A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
εἴ: Il. 1:39: Σμινθεῦ, εἴ ποτέ τοι χαρίεντ’ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα,
εἰ: Il. 1:40: ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί’ ἔκηα
εἴ: Il. 1:60: ἂψ ἀπονοστήσειν, εἴ κεν θάνατόν γε φύγοιμεν,
εἰ: Il. 1:61: εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς Ἀχαιούς·
εἴ: Il. 1:65: εἴ ταρ ὅ γ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται ἠδ’ ἑκατόμβης,
εἴ: Il. 1:81: εἴ περ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ,
εἴ: Il. 1:83: ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι· σὺ δὲ φράσαι εἴ με σαώσεις. ”
εἰ: Il. 1:116: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω δόμεναι πάλιν εἰ τό γ’ ἄμεινον·
εἰ: Il. 1:135: ἀλλ’ εἰ μὲν δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Ἀχαιοὶ
εἰ: Il. 1:137: εἰ δέ κε μὴ δώωσιν ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι
εἴ: Il. 1:173: “ Φεῦγε μάλ’, εἴ τοι θυμὸς ἐπέσσυται, οὐδέ σ’ ἔγωγε
εἰ: Il. 1:178: εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, θεός που σοὶ τό γ’ ἔδωκεν·
εἰ: Il. 1:257: εἰ σφῶϊν τάδε πάντα πυθοίατο μαρναμένοιϊν,
εἰ: Il. 1:280: εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι θεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ,
εἰ: Il. 1:290: εἰ δέ μιν αἰχμητὴν ἔθεσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες
εἰ: Il. 1:294: εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι ὅττί κεν εἴπῃς·
εἰ: Il. 1:302: εἰ δ’ ἄγε μὴν πείρησαι ἵνα γνώωσι καὶ οἷδε·
εἰ: Il. 1:324: εἰ δέ κε μὴ δώῃσιν ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι
εἴ: Il. 1:340: καὶ πρὸς τοῦ βασιλῆος ἀπηνέος εἴ ποτε δ’ αὖτε
εἰ: Il. 1:393: ἀλλὰ σὺ εἰ δύνασαί γε περίσχεο παιδὸς ἑῆος·
εἴ: Il. 1:394: ἐλθοῦσ’ Οὔλυμπον δὲ Δία λίσαι, εἴ ποτε δή τι
εἴ: Il. 1:503: “ Ζεῦ πάτερ, εἴ ποτε δή σε μετ’ ἀθανάτοισιν ὄνησα
εἰ: Il. 1:524: εἰ δ’ ἄγε τοι κεφαλῇ κατανεύσομαι ὄφρα πεποίθῃς·
εἰ: Il. 1:564: εἰ δ’ οὕτω τοῦτ’ ἐστὶν ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι·
εἰ: Il. 1:574: εἰ δὴ σφὼ ἕνεκα θνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε,
εἴ: Il. 1:580: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς
εἰ: Il. 2:80: εἰ μέν τις τὸν ὄνειρον Ἀχαιῶν ἄλλος ἔνισπε
εἴ: Il. 2:97: κήρυκες βοόωντες ἐρήτυον, εἴ ποτ’ ἀϋτῆς
εἴ: Il. 2:123: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλοιμεν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
εἰ: Il. 2:156: εἰ μὴ Ἀθηναίην Ἥρη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
εἴ: Il. 2:258: εἴ κ’ ἔτι σ’ ἀφραίνοντα κιχήσομαι ὥς νύ περ ὧδε,
εἰ: Il. 2:261: εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω,
εἴ: Il. 2:349: γνώμεναι εἴ τε ψεῦδος ὑπόσχεσις εἴ τε καὶ οὐκί.
εἴ: Il. 2:349: γνώμεναι εἴ τε ψεῦδος ὑπόσχεσις εἴ τε καὶ οὐκί.
εἰ: Il. 2:357: εἰ δέ τις ἐκπάγλως ἐθέλει οἶκον δὲ νέεσθαι
εἰ: Il. 2:364: εἰ δέ κεν ὣς ἕρξῃς καί τοι πείθωνται Ἀχαιοί,
εἰ: Il. 2:367: γνώσεαι δ’ εἰ καὶ θεσπεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπάξεις,
εἰ: Il. 2:379: εἰ δέ ποτ’ ἔς γε μίαν βουλεύσομεν, οὐκέτ’ ἔπειτα
εἰ: Il. 2:387: εἰ μὴ νὺξ ἐλθοῦσα διακρινέει μένος ἀνδρῶν.
εἴ: Il. 2:489: οὐδ’ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ’ εἶεν,
εἰ: Il. 2:491: εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες Μοῦσαι Διὸς αἰγιόχοιο
εἴ: Il. 2:597: στεῦτο γὰρ εὐχόμενος νικησέμεν εἴ περ ἂν αὐταὶ
εἴ: Il. 2:780: Οἳ δ’ ἄρ’ ἴσαν ὡς εἴ τε πυρὶ χθὼν πᾶσα νέμοιτο·
εἴ: Il. 3:25: πεινάων· μάλα γάρ τε κατεσθίει, εἴ περ ἂν αὐτὸν
εἴ: Il. 3:67: νῦν αὖτ’ εἴ μ’ ἐθέλεις πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι,
εἴ: Il. 3:180: δαὴρ αὖτ’ ἐμὸς ἔσκε κυνώπιδος, εἴ ποτ’ ἔην γε.
εἰ: Il. 3:281: εἰ μέν κεν Μενέλαον Ἀλέξανδρος καταπέφνῃ
εἰ: Il. 3:284: εἰ δέ κ’ Ἀλέξανδρον κτείνῃ ξανθὸς Μενέλαος,
εἰ: Il. 3:288: εἰ δ’ ἂν ἐμοὶ τιμὴν Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες
εἰ: Il. 3:374: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη,
εἴ: Il. 3:402: εἴ τίς τοι καὶ κεῖθι φίλος μερόπων ἀνθρώπων·
εἴ: Il. 3:450: εἴ που ἐσαθρήσειεν Ἀλέξανδρον θεοειδέα.
εἴ: Il. 3:453: οὐ μὲν γὰρ φιλότητί γ’ ἐκεύθανον εἴ τις ἴδοιτο·
εἰ: Il. 4:17: εἰ δ’ αὖ πως τόδε πᾶσι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο,
εἰ: Il. 4:34: εἰ δὲ σύ γ’ εἰσελθοῦσα πύλας καὶ τείχεα μακρὰ
εἴ: Il. 4:55: εἴ περ γὰρ φθονέω τε καὶ οὐκ εἰῶ διαπέρσαι,
εἴ: Il. 4:88: Πάνδαρον ἀντίθεον διζημένη εἴ που ἐφεύροι.
εἴ: Il. 4:160: εἴ περ γάρ τε καὶ αὐτίκ’ Ὀλύμπιος οὐκ ἐτέλεσσεν,
εἴ: Il. 4:261: εἴ περ γάρ τ’ ἄλλοι γε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
εἰ: Il. 4:321: εἰ τότε κοῦρος ἔα νῦν αὖτέ με γῆρας ὀπάζει.
εἰ: Il. 4:347: νῦν δὲ φίλως χ’ ὁρόῳτε καὶ εἰ δέκα πύργοι Ἀχαιῶν
εἴ: Il. 4:362: ἀλλ’ ἴθι ταῦτα δ’ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ’ εἴ τι κακὸν νῦν
εἴ: Il. 4:415: τούτῳ μὲν γὰρ κῦδος ἅμ’ ἕψεται εἴ κεν Ἀχαιοὶ
εἰ: Il. 5:104: δήθ’ ἀνσχήσεσθαι κρατερὸν βέλος, εἰ ἐτεόν με
εἴ: Il. 5:116: εἴ ποτέ μοι καὶ πατρὶ φίλα φρονέουσα παρέστης
εἴ: Il. 5:131: τοῖς ἄλλοις· ἀτὰρ εἴ κε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
εἴ: Il. 5:168: Πάνδαρον ἀντίθεον διζήμενος εἴ που ἐφεύροι·
εἰ: Il. 5:177: εἰ μή τις θεός ἐστι κοτεσσάμενος Τρώεσσιν
εἰ: Il. 5:183: ἵππους τ’ εἰσορόων· σάφα δ’ οὐκ οἶδ’ εἰ θεός ἐστιν.
εἰ: Il. 5:184: εἰ δ’ ὅ γ’ ἀνὴρ ὅν φημι δαΐφρων Τυδέος υἱὸς
εἰ: Il. 5:212: εἰ δέ κε νοστήσω καὶ ἐσόψομαι ὀφθαλμοῖσι
εἰ: Il. 5:215: εἰ μὴ ἐγὼ τάδε τόξα φαεινῷ ἐν πυρὶ θείην
εἴ: Il. 5:224: τὼ καὶ νῶϊ πόλιν δὲ σαώσετον, εἴ περ ἂν αὖτε
εἴ: Il. 5:232: οἴσετον, εἴ περ ἂν αὖτε φεβώμεθα Τυδέος υἱόν·
εἴ: Il. 5:258: ἄμφω ἀφ’ ἡμείων, εἴ γ’ οὖν ἕτερός γε φύγῃσιν.
εἰ: Il. 5:273: εἰ τούτω κε λάβοιμεν, ἀροίμεθά κε κλέος ἐσθλόν.
εἰ: Il. 5:312: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
εἰ: Il. 5:350: εἰ δὲ σύ γ’ ἐς πόλεμον πωλήσεαι, ἦ τέ σ’ ὀΐω
εἴ: Il. 5:351: ῥιγήσειν πόλεμόν γε καὶ εἴ χ’ ἑτέρωθι πύθηαι.
εἴ: Il. 5:374: μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ;
εἰ: Il. 5:389: εἰ μὴ μητρυιὴ περικαλλὴς Ἠερίβοια
εἰ: Il. 5:410: τὼ νῦν Τυδεΐδης, εἰ καὶ μάλα καρτερός ἐστι,
εἰ: Il. 5:645: ἐλθόντ’ ἐκ Λυκίης, οὐδ’ εἰ μάλα καρτερός ἐσσι,
εἰ: Il. 5:680: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
εἰ: Il. 5:717: εἰ οὕτω μαίνεσθαι ἐάσομεν οὖλον Ἄρηα.
εἴ: Il. 5:820: τοῖς ἄλλοις· ἀτὰρ εἴ κε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
εἰ: Il. 5:897: εἰ δέ τευ ἐξ ἄλλου γε θεῶν γένευ ὧδ’ ἀΐδηλος
εἴ: Il. 6:50: εἴ κεν ἐμὲ ζωὸν πεπύθοιτ’ ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
εἰ: Il. 6:75: εἰ μὴ ἄρ’ Αἰνείᾳ τε καὶ Ἕκτορι εἶπε παραστὰς
εἰ: Il. 6:128: εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ’ οὐρανοῦ εἰλήλουθας,
εἰ: Il. 6:142: εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν,
εἰ: Il. 6:150: εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
εἰ: Il. 6:284: εἰ κεῖνόν γε ἴδοιμι κατελθόντ’ Ἄϊδος εἴσω
εἰ: Il. 6:367: οὐ γὰρ οἶδ’ εἰ ἔτι σφιν ὑπότροπος ἵξομαι αὖτις,
εἰ: Il. 6:376: εἰ δ’ ἄγε μοι δμῳαὶ νημερτέα μυθήσασθε·
εἴ: Il. 7:28: ἀλλ’ εἴ μοί τι πίθοιο τό κεν πολὺ κέρδιον εἴη·
εἰ: Il. 7:77: εἰ μέν κεν ἐμὲ κεῖνος ἕλῃ ταναήκεϊ χαλκῷ,
εἰ: Il. 7:81: εἰ δέ κ’ ἐγὼ τὸν ἕλω, δώῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων,
εἰ: Il. 7:98: εἰ μή τις Δαναῶν νῦν Ἕκτορος ἀντίος εἶσιν.
εἰ: Il. 7:106: εἰ μὴ ἀναΐξαντες ἕλον βασιλῆες Ἀχαιῶν,
εἰ: Il. 7:117: εἴ περ ἀδειής τ’ ἐστὶ καὶ εἰ μόθου ἔστ’ ἀκόρητος,
εἴ: Il. 7:117: εἴ περ ἀδειής τ’ ἐστὶ καὶ εἰ μόθου ἔστ’ ἀκόρητος,
εἰ: Il. 7:129: τοὺς νῦν εἰ πτώσσοντας ὑφ’ Ἕκτορι πάντας ἀκούσαι,
εἰ: Il. 7:204: εἰ δὲ καὶ Ἕκτορά περ φιλέεις καὶ κήδεαι αὐτοῦ,
εἰ: Il. 7:274: εἰ μὴ κήρυκες Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν
εἰ: Il. 7:359: εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις,
εἰ: Il. 8:18: εἰ δ’ ἄγε πειρήσασθε θεοὶ ἵνα εἴδετε πάντες·
εἰ: Il. 8:22: Ζῆν’ ὕπατον μήστωρ’, οὐδ’ εἰ μάλα πολλὰ κάμοιτε.
εἰ: Il. 8:91: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
εἰ: Il. 8:111: εἴσεται εἰ καὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεται ἐν παλάμῃσιν.
εἰ: Il. 8:132: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
εἴ: Il. 8:153: εἴ περ γάρ σ’ Ἕκτωρ γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φήσει,
εἰ: Il. 8:196: εἰ τούτω κε λάβοιμεν, ἐελποίμην κεν Ἀχαιοὺς
εἴ: Il. 8:205: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλοιμεν, ὅσοι Δαναοῖσιν ἀρωγοί,
εἰ: Il. 8:218: εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θῆκ’ Ἀγαμέμνονι πότνια Ἥρη
εἰ: Il. 8:366: εἰ γὰρ ἐγὼ τάδε ᾔδε’ ἐνὶ φρεσὶ πευκαλίμῃσιν
εἰ: Il. 8:423: ἀλλὰ σύ γ’ αἰνοτάτη κύον ἀδεὲς εἰ ἐτεόν γε
εἰ: Il. 8:466: ἀλλ’ ἤτοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεθ’, εἰ σὺ κελεύεις·
εἴ: Il. 8:478: χωομένης, οὐδ’ εἴ κε τὰ νείατα πείραθ’ ἵκηαι
εἴ: Il. 8:532: εἴσομαι εἴ κέ μ’ ὁ Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης
εἴ: Il. 8:535: αὔριον ἣν ἀρετὴν διαείσεται, εἴ κ’ ἐμὸν ἔγχος
εἰ: Il. 8:538: . ἠελίου ἀνιόντος ἐς αὔριον· εἰ γὰρ ἐγὼν ὣς
εἰ: Il. 9:42: εἰ δέ τοι αὐτῷ θυμὸς ἐπέσσυται ὥς τε νέεσθαι
εἰ: Il. 9:46: εἰς ὅ κέ περ Τροίην διαπέρσομεν. εἰ δὲ καὶ αὐτοὶ
εἰ: Il. 9:135: ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται· εἰ δέ κεν αὖτε
εἰ: Il. 9:141: εἰ δέ κεν Ἄργος ἱκοίμεθ’ Ἀχαιϊκὸν οὖθαρ ἀρούρης
εἰ: Il. 9:167: εἰ δ’ ἄγε τοὺς ἂν ἐγὼ ἐπιόψομαι οἳ δὲ πιθέσθων.
εἰ: Il. 9:231: νῆας ἐϋσσέλμους, εἰ μὴ σύ γε δύσεαι ἀλκήν.
εἰ: Il. 9:247: ἀλλ’ ἄνα εἰ μέμονάς γε καὶ ὀψέ περ υἷας Ἀχαιῶν
εἰ: Il. 9:262: εἰ δὲ σὺ μέν μευ ἄκουσον, ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω
εἰ: Il. 9:277: ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται· εἰ δέ κεν αὖτε
εἰ: Il. 9:283: εἰ δέ κεν Ἄργος ἱκοίμεθ’ Ἀχαιϊκὸν οὖθαρ ἀρούρης
εἰ: Il. 9:300: εἰ δέ τοι Ἀτρεΐδης μὲν ἀπήχθετο κηρόθι μᾶλλον
εἰ: Il. 9:318: ἴση μοῖρα μένοντι καὶ εἰ μάλα τις πολεμίζοι·
εἰ: Il. 9:362: εἰ δέ κεν εὐπλοίην δώῃ κλυτὸς ἐννοσίγαιος
εἴ: Il. 9:371: εἴ τινά που Δαναῶν ἔτι ἔλπεται ἐξαπατήσειν
εἴ: Il. 9:379: οὐδ’ εἴ μοι δεκάκις τε καὶ εἰκοσάκις τόσα δοίη
εἴ: Il. 9:380: ὅσσά τέ οἱ νῦν ἔστι, καὶ εἴ ποθεν ἄλλα γένοιτο,
εἴ: Il. 9:385: οὐδ’ εἴ μοι τόσα δοίη ὅσα ψάμαθός τε κόνις τε,
εἰ: Il. 9:389: οὐδ’ εἰ χρυσείῃ Ἀφροδίτῃ κάλλος ἐρίζοι,
εἰ: Il. 9:412: εἰ μέν κ’ αὖθι μένων Τρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι,
εἰ: Il. 9:414: εἰ δέ κεν οἴκαδ’ ἵκωμι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
εἰ: Il. 9:434: εἰ μὲν δὴ νόστόν γε μετὰ φρεσὶ φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ
εἴ: Il. 9:445: λείπεσθ’, οὐδ’ εἴ κέν μοι ὑποσταίη θεὸς αὐτὸς
εἴ: Il. 9:477: καί μ’ ἐφίλησ’ ὡς εἴ τε πατὴρ ὃν παῖδα φιλήσῃ
εἰ: Il. 9:511: εἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα φέροι τὰ δ’ ὄπισθ’ ὀνομάζοι
εἰ: Il. 9:600: εἰ δέ κ’ ἄτερ δώρων πόλεμον φθισήνορα δύῃς
εἴ: Il. 9:644: Ἀτρεΐδης ὡς εἴ τιν’ ἀτίμητον μετανάστην.
εἴ: Il. 10:19: εἴ τινά οἱ σὺν μῆτιν ἀμύμονα τεκτήναιτο,
εἴ: Il. 10:96: ἀλλ’ εἴ τι δραίνεις, ἐπεὶ οὐδὲ σέ γ’ ὕπνος ἱκάνει,
εἴ: Il. 10:106: κήδεσι μοχθήσειν καὶ πλείοσιν, εἴ κεν Ἀχιλλεὺς
εἴ: Il. 10:111: ἀλλ’ εἴ τις καὶ τοῦσδε μετοιχόμενος καλέσειεν
εἴ: Il. 10:115: νεικέσω, εἴ πέρ μοι νεμεσήσεαι, οὐδ’ ἐπικεύσω
εἴ: Il. 10:176: ἄνστησον· σὺ γάρ ἐσσι νεώτερος· εἴ μ’ ἐλεαίρεις.
εἴ: Il. 10:206: ἐλθεῖν, εἴ τινά που δηΐων ἕλοι ἐσχατόωντα,
εἴ: Il. 10:222: Τρώων· ἀλλ’ εἴ τίς μοι ἀνὴρ ἅμ’ ἕποιτο καὶ ἄλλος
εἴ: Il. 10:225: ὅππως κέρδος ἔῃ· μοῦνος δ’ εἴ πέρ τε νοήσῃ
εἰ: Il. 10:239: ἐς γενεὴν ὁρόων, μηδ’ εἰ βασιλεύτερός ἐστιν.
εἰ: Il. 10:242: εἰ μὲν δὴ ἕταρόν γε κελεύετέ μ’ αὐτὸν ἑλέσθαι,
εἰ: Il. 10:346: καρπαλίμως· εἰ δ’ ἄμμε παραφθαίησι πόδεσσιν,
εἴ: Il. 10:381: εἴ κεν ἐμὲ ζωὸν πεπύθοιτ’ ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
εἰ: Il. 10:433: εἰ γὰρ δὴ μέματον Τρώων καταδῦναι ὅμιλον
εἰ: Il. 10:449: εἰ μὲν γάρ κέ σε νῦν ἀπολύσομεν ἠὲ μεθῶμεν,
εἰ: Il. 10:452: εἰ δέ κ’ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσης,
εἴ: Il. 11:116: ἣ δ’ εἴ πέρ τε τύχῃσι μάλα σχεδόν, οὐ δύναταί σφι
εἰ: Il. 11:135: εἰ νῶϊ ζωοὺς πεπύθοιτ’ ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
εἰ: Il. 11:138: εἰ μὲν δὴ Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος υἱέες ἐστόν,
εἰ: Il. 11:312: εἰ μὴ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ κέκλετ’ Ὀδυσσεύς·
εἴ: Il. 11:315: ἔσσεται εἴ κεν νῆας ἕλῃ κορυθαίολος Ἕκτωρ.
εἴ: Il. 11:366: εἴ πού τις καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάῤῥοθός ἐστι.
εἰ: Il. 11:386: εἰ μὲν δὴ ἀντίβιον σὺν τεύχεσι πειρηθείης,
εἴ: Il. 11:389: οὐκ ἀλέγω, ὡς εἴ με γυνὴ βάλοι ἢ πάϊς ἄφρων·
εἴ: Il. 11:391: ἦ τ’ ἄλλως ὑπ’ ἐμεῖο, καὶ εἴ κ’ ὀλίγον περ ἐπαύρῃ,
εἴ: Il. 11:455: αὐτὰρ ἔμ’, εἴ κε θάνω, κτεριοῦσί γε δῖοι Ἀχαιοί.
εἴ: Il. 11:467: τῷ ἰκέλη ὡς εἴ ἑ βιῴατο μοῦνον ἐόντα
εἴ: Il. 11:474: Τρῶες ἕπονθ’ ὡς εἴ τε δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν
εἰ: Il. 11:505: εἰ μὴ Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο
εἰ: Il. 11:750: εἰ μή σφωε πατὴρ εὐρὺ κρείων ἐνοσίχθων
εἴ: Il. 11:761: ὣς ἔον, εἴ ποτ’ ἔον γε, μετ’ ἀνδράσιν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
εἴ: Il. 11:791: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίναις
εἰ: Il. 11:793: εἰ δέ τινα φρεσὶν ᾗσι θεοπροπίην ἀλεείνει
εἰ: Il. 12:59: ἐσβαίη, πεζοὶ δὲ μενοίνεον εἰ τελέουσι.
εἰ: Il. 12:67: εἰ μὲν γὰρ τοὺς πάγχυ κακὰ φρονέων ἀλαπάζει
εἰ: Il. 12:71: εἰ δέ χ’ ὑποστρέψωσι, παλίωξις δὲ γένηται
εἰ: Il. 12:79: οὐ μενέουσ’ εἰ δή σφιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπται.
εἴ: Il. 12:122: ἀλλ’ ἀναπεπταμένας ἔχον ἀνέρες, εἴ τιν’ ἑταίρων
εἰ: Il. 12:217: ὧδε γὰρ ἐκτελέεσθαι ὀΐομαι, εἰ ἐτεόν γε
εἴ: Il. 12:223: ὣς ἡμεῖς, εἴ πέρ τε πύλας καὶ τεῖχος Ἀχαιῶν
εἰ: Il. 12:233: εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις,
εἴ: Il. 12:245: εἴ περ γάρ τ’ ἄλλοι γε περὶ κτεινώμεθα πάντες
εἰ: Il. 12:248: εἰ δὲ σὺ δηϊοτῆτος ἀφέξεαι, ἠέ τιν’ ἄλλον
εἰ: Il. 12:292: εἰ μὴ ἄρ’ υἱὸν ἑὸν Σαρπηδόνα μητίετα Ζεὺς
εἴ: Il. 12:302: εἴ περ γάρ χ’ εὕρῃσι παρ’ αὐτόφι βώτορας ἄνδρας
εἰ: Il. 12:322: ὦ πέπον εἰ μὲν γὰρ πόλεμον περὶ τόνδε φυγόντε
εἴ: Il. 12:333: πάπτηνεν δ’ ἀνὰ πύργον Ἀχαιῶν εἴ τιν’ ἴδοιτο
εἰ: Il. 12:348: εἰ δέ σφιν καὶ κεῖθι πόνος καὶ νεῖκος ὄρωρεν,
εἰ: Il. 12:361: εἰ δὲ καὶ ἐνθάδε περ πόλεμος καὶ νεῖκος ὄρωρεν,
εἰ: Il. 13:58: ὠκυπόρων, εἰ καί μιν Ὀλύμπιος αὐτὸς ἐγείρει.
εἰ: Il. 13:97: εἰ δ’ ὑμεῖς πολέμοιο μεθήσετε λευγαλέοιο,
εἰ: Il. 13:111: ἀλλ’ εἰ δὴ καὶ πάμπαν ἐτήτυμον αἴτιός ἐστιν
εἰ: Il. 13:153: ἀλλ’ ὀΐω χάσσονται ὑπ’ ἔγχεος, εἰ ἐτεόν με
εἴ: Il. 13:256: ἔρχομαι εἴ τί τοι ἔγχος ἐνὶ κλισίῃσι λέλειπται
εἰ: Il. 13:276: εἰ γὰρ νῦν παρὰ νηυσὶ λεγοίμεθα πάντες ἄριστοι
εἴ: Il. 13:288: εἴ περ γάρ κε βλεῖο πονεύμενος ἠὲ τυπείης
εἰ: Il. 13:316: Ἕκτορα Πριαμίδην, καὶ εἰ μάλα καρτερός ἐστιν.
εἰ: Il. 13:375: εἰ ἐτεὸν δὴ πάντα τελευτήσεις ὅσ’ ὑπέστης
εἴ: Il. 13:379: Ἄργεος ἐξαγαγόντες ὀπυιέμεν, εἴ κε σὺν ἄμμιν
εἴ: Il. 13:464: γαμβρῷ ἀμυνέμεναι, εἴ πέρ τί σε κῆδος ἱκάνει.
εἰ: Il. 13:485: εἰ γὰρ ὁμηλικίη γε γενοίμεθα τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ
εἴ: Il. 13:492: λαοὶ ἕπονθ’, ὡς εἴ τε μετὰ κτίλον ἕσπετο μῆλα
εἰ: Il. 13:725: εἰ μὴ Πουλυδάμας θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς·
εἴ: Il. 13:760: φοίτα ἀνὰ προμάχους διζήμενος, εἴ που ἐφεύροι.
εἴ: Il. 13:807: εἴ πώς οἱ εἴξειαν ὑπασπίδια προβιβῶντι·
εἰ: Il. 13:825: εἰ γὰρ ἐγὼν οὕτω γε Διὸς πάϊς αἰγιόχοιο
εἴ: Il. 14:62: εἴ τι νόος ῥέξει· πόλεμον δ’ οὐκ ἄμμε κελεύω
εἰ: Il. 14:125: ἐγχείῃ· τὰ δὲ μέλλετ’ ἀκουέμεν, εἰ ἐτεόν περ.
εἴ: Il. 14:163: εἴ πως ἱμείραιτο παραδραθέειν φιλότητι
εἰ: Il. 14:196: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
εἰ: Il. 14:196: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
εἰ: Il. 14:208: εἰ κείνω ἐπέεσσι παραιπεπιθοῦσα φίλον κῆρ
εἰ: Il. 14:259: εἰ μὴ Νὺξ δμήτειρα θεῶν ἐσάωσε καὶ ἀνδρῶν·
εἰ: Il. 14:330: εἰ νῦν ἐν φιλότητι λιλαίεαι εὐνηθῆναι
εἴ: Il. 14:332: πῶς κ’ ἔοι εἴ τις νῶϊ θεῶν αἰειγενετάων
εἰ: Il. 14:336: ἀλλ’ εἰ δή ῥ’ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ,
εἴ: Il. 14:367: κείνου δ’ οὔ τι λίην ποθὴ ἔσσεται, εἴ κεν οἳ ἄλλοι
εἰ: Il. 15:16: οὐ μὰν οἶδ’ εἰ αὖτε κακοῤῥαφίης ἀλεγεινῆς
εἰ: Il. 15:49: εἰ μὲν δὴ σύ γ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη
εἰ: Il. 15:51: τώ κε Ποσειδάων γε, καὶ εἰ μάλα βούλεται ἄλλῃ,
εἰ: Il. 15:53: ἀλλ’ εἰ δή ῥ’ ἐτεόν γε καὶ ἀτρεκέως ἀγορεύεις,
εἴ: Il. 15:99: οὔτε θεοῖς, εἴ πέρ τις ἔτι νῦν δαίνυται εὔφρων.
εἴ: Il. 15:117: εἴ πέρ μοι καὶ μοῖρα Διὸς πληγέντι κεραυνῷ
εἰ: Il. 15:123: εἰ μὴ Ἀθήνη πᾶσι περιδείσασα θεοῖσιν
εἰ: Il. 15:162: εἰ δέ μοι οὐκ ἐπέεσσ’ ἐπιπείσεται, ἀλλ’ ἀλογήσει,
εἰ: Il. 15:178: εἰ δέ οἱ οὐκ ἐπέεσσ’ ἐπιπείσεαι, ἀλλ’ ἀλογήσεις,
εἴ: Il. 15:186: εἴ μ’ ὁμότιμον ἐόντα βίῃ ἀέκοντα καθέξει.
εἴ: Il. 15:297: στήομεν, εἴ κεν πρῶτον ἐρύξομεν ἀντιάσαντες
εἴ: Il. 15:372: Ζεῦ πάτερ εἴ ποτέ τίς τοι ἐν Ἄργεΐ περ πολυπύρῳ
εἴ: Il. 15:403: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίνω
εἴ: Il. 15:460: εἴ μιν ἀριστεύοντα βαλὼν ἐξείλετο θυμόν.
εἴ: Il. 15:498: καὶ οἶκος καὶ κλῆρος ἀκήρατος, εἴ κεν Ἀχαιοὶ
εἴ: Il. 15:571: εἴ τινά που Τρώων ἐξάλμενος ἄνδρα βάλοισθα.
εἰ: Il. 15:724: ἀλλ’ εἰ δή ῥα τότε βλάπτε φρένας εὐρύοπα Ζεὺς
εἰ: Il. 16:36: εἰ δέ τινα φρεσὶ σῇσι θεοπροπίην ἀλεείνεις
εἴ: Il. 16:59: Ἀτρεΐδης ὡς εἴ τιν’ ἀτίμητον μετανάστην.
εἰ: Il. 16:66: εἰ δὴ κυάνεον Τρώων νέφος ἀμφιβέβηκε
εἴ: Il. 16:72: πλήσειαν νεκύων, εἴ μοι κρείων Ἀγαμέμνων
εἰ: Il. 16:87: ἐκ νηῶν ἐλάσας ἰέναι πάλιν· εἰ δέ κεν αὖ τοι
εἴ: Il. 16:192: ἀμφαγαπαζόμενος ὡς εἴ θ’ ἑὸν υἱὸν ἐόντα.
εἴ: Il. 16:263: τοὺς δ’ εἴ περ παρά τίς τε κιὼν ἄνθρωπος ὁδίτης
εἴ: Il. 16:450: ἀλλ’ εἴ τοι φίλος ἐστί, τεὸν δ’ ὀλοφύρεται ἦτορ,
εἰ: Il. 16:494: νῦν τοι ἐελδέσθω πόλεμος κακός, εἰ θοός ἐσσι.
εἴ: Il. 16:499: ἔσσομαι ἤματα πάντα διαμπερές, εἴ κέ μ’ Ἀχαιοὶ
εἴ: Il. 16:559: Σαρπηδών· ἀλλ’ εἴ μιν ἀεικισσαίμεθ’ ἑλόντες,
εἴ: Il. 16:618: ἔγχος ἐμὸν κατέπαυσε διαμπερές, εἴ σ’ ἔβαλόν περ.
εἰ: Il. 16:623: εἰ καὶ ἐγώ σε βάλοιμι τυχὼν μέσον ὀξέϊ χαλκῷ,
εἰ: Il. 16:667: εἰ δ’ ἄγε νῦν φίλε Φοῖβε, κελαινεφὲς αἷμα κάθηρον
εἰ: Il. 16:686: νήπιος· εἰ δὲ ἔπος Πηληϊάδαο φύλαξεν
εἰ: Il. 16:700: εἰ μὴ Ἀπόλλων Φοῖβος ἐϋδμήτου ἐπὶ πύργου
εἰ: Il. 16:746: εἰ δή που καὶ πόντῳ ἐν ἰχθυόεντι γένοιτο,
εἰ: Il. 16:748: νηὸς ἀποθρῴσκων, εἰ καὶ δυσπέμφελος εἴη,
εἴ: Il. 16:847: τοιοῦτοι δ’ εἴ πέρ μοι ἐείκοσιν ἀντεβόλησαν,
εἴ: Il. 16:860: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κ’ Ἀχιλεὺς Θέτιδος πάϊς ἠϋκόμοιο
εἴ: Il. 17:29: ὥς θην καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος εἴ κέ μευ ἄντα
εἴ: Il. 17:39: εἴ κεν ἐγὼ κεφαλήν τε τεὴν καὶ τεύχε’ ἐνείκας
εἰ: Il. 17:71: Ἀτρεΐδης, εἰ μή οἱ ἀγάσσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
εἰ: Il. 17:91: ὤ μοι ἐγὼν εἰ μέν κε λίπω κάτα τεύχεα καλὰ
εἰ: Il. 17:94: εἰ δέ κεν Ἕκτορι μοῦνος ἐὼν καὶ Τρωσὶ μάχωμαι
εἰ: Il. 17:102: εἰ δέ που Αἴαντός γε βοὴν ἀγαθοῖο πυθοίμην,
εἴ: Il. 17:104: καὶ πρὸς δαίμονά περ, εἴ πως ἐρυσαίμεθα νεκρὸν
εἴ: Il. 17:154: τὼ νῦν εἴ τις ἐμοὶ Λυκίων ἐπιπείσεται ἀνδρῶν
εἰ: Il. 17:156: εἰ γὰρ νῦν Τρώεσσι μένος πολυθαρσὲς ἐνείη
εἰ: Il. 17:160: εἰ δ’ οὗτος προτὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
εἰ: Il. 17:399: τόν γε ἰδοῦσ’ ὀνόσαιτ’, οὐδ’ εἰ μάλα μιν χόλος ἵκοι·
εἰ: Il. 17:418: εἰ τοῦτον Τρώεσσι μεθήσομεν ἱπποδάμοισιν
εἰ: Il. 17:421: ὦ φίλοι, εἰ καὶ μοῖρα παρ’ ἀνέρι τῷδε δαμῆναι
εἰ: Il. 17:477: εἰ μὴ Πάτροκλος θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος
εἰ: Il. 17:488: τώ κεν ἐελποίμην αἱρησέμεν, εἰ σύ γε θυμῷ
εἰ: Il. 17:531: εἰ μή σφω’ Αἴαντε διέκριναν μεμαῶτε,
εἴ: Il. 17:557: ἔσσεται εἴ κ’ Ἀχιλῆος ἀγαυοῦ πιστὸν ἑταῖρον
εἰ: Il. 17:561: Φοῖνιξ ἄττα γεραιὲ παλαιγενές, εἰ γὰρ Ἀθήνη
εἰ: Il. 17:614: εἰ μὴ Κοίρανος ὦκα ποδώκεας ἤλασεν ἵππους·
εἴ: Il. 17:681: εἴ που Νέστορος υἱὸν ἔτι ζώοντα ἴδοιτο.
εἰ: Il. 17:685: Ἀντίλοχ’ εἰ δ’ ἄγε δεῦρο διοτρεφὲς ὄφρα πύθηαι
εἰ: Il. 18:120: ὣς καὶ ἐγών, εἰ δή μοι ὁμοίη μοῖρα τέτυκται,
εἰ: Il. 18:166: εἰ μὴ Πηλεΐωνι ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
εἰ: Il. 18:193: εἰ μὴ Αἴαντός γε σάκος Τελαμωνιάδαο.
εἰ: Il. 18:268: ἀμβροσίη· εἰ δ’ ἄμμε κιχήσεται ἐνθάδ’ ἐόντας
εἰ: Il. 18:273: εἰ δ’ ἂν ἐμοῖς ἐπέεσσι πιθώμεθα κηδόμενοί περ,
εἰ: Il. 18:305: εἰ δ’ ἐτεὸν παρὰ ναῦφιν ἀνέστη δῖος Ἀχιλλεύς,
εἴ: Il. 18:322: εἴ ποθεν ἐξεύροι· μάλα γὰρ δριμὺς χόλος αἱρεῖ·
εἰ: Il. 18:398: εἰ μή μ’ Εὐρυνόμη τε Θέτις θ’ ὑπεδέξατο κόλπῳ
εἰ: Il. 18:427: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
εἰ: Il. 18:427: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
εἰ: Il. 18:454: καί νύ κεν αὐτῆμαρ πόλιν ἔπραθον, εἰ μὴ Ἀπόλλων
εἰ: Il. 19:17: δεινὸν ὑπὸ βλεφάρων ὡς εἰ σέλας ἐξεφάανθεν·
εἰ: Il. 19:108: εἰ δ’ ἄγε νῦν μοι ὄμοσσον Ὀλύμπιε καρτερὸν ὅρκον,
εἰ: Il. 19:142: εἰ δ’ ἐθέλεις, ἐπίμεινον ἐπειγόμενός περ Ἄρηος,
εἴ: Il. 19:164: εἴ περ γὰρ θυμῷ γε μενοινάᾳ πολεμίζειν,
εἰ: Il. 19:264: εἰ δέ τι τῶνδ’ ἐπίορκον ἐμοὶ θεοὶ ἄλγεα δοῖεν
εἴ: Il. 19:305: λίσσομαι, εἴ τις ἔμοιγε φίλων ἐπιπείθεθ’ ἑταίρων,
εἴ: Il. 19:322: οὐδ’ εἴ κεν τοῦ πατρὸς ἀποφθιμένοιο πυθοίμην,
εἴ: Il. 19:327: εἴ που ἔτι ζώει γε Νεοπτόλεμος θεοειδής.
εἴ: Il. 19:366: λαμπέσθην ὡς εἴ τε πυρὸς σέλας, ἐν δέ οἱ ἦτορ
εἰ: Il. 19:385: εἰ οἷ ἐφαρμόσσειε καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυῖα·
εἰ: Il. 20:26: εἰ γὰρ Ἀχιλλεὺς οἶος ἐπὶ Τρώεσσι μαχεῖται
εἰ: Il. 20:100: πρὶν χροὸς ἀνδρομέοιο διελθέμεν. εἰ δὲ θεός περ
εἰ: Il. 20:102: νικήσει’, οὐδ’ εἰ παγχάλκεος εὔχεται εἶναι.
εἰ: Il. 20:129: εἰ δ’ Ἀχιλεὺς οὐ ταῦτα θεῶν ἐκ πεύσεται ὀμφῆς
εἰ: Il. 20:138: εἰ δέ κ’ Ἄρης ἄρχωσι μάχης ἢ Φοῖβος Ἀπόλλων,
εἴ: Il. 20:181: τιμῆς τῆς Πριάμου; ἀτὰρ εἴ κεν ἔμ’ ἐξεναρίξῃς,
εἰ: Il. 20:213: εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
εἰ: Il. 20:291: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
εἰ: Il. 20:371: τοῦ δ’ ἐγὼ ἀντίος εἶμι καὶ εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν,
εἰ: Il. 20:372: εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε, μένος δ’ αἴθωνι σιδήρῳ.
εἴ: Il. 20:453: εἴ πού τις καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάῤῥοθός ἐστι.
εἴ: Il. 20:464: εἴ πώς εὑ πεφίδοιτο λαβὼν καὶ ζωὸν ἀφείη
εἰ: Il. 21:192: καὶ γὰρ σοὶ ποταμός γε πάρα μέγας, εἰ δύναταί τι
εἰ: Il. 21:212: εἰ μὴ χωσάμενος προσέφη ποταμὸς βαθυδίνης
εἴ: Il. 21:216: εἴ τοι Τρῶας ἔδωκε Κρόνου παῖς πάντας ὀλέσσαι,
εἴ: Il. 21:266: στῆναι ἐναντίβιον καὶ γνώμεναι εἴ μιν ἅπαντες
εἰ: Il. 21:372: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼν ἀποπαύσομαι εἰ σὺ κελεύεις,
εἰ: Il. 21:463: ἔμμεναι, εἰ δὴ σοί γε βροτῶν ἕνεκα πτολεμίξω
εἰ: Il. 21:487: εἰ δ’ ἐθέλεις πολέμοιο δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
εἴ: Il. 21:510: μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ;
εἰ: Il. 21:545: εἰ μὴ Ἀπόλλων Φοῖβος Ἀγήνορα δῖον ἀνῆκε
εἰ: Il. 21:553: ὤ μοι ἐγών· εἰ μέν κεν ὑπὸ κρατεροῦ Ἀχιλῆος
εἰ: Il. 21:556: εἰ δ’ ἂν ἐγὼ τούτους μὲν ὑποκλονέεσθαι ἐάσω
εἰ: Il. 21:567: εἰ δέ κέ οἱ προπάροιθε πόλεος κατεναντίον ἔλθω·
εἴ: Il. 21:576: εἴ περ γὰρ φθάμενός μιν ἢ οὐτάσῃ ἠὲ βάλῃσιν,
εἴ: Il. 22:20: ἦ σ’ ἂν τισαίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη.
εἰ: Il. 22:49: ἀλλ’ εἰ μὲν ζώουσι μετὰ στρατῷ, ἦ τ’ ἂν ἔπειτα
εἰ: Il. 22:52: εἰ δ’ ἤδη τεθνᾶσι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν,
εἴ: Il. 22:83: αὐτήν, εἴ ποτέ τοι λαθικηδέα μαζὸν ἐπέσχον·
εἴ: Il. 22:86: σχέτλιος· εἴ περ γάρ σε κατακτάνῃ, οὔ σ’ ἔτ’ ἔγωγε
εἰ: Il. 22:99: ὤ μοι ἐγών, εἰ μέν κε πύλας καὶ τείχεα δύω,
εἰ: Il. 22:111: εἰ δέ κεν ἀσπίδα μὲν καταθείομαι ὀμφαλόεσσαν
εἰ: Il. 22:150: γίγνεται ἐξ αὐτῆς ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο·
εἴ: Il. 22:191: τὸν δ’ εἴ πέρ τε λάθῃσι καταπτήξας ὑπὸ θάμνῳ,
εἴ: Il. 22:196: εἴ πως οἷ καθύπερθεν ἀλάλκοιεν βελέεσσι,
εἰ: Il. 22:203: εἰ μή οἱ πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤντετ’ Ἀπόλλων
εἴ: Il. 22:220: οὐδ’ εἴ κεν μάλα πολλὰ πάθοι ἑκάεργος Ἀπόλλων
εἴ: Il. 22:244: ἔστω φειδωλή, ἵνα εἴδομεν εἴ κεν Ἀχιλλεὺς
εἴ: Il. 22:285: εἴ τοι ἔδωκε θεός· νῦν αὖτ’ ἐμὸν ἔγχος ἄλευαι
εἴ: Il. 22:349: οὐδ’ εἴ κεν δεκάκις τε καὶ εἰκοσινήριτ’ ἄποινα
εἴ: Il. 22:351: οὐδ’ εἴ κέν σ’ αὐτὸν χρυσῷ ἐρύσασθαι ἀνώγοι
εἰ: Il. 22:381: εἰ δ’ ἄγετ’ ἀμφὶ πόλιν σὺν τεύχεσι πειρηθῶμεν,
εἰ: Il. 22:389: εἰ δὲ θανόντων περ καταλήθοντ’ εἰν Ἀΐδαο
εἰ: Il. 22:410: τῷ δὲ μάλιστ’ ἄρ’ ἔην ἐναλίγκιον ὡς εἰ ἅπασα
εἰ: Il. 23:40: ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, εἰ πεπίθοιεν
εἰ: Il. 23:155: εἰ μὴ Ἀχιλλεὺς αἶψ’ Ἀγαμέμνονι εἶπε παραστάς·
εἰ: Il. 23:274: εἰ μὲν νῦν ἐπὶ ἄλλῳ ἀεθλεύοιμεν Ἀχαιοὶ
εἰ: Il. 23:344: εἰ γάρ κ’ ἐν νύσσῃ γε παρεξελάσῃσθα διώκων,
εἴ: Il. 23:346: οὐδ’ εἴ κεν μετόπισθεν Ἀρίονα δῖον ἐλαύνοι
εἰ: Il. 23:383: εἰ μὴ Τυδέος υἷϊ κοτέσσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
εἰ: Il. 23:491: εἰ μὴ Ἀχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο καὶ φάτο μῦθον·
εἰ: Il. 23:526: εἰ δέ κ’ ἔτι προτέρω γένετο δρόμος ἀμφοτέροισι,
εἰ: Il. 23:541: εἰ μὴ ἄρ’ Ἀντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς
εἰ: Il. 23:548: εἰ δέ μιν οἰκτίρεις καί τοι φίλος ἔπλετο θυμῷ
εἰ: Il. 23:558: Ἀντίλοχ’, εἰ μὲν δή με κελεύεις οἴκοθεν ἄλλο
εἰ: Il. 23:579: εἰ δ’ ἄγ’ ἐγὼν αὐτὸς δικάσω, καί μ’ οὔ τινά φημι
εἰ: Il. 23:581: Ἀντίλοχ’ εἰ δ’ ἄγε δεῦρο διοτρεφές, ἣ θέμις ἐστί,
εἰ: Il. 23:592: δώσω, τὴν ἀρόμην. εἰ καί νύ κεν οἴκοθεν ἄλλο
εἴ: Il. 23:598: ἰάνθη ὡς εἴ τε περὶ σταχύεσσιν ἐέρση
εἰ: Il. 23:734: εἰ μὴ Ἀχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο καὶ κατέρυκε·
εἰ: Il. 23:792: ποσσὶν ἐριδήσασθαι Ἀχαιοῖς, εἰ μὴ Ἀχιλλεῖ.
εἴ: Il. 23:832: εἴ οἱ καὶ μάλα πολλὸν ἀπόπροθι πίονες ἀγροί,
εἰ: Il. 23:894: εἰ σύ γε σῷ θυμῷ ἐθέλοις· κέλομαι γὰρ ἔγωγε.
εἰ: Il. 24:57: εἰ δὴ ὁμὴν Ἀχιλῆϊ καὶ Ἕκτορι θήσετε τιμήν.
εἴ: Il. 24:74: ἀλλ’ εἴ τις καλέσειε θεῶν Θέτιν ἆσσον ἐμεῖο,
εἰ: Il. 24:140: εἰ δὴ πρόφρονι θυμῷ Ὀλύμπιος αὐτὸς ἀνώγει.
εἰ: Il. 24:206: εἰ γάρ σ’ αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν
εἰ: Il. 24:220: εἰ μὲν γάρ τίς μ’ ἄλλος ἐπιχθονίων ἐκέλευεν,
εἰ: Il. 24:224: εἶμι καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος ἔσσεται. εἰ δέ μοι αἶσα
εἰ: Il. 24:296: εἰ δέ τοι οὐ δώσει ἑὸν ἄγγελον εὐρύοπα Ζεύς,
εἰ: Il. 24:328: πόλλ’ ὀλοφυρόμενοι ὡς εἰ θάνατον δὲ κιόντα.
εἴ: Il. 24:366: τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν
εἰ: Il. 24:406: εἰ μὲν δὴ θεράπων Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
εἴ: Il. 24:426: ἀθανάτοις, ἐπεὶ οὔ ποτ’ ἐμὸς πάϊς, εἴ ποτ’ ἔην γε,
εἴ: Il. 24:653: τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν,
εἰ: Il. 24:660: εἰ μὲν δή μ’ ἐθέλεις τελέσαι τάφον Ἕκτορι δίῳ,
εἴ: Il. 24:667: τῇ δὲ δυωδεκάτῃ πολεμίξομεν εἴ περ ἀνάγκη.
εἴ: Il. 24:705: εἴ ποτε καὶ ζώοντι μάχης ἐκνοστήσαντι
εἰ: Il. 24:715: εἰ μὴ ἄρ’ ἐκ δίφροιο γέρων λαοῖσι μετηύδα·
εἴ: Il. 24:768: ἀλλ’ εἴ τίς με καὶ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισιν ἐνίπτοι
εἰ: Od. 1:82: εἰ μὲν δὴ νῦν τοῦτο φίλον μακάρεσσι θεοῖσι,
εἴ: Od. 1:115: ὀσσόμενος πατέρ’ ἐσθλὸν ἐνὶ φρεσίν, εἴ ποθεν ἐλθὼν
εἰ: Od. 1:163: εἰ κεῖνόν γ’ Ἰθάκηνδε ἰδοίατο νοστήσαντα,
εἴ: Od. 1:167: θαλπωρή, εἴ πέρ τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων
εἴ: Od. 1:188: ἐξ ἀρχῆς, εἴ πέρ τε γέροντ’ εἴρηαι ἐπελθὼν
εἴ: Od. 1:204: ἔσσεται, οὐδ’ εἴ πέρ τε σιδήρεα δέσματ’ ἔχῃσι·
εἰ: Od. 1:207: εἰ δὴ ἐξ αὐτοῖο τόσος πάϊς εἰς Ὀδυσῆος.
εἰ: Od. 1:237: εἰ μετὰ οἷσ’ ἑτάροισι δάμη Τρώων ἐνὶ δήμῳ,
εἰ: Od. 1:255: εἰ γὰρ νῦν ἐλθὼν δόμου ἐν πρώτῃσι θύρῃσι
εἰ: Od. 1:271: εἰ δ’ ἄγε νῦν ξυνίει καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων·
εἴ: Od. 1:275: μητέρα δ’, εἴ οἱ θυμὸς ἐφορμᾶται γαμέεσθαι,
εἰ: Od. 1:287: εἰ μέν κεν πατρὸς βίοτον καὶ νόστον ἀκούσῃς,
εἰ: Od. 1:289: εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσῃς μηδ’ ἔτ’ ἐόντος,
εἰ: Od. 1:376: εἰ δ’ ὕμιν δοκέει τόδε λωΐτερον καὶ ἄμεινον
εἴ: Od. 1:389: “Ἀντίνο’, εἴ πέρ μοι καὶ ἀγάσσεαι ὅττι κεν εἴπω,
εἴ: Od. 1:414: οὔτ’ οὖν ἀγγελίῃ ἔτι πείθομαι, εἴ ποθεν ἔλθοι,
εἴ: Od. 2:62: ἦ τ’ ἂν ἀμυναίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη·
εἰ: Od. 2:71: τείρεσθ’, εἰ μή πού τι πατὴρ ἐμὸς ἐσθλὸς Ὀδυσσεὺς
εἴ: Od. 2:76: εἴ χ’ ὑμεῖς γε φάγοιτε, τάχ’ ἄν ποτε καὶ τίσις εἴη·
εἰ: Od. 2:115: εἰ δ’ ἔτ’ ἀνιήσει γε πολὺν χρόνον υἷας Ἀχαιῶν,
εἰ: Od. 2:138: ὑμέτερος δ’ εἰ μὲν θυμὸς νεμεσίζεται αὐτῶν,
εἰ: Od. 2:141: εἰ δ’ ὕμιν δοκέει τόδε λωΐτερον καὶ ἄμεινον
εἰ: Od. 2:178: “ὦ γέρον, εἰ δ’ ἄγε δὴ μαντεύεο σοῖσι τέκεσσιν
εἰ: Od. 2:218: εἰ μέν κεν πατρὸς βίοτον καὶ νόστον ἀκούσω,
εἰ: Od. 2:220: εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσω μηδ’ ἔτ’ ἐόντος,
εἴ: Od. 2:246: εἴ περ γάρ κ’ Ὀδυσεὺς Ἰθακήσιος αὐτὸς ἐπελθὼν
εἰ: Od. 2:251: εἰ πλεόνεσσι μάχοιτο· σὺ δ’ οὐ κατὰ μοῖραν ἔειπες.
εἰ: Od. 2:271: εἰ δή τοι σοῦ πατρὸς ἐνέστακται μένος ἠΰ,
εἰ: Od. 2:274: εἰ δ’ οὐ κείνου γ’ ἐσσὶ γόνος καὶ Πηνελοπείης,
εἴ: Od. 2:332: “τίς δ’ οἶδ’, εἴ κε καὶ αὐτὸς ἰὼν κοίλης ἐπὶ νηὸς
εἴ: Od. 2:342: ἑξείης ποτὶ τοῖχον ἀρηρότες, εἴ ποτ’ Ὀδυσσεὺς
εἴ: Od. 2:351: κεῖνον ὀϊομένη τὸν κάμμορον, εἴ ποθεν ἔλθοι
εἴ: Od. 3:90: εἴ θ’ ὅ γ’ ἐπ’ ἠπείρου δάμη ἀνδράσι δυσμενέεσσιν,
εἴ: Od. 3:91: εἴ τε καὶ ἐν πελάγει μετὰ κύμασιν Ἀμφιτρίτης.
εἴ: Od. 3:93: κείνου λυγρὸν ὄλεθρον ἐνισπεῖν, εἴ που ὄπωπας
εἴ: Od. 3:98: λίσσομαι, εἴ ποτέ τοί τι πατὴρ ἐμός, ἐσθλὸς Ὀδυσσεύς,
εἰ: Od. 3:115: οὐδ’ εἰ πεντάετές γε καὶ ἑξάετες παραμίμνων
εἰ: Od. 3:122: παντοίοισι δόλοισι, πατὴρ τεός, εἰ ἐτεόν γε
εἴ: Od. 3:216: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέ ποτέ σφι βίας ἀποτείσεται ἐλθών,
εἰ: Od. 3:218: εἰ γάρ σ’ ὣς ἐθέλοι φιλέειν γλαυκῶπις Ἀθήνη,
εἴ: Od. 3:223: εἴ σ’ οὕτως ἐθέλοι φιλέειν κήδοιτό τε θυμῷ,
εἰ: Od. 3:228: ἐλπομένῳ τὰ γένοιτ’, οὐδ’ εἰ θεοὶ ὣς ἐθέλοιεν.”
εἰ: Od. 3:256: εἰ ζώοντ’ Αἴγισθον ἐνὶ μεγάροισιν ἔτετμεν
εἰ: Od. 3:324: εἰ δ’ ἐθέλεις πεζός, πάρα τοι δίφρος τε καὶ ἵπποι,
εἰ: Od. 3:376: εἰ δή τοι νέῳ ὧδε θεοὶ πομπῆες ἕπονται.
εἰ: Od. 4:172: Ἀργείων, εἰ νῶϊν ὑπεὶρ ἅλα νόστον ἔδωκε
εἴ: Od. 4:193: καὶ νῦν, εἴ τί που ἔστι, πίθοιό μοι· οὐ γὰρ ἐγώ γε
εἴ: Od. 4:224: οὐδ’ εἴ οἱ κατατεθναίη μήτηρ τε πατήρ τε,
εἴ: Od. 4:225: οὐδ’ εἴ οἱ προπάροιθεν ἀδελφεὸν ἢ φίλον υἱὸν
εἴ: Od. 4:293: οὐδ’ εἴ οἱ κραδίη γε σιδηρέη ἔνδοθεν ἦεν.
εἴ: Od. 4:317: ἤλυθον εἴ τινά μοι κληηδόνα πατρὸς ἐνίσποις.
εἴ: Od. 4:323: κείνου λυγρὸν ὄλεθρον ἐνισπεῖν, εἴ που ὄπωπας
εἴ: Od. 4:328: λίσσομαι, εἴ ποτέ τοί τι πατὴρ ἐμός, ἐσθλὸς Ὀδυσσεύς,
εἰ: Od. 4:364: εἰ μή τίς με θεῶν ὀλοφύρατο καί μ’ ἐλέησε,
εἴ: Od. 4:388: τόν γ’ εἴ πως σὺ δύναιο λοχησάμενος λελαβέσθαι,
εἰ: Od. 4:503: εἰ μὴ ὑπερφίαλον ἔπος ἔκβαλε καὶ μέγ’ ἀάσθη·
εἰ: Od. 4:665: εἰ τοσσῶνδ’ ἀέκητι νέος πάϊς οἴχεται αὔτως,
εἰ: Od. 4:697: “εἰ γὰρ δή, βασίλεια, τόδε πλεῖστον κακὸν εἴη.
εἰ: Od. 4:732: εἰ γὰρ ἐγὼ πυθόμην ταύτην ὁδὸν ὁρμαίνοντα,
εἰ: Od. 4:739: εἰ δή πού τινα κεῖνος ἐνὶ φρεσὶ μῆτιν ὑφήνας
εἴ: Od. 4:763: εἴ ποτέ τοι πολύμητις ἐνὶ μεγάροισιν Ὀδυσσεὺς
εἰ: Od. 4:831: “εἰ μὲν δὴ θεός ἐσσι, θεοῖό τε ἔκλυες αὐδήν,
εἰ: Od. 4:832: εἰ δ’ ἄγε μοι καὶ κεῖνον ὀϊζυρὸν κατάλεξον,
εἴ: Od. 5:40: εἴ περ ἀπήμων ἦλθε, λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶσαν.
εἴ: Od. 5:80: ἀθάνατοι, οὐδ’ εἴ τις ἀπόπροθι δώματα ναίει.
εἰ: Od. 5:90: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
εἰ: Od. 5:90: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
εἴ: Od. 5:139: ἐῤῥέτω, εἴ μιν κεῖνος ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει,
εἰ: Od. 5:178: εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι
εἴ: Od. 5:206: εἴ γε μὲν εἰδείης σῇσι φρεσίν, ὅσσα τοι αἶσα
εἰ: Od. 5:221: εἰ δ’ αὖ τις ῥαίῃσι θεῶν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
εἰ: Od. 5:417: εἰ δέ κ’ ἔτι προτέρω παρανήξομαι, ἤν που ἐφεύρω
εἰ: Od. 5:427: εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
εἰ: Od. 5:437: εἰ μὴ ἐπιφροσύνην δῶκε γλαυκῶπις Ἀθήνη·
εἴ: Od. 5:439: νῆχε παρέξ, ἐς γαῖαν ὁρώμενος, εἴ που ἐφεύροι
εἰ: Od. 5:466: εἰ μέν κ’ ἐν ποταμῷ δυσκηδέα νύκτα φυλάσσω,
εἰ: Od. 5:470: εἰ δέ κεν ἐς κλειτὺν ἀναβὰς καὶ δάσκιον ὕλην
εἴ: Od. 5:471: θάμνοισ’ ἐν πυκινοῖσι καταδράθω, εἴ με μεθείη
εἰ: Od. 5:485: ὥρῃ χειμερίῃ, εἰ καὶ μάλα περ χαλεπαίνοι.
εἰ: Od. 6:144: λίσσοιτ’, εἰ δείξειε πόλιν καὶ εἵματα δοίη.
εἰ: Od. 6:150: εἰ μέν τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
εἰ: Od. 6:153: εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν, οἳ ἐπὶ χθονὶ ναιετάουσι,
εἴ: Od. 6:179: εἴ τί που εἴλυμα σπείρων ἔχες ἐνθάδ’ ἰοῦσα.
εἰ: Od. 6:282: βέλτερον, εἰ καὐτή περ ἐποιχομένη πόσιν εὗρεν
εἰ: Od. 6:312: χαίρων καρπαλίμως, εἰ καὶ μάλα τηλόθεν ἐσσί.
εἴ: Od. 6:313: εἴ κέν τοι κείνη γε φίλα φρονέῃσ’ ἐνὶ θυμῷ,
εἰ: Od. 7:36: τῶν νέες ὠκεῖαι ὡς εἰ πτερὸν ἠὲ νόημα.”
εἰ: Od. 7:52: ἔργοισιν τελέθει, εἰ καί ποθεν ἄλλοθεν ἔλθοι.
εἴ: Od. 7:75: εἴ κέν τοι κείνη γε φίλα φρονέῃσ’ ἐνὶ θυμῷ,
εἰ: Od. 7:194: χαίρων καρπαλίμως, εἰ καὶ μάλα τηλόθεν ἐστί,
εἰ: Od. 7:199: εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ’ οὐρανοῦ εἰλήλουθεν,
εἰ: Od. 7:204: εἰ δ’ ἄρα τις καὶ μοῦνος ἰὼν ξύμβληται ὁδίτης,
εἴ: Od. 7:315: εἴ κ’ ἐθέλων γε μένοις· ἀέκοντα δέ σ’ οὔ τις ἐρύξει
εἴ: Od. 7:320: πατρίδα σὴν καὶ δῶμα, καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστίν,
εἴ: Od. 7:321: εἴ περ καὶ μάλα πολλὸν ἑκαστέρω ἔστ’ Εὐβοίης·
εἴ: Od. 8:133: “δεῦτε, φίλοι, τὸν ξεῖνον ἐρώμεθα, εἴ τιν’ ἄεθλον
εἰ: Od. 8:139: ἄνδρα γε συγχεῦαι, εἰ καὶ μάλα καρτερὸς εἴη.”
εἴ: Od. 8:146: εἴ τινά που δεδάηκας· ἔοικε δέ σ’ ἴδμεν ἀέθλους.
εἰ: Od. 8:217: ἀνδρῶν δυσμενέων, εἰ καὶ μάλα πολλοὶ ἑταῖροι
εἴ: Od. 8:353: εἴ κεν Ἄρης οἴχοιτο χρέος καὶ δεσμὸν ἀλύξας;”
εἴ: Od. 8:355: “Ἥφαιστ’, εἴ περ γάρ κεν Ἄρης χρεῖος ὑπαλύξας
εἴ: Od. 8:408: “χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε· ἔπος δ’ εἴ περ τι βέβακται
εἴ: Od. 9:35: γίνεται, εἴ περ καί τις ἀπόπροθι πίονα οἶκον
εἰ: Od. 9:37: εἰ δ’ ἄγε τοι καὶ νόστον ἐμὸν πολυκηδέ’ ἐνίσπω,
εἴ: Od. 9:229: ὄφρ’ αὐτόν τε ἴδοιμι, καὶ εἴ μοι ξείνια δοίη.
εἴ: Od. 9:267: ἱκόμεθ’, εἴ τι πόροις ξεινήϊον ἠὲ καὶ ἄλλως
εἰ: Od. 9:278: οὔτε σεῦ οὔθ’ ἑτάρων, εἰ μὴ θυμός με κελεύοι.
εἴ: Od. 9:314: ἂψ ἐπέθηχ’, ὡς εἴ τε φαρέτρῃ πῶμ’ ἐπιθείη.
εἴ: Od. 9:317: εἴ πως τεισαίμην, δοίη δέ μοι εὖχος Ἀθήνη.
εἴ: Od. 9:349: ἡμετέρη· σοὶ δ’ αὖ λοιβὴν φέρον, εἴ μ’ ἐλεήσας
εἰ: Od. 9:410: “εἰ μὲν δὴ μή τίς σε βιάζεται οἶον ἐόντα,
εἴ: Od. 9:418: εἴ τινά που μετ’ ὄεσσι λάβοι στείχοντα θύραζε·
εἴ: Od. 9:421: εἴ τιν’ ἑταίροισιν θανάτου λύσιν ἠδ’ ἐμοὶ αὐτῷ
εἰ: Od. 9:456: εἰ δὴ ὁμοφρονέοις ποτιφωνήεις τε γένοιο
εἰ: Od. 9:497: εἰ δὲ φθεγξαμένου τευ ἢ αὐδήσαντος ἄκουσε,
εἰ: Od. 9:529: εἰ ἐτεόν γε σός εἰμι, πατὴρ δ’ ἐμὸς εὔχεαι εἶναι,
εἴ: Od. 9:532: ἀλλ’ εἴ οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
εἴ: Od. 10:66: πατρίδα σὴν καὶ δῶμα, καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστίν.”
εἴ: Od. 10:147: εἴ πως ἔργα ἴδοιμι βροτῶν ἐνοπήν τε πυθοίμην.
εἴ: Od. 10:193: εἴ τις ἔτ’ ἔσται μῆτις· ἐγὼ δ’ οὐκ οἴομαι εἶναι.
εἰ: Od. 10:343: εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι,
εἰ: Od. 10:386: ἀλλ’ εἰ δὴ πρόφρασσα πιεῖν φαγέμεν τε κελεύεις,
εἰ: Od. 10:416: ὣς ἔμεν, ὡς εἰ πατρίδ’ ἱκοίατο καὶ πόλιν αὐτὴν
εἴ: Od. 10:420: ὡς εἴ τ’ εἰς Ἰθάκην ἀφικοίμεθα πατρίδα γαῖαν·
εἰ: Od. 10:443: “διογενές, τοῦτον μὲν ἐάσομεν, εἰ σὺ κελεύεις,
εἴ: Od. 10:473: εἴ τοι θέσφατόν ἐστι σαωθῆναι καὶ ἱκέσθαι
εἰ: Od. 11:110: τὰς εἰ μέν κ’ ἀσινέας ἐάᾳς νόστου τε μέδηαι,
εἰ: Od. 11:112: εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ’ ὄλεθρον
εἴ: Od. 11:113: νηΐ τε καὶ ἑτάροισ’. αὐτὸς δ’ εἴ πέρ κεν ἀλύξῃς,
εἰ: Od. 11:317: καί νύ κεν ἐξετέλεσσαν, εἰ ἥβης μέτρον ἵκοντο·
εἴ: Od. 11:356: εἴ με καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἀνώγοιτ’ αὐτόθι μίμνειν
εἴ: Od. 11:371: εἴ τινας ἀντιθέων ἑτάρων ἴδες, οἵ τοι ἅμ’ αὐτῷ
εἰ: Od. 11:380: εἰ δ’ ἔτ’ ἀκουέμεναί γε λιλαίεαι, οὐκ ἂν ἔπειτα
εἴ: Od. 11:458: εἴ που ἔτι ζώοντος ἀκούετε παιδὸς ἐμοῖο
εἴ: Od. 11:479: ἦλθον Τειρεσίαο κατὰ χρέος, εἴ τινα βουλὴν
εἴ: Od. 11:494: εἰπὲ δέ μοι Πηλῆος ἀμύμονος εἴ τι πέπυσσαι,
εἰ: Od. 11:498: εἰ γὰρ ἐγὼν ἐπαρωγὸς ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο,
εἰ: Od. 11:501: εἰ τοιόσδ’ ἔλθοιμι μίνυνθά περ ἐς πατέρος δῶ,
εἴ: Od. 11:628: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, εἴ τις ἔτ’ ἔλθοι
εἰ: Od. 12:53: εἰ δέ κε λίσσηαι ἑτάρους λῦσαί τε κελεύῃς,
εἴ: Od. 12:78: οὐδ’ εἴ οἱ χεῖρές γε ἐείκοσι καὶ πόδες εἶεν·
εἰ: Od. 12:88: γηθήσειεν ἰδών, οὐδ’ εἰ θεὸς ἀντιάσειε.
εἴ: Od. 12:96: δελφῖνάς τε κύνας τε καὶ εἴ ποθι μεῖζον ἕλῃσι
εἰ: Od. 12:112: “εἰ δ’ ἄγε δή μοι τοῦτο, θεά, νημερτὲς ἐνίσπες,
εἴ: Od. 12:113: εἴ πως τὴν ὀλοὴν μὲν ὑπεκπροφύγοιμι Χάρυβδιν,
εἰ: Od. 12:137: τὰς εἰ μέν κ’ ἀσινέας ἐάᾳς νόστου τε μέδηαι,
εἰ: Od. 12:139: εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ’ ὄλεθρον
εἴ: Od. 12:140: νηΐ τε καὶ ἑτάροισ’. αὐτὸς δ’ εἴ πέρ κεν ἀλύξῃς,
εἰ: Od. 12:163: εἰ δέ κε λίσσωμαι ὑμέας λῦσαί τε κελεύω,
εἴ: Od. 12:299: εἴ κέ τιν’ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
εἰ: Od. 12:326: γίνετ’ ἔπειτ’ ἀνέμων, εἰ μὴ εὖρός τε νότος τε.
εἴ: Od. 12:334: εὐξαίμην, εἴ τίς μοι ὁδὸν φήνειε νέεσθαι.
εἰ: Od. 12:345: εἰ δέ κεν εἰς Ἰθάκην ἀφικοίμεθα, πατρίδα γαῖαν,
εἰ: Od. 12:348: εἰ δὲ χολωσάμενός τι βοῶν ὀρθοκραιράων
εἰ: Od. 12:382: εἰ δέ μοι οὐ τείσουσι βοῶν ἐπιεικέ’ ἀμοιβήν,
εἰ: Od. 13:6: ἂψ ἀπονοστήσειν, εἰ καὶ μάλα πολλὰ πέπονθας.
εἴ: Od. 13:138: εἴ περ ἀπήμων ἦλθε, λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶσαν.”
εἴ: Od. 13:143: ἀνδρῶν δ’ εἴ πέρ τίς σε βίῃ καὶ κάρτεϊ εἴκων
εἰ: Od. 13:238: εἰ δὴ τήνδε τε γαῖαν ἀνείρεαι. οὐδέ τι λίην
εἰ: Od. 13:292: ἐν πάντεσσι δόλοισι, καὶ εἰ θεὸς ἀντιάσειε.
εἰ: Od. 13:328: εἰπέ μοι εἰ ἐτεόν γε φίλην ἐς πατρίδ’ ἱκάνω.”
εἰ: Od. 13:385: εἰ μή μοι σὺ ἕκαστα, θεά, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
εἴ: Od. 13:415: ᾤχετο πευσόμενος μετὰ σὸν κλέος, εἴ που ἔτ’ εἴης.”
εἴ: Od. 14:44: εἴ που ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο.
εἰ: Od. 14:56: “ξεῖν’, οὔ μοι θέμις ἔστ’, οὐδ’ εἰ κακίων σέθεν ἔλθοι,
εἰ: Od. 14:67: τῶ κέ με πόλλ’ ὤνησεν ἄναξ, εἰ αὐτόθ’ ἐγήρα·
εἴ: Od. 14:120: εἴ κέ μιν ἀγγείλαιμι ἰδών· ἐπὶ πολλὰ δ’ ἀλήθην.”
εἴ: Od. 14:132: εἴ τίς τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα δοίη.
εἴ: Od. 14:140: οὐδ’ εἴ κεν πατρὸς καὶ μητέρος αὖτις ἵκωμαι
εἴ: Od. 14:254: ῥηϊδίως, ὡς εἴ τε κατὰ ῥόον· οὐδέ τις οὖν μοι
εἰ: Od. 14:373: ἔρχομαι, εἰ μή πού τι περίφρων Πηνελόπεια
εἰ: Od. 14:395: εἰ μέν κεν νοστήσῃ ἄναξ τεὸς ἐς τόδε δῶμα,
εἰ: Od. 14:398: εἰ δέ κε μὴ ἔλθῃσιν ἄναξ τεὸς ὡς ἀγορεύω,
εἴ: Od. 14:460: εἴ πώς οἱ ἐκδὺς χλαῖναν πόροι ἤ τιν’ ἑταίρων
εἰ: Od. 14:498: εἰ πλέονας παρὰ ναῦφιν ἐποτρύνειε νέεσθαι.”
εἰ: Od. 15:80: εἰ δ’ ἐθέλεις τραφθῆναι ἀν’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος,
εἴ: Od. 15:268: εἴ ποτ’ ἔην· νῦν δ’ ἤδη ἀπέφθιτο λυγρῷ ὀλέθρῳ.
εἴ: Od. 15:316: εἴ μοι δεῖπνον δοῖεν ὀνείατα μυρί’ ἔχοντες.
εἰ: Od. 15:328: εἰ δὴ μνηστήρων ἐθέλεις καταδῦναι ὅμιλον,
εἴ: Od. 15:403: νῆσός τις Συρίη κικλήσκεται, εἴ που ἀκούεις,
εἴ: Od. 15:435: “εἴη κεν καὶ τοῦτ’, εἴ μοι ἐθέλοιτέ γε, ναῦται,
εἴ: Od. 15:524: εἴ κέ σφιν πρὸ γάμοιο τελευτήσει κακὸν ἦμαρ.”
εἰ: Od. 15:545: “Τηλέμαχ’, εἰ γάρ κεν σὺ πολὺν χρόνον ἐνθάδε μίμνοις,
εἰ: Od. 16:82: εἰ δ’ ἐθέλεις, σὺ κόμισσον ἐνὶ σταθμοῖσιν ἐρύξας·
εἰ: Od. 16:98: μαρναμένοισι πέποιθε, καὶ εἰ μέγα νεῖκος ὄρηται;
εἰ: Od. 16:103: εἰ μὴ ἐγὼ κείνοισι κακὸν πάντεσσι γενοίμην
εἰ: Od. 16:105: εἰ δ’ αὖ με πληθυῖ δαμασαίατο μοῦνον ἐόντα,
εἰ: Od. 16:116: μαρναμένοισι πέποιθε, καὶ εἰ μέγα νεῖκος ὄρηται.
εἰ: Od. 16:138: εἰ καὶ Λαέρτῃ αὐτὴν ὁδὸν ἄγγελος ἔλθω
εἰ: Od. 16:148: εἰ γάρ πως εἴη αὐτάγρετα πάντα βροτοῖσι,
εἰ: Od. 16:221: εἰ μὴ Τηλέμαχος προσεφώνεεν ὃν πατέρ’ αἶψα·
εἴ: Od. 16:254: τῶν εἴ κεν πάντων ἀντήσομεν ἔνδον ἐόντων,
εἰ: Od. 16:256: ἀλλὰ σύ γ’, εἰ δύνασαί τιν’ ἀμύντορα μερμηρίξαι,
εἰ: Od. 16:274: εἰ δέ μ’ ἀτιμήσουσι δόμον κάτα, σὸν δὲ φίλον κῆρ
εἰ: Od. 16:300: εἰ ἐτεόν γ’ ἐμός ἐσσι καὶ αἵματος ἡμετέροιο,
εἰ: Od. 16:320: εἰ ἐτεόν γέ τι οἶσθα Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.”
εἰ: Od. 16:387: εἰ δ’ ὕμιν ὅδε μῦθος ἀφανδάνει, ἀλλὰ βόλεσθε
εἰ: Od. 16:403: εἰ μέν κ’ αἰνήσωσι Διὸς μεγάλοιο θέμιστες,
εἰ: Od. 16:405: εἰ δέ κ’ ἀποτρωπῶσι θεοί, παύσασθαι ἄνωγα.”
εἴ: Od. 17:14: ὁ ξεῖνος δ’ εἴ περ μάλα μηνίει, ἄλγιον αὐτῷ
εἴ: Od. 17:79: εἴ κεν ἐμὲ μνηστῆρες ἀγήνορες ἐν μεγάροισι
εἰ: Od. 17:82: εἰ δέ κ’ ἐγὼ τούτοισι φόνον καὶ κῆρα φυτεύσω,
εἴ: Od. 17:106: νόστον σοῦ πατρὸς σάφα εἰπέμεν, εἴ που ἄκουσας.”
εἴ: Od. 17:111: ἐνδυκέως ἐφίλει, ὡς εἴ τε πατὴρ ἑὸν υἷα
εἴ: Od. 17:195: δὸς δέ μοι, εἴ ποθί τοι ῥόπαλον τετμημένον ἐστί,
εἴ: Od. 17:223: τόν γ’ εἴ μοι δοίης σταθμῶν ῥυτῆρα γενέσθαι
εἴ: Od. 17:240: “Νύμφαι κρηναῖαι, κοῦραι Διός, εἴ ποτ’ Ὀδυσσεὺς
εἰ: Od. 17:277: εἰ δ’ ἐθέλεις, ἐπίμεινον, ἐγὼ δ’ εἶμι προπάροιθεν.
εἰ: Od. 17:313: εἰ τοιόσδ’ εἴη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ ἔργα,
εἰ: Od. 17:366: πάντοσε χεῖρ’ ὀρέγων, ὡς εἰ πτωχὸς πάλαι εἴη.
εἰ: Od. 17:383: ἄλλον γ’, εἰ μὴ τῶν, οἳ δημιοεργοὶ ἔασι;
εἴ: Od. 17:407: εἴ οἱ τόσσον πάντες ὀρέξειαν μνηστῆρες,
εἴ: Od. 17:475: ἀλλ’ εἴ που πτωχῶν γε θεοὶ καὶ ἐρινύες εἰσίν,
εἰ: Od. 17:484: οὐλόμεν’, εἰ δή πού τις ἐπουράνιος θεός ἐστι·
εἰ: Od. 17:496: “εἰ γὰρ ἐπ’ ἀρῇσιν τέλος ἡμετέρῃσι γένοιτο·
εἴ: Od. 17:510: εἴ που Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἠὲ πέπυσται
εἰ: Od. 17:513: “εἰ γάρ τοι, βασίλεια, σιωπήσειαν Ἀχαιοί·
εἰ: Od. 17:539: εἰ δ’ Ὀδυσεὺς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
εἰ: Od. 17:556: εἰ δέ κέ σε γνώῃ νημερτέα πάντ’ ἐνέποντα,
εἴ: Od. 18:61: “ξεῖν’, εἴ σ’ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
εἰ: Od. 18:80: εἰ δὴ τοῦτόν γε τρομέεις καὶ δείδιας αἰνῶς,
εἴ: Od. 18:223: πῶς νῦν, εἴ τι ξεῖνος ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν
εἰ: Od. 18:246: εἰ πάντες σε ἴδοιεν ἀν’ Ἴασον Ἄργος Ἀχαιοί,
εἰ: Od. 18:254: εἰ κεῖνός γ’ ἐλθὼν τὸν ἐμὸν βίον ἀμφιπολεύοι,
εἴ: Od. 18:318: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλωσιν ἐΰθρονον Ἠῶ μίμνειν,
εἴ: Od. 18:357: “ξεῖν’, ἦ ἄρ κ’ ἐθέλοις θητευέμεν, εἴ σ’ ἀνελοίμην,
εἰ: Od. 18:366: “Εὐρύμαχ’, εἰ γὰρ νῶϊν ἔρις ἔργοιο γένοιτο
εἰ: Od. 18:371: εἰ δ’ αὖ καὶ βόες εἶεν ἐλαυνέμεν, οἵ περ ἄριστοι,
εἰ: Od. 18:375: τῶ κέ μ’ ἴδοις, εἰ ὦλκα διηνεκέα προταμοίμην.
εἰ: Od. 18:376: εἰ δ’ αὖ καὶ πόλεμόν ποθεν ὁρμήσειε Κρονίων
εἰ: Od. 18:384: εἰ δ’ Ὀδυσεὺς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
εἰ: Od. 19:39: φαίνοντ’ ὀφθαλμοῖσ’ ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο.
εἰ: Od. 19:85: εἰ δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε καὶ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν,
εἰ: Od. 19:127: εἰ κεῖνός γ’ ἐλθὼν τὸν ἐμὸν βίον ἀμφιπολεύοι,
εἰ: Od. 19:211: ὀφθαλμοὶ δ’ ὡς εἰ κέρα ἕστασαν ἠὲ σίδηρος
εἰ: Od. 19:216: εἰ ἐτεὸν δὴ κεῖθι σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισι
εἴ: Od. 19:315: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκε μετ’ ἀνδράσιν, εἴ ποτ’ ἔην γε,
εἴ: Od. 19:325: πῶς γὰρ ἐμεῦ σύ, ξεῖνε, δαήσεαι, εἴ τι γυναικῶν
εἴ: Od. 19:327: εἴ κεν ἀϋσταλέος, κακὰ εἱμένος ἐν μεγάροισι
εἰ: Od. 19:346: εἰ μή τις γρηῦς ἐστι παλαιή, κεδνὰ ἰδυῖα,
εἴ: Od. 19:488: εἴ χ’ ὑπ’ ἐμοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
εἴ: Od. 19:496: εἴ χ’ ὑπὸ σοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
εἴ: Od. 19:589: “εἴ κ’ ἐθέλοις μοι, ξεῖνε, παρήμενος ἐν μεγάροισι
εἴ: Od. 20:42: εἴ περ γὰρ κτείναιμι Διός τε σέθεν τε ἕκητι,
εἴ: Od. 20:49: εἴ περ πεντήκοντα λόχοι μερόπων ἀνθρώπων
εἴ: Od. 20:98: “Ζεῦ πάτερ, εἴ μ’ ἐθέλοντες ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρὴν
εἴ: Od. 20:207: εἴ που ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο.
εἰ: Od. 20:208: εἰ δ’ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν,
εἴ: Od. 20:224: ἀλλ’ ἔτι τὸν δύστηνον ὀΐομαι, εἴ ποθεν ἐλθὼν
εἰ: Od. 20:315: εἰ δ’ ἤδη μ’ αὐτὸν κτεῖναι μενεαίνετε χαλκῷ,
εἴ: Od. 20:327: ἤπιον, εἴ σφωϊν κραδίῃ ἅδοι ἀμφοτέροιϊν.
εἰ: Od. 20:332: εἰ νόστησ’ Ὀδυσεὺς καὶ ὑπότροπος ἵκετο δῶμα·
εἴ: Od. 20:381: ἀλλ’ εἴ μοί τι πίθοιο, τό κεν πολὺ κέρδιον εἴη·
εἰ: Od. 21:114: εἰ δέ κεν ἐντανύσω διοϊστεύσω τε σιδήρου,
εἰ: Od. 21:170: εἰ δὴ τοῦτό γε τόξον ἀριστῆας κεκαδήσει
εἴ: Od. 21:195: ποῖοί κ’ εἶτ’ Ὀδυσῆϊ ἀμυνέμεν, εἴ ποθεν ἔλθοι
εἴ: Od. 21:213: εἴ χ’ ὑπ’ ἐμοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
εἰ: Od. 21:217: εἰ δ’ ἄγε δὴ καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλο τι δείξω,
εἰ: Od. 21:227: εἰ μὴ Ὀδυσσεὺς αὐτὸς ἐρύκακε φώνησέν τε·
εἰ: Od. 21:253: ἀλλ’ εἰ δὴ τοσσόνδε βίης ἐπιδευέες εἰμὲν
εἴ: Od. 21:260: κάτθετ’. ἀτὰρ πελέκεάς γε καὶ εἴ κ’ εἰῶμεν ἅπαντας
εἴ: Od. 21:338: εἴ κέ μιν ἐντανύσῃ, δώῃ δέ οἱ εὖχος Ἀπόλλων,
εἴ: Od. 21:364: οἶον ἀπ’ ἀνθρώπων, οὓς ἔτρεφες, εἴ κεν Ἀπόλλων
εἰ: Od. 22:13: μοῦνον ἐνὶ πλεόνεσσι, καὶ εἰ μάλα καρτερὸς εἴη,
εἰ: Od. 22:45: “εἰ μὲν δὴ Ὀδυσεὺς Ἰθακήσιος εἰλήλουθας,
εἴ: Od. 22:61: “Εὐρύμαχ’, οὐδ’ εἴ μοι πατρώϊα πάντ’ ἀποδοῖτε,
εἴ: Od. 22:62: ὅσσα τε νῦν ὔμμ’ ἐστὶ καὶ εἴ ποθεν ἄλλ’ ἐπιθεῖτε,
εἴ: Od. 22:76: ἁθρόοι, εἴ κέ μιν οὐδοῦ ἀπώσομεν ἠδὲ θυράων,
εἴ: Od. 22:91: εἴ πώς οἱ εἴξειε θυράων. ἀλλ’ ἄρα μιν φθῆ
εἰ: Od. 22:321: “εἰ μὲν δὴ μετὰ τοῖσι θυοσκόος εὔχεαι εἶναι,
εἴ: Od. 22:345: αὐτῷ τοι μετόπισθ’ ἄχος ἔσσεται, εἴ κεν ἀοιδὸν
εἰ: Od. 22:359: εἰ δὴ μή μιν ἔπεφνε Φιλοίτιος ἠὲ συβώτης,
εἴ: Od. 22:381: πάπτηνεν δ’ Ὀδυσεὺς καθ’ ἑὸν δόμον, εἴ τις ἔτ’ ἀνδρῶν
εἰ: Od. 22:391: “Τηλέμαχ’, εἰ δ’ ἄγε μοι κάλεσον τροφὸν Εὐρύκλειαν,
εἰ: Od. 23:21: εἰ γάρ τίς μ’ ἄλλη γε γυναικῶν, αἵ μοι ἔασι,
εἰ: Od. 23:35: “εἰ δ’ ἄγε δή μοι, μαῖα φίλη, νημερτὲς ἐνίσπες,
εἰ: Od. 23:36: εἰ ἐτεὸν δὴ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύεις,
εἴ: Od. 23:91: ἧστο κάτω ὁρόων, ποτιδέγμενος εἴ τί μιν εἴποι
εἰ: Od. 23:107: οὐδ’ εἰς ὦπα ἰδέσθαι ἐναντίον. εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ
εἰ: Od. 23:220: εἰ ᾔδη, ὅ μιν αὖτις ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
εἰ: Od. 23:242: εἰ μὴ ἄρ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
εἰ: Od. 23:286: “εἰ μὲν δὴ γῆράς γε θεοὶ τελέουσιν ἄρειον,
εἰ: Od. 24:42: παυσάμεθα πτολέμου, εἰ μὴ Ζεὺς λαίλαπι παῦσεν.
εἰ: Od. 24:51: εἰ μὴ ἀνὴρ κατέρυκε παλαιά τε πολλά τε εἰδώς,
εἰ: Od. 24:174: τόξον μὴ δόμεναι, μηδ’ εἰ μάλα πόλλ’ ἀγορεύοι,
εἰ: Od. 24:259: εἰ ἐτεόν γ’ Ἰθάκην τήνδ’ ἱκόμεθ’, ὥς μοι ἔειπεν
εἰ: Od. 24:284: εἰ γάρ μιν ζωόν γε κίχεις Ἰθάκης ἐνὶ δήμῳ,
εἴ: Od. 24:289: σὸν ξεῖνον δύστηνον, ἐμὸν παῖδ’, εἴ ποτ’ ἔην γε;
εἰ: Od. 24:328: “εἰ μὲν δὴ Ὀδυσεύς γε, ἐμὸς πάϊς, εἰλήλουθας,
εἰ: Od. 24:336: εἰ δ’ ἄγε τοι καὶ δένδρε’ ἐϋκτιμένην κατ’ ἀλῳὴν
εἰ: Od. 24:352: εἰ ἐτεὸν μνηστῆρες ἀτάσθαλον ὕβριν ἔτεισαν.
εἰ: Od. 24:434: εἰ δὴ μὴ παίδων τε κασιγνήτων τε φονῆας
εἰ: Od. 24:529: εἰ μὴ Ἀθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο,
εἴα: Il. 7:427: οὐδ’ εἴα κλαίειν Πρίαμος μέγας· οἳ δὲ σιωπῇ
εἴα: Il. 11:717: εἴα θωρήσσεσθαι, ἀπέκρυψεν δέ μοι ἵππους·
εἴα: Il. 15:522: εἴα Πάνθου υἱὸν ἐνὶ προμάχοισι δαμῆναι·
εἴα: Il. 16:396: εἴα ἱεμένους ἐπιβαινέμεν, ἀλλὰ μεσηγὺ
εἴα: Il. 18:189: μήτηρ δ’ οὔ με φίλη πρίν γ’ εἴα θωρήσσεσθαι
εἴα: Il. 23:4: Μυρμιδόνας δ’ οὐκ εἴα ἀποσκίδνασθαι Ἀχιλλεύς,
εἴα: Il. 24:395: εἴα μάρνασθαι κεχολωμένος Ἀτρεΐωνι.
εἴα: Od. 7:41: εἴα ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεός, ἥ ῥά οἱ ἀχλὺν
εἴα: Od. 7:274: εἴα ἐπὶ σχεδίης ἁδινὰ στενάχοντα φέρεσθαι.
εἴα: Od. 18:346: μνηστῆρας δ’ οὐ πάμπαν ἀγήνορας εἴα Ἀθήνη
εἴα: Od. 19:201: εἴα ἵστασθαι, χαλεπὸς δέ τις ὤρορε δαίμων·
εἴα: Od. 19:531: γήμασθ’ οὔ μ’ εἴα πόσιος κατὰ δῶμα λιποῦσαν·
εἴα: Od. 20:284: μνηστῆρας δ’ οὐ πάμπαν ἀγήνορας εἴα Ἀθήνη
εἴα: Od. 23:77: οὐκ εἴα εἰπεῖν πολυκερδείῃσι νόοιο.
εἵαθ’: Il. 15:10: εἵαθ’, ὃ δ’ ἀργαλέῳ ἔχετ’ ἄσθματι κῆρ ἀπινύσσων
εἵαθ’: Il. 24:84: εἵαθ’ ὁμηγερέες ἅλιαι θεαί· ἣ δ’ ἐνὶ μέσσῃς
εἵαθ’: Il. 24:99: εἵαθ’ ὁμηγερέες μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες.
εἱαμενῇ: Il. 4:483: ἥ ῥά τ’ ἐν εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο πεφύκει
εἱαμενῇ: Il. 15:631: αἵ ῥά τ’ ἐν εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο νέμονται
εἱανοῦ: Il. 16:9: εἱανοῦ ἁπτομένη, καί τ’ ἐσσυμένην κατερύκει,
εἰαρινῇ: Il. 2:471: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει,
εἰαρινῇ: Il. 16:643: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει·
εἰαρινῇ: Od. 18:367: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ’ ἤματα μακρὰ πέλονται,
εἰαρινῇ: Od. 22:301: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ’ ἤματα μακρὰ πέλονται·
εἰαρινῇσιν: Il. 8:307: καρπῷ βριθομένη νοτίῃσί τε εἰαρινῇσιν,
εἰαρινοῖσιν: Il. 2:89: βοτρυδὸν δὲ πέτονται ἐπ’ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν·
εἴασ’: Od. 10:166: εἴασ’· αὐτὰρ ἐγὼ σπασάμην ῥῶπάς τε λύγους τε,
εἴας: Il. 5:819: οὔ μ’ εἴας μακάρεσσι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι
εἴας: Od. 19:25: δμῳὰς δ’ οὐκ εἴας προβλωσκέμεν, αἵ κεν ἔφαινον.”
εἴασαν: Il. 11:323: τοὺς μὲν ἔπειτ’ εἴασαν, ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν·
εἴασε: Il. 8:125: τὸν μὲν ἔπειτ’ εἴασε καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου
εἴασε: Il. 8:317: τὸν μὲν ἔπειτ’ εἴασε καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου,
εἴασε: Il. 11:279: εἴασε Τρώεσσι πανημέριον πολεμίζειν.
εἴασε: Od. 20:164: καὶ τοὺς μέν ῥ’ εἴασε καθ’ ἕρκεα καλὰ νέμεσθαι,
εἴασε: Od. 20:273: οὐ γὰρ Ζεὺς εἴασε Κρονίων· τῶ κέ μιν ἤδη
εἴασεν: Il. 10:299: Οὐδὲ μὲν οὐδὲ Τρῶας ἀγήνορας εἴασεν Ἕκτωρ
εἴασεν: Il. 24:684: ἀνδράσιν ἐν δηΐοισιν, ἐπεί σ’ εἴασεν Ἀχιλλεύς.
εἴασκε: Il. 20:408: Πριαμίδην. τὸν δ’ οὔ τι πατὴρ εἴασκε μάχεσθαι,
εἴασκεν: Od. 22:427: σημαίνειν εἴασκεν ἐπὶ δμῳῇσι γυναιξίν.
εἴασκον: Il. 5:802: καί ῥ’ ὅτε πέρ μιν ἐγὼ πολεμίζειν οὐκ εἴασκον
εἴασχ’: Il. 11:125: οὐκ εἴασχ’ Ἑλένην δόμεναι ξανθῷ Μενελάῳ,
εἵατ’: Il. 2:137: εἵατ’ ἐνὶ μεγάροις ποτιδέγμεναι· ἄμμι δὲ ἔργον
εἵατ’: Il. 7:65: τοῖαι ἄρα στίχες εἵατ’ Ἀχαιῶν τε Τρώων τε
εἵατ’: Il. 18:504: εἵατ’ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοις ἱερῷ ἐνὶ κύκλῳ,
εἵατ’: Il. 18:596: εἵατ’ ἐϋννήτους, ἦκα στίλβοντας ἐλαίῳ·
εἵατ’: Od. 1:326: εἵατ’ ἀκούοντες· ὁ δ’ Ἀχαιῶν νόστον ἄειδε
εἵατ’: Od. 2:398: εἵατ’, ἐπεί σφισιν ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτεν.
εἵατ’: Od. 2:403: εἵατ’ ἐπήρετμοι, τὴν σὴν ποτιδέγμενοι ὁρμήν·
εἵατ’: Od. 6:307: κίονι κεκλιμένη· δμῳαὶ δέ οἱ εἵατ’ ὄπισθεν.
εἵατ’: Od. 8:503: εἵατ’ ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ κεκαλυμμένοι ἵππῳ·
εἵατ’: Od. 9:545: εἵατ’ ὀδυρόμενοι, ἡμέας ποτιδέγμενοι αἰεί,
εἵαται: Il. 10:100: δυσμενέες δ’ ἄνδρες σχεδὸν εἵαται· οὐδέ τι ἴδμεν
εἵαται: Il. 10:161: εἵαται ἄγχι νεῶν, ὀλίγος δ’ ἔτι χῶρος ἐρύκει;
εἵαται: Il. 10:422: οὐ γάρ σφιν παῖδες σχεδὸν εἵαται οὐδὲ γυναῖκες.
εἵατο: Il. 7:61: ἀνδράσι τερπόμενοι· τῶν δὲ στίχες εἵατο πυκναὶ
εἴατο: Il. 8:550: εἴατο παννύχιοι, πυρὰ δέ σφισι καίετο πολλά.
εἴατο: Il. 8:559: εἴατο πεντήκοντα σέλᾳ πυρὸς αἰθομένοιο.
εἵατο: Il. 10:182: ἀλλ’ ἐγρηγορτὶ σὺν τεύχεσιν εἵατο πάντες.
εἵατο: Il. 18:523: τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε δύω σκοποὶ εἵατο λαῶν
εἵατο: Il. 19:255: εὔχετο· τοὶ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτόφιν εἵατο σιγῇ
εἵατο: Od. 3:8: εἵατο, καὶ προὔχοντο ἑκάστοθι ἐννέα ταύρους.
εἵατο: Od. 8:512: δουράτεον μέγαν ἵππον, ὅθ’ εἵατο πάντες ἄριστοι
εἵατο: Od. 20:106: πλησίον, ἔνθ’ ἄρα οἱ μύλαι εἵατο ποιμένι λαῶν.
εἶβε: Od. 4:153: ἀμφ’ ἐμοί, αὐτὰρ ὁ πυκνὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβε,
εἶβε: Od. 24:234: στὰς ἄρ’ ὑπὸ βλωθρὴν ὄγχνην κατὰ δάκρυον εἶβε.
εἴβει: Il. 19:323: ὅς που νῦν Φθίηφι τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβει
εἴβεις: Il. 16:11: τῇ ἴκελος Πάτροκλε τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβεις.
εἶβεν: Il. 24:9: τῶν μιμνησκόμενος θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἶβεν,
εἶβεν: Od. 8:531: ὣς Ὀδυσεὺς ἐλεεινὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβεν.
εἴβοι: Od. 16:332: ἰφθίμη βασίλεια τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβοι.
εἶβον: Od. 16:219: ὣς ἄρα τοί γ’ ἐλεεινὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβον.
εἴβων: Od. 11:391: κλαῖε δ’ ὅ γε λιγέως, θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἴβων,
εἴβων: Od. 24:280: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πατὴρ κατὰ δάκρυον εἴβων·
εἶδ’: Il. 19:16: ὡς εἶδ’, ὥς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
εἶδ’: Il. 20:424: ὡς εἶδ’, ὣς ἀνεπᾶλτο, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
εἰδαλίμας: Od. 24:279: τέσσαρας εἰδαλίμας, ἃς ἤθελεν αὐτὸς ἑλέσθαι.”
εἶδαρ: Il. 5:369: λύσασ’ ἐξ ὀχέων, παρὰ δ’ ἀμβρόσιον βάλεν εἶδαρ·
εἶδαρ: Il. 13:35: λύσας ἐξ ὀχέων, παρὰ δ’ ἀμβρόσιον βάλεν εἶδαρ
εἶδαρ: Od. 9:84: γαίης Λωτοφάγων, οἵ τ’ ἄνθινον εἶδαρ ἔδουσιν.
εἶδαρ: Od. 11:123: ἀνέρες οὐδέ θ’ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν·
εἶδαρ: Od. 23:270: ἀνέρες οὐδέ θ’ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν·
εἴδατα: Od. 1:140: εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων·
εἴδατα: Od. 4:56: εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων.
εἴδατα: Od. 7:176: εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων.
εἴδατα: Od. 10:372: εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων·
εἴδατα: Od. 12:252: ἰχθύσι τοῖς ὀλίγοισι δόλον κατὰ εἴδατα βάλλων
εἴδατα: Od. 15:139: εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων·
εἴδατα: Od. 17:95: εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων.
εἴδατα: Od. 22:20: ὦσε ποδὶ πλήξας, ἀπὸ δ’ εἴδατα χεῦεν ἔραζε·
εἴδατα: Od. 22:85: κάππεσεν ἰδνωθείς, ἀπὸ δ’ εἴδατα χεῦεν ἔραζε
εἶδε: Il. 23:874: ὕψι δ’ ὑπὸ νεφέων εἶδε τρήρωνα πέλειαν·
εἶδε: Od. 4:524: τὸν δ’ ἄρ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδε σκοπός, ὅν ῥα καθεῖσεν
εἶδε: Od. 17:31: τὸν δὲ πολὺ πρώτη εἶδε τροφὸς Εὐρύκλεια,
εἴδεϊ: Od. 17:308: ἢ δὴ καὶ ταχὺς ἔσκε θέειν ἐπὶ εἴδεϊ τῷδε,
εἴδεϊ: Od. 17:454: “ὢ πόποι, οὐκ ἄρα σοί γ’ ἐπὶ εἴδεϊ καὶ φρένες ἦσαν.
εἰδείη: Il. 12:229: εἰδείη τεράων καί οἱ πειθοίατο λαοί.
εἰδείη: Il. 16:73: ἤπια εἰδείη· νῦν δὲ στρατὸν ἀμφιμάχονται.
εἰδείης: Od. 5:206: εἴ γε μὲν εἰδείης σῇσι φρεσίν, ὅσσα τοι αἶσα
εἶδεν: Il. 4:149: ὡς εἶδεν μέλαν αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς·
εἶδεν: Il. 4:275: ὡς δ’ ὅτ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδεν νέφος αἰπόλος ἀνὴρ
εἶδεν: Il. 5:572: ὡς εἶδεν δύο φῶτε παρ’ ἀλλήλοισι μένοντε.
εἶδεν: Il. 11:112: εἶδεν, ὅτ’ ἐξ Ἴδης ἄγαγεν πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς.
εἶδεν: Il. 15:484: Ἕκτωρ δ’ ὡς εἶδεν Τεύκρου βλαφθέντα βέλεμνα,
εἶδεν: Il. 16:818: Ἕκτωρ δ’ ὡς εἶδεν Πατροκλῆα μεγάθυμον
εἶδες: Od. 11:162: εἰς Ἰθάκην οὐδ’ εἶδες ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκα;”
εἴδετ’: Il. 18:53: εἴδετ’ ἀκούουσαι ὅσ’ ἐμῷ ἔνι κήδεα θυμῷ.
εἴδετ’: Od. 9:17: εἴδετ’, ἐγὼ δ’ ἂν ἔπειτα φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ
εἴδεται: Il. 1:228: τέτληκας θυμῷ· τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι.
εἴδεται: Il. 8:555: πάντα δὲ εἴδεται ἄστρα, γέγηθε δέ τε φρένα ποιμήν·
εἴδεται: Il. 13:98: νῦν δὴ εἴδεται ἦμαρ ὑπὸ Τρώεσσι δαμῆναι.
εἴδεται: Il. 14:471: ἄξιος; οὐ μέν μοι κακὸς εἴδεται οὐδὲ κακῶν ἔξ,
εἴδεται: Il. 24:197: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ τί τοι φρεσὶν εἴδεται εἶναι;
εἴδεται: Od. 9:11: τοῦτό τί μοι κάλλιστον ἐνὶ φρεσὶν εἴδεται εἶναι.
εἴδετε: Il. 8:18: εἰ δ’ ἄγε πειρήσασθε θεοὶ ἵνα εἴδετε πάντες·
εἰδέω: Od. 16:236: ὄφρ’ εἰδέω, ὅσσοι τε καὶ οἵ τινες ἀνέρες εἰσί·
εἰδῇ: Il. 15:207: ἐσθλὸν καὶ τὸ τέτυκται ὅτ’ ἄγγελος αἴσιμα εἰδῇ.
εἰδῇ: Il. 15:412: εὖ εἰδῇ σοφίης ὑποθημοσύνῃσιν Ἀθήνης,
εἰδῇ: Il. 20:122: δευέσθω, ἵνα εἰδῇ ὅ μιν φιλέουσιν ἄριστοι
εἰδῇ: Il. 23:322: ὃς δέ κε κέρδεα εἰδῇ ἐλαύνων ἥσσονας ἵππους,
εἰδῇ: Od. 8:586: γίνεται, ὅς κεν ἑταῖρος ἐὼν πεπνυμένα εἰδῇ.”
εἰδῇ: Od. 19:329: ὃς μὲν ἀπηνὴς αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀπηνέα εἰδῇ,
εἰδῇ: Od. 19:332: ὃς δ’ ἂν ἀμύμων αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀμύμονα εἰδῇ,
εἰδῇς: Il. 1:185: αὐτὸς ἰὼν κλισίην δὲ τὸ σὸν γέρας ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
εἰδῇς: Il. 6:150: εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
εἰδῇς: Il. 20:213: εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
εἰδῇς: Il. 21:487: εἰ δ’ ἐθέλεις πολέμοιο δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
εἰδῇς: Od. 2:111: σοὶ δ’ ὧδε μνηστῆρες ὑποκρίνονται, ἵν’ εἰδῇς
εἰδῇς: Od. 7:317: πομπὴν δ’ ἐς τόδ’ ἐγὼ τεκμαίρομαι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς,
εἰδῇς: Od. 9:348: ὄφρ’ εἰδῇς, οἷόν τι ποτὸν τόδε νηῦς ἐκεκεύθει
εἰδῇς: Od. 11:442: μηδ’ οἱ μῦθον ἅπαντα πιφαυσκέμεν, ὅν κ’ ἐῢ εἰδῇς,
εἰδῇς: Od. 22:234: ὄφρ’ εἰδῇς, οἷός τοι ἐν ἀνδράσι δυσμενέεσσι
εἰδήσειν: Il. 1:546: εἰδήσειν· χαλεποί τοι ἔσοντ’ ἀλόχῳ περ ἐούσῃ·
εἰδήσεις: Od. 7:327: εἰδήσεις δὲ καὶ αὐτὸς ἐνὶ φρεσίν, ὅσσον ἄρισται
εἰδησέμεν: Od. 6:257: πάντων Φαιήκων εἰδησέμεν, ὅσσοι ἄριστοι.
εἰδόθ’: Il. 9:440: νήπιον οὔ πω εἰδόθ’ ὁμοιΐου πολέμοιο
Εἰδοθέη: Od. 4:366: Εἰδοθέη· τῇ γάρ ῥα μάλιστά γε θυμὸν ὄρινα·
εἴδομεν: Il. 1:363: ἐξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω. ”
εἴδομεν: Il. 13:327: εἴδομεν ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν, ἦέ τις ἡμῖν.
εἴδομεν: Il. 16:19: ἐξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω.
εἴδομεν: Il. 22:130: εἴδομεν ὁπποτέρῳ κεν Ὀλύμπιος εὖχος ὀρέξῃ.
εἴδομεν: Il. 22:244: ἔστω φειδωλή, ἵνα εἴδομεν εἴ κεν Ἀχιλλεὺς
εἴδομεν: Od. 3:18: εἴδομεν ἥν τινα μῆτιν ἐνὶ στήθεσσι κέκευθε.
εἴδομεν: Od. 9:182: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἐσχατιῇ σπέος εἴδομεν ἄγχι θαλάσσης,
εἰδομένη: Il. 2:280: εἰδομένη κήρυκι σιωπᾶν λαὸν ἀνώγει,
εἰδομένη: Il. 3:122: εἰδομένη γαλόῳ Ἀντηνορίδαο δάμαρτι,
εἰδομένη: Od. 1:105: εἰδομένη ξείνῳ, Ταφίων ἡγήτορι, Μέντῃ.
εἰδομένη: Od. 2:268: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν,
εἰδομένη: Od. 2:401: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν·
εἰδομένη: Od. 3:372: φήνῃ εἰδομένη· θάμβος δ’ ἕλε πάντας Ἀχαιούς.
εἰδομένη: Od. 6:22: εἰδομένη κούρῃ ναυσικλειτοῖο Δύμαντος,
εἰδομένη: Od. 8:8: εἰδομένη κήρυκι δαΐφρονος Ἀλκινόοιο,
εἰδομένη: Od. 22:206: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν.
εἰδομένη: Od. 24:503: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν.
εἰδομένη: Od. 24:548: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν.
εἰδόμενος: Il. 5:462: εἰδόμενος Ἀκάμαντι θοῷ ἡγήτορι Θρῃκῶν·
εἰδόμενος: Il. 13:69: μάντεϊ εἰδόμενος κέλεται παρὰ νηυσὶ μάχεσθαι,
εἶδον: Il. 5:515: ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα
εἶδον: Il. 7:308: ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα,
εἶδον: Il. 19:292: εἶδον πρὸ πτόλιος δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
εἶδον: Il. 21:207: ὡς εἶδον τὸν ἄριστον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
εἶδον: Od. 10:194: εἶδον γὰρ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθὼν
εἶδον: Od. 10:453: οἱ δ’ ἐπεὶ ἀλλήλους εἶδον φράσσαντό τ’ ἐσάντα,
εἶδον: Od. 11:281: καὶ Χλῶριν εἶδον περικαλλέα, τήν ποτε Νηλεὺς
εἶδον: Od. 11:298: καὶ Λήδην εἶδον, τὴν Τυνδαρέου παράκοιτιν,
εἶδον: Od. 11:576: καὶ Τιτυὸν εἶδον, Γαίης ἐρικυδέος υἱόν,
εἶδον: Od. 24:445: αὐτὸς ἐγὼν εἶδον θεὸν ἄμβροτον, ὅς ῥ’ Ὀδυσῆϊ
εἴδονθ’: Il. 3:154: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ Ἑλένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν,
εἴδονθ’: Il. 8:251: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ ὅ τ’ ἄρ’ ἐκ Διὸς ἤλυθεν ὄρνις,
εἴδοντο: Il. 16:278: Τρῶες δ’ ὡς εἴδοντο Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν
εἴδοντο: Il. 17:724: Τρωϊκός, ὡς εἴδοντο νέκυν αἴροντας Ἀχαιούς.
εἶδός: Il. 2:58: εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ’ ἄγχιστα ἐῴκει·
εἶδος: Il. 2:715: Ἄλκηστις Πελίαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστη.
εἶδος: Il. 3:39: Δύσπαρι εἶδος ἄριστε γυναιμανὲς ἠπεροπευτὰ
εἶδος: Il. 3:45: εἶδος ἔπ’, ἀλλ’ οὐκ ἔστι βίη φρεσὶν οὐδέ τις ἀλκή.
εἶδος: Il. 3:55: ἥ τε κόμη τό τε εἶδος ὅτ’ ἐν κονίῃσι μιγείης.
εἶδος: Il. 3:124: Λαοδίκην Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην.
εἶδος: Il. 3:224: οὐ τότε γ’ ὧδ’ Ὀδυσῆος ἀγασσάμεθ’ εἶδος ἰδόντες.
εἶδος: Il. 5:787: αἰδὼς Ἀργεῖοι κάκ’ ἐλέγχεα εἶδος ἀγητοί·
εἶδος: Il. 6:252: Λαοδίκην ἐσάγουσα θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην·
εἶδος: Il. 8:228: αἰδὼς Ἀργεῖοι, κάκ’ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί·
εἶδος: Il. 10:316: ὃς δή τοι εἶδος μὲν ἔην κακός, ἀλλὰ ποδώκης·
εἶδος: Il. 13:365: ᾔτεε δὲ Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην
εἶδος: Il. 13:378: δοῖμεν δ’ Ἀτρεΐδαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην
εἶδος: Il. 13:769: Δύσπαρι εἶδος ἄριστε γυναιμανὲς ἠπεροπευτὰ
εἶδος: Il. 17:142: Ἕκτορ εἶδος ἄριστε μάχης ἄρα πολλὸν ἐδεύεο.
εἶδος: Il. 17:279: Αἴας, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ’ ἔργα τέτυκτο
εἶδος: Il. 21:316: φημὶ γὰρ οὔτε βίην χραισμησέμεν οὔτέ τι εἶδος
εἶδος: Il. 22:370: οἳ καὶ θηήσαντο φυὴν καὶ εἶδος ἀγητὸν
εἶδος: Il. 24:376: αἴσιον, οἷος δὴ σὺ δέμας καὶ εἶδος ἀγητός,
εἶδος: Od. 4:14: Ἑρμιόνην, ἣ εἶδος ἔχε χρυσῆς Ἀφροδίτης.
εἶδος: Od. 4:264: οὔ τευ δευόμενον, οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτε τι εἶδος.”
εἶδος: Od. 5:213: θνητὰς ἀθανάτῃσι δέμας καὶ εἶδος ἐρίζειν.”
εἶδος: Od. 5:217: εἶδος ἀκιδνοτέρη μέγεθός τ’ εἰσάντα ἰδέσθαι·
εἶδος: Od. 6:16: κοιμᾶτ’ ἀθανάτῃσι φυὴν καὶ εἶδος ὁμοίη,
εἶδός: Od. 6:152: εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ’ ἄγχιστα ἐΐσκω·
εἶδος: Od. 7:57: γείνατο καὶ Περίβοια, γυναικῶν εἶδος ἀρίστη,
εἶδός: Od. 8:116: Ναυβολίδης, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
εἶδος: Od. 8:169: ἄλλος μὲν γὰρ εἶδος ἀκιδνότερος πέλει ἀνήρ,
εἶδος: Od. 8:174: ἄλλος δ’ αὖ εἶδος μὲν ἀλίγκιος ἀθανάτοισιν,
εἶδος: Od. 8:176: ὡς καὶ σοὶ εἶδος μὲν ἀριπρεπές, οὐδέ κεν ἄλλως
εἶδός: Od. 11:337: εἶδός τε μέγεθός τε ἰδὲ φρένας ἔνδον ἐΐσας;
εἶδός: Od. 11:469: Αἴαντός θ’, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
εἶδος: Od. 11:550: Αἴανθ’, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ’ ἔργα τέτυκτο
εἶδος: Od. 14:177: πατρὸς ἑοῖο φίλοιο, δέμας καὶ εἶδος ἀγητόν,
εἶδος: Od. 18:4: οὐδὲ βίη, εἶδος δὲ μάλα μέγας ἦν ὁράασθαι.
εἶδός: Od. 18:249: εἶδός τε μέγεθός τε ἰδὲ φρένας ἔνδον ἐΐσας.”
εἶδός: Od. 18:251: “Εὐρύμαχ’, ἦ τοι ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε
εἶδός: Od. 19:124: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε
εἶδος: Od. 20:71: εἶδος καὶ πινυτήν, μῆκος δ’ ἔπορ’ Ἄρτεμις ἁγνή,
εἶδός: Od. 24:17: Αἴαντός θ’, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
εἶδος: Od. 24:253: εἶδος καὶ μέγεθος· βασιλῆι γὰρ ἀνδρὶ ἔοικας.
εἶδός: Od. 24:374: εἶδός τε μέγεθός τε ἀμείνονα θῆκεν ἰδέσθαι.”
εἰδόσι: Il. 10:250: εἰδόσι γάρ τοι ταῦτα μετ’ Ἀργείοις ἀγορεύεις.
εἰδόσιν: Il. 23:787: εἰδόσιν ὔμμ’ ἐρέω πᾶσιν φίλοι, ὡς ἔτι καὶ νῦν
εἰδότ’: Od. 4:534: τὸν δ’ οὐκ εἰδότ’ ὄλεθρον ἀνήγαγε καὶ κατέπεφνε
εἰδότα: Il. 15:527: Λαομεδοντιάδης εὖ εἰδότα θούριδος ἀλκῆς,
εἰδότα: Od. 9:215: ἄγριον, οὔτε δίκας εὖ εἰδότα οὔτε θέμιστας.
εἰδότα: Od. 9:281: ὣς φάτο πειράζων, ἐμὲ δ’ οὐ λάθεν εἰδότα πολλά,
εἰδότε: Il. 2:823: Ἀρχέλοχός τ’ Ἀκάμας τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
εἰδότε: Il. 5:11: Φηγεὺς Ἰδαῖός τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
εἰδότε: Il. 5:549: Κρήθων Ὀρσίλοχός τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
εἰδότε: Il. 5:608: ἔνθ’ Ἕκτωρ δύο φῶτε κατέκτανεν εἰδότε χάρμης
εἰδότε: Il. 10:360: ὡς δ’ ὅτε καρχαρόδοντε δύω κύνε εἰδότε θήρης
εἰδότε: Il. 11:709: παῖδ’ ἔτ’ ἐόντ’, οὔ πω μάλα εἰδότε θούριδος ἀλκῆς.
εἰδότε: Il. 12:100: Ἀρχέλοχός τ’ Ἀκάμας τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
εἰδότες: Il. 2:720: ἐμβέβασαν τόξων εὖ εἰδότες ἶφι μάχεσθαι.
εἰδότες: Od. 3:277: Ἀτρεΐδης καὶ ἐγώ, φίλα εἰδότες ἀλλήλοισιν·
εἰδότες: Od. 12:156: ἀλλ’ ἐρέω μὲν ἐγών, ἵνα εἰδότες ἠὲ θάνωμεν
εἰδότες: Od. 13:113: ἔνθ’ οἵ γ’ εἰσέλασαν, πρὶν εἰδότες. ἡ μὲν ἔπειτα
εἰδότες: Od. 13:296: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα, εἰδότες ἄμφω
εἰδότος: Il. 9:345: μή μευ πειράτω εὖ εἰδότος· οὐδέ με πείσει.
εἰδυῖα: Il. 17:5: πρωτοτόκος κινυρὴ οὐ πρὶν εἰδυῖα τόκοιο·
εἰδῶ: Il. 1:515: ἢ ἀπόειπ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ
εἰδῶ: Od. 1:174: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
εἰδῶ: Od. 4:645: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
εἰδῶ: Od. 13:232: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
εἰδῶ: Od. 14:186: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
εἰδῶ: Od. 24:258: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
εἰδῶ: Od. 24:297: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
εἰδῶ: Od. 24:403: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
εἴδωλα: Il. 23:72: τῆλέ με εἴργουσι ψυχαὶ εἴδωλα καμόντων,
εἴδωλα: Od. 11:476: ἀφραδέες ναίουσι, βροτῶν εἴδωλα καμόντων;”
εἴδωλα: Od. 24:14: ἔνθα τε ναίουσι ψυχαί, εἴδωλα καμόντων.
εἴδωλον: Il. 5:449: αὐτὰρ ὃ εἴδωλον τεῦξ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
εἴδωλον: Il. 23:104: ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν·
εἴδωλον: Od. 4:796: εἴδωλον ποίησε, δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικί,
εἴδωλον: Od. 4:824: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενον προσέφη εἴδωλον ἀμαυρόν·
εἴδωλον: Od. 4:835: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενον προσέφη εἴδωλον ἀμαυρόν·
εἴδωλον: Od. 11:83: εἴδωλον δ’ ἑτέρωθεν ἑταίρου πόλλ’ ἀγόρευεν.
εἴδωλον: Od. 11:213: ἦ τί μοι εἴδωλον τόδ’ ἀγαυὴ Περσεφόνεια
εἴδωλον: Od. 11:602: εἴδωλον· αὐτὸς δὲ μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι
εἰδώλῳ: Il. 5:451: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ εἰδώλῳ Τρῶες καὶ δῖοι Ἀχαιοὶ
εἰδώλων: Od. 20:355: εἰδώλων δὲ πλέον πρόθυρον, πλείη δὲ καὶ αὐλή,
εἰδὼς: Il. 1:385: εὖ εἰδὼς ἀγόρευε θεοπροπίας Ἑκάτοιο.
εἰδὼς: Il. 2:718: τῶν δὲ Φιλοκτήτης ἦρχεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
εἰδὼς: Il. 3:202: εἰδὼς παντοίους τε δόλους καὶ μήδεα πυκνά.
εἰδὼς: Il. 4:196: ὅν τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
εἰδὼς: Il. 4:206: ὅν τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
εἰδὼς: Il. 4:218: αἷμ’ ἐκμυζήσας ἐπ’ ἄρ’ ἤπια φάρμακα εἰδὼς
εἰδώς: Il. 4:310: Ὣς ὃ γέρων ὄτρυνε πάλαι πολέμων ἐῢ εἰδώς·
εἰδὼς: Il. 5:245: ἶν’ ἀπέλεθρον ἔχοντας· ὃ μὲν τόξων ἐῢ εἰδὼς
εἰδώς: Il. 6:438: ἤ πού τίς σφιν ἔνισπε θεοπροπίων ἐῢ εἰδώς,
εἰδώς: Il. 7:278: κῆρυξ Ἰδαῖος πεπνυμένα μήδεα εἰδώς·
εἰδώς: Il. 12:350: καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐῢ εἰδώς.
εἰδώς: Il. 12:363: καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐῢ εἰδώς.
εἰδὼς: Il. 13:665: ὅς ῥ’ εὖ εἰδὼς κῆρ’ ὀλοὴν ἐπὶ νηὸς ἔβαινε·
εἰδὼς: Il. 15:525: τόφρα δὲ τῷ ἐπόρουσε Δόλοψ αἰχμῆς ἐῢ εἰδὼς
εἰδὼς: Il. 15:632: μυρίαι, ἐν δέ τε τῇσι νομεὺς οὔ πω σάφα εἰδὼς
εἰδώς: Il. 15:679: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ἵπποισι κελητίζειν ἐῢ εἰδώς,
εἰδώς: Il. 17:325: κηρύσσων γήρασκε φίλα φρεσὶ μήδεα εἰδώς·
εἰδὼς: Il. 23:665: εἰδὼς πυγμαχίης υἱὸς Πανοπῆος Ἐπειός,
εἰδώς: Il. 23:709: ἂν δ’ Ὀδυσεὺς πολύμητις ἀνίστατο κέρδεα εἰδώς.
εἰδώς: Il. 24:88: ὄρσο Θέτι· καλέει Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς.
εἰδὼς: Od. 1:37: εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον, ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς,
εἰδώς: Od. 1:202: οὔτε τι μάντις ἐὼν οὔτ’ οἰωνῶν σάφα εἰδώς.
εἰδώς: Od. 2:38: κῆρυξ Πεισήνωρ, πεπνυμένα μήδεα εἰδώς.
εἰδώς: Od. 2:170: οὐ γὰρ ἀπείρητος μαντεύομαι, ἀλλ’ ἐῢ εἰδώς·
εἰδὼς: Od. 2:188: αἴ κε νεώτερον ἄνδρα παλαιά τε πολλά τε εἰδὼς
εἰδώς: Od. 2:231: σκηπτοῦχος βασιλεύς, μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδώς,
εἰδώς: Od. 4:460: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀνίαζ’ ὁ γέρων ὀλοφώϊα εἰδώς,
εἰδώς: Od. 4:696: τὴν δ’ αὖτε προσέειπε Μέδων, πεπνυμένα εἰδώς·
εἰδώς: Od. 4:711: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Μέδων πεπνυμένα εἰδώς·
εἰδὼς: Od. 4:818: νήπιος, οὔτε πόνων εὖ εἰδὼς οὔτ’ ἀγοράων.
εἰδώς: Od. 5:9: σκηπτοῦχος βασιλεύς, μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδώς,
εἰδώς: Od. 5:182: “ἦ δὴ ἀλιτρός γ’ ἐσσὶ καὶ οὐκ ἀποφώλια εἰδώς,
εἰδὼς: Od. 5:250: φορτίδος εὐρείης, εὖ εἰδὼς τεκτοσυνάων,
εἰδώς: Od. 6:12: Ἀλκίνοος δὲ τότ’ ἦρχε, θεῶν ἄπο μήδεα εἰδώς.
εἰδώς: Od. 7:157: καὶ μύθοισι κέκαστο, παλαιά τε πολλά τε εἰδώς·
εἰδώς: Od. 8:584: ἦ τίς που καὶ ἑταῖρος ἀνὴρ κεχαρισμένα εἰδώς,
εἰδώς: Od. 9:428: τῇσ’ ἔπι Κύκλωψ εὗδε πέλωρ, ἀθεμίστια εἰδώς,
εἰδώς: Od. 12:188: ἀλλ’ ὅ γε τερψάμενος νεῖται καὶ πλείονα εἰδώς.
εἰδώς: Od. 14:288: δὴ τότε Φοῖνιξ ἦλθεν ἀνὴρ ἀπατήλια εἰδώς,
εἰδώς: Od. 15:557: ἐσθλὸς ἐὼν ἐνίαυεν, ἀνάκτεσιν ἤπια εἰδώς.
εἰδώς: Od. 17:248: “ὢ πόποι, οἷον ἔειπε κύων ὀλοφώϊα εἰδώς,
εἰδώς: Od. 20:287: ἦν δέ τις ἐν μνηστῆρσιν ἀνὴρ ἀθεμίστια εἰδώς,
εἰδώς: Od. 22:361: ὣς φάτο, τοῦ δ’ ἤκουσε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς·
εἰδώς: Od. 24:51: εἰ μὴ ἀνὴρ κατέρυκε παλαιά τε πολλά τε εἰδώς,
εἰδώς: Od. 24:442: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς·
εἰδῶσι: Od. 2:112: αὐτὸς σῷ θυμῷ, εἰδῶσι δὲ πάντες Ἀχαιοί·
εἶεν: Il. 2:372: τοιοῦτοι δέκα μοι συμφράδμονες εἶεν Ἀχαιῶν·
εἶεν: Il. 2:489: οὐδ’ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ’ εἶεν,
εἶεν: Il. 21:38: τάμνε νέους ὄρπηκας, ἵν’ ἅρματος ἄντυγες εἶεν·
εἶεν: Il. 21:429: εἶεν, ὅτ’ Ἀργείοισι μαχοίατο θωρηκτῇσιν,
εἶεν: Od. 9:89: οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες,
εἶεν: Od. 9:133: ὑδρηλοὶ μαλακοί· μάλα κ’ ἄφθιτοι ἄμπελοι εἶεν·
εἶεν: Od. 10:101: οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες,
εἶεν: Od. 12:78: οὐδ’ εἴ οἱ χεῖρές γε ἐείκοσι καὶ πόδες εἶεν·
εἶεν: Od. 14:408: εἶεν, ἵν’ ἐν κλισίῃ λαρὸν τετυκοίμεθα δόρπον.”
εἶεν: Od. 18:371: εἰ δ’ αὖ καὶ βόες εἶεν ἐλαυνέμεν, οἵ περ ἄριστοι,
εἵη: Il. 3:221: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος εἵη
εἴη: Il. 3:410: κεῖσε δ’ ἐγὼν οὐκ εἶμι· νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη·
εἴη: Il. 4:189: αἲ γὰρ δὴ οὕτως εἴη φίλος ὦ Μενέλαε·
εἴη: Il. 4:314: ὥς τοι γούναθ’ ἕποιτο, βίη δέ τοι ἔμπεδος εἴη·
εἴη: Il. 5:24: ὡς δή οἱ μὴ πάγχυ γέρων ἀκαχήμενος εἴη.
εἴη: Il. 6:410: πάντες ἐφορμηθέντες· ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη
εἴη: Il. 6:521: δαιμόνι’ οὐκ ἄν τίς τοι ἀνὴρ ὃς ἐναίσιμος εἴη
εἴη: Il. 7:28: ἀλλ’ εἴ μοί τι πίθοιο τό κεν πολὺ κέρδιον εἴη·
εἴη: Il. 7:157: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι, βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη·
εἴη: Il. 7:340: ὄφρα δι’ αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη·
εἴη: Il. 7:439: ὄφρα δι’ αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη·
εἴη: Il. 9:125: οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο,
εἴη: Il. 9:245: ἐκτελέσωσι θεοί, ἡμῖν δὲ δὴ αἴσιμον εἴη
εἴη: Il. 9:267: οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο
εἴη: Il. 9:597: ἐνταῦθα τρέψειε φίλος· κάκιον δέ κεν εἴη
εἴη: Il. 10:212: ἀσκηθής· μέγα κέν οἱ ὑπουράνιον κλέος εἴη
εἴη: Il. 11:669: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη
εἴη: Il. 12:345: εἴη, ἐπεὶ τάχα τῇδε τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος.
εἴη: Il. 12:358: εἴη, ἐπεὶ τάχα κεῖθι τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος·
εἴη: Il. 12:458: εὖ διαβάς, ἵνα μή οἱ ἀφαυρότερον βέλος εἴη,
εἴη: Il. 13:322: ὃς θνητός τ’ εἴη καὶ ἔδοι Δημήτερος ἀκτὴν
εἴη: Il. 13:343: ἐρχομένων ἄμυδις· μάλα κεν θρασυκάρδιος εἴη
εἴη: Il. 14:93: σκηπτοῦχός τ’ εἴη, καί οἱ πειθοίατο λαοὶ
εἴη: Il. 14:107: νῦν δ’ εἴη ὃς τῆσδέ γ’ ἀμείνονα μῆτιν ἐνίσποι
εἴη: Il. 14:108: ἢ νέος ἠὲ παλαιός· ἐμοὶ δέ κεν ἀσμένῳ εἴη.
εἴη: Il. 14:335: ἐξ εὐνῆς ἀνστᾶσα, νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη.
εἴη: Il. 15:197: θυγατέρεσσιν γάρ τε καὶ υἱάσι βέλτερον εἴη
εἴη: Il. 16:568: ὄφρα φίλῳ περὶ παιδὶ μάχης ὀλοὸς πόνος εἴη.
εἴη: Il. 16:748: νηὸς ἀποθρῴσκων, εἰ καὶ δυσπέμφελος εἴη,
εἴη: Il. 17:105: Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ· κακῶν δέ κε φέρτατον εἴη.
εἴη: Il. 17:417: πᾶσι χάνοι· τό κεν ἧμιν ἄφαρ πολὺ κέρδιον εἴη
εἴη: Il. 17:640: εἴη δ’ ὅς τις ἑταῖρος ἀπαγγείλειε τάχιστα
εἴη: Il. 18:88: νῦν δ’ ἵνα καὶ σοὶ πένθος ἐνὶ φρεσὶ μυρίον εἴη
εἴη: Il. 19:39: στάξε κατὰ ῥινῶν, ἵνα οἱ χρὼς ἔμπεδος εἴη.
εἴη: Il. 21:447: εὐρύ τε καὶ μάλα καλόν, ἵν’ ἄῤῥηκτος πόλις εἴη·
εἴη: Il. 22:108: ὣς ἐρέουσιν· ἐμοὶ δὲ τότ’ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη
εἴη: Il. 22:454: αἲ γὰρ ἀπ’ οὔατος εἴη ἐμεῦ ἔπος· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
εἴη: Il. 23:629: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη
εἴη: Il. 24:56: εἴη κεν καὶ τοῦτο τεὸν ἔπος ἀργυρότοξε
εἴη: Il. 24:139: τῇδ’ εἴη· ὃς ἄποινα φέροι καὶ νεκρὸν ἄγοιτο,
εἴη: Il. 24:367: τοσσάδ’ ὀνείατ’ ἄγοντα, τίς ἂν δή τοι νόος εἴη;
εἴη: Il. 24:463: ὀφθαλμοὺς εἴσειμι· νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη
εἴη: Od. 1:261: φάρμακον ἀνδροφόνον διζήμενος, ὄφρα οἱ εἴη
εἴη: Od. 2:74: τούτους ὀτρύνοντες. ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη
εἴη: Od. 2:76: εἴ χ’ ὑμεῖς γε φάγοιτε, τάχ’ ἄν ποτε καὶ τίσις εἴη·
εἴη: Od. 2:232: ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπός τ’ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι,
εἴη: Od. 4:205: εἴποι καὶ ῥέξειε, καὶ ὃς προγενέστερος εἴη·
εἴη: Od. 4:584: χεῦ’ Ἀγαμέμνονι τύμβον, ἵν’ ἄσβεστον κλέος εἴη.
εἴη: Od. 4:651: αἰτίζῃ; χαλεπόν κεν ἀνήνασθαι δόσιν εἴη.
εἴη: Od. 4:697: “εἰ γὰρ δή, βασίλεια, τόδε πλεῖστον κακὸν εἴη.
εἴη: Od. 5:10: ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπός τ’ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι,
εἴη: Od. 6:244: αἲ γὰρ ἐμοὶ τοιόσδε πόσις κεκλημένος εἴη
εἴη: Od. 7:17: κερτομέοι τ’ ἐπέεσσι καὶ ἐξερέοιθ’ ὅτις εἴη.
εἴη: Od. 7:333: ἄσβεστον κλέος εἴη, ἐγὼ δέ κε πατρίδ’ ἱκοίμην.”
εἴη: Od. 8:139: ἄνδρα γε συγχεῦαι, εἰ καὶ μάλα καρτερὸς εἴη.”
εἴη: Od. 8:571: ἤ κ’ ἀτέλεστ’ εἴη, ὥς οἱ φίλον ἔπλετο θυμῷ.
εἴη: Od. 9:234: ὕλης ἀζαλέης, ἵνα οἱ ποτιδόρπιον εἴη.
εἴη: Od. 9:248: ἥμισυ δ’ αὖτ’ ἔστησεν ἐν ἄγγεσιν, ὄφρα οἱ εἴη
εἴη: Od. 9:249: πίνειν αἰνυμένῳ καί οἱ ποτιδόρπιον εἴη.
