A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
χ’: Il. 3:53: γνοίης χ’ οἵου φωτὸς ἔχεις θαλερὴν παράκοιτιν·
χ’: Il. 4:347: νῦν δὲ φίλως χ’ ὁρόῳτε καὶ εἰ δέκα πύργοι Ἀχαιῶν
χ’: Il. 5:351: ῥιγήσειν πόλεμόν γε καὶ εἴ χ’ ἑτέρωθι πύθηαι.
χ’: Il. 7:342: ἥ χ’ ἵππον καὶ λαὸν ἐρυκάκοι ἀμφὶς ἐοῦσα,
χ’: Il. 9:304: νῦν γάρ χ’ Ἕκτορ’ ἕλοις, ἐπεὶ ἂν μάλα τοι σχεδὸν ἔλθοι
χ’: Il. 9:313: ὅς χ’ ἕτερον μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπῃ.
χ’: Il. 12:71: εἰ δέ χ’ ὑποστρέψωσι, παλίωξις δὲ γένηται
χ’: Il. 12:228: ὧδέ χ’ ὑποκρίναιτο θεοπρόπος, ὃς σάφα θυμῷ
χ’: Il. 12:302: εἴ περ γάρ χ’ εὕρῃσι παρ’ αὐτόφι βώτορας ἄνδρας
χ’: Il. 19:402: ἂψ Δαναῶν ἐς ὅμιλον ἐπεί χ’ ἕωμεν πολέμοιο,
χ’: Od. 2:31: ἥν χ’ ἥμιν σάφα εἴποι, ὅτε πρότερός γε πύθοιτο;
χ’: Od. 2:43: ἥν χ’ ὕμιν σάφα εἴπω, ὅτε πρότερός γε πυθοίμην,
χ’: Od. 2:76: εἴ χ’ ὑμεῖς γε φάγοιτε, τάχ’ ἄν ποτε καὶ τίσις εἴη·
χ’: Od. 7:192: μνησόμεθ’, ὥς χ’ ὁ ξεῖνος ἄνευθε πόνου καὶ ἀνίης
χ’: Od. 8:101: πάντων, ὥς χ’ ὁ ξεῖνος ἐνίσπῃ οἷσι φίλοισιν
χ’: Od. 8:251: παίσατε, ὥς χ’ ὁ ξεῖνος ἐνίσπῃ οἷσι φίλοισιν,
χ’: Od. 11:565: ἔνθα χ’ ὅμως προσέφη κεχολωμένος, ἤ κεν ἐγὼ τόν·
χ’: Od. 15:448: οἴσω γὰρ καὶ χρυσόν, ὅτις χ’ ὑποχείριος ἔλθῃ.
χ’: Od. 19:488: εἴ χ’ ὑπ’ ἐμοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
χ’: Od. 19:496: εἴ χ’ ὑπὸ σοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
χ’: Od. 20:237: γνοίης χ’, οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται.”
χ’: Od. 21:202: γνοίης χ’, οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται.”
χ’: Od. 21:213: εἴ χ’ ὑπ’ ἐμοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
χ’: Od. 21:314: ἔλπεαι, αἴ χ’ ὁ ξεῖνος Ὀδυσσῆος μέγα τόξον
χ’: Od. 22:138: καί χ’ εἷς πάντας ἐρύκοι ἀνήρ, ὅς τ’ ἄλκιμος εἴη.
χάδε: Il. 11:462: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἤϋσεν ὅσον κεφαλὴ χάδε φωτός,
χαδέειν: Il. 14:34: αἰγιαλὸς νῆας χαδέειν, στείνοντο δὲ λαοί·
χάζεο: Il. 5:440: φράζεο Τυδεΐδη καὶ χάζεο, μηδὲ θεοῖσιν
χάζεο: Il. 16:707: χάζεο διογενὲς Πατρόκλεες· οὔ νύ τοι αἶσα
χάζεο: Il. 17:13: χάζεο, λεῖπε δὲ νεκρόν, ἔα δ’ ἔναρα βροτόεντα·
χάζεσθαι: Il. 17:357: οὔτέ τιν’ ἐξοπίσω νεκροῦ χάζεσθαι ἀνώγει
χάζεσθε: Il. 15:426: μὴ δή πω χάζεσθε μάχης ἐν στείνεϊ τῷδε,
χάζετ’: Il. 12:407: χάζετ’, ἐπεί οἱ θυμὸς ἐέλπετο κῦδος ἀρέσθαι.
χάζετο: Il. 11:539: ἧκε κακὸν Δαναοῖσι, μίνυνθα δὲ χάζετο δουρός.
χάζετο: Il. 16:122: χάζετο δ’ ἐκ βελέων. τοὶ δ’ ἔμβαλον ἀκάματον πῦρ
χάζετο: Il. 16:736: ἧκε δ’ ἐρεισάμενος, οὐδὲ δὴν χάζετο φωτός,
χάζετο: Il. 18:160: στάσκε μέγα ἰάχων· ὀπίσω δ’ οὐ χάζετο πάμπαν.
χάζονθ’: Il. 5:702: χάζονθ’, ὡς ἐπύθοντο μετὰ Τρώεσσιν Ἄρηα.
χάζοντο: Il. 11:504: οὐδ’ ἄν πω χάζοντο κελεύθου δῖοι Ἀχαιοὶ
χάζοντο: Il. 12:262: ῥήξειν· οὐδέ νύ πω Δαναοὶ χάζοντο κελεύθου,
χαζώμεθ’: Il. 5:249: ἀλλ’ ἄγε δὴ χαζώμεθ’ ἐφ’ ἵππων, μηδέ μοι οὕτω
χαζώμεσθα: Il. 5:34: νῶϊ δὲ χαζώμεσθα, Διὸς δ’ ἀλεώμεθα μῆνιν;
χαῖρ’: Il. 9:225: χαῖρ’ Ἀχιλεῦ· δαιτὸς μὲν ἐΐσης οὐκ ἐπιδευεῖς
χαῖρ’: Od. 4:260: χαῖρ’, ἐπεὶ ἤδη μοι κραδίη τέτραπτο νεέσθαι
χαῖρ’: Od. 20:90: χαῖρ’, ἐπεὶ οὐκ ἐφάμην ὄναρ ἔμμεναι, ἀλλ’ ὕπαρ ἤδη.”
χαῖρε: Il. 10:277: χαῖρε δὲ τῷ ὄρνιθ’ Ὀδυσεύς, ἠρᾶτο δ’ Ἀθήνῃ·
χαῖρε: Il. 10:462: χαῖρε θεὰ τοῖσδεσσι· σὲ γὰρ πρώτην ἐν Ὀλύμπῳ
χαῖρε: Il. 14:156: αὐτοκασίγνητον καὶ δαέρα, χαῖρε δὲ θυμῷ·
χαῖρε: Il. 21:423: Ὣς φάτ’, Ἀθηναίη δὲ μετέσσυτο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
χαῖρε: Il. 22:224: Ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, ὃ δ’ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
χαῖρέ: Il. 23:19: χαῖρέ μοι ὦ Πάτροκλε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι·
χαῖρέ: Il. 23:179: χαῖρέ μοι ὦ Πάτροκλε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι·
χαῖρε: Od. 1:123: “χαῖρε, ξεῖνε, παρ’ ἄμμι φιλήσεαι· αὐτὰρ ἔπειτα
χαῖρε: Od. 2:35: ὣς φάτο, χαῖρε δὲ φήμῃ Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
χαῖρε: Od. 3:52: χαῖρε δ’ Ἀθηναίη πεπνυμένῳ ἀνδρὶ δικαίῳ,
χαῖρε: Od. 5:205: αὐτίκα νῦν ἐθέλεις ἰέναι; σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔμπης.
χαῖρε: Od. 8:78: χαῖρε νόῳ, ὅ τ’ ἄριστοι Ἀχαιῶν δηριόωντο.
χαῖρε: Od. 8:408: “χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε· ἔπος δ’ εἴ περ τι βέβακται
χαῖρε: Od. 8:413: “καὶ σύ, φίλος, μάλα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν·
χαῖρε: Od. 8:461: “χαῖρε, ξεῖν’, ἵνα καί ποτ’ ἐὼν ἐν πατρίδι γαίῃ
χαῖρε: Od. 8:483: ἥρῳ Δημοδόκῳ· ὁ δ’ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ.
χαῖρε: Od. 11:248: “χαῖρε, γύναι, φιλότητι· περιπλομένου δ’ ἐνιαυτοῦ
χαῖρέ: Od. 13:59: “χαῖρέ μοι, ὦ βασίλεια, διαμπερές, εἰς ὅ κε γῆρας
χαῖρέ: Od. 13:229: χαῖρέ τε καὶ μή μοί τι κακῷ νόῳ ἀντιβολήσαις,
χαῖρε: Od. 14:51: αὐτοῦ ἐνεύναιον, μέγα καὶ δασύ. χαῖρε δ’ Ὀδυσσεύς,
χαῖρε: Od. 14:113: οἴνου ἐνίπλειον· ὁ δ’ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
χαῖρε: Od. 14:526: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἔξω ἰὼν ὁπλίζετο· χαῖρε δ’ Ὀδυσσεύς,
χαῖρε: Od. 18:122: “χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε· γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσσω
χαῖρε: Od. 20:199: “χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε· γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσσω
χαῖρε: Od. 22:411: “ἐν θυμῷ, γρηῦ, χαῖρε καὶ ἴσχεο μηδ’ ὀλόλυζε·
χαῖρε: Od. 24:313: χαῖρε δὲ κεῖνος ἰών· θυμὸς δ’ ἔτι νῶϊν ἐώλπει
χαῖρε: Od. 24:402: οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν.
χαῖρε: Od. 24:545: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, ὁ δ’ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ.
χαίρει: Il. 21:347: αἶψ’ ἀγξηράνῃ· χαίρει δέ μιν ὅς τις ἐθείρῃ·
χαίρει: Il. 23:647: τοῦτο δ’ ἐγὼ πρόφρων δέχομαι, χαίρει δέ μοι ἦτορ,
χαίρει: Il. 24:491: χαίρει τ’ ἐν θυμῷ, ἐπί τ’ ἔλπεται ἤματα πάντα
χαῖρεν: Od. 18:117: ὣς ἄρ’ ἔφαν, χαῖρεν δὲ κλεηδόνι δῖος Ὀδυσσεύς.
χαῖρεν: Od. 20:120: ὣς ἄρ’ ἔφη, χαῖρεν δὲ κλεηδόνι δῖος Ὀδυσσεὺς
χαίρεσκον: Il. 18:259: χαίρεσκον γὰρ ἔγωγε θοῇς ἐπὶ νηυσὶν ἰαύων
χαίρεσκον: Od. 12:380: χαίρεσκον μὲν ἰὼν εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα,
χαίρετ’: Il. 24:706: χαίρετ’, ἐπεὶ μέγα χάρμα πόλει τ’ ἦν παντί τε δήμῳ.
χαίρετ’: Od. 13:358: χαίρετ’· ἀτὰρ καὶ δῶρα διδώσομεν, ὡς τὸ πάρος περ,
Χαίρετε: Il. 1:334: “ Χαίρετε, κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν,
χαίρετε: Od. 13:39: πέμπετέ με σπείσαντες ἀπήμονα, χαίρετε δ’ αὐτοί.
χαίρετον: Il. 9:197: χαίρετον· ἦ φίλοι ἄνδρες ἱκάνετον ἦ τι μάλα χρεώ,
χαίρετον: Od. 4:60: “σίτου θ’ ἅπτεσθον καὶ χαίρετον· αὐτὰρ ἔπειτα
χαίρετον: Od. 15:151: “χαίρετον, ὦ κούρω, καὶ Νέστορι ποιμένι λαῶν
χαίρῃς: Il. 1:158: ἀλλὰ σοὶ ὦ μέγ’ ἀναιδὲς ἅμ’ ἑσπόμεθ’ ὄφρα σὺ χαίρῃς,
χαίρῃς: Od. 9:356: αὐτίκα νῦν, ἵνα τοι δῶ ξείνιον, ᾧ κε σὺ χαίρῃς.
χαιρήσειν: Il. 20:363: Τρώων χαιρήσειν, ὅς τις σχεδὸν ἔγχεος ἔλθῃ.
χαῖρον: Od. 19:463: χαῖρον νοστήσαντι καὶ ἐξερέεινον ἕκαστα,
χαίροντ’: Od. 19:412: τῶν οἱ ἐγὼ δώσω καί μιν χαίροντ’ ἀποπέμψω.”
χαίροντα: Od. 19:461: καρπαλίμως χαίροντα φίλως χαίροντες ἔπεμπον
χαίροντες: Il. 10:565: καγχαλόων· ἅμα δ’ ἄλλοι ἴσαν χαίροντες Ἀχαιοί.
χαίροντες: Od. 19:461: καρπαλίμως χαίροντα φίλως χαίροντες ἔπεμπον
χαίροντι: Od. 17:83: δὴ τότε μοι χαίροντι φέρειν πρὸς δώματα χαίρων.”
χαίρουσι: Od. 22:306: γίνεται οὐδὲ φυγή· χαίρουσι δέ τ’ ἀνέρες ἄγρῃ·
χαίρουσιν: Od. 6:30: ἐσθλή, χαίρουσιν δὲ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ.
χαίρουσιν: Od. 14:377: ἠδ’ οἳ χαίρουσιν βίοτον νήποινον ἔδοντες·
χαίρω: Il. 7:191: ὦ φίλοι ἤτοι κλῆρος ἐμός, χαίρω δὲ καὶ αὐτὸς
χαίρω: Il. 19:185: χαίρω σεῦ Λαερτιάδη τὸν μῦθον ἀκούσας·
χαίρω: Od. 23:267: χαίρω, ἐπεὶ μάλα πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε’ ἄνωγεν
χαίρω: Od. 24:514: “τίς νύ μοι ἡμέρη ἥδε, θεοὶ φίλοι; ἦ μάλα χαίρω·
χαίρων: Il. 1:446: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δὲ δέξατο χαίρων
χαίρων: Il. 23:556: χαίρων Ἀντιλόχῳ, ὅτι οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος·
χαίρων: Il. 23:565: Εὐμήλῳ δ’ ἐν χερσὶ τίθει· ὃ δὲ δέξατο χαίρων.
χαίρων: Il. 23:624: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει· ὃ δ’ ἐδέξατο χαίρων,
χαίρων: Il. 23:797: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δ’ ἐδέξατο χαίρων.
χαίρων: Od. 1:311: δῶρον ἔχων ἐπὶ νῆα κίῃς, χαίρων ἐνὶ θυμῷ,
χαίρων: Od. 4:93: ὣς οὔ τοι χαίρων τοῖσδε κτεάτεσσιν ἀνάσσω· -
χαίρων: Od. 4:521: ἦ τοι ὁ μὲν χαίρων ἐπεβήσετο πατρίδος αἴης,
χαίρων: Od. 6:312: χαίρων καρπαλίμως, εἰ καὶ μάλα τηλόθεν ἐσσί.
χαίρων: Od. 7:194: χαίρων καρπαλίμως, εἰ καὶ μάλα τηλόθεν ἐστί,
χαίρων: Od. 8:200: χαίρων οὕνεχ’ ἑταῖρον ἐνηέα λεῦσσ’ ἐν ἀγῶνι.
χαίρων: Od. 8:395: ξεῖνος ἔχων ἐπὶ δόρπον ἴῃ χαίρων ἐνὶ θυμῷ.
χαίρων: Od. 13:251: χαίρων ᾗ γαίῃ πατρωΐῃ, ὥς οἱ ἔειπε
χαίρων: Od. 13:354: χαίρων ᾗ γαίῃ, κύσε δὲ ζείδωρον ἄρουραν.
χαίρων: Od. 15:128: κεῖσθαι ἐνὶ μεγάρῳ. σὺ δέ μοι χαίρων ἀφίκοιο
χαίρων: Od. 15:130: ὣς εἰποῦσ’ ἐν χερσὶ τίθει, ὁ δ’ ἐδέξατο χαίρων.
χαίρων: Od. 17:83: δὴ τότε μοι χαίροντι φέρειν πρὸς δώματα χαίρων.”
χαίρων: Od. 20:336: ὄφρα σὺ μὲν χαίρων πατρώϊα πάντα νέμηαι,
χαίρων: Od. 24:312: δεξιοί, οἷς χαίρων μὲν ἐγὼν ἀπέπεμπον ἐκεῖνον,
χαῖται: Il. 1:529: ἀμβρόσιαι δ’ ἄρα χαῖται ἐπεῤῥώσαντο ἄνακτος
χαῖται: Il. 6:509: κυδιόων· ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται
χαῖται: Il. 15:266: κυδιόων· ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται
χαῖται: Il. 22:401: τοῦ δ’ ἦν ἑλκομένοιο κονίσαλος, ἀμφὶ δὲ χαῖται
χαῖται: Il. 23:284: χαῖται ἐρηρέδαται, τὼ δ’ ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ.
χαῖται: Il. 23:367: χαῖται δ’ ἐῤῥώοντο μετὰ πνοιῇς ἀνέμοιο.
χαῖται: Od. 4:150: ὀφθαλμῶν τε βολαὶ κεφαλή τ’ ἐφύπερθέ τε χαῖται.
χαίτας: Il. 10:15: πολλὰς ἐκ κεφαλῆς προθελύμνους ἕλκετο χαίτας
χαίτας: Il. 14:175: τῷ ῥ’ ἥ γε χρόα καλὸν ἀλειψαμένη ἰδὲ χαίτας
χαίτας: Il. 21:407: ἑπτὰ δ’ ἐπέσχε πέλεθρα πεσών, ἐκόνισε δὲ χαίτας,
χαίτας: Od. 10:567: ἑζόμενοι δὲ κατ’ αὖθι γόων τίλλοντό τε χαίτας·
χαίτας: Od. 24:46: δάκρυα θερμὰ χέον Δαναοὶ κείροντό τε χαίτας.
χαιτάων: Il. 17:457: τὼ δ’ ἀπὸ χαιτάων κονίην οὖδας δὲ βαλόντε
χαιτάων: Il. 23:282: χαιτάων κατέχευε λοέσσας ὕδατι λευκῷ.
χαίτη: Il. 17:439: ἡνιόχοιο πόθῳ· θαλερὴ δ’ ἐμιαίνετο χαίτη
χαίτη: Il. 19:405: Ξάνθος, ἄφαρ δ’ ἤμυσε καρήατι· πᾶσα δὲ χαίτη
χαίτην: Il. 23:141: στὰς ἀπάνευθε πυρῆς ξανθὴν ἀπεκείρατο χαίτην,
χάλαζα: Il. 15:170: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἐκ νεφέων πτῆται νιφὰς ἠὲ χάλαζα
χάλαζαν: Il. 10:6: τεύχων ἢ πολὺν ὄμβρον ἀθέσφατον ἠὲ χάλαζαν
χαλάζῃ: Il. 22:151: ἣ δ’ ἑτέρη θέρεϊ προρέει ἐϊκυῖα χαλάζῃ,
χαλέπ’: Il. 5:384: ἐξ ἀνδρῶν χαλέπ’ ἄλγε’ ἐπ’ ἀλλήλοισι τιθέντες.
χαλέπ’: Od. 11:582: καὶ μὴν Τάνταλον εἰσεῖδον χαλέπ’ ἄλγε’ ἔχοντα,
χαλέπ’: Od. 22:177: ὥς κεν δηθὰ ζωὸς ἐὼν χαλέπ’ ἄλγεα πάσχῃ.”
χαλεπὰ: Od. 3:151: νύκτα μὲν ἀέσαμεν χαλεπὰ φρεσὶν ὁρμαίνοντες
χαλεπαὶ: Od. 17:189: νεικείῃ· χαλεπαὶ δέ τ’ ἀνάκτων εἰσὶν ὁμοκλαί· -
χαλέπαινε: Il. 14:256: νόσφι φίλων πάντων. ὃ δ’ ἐπεγρόμενος χαλέπαινε
χαλέπαινε: Il. 20:133: Ἥρη μὴ χαλέπαινε παρ’ ἐκ νόον· οὐδέ τί σε χρή.
χαλεπαίνει: Od. 16:114: οὔτε τί μοι πᾶς δῆμος ἀπεχθόμενος χαλεπαίνει,
χαλεπαίνειν: Od. 2:189: παρφάμενος ἐπέεσσιν ἐποτρύνῃς χαλεπαίνειν,
χαλεπαίνοι: Il. 9:512: Ἀτρεΐδης, ἀλλ’ αἰὲν ἐπιζαφελῶς χαλεπαίνοι,
χαλεπαίνοι: Od. 5:485: ὥρῃ χειμερίῃ, εἰ καὶ μάλα περ χαλεπαίνοι.
χαλεπαίνοι: Od. 18:415: ἀντιβίοισ’ ἐπέεσσι καθαπτόμενος χαλεπαίνοι·
χαλεπαίνοι: Od. 20:323: ἀντιβίοισ’ ἐπέεσσι καθαπτόμενος χαλεπαίνοι·
χαλεπαίνων: Il. 2:378: ἀντιβίοις ἐπέεσσιν, ἐγὼ δ’ ἦρχον χαλεπαίνων·
χαλεπαίνων: Il. 14:398: ἠπύει, ὅς τε μάλιστα μέγα βρέμεται χαλεπαίνων,
χαλεπὴ: Il. 5:178: ἱρῶν μηνίσας· χαλεπὴ δὲ θεοῦ ἔπι μῆνις.
χαλεπή: Il. 21:482: στήσεσθαι; χαλεπή τοι ἐγὼ μένος ἀντιφέρεσθαι
χαλεπὴ: Od. 11:292: ἐξελάαν· χαλεπὴ δὲ θεοῦ κατὰ μοῖρα πέδησε
χαλεπὴ: Od. 14:239: ἦεν ἀνήνασθαι, χαλεπὴ δ’ ἔχε δήμου φῆμις.
χαλεπὴν: Il. 13:624: Ζηνὸς ἐριβρεμέτεω χαλεπὴν ἐδείσατε μῆνιν
χαλεπὴν: Il. 21:335: εἴσομαι ἐξ ἁλόθεν χαλεπὴν ὄρσουσα θύελλαν,
χαλεπὴν: Od. 24:201: ἔσσετ’ ἐπ’ ἀνθρώπους, χαλεπὴν δέ τε φῆμιν ὀπάσσει
χαλεπῆναι: Il. 18:108: καὶ χόλος, ὅς τ’ ἐφέηκε πολύφρονά περ χαλεπῆναι,
χαλεπήνῃ: Il. 16:386: Ζεύς, ὅτε δή ῥ’ ἄνδρεσσι κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ,
χαλεπήνῃ: Il. 19:183: ἄνδρ’ ἀπαρέσσασθαι ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ.
χαλεπήνῃ: Il. 24:369: ἄνδρ’ ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ.
χαλεπήνῃ: Od. 5:147: μή πώς τοι μετόπισθε κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ.”
χαλεπήνῃ: Od. 16:72: ἄνδρ’ ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ·
χαλεπήνῃ: Od. 19:83: ἤν πώς τοι δέσποινα κοτεσσαμένη χαλεπήνῃ
χαλεπήνῃ: Od. 21:133: ἄνδρ’ ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ.
χαλεπῆς: Od. 10:464: αἰὲν ἄλης χαλεπῆς μεμνημένοι· οὐδέ ποθ’ ὕμιν
χαλεποί: Il. 1:546: εἰδήσειν· χαλεποί τοι ἔσοντ’ ἀλόχῳ περ ἐούσῃ·
χαλεποὶ: Il. 20:131: ἐν πολέμῳ· χαλεποὶ δὲ θεοὶ φαίνεσθαι ἐναργεῖς.
χαλεποὶ: Od. 1:198: νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, χαλεποὶ δέ μιν ἄνδρες ἔχουσιν,
χαλεποί: Od. 8:575: ἠμὲν ὅσοι χαλεποί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
χαλεποί: Od. 12:286: ἐκ νυκτῶν δ’ ἄνεμοι χαλεποί, δηλήματα νηῶν,
χαλεποῖο: Od. 21:377: μνηστῆρες καὶ δὴ μέθιεν χαλεποῖο χόλοιο
χαλεποῖσι: Od. 19:189: ἐν λιμέσιν χαλεποῖσι, μόγις δ’ ὑπάλυξεν ἀέλλας.
χαλεποῖσιν: Il. 3:438: μή με γύναι χαλεποῖσιν ὀνείδεσι θυμὸν ἔνιπτε·
χαλεποῖσιν: Il. 23:489: χωόμενος χαλεποῖσιν ἀμείψασθαι ἐπέεσσι·
χαλεποῖσιν: Il. 23:492: μηκέτι νῦν χαλεποῖσιν ἀμείβεσθον ἐπέεσσιν
χαλεποῖσιν: Od. 2:83: Τηλέμαχον μύθοισιν ἀμείψασθαι χαλεποῖσιν·
χαλεποῖσιν: Od. 3:148: ὣς τὼ μὲν χαλεποῖσιν ἀμειβομένω ἐπέεσσιν
χαλεποῖσιν: Od. 17:395: μύθοισιν χαλεποῖσιν, ἐποτρύνει δὲ καὶ ἄλλους.”
χαλεπὸν: Il. 8:103: σὴ δὲ βίη λέλυται, χαλεπὸν δέ σε γῆρας ὀπάζει,
χαλεπόν: Il. 16:620: Αἰνεία χαλεπόν σε καὶ ἴφθιμόν περ ἐόντα
χαλεπὸν: Il. 19:80: ὑββάλλειν· χαλεπὸν γὰρ ἐπισταμένῳ περ ἐόντι.
χαλεπόν: Il. 21:184: κεῖσ’ οὕτως· χαλεπόν τοι ἐρισθενέος Κρονίωνος
χαλεπὸν: Il. 23:623: θεύσεαι· ἤδη γὰρ χαλεπὸν κατὰ γῆρας ἐπείγει.
χαλεπὸν: Od. 2:193: τίνων ἀσχάλλῃς· χαλεπὸν δέ τοι ἔσσεται ἄλγος.
χαλεπόν: Od. 4:651: αἰτίζῃ; χαλεπόν κεν ἀνήνασθαι δόσιν εἴη.
χαλεπὸν: Od. 6:169: γούνων ἅψασθαι· χαλεπὸν δέ με πένθος ἱκάνει.
χαλεπὸν: Od. 10:305: μῶλυ δέ μιν καλέουσι θεοί, χαλεπὸν δέ τ’ ὀρύσσειν
χαλεπὸν: Od. 11:156: ζωὸς ἐών; χαλεπὸν δὲ τάδε ζωοῖσιν ὁρᾶσθαι.
χαλεπὸν: Od. 11:196: σὸν νόστον ποθέων· χαλεπὸν δ’ ἐπὶ γῆρας ἱκάνει.
χαλεπὸν: Od. 13:141: οὔ τί σ’ ἀτιμάζουσι θεοί· χαλεπὸν δέ κεν εἴη
χαλεπόν: Od. 20:271: “καὶ χαλεπόν περ ἐόντα δεχώμεθα μῦθον, Ἀχαιοί,
χαλεπὸν: Od. 20:313: καὶ σίτου· χαλεπὸν γὰρ ἐρυκακέειν ἕνα πολλούς.
χαλεπόν: Od. 23:81: “μαῖα φίλη, χαλεπόν σε θεῶν αἰειγενετάων
χαλεπὸν: Od. 23:184: τίς δέ μοι ἄλλοσε θῆκε λέχος; χαλεπὸν δέ κεν εἴη
χαλεπὸς: Il. 5:391: ἤδη τειρόμενον, χαλεπὸς δέ ἑ δεσμὸς ἐδάμνα.
χαλεπὸς: Il. 14:416: ἐγγὺς ἐών, χαλεπὸς δὲ Διὸς μεγάλοιο κεραυνός,
χαλεπός: Od. 2:232: ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπός τ’ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι,
χαλεπός: Od. 5:10: ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπός τ’ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι,
χαλεπὸς: Od. 17:388: ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπὸς περὶ πάντων εἰς μνηστήρων
χαλεπὸς: Od. 19:201: εἴα ἵστασθαι, χαλεπὸς δέ τις ὤρορε δαίμων·
χαλεπός: Od. 23:250: πολλὸς καὶ χαλεπός, τὸν ἐμὲ χρὴ πάντα τελέσσαι.
χαλεποὺς: Od. 11:622: δεδμήμην, ὁ δέ μοι χαλεποὺς ἐπετέλλετ’ ἀέθλους.
χαλέπτει: Od. 4:423: ἥρως, εἴρεσθαι δέ, θεῶν ὅς τίς σε χαλέπτει,
χαλεπῷ: Il. 2:245: καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ·
χαλεπῷ: Il. 17:141: Ἕκτορ’ ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ·
χαλεπῶν: Od. 17:564: ἀλλὰ μνηστήρων χαλεπῶν ὑποδείδι’ ὅμιλον,
χαλεπῶς: Il. 7:424: ἔνθα διαγνῶναι χαλεπῶς ἦν ἄνδρα ἕκαστον·
χαλεπῶς: Il. 20:186: αἴ κεν ἐμὲ κτείνης; χαλεπῶς δέ σ’ ἔολπα τὸ ῥέξειν.
χαλινοὺς: Il. 19:393: ζεύγνυον· ἀμφὶ δὲ καλὰ λέπαδν’ ἕσαν, ἐν δὲ χαλινοὺς
χαλιφρονέοντα: Od. 23:13: καί τε χαλιφρονέοντα σαοφροσύνης ἐπέβησαν·
χαλιφροσύναι: Od. 16:310: γνώσεαι· οὐ μὲν γάρ τι χαλιφροσύναι γέ μ’ ἔχουσιν·
χαλίφρων: Od. 4:371: νήπιός εἰς, ὦ ξεῖνε, λίην τόσον ἠδὲ χαλίφρων,
χαλίφρων: Od. 19:530: παῖς δ’ ἐμὸς εἷος ἔην ἔτι νήπιος ἠδὲ χαλίφρων,
χάλκε’: Il. 5:725: χάλκε’ ἐπίσσωτρα προσαρηρότα, θαῦμα ἰδέσθαι·
χάλκεα: Il. 5:723: χάλκεα ὀκτάκνημα σιδηρέῳ ἄξονι ἀμφίς.
χάλκεα: Il. 16:664: χάλκεα μαρμαίροντα, τὰ μὲν κοίλας ἐπὶ νῆας
χάλκεα: Il. 18:131: χάλκεα μαρμαίροντα· τὰ μὲν κορυθαίολος Ἕκτωρ
χάλκεα: Il. 22:322: τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχεα
χάλκεα: Il. 23:27: χάλκεα μαρμαίροντα, λύον δ’ ὑψηχέας ἵππους,
χαλκείας: Il. 20:271: τὰς δύο χαλκείας, δύο δ’ ἔνδοθι κασσιτέροιο,
χαλκείη: Il. 4:461: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν,
χαλκείη: Il. 4:503: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε,
χαλκείη: Il. 5:282: αἰχμὴ χαλκείη πταμένη θώρηκι πελάσθη·
χαλκείη: Il. 6:11: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
χαλκείη: Il. 6:320: αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης.
χαλκείη: Il. 8:495: αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης,
χαλκείῃ: Il. 11:639: κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ δ’ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε,
χαλκείη: Il. 12:184: οὐδ’ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν, ἀλλὰ διὰ πρὸ
χαλκείη: Il. 12:185: αἰχμὴ χαλκείη ῥῆξ’ ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ
χαλκείη: Il. 13:341: αὐγὴ χαλκείη κορύθων ἄπο λαμπομενάων
χαλκείη: Il. 16:118: αἰχμὴ χαλκείη χαμάδις βόμβησε πεσοῦσα.
χαλκείη: Il. 17:310: αἰχμὴ χαλκείη παρὰ νείατον ὦμον ἀνέσχε·
χαλκείη: Il. 20:398: οὐδ’ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν, ἀλλὰ δι’ αὐτῆς
χαλκείη: Il. 20:474: αἰχμὴ χαλκείη· ὃ δ’ Ἀγήνορος υἱὸν Ἔχεκλον
χαλκείῃ: Il. 20:480: αἰχμῇ χαλκείῃ· ὃ δέ μιν μένε χεῖρα βαρυνθεὶς
χαλκείην: Il. 10:31: θήκατο χαλκείην, δόρυ δ’ εἵλετο χειρὶ παχείῃ.
χαλκείην: Il. 12:295: καλὴν χαλκείην ἐξήλατον, ἣν ἄρα χαλκεὺς
χαλκείην: Od. 21:7: καλὴν χαλκείην· κώπη δ’ ἐλέφαντος ἐπῆεν.
χάλκειον: Il. 11:629: χάλκειον κάνεον, ἐπὶ δὲ κρόμυον ποτῷ ὄψον,
χάλκειον: Od. 19:241: καί οἱ ἐγὼ χάλκειον ἄορ καὶ δίπλακα δῶκα
χαλκείῳ: Il. 3:380: ἔγχεϊ χαλκείῳ· τὸν δ’ ἐξήρπαξ’ Ἀφροδίτη
χαλκείῳ: Il. 5:852: ἔγχεϊ χαλκείῳ μεμαὼς ἀπὸ θυμὸν ἑλέσθαι·
χαλκείῳ: Il. 5:856: ἔγχεϊ χαλκείῳ· ἐπέρεισε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
χαλκείῳ: Il. 6:31: ἔγχεϊ χαλκείῳ, Τεῦκρος δ’ Ἀρετάονα δῖον.
χαλκείῳ: Il. 15:567: ἕρκεϊ χαλκείῳ· ἐπὶ δὲ Ζεὺς Τρῶας ἔγειρεν.
χαλκείῳ: Il. 19:152: ἔγχεϊ χαλκείῳ Τρώων ὀλέκοντα φάλαγγας.
χαλκείῳ: Il. 20:96: ἔγχεϊ χαλκείῳ Λέλεγας καὶ Τρῶας ἐναίρειν.
χαλκείῳ: Il. 20:446: ἔγχεϊ χαλκείῳ, τρὶς δ’ ἠέρα τύψε βαθεῖαν.
χαλκείων: Il. 6:236: χρύσεα χαλκείων, ἑκατόμβοι’ ἐννεαβοίων.
χαλκεοθωρήκων: Il. 4:448: χαλκεοθωρήκων· ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι
χαλκεοθωρήκων: Il. 8:62: χαλκεοθωρήκων· ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι
χάλκεοι: Il. 11:33: καλήν, ἣν πέρι μὲν κύκλοι δέκα χάλκεοι ἦσαν,
χάλκεοι: Od. 7:86: χάλκεοι μὲν γὰρ τοῖχοι ἐληλέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα,
χάλκεον: Il. 2:490: φωνὴ δ’ ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ἦτορ ἐνείη,
χάλκεον: Il. 3:317: ὁππότερος δὴ πρόσθεν ἀφείη χάλκεον ἔγχος.
χάλκεον: Il. 3:335: χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε·
χάλκεον: Il. 4:481: δεξιόν· ἀντικρὺ δὲ δι’ ὤμου χάλκεον ἔγχος
χάλκεον: Il. 5:620: αὐτὰρ ὃ λὰξ προσβὰς ἐκ νεκροῦ χάλκεον ἔγχος
χάλκεον: Il. 7:220: χάλκεον ἑπταβόειον, ὅ οἱ Τυχίος κάμε τεύχων
χάλκεον: Il. 11:241: ὣς ὃ μὲν αὖθι πεσὼν κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον
χάλκεον: Il. 13:184: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
χάλκεον: Il. 13:247: ἐγγὺς ἔτι κλισίης· μετὰ γὰρ δόρυ χάλκεον ᾔει
χάλκεον: Il. 13:296: καρπαλίμως κλισίηθεν ἀνείλετο χάλκεον ἔγχος,
χάλκεον: Il. 13:404: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
χάλκεον: Il. 13:408: τῇ ὕπο πᾶς ἐάλη, τὸ δ’ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος,
χάλκεον: Il. 13:440: χάλκεον, ὅς οἱ πρόσθεν ἀπὸ χροὸς ἤρκει ὄλεθρον·
χάλκεον: Il. 13:503: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος,
χάλκεον: Il. 13:595: ἀντικρὺ διὰ χειρὸς ἐλήλατο χάλκεον ἔγχος.
χάλκεον: Il. 15:127: χάλκεον· ἣ δ’ ἐπέεσσι καθάπτετο θοῦρον Ἄρηα·
χάλκεον: Il. 16:136: χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε·
χάλκεον: Il. 16:318: Ἀντίλοχος, λαπάρης δὲ διήλασε χάλκεον ἔγχος·
χάλκεον: Il. 16:346: νύξε· τὸ δ’ ἀντικρὺ δόρυ χάλκεον ἐξεπέρησε
χάλκεον: Il. 16:608: Αἰνείας δ’ ἐπὶ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον ἧκεν·
χάλκεον: Il. 16:610: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος·
χάλκεον: Il. 16:862: Ὣς ἄρα φωνήσας δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς
χάλκεον: Il. 17:305: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
χάλκεον: Il. 17:425: χάλκεον οὐρανὸν ἷκε δι’ αἰθέρος ἀτρυγέτοιο·
χάλκεον: Il. 17:526: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος·
χάλκεον: Il. 18:222: οἳ δ’ ὡς οὖν ἄϊον ὄπα χάλκεον Αἰακίδαο,
χάλκεον: Il. 18:371: χάλκεον, ὅν ῥ’ αὐτὸς ποιήσατο κυλλοποδίων.
χάλκεον: Il. 19:373: χάλκεον· αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε
χάλκεον: Il. 20:163: πρόσθεν ἔχε στέρνοιο, τίνασσε δὲ χάλκεον ἔγχος.
χάλκεον: Il. 21:200: Ἦ ῥα, καὶ ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος,
χάλκεον: Il. 21:393: χάλκεον ἔγχος ἔχων, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦθον·
χάλκεον: Il. 22:275: ἕζετο γὰρ προϊδών, τὸ δ’ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος,
χάλκεον: Il. 22:286: χάλκεον· ὡς δή μιν σῷ ἐν χροῒ πᾶν κομίσαιο.
χάλκεον: Il. 22:367: Ἦ ῥα, καὶ ἐκ νεκροῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος,
χάλκεον: Il. 23:561: χάλκεον, ᾧ πέρι χεῦμα φαεινοῦ κασσιτέροιο
χάλκεον: Il. 23:896: δῶκε δὲ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
χάλκεον: Od. 1:104: οὐδοῦ ἐπ’ αὐλείου· παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχος,
χάλκεον: Od. 1:121: χεῖρ’ ἕλε δεξιτερὴν καὶ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος,
χάλκεον: Od. 2:10: βῆ ῥ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχος,
χάλκεον: Od. 5:235: χάλκεον, ἀμφοτέρωθεν ἀκαχμένον· αὐτὰρ ἐν αὐτῷ
χάλκεον: Od. 7:83: ὥρμαιν’ ἱσταμένῳ, πρὶν χάλκεον οὐδὸν ἱκέσθαι.
χάλκεον: Od. 10:4: χάλκεον ἄῤῥηκτον, λισσὴ δ’ ἀναδέδρομε πέτρη.
χάλκεον: Od. 10:162: πλῆξα· τὸ δ’ ἀντικρὺ δόρυ χάλκεον ἐξεπέρησε,
χάλκεον: Od. 10:164: τῷ δ’ ἐγὼ ἐμβαίνων δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς
χάλκεον: Od. 10:262: ὤμοιϊν βαλόμην, μέγα χάλκεον, ἀμφὶ δὲ τόξα·
χάλκεον: Od. 15:282: ὣς ἄρα φωνήσας οἱ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος·
χάλκεον: Od. 16:40: ὣς ἄρα φωνήσας οἱ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος·
χάλκεον: Od. 22:80: χάλκεον, ἀμφοτέρωθεν ἀκαχμένον, ἆλτο δ’ ἐπ’ αὐτῷ
χάλκεος: Il. 5:704: Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς καὶ χάλκεος Ἄρης;
χάλκεος: Il. 5:859: ἐκ δὲ δόρυ σπάσεν αὖτις· ὃ δ’ ἔβραχε χάλκεος Ἄρης
χάλκεος: Il. 5:866: τοῖος Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ χάλκεος Ἄρης
χάλκεος: Il. 7:146: τεύχεα δ’ ἐξενάριξε, τά οἱ πόρε χάλκεος Ἄρης.
χάλκεος: Il. 8:15: ἔνθα σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλκεος οὐδός,
χάλκεος: Il. 13:30: ῥίμφα μάλ’, οὐδ’ ὑπένερθε διαίνετο χάλκεος ἄξων·
χάλκεος: Il. 13:372: χάλκεος, ὃν φορέεσκε, μέσῃ δ’ ἐν γαστέρι πῆξε.
χάλκεος: Il. 13:398: χάλκεος ὃν φορέεσκε, μέσῃ δ’ ἐν γαστέρι πῆξεν.
χάλκεος: Il. 16:543: τὸν δ’ ὑπὸ Πατρόκλῳ δάμασ’ ἔγχεϊ χάλκεος Ἄρης.
χαλκεοφώνῳ: Il. 5:785: Στέντορι εἰσαμένη μεγαλήτορι χαλκεοφώνῳ,
χάλκευον: Il. 18:400: τῇσι παρ’ εἰνάετες χάλκευον δαίδαλα πολλά,
χαλκεὺς: Il. 12:295: καλὴν χαλκείην ἐξήλατον, ἣν ἄρα χαλκεὺς
χαλκεὺς: Il. 15:309: δεινὴν ἀμφιδάσειαν ἀριπρεπέ’, ἣν ἄρα χαλκεὺς
χαλκεὺς: Od. 3:432: Τηλεμάχου ἕταροι μεγαλήτορος, ἦλθε δὲ χαλκεὺς
χαλκεὺς: Od. 9:391: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ χαλκεὺς πέλεκυν μέγαν ἠὲ σκέπαρνον
χαλκέῳ: Il. 5:387: χαλκέῳ δ’ ἐν κεράμῳ δέδετο τρισκαίδεκα μῆνας·
χαλκέῳ: Od. 7:89: ἀργύρεοι δὲ σταθμοὶ ἐν χαλκέῳ ἕστασαν οὐδῷ,
χαλκεῶνα: Od. 8:273: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς χαλκεῶνα, κακὰ φρεσὶ βυσσοδομεύων·
χαλκῆες: Il. 4:187: ζῶμά τε καὶ μίτρη, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες.
χαλκῆες: Il. 4:216: ζῶμά τε καὶ μίτρην, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες.
χαλκήϊα: Od. 3:433: ὅπλ’ ἐν χερσὶν ἔχων χαλκήϊα, πείρατα τέχνης,
χαλκήϊον: Od. 18:328: οὐδ’ ἐθέλεις εὕδειν χαλκήϊον ἐς δόμον ἐλθὼν
χαλκήρε’: Il. 13:650: Μηριόνης δ’ ἀπιόντος ἵει χαλκήρε’ ὀϊστόν,
χαλκήρε’: Il. 13:662: τοῦ ὅ γε χωόμενος προΐει χαλκήρε’ ὀϊστόν.
