον ἐόντα,
οὔτ’: Od. 3:127: οὔτε ποτ’ εἰν ἀγορῇ δίχ’ ἐβάζομεν οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ,
οὔτ’: Od. 3:350: οὔτ’ αὐτῷ μαλακῶς οὔτε ξείνοισιν ἐνεύδειν.
οὔτ’: Od. 4:142: οὔτ’ ἄνδρ’ οὔτε γυναῖκα, σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωσαν,
οὔτ’: Od. 4:264: οὔ τευ δευόμενον, οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτε τι εἶδος.”
οὔτ’: Od. 4:566: οὐ νιφετός, οὔτ’ ἂρ χειμὼν πολὺς οὔτε ποτ’ ὄμβρος,
οὔτ’: Od. 4:605: ἐν δ’ Ἰθάκῃ οὔτ’ ἂρ δρόμοι εὐρέες οὔτε τι λειμών·
οὔτ’: Od. 4:818: νήπιος, οὔτε πόνων εὖ εἰδὼς οὔτ’ ἀγοράων.
οὔτ’: Od. 5:478: τοὺς μὲν ἄρ’ οὔτ’ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων,
οὔτ’: Od. 5:480: οὔτ’ ὄμβρος περάασκε διαμπερές· ὣς ἄρα πυκνοὶ
οὔτ’: Od. 6:43: ἔμμεναι· οὔτ’ ἀνέμοισι τινάσσεται οὔτε ποτ’ ὄμβρῳ
οὔτ’: Od. 6:161: οὔτ’ ἄνδρ’ οὔτε γυναῖκα· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.
οὔτ’: Od. 6:187: “ξεῖν’, ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ’ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας,
οὔτ’: Od. 6:192: οὔτ’ οὖν ἐσθῆτος δευήσεαι οὔτε τευ ἄλλου,
οὔτ’: Od. 8:168: ἀνδράσιν, οὔτε φυὴν οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτ’ ἀγορητύν.
οὔτ’: Od. 8:168: ἀνδράσιν, οὔτε φυὴν οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτ’ ἀγορητύν.
οὔτ’: Od. 8:224: οὔθ’ Ἡρακλῆϊ οὔτ’ Εὐρύτῳ Οἰχαλιῆϊ,
οὔτ’: Od. 8:563: οὔτε τι πημανθῆναι ἔπι δέος οὔτ’ ἀπολέσθαι.
οὔτ’: Od. 9:108: οὔτε φυτεύουσιν χερσὶν φυτὸν οὔτ’ ἀρόωσιν,
οὔτ’: Od. 9:112: τοῖσιν δ’ οὔτ’ ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε θέμιστες,
οὔτ’: Od. 9:117: γαίης Κυκλώπων οὔτε σχεδὸν οὔτ’ ἀποτηλοῦ,
οὔτ’: Od. 9:122: οὔτ’ ἄρα ποίμνῃσιν καταΐσχεται οὔτ’ ἀρότοισιν,
οὔτ’: Od. 9:122: οὔτ’ ἄρα ποίμνῃσιν καταΐσχεται οὔτ’ ἀρότοισιν,
οὔτ’: Od. 9:137: οὔτ’ εὐνὰς βαλέειν οὔτε πρυμνήσι’ ἀνάψαι,
οὔτ’: Od. 9:147: οὔτ’ οὖν κύματα μακρὰ κυλινδόμενα προτὶ χέρσον
οὔτ’: Od. 10:94: οὔτε μέγ’ οὔτ’ ὀλίγον, λευκὴ δ’ ἦν ἀμφὶ γαλήνη.
οὔτ’: Od. 10:98: ἔνθα μὲν οὔτε βοῶν οὔτ’ ἀνδρῶν φαίνετο ἔργα,
οὔτ’: Od. 10:267: οἶδα γὰρ ὡς οὔτ’ αὐτὸς ἐλεύσεαι οὔτε τιν’ ἄλλον
οὔτ’: Od. 11:198: οὔτ’ ἐμέ γ’ ἐν μεγάροισιν ἐΰσκοπος ἰοχέαιρα
οὔτ’: Od. 11:406: οὔτ’ ἐμέ γ’ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμασσεν
οὔτ’: Od. 11:483: οὔ τις ἀνὴρ προπάροιθε μακάρτερος οὔτ’ ἄρ’ ὀπίσσω·
οὔτ’: Od. 11:529: οὔτ’ ὠχρήσαντα χρόα κάλλιμον οὔτε παρειῶν
οὔτ’: Od. 11:535: ἀσκηθής, οὔτ’ ἂρ βεβλημένος ὀξέϊ χαλκῷ
οὔτ’: Od. 11:536: οὔτ’ αὐτοσχεδίην οὐτασμένος, οἷά τε πολλὰ
οὔτ’: Od. 12:76: κείνου ἔχει κορυφὴν οὔτ’ ἐν θέρει οὔτ’ ἐν ὀπώρῃ·
οὔτ’: Od. 12:76: κείνου ἔχει κορυφὴν οὔτ’ ἐν θέρει οὔτ’ ἐν ὀπώρῃ·
οὔτ’: Od. 12:434: οὔτε στηρίξαι ποσὶν ἔμπεδον οὔτ’ ἐπιβῆναι·
οὔτ’: Od. 13:207: νῦν δ’ οὔτ’ ἄρ πῃ θέσθαι ἐπίσταμαι, οὐδὲ μὲν αὐτοῦ
οὔτ’: Od. 14:97: ἀνδρῶν ἡρώων, οὔτ’ ἠπείροιο μελαίνης
οὔτ’: Od. 14:98: οὔτ’ αὐτῆς Ἰθάκης· οὐδὲ ξυνεείκοσι φωτῶν
οὔτ’: Od. 14:166: “ὦ γέρον, οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼν εὐαγγέλιον τόδε τείσω
οὔτ’: Od. 14:167: οὔτ’ Ὀδυσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται· ἀλλὰ ἕκηλος
οὔτ’: Od. 14:510: τῶ οὔτ’ ἐσθῆτος δευήσεαι οὔτε τευ ἄλλου,
οὔτ’: Od. 15:336: οὔτ’ ἐγὼ οὔτε τις ἄλλος ἑταίρων, οἵ μοι ἔασιν.
οὔτ’: Od. 15:375: οὔτ’ ἔπος οὔτε τι ἔργον, ἐπεὶ κακὸν ἔμπεσεν οἴκῳ,
οὔτ’: Od. 16:126: ἡ δ’ οὔτ’ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν
οὔτ’: Od. 16:203: οὔτε τι θαυμάζειν περιώσιον οὔτ’ ἀγάασθαι·
οὔτ’: Od. 16:245: μνηστήρων δ’ οὔτ’ ἂρ δεκὰς ἀτρεκὲς οὔτε δύ’ οἶαι,
οὔτ’: Od. 17:470: οὐ μὰν οὔτ’ ἄχος ἐστὶ μετὰ φρεσὶν οὔτε τι πένθος,
οὔτ’: Od. 18:15: “δαιμόνι’, οὔτε τί σε ῥέζω κακὸν οὔτ’ ἀγορεύω,
οὔτ’: Od. 18:288: ἡμεῖς δ’ οὔτ’ ἐπὶ ἔργα πάρος γ’ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ,
οὔτ’: Od. 19:157: νῦν δ’ οὔτ’ ἐκφυγέειν δύναμαι γάμον οὔτε τιν’ ἄλλην
οὔτ’: Od. 19:313: οὔτ’ Ὀδυσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται, οὔτε σὺ πομπῆς
οὔτ’: Od. 19:440: τὴν μὲν ἄρ’ οὔτ’ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων,
οὔτ’: Od. 19:442: οὔτ’ ὄμβρος περάασκε διαμπερές· ὣς ἄρα πυκνὴ
οὔτ’: Od. 19:478: ἡ δ’ οὔτ’ ἀθρῆσαι δύνατ’ ἀντίη οὔτε νοῆσαι·
οὔτ’: Od. 20:227: “βουκόλ’, ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ’ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας,
οὔτ’: Od. 21:108: οὔτε Πύλου ἱερῆς οὔτ’ Ἄργεος οὔτε Μυκήνης,
οὔτ’: Od. 21:109: οὔτ’ αὐτῆς Ἰθάκης οὔτ’ ἠπείροιο μελαίνης·
οὔτ’: Od. 21:109: οὔτ’ αὐτῆς Ἰθάκης οὔτ’ ἠπείροιο μελαίνης·
οὔτ’: Od. 22:425: οὔτ’ ἐμὲ τίουσαι οὔτ’ αὐτὴν Πηνελόπειαν.
οὔτ’: Od. 22:425: οὔτ’ ἐμὲ τίουσαι οὔτ’ αὐτὴν Πηνελόπειαν.
οὔτ’: Od. 24:126: ἡ δ’ οὔτ’ ἠρνεῖτο στυγερὸν γάμον οὔτε τελεύτα,
οὖτα: Il. 4:525: Πείροος, οὖτα δὲ δουρὶ παρ’ ὀμφαλόν· ἐκ δ’ ἄρα πᾶσαι
οὖτά: Il. 5:376: οὖτά με Τυδέος υἱὸς ὑπέρθυμος Διομήδης,
οὖτα: Il. 5:858: τῇ ῥά μιν οὖτα τυχών, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψεν,
οὖτα: Il. 6:64: οὖτα κατὰ λαπάρην· ὃ δ’ ἀνετράπετ’, Ἀτρεΐδης δὲ
οὖτα: Il. 11:490: Πριαμίδην νόθον υἱόν, ἔπειτα δὲ Πάνδοκον οὖτα,
οὖτα: Il. 11:491: οὖτα δὲ Λύσανδρον καὶ Πύρασον ἠδὲ Πυλάρτην.
οὖτα: Il. 13:192: σμερδαλέῳ κεκάλυφθ’· ὃ δ’ ἄρ’ ἀσπίδος ὀμφαλὸν οὖτα,
οὖτα: Il. 13:561: Ἀσιάδην, ὅ οἱ οὖτα μέσον σάκος ὀξέϊ χαλκῷ
οὖτα: Il. 14:446: οὖτα κατὰ λαπάρην· ὃ δ’ ἀνετράπετ’, ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτῷ
οὖτα: Il. 14:492: τὸν τόθ’ ὑπ’ ὀφρύος οὖτα κατ’ ὀφθαλμοῖο θέμεθλα,
οὖτα: Il. 14:510: Αἴας ῥα πρῶτος Τελαμώνιος Ὕρτιον οὖτα
οὖτα: Il. 14:516: οὖτα κατὰ λαπάρην, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς ἄφυσσε
οὖτα: Il. 15:746: δώδεκα δὲ προπάροιθε νεῶν αὐτοσχεδὸν οὖτα.
οὖτα: Il. 16:311: κάππεσ’· ἀτὰρ Μενέλαος ἀρήϊος οὖτα Θόαντα
οὖτα: Il. 16:820: ἀγχίμολόν ῥά οἱ ἦλθε κατὰ στίχας, οὖτα δὲ δουρὶ
οὖτα: Il. 19:53: οὖτα Κόων Ἀντηνορίδης χαλκήρεϊ δουρί.
οὖτα: Il. 20:455: Ὣς εἰπὼν Δρύοπ’ οὖτα κατ’ αὐχένα μέσσον ἄκοντι·
οὖτα: Il. 20:469: ἱέμενος λίσσεσθ’, ὃ δὲ φασγάνῳ οὖτα καθ’ ἧπαρ·
οὖτα: Il. 20:472: θυμοῦ δευόμενον· ὃ δὲ Μούλιον οὖτα παραστὰς
οὖτα: Od. 22:293: οὖτα Δαμαστορίδην αὐτοσχεδὸν ἔγχεϊ μακρῷ·
οὖτα: Od. 22:294: Τηλέμαχος δ’ Εὐηνορίδην Λειώκριτον οὖτα
οὔταε: Od. 22:356: “ἴσχεο, μηδέ τι τοῦτον ἀναίτιον οὔταε χαλκῷ.
οὔταζον: Il. 13:552: οὔταζον σάκος εὐρὺ παναίολον, οὐδὲ δύναντο
οὐτάζοντο: Il. 7:273: καί νύ κε δὴ ξιφέεσσ’ αὐτοσχεδὸν οὐτάζοντο,
οὐτάζοντο: Il. 12:427: πολλοὶ δ’ οὐτάζοντο κατὰ χρόα νηλέϊ χαλκῷ,
οὐτάζων: Il. 20:459: οὐτάζων ξίφεϊ μεγάλῳ ἐξαίνυτο θυμόν·
οὐτάμεν: Il. 5:132: ἔλθῃσ’ ἐς πόλεμον, τήν γ’ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ.
οὐτάμεν: Il. 5:821: ἔλθῃσ’ ἐς πόλεμον, τήν γ’ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ.
οὐτάμεναι: Il. 21:68: οὐτάμεναι μεμαώς, ὃ δ’ ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων
οὐτάμεναι: Il. 21:397: οὐτάμεναι, αὐτὴ δὲ πανόψιον ἔγχος ἑλοῦσα
οὐτάμεναι: Od. 9:301: οὐτάμεναι πρὸς στῆθος, ὅθι φρένες ἧπαρ ἔχουσι,
οὐτάμεναι: Od. 19:449: οὐτάμεναι μεμαώς· ὁ δέ μιν φθάμενος ἔλασεν σῦς
οὐταμένην: Il. 14:517: δῃώσας· ψυχὴ δὲ κατ’ οὐταμένην ὠτειλὴν
οὐταμένην: Il. 17:86: κείμενον· ἔῤῥει δ’ αἷμα κατ’ οὐταμένην ὠτειλήν.
οὐτάμενοί: Il. 11:658: ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε.
οὐτάμενοί: Il. 11:825: ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε
οὐτάμενοί: Il. 13:764: οἳ δ’ ἐν τείχει ἔσαν βεβλημένοι οὐτάμενοί τε.
οὐτάμενοί: Il. 14:128: δεῦτ’ ἴομεν πόλεμον δὲ καὶ οὐτάμενοί περ ἀνάγκῃ.
οὐτάμενοί: Il. 14:378: τοὺς δ’ αὐτοὶ βασιλῆες ἐκόσμεον οὐτάμενοί περ
οὐτάμενοί: Il. 16:24: ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε.
οὐτάμενοι: Od. 11:40: πολλοὶ δ’ οὐτάμενοι χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν,
οὔτασ’: Il. 13:546: οὔτασ’ ἐπαΐξας, ἀπὸ δὲ φλέβα πᾶσαν ἔκερσεν,
οὔτασ’: Il. 16:317: Νεστορίδαι δ’ ὃ μὲν οὔτασ’ Ἀτύμνιον ὀξέϊ δουρὶ
οὐτάσαι: Il. 14:423: οὐτάσαι οὐδὲ βαλεῖν· πρὶν γὰρ περίβησαν ἄριστοι
οὐτάσαι: Il. 16:322: ἔφθη ὀρεξάμενος πρὶν οὐτάσαι, οὐδ’ ἀφάμαρτεν,
οὔτασε: Il. 5:56: πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μετάφρενον οὔτασε δουρὶ
οὔτασε: Il. 5:336: ἄκρην οὔτασε χεῖρα μετάλμενος ὀξέϊ δουρὶ
οὔτασε: Il. 5:458: Κύπριδα μὲν πρῶτα σχεδὸν οὔτασε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ,
οὔτασε: Il. 5:883: Κύπριδα μὲν πρῶτον σχεδὸν οὔτασε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ,
οὔτασε: Il. 7:258: Πριαμίδης μὲν ἔπειτα μέσον σάκος οὔτασε δουρί,
οὔτασε: Il. 11:338: ἤτοι Τυδέος υἱὸς Ἀγάστροφον οὔτασε δουρὶ
οὔτασε: Il. 11:426: τοὺς μὲν ἔασ’, ὃ δ’ ἄρ’ Ἱππασίδην Χάροπ’ οὔτασε δουρὶ
οὔτασε: Il. 13:438: ἀτρέμας ἑσταότα στῆθος μέσον οὔτασε δουρὶ
οὔτασε: Il. 13:646: ὅς ῥα τότ’ Ἀτρεΐδαο μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ
οὔτασε: Il. 14:442: Σάτνιον οὔτασε δουρὶ μετάλμενος ὀξυόεντι
οὔτασε: Il. 14:475: ἔνθ’ Ἀκάμας Πρόμαχον Βοιώτιον οὔτασε δουρὶ
οὔτασε: Il. 15:523: αὐτὰρ ὅ γε Κροίσμου στῆθος μέσον οὔτασε δουρί.
οὔτασε: Il. 15:528: ὃς τότε Φυλεΐδαο μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ
οὔτασε: Il. 16:597: τὸν μὲν ἄρα Γλαῦκος στῆθος μέσον οὔτασε δουρὶ
οὔτασε: Il. 17:344: ἔνθ’ αὖτ’ Αἰνείας Λειώκριτον οὔτασε δουρὶ
οὔτασε: Il. 17:601: Λήϊτον αὖθ’ Ἕκτωρ σχεδὸν οὔτασε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ
οὔτασε: Il. 20:402: πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μετάφρενον οὔτασε δουρί.
οὔτασεν: Il. 5:361: λίην ἄχθομαι ἕλκος ὅ με βροτὸς οὔτασεν ἀνὴρ
οὔτασεν: Il. 11:421: οὔτασεν ὦμον ὕπερθεν ἐπάλμενος ὀξέϊ δουρί,
οὔτασεν: Il. 13:607: οὔτασεν, οὐδὲ διὰ πρὸ δυνήσατο χαλκὸν ἐλάσσαι·
οὔτασεν: Il. 14:488: Πηνελέωο ἄνακτος· ὃ δ’ οὔτασεν Ἰλιονῆα
οὔτασεν: Il. 16:467: δεύτερον ὁρμηθείς, ὃ δὲ Πήδασον οὔτασεν ἵππον
οὐτάσῃ: Il. 21:576: εἴ περ γὰρ φθάμενός μιν ἢ οὐτάσῃ ἠὲ βάλῃσιν,
οὔτασκε: Il. 15:745: τὸν δ’ Αἴας οὔτασκε δεδεγμένος ἔγχεϊ μακρῷ·
οὐτασμένος: Od. 11:536: οὔτ’ αὐτοσχεδίην οὐτασμένος, οἷά τε πολλὰ
οὔτασται: Il. 11:660: οὔτασται δ’ Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτὸς ἠδ’ Ἀγαμέμνων·
οὔτασται: Il. 16:26: οὔτασται δ’ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἠδ’ Ἀγαμέμνων,
οὔτέ: Il. 1:108: ἐσθλὸν δ’ οὔτέ τί πω εἶπας ἔπος οὔτ’ ἐτέλεσσας·
οὔτέ: Il. 1:115: οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτέ τι ἔργα.
οὔτέ: Il. 1:226: οὔτέ ποτ’ ἐς πόλεμον ἅμα λαῷ θωρηχθῆναι
οὔτε: Il. 1:227: οὔτε λόχον δ’ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν
οὔτε: Il. 1:299: οὔτε σοὶ οὔτέ τῳ ἄλλῳ, ἐπεί μ’ ἀφέλεσθέ γε δόντες·
οὔτέ: Il. 1:299: οὔτε σοὶ οὔτέ τῳ ἄλλῳ, ἐπεί μ’ ἀφέλεσθέ γε δόντες·
οὔτέ: Il. 1:490: οὔτέ ποτ’ εἰς ἀγορὴν πωλέσκετο κυδιάνειραν
οὔτέ: Il. 1:491: οὔτέ ποτ’ ἐς πόλεμον, ἀλλὰ φθινύθεσκε φίλον κῆρ
οὔτε: Il. 1:548: οὔτε θεῶν πρότερος τὸν εἴσεται οὔτ’ ἀνθρώπων·
οὔτε: Il. 1:553: καὶ λίην σε πάρος γ’ οὔτ’ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ,
οὔτέ: Il. 2:202: οὔτέ ποτ’ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ·
οὔτε: Il. 3:218: σκῆπτρον δ’ οὔτ’ ὀπίσω οὔτε προπρηνὲς ἐνώμα,
οὔτε: Il. 4:359: οὔτέ σε νεικείω περιώσιον οὔτε κελεύω·
οὔτέ: Il. 4:359: οὔτέ σε νεικείω περιώσιον οὔτε κελεύω·
οὔτε: Il. 5:333: οὔτ’ ἄρ’ Ἀθηναίη οὔτε πτολίπορθος Ἐνυώ.
οὔτε: Il. 5:521: οὔτε βίας Τρώων ὑπεδείδισαν οὔτε ἰωκάς,
οὔτε: Il. 5:521: οὔτε βίας Τρώων ὑπεδείδισαν οὔτε ἰωκάς,
οὔτε: Il. 5:532: φευγόντων δ’ οὔτ’ ἂρ κλέος ὄρνυται οὔτε τις ἀλκή.