εἴη: Od. 10:110: ὅς τις τῶνδ’ εἴη βασιλεὺς καὶ οἷσιν ἀνάσσοι.
εἴη: Od. 10:383: “ὦ Κίρκη, τίς γάρ κεν ἀνήρ, ὃς ἐναίσιμος εἴη,
εἴη: Od. 11:316: Πήλιον εἰνοσίφυλλον, ἵν’ οὐρανὸς ἀμβατὸς εἴη.
εἴη: Od. 11:358: καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον εἴη
εἴη: Od. 11:490: ἀνδρὶ παρ’ ἀκλήρῳ, ᾧ μὴ βίοτος πολὺς εἴη,
εἴη: Od. 13:46: παντοίην, καὶ μή τι κακὸν μεταδήμιον εἴη.”
εἴη: Od. 13:141: οὔ τί σ’ ἀτιμάζουσι θεοί· χαλεπὸν δέ κεν εἴη
εἴη: Od. 13:291: “κερδαλέος κ’ εἴη καὶ ἐπίκλοπος, ὅς σε παρέλθοι
εἴη: Od. 14:193: εἴη μὲν νῦν νῶϊν ἐπὶ χρόνον ἠμὲν ἐδωδὴ
εἴη: Od. 14:403: εἴη ἐπ’ ἀνθρώπους, ἅμα τ’ αὐτίκα καὶ μετέπειτα,
εἴη: Od. 14:468: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη,
εἴη: Od. 14:496: λίην γὰρ νηῶν ἑκὰς ἤλθομεν. ἀλλά τις εἴη
εἴη: Od. 14:503: ὣς νῦν ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη·
εἴη: Od. 15:360: ἐνθάδε ναιετάων φίλος εἴη καὶ φίλα ἕρδοι.
εἴη: Od. 15:423: εἰρώτα δὴ ἔπειτα, τίς εἴη καὶ πόθεν ἔλθοι·
εἴη: Od. 15:435: “εἴη κεν καὶ τοῦτ’, εἴ μοι ἐθέλοιτέ γε, ναῦται,
εἴη: Od. 15:536: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη·
εἴη: Od. 16:148: εἰ γάρ πως εἴη αὐτάγρετα πάντα βροτοῖσι,
εἴη: Od. 16:179: ταρβήσας δ’ ἑτέρωσε βάλ’ ὄμματα, μὴ θεὸς εἴη,
εἴη: Od. 16:243: ἀλλὰ λίην μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει· οὐδέ κεν εἴη
εἴη: Od. 17:163: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη·
εἴη: Od. 17:313: εἰ τοιόσδ’ εἴη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ ἔργα,
εἴη: Od. 17:366: πάντοσε χεῖρ’ ὀρέγων, ὡς εἰ πτωχὸς πάλαι εἴη.
εἴη: Od. 17:368: ἀλλήλους τ’ εἴροντο, τίς εἴη καὶ πόθεν ἔλθοι.
εἴη: Od. 17:586: “οὐκ ἄφρων ὁ ξεῖνος ὀΐεται, ὥς περ ἂν εἴη·
εἴη: Od. 18:22: αἵματος· ἡσυχίη δ’ ἂν ἐμοὶ καὶ μᾶλλον ἔτ’ εἴη
εἴη: Od. 18:141: τῶ μή τίς ποτε πάμπαν ἀνὴρ ἀθεμίστιος εἴη,
εἴη: Od. 18:166: παιδὶ δέ κεν εἴποιμι ἔπος, τό κε κέρδιον εἴη,
εἴη: Od. 18:255: μεῖζόν κε κλέος εἴη ἐμὸν καὶ κάλλιον οὕτω.
εἴη: Od. 18:374: τετράγυον δ’ εἴη, εἴκοι δ’ ὑπὸ βῶλος ἀρότρῳ·
εἴη: Od. 18:377: σήμερον, αὐτὰρ ἐμοὶ σάκος εἴη καὶ δύο δοῦρε
εἴη: Od. 19:128: μεῖζόν κε κλέος εἴη ἐμὸν καὶ κάλλιον οὕτω.
εἴη: Od. 19:309: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη·
εἴη: Od. 20:316: καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον εἴη
εἴη: Od. 20:381: ἀλλ’ εἴ μοί τι πίθοιο, τό κεν πολὺ κέρδιον εἴη·
εἴη: Od. 22:13: μοῦνον ἐνὶ πλεόνεσσι, καὶ εἰ μάλα καρτερὸς εἴη,
εἴη: Od. 22:138: καί χ’ εἷς πάντας ἐρύκοι ἀνήρ, ὅς τ’ ἄλκιμος εἴη.
εἴη: Od. 22:489: ἕσταθ’ ἐνὶ μεγάροισι· νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη.”
εἴη: Od. 23:184: τίς δέ μοι ἄλλοσε θῆκε λέχος; χαλεπὸν δέ κεν εἴη
εἴη: Od. 24:83: ὥς κεν τηλεφανὴς ἐκ ποντόφιν ἀνδράσιν εἴη
εἴην: Il. 2:260: μηδ’ ἔτι Τηλεμάχοιο πατὴρ κεκλημένος εἴην,
εἴην: Il. 8:539: . εἴην ἀθάνατος καὶ ἀγήρως ἤματα πάντα,
εἴην: Il. 13:826: εἴην ἤματα πάντα, τέκοι δέ με πότνια Ἥρη,
εἴην: Il. 15:82: ἔνθ’ εἴην ἢ ἔνθα, μενοινήῃσί τε πολλά,
εἴην: Il. 16:722: αἴθ’ ὅσον ἥσσων εἰμί, τόσον σέο φέρτερος εἴην·
εἵην: Il. 24:227: ἀγκὰς ἑλόντ’ ἐμὸν υἱόν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἵην.
εἴην: Od. 11:360: καί κ’ αἰδοιότερος καὶ φίλτερος ἀνδράσιν εἴην
εἴην: Od. 16:99: αἲ γὰρ ἐγὼν οὕτω νέος εἴην τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ,
εἴην: Od. 21:373: μνηστήρων χερσίν τε βίηφί τε φέρτερος εἴην·
εἴης: Il. 9:57: ἦ μὲν καὶ νέος ἐσσί, ἐμὸς δέ κε καὶ πάϊς εἴης
εἴης: Od. 5:209: ἀθάνατός τ’ εἴης, ἱμειρόμενός περ ἰδέσθαι
εἴης: Od. 13:415: ᾤχετο πευσόμενος μετὰ σὸν κλέος, εἴ που ἔτ’ εἴης.”
εἴης: Od. 18:79: “νῦν μὲν μήτ’ εἴης, βουγάϊε, μήτε γένοιο,
εἴθ’: Il. 4:313: ὦ γέρον εἴθ’ ὡς θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
εἴθ’: Il. 7:157: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι, βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη·
εἴθ’: Il. 11:669: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη
εἴθ’: Il. 23:629: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη
εἴθ’: Od. 14:468: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη,
εἶθαρ: Il. 5:337: ἀβληχρήν· εἶθαρ δὲ δόρυ χροὸς ἀντετόρησεν
εἶθαρ: Il. 11:578: ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν·
εἶθαρ: Il. 12:353: στῆ δὲ παρ’ Αἰάντεσσι κιών, εἶθαρ δὲ προσηύδα·
εἶθαρ: Il. 13:412: ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσε.
εἶθαρ: Il. 17:119: βῆ δὲ θέειν, εἶθαρ δὲ παριστάμενος ἔπος ηὔδα.
εἶθαρ: Il. 17:349: ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν,
εἶθαρ: Il. 17:707: στῆ δὲ παρ’ Αἰάντεσσι θέων, εἶθαρ δὲ προσηύδα·
εἶθαρ: Il. 20:473: δουρὶ κατ’ οὖς· εἶθαρ δὲ δι’ οὔατος ἦλθ’ ἑτέροιο
εἶθαρ: Il. 23:256: ἀμφὶ πυρήν· εἶθαρ δὲ χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν,
εἴθε: Od. 2:33: ἐσθλός μοι δοκεῖ εἶναι, ὀνήμενος. εἴθε οἱ αὐτῷ
εἶκε: Il. 5:348: εἶκε Διὸς θύγατερ πολέμου καὶ δηϊοτῆτος·
εἶκε: Il. 18:520: οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σφίσιν εἶκε λοχῆσαι
εἶκε: Od. 18:10: “εἶκε, γέρον, προθύρου, μὴ δὴ τάχα καὶ ποδὸς ἕλκῃ.
εἰκέλη: Od. 21:411: ἡ δ’ ὑπὸ καλὸν ἄεισε, χελιδόνι εἰκέλη αὐδήν.
εἰκέλη: Od. 22:240: ἕζετ’ ἀναΐξασα, χελιδόνι εἰκέλη ἄντην.
εἴκελον: Il. 13:330: Οἳ δ’ ὡς Ἰδομενῆα ἴδον φλογὶ εἴκελον ἀλκὴν
εἴκελον: Il. 13:688: ὦσαι ἀπὸ σφείων φλογὶ εἴκελον Ἕκτορα δῖον
εἴκελον: Il. 14:385: εἴκελον ἀστεροπῇ· τῷ δ’ οὐ θέμις ἐστὶ μιγῆναι
εἴκελον: Od. 10:304: ῥίζῃ μὲν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δὲ εἴκελον ἄνθος·
εἴκελον: Od. 11:207: τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ
εἴκελος: Il. 4:253: Ἰδομενεὺς μὲν ἐνὶ προμάχοις συῒ εἴκελος ἀλκήν,
εἴκελος: Il. 13:53: ᾗ ῥ’ ὅ γ’ ὁ λυσσώδης φλογὶ εἴκελος ἡγεμονεύει
εἴκελος: Il. 17:88: ὀξέα κεκλήγων φλογὶ εἴκελος Ἡφαίστοιο
εἴκελος: Il. 17:281: ἴθυσεν δὲ διὰ προμάχων συῒ εἴκελος ἀλκὴν
εἴκελος: Il. 18:154: Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς φλογὶ εἴκελος ἀλκήν.
εἴκελος: Il. 20:423: ὀξὺ δόρυ κραδάων φλογὶ εἴκελος· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
εἴκελος: Il. 22:134: δεινήν· ἀμφὶ δὲ χαλκὸς ἐλάμπετο εἴκελος αὐγῇ
εἴκελος: Od. 20:88: τῇδε γὰρ αὖ μοι νυκτὶ παρέδραθεν εἴκελος αὐτῷ,
εἰκέλω: Od. 19:384: ἡμέας ἀμφοτέρους, μάλα εἰκέλω ἀλλήλοιϊν
εἴκετε: Il. 4:509: ὄρνυσθ’ ἱππόδαμοι Τρῶες μηδ’ εἴκετε χάρμης
εἴκετε: Il. 5:606: εἴκετε, μηδὲ θεοῖς μενεαινέμεν ἶφι μάχεσθαι.
εἴκοι: Od. 18:374: τετράγυον δ’ εἴη, εἴκοι δ’ ὑπὸ βῶλος ἀρότρῳ·
εἴκοσ’: Od. 2:212: ἀλλ’ ἄγε μοι δότε νῆα θοὴν καὶ εἴκοσ’ ἑταίρους,
εἴκοσ’: Od. 4:669: ἀλλ’ ἄγε μοι δότε νῆα θοὴν καὶ εἴκοσ’ ἑταίρους,
εἴκοσ’: Od. 9:241: ὄβριμον· οὐκ ἂν τόν γε δύω καὶ εἴκοσ’ ἄμαξαι
εἴκοσ’: Od. 10:208: βῆ δ’ ἰέναι, ἅμα τῷ γε δύω καὶ εἴκοσ’ ἑταῖροι
εἰκοσάκις: Il. 9:379: οὐδ’ εἴ μοι δεκάκις τε καὶ εἰκοσάκις τόσα δοίη
εἴκοσι: Il. 2:510: κοῦροι Βοιωτῶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι βαῖνον.
εἴκοσι: Il. 2:748: Γουνεὺς δ’ ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας·
εἴκοσι: Il. 11:25: δώδεκα δὲ χρυσοῖο καὶ εἴκοσι κασσιτέροιο·
εἴκοσι: Il. 13:260: δούρατα δ’ αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ ἓν καὶ εἴκοσι δήεις
εἴκοσι: Od. 2:355: εἴκοσι δ’ ἔστω μέτρα μυληφάτου ἀλφίτου ἀκτῆς.
εἴκοσι: Od. 5:244: εἴκοσι δ’ ἔκβαλε πάντα, πελέκκησεν δ’ ἄρα χαλκῷ,
εἴκοσι: Od. 9:209: ἓν δέπας ἐμπλήσας ὕδατος ἀνὰ εἴκοσι μέτρα
εἴκοσι: Od. 16:249: ἐκ δὲ Σάμης πίσυρες τε καὶ εἴκοσι φῶτες ἔασιν,
εἰκοσινήριτ’: Il. 22:349: οὐδ’ εἴ κεν δεκάκις τε καὶ εἰκοσινήριτ’ ἄποινα
εἰκοστὸν: Il. 24:765: ἤδη γὰρ νῦν μοι τόδε εἰκοστὸν ἔτος ἐστὶν
εἰκοστῷ: Od. 5:34: ἤματι εἰκοστῷ Σχερίην ἐρίβωλον ἵκοιτο,
εἰκοστῷ: Od. 16:206: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
εἰκοστῷ: Od. 19:484: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
εἰκοστῷ: Od. 21:208: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
εἰκοστῷ: Od. 24:322: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
εἴκουσι: Il. 12:48: ὅππῃ τ’ ἰθύσῃ τῇ εἴκουσι στίχες ἀνδρῶν·
ἐΐκτην: Il. 1:104: πίμπλαντ’, ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην·
ἐΐκτην: Il. 21:285: στήτην ἐγγὺς ἰόντε, δέμας δ’ ἄνδρεσσιν ἐΐκτην,
ἐΐκτην: Il. 23:379: αἰεὶ γὰρ δίφρου ἐπιβησομένοισιν ἐΐκτην,
ἐΐκτην: Od. 4:662: πίμπλαντ’, ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην·
ἔϊκτο: Il. 23:107: καί μοι ἕκαστ’ ἐπέτελλεν, ἔϊκτο δὲ θέσκελον αὐτῷ.
ἔϊκτον: Od. 4:27: ἄνδρε δύω, γενεῇ δὲ Διὸς μεγάλοιο ἔϊκτον.
ἐϊκυῖ’: Il. 4:78: τῷ ἐϊκυῖ’ ἤϊξεν ἐπὶ χθόνα Παλλὰς Ἀθήνη,
ἐϊκυῖα: Il. 3:386: γρηῒ δέ μιν ἐϊκυῖα παλαιγενέϊ προσέειπεν
ἐϊκυῖα: Il. 6:389: μαινομένῃ ἐϊκυῖα· φέρει δ’ ἅμα παῖδα τιθήνη.
ἐϊκυῖα: Il. 8:305: καλὴ Καστιάνειρα δέμας ἐϊκυῖα θεῇσι.
ἐϊκυῖα: Il. 11:637: ἐν τῷ ῥά σφι κύκησε γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσιν
ἐϊκυῖα: Il. 19:286: εἶπε δ’ ἄρα κλαίουσα γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσι·
ἐϊκυῖα: Il. 19:350: ἣ δ’ ἅρπῃ ἐϊκυῖα τανυπτέρυγι λιγυφώνῳ
ἐϊκυῖα: Il. 22:151: ἣ δ’ ἑτέρη θέρεϊ προρέει ἐϊκυῖα χαλάζῃ,
ἐϊκυῖα: Il. 22:227: Δηϊφόβῳ ἐϊκυῖα δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν·
ἐϊκυῖα: Il. 23:66: πάντ’ αὐτῷ μέγεθός τε καὶ ὄμματα κάλ’ ἐϊκυῖα
εἰκυῖα: Od. 2:383: Τηλεμάχῳ εἰκυῖα κατὰ πτόλιν ᾤχετο πάντῃ,
ἐϊκυῖα: Od. 4:122: ἤλυθεν Ἀρτέμιδι χρυσηλακάτῳ ἐϊκυῖα.
εἰκυῖα: Od. 5:337: αἰθυίῃ δ’ εἰκυῖα ποτῇ ἀνεδύσετο λίμνης,
εἰκυῖα: Od. 5:353: αἰθυίῃ εἰκυῖα· μέλαν δέ ἑ κῦμ’ ἐκάλυψεν.
εἰκυῖα: Od. 7:20: παρθενικῇ εἰκυῖα νεήνιδι κάλπιν ἐχούσῃ.
εἰκυῖα: Od. 7:291: παιζούσας, ἐν δ’ αὐτὴ ἔην εἰκυῖα θεῇσι.
εἰκυῖα: Od. 8:194: ἀνδρὶ δέμας εἰκυῖα, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐϊκυῖα: Od. 12:79: πέτρη γὰρ λίς ἐστι, περιξέστῃ ἐϊκυῖα.
εἰκυῖα: Od. 13:222: ἀνδρὶ δέμας εἰκυῖα νέῳ, ἐπιβώτορι μήλων,
ἐϊκυῖαν: Il. 9:399: γήμαντα μνηστὴν ἄλοχον ἐϊκυῖαν ἄκοιτιν
εἴκων: Il. 10:122: οὔτ’ ὄκνῳ εἴκων οὔτ’ ἀφραδίῃσι νόοιο,
εἴκων: Il. 10:238: καλλείπειν, σὺ δὲ χείρον’ ὀπάσσεαι αἰδοῖ εἴκων
εἴκων: Il. 13:225: εἴκων ἀνδύεται πόλεμον κακόν· ἀλλά που οὕτω
εἴκων: Il. 22:459: ἀλλὰ πολὺ προθέεσκε, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων.
εἴκων: Od. 11:515: ἀλλὰ πολὺ προθέεσκε, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων·
εἴκων: Od. 13:143: ἀνδρῶν δ’ εἴ πέρ τίς σε βίῃ καὶ κάρτεϊ εἴκων
εἴκων: Od. 14:157: γίνεται, ὃς πενίῃ εἴκων ἀπατήλια βάζει.
εἴκων: Od. 18:139: πολλὰ δ’ ἀτάσθαλ’ ἔρεξα βίῃ καὶ κάρτεϊ εἴκων,
εἴκων: Od. 22:288: εἴκων ἀφραδίῃς μέγα εἰπεῖν, ἀλλὰ θεοῖσι
ἐϊκὼς: Il. 21:254: τῷ ἐϊκὼς ἤϊξεν, ἐπὶ στήθεσσι δὲ χαλκὸς
εἷλ’: Il. 19:126: αὐτίκα δ’ εἷλ’ Ἄτην κεφαλῆς λιπαροπλοκάμοιο
εἰλαπινάζουσιν: Od. 2:57: εἰλαπινάζουσιν πίνουσί τε αἴθοπα οἶνον
εἰλαπινάζουσιν: Od. 17:536: εἰλαπινάζουσιν πίνουσί τε αἴθοπα οἶνον
εἰλαπινάζων: Il. 14:241: τῷ κεν ἐπισχοίης λιπαροὺς πόδας εἰλαπινάζων.
εἰλαπινάζων: Od. 17:410: κείμενον, ᾧ ῥ’ ἔπεχεν λιπαροὺς πόδας εἰλαπινάζων.
εἰλαπίναι: Il. 18:491: καλάς. ἐν τῇ μέν ῥα γάμοι τ’ ἔσαν εἰλαπίναι τε,
εἰλαπιναστής: Il. 17:577: δήμου, ἐπεί οἱ ἑταῖρος ἔην φίλος εἰλαπιναστής·
εἰλαπίνη: Od. 1:226: εἰλαπίνη ἦε γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ’ ἐστίν,
εἰλαπίνῃ: Od. 11:415: ἢ γάμῳ ἢ ἐράνῳ ἢ εἰλαπίνῃ τεθαλυίῃ.
εἰλαπίνην: Il. 23:201: εἰλαπίνην δαίνυντο· θέουσα δὲ Ἶρις ἐπέστη
εἰλαπίνῃσι: Il. 10:217: αἰεὶ δ’ ἐν δαίτῃσι καὶ εἰλαπίνῃσι παρέσται.
εἶλαρ: Il. 7:338: πύργους ὑψηλοὺς εἶλαρ νηῶν τε καὶ αὐτῶν.
εἶλαρ: Il. 7:437: πύργους θ’ ὑψηλούς, εἶλαρ νηῶν τε καὶ αὐτῶν.
εἶλαρ: Il. 14:56: ἄῤῥηκτον νηῶν τε καὶ αὐτῶν εἶλαρ ἔσεσθαι·
εἶλαρ: Il. 14:68: ἄῤῥηκτον νηῶν τε καὶ αὐτῶν εἶλαρ ἔσεσθαι·
εἶλαρ: Od. 5:257: κύματος εἶλαρ ἔμεν· πολλὴν δ’ ἐπεχεύατο ὕλην.
εἰλάτιναί: Od. 19:38: εἰλάτιναί τε δοκοὶ καὶ κίονες ὑψόσ’ ἔχοντες
εἰλατίνοισιν: Il. 14:288: ἔνθ’ ἧστ’ ὄζοισιν πεπυκασμένος εἰλατίνοισιν
εἰλάτινον: Od. 2:424: ἱστὸν δ’ εἰλάτινον κοίλης ἔντοσθε μεσόδμης
εἰλάτινον: Od. 15:289: ἱστὸν δ’ εἰλάτινον κοίλης ἔντοσθε μεσόδμης
εἰλάτινος: Il. 24:454: εἰλάτινος, τὸν τρεῖς μὲν ἐπιῤῥήσσεσκον Ἀχαιοί,
εἷλε: Il. 3:35: ἂψ δ’ ἀνεχώρησεν, ὦχρός τέ μιν εἷλε παρειάς,
εἷλε: Il. 5:47: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλε.
εἷλε: Il. 11:489: Αἴας δὲ Τρώεσσιν ἐπάλμενος εἷλε Δόρυκλον
εἷλε: Il. 13:581: Ἀτρεΐδην δ’ ἄχος εἷλε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον·
εἷλε: Il. 14:9: Ὣς εἰπὼν σάκος εἷλε τετυγμένον υἷος ἑοῖο
εἷλε: Il. 16:805: τὸν δ’ ἄτη φρένας εἷλε, λύθεν δ’ ὑπὸ φαίδιμα γυῖα,
εἷλε: Il. 21:508: εἷλε πατὴρ Κρονίδης, καὶ ἀνείρετο ἡδὺ γελάσσας·
εἷλε: Il. 23:844: ἀλλ’ ὅτε δὴ σόλον εἷλε μενεπτόλεμος Πολυποίτης,
εἷλε: Od. 9:416: χερσὶ ψηλαφόων, ἀπὸ μὲν λίθον εἷλε θυράων,
εἷλε: Od. 21:299: ἥρωας δ’ ἄχος εἷλε, διὲκ προθύρου δὲ θύραζε
εἷλε: Od. 22:42: ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἅρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλε·
εἷλε: Od. 24:533: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, τοὺς δὲ χλωρὸν δέος εἷλε·
εἴλει: Il. 8:215: εἰλομένων· εἴλει δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
εἴλει: Od. 12:210: εἴλει ἐνὶ σπῆϊ γλαφυρῷ κρατερῆφι βίηφιν·
εἴλει: Od. 19:200: εἴλει γὰρ βορέης ἄνεμος μέγας οὐδ’ ἐπὶ γαίῃ
Εἰλείθυια: Il. 16:187: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε μογοστόκος Εἰλείθυια
Εἰλείθυια: Il. 19:103: σήμερον ἄνδρα φόως δὲ μογοστόκος Εἰλείθυια
Εἰλείθυιαι: Il. 11:270: δριμύ, τό τε προϊεῖσι μογοστόκοι Εἰλείθυιαι
Εἰλειθυίας: Il. 19:119: Ἀλκμήνης δ’ ἀπέπαυσε τόκον, σχέθε δ’ Εἰλειθυίας.
Εἰλειθυίης: Od. 19:188: στῆσε δ’ ἐν Ἀμνισῷ, ὅθι τε σπέος Εἰλειθυίης,
εἷλεν: Il. 4:421: ὀρνυμένου· ὑπό κεν ταλασίφρονά περ δέος εἷλεν.
εἷλεν: Il. 5:677: ἔνθ’ ὅ γε Κοίρανον εἷλεν Ἀλάστορά τε Χρομίον τε
εἷλεν: Il. 5:862: τοὺς δ’ ἄρ’ ὑπὸ τρόμος εἷλεν Ἀχαιούς τε Τρῶάς τε
εἷλεν: Il. 8:77: θάμβησαν, καὶ πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλεν.
εἷλεν: Il. 13:672: ᾤχετ’ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
εἷλεν: Il. 14:519: πλείστους δ’ Αἴας εἷλεν Ὀϊλῆος ταχὺς υἱός·
εἷλεν: Il. 16:607: ᾤχετ’ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
εἷλεν: Od. 8:330: ὡς καὶ νῦν Ἥφαιστος ἐὼν βραδὺς εἷλεν Ἄρηα,
εἷλεν: Od. 24:348: εἷλεν ἀποψύχοντα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
εἴλεον: Od. 22:460: εἴλεον ἐν στείνει, ὅθεν οὔ πως ἦεν ἀλύξαι.
εἷλες: Il. 21:77: ἤματι τῷ ὅτε μ’ εἷλες ἐϋκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ,
Εἰλέσιον: Il. 2:499: οἵ τ’ ἀμφ’ Ἅρμ’ ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ Ἐρυθράς,
εἵλετ’: Il. 9:336: εἵλετ’, ἔχει δ’ ἄλοχον θυμαρέα· τῇ παριαύων
εἵλετο: Il. 2:46: εἵλετο δὲ σκῆπτρον πατρώϊον ἄφθιτον αἰεὶ
εἵλετο: Il. 3:294: θυμοῦ δευομένους· ἀπὸ γὰρ μένος εἵλετο χαλκός.
εἵλετο: Il. 3:338: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει.
εἵλετο: Il. 6:472: αὐτίκ’ ἀπὸ κρατὸς κόρυθ’ εἵλετο φαίδιμος Ἕκτωρ,
εἵλετο: Il. 6:494: Ὣς ἄρα φωνήσας κόρυθ’ εἵλετο φαίδιμος Ἕκτωρ
εἵλετο: Il. 7:264: ἀλλ’ ἀναχασσάμενος λίθον εἵλετο χειρὶ παχείῃ
εἵλετο: Il. 9:344: νῦν δ’ ἐπεὶ ἐκ χειρῶν γέρας εἵλετο καί μ’ ἀπάτησε
εἵλετο: Il. 9:377: ἐῤῥέτω· ἐκ γάρ εὑ φρένας εἵλετο μητίετα Ζεύς.
εἵλετο: Il. 9:555: τῶν τότε· καί ῥα ἄνακτος ἐναντίον εἵλετο τόξον
εἵλετο: Il. 10:24: αἴθωνος μεγάλοιο ποδηνεκές, εἵλετο δ’ ἔγχος.
εἵλετο: Il. 10:31: θήκατο χαλκείην, δόρυ δ’ εἵλετο χειρὶ παχείῃ.
εἵλετο: Il. 10:135: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
εἵλετο: Il. 10:178: αἴθωνος μεγάλοιο ποδηνεκές, εἵλετο δ’ ἔγχος.
εἵλετο: Il. 11:43: εἵλετο δ’ ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ
εἵλετο: Il. 11:696: εἵλετο κρινάμενος τριηκόσι’ ἠδὲ νομῆας.
εἵλετο: Il. 13:611: ἆλτ’ ἐπὶ Πεισάνδρῳ· ὃ δ’ ὑπ’ ἀσπίδος εἵλετο καλὴν
εἵλετο: Il. 14:12: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
εἵλετο: Il. 15:125: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν κεφαλῆς κόρυθ’ εἵλετο καὶ σάκος ὤμων,
εἵλετο: Il. 15:482: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
εἵλετο: Il. 16:139: εἵλετο δ’ ἄλκιμα δοῦρε, τά οἱ παλάμηφιν ἀρήρει.
εἵλετο: Il. 18:311: νήπιοι· ἐκ γάρ σφεων φρένας εἵλετο Παλλὰς Ἀθήνη.
εἵλετο: Il. 19:374: εἵλετο, τοῦ δ’ ἀπάνευθε σέλας γένετ’ ἠΰτε μήνης.
εἵλετο: Il. 21:403: ἣ δ’ ἀναχασσαμένη λίθον εἵλετο χειρὶ παχείῃ
εἵλετο: Il. 24:343: εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει
εἵλετο: Od. 1:99: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
εἵλετο: Od. 5:47: εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει,
εἵλετο: Od. 6:140: θάρσος ἐνὶ φρεσὶ θῆκε καὶ ἐκ δέος εἵλετο γυίων.
εἵλετο: Od. 10:363: ὄφρα μοι ἐκ κάματον θυμοφθόρον εἵλετο γυίων.
εἵλετο: Od. 14:531: εἵλετο δ’ ὀξὺν ἄκοντα, κυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ἀνδρῶν.
εἵλετο: Od. 15:551: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
εἵλετο: Od. 16:154: ἦ ῥα, καὶ ὦρσε συφορβόν· ὁ δ’ εἵλετο χερσὶ πέδιλα,
εἵλετο: Od. 17:4: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει,
εἵλετο: Od. 20:127: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ.
εἵλετο: Od. 21:6: εἵλετο δὲ κληῖδ’ εὐκαμπέα χειρὶ παχείῃ,
εἵλετο: Od. 21:416: εἵλετο δ’ ὠκὺν ὀϊστόν, ὅ οἱ παρέκειτο τραπέζῃ
εἵλετο: Od. 22:110: ἔνθεν τέσσαρα μὲν σάκε’ εἵλετο, δούρατα δ’ ὀκτὼ
εἵλετο: Od. 22:125: εἵλετο δ’ ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ.
εἵλετο: Od. 22:326: ὣς ἄρα φωνήσας ξίφος εἵλετο χειρὶ παχείῃ
εἵλετο: Od. 23:143: ὅπλισθεν δὲ γυναῖκες· ὁ δ’ εἵλετο θεῖος ἀοιδὸς
εἵλευ: Il. 17:206: εἵλευ· ἀτάρ τοι νῦν γε μέγα κράτος ἐγγυαλίξω,
εἰλεῦντα: Od. 11:573: θῆρας ὁμοῦ εἰλεῦντα κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
εἰλεῦντο: Il. 21:8: ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο βαθύῤῥοον ἀργυροδίνην,
εἰλέωσιν: Il. 2:294: χειμέριαι εἰλέωσιν ὀρινομένη τε θάλασσα·
εἰλήλουθα: Il. 5:204: ὣς λίπον, αὐτὰρ πεζὸς ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα
εἰλήλουθα: Il. 21:81: ἧδε δυωδεκάτη, ὅτ’ ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα
εἰλήλουθα: Il. 21:156: ἠὼς ἑνδεκάτη ὅτε Ἴλιον εἰλήλουθα.
εἰλήλουθα: Il. 24:460: ὦ γέρον ἤτοι ἐγὼ θεὸς ἄμβροτος εἰλήλουθα
εἰλήλουθα: Od. 13:257: τηλοῦ ὑπὲρ πόντου· νῦν δ’ εἰλήλουθα καὶ αὐτὸς
εἰλήλουθα: Od. 16:131: εἴφ’, ὅτι οἱ σῶς εἰμι καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουθα.
εἰλήλουθα: Od. 19:549: ἦα πάρος, νῦν αὖτε τεὸς πόσις εἰλήλουθα,
εἰλήλουθας: Il. 1:202: “ Τίπτ’ αὖτ’ αἰγιόχοιο Διὸς τέκος εἰλήλουθας;
εἰλήλουθας: Il. 6:128: εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ’ οὐρανοῦ εἰλήλουθας,
εἰλήλουθας: Il. 6:254: τέκνον τίπτε λιπὼν πόλεμον θρασὺν εἰλήλουθας;
εἰλήλουθας: Il. 23:94: τίπτέ μοι ἠθείη κεφαλὴ δεῦρ’ εἰλήλουθας
εἰλήλουθας: Od. 5:87: “τίπτε μοι, Ἑρμεία χρυσόῤῥαπι, εἰλήλουθας,
εἰλήλουθας: Od. 9:273: “νήπιός εἰς, ὦ ξεῖν’, ἢ τηλόθεν εἰλήλουθας,
εἰλήλουθας: Od. 13:237: “νήπιός εἰς, ὦ ξεῖν’, ἢ τηλόθεν εἰλήλουθας,
εἰλήλουθας: Od. 15:42: οὕνεκά οἱ σῶς ἐσσι καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουθας.”
εἰλήλουθας: Od. 22:45: “εἰ μὲν δὴ Ὀδυσεὺς Ἰθακήσιος εἰλήλουθας,
εἰλήλουθας: Od. 24:300: ἀντιθέους θ’ ἑτάρους; ἦ ἔμπορος εἰλήλουθας
εἰλήλουθας: Od. 24:328: “εἰ μὲν δὴ Ὀδυσεύς γε, ἐμὸς πάϊς, εἰλήλουθας,
εἰλήλουθε: Od. 16:337: “ἤδη τοι, βασίλεια, φίλος πάϊς εἰλήλουθε.”
εἰλήλουθε: Od. 20:191: “τίς δὴ ὅδε ξεῖνος νέον εἰλήλουθε, συβῶτα,
εἰληλούθει: Il. 4:520: Πείρως Ἰμβρασίδης ὃς ἄρ’ Αἰνόθεν εἰληλούθει.
εἰληλούθει: Il. 5:44: Βώρου, ὃς ἐκ Τάρνης ἐριβώλακος εἰληλούθει.
εἰληλούθει: Il. 11:230: αὐτὰρ ὃ πεζὸς ἐὼν ἐς Ἴλιον εἰληλούθει·
εἰληλούθει: Il. 13:364: ὅς ῥα νέον πολέμοιο μετὰ κλέος εἰληλούθει,
εἰληλούθει: Il. 17:350: ὅς ῥ’ ἐκ Παιονίης ἐριβώλακος εἰληλούθει,
εἰληλούθει: Il. 20:485: Ῥίγμον, ὃς ἐκ Θρῄκης ἐριβώλακος εἰληλούθει·
εἰλήλουθεν: Il. 15:131: ἣ δὴ νῦν πὰρ Ζηνὸς Ὀλυμπίου εἰλήλουθεν;
εἰλήλουθεν: Od. 3:318: ἐλθεῖν· κεῖνος γὰρ νέον ἄλλοθεν εἰλήλουθεν,
εἰλήλουθεν: Od. 7:199: εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ’ οὐρανοῦ εἰλήλουθεν,
εἰλήλουθμεν: Il. 9:49: Ἰλίου εὕρωμεν· σὺν γὰρ θεῷ εἰλήλουθμεν.
εἰλήλουθμεν: Od. 3:81: ἡμεῖς ἐξ Ἰθάκης Ὑπονηΐου εἰλήλουθμεν·
εἰληλουθώς: Od. 19:28: χοίνικος ἅπτηται, καὶ τηλόθεν εἰληλουθώς.”
εἰληλουθώς: Od. 20:360: “ἀφραίνει ξεῖνος νέον ἄλλοθεν εἰληλουθώς.
εἰλίποδας: Il. 9:462: πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς
εἰλίποδας: Il. 15:547: ἴφθιμον Μελάνιππον. ὃ δ’ ὄφρα μὲν εἰλίποδας βοῦς
εἰλίποδας: Il. 21:448: Φοῖβε σὺ δ’ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς βουκολέεσκες
εἰλίποδας: Il. 23:166: πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς
εἰλίποδας: Od. 1:92: μῆλ’ ἁδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς.
εἰλίποδας: Od. 4:320: μῆλ’ ἁδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς,
εἰλίποδας: Od. 8:60: ὀκτὼ δ’ ἀργιόδοντας ὕας, δύο δ’ εἰλίποδας βοῦς·
εἰλίποδας: Od. 9:46: ἔσφαζον παρὰ θῖνα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς.
εἰλιπόδεσσι: Il. 6:424: βουσὶν ἐπ’ εἰλιπόδεσσι καὶ ἀργεννῇς ὀΐεσσι.
εἰλιπόδεσσι: Il. 16:488: αἴθωνα μεγάθυμον ἐν εἰλιπόδεσσι βόεσσι,
εἵλκεον: Il. 17:395: εἵλκεον ἀμφότεροι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς
εἱλόμεθ’: Od. 9:157: εἱλόμεθ’ ἐκ νηῶν, διὰ δὲ τρίχα κοσμηθέντες
εἱλόμεθ’: Od. 11:21: εἱλόμεθ’· αὐτοὶ δ’ αὖτε παρὰ ῥόον Ὠκεανοῖο
εἵλομεν: Il. 4:406: ἡμεῖς καὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο
εἵλομεν: Il. 10:561: τὸν τρισκαιδέκατον σκοπὸν εἵλομεν ἐγγύθι νηῶν,
εἰλόμενοι: Il. 5:782: εἰλόμενοι λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν
εἰλομένων: Il. 5:203: ἀνδρῶν εἰλομένων εἰωθότες ἔδμεναι ἄδην.
εἰλομένων: Il. 8:215: εἰλομένων· εἴλει δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
εἷλον: Il. 22:17: γαῖαν ὀδὰξ εἷλον πρὶν Ἴλιον εἰσαφικέσθαι.
εἷλον: Od. 19:155: εἷλον ἐπελθόντες καὶ ὁμόκλησαν ἐπέεσσιν.
εἷλον: Od. 24:377: οἷος Νήρικον εἷλον, ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
εἵλοντο: Il. 7:380: δόρπον ἔπειθ’ εἵλοντο κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν·
εἵλοντο: Il. 18:314: δόρπον ἔπειθ’ εἵλοντο κατὰ στρατόν· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
εἵλοντο: Od. 6:97: δεῖπνον ἔπειθ’ εἵλοντο παρ’ ὄχθῃσιν ποταμοῖο,
εἱλόπεδον: Od. 7:123: τῆς ἕτερον μέν θ’ εἱλόπεδον λευρῷ ἐνὶ χώρῳ
εἰλύαται: Od. 20:352: εἰλύαται κεφαλαί τε πρόσωπά τε νέρθε τε γοῦνα,
εἴλυμα: Od. 6:179: εἴ τί που εἴλυμα σπείρων ἔχες ἐνθάδ’ ἰοῦσα.
εἰλυμένα: Od. 14:136: κεῖται ἐπ’ ἠπείρου ψαμάθῳ εἰλυμένα πολλῇ.
εἰλυμένοι: Il. 18:522: ἔνθ’ ἄρα τοί γ’ ἵζοντ’ εἰλυμένοι αἴθοπι χαλκῷ.
εἰλυμένοι: Od. 14:479: εὗδον δ’ εὔκηλοι, σάκεσιν εἰλυμένοι ὤμους·
εἰλυμένος: Il. 5:186: ἕστηκ’ ἀθανάτων νεφέλῃ εἰλυμένος ὤμους,
εἰλυμένω: Il. 17:492: τὼ δ’ ἰθὺς βήτην βοέῃς εἰλυμένω ὤμους
εἰλύσω: Il. 21:319: εἰλύσω ψαμάθοισιν ἅλις χέραδος περιχεύας
εἴλυται: Il. 12:286: εἴλυται καθύπερθ’, ὅτ’ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος·
εἴλυτο: Il. 16:640: ἐκ κεφαλῆς εἴλυτο διαμπερὲς ἐς πόδας ἄκρους.
εἴλυτο: Od. 5:403: δεινὸν ἐρευγόμενον, εἴλυτο δὲ πάνθ’ ἁλὸς ἄχνῃ·
εἰλυφάζει: Il. 20:492: πάντῃ τε κλονέων ἄνεμος φλόγα εἰλυφάζει,
εἰλυφόων: Il. 11:156: πάντῃ τ’ εἰλυφόων ἄνεμος φέρει, οἳ δέ τε θάμνοι
εἶμ’: Il. 1:420: εἶμ’ αὐτὴ πρὸς Ὄλυμπον ἀγάννιφον αἴ κε πίθηται.
εἶμ’: Il. 5:256: ἀντίον εἶμ’ αὐτῶν· τρεῖν μ’ οὐκ ἐᾷ Παλλὰς Ἀθήνη.
εἴμ’: Il. 8:27: τόσσον ἐγὼ περί τ’ εἰμὶ θεῶν περί τ’ εἴμ’ ἀνθρώπων.
εἶμ’: Il. 11:651: νῦν δὲ ἔπος ἐρέων πάλιν ἄγγελος εἶμ’ Ἀχιλῆϊ.
εἶμ’: Il. 14:205: τοὺς εἶμ’ ὀψομένη, καί σφ’ ἄκριτα νείκεα λύσω·
εἶμ’: Il. 14:303: τοὺς εἶμ’ ὀψομένη, καί σφ’ ἄκριτα νείκεα λύσω·
εἶμ’: Il. 18:63: ἀλλ’ εἶμ’, ὄφρα ἴδωμι φίλον τέκος, ἠδ’ ἐπακούσω
εἶμ’: Il. 18:114: νῦν δ’ εἶμ’ ὄφρα φίλης κεφαλῆς ὀλετῆρα κιχείω
εἶμ’: Il. 18:333: νῦν δ’ ἐπεὶ οὖν Πάτροκλε σεῦ ὕστερος εἶμ’ ὑπὸ γαῖαν,
εἰμ’: Il. 21:75: ἀντί τοί εἰμ’ ἱκέταο διοτρεφὲς αἰδοίοιο·
εἴμ’: Il. 21:109: πατρὸς δ’ εἴμ’ ἀγαθοῖο, θεὰ δέ με γείνατο μήτηρ·
εἴμ’: Il. 21:154: εἴμ’ ἐκ Παιονίης ἐριβώλου τηλόθ’ ἐούσης
εἴμ’: Il. 21:488: ὅσσον φερτέρη εἴμ’, ὅτι μοι μένος ἀντιφερίζεις.
εἶμ’: Od. 3:361: εἶμ’, ἵνα θαρσύνω θ’ ἑτάρους εἴπω τε ἕκαστα.
εἶμ’: Od. 3:367: εἶμ’, ἔνθα χρεῖός μοι ὀφέλλεται, οὔ τι νέον γε
εἴμ’: Od. 9:19: εἴμ’ Ὀδυσεὺς Λαερτιάδης, ὃς πᾶσι δόλοισιν
εἴμ’: Od. 15:426: κούρη δ’ εἴμ’ Ἀρύβαντος ἐγὼ ῥυδὸν ἀφνειοῖο·
εἶμ’: Od. 17:6: “ἄττ’, ἦ τοι μὲν ἐγὼν εἶμ’ ἐς πόλιν, ὄφρα με μήτηρ
εἷμα: Il. 18:538: εἷμα δ’ ἔχ’ ἀμφ’ ὤμοισι δαφοινεὸν αἵματι φωτῶν.
εἵμαθ’: Od. 4:750: ἀλλ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
εἵμαθ’: Od. 4:759: ἡ δ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
εἵμαθ’: Od. 17:48: ἀλλ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
εἵμαθ’: Od. 17:58: ἡ δ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
εἵμαθ’: Od. 23:132: δμῳὰς δ’ ἐν μεγάροισιν ἀνώγετε εἵμαθ’ ἑλέσθαι·
εἷμαι: Od. 19:72: ἦ ὅτι δὴ ῥυπόω, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷμαι,
εἷμαι: Od. 23:115: νῦν δ’ ὅττι ῥυπόω, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷμαι,
εἵμαρτο: Il. 21:281: νῦν δέ με λευγαλέῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι
εἵμαρτο: Od. 5:312: νῦν δέ με λευγαλέῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι.”
εἵμαρτο: Od. 24:34: νῦν δ’ ἄρα σ’ οἰκτίστῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι.”
εἵμασιν: Il. 3:392: κάλλεΐ τε στίλβων καὶ εἵμασιν· οὐδέ κε φαίης
εἵματ’: Il. 22:510: γυμνόν· ἀτάρ τοι εἵματ’ ἐνὶ μεγάροισι κέονται
εἵματ’: Il. 24:162: δάκρυσιν εἵματ’ ἔφυρον, ὃ δ’ ἐν μέσσοισι γεραιὸς
εἵματ’: Od. 6:58: ὑψηλὴν εὔκυκλον, ἵνα κλυτὰ εἵματ’ ἄγωμαι
εἵματ’: Od. 6:61: βουλὰς βουλεύειν καθαρὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα.
εἵματ’: Od. 6:64: οἱ δ’ αἰεὶ ἐθέλουσι νεόπλυτα εἵματ’ ἔχοντες
εἵματ’: Od. 6:214: πὰρ δ’ ἄρα οἱ φᾶρός τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἔθηκαν,
εἵματ’: Od. 6:252: εἵματ’ ἄρα πτύξασα τίθει καλῆς ἐπ’ ἀπήνης,
εἵματ’: Od. 7:234: ἔγνω γὰρ φᾶρός τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἰδοῦσα
εἵματ’: Od. 7:238: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; τίς τοι τάδε εἵματ’ ἔδωκεν;
εἵματ’: Od. 7:296: καὶ λοῦσ’ ἐν ποταμῷ καί μοι τάδε εἵματ’ ἔδωκε.
εἵματ’: Od. 14:341: ἐκ μέν με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἔδυσαν,
εἵματ’: Od. 14:506: νῦν δέ μ’ ἀτιμάζουσι κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα.”
εἵματ’: Od. 15:368: αὐτὰρ ἐμὲ χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἐκείνη
εἵματ’: Od. 16:182: ἄλλα δὲ εἵματ’ ἔχεις καί τοι χρὼς οὐκέθ’ ὁμοῖος.
εἵματ’: Od. 16:210: ἀνδρὶ νέῳ καὶ καλὰ περὶ χροῒ εἵματ’ ἔχοντι.
εἵματ’: Od. 17:24: αἰνῶς γὰρ τάδε εἵματ’ ἔχω κακά· μή με δαμάσσῃ
εἵματ’: Od. 19:255: αὐτὴ γὰρ τάδε εἵματ’ ἐγὼ πόρον, οἷ’ ἀγορεύεις,
εἵματ’: Od. 21:52: ἕστασαν, ἐν δ’ ἄρα τῇσι θυώδεα εἵματ’ ἔκειτο.
εἵματ’: Od. 22:487: ἀλλ’ ἄγε τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἐνείκω,
εἵματ’: Od. 23:95: ἄλλοτε δ’ ἀγνώσασκε κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα.
εἵματ’: Od. 24:156: τὸν δὲ συβώτης ἦγε κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα,
εἵματα: Il. 2:261: εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω,
εἵματα: Il. 5:905: τὸν δ’ Ἥβη λοῦσεν, χαρίεντα δὲ εἵματα ἕσσε·
εἵματα: Il. 16:670: χρῖσόν τ’ ἀμβροσίῃ, περὶ δ’ ἄμβροτα εἵματα ἕσσον·
εἵματα: Il. 16:680: χρῖσέν τ’ ἀμβροσίῃ, περὶ δ’ ἄμβροτα εἵματα ἕσσε·
εἵματα: Il. 18:517: ἄμφω χρυσείω, χρύσεια δὲ εἵματα ἕσθην,
εἵματα: Il. 22:154: καλοὶ λαΐνεοι, ὅθι εἵματα σιγαλόεντα
εἵματα: Il. 23:67: καὶ φωνήν, καὶ τοῖα περὶ χροῒ εἵματα ἕστο·
εἵματα: Od. 2:3: εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ,
εἵματα: Od. 4:253: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσα καὶ ὤμοσα καρτερὸν ὅρκον,
εἵματα: Od. 4:308: εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ,
εἵματά: Od. 5:167: εἵματά τ’ ἀμφιέσω· πέμψω δέ τοι οὖρον ὄπισθεν,
εἵματά: Od. 5:264: εἵματά τ’ ἀμφιέσασα θυώδεα καὶ λούσασα.
εἵματα: Od. 5:321: εἵματα γάρ ἑ βάρυνε, τά οἱ πόρε δῖα Καλυψώ.
εἵματα: Od. 5:343: εἵματα ταῦτ’ ἀποδὺς σχεδίην ἀνέμοισι φέρεσθαι
εἵματα: Od. 5:372: εἵματα δ’ ἐξαπέδυνε, τά οἱ πόρε δῖα Καλυψώ.
εἵματα: Od. 6:26: εἵματα μέν τοι κεῖται ἀκηδέα σιγαλόεντα,
εἵματα: Od. 6:91: εἵματα χερσὶν ἕλοντο καὶ ἐσφόρεον μέλαν ὕδωρ,
εἵματα: Od. 6:98: εἵματα δ’ ἠελίοιο μένον τερσήμεναι αὐγῇ.
εἵματα: Od. 6:111: ζεύξασ’ ἡμιόνους πτύξασά τε εἵματα καλά,
εἵματα: Od. 6:144: λίσσοιτ’, εἰ δείξειε πόλιν καὶ εἵματα δοίη.
εἵματα: Od. 6:228: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσαθ’ ἅ οἱ πόρε παρθένος ἀδμής,
εἵματα: Od. 7:259: ἔνθα μὲν ἑπτάετες μένον ἔμπεδον, εἵματα δ’ αἰεὶ
εἵματα: Od. 7:265: σῖτον καὶ μέθυ ἡδύ, καὶ ἄμβροτα εἵματα ἕσσεν,
εἵματά: Od. 8:249: εἵματά τ’ ἐξημοιβὰ λοετρά τε θερμὰ καὶ εὐναί.
εἵματα: Od. 8:366: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσαν ἐπήρατα, θαῦμα ἰδέσθαι.
εἵματα: Od. 10:542: ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν·
εἵματα: Od. 11:191: ἐν κόνι ἄγχι πυρός, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷται·
εἵματα: Od. 13:10: εἵματα μὲν δὴ ξείνῳ ἐϋξέστῃ ἐνὶ χηλῷ
εἵματα: Od. 13:218: ἠρίθμει καὶ χρυσὸν ὑφαντά τε εἵματα καλά.
εἵματά: Od. 13:369: εἵματά τ’ εὐποίητα, τά οἱ Φαίηκες ἔδωκαν.
εἵματα: Od. 14:132: εἴ τίς τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα δοίη.
εἵματα: Od. 14:154: ἕσσαι με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά·
εἵματα: Od. 14:320: ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν.
εἵματα: Od. 14:396: ἕσσας με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα πέμψαι
εἵματα: Od. 14:516: κεῖνός σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσει,
εἵματα: Od. 15:338: κεῖνός σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσει,
εἵματα: Od. 16:79: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα καλά,
εἵματα: Od. 16:83: εἵματα δ’ ἐνθάδ’ ἐγὼ πέμψω καὶ σῖτον ἅπαντα
εἵματα: Od. 16:457: λυγρὰ δὲ εἵματα ἕσσε περὶ χροΐ, μή ἑ συβώτης
εἵματα: Od. 17:203: σκηπτόμενον· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο.
εἵματα: Od. 17:338: σκηπτόμενος· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο.
εἵματα: Od. 17:550: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά.”
εἵματα: Od. 17:572: ἀσσοτέρω καθίσασα παραὶ πυρί· εἵματα γάρ τοι
εἵματα: Od. 18:361: εἵματα δ’ ἀμφιέσαιμι ποσίν θ’ ὑποδήματα δοίην.
εἵματα: Od. 19:72: ἦ ὅτι δὴ ῥυπόω, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷμαι,
εἵματα: Od. 19:218: εἰπέ μοι, ὁπποῖ’ ἄσσα περὶ χροῒ εἵματα ἕστο,
εἵματα: Od. 20:125: εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ,
εἵματα: Od. 21:339: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά,
εἵματα: Od. 23:115: νῦν δ’ ὅττι ῥυπόω, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷμαι,
εἵματα: Od. 24:59: οἴκτρ’ ὀλοφυρόμεναι, περὶ δ’ ἄμβροτα εἵματα ἕσσαν.
εἵματα: Od. 24:158: σκηπτόμενον· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο·
εἵματι: Od. 14:501: βῆ δὲ θέειν ἐπὶ νῆας· ἐγὼ δ’ ἐνὶ εἵματι κείνου
εἰμὲν: Il. 5:873: αἰεί τοι ῥίγιστα θεοὶ τετληότες εἰμὲν
εἰμὲν: Il. 7:231: ἡμεῖς δ’ εἰμὲν τοῖοι οἳ ἂν σέθεν ἀντιάσαιμεν
εἰμεν: Il. 8:234: στήσεσθ’ ἐν πολέμῳ· νῦν δ’ οὐδ’ ἑνὸς ἄξιοί εἰμεν
εἰμεν: Il. 9:636: αἴδεσσαι δὲ μέλαθρον· ὑπωρόφιοι δέ τοί εἰμεν
εἰμεν: Il. 13:382: ἀμφὶ γάμῳ, ἐπεὶ οὔ τοι ἐεδνωταὶ κακοί εἰμεν.
εἰμεν: Il. 13:811: Ἀργείους; οὔ τοί τι μάχης ἀδαήμονές εἰμεν,
εἰμὲν: Il. 15:187: τρεῖς γάρ τ’ ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοὶ οὓς τέκετο Ῥέα
εἰμεν: Il. 18:256: ἐν πεδίῳ παρὰ νηυσίν· ἑκὰς δ’ ἀπὸ τείχεός εἰμεν.
εἰμεν: Il. 20:135: ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰμεν·
εἰμὲν: Il. 21:289: τοίω γάρ τοι νῶϊ θεῶν ἐπιταῤῥόθω εἰμὲν
εἰμέν: Il. 21:586: ἐν γάρ οἱ πολέες τε καὶ ἄλκιμοι ἀνέρες εἰμέν,
εἰμέν: Od. 3:80: εἴρεαι ὁππόθεν εἰμέν· ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω.
εἰμέν: Od. 7:205: οὔ τι κατακρύπτουσιν, ἐπεί σφισιν ἐγγύθεν εἰμέν,
εἰμὲν: Od. 7:307: δύσζηλοι γάρ τ’ εἰμὲν ἐπὶ χθονὶ φῦλ’ ἀνθρώπων.”
εἰμὲν: Od. 8:246: οὐ γὰρ πυγμάχοι εἰμὲν ἀμύμονες οὐδὲ παλαισταί,
εἰμεν: Od. 8:566: ἡμῖν, οὕνεκα πομποὶ ἀπήμονές εἰμεν ἁπάντων·
εἰμεν: Od. 9:269: ἀλλ’ αἰδεῖο, φέριστε, θεούς· ἱκέται δέ τοί εἰμεν.
εἰμεν: Od. 9:276: οὐδὲ θεῶν μακάρων, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰμεν·
εἰμεν: Od. 12:208: “ὦ φίλοι, οὐ γάρ πώ τι κακῶν ἀδαήμονές εἰμεν·
εἰμεν: Od. 13:174: ἡμῖν, οὕνεκα πομποὶ ἀπήμονές εἰμεν ἁπάντων.
εἰμεν: Od. 15:197: ἐκ πατέρων φιλότητος, ἀτὰρ καὶ ὁμήλικές εἰμεν·
εἰμὲν: Od. 21:253: ἀλλ’ εἰ δὴ τοσσόνδε βίης ἐπιδευέες εἰμὲν
εἱμένα: Il. 15:389: ναύμαχα κολλήεντα, κατὰ στόμα εἱμένα χαλκῷ.
εἱμένοι: Il. 4:432: τεύχεα ποικίλ’ ἔλαμπε, τὰ εἱμένοι ἐστιχόωντο.
εἱμένοι: Od. 15:331: ἀλλὰ νέοι, χλαίνας εὖ εἱμένοι ἠδὲ χιτῶνας,
εἱμένος: Il. 15:308: εἱμένος ὤμοιιν νεφέλην, ἔχε δ’ αἰγίδα θοῦριν
εἱμένος: Il. 20:381: ἐν δ’ Ἀχιλεὺς Τρώεσσι θόρε φρεσὶν εἱμένος ἀλκὴν
εἱμένος: Od. 19:327: εἴ κεν ἀϋσταλέος, κακὰ εἱμένος ἐν μεγάροισι
εἶμι: Il. 1:169: νῦν δ’ εἶμι Φθίην δ’, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστιν
εἰμι: Il. 1:186: ὅσσον φέρτερός εἰμι σέθεν, στυγέῃ δὲ καὶ ἄλλος
εἶμι: Il. 1:426: καὶ τότ’ ἔπειτά τοι εἶμι Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
εἰμι: Il. 1:516: ὅσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη θεός εἰμι. ”
εἰμι: Il. 2:26: νῦν δ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
εἰμι: Il. 2:63: νῦν δ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
εἶμι: Il. 3:305: ἤτοι ἐγὼν εἶμι προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν
εἶμι: Il. 3:410: κεῖσε δ’ ἐγὼν οὐκ εἶμι· νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη·
εἰμι: Il. 4:58: καὶ γὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, γένος δέ μοι ἔνθεν ὅθεν σοί,
εἰμι: Il. 5:828: ἀθανάτων, τοίη τοι ἐγὼν ἐπιτάῤῥοθός εἰμι·
εἰμί: Il. 6:225: εἰμί, σὺ δ’ ἐν Λυκίῃ ὅτε κεν τῶν δῆμον ἵκωμαι.
εἰμι: Il. 7:48: ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο, κασίγνητος δέ τοί εἰμι·
εἰμὶ: Il. 8:17: γνώσετ’ ἔπειθ’ ὅσον εἰμὶ θεῶν κάρτιστος ἁπάντων.
εἰμὶ: Il. 8:27: τόσσον ἐγὼ περί τ’ εἰμὶ θεῶν περί τ’ εἴμ’ ἀνθρώπων.
εἰμι: Il. 9:160: καί μοι ὑποστήτω ὅσσον βασιλεύτερός εἰμι
εἶμι: Il. 10:55: εἶμι, καὶ ὀτρυνέω ἀνστήμεναι, αἴ κ’ ἐθέλῃσιν
εἶμι: Il. 10:325: τόφρα γὰρ ἐς στρατὸν εἶμι διαμπερὲς ὄφρ’ ἂν ἵκωμαι
εἶμι: Il. 12:368: αὐτὰρ ἐγὼ κεῖσ’ εἶμι καὶ ἀντιόω πολέμοιο·
εἶμι: Il. 13:752: αὐτὰρ ἐγὼ κεῖσ’ εἶμι καὶ ἀντιόω πολέμοιο·
εἰμι: Il. 14:112: οὕνεκα δὴ γενεῆφι νεώτατός εἰμι μεθ’ ὑμῖν·
εἶμι: Il. 14:200: εἶμι γὰρ ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης,
εἰμί: Il. 16:722: αἴθ’ ὅσον ἥσσων εἰμί, τόσον σέο φέρτερος εἴην·
εἶμι: Il. 18:143: εἶμι παρ’ Ἥφαιστον κλυτοτέχνην, αἴ κ’ ἐθέλῃσιν
εἰμι: Il. 19:86: καί τέ με νεικείεσκον· ἐγὼ δ’ οὐκ αἴτιός εἰμι,
εἶμι: Il. 20:362: ἀλλὰ μάλα στιχὸς εἶμι διαμπερές, οὐδέ τιν’ οἴω
εἶμι: Il. 20:371: τοῦ δ’ ἐγὼ ἀντίος εἶμι καὶ εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν,
εἰμι: Il. 21:95: μή με κτεῖν’, ἐπεὶ οὐχ ὁμογάστριος Ἕκτορός εἰμι,
εἰμι: Il. 21:370: ἐξ ἄλλων; οὐ μέν τοι ἐγὼ τόσον αἴτιός εἰμι
εἰμι: Il. 22:10: ἔγνως ὡς θεός εἰμι, σὺ δ’ ἀσπερχὲς μενεαίνεις.
εἰμι: Il. 22:13: οὐ μέν με κτενέεις, ἐπεὶ οὔ τοι μόρσιμός εἰμι.
εἶμι: Il. 23:205: οὐχ ἕδος· εἶμι γὰρ αὖτις ἐπ’ Ὠκεανοῖο ῥέεθρα
εἰμι: Il. 23:587: ἄνσχεο νῦν· πολλὸν γὰρ ἔγωγε νεώτερός εἰμι
εἶμι: Il. 24:92: εἶμι μέν, οὐδ’ ἅλιον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπῃ.
εἰμι: Il. 24:133: ἀλλ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα, Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι·
εἰμι: Il. 24:173: ἀλλ’ ἀγαθὰ φρονέουσα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
εἶμι: Il. 24:224: εἶμι καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος ἔσσεται. εἰ δέ μοι αἶσα
εἰμι: Il. 24:399: ἓξ δέ οἱ υἷες ἔασιν, ἐγὼ δέ οἱ ἕβδομός εἰμι·
εἶμι: Od. 2:214: εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα,
εἰμι: Od. 2:286: τοῖος γάρ τοι ἑταῖρος ἐγὼ πατρώϊός εἰμι,
εἰμί: Od. 2:314: νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγας εἰμί, καὶ ἄλλων μῦθον ἀκούων
εἶμι: Od. 2:318: εἶμι μέν, οὐδ’ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται ἣν ἀγορεύω,
εἶμι: Od. 2:359: εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα,
εἰμὶ: Od. 6:125: ἦ νύ που ἀνθρώπων εἰμὶ σχεδὸν αὐδηέντων.
εἰμὶ: Od. 6:196: εἰμὶ δ’ ἐγὼ θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο,
εἰμι: Od. 8:214: πάντα γὰρ οὐ κακός εἰμι, μετ’ ἀνδράσιν ὅσσοι ἄεθλοι·
εἰμί: Od. 9:519: τοῦ γὰρ ἐγὼ πάϊς εἰμί, πατὴρ δ’ ἐμὸς εὔχεται εἶναι.
εἰμι: Od. 9:529: εἰ ἐτεόν γε σός εἰμι, πατὴρ δ’ ἐμὸς εὔχεαι εἶναι,
εἶμι: Od. 10:273: αὐτὰρ ἐγὼν εἶμι· κρατερὴ δέ μοι ἔπλετ’ ἀνάγκη.”
εἰμι: Od. 11:252: αὐτὰρ ἐγώ τοί εἰμι Ποσειδάων ἐνοσίχθων.”
εἰμί: Od. 15:267: ἐξ Ἰθάκης γένος εἰμί, πατὴρ δέ μοί ἐστιν Ὀδυσσεύς,
εἰμὶ: Od. 16:71: αὐτὸς μὲν νέος εἰμὶ καὶ οὔ πω χερσὶ πέποιθα
εἰμι: Od. 16:131: εἴφ’, ὅτι οἱ σῶς εἰμι καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουθα.
εἰμι: Od. 16:187: “οὔ τίς τοι θεός εἰμι· τί μ’ ἀθανάτοισιν ἐΐσκεις;
εἰμι: Od. 16:188: ἀλλὰ πατὴρ τεός εἰμι, τοῦ εἵνεκα σὺ στεναχίζων
εἰμί: Od. 17:20: οὐ γὰρ ἐπὶ σταθμοῖσι μένειν ἔτι τηλίκος εἰμί,
εἶμι: Od. 17:277: εἰ δ’ ἐθέλεις, ἐπίμεινον, ἐγὼ δ’ εἶμι προπάροιθεν.
εἶμι: Od. 18:184: οἴη δ’ οὐ κεῖσ’ εἶμι μετ’ ἀνέρας· αἰδέομαι γάρ.”
εἰμί: Od. 18:319: οὔ τί με νικήσουσι· πολυτλήμων δὲ μάλ’ εἰμί.”
εἰμὶ: Od. 19:118: μνησαμένῳ· μάλα δ’ εἰμὶ πολύστονος· οὐδέ τί με χρὴ
εἰμι: Od. 20:47: αὐτὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, διαμπερὲς ἥ σε φυλάσσω
εἰμί: Od. 21:95: καὶ γὰρ μνήμων εἰμί, πάϊς δ’ ἔτι νήπιος ἦα.”
εἰμι: Od. 21:132: ἠὲ νεώτερός εἰμι καὶ οὔ πω χερσὶ πέποιθα
εἰμι: Od. 21:371: βάλλων χερμαδίοισι· βίηφι δὲ φέρτερός εἰμι.
εἰμί: Od. 22:347: αὐτοδίδακτος δ’ εἰμί, θεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας
εἰμί: Od. 22:367: “ὦ φίλ’, ἐγὼ μὲν ὅδ’ εἰμί, σὺ δ’ ἴσχεο· εἰπὲ δὲ πατρί,
εἰμὶ: Od. 24:304: εἰμὶ μὲν ἐξ Ἀλύβαντος, ὅθι κλυτὰ δώματα ναίω,
εἰν: Il. 2:783: εἰν Ἀρίμοις, ὅθι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς·
εἰν: Il. 5:160: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας Ἐχέμμονά τε Χρομίον τε.
εἰν: Il. 5:446: Περγάμῳ εἰν ἱερῇ, ὅθι οἱ νηός γε τέτυκτο.
εἰν: Il. 5:609: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντε, Μενέσθην Ἀγχίαλόν τε.
εἰν: Il. 7:382: τοὺς δ’ εὗρ’ εἰν ἀγορῇ Δαναοὺς θεράποντας Ἄρηος
εἰν: Il. 7:414: οἳ δ’ ἕατ’ εἰν ἀγορῇ Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες
εἰν: Il. 9:13: ἷζον δ’ εἰν ἀγορῇ τετιηότες· ἂν δ’ Ἀγαμέμνων
εἰν: Il. 9:215: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὤπτησε καὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔχευε,
εἰν: Il. 11:103: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας· ὃ μὲν νόθος ἡνιόχευεν,
εἰν: Il. 11:127: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ὁμοῦ δ’ ἔχον ὠκέας ἵππους·
εἰν: Il. 16:387: οἳ βίῃ εἰν ἀγορῇ σκολιὰς κρίνωσι θέμιστας,
εἰν: Il. 18:274: νύκτα μὲν εἰν ἀγορῇ σθένος ἕξομεν, ἄστυ δὲ πύργοι
εἰν: Il. 18:497: λαοὶ δ’ εἰν ἀγορῇ ἔσαν ἀθρόοι· ἔνθα δὲ νεῖκος
εἰν: Il. 19:88: οἵ τέ μοι εἰν ἀγορῇ φρεσὶν ἔμβαλον ἄγριον ἄτην,
εἰν: Il. 22:52: εἰ δ’ ἤδη τεθνᾶσι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν,
εἰν: Il. 22:389: εἰ δὲ θανόντων περ καταλήθοντ’ εἰν Ἀΐδαο
εἰν: Il. 23:19: χαῖρέ μοι ὦ Πάτροκλε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι·
εἰν: Il. 23:103: ὢ πόποι ἦ ῥά τίς ἐστι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι
εἰν: Il. 23:179: χαῖρέ μοι ὦ Πάτροκλε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι·
εἰν: Il. 24:593: εἰν Ἄϊδός περ ἐὼν ὅτι Ἕκτορα δῖον ἔλυσα
εἰν: Od. 1:162: κείμεν’ ἐπ’ ἠπείρου, ἢ εἰν ἁλὶ κῦμα κυλίνδει.
εἰν: Od. 2:256: πεύσεται εἰν Ἰθάκῃ, τελέει δ’ ὁδὸν οὔ ποτε ταύτην.”
εἰν: Od. 3:127: οὔτε ποτ’ εἰν ἀγορῇ δίχ’ ἐβάζομεν οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ,
εἰν: Od. 4:834: ἦ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι.”
εἰν: Od. 7:244: Ὠγυγίη τις νῆσος ἀπόπροθεν εἰν ἁλὶ κεῖται·
εἰν: Od. 9:25: αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ πανυπερτάτη εἰν ἁλὶ κεῖται
εἰν: Od. 9:392: εἰν ὕδατι ψυχρῷ βάπτῃ μεγάλα ἰάχοντα
εἰν: Od. 11:211: ὄφρα καὶ εἰν Ἀΐδαο φίλας περὶ χεῖρε βαλόντε
εἰν: Od. 13:135: κάτθεσαν εἰν Ἰθάκῃ, ἔδοσαν δέ οἱ ἀγλαὰ δῶρα,
εἰν: Od. 14:432: βάλλον δ’ εἰν ἐλεοῖσιν ἀολλέα. ἂν δὲ συβώτης
εἰν: Od. 15:350: ἦ ἤδη τεθνᾶσι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι.”
εἰν: Od. 16:230: κάτθεσαν εἰν Ἰθάκῃ, ἔπορον δέ μοι ἀγλαὰ δῶρα,
εἰν: Od. 20:208: εἰ δ’ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν,
εἰν: Od. 22:30: κούρων εἰν Ἰθάκῃ· τῶ σ’ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται.”
εἰν: Od. 23:122: κούρων εἰν Ἰθάκῃ· τὰ δέ σε φράζεσθαι ἄνωγα.”
εἰν: Od. 24:204: ἑσταότ’ εἰν Ἀΐδαο δόμοισ’, ὑπὸ κεύθεσι γαίης·
εἰν: Od. 24:264: ἦ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν.
εἰνάετες: Il. 18:400: τῇσι παρ’ εἰνάετες χάλκευον δαίδαλα πολλά,
εἰνάετες: Od. 3:118: εἰνάετες γάρ σφιν κακὰ ῥάπτομεν ἀμφιέποντες
εἰνάετες: Od. 5:107: εἰνάετες, δεκάτῳ δὲ πόλιν πέρσαντες ἔβησαν
εἰνάετες: Od. 14:240: ἔνθα μὲν εἰνάετες πολεμίζομεν υἷες Ἀχαιῶν,
εἰνάετες: Od. 22:228: εἰνάετες Τρώεσσιν ἐμάρναο νωλεμὲς αἰεί,
εἶναι: Il. 1:91: ὃς νῦν πολλὸν ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι. ”
εἶναι: Il. 1:228: τέτληκας θυμῷ· τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι.
εἶναι: Il. 1:564: εἰ δ’ οὕτω τοῦτ’ ἐστὶν ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι·
εἶναι: Il. 2:82: νῦν δ’ ἴδεν ὃς μέγ’ ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι·
εἶναι: Il. 2:116: οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι,
εἶναι: Il. 3:431: σῇ τε βίῃ καὶ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ φέρτερος εἶναι·
εἶναι: Il. 4:264: ἀλλ’ ὄρσευ πόλεμον δ’ οἷος πάρος εὔχεαι εἶναι.
εἶναι: Il. 4:405: ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ’ ἀμείνονες εὐχόμεθ’ εἶναι·
εἶναι: Il. 5:173: οὐδέ τις ἐν Λυκίῃ σέο γ’ εὔχεται εἶναι ἀμείνων.
εἶναι: Il. 5:246: Πάνδαρος, υἱὸς δ’ αὖτε Λυκάονος εὔχεται εἶναι·
εἶναι: Il. 5:636: εἶναι, ἐπεὶ πολλὸν κείνων ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν
εἶναι: Il. 5:639: εἶναι, ἐμὸν πατέρα θρασυμέμνονα θυμολέοντα·
εἶναι: Il. 6:91: εἶναι ἐνὶ μεγάρῳ καί οἱ πολὺ φίλτατος αὐτῇ,
εἶναι: Il. 6:211: ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι.
εἶναι: Il. 6:231: γνῶσιν ὅτι ξεῖνοι πατρώϊοι εὐχόμεθ’ εἶναι.
εἶναι: Il. 6:350: ἀνδρὸς ἔπειτ’ ὤφελλον ἀμείνονος εἶναι ἄκοιτις,
εἶναι: Il. 6:387: τείρεσθαι Τρῶας, μέγα δὲ κράτος εἶναι Ἀχαιῶν.
εἶναι: Il. 7:310: καί ῥ’ ἦγον προτὶ ἄστυ ἀελπτέοντες σόον εἶναι.
εἶναι: Il. 8:40: πρόφρονι μυθέομαι, ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι.
εἶναι: Il. 8:190: ἢ ἐμοί, ὅς πέρ οἱ θαλερὸς πόσις εὔχομαι εἶναι.
εἶναι: Il. 8:229: πῇ ἔβαν εὐχωλαί, ὅτε δὴ φάμεν εἶναι ἄριστοι,
εἶναι: Il. 9:23: οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι,
εἶναι: Il. 9:60: ἀλλ’ ἄγ’ ἐγών, ὃς σεῖο γεραίτερος εὔχομαι εἶναι,
εἶναι: Il. 9:103: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
εἶναι: Il. 9:161: ἠδ’ ὅσσον γενεῇ προγενέστερος εὔχομαι εἶναι.
εἶναι: Il. 9:314: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
εἶναι: Il. 10:269: Ἀμφιδάμας δὲ Μόλῳ δῶκε ξεινήϊον εἶναι,
εἶναι: Il. 11:20: τόν ποτέ οἱ Κινύρης δῶκε ξεινήϊον εἶναι.
εἶναι: Il. 12:103: οἳ γάρ οἱ εἴσαντο διακριδὸν εἶναι ἄριστοι
εἶναι: Il. 12:215: νῦν αὖτ’ ἐξερέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
εἶναι: Il. 13:54: Ἕκτωρ, ὃς Διὸς εὔχετ’ ἐρισθενέος πάϊς εἶναι.
εἶναι: Il. 13:226: μέλλει δὴ φίλον εἶναι ὑπερμενέϊ Κρονίωνι
εἶναι: Il. 13:391: ἐξέταμον πελέκεσσι νεήκεσι νήϊον εἶναι·
εἶναι: Il. 13:446: Δηΐφοβ’ ἦ ἄρα δή τι ἐΐσκομεν ἄξιον εἶναι
εἶναι: Il. 13:458: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι
εἷναι: Il. 13:638: τῶν πέρ τις καὶ μᾶλλον ἐέλδεται ἐξ ἔρον εἷναι
εἶναι: Il. 13:735: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
εἶναι: Il. 14:23: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι
εἶναι: Il. 14:69: οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι
εἶναι: Il. 14:113: πατρὸς δ’ ἐξ ἀγαθοῦ καὶ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι
εἶναι: Il. 15:108: κάρτεΐ τε σθένεΐ τε διακριδὸν εἶναι ἄριστος.
εἶναι: Il. 15:159: πάντα τάδ’ ἀγγεῖλαι, μὴ δὲ ψευδάγγελος εἶναι.
εἶναι: Il. 15:165: μεῖναι, ἐπεί εὑ φημὶ βίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι
εἶναι: Il. 15:181: χεῖρας, ἐπεὶ σέο φησὶ βίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι
εἶναι: Il. 15:296: αὐτοὶ δ’, ὅσσοι ἄριστοι ἐνὶ στρατῷ εὐχόμεθ’ εἶναι,
εἶναι: Il. 15:735: ἠέ τινάς φαμεν εἶναι ἀοσσητῆρας ὀπίσσω,
εἶναι: Il. 16:484: ἐξέταμον πελέκεσσι νεήκεσι νήϊον εἶναι·
εἶναι: Il. 16:652: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι
εἶναι: Il. 17:339: Ζῆν’ ὕπατον μήστωρα μάχης ἐπιτάῤῥοθον εἶναι·
εἶναι: Il. 17:671: μνησάσθω· πᾶσιν γὰρ ἐπίστατο μείλιχος εἶναι
εἶναι: Il. 20:102: νικήσει’, οὐδ’ εἰ παγχάλκεος εὔχεται εἶναι.
εἶναι: Il. 20:206: φασὶ σὲ μὲν Πηλῆος ἀμύμονος ἔκγονον εἶναι,
εἶναι: Il. 20:241: ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι.
εἶναι: Il. 21:187: αὐτὰρ ἐγὼ γενεὴν μεγάλου Διὸς εὔχομαι εἶναι.
εἶναι: Il. 21:332: Ξάνθον δινήεντα μάχῃ ἠΐσκομεν εἶναι·
εἶναι: Il. 22:184: πρόφρονι μυθέομαι, ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι·
εἶναι: Il. 22:514: ἀλλὰ πρὸς Τρώων καὶ Τρωϊάδων κλέος εἶναι.
εἶναι: Il. 23:343: ἔσσεται· ἀλλὰ φίλος φρονέων πεφυλαγμένος εἶναι.
εἶναι: Il. 23:595: ἐκ θυμοῦ πεσέειν καὶ δαίμοσιν εἶναι ἀλιτρός.
εἶναι: Il. 23:669: πυγμῇ νικήσαντ’, ἐπεὶ εὔχομαι εἶναι ἄριστος.
εἶναι: Il. 24:197: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ τί τοι φρεσὶν εἴδεται εἶναι;
εἶναι: Il. 24:543: καὶ σὲ γέρον τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι·
εἶναι: Od. 1:15: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι.
εἶναι: Od. 1:164: πάντες κ’ ἀρησαίατ’ ἐλαφρότεροι πόδας εἶναι
εἶναι: Od. 1:180: Μέντης Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχομαι εἶναι
εἶναι: Od. 1:187: ξεῖνοι δ’ ἀλλήλων πατρώϊοι εὐχόμεθ’ εἶναι
εἶναι: Od. 1:194: νῦν δ’ ἦλθον· δὴ γάρ μιν ἔφαντ’ ἐπιδήμιον εἶναι,
εἶναι: Od. 1:323: θάμβησεν κατὰ θυμόν· ὀΐσατο γὰρ θεὸν εἶναι.
εἶναι: Od. 1:406: ὁππόθεν οὗτος ἀνήρ· ποίης δ’ ἐξ εὔχεται εἶναι
εἶναι: Od. 1:418: Μέντης δ’ Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχεται εἶναι
εἶναι: Od. 2:33: ἐσθλός μοι δοκεῖ εἶναι, ὀνήμενος. εἴθε οἱ αὐτῷ
εἶναι: Od. 2:320: γίνομαι· ὥς νύ που ὔμμιν ἐείσατο κέρδιον εἶναι.”
εἶναι: Od. 3:362: οἶος γὰρ μετὰ τοῖσι γεραίτερος εὔχομαι εἶναι·
εἶναι: Od. 4:190: “Ἀτρεΐδη, περὶ μέν σε βροτῶν πεπνυμένον εἶναι
εἶναι: Od. 4:211: υἱέας αὖ πινυτούς τε καὶ ἔγχεσιν εἶναι ἀρίστους.
εἶναι: Od. 4:453: ὠΐσθη δόλον εἶναι· ἔπειτα δὲ λέκτο καὶ αὐτός.
εἶναι: Od. 5:211: οὐ μέν θην κείνης γε χερείων εὔχομαι εἶναι,
εἶναι: Od. 5:359: γαῖαν ἐγὼν ἰδόμην, ὅθι μοι φάτο φύξιμον εἶναι.
εἶναι: Od. 5:360: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρξω, δοκέει δέ μοι εἶναι ἄριστον·
εἶναι: Od. 5:450: ἀλλ’ ἐλέαιρε, ἄναξ· ἱκέτης δέ τοι εὔχομαι εἶναι.”
εἶναι: Od. 5:474: ὣς ἄρα οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι·
εἶναι: Od. 6:145: ὣς ἄρα οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
εἶναι: Od. 6:242: πρόσθεν μὲν γὰρ δή μοι ἀεικέλιος δέατ’ εἶναι,
εἶναι: Od. 8:30: πομπὴν δ’ ὀτρύνει καὶ λίσσεται ἔμπεδον εἶναι.
εἶναι: Od. 8:221: τῶν δ’ ἄλλων ἐμέ φημι πολὺ προφερέστερον εἶναι,
εἶναι: Od. 8:383: ἠμὲν ἀπείλησας βητάρμονας εἶναι ἀρίστους,
εἶναι: Od. 8:388: ὁ ξεῖνος μάλα μοι δοκέει πεπνυμένος εἶναι.
εἶναι: Od. 8:509: ἢ ἐάαν μέγ’ ἄγαλμα θεῶν θελκτήριον εἶναι,
εἶναι: Od. 9:5: οὐ γὰρ ἐγώ γέ τί φημι τέλος χαριέστερον εἶναι
εἶναι: Od. 9:11: τοῦτό τί μοι κάλλιστον ἐνὶ φρεσὶν εἴδεται εἶναι.
εἶναι: Od. 9:30: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι·
εἶναι: Od. 9:32: Αἰαίη δολόεσσα, λιλαιομένη πόσιν εἶναι·
εἶναι: Od. 9:263: λαοὶ δ’ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος εὐχόμεθ’ εἶναι,
εἶναι: Od. 9:419: οὕτω γάρ πού μ’ ἤλπετ’ ἐνὶ φρεσὶ νήπιον εἶναι.
εἶναι: Od. 9:519: τοῦ γὰρ ἐγὼ πάϊς εἰμί, πατὴρ δ’ ἐμὸς εὔχεται εἶναι.
εἶναι: Od. 9:529: εἰ ἐτεόν γε σός εἰμι, πατὴρ δ’ ἐμὸς εὔχεαι εἶναι,
εἶναι: Od. 10:7: ἔνθ’ ὅ γε θυγατέρας πόρεν υἱάσιν εἶναι ἀκοίτις.
εἶναι: Od. 10:153: ὧδε δέ μοι φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
εἶναι: Od. 10:193: εἴ τις ἔτ’ ἔσται μῆτις· ἐγὼ δ’ οὐκ οἴομαι εἶναι.
εἶναι: Od. 10:232: Εὐρύλοχος δ’ ὑπέμεινεν· ὀΐσατο γὰρ δόλον εἶναι.
εἶναι: Od. 10:258: αὐτὰρ ἐγὼν ὑπέμεινα, ὀϊσάμενος δόλον εἶναι.
εἶναι: Od. 10:337: “ὦ Κίρκη, πῶς γάρ με κέλῃ σοὶ ἤπιον εἶναι,
εἶναι: Od. 11:236: ἣ φάτο Σαλμωνῆος ἀμύμονος ἔκγονος εἶναι,
εἶναι: Od. 11:336: “Φαίηκες, πῶς ὔμμιν ἀνὴρ ὅδε φαίνεται εἶναι
εἶναι: Od. 11:441: “τῶ νῦν μή ποτε καὶ σὺ γυναικί περ ἤπιος εἶναι
εἶναι: Od. 11:443: ἀλλὰ τὸ μὲν φάσθαι, τὸ δὲ καὶ κεκρυμμένον εἶναι.
εἶναι: Od. 11:540: γηθοσύνη, ὅ οἱ υἱὸν ἔφην ἀριδείκετον εἶναι.
εἶναι: Od. 11:624: φράζετο τοῦδέ γέ μοι κρατερώτερον εἶναι ἄεθλον.
εἶναι: Od. 12:65: ἀλλ’ ἄλλην ἐνίησι πατὴρ ἐναρίθμιον εἶναι.
εἶναι: Od. 13:154: “ὦ πέπον, ὣς μὲν ἐμῷ θυμῷ δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
εἶναι: Od. 14:204: Κάστωρ Ὑλακίδης, τοῦ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι·
εἶναι: Od. 14:355: φοίτων· ἀλλ’ οὐ γάρ σφιν ἐφαίνετο κέρδιον εἶναι
εἶναι: Od. 15:25: δμῳάων ἥ τίς τοι ἀρίστη φαίνεται εἶναι,
εἶναι: Od. 15:196: μῦθον ἐμόν; ξεῖνοι δὲ διαμπερὲς εὐχόμεθ’ εἶναι
εἶναι: Od. 15:204: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι·
εἶναι: Od. 15:425: “ἐκ μὲν Σιδῶνος πολυχάλκου εὔχομαι εἶναι,
εἶναι: Od. 16:67: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· ἱκέτης δέ τοι εὔχεται εἶναι.”
εἶναι: Od. 16:192: Τηλέμαχος δ’, - οὐ γάρ πω ἐπείθετο ὃν πατέρ’ εἶναι, -
εἶναι: Od. 17:25: στίβη ὑπηοίη· ἕκαθεν δέ τε ἄστυ φάτ’ εἶναι.”
εἶναι: Od. 17:354: “Ζεῦ ἄνα, Τηλέμαχόν μοι ἐν ἀνδράσιν ὄλβιον εἶναι,
εἶναι: Od. 17:373: αὐτὸν δ’ οὐ σάφα οἶδα, πόθεν γένος εὔχεται εἶναι.”
εἶναι: Od. 17:522: φησὶ δ’ Ὀδυσσῆος ξεῖνος πατρώϊος εἶναι,
εἶναι: Od. 18:18: ἀλλοτρίων φθονέειν· δοκέεις δέ μοι εἶναι ἀλήτης
εἶναι: Od. 18:93: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
εἶναι: Od. 18:106: μηδὲ σύ γε ξείνων καὶ πτωχῶν κοίρανος εἶναι
εἶναι: Od. 18:125: “Ἀμφίνομ’, ἦ μάλα μοι δοκέεις πεπνυμένος εἶναι·
εἶναι: Od. 18:138: καὶ γὰρ ἐγώ ποτ’ ἔμελλον ἐν ἀνδράσιν ὄλβιος εἶναι,
εἶναι: Od. 19:267: ἢ Ὀδυσῆ’, ὅν φασι θεοῖσ’ ἐναλίγκιον εἶναι.
εἶναι: Od. 20:192: ἡμέτερον πρὸς δῶμα; τέων δ’ ἒξ εὔχεται εἶναι
εἶναι: Od. 22:232: ἄντα μνηστήρων ὀλοφύρεαι ἄλκιμος εἶναι;
εἶναι: Od. 22:321: “εἰ μὲν δὴ μετὰ τοῖσι θυοσκόος εὔχεαι εἶναι,
εἶναι: Od. 22:338: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
εἶναι: Od. 23:116: τοὔνεκ’ ἀτιμάζει με καὶ οὔ πώ φησι τὸν εἶναι.
εἶναι: Od. 23:130: “τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
εἶναι: Od. 23:334: ἣ δή μιν κατέρυκε, λιλαιομένη πόσιν εἶναι,
εἶναι: Od. 24:114: εἰπέ μοι εἰρομένῳ· ξεῖνος δέ τοι εὔχομαι εἶναι.
εἶναι: Od. 24:239: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
εἰνάκις: Od. 14:230: εἰνάκις ἀνδράσιν ἦρξα καὶ ὠκυπόροισι νέεσσιν
εἰνάλιαι: Od. 5:67: εἰνάλιαι, τῇσίν τε θαλάσσια ἔργα μέμηλεν.
εἰναλίη: Od. 15:479: ἄντλῳ δ’ ἐνδούπησε πεσοῦσ’ ὡς εἰναλίη κήξ.
εἰναλίῳ: Od. 4:443: τίς γάρ κ’ εἰναλίῳ παρὰ κήτεϊ κοιμηθείη;
εἰνάνυχες: Il. 9:466: εἰνάνυχες δέ μοι ἀμφ’ αὐτῷ παρὰ νύκτας ἴαυον·
εἰνατέρες: Il. 22:473: ἀμφὶ δέ μιν γαλόῳ τε καὶ εἰνατέρες ἅλις ἔσταν,
εἰνατέρων: Il. 6:378: ἠέ πῃ ἐς γαλόων ἢ εἰνατέρων ἐϋπέπλων
εἰνατέρων: Il. 6:383: οὔτέ πῃ ἐς γαλόων οὔτ’ εἰνατέρων ἐϋπέπλων
εἰνατέρων: Il. 24:769: δαέρων ἢ γαλόων ἢ εἰνατέρων εὐπέπλων,
εἴνατός: Il. 2:295: ἡμῖν δ’ εἴνατός ἐστι περιτροπέων ἐνιαυτὸς
εἴνατος: Il. 8:266: Τεῦκρος δ’ εἴνατος ἦλθε παλίντονα τόξα τιταίνων,
εἵνεκ’: Il. 1:174: λίσσομαι εἵνεκ’ ἐμεῖο μένειν· πάρ’ ἔμοιγε καὶ ἄλλοι
εἵνεκ’: Il. 3:100: εἵνεκ’ ἐμῆς ἔριδος καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ’ ἀρχῆς·
εἵνεκ’: Il. 3:128: οὕς ἑθεν εἵνεκ’ ἔπασχον ὑπ’ Ἄρηος παλαμάων·
εἵνεκ’: Il. 6:328: μαρνάμενοι· σέο δ’ εἵνεκ’ ἀϋτή τε πτόλεμός τε
εἵνεκ’: Il. 6:356: εἵνεκ’ ἐμεῖο κυνὸς καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ’ ἄτης,
εἵνεκ’: Il. 14:89: καλλείψειν, ἧς εἵνεκ’ ὀϊζύομεν κακὰ πολλά;
εἵνεκ’: Il. 22:236: ὃς ἔτλης ἐμεῦ εἵνεκ’, ἐπεὶ ἴδες ὀφθαλμοῖσι,
εἵνεκ’: Il. 23:608: σός τε πατὴρ ἀγαθὸς καὶ ἀδελφεὸς εἵνεκ’ ἐμεῖο·
εἵνεκ’: Od. 4:145: κεῖνος ἀνήρ, ὅτ’ ἐμεῖο κυνώπιδος εἵνεκ’ Ἀχαιοὶ
εἵνεκ’: Od. 4:170: ἵκεθ’, ὃς εἵνεκ’ ἐμεῖο πολέας ἐμόγησεν ἀέθλους·
εἵνεκ’: Od. 13:263: Τρωϊάδος, τῆς εἵνεκ’ ἐγὼ πάθον ἄλγεα θυμῷ,
εἵνεκ’: Od. 14:212: εἵνεκ’ ἐμῆς ἀρετῆς. ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιος ἦα
εἵνεκ’: Od. 19:377: καὶ σέθεν εἵνεκ’, ἐπεί μοι ὀρώρεται ἔνδοθι θυμὸς
εἵνεκα: Il. 1:214: ὕβριος εἵνεκα τῆσδε· σὺ δ’ ἴσχεο, πείθεο δ’ ἡμῖν. ”
εἵνεκα: Il. 1:298: χερσὶ μὲν οὔ τοι ἔγωγε μαχήσομαι εἵνεκα κούρης
εἵνεκα: Il. 1:336: ὃ σφῶϊ προΐει Βρισηΐδος εἵνεκα κούρης.
εἵνεκα: Il. 2:138: αὔτως ἀκράαντον οὗ εἵνεκα δεῦρ’ ἱκόμεσθα.
εἵνεκα: Il. 2:161: Ἀργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν
εἵνεκα: Il. 2:177: Ἀργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν
εἵνεκα: Il. 2:377: καὶ γὰρ ἐγὼν Ἀχιλεύς τε μαχεσσάμεθ’ εἵνεκα κούρης
εἵνεκα: Il. 3:87: μῦθον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρεν.
εἵνεκα: Il. 3:290: αὐτὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα μαχήσομαι εἵνεκα ποινῆς
εἵνεκα: Il. 5:651: οὐδ’ ἀπέδωχ’ ἵππους, ὧν εἵνεκα τηλόθεν ἦλθε.
εἵνεκα: Il. 6:525: πρὸς Τρώων, οἳ ἔχουσι πολὺν πόνον εἵνεκα σεῖο.
εἵνεκα: Il. 7:374: μῦθον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρε·
εἵνεκα: Il. 7:388: μῦθον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρε·
εἵνεκα: Il. 9:556: Φοίβου Ἀπόλλωνος καλλισφύρου εἵνεκα νύμφης,
εἵνεκα: Il. 9:633: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι θεοὶ θέσαν εἵνεκα κούρης
εἵνεκα: Il. 10:27: Ἀργεῖοι, τοὶ δὴ ἕθεν εἵνεκα πουλὺν ἐφ’ ὑγρὴν
εἵνεκα: Il. 14:308: νῦν δὲ σεῦ εἵνεκα δεῦρο κατ’ Οὐλύμπου τόδ’ ἱκάνω,
εἵνεκα: Il. 16:539: οἳ σέθεν εἵνεκα τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
εἵνεκα: Il. 18:171: Πατρόκλῳ ἐπάμυνον, οὗ εἵνεκα φύλοπις αἰνὴ
εἵνεκα: Il. 18:498: ὠρώρει, δύο δ’ ἄνδρες ἐνείκεον εἵνεκα ποινῆς
εἵνεκα: Il. 19:58: θυμοβόρῳ ἔριδι μενεήναμεν εἵνεκα κούρης;
εἵνεκα: Il. 19:325: εἵνεκα ῥιγεδανῆς Ἑλένης Τρωσὶν πολεμίζω·
εἵνεκα: Il. 20:235: κάλλεος εἵνεκα οἷο ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη.
εἵνεκα: Il. 24:106: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω τοῦ σ’ εἵνεκα δεῦρο κάλεσσα.
εἵνεκα: Od. 2:191: πρῆξαι δ’ ἔμπης οὔ τι δυνήσεται εἵνεκα τῶνδε·
εἵνεκα: Od. 2:206: εἵνεκα τῆς ἀρετῆς ἐριδαίνομεν, οὐδὲ μετ’ ἄλλας
εἵνεκα: Od. 3:140: μῦθον μυθείσθην, τοῦ εἵνεκα λαὸν ἄγειραν.
εἵνεκα: Od. 3:212: φασὶ μνηστῆρας σῆς μητέρος εἵνεκα πολλοὺς
εἵνεκα: Od. 4:672: ὡς ἂν ἐπισμυγερῶς ναυτίλεται εἵνεκα πατρός.”
εἵνεκα: Od. 6:156: αἰὲν ἐϋφροσύνῃσιν ἰαίνεται εἵνεκα σεῖο,
εἵνεκα: Od. 8:33: ἐνθάδ’ ὀδυρόμενος δηρὸν μένει εἵνεκα πομπῆς.
εἵνεκα: Od. 8:319: ὅσσα οἱ ἐγγυάλιξα κυνώπιδος εἵνεκα κούρης,
εἵνεκα: Od. 8:544: εἵνεκα γὰρ ξείνοιο τάδ’ αἰδοίοιο τέτυκται,
εἵνεκα: Od. 11:438: ἐξ ἀρχῆς· Ἑλένης μὲν ἀπωλόμεθ’ εἵνεκα πολλοί,
εἵνεκα: Od. 11:521: Κήτειοι κτείνοντο γυναίων εἵνεκα δώρων.
εἵνεκα: Od. 11:544: νόσφιν ἀφεστήκει, κεχολωμένη εἵνεκα νίκης,
εἵνεκα: Od. 11:554: οὐδὲ θανὼν λήσεσθαι ἐμοὶ χόλου εἵνεκα τευχέων
εἵνεκα: Od. 14:70: καὶ γὰρ κεῖνος ἔβη Ἀγαμέμνονος εἵνεκα τιμῆς
εἵνεκα: Od. 14:117: φῂς δ’ αὐτὸν φθίσθαι Ἀγαμέμνονος εἵνεκα τιμῆς.
εἵνεκα: Od. 15:233: εἵνεκα Νηλῆος κούρης ἄτης τε βαρείης,
εἵνεκα: Od. 15:247: ἀλλ’ ὄλετ’ ἐν Θήβῃσι γυναίων εἵνεκα δώρων.
εἵνεκα: Od. 15:251: κάλλεος εἵνεκα οἷο, ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη·
εἵνεκα: Od. 16:188: ἀλλὰ πατὴρ τεός εἰμι, τοῦ εἵνεκα σὺ στεναχίζων
εἵνεκα: Od. 17:118: ἔνθ’ ἴδον Ἀργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλὰ
εἵνεκα: Od. 17:473: αὐτὰρ ἔμ’ Ἀντίνοος βάλε γαστέρος εἵνεκα λυγρῆς,
εἵνεκα: Od. 21:318: μηδέ τις ὑμείων τοῦ γ’ εἵνεκα θυμὸν ἀχεύων
εἵνεκα: Od. 23:304: οἳ ἕθεν εἵνεκα πολλά, βόας καὶ ἴφια μῆλα,
εἵνεχ’: Il. 24:501: Ἕκτορα· τοῦ νῦν εἵνεχ’ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν
εἰνὶ: Il. 8:199: σείσατο δ’ εἰνὶ θρόνῳ, ἐλέλιξε δὲ μακρὸν Ὄλυμπον,
εἰνὶ: Il. 15:150: ἕζετο δ’ εἰνὶ θρόνῳ· τὼ δ’ ἀΐξαντε πετέσθην.
εἰνὶ: Od. 9:417: αὐτὸς δ’ εἰνὶ θύρῃσι καθέζετο χεῖρε πετάσσας,
εἰνὶ: Od. 10:310: ἔστην δ’ εἰνὶ θύρῃσι θεᾶς καλλιπλοκάμοιο·
εἰνὶ: Od. 12:256: αὐτοῦ δ’ εἰνὶ θύρῃσι κατήσθιε κεκλήγοντας,
εἰνοδίοις: Il. 16:260: εἰνοδίοις, οὓς παῖδες ἐριδμαίνωσιν ἔθοντες
εἰνοσίφυλλον: Il. 2:632: οἵ ῥ’ Ἰθάκην εἶχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον
εἰνοσίφυλλον: Il. 2:757: οἳ περὶ Πηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον
εἰνοσίφυλλον: Od. 9:22: Νήριτον εἰνοσίφυλλον, ἀριπρεπές· ἀμφὶ δὲ νῆσοι
εἰνοσίφυλλον: Od. 11:316: Πήλιον εἰνοσίφυλλον, ἵν’ οὐρανὸς ἀμβατὸς εἴη.
εἶξαί: Il. 23:337: κένσαι ὁμοκλήσας, εἶξαί τέ οἱ ἡνία χερσίν.
εἶξαν: Il. 24:718: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ διέστησαν καὶ εἶξαν ἀπήνῃ.
εἶξαν: Od. 2:14: ἕζετο δ’ ἐν πατρὸς θώκῳ, εἶξαν δὲ γέροντες.
εἴξαντες: Od. 14:262: οἱ δ’ ὕβρει εἴξαντες, ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ,
εἴξαντες: Od. 17:431: οἱ δ’ ὕβρει εἴξαντες, ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ,
εἴξαντος: Il. 8:164: ἔῤῥε κακὴ γλήνη, ἐπεὶ οὐκ εἴξαντος ἐμεῖο
εἴξας: Il. 9:110: εἴξας ἄνδρα φέριστον, ὃν ἀθάνατοί περ ἔτισαν,
εἴξας: Il. 9:594: εἴξας ᾧ θυμῷ· τῷ δ’ οὐκέτι δῶρα τέλεσσαν
εἴξας: Il. 24:43: εἴξας εἶσ’ ἐπὶ μῆλα βροτῶν ἵνα δαῖτα λάβῃσιν·
εἴξασα: Od. 5:126: ᾧ θυμῷ εἴξασα, μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ
εἴξασκε: Od. 5:332: ἄλλοτε δ’ αὖτ’ εὖρος ζεφύρῳ εἴξασκε διώκειν.
εἴξατέ: Il. 24:716: εἴξατέ μοι οὐρεῦσι διελθέμεν· αὐτὰρ ἔπειτα
εἶξε: Il. 24:100: ἣ δ’ ἄρα πὰρ Διὶ πατρὶ καθέζετο, εἶξε δ’ Ἀθήνη.
εἴξειαν: Il. 13:807: εἴ πώς οἱ εἴξειαν ὑπασπίδια προβιβῶντι·
εἴξειε: Il. 13:321: ἀνδρὶ δέ κ’ οὐκ εἴξειε μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
εἴξειε: Il. 22:321: εἰσορόων χρόα καλόν, ὅπῃ εἴξειε μάλιστα.
εἴξειε: Od. 14:221: ἀνδρῶν δυσμενέων ὅ τέ μοι εἴξειε πόδεσσι.
εἴξειε: Od. 22:91: εἴ πώς οἱ εἴξειε θυράων. ἀλλ’ ἄρα μιν φθῆ
εἴξῃ: Il. 17:230: Τρῶας ἐς ἱπποδάμους ἐρύσῃ, εἴξῃ δέ οἱ Αἴας,
εἴξωσι: Il. 12:224: ῥηξόμεθα σθένεϊ μεγάλῳ, εἴξωσι δ’ Ἀχαιοί,
εἷο: Il. 4:400: γείνατο εἷο χέρεια μάχῃ, ἀγορῇ δέ τ’ ἀμείνω.
εἷο: Od. 22:19: αἵματος ἀνδρομέοιο· θοῶς δ’ ἀπὸ εἷο τράπεζαν
εἰοικυῖαι: Il. 18:418: χρύσειαι ζωῇσι νεήνισιν εἰοικυῖαι.
εἷος: Il. 10:507: εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα, τόφρα δ’ Ἀθήνη
εἷος: Il. 11:342: θῦνε διὰ προμάχων, εἷος φίλον ὤλεσε θυμόν.
εἷος: Il. 11:411: εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
εἷος: Il. 11:488: χειρὸς ἔχων, εἷος θεράπων σχεδὸν ἤλασεν ἵππους.
εἷος: Il. 12:141: οἳ δ’ ἤτοι εἷος μὲν ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
εἷος: Il. 13:141: ὕλη· ὃ δ’ ἀσφαλέως θέει ἔμπεδον, εἷος ἵκηται
εἷος: Il. 13:143: ὣς Ἕκτωρ εἷος μὲν ἀπείλει μέχρι θαλάσσης
εἷος: Il. 15:277: ὣς Δαναοὶ εἷος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο
εἷος: Il. 15:390: Πάτροκλος δ’ εἷος μὲν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
εἷος: Il. 15:539: εἷος ὃ τῷ πολέμιζε μένων, ἔτι δ’ ἔλπετο νίκην,
Εἷος: Il. 17:106: Εἷος ὁ ταῦθ’ ὅρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
εἷός: Il. 17:622: μάστιε νῦν εἷός κε θοὰς ἐπὶ νῆας ἵκηαι·
εἷος: Il. 17:730: ὣς Τρῶες εἷος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο
Εἷος: Il. 18:15: Εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
Εἷος: Il. 20:41: Εἷος μέν ῥ’ ἀπάνευθε θεοὶ θνητῶν ἔσαν ἀνδρῶν,
εἷος: Il. 20:412: θῦνε διὰ προμάχων, εἷος φίλον ὤλεσε θυμόν.
εἷος: Il. 21:602: εἷος ὃ τὸν πεδίοιο διώκετο πυροφόροιο
εἷός: Il. 24:154: ὃς ἄξει εἷός κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ.
εἷός: Il. 24:183: ὅς σ’ ἄξει εἷός κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ.
εἷος: Od. 3:126: ἔνθ’ ἦ τοι εἷος μὲν ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
εἷος: Od. 4:90: εἷος ἐγὼ περὶ κεῖνα πολὺν βίοτον ξυναγείρων
εἷος: Od. 4:120: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
εἷος: Od. 4:800: εἷος Πηνελόπειαν ὀδυρομένην γοόωσαν
εἷος: Od. 5:365: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
εἷος: Od. 5:386: εἷος ὃ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μιγείη
εἷος: Od. 5:424: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
εἷος: Od. 5:429: τῆς ἔχετο στενάχων, εἷος μέγα κῦμα παρῆλθε.
εἷος: Od. 6:80: εἷος χυτλώσαιτο σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν.
εἷος: Od. 7:280: ἀλλ’ ἀναχασσάμενος νῆχον πάλιν, εἷος ἐπῆλθον
εἷος: Od. 9:233: ἥμενοι, εἷος ἐπῆλθε νέμων. φέρε δ’ ὄβριμον ἄχθος
εἷος: Od. 9:376: εἷος θερμαίνοιτο· ἔπεσσι δὲ πάντας ἑταίρους
εἷος: Od. 12:327: οἱ δ’ εἷος μὲν σῖτον ἔχον καὶ οἶνον ἐρυθρόν,
εἷος: Od. 13:315: εἷος ἐνὶ Τροίῃ πολεμίζομεν υἷες Ἀχαιῶν·
εἷός: Od. 13:321: ἠλώμην, εἷός με θεοὶ κακότητος ἔλυσαν·
εἷος: Od. 15:109: βὰν δ’ ἰέναι προτέρω διὰ δώματος, εἷος ἵκοντο
εἷος: Od. 15:153: εἷος ἐνὶ Τροίῃ πολεμίζομεν υἷες Ἀχαιῶν.”
εἷος: Od. 17:358: ἤσθιε δ’ εἷος ἀοιδὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄειδεν.
εἷός: Od. 17:390: οὐκ ἀλέγω, εἷός μοι ἐχέφρων Πηνελόπεια
εἷος: Od. 19:367: ὅσσα σὺ τῷ ἐδίδους ἀρώμενος, εἷος ἵκοιο
εἷος: Od. 19:530: παῖς δ’ ἐμὸς εἷος ἔην ἔτι νήπιος ἠδὲ χαλίφρων,
εἷός: Od. 22:106: “οἶσε θέων, εἷός μοι ἀμύνεσθαι πάρ’ ὀϊστοί,
εἷος: Od. 23:151: εἴρυσθαι μέγα δῶμα διαμπερές, εἷος ἵκοιτο.”
εἴπ’: Il. 3:192: εἴπ’ ἄγε μοι καὶ τόνδε φίλον τέκος ὅς τις ὅδ’ ἐστί·
εἴπ’: Il. 9:669: εἴπ’ ἄγε μ’ ὦ πολύαιν’ Ὀδυσεῦ μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
εἴπ’: Il. 10:544: εἴπ’ ἄγε μ’ ὦ πολύαιν’ Ὀδυσεῦ μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
εἴπ’: Od. 4:28: ἀλλ’ εἴπ’, ἤ σφωϊν καταλύσομεν ὠκέας ἵππους,
εἴπ’: Od. 8:550: εἴπ’ ὄνομ’, ὅττι σε κεῖθι κάλεον μήτηρ τε πατήρ τε,
εἴπ’: Od. 15:347: εἴπ’ ἄγε μοι περὶ μητρὸς Ὀδυσσῆος θείοιο
εἴπ’: Od. 23:261: εἴπ’ ἄγε μοι τὸν ἄεθλον, ἐπεὶ καὶ ὄπισθεν, ὀΐω,
εἴπαθ’: Od. 21:198: εἴπαθ’ ὅπως ὑμέας κραδίη θυμός τε κελεύει.”
εἶπας: Il. 1:106: “ Μάντι κακῶν οὐ πώ ποτέ μοι τὸ κρήγυον εἶπας·
εἶπας: Il. 1:108: ἐσθλὸν δ’ οὔτέ τί πω εἶπας ἔπος οὔτ’ ἐτέλεσσας·
εἴπατε: Od. 3:427: οἱ δ’ ἄλλοι μένετ’ αὐτοῦ ἀολλέες, εἴπατε δ’ εἴσω
εἰπὲ: Il. 1:85: “ Θαρσήσας μάλα εἰπὲ θεοπρόπιον ὅ τι οἶσθα·
εἶπε: Il. 4:22: ἤτοι Ἀθηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπε
εἶπέ: Il. 5:600: ὣς τότε Τυδεΐδης ἀνεχάζετο, εἶπέ τε λαῷ·
εἶπε: Il. 6:75: εἰ μὴ ἄρ’ Αἰνείᾳ τε καὶ Ἕκτορι εἶπε παραστὰς
εἰπὲ: Il. 6:86: Ἕκτορ ἀτὰρ σὺ πόλιν δὲ μετέρχεο, εἰπὲ δ’ ἔπειτα
εἶπε: Il. 6:475: εἶπε δ’ ἐπευξάμενος Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσι·
εἶπέ: Il. 7:277: μέσσῳ δ’ ἀμφοτέρων σκῆπτρα σχέθον, εἶπέ τε μῦθον
εἶπε: Il. 8:459: ἤτοι Ἀθηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπε
εἰπὲ: Il. 10:384: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
εἰπὲ: Il. 10:405: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
εἶπε: Il. 11:403: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
εἶπέ: Il. 11:646: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἀναίνετο εἶπέ τε μῦθον·
εἰπὲ: Il. 11:818: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ διοτρεφὲς Εὐρύπυλ’ ἥρως,
εἶπε: Il. 12:60: δὴ τότε Πουλυδάμας θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς·
εἶπε: Il. 12:210: δὴ τότε Πουλυδάμας θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς·
εἶπε: Il. 13:725: εἰ μὴ Πουλυδάμας θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς·
εἶπε: Il. 17:90: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
εἶπε: Il. 17:237: καὶ τότ’ ἄρ’ Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον·
εἶπε: Il. 17:334: ἔγνω ἐς ἄντα ἰδών, μέγα δ’ Ἕκτορα εἶπε βοήσας·
εἶπε: Il. 17:651: καὶ τότ’ ἄρ’ Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον·
εἶπε: Il. 18:5: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
εἶπέ: Il. 18:391: κέκλετο δ’ Ἥφαιστον κλυτοτέχνην εἶπέ τε μῦθον·
εἶπε: Il. 19:286: εἶπε δ’ ἄρα κλαίουσα γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσι·
εἶπε: Il. 20:343: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
εἶπε: Il. 20:375: καὶ τότ’ ἄρ’ Ἕκτορα εἶπε παραστὰς Φοῖβος Ἀπόλλων·
εἶπε: Il. 21:53: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
εἶπε: Il. 21:552: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
εἶπε: Il. 22:98: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
εἶπε: Il. 23:155: εἰ μὴ Ἀχιλλεὺς αἶψ’ Ἀγαμέμνονι εἶπε παραστάς·
εἶπε: Il. 23:204: ἣ δ’ αὖθ’ ἕζεσθαι μὲν ἀνήνατο, εἶπε δὲ μῦθον·
εἰπὲ: Il. 24:113: σκύζεσθαί οἱ εἰπὲ θεούς, ἐμὲ δ’ ἔξοχα πάντων
εἰπὲ: Il. 24:197: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ τί τοι φρεσὶν εἴδεται εἶναι;
εἰπὲ: Il. 24:380: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
εἰπὲ: Il. 24:656: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
εἰπὲ: Od. 1:10: τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν.
εἰπὲ: Od. 1:169: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
εἰπὲ: Od. 1:206: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
εἰπὲ: Od. 1:224: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
εἰπέ: Od. 3:214: εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ
εἰπέ: Od. 4:379: ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ, θεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν,
εἰπέ: Od. 4:468: ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ, θεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν,
εἰπὲ: Od. 4:486: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
εἶπε: Od. 5:298: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
εἶπε: Od. 5:355: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
εἶπε: Od. 5:407: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
εἶπε: Od. 5:464: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
εἶπε: Od. 7:331: “Ζεῦ πάτερ, αἴθ’, ὅσα εἶπε, τελευτήσειεν ἅπαντα
εἶπέ: Od. 8:302: Ἠέλιος γάρ οἱ σκοπιὴν ἔχεν εἶπέ τε μῦθον.
εἰπὲ: Od. 8:555: εἰπὲ δέ μοι γαῖάν τε τεὴν δῆμόν τε πόλιν τε,
εἰπὲ: Od. 8:572: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
εἰπὲ: Od. 8:577: εἰπὲ δ’ ὅ τι κλαίεις καὶ ὀδύρεαι ἔνδοθι θυμῷ
εἰπὲ: Od. 9:355: “δός μοι ἔτι πρόφρων καί μοι τεὸν οὔνομα εἰπὲ
εἰπὲ: Od. 11:140: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
εἰπέ: Od. 11:144: εἰπέ, ἄναξ, πῶς κέν με ἀναγνοίη τὸν ἐόντα;”
εἰπὲ: Od. 11:170: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
εἰπὲ: Od. 11:174: εἰπὲ δέ μοι πατρός τε καὶ υἱέος, ὃν κατέλειπον,
εἰπὲ: Od. 11:177: εἰπὲ δέ μοι μνηστῆς ἀλόχου βουλήν τε νόον τε,
εἰπὲ: Od. 11:370: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
εἰπὲ: Od. 11:457: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
εἰπὲ: Od. 11:494: εἰπὲ δέ μοι Πηλῆος ἀμύμονος εἴ τι πέπυσσαι,
εἶπε: Od. 13:254: οὐδ’ ὅ γ’ ἀληθέα εἶπε, πάλιν δ’ ὅ γε λάζετο μῦθον,
εἰπέ: Od. 13:328: εἰπέ μοι εἰ ἐτεόν γε φίλην ἐς πατρίδ’ ἱκάνω.”
εἰπέ: Od. 14:118: εἰπέ μοι, αἴ κέ ποθι γνώω τοιοῦτον ἐόντα.
εἶπέ: Od. 14:494: ἦ, καὶ ἐπ’ ἀγκῶνος κεφαλὴν σχέθεν εἶπέ τε μῦθον·
εἰπέ: Od. 15:263: εἰπέ μοι εἰρομένῳ νημερτέα μηδ’ ἐπικεύσῃς·
εἰπὲ: Od. 15:383: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
εἰπέ: Od. 16:95: εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ
εἰπὲ: Od. 16:137: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
εἶπε: Od. 16:338: Πηνελοπείῃ δ’ εἶπε συβώτης ἄγχι παραστὰς
εἰπὲ: Od. 19:162: ἀλλὰ καὶ ὧς μοι εἰπὲ τεὸν γένος, ὁππόθεν ἐσσί·
εἰπέ: Od. 19:218: εἰπέ μοι, ὁπποῖ’ ἄσσα περὶ χροῒ εἵματα ἕστο,
εἰπὲ: Od. 22:367: “ὦ φίλ’, ἐγὼ μὲν ὅδ’ εἰμί, σὺ δ’ ἴσχεο· εἰπὲ δὲ πατρί,
εἰπὲ: Od. 22:431: “μή πω τήν γ’ ἐπέγειρε· σὺ δ’ ἐνθάδε εἰπὲ γυναιξὶν
εἰπέ: Od. 24:114: εἰπέ μοι εἰρομένῳ· ξεῖνος δέ τοι εὔχομαι εἶναι.
εἰπὲ: Od. 24:256: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
εἰπὲ: Od. 24:287: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
εἰπὲ: Od. 24:329: σῆμά τί μοι νῦν εἰπὲ ἀριφραδές, ὄφρα πεποίθω.”
εἰπέ: Od. 24:474: εἰπέ μοι εἰρομένῃ· τί νύ τοι νόος ἔνδοθι κεύθει;
εἰπεῖν: Il. 1:543: πρόφρων τέτληκας εἰπεῖν ἔπος ὅττι νοήσῃς. ”
εἰπεῖν: Il. 4:404: Ἀτρεΐδη μὴ ψεύδε’ ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν·
εἰπεῖν: Il. 7:387: εἰπεῖν, αἴ κέ περ ὔμμι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο,
εἰπεῖν: Il. 7:394: καὶ δὲ τόδ’ ἠνώγεον εἰπεῖν ἔπος αἴ κ’ ἐθέλητε
εἰπεῖν: Il. 9:102: εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν· σέο δ’ ἕξεται ὅττί κεν ἄρχῃ.
εἰπεῖν: Il. 17:655: εἰπεῖν ὅττι ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὤλεθ’ ἑταῖρος.
εἰπεῖν: Il. 17:692: εἰπεῖν, αἴ κε τάχιστα νέκυν ἐπὶ νῆα σαώσῃ
εἰπεῖν: Od. 5:30: νύμφῃ ἐϋπλοκάμῳ εἰπεῖν νημερτέα βουλήν,
εἰπεῖν: Od. 9:457: εἰπεῖν, ὅππῃ κεῖνος ἐμὸν μένος ἠλασκάζει·
εἰπεῖν: Od. 14:497: εἰπεῖν Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν,
εἰπεῖν: Od. 15:152: εἰπεῖν· ἦ γὰρ ἐμοί γε πατὴρ ὣς ἤπιος ἦεν,
εἰπεῖν: Od. 16:151: πλάζεσθαι μετ’ ἐκεῖνον· ἀτὰρ πρὸς μητέρα εἰπεῖν
εἰπεῖν: Od. 19:222: εἰπεῖν· ἤδη γὰρ τόδ’ ἐεικοστὸν ἔτος ἐστίν,
εἰπεῖν: Od. 21:235: ἐν χείρεσσιν ἐμοὶ θέμεναι, εἰπεῖν δὲ γυναιξὶ
εἰπεῖν: Od. 22:288: εἴκων ἀφραδίῃς μέγα εἰπεῖν, ἀλλὰ θεοῖσι
εἰπεῖν: Od. 22:314: εἰπεῖν οὐδέ τι ῥέξαι ἀτάσθαλον· ἀλλὰ καὶ ἄλλους
εἰπεῖν: Od. 23:77: οὐκ εἴα εἰπεῖν πολυκερδείῃσι νόοιο.
εἰπεῖν: Od. 24:237: εἰπεῖν, ὡς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
εἰπεῖν: Od. 24:262: εἰπεῖν ἠδ’ ἐπακοῦσαι ἐμὸν ἔπος, ὡς ἐρέεινον
εἰπέμεν: Il. 7:373: εἰπέμεν Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ
εἰπέμεν: Il. 9:684: ὣς ἔφατ’· εἰσὶ καὶ οἵδε τάδ’ εἰπέμεν, οἵ μοι ἕποντο,
εἰπέμεν: Od. 3:89: οὐ γάρ τις δύναται σάφα εἰπέμεν ὁππόθ’ ὄλωλεν,
εἰπέμεν: Od. 17:106: νόστον σοῦ πατρὸς σάφα εἰπέμεν, εἴ που ἄκουσας.”
εἰπέμεν: Od. 23:76: εἰπέμεν· ἀλλά με κεῖνος ἑλὼν ἐπὶ μάστακα χερσὶν
εἰπέμεν: Od. 23:265: εἰπέμεν; αὐτὰρ ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω.
εἰπέμεναι: Il. 7:375: καὶ δὲ τόδ’ εἰπέμεναι πυκινὸν ἔπος, αἴ κ’ ἐθέλωσι
εἰπέμεναί: Il. 14:500: εἰπέμεναί μοι Τρῶες ἀγαυοῦ Ἰλιονῆος
εἰπέμεναι: Od. 4:682: ἦ εἰπέμεναι δμῳῇσιν Ὀδυσσῆος θείοιο
εἶπεν: Il. 16:513: εὐχόμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι·
εἶπεν: Il. 19:257: εὐξάμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
εἶπεν: Il. 23:143: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπεν ἰδὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον·
εἶπεν: Od. 5:300: δείδω μὴ δὴ πάντα θεὰ νημερτέα εἶπεν,
εἶπεν: Od. 7:330: εὐχόμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
εἶπεν: Od. 21:248: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
εἶπεν: Od. 23:342: τοῦτ’ ἄρα δεύτατον εἶπεν ἔπος, ὅτε οἱ γλυκὺς ὕπνος
εἶπες: Il. 24:744: οὐδέ τί μοι εἶπες πυκινὸν ἔπος, οὗ τέ κεν αἰεὶ
εἶπες: Od. 3:227: λίην γὰρ μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει. οὐκ ἂν ἐμοί γε
εἶπες: Od. 4:204: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ τόσα εἶπες, ὅσ’ ἂν πεπνυμένος ἀνὴρ
εἶπες: Od. 16:243: ἀλλὰ λίην μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει· οὐδέ κεν εἴη
εἶπες: Od. 22:46: ταῦτα μὲν αἴσιμα εἶπες, ὅσα ῥέζεσκον Ἀχαιοί,
εἴπεσκε: Il. 17:423: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, μένος δ’ ὄρσασκεν ἑκάστου.
εἴπεσκε: Il. 22:375: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκε καὶ οὐτήσασκε παραστάς.
εἴπεσκε: Od. 2:324: ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
εἴπεσκε: Od. 2:331: ἄλλος δ’ αὖτ’ εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
εἴπεσκε: Od. 4:769: ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
εἴπεσκε: Od. 4:772: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ’ οὐκ ἴσαν, ὡς ἐτέτυκτο.
εἴπεσκε: Od. 13:170: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε· τὰ δ’ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο.
εἴπεσκε: Od. 17:482: ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
εἴπεσκε: Od. 20:375: ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
εἴπεσκε: Od. 21:361: ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
εἴπεσκε: Od. 21:401: ἄλλος δ’ αὖτ’ εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
εἴπεσκε: Od. 23:148: ὧδε δέ τις εἴπεσκε δόμων ἔκτοσθεν ἀκούων·
εἴπεσκε: Od. 23:152: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ’ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο.
εἴπεσκεν: Il. 2:271: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
εἴπεσκεν: Il. 3:297: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
εἴπεσκεν: Il. 3:319: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
εἴπεσκεν: Il. 4:81: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
εἴπεσκεν: Il. 4:85: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε.
εἴπεσκεν: Il. 7:178: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
εἴπεσκεν: Il. 7:201: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
εἴπεσκεν: Il. 17:414: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων·
εἴπεσκεν: Il. 22:372: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
εἴπεσκεν: Od. 8:328: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
εἴπεσκεν: Od. 10:37: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
εἴπεσκεν: Od. 13:167: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
εἴπεσκεν: Od. 18:72: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
εἴπεσκεν: Od. 18:400: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
εἴπεσκεν: Od. 21:396: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
εἵπετ’: Il. 3:447: Ἦ ῥα, καὶ ἄρχε λέχος δὲ κιών· ἅμα δ’ εἵπετ’ ἄκοιτις.
εἵπετ’: Il. 18:234: μυρόμενοι· μετὰ δέ σφι ποδώκης εἵπετ’ Ἀχιλλεὺς
εἵπετ’: Od. 10:436: ἡμέτεροι ἕταροι, σὺν δ’ ὁ θρασὺς εἵπετ’ Ὀδυσσεύς·
εἵπετο: Il. 2:675: ἀλλ’ ἀλαπαδνὸς ἔην, παῦρος δέ οἱ εἵπετο λαός.
εἵπετο: Il. 4:274: τὼ δὲ κορυσσέσθην, ἅμα δὲ νέφος εἵπετο πεζῶν.
εἵπετο: Il. 12:91: καί σφιν Κεβριόνης τρίτος εἵπετο· πὰρ δ’ ἄρ’ ὄχεσφιν
εἵπετο: Il. 23:133: πρόσθε μὲν ἱππῆες, μετὰ δὲ νέφος εἵπετο πεζῶν
εἵπετο: Od. 19:245: εἵπετο· καὶ τόν τοι μυθήσομαι, οἷος ἔην περ·
εἴπῃ: Il. 1:230: δῶρ’ ἀποαιρεῖσθαι ὅς τις σέθεν ἀντίον εἴπῃ·
εἴπῃ: Il. 8:373: ἔσται μὰν ὅτ’ ἂν αὖτε φίλην γλαυκώπιδα εἴπῃ.
εἴπῃ: Il. 8:422: αἰεὶ γάρ οἱ ἔωθεν ἐνικλᾶν ὅττι κεν εἴπῃ·
εἴπῃ: Il. 9:313: ὅς χ’ ἕτερον μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπῃ.
εἴπῃ: Il. 12:317: ὄφρά τις ὧδ’ εἴπῃ Λυκίων πύκα θωρηκτάων·
εἴπῃ: Il. 24:92: εἶμι μέν, οὐδ’ ἅλιον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπῃ.
εἴπῃ: Od. 1:86: νύμφῃ ἐϋπλοκάμῳ εἴπῃ νημερτέα βουλήν,
εἴπῃ: Od. 1:302: ἄλκιμος ἔσσ’, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ.
εἴπῃ: Od. 3:19: λίσσεσθαι δέ μιν αὐτόν, ὅπως νημερτέα εἴπῃ·
εἴπῃ: Od. 3:200: ἄλκιμος ἔσσ’, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ.”
εἴπῃ: Od. 19:98: ὄφρα καθεζόμενος εἴπῃ ἔπος ἠδ’ ἐπακούσῃ
εἴπῃ: Od. 22:397: ἔρχεο· κικλήσκει σε πατὴρ ἐμός, ὄφρα τι εἴπῃ.”
εἴπῃς: Il. 1:90: συμπάντων Δαναῶν, οὐδ’ ἢν Ἀγαμέμνονα εἴπῃς,
εἴπῃς: Il. 1:294: εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι ὅττί κεν εἴπῃς·
εἴπῃς: Od. 8:242: εἴπῃς ἡρώων, ὅτε κεν σοῖσ’ ἐν μεγάροισι
εἴπῃς: Od. 14:47: εἴπῃς, ὁππόθεν ἐσσὶ καὶ ὁππόσα κήδε’ ἀνέτλης.”
εἴπῃσθα: Il. 20:250: ὁπποῖόν κ’ εἴπῃσθα ἔπος, τοῖόν κ’ ἐπακούσαις.
εἴπῃσθα: Od. 11:224: ἴσθ’, ἵνα καὶ μετόπισθε τεῇ εἴπῃσθα γυναικί.”
εἴπῃσθα: Od. 22:373: ὄφρα γνῷς κατὰ θυμόν, ἀτὰρ εἴπῃσθα καὶ ἄλλῳ,
εἴπῃσι: Il. 7:87: καί ποτέ τις εἴπῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων
εἴπῃσι: Il. 15:57: ἔλθῃ, καὶ εἴπῃσι Ποσειδάωνι ἄνακτι
εἴπῃσι: Il. 22:106: μή ποτέ τις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος ἐμεῖο·
εἴπῃσι: Od. 1:282: ἤν τίς τοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσῃς
εἴπῃσι: Od. 2:216: ἤν τίς μοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσω
εἴπῃσι: Od. 4:391: καὶ δέ κέ τοι εἴπῃσι, διοτρεφές, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα,
εἴπῃσι: Od. 6:275: καί νύ τις ὧδ’ εἴπῃσι κακώτερος ἀντιβολήσας·
εἴπῃσι: Od. 21:229: ἐξελθὼν μεγάροιο, ἀτὰρ εἴπῃσι καὶ εἴσω.
εἴπῃσι: Od. 21:324: μή ποτέ τις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος Ἀχαιῶν·
εἴπῃσιν: Il. 6:459: καί ποτέ τις εἴπῃσιν ἰδὼν κατὰ δάκρυ χέουσαν·
εἴπῃσιν: Il. 7:300: ὄφρά τις ὧδ’ εἴπῃσιν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
εἴπῃσιν: Il. 23:575: μή ποτέ τις εἴπῃσιν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων·
εἴπῃσιν: Od. 4:389: ὅς κέν τοι εἴπῃσιν ὁδὸν καὶ μέτρα κελεύθου
εἴπῃσιν: Od. 10:539: ὅς κέν τοι εἴπῃσιν ὁδὸν καὶ μέτρα κελεύθου
εἴποι: Il. 1:64: ὅς κ’ εἴποι ὅ τι τόσσον ἐχώσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
εἴποι: Il. 6:479: καί ποτέ τις εἴποι πατρός γ’ ὅδε πολλὸν ἀμείνων
εἴποι: Il. 17:260: τῶν δ’ ἄλλων τίς κεν ᾗσι φρεσὶν οὐνόματ’ εἴποι,
εἴποι: Il. 18:508: τῷ δόμεν ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἰθύντατα εἴποι.
εἴποι: Il. 19:82: ἢ εἴποι; βλάβεται δὲ λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής.
εἴποι: Od. 2:31: ἥν χ’ ἥμιν σάφα εἴποι, ὅτε πρότερός γε πύθοιτο;
εἴποι: Od. 4:205: εἴποι καὶ ῥέξειε, καὶ ὃς προγενέστερος εἴη·
εἴποι: Od. 11:480: εἴποι, ὅπως Ἰθάκην ἐς παιπαλόεσσαν ἱκοίμην·
εἴποι: Od. 22:133: καὶ εἴποι λαοῖσι, βοὴ δ’ ὤκιστα γένοιτο;
εἴποι: Od. 22:350: καί κεν Τηλέμαχος τάδε γ’ εἴποι, σὸς φίλος υἱός,
εἴποι: Od. 23:91: ἧστο κάτω ὁρόων, ποτιδέγμενος εἴ τί μιν εἴποι
εἴποιμ’: Od. 15:158: εἴποιμ’, ὡς παρὰ σεῖο τυχὼν φιλότητος ἁπάσης
εἴποιμι: Od. 4:348: ἄλλα παρὲξ εἴποιμι παρακλιδὸν οὐδ’ ἀπατήσω·
εἴποιμι: Od. 15:314: ἀγγελίην εἴποιμι περίφρονι Πηνελοπείῃ,
εἴποιμι: Od. 17:139: ἄλλα παρὲξ εἴποιμι παρακλιδὸν οὐδ’ ἀπατήσω·
εἴποιμι: Od. 18:166: παιδὶ δέ κεν εἴποιμι ἔπος, τό κε κέρδιον εἴη,
εἴποιμι: Od. 22:262: “ὦ φίλοι, ἤδη μέν κεν ἐγὼν εἴποιμι καὶ ἄμμι
εἴποις: Il. 11:790: ταῦτ’ εἴποις Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι αἴ κε πίθηται.
εἴπομεν: Od. 1:37: εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον, ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς,
εἰπὸν: Od. 4:838: ὣς εἰπὸν σταθμοῖο παρὰ κληῖδα λιάσθη
εἶπον: Od. 6:223: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἀπάνευθεν ἴσαν, εἶπον δ’ ἄρα κούρῃ.
εἰπόνθ’: Il. 10:254: Ὣς εἰπόνθ’ ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην.
εἰπόντ’: Od. 5:313: ὣς ἄρα μιν εἰπόντ’ ἔλασεν μέγα κῦμα κατ’ ἄκρης,
εἰπόντα: Il. 15:405: Τὸν μὲν ἄρ’ ὣς εἰπόντα πόδες φέρον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
εἰπόντα: Il. 16:502: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψεν
εἰπόντα: Il. 16:855: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε·
εἰπόντα: Il. 22:361: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε,
εἰπόντα: Od. 11:297: θέσφατα πάντ’ εἰπόντα· Διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή.
εἰπόντα: Od. 16:467: ἀγγελίην εἰπόντα πάλιν δεῦρ’ ἀπονέεσθαι.
εἰπόντε: Il. 21:298: Τὼ μὲν ἄρ’ ὣς εἰπόντε μετ’ ἀθανάτους ἀπεβήτην·
εἰπόντι: Il. 13:821: Ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις
εἰπόντι: Od. 15:160: ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις,
εἰπόντι: Od. 15:525: ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις,
εἵποντο: Il. 5:591: κεκλήγων· ἅμα δὲ Τρώων εἵποντο φάλαγγες
εἵποντο: Il. 11:344: κεκλήγων· ἅμα δὲ Τρώων εἵποντο φάλαγγες.