χαλκήρεα: Il. 6:3: ἀλλήλων ἰθυνομένων χαλκήρεα δοῦρα
χαλκήρεα: Il. 15:544: τὼ μὲν ἐεισάσθην χαλκήρεα τεύχε’ ἀπ’ ὤμων
χαλκήρεα: Od. 5:309: ἤματι τῷ ὅτε μοι πλεῖστοι χαλκήρεα δοῦρα
χαλκήρεας: Il. 13:714: οὐ γὰρ ἔχον κόρυθας χαλκήρεας ἱπποδασείας,
χαλκήρεας: Od. 1:262: ἰοὺς χρίεσθαι χαλκήρεας· ἀλλ’ ὁ μὲν οὔ οἱ
χαλκήρεας: Od. 22:111: καὶ πίσυρας κυνέας χαλκήρεας ἱπποδασείας·
χαλκήρεας: Od. 22:145: καὶ τόσσας κυνέας χαλκήρεας ἱπποδασείας·
χαλκήρεϊ: Il. 3:316: κλήρους ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες,
χαλκήρεϊ: Il. 4:469: οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα.
χαλκήρεϊ: Il. 5:145: τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο βαλὼν χαλκήρεϊ δουρί,
χαλκήρεϊ: Il. 11:260: οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα·
χαλκήρεϊ: Il. 11:741: τὸν μὲν ἐγὼ προσιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρί,
χαλκήρεϊ: Il. 19:53: οὖτα Κόων Ἀντηνορίδης χαλκήρεϊ δουρί.
χαλκήρεϊ: Il. 23:861: κλήρους δ’ ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες,
χαλκήρεϊ: Od. 10:206: κλήρους δ’ ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλομεν ὦκα·
χαλκήρεϊ: Od. 13:267: τὸν μὲν ἐγὼ κατιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρὶ
χαλκήρεϊ: Od. 22:92: Τηλέμαχος κατόπισθε βαλὼν χαλκήρεϊ δουρὶ
χαλκήρεος: Il. 15:535: τοῦ δὲ Μέγης κόρυθος χαλκήρεος ἱπποδασείης
χαλκήρεσιν: Il. 17:268: φραχθέντες σάκεσιν χαλκήρεσιν· ἀμφὶ δ’ ἄρά σφι
χαλκήρεσιν: Il. 18:534: βάλλον δ’ ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν.
χαλκήρεσιν: Il. 20:258: γευσόμεθ’ ἀλλήλων χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν.
χαλκήρεσιν: Od. 9:55: βάλλον δ’ ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν.
χαλκήρεσιν: Od. 11:40: πολλοὶ δ’ οὐτάμενοι χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν,
Χαλκίδα: Il. 2:537: Χαλκίδα τ’ Εἰρέτριάν τε πολυστάφυλόν θ’ Ἱστίαιαν
Χαλκίδα: Il. 2:640: Χαλκίδα τ’ ἀγχίαλον Καλυδῶνά τε πετρήεσσαν·
χαλκίδα: Il. 14:290: χαλκίδα κικλήσκουσι θεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν.
Χαλκίδα: Od. 15:295: βὰν δὲ παρὰ Κρουνοὺς καὶ Χαλκίδα καλλιρέεθρον.
χαλκοβάρεια: Il. 11:96: νύξ’, οὐδὲ στεφάνη δόρυ οἱ σχέθε χαλκοβάρεια,
χαλκοβάρεια: Il. 22:328: οὐδ’ ἄρ’ ἀπ’ ἀσφάραγον μελίη τάμε χαλκοβάρεια,
χαλκοβάρεια: Od. 22:259: ἄλλου δ’ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε χαλκοβάρεια.
χαλκοβάρεια: Od. 22:276: ἄλλου δ’ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε χαλκοβάρεια.
χαλκοβαρές: Od. 11:532: καὶ δόρυ χαλκοβαρές, κακὰ δὲ Τρώεσσι μενοίνα.
χαλκοβαρής: Il. 15:465: ἰὸς χαλκοβαρής, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
χαλκοβαρής: Od. 21:423: ἰὸς χαλκοβαρής. ὁ δὲ Τηλέμαχον προσέειπε·
χαλκοβατὲς: Il. 1:426: καὶ τότ’ ἔπειτά τοι εἶμι Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
χαλκοβατὲς: Il. 14:173: τοῦ καὶ κινυμένοιο Διὸς κατὰ χαλκοβατὲς δῶ
χαλκοβατὲς: Il. 21:438: ἴομεν Οὔλυμπον δὲ Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ.
χαλκοβατὲς: Il. 21:505: ἣ δ’ ἄρ’ Ὄλυμπον ἵκανε Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
χαλκοβατὲς: Od. 8:321: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀγέροντο θεοὶ ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ·
χαλκοβατὲς: Od. 13:4: “ὦ Ὀδυσεῦ, ἐπεὶ ἵκευ ἐμὸν ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
χαλκογλώχινος: Il. 22:225: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπὶ μελίης χαλκογλώχινος ἐρεισθείς.
χαλκοῖο: Il. 5:887: ἤ κε ζὼς ἀμενηνὸς ἔα χαλκοῖο τυπῇσι.
χαλκοκνήμιδες: Il. 7:41: οἳ δέ κ’ ἀγασσάμενοι χαλκοκνήμιδες Ἀχαιοὶ
χαλκοκορυστῇ: Il. 5:699: Ἀργεῖοι δ’ ὑπ’ Ἄρηϊ καὶ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
χαλκοκορυστῇ: Il. 6:398: τοῦ περ δὴ θυγάτηρ ἔχεθ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ.
χαλκοκορυστῇ: Il. 13:720: μάρναντο Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ,
χαλκοκορυστῇ: Il. 15:458: Τεῦκρος δ’ ἄλλον ὀϊστὸν ἐφ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
χαλκοκορυστῇ: Il. 16:358: Αἴας δ’ ὃ μέγας αἰὲν ἐφ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
χαλκοκορυστήν: Il. 6:199: ἣ δ’ ἔτεκ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα χαλκοκορυστήν.
χαλκοκορυστήν: Il. 15:221: ἔρχεο νῦν φίλε Φοῖβε μεθ’ Ἕκτορα χαλκοκορυστήν·
χαλκοκορυστήν: Il. 16:536: βῆ δὲ μετ’ Αἰνείαν τε καὶ Ἕκτορα χαλκοκορυστήν,
χαλκοκορυστὴν: Il. 16:654: ἐξαῦτις Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα χαλκοκορυστὴν
χαλκὸν: Il. 2:578: λαοὶ ἕποντ’· ἐν δ’ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν
χαλκὸν: Il. 4:511: χαλκὸν ἀνασχέσθαι ταμεσίχροα βαλλομένοισιν·
χαλκὸν: Il. 5:75: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃ, ψυχρὸν δ’ ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν.
χαλκὸν: Il. 5:317: χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕλοιτο.
χαλκὸν: Il. 5:346: χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕλοιτο·
χαλκόν: Il. 6:469: ταρβήσας χαλκόν τε ἰδὲ λόφον ἱππιοχαίτην,
χαλκόν: Il. 7:223: ταύρων ζατρεφέων, ἐπὶ δ’ ὄγδοον ἤλασε χαλκόν.
χαλκόν: Il. 7:246: ἀκρότατον κατὰ χαλκόν, ὃς ὄγδοος ἦεν ἐπ’ αὐτῷ.
χαλκὸν: Il. 9:365: ἄλλον δ’ ἐνθένδε χρυσὸν καὶ χαλκὸν ἐρυθρὸν
χαλκόν: Il. 11:16: Ἀργείους· ἐν δ’ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν.
χαλκὸν: Il. 13:388: λαιμὸν ὑπ’ ἀνθερεῶνα, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν.
χαλκὸν: Il. 13:607: οὔτασεν, οὐδὲ διὰ πρὸ δυνήσατο χαλκὸν ἐλάσσαι·
χαλκὸν: Il. 13:647: ἐγγύθεν, οὐδὲ διὰ πρὸ δυνήσατο χαλκὸν ἐλάσσαι
χαλκὸν: Il. 14:382: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἕσσαντο περὶ χροῒ νώροπα χαλκὸν
χαλκὸν: Il. 15:342: φεύγοντ’ ἐν προμάχοισι, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν.
χαλκὸν: Il. 16:309: ἔγχεϊ ὀξυόεντι, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε·
χαλκὸν: Il. 16:821: νείατον ἐς κενεῶνα, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε·
χαλκὸν: Il. 17:579: ἀΐξαντα φόβον δέ, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε·
χαλκὸν: Il. 18:474: χαλκὸν δ’ ἐν πυρὶ βάλλεν ἀτειρέα κασσίτερόν τε
χαλκὸν: Il. 19:233: ἑσσάμενοι χροῒ χαλκὸν ἀτειρέα. μηδέ τις ἄλλην
χαλκὸν: Il. 20:108: ἀλλ’ ἰθὺς φέρε χαλκὸν ἀτειρέα, μηδέ σε πάμπαν
χαλκόν: Il. 22:340: ἀλλὰ σὺ μὲν χαλκόν τε ἅλις χρυσόν τε δέδεξο
χαλκὸν: Il. 23:130: χαλκὸν ζώννυσθαι, ζεῦξαι δ’ ὑπ’ ὄχεσφιν ἕκαστον
χαλκὸν: Il. 23:803: τεύχεα ἑσσαμένω ταμεσίχροα χαλκὸν ἑλόντε
χαλκὸν: Il. 24:421: ὅσσ’ ἐτύπη· πολέες γὰρ ἐν αὐτῷ χαλκὸν ἔλασσαν.
χαλκόν: Od. 1:184: ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκόν, ἄγω δ’ αἴθωνα σίδηρον.
χαλκόν: Od. 5:38: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά τε δόντες,
χαλκὸν: Od. 8:426: ἀμφὶ δέ οἱ πυρὶ χαλκὸν ἰήνατε, θέρμετε δ’ ὕδωρ,
χαλκόν: Od. 13:19: νῆάδ’ ἐπεσσεύοντο, φέρον δ’ εὐήνορα χαλκόν.
χαλκόν: Od. 13:136: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά θ’ ὑφαντήν,
χαλκὸν: Od. 13:368: ἄσσον πάντ’ ἐφόρει, χρυσὸν καὶ ἀτειρέα χαλκὸν
χαλκόν: Od. 14:324: χαλκόν τε χρυσόν τε πολύκμητόν τε σίδηρον.
χαλκόν: Od. 16:231: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά θ’ ὑφαντήν.
χαλκόν: Od. 22:58: χαλκόν τε χρυσόν τ’ ἀποδώσομεν, εἰς ὅ κε σὸν κῆρ
χαλκόν: Od. 22:113: αὐτὸς δὲ πρώτιστα περὶ χροῒ δύσετο χαλκόν·
χαλκὸν: Od. 22:295: δουρὶ μέσον κενεῶνα, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν·
χαλκόν: Od. 23:341: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά τε δόντες.
χαλκόν: Od. 24:467: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἕσσαντο περὶ χροῒ νώροπα χαλκόν,
χαλκόν: Od. 24:500: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἕσσαντο περὶ χροῒ νώροπα χαλκόν,
χαλκοπαρῄου: Il. 12:183: δουρὶ βάλεν Δάμασον κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου·
χαλκοπαρῄου: Il. 17:294: πλῆξ’ αὐτοσχεδίην κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου·
χαλκοπαρῄου: Il. 20:397: νύξε κατὰ κρόταφον, κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου.
χαλκοπαρῄου: Od. 24:523: καὶ βάλεν Εὐπείθεα κόρυθος διὰ χαλκοπαρῄου.
χαλκόποδ’: Il. 8:41: Ὣς εἰπὼν ὑπ’ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ’ ἵππω
χαλκόποδ’: Il. 13:23: ἔνθ’ ἐλθὼν ὑπ’ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ’ ἵππω
χαλκὸς: Il. 1:236: οὐδ’ ἀναθηλήσει· περὶ γάρ ῥά ἑ χαλκὸς ἔλεψε
χαλκός: Il. 3:294: θυμοῦ δευομένους· ἀπὸ γὰρ μένος εἵλετο χαλκός.
χαλκός: Il. 3:348: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ
χαλκὸς: Il. 4:420: δεινὸν δ’ ἔβραχε χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσιν ἄνακτος
χαλκός: Il. 4:528: στέρνον ὑπὲρ μαζοῖο, πάγη δ’ ἐν πνεύμονι χαλκός·
χαλκός: Il. 5:74: ἀντικρὺ δ’ ἀν’ ὀδόντας ὑπὸ γλῶσσαν τάμε χαλκός·
χαλκὸς: Il. 5:292: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν γλῶσσαν πρυμνὴν τάμε χαλκὸς ἀτειρής,
χαλκός: Il. 5:538: ἣ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός,
χαλκός: Il. 6:48: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
χαλκὸς: Il. 7:247: ἓξ δὲ διὰ πτύχας ἦλθε δαΐζων χαλκὸς ἀτειρής,
χαλκός: Il. 7:259: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμή.
χαλκός: Il. 7:267: μέσσον ἐπομφάλιον· περιήχησεν δ’ ἄρα χαλκός.
χαλκὸς: Il. 10:153: ὄρθ’ ἐπὶ σαυρωτῆρος ἐλήλατο, τῆλε δὲ χαλκὸς
χαλκός: Il. 10:379: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
χαλκὸς: Il. 11:44: ὀξέα· τῆλε δὲ χαλκὸς ἀπ’ αὐτόφιν οὐρανὸν εἴσω
χαλκός: Il. 11:133: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
χαλκός: Il. 11:351: ἄκρην κὰκ κόρυθα· πλάγχθη δ’ ἀπὸ χαλκόφι χαλκός,
χαλκὸς: Il. 12:151: ὣς τῶν κόμπει χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσι φαεινὸς
χαλκὸς: Il. 13:245: ὣς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος.
χαλκὸς: Il. 13:497: μακροῖσι ξυστοῖσι· περὶ στήθεσσι δὲ χαλκὸς
χαλκὸς: Il. 13:507: ῥῆξε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς
χαλκός: Il. 13:804: ῥινοῖσιν πυκινήν, πολλὸς δ’ ἐπελήλατο χαλκός·
χαλκὸς: Il. 14:25: μαρνάμενοι· λάκε δέ σφι περὶ χροῒ χαλκὸς ἀτειρὴς
χαλκὸς: Il. 14:516: οὖτα κατὰ λαπάρην, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς ἄφυσσε
χαλκός: Il. 17:44: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ
χαλκὸς: Il. 17:314: ῥῆξε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς
χαλκός: Il. 17:493: αὔῃσι στερεῇσι· πολὺς δ’ ἐπελήλατο χαλκός.
χαλκός: Il. 17:518: ἣ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός,
χαλκὸς: Il. 19:222: ἧς τε πλείστην μὲν καλάμην χθονὶ χαλκὸς ἔχευεν,
χαλκός: Il. 20:275: ἄντυγ’ ὕπο πρώτην, ᾗ λεπτότατος θέε χαλκός,
χαλκός: Il. 20:486: τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι, πάγη δ’ ἐν νηδύϊ χαλκός,
χαλκὸς: Il. 21:254: τῷ ἐϊκὼς ἤϊξεν, ἐπὶ στήθεσσι δὲ χαλκὸς
χαλκὸς: Il. 21:593: σμερδαλέον κονάβησε· πάλιν δ’ ἀπὸ χαλκὸς ὄρουσε
χαλκὸς: Il. 22:32: ὣς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος.
χαλκὸς: Il. 22:134: δεινήν· ἀμφὶ δὲ χαλκὸς ἐλάμπετο εἴκελος αὐγῇ
χαλκὸς: Il. 23:549: ἔστί τοι ἐν κλισίῃ χρυσὸς πολύς, ἔστι δὲ χαλκὸς
χαλκὸς: Od. 2:338: εὐρύν, ὅθι νητὸς χρυσὸς καὶ χαλκὸς ἔκειτο
χαλκός: Od. 19:469: ἐν δὲ λέβητι πέσε κνήμη, κανάχησε δὲ χαλκός,
χαλκός: Od. 21:10: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος.
χαλκός: Od. 21:62: κεῖτο πολὺς καὶ χαλκός, ἀέθλια τοῖο ἄνακτος.
χαλκός: Od. 22:278: λίγδην, ἄκρην δὲ ῥινὸν δηλήσατο χαλκός.
χαλκός: Od. 24:524: ἡ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκός·
χαλκοτύπους: Il. 19:25: μυῖαι καδδῦσαι κατὰ χαλκοτύπους ὠτειλὰς
χαλκοῦ: Il. 2:226: πλεῖαί τοι χαλκοῦ κλισίαι, πολλαὶ δὲ γυναῖκες
χαλκοῦ: Il. 2:457: ὣς τῶν ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ θεσπεσίοιο
χαλκοῦ: Il. 9:137: νῆα ἅλις χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ νηησάσθω
χαλκοῦ: Il. 9:279: νῆα ἅλις χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ νηήσασθαι
χαλκοῦ: Il. 11:83: χαλκοῦ τε στεροπήν, ὀλλύντάς τ’ ὀλλυμένους τε.
χαλκοῦ: Il. 16:636: χαλκοῦ τε ῥινοῦ τε βοῶν τ’ εὐποιητάων,
χαλκοῦ: Il. 19:363: χαλκοῦ ὑπὸ στεροπῆς· ὑπὸ δὲ κτύπος ὄρνυτο ποσσὶν
χαλκοῦ: Il. 22:50: χαλκοῦ τε χρυσοῦ τ’ ἀπολυσόμεθ’, ἔστι γὰρ ἔνδον·
χαλκοῦ: Od. 4:72: χαλκοῦ τε στεροπὴν κατὰ δώματα ἠχήεντα
χαλκοῦ: Od. 14:268: χαλκοῦ τε στεροπῆς. ἐν δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος
χαλκοῦ: Od. 17:437: χαλκοῦ τε στεροπῆς. ἐν δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος
χαλκόφι: Il. 11:351: ἄκρην κὰκ κόρυθα· πλάγχθη δ’ ἀπὸ χαλκόφι χαλκός,
χαλκοχίτωνας: Il. 10:287: τοὺς δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀσωπῷ λίπε χαλκοχίτωνας Ἀχαιούς,
χαλκοχίτωνες: Il. 11:693: ταῦθ’ ὑπερηφανέοντες Ἐπειοὶ χαλκοχίτωνες
χαλκοχιτώνων: Il. 1:371: ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
χαλκοχιτώνων: Il. 2:47: σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων·
χαλκοχιτώνων: Il. 2:163: ἀλλ’ ἴθι νῦν κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων·
χαλκοχιτώνων: Il. 2:187: σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
χαλκοχιτώνων: Il. 2:437: ἀλλ’ ἄγε κήρυκες μὲν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
χαλκοχιτώνων: Il. 3:127: Τρώων θ’ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
χαλκοχιτώνων: Il. 3:131: Τρώων θ’ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
χαλκοχιτώνων: Il. 3:251: Τρώων θ’ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
χαλκοχιτώνων: Il. 4:199: βῆ δ’ ἰέναι κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
χαλκοχιτώνων: Il. 4:285: Αἴαντ’ Ἀργείων ἡγήτορε χαλκοχιτώνων,
χαλκοχιτώνων: Il. 4:537: ἤτοι ὃ μὲν Θρῃκῶν, ὃ δ’ Ἐπειῶν χαλκοχιτώνων
χαλκοχιτώνων: Il. 5:180: Αἰνεία Τρώων βουληφόρε χαλκοχιτώνων
χαλκοχιτώνων: Il. 6:454: ὅσσον σεῦ, ὅτε κέν τις Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
χαλκοχιτώνων: Il. 7:275: ἦλθον, ὃ μὲν Τρώων, ὃ δ’ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
χαλκοχιτώνων: Il. 7:444: θηεῦντο μέγα ἔργον Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
χαλκοχιτώνων: Il. 8:71: Τρώων θ’ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
χαλκοχιτώνων: Il. 10:136: βῆ δ’ ἰέναι κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
χαλκοχιτώνων: Il. 10:367: Τυδεΐδῃ, ἵνα μή τις Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
χαλκοχιτώνων: Il. 12:352: βῆ δὲ θέειν παρὰ τεῖχος Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
χαλκοχιτώνων: Il. 12:354: Αἴαντ’ Ἀργείων ἡγήτορε χαλκοχιτώνων
χαλκοχιτώνων: Il. 13:255: Ἰδομενεῦ, Κρητῶν βουληφόρε χαλκοχιτώνων,
χαλκοχιτώνων: Il. 13:272: ἄλλόν πού τινα μᾶλλον Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
χαλκοχιτώνων: Il. 15:56: ὄφρ’ ἣ μὲν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
χαλκοχιτώνων: Il. 15:330: τὸν μὲν Βοιωτῶν ἡγήτορα χαλκοχιτώνων,
χαλκοχιτώνων: Il. 17:414: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων·
χαλκοχιτώνων: Il. 17:485: Αἰνεία Τρώων βουληφόρε χαλκοχιτώνων
χαλκοχιτώνων: Il. 18:105: τοῖος ἐὼν οἷος οὔ τις Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
χαλκοχιτώνων: Il. 23:575: μή ποτέ τις εἴπῃσιν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων·
χαλκοχιτώνων: Il. 24:225: τεθνάμεναι παρὰ νηυσὶν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
χαλκοχιτώνων: Od. 1:286: ὃς γὰρ δεύτατος ἦλθεν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
χαλκοχιτώνων: Od. 4:496: ἀρχοὶ δ’ αὖ δύο μοῦνοι Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
χαλκῷ: Il. 2:417: χαλκῷ ῥωγαλέον· πολέες δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι
χαλκῷ: Il. 3:18: καὶ ξίφος· αὐτὰρ δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 3:292: Ἦ, καὶ ἀπὸ στομάχους ἀρνῶν τάμε νηλέϊ χαλκῷ·
χαλκῷ: Il. 3:349: ἀσπίδ’ ἐνὶ κρατερῇ· ὃ δὲ δεύτερον ὄρνυτο χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 4:226: ἵππους μὲν γὰρ ἔασε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ·
χαλκῷ: Il. 4:348: ὑμείων προπάροιθε μαχοίατο νηλέϊ χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 4:495: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ,
χαλκῷ: Il. 4:540: ὅς τις ἔτ’ ἄβλητος καὶ ἀνούτατος ὀξέϊ χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 5:17: ἔγχεος, οὐδ’ ἔβαλ’ αὐτόν· ὃ δ’ ὕστερος ὄρνυτο χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 5:132: ἔλθῃσ’ ἐς πόλεμον, τήν γ’ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 5:330: ἐμμεμαώς· ὃ δὲ Κύπριν ἐπῴχετο νηλέϊ χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 5:558: ἀνδρῶν ἐν παλάμῃσι κατέκταθεν ὀξέϊ χαλκῷ·
χαλκῷ: Il. 5:562: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 5:675: ἴφθιμον Διὸς υἱὸν ἀποκτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ·
χαλκῷ: Il. 5:681: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 5:821: ἔλθῃσ’ ἐς πόλεμον, τήν γ’ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 6:504: ἀλλ’ ὅ γ’, ἐπεὶ κατέδυ κλυτὰ τεύχεα ποικίλα χαλκῷ,
χαλκῷ: Il. 7:77: εἰ μέν κεν ἐμὲ κεῖνος ἕλῃ ταναήκεϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Il. 7:206: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, Αἴας δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 7:473: ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ’ αἴθωνι σιδήρῳ,
χαλκῷ: Il. 8:86: σὺν δ’ ἵππους ἐτάραξε κυλινδόμενος περὶ χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 8:534: χαλκῷ δῃώσας ἔναρα βροτόεντα φέρωμαι.
χαλκῷ: Il. 10:135: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Il. 10:322: ἦ μὲν τοὺς ἵππους τε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 10:393: δωσέμεναι κατένευσε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ,
χαλκῷ: Il. 11:43: εἵλετο δ’ ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 11:65: ἄλλοτε δ’ ἐν πυμάτοισι κελεύων· πᾶς δ’ ἄρα χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 11:153: χαλκῷ δηϊόωντες· ἀτὰρ κρείων Ἀγαμέμνων
χαλκῷ: Il. 12:227: χαλκῷ δῃώσωσιν ἀμυνόμενοι περὶ νηῶν.
χαλκῷ: Il. 12:396: πρηνής, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ,
χαλκῷ: Il. 12:427: πολλοὶ δ’ οὐτάζοντο κατὰ χρόα νηλέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Il. 12:463: νυκτὶ θοῇ ἀτάλαντος ὑπώπια· λάμπε δὲ χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 13:180: χαλκῷ ταμνομένη τέρενα χθονὶ φύλλα πελάσσῃ·
χαλκῷ: Il. 13:181: ὣς πέσεν, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 13:191: Ἕκτορος· ἀλλ’ οὔ πῃ χροὸς εἴσατο, πᾶς δ’ ἄρα χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 13:212: ἦλθε κατ’ ἰγνύην βεβλημένος ὀξέϊ χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 13:305: ἤϊσαν ἐς πόλεμον κεκορυθμένοι αἴθοπι χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 13:323: χαλκῷ τε ῥηκτὸς μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν.
χαλκῷ: Il. 13:338: ἀλλήλους καθ’ ὅμιλον ἐναιρέμεν ὀξέϊ χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 13:406: τὴν ἄρ’ ὅ γε ῥινοῖσι βοῶν καὶ νώροπι χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 13:501: ἵεντ’ ἀλλήλων ταμέειν χρόα νηλέϊ χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 13:553: εἴσω ἐπιγράψαι τέρενα χρόα νηλέϊ χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 13:561: Ἀσιάδην, ὅ οἱ οὖτα μέσον σάκος ὀξέϊ χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 13:649: πάντοσε παπταίνων μή τις χρόα χαλκῷ ἐπαύρῃ.
χαλκῷ: Il. 13:801: χαλκῷ μαρμαίροντες ἅμ’ ἡγεμόνεσσιν ἕποντο.
χαλκῷ: Il. 14:11: χαλκῷ παμφαῖνον· ὃ δ’ ἔχ’ ἀσπίδα πατρὸς ἑοῖο.
χαλκῷ: Il. 14:12: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Il. 14:28: πὰρ νηῶν ἀνιόντες ὅσοι βεβλήατο χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 14:419: καὶ κόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 15:389: ναύμαχα κολλήεντα, κατὰ στόμα εἱμένα χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 15:433: τόν ῥ’ ἔβαλεν κεφαλὴν ὑπὲρ οὔατος ὀξέϊ χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 15:482: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Il. 16:130: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 16:345: Ἰδομενεὺς δ’ Ἐρύμαντα κατὰ στόμα νηλέϊ χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 16:408: ἐκ πόντοιο θύραζε λίνῳ καὶ ἤνοπι χαλκῷ·
χαλκῷ: Il. 16:479: ἔγχεος, οὐδ’ ἔβαλ’ αὐτόν· ὃ δ’ ὕστερος ὄρνυτο χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 16:497: αὐτὰρ ἔπειτα καὶ αὐτὸς ἐμεῦ πέρι μάρναο χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 16:561: αὐτοῦ ἀμυνομένων δαμασαίμεθα νηλέϊ χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 16:623: εἰ καὶ ἐγώ σε βάλοιμι τυχὼν μέσον ὀξέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Il. 16:650: χαλκῷ δῃώσῃ, ἀπό τ’ ὤμων τεύχε’ ἕληται,
χαλκῷ: Il. 16:761: ἵεντ’ ἀλλήλων ταμέειν χρόα νηλέϊ χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 16:819: ἂψ ἀναχαζόμενον βεβλημένον ὀξέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Il. 17:3: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ,
χαλκῷ: Il. 17:45: ἀσπίδ’ ἐνὶ κρατερῇ· ὃ δὲ δεύτερος ὄρνυτο χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 17:87: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 17:126: ἕλχ’ ἵν’ ἀπ’ ὤμοιιν κεφαλὴν τάμοι ὀξέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Il. 17:376: ἠέρι καὶ πολέμῳ, τείροντο δὲ νηλέϊ χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 17:566: χαλκῷ δηϊόων· τῷ γὰρ Ζεὺς κῦδος ὀπάζει.
χαλκῷ: Il. 17:592: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 18:236: κείμενον ἐν φέρτρῳ δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Il. 18:349: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ ζέσσεν ὕδωρ ἐνὶ ἤνοπι χαλκῷ,
χαλκῷ: Il. 18:522: ἔνθ’ ἄρα τοί γ’ ἵζοντ’ εἰλυμένοι αἴθοπι χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 19:211: ὅς μοι ἐνὶ κλισίῃ δεδαϊγμένος ὀξέϊ χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 19:266: Ἦ, καὶ ἀπὸ στόμαχον κάπρου τάμε νηλέϊ χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 19:283: ὡς ἴδε Πάτροκλον δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Il. 19:292: εἶδον πρὸ πτόλιος δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Il. 20:111: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 20:117: Αἰνείας ὅδ’ ἔβη κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 20:156: Τῶν δ’ ἅπαν ἐπλήσθη πεδίον καὶ λάμπετο χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 20:257: πρὶν χαλκῷ μαχέσασθαι ἐναντίον· ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον
χαλκῷ: Il. 21:37: ἐννύχιος προμολών· ὃ δ’ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 21:455: στεῦτο δ’ ὅ γ’ ἀμφοτέρων ἀπολεψέμεν οὔατα χαλκῷ.
χαλκῷ: Il. 21:568: καὶ γάρ θην τούτῳ τρωτὸς χρὼς ὀξέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Il. 22:67: ὠμησταὶ ἐρύουσιν, ἐπεί κέ τις ὀξέϊ χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 22:72: ἄρηϊ κταμένῳ δεδαϊγμένῳ ὀξέϊ χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 23:118: αὐτίκ’ ἄρα δρῦς ὑψικόμους ταναήκεϊ χαλκῷ
χαλκῷ: Il. 23:176: χαλκῷ δηϊόων· κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα·
χαλκῷ: Il. 23:412: ἔσσεται, αὐτίκα δ’ ὔμμε κατακτενεῖ ὀξέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Il. 24:393: Ἀργείους κτείνεσκε δαΐζων ὀξέϊ χαλκῷ·
χαλκῷ: Il. 24:754: σεῦ δ’ ἐπεὶ ἐξέλετο ψυχὴν ταναήκεϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Od. 1:99: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Od. 4:226: χαλκῷ δηϊόῳεν, ὁ δ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῷτο.
χαλκῷ: Od. 4:257: πολλοὺς δὲ Τρώων κτείνας ταναήκεϊ χαλκῷ
χαλκῷ: Od. 4:700: Τηλέμαχον μεμάασι κατακτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ
χαλκῷ: Od. 4:743: “νύμφα φίλη, σὺ μὲν ἄρ με κατάκτανε νηλέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Od. 5:162: ἀλλ’ ἄγε δούρατα μακρὰ ταμὼν ἁρμόζεο χαλκῷ
χαλκῷ: Od. 5:244: εἴκοσι δ’ ἔκβαλε πάντα, πελέκκησεν δ’ ἄρα χαλκῷ,
χαλκῷ: Od. 8:507: ἠὲ διατμῆξαι κοῖλον δόρυ νηλέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Od. 10:360: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ ζέσσεν ὕδωρ ἐνὶ ἤνοπι χαλκῷ,
χαλκῷ: Od. 10:532: μῆλα, τὰ δὴ κατάκειτ’ ἐσφαγμένα νηλέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Od. 11:45: μῆλα, τὰ δὴ κατέκειτ’ ἐσφαγμένα νηλέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Od. 11:120: κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδὸν ὀξέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Od. 11:519: ἀλλ’ οἷον τὸν Τηλεφίδην κατενήρατο χαλκῷ,
χαλκῷ: Od. 11:535: ἀσκηθής, οὔτ’ ἂρ βεβλημένος ὀξέϊ χαλκῷ
χαλκῷ: Od. 12:173: αὐτὰρ ἐγὼ κηροῖο μέγαν τροχὸν ὀξέϊ χαλκῷ
χαλκῷ: Od. 13:271: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε κατέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Od. 14:271: ἔνθ’ ἡμέων πολλοὺς μὲν ἀπέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Od. 14:418: ὣς ἄρα φωνήσας κέασε ξύλα νηλέϊ χαλκῷ·
χαλκῷ: Od. 15:551: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Od. 17:440: ἔνθ’ ἡμέων πολλοὺς μὲν ἀπέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Od. 18:86: ὅς κ’ ἀπὸ ῥῖνα τάμῃσι καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
χαλκῷ: Od. 18:309: αὖα πάλαι, περίκηλα, νέον κεκεασμένα χαλκῷ,
χαλκῷ: Od. 19:522: παῖδ’ ὀλοφυρομένη Ἴτυλον φίλον, ὅν ποτε χαλκῷ
χαλκῷ: Od. 20:127: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ.
χαλκῷ: Od. 20:315: εἰ δ’ ἤδη μ’ αὐτὸν κτεῖναι μενεαίνετε χαλκῷ,
χαλκῷ: Od. 21:300: ἕλκον ἀναΐξαντες, ἀπ’ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
χαλκῷ: Od. 21:434: πὰρ θρόνον ἑστήκει κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ.
χαλκῷ: Od. 22:125: εἵλετο δ’ ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ.
χαλκῷ: Od. 22:219: αὐτὰρ ἐπὴν ὑμέων γε βίας ἀφελώμεθα χαλκῷ,
χαλκῷ: Od. 22:356: “ἴσχεο, μηδέ τι τοῦτον ἀναίτιον οὔταε χαλκῷ.
χαλκῷ: Od. 22:368: μή με περισθενέων δηλήσεται ὀξέϊ χαλκῷ,
χαλκῷ: Od. 22:475: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν ῥῖνάς τε καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
χαλκῷ: Od. 23:196: κορμὸν δ’ ἐκ ῥίζης προταμὼν ἀμφέξεσα χαλκῷ
χαλκῷ: Od. 23:369: οἱ δέ οἱ οὐκ ἀπίθησαν, ἐθωρήσσοντο δὲ χαλκῷ,
Χαλκωδοντιάδης: Il. 2:541: Χαλκωδοντιάδης μεγαθύμων ἀρχὸς Ἀβάντων.
Χαλκωδοντιάδης: Il. 4:464: Χαλκωδοντιάδης μεγαθύμων ἀρχὸς Ἀβάντων,
Χάλκωνος: Il. 16:595: Χάλκωνος φίλον υἱόν, ὃς Ἑλλάδι οἰκία ναίων
χαμάδις: Il. 3:300: ὧδέ σφ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέοι ὡς ὅδε οἶνος
χαμάδις: Il. 6:147: φύλλα τὰ μέν τ’ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ’ ὕλη
χαμάδις: Il. 7:16: ὦμον· ὃ δ’ ἐξ ἵππων χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα.
χαμάδις: Il. 7:190: τὸν μὲν πὰρ πόδ’ ἑὸν χαμάδις βάλε φώνησέν τε·
χαμάδις: Il. 7:480: οἶνον δ’ ἐκ δεπάων χαμάδις χέον, οὐδέ τις ἔτλη
χαμάδις: Il. 15:435: νηὸς ἄπο πρυμνῆς χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα.
χαμάδις: Il. 15:714: ἄλλα μὲν ἐκ χειρῶν χαμάδις πέσον, ἄλλα δ’ ἀπ’ ὤμων
χαμάδις: Il. 16:118: αἰχμὴ χαλκείη χαμάδις βόμβησε πεσοῦσα.
χαμάδις: Il. 17:438: θερμὰ κατὰ βλεφάρων χαμάδις ῥέε μυρομένοισιν
χαμάδις: Il. 23:220: οἶνον ἀφυσσόμενος χαμάδις χέε, δεῦε δὲ γαῖαν
χαμάδις: Od. 4:114: δάκρυ δ’ ἀπὸ βλεφάρων χαμάδις βάλε πατρὸς ἀκούσας,
χαμάδις: Od. 9:290: κόπτ’· ἐκ δ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
χαμάδις: Od. 19:63: πῦρ δ’ ἀπὸ λαμπτήρων χαμάδις βάλον, ἄλλα δ’ ἐπ’ αὐτῶν
χαμάδις: Od. 19:599: ἢ χαμάδις στορέσας, ἤ τοι κατὰ δέμνια θέντων.”
χαμᾶζε: Il. 3:29: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
χαμᾶζε: Il. 4:419: Ἦ ῥα καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε·
χαμᾶζε: Il. 5:111: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Σθένελος δὲ καθ’ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε,
χαμᾶζε: Il. 5:494: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,
χαμᾶζε: Il. 5:835: Ὣς φαμένη Σθένελον μὲν ἀφ’ ἵππων ὦσε χαμᾶζε,
χαμᾶζε: Il. 6:103: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,
χαμᾶζε: Il. 8:134: κὰδ δὲ πρόσθ’ ἵππων Διομήδεος ἧκε χαμᾶζε·
χαμᾶζε: Il. 10:528: Τυδεΐδης δὲ χαμᾶζε θορὼν ἔναρα βροτόεντα
χαμᾶζε: Il. 11:143: Ἦ, καὶ Πείσανδρον μὲν ἀφ’ ἵππων ὦσε χαμᾶζε
χαμᾶζε: Il. 11:211: Ἕκτωρ δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,
χαμᾶζε: Il. 11:320: Ἦ καὶ Θυμβραῖον μὲν ἀφ’ ἵππων ὦσε χαμᾶζε
χαμᾶζε: Il. 12:81: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
χαμᾶζε: Il. 12:205: ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὃ δ’ ἀπὸ ἕθεν ἧκε χαμᾶζε
χαμᾶζε: Il. 13:749: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε
χαμᾶζε: Il. 14:496: αὐχένα μέσσον ἔλασσεν, ἀπήραξεν δὲ χαμᾶζε
χαμᾶζε: Il. 15:537: ῥῆξε δ’ ἀφ’ ἵππειον λόφον αὐτοῦ· πᾶς δὲ χαμᾶζε
χαμᾶζε: Il. 16:426: Ἦ ῥα, καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
χαμᾶζε: Il. 16:733: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἀφ’ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε
χαμᾶζε: Il. 16:755: Ἕκτωρ δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἀφ’ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε.
χαμᾶζε: Il. 17:299: Πατρόκλοιο πόδα μεγαλήτορος ἧκε χαμᾶζε
χαμᾶζε: Il. 20:461: ἄμφω ἐφορμηθεὶς ἐξ ἵππων ὦσε χαμᾶζε,
χαμᾶζε: Il. 21:529: γίγνεθ’· ὃ δ’ οἰμώξας ἀπὸ πύργου βαῖνε χαμᾶζε
χαμᾶζε: Il. 23:508: ἵππων ἔκ τε λόφων καὶ ἀπὸ στέρνοιο χαμᾶζε.
χαμᾶζε: Il. 24:469: Ἑρμείας· Πρίαμος δ’ ἐξ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε,
χαμᾶζε: Od. 16:191: δάκρυον ἧκε χαμᾶζε· πάρος δ’ ἔχε νωλεμὲς αἰεί.
χαμᾶζε: Od. 21:136: ὣς εἰπὼν τόξον μὲν ἀπὸ ἕο θῆκε χαμᾶζε,
χαμᾶζε: Od. 22:84: φάσγανον ἧκε χαμᾶζε, περιῤῥηδὴς δὲ τραπέζῃ
χαμᾶζε: Od. 22:327: κείμενον, ὅ ῥ’ Ἀγέλαος ἀποπροέηκε χαμᾶζε
χαμᾶζε: Od. 22:340: ἦ τοι ὁ φόρμιγγα γλαφυρὴν κατέθηκε χαμᾶζε
χαμαὶ: Il. 4:482: ἦλθεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι χαμαὶ πέσεν αἴγειρος ὣς
χαμαὶ: Il. 4:526: χύντο χαμαὶ χολάδες, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
χαμαὶ: Il. 5:442: ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ’ ἀνθρώπων.
χαμαὶ: Il. 5:583: ἡνία λεύκ’ ἐλέφαντι χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν.
χαμαὶ: Il. 5:588: ὄφρ’ ἵππω πλήξαντε χαμαὶ βάλον ἐν κονίῃσι·
χαμαὶ: Il. 6:134: θύσθλα χαμαὶ κατέχευαν ὑπ’ ἀνδροφόνοιο Λυκούργου
χαμαὶ: Il. 8:320: αὐτὸς δ’ ἐκ δίφροιο χαμαὶ θόρε παμφανόωντος
χαμαὶ: Il. 9:537: πολλὰ δ’ ὅ γε προθέλυμνα χαμαὶ βάλε δένδρεα μακρὰ
χαμαὶ: Il. 11:145: Ἱππόλοχος δ’ ἀπόρουσε, τὸν αὖ χαμαὶ ἐξενάριξε
χαμαὶ: Il. 13:530: αὐλῶπις τρυφάλεια χαμαὶ βόμβησε πεσοῦσα.
χαμαὶ: Il. 13:578: ἣ μὲν ἀποπλαγχθεῖσα χαμαὶ πέσε, καί τις Ἀχαιῶν
χαμαὶ: Il. 13:617: πὰρ ποσὶν αἱματόεντα χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν,
χαμαὶ: Il. 14:417: ὣς ἔπεσ’ Ἕκτορος ὦκα χαμαὶ μένος ἐν κονίῃσι·
χαμαὶ: Il. 16:741: ὀστέον, ὀφθαλμοὶ δὲ χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν
χαμαὶ: Il. 16:803: ἀσπὶς σὺν τελαμῶνι χαμαὶ πέσε τερμιόεσσα.
χαμαὶ: Il. 21:51: ἀλλὰ τὰ μέν ῥ’ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε· τεῖρε γὰρ ἱδρὼς
χαμαὶ: Il. 21:181: χύντο χαμαὶ χολάδες· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν
χαμαὶ: Il. 22:448: τῆς δ’ ἐλελίχθη γυῖα, χαμαὶ δέ οἱ ἔκπεσε κερκίς·
χαμαὶ: Il. 23:509: αὐτὸς δ’ ἐκ δίφροιο χαμαὶ θόρε παμφανόωντος,
χαμαὶ: Od. 7:160: ξεῖνον μὲν χαμαὶ ἧσθαι ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν κονίῃσιν·
χαμαὶ: Od. 17:490: βλημένου, οὐδ’ ἄρα δάκρυ χαμαὶ βάλεν ἐκ βλεφάροιϊν,
χαμαὶ: Od. 18:28: κόπτων ἀμφοτέρῃσι, χαμαὶ δέ κε πάντας ὀδόντας
χαμαὶ: Od. 18:397: δεξιτερήν· πρόχοος δὲ χαμαὶ βόμβησε πεσοῦσα,
χαμαὶ: Od. 22:188: κουρίξ, ἐν δαπέδῳ δὲ χαμαὶ βάλον ἀχνύμενον κῆρ,
χαμαιευνάδες: Od. 10:243: ἔδμεναι, οἷα σύες χαμαιευνάδες αἰὲν ἔδουσιν.