οὔτε: Il. 5:700: οὔτε ποτὲ προτρέποντο μελαινάων ἐπὶ νηῶν
οὔτε: Il. 5:701: οὔτε ποτ’ ἀντεφέροντο μάχῃ, ἀλλ’ αἰὲν ὀπίσσω
οὔτέ: Il. 5:817: οὔτέ τί με δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτέ τις ὄκνος,
οὔτέ: Il. 5:817: οὔτέ τί με δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτέ τις ὄκνος,
οὔτέ: Il. 5:879: ταύτην δ’ οὔτ’ ἔπεϊ προτιβάλλεαι οὔτέ τι ἔργῳ,
οὔτέ: Il. 6:383: οὔτέ πῃ ἐς γαλόων οὔτ’ εἰνατέρων ἐϋπέπλων
οὔτε: Il. 6:451: οὔτ’ αὐτῆς Ἑκάβης οὔτε Πριάμοιο ἄνακτος
οὔτε: Il. 6:452: οὔτε κασιγνήτων, οἵ κεν πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ
οὔτε: Il. 8:79: οὔτε δύ’ Αἴαντες μενέτην θεράποντες Ἄρηος·
οὔτε: Il. 9:408: ἀνδρὸς δὲ ψυχὴ πάλιν ἐλθεῖν οὔτε λεϊστὴ
οὔτε: Il. 10:50: αὔτως, οὔτε θεᾶς υἱὸς φίλος οὔτε θεοῖο.
οὔτε: Il. 10:50: αὔτως, οὔτε θεᾶς υἱὸς φίλος οὔτε θεοῖο.
οὔτε: Il. 12:53: εὐρεῖ’, οὔτ’ ἄρ’ ὑπερθορέειν σχεδὸν οὔτε περῆσαι
οὔτέ: Il. 12:214: οὔτέ ποτ’ ἐν πολέμῳ, σὸν δὲ κράτος αἰὲν ἀέξειν·
οὔτέ: Il. 12:324: ἔσσεσθ’, οὔτέ κεν αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μαχοίμην
οὔτέ: Il. 12:325: οὔτέ κε σὲ στέλλοιμι μάχην ἐς κυδιάνειραν·
οὔτε: Il. 12:417: οὔτε γὰρ ἴφθιμοι Λύκιοι Δαναῶν ἐδύναντο
οὔτέ: Il. 12:419: οὔτέ ποτ’ αἰχμηταὶ Δαναοὶ Λυκίους ἐδύναντο
οὔτε: Il. 13:128: οὔτε κ’ Ἀθηναίη λαοσσόος· οἳ γὰρ ἄριστοι
οὔτέ: Il. 13:224: οὔτέ τινα δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτέ τις ὄκνῳ
οὔτέ: Il. 13:224: οὔτέ τινα δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτέ τις ὄκνῳ
οὔτέ: Il. 13:284: τοῦ δ’ ἀγαθοῦ οὔτ’ ἂρ τρέπεται χρὼς οὔτέ τι λίην
οὔτε: Il. 13:436: οὔτε γὰρ ἐξοπίσω φυγέειν δύνατ’ οὔτ’ ἀλέασθαι,
οὔτε: Il. 14:393: οὔτε θαλάσσης κῦμα τόσον βοάᾳ ποτὶ χέρσον
οὔτε: Il. 14:395: οὔτε πυρὸς τόσσός γε ποτὶ βρόμος αἰθομένοιο
οὔτέ: Il. 15:72: τὸ πρὶν δ’ οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ παύω χόλον οὔτέ τιν’ ἄλλον
οὔτε: Il. 15:98: πᾶσιν ὁμῶς θυμὸν κεχαρησέμεν, οὔτε βροτοῖσιν
οὔτε: Il. 15:99: οὔτε θεοῖς, εἴ πέρ τις ἔτι νῦν δαίνυται εὔφρων.
οὔτέ: Il. 15:564: φευγόντων δ’ οὔτ’ ἂρ κλέος ὄρνυται οὔτέ τις ἀλκή.
οὔτε: Il. 15:570: οὔτε ποσὶν θάσσων οὔτ’ ἄλκιμος ὡς σὺ μάχεσθαι·
οὔτε: Il. 16:50: οὔτε θεοπροπίης ἐμπάζομαι ἥν τινα οἶδα,
οὔτέ: Il. 16:51: οὔτέ τί μοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ·
οὔτέ: Il. 16:227: οὔτέ τεῳ σπένδεσκε θεῶν, ὅτε μὴ Διὶ πατρί.
οὔτε: Il. 17:20: οὔτ’ οὖν παρδάλιος τόσσον μένος οὔτε λέοντος
οὔτε: Il. 17:21: οὔτε συὸς κάπρου ὀλοόφρονος, οὗ τε μέγιστος
οὔτέ: Il. 17:357: οὔτέ τιν’ ἐξοπίσω νεκροῦ χάζεσθαι ἀνώγει
οὔτέ: Il. 17:358: οὔτέ τινα προμάχεσθαι Ἀχαιῶν ἔξοχον ἄλλων,
οὔτε: Il. 17:367: οὔτέ ποτ’ ἠέλιον σῶν ἔμμεναι οὔτε σελήνην·
οὔτέ: Il. 17:367: οὔτέ ποτ’ ἠέλιον σῶν ἔμμεναι οὔτε σελήνην·
οὔτε: Il. 18:404: ᾔδεεν οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων,
οὔτε: Il. 18:404: ᾔδεεν οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων,
οὔτέ: Il. 19:262: οὔτ’ εὐνῆς πρόφασιν κεχρημένος οὔτέ τευ ἄλλου.
οὔτέ: Il. 20:7: οὔτέ τις οὖν ποταμῶν ἀπέην νόσφ’ Ὠκεανοῖο,
οὔτε: Il. 21:316: φημὶ γὰρ οὔτε βίην χραισμησέμεν οὔτέ τι εἶδος
οὔτέ: Il. 21:316: φημὶ γὰρ οὔτε βίην χραισμησέμεν οὔτέ τι εἶδος
οὔτε: Il. 21:317: οὔτε τὰ τεύχεα καλά, τά που μάλα νειόθι λίμνης
οὔτε: Il. 22:485: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι· οὔτε σὺ τούτῳ
οὔτε: Il. 22:486: ἔσσεαι Ἕκτορ ὄνειαρ ἐπεὶ θάνες, οὔτε σοὶ οὗτος.
οὔτε: Il. 23:476: οὔτε νεώτατός ἐσσι μετ’ Ἀργείοισι τοσοῦτον,
οὔτέ: Il. 23:477: οὔτέ τοι ὀξύτατον κεφαλῆς ἐκδέρκεται ὄσσε·
οὔτε: Il. 24:40: ᾧ οὔτ’ ἂρ φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὔτε νόημα
οὔτέ: Il. 24:129: σὴν ἔδεαι κραδίην μεμνημένος οὔτέ τι σίτου
οὔτε: Il. 24:157: οὔτε γάρ ἐστ’ ἄφρων οὔτ’ ἄσκοπος οὔτ’ ἀλιτήμων,
οὔτε: Il. 24:186: οὔτε γάρ ἔστ’ ἄφρων οὔτ’ ἄσκοπος οὔτ’ ἀλιτήμων,
οὔτε: Il. 24:216: ἑσταότ’ οὔτε φόβου μεμνημένον οὔτ’ ἀλεωρῆς.
οὔτε: Il. 24:533: φοιτᾷ δ’ οὔτε θεοῖσι τετιμένος οὔτε βροτοῖσιν.
οὔτε: Il. 24:533: φοιτᾷ δ’ οὔτε θεοῖσι τετιμένος οὔτε βροτοῖσιν.
οὔτε: Od. 1:202: οὔτε τι μάντις ἐὼν οὔτ’ οἰωνῶν σάφα εἰδώς.
οὔτε: Od. 1:249: ἡ δ’ οὔτ’ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν
οὔτε: Od. 1:415: οὔτε θεοπροπίης ἐμπάζομαι, ἥν τινα μήτηρ
οὔτε: Od. 2:26: οὔτε ποθ’ ἡμετέρη ἀγορὴ γένετ’ οὔτε θόωκος
οὔτε: Od. 2:26: οὔτε ποθ’ ἡμετέρη ἀγορὴ γένετ’ οὔτε θόωκος
οὔτε: Od. 2:42: οὔτε τιν’ ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυον ἐρχομένοιο,
οὔτε: Od. 2:44: οὔτε τι δήμιον ἄλλο πιφαύσκομαι οὐδ’ ἀγορεύω,
οὔτε: Od. 2:127: ἡμεῖς δ’ οὔτ’ ἐπὶ ἔργα πάρος γ’ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ,
οὔτε: Od. 2:201: οὔτε θεοπροπίης ἐμπαζόμεθ’, ἣν σύ, γεραιέ,
οὔτε: Od. 3:127: οὔτε ποτ’ εἰν ἀγορῇ δίχ’ ἐβάζομεν οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ,
οὔτε: Od. 3:350: οὔτ’ αὐτῷ μαλακῶς οὔτε ξείνοισιν ἐνεύδειν.
οὔτε: Od. 4:87: ἔνθα μὲν οὔτε ἄναξ ἐπιδευὴς οὔτε τι ποιμὴν
οὔτε: Od. 4:87: ἔνθα μὲν οὔτε ἄναξ ἐπιδευὴς οὔτε τι ποιμὴν
οὔτε: Od. 4:142: οὔτ’ ἄνδρ’ οὔτε γυναῖκα, σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωσαν,
οὔτε: Od. 4:264: οὔ τευ δευόμενον, οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτε τι εἶδος.”
οὔτε: Od. 4:566: οὐ νιφετός, οὔτ’ ἂρ χειμὼν πολὺς οὔτε ποτ’ ὄμβρος,
οὔτε: Od. 4:605: ἐν δ’ Ἰθάκῃ οὔτ’ ἂρ δρόμοι εὐρέες οὔτε τι λειμών·
οὔτε: Od. 4:690: οὔτε τινὰ ῥέξας ἐξαίσιον οὔτε τι εἰπὼν
οὔτε: Od. 4:690: οὔτε τινὰ ῥέξας ἐξαίσιον οὔτε τι εἰπὼν
οὔτε: Od. 4:818: νήπιος, οὔτε πόνων εὖ εἰδὼς οὔτ’ ἀγοράων.
οὔτε: Od. 5:32: οὔτε θεῶν πομπῇ οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων·
οὔτε: Od. 5:32: οὔτε θεῶν πομπῇ οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων·
οὔτε: Od. 5:104: οὔτε παρεξελθεῖν ἄλλον θεὸν οὔθ’ ἁλιῶσαι.
οὔτε: Od. 5:138: οὔτε παρεξελθεῖν ἄλλον θεὸν οὔθ’ ἁλιῶσαι,
οὔτε: Od. 5:479: οὔτε ποτ’ ἠέλιος φαέθων ἀκτῖσιν ἔβαλλεν,
οὔτε: Od. 6:43: ἔμμεναι· οὔτ’ ἀνέμοισι τινάσσεται οὔτε ποτ’ ὄμβρῳ
οὔτε: Od. 6:44: δεύεται οὔτε χιὼν ἐπιπίλναται, ἀλλὰ μάλ’ αἴθρη
οὔτε: Od. 6:68: “οὔτε τοι ἡμιόνων φθονέω, τέκος, οὔτε τευ ἄλλου.
οὔτε: Od. 6:68: “οὔτε τοι ἡμιόνων φθονέω, τέκος, οὔτε τευ ἄλλου.
οὔτε: Od. 6:161: οὔτ’ ἄνδρ’ οὔτε γυναῖκα· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.
οὔτε: Od. 6:187: “ξεῖν’, ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ’ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας,
οὔτε: Od. 6:192: οὔτ’ οὖν ἐσθῆτος δευήσεαι οὔτε τευ ἄλλου,
οὔτε: Od. 7:247: μίσγεται οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων.
οὔτε: Od. 7:247: μίσγεται οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων.
οὔτε: Od. 8:168: ἀνδράσιν, οὔτε φυὴν οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτ’ ἀγορητύν.
οὔτε: Od. 8:563: οὔτε τι πημανθῆναι ἔπι δέος οὔτ’ ἀπολέσθαι.
οὔτε: Od. 9:108: οὔτε φυτεύουσιν χερσὶν φυτὸν οὔτ’ ἀρόωσιν,
οὔτε: Od. 9:112: τοῖσιν δ’ οὔτ’ ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε θέμιστες,
οὔτε: Od. 9:117: γαίης Κυκλώπων οὔτε σχεδὸν οὔτ’ ἀποτηλοῦ,
οὔτε: Od. 9:137: οὔτ’ εὐνὰς βαλέειν οὔτε πρυμνήσι’ ἀνάψαι,
οὔτε: Od. 9:215: ἄγριον, οὔτε δίκας εὖ εἰδότα οὔτε θέμιστας.
οὔτε: Od. 9:215: ἄγριον, οὔτε δίκας εὖ εἰδότα οὔτε θέμιστας.
οὔτε: Od. 9:278: οὔτε σεῦ οὔθ’ ἑτάρων, εἰ μὴ θυμός με κελεύοι.
οὔτε: Od. 9:521: οὔτε θεῶν μακάρων οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων.”
οὔτε: Od. 9:521: οὔτε θεῶν μακάρων οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων.”
οὔτε: Od. 10:94: οὔτε μέγ’ οὔτ’ ὀλίγον, λευκὴ δ’ ἦν ἀμφὶ γαλήνη.
οὔτε: Od. 10:98: ἔνθα μὲν οὔτε βοῶν οὔτ’ ἀνδρῶν φαίνετο ἔργα,
οὔτε: Od. 10:267: οἶδα γὰρ ὡς οὔτ’ αὐτὸς ἐλεύσεαι οὔτε τιν’ ἄλλον
οὔτε: Od. 10:552: Ἐλπήνωρ δέ τις ἔσκε νεώτατος, οὔτε τι λίην
οὔτε: Od. 10:553: ἄλκιμος ἐν πολέμῳ οὔτε φρεσὶν ᾗσιν ἀρηρώς,
οὔτε: Od. 11:200: οὔτε τις οὖν μοι νοῦσος ἐπήλυθεν, ἥ τε μάλιστα
οὔτε: Od. 11:408: οὔτε μ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου,
οὔτε: Od. 11:529: οὔτ’ ὠχρήσαντα χρόα κάλλιμον οὔτε παρειῶν
οὔτε: Od. 12:434: οὔτε στηρίξαι ποσὶν ἔμπεδον οὔτ’ ἐπιβῆναι·
οὔτε: Od. 14:510: τῶ οὔτ’ ἐσθῆτος δευήσεαι οὔτε τευ ἄλλου,
οὔτε: Od. 15:336: οὔτ’ ἐγὼ οὔτε τις ἄλλος ἑταίρων, οἵ μοι ἔασιν.
οὔτε: Od. 15:375: οὔτ’ ἔπος οὔτε τι ἔργον, ἐπεὶ κακὸν ἔμπεσεν οἴκῳ,
οὔτε: Od. 16:114: οὔτε τί μοι πᾶς δῆμος ἀπεχθόμενος χαλεπαίνει,
οὔτε: Od. 16:115: οὔτε κασιγνήτοισ’ ἐπιμέμφομαι, οἷσί περ ἀνὴρ
οὔτε: Od. 16:126: ἡ δ’ οὔτ’ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν
οὔτε: Od. 16:203: οὔτε τι θαυμάζειν περιώσιον οὔτ’ ἀγάασθαι·
οὔτε: Od. 16:245: μνηστήρων δ’ οὔτ’ ἂρ δεκὰς ἀτρεκὲς οὔτε δύ’ οἶαι,
οὔτε: Od. 16:362: εἴων οὔτε νέων μεταΐζειν οὔτε γερόντων.
οὔτε: Od. 16:362: εἴων οὔτε νέων μεταΐζειν οὔτε γερόντων.
οὔτε: Od. 17:470: οὐ μὰν οὔτ’ ἄχος ἐστὶ μετὰ φρεσὶν οὔτε τι πένθος,
οὔτε: Od. 17:568: οὔτε τι Τηλέμαχος τό γ’ ἐπήρκεσεν οὔτε τις ἄλλος.
οὔτε: Od. 17:568: οὔτε τι Τηλέμαχος τό γ’ ἐπήρκεσεν οὔτε τις ἄλλος.
οὔτε: Od. 18:15: “δαιμόνι’, οὔτε τί σε ῥέζω κακὸν οὔτ’ ἀγορεύω,
οὔτε: Od. 18:16: οὔτε τινὰ φθονέω δόμεναι καὶ πόλλ’ ἀνελόντα.
οὔτε: Od. 18:288: ἡμεῖς δ’ οὔτ’ ἐπὶ ἔργα πάρος γ’ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ,
οὔτε: Od. 19:134: τῶ οὔτε ξείνων ἐμπάζομαι οὔθ’ ἱκετάων
οὔτε: Od. 19:135: οὔτε τι κηρύκων, οἳ δημιοεργοὶ ἔασιν·
οὔτε: Od. 19:157: νῦν δ’ οὔτ’ ἐκφυγέειν δύναμαι γάμον οὔτε τιν’ ἄλλην
οὔτε: Od. 19:313: οὔτ’ Ὀδυσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται, οὔτε σὺ πομπῆς
οὔτε: Od. 19:441: οὔτε μιν ἠέλιος φαέθων ἀκτῖσιν ἔβαλλεν,
οὔτε: Od. 19:478: ἡ δ’ οὔτ’ ἀθρῆσαι δύνατ’ ἀντίη οὔτε νοῆσαι·
οὔτε: Od. 20:227: “βουκόλ’, ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ’ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας,
οὔτε: Od. 21:108: οὔτε Πύλου ἱερῆς οὔτ’ Ἄργεος οὔτε Μυκήνης,
οὔτε: Od. 21:108: οὔτε Πύλου ἱερῆς οὔτ’ Ἄργεος οὔτε Μυκήνης,
οὔτε: Od. 22:39: οὔτε θεοὺς δείσαντες, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
οὔτε: Od. 22:40: οὔτε τιν’ ἀνθρώπων νέμεσιν κατόπισθεν ἔσεσθαι.
οὔτε: Od. 24:126: ἡ δ’ οὔτ’ ἠρνεῖτο στυγερὸν γάμον οὔτε τελεύτα,
οὐτηθείς: Il. 8:537: κείσεται οὐτηθείς, πολέες δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι
οὐτήσασκε: Il. 22:375: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκε καὶ οὐτήσασκε παραστάς.
οὔτησε: Il. 4:469: οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα.
οὔτησε: Il. 11:260: οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα·
οὔτησε: Il. 11:434: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην.
οὔτησε: Il. 17:43: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην·
οὔτησε: Il. 21:400: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν
οὔτησε: Il. 21:402: τῇ μιν Ἄρης οὔτησε μιαιφόνος ἔγχεϊ μακρῷ.
οὔτησε: Od. 19:452: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς οὔτησε τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον,
οὐτιδανοῖο: Il. 11:390: κωφὸν γὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο.
οὐτιδανοῖσιν: Il. 1:231: δημοβόρος βασιλεὺς ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις·
οὐτιδανὸς: Il. 1:293: “ Ἦ γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην
οὐτιδανὸς: Od. 8:209: ἄφρων δὴ κεῖνός γε καὶ οὐτιδανὸς πέλει ἀνήρ,
οὐτιδανὸς: Od. 9:460: λωφήσειε κακῶν, τά μοι οὐτιδανὸς πόρεν Οὖτις.”
οὐτιδανὸς: Od. 9:515: νῦν δέ μ’ ἐὼν ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς
Οὖτιν: Od. 9:366: Οὖτις ἐμοί γ’ ὄνομα· Οὖτιν δέ με κικλήσκουσι
Οὖτιν: Od. 9:369: “Οὖτιν ἐγὼ πύματον ἔδομαι μετὰ οἷσ’ ἑτάροισι,
Οὖτις: Od. 9:366: Οὖτις ἐμοί γ’ ὄνομα· Οὖτιν δέ με κικλήσκουσι
Οὖτίς: Od. 9:408: “ὦ φίλοι, Οὖτίς με κτείνει δόλῳ οὐδὲ βίηφιν.”
Οὖτις: Od. 9:455: Οὖτις, ὃν οὔ πώ φημι πεφυγμένον ἔμμεν ὄλεθρον.
Οὖτις: Od. 9:460: λωφήσειε κακῶν, τά μοι οὐτιδανὸς πόρεν Οὖτις.”