εἰπόντος: Il. 6:281: αἴ κ’ ἐθέλῃσ’ εἰπόντος ἀκουέμεν· ὥς κέ οἱ αὖθι
εἰπόντος: Od. 8:564: ἀλλὰ τόδ’ ὥς ποτε πατρὸς ἐγὼν εἰπόντος ἄκουσα
εἰποῦσ’: Il. 5:133: ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
εἰποῦσ’: Il. 5:792: Ὣς εἰποῦσ’ ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
εἰποῦσ’: Il. 8:425: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
εἰποῦσ’: Il. 11:210: ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
εἰποῦσ’: Il. 15:142: Ὣς εἰποῦσ’ ἵδρυσε θρόνῳ ἔνι θοῦρον Ἄρηα.
εἰποῦσ’: Il. 18:202: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
εἰποῦσ’: Il. 23:212: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπεβήσετο, τοὶ δ’ ὀρέοντο
εἰποῦσ’: Il. 24:188: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
εἰποῦσ’: Od. 1:96: ὣς εἰποῦσ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
εἰποῦσ’: Od. 1:319: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
εἰποῦσ’: Od. 4:425: ὣς εἰποῦσ’ ὑπὸ πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα·
εἰποῦσ’: Od. 4:767: ὣς εἰποῦσ’ ὀλόλυξε, θεὰ δέ οἱ ἔκλυεν ἀρῆς.
εἰποῦσ’: Od. 6:41: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
εἰποῦσ’: Od. 8:15: ὣς εἰποῦσ’ ὤτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
εἰποῦσ’: Od. 15:43: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον,
εἰποῦσ’: Od. 15:130: ὣς εἰποῦσ’ ἐν χερσὶ τίθει, ὁ δ’ ἐδέξατο χαίρων.
εἰποῦσ’: Od. 15:454: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πρὸς δώματα καλά·
εἰποῦσ’: Od. 19:600: ὣς εἰποῦσ’ ἀνέβαιν’ ὑπερώϊα σιγαλόεντα,
εἰποῦσα: Il. 3:139: Ὣς εἰποῦσα θεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ
εἰποῦσα: Il. 5:35: Ὣς εἰποῦσα μάχης ἐξήγαγε θοῦρον Ἄρηα·
εἰποῦσα: Il. 15:100: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσα καθέζετο πότνια Ἥρη,
εἰποῦσα: Il. 15:149: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσα πάλιν κίε πότνια Ἥρη,
εἰποῦσα: Od. 13:352: ὣς εἰποῦσα θεὰ σκέδασ’ ἠέρα, εἴσατο δὲ χθών·
εἰποῦσα: Od. 13:366: ὣς εἰποῦσα θεὰ δῦνε σπέος ἠεροειδές,
εἴπω: Il. 2:139: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
εἴπω: Il. 2:361: οὔ τοι ἀπόβλητον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπω·
εἴπω: Il. 5:421: Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά τί μοι κεχολώσεαι ὅττι κεν εἴπω;
εἴπω: Il. 6:114: εἴπω βουλευτῇσι καὶ ἡμετέρῃς ἀλόχοισι
εἴπω: Il. 7:68: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
εἴπω: Il. 7:349: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
εἴπω: Il. 7:369: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
εἴπω: Il. 8:6: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
εἴπω: Il. 8:408: αἰεὶ γάρ μοι ἔωθεν ἐνικλᾶν ὅττί κεν εἴπω.
εἴπω: Il. 9:26: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
εἴπω: Il. 9:700: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
εἴπω: Il. 12:75: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
εἴπω: Il. 14:74: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω πειθώμεθα πάντες.
εἴπω: Il. 14:127: μῦθον ἀτιμήσαιτε πεφασμένον ὅν κ’ ἐῢ εἴπω.
εἴπω: Il. 14:190: ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο φίλον τέκος ὅττί κεν εἴπω,
εἴπω: Il. 14:369: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
εἴπω: Il. 15:294: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω πειθώμεθα πάντες.
εἴπω: Il. 18:297: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες.
εἴπω: Il. 19:102: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγει.
εἴπω: Il. 24:75: ὄφρά τί οἱ εἴπω πυκινὸν ἔπος, ὥς κεν Ἀχιλλεὺς
εἴπω: Od. 1:158: “ξεῖνε φίλ’, ἦ καί μοι νεμεσήσεαι ὅττι κεν εἴπω;
εἴπω: Od. 1:389: “Ἀντίνο’, εἴ πέρ μοι καὶ ἀγάσσεαι ὅττι κεν εἴπω,
εἴπω: Od. 2:25: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω.
εἴπω: Od. 2:43: ἥν χ’ ὕμιν σάφα εἴπω, ὅτε πρότερός γε πυθοίμην,
εἴπω: Od. 2:161: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω·
εἴπω: Od. 2:229: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω·
εἴπω: Od. 3:361: εἶμ’, ἵνα θαρσύνω θ’ ἑτάρους εἴπω τε ἕκαστα.
εἴπω: Od. 6:239: “κλῦτέ μοι, ἀμφίπολοι λευκώλενοι, ὄφρα τι εἴπω.
εἴπω: Od. 7:187: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
εἴπω: Od. 8:27: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
εἴπω: Od. 11:96: αἵματος ὄφρα πίω καί τοι νημερτέα εἴπω.”
εἴπω: Od. 12:213: νῦν δ’ ἄγεθ’, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες.
εἴπω: Od. 12:272: ὄφρ’ ὕμιν εἴπω μαντήϊα Τειρεσίαο
εἴπω: Od. 13:179: ἀλλ’ ἄγεθ’, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες·
εἴπω: Od. 13:306: εἴπω θ’ ὅσσα τοι αἶσα δόμοισ’ ἔνι ποιητοῖσι
εἴπω: Od. 15:76: καλά, σὺ δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδῃς, εἴπω δὲ γυναιξὶ
εἴπω: Od. 17:469: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
εἴπω: Od. 18:43: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, ὄφρα τι εἴπω.
εἴπω: Od. 18:352: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
εἴπω: Od. 19:378: κήδεσιν. ἀλλ’ ἄγε νῦν ξυνίει ἔπος, ὅττι κεν εἴπω·
εἴπω: Od. 19:406: “γαμβρὸς ἐμὸς θύγατέρ τε, τίθεσθ’ ὄνομ’, ὅττι κεν εἴπω·
εἴπω: Od. 20:115: κρῆνον νῦν καὶ ἐμοὶ δειλῇ ἔπος, ὅττι κεν εἴπω·
εἴπω: Od. 20:292: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, ὄφρα τι εἴπω·
εἴπω: Od. 21:276: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει·
εἴπω: Od. 22:429: εἴπω σῇ ἀλόχῳ, τῇ τις θεὸς ὕπνον ἐπῶρσε.”
εἴπω: Od. 23:73: ἀλλ’ ἄγε τοι καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλο τι εἴπω,
εἴπω: Od. 24:337: εἴπω, ἅ μοί ποτ’ ἔδωκας, ἐγὼ δ’ ᾔτευν σε ἕκαστα
εἴπω: Od. 24:454: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω.
εἴπωμι: Od. 22:392: ὄφρα ἔπος εἴπωμι, τό μοι καταθύμιόν ἐστιν.”
εἰπὼν: Il. 1:68: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
εἰπὼν: Il. 1:101: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
εἰπὼν: Il. 1:326: Ὣς εἰπὼν προΐει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
εἰπὼν: Il. 1:446: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δὲ δέξατο χαίρων
εἰπὼν: Il. 2:70: ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν· ὣς ὃ μὲν εἰπὼν
εἰπὼν: Il. 2:76: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
εἰπὼν: Il. 4:73: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην,
εἰπὼν: Il. 4:292: Ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ’ ἄλλους·
εἰπὼν: Il. 4:364: Ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ’ ἄλλους.
εἰπὼν: Il. 5:460: Ὣς εἰπὼν αὐτὸς μὲν ἐφέζετο Περγάμῳ ἄκρῃ,
εἰπὼν: Il. 5:470: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
εἰπὼν: Il. 6:61: Ὣς εἰπὼν ἔτρεψεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως
εἰπὼν: Il. 6:72: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
εἰπὼν: Il. 6:466: Ὣς εἰπὼν οὗ παιδὸς ὀρέξατο φαίδιμος Ἕκτωρ·
εἰπὼν: Il. 6:482: Ὣς εἰπὼν ἀλόχοιο φίλης ἐν χερσὶν ἔθηκε
εἰπὼν: Il. 7:1: Ὣς εἰπὼν πυλέων ἐξέσσυτο φαίδιμος Ἕκτωρ,
εἰπὼν: Il. 7:120: Ὣς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως
εἰπὼν: Il. 7:354: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
εἰπὼν: Il. 7:365: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
εἰπὼν: Il. 7:412: Ὣς εἰπὼν τὸ σκῆπτρον ἀνέσχεθε πᾶσι θεοῖσιν,
εἰπὼν: Il. 8:41: Ὣς εἰπὼν ὑπ’ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ’ ἵππω
εἰπὼν: Il. 8:184: Ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε·
εἰπὼν: Il. 10:72: Ὣς εἰπὼν ἀπέπεμπεν ἀδελφεὸν εὖ ἐπιτείλας·
εἰπὼν: Il. 10:131: Ὣς εἰπὼν ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα,
εἰπὼν: Il. 10:194: Ὣς εἰπὼν τάφροιο διέσσυτο· τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
εἰπὼν: Il. 10:564: Ὣς εἰπὼν τάφροιο διήλασε μώνυχας ἵππους
εἰπὼν: Il. 11:291: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
εἰπὼν: Il. 11:434: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην.
εἰπὼν: Il. 11:456: Ὣς εἰπὼν Σώκοιο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος
εἰπὼν: Il. 11:472: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
εἰπὼν: Il. 13:155: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
εἰπὼν: Il. 13:239: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν·
εἰπὼν: Il. 13:383: Ὣς εἰπὼν ποδὸς ἕλκε κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην
εἰπὼν: Il. 13:640: Ὣς εἰπὼν τὰ μὲν ἔντε’ ἀπὸ χροὸς αἱματόεντα
εἰπὼν: Il. 13:788: Ὣς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως·
εἰπὼν: Il. 14:9: Ὣς εἰπὼν σάκος εἷλε τετυγμένον υἷος ἑοῖο
εἰπὼν: Il. 14:147: Ὣς εἰπὼν μέγ’ ἄϋσεν ἐπεσσύμενος πεδίοιο.
εἰπὼν: Il. 14:360: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ᾤχετ’ ἐπὶ κλυτὰ φῦλ’ ἀνθρώπων,
εἰπὼν: Il. 15:218: Ὣς εἰπὼν λίπε λαὸν Ἀχαιϊκὸν ἐννοσίγαιος,
εἰπὼν: Il. 15:262: Ὣς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν.
εἰπὼν: Il. 15:352: Ὣς εἰπὼν μάστιγι κατωμαδὸν ἤλασεν ἵππους
εἰπὼν: Il. 15:429: Ὣς εἰπὼν Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
εἰπὼν: Il. 15:500: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
εἰπὼν: Il. 15:514: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
εἰπὼν: Il. 15:559: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς·
εἰπὼν: Il. 15:572: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἀπέσσυτο, τὸν δ’ ὀρόθυνεν·
εἰπὼν: Il. 15:667: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
εἰπὼν: Il. 16:210: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
εἰπὼν: Il. 16:275: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου,
εἰπὼν: Il. 16:632: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
εἰπὼν: Il. 16:726: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν,
εἰπὼν: Il. 16:751: Ὣς εἰπὼν ἐπὶ Κεβριόνῃ ἥρωϊ βεβήκει
εἰπὼν: Il. 17:43: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην·
εἰπὼν: Il. 17:82: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν,
εἰπὼν: Il. 17:183: Ὣς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
εἰπὼν: Il. 17:456: Ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐνέπνευσεν μένος ἠΰ.
εἰπὼν: Il. 17:507: Ὣς εἰπὼν Αἴαντε καλέσσατο καὶ Μενέλαον·
εἰπὼν: Il. 17:540: Ὣς εἰπὼν ἐς δίφρον ἑλὼν ἔναρα βροτόεντα
εἰπὼν: Il. 18:343: Ὣς εἰπὼν ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος Ἀχιλλεὺς
εἰπὼν: Il. 18:468: Ὣς εἰπὼν τὴν μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δ’ ἐπὶ φύσας·
εἰπὼν: Il. 19:130: ὣς εἰπὼν ἔῤῥιψεν ἀπ’ οὐρανοῦ ἀστερόεντος
εἰπὼν: Il. 19:309: Ὣς εἰπὼν ἄλλους μὲν ἀπεσκέδασεν βασιλῆας,
εἰπὼν: Il. 19:349: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην·
εἰπὼν: Il. 20:110: Ὣς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν,
εἰπὼν: Il. 20:340: Ὣς εἰπὼν λίπεν αὐτόθ’, ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα.
εἰπὼν: Il. 20:455: Ὣς εἰπὼν Δρύοπ’ οὖτα κατ’ αὐχένα μέσσον ἄκοντι·
εἰπὼν: Il. 21:227: Ὣς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος·
εἰπὼν: Il. 21:400: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν
εἰπὼν: Il. 21:571: Ὣς εἰπὼν Ἀχιλῆα ἀλεὶς μένεν, ἐν δέ οἱ ἦτορ
εἰπὼν: Il. 22:21: Ὣς εἰπὼν προτὶ ἄστυ μέγα φρονέων ἐβεβήκει,
εἰπὼν: Il. 22:186: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην·
εἰπὼν: Il. 23:152: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ κόμην ἑτάροιο φίλοιο
εἰπὼν: Il. 23:349: Ὣς εἰπὼν Νέστωρ Νηλήϊος ἂψ ἐνὶ χώρῃ
εἰπὼν: Il. 23:442: Ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε·
εἰπὼν: Il. 23:624: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει· ὃ δ’ ἐδέξατο χαίρων,
εἰπὼν: Il. 23:725: Ὣς εἰπὼν ἀνάειρε· δόλου δ’ οὐ λήθετ’ Ὀδυσσεύς·
εἰπὼν: Il. 23:797: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δ’ ἐδέξατο χαίρων.
εἰπὼν: Od. 1:125: ὣς εἰπὼν ἡγεῖθ’, ἡ δ’ ἕσπετο Παλλὰς Ἀθήνη.
εἰπὼν: Od. 2:224: ἦ τοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
εἰπὼν: Od. 3:51: ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἡδέος οἴνου·
εἰπὼν: Od. 4:570: ὣς εἰπὼν ὑπὸ πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα,
εἰπὼν: Od. 4:690: οὔτε τινὰ ῥέξας ἐξαίσιον οὔτε τι εἰπὼν
εἰπὼν: Od. 4:778: ὣς εἰπὼν ἐκρίνατ’ ἐείκοσι φῶτας ἀρίστους,
εἰπὼν: Od. 5:291: ὣς εἰπὼν σύναγεν νεφέλας, ἐτάραξε δὲ πόντον
εἰπὼν: Od. 6:71: ὣς εἰπὼν δμώεσσιν ἐκέκλετο, τοὶ δ’ ἐπίθοντο.
εἰπὼν: Od. 6:127: ὣς εἰπὼν θάμνων ὑπεδύσετο δῖος Ὀδυσσεύς,
εἰπὼν: Od. 7:153: ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν κονίῃσι
εἰπὼν: Od. 8:179: εἰπὼν οὐ κατὰ κόσμον· ἐγὼ δ’ οὐ νῆϊς ἀέθλων,
εἰπών: Od. 8:185: θυμοδακὴς γὰρ μῦθος· ἐπώτρυνας δέ με εἰπών.”
εἰπὼν: Od. 8:359: ὣς εἰπὼν δεσμὸν ἀνίει μένος Ἡφαίστοιο.
εἰπὼν: Od. 8:406: ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει ξίφος ἀργυρόηλον,
εἰπὼν: Od. 9:177: ὣς εἰπὼν ἀνὰ νηὸς ἔβην, ἐκέλευσα δ’ ἑταίρους
εἰπὼν: Od. 9:461: ὣς εἰπὼν τὸν κριὸν ἀπὸ ἕο πέμπε θύραζε.
εἰπὼν: Od. 10:76: ὣς εἰπὼν ἀπέπεμπε δόμων βαρέα στενάχοντα.
εἰπὼν: Od. 10:274: ὣς εἰπὼν παρὰ νηὸς ἀπήϊον ἠδὲ θαλάσσης.
εἰπὼν: Od. 11:253: ὣς εἰπὼν ὑπὸ πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα.
εἰπὼν: Od. 11:627: ὣς εἰπὼν ὁ μὲν αὖτις ἔβη δόμον Ἄϊδος εἴσω,
εἰπὼν: Od. 13:63: ὣς εἰπὼν ὑπὲρ οὐδὸν ἐβήσετο δῖος Ὀδυσσεύς.
εἰπὼν: Od. 13:217: ὣς εἰπὼν τρίποδας περικαλλέας ἠδὲ λέβητας
εἰπὼν: Od. 14:48: ὣς εἰπὼν κλισίηνδ’ ἡγήσατο δῖος ὑφορβός,
εἰπὼν: Od. 14:72: ὣς εἰπὼν ζωστῆρι θοῶς συνέεργε χιτῶνα,
εἰπὼν: Od. 14:364: εἰπὼν ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ. τί σε χρὴ τοῖον ἐόντα
εἰπὼν: Od. 14:518: ὣς εἰπὼν ἀνόρουσε, τίθει δ’ ἄρα οἱ πυρὸς ἐγγὺς
εἰπὼν: Od. 15:120: ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἀμφικύπελλον
εἰπὼν: Od. 15:547: ὣς εἰπὼν ἐπὶ νηὸς ἔβη, ἐκέλευσε δ’ ἑταίρους
εἰπὼν: Od. 17:84: ὣς εἰπὼν ξεῖνον ταλαπείριον ἦγεν ἐς οἶκον.
εἰπὼν: Od. 17:254: ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτόθι ἦκα κιόντας,
εἰπὼν: Od. 17:324: ὣς εἰπὼν εἰσῆλθε δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
εἰπὼν: Od. 18:340: ὣς εἰπὼν ἐπέεσσι διεπτοίησε γυναῖκας.
εἰπὼν: Od. 20:299: ὣς εἰπὼν ἔῤῥιψε βοὸς πόδα χειρὶ παχείῃ,
εἰπὼν: Od. 20:371: ὣς εἰπὼν ἐξῆλθε δόμων ἐῢ ναιεταόντων,
εἰπὼν: Od. 21:136: ὣς εἰπὼν τόξον μὲν ἀπὸ ἕο θῆκε χαμᾶζε,
εἰπὼν: Od. 21:221: ὣς εἰπὼν ῥάκεα μεγάλης ἀποέργαθεν οὐλῆς.
εἰπὼν: Od. 21:242: ὣς εἰπὼν εἰσῆλθε δόμους ἐῢ ναιετάοντας·
εἰπὼν: Od. 22:142: ὣς εἰπὼν ἀνέβαινε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
εἰπών: Od. 22:249: καὶ δή οἱ Μέντωρ μὲν ἔβη κενὰ εὔγματα εἰπών,
εἰπὼν: Od. 24:219: ὣς εἰπὼν δμώεσσιν ἀρήϊα τεύχε’ ἔδωκεν.
εἰπὼν: Od. 24:487: ὣς εἰπὼν ὤτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην,
εἰράων: Il. 18:531: εἰράων προπάροιθε καθήμενοι, αὐτίκ’ ἐφ’ ἵππων
εἴργουσι: Il. 23:72: τῆλέ με εἴργουσι ψυχαὶ εἴδωλα καμόντων,
εἴρεαι: Il. 10:416: νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου· φυλακὰς δ’ ἃς εἴρεαι ἥρως
εἴρεαι: Il. 15:247: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε θεῶν ὅς μ’ εἴρεαι ἄντην;
εἴρεαι: Il. 24:390: πειρᾷ ἐμεῖο γεραιὲ καὶ εἴρεαι Ἕκτορα δῖον.
εἴρεαι: Od. 3:80: εἴρεαι ὁππόθεν εἰμέν· ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω.
εἴρεο: Od. 1:284: πρῶτα μὲν ἐς Πύλον ἐλθὲ καὶ εἴρεο Νέστορα δῖον,
εἴρερον: Od. 8:529: εἴρερον εἰσανάγουσι, πόνον τ’ ἐχέμεν καὶ ὀϊζύν·
εἴρεσθ’: Od. 9:13: εἴρεσθ’, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω.
εἴρεσθαι: Od. 4:423: ἥρως, εἴρεσθαι δέ, θεῶν ὅς τίς σε χαλέπτει,
εἴρεσθαι: Od. 19:95: ἀμφὶ πόσει εἴρεσθαι, ἐπεὶ πυκινῶς ἀκάχημαι.”
εἰρέσθω: Od. 17:571: καὶ τότε μ’ εἰρέσθω πόσιος πέρι νόστιμον ἦμαρ
εἰρεσίῃ: Od. 11:640: πρῶτα μὲν εἰρεσίῃ, μετέπειτα δὲ κάλλιμος οὖρος.
εἰρεσίης: Od. 10:78: τείρετο δ’ ἀνδρῶν θυμὸς ὑπ’ εἰρεσίης ἀλεγεινῆς
εἰρεσίης: Od. 12:225: εἰρεσίης, ἐντὸς δὲ πυκάζοιεν σφέας αὐτούς.
εἴρετο: Il. 1:513: ὣς ἔχετ’ ἐμπεφυυῖα, καὶ εἴρετο δεύτερον αὖτις·
εἴρετο: Od. 9:251: καὶ τότε πῦρ ἀνέκαιε καὶ εἴσιδεν, εἴρετο δ’ ἥμεας·
εἴρετο: Od. 17:120: εἴρετο δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
εἴρετο: Od. 20:137: σίτου δ’ οὐκέτ’ ἔφη πεινήμεναι· εἴρετο γάρ μιν.
Εἰρέτριάν: Il. 2:537: Χαλκίδα τ’ Εἰρέτριάν τε πολυστάφυλόν θ’ Ἱστίαιαν
εἴρηαι: Od. 1:188: ἐξ ἀρχῆς, εἴ πέρ τε γέροντ’ εἴρηαι ἐπελθὼν
εἴρηθ’: Od. 16:351: οὔ πω πᾶν εἴρηθ’, ὅτ’ ἄρ’ Ἀμφίνομος ἴδε νῆα,
εἰρημένα: Od. 12:453: αὖτις ἀριζήλως εἰρημένα μυθολογεύειν.”
εἰρημένος: Il. 8:524: μῦθος δ’ ὃς μὲν νῦν ὑγιὴς εἰρημένος ἔστω,
εἰρήνη: Od. 24:486: ὡς τὸ πάρος, πλοῦτος δὲ καὶ εἰρήνη ἅλις ἔστω.”
εἰρήνης: Il. 2:797: ὥς ποτ’ ἐπ’ εἰρήνης· πόλεμος δ’ ἀλίαστος ὄρωρεν.
εἰρήνης: Il. 9:403: τὸ πρὶν ἐπ’ εἰρήνης, πρὶν ἐλθεῖν υἷας Ἀχαιῶν,
εἰρήνης: Il. 22:156: τὸ πρὶν ἐπ’ εἰρήνης πρὶν ἐλθεῖν υἷας Ἀχαιῶν.
εἰρήσεται: Il. 23:795: Ἀντίλοχ’ οὐ μέν τοι μέλεος εἰρήσεται αἶνος,
εἰρήσεται: Od. 19:46: ἡ δέ μ’ ὀδυρομένη εἰρήσεται ἀμφὶς ἕκαστα.”
εἰρήσομαι: Od. 7:237: “ξεῖνε, τὸ μέν σε πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή·
εἰρήσομαι: Od. 19:104: “ξεῖνε, τὸ μέν σε πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή·
εἰρήσομαι: Od. 19:509: “ξεῖνε, τὸ μέν σ’ ἔτι τυτθὸν ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή·
εἰρησόμεθ’: Od. 4:61: δείπνου πασσαμένω εἰρησόμεθ’ οἵ τινές ἐστον
εἴρηται: Il. 4:363: εἴρηται, τὰ δὲ πάντα θεοὶ μεταμώνια θεῖεν.
εἴρηται: Od. 9:503: ὀφθαλμοῦ εἴρηται ἀεικελίην ἀλαωτύν,
εἴρητο: Il. 10:540: Οὔ πω πᾶν εἴρητο ἔπος ὅτ’ ἄρ’ ἤλυθον αὐτοί.
εἴρητο: Od. 16:11: οὔ πω πᾶν εἴρητο ἔπος, ὅτε οἱ φίλος υἱὸς
εἴρια: Il. 3:388: ἤσκειν εἴρια καλά, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκε·
εἴρια: Od. 18:316: ἥμεναι ἐν μεγάρῳ, ἢ εἴρια πείκετε χερσίν·
εἴριά: Od. 22:423: εἴριά τε ξαίνειν καὶ δουλοσύνην ἀνέχεσθαι·
εἴριον: Il. 12:434: ἥ τε σταθμὸν ἔχουσα καὶ εἴριον ἀμφὶς ἀνέλκει
εἰροκόμῳ: Il. 3:387: εἰροκόμῳ, ἥ οἱ Λακεδαίμονι ναιετοώσῃ
εἴρομαι: Il. 1:553: καὶ λίην σε πάρος γ’ οὔτ’ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ,
εἰρόμεναι: Il. 6:239: εἰρόμεναι παῖδάς τε κασιγνήτους τε ἔτας τε
εἰρομένῃ: Od. 24:474: εἰπέ μοι εἰρομένῃ· τί νύ τοι νόος ἔνδοθι κεύθει;
εἰρόμενος: Il. 7:127: ὅς ποτέ μ’ εἰρόμενος μέγ’ ἐγήθεεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
εἰρομένῳ: Od. 15:263: εἰπέ μοι εἰρομένῳ νημερτέα μηδ’ ἐπικεύσῃς·
εἰρομένῳ: Od. 24:114: εἰπέ μοι εἰρομένῳ· ξεῖνος δέ τοι εὔχομαι εἶναι.
εἴροντο: Od. 9:402: ἱστάμενοι δ’ εἴροντο περὶ σπέος, ὅττι ἑ κήδοι·
εἴροντο: Od. 11:542: ἕστασαν ἀχνύμεναι, εἴροντο δὲ κήδε’ ἑκάστη.
εἴροντο: Od. 11:570: ἥμενον· οἱ δέ μιν ἀμφὶ δίκας εἴροντο ἄνακτα,
εἴροντο: Od. 17:368: ἀλλήλους τ’ εἴροντο, τίς εἴη καὶ πόθεν ἔλθοι.
εἰροπόκοις: Il. 5:137: ὅν ῥά τε ποιμὴν ἀγρῷ ἐπ’ εἰροπόκοις ὀΐεσσι
εἰροπόκων: Od. 9:443: ὥς οἱ ὑπ’ εἰροπόκων ὀΐων στέρνοισι δέδεντο.
εἶρος: Od. 4:135: ἠλακάτη τετάνυστο ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχουσα.
εἶρος: Od. 9:426: καλοί τε μεγάλοι τε, ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχοντες·
εἷρπον: Od. 12:395: εἷρπον μὲν ῥινοί, κρέα δ’ ἀμφ’ ὀβελοῖσ’ ἐμεμύκει,
εἰρύατ’: Il. 4:248: εἰρύατ’ εὔπρυμνοι πολιῆς ἐπὶ θινὶ θαλάσσης,
εἰρύαται: Il. 1:239: πρὸς Διὸς εἰρύαται· ὃ δέ τοι μέγας ἔσσεται ὅρκος·
εἰρύαται: Il. 14:75: νῆες ὅσαι πρῶται εἰρύαται ἄγχι θαλάσσης
εἰρύαται: Od. 6:265: εἰρύαται· πᾶσιν γὰρ ἐπίστιόν ἐστιν ἑκάστῳ.
εἰρύαται: Od. 16:463: ἐκ λόχου, ἦ ἔτι μ’ αὖθ’ εἰρύαται οἴκαδ’ ἰόντα;”
εἰρύατο: Il. 14:30: πολλὸν γάρ ῥ’ ἀπάνευθε μάχης εἰρύατο νῆες
εἰρύατο: Il. 15:654: νῆες ὅσαι πρῶται εἰρύατο· τοὶ δ’ ἐπέχυντο.
εἰρύατο: Il. 22:303: πρόφρονες εἰρύατο· νῦν αὖτέ με μοῖρα κιχάνει.
εἰρυμέναι: Il. 13:682: θῖν’ ἔφ’ ἁλὸς πολιῆς εἰρυμέναι· αὐτὰρ ὕπερθε
εἴρυντο: Il. 12:454: αἵ ῥα πύλας εἴρυντο πύκα στιβαρῶς ἀραρυίας
εἴρυντο: Il. 18:69: Μυρμιδόνων εἴρυντο νέες ταχὺν ἀμφ’ Ἀχιλῆα.
εἰρυόμεσθα: Il. 21:588: Ἴλιον εἰρυόμεσθα· σὺ δ’ ἐνθάδε πότμον ἐφέψεις
εἰρύσαθ’: Il. 20:93: εἰρύσαθ’, ὅς μοι ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα.
εἰρυσάμην: Od. 10:165: εἰρυσάμην· τὸ μὲν αὖθι κατακλίνας ἐπὶ γαίῃ
εἴρυσαν: Il. 8:226: εἴρυσαν, ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν·
εἴρυσαν: Il. 11:9: εἴρυσαν ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν
εἴρυσαν: Il. 14:32: εἴρυσαν, αὐτὰρ τεῖχος ἐπὶ πρύμνῃσιν ἔδειμαν.
εἰρύσαο: Il. 21:230: εἰρύσαο Κρονίωνος, ὅ τοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε
εἰρύσατ’: Il. 15:274: εἰρύσατ’, οὐδ’ ἄρα τέ σφι κιχήμεναι αἴσιμον ἦεν·
εἰρύσατο: Il. 4:186: εἰρύσατο ζωστήρ τε παναίολος ἠδ’ ὑπένερθε
εἴρυσε: Il. 16:863: εἴρυσε λὰξ προσβάς, τὸν δ’ ὕπτιον ὦσ’ ἀπὸ δουρός.
εἴρυσε: Od. 2:389: καὶ τότε νῆα θοὴν ἅλαδ’ εἴρυσε, πάντα δ’ ἐν αὐτῇ }
εἴρυσθαι: Od. 3:268: Ἀτρεΐδης Τροίηνδε κιὼν εἴρυσθαι ἄκοιτιν.
εἴρυσθαι: Od. 23:82: δήνεα εἴρυσθαι, μάλα περ πολύϊδριν ἐοῦσαν·
εἴρυσθαι: Od. 23:151: εἴρυσθαι μέγα δῶμα διαμπερές, εἷος ἵκοιτο.”
εἰρύσσαισθε: Il. 17:327: Αἰνεία πῶς ἂν καὶ ὑπὲρ θεὸν εἰρύσσαισθε
εἰρύσσαιτο: Il. 8:143: δώσει· ἀνὴρ δέ κεν οὔ τι Διὸς νόον εἰρύσσαιτο
εἰρύσσαιτο: Od. 16:459: ἔλθοι ἀπαγγέλλων μηδὲ φρεσὶν εἰρύσσαιτο.
εἰρύσσασθαι: Il. 1:216: “ Χρὴ μὲν σφωΐτερόν γε θεὰ ἔπος εἰρύσσασθαι
εἰρύσσατο: Il. 22:306: Ὣς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξύ,
εἰρύσσατο: Od. 22:79: ὣς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξύ,
εἴρυσσε: Od. 8:85: κὰκ κεφαλῆς εἴρυσσε, κάλυψε δὲ καλὰ πρόσωπα·
εἴρυσσέν: Il. 3:373: καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος,
εἴρυσσέν: Il. 18:165: καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος,
εἰρύσσονται: Il. 18:276: μακραὶ ἐΰξεστοι ἐζευγμέναι εἰρύσσονται·
εἴρυτο: Il. 16:542: ὃς Λυκίην εἴρυτο δίκῃσί τε καὶ σθένεϊ ᾧ·
εἴρυτο: Il. 24:499: ὃς δέ μοι οἶος ἔην, εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτούς,
εἴρυτο: Od. 22:90: ἀντίος ἀΐξας, εἴρυτο δὲ φάσγανον ὀξύ,
εἴρυτο: Od. 23:229: ἣ νῶϊν εἴρυτο θύρας πυκινοῦ θαλάμοιο,
εἴρω: Od. 2:162: μνηστῆρσιν δὲ μάλιστα πιφαυσκόμενος τάδε εἴρω.
εἴρω: Od. 11:137: ὄλβιοι ἔσσονται. τὰ δέ τοι νημερτέα εἴρω.”
εἴρω: Od. 13:7: ὑμέων δ’ ἀνδρὶ ἑκάστῳ ἐφιέμενος τάδε εἴρω,
εἴρωμαι: Od. 8:549: ὅττι κέ σ’ εἴρωμαι· φάσθαι δέ σε κάλλιόν ἐστιν.
εἰρώμεθα: Od. 16:402: κτείνειν· ἀλλὰ πρῶτα θεῶν εἰρώμεθα βουλάς.
εἰρώτα: Od. 15:423: εἰρώτα δὴ ἔπειτα, τίς εἴη καὶ πόθεν ἔλθοι·
εἰρωτᾷς: Od. 4:347: ταῦτα δ’, ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
εἰρωτᾷς: Od. 5:97: “εἰρωτᾷς μ’ ἐλθόντα θεὰ θεόν· αὐτὰρ ἐγώ τοι
εἰρωτᾷς: Od. 9:364: “Κύκλωψ, εἰρωτᾷς μ’ ὄνομα κλυτόν; αὐτὰρ ἐγώ τοι
εἰρωτᾷς: Od. 17:138: ταῦτα δ’ ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
εἰσ’: Il. 1:566: μή νύ τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ
εἷσ’: Il. 3:382: κὰδ δ’ εἷσ’ ἐν θαλάμῳ εὐώδεϊ κηώεντι.
εἰσ’: Il. 5:304: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
εἰσ’: Il. 5:877: ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ
εἰσ’: Il. 8:451: οὐκ ἄν με τρέψειαν ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ.
εἰσ’: Il. 12:383: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δ’ ἄρ’ ὑψόθεν ἔμβαλ’ ἀείρας,
εἰσ’: Il. 12:449: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
εἶσ’: Il. 18:280: ἂψ πάλιν εἶσ’ ἐπὶ νῆας, ἐπεί κ’ ἐριαύχενας ἵππους
εἰσ’: Il. 18:429: Ἥφαιστ’, ἦ ἄρα δή τις, ὅσαι θεαί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ,
εἰσ’: Il. 20:287: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
εἶσ’: Il. 23:835: ποιμὴν οὐδ’ ἀροτὴρ εἶσ’ ἐς πόλιν, ἀλλὰ παρέξει.
εἶσ’: Il. 24:43: εἴξας εἶσ’ ἐπὶ μῆλα βροτῶν ἵνα δαῖτα λάβῃσιν·
εἴσ’: Od. 4:167: εἴσ’, οἵ κεν κατὰ δῆμον ἀλάλκοιεν κακότητα.”
εἶσ’: Od. 6:131: ὅς τ’ εἶσ’ ὑόμενος καὶ ἀήμενος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
εἶσ’: Od. 10:191: οὐδ’ ὅπῃ ἠέλιος φαεσίμβροτος εἶσ’ ὑπὸ γαῖαν
εἴσ’: Od. 16:121: τῶ νῦν δυσμενέες μάλα μυρίοι εἴσ’ ἐνὶ οἴκῳ.
εἰσ’: Od. 19:314: τεύξῃ, ἐπεὶ οὐ τοῖοι σημάντορές εἰσ’ ἐνὶ οἴκῳ,
εἷσ’: Od. 20:210: εἷσ’ ἔτι τυτθὸν ἐόντα Κεφαλλήνων ἐνὶ δήμῳ.
εἰς: Il. 1:141: νῦν δ’ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν,
εἷς: Il. 1:144: βήσομεν· εἷς δέ τις ἀρχὸς ἀνὴρ βουληφόρος ἔστω,
εἰς: Il. 1:314: οἳ δ’ ἀπελυμαίνοντο καὶ εἰς ἅλα λύματα βάλλον,
εἰς: Il. 1:435: καρπαλίμως, τὴν δ’ εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς.
εἰς: Il. 1:490: οὔτέ ποτ’ εἰς ἀγορὴν πωλέσκετο κυδιάνειραν
εἰς: Il. 1:532: εἰς ἅλα ἆλτο βαθεῖαν ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπου,
εἰς: Il. 2:93: ἰλαδὸν εἰς ἀγορήν· μετὰ δέ σφισιν ὄσσα δεδήει
εἰς: Il. 2:152: ἅπτεσθαι νηῶν ἠδ’ ἑλκέμεν εἰς ἅλα δῖαν,
εἷς: Il. 2:204: οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη· εἷς κοίρανος ἔστω,
εἷς: Il. 2:205: εἷς βασιλεύς, ᾧ δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
εἰς: Il. 2:332: αὐτοῦ εἰς ὅ κεν ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἕλωμεν.
εἰς: Il. 3:32: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων.
εἰς: Il. 3:158: αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν·
εἰς: Il. 3:364: Ἀτρεΐδης δ’ ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
εἰς: Il. 3:409: εἰς ὅ κέ σ’ ἢ ἄλοχον ποιήσεται ἢ ὅ γε δούλην.
εἰς: Il. 3:423: ἣ δ’ εἰς ὑψόροφον θάλαμον κίε δῖα γυναικῶν.
εἰς: Il. 4:103: οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης.
εἰς: Il. 4:121: οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης.
εἰς: Il. 5:210: ἤματι τῷ ἑλόμην ὅτε Ἴλιον εἰς ἐρατεινὴν
εἰς: Il. 5:466: ἦ εἰς ὅ κεν ἀμφὶ πύλῃς εὖ ποιητῇσι μάχωνται;
εἰς: Il. 5:551: Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἅμ’ Ἀργείοισιν ἑπέσθην,
εἷς: Il. 5:603: τῷ δ’ αἰεὶ πάρα εἷς γε θεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύνει·
εἰς: Il. 5:867: φαίνεθ’ ὁμοῦ νεφέεσσιν ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν.
εἰς: Il. 6:347: εἰς ὄρος ἢ εἰς κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης,
εἰς: Il. 6:347: εἰς ὄρος ἢ εἰς κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης,
εἰς: Il. 6:490: ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε
εἰς: Il. 7:20: Ἴλιον εἰς ἱερήν· τῇ δ’ ἀντίος ὄρνυτ’ Ἀπόλλων
εἰς: Il. 7:30: σήμερον· ὕστερον αὖτε μαχήσοντ’ εἰς ὅ κε τέκμωρ
εἰς: Il. 7:71: εἰς ὅ κεν ἢ ὑμεῖς Τροίην εὔπυργον ἕλητε
εἰς: Il. 7:178: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
εἰς: Il. 7:201: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
εἰς: Il. 7:291: σήμερον· ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε δαίμων
εἰς: Il. 7:312: εἰς Ἀγαμέμνονα δῖον ἄγον κεχαρηότα νίκῃ.
εἰς: Il. 7:376: παύσασθαι πολέμοιο δυσηχέος, εἰς ὅ κε νεκροὺς
εἰς: Il. 7:377: κήομεν· ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε δαίμων
εἰς: Il. 7:395: παύσασθαι πολέμοιο δυσηχέος εἰς ὅ κε νεκροὺς
εἰς: Il. 7:396: κήομεν· ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε δαίμων
εἰς: Il. 7:461: τεῖχος ἀναῤῥήξας τὸ μὲν εἰς ἅλα πᾶν καταχεῦαι,
εἰς: Il. 8:85: ἀλγήσας δ’ ἀνέπαλτο, βέλος δ’ εἰς ἐγκέφαλον δῦ,
εἰς: Il. 8:115: τὼ δ’ εἰς ἀμφοτέρω Διομήδεος ἅρματα βήτην·
εἰς: Il. 8:203: οἳ δέ τοι εἰς Ἑλίκην τε καὶ Αἰγὰς δῶρ’ ἀνάγουσι
εἰς: Il. 8:272: εἰς Αἴανθ’· ὃ δέ μιν σάκεϊ κρύπτασκε φαεινῷ.
εἰς: Il. 8:367: εὖτέ μιν εἰς Ἀΐδαο πυλάρταο προὔπεμψεν
εἰς: Il. 8:509: καίωμεν πυρὰ πολλά, σέλας δ’ εἰς οὐρανὸν ἵκῃ,
εἰς: Il. 9:11: κλήδην εἰς ἀγορὴν κικλήσκειν ἄνδρα ἕκαστον,
εἰς: Il. 9:46: εἰς ὅ κέ περ Τροίην διαπέρσομεν. εἰ δὲ καὶ αὐτοὶ
εἰς: Il. 9:48: νῶϊ δ’ ἐγὼ Σθένελός τε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε τέκμωρ
εἰς: Il. 9:102: εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν· σέο δ’ ἕξεται ὅττί κεν ἄρχῃ.
εἰς: Il. 9:373: τετλαίη κύνεός περ ἐὼν εἰς ὦπα ἰδέσθαι·
εἰς: Il. 9:605: ἥ μ’ ἕξει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν εἰς ὅ κ’ ἀϋτμὴ
εἰς: Il. 10:62: αὖθι μένω μετὰ τοῖσι δεδεγμένος εἰς ὅ κεν ἔλθῃς,
εἰς: Il. 10:89: Ζεὺς ἐνέηκε πόνοισι διαμπερὲς εἰς ὅ κ’ ἀϋτμὴ
εἰς: Il. 10:211: ταῦτά κε πάντα πύθοιτο, καὶ ἂψ εἰς ἡμέας ἔλθοι
εἰς: Il. 11:115: ἐλθὼν εἰς εὐνήν, ἁπαλόν τέ σφ’ ἦτορ ἀπηύρα·
εἰς: Il. 11:192: εἰς ἵππους ἅλεται, τότε οἱ κράτος ἐγγυαλίξω
εἰς: Il. 11:193: κτείνειν εἰς ὅ κε νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηται
εἰς: Il. 11:196: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν.
εἰς: Il. 11:207: εἰς ἵππους ἅλεται, τότε τοι κράτος ἐγγυαλίξει
εἰς: Il. 11:208: κτείνειν, εἰς ὅ κε νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηαι
εἰς: Il. 11:495: ἐσφέρεται, πολλὸν δέ τ’ ἀφυσγετὸν εἰς ἅλα βάλλει,
εἰς: Il. 11:584: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων,
εἰς: Il. 11:665: ἦ μένει εἰς ὅ κε δὴ νῆες θοαὶ ἄγχι θαλάσσης
εἰς: Il. 11:721: ἔστι δέ τις ποταμὸς Μινυήϊος εἰς ἅλα βάλλων
εἰς: Il. 11:788: καί οἱ σημαίνειν· ὃ δὲ πείσεται εἰς ἀγαθόν περ.
εἰς: Il. 12:150: γίγνεται εἰς ὅ κέ τίς τε βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕληται·
εἷς: Il. 12:243: εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης.
εἰς: Il. 13:165: ἂψ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο, χώσατο δ’ αἰνῶς
εἰς: Il. 13:415: εἰς Ἄϊδός περ ἰόντα πυλάρταο κρατεροῖο
εἰς: Il. 13:533: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο. τὸν δὲ Πολίτης
εἰς: Il. 13:566: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων·
εἰς: Il. 13:596: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων
εἰς: Il. 13:648: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων
εἰς: Il. 13:717: Ἴλιον εἰς ἅμ’ ἕποντο πεποιθότες, οἷσιν ἔπειτα
εἰς: Il. 14:6: εἰς ὅ κε θερμὰ λοετρὰ ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη
εἰς: Il. 14:76: ἕλκωμεν, πάσας δὲ ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν,
εἰς: Il. 14:77: ὕψι δ’ ἐπ’ εὐνάων ὁρμίσσομεν, εἰς ὅ κεν ἔλθῃ
εἰς: Il. 14:162: ἐλθεῖν εἰς Ἴδην εὖ ἐντύνασαν ἓ αὐτήν,
εἰς: Il. 14:209: εἰς εὐνὴν ἀνέσαιμι ὁμωθῆναι φιλότητι,
εἰς: Il. 14:286: εἰς ἐλάτην ἀναβὰς περιμήκετον, ἣ τότ’ ἐν Ἴδῃ
εἰς: Il. 14:295: εἰς εὐνὴν φοιτῶντε, φίλους λήθοντε τοκῆας.
εἰς: Il. 14:407: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων.
εἰς: Il. 15:70: αἰὲν ἐγὼ τεύχοιμι διαμπερὲς εἰς ὅ κ’ Ἀχαιοὶ
εἰς: Il. 15:146: Ζεὺς σφὼ εἰς Ἴδην κέλετ’ ἐλθέμεν ὅττι τάχιστα·
εἰς: Il. 15:147: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθητε, Διός τ’ εἰς ὦπα ἴδησθε,
εἰς: Il. 15:161: ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν.
εἰς: Il. 15:169: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν.
εἰς: Il. 15:177: ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν.
εἰς: Il. 15:223: οἴχεται εἰς ἅλα δῖαν ἀλευάμενος χόλον αἰπὺν
εἰς: Il. 15:276: εἰς ὁδόν, αἶψα δὲ πάντας ἀπέτραπε καὶ μεμαῶτας·
εἰς: Il. 15:371: εὔχετο χεῖρ’ ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα·
εἰς: Il. 15:402: σπεύσομαι εἰς Ἀχιλῆα, ἵν’ ὀτρύνω πολεμίζειν.
εἰς: Il. 15:550: ἂψ εἰς Ἴλιον ἦλθε, μετέπρεπε δὲ Τρώεσσι,
εἰς: Il. 16:184: αὐτίκα δ’ εἰς ὑπερῷ’ ἀναβὰς παρελέξατο λάθρῃ
εἰς: Il. 16:327: βήτην εἰς Ἔρεβος Σαρπηδόνος ἐσθλοὶ ἑταῖροι
εἰς: Il. 16:455: εἰς ὅ κε δὴ Λυκίης εὐρείης δῆμον ἵκωνται,
εἲς: Il. 16:515: εἲς ἢ ἐνὶ Τροίῃ· δύνασαι δὲ σὺ πάντοσ’ ἀκούειν
εἰς: Il. 16:538: Ἕκτορ νῦν δὴ πάγχυ λελασμένος εἰς ἐπικούρων,
εἰς: Il. 16:576: Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μάχοιτο.
εἰς: Il. 16:817: ἂψ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων.
εἰς: Il. 17:454: κτείνειν, εἰς ὅ κε νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκωνται
εἰς: Il. 17:709: ἐλθεῖν εἰς Ἀχιλῆα πόδας ταχύν· οὐδέ μιν οἴω
εἰς: Il. 18:326: φῆν δέ οἱ εἰς Ὀπόεντα περικλυτὸν υἱὸν ἀπάξειν
εἰς: Il. 19:32: ἤν περ γὰρ κεῖταί γε τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν,
εἰς: Il. 19:34: ἀλλὰ σύ γ’ εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας Ἀχαιοὺς
εἰς: Il. 19:45: καὶ μὴν οἳ τότε γ’ εἰς ἀγορὴν ἴσαν, οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
εἰς: Il. 19:217: κρείσσων εἰς ἐμέθεν καὶ φέρτερος οὐκ ὀλίγον περ
εἰς: Il. 19:257: εὐξάμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
εἰς: Il. 19:281: ἵππους δ’ εἰς ἀγέλην ἔλασαν θεράποντες ἀγαυοί.
εἷς: Il. 20:98: αἰεὶ γὰρ πάρα εἷς γε θεῶν ὃς λοιγὸν ἀμύνει.
εἰς: Il. 21:48: πέμψειν εἰς Ἀΐδαο καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι.
εἰς: Il. 21:128: φθείρεσθ’ εἰς ὅ κεν ἄστυ κιχείομεν Ἰλίου ἱρῆς
εἰς: Il. 21:133: ἀλλὰ καὶ ὧς ὀλέεσθε κακὸν μόρον, εἰς ὅ κε πάντες
εἰς: Il. 21:150: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν ὅ μευ ἔτλης ἀντίος ἐλθεῖν;
εἰς: Il. 21:219: οὐδέ τί πῃ δύναμαι προχέειν ῥόον εἰς ἅλα δῖαν
εἰς: Il. 21:231: Τρωσὶ παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν, εἰς ὅ κεν ἔλθῃ
εἰς: Il. 21:272: Πηλεΐδης δ’ ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
εἰς: Il. 21:444: πὰρ Διὸς ἐλθόντες θητεύσαμεν εἰς ἐνιαυτὸν
εἰς: Il. 21:522: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρὺν ἵκηται
εἰς: Il. 21:531: πεπταμένας ἐν χερσὶ πύλας ἔχετ’ εἰς ὅ κε λαοὶ
εἰς: Il. 22:12: οἳ δή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν, σὺ δὲ δεῦρο λιάσθης.
εἰς: Il. 22:47: οὐ δύναμαι ἰδέειν Τρώων εἰς ἄστυ ἀλέντων,
εἰς: Il. 22:213: ᾤχετο δ’ εἰς Ἀΐδαο, λίπεν δέ ἑ Φοῖβος Ἀπόλλων.
εἰς: Il. 23:36: εἰς Ἀγαμέμνονα δῖον ἄγον βασιλῆες Ἀχαιῶν
εἰς: Il. 23:203: πάντες ἀνήϊξαν, κάλεόν τέ μιν εἰς ἓ ἕκαστος·
εἰς: Il. 23:244: θείομεν, εἰς ὅ κεν αὐτὸς ἐγὼν Ἄϊδι κεύθωμαι.
εἰς: Il. 23:305: μυθεῖτ’ εἰς ἀγαθὰ φρονέων νοέοντι καὶ αὐτῷ·
εἰς: Il. 24:143: Ἶριν δ’ ὄτρυνε Κρονίδης εἰς Ἴλιον ἱρήν·
εἴς: Il. 24:407: εἴς, ἄγε δή μοι πᾶσαν ἀληθείην κατάλεξον,
εἰς: Il. 24:696: οἳ δ’ εἰς ἄστυ ἔλων οἰμωγῇ τε στοναχῇ τε
εἰς: Od. 1:18: εἰς Ἰθάκην, οὐδ’ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
εἰς: Od. 1:90: εἰς ἀγορὴν καλέσαντα κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς
εἰς: Od. 1:170: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
εἰς: Od. 1:172: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
εἰς: Od. 1:207: εἰ δὴ ἐξ αὐτοῖο τόσος πάϊς εἰς Ὀδυσῆος.
εἰς: Od. 1:272: αὔριον εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας Ἀχαιοὺς
εἰς: Od. 1:356: ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε,
εἰς: Od. 1:411: γνώμεναι· οὐ μὲν γάρ τι κακῷ εἰς ὦπα ἐῴκει.”
εἰς: Od. 1:421: οἱ δ’ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν
εἰς: Od. 1:427: ἔνθ’ ἔβη εἰς εὐνὴν πολλὰ φρεσὶ μερμηρίζων.
εἰς: Od. 2:10: βῆ ῥ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχος,
εἰς: Od. 2:18: Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἔβη κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσίν,
εἰς: Od. 2:55: οἱ δ’ εἰς ἡμετέρου πωλεύμενοι ἤματα πάντα,
εἰς: Od. 2:97: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
εἰς: Od. 2:99: Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν
εἰς: Od. 2:328: ἠὲ καὶ εἰς Ἐφύρην ἐθέλει, πίειραν ἄρουραν,
εἰς: Od. 2:358: μήτηρ εἰς ὑπερῷ’ ἀναβῇ κοίτου τε μέδηται·
εἰς: Od. 3:153: ἠῶθεν δ’ οἱ μὲν νέας ἕλκομεν εἰς ἅλα δῖαν
εἰς: Od. 3:174: δεῖξε, καὶ ἠνώγει πέλαγος μέσον εἰς Εὔβοιαν
εἰς: Od. 3:293: ἔστι δέ τις λισσὴ αἰπεῖά τε εἰς ἅλα πέτρη
εἷς: Od. 3:423: εἷς δ’ ἐπὶ Τηλεμάχου μεγαθύμου νῆα μέλαιναν
εἷς: Od. 3:425: εἷς δ’ αὖ χρυσοχόον Λαέρκεα δεῦρο κελέσθω
εἰς: Od. 4:86: τρὶς γὰρ τίκτει μῆλα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν·
εἰς: Od. 4:220: αὐτίκ’ ἄρ’ εἰς οἶνον βάλε φάρμακον, ἔνθεν ἔπινον,
εἰς: Od. 4:294: ἀλλ’ ἄγετ’ εἰς εὐνὴν τράπεθ’ ἥμεας, ὄφρα καὶ ἤδη
εἰς: Od. 4:371: νήπιός εἰς, ὦ ξεῖνε, λίην τόσον ἠδὲ χαλίφρων,
εἷς: Od. 4:498: εἷς δ’ ἔτι που ζωὸς κατερύκεται εὐρέϊ πόντῳ.
εἰς: Od. 4:526: χρυσοῦ δοιὰ τάλαντα· φύλασσε δ’ ὅ γ’ εἰς ἐνιαυτόν,
εἰς: Od. 4:577: νῆας μὲν πάμπρωτον ἐρύσσαμεν εἰς ἅλα δῖαν,
εἰς: Od. 4:581: ἂψ δ’ εἰς Αἰγύπτοιο, διιπετέος ποταμοῖο,
εἰς: Od. 4:595: καὶ γάρ κ’ εἰς ἐνιαυτὸν ἐγὼ παρὰ σοί γ’ ἀνεχοίμην
εἰς: Od. 4:601: ἵππους δ’ εἰς Ἰθάκην οὐκ ἄξομαι, ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ
εἰς: Od. 4:611: “αἵματός εἰς ἀγαθοῖο, φίλον τέκος, οἷ’ ἀγορεύεις·
εἰς: Od. 4:674: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀνστάντες ἔβαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος.
εἰς: Od. 4:751: εἰς ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
εἰς: Od. 4:760: εἰς ὑπερῷ’ ἀνέβαινε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν,
εἰς: Od. 5:77: αὐτίκ’ ἄρ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλυθεν. οὐδέ μιν ἄντην
εἰς: Od. 5:261: μοχλοῖσιν δ’ ἄρα τήν γε κατείρυσεν εἰς ἅλα δῖαν.
εἰς: Od. 5:349: ἂψ ἀπολυσάμενος βαλέειν εἰς οἴνοπα πόντον
εἰς: Od. 5:378: εἰς ὅ κεν ἀνθρώποισι διοτρεφέεσσι μιγήῃς.
εἰς: Od. 5:381: ἵκετο δ’ εἰς Αἰγάς, ὅθι οἱ κλυτὰ δώματ’ ἔασιν.
εἰς: Od. 5:475: βῆ ῥ’ ἴμεν εἰς ὕλην· τὴν δὲ σχεδὸν ὕδατος εὗρεν
εἰς: Od. 6:295: ἔνθα καθεζόμενος μεῖναι χρόνον, εἰς ὅ κεν ἡμεῖς
εἰς: Od. 7:238: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; τίς τοι τάδε εἵματ’ ἔδωκεν;
εἰς: Od. 8:12: εἰς ἀγορὴν ἰέναι, ὄφρα ξείνοιο πύθησθε,
εἰς: Od. 8:34: ἀλλ’ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν
εἰς: Od. 8:109: βὰν δ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, ἅμα δ’ ἕσπετο πουλὺς ὅμιλος,
εἰς: Od. 8:314: εἰς ἐμὰ δέμνια βάντες· ἐγὼ δ’ ὁρόων ἀκάχημαι.
εἰς: Od. 8:318: εἰς ὅ κέ μοι μάλα πάντα πατὴρ ἀποδῷσιν ἔεδνα,
εἰς: Od. 9:135: εἰς ὥρας ἀμόῳεν, ἐπεὶ μάλα πῖαρ ὑπ’ οὖδας.
εἰς: Od. 9:138: ἀλλ’ ἐπικέλσαντας μεῖναι χρόνον, εἰς ὅ κε ναυτέων
εἰς: Od. 9:216: καρπαλίμως δ’ εἰς ἄντρον ἀφικόμεθ’, οὐδέ μιν ἔνδον
εἰς: Od. 9:218: ἐλθόντες δ’ εἰς ἄντρον ἐθηεύμεσθα ἕκαστα·
εἰς: Od. 9:237: αὐτὰρ ὅ γ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλασε πίονα μῆλα,
εἰς: Od. 9:273: “νήπιός εἰς, ὦ ξεῖν’, ἢ τηλόθεν εἰλήλουθας,
εἰς: Od. 9:337: αὐτίκα δ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλασε πίονα μῆλα,
εἰς: Od. 9:527: εὔχετο, χεῖρ’ ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα·
εἰς: Od. 10:60: βῆν εἰς Αἰόλοο κλυτὰ δώματα· τὸν δ’ ἐκίχανον
εἰς: Od. 10:158: ὅς ῥά μοι ὑψίκερων ἔλαφον μέγαν εἰς ὁδὸν αὐτὴν
εἰς: Od. 10:175: εἰς Ἀΐδαο δόμους, πρὶν μόρσιμον ἦμαρ ἐπέλθῃ·
εἰς: Od. 10:325: “τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
εἰς: Od. 10:351: ἔκ θ’ ἱερῶν ποταμῶν, οἵ τ’ εἰς ἅλαδε προρέουσι.
εἰς: Od. 10:420: ὡς εἴ τ’ εἰς Ἰθάκην ἀφικοίμεθα πατρίδα γαῖαν·
εἰς: Od. 10:461: εἰς ὅ κεν αὖτις θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι λάβητε,
εἰς: Od. 10:467: ἔνθα μὲν ἤματα πάντα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν
εἰς: Od. 10:491: εἰς Ἀΐδαο δόμους καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης
εἰς: Od. 10:502: εἰς Ἄϊδος δ’ οὔ πώ τις ἀφίκετο νηῒ μελαίνῃ.”
εἰς: Od. 10:512: αὐτὸς δ’ εἰς Ἀΐδεω ἰέναι δόμον εὐρώεντα.
εἰς: Od. 10:513: ἔνθα μὲν εἰς Ἀχέροντα Πυριφλεγέθων τε ῥέουσι
εἰς: Od. 10:522: ἐλθὼν εἰς Ἰθάκην στεῖραν βοῦν, ἥ τις ἀρίστη,
εἰς: Od. 10:528: εἰς Ἔρεβος στρέψας, αὐτὸς δ’ ἀπονόσφι τραπέσθαι
εἰς: Od. 10:564: εἰς Ἀΐδαο δόμους καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης
εἰς: Od. 11:2: νῆα μὲν ἂρ πάμπρωτον ἐρύσσαμεν εἰς ἅλα δῖαν,
εἰς: Od. 11:30: ἐλθὼν εἰς Ἰθάκην στεῖραν βοῦν, ἥ τις ἀρίστη,
εἰς: Od. 11:86: τὴν ζωὴν κατέλειπον ἰὼν εἰς Ἴλιον ἱρήν.
εἰς: Od. 11:111: καί κεν ἔτ’ εἰς Ἰθάκην, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε·
εἰς: Od. 11:122: εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκηαι, οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν
εἰς: Od. 11:162: εἰς Ἰθάκην οὐδ’ εἶδες ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκα;”
εἰς: Od. 11:164: “μῆτερ ἐμή, χρειώ με κατήγαγεν εἰς Ἀΐδαο
εἰς: Od. 11:169: Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μαχοίμην.
εἰς: Od. 11:277: ἡ δ’ ἔβη εἰς Ἀΐδαο πυλάρταο κρατεροῖο,
εἰς: Od. 11:351: ἔμπης οὖν ἐπιμεῖναι ἐς αὔριον, εἰς ὅ κε πᾶσαν
εἰς: Od. 11:356: εἴ με καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἀνώγοιτ’ αὐτόθι μίμνειν
εἰς: Od. 11:372: Ἴλιον εἰς ἅμ’ ἕποντο καὶ αὐτοῦ πότμον ἐπέσπον.
εἰς: Od. 11:392: πιτνὰς εἰς ἐμὲ χεῖρας ὀρέξασθαι μενεαίνων·
εἰς: Od. 11:425: νοσφίσατ’ οὐδέ μοι ἔτλη, ἰόντι περ εἰς Ἀΐδαο,
εἰς: Od. 11:523: αὐτὰρ ὅτ’ εἰς ἵππον κατεβαίνομεν, ὃν κάμ’ Ἐπειός,
εἰς: Od. 11:564: ψυχὰς εἰς Ἔρεβος νεκύων κατατεθνηώτων.
εἰς: Od. 12:81: πρὸς ζόφον εἰς Ἔρεβος τετραμμένον, ᾗ περ ἂν ὑμεῖς
εἰς: Od. 12:138: ἦ τ’ ἂν ἔτ’ εἰς Ἰθάκην, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε·
εἰς: Od. 12:229: μάκρ’ ἐν χερσὶν ἑλὼν εἰς ἴκρια νηὸς ἔβαινον
εἰς: Od. 12:279: “σχέτλιός εἰς, Ὀδυσεῦ, περί τοι μένος, οὐδέ τι γυῖα
εἰς: Od. 12:345: εἰ δέ κεν εἰς Ἰθάκην ἀφικοίμεθα, πατρίδα γαῖαν,
εἰς: Od. 12:372: ἦ με μάλ’ εἰς ἄτην κοιμήσατε νηλέϊ ὕπνῳ,
εἰς: Od. 12:380: χαίρεσκον μὲν ἰὼν εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα,
εἰς: Od. 12:383: δύσομαι εἰς Ἀΐδαο καὶ ἐν νεκύεσσι φαείνω.”
εἰς: Od. 12:411: εἰς ἄντλον κατέχυνθ’· ὁ δ’ ἄρα πρυμνῇ ἐνὶ νηῒ
εἰς: Od. 13:23: οἱ δ’ εἰς Ἀλκινόοιο κίον καὶ δαῖτ’ ἀλέγυνον.
εἰς: Od. 13:59: “χαῖρέ μοι, ὦ βασίλεια, διαμπερές, εἰς ὅ κε γῆρας
εἰς: Od. 13:211: οἵ μ’ εἰς ἄλλην γαῖαν ἀπήγαγον· ἦ τέ μ’ ἔφαντο
εἰς: Od. 13:212: ἄξειν εἰς Ἰθάκην εὐδείελον, οὐδ’ ἐτέλεσσαν.
εἰς: Od. 13:237: “νήπιός εἰς, ὦ ξεῖν’, ἢ τηλόθεν εἰλήλουθας,
εἰς: Od. 13:275: ἢ εἰς Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί.
εἰς: Od. 13:325: ἥκειν εἰς Ἰθάκην εὐδείελον, ἀλλά τιν’ ἄλλην
εἰς: Od. 14:71: Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μάχοιτο.”
εἰς: Od. 14:187: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
εἰς: Od. 14:189: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
εἰς: Od. 14:196: ῥηϊδίως κεν ἔπειτα καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἅπαντα
εἰς: Od. 14:208: εἰς Ἀΐδαο δόμους· τοὶ δὲ ζωὴν ἐδάσαντο
εἰς: Od. 14:292: ἔνθα παρ’ αὐτῷ μεῖνα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν.
εἰς: Od. 15:1: Ἡ δ’ εἰς εὐρύχορον Λακεδαίμονα Παλλὰς Ἀθήνη
εἰς: Od. 15:26: εἰς ὅ κέ τοι φήνωσι θεοὶ κυδρὴν παράκοιτιν.
εἰς: Od. 15:51: ἀλλὰ μέν’, εἰς ὅ κε δῶρα φέρων ἐπιδίφρια θήῃ
εἰς: Od. 15:75: ἀλλὰ μέν’, εἰς ὅ κε δῶρα φέρων ἐπιδίφρια θείω
εἰς: Od. 15:216: ἂψ Πυλίων εἰς ἄστυ, θοῶς δ’ ἄρα δώμαθ’ ἵκανε.
εἰς: Od. 15:230: ὅς οἱ χρήματα πολλὰ τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν
εἰς: Od. 15:264: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;”
εἰς: Od. 15:497: καρπαλίμως, τὴν δ’ εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς.
εἰς: Od. 15:505: ἑσπέριος δ’ εἰς ἄστυ ἰδὼν ἐμὰ ἔργα κάτειμι.
εἰς: Od. 15:541: πείθῃ ἐμῶν ἑτάρων, οἵ μοι Πύλον εἰς ἅμ’ ἕποντο·
εἰς: Od. 15:543: ἐνδυκέως φιλέειν καὶ τιέμεν, εἰς ὅ κεν ἔλθω.”
εἰς: Od. 16:58: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
εἰς: Od. 16:223: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
εἰς: Od. 16:328: αὐτὰρ κήρυκα πρόεσαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος,
εἰς: Od. 16:361: αὐτοὶ δ’ εἰς ἀγορὴν κίον ἁθρόοι, οὐδέ τιν’ ἄλλον
εἰς: Od. 16:377: εἰς ἀγορήν· - οὐ γάρ τι μεθησέμεναί μιν ὀΐω,
εἰς: Od. 16:407: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀνστάντες ἔβαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος,
εἰς: Od. 17:49: εἰς ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
εἰς: Od. 17:56: ἐνδυκέως φιλέειν καὶ τιέμεν, εἰς ὅ κεν ἔλθω.”
εἰς: Od. 17:102: λέξομαι εἰς εὐνήν, ἥ μοι στονόεσσα τέτυκται,
εἰς: Od. 17:293: θρέψε μέν, οὐδ’ ἀπόνητο, πάρος δ’ εἰς Ἴλιον ἱρὴν
εἰς: Od. 17:388: ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπὸς περὶ πάντων εἰς μνηστήρων
εἰς: Od. 17:534: οἱ δ’ εἰς ἡμετέρου πωλεύμενοι ἤματα πάντα,
εἰς: Od. 18:85: εἰς Ἔχετον βασιλῆα, βροτῶν δηλήμονα πάντων,
εἰς: Od. 18:116: εἰς Ἔχετον βασιλῆα, βροτῶν δηλήμονα πάντων.”
εἰς: Od. 18:304: οἱ δ’ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν
εἰς: Od. 19:105: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;”
εἰς: Od. 19:142: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
εἰς: Od. 19:144: Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν
εἰς: Od. 19:462: εἰς Ἰθάκην. τῷ μέν ῥα πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
εἰς: Od. 19:595: λέξομαι εἰς εὐνήν, ἥ μοι στονόεσσα τέτυκται,
εἰς: Od. 20:146: βῆ δ’ ἴμεν εἰς ἀγορὴν μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
εἰς: Od. 20:362: εἰς ἀγορὴν ἔρχεσθαι, ἐπεὶ τάδε νυκτὶ ἐΐσκει.”
εἰς: Od. 21:308: εἰς Ἔχετον βασιλῆα, βροτῶν δηλήμονα πάντων,
εἰς: Od. 21:350: ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε,
εἰς: Od. 22:58: χαλκόν τε χρυσόν τ’ ἀποδώσομεν, εἰς ὅ κε σὸν κῆρ
εἰς: Od. 22:72: οὐδοῦ ἄπο ξεστοῦ τοξάσσεται, εἰς ὅ κε πάντας
εἷς: Od. 22:138: καί χ’ εἷς πάντας ἐρύκοι ἀνήρ, ὅς τ’ ἄλκιμος εἴη.
εἰς: Od. 22:202: βήτην εἰς Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην.
εἰς: Od. 22:376: ἐκ φόνου εἰς αὐλήν, σύ τε καὶ πολύφημος ἀοιδός,
εἰς: Od. 22:405: αἱματόεντα πέλει, δεινὸς δ’ εἰς ὦπα ἰδέσθαι·
εἰς: Od. 22:436: εἰς ἓ καλεσσάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
εἰς: Od. 22:443: θεινέμεναι ξίφεσιν τανυήκεσιν, εἰς ὅ κε πασέων
εἰς: Od. 22:479: εἰς Ὀδυσῆα δόμονδε κίον, τετέλεστο δὲ ἔργον.
εἰς: Od. 23:1: Γρηῢς δ’ εἰς ὑπερῷ’ ἀνεβήσετο καγχαλόωσα,
εἰς: Od. 23:107: οὐδ’ εἰς ὦπα ἰδέσθαι ἐναντίον. εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ
εἰς: Od. 23:269: εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκωμαι, οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν
εἰς: Od. 23:322: ἠδ’ ὡς εἰς Ἀΐδεω δόμον ἤλυθεν εὐρώεντα
εἰς: Od. 23:358: δώσουσ’, εἰς ὅ κε πάντας ἐνιπλήσωσιν ἐπαύλους.
εἰς: Od. 23:364: εἰς ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
εἰς: Od. 24:117: Ἴλιον εἰς ἅμ’ ἕπεσθαι ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν;
εἰς: Od. 24:132: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
εἰς: Od. 24:134: Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν
εἰς: Od. 24:257: τεῦ δμώς εἰς ἀνδρῶν; τεῦ δ’ ὄρχατον ἀμφιπολεύεις;
εἰς: Od. 24:298: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
εἰς: Od. 24:420: αὐτοὶ δ’ εἰς ἀγορὴν κίον ἁθρόοι, ἀχνύμενοι κῆρ.
εἰσάγαγον: Il. 24:719: οἳ δ’ ἐπεὶ εἰσάγαγον κλυτὰ δώματα, τὸν μὲν ἔπειτα
εἰσάγαγον: Od. 19:420: αὐτίκα δ’ εἰσάγαγον βοῦν ἄρσενα πενταέτηρον·
εἰσαγαγόντες: Il. 12:18: τεῖχος ἀμαλδῦναι ποταμῶν μένος εἰσαγαγόντες.
εἰσαγαγοῦσα: Od. 10:233: εἷσεν δ’ εἰσαγαγοῦσα κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
εἰσαγαγοῦσα: Od. 10:314: εἷσε δέ μ’ εἰσαγαγοῦσα ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου,
εἰσαγαγοῦσα: Od. 10:366: εἷσε δέ μ’ εἰσαγαγοῦσα ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου,
εἰσαγαγών: Il. 24:620: Ἴλιον εἰσαγαγών· πολυδάκρυτος δέ τοι ἔσται.
εἰσαγαγών: Od. 14:49: εἷσεν δ’ εἰσαγαγών, ῥῶπας δ’ ὑπέχευε δασείας,
ἐῖσαι: Od. 5:175: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε· τὸ δ’ οὐδ’ ἐπὶ νῆες ἐῖσαι
ἐῖσαι: Od. 6:271: ἀλλ’ ἱστοὶ καὶ ἐρετμὰ νεῶν καὶ νῆες ἐῖσαι,
εἴσαιτο: Il. 2:215: ἀλλ’ ὅ τι οἱ εἴσαιτο γελοίϊον Ἀργείοισιν
εἰσαμένη: Il. 5:785: Στέντορι εἰσαμένη μεγαλήτορι χαλκεοφώνῳ,
εἰσαμένη: Il. 17:555: εἰσαμένη Φοίνικι δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν·
εἰσάμενος: Il. 13:45: εἰσάμενος Κάλχαντι δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν·
εἰσάμενος: Il. 13:216: εἰσάμενος φθογγὴν Ἀνδραίμονος υἷϊ Θόαντι
εἰσάμενος: Il. 16:716: ἀνέρι εἰσάμενος αἰζηῷ τε κρατερῷ τε
εἰσάμενος: Il. 17:73: ἀνέρι εἰσάμενος Κικόνων ἡγήτορι Μέντῃ·
εἰσάμενος: Il. 20:224: ἵππῳ δ’ εἰσάμενος παρελέξατο κυανοχαίτῃ·
εἰσάμενος: Il. 21:213: ἀνέρι εἰσάμενος, βαθέης δ’ ἐκ φθέγξατο δίνης·
εἰσάμενος: Od. 11:241: τῷ δ’ ἄρα εἰσάμενος γαιήοχος ἐννοσίγαιος
εἷσαν: Il. 4:392: ἂψ ἄρ’ ἀνερχομένῳ πυκινὸν λόχον εἷσαν ἄγοντες
εἷσαν: Il. 5:693: εἷσαν ὑπ’ αἰγιόχοιο Διὸς περικαλλέϊ φηγῷ·
εἷσαν: Il. 23:698: κὰδ δ’ ἀλλοφρονέοντα μετὰ σφίσιν εἷσαν ἄγοντες,
εἷσαν: Il. 24:578: κὰδ δ’ ἐπὶ δίφρου εἷσαν· ἐϋξέστου δ’ ἀπ’ ἀπήνης
εἷσαν: Il. 24:720: τρητοῖς ἐν λεχέεσσι θέσαν, παρὰ δ’ εἷσαν ἀοιδοὺς
εἷσαν: Od. 3:416: πὰρ δ’ ἄρα Τηλέμαχον θεοείκελον εἷσαν ἄγοντες.
εἷσαν: Od. 6:212: κὰδ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσέα εἷσαν ἐπὶ σκέπας, ὡς ἐκέλευσε
εἰσαναβαίνοι: Il. 8:291: ἠὲ γυναῖχ’, ἥ κέν τοι ὁμὸν λέχος εἰσαναβαίνοι.
εἰσαναβᾶσ’: Od. 16:449: ἡ μὲν ἄρ’ εἰσαναβᾶσ’ ὑπερώϊα σιγαλόεντα
εἰσαναβᾶσα: Il. 2:514: παρθένος αἰδοίη ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα
εἰσαναβᾶσα: Il. 24:700: Πέργαμον εἰσαναβᾶσα φίλον πατέρ’ εἰσενόησεν
εἰσαναβᾶσα: Od. 17:101: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι ἐγὼν ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα
εἰσαναβᾶσα: Od. 19:594: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼν ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα
εἰσαναβῆναι: Il. 17:337: Ἴλιον εἰσαναβῆναι ἀναλκείῃσι δαμέντας.
εἰσανάγουσι: Od. 8:529: εἴρερον εἰσανάγουσι, πόνον τ’ ἐχέμεν καὶ ὀϊζύν·
εἰσανέβαινον: Il. 18:68: ἀκτὴν εἰσανέβαινον ἐπισχερώ, ἔνθα θαμειαὶ
εἰσανέβαινον: Od. 2:172: ὥς οἱ ἐμυθεόμην, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον
εἰσανέβαινον: Od. 18:252: ὤλεσαν ἀθάνατοι, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον
εἰσανέβαινον: Od. 19:125: ὤλεσαν ἀθάνατοι, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον
εἰσανέβησαν: Il. 6:74: Ἴλιον εἰσανέβησαν ἀναλκείῃσι δαμέντες,
εἰσανέβησαν: Il. 17:320: Ἴλιον εἰσανέβησαν ἀναλκείῃσι δαμέντες,
εἰσανιδών: Il. 16:232: οὐρανὸν εἰσανιδών· Δία δ’ οὐ λάθε τερπικέραυνον·
εἰσανιδών: Il. 24:307: οὐρανὸν εἰσανιδών, καὶ φωνήσας ἔπος ηὔδα·
εἰσανιών: Il. 7:423: οὐρανὸν εἰσανιών· οἳ δ’ ἤντεον ἀλλήλοισιν.
εἰσάντα: Od. 5:217: εἶδος ἀκιδνοτέρη μέγεθός τ’ εἰσάντα ἰδέσθαι·
εἴσαντο: Il. 12:103: οἳ γάρ οἱ εἴσαντο διακριδὸν εἶναι ἄριστοι
ἐΐσας: Il. 1:306: Πηλεΐδης μὲν ἐπὶ κλισίας καὶ νῆας ἐΐσας
ἐΐσας: Il. 2:671: Νιρεὺς αὖ Σύμηθεν ἄγε τρεῖς νῆας ἐΐσας
ἐΐσας: Il. 2:765: ὄτριχας οἰέτεας σταφύλῃ ἐπὶ νῶτον ἐΐσας·
ἐΐσας: Il. 5:62: ὃς καὶ Ἀλεξάνδρῳ τεκτήνατο νῆας ἐΐσας
ἐΐσας: Il. 8:217: καί νύ κ’ ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ νῆας ἐΐσας,
ἐΐσας: Il. 8:225: ἠδ’ ἐπ’ Ἀχιλλῆος, τοί ῥ’ ἔσχατα νῆας ἐΐσας
ἐΐσας: Il. 11:8: ἠδ’ ἐπ’ Ἀχιλλῆος, τοί ῥ’ ἔσχατα νῆας ἐΐσας
ἐΐσας: Il. 11:229: τὰς μὲν ἔπειτ’ ἐν Περκώτῃ λίπε νῆας ἐΐσας,
ἐΐσας: Il. 23:162: αὐτίκα λαὸν μὲν σκέδασεν κατὰ νῆας ἐΐσας,
ἐΐσας: Od. 3:180: τέτρατον ἦμαρ ἔην, ὅτ’ ἐν Ἄργεϊ νῆας ἐΐσας
ἐΐσας: Od. 4:358: ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ὅθεν τ’ ἀπὸ νῆας ἐΐσας
ἐΐσας: Od. 7:43: θαύμαζεν δ’ Ὀδυσεὺς λιμένας καὶ νῆας ἐΐσας,
ἐΐσας: Od. 11:185: Τηλέμαχος τεμένεα νέμεται καὶ δαῖτας ἐΐσας
ἐΐσας: Od. 11:337: εἶδός τε μέγεθός τε ἰδὲ φρένας ἔνδον ἐΐσας;
ἐΐσας: Od. 14:178: τὸν δέ τις ἀθανάτων βλάψε φρένας ἔνδον ἐΐσας
ἐΐσας: Od. 18:249: εἶδός τε μέγεθός τε ἰδὲ φρένας ἔνδον ἐΐσας.”
εἴσατ’: Od. 8:283: εἴσατ’ ἴμεν ἐς Λῆμνον, ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
εἴσατο: Il. 2:791: εἴσατο δὲ φθογγὴν υἷϊ Πριάμοιο Πολίτῃ,
εἴσατο: Il. 4:138: ἥ οἱ πλεῖστον ἔρυτο· διὰ πρὸ δὲ εἴσατο καὶ τῆς.
εἴσατο: Il. 5:538: ἣ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός,
εἴσατο: Il. 12:118: εἴσατο γὰρ νηῶν ἐπ’ ἀριστερά, τῇ περ Ἀχαιοὶ
εἴσατο: Il. 13:191: Ἕκτορος· ἀλλ’ οὔ πῃ χροὸς εἴσατο, πᾶς δ’ ἄρα χαλκῷ
εἴσατο: Il. 17:518: ἣ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός,
εἴσατο: Il. 20:81: υἱέϊ δὲ Πριάμοιο Λυκάονι εἴσατο φωνήν·
εἴσατο: Il. 24:319: τόσσ’ ἄρα τοῦ ἑκάτερθεν ἔσαν πτερά· εἴσατο δέ σφι
εἴσατο: Od. 5:281: εἴσατο δ’ ὡς ὅτε ῥινὸν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ.
εἴσατο: Od. 5:283: τηλόθεν ἐκ Σολύμων ὀρέων ἴδεν· εἴσατο γάρ οἱ
εἴσατο: Od. 13:352: ὣς εἰποῦσα θεὰ σκέδασ’ ἠέρα, εἴσατο δὲ χθών·
εἴσατο: Od. 19:283: ἤην· ἀλλ’ ἄρα οἱ τό γε κέρδιον εἴσατο θυμῷ,
εἴσατο: Od. 24:524: ἡ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκός·
εἰσαφίκανε: Il. 14:230: Λῆμνον δ’ εἰσαφίκανε πόλιν θείοιο Θόαντος.
εἰσαφίκανεν: Od. 22:99: βῆ δὲ θέειν, μάλα δ’ ὦκα φίλον πατέρ’ εἰσαφίκανεν,
εἰσαφίκανεν: Od. 22:112: βῆ δὲ φέρων, μάλα δ’ ὦκα φίλον πατέρ’ εἰσαφίκανεν.
εἰσαφικέσθαι: Il. 22:17: γαῖαν ὀδὰξ εἷλον πρὶν Ἴλιον εἰσαφικέσθαι.
εἰσαφικέσθαι: Od. 13:404: αὐτὸς δὲ πρώτιστα συβώτην εἰσαφικέσθαι,
εἰσαφικέσθαι: Od. 15:38: αὐτὸς δὲ πρώτιστα συβώτην εἰσαφικέσθαι,
εἰσαφίκηαι: Il. 20:336: μὴ καὶ ὑπὲρ μοῖραν δόμον Ἄϊδος εἰσαφίκηαι.
εἰσαφίκηται: Od. 12:40: ἀνθρώπους θέλγουσιν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκηται.
εἰσαφίκηται: Od. 16:228: ἀνθρώπους πέμπουσιν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκηται·
εἰσαφίκηται: Od. 20:188: ἀνθρώπους πέμπουσιν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκηται.
εἰσαφίκοιτο: Od. 12:84: τόξῳ ὀϊστεύσας κοῖλον σπέος εἰσαφίκοιτο.
εἰσαφίκοιτο: Od. 22:415: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκοιτο·
εἰσαφίκοιτο: Od. 23:66: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκοιτο·
εἴσβαινον: Od. 9:103: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
εἴσβαινον: Od. 9:179: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
εἴσβαινον: Od. 9:471: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον·
εἴσβαινον: Od. 9:563: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
εἴσβαινον: Od. 11:638: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
εἴσβαινον: Od. 12:146: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
εἴσβαινον: Od. 15:221: αἶψα δ’ ἄρ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
εἴσβαινον: Od. 15:549: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
εἷσε: Il. 6:189: εἷσε λόχον· τοὶ δ’ οὔ τι πάλιν οἶκον δὲ νέοντο·
εἷσε: Od. 4:531: εἷσε λόχον, ἑτέρωθι δ’ ἀνώγει δαῖτα πένεσθαι·
εἷσε: Od. 7:169: ὦρσεν ἀπ’ ἐσχαρόφιν καὶ ἐπὶ θρόνου εἷσε φαεινοῦ,
εἷσε: Od. 8:472: Δημόδοκον, λαοῖσι τετιμένον· εἷσε δ’ ἄρ’ αὐτὸν
εἷσε: Od. 10:314: εἷσε δέ μ’ εἰσαγαγοῦσα ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου,
εἷσε: Od. 10:366: εἷσε δέ μ’ εἰσαγαγοῦσα ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου,
εἷσέ: Od. 12:34: εἷσέ τε καὶ προσέλεκτο καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα·
εἷσε: Od. 15:286: εἷσε Θεοκλύμενον· τοὶ δὲ πρυμνήσι’ ἔλυσαν.
εἴσεαι: Il. 7:226: Ἕκτορ νῦν μὲν δὴ σάφα εἴσεαι οἰόθεν οἶος
εἴσεαι: Il. 21:292: ἀλλ’ ὅδε μὲν τάχα λωφήσει, σὺ δὲ εἴσεαι αὐτός·
εἴσεαι: Od. 2:40: “ὦ γέρον, οὐχ ἑκὰς οὗτος ἀνήρ, τάχα δ’ εἴσεαι αὐτός,
εἴσεαι: Od. 16:246: ἀλλὰ πολὺ πλέονες· τάχα δ’ εἴσεαι ἐνθάδ’ ἀριθμόν.
εἴσεαι: Od. 24:506: “Τηλέμαχ’, ἤδη μὲν τό γε εἴσεαι αὐτὸς ἐπελθών,
εἰσεῖδε: Il. 14:153: Ἥρη δ’ εἰσεῖδε χρυσόθρονος ὀφθαλμοῖσι
εἰσεῖδε: Il. 14:158: ἥμενον εἰσεῖδε, στυγερὸς δέ οἱ ἔπλετο θυμῷ.
εἰσεῖδον: Od. 11:582: καὶ μὴν Τάνταλον εἰσεῖδον χαλέπ’ ἄλγε’ ἔχοντα,
εἰσεῖδον: Od. 11:593: καὶ μὴν Σίσυφον εἰσεῖδον κρατέρ’ ἄλγε’ ἔχοντα,
εἴσειμι: Il. 24:463: ὀφθαλμοὺς εἴσειμι· νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη
εἰσέλασαν: Od. 13:113: ἔνθ’ οἵ γ’ εἰσέλασαν, πρὶν εἰδότες. ἡ μὲν ἔπειτα
εἰσελάσαντες: Il. 15:385: ἵππους δ’ εἰσελάσαντες ἐπὶ πρύμνῃσι μάχοντο
εἰσελάων: Od. 10:83: ἠπύει εἰσελάων, ὁ δέ τ’ ἐξελάων ὑπακούει.
εἴσελθε: Il. 6:354: ἀλλ’ ἄγε νῦν εἴσελθε καὶ ἕζεο τῷδ’ ἐπὶ δίφρῳ
εἴσελθε: Od. 16:25: ἀλλ’ ἄγε νῦν εἴσελθε, φίλον τέκος, ὄφρα σε θυμῷ
εἰσέλθῃσι: Il. 8:522: μὴ λόχος εἰσέλθῃσι πόλιν λαῶν ἀπεόντων.
εἰσελθοῦσα: Il. 4:34: εἰ δὲ σύ γ’ εἰσελθοῦσα πύλας καὶ τείχεα μακρὰ
εἰσελθοῦσα: Il. 14:169: ἔνθ’ ἥ γ’ εἰσελθοῦσα θύρας ἐπέθηκε φαεινάς.
εἰσελθών: Il. 9:138: εἰσελθών, ὅτε κεν δατεώμεθα ληΐδ’ Ἀχαιοί,
εἰσελθών: Il. 9:280: εἰσελθών, ὅτε κεν δατεώμεθα ληΐδ’ Ἀχαιοί,
εἰσελθὼν: Il. 11:559: κείρει τ’ εἰσελθὼν βαθὺ λήϊον· οἳ δέ τε παῖδες
εἰσελθὼν: Il. 24:465: τύνη δ’ εἰσελθὼν λαβὲ γούνατα Πηλεΐωνος,
εἰσελθὼν: Il. 24:477: τοὺς δ’ ἔλαθ’ εἰσελθὼν Πρίαμος μέγας, ἄγχι δ’ ἄρα στὰς
εἷσεν: Il. 1:311: εἷσεν ἄγων· ἐν δ’ ἀρχὸς ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς.
εἷσεν: Il. 2:549: κὰδ δ’ ἐν Ἀθήνῃς εἷσεν ἑῷ ἐν πίονι νηῷ·
εἷσεν: Il. 7:57: κὰδ δ’ Ἀγαμέμνων εἷσεν ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς·
εἷσεν: Il. 9:200: εἷσεν δ’ ἐν κλισμοῖσι τάπησί τε πορφυρέοισιν.
εἷσεν: Il. 23:359: τηλόθεν ἐν λείῳ πεδίῳ· παρὰ δὲ σκοπὸν εἷσεν
εἷσεν: Od. 1:130: αὐτὴν δ’ ἐς θρόνον εἷσεν ἄγων, ὑπὸ λῖτα πετάσσας,
εἷσεν: Od. 6:8: εἷσεν δὲ Σχερίῃ, ἑκὰς ἀνδρῶν ἀλφηστάων,
εἷσεν: Od. 10:233: εἷσεν δ’ εἰσαγαγοῦσα κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
εἷσεν: Od. 14:49: εἷσεν δ’ εἰσαγαγών, ῥῶπας δ’ ὑπέχευε δασείας,
εἷσεν: Od. 18:103: εἷσεν ἀνακλίνας, σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρί,
εἰσενόησα: Od. 11:572: τὸν δὲ μέτ’ Ὠρίωνα πελώριον εἰσενόησα
εἰσενόησα: Od. 11:601: τὸν δὲ μέτ’ εἰσενόησα βίην Ἡρακληείην,
εἰσενόησεν: Il. 24:700: Πέργαμον εἰσαναβᾶσα φίλον πατέρ’ εἰσενόησεν
εἰσέπτατο: Il. 21:494: ἥ ῥά θ’ ὑπ’ ἴρηκος κοίλην εἰσέπτατο πέτρην
εἰσερύσαντες: Od. 12:317: νῆα μὲν ὡρμίσαμεν, κοῖλον σπέος εἰσερύσαντες·
εἰσέρχεο: Il. 22:56: ἀλλ’ εἰσέρχεο τεῖχος ἐμὸν τέκος, ὄφρα σαώσῃς
εἴσεται: Il. 1:548: οὔτε θεῶν πρότερος τὸν εἴσεται οὔτ’ ἀνθρώπων·
εἴσεται: Il. 8:111: εἴσεται εἰ καὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεται ἐν παλάμῃσιν.
εἴσεται: Il. 16:243: εἴσεται ἤ ῥα καὶ οἶος ἐπίστηται πολεμίζειν
εἴσεται: Od. 15:213: ἀλλ’ αὐτὸς καλέων δεῦρ’ εἴσεται, οὐδέ ἕ φημι
ἐΐσῃ: Il. 13:405: Ἰδομενεύς· κρύφθη γὰρ ὑπ’ ἀσπίδι πάντοσ’ ἐΐσῃ,
εἴσῃ: Od. 16:313: δηθὰ γὰρ αὔτως εἴσῃ ἑκάστου πειρητίζων,
εἰσήγαγ’: Od. 3:191: πάντας δ’ Ἰδομενεὺς Κρήτην εἰσήγαγ’ ἑταίρους,
εἰσῆγον: Od. 4:43: αὐτοὺς δ’ εἰσῆγον θεῖον δόμον. οἱ δὲ ἰδόντες
εἰσῆγον: Od. 14:419: οἱ δ’ ὗν εἰσῆγον μάλα πίονα πενταέτηρον.
εἰσῆλθ’: Il. 2:321: ὡς οὖν δεινὰ πέλωρα θεῶν εἰσῆλθ’ ἑκατόμβας,
εἰσῆλθε: Il. 4:376: ἤτοι μὲν γὰρ ἄτερ πολέμου εἰσῆλθε Μυκήνας
εἰσῆλθε: Il. 6:318: ἔνθ’ Ἕκτωρ εἰσῆλθε Διῒ φίλος, ἐν δ’ ἄρα χειρὶ
εἰσῆλθε: Il. 16:254: ἂψ κλισίην εἰσῆλθε, δέπας δ’ ἀπέθηκ’ ἐνὶ χηλῷ,
εἰσῆλθε: Od. 4:802: ἐς θάλαμον δ’ εἰσῆλθε παρὰ κληῖδος ἱμάντα,
εἰσῆλθε: Od. 17:324: ὣς εἰπὼν εἰσῆλθε δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
εἰσῆλθε: Od. 21:242: ὣς εἰπὼν εἰσῆλθε δόμους ἐῢ ναιετάοντας·
εἰσῆλθεν: Od. 23:88: ἡ δ’ ἐπεὶ εἰσῆλθεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν,
εἰσῆλθον: Od. 10:112: οἱ δ’ ἐπεὶ εἰσῆλθον κλυτὰ δώματα, τὴν δὲ γυναῖκα
εἰσήλυθεν: Od. 4:338: βοσκομένη, ὁ δ’ ἔπειτα ἑὴν εἰσήλυθεν εὐνήν,
εἰσήλυθεν: Od. 17:129: βοσκομένη, ὁ δ’ ἔπειτα ἑὴν εἰσήλυθεν εὐνήν,
εἰσήλυθον: Il. 2:798: ἤδη μὲν μάλα πολλὰ μάχας εἰσήλυθον ἀνδρῶν,
εἰσήλυθον: Il. 3:184: ἤδη καὶ Φρυγίην εἰσήλυθον ἀμπελόεσσαν,
ἐΐσην: Il. 5:300: πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ’ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
ἐΐσην: Il. 7:250: καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην.
ἐΐσην: Il. 11:61: Ἕκτωρ δ’ ἐν πρώτοισι φέρ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
ἐΐσην: Il. 11:434: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην.
ἐΐσην: Il. 12:294: αὐτίκα δ’ ἀσπίδα μὲν πρόσθ’ ἔσχετο πάντοσ’ ἐΐσην
ἐΐσην: Il. 13:157: Πριαμίδης, πρόσθεν δ’ ἔχεν ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
ἐΐσην: Il. 13:160: καὶ βάλεν, οὐδ’ ἀφάμαρτε, κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
ἐΐσην: Il. 13:803: Πριαμίδης· πρόσθεν δ’ ἔχεν ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
ἐΐσην: Il. 17:7: πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ’ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
ἐΐσην: Il. 17:43: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην·
ἐΐσην: Il. 17:517: καὶ βάλεν Ἀρήτοιο κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην·
ἐΐσην: Il. 20:274: καὶ βάλεν Αἰνείαο κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
ἐΐσην: Il. 21:581: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἀσπίδα μὲν πρόσθ’ ἔσχετο πάντοσ’ ἐΐσην,
ἐΐσην: Il. 23:818: ἔνθ’ Αἴας μὲν ἔπειτα κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
ἐΐσης: Il. 1:468: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
ἐΐσης: Il. 1:602: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης,
ἐΐσης: Il. 2:431: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
ἐΐσης: Il. 4:48: οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης
ἐΐσης: Il. 7:320: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης·
ἐΐσης: Il. 9:225: χαῖρ’ Ἀχιλεῦ· δαιτὸς μὲν ἐΐσης οὐκ ἐπιδευεῖς
ἐΐσης: Il. 15:95: ἀλλὰ σύ γ’ ἄρχε θεοῖσι δόμοις ἔνι δαιτὸς ἐΐσης·
ἐΐσης: Il. 15:729: θρῆνυν ἐφ’ ἑπταπόδην, λίπε δ’ ἴκρια νηὸς ἐΐσης.
ἐΐσης: Il. 23:56: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
ἐΐσης: Il. 24:69: οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης
ἐΐσης: Od. 3:10: οἱ δ’ ἰθὺς κατάγοντο ἰδ’ ἱστία νηὸς ἐΐσης
ἐΐσης: Od. 3:431: ἐκ πεδίου, ἦλθον δὲ θοῆς παρὰ νηὸς ἐΐσης
ἐΐσῃς: Od. 4:578: ἐν δ’ ἱστοὺς τιθέμεσθα καὶ ἱστία νηυσὶν ἐΐσῃς·
ἐΐσης: Od. 8:98: ἤδη μὲν δαιτὸς κεκορήμεθα θυμὸν ἐΐσης
ἐΐσης: Od. 11:508: αὐτὸς γάρ μιν ἐγὼ κοίλης ἐπὶ νηὸς ἐΐσης
ἐΐσης: Od. 15:280: “οὐ μὲν δή σ’ ἐθέλοντά γ’ ἀπώσω νηὸς ἐΐσης,
ἐΐσης: Od. 16:479: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
ἐΐσης: Od. 19:425: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης·
εἶσθα: Il. 10:450: ἦ τε καὶ ὕστερον εἶσθα θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
εἶσθα: Od. 19:69: ἢ τάχα καὶ δαλῷ βεβλημένος εἶσθα θύραζε.”
εἶσι: Il. 2:87: ἠΰτε ἔθνεα εἶσι μελισσάων ἁδινάων
εἰσι: Il. 2:201: οἳ σέο φέρτεροί εἰσι, σὺ δ’ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις
εἰσι: Il. 3:440: κεῖνον δ’ αὖτις ἐγώ· πάρα γὰρ θεοί εἰσι καὶ ἡμῖν.
εἰσὶ: Il. 4:7: δοιαὶ μὲν Μενελάῳ ἀρηγόνες εἰσὶ θεάων
εἰσι: Il. 4:51: ἤτοι ἐμοὶ τρεῖς μὲν πολὺ φίλταταί εἰσι πόληες
εἰσι: Il. 5:342: τοὔνεκ’ ἀναίμονές εἰσι καὶ ἀθάνατοι καλέονται.
εἰσὶ: Il. 5:726: πλῆμναι δ’ ἀργύρου εἰσὶ περίδρομοι ἀμφοτέρωθεν·
εἰσι: Il. 5:728: ἐντέταται, δοιαὶ δὲ περίδρομοι ἄντυγές εἰσι.
εἰσι: Il. 9:144: τρεῖς δέ μοί εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ
εἰσι: Il. 9:286: τρεῖς δέ οἵ εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ
εἰσι: Il. 9:383: αἵ θ’ ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ’ ἀν’ ἑκάστας
εἰσι: Il. 9:498: καὶ γάρ τε λιταί εἰσι Διὸς κοῦραι μεγάλοιο
εἰσὶ: Il. 9:684: ὣς ἔφατ’· εἰσὶ καὶ οἵδε τάδ’ εἰπέμεν, οἵ μοι ἕποντο,
εἰσι: Il. 10:66: ἐρχομένω· πολλαὶ γὰρ ἀνὰ στρατόν εἰσι κέλευθοι.
εἰσὶ: Il. 10:170: εἰσὶν μέν μοι παῖδες ἀμύμονες, εἰσὶ δὲ λαοὶ
εἰσί: Il. 10:414: Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν, ὅσοι βουληφόροι εἰσί,
εἰσι: Il. 11:393: τοῦ δὲ γυναικὸς μέν τ’ ἀμφίδρυφοί εἰσι παρειαί,
εἶσι: Il. 11:415: σεύωνται, ὃ δέ τ’ εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο
εἰσὶ: Il. 13:312: νηυσὶ μὲν ἐν μέσσῃσιν ἀμύνειν εἰσὶ καὶ ἄλλοι
εἶσι: Il. 13:796: ἥ ῥά θ’ ὑπὸ βροντῆς πατρὸς Διὸς εἶσι πέδον δέ,
εἰσὶ: Il. 13:814: νῆας· ἄφαρ δέ τε χεῖρες ἀμύνειν εἰσὶ καὶ ἡμῖν.
εἶσι: Il. 15:136: λείψει, ὃ δ’ ἡμέας εἶσι κυδοιμήσων ἐς Ὄλυμπον,
εἰσι: Il. 15:225: οἵ περ ἐνέρτεροί εἰσι θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες.
εἶσι: Il. 17:147: εἶσι περὶ πτόλιος, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν
εἶσι: Il. 17:202: ὃς δή τοι σχεδὸν εἶσι· σὺ δ’ ἄμβροτα τεύχεα δύνεις
εἰσι: Il. 18:106: ἐν πολέμῳ· ἀγορῇ δέ τ’ ἀμείνονές εἰσι καὶ ἄλλοι.
εἰσί: Il. 19:105: τῶν ἀνδρῶν γενεῆς οἵ θ’ αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσί.
εἰσι: Il. 19:111: τῶν ἀνδρῶν οἳ σῆς ἐξ αἵματός εἰσι γενέθλης.
εἶσι: Il. 21:573: ἠΰτε πάρδαλις εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο
εἶσι: Il. 22:317: οἷος δ’ ἀστὴρ εἶσι μετ’ ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ
εἶσι: Il. 23:226: Ἦμος δ’ ἑωσφόρος εἶσι φόως ἐρέων ἐπὶ γαῖαν,
εἰσι: Il. 23:277: ἀθάνατοί τε γάρ εἰσι, Ποσειδάων δὲ πόρ’ αὐτοὺς
εἰσὶ: Il. 23:550: καὶ πρόβατ’, εἰσὶ δέ τοι δμῳαὶ καὶ μώνυχες ἵπποι·
εἰσι: Il. 24:221: ἢ οἳ μάντιές εἰσι θυοσκόοι ἢ ἱερῆες,
εἰσί: Il. 24:526: ζώειν ἀχνυμένοις· αὐτοὶ δέ τ’ ἀκηδέες εἰσί.
εἰσὶ: Od. 1:394: ἀλλ’ ἦ τοι βασιλῆες Ἀχαιῶν εἰσὶ καὶ ἄλλοι
εἶσι: Od. 2:89: ἤδη γὰρ τρίτον ἐστὶν ἔτος, τάχα δ’ εἶσι τέταρτον,
εἰσὶ: Od. 2:292: αἶψ’ ἐθελοντῆρας συλλέξομαι. εἰσὶ δὲ νῆες
εἰσι: Od. 4:232: ἀνθρώπων· ἦ γὰρ Παιήονός εἰσι γενέθλης.
εἶσι: Od. 4:401: τῆμος ἄρ’ ἐξ ἁλὸς εἶσι γέρων ἅλιος νημερτὴς
εἰσι: Od. 5:170: οἵ μευ φέρτεροί εἰσι νοῆσαί τε κρῆναί τε.”
εἰσι: Od. 6:40: ἔρχεσθαι· πολλὸν γὰρ ἄπο πλυνοί εἰσι πόληος.”
εἶσι: Od. 6:102: οἵη δ’ Ἄρτεμις εἶσι κατ’ οὔρεα ἰοχέαιρα,
εἰσι: Od. 8:480: τιμῆς ἔμμοροί εἰσι καὶ αἰδοῦς, οὕνεκ’ ἄρα σφέας
εἰσι: Od. 10:86: ἐγγὺς γὰρ νυκτός τε καὶ ἤματός εἰσι κέλευθοι.
εἰσι: Od. 10:493: μάντιος ἀλαοῦ, τοῦ τε φρένες ἔμπεδοί εἰσι·
εἰσι: Od. 12:4: οἰκία καὶ χοροί εἰσι καὶ ἀντολαὶ Ἠελίοιο,
εἰσὶ: Od. 12:89: τῆς ἦ τοι πόδες εἰσὶ δυώδεκα πάντες ἄωροι,
εἰσί: Od. 12:131: οὐδέ ποτε φθινύθουσι. θεαὶ δ’ ἐπιποιμένες εἰσί,
εἰσὶ: Od. 13:111: αἱ δ’ αὖ πρὸς νότου εἰσὶ θεώτεραι· οὐδέ τι κείνῃ
εἰσι: Od. 13:130: Φαίηκες, τοί πέρ τε ἐμῆς ἔξ εἰσι γενέθλης.
εἰσὶ: Od. 15:433: αὐτούς τ’; ἦ γὰρ ἔτ’ εἰσὶ καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.”
εἰσι: Od. 16:89: ἄνδρα καὶ ἴφθιμον, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσι.”
εἰσί: Od. 16:236: ὄφρ’ εἰδέω, ὅσσοι τε καὶ οἵ τινες ἀνέρες εἰσί·
εἰσὶ: Od. 17:267: τοίχῳ καὶ θριγκοῖσι, θύραι δ’ εὐερκέες εἰσὶ
εἰσι: Od. 17:376: ἤγαγες; ἦ οὐχ ἅλις ἧμιν ἀλήμονές εἰσι καὶ ἄλλοι,
εἰσι: Od. 19:498: αἵ τέ σ’ ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εἰσι.”
εἶσι: Od. 19:571: ἥδε δὴ ἠὼς εἶσι δυσώνυμος, ἥ μ’ Ὀδυσῆος
εἰσί: Od. 20:365: εἰσί μοι ὀφθαλμοί τε καὶ οὔατα καὶ πόδες ἄμφω
εἰσὶ: Od. 21:251: εἰσὶ καὶ ἄλλαι πολλαὶ Ἀχαιΐδες, αἱ μὲν ἐν αὐτῇ
εἰσι: Od. 22:289: μῦθον ἐπιτρέψαι, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσι.
εἰσι: Od. 22:418: αἵ τέ μ’ ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εἰσι.”
εἴσιδ’: Od. 1:118: τὰ φρονέων μνηστῆρσι μεθήμενος εἴσιδ’ Ἀθήνην,
εἴσιδε: Il. 18:235: δάκρυα θερμὰ χέων, ἐπεὶ εἴσιδε πιστὸν ἑταῖρον
εἴσιδε: Od. 5:392: ἔπλετο νηνεμίη· ὁ δ’ ἄρα σχεδὸν εἴσιδε γαῖαν
εἴσιδε: Od. 13:197: στῆ δ’ ἄρ’ ἀναΐξας καί ῥ’ εἴσιδε πατρίδα γαῖαν,
εἴσιδε: Od. 23:324: νηῒ πολυκλήϊδι, καὶ εἴσιδε πάντας ἑταίρους
εἴσιδε: Od. 24:493: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, τοὺς δὲ σχεδὸν εἴσιδε πάντας.
εἰσιδέειν: Il. 16:256: εἰσιδέειν Τρώων καὶ Ἀχαιῶν φύλοπιν αἰνήν.
εἰσιδέειν: Il. 19:15: ἄντην εἰσιδέειν, ἀλλ’ ἔτρεσαν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
εἰσιδέειν: Od. 6:230: μείζονά τ’ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα, κὰδ δὲ κάρητος
εἰσιδέειν: Od. 12:446: εἰσιδέειν· οὐ γάρ κεν ὑπέκφυγον αἰπὺν ὄλεθρον.
εἰσιδέειν: Od. 23:157: μείζονά τ’ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα· κὰδ δὲ κάρητος
εἴσιδεν: Il. 14:13: στῆ δ’ ἐκτὸς κλισίης, τάχα δ’ εἴσιδεν ἔργον ἀεικὲς
εἴσιδεν: Od. 9:251: καὶ τότε πῦρ ἀνέκαιε καὶ εἴσιδεν, εἴρετο δ’ ἥμεας·
εἴσιδεν: Od. 22:407: ἡ δ’ ὡς οὖν νέκυάς τε καὶ ἄσπετον εἴσιδεν αἷμα,
εἴσιδεν: Od. 22:408: ἴθυσέν ῥ’ ὀλολύξαι, ἐπεὶ μέγα εἴσιδεν ἔργον·
εἰσιδέτην: Od. 21:222: τὼ δ’ ἐπεὶ εἰσιδέτην εὖ τ’ ἐφράσσαντο ἕκαστα,
εἰσίδομεν: Od. 9:148: εἰσίδομεν, πρὶν νῆας ἐϋσσέλμους ἐπικέλσαι.
εἴσιδον: Od. 11:306: εἴσιδον, ἣ δὴ φάσκε Ποσειδάωνι μιγῆναι,
εἴσιδον: Od. 16:356: ἤ τίς σφιν τόδ’ ἔειπε θεῶν ἢ εἴσιδον αὐτοὶ
εἰσίθμη: Od. 6:264: λεπτὴ δ’ εἰσίθμη· νῆες δ’ ὁδὸν ἀμφιέλισσαι
εἰσιν: Il. 1:153: δεῦρο μαχησόμενος, ἐπεὶ οὔ τί μοι αἴτιοί εἰσιν·
εἰσιν: Il. 1:272: τῶν οἳ νῦν βροτοί εἰσιν ἐπιχθόνιοι μαχέοιτο·
εἰσὶν: Il. 2:227: εἰσὶν ἐνὶ κλισίῃς ἐξαίρετοι, ἅς τοι Ἀχαιοὶ
εἰσιν: Il. 2:796: ὦ γέρον αἰεί τοι μῦθοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν,
εἶσιν: Il. 3:61: ὅς τ’ εἶσιν διὰ δουρὸς ὑπ’ ἀνέρος ὅς ῥά τε τέχνῃ
εἰσιν: Il. 3:164: οὔ τί μοι αἰτίη ἐσσί, θεοί νύ μοι αἴτιοί εἰσιν
εἶσιν: Il. 7:98: εἰ μή τις Δαναῶν νῦν Ἕκτορος ἀντίος εἶσιν.
εἶσιν: Il. 7:209: ὅς τ’ εἶσιν πόλεμον δὲ μετ’ ἀνέρας οὕς τε Κρονίων
εἰσὶν: Il. 9:395: πολλαὶ Ἀχαιΐδες εἰσὶν ἀν’ Ἑλλάδα τε Φθίην τε
εἰσὶν: Il. 10:170: εἰσὶν μέν μοι παῖδες ἀμύμονες, εἰσὶ δὲ λαοὶ
εἰσιν: Il. 10:352: ἡμιόνων· αἱ γάρ τε βοῶν προφερέστεραί εἰσιν
εἰσιν: Il. 10:557: ἵππους δωρήσαιτ’, ἐπεὶ ἢ πολὺ φέρτεροί εἰσιν.
εἰσὶν: Il. 17:513: Ἕκτωρ Αἰνείας θ’, οἳ Τρώων εἰσὶν ἄριστοι.
εἰσὶν: Il. 20:183: εἰσὶν γάρ οἱ παῖδες, ὃ δ’ ἔμπεδος οὐδ’ ἀεσίφρων.
εἰσιν: Il. 20:368: ἔγχεϊ δ’ ἀργαλέον, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσιν.
εἶσιν: Il. 22:27: ὅς ῥά τ’ ὀπώρης εἶσιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαὶ
εἶσιν: Il. 22:309: ὅς τ’ εἶσιν πεδίον δὲ διὰ νεφέων ἐρεβεννῶν
εἰσὶν: Il. 24:40: ᾧ οὔτ’ ἂρ φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὔτε νόημα
εἰσίν: Il. 24:67: φίλτατος ἔσκε θεοῖσι βροτῶν οἳ ἐν Ἰλίῳ εἰσίν·
εἰσιν: Od. 2:29: ἠὲ νέων ἀνδρῶν ἢ οἳ προγενέστεροί εἰσιν;
εἰσὶν: Od. 2:51: τῶν ἀνδρῶν φίλοι υἷες οἳ ἐνθάδε γ’ εἰσὶν ἄριστοι,
εἰσιν: Od. 2:87: σοὶ δ’ οὔ τι μνηστῆρες Ἀχαιῶν αἴτιοί εἰσιν,
εἰσιν: Od. 2:254: οἵ τέ οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώϊοί εἰσιν ἑταῖροι.
εἰσιν: Od. 3:70: ξείνους, οἵ τινές εἰσιν, ἐπεὶ τάρπησαν ἐδωδῆς.
εἰσίν: Od. 4:95: εἰσίν· - ἐπεὶ μάλα πολλὰ πάθον καὶ ἀπώλεσα οἶκον
εἰσιν: Od. 4:241: ὅσσοι Ὀδυσσῆος ταλασίφρονός εἰσιν ἄεθλοι·
εἰσιν: Od. 6:207: τὸν νῦν χρὴ κομέειν· πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες
εἰσὶν: Od. 6:274: μωμεύῃ· μάλα δ’ εἰσὶν ὑπερφίαλοι κατὰ δῆμον·
εἰσίν: Od. 6:279: ἀνδρῶν τηλεδαπῶν, ἐπεὶ οὔ τινες ἐγγύθεν εἰσίν·
εἰσιν: Od. 7:125: ἄλλας δὲ τραπέουσι· πάροιθε δέ τ’ ὄμφακές εἰσιν
εἰσὶν: Od. 8:36: κρινάσθων κατὰ δῆμον, ὅσοι πάρος εἰσὶν ἄριστοι.
εἰσὶν: Od. 8:151: νηῦς τε κατείρυσται καὶ ἐπαρτέες εἰσὶν ἑταῖροι.”
εἰσιν: Od. 8:222: ὅσσοι νῦν βροτοί εἰσιν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες.
εἰσιν: Od. 9:174: ἐλθὼν τῶνδ’ ἀνδρῶν πειρήσομαι, οἵ τινές εἰσιν,
εἶσιν: Od. 11:149: ᾧ δέ κ’ ἐπιφθονέῃς, ὁ δέ τοι πάλιν εἶσιν ὀπίσσω.”
εἰσίν: Od. 13:109: ἐν δ’ ὕδατ’ ἀενάοντα. δύω δέ τέ οἱ θύραι εἰσίν,
εἰσίν: Od. 13:295: μύθων τε κλοπίων, οἵ τοι πεδόθεν φίλοι εἰσίν.
εἰσιν: Od. 14:57: ξεῖνον ἀτιμῆσαι· πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες
εἰσιν: Od. 14:93: ὅσσαι γὰρ νύκτες τε καὶ ἡμέραι ἐκ Διός εἰσιν,
εἰσὶν: Od. 15:330: οὔ τοι τοιοίδ’ εἰσὶν ὑποδρηστῆρες ἐκείνων,
εἰσιν: Od. 16:317: αἵ τέ σ’ ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εἰσιν·
εἰσὶν: Od. 17:189: νεικείῃ· χαλεπαὶ δέ τ’ ἀνάκτων εἰσὶν ὁμοκλαί· -
εἰσιν: Od. 17:363: γνοίη θ’ οἵ τινές εἰσιν ἐναίσιμοι οἵ τ’ ἀθέμιστοι·
εἰσίν: Od. 17:475: ἀλλ’ εἴ που πτωχῶν γε θεοὶ καὶ ἐρινύες εἰσίν,
εἰσὶν: Od. 18:220: οὐκέτι τοι φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὐδὲ νόημα.
εἰσὶν: Od. 18:232: οἵδε κακὰ φρονέοντες, ἐμοὶ δ’ οὐκ εἰσὶν ἀρωγοί.
εἰσὶν: Od. 19:562: δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσὶν ὀνείρων·
εἰσὶν: Od. 20:182: αἰτίζεις· εἰσὶν δὲ καὶ ἄλλοθι δαῖτες Ἀχαιῶν.”
εἰσιν: Od. 22:421: πεντήκοντά τοί εἰσιν ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες
εἶσιν: Od. 23:362: αὐτίκα γὰρ φάτις εἶσιν ἅμ’ ἠελίῳ ἀνιόντι
ἐΐσκει: Od. 20:362: εἰς ἀγορὴν ἔρχεσθαι, ἐπεὶ τάδε νυκτὶ ἐΐσκει.”
ἐΐσκεις: Od. 4:148: “οὕτω νῦν καὶ ἐγὼ νοέω, γύναι, ὡς σὺ ἐΐσκεις·
ἐΐσκεις: Od. 13:313: καὶ μάλ’ ἐπισταμένῳ· σὲ γὰρ αὐτὴν παντὶ ἐΐσκεις.
ἐΐσκεις: Od. 16:187: “οὔ τίς τοι θεός εἰμι· τί μ’ ἀθανάτοισιν ἐΐσκεις;
ἐΐσκομεν: Il. 13:446: Δηΐφοβ’ ἦ ἄρα δή τι ἐΐσκομεν ἄξιον εἶναι
ἐΐσκομεν: Od. 9:321: αὐανθέν. τὸ μὲν ἄμμες ἐΐσκομεν εἰσορόωντες
ἐΐσκομεν: Od. 11:363: “ὦ Ὀδυσεῦ, τὸ μὲν οὔ τί σ’ ἐΐσκομεν εἰσορόωντες
εἴσκοντες: Il. 11:798: αἴ κέ σε τῷ εἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο
ἐΐσκω: Il. 3:197: ἀρνειῷ μιν ἔγωγε ἐΐσκω πηγεσιμάλλῳ,
ἐΐσκω: Il. 5:181: Τυδεΐδῃ μιν ἔγωγε δαΐφρονι πάντα ἐΐσκω,
ἐΐσκω: Il. 24:371: σεῦ ἀπαλεξήσαιμι· φίλῳ δέ σε πατρὶ ἐΐσκω.
ἐΐσκω: Od. 6:152: εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ’ ἄγχιστα ἐΐσκω·
ἐΐσκω: Od. 8:159: “οὐ γάρ σ’ οὐδέ, ξεῖνε, δαήμονι φωτὶ ἐΐσκω
εἴσοδός: Od. 10:90: ἐν στόματι προὔχουσιν, ἀραιὴ δ’ εἴσοδός ἐστιν,
εἰσοιχνεῦσαν: Od. 6:157: λευσσόντων τοιόνδε θάλος χορὸν εἰσοιχνεῦσαν.
εἰσοιχνεῦσι: Od. 9:120: οὐδέ μιν εἰσοιχνεῦσι κυνηγέται, οἵ τε καθ’ ὕλην
εἴσομ’: Od. 19:501: εὖ νυ καὶ αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι καὶ εἴσομ’ ἑκάστην.
εἴσομαι: Il. 8:532: εἴσομαι εἴ κέ μ’ ὁ Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης
εἴσομαι: Il. 14:8: αὐτὰρ ἐγὼν ἐλθὼν τάχα εἴσομαι ἐς περιωπήν.
εἴσομαι: Il. 21:335: εἴσομαι ἐξ ἁλόθεν χαλεπὴν ὄρσουσα θύελλαν,
εἴσομαι: Il. 24:462: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ πάλιν εἴσομαι, οὐδ’ Ἀχιλῆος
εἴσομαι: Od. 22:7: εἴσομαι, αἴ κε τύχωμι, πόρῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων.”
εἰσοράασθαι: Il. 14:344: οὗ τε καὶ ὀξύτατον πέλεται φάος εἰσοράασθαι.
εἰσοράασθαι: Od. 3:246: ὥς τέ μοι ἀθάνατος ἰνδάλλεται εἰσοράασθαι.
εἰσοράασθαι: Od. 9:324: τόσσον ἔην μῆκος, τόσσον πάχος εἰσοράασθαι.
εἰσοράασθαι: Od. 10:396: καὶ πολὺ καλλίονες καὶ μείζονες εἰσοράασθαι.
εἰσοράασθαι: Od. 24:252: οὐδέ τί τοι δούλειον ἐπιπρέπει εἰσοράασθαι
εἰσοράασθε: Il. 23:495: ἀλλ’ ὑμεῖς ἐν ἀγῶνι καθήμενοι εἰσοράασθε
εἰσορόων: Il. 5:183: ἵππους τ’ εἰσορόων· σάφα δ’ οὐκ οἶδ’ εἰ θεός ἐστιν.
εἰσορόων: Il. 8:52: εἰσορόων Τρώων τε πόλιν καὶ νῆας Ἀχαιῶν.
εἰσορόων: Il. 10:123: ἀλλ’ ἐμέ τ’ εἰσορόων καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενος ὁρμήν.
εἰσορόων: Il. 11:82: εἰσορόων Τρώων τε πόλιν καὶ νῆας Ἀχαιῶν
εἰσορόων: Il. 11:600: εἰσορόων πόνον αἰπὺν ἰῶκά τε δακρυόεσσαν.
εἰσορόων: Il. 22:321: εἰσορόων χρόα καλόν, ὅπῃ εἴξειε μάλιστα.
εἰσορόων: Il. 24:632: εἰσορόων ὄψίν τ’ ἀγαθὴν καὶ μῦθον ἀκούων.
εἰσορόων: Od. 16:26: τέρψομαι εἰσορόων νέον ἄλλοθεν ἔνδον ἐόντα.
εἰσορόων: Od. 16:277: ἢ βέλεσιν βάλλωσι· σὺ δ’ εἰσορόων ἀνέχεσθαι.
εἰσορόων: Od. 21:393: εἰσορόων Ὀδυσῆα. ὁ δ’ ἤδη τόξον ἐνώμα
εἰσορόωντα: Il. 15:456: πολλὰ δ’ ἐπότρυνε σχεδὸν ἴσχειν εἰσορόωντα
εἰσορόωντα: Il. 17:687: ἤδη μὲν σὲ καὶ αὐτὸν ὀΐομαι εἰσορόωντα
εἰσορόωντα: Od. 3:123: κείνου ἔκγονός ἐσσι· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.
εἰσορόωντα: Od. 4:75: ὅσσα τάδ’ ἄσπετα πολλά· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.”
εἰσορόωντα: Od. 6:161: οὔτ’ ἄνδρ’ οὔτε γυναῖκα· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.
εἰσορόωντα: Od. 8:384: ἠδ’ ἄρ’ ἑτοῖμα τέτυκτο· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.”
εἰσορόωντα: Od. 14:214: ἀλλ’ ἔμπης καλάμην γέ σ’ ὀΐομαι εἰσορόωντα
εἰσορόωντας: Il. 3:342: δεινὸν δερκόμενοι· θάμβος δ’ ἔχεν εἰσορόωντας
εἰσορόωντας: Il. 4:79: κὰδ δ’ ἔθορ’ ἐς μέσσον· θάμβος δ’ ἔχεν εἰσορόωντας
εἰσορόωντας: Il. 24:482: ἀνδρὸς ἐς ἀφνειοῦ, θάμβος δ’ ἔχει εἰσορόωντας,
εἰσορόωντες: Il. 4:4: δειδέχατ’ ἀλλήλους, Τρώων πόλιν εἰσορόωντες·
εἰσορόωντες: Il. 7:214: τὸν δὲ καὶ Ἀργεῖοι μὲν ἐγήθεον εἰσορόωντες,
εἰσορόωντες: Il. 9:229: ἀλλὰ λίην μέγα πῆμα διοτρεφὲς εἰσορόωντες
εἰσορόωντες: Il. 13:88: τοὺς οἵ γ’ εἰσορόωντες ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυα λεῖβον·
εἰσορόωντες: Il. 24:23: τὸν δ’ ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες,
εἰσορόωντες: Od. 7:71: καὶ λαῶν, οἵ μίν ῥα θεὸν ὣς εἰσορόωντες
εἰσορόωντες: Od. 9:321: αὐανθέν. τὸ μὲν ἄμμες ἐΐσκομεν εἰσορόωντες
εἰσορόωντες: Od. 11:363: “ὦ Ὀδυσεῦ, τὸ μὲν οὔ τί σ’ ἐΐσκομεν εἰσορόωντες
εἰσορόωντες: Od. 20:311: ἀλλ’ ἔμπης τάδε μὲν καὶ τέτλαμεν εἰσορόωντες,
εἰσορόωντι: Il. 23:464: Τρωϊκὸν ἂμ πεδίον παπταίνετον εἰσορόωντι·
εἰσορόωντι: Od. 24:319: δριμὺ μένος προὔτυψε φίλον πατέρ’ εἰσορόωντι.
εἰσορόωντο: Il. 23:448: Ἀργεῖοι δ’ ἐν ἀγῶνι καθήμενοι εἰσορόωντο
εἰσορόωσα: Il. 11:73: θῦνον· Ἔρις δ’ ἄρ’ ἔχαιρε πολύστονος εἰσορόωσα·
εἰσορόωσα: Od. 19:537: ἐξ ὕδατος, καί τέ σφιν ἰαίνομαι εἰσορόωσα·
εἰσορόωσαι: Il. 4:9: ἀλλ’ ἤτοι ταὶ νόσφι καθήμεναι εἰσορόωσαι
εἰσορόωσαι: Il. 5:418: αἳ δ’ αὖτ’ εἰσορόωσαι Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
εἰσορόωσαν: Od. 4:142: οὔτ’ ἄνδρ’ οὔτε γυναῖκα, σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωσαν,
εἰσοροώσῃ: Od. 23:239: ὣς ἄρα τῇ ἀσπαστὸς ἔην πόσις εἰσοροώσῃ,
εἰσορόωσι: Il. 12:312: ἐν Λυκίῃ, πάντες δὲ θεοὺς ὣς εἰσορόωσι,
εἰσορόωσι: Od. 8:327: τέχνας εἰσορόωσι πολύφρονος Ἡφαίστοιο.
εἰσορόωσι: Od. 15:520: τὸν νῦν ἶσα θεῷ Ἰθακήσιοι εἰσορόωσι·
εἰσορόωσιν: Od. 8:173: ἐρχόμενον δ’ ἀνὰ ἄστυ θεὸν ὣς εἰσορόωσιν.
εἰσορόωσιν: Od. 20:166: “ξεῖν’, ἦ ἄρ τί σε μᾶλλον Ἀχαιοὶ εἰσορόωσιν,
εἰσορόῳτε: Od. 8:341: ὑμεῖς δ’ εἰσορόῳτε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι,
εἴσω: Il. 1:71: καὶ νήεσσ’ ἡγήσατ’ Ἀχαιῶν Ἴλιον εἴσω
εἴσω: Il. 3:322: τὸν δὸς ἀποφθίμενον δῦναι δόμον Ἄϊδος εἴσω,
εἴσω: Il. 4:460: ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ’ ἄρ’ ὀστέον εἴσω
εἴσω: Il. 6:10: ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ’ ἄρ’ ὀστέον εἴσω
εἴσω: Il. 6:284: εἰ κεῖνόν γε ἴδοιμι κατελθόντ’ Ἄϊδος εἴσω
εἴσω: Il. 6:422: οἳ μὲν πάντες ἰῷ κίον ἤματι Ἄϊδος εἴσω·
εἴσω: Il. 7:131: θυμὸν ἀπὸ μελέων δῦναι δόμον Ἄϊδος εἴσω.
εἴσω: Il. 7:270: εἴσω δ’ ἀσπίδ’ ἔαξε βαλὼν μυλοειδέϊ πέτρῳ,
εἴσω: Il. 8:548: κνίσην δ’ ἐκ πεδίου ἄνεμοι φέρον οὐρανὸν εἴσω.
εἴσω: Il. 11:44: ὀξέα· τῆλε δὲ χαλκὸς ἀπ’ αὐτόφιν οὐρανὸν εἴσω
εἴσω: Il. 11:263: πότμον ἀναπλήσαντες ἔδυν δόμον Ἄϊδος εἴσω.
εἴσω: Il. 11:681: καὶ τὰ μὲν ἠλασάμεσθα Πύλον Νηλήϊον εἴσω
εἴσω: Il. 12:459: ῥῆξε δ’ ἀπ’ ἀμφοτέρους θαιρούς· πέσε δὲ λίθος εἴσω
εἴσω: Il. 13:553: εἴσω ἐπιγράψαι τέρενα χρόα νηλέϊ χαλκῷ
εἴσω: Il. 14:456: αὐτῷ σκηπτόμενον κατίμεν δόμον Ἄϊδος εἴσω.
εἴσω: Il. 16:340: Πηνέλεως, πᾶν δ’ εἴσω ἔδυ ξίφος, ἔσχεθε δ’ οἶον
εἴσω: Il. 16:364: Ὡς δ’ ὅτ’ ἀπ’ Οὐλύμπου νέφος ἔρχεται οὐρανὸν εἴσω
εἴσω: Il. 17:159: αἶψά κε Πάτροκλον ἐρυσαίμεθα Ἴλιον εἴσω.
εἴσω: Il. 17:163: λύσειαν, καί κ’ αὐτὸν ἀγοίμεθα Ἴλιον εἴσω·
εἴσω: Il. 18:58: νηυσὶν ἐπιπροέηκα κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω
εἴσω: Il. 18:60: οἴκαδε νοστήσαντα δόμον Πηλήϊον εἴσω.
εἴσω: Il. 18:282: εἴσω δ’ οὔ μιν θυμὸς ἐφορμηθῆναι ἐάσει,
εἴσω: Il. 18:439: νηυσὶν ἐπιπροέηκα κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω
εἴσω: Il. 18:441: οἴκαδε νοστήσαντα δόμον Πηλήϊον εἴσω.
εἴσω: Il. 21:117: τύψε κατὰ κληῗδα παρ’ αὐχένα, πᾶν δέ οἱ εἴσω
εἴσω: Il. 21:125: οἴσει δινήεις εἴσω ἁλὸς εὐρέα κόλπον·
εἴσω: Il. 21:246: εἴσω πᾶσ’ ἐριποῦσ’· ὃ δ’ ἄρ’ ἐκ δίνης ἀνορούσας
εἴσω: Il. 22:425: ὡς ἑνός, οὗ μ’ ἄχος ὀξὺ κατοίσεται Ἄϊδος εἴσω,
εἴσω: Il. 24:145: ἄγγειλον Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἴλιον εἴσω
εἴσω: Il. 24:246: ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν βαίην δόμον Ἄϊδος εἴσω.
εἴσω: Od. 3:427: οἱ δ’ ἄλλοι μένετ’ αὐτοῦ ἀολλέες, εἴπατε δ’ εἴσω
εἴσω: Od. 4:775: πάντες ὁμῶς, μή πού τις ἀπαγγείλῃσι καὶ εἴσω.
εἴσω: Od. 7:6: ἡμιόνους ἔλυον ἐσθῆτά τε ἔσφερον εἴσω.
εἴσω: Od. 7:13: ἥ οἱ πῦρ ἀνέκαιε καὶ εἴσω δόρπον ἐκόσμει.
εἴσω: Od. 7:135: καρπαλίμως ὑπὲρ οὐδὸν ἐβήσετο δώματος εἴσω.
εἴσω: Od. 8:290: ἐρχομένη κατ’ ἄρ’ ἕζεθ’· ὁ δ’ εἴσω δώματος ᾔει
εἴσω: Od. 9:524: εὖνιν ποιήσας πέμψαι δόμον Ἄϊδος εἴσω,
εἴσω: Od. 10:91: ἔνθ’ οἵ γ’ εἴσω πάντες ἔχον νέας ἀμφιελίσσας.
εἴσω: Od. 11:150: ὣς φαμένη ψυχὴ μὲν ἔβη δόμον Ἄϊδος εἴσω
εἴσω: Od. 11:627: ὣς εἰπὼν ὁ μὲν αὖτις ἔβη δόμον Ἄϊδος εἴσω,
εἴσω: Od. 15:40: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἀέσαι· τὸν δ’ ὀτρῦναι πόλιν εἴσω
εἴσω: Od. 16:41: αὐτὰρ ὅ γ’ εἴσω ἴεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν.
εἴσω: Od. 17:30: αὐτὸς δ’ εἴσω ἴεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν.
εἴσω: Od. 17:256: αὐτίκα δ’ εἴσω ἴεν, μετὰ δὲ μνηστῆρσι καθῖζεν,
εἴσω: Od. 18:96: Ἶρος, ὁ δ’ αὐχέν’ ἔλασσεν ὑπ’ οὔατος, ὀστέα δ’ εἴσω
εἴσω: Od. 18:110: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοὶ δ’ ἴσαν εἴσω
εἴσω: Od. 19:4: “Τηλέμαχε, χρὴ τεύχε’ ἀρήϊα κατθέμεν εἴσω
εἴσω: Od. 19:182: ἀλλ’ ὁ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω
εἴσω: Od. 19:193: οἰχομένῳ σὺν νηυσὶ κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω.
εἴσω: Od. 21:229: ἐξελθὼν μεγάροιο, ἀτὰρ εἴπῃσι καὶ εἴσω.