χαμαιευνάδες: Od. 14:15: πεντήκοντα σύες χαμαιευνάδες ἐρχατόωντο,
χαμαιεῦναι: Il. 16:235: σοὶ ναίουσ’ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι,
χάνδανεν: Il. 23:742: χάνδανεν, αὐτὰρ κάλλει ἐνίκα πᾶσαν ἐπ’ αἶαν
χανδὸν: Od. 21:294: βλάπτει, ὃς ἄν μιν χανδὸν ἕλῃ μηδ’ αἴσιμα πίνῃ.
χάνοι: Il. 4:182: ὥς ποτέ τις ἐρέει· τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών.
χάνοι: Il. 6:282: γαῖα χάνοι· μέγα γάρ μιν Ὀλύμπιος ἔτρεφε πῆμα
χάνοι: Il. 8:150: ὥς ποτ’ ἀπειλήσει· τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών.
χάνοι: Il. 17:417: πᾶσι χάνοι· τό κεν ἧμιν ἄφαρ πολὺ κέρδιον εἴη
χανών: Il. 16:350: πρῆσε χανών· θανάτου δὲ μέλαν νέφος ἀμφεκάλυψεν.
χανών: Il. 20:168: δουρὶ βάλῃ ἐάλη τε χανών, περί τ’ ἀφρὸς ὀδόντας
χανὼν: Od. 12:350: βούλομ’ ἅπαξ πρὸς κῦμα χανὼν ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι
χαράδραι: Il. 16:390: πολλὰς δὲ κλιτῦς τότ’ ἀποτμήγουσι χαράδραι,
χαράδρης: Il. 4:454: κρουνῶν ἐκ μεγάλων κοίλης ἔντοσθε χαράδρης,
χαρείη: Il. 6:481: κτείνας δήϊον ἄνδρα, χαρείη δὲ φρένα μήτηρ.
χαρέντες: Il. 10:541: καί ῥ’ οἳ μὲν κατέβησαν ἐπὶ χθόνα, τοὶ δὲ χαρέντες
χάρη: Il. 5:682: δεῖμα φέρων Δαναοῖσι· χάρη δ’ ἄρα οἱ προσιόντι
χάρη: Il. 7:54: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτε χάρη μέγα μῦθον ἀκούσας,
χάρη: Il. 13:609: ἔγχος· ὃ δὲ φρεσὶν ᾗσι χάρη καὶ ἐέλπετο νίκην.
χάρησαν: Il. 5:514: Αἰνείας δ’ ἑτάροισι μεθίστατο· τοὶ δὲ χάρησαν,
χάρησαν: Il. 7:307: ἤϊ’, ὃ δ’ ἐς Τρώων ὅμαδον κίε· τοὶ δὲ χάρησαν,
χαρίεν: Il. 16:798: ἀλλ’ ἀνδρὸς θείοιο κάρη χαρίεν τε μέτωπον
χαρίεν: Il. 18:24: χεύατο κὰκ κεφαλῆς, χαρίεν δ’ ᾔσχυνε πρόσωπον·
χαρίεν: Il. 22:403: κεῖτο πάρος χαρίεν· τότε δὲ Ζεὺς δυσμενέεσσι
χαρίεν: Od. 5:231: λεπτὸν καὶ χαρίεν, περὶ δὲ ζώνην βάλετ’ ἰξυῖ
χαρίεν: Od. 10:544: λεπτὸν καὶ χαρίεν, περὶ δὲ ζώνην βάλετ’ ἰξυῖ
χαρίεντ’: Il. 1:39: Σμινθεῦ, εἴ ποτέ τοι χαρίεντ’ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα,
χαρίεντα: Il. 5:905: τὸν δ’ Ἥβη λοῦσεν, χαρίεντα δὲ εἵματα ἕσσε·
χαρίεντα: Il. 8:204: πολλά τε καὶ χαρίεντα· σὺ δέ σφισι βούλεο νίκην.
χαρίεντα: Il. 9:595: πολλά τε καὶ χαρίεντα, κακὸν δ’ ἤμυνε καὶ αὔτως.
χαρίεντα: Il. 22:511: λεπτά τε καὶ χαρίεντα τετυγμένα χερσὶ γυναικῶν.
χαρίεντα: Od. 6:234: τέχνην παντοίην, χαρίεντα δὲ ἔργα τελείει,
χαρίεντα: Od. 8:167: οὕτως οὐ πάντεσσι θεοὶ χαρίεντα διδοῦσιν
χαρίεντα: Od. 10:223: λεπτά τε καὶ χαρίεντα καὶ ἀγλαὰ ἔργα πέλονται.
χαρίεντα: Od. 23:161: τέχνην παντοίην, χαρίεντα δὲ ἔργα τελείει,
χαρίεσσαν: Od. 3:58: αὐτὰρ ἔπειτ’ ἄλλοισι δίδου χαρίεσσαν ἀμοιβὴν
χαρίεσσαν: Od. 24:198: ἀθάνατοι χαρίεσσαν ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ,
χαριεστάτη: Il. 24:348: πρῶτον ὑπηνήτῃ, τοῦ περ χαριεστάτη ἥβη.
χαριεστάτη: Od. 10:279: πρῶτον ὑπηνήτῃ, τοῦ περ χαριεστάτη ἥβη·
χαριέστατος: Il. 6:90: πέπλον, ὅς οἱ δοκέει χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος
χαριέστατος: Il. 6:271: πέπλον δ’, ὅς τίς τοι χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος
χαριέστερον: Od. 9:5: οὐ γὰρ ἐγώ γέ τί φημι τέλος χαριέστερον εἶναι
χαρίζεαι: Il. 13:633: οἷον δὴ ἄνδρεσσι χαρίζεαι ὑβριστῇσι
χαρίζεο: Od. 14:387: μήτε τί μοι ψεύδεσσι χαρίζεο μήτε τι θέλγε·
χαρίζεο: Od. 24:283: δῶρα δ’ ἐτώσια ταῦτα χαρίζεο, μυρί’ ὀπάζων·
χαρίζετο: Od. 1:61: Ἀργείων παρὰ νηυσὶ χαρίζετο ἱερὰ ῥέζων
χαριζομένη: Il. 5:71: ἶσα φίλοισι τέκεσσι χαριζομένη πόσεϊ ᾧ.
χαριζομένη: Od. 1:140: εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων·
χαριζομένη: Od. 4:56: εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων.
χαριζομένη: Od. 7:176: εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων.
χαριζομένη: Od. 10:372: εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων·
χαριζομένη: Od. 15:139: εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων·
χαριζομένη: Od. 17:95: εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων.
χαριζόμενος: Il. 11:23: τοὔνεκά οἱ τὸν δῶκε χαριζόμενος βασιλῆϊ.
χαριζόμενος: Il. 15:449: Ἕκτορι καὶ Τρώεσσι χαριζόμενος· τάχα δ’ αὐτῷ
χαριζόμενος: Il. 17:291: Ἕκτορι καὶ Τρώεσσι χαριζόμενος· τάχα δ’ αὐτῷ
χαριζόμενος: Od. 8:538: οὐ γάρ πως πάντεσσι χαριζόμενος τάδ’ ἀείδει.
χαριζόμενος: Od. 10:43: καὶ νῦν οἱ τά γε δῶκε χαριζόμενος φιλότητι
χαριζόμενος: Od. 13:265: οὕνεκ’ ἄρ’ οὐχ ᾧ πατρὶ χαριζόμενος θεράπευον
χάριν: Il. 4:95: πᾶσι δέ κε Τρώεσσι χάριν καὶ κῦδος ἄροιο,
χάριν: Il. 5:211: ἡγεόμην Τρώεσσι φέρων χάριν Ἕκτορι δίῳ.
χάριν: Il. 5:874: ἀλλήλων ἰότητι, χάριν ἄνδρεσσι φέροντες.
χάριν: Il. 9:609: Ἀτρεΐδῃ ἥρωϊ φέρων χάριν· οὐδέ τί σε χρὴ
χάριν: Il. 11:243: κουριδίης, ἧς οὔ τι χάριν ἴδε, πολλὰ δ’ ἔδωκε·
χάριν: Il. 14:235: πείθευ· ἐγὼ δέ κέ τοι ἰδέω χάριν ἤματα πάντα.
χάριν: Il. 15:744: σὺν πυρὶ κηλείῳ, χάριν Ἕκτορος ὀτρύναντος,
χάριν: Il. 21:458: τοῦ δὴ νῦν λαοῖσι φέρεις χάριν, οὐδὲ μεθ’ ἡμέων
χάριν: Il. 23:650: σοὶ δὲ θεοὶ τῶνδ’ ἀντὶ χάριν μενοεικέα δοῖεν.
χάριν: Od. 2:12: θεσπεσίην δ’ ἄρα τῷ γε χάριν κατέχευεν Ἀθήνη·
χάριν: Od. 5:307: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, χάριν Ἀτρεΐδῃσι φέροντες.
χάριν: Od. 6:235: ὣς ἄρα τῷ κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοις.
χάριν: Od. 8:19: θεσπεσίην κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοις
χάριν: Od. 15:320: ἀνθρώπων ἔργοισι χάριν καὶ κῦδος ὀπάζει,
χάριν: Od. 17:63: θεσπεσίην δ’ ἄρα τῷ γε χάριν κατέχευεν Ἀθήνη·
χάριν: Od. 23:162: ὣς ἄρα τῷ κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοις.
χάρις: Il. 9:316: οὔτ’ ἄλλους Δαναούς, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν
χάρις: Il. 14:183: τρίγληνα μορόεντα· χάρις δ’ ἀπελάμπετο πολλή.
χάρις: Il. 17:147: εἶσι περὶ πτόλιος, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν
Χάρις: Il. 18:382: τὴν δὲ ἴδε προμολοῦσα Χάρις λιπαροκρήδεμνος
χάρις: Od. 4:695: φαίνεται, οὐδέ τίς ἐστι χάρις μετόπισθ’ εὐεργέων.”
χάρις: Od. 8:175: ἀλλ’ οὔ οἱ χάρις ἀμφὶ περιστέφεται ἐπέεσσιν,
χάρις: Od. 18:298: τρίγληνα μορόεντα, χάρις δ’ ἀπελάμπετο πολλή·
χάρις: Od. 22:319: κείσομαι, ὡς οὐκ ἔστι χάρις μετόπισθ’ εὐεργέων.”
χαρίσαιτο: Il. 6:49: τῶν κέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι’ ἄποινα
χαρίσαιτο: Il. 10:380: τῶν κ’ ὔμμιν χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι’ ἄποινα
χαρίσαιτο: Il. 11:134: τῶν κέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι’ ἄποινα,
χαρίσασθαι: Od. 13:15: τεισόμεθ’· ἀργαλέον γὰρ ἕνα προικὸς χαρίσασθαι.”
χαρίσασθαι: Od. 17:452: ἀλλοτρίων χαρίσασθαι, ἐπεὶ πάρα πολλὰ ἑκάστῳ.”
χάρισι: Od. 6:237: κάλλεϊ καὶ χάρισι στίλβων· θηεῖτο δὲ κούρη.
Χάριτες: Il. 5:338: ἀμβροσίου διὰ πέπλου, ὅν οἱ Χάριτες κάμον αὐταί,
Χάριτες: Od. 8:364: ἔνθα δέ μιν Χάριτες λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
Χαρίτεσσιν: Il. 17:51: αἵματί οἱ δεύοντο κόμαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι
Χαρίτων: Il. 14:267: ἀλλ’ ἴθ’, ἐγὼ δέ κέ τοι Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
Χαρίτων: Il. 14:274: ἦ μὲν ἐμοὶ δώσειν Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
Χαρίτων: Od. 6:18: πὰρ δὲ δύ’ ἀμφίπολοι, Χαρίτων ἄπο κάλλος ἔχουσαι,
Χαρίτων: Od. 18:194: χρίεται, εὖτ’ ἂν ἴῃ Χαρίτων χορὸν ἱμερόεντα·
χάρμα: Il. 3:51: δυσμενέσιν μὲν χάρμα, κατηφείην δὲ σοὶ αὐτῷ;
χάρμα: Il. 6:82: φεύγοντας πεσέειν, δηΐοισι δὲ χάρμα γενέσθαι.
χάρμα: Il. 10:193: αἱρείτω, μὴ χάρμα γενώμεθα δυσμενέεσσιν.
χάρμα: Il. 14:324: ἣ δὲ Διώνυσον Σεμέλη τέκε χάρμα βροτοῖσιν·
χάρμα: Il. 17:636: χάρμα φίλοις ἑτάροισι γενώμεθα νοστήσαντες,
χάρμα: Il. 23:342: χάρμα δὲ τοῖς ἄλλοισιν, ἐλεγχείη δὲ σοὶ αὐτῷ
χάρμα: Il. 24:706: χαίρετ’, ἐπεὶ μέγα χάρμα πόλει τ’ ἦν παντί τε δήμῳ.
χάρμα: Od. 19:471: τὴν δ’ ἅμα χάρμα καὶ ἄλγος ἕλε φρένα, τὼ δέ οἱ ὄσσε
χάρματα: Od. 6:185: χάρματα δ’ εὐμενέτῃσι· μάλιστα δέ τ’ ἔκλυον αὐτοί.”
χάρμῃ: Il. 7:218: ἂψ λαῶν ἐς ὅμιλον, ἐπεὶ προκαλέσσατο χάρμῃ.
χάρμῃ: Il. 7:285: αὐτὸς γὰρ χάρμῃ προκαλέσσατο πάντας ἀρίστους.
χάρμῃ: Il. 13:82: χάρμῃ γηθόσυνοι, τήν σφιν θεὸς ἔμβαλε θυμῷ·
χάρμη: Il. 13:104: αὔτως ἠλάσκουσαι ἀνάλκιδες, οὐδ’ ἔπι χάρμη·
χάρμῃ: Il. 16:823: ὡς δ’ ὅτε σῦν ἀκάμαντα λέων ἐβιήσατο χάρμῃ,
χάρμης: Il. 4:222: οἳ δ’ αὖτις κατὰ τεύχε’ ἔδυν, μνήσαντο δὲ χάρμης.
χάρμης: Il. 4:509: ὄρνυσθ’ ἱππόδαμοι Τρῶες μηδ’ εἴκετε χάρμης
χάρμης: Il. 5:608: ἔνθ’ Ἕκτωρ δύο φῶτε κατέκτανεν εἰδότε χάρμης
χάρμης: Il. 8:252: μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης.
χάρμης: Il. 12:203: ζωὸν ἔτ’ ἀσπαίροντα, καὶ οὔ πω λήθετο χάρμης,
χάρμης: Il. 12:389: ᾗ ῥ’ ἴδε γυμνωθέντα βραχίονα, παῦσε δὲ χάρμης.
χάρμης: Il. 12:393: αὐτίκ’ ἐπεί τ’ ἐνόησεν· ὅμως δ’ οὐ λήθετο χάρμης,
χάρμης: Il. 13:721: οἳ δ’ ὄπιθεν βάλλοντες ἐλάνθανον· οὐδέ τι χάρμης
χάρμης: Il. 14:101: ἀλλ’ ἀποπαπτανέουσιν, ἐρωήσουσι δὲ χάρμης.
χάρμης: Il. 14:440: μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης.
χάρμης: Il. 15:380: μᾶλλον ἐπ’ Ἀργείοισι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης.
χάρμης: Il. 15:477: νῆας ἐϋσσέλμους, ἀλλὰ μνησώμεθα χάρμης.
χάρμης: Il. 17:103: ἄμφω κ’ αὖτις ἰόντες ἐπιμνησαίμεθα χάρμης
χάρμης: Il. 17:161: ἔλθοι τεθνηὼς καί μιν ἐρυσαίμεθα χάρμης,
χάρμης: Il. 17:602: υἱὸν Ἀλεκτρυόνος μεγαθύμου, παῦσε δὲ χάρμης·
χάρμης: Il. 17:759: οὖλον κεκλήγοντες ἴσαν, λήθοντο δὲ χάρμης.
χάρμης: Il. 19:148: ἤ τ’ ἐχέμεν παρὰ σοί· νῦν δὲ μνησώμεθα χάρμης
χάρμης: Od. 22:73: ἄμμε κατακτείνῃ. ἀλλὰ μνησώμεθα χάρμης·
Χάροπ’: Il. 11:426: τοὺς μὲν ἔασ’, ὃ δ’ ἄρ’ Ἱππασίδην Χάροπ’ οὔτασε δουρὶ
χαροποί: Od. 11:611: ἄρκτοι τ’ ἀγρότεροί τε σύες χαροποί τε λέοντες,
Χαρόποιό: Il. 2:672: Νιρεὺς Ἀγλαΐης υἱὸς Χαρόποιό τ’ ἄνακτος
Χάρυβδιν: Od. 12:113: εἴ πως τὴν ὀλοὴν μὲν ὑπεκπροφύγοιμι Χάρυβδιν,
Χάρυβδιν: Od. 12:260: αὐτὰρ ἐπεὶ πέτρας φύγομεν δεινήν τε Χάρυβδιν
Χάρυβδιν: Od. 12:428: ὄφρ’ ἔτι τὴν ὀλοὴν ἀναμετρήσαιμι Χάρυβδιν.
Χάρυβδιν: Od. 12:430: ἦλθον ἐπὶ Σκύλλης σκόπελον δεινήν τε Χάρυβδιν.
Χάρυβδιν: Od. 12:436: μακροί τε μεγάλοι τε, κατεσκίαον δὲ Χάρυβδιν.
Χάρυβδιν: Od. 23:327: ὥς θ’ ἵκετο Πλαγκτὰς πέτρας δεινήν τε Χάρυβδιν
Χαρύβδιος: Od. 12:441: τῆμος δὴ τά γε δοῦρα Χαρύβδιος ἐξεφαάνθη.
Χάρυβδις: Od. 12:104: τῷ δ’ ὑπὸ δῖα Χάρυβδις ἀναῤῥυβδεῖ μέλαν ὕδωρ.
Χάρυβδις: Od. 12:235: ἔνθεν γὰρ Σκύλλη, ἑτέρωθι δὲ δῖα Χάρυβδις
χασσάμενος: Il. 4:535: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
χασσάμενος: Il. 5:626: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
χασσάμενος: Il. 13:148: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
χάσσασθαι: Il. 12:172: χάσσασθαι πρίν γ’ ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ ἁλῶναι.
χάσσατ’: Il. 13:193: ὦσε δέ μιν σθένεϊ μεγάλῳ· ὃ δὲ χάσσατ’ ὀπίσσω
χάσσονται: Il. 13:153: ἀλλ’ ὀΐω χάσσονται ὑπ’ ἔγχεος, εἰ ἐτεόν με
χατέοντί: Il. 15:399: Εὐρύπυλ’ οὐκ ἔτι τοι δύναμαι χατέοντί περ’ ἔμπης
χατέουσ’: Od. 3:48: εὔχεσθαι· πάντες δὲ θεῶν χατέουσ’ ἄνθρωποι.
χατέουσα: Od. 2:249: οὔ κέν οἱ κεχάροιτο γυνή, μάλα περ χατέουσα,
χατέουσί: Il. 9:514: Ἀργείοισιν ἀμυνέμεναι χατέουσί περ ἔμπης·
χατέουσιν: Od. 13:280: δόρπου μνῆστις ἔην μάλα περ χατέουσιν ἑλέσθαι,
χατέουσιν: Od. 15:376: ἄνδρες ὑπερφίαλοι· μέγα δὲ δμῶες χατέουσιν
χατίζει: Il. 18:392: Ἥφαιστε πρόμολ’ ὧδε· Θέτις νύ τι σεῖο χατίζει.
χατίζεις: Il. 2:225: Ἀτρεΐδη τέο δ’ αὖτ’ ἐπιμέμφεαι ἠδὲ χατίζεις;
χατίζων: Il. 17:221: οὐ γὰρ ἐγὼ πληθὺν διζήμενος οὐδὲ χατίζων
χατίζων: Od. 8:156: νῦν δὲ μεθ’ ὑμετέρῃ ἀγορῇ νόστοιο χατίζων
χατίζων: Od. 11:350: ξεῖνος δὲ τλήτω, μάλα περ νόστοιο χατίζων,
χατίζων: Od. 22:50: οὔ τι γάμου τόσσον κεχρημένος οὐδὲ χατίζων,
χατίζων: Od. 22:351: ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν ἐς σὸν δόμον οὐδὲ χατίζων
χέ’: Il. 23:765: κὰδ δ’ ἄρα οἱ κεφαλῆς χέ’ ἀϋτμένα δῖος Ὀδυσσεὺς
χέε: Il. 23:220: οἶνον ἀφυσσόμενος χαμάδις χέε, δεῦε δὲ γαῖαν
χέε: Od. 8:278: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἑρμῖσιν χέε δέσματα κύκλῳ ἁπάντῃ,
χέε: Od. 11:588: δένδρεα δ’ ὑψιπέτηλα κατὰ κρῆθεν χέε καρπόν,
χέει: Il. 6:147: φύλλα τὰ μέν τ’ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ’ ὕλη
χέει: Il. 9:15: ἥ τε κατ’ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ·
χέει: Il. 12:281: κοιμήσας δ’ ἀνέμους χέει ἔμπεδον, ὄφρα καλύψῃ
χέει: Il. 16:4: ἥ τε κατ’ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ.
χέει: Il. 16:385: ἤματ’ ὀπωρινῷ, ὅτε λαβρότατον χέει ὕδωρ
χέει: Od. 19:521: ἥ τε θαμὰ τρωπῶσα χέει πολυδευκέα φωνήν,
χέεν: Il. 20:321: αὐτίκα τῷ μὲν ἔπειτα κατ’ ὀφθαλμῶν χέεν ἀχλὺν
χειῇ: Il. 22:93: ὡς δὲ δράκων ἐπὶ χειῇ ὀρέστερος ἄνδρα μένῃσι
χειῇ: Il. 22:95: σμερδαλέον δὲ δέδορκεν ἑλισσόμενος περὶ χειῇ·
χείλεα: Il. 22:495: χείλεα μέν τ’ ἐδίην’, ὑπερῴην δ’ οὐκ ἐδίηνε.
χείλεα: Od. 4:132: ἀργύρεον, χρυσῷ δ’ ἐπὶ χείλεα κεκράαντο.
χείλεα: Od. 4:616: ἔστιν ἅπας, χρυσῷ δ’ ἐπὶ χείλεα κεκράανται,
χείλεα: Od. 15:116: ἔστιν ἅπας, χρυσῷ δ’ ἐπὶ χείλεα κεκράανται,
χείλεα: Od. 18:21: μή σε γέρων περ ἐὼν στῆθος καὶ χείλεα φύρσω
χείλει: Il. 12:52: χείλει ἐφεσταότες· ἀπὸ γὰρ δειδίσσετο τάφρος
χείλεσι: Od. 1:381: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
χείλεσι: Od. 18:410: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
χείλεσι: Od. 20:268: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
χείλεσιν: Il. 15:102: χείλεσιν, οὐδὲ μέτωπον ἐπ’ ὀφρύσι κυανέῃσιν
χεῖμα: Od. 11:190: ἀλλ’ ὅ γε χεῖμα μὲν εὕδει ὅθι δμῶες ἐνὶ οἴκῳ,
χεῖμα: Od. 14:487: οὔ τοι ἔτι ζωοῖσι μετέσσομαι, ἀλλά με χεῖμα
χείμαῤῥοι: Il. 4:452: ὡς δ’ ὅτε χείμαῤῥοι ποταμοὶ κατ’ ὄρεσφι ῥέοντες
χειμάῤῥοος: Il. 13:138: ὅν τε κατὰ στεφάνης ποταμὸς χειμάῤῥοος ὤσῃ
χειμάῤῥους: Il. 11:493: χειμάῤῥους κατ’ ὄρεσφιν ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ,
χειμάῤῥῳ: Il. 5:88: χειμάῤῥῳ, ὅς τ’ ὦκα ῥέων ἐκέδασσε γεφύρας·
χείματος: Od. 7:118: χείματος οὐδὲ θέρευς, ἐπετήσιος· ἀλλὰ μάλ’ αἰεὶ
χειμέριαι: Il. 2:294: χειμέριαι εἰλέωσιν ὀρινομένη τε θάλασσα·
χειμερίῃ: Od. 5:485: ὥρῃ χειμερίῃ, εἰ καὶ μάλα περ χαλεπαίνοι.
χειμερίῃσιν: Il. 3:222: καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν,
χειμέριον: Il. 23:420: ῥωχμὸς ἔην γαίης, ᾗ χειμέριον ἀλὲν ὕδωρ
χειμερίῳ: Il. 12:279: ἤματι χειμερίῳ, ὅτε τ’ ὤρετο μητίετα Ζεὺς
χειμὼν: Od. 4:566: οὐ νιφετός, οὔτ’ ἂρ χειμὼν πολὺς οὔτε ποτ’ ὄμβρος,
χειμὼν: Od. 14:522: ἕννυσθαι, ὅτε τις χειμὼν ἔκπαγλος ὄροιτο.
χειμῶνα: Il. 3:4: αἵ τ’ ἐπεὶ οὖν χειμῶνα φύγον καὶ ἀθέσφατον ὄμβρον
χειμῶνι: Il. 21:283: ὅν ῥά τ’ ἔναυλος ἀποέρσῃ χειμῶνι περῶντα.
χειμῶνος: Il. 17:549: ἢ καὶ χειμῶνος δυσθαλπέος, ὅς ῥά τε ἔργων
χεῖρ’: Il. 5:458: Κύπριδα μὲν πρῶτα σχεδὸν οὔτασε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ,
χεῖρ’: Il. 5:883: Κύπριδα μὲν πρῶτον σχεδὸν οὔτασε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ,
χεῖρ’: Il. 7:188: ἤτοι ὑπέσχεθε χεῖρ’, ὃ δ’ ἄρ’ ἔμβαλεν ἄγχι παραστάς,
χεῖρ’: Il. 14:137: δεξιτερὴν δ’ ἕλε χεῖρ’ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο,
χεῖρ’: Il. 15:371: εὔχετο χεῖρ’ ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα·
χεῖρ’: Il. 17:601: Λήϊτον αὖθ’ Ἕκτωρ σχεδὸν οὔτασε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ
χεῖρ’: Il. 18:414: σπόγγῳ δ’ ἀμφὶ πρόσωπα καὶ ἄμφω χεῖρ’ ἀπομόργνυ
χεῖρ’: Il. 19:261: μὴ μὲν ἐγὼ κούρῃ Βρισηΐδι χεῖρ’ ἐπένεικα,
χεῖρ’: Il. 23:75: καί μοι δὸς τὴν χεῖρ’· ὀλοφύρομαι, οὐ γὰρ ἔτ’ αὖτις
χεῖρ’: Il. 24:506: ἀνδρὸς παιδοφόνοιο ποτὶ στόμα χεῖρ’ ὀρέγεσθαι.
χεῖρ’: Od. 1:121: χεῖρ’ ἕλε δεξιτερὴν καὶ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος,
χείρ’: Od. 9:302: χείρ’ ἐπιμασσάμενος· ἕτερος δέ με θυμὸς ἔρυκεν.
χεῖρ’: Od. 9:527: εὔχετο, χεῖρ’ ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα·
χεῖρ’: Od. 17:366: πάντοσε χεῖρ’ ὀρέγων, ὡς εἰ πτωχὸς πάλαι εἴη.
χείρ’: Od. 19:480: χείρ’ ἐπιμασσάμενος φάρυγος λάβε δεξιτερῆφι,
χεῖρ’: Od. 22:277: Ἀμφιμέδων δ’ ἄρα Τηλέμαχον βάλε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ
χεῖρ’: Od. 24:398: ἀμφοτέρας, Ὀδυσεῦς δὲ λαβὼν κύσε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ
χεὶρ: Il. 5:82: αἱματόεσσα δὲ χεὶρ πεδίῳ πέσε· τὸν δὲ κατ’ ὄσσε
χείρ: Il. 5:417: ἄλθετο χείρ, ὀδύναι δὲ κατηπιόωντο βαρεῖαι.
χεὶρ: Il. 8:328: ῥῆξε δέ οἱ νευρήν· νάρκησε δὲ χεὶρ ἐπὶ καρπῷ,
χεὶρ: Il. 16:517: ἕλκος μὲν γὰρ ἔχω τόδε καρτερόν, ἀμφὶ δέ μοι χεὶρ
χεὶρ: Il. 16:735: μάρμαρον ὀκριόεντα τόν οἱ περὶ χεὶρ ἐκάλυψεν,
χεῖρα: Il. 1:219: Ἦ καὶ ἐπ’ ἀργυρέῃ κώπῃ σχέθε χεῖρα βαρεῖαν,
χεῖρα: Il. 2:389: ἀσπίδος ἀμφιβρότης, περὶ δ’ ἔγχεϊ χεῖρα καμεῖται·
χεῖρα: Il. 4:249: ὄφρα ἴδητ’ αἴ κ’ ὔμμιν ὑπέρσχῃ χεῖρα Κρονίων;
χεῖρα: Il. 5:81: φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ’ ἔξεσε χεῖρα βαρεῖαν·
χεῖρα: Il. 5:336: ἄκρην οὔτασε χεῖρα μετάλμενος ὀξέϊ δουρὶ
χεῖρα: Il. 5:425: πρὸς χρυσῇ περόνῃ καταμύξατο χεῖρα ἀραιήν.
χεῖρα: Il. 5:797: ἀσπίδος εὐκύλου· τῷ τείρετο, κάμνε δὲ χεῖρα,
χεῖρα: Il. 9:420: χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεθαρσήκασι δὲ λαοί.
χεῖρα: Il. 9:683: χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεθαρσήκασι δὲ λαοί.
χεῖρα: Il. 11:252: νύξε δέ μιν κατὰ χεῖρα μέσην ἀγκῶνος ἔνερθε,
χεῖρα: Il. 13:593: Ἀτρεΐδης δ’ ἄρα χεῖρα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
χεῖρα: Il. 13:597: χεῖρα παρακρεμάσας· τὸ δ’ ἐφέλκετο μείλινον ἔγχος.
χεῖρα: Il. 13:783: ἀμφοτέρω κατὰ χεῖρα· φόνον δ’ ἤμυνε Κρονίων.
χεῖρα: Il. 20:480: αἰχμῇ χαλκείῃ· ὃ δέ μιν μένε χεῖρα βαρυνθεὶς
χεῖρα: Il. 21:286: χειρὶ δὲ χεῖρα λαβόντες ἐπιστώσαντ’ ἐπέεσσι.
χεῖρα: Il. 24:361: χεῖρα γέροντος ἑλὼν ἐξείρετο καὶ προσέειπε·
χεῖρα: Il. 24:374: ἀλλ’ ἔτι τις καὶ ἐμεῖο θεῶν ὑπερέσχεθε χεῖρα,
χεῖρα: Il. 24:671: Ὣς ἄρα φωνήσας ἐπὶ καρπῷ χεῖρα γέροντος
χεῖρα: Od. 2:321: ἦ ῥα, καὶ ἐκ χειρὸς χεῖρα σπάσατ’ Ἀντινόοιο
χεῖρα: Od. 3:37: ἀμφοτέρων ἕλε χεῖρα καὶ ἵδρυσεν παρὰ δαιτὶ
χεῖρα: Od. 3:374: Τηλεμάχου δ’ ἕλε χεῖρα, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
χεῖρα: Od. 8:106: Δημοδόκου δ’ ἕλε χεῖρα καὶ ἔξαγεν ἐκ μεγάροιο
χεῖρα: Od. 14:184: ἦ κε φύγῃ καί κέν οἱ ὑπέρσχῃ χεῖρα Κρονίων.
χεῖρα: Od. 18:258: δεξιτερὴν ἐπὶ καρπῷ ἑλὼν ἐμὲ χεῖρα προσηύδα·
χεῖρα: Od. 18:396: Εὐρύμαχον δείσας. ὁ δ’ ἄρ’ οἰνοχόον βάλε χεῖρα
χεῖρα: Od. 21:433: ἀμφὶ δὲ χεῖρα φίλην βάλεν ἔγχεϊ, ἄγχι δ’ ἄρ’ αὐτοῦ
χεῖρας: Il. 1:89: σοὶ κοίλῃς παρὰ νηυσὶ βαρείας χεῖρας ἐποίσει
χεῖρας: Il. 1:351: πολλὰ δὲ μητρὶ φίλῃ ἠρήσατο χεῖρας ὀρεγνύς·
χεῖρας: Il. 1:450: τοῖσιν δὲ Χρύσης μεγάλ’ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών·
χεῖρας: Il. 1:567: ἆσσον ἰόνθ’, ὅτε κέν τοι ἀάπτους χεῖρας ἐφείω. ”
χεῖρας: Il. 3:270: μίσγον, ἀτὰρ βασιλεῦσιν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν.
χεῖρας: Il. 3:275: τοῖσιν δ’ Ἀτρεΐδης μεγάλ’ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών·
χεῖρας: Il. 3:318: λαοὶ δ’ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον,
χεῖρας: Il. 5:122: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν·
χεῖρας: Il. 5:174: ἀλλ’ ἄγε τῷδ’ ἔφες ἀνδρὶ βέλος Διὶ χεῖρας ἀνασχὼν
χεῖρας: Il. 5:433: γιγνώσκων ὅ οἱ αὐτὸς ὑπείρεχε χεῖρας Ἀπόλλων·
χεῖράς: Il. 5:568: τὼ μὲν δὴ χεῖράς τε καὶ ἔγχεα ὀξυόεντα
χεῖράς: Il. 6:58: χεῖράς θ’ ἡμετέρας, μηδ’ ὅν τινα γαστέρι μήτηρ
χεῖράς: Il. 6:233: χεῖράς τ’ ἀλλήλων λαβέτην καὶ πιστώσαντο·
χεῖρας: Il. 6:257: ἐλθόντ’ ἐξ ἄκρης πόλιος Διὶ χεῖρας ἀνασχεῖν.
χεῖρας: Il. 6:301: αἳ δ’ ὀλολυγῇ πᾶσαι Ἀθήνῃ χεῖρας ἀνέσχον·
χεῖρας: Il. 6:502: ἵξεσθαι προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας Ἀχαιῶν.
χεῖρας: Il. 7:130: πολλά κεν ἀθανάτοισι φίλας ἀνὰ χεῖρας ἀείραι
χεῖρας: Il. 7:177: λαοὶ δ’ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον·
χεῖρας: Il. 7:309: Αἴαντος προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους·
χεῖράς: Il. 7:457: ὃς σέο πολλὸν ἀφαυρότερος χεῖράς τε μένος τε·
χεῖρας: Il. 8:347: χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ’ εὐχετόωντο ἕκαστος·
χεῖρας: Il. 9:91: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
χεῖρας: Il. 9:174: αὐτίκα κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
χεῖρας: Il. 9:221: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
χεῖρας: Il. 10:448: ἐσθλά περ ἀγγείλας, ἐπεὶ ἵκεο χεῖρας ἐς ἁμάς.
χεῖρας: Il. 11:87: οὔρεος ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί τ’ ἐκορέσσατο χεῖρας
χεῖρας: Il. 11:146: χεῖρας ἀπὸ ξίφεϊ τμήξας ἀπό τ’ αὐχένα κόψας,
χεῖρας: Il. 11:169: Ἀτρεΐδης, λύθρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους.
χεῖρας: Il. 12:166: σχήσειν ἡμέτερόν γε μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους.
χεῖρας: Il. 13:49: ἄλλῃ μὲν γὰρ ἔγωγ’ οὐ δείδια χεῖρας ἀάπτους
χεῖρας: Il. 13:61: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρὰ πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν.
χεῖρας: Il. 13:105: ὣς Τρῶες τὸ πρίν γε μένος καὶ χεῖρας Ἀχαιῶν
χεῖρας: Il. 13:287: οὐδέ κεν ἔνθα τεόν γε μένος καὶ χεῖρας ὄνοιτο.
χεῖρας: Il. 13:318: κείνων νικήσαντι μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους
χεῖρας: Il. 13:395: οὐδ’ ὅ γ’ ἐτόλμησεν δηΐων ὑπὸ χεῖρας ἀλύξας
χεῖρας: Il. 14:73: κυδάνει, ἡμέτερον δὲ μένος καὶ χεῖρας ἔδησεν.
χεῖρας: Il. 15:139: ἤδη γάρ τις τοῦ γε βίην καὶ χεῖρας ἀμείνων
χεῖρας: Il. 15:181: χεῖρας, ἐπεὶ σέο φησὶ βίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι
χεῖρας: Il. 15:228: χεῖρας ἐμάς, ἐπεὶ οὔ κεν ἀνιδρωτί γ’ ἐτελέσθη.
χεῖρας: Il. 15:369: χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ’ εὐχετόωντο ἕκαστος·
χεῖράς: Il. 15:510: ἢ αὐτοσχεδίῃ μῖξαι χεῖράς τε μένος τε.
χεῖρας: Il. 16:230: νίψατο δ’ αὐτὸς χεῖρας, ἀφύσσατο δ’ αἴθοπα οἶνον.
χεῖρας: Il. 17:541: θῆκ’, ἂν δ’ αὐτὸς ἔβαινε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν
χεῖρας: Il. 17:638: Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους
χεῖρας: Il. 18:33: χεῖρας ἔχων Ἀχιλῆος· ὃ δ’ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ·
χεῖρας: Il. 18:75: ἐκ Διός, ὡς ἄρα δὴ πρίν γ’ εὔχεο χεῖρας ἀνασχὼν
χεῖρας: Il. 18:317: χεῖρας ἐπ’ ἀνδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου
χεῖρας: Il. 18:594: ὀρχεῦντ’ ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχοντες.
χεῖρας: Il. 19:254: κάπρου ἀπὸ τρίχας ἀρξάμενος Διὶ χεῖρας ἀνασχὼν
χεῖρας: Il. 20:371: τοῦ δ’ ἐγὼ ἀντίος εἶμι καὶ εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν,
χεῖρας: Il. 20:372: εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε, μένος δ’ αἴθωνι σιδήρῳ.
χεῖρας: Il. 20:503: Πηλεΐδης, λύθρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους.
χεῖρας: Il. 21:26: πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς. ὃ δ’ ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων,
χεῖρας: Il. 21:30: δῆσε δ’ ὀπίσσω χεῖρας ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι,
χεῖρας: Il. 21:93: σὰς χεῖρας φεύξεσθαι, ἐπεί ῥ’ ἐπέλασσέ γε δαίμων.
χεῖρας: Il. 21:294: μὴ πρὶν παύειν χεῖρας ὁμοιΐου πολέμοιο
χεῖρας: Il. 21:453: σὺν μὲν ὅ γ’ ἠπείλησε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθε
χεῖρας: Il. 21:489: Ἦ ῥα, καὶ ἀμφοτέρας ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔμαρπτε
χεῖρας: Il. 21:548: ἔστη, ὅπως θανάτοιο βαρείας χεῖρας ἀλάλκοι
χεῖρας: Il. 22:37: τὸν δ’ ὃ γέρων ἐλεεινὰ προσηύδα χεῖρας ὀρεγνύς·
χεῖρας: Il. 23:18: χεῖρας ἐπ’ ἀνδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου·
χεῖρας: Il. 23:772: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν.
χεῖρας: Il. 24:301: ἐσθλὸν γὰρ Διὶ χεῖρας ἀνασχέμεν αἴ κ’ ἐλεήσῃ.
χεῖρας: Il. 24:478: χερσὶν Ἀχιλλῆος λάβε γούνατα καὶ κύσε χεῖρας
χεῖρας: Il. 24:627: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
χεῖρας: Il. 24:743: οὐ γάρ μοι θνῄσκων λεχέων ἐκ χεῖρας ὄρεξας,
χεῖρας: Od. 1:146: τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
χεῖρας: Od. 1:149: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
χεῖρας: Od. 1:254: δεύῃ, ὅ κε μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφείη.
χεῖρας: Od. 2:261: χεῖρας νιψάμενος πολιῆς ἁλός, εὔχετ’ Ἀθήνῃ·
χεῖρας: Od. 3:338: τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
χεῖρας: Od. 4:67: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
χεῖρας: Od. 4:216: ὣς ἔφατ’, Ἀσφαλίων δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευεν,
χεῖρας: Od. 4:218: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
χεῖρας: Od. 4:454: ἡμεῖς δὲ ἰάχοντες ἐπεσσύμεθ’, ἀμφὶ δὲ χεῖρας
χεῖρας: Od. 5:200: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
χεῖράς: Od. 5:454: χεῖράς τε στιβαράς· ἁλὶ γὰρ δέδμητο φίλον κῆρ·
χεῖρας: Od. 6:310: τὸν παραμειψάμενος μητρὸς περὶ γούνασι χεῖρας
χεῖρας: Od. 7:142: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ Ἀρήτης βάλε γούνασι χεῖρας Ὀδυσσεύς,
χεῖρας: Od. 8:71: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
χεῖρας: Od. 8:135: μηρούς τε κνήμας τε καὶ ἄμφω χεῖρας ὕπερθεν
χεῖρας: Od. 8:484: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
χεῖρας: Od. 9:288: ἀλλ’ ὅ γ’ ἀναΐξας ἑτάροισ’ ἐπὶ χεῖρας ἴαλλε,
χεῖρας: Od. 9:294: ἡμεῖς δὲ κλαίοντες ἀνεσχέθομεν Διὶ χεῖρας,
χεῖρας: Od. 10:42: οἴκαδε νισόμεθα κενεὰς σὺν χεῖρας ἔχοντες.
χεῖρας: Od. 10:182: χεῖρας νιψάμενοι τεύχοντ’ ἐρικυδέα δαῖτα.
χεῖρας: Od. 10:376: χεῖρας ἰάλλοντα, στυγερὸν δέ με πένθος ἔχοντα,
χεῖρας: Od. 11:392: πιτνὰς εἰς ἐμὲ χεῖρας ὀρέξασθαι μενεαίνων·
χεῖρας: Od. 11:423: ἀμφ’ ἐμοί· αὐτὰρ ἐγὼ ποτὶ γαίῃ χεῖρας ἀείρων
χεῖράς: Od. 11:497: οὕνεκά μιν κατὰ γῆρας ἔχει χεῖράς τε πόδας τε.
χεῖρας: Od. 11:502: τῶ κέ τεῳ στύξαιμι μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους,
χεῖράς: Od. 12:50: δησάντων σ’ ἐν νηῒ θοῇ χεῖράς τε πόδας τε
χεῖράς: Od. 12:178: οἱ δ’ ἐν νηΐ μ’ ἔδησαν ὁμοῦ χεῖράς τε πόδας τε
χεῖρας: Od. 12:248: ἤδη τῶν ἐνόησα πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν
χεῖρας: Od. 12:257: χεῖρας ἐμοὶ ὀρέγοντας ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
χεῖρας: Od. 12:331: ἰχθῦς ὄρνιθάς τε, φίλας ὅ τι χεῖρας ἵκοιτο,
χεῖρας: Od. 12:336: χεῖρας νιψάμενος, ὅθ’ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο,
χεῖρας: Od. 13:355: αὐτίκα δὲ Νύμφῃσ’ ἠρήσατο χεῖρας ἀνασχών·
χεῖρας: Od. 13:376: φράζευ ὅπως μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσεις,
χεῖρας: Od. 14:453: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
χεῖρας: Od. 15:142: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
χεῖράς: Od. 16:16: χεῖράς τ’ ἀμφοτέρας· θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ.