Οὗτοι: Il. 2:760: Οὗτοι ἄρ’ ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν·
οὗτοι: Il. 9:613: οὗτοι δ’ ἀγγελέουσι, σὺ δ’ αὐτόθι λέξεο μίμνων
οὗτοι: Il. 10:477: οὗτός τοι Διόμηδες ἀνήρ, οὗτοι δέ τοι ἵπποι,
Οὗτοι: Il. 16:351: Οὗτοι ἄρ’ ἡγεμόνες Δαναῶν ἕλον ἄνδρα ἕκαστος.
οὗτοι: Od. 17:386: οὗτοι γὰρ κλητοί γε βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν·
οὗτοι: Od. 17:530: οὗτοι δ’ ἠὲ θύρῃσι καθήμενοι ἑψιαάσθων
οὗτος: Il. 2:326: ὡς οὗτος κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτὴν
οὗτός: Il. 3:178: οὗτός γ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων,
οὗτος: Il. 3:200: οὗτος δ’ αὖ Λαερτιάδης πολύμητις Ὀδυσσεύς,
οὗτος: Il. 3:229: οὗτος δ’ Αἴας ἐστὶ πελώριος ἕρκος Ἀχαιῶν·
οὗτος: Il. 7:172: οὗτος γὰρ δὴ ὀνήσει ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς,
οὗτος: Il. 7:286: ἀρχέτω· αὐτὰρ ἐγὼ μάλα πείσομαι ᾗ περ ἂν οὗτος.
οὗτός: Il. 8:358: καὶ λίην οὗτός γε μένος θυμόν τ’ ὀλέσειε
οὗτος: Il. 10:82: τίς δ’ οὗτος κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν ἔρχεαι οἶος
οὗτός: Il. 10:341: οὗτός τις Διόμηδες ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεται ἀνήρ,
οὗτός: Il. 10:477: οὗτός τοι Διόμηδες ἀνήρ, οὗτοι δέ τοι ἵπποι,
οὗτος: Il. 14:470: ἦ ῥ’ οὐχ οὗτος ἀνὴρ Προθοήνορος ἀντὶ πεφάσθαι
οὗτός: Il. 16:30: μὴ ἐμέ γ’ οὖν οὗτός γε λάβοι χόλος, ὃν σὺ φυλάσσεις
οὗτος: Il. 17:160: εἰ δ’ οὗτος προτὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
οὗτος: Il. 18:257: ὄφρα μὲν οὗτος ἀνὴρ Ἀγαμέμνονι μήνιε δίῳ
οὗτος: Il. 20:297: ἀλλὰ τί ἢ νῦν οὗτος ἀναίτιος ἄλγεα πάσχει
οὗτος: Il. 21:373: παυέσθω δὲ καὶ οὗτος· ἐγὼ δ’ ἐπὶ καὶ τόδ’ ὀμοῦμαι,
οὗτος: Il. 22:486: ἔσσεαι Ἕκτορ ὄνειαρ ἐπεὶ θάνες, οὔτε σοὶ οὗτος.
οὗτος: Il. 23:790: οὗτος δὲ προτέρης γενεῆς προτέρων τ’ ἀνθρώπων·
οὗτος: Il. 24:368: οὔτ’ αὐτὸς νέος ἐσσί, γέρων δέ τοι οὗτος ὀπηδεῖ,
οὗτος: Od. 1:406: ὁππόθεν οὗτος ἀνήρ· ποίης δ’ ἐξ εὔχεται εἶναι
οὗτος: Od. 1:417: ξεῖνος δ’ οὗτος ἐμὸς πατρώϊος ἐκ Τάφου ἐστί,
οὗτος: Od. 2:40: “ὦ γέρον, οὐχ ἑκὰς οὗτος ἀνήρ, τάχα δ’ εἴσεαι αὐτός,
οὗτος: Od. 3:359: ἀλλ’ οὗτος μὲν νῦν σοι ἅμ’ ἕψεται, ὄφρα κεν εὕδῃ
οὗτος: Od. 6:201: οὐκ ἔσθ’ οὗτος ἀνὴρ διερὸς βροτὸς οὐδὲ γένηται,
οὗτος: Od. 7:48: “οὗτος δή τοι, ξεῖνε πάτερ, δόμος, ὅν με κελεύεις
οὗτος: Od. 8:238: χωόμενος, ὅτι σ’ οὗτος ἀνὴρ ἐν ἀγῶνι παραστὰς
οὗτος: Od. 16:437: οὐκ ἔσθ’ οὗτος ἀνὴρ οὐδ’ ἔσσεται οὐδὲ γένηται,
οὗτος: Od. 17:504: οὗτος δὲ θρήνυι πρυμνὸν βάλε δεξιὸν ὦμον.”
οὗτος: Od. 17:566: καὶ γὰρ νῦν, ὅτε μ’ οὗτος ἀνὴρ κατὰ δῶμα κιόντα
οὗτος: Od. 18:83: αἴ κέν σ’ οὗτος νικήσῃ κρείσσων τε γένηται,
οὗτος: Od. 20:380: ἄλλος δ’ αὖτέ τις οὗτος ἀνέστη μαντεύεσθαι.
οὗτος: Od. 21:334: οὗτος δὲ ξεῖνος μάλα μὲν μέγας ἠδ’ εὐπηγής,
οὗτός: Od. 21:403: ὡς οὗτός ποτε τοῦτο δυνήσεται ἐντανύσασθαι.”
οὗτος: Od. 22:5: “οὗτος μὲν δὴ ἄεθλος ἀάατος ἐκτετέλεσται·
οὗτος: Od. 22:49: Ἀντίνοος· οὗτος γὰρ ἐπίηλεν τάδε ἔργα,
οὗτος: Od. 22:78: τῶ κε τάχ’ οὗτος ἀνὴρ νῦν ὕστατα τοξάσσαιτο.”
οὗτος: Od. 22:134: τῶ κε τάχ’ οὗτος ἀνὴρ νῦν ὕστατα τοξάσσαιτο.”
οὗτος: Od. 22:169: πολλάς, ὅσσας οὗτος ἐμήσατο σῷ ἐνὶ οἴκῳ.”
οὗτός: Od. 22:254: τῶν δ’ ἄλλων οὐ κῆδος, ἐπὴν οὗτός γε πέσῃσιν.”
οὗτος: Od. 22:372: “θάρσει, ἐπεὶ δή σ’ οὗτος ἐρύσατο καὶ ἐσάωσεν,
οὗτος: Od. 24:260: οὗτος ἀνὴρ νῦν δὴ ξυμβλήμενος ἐνθάδ’ ἰόντι,
οὕτω: Il. 1:564: εἰ δ’ οὕτω τοῦτ’ ἐστὶν ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι·
οὕτω: Il. 2:116: οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι,
οὕτω: Il. 2:120: μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν Ἀχαιῶν
οὕτω: Il. 2:158: οὕτω δὴ οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
οὕτω: Il. 2:174: οὕτω δὴ οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
οὕτω: Il. 3:42: ἢ οὕτω λώβην τ’ ἔμεναι καὶ ὑπόψιον ἄλλων.
οὕτω: Il. 3:169: καλὸν δ’ οὕτω ἐγὼν οὔ πω ἴδον ὀφθαλμοῖσιν,
οὕτω: Il. 3:170: οὐδ’ οὕτω γεραρόν· βασιλῆϊ γὰρ ἀνδρὶ ἔοικε.
οὕτω: Il. 4:307: ἔγχει ὀρεξάσθω, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερον οὕτω.
οὕτω: Il. 5:249: ἀλλ’ ἄγε δὴ χαζώμεθ’ ἐφ’ ἵππων, μηδέ μοι οὕτω
οὕτω: Il. 5:717: εἰ οὕτω μαίνεσθαι ἐάσομεν οὖλον Ἄρηα.
οὕτω: Il. 8:244: μηδ’ οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάμνασθαι Ἀχαιούς.
οὕτω: Il. 8:447: τίφθ’ οὕτω τετίησθον Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη;
οὕτω: Il. 9:23: οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι,
οὕτω: Il. 9:40: δαιμόνι’ οὕτω που μάλα ἔλπεαι υἷας Ἀχαιῶν
οὕτω: Il. 9:520: οὕτω καὶ τῶν πρόσθεν ἐπευθόμεθα κλέα ἀνδρῶν
οὕτω: Il. 10:141: τίφθ’ οὕτω κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν οἶοι ἀλᾶσθε
οὕτω: Il. 10:192: οὕτω νῦν φίλα τέκνα φυλάσσετε· μηδέ τιν’ ὕπνος
οὕτω: Il. 11:382: οὕτω κεν καὶ Τρῶες ἀνέπνευσαν κακότητος,
οὕτω: Il. 13:77: οὕτω νῦν καὶ ἐμοὶ περὶ δούρατι χεῖρες ἄαπτοι
οὕτω: Il. 13:225: εἴκων ἀνδύεται πόλεμον κακόν· ἀλλά που οὕτω
οὕτω: Il. 13:309: ἦ ἐπ’ ἀριστερόφιν; ἐπεὶ οὔπωθι ἔλπομαι οὕτω
οὕτω: Il. 13:447: τρεῖς ἑνὸς ἀντὶ πεφάσθαι; ἐπεὶ σύ περ εὔχεαι οὕτω.
οὕτω: Il. 13:620: λείψετέ θην οὕτω γε νέας Δαναῶν ταχυπώλων
οὕτω: Il. 13:825: εἰ γὰρ ἐγὼν οὕτω γε Διὸς πάϊς αἰγιόχοιο
οὕτω: Il. 14:69: οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι
οὕτω: Il. 14:88: οὕτω δὴ μέμονας Τρώων πόλιν εὐρυάγυιαν
οὕτω: Il. 14:365: ἀλλ’ ὃ μὲν οὕτω φησὶ καὶ εὔχεται οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
οὕτω: Il. 15:201: οὕτω γὰρ δή τοι γαιήοχε κυανοχαῖτα
οὕτω: Il. 15:376: μηδ’ οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάμνασθαι Ἀχαιούς.
οὕτω: Il. 15:553: οὕτω δὴ Μελάνιππε μεθήσομεν; οὐδέ νυ σοί περ
οὕτω: Il. 21:412: οὕτω κεν τῆς μητρὸς ἐρινύας ἐξαποτίνοις,
οὕτω: Il. 24:373: οὕτω πῃ τάδε γ’ ἐστὶ φίλον τέκος ὡς ἀγορεύεις.
οὕτω: Od. 2:334: οὕτω κεν καὶ μᾶλλον ὀφέλλειεν πόνον ἄμμιν·
οὕτω: Od. 3:315: οὕτω ὑπερφιάλους, μή τοι κατὰ πάντα φάγωσι
οὕτω: Od. 3:358: Τηλέμαχον πείθεσθαι, ἐπεὶ πολὺ κάλλιον οὕτω.
οὕτω: Od. 4:148: “οὕτω νῦν καὶ ἐγὼ νοέω, γύναι, ὡς σὺ ἐΐσκεις·
οὕτω: Od. 4:485: ταῦτα μὲν οὕτω δὴ τελέω, γέρον, ὡς σὺ κελεύεις.
οὕτω: Od. 4:543: μηκέτι, Ἀτρέος υἱέ, πολὺν χρόνον ἀσκελὲς οὕτω
οὕτω: Od. 5:146: “οὕτω νῦν ἀπόπεμπε, Διὸς δ’ ἐποπίζεο μῆνιν,
οὕτω: Od. 5:204: οὕτω δὴ οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
οὕτω: Od. 5:377: “οὕτω νῦν κακὰ πολλὰ παθὼν ἀλόω κατὰ πόντον,
οὕτω: Od. 6:218: “ἀμφίπολοι, στῆθ’ οὕτω ἀπόπροθεν, ὄφρ’ ἐγὼ αὐτὸς
οὕτω: Od. 8:315: οὐ μέν σφεας ἔτ’ ἔολπα μίνυνθά γε κειέμεν οὕτω,
οὕτω: Od. 8:465: οὕτω νῦν Ζεὺς θείη, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης,
οὕτω: Od. 8:543: ξεινοδόκοι καὶ ξεῖνος, ἐπεὶ πολὺ κάλλιον οὕτω·
οὕτω: Od. 9:262: ἤλθομεν· οὕτω που Ζεὺς ἤθελε μητίσασθαι.
οὕτω: Od. 9:419: οὕτω γάρ πού μ’ ἤλπετ’ ἐνὶ φρεσὶ νήπιον εἶναι.
οὕτω: Od. 11:197: οὕτω γὰρ καὶ ἐγὼν ὀλόμην καὶ πότμον ἐπέσπον·
οὕτω: Od. 11:340: οὕτω χρηΐζοντι κολούετε· πολλὰ γὰρ ὑμῖν
οὕτω: Od. 11:348: “τοῦτο μὲν οὕτω δὴ ἔσται ἔπος, αἴ κεν ἐγώ γε
οὕτω: Od. 12:37: “ταῦτα μὲν οὕτω πάντα πεπείρανται, σὺ δ’ ἄκουσον,
οὕτω: Od. 13:239: οὕτω νώνυμός ἐστιν· ἴσασι δέ μιν μάλα πολλοί,
οὕτω: Od. 14:402: “ξεῖν’, οὕτω γάρ κέν μοι ἐϋκλείη τ’ ἀρετή τε
οὕτω: Od. 15:12: οὕτω ὑπερφιάλους· μή τοι κατὰ πάντα φάγωσι
οὕτω: Od. 15:180: “οὕτω νῦν Ζεὺς θείη, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης·
οὕτω: Od. 15:272: “οὕτω τοι καὶ ἐγὼν ἐκ πατρίδος, ἄνδρα κατακτὰς
οὕτω: Od. 15:484: οὕτω τήνδε τε γαῖαν ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσι.”
οὕτω: Od. 16:99: αἲ γὰρ ἐγὼν οὕτω νέος εἴην τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ,
οὕτω: Od. 18:173: μηδ’ οὕτω δακρύοισι πεφυρμένη ἀμφὶ πρόσωπα
οὕτω: Od. 18:222: ὃς τὸν ξεῖνον ἔασας ἀεικισθήμεναι οὕτω.
οὕτω: Od. 18:236: οὕτω νῦν μνηστῆρες ἐν ἡμετέροισι δόμοισι
οὕτω: Od. 18:255: μεῖζόν κε κλέος εἴη ἐμὸν καὶ κάλλιον οὕτω.
οὕτω: Od. 19:128: μεῖζόν κε κλέος εἴη ἐμὸν καὶ κάλλιον οὕτω.
οὕτω: Od. 19:370: οὕτω που καὶ κείνῳ ἐφεψιόωντο γυναῖκες
οὕτω: Od. 19:383: “ὦ γρηῦ, οὕτω φασὶν ὅσοι ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
οὕτω: Od. 22:488: μηδ’ οὕτω ῥάκεσιν πεπυκασμένος εὐρέας ὤμους
οὕτω: Od. 23:98: τίφθ’ οὕτω πατρὸς νοσφίζεαι, οὐδὲ παρ’ αὐτὸν
οὕτω: Od. 23:202: οὕτω τοι τόδε σῆμα πιφαύσκομαι· οὐδέ τι οἶδα,
οὕτως: Il. 1:131: “ Μὴ δ’ οὕτως ἀγαθός περ ἐὼν θεοείκελ’ Ἀχιλλεῦ
οὕτως: Il. 4:178: αἴθ’ οὕτως ἐπὶ πᾶσι χόλον τελέσει’ Ἀγαμέμνων,
οὕτως: Il. 4:189: αἲ γὰρ δὴ οὕτως εἴη φίλος ὦ Μενέλαε·
οὕτως: Il. 4:243: τίφθ’ οὕτως ἔστητε τεθηπότες ἠΰτε νεβροί,
οὕτως: Il. 5:218: μὴ δ’ οὕτως ἀγόρευε· πάρος δ’ οὐκ ἔσσεται ἄλλως,
οὕτως: Il. 6:55: ὦ πέπον ὦ Μενέλαε, τί ἢ δὲ σὺ κήδεαι οὕτως
οὕτως: Il. 7:198: οὐδέ τι ἰδρείῃ, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ νήϊδά γ’ οὕτως
οὕτως: Il. 7:407: ὥς τοι ὑποκρίνονται· ἐμοὶ δ’ ἐπιανδάνει οὕτως
οὕτως: Il. 8:282: βάλλ’ οὕτως, αἴ κέν τι φόως Δαναοῖσι γένηαι
οὕτως: Il. 10:37: τίφθ’ οὕτως ἠθεῖε κορύσσεαι; ἦ τιν’ ἑταίρων
οὕτως: Il. 10:129: οὕτως οὔ τίς οἱ νεμεσήσεται οὐδ’ ἀπιθήσει
οὕτως: Il. 10:385: πῇ δὴ οὕτως ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεαι οἷος
οὕτως: Il. 17:647: ἐν δὲ φάει καὶ ὄλεσσον, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν οὕτως.
οὕτως: Il. 19:155: μὴ δ’ οὕτως, ἀγαθός περ ἐών, θεοείκελ’ Ἀχιλλεῦ
οὕτως: Il. 21:106: ἀλλὰ φίλος θάνε καὶ σύ· τί ἦ ὀλοφύρεαι οὕτως;
οὕτως: Il. 21:184: κεῖσ’ οὕτως· χαλεπόν τοι ἐρισθενέος Κρονίωνος
οὕτως: Il. 22:498: ἔῤῥ’ οὕτως· οὐ σός γε πατὴρ μεταδαίνυται ἡμῖν.
οὕτως: Od. 3:223: εἴ σ’ οὕτως ἐθέλοι φιλέειν κήδοιτό τε θυμῷ,
οὕτως: Od. 8:167: οὕτως οὐ πάντεσσι θεοὶ χαρίεντα διδοῦσιν
οὕτως: Od. 10:378: “τίφθ’ οὕτως, Ὀδυσεῦ, κατ’ ἄρ’ ἕζεαι ἶσος ἀναύδῳ,
οὕτως: Od. 14:440: “αἴθ’ οὕτως, Εὔμαιε, φίλος Διὶ πατρὶ γένοιο
οὕτως: Od. 15:341: “αἴθ’ οὕτως, Εὔμαιε, φίλος Διὶ πατρὶ γένοιο
οὕτως: Od. 16:31: “ἔσσεται οὕτως, ἄττα· σέθεν δ’ ἕνεκ’ ἐνθάδ’ ἱκάνω,
οὕτως: Od. 17:447: στῆθ’ οὕτως ἐς μέσσον, ἐμῆς ἀπάνευθε τραπέζης,
οὕτως: Od. 17:494: “αἴθ’ οὕτως αὐτόν σε βάλοι κλυτότοξος Ἀπόλλων.”
οὕτως: Od. 17:599: “ἔσσεται οὕτως, ἄττα· σὺ δ’ ἔρχεο δειελιήσας·
οὕτως: Od. 19:300: ὣς ὁ μὲν οὕτως ἐστὶ σόος καὶ ἐλεύσεται ἤδη
οὕτως: Od. 21:257: “Εὐρύμαχ’, οὐχ οὕτως ἔσται· νοέεις δὲ καὶ αὐτός.
οὐχ: Il. 3:239: ἢ οὐχ ἑσπέσθην Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς,
οὐχ: Il. 4:498: ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος· ὃ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν,
οὐχ: Il. 5:18: Τυδεΐδης· τοῦ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός,
οὐχ: Il. 5:185: οὐχ ὅ γ’ ἄνευθε θεοῦ τάδε μαίνεται, ἀλλά τις ἄγχι
οὐχ: Il. 5:349: ἦ οὐχ ἅλις ὅττι γυναῖκας ἀνάλκιδας ἠπεροπεύεις;
οὐχ: Il. 7:448: οὐχ ὁράᾳς ὅτι δ’ αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
οὐχ: Il. 8:140: ἦ οὐ γιγνώσκεις ὅ τοι ἐκ Διὸς οὐχ ἕπετ’ ἀλκή;
οὐχ: Il. 9:339: Ἀτρεΐδης; ἦ οὐχ Ἑλένης ἕνεκ’ ἠϋκόμοιο;
οὐχ: Il. 10:324: σοὶ δ’ ἐγὼ οὐχ ἅλιος σκοπὸς ἔσσομαι οὐδ’ ἀπὸ δόξης·
οὐχ: Il. 11:647: οὐχ ἕδος ἐστὶ γεραιὲ διοτρεφές, οὐδέ με πείσεις.