εἴσω: Od. 22:187: τὼ δ’ ἄρ’ ἐπαΐξανθ’ ἑλέτην ἔρυσάν τέ μιν εἴσω
εἴσω: Od. 23:252: ἤματι τῷ, ὅτε δὴ κατέβην δόμον Ἄϊδος εἴσω,
εἴσω: Od. 24:214: “ὑμεῖς μὲν νῦν ἔλθετ’ ἐϋκτίμενον δόμον εἴσω,
Εἰσωποὶ: Il. 15:653: Εἰσωποὶ δ’ ἐγένοντο νεῶν, περὶ δ’ ἔσχεθον ἄκραι
εἴτ’: Il. 12:239: εἴτ’ ἐπὶ δεξί’ ἴωσι πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
εἴτ’: Il. 12:240: εἴτ’ ἐπ’ ἀριστερὰ τοί γε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα.
εἶτ’: Od. 21:195: ποῖοί κ’ εἶτ’ Ὀδυσῆϊ ἀμυνέμεν, εἴ ποθεν ἔλθοι
εἷται: Od. 11:191: ἐν κόνι ἄγχι πυρός, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷται·
εἴφ’: Od. 9:279: ἀλλά μοι εἴφ’, ὅπῃ ἔσχες ἰὼν εὐεργέα νῆα,
εἴφ’: Od. 16:131: εἴφ’, ὅτι οἱ σῶς εἰμι καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουθα.
εἶχ’: Il. 10:515: Οὐδ’ ἀλαοσκοπιὴν εἶχ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
εἶχε: Il. 3:123: τὴν Ἀντηνορίδης εἶχε κρείων Ἑλικάων
εἶχε: Il. 11:739: πρεσβυτάτην δὲ θύγατρ’ εἶχε ξανθὴν Ἀγαμήδην,
εἶχε: Il. 13:10: Οὐδ’ ἀλαοσκοπιὴν εἶχε κρείων ἐνοσίχθων·
εἶχε: Il. 14:135: Οὐδ’ ἀλαοσκοπιὴν εἶχε κλυτὸς ἐννοσίγαιος,
εἶχε: Il. 17:354: ἀλλ’ οὔ πως ἔτι εἶχε· σάκεσσι γὰρ ἔρχατο πάντῃ
εἶχε: Il. 21:242: εἶχε στηρίξασθαι· ὃ δὲ πτελέην ἕλε χερσὶν
εἶχε: Il. 23:401: τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδης εἶχε ξανθὸς Μενέλαος.
εἶχε: Od. 3:444: Περσεὺς δ’ ἀμνίον εἶχε. γέρων δ’ ἱππηλάτα Νέστωρ
εἶχε: Od. 8:285: οὐδ’ ἀλαὸς σκοπιὴν εἶχε χρυσήνιος Ἄρης,
εἶχε: Od. 15:231: εἶχε βίῃ. ὁ δὲ τεῖος ἐνὶ μεγάροις Φυλάκοιο
εἶχεν: Il. 7:217: ἀλλ’ οὔ πως ἔτι εἶχεν ὑποτρέσαι οὐδ’ ἀναδῦναι
εἶχεν: Il. 13:394: ἐκ δέ οἱ ἡνίοχος πλήγη φρένας ἃς πάρος εἶχεν,
εἶχεν: Il. 16:110: πάντοθεν ἐκ μελέων πολὺς ἔῤῥεεν, οὐδέ πῃ εἶχεν
εἶχεν: Il. 23:422: τῇ ῥ’ εἶχεν Μενέλαος ἁματροχιὰς ἀλεείνων.
εἶχεν: Od. 11:584: στεῦτο δὲ διψάων, πιέειν δ’ οὐκ εἶχεν ἑλέσθαι·
εἶχον: Il. 2:500: οἵ τ’ Ἐλεῶν’ εἶχον ἠδ’ Ὕλην καὶ Πετεῶνα,
εἶχον: Il. 2:505: οἵ θ’ Ὑποθήβας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
εἶχον: Il. 2:546: Οἳ δ’ ἄρ’ Ἀθήνας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον
εἶχον: Il. 2:559: Οἳ δ’ Ἄργός τ’ εἶχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν
εἶχον: Il. 2:569: Οἳ δὲ Μυκήνας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον
εἶχον: Il. 2:574: Πελλήνην τ’ εἶχον ἠδ’ Αἴγιον ἀμφενέμοντο
εἶχον: Il. 2:581: Οἳ δ’ εἶχον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν,
εἶχον: Il. 2:584: οἵ τ’ ἄρ’ Ἀμύκλας εἶχον Ἕλος τ’ ἔφαλον πτολίεθρον,
εἶχον: Il. 2:585: οἵ τε Λάαν εἶχον ἠδ’ Οἴτυλον ἀμφενέμοντο,
εἶχον: Il. 2:607: καὶ Τεγέην εἶχον καὶ Μαντινέην ἐρατεινὴν
εἶχον: Il. 2:608: Στύμφηλόν τ’ εἶχον καὶ Παρρασίην ἐνέμοντο,
εἶχον: Il. 2:632: οἵ ῥ’ Ἰθάκην εἶχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον
εἶχον: Il. 2:646: οἳ Κνωσόν τ’ εἶχον Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν,
εἶχον: Il. 2:676: Οἳ δ’ ἄρα Νίσυρόν τ’ εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε
εἶχον: Il. 2:683: οἵ τ’ εἶχον Φθίην ἠδ’ Ἑλλάδα καλλιγύναικα,
εἶχον: Il. 2:695: Οἳ δ’ εἶχον Φυλάκην καὶ Πύρασον ἀνθεμόεντα
εἶχον: Il. 2:729: Οἳ δ’ εἶχον Τρίκκην καὶ Ἰθώμην κλωμακόεσσαν,
εἶχον: Il. 2:828: Οἳ δ’ Ἀδρήστειάν τ’ εἶχον καὶ δῆμον Ἀπαισοῦ
εἶχον: Il. 12:456: εἶχον ἐπημοιβοί, μία δὲ κληῒς ἐπαρήρει.
εἶχον: Il. 13:340: μακρῇς, ἃς εἶχον ταμεσίχροας· ὄσσε δ’ ἄμερδεν
εἶχον: Il. 18:598: εἶχον χρυσείας ἐξ ἀργυρέων τελαμώνων.
εἶχον: Il. 22:474: αἵ ἑ μετὰ σφίσιν εἶχον ἀτυζομένην ἀπολέσθαι.
εἶχον: Od. 11:621: εἶχον ἀπειρεσίην· μάλα γὰρ πολὺ χείρονι φωτὶ
εἶχον: Od. 12:362: οὐδ’ εἶχον μέθυ λεῖψαι ἐπ’ αἰθομένοισ’ ἱεροῖσιν,
εἶχον: Od. 12:433: τῷ προσφὺς ἐχόμην ὡς νυκτερίς· οὐδέ πῃ εἶχον
εἶχον: Od. 12:435: ῥίζαι γὰρ ἑκὰς εἶχον, ἀπήωροι δ’ ἔσαν ὄζοι
εἴχοντο: Il. 22:409: κωκυτῷ τ’ εἴχοντο καὶ οἰμωγῇ κατὰ ἄστυ.
εἰῶ: Il. 4:55: εἴ περ γὰρ φθονέω τε καὶ οὐκ εἰῶ διαπέρσαι,
εἴωθε: Il. 5:766: ἥ ἑ μάλιστ’ εἴωθε κακῇς ὀδύνῃσι πελάζειν.
εἴωθε: Od. 17:394: Ἀντίνοος δ’ εἴωθε κακῶς ἐρεθιζέμεν αἰεὶ
εἰωθότες: Il. 5:203: ἀνδρῶν εἰλομένων εἰωθότες ἔδμεναι ἄδην.
εἰωθότι: Il. 5:231: μᾶλλον ὑφ’ ἡνιόχῳ εἰωθότι καμπύλον ἅρμα
εἰωθὼς: Il. 6:508: εἰωθὼς λούεσθαι ἐϋῤῥεῖος ποταμοῖο
εἰωθὼς: Il. 15:265: εἰωθὼς λούεσθαι ἐϋῤῥεῖος ποταμοῖο
εἰῶμεν: Od. 21:260: κάτθετ’. ἀτὰρ πελέκεάς γε καὶ εἴ κ’ εἰῶμεν ἅπαντας
εἴων: Il. 18:448: εἴων ἐξιέναι· τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες
εἴων: Od. 9:468: ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ εἴων, ἀνὰ δ’ ὀφρύσι νεῦον ἑκάστῳ,
εἴων: Od. 11:49: ἥμην οὐδ’ εἴων νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα
εἴων: Od. 11:88: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς εἴων προτέρην, πυκινόν περ ἀχεύων,
εἴων: Od. 11:232: οὐκ εἴων πίνειν ἅμα πάσας αἷμα κελαινόν.
εἴων: Od. 16:362: εἴων οὔτε νέων μεταΐζειν οὔτε γερόντων.
εἰῶσ’: Il. 2:132: οἵ με μέγα πλάζουσι καὶ οὐκ εἰῶσ’ ἐθέλοντα
εἰῶσι: Il. 11:549: οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι
εἰῶσι: Il. 17:659: οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι
εἰῶσι: Il. 20:139: ἢ Ἀχιλῆ’ ἴσχωσι καὶ οὐκ εἰῶσι μάχεσθαι,
ἐκ: Il. 1:63: ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν,
ἐκ: Il. 1:194: ἕλκετο δ’ ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος, ἦλθε δ’ Ἀθήνη
ἔκ: Il. 1:204: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσθαι ὀΐω·
ἔκ: Il. 1:233: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι·
ἐκ: Il. 1:269: καὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ μεθομίλεον ἐκ Πύλου ἐλθὼν
ἐκ: Il. 1:346: ἐκ δ’ ἄγαγε κλισίης Βρισηΐδα καλλιπάρῃον,
ἔκ: Il. 1:361: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Il. 1:369: ἐκ δ’ ἕλον Ἀτρεΐδῃ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον.
ἐκ: Il. 1:436: ἐκ δ’ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι’ ἔδησαν·
ἐκ: Il. 1:437: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης,
ἐκ: Il. 1:438: ἐκ δ’ ἑκατόμβην βῆσαν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι·
ἐκ: Il. 1:439: ἐκ δὲ Χρυσηῒς νηὸς βῆ ποντοπόροιο.
ἐκ: Il. 1:493: Ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ’ ἠώς,
ἐκ: Il. 2:33: ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσί, μηδέ σε λήθη
ἐκ: Il. 2:70: ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν· ὣς ὃ μὲν εἰπὼν
ἐκ: Il. 2:88: πέτρης ἐκ γλαφυρῆς αἰεὶ νέον ἐρχομενάων,
ἐκ: Il. 2:131: πολλέων ἐκ πολίων ἐγχέσπαλοι ἄνδρες ἔασιν,
ἐκ: Il. 2:146: ὤρορ’ ἐπαΐξας πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων.
ἐκ: Il. 2:197: τιμὴ δ’ ἐκ Διός ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ μητίετα Ζεύς.
ἔκ: Il. 2:257: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἐκ: Il. 2:557: Αἴας δ’ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας,
ἐκ: Il. 2:625: Οἳ δ’ ἐκ Δουλιχίοιο Ἐχινάων θ’ ἱεράων
ἐκ: Il. 2:654: ἐκ Ῥόδου ἐννέα νῆας ἄγεν Ῥοδίων ἀγερώχων,
ἐκ: Il. 2:669: ἐκ Διός, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει,
ἐκ: Il. 2:690: τὴν ἐκ Λυρνησσοῦ ἐξείλετο πολλὰ μογήσας
ἐκ: Il. 2:744: τοὺς δ’ ἐκ Πηλίου ὦσε καὶ Αἰθίκεσσι πέλασσεν·
ἐκ: Il. 2:748: Γουνεὺς δ’ ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας·
ἐκ: Il. 2:809: πᾶσαι δ’ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ δ’ ἔσσυτο λαὸς
ἐκ: Il. 2:877: τηλόθεν ἐκ Λυκίης, Ξάνθου ἄπο δινήεντος.
ἐκ: Il. 3:113: καί ῥ’ ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί,
ἐκ: Il. 3:142: ὁρμᾶτ’ ἐκ θαλάμοιο τέρεν κατὰ δάκρυ χέουσα
ἐκ: Il. 3:221: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος εἵη
ἐκ: Il. 3:273: ἀρνῶν ἐκ κεφαλέων τάμνε τρίχας· αὐτὰρ ἔπειτα
ἐκ: Il. 3:295: οἶνον δ’ ἐκ κρητῆρος ἀφυσσόμενοι δεπάεσσιν
ἐκ: Il. 3:325: ἂψ ὁρόων· Πάριος δὲ θοῶς ἐκ κλῆρος ὄρουσεν.
ἐκ: Il. 3:367: νῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος, ἐκ δέ μοι ἔγχος
ἔκ: Il. 3:398: θάμβησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Il. 3:428: ἤλυθες ἐκ πολέμου· ὡς ὤφελες αὐτόθ’ ὀλέσθαι
ἐκ: Il. 4:96: ἐκ πάντων δὲ μάλιστα Ἀλεξάνδρῳ βασιλῆϊ.
ἐκ: Il. 4:109: τοῦ κέρα ἐκ κεφαλῆς ἑκκαιδεκάδωρα πεφύκει·
ἐκ: Il. 4:116: αὐτὰρ ὁ σύλα πῶμα φαρέτρης, ἐκ δ’ ἕλετ’ ἰὸν
ἔκ: Il. 4:161: ἔκ τε καὶ ὀψὲ τελεῖ, σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν
ἐκ: Il. 4:213: αὐτίκα δ’ ἐκ ζωστῆρος ἀρηρότος ἕλκεν ὀϊστόν·
ἐκ: Il. 4:454: κρουνῶν ἐκ μεγάλων κοίλης ἔντοσθε χαράδρης,
ἐκ: Il. 4:465: ἕλκε δ’ ὑπ’ ἐκ βελέων, λελιημένος ὄφρα τάχιστα
ἐκ: Il. 4:525: Πείροος, οὖτα δὲ δουρὶ παρ’ ὀμφαλόν· ἐκ δ’ ἄρα πᾶσαι
ἐκ: Il. 4:529: ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλθε Θόας, ἐκ δ’ ὄβριμον ἔγχος
ἐκ: Il. 4:531: τῷ ὅ γε γαστέρα τύψε μέσην, ἐκ δ’ αἴνυτο θυμόν.
ἐκ: Il. 5:4: δαῖέ οἱ ἐκ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ἀκάματον πῦρ
ἐκ: Il. 5:44: Βώρου, ὃς ἐκ Τάρνης ἐριβώλακος εἰληλούθει.
ἐκ: Il. 5:64: οἷ τ’ αὐτῷ, ἐπεὶ οὔ τι θεῶν ἐκ θέσφατα ᾔδη.
ἐκ: Il. 5:207: Τυδεΐδῃ τε καὶ Ἀτρεΐδῃ, ἐκ δ’ ἀμφοτέροιιν
ἐκ: Il. 5:264: ἐκ δ’ ἐλάσαι Τρώων μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
ἐκ: Il. 5:317: χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕλοιτο.
ἐκ: Il. 5:346: χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕλοιτο·
ἐκ: Il. 5:372: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἐκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Il. 5:409: ἐλθόντ’ ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος.
ἐκ: Il. 5:469: ἀλλ’ ἄγετ’ ἐκ φλοίσβοιο σαώσομεν ἐσθλὸν ἑταῖρον.
ἐκ: Il. 5:544: ἀφνειὸς βιότοιο, γένος δ’ ἦν ἐκ ποταμοῖο
ἐκ: Il. 5:548: ἐκ δὲ Διοκλῆος διδυμάονε παῖδε γενέσθην,
ἐκ: Il. 5:582: χερμαδίῳ ἀγκῶνα τυχὼν μέσον· ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
ἐκ: Il. 5:620: αὐτὰρ ὃ λὰξ προσβὰς ἐκ νεκροῦ χάλκεον ἔγχος
ἐκ: Il. 5:645: ἐλθόντ’ ἐκ Λυκίης, οὐδ’ εἰ μάλα καρτερός ἐσσι,
ἐκ: Il. 5:657: ἐκ χειρῶν ἤϊξαν· ὃ μὲν βάλεν αὐχένα μέσσον
ἐκ: Il. 5:694: ἐκ δ’ ἄρα οἱ μηροῦ δόρυ μείλινον ὦσε θύραζε
ἐκ: Il. 5:859: ἐκ δὲ δόρυ σπάσεν αὖτις· ὃ δ’ ἔβραχε χάλκεος Ἄρης
ἐκ: Il. 5:864: Οἵη δ’ ἐκ νεφέων ἐρεβεννὴ φαίνεται ἀὴρ
ἐκ: Il. 5:896: ἐκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσί, ἐμοὶ δέ σε γείνατο μήτηρ·
ἐκ: Il. 6:42: αὐτὸς δ’ ἐκ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσθη
ἐκ: Il. 6:158: ὅς ῥ’ ἐκ δήμου ἔλασσεν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν,
ἐκ: Il. 6:188: κρίνας ἐκ Λυκίης εὐρείης φῶτας ἀρίστους
ἐκ: Il. 6:206: Ἱππόλοχος δέ μ’ ἔτικτε, καὶ ἐκ τοῦ φημι γενέσθαι·
ἔκ: Il. 6:253: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Il. 6:377: πῇ ἔβη Ἀνδρομάχη λευκώλενος ἐκ μεγάροιο;
ἔκ: Il. 6:406: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Il. 6:415: ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων εὖ ναιετάουσαν
ἐκ: Il. 6:471: ἐκ δ’ ἐγέλασσε πατήρ τε φίλος καὶ πότνια μήτηρ·
ἐκ: Il. 6:480: ἐκ πολέμου ἀνιόντα· φέροι δ’ ἔναρα βροτόεντα
ἔκ: Il. 6:485: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Il. 6:501: οὐ γάρ μιν ἔτ’ ἔφαντο ὑπότροπον ἐκ πολέμοιο
ἐκ: Il. 6:516: στρέψεσθ’ ἐκ χώρης ὅθι ᾗ ὀάριζε γυναικί.
ἐκ: Il. 6:529: ἐκ Τροίης ἐλάσαντας ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
ἐκ: Il. 7:75: δεῦρ’ ἴτω ἐκ πάντων πρόμος ἔμμεναι Ἕκτορι δίῳ.
ἔκ: Il. 7:108: δεξιτερῆς ἕλε χειρὸς ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἐκ: Il. 7:119: δηΐου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος.
ἐκ: Il. 7:174: δηΐου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος.
ἐκ: Il. 7:182: ἐκ δ’ ἔθορε κλῆρος κυνέης ὃν ἄρ’ ἤθελον αὐτοὶ
ἐκ: Il. 7:337: ἄκριτον ἐκ πεδίου· ποτὶ δ’ αὐτὸν δείμομεν ὦκα
ἐκ: Il. 7:436: ἄκριτον ἐκ πεδίου, ποτὶ δ’ αὐτὸν τεῖχος ἔδειμαν
ἐκ: Il. 7:467: νῆες δ’ ἐκ Λήμνοιο παρέσταν οἶνον ἄγουσαι
ἐκ: Il. 7:480: οἶνον δ’ ἐκ δεπάων χαμάδις χέον, οὐδέ τις ἔτλη
ἐκ: Il. 8:58: πᾶσαι δ’ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ δ’ ἔσσυτο λαός,
ἐκ: Il. 8:137: Νέστορα δ’ ἐκ χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα,
ἐκ: Il. 8:140: ἦ οὐ γιγνώσκεις ὅ τοι ἐκ Διὸς οὐχ ἕπετ’ ἀλκή;
ἐκ: Il. 8:213: τῶν δ’ ὅσον ἐκ νηῶν ἀπὸ πύργου τάφρος ἔεργε
ἐκ: Il. 8:251: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ ὅ τ’ ἄρ’ ἐκ Διὸς ἤλυθεν ὄρνις,
ἐκ: Il. 8:296: ἐκ τοῦ δὴ τόξοισι δεδεγμένος ἄνδρας ἐναίρω.
ἐκ: Il. 8:320: αὐτὸς δ’ ἐκ δίφροιο χαμαὶ θόρε παμφανόωντος
ἐκ: Il. 8:403: αὐτὰς δ’ ἐκ δίφρου βαλέω κατά θ’ ἅρματα ἄξω·
ἐκ: Il. 8:417: αὐτὰς δ’ ἐκ δίφρου βαλέειν κατά θ’ ἅρματα ἄξειν·
ἐκ: Il. 8:505: ἐκ πόλιος δ’ ἄξεσθε βόας καὶ ἴφια μῆλα
ἐκ: Il. 8:507: σῖτόν τ’ ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγεσθε,
ἐκ: Il. 8:545: ἐκ πόλιος δ’ ἄξοντο βόας καὶ ἴφια μῆλα
ἐκ: Il. 8:547: σῖτόν τ’ ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγοντο.
ἐκ: Il. 8:548: κνίσην δ’ ἐκ πεδίου ἄνεμοι φέρον οὐρανὸν εἴσω.
ἔκ: Il. 8:553: ἔκ τ’ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι
ἐκ: Il. 9:80: ἐκ δὲ φυλακτῆρες σὺν τεύχεσιν ἐσσεύοντο
ἐκ: Il. 9:178: ὁρμῶντ’ ἐκ κλισίης Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο.
ἐκ: Il. 9:253: ἤματι τῷ ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε·
ἐκ: Il. 9:330: τάων ἐκ πασέων κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ
ἐκ: Il. 9:343: ἐκ θυμοῦ φίλεον δουρικτητήν περ ἐοῦσαν.
ἐκ: Il. 9:344: νῦν δ’ ἐπεὶ ἐκ χειρῶν γέρας εἵλετο καί μ’ ἀπάτησε
ἐκ: Il. 9:375: ἐκ γὰρ δή μ’ ἀπάτησε καὶ ἤλιτεν· οὐδ’ ἂν ἔτ’ αὖτις
ἐκ: Il. 9:377: ἐῤῥέτω· ἐκ γάρ εὑ φρένας εἵλετο μητίετα Ζεύς.
ἐκ: Il. 9:439: ἤματι τῷ ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε
ἐκ: Il. 9:465: πολλὸν δ’ ἐκ κεράμων μέθυ πίνετο τοῖο γέροντος.
ἐκ: Il. 9:482: ἐκ θυμοῦ φιλέων, ἐπεὶ οὐκ ἐθέλεσκες ἅμ’ ἄλλῳ
ἐκ: Il. 9:540: πολλέων ἐκ πολίων θηρήτορας ἄνδρας ἀγείρας
ἐκ: Il. 9:618: ἐκ κλισίης νόστοιο μεδοίατο· τοῖσι δ’ ἄρ’ Αἴας
ἐκ: Il. 9:637: πληθύος ἐκ Δαναῶν, μέμαμεν δέ τοι ἔξοχον ἄλλων
ἔκ: Il. 9:667: δειδέχατ’ ἄλλοθεν ἄλλος ἀνασταδόν, ἔκ τ’ ἐρέοντο·
ἐκ: Il. 10:10: νειόθεν ἐκ κραδίης, τρομέοντο δέ οἱ φρένες ἐντός.
ἐκ: Il. 10:15: πολλὰς ἐκ κεφαλῆς προθελύμνους ἕλκετο χαίτας
ἐκ: Il. 10:68: πατρόθεν ἐκ γενεῆς ὀνομάζων ἄνδρα ἕκαστον
ἐκ: Il. 10:107: ἐκ χόλου ἀργαλέοιο μεταστρέψῃ φίλον ἦτορ.
ἐκ: Il. 10:140: ἐκ δ’ ἦλθε κλισίης καί σφεας πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἐκ: Il. 10:246: τούτου γ’ ἑσπομένοιο καὶ ἐκ πυρὸς αἰθομένοιο
ἔκ: Il. 10:308: νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι
ἔκ: Il. 10:320: νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν ἔκ τε πυθέσθαι.
ἐκ: Il. 10:337: ἐλθὼν ἐκ νηῶν ἂψ Ἕκτορι μῦθον ἀποίσειν.
ἐκ: Il. 10:356: ἐκ Τρώων ἰέναι πάλιν Ἕκτορος ὀτρύναντος.
ἔκ: Il. 10:395: ἀνδρῶν δυσμενέων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι
ἐκ: Il. 10:501: ποικίλου ἐκ δίφροιο νοήσατο χερσὶν ἑλέσθαι·
ἐκ: Il. 10:537: ὧδ’ ἄφαρ ἐκ Τρώων ἐλασαίατο μώνυχας ἵππους·
ἐκ: Il. 11:1: Ἠὼς δ’ ἐκ λεχέων παρ’ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο
ἐκ: Il. 11:62: οἷος δ’ ἐκ νεφέων ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ
ἐκ: Il. 11:109: Ἄντιφον αὖ παρὰ οὖς ἔλασε ξίφει, ἐκ δ’ ἔβαλ’ ἵππων.
ἐκ: Il. 11:128: ἐκ γάρ σφεας χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα,
ἐκ: Il. 11:130: Ἀτρεΐδης· τὼ δ’ αὖτ’ ἐκ δίφρου γουναζέσθην·
ἐκ: Il. 11:152: ἐκ πεδίου, τὴν ὦρσαν ἐρίγδουποι πόδες ἵππων
ἐκ: Il. 11:163: Ἕκτορα δ’ ἐκ βελέων ὕπαγε Ζεὺς ἔκ τε κονίης
ἔκ: Il. 11:163: Ἕκτορα δ’ ἐκ βελέων ὕπαγε Ζεὺς ἔκ τε κονίης
ἔκ: Il. 11:164: ἔκ τ’ ἀνδροκτασίης ἔκ θ’ αἵματος ἔκ τε κυδοιμοῦ·
ἔκ: Il. 11:164: ἔκ τ’ ἀνδροκτασίης ἔκ θ’ αἵματος ἔκ τε κυδοιμοῦ·
ἔκ: Il. 11:164: ἔκ τ’ ἀνδροκτασίης ἔκ θ’ αἵματος ἔκ τε κυδοιμοῦ·
ἐκ: Il. 11:227: γήμας δ’ ἐκ θαλάμοιο μετὰ κλέος ἵκετ’ Ἀχαιῶν
ἐκ: Il. 11:239: ἕλκ’ ἐπὶ οἷ μεμαὼς ὥς τε λίς, ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
ἐκ: Il. 11:379: ἐκ λόχου ἀμπήδησε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ἐκ: Il. 11:381: νείατον ἐς κενεῶνα βαλὼν ἐκ θυμὸν ἑλέσθαι.
ἐκ: Il. 11:398: ἐκ πόδος ἕλκ’, ὀδύνη δὲ διὰ χροὸς ἦλθ’ ἀλεγεινή.
ἐκ: Il. 11:415: σεύωνται, ὃ δέ τ’ εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο
ἐκ: Il. 11:549: οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι
ἐκ: Il. 11:589: φεύξεσθ’ ἐκ πολέμοιο δυσηχέος· ἀλλὰ μάλ’ ἄντην
ἐκ: Il. 11:596: Νέστορα δ’ ἐκ πολέμοιο φέρον Νηλήϊαι ἵπποι
ἐκ: Il. 11:611: ὅν τινα τοῦτον ἄγει βεβλημένον ἐκ πολέμοιο·
ἐκ: Il. 11:624: τὴν ἄρετ’ ἐκ Τενέδοιο γέρων, ὅτε πέρσεν Ἀχιλλεύς,
ἐκ: Il. 11:662: τοῦτον δ’ ἄλλον ἐγὼ νέον ἤγαγον ἐκ πολέμοιο
ἐκ: Il. 11:676: ληΐδα δ’ ἐκ πεδίου συνελάσσαμεν ἤλιθα πολλὴν
ἐκ: Il. 11:695: ἐκ δ’ ὃ γέρων ἀγέλην τε βοῶν καὶ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
ἐκ: Il. 11:751: ἐκ πολέμου ἐσάωσε καλύψας ἠέρι πολλῇ.
ἐκ: Il. 11:765: ἤματι τῷ ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε,
ἐκ: Il. 11:810: σκάζων ἐκ πολέμου· κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρὼς
ἐκ: Il. 11:843: ἔνθά μιν ἐκτανύσας ἐκ μηροῦ τάμνε μαχαίρῃ
ἐκ: Il. 12:28: ἡγεῖτ’, ἐκ δ’ ἄρα πάντα θεμείλια κύμασι πέμπε
ἐκ: Il. 12:45: αἰχμὰς ἐκ χειρῶν· τοῦ δ’ οὔ ποτε κυδάλιμον κῆρ
ἐκ: Il. 12:72: ἐκ νηῶν καὶ τάφρῳ ἐνιπλήξωμεν ὀρυκτῇ,
ἐκ: Il. 12:119: ἐκ πεδίου νίσοντο σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφι·
ἐκ: Il. 12:123: ἐκ πολέμου φεύγοντα σαώσειαν μετὰ νῆας.
ἐκ: Il. 12:145: ἐκ δὲ τὼ ἀΐξαντε πυλάων πρόσθε μαχέσθην
ἐκ: Il. 12:150: γίγνεται εἰς ὅ κέ τίς τε βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕληται·
ἐκ: Il. 12:159: ὣς τῶν ἐκ χειρῶν βέλεα ῥέον ἠμὲν Ἀχαιῶν
ἐκ: Il. 12:160: ἠδὲ καὶ ἐκ Τρώων· κόρυθες δ’ ἀμφ’ αὖον ἀΰτευν
ἐκ: Il. 12:190: αὖτις δ’ ἐκ κολεοῖο ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ
ἐκ: Il. 12:288: αἱ μὲν ἄρ’ ἐς Τρῶας, αἱ δ’ ἐκ Τρώων ἐς Ἀχαιούς,
ἐκ: Il. 12:395: νύξ’, ἐκ δ’ ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ’ ἑσπόμενος πέσε δουρὶ
ἐκ: Il. 13:28: πάντοθεν ἐκ κευθμῶν, οὐδ’ ἠγνοίησεν ἄνακτα·
ἐκ: Il. 13:89: οὐ γὰρ ἔφαν φεύξεσθαι ὑπ’ ἐκ κακοῦ· ἀλλ’ ἐνοσίχθων
ἐκ: Il. 13:178: νύξ’, ἐκ δ’ ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ’ αὖτ’ ἔπεσεν μελίη ὣς
ἐκ: Il. 13:211: ἐρχόμενος παρ’ ἑταίρου, ὅ οἱ νέον ἐκ πολέμοιο
ἐκ: Il. 13:233: ἐκ Τροίης, ἀλλ’ αὖθι κυνῶν μέλπηθρα γένοιτο,
ἐκ: Il. 13:301: τὼ μὲν ἄρ’ ἐκ Θρῄκης Ἐφύρους μέτα θωρήσσεσθον,
ἐκ: Il. 13:367: ἐκ Τροίης ἀέκοντας ἀπωσέμεν υἷας Ἀχαιῶν.
ἐκ: Il. 13:394: ἐκ δέ οἱ ἡνίοχος πλήγη φρένας ἃς πάρος εἶχεν,
ἐκ: Il. 13:493: πιόμεν’ ἐκ βοτάνης· γάνυται δ’ ἄρα τε φρένα ποιμήν·
ἐκ: Il. 13:509: Ἰδομενεὺς δ’ ἐκ μὲν νέκυος δολιχόσκιον ἔγχος
ἐκ: Il. 13:515: τρέσσαι δ’ οὐκ ἔτι ῥίμφα πόδες φέρον ἐκ πολέμοιο.
ἐκ: Il. 13:529: δουρὶ βραχίονα τύψεν ἐπάλμενος, ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
ἐκ: Il. 13:574: ὄφρά οἱ ἐκ χροὸς ἔγχος ἀνεσπάσατ’ ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐκ: Il. 13:598: καὶ τὸ μὲν ἐκ χειρὸς ἔρυσεν μεγάθυμος Ἀγήνωρ,
ἐκ: Il. 13:632: ἀνδρῶν ἠδὲ θεῶν· σέο δ’ ἐκ τάδε πάντα πέλονται·
ἐκ: Il. 13:655: κεῖτο ταθείς· ἐκ δ’ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
ἐκ: Il. 13:779: ἐκ τοῦ δ’ ἐνθάδ’ ἐόντες ὁμιλέομεν Δαναοῖσι
ἐκ: Il. 14:19: πρίν τινα κεκριμένον καταβήμεναι ἐκ Διὸς οὖρον,
ἐκ: Il. 14:86: ἐκ νεότητος ἔδωκε καὶ ἐς γῆρας τολυπεύειν
ἐκ: Il. 14:130: ἐκ βελέων, μή πού τις ἐφ’ ἕλκεϊ ἕλκος ἄρηται·
ἐκ: Il. 14:150: τόσσην ἐκ στήθεσφιν ὄπα κρείων ἐνοσίχθων
ἐκ: Il. 14:177: καλοὺς ἀμβροσίους ἐκ κράατος ἀθανάτοιο.
ἐκ: Il. 14:188: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο, καλεσσαμένη δ’ Ἀφροδίτην
ἔκ: Il. 14:218: τόν ῥά οἱ ἔμβαλε χερσὶν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔκ: Il. 14:232: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔκ: Il. 14:296: στῆ δ’ αὐτῆς προπάροιθεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἐκ: Il. 14:428: χερσὶν ἀείραντες φέρον ἐκ πόνου, ὄφρ’ ἵκεθ’ ἵππους
ἐκ: Il. 14:493: ἐκ δ’ ὦσε γλήνην· δόρυ δ’ ὀφθαλμοῖο διὰ πρὸ
ἐκ: Il. 14:504: ἐκ Τροίης σὺν νηυσὶ νεώμεθα κοῦροι Ἀχαιῶν.
ἐκ: Il. 15:18: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε τ’ ἐκρέμω ὑψόθεν, ἐκ δὲ ποδοῖιν
ἐκ: Il. 15:69: ἐκ τοῦ δ’ ἄν τοι ἔπειτα παλίωξιν παρὰ νηῶν
ἐκ: Il. 15:170: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἐκ νεφέων πτῆται νιφὰς ἠὲ χάλαζα
ἐκ: Il. 15:187: τρεῖς γάρ τ’ ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοὶ οὓς τέκετο Ῥέα
ἔκ: Il. 15:552: τόν ῥ’ Ἕκτωρ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἐκ: Il. 15:573: ἐκ δ’ ἔθορε προμάχων, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
ἐκ: Il. 15:601: ἐκ γὰρ δὴ τοῦ μέλλε παλίωξιν παρὰ νηῶν
ἐκ: Il. 15:628: δειδιότες· τυτθὸν γὰρ ὑπ’ ἐκ θανάτοιο φέρονται·
ἐκ: Il. 15:641: τοῦ γένετ’ ἐκ πατρὸς πολὺ χείρονος υἱὸς ἀμείνων
ἐκ: Il. 15:680: ὅς τ’ ἐπεὶ ἐκ πολέων πίσυρας συναείρεται ἵππους,
ἐκ: Il. 15:681: σεύας ἐκ πεδίοιο μέγα προτὶ ἄστυ δίηται
ἐκ: Il. 15:700: οὐκ ἔφασαν φεύξεσθαι ὑπ’ ἐκ κακοῦ, ἀλλ’ ὀλέεσθαι,
ἐκ: Il. 15:714: ἄλλα μὲν ἐκ χειρῶν χαμάδις πέσον, ἄλλα δ’ ἀπ’ ὤμων
ἐκ: Il. 16:58: τὴν ἂψ ἐκ χειρῶν ἕλετο κρείων Ἀγαμέμνων
ἐκ: Il. 16:77: ἐχθρῆς ἐκ κεφαλῆς· ἀλλ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
ἐκ: Il. 16:87: ἐκ νηῶν ἐλάσας ἰέναι πάλιν· εἰ δέ κεν αὖ τοι
ἐκ: Il. 16:110: πάντοθεν ἐκ μελέων πολὺς ἔῤῥεεν, οὐδέ πῃ εἶχεν
ἐκ: Il. 16:122: χάζετο δ’ ἐκ βελέων. τοὶ δ’ ἔμβαλον ἀκάματον πῦρ
ἐκ: Il. 16:144: Πηλίου ἐκ κορυφῆς, φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν.
ἐκ: Il. 16:228: τό ῥα τότ’ ἐκ χηλοῖο λαβὼν ἐκάθηρε θεείῳ
ἐκ: Il. 16:267: ἐκ νηῶν ἐχέοντο· βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει.
ἐκ: Il. 16:293: ἐκ νηῶν δ’ ἔλασεν, κατὰ δ’ ἔσβεσεν αἰθόμενον πῦρ.
ἔκ: Il. 16:299: ἔκ τ’ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι
ἐκ: Il. 16:348: ἐκ δ’ ἐτίναχθεν ὀδόντες, ἐνέπλησθεν δέ οἱ ἄμφω
ἐκ: Il. 16:353: σίνται ὑπ’ ἐκ μήλων αἱρεύμενοι, αἵ τ’ ἐν ὄρεσσι
ἐκ: Il. 16:365: αἰθέρος ἐκ δίης, ὅτε τε Ζεὺς λαίλαπα τείνῃ,
ἐκ: Il. 16:366: ὣς τῶν ἐκ νηῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε,
ἐκ: Il. 16:388: ἐκ δὲ δίκην ἐλάσωσι θεῶν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντες·
ἐκ: Il. 16:403: ἧστο ἀλείς· ἐκ γὰρ πλήγη φρένας, ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
ἐκ: Il. 16:403: ἧστο ἀλείς· ἐκ γὰρ πλήγη φρένας, ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
ἐκ: Il. 16:408: ἐκ πόντοιο θύραζε λίνῳ καὶ ἤνοπι χαλκῷ·
ἐκ: Il. 16:409: ὣς ἕλκ’ ἐκ δίφροιο κεχηνότα δουρὶ φαεινῷ,
ἐκ: Il. 16:504: ἐκ χροὸς ἕλκε δόρυ, προτὶ δὲ φρένες αὐτῷ ἕποντο·
ἐκ: Il. 16:640: ἐκ κεφαλῆς εἴλυτο διαμπερὲς ἐς πόδας ἄκρους.
ἐκ: Il. 16:668: ἐλθὼν ἐκ βελέων Σαρπηδόνα, καί μιν ἔπειτα
ἐκ: Il. 16:678: αὐτίκα δ’ ἐκ βελέων Σαρπηδόνα δῖον ἀείρας
ἐκ: Il. 16:781: ἐκ μὲν Κεβριόνην βελέων ἥρωα ἔρυσσαν
ἐκ: Il. 16:814: ἐκ χροὸς ἁρπάξας δόρυ μείλινον, οὐδ’ ὑπέμεινε
ἐκ: Il. 16:856: ψυχὴ δ’ ἐκ ῥεθέων πταμένη Ἄϊδος δὲ βεβήκει
ἐκ: Il. 17:101: Ἕκτορι χωρήσαντ’, ἐπεὶ ἐκ θεόφιν πολεμίζει.
ἐκ: Il. 17:189: δηΐου ἐκ πολέμοιο· θέων δ’ ἐκίχανεν ἑταίρους
ἐκ: Il. 17:239: ἔλπομαι αὐτώ περ νοστησέμεν ἐκ πολέμοιο.
ἐκ: Il. 17:251: λαοῖς· ἐκ δὲ Διὸς τιμὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ.
ἐκ: Il. 17:298: αἱματόεις· τοῦ δ’ αὖθι λύθη μένος, ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
ἐκ: Il. 17:350: ὅς ῥ’ ἐκ Παιονίης ἐριβώλακος εἰληλούθει,
ἐκ: Il. 17:452: ὄφρα καὶ Αὐτομέδοντα σαώσετον ἐκ πολέμοιο
ἐκ: Il. 17:461: ῥέα μὲν γὰρ φεύγεσκεν ὑπ’ ἐκ Τρώων ὀρυμαγδοῦ,
ἐκ: Il. 17:581: νεκρὸν ὑπ’ ἐκ Τρώων ἔρυσεν μετὰ ἔθνος ἑταίρων.
ἐκ: Il. 17:589: νεκρὸν ὑπ’ ἐκ Τρώων, σὸν δ’ ἔκτανε πιστὸν ἑταῖρον
ἐκ: Il. 17:611: Κοίρανον, ὅς ῥ’ ἐκ Λύκτου ἐϋκτιμένης ἕπετ’ αὐτῷ·
ἐκ: Il. 17:617: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος, ἐκ δ’ ἄρ’ ὀδόντας
ἐκ: Il. 17:621: κύψας ἐκ πεδίοιο, καὶ Ἰδομενῆα προσηύδα·
ἐκ: Il. 17:659: οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι
ἐκ: Il. 17:700: Τὸν μὲν δάκρυ χέοντα πόδες φέρον ἐκ πολέμοιο
ἐκ: Il. 17:718: νεκρὸν ἀείραντες φέρετ’ ἐκ πόνου· αὐτὰρ ὄπισθε
ἐκ: Il. 17:735: Ὣς οἵ γ’ ἐμμεμαῶτε νέκυν φέρον ἐκ πολέμοιο
ἐκ: Il. 18:29: θυμὸν ἀκηχέμεναι μεγάλ’ ἴαχον, ἐκ δὲ θύραζε
ἐκ: Il. 18:75: ἐκ Διός, ὡς ἄρα δὴ πρίν γ’ εὔχεο χεῖρας ἀνασχὼν
ἔκ: Il. 18:107: ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν ἔκ τ’ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο
ἔκ: Il. 18:107: ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν ἔκ τ’ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο
ἐκ: Il. 18:152: ἐκ βελέων ἐρύσαντο νέκυν θεράποντ’ Ἀχιλῆος·
ἐκ: Il. 18:206: χρύσεον, ἐκ δ’ αὐτοῦ δαῖε φλόγα παμφανόωσαν.
ἐκ: Il. 18:208: τηλόθεν ἐκ νήσου, τὴν δήϊοι ἀμφιμάχωνται,
ἐκ: Il. 18:210: ἄστεος ἐκ σφετέρου· ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
ἐκ: Il. 18:232: ἀσπασίως Πάτροκλον ὑπ’ ἐκ βελέων ἐρύσαντες
ἐκ: Il. 18:279: ἐλθὼν ἐκ νηῶν περὶ τείχεος ἄμμι μάχεσθαι.
ἐκ: Il. 18:307: φεύξομαι ἐκ πολέμοιο δυσηχέος, ἀλλὰ μάλ’ ἄντην
ἐκ: Il. 18:311: νήπιοι· ἐκ γάρ σφεων φρένας εἵλετο Παλλὰς Ἀθήνη.
ἐκ: Il. 18:320: ὕλης ἐκ πυκινῆς· ὃ δέ τ’ ἄχνυται ὕστερος ἐλθών,
ἐκ: Il. 18:353: ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, καθύπερθε δὲ φάρεϊ λευκῷ.
ἔκ: Il. 18:384: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔκ: Il. 18:423: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Il. 18:431: ὅσσ’ ἐμοὶ ἐκ πασέων Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε’ ἔδωκεν;
ἐκ: Il. 18:432: ἐκ μέν μ’ ἀλλάων ἁλιάων ἀνδρὶ δάμασσεν
ἐκ: Il. 18:445: τὴν ἂψ ἐκ χειρῶν ἕλετο κρείων Ἀγαμέμνων.
ἐκ: Il. 18:480: τρίπλακα μαρμαρέην, ἐκ δ’ ἀργύρεον τελαμῶνα.
ἐκ: Il. 18:492: νύμφας δ’ ἐκ θαλάμων δαΐδων ὕπο λαμπομενάων
ἔκ: Il. 18:586: ἱστάμενοι δὲ μάλ’ ἐγγὺς ὑλάκτεον ἔκ τ’ ἀλέοντο.
ἔκ: Il. 19:7: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Il. 19:27: ἐκ δ’ αἰὼν πέφαται, κατὰ δὲ χρόα πάντα σαπήῃ.
ἐκ: Il. 19:73: δηΐου ἐκ πολέμοιο ὑπ’ ἔγχεος ἡμετέροιο.
ἐκ: Il. 19:118: ἐκ δ’ ἄγαγε πρὸ φόως δὲ καὶ ἠλιτόμηνον ἐόντα,
ἐκ: Il. 19:191: ἐκ κλισίης ἔλθῃσι καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν.
ἐκ: Il. 19:243: ἑπτὰ μὲν ἐκ κλισίης τρίποδας φέρον, οὕς οἱ ὑπέστη,
ἐκ: Il. 19:245: ἐκ δ’ ἄγον αἶψα γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
ἐκ: Il. 19:290: ἂψ ἀνιοῦσ’· ὥς μοι δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ αἰεί.
ἐκ: Il. 19:375: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἐκ πόντοιο σέλας ναύτῃσι φανήῃ
ἐκ: Il. 19:387: ἐκ δ’ ἄρα σύριγγος πατρώϊον ἐσπάσατ’ ἔγχος
ἐκ: Il. 19:391: Πηλίου ἐκ κορυφῆς φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν·
ἐκ: Il. 20:62: δείσας δ’ ἐκ θρόνου ἆλτο καὶ ἴαχε, μή οἱ ὕπερθε
ἐκ: Il. 20:106: ἐκγεγάμεν, κεῖνος δὲ χερείονος ἐκ θεοῦ ἐστίν·
ἐκ: Il. 20:129: εἰ δ’ Ἀχιλεὺς οὐ ταῦτα θεῶν ἐκ πεύσεται ὀμφῆς
ἐκ: Il. 20:133: Ἥρη μὴ χαλέπαινε παρ’ ἐκ νόον· οὐδέ τί σε χρή.
ἐκ: Il. 20:137: ἐκ πάτου ἐς σκοπιήν, πόλεμος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει.
ἐκ: Il. 20:207: μητρὸς δ’ ἐκ Θέτιδος καλλιπλοκάμου ἁλοσύδνης·
ἐκ: Il. 20:350: ἔσσεται, ὃς καὶ νῦν φύγεν ἄσμενος ἐκ θανάτοιο.
ἐκ: Il. 20:377: ἀλλὰ κατὰ πληθύν τε καὶ ἐκ φλοίσβοιο δέδεξο,
ἐκ: Il. 20:470: ἐκ δέ οἱ ἧπαρ ὄλισθεν, ἀτὰρ μέλαν αἷμα κατ’ αὐτοῦ
ἐκ: Il. 20:485: Ῥίγμον, ὃς ἐκ Θρῄκης ἐριβώλακος εἰληλούθει·
ἐκ: Il. 21:27: ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο κούρους
ἐκ: Il. 21:35: ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι Λυκάονι, τόν ῥά ποτ’ αὐτὸς
ἐκ: Il. 21:36: ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα
ἐκ: Il. 21:46: ἐλθὼν ἐκ Λήμνοιο· δυωδεκάτῃ δέ μιν αὖτις
ἐκ: Il. 21:52: φεύγοντ’ ἐκ ποταμοῦ, κάματος δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα·
ἐκ: Il. 21:112: ὁππότε τις καὶ ἐμεῖο Ἄρῃ ἐκ θυμὸν ἕληται
ἐκ: Il. 21:119: κεῖτο ταθείς, ἐκ δ’ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
ἐκ: Il. 21:144: τῷ ῥ’ Ἀχιλεὺς ἐπόρουσεν, ὃ δ’ ἀντίος ἐκ ποταμοῖο
ἐκ: Il. 21:154: εἴμ’ ἐκ Παιονίης ἐριβώλου τηλόθ’ ἐούσης
ἐκ: Il. 21:175: οὐ δύνατ’ ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσαι χειρὶ παχείῃ.
ἐκ: Il. 21:180: γαστέρα γάρ μιν τύψε παρ’ ὀμφαλόν, ἐκ δ’ ἄρα πᾶσαι
ἐκ: Il. 21:189: Πηλεὺς Αἰακίδης· ὃ δ’ ἄρ’ Αἰακὸς ἐκ Διὸς ἦεν.
ἐκ: Il. 21:200: Ἦ ῥα, καὶ ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος,
ἐκ: Il. 21:213: ἀνέρι εἰσάμενος, βαθέης δ’ ἐκ φθέγξατο δίνης·
ἐκ: Il. 21:243: εὐφυέα μεγάλην· ἣ δ’ ἐκ ῥιζῶν ἐριποῦσα
ἐκ: Il. 21:246: εἴσω πᾶσ’ ἐριποῦσ’· ὃ δ’ ἄρ’ ἐκ δίνης ἀνορούσας
ἐκ: Il. 21:274: ἐκ ποταμοῖο σαῶσαι· ἔπειτα δὲ καί τι πάθοιμι.
ἐκ: Il. 21:312: ὕδατος ἐκ πηγέων, πάντας δ’ ὀρόθυνον ἐναύλους,
ἔκ: Il. 21:356: καίετο δ’ ἲς ποταμοῖο ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἐκ: Il. 21:422: δηΐου ἐκ πολέμοιο κατὰ κλόνον· ἀλλὰ μέτελθε.
ἐκ: Il. 21:541: δίψῃ καρχαλέοι κεκονιμένοι ἐκ πεδίοιο
ἐκ: Il. 21:573: ἠΰτε πάρδαλις εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο
ἐκ: Il. 22:68: τύψας ἠὲ βαλὼν ῥεθέων ἐκ θυμὸν ἕληται,
ἐκ: Il. 22:78: τίλλων ἐκ κεφαλῆς· οὐδ’ Ἕκτορι θυμὸν ἔπειθε.
ἐκ: Il. 22:146: τείχεος αἰὲν ὑπ’ ἐκ κατ’ ἀμαξιτὸν ἐσσεύοντο,
ἐκ: Il. 22:175: ἠέ μιν ἐκ θανάτοιο σαώσομεν, ἦέ μιν ἤδη
ἐκ: Il. 22:280: ἐκ Διὸς ἠείδης τὸν ἐμὸν μόρον, ἦ τοι ἔφης γε·
ἐκ: Il. 22:362: ψυχὴ δ’ ἐκ ῥεθέων πταμένη Ἄϊδος δὲ βεβήκει
ἐκ: Il. 22:367: Ἦ ῥα, καὶ ἐκ νεκροῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος,
ἐκ: Il. 22:397: ἐς σφυρὸν ἐκ πτέρνης, βοέους δ’ ἐξῆπτεν ἱμάντας,
ἐκ: Il. 22:398: ἐκ δίφροιο δ’ ἔδησε, κάρη δ’ ἕλκεσθαι ἔασεν·
ἐκ: Il. 22:444: Ἕκτορι θερμὰ λοετρὰ μάχης ἐκ νοστήσαντι
ἐκ: Il. 22:472: ἐκ δόμου Ἠετίωνος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα.
ἐκ: Il. 22:496: τὸν δὲ καὶ ἀμφιθαλὴς ἐκ δαιτύος ἐστυφέλιξε
ἐκ: Il. 23:112: πάντοθεν ἐκ κλισιῶν· ἐπὶ δ’ ἀνὴρ ἐσθλὸς ὀρώρει
ἐκ: Il. 23:167: πρόσθε πυρῆς ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον· ἐκ δ’ ἄρα πάντων
ἐκ: Il. 23:169: ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, περὶ δὲ δρατὰ σώματα νήει.
ἐκ: Il. 23:219: χρυσέου ἐκ κρητῆρος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον
ἐκ: Il. 23:347: Ἀδρήστου ταχὺν ἵππον, ὃς ἐκ θεόφιν γένος ἦεν,
ἐκ: Il. 23:353: πάλλ’ Ἀχιλεύς, ἐκ δὲ κλῆρος θόρε Νεστορίδαο
ἐκ: Il. 23:384: ὅς ῥά οἱ ἐκ χειρῶν ἔβαλεν μάστιγα φαεινήν.
ἐκ: Il. 23:394: αὐτὸς δ’ ἐκ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσθη,
ἔκ: Il. 23:508: ἵππων ἔκ τε λόφων καὶ ἀπὸ στέρνοιο χαμᾶζε.
ἐκ: Il. 23:509: αὐτὸς δ’ ἐκ δίφροιο χαμαὶ θόρε παμφανόωντος,
ἐκ: Il. 23:595: ἐκ θυμοῦ πεσέειν καὶ δαίμοσιν εἶναι ἀλιτρός.
ἐκ: Il. 23:689: πάντοθεν ἐκ μελέων· ἐπὶ δ’ ὄρνυτο δῖος Ἐπειός,
ἐκ: Il. 23:853: τηλοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, ἐκ δὲ τρήρωνα πέλειαν
ἐκ: Il. 23:880: ὠκὺς δ’ ἐκ μελέων θυμὸς πτάτο, τῆλε δ’ ἀπ’ αὐτοῦ
ἐκ: Il. 24:31: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ’ ἠώς,
ἐκ: Il. 24:76: δώρων ἐκ Πριάμοιο λάχῃ ἀπό θ’ Ἕκτορα λύσῃ.
ἔκ: Il. 24:127: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Il. 24:233: ἐκ δὲ δύ’ αἴθωνας τρίποδας, πίσυρας δὲ λέβητας,
ἐκ: Il. 24:234: ἐκ δὲ δέπας περικαλλές, ὅ οἱ Θρῇκες πόρον ἄνδρες
ἐκ: Il. 24:266: ἐκ μὲν ἄμαξαν ἄειραν ἐΰτροχον ἡμιονείην
ἐκ: Il. 24:270: ἐκ δ’ ἔφερον ζυγόδεσμον ἅμα ζυγῷ ἐννεάπηχυ.
ἐκ: Il. 24:275: ἐκ θαλάμου δὲ φέροντες ἐϋξέστης ἐπ’ ἀπήνης
ἔκ: Il. 24:286: στῆ δ’ ἵππων προπάροιθεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Il. 24:288: ἂψ ἐκ δυσμενέων ἀνδρῶν, ἐπεὶ ἂρ σέ γε θυμὸς
ἐκ: Il. 24:323: ἐκ δ’ ἔλασε προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου.
ἐκ: Il. 24:496: ἐννεακαίδεκα μέν μοι ἰῆς ἐκ νηδύος ἦσαν,
ἐκ: Il. 24:535: ἐκ γενετῆς· πάντας γὰρ ἐπ’ ἀνθρώπους ἐκέκαστο
ἐκ: Il. 24:617: ἔνθα λίθος περ ἐοῦσα θεῶν ἐκ κήδεα πέσσει.
ἐκ: Il. 24:647: αἳ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
ἐκ: Il. 24:715: εἰ μὴ ἄρ’ ἐκ δίφροιο γέρων λαοῖσι μετηύδα·
ἐκ: Il. 24:743: οὐ γάρ μοι θνῄσκων λεχέων ἐκ χεῖρας ὄρεξας,
ἐκ: Od. 1:40: ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται Ἀτρεΐδαο,
ἐκ: Od. 1:74: ἐκ τοῦ δὴ Ὀδυσῆα Ποσειδάων ἐνοσίχθων
ἐκ: Od. 1:212: ἐκ τοῦ δ’ οὔτ’ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἴδον οὔτ’ ἐμὲ κεῖνος.”
ἔκ: Od. 1:220: τοῦ μ’ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπεὶ σύ με τοῦτ’ ἐρεείνεις.”
ἐκ: Od. 1:270: ὅππως κε μνηστῆρας ἀπώσεαι ἐκ μεγάροιο.
ἐκ: Od. 1:283: ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισι.
ἐκ: Od. 1:327: λυγρόν, ὃν ἐκ Τροίης ἐπετείλατο Παλλὰς Ἀθήνη.
ἐκ: Od. 1:417: ξεῖνος δ’ οὗτος ἐμὸς πατρώϊος ἐκ Τάφου ἐστί,
ἐκ: Od. 1:441: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο, θύρην δ’ ἐπέρυσσε κορώνῃ
ἐκ: Od. 2:5: βῆ δ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο θεῷ ἐναλίγκιος ἄντην.
ἐκ: Od. 2:134: ἐκ γὰρ τοῦ πατρὸς κακὰ πείσομαι, ἄλλα δὲ δαίμων
ἐκ: Od. 2:147: ὑψόθεν ἐκ κορυφῆς ὄρεος προέηκε πέτεσθαι.
ἔκ: Od. 2:187: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἐκ: Od. 2:217: ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισιν.
ἔκ: Od. 2:302: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Od. 2:321: ἦ ῥα, καὶ ἐκ χειρὸς χεῖρα σπάσατ’ Ἀντινόοιο
ἐκ: Od. 2:326: ἤ τινας ἐκ Πύλου ἄξει ἀμύντορας ἠμαθόεντος,
ἐκ: Od. 2:433: ἐκ πάντων δὲ μάλιστα Διὸς γλαυκώπιδι κούρῃ.
ἐκ: Od. 3:11: στεῖλαν ἀείραντες, τὴν δ’ ὥρμισαν, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί·
ἐκ: Od. 3:12: ἐκ δ’ ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν’, ἦρχε δ’ Ἀθήνη.
ἐκ: Od. 3:192: οἳ φύγον ἐκ πολέμου, πόντος δέ οἱ οὔ τιν’ ἀπηύρα.
ἐκ: Od. 3:319: ἐκ τῶν ἀνθρώπων, ὅθεν οὐκ ἔλποιτό γε θυμῷ
ἔκ: Od. 3:374: Τηλεμάχου δ’ ἕλε χεῖρα, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἐκ: Od. 3:406: ἐκ δ’ ἐλθὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοισιν,
ἐκ: Od. 3:413: ἐκ θαλάμων ἐλθόντες, Ἐχέφρων τε Στρατίος τε
ἐκ: Od. 3:431: ἐκ πεδίου, ἦλθον δὲ θοῆς παρὰ νηὸς ἐΐσης
ἐκ: Od. 3:441: ἤλυθεν ἐκ θαλάμοιο φέρων, ἑτέρῃ δ’ ἔχεν οὐλὰς
ἐκ: Od. 3:455: τῆς δ’ ἐπεὶ ἐκ μέλαν αἷμα ῥύη, λίπε δ’ ὀστέα θυμός,
ἐκ: Od. 3:456: αἶψ’ ἄρα μιν διέχευαν, ἄφαρ δ’ ἐκ μηρία τάμνον
ἔκ: Od. 3:468: ἔκ ῥ’ ἀσαμίνθου βῆ δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος·
ἐκ: Od. 3:493: [ἐκ δ’ ἔλασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου·]
ἐκ: Od. 4:12: ἐκ δούλης· Ἑλένῃ δὲ θεοὶ γόνον οὐκέτ’ ἔφαινον,
ἐκ: Od. 4:121: ἐκ δ’ Ἑλένη θαλάμοιο θυώδεος ὑψορόφοιο
ἐκ: Od. 4:278: ἐκ δ’ ὀνομακλήδην Δαναῶν ὀνόμαζες ἀρίστους,
ἐκ: Od. 4:300: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
ἐκ: Od. 4:301: δέμνια δ’ ἐστόρεσαν· ἐκ δὲ ξείνους ἄγε κῆρυξ.
ἐκ: Od. 4:310: βῆ δ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο θεῷ ἐναλίγκιος ἄντην,
ἔκ: Od. 4:311: Τηλεμάχῳ δὲ παρῖζεν, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Od. 4:376: ἐκ μέν τοι ἐρέω, ἥ τις σύ πέρ ἐσσι θεάων,
ἐκ: Od. 4:403: ἐκ δ’ ἐλθὼν κοιμᾶται ὑπὸ σπέεσι γλαφυροῖσιν·
ἐκ: Od. 4:436: τέσσαρα φωκάων ἐκ πόντου δέρματ’ ἔνεικε· -
ἔκ: Od. 4:610: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἐκ: Od. 4:633: ὁππότε Τηλέμαχος νεῖτ’ ἐκ Πύλου ἠμαθόεντος;
ἐκ: Od. 4:723: ἐκ πασέων, ὅσσαι μοι ὁμοῦ τράφον ἠδ’ ἐγένοντο,
ἐκ: Od. 4:728: ἀκλέα ἐκ μεγάρων, οὐδ’ ὁρμηθέντος ἄκουσα.
ἐκ: Od. 4:730: ἐκ λεχέων μ’ ἀνεγεῖραι, ἐπιστάμεναι σάφα θυμῷ,
ἐκ: Od. 4:753: ἡ γάρ κέν μιν ἔπειτα καὶ ἐκ θανάτοιο σαώσαι.
ἐκ: Od. 4:785: ὑψοῦ δ’ ἐν νοτίῳ τήν γ’ ὥρμισαν, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί·
ἐκ: Od. 5:1: Ἠὼς δ’ ἐκ λεχέων παρ’ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο
ἐκ: Od. 5:56: ἔνθ’ ἐκ πόντου βὰς ἰοειδέος ἤπειρόνδε
ἔκ: Od. 5:181: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἐκ: Od. 5:283: τηλόθεν ἐκ Σολύμων ὀρέων ἴδεν· εἴσατο γάρ οἱ
ἐκ: Od. 5:316: ἐκ χειρῶν προέηκε· μέσον δέ οἱ ἱστὸν ἔαξε
ἐκ: Od. 5:446: φεύγων ἐκ πόντοιο Ποσειδάωνος ἐνιπάς.
ἐκ: Od. 5:462: δέξατο χερσὶ φίλῃσιν· ὁ δ’ ἐκ ποταμοῖο λιασθεὶς
ἐκ: Od. 5:469: αὔρη δ’ ἐκ ποταμοῦ ψυχρὴ πνέει ἠῶθι πρό.
ἐκ: Od. 6:29: ἐκ γάρ τοι τούτων φάτις ἀνθρώπους ἀναβαίνει
ἐκ: Od. 6:74: κούρη δ’ ἐκ θαλάμοιο φέρεν ἐσθῆτα φαεινήν.
ἐκ: Od. 6:128: ἐκ πυκινῆς δ’ ὕλης πτόρθον κλάσε χειρὶ παχείῃ
ἐκ: Od. 6:140: θάρσος ἐνὶ φρεσὶ θῆκε καὶ ἐκ δέος εἵλετο γυίων.
ἐκ: Od. 6:167: δήν, ἐπεὶ οὔ πω τοῖον ἀνήλυθεν ἐκ δόρυ γαίης,
ἐκ: Od. 6:197: τοῦ δ’ ἐκ Φαιήκων ἔχεται κάρτος τε βίη τε.”
ἐκ: Od. 6:224: αὐτὰρ ὁ ἐκ ποταμοῦ χρόα νίζετο δῖος Ὀδυσσεὺς
ἐκ: Od. 6:226: ἐκ κεφαλῆς δ’ ἔσμηχεν ἁλὸς χνόον ἀτρυγέτοιο.
ἔκ: Od. 6:254: ὤτρυνεν δ’ Ὀδυσῆα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἐκ: Od. 7:54: Ἀρήτη δ’ ὄνομ’ ἐστὶν ἐπώνυμον, ἐκ δὲ τοκήων
ἔκ: Od. 7:70: ἔκ τε φίλων παίδων ἔκ τ’ αὐτοῦ Ἀλκινόοιο
ἔκ: Od. 7:70: ἔκ τε φίλων παίδων ἔκ τ’ αὐτοῦ Ἀλκινόοιο
ἐκ: Od. 7:220: ἐσθέμεναι κέλεται καὶ πινέμεν, ἐκ δέ με πάντων
ἐκ: Od. 7:283: ἐκ δ’ ἔπεσον θυμηγερέων, ἐπὶ δ’ ἀμβροσίη νὺξ
ἔκ: Od. 7:330: εὐχόμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Od. 7:339: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι·
ἐκ: Od. 8:67: κὰδ δ’ ἐκ πασσαλόφι κρέμασεν φόρμιγγα λίγειαν
ἐκ: Od. 8:105: κὰδ δ’ ἐκ πασσαλόφι κρέμασεν φόρμιγγα λίγειαν,
ἐκ: Od. 8:106: Δημοδόκου δ’ ἕλε χεῖρα καὶ ἔξαγεν ἐκ μεγάροιο
ἔκ: Od. 8:194: ἀνδρὶ δέμας εἰκυῖα, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Od. 8:257: οἴσων φόρμιγγα γλαφυρὴν δόμου ἐκ βασιλῆος.
ἔκ: Od. 8:291: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Od. 8:360: τὼ δ’ ἐπεὶ ἐκ δεσμοῖο λύθεν, κρατεροῦ περ ἐόντος,
ἔκ: Od. 8:456: ἔκ ῥ’ ἀσαμίνθου βὰς ἄνδρας μέτα οἰνοποτῆρας
ἐκ: Od. 8:540: ἐκ τοῦδ’ οὔ πω παύσατ’ ὀϊζυροῖο γόοιο
ἐκ: Od. 8:568: ἐκ πομπῆς ἀνιοῦσαν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ
ἐκ: Od. 9:9: σίτου καὶ κρειῶν, μέθυ δ’ ἐκ κρητῆρος ἀφύσσων
ἐκ: Od. 9:41: ἐκ πόλιος δ’ ἀλόχους καὶ κτήματα πολλὰ λαβόντες
ἐκ: Od. 9:63: ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους.
ἐκ: Od. 9:150: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης·
ἐκ: Od. 9:157: εἱλόμεθ’ ἐκ νηῶν, διὰ δὲ τρίχα κοσμηθέντες
ἐκ: Od. 9:285: ἄκρῃ προσπελάσας· ἄνεμος δ’ ἐκ πόντου ἔνεικεν·
ἐκ: Od. 9:290: κόπτ’· ἐκ δ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
ἐκ: Od. 9:380: καὶ τότ’ ἐγὼν ἄσσον φέρον ἐκ πυρός, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἐκ: Od. 9:486: πλημυρὶς ἐκ πόντοιο, θέμωσε δὲ χέρσον ἱκέσθαι.
ἐκ: Od. 9:547: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
ἐκ: Od. 9:548: μῆλα δὲ Κύκλωπος γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλόντες
ἐκ: Od. 9:566: ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους.
ἐκ: Od. 10:40: πολλὰ μὲν ἐκ Τροίης ἄγεται κειμήλια καλὰ
ἐκ: Od. 10:47: ἀσκὸν μὲν λῦσαν, ἄνεμοι δ’ ἐκ πάντες ὄρουσαν,
ἐκ: Od. 10:51: ἠὲ πεσὼν ἐκ νηὸς ἀποφθίμην ἐνὶ πόντῳ,
ἔκ: Od. 10:63: ἑζόμεθ’· οἱ δ’ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον ἔκ τ’ ἐρέοντο·
ἐκ: Od. 10:72: “ἔῤῥ’ ἐκ νήσου θᾶσσον, ἐλέγχιστε ζωόντων·
ἐκ: Od. 10:96: αὐτοῦ ἐπ’ ἐσχατιῇ, πέτρης ἐκ πείσματα δήσας.
ἔκ: Od. 10:109: οἱ δὲ παριστάμενοι προσεφώνεον ἔκ τ’ ἐρέοντο,
ἐκ: Od. 10:134: ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους.
ἐκ: Od. 10:139: μητρός τ’ ἐκ Πέρσης, τὴν Ὠκεανὸς τέκε παῖδα.
ἐκ: Od. 10:159: ἧκεν· ὁ μὲν ποταμόνδε κατήϊεν ἐκ νομοῦ ὕλης
ἐκ: Od. 10:179: ἐκ δὲ καλυψάμενοι παρὰ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο
ἐκ: Od. 10:207: ἐκ δ’ ἔθορε κλῆρος μεγαλήτορος Εὐρυλόχοιο.
ἔκ: Od. 10:280: ἔν τ’ ἄρα μοι φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Od. 10:303: ἐκ γαίης ἐρύσας καί μοι φύσιν αὐτοῦ ἔδειξε.
ἔκ: Od. 10:319: ῥάβδῳ πεπληγυῖα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἐκ: Od. 10:332: ἐκ Τροίης ἀνιόντα θοῇ σὺν νηῒ μελαίνῃ.
ἔκ: Od. 10:350: γίνονται δ’ ἄρα ταί γ’ ἔκ τε κρηνέων ἀπό τ’ ἀλσέων
ἔκ: Od. 10:351: ἔκ θ’ ἱερῶν ποταμῶν, οἵ τ’ εἰς ἅλαδε προρέουσι.
ἐκ: Od. 10:361: ἔς ῥ’ ἀσάμινθον ἕσασα λό’ ἐκ τρίποδος μεγάλοιο,
ἐκ: Od. 10:363: ὄφρα μοι ἐκ κάματον θυμοφθόρον εἵλετο γυίων.
ἐκ: Od. 10:390: ἐκ δ’ ἔλασεν σιάλοισιν ἐοικότας ἐννεώροισιν.
ἐκ: Od. 10:393: τῶν δ’ ἐκ μὲν μελέων τρίχες ἔῤῥεον, ἃς πρὶν ἔφυσε
ἐκ: Od. 10:559: ἀλλὰ καταντικρὺ τέγεος πέσεν· ἐκ δέ οἱ αὐχὴν
ἐκ: Od. 11:20: νῆα μὲν ἔνθ’ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν, ἐκ δὲ τὰ μῆλα
ἐκ: Od. 11:64: ἀλλὰ καταντικρὺ τέγεος πέσον· ἐκ δέ μοι αὐχὴν
ἐκ: Od. 11:207: τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ
ἔκ: Od. 11:247: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Od. 11:290: ἐκ Φυλάκης ἐλάσειε βίης Ἰφικληείης
ἐκ: Od. 11:323: ἐκ Κρήτης ἐς γουνὸν Ἀθηνάων ἱεράων
ἐκ: Od. 11:346: Ἀλκινόου δ’ ἐκ τοῦδ’ ἔχεται ἔργον τε ἔπος τε.”
ἔκ: Od. 11:444: ἀλλ’ οὐ σοί γ’, Ὀδυσεῦ, φόνος ἔσσεται ἔκ γε γυναικός·
ἐκ: Od. 11:509: ἤγαγον ἐκ Σκύρου μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
ἐκ: Od. 11:600: ἔῤῥεεν ἐκ μελέων, κονίη δ’ ἐκ κρατὸς ὀρώρει.
ἐκ: Od. 11:600: ἔῤῥεεν ἐκ μελέων, κονίη δ’ ἐκ κρατὸς ὀρώρει.
ἐκ: Od. 12:6: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης·
ἐκ: Od. 12:51: ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ’ αὐτοῦ πείρατ’ ἀνήφθω,
ἐκ: Od. 12:83: οὐδέ κεν ἐκ νηὸς γλαφυρῆς αἰζήϊος ἀνὴρ
ἐκ: Od. 12:123: τόσσῃσιν κεφαλῇσι, τόσους δ’ ἐκ φῶτας ἕληται.
ἐκ: Od. 12:162: ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ’ αὐτοῦ πείρατ’ ἀνήφθω.
ἐκ: Od. 12:179: ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ’ αὐτοῦ πείρατ’ ἀνῆπτον·
ἐκ: Od. 12:200: ὅν σφιν ἐπ’ ὠσὶν ἄλειψ’, ἐμέ τ’ ἐκ δεσμῶν ἀνέλυσαν.
ἐκ: Od. 12:203: τῶν δ’ ἄρα δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατ’ ἐρετμά,
ἐκ: Od. 12:245: τόφρα δέ μοι Σκύλλη γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑταίρους
ἐκ: Od. 12:286: ἐκ νυκτῶν δ’ ἄνεμοι χαλεποί, δηλήματα νηῶν,
ἐκ: Od. 12:310: οὓς ἔφαγε Σκύλλη γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλοῦσα·
ἐκ: Od. 12:417: ἐν δὲ θεείου πλῆτο· πέσον δ’ ἐκ νηὸς ἑταῖροι.
ἐκ: Od. 12:422: ἐκ δέ οἱ ἱστὸν ἄραξε ποτὶ τρόπιν· αὐτὰρ ἐπ’ αὐτῷ
ἐκ: Od. 13:116: οἱ δ’ ἐκ νηὸς βάντες ἐϋζύγου ἤπειρόνδε
ἐκ: Od. 13:117: πρῶτον Ὀδυσσῆα γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἄειραν
ἐκ: Od. 13:120: ἐκ δὲ κτήματ’ ἄειραν, ἅ οἱ Φαίηκες ἀγαυοὶ
ἐκ: Od. 13:150: ἐκ πομπῆς ἀνιοῦσαν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ
ἐκ: Od. 13:176: ἐκ πομπῆς ἀνιοῦσαν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ
ἐκ: Od. 13:283: οἱ δὲ χρήματ’ ἐμὰ γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλόντες
ἐκ: Od. 13:399: ξανθὰς δ’ ἐκ κεφαλῆς ὀλέσω τρίχας, ἀμφὶ δὲ λαῖφος
ἐκ: Od. 13:431: ξανθὰς δ’ ἐκ κεφαλῆς ὄλεσε τρίχας, ἀμφὶ δὲ δέρμα
ἐκ: Od. 14:1: Αὐτὰρ ὁ ἐκ λιμένος προσέβη τρηχεῖαν ἀταρπὸν
ἔκ: Od. 14:52: ὅττι μιν ὣς ὑπέδεκτο, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Od. 14:93: ὅσσαι γὰρ νύκτες τε καὶ ἡμέραι ἐκ Διός εἰσιν,
ἐκ: Od. 14:199: ἐκ μὲν Κρητάων γένος εὔχομαι εὐρειάων,
ἐκ: Od. 14:264: πόρθεον, ἐκ δὲ γυναῖκας ἄγον καὶ νήπια τέκνα,
ἐκ: Od. 14:307: ἐν δὲ θεείου πλῆτο· πέσον δ’ ἐκ νηὸς ἅπαντες.
ἐκ: Od. 14:328: ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακούσαι,
ἐκ: Od. 14:341: ἐκ μέν με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἔδυσαν,
ἐκ: Od. 15:19: μή νύ τι σεῦ ἀέκητι δόμων ἐκ κτῆμα φέρηται.
ἐκ: Od. 15:42: οὕνεκά οἱ σῶς ἐσσι καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουθας.”
ἐκ: Od. 15:91: ἤ τί μοι ἐκ μεγάρων κειμήλιον ἐσθλὸν ὄληται.”
ἔκ: Od. 15:124: πέπλον ἔχουσ’ ἐν χερσίν, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Od. 15:146: ἐκ δ’ ἔλασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου.
ἐκ: Od. 15:191: ἐκ δ’ ἔλασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου·
ἐκ: Od. 15:197: ἐκ πατέρων φιλότητος, ἀτὰρ καὶ ὁμήλικές εἰμεν·
ἐκ: Od. 15:236: ἐς Πύλον ἐκ Φυλάκης καὶ ἐτείσατο ἔργον ἀεικὲς
ἐκ: Od. 15:272: “οὕτω τοι καὶ ἐγὼν ἐκ πατρίδος, ἄνδρα κατακτὰς
ἐκ: Od. 15:318: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
ἐκ: Od. 15:374: ἐκ δ’ ἄρα δεσποίνης οὐ μείλιχόν ἐστιν ἀκοῦσαι
ἐκ: Od. 15:425: “ἐκ μὲν Σιδῶνος πολυχάλκου εὔχομαι εἶναι,
ἐκ: Od. 15:498: ἐκ δ’ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι’ ἔδησαν·
ἐκ: Od. 15:499: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης
ἔκ: Od. 15:530: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Od. 16:13: ἐκ δ’ ἄρα οἱ χειρῶν πέσον ἄγγεα, τοῖσ’ ἐπονεῖτο
ἐκ: Od. 16:21: πάντα κύσεν περιφύς, ὡς ἐκ θανάτοιο φυγόντα·
ἐκ: Od. 16:62: ἐκ μὲν Κρητάων γένος εὔχεται εὐρειάων,
ἐκ: Od. 16:131: εἴφ’, ὅτι οἱ σῶς εἰμι καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουθα.
ἐκ: Od. 16:165: ἐκ δ’ ἦλθεν μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αὐλῆς,
ἐκ: Od. 16:247: ἐκ μὲν Δουλιχίοιο δύω καὶ πεντήκοντα
ἐκ: Od. 16:249: ἐκ δὲ Σάμης πίσυρες τε καὶ εἴκοσι φῶτες ἔασιν,
ἐκ: Od. 16:250: ἐκ δὲ Ζακύνθου ἔασιν ἐείκοσι κοῦροι Ἀχαιῶν,
ἐκ: Od. 16:251: ἐκ δ’ αὐτῆς Ἰθάκης δυοκαίδεκα πάντες ἄριστοι,
ἐκ: Od. 16:288: “ἐκ καπνοῦ κατέθηκ’, ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν ἐῴκει,
ἐκ: Od. 16:343: ἐκ δ’ ἦλθον μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αὐλῆς,
ἐκ: Od. 16:352: στρεφθεὶς ἐκ χώρης, λιμένος πολυβενθέος ἐντός,
ἐκ: Od. 16:390: ἐνθάδ’ ἀγειρόμενοι, ἀλλ’ ἐκ μεγάροιο ἕκαστος
ἐκ: Od. 16:396: ὅς ῥ’ ἐκ Δουλιχίου πολυπύρου ποιήεντος
ἔκ: Od. 16:417: Ἀντίνοον δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔκ: Od. 16:447: ἔκ γε μνηστήρων· θεόθεν δ’ οὐκ ἔστ’ ἀλέασθαι.”
ἐκ: Od. 16:463: ἐκ λόχου, ἦ ἔτι μ’ αὖθ’ εἰρύαται οἴκαδ’ ἰόντα;”
ἐκ: Od. 17:36: ἡ δ’ ἴεν ἐκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια,
ἔκ: Od. 17:90: ἔκ ῥ’ ἀσαμίνθων βάντες ἐπὶ κλισμοῖσι καθῖζον.
ἐκ: Od. 17:210: ὑψόθεν ἐκ πέτρης· βωμὸς δ’ ἐφύπερθε τέτυκτο
ἔκ: Od. 17:215: τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν
ἔκ: Od. 17:229: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἐκ: Od. 17:231: πολλά οἱ ἀμφὶ κάρη σφέλα ἀνδρῶν ἐκ παλαμάων
ἐκ: Od. 17:236: ἠὲ μεταΐξας ῥοπάλῳ ἐκ θυμὸν ἕλοιτο
ἐκ: Od. 17:335: μοῖραν ἑλὼν ἐτίθει κανέου τ’ ἐκ σῖτον ἀείρας.
ἐκ: Od. 17:343: ἄρτον τ’ οὖλον ἑλὼν περικαλλέος ἐκ κανέοιο
ἐκ: Od. 17:433: πόρθεον, ἐκ δὲ γυναῖκας ἄγον καὶ νήπια τέκνα
ἐκ: Od. 17:490: βλημένου, οὐδ’ ἄρα δάκρυ χαμαὶ βάλεν ἐκ βλεφάροιϊν,
ἐκ: Od. 18:6: ἐκ γενετῆς· Ἶρον δὲ νέοι κίκλησκον ἅπαντες,
ἐκ: Od. 18:74: οἵην ἐκ ῥακέων ὁ γέρων ἐπιγουνίδα φαίνει.”
ἔκ: Od. 18:78: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔκ: Od. 18:82: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἐκ: Od. 18:120: ἄρτους ἐκ κανέοιο δύω παρέθηκεν ἀείρας
ἔκ: Od. 18:128: τοῦ σ’ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπητῇ δ’ ἀνδρὶ ἔοικας.
ἔκ: Od. 18:163: ἀχρεῖον δ’ ἐγέλασσεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἐκ: Od. 18:198: ἦλθον δ’ ἀμφίπολοι λευκώλενοι ἐκ μεγάροιο
ἐκ: Od. 18:231: ἐκ γάρ με πλήσσουσι παρήμενοι ἄλλοθεν ἄλλος
ἐκ: Od. 18:260: ἐκ Τροίης εὖ πάντας ἀπήμονας ἀπονέεσθαι·
ἐκ: Od. 18:299: ἐκ δ’ ἄρα Πεισάνδροιο Πολυκτορίδαο ἄνακτος
ἐκ: Od. 19:7: “ἐκ καπνοῦ κατέθηκ’, ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν ἐῴκει,
ἐκ: Od. 19:15: ἐκ δὲ καλεσσάμενος προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν·
ἐκ: Od. 19:53: ἡ δ’ ἴεν ἐκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια,
ἐκ: Od. 19:60: ἦλθον δὲ δμῳαὶ λευκώλενοι ἐκ μεγάροιο.
ἔκ: Od. 19:90: ἀμφίπολον δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔκ: Od. 19:167: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω. ἦ μέν μ’ ἀχέεσσί γε δώσεις
ἐκ: Od. 19:256: πτύξασ’ ἐκ θαλάμου, περόνην τ’ ἐπέθηκα φαεινὴν
ἐκ: Od. 19:297: ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακούσαι,
ἔκ: Od. 19:402: παυομένῳ δόρποιο, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἐκ: Od. 19:445: ὡς ἐπάγοντες ἐπῇσαν· ὁ δ’ ἀντίος ἐκ ξυλόχοιο,
ἐκ: Od. 19:533: καὶ δή μ’ ἀρᾶται πάλιν ἐλθέμεν ἐκ μεγάροιο,
ἐκ: Od. 20:6: κεῖτ’ ἐγρηγορόων· ταὶ δ’ ἐκ μεγάροιο γυναῖκες
ἐκ: Od. 20:62: ἰὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλοῦσ’ ἐκ θυμὸν ἕλοιο
ἐκ: Od. 20:96: ἐς μέγαρον κατέθηκεν ἐπὶ θρόνου, ἐκ δὲ βοείην
ἐκ: Od. 20:104: ὑψόθεν ἐκ νεφέων· γήθησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς.
ἐκ: Od. 20:300: κείμενον ἐκ κανέοιο λαβών· ὁ δ’ ἀλεύατ’ Ὀδυσσεὺς
ἐκ: Od. 21:56: κλαῖε μάλα λιγέως, ἐκ δ’ ᾕρεε τόξον ἄνακτος.
ἔκ: Od. 21:84: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Od. 21:99: ἐκ χειρῶν Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὃν τότ’ ἀτίμα
ἔκ: Od. 21:167: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Od. 21:178: ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος,
ἐκ: Od. 21:183: ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος.
ἐκ: Od. 21:190: ἐκ δ’ αὐτὸς μετὰ τοὺς δόμου ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεύς.
ἔκ: Od. 21:248: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔκ: Od. 21:287: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἐκ: Od. 21:380: ἐκ δὲ καλεσσάμενος προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν·
ἐκ: Od. 21:420: αὐτόθεν ἐκ δίφροιο καθήμενος, ἧκε δ’ ὀϊστὸν
ἐκ: Od. 22:23: ἐκ δὲ θρόνων ἀνόρουσαν ὀρινθέντες κατὰ δῶμα,
ἐκ: Od. 22:83: ἐν δέ οἱ ἥπατι πῆξε θοὸν βέλος. ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
ἐκ: Od. 22:140: ἐκ θαλάμου· ἔνδον γάρ, ὀΐομαι, οὐδέ πῃ ἄλλῃ
ἐκ: Od. 22:376: ἐκ φόνου εἰς αὐλήν, σύ τε καὶ πολύφημος ἀοιδός,
ἐκ: Od. 22:474: ἐκ δὲ Μελάνθιον ἦγον ἀνὰ πρόθυρόν τε καὶ αὐλήν·
ἐκ: Od. 22:497: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι.
ἔκ: Od. 23:96: Τηλέμαχος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐκ: Od. 23:163: ἐκ δ’ ἀσαμίνθου βῆ δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος·
ἐκ: Od. 23:196: κορμὸν δ’ ἐκ ῥίζης προταμὼν ἀμφέξεσα χαλκῷ
ἐκ: Od. 23:199: ἐκ δὲ τοῦ ἀρχόμενος λέχος ἔξεον, ὄφρ’ ἐτέλεσσα,
ἐκ: Od. 23:349: εὐνῆς ἐκ μαλακῆς, ἀλόχῳ δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν·
ἐκ: Od. 23:370: ὤϊξαν δὲ θύρας, ἐκ δ’ ἤϊον· ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
ἐκ: Od. 24:8: ὁρμαθοῦ ἐκ πέτρης, ἀνά τ’ ἀλλήλῃσιν ἔχονται,
ἐκ: Od. 24:43: αὐτὰρ ἐπεί σ’ ἐπὶ νῆας ἐνείκαμεν ἐκ πολέμοιο,
ἐκ: Od. 24:83: ὥς κεν τηλεφανὴς ἐκ ποντόφιν ἀνδράσιν εἴη
ἐκ: Od. 24:152: ἐκ Πύλου ἠμαθόεντος ἰὼν σὺν νηῒ μελαίνῃ·
ἐκ: Od. 24:205: οἱ δ’ ἐπεὶ ἐκ πόλιος κατέβαν, τάχα δ’ ἀγρὸν ἵκοντο
ἐκ: Od. 24:265: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
ἐκ: Od. 24:324: ἐκ γάρ τοι ἐρέω· - μάλα δὲ χρὴ σπευδέμεν ἔμπης· -
ἐκ: Od. 24:370: ἐκ δ’ ἀσαμίνθου βῆ· θαύμαζε δέ μιν φίλος υἱός,
ἐκ: Od. 24:417: ἐκ δὲ νέκυς οἴκων φόρεον καὶ θάπτον ἕκαστοι,
ἐκ: Od. 24:440: ἐκ μεγάρων Ὀδυσῆος, ἐπεί σφεας ὕπνος ἀνῆκεν,
ἐκ: Od. 24:492: ὣς ἔφατ’· ἐκ δ’ υἱὸς Δολίου κίεν, ὡς ἐκέλευε,
ἐκ: Od. 24:501: ὤϊξάν ῥα θύρας, ἐκ δ’ ἤϊον, ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
ἐκ: Od. 24:534: τῶν δ’ ἄρα δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατο τεύχεα,
Ἑκάβη: Il. 6:293: τῶν ἕν’ ἀειραμένη Ἑκάβη φέρε δῶρον Ἀθήνῃ,
Ἑκάβη: Il. 22:234: γνωτῶν οὓς Ἑκάβη ἠδὲ Πρίαμος τέκε παῖδας·
Ἑκάβη: Il. 22:430: Τρῳῇσιν δ’ Ἑκάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο·
Ἑκάβη: Il. 24:283: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθ’ Ἑκάβη τετιηότι θυμῷ
Ἑκάβη: Il. 24:747: τῇσιν δ’ αὖθ’ Ἑκάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο·
Ἑκάβην: Il. 24:193: ἐς δ’ ἄλοχον Ἑκάβην ἐκαλέσσατο φώνησέν τε·
Ἑκάβης: Il. 6:451: οὔτ’ αὐτῆς Ἑκάβης οὔτε Πριάμοιο ἄνακτος
Ἑκάβης: Il. 16:718: αὐτοκασίγνητος Ἑκάβης, υἱὸς δὲ Δύμαντος,
ἑκάεργε: Il. 7:34: ὧδ’ ἔστω ἑκάεργε· τὰ γὰρ φρονέουσα καὶ αὐτὴ
ἑκάεργε: Il. 21:472: φεύγεις δὴ ἑκάεργε, Ποσειδάωνι δὲ νίκην
ἑκάεργε: Il. 22:15: ἔβλαψάς μ’ ἑκάεργε θεῶν ὀλοώτατε πάντων
ἑκάεργον: Il. 1:147: ὄφρ’ ἥμιν ἑκάεργον ἱλάσσεαι ἱερὰ ῥέξας. ”
ἑκάεργον: Il. 1:474: μέλποντες ἑκάεργον· ὃ δὲ φρένα τέρπετ’ ἀκούων.
ἑκάεργος: Il. 1:479: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει ἑκάεργος Ἀπόλλων·
ἑκάεργος: Il. 5:439: δεινὰ δ’ ὁμοκλήσας προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων·
ἑκάεργος: Il. 9:560: κλαῖεν ὅ μιν ἑκάεργος ἀνήρπασε Φοῖβος Ἀπόλλων·
ἑκάεργος: Il. 15:243: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων·
ἑκάεργος: Il. 15:253: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων·
ἑκάεργος: Il. 16:94: ἐμβήῃ· μάλα τούς γε φιλεῖ ἑκάεργος Ἀπόλλων·
ἑκάεργος: Il. 17:585: τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων·
ἑκάεργος: Il. 21:461: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων·
ἑκάεργος: Il. 21:478: Ὣς φάτο, τὴν δ’ οὔ τι προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων,
ἑκάεργος: Il. 21:600: αὐτῷ γὰρ ἑκάεργος Ἀγήνορι πάντα ἐοικὼς
ἑκάεργος: Il. 22:220: οὐδ’ εἴ κεν μάλα πολλὰ πάθοι ἑκάεργος Ἀπόλλων
ἑκάεργος: Od. 8:323: Ἑρμείας, ἦλθεν δὲ ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων.
ἐκάη: Il. 9:212: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη καὶ φλὸξ ἐμαράνθη,
ἐκάη: Od. 3:461: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ’ ἐκάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
ἐκάη: Od. 12:13: αὐτὰρ ἐπεὶ νεκρός τ’ ἐκάη καὶ τεύχεα νεκροῦ,
ἐκάη: Od. 12:364: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ’ ἐκάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
ἕκαθεν: Il. 2:456: οὔρεος ἐν κορυφῇς, ἕκαθεν δέ τε φαίνεται αὐγή,
ἕκαθεν: Il. 13:179: ἥ τ’ ὄρεος κορυφῇ ἕκαθεν περιφαινομένοιο
ἕκαθεν: Il. 16:634: οὔρεος ἐν βήσσῃς, ἕκαθεν δέ τε γίγνετ’ ἀκουή,
ἕκαθεν: Od. 17:25: στίβη ὑπηοίη· ἕκαθεν δέ τε ἄστυ φάτ’ εἶναι.”
ἐκάθηρε: Il. 16:228: τό ῥα τότ’ ἐκ χηλοῖο λαβὼν ἐκάθηρε θεείῳ
ἐκαίετο: Il. 23:192: Οὐδὲ πυρὴ Πατρόκλου ἐκαίετο τεθνηῶτος·
ἐκαίνυτο: Od. 3:282: Φρόντιν Ὀνητορίδην, ὃς ἐκαίνυτο φῦλ’ ἀνθρώπων
ἔκαιον: Od. 9:553: ῥέξας μηρί’ ἔκαιον· ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο ἱρῶν,
ἐκακώσατε: Od. 20:99: ἤγετ’ ἐμὴν ἐς γαῖαν, ἐπεί μ’ ἐκακώσατε λίην,
ἐκάκωσε: Il. 11:689: ἐλθὼν γάρ ῥ’ ἐκάκωσε βίη Ἡρακληείη
ἐκάλει: Il. 22:294: Δηΐφοβον δ’ ἐκάλει λευκάσπιδα μακρὸν ἀΰσας·
ἐκάλει: Od. 10:114: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξ ἀγορῆς ἐκάλει κλυτὸν Ἀντιφατῆα,
ἐκάλεσσας: Od. 17:379: ἐνθάδ’ ἀγειρόμενοι, σὺ δὲ καί ποθι τόνδ’ ἐκάλεσσας;”
ἐκαλέσσατο: Il. 3:161: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, Πρίαμος δ’ Ἑλένην ἐκαλέσσατο φωνῇ·
ἐκαλέσσατο: Il. 24:193: ἐς δ’ ἄλοχον Ἑκάβην ἐκαλέσσατο φώνησέν τε·
ἐκάλυψα: Il. 14:358: Ζεύς, ἐπεὶ αὐτῷ ἐγὼ μαλακὸν περὶ κῶμ’ ἐκάλυψα·
ἐκάλυψαν: Il. 1:460: μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν
ἐκάλυψαν: Il. 2:423: μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν
ἐκάλυψαν: Od. 3:457: πάντα κατὰ μοῖραν, κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν,
ἐκάλυψαν: Od. 12:360: μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν,
ἐκάλυψε: Il. 3:381: ῥεῖα μάλ’ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ,
ἐκάλυψε: Il. 5:310: γαίης· ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψε.
ἐκάλυψε: Il. 5:507: θοῦρος Ἄρης ἐκάλυψε μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγων
ἐκάλυψε: Il. 5:659: τὸν δὲ κατ’ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψε.
ἐκάλυψε: Il. 11:250: ὀφθαλμοὺς ἐκάλυψε κασιγνήτοιο πεσόντος.
ἐκάλυψε: Il. 14:438: νὺξ ἐκάλυψε μέλαινα· βέλος δ’ ἔτι θυμὸν ἐδάμνα.
ἐκάλυψε: Il. 17:591: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα,
ἐκάλυψε: Il. 18:22: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα·
ἐκάλυψε: Il. 20:444: ῥεῖα μάλ’ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ.
ἐκάλυψε: Il. 23:168: δημὸν ἑλὼν ἐκάλυψε νέκυν μεγάθυμος Ἀχιλλεὺς
ἐκάλυψε: Od. 24:315: ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα·
ἐκάλυψεν: Il. 10:201: ὀλλὺς Ἀργείους, ὅτε δὴ περὶ νὺξ ἐκάλυψεν.
ἐκάλυψεν: Il. 11:356: γαίης· ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν.
ἐκάλυψεν: Il. 13:580: τὸν δὲ κατ’ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν.
ἐκάλυψεν: Il. 16:735: μάρμαρον ὀκριόεντα τόν οἱ περὶ χεὶρ ἐκάλυψεν,
ἐκάλυψεν: Il. 22:466: τὴν δὲ κατ’ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν,
ἐκάλυψεν: Od. 5:353: αἰθυίῃ εἰκυῖα· μέλαν δέ ἑ κῦμ’ ἐκάλυψεν.
ἐκάλυψεν: Od. 5:435: ῥινοὶ ἀπέδρυφθεν· τὸν δὲ μέγα κῦμ’ ἐκάλυψεν.
ἐκάλυψεν: Od. 18:201: “ἦ με μάλ’ αἰνοπαθῆ μαλακὸν περὶ κῶμ’ ἐκάλυψεν.
Ἑκαμήδη: Il. 11:623: τοῖσι δὲ τεῦχε κυκειῶ ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη,
Ἑκαμήδη: Il. 14:6: εἰς ὅ κε θερμὰ λοετρὰ ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη
ἔκαμνεν: Il. 16:106: κὰπ φάλαρ’ εὐποίηθ’· ὃ δ’ ἀριστερὸν ὦμον ἔκαμνεν
ἔκαμον: Il. 4:244: αἵ τ’ ἐπεὶ οὖν ἔκαμον πολέος πεδίοιο θέουσαι
ἔκαμον: Od. 12:232: οὐδέ πῃ ἀθρῆσαι δυνάμην· ἔκαμον δέ μοι ὄσσε
ἔκαμον: Od. 21:426: δὴν ἔκαμον τανύων· ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν,
ἐκάμοντο: Od. 9:130: οἵ κέ σφιν καὶ νῆσον ἐϋκτιμένην ἐκάμοντο.
ἔκαμψαν: Il. 24:274: ἑξείης κατέδησαν, ὑπὸ γλωχῖνα δ’ ἔκαμψαν.
ἔκαμψε: Od. 5:453: ἐς ποταμοῦ προχοάς. ὁ δ’ ἄρ’ ἄμφω γούνατ’ ἔκαμψε
ἐκάπυσσε: Il. 22:467: ἤριπε δ’ ἐξοπίσω, ἀπὸ δὲ ψυχὴν ἐκάπυσσε.
ἐκαρτύναντο: Il. 11:215: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας.
ἐκαρτύναντο: Il. 12:415: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας
ἐκαρτύναντο: Il. 16:563: οἳ δ’ ἐπεὶ ἀμφοτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας
ἑκὰς: Il. 5:791: νῦν δὲ ἑκὰς πόλιος κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται.
ἑκὰς: Il. 9:246: φθίσθαι ἐνὶ Τροίῃ ἑκὰς Ἄργεος ἱπποβότοιο.
ἑκὰς: Il. 13:107: νῦν δὲ ἑκὰς πόλιος κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται
ἑκὰς: Il. 13:263: ἀνδρῶν δυσμενέων ἑκὰς ἱστάμενος πολεμίζειν.
ἑκὰς: Il. 13:592: πολλὸν ἀποπλαγχθεὶς ἑκὰς ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός.
ἑκὰς: Il. 15:740: πόντῳ κεκλιμένοι ἑκὰς ἥμεθα πατρίδος αἴης·
ἑκὰς: Il. 18:256: ἐν πεδίῳ παρὰ νηυσίν· ἑκὰς δ’ ἀπὸ τείχεός εἰμεν.
ἑκὰς: Il. 20:354: μηκέτι νῦν Τρώων ἑκὰς ἕστατε δῖοι Ἀχαιοί,
ἑκὰς: Il. 20:422: δηρὸν ἑκὰς στρωφᾶσθ’, ἀλλ’ ἀντίος ἦλθ’ Ἀχιλῆϊ
ἑκὰς: Od. 2:40: “ὦ γέρον, οὐχ ἑκὰς οὗτος ἀνήρ, τάχα δ’ εἴσεαι αὐτός,
ἑκὰς: Od. 3:260: κείμενον ἐν πεδίῳ ἑκὰς ἄστεος, οὐδὲ κέ τίς μιν
ἑκὰς: Od. 4:99: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, ἑκὰς Ἄργεος ἱπποβότοιο.
ἑκὰς: Od. 5:358: ἀλλὰ μάλ’ οὔ πω πείσομ’, ἐπεὶ ἑκὰς ὀφθαλμοῖσι
ἑκὰς: Od. 6:8: εἷσεν δὲ Σχερίῃ, ἑκὰς ἀνδρῶν ἀλφηστάων,
ἑκὰς: Od. 12:435: ῥίζαι γὰρ ἑκὰς εἶχον, ἀπήωροι δ’ ἔσαν ὄζοι
ἑκὰς: Od. 14:496: λίην γὰρ νηῶν ἑκὰς ἤλθομεν. ἀλλά τις εἴη
ἑκὰς: Od. 15:33: ἀλλὰ ἑκὰς νήσων ἀπέχειν εὐεργέα νῆα,
ἑκὰς: Od. 17:73: Τηλέμαχος ξείνοιο ἑκὰς τράπετ’, ἀλλὰ παρέστη.
ἑκὰς: Od. 24:37: ὃς θάνες ἐν Τροίῃ ἑκὰς Ἄργεος· ἀμφὶ δέ σ’ ἄλλοι
ἕκαστ’: Il. 23:95: καί μοι ταῦτα ἕκαστ’ ἐπιτέλλεαι; αὐτὰρ ἐγώ τοι
ἕκαστ’: Il. 23:107: καί μοι ἕκαστ’ ἐπέτελλεν, ἔϊκτο δὲ θέσκελον αὐτῷ.
ἕκαστα: Il. 1:550: μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο μηδὲ μετάλλα. ”
ἕκαστα: Il. 10:388: ἦ σ’ Ἕκτωρ προέηκε διασκοπιᾶσθαι ἕκαστα
ἕκαστα: Il. 10:432: ἀλλὰ τί ἢ ἐμὲ ταῦτα διεξερέεσθε ἕκαστα;
ἕκαστα: Il. 11:705: ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν, ἀμφί τε ἄστυ
ἕκαστα: Il. 19:332: Σκυρόθεν ἐξαγάγοις καί οἱ δείξειας ἕκαστα
ἕκαστα: Od. 3:361: εἶμ’, ἵνα θαρσύνω θ’ ἑτάρους εἴπω τε ἕκαστα.
ἕκαστά: Od. 4:119: ἦ πρῶτ’ ἐξερέοιτο ἕκαστά τε πειρήσαιτο.
ἕκαστα: Od. 4:137: αὐτίκα δ’ ἥ γ’ ἐπέεσσι πόσιν ἐρέεινεν ἕκαστα·
ἕκαστα: Od. 8:259: δήμιοι, οἳ κατ’ ἀγῶνα ἐῢ πρήσσεσκον ἕκαστα,
ἕκαστα: Od. 9:127: νῆας ἐϋσσέλμους, αἵ κεν τελέοιεν ἕκαστα
ἕκαστα: Od. 9:218: ἐλθόντες δ’ εἰς ἄντρον ἐθηεύμεσθα ἕκαστα·
ἕκαστα: Od. 10:14: μῆνα δὲ πάντα φίλει με καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα,
ἕκαστα: Od. 10:292: φάρμακον ἐσθλόν, ὅ τοι δώσω, ἐρέω δὲ ἕκαστα.
ἕκαστα: Od. 11:9: ἡμεῖς δ’ ὅπλα ἕκαστα πονησάμενοι κατὰ νῆα
ἕκαστα: Od. 12:16: ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν· οὐδ’ ἄρα Κίρκην
ἕκαστα: Od. 12:25: πλεύσεσθ’· αὐτὰρ ἐγὼ δείξω ὁδὸν ἠδὲ ἕκαστα
ἕκαστα: Od. 12:34: εἷσέ τε καὶ προσέλεκτο καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα·
ἕκαστα: Od. 12:130: πεντήκοντα δ’ ἕκαστα. γόνος δ’ οὐ γίνεται αὐτῶν,
ἕκαστα: Od. 12:151: αὐτίκα δ’ ὅπλα ἕκαστα πονησάμενοι κατὰ νῆα
ἕκαστα: Od. 12:165: ἦ τοι ἐγὼ τὰ ἕκαστα λέγων ἑτάροισι πίφαυσκον·
ἕκαστά: Od. 13:191: ἄγνωστον τεύξειεν ἕκαστά τε μυθήσαιτο,
ἕκαστα: Od. 13:385: εἰ μή μοι σὺ ἕκαστα, θεά, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
ἕκαστα: Od. 14:128: ἡ δ’ εὖ δεξαμένη φιλέει καὶ ἕκαστα μεταλλᾷ,
ἕκαστα: Od. 14:362: ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάθες ἠδ’ ὅσ’ ἀλήθης.
ἕκαστα: Od. 14:375: ἀλλ’ οἱ μὲν τὰ ἕκαστα παρήμενοι ἐξερέουσιν,
ἕκαστα: Od. 15:24: ἀλλὰ σύ γ’ ἐλθὼν αὐτὸς ἐπιτρέψειας ἕκαστα,
ἕκαστα: Od. 15:377: ἀντία δεσποίνης φάσθαι καὶ ἕκαστα πυθέσθαι
ἕκαστα: Od. 15:487: ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάθες ἄλγεα θυμῷ.
ἕκαστα: Od. 17:70: ἔνθα καθέζετ’ ἰών· τοὶ δ’ ἐξερέεινον ἕκαστα.
ἕκαστα: Od. 18:228: αὐτὰρ ἐγὼ θυμῷ νοέω καὶ οἶδα ἕκαστα,
ἕκαστα: Od. 19:46: ἡ δέ μ’ ὀδυρομένη εἰρήσεται ἀμφὶς ἕκαστα.”
ἕκαστα: Od. 19:463: χαῖρον νοστήσαντι καὶ ἐξερέεινον ἕκαστα,
ἕκαστα: Od. 20:309: φαινέτω· ἤδη γὰρ νοέω καὶ οἶδα ἕκαστα,
ἕκαστα: Od. 21:222: τὼ δ’ ἐπεὶ εἰσιδέτην εὖ τ’ ἐφράσσαντο ἕκαστα,
ἕκαστα: Od. 24:236: κύσσαι καὶ περιφῦναι ἑὸν πατέρ’ ἠδὲ ἕκαστα
ἕκαστά: Od. 24:238: ἦ πρῶτ’ ἐξερέοιτο ἕκαστά τε πειρήσαιτο.
ἕκαστα: Od. 24:261: οὔ τι μάλ’ ἀρτίφρων, ἐπεὶ οὐ τόλμησεν ἕκαστα
ἕκαστα: Od. 24:337: εἴπω, ἅ μοί ποτ’ ἔδωκας, ἐγὼ δ’ ᾔτευν σε ἕκαστα
ἕκαστα: Od. 24:339: ἱκνεύμεσθα, σὺ δ’ ὠνόμασας καὶ ἔειπες ἕκαστα.
ἕκασται: Od. 9:220: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων· διακεκριμέναι δὲ ἕκασται
ἑκάστας: Il. 9:383: αἵ θ’ ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ’ ἀν’ ἑκάστας
ἑκαστάτω: Il. 10:113: τῶν γὰρ νῆες ἔασιν ἑκαστάτω, οὐδὲ μάλ’ ἐγγύς.
ἑκαστέρω: Od. 7:321: εἴ περ καὶ μάλα πολλὸν ἑκαστέρω ἔστ’ Εὐβοίης·
ἑκάστῃ: Il. 2:509: τῶν μὲν πεντήκοντα νέες κίον, ἐν δὲ ἑκάστῃ
ἑκάστῃ: Il. 2:610: ἑξήκοντα νεῶν· πολέες δ’ ἐν νηῒ ἑκάστῃ
ἑκάστῃ: Il. 2:719: ἑπτὰ νεῶν· ἐρέται δ’ ἐν ἑκάστῃ πεντήκοντα
ἑκάστη: Il. 8:520: θηλύτεραι δὲ γυναῖκες ἐνὶ μεγάροισιν ἑκάστη
ἑκάστῃ: Il. 16:169: ἐς Τροίην ἡγεῖτο Διῒ φίλος· ἐν δὲ ἑκάστῃ
ἑκάστη: Il. 18:496: ἱστάμεναι θαύμαζον ἐπὶ προθύροισιν ἑκάστη.
ἑκάστη: Il. 19:302: Πάτροκλον πρόφασιν, σφῶν δ’ αὐτῶν κήδε’ ἑκάστη.
ἑκάστῃ: Od. 3:7: ἐννέα δ’ ἕδραι ἔσαν, πεντηκόσιοι δ’ ἐν ἑκάστῃ
ἑκάστη: Od. 4:729: σχέτλιαι, οὐδ’ ὑμεῖς περ ἐνὶ φρεσὶ θέσθε ἑκάστη
ἑκάστη: Od. 8:324: θηλύτεραι δὲ θεαὶ μένον αἰδόϊ οἴκοι ἑκάστη.
ἑκάστῃ: Od. 9:245: πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ’ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ.
ἑκάστῃ: Od. 9:309: πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ’ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ.
ἑκάστῃ: Od. 9:342: πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ’ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ.
ἑκάστη: Od. 11:233: αἱ δὲ προμνηστῖναι ἐπήϊσαν, ἠδὲ ἑκάστη
ἑκάστη: Od. 11:542: ἕστασαν ἀχνύμεναι, εἴροντο δὲ κήδε’ ἑκάστη.
ἑκάστῃ: Od. 12:90: ἓξ δέ τέ οἱ δειραὶ περιμήκεες, ἐν δὲ ἑκάστῃ
ἑκάστῃ: Od. 20:11: ἠὲ μεταΐξας θάνατον τεύξειεν ἑκάστῃ,
ἑκάστην: Od. 9:159: νῆες μέν μοι ἕποντο δυώδεκα, ἐς δὲ ἑκάστην
ἑκάστην: Od. 11:229: αὐτὰρ ἐγὼ βούλευον, ὅπως ἐρέοιμι ἑκάστην.
ἑκάστην: Od. 19:501: εὖ νυ καὶ αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι καὶ εἴσομ’ ἑκάστην.
ἑκάστης: Il. 18:31: στήθεα πεπλήγοντο, λύθεν δ’ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης.
ἑκάστης: Od. 9:60: ἓξ δ’ ἀφ’ ἑκάστης νηὸς ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι
ἑκάστης: Od. 18:341: βὰν δ’ ἴμεναι διὰ δῶμα, λύθεν δ’ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης
ἑκάστοθι: Od. 3:8: εἵατο, καὶ προὔχοντο ἑκάστοθι ἐννέα ταύρους.
ἕκαστοι: Il. 2:127: Τρώων δ’ ἄνδρα ἕκαστοι ἑλοίμεθα οἰνοχοεύειν,
ἕκαστοι: Il. 3:1: Αὐτὰρ ἐπεὶ κόσμηθεν ἅμ’ ἡγεμόνεσσιν ἕκαστοι,
ἕκαστοι: Il. 7:100: ἥμενοι αὖθι ἕκαστοι ἀκήριοι ἀκλεὲς αὔτως·
ἕκαστοι: Il. 9:66: δόρπά τ’ ἐφοπλισόμεσθα· φυλακτῆρες δὲ ἕκαστοι
ἕκαστοι: Il. 23:55: ἐσσυμένως δ’ ἄρα δόρπον ἐφοπλίσσαντες ἕκαστοι
ἕκαστοι: Il. 24:1: Λῦτο δ’ ἀγών, λαοὶ δὲ θοὰς ἐπὶ νῆας ἕκαστοι
ἕκαστοι: Od. 9:164: ἀλλ’ ἐνέην· πολλὸν γὰρ ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἕκαστοι
ἕκαστοι: Od. 13:76: σιγῇ· τοὶ δὲ καθῖζον ἐπὶ κληῖσιν ἕκαστοι
ἕκαστοι: Od. 24:417: ἐκ δὲ νέκυς οἴκων φόρεον καὶ θάπτον ἕκαστοι,
ἕκαστον: Il. 2:164: σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον,
ἕκαστον: Il. 2:180: σοῖς δ’ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον,
ἕκαστον: Il. 7:215: Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυθε γυῖα ἕκαστον,
ἕκαστον: Il. 7:424: ἔνθα διαγνῶναι χαλεπῶς ἦν ἄνδρα ἕκαστον·
ἕκαστον: Il. 9:11: κλήδην εἰς ἀγορὴν κικλήσκειν ἄνδρα ἕκαστον,
ἕκαστον: Il. 9:180: δενδίλλων ἐς ἕκαστον, Ὀδυσσῆϊ δὲ μάλιστα,
ἕκαστον: Il. 10:68: πατρόθεν ἐκ γενεῆς ὀνομάζων ἄνδρα ἕκαστον
ἕκαστον: Il. 10:166: οἵ κεν ἔπειτα ἕκαστον ἐγείρειαν βασιλήων
ἕκαστον: Il. 11:633: τέσσαρ’ ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον
ἕκαστον: Il. 11:747: πεντήκοντα δ’ ἕλον δίφρους, δύο δ’ ἀμφὶς ἕκαστον
ἕκαστον: Il. 15:660: λίσσεθ’ ὑπὲρ τοκέων γουνούμενος ἄνδρα ἕκαστον·
ἕκαστον: Il. 17:215: ὄτρυνεν δὲ ἕκαστον ἐποιχόμενος ἐπέεσσι
ἕκαστον: Il. 17:222: ἐνθάδ’ ἀφ’ ὑμετέρων πολίων ἤγειρα ἕκαστον,
ἕκαστον: Il. 17:252: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι διασκοπιᾶσθαι ἕκαστον
ἕκαστον: Il. 17:552: δύσετ’ Ἀχαιῶν ἔθνος, ἔγειρε δὲ φῶτα ἕκαστον.
ἕκαστον: Il. 20:44: Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυθε γυῖα ἕκαστον
ἕκαστον: Il. 22:415: ἐξονομακλήδην ὀνομάζων ἄνδρα ἕκαστον·
ἕκαστον: Il. 23:130: χαλκὸν ζώννυσθαι, ζεῦξαι δ’ ὑπ’ ὄχεσφιν ἕκαστον
ἕκαστον: Od. 2:392: ἁθρόοι ἠγερέθοντο· θεὰ δ’ ὤτρυνεν ἕκαστον.
ἕκαστον: Od. 9:65: πρίν τινα τῶν δειλῶν ἑτάρων τρὶς ἕκαστον ἀῦσαι,
ἕκαστον: Od. 9:431: τρεῖς δὲ ἕκαστον φῶτ’ ὄϊες φέρον· αὐτὰρ ἐγώ γε, -
ἕκαστον: Od. 10:173: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι παρασταδὸν ἄνδρα ἕκαστον·
ἕκαστον: Od. 10:547: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι παρασταδὸν ἄνδρα ἕκαστον·
ἕκαστον: Od. 12:207: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι παρασταδὸν ἄνδρα ἕκαστον·
ἕκαστον: Od. 17:365: βῆ δ’ ἴμεν αἰτήσων ἐνδέξια φῶτα ἕκαστον,
ἕκαστον: Od. 24:418: τοὺς δ’ ἐξ ἀλλάων πολίων οἶκόνδε ἕκαστον
ἕκαστον: Od. 24:441: ἔσταν δ’ ἐν μέσσοισι· τάφος δ’ ἕλεν ἄνδρα ἕκαστον.
ἕκαστος: Il. 1:606: οἳ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκον δὲ ἕκαστος,
ἕκαστος: Il. 2:449: πάντες ἐϋπλεκέες, ἑκατόμβοιος δὲ ἕκαστος·
ἕκαστος: Il. 2:775: τόξοισίν θ’· ἵπποι δὲ παρ’ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος
ἕκαστος: Il. 2:805: τοῖσιν ἕκαστος ἀνὴρ σημαινέτω οἷσί περ ἄρχει,
ἕκαστος: Il. 4:428: νωλεμέως πόλεμον δέ· κέλευε δὲ οἷσιν ἕκαστος
ἕκαστος: Il. 5:37: Τρῶας δ’ ἔκλιναν Δαναοί· ἕλε δ’ ἄνδρα ἕκαστος
ἕκαστος: Il. 5:878: σοί τ’ ἐπιπείθονται καὶ δεδμήμεσθα ἕκαστος·
ἕκαστος: Il. 7:175: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ κλῆρον ἐσημήναντο ἕκαστος,
ἕκαστος: Il. 7:185: οἳ δ’ οὐ γιγνώσκοντες ἀπηνήναντο ἕκαστος.
ἕκαστος: Il. 7:334: τυτθὸν ἀπὸ πρὸ νεῶν, ὥς κ’ ὀστέα παισὶν ἕκαστος
ἕκαστος: Il. 7:371: καὶ φυλακῆς μνήσασθε καὶ ἐγρήγορθε ἕκαστος·
ἕκαστος: Il. 8:233: Τρώων ἄνθ’ ἑκατόν τε διηκοσίων τε ἕκαστος
ἕκαστος: Il. 8:347: χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ’ εὐχετόωντο ἕκαστος·
ἕκαστος: Il. 8:544: δῆσαν δ’ ἱμάντεσσι παρ’ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος·
ἕκαστος: Il. 9:88: ἔνθα δὲ πῦρ κήαντο, τίθεντο δὲ δόρπα ἕκαστος.
ἕκαστος: Il. 9:652: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἕκαστος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον
ἕκαστος: Il. 9:708: καὶ τότε δὴ σπείσαντες ἔβαν κλισίην δὲ ἕκαστος,
ἕκαστος: Il. 10:215: τῶν πάντων οἱ ἕκαστος ὄϊν δώσουσι μέλαιναν
ἕκαστος: Il. 11:47: Ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος
ἕκαστος: Il. 11:730: καὶ κατεκοιμήθημεν ἐν ἔντεσιν οἷσιν ἕκαστος
ἕκαστος: Il. 12:84: ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος
ἕκαστος: Il. 13:121: τῇδε μεθημοσύνῃ· ἀλλ’ ἐν φρεσὶ θέσθε ἕκαστος
ἕκαστος: Il. 14:87: ἀργαλέους πολέμους, ὄφρα φθιόμεσθα ἕκαστος.
ἕκαστος: Il. 14:111: πείθεσθαι, καὶ μή τι κότῳ ἀγάσησθε ἕκαστος
ἕκαστος: Il. 14:506: πάπτηνεν δὲ ἕκαστος ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον.
ἕκαστος: Il. 15:189: τριχθὰ δὲ πάντα δέδασται, ἕκαστος δ’ ἔμμορε τιμῆς·
ἕκαστος: Il. 15:369: χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ’ εὐχετόωντο ἕκαστος·
ἕκαστος: Il. 15:505: ἐμβαδὸν ἵξεσθαι ἣν πατρίδα γαῖαν ἕκαστος;
ἕκαστος: Il. 15:662: ἄλλων ἀνθρώπων, ἐπὶ δὲ μνήσασθε ἕκαστος
ἕκαστος: Il. 16:202: πάνθ’ ὑπὸ μηνιθμόν, καί μ’ ᾐτιάασθε ἕκαστος·
ἕκαστος: Il. 16:283: πάπτηνεν δὲ ἕκαστος ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον.
ἕκαστος: Il. 16:351: Οὗτοι ἄρ’ ἡγεμόνες Δαναῶν ἕλον ἄνδρα ἕκαστος.
ἕκαστος: Il. 16:697: τοὺς ἕλεν· οἳ δ’ ἄλλοι φύγαδε μνώοντο ἕκαστος.
ἕκαστος: Il. 17:250: δήμια πίνουσιν καὶ σημαίνουσιν ἕκαστος
ἕκαστος: Il. 18:299: καὶ φυλακῆς μνήσασθε, καὶ ἐγρήγορθε ἕκαστος·
ἕκαστος: Il. 19:84: σύνθεσθ’ Ἀργεῖοι, μῦθόν τ’ εὖ γνῶτε ἕκαστος.
ἕκαστος: Il. 19:277: οἳ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος,
ἕκαστος: Il. 19:339: μνησάμενοι τὰ ἕκαστος ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπον·
ἕκαστος: Il. 23:3: οἳ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος,
ἕκαστος: Il. 23:26: ἐν κονίῃς· οἳ δ’ ἔντε’ ἀφωπλίζοντο ἕκαστος
ἕκαστος: Il. 23:58: οἳ μὲν κακκείοντες ἕβαν κλισίην δὲ ἕκαστος,
ἕκαστος: Il. 23:203: πάντες ἀνήϊξαν, κάλεόν τέ μιν εἰς ἓ ἕκαστος·
ἕκαστος: Il. 23:371: νίκης ἱεμένων· κέκλοντο δὲ οἷσιν ἕκαστος
ἕκαστος: Il. 23:497: ἐνθάδ’ ἐλεύσονται· τότε δὲ γνώσεσθε ἕκαστος
ἕκαστος: Od. 1:424: δὴ τότε κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος.
ἕκαστος: Od. 2:252: ἀλλ’ ἄγε, λαοὶ μὲν σκίδνασθ’ ἐπὶ ἔργα ἕκαστος,
ἕκαστος: Od. 2:258: οἱ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὰ πρὸς δώμαθ’ ἕκαστος,
ἕκαστος: Od. 3:87: πευθόμεθ’, ἧχι ἕκαστος ἀπώλετο λυγρῷ ὀλέθρῳ·
ἕκαστος: Od. 3:396: οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος,
ἕκαστος: Od. 4:231: ἰητρὸς δὲ ἕκαστος ἐπιστάμενος περὶ πάντων
ἕκαστος: Od. 7:149: ζωέμεναι, καὶ παισὶν ἐπιτρέψειεν ἕκαστος
ἕκαστος: Od. 7:229: οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος,
ἕκαστος: Od. 8:392: τῶν οἱ ἕκαστος φᾶρος ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα
ἕκαστος: Od. 8:399: δῶρα δ’ ἄρ’ οἰσέμεναι πρόεσαν κήρυκα ἕκαστος.
ἕκαστος: Od. 9:114: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, θεμιστεύει δὲ ἕκαστος
ἕκαστος: Od. 10:397: ἔγνωσαν δέ με κεῖνοι, ἔφυν τ’ ἐν χερσὶν ἕκαστος·
ἕκαστος: Od. 11:338: ξεῖνος δ’ αὖτ’ ἐμός ἐστιν, ἕκαστος δ’ ἔμμορε τιμῆς.
ἕκαστος: Od. 13:17: οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος·
ἕκαστος: Od. 14:105: τῶν αἰεί σφιν ἕκαστος ἐπ’ ἤματι μῆλον ἀγινεῖ,
ἕκαστος: Od. 16:390: ἐνθάδ’ ἀγειρόμενοι, ἀλλ’ ἐκ μεγάροιο ἕκαστος
ἕκαστος: Od. 18:291: δῶρα δ’ ἄρ’ οἰσέμεναι πρόεσαν κήρυκα ἕκαστος.
ἕκαστος: Od. 18:428: βάν ῥ’ ἴμεναι κείοντες ἑὰ πρὸς δώμαθ’ ἕκαστος.
ἕκαστος: Od. 22:31: ἴσκεν ἕκαστος ἀνήρ, ἐπεὶ ἦ φάσαν οὐκ ἐθέλοντα
ἕκαστος: Od. 22:43: πάπτηνεν δὲ ἕκαστος, ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον.
ἕκαστος: Od. 22:57: τιμὴν ἀμφὶς ἄγοντες ἐεικοσάβοιον ἕκαστος,
ἕκαστος: Od. 24:342: δώσειν πεντήκοντα, διατρύγιος δὲ ἕκαστος
ἑκάστου: Il. 5:470: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ἑκάστου: Il. 5:792: Ὣς εἰποῦσ’ ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ἑκάστου: Il. 6:72: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ἑκάστου: Il. 11:291: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ἑκάστου: Il. 13:155: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ἑκάστου: Il. 15:288: Ἕκτωρ· ἦ θήν μιν μάλα ἔλπετο θυμὸς ἑκάστου
ἑκάστου: Il. 15:500: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ἑκάστου: Il. 15:514: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ἑκάστου: Il. 15:667: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ἑκάστου: Il. 15:701: Τρωσὶν δ’ ἔλπετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἑκάστου
ἑκάστου: Il. 16:210: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ἑκάστου: Il. 16:275: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου,
ἑκάστου: Il. 17:226: λαούς, ὑμέτερον δὲ ἑκάστου θυμὸν ἀέξω.
ἑκάστου: Il. 17:386: γούνατά τε κνῆμαί τε πόδες θ’ ὑπένερθεν ἑκάστου
ἑκάστου: Il. 17:423: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, μένος δ’ ὄρσασκεν ἑκάστου.
ἑκάστου: Il. 20:25: ἀμφοτέροισι δ’ ἀρήγεθ’ ὅπῃ νόος ἐστὶν ἑκάστου.
ἑκάστου: Il. 23:350: ἕζετ’, ἐπεὶ ᾧ παιδὶ ἑκάστου πείρατ’ ἔειπε.
ἑκάστου: Il. 23:370: ἕστασαν ἐν δίφροισι, πάτασσε δὲ θυμὸς ἑκάστου
ἑκάστου: Il. 23:374: ἂψ ἐφ’ ἁλὸς πολιῆς, τότε δὴ ἀρετή γε ἑκάστου
ἑκάστου: Od. 8:15: ὣς εἰποῦσ’ ὤτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ἑκάστου: Od. 11:527: δάκρυά τ’ ὠμόργνυντο, τρέμον θ’ ὑπὸ γυῖα ἑκάστου·
ἑκάστου: Od. 16:313: δηθὰ γὰρ αὔτως εἴσῃ ἑκάστου πειρητίζων,
ἑκάστου: Od. 18:238: οἱ δ’ ἔντοσθε δόμοιο, λελῦτο δὲ γυῖα ἑκάστου,
ἑκάστου: Od. 20:389: ἀνδρῶν ἐν μεγάροισιν ἑκάστου μῦθον ἄκουε.
ἑκάστου: Od. 24:188: οὐ γάρ πω ἴσασι φίλοι κατὰ δώμαθ’ ἑκάστου,
ἑκάστῳ: Il. 1:607: ἧχι ἑκάστῳ δῶμα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις
ἑκάστῳ: Il. 2:451: ὀτρύνουσ’ ἰέναι· ἐν δὲ σθένος ὦρσεν ἑκάστῳ
ἑκάστῳ: Il. 2:618: τῶν αὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα δ’ ἀνδρὶ ἑκάστῳ
ἑκάστῳ: Il. 3:326: οἳ μὲν ἔπειθ’ ἵζοντο κατὰ στίχας, ἧχι ἑκάστῳ
ἑκάστῳ: Il. 5:195: πέπτανται· παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι
ἑκάστῳ: Il. 8:558: χίλι’ ἄρ’ ἐν πεδίῳ πυρὰ καίετο, πὰρ δὲ ἑκάστῳ
ἑκάστῳ: Il. 9:85: ἕπτ’ ἔσαν ἡγεμόνες φυλάκων, ἑκατὸν δὲ ἑκάστῳ
ἑκάστῳ: Il. 9:203: ζωρότερον δὲ κέραιε, δέπας δ’ ἔντυνον ἑκάστῳ·
ἑκάστῳ: Il. 10:473: τριστοιχί· παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι.
ἑκάστῳ: Il. 11:11: ὄρθι’, Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμβαλ’ ἑκάστῳ
ἑκάστῳ: Il. 11:76: σφοῖσιν ἐνὶ μεγάροισι καθήατο, ἧχι ἑκάστῳ
ἑκάστῳ: Il. 13:230: τὼ νῦν μήτ’ ἀπόληγε κέλευέ τε φωτὶ ἑκάστῳ.
ἑκάστῳ: Il. 14:151: ἧκεν· Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμβαλ’ ἑκάστῳ
ἑκάστῳ: Il. 15:109: τὼ ἔχεθ’ ὅττί κεν ὔμμι κακὸν πέμπῃσιν ἑκάστῳ.
ἑκάστῳ: Il. 18:375: χρύσεα δέ σφ’ ὑπὸ κύκλα ἑκάστῳ πυθμένι θῆκεν,
ἑκάστῳ: Il. 20:353: Ἦ, καὶ ἐπὶ στίχας ἆλτο, κέλευε δὲ φωτὶ ἑκάστῳ·
ἑκάστῳ: Od. 1:349: ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν ὅπως ἐθέλῃσιν ἑκάστῳ.
ἑκάστῳ: Od. 2:91: πάντας μέν ῥ’ ἔλπει, καὶ ὑπίσχεται ἀνδρὶ ἑκάστῳ,
ἑκάστῳ: Od. 2:207: ἐρχόμεθ’, ἃς ἐπιεικὲς ὀπυιέμεν ἐστὶν ἑκάστῳ.”
ἑκάστῳ: Od. 2:384: καί ῥα ἑκάστῳ φωτὶ παρισταμένη φάτο μῦθον,
ἑκάστῳ: Od. 4:440: ἑξείης δ’ εὔνησε, βάλεν δ’ ἐπὶ δέρμα ἑκάστῳ.
ἑκάστῳ: Od. 4:445: ἀμβροσίην ὑπὸ ῥῖνα ἑκάστῳ θῆκε φέρουσα
ἑκάστῳ: Od. 6:189: ἐσθλοῖσ’ ἠδὲ κακοῖσιν, ὅπως ἐθέλῃσιν, ἑκάστῳ·
ἑκάστῳ: Od. 6:265: εἰρύαται· πᾶσιν γὰρ ἐπίστιόν ἐστιν ἑκάστῳ.
ἑκάστῳ: Od. 8:10: καί ῥα ἑκάστῳ φωτὶ παρισταμένη φάτο μῦθον·
ἑκάστῳ: Od. 9:468: ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ εἴων, ἀνὰ δ’ ὀφρύσι νεῦον ἑκάστῳ,
ἑκάστῳ: Od. 10:392: ἐρχομένη προσάλειφεν ἑκάστῳ φάρμακον ἄλλο.
ἑκάστῳ: Od. 12:99: παρφυγέειν σὺν νηΐ· φέρει δέ τε κρατὶ ἑκάστῳ
ἑκάστῳ: Od. 13:7: ὑμέων δ’ ἀνδρὶ ἑκάστῳ ἐφιέμενος τάδε εἴρω,
ἑκάστῳ: Od. 13:380: πάντας μέν ῥ’ ἔλπει καὶ ὑπίσχεται ἀνδρὶ ἑκάστῳ,
ἑκάστῳ: Od. 14:14: πλησίον ἀλλήλων, εὐνὰς συσίν· ἐν δὲ ἑκάστῳ
ἑκάστῳ: Od. 14:436: θῆκεν ἐπευξάμενος, τὰς δ’ ἄλλας νεῖμεν ἑκάστῳ·
ἑκάστῳ: Od. 14:514: ἐνθάδε ἕννυσθαι, μία δ’ οἴη φωτὶ ἑκάστῳ.
ἑκάστῳ: Od. 17:452: ἀλλοτρίων χαρίσασθαι, ἐπεὶ πάρα πολλὰ ἑκάστῳ.”
ἑκάστῳ: Od. 19:592: ἀνθρώπους· ἐπὶ γάρ τοι ἑκάστῳ μοῖραν ἔθηκαν
ἑκάτερθ’: Il. 11:27: τρεῖς ἑκάτερθ’ ἴρισσιν ἐοικότες, ἅς τε Κρονίων
ἑκάτερθε: Il. 20:153: Ὣς οἳ μέν ῥ’ ἑκάτερθε καθήατο μητιόωντες
ἑκάτερθε: Od. 1:335: ἀμφίπολος δ’ ἄρα οἱ κεδνὴ ἑκάτερθε παρέστη.
ἑκάτερθε: Od. 6:19: σταθμοῖϊν ἑκάτερθε· θύραι δ’ ἐπέκειντο φαειναί.
ἑκάτερθε: Od. 6:263: ὑψηλός, καλὸς δὲ λιμὴν ἑκάτερθε πόληος,
ἑκάτερθε: Od. 7:91: χρύσειοι δ’ ἑκάτερθε καὶ ἀργύρεοι κύνες ἦσαν,
ἑκάτερθε: Od. 9:386: ἁψάμενοι ἑκάτερθε, τὸ δὲ τρέχει ἐμμενὲς αἰεί·
ἑκάτερθε: Od. 11:578: γῦπε δέ μιν ἑκάτερθε παρημένω ἧπαρ ἔκειρον,
ἑκάτερθε: Od. 18:211: ἀμφίπολος δ’ ἄρα οἱ κεδνὴ ἑκάτερθε παρέστη.
ἑκάτερθε: Od. 21:66: ἀμφίπολος δ’ ἄρα οἱ κεδνὴ ἑκάτερθε παρέστη.
ἑκάτερθε: Od. 22:181: τὼ δ’ ἔσταν ἑκάτερθε παρὰ σταθμοῖσι μένοντε.