χεῖρας: Od. 16:54: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
χεῖράς: Od. 16:242: χεῖράς τ’ αἰχμητὴν ἔμεναι καὶ ἐπίφρονα βουλήν·
χεῖρας: Od. 16:438: ὅς κεν Τηλεμάχῳ, σῷ υἱέϊ, χεῖρας ἐποίσει
χεῖρας: Od. 17:98: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
χεῖρας: Od. 17:239: νείκεσ’ ἐσάντα ἰδών, μέγα δ’ εὔξατο χεῖρας ἀνασχών·
χεῖρας: Od. 18:89: ἐς μέσσον δ’ ἄναγον· τὼ δ’ ἄμφω χεῖρας ἀνέσχον.
χεῖρας: Od. 18:100: χεῖρας ἀνασχόμενοι γέλῳ ἔκθανον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
χεῖρας: Od. 19:359: ἤδη τοιόσδ’ ἐστὶ πόδας τοιόσδε τε χεῖρας·
χεῖρας: Od. 20:29: ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσει,
χεῖρας: Od. 20:39: ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσω,
χεῖρας: Od. 20:97: θῆκε θύραζε φέρων, Διὶ δ’ εὔξατο χεῖρας ἀνασχών·
χεῖρας: Od. 20:256: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
χεῖρας: Od. 20:263: κερτομίας δέ τοι αὐτὸς ἐγὼ καὶ χεῖρας ἀφέξω
χεῖρας: Od. 20:386: ὁππότε δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσει.
χεῖρας: Od. 21:150: οὐδέ μιν ἐντάνυσε· πρὶν γὰρ κάμε χεῖρας ἀνέλκων
χεῖρας: Od. 21:225: ὣς δ’ αὔτως Ὀδυσεὺς κεφαλὰς καὶ χεῖρας ἔκυσσε.
χεῖρας: Od. 21:270: τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
χεῖρας: Od. 22:63: οὐδέ κεν ὧς ἔτι χεῖρας ἐμὰς λήξαιμι φόνοιο,
χεῖρας: Od. 22:70: “ὦ φίλοι, οὐ γὰρ σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους,
χεῖρας: Od. 22:173: σφῶϊ δ’ ἀποστρέψαντε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν
χεῖράς: Od. 22:189: σὺν δὲ πόδας χεῖράς τε δέον θυμαλγέϊ δεσμῷ
χεῖρας: Od. 22:248: “ὦ φίλοι, ἤδη σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους·
χεῖρας: Od. 22:316: ἀλλά μοι οὐ πείθοντο κακῶν ἄπο χεῖρας ἔχεσθαι·
χεῖρας: Od. 22:406: ὣς Ὀδυσεὺς πεπάλακτο πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν.
χεῖράς: Od. 22:477: χεῖράς τ’ ἠδὲ πόδας κόπτον κεκοτηότι θυμῷ.
χεῖράς: Od. 22:478: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀπονιψάμενοι χεῖράς τε πόδας τε
χεῖράς: Od. 22:500: χεῖράς τ’ αἰνύμεναι· τὸν δὲ γλυκὺς ἵμερος ᾕρει
χεῖρας: Od. 23:37: ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφῆκε
χεῖρας: Od. 23:207: δακρύσασα δ’ ἔπειτ’ ἰθὺς κίεν, ἀμφὶ δὲ χεῖρας
χεῖρας: Od. 24:172: ἀλλ’ ὅτε χεῖρας ἵκανεν Ὀδυσσῆος μέγα τόξον,
χεῖρε: Il. 4:523: κάππεσεν ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας
χεῖρε: Il. 13:534: αὐτοκασίγνητος περὶ μέσσῳ χεῖρε τιτήνας
χεῖρε: Il. 13:549: κάππεσεν, ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας.
χεῖρε: Il. 14:494: καὶ διὰ ἰνίου ἦλθεν, ὃ δ’ ἕζετο χεῖρε πετάσσας
χεῖρε: Il. 21:115: ἔγχος μέν ῥ’ ἀφέηκεν, ὃ δ’ ἕζετο χεῖρε πετάσσας
χεῖρε: Od. 5:374: αὐτὸς δὲ πρηνὴς ἁλὶ κάππεσε, χεῖρε πετάσσας,
χεῖρε: Od. 9:417: αὐτὸς δ’ εἰνὶ θύρῃσι καθέζετο χεῖρε πετάσσας,
χεῖρε: Od. 11:211: ὄφρα καὶ εἰν Ἀΐδαο φίλας περὶ χεῖρε βαλόντε
χεῖρε: Od. 12:442: ἧκα δ’ ἐγὼ καθύπερθε πόδας καὶ χεῖρε φέρεσθαι,
χεῖρε: Od. 21:223: κλαῖον ἄρ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι χεῖρε βαλόντε
χεῖρε: Od. 23:87: ἦ παρστᾶσα κύσειε κάρη καὶ χεῖρε λαβοῦσα.
χεῖρε: Od. 24:397: ὣς ἄρ’ ἔφη, Δολίος δ’ ἰθὺς κίε χεῖρε πετάσσας
χεῖρες: Il. 1:166: χεῖρες ἐμαὶ διέπουσ’· ἀτὰρ ἤν ποτε δασμὸς ἵκηται,
χεῖρες: Il. 8:450: πάντως, οἷον ἐμόν γε μένος καὶ χεῖρες ἄαπτοι,
χεῖρες: Il. 13:75: μαιμώωσι δ’ ἔνερθε πόδες καὶ χεῖρες ὕπερθε.
χεῖρες: Il. 13:77: οὕτω νῦν καὶ ἐμοὶ περὶ δούρατι χεῖρες ἄαπτοι
χεῖρες: Il. 13:814: νῆας· ἄφαρ δέ τε χεῖρες ἀμύνειν εἰσὶ καὶ ἡμῖν.
χεῖρες: Il. 16:244: ἡμέτερος θεράπων, ἦ οἱ τότε χεῖρες ἄαπτοι
χεῖρές: Il. 17:387: χεῖρές τ’ ὀφθαλμοί τε παλάσσετο μαρναμένοιιν
χεῖρες: Il. 23:627: οὐ γὰρ ἔτ’ ἔμπεδα γυῖα φίλος πόδες, οὐδέ τι χεῖρες
χεῖρες: Il. 23:687: σύν ῥ’ ἔπεσον, σὺν δέ σφι βαρεῖαι χεῖρες ἔμιχθεν.
χεῖρες: Od. 4:149: κείνου γὰρ τοιοίδε πόδες τοιαίδε τε χεῖρες
χεῖρές: Od. 12:78: οὐδ’ εἴ οἱ χεῖρές γε ἐείκοσι καὶ πόδες εἶεν·
χεῖρες: Od. 17:344: καὶ κρέας, ὥς οἱ χεῖρες ἐχάνδανον ἀμφιβαλόντι·
χεῖρες: Od. 20:237: γνοίης χ’, οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται.”
χεῖρες: Od. 21:202: γνοίης χ’, οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται.”
χείρεσι: Il. 20:468: ἀλλὰ μάλ’ ἐμμεμαώς· ὃ μὲν ἥπτετο χείρεσι γούνων
χείρεσσ’: Il. 10:529: ἐν χείρεσσ’ Ὀδυσῆϊ τίθει, ἐπεβήσετο δ’ ἵππων·
χείρεσσ’: Il. 12:382: χείρεσσ’ ἀμφοτέρῃς ἔχοι ἀνὴρ οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν,
χείρεσσ’: Il. 16:704: χείρεσσ’ ἀθανάτῃσι φαεινὴν ἀσπίδα νύσσων.
χείρεσσ’: Od. 19:355: δεξαμένη χείρεσσ’, ὅτε μιν πρῶτον τέκε μήτηρ·
χείρεσσ’: Od. 21:379: ἐν χείρεσσ’ Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι θῆκε παραστάς.
χείρεσσι: Il. 3:271: Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν,
χείρεσσι: Il. 8:116: Νέστωρ δ’ ἐν χείρεσσι λάβ’ ἡνία σιγαλόεντα,
χείρεσσι: Il. 12:27: αὐτὸς δ’ ἐννοσίγαιος ἔχων χείρεσσι τρίαιναν
χείρεσσι: Il. 12:135: ὣς ἄρα τὼ χείρεσσι πεποιθότες ἠδὲ βίηφι
χείρεσσι: Il. 15:229: ἀλλὰ σύ γ’ ἐν χείρεσσι λάβ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν,
χείρεσσι: Il. 17:40: Πάνθῳ ἐν χείρεσσι βάλω καὶ Φρόντιδι δίῃ.
χείρεσσι: Il. 17:620: καὶ τά γε Μηριόνης ἔλαβεν χείρεσσι φίλῃσι
χείρεσσι: Il. 19:252: Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν,
χείρεσσι: Il. 23:554: ἀνδρῶν ὅς κ’ ἐθέλῃσιν ἐμοὶ χείρεσσι μάχεσθαι.
χείρεσσι: Il. 23:597: ἐν χείρεσσι τίθει Μενελάου· τοῖο δὲ θυμὸς
χείρεσσι: Od. 5:344: κάλλιπ’, ἀτὰρ χείρεσσι νέων ἐπιμαίεο νόστου
χείρεσσι: Od. 9:487: αὐτὰρ ἐγὼ χείρεσσι λαβὼν περιμήκεα κοντὸν
χείρεσσι: Od. 19:467: τὴν γρηῢς χείρεσσι καταπρηνέσσι λαβοῦσα
χείρεσσι: Od. 24:410: δεικανόωντ’ ἐπέεσσι καὶ ἐν χείρεσσι φύοντο,
χείρεσσιν: Il. 3:367: νῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος, ἐκ δέ μοι ἔγχος
χείρεσσιν: Il. 5:559: τοίω τὼ χείρεσσιν ὑπ’ Αἰνείαο δαμέντε
χείρεσσιν: Il. 10:310: ἦ ἤδη χείρεσσιν ὑφ’ ἡμετέρῃσι δαμέντες
χείρεσσιν: Il. 10:397: ἦ ἤδη χείρεσσιν ὑφ’ ἡμετέρῃσι δαμέντες
χείρεσσιν: Il. 15:311: τὴν ἄρ’ ὅ γ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων ἡγήσατο λαῶν.
χείρεσσιν: Il. 16:801: πᾶν δέ οἱ ἐν χείρεσσιν ἄγη δολιχόσκιον ἔγχος
χείρεσσιν: Il. 19:18: τέρπετο δ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων θεοῦ ἀγλαὰ δῶρα.
χείρεσσιν: Od. 5:348: αὐτὰρ ἐπὴν χείρεσσιν ἐφάψεαι ἠπείροιο,
χείρεσσιν: Od. 14:312: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν, ὅπως ἔτι πῆμα φύγοιμι.
χείρεσσιν: Od. 14:448: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν· ὁ δ’ ἕζετο ᾗ παρὰ μοίρῃ.
χείρεσσιν: Od. 16:444: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν ἐπέσχε τε οἶνον ἐρυθρόν.
χείρεσσιν: Od. 21:235: ἐν χείρεσσιν ἐμοὶ θέμεναι, εἰπεῖν δὲ γυναιξὶ
χείρεσσιν: Od. 22:332: ἔστη δ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων φόρμιγγα λίγειαν
χείρεσσιν: Od. 23:268: ἐλθεῖν, ἐν χείρεσσιν ἔχοντ’ εὐῆρες ἐρετμόν,
χειρί: Il. 1:210: ἀλλ’ ἄγε λῆγ’ ἔριδος, μηδὲ ξίφος ἕλκεο χειρί·
χειρί: Il. 1:361: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
χειρὶ: Il. 1:585: μητρὶ φίλῃ ἐν χειρὶ τίθει καί μιν προσέειπε·
χειρὶ: Il. 1:596: μειδήσασα δὲ παιδὸς ἐδέξατο χειρὶ κύπελλον·
χειρὶ: Il. 3:376: κεινὴ δὲ τρυφάλεια ἅμ’ ἕσπετο χειρὶ παχείῃ.
χειρὶ: Il. 3:385: χειρὶ δὲ νεκταρέου ἑανοῦ ἐτίναξε λαβοῦσα,
χειρὶ: Il. 5:302: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ
χειρὶ: Il. 5:309: ἔστη γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ
χειρί: Il. 5:372: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἐκ τ’ ὀνόμαζε·
χειρὶ: Il. 5:836: χειρὶ πάλιν ἐρύσασ’, ὃ δ’ ἄρ’ ἐμμαπέως ἀπόρουσεν·
χειρὶ: Il. 5:853: καὶ τό γε χειρὶ λαβοῦσα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
χειρὶ: Il. 6:62: αἴσιμα παρειπών· ὃ δ’ ἀπὸ ἕθεν ὤσατο χειρὶ
χειρὶ: Il. 6:253: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
χειρὶ: Il. 6:318: ἔνθ’ Ἕκτωρ εἰσῆλθε Διῒ φίλος, ἐν δ’ ἄρα χειρὶ
χειρὶ: Il. 6:406: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
χειρί: Il. 6:485: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
χειρὶ: Il. 7:264: ἀλλ’ ἀναχασσάμενος λίθον εἵλετο χειρὶ παχείῃ
χειρὶ: Il. 8:221: πορφύρεον μέγα φᾶρος ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ,
χειρί: Il. 8:321: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρί,
χειρὶ: Il. 8:371: ἥ οἱ γούνατ’ ἔκυσσε καὶ ἔλλαβε χειρὶ γενείου,
χειρὶ: Il. 8:493: τόν ῥ’ Ἕκτωρ ἀγόρευε Διῒ φίλος· ἐν δ’ ἄρα χειρὶ
χειρὶ: Il. 10:31: θήκατο χαλκείην, δόρυ δ’ εἵλετο χειρὶ παχείῃ.
χειρὶ: Il. 10:454: Ἦ, καὶ ὃ μέν μιν ἔμελλε γενείου χειρὶ παχείῃ
χειρὶ: Il. 10:461: ὑψόσ’ ἀνέσχεθε χειρὶ καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
χειρὶ: Il. 11:235: νύξ’, ἐπὶ δ’ αὐτὸς ἔρεισε βαρείῃ χειρὶ πιθήσας·
χειρὶ: Il. 11:238: καὶ τό γε χειρὶ λαβὼν εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
χειρὶ: Il. 11:355: στῆ δὲ γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ
χειρὶ: Il. 12:452: χειρὶ λαβὼν ἑτέρῃ, ὀλίγον τέ μιν ἄχθος ἐπείγει,
χειρὶ: Il. 13:243: χειρὶ λαβὼν ἐτίναξεν ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπου
χειρὶ: Il. 14:232: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
χειρὶ: Il. 14:271: χειρὶ δὲ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἕλε χθόνα πουλυβότειραν,
χειρὶ: Il. 14:384: δεινὸν ἄορ τανύηκες ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ
χειρὶ: Il. 15:443: τόξον ἔχων ἐν χειρὶ παλίντονον ἠδὲ φαρέτρην
χειρὶ: Il. 15:695: χειρὶ μάλα μεγάλῃ, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅμ’ αὐτῷ.
χειρὶ: Il. 16:117: πῆλ’ αὔτως ἐν χειρὶ κόλον δόρυ, τῆλε δ’ ἀπ’ αὐτοῦ
χειρὶ: Il. 16:510: χειρὶ δ’ ἑλὼν ἐπίεζε βραχίονα· τεῖρε γὰρ αὐτὸν
χειρὶ: Il. 16:792: χειρὶ καταπρηνεῖ, στρεφεδίνηθεν δέ οἱ ὄσσε.
χειρὶ: Il. 17:48: νύξ’, ἐπὶ δ’ αὐτὸς ἔρεισε βαρείῃ χειρὶ πιθήσας·
χειρὶ: Il. 17:296: πληγεῖσ’ ἔγχεΐ τε μεγάλῳ καὶ χειρὶ παχείῃ,
χειρὶ: Il. 17:604: ἔγχος ἔχων ἐν χειρὶ μαχήσεσθαι Τρώεσσιν.
χειρὶ: Il. 18:384: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
χειρὶ: Il. 18:423: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
χειρὶ: Il. 18:476: θῆκεν ἐν ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα, γέντο δὲ χειρὶ
χειρὶ: Il. 19:7: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
χειρὶ: Il. 19:131: χειρὶ περιστρέψας· τάχα δ’ ἵκετο ἔργ’ ἀνθρώπων.
χειρὶ: Il. 19:396: χειρὶ λαβὼν ἀραρυῖαν ἐφ’ ἵπποιιν ἀνόρουσεν
χειρὶ: Il. 20:261: Πηλεΐδης δὲ σάκος μὲν ἀπὸ ἕο χειρὶ παχείῃ
χειρὶ: Il. 20:285: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ
χειρὶ: Il. 21:175: οὐ δύνατ’ ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσαι χειρὶ παχείῃ.
χειρὶ: Il. 21:286: χειρὶ δὲ χεῖρα λαβόντες ἐπιστώσαντ’ ἐπέεσσι.
χειρὶ: Il. 21:403: ἣ δ’ ἀναχασσαμένη λίθον εἵλετο χειρὶ παχείῃ
χειρὶ: Il. 21:424: καί ῥ’ ἐπιεισαμένη πρὸς στήθεα χειρὶ παχείῃ
χειρὶ: Il. 23:568: χειρὶ σκῆπτρον ἔθηκε, σιωπῆσαί τε κέλευσεν
χειρί: Il. 24:127: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
χειρὶ: Il. 24:284: οἶνον ἔχουσ’ ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφι
χειρὶ: Od. 2:37: στῆ δὲ μέσῃ ἀγορῇ· σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρὶ
χειρὶ: Od. 2:302: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
χειρὶ: Od. 3:443: ὀξὺν ἔχων ἐν χειρὶ παρίστατο, βοῦν ἐπικόψων.
χειρί: Od. 4:610: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
χειρί: Od. 5:181: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
χειρὶ: Od. 6:128: ἐκ πυκινῆς δ’ ὕλης πτόρθον κλάσε χειρὶ παχείῃ
χειρὶ: Od. 8:291: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
χειρὶ: Od. 10:171: χειρὶ φέρειν ἑτέρῃ· μάλα γὰρ μέγα θηρίον ἦεν.
χειρὶ: Od. 10:280: ἔν τ’ ἄρα μοι φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
χειρί: Od. 10:389: ῥάβδον ἔχουσ’ ἐν χειρί, θύρας δ’ ἀνέῳξε συφειοῦ,
χειρὶ: Od. 11:247: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
χειρὶ: Od. 11:359: πλειοτέρῃ σὺν χειρὶ φίλην ἐς πατρίδ’ ἱκέσθαι,
χειρὶ: Od. 13:164: χειρὶ καταπρηνεῖ ἐλάσας· ὁ δὲ νόσφι βεβήκει.
χειρί: Od. 13:288: χειρί τέ μιν κατέρεξε· δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικὶ
χειρὶ: Od. 15:148: οἶνον ἔχων ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφι,
χειρὶ: Od. 15:530: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
χειρὶ: Od. 18:56: μή τις ἐπ’ Ἴρῳ ἦρα φέρων ἐμὲ χειρὶ βαρείῃ
χειρί: Od. 18:103: εἷσεν ἀνακλίνας, σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρί,
χειρὶ: Od. 19:448: ἔσσυτ’ ἀνασχόμενος δολιχὸν δόρυ χειρὶ παχείῃ,
χειρὶ: Od. 20:197: ἦ, καὶ δεξιτερῇ δειδίσκετο χειρὶ παραστὰς
χειρὶ: Od. 20:299: ὣς εἰπὼν ἔῤῥιψε βοὸς πόδα χειρὶ παχείῃ,
χειρὶ: Od. 21:6: εἵλετο δὲ κληῖδ’ εὐκαμπέα χειρὶ παχείῃ,
χειρὶ: Od. 21:59: τόξον ἔχουσ’ ἐν χειρὶ παλίντονον ἠδὲ φαρέτρην
χειρὶ: Od. 21:410: δεξιτερῇ δ’ ἄρα χειρὶ λαβὼν πειρήσατο νευρῆς·
χειρὶ: Od. 22:183: τῇ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ φέρων καλὴν τρυφάλειαν,
χειρὶ: Od. 22:326: ὣς ἄρα φωνήσας ξίφος εἵλετο χειρὶ παχείῃ
χειρὶ: Od. 24:176: αὐτὰρ ὁ δέξατο χειρὶ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
χειρῖδάς: Od. 24:230: χειρῖδάς τ’ ἐπὶ χερσὶ βάτων ἕνεκ’· αὐτὰρ ὕπερθεν
χείρον’: Il. 10:238: καλλείπειν, σὺ δὲ χείρον’ ὀπάσσεαι αἰδοῖ εἴκων
χεῖρον: Il. 23:413: αἴ κ’ ἀποκηδήσαντε φερώμεθα χεῖρον ἄεθλον.
χεῖρον: Od. 15:515: χεῖρον, ἐπεί τοι ἐγὼ μὲν ἀπέσσομαι, οὐδέ σε μήτηρ
χείρονα: Il. 17:149: πῶς κε σὺ χείρονα φῶτα σαώσειας μεθ’ ὅμιλον
χείρονα: Od. 20:133: χείρονα, τὸν δέ τ’ ἀρείον’ ἀτιμήσασ’ ἀποπέμπει.”
χείρονες: Il. 23:572: τοὺς σοὺς πρόσθε βαλών, οἵ τοι πολὺ χείρονες ἦσαν.
χείρονες: Il. 23:577: οἴχεται ἵππον ἄγων, ὅτι οἱ πολὺ χείρονες ἦσαν
χείρονες: Od. 21:325: "ἦ πολὺ χείρονες ἄνδρες ἀμύμονος ἀνδρὸς ἄκοιτιν
χείρονι: Il. 14:376: χείρονι φωτὶ δότω, ὃ δ’ ἐν ἀσπίδι μείζονι δύτω.
χείρονι: Il. 14:381: ἐσθλὰ μὲν ἐσθλὸς ἔδυνε, χέρεια δὲ χείρονι δόσκεν.
χείρονι: Od. 11:621: εἶχον ἀπειρεσίην· μάλα γὰρ πολὺ χείρονι φωτὶ
χείρονος: Il. 15:641: τοῦ γένετ’ ἐκ πατρὸς πολὺ χείρονος υἱὸς ἀμείνων
χείρονος: Od. 20:82: μηδέ τι χείρονος ἀνδρὸς ἐϋφραίνοιμι νόημα.
χειρὸς: Il. 1:323: χειρὸς ἑλόντ’ ἀγέμεν Βρισηΐδα καλλιπάρῃον·
χειρός: Il. 3:363: τριχθά τε καὶ τετραχθὰ διατρυφὲν ἔκπεσε χειρός.
χειρὸς: Il. 4:154: χειρὸς ἔχων Μενέλαον, ἐπεστενάχοντο δ’ ἑταῖροι·
χειρός: Il. 4:493: ἤριπε δ’ ἀμφ’ αὐτῷ, νεκρὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
χειρὸς: Il. 4:542: χειρὸς ἑλοῦσ’, αὐτὰρ βελέων ἀπερύκοι ἐρωήν·
χειρός: Il. 5:18: Τυδεΐδης· τοῦ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός,
χειρὸς: Il. 5:30: χειρὸς ἑλοῦσ’ ἐπέεσσι προσηύδα θοῦρον Ἄρηα·
χειρὸς: Il. 5:416: Ἦ ῥα καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἀπ’ ἰχῶ χειρὸς ὀμόργνυ·
χειρὸς: Il. 7:108: δεξιτερῆς ἕλε χειρὸς ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
χειρός: Il. 8:329: στῆ δὲ γνὺξ ἐριπών, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
χειρὸς: Il. 10:371: δηρὸν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἀλύξειν αἰπὺν ὄλεθρον.
χειρὸς: Il. 11:239: ἕλκ’ ἐπὶ οἷ μεμαὼς ὥς τε λίς, ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
χειρός: Il. 11:376: καὶ βάλεν, οὐδ’ ἄρα μιν ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός,
χειρὸς: Il. 11:488: χειρὸς ἔχων, εἷος θεράπων σχεδὸν ἤλασεν ἵππους.
χειρὸς: Il. 11:645: ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ’ ἑδριάασθαι ἄνωγε.
χειρὸς: Il. 11:674: ἔβλητ’ ἐν πρώτοισιν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι,
χειρὸς: Il. 11:777: ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ’ ἑδριάασθαι ἄνωγε,
χειρὸς: Il. 12:306: ἔβλητ’ ἐν πρώτοισι θοῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι·
χειρὸς: Il. 13:410: ἔγχεος· οὐδ’ ἅλιόν ῥα βαρείης χειρὸς ἀφῆκεν,
χειρὸς: Il. 13:505: ᾤχετ’, ἐπεί ῥ’ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.
χειρὸς: Il. 13:529: δουρὶ βραχίονα τύψεν ἐπάλμενος, ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
χειρός: Il. 13:539: τειρόμενον· κατὰ δ’ αἷμα νεουτάτου ἔῤῥεε χειρός.
χειρὸς: Il. 13:595: ἀντικρὺ διὰ χειρὸς ἐλήλατο χάλκεον ἔγχος.
χειρὸς: Il. 13:598: καὶ τὸ μὲν ἐκ χειρὸς ἔρυσεν μεγάθυμος Ἀγήνωρ,
χειρός: Il. 14:406: ὅττί ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός,
χειρὸς: Il. 14:418: χειρὸς δ’ ἔκβαλεν ἔγχος, ἐπ’ αὐτῷ δ’ ἀσπὶς ἑάφθη
χειρὸς: Il. 14:454: χειρὸς ἄπο στιβαρῆς ἅλιον πηδῆσαι ἄκοντα,
χειρὸς: Il. 15:126: ἔγχος δ’ ἔστησε στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ἑλοῦσα
χειρός: Il. 15:421: δούπησεν δὲ πεσών, δαλὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
χειρός: Il. 15:465: ἰὸς χαλκοβαρής, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
χειρός: Il. 15:468: δαίμων ἡμετέρης, ὅ τέ μοι βιὸν ἔκβαλε χειρός,
χειρός: Il. 16:480: Πάτροκλος· τοῦ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός,
χειρὸς: Il. 16:615: ᾤχετ’, ἐπεί ῥ’ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.
χειρὸς: Il. 20:327: Αἰνείας ὑπερᾶλτο θεοῦ ἀπὸ χειρὸς ὀρούσας,
χειρὸς: Il. 20:479: ἀγκῶνος, τῇ τόν γε φίλης διὰ χειρὸς ἔπειρεν
χειρὸς: Il. 21:166: τῷ δ’ ἑτέρῳ μιν πῆχυν ἐπιγράβδην βάλε χειρὸς
χειρὸς: Il. 21:416: τὸν δ’ ἄγε χειρὸς ἑλοῦσα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
χειρὸς: Il. 21:590: Ἦ ῥα, καὶ ὀξὺν ἄκοντα βαρείης χειρὸς ἀφῆκε,
χειρός: Il. 22:292: ὅττί ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός,
χειρὸς: Il. 23:843: χειρὸς ἄπο στιβαρῆς, καὶ ὑπέρβαλε σήματα πάντων.
χειρὸς: Il. 23:870: σπερχόμενος δ’ ἄρα Μηριόνης ἐξείρυσε χειρὸς
χειρὸς: Il. 24:508: ἁψάμενος δ’ ἄρα χειρὸς ἀπώσατο ἦκα γέροντα.
χειρὸς: Il. 24:515: αὐτίκ’ ἀπὸ θρόνου ὦρτο, γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη
χειρὸς: Il. 24:735: ῥίψει χειρὸς ἑλὼν ἀπὸ πύργου λυγρὸν ὄλεθρον
χειρὸς: Od. 2:321: ἦ ῥα, καὶ ἐκ χειρὸς χεῖρα σπάσατ’ Ἀντινόοιο
χειρὸς: Od. 5:277: ποντοπορευέμεναι ἐπ’ ἀριστερὰ χειρὸς ἔχοντα.
χειρὸς: Od. 7:168: χειρὸς ἑλὼν Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην
χειρός: Od. 8:189: τόν ῥα περιστρέψας ἧκε στιβαρῆς ἀπὸ χειρός·
χειρός: Od. 8:193: ῥίμφα θέων ἀπὸ χειρός· ἔθηκε δὲ τέρματ’ Ἀθήνη
χειρὸς: Od. 12:33: ἡ δ’ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα φίλων ἀπονόσφιν ἑταίρων
χειρός: Od. 14:31: ἕζετο κερδοσύνῃ, σκῆπτρον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
χειρός: Od. 14:34: ἔσσυτ’ ἀνὰ πρόθυρον, σκῦτος δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
χειρός: Od. 14:277: καὶ σάκος ὤμοιϊν, δόρυ δ’ ἔκβαλον ἔκτοσε χειρός·
χειρὸς: Od. 14:319: χειρὸς ἀναστήσας, ὄφρ’ ἵκετο δώματα πατρός·
χειρὸς: Od. 15:465: ἡ δ’ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα δόμων ἐξῆγε θύραζε.
χειρὸς: Od. 17:263: Φήμιος. αὐτὰρ ὁ χειρὸς ἑλὼν προσέειπε συβώτην·
χειρός: Od. 17:480: ἢ ποδὸς ἢ καὶ χειρός, ἀποδρύψωσι δὲ πάντα.”
χειρὸς: Od. 22:17: ἐκλίνθη δ’ ἑτέρωσε, δέπας δέ οἱ ἔκπεσε χειρὸς
χειρὸς: Od. 22:83: ἐν δέ οἱ ἥπατι πῆξε θοὸν βέλος. ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
χειροτέροισιν: Il. 15:513: ὧδ’ αὔτως παρὰ νηυσὶν ὑπ’ ἀνδράσι χειροτέροισιν.
χειρότερός: Il. 20:436: αἴ κέ σε χειρότερός περ ἐὼν ἀπὸ θυμὸν ἕλωμαι
Χείρων: Il. 4:219: πάσσε, τά οἵ ποτε πατρὶ φίλα φρονέων πόρε Χείρων.
χειρῶν: Il. 5:506: οἳ δὲ μένος χειρῶν ἰθὺς φέρον· ἀμφὶ δὲ νύκτα
χειρῶν: Il. 5:582: χερμαδίῳ ἀγκῶνα τυχὼν μέσον· ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
χειρῶν: Il. 5:657: ἐκ χειρῶν ἤϊξαν· ὃ μὲν βάλεν αὐχένα μέσσον
χειρῶν: Il. 8:137: Νέστορα δ’ ἐκ χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα,
χειρῶν: Il. 8:226: εἴρυσαν, ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν·
χειρῶν: Il. 9:344: νῦν δ’ ἐπεὶ ἐκ χειρῶν γέρας εἵλετο καί μ’ ἀπάτησε
χειρῶν: Il. 10:377: χειρῶν δ’ ἁψάσθην· ὃ δὲ δακρύσας ἔπος ηὔδα·
χειρῶν: Il. 11:9: εἴρυσαν ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν
χειρῶν: Il. 11:128: ἐκ γάρ σφεας χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα,
χειρῶν: Il. 11:552: ἀντίον ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
χειρῶν: Il. 11:570: ἱστάμενος· τὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
Χείρων: Il. 11:831: ὃν Χείρων ἐδίδαξε δικαιότατος Κενταύρων.
χειρῶν: Il. 12:45: αἰχμὰς ἐκ χειρῶν· τοῦ δ’ οὔ ποτε κυδάλιμον κῆρ
χειρῶν: Il. 12:159: ὣς τῶν ἐκ χειρῶν βέλεα ῥέον ἠμὲν Ἀχαιῶν
χειρῶν: Il. 13:134: ἔγχεα δ’ ἐπτύσσοντο θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
χειρῶν: Il. 15:314: θρῷσκον· πολλὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
χειρῶν: Il. 15:714: ἄλλα μὲν ἐκ χειρῶν χαμάδις πέσον, ἄλλα δ’ ἀπ’ ὤμων
χειρῶν: Il. 16:58: τὴν ἂψ ἐκ χειρῶν ἕλετο κρείων Ἀγαμέμνων
Χείρων: Il. 16:143: Πηλιάδα μελίην, τὴν πατρὶ φίλῳ πόρε Χείρων
χειρῶν: Il. 16:403: ἧστο ἀλείς· ἐκ γὰρ πλήγη φρένας, ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
χειρῶν: Il. 17:298: αἱματόεις· τοῦ δ’ αὖθι λύθη μένος, ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
χειρῶν: Il. 17:662: ἀντίον ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν,
χειρῶν: Il. 18:445: τὴν ἂψ ἐκ χειρῶν ἕλετο κρείων Ἀγαμέμνων.
Χείρων: Il. 19:390: Πηλιάδα μελίην, τὴν πατρὶ φίλῳ πόρε Χείρων
χείρων: Il. 20:434: οἶδα δ’ ὅτι σὺ μὲν ἐσθλός, ἐγὼ δὲ σέθεν πολὺ χείρων.
χειρῶν: Il. 23:384: ὅς ῥά οἱ ἐκ χειρῶν ἔβαλεν μάστιγα φαεινήν.
χειρῶν: Il. 23:714: τετρίγει δ’ ἄρα νῶτα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
χειρῶν: Od. 2:396: πλάζε δὲ πίνοντας, χειρῶν δ’ ἔκβαλλε κύπελλα.
χειρῶν: Od. 5:316: ἐκ χειρῶν προέηκε· μέσον δέ οἱ ἱστὸν ἔαξε
χειρῶν: Od. 5:434: ὣς τοῦ πρὸς πέτρῃσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
χειρῶν: Od. 9:512: χειρῶν ἐξ Ὀδυσῆος ἁμαρτήσεσθαι ὀπωπῆς.
χειρῶν: Od. 11:207: τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ
χειρῶν: Od. 12:203: τῶν δ’ ἄρα δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατ’ ἐρετμά,
χειρῶν: Od. 15:126: μνῆμ’ Ἑλένης χειρῶν, πολυηράτου ἐς γάμου ὥρην,
χειρῶν: Od. 16:13: ἐκ δ’ ἄρα οἱ χειρῶν πέσον ἄγγεα, τοῖσ’ ἐπονεῖτο
χειρῶν: Od. 20:181: πρὶν χειρῶν γεύσασθαι, ἐπεὶ σύ περ οὐ κατὰ κόσμον
χειρῶν: Od. 20:267: καὶ χειρῶν, ἵνα μή τις ἔρις καὶ νεῖκος ὄρηται.”
χειρῶν: Od. 21:99: ἐκ χειρῶν Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὃν τότ’ ἀτίμα
χειρῶν: Od. 21:282: χειρῶν καὶ σθένεος πειρήσομαι, ἤ μοι ἔτ’ ἐστὶν
χειρῶν: Od. 24:534: τῶν δ’ ἄρα δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατο τεύχεα,
χείσεται: Od. 18:17: οὐδὸς δ’ ἀμφοτέρους ὅδε χείσεται, οὐδέ τί σε χρὴ
χεῖσθαι: Od. 10:518: ἀμφ’ αὐτῷ δὲ χοὴν χεῖσθαι πᾶσιν νεκύεσσι,
χείω: Od. 2:222: σῆμά τέ οἱ χείω καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξω
χελιδόνι: Od. 21:411: ἡ δ’ ὑπὸ καλὸν ἄεισε, χελιδόνι εἰκέλη αὐδήν.
χελιδόνι: Od. 22:240: ἕζετ’ ἀναΐξασα, χελιδόνι εἰκέλη ἄντην.
χεόμην: Od. 11:26: ἀμφ’ αὐτῷ δὲ χοὴν χεόμην πᾶσιν νεκύεσσι,
χέον: Il. 7:480: οἶνον δ’ ἐκ δεπάων χαμάδις χέον, οὐδέ τις ἔτλη
χέον: Od. 24:46: δάκρυα θερμὰ χέον Δαναοὶ κείροντό τε χαίτας.
χέοντ’: Od. 4:523: δάκρυα θερμὰ χέοντ’, ἐπεὶ ἀσπασίως ἴδε γαῖαν.
χέοντα: Il. 8:245: Ὣς φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα,
χέοντα: Il. 17:648: Ὣς φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα·
χέοντα: Il. 17:700: Τὸν μὲν δάκρυ χέοντα πόδες φέρον ἐκ πολέμοιο
χέοντα: Od. 4:556: τὸν δ’ ἴδον ἐν νήσῳ θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντα,
χέοντα: Od. 14:280: ἐς δίφρον δέ μ’ ἕσας ἄγεν οἴκαδε δάκρυ χέοντα.
χέοντας: Od. 10:409: οἴκτρ’ ὀλοφυρομένους, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντας.
χέοντες: Il. 7:426: δάκρυα θερμὰ χέοντες ἀμαξάων ἐπάειραν.
χέοντες: Il. 24:714: Ἕκτορα δάκρυ χέοντες ὀδύροντο πρὸ πυλάων,
χέοντες: Il. 24:786: καὶ τότ’ ἄρ’ ἐξέφερον θρασὺν Ἕκτορα δάκρυ χέοντες,
χέοντες: Od. 10:201: κλαῖον δὲ λιγέως, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες·
χέοντες: Od. 10:570: ᾔομεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες,
χέοντες: Od. 11:5: βαίνομεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες.
χέοντες: Od. 11:466: ἕσταμεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες·
χέοντες: Od. 12:12: θάπτομεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες.
χέοντο: Il. 8:159: ἠχῇ θεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο.
χέοντο: Il. 15:590: ἠχῇ θεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο·
χέοντος: Il. 1:360: καί ῥα πάροιθ’ αὐτοῖο καθέζετο δάκρυ χέοντος,
χέουσ’: Il. 22:81: καί μιν δάκρυ χέουσ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
χέουσα: Il. 1:413: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
χέουσα: Il. 3:142: ὁρμᾶτ’ ἐκ θαλάμοιο τέρεν κατὰ δάκρυ χέουσα
χέουσα: Il. 6:405: Ἀνδρομάχη δέ οἱ ἄγχι παρίστατο δάκρυ χέουσα,
χέουσα: Il. 6:496: ἐντροπαλιζομένη, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσα.
χέουσα: Il. 18:94: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
χέουσα: Il. 18:428: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
χέουσα: Il. 22:79: μήτηρ δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυ χέουσα
χέουσα: Il. 24:613: ἣ δ’ ἄρα σίτου μνήσατ’, ἐπεὶ κάμε δάκρυ χέουσα.
χέουσα: Il. 24:745: μεμνῄμην νύκτάς τε καὶ ἤματα δάκρυ χέουσα.
χέουσαι: Il. 18:340: κλαύσονται νύκτάς τε καὶ ἤματα δάκρυ χέουσαι,
χέουσαι: Od. 22:447: αἴν’ ὀλοφυρόμεναι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσαι.
χέουσαν: Il. 6:459: καί ποτέ τις εἴπῃσιν ἰδὼν κατὰ δάκρυ χέουσαν·
χεούσῃ: Od. 11:183: φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δάκρυ χεούσῃ.
χεούσῃ: Od. 13:338: φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δάκρυ χεούσῃ.
χεούσῃ: Od. 16:39: φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δάκρυ χεούσῃ.”
χεούσης: Od. 19:208: ὣς τῆς τήκετο καλὰ παρήϊα δάκρυ χεούσης,
χέραδος: Il. 21:319: εἰλύσω ψαμάθοισιν ἅλις χέραδος περιχεύας
χέρεια: Il. 4:400: γείνατο εἷο χέρεια μάχῃ, ἀγορῇ δέ τ’ ἀμείνω.
χέρεια: Il. 14:381: ἐσθλὰ μὲν ἐσθλὸς ἔδυνε, χέρεια δὲ χείρονι δόσκεν.
χέρεια: Od. 14:176: καί μιν ἔφην ἔσσεσθαι ἐν ἀνδράσιν οὔ τι χέρεια
χέρεια: Od. 18:229: ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρεια· πάρος δ’ ἔτι νήπιος ἦα.
χέρεια: Od. 20:310: ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρεια· πάρος δ’ ἔτι νήπιος ἦα.
χέρειον: Od. 17:176: οὐ μὲν γάρ τι χέρειον ἐν ὥρῃ δεῖπνον ἑλέσθαι.”
χέρειον: Od. 23:262: πεύσομαι, αὐτίκα δ’ ἐστὶ δαήμεναι οὔ τι χέρειον.”
χερείονα: Il. 1:576: ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ.
χερείονα: Il. 12:92: ἄλλον Κεβριόναο χερείονα κάλλιπεν Ἕκτωρ.
χερείονά: Il. 17:539: κῆρ ἄχεος μεθέηκα χερείονά περ καταπέφνων.
χερείονα: Od. 18:404: ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ.”
χερείονι: Od. 20:45: “σχέτλιε, καὶ μέν τίς τε χερείονι πείθεθ’ ἑταίρῳ,
χερείονος: Il. 20:106: ἐκγεγάμεν, κεῖνος δὲ χερείονος ἐκ θεοῦ ἐστίν·
χερειότερον: Il. 2:248: οὐ γὰρ ἐγὼ σέο φημὶ χερειότερον βροτὸν ἄλλον
χερειότερος: Il. 12:270: ὅς τε χερειότερος, ἐπεὶ οὔ πω πάντες ὁμοῖοι
χερείων: Il. 1:114: κουριδίης ἀλόχου, ἐπεὶ οὔ ἑθέν ἐστι χερείων,
χερείων: Od. 5:211: οὐ μέν θην κείνης γε χερείων εὔχομαι εἶναι,
χερείων: Od. 8:585: ἐσθλός; ἐπεὶ οὐ μέν τι κασιγνήτοιο χερείων
χέρηες: Od. 15:324: οἷά τε τοῖς ἀγαθοῖσι παραδρώωσι χέρηες.”
χέρηι: Il. 1:80: κρείσσων γὰρ βασιλεὺς ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι·
χερὶ: Il. 8:289: πρώτῳ τοι μετ’ ἐμὲ πρεσβήϊον ἐν χερὶ θήσω,
χερὶ: Il. 20:182: οὔ τοι τοὔνεκά γε Πρίαμος γέρας ἐν χερὶ θήσει·
χερὶ: Il. 24:101: Ἥρη δὲ χρύσεον καλὸν δέπας ἐν χερὶ θῆκε
χερμάδια: Il. 16:774: πολλὰ δὲ χερμάδια μεγάλ’ ἀσπίδας ἐστυφέλιξαν
χερμαδίοισι: Od. 10:121: οἵ ῥ’ ἀπὸ πετράων ἀνδραχθέσι χερμαδίοισι
χερμαδίοισι: Od. 21:371: βάλλων χερμαδίοισι· βίηφι δὲ φέρτερός εἰμι.
χερμαδίοισιν: Il. 11:265: ἔγχεΐ τ’ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
χερμαδίοισιν: Il. 11:541: ἔγχεΐ τ’ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
χερμαδίοισιν: Il. 12:154: οἳ δ’ ἄρα χερμαδίοισιν ἐϋδμήτων ἀπὸ πύργων
χερμαδίοισιν: Il. 13:323: χαλκῷ τε ῥηκτὸς μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν.