οὐχ: Il. 12:110: ἀλλ’ οὐχ Ὑρτακίδης ἔθελ’ Ἄσιος ὄρχαμος ἀνδρῶν
οὐχ: Il. 14:470: ἦ ῥ’ οὐχ οὗτος ἀνὴρ Προθοήνορος ἀντὶ πεφάσθαι
οὐχ: Il. 14:487: ὁρμήθη δ’ Ἀκάμαντος· ὃ δ’ οὐχ ὑπέμεινεν ἐρωὴν
οὐχ: Il. 15:555: οὐχ ὁράᾳς οἷον Δόλοπος περὶ τεύχε’ ἕπουσιν;
οὐχ: Il. 15:575: ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος· ὃ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν,
οὐχ: Il. 16:140: ἔγχος δ’ οὐχ ἕλετ’ οἶον ἀμύμονος Αἰακίδαο
οὐχ: Il. 16:480: Πάτροκλος· τοῦ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός,
οὐχ: Il. 17:174: ὅς τέ με φῂς Αἴαντα πελώριον οὐχ ὑπομεῖναι.
οὐχ: Il. 17:197: γηράς· ἀλλ’ οὐχ υἱὸς ἐν ἔντεσι πατρὸς ἐγήρα.
οὐχ: Il. 17:450: ἦ οὐχ ἅλις ὡς καὶ τεύχε’ ἔχει καὶ ἐπεύχεται αὔτως;
οὐχ: Il. 17:463: ἀλλ’ οὐχ ᾕρει φῶτας ὅτε σεύαιτο διώκειν·
οὐχ: Il. 18:59: Τρωσὶ μαχησόμενον· τὸν δ’ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις
οὐχ: Il. 18:89: παιδὸς ἀποφθιμένοιο, τὸν οὐχ ὑποδέξεαι αὖτις
οὐχ: Il. 18:440: Τρωσὶ μαχησόμενον· τὸν δ’ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις
οὐχ: Il. 21:95: μή με κτεῖν’, ἐπεὶ οὐχ ὁμογάστριος Ἕκτορός εἰμι,
οὐχ: Il. 21:108: οὐχ ὁράᾳς οἷος καὶ ἐγὼ καλός τε μέγας τε;
οὐχ: Il. 22:96: ὣς Ἕκτωρ ἄσβεστον ἔχων μένος οὐχ ὑπεχώρει
οὐχ: Il. 22:159: καρπαλίμως, ἐπεὶ οὐχ ἱερήϊον οὐδὲ βοείην
οὐχ: Il. 23:205: οὐχ ἕδος· εἶμι γὰρ αὖτις ἐπ’ Ὠκεανοῖο ῥέεθρα
οὐχ: Il. 23:670: ἦ οὐχ ἅλις ὅττι μάχης ἐπιδεύομαι; οὐδ’ ἄρα πως ἦν
οὐχ: Il. 24:224: εἶμι καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος ἔσσεται. εἰ δέ μοι αἶσα
οὐχ: Il. 24:679: ἀλλ’ οὐχ Ἑρμείαν ἐριούνιον ὕπνος ἔμαρπτεν
οὐχ: Od. 2:40: “ὦ γέρον, οὐχ ἑκὰς οὗτος ἀνήρ, τάχα δ’ εἴσεαι αὐτός,
οὐχ: Od. 2:210: ταῦτα μὲν οὐχ ὑμέας ἔτι λίσσομαι οὐδ’ ἀγορεύω·
οὐχ: Od. 2:312: ἦ οὐχ ἅλις, ὡς τὸ πάροιθεν ἐκείρετε πολλὰ καὶ ἐσθλὰ
οὐχ: Od. 9:478: σχέτλι’, ἐπεὶ ξείνους οὐχ ἅζεο σῷ ἐνὶ οἴκῳ
οὐχ: Od. 10:373: ἐσθέμεναι δ’ ἐκέλευεν· ἐμῷ δ’ οὐχ ἥνδανε θυμῷ,
οὐχ: Od. 10:379: θυμὸν ἔδων, βρώμης δ’ οὐχ ἅπτεαι οὐδὲ ποτῆτος;
οὐχ: Od. 11:511: αἰεὶ πρῶτος ἔβαζε καὶ οὐχ ἡμάρτανε μύθων·
οὐχ: Od. 13:242: ἦ τοι μὲν τρηχεῖα καὶ οὐχ ἱππήλατός ἐστιν
οὐχ: Od. 13:265: οὕνεκ’ ἄρ’ οὐχ ᾧ πατρὶ χαριζόμενος θεράπευον
οὐχ: Od. 15:7: Τηλέμαχον δ’ οὐχ ὕπνος ἔχε γλυκύς, ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ
οὐχ: Od. 16:9: ἢ καὶ γνώριμος ἄλλος, ἐπεὶ κύνες οὐχ ὑλάουσιν,
οὐχ: Od. 16:162: ἀλλ’ Ὀδυσεύς τε κύνες τε ἴδον, καί ῥ’ οὐχ ὑλάοντο,
οὐχ: Od. 17:376: ἤγαγες; ἦ οὐχ ἅλις ἧμιν ἀλήμονές εἰσι καὶ ἄλλοι,
οὐχ: Od. 17:545: οὐχ ὁράᾳς, ὅ μοι υἱὸς ἐπέπταρε πᾶσιν ἔπεσσι;
οὐχ: Od. 18:275: μνηστήρων οὐχ ἥδε δίκη τὸ πάροιθε τέτυκτο,
οὐχ: Od. 19:257: κείνῳ ἄγαλμ’ ἔμεναι. τὸν δ’ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις
οὐχ: Od. 20:245: “ὦ φίλοι, οὐχ ἥμιν συνθεύσεται ἥδε γε βουλή,
οὐχ: Od. 21:257: “Εὐρύμαχ’, οὐχ οὕτως ἔσται· νοέεις δὲ καὶ αὐτός.
οὐχ: Od. 21:427: οὐχ ὥς με μνηστῆρες ἀτιμάζοντες ὄνονται.
οὐχ: Od. 22:412: οὐχ ὁσίη κταμένοισιν ἐπ’ ἀνδράσιν εὐχετάασθαι.
οὐχ: Od. 24:199: οὐχ ὡς Τυνδαρέου κούρη κακὰ μήσατο ἔργα,
οὐχὶ: Il. 15:716: Ἕκτωρ δὲ πρύμνηθεν ἐπεὶ λάβεν οὐχὶ μεθίει
οὐχὶ: Il. 16:762: Ἕκτωρ μὲν κεφαλῆφιν ἐπεὶ λάβεν οὐχὶ μεθίει·
ὀφείλετ’: Il. 11:685: τοὺς ἴμεν οἷσι χρεῖος ὀφείλετ’ ἐν Ἤλιδι δίῃ·
ὀφείλετ’: Il. 11:697: καὶ γὰρ τῷ χρεῖος μέγ’ ὀφείλετ’ ἐν Ἤλιδι δίῃ
ὄφειλον: Il. 11:687: δαίτρευον· πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ χρεῖος ὄφειλον,
ὄφελ’: Il. 6:345: ὥς μ’ ὄφελ’ ἤματι τῷ ὅτε με πρῶτον τέκε μήτηρ
ὄφελ’: Il. 19:59: τὴν ὄφελ’ ἐν νήεσσι κατακτάμεν Ἄρτεμις ἰῷ
ὄφελ’: Il. 21:279: ὥς μ’ ὄφελ’ Ἕκτωρ κτεῖναι ὃς ἐνθάδε γ’ ἔτραφ’ ἄριστος·
ὄφελεν: Il. 3:173: ὡς ὄφελεν θάνατός μοι ἁδεῖν κακὸς ὁππότε δεῦρο
ὄφελέν: Il. 4:315: ἀλλά σε γῆρας τείρει ὁμοίϊον· ὡς ὄφελέν τις
ὄφελεν: Il. 10:117: νῦν ὄφελεν κατὰ πάντας ἀριστῆας πονέεσθαι
ὄφελεν: Il. 22:426: Ἕκτορος· ὡς ὄφελεν θανέειν ἐν χερσὶν ἐμῇσι·
ὄφελες: Il. 1:415: αἴθ’ ὄφελες παρὰ νηυσὶν ἀδάκρυτος καὶ ἀπήμων
ὄφελες: Il. 3:40: αἴθ’ ὄφελες ἄγονός τ’ ἔμεναι ἄγαμός τ’ ἀπολέσθαι·
ὄφελες: Il. 9:694: μὴ ὄφελες λίσσεσθαι ἀμύμονα Πηλεΐωνα
ὄφελες: Il. 18:86: αἴθ’ ὄφελες σὺ μὲν αὖθι μετ’ ἀθανάτῃς ἁλίῃσι
ὄφελες: Od. 24:30: ὡς ὄφελες τιμῆς ἀπονήμενος, ἧς περ ἄνασσες,
Ὀφελέστην: Il. 8:274: Ὀρσίλοχον μὲν πρῶτα καὶ Ὄρμενον ἠδ’ Ὀφελέστην
Ὀφελέστην: Il. 21:210: Μνῆσόν τε Θρασίον τε καὶ Αἴνιον ἠδ’ Ὀφελέστην·
ὄφελλε: Od. 21:17: ἦλθε μετὰ χρεῖος, τό ῥά οἱ πᾶς δῆμος ὄφελλε·
ὀφέλλει: Il. 3:62: νήϊον ἐκτάμνῃσιν, ὀφέλλει δ’ ἀνδρὸς ἐρωήν·
ὀφέλλει: Il. 15:383: ἲς ἀνέμου· ἣ γάρ τε μάλιστά γε κύματ’ ὀφέλλει·
ὀφέλλει: Il. 20:242: Ζεὺς δ’ ἀρετὴν ἄνδρεσσιν ὀφέλλει τε μινύθει τε
ὀφέλλει: Od. 8:332: χωλὸς ἐών, τέχνῃσι· τὸ καὶ μοιχάγρι’ ὀφέλλει.”
ὀφέλλειεν: Il. 16:651: ἦ ἔτι καὶ πλεόνεσσιν ὀφέλλειεν πόνον αἰπύν.
ὀφέλλειεν: Od. 2:334: οὕτω κεν καὶ μᾶλλον ὀφέλλειεν πόνον ἄμμιν·
ὀφέλλειν: Il. 16:631: τὼ οὔ τι χρὴ μῦθον ὀφέλλειν, ἀλλὰ μάχεσθαι.
ὀφέλλειν: Od. 15:21: κείνου βούλεται οἶκον ὀφέλλειν, ὅς κεν ὀπυίῃ,
ὀφέλλεις: Od. 8:462: μνήσῃ ἐμεῖ’, ὅτι μοι πρώτῃ ζωάγρι’ ὀφέλλεις.”
ὄφελλεν: Il. 1:353: τιμήν πέρ μοι ὄφελλεν Ὀλύμπιος ἐγγυαλίξαι
ὄφελλεν: Il. 2:420: ἀλλ’ ὅ γε δέκτο μὲν ἱρά, πόνον δ’ ἀμέγαρτον ὄφελλεν.
ὀφέλλεται: Od. 3:367: εἶμ’, ἔνθα χρεῖός μοι ὀφέλλεται, οὔ τι νέον γε
ὀφέλλετε: Il. 19:200: ἄλλοτέ περ καὶ μᾶλλον ὀφέλλετε ταῦτα πένεσθαι,
ὀφέλλετο: Il. 23:524: ἀλλά μιν αἶψα κίχανεν· ὀφέλλετο γὰρ μένος ἠῢ
ὀφέλλετο: Od. 14:233: λάγχανον· αἶψα δὲ οἶκος ὀφέλλετο, καί ῥα ἔπειτα
ὄφελλον: Od. 8:312: ἀλλὰ τοκῆε δύω, τὼ μὴ γείνασθαι ὄφελλον.
ὀφέλλουσα: Il. 4:445: ἐρχομένη καθ’ ὅμιλον ὀφέλλουσα στόνον ἀνδρῶν.
ὀφέλλωσίν: Il. 1:510: υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν ὀφέλλωσίν τέ ἑ τιμῇ. ”
ὄφελόν: Il. 11:380: βέβληαι οὐδ’ ἅλιον βέλος ἔκφυγεν· ὡς ὄφελόν τοι
ὄφελον: Il. 18:367: οὐκ ὄφελον Τρώεσσι κοτεσσαμένη κακὰ ῥάψαι;
ὄφελον: Od. 1:217: ὡς δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον μάκαρός νύ τευ ἔμμεναι υἱὸς
ὄφελον: Od. 4:97: ὧν ὄφελον τριτάτην περ ἔχων ἐν δώμασι μοῖραν
ὄφελον: Od. 5:308: ὡς δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν
ὄφελον: Od. 11:548: ὡς δὴ μὴ ὄφελον νικᾶν τοιῷδ’ ἐπ’ ἀέθλῳ·
ὄφελον: Od. 13:204: πλάγξομαι; αἴθ’ ὄφελον μεῖναι παρὰ Φαιήκεσσιν
ὄφελον: Od. 14:274: ποίησ’· - ὡς ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν
ὄφελός: Il. 13:236: σπεύδειν, αἴ κ’ ὄφελός τι γενώμεθα καὶ δύ’ ἐόντε.
ὄφελος: Il. 17:152: ὅς τοι πόλλ’ ὄφελος γένετο πτόλεΐ τε καὶ αὐτῷ
ὄφελος: Il. 22:513: οὐδὲν σοί γ’ ὄφελος, ἐπεὶ οὐκ ἐγκείσεαι αὐτοῖς,
Ὀφέλτιον: Il. 6:20: Δρῆσον δ’ Εὐρύαλος καὶ Ὀφέλτιον ἐξενάριξε·
Ὀφέλτιον: Il. 11:302: καὶ Δόλοπα Κλυτίδην καὶ Ὀφέλτιον ἠδ’ Ἀγέλαον
ὀφθαλμοί: Il. 16:349: αἵματος ὀφθαλμοί· τὸ δ’ ἀνὰ στόμα καὶ κατὰ ῥῖνας
ὀφθαλμοὶ: Il. 16:741: ὀστέον, ὀφθαλμοὶ δὲ χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν
ὀφθαλμοί: Il. 17:387: χεῖρές τ’ ὀφθαλμοί τε παλάσσετο μαρναμένοιιν
ὀφθαλμοὶ: Od. 19:211: ὀφθαλμοὶ δ’ ὡς εἰ κέρα ἕστασαν ἠὲ σίδηρος
ὀφθαλμοί: Od. 20:365: εἰσί μοι ὀφθαλμοί τε καὶ οὔατα καὶ πόδες ἄμφω
ὀφθαλμοῖιν: Od. 4:115: χλαῖναν πορφυρέην ἄντ’ ὀφθαλμοῖιν ἀνασχὼν
ὀφθαλμοῖιν: Od. 4:154: χλαῖναν πορφυρέην ἄντ’ ὀφθαλμοῖιν ἀνασχών.”
ὀφθαλμοῖο: Il. 14:492: τὸν τόθ’ ὑπ’ ὀφρύος οὖτα κατ’ ὀφθαλμοῖο θέμεθλα,
ὀφθαλμοῖο: Il. 14:493: ἐκ δ’ ὦσε γλήνην· δόρυ δ’ ὀφθαλμοῖο διὰ πρὸ
ὀφθαλμοῖο: Od. 9:397: ἐξέρυσ’ ὀφθαλμοῖο πεφυρμένον αἵματι πολλῷ.
ὀφθαλμοῖσ’: Od. 19:39: φαίνοντ’ ὀφθαλμοῖσ’ ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο.
ὀφθαλμοῖσι: Il. 5:212: εἰ δέ κε νοστήσω καὶ ἐσόψομαι ὀφθαλμοῖσι
ὀφθαλμοῖσι: Il. 10:275: Παλλὰς Ἀθηναίη· τοὶ δ’ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσι
ὀφθαλμοῖσι: Il. 14:153: Ἥρη δ’ εἰσεῖδε χρυσόθρονος ὀφθαλμοῖσι
ὀφθαλμοῖσι: Il. 20:282: ἔστη, κὰδ δ’ ἄχος οἱ χύτο μυρίον ὀφθαλμοῖσι,
ὀφθαλμοῖσι: Il. 22:25: Τὸν δ’ ὃ γέρων Πρίαμος πρῶτος ἴδεν ὀφθαλμοῖσι
ὀφθαλμοῖσι: Il. 22:236: ὃς ἔτλης ἐμεῦ εἵνεκ’, ἐπεὶ ἴδες ὀφθαλμοῖσι,
ὀφθαλμοῖσι: Il. 23:202: βηλῷ ἔπι λιθέῳ· τοὶ δ’ ὡς ἴδον ὀφθαλμοῖσι
ὀφθαλμοῖσι: Il. 24:294: δεξιόν, ὄφρά μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας
ὀφθαλμοῖσι: Il. 24:312: δεξιόν, ὄφρά μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας
ὀφθαλμοῖσι: Od. 3:94: ὀφθαλμοῖσι τεοῖσιν, ἢ ἄλλου μῦθον ἄκουσας
ὀφθαλμοῖσι: Od. 3:373: θαύμαζεν δ’ ὁ γεραιός, ὅπως ἴδεν ὀφθαλμοῖσι·
ὀφθαλμοῖσι: Od. 4:324: ὀφθαλμοῖσι τεοῖσιν ἢ ἄλλου μῦθον ἄκουσας
ὀφθαλμοῖσι: Od. 5:358: ἀλλὰ μάλ’ οὔ πω πείσομ’, ἐπεὶ ἑκὰς ὀφθαλμοῖσι
ὀφθαλμοῖσι: Od. 10:181: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ὁρώμενοι ὀφθαλμοῖσι,
ὀφθαλμοῖσι: Od. 10:197: ἔδρακον ὀφθαλμοῖσι διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην.”
ὀφθαλμοῖσι: Od. 10:414: μητέρας· ὣς ἐμὲ κεῖνοι, ἐπεὶ ἴδον ὀφθαλμοῖσι,
ὀφθαλμοῖσι: Od. 11:390: ἔγνω δ’ αἶψ’ ἐμὲ κεῖνος, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι·
ὀφθαλμοῖσι: Od. 11:615: ἔγνω δ’ αἶψ’ ἐμὲ κεῖνος, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι,
ὀφθαλμοῖσι: Od. 12:258: οἴκτιστον δὴ κεῖνο ἐμοῖσ’ ἴδον ὀφθαλμοῖσι
ὀφθαλμοῖσι: Od. 15:484: οὕτω τήνδε τε γαῖαν ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσι.”
ὀφθαλμοῖσι: Od. 17:511: ἢ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι· πολυπλάγκτῳ γὰρ ἔοικε.”
ὀφθαλμοῖσι: Od. 19:446: φρίξας εὖ λοφιήν, πῦρ δ’ ὀφθαλμοῖσι δεδορκώς,
ὀφθαλμοῖσι: Od. 19:476: ἦ, καὶ Πηνελόπειαν ἐσέδρακεν ὀφθαλμοῖσι,
ὀφθαλμοῖσι: Od. 23:6: ὀφθαλμοῖσι τεοῖσι τά τ’ ἔλδεαι ἤματα πάντα.
ὀφθαλμοῖσι: Od. 24:331: “οὐλὴν μὲν πρῶτον τήνδε φράσαι ὀφθαλμοῖσι,
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 1:587: μή σε φίλην περ ἐοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 3:28: ὀφθαλμοῖσιν ἰδών· φάτο γὰρ τίσεσθαι ἀλείτην·
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 3:169: καλὸν δ’ οὕτω ἐγὼν οὔ πω ἴδον ὀφθαλμοῖσιν,
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 3:306: ἄψ, ἐπεὶ οὔ πω τλήσομ’ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρᾶσθαι
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 5:770: ὅσσον δ’ ἠεροειδὲς ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 13:99: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 14:435: χεῦαν· ὃ δ’ ἀμπνύνθη καὶ ἀνέδρακεν ὀφθαλμοῖσιν,
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 15:286: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι,
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 15:422: Ἕκτωρ δ’ ὡς ἐνόησεν ἀνεψιὸν ὀφθαλμοῖσιν
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 15:488: νῆας ἀνὰ γλαφυράς· δὴ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 15:600: νηὸς καιομένης σέλας ὀφθαλμοῖσιν ἰδέθαι.
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 16:182: ἠράσατ’, ὀφθαλμοῖσιν ἰδὼν μετὰ μελπομένῃσιν
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 17:466: ὀψὲ δὲ δή μιν ἑταῖρος ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 17:646: ποίησον δ’ αἴθρην, δὸς δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι·
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 18:135: πρίν γ’ ἐμὲ δεῦρ’ ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδηαι·
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 18:190: πρίν γ’ αὐτὴν ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι·
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 19:174: ὀφθαλμοῖσιν ἴδωσι, σὺ δὲ φρεσὶ σῇσιν ἰανθῇς.