ἑκάτερθεν: Il. 3:340: Οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν,
ἑκάτερθεν: Il. 23:329: λᾶε δὲ τοῦ ἑκάτερθεν ἐρηρέδαται δύο λευκὼ
ἑκάτερθεν: Il. 23:813: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν,
ἑκάτερθεν: Il. 24:273: τρὶς δ’ ἑκάτερθεν ἔδησαν ἐπ’ ὀμφαλόν, αὐτὰρ ἔπειτα
ἑκάτερθεν: Il. 24:319: τόσσ’ ἄρα τοῦ ἑκάτερθεν ἔσαν πτερά· εἴσατο δέ σφι
ἑκάτερθεν: Od. 9:430: τὼ δ’ ἑτέρω ἑκάτερθεν ἴτην σώοντες ἑταίρους.
ἑκατηβελέταο: Il. 1:75: μῆνιν Ἀπόλλωνος ἑκατηβελέταο ἄνακτος·
ἑκατηβόλ’: Od. 8:339: “αἲ γὰρ τοῦτο γένοιτο, ἄναξ ἑκατηβόλ’ Ἄπολλον.
ἑκατηβόλε: Il. 15:231: σοὶ δ’ αὐτῷ μελέτω ἑκατηβόλε φαίδιμος Ἕκτωρ·
ἑκατηβόλον: Il. 17:333: Ὣς ἔφατ’, Αἰνείας δ’ ἑκατηβόλον Ἀπόλλωνα
ἑκατηβόλου: Il. 1:370: Χρύσης δ’ αὖθ’ ἱερεὺς ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος
ἑκατηβόλου: Il. 5:444: μῆνιν ἀλευάμενος ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος.
ἑκατηβόλου: Il. 16:711: μῆνιν ἀλευάμενος ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος.
ἑκατηβόλου: Od. 20:278: ἄλσος ὕπο σκιερὸν ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος.
ἑκατόγχειρον: Il. 1:402: ὦχ’ ἑκατόγχειρον καλέσασ’ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον,
ἑκατόζυγος: Il. 20:247: πολλὰ μάλ’, οὐδ’ ἂν νηῦς ἑκατόζυγος ἄχθος ἄροιτο.
Ἑκάτοιο: Il. 1:385: εὖ εἰδὼς ἀγόρευε θεοπροπίας Ἑκάτοιο.
ἑκάτοιο: Il. 7:83: καὶ κρεμόω προτὶ νηὸν Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο,
ἑκάτοιο: Il. 20:71: Ἄρτεμις ἰοχέαιρα κασιγνήτη ἑκάτοιο·
ἑκάτοιο: Il. 20:295: πειθόμενος μύθοισιν Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο
ἑκατόμβας: Il. 1:315: ἕρδον δ’ Ἀπόλλωνι τεληέσσας ἑκατόμβας
ἑκατόμβας: Il. 2:306: ἕρδομεν ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας
ἑκατόμβας: Il. 2:321: ὡς οὖν δεινὰ πέλωρα θεῶν εἰσῆλθ’ ἑκατόμβας,
ἑκατόμβας: Il. 6:115: δαίμοσιν ἀρήσασθαι, ὑποσχέσθαι δ’ ἑκατόμβας.
ἑκατόμβας: Il. 7:450: ἤλασαν, οὐδὲ θεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας;
ἑκατόμβας: Il. 9:531: Οἰνεὺς ῥέξ’· ἄλλοι δὲ θεοὶ δαίνυνθ’ ἑκατόμβας,
ἑκατόμβας: Il. 12:6: ἤλασαν· οὐδὲ θεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας·
ἑκατόμβας: Il. 23:206: Αἰθιόπων ἐς γαῖαν, ὅθι ῥέζουσ’ ἑκατόμβας
ἑκατόμβας: Od. 3:144: λαὸν ἐρυκακέειν ῥέξαι θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας,
ἑκατόμβας: Od. 4:352: ἔσχον, ἐπεὶ οὔ σφιν ἔρεξα τεληέσσας ἑκατόμβας·
ἑκατόμβας: Od. 4:478: αὖτις ὕδωρ ἔλθῃς ῥέξῃς θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας
ἑκατόμβας: Od. 4:582: στῆσα νέας καὶ ἔρεξα τεληέσσας ἑκατόμβας.
ἑκατόμβας: Od. 5:102: ἱερά τε ῥέζουσι καὶ ἐξαίτους ἑκατόμβας.
ἑκατόμβας: Od. 7:202: ἡμῖν, εὖθ’ ἕρδωμεν ἀγακλειτὰς ἑκατόμβας,
ἑκατόμβας: Od. 11:132: οἴκαδ’ ἀποστείχειν ἕρδειν θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας
ἑκατόμβας: Od. 13:350: ἕρδεσκες Νύμφῃσι τεληέσσας ἑκατόμβας·
ἑκατόμβας: Od. 17:50: εὔχεο πᾶσι θεοῖσι τεληέσσας ἑκατόμβας
ἑκατόμβας: Od. 17:59: εὔχετο πᾶσι θεοῖσι τεληέσσας ἑκατόμβας
ἑκατόμβας: Od. 19:366: πίονα μηρί’ ἔκη’ οὐδ’ ἐξαίτους ἑκατόμβας,
ἑκατόμβας: Od. 23:279: οἴκαδ’ ἀποστείχειν ἕρδειν θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας
ἑκατόμβην: Il. 1:99: ἀπριάτην ἀνάποινον, ἄγειν θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην
ἑκατόμβην: Il. 1:142: ἐν δ’ ἐρέτας ἐπιτηδὲς ἀγείρομεν, ἐς δ’ ἑκατόμβην
ἑκατόμβην: Il. 1:309: ἐν δ’ ἐρέτας ἔκρινεν ἐείκοσιν, ἐς δ’ ἑκατόμβην
ἑκατόμβην: Il. 1:431: ἐς Χρύσην ἵκανεν ἄγων ἱερὴν ἑκατόμβην.
ἑκατόμβην: Il. 1:438: ἐκ δ’ ἑκατόμβην βῆσαν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι·
ἑκατόμβην: Il. 1:443: παῖδά τε σοὶ ἀγέμεν, Φοίβῳ θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην
ἑκατόμβην: Il. 1:447: παῖδα φίλην· τοὶ δ’ ὦκα θεῷ ἱερὴν ἑκατόμβην
ἑκατόμβην: Il. 4:102: ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην
ἑκατόμβην: Il. 4:120: ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην
ἑκατόμβην: Il. 23:146: σοί τε κόμην κερέειν ῥέξειν θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην,
ἑκατόμβην: Il. 23:864: ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην.
ἑκατόμβην: Il. 23:873: ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην.
ἑκατόμβην: Od. 20:276: κήρυκες δ’ ἀνὰ ἄστυ θεῶν ἱερὴν ἑκατόμβην
ἑκατόμβης: Il. 1:65: εἴ ταρ ὅ γ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται ἠδ’ ἑκατόμβης,
ἑκατόμβης: Il. 1:93: “ Οὔ τ’ ἄρ ὅ γ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὐδ’ ἑκατόμβης,
ἑκατόμβης: Od. 1:25: ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης.
ἑκατόμβης: Od. 3:59: σύμπασιν Πυλίοισιν ἀγακλειτῆς ἑκατόμβης.
ἑκατόμβοι’: Il. 6:236: χρύσεα χαλκείων, ἑκατόμβοι’ ἐννεαβοίων.
ἑκατόμβοιον: Il. 21:79: Λῆμνον ἐς ἠγαθέην, ἑκατόμβοιον δέ τοι ἦλφον.
ἑκατόμβοιος: Il. 2:449: πάντες ἐϋπλεκέες, ἑκατόμβοιος δὲ ἕκαστος·
ἑκατόμπεδον: Il. 23:164: ποίησαν δὲ πυρὴν ἑκατόμπεδον ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἑκατόμπολιν: Il. 2:649: ἄλλοι θ’ οἳ Κρήτην ἑκατόμπολιν ἀμφενέμοντο.
ἑκατόμπυλοί: Il. 9:383: αἵ θ’ ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ’ ἀν’ ἑκάστας
ἑκατὸν: Il. 2:448: τῆς ἑκατὸν θύσανοι παγχρύσεοι ἠερέθονται,
ἑκατὸν: Il. 2:510: κοῦροι Βοιωτῶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι βαῖνον.
ἑκατὸν: Il. 2:576: τῶν ἑκατὸν νηῶν ἦρχε κρείων Ἀγαμέμνων
ἑκατὸν: Il. 5:744: χρυσείην, ἑκατὸν πολίων πρυλέεσσ’ ἀραρυῖαν·
ἑκατόν: Il. 8:233: Τρώων ἄνθ’ ἑκατόν τε διηκοσίων τε ἕκαστος
ἑκατὸν: Il. 9:85: ἕπτ’ ἔσαν ἡγεμόνες φυλάκων, ἑκατὸν δὲ ἑκάστῳ
ἑκατὸν: Il. 11:244: πρῶθ’ ἑκατὸν βοῦς δῶκεν, ἔπειτα δὲ χίλι’ ὑπέστη
ἑκατὸν: Il. 11:679: ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα
ἑκατὸν: Il. 14:181: ζώσατο δὲ ζώνῃ ἑκατὸν θυσάνοις ἀραρυίῃ,
ἐκβαίνοντα: Il. 4:107: πέτρης ἐκβαίνοντα δεδεγμένος ἐν προδοκῇσι
ἐκβαίνοντα: Od. 5:415: μή πώς μ’ ἐκβαίνοντα βάλῃ λίθακι ποτὶ πέτρῃ
ἐκβαίνοντα: Od. 7:278: ἔνθα κέ μ’ ἐκβαίνοντα βιήσατο κῦμ’ ἐπὶ χέρσου,
ἐκβαίνοντα: Od. 10:161: τὸν δ’ ἐγὼ ἐκβαίνοντα κατὰ κνῆστιν μέσα νῶτα
ἔκβαλε: Il. 5:39: ἀρχὸν Ἁλιζώνων Ὀδίον μέγαν ἔκβαλε δίφρου·
ἔκβαλε: Il. 15:468: δαίμων ἡμετέρης, ὅ τέ μοι βιὸν ἔκβαλε χειρός,
ἔκβαλε: Od. 4:503: εἰ μὴ ὑπερφίαλον ἔπος ἔκβαλε καὶ μέγ’ ἀάσθη·
ἔκβαλε: Od. 5:244: εἴκοσι δ’ ἔκβαλε πάντα, πελέκκησεν δ’ ἄρα χαλκῷ,
ἔκβαλε: Od. 19:362: δάκρυα δ’ ἔκβαλε θερμά, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν·
ἔκβαλεν: Il. 14:418: χειρὸς δ’ ἔκβαλεν ἔγχος, ἐπ’ αὐτῷ δ’ ἀσπὶς ἑάφθη
ἔκβαλλε: Il. 21:237: τοὺς ἔκβαλλε θύραζε μεμυκὼς ἠΰτε ταῦρος
ἔκβαλλε: Od. 2:396: πλάζε δὲ πίνοντας, χειρῶν δ’ ἔκβαλλε κύπελλα.
ἔκβαλον: Il. 18:324: ὢ πόποι ἦ ῥ’ ἅλιον ἔπος ἔκβαλον ἤματι κείνῳ
ἔκβαλον: Od. 14:277: καὶ σάκος ὤμοιϊν, δόρυ δ’ ἔκβαλον ἔκτοσε χειρός·
ἔκβαλον: Od. 15:481: ἔκβαλον· αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ.
ἐκβάντες: Od. 10:103: οἱ δ’ ἴσαν ἐκβάντες λείην ὁδόν, ᾗ περ ἄμαξαι
ἐκβάντες: Od. 10:142: ἔνθα τότ’ ἐκβάντες δύο τ’ ἤματα καὶ δύο νύκτας
ἐκβὰς: Od. 7:285: ἐκβὰς ἐν θάμνοισι κατέδραθον, ἀμφὶ δὲ φύλλα
ἔκβασις: Od. 5:410: ἔκβασις οὔ πῃ φαίνεθ’ ἁλὸς πολιοῖο θύραζε·
ἐκβήσαντες: Od. 24:301: νηὸς ἐπ’ ἀλλοτρίης, οἱ δ’ ἐκβήσαντες ἔβησαν;”
ἔκβητ’: Od. 8:38: ἔκβητ’· αὐτὰρ ἔπειτα θοὴν ἀλεγύνετε δαῖτα
ἐκγεγάμεν: Il. 5:248: εὔχεται ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ οἵ ἐστ’ Ἀφροδίτη.
ἐκγεγάμεν: Il. 20:106: ἐκγεγάμεν, κεῖνος δὲ χερείονος ἐκ θεοῦ ἐστίν·
ἐκγεγάμεν: Il. 20:209: εὔχομαι ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ μοί ἐστ’ Ἀφροδίτη·
ἐκγεγάτην: Od. 10:138: ἄμφω δ’ ἐκγεγάτην φαεσιμβρότου Ἠελίοιο
ἐκγεγαυῖα: Il. 3:199: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειθ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα·
ἐκγεγαυῖα: Il. 3:418: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα,
ἐκγεγαυῖα: Od. 4:184: κλαῖε μὲν Ἀργείη Ἑλένη, Διὸς ἐκγεγαυῖα,
ἐκγεγαυῖα: Od. 4:219: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα·
ἐκγεγαυῖα: Od. 6:229: τὸν μὲν Ἀθηναίη θῆκεν, Διὸς ἐκγεγαυῖα,
ἐκγεγαυῖα: Od. 23:218: οὐδέ κεν Ἀργείη Ἑλένη, Διὸς ἐκγεγαυῖα,
ἐκγεγαῶτι: Il. 21:185: παισὶν ἐριζέμεναι ποταμοῖό περ ἐκγεγαῶτι.
ἐκγελάσας: Od. 16:354: ἡδὺ δ’ ἄρ’ ἐκγελάσας μετεφώνεεν οἷσ’ ἑτάροισι·
ἐκγελάσας: Od. 18:35: ἡδὺ δ’ ἄρ’ ἐκγελάσας μετεφώνει μνηστήρεσσιν·
ἔκγονον: Il. 20:206: φασὶ σὲ μὲν Πηλῆος ἀμύμονος ἔκγονον εἶναι,
ἔκγονός: Il. 5:813: Τυδέος ἔκγονός ἐσσι δαΐφρονος Οἰνεΐδαο.
ἔκγονός: Od. 3:123: κείνου ἔκγονός ἐσσι· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.
ἔκγονος: Od. 11:236: ἣ φάτο Σαλμωνῆος ἀμύμονος ἔκγονος εἶναι,
ἔκγονος: Od. 15:225: μάντις· ἀτὰρ γενεήν γε Μελάμποδος ἔκγονος ἦεν,
ἐκδείρας: Od. 10:19: δῶκε δέ μ’ ἐκδείρας ἀσκὸν βοὸς ἐννεώροιο,
ἔκδεον: Il. 23:121: ἔκδεον ἡμιόνων· ταὶ δὲ χθόνα ποσσὶ δατεῦντο
ἐκδέρκεται: Il. 23:477: οὔτέ τοι ὀξύτατον κεφαλῆς ἐκδέρκεται ὄσσε·
ἔκδηλος: Il. 5:2: δῶκε μένος καὶ θάρσος, ἵν’ ἔκδηλος μετὰ πᾶσιν
ἐκδῆσαι: Od. 22:174: ἐς θάλαμον βαλέειν, σανίδας δ’ ἐκδῆσαι ὄπισθε,
ἐκδιαβάντες: Il. 10:198: τάφρον δ’ ἐκδιαβάντες ὀρυκτὴν ἑδριόωντο
ἔκδοτε: Il. 3:459: ἔκδοτε, καὶ τιμὴν ἀποτινέμεν ἥν τιν’ ἔοικεν,
ἐκδῦμεν: Il. 16:99: μήτέ τις Ἀργείων, νῶϊν δ’ ἐκδῦμεν ὄλεθρον,
ἔκδυνε: Od. 1:437: ἕζετο δ’ ἐν λέκτρῳ, μαλακὸν δ’ ἔκδυνε χιτῶνα·
ἐκδὺς: Od. 14:460: εἴ πώς οἱ ἐκδὺς χλαῖναν πόροι ἤ τιν’ ἑταίρων
ἐκδὺς: Od. 22:334: ἢ ἐκδὺς μεγάροιο Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμὸν
ἐκέασσε: Od. 5:132: Ζεὺς ἐλάσας ἐκέασσε μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ.
ἐκέασσε: Od. 7:250: Ζεὺς ἐλάσας ἐκέασσε μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ.
ἐκέδασσε: Il. 5:88: χειμάῤῥῳ, ὅς τ’ ὦκα ῥέων ἐκέδασσε γεφύρας·
ἐκέδασσε: Il. 17:285: ῥεῖα μετεισάμενος Τρώων ἐκέδασσε φάλαγγας
ἐκέδασσεν: Il. 17:283: ῥηϊδίως ἐκέδασσεν, ἑλιξάμενος διὰ βήσσας·
ἐκέδασσεν: Od. 3:131: [βῆμεν δ’ ἐν νήεσσι, θεὸς δ’ ἐκέδασσεν Ἀχαιούς,]
ἐκέδασσεν: Od. 13:317: βῆμεν δ’ ἐν νήεσσι, θεὸς δ’ ἐκέδασσεν Ἀχαιούς,
ἐκέδασσεν: Od. 14:242: οἴκαδε σὺν νήεσσι, θεὸς δ’ ἐκέδασσεν Ἀχαιούς.
ἐκεῖθι: Od. 17:10: τὸν ξεῖνον δύστηνον ἄγ’ ἐς πόλιν, ὄφρ’ ἂν ἐκεῖθι
ἐκείμεθα: Od. 13:281: ἀλλ’ αὔτως ἀποβάντες ἐκείμεθα νηὸς ἅπαντες.
ἐκείμην: Od. 13:284: κάτθεσαν, ἔνθα περ αὐτὸς ἐπὶ ψαμάθοισιν ἐκείμην.
ἐκεῖνα: Od. 3:113: ἄλλα τε πόλλ’ ἐπὶ τοῖς πάθομεν κακά· τίς κεν ἐκεῖνα
ἐκείνη: Od. 15:368: αὐτὰρ ἐμὲ χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἐκείνη
ἐκεῖνοι: Il. 18:188: πῶς τὰρ ἴω μετὰ μῶλον; ἔχουσι δὲ τεύχε’ ἐκεῖνοι·
ἐκεῖνοι: Od. 24:437: ἀλλ’ ἴομεν, μὴ φθέωσι περαιωθέντες ἐκεῖνοι.”
ἐκεῖνον: Od. 16:151: πλάζεσθαι μετ’ ἐκεῖνον· ἀτὰρ πρὸς μητέρα εἰπεῖν
ἐκεῖνον: Od. 24:288: πόστον δὴ ἔτος ἐστίν, ὅτε ξείνισσας ἐκεῖνον,
ἐκεῖνον: Od. 24:312: δεξιοί, οἷς χαίρων μὲν ἐγὼν ἀπέπεμπον ἐκεῖνον,
ἐκεῖνος: Il. 9:63: ἀφρήτωρ ἀθέμιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος
ἐκεῖνος: Il. 11:652: εὖ δὲ σὺ οἶσθα γεραιὲ διοτρεφές, οἷος ἐκεῖνος
ἐκεῖνος: Od. 18:239: ὡς νῦν Ἶρος ἐκεῖνος ἐπ’ αὐλείῃσι θύρῃσιν
ἐκείνου: Od. 4:819: τοῦ δὴ ἐγὼ καὶ μᾶλλον ὀδύρομαι ἤ περ ἐκείνου.
ἐκείνου: Od. 14:163: οἴκαδε νοστήσας, καὶ τείσεται, ὅς τις ἐκείνου
ἐκείνῳ: Od. 2:183: ὤλετο τῆλ’, ὡς καὶ σὺ καταφθίσθαι σὺν ἐκείνῳ
ἐκείνῳ: Od. 3:103: “ὦ φίλ’, ἐπεί μ’ ἔμνησας ὀϊζύος, ἣν ἐν ἐκείνῳ
ἐκείνῳ: Od. 18:147: οἴκαδ’ ὑπεξαγάγοι, μηδ’ ἀντιάσειας ἐκείνῳ,
ἐκείνων: Od. 14:352: νηχόμενος, μάλα δ’ ὦκα θύρηθ’ ἔα ἀμφὶς ἐκείνων.
ἐκείνων: Od. 15:330: οὔ τοι τοιοίδ’ εἰσὶν ὑποδρηστῆρες ἐκείνων,
ἐκείνων: Od. 19:322: ἥμενος ἐν μεγάρῳ. τῷ δ’ ἄλγιον, ὅς κεν ἐκείνων
ἐκείρετε: Od. 2:312: ἦ οὐχ ἅλις, ὡς τὸ πάροιθεν ἐκείρετε πολλὰ καὶ ἐσθλὰ
ἔκειρον: Od. 11:578: γῦπε δέ μιν ἑκάτερθε παρημένω ἧπαρ ἔκειρον,
ἔκειρον: Od. 22:369: ἀνδρῶν μνηστήρων κεχολωμένος, οἵ οἱ ἔκειρον
ἔκειτο: Il. 3:327: ἵπποι ἀερσίποδες καὶ ποικίλα τεύχε’ ἔκειτο·
ἔκειτο: Il. 6:295: ἀστὴρ δ’ ὣς ἀπέλαμπεν· ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων.
ἔκειτο: Il. 7:156: πολλὸς γάρ τις ἔκειτο παρήορος ἔνθα καὶ ἔνθα.
ἔκειτο: Il. 10:75: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ· παρὰ δ’ ἔντεα ποικίλ’ ἔκειτο
ἔκειτο: Il. 10:504: ἢ ὅ γε δίφρον ἑλών, ὅθι ποικίλα τεύχε’ ἔκειτο,
ἔκειτο: Il. 15:388: μακροῖσι ξυστοῖσι, τά ῥά σφ’ ἐπὶ νηυσὶν ἔκειτο
ἔκειτο: Il. 23:241: ἐν μέσσῃ γὰρ ἔκειτο πυρῇ, τοὶ δ’ ἄλλοι ἄνευθεν
ἔκειτο: Od. 2:338: εὐρύν, ὅθι νητὸς χρυσὸς καὶ χαλκὸς ἔκειτο
ἔκειτο: Od. 9:319: Κύκλωπος γὰρ ἔκειτο μέγα ῥόπαλον παρὰ σηκῷ,
ἔκειτο: Od. 14:291: Φοινίκην, ὅθι τοῦ γε δόμοι καὶ κτήματ’ ἔκειτο.
ἔκειτο: Od. 15:108: ἀστὴρ δ’ ὣς ἀπέλαμπεν· ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων.
ἔκειτο: Od. 21:52: ἕστασαν, ἐν δ’ ἄρα τῇσι θυώδεα εἵματ’ ἔκειτο.
ἔκειτο: Od. 22:362: πεπτηὼς γὰρ ἔκειτο ὑπὸ θρόνον, ἀμφὶ δὲ δέρμα
ἔκειτο: Od. 24:423: παιδὸς γάρ οἱ ἄλαστον ἐνὶ φρεσὶ πένθος ἔκειτο,
ἐκέκαστο: Il. 2:530: ἐγχείῃ δ’ ἐκέκαστο Πανέλληνας καὶ Ἀχαιούς·
ἐκέκαστο: Il. 13:431: ἐν μεγάρῳ· πᾶσαν γὰρ ὁμηλικίην ἐκέκαστο
ἐκέκαστο: Il. 16:808: Πανθοΐδης Εὔφορβος, ὃς ἡλικίην ἐκέκαστο
ἐκέκαστο: Il. 23:289: Ἀδμήτου φίλος υἱός, ὃς ἱπποσύνῃ ἐκέκαστο·
ἐκέκαστο: Il. 24:535: ἐκ γενετῆς· πάντας γὰρ ἐπ’ ἀνθρώπους ἐκέκαστο
ἐκέκαστο: Od. 2:158: Μαστορίδης· ὁ γὰρ οἶος ὁμηλικίην ἐκέκαστο
ἐκέκαστο: Od. 9:509: Τήλεμος Εὐρυμίδης, ὃς μαντοσύνῃ ἐκέκαστο
ἐκέκαστο: Od. 19:395: μητρὸς ἑῆς πατέρ’ ἐσθλόν, ὃς ἀνθρώπους ἐκέκαστο
ἐκεκεύθει: Od. 9:348: ὄφρ’ εἰδῇς, οἷόν τι ποτὸν τόδε νηῦς ἐκεκεύθει
ἐκέκλετο: Il. 6:66: Νέστωρ δ’ Ἀργείοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
ἐκέκλετο: Il. 6:110: Ἕκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
ἐκέκλετο: Il. 8:172: Ἕκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
ἐκέκλετο: Il. 8:184: Ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε·
ἐκέκλετο: Il. 11:285: Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
ἐκέκλετο: Il. 13:489: Αἰνείας δ’ ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισι
ἐκέκλετο: Il. 15:346: Ἕκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας
ἐκέκλετο: Il. 15:424: Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
ἐκέκλετο: Il. 15:485: Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
ἐκέκλετο: Il. 15:501: Αἴας δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισιν·
ἐκέκλετο: Il. 16:268: Πάτροκλος δ’ ἑτάροισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
ἐκέκλετο: Il. 17:183: Ὣς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
ἐκέκλετο: Il. 18:343: Ὣς εἰπὼν ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος Ἀχιλλεὺς
ἐκέκλετο: Il. 19:399: σμερδαλέον δ’ ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο·
ἐκέκλετο: Il. 23:402: Ἀντίλοχος δ’ ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο·
ἐκέκλετο: Il. 23:442: Ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε·
ἐκέκλετο: Od. 6:71: ὣς εἰπὼν δμώεσσιν ἐκέκλετο, τοὶ δ’ ἐπίθοντο.
ἐκέκλετο: Od. 14:413: αὐτὰρ ὁ οἷσ’ ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος ὑφορβός·
ἐκέκλετο: Od. 19:418: Αὐτόλυκος δ’ υἱοῖσιν ἐκέκλετο κυδαλίμοισι
ἐκέκλετο: Od. 20:147: ἡ δ’ αὖτε δμῳῇσιν ἐκέκλετο δῖα γυναικῶν,
ἐκέκλιτο: Il. 5:356: ἥμενον· ἠέρι δ’ ἔγχος ἐκέκλιτο καὶ ταχέ’ ἵππω·
ἐκέλευε: Il. 5:199: ἵπποισίν μ’ ἐκέλευε καὶ ἅρμασιν ἐμβεβαῶτα
ἐκέλευε: Il. 14:277: ὄμνυε δ’ ὡς ἐκέλευε, θεοὺς δ’ ὀνόμηνεν ἅπαντας
ἐκέλευε: Il. 22:101: ὅς μ’ ἐκέλευε Τρωσὶ ποτὶ πτόλιν ἡγήσασθαι
ἐκέλευε: Il. 23:539: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευε.
ἐκέλευε: Il. 24:252: ἐννέα τοῖς ὃ γεραιὸς ὁμοκλήσας ἐκέλευε·
ἐκέλευε: Od. 7:304: ἡ μὲν γάρ μ’ ἐκέλευε σὺν ἀμφιπόλοισιν ἕπεσθαι,
ἐκέλευε: Od. 24:492: ὣς ἔφατ’· ἐκ δ’ υἱὸς Δολίου κίεν, ὡς ἐκέλευε,
ἐκέλευεν: Il. 3:119: νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἰέναι, ἠδ’ ἄρν’ ἐκέλευεν
ἐκέλευεν: Il. 20:95: ἥ οἱ πρόσθεν ἰοῦσα τίθει φάος ἠδ’ ἐκέλευεν
ἐκέλευεν: Il. 24:220: εἰ μὲν γάρ τίς μ’ ἄλλος ἐπιχθονίων ἐκέλευεν,
ἐκέλευεν: Od. 10:373: ἐσθέμεναι δ’ ἐκέλευεν· ἐμῷ δ’ οὐχ ἥνδανε θυμῷ,
ἐκέλευεν: Od. 15:437: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπώμνυον, ὡς ἐκέλευεν.
ἐκέλευεν: Od. 18:58: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπώμνυον, ὡς ἐκέλευεν.
ἐκέλευεν: Od. 22:255: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκόντισαν, ὡς ἐκέλευεν,
ἐκέλευες: Il. 6:519: δηθύνων, οὐδ’ ἦλθον ἐναίσιμον ὡς ἐκέλευες;
ἐκέλευες: Il. 24:599: υἱὸς μὲν δή τοι λέλυται γέρον ὡς ἐκέλευες,
ἐκέλευες: Od. 10:251: “ᾔομεν, ὡς ἐκέλευες, ἀνὰ δρυμά, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ·
ἐκέλευον: Il. 4:380: οἳ δ’ ἔθελον δόμεναι καὶ ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευον·
ἐκέλευον: Il. 18:13: σχέτλιος· ἦ τ’ ἐκέλευον ἀπωσάμενον δήϊον πῦρ
ἐκέλευον: Od. 4:673: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον·
ἐκέλευον: Od. 7:226: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον
ἐκέλευον: Od. 8:398: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον,
ἐκέλευον: Od. 10:17: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼν ὁδὸν ᾔτεον ἠδ’ ἐκέλευον
ἐκέλευον: Od. 10:345: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀπώμνυεν, ὡς ἐκέλευον.
ἐκέλευον: Od. 11:636: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἐπὶ νῆα κιὼν ἐκέλευον ἑταίρους
ἐκέλευον: Od. 12:193: ἤθελ’ ἀκουέμεναι, λῦσαί τ’ ἐκέλευον ἑταίρους
ἐκέλευον: Od. 12:303: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ αὐτίκ’ ἀπώμνυον ὡς ἐκέλευον.
ἐκέλευον: Od. 13:47: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον
ἐκέλευσ’: Od. 8:49: βήτην, ὡς ἐκέλευσ’, ἐπὶ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο.
ἐκέλευσα: Il. 5:823: Ἀργείους ἐκέλευσα ἀλήμεναι ἐνδάδε πάντας·
ἐκέλευσα: Od. 9:177: ὣς εἰπὼν ἀνὰ νηὸς ἔβην, ἐκέλευσα δ’ ἑταίρους
ἐκέλευσα: Od. 9:326: καὶ παρέθηχ’ ἑτάροισιν, ἀποξῦναι δ’ ἐκέλευσα·
ἐκέλευσα: Od. 9:469: κλαίειν· ἀλλ’ ἐκέλευσα θοῶς καλλίτριχα μῆλα
ἐκέλευσα: Od. 9:488: ὦσα παρέξ· ἑτάροισι δ’ ἐποτρύνας ἐκέλευσα
ἐκέλευσα: Od. 9:561: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
ἐκέλευσα: Od. 10:128: αἶψα δ’ ἐμοῖσ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
ἐκέλευσα: Od. 11:44: δὴ τότ’ ἔπειθ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
ἐκέλευσα: Od. 13:274: τούς μ’ ἐκέλευσα Πύλονδε καταστῆσαι καὶ ἐφέσσαι
ἐκέλευσαν: Il. 23:823: παυσαμένους ἐκέλευσαν ἀέθλια ἶσ’ ἀνελέσθαι.
ἐκέλευσε: Il. 3:259: Ὣς φάτο ῥίγησεν δ’ ὃ γέρων, ἐκέλευσε δ’ ἑταίρους
ἐκέλευσε: Il. 6:179: πρῶτον μέν ῥα Χίμαιραν ἀμαιμακέτην ἐκέλευσε
ἐκέλευσε: Il. 9:656: αἳ δ’ ἐπιπειθόμεναι στόρεσαν λέχος ὡς ἐκέλευσε
ἐκέλευσε: Il. 15:176: παυσάμενόν σ’ ἐκέλευσε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
ἐκέλευσε: Il. 16:727: Κεβριόνῃ δ’ ἐκέλευσε δαΐφρονι φαίδιμος Ἕκτωρ
ἐκέλευσε: Od. 4:745: ᾔδε’ ἐγὼ τάδε πάντα, πόρον δέ οἱ, ὅσσ’ ἐκέλευσε,
ἐκέλευσε: Od. 5:384: παύσασθαι δ’ ἐκέλευσε καὶ εὐνηθῆναι ἅπαντας·
ἐκέλευσε: Od. 6:212: κὰδ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσέα εἷσαν ἐπὶ σκέπας, ὡς ἐκέλευσε
ἐκέλευσε: Od. 15:547: ὣς εἰπὼν ἐπὶ νηὸς ἔβη, ἐκέλευσε δ’ ἑταίρους
ἐκέλευσε: Od. 15:553: οἱ μὲν ἀνώσαντες πλέον ἐς πόλιν, ὡς ἐκέλευσε
ἐκέλευσε: Od. 21:175: ὣς φάτο, καί ῥ’ ἐκέλευσε Μελάνθιον, αἰπόλον αἰγῶν·
ἐκέλευσεν: Il. 8:318: Κεβριόνην δ’ ἐκέλευσεν ἀδελφεὸν ἐγγὺς ἐόντα
ἐκέλευσεν: Il. 11:640: πινέμεναι δ’ ἐκέλευσεν, ἐπεί ῥ’ ὥπλισσε κυκειῶ.
ἐκέλευσεν: Il. 14:362: αὐτίκα δ’ ἐν πρώτοισι μέγα προθορὼν ἐκέλευσεν·
ἐκέλευσεν: Il. 23:563: Ἦ ῥα, καὶ Αὐτομέδοντι φίλῳ ἐκέλευσεν ἑταίρῳ
ἐκέλευσεν: Il. 24:175: λύσασθαί σ’ ἐκέλευσεν Ὀλύμπιος Ἕκτορα δῖον,
ἐκέλευσεν: Od. 2:415: κάτθεσαν, ὡς ἐκέλευσεν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός.
ἐκέλευσεν: Od. 2:422: Τηλέμαχος δ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνων ἐκέλευσεν
ἐκέλευσεν: Od. 7:217: ἔπλετο, ἥ τ’ ἐκέλευσεν ἕο μνήσασθαι ἀνάγκῃ
ἐκέλευσεν: Od. 7:262: καὶ τότε δή μ’ ἐκέλευσεν ἐποτρύνουσα νέεσθαι
ἐκέλευσεν: Od. 9:339: ἤ τι ὀϊσάμενος, ἢ καὶ θεὸς ὣς ἐκέλευσεν.
ἐκέλευσεν: Od. 15:217: Τηλέμαχος δ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνων ἐκέλευσεν·
ἐκέλευσεν: Od. 15:287: Τηλέμαχος δ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνων ἐκέλευσεν
ἐκέλευσεν: Od. 22:190: εὖ μάλ’ ἀποστρέψαντε διαμπερές, ὡς ἐκέλευσεν
ἐκέλευσεν: Od. 23:276: καὶ τότε μ’ ἐν γαίῃ πήξαντ’ ἐκέλευσεν ἐρετμόν,
ἐκέλευσεν: Od. 24:175: Τηλέμαχος δέ μιν οἶος ἐποτρύνων ἐκέλευσεν.
ἐκέλσαμεν: Od. 9:546: νῆα μὲν ἔνθ’ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν ἐν ψαμάθοισιν,
ἐκέλσαμεν: Od. 11:20: νῆα μὲν ἔνθ’ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν, ἐκ δὲ τὰ μῆλα
ἐκέλσαμεν: Od. 12:5: νῆα μὲν ἔνθ’ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν ἐν ψαμάθοισιν,
ἔκερσεν: Il. 13:546: οὔτασ’ ἐπαΐξας, ἀπὸ δὲ φλέβα πᾶσαν ἔκερσεν,
ἔκερσεν: Il. 13:548: τὴν ἀπὸ πᾶσαν ἔκερσεν· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
ἐκερτόμεον: Od. 2:323: οἱ δ’ ἐπελώβευον καὶ ἐκερτόμεον ἐπέεσσιν·
ἐκεύθανον: Il. 3:453: οὐ μὲν γὰρ φιλότητί γ’ ἐκεύθανον εἴ τις ἴδοιτο·
ἔκευθεν: Od. 23:30: ἀλλὰ σαοφροσύνῃσι νοήματα πατρὸς ἔκευθεν,
ἐκέχυντο: Od. 19:539: πᾶσι κατ’ αὐχένας ἦξε καὶ ἔκτανεν· οἱ δ’ ἐκέχυντο
ἔκη’: Od. 19:366: πίονα μηρί’ ἔκη’ οὐδ’ ἐξαίτους ἑκατόμβας,
ἔκηα: Il. 1:40: ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί’ ἔκηα
ἔκηα: Il. 8:240: ἀλλ’ ἐπὶ πᾶσι βοῶν δημὸν καὶ μηρί’ ἔκηα
ἔκηαν: Od. 3:9: εὖθ’ οἱ σπλάγχνα πάσαντο, θεῷ δ’ ἐπὶ μηρί’ ἔκηαν,
ἔκηαν: Od. 22:336: Λαέρτης Ὀδυσεύς τε βοῶν ἐπὶ μηρί’ ἔκηαν,
ἑκηβολίαι: Il. 5:54: οὐδὲ ἑκηβολίαι ᾗσιν τὸ πρίν γε κέκαστο·
ἑκηβόλον: Il. 1:21: ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα. ”
ἑκηβόλος: Il. 1:96: τοὔνεκ’ ἄρ’ ἄλγε’ ἔδωκεν ἑκηβόλος ἠδ’ ἔτι δώσει,
ἑκηβόλος: Il. 1:110: ὡς δὴ τοῦδ’ ἕνεκά σφιν ἑκηβόλος ἄλγεα τεύχει,
ἑκηβόλου: Il. 1:14: στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
ἑκηβόλου: Il. 1:373: στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
ἑκηβόλῳ: Il. 1:438: ἐκ δ’ ἑκατόμβην βῆσαν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι·
ἑκηβόλῳ: Il. 16:513: εὐχόμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι·
ἑκηβόλῳ: Il. 22:302: Ζηνί τε καὶ Διὸς υἷι ἑκηβόλῳ, οἵ με πάρος γε
ἑκηβόλῳ: Il. 23:872: αὐτίκα δ’ ἠπείλησεν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι
ἔκηδε: Il. 5:404: ὃς τόξοισιν ἔκηδε θεοὺς οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι.
ἔκηε: Il. 24:34: Ἕκτωρ μηρί’ ἔκηε βοῶν αἰγῶν τε τελείων;
ἔκηε: Od. 3:273: πολλὰ δὲ μηρί’ ἔκηε θεῶν ἱεροῖσ’ ἐπὶ βωμοῖς,
ἔκηε: Od. 17:241: ὔμμ’ ἐπὶ μηρί’ ἔκηε, καλύψας πίονι δημῷ,
ἔκηεν: Il. 22:170: Ἕκτορος, ὅς μοι πολλὰ βοῶν ἐπὶ μηρί’ ἔκηεν
ἕκηλοι: Il. 5:759: μὰψ ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον ἐμοὶ δ’ ἄχος, οἳ δὲ ἕκηλοι
ἕκηλοι: Il. 6:70: ἀλλ’ ἄνδρας κτείνωμεν· ἔπειτα δὲ καὶ τὰ ἕκηλοι
ἕκηλοι: Il. 8:512: μὴ μὰν ἀσπουδί γε νεῶν ἐπιβαῖεν ἕκηλοι,
ἕκηλοι: Il. 11:75: οἳ δ’ ἄλλοι οὔ σφιν πάρεσαν θεοί, ἀλλὰ ἕκηλοι
ἕκηλοι: Il. 17:340: τώ ῥ’ ἰθὺς Δαναῶν ἴομεν, μηδ’ οἵ γε ἕκηλοι
ἕκηλοι: Od. 12:301: ἢ βοῦν ἠέ τι μῆλον ἀποκτάνῃ· ἀλλὰ ἕκηλοι
ἕκηλοι: Od. 14:91: μνᾶσθαι οὐδὲ νέεσθαι ἐπὶ σφέτερ’, ἀλλὰ ἕκηλοι
ἕκηλοι: Od. 16:314: ἔργα μετερχόμενος· τοὶ δ’ ἐν μεγάροισιν ἕκηλοι
ἕκηλοι: Od. 21:259: ἁγνή· τίς δέ κε τόξα τιταίνοιτ’; ἀλλὰ ἕκηλοι
ἕκηλον: Il. 5:805: δαίνυσθαί μιν ἄνωγον ἐνὶ μεγάροισιν ἕκηλον·
ἕκηλον: Od. 2:311: δαίνυσθαί τ’ ἀκέοντα καὶ εὐφραίνεσθαι ἕκηλον.
ἕκηλος: Il. 9:376: ἐξαπάφοιτ’ ἐπέεσσιν· ἅλις δέ οἱ· ἀλλὰ ἕκηλος
ἕκηλος: Il. 15:194: τώ ῥα καὶ οὔ τι Διὸς βέομαι φρεσίν, ἀλλὰ ἕκηλος
ἕκηλος: Od. 11:184: σὸν δ’ οὔ πώ τις ἔχει καλὸν γέρας, ἀλλὰ ἕκηλος
ἕκηλος: Od. 13:423: κεῖσ’ ἐλθών· ἀτὰρ οὔ τιν’ ἔχει πόνον, ἀλλὰ ἕκηλος
ἕκηλος: Od. 14:167: οὔτ’ Ὀδυσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται· ἀλλὰ ἕκηλος
ἕκηλος: Od. 17:478: “ἔσθι’ ἕκηλος, ξεῖνε, καθήμενος, ἢ ἄπιθ’ ἄλλῃ,
ἕκηλος: Od. 21:289: οὐκ ἀγαπᾷς, ὃ ἕκηλος ὑπερφιάλοισι μεθ’ ἡμῖν
ἕκηλος: Od. 21:309: πέμψομεν· ἔνθεν δ’ οὔ τι σαώσεαι. ἀλλὰ ἕκηλος
ἐκήρυσσον: Il. 2:52: οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα·
ἐκήρυσσον: Il. 2:444: οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα.
ἐκήρυσσον: Od. 2:8: οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα.
ἕκητι: Od. 15:319: Ἑρμείαο ἕκητι διακτόρου, ὅς ῥά τε πάντων
ἕκητι: Od. 19:86: ἀλλ’ ἤδη παῖς τοῖος Ἀπόλλωνός γε ἕκητι,
ἕκητι: Od. 20:42: εἴ περ γὰρ κτείναιμι Διός τε σέθεν τε ἕκητι,
ἔκθανον: Od. 18:100: χεῖρας ἀνασχόμενοι γέλῳ ἔκθανον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἐκθεῖσαι: Od. 23:179: ἔνθα οἱ ἐκθεῖσαι πυκινὸν λέχος ἐμβάλετ’ εὐνήν,
ἔκθορε: Il. 16:427: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἐπεὶ ἴδεν ἔκθορε δίφρου.
ἐκθρῴσκει: Il. 10:95: στηθέων ἐκθρῴσκει, τρομέει δ’ ὑπὸ φαίδιμα γυῖα.
ἐκίδνατο: Il. 8:1: Ἠὼς μὲν κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ’ αἶαν,
ἐκίδνατο: Il. 24:695: Ἠὼς δὲ κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ’ αἶαν,
ἔκιε: Od. 15:147: τοὺς δὲ μετ’ Ἀτρεΐδης ἔκιε ξανθὸς Μενέλαος,
ἐκίνηθεν: Il. 16:280: πᾶσιν ὀρίνθη θυμός, ἐκίνηθεν δὲ φάλαγγες
ἔκιον: Il. 12:138: ὑψόσ’ ἀνασχόμενοι ἔκιον μεγάλῳ ἀλαλητῷ
ἐκίρνα: Od. 7:182: ὣς φάτο, Ποντόνοος δὲ μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα,
ἐκίρνα: Od. 10:356: ἡ δὲ τρίτη κρητῆρι μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα
ἐκίρνα: Od. 13:53: ὣς φάτο, Ποντόνοος δὲ μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα,
ἐκίχανε: Il. 5:334: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκίχανε πολὺν καθ’ ὅμιλον ὀπάζων,
ἐκίχανε: Od. 15:257: ὃς τότε Τηλεμάχου πέλας ἵστατο· τὸν δ’ ἐκίχανε
ἐκίχανεν: Il. 17:189: δηΐου ἐκ πολέμοιο· θέων δ’ ἐκίχανεν ἑταίρους
ἐκίχανεν: Od. 17:212: ἔνθα σφέας ἐκίχανεν υἱὸς Δολίοιο Μελανθεὺς
ἐκίχανον: Od. 10:60: βῆν εἰς Αἰόλοο κλυτὰ δώματα· τὸν δ’ ἐκίχανον
ἔκιχεν: Od. 3:169: ἐν Λέσβῳ δ’ ἔκιχεν δολιχὸν πλόον ὁρμαίνοντας,
ἐκίχημεν: Od. 16:379: οὕνεκά οἱ φόνον αἰπὺν ἐράπτομεν οὐδ’ ἐκίχημεν·
ἑκκαιδεκάδωρα: Il. 4:109: τοῦ κέρα ἐκ κεφαλῆς ἑκκαιδεκάδωρα πεφύκει·
ἐκκαλέσαντες: Od. 10:471: καὶ τότε μ’ ἐκκαλέσαντες ἔφαν ἐρίηρες ἑταῖροι·
ἐκκαλέσας: Il. 24:582: δμῳὰς δ’ ἐκκαλέσας λοῦσαι κέλετ’ ἀμφί τ’ ἀλεῖψαι
ἐκκατεπᾶλτο: Il. 19:351: οὐρανοῦ ἐκκατεπᾶλτο δι’ αἰθέρος. αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ἐκκατιδών: Il. 4:508: Περγάμου ἐκκατιδών, Τρώεσσι δὲ κέκλετ’ ἀΰσας·
ἐκκατιδών: Il. 7:21: Περγάμου ἐκκατιδών, Τρώεσσι δὲ βούλετο νίκην·
ἔκλαγξαν: Il. 1:46: ἔκλαγξαν δ’ ἄρ’ ὀιστοὶ ἐπ’ ὤμων χωομένοιο,
ἐκλάθετο: Od. 10:557: ἐξαπίνης ἀνόρουσε καὶ ἐκλάθετο φρεσὶν ᾗσιν
ἔκλαιον: Od. 12:309: μνησάμενοι δὴ ἔπειτα φίλους ἔκλαιον ἑταίρους,
ἐκλάσθη: Il. 11:583: δεξιόν· ἐκλάσθη δὲ δόναξ, ἐβάρυνε δὲ μηρόν.
ἔκλε’: Il. 24:202: ἔκλε’ ἐπ’ ἀνθρώπους ξείνους ἠδ’ οἷσιν ἀνάσσεις;
ἐκλελαθέσθαι: Il. 6:285: φαίην κε φρέν’ ἀτέρπου ὀϊζύος ἐκλελαθέσθαι.
ἐκλελάθοιτο: Od. 3:224: τῶ κέν τις κείνων γε καὶ ἐκλελάθοιτο γάμοιο.”
ἐκλέλαθον: Il. 2:600: θεσπεσίην ἀφέλοντο καὶ ἐκλέλαθον κιθαριστύν·
ἐκλελάθωντ’: Od. 22:444: ψυχὰς ἐξαφέλησθε καὶ ἐκλελάθωντ’ Ἀφροδίτης,
ἔκλεψε: Il. 14:217: πάρφασις, ἥ τ’ ἔκλεψε νόον πύκα περ φρονεόντων.
ἔκλεψεν: Il. 5:268: τῆς γενεῆς ἔκλεψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγχίσης
ἐκλήϊσεν: Od. 24:166: ἐς θάλαμον κατέθηκε καὶ ἐκλήϊσεν ὀχῆας,
ἔκλησιν: Od. 24:485: ἔκλησιν θέωμεν· τοὶ δ’ ἀλλήλους φιλεόντων
ἐκλίθη: Od. 19:470: ἂψ δ’ ἑτέρωσ’ ἐκλίθη· τὸ δ’ ἐπὶ χθονὸς ἐξέχυθ’ ὕδωρ.
ἔκλιν’: Od. 22:121: ἔκλιν’ ἑστάμεναι, πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα,
ἔκλιναν: Il. 5:37: Τρῶας δ’ ἔκλιναν Δαναοί· ἕλε δ’ ἄνδρα ἕκαστος
ἔκλιναν: Il. 8:435: ἅρματα δ’ ἔκλιναν πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα·
ἔκλιναν: Od. 4:42: ἅρματα δ’ ἔκλιναν πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα,
ἔκλινε: Il. 14:509: ἤρατ’, ἐπεί ῥ’ ἔκλινε μάχην κλυτὸς ἐννοσίγαιος.
ἐκλίνθη: Il. 3:360: ἔγχος· ὃ δ’ ἐκλίνθη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
ἐκλίνθη: Il. 6:468: ἐκλίνθη ἰάχων πατρὸς φίλου ὄψιν ἀτυχθεὶς
ἐκλίνθη: Il. 7:254: ἔγχος· ὃ δ’ ἐκλίνθη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
ἐκλίνθη: Il. 13:543: ἐκλίνθη δ’ ἑτέρωσε κάρη, ἐπὶ δ’ ἀσπὶς ἑάφθη
ἐκλίνθη: Od. 22:17: ἐκλίνθη δ’ ἑτέρωσε, δέπας δέ οἱ ἔκπεσε χειρὸς
ἔκλυε: Il. 1:43: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων,
ἔκλυε: Il. 1:357: Ὣς φάτο δάκρυ χέων, τοῦ δ’ ἔκλυε πότνια μήτηρ
ἔκλυε: Il. 1:457: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων.
ἔκλυε: Il. 4:455: τῶν δέ τε τηλόσε δοῦπον ἐν οὔρεσιν ἔκλυε ποιμήν·
ἔκλυε: Il. 5:121: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη,
ἔκλυε: Il. 10:295: Ὣς ἔφαν εὐχόμενοι, τῶν δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη.
ἔκλυε: Il. 16:249: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεύς.
ἔκλυε: Il. 16:527: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων.
ἔκλυε: Il. 23:771: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη,
ἔκλυε: Il. 24:314: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεὺς
ἔκλυε: Od. 3:385: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη.
ἔκλυε: Od. 6:328: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη·
ἔκλυε: Od. 9:536: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε κυανοχαίτης.
ἔκλυε: Od. 20:102: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεύς,
ἔκλυεν: Il. 9:568: ἔκλυεν ἐξ Ἐρέβεσφιν ἀμείλιχον ἦτορ ἔχουσα.
ἔκλυεν: Il. 15:270: ὀτρύνων ἱππῆας, ἐπεὶ θεοῦ ἔκλυεν αὐδήν.
ἔκλυεν: Od. 2:30: ἠέ τιν’ ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυεν ἐρχομένοιο,
ἔκλυεν: Od. 2:297: Τηλέμαχος παρέμιμνεν, ἐπεὶ θεοῦ ἔκλυεν αὐδήν.
ἔκλυεν: Od. 4:505: τοῦ δὲ Ποσειδάων μεγάλ’ ἔκλυεν αὐδήσαντος·
ἔκλυεν: Od. 4:767: ὣς εἰποῦσ’ ὀλόλυξε, θεὰ δέ οἱ ἔκλυεν ἀρῆς.
ἔκλυεν: Od. 10:311: ἔνθα στὰς ἐβόησα, θεὰ δέ μευ ἔκλυεν αὐδῆς.
ἔκλυεν: Od. 10:481: γούνων ἐλλιτάνευσα, θεὰ δέ μευ ἔκλυεν αὐδῆς,
ἔκλυες: Il. 1:453: ἦ μὲν δή ποτ’ ἐμεῦ πάρος ἔκλυες εὐξαμένοιο,
ἔκλυες: Il. 14:234: ἠμὲν δή ποτ’ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες, ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν
ἔκλυες: Il. 16:236: ἠμὲν δή ποτ’ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες εὐξαμένοιο,
ἔκλυες: Il. 24:335: ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι, καί τ’ ἔκλυες ᾧ κ’ ἐθέλῃσθα,
ἔκλυες: Od. 4:831: “εἰ μὲν δὴ θεός ἐσσι, θεοῖό τε ἔκλυες αὐδήν,
ἔκλυες: Od. 19:93: πάντα γὰρ εὖ ᾔδησθ’, ἐπεὶ ἐξ ἐμεῦ ἔκλυες αὐτῆς,
ἔκλυον: Il. 1:218: ὅς κε θεοῖς ἐπιπείθηται μάλα τ’ ἔκλυον αὐτοῦ. ”
ἔκλυον: Il. 9:505: τὸν δὲ μέγ’ ὤνησαν καί τ’ ἔκλυον εὐχομένοιο·
ἔκλυον: Il. 10:47: οὐ γάρ πω ἰδόμην, οὐδ’ ἔκλυον αὐδήσαντος
ἔκλυον: Il. 13:303: ἔκλυον ἀμφοτέρων, ἑτέροισι δὲ κῦδος ἔδωκαν·
ἔκλυον: Il. 13:757: πάντες ἐπεσσεύοντ’, ἐπεὶ Ἕκτορος ἔκλυον αὐδήν.
ἔκλυον: Il. 16:76: οὐδέ πω Ἀτρεΐδεω ὀπὸς ἔκλυον αὐδήσαντος
ἔκλυον: Il. 22:451: αἰδοίης ἑκυρῆς ὀπὸς ἔκλυον, ἐν δ’ ἐμοὶ αὐτῇ
ἔκλυον: Od. 2:42: οὔτε τιν’ ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυον ἐρχομένοιο,
ἔκλυον: Od. 3:337: ἦ ῥα Διὸς θυγάτηρ, οἱ δ’ ἔκλυον αὐδησάσης·
ἔκλυον: Od. 6:185: χάρματα δ’ εὐμενέτῃσι· μάλιστα δέ τ’ ἔκλυον αὐτοί.”
ἔκλυον: Od. 14:89: οἵδε δέ τοι ἴσασι, θεοῦ δέ τιν’ ἔκλυον αὐδήν,
ἐκλύσθη: Il. 14:391: ἐκλύσθη δὲ θάλασσα ποτὶ κλισίας τε νέας τε
ἐκλύσθη: Od. 9:484: ἐκλύσθη δὲ θάλασσα κατερχομένης ὑπὸ πέτρης·
ἐκλύσθη: Od. 9:541: ἐκλύσθη δὲ θάλασσα κατερχομένης ὑπὸ πέτρης·
ἐκλύσομαι: Od. 10:286: ἀλλ’ ἄγε δή σε κακῶν ἐκλύσομαι ἠδὲ σαώσω·
ἔκμολεν: Il. 11:603: ἔκμολεν ἶσος Ἄρηϊ, κακοῦ δ’ ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή.
ἐκμυζήσας: Il. 4:218: αἷμ’ ἐκμυζήσας ἐπ’ ἄρ’ ἤπια φάρμακα εἰδὼς
ἐκνοστήσαντε: Il. 5:157: λεῖπ’, ἐπεὶ οὐ ζώοντε μάχης ἐκνοστήσαντε
ἐκνοστήσαντι: Il. 17:207: τῶν ποινὴν ὅ τοι οὔ τι μάχης ἐκνοστήσαντι
ἐκνοστήσαντι: Il. 24:705: εἴ ποτε καὶ ζώοντι μάχης ἐκνοστήσαντι
ἐκολῴα: Il. 2:212: Θερσίτης δ’ ἔτι μοῦνος ἀμετροεπὴς ἐκολῴα,
ἐκόμει: Od. 12:450: ἥ μ’ ἐφίλει τ’ ἐκόμει τε. τί τοι τάδε μυθολογεύω;
ἐκόμιζε: Od. 17:113: ἐνδυκέως ἐκόμιζε σὺν υἱάσι κυδαλίμοισιν.
ἐκομίσσατο: Od. 14:316: ἔνθα με Θεσπρωτῶν βασιλεὺς ἐκομίσσατο Φείδων
ἐκόμισσε: Il. 2:875: ἐν ποταμῷ, χρυσὸν δ’ Ἀχιλεὺς ἐκόμισσε δαΐφρων.
ἐκόμισσε: Il. 13:579: μαρναμένων μετὰ ποσσὶ κυλινδομένην ἐκόμισσε·
ἐκόνισε: Il. 21:407: ἑπτὰ δ’ ἐπέσχε πέλεθρα πεσών, ἐκόνισε δὲ χαίτας,
ἐκορέσσατο: Il. 11:87: οὔρεος ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί τ’ ἐκορέσσατο χεῖρας
ἐκορέσσατο: Il. 11:561: σπουδῇ τ’ ἐξήλασσαν, ἐπεί τ’ ἐκορέσσατο φορβῆς·
ἐκόσμει: Il. 14:387: Τρῶας δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐκόσμει φαίδιμος Ἕκτωρ.
ἐκόσμει: Od. 7:13: ἥ οἱ πῦρ ἀνέκαιε καὶ εἴσω δόρπον ἐκόσμει.
ἐκόσμεον: Il. 14:378: τοὺς δ’ αὐτοὶ βασιλῆες ἐκόσμεον οὐτάμενοί περ
ἔκοψα: Od. 10:127: τῷ ἀπὸ πείσματ’ ἔκοψα νεὸς κυανοπρῴροιο·
ἔκπαγλ’: Il. 3:415: τὼς δέ σ’ ἀπεχθήρω ὡς νῦν ἔκπαγλ’ ἐφίλησα,
ἔκπαγλα: Il. 5:423: Τρωσὶν ἅμα σπέσθαι, τοὺς νῦν ἔκπαγλα φίλησε,
ἐκπάγλοισ’: Od. 8:77: ἐκπάγλοισ’ ἐπέεσσιν, ἄναξ δ’ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἐκπάγλοις: Il. 15:198: ἐκπάγλοις ἐπέεσσιν ἐνισσέμεν οὓς τέκεν αὐτός,
ἔκπαγλον: Il. 13:413: Δηΐφοβος δ’ ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας·
ἔκπαγλον: Il. 13:445: Ἰδομενεὺς δ’ ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας
ἔκπαγλον: Il. 14:452: Πουλυδάμας δ’ ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας·
ἔκπαγλον: Il. 14:477: τῷ δ’ Ἀκάμας ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας·
ἔκπαγλον: Il. 22:256: οὐ γὰρ ἐγώ σ’ ἔκπαγλον ἀεικιῶ, αἴ κεν ἐμοὶ Ζεὺς
ἔκπαγλον: Od. 10:448: ἀλλ’ ἔπετ’· ἔδδεισεν γὰρ ἐμὴν ἔκπαγλον ἐνιπήν.
ἔκπαγλον: Od. 17:216: ἔκπαγλον καὶ ἀεικές· ὄρινε δὲ κῆρ Ὀδυσῆος·
ἔκπαγλος: Il. 21:452: Λαομέδων ἔκπαγλος, ἀπειλήσας δ’ ἀπέπεμπε.
ἔκπαγλος: Il. 21:589: ὧδ’ ἔκπαγλος ἐὼν καὶ θαρσαλέος πολεμιστής.
ἔκπαγλος: Od. 14:522: ἕννυσθαι, ὅτε τις χειμὼν ἔκπαγλος ὄροιτο.
ἐκπαγλότατ’: Il. 1:146: ἠὲ σὺ Πηλεΐδη πάντων ἐκπαγλότατ’ ἀνδρῶν,
ἐκπαγλότατ’: Il. 18:170: ὄρσεο Πηλεΐδη, πάντων ἐκπαγλότατ’ ἀνδρῶν·
ἐκπαγλότατ’: Il. 20:389: κεῖσαι Ὀτρυντεΐδη πάντων ἐκπαγλότατ’ ἀνδρῶν·
ἐκπάγλως: Il. 1:268: φηρσὶν ὀρεσκῴοισι καὶ ἐκπάγλως ἀπόλεσσαν.
ἐκπάγλως: Il. 2:223: ἐκπάγλως κοτέοντο νεμέσσηθέν τ’ ἐνὶ θυμῷ.
ἐκπάγλως: Il. 2:357: εἰ δέ τις ἐκπάγλως ἐθέλει οἶκον δὲ νέεσθαι
ἐκπάγλως: Il. 9:238: μαίνεται ἐκπάγλως πίσυνος Διί, οὐδέ τι τίει
ἐκπάγλως: Od. 5:340: ὠδύσατ’ ἐκπάγλως, ὅτι τοι κακὰ πολλὰ φυτεύει;
ἐκπάγλως: Od. 11:437: ἐκπάγλως ἤχθηρε γυναικείας διὰ βουλὰς
ἐκπάγλως: Od. 11:560: ἐκπάγλως ἤχθηρε, τεῒν δ’ ἐπὶ μοῖραν ἔθηκεν.
ἐκπάγλως: Od. 15:355: ἐκπάγλως γὰρ παιδὸς ὀδύρεται οἰχομένοιο
ἐκπαιφάσσειν: Il. 5:803: οὐδ’ ἐκπαιφάσσειν, ὅτε τ’ ἤλυθε νόσφιν Ἀχαιῶν
ἔκπαλθ’: Il. 20:483: σφονδυλίων ἔκπαλθ’, ὃ δ’ ἐπὶ χθονὶ κεῖτο τανυσθείς.
ἔκπεμπε: Il. 21:598: ἡσύχιον δ’ ἄρα μιν πολέμου ἔκπεμπε νέεσθαι.
ἐκπέμπεις: Il. 24:381: ἠέ πῃ ἐκπέμπεις κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ
ἔκπεμψάν: Od. 16:3: ἔκπεμψάν τε νομῆας ἅμ’ ἀγρομένοισι σύεσσι.
ἐκπέμψασθε: Od. 20:361: ἀλλά μιν αἶψα, νέοι, δόμου ἐκπέμψασθε θύραζε
ἐκπέμψειε: Il. 24:681: νηῶν ἐκπέμψειε λαθὼν ἱεροὺς πυλαωρούς.
ἐκπέμψῃσι: Od. 18:336: δώματος ἐκπέμψῃσι φορύξας αἵματι πολλῷ.”
ἐκπεπαταγμένος: Od. 18:327: “ξεῖνε τάλαν, σύ γέ τις φρένας ἐκπεπαταγμένος ἐσσί,
ἐκπέποται: Od. 22:56: ὅσσα τοι ἐκπέποται καὶ ἐδήδοται ἐν μεγάροισι,
ἐκπεράᾳ: Od. 9:323: φορτίδος εὐρείης, ἥ τ’ ἐκπεράᾳ μέγα λαῖτμα·
ἐκπερόωσιν: Od. 7:35: λαῖτμα μέγ’ ἐκπερόωσιν, ἐπεί σφισι δῶκ’ ἐνοσίχθων·
ἐκπερόωσιν: Od. 8:561: ἀνθρώπων καὶ λαῖτμα τάχισθ’ ἁλὸς ἐκπερόωσιν
ἐκπέρσαι: Il. 1:19: ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ’ οἴκαδ’ ἱκέσθαι·
ἐκπέρσαι: Il. 2:133: Ἰλίου ἐκπέρσαι εὖ ναιόμενον πτολίεθρον.
ἐκπέρσαι: Il. 15:216: ἐκπέρσαι, δοῦναι δὲ μέγα κράτος Ἀργείοισιν,
ἐκπέρσαντ’: Il. 2:113: Ἴλιον ἐκπέρσαντ’ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι,
ἐκπέρσαντ’: Il. 2:288: Ἴλιον ἐκπέρσαντ’ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι.
ἐκπέρσαντ’: Il. 5:716: Ἴλιον ἐκπέρσαντ’ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι,
ἐκπέρσαντ’: Il. 9:20: Ἴλιον ἐκπέρσαντ’ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι,
ἐκπέρσαντα: Il. 18:327: Ἴλιον ἐκπέρσαντα, λαχόντα τε ληΐδος αἶσαν.
ἐκπέρσαντες: Il. 21:433: Ἰλίου ἐκπέρσαντες ἐϋκτίμενον πτολίεθρον.
ἐκπέρσει: Il. 18:283: οὐδέ ποτ’ ἐκπέρσει· πρίν μιν κύνες ἀργοὶ ἔδονται.
ἐκπέρσει: Il. 21:310: ἐκπέρσει, Τρῶες δὲ κατὰ μόθον οὐ μενέουσιν.
ἐκπέρσειν: Il. 17:407: ἐκπέρσειν πτολίεθρον ἄνευ ἕθεν, οὐδὲ σὺν αὐτῷ·
ἐκπέρσῃς: Il. 13:380: Ἰλίου ἐκπέρσῃς εὖ ναιόμενον πτολίεθρον.
ἐκπέρσουσ’: Il. 5:489: οἳ δὲ τάχ’ ἐκπέρσουσ’ εὖ ναιομένην πόλιν ὑμήν.
ἐκπέρσωσ’: Il. 1:164: Τρώων ἐκπέρσωσ’ εὖ ναιόμενον πτολίεθρον·
ἔκπεσε: Il. 2:266: πλῆξεν· ὃ δ’ ἰδνώθη, θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ·
ἔκπεσε: Il. 3:363: τριχθά τε καὶ τετραχθὰ διατρυφὲν ἔκπεσε χειρός.
ἔκπεσε: Il. 4:493: ἤριπε δ’ ἀμφ’ αὐτῷ, νεκρὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
ἔκπεσε: Il. 5:585: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀσθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου
ἔκπεσε: Il. 8:329: στῆ δὲ γνὺξ ἐριπών, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
ἔκπεσε: Il. 13:399: αὐτὰρ ὃ ἀσθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου,
ἔκπεσε: Il. 15:421: δούπησεν δὲ πεσών, δαλὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
ἔκπεσε: Il. 15:465: ἰὸς χαλκοβαρής, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
ἔκπεσε: Il. 22:448: τῆς δ’ ἐλελίχθη γυῖα, χαμαὶ δέ οἱ ἔκπεσε κερκίς·
ἔκπεσε: Od. 14:31: ἕζετο κερδοσύνῃ, σκῆπτρον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
ἔκπεσε: Od. 14:34: ἔσσυτ’ ἀνὰ πρόθυρον, σκῦτος δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
ἔκπεσε: Od. 16:16: χεῖράς τ’ ἀμφοτέρας· θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ.
ἔκπεσε: Od. 22:17: ἐκλίνθη δ’ ἑτέρωσε, δέπας δέ οἱ ἔκπεσε χειρὸς
ἐκπεσέειν: Il. 23:467: ἔνθά μιν ἐκπεσέειν ὀΐω σύν θ’ ἅρματα ἆξαι,
ἔκπεσον: Il. 11:179: πολλοὶ δὲ πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι ἔκπεσον ἵππων
ἐκπεφυυῖαι: Il. 11:40: τρεῖς ἀμφιστρεφέες ἑνὸς αὐχένος ἐκπεφυυῖαι.
ἔκπιεν: Od. 9:353: ὣς ἐφάμην, ὁ δὲ δέκτο καὶ ἔκπιεν· ἥσατο δ’ αἰνῶς
ἔκπιεν: Od. 9:361: τρὶς μὲν ἔδωκα φέρων, τρὶς δ’ ἔκπιεν ἀφραδίῃσιν.
ἔκπιον: Od. 10:237: αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον, αὐτίκ’ ἔπειτα
ἔκπιον: Od. 10:318: αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον οὐδέ μ’ ἔθελξε,
ἔκπιπτον: Il. 21:492: ἐντροπαλιζομένην· ταχέες δ’ ἔκπιπτον ὀϊστοί.
ἔκπληγεν: Il. 18:225: ἡνίοχοι δ’ ἔκπληγεν, ἐπεὶ ἴδον ἀκάματον πῦρ
ἐκποτέονται: Il. 19:357: ὡς δ’ ὅτε ταρφειαὶ νιφάδες Διὸς ἐκποτέονται
ἐκπρεπέ’: Il. 2:483: ἐκπρεπέ’ ἐν πολλοῖσι καὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν.
ἐκπροκαλεσσαμένη: Od. 2:400: ἐκπροκαλεσσαμένη μεγάρων ἐὺ ναιεταόντων,
ἐκπρολιπόντες: Od. 8:515: ἱππόθεν ἐκχύμενοι, κοῖλον λόχον ἐκπρολιπόντες.
ἐκραίαινεν: Il. 5:508: πάντοσ’ ἐποιχόμενος· τοῦ δ’ ἐκραίαινεν ἐφετμὰς
ἐκρέμω: Il. 15:18: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε τ’ ἐκρέμω ὑψόθεν, ἐκ δὲ ποδοῖιν
ἐκρέμω: Il. 15:21: ἐκρέμω· ἠλάστεον δὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον,
ἔκριναν: Od. 18:264: ἔκριναν μέγα νεῖκος ὁμοιΐου πτολέμοιο.
ἐκρίνατ’: Il. 5:150: τοῖς οὐκ ἐρχομένοις ὃ γέρων ἐκρίνατ’ ὀνείρους,
ἐκρίνατ’: Od. 4:778: ὣς εἰπὼν ἐκρίνατ’ ἐείκοσι φῶτας ἀρίστους,
ἔκρινεν: Il. 1:309: ἐν δ’ ἐρέτας ἔκρινεν ἐείκοσιν, ἐς δ’ ἑκατόμβην
ἔκρυψαν: Od. 14:357: νηὸς ἔπι γλαφυρῆς· ἐμὲ δ’ ἔκρυψαν θεοὶ αὐτοὶ
ἐκσπασσαμένω: Il. 7:255: τὼ δ’ ἐκσπασσαμένω δολίχ’ ἔγχεα χερσὶν ἅμ’ ἄμφω
ἔκτα: Il. 6:205: τὴν δὲ χολωσαμένη χρυσήνιος Ἄρτεμις ἔκτα.
ἔκτα: Il. 12:46: ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἀγηνορίη δέ μιν ἔκτα·
ἔκτα: Od. 1:300: Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα;
ἔκτα: Od. 3:198: Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα.
ἔκτα: Od. 3:308: [Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα.]
ἔκτα: Od. 11:324: ἦγε μέν, οὐδ’ ἀπόνητο· πάρος δέ μιν Ἄρτεμις ἔκτα
ἔκτα: Od. 11:410: ἔκτα σὺν οὐλομένῃ ἀλόχῳ οἶκόνδε καλέσσας,
ἐκταδίην: Il. 10:134: διπλῆν ἐκταδίην, οὔλη δ’ ἐπενήνοθε λάχνη.
ἔκταθεν: Il. 11:690: τῶν προτέρων ἐτέων, κατὰ δ’ ἔκταθεν ὅσσοι ἄριστοι·
ἔκταθεν: Od. 4:537: οὐδέ τις Αἰγίσθου, ἀλλ’ ἔκταθεν ἐν μεγάροισιν.
ἔκταμ’: Il. 11:828: μηροῦ δ’ ἔκταμ’ ὀϊστόν, ἀπ’ αὐτοῦ δ’ αἷμα κελαινὸν
ἔκταμεν: Od. 9:320: χλωρὸν ἐλαΐνεον· τὸ μὲν ἔκταμεν, ὄφρα φοροίη
ἔκταμεν: Od. 12:375: Λαμπετίη τανύπεπλος, ὅ οἱ βόας ἔκταμεν ἡμεῖς.
ἐκτάμνειν: Il. 11:515: ἰούς τ’ ἐκτάμνειν ἐπί τ’ ἤπια φάρμακα πάσσειν.
ἐκτάμνῃσιν: Il. 3:62: νήϊον ἐκτάμνῃσιν, ὀφέλλει δ’ ἀνδρὸς ἐρωήν·
ἐκτάμνοντες: Il. 12:149: πρυμνὴν ἐκτάμνοντες, ὑπαὶ δέ τε κόμπος ὀδόντων
ἔκταν’: Il. 18:456: ἔκταν’ ἐνὶ προμάχοισι καὶ Ἕκτορι κῦδος ἔδωκε.
ἔκταν’: Il. 19:414: ἔκταν’ ἐνὶ προμάχοισι καὶ Ἕκτορι κῦδος ἔδωκε.
ἔκταν’: Od. 1:30: τόν ῥ’ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν’ Ὀρέστης·
ἔκταν: Il. 10:526: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σκοπὸν Ἕκτορος ἔκταν,
ἔκταν: Od. 19:276: Ζεύς τε καὶ Ἠέλιος· τοῦ γὰρ βόας ἔκταν ἑταῖροι.
ἔκτανε: Il. 2:701: καὶ δόμος ἡμιτελής· τὸν δ’ ἔκτανε Δάρδανος ἀνὴρ
ἔκτανε: Il. 10:560: ἔκτανε, πὰρ δ’ ἑτάρους δυοκαίδεκα πάντας ἀρίστους.
ἔκτανε: Il. 17:589: νεκρὸν ὑπ’ ἐκ Τρώων, σὸν δ’ ἔκτανε πιστὸν ἑταῖρον
ἔκτανε: Il. 24:151: νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
ἔκτανε: Il. 24:180: νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
ἔκτανε: Od. 1:36: γῆμ’ ἄλοχον μνηστήν, τὸν δ’ ἔκτανε νοστήσαντα,
ἔκτανε: Od. 1:299: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἔκτανε πατροφονῆα,
ἔκτανε: Od. 2:19: Ἄντιφος αἰχμητής· τὸν δ’ ἄγριος ἔκτανε Κύκλωψ
ἔκτανε: Od. 3:307: ἂψ ἀπ’ Ἀθηνάων, κατὰ δ’ ἔκτανε πατροφονῆα,
ἔκτανε: Od. 19:543: οἴκτρ’ ὀλοφυρομένην, ὅ μοι αἰετὸς ἔκτανε χῆνας.
ἔκτανεν: Il. 6:416: Θήβην ὑψίπυλον· κατὰ δ’ ἔκτανεν Ἠετίωνα,
ἔκτανεν: Il. 16:849: ἀλλά με μοῖρ’ ὀλοὴ καὶ Λητοῦς ἔκτανεν υἱός,
ἔκτανεν: Il. 24:736: χωόμενος, ᾧ δή που ἀδελφεὸν ἔκτανεν Ἕκτωρ
ἔκτανεν: Od. 8:228: ἔκτανεν, οὕνεκά μιν προκαλίζετο τοξάζεσθαι.
ἔκτανεν: Od. 19:539: πᾶσι κατ’ αὐχένας ἦξε καὶ ἔκτανεν· οἱ δ’ ἐκέχυντο
ἔκτανες: Il. 22:272: κήδε’ ἐμῶν ἑτάρων οὓς ἔκτανες ἔγχεϊ θύων.
ἔκτανον: Od. 1:108: ἥμενοι ἐν ῥινοῖσι βοῶν, οὓς ἔκτανον αὐτοί.
ἔκτανον: Od. 23:363: ἀνδρῶν μνηστήρων, οὓς ἔκτανον ἐν μεγάροισιν·
ἐκτανύσας: Il. 11:843: ἔνθά μιν ἐκτανύσας ἐκ μηροῦ τάμνε μαχαίρῃ
ἐκτανύσας: Il. 24:18: ἐν κόνι ἐκτανύσας προπρηνέα· τοῖο δ’ Ἀπόλλων
ἔκτειναν: Od. 12:379: οἵ μευ βοῦς ἔκτειναν ὑπέρβιον, ᾗσιν ἐγώ γε
ἔκτεινε: Od. 4:188: τόν ῥ’ Ἠοῦς ἔκτεινε φαεινῆς ἀγλαὸς υἱός.
ἔκτεινε: Od. 24:429: τοὺς δ’ ἐλθὼν ἔκτεινε Κεφαλλήνων ὄχ’ ἀρίστους.
ἔκτεινεν: Il. 16:594: ἐτράπετ’, ἔκτεινεν δὲ Βαθυκλῆα μεγάθυμον
ἔκτεινεν: Il. 19:296: ἔκτεινεν, πέρσεν δὲ πόλιν θείοιο Μύνητος,
ἔκτεινεν: Od. 23:8: μνηστῆρας δ’ ἔκτεινεν ἀγήνορας, οἵ θ’ ἑὸν οἶκον
ἔκτεινον: Od. 14:265: αὐτούς τ’ ἔκτεινον· τάχα δ’ ἐς πόλιν ἵκετ’ ἀϋτή.
ἔκτεινον: Od. 17:434: αὐτούς τ’ ἔκτεινον· τάχα δ’ ἐς πόλιν ἵκετ’ ἀϋτή.
ἐκτελέει: Il. 10:105: ἐκτελέει, ὅσα πού νυν ἐέλπεται· ἀλλά μιν οἴω
ἐκτελέειν: Od. 10:27: ἐκτελέειν· αὐτῶν γὰρ ἀπωλόμεθ’ ἀφραδίῃσιν.
ἐκτελέεσθαι: Il. 7:353: ἔλπομαι ἐκτελέεσθαι, ἵνα μὴ ῥέξομεν ὧδε.
ἐκτελέεσθαι: Il. 12:217: ὧδε γὰρ ἐκτελέεσθαι ὀΐομαι, εἰ ἐτεόν γε
ἐκτελέουσι: Od. 11:280: πολλὰ μάλ’, ὅσσα τε μητρὸς ἐρινύες ἐκτελέουσι.
ἐκτελέουσιν: Il. 2:286: οὐδέ τοι ἐκτελέουσιν ὑπόσχεσιν ἥν περ ὑπέσταν
ἐκτελέσαντες: Od. 10:41: ληΐδος· ἡμεῖς δ’ αὖτε ὁμὴν ὁδὸν ἐκτελέσαντες
ἐκτελέσας: Od. 3:275: ἐκτελέσας μέγα ἔργον, ὃ οὔ ποτε ἔλπετο θυμῷ.
ἐκτελέσειεν: Od. 8:22: δεινός τ’ αἰδοῖός τε καὶ ἐκτελέσειεν ἀέθλους
ἐκτελέσω: Od. 2:98: ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ’ ὄληται,
ἐκτελέσω: Od. 19:143: ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ’ ὄληται,
ἐκτελέσω: Od. 24:133: ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ’ ὄληται,
ἐκτελέσωσι: Il. 9:245: ἐκτελέσωσι θεοί, ἡμῖν δὲ δὴ αἴσιμον εἴη
ἐκτελέω: Il. 23:96: πάντα μάλ’ ἐκτελέω καὶ πείσομαι ὡς σὺ κελεύεις.
ἐκτελέωμεν: Od. 21:135: τόξου πειρήσασθε, καὶ ἐκτελέωμεν ἄεθλον.”
ἐκτελέωμεν: Od. 21:180: τόξου πειρώμεσθα καὶ ἐκτελέωμεν ἄεθλον.”
ἐκτελέωμεν: Od. 21:268: τόξου πειρώμεσθα καὶ ἐκτελέωμεν ἄεθλον.”
ἐκτετέλεσται: Od. 22:5: “οὗτος μὲν δὴ ἄεθλος ἀάατος ἐκτετέλεσται·
ἐκτετέλεσται: Od. 23:54: νῦν δ’ ἤδη τόδε μακρὸν ἐέλδωρ ἐκτετέλεσται·
ἐκτήσατο: Il. 9:400: κτήμασι τέρπεσθαι τὰ γέρων ἐκτήσατο Πηλεύς·
ἐκτήσατο: Od. 20:265: οἶκος ὅδ’, ἀλλ’ Ὀδυσῆος, ἐμοὶ δ’ ἐκτήσατο κεῖνος.
ἐκτῆσθαι: Il. 9:402: Ἴλιον ἐκτῆσθαι εὖ ναιόμενον πτολίεθρον
ἐκτήσω: Od. 24:193: ἦ ἄρα σὺν μεγάλῃ ἀρετῇ ἐκτήσω ἄκοιτιν·
ἔκτισαν: Od. 11:263: οἳ πρῶτοι Θήβης ἕδος ἔκτισαν ἑπταπύλοιο
ἔκτοθεν: Od. 1:132: πὰρ δ’ αὐτὸς κλισμὸν θέτο ποικίλον, ἔκτοθεν ἄλλων
ἔκτοθεν: Od. 13:100: ἔκτοθεν· ἔντοσθεν δέ τ’ ἄνευ δεσμοῖο μένουσι
ἔκτοθι: Il. 15:391: τείχεος ἀμφεμάχοντο θοάων ἔκτοθι νηῶν,
ἔκτοθι: Il. 22:439: ἤγγειλ’ ὅττί ῥά οἱ πόσις ἔκτοθι μίμνε πυλάων,
ἕκτον: Il. 2:407: ἕκτον δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον.
Ἕκτορ’: Il. 7:46: στῆ δὲ παρ’ Ἕκτορ’ ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
Ἕκτορ’: Il. 9:304: νῦν γάρ χ’ Ἕκτορ’ ἕλοις, ἐπεὶ ἂν μάλα τοι σχεδὸν ἔλθοι
Ἕκτορ’: Il. 11:819: ἤ ῥ’ ἔτι που σχήσουσι πελώριον Ἕκτορ’ Ἀχαιοί,
Ἕκτορ’: Il. 12:88: Οἳ μὲν ἅμ’ Ἕκτορ’ ἴσαν καὶ ἀμύμονι Πουλυδάμαντι,
Ἕκτορ’: Il. 15:279: αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδον Ἕκτορ’ ἐποιχόμενον στίχας ἀνδρῶν
Ἕκτορ’: Il. 15:291: Ἕκτορ’, ὃ δὴ πολλῶν Δαναῶν ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν,
Ἕκτορ’: Il. 15:462: Ἕκτορ’, ἀτὰρ Τεῦκρον Τελαμώνιον εὖχος ἀπηύρα,
Ἕκτορ’: Il. 17:72: ὅς ῥά οἱ Ἕκτορ’ ἐπῶρσε θοῷ ἀτάλαντον Ἄρηϊ
Ἕκτορ’: Il. 17:141: Ἕκτορ’ ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ·
Ἕκτορ’: Il. 23:64: Ἕκτορ’ ἐπαΐσσων προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν·
Ἕκτορ’: Il. 24:115: Ἕκτορ’ ἔχει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ’ ἀπέλυσεν,
Ἕκτορ’: Il. 24:136: Ἕκτορ’ ἔχεις παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ’ ἀπέλυσας.
Ἕκτορ’: Il. 24:704: ὄψεσθε Τρῶες καὶ Τρῳάδες Ἕκτορ’ ἰόντες,
Ἕκτορ: Il. 2:802: Ἕκτορ σοὶ δὲ μάλιστ’ ἐπιτέλλομαι, ὧδε δὲ ῥέξαι·
Ἕκτορ: Il. 3:59: Ἕκτορ ἐπεί με κατ’ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ’ ὑπὲρ αἶσαν·
Ἕκτορ: Il. 5:472: Ἕκτορ πῇ δή τοι μένος οἴχεται ὃ πρὶν ἔχεσκες;
Ἕκτορ: Il. 6:77: Αἰνεία τε καὶ Ἕκτορ, ἐπεὶ πόνος ὔμμι μάλιστα
Ἕκτορ: Il. 6:86: Ἕκτορ ἀτὰρ σὺ πόλιν δὲ μετέρχεο, εἰπὲ δ’ ἔπειτα
Ἕκτορ: Il. 6:333: Ἕκτορ ἐπεί με κατ’ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ’ ὑπὲρ αἶσαν,
Ἕκτορ: Il. 6:382: Ἕκτορ ἐπεὶ μάλ’ ἄνωγας ἀληθέα μυθήσασθαι,
Ἕκτορ: Il. 6:429: Ἕκτορ ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
Ἕκτορ: Il. 7:47: Ἕκτορ υἱὲ Πριάμοιο Διὶ μῆτιν ἀτάλαντε
Ἕκτορ: Il. 7:226: Ἕκτορ νῦν μὲν δὴ σάφα εἴσεαι οἰόθεν οἶος
Ἕκτορ: Il. 10:319: Ἕκτορ ἔμ’ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
Ἕκτορ: Il. 11:200: Ἕκτορ υἱὲ Πριάμοιο Διὶ μῆτιν ἀτάλαντε
Ἕκτορ: Il. 11:523: Ἕκτορ νῶϊ μὲν ἐνθάδ’ ὁμιλέομεν Δαναοῖσιν
Ἕκτορ: Il. 12:61: Ἕκτορ τ’ ἠδ’ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ’ ἐπικούρων
Ἕκτορ: Il. 12:211: Ἕκτορ ἀεὶ μέν πώς μοι ἐπιπλήσσεις ἀγορῇσιν
Ἕκτορ: Il. 13:726: Ἕκτορ ἀμήχανός ἐσσι παραῤῥητοῖσι πιθέσθαι.
Ἕκτορ: Il. 13:775: Ἕκτορ ἐπεί τοι θυμὸς ἀναίτιον αἰτιάασθαι,
Ἕκτορ: Il. 15:244: Ἕκτορ υἱὲ Πριάμοιο, τί ἢ δὲ σὺ νόσφιν ἀπ’ ἄλλων
Ἕκτορ: Il. 16:538: Ἕκτορ νῦν δὴ πάγχυ λελασμένος εἰς ἐπικούρων,
Ἕκτορ: Il. 16:721: Ἕκτορ τίπτε μάχης ἀποπαύεαι; οὐδέ τί σε χρή.
Ἕκτορ: Il. 16:844: ἤδη νῦν Ἕκτορ μεγάλ’ εὔχεο· σοὶ γὰρ ἔδωκε
Ἕκτορ: Il. 17:75: Ἕκτορ νῦν σὺ μὲν ὧδε θέεις ἀκίχητα διώκων
Ἕκτορ: Il. 17:142: Ἕκτορ εἶδος ἄριστε μάχης ἄρα πολλὸν ἐδεύεο.
Ἕκτόρ: Il. 17:335: Ἕκτόρ τ’ ἠδ’ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ’ ἐπικούρων
Ἕκτορ: Il. 17:586: Ἕκτορ τίς κέ σ’ ἔτ’ ἄλλος Ἀχαιῶν ταρβήσειεν;
Ἕκτορ: Il. 20:376: Ἕκτορ μηκέτι πάμπαν Ἀχιλλῆϊ προμάχιζε,
Ἕκτορ: Il. 22:38: Ἕκτορ μή μοι μίμνε φίλον τέκος ἀνέρα τοῦτον
Ἕκτορ: Il. 22:82: Ἕκτορ τέκνον ἐμὸν τάδε τ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον
Ἕκτορ: Il. 22:261: Ἕκτορ μή μοι ἄλαστε συνημοσύνας ἀγόρευε·
Ἕκτορ: Il. 22:331: Ἕκτορ ἀτάρ που ἔφης Πατροκλῆ’ ἐξεναρίζων
Ἕκτορ: Il. 22:477: Ἕκτορ ἐγὼ δύστηνος· ἰῇ ἄρα γεινόμεθ’ αἴσῃ
Ἕκτορ: Il. 22:486: ἔσσεαι Ἕκτορ ὄνειαρ ἐπεὶ θάνες, οὔτε σοὶ οὗτος.
Ἕκτορ: Il. 24:742: Ἕκτορ· ἐμοὶ δὲ μάλιστα λελείψεται ἄλγεα λυγρά.
Ἕκτορ: Il. 24:748: Ἕκτορ ἐμῷ θυμῷ πάντων πολὺ φίλτατε παίδων,
Ἕκτορ: Il. 24:762: Ἕκτορ ἐμῷ θυμῷ δαέρων πολὺ φίλτατε πάντων,
Ἕκτορα: Il. 5:471: ἔνθ’ αὖ Σαρπηδὼν μάλα νείκεσεν Ἕκτορα δῖον·
Ἕκτορα: Il. 5:601: ὦ φίλοι οἷον δὴ θαυμάζομεν Ἕκτορα δῖον
Ἕκτορα: Il. 6:500: αἳ μὲν ἔτι ζωὸν γόον Ἕκτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ·
Ἕκτορα: Il. 6:515: Ἕκτορα δῖον ἔτετμεν ἀδελφεὸν εὖτ’ ἄρ’ ἔμελλε
Ἕκτορα: Il. 7:192: θυμῷ, ἐπεὶ δοκέω νικησέμεν Ἕκτορα δῖον.
Ἕκτορά: Il. 7:204: εἰ δὲ καὶ Ἕκτορά περ φιλέεις καὶ κήδεαι αὐτοῦ,
Ἕκτορα: Il. 7:284: Ἰδαῖ’ Ἕκτορα ταῦτα κελεύετε μυθήσασθαι·
Ἕκτορα: Il. 8:90: Ἕκτορα· καί νύ κεν ἔνθ’ ὁ γέρων ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν
Ἕκτορα: Il. 8:124: Ἕκτορα δ’ αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἡνιόχοιο·
Ἕκτορα: Il. 8:316: Ἕκτορα δ’ αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἡνιόχοιο·
Ἕκτορα: Il. 9:647: πρίν γ’ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον
Ἕκτορα: Il. 9:651: Ἕκτορα καὶ μεμαῶτα μάχης σχήσεσθαι ὀΐω.
Ἕκτορα: Il. 10:406: ποῦ νῦν δεῦρο κιὼν λίπες Ἕκτορα ποιμένα λαῶν;
Ἕκτορά: Il. 11:57: Ἕκτορά τ’ ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀμύμονα Πουλυδάμαντα
Ἕκτορα: Il. 11:163: Ἕκτορα δ’ ἐκ βελέων ὕπαγε Ζεὺς ἔκ τε κονίης
Ἕκτορα: Il. 11:197: εὗρ’ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον
Ἕκτορα: Il. 11:327: ἀσπασίως φεύγοντες ἀνέπνεον Ἕκτορα δῖον.
Ἕκτορα: Il. 12:39: Ἕκτορα δειδιότες, κρατερὸν μήστωρα φόβοιο·
Ἕκτορα: Il. 12:60: δὴ τότε Πουλυδάμας θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς·
Ἕκτορα: Il. 12:83: ἀλλ’ ἀπὸ πάντες ὄρουσαν, ἐπεὶ ἴδον Ἕκτορα δῖον.
Ἕκτορα: Il. 12:210: δὴ τότε Πουλυδάμας θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς·
Ἕκτορα: Il. 13:1: Ζεὺς δ’ ἐπεὶ οὖν Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα νηυσὶ πέλασσε,
Ἕκτορα: Il. 13:129: κρινθέντες Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα δῖον ἔμιμνον,
Ἕκτορα: Il. 13:316: Ἕκτορα Πριαμίδην, καὶ εἰ μάλα καρτερός ἐστιν.
Ἕκτορα: Il. 13:688: ὦσαι ἀπὸ σφείων φλογὶ εἴκελον Ἕκτορα δῖον
Ἕκτορα: Il. 13:725: εἰ μὴ Πουλυδάμας θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς·
Ἕκτορα: Il. 14:374: Ἕκτορα Πριαμίδην μενέειν μάλα περ μεμαῶτα.
Ἕκτορα: Il. 14:439: Ἀργεῖοι δ’ ὡς οὖν ἴδον Ἕκτορα νόσφι κιόντα
Ἕκτορα: Il. 15:9: Ἕκτορα δ’ ἐν πεδίῳ ἴδε κείμενον, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
Ἕκτορα: Il. 15:15: Ἕκτορα δῖον ἔπαυσε μάχης, ἐφόβησε δὲ λαούς.
Ἕκτορα: Il. 15:42: πημαίνει Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα, τοῖσι δ’ ἀρήγει,
Ἕκτορα: Il. 15:59: Ἕκτορα δ’ ὀτρύνῃσι μάχην ἐς Φοῖβος Ἀπόλλων,
Ἕκτορα: Il. 15:68: τοῦ δὲ χολωσάμενος κτενεῖ Ἕκτορα δῖος Ἀχιλλεύς.
Ἕκτορα: Il. 15:221: ἔρχεο νῦν φίλε Φοῖβε μεθ’ Ἕκτορα χαλκοκορυστήν·
Ἕκτορα: Il. 15:239: εὗρ’ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον
Ἕκτορα: Il. 15:583: τεύχεα συλήσων· ἀλλ’ οὐ λάθεν Ἕκτορα δῖον,
Ἕκτορα: Il. 15:604: Ἕκτορα Πριαμίδην μάλα περ μεμαῶτα καὶ αὐτόν.
Ἕκτορα: Il. 15:652: χραισμεῖν· αὐτοὶ γὰρ μάλα δείδισαν Ἕκτορα δῖον.
Ἕκτορα: Il. 15:671: Ἕκτορα δὲ φράσσαντο βοὴν ἀγαθὸν καὶ ἑταίρους,
Ἕκτορα: Il. 16:367: οὐδὲ κατὰ μοῖραν πέραον πάλιν. Ἕκτορα δ’ ἵπποι
Ἕκτορα: Il. 16:536: βῆ δὲ μετ’ Αἰνείαν τε καὶ Ἕκτορα χαλκοκορυστήν,
Ἕκτορα: Il. 16:654: ἐξαῦτις Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα χαλκοκορυστὴν
Ἕκτορα: Il. 17:83: Ἕκτορα δ’ αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἀμφὶ μελαίνας·
Ἕκτορα: Il. 17:334: ἔγνω ἐς ἄντα ἰδών, μέγα δ’ Ἕκτορα εἶπε βοήσας·
Ἕκτορα: Il. 17:503: Ἕκτορα Πριαμίδην μένεος σχήσεσθαι ὀΐω,
Ἕκτορα: Il. 17:582: Ἕκτορα δ’ ἐγγύθεν ἱστάμενος ὄτρυνεν Ἀπόλλων
Ἕκτορα: Il. 17:605: Ἕκτορα δ’ Ἰδομενεὺς μετὰ Λήϊτον ὁρμηθέντα
Ἕκτορα: Il. 18:96: αὐτίκα γάρ τοι ἔπειτα μεθ’ Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος.
Ἕκτορα: Il. 18:115: Ἕκτορα· κῆρα δ’ ἐγὼ τότε δέξομαι ὁππότε κεν δὴ
Ἕκτορα: Il. 18:164: Ἕκτορα Πριαμίδην ἀπὸ νεκροῦ δειδίξασθαι.
Ἕκτορα: Il. 20:240: αὐτὰρ ἔμ’ Ἀγχίσης, Πρίαμος δ’ ἔτεχ’ Ἕκτορα δῖον.
Ἕκτορα: Il. 20:375: καὶ τότ’ ἄρ’ Ἕκτορα εἶπε παραστὰς Φοῖβος Ἀπόλλων·
Ἕκτορα: Il. 20:428: Ἦ, καὶ ὑπόδρα ἰδὼν προσεφώνεεν Ἕκτορα δῖον·
Ἕκτορα: Il. 20:440: ἦκα μάλα ψύξασα· τὸ δ’ ἂψ ἵκεθ’ Ἕκτορα δῖον,
Ἕκτορα: Il. 22:5: Ἕκτορα δ’ αὐτοῦ μεῖναι ὀλοιὴ μοῖρα πέδησεν
Ἕκτορα: Il. 22:136: Ἕκτορα δ’, ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
Ἕκτορα: Il. 22:188: Ἕκτορα δ’ ἀσπερχὲς κλονέων ἔφεπ’ ὠκὺς Ἀχιλλεύς.
Ἕκτορα: Il. 22:218: Ἕκτορα δῃώσαντε μάχης ἄατόν περ ἐόντα.
Ἕκτορα: Il. 22:226: ἣ δ’ ἄρα τὸν μὲν ἔλειπε, κιχήσατο δ’ Ἕκτορα δῖον
Ἕκτορα: Il. 22:277: ἂψ δ’ Ἀχιλῆϊ δίδου, λάθε δ’ Ἕκτορα ποιμένα λαῶν.
Ἕκτορα: Il. 22:393: ἠράμεθα μέγα κῦδος· ἐπέφνομεν Ἕκτορα δῖον,
Ἕκτορα: Il. 22:395: Ἦ ῥα, καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα.
Ἕκτορα: Il. 22:455: δείδω μὴ δή μοι θρασὺν Ἕκτορα δῖος Ἀχιλλεὺς
Ἕκτορα: Il. 23:21: Ἕκτορα δεῦρ’ ἐρύσας δώσειν κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι,
Ἕκτορα: Il. 23:24: Ἦ ῥα καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα
Ἕκτορα: Il. 23:182: τοὺς ἅμα σοὶ πάντας πῦρ ἐσθίει· Ἕκτορα δ’ οὔ τι
Ἕκτορα: Il. 24:15: Ἕκτορα δ’ ἕλκεσθαι δησάσκετο δίφρου ὄπισθεν,
Ἕκτορα: Il. 24:22: Ὣς ὃ μὲν Ἕκτορα δῖον ἀείκιζεν μενεαίνων·
Ἕκτορα: Il. 24:50: αὐτὰρ ὅ γ’ Ἕκτορα δῖον, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα,
Ἕκτορα: Il. 24:72: λάθρῃ Ἀχιλλῆος θρασὺν Ἕκτορα· ἦ γάρ οἱ αἰεὶ
Ἕκτορα: Il. 24:76: δώρων ἐκ Πριάμοιο λάχῃ ἀπό θ’ Ἕκτορα λύσῃ.
Ἕκτορα: Il. 24:116: αἴ κέν πως ἐμέ τε δείσῃ ἀπό θ’ Ἕκτορα λύσῃ.
Ἕκτορα: Il. 24:175: λύσασθαί σ’ ἐκέλευσεν Ὀλύμπιος Ἕκτορα δῖον,
Ἕκτορά: Il. 24:258: Ἕκτορά θ’, ὃς θεὸς ἔσκε μετ’ ἀνδράσιν, οὐδὲ ἐῴκει
Ἕκτορα: Il. 24:390: πειρᾷ ἐμεῖο γεραιὲ καὶ εἴρεαι Ἕκτορα δῖον.
Ἕκτορα: Il. 24:501: Ἕκτορα· τοῦ νῦν εἵνεχ’ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν
Ἕκτορά: Il. 24:561: Ἕκτορά τοι λῦσαι, Διόθεν δέ μοι ἄγγελος ἦλθε
Ἕκτορα: Il. 24:593: εἰν Ἄϊδός περ ἐὼν ὅτι Ἕκτορα δῖον ἔλυσα
Ἕκτορα: Il. 24:657: ποσσῆμαρ μέμονας κτερεϊζέμεν Ἕκτορα δῖον,
Ἕκτορα: Il. 24:714: Ἕκτορα δάκρυ χέοντες ὀδύροντο πρὸ πυλάων,
Ἕκτορα: Il. 24:786: καὶ τότ’ ἄρ’ ἐξέφερον θρασὺν Ἕκτορα δάκρυ χέοντες,
Ἑκτορέης: Il. 24:276: νήεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι’ ἄποινα,
Ἑκτορέης: Il. 24:579: ᾕρεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι’ ἄποινα.
Ἑκτορέοις: Il. 10:46: Ἑκτορέοις ἄρα μᾶλλον ἐπὶ φρένα θῆχ’ ἱεροῖσιν·
Ἑκτόρεον: Il. 2:416: Ἑκτόρεον δὲ χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαΐξαι
Ἕκτορι: Il. 5:211: ἡγεόμην Τρώεσσι φέρων χάριν Ἕκτορι δίῳ.
Ἕκτορι: Il. 5:467: κεῖται ἀνὴρ ὃν ἶσον ἐτίομεν Ἕκτορι δίῳ
Ἕκτορι: Il. 5:493: Ὣς φάτο Σαρπηδών, δάκε δὲ φρένας Ἕκτορι μῦθος·
Ἕκτορι: Il. 5:699: Ἀργεῖοι δ’ ὑπ’ Ἄρηϊ καὶ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
Ἕκτορι: Il. 6:75: εἰ μὴ ἄρ’ Αἰνείᾳ τε καὶ Ἕκτορι εἶπε παραστὰς
Ἕκτορι: Il. 6:398: τοῦ περ δὴ θυγάτηρ ἔχεθ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ.
Ἕκτορι: Il. 7:42: οἶον ἐπόρσειαν πολεμίζειν Ἕκτορι δίῳ.
Ἕκτορι: Il. 7:75: δεῦρ’ ἴτω ἐκ πάντων πρόμος ἔμμεναι Ἕκτορι δίῳ.
Ἕκτορι: Il. 7:112: Ἕκτορι Πριαμίδῃ, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.
Ἕκτορι: Il. 7:129: τοὺς νῦν εἰ πτώσσοντας ὑφ’ Ἕκτορι πάντας ἀκούσαι,
Ἕκτορι: Il. 7:169: πάντες ἄρ’ οἵ γ’ ἔθελον πολεμίζειν Ἕκτορι δίῳ.
Ἕκτορί: Il. 7:216: Ἕκτορί τ’ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι πάτασσεν·
Ἕκτορι: Il. 9:356: νῦν δ’ ἐπεὶ οὐκ ἐθέλω πολεμιζέμεν Ἕκτορι δίῳ
Ἕκτορι: Il. 10:104: οὔ θην Ἕκτορι πάντα νοήματα μητίετα Ζεὺς
Ἕκτορι: Il. 10:318: ὅς ῥα τότε Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι μῦθον ἔειπεν·
Ἕκτορι: Il. 10:337: ἐλθὼν ἐκ νηῶν ἂψ Ἕκτορι μῦθον ἀποίσειν.
Ἕκτορι: Il. 11:186: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα, τὸν Ἕκτορι μῦθον ἐνίσπες·
Ἕκτορι: Il. 11:309: ὣς ἄρα πυκνὰ καρήαθ’ ὑφ’ Ἕκτορι δάμνατο λαῶν.
Ἕκτορι: Il. 11:522: Ἕκτορι παρβεβαώς, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
Ἕκτορι: Il. 12:78: Ἕκτορι πάντες ἑπώμεθ’ ἀολλέες· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
Ἕκτορι: Il. 12:80: Ὣς φάτο Πουλυδάμας, ἅδε δ’ Ἕκτορι μῦθος ἀπήμων,
Ἕκτορι: Il. 12:174: Ἕκτορι γάρ οἱ θυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι.
Ἕκτορι: Il. 12:196: τόφρ’ οἳ Πουλυδάμαντι καὶ Ἕκτορι κοῦροι ἕποντο,
Ἕκτορι: Il. 12:255: θέλγε νόον, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζε.
Ἕκτορι: Il. 12:437: πρίν γ’ ὅτε δὴ Ζεὺς κῦδος ὑπέρτερον Ἕκτορι δῶκε
Ἕκτορι: Il. 13:40: Ἕκτορι Πριαμίδῃ ἄμοτον μεμαῶτες ἕποντο
Ἕκτορι: Il. 13:80: Ἕκτορι Πριαμίδῃ ἄμοτον μεμαῶτι μάχεσθαι.
Ἕκτορι: Il. 13:205: Ἕκτορι δὲ προπάροιθε ποδῶν πέσεν ἐν κονίῃσι.
Ἕκτορι: Il. 13:347: Ζεὺς μέν ῥα Τρώεσσι καὶ Ἕκτορι βούλετο νίκην
Ἕκτορι: Il. 13:720: μάρναντο Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ,
Ἕκτορι: Il. 13:748: Ὣς φάτο Πουλυδάμας, ἅδε δ’ Ἕκτορι μῦθος ἀπήμων,
Ἕκτορι: Il. 14:363: Ἀργεῖοι καὶ δ’ αὖτε μεθίεμεν Ἕκτορι νίκην
Ἕκτορι: Il. 15:304: Ἕκτορι καὶ Τρώεσσιν ἐναντίον· αὐτὰρ ὀπίσσω
Ἕκτορι: Il. 15:327: ἧκε φόβον, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζεν.
Ἕκτορι: Il. 15:449: Ἕκτορι καὶ Τρώεσσι χαριζόμενος· τάχα δ’ αὐτῷ
Ἕκτορι: Il. 15:458: Τεῦκρος δ’ ἄλλον ὀϊστὸν ἐφ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
Ἕκτορι: Il. 15:596: Ἕκτορι γάρ οἱ θυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι
Ἕκτορι: Il. 15:637: θεσπεσίως ἐφόβηθεν ὑφ’ Ἕκτορι καὶ Διὶ πατρὶ
Ἕκτορι: Il. 15:644: ὅς ῥα τόθ’ Ἕκτορι κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυάλιξε.
Ἕκτορι: Il. 16:358: Αἴας δ’ ὃ μέγας αἰὲν ἐφ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
Ἕκτορι: Il. 16:382: πρόσσω ἱέμενοι, ἐπὶ δ’ Ἕκτορι κέκλετο θυμός·
Ἕκτορι: Il. 16:656: Ἕκτορι δὲ πρωτίστῳ ἀνάλκιδα θυμὸν ἐνῆκεν·
Ἕκτορι: Il. 16:730: ἧκε κακόν, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζεν.
Ἕκτορι: Il. 16:799: ῥύετ’ Ἀχιλλῆος· τότε δὲ Ζεὺς Ἕκτορι δῶκεν
Ἕκτορι: Il. 17:94: εἰ δέ κεν Ἕκτορι μοῦνος ἐὼν καὶ Τρωσὶ μάχωμαι
Ἕκτορι: Il. 17:101: Ἕκτορι χωρήσαντ’, ἐπεὶ ἐκ θεόφιν πολεμίζει.
Ἕκτορι: Il. 17:210: Ἕκτορι δ’ ἥρμοσε τεύχε’ ἐπὶ χροΐ, δῦ δέ μιν Ἄρης
Ἕκτορι: Il. 17:291: Ἕκτορι καὶ Τρώεσσι χαριζόμενος· τάχα δ’ αὐτῷ
Ἕκτορι: Il. 17:710: νῦν ἰέναι μάλα περ κεχολωμένον Ἕκτορι δίῳ·
Ἕκτορι: Il. 17:719: νῶϊ μαχησόμεθα Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι δίῳ
Ἕκτορι: Il. 17:758: ὣς ἄρ’ ὑπ’ Αἰνείᾳ τε καὶ Ἕκτορι κοῦροι Ἀχαιῶν
Ἕκτορι: Il. 18:14: ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν, μηδ’ Ἕκτορι ἶφι μάχεσθαι.
Ἕκτορι: Il. 18:103: τοῖς ἄλλοις, οἳ δὴ πολέες δάμεν Ἕκτορι δίῳ,
Ἕκτορι: Il. 18:251: Ἕκτορι δ’ ἦεν ἑταῖρος, ἰῇ δ’ ἐν νυκτὶ γένοντο,
Ἕκτορι: Il. 18:312: Ἕκτορι μὲν γὰρ ἐπῄνησαν κακὰ μητιόωντι,
Ἕκτορι: Il. 18:456: ἔκταν’ ἐνὶ προμάχοισι καὶ Ἕκτορι κῦδος ἔδωκε.
Ἕκτορι: Il. 19:63: Ἕκτορι μὲν καὶ Τρωσὶ τὸ κέρδιον· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
Ἕκτορι: Il. 19:414: ἔκταν’ ἐνὶ προμάχοισι καὶ Ἕκτορι κῦδος ἔδωκε.
Ἕκτορι: Il. 21:225: πρὶν ἔλσαι κατὰ ἄστυ καὶ Ἕκτορι πειρηθῆναι
Ἕκτορι: Il. 21:296: Τρωϊκόν, ὅς κε φύγῃσι· σὺ δ’ Ἕκτορι θυμὸν ἀπούρας
Ἕκτορι: Il. 22:78: τίλλων ἐκ κεφαλῆς· οὐδ’ Ἕκτορι θυμὸν ἔπειθε.
Ἕκτορι: Il. 22:91: πολλὰ λισσομένω· οὐδ’ Ἕκτορι θυμὸν ἔπειθον,
Ἕκτορι: Il. 22:206: οὐδ’ ἔα ἱέμεναι ἐπὶ Ἕκτορι πικρὰ βέλεμνα,
Ἕκτορι: Il. 22:320: πάλλεν δεξιτερῇ φρονέων κακὸν Ἕκτορι δίῳ
Ἕκτορι: Il. 22:444: Ἕκτορι θερμὰ λοετρὰ μάχης ἐκ νοστήσαντι
Ἕκτορι: Il. 24:57: εἰ δὴ ὁμὴν Ἀχιλῆϊ καὶ Ἕκτορι θήσετε τιμήν.
Ἕκτορι: Il. 24:660: εἰ μὲν δή μ’ ἐθέλεις τελέσαι τάφον Ἕκτορι δίῳ,
Ἑκτορίδην: Il. 6:401: Ἑκτορίδην ἀγαπητὸν ἀλίγκιον ἀστέρι καλῷ,
Ἕκτορος: Il. 1:242: χραισμεῖν, εὖτ’ ἂν πολλοὶ ὑφ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
Ἕκτορος: Il. 5:595: φοίτα δ’ ἄλλοτε μὲν πρόσθ’ Ἕκτορος, ἄλλοτ’ ὄπισθε.
Ἕκτορος: Il. 6:317: ἐγγύθι τε Πριάμοιο καὶ Ἕκτορος ἐν πόλει ἄκρῃ.
Ἕκτορος: Il. 6:460: Ἕκτορος ἧδε γυνὴ ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι
Ἕκτορος: Il. 6:498: Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο, κιχήσατο δ’ ἔνδοθι πολλὰς
Ἕκτορος: Il. 7:38: Ἕκτορος ὄρσωμεν κρατερὸν μένος ἱπποδάμοιο,
Ἕκτορος: Il. 7:98: εἰ μή τις Δαναῶν νῦν Ἕκτορος ἀντίος εἶσιν.
Ἕκτορος: Il. 7:105: Ἕκτορος ἐν παλάμῃσιν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν,
Ἕκτορος: Il. 7:160: οὐδ’ οἳ προφρονέως μέμαθ’ Ἕκτορος ἀντίον ἐλθεῖν.
Ἕκτορος: Il. 7:225: στῆ ῥα μάλ’ Ἕκτορος ἐγγύς, ἀπειλήσας δὲ προσηύδα·
Ἕκτορος: Il. 8:88: φασγάνῳ ἀΐσσων, τόφρ’ Ἕκτορος ὠκέες ἵπποι
Ἕκτορος: Il. 8:117: μάστιξεν δ’ ἵππους· τάχα δ’ Ἕκτορος ἄγχι γένοντο.
Ἕκτορος: Il. 8:235: Ἕκτορος, ὃς τάχα νῆας ἐνιπρήσει πυρὶ κηλέῳ.
Ἕκτορος: Il. 8:301: Ἕκτορος ἀντικρύ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυμός·
Ἕκτορος: Il. 8:310: Ἕκτορος ἀντικρύ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυμός.
Ἕκτορος: Il. 8:312: ἀλλ’ Ἀρχεπτόλεμον θρασὺν Ἕκτορος ἡνιοχῆα
Ἕκτορος: Il. 9:351: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς δύναται σθένος Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
Ἕκτορος: Il. 10:356: ἐκ Τρώων ἰέναι πάλιν Ἕκτορος ὀτρύναντος.
Ἕκτορος: Il. 10:526: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σκοπὸν Ἕκτορος ἔκταν,
Ἕκτορος: Il. 13:191: Ἕκτορος· ἀλλ’ οὔ πῃ χροὸς εἴσατο, πᾶς δ’ ἄρα χαλκῷ
Ἕκτορος: Il. 13:757: πάντες ἐπεσσεύοντ’, ἐπεὶ Ἕκτορος ἔκλυον αὐδήν.
Ἕκτορος: Il. 14:417: ὣς ἔπεσ’ Ἕκτορος ὦκα χαμαὶ μένος ἐν κονίῃσι·
Ἕκτορος: Il. 15:507: Ἕκτορος, ὃς δὴ νῆας ἐνιπρῆσαι μενεαίνει;
Ἕκτορος: Il. 15:610: Ἕκτορος· αὐτὸς γάρ οἱ ἀπ’ αἰθέρος ἦεν ἀμύντωρ
Ἕκτορος: Il. 15:744: σὺν πυρὶ κηλείῳ, χάριν Ἕκτορος ὀτρύναντος,
Ἕκτορος: Il. 16:77: ἐχθρῆς ἐκ κεφαλῆς· ἀλλ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
Ἕκτορος: Il. 16:717: Ἀσίῳ, ὃς μήτρως ἦν Ἕκτορος ἱπποδάμοιο
Ἕκτορος: Il. 16:737: οὐδ’ ἁλίωσε βέλος, βάλε δ’ Ἕκτορος ἡνιοχῆα
Ἕκτορος: Il. 16:833: νήπιε· τάων δὲ πρόσθ’ Ἕκτορος ὠκέες ἵπποι
Ἕκτορος: Il. 16:840: νῆας ἔπι γλαφυρὰς πρὶν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
Ἕκτορος: Il. 17:428: ἐν κονίῃσι πεσόντος ὑφ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο.
Ἕκτορος: Il. 17:616: αὐτὸς δ’ ὤλεσε θυμὸν ὑφ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο·
Ἕκτορος: Il. 17:638: Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους
Ἕκτορος: Il. 18:149: θεσπεσίῳ ἀλαλητῷ ὑφ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
Ἕκτορος: Il. 18:334: οὔ σε πρὶν κτεριῶ πρίν γ’ Ἕκτορος ἐνθάδ’ ἐνεῖκαι
Ἕκτορος: Il. 20:76: Ἕκτορος ἄντα μάλιστα λιλαίετο δῦναι ὅμιλον
Ἕκτορός: Il. 21:95: μή με κτεῖν’, ἐπεὶ οὐχ ὁμογάστριος Ἕκτορός εἰμι,
Ἕκτορος: Il. 22:161: ἀλλὰ περὶ ψυχῆς θέον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο.
Ἕκτορος: Il. 22:170: Ἕκτορος, ὅς μοι πολλὰ βοῶν ἐπὶ μηρί’ ἔκηεν
Ἕκτορος: Il. 22:211: τὴν μὲν Ἀχιλλῆος, τὴν δ’ Ἕκτορος ἱπποδάμοιο,
Ἕκτορος: Il. 22:212: ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ’ Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ,
Ἕκτορος: Il. 22:371: Ἕκτορος· οὐδ’ ἄρα οἵ τις ἀνουτητί γε παρέστη.
Ἕκτορος: Il. 22:384: ἦε μένειν μεμάασι καὶ Ἕκτορος οὐκέτ’ ἐόντος.
Ἕκτορος: Il. 22:426: Ἕκτορος· ὡς ὄφελεν θανέειν ἐν χερσὶν ἐμῇσι·
Ἕκτορος: Il. 22:438: Ἕκτορος· οὐ γάρ οἵ τις ἐτήτυμος ἄγγελος ἐλθὼν
Ἕκτορος: Il. 24:108: Ἕκτορος ἀμφὶ νέκυι καὶ Ἀχιλλῆϊ πτολιπόρθῳ·
Ἕκτορος: Il. 24:254: Ἕκτορος ὠφέλετ’ ἀντὶ θοῇς ἐπὶ νηυσὶ πεφάσθαι.
Ἕκτορος: Il. 24:509: τὼ δὲ μνησαμένω ὃ μὲν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
Ἕκτορος: Il. 24:724: Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο κάρη μετὰ χερσὶν ἔχουσα·
Ἕκτορος: Il. 24:738: Ἕκτορος ἐν παλάμῃσιν ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας.
Ἕκτορος: Il. 24:789: τῆμος ἄρ’ ἀμφὶ πυρὴν κλυτοῦ Ἕκτορος ἔγρετο λαός.
Ἕκτορος: Il. 24:804: ὣς οἵ γ’ ἀμφίεπον τάφον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο.
ἐκτὸς: Il. 4:151: ὡς δὲ ἴδεν νεῦρόν τε καὶ ὄγκους ἐκτὸς ἐόντας
ἐκτός: Il. 9:67: λεξάσθων παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός.
ἐκτὸς: Il. 10:151: ἐκτὸς ἀπὸ κλισίης σὺν τεύχεσιν· ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἐκτὸς: Il. 14:13: στῆ δ’ ἐκτὸς κλισίης, τάχα δ’ εἴσιδεν ἔργον ἀεικὲς
ἐκτὸς: Il. 15:143: Ἥρη δ’ Ἀπόλλωνα καλέσσατο δώματος ἐκτὸς
ἐκτός: Il. 20:49: στᾶσ’ ὁτὲ μὲν παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός,
ἐκτὸς: Il. 21:608: οὐδ’ ἄρα τοί γ’ ἔτλαν πόλιος καὶ τείχεος ἐκτὸς
ἐκτὸς: Il. 23:424: ἐκτὸς ὁδοῦ, ὀλίγον δὲ παρακλίνας ἐδίωκεν.
ἐκτὸς: Il. 23:451: ἧστο γὰρ ἐκτὸς ἀγῶνος ὑπέρτατος ἐν περιωπῇ·
ἐκτὸς: Il. 24:650: ἐκτὸς μὲν δὴ λέξο γέρον φίλε, μή τις Ἀχαιῶν
ἕκτος: Od. 3:415: τοῖσι δ’ ἔπειθ’ ἕκτος Πεισίστρατος ἤλυθεν ἥρως,
ἐκτὸς: Od. 4:678: αὐλῆς ἐκτὸς ἐών· οἱ δ’ ἔνδοθι μῆτιν ὕφαινον.
ἐκτὸς: Od. 6:72: οἱ μὲν ἄρ’ ἐκτὸς ἄμαξαν ἐΰτροχον ἡμιονείην
ἐκτὸς: Od. 12:219: τούτου μὲν καπνοῦ καὶ κύματος ἐκτὸς ἔεργε
ἐκτὸς: Od. 13:123: ἐκτὸς ὁδοῦ, μή πώ τις ὁδιτάων ἀνθρώπων,
ἐκτὸς: Od. 14:11: σταυροὺς δ’ ἐκτὸς ἔλασσε διαμπερὲς ἔνθα καὶ ἔνθα
ἐκτὸς: Od. 14:16: θήλειαι τοκάδες· τοὶ δ’ ἄρσενες ἐκτὸς ἴαυον,
ἐκτὸς: Od. 17:234: ἰσχίῳ· οὐδέ μιν ἐκτὸς ἀταρπιτοῦ ἐστυφέλιξεν,
ἐκτὸς: Od. 21:191: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκτὸς θυρέων ἔσαν ἠδὲ καὶ αὐλῆς,
ἐκτὸς: Od. 23:135: ὥς κέν τις φαίη γάμον ἔμμεναι ἐκτὸς ἀκούων,
ἐκτὸς: Od. 23:178: ἐκτὸς ἐϋσταθέος θαλάμου, τόν ῥ’ αὐτὸς ἐποίει·
ἔκτοσε: Od. 14:277: καὶ σάκος ὤμοιϊν, δόρυ δ’ ἔκβαλον ἔκτοσε χειρός·
ἔκτοσθε: Il. 10:263: ἐντέτατο στερεῶς· ἔκτοσθε δὲ λευκοὶ ὀδόντες
ἔκτοσθε: Od. 17:278: μηδὲ σὺ δηθύνειν, μή τίς σ’ ἔκτοσθε νοήσας
ἔκτοσθε: Od. 22:385: κοῖλον ἐς αἰγιαλὸν πολιῆς ἔκτοσθε θαλάσσης
ἔκτοσθεν: Il. 7:341: ἔκτοσθεν δὲ βαθεῖαν ὀρύξομεν ἐγγύθι τάφρον,
ἔκτοσθεν: Il. 7:440: ἔκτοσθεν δὲ βαθεῖαν ἐπ’ αὐτῷ τάφρον ὄρυξαν
ἔκτοσθεν: Il. 9:548: τείχεος ἔκτοσθεν μίμνειν πολέες περ ἐόντες·
ἔκτοσθεν: Il. 10:334: ἕσσατο δ’ ἔκτοσθεν ῥινὸν πολιοῖο λύκοιο,
ἔκτοσθεν: Od. 5:411: ἔκτοσθεν μὲν γὰρ πάγοι ὀξέες, ἀμφὶ δὲ κῦμα
ἔκτοσθεν: Od. 7:112: ἔκτοσθεν δ’ αὐλῆς μέγας ὄρχατος ἄγχι θυράων
ἔκτοσθεν: Od. 20:101: ἔνδοθεν, ἔκτοσθεν δὲ Διὸς τέρας ἄλλο φανήτω.”
ἔκτοσθεν: Od. 23:148: ὧδε δέ τις εἴπεσκε δόμων ἔκτοσθεν ἀκούων·
ἔκτυπε: Il. 8:75: αὐτὸς δ’ ἐξ Ἴδης μεγάλ’ ἔκτυπε, δαιόμενον δὲ
ἔκτυπε: Il. 15:377: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, μέγα δ’ ἔκτυπε μητίετα Ζεύς,
ἔκτυπε: Il. 17:595: ἀστράψας δὲ μάλα μεγάλ’ ἔκτυπε, τὴν δὲ τίναξε,
ἔκτυπε: Od. 21:413: ἐτράπετο. Ζεὺς δὲ μεγάλ’ ἔκτυπε σήματα φαίνων·
Ἕκτωρ: Il. 2:807: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ οὔ τι θεᾶς ἔπος ἠγνοίησεν,
Ἕκτωρ: Il. 2:816: Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 3:38: Τὸν δ’ Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν·
Ἕκτωρ: Il. 3:76: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτ’ ἐχάρη μέγα μῦθον ἀκούσας,
Ἕκτωρ: Il. 3:83: στεῦται γάρ τι ἔπος ἐρέειν κορυθαίολος Ἕκτωρ.
Ἕκτωρ: Il. 3:85: ἐσσυμένως· Ἕκτωρ δὲ μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔειπε·
Ἕκτωρ: Il. 3:116: Ἕκτωρ δὲ προτὶ ἄστυ δύω κήρυκας ἔπεμπε
Ἕκτωρ: Il. 3:314: Ἕκτωρ δὲ Πριάμοιο πάϊς καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
Ἕκτωρ: Il. 3:324: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, πάλλεν δὲ μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 4:505: χώρησαν δ’ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 5:590: Τοὺς δ’ Ἕκτωρ ἐνόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτοὺς
Ἕκτωρ: Il. 5:608: ἔνθ’ Ἕκτωρ δύο φῶτε κατέκτανεν εἰδότε χάρμης
Ἕκτωρ: Il. 5:680: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 5:689: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ,
Ἕκτωρ: Il. 5:704: Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς καὶ χάλκεος Ἄρης;
Ἕκτωρ: Il. 6:102: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ οὔ τι κασιγνήτῳ ἀπίθησεν.
Ἕκτωρ: Il. 6:110: Ἕκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
Ἕκτωρ: Il. 6:116: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 6:237: Ἕκτωρ δ’ ὡς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν,
Ἕκτωρ: Il. 6:263: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 6:313: Ἕκτωρ δὲ πρὸς δώματ’ Ἀλεξάνδροιο βεβήκει
Ἕκτωρ: Il. 6:318: ἔνθ’ Ἕκτωρ εἰσῆλθε Διῒ φίλος, ἐν δ’ ἄρα χειρὶ
Ἕκτωρ: Il. 6:325: τὸν δ’ Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσι·
Ἕκτωρ: Il. 6:342: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 6:359: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 6:369: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 6:374: Ἕκτωρ δ’ ὡς οὐκ ἔνδον ἀμύμονα τέτμεν ἄκοιτιν
Ἕκτωρ: Il. 6:390: Ἦ ῥα γυνὴ ταμίη, ὃ δ’ ἀπέσσυτο δώματος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 6:402: τόν ῥ’ Ἕκτωρ καλέεσκε Σκαμάνδριον, αὐτὰρ οἱ ἄλλοι
Ἕκτωρ: Il. 6:403: Ἀστυάνακτ’· οἶος γὰρ ἐρύετο Ἴλιον Ἕκτωρ.
Ἕκτωρ: Il. 6:440: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 6:466: Ὣς εἰπὼν οὗ παιδὸς ὀρέξατο φαίδιμος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 6:472: αὐτίκ’ ἀπὸ κρατὸς κόρυθ’ εἵλετο φαίδιμος Ἕκτωρ,
Ἕκτωρ: Il. 6:494: Ὣς ἄρα φωνήσας κόρυθ’ εἵλετο φαίδιμος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 6:520: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 7:1: Ὣς εἰπὼν πυλέων ἐξέσσυτο φαίδιμος Ἕκτωρ,
Ἕκτωρ: Il. 7:11: Ἕκτωρ δ’ Ἠϊονῆα βάλ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι
Ἕκτωρ: Il. 7:54: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτε χάρη μέγα μῦθον ἀκούσας,
Ἕκτωρ: Il. 7:66: ἐν πεδίῳ· Ἕκτωρ δὲ μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔειπε·
Ἕκτωρ: Il. 7:90: ὅν ποτ’ ἀριστεύοντα κατέκτανε φαίδιμος Ἕκτωρ.
Ἕκτωρ: Il. 7:158: τώ κε τάχ’ ἀντήσειε μάχης κορυθαίολος Ἕκτωρ.
Ἕκτωρ: Il. 7:233: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 7:263: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἀπέληγε μάχης κορυθαίολος Ἕκτωρ,
Ἕκτωρ: Il. 7:287: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 8:110: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοις ἰθύνομεν, ὄφρα καὶ Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 8:148: Ἕκτωρ γάρ ποτε φήσει ἐνὶ Τρώεσσ’ ἀγορεύων·
Ἕκτωρ: Il. 8:153: εἴ περ γάρ σ’ Ἕκτωρ γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φήσει,
Ἕκτωρ: Il. 8:158: αὖτις ἀν’ ἰωχμόν· ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 8:160: τῷ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 8:172: Ἕκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
Ἕκτωρ: Il. 8:216: Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκε.
Ἕκτωρ: Il. 8:324: θῆκε δ’ ἐπὶ νευρῇ· τὸν δ’ αὖ κορυθαίολος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 8:337: Ἕκτωρ δ’ ἐν πρώτοισι κίε σθένεϊ βλεμεαίνων.
Ἕκτωρ: Il. 8:341: ὣς Ἕκτωρ ὤπαζε κάρη κομόωντας Ἀχαιούς,
Ἕκτωρ: Il. 8:348: Ἕκτωρ δ’ ἀμφιπεριστρώφα καλλίτριχας ἵππους
Ἕκτωρ: Il. 8:356: Ἕκτωρ Πριαμίδης, καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε.
Ἕκτωρ: Il. 8:377: ἢ νῶϊ Πριάμοιο πάϊς κορυθαίολος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 8:473: οὐ γὰρ πρὶν πολέμου ἀποπαύσεται ὄβριμος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 8:489: Τρώων αὖτ’ ἀγορὴν ποιήσατο φαίδιμος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 8:493: τόν ῥ’ Ἕκτωρ ἀγόρευε Διῒ φίλος· ἐν δ’ ἄρα χειρὶ
Ἕκτωρ: Il. 8:542: Ὣς Ἕκτωρ ἀγόρευ’, ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν.
Ἕκτωρ: Il. 9:237: ἀστράπτει· Ἕκτωρ δὲ μέγα σθένεϊ βλεμεαίνων
Ἕκτωρ: Il. 9:353: οὐκ ἐθέλεσκε μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν Ἕκτωρ,
Ἕκτωρ: Il. 10:49: ὅσσ’ Ἕκτωρ ἔῤῥεξε Διῒ φίλος υἷας Ἀχαιῶν
Ἕκτωρ: Il. 10:200: πιπτόντων· ὅθεν αὖτις ἀπετράπετ’ ὄβριμος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 10:299: Οὐδὲ μὲν οὐδὲ Τρῶας ἀγήνορας εἴασεν Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 10:388: ἦ σ’ Ἕκτωρ προέηκε διασκοπιᾶσθαι ἕκαστα
Ἕκτωρ: Il. 10:391: πολλῇσίν μ’ ἄτῃσι παρὲκ νόον ἤγαγεν Ἕκτωρ,
Ἕκτωρ: Il. 10:414: Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν, ὅσοι βουληφόροι εἰσί,
Ἕκτωρ: Il. 10:563: Ἕκτωρ τε προέηκε καὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοί.
Ἕκτωρ: Il. 11:61: Ἕκτωρ δ’ ἐν πρώτοισι φέρ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
Ἕκτωρ: Il. 11:64: ὣς Ἕκτωρ ὁτὲ μέν τε μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν,
Ἕκτωρ: Il. 11:211: Ἕκτωρ δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,
Ἕκτωρ: Il. 11:284: Ἕκτωρ δ’ ὡς ἐνόησ’ Ἀγαμέμνονα νόσφι κιόντα
Ἕκτωρ: Il. 11:295: Ἕκτωρ Πριαμίδης βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ.
Ἕκτωρ: Il. 11:300: Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν;
Ἕκτωρ: Il. 11:315: ἔσσεται εἴ κεν νῆας ἕλῃ κορυθαίολος Ἕκτωρ.
Ἕκτωρ: Il. 11:343: Ἕκτωρ δ’ ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτοὺς
Ἕκτωρ: Il. 11:347: νῶϊν δὴ τόδε πῆμα κυλίνδεται ὄβριμος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 11:354: Ἕκτωρ δ’ ὦκ’ ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μίκτο δ’ ὁμίλῳ,
Ἕκτωρ: Il. 11:359: τόφρ’ Ἕκτωρ ἔμπνυτο, καὶ ἂψ ἐς δίφρον ὀρούσας
Ἕκτωρ: Il. 11:497: δαΐζων ἵππους τε καὶ ἀνέρας· οὐδέ πω Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 11:502: Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν ὁμίλει μέρμερα ῥέζων
Ἕκτωρ: Il. 12:10: ὄφρα μὲν Ἕκτωρ ζωὸς ἔην καὶ μήνι’ Ἀχιλλεὺς
Ἕκτωρ: Il. 12:49: ὣς Ἕκτωρ ἀν’ ὅμιλον ἰὼν ἐλλίσσεθ’ ἑταίρους
Ἕκτωρ: Il. 12:92: ἄλλον Κεβριόναο χερείονα κάλλιπεν Ἕκτωρ.
Ἕκτωρ: Il. 12:230: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 12:290: Οὐδ’ ἄν πω τότε γε Τρῶες καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 12:445: Ἕκτωρ δ’ ἁρπάξας λᾶαν φέρεν, ὅς ῥα πυλάων
Ἕκτωρ: Il. 12:453: ὣς Ἕκτωρ ἰθὺς σανίδων φέρε λαᾶν ἀείρας,
Ἕκτωρ: Il. 12:462: λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς· ὃ δ’ ἄρ’ ἔσθορε φαίδιμος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 13:54: Ἕκτωρ, ὃς Διὸς εὔχετ’ ἐρισθενέος πάϊς εἶναι.