χερμάδιον: Il. 5:302: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ
χερμάδιον: Il. 8:321: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρί,
χερμάδιον: Il. 20:285: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ
χερμαδίῳ: Il. 4:518: χερμαδίῳ γὰρ βλῆτο παρὰ σφυρὸν ὀκριόεντι
χερμαδίῳ: Il. 5:582: χερμαδίῳ ἀγκῶνα τυχὼν μέσον· ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
χερμαδίῳ: Il. 14:409: χερμαδίῳ, τά ῥα πολλὰ θοάων ἔχματα νηῶν
χερμαδίῳ: Il. 15:250: χερμαδίῳ πρὸς στῆθος, ἔπαυσε δὲ θούριδος ἀλκῆς;
χερμαδίῳ: Il. 16:578: χερμαδίῳ κεφαλήν· ἣ δ’ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη
χερμαδίῳ: Il. 16:587: αὐχένα χερμαδίῳ, ῥῆξεν δ’ ἀπὸ τοῖο τένοντας.
χερνῆτις: Il. 12:433: ἀλλ’ ἔχον ὥς τε τάλαντα γυνὴ χερνῆτις ἀληθής,
χέρνιβα: Od. 1:136: χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
χέρνιβα: Od. 3:440: χέρνιβα δέ σφ’ Ἄρητος ἐν ἀνθεμόεντι λέβητι
χέρνιβά: Od. 3:445: χέρνιβά τ’ οὐλοχύτας τε κατήρχετο, πολλὰ δ’ Ἀθήνῃ
χέρνιβα: Od. 4:52: χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
χέρνιβα: Od. 7:172: χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
χέρνιβα: Od. 10:368: χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
χέρνιβα: Od. 15:135: χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
χέρνιβα: Od. 17:91: χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
χέρνιβον: Il. 24:304: χέρνιβον ἀμφίπολος πρόχοόν θ’ ἅμα χερσὶν ἔχουσα.
χερνίψαντο: Il. 1:449: χερνίψαντο δ’ ἔπειτα καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο.
χέρσ’: Il. 16:420: χέρσ’ ὕπο Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμέντας,
χέρσ’: Il. 16:452: χέρσ’ ὕπο Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι·
χέρσ’: Il. 18:505: σκῆπτρα δὲ κηρύκων ἐν χέρσ’ ἔχον ἠεροφώνων·
χέρσ’: Il. 21:208: χέρσ’ ὕπο Πηλεΐδαο καὶ ἄορι ἶφι δαμέντα.
χέρσ’: Od. 13:115: σπερχομένη· τοῖον γὰρ ἐπείγετο χέρσ’ ἐρετάων.
χερσὶ: Il. 1:298: χερσὶ μὲν οὔ τοι ἔγωγε μαχήσομαι εἵνεκα κούρης
χερσὶ: Il. 1:441: πατρὶ φίλῳ ἐν χερσὶ τίθει καί μιν προσέειπεν·
χερσὶ: Il. 1:446: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δὲ δέξατο χαίρων
χερσὶ: Il. 2:860: ἀλλ’ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο
χερσὶ: Il. 2:874: ἀλλ’ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο
χερσὶ: Il. 3:352: δῖον Ἀλέξανδρον, καὶ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δάμασσον,
χερσὶ: Il. 3:431: σῇ τε βίῃ καὶ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ φέρτερος εἶναι·
χερσὶ: Il. 5:216: χερσὶ διακλάσσας· ἀνεμώλια γάρ μοι ὀπηδεῖ.
χερσί: Il. 5:365: πὰρ δέ οἱ Ἶρις ἔβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί,
χερσὶ: Il. 6:81: πάντῃ ἐποιχόμενοι πρὶν αὖτ’ ἐν χερσὶ γυναικῶν
χερσὶ: Il. 6:266: χερσὶ δ’ ἀνίπτοισιν Διὶ λείβειν αἴθοπα οἶνον
χερσὶ: Il. 6:368: ἦ ἤδη μ’ ὑπὸ χερσὶ θεοὶ δαμόωσιν Ἀχαιῶν.
χερσὶ: Il. 10:328: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἐν χερσὶ σκῆπτρον λάβε καί οἱ ὄμοσσεν·
χερσὶ: Il. 10:452: εἰ δέ κ’ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσης,
χερσί: Il. 11:180: Ἀτρεΐδεω ὑπὸ χερσί· περὶ πρὸ γὰρ ἔγχεϊ θῦεν.
χερσὶ: Il. 11:846: χερσὶ διατρίψας ὀδυνήφατον, ἥ οἱ ἁπάσας
χερσὶ: Il. 12:397: Σαρπηδὼν δ’ ἄρ’ ἔπαλξιν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν
χερσὶ: Il. 12:464: σμερδαλέῳ, τὸν ἕεστο περὶ χροΐ, δοιὰ δὲ χερσὶ
χερσὶ: Il. 14:176: πεξαμένη χερσὶ πλοκάμους ἔπλεξε φαεινοὺς
χερσὶ: Il. 15:19: ἄκμονας ἧκα δύω, περὶ χερσὶ δὲ δεσμὸν ἴηλα
χερσὶ: Il. 15:114: χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος δ’ ἔπος ηὔδα·
χερσὶ: Il. 15:196: χερσὶ δὲ μή τί με πάγχυ κακὸν ὣς δειδισσέσθω·
χερσὶ: Il. 15:398: χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος δ’ ἔπος ηὔδα·
χερσὶ: Il. 15:741: τὼ ἐν χερσὶ φόως, οὐ μειλιχίῃ πολέμοιο.
χερσὶ: Il. 16:438: ἦ ἤδη ὑπὸ χερσὶ Μενοιτιάδαο δαμάσσω.
χερσὶ: Il. 16:624: αἶψά κε καὶ κρατερός περ ἐὼν καὶ χερσὶ πεποιθὼς
χερσὶ: Il. 16:630: ἐν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου, ἐπέων δ’ ἐνὶ βουλῇ·
χερσί: Il. 16:699: Πατρόκλου ὑπὸ χερσί, περὶ πρὸ γὰρ ἔγχεϊ θῦεν,
χερσὶ: Il. 16:854: χερσὶ δαμέντ’ Ἀχιλῆος ἀμύμονος Αἰακίδαο.
χερσὶ: Il. 18:27: κεῖτο, φίλῃσι δὲ χερσὶ κόμην ᾔσχυνε δαΐζων.
χερσὶ: Il. 18:30: ἔδραμον ἀμφ’ Ἀχιλῆα δαΐφρονα, χερσὶ δὲ πᾶσαι
χερσὶ: Il. 18:123: ἀμφοτέρῃσιν χερσὶ παρειάων ἁπαλάων
χερσὶ: Il. 18:545: τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἐν χερσὶ δέπας μελιηδέος οἴνου
χερσὶ: Il. 19:251: κάπρον ἔχων ἐν χερσὶ παρίστατο ποιμένι λαῶν.
χερσὶ: Il. 19:284: ἀμφ’ αὐτῷ χυμένη λίγ’ ἐκώκυε, χερσὶ δ’ ἄμυσσε
χερσὶ: Il. 20:418: κυανέη, προτὶ οἷ δ’ ἔλαβ’ ἔντερα χερσὶ λιασθείς.
χερσὶ: Il. 21:104: Ἰλίου προπάροιθεν ἐμῇς ἐν χερσὶ βάλῃσι
χερσὶ: Il. 21:259: χερσὶ μάκελλαν ἔχων, ἀμάρης ἐξ ἔχματα βάλλων·
χερσὶ: Il. 21:531: πεπταμένας ἐν χερσὶ πύλας ἔχετ’ εἰς ὅ κε λαοὶ
χερσὶ: Il. 22:77: Ἦ ῥ’ ὃ γέρων, πολιὰς δ’ ἄρ’ ἀνὰ τρίχας ἕλκετο χερσὶ
χερσὶ: Il. 22:511: λεπτά τε καὶ χαρίεντα τετυγμένα χερσὶ γυναικῶν.
χερσὶ: Il. 23:99: Ὣς ἄρα φωνήσας ὠρέξατο χερσὶ φίλῃσιν
χερσί: Il. 23:102: χερσί τε συμπλατάγησεν, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν·
χερσὶ: Il. 23:152: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ κόμην ἑτάροιο φίλοιο
χερσὶ: Il. 23:565: Εὐμήλῳ δ’ ἐν χερσὶ τίθει· ὃ δὲ δέξατο χαίρων.
χερσὶ: Il. 23:624: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει· ὃ δ’ ἐδέξατο χαίρων,
χερσὶ: Il. 23:675: οἵ κέ μιν ἐξοίσουσιν ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμέντα.
χερσὶ: Il. 23:686: ἄντα δ’ ἀνασχομένω χερσὶ στιβαρῇσιν ἅμ’ ἄμφω
χερσὶ: Il. 23:695: χερσὶ λαβὼν ὤρθωσε· φίλοι δ’ ἀμφέσταν ἑταῖροι,
χερσὶ: Il. 23:711: ἀγκὰς δ’ ἀλλήλων λαβέτην χερσὶ στιβαρῇσιν
χερσὶ: Il. 23:761: στήθεός ἐστι κανών, ὅν τ’ εὖ μάλα χερσὶ τανύσσῃ
χερσὶ: Il. 23:797: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δ’ ἐδέξατο χαίρων.
χερσὶ: Od. 3:51: ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἡδέος οἴνου·
χερσὶ: Od. 3:281: πηδάλιον μετὰ χερσὶ θεούσης νηὸς ἔχοντα,
χερσί: Od. 3:483: ἐς δίφρον τ’ ἀνέβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί,
χερσί: Od. 4:116: ἀμφοτέρῃσιν χερσί. νόησε δέ μιν Μενέλαος,
χερσὶ: Od. 4:213: δόρπου δ’ ἐξαῦτις μνησώμεθα, χερσὶ δ’ ἐφ’ ὕδωρ
χερσὶ: Od. 4:287: ἤθελεν· ἀλλ’ Ὀδυσεὺς ἐπὶ μάστακα χερσὶ πίεζε
χερσὶ: Od. 4:506: αὐτίκ’ ἔπειτα τρίαιναν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν
χερσὶ: Od. 5:292: χερσὶ τρίαιναν ἑλών· πάσας δ’ ὀρόθυνεν ἀέλλας
χερσὶ: Od. 5:462: δέξατο χερσὶ φίλῃσιν· ὁ δ’ ἐκ ποταμοῖο λιασθεὶς
χερσὶ: Od. 5:482: δύσετ’. ἄφαρ δ’ εὐνὴν ἐπαμήσατο χερσὶ φίλῃσιν
χερσὶ: Od. 8:84: πορφύρεον μέγα φᾶρος ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσι
χερσί: Od. 8:181: ἔμμεναι, ὄφρ’ ἥβῃ τε πεποίθεα χερσί τ’ ἐμῇσι.
χερσὶ: Od. 8:394: αἶψα δὲ πάντα φέρωμεν ἀολλέα, ὄφρ’ ἐνὶ χερσὶ
χερσὶ: Od. 8:406: ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει ξίφος ἀργυρόηλον,
χερσὶ: Od. 9:416: χερσὶ ψηλαφόων, ἀπὸ μὲν λίθον εἷλε θυράων,
χερσὶ: Od. 11:426: χερσὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς ἑλέειν σύν τε στόμ’ ἐρεῖσαι.
χερσί: Od. 11:579: δέρτρον ἔσω δύνοντες· ὁ δ’ οὐκ ἀπαμύνετο χερσί.
χερσὶ: Od. 11:591: τῶν ὁπότ’ ἰθύσει’ ὁ γέρων ἐπὶ χερσὶ μάσασθαι,
χερσὶ: Od. 12:174: τυτθὰ διατμήξας χερσὶ στιβαρῇσι πίεζον·
χερσὶ: Od. 13:57: Ἀρήτῃ δ’ ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἀμφικύπελλον
χερσὶ: Od. 13:199: χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος δ’ ἔπος ηὔδα·
χερσὶ: Od. 13:225: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσι πέδιλ’ ἔχε, χερσὶ δ’ ἄκοντα.
χερσὶ: Od. 14:351: στῆθος, ἔπειτα δὲ χερσὶ διήρεσα ἀμφοτέρῃσι
χερσὶ: Od. 15:120: ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἀμφικύπελλον
χερσὶ: Od. 15:130: ὣς εἰποῦσ’ ἐν χερσὶ τίθει, ὁ δ’ ἐδέξατο χαίρων.
χερσὶ: Od. 16:71: αὐτὸς μὲν νέος εἰμὶ καὶ οὔ πω χερσὶ πέποιθα
χερσὶ: Od. 16:154: ἦ ῥα, καὶ ὦρσε συφορβόν· ὁ δ’ εἵλετο χερσὶ πέδιλα,
χερσὶ: Od. 18:13: ἀλλ’ ἄνα, μὴ τάχα νῶϊν ἔρις καὶ χερσὶ γένηται.”
χερσὶ: Od. 18:20: χερσὶ δὲ μή τι λίην προκαλίζεο, μή με χολώσῃς,
χερσὶ: Od. 18:39: χερσὶ μαχέσσασθαι· ἀλλὰ ξυνελάσσομεν ὦκα.”
χερσὶ: Od. 18:156: Τηλεμάχου ὑπὸ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ ἶφι δαμῆναι.
χερσὶ: Od. 18:200: καί ῥ’ ἀπομόρξατο χερσὶ παρειὰς φώνησέν τε·
χερσὶ: Od. 18:335: ὅς τίς σ’ ἀμφὶ κάρη κεκοπὼς χερσὶ στιβαρῇσι
χερσὶ: Od. 19:361: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ κατέσχετο χερσὶ πρόσωπα,
χερσὶ: Od. 21:132: ἠὲ νεώτερός εἰμι καὶ οὔ πω χερσὶ πέποιθα
χερσὶ: Od. 21:399: ἢ ὅ γ’ ἐφορμᾶται ποιησέμεν, ὡς ἐνὶ χερσὶ
χερσί: Od. 22:148: ὡς περιβαλλομένους ἴδε τεύχεα χερσί τε δοῦρα
χερσὶ: Od. 24:2: ἀνδρῶν μνηστήρων· ἔχε δὲ ῥάβδον μετὰ χερσὶ
χερσὶ: Od. 24:97: Αἰγίσθου ὑπὸ χερσὶ καὶ οὐλομένης ἀλόχοιο.”
χερσὶ: Od. 24:230: χειρῖδάς τ’ ἐπὶ χερσὶ βάτων ἕνεκ’· αὐτὰρ ὕπερθεν
Χερσιδάμαντα: Il. 11:423: Χερσιδάμαντα δ’ ἔπειτα καθ’ ἵππων ἀΐξαντα
χερσὶν: Il. 1:14: στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
χερσὶν: Il. 1:77: ἦ μέν μοι πρόφρων ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν·
χερσὶν: Il. 1:373: στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
χερσίν: Il. 1:463: λεῖβε· νέοι δὲ παρ’ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν.
χερσὶν: Il. 2:374: χερσὶν ὑφ’ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε.
χερσὶν: Il. 4:291: χερσὶν ὑφ’ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε.
χερσὶν: Il. 4:533: Θρήϊκες ἀκρόκομοι δολίχ’ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες,
χερσὶν: Il. 5:60: Ἁρμονίδεω, ὃς χερσὶν ἐπίστατο δαίδαλα πάντα
χερσὶν: Il. 5:344: καὶ τὸν μὲν μετὰ χερσὶν ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων
χερσὶν: Il. 5:564: τὰ φρονέων ἵνα χερσὶν ὑπ’ Αἰνείαο δαμείη.
χερσὶν: Il. 5:574: τὼ μὲν ἄρα δειλὼ βαλέτην ἐν χερσὶν ἑταίρων,
χερσίν: Il. 5:735: ποικίλον, ὅν ῥ’ αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάμε χερσίν·
χερσὶν: Il. 6:474: αὐτὰρ ὅ γ’ ὃν φίλον υἱὸν ἐπεὶ κύσε πῆλέ τε χερσὶν
χερσὶν: Il. 6:482: Ὣς εἰπὼν ἀλόχοιο φίλης ἐν χερσὶν ἔθηκε
χερσὶν: Il. 7:255: τὼ δ’ ἐκσπασσαμένω δολίχ’ ἔγχεα χερσὶν ἅμ’ ἄμφω
χερσίν: Il. 8:129: ὠκυπόδων ἐπέβησε, δίδου δέ οἱ ἡνία χερσίν.
χερσίν: Il. 8:344: φεύγοντες, πολλοὶ δὲ δάμεν Τρώων ὑπὸ χερσίν,
χερσὶν: Il. 8:359: χερσὶν ὑπ’ Ἀργείων φθίμενος ἐν πατρίδι γαίῃ·
χερσίν: Il. 8:386: ποικίλον, ὅν ῥ’ αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάμε χερσίν,
χερσὶν: Il. 9:86: κοῦροι ἅμα στεῖχον δολίχ’ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες·
χερσὶν: Il. 9:171: φέρτε δὲ χερσὶν ὕδωρ, εὐφημῆσαί τε κέλεσθε,
χερσὶν: Il. 9:564: πολλὰ δὲ καὶ γαῖαν πολυφόρβην χερσὶν ἀλοία
χερσὶν: Il. 10:501: ποικίλου ἐκ δίφροιο νοήσατο χερσὶν ἑλέσθαι·
χερσὶν: Il. 11:4: ἀργαλέην, πολέμοιο τέρας μετὰ χερσὶν ἔχουσαν.
χερσίν: Il. 11:184: οὐρανόθεν καταβάς· ἔχε δ’ ἀστεροπὴν μετὰ χερσίν.
χερσὶν: Il. 11:826: χερσὶν ὕπο Τρώων· τῶν δὲ σθένος ὄρνυται αἰέν.
χερσὶν: Il. 12:422: μέτρ’ ἐν χερσὶν ἔχοντες ἐπιξύνῳ ἐν ἀρούρῃ,
χερσὶν: Il. 13:653: ἑζόμενος δὲ κατ’ αὖθι φίλων ἐν χερσὶν ἑταίρων
χερσὶν: Il. 13:763: χερσὶν ὑπ’ Ἀργείων κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες,
χερσὶν: Il. 13:816: χερσὶν ὑφ’ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε.
χερσὶν: Il. 14:218: τόν ῥά οἱ ἔμβαλε χερσὶν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
χερσίν: Il. 14:372: κρύψαντες, χερσίν τε τὰ μακρότατ’ ἔγχε’ ἑλόντες
χερσὶν: Il. 14:428: χερσὶν ἀείραντες φέρον ἐκ πόνου, ὄφρ’ ἵκεθ’ ἵππους
χερσίν: Il. 15:2: φεύγοντες, πολλοὶ δὲ δάμεν Δαναῶν ὑπὸ χερσίν,
χερσὶν: Il. 15:289: χερσὶν ὑπ’ Αἴαντος θανέειν Τελαμωνιάδαο.
χερσὶν: Il. 15:318: ὄφρα μὲν αἰγίδα χερσὶν ἔχ’ ἀτρέμα Φοῖβος Ἀπόλλων,
χερσὶν: Il. 15:364: ἂψ αὖτις συνέχευε ποσὶν καὶ χερσὶν ἀθύρων.
χερσὶν: Il. 15:447: ἡνία χερσὶν ἔχοντα· ὃ μὲν πεπόνητο καθ’ ἵππους·
χερσὶν: Il. 15:474: αὐτὰρ χερσὶν ἑλὼν δολιχὸν δόρυ καὶ σάκος ὤμῳ
χερσὶν: Il. 15:717: ἄφλαστον μετὰ χερσὶν ἔχων, Τρωσὶν δὲ κέλευεν·
χερσίν: Il. 17:482: καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν,
χερσὶν: Il. 18:11: χερσὶν ὕπο Τρώων λείψειν φάος ἠελίοιο.
χερσὶν: Il. 18:23: ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν
χερσὶν: Il. 18:551: ἤμων ὀξείας δρεπάνας ἐν χερσὶν ἔχοντες.
χερσὶν: Il. 19:62: δυσμενέων ὑπὸ χερσὶν ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος.
χερσὶν: Il. 20:94: ἦ κ’ ἐδάμην ὑπὸ χερσὶν Ἀχιλλῆος καὶ Ἀθήνης,
χερσὶν: Il. 20:143: ἡμετέρῃς ὑπὸ χερσὶν ἀναγκαίηφι δαμέντας.
χερσίν: Il. 20:360: ἀλλ’ ὅσσον μὲν ἐγὼ δύναμαι χερσίν τε ποσίν τε
χερσὶν: Il. 20:420: ἔντερα χερσὶν ἔχοντα λιαζόμενον ποτὶ γαίη
χερσὶν: Il. 21:47: χερσὶν Ἀχιλλῆος θεὸς ἔμβαλεν, ὅς μιν ἔμελλε
χερσὶν: Il. 21:82: πολλὰ παθών· νῦν αὖ με τεῇς ἐν χερσὶν ἔθηκε
χερσὶν: Il. 21:242: εἶχε στηρίξασθαι· ὃ δὲ πτελέην ἕλε χερσὶν
χερσὶν: Il. 22:33: ᾤμωξεν δ’ ὃ γέρων, κεφαλὴν δ’ ὅ γε κόψατο χερσὶν
χερσὶν: Il. 22:65: ἑλκομένας τε νυοὺς ὀλοῇς ὑπὸ χερσὶν Ἀχαιῶν.
χερσὶν: Il. 22:426: Ἕκτορος· ὡς ὄφελεν θανέειν ἐν χερσὶν ἐμῇσι·
χερσὶν: Il. 22:446: χερσὶν Ἀχιλλῆος δάμασε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
χερσὶν: Il. 22:497: χερσὶν πεπλήγων καὶ ὀνειδείοισιν ἐνίσσων·
χερσὶν: Il. 23:114: οἳ δ’ ἴσαν ὑλοτόμους πελέκεας ἐν χερσὶν ἔχοντες
χερσίν: Il. 23:337: κένσαι ὁμοκλήσας, εἶξαί τέ οἱ ἡνία χερσίν.
χερσὶν: Il. 23:583: χερσὶν ἔχε ῥαδινήν, ᾗ περ τὸ πρόσθεν ἔλαυνες,
χερσὶν: Il. 23:780: στῆ δὲ κέρας μετὰ χερσὶν ἔχων βοὸς ἀγραύλοιο
χερσὶν: Il. 24:165: τήν ῥα κυλινδόμενος καταμήσατο χερσὶν ἑῇσι.
χερσὶν: Il. 24:168: χερσὶν ὑπ’ Ἀργείων κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες.
χερσὶν: Il. 24:303: χερσὶν ὕδωρ ἐπιχεῦαι ἀκήρατον· ἣ δὲ παρέστη
χερσὶν: Il. 24:304: χέρνιβον ἀμφίπολος πρόχοόν θ’ ἅμα χερσὶν ἔχουσα.
χερσὶν: Il. 24:345: τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς Ἀργειφόντης.
χερσίν: Il. 24:441: καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν,
χερσὶν: Il. 24:478: χερσὶν Ἀχιλλῆος λάβε γούνατα καὶ κύσε χεῖρας
χερσὶν: Il. 24:638: ἐξ οὗ σῇς ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς πάϊς ὤλεσε θυμόν,
χερσὶν: Il. 24:647: αἳ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
χερσὶν: Il. 24:724: Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο κάρη μετὰ χερσὶν ἔχουσα·
χερσὶν: Od. 1:153: κῆρυξ δ’ ἐν χερσὶν κίθαριν περικαλλέα θῆκε
χερσίν: Od. 1:238: ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσε.
χερσίν: Od. 1:438: καὶ τὸν μὲν γραίης πυκιμηδέος ἔμβαλε χερσίν.
χερσίν: Od. 3:35: χερσίν τ’ ἠσπάζοντο καὶ ἑδριάασθαι ἄνωγον.
χερσὶν: Od. 3:433: ὅπλ’ ἐν χερσὶν ἔχων χαλκήϊα, πείρατα τέχνης,
χερσίν: Od. 3:460: λεῖβε· νέοι δὲ παρ’ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν.
χερσὶν: Od. 3:463: ὤπτων δ’ ἀκροπόρους ὀβελοὺς ἐν χερσὶν ἔχοντες.
χερσὶν: Od. 4:66: ὄπτ’ ἐν χερσὶν ἑλών, τά ῥά οἱ γέρα πάρθεσαν αὐτῷ.
χερσὶν: Od. 4:300: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
χερσίν: Od. 4:490: ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσεν.
χερσὶν: Od. 5:49: τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς Ἀργεϊφόντης.
χερσὶν: Od. 5:428: ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἐπεσσύμενος λάβε πέτρης,
χερσὶν: Od. 6:91: εἵματα χερσὶν ἕλοντο καὶ ἐσφόρεον μέλαν ὕδωρ,
χερσὶν: Od. 7:101: ἕστασαν αἰθομένας δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχοντες,
χερσὶν: Od. 7:339: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι·
χερσὶν: Od. 8:68: αὐτοῦ ὑπὲρ κεφαλῆς καὶ ἐπέφραδε χερσὶν ἑλέσθαι
χερσὶν: Od. 8:148: ἢ ὅ τι ποσσίν τε ῥέξῃ καὶ χερσὶν ἑῇσιν.
χερσὶν: Od. 8:372: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σφαῖραν καλὴν μετὰ χερσὶν ἕλοντο,
χερσὶν: Od. 8:482: ὣς ἄρ’ ἔφη, κῆρυξ δὲ φέρων ἐν χερσὶν ἔθηκεν
χερσὶν: Od. 9:108: οὔτε φυτεύουσιν χερσὶν φυτὸν οὔτ’ ἀρόωσιν,
χερσὶν: Od. 9:305: χερσὶν ἀπώσασθαι λίθον ὄβριμον, ὃν προσέθηκεν.
χερσὶν: Od. 9:346: κισσύβιον μετὰ χερσὶν ἔχων μέλανος οἴνοιο·
χερσὶν: Od. 9:398: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἔῤῥιψεν ἀπὸ ἕο χερσὶν ἀλύων,
χερσὶν: Od. 9:434: κείμην· αὐτὰρ χερσὶν ἀώτου θεσπεσίοιο
χερσὶν: Od. 10:397: ἔγνωσαν δέ με κεῖνοι, ἔφυν τ’ ἐν χερσὶν ἕκαστος·
χερσὶν: Od. 11:575: χερσὶν ἔχων ῥόπαλον παγχάλκεον, αἰὲν ἀαγές.
χερσίν: Od. 11:595: ἦ τοι ὁ μὲν σκηριπτόμενος χερσίν τε ποσίν τε
χερσὶν: Od. 12:205: νηῦς, ἐπεὶ οὐκέτ’ ἐρετμὰ προήκεα χερσὶν ἔπειγον.
χερσὶν: Od. 12:229: μάκρ’ ἐν χερσὶν ἑλὼν εἰς ἴκρια νηὸς ἔβαινον
χερσίν: Od. 12:246: ἓξ ἕλεθ’, οἳ χερσίν τε βίηφί τε φέρτατοι ἦσαν.
χερσὶν: Od. 12:444: ἑζόμενος δ’ ἐπὶ τοῖσι διήρεσα χερσὶν ἐμῇσι.
χερσίν: Od. 14:368: ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσε.
χερσίν: Od. 15:124: πέπλον ἔχουσ’ ἐν χερσίν, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
χερσίν: Od. 15:462: χερσίν τ’ ἀμφαφόωντο καὶ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶντο,
χερσὶν: Od. 16:296: καλλιπέειν καὶ δοιὰ βοάγρια χερσὶν ἑλέσθαι,
χερσὶν: Od. 16:353: ἱστία τε στέλλοντας ἐρετμά τε χερσὶν ἔχοντας.
χερσὶν: Od. 18:152: ἂψ δ’ ἐν χερσὶν ἔθηκε δέπας κοσμήτορι λαῶν.
χερσίν: Od. 18:316: ἥμεναι ἐν μεγάρῳ, ἢ εἴρια πείκετε χερσίν·
χερσίν: Od. 19:415: χερσίν τ’ ἠσπάζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισι·
χερσὶν: Od. 21:245: Εὐρύμαχος δ’ ἤδη τόξον μετὰ χερσὶν ἐνώμα,
χερσίν: Od. 21:315: ἐντανύσῃ χερσίν τε βίηφί τε ἧφι πιθήσας,
χερσίν: Od. 21:373: μνηστήρων χερσίν τε βίηφί τε φέρτερος εἴην·
χερσὶν: Od. 22:10: χρύσεον ἄμφωτον, καὶ δὴ μετὰ χερσὶν ἐνώμα,
χερσὶν: Od. 22:497: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι.
χερσὶν: Od. 23:76: εἰπέμεν· ἀλλά με κεῖνος ἑλὼν ἐπὶ μάστακα χερσὶν
χερσὶν: Od. 23:294: ἐρχομένοισι λέχοσδε δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσα·
χερσὶν: Od. 23:368: πάντας δ’ ἔντε’ ἄνωγεν ἀρήϊα χερσὶν ἑλέσθαι.
χερσὶν: Od. 24:316: ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν
χέρσον: Il. 14:393: οὔτε θαλάσσης κῦμα τόσον βοάᾳ ποτὶ χέρσον
χέρσον: Il. 21:238: χέρσον δέ· ζωοὺς δὲ σάω κατὰ καλὰ ῥέεθρα,
χέρσον: Od. 6:95: λάϊγγας ποτὶ χέρσον ἀποπτύεσκε θάλασσα.
χέρσον: Od. 9:147: οὔτ’ οὖν κύματα μακρὰ κυλινδόμενα προτὶ χέρσον
χέρσον: Od. 9:486: πλημυρὶς ἐκ πόντοιο, θέμωσε δὲ χέρσον ἱκέσθαι.
χέρσον: Od. 9:542: τὴν δὲ πρόσω φέρε κῦμα, θέμωσε δὲ χέρσον ἱκέσθαι.
χέρσου: Il. 14:283: Λεκτόν, ὅθι πρῶτον λιπέτην ἅλα· τὼ δ’ ἐπὶ χέρσου
χέρσου: Od. 7:278: ἔνθα κέ μ’ ἐκβαίνοντα βιήσατο κῦμ’ ἐπὶ χέρσου,
χέρσου: Od. 10:459: ἠδ’ ὅσ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου.
χέρσου: Od. 11:401: ἦέ σ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου
χέρσου: Od. 11:408: οὔτε μ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου,
χέρσου: Od. 15:495: αἶψα γὰρ Ἠὼς ἦλθεν ἐΰθρονος. οἱ δ’ ἐπὶ χέρσου
χέρσου: Od. 19:278: τὸν δ’ ἄρ’ ἐπὶ τρόπιος νηὸς βάλε κῦμ’ ἐπὶ χέρσου,
χέρσου: Od. 24:111: ἦ που ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου
χέρσου: Od. 24:291: ἠέ που ἐν πόντῳ φάγον ἰχθύες, ἢ ἐπὶ χέρσου
χέρσῳ: Il. 4:425: χέρσῳ ῥηγνύμενον μεγάλα βρέμει, ἀμφὶ δέ τ’ ἄκρας
χεῦ’: Il. 17:270: χεῦ’, ἐπεὶ οὐδὲ Μενοιτιάδην ἔχθαιρε πάρος γε,
χεῦ’: Od. 4:584: χεῦ’ Ἀγαμέμνονι τύμβον, ἵν’ ἄσβεστον κλέος εἴη.
χεῦ’: Od. 5:492: ὕπνον ἐπ’ ὄμμασι χεῦ’, ἵνα μιν παύσειε τάχιστα
χεῦ’: Od. 9:210: χεῦ’, ὀδμὴ δ’ ἡδεῖα ἀπὸ κρητῆρος ὀδώδει,
χεῦαι: Il. 23:45: πρίν γ’ ἐνὶ Πάτροκλον θέμεναι πυρὶ σῆμά τε χεῦαι
χεῦαι: Od. 1:291: σῆμά τέ οἱ χεῦαι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξαι
χεῦαι: Od. 11:75: σῆμά τέ μοι χεῦαι πολιῆς ἐπὶ θινὶ θαλάσσης,
χεύαμεν: Od. 24:81: χεύαμεν Ἀργείων ἱερὸς στρατὸς αἰχμητάων
χεῦαν: Il. 14:435: χεῦαν· ὃ δ’ ἀμπνύνθη καὶ ἀνέδρακεν ὀφθαλμοῖσιν,
χεῦαν: Od. 22:463: τάων, αἳ δὴ ἐμῇ κεφαλῇ κατ’ ὀνείδεα χεῦαν
χεύαντες: Il. 23:257: χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
χεύαντες: Il. 24:801: χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον· αὐτὰρ ἔπειτα
χεύαντες: Od. 12:14: τύμβον χεύαντες καὶ ἐπὶ στήλην ἐρύσαντες
χευάντων: Od. 4:214: χευάντων· μῦθοι δὲ καὶ ἠῶθέν περ ἔσονται
χεύατο: Il. 18:24: χεύατο κὰκ κεφαλῆς, χαρίεν δ’ ᾔσχυνε πρόσωπον·
χεύατο: Od. 24:317: χεύατο κὰκ κεφαλῆς πολιῆς, ἁδινὰ στεναχίζων.
χεῦε: Od. 3:289: ἐφράσατο, λιγέων δ’ ἀνέμων ἐπ’ ἀϋτμένα χεῦε
χεῦε: Od. 7:15: πολλὴν ἠέρα χεῦε φίλα φρονέουσ’ Ὀδυσῆϊ,
χεῦε: Od. 13:189: ἤδη δὴν ἀπεών· περὶ γὰρ θεὸς ἠέρα χεῦε
χεῦεν: Il. 17:619: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ἡνία χεῦεν ἔραζε.
χεῦεν: Od. 2:380: ἐν δέ οἱ ἄλφιτα χεῦεν ἐϋῤῥαφέεσσι δοροῖσι·
χεῦεν: Od. 7:286: ἠφυσάμην· ὕπνον δὲ θεὸς κατ’ ἀπείρονα χεῦεν.
χεῦεν: Od. 8:282: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα δόλον περὶ δέμνια χεῦεν,
χεῦεν: Od. 15:527: τίλλε πέλειαν ἔχων, κατὰ δὲ πτερὰ χεῦεν ἔραζε
χεῦεν: Od. 16:47: χεῦεν ὕπο χλωρὰς ῥῶπας καὶ κῶας ὕπερθεν·
χεῦεν: Od. 22:20: ὦσε ποδὶ πλήξας, ἀπὸ δ’ εἴδατα χεῦεν ἔραζε·
χεῦεν: Od. 22:85: κάππεσεν ἰδνωθείς, ἀπὸ δ’ εἴδατα χεῦεν ἔραζε
χεῦεν: Od. 23:156: αὐτὰρ κὰκ κεφαλῆς χεῦεν πολὺ κάλλος Ἀθήνη
χεύῃ: Il. 14:165: χεύῃ ἐπὶ βλεφάροισιν ἰδὲ φρεσὶ πευκαλίμῃσι.
χεῦμα: Il. 23:561: χάλκεον, ᾧ πέρι χεῦμα φαεινοῦ κασσιτέροιο
χεύομεν: Il. 7:336: τύμβον δ’ ἀμφὶ πυρὴν ἕνα χεύομεν ἐξαγαγόντες
χεῦον: Od. 2:354: ἐν δέ μοι ἄλφιτα χεῦον ἐϋῤῥαφέεσσι δοροῖσιν·
χεύωσιν: Il. 7:86: σῆμά τέ οἱ χεύωσιν ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντῳ.
χέων: Il. 1:357: Ὣς φάτο δάκρυ χέων, τοῦ δ’ ἔκλυε πότνια μήτηρ
χέων: Il. 9:14: ἵστατο δάκρυ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος
χέων: Il. 16:3: δάκρυα θερμὰ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος,
χέων: Il. 18:17: δάκρυα θερμὰ χέων, φάτο δ’ ἀγγελίην ἀλεγεινήν·
χέων: Il. 18:235: δάκρυα θερμὰ χέων, ἐπεὶ εἴσιδε πιστὸν ἑταῖρον
χέων: Od. 2:24: τοῦ ὅ γε δάκρυ χέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
χέων: Od. 24:425: τοῦ ὅ γε δάκρυ χέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
χέων: Od. 24:438: ὣς φάτο δάκρυ χέων, οἶκτος δ’ ἕλε πάντας Ἀχαιούς.
χηλοὶ: Od. 21:51: ἡ δ’ ἄρ’ ἐφ’ ὑψηλῆς σανίδος βῆ· ἔνθα δὲ χηλοὶ
χηλοῖο: Il. 16:228: τό ῥα τότ’ ἐκ χηλοῖο λαβὼν ἐκάθηρε θεείῳ
χηλοῖσιν: Od. 2:339: ἐσθής τ’ ἐν χηλοῖσιν ἅλις τ’ εὐῶδες ἔλαιον.}
χηλὸν: Od. 8:424: “δεῦρο, γύναι, φέρε χηλὸν ἀριπρεπέ’, ἥ τις ἀρίστη·
χηλὸν: Od. 8:438: τόφρα δ’ ἄρ’ Ἀρήτη ξείνῳ περικαλλέα χηλὸν
χηλὸν: Od. 13:68: τὴν δ’ ἑτέρην χηλὸν πυκινὴν ἅμ’ ὄπασσε κομίζειν·
χηλοῦ: Il. 16:221: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς κλισίην, χηλοῦ δ’ ἀπὸ πῶμ’ ἀνέῳγε
χηλῷ: Il. 16:254: ἂψ κλισίην εἰσῆλθε, δέπας δ’ ἀπέθηκ’ ἐνὶ χηλῷ,
χηλῷ: Od. 13:10: εἵματα μὲν δὴ ξείνῳ ἐϋξέστῃ ἐνὶ χηλῷ
χἠμεῖς: Il. 2:238: ἤ ῥά τί οἱ χἠμεῖς προσαμύνομεν ἦε καὶ οὐκί·
χῆν’: Od. 15:174: ὡς ὅδε χῆν’ ἥρπαξ’ ἀτιταλλομένην ἐνὶ οἴκῳ
χῆνα: Od. 15:161: αἰετὸς ἀργὴν χῆνα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον,
χῆνας: Il. 17:460: ἵπποις ἀΐσσων ὥς τ’ αἰγυπιὸς μετὰ χῆνας·
χῆνας: Od. 19:543: οἴκτρ’ ὀλοφυρομένην, ὅ μοι αἰετὸς ἔκτανε χῆνας.
χῆνας: Od. 19:552: παπτήνασα δὲ χῆνας ἐνὶ μεγάροισ’ ἐνόησα
χῆνές: Od. 19:536: χῆνές μοι κατὰ οἶκον ἐείκοσι πυρὸν ἔδουσιν
χῆνες: Od. 19:548: χῆνες μὲν μνηστῆρες, ἐγὼ δέ τοι αἰετὸς ὄρνις
χηνῶν: Il. 2:460: χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων
χηνῶν: Il. 15:692: χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων,
χῆραί: Il. 2:289: ὥς τε γὰρ ἢ παῖδες νεαροὶ χῆραί τε γυναῖκες
χηραμόν: Il. 21:495: χηραμόν· οὐδ’ ἄρα τῇ γε ἁλώμεναι αἴσιμον ἦεν·
χήρατο: Il. 14:269: Ὣς φάτο, χήρατο δ’ Ὕπνος, ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα·
χηρεύει: Od. 9:124: ἀνδρῶν χηρεύει, βόσκει δέ τε μηκάδας αἶγας.
χήρη: Il. 6:408: παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμ’ ἄμμορον, ἣ τάχα χήρη
χήρην: Il. 6:432: μὴ παῖδ’ ὀρφανικὸν θήῃς χήρην τε γυναῖκα·
χήρην: Il. 22:484: χήρην ἐν μεγάροισι· πάϊς δ’ ἔτι νήπιος αὔτως,
χήρην: Il. 22:499: δακρυόεις δέ τ’ ἄνεισι πάϊς ἐς μητέρα χήρην
χήρην: Il. 24:725: ἆνερ ἀπ’ αἰῶνος νέος ὤλεο, κὰδ δέ με χήρην
χήρωσας: Il. 17:36: χήρωσας δὲ γυναῖκα μυχῷ θαλάμοιο νέοιο,
χήρωσε: Il. 5:642: Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ’ ἀγυιάς·
χηρωσταὶ: Il. 5:158: δέξατο· χηρωσταὶ δὲ διὰ κτῆσιν δατέοντο.
χήτεϊ: Il. 6:463: χήτεϊ τοιοῦδ’ ἀνδρὸς ἀμύνειν δούλιον ἦμαρ.
χήτεϊ: Il. 19:324: χήτεϊ τοιοῦδ’ υἷος· ὃ δ’ ἀλλοδαπῷ ἐνὶ δήμῳ
χήτει: Od. 16:35: χήτει ἐνευναίων κάκ’ ἀράχνια κεῖται ἔχουσα.”
χθαμαλαὶ: Od. 11:194: φύλλων κεκλιμένων χθαμαλαὶ βεβλήαται εὐναί.
χθαμαλὴ: Od. 9:25: αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ πανυπερτάτη εἰν ἁλὶ κεῖται
χθαμαλὴ: Od. 10:196: αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ κεῖται· καπνὸν δ’ ἐνὶ μέσσῃ
χθαμαλώτατον: Il. 13:683: τεῖχος ἐδέδμητο χθαμαλώτατον, ἔνθα μάλιστα
χθαμαλώτερον: Od. 12:101: τὸν δ’ ἕτερον σκόπελον χθαμαλώτερον ὄψει, Ὀδυσσεῦ,
χθιζά: Il. 2:303: χθιζά τε καὶ πρωΐζ’ ὅτ’ ἐς Αὐλίδα νῆες Ἀχαιῶν
χθιζὸν: Il. 13:745: δείδω μὴ τὸ χθιζὸν ἀποστήσωνται Ἀχαιοὶ
χθιζὸν: Il. 19:195: χθιζὸν ὑπέστημεν δώσειν, ἀγέμεν τε γυναῖκας.
χθιζὸν: Od. 4:656: χθιζὸν ὑπηοῖον. τότε δ’ ἔμβη νηῒ Πύλονδε.”
χθιζὸς: Il. 1:424: χθιζὸς ἔβη κατὰ δαῖτα, θεοὶ δ’ ἅμα πάντες ἕποντο·
χθιζὸς: Il. 19:141: χθιζὸς ἐνὶ κλισίῃσιν ὑπέσχετο δῖος Ὀδυσσεύς.