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 20:342: θεσπεσίην· ὃ δ’ ἔπειτα μέγ’ ἔξιδεν ὀφθαλμοῖσιν,
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 20:344: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 21:54: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 22:169: ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι· ἐμὸν δ’ ὀλοφύρεται ἦτορ
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 24:206: εἰ γάρ σ’ αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 24:246: ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν βαίην δόμον Ἄϊδος εἴσω.
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 24:392: ὀφθαλμοῖσιν ὄπωπα, καὶ εὖτ’ ἐπὶ νηυσὶν ἐλάσσας
ὀφθαλμοῖσιν: Il. 24:555: λῦσον ἵν’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω· σὺ δὲ δέξαι ἄποινα
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 2:155: θάμβησαν δ’ ὄρνιθας, ἐπεὶ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν·
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 4:47: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ὁρώμενοι ὀφθαλμοῖσιν,
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 4:226: χαλκῷ δηϊόῳεν, ὁ δ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῷτο.
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 4:269: ἀλλ’ οὔ πω τοιοῦτον ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 6:160: οὐ γάρ πω τοιοῦτον ἴδον βροτὸν ὀφθαλμοῖσιν,
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 8:459: θαύμαζεν δ’ Ὀδυσῆα ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶσα
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 9:146: ἔνθ’ οὔ τις τὴν νῆσον ἐσέδρακεν ὀφθαλμοῖσιν,
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 10:385: πρὶν λύσασθ’ ἑτάρους καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι;
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 10:387: λῦσον, ἵν’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω ἐρίηρας ἑταίρους.”
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 10:574: ὀφθαλμοῖσιν ἴδοιτ’ ἢ ἔνθ’ ἢ ἔνθα κιόντα;
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 11:453: ὀφθαλμοῖσιν ἔασε· πάρος δέ με πέφνε καὶ αὐτόν.
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 11:528: κεῖνον δ’ οὔ ποτε πάμπαν ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 14:143: ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι ἐὼν ἐν πατρίδι γαίῃ·
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 14:343: ῥωγαλέα, τὰ καὶ αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὅρηαι.
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 15:76: καλά, σὺ δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδῃς, εἴπω δὲ γυναιξὶ
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 15:462: χερσίν τ’ ἀμφαφόωντο καὶ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶντο,
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 16:32: ὄφρα σέ τ’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω καὶ μῦθον ἀκούσω,
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 16:470: ἄλλο δέ τοι τόδε οἶδα· τὸ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν·
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 16:477: ἐς πατέρ’ ὀφθαλμοῖσιν ἰδών, ἀλέεινε δ’ ὑφορβόν.
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 19:36: “ὦ πάτερ, ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 19:383: “ὦ γρηῦ, οὕτω φασὶν ὅσοι ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 20:233: σοῖσιν δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἐπόψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα,
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 23:92: ἰφθίμη παράκοιτις, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν.
ὀφθαλμοῖσιν: Od. 24:217: αἴ κέ μ’ ἐπιγνώῃ καὶ φράσσεται ὀφθαλμοῖσιν,
ὀφθαλμόν: Il. 5:291: ῥῖνα παρ’ ὀφθαλμόν, λευκοὺς δ’ ἐπέρησεν ὀδόντας.
ὀφθαλμὸν: Od. 9:453: ὀφθαλμὸν ποθέεις; τὸν ἀνὴρ κακὸς ἐξαλάωσε
ὀφθαλμόν: Od. 9:525: ὡς οὐκ ὀφθαλμόν γ’ ἰήσεται οὐδ’ ἐνοσίχθων.”
ὀφθαλμὸς: Od. 9:394: ὣς τοῦ σίζ’ ὀφθαλμὸς ἐλαϊνέῳ περὶ μοχλῷ.
ὀφθαλμοῦ: Od. 1:69: Κύκλωπος κεχόλωται, ὃν ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν,
ὀφθαλμοῦ: Od. 9:503: ὀφθαλμοῦ εἴρηται ἀεικελίην ἀλαωτύν,
ὀφθαλμοῦ: Od. 9:516: ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν, ἐπεί μ’ ἐδαμάσσατο οἴνῳ.
ὀφθαλμοὺς: Il. 11:250: ὀφθαλμοὺς ἐκάλυψε κασιγνήτοιο πεσόντος.
ὀφθαλμοὺς: Il. 16:503: ὀφθαλμοὺς ῥῖνάς θ’· ὃ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων
ὀφθαλμοὺς: Il. 24:204: ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
ὀφθαλμοὺς: Il. 24:463: ὀφθαλμοὺς εἴσειμι· νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη
ὀφθαλμοὺς: Il. 24:520: ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
ὀφθαλμοὺς: Od. 11:426: χερσὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς ἑλέειν σύν τε στόμ’ ἐρεῖσαι.
ὀφθαλμοὺς: Od. 24:296: ὀφθαλμοὺς καθελοῦσα· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
ὀφθαλμώ: Il. 9:499: χωλαί τε ῥυσαί τε παραβλῶπές τ’ ὀφθαλμώ,
ὀφθαλμὼ: Il. 13:474: ὀφθαλμὼ δ’ ἄρα οἱ πυρὶ λάμπετον· αὐτὰρ ὀδόντας
ὀφθαλμῷ: Il. 14:498: ἦεν ἐν ὀφθαλμῷ· ὃ δὲ φὴ κώδειαν ἀνασχὼν
ὀφθαλμῷ: Od. 9:333: τρῖψαι ἐν ὀφθαλμῷ, ὅτε τὸν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι.
ὀφθαλμῷ: Od. 9:383: ὀφθαλμῷ ἐνέρεισαν· ἐγὼ δ’ ἐφύπερθεν ἐρεισθεὶς
ὀφθαλμῷ: Od. 9:387: ὣς τοῦ ἐν ὀφθαλμῷ πυριήκεα μοχλὸν ἑλόντες
ὀφθαλμῶν: Il. 5:127: ἀχλὺν δ’ αὖ τοι ἀπ’ ὀφθαλμῶν ἕλον ἣ πρὶν ἐπῆεν,
ὀφθαλμῶν: Il. 5:659: τὸν δὲ κατ’ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψε.
ὀφθαλμῶν: Il. 5:696: τὸν δ’ ἔλιπε ψυχή, κατὰ δ’ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς·
ὀφθαλμῶν: Il. 13:580: τὸν δὲ κατ’ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν.
ὀφθαλμῶν: Il. 15:668: τοῖσι δ’ ἀπ’ ὀφθαλμῶν νέφος ἀχλύος ὦσεν Ἀθήνη
ὀφθαλμῶν: Il. 16:344: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς.
ὀφθαλμῶν: Il. 20:321: αὐτίκα τῷ μὲν ἔπειτα κατ’ ὀφθαλμῶν χέεν ἀχλὺν
ὀφθαλμῶν: Il. 20:341: αἶψα δ’ ἔπειτ’ Ἀχιλῆος ἀπ’ ὀφθαλμῶν σκέδασ’ ἀχλὺν
ὀφθαλμῶν: Il. 20:421: κάρ ῥά οἱ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
ὀφθαλμῶν: Il. 22:466: τὴν δὲ κατ’ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν,
ὀφθαλμῶν: Il. 23:53: θᾶσσον ἀπ’ ὀφθαλμῶν, λαοὶ δ’ ἐπὶ ἔργα τράπωνται.
ὀφθαλμῶν: Il. 23:385: τοῖο δ’ ἀπ’ ὀφθαλμῶν χύτο δάκρυα χωομένοιο,
ὀφθαλμῶν: Od. 4:150: ὀφθαλμῶν τε βολαὶ κεφαλή τ’ ἐφύπερθέ τε χαῖται.
ὀφθαλμῶν: Od. 8:64: ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσε, δίδου δ’ ἡδεῖαν ἀοιδήν.
ὀφθαλμῶν: Od. 22:88: λακτίζων ἐτίνασσε· κατ’ ὀφθαλμῶν δ’ ἔχυτ’ ἀχλύς.
ὄφιν: Il. 12:208: Τρῶες δ’ ἐῤῥίγησαν ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν
ὄφρ’: Il. 1:133: ἦ ἐθέλεις ὄφρ’ αὐτὸς ἔχῃς γέρας, αὐτὰρ ἔμ’ αὔτως
ὄφρ’: Il. 1:147: ὄφρ’ ἥμιν ἑκάεργον ἱλάσσεαι ἱερὰ ῥέξας. ”
ὄφρ’: Il. 1:185: αὐτὸς ἰὼν κλισίην δὲ τὸ σὸν γέρας ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
ὄφρ’: Il. 1:444: ῥέξαι ὑπὲρ Δαναῶν ὄφρ’ ἱλασόμεσθα ἄνακτα,
ὄφρ’: Il. 1:509: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώεσσι τίθει κράτος ὄφρ’ ἂν Ἀχαιοὶ
ὄφρ’: Il. 1:515: ἢ ἀπόειπ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ
ὄφρ’: Il. 2:769: ὄφρ’ Ἀχιλεὺς μήνιεν· ὃ γὰρ πολὺ φέρτατος ἦεν,
ὄφρ’: Il. 3:105: ἄξετε δὲ Πριάμοιο βίην, ὄφρ’ ὅρκια τάμνῃ
ὄφρ’: Il. 4:346: οἴνου πινέμεναι μελιηδέος ὄφρ’ ἐθέλητον·
ὄφρ’: Il. 5:128: ὄφρ’ εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα.
ὄφρ’: Il. 5:360: ὄφρ’ ἐς Ὄλυμπον ἵκωμαι ἵν’ ἀθανάτων ἕδος ἐστί.
ὄφρ’: Il. 5:524: ἀτρέμας, ὄφρ’ εὕδῃσι μένος Βορέαο καὶ ἄλλων
ὄφρ’: Il. 5:588: ὄφρ’ ἵππω πλήξαντε χαμαὶ βάλον ἐν κονίῃσι·
ὄφρ’: Il. 5:666: μηροῦ ἐξερύσαι δόρυ μείλινον ὄφρ’ ἐπιβαίη
ὄφρ’: Il. 6:113: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ βείω προτὶ Ἴλιον, ἠδὲ γέρουσιν
ὄφρ’: Il. 6:150: εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
ὄφρ’: Il. 6:170: δεῖξαι δ’ ἠνώγειν ᾧ πενθερῷ ὄφρ’ ἀπόλοιτο.
ὄφρ’: Il. 6:361: ἤδη γάρ μοι θυμὸς ἐπέσσυται ὄφρ’ ἐπαμύνω
ὄφρ’: Il. 7:68: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
ὄφρ’: Il. 7:193: ἀλλ’ ἄγετ’ ὄφρ’ ἂν ἐγὼ πολεμήϊα τεύχεα δύω,
ὄφρ’: Il. 7:349: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
ὄφρ’: Il. 7:369: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
ὄφρ’: Il. 8:6: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
ὄφρ’: Il. 8:87: ὄφρ’ ὁ γέρων ἵπποιο παρηορίας ἀπέταμνε
ὄφρ’: Il. 8:375: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ καταδῦσα Διὸς δόμον αἰγιόχοιο
ὄφρ’: Il. 9:423: ὄφρ’ ἄλλην φράζωνται ἐνὶ φρεσὶ μῆτιν ἀμείνω,
ὄφρ’: Il. 10:325: τόφρα γὰρ ἐς στρατὸν εἶμι διαμπερὲς ὄφρ’ ἂν ἵκωμαι
ὄφρ’: Il. 10:571: θῆκ’ Ὀδυσεύς, ὄφρ’ ἱρὸν ἑτοιμασσαίατ’ Ἀθήνῃ.
ὄφρ’: Il. 11:187: ὄφρ’ ἂν μέν κεν ὁρᾷ Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν
ὄφρ’: Il. 11:202: ὄφρ’ ἂν μέν κεν ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν
ὄφρ’: Il. 11:477: φεύγων, ὄφρ’ αἷμα λιαρὸν καὶ γούνατ’ ὀρώρῃ·
ὄφρ’: Il. 11:755: ὄφρ’ ἐπὶ Βουπρασίου πολυπύρου βήσαμεν ἵππους
ὄφρ’: Il. 11:838: ἔρχομαι ὄφρ’ Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι μῦθον ἐνίσπω
Ὄφρ’: Il. 12:195: Ὄφρ’ οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ’ ἔντεα μαρμαίροντα,
ὄφρ’: Il. 13:37: ἀῤῥήκτους ἀλύτους, ὄφρ’ ἔμπεδον αὖθι μένοιεν
ὄφρ’: Il. 13:329: ἦρχ’ ἴμεν, ὄφρ’ ἀφίκοντο κατὰ στρατὸν ᾗ μιν ἀνώγει,
ὄφρ’: Il. 13:381: ἀλλ’ ἕπε’, ὄφρ’ ἐπὶ νηυσὶ συνώμεθα ποντοπόροισιν
ὄφρ’: Il. 13:535: ἐξῆγεν πολέμοιο δυσηχέος, ὄφρ’ ἵκεθ’ ἵππους
ὄφρ’: Il. 14:97: νῆας ἐϋσσέλμους ἅλαδ’ ἑλκέμεν, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
ὄφρ’: Il. 14:357: καί σφιν κῦδος ὄπαζε μίνυνθά περ, ὄφρ’ ἔτι εὕδει
ὄφρ’: Il. 14:428: χερσὶν ἀείραντες φέρον ἐκ πόνου, ὄφρ’ ἵκεθ’ ἵππους
ὄφρ’: Il. 15:23: ῥίπτασκον τεταγὼν ἀπὸ βηλοῦ ὄφρ’ ἂν ἵκηται
ὄφρ’: Il. 15:56: ὄφρ’ ἣ μὲν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
ὄφρ’: Il. 15:232: τόφρα γὰρ οὖν οἱ ἔγειρε μένος μέγα, ὄφρ’ ἂν Ἀχαιοὶ
Ὄφρ’: Il. 15:343: Ὄφρ’ οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ’ ἔντεα, τόφρα δ’ Ἀχαιοὶ
ὄφρ’: Il. 15:470: πρώϊον, ὄφρ’ ἀνέχοιτο θαμὰ θρῴσκοντας ὀϊστούς.
ὄφρ’: Il. 16:10: δακρυόεσσα δέ μιν ποτιδέρκεται, ὄφρ’ ἀνέληται·
ὄφρ’: Il. 16:100: ὄφρ’ οἶοι Τροίης ἱερὰ κρήδεμνα λύωμεν.
ὄφρ’: Il. 16:258: ἔστιχον, ὄφρ’ ἐν Τρωσὶ μέγα φρονέοντες ὄρουσαν.
ὄφρ’: Il. 16:524: κοίμησον δ’ ὀδύνας, δὸς δὲ κράτος, ὄφρ’ ἑτάροισι
ὄφρ’: Il. 16:653: ὄφρ’ ἠῢς θεράπων Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
ὄφρ’: Il. 17:186: ὄφρ’ ἂν ἐγὼν Ἀχιλῆος ἀμύμονος ἔντεα δύω
ὄφρ’: Il. 18:52: κλῦτε κασίγνηται Νηρηΐδες, ὄφρ’ ἐῢ πᾶσαι
ὄφρ’: Il. 18:380: ὄφρ’ ὅ γε ταῦτ’ ἐπονεῖτο ἰδυίῃσι πραπίδεσσι,
ὄφρ’: Il. 18:409: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ φύσας ἀποθείομαι ὅπλά τε πάντα.
ὄφρ’: Il. 19:70: ὄφρ’ ἔτι καὶ Τρώων πειρήσομαι ἀντίον ἐλθὼν
ὄφρ’: Il. 19:102: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγει.
ὄφρ’: Il. 19:231: μεμνῆσθαι πόσιος καὶ ἐδητύος, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
ὄφρ’: Il. 20:24: ἔρχεσθ’ ὄφρ’ ἂν ἵκησθε μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
ὄφρ’: Il. 20:213: εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
ὄφρ’: Il. 21:487: εἰ δ’ ἐθέλεις πολέμοιο δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
ὄφρ’: Il. 21:558: φεύγω πρὸς πεδίον Ἰλήϊον, ὄφρ’ ἂν ἵκωμαι
ὄφρ’: Il. 22:387: Πάτροκλος· τοῦ δ’ οὐκ ἐπιλήσομαι, ὄφρ’ ἂν ἔγωγε
ὄφρ’: Il. 23:52: ὄφρ’ ἤτοι τοῦτον μὲν ἐπιφλέγῃ ἀκάματον πῦρ
ὄφρ’: Od. 1:174: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
ὄφρ’: Od. 1:233: ἔμμεναι, ὄφρ’ ἔτι κεῖνος ἀνὴρ ἐπιδήμιος ἦεν·
ὄφρ’: Od. 2:329: ἐλθεῖν, ὄφρ’ ἔνθεν θυμοφθόρα φάρμακ’ ἐνείκῃ,
ὄφρ’: Od. 3:285: ὄφρ’ ἕταρον θάπτοι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερίσειεν.
ὄφρ’: Od. 3:353: νηὸς ἐπ’ ἰκριόφιν καταλέξεται, ὄφρ’ ἂν ἐγώ γε
ὄφρ’: Od. 3:419: ὄφρ’ ἦ τοι πρώτιστα θεῶν ἱλάσσομ’ Ἀθήνην,
ὄφρ’: Od. 4:645: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
ὄφρ’: Od. 5:255: πρὸς δ’ ἄρα πηδάλιον ποιήσατο, ὄφρ’ ἰθύνοι.
ὄφρ’: Od. 5:361: ὄφρ’ ἂν μέν κεν δούρατ’ ἐν ἁρμονίῃσιν ἀρήρῃ,
ὄφρ’: Od. 6:218: “ἀμφίπολοι, στῆθ’ οὕτω ἀπόπροθεν, ὄφρ’ ἐγὼ αὐτὸς
ὄφρ’: Od. 6:259: ὄφρ’ ἂν μέν κ’ ἀγροὺς ἴομεν καὶ ἔργ’ ἀνθρώπων,
ὄφρ’: Od. 6:304: ὦκα μάλα μεγάροιο διελθέμεν, ὄφρ’ ἂν ἵκηαι
ὄφρ’: Od. 7:141: ὄφρ’ ἵκετ’ Ἀρήτην τε καὶ Ἀλκίνοον βασιλῆα.
ὄφρ’: Od. 7:187: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
ὄφρ’: Od. 7:317: πομπὴν δ’ ἐς τόδ’ ἐγὼ τεκμαίρομαι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς,
ὄφρ’: Od. 7:319: λέξεαι, οἱ δ’ ἐλόωσι γαλήνην, ὄφρ’ ἂν ἵκηαι
ὄφρ’: Od. 8:27: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
ὄφρ’: Od. 8:181: ἔμμεναι, ὄφρ’ ἥβῃ τε πεποίθεα χερσί τ’ ἐμῇσι.
ὄφρ’: Od. 8:275: ἀῤῥήκτους ἀλύτους, ὄφρ’ ἔμπεδον αὖθι μένοιεν.
ὄφρ’: Od. 8:394: αἶψα δὲ πάντα φέρωμεν ἀολλέα, ὄφρ’ ἐνὶ χερσὶ
ὄφρ’: Od. 8:431: χρύσεον, ὄφρ’ ἐμέθεν μεμνημένος ἤματα πάντα
ὄφρ’: Od. 9:13: εἴρεσθ’, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω.
ὄφρ’: Od. 9:229: ὄφρ’ αὐτόν τε ἴδοιμι, καὶ εἴ μοι ξείνια δοίη.
ὄφρ’: Od. 9:348: ὄφρ’ εἰδῇς, οἷόν τι ποτὸν τόδε νηῦς ἐκεκεύθει
ὄφρ’: Od. 9:465: πολλὰ περιτροπέοντες ἐλαύνομεν, ὄφρ’ ἐπὶ νῆα
ὄφρ’: Od. 10:125: ὄφρ’ οἱ τοὺς ὄλεκον λιμένος πολυβενθέος ἐντός,
ὄφρ’: Od. 10:176: ἀλλ’ ἄγετ’, ὄφρ’ ἐν νηῒ θοῇ βρῶσίς τε πόσις τε,
ὄφρ’: Od. 11:22: ᾔομεν, ὄφρ’ ἐς χῶρον ἀφικόμεθ’, ὃν φράσε Κίρκη.
ὄφρ’: Od. 11:152: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, ὄφρ’ ἐπὶ μήτηρ
ὄφρ’: Od. 11:214: ὤτρυν’, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω;”
ὄφρ’: Od. 12:161: δήσατ’ ἐν ἀργαλέῳ, ὄφρ’ ἔμπεδον αὐτόθι μίμνω,
ὄφρ’: Od. 12:272: ὄφρ’ ὕμιν εἴπω μαντήϊα Τειρεσίαο
ὄφρ’: Od. 12:420: αὐτὰρ ἐγὼ διὰ νηὸς ἐφοίτων, ὄφρ’ ἀπὸ τοίχους
ὄφρ’: Od. 12:428: ὄφρ’ ἔτι τὴν ὀλοὴν ἀναμετρήσαιμι Χάρυβδιν.