Ἕκτωρ: Il. 13:123: Ἕκτωρ δὴ παρὰ νηυσὶ βοὴν ἀγαθὸς πολεμίζει
Ἕκτωρ: Il. 13:136: Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 13:143: ὣς Ἕκτωρ εἷος μὲν ἀπείλει μέχρι θαλάσσης
Ἕκτωρ: Il. 13:183: Ἕκτωρ δ’ ὁρμηθέντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
Ἕκτωρ: Il. 13:188: Ἕκτωρ δ’ ὁρμήθη κόρυθα κροτάφοις ἀραρυῖαν
Ἕκτωρ: Il. 13:674: Ἕκτωρ δ’ οὐκ ἐπέπυστο Διῒ φίλος, οὐδέ τι ᾔδη
Ἕκτωρ: Il. 13:802: Ἕκτωρ δ’ ἡγεῖτο βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ
Ἕκτωρ: Il. 13:823: θάρσυνος οἰωνῷ· ὃ δ’ ἀμείβετο φαίδιμος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 14:44: δείδω μὴ δή μοι τελέσῃ ἔπος ὄβριμος Ἕκτωρ,
Ἕκτωρ: Il. 14:387: Τρῶας δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐκόσμει φαίδιμος Ἕκτωρ.
Ἕκτωρ: Il. 14:389: κυανοχαῖτα Ποσειδάων καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ,
Ἕκτωρ: Il. 14:401: Αἴαντος δὲ πρῶτος ἀκόντισε φαίδιμος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 14:405: τώ οἱ ῥυσάσθην τέρενα χρόα. χώσατο δ’ Ἕκτωρ,
Ἕκτωρ: Il. 15:65: Πάτροκλον· τὸν δὲ κτενεῖ ἔγχεϊ φαίδιμος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 15:231: σοὶ δ’ αὐτῷ μελέτω ἑκατηβόλε φαίδιμος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 15:246: Τὸν δ’ ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 15:269: ὣς Ἕκτωρ λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ’ ἐνώμα
Ἕκτωρ: Il. 15:288: Ἕκτωρ· ἦ θήν μιν μάλα ἔλπετο θυμὸς ἑκάστου
Ἕκτωρ: Il. 15:306: Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 15:329: Ἕκτωρ μὲν Στιχίον τε καὶ Ἀρκεσίλαον ἔπεφνε,
Ἕκτωρ: Il. 15:346: Ἕκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας
Ἕκτωρ: Il. 15:415: Ἕκτωρ δ’ ἄντ’ Αἴαντος ἐείσατο κυδαλίμοιο.
Ἕκτωρ: Il. 15:422: Ἕκτωρ δ’ ὡς ἐνόησεν ἀνεψιὸν ὀφθαλμοῖσιν
Ἕκτωρ: Il. 15:440: τὸν δ’ Ἕκτωρ μεγάθυμος ἀπέκτανε. ποῦ νύ τοι ἰοὶ
Ἕκτωρ: Il. 15:484: Ἕκτωρ δ’ ὡς εἶδεν Τεύκρου βλαφθέντα βέλεμνα,
Ἕκτωρ: Il. 15:504: ἦ ἔλπεσθ’ ἢν νῆας ἕλῃ κορυθαίολος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 15:515: ἔνθ’ Ἕκτωρ μὲν ἕλε Σχεδίον Περιμήδεος υἱὸν
Ἕκτωρ: Il. 15:545: συλήσειν· Ἕκτωρ δὲ κασιγνήτοισι κέλευσε
Ἕκτωρ: Il. 15:552: τόν ῥ’ Ἕκτωρ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
Ἕκτωρ: Il. 15:589: ὣς τρέσε Νεστορίδης, ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 15:649: Ἕκτωρ δ’ ὀξὺ νόησε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη,
Ἕκτωρ: Il. 15:688: νηυσί τε καὶ κλισίῃσιν ἀμυνέμεν. οὐδὲ μὲν Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 15:693: ὣς Ἕκτωρ ἴθυσε νεὸς κυανοπρῴροιο
Ἕκτωρ: Il. 15:704: Ἕκτωρ δὲ πρυμνῆς νεὸς ἥψατο ποντοπόροιο
Ἕκτωρ: Il. 15:716: Ἕκτωρ δὲ πρύμνηθεν ἐπεὶ λάβεν οὐχὶ μεθίει
Ἕκτωρ: Il. 16:114: Ἕκτωρ Αἴαντος δόρυ μείλινον ἄγχι παραστὰς
Ἕκτωρ: Il. 16:242: θάρσυνον δέ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, ὄφρα καὶ Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 16:553: Ἕκτωρ χωόμενος Σαρπηδόνος. αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
Ἕκτωρ: Il. 16:577: τόν ῥα τόθ’ ἁπτόμενον νέκυος βάλε φαίδιμος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 16:588: χώρησαν δ’ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ.
Ἕκτωρ: Il. 16:649: αὐτοῦ ἐπ’ ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι φαίδιμος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 16:712: Ἕκτωρ δ’ ἐν Σκαιῇσι πύλῃς ἔχε μώνυχας ἵππους·
Ἕκτωρ: Il. 16:727: Κεβριόνῃ δ’ ἐκέλευσε δαΐφρονι φαίδιμος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 16:731: Ἕκτωρ δ’ ἄλλους μὲν Δαναοὺς ἔα οὐδ’ ἐνάριζεν·
Ἕκτωρ: Il. 16:755: Ἕκτωρ δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἀφ’ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε.
Ἕκτωρ: Il. 16:760: Πάτροκλός τε Μενοιτιάδης καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 16:762: Ἕκτωρ μὲν κεφαλῆφιν ἐπεὶ λάβεν οὐχὶ μεθίει·
Ἕκτωρ: Il. 16:818: Ἕκτωρ δ’ ὡς εἶδεν Πατροκλῆα μεγάθυμον
Ἕκτωρ: Il. 16:828: Ἕκτωρ Πριαμίδης σχεδὸν ἔγχεϊ θυμὸν ἀπηύρα,
Ἕκτωρ: Il. 16:858: τὸν καὶ τεθνηῶτα προσηύδα φαίδιμος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 17:96: Τρῶας δ’ ἐνθάδε πάντας ἄγει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
Ἕκτωρ: Il. 17:107: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον· ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ.
Ἕκτωρ: Il. 17:122: γυμνόν· ἀτὰρ τά γε τεύχε’ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
Ἕκτωρ: Il. 17:125: Ἕκτωρ μὲν Πάτροκλον ἐπεὶ κλυτὰ τεύχε’ ἀπηύρα,
Ἕκτωρ: Il. 17:129: Ἕκτωρ δ’ ἂψ ἐς ὅμιλον ἰὼν ἀνεχάζεθ’ ἑταίρων,
Ἕκτωρ: Il. 17:169: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 17:188: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 17:244: Ἕκτωρ, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος.
Ἕκτωρ: Il. 17:262: Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες· ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ.
Ἕκτωρ: Il. 17:304: Ἕκτωρ δ’ αὖτ’ Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ·
Ἕκτωρ: Il. 17:316: χώρησαν δ’ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 17:449: Ἕκτωρ Πριαμίδης ἐποχήσεται· οὐ γὰρ ἐάσω.
Ἕκτωρ: Il. 17:472: μοῦνος· ἀτάρ τοι ἑταῖρος ἀπέκτατο, τεύχεα δ’ Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 17:483: Αὐτομέδων δ’ ἀπόρουσε· νόησε δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ,
Ἕκτωρ: Il. 17:513: Ἕκτωρ Αἰνείας θ’, οἳ Τρώων εἰσὶν ἄριστοι.
Ἕκτωρ: Il. 17:525: Ἕκτωρ δ’ Αὐτομέδοντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ·
Ἕκτωρ: Il. 17:534: Ἕκτωρ Αἰνείας τ’ ἠδὲ Χρομίος θεοειδής,
Ἕκτωρ: Il. 17:565: ἀλλ’ Ἕκτωρ πυρὸς αἰνὸν ἔχει μένος, οὐδ’ ἀπολήγει
Ἕκτωρ: Il. 17:576: ἀφνειός τ’ ἀγαθός τε· μάλιστα δέ μιν τίεν Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 17:601: Λήϊτον αὖθ’ Ἕκτωρ σχεδὸν οὔτασε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ
Ἕκτωρ: Il. 17:693: γυμνόν· ἀτὰρ τά γε τεύχε’ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
Ἕκτωρ: Il. 17:754: Αἰνείας τ’ Ἀγχισιάδης καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ.
Ἕκτωρ: Il. 18:21: γυμνοῦ· ἀτὰρ τά γε τεύχε’ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
Ἕκτωρ: Il. 18:82: ἶσον ἐμῇ κεφαλῇ; τὸν ἀπώλεσα, τεύχεα δ’ Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 18:91: ζώειν οὐδ’ ἄνδρεσσι μετέμμεναι, αἴ κε μὴ Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 18:131: χάλκεα μαρμαίροντα· τὰ μὲν κορυθαίολος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 18:154: Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς φλογὶ εἴκελος ἀλκήν.
Ἕκτωρ: Il. 18:155: τρὶς μέν μιν μετόπισθε ποδῶν λάβε φαίδιμος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 18:175: Τρῶες ἐπιθύουσι· μάλιστα δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 18:284: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 18:310: Ὣς Ἕκτωρ ἀγόρευ’, ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν
Ἕκτωρ: Il. 19:134: ὣς καὶ ἐγών, ὅτε δ’ αὖτε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 19:204: Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν,
Ἕκτωρ: Il. 20:364: Ὣς φάτ’ ἐποτρύνων· Τρώεσσι δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 20:379: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτις ἐδύσετο οὐλαμὸν ἀνδρῶν
Ἕκτωρ: Il. 20:419: Ἕκτωρ δ’ ὡς ἐνόησε κασίγνητον Πολύδωρον
Ἕκτωρ: Il. 20:430: Τὸν δ’ οὐ ταρβήσας προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 21:5: ἤματι τῷ προτέρῳ, ὅτε μαίνετο φαίδιμος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 21:279: ὥς μ’ ὄφελ’ Ἕκτωρ κτεῖναι ὃς ἐνθάδε γ’ ἔτραφ’ ἄριστος·
Ἕκτωρ: Il. 22:96: ὣς Ἕκτωρ ἄσβεστον ἔχων μένος οὐχ ὑπεχώρει
Ἕκτωρ: Il. 22:107: Ἕκτωρ ἧφι βίηφι πιθήσας ὤλεσε λαόν.
Ἕκτωρ: Il. 22:143: ὣς ἄρ’ ὅ γ’ ἐμμεμαὼς ἰθὺς πέτετο, τρέσε δ’ Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 22:193: ὣς Ἕκτωρ οὐ λῆθε ποδώκεα Πηλεΐωνα.
Ἕκτωρ: Il. 22:202: πῶς δέ κεν Ἕκτωρ κῆρας ὑπεξέφυγεν θανάτοιο,
Ἕκτωρ: Il. 22:232: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 22:249: τὸν πρότερος προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 22:274: καὶ τὸ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο φαίδιμος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 22:278: Ἕκτωρ δὲ προσέειπεν ἀμύμονα Πηλεΐωνα·
Ἕκτωρ: Il. 22:291: τῆλε δ’ ἀπεπλάγχθη σάκεος δόρυ· χώσατο δ’ Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 22:296: Ἕκτωρ δ’ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·
Ἕκτωρ: Il. 22:311: ὣς Ἕκτωρ οἴμησε τινάσσων φάσγανον ὀξύ.
Ἕκτωρ: Il. 22:337: Τὸν δ’ ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 22:355: Τὸν δὲ καταθνῄσκων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
Ἕκτωρ: Il. 22:374: Ἕκτωρ ἢ ὅτε νῆας ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ.
Ἕκτωρ: Il. 22:471: ἤματι τῷ ὅτε μιν κορυθαίολος ἠγάγεθ’ Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 24:34: Ἕκτωρ μηρί’ ἔκηε βοῶν αἰγῶν τε τελείων;
Ἕκτωρ: Il. 24:58: Ἕκτωρ μὲν θνητός τε γυναῖκά τε θήσατο μαζόν·
Ἕκτωρ: Il. 24:66: οὐ μὲν γὰρ τιμή γε μί’ ἔσσεται· ἀλλὰ καὶ Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 24:553: μή πω μ’ ἐς θρόνον ἵζε διοτρεφὲς ὄφρά κεν Ἕκτωρ
Ἕκτωρ: Il. 24:736: χωόμενος, ᾧ δή που ἀδελφεὸν ἔκτανεν Ἕκτωρ
ἐκύει: Il. 19:117: ἣ δ’ ἐκύει φίλον υἱόν, ὃ δ’ ἕβδομος ἑστήκει μείς·
ἐκύκα: Od. 10:235: οἴνῳ Πραμνείῳ ἐκύκα· ἀνέμισγε δὲ σίτῳ
ἐκυλίνδετο: Il. 14:410: πὰρ ποσὶ μαρναμένων ἐκυλίνδετο, τῶν ἓν ἀείρας
ἑκυρὲ: Il. 3:172: αἰδοῖός τέ μοί ἐσσι φίλε ἑκυρὲ δεινός τε·
ἑκυρή: Il. 24:770: ἢ ἑκυρή, ἑκυρὸς δὲ πατὴρ ὣς ἤπιος αἰεί,
ἑκυρῆς: Il. 22:451: αἰδοίης ἑκυρῆς ὀπὸς ἔκλυον, ἐν δ’ ἐμοὶ αὐτῇ
ἑκυρὸς: Il. 24:770: ἢ ἑκυρή, ἑκυρὸς δὲ πατὴρ ὣς ἤπιος αἰεί,
ἔκυσ’: Od. 23:208: δειρῇ βάλλ’ Ὀδυσῆϊ, κάρη δ’ ἔκυσ’ ἠδὲ προσηύδα·
ἔκυσσε: Il. 8:371: ἥ οἱ γούνατ’ ἔκυσσε καὶ ἔλλαβε χειρὶ γενείου,
ἔκυσσε: Od. 21:225: ὣς δ’ αὔτως Ὀδυσεὺς κεφαλὰς καὶ χεῖρας ἔκυσσε.
ἐκφανεῖ: Il. 19:104: ἐκφανεῖ, ὃς πάντεσσι περικτιόνεσσιν ἀνάξει,
ἐκφάσθαι: Od. 10:246: οὐδέ τι ἐκφάσθαι δύνατο ἔπος, ἱέμενός περ,
ἐκφάσθαι: Od. 13:308: μηδέ τῳ ἐκφάσθαι μήτ’ ἀνδρῶν μήτε γυναικῶν,
ἔκφερ’: Il. 23:259: νηῶν δ’ ἔκφερ’ ἄεθλα λέβητάς τε τρίποδάς τε
ἔκφερ’: Il. 23:759: ἔκφερ’ Ὀϊλιάδης· ἐπὶ δ’ ὄρνυτο δῖος Ὀδυσσεὺς
ἔκφερ’: Il. 23:785: Ἀντίλοχος δ’ ἄρα δὴ λοισθήϊον ἔκφερ’ ἄεθλον
ἐκφερέμεν: Il. 5:234: ἐκφερέμεν πολέμοιο τεὸν φθόγγον ποθέοντε,
ἔκφερεν: Od. 15:470: ἔκφερεν· αὐτὰρ ἐγὼν ἑπόμην ἀεσιφροσύνῃσι.
ἐκφέροι: Il. 10:505: ῥυμοῦ ἐξερύοι ἢ ἐκφέροι ὑψόσ’ ἀείρας,
ἔκφερον: Il. 16:368: ἔκφερον ὠκύποδες σὺν τεύχεσι, λεῖπε δὲ λαὸν
ἔκφερον: Il. 16:383: ἵετο γὰρ βαλέειν· τὸν δ’ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι.
ἔκφερον: Il. 16:866: ἵετο γὰρ βαλέειν· τὸν δ’ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι
ἔκφερον: Il. 23:376: αἳ Φηρητιάδαο ποδώκεες ἔκφερον ἵπποι.
ἐκφόρεον: Od. 22:451: αὐτὸς ἐπισπέρχων· ταὶ δ’ ἐκφόρεον καὶ ἀνάγκῃ.
ἐκφορέοντο: Il. 19:360: νηῶν ἐκφορέοντο καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι
ἔκφυγε: Il. 5:18: Τυδεΐδης· τοῦ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός,
ἔκφυγε: Il. 11:376: καὶ βάλεν, οὐδ’ ἄρα μιν ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός,
ἔκφυγε: Il. 14:406: ὅττί ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός,
ἔκφυγε: Il. 16:480: Πάτροκλος· τοῦ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός,
ἔκφυγε: Il. 22:292: ὅττί ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός,
ἔκφυγε: Od. 4:502: καί νύ κεν ἔκφυγε κῆρα, καὶ ἐχθόμενός περ Ἀθήνῃ,
ἔκφυγε: Od. 4:512: σὸς δέ που ἔκφυγε κῆρας ἀδελφεὸς ἠδ’ ὑπάλυξεν
ἔκφυγε: Od. 15:235: ἀλλ’ ὁ μὲν ἔκφυγε κῆρα καὶ ἤλασε βοῦς ἐριμύκους
ἐκφυγέειν: Il. 21:66: ἐκφυγέειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν.
ἐκφυγέειν: Od. 5:289: ἐκφυγέειν μέγα πεῖραρ ὀϊζύος, ἥ μιν ἱκάνει.
ἐκφυγέειν: Od. 5:414: στήμεναι ἀμφοτέροισι καὶ ἐκφυγέειν κακότητα·
ἐκφυγέειν: Od. 19:157: νῦν δ’ οὔτ’ ἐκφυγέειν δύναμαι γάμον οὔτε τιν’ ἄλλην
ἐκφυγέειν: Od. 19:231: αὐτὰρ ὁ ἐκφυγέειν μεμαὼς ἤσπαιρε πόδεσσι.
ἔκφυγεν: Il. 9:355: ἔνθά ποτ’ οἶον ἔμιμνε, μόγις δέ μευ ἔκφυγεν ὁρμήν.
ἔκφυγεν: Il. 11:380: βέβληαι οὐδ’ ἅλιον βέλος ἔκφυγεν· ὡς ὄφελόν τοι
ἐκφύγομεν: Od. 12:212: ἐκφύγομεν, καί που τῶνδε μνήσεσθαι ὀΐω.
ἔκχεον: Il. 3:296: ἔκχεον, ἠδ’ εὔχοντο θεοῖς αἰειγενέτῃσιν.
ἐκχεύατ’: Od. 22:3: ἰῶν ἐμπλείην, ταχέας δ’ ἐκχεύατ’ ὀϊστοὺς
ἐκχεύατ’: Od. 24:178: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, ταχέας δ’ ἐκχεύατ’ ὀϊστοὺς
ἐκχύμενοι: Od. 8:515: ἱππόθεν ἐκχύμενοι, κοῖλον λόχον ἐκπρολιπόντες.
ἐκχυμένοιο: Il. 21:300: ἐς πεδίον· τὸ δὲ πᾶν πλῆθ’ ὕδατος ἐκχυμένοιο,
ἔκχυτο: Od. 19:504: οἰσομένη ποδάνιπτρα· τὰ γὰρ πρότερ’ ἔκχυτο πάντα.
ἐκώκυε: Il. 19:284: ἀμφ’ αὐτῷ χυμένη λίγ’ ἐκώκυε, χερσὶ δ’ ἄμυσσε
ἐκώκυον: Od. 4:259: ἔνθ’ ἄλλαι Τρῳαὶ λίγ’ ἐκώκυον· αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
ἐκώκυον: Od. 19:541: αὐτὰρ ἐγὼ κλαῖον καὶ ἐκώκυον ἔν περ ὀνείρῳ,
ἑκὼν: Il. 3:66: ὅσσά κεν αὐτοὶ δῶσιν, ἑκὼν δ’ οὐκ ἄν τις ἕλοιτο·
ἑκὼν: Il. 4:43: καὶ γὰρ ἐγὼ σοὶ δῶκα ἑκὼν ἀέκοντί γε θυμῷ·
ἑκὼν: Il. 6:523: ἀλλὰ ἑκὼν μεθιεῖς τε καὶ οὐκ ἐθέλεις· τὸ δ’ ἐμὸν κῆρ
ἑκὼν: Il. 7:197: οὐ γάρ τίς με βίῃ γε ἑκὼν ἀέκοντα δίηται
ἑκών: Il. 8:81: οὔ τι ἑκών, ἀλλ’ ἵππος ἐτείρετο, τὸν βάλεν ἰῷ
ἑκὼν: Il. 10:372: Ἦ ῥα καὶ ἔγχος ἀφῆκεν, ἑκὼν δ’ ἡμάρτανε φωτός·
ἑκὼν: Il. 13:234: ὅς τις ἐπ’ ἤματι τῷδε ἑκὼν μεθίῃσι μάχεσθαι.
ἑκὼν: Il. 23:434: Ἀτρεΐδεω· αὐτὸς γὰρ ἑκὼν μεθέηκεν ἐλαύνειν
ἑκὼν: Il. 23:585: ὄμνυθι μὴ μὲν ἑκὼν τὸ ἐμὸν δόλῳ ἅρμα πεδῆσαι.
ἑκὼν: Od. 2:133: Ἰκαρίῳ, αἴ κ’ αὐτὸς ἑκὼν ἀπὸ μητέρα πέμψω.
ἑκὼν: Od. 3:214: εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ
ἑκὼν: Od. 4:372: ἦε ἑκὼν μεθιεῖς καὶ τέρπεαι ἄλγεα πάσχων;
ἑκὼν: Od. 4:377: ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν κατερύκομαι, ἀλλά νυ μέλλω
ἑκών: Od. 4:647: ἦε ἑκών οἱ δῶκας, ἐπεὶ προσπτύξατο μύθῳ.”
ἑκών: Od. 4:649: “αὐτὸς ἑκών οἱ δῶκα· τί κεν ῥέξειε καὶ ἄλλος,
ἑκὼν: Od. 5:100: τίς δ’ ἂν ἑκὼν τοσσόνδε διαδράμοι ἁλμυρὸν ὕδωρ
ἑκὼν: Od. 16:95: εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ
ἑκὼν: Od. 22:351: ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν ἐς σὸν δόμον οὐδὲ χατίζων
ἕλ’: Il. 5:50: Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἕλ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι
ἕλ’: Il. 6:38: ζωὸν ἕλ’· ἵππω γάρ οἱ ἀτυζομένω πεδίοιο
ἐλάαν: Il. 5:366: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
ἐλάαν: Il. 8:45: μάστιξεν δ’ ἐλάαν· τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
ἐλάαν: Il. 13:27: βῆ δ’ ἐλάαν ἐπὶ κύματ’· ἄταλλε δὲ κήτε’ ὑπ’ αὐτοῦ
ἐλάαν: Il. 17:496: αὐτώ τε κτενέειν ἐλάαν τ’ ἐριαύχενας ἵππους
ἐλάαν: Il. 22:400: μάστιξέν ῥ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
ἐλάαν: Il. 23:334: τῷ σὺ μάλ’ ἐγχρίμψας ἐλάαν σχεδὸν ἅρμα καὶ ἵππους,
ἐλάαν: Od. 3:484: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
ἐλάαν: Od. 3:494: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
ἐλάαν: Od. 5:290: ἀλλ’ ἔτι μέν μίν φημι ἅδην ἐλάαν κακότητος.”
ἐλάαν: Od. 6:82: μάστιξεν δ’ ἐλάαν· καναχὴ δ’ ἦν ἡμιόνοιϊν·
ἐλάαν: Od. 12:47: ἀλλὰ παρὲξ ἐλάαν, ἐπὶ δ’ οὔατ’ ἀλεῖψαι ἑταίρων
ἐλάαν: Od. 12:109: νῆα παρὲξ ἐλάαν, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστιν
ἐλάαν: Od. 12:124: ἀλλὰ μάλα σφοδρῶς ἐλάαν, βωστρεῖν δὲ Κράταιϊν,
ἐλάαν: Od. 15:50: νύκτα διὰ δνοφερὴν ἐλάαν· τάχα δ’ ἔσσεται ἠώς.
ἐλάαν: Od. 15:192: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
ἔλαβ’: Il. 5:328: ὧν ἵππων ἐπιβὰς ἔλαβ’ ἡνία σιγαλόεντα,
ἔλαβ’: Il. 20:418: κυανέη, προτὶ οἷ δ’ ἔλαβ’ ἔντερα χερσὶ λιασθείς.
ἔλαβε: Il. 4:463: τὸν δὲ πεσόντα ποδῶν ἔλαβε κρείων Ἐλεφήνωρ
ἔλαβε: Il. 23:100: οὐδ’ ἔλαβε· ψυχὴ δὲ κατὰ χθονὸς ἠΰτε καπνὸς
ἔλαβεν: Il. 17:620: καὶ τά γε Μηριόνης ἔλαβεν χείρεσσι φίλῃσι
ἔλαβεν: Od. 6:81: ἡ δ’ ἔλαβεν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα,
ἔλαβεν: Od. 17:326: Ἄργον δ’ αὖ κατὰ μοῖρ’ ἔλαβεν μέλανος θανάτοιο,
ἐλάγχανον: Od. 20:282: ἴσην, ὡς αὐτοί περ ἐλάγχανον· ὣς γὰρ ἀνώγει
ἐλάζετο: Il. 5:371: μητρὸς ἑῆς· ἣ δ’ ἀγκὰς ἐλάζετο θυγατέρα ἥν,
ἔλαθ’: Il. 17:1: Οὐδ’ ἔλαθ’ Ἀτρέος υἱὸν ἀρηΐφιλον Μενέλαον
ἔλαθ’: Il. 17:626: Οὐδ’ ἔλαθ’ Αἴαντα μεγαλήτορα καὶ Μενέλαον
ἔλαθ’: Il. 20:112: οὐδ’ ἔλαθ’ Ἀγχίσαο πάϊς λευκώλενον Ἥρην
ἔλαθ’: Il. 24:477: τοὺς δ’ ἔλαθ’ εἰσελθὼν Πρίαμος μέγας, ἄγχι δ’ ἄρα στὰς
ἔλαθε: Il. 17:676: ὅν τε καὶ ὑψόθ’ ἐόντα πόδας ταχὺς οὐκ ἔλαθε πτὼξ
ἔλαθεν: Il. 14:1: Νέστορα δ’ οὐκ ἔλαθεν ἰαχὴ πίνοντά περ ἔμπης,
ἐλαῖαι: Od. 7:116: συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεθόωσαι.
ἐλαῖαι: Od. 11:590: συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεθόωσαι·
ἐλαίη: Od. 13:102: αὐτὰρ ἐπὶ κρατὸς λιμένος τανύφυλλος ἐλαίη,
ἐλαίη: Od. 13:346: ἥδε δ’ ἐπὶ κρατὸς λιμένος τανύφυλλος ἐλαίη·
ἐλαίη: Od. 24:246: οὐ φυτόν, οὐ συκῆ, οὐκ ἄμπελος, οὐ μὲν ἐλαίη,
ἐλαίης: Il. 17:53: οἷον δὲ τρέφει ἔρνος ἀνὴρ ἐριθηλὲς ἐλαίης
ἐλαίης: Od. 5:477: ἐξ ὁμόθεν πεφυῶτας· ὁ μὲν φυλίης, ὁ δ’ ἐλαίης.
ἐλαίης: Od. 13:122: καὶ τὰ μὲν οὖν παρὰ πυθμέν’ ἐλαίης ἁθρόα θῆκαν
ἐλαίης: Od. 13:372: τὼ δὲ καθεζομένω ἱερῆς παρὰ πυθμέν’ ἐλαίης
ἐλαίης: Od. 23:190: θάμνος ἔφυ τανύφυλλος ἐλαίης ἕρκεος ἐντός,
ἐλαίης: Od. 23:195: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀπέκοψα κόμην τανυφύλλου ἐλαίης,
ἐλαίης: Od. 23:204: ἀνδρῶν ἄλλοσε θῆκε, ταμὼν ὕπο πυθμέν’ ἐλαίης.”
ἐλαΐνεον: Od. 9:320: χλωρὸν ἐλαΐνεον· τὸ μὲν ἔκταμεν, ὄφρα φοροίη
ἐλαϊνέῳ: Od. 9:394: ὣς τοῦ σίζ’ ὀφθαλμὸς ἐλαϊνέῳ περὶ μοχλῷ.
ἐλάϊνον: Od. 5:236: στειλειὸν περικαλλὲς ἐλάϊνον, εὖ ἐναρηρός·
ἐλάϊνον: Od. 9:382: οἱ μὲν μοχλὸν ἑλόντες ἐλάϊνον, ὀξὺν ἐπ’ ἄκρῳ,
ἐλάϊνος: Od. 9:378: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ὁ μοχλὸς ἐλάϊνος ἐν πυρὶ μέλλεν
ἐλαΐνῳ: Il. 13:612: ἀξίνην εὔχαλκον ἐλαΐνῳ ἀμφὶ πελέκκῳ
ἔλαιον: Il. 2:754: ἀλλά τέ μιν καθύπερθεν ἐπιρρέει ἠΰτ’ ἔλαιον·
ἔλαιον: Il. 23:281: ἠπίου, ὅς σφωϊν μάλα πολλάκις ὑγρὸν ἔλαιον
ἔλαιον: Od. 2:339: ἐσθής τ’ ἐν χηλοῖσιν ἅλις τ’ εὐῶδες ἔλαιον.}
ἔλαιον: Od. 6:79: δῶκεν δὲ χρυσέῃ ἐν ληκύθῳ ὑγρὸν ἔλαιον,
ἔλαιον: Od. 6:215: δῶκαν δὲ χρυσέῃ ἐν ληκύθῳ ὑγρὸν ἔλαιον,
ἔλαιον: Od. 7:107: καιρουσσέων δ’ ὀθονέων ἀπολείβεται ὑγρὸν ἔλαιον.
ἐλαίῳ: Il. 10:577: τὼ δὲ λοεσσαμένω καὶ ἀλειψαμένω λίπ’ ἐλαίῳ
ἐλαίῳ: Il. 14:171: λύματα πάντα κάθηρεν, ἀλείψατο δὲ λίπ’ ἐλαίῳ
ἐλαίῳ: Il. 18:350: καὶ τότε δὴ λοῦσάν τε καὶ ἤλειψαν λίπ’ ἐλαίῳ,
ἐλαίῳ: Il. 18:596: εἵατ’ ἐϋννήτους, ἦκα στίλβοντας ἐλαίῳ·
ἐλαίῳ: Il. 23:186: ἤματα καὶ νύκτας, ῥοδόεντι δὲ χρῖεν ἐλαίῳ
ἐλαίῳ: Il. 24:587: τὸν δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
ἐλαίῳ: Od. 3:466: αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
ἐλαίῳ: Od. 4:49: τοὺς δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
ἐλαίῳ: Od. 4:252: ἀλλ’ ὅτε δή μιν ἐγὼ λόεον καὶ χρῖον ἐλαίῳ,
ἐλαίῳ: Od. 6:96: αἱ δὲ λοεσσάμεναι καὶ χρισάμεναι λίπ’ ἐλαίῳ
ἐλαίῳ: Od. 6:219: ἅλμην ὤμοιϊν ἀπολούσομαι, ἀμφὶ δ’ ἐλαίῳ
ἐλαίῳ: Od. 8:364: ἔνθα δέ μιν Χάριτες λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
ἐλαίῳ: Od. 8:454: τὸν δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
ἐλαίῳ: Od. 10:364: αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
ἐλαίῳ: Od. 10:450: ἐνδυκέως λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
ἐλαίῳ: Od. 17:88: τοὺς δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
ἐλαίῳ: Od. 19:505: αὐτὰρ ἐπεὶ νίψεν τε καὶ ἤλειψεν λίπ’ ἐλαίῳ,
ἐλαίῳ: Od. 23:154: Εὐρυνόμη ταμίη λοῦσεν καὶ χρῖσεν ἐλαίῳ,
ἐλαίῳ: Od. 24:366: ἀμφίπολος Σικελὴ λοῦσεν καὶ χρῖσεν ἐλαίῳ,
ἔλαμπε: Il. 4:432: τεύχεα ποικίλ’ ἔλαμπε, τὰ εἱμένοι ἐστιχόωντο.
ἔλαμπε: Il. 13:245: ὣς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος.
ἔλαμπε: Il. 22:32: ὣς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος.
ἐλάμπετο: Il. 22:134: δεινήν· ἀμφὶ δὲ χαλκὸς ἐλάμπετο εἴκελος αὐγῇ
ἐλάνθανε: Od. 8:93: ἔνθ’ ἄλλους μὲν πάντας ἐλάνθανε δάκρυα λείβων,
ἐλάνθανε: Od. 8:532: ἔνθ’ ἄλλους μὲν πάντας ἐλάνθανε δάκρυα λείβων,
ἐλάνθανον: Il. 13:721: οἳ δ’ ὄπιθεν βάλλοντες ἐλάνθανον· οὐδέ τι χάρμης
ἔλασ’: Il. 5:80: πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μεταδρομάδην ἔλασ’ ὦμον
ἔλασ’: Il. 22:326: τῇ ῥ’ ἐπὶ οἷ μεμαῶτ’ ἔλασ’ ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεύς,
ἐλάσαι: Il. 5:264: ἐκ δ’ ἐλάσαι Τρώων μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
ἐλάσαι: Il. 19:423: οὐ λήξω πρὶν Τρῶας ἅδην ἐλάσαι πολέμοιο.
ἐλάσαι: Od. 18:94: ἦκ’ ἐλάσαι, ἵνα μή μιν ἐπιφρασσαίατ’ Ἀχαιοί.
ἐλασαίατο: Il. 10:537: ὧδ’ ἄφαρ ἐκ Τρώων ἐλασαίατο μώνυχας ἵππους·
ἐλάσαιο: Od. 20:51: καί κεν τῶν ἐλάσαιο βόας καὶ ἴφια μῆλα.
ἔλασαν: Il. 19:281: ἵππους δ’ εἰς ἀγέλην ἔλασαν θεράποντες ἀγαυοί.
ἔλασαν: Od. 3:493: [ἐκ δ’ ἔλασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου·]
ἔλασαν: Od. 15:146: ἐκ δ’ ἔλασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου.
ἔλασαν: Od. 15:191: ἐκ δ’ ἔλασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου·
ἐλάσαντας: Il. 6:529: ἐκ Τροίης ἐλάσαντας ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
ἐλάσαντες: Od. 12:343: ἀλλ’ ἄγετ’, Ἠελίοιο βοῶν ἐλάσαντες ἀρίστας
ἐλάσαντες: Od. 12:353: αὐτίκα δ’ Ἠελίοιο βοῶν ἐλάσαντες ἀρίστας
ἐλάσας: Il. 16:87: ἐκ νηῶν ἐλάσας ἰέναι πάλιν· εἰ δέ κεν αὖ τοι
ἐλάσας: Il. 21:217: ἐξ ἐμέθεν γ’ ἐλάσας πεδίον κάτα μέρμερα ῥέζε·
ἐλάσας: Od. 5:132: Ζεὺς ἐλάσας ἐκέασσε μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ.
ἐλάσας: Od. 7:250: Ζεὺς ἐλάσας ἐκέασσε μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ.
ἐλάσας: Od. 13:164: χειρὶ καταπρηνεῖ ἐλάσας· ὁ δὲ νόσφι βεβήκει.
ἐλάσασκεν: Il. 2:199: τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν ὁμοκλήσασκέ τε μύθῳ·
ἔλασε: Il. 11:109: Ἄντιφον αὖ παρὰ οὖς ἔλασε ξίφει, ἐκ δ’ ἔβαλ’ ἵππων.
ἔλασε: Il. 24:323: ἐκ δ’ ἔλασε προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου.
ἐλάσει’: Od. 18:91: ἢ ἐλάσει’ ὥς μιν ψυχὴ λίποι αὖθι πεσόντα,
ἐλάσειε: Od. 11:290: ἐκ Φυλάκης ἐλάσειε βίης Ἰφικληείης
ἐλάσειε: Od. 17:237: ἦ πρὸς γῆν ἐλάσειε κάρη ἀμφουδὶς ἀείρας·
ἐλάσειε: Od. 18:92: ἦέ μιν ἦκ’ ἐλάσειε τανύσσειέν τ’ ἐπὶ γαίῃ.
ἐλάσειε: Od. 22:97: ἔγχος ἀνελκόμενον δολιχόσκιον ἢ ἐλάσειε
ἔλασεν: Il. 16:293: ἐκ νηῶν δ’ ἔλασεν, κατὰ δ’ ἔσβεσεν αἰθόμενον πῦρ.
ἔλασεν: Il. 23:615: τέτρατος, ὡς ἔλασεν. πέμπτον δ’ ὑπελείπετ’ ἄεθλον,
ἔλασεν: Od. 5:313: ὣς ἄρα μιν εἰπόντ’ ἔλασεν μέγα κῦμα κατ’ ἄκρης,
ἔλασεν: Od. 10:390: ἐκ δ’ ἔλασεν σιάλοισιν ἐοικότας ἐννεώροισιν.
ἔλασεν: Od. 15:215: ὣς ἄρα φωνήσας ἔλασεν καλλίτριχας ἵππους
ἔλασεν: Od. 19:449: οὐτάμεναι μεμαώς· ὁ δέ μιν φθάμενος ἔλασεν σῦς
ἔλασεν: Od. 19:465: ὥς μιν θηρεύοντ’ ἔλασεν σῦς λευκῷ ὀδόντι
ἔλασεν: Od. 24:332: τὴν ἐν Παρνησῷ μ’ ἔλασεν σῦς λευκῷ ὀδόντι
ἐλάσῃ: Od. 3:422: ἔλθῃσιν, ἐλάσῃ δὲ βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ·
ἐλάσῃ: Od. 10:293: ὁππότε κεν Κίρκη σ’ ἐλάσῃ περιμήκεϊ ῥάβδῳ,
ἐλάσῃ: Od. 17:279: ἢ βάλῃ ἢ ἐλάσῃ· τὰ δέ σε φράζεσθαι ἄνωγα.”
Ἔλασον: Il. 16:696: αὐτὰρ ἔπειτ’ Ἔλασον καὶ Μούλιον ἠδὲ Πυλάρτην·
ἐλάσσαι: Il. 13:607: οὔτασεν, οὐδὲ διὰ πρὸ δυνήσατο χαλκὸν ἐλάσσαι·
ἐλάσσαι: Il. 13:647: ἐγγύθεν, οὐδὲ διὰ πρὸ δυνήσατο χαλκὸν ἐλάσσαι
ἐλασσάμενος: Od. 4:637: ἀδμῆτες· τῶν κέν τιν’ ἐλασσάμενος δαμασαίμην.”
ἔλασσαν: Il. 24:349: Οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν μέγα σῆμα παρὲξ Ἴλοιο ἔλασσαν,
ἔλασσαν: Il. 24:421: ὅσσ’ ἐτύπη· πολέες γὰρ ἐν αὐτῷ χαλκὸν ἔλασσαν.
ἐλάσσας: Il. 16:713: δίζε γὰρ ἠὲ μάχοιτο κατὰ κλόνον αὖτις ἐλάσσας,
ἐλάσσας: Il. 24:392: ὀφθαλμοῖσιν ὄπωπα, καὶ εὖτ’ ἐπὶ νηυσὶν ἐλάσσας
ἔλασσε: Il. 5:41: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε,
ἔλασσε: Il. 5:539: νειαίρῃ δ’ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσε·
ἔλασσε: Il. 10:455: ἁψάμενος λίσσεσθαι, ὃ δ’ αὐχένα μέσσον ἔλασσε
ἔλασσε: Il. 11:448: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε,
ἔλασσε: Il. 16:309: ἔγχεϊ ὀξυόεντι, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε·
ἔλασσε: Il. 16:821: νείατον ἐς κενεῶνα, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε·
ἔλασσε: Il. 17:579: ἀΐξαντα φόβον δέ, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε·
ἔλασσε: Il. 18:564: ἀμφὶ δὲ κυανέην κάπετον, περὶ δ’ ἕρκος ἔλασσε
ἔλασσε: Il. 20:269: ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας, αἳ δ’ ἄρ’ ἔτι τρεῖς
ἔλασσε: Od. 6:9: ἀμφὶ δὲ τεῖχος ἔλασσε πόλει καὶ ἐδείματο οἴκους
ἔλασσε: Od. 14:11: σταυροὺς δ’ ἐκτὸς ἔλασσε διαμπερὲς ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔλασσε: Od. 22:93: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε·
ἔλασσε: Od. 22:328: κτεινόμενος· τῷ τόν γε κατ’ αὐχένα μέσσον ἔλασσε·
ἔλασσεν: Il. 4:299: ἕρκος ἔμεν πολέμοιο· κακοὺς δ’ ἐς μέσσον ἔλασσεν,
ἔλασσεν: Il. 5:57: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν,
ἔλασσεν: Il. 6:158: ὅς ῥ’ ἐκ δήμου ἔλασσεν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν,
ἔλασσεν: Il. 8:259: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν·
ἔλασσεν: Il. 13:388: λαιμὸν ὑπ’ ἀνθερεῶνα, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν.
ἔλασσεν: Il. 14:496: αὐχένα μέσσον ἔλασσεν, ἀπήραξεν δὲ χαμᾶζε
ἔλασσεν: Il. 15:342: φεύγοντ’ ἐν προμάχοισι, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν.
ἔλασσεν: Il. 17:519: νειαίρῃ δ’ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσεν.
ἔλασσεν: Od. 18:96: Ἶρος, ὁ δ’ αὐχέν’ ἔλασσεν ὑπ’ οὔατος, ὀστέα δ’ εἴσω
ἔλασσεν: Od. 22:295: δουρὶ μέσον κενεῶνα, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν·
ἐλάσσῃ: Il. 5:236: αὐτώ τε κτείνῃ καὶ ἐλάσσῃ μώνυχας ἵππους.
ἔλασσον: Il. 10:357: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἄπεσαν δουρηνεκὲς ἢ καὶ ἔλασσον,
ἔλασσον: Il. 22:284: ἀλλ’ ἰθὺς μεμαῶτι διὰ στήθεσφιν ἔλασσον
ἐλάστρεον: Il. 18:543: ζεύγεα δινεύοντες ἐλάστρεον ἔνθα καὶ ἔνθα.
ἐλάσωσι: Il. 16:388: ἐκ δὲ δίκην ἐλάσωσι θεῶν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντες·
ἐλάσωσιν: Od. 12:55: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τάς γε παρὲξ ἐλάσωσιν ἑταῖροι,
ἐλάτη: Od. 5:239: κλήθρη τ’ αἴγειρός τ’, ἐλάτη τ’ ἦν οὐρανομήκης,
ἐλάτην: Il. 14:286: εἰς ἐλάτην ἀναβὰς περιμήκετον, ἣ τότ’ ἐν Ἴδῃ
ἐλατῆρ’: Il. 11:701: κάσχεθε, τὸν δ’ ἐλατῆρ’ ἀφίει ἀκαχήμενον ἵππων.
ἐλατῆρες: Il. 23:369: ἄλλοτε δ’ ἀΐξασκε μετήορα· τοὶ δ’ ἐλατῆρες
ἐλατῆρί: Il. 4:145: ἀμφότερον κόσμός θ’ ἵππῳ ἐλατῆρί τε κῦδος·
ἐλάτης: Il. 24:450: δοῦρ’ ἐλάτης κέρσαντες· ἀτὰρ καθύπερθεν ἔρεψαν
ἐλάτῃσι: Il. 7:5: οὖρον, ἐπεί κε κάμωσιν ἐϋξέστῃς ἐλάτῃσι
ἐλάτῃσιν: Il. 5:560: καππεσέτην, ἐλάτῃσιν ἐοικότες ὑψηλῇσι.
ἐλάτῃσιν: Od. 12:172: ἑζόμενοι λεύκαινον ὕδωρ ξεστῇσ’ ἐλάτῃσιν.
Ἔλατον: Il. 6:33: Νεστορίδης, Ἔλατον δὲ ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Ἔλατον: Od. 22:267: Εὐρυάδην δ’ ἄρα Τηλέμαχος, Ἔλατον δὲ συβώτης,
Ἐλατρεὺς: Od. 8:111: ὦρτο μὲν Ἀκρόνεώς τε καὶ Ὠκύαλος καὶ Ἐλατρεὺς
Ἐλατρεύς: Od. 8:129: δίσκῳ δ’ αὖ πάντων πολὺ φέρτατος ἦεν Ἐλατρεύς,
ἔλαυνε: Il. 2:764: τὰς Εὔμηλος ἔλαυνε ποδώκεας ὄρνιθας ὣς
ἔλαυνε: Il. 5:237: ἀλλὰ σύ γ’ αὐτὸς ἔλαυνε τέ’ ἅρματα καὶ τεὼ ἵππω,
ἔλαυνε: Il. 23:429: Ὣς ἔφατ’, Ἀντίλοχος δ’ ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἔλαυνε
ἔλαυνε: Il. 23:500: μάστι δ’ αἰὲν ἔλαυνε κατωμαδόν· οἳ δέ οἱ ἵπποι
ἔλαυνε: Il. 24:325: τὰς Ἰδαῖος ἔλαυνε δαΐφρων· αὐτὰρ ὄπισθεν
ἔλαυνε: Il. 24:691: ῥίμφα δ’ ἄρ’ αὐτὸς ἔλαυνε κατὰ στρατόν, οὐδέ τις ἔγνω.
ἐλαύνει: Il. 23:536: λοῖσθος ἀνὴρ ὤριστος ἐλαύνει μώνυχας ἵππους·
ἐλαύνει: Il. 24:532: καί ἑ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δῖαν ἐλαύνει,
ἐλαύνει: Od. 9:405: ἦ μή τίς σευ μῆλα βροτῶν ἀέκοντος ἐλαύνει;
ἐλαύνειν: Il. 5:165: ἵππους δ’ οἷς ἑτάροισι δίδου μετὰ νῆας ἐλαύνειν.
ἐλαύνειν: Il. 23:434: Ἀτρεΐδεω· αὐτὸς γὰρ ἑκὼν μεθέηκεν ἐλαύνειν
ἐλαυνέμεν: Il. 5:327: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
ἐλαυνέμεν: Il. 11:274: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ κῆρ.
ἐλαυνέμεν: Il. 11:400: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ κῆρ.
ἐλαυνέμεν: Il. 15:259: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν ὠκέας ἵππους·
ἐλαυνέμεν: Il. 23:356: τῷ δ’ ἐπὶ Μηριόνης λάχ’ ἐλαυνέμεν· ὕστατος αὖτε
ἐλαυνέμεν: Il. 23:357: Τυδεΐδης ὄχ’ ἄριστος ἐὼν λάχ’ ἐλαυνέμεν ἵππους.
ἐλαυνέμεν: Il. 23:531: ἤκιστος δ’ ἦν αὐτὸς ἐλαυνέμεν ἅρμ’ ἐν ἀγῶνι.
ἐλαυνέμεν: Od. 7:109: νῆα θοὴν ἐνὶ πόντῳ ἐλαυνέμεν, ὣς δὲ γυναῖκες
ἐλαυνέμεν: Od. 18:371: εἰ δ’ αὖ καὶ βόες εἶεν ἐλαυνέμεν, οἵ περ ἄριστοι,
ἔλαυνες: Il. 23:583: χερσὶν ἔχε ῥαδινήν, ᾗ περ τὸ πρόσθεν ἔλαυνες,
ἐλαύνετε: Il. 11:289: Ζεὺς Κρονίδης· ἀλλ’ ἰθὺς ἐλαύνετε μώνυχας ἵππους
ἐλαύνετε: Od. 12:276: ἀλλὰ παρὲξ τὴν νῆσον ἐλαύνετε νῆα μέλαιναν.”
ἐλαύνετε: Od. 15:503: “ὑμεῖς μὲν νῦν ἄστυδ’ ἐλαύνετε νῆα μέλαιναν,
ἐλαύνετον: Il. 1:575: ἐν δὲ θεοῖσι κολῳὸν ἐλαύνετον· οὐδέ τι δαιτὸς
ἐλαύνοι: Il. 23:346: οὐδ’ εἴ κεν μετόπισθεν Ἀρίονα δῖον ἐλαύνοι
ἐλαύνομεν: Il. 12:62: ἀφραδέως διὰ τάφρον ἐλαύνομεν ὠκέας ἵππους·
ἐλαύνομεν: Od. 3:157: ἡμίσεες δ’ ἀναβάντες ἐλαύνομεν· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
ἐλαύνομεν: Od. 9:465: πολλὰ περιτροπέοντες ἐλαύνομεν, ὄφρ’ ἐπὶ νῆα
ἐλαυνομένην: Od. 13:155: ὁππότε κεν δὴ πάντες ἐλαυνομένην προΐδωνται
ἐλαυνομένην: Od. 13:169: οἴκαδ’ ἐλαυνομένην; καὶ δὴ προὐφαίνετο πᾶσα.”
ἐλαυνόμενος: Il. 11:673: ῥύσι’ ἐλαυνόμενος· ὃ δ’ ἀμύνων ᾗσι βόεσσιν
ἐλαύνοντ’: Il. 5:275: τὼ δὲ τάχ’ ἐγγύθεν ἦλθον ἐλαύνοντ’ ὠκέας ἵππους.
ἐλαύνοντες: Il. 7:6: πόντον ἐλαύνοντες, καμάτῳ δ’ ὑπὸ γυῖα λέλυνται,
ἐλαυνόντων: Od. 13:22: βλάπτοι ἐλαυνόντων, ὁπότε σπερχοίατ’ ἐρετμοῖς·
ἐλαύνων: Il. 23:322: ὃς δέ κε κέρδεα εἰδῇ ἐλαύνων ἥσσονας ἵππους,
ἐλαύνων: Il. 23:533: ἕλκων ἅρματα καλὰ ἐλαύνων πρόσσοθεν ἵππους.
ἐλαύνων: Od. 5:371: ἀμφ’ ἑνὶ δούρατι βαῖνε, κέληθ’ ὡς ἵππον ἐλαύνων,
ἐλαύνωσιν: Il. 11:68: ὄγμον ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς μάκαρος κατ’ ἄρουραν
ἐλαφηβόλος: Il. 18:319: ᾧ ῥά θ’ ὑπὸ σκύμνους ἐλαφηβόλος ἁρπάσῃ ἀνὴρ
ἐλάφοιο: Il. 1:225: “ Οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ’ ἔχων, κραδίην δ’ ἐλάφοιο,
ἐλάφοιο: Il. 8:248: νεβρὸν ἔχοντ’ ὀνύχεσσι τέκος ἐλάφοιο ταχείης·
ἐλάφοιο: Il. 11:113: ὡς δὲ λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα
ἐλάφοιο: Il. 16:757: ὥ τ’ ὄρεος κορυφῇσι περὶ κταμένης ἐλάφοιο
ἐλάφοιο: Il. 22:189: ὡς δ’ ὅτε νεβρὸν ὄρεσφι κύων ἐλάφοιο δίηται
ἐλάφοιο: Od. 13:436: ἀμφὶ δέ μιν μέγα δέρμα ταχείης ἕσσ’ ἐλάφοιο,
ἐλάφοισι: Od. 6:104: τερπομένη κάπροισι καὶ ὠκείῃσ’ ἐλάφοισι·
ἐλάφοισιν: Il. 13:102: φυζακινῇς ἐλάφοισιν ἐοίκεσαν, αἵ τε καθ’ ὕλην
ἔλαφον: Il. 3:24: εὑρὼν ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα
ἔλαφον: Il. 11:475: ἀμφ’ ἔλαφον κεραὸν βεβλημένον, ὅν τ’ ἔβαλ’ ἀνὴρ
ἔλαφον: Il. 15:271: οἳ δ’ ὥς τ’ ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα
ἔλαφον: Il. 16:158: οἵ τ’ ἔλαφον κεραὸν μέγαν οὔρεσι δῃώσαντες
ἔλαφον: Od. 10:158: ὅς ῥά μοι ὑψίκερων ἔλαφον μέγαν εἰς ὁδὸν αὐτὴν
ἔλαφον: Od. 10:180: θηήσαντ’ ἔλαφον· μάλα γὰρ μέγα θηρίον ἦεν.
ἔλαφος: Od. 4:335: ὡς δ’ ὁπότ’ ἐν ξυλόχῳ ἔλαφος κρατεροῖο λέοντος
ἔλαφος: Od. 17:126: ὡς δ’ ὁπότ’ ἐν ξυλόχῳ ἔλαφος κρατεροῖο λέοντος
ἐλάφους: Il. 21:486: ἀγροτέρας τ’ ἐλάφους ἢ κρείσσοσιν ἶφι μάχεσθαι.
ἐλάφους: Od. 6:133: ἠὲ μετ’ ἀγροτέρας ἐλάφους· κέλεται δέ ἑ γαστὴρ
ἐλαφρά: Il. 5:122: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν·
ἐλαφρὰ: Il. 13:61: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρὰ πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν.
ἐλαφρά: Il. 23:772: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν.
ἐλαφραί: Il. 23:628: ὤμων ἀμφοτέρωθεν ἐπαΐσσονται ἐλαφραί.
ἐλαφρὸν: Il. 12:450: τόν οἱ ἐλαφρὸν ἔθηκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω.
ἐλαφρὸς: Il. 16:745: ὢ πόποι ἦ μάλ’ ἐλαφρὸς ἀνήρ, ὡς ῥεῖα κυβιστᾷ.
ἐλαφροτάτην: Il. 19:416: ἥν περ ἐλαφροτάτην φάσ’ ἔμμεναι· ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ
ἐλαφρότατοι: Od. 3:370: οἵ τοι ἐλαφρότατοι θείειν καὶ κάρτος ἄριστοι.”
ἐλαφρότατος: Il. 22:139: ἠΰτε κίρκος ὄρεσφιν ἐλαφρότατος πετεηνῶν
ἐλαφρότατος: Il. 23:749: ὅς τις ἐλαφρότατος ποσσὶ κραιπνοῖσι πέλοιτο·
ἐλαφρότατος: Od. 13:87: κίρκος ὁμαρτήσειεν, ἐλαφρότατος πετεηνῶν·
ἐλαφρότεροι: Od. 1:164: πάντες κ’ ἀρησαίατ’ ἐλαφρότεροι πόδας εἶναι
ἐλαφρότερος: Il. 22:287: καί κεν ἐλαφρότερος πόλεμος Τρώεσσι γένοιτο
ἐλαφρῶς: Od. 5:240: αὖα πάλαι, περίκηλα, τά οἱ πλώοιεν ἐλαφρῶς.
ἔλαχ’: Il. 15:192: Ζεὺς δ’ ἔλαχ’ οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσι·
ἔλαχε: Il. 15:191: παλλομένων, Ἀΐδης δ’ ἔλαχε ζόφον ἠερόεντα,
ἔλαχε: Il. 23:354: Ἀντιλόχου· μετὰ τὸν δ’ ἔλαχε κρείων Εὔμηλος·
ἔλαχόν: Il. 9:367: ἄξομαι, ἅσσ’ ἔλαχόν γε· γέρας δέ μοι, ὅς περ ἔδωκεν,
ἔλαχον: Il. 10:430: πρὸς Θύμβρης δ’ ἔλαχον Λύκιοι Μυσοί τ’ ἀγέρωχοι
ἔλαχον: Il. 15:190: ἤτοι ἐγὼν ἔλαχον πολιὴν ἅλα ναιέμεν αἰεὶ
ἔλαχον: Od. 5:311: τῶ κ’ ἔλαχον κτερέων, καί μευ κλέος ἦγον Ἀχαιοί·
ἔλαχον: Od. 9:334: οἱ δ’ ἔλαχον, τοὺς ἄν κε καὶ ἤθελον αὐτὸς ἑλέσθαι,
ἔλδεαι: Od. 23:6: ὀφθαλμοῖσι τεοῖσι τά τ’ ἔλδεαι ἤματα πάντα.
ἔλδεται: Il. 5:481: κὰδ δὲ κτήματα πολλά, τὰ ἔλδεται ὅς κ’ ἐπιδευής.
ἐλδόμεναι: Il. 23:122: ἐλδόμεναι πεδίοιο διὰ ῥωπήϊα πυκνά.
ἕλε: Il. 1:197: στῆ δ’ ὄπιθεν, ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλεΐωνα
ἕλε: Il. 5:37: Τρῶας δ’ ἔκλιναν Δαναοί· ἕλε δ’ ἄνδρα ἕκαστος
ἕλε: Il. 5:75: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃ, ψυχρὸν δ’ ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν.
ἕλε: Il. 6:35: Πήδασον αἰπεινήν. Φύλακον δ’ ἕλε Λήϊτος ἥρως
ἕλε: Il. 7:108: δεξιτερῆς ἕλε χειρὸς ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἕλε: Il. 8:273: Ἔνθα τίνα πρῶτον Τρώων ἕλε Τεῦκρος ἀμύμων;
ἕλε: Il. 10:335: κρατὶ δ’ ἐπὶ κτιδέην κυνέην, ἕλε δ’ ὀξὺν ἄκοντα,
ἕλε: Il. 11:92: πρῶτος ὄρουσ’, ἕλε δ’ ἄνδρα Βιάνορα ποιμένα λαῶν
ἕλε: Il. 11:425: νύξεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
ἕλε: Il. 13:508: ἤφυσ’· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
ἕλε: Il. 13:520: ἔσχεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
ἕλε: Il. 14:137: δεξιτερὴν δ’ ἕλε χεῖρ’ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο,
ἕλε: Il. 14:271: χειρὶ δὲ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἕλε χθόνα πουλυβότειραν,
ἕλε: Il. 14:451: ἔσχεν, ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
ἕλε: Il. 15:339: Μηκιστῆ δ’ ἕλε Πουλυδάμας, Ἐχίον δὲ Πολίτης
ἕλε: Il. 15:340: πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ, Κλονίον δ’ ἕλε δῖος Ἀγήνωρ.
ἕλε: Il. 15:515: ἔνθ’ Ἕκτωρ μὲν ἕλε Σχεδίον Περιμήδεος υἱὸν
ἕλε: Il. 15:516: ἀρχὸν Φωκήων, Αἴας δ’ ἕλε Λαοδάμαντα
ἕλε: Il. 16:331: ζωὸν ἕλε βλαφθέντα κατὰ κλόνον· ἀλλά οἱ αὖθι
ἕλε: Il. 17:315: ἤφυσ’· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
ἕλε: Il. 18:416: δῦ δὲ χιτῶν’, ἕλε δὲ σκῆπτρον παχύ, βῆ δὲ θύραζε
ἕλε: Il. 19:14: Μυρμιδόνας δ’ ἄρα πάντας ἕλε τρόμος, οὐδέ τις ἔτλη
ἕλε: Il. 20:280: ἔστη ἱεμένη, διὰ δ’ ἀμφοτέρους ἕλε κύκλους
ἕλε: Il. 21:209: ἔνθ’ ἕλε Θερσίλοχόν τε Μύδωνά τε Ἀστύπυλόν τε
ἕλε: Il. 21:242: εἶχε στηρίξασθαι· ὃ δὲ πτελέην ἕλε χερσὶν
ἕλε: Il. 22:136: Ἕκτορα δ’, ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
ἕλε: Il. 23:613: ἵππον ἄγειν· ὃ δ’ ἔπειτα λέβηθ’ ἕλε παμφανόωντα.
ἕλε: Il. 23:779: ὡς ἦλθε φθάμενος· ὃ δὲ βοῦν ἕλε φαίδιμος Αἴας.
ἕλε: Il. 23:839: ἑξείης δ’ ἵσταντο, σόλον δ’ ἕλε δῖος Ἐπειός,
ἕλε: Il. 24:93: Ὣς ἄρα φωνήσασα κάλυμμ’ ἕλε δῖα θεάων
ἕλε: Od. 1:121: χεῖρ’ ἕλε δεξιτερὴν καὶ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος,
ἕλε: Od. 2:81: δάκρυ’ ἀναπρήσας· οἶκτος δ’ ἕλε λαὸν ἅπαντα.
ἕλε: Od. 3:37: ἀμφοτέρων ἕλε χεῖρα καὶ ἵδρυσεν παρὰ δαιτὶ
ἕλε: Od. 3:372: φήνῃ εἰδομένη· θάμβος δ’ ἕλε πάντας Ἀχαιούς.
ἕλε: Od. 3:374: Τηλεμάχου δ’ ἕλε χεῖρα, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἕλε: Od. 8:106: Δημοδόκου δ’ ἕλε χεῖρα καὶ ἔξαγεν ἐκ μεγάροιο
ἕλε: Od. 17:330: νεῦσ’ ἐπὶ οἷ καλέσας· ὁ δὲ παπτήνας ἕλε δίφρον
ἕλε: Od. 19:386: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ λέβηθ’ ἕλε παμφανόωντα,
ἕλε: Od. 19:471: τὴν δ’ ἅμα χάρμα καὶ ἄλγος ἕλε φρένα, τὼ δέ οἱ ὄσσε
ἕλε: Od. 21:122: ἀμφὶ δὲ γαῖαν ἔναξε. τάφος δ’ ἕλε πάντας ἰδόντας,
ἕλε: Od. 24:438: ὣς φάτο δάκρυ χέων, οἶκτος δ’ ἕλε πάντας Ἀχαιούς.
ἐλέαιρε: Il. 6:431: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐλέαιρε καὶ αὐτοῦ μίμν’ ἐπὶ πύργῳ,
ἐλέαιρε: Il. 9:302: τειρομένους ἐλέαιρε κατὰ στρατόν, οἵ σε θεὸν ὣς
ἐλέαιρε: Il. 13:15: ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ ἐξ ἁλὸς ἕζετ’ ἰών, ἐλέαιρε δ’ Ἀχαιοὺς
ἐλέαιρε: Od. 5:450: ἀλλ’ ἐλέαιρε, ἄναξ· ἱκέτης δέ τοι εὔχομαι εἶναι.”
ἐλέαιρε: Od. 6:175: ἀλλά, ἄνασσ’, ἐλέαιρε· σὲ γὰρ κακὰ πολλὰ μογήσας
ἐλέαιρε: Od. 10:399: σμερδαλέον κονάβιζε· θεὰ δ’ ἐλέαιρε καὶ αὐτή.
ἐλέαιρε: Od. 19:210: θυμῷ μὲν γοόωσαν ἑὴν ἐλέαιρε γυναῖκα,
ἐλεαίρει: Il. 2:27: ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει.
ἐλεαίρει: Il. 2:64: ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει·
ἐλεαίρει: Il. 11:664: ἐσθλὸς ἐὼν Δαναῶν οὐ κήδεται οὐδ’ ἐλεαίρει.
ἐλεαίρει: Il. 24:174: ὅς σευ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει.
ἐλεαίρει: Od. 4:828: Παλλὰς Ἀθηναίη· σὲ δ’ ὀδυρομένην ἐλεαίρει·
ἐλεαίρεις: Il. 6:407: δαιμόνιε φθίσει σε τὸ σὸν μένος, οὐδ’ ἐλεαίρεις
ἐλεαίρεις: Il. 7:27: δῷς; ἐπεὶ οὔ τι Τρῶας ἀπολλυμένους ἐλεαίρεις.
ἐλεαίρεις: Il. 10:176: ἄνστησον· σὺ γάρ ἐσσι νεώτερος· εἴ μ’ ἐλεαίρεις.
ἐλεαίρεις: Od. 20:202: οὐκ ἐλεαίρεις ἄνδρας, ἐπὴν δὴ γείνεαι αὐτός,
ἐλέαιρεν: Il. 21:147: τοὺς Ἀχιλεὺς ἐδάϊζε κατὰ ῥόον οὐδ’ ἐλέαιρεν.
ἐλέαιρεν: Od. 23:313: ἰφθίμων ἑτάρων, οὓς ἤσθιεν οὐδ’ ἐλέαιρεν·
ἐλεαίρεσκον: Il. 24:23: τὸν δ’ ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες,
ἐλέαιρον: Od. 1:19: καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι· θεοὶ δ’ ἐλέαιρον ἅπαντες
ἐλεαίροντες: Od. 17:367: οἱ δ’ ἐλεαίροντες δίδοσαν καὶ ἐθάμβεον αὐτὸν
ἐλεαίρων: Il. 24:19: πᾶσαν ἀεικείην ἄπεχε χροῒ φῶτ’ ἐλεαίρων
ἐλεαίρων: Od. 3:96: μηδέ τί μ’ αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ’ ἐλεαίρων,
ἐλεαίρων: Od. 4:326: μηδέ τί μ’ αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ’ ἐλεαίρων,
ἐλεαίρων: Od. 14:389: ἀλλὰ Δία ξένιον δείσας αὐτόν τ’ ἐλεαίρων.”
ἔλεγ’: Od. 23:308: πάντ’ ἔλεγ’· ἡ δ’ ἄρα τέρπετ’ ἀκούουσ’, οὐδέ οἱ ὕπνος
ἐλέγμην: Od. 9:335: τέσσαρες, αὐτὰρ ἐγὼ πέμπτος μετὰ τοῖσιν ἐλέγμην.
ἐλέγξῃς: Il. 9:518: φίλτατοι Ἀργείων· τῶν μὴ σύ γε μῦθον ἐλέγξῃς
ἐλέγχε’: Il. 2:235: ὦ πέπονες κάκ’ ἐλέγχε’ Ἀχαιΐδες οὐκέτ’ Ἀχαιοὶ
ἐλέγχεα: Il. 5:787: αἰδὼς Ἀργεῖοι κάκ’ ἐλέγχεα εἶδος ἀγητοί·
ἐλέγχεα: Il. 8:228: αἰδὼς Ἀργεῖοι, κάκ’ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί·
ἐλέγχεα: Il. 24:260: τοὺς μὲν ἀπώλεσ’ Ἄρης, τὰ δ’ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται
ἐλέγχεα: Od. 21:329: ὣς ἐρέουσ’, ἡμῖν δ’ ἂν ἐλέγχεα ταῦτα γένοιτο.”
ἐλέγχεα: Od. 21:333: ἀνδρὸς ἀριστῆος· τί δ’ ἐλέγχεα ταῦτα τίθεσθε;
ἐλεγχέες: Il. 4:242: Ἀργεῖοι ἰόμωροι ἐλεγχέες οὔ νυ σέβεσθε;
ἐλεγχέες: Il. 24:239: ἔῤῥετε λωβητῆρες ἐλεγχέες· οὔ νυ καὶ ὑμῖν
ἐλέγχει: Od. 21:424: “Τηλέμαχ’, οὔ σ’ ὁ ξεῖνος ἐνὶ μεγάροισιν ἐλέγχει
ἐλεγχείη: Il. 23:342: χάρμα δὲ τοῖς ἄλλοισιν, ἐλεγχείη δὲ σοὶ αὐτῷ
ἐλεγχείη: Od. 21:255: τόξον· ἐλεγχείη δὲ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι.”
ἐλεγχείην: Il. 22:100: Πουλυδάμας μοι πρῶτος ἐλεγχείην ἀναθήσει,
ἐλεγχείην: Il. 23:408: καρπαλίμως, μὴ σφῶϊν ἐλεγχείην καταχεύῃ
ἐλεγχείην: Od. 14:38: ἐξαπίνης, καί κέν μοι ἐλεγχείην κατέχευας.
ἐλέγχιστε: Od. 10:72: “ἔῤῥ’ ἐκ νήσου θᾶσσον, ἐλέγχιστε ζωόντων·
ἐλέγχιστον: Il. 2:285: πᾶσιν ἐλέγχιστον θέμεναι μερόπεσσι βροτοῖσιν,
ἐλέγχιστον: Il. 17:26: καί μ’ ἔφατ’ ἐν Δαναοῖσιν ἐλέγχιστον πολεμιστὴν
ἐλέγχιστος: Il. 4:171: καί κεν ἐλέγχιστος πολυδίψιον Ἄργος ἱκοίμην·
ἔλεγχος: Il. 11:314: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵσταο· δὴ γὰρ ἔλεγχος
ἑλέειν: Il. 15:558: Ἴλιον αἰπεινὴν ἑλέειν κτάσθαι τε πολίτας.
ἑλέειν: Il. 22:142: ταρφέ’ ἐπαΐσσει, ἑλέειν τέ ἑ θυμὸς ἀνώγει·
ἑλέειν: Od. 11:205: μητρὸς ἐμῆς ψυχὴν ἑλέειν κατατεθνηυίης.
ἑλέειν: Od. 11:206: τρὶς μὲν ἐφωρμήθην, ἑλέειν τέ με θυμὸς ἀνώγει,
ἑλέειν: Od. 11:210: “μῆτερ ἐμή, τί νύ μ’ οὐ μίμνεις ἑλέειν μεμαῶτα,
ἑλέειν: Od. 11:426: χερσὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς ἑλέειν σύν τε στόμ’ ἐρεῖσαι.
ἐλεεινὰ: Il. 2:314: ἔνθ’ ὅ γε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τετριγῶτας·
ἐλεεινὰ: Il. 22:37: τὸν δ’ ὃ γέρων ἐλεεινὰ προσηύδα χεῖρας ὀρεγνύς·
ἐλεεινὰ: Il. 22:408: ᾤμωξεν δ’ ἐλεεινὰ πατὴρ φίλος, ἀμφὶ δὲ λαοὶ
ἐλεεινὸν: Il. 21:273: Ζεῦ πάτερ ὡς οὔ τίς με θεῶν ἐλεεινὸν ὑπέστη
ἐλεεινόν: Il. 23:110: ἀμφὶ νέκυν ἐλεεινόν. ἀτὰρ κρείων Ἀγαμέμνων
ἐλεεινόν: Il. 24:309: δός μ’ ἐς Ἀχιλλῆος φίλον ἐλθεῖν ἠδ’ ἐλεεινόν,
ἐλεεινόν: Od. 6:327: δός μ’ ἐς Φαίηκας φίλον ἐλθεῖν ἠδ’ ἐλεεινόν.”
ἐλεεινὸν: Od. 8:531: ὣς Ὀδυσεὺς ἐλεεινὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβεν.
ἐλεεινὸν: Od. 16:219: ὣς ἄρα τοί γ’ ἐλεεινὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβον.
ἐλεεινός: Od. 19:253: “νῦν μὲν δή μοι, ξεῖνε, πάρος περ ἐὼν ἐλεεινός,
ἐλεεινοτάτῳ: Od. 8:530: τῆς δ’ ἐλεεινοτάτῳ ἄχεϊ φθινύθουσι παρειαί·
ἐλεεινότερός: Il. 24:504: μνησάμενος σοῦ πατρός· ἐγὼ δ’ ἐλεεινότερός περ,
ἐλεήμων: Od. 5:191: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι σιδήρεος, ἀλλ’ ἐλεήμων.”
ἐλέησά: Od. 11:55: τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ
ἐλέησά: Od. 11:87: τὴν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ·
ἐλέησά: Od. 11:395: τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ
ἐλεησάντων: Il. 22:494: τῶν δ’ ἐλεησάντων κοτύλην τις τυτθὸν ἐπέσχε·
ἐλεήσας: Il. 20:465: μηδὲ κατακτείνειεν ὁμηλικίην ἐλεήσας,
ἐλεήσας: Od. 9:349: ἡμετέρη· σοὶ δ’ αὖ λοιβὴν φέρον, εἴ μ’ ἐλεήσας
ἐλέησε: Il. 5:610: τὼ δὲ πεσόντ’ ἐλέησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
ἐλέησε: Il. 6:484: δακρυόεν γελάσασα· πόσις δ’ ἐλέησε νοήσας,
ἐλέησε: Il. 8:350: Τοὺς δὲ ἰδοῦσ’ ἐλέησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
ἐλέησε: Il. 15:12: τὸν δὲ ἰδὼν ἐλέησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
ἐλέησε: Il. 16:431: τοὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω,
ἐλέησε: Il. 17:441: Μυρομένω δ’ ἄρα τώ γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων,
ἐλέησε: Il. 19:340: μυρομένους δ’ ἄρα τούς γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων,
ἐλέησε: Il. 24:332: ἐς πεδίον προφανέντε· ἰδὼν δ’ ἐλέησε γέροντα,
ἐλέησε: Od. 4:364: εἰ μή τίς με θεῶν ὀλοφύρατο καί μ’ ἐλέησε,
ἐλεήσει: Il. 22:123: μή μιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ἰών, ὃ δέ μ’ οὐκ ἐλεήσει
ἐλεήσει: Il. 24:207: ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ γε οὔ σ’ ἐλεήσει,
ἐλέησεν: Il. 5:561: Τὼ δὲ πεσόντ’ ἐλέησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος,
ἐλέησεν: Il. 15:44: τειρομένους δ’ ἐπὶ νηυσὶν ἰδὼν ἐλέησεν Ἀχαιούς.
ἐλέησεν: Il. 17:346: τὸν δὲ πεσόντ’ ἐλέησεν ἀρηΐφιλος Λυκομήδης,
ἐλέησεν: Il. 17:352: Τὸν δὲ πεσόντ’ ἐλέησεν ἀρήϊος Ἀστεροπαῖος,
ἐλέησεν: Od. 5:336: ἥ ῥ’ Ὀδυσῆ’ ἐλέησεν ἀλώμενον, ἄλγε’ ἔχοντα·
ἐλέησεν: Od. 14:279: καὶ κύσα γούναθ’ ἑλών· ὁ δ’ ἐρύσατο καί μ’ ἐλέησεν,
ἐλεήσῃ: Il. 6:94: ἤνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃ
ἐλεήσῃ: Il. 6:275: ἤνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃ
ἐλεήσῃ: Il. 9:172: ὄφρα Διὶ Κρονίδῃ ἀρησόμεθ’, αἴ κ’ ἐλεήσῃ.
ἐλεήσῃ: Il. 22:419: ἤν πως ἡλικίην αἰδέσσεται ἠδ’ ἐλεήσῃ
ἐλεήσῃ: Il. 24:301: ἐσθλὸν γὰρ Διὶ χεῖρας ἀνασχέμεν αἴ κ’ ἐλεήσῃ.
ἐλεήσῃ: Il. 24:357: γούνων ἁψάμενοι λιτανεύσομεν αἴ κ’ ἐλεήσῃ.
ἐλεήσῃ: Od. 13:182: δώδεκα κεκριμένους ἱερεύσομεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃ
ἐλεήσῃς: Il. 6:309: ἤνις ἠκέστας ἱερεύσομεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃς
ἐλέησον: Il. 21:74: γουνοῦμαι σ’ Ἀχιλεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·
ἐλέησον: Il. 22:59: πρὸς δ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ’ ἐλέησον
ἐλέησον: Il. 22:82: Ἕκτορ τέκνον ἐμὸν τάδε τ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον
ἐλέησον: Il. 24:503: ἀλλ’ αἰδεῖο θεοὺς Ἀχιλεῦ, αὐτόν τ’ ἐλέησον
ἐλέησον: Od. 22:312: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·
ἐλέησον: Od. 22:344: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον.
ἐλεητύν: Od. 14:82: οὐκ ὄπιδα φρονέοντες ἐνὶ φρεσὶν οὐδ’ ἐλεητύν.
ἐλεητὺς: Od. 17:451: μαψιδίως, ἐπεὶ οὔ τις ἐπίσχεσις οὐδ’ ἐλεητὺς
ἕλεθ’: Od. 12:246: ἓξ ἕλεθ’, οἳ χερσίν τε βίηφί τε φέρτατοι ἦσαν.
ἑλεῖν: Il. 5:118: δὸς δέ τέ μ’ ἄνδρα ἑλεῖν καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν
ἑλεῖν: Il. 8:319: ἵππων ἡνί’ ἑλεῖν· ὃ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας.
ἑλεῖν: Il. 15:720: νῆας ἑλεῖν, αἳ δεῦρο θεῶν ἀέκητι μολοῦσαι
ἔλειπε: Il. 22:226: ἣ δ’ ἄρα τὸν μὲν ἔλειπε, κιχήσατο δ’ Ἕκτορα δῖον
ἔλειπε: Od. 4:112: Τηλέμαχός θ’, ὃν ἔλειπε νέον γεγαῶτ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
ἔλειπε: Od. 4:144: Τηλεμάχῳ, τὸν ἔλειπε νέον γεγαῶτ’ ἐνὶ οἴκῳ
ἔλειπεν: Od. 4:734: ἤ κέ με τεθνηυῖαν ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπεν.
ἔλειπες: Od. 11:68: Τηλεμάχου θ’, ὃν μοῦνον ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπες·
ἔλειπες: Od. 13:403: σῇ τ’ ἀλόχῳ καὶ παιδί, τὸν ἐν μεγάροισιν ἔλειπες.
ἐλείπετε: Od. 10:462: οἷον ὅτε πρώτιστον ἐλείπετε πατρίδα γαῖαν
ἐλείπομεν: Od. 12:201: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἐλείπομεν, αὐτίκ’ ἔπειτα
ἐλείπομεν: Od. 12:403: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἐλείπομεν οὐδέ τις ἄλλη
ἐλείπομεν: Od. 14:301: ἀλλ’ ὅτε δὴ Κρήτην μὲν ἐλείπομεν, οὐδέ τις ἄλλη
ἔλειπον: Il. 19:288: ζωὸν μέν σε ἔλειπον ἐγὼ κλισίηθεν ἰοῦσα,
ἔλειπον: Il. 19:339: μνησάμενοι τὰ ἕκαστος ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπον·
ἔλειπον: Od. 14:480: αὐτὰρ ἐγὼ χλαῖναν μὲν ἰὼν ἑτάροισιν ἔλειπον
ἔλεκτο: Od. 19:50: ἔνθ’ ἄρα καὶ τότ’ ἔλεκτο καὶ Ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν.
ἐλέλειπτο: Il. 2:700: τοῦ δὲ καὶ ἀμφιδρυφὴς ἄλοχος Φυλάκῃ ἐλέλειπτο
ἐλέλειπτο: Od. 8:475: νώτου ἀποπροταμών, ἐπὶ δὲ πλεῖον ἐλέλειπτο,
ἐλέλικτο: Il. 11:39: κυάνεος ἐλέλικτο δράκων, κεφαλαὶ δέ οἱ ἦσαν
ἐλέλικτο: Il. 13:558: σειόμενον ἐλέλικτο· τιτύσκετο δὲ φρεσὶν ᾗσιν
ἐλελιξάμενος: Il. 2:316: τὴν δ’ ἐλελιξάμενος πτέρυγος λάβεν ἀμφιαχυῖαν.
ἐλέλιξε: Il. 8:199: σείσατο δ’ εἰνὶ θρόνῳ, ἐλέλιξε δὲ μακρὸν Ὄλυμπον,
ἐλέλιξε: Od. 5:314: δεινὸν ἐπεσσύμενον, περὶ δὲ σχεδίην ἐλέλιξε.
ἐλέλιξεν: Il. 1:530: κρατὸς ἀπ’ ἀθανάτοιο· μέγαν δ’ ἐλέλιξεν Ὄλυμπον.
ἐλέλιξεν: Il. 17:278: μέλλον ἀπέσσεσθαι· μάλα γάρ σφεας ὦκ’ ἐλέλιξεν
ἐλέλιχθεν: Il. 6:109: Τρωσὶν ἀλεξήσοντα κατελθέμεν, ὡς ἐλέλιχθεν.
ἐλελιχθέντες: Il. 11:587: στῆτ’ ἐλελιχθέντες καὶ ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ
ἐλελίχθη: Il. 22:448: τῆς δ’ ἐλελίχθη γυῖα, χαμαὶ δέ οἱ ἔκπεσε κερκίς·
ἐλελίχθη: Od. 12:416: ἡ δ’ ἐλελίχθη πᾶσα Διὸς πληγεῖσα κεραυνῷ,
ἐλελίχθη: Od. 14:306: ἡ δ’ ἐλελίχθη πᾶσα Διὸς πληγεῖσα κεραυνῷ,
ἐλελίχθησαν: Il. 5:497: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν·
ἐλελίχθησαν: Il. 6:106: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν·
ἐλελίχθησαν: Il. 11:214: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν,
ἐλελίχθησαν: Il. 17:343: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν.
ἐλέλυντο: Od. 22:186: δὴ τότε γ’ ἤδη κεῖτο, ῥαφαὶ δ’ ἐλέλυντο ἱμάντων·
ἕλεν: Il. 4:457: Πρῶτος δ’ Ἀντίλοχος Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν
ἕλεν: Il. 5:136: δὴ τότε μιν τρὶς τόσσον ἕλεν μένος ὥς τε λέοντα
ἕλεν: Il. 5:144: Ἔνθ’ ἕλεν Ἀστύνοον καὶ Ὑπείρονα ποιμένα λαῶν,
ἕλεν: Il. 5:541: Ἔνθ’ αὖτ’ Αἰνείας Δαναῶν ἕλεν ἄνδρας ἀρίστους
ἕλεν: Il. 8:256: ἀλλὰ πολὺ πρῶτος Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν
ἕλεν: Il. 9:129: Λεσβίδας, ἃς ὅτε Λέσβον ἐϋκτιμένην ἕλεν αὐτὸς
ἕλεν: Il. 11:304: τοὺς ἄρ’ ὅ γ’ ἡγεμόνας Δαναῶν ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα
ἕλεν: Il. 15:328: Ἔνθα δ’ ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα κεδασθείσης ὑσμίνης.
ἕλεν: Il. 16:306: Ἔνθα δ’ ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα κεδασθείσης ὑσμίνης
ἕλεν: Il. 16:603: ἔνθ’ αὖ Μηριόνης Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν
ἕλεν: Il. 16:697: τοὺς ἕλεν· οἳ δ’ ἄλλοι φύγαδε μνώοντο ἕκαστος.
ἕλεν: Il. 20:382: σμερδαλέα ἰάχων, πρῶτον δ’ ἕλεν Ἰφιτίωνα
ἕλεν: Od. 24:441: ἔσταν δ’ ἐν μέσσοισι· τάφος δ’ ἕλεν ἄνδρα ἕκαστον.
Ἑλένῃ: Il. 3:70: συμβάλετ’ ἀμφ’ Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσθαι·
Ἑλένῃ: Il. 3:91: οἴους ἀμφ’ Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσθαι.
Ἑλένῃ: Il. 3:121: Ἶρις δ’ αὖθ’ Ἑλένῃ λευκωλένῳ ἄγγελος ἦλθεν
Ἑλένη: Il. 3:171: Τὸν δ’ Ἑλένη μύθοισιν ἀμείβετο δῖα γυναικῶν·
Ἑλένη: Il. 3:199: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειθ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα·
Ἑλένη: Il. 3:228: Τὸν δ’ Ἑλένη τανύπεπλος ἀμείβετο δῖα γυναικῶν·
Ἑλένη: Il. 3:418: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα,
Ἑλένη: Il. 3:426: ἔνθα κάθιζ’ Ἑλένη κούρη Διὸς αἰγιόχοιο
Ἑλένη: Il. 6:323: Ἀργείη δ’ Ἑλένη μετ’ ἄρα δμῳῇσι γυναιξὶν
Ἑλένη: Il. 6:343: τὸν δ’ Ἑλένη μύθοισι προσηύδα μειλιχίοισι·
Ἑλένη: Il. 6:360: μή με κάθιζ’ Ἑλένη φιλέουσά περ· οὐδέ με πείσεις·
Ἑλένη: Il. 24:761: τῇσι δ’ ἔπειθ’ Ἑλένη τριτάτη ἐξῆρχε γόοιο·
Ἑλένῃ: Od. 4:12: ἐκ δούλης· Ἑλένῃ δὲ θεοὶ γόνον οὐκέτ’ ἔφαινον,
Ἑλένη: Od. 4:121: ἐκ δ’ Ἑλένη θαλάμοιο θυώδεος ὑψορόφοιο
Ἑλένῃ: Od. 4:130: χωρὶς δ’ αὖθ’ Ἑλένῃ ἄλοχος πόρε κάλλιμα δῶρα·
Ἑλένη: Od. 4:184: κλαῖε μὲν Ἀργείη Ἑλένη, Διὸς ἐκγεγαυῖα,
Ἑλένη: Od. 4:219: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα·
Ἑλένη: Od. 4:296: ὣς ἔφατ’, Ἀργείη δ’ Ἑλένη δμῳῇσι κέλευσε
Ἑλένη: Od. 4:305: πὰρ δ’ Ἑλένη τανύπεπλος ἐλέξατο, δῖα γυναικῶν.
Ἑλένη: Od. 15:100: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γ’ Ἑλένη κίε καὶ Μεγαπένθης.
Ἑλένη: Od. 15:104: ἀργύρεον· Ἑλένη δὲ παρίστατο φωριαμοῖσιν,
Ἑλένη: Od. 15:106: τῶν ἕν’ ἀειραμένη Ἑλένη φέρε, δῖα γυναικῶν,
Ἑλένη: Od. 15:123: ἀργύρεον· Ἑλένη δὲ παρίστατο καλλιπάρῃος
Ἑλένη: Od. 15:171: τὸν δ’ Ἑλένη τανύπεπλος ὑποφθαμένη φάτο μῦθον·
Ἑλένῃ: Od. 22:227: οἵη ὅτ’ ἀμφ’ Ἑλένῃ λευκωλένῳ εὐπατερείῃ
Ἑλένη: Od. 23:218: οὐδέ κεν Ἀργείη Ἑλένη, Διὸς ἐκγεγαυῖα,
Ἑλένην: Il. 2:161: Ἀργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν
Ἑλένην: Il. 2:177: Ἀργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν
Ἑλένην: Il. 3:154: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ Ἑλένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν,
Ἑλένην: Il. 3:161: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, Πρίαμος δ’ Ἑλένην ἐκαλέσσατο φωνῇ·
Ἑλένην: Il. 3:282: αὐτὸς ἔπειθ’ Ἑλένην ἐχέτω καὶ κτήματα πάντα,
Ἑλένην: Il. 3:285: Τρῶας ἔπειθ’ Ἑλένην καὶ κτήματα πάντ’ ἀποδοῦναι,
Ἑλένην: Il. 3:383: αὐτὴ δ’ αὖ Ἑλένην καλέουσ’ ἴε· τὴν δὲ κίχανε
Ἑλένην: Il. 3:458: ὑμεῖς δ’ Ἀργείην Ἑλένην καὶ κτήμαθ’ ἅμ’ αὐτῇ
Ἑλένην: Il. 4:19: αὖτις δ’ Ἀργείην Ἑλένην Μενέλαος ἄγοιτο.
Ἑλένην: Il. 4:174: Ἀργείην Ἑλένην· σέο δ’ ὀστέα πύσει ἄρουρα
Ἑλένην: Il. 6:292: τὴν ὁδὸν ἣν Ἑλένην περ ἀνήγαγεν εὐπατέρειαν·
Ἑλένην: Il. 7:350: δεῦτ’ ἄγετ’ Ἀργείην Ἑλένην καὶ κτήμαθ’ ἅμ’ αὐτῇ
Ἑλένην: Il. 7:401: μήθ’ Ἑλένην· γνωτὸν δὲ καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστιν
Ἑλένην: Il. 9:140: αἴ κε μετ’ Ἀργείην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν.
Ἑλένην: Il. 9:282: αἵ κε μετ’ Ἀργείην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν.
Ἑλένην: Il. 11:125: οὐκ εἴασχ’ Ἑλένην δόμεναι ξανθῷ Μενελάῳ,
Ἑλένην: Il. 22:114: καί οἱ ὑπόσχωμαι Ἑλένην καὶ κτήμαθ’ ἅμ’ αὐτῇ,
Ἑλένην: Od. 4:569: οὕνεκ’ ἔχεις Ἑλένην καί σφιν γαμβρὸς Διός ἐσσι.
Ἑλένην: Od. 17:118: ἔνθ’ ἴδον Ἀργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλὰ
Ἑλένης: Il. 2:356: τίσασθαι δ’ Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε.
Ἑλένης: Il. 2:590: τίσασθαι Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε.
Ἑλένης: Il. 3:329: δῖος Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο.
Ἑλένης: Il. 7:355: δῖος Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο,
Ἑλένης: Il. 8:82: δῖος Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο
Ἑλένης: Il. 9:339: Ἀτρεΐδης; ἦ οὐχ Ἑλένης ἕνεκ’ ἠϋκόμοιο;
Ἑλένης: Il. 11:369: αὐτὰρ Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο
Ἑλένης: Il. 11:505: εἰ μὴ Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο
Ἑλένης: Il. 13:766: δῖον Ἀλέξανδρον Ἑλένης πόσιν ἠϋκόμοιο
Ἑλένης: Il. 19:325: εἵνεκα ῥιγεδανῆς Ἑλένης Τρωσὶν πολεμίζω·
Ἑλένης: Od. 11:438: ἐξ ἀρχῆς· Ἑλένης μὲν ἀπωλόμεθ’ εἵνεκα πολλοί,
Ἑλένης: Od. 14:68: ἀλλ’ ὄλεθ’. ὡς ὤφελλ’ Ἑλένης ἀπὸ φῦλον ὀλέσθαι
Ἑλένης: Od. 15:58: ἀνστὰς ἐξ εὐνῆς, Ἑλένης πάρα καλλικόμοιο.
Ἑλένης: Od. 15:126: μνῆμ’ Ἑλένης χειρῶν, πολυηράτου ἐς γάμου ὥρην,
Ἑλένοιο: Il. 13:758: αὐτὰρ ὃ Δηΐφοβόν τε βίην θ’ Ἑλένοιο ἄνακτος
Ἑλένοιο: Il. 13:770: ποῦ τοι Δηΐφοβός τε βίη θ’ Ἑλένοιο ἄνακτος
Ἑλένοιο: Il. 13:781: οἴω Δηΐφοβός τε βίη θ’ Ἑλένοιο ἄνακτος
Ἕλενον: Il. 5:707: Οἰνοπίδην θ’ Ἕλενον καὶ Ὀρέσβιον αἰολομίτρην,
Ἕλενόν: Il. 24:249: νεικείων Ἕλενόν τε Πάριν τ’ Ἀγάθωνά τε δῖον
Ἕλενος: Il. 6:76: Πριαμίδης Ἕλενος οἰωνοπόλων ὄχ’ ἄριστος·
Ἕλενος: Il. 7:44: τῶν δ’ Ἕλενος Πριάμοιο φίλος παῖς σύνθετο θυμῷ
Ἕλενος: Il. 12:94: τῶν δὲ τρίτων Ἕλενος καὶ Δηΐφοβος θεοειδὴς
Ἕλενος: Il. 13:576: Δηΐπυρον δ’ Ἕλενος ξίφεϊ σχεδὸν ἤλασε κόρσην
Ἑλένῳ: Il. 13:582: βῆ δ’ ἐπαπειλήσας Ἑλένῳ ἥρωϊ ἄνακτι
ἔλεξα: Il. 14:252: ἤτοι ἐγὼ μὲν ἔλεξα Διὸς νόον αἰγιόχοιο
ἐλέξατο: Il. 9:662: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἐλέξατο· πὰρ δ’ ἄρα καὶ τῷ
ἐλέξατο: Od. 4:305: πὰρ δ’ Ἑλένη τανύπεπλος ἐλέξατο, δῖα γυναικῶν.
ἔλεξεν: Od. 11:151: Τειρεσίαο ἄνακτος, ἐπεὶ κατὰ θέσφατ’ ἔλεξεν·
ἐλεόθρεπτόν: Il. 2:776: λωτὸν ἐρεπτόμενοι ἐλεόθρεπτόν τε σέλινον
ἐλεοῖσιν: Il. 9:215: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὤπτησε καὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔχευε,
ἐλεοῖσιν: Od. 14:432: βάλλον δ’ εἰν ἐλεοῖσιν ἀολλέα. ἂν δὲ συβώτης
ἔλεον: Il. 24:44: ὣς Ἀχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς
ἕλεος: Il. 4:483: ἥ ῥά τ’ ἐν εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο πεφύκει
ἕλεος: Il. 15:631: αἵ ῥά τ’ ἐν εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο νέμονται
ἕλες: Il. 9:271: Λεσβίδας, ἃς ὅτε Λέσβον ἐϋκτιμένην ἕλες αὐτὸς
ἑλέσθαι: Il. 5:852: ἔγχεϊ χαλκείῳ μεμαὼς ἀπὸ θυμὸν ἑλέσθαι·
ἑλέσθαι: Il. 9:281: Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὸς ἑλέσθαι,
ἑλέσθαι: Il. 9:574: ἔνθά μιν ἤνωγον τέμενος περικαλλὲς ἑλέσθαι
ἑλέσθαι: Il. 10:242: εἰ μὲν δὴ ἕταρόν γε κελεύετέ μ’ αὐτὸν ἑλέσθαι,
ἑλέσθαι: Il. 10:501: ποικίλου ἐκ δίφροιο νοήσατο χερσὶν ἑλέσθαι·
ἑλέσθαι: Il. 11:381: νείατον ἐς κενεῶνα βαλὼν ἐκ θυμὸν ἑλέσθαι.
ἑλέσθαι: Il. 11:549: οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι
ἑλέσθαι: Il. 13:268: πόλλ’ ἔναρα Τρώων· ἀλλ’ οὐ σχεδόν ἐστιν ἑλέσθαι.
ἑλέσθαι: Il. 13:729: ἀλλ’ οὔ πως ἅμα πάντα δυνήσεαι αὐτὸς ἑλέσθαι.
ἑλέσθαι: Il. 16:282: μηνιθμὸν μὲν ἀποῤῥῖψαι, φιλότητα δ’ ἑλέσθαι·
ἑλέσθαι: Il. 17:659: οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι
ἑλέσθαι: Il. 18:500: δήμῳ πιφαύσκων, ὃ δ’ ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι·
ἑλέσθαι: Il. 18:501: ἄμφω δ’ ἱέσθην ἐπὶ ἴστορι πεῖραρ ἑλέσθαι.
ἑλέσθαι: Od. 8:68: αὐτοῦ ὑπὲρ κεφαλῆς καὶ ἐπέφραδε χερσὶν ἑλέσθαι
ἑλέσθαι: Od. 9:334: οἱ δ’ ἔλαχον, τοὺς ἄν κε καὶ ἤθελον αὐτὸς ἑλέσθαι,
ἑλέσθαι: Od. 11:584: στεῦτο δὲ διψάων, πιέειν δ’ οὐκ εἶχεν ἑλέσθαι·
ἑλέσθαι: Od. 13:280: δόρπου μνῆστις ἔην μάλα περ χατέουσιν ἑλέσθαι,
ἑλέσθαι: Od. 16:296: καλλιπέειν καὶ δοιὰ βοάγρια χερσὶν ἑλέσθαι,
ἑλέσθαι: Od. 17:176: οὐ μὲν γάρ τι χέρειον ἐν ὥρῃ δεῖπνον ἑλέσθαι.”
ἑλέσθαι: Od. 22:25: οὐδέ που ἀσπὶς ἔην οὐδ’ ἄλκιμον ἔγχος ἑλέσθαι.
ἑλέσθαι: Od. 23:132: δμῳὰς δ’ ἐν μεγάροισιν ἀνώγετε εἵμαθ’ ἑλέσθαι·
ἑλέσθαι: Od. 23:368: πάντας δ’ ἔντε’ ἄνωγεν ἀρήϊα χερσὶν ἑλέσθαι.
ἑλέσθαι: Od. 24:279: τέσσαρας εἰδαλίμας, ἃς ἤθελεν αὐτὸς ἑλέσθαι.”
ἕλεσθε: Il. 5:529: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε καὶ ἄλκιμον ἦτορ ἕλεσθε,
ἕλεσθε: Il. 7:370: νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε κατὰ πτόλιν ὡς τὸ πάρος περ,
ἕλεσθε: Il. 18:298: νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι,
ἑλέσθω: Il. 9:139: Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὸς ἑλέσθω,
ἑλέσθω: Il. 9:391: οὐδέ μιν ὧς γαμέω· ὃ δ’ Ἀχαιῶν ἄλλον ἑλέσθω,
ἑλέσθω: Od. 18:47: τάων ἥν κ’ ἐθέλῃσιν ἀναστὰς αὐτὸς ἑλέσθω·
ἕλεσκε: Il. 24:752: πέρνασχ’ ὅν τιν’ ἕλεσκε πέρην ἁλὸς ἀτρυγέτοιο,
ἕλεσκε: Od. 8:88: δάκρυ’ ὀμορξάμενος κεφαλῆς ἄπο φᾶρος ἕλεσκε
ἕλεσκον: Od. 14:220: ἀλλὰ πολὺ πρώτιστος ἐπάλμενος ἔγχει ἕλεσκον
ἕλετ’: Il. 4:116: αὐτὰρ ὁ σύλα πῶμα φαρέτρης, ἐκ δ’ ἕλετ’ ἰὸν
ἕλετ’: Il. 11:32: ἂν δ’ ἕλετ’ ἀμφιβρότην πολυδαίδαλον ἀσπίδα θοῦριν
ἕλετ’: Il. 16:140: ἔγχος δ’ οὐχ ἕλετ’ οἶον ἀμύμονος Αἰακίδαο
ἕλετ’: Il. 17:593: καὶ τότ’ ἄρα Κρονίδης ἕλετ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν
ἕλετ’: Od. 14:530: ἂν δὲ νάκην ἕλετ’ αἰγὸς ἐϋτρεφέος μεγάλοιο,
ἑλετή: Il. 9:409: οὔθ’ ἑλετή, ἐπεὶ ἄρ κεν ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων.
ἑλέτην: Il. 5:576: Ἔνθα Πυλαιμένεα ἑλέτην ἀτάλαντον Ἄρηϊ
ἑλέτην: Il. 7:8: Ἔνθ’ ἑλέτην ὃ μὲν υἱὸν Ἀρηϊθόοιο ἄνακτος
ἑλέτην: Il. 11:328: Ἔνθ’ ἑλέτην δίφρόν τε καὶ ἀνέρε δήμου ἀρίστω
ἑλέτην: Od. 22:187: τὼ δ’ ἄρ’ ἐπαΐξανθ’ ἑλέτην ἔρυσάν τέ μιν εἴσω
ἕλετο: Il. 9:368: αὖτις ἐφυβρίζων ἕλετο κρείων Ἀγαμέμνων
ἕλετο: Il. 12:102: πρὸς δ’ ἕλετο Γλαῦκον καὶ ἀρήϊον Ἀστεροπαῖον·
ἕλετο: Il. 16:58: τὴν ἂψ ἐκ χειρῶν ἕλετο κρείων Ἀγαμέμνων
ἕλετο: Il. 18:445: τὴν ἂψ ἐκ χειρῶν ἕλετο κρείων Ἀγαμέμνων.
ἕλετο: Od. 4:746: σῖτον καὶ μέθυ ἡδύ· ἐμεῦ δ’ ἕλετο μέγαν ὅρκον
ἕλετο: Od. 5:121: ὣς μὲν ὅτ’ Ὠρίων’ ἕλετο ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἑλέτω: Od. 20:52: ἀλλ’ ἑλέτω σε καὶ ὕπνος· ἀνίη καὶ τὸ φυλάσσειν
ἕλευ: Il. 13:294: ἀλλὰ σύ γε κλισίην δὲ κιὼν ἕλευ ὄβριμον ἔγχος.
ἐλεύθερον: Il. 6:455: δακρυόεσσαν ἄγηται ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας·
ἐλεύθερον: Il. 6:528: κρητῆρα στήσασθαι ἐλεύθερον ἐν μεγάροισιν
ἐλεύθερον: Il. 16:831: Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας
ἐλεύθερον: Il. 20:193: ληϊάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας
ἐλεύσεαι: Od. 4:390: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχθυόεντα.
ἐλεύσεαι: Od. 4:424: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχθυόεντα.
ἐλεύσεαι: Od. 10:267: οἶδα γὰρ ὡς οὔτ’ αὐτὸς ἐλεύσεαι οὔτε τιν’ ἄλλον
ἐλεύσεαι: Od. 10:540: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχθυόεντα.”
ἐλεύσεσθαι: Il. 15:180: ἐνθάδ’ ἐλεύσεσθαι· σὲ δ’ ὑπεξαλέασθαι ἄνωγε
ἐλεύσεσθαι: Il. 19:129: αὖτις ἐλεύσεσθαι Ἄτην, ἣ πάντας ἀᾶται.
ἐλεύσεσθαι: Od. 1:168: φῇσιν ἐλεύσεσθαι· τοῦ δ’ ὤλετο νόστιμον ἦμαρ.
ἐλεύσεσθαι: Od. 2:176: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.”
ἐλεύσεσθαι: Od. 9:514: ἐνθάδ’ ἐλεύσεσθαι, μεγάλην ἐπιειμένον ἀλκήν·
ἐλεύσεσθαι: Od. 10:331: φάσκεν ἐλεύσεσθαι χρυσόῤῥαπις Ἀργεϊφόντης,
ἐλεύσεσθαι: Od. 11:432: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· ἡ δ’ ἔξοχα λυγρὰ ἰδυῖα
ἐλεύσεσθαι: Od. 13:132: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· - νόστον δέ οἱ οὔ ποτ’ ἀπηύρων
ἐλεύσεσθαι: Od. 14:150: κεῖνον ἐλεύσεσθαι, θυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος·
ἐλεύσεσθαι: Od. 14:384: καὶ φάτ’ ἐλεύσεσθαι ἢ ἐς θέρος ἢ ἐς ὀπώρην,
ἐλεύσεσθαι: Od. 23:72: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· θυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος.
ἐλεύσεται: Il. 1:425: δωδεκάτῃ δέ τοι αὖτις ἐλεύσεται Οὔλυμπον δέ,
ἐλεύσεται: Il. 8:12: πληγεὶς οὐ κατὰ κόσμον ἐλεύσεται Οὔλυμπον δέ·
ἐλεύσεται: Il. 21:62: ἢ ἄρ’ ὁμῶς καὶ κεῖθεν ἐλεύσεται, ἦ μιν ἐρύξει
ἐλεύσεται: Od. 10:538: ἔνθα τοι αὐτίκα μάντις ἐλεύσεται, ὄρχαμε λαῶν,
ἐλεύσεται: Od. 11:135: ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ σε πέφνῃ
ἐλεύσεται: Od. 14:161: τοῦδ’ αὐτοῦ λυκάβαντος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
ἐλεύσεται: Od. 14:167: οὔτ’ Ὀδυσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται· ἀλλὰ ἕκηλος
ἐλεύσεται: Od. 16:8: “Εὔμαι’, ἦ μάλα τίς τοι ἐλεύσεται ἐνθάδ’ ἑταῖρος
ἐλεύσεται: Od. 16:204: οὐ μὲν γάρ τοι ἔτ’ ἄλλος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
ἐλεύσεται: Od. 19:300: ὣς ὁ μὲν οὕτως ἐστὶ σόος καὶ ἐλεύσεται ἤδη
ἐλεύσεται: Od. 19:306: τοῦδ’ αὐτοῦ λυκάβαντος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
ἐλεύσεται: Od. 19:313: οὔτ’ Ὀδυσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται, οὔτε σὺ πομπῆς
ἐλεύσεται: Od. 19:585: πρὶν γάρ τοι πολύμητις ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
ἐλεύσεται: Od. 20:232: ἦ σέθεν ἐνθάδ’ ἐόντος ἐλεύσεται οἴκαδ’ Ὀδυσσεύς·
ἐλεύσεται: Od. 23:282: ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ με πέφνῃ
ἐλεύσομαι: Il. 6:365: καὶ γὰρ ἐγὼν οἶκον δὲ ἐλεύσομαι ὄφρα ἴδωμαι
ἐλεύσομαι: Il. 12:369: αἶψα δ’ ἐλεύσομαι αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπαμύνω.
ἐλεύσομαι: Il. 13:753: αἶψα δ’ ἐλεύσομαι αὖτις ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω.
ἐλεύσομαι: Od. 1:88: αὐτὰρ ἐγὼν Ἰθάκηνδε ἐλεύσομαι, ὄφρα οἱ υἱὸν
ἐλεύσομαι: Od. 4:381: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσομαι ἰχθυόεντα.
ἐλεύσομαι: Od. 4:470: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσομαι ἰχθυόεντα.
ἐλεύσομαι: Od. 17:52: αὐτὰρ ἐγὼν ἀγορήνδε ἐλεύσομαι, ὄφρα καλέσσω
ἐλευσόμεθ’: Il. 12:225: οὐ κόσμῳ παρὰ ναῦφιν ἐλευσόμεθ’ αὐτὰ κέλευθα·
ἐλεύσονται: Il. 23:497: ἐνθάδ’ ἐλεύσονται· τότε δὲ γνώσεσθε ἕκαστος
ἐλεύσονται: Od. 10:530: ψυχαὶ ἐλεύσονται νεκύων κατατεθνηώτων.
ἐλεύσσομεν: Od. 9:166: Κυκλώπων δ’ ἐς γαῖαν ἐλεύσσομεν ἐγγὺς ἐόντων,
ἐλεύσσομεν: Od. 10:30: καὶ δὴ πυρπολέοντας ἐλεύσσομεν ἐγγὺς ἐόντας.
ἐλεφαίρονται: Od. 19:565: οἵ ῥ’ ἐλεφαίρονται, ἔπε’ ἀκράαντα φέροντες·
ἐλέφαντα: Il. 4:141: Ὡς δ’ ὅτε τίς τ’ ἐλέφαντα γυνὴ φοίνικι μιήνῃ
ἐλέφαντι: Il. 5:583: ἡνία λεύκ’ ἐλέφαντι χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν.
ἐλέφαντι: Od. 19:56: δινωτὴν ἐλέφαντι καὶ ἀργύρῳ, ἥν ποτε τέκτων
ἐλέφαντι: Od. 19:563: αἱ μὲν γὰρ κεράεσσι τετεύχαται, αἱ δ’ ἐλέφαντι.
ἐλέφαντι: Od. 23:200: δαιδάλλων χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἠδ’ ἐλέφαντι·
ἐλέφαντος: Od. 4:73: χρυσοῦ τ’ ἠλέκτρου τε καὶ ἀργύρου ἠδ’ ἐλέφαντος.
ἐλέφαντος: Od. 8:404: ἀργυρέη, κολεὸν δὲ νεοπρίστου ἐλέφαντος
ἐλέφαντος: Od. 18:196: λευκοτέρην δ’ ἄρα μιν θῆκε πριστοῦ ἐλέφαντος.
ἐλέφαντος: Od. 19:564: τῶν οἳ μέν κ’ ἔλθωσι διὰ πριστοῦ ἐλέφαντος,
ἐλέφαντος: Od. 21:7: καλὴν χαλκείην· κώπη δ’ ἐλέφαντος ἐπῆεν.
Ἐλεφήνωρ: Il. 2:540: τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευ’ Ἐλεφήνωρ ὄζος Ἄρηος
Ἐλεφήνωρ: Il. 4:463: τὸν δὲ πεσόντα ποδῶν ἔλαβε κρείων Ἐλεφήνωρ
ἐλεφηράμενος: Il. 23:388: οὐδ’ ἄρ’ Ἀθηναίην ἐλεφηράμενος λάθ’ Ἀπόλλων
ἐλέχθην: Il. 3:188: καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέχθην
ἔλεψε: Il. 1:236: οὐδ’ ἀναθηλήσει· περὶ γάρ ῥά ἑ χαλκὸς ἔλεψε
Ἐλεῶν’: Il. 2:500: οἵ τ’ Ἐλεῶν’ εἶχον ἠδ’ Ὕλην καὶ Πετεῶνα,
Ἐλεῶνος: Il. 10:266: τήν ῥά ποτ’ ἐξ Ἐλεῶνος Ἀμύντορος Ὀρμενίδαο
ἕλῃ: Il. 7:77: εἰ μέν κεν ἐμὲ κεῖνος ἕλῃ ταναήκεϊ χαλκῷ,
ἕλῃ: Il. 11:315: ἔσσεται εἴ κεν νῆας ἕλῃ κορυθαίολος Ἕκτωρ.
ἕλῃ: Il. 14:364: Πριαμίδῃ, ἵνα νῆας ἕλῃ καὶ κῦδος ἄρηται;
ἕλῃ: Il. 15:504: ἦ ἔλπεσθ’ ἢν νῆας ἕλῃ κορυθαίολος Ἕκτωρ
ἕλῃ: Od. 19:511: ὅν τινά γ’ ὕπνος ἕλῃ γλυκερὸς καὶ κηδόμενόν περ.
ἕλῃ: Od. 21:294: βλάπτει, ὃς ἄν μιν χανδὸν ἕλῃ μηδ’ αἴσιμα πίνῃ.
ἔληγε: Il. 21:248: δείσας· οὐδέ τ’ ἔληγε θεὸς μέγας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτῷ
ἔληγε: Il. 21:305: οὐδὲ Σκάμανδρος ἔληγε τὸ ὃν μένος, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον
ἔληθε: Od. 2:106: ὣς τρίετες μὲν ἔληθε δόλῳ καὶ ἔπειθεν Ἀχαιούς·
ἔληθε: Od. 24:141: ὣς τρίετες μὲν ἔληθε δόλῳ καὶ ἔπειθεν Ἀχαιούς·
ἐλήθετο: Il. 5:319: οὐδ’ υἱὸς Καπανῆος ἐλήθετο συνθεσιάων
ἐλήθομεν: Od. 12:17: ἐξ Ἀΐδεω ἐλθόντες ἐλήθομεν, ἀλλὰ μάλ’ ὦκα
ἔληθον: Od. 19:151: ὣς τρίετες μὲν ἔληθον ἐγὼ καὶ ἔπειθον Ἀχαιούς·
ἐλήλαται: Il. 16:518: ὀξείῃς ὀδύνῃσιν ἐλήλαται, οὐδέ μοι αἷμα
ἐλήλαται: Od. 7:113: τετράγυος· περὶ δ’ ἕρκος ἐλήλαται ἀμφοτέρωθεν.
ἐλήλατο: Il. 4:135: διὰ μὲν ἂρ ζωστῆρος ἐλήλατο δαιδαλέοιο,
ἐλήλατο: Il. 10:153: ὄρθ’ ἐπὶ σαυρωτῆρος ἐλήλατο, τῆλε δὲ χαλκὸς
ἐλήλατο: Il. 13:595: ἀντικρὺ διὰ χειρὸς ἐλήλατο χάλκεον ἔγχος.
ἐληλέδατ’: Od. 7:86: χάλκεοι μὲν γὰρ τοῖχοι ἐληλέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἐληλουθὼς: Il. 15:81: γαῖαν ἐληλουθὼς φρεσὶ πευκαλίμῃσι νοήσῃ
ἕλῃς: Il. 16:725: αἴ κέν πώς μιν ἕλῃς, δώῃ δέ τοι εὖχος Ἀπόλλων.
ἕλῃσι: Il. 23:345: οὐκ ἔσθ’ ὅς κέ σ’ ἕλῃσι μετάλμενος οὐδὲ παρέλθῃ,
ἕλῃσι: Od. 12:96: δελφῖνάς τε κύνας τε καὶ εἴ ποθι μεῖζον ἕλῃσι
ἕλῃσί: Od. 19:515: αὐτὰρ ἐπὴν νὺξ ἔλθῃ, ἕλῃσί τε κοῖτος ἅπαντας,
ἕλῃσιν: Od. 17:323: ἀνέρος, εὖτ’ ἄν μιν κατὰ δούλιον ἦμαρ ἕλῃσιν.”
ἕληται: Il. 12:150: γίγνεται εἰς ὅ κέ τίς τε βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕληται·
ἕληται: Il. 16:650: χαλκῷ δῃώσῃ, ἀπό τ’ ὤμων τεύχε’ ἕληται,
ἕληται: Il. 21:112: ὁππότε τις καὶ ἐμεῖο Ἄρῃ ἐκ θυμὸν ἕληται
ἕληται: Il. 22:68: τύψας ἠὲ βαλὼν ῥεθέων ἐκ θυμὸν ἕληται,
ἕληται: Od. 12:123: τόσσῃσιν κεφαλῇσι, τόσους δ’ ἐκ φῶτας ἕληται.
ἕλητε: Il. 7:71: εἰς ὅ κεν ἢ ὑμεῖς Τροίην εὔπυργον ἕλητε
ἐλθὲ: Il. 4:70: αἶψα μάλ’ ἐς στρατὸν ἐλθὲ μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
ἐλθέ: Il. 13:810: δαιμόνιε σχεδὸν ἐλθέ· τί ἢ δειδίσσεαι αὔτως
ἐλθὲ: Il. 23:770: κλῦθι θεά, ἀγαθή μοι ἐπίῤῥοθος ἐλθὲ ποδοῖιν.
ἐλθὲ: Il. 24:112: αἶψα μάλ’ ἐς στρατὸν ἐλθὲ καὶ υἱέϊ σῷ ἐπίτειλον·
ἐλθὲ: Od. 1:284: πρῶτα μὲν ἐς Πύλον ἐλθὲ καὶ εἴρεο Νέστορα δῖον,
ἐλθεῖν: Il. 2:413: μὴ πρὶν ἐπ’ ἠέλιον δῦναι καὶ ἐπὶ κνέφας ἐλθεῖν
ἐλθεῖν: Il. 3:393: ἀνδρὶ μαχεσσάμενον τόν γ’ ἐλθεῖν, ἀλλὰ χορὸν δὲ
ἐλθεῖν: Il. 4:65: ἐλθεῖν ἐς Τρώων καὶ Ἀχαιῶν φύλοπιν αἰνήν,
ἐλθεῖν: Il. 5:118: δὸς δέ τέ μ’ ἄνδρα ἑλεῖν καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν
ἐλθεῖν: Il. 7:160: οὐδ’ οἳ προφρονέως μέμαθ’ Ἕκτορος ἀντίον ἐλθεῖν.
ἐλθεῖν: Il. 9:403: τὸ πρὶν ἐπ’ εἰρήνης, πρὶν ἐλθεῖν υἷας Ἀχαιῶν,
ἐλθεῖν: Il. 9:408: ἀνδρὸς δὲ ψυχὴ πάλιν ἐλθεῖν οὔτε λεϊστὴ
ἐλθεῖν: Il. 10:56: ἐλθεῖν ἐς φυλάκων ἱερὸν τέλος ἠδ’ ἐπιτεῖλαι.
ἐλθεῖν: Il. 10:206: ἐλθεῖν, εἴ τινά που δηΐων ἕλοι ἐσχατόωντα,
ἐλθεῖν: Il. 12:301: μήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλθεῖν·
ἐλθεῖν: Il. 13:172: ναῖε δὲ Πήδαιον πρὶν ἐλθεῖν υἷας Ἀχαιῶν,
ἐλθεῖν: Il. 14:162: ἐλθεῖν εἰς Ἴδην εὖ ἐντύνασαν ἓ αὐτήν,
ἐλθεῖν: Il. 17:709: ἐλθεῖν εἰς Ἀχιλῆα πόδας ταχύν· οὐδέ μιν οἴω
ἐλθεῖν: Il. 21:150: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν ὅ μευ ἔτλης ἀντίος ἐλθεῖν;
ἐλθεῖν: Il. 22:156: τὸ πρὶν ἐπ’ εἰρήνης πρὶν ἐλθεῖν υἷας Ἀχαιῶν.
ἐλθεῖν: Il. 23:209: ἐλθεῖν ἀρᾶται, καὶ ὑπίσχεται ἱερὰ καλά,
ἐλθεῖν: Il. 24:309: δός μ’ ἐς Ἀχιλλῆος φίλον ἐλθεῖν ἠδ’ ἐλεεινόν,
ἐλθεῖν: Od. 1:422: τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
ἐλθεῖν: Od. 2:329: ἐλθεῖν, ὄφρ’ ἔνθεν θυμοφθόρα φάρμακ’ ἐνείκῃ,
ἐλθεῖν: Od. 3:318: ἐλθεῖν· κεῖνος γὰρ νέον ἄλλοθεν εἰλήλουθεν,
ἐλθεῖν: Od. 3:426: ἐλθεῖν, ὄφρα βοὸς χρυσὸν κέρασιν περιχεύῃ.
ἐλθεῖν: Od. 4:786: ἔνθα δὲ δόρπον ἕλοντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
ἐλθεῖν: Od. 6:134: μήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλθεῖν·
ἐλθεῖν: Od. 6:288: ἀνδράσι μίσγηται πρίν γ’ ἀμφάδιον γάμον ἐλθεῖν. -
ἐλθεῖν: Od. 6:327: δός μ’ ἐς Φαίηκας φίλον ἐλθεῖν ἠδ’ ἐλεεινόν.”
ἐλθεῖν: Od. 10:152: ἐλθεῖν ἠδὲ πυθέσθαι, ἐπεὶ ἴδον αἴθοπα καπνόν.
ἐλθεῖν: Od. 17:105: πρὶν ἐλθεῖν μνηστῆρας ἀγήνορας ἐς τόδε δῶμα,
ἐλθεῖν: Od. 18:305: τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
ἐλθεῖν: Od. 18:402: πρὶν ἐλθεῖν· τῶ κ’ οὔ τι τόσον κέλαδον μετέθηκε.
ἐλθεῖν: Od. 22:483: ἐλθεῖν ἐνθάδ’ ἄνωχθι σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξί·
ἐλθεῖν: Od. 23:268: ἐλθεῖν, ἐν χείρεσσιν ἔχοντ’ εὐῆρες ἐρετμόν,
ἐλθέμεν: Il. 4:247: ἦ μένετε Τρῶας σχεδὸν ἐλθέμεν ἔνθά τε νῆες
ἐλθέμεν: Il. 10:18: Νέστορ’ ἔπι πρῶτον Νηλήϊον ἐλθέμεν ἀνδρῶν,
ἐλθέμεν: Il. 10:308: νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι
ἐλθέμεν: Il. 10:320: νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν ἔκ τε πυθέσθαι.
ἐλθέμεν: Il. 10:395: ἀνδρῶν δυσμενέων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι
ἐλθέμεν: Il. 15:146: Ζεὺς σφὼ εἰς Ἴδην κέλετ’ ἐλθέμεν ὅττι τάχιστα·
ἐλθέμεν: Il. 15:508: οὐ μὰν ἔς γε χορὸν κέλετ’ ἐλθέμεν, ἀλλὰ μάχεσθαι.
ἐλθέμεν: Il. 23:197: ἐλθέμεν, ὄφρα τάχιστα πυρὶ φλεγεθοίατο νεκροί,
ἐλθέμεν: Il. 24:203: πῶς ἐθέλεις ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλθέμεν οἶος
ἐλθέμεν: Il. 24:519: πῶς ἔτλης ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλθέμεν οἶος
ἐλθέμεν: Il. 24:565: οὐ γάρ κε τλαίη βροτὸς ἐλθέμεν, οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν,
ἐλθέμεν: Od. 3:188: εὖ μὲν Μυρμιδόνας φάσ’ ἐλθέμεν ἐγχεσιμώρους,
ἐλθέμεν: Od. 3:320: ἐλθέμεν, ὅν τινα πρῶτον ἀποσφήλωσιν ἄελλαι
ἐλθέμεν: Od. 5:99: Ζεὺς ἐμέ γ’ ἠνώγει δεῦρ’ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα·
ἐλθέμεν: Od. 14:374: ἐλθέμεν ὀτρύνῃσιν, ὅτ’ ἀγγελίη ποθὲν ἔλθῃ.
ἐλθέμεν: Od. 17:304: ἐλθέμεν· αὐτὰρ ὁ νόσφιν ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ,
ἐλθέμεν: Od. 17:509: ἐλθέμεν, ὄφρα τί μιν προσπτύξομαι ἠδ’ ἐρέωμαι,
ἐλθέμεν: Od. 18:183: ἐλθέμεν, ὄφρα κέ μοι παρστήετον ἐν μεγάροισιν·
ἐλθέμεν: Od. 19:533: καὶ δή μ’ ἀρᾶται πάλιν ἐλθέμεν ἐκ μεγάροιο,
ἐλθέμεν: Od. 19:569: ἐλθέμεν· ἦ κ’ ἀσπαστὸν ἐμοὶ καὶ παιδὶ γένοιτο.
ἐλθέμεν: Od. 22:432: ἐλθέμεν, αἵ περ πρόσθεν ἀεικέα μηχανόωντο.”
ἐλθέμεν: Od. 23:138: ἀνδρῶν μνηστήρων, πρίν γ’ ἡμέας ἐλθέμεν ἔξω
ἐλθέμεν: Od. 24:307: πλάγξ’ ἀπὸ Σικανίης δεῦρ’ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα·
ἐλθέμεναι: Il. 1:151: ἢ ὁδὸν ἐλθέμεναι ἢ ἀνδράσιν ἶφι μάχεσθαι;
ἐλθέμεναι: Il. 15:55: Ἶρίν τ’ ἐλθέμεναι καὶ Ἀπόλλωνα κλυτότοξον,
ἐλθέμεναι: Il. 17:67: ἀντίον ἐλθέμεναι· μάλα γὰρ χλωρὸν δέος αἱρεῖ·
ἐλθέμεναι: Il. 17:69: ἀντίον ἐλθέμεναι Μενελάου κυδαλίμοιο.
ἐλθέμεναι: Il. 20:175: ἀντίον ἐλθέμεναι μεγαλήτορος Αἰνείαο.
ἐλθέμεναι: Od. 3:233: οἴκαδέ τ’ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι,
ἐλθέμεναι: Od. 5:220: οἴκαδέ τ’ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι.
ἐλθέμεναι: Od. 8:466: οἴκαδέ τ’ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι·
ἔλθετ’: Od. 24:214: “ὑμεῖς μὲν νῦν ἔλθετ’ ἐϋκτίμενον δόμον εἴσω,
ἔλθῃ: Il. 11:194: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.
ἔλθῃ: Il. 11:209: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.
ἔλθῃ: Il. 14:77: ὕψι δ’ ἐπ’ εὐνάων ὁρμίσσομεν, εἰς ὅ κεν ἔλθῃ
ἔλθῃ: Il. 15:57: ἔλθῃ, καὶ εἴπῃσι Ποσειδάωνι ἄνακτι
ἔλθῃ: Il. 16:622: ἔλθῃ ἀμυνόμενος· θνητὸς δέ νυ καὶ σὺ τέτυξαι.
ἔλθῃ: Il. 17:455: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ·
ἔλθῃ: Il. 18:180: σοὶ λώβη, αἴ κέν τι νέκυς ᾐσχυμμένος ἔλθῃ.
ἔλθῃ: Il. 20:130: δείσετ’ ἔπειθ’, ὅτε κέν τις ἐναντίβιον θεὸς ἔλθῃ
ἔλθῃ: Il. 20:363: Τρώων χαιρήσειν, ὅς τις σχεδὸν ἔγχεος ἔλθῃ.
ἔλθῃ: Il. 21:231: Τρωσὶ παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν, εἰς ὅ κεν ἔλθῃ
ἔλθῃ: Od. 7:33: οὐδ’ ἀγαπαζόμενοι φιλέουσ’, ὅς κ’ ἄλλοθεν ἔλθῃ.
ἔλθῃ: Od. 12:288: ἤν πως ἐξαπίνης ἔλθῃ ἀνέμοιο θύελλα,
ἔλθῃ: Od. 13:60: ἔλθῃ καὶ θάνατος, τά τ’ ἐπ’ ἀνθρώποισι πέλονται.
ἔλθῃ: Od. 14:374: ἐλθέμεν ὀτρύνῃσιν, ὅτ’ ἀγγελίη ποθὲν ἔλθῃ.
ἔλθῃ: Od. 15:448: οἴσω γὰρ καὶ χρυσόν, ὅτις χ’ ὑποχείριος ἔλθῃ.
ἔλθῃ: Od. 17:230: αἴ κ’ ἔλθῃ πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο,
ἔλθῃ: Od. 19:84: ἢ Ὀδυσεὺς ἔλθῃ· ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα.
ἔλθῃ: Od. 19:411: ἔλθῃ Παρνησόνδ’, ὅθι πού μοι κτήματ’ ἔασι,
ἔλθῃ: Od. 19:515: αὐτὰρ ἐπὴν νὺξ ἔλθῃ, ἕλῃσί τε κοῖτος ἅπαντας,
ἔλθῃσ’: Il. 5:132: ἔλθῃσ’ ἐς πόλεμον, τήν γ’ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ.
ἔλθῃσ’: Il. 5:821: ἔλθῃσ’ ἐς πόλεμον, τήν γ’ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ.
ἔλθῃς: Il. 10:62: αὖθι μένω μετὰ τοῖσι δεδεγμένος εἰς ὅ κεν ἔλθῃς,
ἔλθῃς: Il. 10:510: νῆας ἔπι γλαφυράς, μὴ καὶ πεφοβημένος ἔλθῃς,
ἔλθῃς: Od. 3:316: κτήματα δασσάμενοι, σὺ δὲ τηϋσίην ὁδὸν ἔλθῃς.
ἔλθῃς: Od. 4:478: αὖτις ὕδωρ ἔλθῃς ῥέξῃς θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας
ἔλθῃς: Od. 15:13: κτήματα δασσάμενοι, σὺ δὲ τηϋσίην ὁδὸν ἔλθῃς.
ἔλθῃσι: Il. 19:191: ἐκ κλισίης ἔλθῃσι καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν.
ἔλθῃσι: Od. 1:77: νόστον, ὅπως ἔλθῃσι· Ποσειδάων δὲ μεθήσει
ἔλθῃσι: Od. 11:192: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθῃσι θέρος τεθαλυῖά τ’ ὀπώρη,
ἔλθῃσιν: Od. 3:422: ἔλθῃσιν, ἐλάσῃ δὲ βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ·
ἔλθῃσιν: Od. 14:398: εἰ δέ κε μὴ ἔλθῃσιν ἄναξ τεὸς ὡς ἀγορεύω,
ἔλθῃσιν: Od. 14:515: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθῃσιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
ἔλθῃσιν: Od. 15:337: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθῃσιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
ἔλθητε: Il. 15:147: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθητε, Διός τ’ εἰς ὦπα ἴδησθε,
ἔλθητον: Il. 10:444: ὄφρά κεν ἔλθητον καὶ πειρηθῆτον ἐμεῖο
ἔλθοι: Il. 5:301: τὸν κτάμεναι μεμαὼς ὅς τις τοῦ γ’ ἀντίος ἔλθοι
ἔλθοι: Il. 7:415: πάντες ὁμηγερέες, ποτιδέγμενοι ὁππότ’ ἄρ’ ἔλθοι
ἔλθοι: Il. 9:304: νῦν γάρ χ’ Ἕκτορ’ ἕλοις, ἐπεὶ ἂν μάλα τοι σχεδὸν ἔλθοι
ἔλθοι: Il. 10:211: ταῦτά κε πάντα πύθοιτο, καὶ ἂψ εἰς ἡμέας ἔλθοι
ἔλθοι: Il. 10:368: φθαίη ἐπευξάμενος βαλέειν, ὃ δὲ δεύτερος ἔλθοι.
ἔλθοι: Il. 17:8: τὸν κτάμεναι μεμαὼς ὅς τις τοῦ γ’ ἀντίος ἔλθοι.
ἔλθοι: Il. 17:161: ἔλθοι τεθνηὼς καί μιν ἐρυσαίμεθα χάρμης,
ἔλθοι: Il. 22:43: κείμενον· ἦ κέ μοι αἰνὸν ἀπὸ πραπίδων ἄχος ἔλθοι·
ἔλθοι: Il. 22:207: μή τις κῦδος ἄροιτο βαλών, ὃ δὲ δεύτερος ἔλθοι.
ἔλθοι: Od. 1:403: μὴ γὰρ ὅ γ’ ἔλθοι ἀνήρ, ὅς τίς σ’ ἀέκοντα βίηφι
ἔλθοι: Od. 1:414: οὔτ’ οὖν ἀγγελίῃ ἔτι πείθομαι, εἴ ποθεν ἔλθοι,
ἔλθοι: Od. 2:54: δοίη δ’ ᾧ κ’ ἐθέλοι καί οἱ κεχαρισμένος ἔλθοι·
ἔλθοι: Od. 2:351: κεῖνον ὀϊομένη τὸν κάμμορον, εἴ ποθεν ἔλθοι
ἔλθοι: Od. 7:52: ἔργοισιν τελέθει, εἰ καί ποθεν ἄλλοθεν ἔλθοι.
ἔλθοι: Od. 9:534: ὀψὲ κακῶς ἔλθοι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους,
ἔλθοι: Od. 11:628: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, εἴ τις ἔτ’ ἔλθοι
ἔλθοι: Od. 14:56: “ξεῖν’, οὔ μοι θέμις ἔστ’, οὐδ’ εἰ κακίων σέθεν ἔλθοι,
ἔλθοι: Od. 14:172: ἔλθοι, ὅπως μιν ἐγώ γ’ ἐθέλω καὶ Πηνελόπεια
ἔλθοι: Od. 15:423: εἰρώτα δὴ ἔπειτα, τίς εἴη καὶ πόθεν ἔλθοι·
ἔλθοι: Od. 16:101: ἔλθοι ἀλητεύων· ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα·
ἔλθοι: Od. 16:392: γήμαιθ’ ὅς κε πλεῖστα πόροι καὶ μόρσιμος ἔλθοι.”
ἔλθοι: Od. 16:459: ἔλθοι ἀπαγγέλλων μηδὲ φρεσὶν εἰρύσσαιτο.
ἔλθοι: Od. 17:243: ὡς ἔλθοι μὲν κεῖνος ἀνήρ, ἀγάγοι δέ ἑ δαίμων.
ἔλθοι: Od. 17:368: ἀλλήλους τ’ εἴροντο, τίς εἴη καὶ πόθεν ἔλθοι.
ἔλθοι: Od. 17:421: τοίῳ, ὁποῖος ἔοι καὶ ὅτευ κεχρημένος ἔλθοι·
ἔλθοι: Od. 17:539: εἰ δ’ Ὀδυσεὺς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἔλθοι: Od. 18:384: εἰ δ’ Ὀδυσεὺς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἔλθοι: Od. 19:77: τοίῳ, ὁποῖος ἔοι καὶ ὅτευ κεχρημένος ἔλθοι·
ἔλθοι: Od. 21:162: γήμαιθ’ ὅς κε πλεῖστα πόροι καὶ μόρσιμος ἔλθοι.”