χθιζὸς: Od. 2:262: “κλῦθί μευ, ὃ χθιζὸς θεὸς ἤλυθες ἡμέτερον δῶ
χθιζὸς: Od. 6:170: χθιζὸς ἐεικοστῷ φύγον ἤματι οἴνοπα πόντον·
χθιζὸς: Od. 12:451: ἤδη γάρ τοι χθιζὸς ἐμυθεόμην ἐνὶ οἴκῳ
χθιζὸς: Od. 24:379: τοῖος ἐών τοι χθιζὸς ἐν ἡμετέροισι δόμοισι
χθόνα: Il. 3:265: ἐξ ἵππων ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν
χθόνα: Il. 4:78: τῷ ἐϊκυῖ’ ἤϊξεν ἐπὶ χθόνα Παλλὰς Ἀθήνη,
χθόνα: Il. 6:411: σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χθόνα δύμεναι· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλη
χθόνα: Il. 8:492: ἐξ ἵππων δ’ ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα μῦθον ἄκουον
χθόνα: Il. 10:541: καί ῥ’ οἳ μὲν κατέβησαν ἐπὶ χθόνα, τοὶ δὲ χαρέντες
χθόνα: Il. 11:618: αὐτοὶ μέν ῥ’ ἀπέβησαν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν,
χθόνα: Il. 14:228: ἀκροτάτας κορυφάς· οὐδὲ χθόνα μάρπτε ποδοῖιν·
χθόνα: Il. 14:271: χειρὶ δὲ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἕλε χθόνα πουλυβότειραν,
χθόνα: Il. 23:121: ἔκδεον ἡμιόνων· ταὶ δὲ χθόνα ποσσὶ δατεῦντο
χθόνα: Il. 24:459: ἐξ ἵππων δ’ ἀπέβαινεν ἐπὶ χθόνα φώνησέν τε·
χθόνα: Il. 24:532: καί ἑ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δῖαν ἐλαύνει,
χθόνα: Od. 19:408: ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξὶν ἀνὰ χθόνα βωτιάνειραν·
χθόνα: Od. 22:86: καὶ δέπας ἀμφικύπελλον· ὁ δὲ χθόνα τύπτε μετώπῳ
χθόνα: Od. 22:94: δούπησεν δὲ πεσών, χθόνα δ’ ἤλασε παντὶ μετώπῳ.
χθόνα: Od. 22:296: ἤριπε δὲ πρηνής, χθόνα δ’ ἤλασε παντὶ μετώπῳ.
χθόνα: Od. 23:371: ἤδη μὲν φάος ἦεν ἐπὶ χθόνα, τοὺς δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
χθονὶ: Il. 1:88: οὔ τις ἐμεῦ ζῶντος καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο
χθονὶ: Il. 3:89: τεύχεα κάλ’ ἀποθέσθαι ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
χθονὶ: Il. 3:195: τεύχεα μέν οἱ κεῖται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
χθονὶ: Il. 4:443: οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει·
χθονὶ: Il. 6:213: ἔγχος μὲν κατέπηξεν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
χθονὶ: Il. 6:473: καὶ τὴν μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὶ παμφανόωσαν·
χθονὶ: Il. 8:73: αἳ μὲν Ἀχαιῶν κῆρες ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ
χθονὶ: Il. 8:277: πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυβοτείρῃ.
χθονὶ: Il. 10:472: καλὰ παρ’ αὐτοῖσι χθονὶ κέκλιτο εὖ κατὰ κόσμον
χθονὶ: Il. 12:158: ταρφειὰς κατέχευεν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ·
χθονὶ: Il. 12:194: πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυβοτείρῃ.
χθονὶ: Il. 13:180: χαλκῷ ταμνομένη τέρενα χθονὶ φύλλα πελάσσῃ·
χθονί: Il. 14:434: ἔνθά μιν ἐξ ἵππων πέλασαν χθονί, κὰδ δέ οἱ ὕδωρ
χθονί: Il. 14:437: αὖτις δ’ ἐξοπίσω πλῆτο χθονί, τὼ δέ οἱ ὄσσε
χθονὶ: Il. 16:418: πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυβοτείρῃ.
χθονί: Il. 17:550: ἀνθρώπους ἀνέπαυσεν ἐπὶ χθονί, μῆλα δὲ κήδει,
χθονὶ: Il. 18:461: Τρωσὶ δαμείς· ὃ δὲ κεῖται ἐπὶ χθονὶ θυμὸν ἀχεύων.
χθονὶ: Il. 19:222: ἧς τε πλείστην μὲν καλάμην χθονὶ χαλκὸς ἔχευεν,
χθονὶ: Il. 20:483: σφονδυλίων ἔκπαλθ’, ὃ δ’ ἐπὶ χθονὶ κεῖτο τανυσθείς.
χθονὶ: Il. 21:426: τὼ μὲν ἄρ’ ἄμφω κεῖντο ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
χθονὶ: Il. 23:368: ἅρματα δ’ ἄλλοτε μὲν χθονὶ πίλνατο πουλυβοτείρῃ,
χθονὶ: Il. 23:731: ἐν δὲ γόνυ γνάμψεν· ἐπὶ δὲ χθονὶ κάππεσον ἄμφω
χθονὶ: Od. 1:196: οὐ γάρ πω τέθνηκεν ἐπὶ χθονὶ δῖος Ὀδυσσεύς,
χθονὶ: Od. 6:153: εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν, οἳ ἐπὶ χθονὶ ναιετάουσι,
χθονὶ: Od. 7:67: καί μιν ἔτισ’ ὡς οὔ τις ἐπὶ χθονὶ τίεται ἄλλη,
χθονὶ: Od. 7:307: δύσζηλοι γάρ τ’ εἰμὲν ἐπὶ χθονὶ φῦλ’ ἀνθρώπων.”
χθονὶ: Od. 8:222: ὅσσοι νῦν βροτοί εἰσιν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες.
χθονὶ: Od. 8:378: ὀρχείσθην δὴ ἔπειτα ποτὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ
χθονὶ: Od. 9:89: οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες,
χθονὶ: Od. 10:101: οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες,
χθονὶ: Od. 11:461: οὐ γάρ πω τέθνηκεν ἐπὶ χθονὶ δῖος Ὀρέστης.”
χθονὶ: Od. 12:191: ἴδμεν δ’ ὅσσα γένηται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ.”
χθονὶ: Od. 16:439: ζώοντός γ’ ἐμέθεν καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο.
χθονὶ: Od. 24:535: πάντα δ’ ἐπὶ χθονὶ πῖπτε, θεᾶς ὄπα φωνησάσης·
χθονὸς: Il. 3:217: στάσκεν, ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας,
χθονὸς: Il. 3:293: καὶ τοὺς μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὸς ἀσπαίροντας
χθονὸς: Il. 5:13: τὼ μὲν ἀφ’ ἵπποιιν, ὃ δ’ ἀπὸ χθονὸς ὄρνυτο πεζός.
χθονός: Il. 8:14: τῆλε μάλ’, ἧχι βάθιστον ὑπὸ χθονός ἐστι βέρεθρον,
χθονὸς: Il. 14:348: πυκνὸν καὶ μαλακόν, ὃς ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἔεργε.
χθονὸς: Il. 16:635: ὣς τῶν ὄρνυτο δοῦπος ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
χθονὸς: Il. 17:722: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα νεκρὸν ἀπὸ χθονὸς ἀγκάζοντο
χθονὸς: Il. 20:325: Αἰνείαν δ’ ἔσσευεν ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἀείρας.
χθονός: Il. 20:345: ἔγχος μὲν τόδε κεῖται ἐπὶ χθονός, οὐδέ τι φῶτα
χθονὸς: Il. 23:100: οὐδ’ ἔλαβε· ψυχὴ δὲ κατὰ χθονὸς ἠΰτε καπνὸς
χθονός: Il. 23:730: κίνησεν δ’ ἄρα τυτθὸν ἀπὸ χθονός, οὐδ’ ἔτ’ ἄειρεν,
χθονὸς: Od. 3:453: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀνελόντες ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
χθονὸς: Od. 8:375: ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὁ δ’ ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἀερθεὶς
χθονὸς: Od. 10:99: καπνὸν δ’ οἶον ὁρῶμεν ἀπὸ χθονὸς ἀΐσσοντα.
χθονὸς: Od. 10:149: καί μοι ἐείσατο καπνὸς ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
χθονὸς: Od. 11:52: οὐ γάρ πω ἐτέθαπτο ὑπὸ χθονὸς εὐρυοδείης·
χθονὸς: Od. 19:470: ἂψ δ’ ἑτέρωσ’ ἐκλίθη· τὸ δ’ ἐπὶ χθονὸς ἐξέχυθ’ ὕδωρ.
χθὼν: Il. 2:465: ἐς πεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον· αὐτὰρ ὑπὸ χθὼν
χθὼν: Il. 2:780: Οἳ δ’ ἄρ’ ἴσαν ὡς εἴ τε πυρὶ χθὼν πᾶσα νέμοιτο·
χθών: Il. 4:182: ὥς ποτέ τις ἐρέει· τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών.
χθών: Il. 8:150: ὥς ποτ’ ἀπειλήσει· τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών.
χθών: Il. 11:740: ἣ τόσα φάρμακα ᾔδη ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών.
χθὼν: Il. 14:346: τοῖσι δ’ ὑπὸ χθὼν δῖα φύεν νεοθηλέα ποίην,
χθὼν: Il. 16:384: ὡς δ’ ὑπὸ λαίλαπι πᾶσα κελαινὴ βέβριθε χθὼν
χθὼν: Il. 17:360: ὣς Αἴας ἐπέτελλε πελώριος, αἵματι δὲ χθὼν
χθὼν: Il. 19:362: αἴγλη δ’ οὐρανὸν ἷκε, γέλασσε δὲ πᾶσα περὶ χθὼν
χθών: Il. 21:387: σὺν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ’ εὐρεῖα χθών,
χθών: Od. 13:352: ὣς εἰποῦσα θεὰ σκέδασ’ ἠέρα, εἴσατο δὲ χθών·
χίλι’: Il. 8:558: χίλι’ ἄρ’ ἐν πεδίῳ πυρὰ καίετο, πὰρ δὲ ἑκάστῳ
χίλι’: Il. 11:244: πρῶθ’ ἑκατὸν βοῦς δῶκεν, ἔπειτα δὲ χίλι’ ὑπέστη
χίλια: Il. 7:471: δῶκεν Ἰησονίδης ἀγέμεν μέθυ χίλια μέτρα.
χίμαιρα: Il. 6:181: πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα,
Χίμαιραν: Il. 6:179: πρῶτον μέν ῥα Χίμαιραν ἀμαιμακέτην ἐκέλευσε
Χίμαιραν: Il. 16:328: υἷες ἀκοντισταὶ Ἀμισωδάρου, ὅς ῥα Χίμαιραν
Χίοιο: Od. 3:170: ἢ καθύπερθε Χίοιο νεοίμεθα παιπαλοέσσης,
Χίοιο: Od. 3:172: ἦ ὑπένερθε Χίοιο παρ’ ἠνεμόεντα Μίμαντα.
χιόνι: Il. 22:152: ἢ χιόνι ψυχρῇ ἢ ἐξ ὕδατος κρυστάλλῳ.
χιόνος: Il. 10:437: λευκότεροι χιόνος, θείειν δ’ ἀνέμοισιν ὁμοῖοι·
χιόνος: Il. 12:278: τῶν δ’, ὥς τε νιφάδες χιόνος πίπτωσι θαμειαὶ
χιτῶν’: Il. 5:736: ἣ δὲ χιτῶν’ ἐνδῦσα Διὸς νεφεληγερέταο
χιτῶν’: Il. 8:387: ἣ δὲ χιτῶν’ ἐνδῦσα Διὸς νεφεληγερέταο
χιτῶν’: Il. 18:416: δῦ δὲ χιτῶν’, ἕλε δὲ σκῆπτρον παχύ, βῆ δὲ θύραζε
χιτῶν’: Od. 19:232: τὸν δὲ χιτῶν’ ἐνόησα περὶ χροῒ σιγαλόεντα,
χιτῶνα: Il. 2:42: ἕζετο δ’ ὀρθωθείς, μαλακὸν δ’ ἔνδυνε χιτῶνα
χιτῶνα: Il. 2:262: χλαῖνάν τ’ ἠδὲ χιτῶνα, τά τ’ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει,
χιτῶνα: Il. 2:416: Ἑκτόρεον δὲ χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαΐξαι
χιτῶνα: Il. 3:57: λάϊνον ἕσσο χιτῶνα κακῶν ἕνεχ’ ὅσσα ἔοργας.
χιτῶνα: Il. 3:359: ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα
χιτῶνα: Il. 7:253: ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα
χιτῶνα: Il. 9:486: πολλάκι μοι κατέδευσας ἐπὶ στήθεσσι χιτῶνα
χιτῶνα: Il. 10:21: ὀρθωθεὶς δ’ ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα,
χιτῶνα: Il. 10:131: Ὣς εἰπὼν ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα,
χιτῶνα: Il. 13:439: ἥρως Ἰδομενεύς, ῥῆξεν δέ οἱ ἀμφὶ χιτῶνα
χιτῶνα: Il. 16:841: αἱματόεντα χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαΐξαι.
χιτῶνα: Il. 24:580: κὰδ δ’ ἔλιπον δύο φάρε’ ἐΰννητόν τε χιτῶνα,
χιτῶνα: Il. 24:588: ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
χιτῶνα: Od. 1:437: ἕζετο δ’ ἐν λέκτρῳ, μαλακὸν δ’ ἔκδυνε χιτῶνα·
χιτῶνα: Od. 1:439: ἡ μὲν τὸν πτύξασα καὶ ἀσκήσασα χιτῶνα,
χιτῶνα: Od. 3:467: ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
χιτῶνά: Od. 5:229: αὐτίχ’ ὁ μὲν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε ἕννυτ’ Ὀδυσσεύς,
χιτῶνά: Od. 6:214: πὰρ δ’ ἄρα οἱ φᾶρός τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἔθηκαν,
χιτῶνά: Od. 7:234: ἔγνω γὰρ φᾶρός τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἰδοῦσα
χιτῶνα: Od. 8:392: τῶν οἱ ἕκαστος φᾶρος ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα
χιτῶνα: Od. 8:425: ἐν δ’ αὐτὴ θὲς φᾶρος ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα.
χιτῶνα: Od. 8:441: ἐν δ’ αὐτὴ φᾶρος θῆκεν καλόν τε χιτῶνα
χιτῶνα: Od. 8:455: ἀμφὶ δέ μιν χλαῖναν καλὴν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
χιτῶνα: Od. 10:365: ἀμφὶ δέ με χλαῖναν καλὴν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
χιτῶνά: Od. 10:542: ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν·
χιτῶνα: Od. 13:67: τὴν μὲν φᾶρος ἔχουσαν ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα,
χιτῶνα: Od. 13:434: ἀμφὶ δέ μιν ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
χιτῶνα: Od. 14:72: ὣς εἰπὼν ζωστῆρι θοῶς συνέεργε χιτῶνα,
χιτῶνά: Od. 14:132: εἴ τίς τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα δοίη.
χιτῶνά: Od. 14:154: ἕσσαι με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά·
χιτῶνά: Od. 14:320: ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν.
χιτῶνά: Od. 14:341: ἐκ μέν με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἔδυσαν,
χιτῶνα: Od. 14:342: ἀμφὶ δέ με ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
χιτῶνά: Od. 14:396: ἕσσας με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα πέμψαι
χιτῶνά: Od. 14:516: κεῖνός σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσει,
χιτῶνα: Od. 15:60: σπερχόμενός ῥα χιτῶνα περὶ χροῒ σιγαλόεντα
χιτῶνά: Od. 15:338: κεῖνός σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσει,
χιτῶνά: Od. 15:368: αὐτὰρ ἐμὲ χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἐκείνη
χιτῶνά: Od. 16:79: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα καλά,
χιτῶνα: Od. 16:173: φᾶρος μέν οἱ πρῶτον ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα
χιτῶνά: Od. 17:550: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά.”
χιτῶνά: Od. 17:557: ἕσσει σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, τῶν σὺ μάλιστα
χιτῶνα: Od. 19:242: καλὴν πορφυρέην καὶ τερμιόεντα χιτῶνα,
χιτῶνά: Od. 21:339: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά,
χιτῶνά: Od. 22:487: ἀλλ’ ἄγε τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἐνείκω,
χιτῶνα: Od. 23:155: ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα·
χιτῶνα: Od. 24:227: λιστρεύοντα φυτόν· ῥυπόωντα δὲ ἕστο χιτῶνα,
χιτῶνας: Il. 11:100: στήθεσι παμφαίνοντας, ἐπεὶ περίδυσε χιτῶνας·
χιτῶνας: Il. 18:595: τῶν δ’ αἳ μὲν λεπτὰς ὀθόνας ἔχον, οἳ δὲ χιτῶνας
χιτῶνας: Il. 23:739: καί ῥ’ ἀπομορξαμένω κονίην δύσαντο χιτῶνας.
χιτῶνας: Il. 24:231: τόσσα δὲ φάρεα λευκά, τόσους δ’ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας.
χιτῶνας: Od. 4:50: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλον ἠδὲ χιτῶνας,
χιτῶνας: Od. 10:451: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλεν ἠδὲ χιτῶνας·
χιτῶνας: Od. 14:478: ἔνθ’ ἄλλοι πάντες χλαίνας ἔχον ἠδὲ χιτῶνας,
χιτῶνας: Od. 15:331: ἀλλὰ νέοι, χλαίνας εὖ εἱμένοι ἠδὲ χιτῶνας,
χιτῶνας: Od. 17:89: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλον ἠδὲ χιτῶνας,
χιτῶνας: Od. 23:131: πρῶτα μὲν ἂρ λούσασθε καὶ ἀμφιέσασθε χιτῶνας,
χιτῶνας: Od. 23:142: πρῶτα μὲν ἂρ λούσαντο καὶ ἀμφιέσαντο χιτῶνας,
χιτῶνας: Od. 24:277: τόσσα δὲ φάρεα καλά, τόσους δ’ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας,
χιτῶνες: Od. 14:513: οὐ γὰρ πολλαὶ χλαῖναι ἐπημοιβοί τε χιτῶνες
χιτῶνι: Il. 18:25: νεκταρέῳ δὲ χιτῶνι μέλαιν’ ἀμφίζανε τέφρη.
χιτῶνος: Il. 5:113: αἷμα δ’ ἀνηκόντιζε διὰ στρεπτοῖο χιτῶνος.
χιτῶνος: Il. 22:493: ἄλλον μὲν χλαίνης ἐρύων, ἄλλον δὲ χιτῶνος·
χιτώνων: Il. 11:620: ἐξ ὀχέων· τοὶ δ’ ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων
χιτώνων: Il. 16:223: θῆκ’ ἐπὶ νηὸς ἄγεσθαι ἐῢ πλήσασα χιτώνων
χιτῶσι: Il. 21:31: τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσι,
χιὼν: Il. 10:7: ἢ νιφετόν, ὅτε πέρ τε χιὼν ἐπάλυνεν ἀρούρας,
χιὼν: Od. 6:44: δεύεται οὔτε χιὼν ἐπιπίλναται, ἀλλὰ μάλ’ αἴθρη
χιὼν: Od. 14:476: πηγυλίς· αὐτὰρ ὕπερθε χιὼν γένετ’ ἠΰτε πάχνη,
χιὼν: Od. 19:205: ὡς δὲ χιὼν κατατήκετ’ ἐν ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν,
χλαῖναι: Od. 3:349: ᾧ οὔ τι χλαῖναι καὶ ῥήγεα πόλλ’ ἐνὶ οἴκῳ,
χλαῖναι: Od. 3:351: αὐτὰρ ἐμοὶ πάρα μὲν χλαῖναι καὶ ῥήγεα καλά.
χλαῖναι: Od. 11:189: δέμνια καὶ χλαῖναι καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα,
χλαῖναι: Od. 14:513: οὐ γὰρ πολλαὶ χλαῖναι ἐπημοιβοί τε χιτῶνες
χλαῖναι: Od. 19:337: ἦ τοι ἐμοὶ χλαῖναι καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα
χλαῖναν: Il. 2:183: βῆ δὲ θέειν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε· τὴν δὲ κόμισσε
χλαῖνάν: Il. 2:262: χλαῖνάν τ’ ἠδὲ χιτῶνα, τά τ’ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει,
χλαῖναν: Il. 10:133: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαῖναν περονήσατο φοινικόεσσαν
χλαῖναν: Od. 4:115: χλαῖναν πορφυρέην ἄντ’ ὀφθαλμοῖιν ἀνασχὼν
χλαῖναν: Od. 4:154: χλαῖναν πορφυρέην ἄντ’ ὀφθαλμοῖιν ἀνασχών.”
χλαῖνάν: Od. 5:229: αὐτίχ’ ὁ μὲν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε ἕννυτ’ Ὀδυσσεύς,
χλαῖναν: Od. 8:455: ἀμφὶ δέ μιν χλαῖναν καλὴν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
χλαῖναν: Od. 10:365: ἀμφὶ δέ με χλαῖναν καλὴν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
χλαῖνάν: Od. 10:542: ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν·
χλαῖνάν: Od. 14:132: εἴ τίς τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα δοίη.
χλαῖνάν: Od. 14:154: ἕσσαι με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά·
χλαῖνάν: Od. 14:320: ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν.
χλαῖνάν: Od. 14:341: ἐκ μέν με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἔδυσαν,
χλαῖνάν: Od. 14:396: ἕσσας με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα πέμψαι
χλαῖναν: Od. 14:460: εἴ πώς οἱ ἐκδὺς χλαῖναν πόροι ἤ τιν’ ἑταίρων
χλαῖναν: Od. 14:480: αὐτὰρ ἐγὼ χλαῖναν μὲν ἰὼν ἑτάροισιν ἔλειπον
χλαῖναν: Od. 14:488: δάμναται· οὐ γὰρ ἔχω χλαῖναν· παρά μ’ ἤπαφε δαίμων
χλαῖναν: Od. 14:500: καρπαλίμως, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε φοινικόεσσαν,
χλαῖναν: Od. 14:504: δοίη κέν τις χλαῖναν ἐνὶ σταθμοῖσι συφορβῶν,
χλαῖνάν: Od. 14:516: κεῖνός σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσει,
χλαῖναν: Od. 14:520: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς κατέλεκτ’. ἐπὶ δὲ χλαῖναν βάλεν αὐτῷ
χλαῖναν: Od. 14:529: ἀμφὶ δὲ χλαῖναν ἐέσσατ’, ἀλεξάνεμον μάλα πυκνήν,
χλαῖνάν: Od. 15:338: κεῖνός σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσει,
χλαῖνάν: Od. 15:368: αὐτὰρ ἐμὲ χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἐκείνη
χλαῖνάν: Od. 16:79: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα καλά,
χλαῖνάν: Od. 17:550: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά.”
χλαῖνάν: Od. 17:557: ἕσσει σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, τῶν σὺ μάλιστα
χλαῖναν: Od. 19:225: χλαῖναν πορφυρέην οὔλην ἔχε δῖος Ὀδυσσεύς,
χλαῖναν: Od. 20:4: Εὐρυνόμη δ’ ἄρ’ ἐπὶ χλαῖναν βάλε κοιμηθέντι.
χλαῖναν: Od. 20:95: χλαῖναν μὲν συνελὼν καὶ κώεα, τοῖσιν ἐνεῦδεν,
χλαῖναν: Od. 20:143: ἔδραθ’ ἐνὶ προδόμῳ· χλαῖναν δ’ ἐπιέσσαμεν ἡμεῖς.”
χλαῖναν: Od. 21:118: ἦ, καὶ ἀπ’ ὤμοιϊν χλαῖναν θέτο φοινικόεσσαν
χλαῖνάν: Od. 21:339: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά,
χλαῖνάν: Od. 22:487: ἀλλ’ ἄγε τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἐνείκω,
χλαῖναν: Od. 24:367: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαῖναν καλὴν βάλεν· αὐτὰρ Ἀθήνη
χλαίνας: Il. 24:230: δώδεκα δ’ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας,
χλαίνας: Il. 24:646: χλαίνας τ’ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
χλαίνας: Od. 4:50: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλον ἠδὲ χιτῶνας,
χλαίνας: Od. 4:299: χλαίνας τ’ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
χλαίνας: Od. 7:338: χλαίνας τ’ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
χλαίνας: Od. 10:451: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλεν ἠδὲ χιτῶνας·
χλαίνας: Od. 14:478: ἔνθ’ ἄλλοι πάντες χλαίνας ἔχον ἠδὲ χιτῶνας,
χλαίνας: Od. 15:331: ἀλλὰ νέοι, χλαίνας εὖ εἱμένοι ἠδὲ χιτῶνας,
χλαίνας: Od. 17:86: χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
χλαίνας: Od. 17:89: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλον ἠδὲ χιτῶνας,
χλαίνας: Od. 17:179: χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
χλαίνας: Od. 19:318: δέμνια καὶ χλαίνας καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα,
χλαίνας: Od. 20:249: χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
χλαίνας: Od. 23:180: κώεα καὶ χλαίνας καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα.”
χλαίνας: Od. 24:276: δώδεκα δ’ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας,
χλαινάων: Il. 16:224: χλαινάων τ’ ἀνεμοσκεπέων οὔλων τε ταπήτων.
χλαίνῃ: Il. 24:163: ἐντυπὰς ἐν χλαίνῃ κεκαλυμμένος· ἀμφὶ δὲ πολλὴ
χλαίνης: Il. 22:493: ἄλλον μὲν χλαίνης ἐρύων, ἄλλον δὲ χιτῶνος·
χλούνην: Il. 9:535: ὦρσεν ἔπι χλούνην σῦν ἄγριον ἀργιόδοντα,
χλωρὰς: Od. 16:47: χεῦεν ὕπο χλωρὰς ῥῶπας καὶ κῶας ὕπερθεν·
χλωρηῒς: Od. 19:518: ὡς δ’ ὅτε Πανδαρέου κούρη, χλωρηῒς ἀηδών,
Χλῶριν: Od. 11:281: καὶ Χλῶριν εἶδον περικαλλέα, τήν ποτε Νηλεὺς
χλωροὶ: Il. 15:4: χλωροὶ ὑπαὶ δείους πεφοβημένοι· ἔγρετο δὲ Ζεὺς
χλωρὸν: Il. 7:479: σμερδαλέα κτυπέων· τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει·
χλωρὸν: Il. 8:77: θάμβησαν, καὶ πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλεν.
χλωρόν: Il. 11:630: ἠδὲ μέλι χλωρόν, παρὰ δ’ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν,
χλωρὸν: Il. 17:67: ἀντίον ἐλθέμεναι· μάλα γὰρ χλωρὸν δέος αἱρεῖ·
χλωρὸν: Od. 9:320: χλωρὸν ἐλαΐνεον· τὸ μὲν ἔκταμεν, ὄφρα φοροίη
χλωρὸν: Od. 10:234: ἐν δέ σφιν τυρόν τε καὶ ἄλφιτα καὶ μέλι χλωρὸν
χλωρὸν: Od. 11:43: θεσπεσίῃ ἰαχῇ· ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει.
χλωρὸν: Od. 11:633: ἠχῇ θεσπεσίῃ· ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει,
χλωρὸν: Od. 12:243: ψάμμῳ κυανέη· τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει.
χλωρὸν: Od. 22:42: ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἅρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλε·
χλωρὸν: Od. 24:450: ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἄρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος ᾕρει.
χλωρὸν: Od. 24:533: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, τοὺς δὲ χλωρὸν δέος εἷλε·
χλωρὸς: Il. 10:376: χλωρὸς ὑπαὶ δείους· τὼ δ’ ἀσθμαίνοντε κιχήτην,
χλωρός: Od. 9:379: ἅψασθαι, χλωρός περ ἐών, διεφαίνετο δ’ αἰνῶς,
χνόον: Od. 6:226: ἐκ κεφαλῆς δ’ ἔσμηχεν ἁλὸς χνόον ἀτρυγέτοιο.
χοάνοισιν: Il. 18:470: φῦσαι δ’ ἐν χοάνοισιν ἐείκοσι πᾶσαι ἐφύσων
χοὴν: Od. 10:518: ἀμφ’ αὐτῷ δὲ χοὴν χεῖσθαι πᾶσιν νεκύεσσι,
χοὴν: Od. 11:26: ἀμφ’ αὐτῷ δὲ χοὴν χεόμην πᾶσιν νεκύεσσι,
χοίνικος: Od. 19:28: χοίνικος ἅπτηται, καὶ τηλόθεν εἰληλουθώς.”
χοίρε’: Od. 14:81: χοίρε’· ἀτὰρ σιάλους γε σύας μνηστῆρες ἔδουσιν,
χοίρων: Od. 14:73: βῆ δ’ ἴμεν ἐς συφεούς, ὅθι ἔθνεα ἔρχατο χοίρων.
χολάδες: Il. 4:526: χύντο χαμαὶ χολάδες, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
χολάδες: Il. 21:181: χύντο χαμαὶ χολάδες· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν
χόλοιο: Il. 1:224: Ἀτρεΐδην προσέειπε, καὶ οὔ πω λῆγε χόλοιο·
χόλοιο: Il. 9:157: ταῦτά κέ οἱ τελέσαιμι μεταλήξαντι χόλοιο.
χόλοιο: Il. 9:261: ἄξια δῶρα δίδωσι μεταλήξαντι χόλοιο.
χόλοιο: Il. 9:299: ταῦτά κέ τοι τελέσειε μεταλήξαντι χόλοιο.
χόλοιο: Od. 21:377: μνηστῆρες καὶ δὴ μέθιεν χαλεποῖο χόλοιο
χόλον: Il. 1:81: εἴ περ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ,
χόλον: Il. 1:192: ἦε χόλον παύσειεν ἐρητύσειέ τε θυμόν.
χόλον: Il. 1:283: λίσσομ’ Ἀχιλλῆϊ μεθέμεν χόλον, ὃς μέγα πᾶσιν
χόλον: Il. 4:24: Ἥρῃ δ’ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα·
χόλον: Il. 4:36: ἄλλους τε Τρῶας, τότε κεν χόλον ἐξακέσαιο.
χόλον: Il. 4:42: μή τι διατρίβειν τὸν ἐμὸν χόλον, ἀλλά μ’ ἐᾶσαι·
χόλον: Il. 4:178: αἴθ’ οὕτως ἐπὶ πᾶσι χόλον τελέσει’ Ἀγαμέμνων,
χόλον: Il. 4:513: μάρναται, ἀλλ’ ἐπὶ νηυσὶ χόλον θυμαλγέα πέσσει.
χόλον: Il. 6:326: δαιμόνι’ οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ’ ἔνθεο θυμῷ,
χόλον: Il. 8:461: Ἥρῃ δ’ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα·
χόλον: Il. 9:260: παύε’, ἔα δὲ χόλον θυμαλγέα· σοὶ δ’ Ἀγαμέμνων
χόλον: Il. 9:561: τῇ ὅ γε παρκατέλεκτο χόλον θυμαλγέα πέσσων
χόλον: Il. 9:674: κεῖνός γ’ οὐκ ἐθέλει σβέσσαι χόλον, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον
χόλον: Il. 14:50: ἐν θυμῷ βάλλονται ἐμοὶ χόλον ὥς περ Ἀχιλλεὺς
χόλον: Il. 15:72: τὸ πρὶν δ’ οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ παύω χόλον οὔτέ τιν’ ἄλλον
χόλον: Il. 15:138: τώ σ’ αὖ νῦν κέλομαι μεθέμεν χόλον υἷος ἑῆος·
χόλον: Il. 15:223: οἴχεται εἰς ἅλα δῖαν ἀλευάμενος χόλον αἰπὺν
χόλον: Il. 19:67: νῦν δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ παύω χόλον, οὐδέ τί με χρὴ
χόλον: Il. 24:584: μὴ ὃ μὲν ἀχνυμένῃ κραδίῃ χόλον οὐκ ἐρύσαιτο
χόλον: Od. 1:78: ὃν χόλον· οὐ μὲν γάρ τι δυνήσεται ἀντία πάντων
χόλον: Od. 1:433: εὐνῇ δ’ οὔ ποτ’ ἔμικτο, χόλον δ’ ἀλέεινε γυναικός·
χόλον: Od. 3:145: ὡς τὸν Ἀθηναίης δεινὸν χόλον ἐξακέσαιτο,
χόλον: Od. 4:583: αὐτὰρ ἐπεὶ κατέπαυσα θεῶν χόλον αἰὲν ἐόντων,
χόλον: Od. 24:248: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δὲ μὴ χόλον ἔνθεο θυμῷ·
χόλος: Il. 1:387: Ἀτρεΐωνα δ’ ἔπειτα χόλος λάβεν, αἶψα δ’ ἀναστὰς
χόλος: Il. 2:241: ἀλλὰ μάλ’ οὐκ Ἀχιλῆϊ χόλος φρεσίν, ἀλλὰ μεθήμων·
χόλος: Il. 4:23: σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
χόλος: Il. 6:166: ὣς φάτο, τὸν δὲ ἄνακτα χόλος λάβεν οἷον ἄκουσε·
χόλος: Il. 8:460: σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
χόλος: Il. 9:436: πῦρ ἐθέλεις ἀΐδηλον, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ,
χόλος: Il. 9:521: ἡρώων, ὅτε κέν τιν’ ἐπιζάφελος χόλος ἵκοι·
χόλος: Il. 9:549: ἀλλ’ ὅτε δὴ Μελέαγρον ἔδυ χόλος, ὅς τε καὶ ἄλλων
χόλος: Il. 9:671: ἦ ἀπέειπε, χόλος δ’ ἔτ’ ἔχει μεγαλήτορα θυμόν;
χόλος: Il. 14:207: εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
χόλος: Il. 14:305: εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
χόλος: Il. 15:122: πὰρ Διὸς ἀθανάτοισι χόλος καὶ μῆνις ἐτύχθη,
χόλος: Il. 15:217: ἴστω τοῦθ’ ὅτι νῶϊν ἀνήκεστος χόλος ἔσται.
χόλος: Il. 16:30: μὴ ἐμέ γ’ οὖν οὗτός γε λάβοι χόλος, ὃν σὺ φυλάσσεις
χόλος: Il. 16:206: αὖτις, ἐπεί ῥά τοι ὧδε κακὸς χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
χόλος: Il. 17:399: τόν γε ἰδοῦσ’ ὀνόσαιτ’, οὐδ’ εἰ μάλα μιν χόλος ἵκοι·
χόλος: Il. 18:108: καὶ χόλος, ὅς τ’ ἐφέηκε πολύφρονά περ χαλεπῆναι,
χόλος: Il. 18:119: ἀλλά ἑ μοῖρα δάμασσε καὶ ἀργαλέος χόλος Ἥρης.
χόλος: Il. 18:322: εἴ ποθεν ἐξεύροι· μάλα γὰρ δριμὺς χόλος αἱρεῖ·
χόλος: Il. 19:16: ὡς εἶδ’, ὥς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
χόλος: Il. 20:255: πόλλ’ ἐτεά τε καὶ οὐκί· χόλος δέ τε καὶ τὰ κελεύει.
χόλος: Il. 22:94: βεβρωκὼς κακὰ φάρμακ’, ἔδυ δέ τέ μιν χόλος αἰνός,
χόλος: Od. 8:304: ἔστη δ’ ἐν προθύροισι, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
χόλου: Il. 10:107: ἐκ χόλου ἀργαλέοιο μεταστρέψῃ φίλον ἦτορ.
χόλου: Od. 11:554: οὐδὲ θανὼν λήσεσθαι ἐμοὶ χόλου εἵνεκα τευχέων
χολοῦμαι: Il. 8:407: Ἥρῃ δ’ οὔ τι τόσον νεμεσίζομαι οὐδὲ χολοῦμαι·
χολοῦται: Il. 8:421: Ἥρῃ δ’ οὔ τι τόσον νεμεσίζεται οὐδὲ χολοῦται·
χόλῳ: Il. 6:335: οὔ τοι ἐγὼ Τρώων τόσσον χόλῳ οὐδὲ νεμέσσι
χόλῳ: Il. 9:642: ἀλλά μοι οἰδάνεται κραδίη χόλῳ ὁππότε κείνων
χόλῳ: Il. 16:203: σχέτλιε Πηλέος υἱὲ χόλῳ ἄρα σ’ ἔτρεφε μήτηρ,
χολωθεὶς: Il. 1:9: Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός· ὃ γὰρ βασιλῆι χολωθεὶς
χολωθείς: Il. 2:629: ὅς ποτε Δουλίχιον δ’ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείς·
χολωθεὶς: Il. 16:320: Ἀντιλόχῳ ἐπόρουσε κασιγνήτοιο χολωθεὶς
χολωθείς: Il. 18:337: Τρώων ἀγλαὰ τέκνα σέθεν κταμένοιο χολωθείς.
χολωθείς: Il. 23:23: Τρώων ἀγλαὰ τέκνα σέθεν κταμένοιο χολωθείς.
χολωθείς: Il. 23:88: νήπιος οὐκ ἐθέλων ἀμφ’ ἀστραγάλοισι χολωθείς·
χολωθείς: Od. 15:254: ὅς ῥ’ Ὑπερησίηνδ’ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείς,
χολώθη: Il. 4:494: τοῦ δ’ Ὀδυσεὺς μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη,
χολώθη: Il. 13:660: Τοῦ δὲ Πάρις μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη·
χολωθῇς: Il. 9:33: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἀγορῇ· σὺ δὲ μή τι χολωθῇς.
χολώσαιτο: Od. 6:147: μή οἱ γοῦνα λαβόντι χολώσαιτο φρένα κούρη.
χολωσάμεναι: Il. 2:599: αἳ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν θέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν
χολωσάμεναι: Il. 20:253: αἵ τε χολωσάμεναι ἔριδος πέρι θυμοβόροιο
χολωσαμένη: Il. 3:413: Τὴν δὲ χολωσαμένη προσεφώνεε δῖ’ Ἀφροδίτη·
χολωσαμένη: Il. 6:205: τὴν δὲ χολωσαμένη χρυσήνιος Ἄρτεμις ἔκτα.
χολωσαμένη: Il. 9:534: ἣ δὲ χολωσαμένη δῖον γένος ἰοχέαιρα
χολωσαμένη: Il. 21:479: ἀλλὰ χολωσαμένη Διὸς αἰδοίη παράκοιτις
χολωσαμένη: Il. 24:55: Τὸν δὲ χολωσαμένη προσέφη λευκώλενος Ἥρη·
χολωσάμενοι: Il. 4:391: οἳ δὲ χολωσάμενοι Καδμεῖοι κέντορες ἵππων
χολωσάμενος: Il. 2:195: μή τι χολωσάμενος ῥέξῃ κακὸν υἷας Ἀχαιῶν·
χολωσάμενος: Il. 4:501: τόν ῥ’ Ὀδυσεὺς ἑτάροιο χολωσάμενος βάλε δουρὶ
χολωσάμενος: Il. 15:68: τοῦ δὲ χολωσάμενος κτενεῖ Ἕκτορα δῖος Ἀχιλλεύς.
χολωσάμενος: Il. 23:482: Τὸν δὲ χολωσάμενος Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
χολωσάμενος: Od. 8:227: ἵκετ’ ἐνὶ μεγάροισι· χολωσάμενος γὰρ Ἀπόλλων
χολωσάμενός: Od. 12:348: εἰ δὲ χολωσάμενός τι βοῶν ὀρθοκραιράων
χολωσάμενος: Od. 18:25: τὸν δὲ χολωσάμενος προσεφώνεεν Ἶρος ἀλήτης·
χολώσατο: Il. 21:136: Ὣς ἄρ’ ἔφη, ποταμὸς δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον,
χολώσατο: Od. 9:480: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα χολώσατο κηρόθι μᾶλλον·
χολώσατο: Od. 17:458: ὣς ἔφατ’, Ἀντίνοος δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον
χολώσατο: Od. 18:387: ὣς ἔφατ’, Εὐρύμαχος δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον
χολώσατο: Od. 22:224: ὣς φάτ’, Ἀθηναίη δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον,
χολώσεαι: Il. 14:309: μή πώς μοι μετέπειτα χολώσεαι, αἴ κε σιωπῇ
χολωσέμεν: Il. 1:78: ἦ γὰρ ὀίομαι ἄνδρα χολωσέμεν, ὃς μέγα πάντων
χολώσῃς: Od. 18:20: χερσὶ δὲ μή τι λίην προκαλίζεο, μή με χολώσῃς,
χολωτοῖσιν: Il. 4:241: τοὺς μάλα νεικείεσκε χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν·
χολωτοῖσιν: Il. 15:210: νεικείειν ἐθέλῃσι χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν.
χολωτοῖσιν: Od. 22:26: νείκειον δ’ Ὀδυσῆα χολωτοῖσιν ἐπέεσσι·
χολωτοῖσιν: Od. 22:225: νείκεσσεν δ’ Ὀδυσῆα χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν·
χορδήν: Od. 21:407: ῥηϊδίως ἐτάνυσσε νέῳ περὶ κόλλοπι χορδήν,
χοροί: Od. 8:248: αἰεὶ δ’ ἡμῖν δαίς τε φίλη κίθαρίς τε χοροί τε
χοροί: Od. 12:4: οἰκία καὶ χοροί εἰσι καὶ ἀντολαὶ Ἠελίοιο,
χοροὶ: Od. 12:318: ἔνθα δ’ ἔσαν Νυμφέων καλοὶ χοροὶ ἠδὲ θόωκοι·
χοροῖο: Il. 3:394: ἔρχεσθ’, ἠὲ χοροῖο νέον λήγοντα καθίζειν.
χοροιτυπίῃσιν: Il. 24:261: ψεῦσταί τ’ ὀρχησταί τε χοροιτυπίῃσιν ἄριστοι
χορὸν: Il. 3:393: ἀνδρὶ μαχεσσάμενον τόν γ’ ἐλθεῖν, ἀλλὰ χορὸν δὲ
χορὸν: Il. 15:508: οὐ μὰν ἔς γε χορὸν κέλετ’ ἐλθέμεν, ἀλλὰ μάχεσθαι.
χορὸν: Il. 18:590: Ἐν δὲ χορὸν ποίκιλλε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις,
χορὸν: Il. 18:603: πολλὸς δ’ ἱμερόεντα χορὸν περιίσταθ’ ὅμιλος
χορὸν: Od. 6:65: ἐς χορὸν ἔρχεσθαι· τὰ δ’ ἐμῇ φρενὶ πάντα μέμηλεν.”
χορὸν: Od. 6:157: λευσσόντων τοιόνδε θάλος χορὸν εἰσοιχνεῦσαν.
χορόν: Od. 8:260: λείηναν δὲ χορόν, καλὸν δ’ εὔρυναν ἀγῶνα.
χορὸν: Od. 8:264: πέπληγον δὲ χορὸν θεῖον ποσίν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
χορὸν: Od. 18:194: χρίεται, εὖτ’ ἂν ἴῃ Χαρίτων χορὸν ἱμερόεντα·
χόρτοισι: Il. 24:640: αὐλῆς ἐν χόρτοισι κυλινδόμενος κατὰ κόπρον.
χόρτῳ: Il. 11:773: αὐλῆς ἐν χόρτῳ· ἔχε δὲ χρύσειον ἄλεισον
χορῷ: Il. 16:180: παρθένιος, τὸν ἔτικτε χορῷ καλὴ Πολυμήλη
χορῷ: Il. 16:183: ἐν χορῷ Ἀρτέμιδος χρυσηλακάτου κελαδεινῆς.