ὄφρ’: Od. 12:437: νωλεμέως δ’ ἐχόμην, ὄφρ’ ἐξεμέσειεν ὀπίσσω
ὄφρ’: Od. 13:51: πᾶσιν ἀνὰ μέγαρον, ὄφρ’ εὐξάμενοι Διὶ πατρὶ
ὄφρ’: Od. 13:232: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
ὄφρ’: Od. 13:412: ὄφρ’ ἂν ἐγὼν ἔλθω Σπάρτην ἐς καλλιγύναικα
ὄφρ’: Od. 14:28: ὄφρ’ ἱερεύσαντες κρειῶν κορεσαίατο θυμόν.
ὄφρ’: Od. 14:186: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
ὄφρ’: Od. 14:290: ὅς μ’ ἄγε παρπεπιθὼν ᾗσι φρεσίν, ὄφρ’ ἱκόμεσθα
ὄφρ’: Od. 14:319: χειρὸς ἀναστήσας, ὄφρ’ ἵκετο δώματα πατρός·
ὄφρ’: Od. 14:338: ἀμφ’ ἐμοί, ὄφρ’ ἔτι πάγχυ δύης ἐπὶ πῆμα γενοίμην.
ὄφρ’: Od. 15:15: πεμπέμεν, ὄφρ’ ἔτι οἴκοι ἀμύμονα μητέρα τέτμῃς.
ὄφρ’: Od. 15:555: τὸν δ’ ὦκα προβιβῶντα πόδες φέρον, ὄφρ’ ἵκετ’ αὐλήν,
ὄφρ’: Od. 16:195: θέλγει, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω.
ὄφρ’: Od. 16:236: ὄφρ’ εἰδέω, ὅσσοι τε καὶ οἵ τινες ἀνέρες εἰσί·
ὄφρ’: Od. 17:10: τὸν ξεῖνον δύστηνον ἄγ’ ἐς πόλιν, ὄφρ’ ἂν ἐκεῖθι
ὄφρ’: Od. 17:298: ἡμιόνων τε βοῶν τε ἅλις κέχυτ’, ὄφρ’ ἂν ἄγοιεν
ὄφρ’: Od. 17:426: Αἴγυπτόνδ’ ἰέναι, δολιχὴν ὁδόν, ὄφρ’ ἀπολοίμην.
ὄφρ’: Od. 17:469: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
ὄφρ’: Od. 18:101: ἕλκε διὲκ προθύροιο λαβὼν ποδός, ὄφρ’ ἵκετ’ αὐλὴν
ὄφρ’: Od. 18:133: ὄφρ’ ἀρετὴν παρέχωσι θεοὶ καὶ γούνατ’ ὀρώρῃ·
ὄφρ’: Od. 18:347: λώβης ἴσχεσθαι θυμαλγέος, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
ὄφρ’: Od. 18:352: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
ὄφρ’: Od. 18:364: βούλεαι, ὄφρ’ ἂν ἔχῃς βόσκειν σὴν γαστέρ’ ἄναλτον.”
ὄφρ’: Od. 20:80: ἠέ μ’ ἐϋπλόκαμος βάλοι Ἄρτεμις, ὄφρ’ Ὀδυσῆα
ὄφρ’: Od. 20:136: οἶνον μὲν γὰρ πῖνε καθήμενος, ὄφρ’ ἔθελ’ αὐτός,
ὄφρ’: Od. 20:285: λώβης ἴσχεσθαι θυμαλγέος, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
ὄφρ’: Od. 21:267: ὄφρ’ ἐπὶ μηρία θέντες Ἀπόλλωνι κλυτοτόξῳ
ὄφρ’: Od. 21:276: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει·
ὄφρ’: Od. 22:52: ὄφρ’ Ἰθάκης κατὰ δῆμον ἐϋκτιμένης βασιλεύοι
ὄφρ’: Od. 22:234: ὄφρ’ εἰδῇς, οἷός τοι ἐν ἀνδράσι δυσμενέεσσι
ὄφρ’: Od. 22:377: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ κατὰ δῶμα πονήσομαι ὅττεό με χρή.”
ὄφρ’: Od. 23:31: ὄφρ’ ἀνδρῶν τείσαιτο βίην ὑπερηνορεόντων.”
ὄφρ’: Od. 23:192: τῷ δ’ ἐγὼ ἀμφιβαλὼν θάλαμον δέμον, ὄφρ’ ἐτέλεσσα,
ὄφρ’: Od. 23:199: ἐκ δὲ τοῦ ἀρχόμενος λέχος ἔξεον, ὄφρ’ ἐτέλεσσα,
ὄφρ’: Od. 24:258: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
ὄφρ’: Od. 24:297: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
ὄφρ’: Od. 24:334: ἐς πατέρ’ Αὐτόλυκον μητρὸς φίλον, ὄφρ’ ἂν ἑλοίμην
ὄφρ’: Od. 24:403: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
ὄφρα: Il. 1:82: ἀλλά τε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον, ὄφρα τελέσσῃ,
ὄφρα: Il. 1:118: αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ’ ἑτοιμάσατ’ ὄφρα μὴ οἶος
ὄφρα: Il. 1:158: ἀλλὰ σοὶ ὦ μέγ’ ἀναιδὲς ἅμ’ ἑσπόμεθ’ ὄφρα σὺ χαίρῃς,
ὄφρα: Il. 1:523: Ἥρη· ἐμοὶ δέ κε ταῦτα μελήσεται ὄφρα τελέσσω·
ὄφρα: Il. 1:524: εἰ δ’ ἄγε τοι κεφαλῇ κατανεύσομαι ὄφρα πεποίθῃς·
ὄφρα: Il. 1:578: πατρὶ φίλῳ ἐπίηρα φέρειν Διί, ὄφρα μὴ αὖτε
ὄφρα: Il. 2:237: αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ γέρα πεσσέμεν, ὄφρα ἴδηται
ὄφρα: Il. 2:299: τλῆτε φίλοι, καὶ μείνατ’ ἐπὶ χρόνον ὄφρα δαῶμεν
ὄφρα: Il. 2:359: ὄφρα πρόσθ’ ἄλλων θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ.
ὄφρα: Il. 2:440: ἴομεν ὄφρα κε θᾶσσον ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
ὄφρα: Il. 3:163: ὄφρα ἴδῃ πρότερόν τε πόσιν πηούς τε φίλους τε·
ὄφρα: Il. 3:353: ὄφρα τις ἐῤῥίγῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων
ὄφρα: Il. 4:195: ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ἀρήϊον Ἀτρέος υἱόν,
ὄφρα: Il. 4:205: ὄφρα ἴδῃς Μενέλαον ἀρήϊον ἀρχὸν Ἀχαιῶν,
Ὄφρα: Il. 4:220: Ὄφρα τοὶ ἀμφεπένοντο βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον,
ὄφρα: Il. 4:249: ὄφρα ἴδητ’ αἴ κ’ ὔμμιν ὑπέρσχῃ χεῖρα Κρονίων;
ὄφρα: Il. 4:269: ὄφρα τάχιστα μαχώμεθ’, ἐπεὶ σύν γ’ ὅρκι’ ἔχευαν
ὄφρα: Il. 4:300: ὄφρα καὶ οὐκ ἐθέλων τις ἀναγκαίῃ πολεμίζοι.
ὄφρα: Il. 4:465: ἕλκε δ’ ὑπ’ ἐκ βελέων, λελιημένος ὄφρα τάχιστα
ὄφρα: Il. 4:486: ἐξέταμ’, ὄφρα ἴτυν κάμψῃ περικαλλέϊ δίφρῳ·
ὄφρά: Il. 5:110: ὄφρά μοι ἐξ ὤμοιο ἐρύσσῃς πικρὸν ὀϊστόν.
ὄφρα: Il. 5:221: ἀλλ’ ἄγ’ ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι
ὄφρα: Il. 5:227: δέξαι, ἐγὼ δ’ ἵππων ἀποβήσομαι ὄφρα μάχωμαι·
ὄφρα: Il. 5:557: σταθμοὺς ἀνθρώπων κεραΐζετον, ὄφρα καὶ αὐτὼ
ὄφρα: Il. 5:690: ἀλλὰ παρήϊξεν λελιημένος ὄφρα τάχιστα
ὄφρα: Il. 5:788: ὄφρα μὲν ἐς πόλεμον πωλέσκετο δῖος Ἀχιλλεύς,
ὄφρα: Il. 6:195: καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμοιτο.
ὄφρα: Il. 6:230: τεύχεα δ’ ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν, ὄφρα καὶ οἷδε
ὄφρά: Il. 6:258: ἀλλὰ μέν’ ὄφρά κέ τοι μελιηδέα οἶνον ἐνείκω,
ὄφρα: Il. 6:280: ἔρχευ, ἐγὼ δὲ Πάριν μετελεύσομαι ὄφρα καλέσσω
ὄφρά: Il. 6:308: ὄφρά τοι αὐτίκα νῦν δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ
ὄφρα: Il. 6:365: καὶ γὰρ ἐγὼν οἶκον δὲ ἐλεύσομαι ὄφρα ἴδωμαι
ὄφρα: Il. 7:79: σῶμα δὲ οἴκαδ’ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με
ὄφρά: Il. 7:85: ὄφρά ἑ ταρχύσωσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοί,
ὄφρά: Il. 7:300: ὄφρά τις ὧδ’ εἴπῃσιν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
ὄφρα: Il. 7:340: ὄφρα δι’ αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη·
ὄφρα: Il. 7:439: ὄφρα δι’ αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη·
ὄφρα: Il. 8:9: αἰνεῖτ’, ὄφρα τάχιστα τελευτήσω τάδε ἔργα.
Ὄφρα: Il. 8:66: Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
ὄφρα: Il. 8:96: ἀλλὰ μέν’ ὄφρα γέροντος ἀπώσομεν ἄγριον ἄνδρα.
ὄφρα: Il. 8:105: ἀλλ’ ἄγ’ ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι
ὄφρα: Il. 8:110: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοις ἰθύνομεν, ὄφρα καὶ Ἕκτωρ
ὄφρα: Il. 8:191: ἀλλ’ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον ὄφρα λάβωμεν
ὄφρα: Il. 8:376: τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήξομαι, ὄφρα ἴδωμαι
ὄφρα: Il. 8:406: ὄφρα ἰδῇ γλαυκῶπις ὅτ’ ἂν ᾧ πατρὶ μάχηται.
ὄφρα: Il. 8:420: ὄφρα ἰδῇς γλαυκῶπι ὅτ’ ἂν σῷ πατρὶ μάχηαι.
ὄφρα: Il. 9:172: ὄφρα Διὶ Κρονίδῃ ἀρησόμεθ’, αἴ κ’ ἐλεήσῃ.
ὄφρά: Il. 9:257: ληγέμεναι δ’ ἔριδος κακομηχάνου, ὄφρά σε μᾶλλον
ὄφρα: Il. 9:352: ἴσχειν· ὄφρα δ’ ἐγὼ μετ’ Ἀχαιοῖσιν πολέμιζον
ὄφρα: Il. 9:370: ἀμφαδόν, ὄφρα καὶ ἄλλοι ἐπισκύζωνται Ἀχαιοὶ
ὄφρά: Il. 9:428: ὄφρά μοι ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ’ ἕπηται
ὄφρα: Il. 9:546: ὄφρα μὲν οὖν Μελέαγρος ἄρηι φίλος πολέμιζε,
ὄφρα: Il. 9:617: Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος, ὄφρα τάχιστα
ὄφρά: Il. 9:687: ὄφρά οἱ ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ’ ἕπηται
ὄφρα: Il. 10:97: δεῦρ’ ἐς τοὺς φύλακας καταβήομεν, ὄφρα ἴδωμεν
ὄφρα: Il. 10:146: ἀλλ’ ἕπε’, ὄφρα καὶ ἄλλον ἐγείρομεν ὅν τ’ ἐπέοικε
ὄφρα: Il. 10:425: εὕδουσ’ ἦ ἀπάνευθε; δίειπέ μοι ὄφρα δαείω.
ὄφρά: Il. 10:444: ὄφρά κεν ἔλθητον καὶ πειρηθῆτον ἐμεῖο
ὄφρα: Il. 10:488: ὄφρα δυώδεκ’ ἔπεφνεν· ἀτὰρ πολύμητις Ὀδυσσεὺς
Ὄφρα: Il. 11:84: Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
ὄφρά: Il. 11:266: ὄφρά οἱ αἷμ’ ἔτι θερμὸν ἀνήνοθεν ἐξ ὠτειλῆς.
ὄφρα: Il. 11:357: ὄφρα δὲ Τυδεΐδης μετὰ δούρατος ᾤχετ’ ἐρωὴν
ὄφρά: Il. 12:7: ὄφρά σφιν νῆάς τε θοὰς καὶ ληΐδα πολλὴν
ὄφρα: Il. 12:10: ὄφρα μὲν Ἕκτωρ ζωὸς ἔην καὶ μήνι’ Ἀχιλλεὺς
ὄφρά: Il. 12:26: συνεχές, ὄφρά κε θᾶσσον ἁλίπλοα τείχεα θείη.
ὄφρα: Il. 12:281: κοιμήσας δ’ ἀνέμους χέει ἔμπεδον, ὄφρα καλύψῃ
ὄφρά: Il. 12:317: ὄφρά τις ὧδ’ εἴπῃ Λυκίων πύκα θωρηκτάων·
ὄφρα: Il. 12:356: κεῖσ’ ἴμεν, ὄφρα πόνοιο μίνυνθά περ ἀντιάσητον
ὄφρα: Il. 13:326: νῶϊν δ’ ὧδ’ ἐπ’ ἀριστέρ’ ἔχε στρατοῦ, ὄφρα τάχιστα
ὄφρα: Il. 13:449: ὄφρα ἴδῃ οἷος Ζηνὸς γόνος ἐνθάδ’ ἱκάνω,
ὄφρά: Il. 13:574: ὄφρά οἱ ἐκ χροὸς ἔγχος ἀνεσπάσατ’ ἐγγύθεν ἐλθὼν
ὄφρα: Il. 14:87: ἀργαλέους πολέμους, ὄφρα φθιόμεσθα ἕκαστος.
ὄφρα: Il. 15:32: ὄφρα ἴδῃ ἤν τοι χραίσμῃ φιλότης τε καὶ εὐνή,
ὄφρα: Il. 15:318: ὄφρα μὲν αἰγίδα χερσὶν ἔχ’ ἀτρέμα Φοῖβος Ἀπόλλων,
ὄφρα: Il. 15:547: ἴφθιμον Μελάνιππον. ὃ δ’ ὄφρα μὲν εἰλίποδας βοῦς
ὄφρα: Il. 16:242: θάρσυνον δέ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, ὄφρα καὶ Ἕκτωρ
ὄφρα: Il. 16:423: ἀντήσω γὰρ ἐγὼ τοῦδ’ ἀνέρος, ὄφρα δαείω
ὄφρα: Il. 16:568: ὄφρα φίλῳ περὶ παιδὶ μάχης ὀλοὸς πόνος εἴη.
Ὄφρα: Il. 16:777: Ὄφρα μὲν Ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει,
ὄφρα: Il. 17:271: ὄφρα ζωὸς ἐὼν θεράπων ἦν Αἰακίδαο·
ὄφρα: Il. 17:452: ὄφρα καὶ Αὐτομέδοντα σαώσετον ἐκ πολέμοιο
ὄφρα: Il. 17:480: δέξαι, ἐγὼ δ’ ἵππων ἀποβήσομαι, ὄφρα μάχωμαι.
ὄφρα: Il. 17:685: Ἀντίλοχ’ εἰ δ’ ἄγε δεῦρο διοτρεφὲς ὄφρα πύθηαι
ὄφρα: Il. 18:61: ὄφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο
ὄφρα: Il. 18:63: ἀλλ’ εἶμ’, ὄφρα ἴδωμι φίλον τέκος, ἠδ’ ἐπακούσω
ὄφρα: Il. 18:114: νῦν δ’ εἶμ’ ὄφρα φίλης κεφαλῆς ὀλετῆρα κιχείω
ὄφρα: Il. 18:147: ἤϊεν ὄφρα φίλῳ παιδὶ κλυτὰ τεύχε’ ἐνείκαι.
ὄφρα: Il. 18:257: ὄφρα μὲν οὗτος ἀνὴρ Ἀγαμέμνονι μήνιε δίῳ
ὄφρα: Il. 18:344: ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα τάχιστα
ὄφρά: Il. 18:376: ὄφρά οἱ αὐτόματοι θεῖον δυσαίατ’ ἀγῶνα
ὄφρα: Il. 18:442: ὄφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο
ὄφρα: Il. 19:144: οἴσουσ’, ὄφρα ἴδηαι ὅ τοι μενοεικέα δώσω.
ὄφρά: Il. 19:190: μίμνετε δ’ ἄλλοι πάντες ἀολλέες, ὄφρά κε δῶρα
ὄφρα: Il. 20:147: ποίεον, ὄφρα τὸ κῆτος ὑπεκπροφυγὼν ἀλέαιτο,
ὄφρα: Il. 20:185: καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμηαι
ὄφρα: Il. 20:303: ὄφρα μὴ ἄσπερμος γενεὴ καὶ ἄφαντος ὄληται
ὄφρα: Il. 21:61: γεύσεται, ὄφρα ἴδωμαι ἐνὶ φρεσὶν ἠδὲ δαείω
ὄφρα: Il. 22:56: ἀλλ’ εἰσέρχεο τεῖχος ἐμὸν τέκος, ὄφρα σαώσῃς
ὄφρά: Il. 22:192: ἀλλά τ’ ἀνιχνεύων θέει ἔμπεδον ὄφρά κεν εὕρῃ·
ὄφρά: Il. 22:282: ὄφρά σ’ ὑποδείσας μένεος ἀλκῆς τε λάθωμαι.
ὄφρά: Il. 22:329: ὄφρά τί μιν προτιείποι ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν.
ὄφρα: Il. 22:342: σῶμα δὲ οἴκαδ’ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με
ὄφρά: Il. 22:382: ὄφρά κ’ ἔτι γνῶμεν Τρώων νόον ὅν τιν’ ἔχουσιν,
ὄφρα: Il. 22:443: ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα πέλοιτο
ὄφρα: Il. 23:47: ἵξετ’ ἄχος κραδίην ὄφρα ζωοῖσι μετείω.
ὄφρα: Il. 23:177: ἐν δὲ πυρὸς μένος ἧκε σιδήρεον ὄφρα νέμοιτο.
ὄφρα: Il. 23:197: ἐλθέμεν, ὄφρα τάχιστα πυρὶ φλεγεθοίατο νεκροί,
ὄφρα: Il. 23:210: ὄφρα πυρὴν ὄρσητε καήμεναι, ᾗ ἔνι κεῖται
ὄφρα: Il. 23:737: ἔρχεσθ’, ὄφρα καὶ ἄλλοι ἀεθλεύωσιν Ἀχαιοί.
ὄφρά: Il. 24:75: ὄφρά τί οἱ εἴπω πυκινὸν ἔπος, ὥς κεν Ἀχιλλεὺς
ὄφρα: Il. 24:285: χρυσέῳ ἐν δέπαϊ, ὄφρα λείψαντε κιοίτην·
ὄφρά: Il. 24:294: δεξιόν, ὄφρά μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας
ὄφρά: Il. 24:312: δεξιόν, ὄφρά μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας
ὄφρα: Il. 24:350: στῆσαν ἄρ’ ἡμιόνους τε καὶ ἵππους ὄφρα πίοιεν
ὄφρά: Il. 24:431: ὄφρά κεν ἐς κλισίην Πηληϊάδεω ἀφίκωμαι.
ὄφρά: Il. 24:553: μή πω μ’ ἐς θρόνον ἵζε διοτρεφὲς ὄφρά κεν Ἕκτωρ
ὄφρα: Il. 24:581: ὄφρα νέκυν πυκάσας δοίη οἶκον δὲ φέρεσθαι.
ὄφρα: Il. 24:635: λέξον νῦν με τάχιστα διοτρεφές, ὄφρα καὶ ἤδη
ὄφρα: Il. 24:658: ὄφρα τέως αὐτός τε μένω καὶ λαὸν ἐρύκω.