ἔλθοι: Od. 21:195: ποῖοί κ’ εἶτ’ Ὀδυσῆϊ ἀμυνέμεν, εἴ ποθεν ἔλθοι
ἔλθοι: Od. 21:201: ὡς ἔλθοι μὲν κεῖνος ἀνήρ, ἀγάγοι δέ ἑ δαίμων·
ἔλθοι: Od. 23:102: ἔλθοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν·
ἔλθοι: Od. 23:170: ἔλθοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἔλθοι: Od. 24:237: εἰπεῖν, ὡς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἔλθοιμι: Od. 11:501: εἰ τοιόσδ’ ἔλθοιμι μίνυνθά περ ἐς πατέρος δῶ,
ἔλθοις: Il. 24:556: πολλά, τά τοι φέρομεν· σὺ δὲ τῶνδ’ ἀπόναιο, καὶ ἔλθοις
ἐλθόνθ’: Od. 21:297: ἐς Λαπίθας ἐλθόνθ’· ὁ δ’ ἐπεὶ φρένας ἄασεν οἴνῳ,
ἐλθόντ’: Il. 5:91: ἐλθόντ’ ἐξαπίνης ὅτ’ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος·
ἐλθόντ’: Il. 5:409: ἐλθόντ’ ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος.
ἐλθόντ’: Il. 5:645: ἐλθόντ’ ἐκ Λυκίης, οὐδ’ εἰ μάλα καρτερός ἐσσι,
ἐλθόντ’: Il. 6:257: ἐλθόντ’ ἐξ ἄκρης πόλιος Διὶ χεῖρας ἀνασχεῖν.
ἐλθόντ’: Il. 8:11: ἐλθόντ’ ἢ Τρώεσσιν ἀρηγέμεν ἢ Δαναοῖσι
ἐλθόντ’: Il. 9:6: ἐλθόντ’ ἐξαπίνης· ἄμυδις δέ τε κῦμα κελαινὸν
ἐλθόντ’: Il. 13:9: ἐλθόντ’ ἢ Τρώεσσιν ἀρηξέμεν ἢ Δαναοῖσιν.
ἐλθόντ’: Il. 15:325: ἐλθόντ’ ἐξαπίνης σημάντορος οὐ παρεόντος,
ἐλθόντ’: Od. 2:250: ἐλθόντ’, ἀλλά κεν αὐτοῦ ἀεικέα πότμον ἐπίσποι,
ἐλθόντ’: Od. 10:154: πρῶτ’ ἐλθόντ’ ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης
ἐλθόντ’: Od. 11:331: εὕδειν, ἢ ἐπὶ νῆα θοὴν ἐλθόντ’ ἐς ἑταίρους
ἐλθόντ’: Od. 16:18: ἐλθόντ’ ἐξ ἀπίης γαίης δεκάτῳ ἐνιαυτῷ,
ἐλθόντ’: Od. 21:262: ἐλθόντ’ ἐς μέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.
ἐλθόντα: Il. 11:140: ἀγγελίην ἐλθόντα σὺν ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ
ἐλθόντα: Od. 4:171: καί μιν ἔφην ἐλθόντα φιλησέμεν ἔξοχα πάντων
ἐλθόντα: Od. 5:97: “εἰρωτᾷς μ’ ἐλθόντα θεὰ θεόν· αὐτὰρ ἐγώ τοι
ἐλθόντα: Od. 17:112: ἐλθόντα χρόνιον νέον ἄλλοθεν· ὣς ἐμὲ κεῖνος
ἐλθόντα: Od. 19:394: Παρνησόνδ’ ἐλθόντα μετ’ Αὐτόλυκόν τε καὶ υἷας,
ἐλθόντα: Od. 19:466: Παρνησόνδ’ ἐλθόντα σὺν υἱάσιν Αὐτολύκοιο.
ἐλθόντα: Od. 21:220: Παρνησόνδ’ ἐλθόντα σὺν υἱάσιν Αὐτολύκοιο.”
ἐλθόντα: Od. 24:267: ἡμέτερόνδ’ ἐλθόντα, καὶ οὔ πώ τις βροτὸς ἄλλος
ἐλθόντε: Il. 5:220: ἀντιβίην ἐλθόντε σὺν ἔντεσι πειρηθῆναι.
ἐλθόντε: Il. 15:154: τὼ δὲ πάροιθ’ ἐλθόντε Διὸς νεφεληγερέταο
ἐλθόντες: Il. 6:435: τρὶς γὰρ τῇ γ’ ἐλθόντες ἐπειρήσανθ’ οἱ ἄριστοι
ἐλθόντες: Il. 11:622: ἐς κλισίην ἐλθόντες ἐπὶ κλισμοῖσι κάθιζον.
ἐλθόντες: Il. 11:699: ἐλθόντες μετ’ ἄεθλα· περὶ τρίποδος γὰρ ἔμελλον
ἐλθόντες: Il. 20:10: ἐλθόντες δ’ ἐς δῶμα Διὸς νεφεληγερέταο
ἐλθόντες: Il. 21:444: πὰρ Διὸς ἐλθόντες θητεύσαμεν εἰς ἐνιαυτὸν
ἐλθόντες: Od. 3:159: ἐς Τένεδον δ’ ἐλθόντες ἐρέξαμεν ἱρὰ θεοῖσιν,
ἐλθόντες: Od. 3:413: ἐκ θαλάμων ἐλθόντες, Ἐχέφρων τε Στρατίος τε
ἐλθόντες: Od. 5:226: ἐλθόντες δ’ ἄρα τώ γε μυχῷ σπείους γλαφυροῖο
ἐλθόντες: Od. 8:6: ἐλθόντες δὲ καθῖζον ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοισι
ἐλθόντες: Od. 8:39: ἡμέτερόνδ’ ἐλθόντες· ἐγὼ δ’ ἐῢ πᾶσι παρέξω.
ἐλθόντες: Od. 8:422: ἐλθόντες δὲ καθῖζον ἐν ὑψηλοῖσι θρόνοισι.
ἐλθόντες: Od. 9:218: ἐλθόντες δ’ εἰς ἄντρον ἐθηεύμεσθα ἕκαστα·
ἐλθόντες: Od. 9:462: ἐλθόντες δ’ ἠβαιὸν ἀπὸ σπείους τε καὶ αὐλῆς
ἐλθόντες: Od. 9:546: νῆα μὲν ἔνθ’ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν ἐν ψαμάθοισιν,
ἐλθόντες: Od. 10:62: ἐλθόντες δ’ ἐς δῶμα παρὰ σταθμοῖσιν ἐπ’ οὐδοῦ
ἐλθόντες: Od. 11:20: νῆα μὲν ἔνθ’ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν, ἐκ δὲ τὰ μῆλα
ἐλθόντες: Od. 12:5: νῆα μὲν ἔνθ’ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν ἐν ψαμάθοισιν,
ἐλθόντες: Od. 12:17: ἐξ Ἀΐδεω ἐλθόντες ἐλήθομεν, ἀλλὰ μάλ’ ὦκα
ἐλθόντες: Od. 15:156: πάντα τάδ’ ἐλθόντες καταλέξομεν. αἲ γὰρ ἐγὼν ὣς
ἐλθόντες: Od. 16:408: ἐλθόντες δὲ καθῖζον ἐπὶ ξεστοῖσι θρόνοισιν.
ἐλθόντες: Od. 20:248: ἐλθόντες δ’ ἐς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο
ἐλθόντες: Od. 22:303: ἐξ ὀρέων ἐλθόντες ἐπ’ ὀρνίθεσσι θόρωσι.
ἐλθόντι: Il. 14:503: ἀνδρὶ φίλῳ ἐλθόντι γανύσσεται, ὁππότε κεν δὴ
ἐλθόντι: Il. 24:235: ἐξεσίην ἐλθόντι μέγα κτέρας· οὐδέ νυ τοῦ περ
ἐλθοῦσ’: Il. 1:394: ἐλθοῦσ’ Οὔλυμπον δὲ Δία λίσαι, εἴ ποτε δή τι
ἐλθοῦσ’: Od. 23:22: ταῦτ’ ἐλθοῦσ’ ἤγγειλε καὶ ἐξ ὕπνου ἀνέγειρε,
ἐλθοῦσα: Il. 1:401: ἀλλὰ σὺ τόν γ’ ἐλθοῦσα θεὰ ὑπελύσαο δεσμῶν,
ἐλθοῦσα: Il. 2:387: εἰ μὴ νὺξ ἐλθοῦσα διακρινέει μένος ἀνδρῶν.
ἐλθοῦσα: Il. 3:162: δεῦρο πάροιθ’ ἐλθοῦσα φίλον τέκος ἵζευ ἐμεῖο,
ἐλθοῦσα: Il. 15:33: ἣν ἐμίγης ἐλθοῦσα θεῶν ἄπο καί μ’ ἀπάτησας.
ἐλθοῦσα: Od. 5:317: δεινὴ μισγομένων ἀνέμων ἐλθοῦσα θύελλα·
ἐλθοῦσαν: Il. 18:135: πρίν γ’ ἐμὲ δεῦρ’ ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδηαι·
ἐλθοῦσαν: Il. 18:190: πρίν γ’ αὐτὴν ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι·
ἐλθούσας: Od. 10:411: ἐλθούσας ἐς κόπρον, ἐπὴν βοτάνης κορέσωνται,
ἐλθοῦσιν: Od. 3:390: τοῖς δ’ ὁ γέρων ἐλθοῦσιν ἀνὰ κρητῆρα κέρασσεν
ἔλθω: Il. 21:567: εἰ δέ κέ οἱ προπάροιθε πόλεος κατεναντίον ἔλθω·
ἔλθω: Il. 22:113: αὐτὸς ἰὼν Ἀχιλῆος ἀμύμονος ἀντίος ἔλθω
ἔλθω: Od. 13:412: ὄφρ’ ἂν ἐγὼν ἔλθω Σπάρτην ἐς καλλιγύναικα
ἔλθω: Od. 15:543: ἐνδυκέως φιλέειν καὶ τιέμεν, εἰς ὅ κεν ἔλθω.”
ἔλθω: Od. 16:138: εἰ καὶ Λαέρτῃ αὐτὴν ὁδὸν ἄγγελος ἔλθω
ἔλθω: Od. 17:56: ἐνδυκέως φιλέειν καὶ τιέμεν, εἰς ὅ κεν ἔλθω.”
ἔλθωμεν: Il. 13:744: πὰρ νηῶν ἔλθωμεν ἀπήμονες. ἦ γὰρ ἔγωγε
ἔλθωμεν: Od. 6:296: ἄστυδε ἔλθωμεν καὶ ἱκώμεθα δώματα πατρός.
ἔλθωμεν: Od. 22:77: ἔλθωμεν δ’ ἀνὰ ἄστυ, βοὴ δ’ ὤκιστα γένηται·
ἐλθὼν: Il. 1:269: καὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ μεθομίλεον ἐκ Πύλου ἐλθὼν
ἐλθὼν: Il. 1:325: ἐλθὼν σὺν πλεόνεσσι· τό οἱ καὶ ῥίγιον ἔσται. ”
ἐλθὼν: Il. 2:9: ἐλθὼν ἐς κλισίην Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
ἐλθὼν: Il. 2:147: ὡς δ’ ὅτε κινήσῃ Ζέφυρος βαθὺ λήϊον ἐλθὼν
ἐλθὼν: Il. 2:185: αὐτὸς δ’ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίος ἐλθὼν
ἐλθών: Il. 2:395: ἀκτῇ ἐφ’ ὑψηλῇ, ὅτε κινήσῃ Νότος ἐλθών,
ἐλθὼν: Il. 5:72: τὸν μὲν Φυλεΐδης δουρὶ κλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐλθὼν: Il. 5:640: ὅς ποτε δεῦρ’ ἐλθὼν ἕνεχ’ ἵππων Λαομέδοντος
ἐλθών: Il. 10:35: νηῒ πάρα πρύμνῃ· τῷ δ’ ἀσπάσιος γένετ’ ἐλθών.
ἐλθὼν: Il. 10:337: ἐλθὼν ἐκ νηῶν ἂψ Ἕκτορι μῦθον ἀποίσειν.
ἐλθὼν: Il. 11:115: ἐλθὼν εἰς εὐνήν, ἁπαλόν τέ σφ’ ἦτορ ἀπηύρα·
ἐλθὼν: Il. 11:396: Ὣς φάτο, τοῦ δ’ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐλθὼν: Il. 11:689: ἐλθὼν γάρ ῥ’ ἐκάκωσε βίη Ἡρακληείη
ἐλθὼν: Il. 13:23: ἔνθ’ ἐλθὼν ὑπ’ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ’ ἵππω
ἐλθὼν: Il. 13:44: Ἀργείους ὄτρυνε βαθείης ἐξ ἁλὸς ἐλθὼν
ἐλθὼν: Il. 13:574: ὄφρά οἱ ἐκ χροὸς ἔγχος ἀνεσπάσατ’ ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐλθὼν: Il. 14:8: αὐτὰρ ἐγὼν ἐλθὼν τάχα εἴσομαι ἐς περιωπήν.
ἐλθὼν: Il. 14:445: τὸν μὲν Ὀϊλιάδης δουρὶ κλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐλθὼν: Il. 16:255: στῆ δὲ πάροιθ’ ἐλθὼν κλισίης, ἔτι δ’ ἤθελε θυμῷ
ἐλθὼν: Il. 16:521: ἐλθὼν δυσμενέεσσιν. ἀνὴρ δ’ ὤριστος ὄλωλε
ἐλθὼν: Il. 16:668: ἐλθὼν ἐκ βελέων Σαρπηδόνα, καί μιν ἔπειτα
ἐλθὼν: Il. 16:811: πρῶτ’ ἐλθὼν σὺν ὄχεσφι διδασκόμενος πολέμοιο·
ἐλθὼν: Il. 17:57: ἐλθὼν δ’ ἐξαπίνης ἄνεμος σὺν λαίλαπι πολλῇ
ἐλθών: Il. 17:600: αἰχμὴ Πουλυδάμαντος· ὃ γάρ ῥ’ ἔβαλε σχεδὸν ἐλθών.
ἐλθὼν: Il. 18:279: ἐλθὼν ἐκ νηῶν περὶ τείχεος ἄμμι μάχεσθαι.
ἐλθών: Il. 18:320: ὕλης ἐκ πυκινῆς· ὃ δέ τ’ ἄχνυται ὕστερος ἐλθών,
ἐλθὼν: Il. 19:70: ὄφρ’ ἔτι καὶ Τρώων πειρήσομαι ἀντίον ἐλθὼν
ἐλθὼν: Il. 19:140: δῶρα δ’ ἐγὼν ὅδε πάντα παρασχέμεν ὅσσά τοι ἐλθὼν
ἐλθών: Il. 20:352: τῶν ἄλλων Τρώων πειρήσομαι ἀντίος ἐλθών.
ἐλθὼν: Il. 21:46: ἐλθὼν ἐκ Λήμνοιο· δυωδεκάτῃ δέ μιν αὖτις
ἐλθὼν: Il. 22:438: Ἕκτορος· οὐ γάρ οἵ τις ἐτήτυμος ἄγγελος ἐλθὼν
ἐλθὼν: Il. 24:360: στῆ δὲ ταφών· αὐτὸς δ’ ἐριούνιος ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐλθὼν: Od. 1:115: ὀσσόμενος πατέρ’ ἐσθλὸν ἐνὶ φρεσίν, εἴ ποθεν ἐλθὼν
ἐλθὼν: Od. 1:255: εἰ γὰρ νῦν ἐλθὼν δόμου ἐν πρώτῃσι θύρῃσι
ἐλθὼν: Od. 2:317: ἠὲ Πύλονδ’ ἐλθὼν ἢ αὐτοῦ τῷδ’ ἐνὶ δήμῳ.
ἐλθὼν: Od. 3:36: πρῶτος Νεστορίδης Πεισίστρατος ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐλθών: Od. 3:216: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέ ποτέ σφι βίας ἀποτείσεται ἐλθών,
ἐλθὼν: Od. 3:234: ἢ ἐλθὼν ἀπολέσθαι ἐφέστιος, ὡς Ἀγαμέμνων
ἐλθὼν: Od. 3:406: ἐκ δ’ ἐλθὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοισιν,
ἐλθὼν: Od. 4:159: ὧδ’ ἐλθὼν τὸ πρῶτον ἐπεσβολίας ἀναφαίνειν
ἐλθὼν: Od. 4:403: ἐκ δ’ ἐλθὼν κοιμᾶται ὑπὸ σπέεσι γλαφυροῖσιν·
ἐλθὼν: Od. 4:630: τοῖς δ’ υἱὸς Φρονίοιο Νοήμων ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐλθών: Od. 5:24: ὡς ἦ τοι κείνους Ὀδυσεὺς ἀποτείσεται ἐλθών;
ἐλθὼν: Od. 9:174: ἐλθὼν τῶνδ’ ἀνδρῶν πειρήσομαι, οἵ τινές εἰσιν,
ἐλθὼν: Od. 10:522: ἐλθὼν εἰς Ἰθάκην στεῖραν βοῦν, ἥ τις ἀρίστη,
ἐλθὼν: Od. 11:30: ἐλθὼν εἰς Ἰθάκην στεῖραν βοῦν, ἥ τις ἀρίστη,
ἐλθών: Od. 11:118: ἀλλ’ ἦ τοι κείνων γε βίας ἀποτείσεαι ἐλθών·
ἐλθών: Od. 11:450: ὄλβιος· ἦ γὰρ τόν γε πατὴρ φίλος ὄψεται ἐλθών,
ἐλθὼν: Od. 13:333: ἀσπασίως γάρ κ’ ἄλλος ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλθὼν
ἐλθών: Od. 13:423: κεῖσ’ ἐλθών· ἀτὰρ οὔ τιν’ ἔχει πόνον, ἀλλὰ ἕκηλος
ἐλθὼν: Od. 14:122: “ὦ γέρον, οὔ τις κεῖνον ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλθὼν
ἐλθὼν: Od. 14:127: ἐλθὼν ἐς δέσποιναν ἐμὴν ἀπατήλια βάζει·
ἐλθὼν: Od. 15:24: ἀλλὰ σύ γ’ ἐλθὼν αὐτὸς ἐπιτρέψειας ἕκαστα,
ἐλθὼν: Od. 15:163: ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες· ὁ δέ σφισιν ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐλθὼν: Od. 15:175: ἐλθὼν ἐξ ὄρεος, ὅθι οἱ γενεή τε τόκος τε,
ἐλθὼν: Od. 15:313: καί κ’ ἐλθὼν πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο
ἐλθὼν: Od. 15:410: ἐλθὼν ἀργυρότοξος Ἀπόλλων Ἀρτέμιδι ξύν,
ἐλθὼν: Od. 15:443: ἐλθὼν ἐξείπῃ, ὁ δ’ ὀϊσάμενος καταδήσῃ
ἐλθὼν: Od. 16:104: ἐλθὼν ἐς μέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.
ἐλθών: Od. 16:255: μὴ πολύπικρα καὶ αἰνὰ βίας ἀποτείσεαι ἐλθών.
ἐλθὼν: Od. 18:8: ὅς ῥ’ ἐλθὼν Ὀδυσῆα διώκετο οἷο δόμοιο,
ἐλθὼν: Od. 18:254: εἰ κεῖνός γ’ ἐλθὼν τὸν ἐμὸν βίον ἀμφιπολεύοι,
ἐλθὼν: Od. 18:328: οὐδ’ ἐθέλεις εὕδειν χαλκήϊον ἐς δόμον ἐλθὼν
ἐλθών: Od. 18:339: κεῖσ’ ἐλθών, ἵνα σ’ αὖθι διὰ μελεϊστὶ τάμῃσιν.”
ἐλθὼν: Od. 19:127: εἰ κεῖνός γ’ ἐλθὼν τὸν ἐμὸν βίον ἀμφιπολεύοι,
ἐλθὼν: Od. 19:399: Αὐτόλυκος δ’ ἐλθὼν Ἰθάκης ἐς πίονα δῆμον
ἐλθὼν: Od. 19:538: ἐλθὼν δ’ ἐξ ὄρεος μέγας αἰετὸς ἀγκυλοχήλης
ἐλθὼν: Od. 19:544: ἂψ δ’ ἐλθὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ προὔχοντι μελάθρῳ,
ἐλθὼν: Od. 20:224: ἀλλ’ ἔτι τὸν δύστηνον ὀΐομαι, εἴ ποθεν ἐλθὼν
ἐλθὼν: Od. 21:327: ἀλλ’ ἄλλος τις πτωχὸς ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλθὼν
ἐλθών: Od. 23:7: ἦλθ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὀψέ περ ἐλθών·
ἐλθών: Od. 23:217: ἐλθών· πολλοὶ γὰρ κακὰ κέρδεα βουλεύουσιν.
ἐλθὼν: Od. 24:429: τοὺς δ’ ἐλθὼν ἔκτεινε Κεφαλλήνων ὄχ’ ἀρίστους.
ἐλθών: Od. 24:480: ὡς ἦ τοι κείνους Ὀδυσεὺς ἀποτείσεται ἐλθών;
ἔλθωσ’: Il. 9:166: ἔλθωσ’ ἐς κλισίην Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος.
ἔλθωσι: Il. 21:532: ἔλθωσι προτὶ ἄστυ πεφυζότες· ἦ γὰρ Ἀχιλλεὺς
ἔλθωσι: Od. 19:564: τῶν οἳ μέν κ’ ἔλθωσι διὰ πριστοῦ ἐλέφαντος,
ἔλθωσι: Od. 19:566: οἳ δὲ διὰ ξεστῶν κεράων ἔλθωσι θύραζε,
ἐλιάσθη: Il. 15:543: πρόσσω ἱεμένη· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐλιάσθη.
ἐλίγαινον: Il. 11:684: κήρυκες δ’ ἐλίγαινον ἅμ’ ἠοῖ φαινομένηφι
ἕλικας: Il. 9:462: πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς
ἕλικας: Il. 18:401: πόρπας τε γναμπτάς θ’ ἕλικας κάλυκάς τε καὶ ὅρμους
ἕλικας: Il. 18:524: δέγμενοι ὁππότε μῆλα ἰδοίατο καὶ ἕλικας βοῦς.
ἕλικας: Il. 21:448: Φοῖβε σὺ δ’ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς βουκολέεσκες
ἕλικας: Il. 23:166: πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς
ἕλικας: Od. 1:92: μῆλ’ ἁδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς.
ἕλικας: Od. 4:320: μῆλ’ ἁδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς,
ἕλικας: Od. 9:46: ἔσφαζον παρὰ θῖνα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς.
ἕλικας: Od. 11:289: τῷ ἐδίδου, ὃς μὴ ἕλικας βόας εὐρυμετώπους
ἕλικας: Od. 12:136: μῆλα φυλασσέμεναι πατρώϊα καὶ ἕλικας βοῦς.
ἕλικας: Od. 24:66: μῆλα κατεκτάνομεν μάλα πίονα καὶ ἕλικας βοῦς.
Ἑλικάων: Il. 3:123: τὴν Ἀντηνορίδης εἶχε κρείων Ἑλικάων
ἕλικες: Od. 12:355: βοσκέσκονθ’ ἕλικες καλαὶ βόες εὐρυμέτωποι· -
Ἑλίκην: Il. 2:575: Αἰγιαλόν τ’ ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ’ Ἑλίκην εὐρεῖαν,
Ἑλίκην: Il. 8:203: οἳ δέ τοι εἰς Ἑλίκην τε καὶ Αἰγὰς δῶρ’ ἀνάγουσι
ἕλικος: Il. 15:633: θηρὶ μαχέσσασθαι ἕλικος βοὸς ἀμφὶ φονῇσιν·
ἑλίκων: Od. 22:292: ἦ ῥα βοῶν ἑλίκων ἐπιβουκόλος· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Ἑλικώνιον: Il. 20:404: ἤρυγεν ἑλκόμενος Ἑλικώνιον ἀμφὶ ἄνακτα
ἑλίκωπας: Il. 3:234: νῦν δ’ ἄλλους μὲν πάντας ὁρῶ ἑλίκωπας Ἀχαιούς,
ἑλίκωπας: Il. 16:569: Ὦσαν δὲ πρότεροι Τρῶες ἑλίκωπας Ἀχαιούς·
ἑλίκωπας: Il. 17:274: Ὦσαν δὲ πρότεροι Τρῶες ἑλίκωπας Ἀχαιούς·
ἑλίκωπες: Il. 1:389: τὴν μὲν γὰρ σὺν νηῒ θοῇ ἑλίκωπες Ἀχαιοὶ
ἑλίκωπες: Il. 3:190: ἀλλ’ οὐδ’ οἳ τόσοι ἦσαν ὅσοι ἑλίκωπες Ἀχαιοί.
ἑλίκωπες: Il. 24:402: θήσονται περὶ ἄστυ μάχην ἑλίκωπες Ἀχαιοί.
ἑλικώπιδα: Il. 1:98: πρίν γ’ ἀπὸ πατρὶ φίλῳ δόμεναι ἑλικώπιδα κούρην
ἑλιξάμενος: Il. 12:408: κέκλετο δ’ ἀντιθέοισιν ἑλιξάμενος Λυκίοισιν·
ἑλιξάμενος: Il. 12:467: κέκλετο δὲ Τρώεσσιν ἑλιξάμενος καθ’ ὅμιλον
ἑλιξάμενος: Il. 13:204: ἧκε δέ μιν σφαιρηδὸν ἑλιξάμενος δι’ ὁμίλου·
ἑλιξάμενος: Il. 17:283: ῥηϊδίως ἐκέδασσεν, ἑλιξάμενος διὰ βήσσας·
ἑλίξας: Il. 23:466: εὖ σχεθέειν περὶ τέρμα καὶ οὐκ ἐτύχησεν ἑλίξας·
ἑλίξεται: Il. 17:728: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐν τοῖσιν ἑλίξεται ἀλκὶ πεποιθώς,
ἕλιξιν: Il. 12:293: ὦρσεν ἐπ’ Ἀργείοισι λέονθ’ ὣς βουσὶν ἕλιξιν.
ἔλιπε: Il. 5:696: τὸν δ’ ἔλιπε ψυχή, κατὰ δ’ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς·
ἔλιπε: Od. 14:426: τὸν δ’ ἔλιπε ψυχή. τοὶ δ’ ἔσφαξάν τε καὶ εὗσαν,
ἔλιπεν: Il. 2:106: Ἀτρεὺς δὲ θνῄσκων ἔλιπεν πολύαρνι Θυέστῃ,
ἔλιπον: Il. 5:480: ἔνθ’ ἄλοχόν τε φίλην ἔλιπον καὶ νήπιον υἱόν,
ἔλιπον: Il. 24:580: κὰδ δ’ ἔλιπον δύο φάρε’ ἐΰννητόν τε χιτῶνα,
ἐλίποντο: Od. 8:125: τόσσον ὑπεκπροθέων λαοὺς ἵκεθ’, οἱ δ’ ἐλίποντο.
ἐλίποντο: Od. 20:67: τῇσι τοκῆας μὲν φθεῖσαν θεοί, αἱ δ’ ἐλίποντο
ἑλισσέμεν: Il. 23:309: οἶσθα γὰρ εὖ περὶ τέρμαθ’ ἑλισσέμεν· ἀλλά τοι ἵπποι
ἑλίσσεται: Il. 23:320: ἀφραδέως ἐπὶ πολλὸν ἑλίσσεται ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἐλίσσετο: Il. 6:45: Ἄδρηστος δ’ ἄρ’ ἔπειτα λαβὼν ἐλίσσετο γούνων·
ἑλίσσετο: Od. 20:24: νωλεμέως· ἀτὰρ αὐτὸς ἑλίσσετο ἔνθα καὶ ἔνθα.
ἑλίσσετο: Od. 20:28: ὣς ἄρ’ ὅ γ’ ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλίσσετο μερμηρίζων,
ἑλισσομένη: Il. 1:317: κνίση δ’ οὐρανὸν ἷκεν ἑλισσομένη περὶ καπνῷ.
ἑλισσομένη: Il. 23:846: ἣ δέ θ’ ἑλισσομένη πέτεται διὰ βοῦς ἀγελαίας,
ἑλισσόμενοι: Il. 21:11: ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλισσόμενοι περὶ δίνας.
ἑλισσόμενόν: Il. 8:340: ἰσχία τε γλουτούς τε, ἑλισσόμενόν τε δοκεύει,
ἑλισσόμενον: Il. 18:372: τὸν δ’ εὗρ’ ἱδρώοντα ἑλισσόμενον περὶ φύσας
ἑλισσόμενος: Il. 22:95: σμερδαλέον δὲ δέδορκεν ἑλισσόμενος περὶ χειῇ·
ἑλιχθέντων: Il. 12:74: ἄψοῤῥον προτὶ ἄστυ ἑλιχθέντων ὑπ’ Ἀχαιῶν.
ἕλκ’: Il. 11:239: ἕλκ’ ἐπὶ οἷ μεμαὼς ὥς τε λίς, ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
ἕλκ’: Il. 11:398: ἐκ πόδος ἕλκ’, ὀδύνη δὲ διὰ χροὸς ἦλθ’ ἀλεγεινή.
ἕλκ’: Il. 16:409: ὣς ἕλκ’ ἐκ δίφροιο κεχηνότα δουρὶ φαεινῷ,
ἕλκε’: Il. 8:405: ἕλκε’ ἀπαλθήσεσθον, ἅ κεν μάρπτῃσι κεραυνός·
ἕλκε’: Il. 8:419: ἕλκε’ ἀπαλθήσεσθον, ἅ κεν μάρπτῃσι κεραυνός·
ἕλκε’: Il. 16:29: ἕλκε’ ἀκειόμενοι· σὺ δ’ ἀμήχανος ἔπλευ Ἀχιλλεῦ.
ἕλκε: Il. 3:370: ἕλκε δ’ ἐπιστρέψας μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς·
ἕλκε: Il. 4:122: ἕλκε δ’ ὁμοῦ γλυφίδας τε λαβὼν καὶ νεῦρα βόεια·
ἕλκε: Il. 4:465: ἕλκε δ’ ὑπ’ ἐκ βελέων, λελιημένος ὄφρα τάχιστα
ἕλκε: Il. 8:72: ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ’ αἴσιμον ἦμαρ Ἀχαιῶν.
ἕλκε: Il. 11:258: ἕλκε ποδὸς μεμαώς, καὶ ἀΰτει πάντας ἀρίστους·
ἕλκε: Il. 11:457: ἔξω τε χροὸς ἕλκε καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης·
ἕλκε: Il. 13:383: Ὣς εἰπὼν ποδὸς ἕλκε κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην
ἕλκε: Il. 16:406: ἕλκε δὲ δουρὸς ἑλὼν ὑπὲρ ἄντυγος, ὡς ὅτε τις φὼς
ἕλκε: Il. 16:504: ἐκ χροὸς ἕλκε δόρυ, προτὶ δὲ φρένες αὐτῷ ἕποντο·
ἕλκε: Il. 17:289: Ἱππόθοος ποδὸς ἕλκε κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην
ἕλκε: Il. 18:537: ἄλλον τεθνηῶτα κατὰ μόθον ἕλκε ποδοῖιν·
ἕλκε: Il. 22:212: ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ’ Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ,
ἕλκε: Od. 18:101: ἕλκε διὲκ προθύροιο λαβὼν ποδός, ὄφρ’ ἵκετ’ αὐλὴν
ἕλκεα: Il. 19:49: ἔγχει ἐρειδομένω· ἔτι γὰρ ἔχον ἕλκεα λυγρά·
ἕλκεα: Il. 24:420: οὐδέ ποθι μιαρός· σὺν δ’ ἕλκεα πάντα μέμυκεν
ἕλκεϊ: Il. 2:723: ἕλκεϊ μοχθίζοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου·
ἕλκεϊ: Il. 14:130: ἐκ βελέων, μή πού τις ἐφ’ ἕλκεϊ ἕλκος ἄρηται·
ἕλκεϊ: Il. 15:393: ἧστό τε καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις, ἐπὶ δ’ ἕλκεϊ λυγρῷ
ἕλκει: Il. 24:52: ἕλκει· οὐ μήν οἱ τό γε κάλλιον οὐδέ τ’ ἄμεινον.
ἕλκει: Il. 24:417: ἕλκει ἀκηδέστως ἠὼς ὅτε δῖα φανήῃ,
ἑλκέμεν: Il. 2:152: ἅπτεσθαι νηῶν ἠδ’ ἑλκέμεν εἰς ἅλα δῖαν,
ἑλκέμεν: Il. 2:165: μηδὲ ἔα νῆας ἅλα δ’ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας.
ἑλκέμεν: Il. 2:181: μηδὲ ἔα νῆας ἅλα δ’ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας.
ἑλκέμεν: Il. 9:679: νῆας ἐϋσσέλμους ἅλαδ’ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας.
ἑλκέμεν: Il. 14:97: νῆας ἐϋσσέλμους ἅλαδ’ ἑλκέμεν, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
ἑλκέμεν: Il. 14:106: νῆας ἐϋσσέλμους ἅλα δ’ ἑλκέμεν υἷας Ἀχαιῶν.
ἑλκέμεναι: Il. 10:353: ἑλκέμεναι νειοῖο βαθείης πηκτὸν ἄροτρον·
ἑλκέμεναι: Il. 18:156: ἑλκέμεναι μεμαώς, μέγα δὲ Τρώεσσιν ὁμόκλα·
ἑλκέμεναι: Il. 18:176: ἑλκέμεναι μέμονεν· κεφαλὴν δέ ἑ θυμὸς ἄνωγε
ἑλκέμεναι: Od. 18:12: ἑλκέμεναι δὲ κέλονται; ἐγὼ δ’ αἰσχύνομαι ἔμπης.
ἕλκεν: Il. 4:213: αὐτίκα δ’ ἐκ ζωστῆρος ἀρηρότος ἕλκεν ὀϊστόν·
ἕλκεν: Od. 21:419: τόν ῥ’ ἐπὶ πήχει ἑλὼν ἕλκεν νευρὴν γλυφίδας τε,
ἕλκεο: Il. 1:210: ἀλλ’ ἄγε λῆγ’ ἔριδος, μηδὲ ξίφος ἕλκεο χειρί·
ἕλκεος: Il. 11:811: ὤμων καὶ κεφαλῆς, ἀπὸ δ’ ἕλκεος ἀργαλέοιο
ἕλκεος: Il. 16:528: αὐτίκα παῦσ’ ὀδύνας ἀπὸ δ’ ἕλκεος ἀργαλέοιο
ἕλκεσθαι: Il. 22:398: ἐκ δίφροιο δ’ ἔδησε, κάρη δ’ ἕλκεσθαι ἔασεν·
ἕλκεσθαι: Il. 24:15: Ἕκτορα δ’ ἕλκεσθαι δησάσκετο δίφρου ὄπισθεν,
ἑλκεσιπέπλους: Il. 6:442: αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους,
ἑλκεσιπέπλους: Il. 7:297: Τρῶας ἐϋφρανέω καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους,
ἑλκεσιπέπλους: Il. 22:105: αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους,
ἕλκετ’: Il. 11:582: ἕλκετ’ ἐπ’ Εὐρυπύλῳ, καί μιν βάλε μηρὸν ὀϊστῷ
ἕλκεται: Il. 17:136: πᾶν δέ τ’ ἐπισκύνιον κάτω ἕλκεται ὄσσε καλύπτων·
ἕλκετο: Il. 1:194: ἕλκετο δ’ ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος, ἦλθε δ’ Ἀθήνη
ἕλκετο: Il. 10:15: πολλὰς ἐκ κεφαλῆς προθελύμνους ἕλκετο χαίτας
ἕλκετο: Il. 18:581: ἕλκετο· τὸν δὲ κύνες μετεκίαθον ἠδ’ αἰζηοί.
ἕλκετο: Il. 22:77: Ἦ ῥ’ ὃ γέρων, πολιὰς δ’ ἄρ’ ἀνὰ τρίχας ἕλκετο χερσὶ
ἕλκετο: Od. 19:506: αὖτις ἄρ’ ἀσσοτέρω πυρὸς ἕλκετο δίφρον Ὀδυσσεὺς
ἑλκεχίτωνες: Il. 13:685: Ἔνθα δὲ Βοιωτοὶ καὶ Ἰάονες ἑλκεχίτωνες
ἕλκῃ: Od. 18:10: “εἶκε, γέρον, προθύρου, μὴ δὴ τάχα καὶ ποδὸς ἕλκῃ.
ἑλκηθείσας: Il. 22:62: υἷάς τ’ ὀλλυμένους ἑλκηθείσας τε θύγατρας,
ἑλκηθμοῖο: Il. 6:465: πρίν γέ τι σῆς τε βοῆς σοῦ θ’ ἑλκηθμοῖο πυθέσθαι.
ἕλκησε: Od. 11:580: Λητὼ γὰρ ἕλκησε, Διὸς κυδρὴν παράκοιτιν,
ἕλκῃσιν: Il. 23:518: ἕλκῃσιν πεδίοιο τιταινόμενος σὺν ὄχεσφι·
ἑλκήσουσ’: Il. 22:336: ἑλκήσουσ’ ἀϊκῶς, τὸν δὲ κτεριοῦσιν Ἀχαιοί.
ἑλκήσουσιν: Il. 17:558: τείχει ὕπο Τρώων ταχέες κύνες ἑλκήσουσιν.
ἕλκητον: Od. 13:32: νειὸν ἀν’ ἕλκητον βόε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον·
ἕλκομεν: Od. 3:153: ἠῶθεν δ’ οἱ μὲν νέας ἕλκομεν εἰς ἅλα δῖαν
ἑλκόμενα: Il. 23:715: ἑλκόμενα στερεῶς· κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρώς,
ἑλκομένας: Il. 22:65: ἑλκομένας τε νυοὺς ὀλοῇς ὑπὸ χερσὶν Ἀχαιῶν.
ἑλκομενάων: Il. 14:100: σχήσουσιν πόλεμον νηῶν ἅλα δ’ ἑλκομενάων,
ἑλκομένοιο: Il. 22:401: τοῦ δ’ ἦν ἑλκομένοιο κονίσαλος, ἀμφὶ δὲ χαῖται
ἑλκόμενον: Il. 5:665: ἑλκόμενον· τὸ μὲν οὔ τις ἐπεφράσατ’ οὐδὲ νόησε
ἑλκόμενον: Il. 22:464: ἑλκόμενον πρόσθεν πόλιος· ταχέες δέ μιν ἵπποι
ἑλκόμενος: Il. 20:404: ἤρυγεν ἑλκόμενος Ἑλικώνιον ἀμφὶ ἄνακτα
ἕλκον: Il. 8:486: ἕλκον νύκτα μέλαιναν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν.
ἕλκον: Il. 22:465: ἕλκον ἀκηδέστως κοίλας ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
ἕλκον: Il. 24:324: πρόσθε μὲν ἡμίονοι ἕλκον τετράκυκλον ἀπήνην,
ἕλκον: Od. 2:426: ἕλκον δ’ ἱστία λευκὰ ἐϋστρέπτοισι βοεῦσιν.
ἕλκον: Od. 15:291: ἕλκον δ’ ἱστία λευκὰ ἐϋστρέπτοισι βοεῦσι.
ἕλκον: Od. 21:300: ἕλκον ἀναΐξαντες, ἀπ’ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
ἕλκοντ’: Il. 11:259: τὸν δ’ ἕλκοντ’ ἀν’ ὅμιλον ὑπ’ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης
ἑλκόντων: Il. 17:393: πολλῶν ἑλκόντων, τάνυται δέ τε πᾶσα διὰ πρό·
ἑλκόντων: Il. 20:405: κούρων ἑλκόντων· γάνυται δέ τε τοῖς ἐνοσίχθων·
ἕλκος: Il. 4:190: ἕλκος δ’ ἰητὴρ ἐπιμάσσεται ἠδ’ ἐπιθήσει
ἕλκος: Il. 4:217: αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδεν ἕλκος ὅθ’ ἔμπεσε πικρὸς ὀϊστός,
ἕλκος: Il. 5:361: λίην ἄχθομαι ἕλκος ὅ με βροτὸς οὔτασεν ἀνὴρ
ἕλκος: Il. 5:795: ἕλκος ἀναψύχοντα τό μιν βάλε Πάνδαρος ἰῷ.
ἕλκος: Il. 11:267: αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ’ αἷμα,
ἕλκος: Il. 11:833: τὸν μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ὀΐομαι ἕλκος ἔχοντα
ἕλκος: Il. 11:847: ἔσχ’ ὀδύνας· τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ’ αἷμα.
ἕλκος: Il. 14:130: ἐκ βελέων, μή πού τις ἐφ’ ἕλκεϊ ἕλκος ἄρηται·
ἕλκος: Il. 16:511: ἕλκος, ὃ δή μιν Τεῦκρος ἐπεσσύμενον βάλεν ἰῷ
ἕλκος: Il. 16:517: ἕλκος μὲν γὰρ ἔχω τόδε καρτερόν, ἀμφὶ δέ μοι χεὶρ
ἕλκος: Il. 16:523: ἀλλὰ σύ πέρ μοι ἄναξ τόδε καρτερὸν ἕλκος ἄκεσσαι,
ἕλκος: Il. 19:52: ἕλκος ἔχων· καὶ γὰρ τὸν ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
ἑλκυστάζων: Il. 23:187: ἀμβροσίῳ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων.
ἑλκυστάζων: Il. 24:21: χρυσείῃ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων.
ἕλκωμεν: Il. 14:76: ἕλκωμεν, πάσας δὲ ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν,
ἕλκων: Il. 23:533: ἕλκων ἅρματα καλὰ ἐλαύνων πρόσσοθεν ἵππους.
ἕλκωσ’: Il. 17:743: ἕλκωσ’ ἐξ ὄρεος κατὰ παιπαλόεσσαν ἀταρπὸν
ἕλκωσι: Od. 16:276: ἤν περ καὶ διὰ δῶμα ποδῶν ἕλκωσι θύραζε
ἔλλαβ’: Il. 16:599: δούπησεν δὲ πεσών· πυκινὸν δ’ ἄχος ἔλλαβ’ Ἀχαιούς,
ἔλλαβε: Il. 3:34: οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὑπό τε τρόμος ἔλλαβε γυῖα,
ἔλλαβε: Il. 5:83: ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
ἔλλαβε: Il. 8:371: ἥ οἱ γούνατ’ ἔκυσσε καὶ ἔλλαβε χειρὶ γενείου,
ἔλλαβε: Il. 8:452: σφῶϊν δὲ πρίν περ τρόμος ἔλλαβε φαίδιμα γυῖα
ἔλλαβε: Il. 11:402: Ἀργείων παρέμεινεν, ἐπεὶ φόβος ἔλλαβε πάντας·
ἔλλαβε: Il. 14:474: Ἦ ῥ’ εὖ γιγνώσκων, Τρῶας δ’ ἄχος ἔλλαβε θυμόν.
ἔλλαβε: Il. 14:505: Ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἄρα πάντας ὑπὸ τρόμος ἔλλαβε γυῖα,
ἔλλαβε: Il. 16:334: ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
ἔλλαβε: Il. 20:477: ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
ἔλλαβε: Il. 23:468: αἳ δ’ ἐξηρώησαν, ἐπεὶ μένος ἔλλαβε θυμόν.
ἔλλαβε: Il. 24:170: τυτθὸν φθεγξαμένη· τὸν δὲ τρόμος ἔλλαβε γυῖα·
ἔλλαβε: Il. 24:672: ἔλλαβε δεξιτερήν, μή πως δείσει’ ἐνὶ θυμῷ.
ἔλλαβε: Od. 1:298: ἦ οὐκ ἀΐεις οἷον κλέος ἔλλαβε δῖος Ὀρέστης
ἔλλαβε: Od. 22:71: ἀλλ’ ἐπεὶ ἔλλαβε τόξον ἐΰξοον ἠδὲ φαρέτρην,
ἔλλαβεν: Od. 18:394: ὣς ἄρα φωνήσας σφέλας ἔλλαβεν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἐλλάβετ’: Od. 5:325: ἀλλὰ μεθορμηθεὶς ἐνὶ κύμασιν ἐλλάβετ’ αὐτῆς,
Ἑλλάδα: Il. 2:683: οἵ τ’ εἶχον Φθίην ἠδ’ Ἑλλάδα καλλιγύναικα,
Ἑλλάδα: Il. 9:395: πολλαὶ Ἀχαιΐδες εἰσὶν ἀν’ Ἑλλάδα τε Φθίην τε
Ἑλλάδα: Il. 9:447: οἷον ὅτε πρῶτον λίπον Ἑλλάδα καλλιγύναικα
Ἑλλάδα: Od. 1:344: ἀνδρός, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.”
Ἑλλάδα: Od. 4:726: ἐσθλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.
Ἑλλάδα: Od. 4:816: ἐσθλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.
Ἑλλάδα: Od. 11:496: ἦ μιν ἀτιμάζουσιν ἀν’ Ἑλλάδα τε Φθίην τε,
Ἑλλάδα: Od. 15:80: εἰ δ’ ἐθέλεις τραφθῆναι ἀν’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος,
Ἑλλάδι: Il. 16:595: Χάλκωνος φίλον υἱόν, ὃς Ἑλλάδι οἰκία ναίων
Ἑλλάδος: Il. 9:474: φεῦγον ἔπειτ’ ἀπάνευθε δι’ Ἑλλάδος εὐρυχόροιο,
ἐλλεδανοῖσι: Il. 18:553: ἄλλα δ’ ἀμαλλοδετῆρες ἐν ἐλλεδανοῖσι δέοντο.
Ἕλληνες: Il. 2:684: Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί,
Ἑλλήσποντον: Il. 9:360: ἦρι μάλ’ Ἑλλήσποντον ἐπ’ ἰχθυόεντα πλεούσας
Ἐλλήσποντον: Il. 12:30: λεῖα δ’ ἐποίησεν παρ’ ἀγάῤῥοον Ἐλλήσποντον,
Ἑλλήσποντον: Il. 15:233: φεύγοντες νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκωνται.
Ἑλλήσποντον: Il. 17:432: τὼ δ’ οὔτ’ ἂψ ἐπὶ νῆας ἐπὶ πλατὺν Ἑλλήσποντον
Ἑλλήσποντον: Il. 18:150: φεύγοντες νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο.
Ἑλλήσποντον: Il. 23:2: ἐπεὶ δὴ νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο,
Ἑλλήσποντον: Il. 24:346: αἶψα δ’ ἄρα Τροίην τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκανε,
Ἑλλήσποντος: Il. 2:845: ὅσσους Ἑλλήσποντος ἀγάρροος ἐντὸς ἐέργει.
Ἑλλήσποντος: Il. 24:545: καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων,
Ἑλλησπόντῳ: Il. 7:86: σῆμά τέ οἱ χεύωσιν ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντῳ.
Ἑλλησπόντῳ: Od. 24:82: ἀκτῇ ἔπι προὐχούσῃ, ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντῳ,
ἐλλισάμην: Od. 11:35: ἐλλισάμην, τὰ δὲ μῆλα λαβὼν ἀπεδειροτόμησα
ἐλλισάμην: Od. 13:273: ἐλλισάμην καί σφιν μενοεικέα ληΐδα δῶκα·
ἐλλίσσεθ’: Il. 12:49: ὣς Ἕκτωρ ἀν’ ὅμιλον ἰὼν ἐλλίσσεθ’ ἑταίρους
ἐλλίσσετο: Il. 21:71: αὐτὰρ ὃ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἑλὼν ἐλλίσσετο γούνων,
ἐλλίσσετο: Od. 10:264: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀμφοτέρῃσι λαβὼν ἐλλίσσετο γούνων
ἐλλίσσονθ’: Il. 9:581: ἐλλίσσονθ’· ὃ δὲ μᾶλλον ἀναίνετο· πολλὰ δ’ ἑταῖροι,
ἐλλιτάνευε: Il. 22:414: πάντας δ’ ἐλλιτάνευε κυλινδόμενος κατὰ κόπρον,
ἐλλιτάνευεν: Od. 7:145: θαύμαζον δ’ ὁρόωντες· ὁ δ’ ἐλλιτάνευεν Ὀδυσσεύς·
ἐλλιτάνευσα: Od. 10:481: γούνων ἐλλιτάνευσα, θεὰ δέ μευ ἔκλυεν αὐδῆς,
ἐλλόν: Od. 19:228: ἐν προτέροισι πόδεσσι κύων ἔχε ποικίλον ἐλλόν,
ἕλοι: Il. 2:12: πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοι πόλιν εὐρυάγυιαν
ἕλοι: Il. 10:206: ἐλθεῖν, εἴ τινά που δηΐων ἕλοι ἐσχατόωντα,
ἕλοι: Il. 22:502: αὐτὰρ ὅθ’ ὕπνος ἕλοι, παύσαιτό τε νηπιαχεύων,
ἕλοι: Od. 4:596: ἥμενος, οὐδέ κέ μ’ οἴκου ἕλοι πόθος οὐδὲ τοκήων·
ἑλοίατο: Od. 20:117: ἐν μεγάροισ’ Ὀδυσῆος ἑλοίατο δαῖτ’ ἐρατεινήν,
ἕλοιεν: Il. 11:509: μή πώς μιν πολέμοιο μετακλινθέντος ἕλοιεν.
ἕλοιεν: Il. 15:71: Ἴλιον αἰπὺ ἕλοιεν Ἀθηναίης διὰ βουλάς.
ἕλοιεν: Il. 15:476: μὴ μὰν ἀσπουδί γε δαμασσάμενοί περ ἕλοιεν
ἑλοίμεθα: Il. 2:127: Τρώων δ’ ἄνδρα ἕκαστοι ἑλοίμεθα οἰνοχοεύειν,
ἑλοίμεθα: Od. 16:149: πρῶτόν κεν τοῦ πατρὸς ἑλοίμεθα νόστιμον ἦμαρ.
ἑλοίμεθα: Od. 16:297: ὡς ἂν ἐπιθύσαντες ἑλοίμεθα· τοὺς δέ κ’ ἔπειτα
ἕλοιμεν: Il. 10:345: τυτθόν· ἔπειτα δέ κ’ αὐτὸν ἐπαΐξαντες ἕλοιμεν
ἑλοίμην: Od. 14:405: αὖτις δὲ κτείναιμι φίλον τ’ ἀπὸ θυμὸν ἑλοίμην·
ἑλοίμην: Od. 22:462: “μὴ μὲν δὴ καθαρῷ θανάτῳ ἀπὸ θυμὸν ἑλοίμην
ἑλοίμην: Od. 24:334: ἐς πατέρ’ Αὐτόλυκον μητρὸς φίλον, ὄφρ’ ἂν ἑλοίμην
ἕλοιμί: Il. 22:253: στήμεναι ἀντία σεῖο· ἕλοιμί κεν ἤ κεν ἁλοίην.
ἕλοιο: Od. 20:62: ἰὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλοῦσ’ ἐκ θυμὸν ἕλοιο
ἕλοις: Il. 2:29: πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν
ἕλοις: Il. 2:66: πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν
ἕλοις: Il. 9:304: νῦν γάρ χ’ Ἕκτορ’ ἕλοις, ἐπεὶ ἂν μάλα τοι σχεδὸν ἔλθοι
ἕλοις: Od. 4:463: ὄφρα μ’ ἕλοις ἀέκοντα λοχησάμενος; τέο σε χρή;
ἕλοιτο: Il. 3:66: ὅσσά κεν αὐτοὶ δῶσιν, ἑκὼν δ’ οὐκ ἄν τις ἕλοιτο·
ἕλοιτο: Il. 5:317: χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕλοιτο.
ἕλοιτο: Il. 5:346: χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕλοιτο·
ἕλοιτο: Il. 5:673: ἦ ὅ γε τῶν πλεόνων Λυκίων ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
ἕλοιτο: Il. 5:691: ὤσαιτ’ Ἀργείους, πολέων δ’ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
ἕλοιτο: Il. 10:506: ἦ ἔτι τῶν πλεόνων Θρῃκῶν ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
ἕλοιτο: Il. 16:655: ὤσαιτο προτὶ ἄστυ, πολέων δ’ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
ἕλοιτο: Od. 14:297: κεῖθι δέ μ’ ὡς περάσειε καὶ ἄσπετον ὦνον ἕλοιτο.
ἕλοιτο: Od. 17:236: ἠὲ μεταΐξας ῥοπάλῳ ἐκ θυμὸν ἕλοιτο
ἑλόμεσθα: Il. 11:729: δόρπον ἔπειθ’ ἑλόμεσθα κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι,
ἑλόμην: Il. 5:210: ἤματι τῷ ἑλόμην ὅτε Ἴλιον εἰς ἐρατεινὴν
ἑλόμην: Il. 8:108: οὕς ποτ’ ἀπ’ Αἰνείαν ἑλόμην μήστωρε φόβοιο.
ἑλόμην: Il. 19:60: ἤματι τῷ ὅτ’ ἐγὼν ἑλόμην Λυρνησσὸν ὀλέσσας·
ἕλον: Il. 1:369: ἐκ δ’ ἕλον Ἀτρεΐδῃ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον.
ἕλον: Il. 5:127: ἀχλὺν δ’ αὖ τοι ἀπ’ ὀφθαλμῶν ἕλον ἣ πρὶν ἐπῆεν,
ἕλον: Il. 7:106: εἰ μὴ ἀναΐξαντες ἕλον βασιλῆες Ἀχαιῶν,
ἕλον: Il. 11:737: πρῶτος ἐγὼν ἕλον ἄνδρα, κόμισσα δὲ μώνυχας ἵππους,
ἕλον: Il. 11:747: πεντήκοντα δ’ ἕλον δίφρους, δύο δ’ ἀμφὶς ἕκαστον
ἕλον: Il. 11:748: φῶτες ὀδὰξ ἕλον οὖδας ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες.
ἕλον: Il. 16:351: Οὗτοι ἄρ’ ἡγεμόνες Δαναῶν ἕλον ἄνδρα ἕκαστος.
ἕλον: Il. 16:698: Ἔνθά κεν ὑψίπυλον Τροίην ἕλον υἷες Ἀχαιῶν
ἕλον: Il. 17:276: Τρῶες ὑπέρθυμοι ἕλον ἔγχεσιν ἱέμενοί περ,
ἕλον: Il. 17:321: Ἀργεῖοι δέ κε κῦδος ἕλον καὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν
ἕλον: Il. 19:61: τώ κ’ οὐ τόσσοι Ἀχαιοὶ ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας
ἕλον: Il. 21:102: Τρώων, καὶ πολλοὺς ζωοὺς ἕλον ἠδ’ ἐπέρασσα·
ἕλον: Il. 21:544: Ἔνθά κεν ὑψίπυλον Τροίην ἕλον υἷες Ἀχαιῶν,
ἕλον: Il. 24:738: Ἕκτορος ἐν παλάμῃσιν ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας.
ἕλον: Od. 15:496: Τηλεμάχου ἕταροι λύον ἱστία, κὰδ δ’ ἕλον ἱστὸν
ἕλον: Od. 22:269: οἱ μὲν ἔπειθ’ ἅμα πάντες ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας,
ἑλόντ’: Il. 1:323: χειρὸς ἑλόντ’ ἀγέμεν Βρισηΐδα καλλιπάρῃον·
ἑλόντ’: Il. 24:227: ἀγκὰς ἑλόντ’ ἐμὸν υἱόν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἵην.
ἑλόντε: Il. 23:803: τεύχεα ἑσσαμένω ταμεσίχροα χαλκὸν ἑλόντε
ἑλόντες: Il. 3:316: κλήρους ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες,
ἑλόντες: Il. 14:372: κρύψαντες, χερσίν τε τὰ μακρότατ’ ἔγχε’ ἑλόντες
ἑλόντες: Il. 16:559: Σαρπηδών· ἀλλ’ εἴ μιν ἀεικισσαίμεθ’ ἑλόντες,
ἑλόντες: Il. 18:347: ἐν δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἔχεαν, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλόντες.
ἑλόντες: Il. 19:143: δῶρα δέ τοι θεράποντες ἐμῆς παρὰ νηὸς ἑλόντες
ἑλόντες: Il. 23:861: κλήρους δ’ ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες,
ἑλόντες: Il. 24:795: καὶ τά γε χρυσείην ἐς λάρνακα θῆκαν ἑλόντες
ἑλόντες: Od. 9:165: ἠφύσαμεν Κικόνων ἱερὸν πτολίεθρον ἑλόντες.
ἑλόντες: Od. 9:382: οἱ μὲν μοχλὸν ἑλόντες ἐλάϊνον, ὀξὺν ἐπ’ ἄκρῳ,
ἑλόντες: Od. 9:387: ὣς τοῦ ἐν ὀφθαλμῷ πυριήκεα μοχλὸν ἑλόντες
ἑλόντες: Od. 9:548: μῆλα δὲ Κύκλωπος γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλόντες
ἑλόντες: Od. 13:283: οἱ δὲ χρήματ’ ἐμὰ γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλόντες
ἑλόντες: Od. 16:369: Τηλέμαχον λοχόωντες, ἵνα φθείσωμεν ἑλόντες
ἑλόντες: Od. 16:383: ἀλλὰ φθέωμεν ἑλόντες ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος
ἕλοντο: Il. 2:399: κάπνισσάν τε κατὰ κλισίας, καὶ δεῖπνον ἕλοντο.
ἕλοντο: Il. 7:122: γηθόσυνοι θεράποντες ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο·
ἕλοντο: Il. 7:466: βουφόνεον δὲ κατὰ κλισίας καὶ δόρπον ἕλοντο.
ἕλοντο: Il. 7:482: κοιμήσαντ’ ἄρ’ ἔπειτα καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
ἕλοντο: Il. 8:53: Οἳ δ’ ἄρα δεῖπνον ἕλοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
ἕλοντο: Il. 9:709: ἔνθα δὲ κοιμήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
ἕλοντο: Il. 10:458: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν κτιδέην κυνέην κεφαλῆφιν ἕλοντο
ἕλοντο: Il. 16:663: οἳ δ’ ἄρ’ ἀπ’ ὤμοιιν Σαρπηδόνος ἔντε’ ἕλοντο
ἕλοντο: Il. 16:782: Τρώων ἐξ ἐνοπῆς, καὶ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο,
ἕλοντο: Il. 16:846: ῥηιδίως· αὐτοὶ γὰρ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο.
ἕλοντο: Il. 19:412: Τρῶες ἀπ’ ὤμοιιν Πατρόκλου τεύχε’ ἕλοντο·
ἕλοντο: Od. 4:786: ἔνθα δὲ δόρπον ἕλοντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
ἕλοντο: Od. 6:91: εἵματα χερσὶν ἕλοντο καὶ ἐσφόρεον μέλαν ὕδωρ,
ἕλοντο: Od. 8:372: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σφαῖραν καλὴν μετὰ χερσὶν ἕλοντο,
ἕλοντο: Od. 9:86: αἶψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο θοῇς παρὰ νηυσὶν ἑταῖροι.
ἕλοντο: Od. 10:57: αἶψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο θοῇς παρὰ νηυσὶν ἑταῖροι.
ἕλοντο: Od. 12:199: αἶψ’ ἀπὸ κηρὸν ἕλοντο ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι,
ἕλοντο: Od. 14:347: ἐσσυμένως παρὰ θῖνα θαλάσσης δόρπον ἕλοντο.
ἕλοντο: Od. 15:367: τὴν μὲν ἔπειτα Σάμηνδ’ ἔδοσαν καὶ μυρί’ ἕλοντο,
ἕλοντο: Od. 16:481: κοίτου τε μνήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
ἕλοντο: Od. 19:427: δὴ τότε κοιμήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
ἕλοντο: Od. 22:271: τοὶ δ’ ἄρ’ ἐπήϊξαν, νεκύων δ’ ἐξ ἔγχε’ ἕλοντο.
Ἕλος: Il. 2:584: οἵ τ’ ἄρ’ Ἀμύκλας εἶχον Ἕλος τ’ ἔφαλον πτολίεθρον,
Ἕλος: Il. 2:594: καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλος καὶ Δώριον, ἔνθά τε Μοῦσαι
ἕλος: Il. 20:221: τοῦ τρισχίλιαι ἵπποι ἕλος κάτα βουκολέοντο
ἕλος: Od. 14:474: ἂν δόνακας καὶ ἕλος, ὑπὸ τεύχεσι πεπτηῶτες
ἑλοῦσ’: Il. 4:542: χειρὸς ἑλοῦσ’, αὐτὰρ βελέων ἀπερύκοι ἐρωήν·
ἑλοῦσ’: Il. 5:30: χειρὸς ἑλοῦσ’ ἐπέεσσι προσηύδα θοῦρον Ἄρηα·
ἑλοῦσα: Il. 1:501: σκαιῇ, δεξιτερῇ δ’ ἄρ’ ὑπ’ ἀνθερεῶνος ἑλοῦσα
ἑλοῦσα: Il. 3:424: τῇ δ’ ἄρα δίφρον ἑλοῦσα φιλομειδὴς Ἀφροδίτη
ἑλοῦσα: Il. 5:353: τὴν μὲν ἄρ’ Ἶρις ἑλοῦσα ποδήνεμος ἔξαγ’ ὁμίλου
ἑλοῦσα: Il. 6:302: ἣ δ’ ἄρα πέπλον ἑλοῦσα Θεανὼ καλλιπάρῃος
ἑλοῦσα: Il. 15:126: ἔγχος δ’ ἔστησε στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ἑλοῦσα
ἑλοῦσα: Il. 21:397: οὐτάμεναι, αὐτὴ δὲ πανόψιον ἔγχος ἑλοῦσα
ἑλοῦσα: Il. 21:416: τὸν δ’ ἄγε χειρὸς ἑλοῦσα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
ἑλοῦσα: Od. 4:750: ἀλλ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
ἑλοῦσα: Od. 4:759: ἡ δ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
ἑλοῦσα: Od. 12:33: ἡ δ’ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα φίλων ἀπονόσφιν ἑταίρων
ἑλοῦσα: Od. 12:310: οὓς ἔφαγε Σκύλλη γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλοῦσα·
ἑλοῦσα: Od. 15:465: ἡ δ’ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα δόμων ἐξῆγε θύραζε.
ἑλοῦσα: Od. 17:48: ἀλλ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
ἑλοῦσα: Od. 17:58: ἡ δ’ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ’ ἑλοῦσα,
ἑλοῦσαι: Od. 8:436: ἐν δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἔχεον, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλοῦσαι.
ἐλόωντες: Od. 12:398: δαίνυντ’ Ἠελίοιο βοῶν ἐλόωντες ἀρίστας·
ἐλόωσι: Il. 13:315: οἵ μιν ἅδην ἐλόωσι καὶ ἐσσύμενον πολέμοιο
ἐλόωσι: Od. 7:319: λέξεαι, οἱ δ’ ἐλόωσι γαλήνην, ὄφρ’ ἂν ἵκηαι
ἔλπεαι: Il. 9:40: δαιμόνι’ οὕτω που μάλα ἔλπεαι υἷας Ἀχαιῶν
ἔλπεαι: Od. 21:314: ἔλπεαι, αἴ χ’ ὁ ξεῖνος Ὀδυσσῆος μέγα τόξον
ἔλπει: Od. 2:91: πάντας μέν ῥ’ ἔλπει, καὶ ὑπίσχεται ἀνδρὶ ἑκάστῳ,
ἔλπει: Od. 13:380: πάντας μέν ῥ’ ἔλπει καὶ ὑπίσχεται ἀνδρὶ ἑκάστῳ,
ἔλπεο: Il. 20:201: ἔλπεο δειδίξεσθαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς
ἔλπεο: Il. 20:432: ἔλπεο δειδίξεσθαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς
ἔλπεσθ’: Il. 15:504: ἦ ἔλπεσθ’ ἢν νῆας ἕλῃ κορυθαίολος Ἕκτωρ
ἔλπετ’: Od. 21:157: νῦν μέν τις καὶ ἔλπετ’ ἐνὶ φρεσὶν ἠδὲ μενοινᾷ
ἔλπεται: Il. 9:371: εἴ τινά που Δαναῶν ἔτι ἔλπεται ἐξαπατήσειν
ἔλπεται: Il. 24:491: χαίρει τ’ ἐν θυμῷ, ἐπί τ’ ἔλπεται ἤματα πάντα
ἔλπετο: Il. 10:355: ἔλπετο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀποστρέψοντας ἑταίρους
ἔλπετο: Il. 13:8: οὐ γὰρ ὅ γ’ ἀθανάτων τινα ἔλπετο ὃν κατὰ θυμὸν
ἔλπετο: Il. 15:288: Ἕκτωρ· ἦ θήν μιν μάλα ἔλπετο θυμὸς ἑκάστου
ἔλπετο: Il. 15:539: εἷος ὃ τῷ πολέμιζε μένων, ἔτι δ’ ἔλπετο νίκην,
ἔλπετο: Il. 15:701: Τρωσὶν δ’ ἔλπετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἑκάστου
ἔλπετο: Il. 16:609: ἔλπετο γὰρ τεύξεσθαι ὑπασπίδια προβιβῶντος.
ἔλπετο: Il. 17:234: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς
ἔλπετο: Il. 17:395: εἵλκεον ἀμφότεροι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς
ἔλπετο: Il. 17:404: τείχει ὕπο Τρώων· τό μιν οὔ ποτε ἔλπετο θυμῷ
ἔλπετο: Il. 17:406: ἂψ ἀπονοστήσειν, ἐπεὶ οὐδὲ τὸ ἔλπετο πάμπαν
ἔλπετο: Il. 17:495: ἤϊσαν ἀμφότεροι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς
ἔλπετο: Il. 17:603: τρέσσε δὲ παπτήνας, ἐπεὶ οὐκέτι ἔλπετο θυμῷ
ἔλπετο: Od. 3:275: ἐκτελέσας μέγα ἔργον, ὃ οὔ ποτε ἔλπετο θυμῷ.
ἔλπῃ: Od. 6:297: αὐτὰρ ἐπὴν ἥμεας ἔλπῃ ποτὶ δώματ’ ἀφῖχθαι,
Ἐλπῆνορ: Od. 11:57: “Ἐλπῆνορ, πῶς ἦλθες ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα;
Ἐλπήνορα: Od. 12:10: οἰσέμεναι νεκρὸν Ἐλπήνορα τεθνηῶτα.
Ἐλπήνορος: Od. 11:51: πρώτη δὲ ψυχὴ Ἐλπήνορος ἦλθεν ἑταίρου·
Ἐλπήνωρ: Od. 10:552: Ἐλπήνωρ δέ τις ἔσκε νεώτατος, οὔτε τι λίην
ἐλπίδος: Od. 16:101: ἔλθοι ἀλητεύων· ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα·
ἐλπίδος: Od. 19:84: ἢ Ὀδυσεὺς ἔλθῃ· ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα.
ἔλποιο: Od. 7:293: ὡς οὐκ ἂν ἔλποιο νεώτερον ἀντιάσαντα
ἔλποιτο: Il. 21:605: ὡς αἰεὶ ἔλποιτο κιχήσεσθαι ποσὶν οἷσι·
ἔλποιτό: Od. 3:319: ἐκ τῶν ἀνθρώπων, ὅθεν οὐκ ἔλποιτό γε θυμῷ
ἔλπομ’: Il. 15:110: ἤδη γὰρ νῦν ἔλπομ’ Ἄρηΐ γε πῆμα τετύχθαι·
ἔλπομ’: Il. 18:194: ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὅ γ’ ἔλπομ’ ἐνὶ πρώτοισιν ὁμιλεῖ
ἔλπομαι: Il. 7:199: ἔλπομαι ἐν Σαλαμῖνι γενέσθαι τε τραφέμεν τε.
ἔλπομαι: Il. 7:353: ἔλπομαι ἐκτελέεσθαι, ἵνα μὴ ῥέξομεν ὧδε.
ἔλπομαι: Il. 8:526: ἔλπομαι εὐχόμενος Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσιν
ἔλπομαι: Il. 13:309: ἦ ἐπ’ ἀριστερόφιν; ἐπεὶ οὔπωθι ἔλπομαι οὕτω
ἔλπομαι: Il. 17:239: ἔλπομαι αὐτώ περ νοστησέμεν ἐκ πολέμοιο.
ἐλπόμενοι: Il. 3:112: ἐλπόμενοι παύσασθαι ὀϊζυροῦ πολέμοιο.
ἐλπόμενοι: Il. 14:421: ἐλπόμενοι ἐρύεσθαι, ἀκόντιζον δὲ θαμειὰς
ἐλπόμενοι: Il. 16:281: ἐλπόμενοι παρὰ ναῦφι ποδώκεα Πηλεΐωνα
ἐλπόμενον: Il. 20:180: ἐλπόμενον Τρώεσσιν ἀνάξειν ἱπποδάμοισι
ἐλπόμενος: Il. 18:260: ἐλπόμενος νῆας αἱρησέμεν ἀμφιελίσσας.
ἐλπομένῳ: Od. 3:228: ἐλπομένῳ τὰ γένοιτ’, οὐδ’ εἰ θεοὶ ὣς ἐθέλοιεν.”
ἔλποντο: Il. 12:261: τὰς οἵ γ’ αὐέρυον, ἔλποντο δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν
ἔλποντο: Il. 13:41: ἄβρομοι αὐΐαχοι· ἔλποντο δὲ νῆας Ἀχαιῶν
ἔλποντο: Il. 14:67: ᾗ ἔπι πολλὰ πάθον Δαναοί, ἔλποντο δὲ θυμῷ
ἐλπωρή: Od. 2:280: ἐλπωρή τοι ἔπειτα τελευτῆσαι τάδε ἔργα.
ἐλπωρή: Od. 6:314: ἐλπωρή τοι ἔπειτα φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἐλπωρή: Od. 7:76: ἐλπωρή τοι ἔπειτα φίλους ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἐλπωρή: Od. 23:287: ἐλπωρή τοι ἔπειτα κακῶν ὑπάλυξιν ἔσεσθαι.”
ἔλσαι: Il. 1:409: τοὺς δὲ κατὰ πρύμνας τε καὶ ἀμφ’ ἅλα ἔλσαι Ἀχαιοὺς
ἔλσαι: Il. 18:294: κῦδος ἀρέσθ’ ἐπὶ νηυσί, θαλάσσῃ τ’ ἔλσαι Ἀχαιούς,
ἔλσαι: Il. 21:225: πρὶν ἔλσαι κατὰ ἄστυ καὶ Ἕκτορι πειρηθῆναι
ἔλσαν: Il. 11:413: ἔλσαν δ’ ἐν μέσσοισι, μετὰ σφίσι πῆμα τιθέντες.
ἔλυεν: Il. 23:513: καὶ τρίποδ’ ὠτώεντα φέρειν· ὃ δ’ ἔλυεν ὑφ’ ἵππους.
ἔλυον: Od. 7:6: ἡμιόνους ἔλυον ἐσθῆτά τε ἔσφερον εἴσω.
ἔλυσ’: Il. 2:808: αἶψα δ’ ἔλυσ’ ἀγορήν· ἐπὶ τεύχεα δ’ ἐσσεύοντο·
ἔλυσα: Il. 22:335: ὅς τοι γούνατ’ ἔλυσα· σὲ μὲν κύνες ἠδ’ οἰωνοὶ
ἔλυσα: Il. 24:593: εἰν Ἄϊδός περ ἐὼν ὅτι Ἕκτορα δῖον ἔλυσα
ἔλυσα: Od. 24:381: ἄνδρας μνηστῆρας· τῶ κέ σφεων γούνατ’ ἔλυσα
ἔλυσαν: Il. 18:244: χωρήσαντες ἔλυσαν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
ἔλυσαν: Od. 2:418: ἕζετο Τηλέμαχος. τοὶ δὲ πρυμνήσι’ ἔλυσαν,
ἔλυσαν: Od. 5:397: ἀσπάσιον δ’ ἄρα τόν γε θεοὶ κακότητος ἔλυσαν,
ἔλυσαν: Od. 13:77: κόσμῳ, πεῖσμα δ’ ἔλυσαν ἀπὸ τρητοῖο λίθοιο.
ἔλυσαν: Od. 13:321: ἠλώμην, εἷός με θεοὶ κακότητος ἔλυσαν·
ἔλυσαν: Od. 15:286: εἷσε Θεοκλύμενον· τοὶ δὲ πρυμνήσι’ ἔλυσαν.
ἔλυσαν: Od. 15:552: νηὸς ἀπ’ ἰκριόφιν· τοὶ δὲ πρυμνήσι’ ἔλυσαν.
ἔλυσαν: Od. 16:364: “ὢ πόποι, ὡς τόνδ’ ἄνδρα θεοὶ κακότητος ἔλυσαν.
ἔλυσαν: Od. 20:118: οἳ δή μοι καμάτῳ θυμαλγέϊ γούνατ’ ἔλυσαν
ἐλύσαο: Il. 24:685: καὶ νῦν μὲν φίλον υἱὸν ἐλύσαο, πολλὰ δ’ ἔδωκας·
ἐλύσατο: Il. 14:214: Ἦ, καὶ ἀπὸ στήθεσφιν ἐλύσατο κεστὸν ἱμάντα
ἐλύσατο: Il. 21:42: κεῖθεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο πολλὰ δ’ ἔδωκεν
ἔλυσε: Il. 13:412: ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσε.
ἔλυσε: Od. 3:392: ὤϊξεν ταμίη καὶ ἀπὸ κρήδεμνον ἔλυσε·
ἔλυσε: Od. 11:296: καὶ τότε δή μιν ἔλυσε βίη Ἰφικληείη
ἔλυσε: Od. 14:69: πρόχνυ, ἐπεὶ πολλῶν ἀνδρῶν ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσε·
ἔλυσε: Od. 14:236: ἐφράσαθ’, ἣ πολλῶν ἀνδρῶν ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσε,
ἔλυσεν: Il. 5:176: Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ’ ἔλυσεν·
ἔλυσεν: Il. 11:106: ποιμαίνοντ’ ἐπ’ ὄεσσι λαβών, καὶ ἔλυσεν ἀποίνων.
ἔλυσεν: Il. 11:578: ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν·
ἔλυσεν: Il. 13:360: ἄῤῥηκτόν τ’ ἄλυτόν τε, τὸ πολλῶν γούνατ’ ἔλυσεν.
ἔλυσεν: Il. 15:291: Ἕκτορ’, ὃ δὴ πολλῶν Δαναῶν ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν,
ἔλυσεν: Il. 16:425: Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ’ ἔλυσεν.
ἔλυσεν: Il. 17:349: ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν,
ἔλυσεν: Il. 24:498: τῶν μὲν πολλῶν θοῦρος Ἄρης ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν·
ἐλυσθείς: Il. 24:510: κλαῖ’ ἁδινὰ προπάροιθε ποδῶν Ἀχιλῆος ἐλυσθείς,
ἐλυσθεὶς: Od. 9:433: τοῦ κατὰ νῶτα λαβών, λασίην ὑπὸ γαστέρ’ ἐλυσθεὶς
ἐλύσθη: Il. 23:393: ἀμφὶς ὁδοῦ δραμέτην, ῥυμὸς δ’ ἐπὶ γαῖαν ἐλύσθη.
ἕλχ’: Il. 12:398: ἕλχ’, ἣ δ’ ἕσπετο πᾶσα διαμπερές, αὐτὰρ ὕπερθε
ἕλχ’: Il. 17:126: ἕλχ’ ἵν’ ἀπ’ ὤμοιιν κεφαλὴν τάμοι ὀξέϊ χαλκῷ,
ἕλω: Il. 7:81: εἰ δέ κ’ ἐγὼ τὸν ἕλω, δώῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων,
ἕλωμαι: Il. 1:137: εἰ δέ κε μὴ δώωσιν ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι
ἕλωμαι: Il. 1:324: εἰ δέ κε μὴ δώῃσιν ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι
ἕλωμαι: Il. 17:17: μή σε βάλω, ἀπὸ δὲ μελιηδέα θυμὸν ἕλωμαι.
ἕλωμαι: Il. 20:436: αἴ κέ σε χειρότερός περ ἐὼν ἀπὸ θυμὸν ἕλωμαι
ἕλωμαι: Il. 22:119: Τρωσὶν δ’ αὖ μετόπισθε γερούσιον ὅρκον ἕλωμαι
ἕλωμεν: Il. 2:228: πρωτίστῳ δίδομεν εὖτ’ ἂν πτολίεθρον ἕλωμεν.
ἕλωμεν: Il. 2:332: αὐτοῦ εἰς ὅ κεν ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἕλωμεν.
ἕλωμεν: Il. 4:239: ἄξομεν ἐν νήεσσιν, ἐπὴν πτολίεθρον ἕλωμεν.
ἑλών: Il. 1:139: ἄξω ἑλών· ὃ δέ κεν κεχολώσεται ὅν κεν ἵκωμαι.
ἑλὼν: Il. 1:356: ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας. ”
ἑλὼν: Il. 1:507: ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας.
ἑλὼν: Il. 2:240: ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας.
ἑλὼν: Il. 3:72: κτήμαθ’ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ’ ἀγέσθω·
ἑλών: Il. 3:78: μέσσου δουρὸς ἑλών· τοὶ δ’ ἱδρύνθησαν ἅπαντες.
ἑλὼν: Il. 3:93: κτήμαθ’ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ’ ἀγέσθω·
ἑλών: Il. 7:56: μέσσου δουρὸς ἑλών· οἳ δ’ ἱδρύνθησαν ἅπαντες.
ἑλὼν: Il. 8:13: ἤ μιν ἑλὼν ῥίψω ἐς Τάρταρον ἠερόεντα
ἑλὼν: Il. 9:111: ἠτίμησας, ἑλὼν γὰρ ἔχεις γέρας· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
ἑλὼν: Il. 9:216: Πάτροκλος μὲν σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ
ἑλὼν: Il. 9:652: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἕκαστος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον
ἑλὼν: Il. 9:664: Σκῦρον ἑλὼν αἰπεῖαν Ἐνυῆος πτολίεθρον.
ἑλών: Il. 10:504: ἢ ὅ γε δίφρον ἑλών, ὅθι ποικίλα τεύχε’ ἔκειτο,
ἑλών: Il. 11:645: ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ’ ἑδριάασθαι ἄνωγε.
ἑλών: Il. 11:777: ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ’ ἑδριάασθαι ἄνωγε,
ἑλὼν: Il. 12:397: Σαρπηδὼν δ’ ἄρ’ ἔπαλξιν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν
ἑλὼν: Il. 15:474: αὐτὰρ χερσὶν ἑλὼν δολιχὸν δόρυ καὶ σάκος ὤμῳ
ἑλὼν: Il. 16:153: τόν ῥά ποτ’ Ἠετίωνος ἑλὼν πόλιν ἤγαγ’ Ἀχιλλεύς,
ἑλὼν: Il. 16:406: ἕλκε δὲ δουρὸς ἑλὼν ὑπὲρ ἄντυγος, ὡς ὅτε τις φὼς
ἑλὼν: Il. 16:510: χειρὶ δ’ ἑλὼν ἐπίεζε βραχίονα· τεῖρε γὰρ αὐτὸν
ἑλὼν: Il. 17:540: Ὣς εἰπὼν ἐς δίφρον ἑλὼν ἔναρα βροτόεντα
ἑλὼν: Il. 18:23: ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν
ἑλὼν: Il. 21:71: αὐτὰρ ὃ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἑλὼν ἐλλίσσετο γούνων,
ἑλὼν: Il. 23:168: δημὸν ἑλὼν ἐκάλυψε νέκυν μεγάθυμος Ἀχιλλεὺς
ἑλὼν: Il. 23:219: χρυσέου ἐκ κρητῆρος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον
ἑλὼν: Il. 24:361: χεῖρα γέροντος ἑλὼν ἐξείρετο καὶ προσέειπε·
ἑλὼν: Il. 24:625: Αὐτομέδων δ’ ἄρα σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ
ἔλων: Il. 24:696: οἳ δ’ εἰς ἄστυ ἔλων οἰμωγῇ τε στοναχῇ τε
ἑλὼν: Il. 24:735: ῥίψει χειρὸς ἑλὼν ἀπὸ πύργου λυγρὸν ὄλεθρον
ἑλών: Od. 1:318: καὶ μάλα καλὸν ἑλών· σοὶ δ’ ἄξιον ἔσται ἀμοιβῆς.”
ἔλων: Od. 4:2: πρὸς δ’ ἄρα δώματ’ ἔλων Μενελάου κυδαλίμοιο.
ἑλών: Od. 4:66: ὄπτ’ ἐν χερσὶν ἑλών, τά ῥά οἱ γέρα πάρθεσαν αὐτῷ.
ἑλὼν: Od. 4:506: αὐτίκ’ ἔπειτα τρίαιναν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν
ἑλών: Od. 5:292: χερσὶ τρίαιναν ἑλών· πάσας δ’ ὀρόθυνεν ἀέλλας
ἑλὼν: Od. 7:168: χειρὸς ἑλὼν Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην
ἑλὼν: Od. 7:252: αὐτὰρ ἐγὼ τρόπιν ἀγκὰς ἑλὼν νεὸς ἀμφιελίσσης
ἑλὼν: Od. 8:84: πορφύρεον μέγα φᾶρος ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσι
ἑλὼν: Od. 8:89: καὶ δέπας ἀμφικύπελλον ἑλὼν σπείσασκε θεοῖσιν·
ἑλών: Od. 8:500: ἔνθεν ἑλών, ὡς οἱ μὲν ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν
ἑλὼν: Od. 10:145: καὶ τότ’ ἐγὼν ἐμὸν ἔγχος ἑλὼν καὶ φάσγανον ὀξὺ
ἑλὼν: Od. 12:229: μάκρ’ ἐν χερσὶν ἑλὼν εἰς ἴκρια νηὸς ἔβαινον
ἑλὼν: Od. 14:74: ἔνθεν ἑλὼν δύ’ ἔνεικε καὶ ἀμφοτέρους ἱέρευσεν,
ἑλών: Od. 14:279: καὶ κύσα γούναθ’ ἑλών· ὁ δ’ ἐρύσατο καί μ’ ἐλέησεν,
ἑλὼν: Od. 17:263: Φήμιος. αὐτὰρ ὁ χειρὸς ἑλὼν προσέειπε συβώτην·
ἑλὼν: Od. 17:335: μοῖραν ἑλὼν ἐτίθει κανέου τ’ ἐκ σῖτον ἀείρας.
ἑλὼν: Od. 17:343: ἄρτον τ’ οὖλον ἑλὼν περικαλλέος ἐκ κανέοιο
ἑλών: Od. 17:400: δός οἱ ἑλών· οὔ τοι φθονέω· κέλομαι γὰρ ἐγώ γε.
ἑλὼν: Od. 17:409: ὣς ἄρ’ ἔφη, καὶ θρῆνυν ἑλὼν ὑπέφηνε τραπέζης
ἑλὼν: Od. 17:462: ὣς ἄρ’ ἔφη, καὶ θρῆνυν ἑλὼν βάλε δεξιὸν ὦμον
ἑλὼν: Od. 18:258: δεξιτερὴν ἐπὶ καρπῷ ἑλὼν ἐμὲ χεῖρα προσηύδα·
ἑλὼν: Od. 21:419: τόν ῥ’ ἐπὶ πήχει ἑλὼν ἕλκεν νευρὴν γλυφίδας τε,
ἑλὼν: Od. 23:76: εἰπέμεν· ἀλλά με κεῖνος ἑλὼν ἐπὶ μάστακα χερσὶν
ἑλὼν: Od. 24:316: ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν
ἕλωνται: Il. 16:82: νῆας ἐνιπρήσωσι, φίλον δ’ ἀπὸ νόστον ἕλωνται.
ἕλωνται: Il. 16:545: μὴ ἀπὸ τεύχε’ ἕλωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρὸν
ἕλωρ: Il. 5:488: ἀνδράσι δυσμενέεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένησθε·
ἕλωρ: Il. 5:684: Πριαμίδη, μὴ δή με ἕλωρ Δαναοῖσιν ἐάσῃς
ἕλωρ: Il. 17:151: κάλλιπες Ἀργείοισιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι,
ἕλωρ: Il. 17:667: ἀργαλέου πρὸ φόβοιο ἕλωρ δηΐοισι λίποιεν.
ἕλωρ: Od. 3:271: κάλλιπεν οἰωνοῖσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι,
ἕλωρ: Od. 5:473: δείδω μὴ θήρεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένωμαι.”
ἕλωρ: Od. 13:208: καλλείψω, μή πώς μοι ἕλωρ ἄλλοισι γένηται.
ἕλωρ: Od. 24:292: θηρσὶ καὶ οἰωνοῖσιν ἕλωρ γένετ’· οὐδέ ἑ μήτηρ
ἕλωρα: Il. 18:93: Πατρόκλοιο δ’ ἕλωρα Μενοιτιάδεω ἀποτίσῃ.
ἑλώρια: Il. 1:4: ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
ἕλωσί: Il. 4:416: Τρῶας δῃώσωσιν ἕλωσί τε Ἴλιον ἱρήν,
ἕλωσι: Il. 16:128: μὴ δὴ νῆας ἕλωσι καὶ οὐκέτι φυκτὰ πέλωνται·
ἔμ’: Il. 1:133: ἦ ἐθέλεις ὄφρ’ αὐτὸς ἔχῃς γέρας, αὐτὰρ ἔμ’ αὔτως
ἔμ’: Il. 1:182: ὡς ἔμ’ ἀφαιρεῖται Χρυσηΐδα Φοῖβος Ἀπόλλων,
ἔμ’: Il. 1:271: καὶ μαχόμην κατ’ ἔμ’ αὐτὸν ἐγώ· κείνοισι δ’ ἂν οὔ τις
ἔμ’: Il. 3:69: αὐτὰρ ἔμ’ ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηΐφιλον Μενέλαον
ἔμ’: Il. 6:364: ὥς κεν ἔμ’ ἔντοσθεν πόλιος καταμάρψῃ ἐόντα.
ἔμ’: Il. 6:408: παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμ’ ἄμμορον, ἣ τάχα χήρη
ἔμ’: Il. 10:85: φθέγγεο, μηδ’ ἀκέων ἐπ’ ἔμ’ ἔρχεο· τίπτε δέ σε χρεώ;
ἔμ’: Il. 10:220: Νέστορ ἔμ’ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ἔμ’: Il. 10:319: Ἕκτορ ἔμ’ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ἔμ’: Il. 11:314: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵσταο· δὴ γὰρ ἔλεγχος
ἔμ’: Il. 11:442: ἤτοι μέν ῥ’ ἔμ’ ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι·
ἔμ’: Il. 11:455: αὐτὰρ ἔμ’, εἴ κε θάνω, κτεριοῦσί γε δῖοι Ἀχαιοί.
ἔμ’: Il. 13:252: ἦέ τευ ἀγγελίης μετ’ ἔμ’ ἤλυθες; οὐδέ τοι αὐτὸς
ἔμ’: Il. 17:179: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον,
ἔμ’: Il. 20:181: τιμῆς τῆς Πριάμου; ἀτὰρ εἴ κεν ἔμ’ ἐξεναρίξῃς,
ἔμ’: Il. 20:240: αὐτὰρ ἔμ’ Ἀγχίσης, Πρίαμος δ’ ἔτεχ’ Ἕκτορα δῖον.
ἔμ’: Il. 24:773: τὼ σέ θ’ ἅμα κλαίω καὶ ἔμ’ ἄμμορον ἀχνυμένη κῆρ·
ἔμ’: Od. 10:375: Κίρκη δ’ ὡς ἐνόησεν ἔμ’ ἥμενον οὐδ’ ἐπὶ σίτῳ
ἔμ’: Od. 10:486: ἀμφ’ ἔμ’ ὀδυρόμενοι, ὅτε που σύ γε νόσφι γένηαι.”
ἔμ’: Od. 12:160: οἶον ἔμ’ ἠνώγει ὄπ’ ἀκουέμεν· ἀλλά με δεσμῷ
ἔμ’: Od. 14:62: ὅς κεν ἔμ’ ἐνδυκέως ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὄπασσεν,
ἔμ’: Od. 14:237: δὴ τότ’ ἔμ’ ἤνωγον καὶ ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα
ἔμ’: Od. 14:331: ὤμοσε δὲ πρὸς ἔμ’ αὐτόν, ἀποσπένδων ἐνὶ οἴκῳ,
ἔμ’: Od. 16:120: μοῦνον ἔμ’ ἐν μεγάροισι τεκὼν λίπεν, οὐδ’ ἀπόνητο.
ἔμ’: Od. 17:442: αὐτὰρ ἔμ’ ἐς Κύπρον ξείνῳ δόσαν ἀντιάσαντι,
ἔμ’: Od. 17:473: αὐτὰρ ἔμ’ Ἀντίνοος βάλε γαστέρος εἵνεκα λυγρῆς,
ἔμ’: Od. 17:516: ἐν κλισίῃ· πρῶτον γὰρ ἔμ’ ἵκετο νηὸς ἀποδράς·
ἔμ’: Od. 19:288: ὤμνυε δὲ πρὸς ἔμ’ αὐτόν, ἀποσπένδων ἐνὶ οἴκῳ,
ἔμ’: Od. 20:79: ὣς ἔμ’ ἀϊστώσειαν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες,
ἔμ’: Od. 22:233: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον,
ἐμὰ: Il. 1:42: τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν. ”
ἐμὰ: Il. 11:608: νῦν ὀΐω περὶ γούνατ’ ἐμὰ στήσεσθαι Ἀχαιοὺς
ἐμὰ: Il. 16:64: τύνη δ’ ὤμοιιν μὲν ἐμὰ κλυτὰ τεύχεα δῦθι,
ἐμὰ: Il. 23:83: μὴ ἐμὰ σῶν ἀπάνευθε τιθήμεναι ὀστέ’ Ἀχιλλεῦ,
ἐμά: Od. 2:313: κτήματ’ ἐμά, μνηστῆρες, ἐγὼ δ’ ἔτι νήπιος ἦα;
ἐμὰ: Od. 3:355: ξείνους ξεινίζειν, ὅς τίς κ’ ἐμὰ δώμαθ’ ἵκηται.”
ἐμὰ: Od. 8:32: οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος, ὅτις κ’ ἐμὰ δώμαθ’ ἵκηται,
ἐμὰ: Od. 8:41: σκηπτοῦχοι βασιλῆες ἐμὰ πρὸς δώματα καλὰ
ἐμὰ: Od. 8:314: εἰς ἐμὰ δέμνια βάντες· ἐγὼ δ’ ὁρόων ἀκάχημαι.
ἐμὰ: Od. 9:12: σοὶ δ’ ἐμὰ κήδεα θυμὸς ἐπετράπετο στονόεντα
ἐμὰ: Od. 13:283: οἱ δὲ χρήματ’ ἐμὰ γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλόντες
ἐμὰ: Od. 14:197: οὔ τι διαπρήξαιμι λέγων ἐμὰ κήδεα θυμοῦ,
ἐμὰ: Od. 15:505: ἑσπέριος δ’ εἰς ἄστυ ἰδὼν ἐμὰ ἔργα κάτειμι.
ἐμὰ: Od. 19:514: ἔς τ’ ἐμὰ ἔργ’ ὁρόωσα καὶ ἀμφιπόλων ἐνὶ οἴκῳ·
ἐμαὶ: Il. 1:166: χεῖρες ἐμαὶ διέπουσ’· ἀτὰρ ἤν ποτε δασμὸς ἵκηται,
ἐμαὶ: Od. 7:328: νῆες ἐμαὶ καὶ κοῦροι ἀναῤῥίπτειν ἅλα πηδῷ.”
ἐμαραίνετο: Il. 23:228: τῆμος πυρκαϊὴ ἐμαραίνετο, παύσατο δὲ φλόξ.
ἐμαράνθη: Il. 9:212: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη καὶ φλὸξ ἐμαράνθη,
ἐμαρνάμεθ’: Od. 24:41: ἡμεῖς δὲ πρόπαν ἦμαρ ἐμαρνάμεθ’· οὐδέ κε πάμπαν
ἐμάρναο: Od. 22:228: εἰνάετες Τρώεσσιν ἐμάρναο νωλεμὲς αἰεί,
ἐμαρνάσθην: Il. 7:301: ἠμὲν ἐμαρνάσθην ἔριδος πέρι θυμοβόροιο,
ἐμαρνάσθην: Il. 17:382: νόσφιν ἐμαρνάσθην, ἐπεὶ ὣς ἐπετέλλετο Νέστωρ
ἐμάρνατο: Il. 12:40: αὐτὰρ ὅ γ’ ὡς τὸ πρόσθεν ἐμάρνατο ἶσος ἀέλλῃ·
ἔμαρπτε: Il. 14:345: Ἦ ῥα καὶ ἀγκὰς ἔμαρπτε Κρόνου παῖς ἣν παράκοιτιν·
ἔμαρπτε: Il. 21:489: Ἦ ῥα, καὶ ἀμφοτέρας ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔμαρπτε
ἔμαρπτε: Il. 23:62: εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε λύων μελεδήματα θυμοῦ
ἔμαρπτε: Od. 20:56: εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε, λύων μελεδήματα θυμοῦ,
ἔμαρπτεν: Il. 24:679: ἀλλ’ οὐχ Ἑρμείαν ἐριούνιον ὕπνος ἔμαρπτεν
ἔμαρψεν: Od. 24:390: ἐνδυκέως κομέεσκεν, ἐπεὶ κατὰ γῆρας ἔμαρψεν.
ἐμὰς: Il. 1:154: οὐ γὰρ πώποτ’ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν ἵππους,
ἐμὰς: Il. 9:115: ὦ γέρον οὔ τι ψεῦδος ἐμὰς ἄτας κατέλεξας·
ἐμάς: Il. 9:361: νῆας ἐμάς, ἐν δ’ ἄνδρας ἐρεσσέμεναι μεμαῶτας·
ἐμάς: Il. 15:228: χεῖρας ἐμάς, ἐπεὶ οὔ κεν ἀνιδρωτί γ’ ἐτελέσθη.
ἐμὰς: Il. 16:63: νῆας ἐμὰς ἀφίκηται ἀϋτή τε πτόλεμός τε.
ἐμὰς: Od. 13:327: ταῦτ’ ἀγορευέμεναι, ἵν’ ἐμὰς φρένας ἠπεροπεύῃς· -
ἐμὰς: Od. 22:63: οὐδέ κεν ὧς ἔτι χεῖρας ἐμὰς λήξαιμι φόνοιο,
ἐμάτησε: Il. 16:474: ἀΐξας ἀπέκοψε παρήορον οὐδ’ ἐμάτησε·
ἐμάχοντο: Il. 1:267: κάρτιστοι μὲν ἔσαν καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο
ἐμάχοντο: Il. 9:525: Κουρῆτές τ’ ἐμάχοντο καὶ Αἰτωλοὶ μενεχάρμαι
ἐμάχοντο: Il. 12:152: ἄντην βαλλομένων· μάλα γὰρ κρατερῶς ἐμάχοντο
ἐμάχοντο: Il. 12:175: Ἄλλοι δ’ ἀμφ’ ἄλλῃσι μάχην ἐμάχοντο πύλῃσιν·
ἐμάχοντο: Il. 13:700: ναῦφιν ἀμυνόμενοι μετὰ Βοιωτῶν ἐμάχοντο·
ἐμάχοντο: Il. 15:414: ἄλλοι δ’ ἀμφ’ ἄλλῃσι μάχην ἐμάχοντο νέεσσιν,
ἐμάχοντο: Il. 15:673: ἠδ’ ὅσσοι παρὰ νηυσὶ μάχην ἐμάχοντο θοῇσιν.
ἐμάχοντο: Il. 15:698: ἄντεσθ’ ἐν πολέμῳ, ὡς ἐσσυμένως ἐμάχοντο.
ἐμάχοντο: Il. 18:533: στησάμενοι δ’ ἐμάχοντο μάχην ποταμοῖο παρ’ ὄχθας,
ἐμάχοντο: Il. 18:539: ὡμίλευν δ’ ὥς τε ζωοὶ βροτοὶ ἠδ’ ἐμάχοντο,
ἐμάχοντο: Od. 9:54: στησάμενοι δ’ ἐμάχοντο μάχην παρὰ νηυσὶ θοῇσι,
ἐμάχοντο: Od. 22:245: ὅσσοι ἔτ’ ἔζωον περί τε ψυχέων ἐμάχοντο·
ἐμβαδὸν: Il. 15:505: ἐμβαδὸν ἵξεσθαι ἣν πατρίδα γαῖαν ἕκαστος;
ἔμβαινον: Il. 2:619: νῆες ἕποντο θοαί, πολέες δ’ ἔμβαινον Ἐπειοί.
ἐμβαίνων: Od. 10:164: τῷ δ’ ἐγὼ ἐμβαίνων δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς
ἔμβαλ’: Il. 10:366: φεύγων ἐς νῆας, τότε δὴ μένος ἔμβαλ’ Ἀθήνη
ἔμβαλ’: Il. 11:11: ὄρθι’, Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμβαλ’ ἑκάστῳ
ἔμβαλ’: Il. 12:383: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δ’ ἄρ’ ὑψόθεν ἔμβαλ’ ἀείρας,
ἔμβαλ’: Il. 14:151: ἧκεν· Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμβαλ’ ἑκάστῳ
ἔμβαλ’: Il. 21:304: εὐρὺ ῥέων ποταμός· μέγα γὰρ σθένος ἔμβαλ’ Ἀθήνη.
ἔμβαλε: Il. 3:139: Ὣς εἰποῦσα θεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ
ἔμβαλε: Il. 4:444: ἥ σφιν καὶ τότε νεῖκος ὁμοίϊον ἔμβαλε μέσσῳ
ἔμβαλε: Il. 13:82: χάρμῃ γηθόσυνοι, τήν σφιν θεὸς ἔμβαλε θυμῷ·
ἔμβαλε: Il. 14:218: τόν ῥά οἱ ἔμβαλε χερσὶν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔμβαλε: Il. 14:258: ζήτει· καί κέ μ’ ἄϊστον ἀπ’ αἰθέρος ἔμβαλε πόντῳ,
ἔμβαλε: Il. 16:529: αἷμα μέλαν τέρσηνε, μένος δέ οἱ ἔμβαλε θυμῷ.
ἔμβαλε: Il. 17:118: θεσπέσιον γάρ σφιν φόβον ἔμβαλε Φοῖβος Ἀπόλλων·
ἔμβαλε: Od. 1:438: καὶ τὸν μὲν γραίης πυκιμηδέος ἔμβαλε χερσίν.
ἔμβαλε: Od. 2:37: στῆ δὲ μέσῃ ἀγορῇ· σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρὶ
ἔμβαλε: Od. 5:431: πλῆξεν ἐπεσσύμενον, τηλοῦ δέ μιν ἔμβαλε πόντῳ.
ἔμβαλε: Od. 6:116: ἀμφιπόλου μὲν ἅμαρτε, βαθείῃ δ’ ἔμβαλε δίνῃ.
ἔμβαλε: Od. 12:415: Ζεὺς δ’ ἄμυδις βρόντησε καὶ ἔμβαλε νηῒ κεραυνόν·
ἔμβαλε: Od. 14:305: Ζεὺς δ’ ἄμυδις βρόντησε καὶ ἔμβαλε νηῒ κεραυνόν·
ἔμβαλε: Od. 18:103: εἷσεν ἀνακλίνας, σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρί,
ἔμβαλε: Od. 19:10: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶν ἔμβαλε δαίμων·
ἔμβαλε: Od. 19:485: ἀλλ’ ἐπεὶ ἐφράσθης καί τοι θεὸς ἔμβαλε θυμῷ,
ἔμβαλε: Od. 23:260: ἀλλ’ ἐπεὶ ἐφράσθης καί τοι θεὸς ἔμβαλε θυμῷ,
ἐμβαλέειν: Il. 24:645: πορφύρε’ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ’ ἐφύπερθε τάπητας,
ἐμβαλέειν: Od. 4:298: πορφύρε’ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ’ ἐφύπερθε τάπητας
ἐμβαλέειν: Od. 7:337: πορφύρε’ ἐμβαλέειν στορέσαι τ’ ἐφύπερθε τάπητας,
ἐμβαλέειν: Od. 9:489: ἐμβαλέειν κώπῃσ’, ἵν’ ὑπὲκ κακότητα φύγοιμεν,
ἐμβαλέειν: Od. 10:129: ἐμβαλέειν κώπῃσ’, ἵν’ ὑπὲκ κακότητα φύγοιμεν·
ἔμβαλεν: Il. 7:188: ἤτοι ὑπέσχεθε χεῖρ’, ὃ δ’ ἄρ’ ἔμβαλεν ἄγχι παραστάς,
ἔμβαλεν: Il. 21:47: χερσὶν Ἀχιλλῆος θεὸς ἔμβαλεν, ὅς μιν ἔμελλε
ἐμβάλετ’: Od. 23:179: ἔνθα οἱ ἐκθεῖσαι πυκινὸν λέχος ἐμβάλετ’ εὐνήν,
ἐμβάλλεο: Il. 10:447: μὴ δή μοι φύξίν γε Δόλων ἐμβάλλεο θυμῷ·
ἐμβάλλεο: Il. 23:313: ἀλλ’ ἄγε δὴ σὺ φίλος μῆτιν ἐμβάλλεο θυμῷ
ἐμβάλλετε: Od. 2:79: νῦν δέ μοι ἀπρήκτους ὀδύνας ἐμβάλλετε θυμῷ.”
ἐμβάλοι: Il. 13:320: ἐμβάλοι αἰθόμενον δαλὸν νήεσσι θοῇσιν.
ἐμβάλοι: Il. 15:598: ἐμβάλοι ἀκάματον, Θέτιδος δ’ ἐξαίσιον ἀρὴν
ἔμβαλον: Il. 16:122: χάζετο δ’ ἐκ βελέων. τοὶ δ’ ἔμβαλον ἀκάματον πῦρ
ἔμβαλον: Il. 18:85: ἤματι τῷ ὅτε σε βροτοῦ ἀνέρος ἔμβαλον εὐνῇ.
ἔμβαλον: Il. 19:88: οἵ τέ μοι εἰν ἀγορῇ φρεσὶν ἔμβαλον ἄγριον ἄτην,
ἐμβασίλευε: Od. 15:413: τῇσιν δ’ ἀμφοτέρῃσι πατὴρ ἐμὸς ἐμβασίλευε,
ἐμβασίλευεν: Il. 2:572: καὶ Σικυῶν’, ὅθ’ ἄρ’ Ἄδρηστος πρῶτ’ ἐμβασίλευεν,
ἐμβέβασαν: Il. 2:720: ἐμβέβασαν τόξων εὖ εἰδότες ἶφι μάχεσθαι.
ἐμβεβαυῖα: Il. 24:81: ἥ τε κατ’ ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβαυῖα
ἐμβεβαῶτα: Il. 5:199: ἵπποισίν μ’ ἐκέλευε καὶ ἅρμασιν ἐμβεβαῶτα
ἔμβη: Od. 4:656: χθιζὸν ὑπηοῖον. τότε δ’ ἔμβη νηῒ Πύλονδε.”
ἐμβήῃ: Il. 16:94: ἐμβήῃ· μάλα τούς γε φιλεῖ ἑκάεργος Ἀπόλλων·
ἔμβητον: Il. 23:403: ἔμβητον καὶ σφῶϊ· τιταίνετον ὅττι τάχιστα.
ἐμβρέμεται: Il. 15:627: ἱστίῳ ἐμβρέμεται, τρομέουσι δέ τε φρένα ναῦται
ἔμβρυον: Od. 9:245: πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ’ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ.
ἔμβρυον: Od. 9:309: πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ’ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ.
ἔμβρυον: Od. 9:342: πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ’ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ.
ἐμέ: Il. 1:454: τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ’ ἴψαο λαὸν Ἀχαιῶν·
ἐμὲ: Il. 2:71: ᾤχετ’ ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν.
ἐμὲ: Il. 3:404: νικήσας ἐθέλει στυγερὴν ἐμὲ οἴκαδ’ ἄγεσθαι,
ἐμὲ: Il. 5:117: δηΐῳ ἐν πολέμῳ, νῦν αὖτ’ ἐμὲ φῖλαι Ἀθήνη·
ἐμὲ: Il. 6:50: εἴ κεν ἐμὲ ζωὸν πεπύθοιτ’ ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
ἐμὲ: Il. 7:77: εἰ μέν κεν ἐμὲ κεῖνος ἕλῃ ταναήκεϊ χαλκῷ,
ἐμὲ: Il. 7:152: ἀλλ’ ἐμὲ θυμὸς ἀνῆκε πολυτλήμων πολεμίζειν
ἐμὲ: Il. 7:198: οὐδέ τι ἰδρείῃ, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ νήϊδά γ’ οὕτως
ἐμὲ: Il. 8:289: πρώτῳ τοι μετ’ ἐμὲ πρεσβήϊον ἐν χερὶ θήσω,
ἐμὲ: Il. 8:364: ἤτοι ὃ μὲν κλαίεσκε πρὸς οὐρανόν, αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς
ἐμὲ: Il. 8:370: νῦν δ’ ἐμὲ μὲν στυγέει, Θέτιδος δ’ ἐξήνυσε βουλάς,
ἐμὲ: Il. 9:451: μητέρ’ ἐμήν· ἣ δ’ αἰὲν ἐμὲ λισσέσκετο γούνων
ἐμὲ: Il. 9:611: καλόν τοι σὺν ἐμοὶ τὸν κήδειν ὅς κ’ ἐμὲ κήδῃ·
ἐμὲ: Il. 10:43: χρεὼ βουλῆς ἐμὲ καὶ σὲ διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε
ἐμέ: Il. 10:123: ἀλλ’ ἐμέ τ’ εἰσορόων καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενος ὁρμήν.
ἐμὲ: Il. 10:378: ζωγρεῖτ’, αὐτὰρ ἐγὼν ἐμὲ λύσομαι· ἔστι γὰρ ἔνδον
ἐμὲ: Il. 10:381: εἴ κεν ἐμὲ ζωὸν πεπύθοιτ’ ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
ἐμὲ: Il. 10:432: ἀλλὰ τί ἢ ἐμὲ ταῦτα διεξερέεσθε ἕκαστα;
ἐμὲ: Il. 10:442: ἀλλ’ ἐμὲ μὲν νῦν νηυσὶ πελάσσετον ὠκυπόροισιν,
ἐμὲ: Il. 11:278: φύλοπιν ἀργαλέην, ἐπεὶ οὐκ ἐμὲ μητίετα Ζεὺς
ἐμὲ: Il. 11:827: ἀλλ’ ἐμὲ μὲν σὺ σάωσον ἄγων ἐπὶ νῆα μέλαιναν,
ἐμὲ: Il. 13:151: παρμένετ’· οὔ τοι δηρὸν ἐμὲ σχήσουσιν Ἀχαιοὶ
ἐμέ: Il. 13:269: οὐδὲ γὰρ οὐδ’ ἐμέ φημι λελασμένον ἔμμεναι ἀλκῆς,
ἐμὲ: Il. 13:452: Δευκαλίων δ’ ἐμὲ τίκτε πολέσσ’ ἄνδρεσσιν ἄνακτα
ἐμὲ: Il. 13:623: ἣν ἐμὲ λωβήσασθε κακαὶ κύνες, οὐδέ τι θυμῷ
ἐμὲ: Il. 13:777: μέλλω, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ πάμπαν ἀνάλκιδα γείνατο μήτηρ·
ἐμὲ: Il. 14:257: ῥιπτάζων κατὰ δῶμα θεούς, ἐμὲ δ’ ἔξοχα πάντων
ἐμὲ: Il. 15:24: γῆν ὀλιγηπελέων· ἐμὲ δ’ οὐδ’ ὧς θυμὸν ἀνίει
ἐμέ: Il. 16:30: μὴ ἐμέ γ’ οὖν οὗτός γε λάβοι χόλος, ὃν σὺ φυλάσσεις
ἐμέ: Il. 16:38: ἀλλ’ ἐμέ περ πρόες ὦχ’, ἅμα δ’ ἄλλον λαὸν ὄπασσον
ἐμὲ: Il. 16:41: αἴ κ’ ἐμὲ σοὶ ἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο
ἐμέ: Il. 16:237: τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ’ ἴψαο λαὸν Ἀχαιῶν,
ἐμὲ: Il. 16:516: ἀνέρι κηδομένῳ, ὡς νῦν ἐμὲ κῆδος ἱκάνει.
ἐμὲ: Il. 18:90: οἴκαδε νοστήσαντ’, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ θυμὸς ἄνωγε
ἐμὲ: Il. 18:111: ὡς ἐμὲ νῦν ἐχόλωσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
ἐμὲ: Il. 18:135: πρίν γ’ ἐμὲ δεῦρ’ ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδηαι·
ἐμὲ: Il. 18:330: αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ νοστήσαντα
ἐμὲ: Il. 19:329: οἶον ἐμὲ φθίσεσθαι ἀπ’ Ἄργεος ἱπποβότοιο
ἐμὲ: Il. 20:92: πέρσε δὲ Λυρνησσὸν καὶ Πήδασον· αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς
ἐμὲ: Il. 20:186: αἴ κεν ἐμὲ κτείνης; χαλεπῶς δέ σ’ ἔολπα τὸ ῥέξειν.
ἐμέ: Il. 21:159: ὃς τέκε Πηλεγόνα κλυτὸν ἔγχεϊ· τὸν δ’ ἐμέ φασι
ἐμὲ: Il. 21:501: εὔχεσθαι ἐμὲ νικῆσαι κρατερῆφι βίηφιν.
ἐμὲ: Il. 22:18: νῦν δ’ ἐμὲ μὲν μέγα κῦδος ἀφείλεο, τοὺς δὲ σάωσας
ἐμὲ: Il. 22:59: πρὸς δ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ’ ἐλέησον
ἐμὲ: Il. 22:265: ὣς οὐκ ἔστ’ ἐμὲ καὶ σὲ φιλήμεναι, οὐδέ τι νῶϊν
ἐμὲ: Il. 22:299: ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν τείχει, ἐμὲ δ’ ἐξαπάτησεν Ἀθήνη.
ἐμὲ: Il. 22:332: σῶς ἔσσεσθ’, ἐμὲ δ’ οὐδὲν ὀπίζεο νόσφιν ἐόντα
ἐμὲ: Il. 22:483: ἔρχεαι, αὐτὰρ ἐμὲ στυγερῷ ἐνὶ πένθεϊ λείπεις
ἐμὲ: Il. 23:78: βουλὰς ἑζόμενοι βουλεύσομεν, ἀλλ’ ἐμὲ μὲν κὴρ
ἐμὲ: Il. 23:644: ἔργων τοιούτων· ἐμὲ δὲ χρὴ γήραϊ λυγρῷ
ἐμὲ: Il. 24:113: σκύζεσθαί οἱ εἰπὲ θεούς, ἐμὲ δ’ ἔξοχα πάντων
ἐμέ: Il. 24:116: αἴ κέν πως ἐμέ τε δείσῃ ἀπό θ’ Ἕκτορα λύσῃ.
ἐμὲ: Od. 1:212: ἐκ τοῦ δ’ οὔτ’ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἴδον οὔτ’ ἐμὲ κεῖνος.”
ἐμὲ: Od. 3:60: δὸς δ’ ἔτι Τηλέμαχον καὶ ἐμὲ πρήξαντα νέεσθαι,
ἐμὲ: Od. 4:161: αὐτὰρ ἐμὲ προέηκε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ
ἐμὲ: Od. 4:634: νῆά μοι οἴχετ’ ἄγων· ἐμὲ δὲ χρεὼ γίνεται αὐτῆς
ἐμέ: Od. 5:99: Ζεὺς ἐμέ γ’ ἠνώγει δεῦρ’ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα·
ἐμὲ: Od. 7:215: ἀλλ’ ἐμὲ μὲν δορπῆσαι ἐάσατε κηδόμενόν περ·
ἐμὲ: Od. 7:223: ὥς κ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐμῆς ἐπιβήσετε πάτρης,
ἐμὲ: Od. 7:248: ἀλλ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐφέστιον ἤγαγε δαίμων
ἐμέ: Od. 8:221: τῶν δ’ ἄλλων ἐμέ φημι πολὺ προφερέστερον εἶναι,
ἐμὲ: Od. 8:308: ὡς ἐμὲ χωλὸν ἐόντα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
ἐμὲ: Od. 9:224: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν πρώτισθ’ ἕταροι λίσσοντ’ ἐπέεσσι
ἐμὲ: Od. 9:281: ὣς φάτο πειράζων, ἐμὲ δ’ οὐ λάθεν εἰδότα πολλά,
ἐμὲ: Od. 10:31: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν γλυκὺς ὕπνος ἐπέλλαβε κεκμηῶτα·
ἐμὲ: Od. 10:414: μητέρας· ὣς ἐμὲ κεῖνοι, ἐπεὶ ἴδον ὀφθαλμοῖσι,
ἐμὲ: Od. 11:43: θεσπεσίῃ ἰαχῇ· ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει.
ἐμὲ: Od. 11:91: χρύσεον σκῆπτρον ἔχων, ἐμὲ δ’ ἔγνω καὶ προσέειπε·
ἐμὲ: Od. 11:176: ἀνδρῶν ἄλλος ἔχει, ἐμὲ δ’ οὐκέτι φασὶ νέεσθαι.
ἐμέ: Od. 11:198: οὔτ’ ἐμέ γ’ ἐν μεγάροισιν ἐΰσκοπος ἰοχέαιρα
ἐμὲ: Od. 11:390: ἔγνω δ’ αἶψ’ ἐμὲ κεῖνος, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι·
ἐμὲ: Od. 11:392: πιτνὰς εἰς ἐμὲ χεῖρας ὀρέξασθαι μενεαίνων·
ἐμέ: Od. 11:406: οὔτ’ ἐμέ γ’ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμασσεν
ἐμὲ: Od. 11:615: ἔγνω δ’ αἶψ’ ἐμὲ κεῖνος, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι,
ἐμὲ: Od. 11:633: ἠχῇ θεσπεσίῃ· ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει,
ἐμὲ: Od. 12:33: ἡ δ’ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα φίλων ἀπονόσφιν ἑταίρων
ἐμέ: Od. 12:200: ὅν σφιν ἐπ’ ὠσὶν ἄλειψ’, ἐμέ τ’ ἐκ δεσμῶν ἀνέλυσαν.
ἐμὲ: Od. 12:249: ὑψόσ’ ἀειρομένων· ἐμὲ δὲ φθέγγοντο καλεῦντες
ἐμέ: Od. 13:230: ἀλλὰ σάω μὲν ταῦτα, σάω δ’ ἐμέ· σοὶ γὰρ ἐγώ γε
ἐμὲ: Od. 13:282: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν γλυκὺς ὕπνος ἐπέλλαβε κεκμηῶτα,
ἐμὲ: Od. 14:202: γνήσιοι ἐξ ἀλόχου· ἐμὲ δ’ ὠνητὴ τέκε μήτηρ
ἐμὲ: Od. 14:334: ἀλλ’ ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε· τύχησε γὰρ ἐρχομένη νηῦς
ἐμὲ: Od. 14:345: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν κατέδησαν ἐϋσσέλμῳ ἐνὶ νηῒ
ἐμὲ: Od. 14:357: νηὸς ἔπι γλαφυρῆς· ἐμὲ δ’ ἔκρυψαν θεοὶ αὐτοὶ
ἐμὲ: Od. 15:201: ἱέμενος φιλέειν· ἐμὲ δὲ χρεὼ θᾶσσον ἱκέσθαι.”
ἐμὲ: Od. 15:210: πρὶν ἐμὲ οἴκαδ’ ἱκέσθαι ἀπαγγεῖλαί τε γέροντι.
ἐμὲ: Od. 15:368: αὐτὰρ ἐμὲ χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἐκείνη
ἐμὲ: Od. 15:465: ἡ δ’ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα δόμων ἐξῆγε θύραζε.
ἐμὲ: Od. 16:272: αὐτὰρ ἐμὲ προτὶ ἄστυ συβώτης ὕστερον ἄξει
ἐμὲ: Od. 16:432: παῖδά τ’ ἀποκτείνεις, ἐμὲ δὲ μεγάλως ἀκαχίζεις·
ἐμὲ: Od. 16:442: ἡμετέρῳ, ἐπεὶ ἦ καὶ ἐμὲ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
ἐμὲ: Od. 17:12: πύρνον καὶ κοτύλην· ἐμὲ δ’ οὔ πως ἔστιν ἅπαντας
ἐμὲ: Od. 17:22: ἀλλ’ ἔρχευ· ἐμὲ δ’ ἄξει ἀνὴρ ὅδε, τὸν σὺ κελεύεις,
ἐμὲ: Od. 17:79: εἴ κεν ἐμὲ μνηστῆρες ἀγήνορες ἐν μεγάροισι
ἐμὲ: Od. 17:112: ἐλθόντα χρόνιον νέον ἄλλοθεν· ὣς ἐμὲ κεῖνος
ἐμὲ: Od. 17:521: ὣς ἐμὲ κεῖνος ἔθελγε παρήμενος ἐν μεγάροισι.
ἐμὲ: Od. 18:56: μή τις ἐπ’ Ἴρῳ ἦρα φέρων ἐμὲ χειρὶ βαρείῃ
ἐμὲ: Od. 18:258: δεξιτερὴν ἐπὶ καρπῷ ἑλὼν ἐμὲ χεῖρα προσηύδα·
ἐμὲ: Od. 19:115: τῶ ἐμὲ νῦν τὰ μὲν ἄλλα μετάλλα σῷ ἐνὶ οἴκῳ,
ἐμὲ: Od. 19:181: Δευκαλίων δ’ ἐμὲ τίκτε καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα·
ἐμὲ: Od. 19:291: ἀλλ’ ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε· τύχησε γὰρ ἐρχομένη νηῦς
ἐμὲ: Od. 19:374: οὐκ ἐάᾳς νίζειν· ἐμὲ δ’ οὐκ ἀέκουσαν ἄνωγε
ἐμὲ: Od. 19:551: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμὲ μελιηδὴς ὕπνος ἀνῆκε·
ἐμὲ: Od. 21:72: ἀλλ’ ἐμὲ ἱέμενοι γῆμαι θέσθαι τε γυναῖκα.
ἐμὲ: Od. 21:211: εὐξαμένου ἐμὲ αὖτις ὑπότροπον οἴκαδ’ ἱκέσθαι.
ἐμὲ: Od. 22:425: οὔτ’ ἐμὲ τίουσαι οὔτ’ αὐτὴν Πηνελόπειαν.
ἐμὲ: Od. 23:250: πολλὸς καὶ χαλεπός, τὸν ἐμὲ χρὴ πάντα τελέσσαι.
ἐμὲ: Od. 23:352: κλαίουσ’· αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς ἄλγεσι καὶ θεοὶ ἄλλοι
ἔμεγ’: Il. 9:315: οὔτ’ ἔμεγ’ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα πεισέμεν οἴω
ἐμέθεν: Il. 1:525: τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε μετ’ ἀθανάτοισι μέγιστον
ἐμέθεν: Il. 2:26: νῦν δ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ἐμέθεν: Il. 2:63: νῦν δ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ἐμέθεν: Il. 5:653: ἐξ ἐμέθεν τεύξεσθαι, ἐμῷ δ’ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα
ἐμέθεν: Il. 9:456: ἐξ ἐμέθεν γεγαῶτα· θεοὶ δ’ ἐτέλειον ἐπαρὰς
ἐμέθεν: Il. 15:213: αἴ κεν ἄνευ ἐμέθεν καὶ Ἀθηναίης ἀγελείης
ἐμέθεν: Il. 19:217: κρείσσων εἰς ἐμέθεν καὶ φέρτερος οὐκ ὀλίγον περ
ἐμέθεν: Il. 21:217: ἐξ ἐμέθεν γ’ ἐλάσας πεδίον κάτα μέρμερα ῥέζε·
ἐμέθεν: Il. 24:133: ἀλλ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα, Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι·
ἐμέθεν: Od. 4:592: ἀθανάτοισ’ ἐμέθεν μεμνημένος ἤματα πάντα.”
ἐμέθεν: Od. 6:289: ξεῖνε, σὺ δ’ ὦκ’ ἐμέθεν ξυνίει ἔπος, ὄφρα τάχιστα
ἐμέθεν: Od. 8:241: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐμέθεν ξυνίει ἔπος, ὄφρα καὶ ἄλλῳ
ἐμέθεν: Od. 8:431: χρύσεον, ὄφρ’ ἐμέθεν μεμνημένος ἤματα πάντα
ἐμέθεν: Od. 16:439: ζώοντός γ’ ἐμέθεν καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο.
ἐμέθεν: Od. 18:273: οὐλομένης ἐμέθεν, τῆς τε Ζεὺς ὄλβον ἀπηύρα.
ἐμέθεν: Od. 19:99: ὁ ξεῖνος ἐμέθεν· ἐθέλω δέ μιν ἐξερέεσθαι.”
ἐμέθεν: Od. 23:78: ἀλλ’ ἕπευ· αὐτὰρ ἐγὼν ἐμέθεν περιδώσομαι αὐτῆς,
ἐμέθεν: Od. 23:114: πειράζειν ἐμέθεν· τάχα δὲ φράσεται καὶ ἄρειον.
ἐμεῖ’: Il. 23:789: Αἴας μὲν γὰρ ἐμεῖ’ ὀλίγον προγενέστερός ἐστιν,
ἐμεῖ’: Od. 8:462: μνήσῃ ἐμεῖ’, ὅτι μοι πρώτῃ ζωάγρι’ ὀφέλλεις.”
ἔμεινα: Od. 10:53: ἀλλ’ ἔτλην καὶ ἔμεινα, καλυψάμενος δ’ ἐνὶ νηῒ
ἔμεινα: Od. 14:244: μῆνα γὰρ οἶον ἔμεινα τεταρπόμενος τεκέεσσι
ἐμείναμεν: Od. 9:151: ἔνθα δ’ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
ἐμείναμεν: Od. 9:306: ὣς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
ἐμείναμεν: Od. 9:436: ὣς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
ἐμείναμεν: Od. 12:7: ἔνθα δ’ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
ἔμειναν: Il. 15:656: τῶν πρωτέων, αὐτοῦ δὲ παρὰ κλισίῃσιν ἔμειναν
ἔμεινας: Il. 6:126: σῷ θάρσει, ὅ τ’ ἐμὸν δολιχόσκιον ἔγχος ἔμεινας·
ἔμεινε: Il. 14:285: ἔνθ’ Ὕπνος μὲν ἔμεινε πάρος Διὸς ὄσσε ἰδέσθαι
ἔμεινε: Od. 4:733: τῶ κε μάλ’ ἤ κεν ἔμεινε, καὶ ἐσσύμενός περ ὁδοῖο,
ἔμειξαν: Od. 4:41: πὰρ δ’ ἔβαλον ζειάς, ἀνὰ δὲ κρῖ λευκὸν ἔμειξαν,
ἐμεῖο: Il. 1:174: λίσσομαι εἵνεκ’ ἐμεῖο μένειν· πάρ’ ἔμοιγε καὶ ἄλλοι
ἐμεῖο: Il. 1:259: ἀλλὰ πίθεσθ’· ἄμφω δὲ νεωτέρω ἐστὸν ἐμεῖο·
ἐμεῖο: Il. 1:301: τῶν οὐκ ἄν τι φέροις ἀνελὼν ἀέκοντος ἐμεῖο·
ἐμεῖο: Il. 1:341: χρειὼ ἐμεῖο γένηται ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι
ἐμεῖο: Il. 3:97: κέκλυτε νῦν καὶ ἐμεῖο· μάλιστα γὰρ ἄλγος ἱκάνει
ἐμεῖο: Il. 3:162: δεῦρο πάροιθ’ ἐλθοῦσα φίλον τέκος ἵζευ ἐμεῖο,
ἐμεῖο: Il. 4:324: αἰχμὰς δ’ αἰχμάσσουσι νεώτεροι, οἵ περ ἐμεῖο
ἐμεῖο: Il. 4:343: πρώτω γὰρ καὶ δαιτὸς ἀκουάζεσθον ἐμεῖο,
ἐμεῖο: Il. 5:214: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀπ’ ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος φὼς
ἐμεῖο: Il. 6:344: δᾶερ ἐμεῖο κυνὸς κακομηχάνου ὀκρυοέσσης,
ἐμεῖο: Il. 6:356: εἵνεκ’ ἐμεῖο κυνὸς καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ’ ἄτης,
ἐμεῖο: Il. 6:362: Τρώεσσ’, οἳ μέγ’ ἐμεῖο ποθὴν ἀπεόντος ἔχουσιν.
ἐμεῖο: Il. 8:149: Τυδεΐδης ὑπ’ ἐμεῖο φοβεύμενος ἵκετο νῆας.
ἐμεῖο: Il. 8:164: ἔῤῥε κακὴ γλήνη, ἐπεὶ οὐκ εἴξαντος ἐμεῖο
ἐμεῖο: Il. 9:348: ἦ μὲν δὴ μάλα πολλὰ πονήσατο νόσφιν ἐμεῖο,
ἐμεῖο: Il. 10:284: κέκλυθι νῦν καὶ ἐμεῖο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη·
ἐμεῖο: Il. 10:444: ὄφρά κεν ἔλθητον καὶ πειρηθῆτον ἐμεῖο
ἐμεῖο: Il. 11:391: ἦ τ’ ἄλλως ὑπ’ ἐμεῖο, καὶ εἴ κ’ ὀλίγον περ ἐπαύρῃ,
ἐμεῖο: Il. 11:605: τίπτέ με κικλήσκεις Ἀχιλεῦ; τί δέ σε χρεὼ ἐμεῖο;
ἐμεῖο: Il. 13:448: δαιμόνι’ ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐναντίον ἵστασ’ ἐμεῖο,
ἐμεῖο: Il. 15:76: ἤματι τῷ ὅτ’ ἐμεῖο θεὰ Θέτις ἥψατο γούνων,
ἐμεῖο: Il. 16:89: μὴ σύ γ’ ἄνευθεν ἐμεῖο λιλαίεσθαι πολεμίζειν
ἐμεῖο: Il. 17:31: ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ’ ἀντίος ἵστασ’ ἐμεῖο
ἐμεῖο: Il. 18:10: Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον ἔτι ζώοντος ἐμεῖο
ἐμεῖο: Il. 18:100: ἔφθιτ’, ἐμεῖο δὲ δῆσεν ἀρῆς ἀλκτῆρα γενέσθαι.
ἐμεῖο: Il. 20:197: ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ’ ἀντίος ἵστασ’ ἐμεῖο,
ἐμεῖο: Il. 21:112: ὁππότε τις καὶ ἐμεῖο Ἄρῃ ἐκ θυμὸν ἕληται
ἐμεῖο: Il. 21:135: οὓς ἐπὶ νηυσὶ θοῇσιν ἐπέφνετε νόσφιν ἐμεῖο.
ἐμεῖο: Il. 21:481: πῶς δὲ σὺ νῦν μέμονας κύον ἀδεὲς ἀντί’ ἐμεῖο
ἐμεῖο: Il. 22:106: μή ποτέ τις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος ἐμεῖο·
ἐμεῖο: Il. 23:69: εὕδεις, αὐτὰρ ἐμεῖο λελασμένος ἔπλευ Ἀχιλλεῦ.
ἐμεῖο: Il. 23:247: εὐρύν θ’ ὑψηλόν τε τιθήμεναι, οἵ κεν ἐμεῖο
ἐμεῖο: Il. 23:608: σός τε πατὴρ ἀγαθὸς καὶ ἀδελφεὸς εἵνεκ’ ἐμεῖο·
ἐμεῖο: Il. 24:74: ἀλλ’ εἴ τις καλέσειε θεῶν Θέτιν ἆσσον ἐμεῖο,
ἐμεῖο: Il. 24:289: ὀτρύνει ἐπὶ νῆας ἐμεῖο μὲν οὐκ ἐθελούσης.
ἐμεῖο: Il. 24:374: ἀλλ’ ἔτι τις καὶ ἐμεῖο θεῶν ὑπερέσχεθε χεῖρα,
ἐμεῖο: Il. 24:390: πειρᾷ ἐμεῖο γεραιὲ καὶ εἴρεαι Ἕκτορα δῖον.
ἐμεῖο: Il. 24:433: πειρᾷ ἐμεῖο γεραιὲ νεωτέρου, οὐδέ με πείσεις,
ἐμεῖο: Od. 3:347: ὡς ὑμεῖς παρ’ ἐμεῖο θοὴν ἐπὶ νῆα κίοιτε
ἐμεῖο: Od. 4:145: κεῖνος ἀνήρ, ὅτ’ ἐμεῖο κυνώπιδος εἵνεκ’ Ἀχαιοὶ
ἐμεῖο: Od. 4:170: ἵκεθ’, ὃς εἵνεκ’ ἐμεῖο πολέας ἐμόγησεν ἀέθλους·
ἐμεῖο: Od. 5:287: ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ ἐμεῖο μετ’ Αἰθιόπεσσιν ἐόντος·
ἐμεῖο: Od. 11:71: ἔνθα σ’ ἔπειτα, ἄναξ, κέλομαι μνήσασθαι ἐμεῖο.
ἐμεῖο: Od. 16:102: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀπ’ ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος φῶς,
ἐμεῖο: Od. 16:275: τετλάτω ἐν στήθεσσι κακῶς πάσχοντος ἐμεῖο,
ἐμεῖο: Od. 17:153: ἦ τοι ὅ γ’ οὐ σάφα οἶδεν, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον·
ἐμεῖο: Od. 19:268: ἀλλὰ γόου μὲν παῦσαι, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον·
ἐμεῖο: Od. 19:348: τῇ δ’ οὐκ ἂν φθονέοιμι ποδῶν ἅψασθαι ἐμεῖο.”
ἐμεῖο: Od. 21:134: ἀλλ’ ἄγεθ’, οἵ περ ἐμεῖο βίῃ προφερέστεροί ἐστε,
ἐμεῖο: Od. 21:215: οἰκία τ’ ἐγγὺς ἐμεῖο τετυγμένα· καί μοι ἔπειτα
ἐμεῖο: Od. 21:344: “μῆτερ ἐμή, τόξον μὲν Ἀχαιῶν οὔ τις ἐμεῖο
ἔμελέν: Od. 16:465: “οὐκ ἔμελέν μοι ταῦτα μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
ἔμελλ’: Od. 9:230: οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλ’ ἑτάροισι φανεὶς ἐρατεινὸς ἔσεσθαι.