χραῖσμ’: Il. 5:53: ἀλλ’ οὔ οἱ τότε γε χραῖσμ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
χραῖσμε: Il. 7:144: χραῖσμε σιδηρείη· πρὶν γὰρ Λυκόοργος ὑποφθὰς
χραισμεῖν: Il. 1:242: χραισμεῖν, εὖτ’ ἂν πολλοὶ ὑφ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
χραισμεῖν: Il. 1:589: χραισμεῖν· ἀργαλέος γὰρ Ὀλύμπιος ἀντιφέρεσθαι·
χραισμεῖν: Il. 11:117: χραισμεῖν· αὐτὴν γάρ μιν ὑπὸ τρόμος αἰνὸς ἱκάνει·
χραισμεῖν: Il. 15:652: χραισμεῖν· αὐτοὶ γὰρ μάλα δείδισαν Ἕκτορα δῖον.
χραισμεῖν: Il. 21:193: χραισμεῖν· ἀλλ’ οὐκ ἔστι Διὶ Κρονίωνι μάχεσθαι,
χραίσμῃ: Il. 1:28: μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο·
χραίσμῃ: Il. 3:54: οὐκ ἄν τοι χραίσμῃ κίθαρις τά τε δῶρ’ Ἀφροδίτης
χραίσμῃ: Il. 15:32: ὄφρα ἴδῃ ἤν τοι χραίσμῃ φιλότης τε καὶ εὐνή,
χραισμῆσαι: Il. 11:120: ὣς ἄρα τοῖς οὔ τις δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον
χραισμῆσαι: Il. 18:62: ἄχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα.
χραισμῆσαι: Il. 18:443: ἄχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα.
χραισμήσει: Il. 20:296: νήπιος, οὐδέ τί οἱ χραισμήσει λυγρὸν ὄλεθρον.
χραισμησέμεν: Il. 21:316: φημὶ γὰρ οὔτε βίην χραισμησέμεν οὔτέ τι εἶδος
χραίσμησεν: Il. 16:837: ἆ δείλ’, οὐδέ τοι ἐσθλὸς ἐὼν χραίσμησεν Ἀχιλλεύς,
χραίσμῃσι: Il. 11:387: οὐκ ἄν τοι χραίσμῃσι βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί·
χραίσμωσιν: Il. 1:566: μή νύ τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ
χραύσῃ: Il. 5:138: χραύσῃ μέν τ’ αὐλῆς ὑπεράλμενον οὐδὲ δαμάσσῃ·
χρειοῖ: Il. 8:57: χρειοῖ ἀναγκαίῃ, πρό τε παίδων καὶ πρὸ γυναικῶν.
χρεῖος: Il. 11:685: τοὺς ἴμεν οἷσι χρεῖος ὀφείλετ’ ἐν Ἤλιδι δίῃ·
χρεῖος: Il. 11:687: δαίτρευον· πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ χρεῖος ὄφειλον,
χρεῖος: Il. 11:697: καὶ γὰρ τῷ χρεῖος μέγ’ ὀφείλετ’ ἐν Ἤλιδι δίῃ
χρεῖος: Il. 13:746: χρεῖος, ἐπεὶ παρὰ νηυσὶν ἀνὴρ ἆτος πολέμοιο
χρεῖος: Od. 1:409: ἦ ἑὸν αὐτοῦ χρεῖος ἐελδόμενος τόδ’ ἱκάνει;
χρεῖος: Od. 2:45: ἀλλ’ ἐμὸν αὐτοῦ χρεῖος, ὅ μοι κακὰ ἔμπεσεν οἴκῳ,
χρεῖός: Od. 3:367: εἶμ’, ἔνθα χρεῖός μοι ὀφέλλεται, οὔ τι νέον γε
χρεῖος: Od. 8:355: “Ἥφαιστ’, εἴ περ γάρ κεν Ἄρης χρεῖος ὑπαλύξας
χρεῖος: Od. 21:17: ἦλθε μετὰ χρεῖος, τό ῥά οἱ πᾶς δῆμος ὄφελλε·
χρειὼ: Il. 1:341: χρειὼ ἐμεῖο γένηται ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι
χρειὼ: Il. 10:118: λισσόμενος· χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ’ ἀνεκτός.
χρειὼ: Il. 10:142: νύκτα δι’ ἀμβροσίην, ὅ τι δὴ χρειὼ τόσον ἵκει;
χρειὼ: Il. 10:172: ἀλλὰ μάλα μεγάλη χρειὼ βεβίηκεν Ἀχαιούς.
χρειὼ: Il. 11:609: λισσομένους· χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ’ ἀνεκτός.
χρειὼ: Od. 2:28: νῦν δὲ τίς ὧδ’ ἤγειρε; τίνα χρειὼ τόσον ἵκει
χρειὼ: Od. 4:312: “τίπτε δέ σε χρειὼ δεῦρ’ ἤγαγε, Τηλέμαχ’ ἥρως,
χρειὼ: Od. 5:189: αὐτῇ μηδοίμην, ὅτε με χρειὼ τόσον ἵκοι·
χρειὼ: Od. 6:136: μείξεσθαι, γυμνός περ ἐών· χρειὼ γὰρ ἵκανε.
χρειώ: Od. 11:164: “μῆτερ ἐμή, χρειώ με κατήγαγεν εἰς Ἀΐδαο
χρείων: Od. 8:79: ὣς γάρ οἱ χρείων μυθήσατο Φοῖβος Ἀπόλλων
χρεμέτιζον: Il. 12:51: τόλμων ὠκύποδες, μάλα δὲ χρεμέτιζον ἐπ’ ἄκρῳ
χρέος: Od. 8:353: εἴ κεν Ἄρης οἴχοιτο χρέος καὶ δεσμὸν ἀλύξας;”
χρέος: Od. 11:479: ἦλθον Τειρεσίαο κατὰ χρέος, εἴ τινα βουλὴν
χρεὼ: Il. 9:75: βουλὴν βουλεύσῃ· μάλα δὲ χρεὼ πάντας Ἀχαιοὺς
χρεώ: Il. 9:197: χαίρετον· ἦ φίλοι ἄνδρες ἱκάνετον ἦ τι μάλα χρεώ,
χρεὼ: Il. 9:604: χρεὼ τιμῆς· φρονέω δὲ τετιμῆσθαι Διὸς αἴσῃ,
χρεὼ: Il. 10:43: χρεὼ βουλῆς ἐμὲ καὶ σὲ διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε
χρεώ: Il. 10:85: φθέγγεο, μηδ’ ἀκέων ἐπ’ ἔμ’ ἔρχεο· τίπτε δέ σε χρεώ;
χρεὼ: Il. 11:409: ὃς δέ κ’ ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι τὸν δὲ μάλα χρεὼ
χρεὼ: Il. 11:605: τίπτέ με κικλήσκεις Ἀχιλεῦ; τί δέ σε χρεὼ ἐμεῖο;
χρεὼ: Il. 18:406: ἣ νῦν ἡμέτερον δόμον ἵκει· τώ με μάλα χρεὼ
χρεὼ: Il. 21:322: αὐτοῦ οἱ καὶ σῆμα τετεύξεται, οὐδέ τί μιν χρεὼ
χρεώ: Il. 23:308: παντοίας· τὼ καί σε διδασκέμεν οὔ τι μάλα χρεώ·
χρεώ: Od. 1:225: τίς δαίς, τίς δὲ ὅμιλος ὅδ’ ἔπλετο; τίπτε δέ σε χρεώ;
χρεὼ: Od. 4:634: νῆά μοι οἴχετ’ ἄγων· ἐμὲ δὲ χρεὼ γίνεται αὐτῆς
χρεὼ: Od. 4:707: “κῆρυξ, τίπτε δέ μοι πάϊς οἴχεται; οὐδέ τί μιν χρεὼ
χρεὼ: Od. 9:136: ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ἵν’ οὐ χρεὼ πείσματός ἐστιν,
χρεὼ: Od. 15:201: ἱέμενος φιλέειν· ἐμὲ δὲ χρεὼ θᾶσσον ἱκέσθαι.”
χρεώμενος: Il. 23:834: χρεώμενος· οὐ μὲν γάρ οἱ ἀτεμβόμενός γε σιδήρου
Χρὴ: Il. 1:216: “Χρὴ μὲν σφωΐτερόν γε θεὰ ἔπος εἰρύσσασθαι
χρὴ: Il. 2:24: οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα
χρὴ: Il. 2:61: οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα,
χρὴ: Il. 4:57: ἀλλὰ χρὴ καὶ ἐμὸν θέμεναι πόνον οὐκ ἀτέλεστον·
χρὴ: Il. 5:490: σοὶ δὲ χρὴ τάδε πάντα μέλειν νύκτάς τε καὶ ἦμαρ
χρὴ: Il. 7:109: ἀφραίνεις Μενέλαε διοτρεφές, οὐδέ τί σε χρὴ
χρὴ: Il. 7:331: τώ σε χρὴ πόλεμον μὲν ἅμ’ ἠοῖ παῦσαι Ἀχαιῶν,
χρὴ: Il. 9:100: τώ σε χρὴ περὶ μὲν φάσθαι ἔπος ἠδ’ ἐπακοῦσαι,
χρὴ: Il. 9:309: χρὴ μὲν δὴ τὸν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν,
χρὴ: Il. 9:492: ἀλλ’ Ἀχιλεῦ δάμασον θυμὸν μέγαν· οὐδέ τί σε χρὴ
χρὴ: Il. 9:609: Ἀτρεΐδῃ ἥρωϊ φέρων χάριν· οὐδέ τί σε χρὴ
χρὴ: Il. 9:623: χρὴ μῦθον Δαναοῖσι καὶ οὐκ ἀγαθόν περ ἐόντα
χρὴ: Il. 10:479: ἀλλ’ ἄγε δὴ πρόφερε κρατερὸν μένος· οὐδέ τί σε χρὴ
χρὴ: Il. 12:315: τὼ νῦν χρὴ Λυκίοισι μέτα πρώτοισιν ἐόντας
χρὴ: Il. 13:235: ἀλλ’ ἄγε τεύχεα δεῦρο λαβὼν ἴθι· ταῦτα δ’ ἅμα χρὴ
χρὴ: Il. 13:275: οἶδ’ ἀρετὴν οἷός ἐσσι· τί σε χρὴ ταῦτα λέγεσθαι;
χρὴ: Il. 13:463: Αἰνεία Τρώων βουληφόρε νῦν σε μάλα χρὴ
χρὴ: Il. 16:492: Γλαῦκε πέπον πολεμιστὰ μετ’ ἀνδράσι νῦν σε μάλα χρὴ
χρὴ: Il. 16:631: τὼ οὔ τι χρὴ μῦθον ὀφέλλειν, ἀλλὰ μάχεσθαι.
χρή: Il. 16:721: Ἕκτορ τίπτε μάχης ἀποπαύεαι; οὐδέ τί σε χρή.
χρὴ: Il. 19:67: νῦν δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ παύω χόλον, οὐδέ τί με χρὴ
χρὴ: Il. 19:149: αἶψα μάλ’· οὐ γὰρ χρὴ κλοτοπεύειν ἐνθάδ’ ἐόντας
χρὴ: Il. 19:228: ἀλλὰ χρὴ τὸν μὲν καταθάπτειν ὅς κε θάνῃσι
χρή: Il. 19:420: Ξάνθε τί μοι θάνατον μαντεύεαι; οὐδέ τί σε χρή.
χρή: Il. 20:133: Ἥρη μὴ χαλέπαινε παρ’ ἐκ νόον· οὐδέ τί σε χρή.
χρὴ: Il. 22:268: παντοίης ἀρετῆς μιμνήσκεο· νῦν σε μάλα χρὴ
χρὴ: Il. 23:478: ἀλλ’ αἰεὶ μύθοις λαβρεύεαι· οὐδέ τί σε χρὴ
χρὴ: Il. 23:644: ἔργων τοιούτων· ἐμὲ δὲ χρὴ γήραϊ λυγρῷ
χρή: Od. 1:124: δείπνου πασσάμενος μυθήσεαι ὅττεό σε χρή.”
χρὴ: Od. 1:296: κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδόν· οὐδέ τί σε χρὴ
χρὴ: Od. 2:369: ἀλλὰ μέν’ αὖθ’ ἐπὶ σοῖσι καθήμενος· οὐδέ τί σε χρὴ
χρὴ: Od. 3:14: “Τηλέμαχ’, οὐ μέν σε χρὴ ἔτ’ αἰδοῦς οὐδ’ ἠβαιόν·
χρὴ: Od. 3:209: πατρί τ’ ἐμῷ καὶ ἐμοί· νῦν δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.”
χρή: Od. 4:463: ὄφρα μ’ ἕλοις ἀέκοντα λοχησάμενος; τέο σε χρή;
χρὴ: Od. 4:492: Ἀτρεΐδη, τί με ταῦτα διείρεαι; οὐδέ τί σε χρὴ
χρὴ: Od. 6:27: σοὶ δὲ γάμος σχεδόν ἐστιν, ἵνα χρὴ καλὰ μὲν αὐτὴν
χρὴ: Od. 6:190: καί που σοὶ τά γ’ ἔδωκε, σὲ δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.
χρὴ: Od. 6:207: τὸν νῦν χρὴ κομέειν· πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες
χρὴ: Od. 9:50: ἀνδράσι μάρνασθαι καὶ ὅθι χρὴ πεζὸν ἐόντα.
χρὴ: Od. 10:380: ἦ τινά που δόλον ἄλλον ὀΐεαι; οὐδέ τί σε χρὴ
χρὴ: Od. 10:490: ἀλλ’ ἄλλην χρὴ πρῶτον ὁδὸν τελέσαι καὶ ἱκέσθαι
χρὴ: Od. 12:154: “ὦ φίλοι, οὐ γὰρ χρὴ ἕνα ἴδμεναι οὐδὲ δύ’ οἴους
χρὴ: Od. 14:364: εἰπὼν ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ. τί σε χρὴ τοῖον ἐόντα
χρὴ: Od. 15:74: χρὴ ξεῖνον παρεόντα φιλεῖν, ἐθέλοντα δὲ πέμπειν.
χρή: Od. 15:393: ἔστι δὲ τερπομένοισιν ἀκουέμεν· οὐδέ τί σε χρή,
χρὴ: Od. 17:417: τῶ σε χρὴ δόμεναι καὶ λώϊον ἠέ περ ἄλλοι
χρὴ: Od. 18:17: οὐδὸς δ’ ἀμφοτέρους ὅδε χείσεται, οὐδέ τί σε χρὴ
χρὴ: Od. 19:4: “Τηλέμαχε, χρὴ τεύχε’ ἀρήϊα κατθέμεν εἴσω
χρὴ: Od. 19:118: μνησαμένῳ· μάλα δ’ εἰμὶ πολύστονος· οὐδέ τί με χρὴ
χρή: Od. 19:500: “μαῖα, τίη δὲ σὺ τὰς μυθήσεαι; οὐδέ τί σε χρή·
χρὴ: Od. 21:110: καὶ δ’ αὐτοὶ τόδε ἴστε· τί με χρὴ μητέρος αἴνου; -
χρή: Od. 22:377: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ κατὰ δῶμα πονήσομαι ὅττεό με χρή.”
χρὴ: Od. 23:250: πολλὸς καὶ χαλεπός, τὸν ἐμὲ χρὴ πάντα τελέσσαι.
χρὴ: Od. 24:324: ἐκ γάρ τοι ἐρέω· - μάλα δὲ χρὴ σπευδέμεν ἔμπης· -
χρὴ: Od. 24:407: “ὦ γέρον, ἤδη οἶδε· τί σε χρὴ ταῦτα πένεσθαι;”
χρηΐζεις: Od. 17:558: χρηΐζεις· σῖτον δὲ καὶ αἰτίζων κατὰ δῆμον
χρηΐζοντα: Il. 11:834: χρηΐζοντα καὶ αὐτὸν ἀμύμονος ἰητῆρος
χρηΐζοντι: Od. 11:340: οὕτω χρηΐζοντι κολούετε· πολλὰ γὰρ ὑμῖν
χρηΐζων: Od. 17:121: ὅττευ χρηΐζων ἱκόμην Λακεδαίμονα δῖαν·
χρήμασι: Od. 13:258: χρήμασι σὺν τοίσδεσσι· λιπὼν δ’ ἔτι παισὶ τοσαῦτα
χρήματ’: Od. 2:78: χρήματ’ ἀπαιτίζοντες, ἕως κ’ ἀπὸ πάντα δοθείη·
χρήματ’: Od. 13:215: ἀλλ’ ἄγε δὴ τὰ χρήματ’ ἀριθμήσω καὶ ἴδωμαι,
χρήματ’: Od. 13:283: οἱ δὲ χρήματ’ ἐμὰ γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλόντες
χρήματ’: Od. 14:286: χρήματ’ ἀν’ Αἰγυπτίους ἄνδρας· δίδοσαν γὰρ ἅπαντες.
χρήματ’: Od. 14:385: πολλὰ χρήματ’ ἄγοντα, σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισι.
χρήματ’: Od. 16:389: μή οἱ χρήματ’ ἔπειτα ἅλις θυμηδέ’ ἔδωμεν
χρήματ’: Od. 19:284: χρήματ’ ἀγυρτάζειν πολλὴν ἐπὶ γαῖαν ἰόντι·
χρήματα: Od. 2:203: χρήματα δ’ αὖτε κακῶς βεβρώσεται, οὐδέ ποτ’ ἶσα
χρήματα: Od. 13:203: πῇ δὴ χρήματα πολλὰ φέρω τάδε; πῇ δὲ καὶ αὐτὸς
χρήματά: Od. 13:304: χρήματά τε κρύψω, ὅσα τοι Φαίηκες ἀγαυοὶ
χρήματα: Od. 13:363: ἀλλὰ χρήματα μὲν μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο
χρήματα: Od. 15:230: ὅς οἱ χρήματα πολλὰ τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν
χρησόμενον: Od. 11:165: ψυχῇ χρησόμενον Θηβαίου Τειρεσίαο·
χρησόμενος: Od. 8:81: χρησόμενος. τότε γάρ ῥα κυλίνδετο πήματος ἀρχὴ
χρησόμενος: Od. 23:323: ψυχῇ χρησόμενος Θηβαίου Τειρεσίαο
χρησομένους: Od. 10:492: ψυχῇ χρησομένους Θηβαίου Τειρεσίαο,
χρησομένους: Od. 10:565: ψυχῇ χρησομένους θηβαίου Τειρεσίαο.”
χρῖεν: Il. 23:186: ἤματα καὶ νύκτας, ῥοδόεντι δὲ χρῖεν ἐλαίῳ
χρίεσθαι: Od. 1:262: ἰοὺς χρίεσθαι χαλκήρεας· ἀλλ’ ὁ μὲν οὔ οἱ
χρίεται: Od. 18:194: χρίεται, εὖτ’ ἂν ἴῃ Χαρίτων χορὸν ἱμερόεντα·
χριμφθεὶς: Od. 10:516: ἔνθα δ’ ἔπειθ’, ἥρως, χριμφθεὶς πέλας, ὥς σε κελεύω,
χρῖον: Od. 4:252: ἀλλ’ ὅτε δή μιν ἐγὼ λόεον καὶ χρῖον ἐλαίῳ,
χρῖσαί: Od. 19:320: ἠῶθεν δὲ μάλ’ ἦρι λοέσσαι τε χρῖσαί τε,
χρισάμεναι: Od. 6:96: αἱ δὲ λοεσσάμεναι καὶ χρισάμεναι λίπ’ ἐλαίῳ
χρῖσαν: Il. 24:587: τὸν δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
χρῖσαν: Od. 4:49: τοὺς δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
χρῖσαν: Od. 8:364: ἔνθα δέ μιν Χάριτες λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
χρῖσαν: Od. 8:454: τὸν δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
χρῖσαν: Od. 17:88: τοὺς δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
χρῖσέν: Il. 16:680: χρῖσέν τ’ ἀμβροσίῃ, περὶ δ’ ἄμβροτα εἵματα ἕσσε·
χρῖσεν: Od. 23:154: Εὐρυνόμη ταμίη λοῦσεν καὶ χρῖσεν ἐλαίῳ,
χρῖσεν: Od. 24:366: ἀμφίπολος Σικελὴ λοῦσεν καὶ χρῖσεν ἐλαίῳ,
χρίσομαι: Od. 6:220: χρίσομαι· ἦ γὰρ δηρὸν ἀπὸ χροός ἐστιν ἀλοιφή.
χρῖσόν: Il. 16:670: χρῖσόν τ’ ἀμβροσίῃ, περὶ δ’ ἄμβροτα εἵματα ἕσσον·
χρό’: Il. 23:819: νύξ’, οὐδὲ χρό’ ἵκανεν· ἔρυτο γὰρ ἔνδοθι θώρηξ·
χρόα: Il. 4:139: ἀκρότατον δ’ ἄρ’ ὀϊστὸς ἐπέγραψε χρόα φωτός·
χρόα: Il. 4:237: τῶν ἤτοι αὐτῶν τέρενα χρόα γῦπες ἔδονται,
χρόα: Il. 5:354: ἀχθομένην ὀδύνῃσι, μελαίνετο δὲ χρόα καλόν.
χρόα: Il. 5:858: τῇ ῥά μιν οὖτα τυχών, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψεν,
χρόα: Il. 11:352: οὐδ’ ἵκετο χρόα καλόν· ἐρύκακε γὰρ τρυφάλεια
χρόα: Il. 11:437: πάντα δ’ ἀπὸ πλευρῶν χρόα ἔργαθεν, οὐδ’ ἔτ’ ἔασε
χρόα: Il. 11:572: πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγύ, πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν,
χρόα: Il. 12:427: πολλοὶ δ’ οὐτάζοντο κατὰ χρόα νηλέϊ χαλκῷ,
χρόα: Il. 13:501: ἵεντ’ ἀλλήλων ταμέειν χρόα νηλέϊ χαλκῷ.
χρόα: Il. 13:553: εἴσω ἐπιγράψαι τέρενα χρόα νηλέϊ χαλκῷ
χρόα: Il. 13:649: πάντοσε παπταίνων μή τις χρόα χαλκῷ ἐπαύρῃ.
χρόα: Il. 13:830: μεῖναι ἐμὸν δόρυ μακρόν, ὅ τοι χρόα λειριόεντα
χρόα: Il. 14:175: τῷ ῥ’ ἥ γε χρόα καλὸν ἀλειψαμένη ἰδὲ χαίτας
χρόα: Il. 14:405: τώ οἱ ῥυσάσθην τέρενα χρόα. χώσατο δ’ Ἕκτωρ,
χρόα: Il. 15:316: πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγὺ πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν
χρόα: Il. 16:761: ἵεντ’ ἀλλήλων ταμέειν χρόα νηλέϊ χαλκῷ.
χρόα: Il. 19:27: ἐκ δ’ αἰὼν πέφαται, κατὰ δὲ χρόα πάντα σαπήῃ.
χρόα: Il. 21:398: ἰθὺς ἐμεῦ ὦσας, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψας;
χρόα: Il. 22:321: εἰσορόων χρόα καλόν, ὅπῃ εἴξειε μάλιστα.
χρόα: Il. 22:322: τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχεα
χρόα: Il. 23:191: σκήλει’ ἀμφὶ περὶ χρόα ἴνεσιν ἠδὲ μέλεσσιν.
χρόα: Il. 23:673: ἀντικρὺ χρόα τε ῥήξω σύν τ’ ὀστέ’ ἀράξω.
χρόα: Il. 23:805: ὁππότερός κε φθῇσιν ὀρεξάμενος χρόα καλόν,
χρόα: Od. 2:376: ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃ.”
χρόα: Od. 4:749: ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃς.
χρόα: Od. 5:455: ᾤδεε δὲ χρόα πάντα, θάλασσα δὲ κήκιε πολλὴ
χρόα: Od. 6:224: αὐτὰρ ὁ ἐκ ποταμοῦ χρόα νίζετο δῖος Ὀδυσσεὺς
χρόα: Od. 11:529: οὔτ’ ὠχρήσαντα χρόα κάλλιμον οὔτε παρειῶν
χρόα: Od. 13:398: κάρψω μὲν χρόα καλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
χρόα: Od. 13:430: κάρψε μέν οἱ χρόα καλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
χρόα: Od. 19:263: μηκέτι νῦν χρόα καλὸν ἐναίρεο μηδέ τι θυμὸν
χρόα: Od. 24:44: κάτθεμεν ἐν λεχέεσσι, καθήραντες χρόα καλὸν
χροῒ: Il. 7:207: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα περὶ χροῒ ἕσσατο τεύχεα,
χροΐ: Il. 8:43: χρυσὸν δ’ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ’ ἱμάσθλην
χροῒ: Il. 8:298: πάντες δ’ ἐν χροῒ πῆχθεν ἀρηϊθόων αἰζηῶν·
χροῒ: Il. 9:592: βῆ δ’ ἰέναι, χροῒ δ’ ἔντε’ ἐδύσετο παμφανόωντα.
χροΐ: Il. 12:464: σμερδαλέῳ, τὸν ἕεστο περὶ χροΐ, δοιὰ δὲ χερσὶ
χροΐ: Il. 13:25: χρυσὸν δ’ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ’ ἱμάσθλην
χροΐ: Il. 13:241: δύσετο τεύχεα καλὰ περὶ χροΐ, γέντο δὲ δοῦρε,
χροῒ: Il. 14:25: μαρνάμενοι· λάκε δέ σφι περὶ χροῒ χαλκὸς ἀτειρὴς
χροῒ: Il. 14:187: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα περὶ χροῒ θήκατο κόσμον
χροῒ: Il. 14:382: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἕσσαντο περὶ χροῒ νώροπα χαλκὸν
χροΐ: Il. 14:455: ἀλλά τις Ἀργείων κόμισε χροΐ, καί μιν ὀΐω
χροῒ: Il. 15:315: ἄλλα μὲν ἐν χροῒ πήγνυτ’ ἀρηϊθόων αἰζηῶν,
χροΐ: Il. 17:210: Ἕκτορι δ’ ἥρμοσε τεύχε’ ἐπὶ χροΐ, δῦ δέ μιν Ἄρης
χροῒ: Il. 19:233: ἑσσάμενοι χροῒ χαλκὸν ἀτειρέα. μηδέ τις ἄλλην
χροῒ: Il. 22:286: χάλκεον· ὡς δή μιν σῷ ἐν χροῒ πᾶν κομίσαιο.
χροῒ: Il. 23:67: καὶ φωνήν, καὶ τοῖα περὶ χροῒ εἵματα ἕστο·
χροῒ: Il. 24:19: πᾶσαν ἀεικείην ἄπεχε χροῒ φῶτ’ ἐλεαίρων
χροῒ: Od. 4:750: ἀλλ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
χροῒ: Od. 4:759: ἡ δ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
χροῒ: Od. 6:61: βουλὰς βουλεύειν καθαρὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα.
χροῒ: Od. 6:129: φύλλων, ὡς ῥύσαιτο περὶ χροῒ μήδεα φωτός.
χροῒ: Od. 11:191: ἐν κόνι ἄγχι πυρός, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷται·
χροῒ: Od. 14:506: νῦν δέ μ’ ἀτιμάζουσι κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα.”
χροῒ: Od. 15:60: σπερχόμενός ῥα χιτῶνα περὶ χροῒ σιγαλόεντα
χροῒ: Od. 16:210: ἀνδρὶ νέῳ καὶ καλὰ περὶ χροῒ εἵματ’ ἔχοντι.
χροΐ: Od. 16:457: λυγρὰ δὲ εἵματα ἕσσε περὶ χροΐ, μή ἑ συβώτης
χροῒ: Od. 17:48: ἀλλ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
χροῒ: Od. 17:58: ἡ δ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
χροῒ: Od. 17:203: σκηπτόμενον· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο.
χροῒ: Od. 17:338: σκηπτόμενος· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο.
χροῒ: Od. 19:72: ἦ ὅτι δὴ ῥυπόω, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷμαι,
χροῒ: Od. 19:218: εἰπέ μοι, ὁπποῖ’ ἄσσα περὶ χροῒ εἵματα ἕστο,
χροῒ: Od. 19:232: τὸν δὲ χιτῶν’ ἐνόησα περὶ χροῒ σιγαλόεντα,
χροῒ: Od. 19:237: οὐκ οἶδ’, ἢ τάδε ἕστο περὶ χροῒ οἴκοθ’ Ὀδυσσεύς,
χροῒ: Od. 22:113: αὐτὸς δὲ πρώτιστα περὶ χροῒ δύσετο χαλκόν·
χροῒ: Od. 23:95: ἄλλοτε δ’ ἀγνώσασκε κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα.
χροῒ: Od. 23:115: νῦν δ’ ὅττι ῥυπόω, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷμαι,
χροῒ: Od. 23:237: νηχόμενοι, πολλὴ δὲ περὶ χροῒ τέτροφεν ἅλμη,
χροῒ: Od. 24:156: τὸν δὲ συβώτης ἦγε κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα,
χροῒ: Od. 24:158: σκηπτόμενον· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο·
χροῒ: Od. 24:467: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἕσσαντο περὶ χροῒ νώροπα χαλκόν,
χροῒ: Od. 24:500: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἕσσαντο περὶ χροῒ νώροπα χαλκόν,
χροιῇ: Il. 14:164: ᾗ χροιῇ, τῷ δ’ ὕπνον ἀπήμονά τε λιαρόν τε
χρόμαδος: Il. 23:688: δεινὸς δὲ χρόμαδος γενύων γένετ’, ἔῤῥεε δ’ ἱδρὼς
Χρομίον: Il. 4:295: ἀμφὶ μέγαν Πελάγοντα Ἀλάστορά τε Χρομίον τε
Χρομίον: Il. 5:160: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας Ἐχέμμονά τε Χρομίον τε.
Χρομίον: Il. 5:677: ἔνθ’ ὅ γε Κοίρανον εἷλεν Ἀλάστορά τε Χρομίον τε
Χρομίον: Il. 8:275: Δαίτορά τε Χρομίον τε καὶ ἀντίθεον Λυκοφόντην
Χρομίον: Il. 17:218: Φόρκυν τε Χρομίον τε καὶ Ἔννομον οἰωνιστήν·
Χρομίον: Od. 11:286: Νέστορά τε Χρομίον τε Περικλύμενόν τ’ ἀγέρωχον.
Χρομίος: Il. 17:494: τοῖσι δ’ ἅμα Χρομίος τε καὶ Ἄρητος θεοειδὴς
Χρομίος: Il. 17:534: Ἕκτωρ Αἰνείας τ’ ἠδὲ Χρομίος θεοειδής,
Χρόμις: Il. 2:858: Μυσῶν δὲ Χρόμις ἦρχε καὶ Ἔννομος οἰωνιστής·
χρόνιον: Od. 17:112: ἐλθόντα χρόνιον νέον ἄλλοθεν· ὣς ἐμὲ κεῖνος
χρόνον: Il. 2:299: τλῆτε φίλοι, καὶ μείνατ’ ἐπὶ χρόνον ὄφρα δαῶμεν
χρόνον: Il. 2:343: εὑρέμεναι δυνάμεσθα, πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἐόντες.
χρόνον: Il. 3:157: τοιῇδ’ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν·
χρόνον: Il. 12:9: ἀθανάτων· τὸ καὶ οὔ τι πολὺν χρόνον ἔμπεδον ἦεν.
χρόνον: Il. 14:206: ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται
χρόνον: Il. 14:304: ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται
χρόνον: Il. 15:511: βέλτερον ἢ ἀπολέσθαι ἕνα χρόνον ἠὲ βιῶναι
χρόνον: Il. 19:157: Τρωσὶ μαχησομένους, ἐπεὶ οὐκ ὀλίγον χρόνον ἔσται
χρόνον: Il. 23:418: μᾶλλον ἐπιδραμέτην ὀλίγον χρόνον· αἶψα δ’ ἔπειτα
χρόνον: Il. 24:670: σχήσω γὰρ πόλεμον τόσσον χρόνον ὅσσον ἄνωγας.
χρόνον: Od. 2:115: εἰ δ’ ἔτ’ ἀνιήσει γε πολὺν χρόνον υἷας Ἀχαιῶν,
χρόνον: Od. 4:543: μηκέτι, Ἀτρέος υἱέ, πολὺν χρόνον ἀσκελὲς οὕτω
χρόνον: Od. 4:594: “Ἀτρεΐδη, μὴ δή με πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἔρυκε.
χρόνον: Od. 4:599: ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ· σὺ δέ με χρόνον ἐνθάδ’ ἐρύκεις.
χρόνον: Od. 4:675: οὐδ’ ἄρα Πηνελόπεια πολὺν χρόνον ἦεν ἄπυστος
χρόνον: Od. 5:319: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόβρυχα θῆκε πολὺν χρόνον, οὐδὲ δυνάσθη
χρόνον: Od. 6:295: ἔνθα καθεζόμενος μεῖναι χρόνον, εἰς ὅ κεν ἡμεῖς
χρόνον: Od. 9:138: ἀλλ’ ἐπικέλσαντας μεῖναι χρόνον, εἰς ὅ κε ναυτέων
χρόνον: Od. 11:161: νηΐ τε καὶ ἑτάροισι πολὺν χρόνον; οὐδέ πω ἦλθες
χρόνον: Od. 12:407: ἡ δ’ ἔθει οὐ μάλα πολλὸν ἐπὶ χρόνον· αἶψα γὰρ ἦλθε
χρόνον: Od. 14:193: εἴη μὲν νῦν νῶϊν ἐπὶ χρόνον ἠμὲν ἐδωδὴ
χρόνον: Od. 15:68: “Τηλέμαχ’, οὔ τί σ’ ἐγώ γε πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἐρύξω
χρόνον: Od. 15:494: καδδραθέτην δ’ οὐ πολλὸν ἐπὶ χρόνον, ἀλλὰ μίνυνθα·
χρόνον: Od. 15:545: “Τηλέμαχ’, εἰ γάρ κεν σὺ πολὺν χρόνον ἐνθάδε μίμνοις,
χρόνον: Od. 16:267: “οὐ μέν τοι κείνω γε πολὺν χρόνον ἀμφὶς ἔσεσθον
χρόνον: Od. 19:169: ἧς ἀπέῃσιν ἀνὴρ τόσσον χρόνον ὅσσον ἐγὼ νῦν,
χρόνον: Od. 19:221: “ὦ γύναι, ἀργαλέον τόσσον χρόνον ἀμφὶς ἐόντα
χρόνον: Od. 21:70: ἀνδρὸς ἀποιχομένοιο πολὺν χρόνον, οὐδέ τιν’ ἄλλην
χρόνον: Od. 24:218: ἦέ κεν ἀγνοιῇσι πολὺν χρόνον ἀμφὶς ἐόντα.”
χροὸς: Il. 4:130: ἣ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὸ χροὸς ὡς ὅτε μήτηρ
χροὸς: Il. 4:137: μίτρης θ’, ἣν ἐφόρει ἔρυμα χροὸς ἕρκος ἀκόντων,
χροὸς: Il. 5:337: ἀβληχρήν· εἶθαρ δὲ δόρυ χροὸς ἀντετόρησεν
χροὸς: Il. 11:398: ἐκ πόδος ἕλκ’, ὀδύνη δὲ διὰ χροὸς ἦλθ’ ἀλεγεινή.
χροὸς: Il. 11:457: ἔξω τε χροὸς ἕλκε καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης·
χροὸς: Il. 11:573: ἐν γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι.
χροὸς: Il. 13:191: Ἕκτορος· ἀλλ’ οὔ πῃ χροὸς εἴσατο, πᾶς δ’ ἄρα χαλκῷ
χροὸς: Il. 13:440: χάλκεον, ὅς οἱ πρόσθεν ἀπὸ χροὸς ἤρκει ὄλεθρον·
χροὸς: Il. 13:574: ὄφρά οἱ ἐκ χροὸς ἔγχος ἀνεσπάσατ’ ἐγγύθεν ἐλθὼν
χροὸς: Il. 13:640: Ὣς εἰπὼν τὰ μὲν ἔντε’ ἀπὸ χροὸς αἱματόεντα
χροὸς: Il. 14:170: ἀμβροσίῃ μὲν πρῶτον ἀπὸ χροὸς ἱμερόεντος
χροὸς: Il. 15:317: ἐν γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι.
χροὸς: Il. 15:534: ὅς οἱ καὶ τότε παιδὸς ἀπὸ χροὸς ἤρκεσ’ ὄλεθρον.
χροὸς: Il. 16:504: ἐκ χροὸς ἕλκε δόρυ, προτὶ δὲ φρένες αὐτῷ ἕποντο·
χροὸς: Il. 16:814: ἐκ χροὸς ἁρπάξας δόρυ μείλινον, οὐδ’ ὑπέμεινε
χροὸς: Il. 17:571: ἥ τε καὶ ἐργομένη μάλα περ χροὸς ἀνδρομέοιο
χροὸς: Il. 20:100: πρὶν χροὸς ἀνδρομέοιο διελθέμεν. εἰ δὲ θεός περ
χροὸς: Il. 21:70: ἔστη ἱεμένη χροὸς ἄμεναι ἀνδρομέοιο.
χροὸς: Il. 21:168: γαίῃ ἐνεστήρικτο λιλαιομένη χροὸς ἆσαι.
χροός: Od. 6:220: χρίσομαι· ἦ γὰρ δηρὸν ἀπὸ χροός ἐστιν ἀλοιφή.
χρυσάμπυκας: Il. 5:358: πολλὰ λισσομένη χρυσάμπυκας ᾔτεεν ἵππους·
χρυσάμπυκας: Il. 5:363: Ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρ’ Ἄρης δῶκε χρυσάμπυκας ἵππους·
χρυσάμπυκας: Il. 5:720: ἣ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους
χρυσάμπυκας: Il. 8:382: ἣ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους
χρυσάορον: Il. 15:256: Φοῖβον Ἀπόλλωνα χρυσάορον, ὅς σε πάρος περ
χρυσαόρου: Il. 5:509: Φοίβου Ἀπόλλωνος χρυσαόρου, ὅς μιν ἀνώγει
χρύσεα: Il. 6:236: χρύσεα χαλκείων, ἑκατόμβοι’ ἐννεαβοίων.
χρύσεα: Il. 13:22: χρύσεα μαρμαίροντα τετεύχαται ἄφθιτα αἰεί.
χρύσεα: Il. 18:375: χρύσεα δέ σφ’ ὑπὸ κύκλα ἑκάστῳ πυθμένι θῆκεν,
χρύσεα: Od. 16:185: ἠδὲ χρύσεα δῶρα, τετυγμένα· φείδεο δ’ ἡμέων.”
χρύσεαι: Il. 19:383: χρύσεαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ θαμειάς.
χρύσεαι: Il. 22:316: χρύσεαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ θαμειάς.
χρυσέη: Il. 5:724: τῶν ἤτοι χρυσέη ἴτυς ἄφθιτος, αὐτὰρ ὕπερθε
χρυσέῃ: Il. 19:282: Βρισηῒς δ’ ἄρ’ ἔπειτ’ ἰκέλη χρυσέῃ Ἀφροδίτῃ
χρυσέῃ: Il. 23:243: καὶ τὰ μὲν ἐν χρυσέῃ φιάλῃ καὶ δίπλακι δημῷ
χρυσέῃ: Od. 6:79: δῶκεν δὲ χρυσέῃ ἐν ληκύθῳ ὑγρὸν ἔλαιον,
χρυσέῃ: Od. 6:215: δῶκαν δὲ χρυσέῃ ἐν ληκύθῳ ὑγρὸν ἔλαιον,
χρυσέη: Od. 7:90: ἀργύρεον δ’ ἐφ’ ὑπερθύριον, χρυσέη δὲ κορώνη.
χρυσέην: Il. 4:111: πᾶν δ’ εὖ λειήνας χρυσέην ἐπέθηκε κορώνην.
χρυσέην: Il. 23:253: ἄλλεγον ἐς χρυσέην φιάλην καὶ δίπλακα δημόν,
χρυσέης: Il. 3:64: μή μοι δῶρ’ ἐρατὰ πρόφερε χρυσέης Ἀφροδίτης·
χρυσέῃσιν: Il. 8:42: ὠκυπέτα χρυσέῃσιν ἐθείρῃσιν κομόωντε,
χρυσέῃσιν: Il. 13:24: ὠκυπέτα χρυσέῃσιν ἐθείρῃσιν κομόωντε,
χρύσει’: Il. 5:731: κάλ’ ἔβαλε χρύσει’· ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν Ἥρη
χρύσεια: Il. 3:248: κῆρυξ Ἰδαῖος ἠδὲ χρύσεια κύπελλα·
χρύσεια: Il. 8:69: καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα·
χρύσεια: Il. 10:439: τεύχεα δὲ χρύσεια πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι
χρύσεια: Il. 18:517: ἄμφω χρυσείω, χρύσεια δὲ εἵματα ἕσθην,
χρύσεια: Il. 22:209: καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα,
χρύσεια: Il. 24:341: ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρὴν
χρύσεια: Od. 1:97: ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρὴν
χρύσεια: Od. 1:142: παντοίων, παρὰ δέ σφι τίθει χρύσεια κύπελλα,
χρύσεια: Od. 4:58: παντοίων, παρὰ δέ σφι τίθει χρύσεια κύπελλα.]
χρύσεια: Od. 5:45: ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρὴν
χρύσεια: Od. 10:355: ἀργυρέας, ἐπὶ δέ σφι τίθει χρύσεια κάνεια·
χρύσεια: Od. 10:357: ἡδὺν ἐν ἀργυρέῳ, νέμε δὲ χρύσεια κύπελλα·
χρύσειαι: Il. 11:634: χρύσειαι νεμέθοντο, δύω δ’ ὑπὸ πυθμένες ἦσαν.
χρύσειαι: Il. 18:418: χρύσειαι ζωῇσι νεήνισιν εἰοικυῖαι.
χρύσειαι: Od. 7:88: χρύσειαι δὲ θύραι πυκινὸν δόμον ἐντὸς ἔεργον·
χρύσειαι: Od. 18:294: χρύσειαι, κληῖσιν ἐϋγνάμπτοισ’ ἀραρυῖαι·
χρυσείας: Il. 13:36: ἔδμεναι· ἀμφὶ δὲ ποσσὶ πέδας ἔβαλε χρυσείας
χρυσείας: Il. 18:598: εἶχον χρυσείας ἐξ ἀργυρέων τελαμώνων.
χρυσείῃ: Il. 9:389: οὐδ’ εἰ χρυσείῃ Ἀφροδίτῃ κάλλος ἐρίζοι,
χρυσείη: Il. 18:549: χρυσείη περ ἐοῦσα· τὸ δὴ περὶ θαῦμα τέτυκτο.
χρυσείῃ: Il. 24:21: χρυσείῃ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων.
χρυσείῃ: Od. 1:137: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
χρυσείῃ: Od. 4:53: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
χρυσείῃ: Od. 5:62: ἱστὸν ἐποιχομένη χρυσείῃ κερκίδ’ ὕφαινεν.