ὄφρα: Od. 1:85: νῆσον ἐς Ὠγυγίην ὀτρύνομεν, ὄφρα τάχιστα
ὄφρα: Od. 1:88: αὐτὰρ ἐγὼν Ἰθάκηνδε ἐλεύσομαι, ὄφρα οἱ υἱὸν
ὄφρα: Od. 1:261: φάρμακον ἀνδροφόνον διζήμενος, ὄφρα οἱ εἴη
ὄφρα: Od. 1:310: ὄφρα λοεσσάμενός τε τεταρπόμενός τε φίλον κῆρ
ὄφρα: Od. 1:363: κλαῖεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα, φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον
ὄφρα: Od. 2:124: ὄφρα κε κείνη τοῦτον ἔχῃ νόον, ὅν τινά οἱ νῦν
ὄφρα: Od. 2:204: ἔσσεται, ὄφρα κεν ἥ γε διατρίβῃσιν Ἀχαιοὺς
ὄφρα: Od. 3:15: τοὔνεκα γὰρ καὶ πόντον ἐπέπλως, ὄφρα πύθηαι
ὄφρα: Od. 3:175: τέμνειν, ὄφρα τάχιστα ὑπὲκ κακότητα φύγοιμεν.
ὄφρα: Od. 3:333: ὄφρα Ποσειδάωνι καὶ ἄλλοισ’ ἀθανάτοισι
ὄφρα: Od. 3:359: ἀλλ’ οὗτος μὲν νῦν σοι ἅμ’ ἕψεται, ὄφρα κεν εὕδῃ
ὄφρα: Od. 3:421: ἀλλ’ ἄγ’ ὁ μὲν πεδίονδ’ ἐπὶ βοῦν ἴτω, ὄφρα τάχιστα
ὄφρα: Od. 3:426: ἐλθεῖν, ὄφρα βοὸς χρυσὸν κέρασιν περιχεύῃ.
ὄφρα: Od. 4:163: ὄφρα οἱ ἤ τι ἔπος ὑποθήεαι ἠέ τι ἔργον.
ὄφρα: Od. 4:289: τόφρα δ’ ἔχ’, ὄφρα σε νόσφιν ἀπήγαγε Παλλὰς Ἀθήνη.”
ὄφρα: Od. 4:294: ἀλλ’ ἄγετ’ εἰς εὐνὴν τράπεθ’ ἥμεας, ὄφρα καὶ ἤδη
ὄφρα: Od. 4:463: ὄφρα μ’ ἕλοις ἀέκοντα λοχησάμενος; τέο σε χρή;
ὄφρα: Od. 4:473: ῥέξας ἱερὰ κάλ’ ἀναβαινέμεν, ὄφρα τάχιστα
ὄφρα: Od. 4:588: ὄφρα κεν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται·
ὄφρα: Od. 4:670: ὄφρα μιν αὖτις ἰόντα λοχήσομαι ἠδὲ φυλάξω
ὄφρα: Od. 4:713: θυμὸς ἐφωρμήθη ἴμεν ἐς Πύλον, ὄφρα πύθηται
ὄφρα: Od. 4:737: καί μοι κῆπον ἔχει πολυδένδρεον, ὄφρα τάχιστα
ὄφρα: Od. 5:57: ἤϊεν, ὄφρα μέγα σπέος ἵκετο, τῷ ἔνι νύμφη
ὄφρα: Od. 6:32: καί τοι ἐγὼ συνέριθος ἅμ’ ἕψομαι, ὄφρα τάχιστα
ὄφρα: Od. 6:173: ὄφρα τί που καὶ τῇδε πάθω κακόν· οὐ γὰρ ὀΐω
ὄφρα: Od. 6:239: “κλῦτέ μοι, ἀμφίπολοι λευκώλενοι, ὄφρα τι εἴπω.
ὄφρα: Od. 6:255: “ὄρσεο νῦν, ὦ ξεῖνε, πόλινδ’ ἴμεν, ὄφρα σε πέμψω
ὄφρα: Od. 6:289: ξεῖνε, σὺ δ’ ὦκ’ ἐμέθεν ξυνίει ἔπος, ὄφρα τάχιστα
ὄφρα: Od. 7:276: νηχόμενος τόδε λαῖτμα διέτμαγον, ὄφρα με γαίῃ
ὄφρα: Od. 8:12: εἰς ἀγορὴν ἰέναι, ὄφρα ξείνοιο πύθησθε,
ὄφρα: Od. 8:42: ἔρχεσθ’, ὄφρα ξεῖνον ἐνὶ μεγάροισι φιλέωμεν·
ὄφρα: Od. 8:147: οὐ μὲν γὰρ μεῖζον κλέος ἀνέρος, ὄφρα κεν ᾖσιν,
ὄφρα: Od. 8:241: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐμέθεν ξυνίει ἔπος, ὄφρα καὶ ἄλλῳ
ὄφρα: Od. 8:427: ὄφρα λοεσσάμενός τε ἰδών τ’ ἐῢ κείμενα πάντα
ὄφρα: Od. 8:477: “κῆρυξ, τῆ δή, τοῦτο πόρε κρέας, ὄφρα φάγῃσι,
ὄφρα: Od. 8:556: ὄφρα σε τῇ πέμψωσι τιτυσκόμεναι φρεσὶ νῆες.
ὄφρα: Od. 9:16: νῦν δ’ ὄνομα πρῶτον μυθήσομαι, ὄφρα καὶ ὑμεῖς
ὄφρα: Od. 9:56: ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
ὄφρα: Od. 9:248: ἥμισυ δ’ αὖτ’ ἔστησεν ἐν ἄγγεσιν, ὄφρα οἱ εἴη
ὄφρα: Od. 9:280: ἤ που ἐπ’ ἐσχατιῆς ἦ καὶ σχεδόν, ὄφρα δαείω.”
ὄφρα: Od. 9:320: χλωρὸν ἐλαΐνεον· τὸ μὲν ἔκταμεν, ὄφρα φοροίη
ὄφρα: Od. 10:26: ὄφρα φέροι νῆάς τε καὶ αὐτούς· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
ὄφρα: Od. 10:65: ἦ μέν σ’ ἐνδυκέως ἀπεπέμπομεν, ὄφρα ἵκοιο
ὄφρα: Od. 10:298: ὄφρα κέ τοι λύσῃ θ’ ἑτάρους αὐτόν τε κομίσσῃ·
ὄφρα: Od. 10:316: τεῦχε δέ μοι κυκεῶ χρυσέῳ δέπᾳ, ὄφρα πίοιμι,
ὄφρα: Od. 10:334: εὐνῆς ἡμετέρης ἐπιβήομεν, ὄφρα μιγέντε
ὄφρα: Od. 10:341: ὄφρα με γυμνωθέντα κακὸν καὶ ἀνήνορα θήῃς.
ὄφρα: Od. 10:363: ὄφρα μοι ἐκ κάματον θυμοφθόρον εἵλετο γυίων.
ὄφρα: Od. 10:426: ὄφρα ἴδηθ’ ἑτάρους ἱεροῖσ’ ἐν δώμασι Κίρκης
ὄφρα: Od. 11:94: ἤλυθες, ὄφρα ἴδῃ νέκυας καὶ ἀτερπέα χῶρον;
ὄφρα: Od. 11:96: αἵματος ὄφρα πίω καί τοι νημερτέα εἴπω.”
ὄφρα: Od. 11:211: ὄφρα καὶ εἰν Ἀΐδαο φίλας περὶ χεῖρε βαλόντε
ὄφρα: Od. 12:52: ὄφρα κε τερπόμενος ὄπ’ ἀκούσῃς Σειρήνοιϊν.
ὄφρα: Od. 12:333: δὴ τότ’ ἐγὼν ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχον, ὄφρα θεοῖσιν
ὄφρα: Od. 13:190: Παλλὰς Ἀθηναίη, κούρη Διός, ὄφρα μιν αὐτὸν
ὄφρα: Od. 13:344: ἀλλ’ ἄγε τοι δείξω Ἰθάκης ἕδος, ὄφρα πεποίθῃς·
ὄφρα: Od. 14:45: ἀλλ’ ἕπεο, κλισίηνδ’ ἴομεν, γέρον, ὄφρα καὶ αὐτός,
ὄφρα: Od. 14:327: τὸν δ’ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο
ὄφρα: Od. 14:400: ὄφρα καὶ ἄλλος πτωχὸς ἀλεύεται ἠπεροπεύειν.”
ὄφρα: Od. 15:47: ζεῦξον ὑφ’ ἅρματ’ ἄγων, ὄφρα πρήσσωμεν ὁδοῖο.”
ὄφρα: Od. 15:81: ὄφρα τοι αὐτὸς ἕπωμαι, ὑποζεύξω δέ τοι ἵππους,
ὄφρα: Od. 15:149: ἐν δέπαϊ χρυσέῳ, ὄφρα λείψαντε κιοίτην.
ὄφρα: Od. 15:293: λάβρον ἐπαιγίζοντα δι’ αἰθέρος, ὄφρα τάχιστα
ὄφρα: Od. 15:361: ὄφρα μὲν οὖν δὴ κείνη ἔην, ἀχέουσά περ ἔμπης,
ὄφρα: Od. 15:432: ὄφρα ἴδῃ πατρὸς καὶ μητέρος ὑψερεφὲς δῶ
ὄφρα: Od. 16:25: ἀλλ’ ἄγε νῦν εἴσελθε, φίλον τέκος, ὄφρα σε θυμῷ
ὄφρα: Od. 16:32: ὄφρα σέ τ’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω καὶ μῦθον ἀκούσω,
ὄφρα: Od. 16:234: ὄφρα κε δυσμενέεσσι φόνου πέρι βουλεύσωμεν.
ὄφρα: Od. 16:450: κλαῖεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον
ὄφρα: Od. 17:6: “ἄττ’, ἦ τοι μὲν ἐγὼν εἶμ’ ἐς πόλιν, ὄφρα με μήτηρ
ὄφρα: Od. 17:52: αὐτὰρ ἐγὼν ἀγορήνδε ἐλεύσομαι, ὄφρα καλέσσω
ὄφρα: Od. 17:509: ἐλθέμεν, ὄφρα τί μιν προσπτύξομαι ἠδ’ ἐρέωμαι,
ὄφρα: Od. 18:43: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, ὄφρα τι εἴπω.
ὄφρα: Od. 18:183: ἐλθέμεν, ὄφρα κέ μοι παρστήετον ἐν μεγάροισιν·
ὄφρα: Od. 18:308: ὄφρα φαείνοιεν· περὶ δὲ ξύλα κάγκανα θῆκαν,
ὄφρα: Od. 18:419: ὄφρα σπείσαντες κατακείομεν οἴκαδ’ ἰόντες·
ὄφρα: Od. 19:17: ὄφρα κεν ἐς θάλαμον καταθείομαι ἔντεα πατρός,
ὄφρα: Od. 19:45: ὄφρα κ’ ἔτι δμῳὰς καὶ μητέρα σὴν ἐρεθίζω·
ὄφρα: Od. 19:98: ὄφρα καθεζόμενος εἴπῃ ἔπος ἠδ’ ἐπακούσῃ
ὄφρα: Od. 19:296: τὸν δ’ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο
ὄφρα: Od. 19:603: κλαῖεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον
ὄφρα: Od. 20:20: ἰφθίμους ἑτάρους· σὺ δ’ ἐτόλμας, ὄφρα σε μῆτις
ὄφρα: Od. 20:292: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, ὄφρα τι εἴπω·
ὄφρα: Od. 20:296: ἀλλ’ ἄγε οἱ καὶ ἐγὼ δῶ ξείνιον, ὄφρα καὶ αὐτὸς
ὄφρα: Od. 20:328: ὄφρα μὲν ὕμιν θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
ὄφρα: Od. 20:336: ὄφρα σὺ μὲν χαίρων πατρώϊα πάντα νέμηαι,
ὄφρα: Od. 21:112: δηρὸν ἀποτρωπᾶσθε τανυστύος, ὄφρα ἴδωμεν.
ὄφρα: Od. 21:179: ὄφρα νέοι θάλποντες, ἐπιχρίοντες ἀλοιφῇ,
ὄφρα: Od. 21:218: ὄφρα μ’ ἐῢ γνῶτον πιστωθῆτόν τ’ ἐνὶ θυμῷ,
ὄφρα: Od. 21:264: ὄφρα σπείσαντες καταθείομεν ἀγκύλα τόξα·
ὄφρα: Od. 21:281: ἀλλ’ ἄγ’ ἐμοὶ δότε τόξον ἐΰξοον, ὄφρα μεθ’ ὑμῖν
ὄφρα: Od. 21:336: ἀλλ’ ἄγε οἱ δότε τόξον ἐΰξοον, ὄφρα ἴδωμεν.
ὄφρα: Od. 21:357: κλαῖεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα, φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον
ὄφρα: Od. 22:11: ὄφρα πίοι οἴνοιο· φόνος δέ οἱ οὐκ ἐνὶ θυμῷ
ὄφρα: Od. 22:116: αὐτὰρ ὅ γ’, ὄφρα μὲν αὐτῷ ἀμύνεσθαι ἔσαν ἰοί,
ὄφρα: Od. 22:373: ὄφρα γνῷς κατὰ θυμόν, ἀτὰρ εἴπῃσθα καὶ ἄλλῳ,
ὄφρα: Od. 22:392: ὄφρα ἔπος εἴπωμι, τό μοι καταθύμιόν ἐστιν.”
ὄφρα: Od. 22:397: ἔρχεο· κικλήσκει σε πατὴρ ἐμός, ὄφρα τι εἴπῃ.”
ὄφρα: Od. 22:482: ὄφρα θεειώσω μέγαρον· σὺ δὲ Πηνελόπειαν
ὄφρα: Od. 23:5: “ἔγρεο, Πηνελόπεια, φίλον τέκος, ὄφρα ἴδηαι
ὄφρα: Od. 23:52: ἀλλ’ ἕπευ, ὄφρα σφῶϊν ἐϋφροσύνης ἐπιβῆτον
ὄφρα: Od. 23:83: ἀλλ’ ἔμπης ἴομεν μετὰ παῖδ’ ἐμόν, ὄφρα ἴδωμαι
ὄφρα: Od. 23:171: ἀλλ’ ἄγε μοι, μαῖα, στόρεσον λέχος, ὄφρα καὶ αὐτὸς
ὄφρα: Od. 23:254: ἀλλ’ ἔρχευ, λέκτρονδ’ ἴομεν, γύναι, ὄφρα καὶ ἤδη
ὄφρα: Od. 24:329: σῆμά τί μοι νῦν εἰπὲ ἀριφραδές, ὄφρα πεποίθω.”
ὀφρύας: Od. 9:389: πάντα δέ οἱ βλέφαρ’ ἀμφὶ καὶ ὀφρύας εὗσεν ἀϋτμὴ
ὀφρυόεσσα: Il. 22:411: Ἴλιος ὀφρυόεσσα πυρὶ σμύχοιτο κατ’ ἄκρης.
ὀφρύος: Il. 14:492: τὸν τόθ’ ὑπ’ ὀφρύος οὖτα κατ’ ὀφθαλμοῖο θέμεθλα,
ὀφρῦς: Il. 16:740: ἀμφοτέρας δ’ ὀφρῦς σύνελεν λίθος, οὐδέ οἱ ἔσχεν
ὀφρύσι: Il. 1:528: Ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων·
ὀφρύσι: Il. 9:616: Ἦ καὶ Πατρόκλῳ ὅ γ’ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε σιωπῇ
ὀφρύσι: Il. 13:88: τοὺς οἵ γ’ εἰσορόωντες ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυα λεῖβον·
ὀφρύσι: Il. 15:102: χείλεσιν, οὐδὲ μέτωπον ἐπ’ ὀφρύσι κυανέῃσιν
ὀφρύσι: Il. 17:209: Ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων.
ὀφρύσι: Il. 20:151: οἳ δ’ ἑτέρωσε καθῖζον ἐπ’ ὀφρύσι Καλλικολώνης
ὀφρύσι: Il. 23:396: θρυλίχθη δὲ μέτωπον ἐπ’ ὀφρύσι· τὼ δέ οἱ ὄσσε
ὀφρύσι: Od. 4:153: ἀμφ’ ἐμοί, αὐτὰρ ὁ πυκνὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβε,
ὀφρύσι: Od. 8:86: αἴδετο γὰρ Φαίηκας ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυα λείβων.
ὀφρύσι: Od. 8:531: ὣς Ὀδυσεὺς ἐλεεινὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβεν.
ὀφρύσι: Od. 9:468: ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ εἴων, ἀνὰ δ’ ὀφρύσι νεῦον ἑκάστῳ,
ὀφρύσι: Od. 12:194: ὀφρύσι νευστάζων· οἱ δὲ προπεσόντες ἔρεσσον.
ὀφρύσι: Od. 16:164: ἡ δ’ ἄρ’ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
ὀφρύσι: Od. 16:219: ὣς ἄρα τοί γ’ ἐλεεινὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβον.
ὀφρύσι: Od. 21:431: ἦ, καὶ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσεν· ὁ δ’ ἀμφέθετο ξίφος ὀξὺ
ὀφρύσιν: Il. 14:236: κοίμησόν μοι Ζηνὸς ὑπ’ ὀφρύσιν ὄσσε φαεινὼ
ὀφρύσιν: Il. 15:608: λαμπέσθην βλοσυρῇσιν ὑπ’ ὀφρύσιν, ἀμφὶ δὲ πήληξ
ὄχ’: Il. 1:69: Κάλχας Θεστορίδης, οἰωνοπόλων ὄχ’ ἄριστος,
ὄχ’: Il. 2:761: τίς τὰρ τῶν ὄχ’ ἄριστος ἔην σύ μοι ἔννεπε Μοῦσα
ὄχ’: Il. 3:110: λεύσσει, ὅπως ὄχ’ ἄριστα μετ’ ἀμφοτέροισι γένηται.
ὄχ’: Il. 5:843: Αἰτωλῶν ὄχ’ ἄριστον Ὀχησίου ἀγλαὸν υἱόν·
ὄχ’: Il. 6:76: Πριαμίδης Ἕλενος οἰωνοπόλων ὄχ’ ἄριστος·
ὄχ’: Il. 7:221: σκυτοτόμων ὄχ’ ἄριστος Ὕλῃ ἔνι οἰκία ναίων,
ὄχ’: Il. 12:344: ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστον ἁπάντων
ὄχ’: Il. 12:357: ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστον ἁπάντων
ὄχ’: Il. 15:282: Αἰτωλῶν ὄχ’ ἄριστος ἐπιστάμενος μὲν ἄκοντι
ὄχ’: Il. 17:307: Φωκήων ὄχ’ ἄριστον, ὃς ἐν κλειτῷ Πανοπῆϊ
ὄχ’: Il. 23:357: Τυδεΐδης ὄχ’ ἄριστος ἐὼν λάχ’ ἐλαυνέμεν ἵππους.
ὄχ’: Od. 3:129: φραζόμεθ’ Ἀργείοισιν ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένοιτο.
ὄχ’: Od. 8:123: τῶν δὲ θέειν ὄχ’ ἄριστος ἔην Κλυτόνηος ἀμύμων·
ὄχ’: Od. 9:420: αὐτὰρ ἐγὼ βούλευον, ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένοιτο,
ὄχ’: Od. 9:432: ἀρνειὸς γὰρ ἔην μήλων ὄχ’ ἄριστος ἁπάντων, -
ὄχ’: Od. 13:297: κέρδε’, ἐπεὶ σὺ μέν ἐσσι βροτῶν ὄχ’ ἄριστος ἁπάντων
ὄχ’: Od. 13:365: αὐτοὶ δὲ φραζώμεθ’, ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένηται.”
ὄχ’: Od. 15:253: θῆκε βροτῶν ὄχ’ ἄριστον, ἐπεὶ θάνεν Ἀμφιάρηος·
ὄχ’: Od. 23:117: ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’, ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένηται.
ὄχ’: Od. 24:429: τοὺς δ’ ἐλθὼν ἔκτεινε Κεφαλλήνων ὄχ’ ἀρίστους.
ὄχεα: Il. 5:745: ἐς δ’ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ’ ἔγχος
ὄχεα: Il. 8:389: ἐς δ’ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ’ ἔγχος
ὄχεα: Il. 11:160: κείν’ ὄχεα κροτάλιζον ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας
ὄχεα: Il. 15:453: κείν’ ὄχεα κροτέοντες. ἄναξ δ’ ἐνόησε τάχιστα
ὄχεα: Il. 18:224: ἂψ ὄχεα τρόπεον· ὄσσοντο γὰρ ἄλγεα θυμῷ.
ὀχέειν: Od. 1:297: νηπιάας ὀχέειν, ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐσσί.
ὀχέεσθαι: Il. 10:403: ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι ἠδ’ ὀχέεσθαι
ὀχέεσθαι: Il. 17:77: ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι ἠδ’ ὀχέεσθαι
ὀχέεσκον: Od. 11:619: ὅν περ ἐγὼν ὀχέεσκον ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο.
ὀχέεσσι: Il. 5:722: Ἥβη δ’ ἀμφ’ ὀχέεσσι θοῶς βάλε καμπύλα κύκλα
ὀχέεσσι: Il. 18:231: ἀμφὶ σφοῖς ὀχέεσσι καὶ ἔγχεσιν. αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ὀχέοντας: Od. 7:211: οὕς τινας ὑμεῖς ἴστε μάλιστ’ ὀχέοντας ὀϊζὺν
ὄχεσφι: Il. 4:297: ἱππῆας μὲν πρῶτα σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφι,
ὄχεσφι: Il. 5:28: τὸν μὲν ἀλευάμενον, τὸν δὲ κτάμενον παρ’ ὄχεσφι,
ὄχεσφι: Il. 8:41: Ὣς εἰπὼν ὑπ’ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ’ ἵππω
ὄχεσφι: Il. 8:136: τὼ δ’ ἵππω δείσαντε καταπτήτην ὑπ’ ὄχεσφι·
ὄχεσφι: Il. 12:119: ἐκ πεδίου νίσοντο σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφι·
ὄχεσφι: Il. 13:23: ἔνθ’ ἐλθὼν ὑπ’ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ’ ἵππω
ὄχεσφι: Il. 16:811: πρῶτ’ ἐλθὼν σὺν ὄχεσφι διδασκόμενος πολέμοιο·
ὄχεσφι: Il. 23:7: μὴ δή πω ὑπ’ ὄχεσφι λυώμεθα μώνυχας ἵππους,
ὄχεσφι: Il. 23:518: ἕλκῃσιν πεδίοιο τιταινόμενος σὺν ὄχεσφι·
ὄχεσφιν: Il. 5:107: ἀλλ’ ἀναχωρήσας πρόσθ’ ἵπποιιν καὶ ὄχεσφιν
ὄχεσφιν: Il. 5:219: πρίν γ’ ἐπὶ νὼ τῷδ’ ἀνδρὶ σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
ὄχεσφιν: Il. 5:794: εὗρε δὲ τόν γε ἄνακτα παρ’ ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
ὄχεσφιν: Il. 8:290: ἢ τρίποδ’ ἠὲ δύω ἵππους αὐτοῖσιν ὄχεσφιν
ὄχεσφιν: Il. 8:561: ἑσταότες παρ’ ὄχεσφιν ἐΰθρονον Ἠῶ μίμνον.
ὄχεσφιν: Il. 9:384: ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν·
ὄχεσφιν: Il. 11:698: τέσσαρες ἀθλοφόροι ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχεσφιν
ὄχεσφιν: Il. 12:91: καί σφιν Κεβριόνης τρίτος εἵπετο· πὰρ δ’ ἄρ’ ὄχεσφιν
ὄχεσφιν: Il. 12:114: ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν ἀγαλλόμενος παρὰ νηῶν
ὄχεσφιν: Il. 15:3: οἳ μὲν δὴ παρ’ ὄχεσφιν ἐρητύοντο μένοντες
ὄχεσφιν: Il. 18:237: τόν ῥ’ ἤτοι μὲν ἔπεμπε σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
ὄχεσφιν: Il. 22:22: σευάμενος ὥς θ’ ἵππος ἀεθλοφόρος σὺν ὄχεσφιν,
ὄχεσφιν: Il. 23:130: χαλκὸν ζώννυσθαι, ζεῦξαι δ’ ὑπ’ ὄχεσφιν ἕκαστον
ὄχεσφιν: Od. 4:533: ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν, ἀεικέα μερμηρίζων.
ὀχετηγὸς: Il. 21:257: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ὀχετηγὸς ἀπὸ κρήνης μελανύδρου
ὀχεὺς: Il. 3:372: ὅς οἱ ὑπ’ ἀνθερεῶνος ὀχεὺς τέτατο τρυφαλείης.
ὀχέων: Il. 3:29: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
ὀχέων: Il. 4:306: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἕτερ’ ἅρμαθ’ ἵκηται
ὀχέων: Il. 4:419: Ἦ ῥα καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε·
ὀχέων: Il. 5:47: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλε.
ὀχέων: Il. 5:221: ἀλλ’ ἄγ’ ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι
ὀχέων: Il. 5:294: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ
ὀχέων: Il. 5:369: λύσασ’ ἐξ ὀχέων, παρὰ δ’ ἀμβρόσιον βάλεν εἶδαρ·
ὀχέων: Il. 5:494: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,
ὀχέων: Il. 5:776: λύσασ’ ἐξ ὀχέων, περὶ δ’ ἠέρα πουλὺν ἔχευε·
ὀχέων: Il. 6:103: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,
ὀχέων: Il. 8:50: λύσας ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ἠέρα πουλὺν ἔχευεν.
ὀχέων: Il. 8:105: ἀλλ’ ἄγ’ ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι
ὀχέων: Il. 8:122: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
ὀχέων: Il. 8:260: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ὀχέων: Il. 8:314: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
ὀχέων: Il. 8:455: οὐκ ἂν ἐφ’ ὑμετέρων ὀχέων πληγέντε κεραυνῷ
ὀχέων: Il. 8:504: λύσαθ’ ὑπὲξ ὀχέων, παρὰ δέ σφισι βάλλετ’ ἐδωδήν·
ὀχέων: Il. 11:211: Ἕκτωρ δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,
ὀχέων: Il. 11:512: ἄγρει σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, πὰρ δὲ Μαχάων
ὀχέων: Il. 11:517: αὐτίκα δ’ ὧν ὀχέων ἐπεβήσετο, πὰρ δὲ Μαχάων
ὀχέων: Il. 11:620: ἐξ ὀχέων· τοὶ δ’ ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων
ὀχέων: Il. 12:81: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
ὀχέων: Il. 13:35: λύσας ἐξ ὀχέων, παρὰ δ’ ἀμβρόσιον βάλεν εἶδαρ
ὀχέων: Il. 13:749: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε
ὀχέων: Il. 15:452: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
ὀχέων: Il. 16:344: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς.
ὀχέων: Il. 16:379: πρηνέες ἐξ ὀχέων, δίφροι δ’ ἀνακυμβαλίαζον.
ὀχέων: Il. 16:426: Ἦ ῥα, καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
ὀχέων: Il. 17:619: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ἡνία χεῦεν ἔραζε.
ὀχέων: Il. 20:487: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων· ὃ δ’ Ἀρηΐθοον θεράποντα
ὀχέων: Od. 21:302: ἤϊεν ἣν ἄτην ὀχέων ἀεσίφρονι θυμῷ.
ὀχῆα: Il. 12:121: εὗρ’ ἐπικεκλιμένας σανίδας καὶ μακρὸν ὀχῆα,
ὀχῆα: Il. 12:291: τείχεος ἐῤῥήξαντο πύλας καὶ μακρὸν ὀχῆα,
ὀχῆα: Il. 13:124: καρτερός, ἔῤῥηξεν δὲ πύλας καὶ μακρὸν ὀχῆα.
ὀχῆα: Il. 24:566: ἐς στρατόν· οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκους λάθοι, οὐδέ κ’ ὀχῆα
ὀχῆας: Il. 21:537: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄνεσάν τε πύλας καὶ ἀπῶσαν ὀχῆας·
ὀχῆας: Il. 24:446: πᾶσιν, ἄφαρ δ’ ὤϊξε πύλας καὶ ἀπῶσεν ὀχῆας,
ὀχῆας: Od. 21:47: ἐν δὲ κληῖδ’ ἧκε, θυρέων δ’ ἀνέκοπτεν ὀχῆας
ὀχῆας: Od. 24:166: ἐς θάλαμον κατέθηκε καὶ ἐκλήϊσεν ὀχῆας,
ὀχῆες: Il. 4:132: αὐτὴ δ’ αὖτ’ ἴθυνεν ὅθι ζωστῆρος ὀχῆες
ὀχῆες: Il. 12:455: δικλίδας ὑψηλάς· δοιοὶ δ’ ἔντοσθεν ὀχῆες
ὀχῆες: Il. 12:460: βριθοσύνῃ, μέγα δ’ ἀμφὶ πύλαι μύκον, οὐδ’ ἄρ’ ὀχῆες
ὀχῆες: Il. 20:414: νῶτα παραΐσσοντος, ὅθι ζωστῆρος ὀχῆες
ὀχήσατο: Od. 5:54: τῷ ἴκελος πολέεσσιν ὀχήσατο κύμασιν Ἑρμῆς.
Ὀχησίου: Il. 5:843: Αἰτωλῶν ὄχ’ ἄριστον Ὀχησίου ἀγλαὸν υἱόν·
ὀχήσονται: Il. 24:731: αἳ δή τοι τάχα νηυσὶν ὀχήσονται γλαφυρῇσι,
ὄχθαι: Il. 21:10: ὄχθαι δ’ ἀμφὶ περὶ μεγάλ’ ἴαχον· οἳ δ’ ἀλαλητῷ
ὄχθας: Il. 3:187: οἵ ῥα τότ’ ἐστρατόωντο παρ’ ὄχθας Σαγγαρίοιο·
ὄχθας: Il. 4:487: ἣ μέν τ’ ἀζομένη κεῖται ποταμοῖο παρ’ ὄχθας.
ὄχθας: Il. 6:34: ναῖε δὲ Σατνιόεντος ἐϋῤῥείταο παρ’ ὄχθας
ὄχθας: Il. 11:499: ὄχθας πὰρ ποταμοῖο Σκαμάνδρου, τῇ ῥα μάλιστα
ὄχθας: Il. 12:313: καὶ τέμενος νεμόμεσθα μέγα Ξάνθοιο παρ’ ὄχθας
ὄχθας: Il. 14:444: Ἤνοπι βουκολέοντι παρ’ ὄχθας Σατνιόεντος.
ὄχθας: Il. 15:356: ῥεῖ’ ὄχθας καπέτοιο βαθείης ποσσὶν ἐρείπων
ὄχθας: Il. 18:533: στησάμενοι δ’ ἐμάχοντο μάχην ποταμοῖο παρ’ ὄχθας,
ὄχθας: Il. 21:337: φλέγμα κακὸν φορέουσα· σὺ δὲ Ξάνθοιο παρ’ ὄχθας
ὄχθας: Od. 9:132: ἐν μὲν γὰρ λειμῶνες ἁλὸς πολιοῖο παρ’ ὄχθας
ὄχθῃ: Il. 21:17: Αὐτὰρ ὃ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ’ ὄχθῃ
ὄχθην: Il. 21:171: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρτεν, ὃ δ’ ὑψηλὴν βάλεν ὄχθην,
ὄχθης: Il. 21:172: μεσσοπαγὲς δ’ ἄρ’ ἔθηκε κατ’ ὄχθης μείλινον ἔγχος.
ὄχθησαν: Il. 1:570: ὄχθησαν δ’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοὶ Οὐρανίωνες·
ὄχθησαν: Il. 15:101: ὄχθησαν δ’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοί· ἣ δ’ ἐγέλασσε
ὀχθήσας: Il. 1:517: Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
ὀχθήσας: Il. 4:30: Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
ὀχθήσας: Il. 7:454: Τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
ὀχθήσας: Il. 8:208: Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη κρείων ἐνοσίχθων·
ὀχθήσας: Il. 11:403: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὀχθήσας: Il. 15:184: Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη κλυτὸς ἐννοσίγαιος·
ὀχθήσας: Il. 16:48: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὀχθήσας: Il. 17:18: Τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
ὀχθήσας: Il. 17:90: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὀχθήσας: Il. 18:5: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὀχθήσας: Il. 18:97: Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὀχθήσας: Il. 19:419: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὀχθήσας: Il. 20:343: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὀχθήσας: Il. 21:53: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὀχθήσας: Il. 21:552: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὀχθήσας: Il. 22:14: Τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὀχθήσας: Il. 22:98: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὀχθήσας: Il. 23:143: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπεν ἰδὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον·
ὀχθήσας: Od. 4:30: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
ὀχθήσας: Od. 4:332: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
ὀχθήσας: Od. 5:298: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὀχθήσας: Od. 5:355: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὀχθήσας: Od. 5:407: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὀχθήσας: Od. 5:464: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὀχθήσας: Od. 15:325: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
ὀχθήσας: Od. 21:248: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ὀχθήσας: Od. 23:182: ὀχθήσας ἄλοχον προσεφώνεε κεδνὰ ἰδυῖαν·
ὄχθῃσιν: Il. 4:475: Ἴδηθεν κατιοῦσα παρ’ ὄχθῃσιν Σιμόεντος
ὄχθῃσιν: Od. 6:97: δεῖπνον ἔπειθ’ εἵλοντο παρ’ ὄχθῃσιν ποταμοῖο,
ὀχλεῦνται: Il. 21:261: ὀχλεῦνται· τὸ δέ τ’ ὦκα κατειβόμενον κελαρύζει
ὀχλίσσειαν: Il. 12:448: ῥηϊδίως ἐπ’ ἄμαξαν ἀπ’ οὔδεος ὀχλίσσειαν,
ὀχλίσσειαν: Od. 9:242: ἐσθλαὶ τετράκυκλοι ἀπ’ οὔδεος ὀχλίσσειαν·
ὀχοί: Od. 5:404: οὐ γὰρ ἔσαν λιμένες νηῶν ὀχοί, οὐδ’ ἐπιωγαί,
ὄψ’: Od. 12:439: ὄψ’· ἦμος δ’ ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορῆθεν ἀνέστη
ὄψα: Od. 3:480: ὄψα τε, οἷα ἔδουσι διοτρεφέες βασιλῆες.
ὄψα: Od. 5:267: κωρύκῳ, ἐν δέ οἱ ὄψα τίθει μενοεικέα πολλά·
ὄψα: Od. 6:77: παντοίην, ἐν δ’ ὄψα τίθει, ἐν δ’ οἶνον ἔχευεν
ὀψὲ: Il. 4:161: ἔκ τε καὶ ὀψὲ τελεῖ, σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν
ὀψὲ: Il. 7:94: ὀψὲ δὲ δὴ Μενέλαος ἀνίστατο καὶ μετέειπε
ὀψὲ: Il. 7:399: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ὀψὲ: Il. 8:30: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ὀψὲ: Il. 9:31: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ὀψέ: Il. 9:247: ἀλλ’ ἄνα εἰ μέμονάς γε καὶ ὀψέ περ υἷας Ἀχαιῶν
ὀψὲ: Il. 9:432: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ
ὀψὲ: Il. 9:692: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ὀψὲ: Il. 17:466: ὀψὲ δὲ δή μιν ἑταῖρος ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν
ὀψὲ: Il. 21:232: δείελος ὀψὲ δύων, σκιάσῃ δ’ ἐρίβωλον ἄρουραν.
ὀψὲ: Od. 3:168: ὀψὲ δὲ δὴ μετὰ νῶϊ κίε ξανθὸς Μενέλαος,
ὀψὲ: Od. 4:706: ὀψὲ δὲ δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβομένη προσέειπε·
ὀψὲ: Od. 5:272: Πληϊάδας τ’ ἐσορῶντι καὶ ὀψὲ δύοντα Βοώτην
ὀψὲ: Od. 5:322: ὀψὲ δὲ δή ῥ’ ἀνέδυ, στόματος δ’ ἐξέπτυσεν ἅλμην
ὀψὲ: Od. 7:155: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἥρως Ἐχένηος,
ὀψὲ: Od. 9:534: ὀψὲ κακῶς ἔλθοι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους,
ὀψὲ: Od. 11:114: ὀψὲ κακῶς νεῖαι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους,
ὀψὲ: Od. 12:141: ὀψὲ κακῶς νεῖαι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους.”
ὀψὲ: Od. 20:321: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε Δαμαστορίδης Ἀγέλαος·
ὀψέ: Od. 23:7: ἦλθ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὀψέ περ ἐλθών·
ὄψεαι: Il. 4:353: ὄψεαι αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ
ὄψεαι: Il. 8:471: ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα, βοῶπις πότνια Ἥρη
ὄψεαι: Il. 9:359: ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ,
ὄψεαι: Il. 24:601: ὄψεαι αὐτὸς ἄγων· νῦν δὲ μνησώμεθα δόρπου.
ὄψεαι: Od. 24:511: “ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα, πάτερ φίλε, τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ
ὄψει: Il. 20:205: ὄψει δ’ οὔτ’ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ σούς.
ὄψει: Od. 12:101: τὸν δ’ ἕτερον σκόπελον χθαμαλώτερον ὄψει, Ὀδυσσεῦ,
ὄψει: Od. 23:94: ὄψει δ’ ἄλλοτε μέν μιν ἐνωπαδίως ἐσίδεσκεν,
ὀψείοντες: Il. 14:37: τώ ῥ’ οἵ γ’ ὀψείοντες ἀϋτῆς καὶ πολέμοιο
ὄψεσθ’: Od. 8:313: ἀλλ’ ὄψεσθ’, ἵνα τώ γε καθεύδετον ἐν φιλότητι,
ὄψεσθ’: Od. 13:357: ὄψεσθ’ ὔμμ’ ἐφάμην· νῦν δ’ εὐχωλῇσ’ ἀγανῇσι
ὄψεσθαι: Il. 5:120: δηρὸν ἔτ’ ὄψεσθαι λαμπρὸν φάος ἠελίοιο.
ὄψεσθαι: Il. 14:342: ὄψεσθαι· τοῖόν τοι ἐγὼ νέφος ἀμφικαλύψω
ὄψεσθαι: Il. 24:492: ὄψεσθαι φίλον υἱὸν ἀπὸ Τροίηθεν ἰόντα·
ὄψεσθαι: Od. 16:24: ὄψεσθαι ἐφάμην, ἐπεὶ ᾤχεο νηῒ Πύλονδε.
ὄψεσθαι: Od. 17:42: ὄψεσθαι ἐφάμην, ἐπεὶ ᾤχεο νηῒ Πύλονδε
ὄψεσθε: Il. 24:704: ὄψεσθε Τρῶες καὶ Τρῳάδες Ἕκτορ’ ἰόντες,
ὄψεται: Od. 11:450: ὄλβιος· ἦ γὰρ τόν γε πατὴρ φίλος ὄψεται ἐλθών,
ὄψεται: Od. 15:516: ὄψεται· οὐ μὲν γάρ τι θαμὰ μνηστῆρσ’ ἐνὶ οἴκῳ
ὄψεται: Od. 17:7: ὄψεται· οὐ γάρ μιν πρόσθεν παύσεσθαι ὀΐω
ὄψῃ: Il. 23:620: ὄψῃ ἐν Ἀργείοισι· δίδωμι δέ τοι τόδ’ ἄεθλον
ὀψίγονός: Il. 16:31: αἰναρέτη· τί σευ ἄλλος ὀνήσεται ὀψίγονός περ
ὀψιγόνων: Il. 3:353: ὄφρα τις ἐῤῥίγῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων
ὀψιγόνων: Il. 7:87: καί ποτέ τις εἴπῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων
ὀψιγόνων: Od. 1:302: ἄλκιμος ἔσσ’, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ.
ὀψιγόνων: Od. 3:200: ἄλκιμος ἔσσ’, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ.”
ὄψιμον: Il. 2:325: ὄψιμον ὀψιτέλεστον, ὅου κλέος οὔ ποτ’ ὀλεῖται.
ὄψιν: Il. 6:468: ἐκλίνθη ἰάχων πατρὸς φίλου ὄψιν ἀτυχθεὶς
ὄψίν: Il. 24:632: εἰσορόων ὄψίν τ’ ἀγαθὴν καὶ μῦθον ἀκούων.
ὀψιτέλεστον: Il. 2:325: ὄψιμον ὀψιτέλεστον, ὅου κλέος οὔ ποτ’ ὀλεῖται.
ὀψόμεναί: Il. 18:141: ὀψόμεναί τε γέρονθ’ ἅλιον καὶ δώματα πατρός,
ὀψομένη: Il. 14:200: εἶμι γὰρ ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης,
ὀψομένη: Il. 14:205: τοὺς εἶμ’ ὀψομένη, καί σφ’ ἄκριτα νείκεα λύσω·
ὀψομένη: Il. 14:300: ἔρχομαι ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης,
ὀψομένη: Il. 14:303: τοὺς εἶμ’ ὀψομένη, καί σφ’ ἄκριτα νείκεα λύσω·
ὀψόμενος: Od. 23:360: ὀψόμενος πατέρ’ ἐσθλόν, ὅ μοι πυκινῶς ἀκάχηται·
ὄψον: Il. 11:629: χάλκειον κάνεον, ἐπὶ δὲ κρόμυον ποτῷ ὄψον,
ὄψου: Il. 9:485: ὄψου τ’ ἄσαιμι προταμὼν καὶ οἶνον ἐπισχών.