ἔμελλ’: Od. 17:364: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς τιν’ ἔμελλ’ ἀπαλεξήσειν κακότητος.
ἔμελλε: Il. 6:52: καὶ δή μιν τάχ’ ἔμελλε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
ἔμελλε: Il. 6:393: Σκαιάς, τῇ ἄρ’ ἔμελλε διεξίμεναι πεδίον δέ,
ἔμελλε: Il. 6:515: Ἕκτορα δῖον ἔτετμεν ἀδελφεὸν εὖτ’ ἄρ’ ἔμελλε
ἔμελλε: Il. 10:365: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλε μιγήσεσθαι φυλάκεσσι
ἔμελλε: Il. 10:454: Ἦ, καὶ ὃ μέν μιν ἔμελλε γενείου χειρὶ παχείῃ
ἔμελλε: Il. 11:54: αἵματι μυδαλέας ἐξ αἰθέρος, οὕνεκ’ ἔμελλε
ἔμελλε: Il. 12:3: Ἀργεῖοι καὶ Τρῶες ὁμιλαδόν· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλε
ἔμελλε: Il. 12:113: νήπιος, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλε κακὰς ὑπὸ κῆρας ἀλύξας
ἔμελλε: Il. 16:460: παῖδα φίλον τιμῶν, τόν οἱ Πάτροκλος ἔμελλε
ἔμελλε: Il. 19:98: ἤματι τῷ ὅτ’ ἔμελλε βίην Ἡρακληείην
ἔμελλε: Il. 21:47: χερσὶν Ἀχιλλῆος θεὸς ἔμβαλεν, ὅς μιν ἔμελλε
ἔμελλε: Il. 24:85: κλαῖε μόρον οὗ παιδὸς ἀμύμονος, ὅς οἱ ἔμελλε
ἔμελλε: Od. 4:274: ἦλθες ἔπειτα σὺ κεῖσε· κελευσέμεναι δέ σ’ ἔμελλε
ἔμελλε: Od. 4:514: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλε Μαλειάων ὄρος αἰπὺ
ἔμελλε: Od. 6:110: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλε πάλιν οἶκόνδε νέεσθαι
ἔμελλε: Od. 6:135: ὣς Ὀδυσεὺς κούρῃσιν ἐϋπλοκάμοισιν ἔμελλε
ἔμελλε: Od. 7:18: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλε πόλιν δύσεσθαι ἐραννήν,
ἔμελλε: Od. 9:477: καὶ λίην σέ γ’ ἔμελλε κιχήσεσθαι κακὰ ἔργα,
ἔμελλε: Od. 20:393: οἷον δὴ τάχ’ ἔμελλε θεὰ καὶ καρτερὸς ἀνὴρ
ἔμελλε: Od. 22:9: ἦ τοι ὁ καλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσθαι ἔμελλε,
ἔμελλε: Od. 24:28: ἦ τ’ ἄρα καὶ σοὶ πρωῒ παραστήσεσθαι ἔμελλε
ἔμελλεν: Il. 2:39: θήσειν γὰρ ἔτ’ ἔμελλεν ἐπ’ ἄλγεά τε στοναχάς τε
ἔμελλεν: Il. 2:694: τῆς ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων, τάχα δ’ ἀνστήσεσθαι ἔμελλεν.
ἔμελλεν: Il. 10:336: βῆ δ’ ἰέναι προτὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
ἔμελλεν: Il. 11:181: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλεν ὑπὸ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος
ἔμελλεν: Il. 15:612: τίμα καὶ κύδαινε. μινυνθάδιος γὰρ ἔμελλεν
ἔμελλεν: Il. 16:46: Ὣς φάτο λισσόμενος μέγα νήπιος· ἦ γὰρ ἔμελλεν
ἔμελλεν: Il. 20:466: νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾔδη ὃ οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν·
ἔμελλεν: Od. 3:146: νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾔδη, ὃ οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν·
ἔμελλεν: Od. 4:107: ὅσσ’ Ὀδυσεὺς ἐμόγησε καὶ ἤρατο. τῷ δ’ ἄρ’ ἔμελλεν
ἔμελλεν: Od. 8:510: τῇ περ δὴ καὶ ἔπειτα τελευτήσεσθαι ἔμελλεν·
ἔμελλεν: Od. 10:26: ὄφρα φέροι νῆάς τε καὶ αὐτούς· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
ἔμελλεν: Od. 21:98: ἦ τοι ὀϊστοῦ γε πρῶτος γεύσασθαι ἔμελλεν
ἔμελλεν: Od. 24:470: φῆ δ’ ὅ γε τείσεσθαι παιδὸς φόνον, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
ἔμελλες: Od. 9:475: “Κύκλωψ, οὐκ ἄρ’ ἔμελλες ἀνάλκιδος ἀνδρὸς ἑταίρους
ἔμελλες: Od. 11:553: “Αἶαν, παῖ Τελαμῶνος ἀμύμονος, οὐκ ἄρ’ ἔμελλες
ἔμελλες: Od. 13:293: σχέτλιε, ποικιλομῆτα, δόλων ἄατ’, οὐκ ἄρ’ ἔμελλες,
ἐμέλλετε: Il. 11:816: ὣς ἄρ’ ἐμέλλετε τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
ἔμελλον: Il. 2:36: τὰ φρονέοντ’ ἀνὰ θυμὸν ἅ ῥ’ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον·
ἔμελλον: Il. 2:724: ἔνθ’ ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων· τάχα δὲ μνήσεσθαι ἔμελλον
ἔμελλον: Il. 5:205: τόξοισιν πίσυνος· τὰ δέ μ’ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ὀνήσειν.
ἔμελλον: Il. 5:686: ἐν πόλει ὑμετέρῃ, ἐπεὶ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ἔγωγε
ἔμελλον: Il. 11:22: ἐς Τροίην νήεσσιν ἀναπλεύσεσθαι ἔμελλον·
ἔμελλον: Il. 11:699: ἐλθόντες μετ’ ἄεθλα· περὶ τρίποδος γὰρ ἔμελλον
ἔμελλον: Il. 12:34: Ὣς ἄρ’ ἔμελλον ὄπισθε Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων
ἔμελλον: Il. 17:497: νήπιοι, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλον ἀναιμωτί γε νέεσθαι
ἔμελλον: Il. 18:98: αὐτίκα τεθναίην, ἐπεὶ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ἑταίρῳ
ἔμελλον: Il. 22:356: ἦ σ’ εὖ γιγνώσκων προτιόσσομαι, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλον
ἔμελλον: Il. 23:773: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλον ἐπαΐξασθαι ἄεθλον,
ἔμελλον: Od. 2:156: ὥρμηναν δ’ ἀνὰ θυμὸν ἅ περ τελέεσθαι ἔμελλον.
ἔμελλον: Od. 10:275: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλον ἰὼν ἱερὰς ἀνὰ βήσσας
ἔμελλον: Od. 13:384: φθείσεσθαι κακὸν οἶτον ἐνὶ μεγάροισιν ἔμελλον,
ἔμελλον: Od. 18:138: καὶ γὰρ ἐγώ ποτ’ ἔμελλον ἐν ἀνδράσιν ὄλβιος εἶναι,
ἔμελλον: Od. 19:94: ὡς τὸν ξεῖνον ἔμελλον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμοῖσιν
ἔμελλον: Od. 21:418: κείατο, τῶν τάχ’ ἔμελλον Ἀχαιοὶ πειρήσεσθαι.
ἔμελλον: Od. 23:221: ἀξέμεναι οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδ’ ἔμελλον.
ἐμέλπετο: Od. 4:17: τερπόμενοι· μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδὸς
ἐμέλπετο: Od. 13:27: τερπόμενοι· μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδός,
ἐμεμύκει: Od. 12:395: εἷρπον μὲν ῥινοί, κρέα δ’ ἀμφ’ ὀβελοῖσ’ ἐμεμύκει,
ἔμεν’: Il. 13:471: ἀλλ’ ἔμεν’ ὡς ὅτε τις σῦς οὔρεσιν ἀλκὶ πεποιθώς,
ἔμεν’: Il. 19:263: ἀλλ’ ἔμεν’ ἀπροτίμαστος ἐνὶ κλισίῃσιν ἐμῇσιν.
ἔμεν’: Od. 13:161: ἔνθ’ ἔμεν’· ἡ δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθε ποντοπόρος νηῦς
ἔμεν’: Od. 17:235: ἀλλ’ ἔμεν’ ἀσφαλέως. ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεύς,
ἔμεν: Il. 4:299: ἕρκος ἔμεν πολέμοιο· κακοὺς δ’ ἐς μέσσον ἔλασσεν,
ἔμεν: Il. 4:319: ὣς ἔμεν ὡς ὅτε δῖον Ἐρευθαλίωνα κατέκταν.
ἔμεν: Il. 5:316: ἕρκος ἔμεν βελέων, μή τις Δαναῶν ταχυπώλων
ἔμεν: Il. 9:35: φὰς ἔμεν ἀπτόλεμον καὶ ἀνάλκιδα· ταῦτα δὲ πάντα
ἔμεν: Il. 19:22: ἔργ’ ἔμεν ἀθανάτων, μὴ δὲ βροτὸν ἄνδρα τελέσσαι.
ἔμεν: Od. 5:257: κύματος εἶλαρ ἔμεν· πολλὴν δ’ ἐπεχεύατο ὕλην.
ἔμεν: Od. 10:416: ὣς ἔμεν, ὡς εἰ πατρίδ’ ἱκοίατο καὶ πόλιν αὐτὴν
ἔμεν: Od. 11:364: ἠπεροπῆά τ’ ἔμεν καὶ ἐπίκλοπον, οἷά τε πολλοὺς
ἔμεν: Od. 18:127: Νῖσον Δουλιχιῆα ἐΰν τ’ ἔμεν ἀφνειόν τε·
ἔμεν: Od. 19:64: νήησαν ξύλα πολλά, φόως ἔμεν ἠδὲ θέρεσθαι.
ἔμεν: Od. 19:191: ξεῖνον γάρ οἱ ἔφασκε φίλον τ’ ἔμεν αἰδοῖόν τε.
ἔμεναι: Il. 3:40: αἴθ’ ὄφελες ἄγονός τ’ ἔμεναι ἄγαμός τ’ ἀπολέσθαι·
ἔμεναι: Il. 3:42: ἢ οὕτω λώβην τ’ ἔμεναι καὶ ὑπόψιον ἄλλων.
ἔμεναι: Il. 5:602: αἰχμητήν τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν·
ἔμεναι: Il. 8:193: πᾶσαν χρυσείην ἔμεναι, κανόνας τε καὶ αὐτήν,
ἔμεναι: Il. 9:41: ἀπτολέμους τ’ ἔμεναι καὶ ἀνάλκιδας ὡς ἀγορεύεις;
ἔμεναι: Il. 9:306: οἷ ἔμεναι Δαναῶν οὓς ἐνθάδε νῆες ἔνεικαν.
ἔμεναι: Il. 9:443: μύθων τε ῥητῆρ’ ἔμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων.
ἔμεναι: Il. 9:638: κήδιστοί τ’ ἔμεναι καὶ φίλτατοι ὅσσοι Ἀχαιοί.
ἔμεναι: Il. 13:819: θάσσονας ἰρήκων ἔμεναι καλλίτριχας ἵππους,
ἔμεναι: Il. 16:493: αἰχμητήν τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν·
ἔμεναι: Il. 21:411: εὔχομ’ ἐγὼν ἔμεναι, ὅτι μοι μένος ἰσοφαρίζεις.
ἔμεναι: Il. 22:269: αἰχμητήν τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν.
ἔμεναι: Il. 23:479: λαβραγόρην ἔμεναι· πάρα γὰρ καὶ ἀμείνονες ἄλλοι.
ἔμεναι: Od. 1:385: ὑψαγόρην τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέως ἀγορεύειν.
ἔμεναι: Od. 16:242: χεῖράς τ’ αἰχμητὴν ἔμεναι καὶ ἐπίφρονα βουλήν·
ἔμεναι: Od. 17:224: σηκοκόρον τ’ ἔμεναι θαλλόν τ’ ἐρίφοισι φορῆναι,
ἔμεναι: Od. 19:257: κείνῳ ἄγαλμ’ ἔμεναι. τὸν δ’ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις
ἔμεναι: Od. 21:173: οἷόν τε ῥυτῆρα βιοῦ τ’ ἔμεναι καὶ ὀϊστῶν·
ἔμεναι: Od. 21:239: προβλώσκειν, ἀλλ’ αὐτοῦ ἀκὴν ἔμεναι παρὰ ἔργῳ.
ἔμεναι: Od. 21:385: προβλώσκειν, ἀλλ’ αὐτοῦ ἀκὴν ἔμεναι παρὰ ἔργῳ.”
ἔμεναι: Od. 24:75: φάσκ’ ἔμεναι, ἔργον δὲ περικλυτοῦ Ἡφαίστοιο.
ἔμενον: Il. 5:522: ἀλλ’ ἔμενον νεφέλῃσιν ἐοικότες ἅς τε Κρονίων
ἔμενον: Il. 13:836: ἀλκῆς, ἀλλ’ ἔμενον Τρώων ἐπιόντας ἀρίστους.
ἐμέο: Il. 10:124: νῦν δ’ ἐμέο πρότερος μάλ’ ἐπέγρετο καί μοι ἐπέστη·
ἐμεῦ: Il. 1:88: οὔ τις ἐμεῦ ζῶντος καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο
ἐμεῦ: Il. 1:453: ἦ μὲν δή ποτ’ ἐμεῦ πάρος ἔκλυες εὐξαμένοιο,
ἐμεῦ: Il. 1:541: αἰεί τοι φίλον ἐστὶν ἐμεῦ ἀπὸ νόσφιν ἐόντα
ἐμεῦ: Il. 5:896: ἐκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσί, ἐμοὶ δέ σε γείνατο μήτηρ·
ἐμεῦ: Il. 9:335: τοῖσι μὲν ἔμπεδα κεῖται, ἐμεῦ δ’ ἀπὸ μούνου Ἀχαιῶν
ἐμεῦ: Il. 9:426: ἣν νῦν ἐφράσσαντο ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος·
ἐμεῦ: Il. 9:490: ἐξ ἐμεῦ· ἀλλὰ σὲ παῖδα θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ
ἐμεῦ: Il. 16:497: αὐτὰρ ἔπειτα καὶ αὐτὸς ἐμεῦ πέρι μάρναο χαλκῷ.
ἐμεῦ: Il. 19:62: δυσμενέων ὑπὸ χερσὶν ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος.
ἐμεῦ: Il. 19:105: τῶν ἀνδρῶν γενεῆς οἵ θ’ αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσί.
ἐμεῦ: Il. 19:273: ἦγεν ἐμεῦ ἀέκοντος ἀμήχανος· ἀλλά ποθι Ζεὺς
ἐμεῦ: Il. 20:349: ἐῤῥέτω· οὔ οἱ θυμὸς ἐμεῦ ἔτι πειρηθῆναι
ἐμεῦ: Il. 21:398: ἰθὺς ἐμεῦ ὦσας, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψας;
ἐμεῦ: Il. 22:236: ὃς ἔτλης ἐμεῦ εἵνεκ’, ἐπεὶ ἴδες ὀφθαλμοῖσι,
ἐμεῦ: Il. 22:454: αἲ γὰρ ἀπ’ οὔατος εἴη ἐμεῦ ἔπος· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
ἐμεῦ: Il. 24:429: ἀλλ’ ἄγε δὴ τόδε δέξαι ἐμεῦ πάρα καλὸν ἄλεισον,
ἐμεῦ: Od. 1:313: ἐξ ἐμεῦ, οἷα φίλοι ξεῖνοι ξείνοισι διδοῦσι.”
ἐμεῦ: Od. 4:746: σῖτον καὶ μέθυ ἡδύ· ἐμεῦ δ’ ἕλετο μέγαν ὅρκον
ἐμεῦ: Od. 15:538: ἐξ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.”
ἐμεῦ: Od. 17:43: λάθρῃ, ἐμεῦ ἀέκητι, φίλου μετὰ πατρὸς ἀκουήν.
ἐμεῦ: Od. 17:165: ἐξ ἐμεῦ, ὥς κέν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.”
ἐμεῦ: Od. 18:268: ὡς νῦν, ἢ ἔτι μᾶλλον, ἐμεῦ ἀπονόσφιν ἐόντος·
ἐμεῦ: Od. 19:93: πάντα γὰρ εὖ ᾔδησθ’, ἐπεὶ ἐξ ἐμεῦ ἔκλυες αὐτῆς,
ἐμεῦ: Od. 19:311: ἐξ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.
ἐμεῦ: Od. 19:325: πῶς γὰρ ἐμεῦ σύ, ξεῖνε, δαήσεαι, εἴ τι γυναικῶν
ἐμέων: Il. 15:11: αἷμ’ ἐμέων, ἐπεὶ οὔ μιν ἀφαυρότατος βάλ’ Ἀχαιῶν.
ἐμῇ: Il. 1:183: τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηΐ τ’ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισι
ἐμή: Il. 1:586: “ Τέτλαθι, μῆτερ ἐμή, καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ,
ἐμῇ: Il. 6:87: μητέρι σῇ καὶ ἐμῇ· ἣ δὲ ξυνάγουσα γεραιὰς
ἐμῇ: Il. 9:650: ἀμφὶ δέ τοι τῇ ἐμῇ κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
ἐμὴ: Il. 11:667: αὐτοί τε κτεινώμεθ’ ἐπισχερώ; οὐ γὰρ ἐμὴ ἲς
ἐμῇ: Il. 17:242: ὅσσον ἐμῇ κεφαλῇ περιδείδια μή τι πάθῃσι,
ἐμή: Il. 18:79: μῆτερ ἐμή, τὰ μὲν ἄρ μοι Ὀλύμπιος ἐξετέλεσσεν·
ἐμῇ: Il. 18:82: ἶσον ἐμῇ κεφαλῇ; τὸν ἀπώλεσα, τεύχεα δ’ Ἕκτωρ
ἐμὴ: Il. 19:21: μῆτερ ἐμὴ τὰ μὲν ὅπλα θεὸς πόρεν οἷ’ ἐπιεικὲς
ἐμή: Od. 1:346: “μῆτερ ἐμή, τί τ’ ἄρα φθονέεις ἐρίηρον ἀοιδὸν
ἐμὴ: Od. 2:411: ἁθρό’ ἐνὶ μεγάρῳ· μήτηρ δ’ ἐμὴ οὔ τι πέπυσται,
ἐμῇ: Od. 6:65: ἐς χορὸν ἔρχεσθαι· τὰ δ’ ἐμῇ φρενὶ πάντα μέμηλεν.”
ἐμή: Od. 7:300: παῖς ἐμή, οὕνεκά σ’ οὔ τι μετ’ ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
ἐμῇ: Od. 9:173: αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηΐ τ’ ἐμῇ καὶ ἐμοῖσ’ ἑτάροισιν
ἐμή: Od. 10:132: νηῦς ἐμή· αὐτὰρ αἱ ἄλλαι ἀολλέες αὐτόθ’ ὄλοντο.
ἐμή: Od. 11:164: “μῆτερ ἐμή, χρειώ με κατήγαγεν εἰς Ἀΐδαο
ἐμή: Od. 11:210: “μῆτερ ἐμή, τί νύ μ’ οὐ μίμνεις ἑλέειν μεμαῶτα,
ἐμὴ: Od. 11:452: ἡ δ’ ἐμὴ οὐδέ περ υἷος ἐνιπλησθῆναι ἄκοιτις
ἐμῇ: Od. 12:211: ἀλλὰ καὶ ἔνθεν ἐμῇ ἀρετῇ βουλῇ τε νόῳ τε
ἐμῇ: Od. 13:305: ὤπασαν οἴκαδ’ ἰόντι ἐμῇ βουλῇ τε νόῳ τε,
ἐμῇ: Od. 16:73: μητρὶ δ’ ἐμῇ δίχα θυμὸς ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζει,
ἐμή: Od. 17:46: “μῆτερ ἐμή, μή μοι γόον ὄρνυθι μηδέ μοι ἦτορ
ἐμή: Od. 18:227: “μῆτερ ἐμή, τὸ μὲν οὔ σε νεμεσσῶμαι κεχολῶσθαι·
ἐμὴ: Od. 20:131: τοιαύτη γὰρ ἐμὴ μήτηρ, πινυτή περ ἐοῦσα·
ἐμὴ: Od. 20:237: γνοίης χ’, οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται.”
ἐμὴ: Od. 21:202: γνοίης χ’, οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται.”
ἐμή: Od. 21:344: “μῆτερ ἐμή, τόξον μὲν Ἀχαιῶν οὔ τις ἐμεῖο
ἐμῇ: Od. 22:463: τάων, αἳ δὴ ἐμῇ κεφαλῇ κατ’ ὀνείδεα χεῦαν
ἐμή: Od. 23:97: “μῆτερ ἐμή, δύσμητερ, ἀπηνέα θυμὸν ἔχουσα,
ἐμὴν: Il. 5:213: πατρίδ’ ἐμὴν ἄλοχόν τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα,
ἐμὴν: Il. 9:322: αἰεὶ ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόμενος πολεμίζειν.
ἐμήν: Il. 9:451: μητέρ’ ἐμήν· ἣ δ’ αἰὲν ἐμὲ λισσέσκετο γούνων
ἐμὴν: Il. 10:123: ἀλλ’ ἐμέ τ’ εἰσορόων καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενος ὁρμήν.
ἐμὴν: Il. 15:41: μὴ δι’ ἐμὴν ἰότητα Ποσειδάων ἐνοσίχθων
ἐμὴν: Il. 19:333: κτῆσιν ἐμὴν δμῶάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα.
ἐμὴν: Il. 19:336: γήραΐ τε στυγερῷ καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενον αἰεὶ
ἐμὴν: Il. 20:20: ἔγνως ἐννοσίγαιε ἐμὴν ἐν στήθεσι βουλὴν
ἐμὴν: Il. 23:571: ᾔσχυνας μὲν ἐμὴν ἀρετήν, βλάψας δέ μοι ἵππους
ἐμήν: Il. 23:610: δώσω ἐμήν περ ἐοῦσαν, ἵνα γνώωσι καὶ οἷδε
ἐμὴν: Od. 1:248: τόσσοι μητέρ’ ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
ἐμὴν: Od. 4:263: παῖδά τ’ ἐμὴν νοσφισσαμένην θάλαμόν τε πόσιν τε
ἐμήν: Od. 6:305: μητέρ’ ἐμήν· ἡ δ’ ἧσται ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν πυρὸς αὐγῇ,
ἐμὴν: Od. 7:225: κτῆσιν ἐμὴν δμῶάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα.”
ἐμὴν: Od. 7:313: παῖδά τ’ ἐμὴν ἐχέμεν καὶ ἐμὸς γαμβρὸς καλέεσθαι,
ἐμὴν: Od. 10:448: ἀλλ’ ἔπετ’· ἔδδεισεν γὰρ ἐμὴν ἔκπαγλον ἐνιπήν.
ἐμὴν: Od. 14:127: ἐλθὼν ἐς δέσποιναν ἐμὴν ἀπατήλια βάζει·
ἐμὴν: Od. 15:522: μητέρ’ ἐμὴν γαμέειν καὶ Ὀδυσσῆος γέρας ἕξειν.
ἐμὴν: Od. 16:125: τόσσοι μητέρ’ ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
ἐμὴν: Od. 17:401: μήτ’ οὖν μητέρ’ ἐμὴν ἅζευ τό γε μήτε τιν’ ἄλλον
ἐμὴν: Od. 18:251: “Εὐρύμαχ’, ἦ τοι ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε
ἐμὴν: Od. 19:124: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε
ἐμήν: Od. 19:526: κτῆσιν ἐμήν, δμῳάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα,
ἐμὴν: Od. 20:99: ἤγετ’ ἐμὴν ἐς γαῖαν, ἐπεί μ’ ἐκακώσατε λίην,
ἐμήνιε: Il. 1:247: Ἀτρεΐδης δ’ ἑτέρωθεν ἐμήνιε· τοῖσι δὲ Νέστωρ
ἐμῆς: Il. 3:100: εἵνεκ’ ἐμῆς ἔριδος καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ’ ἀρχῆς·
ἐμῇς: Il. 3:352: δῖον Ἀλέξανδρον, καὶ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δάμασσον,
ἐμῆς: Il. 10:371: δηρὸν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἀλύξειν αἰπὺν ὄλεθρον.
ἐμῇς: Il. 10:452: εἰ δέ κ’ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσης,
ἐμῆς: Il. 11:674: ἔβλητ’ ἐν πρώτοισιν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι,
ἐμῆς: Il. 16:70: θάρσυνος· οὐ γὰρ ἐμῆς κόρυθος λεύσσουσι μέτωπον
ἐμῆς: Il. 17:92: Πάτροκλόν θ’, ὃς κεῖται ἐμῆς ἕνεκ’ ἐνθάδε τιμῆς,
ἐμῆς: Il. 18:396: μητρὸς ἐμῆς ἰότητι κυνώπιδος, ἥ μ’ ἐθέλησε
ἐμῆς: Il. 19:64: δηρὸν ἐμῆς καὶ σῆς ἔριδος μνήσεσθαι ὀΐω.
ἐμῆς: Il. 19:143: δῶρα δέ τοι θεράποντες ἐμῆς παρὰ νηὸς ἑλόντες
ἐμῆς: Il. 19:194: δῶρα ἐμῆς παρὰ νηὸς ἐνεικέμεν, ὅσσ’ Ἀχιλῆϊ
ἐμῇς: Il. 21:104: Ἰλίου προπάροιθεν ἐμῇς ἐν χερσὶ βάλῃσι
ἐμῇς: Il. 23:675: οἵ κέ μιν ἐξοίσουσιν ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμέντα.
ἐμῆς: Il. 24:766: ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβην καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθα πάτρης·
ἐμῆς: Od. 1:368: “μητρὸς ἐμῆς μνηστῆρες, ὑπέρβιον ὕβριν ἔχοντες,
ἐμῆς: Od. 4:321: μητρὸς ἐμῆς μνηστῆρες ὑπέρβιον ὕβριν ἔχοντες.
ἐμῆς: Od. 7:223: ὥς κ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐμῆς ἐπιβήσετε πάτρης,
ἐμῆς: Od. 11:205: μητρὸς ἐμῆς ψυχὴν ἑλέειν κατατεθνηυίης.
ἐμῆς: Od. 13:130: Φαίηκες, τοί πέρ τε ἐμῆς ἔξ εἰσι γενέθλης.
ἐμῆς: Od. 13:319: νηὸς ἐμῆς ἐπιβᾶσαν, ὅπως τί μοι ἄλγος ἀλάλκοις.
ἐμῆς: Od. 14:212: εἵνεκ’ ἐμῆς ἀρετῆς. ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιος ἦα
ἐμῆς: Od. 17:447: στῆθ’ οὕτως ἐς μέσσον, ἐμῆς ἀπάνευθε τραπέζης,
ἐμῆς: Od. 19:27: “ξεῖνος ὅδ’· οὐ γὰρ ἀεργὸν ἀνέξομαι, ὅς κεν ἐμῆς γε
ἐμῆς: Od. 19:223: ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβη καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθε πάτρης·
ἐμῆς: Od. 23:353: ἱέμενον πεδάασκον ἐμῆς ἀπὸ πατρίδος αἴης.
ἐμῆς: Od. 24:310: ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβη καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθε πάτρης,
ἐμήσατο: Od. 3:194: ὥς τ’ ἦλθ’ ὥς τ’ Αἴγισθος ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον.
ἐμήσατο: Od. 3:303: τόφρα δὲ ταῦτ’ Αἴγισθος ἐμήσατο οἴκοθι λυγρά,
ἐμήσατο: Od. 10:115: ὃν πόσιν, ὃς δὴ τοῖσιν ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον.
ἐμήσατο: Od. 11:429: οἷον δὴ καὶ κείνη ἐμήσατο ἔργον ἀεικές,
ἐμήσατο: Od. 22:169: πολλάς, ὅσσας οὗτος ἐμήσατο σῷ ἐνὶ οἴκῳ.”
ἐμῇσι: Il. 22:426: Ἕκτορος· ὡς ὄφελεν θανέειν ἐν χερσὶν ἐμῇσι·
ἐμῇσι: Od. 8:181: ἔμμεναι, ὄφρ’ ἥβῃ τε πεποίθεα χερσί τ’ ἐμῇσι.
ἐμῇσι: Od. 12:444: ἑζόμενος δ’ ἐπὶ τοῖσι διήρεσα χερσὶν ἐμῇσι.
ἐμῇσιν: Il. 19:263: ἀλλ’ ἔμεν’ ἀπροτίμαστος ἐνὶ κλισίῃσιν ἐμῇσιν.
ἐμῇσιν: Il. 22:104: νῦν δ’ ἐπεὶ ὤλεσα λαὸν ἀτασθαλίῃσιν ἐμῇσιν,
ἐμητίσαντο: Od. 12:373: οἱ δ’ ἕταροι μέγα ἔργον ἐμητίσαντο μένοντες.”
ἐμιαίνετο: Il. 17:439: ἡνιόχοιο πόθῳ· θαλερὴ δ’ ἐμιαίνετο χαίτη
ἐμίγη: Od. 7:61: τῇ δὲ Ποσειδάων ἐμίγη καὶ ἐγείνατο παῖδα
ἐμίγη: Od. 23:219: ἀνδρὶ παρ’ ἀλλοδαπῷ ἐμίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ,
ἐμίγην: Il. 3:445: νήσῳ δ’ ἐν Κραναῇ ἐμίγην φιλότητι καὶ εὐνῇ,
ἐμίγης: Il. 15:33: ἣν ἐμίγης ἐλθοῦσα θεῶν ἄπο καί μ’ ἀπάτησας.
ἐμίγησαν: Od. 8:268: ὡς τὰ πρῶτ’ ἐμίγησαν ἐν Ἡφαίστοιο δόμοισι
ἔμικτο: Od. 1:433: εὐνῇ δ’ οὔ ποτ’ ἔμικτο, χόλον δ’ ἀλέεινε γυναικός·
ἔμιμνε: Il. 8:80: Νέστωρ οἶος ἔμιμνε Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν
ἔμιμνε: Il. 9:355: ἔνθά ποτ’ οἶον ἔμιμνε, μόγις δέ μευ ἔκφυγεν ὁρμήν.
ἔμιμνε: Il. 15:727: Αἴας δ’ οὐκέτ’ ἔμιμνε· βιάζετο γὰρ βελέεσσιν·
ἔμιμνε: Il. 16:102: Αἴας δ’ οὐκ ἔτ’ ἔμιμνε· βιάζετο γὰρ βελέεσσι·
ἔμιμνεν: Il. 9:658: ἔνθ’ ὃ γέρων κατέλεκτο καὶ ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν.
ἔμιμνεν: Od. 19:50: ἔνθ’ ἄρα καὶ τότ’ ἔλεκτο καὶ Ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν.
ἐμίμνομεν: Od. 16:368: νηῒ θοῇ πλείοντες ἐμίμνομεν Ἠῶ δῖαν,
ἔμιμνον: Il. 13:129: κρινθέντες Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα δῖον ἔμιμνον,
ἔμιμνον: Od. 23:38: μοῦνος ἐών, οἱ δ’ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔμιμνον.”
ἐμισγέσθην: Il. 14:294: οἷον ὅτε πρῶτόν περ ἐμισγέσθην φιλότητι
ἐμισγέσκοντο: Od. 20:7: ἤϊσαν, αἳ μνηστῆρσιν ἐμισγέσκοντο πάρος περ,
ἐμισγόμεθ’: Od. 1:209: κείνῳ, ἐπεὶ θαμὰ τοῖον ἐμισγόμεθ’ ἀλλήλοισι,
ἐμισγόμεθ’: Od. 4:178: καί κε θάμ’ ἐνθάδ’ ἐόντες ἐμισγόμεθ’· οὐδέ κεν ἥμεας
ἔμισγον: Od. 1:110: οἱ μὲν ἄρ’ οἶνον ἔμισγον ἐνὶ κρητῆρσι καὶ ὕδωρ,
ἔμιχθεν: Il. 3:209: ἀλλ’ ὅτε δὴ Τρώεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν
ἔμιχθεν: Il. 10:180: Οἳ δ’ ὅτε δὴ φυλάκεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν,
ἔμιχθεν: Il. 23:687: σύν ῥ’ ἔπεσον, σὺν δέ σφι βαρεῖαι χεῖρες ἔμιχθεν.
ἐμίχθη: Il. 5:134: Τυδεΐδης δ’ ἐξαῦτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη
ἐμίχθη: Il. 8:99: Τυδεΐδης δ’ αὐτός περ ἐὼν προμάχοισιν ἐμίχθη,
ἐμίχθη: Il. 10:457: φθεγγομένου δ’ ἄρα τοῦ γε κάρη κονίῃσιν ἐμίχθη.
ἐμίχθη: Il. 13:642: αὐτὸς δ’ αὖτ’ ἐξ αὖτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη.
ἐμίχθη: Il. 15:457: ἵππους· αὐτὸς δ’ αὖτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη.
ἐμίχθη: Od. 22:329: φθεγγομένου δ’ ἄρα τοῦ γε κάρη κονίῃσιν ἐμίχθη.
ἔμμαθεν: Od. 17:226: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ’ ἔμμαθεν, οὐκ ἐθελήσει
ἔμμαθες: Od. 18:362: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ’ ἔμμαθες, οὐκ ἐθελήσεις
ἐμμαπέως: Il. 5:836: χειρὶ πάλιν ἐρύσασ’, ὃ δ’ ἄρ’ ἐμμαπέως ἀπόρουσεν·
ἐμμαπέως: Od. 14:485: ἀγκῶνι νύξας· ὁ δ’ ἄρ’ ἐμμαπέως ὑπάκουσε·
ἐμμεμαυῖα: Il. 5:838: ἐμμεμαυῖα θεά· μέγα δ’ ἔβραχε φήγινος ἄξων
ἐμμεμαὼς: Il. 5:142: αὐτὰρ ὃ ἐμμεμαὼς βαθέης ἐξάλλεται αὐλῆς·
ἐμμεμαώς: Il. 5:330: ἐμμεμαώς· ὃ δὲ Κύπριν ἐπῴχετο νηλέϊ χαλκῷ
ἐμμεμαὼς: Il. 20:284: ἐμμεμαὼς ἐπόρουσεν ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ
ἐμμεμαὼς: Il. 20:442: ἐμμεμαὼς ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων,
ἐμμεμαώς: Il. 20:468: ἀλλὰ μάλ’ ἐμμεμαώς· ὃ μὲν ἥπτετο χείρεσι γούνων
ἐμμεμαὼς: Il. 22:143: ὣς ἄρ’ ὅ γ’ ἐμμεμαὼς ἰθὺς πέτετο, τρέσε δ’ Ἕκτωρ
ἐμμεμαῶτ’: Il. 5:240: ἐμμεμαῶτ’ ἐπὶ Τυδεΐδῃ ἔχον ὠκέας ἵππους.
ἐμμεμαῶτε: Il. 17:735: Ὣς οἵ γ’ ἐμμεμαῶτε νέκυν φέρον ἐκ πολέμοιο
ἐμμεμαῶτε: Il. 17:746: ὣς οἵ γ’ ἐμμεμαῶτε νέκυν φέρον. αὐτὰρ ὄπισθεν
ἐμμεμαῶτες: Il. 13:785: ἡμεῖς δ’ ἐμμεμαῶτες ἅμ’ ἑψόμεθ’, οὐδέ τί φημι
ἔμμεν’: Od. 22:210: ὣς φάτ’, ὀϊόμενος λαοσσόον ἔμμεν’ Ἀθήνην.
ἔμμεν: Il. 18:364: πῶς δὴ ἔγωγ’, ἥ φημι θεάων ἔμμεν ἀρίστη,
ἔμμεν: Od. 9:455: Οὖτις, ὃν οὔ πώ φημι πεφυγμένον ἔμμεν ὄλεθρον.
ἔμμεν: Od. 14:332: νῆα κατειρύσθαι καὶ ἐπαρτέας ἔμμεν ἑταίρους,
ἔμμεν: Od. 16:419: ἐν δήμῳ Ἰθάκης μεθ’ ὁμήλικας ἔμμεν ἄριστον
ἔμμεν: Od. 19:289: νῆα κατειρύσθαι καὶ ἐπαρτέας ἔμμεν ἑταίρους,
ἔμμεναι: Il. 1:117: βούλομ’ ἐγὼ λαὸν σῶν ἔμμεναι ἢ ἀπολέσθαι·
ἔμμεναι: Il. 1:287: ἀλλ’ ὅδ’ ἀνὴρ ἐθέλει περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων,
ἔμμεναι: Il. 2:129: τόσσον ἐγώ φημι πλέας ἔμμεναι υἷας Ἀχαιῶν
ἔμμεναι: Il. 2:216: ἔμμεναι· αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε·
ἔμμεναι: Il. 2:249: ἔμμεναι, ὅσσοι ἅμ’ Ἀτρεΐδῃς ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον.
ἔμμεναι: Il. 2:783: εἰν Ἀρίμοις, ὅθι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς·
ἔμμεναι: Il. 3:44: φάντες ἀριστῆα πρόμον ἔμμεναι, οὕνεκα καλὸν
ἔμμεναι: Il. 3:220: φαίης κε ζάκοτόν τέ τιν’ ἔμμεναι ἄφρονά τ’ αὔτως.
ἔμμεναι: Il. 4:142: Μῃονὶς ἠὲ Κάειρα παρήϊον ἔμμεναι ἵππων·
ἔμμεναι: Il. 6:208: αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων,
ἔμμεναι: Il. 6:444: οὐδέ με θυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ μάθον ἔμμεναι ἐσθλὸς
ἔμμεναι: Il. 6:488: μοῖραν δ’ οὔ τινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν,
ἔμμεναι: Il. 7:75: δεῦρ’ ἴτω ἐκ πάντων πρόμος ἔμμεναι Ἕκτορι δίῳ.
ἔμμεναι: Il. 8:246: νεῦσε δέ οἱ λαὸν σόον ἔμμεναι οὐδ’ ἀπολέσθαι.
ἔμμεναι: Il. 10:562: τόν ῥα διοπτῆρα στρατοῦ ἔμμεναι ἡμετέροιο
ἔμμεναι: Il. 11:783: αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων·
ἔμμεναι: Il. 12:260: πρώτας ἐν γαίῃ θέσαν ἔμμεναι ἔχματα πύργων.
ἔμμεναι: Il. 13:269: οὐδὲ γὰρ οὐδ’ ἐμέ φημι λελασμένον ἔμμεναι ἀλκῆς,
ἔμμεναι: Il. 13:631: Ζεῦ πάτερ ἦ τέ σέ φασι περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων
ἔμμεναι: Il. 13:817: σοὶ δ’ αὐτῷ φημὶ σχεδὸν ἔμμεναι ὁππότε φεύγων
ἔμμεναι: Il. 15:112: Ἀσκάλαφος, τόν φησιν ὃν ἔμμεναι ὄβριμος Ἄρης.
ἔμμεναι: Il. 16:144: Πηλίου ἐκ κορυφῆς, φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν.
ἔμμεναι: Il. 17:27: ἔμμεναι· οὐδέ ἕ φημι πόδεσσί γε οἷσι κιόντα
ἔμμεναι: Il. 17:131: Τρωσὶ φέρειν προτὶ ἄστυ, μέγα κλέος ἔμμεναι αὐτῷ.
ἔμμεναι: Il. 17:171: ὢ πόποι ἦ τ’ ἐφάμην σὲ περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων
ἔμμεναι: Il. 17:367: οὔτέ ποτ’ ἠέλιον σῶν ἔμμεναι οὔτε σελήνην·
ἔμμεναι: Il. 17:548: Ζεὺς ἐξ οὐρανόθεν τέρας ἔμμεναι ἢ πολέμοιο
ἔμμεναι: Il. 19:96: ἀνδρῶν ἠδὲ θεῶν φασ’ ἔμμεναι· ἀλλ’ ἄρα καὶ τὸν
ἔμμεναι: Il. 19:391: Πηλίου ἐκ κορυφῆς φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν·
ἔμμεναι: Il. 19:416: ἥν περ ἐλαφροτάτην φάσ’ ἔμμεναι· ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ
ἔμμεναι: Il. 21:186: φῆσθα σὺ μὲν ποταμοῦ γένος ἔμμεναι εὐρὺ ῥέοντος,
ἔμμεναι: Il. 21:405: τόν ῥ’ ἄνδρες πρότεροι θέσαν ἔμμεναι οὖρον ἀρούρης·
ἔμμεναι: Il. 21:463: ἔμμεναι, εἰ δὴ σοί γε βροτῶν ἕνεκα πτολεμίξω
ἔμμεναι: Il. 21:570: ἔμμεναι· αὐτάρ οἱ Κρονίδης Ζεὺς κῦδος ὀπάζει.
ἔμμεναι: Il. 23:459: ἄλλοι μοι δοκέουσι παροίτεροι ἔμμεναι ἵπποι,
ἔμμεναι: Il. 23:470: εὖ διαγιγνώσκω· δοκέει δέ μοι ἔμμεναι ἀνὴρ
ἔμμεναι: Il. 23:619: Πατρόκλοιο τάφου μνῆμ’ ἔμμεναι· οὐ γὰρ ἔτ’ αὐτὸν
ἔμμεναι: Il. 23:791: ὠμογέροντα δέ μίν φασ’ ἔμμεναι· ἀργαλέον δὲ
ἔμμεναι: Il. 24:259: ἀνδρός γε θνητοῦ πάϊς ἔμμεναι ἀλλὰ θεοῖο.
ἔμμεναι: Il. 24:615: ἐν Σιπύλῳ, ὅθι φασὶ θεάων ἔμμεναι εὐνὰς
ἔμμεναι: Od. 1:33: ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ’ ἔμμεναι· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
ἔμμεναι: Od. 1:172: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
ἔμμεναι: Od. 1:215: μήτηρ μέν τέ μέ φησι τοῦ ἔμμεναι, αὐτὰρ ἐγώ γε
ἔμμεναι: Od. 1:217: ὡς δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον μάκαρός νύ τευ ἔμμεναι υἱὸς
ἔμμεναι: Od. 1:233: ἔμμεναι, ὄφρ’ ἔτι κεῖνος ἀνὴρ ἐπιδήμιος ἦεν·
ἔμμεναι: Od. 1:377: ἔμμεναι, ἀνδρὸς ἑνὸς βίοτον νήποινον ὀλέσθαι,
ἔμμεναι: Od. 2:142: ἔμμεναι, ἀνδρὸς ἑνὸς βίοτον νήποινον ὀλέσθαι,
ἔμμεναι: Od. 4:98: ναίειν, οἱ δ’ ἄνδρες σόοι ἔμμεναι, οἳ τότ’ ὄλοντο
ἔμμεναι: Od. 4:387: τὸν δέ τ’ ἐμόν φασιν πατέρ’ ἔμμεναι ἠδὲ τεκέσθαι.
ἔμμεναι: Od. 4:667: ἄρξει καὶ προτέρω κακὸν ἔμμεναι· ἀλλά οἱ αὐτῷ
ἔμμεναι: Od. 6:43: ἔμμεναι· οὔτ’ ἀνέμοισι τινάσσεται οὔτε ποτ’ ὄμβρῳ
ἔμμεναι: Od. 6:200: ἦ μή πού τινα δυσμενέων φάσθ’ ἔμμεναι ἀνδρῶν;
ἔμμεναι: Od. 7:322: τὴν γὰρ τηλοτάτω φάσ’ ἔμμεναι οἵ μιν ἴδοντο
ἔμμεναι: Od. 8:181: ἔμμεναι, ὄφρ’ ἥβῃ τε πεποίθεα χερσί τ’ ἐμῇσι.
ἔμμεναι: Od. 11:237: φῆ δὲ Κρηθῆος γυνὴ ἔμμεναι Αἰολίδαο·
ἔμμεναι: Od. 11:493: ἢ ἕπετ’ ἐς πόλεμον πρόμος ἔμμεναι ἦε καὶ οὐκί.
ἔμμεναι: Od. 12:275: ἔνθα γὰρ αἰνότατον κακὸν ἔμμεναι ἄμμιν ἔφασκεν.
ἔμμεναι: Od. 13:249: τήν περ τηλοῦ φασὶν Ἀχαιΐδος ἔμμεναι αἴης.”
ἔμμεναι: Od. 14:189: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
ἔμμεναι: Od. 16:58: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
ἔμμεναι: Od. 16:223: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
ἔμμεναι: Od. 16:475: καί σφεας ὠΐσθην τοὺς ἔμμεναι, οὐδέ τι οἶδα.”
ἔμμεναι: Od. 17:196: σκηρίπτεσθ’, ἐπεὶ ἦ φατ’ ἀρισφαλέ’ ἔμμεναι οὐδόν.”
ἔμμεναι: Od. 17:352: αἰδῶ δ’ οὐκ ἀγαθήν φησ’ ἔμμεναι ἀνδρὶ προΐκτῃ.”
ἔμμεναι: Od. 17:416: ἔμμεναι, ἀλλ’ ὤριστος, ἐπεὶ βασιλῆϊ ἔοικας.
ἔμμεναι: Od. 18:218: καί κέν τις φαίη γόνον ἔμμεναι ὀλβίου ἀνδρὸς
ἔμμεναι: Od. 18:261: καὶ γὰρ Τρῶάς φασι μαχητὰς ἔμμεναι ἄνδρας,
ἔμμεναι: Od. 18:354: ἔμπης μοι δοκέει δαΐδων σέλας ἔμμεναι αὐτοῦ
ἔμμεναι: Od. 18:382: καί πού τις δοκέεις μέγας ἔμμεναι ἠδὲ κραταιός,
ἔμμεναι: Od. 19:385: ἔμμεναι, ὡς σύ περ αὐτὴ ἐπιφρονέουσ’ ἀγορεύεις.”
ἔμμεναι: Od. 19:591: ἀλλ’ οὐ γάρ πως ἔστιν ἀΰπνους ἔμμεναι αἰὲν
ἔμμεναι: Od. 20:35: καὶ πάϊς, οἷόν πού τις ἐέλδεται ἔμμεναι υἷα.”
ἔμμεναι: Od. 20:90: χαῖρ’, ἐπεὶ οὐκ ἐφάμην ὄναρ ἔμμεναι, ἀλλ’ ὕπαρ ἤδη.”
ἔμμεναι: Od. 21:332: ἔμμεναι, οἳ δὴ οἶκον ἀτιμάζοντες ἔδουσιν
ἔμμεναι: Od. 21:335: πατρὸς δ’ ἐξ ἀγαθοῦ γένος εὔχεται ἔμμεναι υἱός.
ἔμμεναι: Od. 23:125: μῆτιν ἐπ’ ἀνθρώπους φάσ’ ἔμμεναι, οὐδέ κέ τίς τοι
ἔμμεναι: Od. 23:135: ὥς κέν τις φαίη γάμον ἔμμεναι ἐκτὸς ἀκούων,
ἔμμεναι: Od. 24:25: ἀνδρῶν ἡρώων φίλον ἔμμεναι ἤματα πάντα,
ἔμμεναι: Od. 24:224: αἱμασιὰς λέξοντες ἀλῳῆς ἔμμεναι ἕρκος
ἔμμεναι: Od. 24:269: εὔχετο δ’ ἐξ Ἰθάκης γένος ἔμμεναι, αὐτὰρ ἔφασκε
ἔμμεναι: Od. 24:270: Λαέρτην Ἀρκεισιάδην πατέρ’ ἔμμεναι αὐτῷ.
ἐμμενὲς: Il. 10:361: ἢ κεμάδ’ ἠὲ λαγωὸν ἐπείγετον ἐμμενὲς αἰεὶ
ἐμμενὲς: Il. 10:364: λαοῦ ἀποτμήξαντε διώκετον ἐμμενὲς αἰεί.
ἐμμενὲς: Il. 13:517: Δηΐφοβος· δὴ γάρ οἱ ἔχεν κότον ἐμμενὲς αἰεί.
ἐμμενὲς: Od. 9:386: ἁψάμενοι ἑκάτερθε, τὸ δὲ τρέχει ἐμμενὲς αἰεί·
ἐμμενὲς: Od. 21:69: ἐχράετ’ ἐσθιέμεν καὶ πινέμεν ἐμμενὲς αἰεὶ
ἔμμορε: Il. 1:278: ἀντιβίην, ἐπεὶ οὔ ποθ’ ὁμοίης ἔμμορε τιμῆς
ἔμμορε: Il. 15:189: τριχθὰ δὲ πάντα δέδασται, ἕκαστος δ’ ἔμμορε τιμῆς·
ἔμμορε: Od. 11:338: ξεῖνος δ’ αὖτ’ ἐμός ἐστιν, ἕκαστος δ’ ἔμμορε τιμῆς.
ἔμμοροί: Od. 8:480: τιμῆς ἔμμοροί εἰσι καὶ αἰδοῦς, οὕνεκ’ ἄρα σφέας
ἔμνησας: Od. 3:103: “ὦ φίλ’, ἐπεί μ’ ἔμνησας ὀϊζύος, ἣν ἐν ἐκείνῳ
ἐμνήσατο: Il. 24:602: καὶ γάρ τ’ ἠΰκομος Νιόβη ἐμνήσατο σίτου,
ἐμνώοντο: Il. 2:686: ἀλλ’ οἵ γ’ οὐ πολέμοιο δυσηχέος ἐμνώοντο·
ἐμόγησα: Od. 12:259: πάντων, ὅσσ’ ἐμόγησα πόρους ἁλὸς ἐξερεείνων.
ἐμόγησαν: Od. 8:490: ὅσσ’ ἕρξαν τ’ ἔπαθόν τε καὶ ὅσσ’ ἐμόγησαν Ἀχαιοί,
ἐμόγησε: Od. 4:107: ὅσσ’ Ὀδυσεὺς ἐμόγησε καὶ ἤρατο. τῷ δ’ ἄρ’ ἔμελλεν
ἐμόγησε: Od. 23:307: ἀνθρώποισ’ ὅσα τ’ αὐτὸς ὀϊζύσας ἐμόγησε,
ἐμόγησεν: Od. 4:106: μνωομένῳ, ἐπεὶ οὔ τις Ἀχαιῶν τόσσ’ ἐμόγησεν,
ἐμόγησεν: Od. 4:152: μυθεόμην, ὅσα κεῖνος ὀϊζύσας ἐμόγησεν
ἐμόγησεν: Od. 4:170: ἵκεθ’, ὃς εἵνεκ’ ἐμεῖο πολέας ἐμόγησεν ἀέθλους·
ἐμοὶ: Il. 1:20: παῖδα δ’ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ’ ἄποινα δέχεσθαι,
ἐμοὶ: Il. 1:118: αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ’ ἑτοιμάσατ’ ὄφρα μὴ οἶος
ἐμοὶ: Il. 1:187: ἶσον ἐμοὶ φάσθαι καὶ ὁμοιωθήμεναι ἄντην. ”
ἐμοὶ: Il. 1:523: Ἥρη· ἐμοὶ δέ κε ταῦτα μελήσεται ὄφρα τελέσσω·
ἐμοὶ: Il. 1:563: μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι· τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον ἔσται.
ἐμοὶ: Il. 1:564: εἰ δ’ οὕτω τοῦτ’ ἐστὶν ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι·
ἐμοὶ: Il. 3:288: εἰ δ’ ἂν ἐμοὶ τιμὴν Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες
ἐμοὶ: Il. 4:38: σοὶ καὶ ἐμοὶ μέγ’ ἔρισμα μετ’ ἀμφοτέροισι γένηται.
ἐμοὶ: Il. 4:51: ἤτοι ἐμοὶ τρεῖς μὲν πολὺ φίλταταί εἰσι πόληες
ἐμοί: Il. 4:63: σοὶ μὲν ἐγώ, σὺ δ’ ἐμοί· ἐπὶ δ’ ἕψονται θεοὶ ἄλλοι
ἐμοί: Il. 4:263: ἕστηχ’, ὥς περ ἐμοί, πιέειν ὅτε θυμὸς ἀνώγοι.
ἐμοὶ: Il. 5:228: ἠὲ σὺ τόνδε δέδεξο, μελήσουσιν δ’ ἐμοὶ ἵπποι.
ἐμοὶ: Il. 5:285: δηρὸν ἔτ’ ἀνσχήσεσθαι· ἐμοὶ δὲ μέγ’ εὖχος ἔδωκας.
ἐμοὶ: Il. 5:378: Αἰνείαν, ὃς ἐμοὶ πάντων πολὺ φίλτατός ἐστιν.
ἐμοὶ: Il. 5:646: ἀλλ’ ὑπ’ ἐμοὶ δμηθέντα πύλας Ἀΐδαο περήσειν.
ἐμοὶ: Il. 5:654: εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ’ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ.
ἐμοὶ: Il. 5:759: μὰψ ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον ἐμοὶ δ’ ἄχος, οἳ δὲ ἕκηλοι
ἐμοί: Il. 5:832: ὃς πρῴην μὲν ἐμοί τε καὶ Ἥρῃ στεῦτ’ ἀγορεύων
ἐμοὶ: Il. 5:896: ἐκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσί, ἐμοὶ δέ σε γείνατο μήτηρ·
ἐμοὶ: Il. 6:227: πολλοὶ μὲν γὰρ ἐμοὶ Τρῶες κλειτοί τ’ ἐπίκουροι
ἐμοὶ: Il. 6:410: πάντες ἐφορμηθέντες· ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη
ἐμοὶ: Il. 6:441: ἦ καὶ ἐμοὶ τάδε πάντα μέλει γύναι· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
ἐμοί: Il. 6:493: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί, τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν.
ἐμοὶ: Il. 7:74: τῶν νῦν ὅν τινα θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγει
ἐμοὶ: Il. 7:357: Ἀντῆνορ σὺ μὲν οὐκέτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις·
ἐμοὶ: Il. 7:407: ὥς τοι ὑποκρίνονται· ἐμοὶ δ’ ἐπιανδάνει οὕτως
ἐμοί: Il. 8:190: ἢ ἐμοί, ὅς πέρ οἱ θαλερὸς πόσις εὔχομαι εἶναι.
ἐμοὶ: Il. 9:387: πρίν γ’ ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δόμεναι θυμαλγέα λώβην.
ἐμοὶ: Il. 9:401: οὐ γὰρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον οὐδ’ ὅσα φασὶν
ἐμοὶ: Il. 9:458: ἔνθ’ ἐμοὶ οὐκέτι πάμπαν ἐρητύετ’ ἐν φρεσὶ θυμὸς
ἐμοὶ: Il. 9:611: καλόν τοι σὺν ἐμοὶ τὸν κήδειν ὅς κ’ ἐμὲ κήδῃ·
ἐμοὶ: Il. 9:612: ἶσον ἐμοὶ βασίλευε καὶ ἥμισυ μείρεο τιμῆς.
ἐμοὶ: Il. 10:481: ἠὲ σύ γ’ ἄνδρας ἔναιρε, μελήσουσιν δ’ ἐμοὶ ἵπποι.
ἐμοὶ: Il. 11:288: οἴχετ’ ἀνὴρ ὤριστος, ἐμοὶ δὲ μέγ’ εὖχος ἔδωκε
ἐμοὶ: Il. 11:445: εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ’ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ.
ἐμοὶ: Il. 12:231: Πουλυδάμα, σὺ μὲν οὐκ ἔτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις·
ἐμοὶ: Il. 13:73: καὶ δ’ ἐμοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι
ἐμοὶ: Il. 13:77: οὕτω νῦν καὶ ἐμοὶ περὶ δούρατι χεῖρες ἄαπτοι
ἐμοὶ: Il. 13:267: καί τοι ἐμοὶ παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
ἐμοὶ: Il. 14:50: ἐν θυμῷ βάλλονται ἐμοὶ χόλον ὥς περ Ἀχιλλεὺς
ἐμοὶ: Il. 14:108: ἢ νέος ἠὲ παλαιός· ἐμοὶ δέ κεν ἀσμένῳ εἴη.
ἐμοὶ: Il. 14:274: ἦ μὲν ἐμοὶ δώσειν Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
ἐμοὶ: Il. 15:50: ἶσον ἐμοὶ φρονέουσα μετ’ ἀθανάτοισι καθίζοις,
ἐμοὶ: Il. 15:167: ἶσον ἐμοὶ φάσθαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.
ἐμοὶ: Il. 15:226: ἀλλὰ τόδ’ ἠμὲν ἐμοὶ πολὺ κέρδιον ἠδέ οἱ αὐτῷ
ἐμοὶ: Il. 16:12: ἠέ τι Μυρμιδόνεσσι πιφαύσκεαι, ἢ ἐμοὶ αὐτῷ,
ἐμοὶ: Il. 16:625: εὖχος ἐμοὶ δοίης, ψυχὴν δ’ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ.
ἐμοὶ: Il. 17:154: τὼ νῦν εἴ τις ἐμοὶ Λυκίων ἐπιπείσεται ἀνδρῶν
ἐμοί: Il. 17:232: ἕξω ἐγώ· τὸ δέ οἱ κλέος ἔσσεται ὅσσον ἐμοί περ.
ἐμοὶ: Il. 17:338: ἀλλ’ ἔτι γάρ τίς φησι θεῶν ἐμοὶ ἄγχι παραστὰς
ἐμοί: Il. 17:562: δοίη κάρτος ἐμοί, βελέων δ’ ἀπερύκοι ἐρωήν·
ἐμοὶ: Il. 18:182: Ἶρι θεὰ τίς γάρ σε θεῶν ἐμοὶ ἄγγελον ἧκε;
ἐμοὶ: Il. 18:285: Πουλυδάμα σὺ μὲν οὐκέτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις,
ἐμοὶ: Il. 18:431: ὅσσ’ ἐμοὶ ἐκ πασέων Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε’ ἔδωκεν;
ἐμοί: Il. 19:57: ἔπλετο σοὶ καὶ ἐμοί, ὅ τε νῶΐ περ ἀχνυμένω κῆρ
ἐμοὶ: Il. 19:264: εἰ δέ τι τῶνδ’ ἐπίορκον ἐμοὶ θεοὶ ἄλγεα δοῖεν
ἐμοὶ: Il. 20:179: ἔστης; ἦ σέ γε θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγει
ἐμοὶ: Il. 21:92: νῦν δὲ δὴ ἐνθάδ’ ἐμοὶ κακὸν ἔσσεται· οὐ γὰρ ὀΐω
ἐμοὶ: Il. 21:110: ἀλλ’ ἔπι τοι καὶ ἐμοὶ θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή·
ἐμοὶ: Il. 21:157: αὐτὰρ ἐμοὶ γενεὴ ἐξ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος
ἐμοί: Il. 22:42: ὅσσον ἐμοί· τάχα κέν ἑ κύνες καὶ γῦπες ἔδοιεν
ἐμοὶ: Il. 22:108: ὣς ἐρέουσιν· ἐμοὶ δὲ τότ’ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη
ἐμοὶ: Il. 22:256: οὐ γὰρ ἐγώ σ’ ἔκπαγλον ἀεικιῶ, αἴ κεν ἐμοὶ Ζεὺς
ἐμοὶ: Il. 22:422: Τρωσί· μάλιστα δ’ ἐμοὶ περὶ πάντων ἄλγε’ ἔθηκε.
ἐμοὶ: Il. 22:451: αἰδοίης ἑκυρῆς ὀπὸς ἔκλυον, ἐν δ’ ἐμοὶ αὐτῇ
ἐμοὶ: Il. 23:6: Μυρμιδόνες ταχύπωλοι ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι
ἐμοὶ: Il. 23:276: ἴστε γὰρ ὅσσον ἐμοὶ ἀρετῇ περιβάλλετον ἵπποι·
ἐμοὶ: Il. 23:278: πατρὶ ἐμῷ Πηλῆϊ, ὃ δ’ αὖτ’ ἐμοὶ ἐγγυάλιξεν.
ἐμοὶ: Il. 23:554: ἀνδρῶν ὅς κ’ ἐθέλῃσιν ἐμοὶ χείρεσσι μάχεσθαι.
ἐμοὶ: Il. 24:732: καὶ μὲν ἐγὼ μετὰ τῇσι· σὺ δ’ αὖ τέκος ἢ ἐμοὶ αὐτῇ
ἐμοὶ: Il. 24:742: Ἕκτορ· ἐμοὶ δὲ μάλιστα λελείψεται ἄλγεα λυγρά.
ἐμοὶ: Od. 1:242: οἴχετ’ ἄϊστος ἄπυστος, ἐμοὶ δ’ ὀδύνας τε γόους τε
ἐμοί: Od. 1:359: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
ἐμοὶ: Od. 2:74: τούτους ὀτρύνοντες. ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη
ἐμοὶ: Od. 2:96: κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,
ἐμοὶ: Od. 3:49: ἀλλὰ νεώτερός ἐστιν, ὁμηλικίη δ’ ἐμοὶ αὐτῷ·
ἐμοὶ: Od. 3:205: αἲ γὰρ ἐμοὶ τοσσήνδε θεοὶ δύναμιν περιθεῖεν,
ἐμοί: Od. 3:209: πατρί τ’ ἐμῷ καὶ ἐμοί· νῦν δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.”
ἐμοί: Od. 3:227: λίην γὰρ μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει. οὐκ ἂν ἐμοί γε
ἐμοί: Od. 3:325: πὰρ δέ τοι υἷες ἐμοί, οἵ τοι πομπῆες ἔσονται
ἐμοὶ: Od. 3:351: αὐτὰρ ἐμοὶ πάρα μὲν χλαῖναι καὶ ῥήγεα καλά.
ἐμοί: Od. 3:475: “παῖδες ἐμοί, ἄγε Τηλεμάχῳ καλλίτριχας ἵππους
ἐμοὶ: Od. 4:108: αὐτῷ κήδε’ ἔσεσθαι, ἐμοὶ δ’ ἄχος αἰὲν ἄλαστον
ἐμοί: Od. 4:153: ἀμφ’ ἐμοί, αὐτὰρ ὁ πυκνὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβε,
ἐμοὶ: Od. 4:177: αἳ περιναιετάουσιν, ἀνάσσονται δ’ ἐμοὶ αὐτῷ.
ἐμοὶ: Od. 4:215: Τηλεμάχῳ καὶ ἐμοὶ διαειπέμεν ἀλλήλοισιν.”
ἐμοί: Od. 4:481: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
ἐμοί: Od. 4:538: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
ἐμοὶ: Od. 4:548: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοὶ κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ἐμοί: Od. 5:188: ἀλλὰ τὰ μὲν νοέω καὶ φράσσομαι, ἅσσ’ ἂν ἐμοί περ
ἐμοὶ: Od. 5:190: καὶ γὰρ ἐμοὶ νόος ἐστὶν ἐναίσιμος, οὐδέ μοι αὐτῇ
ἐμοὶ: Od. 5:208: ἐνθάδε κ’ αὖθι μένων σὺν ἐμοὶ τόδε δῶμα φυλάσσοις
ἐμοὶ: Od. 6:165: τὴν ὁδόν, ᾗ δὴ μέλλεν ἐμοὶ κακὰ κήδε’ ἔσεσθαι·
ἐμοὶ: Od. 6:244: αἲ γὰρ ἐμοὶ τοιόσδε πόσις κεκλημένος εἴη
ἐμοὶ: Od. 6:285: ὣς ἐρέουσιν, ἐμοὶ δέ κ’ ὀνείδεα ταῦτα γένοιτο.
ἐμοὶ: Od. 7:151: αὐτὰρ ἐμοὶ πομπὴν ὀτρύνετε πατρίδ’ ἱκέσθαι
ἐμοὶ: Od. 9:160: ἐννέα λάγχανον αἶγες· ἐμοὶ δὲ δέκ’ ἔξελον οἴῳ.
ἐμοὶ: Od. 9:172: “ἄλλοι μὲν νῦν μίμνετ’, ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι·
ἐμοὶ: Od. 9:332: ὅς τις τολμήσειεν ἐμοὶ σὺν μοχλὸν ἀείρας
ἐμοί: Od. 9:366: Οὖτις ἐμοί γ’ ὄνομα· Οὖτιν δέ με κικλήσκουσι
ἐμοὶ: Od. 9:421: εἴ τιν’ ἑταίροισιν θανάτου λύσιν ἠδ’ ἐμοὶ αὐτῷ
ἐμοὶ: Od. 9:445: λάχνῳ στεινόμενος καὶ ἐμοὶ πυκινὰ φρονέοντι.
ἐμοὶ: Od. 9:550: ἀρνειὸν δ’ ἐμοὶ οἴῳ ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι
ἐμοὶ: Od. 9:555: νῆες ἐΰσσελμοι καὶ ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι.
ἐμοὶ: Od. 10:25: αὐτὰρ ἐμοὶ πνοιὴν ζεφύρου προέηκεν ἀῆναι,
ἐμοί: Od. 10:406: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ,
ἐμοὶ: Od. 10:425: αὐτοὶ δ’ ὀτρύνεσθε ἐμοὶ ἅμα πάντες ἕπεσθαι,
ἐμοί: Od. 10:475: ὣς ἔφαν, αὐτὰρ ἐμοί γ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἐμοί: Od. 10:496: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ·
ἐμοὶ: Od. 11:208: ἔπτατ’· ἐμοὶ δ’ ἄχος ὀξὺ γενέσκετο κηρόθι μᾶλλον,
ἐμοί: Od. 11:353: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ δήμῳ.”
ἐμοί: Od. 11:423: ἀμφ’ ἐμοί· αὐτὰρ ἐγὼ ποτὶ γαίῃ χεῖρας ἀείρων
ἐμοὶ: Od. 11:524: Ἀργείων οἱ ἄριστοι, ἐμοὶ δ’ ἐπὶ πάντ’ ἐτέταλτο,
ἐμοὶ: Od. 11:554: οὐδὲ θανὼν λήσεσθαι ἐμοὶ χόλου εἵνεκα τευχέων
ἐμοὶ: Od. 12:199: αἶψ’ ἀπὸ κηρὸν ἕλοντο ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι,
ἐμοὶ: Od. 12:257: χεῖρας ἐμοὶ ὀρέγοντας ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
ἐμοὶ: Od. 12:397: ἑξῆμαρ μὲν ἔπειτα ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι
ἐμοὶ: Od. 14:66: ὡς καὶ ἐμοὶ τόδε ἔργον ἀέξεται, ᾧ ἐπιμίμνω.
ἐμοὶ: Od. 14:138: πᾶσιν, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, τετεύχαται· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλον
ἐμοὶ: Od. 14:210: αὐτὰρ ἐμοὶ μάλα παῦρα δόσαν καὶ οἰκί’ ἔνειμαν.
ἐμοὶ: Od. 14:227: αὐτὰρ ἐμοὶ τὰ φίλ’ ἔσκε, τά που θεὸς ἐν φρεσὶ θῆκεν·
ἐμοὶ: Od. 14:243: αὐτὰρ ἐμοὶ δειλῷ κακὰ μήδετο μητίετα Ζεύς·
ἐμοὶ: Od. 14:249: ἑξῆμαρ μὲν ἔπειτα ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι
ἐμοὶ: Od. 14:273: αὐτὰρ ἐμοὶ Ζεὺς αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶν ὧδε νόημα
ἐμοὶ: Od. 14:310: αὐτὰρ ἐμοὶ Ζεὺς αὐτός, ἔχοντί περ ἄλγεα θυμῷ,
ἐμοί: Od. 14:338: ἀμφ’ ἐμοί, ὄφρ’ ἔτι πάγχυ δύης ἐπὶ πῆμα γενοίμην.
ἐμοὶ: Od. 14:340: αὐτίκα δούλιον ἦμαρ ἐμοὶ περιμηχανόωντο.
ἐμοὶ: Od. 14:348: αὐτὰρ ἐμοὶ δεσμὸν μὲν ἀνέγναμψαν θεοὶ αὐτοὶ
ἐμοὶ: Od. 14:378: ἀλλ’ ἐμοὶ οὐ φίλον ἐστὶ μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι,
ἐμοί: Od. 14:441: ὡς ἐμοί, ὅττι με τοῖον ἐόντ’ ἀγαθοῖσι γεραίρεις.”
ἐμοί: Od. 15:152: εἰπεῖν· ἦ γὰρ ἐμοί γε πατὴρ ὣς ἤπιος ἦεν,
ἐμοί: Od. 15:342: ὡς ἐμοί, ὅττι μ’ ἔπαυσας ἄλης καὶ ὀϊζύος αἰνῆς.
ἐμοί: Od. 15:359: λευγαλέῳ θανάτῳ, ὡς μὴ θάνοι ὅς τις ἐμοί γε
ἐμοί: Od. 16:74: ἢ αὐτοῦ παρ’ ἐμοί τε μένῃ καὶ δῶμα κομίζῃ,
ἐμοὶ: Od. 16:87: μή μιν κερτομέωσιν· ἐμοὶ δ’ ἄχος ἔσσεται αἰνόν.
ἐμοὶ: Od. 16:134: πευθέσθω· πολλοὶ γὰρ ἐμοὶ κακὰ μηχανόωνται.”
ἐμοὶ: Od. 17:15: ἔσσεται· ἦ γὰρ ἐμοὶ φίλ’ ἀληθέα μυθήσασθαι.”
ἐμοί: Od. 17:389: δμωσὶν Ὀδυσσῆος, περὶ δ’ αὖτ’ ἐμοί· αὐτὰρ ἐγώ γε
ἐμοὶ: Od. 17:601: αὐτὰρ ἐμοὶ τάδε πάντα καὶ ἀθανάτοισι μελήσει.”
ἐμοὶ: Od. 18:22: αἵματος· ἡσυχίη δ’ ἂν ἐμοὶ καὶ μᾶλλον ἔτ’ εἴη
ἐμοί: Od. 18:180: ἀγλαΐην γὰρ ἐμοί γε θεοί, τοὶ Ὄλυμπον ἔχουσιν,
ἐμοὶ: Od. 18:232: οἵδε κακὰ φρονέοντες, ἐμοὶ δ’ οὐκ εἰσὶν ἀρωγοί.
ἐμοὶ: Od. 18:377: σήμερον, αὐτὰρ ἐμοὶ σάκος εἴη καὶ δύο δοῦρε
ἐμοὶ: Od. 19:141: “κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,
ἐμοὶ: Od. 19:183: ᾤχεθ’ ἅμ’ Ἀτρεΐδῃσιν· ἐμοὶ δ’ ὄνομα κλυτὸν Αἴθων,
ἐμοὶ: Od. 19:337: ἦ τοι ἐμοὶ χλαῖναι καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα
ἐμοί: Od. 19:488: εἴ χ’ ὑπ’ ἐμοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
ἐμοὶ: Od. 19:512: αὐτὰρ ἐμοὶ καὶ πένθος ἀμέτρητον πόρε δαίμων·
ἐμοὶ: Od. 19:524: ὣς καὶ ἐμοὶ δίχα θυμὸς ὀρώρεται ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἐμοὶ: Od. 19:568: ἀλλ’ ἐμοὶ οὐκ ἐντεῦθεν ὀΐομαι αἰνὸν ὄνειρον
ἐμοὶ: Od. 19:569: ἐλθέμεν· ἦ κ’ ἀσπαστὸν ἐμοὶ καὶ παιδὶ γένοιτο.
ἐμοὶ: Od. 20:87: αὐτὰρ ἐμοὶ καὶ ὀνείρατ’ ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
ἐμοὶ: Od. 20:115: κρῆνον νῦν καὶ ἐμοὶ δειλῇ ἔπος, ὅττι κεν εἴπω·
ἐμοὶ: Od. 20:217: αὐτὰρ ἐμοὶ τόδε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι
ἐμοὶ: Od. 20:265: οἶκος ὅδ’, ἀλλ’ Ὀδυσῆος, ἐμοὶ δ’ ἐκτήσατο κεῖνος.
ἐμοὶ: Od. 20:364: “Εὐρύμαχ’, οὔ τί σ’ ἄνωγα ἐμοὶ πομπῆας ὀπάζειν.
ἐμοί: Od. 21:213: εἴ χ’ ὑπ’ ἐμοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
ἐμοὶ: Od. 21:233: οὐκ ἐάσουσιν ἐμοὶ δόμεναι βιὸν ἠδὲ φαρέτρην·
ἐμοὶ: Od. 21:235: ἐν χείρεσσιν ἐμοὶ θέμεναι, εἰπεῖν δὲ γυναιξὶ
ἐμοὶ: Od. 21:281: ἀλλ’ ἄγ’ ἐμοὶ δότε τόξον ἐΰξοον, ὄφρα μεθ’ ὑμῖν
ἐμοί: Od. 21:353: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
ἐμοὶ: Od. 22:323: τηλοῦ ἐμοὶ νόστοιο τέλος γλυκεροῖο γενέσθαι,
ἐμοί: Od. 23:61: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί τε καὶ υἱέϊ, τὸν τεκόμεσθα·
ἐμοὶ: Od. 23:253: νόστον ἑταίροισιν διζήμενος ἠδ’ ἐμοὶ αὐτῷ.
ἐμοὶ: Od. 24:95: αὐτὰρ ἐμοὶ τί τόδ’ ἦδος, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσα;
ἐμοὶ: Od. 24:131: “κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,
ἐμοί: Od. 24:306: αὐτὰρ ἐμοί γ’ ὄνομ’ ἐστὶν Ἐπήριτος· ἀλλά με δαίμων
ἐμοί: Od. 24:435: τεισόμεθ’· οὐκ ἂν ἐμοί γε μετὰ φρεσὶν ἡδὺ γένοιτο
ἐμοὶ: Od. 24:456: οὐ γὰρ ἐμοὶ πείθεσθ’, οὐ Μέντορι ποιμένι λαῶν,
ἔμοιγ’: Il. 24:68: ὣς γὰρ ἔμοιγ’, ἐπεὶ οὔ τι φίλων ἡμάρτανε δώρων.
ἔμοιγε: Il. 1:174: λίσσομαι εἵνεκ’ ἐμεῖο μένειν· πάρ’ ἔμοιγε καὶ ἄλλοι
ἔμοιγε: Il. 1:295: ἄλλοισιν δὴ ταῦτ’ ἐπιτέλλεο, μὴ γὰρ ἔμοιγε
ἔμοιγε: Il. 9:372: αἰὲν ἀναιδείην ἐπιειμένος· οὐδ’ ἂν ἔμοιγε
ἔμοιγε: Il. 11:366: εἴ πού τις καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάῤῥοθός ἐστι.
ἔμοιγε: Il. 19:209: πρὶν δ’ οὔ πως ἂν ἔμοιγε φίλον κατὰ λαιμὸν ἰείη
ἔμοιγε: Il. 19:305: λίσσομαι, εἴ τις ἔμοιγε φίλων ἐπιπείθεθ’ ἑταίρων,
ἔμοιγε: Il. 20:453: εἴ πού τις καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάῤῥοθός ἐστι.
ἔμοιγε: Il. 21:439: ἄρχε· σὺ γὰρ γενεῆφι νεώτερος· οὐ γὰρ ἔμοιγε
ἐμοῖο: Il. 14:118: πατρὸς ἐμοῖο πατήρ· ἀρετῇ δ’ ἦν ἔξοχος αὐτῶν.
ἐμοῖο: Od. 1:413: “Εὐρύμαχ’, ἦ τοι νόστος ἀπώλετο πατρὸς ἐμοῖο·
ἐμοῖο: Od. 6:290: πομπῆς καὶ νόστοιο τύχῃς παρὰ πατρὸς ἐμοῖο.
ἐμοῖο: Od. 6:308: ἔνθα δὲ πατρὸς ἐμοῖο θρόνος ποτικέκλιται αὐτῇ,
ἐμοῖο: Od. 11:458: εἴ που ἔτι ζώοντος ἀκούετε παιδὸς ἐμοῖο
ἐμοῖο: Od. 14:366: νόστον ἐμοῖο ἄνακτος, ὅ τ’ ἤχθετο πᾶσι θεοῖσι
ἐμοῖο: Od. 15:417: ἔσκε δὲ πατρὸς ἐμοῖο γυνὴ Φοίνισσ’ ἐνὶ οἴκῳ,
ἐμοῖο: Od. 19:180: πατρὸς ἐμοῖο πατήρ, μεγαθύμου Δευκαλίωνος.
ἐμοῖο: Od. 20:339: “οὐ μὰ Ζῆν’, Ἀγέλαε, καὶ ἄλγεα πατρὸς ἐμοῖο,
ἐμοῖσ’: Od. 9:173: αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηΐ τ’ ἐμῇ καὶ ἐμοῖσ’ ἑτάροισιν
ἐμοῖσ’: Od. 10:128: αἶψα δ’ ἐμοῖσ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
ἐμοῖσ’: Od. 10:178: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο·
ἐμοῖσ’: Od. 10:428: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο·
ἐμοῖσ’: Od. 11:78: τῷ καὶ ζωὸς ἔρεσσον ἐὼν μετ’ ἐμοῖσ’ ἑτάροισιν.”
ἐμοῖσ’: Od. 12:222: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο.
ἐμοῖσ’: Od. 12:258: οἴκτιστον δὴ κεῖνο ἐμοῖσ’ ἴδον ὀφθαλμοῖσι
ἐμοῖσ’: Od. 14:269: φύζαν ἐμοῖσ’ ἑτάροισι κακὴν βάλεν, οὐδέ τις ἔτλη
ἐμοῖσ’: Od. 17:438: φύζαν ἐμοῖσ’ ἑτάροισι κακὴν βάλεν, οὐδέ τις ἔτλη
ἐμοῖς: Il. 1:183: τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηΐ τ’ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισι
ἐμοῖς: Il. 18:273: εἰ δ’ ἂν ἐμοῖς ἐπέεσσι πιθώμεθα κηδόμενοί περ,
ἐμοῖς: Od. 19:490: δμῳὰς ἐν μεγάροισιν ἐμοῖς κτείνωμι γυναῖκας.”
ἐμοῖσι: Il. 6:221: καί μιν ἐγὼ κατέλειπον ἰὼν ἐν δώμασ’ ἐμοῖσι.
ἐμοῖσι: Il. 19:202: καὶ μένος οὐ τόσον ᾖσιν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσι.
ἐμοῖσι: Od. 15:89: οὖρον ἰὼν κατέλειπον ἐπὶ κτεάτεσσιν ἐμοῖσι·
ἐμοῖσι: Od. 16:106: βουλοίμην κ’ ἐν ἐμοῖσι κατακτάμενος μεγάροισι
ἐμοῖσι: Od. 16:269: ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι μένος κρίνηται Ἄρηος.
ἐμοῖσι: Od. 17:103: αἰεὶ δάκρυσ’ ἐμοῖσι πεφυρμένη, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς
ἐμοῖσι: Od. 18:140: πατρί τ’ ἐμῷ πίσυνος καὶ ἐμοῖσι κασιγνήτοισι.
ἐμοῖσι: Od. 19:254: ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι φίλος τ’ ἔσῃ αἰδοῖός τε·
ἐμοῖσι: Od. 19:596: αἰεὶ δάκρυσ’ ἐμοῖσι πεφυρμένη, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς
ἐμοῖσιν: Il. 9:484: πρίν γ’ ὅτε δή σ’ ἐπ’ ἐμοῖσιν ἐγὼ γούνεσσι καθίσσας
ἐμοῖσιν: Il. 19:220: τώ τοι ἐπιτλήτω κραδίη μύθοισιν ἐμοῖσιν.
ἐμοῖσιν: Il. 19:271: οὐκ ἂν δή ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν
ἐμοῖσιν: Il. 24:637: οὐ γάρ πω μύσαν ὄσσε ὑπὸ βλεφάροισιν ἐμοῖσιν
ἐμοῖσιν: Od. 4:587: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐπίμεινον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμοῖσιν,
ἐμοῖσιν: Od. 11:431: ἀσπάσιος παίδεσσιν ἰδὲ δμώεσσιν ἐμοῖσιν
ἐμοῖσιν: Od. 13:9: αἰεὶ πίνετ’ ἐμοῖσιν, ἀκουάζεσθε δ’ ἀοιδοῦ·
ἐμοῖσιν: Od. 14:169: μίμνῃσκ’· ἦ γὰρ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν
ἐμοῖσιν: Od. 19:94: ὡς τὸν ξεῖνον ἔμελλον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμοῖσιν
ἐμὸν: Il. 1:31: ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν·
ἐμόν: Il. 1:414: “ Ὤ μοι τέκνον ἐμόν, τί νύ σ’ ἔτρεφον αἰνὰ τεκοῦσα;
ἐμὸν: Il. 1:510: υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν ὀφέλλωσίν τέ ἑ τιμῇ. ”
ἐμὸν: Il. 1:526: τέκμωρ· οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ’ ἀπατηλὸν
ἐμόν: Il. 3:98: θυμὸν ἐμόν, φρονέω δὲ διακρινθήμεναι ἤδη
ἐμὸν: Il. 4:42: μή τι διατρίβειν τὸν ἐμὸν χόλον, ἀλλά μ’ ἐᾶσαι·
ἐμὸν: Il. 4:57: ἀλλὰ χρὴ καὶ ἐμὸν θέμεναι πόνον οὐκ ἀτέλεστον·
ἐμόν: Il. 5:382: τέτλαθι τέκνον ἐμόν, καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ·
ἐμὸν: Il. 5:428: οὔ τοι τέκνον ἐμὸν δέδοται πολεμήϊα ἔργα,
ἐμὸν: Il. 5:639: εἶναι, ἐμὸν πατέρα θρασυμέμνονα θυμολέοντα·
ἐμὸν: Il. 6:126: σῷ θάρσει, ὅ τ’ ἐμὸν δολιχόσκιον ἔγχος ἔμεινας·
ἐμὸν: Il. 6:446: ἀρνύμενος πατρός τε μέγα κλέος ἠδ’ ἐμὸν αὐτοῦ.
ἐμὸν: Il. 6:477: παῖδ’ ἐμὸν ὡς καὶ ἐγώ περ ἀριπρεπέα Τρώεσσιν,
ἐμὸν: Il. 6:523: ἀλλὰ ἑκὼν μεθιεῖς τε καὶ οὐκ ἐθέλεις· τὸ δ’ ἐμὸν κῆρ
ἐμὸν: Il. 7:79: σῶμα δὲ οἴκαδ’ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με
ἐμὸν: Il. 7:91: ὥς ποτέ τις ἐρέει· τὸ δ’ ἐμὸν κλέος οὔ ποτ’ ὀλεῖται.
ἐμὸν: Il. 8:8: πειράτω διακέρσαι ἐμὸν ἔπος, ἀλλ’ ἅμα πάντες
ἐμὸν: Il. 8:111: εἴσεται εἰ καὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεται ἐν παλάμῃσιν.
ἐμόν: Il. 8:450: πάντως, οἷον ἐμόν γε μένος καὶ χεῖρες ἄαπτοι,
ἐμὸν: Il. 8:535: αὔριον ἣν ἀρετὴν διαείσεται, εἴ κ’ ἐμὸν ἔγχος
ἐμὸν: Il. 9:254: τέκνον ἐμὸν κάρτος μὲν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
ἐμὸν: Il. 9:386: οὐδέ κεν ὧς ἔτι θυμὸν ἐμὸν πείσει’ Ἀγαμέμνων
ἐμὸν: Il. 11:785: τέκνον ἐμὸν γενεῇ μὲν ὑπέρτερός ἐστιν Ἀχιλλεύς,
ἐμὸν: Il. 13:830: μεῖναι ἐμὸν δόρυ μακρόν, ὅ τοι χρόα λειριόεντα
ἐμὸν: Il. 14:234: ἠμὲν δή ποτ’ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες, ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν
ἐμὸν: Il. 15:52: αἶψα μεταστρέψειε νόον μετὰ σὸν καὶ ἐμὸν κῆρ.
ἐμὸν: Il. 15:67: τοὺς ἄλλους, μετὰ δ’ υἱὸν ἐμὸν Σαρπηδόνα δῖον.
ἐμὸν: Il. 16:236: ἠμὲν δή ποτ’ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες εὐξαμένοιο,
ἐμὸν: Il. 16:618: ἔγχος ἐμὸν κατέπαυσε διαμπερές, εἴ σ’ ἔβαλόν περ.
ἐμὸν: Il. 17:35: γνωτὸν ἐμὸν τὸν ἔπεφνες, ἐπευχόμενος δ’ ἀγορεύεις,
ἐμὸν: Il. 19:8: τέκνον ἐμὸν τοῦτον μὲν ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ
ἐμὸν: Il. 19:295: οὐδὲ μὲν οὐδέ μ’ ἔασκες, ὅτ’ ἄνδρ’ ἐμὸν ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ἐμὸν: Il. 19:319: νῦν δὲ σὺ μὲν κεῖσαι δεδαϊγμένος, αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
ἐμόν: Il. 19:342: τέκνον ἐμόν, δὴ πάμπαν ἀποίχεαι ἀνδρὸς ἑῆος.
ἐμόν: Il. 20:425: ἐγγὺς ἀνὴρ ὃς ἐμόν γε μάλιστ’ ἐσεμάσσατο θυμόν,
ἐμὸν: Il. 20:437: δουρὶ βαλών, ἐπεὶ ἦ καὶ ἐμὸν βέλος ὀξὺ πάροιθεν.
ἐμὸν: Il. 21:331: ὄρσεο κυλλοπόδιον ἐμὸν τέκος· ἄντα σέθεν γὰρ
ἐμὸν: Il. 21:369: Ἥρη τίπτε σὸς υἱὸς ἐμὸν ῥόον ἔχραε κήδειν
ἐμὸν: Il. 22:56: ἀλλ’ εἰσέρχεο τεῖχος ἐμὸν τέκος, ὄφρα σαώσῃς
ἐμὸν: Il. 22:70: οἵ κ’ ἐμὸν αἷμα πιόντες ἀλύσσοντες περὶ θυμῷ
ἐμὸν: Il. 22:82: Ἕκτορ τέκνον ἐμὸν τάδε τ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον
ἐμὸν: Il. 22:169: ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι· ἐμὸν δ’ ὀλοφύρεται ἦτορ
ἐμὸν: Il. 22:280: ἐκ Διὸς ἠείδης τὸν ἐμὸν μόρον, ἦ τοι ἔφης γε·
ἐμὸν: Il. 22:285: εἴ τοι ἔδωκε θεός· νῦν αὖτ’ ἐμὸν ἔγχος ἄλευαι
ἐμὸν: Il. 22:342: σῶμα δὲ οἴκαδ’ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με
ἐμὸν: Il. 23:585: ὄμνυθι μὴ μὲν ἑκὼν τὸ ἐμὸν δόλῳ ἅρμα πεδῆσαι.
ἐμὸν: Il. 24:128: τέκνον ἐμὸν τέο μέχρις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
ἐμὸν: Il. 24:227: ἀγκὰς ἑλόντ’ ἐμὸν υἱόν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἵην.
ἐμόν: Od. 1:64: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
ἐμόν: Od. 1:251: οἶκον ἐμόν· τάχα δή με διαῤῥαίσουσι καὶ αὐτόν.”
ἐμὸν: Od. 2:45: ἀλλ’ ἐμὸν αὐτοῦ χρεῖος, ὅ μοι κακὰ ἔμπεσεν οἴκῳ,
ἐμὸν: Od. 2:97: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
ἐμὸν: Od. 4:169: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ φίλου ἀνέρος υἱὸς ἐμὸν δῶ
ἐμὸν: Od. 4:259: ἔνθ’ ἄλλαι Τρῳαὶ λίγ’ ἐκώκυον· αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
ἐμόν: Od. 4:387: τὸν δέ τ’ ἐμόν φασιν πατέρ’ ἔμμεναι ἠδὲ τεκέσθαι.
ἐμὸν: Od. 4:493: ἴδμεναι, οὐδὲ δαῆναι ἐμὸν νόον· οὐδέ σέ φημι
ἐμόν: Od. 4:736: δμῶ’ ἐμόν, ὅν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ,
ἐμόν: Od. 5:22: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
ἐμὸν: Od. 7:258: ἀλλ’ ἐμὸν οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν.
ἐμὸν: Od. 8:28: ξεῖνος ὅδ’, οὐκ οἶδ’ ὅς τις, ἀλώμενος ἵκετ’ ἐμὸν δῶ,
ἐμὸν: Od. 8:430: καί οἱ ἐγὼ τόδ’ ἄλεισον ἐμὸν περικαλλὲς ὀπάσσω,
ἐμὸν: Od. 9:33: ἀλλ’ ἐμὸν οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν.
ἐμὸν: Od. 9:37: εἰ δ’ ἄγε τοι καὶ νόστον ἐμὸν πολυκηδέ’ ἐνίσπω,
ἐμὸν: Od. 9:413: ὣς ἄρ’ ἔφαν ἀπιόντες, ἐμὸν δ’ ἐγέλασσε φίλον κῆρ,
ἐμὸν: Od. 9:414: ὡς ὄνομ’ ἐξαπάτησεν ἐμὸν καὶ μῆτις ἀμύμων.
ἐμὸν: Od. 9:457: εἰπεῖν, ὅππῃ κεῖνος ἐμὸν μένος ἠλασκάζει·
ἐμὸν: Od. 9:459: θεινομένου ῥαίοιτο πρὸς οὔδεϊ, κὰδ δέ τ’ ἐμὸν κῆρ
ἐμὸν: Od. 9:500: ὣς φάσαν, ἀλλ’ οὐ πεῖθον ἐμὸν μεγαλήτορα θυμόν,
ἐμὸν: Od. 10:145: καὶ τότ’ ἐγὼν ἐμὸν ἔγχος ἑλὼν καὶ φάσγανον ὀξὺ
ἐμόν: Od. 11:155: “τέκνον ἐμόν, πῶς ἦλθες ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα
ἐμὸν: Od. 11:175: ἢ ἔτι πὰρ κείνοισιν ἐμὸν γέρας, ἦέ τις ἤδη
ἐμόν: Od. 11:216: “ὤ μοι, τέκνον ἐμόν, περὶ πάντων κάμμορε φωτῶν,
ἐμὸν: Od. 12:192: ὣς φάσαν ἱεῖσαι ὄπα κάλλιμον· αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
ἐμὸν: Od. 13:4: “ὦ Ὀδυσεῦ, ἐπεὶ ἵκευ ἐμὸν ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
ἐμὸν: Od. 14:381: ἤλυθ’ ἐμὸν πρὸς σταθμόν· ἐγὼ δέ μιν ἀμφαγάπαζον.
ἐμόν: Od. 15:196: μῦθον ἐμόν; ξεῖνοι δὲ διαμπερὲς εὐχόμεθ’ εἶναι
ἐμὸν: Od. 16:66: ἤλυθ’ ἐμὸν πρὸς σταθμόν, ἐγὼ δέ τοι ἐγγυαλίξω.
ἐμόν: Od. 16:128: οἶκον ἐμόν· τάχα δή με διαῤῥαίσουσι καὶ αὐτόν.
ἐμὸν: Od. 16:237: καί κεν ἐμὸν κατὰ θυμὸν ἀμύμονα μερμηρίξας
ἐμὸν: Od. 16:309: “ὦ πάτερ, ἦ τοι ἐμὸν θυμὸν καὶ ἔπειτά γ’, ὀΐω,
ἐμὸν: Od. 17:75: “Τηλέμαχ’, αἶψ’ ὄτρυνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα γυναῖκας,
ἐμὸν: Od. 17:594: σὸν καὶ ἐμὸν βίοτον· σοὶ δ’ ἐνθάδε πάντα μελόντων.
ἐμὸν: Od. 18:254: εἰ κεῖνός γ’ ἐλθὼν τὸν ἐμὸν βίον ἀμφιπολεύοι,
ἐμὸν: Od. 18:255: μεῖζόν κε κλέος εἴη ἐμὸν καὶ κάλλιον οὕτω.
ἐμὸν: Od. 19:127: εἰ κεῖνός γ’ ἐλθὼν τὸν ἐμὸν βίον ἀμφιπολεύοι,
ἐμὸν: Od. 19:128: μεῖζόν κε κλέος εἴη ἐμὸν καὶ κάλλιον οὕτω.
ἐμὸν: Od. 19:142: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
ἐμὸν: Od. 19:166: οὐκέτ’ ἀπολλήξεις τὸν ἐμὸν γόνον ἐξερέουσα;
ἐμὸν: Od. 19:217: ξείνισας ἐν μεγάροισιν ἐμὸν πόσιν, ὡς ἀγορεύεις.
ἐμὸν: Od. 19:351: ξείνων τηλεδαπῶν φιλίων ἐμὸν ἵκετο δῶμα,
ἐμὸν: Od. 19:475: πρὶν ἔγνων, πρὶν πάντα ἄνακτ’ ἐμὸν ἀμφαφάασθαι.”
ἐμόν: Od. 19:492: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
ἐμὸν: Od. 19:493: οἶσθα μέν, οἷον ἐμὸν μένος ἔμπεδον οὐδ’ ἐπιεικτόν·
ἐμὸν: Od. 20:89: τοῖος ἐὼν, οἷος ᾖεν ἅμα στρατῷ· αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
ἐμόν: Od. 22:486: “ναὶ δὴ ταῦτά γε, τέκνον ἐμόν, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
ἐμόν: Od. 23:70: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων,
ἐμόν: Od. 23:83: ἀλλ’ ἔμπης ἴομεν μετὰ παῖδ’ ἐμόν, ὄφρα ἴδωμαι
ἐμόν: Od. 23:105: “τέκνον ἐμόν, θυμός μοι ἐνὶ στήθεσσι τέθηπεν,
ἐμὸν: Od. 23:351: ἀμφοτέρω, σὺ μὲν ἐνθάδ’ ἐμὸν πολυκηδέα νόστον
ἐμὸν: Od. 24:132: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
ἐμὸν: Od. 24:262: εἰπεῖν ἠδ’ ἐπακοῦσαι ἐμὸν ἔπος, ὡς ἐρέεινον
ἐμὸν: Od. 24:268: ξείνων τηλεδαπῶν φιλίων ἐμὸν ἵκετο δῶμα·
ἐμὸν: Od. 24:289: σὸν ξεῖνον δύστηνον, ἐμὸν παῖδ’, εἴ ποτ’ ἔην γε;
ἐμόν: Od. 24:478: “τέκνον ἐμόν, τί με ταῦτα διείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς;
ἐμὸς: Il. 3:180: δαὴρ αὖτ’ ἐμὸς ἔσκε κυνώπιδος, εἴ ποτ’ ἔην γε.
ἐμὸς: Il. 3:429: ἀνδρὶ δαμεὶς κρατερῷ, ὃς ἐμὸς πρότερος πόσις ἦεν.
ἐμός: Il. 7:191: ὦ φίλοι ἤτοι κλῆρος ἐμός, χαίρω δὲ καὶ αὐτὸς
ἐμὸς: Il. 9:57: ἦ μὲν καὶ νέος ἐσσί, ἐμὸς δέ κε καὶ πάϊς εἴης
ἐμὸς: Il. 9:453: τῇ πιθόμην καὶ ἔρεξα· πατὴρ δ’ ἐμὸς αὐτίκ’ ὀϊσθεὶς
ἐμὸς: Il. 14:119: ἀλλ’ ὃ μὲν αὐτόθι μεῖνε, πατὴρ δ’ ἐμὸς Ἄργεϊ νάσθη
ἐμὸς: Il. 14:239: χρύσεον· Ἥφαιστος δέ κ’ ἐμὸς πάϊς ἀμφιγυήεις
ἐμὸς: Il. 22:242: ἀλλ’ ἐμὸς ἔνδοθι θυμὸς ἐτείρετο πένθεϊ λυγρῷ.
ἐμὸς: Il. 23:611: ὡς ἐμὸς οὔ ποτε θυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής.
ἐμὸς: Il. 24:408: ἢ ἔτι πὰρ νήεσσιν ἐμὸς πάϊς, ἦέ μιν ἤδη
ἐμὸς: Il. 24:426: ἀθανάτοις, ἐπεὶ οὔ ποτ’ ἐμὸς πάϊς, εἴ ποτ’ ἔην γε,
ἐμὸς: Il. 24:638: ἐξ οὗ σῇς ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς πάϊς ὤλεσε θυμόν,
ἐμός: Od. 1:264: ἀλλὰ πατήρ οἱ δῶκεν ἐμός· φιλέεσκε γὰρ αἰνῶς· -
ἐμὸς: Od. 1:417: ξεῖνος δ’ οὗτος ἐμὸς πατρώϊος ἐκ Τάφου ἐστί,
ἐμὸς: Od. 2:64: οἶκος ἐμὸς διόλωλε· νεμεσσήθητε καὶ αὐτοί,
ἐμὸς: Od. 2:71: τείρεσθ’, εἰ μή πού τι πατὴρ ἐμὸς ἐσθλὸς Ὀδυσσεὺς
ἐμὸς: Od. 2:131: ἥ μ’ ἔτεχ’, ἥ μ’ ἔθρεψε, πατὴρ δ’ ἐμὸς ἄλλοθι γαίης,
ἐμός: Od. 3:98: λίσσομαι, εἴ ποτέ τοί τι πατὴρ ἐμός, ἐσθλὸς Ὀδυσσεύς,
ἐμὸς: Od. 3:111: ἔνθα δ’ ἐμὸς φίλος υἱός, ἅμα κρατερὸς καὶ ἀταρβής,
ἐμὸς: Od. 4:199: καὶ γὰρ ἐμὸς τέθνηκεν ἀδελφεός, οὔ τι κάκιστος
ἐμός: Od. 4:328: λίσσομαι, εἴ ποτέ τοί τι πατὴρ ἐμός, ἐσθλὸς Ὀδυσσεύς,
ἐμὸς: Od. 7:313: παῖδά τ’ ἐμὴν ἐχέμεν καὶ ἐμὸς γαμβρὸς καλέεσθαι,
ἐμὸς: Od. 9:519: τοῦ γὰρ ἐγὼ πάϊς εἰμί, πατὴρ δ’ ἐμὸς εὔχεται εἶναι.
ἐμὸς: Od. 9:529: εἰ ἐτεόν γε σός εἰμι, πατὴρ δ’ ἐμὸς εὔχεαι εἶναι,
ἐμός: Od. 11:338: ξεῖνος δ’ αὖτ’ ἐμός ἐστιν, ἕκαστος δ’ ἔμμορε τιμῆς.
ἐμὸς: Od. 15:413: τῇσιν δ’ ἀμφοτέρῃσι πατὴρ ἐμὸς ἐμβασίλευε,
ἐμός: Od. 16:194: “οὐ σύ γ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι πατὴρ ἐμός, ἀλλά με δαίμων
ἐμός: Od. 16:300: εἰ ἐτεόν γ’ ἐμός ἐσσι καὶ αἵματος ἡμετέροιο,
ἐμός: Od. 17:186: σήμερον, ὡς ἐπέτελλεν ἄναξ ἐμός· - ἦ σ’ ἂν ἐγώ γε
ἐμὸς: Od. 18:253: Ἀργεῖοι, μετὰ τοῖσι δ’ ἐμὸς πόσις ᾖεν Ὀδυσσεύς.
ἐμὸς: Od. 19:126: Ἀργεῖοι, μετὰ τοῖσι δ’ ἐμὸς πόσις ᾖεν Ὀδυσσεύς.
ἐμὸς: Od. 19:406: “γαμβρὸς ἐμὸς θύγατέρ τε, τίθεσθ’ ὄνομ’, ὅττι κεν εἴπω·
ἐμὸς: Od. 19:530: παῖς δ’ ἐμὸς εἷος ἔην ἔτι νήπιος ἠδὲ χαλίφρων,
ἐμός: Od. 22:397: ἔρχεο· κικλήσκει σε πατὴρ ἐμός, ὄφρα τι εἴπῃ.”
ἐμὸς: Od. 24:328: “εἰ μὲν δὴ Ὀδυσεύς γε, ἐμὸς πάϊς, εἰλήλουθας,
ἐμοῦ: Il. 24:214: παιδὸς ἐμοῦ, ἐπεὶ οὔ ἑ κακιζόμενόν γε κατέκτα,
ἐμοῦ: Od. 3:83: πατρὸς ἐμοῦ κλέος εὐρὺ μετέρχομαι, ἤν που ἀκούσω,
ἐμοῦ: Od. 6:256: πατρὸς ἐμοῦ πρὸς δῶμα δαΐφρονος, ἔνθα σέ φημι
ἐμοῦ: Od. 6:293: ἔνθα δὲ πατρὸς ἐμοῦ τέμενος τεθαλυῖά τ’ ἀλῳή,
ἐμοῦ: Od. 6:299: δώματα πατρὸς ἐμοῦ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο.
ἐμοῦ: Od. 13:173: πατρὸς ἐμοῦ, ὃς ἔφασκε Ποσειδάων’ ἀγάσασθαι
ἐμοῦ: Od. 15:459: ἤλυθ’ ἀνὴρ πολύϊδρις ἐμοῦ πρὸς δώματα πατρὸς
ἐμοὺς: Il. 1:545: “ Ἥρη, μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύθους
ἐμοὺς: Il. 20:205: ὄψει δ’ οὔτ’ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ σούς.
ἐμοὺς: Il. 24:751: ἄλλους μὲν γὰρ παῖδας ἐμοὺς πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ἐμόχλεον: Il. 12:259: στήλας τε προβλῆτας ἐμόχλεον, ἃς ἄρ’ Ἀχαιοὶ
ἐμπάζεαι: Od. 16:422: ῥάπτεις, οὐδ’ ἱκέτας ἐμπάζεαι, οἷσιν ἄρα Ζεὺς
ἐμπάζεο: Od. 1:271: εἰ δ’ ἄγε νῦν ξυνίει καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων·
ἐμπάζεο: Od. 1:305: σοὶ δ’ αὐτῷ μελέτω, καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων.”
ἐμπάζετο: Od. 9:553: ῥέξας μηρί’ ἔκαιον· ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο ἱρῶν,
ἐμπάζετο: Od. 17:488: ὣς ἄρ’ ἔφαν μνηστῆρες, ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων.
ἐμπάζετο: Od. 20:275: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος· ὁ δ’ ἄρ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων.
ἐμπάζετο: Od. 20:384: ὣς ἔφασαν μνηστῆρες· ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων,
ἐμπάζομαι: Il. 16:50: οὔτε θεοπροπίης ἐμπάζομαι ἥν τινα οἶδα,
ἐμπάζομαι: Od. 1:415: οὔτε θεοπροπίης ἐμπάζομαι, ἥν τινα μήτηρ
ἐμπάζομαι: Od. 19:134: τῶ οὔτε ξείνων ἐμπάζομαι οὔθ’ ἱκετάων
ἐμπαζόμεθ’: Od. 2:201: οὔτε θεοπροπίης ἐμπαζόμεθ’, ἣν σύ, γεραιέ,
ἔμπαιον: Od. 20:379: ἔμπαιον οὐδὲ βίης, ἀλλ’ αὔτως ἄχθος ἀρούρης·
ἔμπαιος: Od. 21:400: νωμᾷ ἔνθα καὶ ἔνθα κακῶν ἔμπαιος ἀλήτης.”
ἔμπεδα: Il. 9:335: τοῖσι μὲν ἔμπεδα κεῖται, ἐμεῦ δ’ ἀπὸ μούνου Ἀχαιῶν
ἔμπεδα: Il. 13:512: οὐ γὰρ ἔτ’ ἔμπεδα γυῖα ποδῶν ἦν ὁρμηθέντι,
ἔμπεδα: Il. 23:627: οὐ γὰρ ἔτ’ ἔμπεδα γυῖα φίλος πόδες, οὐδέ τι χεῖρες
ἔμπεδα: Od. 2:227: πείθεσθαί τε γέροντι καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσειν·
ἔμπεδα: Od. 11:178: ἠὲ μένει παρὰ παιδὶ καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσει,
ἔμπεδα: Od. 19:113: τίκτῃ δ’ ἔμπεδα μῆλα, θάλασσα δὲ παρέχῃ ἰχθῦς
ἔμπεδα: Od. 19:250: σήματ’ ἀναγνούσῃ, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ’ Ὀδυσσεύς.
ἔμπεδα: Od. 19:525: ἠὲ μένω παρὰ παιδὶ καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσω,
ἔμπεδα: Od. 23:206: σήματ’ ἀναγνούσῃ, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ’ Ὀδυσσεύς·
ἔμπεδα: Od. 24:346: σήματ’ ἀναγνόντος, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ’ Ὀδυσσεύς·
ἔμπεδοι: Il. 6:352: τούτῳ δ’ οὔτ’ ἂρ νῦν φρένες ἔμπεδοι οὔτ’ ἄρ’ ὀπίσσω
ἔμπεδοί: Od. 10:493: μάντιος ἀλαοῦ, τοῦ τε φρένες ἔμπεδοί εἰσι·
ἔμπεδοι: Od. 18:215: “Τηλέμαχ’, οὐκέτι τοι φρένες ἔμπεδοι οὐδὲ νόημα.
ἔμπεδόν: Il. 5:254: οὐδὲ καταπτώσσειν· ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν·
ἔμπεδον: Il. 5:527: ὣς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐδὲ φέβοντο.
ἔμπεδον: Il. 10:94: ἔμπεδον, ἀλλ’ ἀλαλύκτημαι, κραδίη δέ μοι ἔξω
ἔμπεδον: Il. 12:9: ἀθανάτων· τὸ καὶ οὔ τι πολὺν χρόνον ἔμπεδον ἦεν.
ἔμπεδον: Il. 12:12: τόφρα δὲ καὶ μέγα τεῖχος Ἀχαιῶν ἔμπεδον ἦεν.
ἔμπεδον: Il. 12:281: κοιμήσας δ’ ἀνέμους χέει ἔμπεδον, ὄφρα καλύψῃ
ἔμπεδον: Il. 13:37: ἀῤῥήκτους ἀλύτους, ὄφρ’ ἔμπεδον αὖθι μένοιεν
ἔμπεδον: Il. 13:141: ὕλη· ὃ δ’ ἀσφαλέως θέει ἔμπεδον, εἷος ἵκηται
ἔμπεδον: Il. 15:406: Τρῶας ἐπερχομένους μένον ἔμπεδον, οὐδ’ ἐδύναντο
ἔμπεδον: Il. 15:622: ὣς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐδὲ φέβοντο.
ἔμπεδον: Il. 15:683: ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες· ὃ δ’ ἔμπεδον ἀσφαλὲς αἰεὶ
ἔμπεδον: Il. 16:107: ἔμπεδον αἰὲν ἔχων σάκος αἰόλον· οὐδὲ δύναντο
ἔμπεδον: Il. 16:520: ἔγχος δ’ οὐ δύναμαι σχεῖν ἔμπεδον, οὐδὲ μάχεσθαι
ἔμπεδον: Il. 17:434: ἀλλ’ ὥς τε στήλη μένει ἔμπεδον, ἥ τ’ ἐπὶ τύμβῳ
ἔμπεδον: Il. 18:158: νεκροῦ ἀπεστυφέλιξαν· ὃ δ’ ἔμπεδον ἀλκὶ πεποιθὼς
ἔμπεδον: Il. 22:192: ἀλλά τ’ ἀνιχνεύων θέει ἔμπεδον ὄφρά κεν εὕρῃ·
ἔμπεδον: Il. 23:641: οἳ δ’ ἄρ’ ἔσαν δίδυμοι· ὃ μὲν ἔμπεδον ἡνιόχευεν,
ἔμπεδον: Il. 23:642: ἔμπεδον ἡνιόχευ’, ὃ δ’ ἄρα μάστιγι κέλευεν.
ἔμπεδον: Od. 7:259: ἔνθα μὲν ἑπτάετες μένον ἔμπεδον, εἵματα δ’ αἰεὶ
ἔμπεδον: Od. 8:30: πομπὴν δ’ ὀτρύνει καὶ λίσσεται ἔμπεδον εἶναι.
ἔμπεδον: Od. 8:275: ἀῤῥήκτους ἀλύτους, ὄφρ’ ἔμπεδον αὖθι μένοιεν.
ἔμπεδον: Od. 11:152: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, ὄφρ’ ἐπὶ μήτηρ
ἔμπεδον: Od. 11:628: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, εἴ τις ἔτ’ ἔλθοι
ἔμπεδον: Od. 12:161: δήσατ’ ἐν ἀργαλέῳ, ὄφρ’ ἔμπεδον αὐτόθι μίμνω,
ἔμπεδον: Od. 12:434: οὔτε στηρίξαι ποσὶν ἔμπεδον οὔτ’ ἐπιβῆναι·
ἔμπεδον: Od. 13:86: ἡ δὲ μάλ’ ἀσφαλέως θέεν ἔμπεδον· οὐδέ κεν ἴρηξ
ἔμπεδον: Od. 17:464: ἔμπεδον, οὐδ’ ἄρα μιν σφῆλεν βέλος Ἀντινόοιο,
ἔμπεδον: Od. 19:493: οἶσθα μέν, οἷον ἐμὸν μένος ἔμπεδον οὐδ’ ἐπιεικτόν·
ἔμπεδόν: Od. 21:426: δὴν ἔκαμον τανύων· ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν,
ἔμπεδον: Od. 22:226: “οὐκέτι σοί γ’, Ὀδυσεῦ, μένος ἔμπεδον οὐδέ τις ἀλκή,
ἔμπεδόν: Od. 23:203: ἤ μοι ἔτ’ ἔμπεδόν ἐστι, γύναι, λέχος, ἦέ τις ἤδη
ἔμπεδος: Il. 4:314: ὥς τοι γούναθ’ ἕποιτο, βίη δέ τοι ἔμπεδος εἴη·
ἔμπεδος: Il. 7:157: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι, βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη·
ἔμπεδος: Il. 8:521: πῦρ μέγα καιόντων· φυλακὴ δέ τις ἔμπεδος ἔστω
ἔμπεδος: Il. 11:669: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη
ἔμπεδος: Il. 11:812: αἷμα μέλαν κελάρυζε· νόος γε μὲν ἔμπεδος ἦεν.
ἔμπεδος: Il. 19:33: αἰεὶ τῷ γ’ ἔσται χρὼς ἔμπεδος, ἢ καὶ ἀρείων.
ἔμπεδος: Il. 19:39: στάξε κατὰ ῥινῶν, ἵνα οἱ χρὼς ἔμπεδος εἴη.
ἔμπεδος: Il. 20:183: εἰσὶν γάρ οἱ παῖδες, ὃ δ’ ἔμπεδος οὐδ’ ἀεσίφρων.
ἔμπεδος: Il. 23:629: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη
ἔμπεδος: Od. 8:453: τόφρα δέ οἱ κομιδή γε θεῷ ὣς ἔμπεδος ἦεν.
ἔμπεδος: Od. 10:240: καὶ δέμας, αὐτὰρ νοῦς ἦν ἔμπεδος ὡς τὸ πάρος περ.
ἔμπεδος: Od. 11:393: ἀλλ’ οὐ γάρ οἱ ἔτ’ ἦν ἲς ἔμπεδος οὐδ’ ἔτι κῖκυς,
ἔμπεδος: Od. 14:468: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη,
ἔμπεδος: Od. 14:503: ὣς νῦν ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη·
ἔμπεσ’: Il. 16:81: ἔμπεσ’ ἐπικρατέως, μὴ δὴ πυρὸς αἰθομένοιο
ἔμπεσε: Il. 4:108: βεβλήκει πρὸς στῆθος· ὃ δ’ ὕπτιος ἔμπεσε πέτρῃ.
ἔμπεσε: Il. 4:217: αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδεν ἕλκος ὅθ’ ἔμπεσε πικρὸς ὀϊστός,
ἔμπεσε: Il. 9:436: πῦρ ἐθέλεις ἀΐδηλον, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ,
ἔμπεσε: Il. 14:207: εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
ἔμπεσε: Il. 14:305: εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
ἔμπεσε: Il. 16:113: ὅππως δὴ πρῶτον πῦρ ἔμπεσε νηυσὶν Ἀχαιῶν.
ἔμπεσε: Il. 16:206: αὖτις, ἐπεί ῥά τοι ὧδε κακὸς χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
ἔμπεσε: Il. 17:625: νῆας ἔπι γλαφυράς· δὴ γὰρ δέος ἔμπεσε θυμῷ.
ἔμπεσε: Od. 4:508: καὶ τὸ μὲν αὐτόθι μεῖνε, τὸ δὲ τρύφος ἔμπεσε πόντῳ,
ἔμπεσε: Od. 5:50: Πιερίην δ’ ἐπιβὰς ἐξ αἰθέρος ἔμπεσε πόντῳ·
ἔμπεσε: Od. 5:318: τηλοῦ δὲ σπεῖρον καὶ ἐπίκριον ἔμπεσε πόντῳ.
ἔμπεσε: Od. 12:266: οἰῶν τε βληχήν· καί μοι ἔπος ἔμπεσε θυμῷ
ἔμπεσεν: Il. 15:451: αὐχένι γάρ οἱ ὄπισθε πολύστονος ἔμπεσεν ἰός·
ἔμπεσεν: Od. 2:45: ἀλλ’ ἐμὸν αὐτοῦ χρεῖος, ὅ μοι κακὰ ἔμπεσεν οἴκῳ,
ἔμπεσεν: Od. 15:375: οὔτ’ ἔπος οὔτε τι ἔργον, ἐπεὶ κακὸν ἔμπεσεν οἴκῳ,
ἐμπέσῃ: Il. 11:155: ὡς δ’ ὅτε πῦρ ἀΐδηλον ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ,
ἐμπεφύασι: Il. 8:84: κρανίῳ ἐμπεφύασι, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστιν.
ἐμπεφυυῖα: Il. 1:513: ὣς ἔχετ’ ἐμπεφυυῖα, καὶ εἴρετο δεύτερον αὖτις·
ἔμπης: Il. 1:562: πρῆξαι δ’ ἔμπης οὔ τι δυνήσεαι, ἀλλ’ ἀπὸ θυμοῦ
ἔμπης: Il. 2:297: ἀσχαλάαν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν· ἀλλὰ καὶ ἔμπης
ἔμπης: Il. 5:191: ἔμπης δ’ οὐκ ἐδάμασσα· θεός νύ τίς ἐστι κοτήεις.
ἔμπης: Il. 7:196: ἠὲ καὶ ἀμφαδίην, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης·
ἔμπης: Il. 8:33: ἀλλ’ ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεθ’ αἰχμητάων,
ἔμπης: Il. 8:464: ἀλλ’ ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεθ’ αἰχμητάων,
ἔμπης: Il. 9:514: Ἀργείοισιν ἀμυνέμεναι χατέουσί περ ἔμπης·
ἔμπης: Il. 12:326: νῦν δ’ ἔμπης γὰρ κῆρες ἐφεστᾶσιν θανάτοιο
ἔμπης: Il. 14:1: Νέστορα δ’ οὐκ ἔλαθεν ἰαχὴ πίνοντά περ ἔμπης,
ἔμπης: Il. 14:98: Τρωσὶ μὲν εὐκτὰ γένηται ἐπικρατέουσί περ ἔμπης,
ἔμπης: Il. 14:174: ἔμπης ἐς γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἵκετ’ ἀϋτμή.
ἔμπης: Il. 15:399: Εὐρύπυλ’ οὐκ ἔτι τοι δύναμαι χατέοντί περ’ ἔμπης
ἔμπης: Il. 17:229: ὃς δέ κε Πάτροκλον καὶ τεθνηῶτά περ ἔμπης
ἔμπης: Il. 17:632: ἢ κακὸς ἢ ἀγαθός· Ζεὺς δ’ ἔμπης πάντ’ ἰθύνει·
ἔμπης: Il. 19:308: δύντα δ’ ἐς ἠέλιον μενέω καὶ τλήσομαι ἔμπης.
ἔμπης: Il. 19:422: νόσφι φίλου πατρὸς καὶ μητέρος· ἀλλὰ καὶ ἔμπης
ἔμπης: Il. 24:522: ἀλλ’ ἄγε δὴ κατ’ ἄρ’ ἕζευ ἐπὶ θρόνου, ἄλγεα δ’ ἔμπης
ἔμπης: Od. 2:191: πρῆξαι δ’ ἔμπης οὔ τι δυνήσεται εἵνεκα τῶνδε·
ἔμπης: Od. 2:199: μνηστύος ἀργαλέης, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης,
ἔμπης: Od. 3:209: πατρί τ’ ἐμῷ καὶ ἐμοί· νῦν δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.”
ἔμπης: Od. 4:100: ἀλλ’ ἔμπης, πάντας μὲν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων,
ἔμπης: Od. 5:205: αὐτίκα νῦν ἐθέλεις ἰέναι; σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔμπης.
ἔμπης: Od. 6:190: καί που σοὶ τά γ’ ἔδωκε, σὲ δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.
ἔμπης: Od. 11:351: ἔμπης οὖν ἐπιμεῖναι ἐς αὔριον, εἰς ὅ κε πᾶσαν
ἔμπης: Od. 14:214: ἀλλ’ ἔμπης καλάμην γέ σ’ ὀΐομαι εἰσορόωντα
ἔμπης: Od. 14:481: ἀφραδέως, ἐπεὶ οὐκ ἐφάμην ῥιγωσέμεν ἔμπης,
ἔμπης: Od. 15:214: ἂψ ἰέναι κενεόν· μάλα γὰρ κεχολώσεται ἔμπης.”
ἔμπης: Od. 15:361: ὄφρα μὲν οὖν δὴ κείνη ἔην, ἀχέουσά περ ἔμπης,
ἔμπης: Od. 16:147: “ἄλγιον, ἀλλ’ ἔμπης μιν ἐάσομεν, ἀχνύμενοί περ.
ἔμπης: Od. 18:12: ἑλκέμεναι δὲ κέλονται; ἐγὼ δ’ αἰσχύνομαι ἔμπης.
ἔμπης: Od. 18:165: μνηστήρεσσι φανῆναι, ἀπεχθομένοισί περ ἔμπης·
ἔμπης: Od. 18:354: ἔμπης μοι δοκέει δαΐδων σέλας ἔμμεναι αὐτοῦ
ἔμπης: Od. 19:37: ἔμπης μοι τοῖχοι μεγάρων καλαί τε μεσόδμαι
ἔμπης: Od. 19:302: δηρὸν ἀπεσσεῖται· ἔμπης δέ τοι ὅρκια δώσω.
ἔμπης: Od. 19:356: ἥ σε πόδας νίψει, ὀλιγηπελέουσά περ ἔμπης.
ἔμπης: Od. 20:311: ἀλλ’ ἔμπης τάδε μὲν καὶ τέτλαμεν εἰσορόωντες,
ἔμπης: Od. 23:83: ἀλλ’ ἔμπης ἴομεν μετὰ παῖδ’ ἐμόν, ὄφρα ἴδωμαι
ἔμπης: Od. 24:324: ἐκ γάρ τοι ἐρέω· - μάλα δὲ χρὴ σπευδέμεν ἔμπης· -
ἐμπίπληθι: Il. 21:311: ἀλλ’ ἐπάμυνε τάχιστα, καὶ ἐμπίπληθι ῥέεθρα
ἐμπλείην: Od. 18:119: ἐμπλείην κνίσης τε καὶ αἵματος· Ἀμφίνομος δὲ
ἐμπλείην: Od. 20:26: ἐμπλείην κνίσης τε καὶ αἵματος, ἔνθα καὶ ἔνθα
ἐμπλείην: Od. 22:3: ἰῶν ἐμπλείην, ταχέας δ’ ἐκχεύατ’ ὀϊστοὺς
ἐμπλήγδην: Od. 20:132: ἐμπλήγδην ἕτερόν γε τίει μερόπων ἀνθρώπων
ἔμπλην: Il. 2:526: Βοιωτῶν δ’ ἔμπλην ἐπ’ ἀριστερὰ θωρήσσοντο.
ἔμπληντο: Od. 8:16: καρπαλίμως δ’ ἔμπληντο βροτῶν ἀγοραί τε καὶ ἕδραι
ἐμπλησάμενος: Il. 22:504: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ θαλέων ἐμπλησάμενος κῆρ·
ἐμπλήσαντες: Od. 18:45: κατθέμεθα κνίσης τε καὶ αἵματος ἐμπλήσαντες.
ἐμπλήσας: Od. 8:495: ἀνδρῶν ἐμπλήσας, οἳ Ἴλιον ἐξαλάπαξαν.
ἐμπλήσας: Od. 9:209: ἓν δέπας ἐμπλήσας ὕδατος ἀνὰ εἴκοσι μέτρα
ἐμπλήσας: Od. 9:212: τοῦ φέρον ἐμπλήσας ἀσκὸν μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα
ἐμπλήσατο: Il. 22:312: ὁρμήθη δ’ Ἀχιλεύς, μένεος δ’ ἐμπλήσατο θυμὸν
ἐμπλήσατο: Od. 9:296: αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωψ μεγάλην ἐμπλήσατο νηδὺν
ἐμπλησέμεν: Od. 10:523: ῥέξειν ἐν μεγάροισι πυρήν τ’ ἐμπλησέμεν ἐσθλῶν,
ἐμπλησέμεν: Od. 11:31: ῥέξειν ἐν μεγάροισι πυρήν τ’ ἐμπλησέμεν ἐσθλῶν,
ἔμπλησον: Od. 2:353: δώδεκα δ’ ἔμπλησον καὶ πώμασιν ἄρσον ἅπαντας.
ἔμπλητο: Il. 21:607: ἀσπάσιοι προτὶ ἄστυ, πόλις δ’ ἔμπλητο ἀλέντων.
ἐμπνείοντε: Il. 17:502: ἀλλὰ μάλ’ ἐμπνείοντε μεταφρένῳ· οὐ γὰρ ἔγωγε
ἔμπνευσε: Il. 10:482: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἔμπνευσε μένος γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἔμπνευσε: Il. 15:262: Ὣς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν.
ἔμπνευσε: Il. 20:110: Ὣς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν,
ἔμπνευσε: Od. 24:520: ὣς φάτο, καί ῥ’ ἔμπνευσε μένος μέγα Παλλὰς Ἀθήνη.
ἐμπνεύσῃσι: Il. 15:60: αὖτις δ’ ἐμπνεύσῃσι μένος, λελάθῃ δ’ ὀδυνάων
ἐμπνύνθη: Il. 5:697: αὖτις δ’ ἐμπνύνθη, περὶ δὲ πνοιὴ Βορέαο
ἔμπνυτο: Il. 11:359: τόφρ’ Ἕκτωρ ἔμπνυτο, καὶ ἂψ ἐς δίφρον ὀρούσας
ἔμπνυτο: Il. 22:475: ἣ δ’ ἐπεὶ οὖν ἔμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη
ἐμπολόωντο: Od. 15:456: ἐν νηῒ γλαφυρῇ βίοτον πολὺν ἐμπολόωντο.
ἔμπορος: Od. 2:319: ἔμπορος· οὐ γὰρ νηὸς ἐπήβολος οὐδ’ ἐρετάων
ἔμπορος: Od. 24:300: ἀντιθέους θ’ ἑτάρους; ἦ ἔμπορος εἰλήλουθας
ἐμπρήσειν: Il. 9:242: αὐτάς τ’ ἐμπρήσειν μαλεροῦ πυρός, αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
ἔμπρησεν: Od. 2:427: ἔμπρησεν δ’ ἄνεμος μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα
ἐμπυριβήτην: Il. 23:702: τῷ μὲν νικήσαντι μέγαν τρίποδ’ ἐμπυριβήτην,
ἐμυθεόμην: Od. 2:172: ὥς οἱ ἐμυθεόμην, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον
ἐμυθεόμην: Od. 12:223: Σκύλλην δ’ οὐκέτ’ ἐμυθεόμην, ἄπρηκτον ἀνίην,
ἐμυθεόμην: Od. 12:451: ἤδη γάρ τοι χθιζὸς ἐμυθεόμην ἐνὶ οἴκῳ
ἐμφορέοντο: Od. 12:419: κύμασιν ἐμφορέοντο, θεὸς δ’ ἀποαίνυτο νόστον.
ἐμφορέοντο: Od. 14:309: κύμασιν ἐμφορέοντο· θεὸς δ’ ἀποαίνυτο νόστον.
ἔμφυλον: Od. 15:273: ἔμφυλον· πολλοὶ δὲ κασίγνητοί τε ἔται τε
ἐμῷ: Il. 1:565: ἀλλ’ ἀκέουσα κάθησο, ἐμῷ δ’ ἐπιπείθεο μύθῳ,
ἐμῷ: Il. 4:412: τέττα, σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ δ’ ἐπιπείθεο μύθῳ·
ἐμῷ: Il. 5:243: Τυδεΐδη Διόμηδες ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ,
ἐμῷ: Il. 5:653: ἐξ ἐμέθεν τεύξεσθαι, ἐμῷ δ’ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα
ἐμῷ: Il. 5:826: Τυδεΐδη Διόμηδες ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ
ἐμῷ: Il. 6:127: δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσιν.
ἐμῷ: Il. 9:204: οἳ γὰρ φίλτατοι ἄνδρες ἐμῷ ὑπέασι μελάθρῳ.
ἐμῷ: Il. 10:234: Τυδεΐδη Διόμηδες ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ
ἐμῷ: Il. 11:433: ἤ κεν ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃς.
ἐμῷ: Il. 11:444: ἤματι τῷδ’ ἔσσεσθαι, ἐμῷ δ’ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα
ἐμῷ: Il. 11:607: δῖε Μενοιτιάδη τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ
ἐμῷ: Il. 11:748: φῶτες ὀδὰξ ἕλον οὖδας ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες.
ἐμῷ: Il. 12:250: αὐτίκ’ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσεις.
ἐμῷ: Il. 14:482: ἔγχει ἐμῷ, ἵνα μή τι κασιγνήτοιό γε ποινὴ
ἐμῷ: Il. 15:75: ὥς οἱ ὑπέστην πρῶτον, ἐμῷ δ’ ἐπένευσα κάρητι,
ἐμῷ: Il. 16:57: δουρὶ δ’ ἐμῷ κτεάτισσα πόλιν εὐτείχεα πέρσας,
ἐμῷ: Il. 16:848: πάντές κ’ αὐτόθ’ ὄλοντο ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες.
ἐμῷ: Il. 16:861: φθήῃ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι;
ἐμῷ: Il. 18:53: εἴδετ’ ἀκούουσαι ὅσ’ ἐμῷ ἔνι κήδεα θυμῷ.
ἐμῷ: Il. 18:92: πρῶτος ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃ,
ἐμῷ: Il. 18:144: υἱεῖ ἐμῷ δόμεναι κλυτὰ τεύχεα παμφανόωντα.
ἐμῷ: Il. 18:458: υἱεῖ ἐμῷ ὠκυμόρῳ δόμεν ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν
ἐμῷ: Il. 21:151: δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσι.
ἐμῷ: Il. 21:431: ἦλθεν Ἄρῃ ἐπίκουρος ἐμῷ μένει ἀντιόωσα·
ἐμῷ: Il. 22:53: ἄλγος ἐμῷ θυμῷ καὶ μητέρι τοὶ τεκόμεσθα·
ἐμῷ: Il. 22:271: ἔγχει ἐμῷ δαμάᾳ· νῦν δ’ ἀθρόα πάντ’ ἀποτίσεις
ἐμῷ: Il. 23:278: πατρὶ ἐμῷ Πηλῆϊ, ὃ δ’ αὖτ’ ἐμοὶ ἐγγυάλιξεν.
ἐμῷ: Il. 24:748: Ἕκτορ ἐμῷ θυμῷ πάντων πολὺ φίλτατε παίδων,
ἐμῷ: Il. 24:762: Ἕκτορ ἐμῷ θυμῷ δαέρων πολὺ φίλτατε πάντων,
ἐμῷ: Od. 3:209: πατρί τ’ ἐμῷ καὶ ἐμοί· νῦν δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.”
ἐμῷ: Od. 4:71: “φράζεο, Νεστορίδη, τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ,
ἐμῷ: Od. 4:613: δώρων δ’, ὅσσ’ ἐν ἐμῷ οἴκῳ κειμήλια κεῖται,
ἐμῷ: Od. 10:373: ἐσθέμεναι δ’ ἐκέλευεν· ἐμῷ δ’ οὐχ ἥνδανε θυμῷ,
ἐμῷ: Od. 10:489: μηκέτι νῦν ἀέκοντες ἐμῷ ἐνὶ μίμνετε οἴκῳ.
ἐμῷ: Od. 12:427: ἦλθε δ’ ἐπὶ νότος ὦκα, φέρων ἐμῷ ἄλγεα θυμῷ,
ἐμῷ: Od. 13:154: “ὦ πέπον, ὣς μὲν ἐμῷ θυμῷ δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
ἐμῷ: Od. 15:113: δώρων δ’, ὅσσ’ ἐν ἐμῷ οἴκῳ κειμήλια κεῖται,
ἐμῷ: Od. 18:140: πατρί τ’ ἐμῷ πίσυνος καὶ ἐμοῖσι κασιγνήτοισι.
ἐμῷ: Od. 24:263: ἀμφὶ ξείνῳ ἐμῷ, ἤ που ζώει τε καὶ ἔστιν,
ἐμῶν: Il. 5:221: ἀλλ’ ἄγ’ ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι
ἐμῶν: Il. 8:105: ἀλλ’ ἄγ’ ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι
ἐμῶν: Il. 8:361: σχέτλιος, αἰὲν ἀλιτρός, ἐμῶν μενέων ἀπερωεύς·
ἐμῶν: Il. 22:272: κήδε’ ἐμῶν ἑτάρων οὓς ἔκτανες ἔγχεϊ θύων.
ἐμῶν: Od. 1:271: εἰ δ’ ἄγε νῦν ξυνίει καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων·
ἐμῶν: Od. 1:305: σοὶ δ’ αὐτῷ μελέτω, καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων.”
ἐμῶν: Od. 11:382: κήδε’ ἐμῶν ἑτάρων, οἳ δὴ μετόπισθεν ὄλοντο,
ἐμῶν: Od. 15:541: πείθῃ ἐμῶν ἑτάρων, οἵ μοι Πύλον εἰς ἅμ’ ἕποντο·