χρυσείῃ: Od. 7:173: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
χρυσείῃ: Od. 10:369: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
χρυσείῃ: Od. 15:136: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
χρυσείῃ: Od. 16:172: ἦ, καὶ χρυσείῃ ῥάβδῳ ἐπεμάσσατ’ Ἀθήνη.
χρυσείῃ: Od. 17:92: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
χρυσείην: Il. 5:744: χρυσείην, ἑκατὸν πολίων πρυλέεσσ’ ἀραρυῖαν·
χρυσείην: Il. 8:19: σειρὴν χρυσείην ἐξ οὐρανόθεν κρεμάσαντες
χρυσείην: Il. 8:44: χρυσείην εὔτυκτον, ἑοῦ δ’ ἐπεβήσετο δίφρου,
χρυσείην: Il. 8:193: πᾶσαν χρυσείην ἔμεναι, κανόνας τε καὶ αὐτήν,
χρυσείην: Il. 13:26: χρυσείην εὔτυκτον, ἑοῦ δ’ ἐπεβήσετο δίφρου,
χρυσείην: Il. 14:350: καλὴν χρυσείην· στιλπναὶ δ’ ἀπέπιπτον ἔερσαι.
χρυσείην: Il. 18:562: καλὴν χρυσείην· μέλανες δ’ ἀνὰ βότρυες ἦσαν,
χρυσείην: Il. 24:795: καὶ τά γε χρυσείην ἐς λάρνακα θῆκαν ἑλόντες
χρυσείην: Od. 5:232: καλὴν χρυσείην, κεφαλῇ δ’ ἐφύπερθε καλύπτρην.
χρυσείην: Od. 10:545: καλὴν χρυσείην, κεφαλῇ δ’ ἐπέθηκε καλύπτρην.
χρυσείην: Od. 24:3: καλὴν χρυσείην, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει,
χρυσείῃς: Il. 12:297: χρυσείῃς ῥάβδοισι διηνεκέσιν περὶ κύκλον.
χρυσείῃς: Il. 14:180: χρυσείῃς δ’ ἐνετῇσι κατὰ στῆθος περονᾶτο.
χρύσειοι: Il. 4:133: χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο θώρηξ.
χρύσειοι: Il. 11:30: χρύσειοι πάμφαινον, ἀτὰρ περὶ κουλεὸν ἦεν
χρύσειοι: Il. 18:577: χρύσειοι δὲ νομῆες ἅμ’ ἐστιχόωντο βόεσσι
χρύσειοι: Il. 20:415: χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο θώρηξ·
χρύσειοι: Od. 7:91: χρύσειοι δ’ ἑκάτερθε καὶ ἀργύρεοι κύνες ἦσαν,
χρύσειοι: Od. 7:100: χρύσειοι δ’ ἄρα κοῦροι ἐϋδμήτων ἐπὶ βωμῶν
χρυσείοις: Il. 1:246: χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον, ἕζετο δ’ αὐτός·
χρυσείοις: Il. 11:632: χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον· οὔατα δ’ αὐτοῦ
χρύσειον: Il. 5:730: δῆσε χρύσειον καλὸν ζυγόν, ἐν δὲ λέπαδνα
χρύσειον: Il. 8:442: αὐτὸς δὲ χρύσειον ἐπὶ θρόνον εὐρύοπα Ζεὺς
χρύσειον: Il. 11:773: αὐλῆς ἐν χόρτῳ· ἔχε δὲ χρύσειον ἄλεισον
χρύσειον: Od. 3:50: τοὔνεκα σοὶ προτέρῳ δώσω χρύσειον ἄλεισον.”
χρύσειον: Od. 3:53: οὕνεκα οἷ προτέρῃ δῶκε χρύσειον ἄλεισον·
χρύσειον: Od. 15:85: ἠὲ δύ’ ἡμιόνους ἠὲ χρύσειον ἄλεισον.”
χρυσείω: Il. 18:517: ἄμφω χρυσείω, χρύσεια δὲ εἵματα ἕσθην,
χρυσείῳ: Od. 3:41: χρυσείῳ δέπαϊ· δειδισκόμενος δὲ προσηύδα
χρύσεοι: Od. 19:230: ὡς οἱ χρύσεοι ἐόντες ὁ μὲν λάε νεβρὸν ἀπάγχων,
χρυσέοις: Il. 4:3: νέκταρ ἐοινοχόει· τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσι
χρυσέοις: Od. 3:472: οἶνον οἰνοχοεῦντες ἐνὶ χρυσέοις δεπάεσσιν.
χρυσέοισι: Il. 5:727: δίφρος δὲ χρυσέοισι καὶ ἀργυρέοισιν ἱμᾶσιν
χρυσέοισι: Il. 9:666: τοὺς μὲν ἄρα χρυσέοισι κυπέλλοις υἷες Ἀχαιῶν
χρυσέοισι: Il. 13:523: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἄκρῳ Ὀλύμπῳ ὑπὸ χρυσέοισι νέφεσσιν
χρυσέοισιν: Il. 8:436: αὐταὶ δὲ χρυσέοισιν ἐπὶ κλισμοῖσι κάθιζον
χρυσέοισιν: Il. 11:31: ἀργύρεον χρυσέοισιν ἀορτήρεσσιν ἀρηρός.
χρύσεον: Il. 6:220: Βελλεροφόντης δὲ χρύσεον δέπας ἀμφικύπελλον
χρύσεον: Il. 14:239: χρύσεον· Ἥφαιστος δέ κ’ ἐμὸς πάϊς ἀμφιγυήεις
χρύσεον: Il. 14:343: χρύσεον· οὐδ’ ἂν νῶϊ διαδράκοι Ἠέλιός περ,
χρύσεον: Il. 15:20: χρύσεον ἄῤῥηκτον; σὺ δ’ ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν
χρύσεον: Il. 18:206: χρύσεον, ἐκ δ’ αὐτοῦ δαῖε φλόγα παμφανόωσαν.
χρύσεον: Il. 18:612: καλὴν δαιδαλέην, ἐπὶ δὲ χρύσεον λόφον ἧκε,
χρύσεον: Il. 24:101: Ἥρη δὲ χρύσεον καλὸν δέπας ἐν χερὶ θῆκε
χρύσεον: Od. 8:431: χρύσεον, ὄφρ’ ἐμέθεν μεμνημένος ἤματα πάντα
χρύσεον: Od. 11:91: χρύσεον σκῆπτρον ἔχων, ἐμὲ δ’ ἔγνω καὶ προσέειπε·
χρύσεον: Od. 11:569: χρύσεον σκῆπτρον ἔχοντα θεμιστεύοντα νέκυσσιν,
χρύσεον: Od. 15:460: χρύσεον ὅρμον ἔχων, μετὰ δ’ ἠλέκτροισιν ἔερτο.
χρύσεον: Od. 18:296: χρύσεον, ἠλέκτροισιν ἐερμένον, ἠέλιον ὥς·
χρύσεον: Od. 19:34: χρύσεον λύχνον ἔχουσα φάος περικαλλὲς ἐποίει.
χρύσεον: Od. 22:10: χρύσεον ἄμφωτον, καὶ δὴ μετὰ χερσὶν ἐνώμα,
χρύσεον: Od. 24:74: χρύσεον ἀμφιφορῆα· Διωνύσοιο δὲ δῶρον
χρύσεος: Il. 6:320: αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης.
χρύσεος: Il. 8:495: αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης,
χρύσεος: Il. 23:92: χρύσεος ἀμφιφορεύς, τόν τοι πόρε πότνια μήτηρ.
χρύσεος: Od. 11:610: χρύσεος ἦν τελαμών, ἵνα θέσκελα ἔργα τέτυκτο,
χρυσέου: Il. 2:268: σκήπτρου ὕπο χρυσέου· ὃ δ’ ἄρ’ ἕζετο τάρβησέν τε,
χρυσέου: Il. 23:219: χρυσέου ἐκ κρητῆρος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον
χρυσέῳ: Il. 1:15: χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,
χρυσέῳ: Il. 1:374: χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,
χρυσέῳ: Il. 4:2: χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια Ἥβη
χρυσέῳ: Il. 23:196: πολλὰ δὲ καὶ σπένδων χρυσέῳ δέπαϊ λιτάνευεν
χρυσέῳ: Il. 24:285: χρυσέῳ ἐν δέπαϊ, ὄφρα λείψαντε κιοίτην·
χρυσέῳ: Od. 10:316: τεῦχε δέ μοι κυκεῶ χρυσέῳ δέπᾳ, ὄφρα πίοιμι,
χρυσέῳ: Od. 15:149: ἐν δέπαϊ χρυσέῳ, ὄφρα λείψαντε κιοίτην.
χρυσέῳ: Od. 18:121: καὶ δέπαϊ χρυσέῳ δειδίσκετο φώνησέν τε·
χρυσέῳ: Od. 20:261: ἐν δέπαϊ χρυσέῳ, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
Χρύση: Il. 1:442: “ Ὤ Χρύση, πρό μ’ ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
χρυσῇ: Il. 5:425: πρὸς χρυσῇ περόνῃ καταμύξατο χεῖρα ἀραιήν.
χρυσῆ: Il. 22:470: κρήδεμνόν θ’, ὅ ῥά οἱ δῶκε χρυσῆ Ἀφροδίτη
χρυσῇ: Il. 24:699: ἀλλ’ ἄρα Κασσάνδρη ἰκέλη χρυσῇ Ἀφροδίτῃ
χρυσῇ: Od. 8:337: εὕδειν ἐν λέκτροισι παρὰ χρυσῇ Ἀφροδίτῃ;”
χρυσῇ: Od. 8:342: αὐτὰρ ἐγὼν εὕδοιμι παρὰ χρυσῇ Ἀφροδίτῃ.”
χρυσῇ: Od. 17:37: Ἀρτέμιδι ἰκέλη ἠὲ χρυσῇ Ἀφροδίτῃ,
χρυσῇ: Od. 19:54: Ἀρτέμιδι ἰκέλη ἠὲ χρυσῇ Ἀφροδίτῃ.
Χρυσηΐδα: Il. 1:143: θείομεν, ἂν δ’ αὐτὴν Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον
Χρυσηΐδα: Il. 1:182: ὡς ἔμ’ ἀφαιρεῖται Χρυσηΐδα Φοῖβος Ἀπόλλων,
Χρυσηΐδα: Il. 1:310: βῆσε θεῷ, ἀνὰ δὲ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον
Χρυσηΐδα: Il. 1:369: ἐκ δ’ ἕλον Ἀτρεΐδῃ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον.
Χρυσηΐδος: Il. 1:111: οὕνεκ’ ἐγὼ κούρης Χρυσηΐδος ἀγλά’ ἄποινα
Χρυσηῒς: Il. 1:439: ἐκ δὲ Χρυσηῒς νηὸς βῆ ποντοπόροιο.
χρυσηλάκατος: Il. 20:70: Ἥρῃ δ’ ἀντέστη χρυσηλάκατος κελαδεινὴ
χρυσηλακάτου: Il. 16:183: ἐν χορῷ Ἀρτέμιδος χρυσηλακάτου κελαδεινῆς.
χρυσηλακάτῳ: Od. 4:122: ἤλυθεν Ἀρτέμιδι χρυσηλακάτῳ ἐϊκυῖα.
Χρύσην: Il. 1:11: οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα
Χρύσην: Il. 1:37: “ Κλῦθί μευ, Ἀργυρότοξ’, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας
Χρύσην: Il. 1:100: ἐς Χρύσην· τότε κέν μιν ἱλασσάμενοι πεπίθοιμεν. ”
Χρύσην: Il. 1:390: ἐς Χρύσην πέμπουσιν, ἄγουσι δὲ δῶρα ἄνακτι·
Χρύσην: Il. 1:431: ἐς Χρύσην ἵκανεν ἄγων ἱερὴν ἑκατόμβην.
Χρύσην: Il. 1:451: “ Κλῦθί μευ ἀργυρότοξ’, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας
χρυσῆν: Il. 5:427: καί ῥα καλεσσάμενος προσέφη χρυσῆν Ἀφροδίτην·
χρυσῆν: Il. 20:272: τὴν δὲ μίαν χρυσῆν, τῇ ῥ’ ἔσχετο μείλινον ἔγχος.
χρυσῆν: Od. 4:131: χρυσῆν τ’ ἠλακάτην τάλαρόν θ’ ὑπόκυκλον ὄπασσεν
χρυσήνιος: Il. 6:205: τὴν δὲ χολωσαμένη χρυσήνιος Ἄρτεμις ἔκτα.
χρυσήνιος: Od. 8:285: οὐδ’ ἀλαὸς σκοπιὴν εἶχε χρυσήνιος Ἄρης,
Χρύσης: Il. 1:370: Χρύσης δ’ αὖθ’ ἱερεὺς ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος
Χρύσης: Il. 1:450: τοῖσιν δὲ Χρύσης μεγάλ’ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών·
χρυσῆς: Od. 4:14: Ἑρμιόνην, ἣ εἶδος ἔχε χρυσῆς Ἀφροδίτης.
Χρυσόθεμις: Il. 9:145: Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα,
Χρυσόθεμις: Il. 9:287: Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα,
χρυσόθρονον: Od. 19:319: ὥς κ’ εὖ θαλπιόων χρυσόθρονον Ἠῶ ἵκηται.
χρυσόθρονον: Od. 23:244: ῥύσατ’ ἐπ’ Ὠκεανῷ χρυσόθρονον οὐδ’ ἔα ἵππους
χρυσόθρονον: Od. 23:347: αὐτίκ’ ἀπ’ Ὠκεανοῦ χρυσόθρονον ἠριγένειαν
χρυσόθρονος: Il. 1:611: ἔνθα καθεῦδ’ ἀναβάς, παρὰ δὲ χρυσόθρονος Ἥρη.
χρυσόθρονος: Il. 9:529: καὶ γὰρ τοῖσι κακὸν χρυσόθρονος Ἄρτεμις ὦρσε
χρυσόθρονος: Il. 14:153: Ἥρη δ’ εἰσεῖδε χρυσόθρονος ὀφθαλμοῖσι
χρυσόθρονος: Od. 5:123: ἕως μιν ἐν Ὀρτυγίῃ χρυσόθρονος Ἄρτεμις ἁγνὴ
χρυσόθρονος: Od. 10:541: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
χρυσόθρονος: Od. 12:142: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
χρυσόθρονος: Od. 14:502: κείμην ἀσπασίως, φάε δὲ χρυσόθρονος Ἠώς.
χρυσόθρονος: Od. 15:56: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
χρυσόθρονος: Od. 15:250: ἀλλ’ ἦ τοι Κλεῖτον χρυσόθρονος ἥρπασεν Ἠὼς
χρυσόθρονος: Od. 20:91: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
χρυσόθρονος: Od. 22:198: λήσει ἀνερχομένη χρυσόθρονος, ἡνίκ’ ἀγινεῖς
χρυσοθρόνου: Il. 15:5: Ἴδης ἐν κορυφῇσι παρὰ χρυσοθρόνου Ἥρης,
χρυσοῖο: Il. 9:122: ἕπτ’ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα,
χρυσοῖο: Il. 9:126: οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο,
χρυσοῖο: Il. 9:264: ἕπτ’ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα,
χρυσοῖο: Il. 9:268: οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο,
χρυσοῖο: Il. 11:25: δώδεκα δὲ χρυσοῖο καὶ εἴκοσι κασσιτέροιο·
χρυσοῖο: Il. 18:507: κεῖτο δ’ ἄρ’ ἐν μέσσοισι δύω χρυσοῖο τάλαντα,
χρυσοῖο: Il. 18:574: αἳ δὲ βόες χρυσοῖο τετεύχατο κασσιτέρου τε,
χρυσοῖο: Il. 23:269: τῷ δὲ τετάρτῳ θῆκε δύω χρυσοῖο τάλαντα,
χρυσοῖο: Il. 23:614: Μηριόνης δ’ ἀνάειρε δύω χρυσοῖο τάλαντα
χρυσοῖό: Od. 1:165: ἢ ἀφνειότεροι χρυσοῖό τε ἐσθῆτός τε.
χρυσοῖο: Od. 4:129: δοιοὺς δὲ τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα.
χρυσοῖο: Od. 8:393: καὶ χρυσοῖο τάλαντον ἐνείκατε τιμήεντος.
χρυσοῖο: Od. 19:226: διπλῆν· ἐν δ’ ἄρα οἱ περόνη χρυσοῖο τέτυκτο
χρυσὸν: Il. 2:872: ὃς καὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμον δ’ ἴεν ἠΰτε κούρη
χρυσὸν: Il. 2:875: ἐν ποταμῷ, χρυσὸν δ’ Ἀχιλεὺς ἐκόμισσε δαΐφρων.
χρυσὸν: Il. 8:43: χρυσὸν δ’ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ’ ἱμάσθλην
χρυσὸν: Il. 9:365: ἄλλον δ’ ἐνθένδε χρυσὸν καὶ χαλκὸν ἐρυθρὸν
χρυσὸν: Il. 10:294: τήν τοι ἐγὼ ῥέξω χρυσὸν κέρασιν περιχεύας.
χρυσὸν: Il. 11:124: χρυσὸν Ἀλεξάνδροιο δεδεγμένος ἀγλαὰ δῶρα
χρυσὸν: Il. 13:25: χρυσὸν δ’ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ’ ἱμάσθλην
χρυσὸν: Il. 18:475: καὶ χρυσὸν τιμῆντα καὶ ἄργυρον· αὐτὰρ ἔπειτα
χρυσόν: Il. 22:340: ἀλλὰ σὺ μὲν χαλκόν τε ἅλις χρυσόν τε δέδεξο
χρυσόν: Od. 3:274: πολλὰ δ’ ἀγάλματ’ ἀνῆψεν, ὑφάσματά τε χρυσόν τε,
χρυσὸν: Od. 3:301: ὣς ὁ μὲν ἔνθα πολὺν βίοτον καὶ χρυσὸν ἀγείρων
χρυσὸν: Od. 3:384: τήν τοι ἐγὼ ῥέξω χρυσὸν κέρασιν περιχεύας.”
χρυσὸν: Od. 3:426: ἐλθεῖν, ὄφρα βοὸς χρυσὸν κέρασιν περιχεύῃ.
χρυσὸν: Od. 3:435: οἷσίν τε χρυσὸν ἐργάζετο· ἦλθε δ’ Ἀθήνη
χρυσὸν: Od. 3:437: χρυσὸν ἔδωχ’· ὁ δ’ ἔπειτα βοὸς κέρασιν περίχευεν
χρυσόν: Od. 5:38: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά τε δόντες,
χρυσὸν: Od. 6:232: ὡς δ’ ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ
χρυσόν: Od. 8:440: ἐσθῆτα χρυσόν τε, τά οἱ Φαίηκες ἔδωκαν·
χρυσόν: Od. 10:35: καί μ’ ἔφασαν χρυσόν τε καὶ ἄργυρον οἴκαδ’ ἄγεσθαι,
χρυσὸν: Od. 11:327: ἣ χρυσὸν φίλου ἀνδρὸς ἐδέξατο τιμήεντα.
χρυσόν: Od. 13:136: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά θ’ ὑφαντήν,
χρυσὸν: Od. 13:218: ἠρίθμει καὶ χρυσὸν ὑφαντά τε εἵματα καλά.
χρυσὸν: Od. 13:368: ἄσσον πάντ’ ἐφόρει, χρυσὸν καὶ ἀτειρέα χαλκὸν
χρυσόν: Od. 14:324: χαλκόν τε χρυσόν τε πολύκμητόν τε σίδηρον.
χρυσόν: Od. 15:207: ἐσθῆτα χρυσόν τε, τά οἱ Μενέλαος ἔδωκε·
χρυσόν: Od. 15:448: οἴσω γὰρ καὶ χρυσόν, ὅτις χ’ ὑποχείριος ἔλθῃ.
χρυσόν: Od. 16:231: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά θ’ ὑφαντήν.
χρυσόν: Od. 22:58: χαλκόν τε χρυσόν τ’ ἀποδώσομεν, εἰς ὅ κε σὸν κῆρ
χρυσὸν: Od. 23:159: ὡς δ’ ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ
χρυσόν: Od. 23:341: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά τε δόντες.
χρυσοπεδίλου: Od. 11:604: παῖδα Διὸς μεγάλοιο καὶ Ἥρης χρυσοπεδίλου.
χρυσόπτερον: Il. 8:398: Ἶριν δ’ ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν·
χρυσόπτερον: Il. 11:185: Ἶριν δ’ ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν·
χρυσόῤῥαπι: Od. 5:87: “τίπτε μοι, Ἑρμεία χρυσόῤῥαπι, εἰλήλουθας,
χρυσόῤῥαπις: Od. 10:277: ἔνθα μοι Ἑρμείας χρυσόῤῥαπις ἀντεβόλησεν
χρυσόῤῥαπις: Od. 10:331: φάσκεν ἐλεύσεσθαι χρυσόῤῥαπις Ἀργεϊφόντης,
χρυσός: Il. 6:48: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
χρυσός: Il. 10:379: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
χρυσός: Il. 11:133: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
χρυσὸς: Il. 20:268: ῥῆξε σάκος· χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε, δῶρα θεοῖο·
χρυσὸς: Il. 21:165: ῥῆξε σάκος· χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε δῶρα θεοῖο·
χρυσὸς: Il. 23:549: ἔστί τοι ἐν κλισίῃ χρυσὸς πολύς, ἔστι δὲ χαλκὸς
χρυσὸς: Od. 2:338: εὐρύν, ὅθι νητὸς χρυσὸς καὶ χαλκὸς ἔκειτο
χρυσός: Od. 10:45: ὅσσος τις χρυσός τε καὶ ἄργυρος ἀσκῷ ἔνεστιν.”
χρυσὸς: Od. 13:11: κεῖται καὶ χρυσὸς πολυδαίδαλος ἄλλα τε πάντα
χρυσός: Od. 21:10: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος.
χρυσοῦ: Il. 2:229: ἦ ἔτι καὶ χρυσοῦ ἐπιδεύεαι, ὅν κέ τις οἴσει
χρυσοῦ: Il. 9:137: νῆα ἅλις χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ νηησάσθω
χρυσοῦ: Il. 9:279: νῆα ἅλις χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ νηήσασθαι
χρυσοῦ: Il. 19:247: χρυσοῦ δὲ στήσας Ὀδυσεὺς δέκα πάντα τάλαντα
χρυσοῦ: Il. 22:50: χαλκοῦ τε χρυσοῦ τ’ ἀπολυσόμεθ’, ἔστι γὰρ ἔνδον·
χρυσοῦ: Il. 23:751: ἡμιτάλαντον δὲ χρυσοῦ λοισθήϊ’ ἔθηκε.
χρυσοῦ: Il. 23:796: ἀλλά τοι ἡμιτάλαντον ἐγὼ χρυσοῦ ἐπιθήσω.
χρυσοῦ: Il. 24:232: χρυσοῦ δὲ στήσας ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα,
χρυσοῦ: Od. 4:73: χρυσοῦ τ’ ἠλέκτρου τε καὶ ἀργύρου ἠδ’ ἐλέφαντος.
χρυσοῦ: Od. 4:526: χρυσοῦ δοιὰ τάλαντα· φύλασσε δ’ ὅ γ’ εἰς ἐνιαυτόν,
χρυσοῦ: Od. 9:202: χρυσοῦ μέν μοι δῶκ’ εὐεργέος ἑπτὰ τάλαντα,
χρυσοῦ: Od. 24:274: χρυσοῦ μέν οἱ δῶκ’ εὐεργέος ἑπτὰ τάλαντα,
χρυσοχόον: Od. 3:425: εἷς δ’ αὖ χρυσοχόον Λαέρκεα δεῦρο κελέσθω
χρυσῷ: Il. 10:438: ἅρμα δέ οἱ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ εὖ ἤσκηται·
χρυσῷ: Il. 17:52: πλοχμοί θ’, οἳ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο.
χρυσῷ: Il. 22:351: οὐδ’ εἴ κέν σ’ αὐτὸν χρυσῷ ἐρύσασθαι ἀνώγοι
χρυσῷ: Il. 23:503: ἅρματα δὲ χρυσῷ πεπυκασμένα κασσιτέρῳ τε
χρυσῷ: Od. 4:132: ἀργύρεον, χρυσῷ δ’ ἐπὶ χείλεα κεκράαντο.
χρυσῷ: Od. 4:616: ἔστιν ἅπας, χρυσῷ δ’ ἐπὶ χείλεα κεκράανται,
χρυσῷ: Od. 15:116: ἔστιν ἅπας, χρυσῷ δ’ ἐπὶ χείλεα κεκράανται,
χρυσῷ: Od. 23:200: δαιδάλλων χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἠδ’ ἐλέφαντι·
χρὼς: Il. 4:510: Ἀργείοις, ἐπεὶ οὔ σφι λίθος χρὼς οὐδὲ σίδηρος
χρὼς: Il. 13:279: τοῦ μὲν γάρ τε κακοῦ τρέπεται χρὼς ἄλλυδις ἄλλῃ,
χρὼς: Il. 13:284: τοῦ δ’ ἀγαθοῦ οὔτ’ ἂρ τρέπεται χρὼς οὔτέ τι λίην
χρώς: Il. 17:733: σταίησαν, τῶν δὲ τράπετο χρώς, οὐδέ τις ἔτλη
χρὼς: Il. 19:33: αἰεὶ τῷ γ’ ἔσται χρὼς ἔμπεδος, ἢ καὶ ἀρείων.
χρὼς: Il. 19:39: στάξε κατὰ ῥινῶν, ἵνα οἱ χρὼς ἔμπεδος εἴη.
χρὼς: Il. 21:568: καὶ γάρ θην τούτῳ τρωτὸς χρὼς ὀξέϊ χαλκῷ,
χρὼς: Il. 24:414: κειμένῳ, οὐδέ τί οἱ χρὼς σήπεται, οὐδέ μιν εὐλαὶ
χρώς: Od. 16:145: ἧσται ὀδυρόμενος, φθινύθει δ’ ἀμφ’ ὀστεόφι χρώς.”
χρὼς: Od. 16:182: ἄλλα δὲ εἵματ’ ἔχεις καί τοι χρὼς οὐκέθ’ ὁμοῖος.
χρώς: Od. 19:204: τῆς δ’ ἄρ’ ἀκουούσης ῥέε δάκρυα, τήκετο δὲ χρώς.
χρὼς: Od. 21:412: μνηστῆρσιν δ’ ἄρ’ ἄχος γένετο μέγα, πᾶσι δ’ ἄρα χρὼς
χρῶτ’: Od. 18:172: χρῶτ’ ἀπονιψαμένη καὶ ἐπιχρίσασα παρειάς,
χρῶτ’: Od. 18:179: χρῶτ’ ἀπονίπτεσθαι καὶ ἐπιχρίεσθαι ἀλοιφῇ·
χρωτὸς: Il. 10:575: νίψεν ἀπὸ χρωτὸς καὶ ἀνέψυχθεν φίλον ἦτορ,
χυθείη: Od. 19:590: τέρπειν, οὔ κέ μοι ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισι χυθείη.
χυμένη: Il. 19:284: ἀμφ’ αὐτῷ χυμένη λίγ’ ἐκώκυε, χερσὶ δ’ ἄμυσσε
χυμένη: Od. 8:527: ἀμφ’ αὐτῷ χυμένη λίγα κωκύει· οἱ δέ τ’ ὄπισθε
χύντο: Il. 4:526: χύντο χαμαὶ χολάδες, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
χύντο: Il. 21:181: χύντο χαμαὶ χολάδες· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν
χύσιν: Od. 5:487: ἐν δ’ ἄρα μέσσῃ λέκτο, χύσιν δ’ ἐπεχεύατο φύλλων.
χύσις: Od. 5:483: εὐρεῖαν· φύλλων γὰρ ἔην χύσις ἤλιθα πολλή,
χύσις: Od. 19:443: ἦεν, ἀτὰρ φύλλων ἐνέην χύσις ἤλιθα πολλή.
χυτὴ: Il. 6:464: ἀλλά με τεθνηῶτα χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτοι
χυτὴ: Il. 14:114: Τυδέος, ὃν Θήβῃσι χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτει.
χυτὴν: Il. 23:256: ἀμφὶ πυρήν· εἶθαρ δὲ χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν,
χυτὴν: Od. 3:258: τῶ κέ οἱ οὐδὲ θανόντι χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν,
χυτλώσαιτο: Od. 6:80: εἷος χυτλώσαιτο σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν.
χύτο: Il. 13:544: καὶ κόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ θάνατος χύτο θυμοραϊστής.
χύτο: Il. 16:414: κάππεσεν, ἀμφὶ δέ μιν θάνατος χύτο θυμοραϊστής.
χύτο: Il. 16:580: κάππεσεν, ἀμφὶ δέ μιν θάνατος χύτο θυμοραϊστής.
χύτο: Il. 20:282: ἔστη, κὰδ δ’ ἄχος οἱ χύτο μυρίον ὀφθαλμοῖσι,
χύτο: Il. 23:385: τοῖο δ’ ἀπ’ ὀφθαλμῶν χύτο δάκρυα χωομένοιο,
χύτο: Il. 24:358: Ὣς φάτο, σὺν δὲ γέροντι νόος χύτο, δείδιε δ’ αἰνῶς,
χύτο: Od. 7:143: καὶ τότε δή ῥ’ αὐτοῖο πάλιν χύτο θέσφατος ἀήρ.
χώεο: Od. 5:215: “πότνα θεά, μή μοι τόδε χώεο· οἶδα καὶ αὐτὸς
χώεο: Od. 23:213: αὐτὰρ μὴ νῦν μοι τόδε χώεο μηδὲ νεμέσσα,
χώεται: Il. 20:29: νῦν δ’ ὅτε δὴ καὶ θυμὸν ἑταίρου χώεται αἰνῶς
χώετο: Il. 21:306: χώετο Πηλεΐωνι, κόρυσσε δὲ κῦμα ῥόοιο
χωλαί: Il. 9:499: χωλαί τε ῥυσαί τε παραβλῶπές τ’ ὀφθαλμώ,
χωλεύων: Il. 18:411: χωλεύων· ὑπὸ δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἀραιαί.
χωλεύων: Il. 18:417: χωλεύων· ὑπὸ δ’ ἀμφίπολοι ῥώοντο ἄνακτι
χωλεύων: Il. 20:37: χωλεύων, ὑπὸ δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἀραιαί.
χωλὸν: Il. 18:397: κρύψαι χωλὸν ἐόντα· τότ’ ἂν πάθον ἄλγεα θυμῷ,
χωλὸν: Od. 8:308: ὡς ἐμὲ χωλὸν ἐόντα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
χωλὸς: Il. 2:217: φολκὸς ἔην, χωλὸς δ’ ἕτερον πόδα· τὼ δέ οἱ ὤμω
χωλὸς: Od. 8:332: χωλὸς ἐών, τέχνῃσι· τὸ καὶ μοιχάγρι’ ὀφέλλει.”
χωομένη: Il. 21:384: παυσάσθην, Ἥρη γὰρ ἐρύκακε χωομένη περ·
χωομένη: Il. 21:413: ἥ τοι χωομένη κακὰ μήδεται οὕνεκ’ Ἀχαιοὺς
χωομένης: Il. 8:478: χωομένης, οὐδ’ εἴ κε τὰ νείατα πείραθ’ ἵκηαι
χωόμενοι: Il. 21:457: μισθοῦ χωόμενοι, τὸν ὑποστὰς οὐκ ἐτέλεσσε.
χωόμενοι: Il. 21:519: οἳ μὲν χωόμενοι, οἳ δὲ μέγα κυδιόωντες·
χωομένοιο: Il. 1:46: ἔκλαγξαν δ’ ἄρ’ ὀιστοὶ ἐπ’ ὤμων χωομένοιο,
χωομένοιο: Il. 4:357: ὡς γνῶ χωομένοιο· πάλιν δ’ ὅ γε λάζετο μῦθον·
χωομένοιο: Il. 9:459: πατρὸς χωομένοιο κατὰ μέγαρα στρωφᾶσθαι.
χωομένοιο: Il. 23:385: τοῖο δ’ ἀπ’ ὀφθαλμῶν χύτο δάκρυα χωομένοιο,
χωόμενον: Il. 1:429: χωόμενον κατὰ θυμὸν ἐϋζώνοιο γυναικὸς
χωόμενον: Il. 23:37: σπουδῇ παρπεπιθόντες ἑταίρου χωόμενον κῆρ.
χωόμενος: Il. 1:44: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ,
χωόμενος: Il. 1:244: χωόμενος ὅ τ’ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισας. ”
χωόμενος: Il. 1:380: χωόμενος δ’ ὁ γέρων πάλιν ᾤχετο· τοῖο δ’ Ἀπόλλων
χωόμενος: Il. 2:689: κούρης χωόμενος Βρισηΐδος ἠϋκόμοιο,
χωόμενος: Il. 9:551: ἤτοι ὃ μητρὶ φίλῃ Ἀλθαίῃ χωόμενος κῆρ
χωόμενος: Il. 13:662: τοῦ ὅ γε χωόμενος προΐει χαλκήρε’ ὀϊστόν.
χωόμενός: Il. 14:260: τὴν ἱκόμην φεύγων, ὃ δ’ ἐπαύσατο χωόμενός περ.
χωόμενος: Il. 16:553: Ἕκτωρ χωόμενος Σαρπηδόνος. αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
χωόμενος: Il. 19:127: χωόμενος φρεσὶν ᾗσι, καὶ ὤμοσε καρτερὸν ὅρκον
χωόμενος: Il. 23:489: χωόμενος χαλεποῖσιν ἀμείψασθαι ἐπέεσσι·
χωόμενος: Il. 23:603: χωόμενος, ἐπεὶ οὔ τι παρήορος οὐδ’ ἀεσίφρων
χωόμενος: Il. 24:606: χωόμενος Νιόβῃ, τὰς δ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
χωόμενος: Il. 24:736: χωόμενος, ᾧ δή που ἀδελφεὸν ἔκτανεν Ἕκτωρ
χωόμενος: Od. 2:80: ὣς φάτο χωόμενος, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ,
χωόμενος: Od. 8:238: χωόμενος, ὅτι σ’ οὗτος ἀνὴρ ἐν ἀγῶνι παραστὰς
χωόμενος: Od. 11:103: χωόμενος ὅτι οἱ υἱὸν φίλον ἐξαλάωσας.
χωόμενος: Od. 12:376: αὐτίκα δ’ ἀθανάτοισι μετηύδα χωόμενος κῆρ·
χωόμενος: Od. 13:343: χωόμενος ὅτι οἱ υἱὸν φίλον ἐξαλάωσας.
χωομένου: Il. 9:107: χωομένου Ἀχιλῆος ἔβης κλισίηθεν ἀπούρας
χωομένῳ: Il. 2:782: χωομένῳ ὅτε τ’ ἀμφὶ Τυφωέϊ γαῖαν ἱμάσσῃ
χώρας: Od. 8:573: ὅππῃ ἀπεπλάγχθης τε καὶ ἅς τινας ἵκεο χώρας
χώρῃ: Il. 17:394: ὣς οἵ γ’ ἔνθα καὶ ἔνθα νέκυν ὀλίγῃ ἐνὶ χώρῃ
χώρῃ: Il. 23:349: Ὣς εἰπὼν Νέστωρ Νηλήϊος ἂψ ἐνὶ χώρῃ
χώρη: Il. 23:521: χώρη μεσσηγὺς πολέος πεδίοιο θέοντος·
χώρῃ: Od. 21:366: ὣς φάσαν, αὐτὰρ ὁ θῆκε φέρων αὐτῇ ἐνὶ χώρῃ,
χώρῃ: Od. 23:186: ῥηϊδίως ἐθέλων θείη ἄλλῃ ἐνὶ χώρῃ.
χώρης: Il. 6:516: στρέψεσθ’ ἐκ χώρης ὅθι ᾗ ὀάριζε γυναικί.
χώρης: Il. 16:68: κεκλίαται, χώρης ὀλίγην ἔτι μοῖραν ἔχοντες
χώρης: Od. 16:352: στρεφθεὶς ἐκ χώρης, λιμένος πολυβενθέος ἐντός,
χώρησαν: Il. 4:505: χώρησαν δ’ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ·
χώρησαν: Il. 16:588: χώρησαν δ’ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ.
χώρησαν: Il. 17:316: χώρησαν δ’ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ·
χωρήσαντ’: Il. 17:101: Ἕκτορι χωρήσαντ’, ἐπεὶ ἐκ θεόφιν πολεμίζει.
χωρήσαντες: Il. 18:244: χωρήσαντες ἔλυσαν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
χωρήσειεν: Il. 13:324: οὐδ’ ἂν Ἀχιλλῆϊ ῥηξήνορι χωρήσειεν
χώρησεν: Il. 12:406: χώρησεν δ’ ἄρα τυτθὸν ἐπάλξιος· οὐδ’ ὅ γε πάμπαν
χωρήσουσι: Il. 16:629: νεκροῦ χωρήσουσι· πάρος τινὰ γαῖα καθέξει.
χωρὶς: Il. 7:470: χωρὶς δ’ Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ
χωρὶς: Od. 4:130: χωρὶς δ’ αὖθ’ Ἑλένῃ ἄλοχος πόρε κάλλιμα δῶρα·
χωρὶς: Od. 9:221: ἔρχατο, χωρὶς μὲν πρόγονοι, χωρὶς δὲ μέτασσαι,
χωρὶς: Od. 9:221: ἔρχατο, χωρὶς μὲν πρόγονοι, χωρὶς δὲ μέτασσαι,
χωρὶς: Od. 9:222: χωρὶς δ’ αὖθ’ ἕρσαι· ναῖον δ’ ὀρῷ ἄγγεα πάντα,
χωρὶς: Od. 24:78: χωρὶς δ’ Ἀντιλόχοιο, τὸν ἔξοχα τῖες ἁπάντων
χωρὶς: Od. 24:278: χωρὶς δ’ αὖτε γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
χῶρον: Il. 3:315: χῶρον μὲν πρῶτον διεμέτρεον, αὐτὰρ ἔπειτα
χῶρον: Il. 4:446: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο,
χῶρον: Il. 8:60: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο
χῶρον: Il. 10:362: χῶρον ἀν’ ὑλήενθ’, ὃ δέ τε προθέῃσι μεμηκώς,
χῶρον: Il. 10:520: ὡς ἴδε χῶρον ἐρῆμον, ὅθ’ ἕστασαν ὠκέες ἵπποι,
χῶρον: Il. 23:138: Οἳ δ’ ὅτε χῶρον ἵκανον ὅθί σφισι πέφραδ’ Ἀχιλλεὺς
χῶρον: Il. 23:189: οὐρανόθεν πεδίον δέ, κάλυψε δὲ χῶρον ἅπαντα
χῶρον: Il. 23:421: ἐξέῤῥηξεν ὁδοῖο, βάθυνε δὲ χῶρον ἅπαντα·
χῶρον: Od. 9:181: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸν χῶρον ἀφικόμεθ’ ἐγγὺς ἐόντα,
χῶρον: Od. 11:22: ᾔομεν, ὄφρ’ ἐς χῶρον ἀφικόμεθ’, ὃν φράσε Κίρκη.
χῶρον: Od. 11:94: ἤλυθες, ὄφρα ἴδῃ νέκυας καὶ ἀτερπέα χῶρον;
χῶρον: Od. 14:2: χῶρον ἀν’ ὑλήεντα δι’ ἄκριας, ᾗ οἱ Ἀθήνη
χῶρος: Il. 8:491: ἐν καθαρῷ ὅθι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος.
χῶρος: Il. 10:161: εἵαται ἄγχι νεῶν, ὀλίγος δ’ ἔτι χῶρος ἐρύκει;
χῶρος: Il. 10:199: ἐν καθαρῷ, ὅθι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος
χῶρος: Od. 5:442: ἷξε νέων, τῇ δή οἱ ἐείσατο χῶρος ἄριστος,
χῶρος: Od. 7:281: ἐς ποταμόν, τῇ δή μοι ἐείσατο χῶρος ἄριστος,
χώρου: Od. 10:282: χώρου ἄϊδρις ἐών; ἕταροι δέ τοι οἵδ’ ἐνὶ Κίρκης
χώρου: Od. 21:142: ἀρξάμενοι τοῦ χώρου, ὅθεν τέ περ οἰνοχοεύει.”
χώρῳ: Il. 3:344: καί ῥ’ ἐγγὺς στήτην διαμετρητῷ ἐνὶ χώρῳ
χώρῳ: Il. 12:423: ὥ τ’ ὀλίγῳ ἐνὶ χώρῳ ἐρίζητον περὶ ἴσης,
χώρῳ: Il. 13:473: χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, φρίσσει δέ τε νῶτον ὕπερθεν·
χώρῳ: Il. 17:54: χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, ὅθ’ ἅλις ἀναβέβροχεν ὕδωρ,
χώρῳ: Il. 21:262: χώρῳ ἔνι προαλεῖ, φθάνει δέ τε καὶ τὸν ἄγοντα·
χώρῳ: Od. 1:426: ὑψηλὸς δέδμητο, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ,
χώρῳ: Od. 7:123: τῆς ἕτερον μέν θ’ εἱλόπεδον λευρῷ ἐνὶ χώρῳ
χώρῳ: Od. 7:279: πέτρῃς πρὸς μεγάλῃσι βαλὸν καὶ ἀτερπέϊ χώρῳ,
χώρῳ: Od. 10:211: ξεστοῖσιν λάεσσι, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ.
χώρῳ: Od. 10:253: ξεστοῖσιν λάεσσι, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ.
χώρῳ: Od. 10:271: “Εὐρύλοχ’, ἦ τοι μὲν σὺ μέν’ αὐτοῦ τῷδ’ ἐνὶ χώρῳ
χώρῳ: Od. 13:228: “ὦ φίλ’, ἐπεί σε πρῶτα κιχάνω τῷδ’ ἐνὶ χώρῳ,
χώρῳ: Od. 14:6: ὑψηλὴ δέδμητο, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ,
χώρῳ: Od. 15:260: “ὦ φίλ’, ἐπεί σε θύοντα κιχάνω τῷδ’ ἐνὶ χώρῳ,
χωσαμένη: Il. 3:414: μή μ’ ἔρεθε σχετλίη, μὴ χωσαμένη σε μεθείω,
χωσαμένη: Il. 9:530: χωσαμένη ὅ οἱ οὔ τι θαλύσια γουνῷ ἀλωῆς
χωσάμενος: Il. 21:212: εἰ μὴ χωσάμενος προσέφη ποταμὸς βαθυδίνης
χώσατ’: Il. 8:397: Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐπεὶ ἴδε χώσατ’ ἄρ’ αἰνῶς,
χώσατο: Il. 13:165: ἂψ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο, χώσατο δ’ αἰνῶς
χώσατο: Il. 14:405: τώ οἱ ῥυσάσθην τέρενα χρόα. χώσατο δ’ Ἕκτωρ,
χώσατο: Il. 22:291: τῆλε δ’ ἀπεπλάγχθη σάκεος δόρυ· χώσατο δ’ Ἕκτωρ
χώσεται: Il. 1:80: κρείσσων γὰρ βασιλεὺς ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι·