A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
ἐπ’: Il. 1:46: ἔκλαγξαν δ’ ἄρ’ ὀιστοὶ ἐπ’ ὤμων χωομένοιο,
ἐπ’: Il. 1:219: Ἦ καὶ ἐπ’ ἀργυρέῃ κώπῃ σχέθε χεῖρα βαρεῖαν,
ἐπ’: Il. 1:350: θῖν’ ἔφ’ ἁλὸς πολιῆς, ὁρόων ἐπ’ ἀπείρονα πόντον·
ἐπ’: Il. 1:382: ἧκε δ’ ἐπ’ Ἀργείοισι κακὸν βέλος· οἳ δέ νυ λαοὶ
ἐπ’: Il. 1:461: δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν·
ἐπ’: Il. 1:485: νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν
ἐπ’: Il. 1:528: Ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων·
ἐπ’: Il. 2:6: πέμψαι ἐπ’ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι οὖλον ὄνειρον·
ἐπ’: Il. 2:18: βῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα· τὸν δὲ κίχανεν
ἐπ’: Il. 2:39: θήσειν γὰρ ἔτ’ ἔμελλεν ἐπ’ ἄλγεά τε στοναχάς τε
ἐπ’: Il. 2:89: βοτρυδὸν δὲ πέτονται ἐπ’ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν·
ἔπ’: Il. 2:150: νῆας ἔπ’ ἐσσεύοντο, ποδῶν δ’ ὑπένερθε κονίη
ἐπ’: Il. 2:159: Ἀργεῖοι φεύξονται ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης,
ἐπ’: Il. 2:270: οἳ δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν·
ἐπ’: Il. 2:312: ὄζῳ ἐπ’ ἀκροτάτῳ πετάλοις ὑποπεπτηῶτες
ἐπ’: Il. 2:413: μὴ πρὶν ἐπ’ ἠέλιον δῦναι καὶ ἐπὶ κνέφας ἐλθεῖν
ἐπ’: Il. 2:424: δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν.
ἐπ’: Il. 2:526: Βοιωτῶν δ’ ἔμπλην ἐπ’ ἀριστερὰ θωρήσσοντο.
ἐπ’: Il. 2:793: τύμβῳ ἐπ’ ἀκροτάτῳ Αἰσυήταο γέροντος,
ἐπ’: Il. 2:797: ὥς ποτ’ ἐπ’ εἰρήνης· πόλεμος δ’ ἀλίαστος ὄρωρεν.
ἐπ’: Il. 3:5: κλαγγῇ ταί γε πέτονται ἐπ’ ὠκεανοῖο ῥοάων
ἐπ’: Il. 3:15: Οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἔπ’: Il. 3:45: εἶδος ἔπ’, ἀλλ’ οὐκ ἔστι βίη φρεσὶν οὐδέ τις ἀλκή.
ἐπ’: Il. 3:132: οἳ πρὶν ἐπ’ ἀλλήλοισι φέρον πολύδακρυν Ἄρηα
ἐπ’: Il. 3:336: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν
ἐπ’: Il. 4:218: αἷμ’ ἐκμυζήσας ἐπ’ ἄρ’ ἤπια φάρμακα εἰδὼς
ἐπ’: Il. 4:273: ἦλθε δ’ ἐπ’ Αἰάντεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν·
ἐπ’: Il. 4:470: ὣς τὸν μὲν λίπε θυμός, ἐπ’ αὐτῷ δ’ ἔργον ἐτύχθη
ἐπ’: Il. 4:484: λείη, ἀτάρ τέ οἱ ὄζοι ἐπ’ ἀκροτάτῃ πεφύασι·
ἐπ’: Il. 4:504: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἐπ’: Il. 5:14: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
ἐπ’: Il. 5:36: τὸν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπ’ ἠϊόεντι Σκαμάνδρῳ,
ἐπ’: Il. 5:42: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἐπ’: Il. 5:58: ἤριπε δὲ πρηνής, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἐπ’: Il. 5:137: ὅν ῥά τε ποιμὴν ἀγρῷ ἐπ’ εἰροπόκοις ὀΐεσσι
ἐπ’: Il. 5:141: αἳ μέν τ’ ἀγχιστῖναι ἐπ’ ἀλλήλῃσι κέχυνται,
ἐπ’: Il. 5:294: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ
ἐπ’: Il. 5:355: εὗρεν ἔπειτα μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ θοῦρον Ἄρηα
ἐπ’: Il. 5:384: ἐξ ἀνδρῶν χαλέπ’ ἄλγε’ ἐπ’ ἀλλήλοισι τιθέντες.
ἐπ’: Il. 5:523: νηνεμίης ἔστησεν ἐπ’ ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν
ἐπ’: Il. 5:540: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἐπ’: Il. 5:590: Τοὺς δ’ Ἕκτωρ ἐνόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτοὺς
ἐπ’: Il. 5:598: στήῃ ἐπ’ ὠκυρόῳ ποταμῷ ἅλα δὲ προρέοντι
ἐπ’: Il. 5:629: ὦρσεν ἐπ’ ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι μοῖρα κραταιή.
ἐπ’: Il. 5:630: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
ἐπ’: Il. 5:729: τοῦ δ’ ἐξ ἀργύρεος ῥυμὸς πέλεν· αὐτὰρ ἐπ’ ἄκρῳ
ἐπ’: Il. 5:734: πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ’ οὔδει
ἐπ’: Il. 5:743: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἀμφίφαλον κυνέην θέτο τετραφάληρον
ἐπ’: Il. 5:829: ἀλλ’ ἄγ’ ἐπ’ Ἄρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους,
ἐπ’: Il. 5:841: αὐτίκ’ ἐπ’ Ἄρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους.
ἐπ’: Il. 5:850: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἐπ’: Il. 5:882: μαργαίνειν ἀνέηκεν ἐπ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι.
ἐπ’: Il. 6:25: ποιμαίνων δ’ ἐπ’ ὄεσσι μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ,
ἐπ’: Il. 6:79: πᾶσαν ἐπ’ ἰθύν ἐστε μάχεσθαί τε φρονέειν τε,
ἐπ’: Il. 6:121: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντε,
ἐπ’: Il. 6:375: ἔστη ἐπ’ οὐδὸν ἰών, μετὰ δὲ δμῳῇσιν ἔειπεν·
ἐπ’: Il. 6:424: βουσὶν ἐπ’ εἰλιπόδεσσι καὶ ἀργεννῇς ὀΐεσσι.
ἐπ’: Il. 7:133: ἡβῷμ’ ὡς ὅτ’ ἐπ’ ὠκυρόῳ Κελάδοντι μάχοντο
ἐπ’: Il. 7:164: τοῖσι δ’ ἐπ’ Αἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν,
ἐπ’: Il. 7:165: τοῖσι δ’ ἐπ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
ἐπ’: Il. 7:167: τοῖσι δ’ ἐπ’ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός,
ἐπ’: Il. 7:238: οἶδ’ ἐπὶ δεξιά, οἶδ’ ἐπ’ ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν
ἐπ’: Il. 7:246: ἀκρότατον κατὰ χαλκόν, ὃς ὄγδοος ἦεν ἐπ’ αὐτῷ.
ἐπ’: Il. 7:440: ἔκτοσθεν δὲ βαθεῖαν ἐπ’ αὐτῷ τάφρον ὄρυξαν
ἐπ’: Il. 7:446: Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά τίς ἐστι βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν
ἐπ’: Il. 8:1: Ἠὼς μὲν κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ’ αἶαν,
ἐπ’: Il. 8:222: στῆ δ’ ἐπ’ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηῒ μελαίνῃ,
ἐπ’: Il. 8:224: ἠμὲν ἐπ’ Αἴαντος κλισίας Τελαμωνιάδαο
ἐπ’: Il. 8:225: ἠδ’ ἐπ’ Ἀχιλλῆος, τοί ῥ’ ἔσχατα νῆας ἐΐσας
ἐπ’: Il. 8:260: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἐπ’: Il. 8:262: τοῖσι δ’ ἐπ’ Αἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν,
ἐπ’: Il. 8:263: τοῖσι δ’ ἐπ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
ἐπ’: Il. 8:265: τοῖσι δ’ ἐπ’ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός·
ἐπ’: Il. 8:385: πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ’ οὔδει
ἐπ’: Il. 8:434: καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν ἐπ’ ἀμβροσίῃσι κάπῃσιν,
ἐπ’: Il. 8:511: φεύγειν ὁρμήσωνται ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
ἐπ’: Il. 9:72: ἠμάτιαι Θρῄκηθεν ἐπ’ εὐρέα πόντον ἄγουσι·
ἐπ’: Il. 9:91: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἐπ’: Il. 9:221: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἐπ’: Il. 9:317: μάρνασθαι δηΐοισιν ἐπ’ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί.
ἐπ’: Il. 9:349: καὶ δὴ τεῖχος ἔδειμε, καὶ ἤλασε τάφρον ἐπ’ αὐτῷ
ἐπ’: Il. 9:360: ἦρι μάλ’ Ἑλλήσποντον ἐπ’ ἰχθυόεντα πλεούσας
ἐπ’: Il. 9:403: τὸ πρὶν ἐπ’ εἰρήνης, πρὶν ἐλθεῖν υἷας Ἀχαιῶν,
ἐπ’: Il. 9:484: πρίν γ’ ὅτε δή σ’ ἐπ’ ἐμοῖσιν ἐγὼ γούνεσσι καθίσσας
ἐπ’: Il. 9:502: πολλὸν ὑπεκπροθέει, φθάνει δέ τε πᾶσαν ἐπ’ αἶαν
ἐπ’: Il. 9:616: Ἦ καὶ Πατρόκλῳ ὅ γ’ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε σιωπῇ
ἐπ’: Il. 10:48: ἄνδρ’ ἕνα τοσσάδε μέρμερ’ ἐπ’ ἤματι μητίσασθαι,
ἐπ’: Il. 10:80: ὀρθωθεὶς δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀγκῶνος κεφαλὴν ἐπαείρας
ἐπ’: Il. 10:85: φθέγγεο, μηδ’ ἀκέων ἐπ’ ἔμ’ ἔρχεο· τίπτε δέ σε χρεώ;
ἐπ’: Il. 10:91: πλάζομαι ὧδ’ ἐπεὶ οὔ μοι ἐπ’ ὄμμασι νήδυμος ὕπνος
ἐπ’: Il. 10:185: ἔρχηται δι’ ὄρεσφι· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ἐπ’ αὐτῷ
ἐπ’: Il. 10:213: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, καί οἱ δόσις ἔσσεται ἐσθλή·
ἐπ’: Il. 10:287: τοὺς δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀσωπῷ λίπε χαλκοχίτωνας Ἀχαιούς,
ἐπ’: Il. 11:5: στῆ δ’ ἐπ’ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηῒ μελαίνῃ,
ἐπ’: Il. 11:7: ἠμὲν ἐπ’ Αἴαντος κλισίας Τελαμωνιάδαο
ἐπ’: Il. 11:8: ἠδ’ ἐπ’ Ἀχιλλῆος, τοί ῥ’ ἔσχατα νῆας ἐΐσας
ἐπ’: Il. 11:38: τῆς δ’ ἐξ ἀργύρεος τελαμὼν ἦν· αὐτὰρ ἐπ’ αὐτοῦ
ἐπ’: Il. 11:41: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἀμφίφαλον κυνέην θέτο τετραφάληρον
ἐπ’: Il. 11:70: ὣς Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ’ ἀλλήλοισι θορόντες
ἐπ’: Il. 11:106: ποιμαίνοντ’ ἐπ’ ὄεσσι λαβών, καὶ ἔλυσεν ἀποίνων.
ἐπ’: Il. 11:232: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἐπ’: Il. 11:261: τοῖο δ’ ἐπ’ Ἰφιδάμαντι κάρη ἀπέκοψε παραστάς.
ἐπ’: Il. 11:293: σεύῃ ἐπ’ ἀγροτέρῳ συῒ καπρίῳ ἠὲ λέοντι,
ἐπ’: Il. 11:294: ὣς ἐπ’ Ἀχαιοῖσιν σεῦε Τρῶας μεγαθύμους
ἐπ’: Il. 11:343: Ἕκτωρ δ’ ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτοὺς
ἐπ’: Il. 11:460: κεκλόμενοι καθ’ ὅμιλον ἐπ’ αὐτῷ πάντες ἔβησαν.
ἐπ’: Il. 11:498: πεύθετ’, ἐπεί ῥα μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ μάρνατο πάσης
ἐπ’: Il. 11:582: ἕλκετ’ ἐπ’ Εὐρυπύλῳ, καί μιν βάλε μηρὸν ὀϊστῷ
ἐπ’: Il. 11:628: καλὴν κυανόπεζαν ἐΰξοον, αὐτὰρ ἐπ’ αὐτῆς
ἐπ’: Il. 11:711: τηλοῦ ἐπ’ Ἀλφειῷ, νεάτη Πύλου ἠμαθόεντος·
ἐπ’: Il. 11:774: σπένδων αἴθοπα οἶνον ἐπ’ αἰθομένοις ἱεροῖσι.
ἐπ’: Il. 11:804: βῆ δὲ θέειν παρὰ νῆας ἐπ’ Αἰακίδην Ἀχιλῆα.
ἐπ’: Il. 12:51: τόλμων ὠκύποδες, μάλα δὲ χρεμέτιζον ἐπ’ ἄκρῳ
ἐπ’: Il. 12:118: εἴσατο γὰρ νηῶν ἐπ’ ἀριστερά, τῇ περ Ἀχαιοὶ
ἐπ’: Il. 12:201: αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ’ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων
ἐπ’: Il. 12:219: αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ’ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων
ἐπ’: Il. 12:240: εἴτ’ ἐπ’ ἀριστερὰ τοί γε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα.
ἐπ’: Il. 12:246: νηυσὶν ἐπ’ Ἀργείων, σοὶ δ’ οὐ δέος ἔστ’ ἀπολέσθαι·
ἐπ’: Il. 12:293: ὦρσεν ἐπ’ Ἀργείοισι λέονθ’ ὣς βουσὶν ἕλιξιν.
ἐπ’: Il. 12:342: αἶψα δ’ ἐπ’ Αἴαντα προΐει κήρυκα Θοώτην·
ἐπ’: Il. 12:375: οἳ δ’ ἐπ’ ἐπάλξεις βαῖνον ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσοι
ἐπ’: Il. 12:448: ῥηϊδίως ἐπ’ ἄμαξαν ἀπ’ οὔδεος ὀχλίσσειαν,
ἐπ’: Il. 13:12: ὑψοῦ ἐπ’ ἀκροτάτης κορυφῆς Σάμου ὑληέσσης
ἐπ’: Il. 13:187: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἐπ’: Il. 13:234: ὅς τις ἐπ’ ἤματι τῷδε ἑκὼν μεθίῃσι μάχεσθαι.
ἐπ’: Il. 13:281: ἀλλὰ μετοκλάζει καὶ ἐπ’ ἀμφοτέρους πόδας ἵζει,
ἐπ’: Il. 13:309: ἦ ἐπ’ ἀριστερόφιν; ἐπεὶ οὔπωθι ἔλπομαι οὕτω
ἐπ’: Il. 13:326: νῶϊν δ’ ὧδ’ ἐπ’ ἀριστέρ’ ἔχε στρατοῦ, ὄφρα τάχιστα
ἐπ’: Il. 13:332: κεκλόμενοι καθ’ ὅμιλον ἐπ’ αὐτῷ πάντες ἔβησαν·
ἐπ’: Il. 13:359: πεῖραρ ἐπαλλάξαντες ἐπ’ ἀμφοτέροισι τάνυσσαν
ἐπ’: Il. 13:459: βῆναι ἐπ’ Αἰνείαν· τὸν δ’ ὕστατον εὗρεν ὁμίλου
ἐπ’: Il. 13:604: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
ἐπ’: Il. 13:675: ὅττί ῥά οἱ νηῶν ἐπ’ ἀριστερὰ δηϊόωντο
ἐπ’: Il. 13:765: τὸν δὲ τάχ’ εὗρε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ δακρυοέσσης
ἐπ’: Il. 13:799: κυρτὰ φαληριόωντα, πρὸ μέν τ’ ἄλλ’, αὐτὰρ ἐπ’ ἄλλα·
ἐπ’: Il. 13:800: ὣς Τρῶες πρὸ μὲν ἄλλοι ἀρηρότες, αὐτὰρ ἐπ’ ἄλλοι,
ἐπ’: Il. 14:24: βῆναι ἐπ’ Ἀτρεΐδην. οἳ δ’ ἀλλήλους ἐνάριζον
ἐπ’: Il. 14:77: ὕψι δ’ ἐπ’ εὐνάων ὁρμίσσομεν, εἰς ὅ κεν ἔλθῃ
ἐπ’: Il. 14:157: Ζῆνα δ’ ἐπ’ ἀκροτάτης κορυφῆς πολυπίδακος Ἴδης
ἐπ’: Il. 14:400: δεινὸν ἀϋσάντων, ὅτ’ ἐπ’ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν.
ἐπ’: Il. 14:418: χειρὸς δ’ ἔκβαλεν ἔγχος, ἐπ’ αὐτῷ δ’ ἀσπὶς ἑάφθη
ἐπ’: Il. 15:27: πέμψας ἐπ’ ἀτρύγετον πόντον κακὰ μητιόωσα,
ἐπ’: Il. 15:102: χείλεσιν, οὐδὲ μέτωπον ἐπ’ ὀφρύσι κυανέῃσιν
ἐπ’: Il. 15:380: μᾶλλον ἐπ’ Ἀργείοισι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης.
ἐπ’: Il. 15:480: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν
ἐπ’: Il. 15:684: θρῴσκων ἄλλοτ’ ἐπ’ ἄλλον ἀμείβεται, οἳ δὲ πέτονται·
ἐπ’: Il. 15:726: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα μᾶλλον ἐπ’ Ἀργείοισιν ὄρουσαν.
ἐπ’: Il. 16:137: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν
ἐπ’: Il. 16:430: ὣς οἳ κεκλήγοντες ἐπ’ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν.
ἐπ’: Il. 16:462: Οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἐπ’: Il. 16:649: αὐτοῦ ἐπ’ ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι φαίδιμος Ἕκτωρ
ἐπ’: Il. 16:661: κείμενον ἐν νεκύων ἀγύρει· πολέες γὰρ ἐπ’ αὐτῷ
ἐπ’: Il. 16:702: τρὶς μὲν ἐπ’ ἀγκῶνος βῆ τείχεος ὑψηλοῖο
ἐπ’: Il. 16:770: ὣς Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ’ ἀλλήλοισι θορόντες
ἐπ’: Il. 17:50: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἐπ’: Il. 17:116: τὸν δὲ μάλ’ αἶψ’ ἐνόησε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ πάσης
ἐπ’: Il. 17:148: μάρνασθαι δηΐοισιν ἐπ’ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί.
ἐπ’: Il. 17:209: Ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων.
ἐπ’: Il. 17:236: νήπιοι· ἦ τε πολέσσιν ἐπ’ αὐτῷ θυμὸν ἀπηύρα.
ἐπ’: Il. 17:311: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἐπ’: Il. 17:459: τοῖσι δ’ ἐπ’ Αὐτομέδων μάχετ’ ἀχνύμενός περ ἑταίρου
ἐπ’: Il. 17:504: πρίν γ’ ἐπ’ Ἀχιλλῆος καλλίτριχε βήμεναι ἵππω
ἐπ’: Il. 17:677: θάμνῳ ὑπ’ ἀμφικόμῳ κατακείμενος, ἀλλά τ’ ἐπ’ αὐτῷ
ἐπ’: Il. 17:682: τὸν δὲ μάλ’ αἶψ’ ἐνόησε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ πάσης
ἐπ’: Il. 18:240: πέμψεν ἐπ’ Ὠκεανοῖο ῥοὰς ἀέκοντα νέεσθαι·
ἐπ’: Il. 18:317: χεῖρας ἐπ’ ἀνδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου
ἐπ’: Il. 18:557: σκῆπτρον ἔχων ἑστήκει ἐπ’ ὄγμου γηθόσυνος κῆρ.
ἐπ’: Il. 18:565: κασσιτέρου· μία δ’ οἴη ἀταρπιτὸς ἦεν ἐπ’ αὐτήν,
ἐπ’: Il. 19:92: οὐλομένη· τῇ μέν θ’ ἁπαλοὶ πόδες· οὐ γὰρ ἐπ’ οὔδει
ἐπ’: Il. 19:110: ὅς κεν ἐπ’ ἤματι τῷδε πέσῃ μετὰ ποσσὶ γυναικὸς
ἐπ’: Il. 19:181: Ἀτρεΐδη σὺ δ’ ἔπειτα δικαιότερος καὶ ἐπ’ ἄλλῳ
ἐπ’: Il. 19:229: νηλέα θυμὸν ἔχοντας ἐπ’ ἤματι δακρύσαντας·
ἐπ’: Il. 19:236: νηυσὶν ἐπ’ Ἀργείων· ἀλλ’ ἀθρόοι ὁρμηθέντες
ἐπ’: Il. 19:255: εὔχετο· τοὶ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτόφιν εἵατο σιγῇ
ἐπ’: Il. 19:378: πόντον ἐπ’ ἰχθυόεντα φίλων ἀπάνευθε φέρουσιν·
ἐπ’: Il. 20:50: ἄλλοτ’ ἐπ’ ἀκτάων ἐριδούπων μακρὸν ἀΰτει.
ἐπ’: Il. 20:151: οἳ δ’ ἑτέρωσε καθῖζον ἐπ’ ὀφρύσι Καλλικολώνης
ἐπ’: Il. 20:176: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἐπ’: Il. 20:227: ἄκρον ἐπ’ ἀνθερίκων καρπὸν θέον οὐδὲ κατέκλων·
ἐπ’: Il. 20:228: ἀλλ’ ὅτε δὴ σκιρτῷεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης,
ἐπ’: Il. 20:328: ἷξε δ’ ἐπ’ ἐσχατιὴν πολυάϊκος πολέμοιο,
ἐπ’: Il. 20:392: Ὕλλῳ ἐπ’ ἰχθυόεντι καὶ Ἕρμῳ δινήεντι.
ἐπ’: Il. 20:395: πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ· ὃ δ’ ἐπ’ αὐτῷ Δημολέοντα
ἐπ’: Il. 21:17: Αὐτὰρ ὃ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ’ ὄχθῃ
ἐπ’: Il. 21:148: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἐπ’: Il. 21:248: δείσας· οὐδέ τ’ ἔληγε θεὸς μέγας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτῷ
ἐπ’: Il. 21:585: νηπύτι’· ἦ τ’ ἔτι πολλὰ τετεύξεται ἄλγε’ ἐπ’ αὐτῇ.
ἐπ’: Il. 22:153: ἔνθα δ’ ἐπ’ αὐτάων πλυνοὶ εὐρέες ἐγγὺς ἔασι
ἐπ’: Il. 22:156: τὸ πρὶν ἐπ’ εἰρήνης πρὶν ἐλθεῖν υἷας Ἀχαιῶν.
ἐπ’: Il. 22:248: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἐπ’: Il. 23:18: χεῖρας ἐπ’ ἀνδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου·
ἐπ’: Il. 23:61: ἐν καθαρῷ, ὅθι κύματ’ ἐπ’ ἠϊόνος κλύζεσκον·
ἐπ’: Il. 23:125: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀκτῆς βάλλον ἐπισχερώ, ἔνθ’ ἄρ’ Ἀχιλλεὺς
ἐπ’: Il. 23:205: οὐχ ἕδος· εἶμι γὰρ αὖτις ἐπ’ Ὠκεανοῖο ῥέεθρα
ἐπ’: Il. 23:293: τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδης ὦρτο ξανθὸς Μενέλαος
ἐπ’: Il. 23:336: ἦκ’ ἐπ’ ἀριστερὰ τοῖιν· ἀτὰρ τὸν δεξιὸν ἵππον
ἐπ’: Il. 23:355: τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδης δουρὶ κλειτὸς Μενέλαος,
ἐπ’: Il. 23:381: θέρμετ’· ἐπ’ αὐτῷ γὰρ κεφαλὰς καταθέντε πετέσθην.
ἐπ’: Il. 23:396: θρυλίχθη δὲ μέτωπον ἐπ’ ὀφρύσι· τὼ δέ οἱ ὄσσε
ἐπ’: Il. 23:400: ἵπποις ἧκε μένος καὶ ἐπ’ αὐτῷ κῦδος ἔθηκε.
ἐπ’: Il. 23:401: τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδης εἶχε ξανθὸς Μενέλαος.
ἐπ’: Il. 23:406: νῦν ὤρεξε τάχος καὶ ἐπ’ αὐτῷ κῦδος ἔθηκεν·
ἐπ’: Il. 23:514: Τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀντίλοχος Νηλήϊος ἤλασεν ἵππους
ἐπ’: Il. 23:574: ἐς μέσον ἀμφοτέροισι δικάσσατε, μὴ δ’ ἐπ’ ἀρωγῇ,
ἐπ’: Il. 23:742: χάνδανεν, αὐτὰρ κάλλει ἐνίκα πᾶσαν ἐπ’ αἶαν
ἐπ’: Il. 23:744: Φοίνικες δ’ ἄγον ἄνδρες ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον,
ἐπ’: Il. 23:784: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.
ἐπ’: Il. 23:816: ἀλλ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἐπ’: Il. 23:821: αἰὲν ἐπ’ αὐχένι κῦρε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκῇ.
ἐπ’: Il. 24:82: ἔρχεται ὠμηστῇσιν ἐπ’ ἰχθύσι κῆρα φέρουσα.
ἐπ’: Il. 24:190: ὁπλίσαι ἠνώγει, πείρινθα δὲ δῆσαι ἐπ’ αὐτῆς.
ἐπ’: Il. 24:202: ἔκλε’ ἐπ’ ἀνθρώπους ξείνους ἠδ’ οἷσιν ἀνάσσεις;
ἐπ’: Il. 24:267: καλὴν πρωτοπαγέα, πείρινθα δὲ δῆσαν ἐπ’ αὐτῆς,
ἐπ’: Il. 24:273: τρὶς δ’ ἑκάτερθεν ἔδησαν ἐπ’ ὀμφαλόν, αὐτὰρ ἔπειτα
ἐπ’: Il. 24:275: ἐκ θαλάμου δὲ φέροντες ἐϋξέστης ἐπ’ ἀπήνης
ἐπ’: Il. 24:298: νῆας ἐπ’ Ἀργείων ἰέναι μάλα περ μεμαῶτα.
ἐπ’: Il. 24:342: ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο·
ἐπ’: Il. 24:447: ἐς δ’ ἄγαγε Πρίαμόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ’ ἐπ’ ἀπήνης.
ἐπ’: Il. 24:535: ἐκ γενετῆς· πάντας γὰρ ἐπ’ ἀνθρώπους ἐκέκαστο
ἐπ’: Il. 24:590: σὺν δ’ ἕταροι ἤειραν ἐϋξέστην ἐπ’ ἀπήνην.
ἐπ’: Il. 24:627: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἐπ’: Il. 24:666: ἑνδεκάτῃ δέ κε τύμβον ἐπ’ αὐτῷ ποιήσαιμεν,
ἐπ’: Il. 24:695: Ἠὼς δὲ κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ’ αἶαν,
ἐπ’: Il. 24:711: τιλλέσθην ἐπ’ ἄμαξαν ἐΰτροχον ἀΐξασαι
ἐπ’: Od. 1:98: ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇσ’ ἀνέμοιο.
ἐπ’: Od. 1:104: οὐδοῦ ἐπ’ αὐλείου· παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχος,
ἐπ’: Od. 1:149: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἐπ’: Od. 1:162: κείμεν’ ἐπ’ ἠπείρου, ἢ εἰν ἁλὶ κῦμα κυλίνδει.
ἐπ’: Od. 1:183: πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον ἐπ’ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους,
ἐπ’: Od. 1:185: νηῦς δέ μοι ἥδ’ ἕστηκεν ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος,
ἐπ’: Od. 1:190: ἔρχεσθ’, ἀλλ’ ἀπάνευθεν ἐπ’ ἀγροῦ πήματα πάσχειν
ἐπ’: Od. 1:299: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἔκτανε πατροφονῆα,
ἔπ’: Od. 2:58: μαψιδίως· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται. οὐ γὰρ ἔπ’ ἀνήρ,
ἐπ’: Od. 2:263: καί μ’ ἐν νηῒ κέλευσας ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον,
ἐπ’: Od. 2:284: ὡς δή σφιν σχεδόν ἐστιν ἐπ’ ἤματι πάντας ὀλέσθαι.
ἐπ’: Od. 2:370: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον κακὰ πάσχειν οὐδ’ ἀλάλησθαι.”
ἐπ’: Od. 2:391: στῆσε δ’ ἐπ’ ἐσχατιῇ λιμένος, περὶ δ’ ἐσθλοὶ ἑταῖροι
ἐπ’: Od. 3:90: εἴ θ’ ὅ γ’ ἐπ’ ἠπείρου δάμη ἀνδράσι δυσμενέεσσιν,
ἐπ’: Od. 3:105: ἠμὲν ὅσα ξὺν νηυσὶν ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον
ἐπ’: Od. 3:142: νόστου μιμνῄσκεσθαι ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης·
ἐπ’: Od. 3:164: αὖτις ἐπ’ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἦρα φέροντες·
ἐπ’: Od. 3:171: νήσου ἔπι Ψυρίης, αὐτὴν ἐπ’ ἀριστέρ’ ἔχοντες,
ἐπ’: Od. 3:252: πλάζετ’ ἐπ’ ἀνθρώπους, ὁ δὲ θαρσήσας κατέπεφνε;”
ἐπ’: Od. 3:289: ἐφράσατο, λιγέων δ’ ἀνέμων ἐπ’ ἀϋτμένα χεῦε
ἐπ’: Od. 3:353: νηὸς ἐπ’ ἰκριόφιν καταλέξεται, ὄφρ’ ἂν ἐγώ γε
ἐπ’: Od. 3:458: δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν.
ἐπ’: Od. 4:67: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἐπ’: Od. 4:134: νήματος ἀσκητοῖο βεβυσμένον· αὐτὰρ ἐπ’ αὐτῷ
ἐπ’: Od. 4:218: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἐπ’: Od. 4:313: ἐς Λακεδαίμονα δῖαν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης;
ἐπ’: Od. 4:362: πομπῆες γίνονται ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
ἐπ’: Od. 4:434: τρεῖς ἄγον, οἷσι μάλιστα πεποίθεα πᾶσαν ἐπ’ ἰθύν.
ἐπ’: Od. 4:482: οὕνεκά μ’ αὖτις ἄνωγεν ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον
ἐπ’: Od. 4:516: πόντον ἐπ’ ἰχθυόεντα φέρεν βαρέα στενάχοντα,
ἐπ’: Od. 4:517: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅθι δώματα ναῖε Θυέστης
ἐπ’: Od. 4:560: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
ἐπ’: Od. 4:718: ἀλλ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδοῦ ἷζε πολυκμήτου θαλάμοιο
ἐπ’: Od. 4:822: δυσμενέες γὰρ πολλοὶ ἐπ’ αὐτῷ μηχανόωνται,
ἐπ’: Od. 5:17: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
ἐπ’: Od. 5:46: ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇσ’ ἀνέμοιο.
ἐπ’: Od. 5:59: πῦρ μὲν ἐπ’ ἐσχαρόφιν μέγα καίετο, τηλόσε δ’ ὀδμὴ
ἐπ’: Od. 5:82: ἀλλ’ ὅ γ’ ἐπ’ ἀκτῆς κλαῖε καθήμενος, ἔνθα πάρος περ,
ἐπ’: Od. 5:84: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων.
ἐπ’: Od. 5:140: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον. πέμψω δέ μιν οὔ πῃ ἐγώ γε·
ἐπ’: Od. 5:142: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
ἐπ’: Od. 5:149: ἡ δ’ ἐπ’ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα πότνια νύμφη
ἐπ’: Od. 5:151: τὸν δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀκτῆς εὗρε καθήμενον· οὐδέ ποτ’ ὄσσε
ἐπ’: Od. 5:158: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων.
ἐπ’: Od. 5:163: εὐρεῖαν σχεδίην· ἀτὰρ ἴκρια πῆξαι ἐπ’ αὐτῆς
ἐπ’: Od. 5:164: ὑψοῦ, ὥς σε φέρῃσιν ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον.
ἐπ’: Od. 5:200: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἐπ’: Od. 5:238: νήσου ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅθι δένδρεα μακρὰ πεφύκει,
ἐπ’: Od. 5:251: τόσσον ἐπ’ εὐρεῖαν σχεδίην ποιήσατ’ Ὀδυσσεύς.
ἐπ’: Od. 5:277: ποντοπορευέμεναι ἐπ’ ἀριστερὰ χειρὸς ἔχοντα.
ἐπ’: Od. 5:420: πόντον ἐπ’ ἰχθυόεντα φέρῃ βαρέα στενάχοντα,
ἐπ’: Od. 5:425: τόφρα δέ μιν μέγα κῦμα φέρεν τρηχεῖαν ἐπ’ ἀκτήν.
ἐπ’: Od. 5:489: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιῆς, ᾧ μὴ πάρα γείτονες ἄλλοι,
ἐπ’: Od. 5:492: ὕπνον ἐπ’ ὄμμασι χεῦ’, ἵνα μιν παύσειε τάχιστα
ἐπ’: Od. 6:52: ἡ μὲν ἐπ’ ἐσχάρῃ ἧστο σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν,
ἐπ’: Od. 6:75: καὶ τὴν μὲν κατέθηκεν ἐϋξέστῳ ἐπ’ ἀπήνῃ·
ἐπ’: Od. 6:138: τρέσσαν δ’ ἄλλυδις ἄλλη ἐπ’ ἠϊόνας προὐχούσας.
ἐπ’: Od. 6:252: εἵματ’ ἄρα πτύξασα τίθει καλῆς ἐπ’ ἀπήνης,
ἐπ’: Od. 6:305: μητέρ’ ἐμήν· ἡ δ’ ἧσται ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν πυρὸς αὐγῇ,
ἐπ’: Od. 7:79: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον, λίπε δὲ Σχερίην ἐρατεινήν,
ἐπ’: Od. 7:120: ὄγχνη ἐπ’ ὄγχνῃ γηράσκει, μῆλον δ’ ἐπὶ μήλῳ,
ἐπ’: Od. 7:153: ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν κονίῃσι
ἐπ’: Od. 7:160: ξεῖνον μὲν χαμαὶ ἧσθαι ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν κονίῃσιν·
ἐπ’: Od. 7:288: εὗδον παννύχιος καὶ ἐπ’ ἠῶ καὶ μέσον ἦμαρ·
ἐπ’: Od. 8:71: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἐπ’: Od. 8:484: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἐπ’: Od. 8:508: ἢ κατὰ πετράων βαλέειν ἐρύσαντας ἐπ’ ἄκρης,
ἐπ’: Od. 9:83: πόντον ἐπ’ ἰχθυόεντα· ἀτὰρ δεκάτῃ ἐπέβημεν
ἐπ’: Od. 9:85: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἠπείρου βῆμεν καὶ ἀφυσσάμεθ’ ὕδωρ,
ἐπ’: Od. 9:128: ἄστε’ ἐπ’ ἀνθρώπων ἱκνεύμεναι, οἷά τε πολλὰ
ἐπ’: Od. 9:129: ἄνδρες ἐπ’ ἀλλήλους νηυσὶν περόωσι θάλασσαν·
ἐπ’: Od. 9:182: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἐσχατιῇ σπέος εἴδομεν ἄγχι θαλάσσης,
ἐπ’: Od. 9:280: ἤ που ἐπ’ ἐσχατιῆς ἦ καὶ σχεδόν, ὄφρα δαείω.”
ἐπ’: Od. 9:297: ἀνδρόμεα κρέ’ ἔδων καὶ ἐπ’ ἄκρητον γάλα πίνων,
ἐπ’: Od. 9:382: οἱ μὲν μοχλὸν ἑλόντες ἐλάϊνον, ὀξὺν ἐπ’ ἄκρῳ,
ἐπ’: Od. 9:535: νηὸς ἐπ’ ἀλλοτρίης, εὕροι δ’ ἐν πήματα οἴκῳ.”
ἐπ’: Od. 10:55: αὖτις ἐπ’ Αἰολίην νῆσον, στενάχοντο δ’ ἑταῖροι.
ἐπ’: Od. 10:56: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἠπείρου βῆμεν καὶ ἀφυσσάμεθ’ ὕδωρ·
ἐπ’: Od. 10:62: ἐλθόντες δ’ ἐς δῶμα παρὰ σταθμοῖσιν ἐπ’ οὐδοῦ
ἐπ’: Od. 10:96: αὐτοῦ ἐπ’ ἐσχατιῇ, πέτρης ἐκ πείσματα δήσας.
ἐπ’: Od. 10:140: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἀκτῆς νηῒ κατηγαγόμεσθα σιωπῇ
ἐπ’: Od. 10:170: ἔγχει ἐρειδόμενος, ἐπεὶ οὔ πως ἦεν ἐπ’ ὤμου
ἐπ’: Od. 10:214: οὐδ’ οἵ γ’ ὡρμήθησαν ἐπ’ ἀνδράσιν, ἀλλ’ ἄρα τοί γε
ἐπ’: Od. 10:511: νῆα μὲν αὐτοῦ κέλσαι ἐπ’ Ὠκεανῷ βαθυδίνῃ,
ἐπ’: Od. 11:115: νηὸς ἐπ’ ἀλλοτρίης· δήεις δ’ ἐν πήματα οἴκῳ,
ἐπ’: Od. 11:240: καί ῥ’ ἐπ’ Ἐνιπῆος πωλέσκετο καλὰ ῥέεθρα.
ἐπ’: Od. 11:287: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἰφθίμην Πηρὼ τέκε, θαῦμα βροτοῖσι,
ἐπ’: Od. 11:315: Ὄσσαν ἐπ’ Οὐλύμπῳ μέμασαν θέμεν, αὐτὰρ ἐπ’ Ὄσσῃ
ἐπ’: Od. 11:315: Ὄσσαν ἐπ’ Οὐλύμπῳ μέμασαν θέμεν, αὐτὰρ ἐπ’ Ὄσσῃ
ἐπ’: Od. 11:548: ὡς δὴ μὴ ὄφελον νικᾶν τοιῷδ’ ἐπ’ ἀέθλῳ·
ἐπ’: Od. 11:577: κείμενον ἐν δαπέδῳ. ὁ δ’ ἐπ’ ἐννέα κεῖτο πέλεθρα,
ἐπ’: Od. 12:105: τρὶς μὲν γάρ τ’ ἀνίησιν ἐπ’ ἤματι, τρὶς δ’ ἀναρυβδεῖ,
ἐπ’: Od. 12:171: καὶ τὰ μὲν ἐν νηῒ γλαφυρῇ θέσαν, οἱ δ’ ἐπ’ ἐρετμὰ
ἐπ’: Od. 12:177: ἑξείης δ’ ἑτάροισιν ἐπ’ οὔατα πᾶσιν ἄλειψα.
ἐπ’: Od. 12:200: ὅν σφιν ἐπ’ ὠσὶν ἄλειψ’, ἐμέ τ’ ἐκ δεσμῶν ἀνέλυσαν.
ἐπ’: Od. 12:239: ἄκροισι σκοπέλοισιν ἐπ’ ἀμφοτέροισιν ἔπιπτεν.
ἐπ’: Od. 12:361: δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν.
ἐπ’: Od. 12:362: οὐδ’ εἶχον μέθυ λεῖψαι ἐπ’ αἰθομένοισ’ ἱεροῖσιν,
ἐπ’: Od. 12:422: ἐκ δέ οἱ ἱστὸν ἄραξε ποτὶ τρόπιν· αὐτὰρ ἐπ’ αὐτῷ
ἐπ’: Od. 13:60: ἔλθῃ καὶ θάνατος, τά τ’ ἐπ’ ἀνθρώποισι πέλονται.
ἐπ’: Od. 13:74: νηὸς ἐπ’ ἰκριόφιν γλαφυρῆς, ἵνα νήγρετον εὕδοι,
ἐπ’: Od. 13:419: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον, βίοτον δέ οἱ ἄλλοι ἔδωσι;”
ἐπ’: Od. 14:43: πλάζετ’ ἐπ’ ἀλλοθρόων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε,
ἐπ’: Od. 14:105: τῶν αἰεί σφιν ἕκαστος ἐπ’ ἤματι μῆλον ἀγινεῖ,
ἐπ’: Od. 14:136: κεῖται ἐπ’ ἠπείρου ψαμάθῳ εἰλυμένα πολλῇ.
ἐπ’: Od. 14:403: εἴη ἐπ’ ἀνθρώπους, ἅμα τ’ αὐτίκα καὶ μετέπειτα,
ἐπ’: Od. 14:420: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἔστησαν ἐπ’ ἐσχάρῃ· οὐδὲ συβώτης
ἐπ’: Od. 14:453: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἐπ’: Od. 14:494: ἦ, καὶ ἐπ’ ἀγκῶνος κεφαλὴν σχέθεν εἶπέ τε μῦθον·
ἐπ’: Od. 15:79: δειπνήσαντας ἴμεν πολλὴν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν.
ἐπ’: Od. 15:142: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἐπ’: Od. 15:283: καὶ τό γ’ ἐπ’ ἰκριόφιν τάνυσεν νεὸς ἀμφιελίσσης,
ἐπ’: Od. 16:19: μοῦνον τηλύγετον, τῷ ἐπ’ ἄλγεα πολλὰ μογήσῃ,
ἐπ’: Od. 16:54: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἐπ’: Od. 16:164: ἡ δ’ ἄρ’ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
ἐπ’: Od. 16:325: νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν,
ἐπ’: Od. 16:330: οὕνεκα Τηλέμαχος μὲν ἐπ’ ἀγροῦ, νῆα δ’ ἀνώγει
ἐπ’: Od. 16:359: αἶψα δὲ νῆα μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν,
ἐπ’: Od. 16:365: ἤματα μὲν σκοποὶ ἷζον ἐπ’ ἄκριας ἠνεμοέσσας
ἐπ’: Od. 16:367: οὔ ποτ’ ἐπ’ ἠπείρου νύκτ’ ἄσαμεν, ἀλλ’ ἐνὶ πόντῳ
ἐπ’: Od. 16:383: ἀλλὰ φθέωμεν ἑλόντες ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος
ἐπ’: Od. 17:98: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἐπ’: Od. 17:146: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.”
ἐπ’: Od. 17:289: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον κακὰ δυσμενέεσσι φέρουσαι.”
ἐπ’: Od. 17:295: αἶγας ἐπ’ ἀγροτέρας ἠδὲ πρόκας ἠδὲ λαγωούς·
ἐπ’: Od. 17:386: οὗτοι γὰρ κλητοί γε βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν·
ἐπ’: Od. 17:413: αὖτις ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν προικὸς γεύσασθαι Ἀχαιῶν·
ἐπ’: Od. 17:466: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, κὰδ δ’ ἄρα πήρην
ἐπ’: Od. 17:496: “εἰ γὰρ ἐπ’ ἀρῇσιν τέλος ἡμετέρῃσι γένοιτο·
ἔπ’: Od. 17:537: μαψιδίως· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται· οὐ γὰρ ἔπ’ ἀνήρ,
ἐπ’: Od. 18:56: μή τις ἐπ’ Ἴρῳ ἦρα φέρων ἐμὲ χειρὶ βαρείῃ
ἐπ’: Od. 18:110: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοὶ δ’ ἴσαν εἴσω
ἐπ’: Od. 18:137: οἷον ἐπ’ ἦμαρ ἄγῃσι πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.
ἐπ’: Od. 18:239: ὡς νῦν Ἶρος ἐκεῖνος ἐπ’ αὐλείῃσι θύρῃσιν
ἐπ’: Od. 18:358: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιῆς, - μισθὸς δέ τοι ἄρκιος ἔσται, -
ἐπ’: Od. 19:63: πῦρ δ’ ἀπὸ λαμπτήρων χαμάδις βάλον, ἄλλα δ’ ἐπ’ αὐτῶν
ἐπ’: Od. 19:97: “Εὐρυνόμη, φέρε δὴ δίφρον καὶ κῶας ἐπ’ αὐτοῦ,
ἐπ’: Od. 19:101: δίφρον ἐΰξεστον καὶ ἐπ’ αὐτῷ κῶας ἔβαλλεν·
ἐπ’: Od. 19:107: “ὦ γύναι, οὐκ ἄν τίς σε βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν
ἐπ’: Od. 19:334: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, πολλοί τέ μιν ἐσθλὸν ἔειπον.”
ἐπ’: Od. 20:123: ἐγρόμεναι ἀνέκαιον ἐπ’ ἐσχάρῃ ἀκάματον πῦρ.
ἐπ’: Od. 20:128: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, πρὸς δ’ Εὐρύκλειαν ἔειπε·
ἐπ’: Od. 20:221: βουσὶν ἐπ’ ἀλλοτρίῃσι καθήμενον ἄλγεα πάσχειν.
ἐπ’: Od. 20:256: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἐπ’: Od. 20:358: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.
ἐπ’: Od. 21:124: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν καὶ τόξου πειρήτιζε.
ἐπ’: Od. 21:149: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν καὶ τόξου πειρήτιζεν,
ἐπ’: Od. 21:177: πὰρ δὲ τίθει δίφρον τε μέγαν καὶ κῶας ἐπ’ αὐτοῦ,
ἐπ’: Od. 21:182: πὰρ δὲ φέρων δίφρον θῆκεν καὶ κῶας ἐπ’ αὐτοῦ,
ἐπ’: Od. 21:376: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν
ἐπ’: Od. 21:431: ἦ, καὶ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσεν· ὁ δ’ ἀμφέθετο ξίφος ὀξὺ
ἐπ’: Od. 22:8: ἦ, καὶ ἐπ’ Ἀντινόῳ ἰθύνετο πικρὸν ὀϊστόν.
ἐπ’: Od. 22:47: πολλὰ μὲν ἐν μεγάροισιν ἀτάσθαλα, πολλὰ δ’ ἐπ’ ἀγροῦ.
ἐπ’: Od. 22:80: χάλκεον, ἀμφοτέρωθεν ἀκαχμένον, ἆλτο δ’ ἐπ’ αὐτῷ
ἐπ’: Od. 22:123: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν,
ἐπ’: Od. 22:203: ἔνθα μένος πνείοντες ἐφέστασαν, οἱ μὲν ἐπ’ οὐδοῦ
ἐπ’: Od. 22:205: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν Ἀθήνη
ἐπ’: Od. 22:303: ἐξ ὀρέων ἐλθόντες ἐπ’ ὀρνίθεσσι θόρωσι.
ἐπ’: Od. 22:389: ὣς τότ’ ἄρα μνηστῆρες ἐπ’ ἀλλήλοισι κέχυντο.
ἐπ’: Od. 22:412: οὐχ ὁσίη κταμένοισιν ἐπ’ ἀνδράσιν εὐχετάασθαι.
ἐπ’: Od. 23:47: κείατ’ ἐπ’ ἀλλήλοισιν· ἰδοῦσά κε θυμὸν ἰάνθης
ἐπ’: Od. 23:49: νῦν δ’ οἱ μὲν δὴ πάντες ἐπ’ αὐλείῃσι θύρῃσιν
ἐπ’: Od. 23:125: μῆτιν ἐπ’ ἀνθρώπους φάσ’ ἔμμεναι, οὐδέ κέ τίς τοι
ἐπ’: Od. 23:244: ῥύσατ’ ἐπ’ Ὠκεανῷ χρυσόθρονον οὐδ’ ἔα ἵππους
ἐπ’: Od. 23:317: πόντον ἐπ’ ἰχθυόεντα φέρεν βαρέα στενάχοντα·
ἐπ’: Od. 24:65: ὀκτωκαιδεκάτῃ δ’ ἔδομεν πυρί· πολλὰ δ’ ἐπ’ αὐτῷ
ἐπ’: Od. 24:94: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους κλέος ἔσσεται ἐσθλόν, Ἀχιλλεῦ·
ἐπ’: Od. 24:150: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅθι δώματα ναῖε συβώτης.
ἐπ’: Od. 24:178: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, ταχέας δ’ ἐκχεύατ’ ὀϊστοὺς
ἐπ’: Od. 24:201: ἔσσετ’ ἐπ’ ἀνθρώπους, χαλεπὴν δέ τε φῆμιν ὀπάσσει
ἐπ’: Od. 24:212: ἐνδυκέως κομέεσκεν ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος.
ἐπ’: Od. 24:301: νηὸς ἐπ’ ἀλλοτρίης, οἱ δ’ ἐκβήσαντες ἔβησαν;”
ἐπ’: Od. 24:308: νηῦς δέ μοι ἥδ’ ἕστηκεν ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος.
ἐπ’: Od. 24:493: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, τοὺς δὲ σχεδὸν εἴσιδε πάντας.
ἐπ’: Od. 24:502: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν Ἀθήνη,
ἐπ’: Od. 24:509: ἀλκῇ τ’ ἠνορέῃ τε κεκάσμεθα πᾶσαν ἐπ’ αἶαν.”
ἐπ’: Od. 24:525: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἐπαγαλλόμενος: Il. 16:91: μὴ δ’ ἐπαγαλλόμενος πολέμῳ καὶ δηϊοτῆτι
ἐπαγείρειν: Il. 1:126: λαοὺς δ’ οὐκ ἐπέοικε παλίλλογα ταῦτ’ ἐπαγείρειν.
ἐπάγη: Il. 10:374: ἐν γαίῃ ἐπάγη· ὃ δ’ ἄρ’ ἔστη τάρβησέν τε
ἐπάγη: Il. 22:276: ἐν γαίῃ δ’ ἐπάγη· ἀνὰ δ’ ἥρπασε Παλλὰς Ἀθήνη,
ἐπαγλαϊεῖσθαι: Il. 18:133: δηρὸν ἐπαγλαϊεῖσθαι, ἐπεὶ φόνος ἐγγύθεν αὐτῷ.
ἐπάγοντες: Od. 19:445: ὡς ἐπάγοντες ἐπῇσαν· ὁ δ’ ἀντίος ἐκ ξυλόχοιο,
ἐπάειραν: Il. 7:426: δάκρυα θερμὰ χέοντες ἀμαξάων ἐπάειραν.
ἐπαείρας: Il. 9:214: πάσσε δ’ ἁλὸς θείοιο κρατευτάων ἐπαείρας.
ἐπαείρας: Il. 10:80: ὀρθωθεὶς δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀγκῶνος κεφαλὴν ἐπαείρας
ἔπαθον: Od. 7:221: ληθάνει, ὅσσ’ ἔπαθον, καὶ ἐνιπλησθῆναι ἀνώγει.
ἔπαθόν: Od. 8:490: ὅσσ’ ἕρξαν τ’ ἔπαθόν τε καὶ ὅσσ’ ἐμόγησαν Ἀχαιοί,
ἔπαθον: Od. 23:67: τῶ δι’ ἀτασθαλίας ἔπαθον κακόν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἐπαιγίζοντα: Od. 15:293: λάβρον ἐπαιγίζοντα δι’ αἰθέρος, ὄφρα τάχιστα
ἐπαιγίζων: Il. 2:148: λάβρος ἐπαιγίζων, ἐπί τ’ ἠμύει ἀσταχύεσσιν,
ἔπαιζον: Od. 6:100: σφαίρῃ ταὶ δ’ ἄρ’ ἔπαιζον, ἀπὸ κρήδεμνα βαλοῦσαι,
ἐπαινέομεν: Il. 4:29: ἕρδ’· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.
ἐπαινέομεν: Il. 16:443: ἔρδ’· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.
ἐπαινέομεν: Il. 22:181: ἔρδ’· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.
ἐπαινὴ: Il. 9:457: Ζεύς τε καταχθόνιος καὶ ἐπαινὴ Περσεφόνεια.
ἐπαινῇ: Od. 10:534: ἰφθίμῳ τ’ Ἀΐδῃ καὶ ἐπαινῇ Περσεφονείῃ·
ἐπαινῇ: Od. 11:47: ἰφθίμῳ τ’ Ἀΐδῃ καὶ ἐπαινῇ Περσεφονείῃ·
ἐπαινὴν: Il. 9:565: κικλήσκουσ’ Ἀΐδην καὶ ἐπαινὴν Περσεφόνειαν
ἐπαινῆς: Od. 10:491: εἰς Ἀΐδαο δόμους καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης
ἐπαινῆς: Od. 10:564: εἰς Ἀΐδαο δόμους καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης
ἐπαινήσαντες: Il. 2:335: μῦθον ἐπαινήσαντες Ὀδυσσῆος θείοιο·
ἐπαινήσαντος: Il. 21:290: Ζηνὸς ἐπαινήσαντος ἐγὼ καὶ Παλλὰς Ἀθήνη·
ἐπαΐξαι: Il. 5:263: Αἰνείαο δ’ ἐπαΐξαι μεμνημένος ἵππων,
ἐπαΐξαι: Il. 7:240: οἶδα δ’ ἐπαΐξαι μόθον ἵππων ὠκειάων·
ἐπαΐξαι: Il. 12:308: τεῖχος ἐπαΐξαι διά τε ῥήξασθαι ἐπάλξεις.
ἐπαΐξαι: Il. 13:513: οὔτ’ ἄρ’ ἐπαΐξαι μεθ’ ἑὸν βέλος οὔτ’ ἀλέασθαι.
ἐπαΐξαι: Od. 10:295: Κίρκῃ ἐπαΐξαι ὥς τε κτάμεναι μενεαίνων.
ἐπαΐξανθ’: Od. 22:187: τὼ δ’ ἄρ’ ἐπαΐξανθ’ ἑλέτην ἔρυσάν τέ μιν εἴσω
ἐπαΐξαντες: Il. 10:345: τυτθόν· ἔπειτα δέ κ’ αὐτὸν ἐπαΐξαντες ἕλοιμεν
ἐπαΐξας: Il. 2:146: ὤρορ’ ἐπαΐξας πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων.
ἐπαΐξας: Il. 3:369: Ἦ καὶ ἐπαΐξας κόρυθος λάβεν ἱπποδασείης,
ἐπαΐξας: Il. 5:235: νῶϊ δ’ ἐπαΐξας μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς
ἐπαΐξας: Il. 5:323: Αἰνείαο δ’ ἐπαΐξας καλλίτριχας ἵππους
ἐπαΐξας: Il. 5:584: Ἀντίλοχος δ’ ἄρ’ ἐπαΐξας ξίφει ἤλασε κόρσην·
ἐπαΐξας: Il. 12:191: Ἀντιφάτην μὲν πρῶτον ἐπαΐξας δι’ ὁμίλου
ἐπαΐξας: Il. 13:546: οὔτασ’ ἐπαΐξας, ἀπὸ δὲ φλέβα πᾶσαν ἔκερσεν,
ἐπαΐξας: Il. 17:293: τὸν δ’ υἱὸς Τελαμῶνος ἐπαΐξας δι’ ὁμίλου
ἐπαΐξασθαι: Il. 23:773: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλον ἐπαΐξασθαι ἄεθλον,
ἐπαΐξασκε: Il. 17:462: ῥεῖα δ’ ἐπαΐξασκε πολὺν καθ’ ὅμιλον ὀπάζων.
ἐπαΐξασκε: Il. 18:159: ἄλλοτ’ ἐπαΐξασκε κατὰ μόθον, ἄλλοτε δ’ αὖτε
ἐπαΐσσει: Il. 22:142: ταρφέ’ ἐπαΐσσει, ἑλέειν τέ ἑ θυμὸς ἀνώγει·
ἐπαΐσσοντα: Il. 5:98: καὶ βάλ’ ἐπαΐσσοντα τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον
ἐπαΐσσοντα: Il. 13:687: σπουδῇ ἐπαΐσσοντα νεῶν ἔχον, οὐδὲ δύναντο
ἐπαΐσσονται: Il. 23:628: ὤμων ἀμφοτέρωθεν ἐπαΐσσονται ἐλαφραί.
ἐπαΐσσων: Il. 10:348: ἔγχει ἐπαΐσσων, μή πως προτὶ ἄστυ ἀλύξῃ.
ἐπαΐσσων: Il. 10:369: δουρὶ δ’ ἐπαΐσσων προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
ἐπαΐσσων: Il. 11:361: δουρὶ δ’ ἐπαΐσσων προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
ἐπαΐσσων: Il. 23:64: Ἕκτορ’ ἐπαΐσσων προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν·
ἐπαιτήσειας: Il. 23:593: μεῖζον ἐπαιτήσειας, ἄφαρ κέ τοι αὐτίκα δοῦναι
ἐπαίτιοι: Il. 1:335: ἆσσον ἴτ’· οὔ τί μοι ὔμμες ἐπαίτιοι ἀλλ’ Ἀγαμέμνων,
ἐπακούει: Od. 11:109: Ἠελίου, ὃς πάντ’ ἐφορᾷ καὶ πάντ’ ἐπακούει.
ἐπακούει: Od. 12:323: Ἠελίου, ὃς πάντ’ ἐφορᾷ καὶ πάντ’ ἐπακούει.”
ἐπακούεις: Il. 3:277: Ἠέλιός θ’, ὃς πάντ’ ἐφορᾷς καὶ πάντ’ ἐπακούεις,
ἐπακοῦσαι: Il. 9:100: τώ σε χρὴ περὶ μὲν φάσθαι ἔπος ἠδ’ ἐπακοῦσαι,
ἐπακούσαι: Od. 14:328: ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακούσαι,
ἐπακοῦσαι: Od. 17:584: οἴην πρὸς ξεῖνον φάσθαι ἔπος ἠδ’ ἐπακοῦσαι.”
ἐπακούσαι: Od. 19:297: ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακούσαι,
ἐπακοῦσαι: Od. 24:262: εἰπεῖν ἠδ’ ἐπακοῦσαι ἐμὸν ἔπος, ὡς ἐρέεινον
ἐπακούσαις: Il. 20:250: ὁπποῖόν κ’ εἴπῃσθα ἔπος, τοῖόν κ’ ἐπακούσαις.
ἐπάκουσαν: Il. 2:143: πᾶσι μετὰ πληθὺν ὅσοι οὐ βουλῆς ἐπάκουσαν·
ἐπακούσῃ: Od. 19:98: ὄφρα καθεζόμενος εἴπῃ ἔπος ἠδ’ ἐπακούσῃ
ἐπακούσω: Il. 18:63: ἀλλ’ εἶμ’, ὄφρα ἴδωμι φίλον τέκος, ἠδ’ ἐπακούσω
ἐπακτῆρες: Il. 17:135: ἄνδρες ἐπακτῆρες· ὃ δέ τε σθένεϊ βλεμεαίνει,
ἐπακτῆρες: Od. 19:435: οἱ δ’ ἐς βῆσσαν ἵκανον ἐπακτῆρες· πρὸ δ’ ἄρ’ αὐτῶν
ἐπάλαιον: Il. 23:733: καί νύ κε τὸ τρίτον αὖτις ἀναΐξαντ’ ἐπάλαιον,
ἐπάλαισεν: Od. 4:343: ἐξ ἔριδος Φιλομηλεΐδῃ ἐπάλαισεν ἀναστάς,
ἐπάλαισεν: Od. 17:134: ἐξ ἔριδος Φιλομηλεΐδῃ ἐπάλαισεν ἀναστάς,
ἐπαλαστήσασα: Od. 1:252: τὸν δ’ ἐπαλαστήσασα προσηύδα Παλλὰς Ἀθήνη·
ἐπαλεξήσουσαν: Il. 8:365: τῷ ἐπαλεξήσουσαν ἀπ’ οὐρανόθεν προΐαλλεν.
ἐπαλεξήσων: Il. 11:428: τῷ δ’ ἐπαλεξήσων Σῶκος κίεν ἰσόθεος φώς,
ἐπαληθεὶς: Od. 4:81: κτήμασιν. ἦ γὰρ πολλὰ παθὼν καὶ πόλλ’ ἐπαληθεὶς
ἐπαληθείς: Od. 4:83: Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληθείς,
ἐπαληθεὶς: Od. 15:176: ὣς Ὀδυσεὺς κακὰ πολλὰ παθὼν καὶ πόλλ’ ἐπαληθεὶς
ἐπαληθῇ: Od. 15:401: ὅς τις δὴ μάλα πολλὰ πάθῃ καὶ πόλλ’ ἐπαληθῇ.
ἐπαλλάξαντες: Il. 13:359: πεῖραρ ἐπαλλάξαντες ἐπ’ ἀμφοτέροισι τάνυσσαν
ἐπάλμενοι: Od. 22:305: οἱ δέ τε τὰς ὀλέκουσιν ἐπάλμενοι, οὐδέ τις ἀλκὴ
ἐπάλμενος: Il. 7:260: Αἴας δ’ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος· ἣ δὲ διαπρὸ
ἐπάλμενος: Il. 11:421: οὔτασεν ὦμον ὕπερθεν ἐπάλμενος ὀξέϊ δουρί,
ἐπάλμενος: Il. 11:489: Αἴας δὲ Τρώεσσιν ἐπάλμενος εἷλε Δόρυκλον
ἐπάλμενος: Il. 12:404: Αἴας δ’ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος, οὐδὲ διὰ πρὸ
ἐπάλμενος: Il. 13:529: δουρὶ βραχίονα τύψεν ἐπάλμενος, ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
ἐπάλμενος: Il. 13:531: Μηριόνης δ’ ἐξ αὖτις ἐπάλμενος αἰγυπιὸς ὣς
ἐπάλμενος: Od. 14:220: ἀλλὰ πολὺ πρώτιστος ἐπάλμενος ἔγχει ἕλεσκον
ἐπάλξεις: Il. 12:258: κρόσσας μὲν πύργων ἔρυον, καὶ ἔρειπον ἐπάλξεις,
ἐπάλξεις: Il. 12:263: ἀλλ’ οἵ γε ῥινοῖσι βοῶν φράξαντες ἐπάλξεις
ἐπάλξεις: Il. 12:308: τεῖχος ἐπαΐξαι διά τε ῥήξασθαι ἐπάλξεις.
ἐπάλξεις: Il. 12:375: οἳ δ’ ἐπ’ ἐπάλξεις βαῖνον ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσοι
ἐπάλξεσιν: Il. 22:3: κεκλιμένοι καλῇσιν ἐπάλξεσιν· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ἐπάλξιες: Il. 12:424: ὣς ἄρα τοὺς διέεργον ἐπάλξιες· οἳ δ’ ὑπὲρ αὐτέων
ἐπάλξιες: Il. 12:430: πάντῃ δὴ πύργοι καὶ ἐπάλξιες αἵματι φωτῶν
ἔπαλξιν: Il. 12:381: κεῖτο μέγας παρ’ ἔπαλξιν ὑπέρτατος· οὐδέ κέ μιν ῥέα
ἔπαλξιν: Il. 12:397: Σαρπηδὼν δ’ ἄρ’ ἔπαλξιν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν
ἐπάλξιος: Il. 12:406: χώρησεν δ’ ἄρα τυτθὸν ἐπάλξιος· οὐδ’ ὅ γε πάμπαν
Ἐπάλτην: Il. 16:415: αὐτὰρ ἔπειτ’ Ἐρύμαντα καὶ Ἀμφοτερὸν καὶ Ἐπάλτην
ἐπᾶλτο: Il. 13:643: Ἔνθά οἱ υἱὸς ἐπᾶλτο Πυλαιμένεος βασιλῆος
ἐπᾶλτο: Il. 21:140: Ἀστεροπαίῳ ἐπᾶλτο κατακτάμεναι μενεαίνων
ἐπάλυνεν: Il. 10:7: ἢ νιφετόν, ὅτε πέρ τε χιὼν ἐπάλυνεν ἀρούρας,
ἐπαμείβεται: Il. 6:339: λώϊον ἔσσεσθαι· νίκη δ’ ἐπαμείβεται ἄνδρας.
ἐπαμείψομεν: Il. 6:230: τεύχεα δ’ ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν, ὄφρα καὶ οἷδε
ἐπαμήσατο: Od. 5:482: δύσετ’. ἄφαρ δ’ εὐνὴν ἐπαμήσατο χερσὶ φίλῃσιν
ἐπαμοιβαδίς: Od. 5:481: ἀλλήλοισιν ἔφυν ἐπαμοιβαδίς· οὓς ὑπ’ Ὀδυσσεὺς
ἐπαμῦναι: Il. 18:99: κτεινομένῳ ἐπαμῦναι· ὃ μὲν μάλα τηλόθι πάτρης
ἐπάμυνε: Il. 14:356: πρόφρων νῦν Δαναοῖσι Ποσείδαον ἐπάμυνε,
ἐπάμυνε: Il. 21:311: ἀλλ’ ἐπάμυνε τάχιστα, καὶ ἐμπίπληθι ῥέεθρα
ἐπάμυνε: Il. 21:333: ἀλλ’ ἐπάμυνε τάχιστα, πιφαύσκεο δὲ φλόγα πολλήν.
ἐπαμύνειν: Il. 16:540: θυμὸν ἀποφθινύθουσι· σὺ δ’ οὐκ ἐθέλεις ἐπαμύνειν.
ἐπαμυνέμεν: Il. 8:414: οὐκ ἐάᾳ Κρονίδης ἐπαμυνέμεν Ἀργείοισιν.
ἐπαμύνομεν: Il. 13:465: ἀλλ’ ἕπευ Ἀλκαθόῳ ἐπαμύνομεν, ὅς σε πάρος γε
ἐπάμυνον: Il. 5:685: κεῖσθαι, ἀλλ’ ἐπάμυνον· ἔπειτά με καὶ λίποι αἰὼν
ἐπάμυνον: Il. 18:171: Πατρόκλῳ ἐπάμυνον, οὗ εἵνεκα φύλοπις αἰνὴ
ἐπαμύντορε: Od. 16:263: “ἐσθλώ τοι τούτω γ’ ἐπαμύντορε, τοὺς ἀγορεύεις,
ἐπαμύντωρ: Il. 13:384: ἥρως Ἰδομενεύς· τῷ δ’ Ἄσιος ἦλθ’ ἐπαμύντωρ
ἐπαμύνω: Il. 6:361: ἤδη γάρ μοι θυμὸς ἐπέσσυται ὄφρ’ ἐπαμύνω
ἐπαμύνω: Il. 12:369: αἶψα δ’ ἐλεύσομαι αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπαμύνω.
ἐπανέστησαν: Il. 2:85: οἳ δ’ ἐπανέστησαν πείθοντό τε ποιμένι λαῶν
ἐπανθέμεναι: Il. 21:535: αὖτις ἐπανθέμεναι σανίδας πυκινῶς ἀραρυίας·
ἐπαοιδῇ: Od. 19:457: δῆσαν ἐπισταμένως, ἐπαοιδῇ δ’ αἷμα κελαινὸν
ἐπαπειλήσας: Il. 13:582: βῆ δ’ ἐπαπειλήσας Ἑλένῳ ἥρωϊ ἄνακτι
ἐπαρὰς: Il. 9:456: ἐξ ἐμέθεν γεγαῶτα· θεοὶ δ’ ἐτέλειον ἐπαρὰς
ἐπαρήγει: Il. 23:783: μήτηρ ὣς Ὀδυσῆϊ παρίσταται ἠδ’ ἐπαρήγει.
ἐπαρήγειν: Il. 24:39: ἀλλ’ ὀλοῷ Ἀχιλῆϊ θεοὶ βούλεσθ’ ἐπαρήγειν,
ἐπαρήγοις: Od. 13:391: σὺν σοί, πότνα θεά, ὅτε μοι πρόφρασσ’ ἐπαρήγοις.”
ἐπαρήρει: Il. 12:456: εἶχον ἐπημοιβοί, μία δὲ κληῒς ἐπαρήρει.
ἐπαρξάμενοι: Il. 1:471: νώμησαν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν·
ἐπαρξάμενοι: Il. 9:176: νώμησαν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν.
ἐπαρξάμενοι: Od. 3:340: νώμησαν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσι·
ἐπαρξάμενοι: Od. 21:272: νώμησαν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν.
ἐπαρξάμενος: Od. 7:183: νώμησεν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενος δεπάεσσιν.
ἐπαρξάσθω: Od. 18:418: ἀλλ’ ἄγετ’, οἰνοχόος μὲν ἐπαρξάσθω δεπάεσσιν,
ἐπαρξάσθω: Od. 21:263: ἀλλ’ ἄγετ’, οἰνοχόος μὲν ἐπαρξάσθω δεπάεσσιν,
ἐπάρουρος: Od. 11:489: βουλοίμην κ’ ἐπάρουρος ἐὼν θητευέμεν ἄλλῳ,
ἐπαρτέας: Od. 14:332: νῆα κατειρύσθαι καὶ ἐπαρτέας ἔμμεν ἑταίρους,
ἐπαρτέας: Od. 19:289: νῆα κατειρύσθαι καὶ ἐπαρτέας ἔμμεν ἑταίρους,
ἐπαρτέες: Od. 8:151: νηῦς τε κατείρυσται καὶ ἐπαρτέες εἰσὶν ἑταῖροι.”
ἐπαρωγὸς: Od. 11:498: εἰ γὰρ ἐγὼν ἐπαρωγὸς ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο,
ἐπασσάμεθ’: Od. 9:87: αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιό τ’ ἐπασσάμεθ’ ἠδὲ ποτῆτος,
ἐπασσάμεθ’: Od. 10:58: αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιό τ’ ἐπασσάμεθ’ ἠδὲ ποτῆτος,
ἔπασσε: Il. 15:394: φάρμακ’ ἀκέσματ’ ἔπασσε μελαινάων ὀδυνάων.
ἔπασσε: Il. 22:441: δίπλακα πορφυρέην, ἐν δὲ θρόνα ποικίλ’ ἔπασσε.
ἐπασσύτεραι: Il. 4:427: ὣς τότ’ ἐπασσύτεραι Δαναῶν κίνυντο φάλαγγες
ἐπασσύτεροι: Il. 1:383: θνῇσκον ἐπασσύτεροι, τὰ δ’ ἐπῴχετο κῆλα θεοῖο
ἐπασσύτεροι: Od. 16:366: αἰὲν ἐπασσύτεροι· ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
ἐπασσύτερον: Il. 4:423: ὄρνυτ’ ἐπασσύτερον Ζεφύρου ὕπο κινήσαντος·
ἐπασσυτέρους: Il. 8:277: πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυβοτείρῃ.
ἐπασσυτέρους: Il. 12:194: πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυβοτείρῃ.
ἐπασσυτέρους: Il. 16:418: πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυβοτείρῃ.
ἔπασχον: Il. 3:128: οὕς ἑθεν εἵνεκ’ ἔπασχον ὑπ’ Ἄρηος παλαμάων·
ἔπασχον: Il. 5:886: αὐτοῦ πήματ’ ἔπασχον ἐν αἰνῇσιν νεκάδεσσιν,
ἔπασχον: Il. 17:375: πολλὸν ἀφεσταότες. τοὶ δ’ ἐν μέσῳ ἄλγε’ ἔπασχον
ἐπαύετο: Od. 17:359: εὖθ’ ὁ δεδειπνήκειν, ὁ δ’ ἐπαύετο θεῖος ἀοιδός·
ἐπαύλους: Od. 23:358: δώσουσ’, εἰς ὅ κε πάντας ἐνιπλήσωσιν ἐπαύλους.
ἐπαυρεῖν: Il. 11:572: πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγύ, πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν,
ἐπαυρεῖν: Il. 15:316: πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγὺ πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν
ἐπαυρεῖν: Il. 23:340: κύκλου ποιητοῖο· λίθου δ’ ἀλέασθαι ἐπαυρεῖν,
ἐπαυρέμεν: Il. 18:302: τῶν τινὰ βέλτερόν ἐστιν ἐπαυρέμεν ἤ περ Ἀχαιούς.
ἐπαυρέμεν: Od. 17:81: αὐτὸν ἔχοντα σὲ βούλομ’ ἐπαυρέμεν ἤ τινα τῶνδε·
ἐπαύρῃ: Il. 11:391: ἦ τ’ ἄλλως ὑπ’ ἐμεῖο, καὶ εἴ κ’ ὀλίγον περ ἐπαύρῃ,
ἐπαύρῃ: Il. 13:649: πάντοσε παπταίνων μή τις χρόα χαλκῷ ἐπαύρῃ.
ἐπαύρῃ: Od. 18:107: λυγρὸς ἐών, μή πού τι κακὸν καὶ μεῖζον ἐπαύρῃ.”
ἐπαύρηαι: Il. 15:17: πρώτη ἐπαύρηαι καί σε πληγῇσιν ἱμάσσω.
ἐπαυρήσεσθαι: Il. 6:353: ἔσσονται· τὼ καί μιν ἐπαυρήσεσθαι ὀΐω.
ἐπαυρίσκοντ’: Il. 13:733: ἐσθλόν, τοῦ δέ τε πολλοὶ ἐπαυρίσκοντ’ ἄνθρωποι,
ἐπαύρωνται: Il. 1:410: κτεινομένους, ἵνα πάντες ἐπαύρωνται βασιλῆος,
ἐπαυσάμεθα: Il. 21:432: τώ κεν δὴ πάλαι ἄμμες ἐπαυσάμεθα πτολέμοιο
ἔπαυσας: Il. 11:442: ἤτοι μέν ῥ’ ἔμ’ ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι·
ἔπαυσας: Od. 15:342: ὡς ἐμοί, ὅττι μ’ ἔπαυσας ἄλης καὶ ὀϊζύος αἰνῆς.
ἐπαύσατο: Il. 14:260: τὴν ἱκόμην φεύγων, ὃ δ’ ἐπαύσατο χωόμενός περ.
ἐπαύσατο: Od. 5:391: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη
ἐπαύσατο: Od. 12:168: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη
ἐπαύσατο: Od. 12:400: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο λαίλαπι θύων,
ἐπαύσατο: Od. 12:426: ἔνθ’ ἦ τοι ζέφυρος μὲν ἐπαύσατο λαίλαπι θύων,
ἔπαυσε: Il. 15:15: Ἕκτορα δῖον ἔπαυσε μάχης, ἐφόβησε δὲ λαούς.
ἔπαυσε: Il. 15:250: χερμαδίῳ πρὸς στῆθος, ἔπαυσε δὲ θούριδος ἀλκῆς;
ἔπαυσε: Il. 15:459: αἴνυτο, καί κεν ἔπαυσε μάχης ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν,
ἔπαυσε: Il. 17:81: Πανθοΐδην Εὔφορβον, ἔπαυσε δὲ θούριδος ἀλκῆς.
ἔπε’: Il. 2:109: τῷ ὅ γ’ ἐρεισάμενος ἔπε’ Ἀργείοισι μετηύδα·
ἔπε’: Il. 9:16: ὣς ὃ βαρὺ στενάχων ἔπε’ Ἀργείοισι μετηύδα·
ἕπε’: Il. 10:146: ἀλλ’ ἕπε’, ὄφρα καὶ ἄλλον ἐγείρομεν ὅν τ’ ἐπέοικε
ἔπε’: Il. 10:202: ἔνθα καθεζόμενοι ἔπε’ ἀλλήλοισι πίφαυσκον·
ἕπε’: Il. 13:381: ἀλλ’ ἕπε’, ὄφρ’ ἐπὶ νηυσὶ συνώμεθα ποντοπόροισιν
ἔπε’: Od. 1:31: τοῦ ὅ γ’ ἐπιμνησθεὶς ἔπε’ ἀθανάτοισι μετηύδα·
ἔπε’: Od. 17:519: ἀείδῃ δεδαὼς ἔπε’ ἱμερόεντα βροτοῖσι,
ἔπε’: Od. 19:565: οἵ ῥ’ ἐλεφαίρονται, ἔπε’ ἀκράαντα φέροντες·
ἔπεα: Il. 1:201: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 2:7: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 2:213: ὃς ἔπεα φρεσὶν ᾗσιν ἄκοσμά τε πολλά τε ᾔδη
ἔπεα: Il. 3:155: ἦκα πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευον·
ἔπεα: Il. 3:222: καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν,
ἔπεα: Il. 4:69: αὐτίκ’ Ἀθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 4:92: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 4:203: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 4:284: καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 4:312: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 4:337: καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 4:369: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 5:123: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 5:242: αἶψα δὲ Τυδεΐδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 5:713: αὐτίκ’ Ἀθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 5:871: καί ῥ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 7:356: ὅς μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 8:101: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 8:351: αἶψα δ’ Ἀθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 8:496: τῷ ὅ γ’ ἐρεισάμενος ἔπεα Τρώεσσι μετηύδα·
ἔπεα: Il. 10:163: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 10:191: καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 11:814: καί ῥ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 12:365: αὐτίκ’ Ὀϊλιάδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 13:94: τοὺς ὅ γ’ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 13:462: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 13:480: τοὺς ὅ γ’ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 13:750: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 14:2: ἀλλ’ Ἀσκληπιάδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 14:138: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 14:355: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 15:35: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 15:48: καί μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 15:89: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 15:145: καί σφεας φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 15:157: Ἶριν δὲ προτέρην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 16:6: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 16:537: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 16:706: δεινὰ δ’ ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 16:829: καί οἱ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 17:74: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 17:219: τοὺς ὅ γ’ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 18:72: καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 18:169: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 19:20: αὐτίκα μητέρα ἣν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 19:341: αἶψα δ’ Ἀθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 20:204: πρόκλυτ’ ἀκούοντες ἔπεα θνητῶν ἀνθρώπων·
ἔπεα: Il. 20:331: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 20:448: δεινὰ δ’ ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 21:73: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 21:121: καί οἱ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευεν·
ἔπεα: Il. 21:368: πολλὰ λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 21:409: καί οἱ ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 21:419: αὐτίκ’ Ἀθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 21:427: ἣ δ’ ἄρ’ ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευε·
ἔπεα: Il. 22:81: καί μιν δάκρυ χέουσ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 22:215: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 22:228: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 22:377: στὰς ἐν Ἀχαιοῖσιν ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευεν·
ἔπεα: Il. 23:535: στὰς δ’ ἄρ’ ἐν Ἀργείοις ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευε·
ἔπεα: Il. 23:557: καί μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 23:601: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 23:625: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Il. 24:142: πολλὰ πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευον.
ἔπεα: Il. 24:517: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 1:122: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 2:269: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 2:362: καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 4:25: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 4:77: καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 4:189: τοῦ ὅ γ’ ἐπιμνησθεὶς ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευεν·
ἔπεα: Od. 4:550: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
ἔπεα: Od. 5:117: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 5:172: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 7:236: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 8:346: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 8:407: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 8:442: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 8:460: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 9:409: οἱ δ’ ἀπαμειβόμενοι ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευον·
ἔπεα: Od. 10:265: καί μ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 10:324: καί μ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 10:377: ἄγχι παρισταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 10:418: καί μ’ ὀλοφυρόμενοι ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
ἔπεα: Od. 10:430: καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 10:482: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
ἔπεα: Od. 11:56: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
ἔπεα: Od. 11:154: καί μ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 11:209: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
ἔπεα: Od. 11:396: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
ἔπεα: Od. 11:472: καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 11:616: καί μ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 12:296: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
ἔπεα: Od. 13:58: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 13:165: οἱ δὲ πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευον
ἔπεα: Od. 13:227: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 13:253: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· -
ἔπεα: Od. 13:290: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 14:114: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 15:208: καί μιν ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 15:259: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 16:7: αἶψα δ’ ἄρ’ Εὔμαιον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 16:22: καί ῥ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 16:180: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 17:40: καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 17:349: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευε·
ἔπεα: Od. 17:396: ἦ ῥα, καὶ Ἀντίνοον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 17:459: καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 17:543: αἶψα δ’ ἄρ’ Εὔμαιον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 17:552: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 17:591: αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα,
ἔπεα: Od. 18:9: καί μιν νεικείων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 18:104: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 18:388: καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 19:3: αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 20:198: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 22:100: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 22:150: αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 22:311: καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 22:343: καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 22:366: καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 22:410: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 22:436: εἰς ἓ καλεσσάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 23:34: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 23:112: αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 24:372: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 24:399: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἔπεα: Od. 24:494: αἶψα δ’ Ὀδυσσῆα ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἐπέβαινον: Il. 12:444: κροσσάων ἐπέβαινον ἀκαχμένα δούρατ’ ἔχοντες,
ἐπέβαλλεν: Od. 6:320: ἀμφίπολοί τ’ Ὀδυσεύς τε· νόῳ δ’ ἐπέβαλλεν ἱμάσθλην.
ἐπέβαλλεν: Od. 15:297: ἡ δὲ Φεὰς ἐπέβαλλεν ἐπειγομένη Διὸς οὔρῳ,
ἐπέβαλλον: Il. 23:135: θριξὶ δὲ πάντα νέκυν καταείνυσαν, ἃς ἐπέβαλλον
ἐπέβαν: Od. 23:238: ἀσπάσιοι δ’ ἐπέβαν γαίης, κακότητα φυγόντες·
ἐπέβημεν: Od. 9:83: πόντον ἐπ’ ἰχθυόεντα· ἀτὰρ δεκάτῃ ἐπέβημεν
ἐπέβην: Od. 10:347: καὶ τότ’ ἐγὼ Κίρκης ἐπέβην περικαλλέος εὐνῆς.
ἐπέβην: Od. 11:167: γῆς ἐπέβην, ἀλλ’ αἰὲν ἔχων ἀλάλημαι ὀϊζύν,
ἐπέβην: Od. 11:482: γῆς ἐπέβην, ἀλλ’ αἰὲν ἔχω κακά. σεῖο δ’, Ἀχιλλεῦ,
ἐπέβησ’: Il. 9:542: τόσσος ἔην, πολλοὺς δὲ πυρῆς ἐπέβησ’ ἀλεγεινῆς.
ἐπέβησαν: Od. 22:424: τάων δώδεκα πᾶσαι ἀναιδείης ἐπέβησαν,
ἐπέβησαν: Od. 23:13: καί τε χαλιφρονέοντα σαοφροσύνης ἐπέβησαν·
ἐπέβησε: Il. 8:129: ὠκυπόδων ἐπέβησε, δίδου δέ οἱ ἡνία χερσίν.
ἐπεβήσετ’: Od. 6:78: ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ· κούρη δ’ ἐπεβήσετ’ ἀπήνης.
ἐπεβήσετο: Il. 8:44: χρυσείην εὔτυκτον, ἑοῦ δ’ ἐπεβήσετο δίφρου,
ἐπεβήσετο: Il. 10:513: καρπαλίμως δ’ ἵππων ἐπεβήσετο· κόψε δ’ Ὀδυσσεὺς
ἐπεβήσετο: Il. 10:529: ἐν χείρεσσ’ Ὀδυσῆϊ τίθει, ἐπεβήσετο δ’ ἵππων·
ἐπεβήσετο: Il. 11:517: αὐτίκα δ’ ὧν ὀχέων ἐπεβήσετο, πὰρ δὲ Μαχάων
ἐπεβήσετο: Il. 13:26: χρυσείην εὔτυκτον, ἑοῦ δ’ ἐπεβήσετο δίφρου,
ἐπεβήσετο: Il. 24:322: Σπερχόμενος δ’ ὃ γεραιὸς ἑοῦ ἐπεβήσετο δίφρου,
ἐπεβήσετο: Od. 4:521: ἦ τοι ὁ μὲν χαίρων ἐπεβήσετο πατρίδος αἴης,
ἐπέβρισαν: Il. 12:414: μᾶλλον ἐπέβρισαν βουληφόρον ἀμφὶ ἄνακτα.
ἐπέγειρε: Od. 22:431: “μή πω τήν γ’ ἐπέγειρε· σὺ δ’ ἐνθάδε εἰπὲ γυναιξὶν
ἐπέγναμψεν: Il. 2:14: ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
ἐπέγναμψεν: Il. 2:31: ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
ἐπέγναμψεν: Il. 2:68: ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
ἐπέγραψε: Il. 4:139: ἀκρότατον δ’ ἄρ’ ὀϊστὸς ἐπέγραψε χρόα φωτός·
ἐπέγραψεν: Od. 22:280: ὦμον ἐπέγραψεν· τὸ δ’ ὑπέρπτατο, πῖπτε δ’ ἔραζε.
ἐπέγρετο: Il. 10:124: νῦν δ’ ἐμέο πρότερος μάλ’ ἐπέγρετο καί μοι ἐπέστη·
ἐπέγρετο: Od. 20:57: λυσιμελής, ἄλοχος δ’ ἄρ’ ἐπέγρετο κεδνὰ ἰδυῖα,
ἐπεγρόμενος: Il. 14:256: νόσφι φίλων πάντων. ὃ δ’ ἐπεγρόμενος χαλέπαινε
ἐπέδησ’: Od. 13:168: “ὤ μοι, τίς δὴ νῆα θοὴν ἐπέδησ’ ἐνὶ πόντῳ
ἐπέδησε: Od. 3:269: ἀλλ’ ὅτε δή μιν μοῖρα θεῶν ἐπέδησε δαμῆναι,
ἐπέδησε: Od. 21:391: βύβλινον, ᾧ ῥ’ ἐπέδησε θύρας, ἐς δ’ ἤϊεν αὐτός·
ἐπέδησε: Od. 23:17: ἡδέος, ὅς μ’ ἐπέδησε φίλα βλέφαρ’ ἀμφικαλύψας;
ἐπέδραμε: Il. 5:617: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἐπέδραμε φαίδιμος Αἴας
ἐπέδραμεν: Il. 4:524: θυμὸν ἀποπνείων· ὃ δ’ ἐπέδραμεν ὅς ῥ’ ἔβαλέν περ
ἐπεδραμέτην: Il. 10:354: τὼ μὲν ἐπεδραμέτην, ὃ δ’ ἄρ’ ἔστη δοῦπον ἀκούσας.
ἐπέδραμον: Il. 14:420: οἳ δὲ μέγα ἰάχοντες ἐπέδραμον υἷες Ἀχαιῶν
ἐπέδραμον: Il. 18:527: οἳ μὲν τὰ προϊδόντες ἐπέδραμον, ὦκα δ’ ἔπειτα
ἐπέδραμον: Od. 14:30: οἱ μὲν κεκλήγοντες ἐπέδραμον· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἐπέδωκε: Il. 9:148: πολλὰ μάλ’, ὅσσ’ οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε θυγατρί·
ἐπέδωκε: Il. 9:290: πολλὰ μάλ’, ὅσσ’ οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε θυγατρί·
ἐπέεσσ’: Il. 2:342: αὔτως γὰρ ἐπέεσσ’ ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι μῆχος
ἐπέεσσ’: Il. 15:162: εἰ δέ μοι οὐκ ἐπέεσσ’ ἐπιπείσεται, ἀλλ’ ἀλογήσει,
ἐπέεσσ’: Il. 15:178: εἰ δέ οἱ οὐκ ἐπέεσσ’ ἐπιπείσεαι, ἀλλ’ ἀλογήσεις,
ἐπέεσσι: Il. 1:582: ἀλλὰ σὺ τὸν ἐπέεσσι καθάπτεσθαι μαλακοῖσιν·
ἐπέεσσι: Il. 4:6: κερτομίοις ἐπέεσσι παραβλήδην ἀγορεύων·
ἐπέεσσι: Il. 5:30: χειρὸς ἑλοῦσ’ ἐπέεσσι προσηύδα θοῦρον Ἄρηα·
ἐπέεσσι: Il. 5:419: κερτομίοις ἐπέεσσι Δία Κρονίδην ἐρέθιζον.
ἐπέεσσι: Il. 5:893: Ἥρης· τὴν μὲν ἐγὼ σπουδῇ δάμνημ’ ἐπέεσσι·
ἐπέεσσι: Il. 6:325: τὸν δ’ Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσι·
ἐπέεσσι: Il. 9:522: δωρητοί τε πέλοντο παράῤῥητοί τ’ ἐπέεσσι.
ἐπέεσσι: Il. 12:267: ἄλλον μειλιχίοις, ἄλλον στερεοῖς ἐπέεσσι
ἐπέεσσι: Il. 12:391: βλήμενον ἀθρήσειε καὶ εὐχετόῳτ’ ἐπέεσσι.
ἐπέεσσι: Il. 13:768: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος προσέφη αἰσχροῖς ἐπέεσσι·
ἐπέεσσι: Il. 14:208: εἰ κείνω ἐπέεσσι παραιπεπιθοῦσα φίλον κῆρ
ἐπέεσσι: Il. 15:127: χάλκεον· ἣ δ’ ἐπέεσσι καθάπτετο θοῦρον Ἄρηα·
ἐπέεσσι: Il. 15:156: ὅττί οἱ ὦκ’ ἐπέεσσι φίλης ἀλόχοιο πιθέσθην.
ἐπέεσσι: Il. 16:628: ὦ πέπον οὔ τοι Τρῶες ὀνειδείοις ἐπέεσσι
ἐπέεσσι: Il. 17:215: ὄτρυνεν δὲ ἕκαστον ἐποιχόμενος ἐπέεσσι
ἐπέεσσι: Il. 18:273: εἰ δ’ ἂν ἐμοῖς ἐπέεσσι πιθώμεθα κηδόμενοί περ,
ἐπέεσσί: Il. 20:200: Πηλεΐδη μὴ δὴ ἐπέεσσί με νηπύτιον ὣς
ἐπέεσσί: Il. 20:211: σήμερον· οὐ γάρ φημ’ ἐπέεσσί γε νηπυτίοισιν
ἐπέεσσι: Il. 20:367: καί κεν ἐγὼ ἐπέεσσι καὶ ἀθανάτοισι μαχοίμην,
ἐπέεσσί: Il. 20:431: Πηλεΐδη μὴ δὴ ἐπέεσσί με νηπύτιον ὣς
ἐπέεσσι: Il. 21:286: χειρὶ δὲ χεῖρα λαβόντες ἐπιστώσαντ’ ἐπέεσσι.
ἐπέεσσι: Il. 21:480: νείκεσεν ἰοχέαιραν ὀνειδείοις ἐπέεσσι·
ἐπέεσσι: Il. 23:489: χωόμενος χαλεποῖσιν ἀμείψασθαι ἐπέεσσι·
ἐπέεσσι: Il. 24:102: καί ῥ’ εὔφρην’ ἐπέεσσι· Θέτις δ’ ὤρεξε πιοῦσα.
ἐπέεσσι: Il. 24:771: ἀλλὰ σὺ τὸν ἐπέεσσι παραιφάμενος κατέρυκες
ἐπέεσσι: Il. 24:772: σῇ τ’ ἀγανοφροσύνῃ καὶ σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσι.
ἐπέεσσι: Od. 2:240: ἧσθ’ ἄνεω, ἀτὰρ οὔ τι καθαπτόμενοι ἐπέεσσι
ἐπέεσσι: Od. 3:345: Νέστωρ αὖ κατέρυκε καθαπτόμενος ἐπέεσσι·
ἐπέεσσι: Od. 4:137: αὐτίκα δ’ ἥ γ’ ἐπέεσσι πόσιν ἐρέεινεν ἕκαστα·
ἐπέεσσι: Od. 4:420: ἀλλ’ ὅτε κεν δή σ’ αὐτὸς ἀνείρηται ἐπέεσσι,
ἐπέεσσι: Od. 7:17: κερτομέοι τ’ ἐπέεσσι καὶ ἐξερέοιθ’ ὅτις εἴη.
ἐπέεσσι: Od. 8:396: Εὐρύαλος δέ ἑ αὐτὸν ἀρεσσάσθω ἐπέεσσι
ἐπέεσσι: Od. 9:224: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν πρώτισθ’ ἕταροι λίσσοντ’ ἐπέεσσι
ἐπέεσσι: Od. 9:282: ἀλλά μιν ἄψοῤῥον προσέφην δολίοισ’ ἐπέεσσι·
ἐπέεσσι: Od. 10:34: οἱ δ’ ἕταροι ἐπέεσσι πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον
ἐπέεσσι: Od. 10:173: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι παρασταδὸν ἄνδρα ἕκαστον·
ἐπέεσσι: Od. 10:178: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο·
ἐπέεσσι: Od. 10:422: ὣς ἔφαν, αὐτὰρ ἐγὼ προσέφην μαλακοῖσ’ ἐπέεσσι·
ἐπέεσσι: Od. 10:428: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο·
ἐπέεσσι: Od. 10:547: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι παρασταδὸν ἄνδρα ἕκαστον·
ἐπέεσσι: Od. 11:99: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσι προσηύδα μάντις ἀμύμων·
ἐπέεσσι: Od. 11:552: τὸν μὲν ἐγὼν ἐπέεσσι προσηύδων μειλιχίοισιν·
ἐπέεσσι: Od. 12:36: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσι προσηύδα πότνια Κίρκη·
ἐπέεσσι: Od. 12:207: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι παρασταδὸν ἄνδρα ἕκαστον·
ἐπέεσσι: Od. 12:222: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο.
ἐπέεσσι: Od. 13:323: θάρσυνάς τ’ ἐπέεσσι καὶ ἐς πόλιν ἤγαγες αὐτή.
ἐπέεσσι: Od. 16:279: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι παραυδῶν· οἱ δέ τοι οὔ τι
ἐπέεσσι: Od. 16:286: πάντα μάλ’· αὐτὰρ μνηστῆρας μαλακοῖσ’ ἐπέεσσι
ἐπέεσσι: Od. 18:111: ἡδὺ γελώοντες καὶ δεικανόωντ’ ἐπέεσσι·
ἐπέεσσι: Od. 18:244: Εὐρύμαχος δ’ ἐπέεσσι προσηύδα Πηνελόπειαν·
ἐπέεσσι: Od. 18:283: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι, νόος δέ οἱ ἄλλα μενοίνα.
ἐπέεσσι: Od. 18:326: ἥ ῥ’ Ὀδυσῆ’ ἐνένιπεν ὀνειδείοισ’ ἐπέεσσι·
ἐπέεσσι: Od. 18:340: ὣς εἰπὼν ἐπέεσσι διεπτοίησε γυναῖκας.
ἐπέεσσι: Od. 18:415: ἀντιβίοισ’ ἐπέεσσι καθαπτόμενος χαλεπαίνοι·
ἐπέεσσι: Od. 19:5: πάντα μάλ’, αὐτὰρ μνηστῆρας μαλακοῖσ’ ἐπέεσσι
ἐπέεσσι: Od. 20:323: ἀντιβίοισ’ ἐπέεσσι καθαπτόμενος χαλεπαίνοι·
ἐπέεσσι: Od. 21:192: φθεγξάμενός σφ’ ἐπέεσσι προσηύδα μειλιχίοισι·
ἐπέεσσι: Od. 22:26: νείκειον δ’ Ὀδυσῆα χολωτοῖσιν ἐπέεσσι·
ἐπέεσσι: Od. 22:213: “Μέντορ, μή σ’ ἐπέεσσι παραιπεπίθῃσιν Ὀδυσσεὺς
ἐπέεσσι: Od. 24:173: ἔνθ’ ἡμεῖς μὲν πάντες ὁμοκλέομεν ἐπέεσσι
ἐπέεσσι: Od. 24:393: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι καθαπτόμενος προσέειπεν·
ἐπέεσσι: Od. 24:410: δεικανόωντ’ ἐπέεσσι καὶ ἐν χείρεσσι φύοντο,
ἐπέεσσιν: Il. 1:223: Πηλεΐδης δ’ ἐξαῦτις ἀταρτηροῖς ἐπέεσσιν
ἐπέεσσιν: Il. 1:304: Ὣς τώ γ’ ἀντιβίοισι μαχεσσαμένω ἐπέεσσιν
ἐπέεσσιν: Il. 1:519: Ἥρῃ ὅτ’ ἄν μ’ ἐρέθῃσιν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν·
ἐπέεσσιν: Il. 2:75: ὑμεῖς δ’ ἄλλοθεν ἄλλος ἐρητύειν ἐπέεσσιν.
ἐπέεσσιν: Il. 2:164: σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον,
ἐπέεσσιν: Il. 2:180: σοῖς δ’ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον,
ἐπέεσσιν: Il. 2:189: τὸν δ’ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς·
ἐπέεσσιν: Il. 2:277: νεικείειν βασιλῆας ὀνειδείοις ἐπέεσσιν.
ἐπέεσσιν: Il. 2:378: ἀντιβίοις ἐπέεσσιν, ἐγὼ δ’ ἦρχον χαλεπαίνων·
ἐπέεσσιν: Il. 3:38: Τὸν δ’ Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν·
ἐπέεσσιν: Il. 3:249: ὄτρυνεν δὲ γέροντα παριστάμενος ἐπέεσσιν·
ἐπέεσσιν: Il. 4:233: τοὺς μάλα θαρσύνεσκε παριστάμενος ἐπέεσσιν·
ἐπέεσσιν: Il. 4:241: τοὺς μάλα νεικείεσκε χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν·
ἐπέεσσιν: Il. 6:337: νῦν δέ με παρειποῦσ’ ἄλοχος μαλακοῖς ἐπέεσσιν
ἐπέεσσιν: Il. 9:376: ἐξαπάφοιτ’ ἐπέεσσιν· ἅλις δέ οἱ· ἀλλὰ ἕκηλος
ἐπέεσσιν: Il. 11:137: μειλιχίοις ἐπέεσσιν· ἀμείλικτον δ’ ὄπ’ ἄκουσαν·
ἐπέεσσιν: Il. 12:249: παρφάμενος ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις πολέμοιο,
ἐπέεσσιν: Il. 15:198: ἐκπάγλοις ἐπέεσσιν ἐνισσέμεν οὓς τέκεν αὐτός,
ἐπέεσσιν: Il. 15:210: νεικείειν ἐθέλῃσι χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν.
ἐπέεσσιν: Il. 20:109: λευγαλέοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ.
ἐπέεσσιν: Il. 20:256: ἀλκῆς δ’ οὔ μ’ ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις μεμαῶτα
ἐπέεσσιν: Il. 21:98: λισσόμενος ἐπέεσσιν, ἀμείλικτον δ’ ὄπ’ ἄκουσε·
ἐπέεσσιν: Il. 21:339: μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ·
ἐπέεσσιν: Il. 22:329: ὄφρά τί μιν προτιείποι ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν.
ἐπέεσσιν: Il. 23:363: πέπληγόν θ’ ἱμᾶσιν, ὁμόκλησάν τ’ ἐπέεσσιν
ἐπέεσσιν: Il. 23:492: μηκέτι νῦν χαλεποῖσιν ἀμείβεσθον ἐπέεσσιν
ἐπέεσσιν: Od. 2:189: παρφάμενος ἐπέεσσιν ἐποτρύνῃς χαλεπαίνειν,
ἐπέεσσιν: Od. 2:323: οἱ δ’ ἐπελώβευον καὶ ἐκερτόμεον ἐπέεσσιν·
ἐπέεσσιν: Od. 3:148: ὣς τὼ μὲν χαλεποῖσιν ἀμειβομένω ἐπέεσσιν
ἐπέεσσιν: Od. 4:286: Ἄντικλος δὲ σέ γ’ οἶος ἀμείψασθαι ἐπέεσσιν
ἐπέεσσιν: Od. 4:461: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσιν ἀνειρόμενος προσέειπε·
ἐπέεσσιν: Od. 6:143: ἦ αὔτως ἐπέεσσιν ἀποσταδὰ μειλιχίοισι
ἐπέεσσιν: Od. 6:146: λίσσεσθαι ἐπέεσσιν ἀποσταδὰ μειλιχίοισι,
ἐπέεσσιν: Od. 7:341: ὤτρυνον Ὀδυσῆα παριστάμεναι ἐπέεσσιν·
ἐπέεσσιν: Od. 8:77: ἐκπάγλοισ’ ἐπέεσσιν, ἄναξ δ’ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἐπέεσσιν: Od. 8:91: Φαιήκων οἱ ἄριστοι, ἐπεὶ τέρποντ’ ἐπέεσσιν,
ἐπέεσσιν: Od. 8:175: ἀλλ’ οὔ οἱ χάρις ἀμφὶ περιστέφεται ἐπέεσσιν,
ἐπέεσσιν: Od. 8:415: τούτου, ὃ δή μοι δῶκας ἀρεσσάμενος ἐπέεσσιν.”
ἐπέεσσιν: Od. 9:493: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσιν ἐρήτυον ἄλλοθεν ἄλλος·
ἐπέεσσιν: Od. 10:70: ὣς ἐφάμην μαλακοῖσι καθαπτόμενος ἐπέεσσιν·
ἐπέεσσιν: Od. 10:442: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσιν ἐρήτυον ἄλλοθεν ἄλλος·
ἐπέεσσιν: Od. 11:81: νῶϊ μὲν ὣς ἐπέεσσιν ἀμειβομένω στυγεροῖσιν
ἐπέεσσιν: Od. 11:225: νῶϊ μὲν ὣς ἐπέεσσιν ἀμειβόμεθ’, αἱ δὲ γυναῖκες
ἐπέεσσιν: Od. 11:465: νῶϊ μὲν ὣς ἐπέεσσιν ἀμειβομένω στυγεροῖσιν
ἐπέεσσιν: Od. 15:440: “σιγῇ νῦν· μή τίς με προσαυδάτω ἐπέεσσιν
ἐπέεσσιν: Od. 17:123: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
ἐπέεσσιν: Od. 17:393: “σίγα, μή μοι τοῦτον ἀμείβεο πόλλ’ ἐπέεσσιν·
ἐπέεσσιν: Od. 19:155: εἷλον ἐπελθόντες καὶ ὁμόκλησαν ἐπέεσσιν.
ἐπέεσσιν: Od. 21:206: ἐξαῦτίς σφ’ ἐπέεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
ἐπέεσσιν: Od. 22:225: νείκεσσεν δ’ Ὀδυσῆα χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν·
ἐπέεσσιν: Od. 23:216: ἐῤῥίγει, μή τίς με βροτῶν ἀπάφοιτ’ ἐπέεσσιν
ἐπέην: Il. 20:276: λεπτοτάτη δ’ ἐπέην ῥινὸς βοός· ἣ δὲ διὰ πρὸ
ἕπεθ’: Il. 16:154: ὃς καὶ θνητὸς ἐὼν ἕπεθ’ ἵπποις ἀθανάτοισι.
ἐπέθηκα: Od. 19:256: πτύξασ’ ἐκ θαλάμου, περόνην τ’ ἐπέθηκα φαεινὴν
ἐπέθηκα: Od. 23:194: κολλητὰς δ’ ἐπέθηκα θύρας, πυκινῶς ἀραρυίας.
ἐπέθηκε: Il. 4:111: πᾶν δ’ εὖ λειήνας χρυσέην ἐπέθηκε κορώνην.
ἐπέθηκε: Il. 14:169: ἔνθ’ ἥ γ’ εἰσελθοῦσα θύρας ἐπέθηκε φαεινάς.
ἐπέθηκε: Od. 9:240: αὐτὰρ ἔπειτ’ ἐπέθηκε θυρεὸν μέγαν ὑψόσ’ ἀείρας,
ἐπέθηκε: Od. 9:243: τόσσην ἠλίβατον πέτρην ἐπέθηκε θύρῃσιν.
ἐπέθηκε: Od. 9:340: αὐτὰρ ἔπειτ’ ἐπέθηκε θυρεὸν μέγαν ὑψόσ’ ἀείρας·
ἐπέθηκε: Od. 10:545: καλὴν χρυσείην, κεφαλῇ δ’ ἐπέθηκε καλύπτρην.
ἐπέθηκε: Od. 13:370: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέθηκε, λίθον δ’ ἐπέθηκε θύρῃσι
ἐπέθηκε: Od. 21:45: ἐν δὲ σταθμοὺς ἄρσε, θύρας δ’ ἐπέθηκε φαεινάς,
ἐπέθηκεν: Il. 24:589: αὐτὸς τόν γ’ Ἀχιλεὺς λεχέων ἐπέθηκεν ἀείρας,
ἐπέθηχ’: Od. 9:314: ἂψ ἐπέθηχ’, ὡς εἴ τε φαρέτρῃ πῶμ’ ἐπιθείη.
ἐπεὶ: Il. 1:57: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
ἐπεὶ: Il. 1:112: οὐκ ἔθελον δέξασθαι, ἐπεὶ πολὺ βούλομαι αὐτὴν
ἐπεὶ: Il. 1:114: κουριδίης ἀλόχου, ἐπεὶ οὔ ἑθέν ἐστι χερείων,
ἐπεὶ: Il. 1:119: Ἀργείων ἀγέραστος ἔω, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε·
ἐπεὶ: Il. 1:132: κλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις.
ἐπεὶ: Il. 1:153: δεῦρο μαχησόμενος, ἐπεὶ οὔ τί μοι αἴτιοί εἰσιν·
ἐπεὶ: Il. 1:156: καρπὸν ἐδηλήσαντ’, ἐπεὶ ἦ μάλα πολλὰ μεταξὺ
ἐπεί: Il. 1:168: ἔρχομ’ ἔχων ἐπὶ νῆας, ἐπεί κε κάμω πολεμίζων.
ἐπεὶ: Il. 1:169: νῦν δ’ εἶμι Φθίην δ’, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστιν
ἐπεὶ: Il. 1:231: δημοβόρος βασιλεὺς ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις·
ἐπεὶ: Il. 1:235: φύσει, ἐπεὶ δὴ πρῶτα τομὴν ἐν ὄρεσσι λέλοιπεν,
ἐπεὶ: Il. 1:274: ἀλλὰ πίθεσθε καὶ ὔμμες, ἐπεὶ πείθεσθαι ἄμεινον·
ἐπεὶ: Il. 1:278: ἀντιβίην, ἐπεὶ οὔ ποθ’ ὁμοίης ἔμμορε τιμῆς
ἐπεὶ: Il. 1:281: ἀλλ’ ὅ γε φέρτερός ἐστιν ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει.
ἐπεί: Il. 1:299: οὔτε σοὶ οὔτέ τῳ ἄλλῳ, ἐπεί μ’ ἀφέλεσθέ γε δόντες·
ἐπεί: Il. 1:352: “ Μῆτερ ἐπεί μ’ ἔτεκές γε μινυνθάδιόν περ ἐόντα,
ἐπεὶ: Il. 1:381: εὐξαμένου ἤκουσεν, ἐπεὶ μάλα οἱ φίλος ἦεν,
ἔπει: Il. 1:395: ἢ ἔπει ὤνησας κραδίην Διὸς ἠὲ καὶ ἔργῳ.
ἐπεί: Il. 1:416: ἧσθαι, ἐπεί νύ τοι αἶσα μίνυνθά περ οὔ τι μάλα δήν·
ἐπεί: Il. 1:458: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,
ἐπεὶ: Il. 1:464: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρε κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
ἐπεὶ: Il. 1:467: αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα
ἐπεὶ: Il. 1:469: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεί: Il. 1:484: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκοντο κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν,
ἔπει: Il. 1:504: ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·
ἐπεὶ: Il. 1:515: ἢ ἀπόειπ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ
ἐπεὶ: Il. 1:576: ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ.
ἐπεὶ: Il. 1:605: Αὐτὰρ ἐπεὶ κατέδυ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο,
ἐπεὶ: Il. 2:16: Ὣς φάτο, βῆ δ’ ἄρ’ ὄνειρος ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε·
ἐπεὶ: Il. 2:115: δυσκλέα Ἄργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν.
ἐπεί: Il. 2:171: ἅπτετ’, ἐπεί μιν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἵκανεν·
ἐπεὶ: Il. 2:317: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτήν,
ἐπεί: Il. 2:421: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,
ἐπεὶ: Il. 2:427: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρε κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
ἐπεὶ: Il. 2:430: αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα
ἐπεὶ: Il. 2:432: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεί: Il. 2:475: ῥεῖα διακρίνωσιν ἐπεί κε νομῷ μιγέωσιν,
ἐπεὶ: Il. 2:614: Ἀτρεΐδης, ἐπεὶ οὔ σφι θαλάσσια ἔργα μεμήλει.
ἐπεὶ: Il. 2:661: Τληπόλεμος δ’ ἐπεὶ οὖν τράφ’ ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ,
ἐπεὶ: Il. 3:1: Αὐτὰρ ἐπεὶ κόσμηθεν ἅμ’ ἡγεμόνεσσιν ἕκαστοι,
ἐπεὶ: Il. 3:4: αἵ τ’ ἐπεὶ οὖν χειμῶνα φύγον καὶ ἀθέσφατον ὄμβρον
ἐπεί: Il. 3:59: Ἕκτορ ἐπεί με κατ’ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ’ ὑπὲρ αἶσαν·
ἐπεὶ: Il. 3:99: Ἀργείους καὶ Τρῶας, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέπασθε
ἐπεί: Il. 3:106: αὐτός, ἐπεί οἱ παῖδες ὑπερφίαλοι καὶ ἄπιστοι,
ἐπεὶ: Il. 3:214: παῦρα μὲν ἀλλὰ μάλα λιγέως, ἐπεὶ οὐ πολύμυθος
ἐπεὶ: Il. 3:306: ἄψ, ἐπεὶ οὔ πω τλήσομ’ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρᾶσθαι
ἐπεὶ: Il. 3:340: Οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν,
ἐπεὶ: Il. 4:56: οὐκ ἀνύω φθονέουσ’ ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐσσι.
ἐπεὶ: Il. 4:124: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ κυκλοτερὲς μέγα τόξον ἔτεινε,
ἐπεὶ: Il. 4:217: αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδεν ἕλκος ὅθ’ ἔμπεσε πικρὸς ὀϊστός,
ἐπεὶ: Il. 4:244: αἵ τ’ ἐπεὶ οὖν ἔκαμον πολέος πεδίοιο θέουσαι
ἐπεὶ: Il. 4:269: ὄφρα τάχιστα μαχώμεθ’, ἐπεὶ σύν γ’ ὅρκι’ ἔχευαν
ἐπεὶ: Il. 4:271: ἔσσετ’ ἐπεὶ πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσαντο.
ἐπεὶ: Il. 4:307: ἔγχει ὀρεξάσθω, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερον οὕτω.
ἐπεὶ: Il. 4:382: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ᾤχοντο ἰδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο,
ἐπεί: Il. 4:476: γείνατ’, ἐπεί ῥα τοκεῦσιν ἅμ’ ἕσπετο μῆλα ἰδέσθαι·
ἐπεὶ: Il. 4:510: Ἀργείοις, ἐπεὶ οὔ σφι λίθος χρὼς οὐδὲ σίδηρος
ἐπεὶ: Il. 5:27: Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ἐπεὶ ἴδον υἷε Δάρητος
ἐπεὶ: Il. 5:64: οἷ τ’ αὐτῷ, ἐπεὶ οὔ τι θεῶν ἐκ θέσφατα ᾔδη.
ἐπεὶ: Il. 5:157: λεῖπ’, ἐπεὶ οὐ ζώοντε μάχης ἐκνοστήσαντε
ἐπεὶ: Il. 5:176: Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ’ ἔλυσεν·
ἐπεὶ: Il. 5:252: μή τι φόβον δ’ ἀγόρευ’, ἐπεὶ οὐδὲ σὲ πεισέμεν οἴω.
ἐπεὶ: Il. 5:441: ἶσ’ ἔθελε φρονέειν, ἐπεὶ οὔ ποτε φῦλον ὁμοῖον
ἐπεὶ: Il. 5:510: Τρωσὶν θυμὸν ἐγεῖραι, ἐπεὶ ἴδε Παλλάδ’ Ἀθήνην
ἐπεὶ: Il. 5:536: τῖον, ἐπεὶ θοὸς ἔσκε μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι.
ἐπεὶ: Il. 5:573: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν νεκροὺς ἔρυσαν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν,
ἐπεὶ: Il. 5:636: εἶναι, ἐπεὶ πολλὸν κείνων ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν
ἐπεὶ: Il. 5:686: ἐν πόλει ὑμετέρῃ, ἐπεὶ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ἔγωγε
ἔπεϊ: Il. 5:879: ταύτην δ’ οὔτ’ ἔπεϊ προτιβάλλεαι οὔτέ τι ἔργῳ,
ἐπεὶ: Il. 5:880: ἀλλ’ ἀνιεῖς, ἐπεὶ αὐτὸς ἐγείναο παῖδ’ ἀΐδηλον·
ἐπεὶ: Il. 6:77: Αἰνεία τε καὶ Ἕκτορ, ἐπεὶ πόνος ὔμμι μάλιστα
ἐπεί: Il. 6:83: αὐτὰρ ἐπεί κε φάλαγγας ἐποτρύνητον ἁπάσας,
ἐπεὶ: Il. 6:140: ἦν, ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν·
ἐπεὶ: Il. 6:158: ὅς ῥ’ ἐκ δήμου ἔλασσεν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν,
ἐπεὶ: Il. 6:178: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σῆμα κακὸν παρεδέξατο γαμβροῦ,
ἐπεί: Il. 6:222: Τυδέα δ’ οὐ μέμνημαι, ἐπεί μ’ ἔτι τυτθὸν ἐόντα
ἐπεί: Il. 6:333: Ἕκτορ ἐπεί με κατ’ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ’ ὑπὲρ αἶσαν,
ἐπεὶ: Il. 6:349: αὐτὰρ ἐπεὶ τάδε γ’ ὧδε θεοὶ κακὰ τεκμήραντο,
ἐπεί: Il. 6:355: δᾶερ, ἐπεί σε μάλιστα πόνος φρένας ἀμφιβέβηκεν
ἐπεὶ: Il. 6:382: Ἕκτορ ἐπεὶ μάλ’ ἄνωγας ἀληθέα μυθήσασθαι,
ἐπεὶ: Il. 6:412: ἔσται θαλπωρὴ ἐπεὶ ἂν σύ γε πότμον ἐπίσπῃς
ἐπεὶ: Il. 6:426: τὴν ἐπεὶ ἂρ δεῦρ’ ἤγαγ’ ἅμ’ ἄλλοισι κτεάτεσσιν,
ἐπεὶ: Il. 6:444: οὐδέ με θυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ μάθον ἔμμεναι ἐσθλὸς
ἐπεὶ: Il. 6:474: αὐτὰρ ὅ γ’ ὃν φίλον υἱὸν ἐπεὶ κύσε πῆλέ τε χερσὶν
ἐπεὶ: Il. 6:504: ἀλλ’ ὅ γ’, ἐπεὶ κατέδυ κλυτὰ τεύχεα ποικίλα χαλκῷ,
ἐπεὶ: Il. 6:522: ἔργον ἀτιμήσειε μάχης, ἐπεὶ ἄλκιμός ἐσσι·
ἐπεί: Il. 7:5: οὖρον, ἐπεί κε κάμωσιν ἐϋξέστῃς ἐλάτῃσι
ἐπεὶ: Il. 7:27: δῷς; ἐπεὶ οὔ τι Τρῶας ἀπολλυμένους ἐλεαίρεις.
ἐπεὶ: Il. 7:31: Ἰλίου εὕρωσιν, ἐπεὶ ὣς φίλον ἔπλετο θυμῷ
ἐπεὶ: Il. 7:105: Ἕκτορος ἐν παλάμῃσιν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν,
ἐπεὶ: Il. 7:148: αὐτὰρ ἐπεὶ Λυκόοργος ἐνὶ μεγάροισιν ἐγήρα,
ἐπεὶ: Il. 7:192: θυμῷ, ἐπεὶ δοκέω νικησέμεν Ἕκτορα δῖον.
ἐπεὶ: Il. 7:196: ἠὲ καὶ ἀμφαδίην, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης·
ἐπεὶ: Il. 7:198: οὐδέ τι ἰδρείῃ, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ νήϊδά γ’ οὕτως
ἐπεὶ: Il. 7:207: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα περὶ χροῒ ἕσσατο τεύχεα,
ἐπεὶ: Il. 7:218: ἂψ λαῶν ἐς ὅμιλον, ἐπεὶ προκαλέσσατο χάρμῃ.
ἐπεί: Il. 7:288: Αἶαν ἐπεί τοι δῶκε θεὸς μέγεθός τε βίην τε
ἐπεὶ: Il. 7:319: αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
ἐπεὶ: Il. 7:323: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεί: Il. 7:410: γίγνετ’ ἐπεί κε θάνωσι πυρὸς μειλισσέμεν ὦκα.
ἐπεὶ: Il. 8:144: οὐδὲ μάλ’ ἴφθιμος, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστι.
ἐπεὶ: Il. 8:164: ἔῤῥε κακὴ γλήνη, ἐπεὶ οὐκ εἴξαντος ἐμεῖο
ἐπεὶ: Il. 8:211: ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστιν.
ἐπεὶ: Il. 8:269: παπτήνας, ἐπεὶ ἄρ τιν’ ὀϊστεύσας ἐν ὁμίλῳ
ἐπεὶ: Il. 8:343: αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν
ἐπεὶ: Il. 8:397: Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐπεὶ ἴδε χώσατ’ ἄρ’ αἰνῶς,
ἐπεὶ: Il. 8:483: σκυζομένης ἀλέγω, ἐπεὶ οὐ σέο κύντερον ἄλλο.
ἐπεὶ: Il. 9:22: δυσκλέα Ἄργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν.
ἐπεὶ: Il. 9:59: Ἀργείων βασιλῆας, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπες.
ἐπεὶ: Il. 9:92: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεὶ: Il. 9:119: ἀλλ’ ἐπεὶ ἀασάμην φρεσὶ λευγαλέῃσι πιθήσας,
ἐπεὶ: Il. 9:177: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ’ ἔπιόν θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
ἐπεὶ: Il. 9:195: ὣς δ’ αὔτως Πάτροκλος, ἐπεὶ ἴδε φῶτας, ἀνέστη.
ἐπεὶ: Il. 9:212: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη καὶ φλὸξ ἐμαράνθη,
ἐπεί: Il. 9:215: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὤπτησε καὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔχευε,
ἐπεὶ: Il. 9:222: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεὶ: Il. 9:304: νῦν γάρ χ’ Ἕκτορ’ ἕλοις, ἐπεὶ ἂν μάλα τοι σχεδὸν ἔλθοι
ἐπεὶ: Il. 9:305: λύσσαν ἔχων ὀλοήν, ἐπεὶ οὔ τινά φησιν ὁμοῖον
ἐπεὶ: Il. 9:316: οὔτ’ ἄλλους Δαναούς, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν
ἐπεὶ: Il. 9:321: οὐδέ τί μοι περίκειται, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῷ
ἐπεί: Il. 9:324: μάστακ’ ἐπεί κε λάβῃσι, κακῶς δ’ ἄρα οἱ πέλει αὐτῇ,
ἐπεὶ: Il. 9:341: Ἀτρεΐδαι; ἐπεὶ ὅς τις ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἐχέφρων
ἐπεὶ: Il. 9:344: νῦν δ’ ἐπεὶ ἐκ χειρῶν γέρας εἵλετο καί μ’ ἀπάτησε
ἐπεὶ: Il. 9:356: νῦν δ’ ἐπεὶ οὐκ ἐθέλω πολεμιζέμεν Ἕκτορι δίῳ
ἐπεὶ: Il. 9:409: οὔθ’ ἑλετή, ἐπεὶ ἄρ κεν ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων.
ἐπεὶ: Il. 9:418: οἴκαδ’ ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ
ἐπεὶ: Il. 9:425: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇς, ἐπεὶ οὔ σφισιν ἧδέ γ’ ἑτοίμη
ἐπεὶ: Il. 9:436: πῦρ ἐθέλεις ἀΐδηλον, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ,
ἐπεὶ: Il. 9:482: ἐκ θυμοῦ φιλέων, ἐπεὶ οὐκ ἐθέλεσκες ἅμ’ ἄλλῳ
ἐπεὶ: Il. 9:681: οἴκαδ’ ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ
ἐπεί: Il. 9:703: αὐτὰρ ἐπεί κε φανῇ καλὴ ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ἐπεὶ: Il. 10:45: Ἀργείους καὶ νῆας, ἐπεὶ Διὸς ἐτράπετο φρήν.
ἐπεὶ: Il. 10:79: λαὸν ἄγων, ἐπεὶ οὐ μὲν ἐπέτρεπε γήραϊ λυγρῷ.
ἐπεὶ: Il. 10:91: πλάζομαι ὧδ’ ἐπεὶ οὔ μοι ἐπ’ ὄμμασι νήδυμος ὕπνος
ἐπεὶ: Il. 10:96: ἀλλ’ εἴ τι δραίνεις, ἐπεὶ οὐδὲ σέ γ’ ὕπνος ἱκάνει,
ἐπεὶ: Il. 10:210: ἂψ ἀναχωρήσουσιν, ἐπεὶ δαμάσαντό γ’ Ἀχαιούς.
ἐπεὶ: Il. 10:236: φαινομένων τὸν ἄριστον, ἐπεὶ μεμάασί γε πολλοί.
ἐπεὶ: Il. 10:247: ἄμφω νοστήσαιμεν, ἐπεὶ περίοιδε νοῆσαι.
ἐπεὶ: Il. 10:272: Τὼ δ’ ἐπεὶ οὖν ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην,
ἐπεὶ: Il. 10:296: οἳ δ’ ἐπεὶ ἠρήσαντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
ἐπεὶ: Il. 10:411: ἂψ ἀναχωρήσουσιν, ἐπεὶ δαμάσαντό γ’ Ἀχαιούς.
ἐπεὶ: Il. 10:448: ἐσθλά περ ἀγγείλας, ἐπεὶ ἵκεο χεῖρας ἐς ἁμάς.
ἐπεὶ: Il. 10:500: τόξῳ ἐπιπλήσσων, ἐπεὶ οὐ μάστιγα φαεινὴν
ἐπεὶ: Il. 10:557: ἵππους δωρήσαιτ’, ἐπεὶ ἢ πολὺ φέρτεροί εἰσιν.
ἐπεί: Il. 10:574: αὐτὰρ ἐπεί σφιν κῦμα θαλάσσης ἱδρῶ πολλὸν
ἐπεί: Il. 11:87: οὔρεος ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί τ’ ἐκορέσσατο χεῖρας
ἐπεὶ: Il. 11:100: στήθεσι παμφαίνοντας, ἐπεὶ περίδυσε χιτῶνας·
ἐπεί: Il. 11:191: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ
ἐπεί: Il. 11:206: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ
ἐπεί: Il. 11:225: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἥβης ἐρικυδέος ἵκετο μέτρον,
ἐπεὶ: Il. 11:267: αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ’ αἷμα,
ἐπεὶ: Il. 11:278: φύλοπιν ἀργαλέην, ἐπεὶ οὐκ ἐμὲ μητίετα Ζεὺς
ἐπεὶ: Il. 11:318: ἡμέων ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ νεφεληγερέτα Ζεὺς
ἐπεὶ: Il. 11:323: τοὺς μὲν ἔπειτ’ εἴασαν, ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν·
ἐπεὶ: Il. 11:402: Ἀργείων παρέμεινεν, ἐπεὶ φόβος ἔλλαβε πάντας·
ἐπεὶ: Il. 11:478: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε δαμάσσεται ὠκὺς ὀϊστός,
ἐπεί: Il. 11:498: πεύθετ’, ἐπεί ῥα μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ μάρνατο πάσης
ἐπεί: Il. 11:561: σπουδῇ τ’ ἐξήλασσαν, ἐπεί τ’ ἐκορέσσατο φορβῆς·
ἐπεὶ: Il. 11:594: στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων.
ἐπεί: Il. 11:640: πινέμεναι δ’ ἐκέλευσεν, ἐπεί ῥ’ ὥπλισσε κυκειῶ.
ἐπεὶ: Il. 11:641: τὼ δ’ ἐπεὶ οὖν πίνοντ’ ἀφέτην πολυκαγκέα δίψαν
ἐπεὶ: Il. 11:720: καὶ πεζός περ ἐών, ἐπεὶ ὧς ἄγε νεῖκος Ἀθήνη.
ἐπεὶ: Il. 11:744: ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος, ἐπεὶ ἴδον ἄνδρα πεσόντα
ἐπεί: Il. 11:763: πολλὰ μετακλαύσεσθαι ἐπεί κ’ ἀπὸ λαὸς ὄληται.
ἐπεὶ: Il. 11:779: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπημεν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος,
ἐπεὶ: Il. 12:13: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μὲν Τρώων θάνον ὅσσοι ἄριστοι,
ἐπεὶ: Il. 12:83: ἀλλ’ ἀπὸ πάντες ὄρουσαν, ἐπεὶ ἴδον Ἕκτορα δῖον.
ἐπεὶ: Il. 12:105: οἳ δ’ ἐπεὶ ἀλλήλους ἄραρον τυκτῇσι βόεσσι
ἐπεὶ: Il. 12:143: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησαν
ἐπεὶ: Il. 12:212: ἐσθλὰ φραζομένῳ, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικε
ἐπεὶ: Il. 12:270: ὅς τε χερειότερος, ἐπεὶ οὔ πω πάντες ὁμοῖοι
ἐπεὶ: Il. 12:321: ἐσθλή, ἐπεὶ Λυκίοισι μέτα πρώτοισι μάχονται.
ἐπεὶ: Il. 12:345: εἴη, ἐπεὶ τάχα τῇδε τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος.
ἐπεὶ: Il. 12:358: εἴη, ἐπεὶ τάχα κεῖθι τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος·
ἐπεί: Il. 12:393: αὐτίκ’ ἐπεί τ’ ἐνόησεν· ὅμως δ’ οὐ λήθετο χάρμης,
ἐπεί: Il. 12:407: χάζετ’, ἐπεί οἱ θυμὸς ἐέλπετο κῦδος ἀρέσθαι.
ἐπεὶ: Il. 12:420: τείχεος ἂψ ὤσασθαι, ἐπεὶ τὰ πρῶτα πέλασθεν.
ἐπεὶ: Il. 13:1: Ζεὺς δ’ ἐπεὶ οὖν Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα νηυσὶ πέλασσε,
ἐπεί: Il. 13:68: Αἶαν ἐπεί τις νῶϊ θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι
ἐπεὶ: Il. 13:174: αὐτὰρ ἐπεὶ Δαναῶν νέες ἤλυθον ἀμφιέλισσαι,
ἐπεὶ: Il. 13:309: ἦ ἐπ’ ἀριστερόφιν; ἐπεὶ οὔπωθι ἔλπομαι οὕτω
ἐπεὶ: Il. 13:382: ἀμφὶ γάμῳ, ἐπεὶ οὔ τοι ἐεδνωταὶ κακοί εἰμεν.
ἐπεί: Il. 13:416: γηθήσειν κατὰ θυμόν, ἐπεί ῥά οἱ ὤπασα πομπόν.
ἐπεὶ: Il. 13:447: τρεῖς ἑνὸς ἀντὶ πεφάσθαι; ἐπεὶ σύ περ εὔχεαι οὕτω.
ἐπεί: Il. 13:505: ᾤχετ’, ἐπεί ῥ’ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.
ἐπεὶ: Il. 13:627: μὰψ οἴχεσθ’ ἀνάγοντες, ἐπεὶ φιλέεσθε παρ’ αὐτῇ·
ἐπεὶ: Il. 13:737: Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ἐπεὶ κατὰ τεῖχος ἔβησαν
ἐπεὶ: Il. 13:746: χρεῖος, ἐπεὶ παρὰ νηυσὶν ἀνὴρ ἆτος πολέμοιο
ἐπεὶ: Il. 13:757: πάντες ἐπεσσεύοντ’, ἐπεὶ Ἕκτορος ἔκλυον αὐδήν.
ἐπεί: Il. 13:775: Ἕκτορ ἐπεί τοι θυμὸς ἀναίτιον αἰτιάασθαι,
ἐπεὶ: Il. 13:777: μέλλω, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ πάμπαν ἀνάλκιδα γείνατο μήτηρ·
ἐπεὶ: Il. 14:65: Νέστορ ἐπεὶ δὴ νηυσὶν ἔπι πρυμνῇσι μάχονται,
ἐπεὶ: Il. 14:141: δερκομένῳ, ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι φρένες οὐδ’ ἠβαιαί.
ἐπεὶ: Il. 14:187: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα περὶ χροῒ θήκατο κόσμον
ἐπεὶ: Il. 14:207: εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
ἐπεί: Il. 14:237: αὐτίκ’ ἐπεί κεν ἐγὼ παραλέξομαι ἐν φιλότητι.
ἐπεί: Il. 14:279: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
ἐπεὶ: Il. 14:305: εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
ἐπεί: Il. 14:339: ἔνθ’ ἴομεν κείοντες, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν εὐνή.
ἐπεὶ: Il. 14:358: Ζεύς, ἐπεὶ αὐτῷ ἐγὼ μαλακὸν περὶ κῶμ’ ἐκάλυψα·
ἐπεί: Il. 14:382: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἕσσαντο περὶ χροῒ νώροπα χαλκὸν
ἐπεὶ: Il. 14:402: ἔγχει, ἐπεὶ τέτραπτο πρὸς ἰθύ οἱ, οὐδ’ ἀφάμαρτε,
ἐπεί: Il. 14:509: ἤρατ’, ἐπεί ῥ’ ἔκλινε μάχην κλυτὸς ἐννοσίγαιος.
ἐπεὶ: Il. 15:1: Αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν
ἐπεὶ: Il. 15:11: αἷμ’ ἐμέων, ἐπεὶ οὔ μιν ἀφαυρότατος βάλ’ Ἀχαιῶν.
ἔπει: Il. 15:106: ἢ ἔπει ἠὲ βίῃ· ὃ δ’ ἀφήμενος οὐκ ἀλεγίζει
ἐπεί: Il. 15:165: μεῖναι, ἐπεί εὑ φημὶ βίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι
ἐπεὶ: Il. 15:181: χεῖρας, ἐπεὶ σέο φησὶ βίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι
ἐπεὶ: Il. 15:228: χεῖρας ἐμάς, ἐπεὶ οὔ κεν ἀνιδρωτί γ’ ἐτελέσθη.
ἐπεί: Il. 15:242: παύετ’, ἐπεί μιν ἔγειρε Διὸς νόος αἰγιόχοιο.
ἐπεὶ: Il. 15:252: ἤματι τῷδ’ ἵξεσθαι, ἐπεὶ φίλον ἄϊον ἦτορ.
ἐπεὶ: Il. 15:270: ὀτρύνων ἱππῆας, ἐπεὶ θεοῦ ἔκλυεν αὐδήν.
ἐπεὶ: Il. 15:279: αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδον Ἕκτορ’ ἐποιχόμενον στίχας ἀνδρῶν
ἐπεὶ: Il. 15:320: αὐτὰρ ἐπεὶ κατ’ ἐνῶπα ἰδὼν Δαναῶν ταχυπώλων
ἐπεὶ: Il. 15:363: ὅς τ’ ἐπεὶ οὖν ποιήσῃ ἀθύρματα νηπιέῃσιν
ἐπεὶ: Il. 15:395: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησε
ἐπεί: Il. 15:418: οὔθ’ ὃ τὸν ἂψ ὤσασθαι, ἐπεί ῥ’ ἐπέλασσέ γε δαίμων.
ἐπεὶ: Il. 15:432: ναῖ’, ἐπεὶ ἄνδρα κατέκτα Κυθήροισι ζαθέοισι,
ἐπεὶ: Il. 15:473: κεῖσθαι, ἐπεὶ συνέχευε θεὸς Δαναοῖσι μεγήρας·
ἐπεὶ: Il. 15:549: αὐτὰρ ἐπεὶ Δαναῶν νέες ἤλυθον ἀμφιέλισσαι,
ἐπεὶ: Il. 15:591: στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων.
ἐπεὶ: Il. 15:680: ὅς τ’ ἐπεὶ ἐκ πολέων πίσυρας συναείρεται ἵππους,
ἐπεὶ: Il. 15:716: Ἕκτωρ δὲ πρύμνηθεν ἐπεὶ λάβεν οὐχὶ μεθίει
ἐπεὶ: Il. 16:55: αἰνὸν ἄχος τό μοί ἐστιν, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῷ.
ἐπεὶ: Il. 16:187: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε μογοστόκος Εἰλείθυια
ἐπεὶ: Il. 16:190: ἠγάγετο πρὸς δώματ’, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα,
ἐπεὶ: Il. 16:198: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντας ἅμ’ ἡγεμόνεσσιν Ἀχιλλεὺς
ἐπεί: Il. 16:206: αὖτις, ἐπεί ῥά τοι ὧδε κακὸς χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
ἐπεὶ: Il. 16:211: μᾶλλον δὲ στίχες ἄρθεν, ἐπεὶ βασιλῆος ἄκουσαν.
ἐπεί: Il. 16:246: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἀπὸ ναῦφι μάχην ἐνοπήν τε δίηται,
ἐπεὶ: Il. 16:374: πάσας πλῆσαν ὁδούς, ἐπεὶ ἂρ τμάγεν· ὕψι δ’ ἀέλλη
ἐπεὶ: Il. 16:394: Πάτροκλος δ’ ἐπεὶ οὖν πρώτας ἐπέκερσε φάλαγγας,
ἐπεὶ: Il. 16:425: Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ’ ἔλυσεν.
ἐπεὶ: Il. 16:427: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἐπεὶ ἴδεν ἔκθορε δίφρου.
ἐπεὶ: Il. 16:471: σύγχυτ’, ἐπεὶ δὴ κεῖτο παρήορος ἐν κονίῃσι.
ἐπεὶ: Il. 16:507: ἱεμένους φοβέεσθαι, ἐπεὶ λίπον ἅρματ’ ἀνάκτων.
ἐπεί: Il. 16:549: ἄσχετον, οὐκ ἐπιεικτόν, ἐπεί σφισιν ἕρμα πόληος
ἐπεὶ: Il. 16:563: οἳ δ’ ἐπεὶ ἀμφοτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας
ἐπεί: Il. 16:615: ᾤχετ’, ἐπεί ῥ’ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.
ἐπεὶ: Il. 16:639: ἔγνω, ἐπεὶ βελέεσσι καὶ αἵματι καὶ κονίῃσιν
ἐπεὶ: Il. 16:660: πάντες, ἐπεὶ βασιλῆα ἴδον βεβλαμμένον ἦτορ
ἐπεὶ: Il. 16:762: Ἕκτωρ μὲν κεφαλῆφιν ἐπεὶ λάβεν οὐχὶ μεθίει·
ἐπεὶ: Il. 17:60: Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἐπεὶ κτάνε τεύχε’ ἐσύλα.
ἐπεὶ: Il. 17:101: Ἕκτορι χωρήσαντ’, ἐπεὶ ἐκ θεόφιν πολεμίζει.
ἐπεὶ: Il. 17:114: στῆ δὲ μεταστρεφθεὶς ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων
ἐπεὶ: Il. 17:125: Ἕκτωρ μὲν Πάτροκλον ἐπεὶ κλυτὰ τεύχε’ ἀπηύρα,
ἐπεὶ: Il. 17:147: εἶσι περὶ πτόλιος, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν
ἐπεὶ: Il. 17:150: σχέτλι’, ἐπεὶ Σαρπηδόν’ ἅμα ξεῖνον καὶ ἑταῖρον
ἐπεὶ: Il. 17:168: οὐδ’ ἰθὺς μαχέσασθαι, ἐπεὶ σέο φέρτερός ἐστι.
ἐπεὶ: Il. 17:243: καὶ σῇ, ἐπεὶ πολέμοιο νέφος περὶ πάντα καλύπτει
ἐπεὶ: Il. 17:270: χεῦ’, ἐπεὶ οὐδὲ Μενοιτιάδην ἔχθαιρε πάρος γε,
ἐπεὶ: Il. 17:382: νόσφιν ἐμαρνάσθην, ἐπεὶ ὣς ἐπετέλλετο Νέστωρ
ἐπεὶ: Il. 17:406: ἂψ ἀπονοστήσειν, ἐπεὶ οὐδὲ τὸ ἔλπετο πάμπαν
ἐπεὶ: Il. 17:427: κλαῖον, ἐπεὶ δὴ πρῶτα πυθέσθην ἡνιόχοιο
ἐπεὶ: Il. 17:489: σῷ ἐθέλεις, ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐφορμηθέντε γε νῶϊ
ἐπεί: Il. 17:577: δήμου, ἐπεί οἱ ἑταῖρος ἔην φίλος εἰλαπιναστής·
ἐπεὶ: Il. 17:603: τρέσσε δὲ παπτήνας, ἐπεὶ οὐκέτι ἔλπετο θυμῷ
ἐπεὶ: Il. 17:641: Πηλεΐδῃ, ἐπεὶ οὔ μιν ὀΐομαι οὐδὲ πεπύσθαι
ἐπεί: Il. 17:647: ἐν δὲ φάει καὶ ὄλεσσον, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν οὕτως.
ἐπεὶ: Il. 17:658: ὅς τ’ ἐπεὶ ἄρ κε κάμῃσι κύνας τ’ ἄνδρας τ’ ἐρεθίζων,
ἐπεὶ: Il. 18:55: ἥ τ’ ἐπεὶ ἂρ τέκον υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε
ἐπεὶ: Il. 18:80: ἀλλὰ τί μοι τῶν ἦδος ἐπεὶ φίλος ὤλεθ’ ἑταῖρος
ἐπεὶ: Il. 18:90: οἴκαδε νοστήσαντ’, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ θυμὸς ἄνωγε
ἐπεὶ: Il. 18:98: αὐτίκα τεθναίην, ἐπεὶ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ἑταίρῳ
ἐπεὶ: Il. 18:101: νῦν δ’ ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἐπεί: Il. 18:121: κείσομ’ ἐπεί κε θάνω· νῦν δὲ κλέος ἐσθλὸν ἀροίμην,
ἐπεὶ: Il. 18:133: δηρὸν ἐπαγλαϊεῖσθαι, ἐπεὶ φόνος ἐγγύθεν αὐτῷ.
ἐπεὶ: Il. 18:225: ἡνίοχοι δ’ ἔκπληγεν, ἐπεὶ ἴδον ἀκάματον πῦρ
ἐπεὶ: Il. 18:235: δάκρυα θερμὰ χέων, ἐπεὶ εἴσιδε πιστὸν ἑταῖρον
ἐπεί: Il. 18:280: ἂψ πάλιν εἶσ’ ἐπὶ νῆας, ἐπεί κ’ ἐριαύχενας ἵππους
ἐπεὶ: Il. 18:292: κτήματα περνάμεν’ ἵκει, ἐπεὶ μέγας ὠδύσατο Ζεύς.
ἐπεὶ: Il. 18:330: αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ νοστήσαντα
ἐπεὶ: Il. 18:333: νῦν δ’ ἐπεὶ οὖν Πάτροκλε σεῦ ὕστερος εἶμ’ ὑπὸ γαῖαν,
ἐπεὶ: Il. 18:349: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ ζέσσεν ὕδωρ ἐνὶ ἤνοπι χαλκῷ,
ἐπεί: Il. 18:436: υἱὸν ἐπεί μοι δῶκε γενέσθαί τε τραφέμεν τε
ἐπεὶ: Il. 18:609: Αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε σάκος μέγα τε στιβαρόν τε,
ἐπεὶ: Il. 18:614: Αὐτὰρ ἐπεὶ πάνθ’ ὅπλα κάμε κλυτὸς ἀμφιγυήεις,
ἐπεὶ: Il. 19:9: κεῖσθαι, ἐπεὶ δὴ πρῶτα θεῶν ἰότητι δαμάσθη·
ἐπεὶ: Il. 19:19: αὐτὰρ ἐπεὶ φρεσὶν ᾗσι τετάρπετο δαίδαλα λεύσσων
ἐπεὶ: Il. 19:54: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντες ἀολλίσθησαν Ἀχαιοί,
ἐπεὶ: Il. 19:137: ἀλλ’ ἐπεὶ ἀασάμην καί μευ φρένας ἐξέλετο Ζεύς,
ἐπεὶ: Il. 19:157: Τρωσὶ μαχησομένους, ἐπεὶ οὐκ ὀλίγον χρόνον ἔσται
ἐπεὶ: Il. 19:219: πολλόν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην καὶ πλείονα οἶδα.
ἐπεί: Il. 19:307: ἄσασθαι φίλον ἦτορ, ἐπεί μ’ ἄχος αἰνὸν ἱκάνει·
ἐπεί: Il. 19:402: ἂψ Δαναῶν ἐς ὅμιλον ἐπεί χ’ ἕωμεν πολέμοιο,
ἐπεὶ: Il. 20:47: αὐτὰρ ἐπεὶ μεθ’ ὅμιλον Ὀλύμπιοι ἤλυθον ἀνδρῶν,
ἐπεὶ: Il. 20:135: ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰμεν·
ἐπεὶ: Il. 20:201: ἔλπεο δειδίξεσθαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς
ἐπεὶ: Il. 20:216: κτίσσε δὲ Δαρδανίην, ἐπεὶ οὔ πω Ἴλιος ἱρὴ
ἐπεὶ: Il. 20:270: ἦσαν, ἐπεὶ πέντε πτύχας ἤλασε κυλλοποδίων,
ἐπεὶ: Il. 20:318: Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
ἐπεί: Il. 20:337: αὐτὰρ ἐπεί κ’ Ἀχιλεὺς θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ,
ἐπεὶ: Il. 20:340: Ὣς εἰπὼν λίπεν αὐτόθ’, ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα.
ἐπεὶ: Il. 20:368: ἔγχεϊ δ’ ἀργαλέον, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσιν.
ἐπεὶ: Il. 20:432: ἔλπεο δειδίξεσθαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς
ἐπεὶ: Il. 20:437: δουρὶ βαλών, ἐπεὶ ἦ καὶ ἐμὸν βέλος ὀξὺ πάροιθεν.
ἐπεὶ: Il. 21:26: πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς. ὃ δ’ ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων,
ἐπεὶ: Il. 21:91: ἀντίθεον Πολύδωρον, ἐπεὶ βάλες ὀξέϊ δουρί·
ἐπεί: Il. 21:93: σὰς χεῖρας φεύξεσθαι, ἐπεί ῥ’ ἐπέλασσέ γε δαίμων.
ἐπεὶ: Il. 21:95: μή με κτεῖν’, ἐπεὶ οὐχ ὁμογάστριος Ἕκτορός εἰμι,
ἐπεὶ: Il. 21:146: Ξάνθος, ἐπεὶ κεχόλωτο δαϊκταμένων αἰζηῶν,
ἐπεὶ: Il. 21:163: ἥρως Ἀστεροπαῖος, ἐπεὶ περιδέξιος ἦεν.
ἐπεὶ: Il. 21:201: τὸν δὲ κατ’ αὐτόθι λεῖπεν, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα,
ἐπεὶ: Il. 21:309: σχῶμεν, ἐπεὶ τάχα ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
ἐπεὶ: Il. 21:377: Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
ἐπεὶ: Il. 21:383: Αὐτὰρ ἐπεὶ Ξάνθοιο δάμη μένος, οἳ μὲν ἔπειτα
ἐπεὶ: Il. 21:440: καλόν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην καὶ πλείονα οἶδα.
ἐπεὶ: Il. 21:483: τοξοφόρῳ περ ἐούσῃ, ἐπεὶ σὲ λέοντα γυναιξὶ
ἐπεί: Il. 21:534: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἐς τεῖχος ἀναπνεύσωσιν ἀλέντες,
ἐπεί: Il. 21:575: ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἐπεί κεν ὑλαγμὸν ἀκούσῃ·
ἐπεὶ: Il. 22:13: οὐ μέν με κτενέεις, ἐπεὶ οὔ τοι μόρσιμός εἰμι.
ἐπεὶ: Il. 22:19: ῥηϊδίως, ἐπεὶ οὔ τι τίσιν γ’ ἔδεισας ὀπίσσω.
ἐπεὶ: Il. 22:40: Πηλεΐωνι δαμείς, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστι
ἐπεί: Il. 22:67: ὠμησταὶ ἐρύουσιν, ἐπεί κέ τις ὀξέϊ χαλκῷ
ἐπεὶ: Il. 22:104: νῦν δ’ ἐπεὶ ὤλεσα λαὸν ἀτασθαλίῃσιν ἐμῇσιν,
ἐπεί: Il. 22:125: αὔτως ὥς τε γυναῖκα, ἐπεί κ’ ἀπὸ τεύχεα δύω.
ἐπεὶ: Il. 22:159: καρπαλίμως, ἐπεὶ οὐχ ἱερήϊον οὐδὲ βοείην
ἐπεὶ: Il. 22:236: ὃς ἔτλης ἐμεῦ εἵνεκ’, ἐπεὶ ἴδες ὀφθαλμοῖσι,
ἐπεὶ: Il. 22:258: ἀλλ’ ἐπεὶ ἄρ κέ σε συλήσω κλυτὰ τεύχε’ Ἀχιλλεῦ
ἐπεὶ: Il. 22:376: τὸν δ’ ἐπεὶ ἐξενάριξε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
ἐπεὶ: Il. 22:379: ἐπεὶ δὴ τόνδ’ ἄνδρα θεοὶ δαμάσασθαι ἔδωκαν,
ἐπεὶ: Il. 22:458: ἥ μιν ἔχεσκ’, ἐπεὶ οὔ ποτ’ ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν,
ἐπεὶ: Il. 22:462: αὐτὰρ ἐπεὶ πύργόν τε καὶ ἀνδρῶν ἷξεν ὅμιλον
ἐπεὶ: Il. 22:472: ἐκ δόμου Ἠετίωνος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα.
ἐπεὶ: Il. 22:475: ἣ δ’ ἐπεὶ οὖν ἔμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη
ἐπεὶ: Il. 22:486: ἔσσεαι Ἕκτορ ὄνειαρ ἐπεὶ θάνες, οὔτε σοὶ οὗτος.
ἐπεί: Il. 22:509: αἰόλαι εὐλαὶ ἔδονται, ἐπεί κε κύνες κορέσωνται
ἐπεὶ: Il. 22:513: οὐδὲν σοί γ’ ὄφελος, ἐπεὶ οὐκ ἐγκείσεαι αὐτοῖς,
ἐπεὶ: Il. 23:2: ἐπεὶ δὴ νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο,
ἐπεί: Il. 23:10: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ὀλοοῖο τεταρπώμεσθα γόοιο,
ἐπεὶ: Il. 23:46: κείρασθαί τε κόμην, ἐπεὶ οὔ μ’ ἔτι δεύτερον ὧδε
ἐπεὶ: Il. 23:57: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεὶ: Il. 23:127: Αὐτὰρ ἐπεὶ πάντῃ παρακάββαλον ἄσπετον ὕλην
ἐπεὶ: Il. 23:150: νῦν δ’ ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἐπεὶ: Il. 23:161: Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἐπεὶ: Il. 23:350: ἕζετ’, ἐπεὶ ᾧ παιδὶ ἑκάστου πείρατ’ ἔειπε.
ἐπεὶ: Il. 23:440: ἔῤῥ’, ἐπεὶ οὔ σ’ ἔτυμόν γε φάμεν πεπνῦσθαι Ἀχαιοί.
ἐπεὶ: Il. 23:468: αἳ δ’ ἐξηρώησαν, ἐπεὶ μένος ἔλλαβε θυμόν.
ἐπεὶ: Il. 23:493: Αἶαν Ἰδομενεῦ τε κακοῖς, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε.
ἐπεὶ: Il. 23:603: χωόμενος, ἐπεὶ οὔ τι παρήορος οὐδ’ ἀεσίφρων
ἐπεὶ: Il. 23:652: ᾤχετ’, ἐπεὶ πάντ’ αἶνον ἐπέκλυε Νηλεΐδαο.
ἐπεὶ: Il. 23:669: πυγμῇ νικήσαντ’, ἐπεὶ εὔχομαι εἶναι ἄριστος.
ἐπεὶ: Il. 23:743: πολλόν, ἐπεὶ Σιδόνες πολυδαίδαλοι εὖ ἤσκησαν,
ἐπεὶ: Il. 23:813: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν,
ἐπεὶ: Il. 24:14: ἀλλ’ ὅ γ’ ἐπεὶ ζεύξειεν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
ἐπεὶ: Il. 24:42: ὅς τ’ ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τε βίῃ καὶ ἀγήνορι θυμῷ
ἐπεὶ: Il. 24:50: αὐτὰρ ὅ γ’ Ἕκτορα δῖον, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα,
ἐπεὶ: Il. 24:68: ὣς γὰρ ἔμοιγ’, ἐπεὶ οὔ τι φίλων ἡμάρτανε δώρων.
ἐπεὶ: Il. 24:214: παιδὸς ἐμοῦ, ἐπεὶ οὔ ἑ κακιζόμενόν γε κατέκτα,
ἐπεὶ: Il. 24:255: ὤ μοι ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους
ἐπεὶ: Il. 24:288: ἂψ ἐκ δυσμενέων ἀνδρῶν, ἐπεὶ ἂρ σέ γε θυμὸς
ἐπεὶ: Il. 24:329: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν πόλιος κατέβαν, πεδίον δ’ ἀφίκοντο,
ἐπεὶ: Il. 24:349: Οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν μέγα σῆμα παρὲξ Ἴλοιο ἔλασσαν,
ἐπεί: Il. 24:423: καὶ νέκυός περ ἐόντος, ἐπεί σφι φίλος περὶ κῆρι.
ἐπεὶ: Il. 24:426: ἀθανάτοις, ἐπεὶ οὔ ποτ’ ἐμὸς πάϊς, εἴ ποτ’ ἔην γε,
ἐπεὶ: Il. 24:493: αὐτὰρ ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους
ἐπεί: Il. 24:513: αὐτὰρ ἐπεί ῥα γόοιο τετάρπετο δῖος Ἀχιλλεύς,
ἐπεὶ: Il. 24:541: γηράσκοντα κομίζω, ἐπεὶ μάλα τηλόθι πάτρης
ἐπεί: Il. 24:547: αὐτὰρ ἐπεί τοι πῆμα τόδ’ ἤγαγον Οὐρανίωνες
ἐπεί: Il. 24:557: σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, ἐπεί με πρῶτον ἔασας
ἐπεὶ: Il. 24:587: τὸν δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
ἐπεὶ: Il. 24:594: πατρὶ φίλῳ, ἐπεὶ οὔ μοι ἀεικέα δῶκεν ἄποινα.
ἐπεὶ: Il. 24:613: ἣ δ’ ἄρα σίτου μνήσατ’, ἐπεὶ κάμε δάκρυ χέουσα.
ἐπεὶ: Il. 24:628: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεὶ: Il. 24:633: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες,
ἐπεί: Il. 24:684: ἀνδράσιν ἐν δηΐοισιν, ἐπεί σ’ εἴασεν Ἀχιλλεύς.
ἐπεὶ: Il. 24:706: χαίρετ’, ἐπεὶ μέγα χάρμα πόλει τ’ ἦν παντί τε δήμῳ.
ἐπεὶ: Il. 24:719: οἳ δ’ ἐπεὶ εἰσάγαγον κλυτὰ δώματα, τὸν μὲν ἔπειτα
ἐπεὶ: Il. 24:737: ἢ πατέρ’ ἠὲ καὶ υἱόν, ἐπεὶ μάλα πολλοὶ Ἀχαιῶν
ἐπεὶ: Il. 24:754: σεῦ δ’ ἐπεὶ ἐξέλετο ψυχὴν ταναήκεϊ χαλκῷ,
ἐπεί: Il. 24:790: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο
ἐπεὶ: Od. 1:2: πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε·
ἐπεὶ: Od. 1:37: εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον, ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς,
ἐπεὶ: Od. 1:150: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο
ἐπεὶ: Od. 1:160: ῥεῖ’, ἐπεὶ ἀλλότριον βίοτον νήποινον ἔδουσιν,
ἐπεὶ: Od. 1:176: ξεῖνος, ἐπεὶ πολλοὶ ἴσαν ἀνέρες ἡμέτερον δῶ
ἐπεὶ: Od. 1:177: ἄλλοι, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐπίστροφος ἦν ἀνθρώπων.”
ἐπεὶ: Od. 1:205: φράσσεται ὥς κε νέηται, ἐπεὶ πολυμήχανός ἐστιν.
ἐπεὶ: Od. 1:209: κείνῳ, ἐπεὶ θαμὰ τοῖον ἐμισγόμεθ’ ἀλλήλοισι,
ἐπεὶ: Od. 1:220: τοῦ μ’ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπεὶ σύ με τοῦτ’ ἐρεείνεις.”
ἐπεὶ: Od. 1:223: θῆκαν, ἐπεὶ σέ γε τοῖον ἐγείνατο Πηνελόπεια.
ἐπεὶ: Od. 1:226: εἰλαπίνη ἦε γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ’ ἐστίν,
ἐπεὶ: Od. 1:231: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,
ἐπεὶ: Od. 1:236: ἀνθρώπων, ἐπεὶ οὔ κε θανόντι περ ὧδ’ ἀκαχοίμην,
ἐπεὶ: Od. 1:238: ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσε.
ἐπεί: Od. 1:244: οἶον, ἐπεί νύ μοι ἄλλα θεοὶ κακὰ κήδε’ ἔτευξαν.
ἐπεί: Od. 1:263: δῶκεν, ἐπεί ῥα θεοὺς νεμεσίζετο αἰὲν ἐόντας,
ἐπεὶ: Od. 1:297: νηπιάας ὀχέειν, ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐσσί.
ἐπεὶ: Od. 1:299: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἔκτανε πατροφονῆα,
ἐπεί: Od. 1:342: τείρει, ἐπεί με μάλιστα καθίκετο πένθος ἄλαστον.
ἐπεὶ: Od. 1:370: ἔστω, ἐπεὶ τό γε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ
ἐπεὶ: Od. 1:396: τῶν κέν τις τόδ’ ἔχῃσιν, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς·
ἐπεί: Od. 2:9: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
ἐπεὶ: Od. 2:96: κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,
ἐπεὶ: Od. 2:135: δώσει, ἐπεὶ μήτηρ στυγερὰς ἀρήσετ’ ἐρινῦς
ἐπεὶ: Od. 2:155: θάμβησαν δ’ ὄρνιθας, ἐπεὶ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν·
ἐπεὶ: Od. 2:199: μνηστύος ἀργαλέης, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης,
ἐπεὶ: Od. 2:278: ἀλλ’ ἐπεὶ οὐδ’ ὄπιθεν κακὸς ἔσσεαι οὐδ’ ἀνοήμων,
ἐπεὶ: Od. 2:282: ἀφραδέων, ἐπεὶ οὔ τι νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι·
ἐπεὶ: Od. 2:297: Τηλέμαχος παρέμιμνεν, ἐπεὶ θεοῦ ἔκλυεν αὐδήν.
ἐπεί: Od. 2:327: ἢ ὅ γε καὶ Σπάρτηθεν, ἐπεί νύ περ ἵεται αἰνῶς·
ἐπεὶ: Od. 2:372: “θάρσει, μαῖ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἥδε γε βουλή.
ἐπεί: Od. 2:378: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
ἐπεί: Od. 2:398: εἵατ’, ἐπεί σφισιν ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτεν.
ἐπεί: Od. 2:407: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ἐπεὶ: Od. 3:47: σπεῖσαι, ἐπεὶ καὶ τοῦτον ὀΐομαι ἀθανάτοισιν
ἐπεὶ: Od. 3:65: οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο,
ἐπεὶ: Od. 3:67: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεὶ: Od. 3:70: ξείνους, οἵ τινές εἰσιν, ἐπεὶ τάρπησαν ἐδωδῆς.
ἐπεί: Od. 3:103: “ὦ φίλ’, ἐπεί μ’ ἔμνησας ὀϊζύος, ἣν ἐν ἐκείνῳ
ἐπεὶ: Od. 3:121: ἤθελ’, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἐνίκα δῖος Ὀδυσσεὺς
ἐπεὶ: Od. 3:130: αὐτὰρ ἐπεὶ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπήν,
ἐπεὶ: Od. 3:133: Ἀργείοισ’, ἐπεὶ οὔ τι νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι
ἐπεὶ: Od. 3:166: φεῦγον, ἐπεὶ γίνωσκον, ὃ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων.
ἐπεὶ: Od. 3:183: οὖρος, ἐπεὶ δὴ πρῶτα θεὸς προέηκεν ἀῆναι.
ἐπεὶ: Od. 3:197: ἀνδρός, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐτείσατο πατροφονῆα,
ἐπεὶ: Od. 3:211: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ δὴ ταῦτά μ’ ἀνέμνησας καὶ ἔειπες,
ἐπεὶ: Od. 3:244: Νέστορ’, ἐπεὶ περίοιδε δίκας ἠδὲ φρόνιν ἄλλων·
ἐπεὶ: Od. 3:250: Αἴγισθος δολόμητις, ἐπεὶ κτάνε πολλὸν ἀρείω;
ἐπεὶ: Od. 3:322: αὐτόετες οἰχνεῦσιν, ἐπεὶ μέγα τε δεινόν τε.
ἐπεὶ: Od. 3:342: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
ἐπεὶ: Od. 3:358: Τηλέμαχον πείθεσθαι, ἐπεὶ πολὺ κάλλιον οὕτω.
ἐπεὶ: Od. 3:368: οὐδ’ ὀλίγον· σὺ δὲ τοῦτον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα,
ἐπεὶ: Od. 3:395: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
ἐπεί: Od. 3:447: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,
ἐπεὶ: Od. 3:455: τῆς δ’ ἐπεὶ ἐκ μέλαν αἷμα ῥύη, λίπε δ’ ὀστέα θυμός,
ἐπεὶ: Od. 3:461: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ’ ἐκάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
ἐπεὶ: Od. 3:466: αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
ἐπεὶ: Od. 3:470: οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο,
ἐπεὶ: Od. 3:473: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεὶ: Od. 4:13: ἐπεὶ δὴ τὸ πρῶτον ἐγείνατο παῖδ’ ἐρατεινήν,
ἐπεὶ: Od. 4:47: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ὁρώμενοι ὀφθαλμοῖσιν,
ἐπεὶ: Od. 4:49: τοὺς δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
ἐπεὶ: Od. 4:64: σκηπτούχων, ἐπεὶ οὔ κε κακοὶ τοιούσδε τέκοιεν.”
ἐπεὶ: Od. 4:68: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεὶ: Od. 4:95: εἰσίν· - ἐπεὶ μάλα πολλὰ πάθον καὶ ἀπώλεσα οἶκον
ἐπεὶ: Od. 4:106: μνωομένῳ, ἐπεὶ οὔ τις Ἀχαιῶν τόσσ’ ἐμόγησεν,
ἐπεὶ: Od. 4:204: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ τόσα εἶπες, ὅσ’ ἂν πεπνυμένος ἀνὴρ
ἐπεί: Od. 4:233: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐνέηκε κέλευσέ τε οἰνοχοῆσαι,
ἐπεὶ: Od. 4:260: χαῖρ’, ἐπεὶ ἤδη μοι κραδίη τέτραπτο νεέσθαι
ἐπεὶ: Od. 4:352: ἔσχον, ἐπεὶ οὔ σφιν ἔρεξα τεληέσσας ἑκατόμβας·
ἐπεί: Od. 4:428: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ἐπεὶ: Od. 4:490: ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσεν.
ἐπεί: Od. 4:494: δὴν ἄκλαυτον ἔσεσθαι, ἐπεί κ’ ἐῢ πάντα πύθηαι.
ἐπεὶ: Od. 4:511: [ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἀπόλωλεν, ἐπεὶ πίεν ἁλμυρὸν ὕδωρ.]
ἐπεὶ: Od. 4:523: δάκρυα θερμὰ χέοντ’, ἐπεὶ ἀσπασίως ἴδε γαῖαν.
ἐπεὶ: Od. 4:541: αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίων τε κυλινδόμενός τε κορέσθην,
ἐπεὶ: Od. 4:544: κλαῖ’, ἐπεὶ οὐκ ἄνυσίν τινα δήομεν· ἀλλὰ τάχιστα
ἐπεί: Od. 4:573: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλθομεν ἠδὲ θάλασσαν,
ἐπεὶ: Od. 4:583: αὐτὰρ ἐπεὶ κατέπαυσα θεῶν χόλον αἰὲν ἐόντων,
ἐπεὶ: Od. 4:647: ἦε ἑκών οἱ δῶκας, ἐπεὶ προσπτύξατο μύθῳ.”
ἐπεί: Od. 4:806: κλαίειν οὐδ’ ἀκάχησθαι, ἐπεί ῥ’ ἔτι νόστιμός ἐστι
ἐπεὶ: Od. 4:811: πωλέ’, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀπόπροθι δώματα ναίεις·
ἐπεὶ: Od. 5:76: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ,
ἐπεὶ: Od. 5:95: αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε θυμὸν ἐδωδῇ,
ἐπεί: Od. 5:131: οἶον, ἐπεί οἱ νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ
ἐπεὶ: Od. 5:137: ἀλλ’ ἐπεὶ οὔ πως ἔστι Διὸς νόον αἰγιόχοιο
ἐπεὶ: Od. 5:150: ἤϊ’, ἐπεὶ δὴ Ζηνὸς ἐπέκλυεν ἀγγελιάων.
ἐπεὶ: Od. 5:153: νόστον ὀδυρομένῳ, ἐπεὶ οὐκέτι ἥνδανε νύμφη.
ἐπεὶ: Od. 5:201: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος,
ἐπεὶ: Od. 5:212: οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἐπεὶ οὔ πως οὐδὲ ἔοικε
ἐπεὶ: Od. 5:241: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δεῖξ’ ὅθι δένδρεα μακρὰ πεφύκει,
ἐπεὶ: Od. 5:358: ἀλλὰ μάλ’ οὔ πω πείσομ’, ἐπεὶ ἑκὰς ὀφθαλμοῖσι
ἐπεὶ: Od. 5:364: νήξομ’, ἐπεὶ οὐ μέν τι πάρα προνοῆσαι ἄμεινον.”
ἐπεὶ: Od. 5:408: “ὤ μοι, ἐπεὶ δὴ γαῖαν ἀελπέα δῶκεν ἰδέσθαι
ἐπεὶ: Od. 6:33: ἐντύνεαι, ἐπεὶ οὔ τοι ἔτι δὴν παρθένος ἔσσεαι·
ἐπεὶ: Od. 6:47: ἔνθ’ ἀπέβη γλαυκῶπις, ἐπεὶ διεπέφραδε κούρῃ.
ἐπεὶ: Od. 6:93: αὐτὰρ ἐπεὶ πλῦνάν τε κάθηράν τε ῥύπα πάντα,
ἐπεὶ: Od. 6:99: αὐτὰρ ἐπεὶ σίτου τάρφθεν δμῳαί τε καὶ αὐτή,
ἐπεὶ: Od. 6:167: δήν, ἐπεὶ οὔ πω τοῖον ἀνήλυθεν ἐκ δόρυ γαίης,
ἐπεὶ: Od. 6:187: “ξεῖν’, ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ’ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας,
ἐπεὶ: Od. 6:191: νῦν δ’, ἐπεὶ ἡμετέρην τε πόλιν καὶ γαῖαν ἱκάνεις,
ἐπεὶ: Od. 6:227: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα λοέσσατο καὶ λίπ’ ἄλειψεν,
ἐπεὶ: Od. 6:279: ἀνδρῶν τηλεδαπῶν, ἐπεὶ οὔ τινες ἐγγύθεν εἰσίν·
ἐπεὶ: Od. 6:325: νῦν δή πέρ μευ ἄκουσον, ἐπεὶ πάρος οὔ ποτ’ ἄκουσας
ἐπεί: Od. 7:29: δείξω, ἐπεί μοι πατρὸς ἀμύμονος ἐγγύθι ναίει.
ἐπεί: Od. 7:35: λαῖτμα μέγ’ ἐκπερόωσιν, ἐπεί σφισι δῶκ’ ἐνοσίχθων·
ἐπεὶ: Od. 7:134: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ,
ἐπεὶ: Od. 7:152: θᾶσσον, ἐπεὶ δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχω.”
ἐπεὶ: Od. 7:167: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
ἐπεὶ: Od. 7:184: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
ἐπεί: Od. 7:205: οὔ τι κατακρύπτουσιν, ἐπεί σφισιν ἐγγύθεν εἰμέν,
ἐπεὶ: Od. 7:227: πεμπέμεναι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπεν.
ἐπεὶ: Od. 7:228: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
ἐπεί: Od. 7:242: κήδε’ ἐπεί μοι πολλὰ δόσαν θεοὶ Οὐρανίωνες·
ἐπεί: Od. 7:249: οἶον, ἐπεί μοι νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ
ἐπεὶ: Od. 7:340: αὐτὰρ ἐπεὶ στόρεσαν πυκινὸν λέχος ἐγκονέουσαι,
ἐπεί: Od. 8:24: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
ἐπεί: Od. 8:50: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ἐπεὶ: Od. 8:72: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεὶ: Od. 8:91: Φαιήκων οἱ ἄριστοι, ἐπεὶ τέρποντ’ ἐπέεσσιν,
ἐπεὶ: Od. 8:131: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντες ἐτέρφθησαν φρέν’ ἀέθλοις,
ἐπεὶ: Od. 8:143: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσ’ ἀγαθὸς πάϊς Ἀλκινόοιο,
ἐπεὶ: Od. 8:196: ἀμφαφόων, ἐπεὶ οὔ τι μεμιγμένον ἐστὶν ὁμίλῳ,
ἐπεί: Od. 8:205: δεῦρ’ ἄγε πειρηθήτω, ἐπεί μ’ ἐχολώσατε λίην,
ἐπεὶ: Od. 8:232: κύμασιν ἐν πολλοῖσ’, ἐπεὶ οὐ κομιδὴ κατὰ νῆα
ἐπεὶ: Od. 8:236: “ξεῖν’, ἐπεὶ οὐκ ἀχάριστα μεθ’ ἡμῖν ταῦτ’ ἀγορεύεις,
ἐπεὶ: Od. 8:276: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε δόλον κεχολωμένος Ἄρει,
ἐπεὶ: Od. 8:282: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα δόλον περὶ δέμνια χεῦεν,
ἐπεὶ: Od. 8:360: τὼ δ’ ἐπεὶ ἐκ δεσμοῖο λύθεν, κρατεροῦ περ ἐόντος,
ἐπεί: Od. 8:371: μουνὰξ ὀρχήσασθαι, ἐπεί σφισιν οὔ τις ἔριζεν.
ἐπεὶ: Od. 8:372: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σφαῖραν καλὴν μετὰ χερσὶν ἕλοντο,
ἐπεὶ: Od. 8:377: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σφαίρῃ ἀν’ ἰθὺν πειρήσαντο,
ἐπεὶ: Od. 8:397: καὶ δώρῳ, ἐπεὶ οὔ τι ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπεν.”
ἐπεὶ: Od. 8:411: δοῖεν, ἐπεὶ δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχεις.”
ἐπεὶ: Od. 8:446: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ἐπεὶ: Od. 8:451: θερμὰ λοέτρ’, ἐπεὶ οὔ τι κομιζόμενός γε θάμιζεν,
ἐπεὶ: Od. 8:452: ἐπεὶ δὴ λίπε δῶμα Καλυψοῦς ἠϋκόμοιο·
ἐπεὶ: Od. 8:454: τὸν δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
ἐπεὶ: Od. 8:485: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεὶ: Od. 8:543: ξεινοδόκοι καὶ ξεῖνος, ἐπεὶ πολὺ κάλλιον οὕτω·
ἐπεί: Od. 8:554: ἀλλ’ ἐπὶ πᾶσι τίθενται, ἐπεί κε τέκωσι, τοκῆες.
ἐπεὶ: Od. 8:585: ἐσθλός; ἐπεὶ οὐ μέν τι κασιγνήτοιο χερείων
ἐπεί: Od. 9:15: κήδε’ ἐπεί μοι πολλὰ δόσαν θεοὶ Οὐρανίωνες.
ἐπεὶ: Od. 9:87: αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιό τ’ ἐπασσάμεθ’ ἠδὲ ποτῆτος,
ἐπεὶ: Od. 9:135: εἰς ὥρας ἀμόῳεν, ἐπεὶ μάλα πῖαρ ὑπ’ οὖδας.
ἐπεὶ: Od. 9:250: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα,
ἐπεὶ: Od. 9:276: οὐδὲ θεῶν μακάρων, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰμεν·
ἐπεὶ: Od. 9:296: αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωψ μεγάλην ἐμπλήσατο νηδὺν
ἐπεὶ: Od. 9:310: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα,
ἐπεὶ: Od. 9:343: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα,
ἐπεὶ: Od. 9:347: “Κύκλωψ, τῆ, πίε οἶνον, ἐπεὶ φάγες ἀνδρόμεα κρέα,
ἐπεὶ: Od. 9:352: ἀνθρώπων πολέων; ἐπεὶ οὐ κατὰ μοῖραν ἔρεξας.”
ἐπεὶ: Od. 9:362: αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωπα περὶ φρένας ἤλυθεν οἶνος,
ἐπεὶ: Od. 9:478: σχέτλι’, ἐπεὶ ξείνους οὐχ ἅζεο σῷ ἐνὶ οἴκῳ
ἐπεί: Od. 9:516: ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν, ἐπεί μ’ ἐδαμάσσατο οἴνῳ.
ἐπεὶ: Od. 10:58: αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιό τ’ ἐπασσάμεθ’ ἠδὲ ποτῆτος,
ἐπεὶ: Od. 10:75: ἔῤῥ’, ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπεχθόμενος τόδ’ ἱκάνεις.”
ἐπεὶ: Od. 10:79: ἡμετέρῃ ματίῃ, ἐπεὶ οὐκέτι φαίνετο πομπή.
ἐπεὶ: Od. 10:87: ἔνθ’ ἐπεὶ ἐς λιμένα κλυτὸν ἤλθομεν, ὃν πέρι πέτρη
ἐπεὶ: Od. 10:112: οἱ δ’ ἐπεὶ εἰσῆλθον κλυτὰ δώματα, τὴν δὲ γυναῖκα
ἐπεὶ: Od. 10:152: ἐλθεῖν ἠδὲ πυθέσθαι, ἐπεὶ ἴδον αἴθοπα καπνόν.
ἐπεὶ: Od. 10:170: ἔγχει ἐρειδόμενος, ἐπεὶ οὔ πως ἦεν ἐπ’ ὤμου
ἐπεὶ: Od. 10:181: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ὁρώμενοι ὀφθαλμοῖσι,
ἐπεὶ: Od. 10:213: τοὺς αὐτὴ κατέθελξεν, ἐπεὶ κακὰ φάρμακ’ ἔδωκεν.
ἐπεὶ: Od. 10:219: σαῖνον· τοὶ δ’ ἔδδεισαν, ἐπεὶ ἴδον αἰνὰ πέλωρα.
ἐπεὶ: Od. 10:237: αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον, αὐτίκ’ ἔπειτα
ἐπεὶ: Od. 10:318: αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον οὐδέ μ’ ἔθελξε,
ἐπεί: Od. 10:346: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
ἐπεὶ: Od. 10:360: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ ζέσσεν ὕδωρ ἐνὶ ἤνοπι χαλκῷ,
ἐπεὶ: Od. 10:364: αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
ἐπεὶ: Od. 10:414: μητέρας· ὣς ἐμὲ κεῖνοι, ἐπεὶ ἴδον ὀφθαλμοῖσι,
ἐπεὶ: Od. 10:453: οἱ δ’ ἐπεὶ ἀλλήλους εἶδον φράσσαντό τ’ ἐσάντα,
ἐπεὶ: Od. 10:465: θυμὸς ἐν εὐφροσύνῃ, ἐπεὶ ἦ μάλα πολλὰ πέπασθε.”
ἐπεὶ: Od. 10:499: αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίων τε κυλινδόμενός τε κορέσθην,
ἐπεί: Od. 11:1: Αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλθομεν ἠδὲ θάλασσαν,
ἐπεὶ: Od. 11:34: τοὺς δ’ ἐπεὶ εὐχωλῇσι λιτῇσί τε, ἔθνεα νεκρῶν,
ἐπεὶ: Od. 11:54: ἄκλαυτον καὶ ἄθαπτον, ἐπεὶ πόνος ἄλλος ἔπειγε.
ἐπεὶ: Od. 11:98: κουλεῷ ἐγκατέπηξ’. ὁ δ’ ἐπεὶ πίεν αἷμα κελαινόν,
ἐπεὶ: Od. 11:151: Τειρεσίαο ἄνακτος, ἐπεὶ κατὰ θέσφατ’ ἔλεξεν·
ἐπεί: Od. 11:221: δαμνᾷ, ἐπεί κε πρῶτα λίπῃ λεύκ’ ὀστέα θυμός,
ἐπεί: Od. 11:246: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐτέλεσσε θεὸς φιλοτήσια ἔργα,
ἐπεὶ: Od. 11:249: τέξεαι ἀγλαὰ τέκνα, ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιοι εὐναὶ
ἐπεὶ: Od. 11:264: πύργωσάν τ’, ἐπεὶ οὐ μὲν ἀπύργωτόν γ’ ἐδύναντο
ἐπεὶ: Od. 11:282: γῆμεν ἑὸν διὰ κάλλος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα,
ἐπεὶ: Od. 11:385: αὐτὰρ ἐπεὶ ψυχὰς μὲν ἀπεσκέδασ’ ἄλλυδις ἄλλῃ
ἐπεὶ: Od. 11:390: ἔγνω δ’ αἶψ’ ἐμὲ κεῖνος, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι·
ἐπεὶ: Od. 11:456: νῆα κατισχέμεναι, ἐπεὶ οὐκέτι πιστὰ γυναιξίν.
ἐπεὶ: Od. 11:615: ἔγνω δ’ αἶψ’ ἐμὲ κεῖνος, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι,
ἐπεὶ: Od. 12:1: Αὐτὰρ ἐπεὶ ποταμοῖο λίπεν ῥόον Ὠκεανοῖο
ἐπεὶ: Od. 12:13: αὐτὰρ ἐπεὶ νεκρός τ’ ἐκάη καὶ τεύχεα νεκροῦ,
ἐπεὶ: Od. 12:72: ἀλλ’ Ἥρη παρέπεμψεν, ἐπεὶ φίλος ἦεν Ἰήσων.
ἐπεὶ: Od. 12:109: νῆα παρὲξ ἐλάαν, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστιν
ἐπεὶ: Od. 12:175: αἶψα δ’ ἰαίνετο κηρός, ἐπεὶ κέλετο μεγάλη ἲς
ἐπεὶ: Od. 12:197: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τάς γε παρήλασαν οὐδ’ ἔτ’ ἔπειτα
ἐπεὶ: Od. 12:205: νηῦς, ἐπεὶ οὐκέτ’ ἐρετμὰ προήκεα χερσὶν ἔπειγον.
ἐπεὶ: Od. 12:218: βάλλευ, ἐπεὶ νηὸς γλαφυρῆς οἰήϊα νωμᾷς·
ἐπεὶ: Od. 12:227: λανθανόμην, ἐπεὶ οὔ τί μ’ ἀνώγει θωρήσσεσθαι·
ἐπεὶ: Od. 12:260: αὐτὰρ ἐπεὶ πέτρας φύγομεν δεινήν τε Χάρυβδιν
ἐπεί: Od. 12:304: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
ἐπεὶ: Od. 12:308: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεί: Od. 12:359: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
ἐπεὶ: Od. 12:364: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ’ ἐκάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
ἐπεί: Od. 12:391: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ἐπεὶ: Od. 13:4: “ὦ Ὀδυσεῦ, ἐπεὶ ἵκευ ἐμὸν ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
ἐπεὶ: Od. 13:48: πεμπέμεναι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπε.
ἐπεί: Od. 13:70: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ἐπεὶ: Od. 13:133: πάγχυ, ἐπεὶ σὺ πρῶτον ὑπέσχεο καὶ κατένευσας· -
ἐπεὶ: Od. 13:159: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
ἐπεί: Od. 13:228: “ὦ φίλ’, ἐπεί σε πρῶτα κιχάνω τῷδ’ ἐνὶ χώρῳ,
ἐπεὶ: Od. 13:259: φεύγω, ἐπεὶ φίλον υἷα κατέκτανον Ἰδομενῆος,
ἐπεὶ: Od. 13:271: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε κατέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἐπεὶ: Od. 13:297: κέρδε’, ἐπεὶ σὺ μέν ἐσσι βροτῶν ὄχ’ ἄριστος ἁπάντων
ἐπεὶ: Od. 13:316: αὐτὰρ ἐπεὶ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπήν,
ἐπεὶ: Od. 14:18: ἀντίθεοι μνηστῆρες, ἐπεὶ προΐαλλε συβώτης
ἐπεὶ: Od. 14:69: πρόχνυ, ἐπεὶ πολλῶν ἀνδρῶν ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσε·
ἐπεὶ: Od. 14:111: αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε θυμὸν ἐδωδῇ,
ἐπεὶ: Od. 14:149: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ δὴ πάμπαν ἀναίνεαι οὐδ’ ἔτι φῇσθα
ἐπεί: Od. 14:153: αὐτίκ’, ἐπεί κεν κεῖνος ἰὼν τὰ ἃ δώμαθ’ ἵκηται·
ἐπεὶ: Od. 14:175: Τηλεμάχου. τὸν ἐπεὶ θρέψαν θεοὶ ἔρνεϊ ἶσον,
ἐπεὶ: Od. 14:212: εἵνεκ’ ἐμῆς ἀρετῆς. ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιος ἦα
ἐπεὶ: Od. 14:368: ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσε.
ἐπεί: Od. 14:386: καὶ σύ, γέρον πολυπενθές, ἐπεί σέ μοι ἤγαγε δαίμων,
ἐπεὶ: Od. 14:404: ὅς σ’ ἐπεὶ ἐς κλισίην ἄγαγον καὶ ξείνια δῶκα,
ἐπεὶ: Od. 14:454: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεί: Od. 14:461: ἄλλον ἐποτρύνειεν, ἐπεί ἑο κήδετο λίην·
ἐπεὶ: Od. 14:467: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν τὸ πρῶτον ἀνέκραγον, οὐκ ἐπικεύσω.
ἐπεὶ: Od. 14:481: ἀφραδέως, ἐπεὶ οὐκ ἐφάμην ῥιγωσέμεν ἔμπης,
ἐπεὶ: Od. 15:92: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ἐπεὶ: Od. 15:96: ἀνστὰς ἐξ εὐνῆς, ἐπεὶ οὐ πολὺ ναῖεν ἀπ’ αὐτοῦ·
ἐπεὶ: Od. 15:143: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεὶ: Od. 15:253: θῆκε βροτῶν ὄχ’ ἄριστον, ἐπεὶ θάνεν Ἀμφιάρηος·
ἐπεί: Od. 15:260: “ὦ φίλ’, ἐπεί σε θύοντα κιχάνω τῷδ’ ἐνὶ χώρῳ,
ἐπεί: Od. 15:276: φεύγω, ἐπεί νύ μοι αἶσα κατ’ ἀνθρώπους ἀλάλησθαι.
ἐπεί: Od. 15:277: ἀλλά με νηὸς ἔφεσσαι, ἐπεί σε φυγὼν ἱκέτευσα,
ἐπεὶ: Od. 15:303: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεὶ: Od. 15:346: νῦν δ’ ἐπεὶ ἰσχανάᾳς μεῖναί τέ με κεῖνον ἄνωγας,
ἐπεί: Od. 15:366: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἥβην πολυήρατον ἱκόμεθ’ ἄμφω,
ἐπεὶ: Od. 15:375: οὔτ’ ἔπος οὔτε τι ἔργον, ἐπεὶ κακὸν ἔμπεσεν οἴκῳ,
ἐπεὶ: Od. 15:390: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,
ἐπεί: Od. 15:438: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
ἐπεὶ: Od. 15:489: Ζεύς, ἐπεὶ ἀνδρὸς δώματ’ ἀφίκεο πολλὰ μογήσας
ἐπεὶ: Od. 15:501: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεί: Od. 15:515: χεῖρον, ἐπεί τοι ἐγὼ μὲν ἀπέσσομαι, οὐδέ σε μήτηρ
ἐπεὶ: Od. 16:9: ἢ καὶ γνώριμος ἄλλος, ἐπεὶ κύνες οὐχ ὑλάουσιν,
ἐπεὶ: Od. 16:24: ὄψεσθαι ἐφάμην, ἐπεὶ ᾤχεο νηῒ Πύλονδε.
ἐπεὶ: Od. 16:55: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεὶ: Od. 16:78: ἀλλ’ ἦ τοι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα,
ἐπεὶ: Od. 16:89: ἄνδρα καὶ ἴφθιμον, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσι.”
ἐπεί: Od. 16:91: “ὦ φίλ’, ἐπεί θήν μοι καὶ ἀμείψασθαι θέμις ἐστίν,
ἐπεὶ: Od. 16:288: “ἐκ καπνοῦ κατέθηκ’, ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν ἐῴκει,
ἐπεὶ: Od. 16:340: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πᾶσαν ἐφημοσύνην ἀπέειπε,
ἐπεὶ: Od. 16:442: ἡμετέρῳ, ἐπεὶ ἦ καὶ ἐμὲ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
ἐπεὶ: Od. 16:478: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
ἐπεὶ: Od. 16:480: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεί: Od. 17:23: αὐτίκ’ ἐπεί κε πυρὸς θερέω ἀλέη τε γένηται.
ἐπεί: Od. 17:28: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκανε δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ἐπεὶ: Od. 17:42: ὄψεσθαι ἐφάμην, ἐπεὶ ᾤχεο νηῒ Πύλονδε
ἐπεί: Od. 17:85: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκοντο δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ἐπεὶ: Od. 17:88: τοὺς δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
ἐπεὶ: Od. 17:99: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεὶ: Od. 17:174: “κοῦροι, ἐπεὶ δὴ πάντες ἐτέρφθητε φρέν’ ἀέθλοις,
ἐπεί: Od. 17:178: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκοντο δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ἐπεὶ: Od. 17:185: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ἔπειτα πόλινδ’ ἴμεναι μενεαίνεις
ἐπεὶ: Od. 17:196: σκηρίπτεσθ’, ἐπεὶ ἦ φατ’ ἀρισφαλέ’ ἔμμεναι οὐδόν.”
ἐπεὶ: Od. 17:226: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ’ ἔμμαθεν, οὐκ ἐθελήσει
ἐπεὶ: Od. 17:270: ἄνδρες, ἐπεὶ κνίση μὲν ἐνήνοθεν, ἐν δέ τε φόρμιγξ
ἐπεὶ: Od. 17:273: “ῥεῖ’ ἔγνως, ἐπεὶ οὐδὲ τά τ’ ἄλλα πέρ ἐσσ’ ἀνοήμων.
ἐπεὶ: Od. 17:284: τολμήεις μοι θυμός, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέπονθα
ἐπεὶ: Od. 17:348: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν,
ἐπεὶ: Od. 17:416: ἔμμεναι, ἀλλ’ ὤριστος, ἐπεὶ βασιλῆϊ ἔοικας.
ἐπεὶ: Od. 17:451: μαψιδίως, ἐπεὶ οὔ τις ἐπίσχεσις οὐδ’ ἐλεητὺς
ἐπεὶ: Od. 17:452: ἀλλοτρίων χαρίσασθαι, ἐπεὶ πάρα πολλὰ ἑκάστῳ.”
ἐπεὶ: Od. 17:499: “μαῖ’, ἐχθροὶ μὲν πάντες, ἐπεὶ κακὰ μηχανόωνται·
ἐπεί: Od. 17:531: ἢ αὐτοῦ κατὰ δώματ’, ἐπεί σφισι θυμὸς ἐΰφρων.
ἐπεὶ: Od. 17:551: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν,
ἐπεί: Od. 17:573: λύγρ’ ἔχω· οἶσθα καὶ αὐτός, ἐπεί σε πρῶθ’ ἱκέτευσα.”
ἐπεὶ: Od. 17:574: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε.
ἐπεὶ: Od. 17:590: μνηστήρων ἐς ὅμιλον, ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα.
ἐπεί: Od. 18:59: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
ἐπεὶ: Od. 18:63: δείδιθ’, ἐπεὶ πλεόνεσσι μαχήσεται ὅς κέ σε θείνῃ.
ἐπεὶ: Od. 18:126: τοίου γὰρ καὶ πατρός, ἐπεὶ κλέος ἐσθλὸν ἄκουον
ἐπεί: Od. 18:150: μνηστῆρας καὶ κεῖνον, ἐπεί κε μέλαθρον ὑπέλθῃ.”
ἐπεὶ: Od. 18:174: ἔρχευ, ἐπεὶ κάκιον πενθήμεναι ἄκριτον αἰεί.
ἐπεὶ: Od. 18:205: παντοίην ἀρετήν, ἐπεὶ ἔξοχος ἦεν Ἀχαιῶν.”
ἐπεὶ: Od. 18:242: οἴκαδ’, ὅπῃ οἱ νόστος, ἐπεὶ φίλα γυῖα λέλυνται.”
ἐπεὶ: Od. 18:248: ἠῶθεν δαινύατ’, ἐπεὶ περίεσσι γυναικῶν
ἐπεὶ: Od. 18:355: κὰκ κεφαλῆς, ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι τρίχες οὐδ’ ἠβαιαί.”
ἐπεὶ: Od. 18:362: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ’ ἔμμαθες, οὐκ ἐθελήσεις
ἐπεὶ: Od. 18:404: ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ.”
ἐπεὶ: Od. 18:427: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
ἐπεὶ: Od. 19:7: “ἐκ καπνοῦ κατέθηκ’, ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν ἐῴκει,
ἐπεὶ: Od. 19:88: λήθει ἀτασθάλλουσ’, ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐστίν.”
ἐπεὶ: Od. 19:93: πάντα γὰρ εὖ ᾔδησθ’, ἐπεὶ ἐξ ἐμεῦ ἔκλυες αὐτῆς,
ἐπεὶ: Od. 19:95: ἀμφὶ πόσει εἴρεσθαι, ἐπεὶ πυκινῶς ἀκάχημαι.”
ἐπεὶ: Od. 19:120: ἧσθαι, ἐπεὶ κάκιον πενθήμεναι ἄκριτον αἰεί·
ἐπεὶ: Od. 19:141: “κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,
ἐπεὶ: Od. 19:213: ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο,
ἐπεὶ: Od. 19:239: ἤ τίς που καὶ ξεῖνος, ἐπεὶ πολλοῖσιν Ὀδυσσεὺς
ἐπεὶ: Od. 19:251: ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο,
ἐπεὶ: Od. 19:314: τεύξῃ, ἐπεὶ οὐ τοῖοι σημάντορές εἰσ’ ἐνὶ οἴκῳ,
ἐπεί: Od. 19:377: καὶ σέθεν εἵνεκ’, ἐπεί μοι ὀρώρεται ἔνδοθι θυμὸς
ἐπεὶ: Od. 19:485: ἀλλ’ ἐπεὶ ἐφράσθης καί τοι θεὸς ἔμβαλε θυμῷ,
ἐπεὶ: Od. 19:505: αὐτὰρ ἐπεὶ νίψεν τε καὶ ἤλειψεν λίπ’ ἐλαίῳ,
ἐπεὶ: Od. 19:556: ἄλλῃ ἀποκλίναντ’, ἐπεὶ ἦ ῥά τοι αὐτὸς Ὀδυσσεὺς
ἐπεὶ: Od. 20:59: αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίουσα κορέσσατο ὃν κατὰ θυμόν,
ἐπεὶ: Od. 20:86: ἐσθλῶν ἠδὲ κακῶν, ἐπεὶ ἂρ βλέφαρ’ ἀμφικαλύψῃ· -
ἐπεὶ: Od. 20:90: χαῖρ’, ἐπεὶ οὐκ ἐφάμην ὄναρ ἔμμεναι, ἀλλ’ ὕπαρ ἤδη.”
ἐπεί: Od. 20:99: ἤγετ’ ἐμὴν ἐς γαῖαν, ἐπεί μ’ ἐκακώσατε λίην,
ἐπεὶ: Od. 20:109: αἱ μὲν ἄρ’ ἄλλαι εὗδον, ἐπεὶ κατὰ πυρὸν ἄλεσσαν,
ἐπεὶ: Od. 20:156: ἀλλὰ μάλ’ ἦρι νέονται, ἐπεὶ καὶ πᾶσιν ἑορτή.”
ἐπεὶ: Od. 20:181: πρὶν χειρῶν γεύσασθαι, ἐπεὶ σύ περ οὐ κατὰ κόσμον
ἐπεὶ: Od. 20:205: μνησαμένῳ Ὀδυσῆος, ἐπεὶ καὶ κεῖνον ὀΐω
ἐπεὶ: Od. 20:223: ἐξικόμην φεύγων, ἐπεὶ οὐκέτ’ ἀνεκτὰ πέλονται·
ἐπεὶ: Od. 20:227: “βουκόλ’, ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ’ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας,
ἐπεὶ: Od. 20:264: πάντων μνηστήρων, ἐπεὶ οὔ τοι δήμιός ἐστιν
ἐπεὶ: Od. 20:279: οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἑρύσαντο,
ἐπεὶ: Od. 20:331: μνηστῆρας κατὰ δώματ’, ἐπεὶ τόδε κέρδιον ἦεν,
ἐπεὶ: Od. 20:362: εἰς ἀγορὴν ἔρχεσθαι, ἐπεὶ τάδε νυκτὶ ἐΐσκει.”
ἐπεὶ: Od. 20:367: τοῖσ’ ἔξειμι θύραζε, ἐπεὶ νοέω κακὸν ὔμμιν
ἐπεὶ: Od. 20:391: ἡδύ τε καὶ μενοεικές, ἐπεὶ μάλα πόλλ’ ἱέρευσαν·
ἐπεὶ: Od. 21:25: ἐπεὶ δὴ Διὸς υἱὸν ἀφίκετο καρτερόθυμον,
ἐπεὶ: Od. 21:57: ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο,
ἐπεὶ: Od. 21:73: ἀλλ’ ἄγετε, μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαίνετ’ ἄεθλον·
ἐπεὶ: Od. 21:83: κλαῖε δὲ βουκόλος ἄλλοθ’, ἐπεὶ ἴδε τόξον ἄνακτος.
ἐπεὶ: Od. 21:88: κεῖται ἐν ἄλγεσι θυμός, ἐπεὶ φίλον ὤλεσ’ ἀκοίτην.
ἐπεὶ: Od. 21:106: ἀλλ’ ἄγετε, μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαίνετ’ ἄεθλον,
ἐπεὶ: Od. 21:154: θυμοῦ καὶ ψυχῆς, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστι
ἐπεὶ: Od. 21:171: θυμοῦ καὶ ψυχῆς, ἐπεὶ οὐ δύνασαι σὺ τανύσσαι.
ἐπεὶ: Od. 21:205: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τῶν γε νόον νημερτέ’ ἀνέγνω,
ἐπεὶ: Od. 21:222: τὼ δ’ ἐπεὶ εἰσιδέτην εὖ τ’ ἐφράσσαντο ἕκαστα,
ἐπεὶ: Od. 21:273: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
ἐπεὶ: Od. 21:278: λίσσομ’, ἐπεὶ καὶ τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπε,
ἐπεὶ: Od. 21:297: ἐς Λαπίθας ἐλθόνθ’· ὁ δ’ ἐπεὶ φρένας ἄασεν οἴνῳ,
ἐπεὶ: Od. 21:319: ἐνθάδε δαινύσθω, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικε.”
ἐπεὶ: Od. 21:375: ἡμετέρου ἐξ οἴκου, ἐπεὶ κακὰ μηχανόωνται.”
ἐπεὶ: Od. 21:405: αὐτίκ’ ἐπεὶ μέγα τόξον ἐβάστασε καὶ ἴδε πάντῃ,
ἐπεὶ: Od. 22:31: ἴσκεν ἕκαστος ἀνήρ, ἐπεὶ ἦ φάσαν οὐκ ἐθέλοντα
ἐπεὶ: Od. 22:71: ἀλλ’ ἐπεὶ ἔλλαβε τόξον ἐΰξοον ἠδὲ φαρέτρην,
ἐπεὶ: Od. 22:119: αὐτὰρ ἐπεὶ λίπον ἰοὶ ὀϊστεύοντα ἄνακτα,
ἐπεὶ: Od. 22:260: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δούρατ’ ἀλεύαντο μνηστήρων,
ἐπεὶ: Od. 22:289: μῦθον ἐπιτρέψαι, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσι.
ἐπεὶ: Od. 22:372: “θάρσει, ἐπεὶ δή σ’ οὗτος ἐρύσατο καὶ ἐσάωσεν,
ἐπεὶ: Od. 22:408: ἴθυσέν ῥ’ ὀλολύξαι, ἐπεὶ μέγα εἴσιδεν ἔργον·
ἐπεὶ: Od. 22:457: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πᾶν μέγαρον διεκοσμήσαντο,
ἐπεὶ: Od. 23:53: ἀμφοτέρω φίλον ἦτορ, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέπασθε.
ἐπεὶ: Od. 23:88: ἡ δ’ ἐπεὶ εἰσῆλθεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν,
ἐπεὶ: Od. 23:92: ἰφθίμη παράκοιτις, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν.
ἐπεὶ: Od. 23:188: ῥεῖα μετοχλίσσειεν, ἐπεὶ μέγα σῆμα τέτυκται
ἐπεὶ: Od. 23:209: “μή μοι, Ὀδυσσεῦ, σκύζευ, ἐπεὶ τά περ ἄλλα μάλιστα
ἐπεὶ: Od. 23:214: οὕνεκά σ’ οὐ τὸ πρῶτον, ἐπεὶ ἴδον, ὧδ’ ἀγάπησα.
ἐπεὶ: Od. 23:225: νῦν δ’, ἐπεὶ ἤδη σήματ’ ἀριφραδέα κατέλεξας
ἐπεὶ: Od. 23:258: σῷ ἐθέλῃς, ἐπεὶ ἄρ σε θεοὶ ποίησαν ἱκέσθαι
ἐπεὶ: Od. 23:260: ἀλλ’ ἐπεὶ ἐφράσθης καί τοι θεὸς ἔμβαλε θυμῷ,
ἐπεὶ: Od. 23:261: εἴπ’ ἄγε μοι τὸν ἄεθλον, ἐπεὶ καὶ ὄπισθεν, ὀΐω,
ἐπεὶ: Od. 23:267: χαίρω, ἐπεὶ μάλα πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε’ ἄνωγεν
ἐπεὶ: Od. 23:291: αὐτὰρ ἐπεὶ στόρεσαν πυκινὸν λέχος ἐγκονέουσαι,
ἐπεὶ: Od. 23:300: τὼ δ’ ἐπεὶ οὖν φιλότητος ἐταρπήτην ἐρατεινῆς,
ἐπεὶ: Od. 23:354: νῦν δ’ ἐπεὶ ἀμφοτέρω πολυήρατον ἱκόμεθ’ εὐνήν,
ἐπεί: Od. 24:7: τρίζουσαι ποτέονται, ἐπεί κέ τις ἀποπέσῃσιν
ἐπεί: Od. 24:43: αὐτὰρ ἐπεί σ’ ἐπὶ νῆας ἐνείκαμεν ἐκ πολέμοιο,
ἐπεὶ: Od. 24:71: αὐτὰρ ἐπεὶ δή σε φλὸξ ἤνυσεν Ἡφαίστοιο,
ἐπεὶ: Od. 24:95: αὐτὰρ ἐμοὶ τί τόδ’ ἦδος, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσα;
ἐπεὶ: Od. 24:131: “κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,
ἐπεὶ: Od. 24:205: οἱ δ’ ἐπεὶ ἐκ πόλιος κατέβαν, τάχα δ’ ἀγρὸν ἵκοντο
ἐπεὶ: Od. 24:207: Λαέρτης κτεάτισσεν, ἐπεὶ μάλα πολλὰ μόγησεν.
ἐπεὶ: Od. 24:254: τοιούτῳ δὲ ἔοικεν, ἐπεὶ λούσαιτο φάγοι τε,
ἐπεὶ: Od. 24:261: οὔ τι μάλ’ ἀρτίφρων, ἐπεὶ οὐ τόλμησεν ἕκαστα
ἐπεί: Od. 24:349: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη,
ἐπεὶ: Od. 24:384: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
ἐπεὶ: Od. 24:388: ἐξ ἔργων μογέοντες, ἐπεὶ προμολοῦσα κάλεσσε
ἐπεὶ: Od. 24:390: ἐνδυκέως κομέεσκεν, ἐπεὶ κατὰ γῆρας ἔμαρψεν.
ἐπεὶ: Od. 24:400: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ νόστησας ἐελδομένοισι μάλ’ ἡμῖν
ἐπεί: Od. 24:421: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
ἐπεί: Od. 24:440: ἐκ μεγάρων Ὀδυσῆος, ἐπεί σφεας ὕπνος ἀνῆκεν,
ἐπεί: Od. 24:467: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἕσσαντο περὶ χροῒ νώροπα χαλκόν,
ἐπεὶ: Od. 24:482: ἐπεὶ δὴ μνηστῆρας ἐτείσατο δῖος Ὀδυσσεύς,
ἐπεὶ: Od. 24:489: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σίτοιο μελίφρονος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐπεί: Od. 24:500: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἕσσαντο περὶ χροῒ νώροπα χαλκόν,
ἔπειγε: Od. 11:54: ἄκλαυτον καὶ ἄθαπτον, ἐπεὶ πόνος ἄλλος ἔπειγε.
ἔπειγε: Od. 12:167: νῆσον Σειρήνοιϊν· ἔπειγε γὰρ οὖρος ἀπήμων.
ἐπείγει: Il. 6:85: καὶ μάλα τειρόμενοί περ· ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει·
ἐπείγει: Il. 12:452: χειρὶ λαβὼν ἑτέρῃ, ὀλίγον τέ μιν ἄχθος ἐπείγει,
ἐπείγει: Il. 23:623: θεύσεαι· ἤδη γὰρ χαλεπὸν κατὰ γῆρας ἐπείγει.
ἐπείγει: Od. 19:73: πτωχεύω δ’ ἀνὰ δῆμον; ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει.
ἐπειγέσθω: Il. 2:354: τὼ μή τις πρὶν ἐπειγέσθω οἶκον δὲ νέεσθαι
ἐπειγέσθω: Il. 6:363: ἀλλὰ σύ γ’ ὄρνυθι τοῦτον, ἐπειγέσθω δὲ καὶ αὐτός,
ἐπείγετε: Od. 15:445: ἀλλ’ ἔχετ’ ἐν φρεσὶ μῦθον, ἐπείγετε δ’ ὦνον ὁδαίων.
ἐπείγετο: Il. 5:622: ὤμοιιν ἀφελέσθαι· ἐπείγετο γὰρ βελέεσσι.
ἐπείγετο: Il. 13:511: ὤμοιιν ἀφελέσθαι· ἐπείγετο γὰρ βελέεσσιν.
ἐπείγετο: Od. 13:115: σπερχομένη· τοῖον γὰρ ἐπείγετο χέρσ’ ἐρετάων.
ἐπείγετον: Il. 10:361: ἢ κεμάδ’ ἠὲ λαγωὸν ἐπείγετον ἐμμενὲς αἰεὶ
Ἐπειγεύς: Il. 16:571: υἱὸς Ἀγακλῆος μεγαθύμου δῖος Ἐπειγεύς,
ἐπείγῃ: Il. 15:382: νηὸς ὑπὲρ τοίχων καταβήσεται, ὁππότ’ ἐπείγῃ
ἐπειγομένη: Il. 6:388: ἣ μὲν δὴ πρὸς τεῖχος ἐπειγομένη ἀφικάνει
ἐπειγομένη: Il. 14:518: ἔσσυτ’ ἐπειγομένη, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
ἐπειγομένη: Od. 15:297: ἡ δὲ Φεὰς ἐπέβαλλεν ἐπειγομένη Διὸς οὔρῳ,
ἐπειγομένην: Od. 17:570: μεῖναι, ἐπειγομένην περ, ἐς ἠέλιον καταδύντα·
ἐπειγομένην: Od. 23:235: ῥαίσῃ, ἐπειγομένην ἀνέμῳ καὶ κύματι πηγῷ·
ἐπειγόμενοι: Il. 11:157: πρόῤῥιζοι πίπτουσιν ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῇ·
ἐπειγόμενοι: Il. 23:119: τάμνον ἐπειγόμενοι· ταὶ δὲ μεγάλα κτυπέουσαι
ἐπειγόμενοι: Il. 23:437: ἐν κονίῃσι πέσοιεν ἐπειγόμενοι περὶ νίκης.
ἐπειγόμενοι: Il. 23:496: ἵππους· οἳ δὲ τάχ’ αὐτοὶ ἐπειγόμενοι περὶ νίκης
ἐπειγόμενοι: Od. 2:97: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
ἐπειγόμενοι: Od. 11:339: τῶ μὴ ἐπειγόμενοι ἀποπέμπετε μηδὲ τὰ δῶρα
ἐπειγόμενοι: Od. 19:142: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
ἐπειγόμενοι: Od. 24:132: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
ἐπειγομένοισι: Il. 12:374: τείχεος ἐντὸς ἰόντες, ἐπειγομένοισι δ’ ἵκοντο,
ἐπειγόμενος: Il. 5:902: ὡς δ’ ὅτ’ ὀπὸς γάλα λευκὸν ἐπειγόμενος συνέπηξεν
ἐπειγόμενός: Il. 19:142: εἰ δ’ ἐθέλεις, ἐπίμεινον ἐπειγόμενός περ Ἄρηος,
ἐπειγόμενός: Il. 19:189: μιμνέτω αὐτόθι τεῖος ἐπειγόμενός περ Ἄρηος·
ἐπειγόμενος: Il. 21:362: ὡς δὲ λέβης ζεῖ ἔνδον ἐπειγόμενος πυρὶ πολλῷ
ἐπειγόμενός: Od. 1:309: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο,
ἐπειγόμενός: Od. 3:284: ὣς ὁ μὲν ἔνθα κατέσχετ’, ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο,
ἐπειγόμενος: Od. 5:399: νῆχε δ’ ἐπειγόμενος ποσὶν ἠπείρου ἐπιβῆναι.
ἐπειγόμενος: Od. 13:30: δῦναι ἐπειγόμενος· δὴ γὰρ μενέαινε νέεσθαι.
ἐπειγομένους: Od. 15:49: “Τηλέμαχ’, οὔ πως ἔστιν, ἐπειγομένους περ ὁδοῖο,
ἐπειγομένων: Il. 5:501: κρίνῃ ἐπειγομένων ἀνέμων καρπόν τε καὶ ἄχνας,
ἔπειγον: Od. 12:205: νηῦς, ἐπεὶ οὐκέτ’ ἐρετμὰ προήκεα χερσὶν ἔπειγον.
ἐπειδὰν: Il. 13:285: ταρβεῖ, ἐπειδὰν πρῶτον ἐσίζηται λόχον ἀνδρῶν,
ἐπείη: Il. 2:259: μηκέτ’ ἔπειτ’ Ὀδυσῆϊ κάρη ὤμοισιν ἐπείη,
ἔπειθ’: Il. 1:583: αὐτίκ’ ἔπειθ’ ἵλαος Ὀλύμπιος ἔσσεται ἡμῖν. ”
ἔπειθ’: Il. 2:365: γνώσῃ ἔπειθ’ ὅς θ’ ἡγεμόνων κακὸς ὅς τέ νυ λαῶν
ἔπειθ’: Il. 3:145: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκανον ὅθι Σκαιαὶ πύλαι ἦσαν.
ἔπειθ’: Il. 3:199: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειθ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα·
ἔπειθ’: Il. 3:282: αὐτὸς ἔπειθ’ Ἑλένην ἐχέτω καὶ κτήματα πάντα,
ἔπειθ’: Il. 3:285: Τρῶας ἔπειθ’ Ἑλένην καὶ κτήματα πάντ’ ἀποδοῦναι,
ἔπειθ’: Il. 3:326: οἳ μὲν ἔπειθ’ ἵζοντο κατὰ στίχας, ἧχι ἑκάστῳ
ἔπειθ’: Il. 3:377: τὴν μὲν ἔπειθ’ ἥρως μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
ἔπειθ’: Il. 5:367: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκοντο θεῶν ἕδος αἰπὺν Ὄλυμπον·
ἔπειθ’: Il. 6:370: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας,
ἔπειθ’: Il. 6:497: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας
ἔπειθ’: Il. 7:208: σεύατ’ ἔπειθ’ οἷός τε πελώριος ἔρχεται Ἄρης,
ἔπειθ’: Il. 7:380: δόρπον ἔπειθ’ εἵλοντο κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν·
ἔπειθ’: Il. 8:17: γνώσετ’ ἔπειθ’ ὅσον εἰμὶ θεῶν κάρτιστος ἁπάντων.
ἔπειθ’: Il. 8:113: Νεστορέας μὲν ἔπειθ’ ἵππους θεράποντε κομείτην
ἔπειθ’: Il. 8:332: τὸν μὲν ἔπειθ’ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι
ἔπειθ’: Il. 11:729: δόρπον ἔπειθ’ ἑλόμεσθα κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι,
ἔπειθ’: Il. 11:770: ἔνθα δ’ ἔπειθ’ ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον
ἔπειθ’: Il. 13:421: τὸν μὲν ἔπειθ’ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι
ἔπειθ’: Il. 14:515: Ἀτρεΐδης δ’ ἄρ’ ἔπειθ’ Ὑπερήνορα ποιμένα λαῶν
ἔπειθ’: Il. 18:314: δόρπον ἔπειθ’ εἵλοντο κατὰ στρατόν· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ἔπειθ’: Il. 19:242: αὐτίκ’ ἔπειθ’ ἅμα μῦθος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον·
ἔπειθ’: Il. 20:130: δείσετ’ ἔπειθ’, ὅτε κέν τις ἐναντίβιον θεὸς ἔλθῃ
ἔπειθ’: Il. 20:478: Δευκαλίωνα δ’ ἔπειθ’, ἵνα τε ξυνέχουσι τένοντες
ἔπειθ’: Il. 24:340: αὐτίκ’ ἔπειθ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα
ἔπειθ’: Il. 24:761: τῇσι δ’ ἔπειθ’ Ἑλένη τριτάτη ἐξῆρχε γόοιο·
ἔπειθ’: Od. 2:15: τοῖσι δ’ ἔπειθ’ ἥρως Αἰγύπτιος ἦρχ’ ἀγορεύειν,
ἔπειθ’: Od. 2:273: οὔ τοι ἔπειθ’ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται οὐδ’ ἀτέλεστος.
ἔπειθ’: Od. 3:415: τοῖσι δ’ ἔπειθ’ ἕκτος Πεισίστρατος ἤλυθεν ἥρως,
ἔπειθ’: Od. 4:415: καὶ τότ’ ἔπειθ’ ὕμιν μελέτω κάρτος τε βίη τε,
ἔπειθ’: Od. 5:44: αὐτίκ’ ἔπειθ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
ἔπειθ’: Od. 6:97: δεῖπνον ἔπειθ’ εἵλοντο παρ’ ὄχθῃσιν ποταμοῖο,
ἔπειθ’: Od. 9:51: ἦλθον ἔπειθ’, ὅσα φύλλα καὶ ἄνθεα γίνεται ὥρῃ,
ἔπειθ’: Od. 10:516: ἔνθα δ’ ἔπειθ’, ἥρως, χριμφθεὶς πέλας, ὥς σε κελεύω,
ἔπειθ’: Od. 10:531: δὴ τότ’ ἔπειθ’ ἑτάροισιν ἐποτρῦναι καὶ ἀνῶξαι
ἔπειθ’: Od. 11:44: δὴ τότ’ ἔπειθ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
ἔπειθ’: Od. 15:193: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκοντο Πύλου αἰπὺ πτολίεθρον·
ἔπειθ’: Od. 17:2: δὴ τότ’ ἔπειθ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα
ἔπειθ’: Od. 22:269: οἱ μὲν ἔπειθ’ ἅμα πάντες ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας,
ἔπειθε: Il. 6:51: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθε·
ἔπειθε: Il. 22:78: τίλλων ἐκ κεφαλῆς· οὐδ’ Ἕκτορι θυμὸν ἔπειθε.
ἔπειθεν: Od. 2:106: ὣς τρίετες μὲν ἔληθε δόλῳ καὶ ἔπειθεν Ἀχαιούς·
ἔπειθεν: Od. 7:258: ἀλλ’ ἐμὸν οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν.
ἔπειθεν: Od. 9:33: ἀλλ’ ἐμὸν οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν.
ἔπειθεν: Od. 23:337: ἀλλὰ τοῦ οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν·
ἔπειθεν: Od. 24:141: ὣς τρίετες μὲν ἔληθε δόλῳ καὶ ἔπειθεν Ἀχαιούς·
ἐπείθετο: Il. 1:33: Ὣς ἔφατ’· ἔδεισεν δ’ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ·
ἐπείθετο: Il. 7:121: αἴσιμα παρειπών, ὃ δ’ ἐπείθετο· τοῦ μὲν ἔπειτα
ἐπείθετο: Il. 22:224: Ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, ὃ δ’ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
ἐπείθετο: Il. 24:571: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ.
ἐπείθετο: Od. 16:192: Τηλέμαχος δ’, - οὐ γάρ πω ἐπείθετο ὃν πατέρ’ εἶναι, -
ἐπείθετο: Od. 24:545: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, ὁ δ’ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ.
ἔπειθον: Il. 9:583: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς τοῦ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθον,
ἔπειθον: Il. 22:91: πολλὰ λισσομένω· οὐδ’ Ἕκτορι θυμὸν ἔπειθον,
ἔπειθον: Od. 19:151: ὣς τρίετες μὲν ἔληθον ἐγὼ καὶ ἔπειθον Ἀχαιούς·
Ἐπειοί: Il. 2:619: νῆες ἕποντο θοαί, πολέες δ’ ἔμβαινον Ἐπειοί.
Ἐπειοὶ: Il. 11:687: δαίτρευον· πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ χρεῖος ὄφειλον,
Ἐπειοὶ: Il. 11:693: ταῦθ’ ὑπερηφανέοντες Ἐπειοὶ χαλκοχίτωνες
Ἐπειοὶ: Il. 11:731: ἀμφὶ ῥοὰς ποταμοῖο. ἀτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ
Ἐπειοὶ: Il. 11:743: στῆν ῥα μετὰ προμάχοισιν· ἀτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ
Ἐπειοὶ: Il. 13:686: Λοκροὶ καὶ Φθῖοι καὶ φαιδιμόεντες Ἐπειοὶ
Ἐπειοὶ: Il. 23:630: ὡς ὁπότε κρείοντ’ Ἀμαρυγκέα θάπτον Ἐπειοὶ
Ἐπειοί: Od. 13:275: ἢ εἰς Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί.
Ἐπειοί: Od. 15:298: ἠδὲ παρ’ Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί.
Ἐπειοί: Od. 24:431: ἢ καὶ ἐς Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί,
Ἐπειός: Il. 23:665: εἰδὼς πυγμαχίης υἱὸς Πανοπῆος Ἐπειός,
Ἐπειός: Il. 23:689: πάντοθεν ἐκ μελέων· ἐπὶ δ’ ὄρνυτο δῖος Ἐπειός,
Ἐπειὸς: Il. 23:694: ὣς πληγεὶς ἀνέπαλτ’· αὐτὰρ μεγάθυμος Ἐπειὸς
Ἐπειός: Il. 23:838: ἂν δ’ Αἴας Τελαμωνιάδης καὶ δῖος Ἐπειός.
Ἐπειός: Il. 23:839: ἑξείης δ’ ἵσταντο, σόλον δ’ ἕλε δῖος Ἐπειός,
Ἐπειὸς: Od. 8:493: δουρατέου, τὸν Ἐπειὸς ἐποίησεν σὺν Ἀθήνῃ,
Ἐπειός: Od. 11:523: αὐτὰρ ὅτ’ εἰς ἵππον κατεβαίνομεν, ὃν κάμ’ Ἐπειός,
ἔπειραν: Il. 1:465: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειραν,
ἔπειραν: Il. 2:428: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειραν,
ἐπειρᾶτο: Il. 4:5: αὐτίκ’ ἐπειρᾶτο Κρονίδης ἐρεθιζέμεν Ἥρην
ἐπειρᾶτο: Il. 13:806: πάντῃ δ’ ἀμφὶ φάλαγγας ἐπειρᾶτο προποδίζων,
ἔπειρε: Il. 9:210: καὶ τὰ μὲν εὖ μίστυλλε καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρε,
ἔπειρεν: Il. 20:479: ἀγκῶνος, τῇ τόν γε φίλης διὰ χειρὸς ἔπειρεν
ἔπειρεν: Od. 14:75: εὗσέ τε μίστυλλέν τε καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρεν.
ἐπειρήσανθ’: Il. 6:435: τρὶς γὰρ τῇ γ’ ἐλθόντες ἐπειρήσανθ’ οἱ ἄριστοι
ἐπειρήσαντ’: Od. 8:23: πολλούς, τοὺς Φαίηκες ἐπειρήσαντ’ Ὀδυσῆος.
ἐπειρήσαντο: Od. 8:120: οἱ δ’ ἦ τοι πρῶτον μὲν ἐπειρήσαντο πόδεσσι·
ἔπειρον: Od. 3:33: δαῖτ’ ἐντυνόμενοι κρέα τ’ ὤπτων ἄλλα τ’ ἔπειρον.
ἔπειρον: Od. 3:462: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον,
ἔπειρον: Od. 12:365: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον.
ἔπειρον: Od. 14:430: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον
ἐπειρῶντ’: Od. 21:184: τῷ ῥα νέοι θάλποντες ἐπειρῶντ’, οὐδ’ ἐδύναντο
ἔπεισιν: Il. 1:29: τὴν δ’ ἐγὼ οὐ λύσω· πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν
ἔπεισιν: Il. 13:482: Αἰνείαν ἐπιόντα πόδας ταχύν, ὅς μοι ἔπεισιν,
ἔπεισιν: Od. 4:411: φώκας μέν τοι πρῶτον ἀριθμήσει καὶ ἔπεισιν·
ἔπειτ’: Il. 1:35: πολλὰ δ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε κιὼν ἠρᾶθ’ ὁ γεραιὸς
ἔπειτ’: Il. 1:48: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ’ ἰὸν ἕηκε·
ἔπειτ’: Il. 1:51: αὐτὰρ ἔπειτ’ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς
ἔπειτ’: Il. 1:312: Οἳ μὲν ἔπειτ’ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα,
ἔπειτ’: Il. 1:440: τὴν μὲν ἔπειτ’ ἐπὶ βωμὸν ἄγων πολύμητις Ὀδυσσεὺς
ἔπειτ’: Il. 1:478: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀνάγοντο μετὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν·
ἔπειτ’: Il. 2:169: εὗρεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον
ἔπειτ’: Il. 2:259: μηκέτ’ ἔπειτ’ Ὀδυσῆϊ κάρη ὤμοισιν ἐπείη,
ἔπειτ’: Il. 2:406: αὐτὰρ ἔπειτ’ Αἴαντε δύω καὶ Τυδέος υἱόν,
ἔπειτ’: Il. 3:223: οὐκ ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆΐ γ’ ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος·
ἔπειτ’: Il. 5:114: δὴ τότ’ ἔπειτ’ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἔπειτ’: Il. 5:214: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀπ’ ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος φὼς
ἔπειτ’: Il. 5:436: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων,
ἔπειτ’: Il. 5:459: αὐτὰρ ἔπειτ’ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος.
ἔπειτ’: Il. 5:884: αὐτὰρ ἔπειτ’ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος·
ἔπειτ’: Il. 6:138: τῷ μὲν ἔπειτ’ ὀδύσαντο θεοὶ ῥεῖα ζώοντες,
ἔπειτ’: Il. 6:350: ἀνδρὸς ἔπειτ’ ὤφελλον ἀμείνονος εἶναι ἄκοιτις,
ἔπειτ’: Il. 6:399: ἥ οἱ ἔπειτ’ ἤντησ’, ἅμα δ’ ἀμφίπολος κίεν αὐτῇ
ἔπειτ’: Il. 6:505: σεύατ’ ἔπειτ’ ἀνὰ ἄστυ ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιθώς.
ἔπειτ’: Il. 8:125: τὸν μὲν ἔπειτ’ εἴασε καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου
ἔπειτ’: Il. 8:317: τὸν μὲν ἔπειτ’ εἴασε καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου,
ἔπειτ’: Il. 9:169: αὐτὰρ ἔπειτ’ Αἴας τε μέγας καὶ δῖος Ὀδυσσεύς·
ἔπειτ’: Il. 9:437: πῶς ἂν ἔπειτ’ ἀπὸ σεῖο φίλον τέκος αὖθι λιποίμην
ἔπειτ’: Il. 9:444: ὡς ἂν ἔπειτ’ ἀπὸ σεῖο φίλον τέκος οὐκ ἐθέλοιμι
ἔπειτ’: Il. 9:474: φεῦγον ἔπειτ’ ἀπάνευθε δι’ Ἑλλάδος εὐρυχόροιο,
ἔπειτ’: Il. 10:137: πρῶτον ἔπειτ’ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον
ἔπειτ’: Il. 10:243: πῶς ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην,
ἔπειτ’: Il. 11:229: τὰς μὲν ἔπειτ’ ἐν Περκώτῃ λίπε νῆας ἐΐσας,
ἔπειτ’: Il. 11:323: τοὺς μὲν ἔπειτ’ εἴασαν, ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν·
ἔπειτ’: Il. 11:462: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἤϋσεν ὅσον κεφαλὴ χάδε φωτός,
ἔπειτ’: Il. 11:473: εὗρον ἔπειτ’ Ὀδυσῆα Διῒ φίλον· ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτὸν
ἔπειτ’: Il. 11:562: ὣς τότ’ ἔπειτ’ Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱὸν
ἔπειτ’: Il. 12:73: οὐκέτ’ ἔπειτ’ ὀΐω οὐδ’ ἄγγελον ἀπονέεσθαι
ἔπειτ’: Il. 13:444: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης·
ἔπειτ’: Il. 14:129: ἔνθα δ’ ἔπειτ’ αὐτοὶ μὲν ἐχώμεθα δηϊοτῆτος
ἔπειτ’: Il. 14:408: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἀπιόντα μέγας Τελαμώνιος Αἴας
ἔπειτ’: Il. 15:281: Τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἀγόρευε Θόας Ἀνδραίμονος υἱός,
ἔπειτ’: Il. 16:411: αὐτὰρ ἔπειτ’ Ἐρύλαον ἐπεσσύμενον βάλε πέτρῳ
ἔπειτ’: Il. 16:415: αὐτὰρ ἔπειτ’ Ἐρύμαντα καὶ Ἀμφοτερὸν καὶ Ἐπάλτην
ἔπειτ’: Il. 16:613: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης.
ἔπειτ’: Il. 16:696: αὐτὰρ ἔπειτ’ Ἔλασον καὶ Μούλιον ἠδὲ Πυλάρτην·
ἔπειτ’: Il. 16:784: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἐπόρουσε θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
ἔπειτ’: Il. 17:529: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης.
ἔπειτ’: Il. 18:450: ἔνθ’ αὐτὸς μὲν ἔπειτ’ ἠναίνετο λοιγὸν ἀμῦναι,
ἔπειτ’: Il. 18:506: τοῖσιν ἔπειτ’ ἤϊσσον, ἀμοιβηδὶς δὲ δίκαζον.
ἔπειτ’: Il. 18:523: τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε δύω σκοποὶ εἵατο λαῶν
ἔπειτ’: Il. 18:545: τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἐν χερσὶ δέπας μελιηδέος οἴνου
ἔπειτ’: Il. 19:282: Βρισηῒς δ’ ἄρ’ ἔπειτ’ ἰκέλη χρυσέῃ Ἀφροδίτῃ
ἔπειτ’: Il. 20:341: αἶψα δ’ ἔπειτ’ Ἀχιλῆος ἀπ’ ὀφθαλμῶν σκέδασ’ ἀχλὺν
ἔπειτ’: Il. 20:445: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἐπόρουσε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
ἔπειτ’: Il. 21:565: οὐκέτ’ ἔπειτ’ ἔσται θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξαι·
ἔπειτ’: Il. 23:551: τῶν οἱ ἔπειτ’ ἀνελὼν δόμεναι καὶ μεῖζον ἄεθλον
ἔπειτ’: Il. 23:868: ἣ μὲν ἔπειτ’ ἤϊξε πρὸς οὐρανόν, ἣ δὲ παρείθη
ἔπειτ’: Il. 24:694: Ἑρμείας μὲν ἔπειτ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον,
ἔπειτ’: Od. 1:65: πῶς ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην,
ἔπειτ’: Od. 1:363: κλαῖεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα, φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον
ἔπειτ’: Od. 2:408: εὗρον ἔπειτ’ ἐπὶ θινὶ κάρη κομόωντας ἑταίρους.
ἔπειτ’: Od. 3:58: αὐτὰρ ἔπειτ’ ἄλλοισι δίδου χαρίεσσαν ἀμοιβὴν
ἔπειτ’: Od. 3:62: ὣς ἄρ’ ἔπειτ’ ἠρᾶτο καὶ αὐτὴ πάντα τελεύτα.
ἔπειτ’: Od. 3:453: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀνελόντες ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
ἔπειτ’: Od. 4:674: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀνστάντες ἔβαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος.
ἔπειτ’: Od. 5:51: σεύατ’ ἔπειτ’ ἐπὶ κῦμα λάρῳ ὄρνιθι ἐοικώς,
ἔπειτ’: Od. 5:391: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη
ἔπειτ’: Od. 6:115: σφαῖραν ἔπειτ’ ἔῤῥιψε μετ’ ἀμφίπολον βασίλεια·
ἔπειτ’: Od. 6:236: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε κιὼν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
ἔπειτ’: Od. 6:323: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἠρᾶτο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο·
ἔπειτ’: Od. 9:70: αἱ μὲν ἔπειτ’ ἐφέροντ’ ἐπικάρσιαι, ἱστία δέ σφιν
ἔπειτ’: Od. 9:240: αὐτὰρ ἔπειτ’ ἐπέθηκε θυρεὸν μέγαν ὑψόσ’ ἀείρας,
ἔπειτ’: Od. 9:340: αὐτὰρ ἔπειτ’ ἐπέθηκε θυρεὸν μέγαν ὑψόσ’ ἀείρας·
ἔπειτ’: Od. 9:398: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἔῤῥιψεν ἀπὸ ἕο χερσὶν ἀλύων,
ἔπειτ’: Od. 10:297: ἔνθα σὺ μηκέτ’ ἔπειτ’ ἀπανήνασθαι θεοῦ εὐνήν,
ἔπειτ’: Od. 10:307: Ἑρμείας μὲν ἔπειτ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον
ἔπειτ’: Od. 10:391: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἔστησαν ἐναντίοι, ἡ δὲ δι’ αὐτῶν
ἔπειτ’: Od. 10:408: εὗρον ἔπειτ’ ἐπὶ νηῒ θοῇ ἐρίηρας ἑταίρους
ἔπειτ’: Od. 11:636: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἐπὶ νῆα κιὼν ἐκέλευον ἑταίρους
ἔπειτ’: Od. 12:126: ἥ μιν ἔπειτ’ ἀποπαύσει ἐς ὕστερον ὁρμηθῆναι.
ἔπειτ’: Od. 12:143: ἡ μὲν ἔπειτ’ ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχε δῖα θεάων·
ἔπειτ’: Od. 12:168: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη
ἔπειτ’: Od. 12:326: γίνετ’ ἔπειτ’ ἀνέμων, εἰ μὴ εὖρός τε νότος τε.
ἔπειτ’: Od. 12:400: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο λαίλαπι θύων,
ἔπειτ’: Od. 14:420: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἔστησαν ἐπ’ ἐσχάρῃ· οὐδὲ συβώτης
ἔπειτ’: Od. 15:474: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα,
ἔπειτ’: Od. 16:102: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀπ’ ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος φῶς,
ἔπειτ’: Od. 16:301: μή τις ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἀκουσάτω ἔνδον ἐόντος·
ἔπειτ’: Od. 16:322: ἡ δ’ ἄρ’ ἔπειτ’ Ἰθάκηνδε κατήγετο νηῦς ἐϋεργής,
ἔπειτ’: Od. 16:407: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀνστάντες ἔβαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος,
ἔπειτ’: Od. 16:450: κλαῖεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον
ἔπειτ’: Od. 17:33: δακρύσασα δ’ ἔπειτ’ ἰθὺς κίεν· ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἄλλαι
ἔπειτ’: Od. 17:321: οὐκέτ’ ἔπειτ’ ἐθέλουσιν ἐναίσιμα ἐργάζεσθαι·
ἔπειτ’: Od. 18:302: ἡ μὲν ἔπειτ’ ἀνέβαιν’ ὑπερώϊα δῖα γυναικῶν,
ἔπειτ’: Od. 19:603: κλαῖεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον
ἔπειτ’: Od. 20:209: ὤ μοι ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὅς μ’ ἐπὶ βουσὶν
ἔπειτ’: Od. 21:243: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἐπὶ δίφρον ἰών, ἔνθεν περ ἀνέστη.
ἔπειτ’: Od. 21:357: κλαῖεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα, φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον
ἔπειτ’: Od. 21:392: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἐπὶ δίφρον ἰών, ἔνθεν περ ἀνέστη,
ἔπειτ’: Od. 22:401: εὗρεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα μετὰ κταμένοισι νέκυσσιν
ἔπειτ’: Od. 22:478: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀπονιψάμενοι χεῖράς τε πόδας τε
ἔπειτ’: Od. 23:45: εὗρον ἔπειτ’ Ὀδυσῆα μετὰ κταμένοισι νέκυσσιν
ἔπειτ’: Od. 23:89: ἕζετ’ ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐναντίον, ἐν πυρὸς αὐγῇ,
ἔπειτ’: Od. 23:195: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀπέκοψα κόμην τανυφύλλου ἐλαίης,
ἔπειτ’: Od. 23:207: δακρύσασα δ’ ἔπειτ’ ἰθὺς κίεν, ἀμφὶ δὲ χεῖρας
ἔπειτ’: Od. 24:180: αὐτὰρ ἔπειτ’ ἄλλοισ’ ἐφίει στονόεντα βέλεμνα
ἔπειτ’: Od. 24:466: πείθοντ’· αἶψα δ’ ἔπειτ’ ἐπὶ τεύχεα ἐσσεύοντο.
ἔπειτα: Il. 1:121: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
ἔπειτα: Il. 1:172: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἔπειτα: Il. 1:387: Ἀτρεΐωνα δ’ ἔπειτα χόλος λάβεν, αἶψα δ’ ἀναστὰς
ἔπειτα: Il. 1:413: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
ἔπειτά: Il. 1:426: καὶ τότ’ ἔπειτά τοι εἶμι Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
ἔπειτα: Il. 1:449: χερνίψαντο δ’ ἔπειτα καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο.
ἔπειτα: Il. 1:531: Τώ γ’ ὣς βουλεύσαντε διέτμαγεν· ἣ μὲν ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 1:544: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἔπειτα: Il. 1:547: ἀλλ’ ὃν μέν κ’ ἐπιεικὲς ἀκουέμεν οὔ τις ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 1:551: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
ἔπειτα: Il. 2:322: Κάλχας δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα θεοπροπέων ἀγόρευε·
ἔπειτα: Il. 2:379: εἰ δέ ποτ’ ἔς γε μίαν βουλεύσομεν, οὐκέτ’ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 2:392: μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, οὔ οἱ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 3:267: ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἔπειτα: Il. 3:273: ἀρνῶν ἐκ κεφαλέων τάμνε τρίχας· αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 3:290: αὐτὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα μαχήσομαι εἵνεκα ποινῆς
ἔπειτα: Il. 3:315: χῶρον μὲν πρῶτον διεμέτρεον, αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 3:335: χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε·
ἔπειτα: Il. 3:398: θάμβησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπειτα: Il. 3:422: ἀμφίπολοι μὲν ἔπειτα θοῶς ἐπὶ ἔργα τράποντο,
ἔπειτα: Il. 4:50: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
ἔπειτα: Il. 4:148: Ῥίγησεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἔπειτα: Il. 4:317: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἔπειτα: Il. 4:424: πόντῳ μέν τε πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 4:442: ἥ τ’ ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 5:36: τὸν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπ’ ἠϊόεντι Σκαμάνδρῳ,
ἔπειτα: Il. 5:139: τοῦ μέν τε σθένος ὦρσεν, ἔπειτα δέ τ’ οὐ προσαμύνει,
ἔπειτα: Il. 5:164: βῆσε κακῶς ἀέκοντας, ἔπειτα δὲ τεύχε’ ἐσύλα·
ἔπειτα: Il. 5:355: εὗρεν ἔπειτα μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ θοῦρον Ἄρηα
ἔπειτα: Il. 5:375: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη·
ἔπειτα: Il. 5:381: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Διώνη, δῖα θεάων·
ἔπειτα: Il. 5:671: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
ἔπειτά: Il. 5:685: κεῖσθαι, ἀλλ’ ἐπάμυνον· ἔπειτά με καὶ λίποι αἰὼν
ἔπειτα: Il. 5:812: ἤ νύ σέ που δέος ἴσχει ἀκήριον· οὐ σύ γ’ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 5:825: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἔπειτα: Il. 6:37: Ἄδρηστον δ’ ἄρ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
ἔπειτα: Il. 6:45: Ἄδρηστος δ’ ἄρ’ ἔπειτα λαβὼν ἐλίσσετο γούνων·
ἔπειτα: Il. 6:70: ἀλλ’ ἄνδρας κτείνωμεν· ἔπειτα δὲ καὶ τὰ ἕκηλοι
ἔπειτα: Il. 6:86: Ἕκτορ ἀτὰρ σὺ πόλιν δὲ μετέρχεο, εἰπὲ δ’ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 6:240: καὶ πόσιας· ὃ δ’ ἔπειτα θεοῖς εὔχεσθαι ἀνώγει
ἔπειτα: Il. 6:260: πρῶτον, ἔπειτα δὲ καὐτὸς ὀνήσεαι αἴ κε πίῃσθα.
ἔπειτα: Il. 6:263: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ἔπειτα: Il. 6:359: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
ἔπειτα: Il. 6:514: καγχαλόων, ταχέες δὲ πόδες φέρον· αἶψα δ’ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 7:121: αἴσιμα παρειπών, ὃ δ’ ἐπείθετο· τοῦ μὲν ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 7:147: καὶ τὰ μὲν αὐτὸς ἔπειτα φόρει μετὰ μῶλον Ἄρηος·
ἔπειτα: Il. 7:258: Πριαμίδης μὲν ἔπειτα μέσον σάκος οὔτασε δουρί,
ἔπειτα: Il. 7:360: ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί.
ἔπειτα: Il. 7:421: Ἠέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας
ἔπειτα: Il. 7:476: παννύχιοι μὲν ἔπειτα κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
ἔπειτα: Il. 7:482: κοιμήσαντ’ ἄρ’ ἔπειτα καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
ἔπειτα: Il. 8:25: σειρὴν μέν κεν ἔπειτα περὶ ῥίον Οὐλύμποιο
ἔπειτα: Il. 8:145: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἔπειτα: Il. 8:151: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἔπειτα: Il. 8:181: μνημοσύνη τις ἔπειτα πυρὸς δηΐοιο γενέσθω,
ἔπειτα: Il. 9:68: κούροισιν μὲν ταῦτ’ ἐπιτέλλομαι· αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 9:162: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἔπειτα: Il. 9:394: Πηλεύς θήν μοι ἔπειτα γυναῖκά γε μάσσεται αὐτός.
ἔπειτα: Il. 10:23: ἀμφὶ δ’ ἔπειτα δαφοινὸν ἑέσσατο δέρμα λέοντος
ἔπειτα: Il. 10:60: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
ἔπειτα: Il. 10:86: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἔπειτα: Il. 10:102: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἔπειτα: Il. 10:128: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἔπειτα: Il. 10:143: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἔπειτα: Il. 10:166: οἵ κεν ἔπειτα ἕκαστον ἐγείρειαν βασιλήων
ἔπειτα: Il. 10:345: τυτθόν· ἔπειτα δέ κ’ αὐτὸν ἐπαΐξαντες ἕλοιμεν
ἔπειτα: Il. 10:390: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Δόλων, ὑπὸ δ’ ἔτρεμε γυῖα·
ἔπειτα: Il. 10:426: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Δόλων Εὐμήδεος υἱός·
ἔπειτα: Il. 10:453: οὐκέτ’ ἔπειτα σὺ πῆμά ποτ’ ἔσσεαι Ἀργείοισιν.
ἔπειτα: Il. 10:522: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα φίλον τ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον.
ἔπειτα: Il. 11:47: Ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος
ἔπειτα: Il. 11:93: αὐτόν, ἔπειτα δ’ ἑταῖρον Ὀϊλῆα πλήξιππον.
ἔπειτα: Il. 11:176: πρῶτον, ἔπειτα δέ θ’ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει·
ἔπειτα: Il. 11:244: πρῶθ’ ἑκατὸν βοῦς δῶκεν, ἔπειτα δὲ χίλι’ ὑπέστη
ἔπειτα: Il. 11:254: ῥίγησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἔπειτα: Il. 11:304: τοὺς ἄρ’ ὅ γ’ ἡγεμόνας Δαναῶν ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 11:422: αὐτὰρ ἔπειτα Θόωνα καὶ Ἔννομον ἐξενάριξε.
ἔπειτα: Il. 11:423: Χερσιδάμαντα δ’ ἔπειτα καθ’ ἵππων ἀΐξαντα
ἔπειτα: Il. 11:490: Πριαμίδην νόθον υἱόν, ἔπειτα δὲ Πάνδοκον οὖτα,
ἔπειτα: Il. 11:621: στάντε ποτὶ πνοιὴν παρὰ θῖν’ ἁλός· αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 11:654: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἔπειτα: Il. 11:775: σφῶϊ μὲν ἀμφὶ βοὸς ἕπετον κρέα, νῶϊ δ’ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 12:84: ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος
ἔπειτα: Il. 12:187: αὐτὰρ ἔπειτα Πύλωνα καὶ Ὄρμενον ἐξενάριξεν.
ἔπειτα: Il. 12:193: αὐτὰρ ἔπειτα Μένωνα καὶ Ἰαμενὸν καὶ Ὀρέστην
ἔπειτα: Il. 12:234: ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί,
ἔπειτα: Il. 12:443: ἴθυσαν δ’ ἐπὶ τεῖχος ἀολλέες· οἳ μὲν ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 13:231: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
ἔπειτα: Il. 13:491: οἵ οἱ ἅμ’ ἡγεμόνες Τρώων ἔσαν· αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 13:586: Πριαμίδης μὲν ἔπειτα κατὰ στῆθος βάλεν ἰῷ
ἔπειτα: Il. 13:717: Ἴλιον εἰς ἅμ’ ἕποντο πεποιθότες, οἷσιν ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 13:743: αἴ κ’ ἐθέλῃσι θεὸς δόμεναι κράτος, ἦ κεν ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 14:52: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἔπειτα: Il. 14:79: Τρῶες· ἔπειτα δέ κεν ἐρυσαίμεθα νῆας ἁπάσας.
ἔπειτα: Il. 14:103: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἔπειτα: Il. 14:159: μερμήριξε δ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη
ἔπειτα: Il. 14:193: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη·
ἔπειτα: Il. 14:223: μειδήσασα δ’ ἔπειτα ἑῷ ἐγκάτθετο κόλπῳ.
ἔπειτα: Il. 14:255: καί μιν ἔπειτα Κόων δ’ εὖ ναιομένην ἀπένεικας
ἔπειτα: Il. 15:28: καί μιν ἔπειτα Κόων δ’ εὖ ναιομένην ἀπένεικας.
ἔπειτα: Il. 15:49: εἰ μὲν δὴ σύ γ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη
ἔπειτα: Il. 15:69: ἐκ τοῦ δ’ ἄν τοι ἔπειτα παλίωξιν παρὰ νηῶν
ἔπειτα: Il. 15:92: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ λευκώλενος Ἥρη·
ἔπειτα: Il. 15:140: ἢ πέφατ’, ἢ καὶ ἔπειτα πεφήσεται· ἀργαλέον δὲ
ἔπειτα: Il. 15:163: φραζέσθω δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
ἔπειτα: Il. 15:200: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·
ἔπειτα: Il. 15:397: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
ἔπειτα: Il. 15:430: τοῦ μὲν ἅμαρθ’, ὃ δ’ ἔπειτα Λυκόφρονα Μάστορος υἱὸν
ἔπειτα: Il. 15:471: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
ἔπειτα: Il. 16:136: χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε·
ἔπειτα: Il. 16:229: πρῶτον, ἔπειτα δ’ ἔνιψ’ ὕδατος καλῇσι ῥοῇσι,
ἔπειτα: Il. 16:231: εὔχετ’ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
ἔπειτα: Il. 16:247: ἀσκηθής μοι ἔπειτα θοὰς ἐπὶ νῆας ἵκοιτο
ἔπειτα: Il. 16:439: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
ἔπειτα: Il. 16:446: φράζεο μή τις ἔπειτα θεῶν ἐθέλῃσι καὶ ἄλλος
ἔπειτα: Il. 16:497: αὐτὰρ ἔπειτα καὶ αὐτὸς ἐμεῦ πέρι μάρναο χαλκῷ.
ἔπειτα: Il. 16:498: σοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα κατηφείη καὶ ὄνειδος
ἔπειτα: Il. 16:534: αὐτὰρ ἔπειτα μετὰ Τρῶας κίε μακρὰ βιβάσθων
ἔπειτα: Il. 16:668: ἐλθὼν ἐκ βελέων Σαρπηδόνα, καί μιν ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 17:64: πρῶτον, ἔπειτα δέ θ’ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει
ἔπειτα: Il. 17:84: πάπτηνεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα κατὰ στίχας, αὐτίκα δ’ ἔγνω
ἔπειτα: Il. 17:715: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
ἔπειτα: Il. 18:37: κώκυσέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα· θεαὶ δέ μιν ἀμφαγέροντο
ἔπειτα: Il. 18:96: αὐτίκα γάρ τοι ἔπειτα μεθ’ Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος.
ἔπειτα: Il. 18:127: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
ἔπειτα: Il. 18:181: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
ἔπειτα: Il. 18:354: παννύχιοι μὲν ἔπειτα πόδας ταχὺν ἀμφ’ Ἀχιλῆα
ἔπειτα: Il. 18:357: ἔπρηξας καὶ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη
ἔπειτα: Il. 18:360: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
ἔπειτα: Il. 18:389: τὴν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου
ἔπειτα: Il. 18:393: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις·
ἔπειτα: Il. 18:428: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
ἔπειτα: Il. 18:462: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις·
ἔπειτα: Il. 18:475: καὶ χρυσὸν τιμῆντα καὶ ἄργυρον· αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 18:527: οἳ μὲν τὰ προϊδόντες ἐπέδραμον, ὦκα δ’ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 19:28: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
ἔπειτα: Il. 19:113: ἀλλ’ ὄμοσεν μέγαν ὅρκον, ἔπειτα δὲ πολλὸν ἀάσθη.
ἔπειτά: Il. 19:179: αὐτὰρ ἔπειτά σε δαιτὶ ἐνὶ κλισίῃς ἀρεσάσθω
ἔπειτα: Il. 19:181: Ἀτρεΐδη σὺ δ’ ἔπειτα δικαιότερος καὶ ἐπ’ ἄλλῳ
ἔπειτα: Il. 19:373: χάλκεον· αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε
ἔπειτα: Il. 20:120: αὐτόθεν, ἤ τις ἔπειτα καὶ ἡμείων Ἀχιλῆϊ
ἔπειτα: Il. 20:132: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
ἔπειτα: Il. 20:136: ἀλλ’ ἡμεῖς μὲν ἔπειτα καθεζώμεσθα κιόντες
ἔπειτα: Il. 20:140: αὐτίκ’ ἔπειτα καὶ ἄμμι παρ’ αὐτόθι νεῖκος ὀρεῖται
ἔπειτα: Il. 20:309: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
ἔπειτα: Il. 20:321: αὐτίκα τῷ μὲν ἔπειτα κατ’ ὀφθαλμῶν χέεν ἀχλὺν
ἔπειτα: Il. 20:338: θαρσήσας δὴ ἔπειτα μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι·
ἔπειτα: Il. 20:342: θεσπεσίην· ὃ δ’ ἔπειτα μέγ’ ἔξιδεν ὀφθαλμοῖσιν,
ἔπειτα: Il. 20:401: Ἱπποδάμαντα δ’ ἔπειτα καθ’ ἵππων ἀΐξαντα
ἔπειτα: Il. 20:458: κὰγ γόνυ δουρὶ βαλὼν ἠρύκακε. τὸν μὲν ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 21:274: ἐκ ποταμοῖο σαῶσαι· ἔπειτα δὲ καί τι πάθοιμι.
ἔπειτα: Il. 21:383: Αὐτὰρ ἐπεὶ Ξάνθοιο δάμη μένος, οἳ μὲν ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 21:560: ἑσπέριος δ’ ἂν ἔπειτα λοεσσάμενος ποταμοῖο
ἔπειτα: Il. 22:49: ἀλλ’ εἰ μὲν ζώουσι μετὰ στρατῷ, ἦ τ’ ἂν ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 23:120: πῖπτον· τὰς μὲν ἔπειτα διαπλήσσοντες Ἀχαιοὶ
ἔπειτα: Il. 23:178: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα, φίλον δ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
ἔπειτα: Il. 23:238: πᾶσαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος· αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 23:246: ἀλλ’ ἐπιεικέα τοῖον· ἔπειτα δὲ καὶ τὸν Ἀχαιοὶ
ἔπειτα: Il. 23:375: φαίνετ’, ἄφαρ δ’ ἵπποισι τάθη δρόμος· ὦκα δ’ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 23:418: μᾶλλον ἐπιδραμέτην ὀλίγον χρόνον· αἶψα δ’ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 23:569: Ἀργείους· ὃ δ’ ἔπειτα μετηύδα ἰσόθεος φώς·
ἔπειτα: Il. 23:613: ἵππον ἄγειν· ὃ δ’ ἔπειτα λέβηθ’ ἕλε παμφανόωντα.
ἔπειτα: Il. 23:683: ζῶμα δέ οἱ πρῶτον παρακάββαλεν, αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 23:708: ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
ἔπειτα: Il. 23:755: ἂν δ’ Ὀδυσεὺς πολύμητις, ἔπειτα δὲ Νέστορος υἱὸς
ἔπειτα: Il. 23:758: τοῖσι δ’ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος· ὦκα δ’ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 23:811: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
ἔπειτα: Il. 23:818: ἔνθ’ Αἴας μὲν ἔπειτα κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
ἔπειτα: Il. 23:820: Τυδεΐδης δ’ ἄρ’ ἔπειτα ὑπὲρ σάκεος μεγάλοιο
ἔπειτα: Il. 23:836: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μενεπτόλεμος Πολυποίτης,
ἔπειτα: Il. 23:859: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα βίη Τεύκροιο ἄνακτος,
ἔπειτα: Il. 24:89: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
ἔπειτα: Il. 24:273: τρὶς δ’ ἑκάτερθεν ἔδησαν ἐπ’ ὀμφαλόν, αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 24:290: ἀλλ’ εὔχεο σύ γ’ ἔπειτα κελαινεφέϊ Κρονίωνι
ἔπειτα: Il. 24:297: οὐκ ἂν ἔγωγέ σ’ ἔπειτα ἐποτρύνουσα κελοίμην
ἔπειτα: Il. 24:306: εὔχετ’ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
ἔπειτα: Il. 24:356: ἀλλ’ ἄγε δὴ φεύγωμεν ἐφ’ ἵππων, ἤ μιν ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 24:372: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
ἔπειτα: Il. 24:386: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
ἔπειτα: Il. 24:405: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
ἔπειτα: Il. 24:552: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
ἔπειτα: Il. 24:591: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα, φίλον δ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
ἔπειτά: Il. 24:619: σίτου· ἔπειτά κεν αὖτε φίλον παῖδα κλαίοισθα
ἔπειτα: Il. 24:659: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
ἔπειτα: Il. 24:703: κώκυσέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα γέγωνέ τε πᾶν κατὰ ἄστυ·
ἔπειτα: Il. 24:716: εἴξατέ μοι οὐρεῦσι διελθέμεν· αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 24:719: οἳ δ’ ἐπεὶ εἰσάγαγον κλυτὰ δώματα, τὸν μὲν ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 24:783: ζεύγνυσαν, αἶψα δ’ ἔπειτα πρὸ ἄστεος ἠγερέθοντο.
ἔπειτα: Il. 24:792: πᾶσαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος· αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Il. 24:801: χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον· αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 1:44: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἔπειτα: Od. 1:80: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἔπειτα: Od. 1:84: Ἑρμείαν μὲν ἔπειτα, διάκτορον Ἀργεϊφόντην,
ἔπειτα: Od. 1:106: εὗρε δ’ ἄρα μνηστῆρας ἀγήνορας· οἱ μὲν ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 1:123: “χαῖρε, ξεῖνε, παρ’ ἄμμι φιλήσεαι· αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 1:144: ἐς δ’ ἦλθον μνηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 1:290: νοστήσας δὴ ἔπειτα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἔπειτα: Od. 1:294: φράζεσθαι δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ἔπειτα: Od. 1:314: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἔπειτα: Od. 1:336: δακρύσασα δ’ ἔπειτα προσηύδα θεῖον ἀοιδόν·
ἔπειτα: Od. 1:380: νήποινοί κεν ἔπειτα δόμων ἔντοσθεν ὄλοισθε.”
ἔπειτα: Od. 2:39: πρῶτον ἔπειτα γέροντα καθαπτόμενος προσέειπεν·
ἔπειτα: Od. 2:60: ἡμεῖς δ’ οὔ νύ τι τοῖοι ἀμυνέμεν· ἦ καὶ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 2:145: νήποινοί κεν ἔπειτα δόμων ἔντοσθεν ὄλοισθε.”
ἔπειτα: Od. 2:221: νοστήσας δὴ ἔπειτα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἔπειτα: Od. 2:275: οὔ σε ἔπειτα ἔολπα τελευτήσειν ἃ μενοινᾷς.
ἔπειτα: Od. 2:280: ἐλπωρή τοι ἔπειτα τελευτῆσαι τάδε ἔργα.
ἔπειτά: Od. 2:379: αὐτίκ’ ἔπειτά οἱ οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἄφυσσεν,
ἔπειτα: Od. 2:406: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
ἔπειτα: Od. 3:30: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
ἔπειτα: Od. 3:46: δὸς καὶ τούτῳ ἔπειτα δέπας μελιηδέος οἴνου
ἔπειτα: Od. 3:102: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἔπειτα: Od. 3:108: μαρνάμεθ’· ἔνθα δ’ ἔπειτα κατέκταθεν ὅσσοι ἄριστοι·
ἔπειτα: Od. 3:210: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἔπειτα: Od. 3:253: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἔπειτα: Od. 3:354: ζώω, ἔπειτα δὲ παῖδες ἐνὶ μεγάροισι λίπωνται
ἔπειτα: Od. 3:437: χρυσὸν ἔδωχ’· ὁ δ’ ἔπειτα βοὸς κέρασιν περίχευεν
ἔπειτα: Od. 3:495: ἷξον δ’ ἐς πεδίον πυρηφόρον, ἔνθα δ’ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 4:60: “σίτου θ’ ἅπτεσθον καὶ χαίρετον· αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 4:117: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ἔπειτα: Od. 4:274: ἦλθες ἔπειτα σὺ κεῖσε· κελευσέμεναι δέ σ’ ἔμελλε
ἔπειτα: Od. 4:338: βοσκομένη, ὁ δ’ ἔπειτα ἑὴν εἰσήλυθεν εὐνήν,
ἔπειτά: Od. 4:354: νῆσος ἔπειτά τις ἔστι πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ
ἔπειτα: Od. 4:448: φῶκαι δ’ ἐξ ἁλὸς ἦλθον ἀολλέες. αἱ μὲν ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 4:453: ὠΐσθη δόλον εἶναι· ἔπειτα δὲ λέκτο καὶ αὐτός.
ἔπειτα: Od. 4:457: αὐτὰρ ἔπειτα δράκων καὶ πάρδαλις ἠδὲ μέγας σῦς·
ἔπειτα: Od. 4:506: αὐτίκ’ ἔπειτα τρίαιναν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν
ἔπειτα: Od. 4:590: τρεῖς ἵππους καὶ δίφρον ἐΰξοον· αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 4:711: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Μέδων πεπνυμένα εἰδώς·
ἔπειτα: Od. 4:753: ἡ γάρ κέν μιν ἔπειτα καὶ ἐκ θανάτοιο σαώσαι.
ἔπειτα: Od. 4:808: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια,
ἔπειτα: Od. 5:73: θήλεον. ἔνθα κ’ ἔπειτα καὶ ἀθάνατός περ ἐπελθὼν
ἔπειτα: Od. 5:193: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
ἔπειτα: Od. 5:237: δῶκε δ’ ἔπειτα σκέπαρνον ἐΰξοον· ἦρχε δ’ ὁδοῖο
ἔπειτα: Od. 6:314: ἐλπωρή τοι ἔπειτα φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἔπειτα: Od. 7:38: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
ἔπειτα: Od. 7:76: ἐλπωρή τοι ἔπειτα φίλους ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἔπειτα: Od. 7:191: ῥέξομεν ἱερὰ καλά, ἔπειτα δὲ καὶ περὶ πομπῆς
ἔπειτα: Od. 7:196: πρίν γε τὸν ἧς γαίης ἐπιβήμεναι· ἔνθα δ’ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 7:200: ἄλλο τι δὴ τόδ’ ἔπειτα θεοὶ περιμηχανόωνται.
ἔπειτα: Od. 7:275: τὴν μὲν ἔπειτα θύελλα διεσκέδασ’· αὐτὰρ ἐγώ γε
ἔπειτα: Od. 8:38: ἔκβητ’· αὐτὰρ ἔπειτα θοὴν ἀλεγύνετε δαῖτα
ἔπειτα: Od. 8:55: ὑψοῦ δ’ ἐν νοτίῳ τήν γ’ ὥρμισαν· αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 8:262: Δημοδόκῳ· ὁ δ’ ἔπειτα κί’ ἐς μέσον· ἀμφὶ δὲ κοῦροι
ἔπειτα: Od. 8:338: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα διάκτορος Ἀργεϊφόντης·
ἔπειτα: Od. 8:357: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις·
ἔπειτα: Od. 8:378: ὀρχείσθην δὴ ἔπειτα ποτὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ
ἔπειτα: Od. 8:510: τῇ περ δὴ καὶ ἔπειτα τελευτήσεσθαι ἔμελλεν·
ἔπειτα: Od. 8:520: νικῆσαι καὶ ἔπειτα διὰ μεγάθυμον Ἀθήνην.
ἔπειτα: Od. 9:14: τί πρῶτόν τοι ἔπειτα, τί δ’ ὑστάτιον καταλέξω;
ἔπειτα: Od. 9:17: εἴδετ’, ἐγὼ δ’ ἂν ἔπειτα φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ
ἔπειτα: Od. 9:116: νῆσος ἔπειτα λάχεια παρὲκ λιμένος τετάνυσται,
ἔπειτα: Od. 9:203: δῶκε δέ μοι κρητῆρα πανάργυρον, αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 9:225: τυρῶν αἰνυμένους ἰέναι πάλιν, αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 9:313: ῥηϊδίως ἀφελὼν θυρεὸν μέγαν· αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 9:371: ἦ, καὶ ἀνακλινθεὶς πέσεν ὕπτιος, αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 9:438: καὶ τότ’ ἔπειτα νομόνδ’ ἐξέσσυτο ἄρσενα μῆλα,
ἔπειτα: Od. 9:480: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα χολώσατο κηρόθι μᾶλλον·
ἔπειτα: Od. 9:526: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα Ποσειδάωνι ἄνακτι
ἔπειτα: Od. 10:151: μερμήριξα δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
ἔπειτα: Od. 10:237: αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον, αὐτίκ’ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 10:333: ἀλλ’ ἄγε δὴ κολεῷ μὲν ἄορ θέο, νῶϊ δ’ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 11:71: ἔνθα σ’ ἔπειτα, ἄναξ, κέλομαι μνήσασθαι ἐμεῖο.
ἔπειτα: Od. 11:121: ἔρχεσθαι δὴ ἔπειτα, λαβὼν εὐῆρες ἐρετμόν,
ἔπειτα: Od. 11:380: εἰ δ’ ἔτ’ ἀκουέμεναί γε λιλαίεαι, οὐκ ἂν ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 11:598: αὖτις ἔπειτα πέδονδε κυλίνδετο λᾶας ἀναιδής.
ἔπειτα: Od. 12:56: ἔνθα τοι οὐκέτ’ ἔπειτα διηνεκέως ἀγορεύσω,
ἔπειτα: Od. 12:197: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τάς γε παρήλασαν οὐδ’ ἔτ’ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 12:201: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἐλείπομεν, αὐτίκ’ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 12:254: ἀσπαίροντα δ’ ἔπειτα λαβὼν ἔῤῥιψε θύραζε,
ἔπειτα: Od. 12:261: Σκύλλην τ’, αὐτίκ’ ἔπειτα θεοῦ ἐς ἀμύμονα νῆσον
ἔπειτα: Od. 12:307: νηός, ἔπειτα δὲ δόρπον ἐπισταμένως τετύκοντο.
ἔπειτα: Od. 12:309: μνησάμενοι δὴ ἔπειτα φίλους ἔκλαιον ἑταίρους,
ἔπειτα: Od. 12:394: τοῖσιν δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα θεοὶ τέραα προὔφαινον·
ἔπειτα: Od. 12:397: ἑξῆμαρ μὲν ἔπειτα ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι
ἔπειτα: Od. 13:106: λάϊνοι· ἔνθα δ’ ἔπειτα τιθαιβώσσουσι μέλισσαι.
ἔπειτα: Od. 13:113: ἔνθ’ οἵ γ’ εἰσέλασαν, πρὶν εἰδότες. ἡ μὲν ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 13:146: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
ἔπειτα: Od. 13:198: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
ἔπειτα: Od. 13:318: οὔ σ’ ἔτ’ ἔπειτα ἴδον, κούρη Διός, οὐδ’ ἐνόησα
ἔπειτα: Od. 13:329: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἔπειτα: Od. 13:353: γήθησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
ἔπειτα: Od. 13:392: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἔπειτα: Od. 13:420: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἔπειτα: Od. 13:439: τώ γ’ ὣς βουλεύσαντε διέτμαγεν· ἡ μὲν ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 14:121: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
ἔπειτα: Od. 14:196: ῥηϊδίως κεν ἔπειτα καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἅπαντα
ἔπειτα: Od. 14:233: λάγχανον· αἶψα δὲ οἶκος ὀφέλλετο, καί ῥα ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 14:245: κουριδίῃ τ’ ἀλόχῳ καὶ κτήμασιν· αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 14:249: ἑξῆμαρ μὲν ἔπειτα ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι
ἔπειτα: Od. 14:351: στῆθος, ἔπειτα δὲ χερσὶ διήρεσα ἀμφοτέρῃσι
ἔπειτα: Od. 14:406: πρόφρων κεν δὴ ἔπειτα Δία Κρονίωνα λιτοίμην.
ἔπειτα: Od. 14:490: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα νόον σχέθε τόνδ’ ἐνὶ θυμῷ,
ἔπειτα: Od. 14:499: ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα Θόας, Ἀνδραίμονος υἱός,
ἔπειτα: Od. 15:67: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
ἔπειτα: Od. 15:102: Ἀτρεΐδης μὲν ἔπειτα δέπας λάβεν ἀμφικύπελλον,
ἔπειτα: Od. 15:134: ἑζέσθην δ’ ἄρ’ ἔπειτα κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
ἔπειτα: Od. 15:261: λίσσομ’ ὑπὲρ θυέων καὶ δαίμονος, αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 15:285: ἐν πρύμνῃ δ’ ἄρ’ ἔπειτα καθέζετο, πὰρ δὲ οἷ αὐτῷ
ἔπειτα: Od. 15:340: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
ἔπειτα: Od. 15:367: τὴν μὲν ἔπειτα Σάμηνδ’ ἔδοσαν καὶ μυρί’ ἕλοντο,
ἔπειτα: Od. 15:378: καὶ φαγέμεν πιέμεν τε, ἔπειτα δὲ καί τι φέρεσθαι
ἔπειτα: Od. 15:423: εἰρώτα δὴ ἔπειτα, τίς εἴη καὶ πόθεν ἔλθοι·
ἔπειτα: Od. 15:447: ἀγγελίη μοι ἔπειτα θοῶς πρὸς δώμαθ’ ἱκέσθω·
ἔπειτα: Od. 15:478: τὴν μὲν ἔπειτα γυναῖκα βάλ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
ἔπειτα: Od. 16:48: ἔνθα καθέζετ’ ἔπειτα Ὀδυσσῆος φίλος υἱός.
ἔπειτα: Od. 16:186: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
ἔπειτα: Od. 16:283: νεύσω μέν τοι ἐγὼ κεφαλῇ, σὺ δ’ ἔπειτα νοήσας,
ἔπειτα: Od. 16:297: ὡς ἂν ἐπιθύσαντες ἑλοίμεθα· τοὺς δέ κ’ ἔπειτα
ἔπειτά: Od. 16:309: “ὦ πάτερ, ἦ τοι ἐμὸν θυμὸν καὶ ἔπειτά γ’, ὀΐω,
ἔπειτα: Od. 16:389: μή οἱ χρήματ’ ἔπειτα ἅλις θυμηδέ’ ἔδωμεν
ἔπειτα: Od. 16:391: μνάσθω ἐέδνοισιν διζήμενος· ἡ δέ κ’ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 17:61: Τηλέμαχος δ’ ἄρ’ ἔπειτα διὲκ μεγάροιο βεβήκει
ἔπειτα: Od. 17:67: αὐτὰρ ὁ τῶν μὲν ἔπειτα ἀλεύατο πουλὺν ὅμιλον,
ἔπειτα: Od. 17:120: εἴρετο δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ἔπειτα: Od. 17:129: βοσκομένη, ὁ δ’ ἔπειτα ἑὴν εἰσήλυθεν εὐνήν,
ἔπειτα: Od. 17:185: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ἔπειτα πόλινδ’ ἴμεναι μενεαίνεις
ἔπειτα: Od. 17:194: ἀλλ’ ἴομεν, σὺ δ’ ἔπειτα διαμπερὲς ἡγεμόνευε.
ἔπειτα: Od. 17:280: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
ἔπειτα: Od. 17:303: ἄσσον δ’ οὐκέτ’ ἔπειτα δυνήσατο οἷο ἄνακτος
ἔπειτα: Od. 17:329: ἐρχόμενον κατὰ δῶμα συβώτην, ὦκα δ’ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 18:250: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια·
ἔπειτα: Od. 19:24: ἀλλ’ ἄγε, τίς τοι ἔπειτα μετοιχομένη φάος οἴσει;
ἔπειτα: Od. 19:59: ἔνθα καθέζετ’ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια.
ἔπειτα: Od. 19:102: ἔνθα καθέζετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
ἔπειτα: Od. 19:123: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια·
ἔπειτα: Od. 19:388: ψυχρόν, ἔπειτα δὲ θερμὸν ἐπήφυσεν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἔπειτα: Od. 19:433: Ἠέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας
ἔπειτά: Od. 20:63: αὐτίκα νῦν, ἢ ἔπειτά μ’ ἀναρπάξασα θύελλα
ἔπειτα: Od. 20:93: μερμήριξε δ’ ἔπειτα, δόκησε δέ οἱ κατὰ θυμὸν
ἔπειτα: Od. 20:160: ἐς δ’ ἦλθον δρηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 21:24: αἳ δή οἱ καὶ ἔπειτα φόνος καὶ μοῖρα γένοντο,
ἔπειτα: Od. 21:29: τὴν ἥν οἱ παρέθηκεν· ἔπειτα δὲ πέφνε καὶ αὐτόν,
ἔπειτα: Od. 21:131: “ὢ πόποι, ἦ καὶ ἔπειτα κακός τ’ ἔσομαι καὶ ἄκικυς,
ἔπειτα: Od. 21:160: ἄλλην δή τιν’ ἔπειτα Ἀχαιϊάδων εὐπέπλων
ἔπειτα: Od. 21:161: μνάσθω ἐέδνοισιν διζήμενος· ἡ δέ κ’ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 21:215: οἰκία τ’ ἐγγὺς ἐμεῖο τετυγμένα· καί μοι ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 21:389: κλήϊσεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα θύρας εὐερκέος αὐλῆς.
ἔπειτα: Od. 21:414: γήθησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ἔπειτα: Od. 21:429: ἐν φάει, αὐτὰρ ἔπειτα καὶ ἄλλως ἑψιάασθαι
ἔπειτα: Od. 22:217: ἐν δὲ σὺ τοῖσιν ἔπειτα πεφήσεαι, οἷα μενοινᾷς
ἔπειτα: Od. 22:285: Κτήσιππον δ’ ἄρ’ ἔπειτα βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνὴρ
ἔπειτα: Od. 22:365: Τηλέμαχον δ’ ἄρ’ ἔπειτα προσαΐξας λάβε γούνων
ἔπειτα: Od. 22:438: αὐτὰρ ἔπειτα θρόνους περικαλλέας ἠδὲ τραπέζας
ἔπειτα: Od. 22:452: αὐτὰρ ἔπειτα θρόνους περικαλλέας ἠδὲ τραπέζας
ἔπειτα: Od. 23:69: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·
ἔπειτα: Od. 23:80: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια·
ἔπειτα: Od. 23:139: ἀγρὸν ἐς ἡμέτερον πολυδένδρεον. ἔνθα δ’ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 23:287: ἐλπωρή τοι ἔπειτα κακῶν ὑπάλυξιν ἔσεσθαι.”
ἔπειτα: Od. 23:295: ἐς θάλαμον δ’ ἀγαγοῦσα πάλιν κίεν. οἱ μὲν ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 23:310: ἤρξατο δ’, ὡς πρῶτον Κίκονας δάμασ’, αὐτὰρ ἔπειτα
ἔπειτα: Od. 24:80: ἀμφ’ αὐτοῖσι δ’ ἔπειτα μέγαν καὶ ἀμύμονα τύμβον
ἔπειτα: Od. 24:220: οἱ μὲν ἔπειτα δόμονδε θοῶς κίον, αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἔπειτα: Od. 24:235: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
ἔπειτα: Od. 24:280: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πατὴρ κατὰ δάκρυον εἴβων·
ἔπειτα: Od. 24:432: ἴομεν· ἢ καὶ ἔπειτα κατηφέες ἐσσόμεθ’ αἰεί.
ἔπειτα: Od. 24:521: εὐξάμενος δ’ ἄρ’ ἔπειτα Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
ἐπεῖχε: Il. 23:190: ὅσσον ἐπεῖχε νέκυς, μὴ πρὶν μένος ἠελίοιο
ἐπεῖχε: Od. 21:186: Ἀντίνοος δ’ ἔτ’ ἐπεῖχε καὶ Εὐρύμαχος θεοειδής,
Ἐπειῶν: Il. 4:537: ἤτοι ὃ μὲν Θρῃκῶν, ὃ δ’ Ἐπειῶν χαλκοχιτώνων
Ἐπειῶν: Il. 11:736: ἀλλ’ ὅτε δὴ Πυλίων καὶ Ἐπειῶν ἔπλετο νεῖκος,
Ἐπειῶν: Il. 13:691: Φείδας τε Στιχίος τε Βίας τ’ ἐΰς· αὐτὰρ Ἐπειῶν
Ἐπειῶν: Il. 15:519: Φυλεΐδεω ἕταρον, μεγαθύμων ἀρχὸν Ἐπειῶν.
Ἐπειῶν: Il. 23:632: ἔνθ’ οὔ τίς μοι ὁμοῖος ἀνὴρ γένετ’, οὔτ’ ἄρ’ Ἐπειῶν
ἐπέκειντο: Od. 6:19: σταθμοῖϊν ἑκάτερθε· θύραι δ’ ἐπέκειντο φαειναί.
ἐπεκέκλετ’: Il. 9:454: πολλὰ κατηρᾶτο, στυγερὰς δ’ ἐπεκέκλετ’ Ἐρινῦς,
ἐπέκελσεν: Od. 13:114: ἠπείρῳ ἐπέκελσεν ὅσον τ’ ἐπὶ ἥμισυ πάσης,
ἐπέκερσε: Il. 16:394: Πάτροκλος δ’ ἐπεὶ οὖν πρώτας ἐπέκερσε φάλαγγας,
ἐπέκλυε: Il. 23:652: ᾤχετ’, ἐπεὶ πάντ’ αἶνον ἐπέκλυε Νηλεΐδαο.
ἐπέκλυεν: Od. 5:150: ἤϊ’, ἐπεὶ δὴ Ζηνὸς ἐπέκλυεν ἀγγελιάων.
ἐπέκλωσαν: Od. 3:208: ἀλλ’ οὔ μοι τοιοῦτον ἐπέκλωσαν θεοὶ ὄλβον,
ἐπέκλωσαν: Od. 11:139: “Τειρεσίη, τὰ μὲν ἄρ που ἐπέκλωσαν θεοὶ αὐτοί.
ἐπεκλώσαντο: Il. 24:525: ὡς γὰρ ἐπεκλώσαντο θεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσι
ἐπεκλώσαντο: Od. 1:17: τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
ἐπεκλώσαντο: Od. 8:579: τὸν δὲ θεοὶ μὲν τεῦξαν, ἐπεκλώσαντο δ’ ὄλεθρον
ἐπέκλωσεν: Od. 16:64: πλαζόμενος· ὣς γάρ οἱ ἐπέκλωσεν τά γε δαίμων.
ἐπεκραίαινε: Il. 2:419: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα πώ οἱ ἐπεκραίαινε Κρονίων,
ἐπεκραίαινε: Il. 3:302: Ὣς ἔφαν, οὐδ’ ἄρα πώ σφιν ἐπεκραίαινε Κρονίων.
ἐπέλαμψε: Il. 17:650: ἠέλιος δ’ ἐπέλαμψε, μάχη δ’ ἐπὶ πᾶσα φαάνθη·
ἐπέλασσα: Od. 14:350: ξεστὸν ἐφόλκαιον καταβὰς ἐπέλασσα θαλάσσῃ
ἐπέλασσαν: Od. 14:358: ῥηϊδίως, καί με σταθμῷ ἐπέλασσαν ἄγοντες
ἐπέλασσέ: Il. 15:418: οὔθ’ ὃ τὸν ἂψ ὤσασθαι, ἐπεί ῥ’ ἐπέλασσέ γε δαίμων.
ἐπέλασσέ: Il. 21:93: σὰς χεῖρας φεύξεσθαι, ἐπεί ῥ’ ἐπέλασσέ γε δαίμων.
ἐπέλασσε: Od. 3:300: Αἰγύπτῳ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ.
ἐπέλασσε: Od. 4:500: Γυρῇσίν μιν πρῶτα Ποσειδάων ἐπέλασσε
ἐπέλασσε: Od. 7:277: ὑμετέρῃ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ.
ἐπέλασσε: Od. 15:482: τοὺς δ’ Ἰθάκῃ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ,
ἐπέλασσεν: Od. 3:291: ἔνθα διατμήξας τὰς μὲν Κρήτῃ ἐπέλασσεν,
ἐπέλειβον: Od. 3:341: γλώσσας δ’ ἐν πυρὶ βάλλον, ἀνιστάμενοι δ’ ἐπέλειβον.
ἐπελεύσεσθαι: Od. 9:214: ἄνδρ’ ἐπελεύσεσθαι μεγάλην ἐπιειμένον ἀλκήν,
ἐπελήθετο: Od. 4:455: βάλλομεν· οὐδ’ ὁ γέρων δολίης ἐπελήθετο τέχνης,
ἐπελήθετο: Od. 5:324: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς σχεδίης ἐπελήθετο, τειρόμενός περ,
ἐπελήκεον: Od. 8:379: ταρφέ’ ἀμειβομένω· κοῦροι δ’ ἐπελήκεον ἄλλοι
ἐπελήλατο: Il. 13:804: ῥινοῖσιν πυκινήν, πολλὸς δ’ ἐπελήλατο χαλκός·
ἐπελήλατο: Il. 17:493: αὔῃσι στερεῇσι· πολὺς δ’ ἐπελήλατο χαλκός.
ἐπελήλυθα: Od. 4:268: ἀνδρῶν ἡρώων, πολλὴν δ’ ἐπελήλυθα γαῖαν·
ἐπέλησεν: Od. 20:85: νύκτας δ’ ὕπνος ἔχῃσιν, - ὁ γάρ τ’ ἐπέλησεν ἁπάντων,
ἐπέλθῃ: Od. 10:175: εἰς Ἀΐδαο δόμους, πρὶν μόρσιμον ἦμαρ ἐπέλθῃ·
ἐπέλθῃσιν: Il. 24:651: ἐνθάδ’ ἐπέλθῃσιν βουληφόρος, οἵ τέ μοι αἰεὶ
ἐπέλθοι: Od. 5:472: ῥῖγος καὶ κάματος, γλυκερὸς δέ μοι ὕπνος ἐπέλθοι,
ἐπελθόντες: Od. 19:155: εἷλον ἐπελθόντες καὶ ὁμόκλησαν ἐπέεσσιν.
ἐπέλθω: Od. 14:139: ἤπιον ὧδε ἄνακτα κιχήσομαι, ὁππόσ’ ἐπέλθω,
ἐπελθὼν: Il. 4:334: ἕστασαν ὁππότε πύργος Ἀχαιῶν ἄλλος ἐπελθὼν
ἐπελθὼν: Il. 10:40: ἄνδρας δυσμενέας σκοπιαζέμεν οἶος ἐπελθὼν
ἐπελθὼν: Il. 10:485: ὡς δὲ λέων μήλοισιν ἀσημάντοισιν ἐπελθὼν
ἐπελθών: Il. 15:630: αὐτὰρ ὅ γ’ ὥς τε λέων ὀλοόφρων βουσὶν ἐπελθών,
ἐπελθὼν: Il. 20:178: Αἰνεία τί σὺ τόσσον ὁμίλου πολλὸν ἐπελθὼν
ἐπελθὼν: Il. 24:418: οὐδέ μιν αἰσχύνει· θηοῖό κεν αὐτὸς ἐπελθὼν
ἐπελθὼν: Od. 1:188: ἐξ ἀρχῆς, εἴ πέρ τε γέροντ’ εἴρηαι ἐπελθὼν
ἐπελθὼν: Od. 2:246: εἴ περ γάρ κ’ Ὀδυσεὺς Ἰθακήσιος αὐτὸς ἐπελθὼν
ἐπελθὼν: Od. 5:73: θήλεον. ἔνθα κ’ ἔπειτα καὶ ἀθάνατός περ ἐπελθὼν
ἐπελθὼν: Od. 13:124: πρὶν Ὀδυσῆ’ ἐγρέσθαι, ἐπελθὼν δηλήσαιτο·
ἐπελθὼν: Od. 14:317: ἥρως ἀπριάτην· τοῦ γὰρ φίλος υἱὸς ἐπελθὼν
ἐπελθὼν: Od. 16:197: ᾧ αὐτοῦ γε νόῳ, ὅτε μὴ θεὸς αὐτὸς ἐπελθὼν
ἐπελθὼν: Od. 17:382: τίς γὰρ δὴ ξεῖνον καλεῖ ἄλλοθεν αὐτὸς ἐπελθὼν
ἐπελθὼν: Od. 23:185: καὶ μάλ’ ἐπισταμένῳ, ὅτε μὴ θεὸς αὐτὸς ἐπελθὼν
ἐπελθών: Od. 24:506: “Τηλέμαχ’, ἤδη μὲν τό γε εἴσεαι αὐτὸς ἐπελθών,
ἐπέλθωσιν: Od. 24:354: ἐνθάδ’ ἐπέλθωσιν Ἰθακήσιοι, ἀγγελίας δὲ
ἐπέλλαβε: Od. 10:31: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν γλυκὺς ὕπνος ἐπέλλαβε κεκμηῶτα·
ἐπέλλαβε: Od. 13:282: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν γλυκὺς ὕπνος ἐπέλλαβε κεκμηῶτα,
ἐπελώβευον: Od. 2:323: οἱ δ’ ἐπελώβευον καὶ ἐκερτόμεον ἐπέεσσιν·
ἐπεμαίετ’: Il. 5:748: Ἥρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ’ ἄρ’ ἵππους·
ἐπεμαίετ’: Il. 8:392: Ἥρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ’ ἄρ’ ἵππους·
ἐπεμαίετο: Il. 10:401: ἦ ῥά νύ τοι μεγάλων δώρων ἐπεμαίετο θυμὸς
ἐπεμαίετο: Il. 17:430: πολλὰ μὲν ἂρ μάστιγι θοῇ ἐπεμαίετο θείνων,
ἐπεμαίετο: Od. 9:441: τειρόμενος πάντων ὀΐων ἐπεμαίετο νῶτα
ἐπεμαίετο: Od. 11:531: ἱππόθεν ἐξέμεναι, ξίφεος δ’ ἐπεμαίετο κώπην
ἐπεμάσσατ’: Od. 13:429: ὣς ἄρα μιν φαμένη ῥάβδῳ ἐπεμάσσατ’ Ἀθήνη.
ἐπεμάσσατ’: Od. 16:172: ἦ, καὶ χρυσείῃ ῥάβδῳ ἐπεμάσσατ’ Ἀθήνη.
ἐπεμβεβαὼς: Il. 9:578: οὐδοῦ ἐπεμβεβαὼς ὑψηρεφέος θαλάμοιο
ἐπεμήδετο: Od. 4:437: πάντα δ’ ἔσαν νεόδαρτα· - δόλον δ’ ἐπεμήδετο πατρί.
ἐπεμήνατο: Il. 6:160: τῷ δὲ γυνὴ Προίτου ἐπεμήνατο δῖ’ Ἄντεια
ἐπεμήνιε: Il. 13:460: ἑσταότ’· αἰεὶ γὰρ Πριάμῳ ἐπεμήνιε δίῳ
ἔπεμπε: Il. 3:116: Ἕκτωρ δὲ προτὶ ἄστυ δύω κήρυκας ἔπεμπε
ἔπεμπε: Il. 9:438: οἶος; σοὶ δέ μ’ ἔπεμπε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς
ἔπεμπε: Il. 18:237: τόν ῥ’ ἤτοι μὲν ἔπεμπε σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
ἔπεμπε: Od. 13:66: Ἀρήτη δ’ ἄρα οἱ δμῳὰς ἅμ’ ἔπεμπε γυναῖκας,
ἔπεμπε: Od. 13:206: ἐξικόμην, ὅς κέν μ’ ἐφίλει καὶ ἔπεμπε νέεσθαι.
ἔπεμπεν: Od. 11:626: Ἑρμείας δέ μ’ ἔπεμπεν ἰδὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη.”
ἔπεμπον: Od. 4:623: σῖτον δέ σφ’ ἄλοχοι καλλικρήδεμνοι ἔπεμπον.
ἔπεμπον: Od. 19:461: καρπαλίμως χαίροντα φίλως χαίροντες ἔπεμπον
ἐπέμυξαν: Il. 4:20: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
ἐπέμυξαν: Il. 8:457: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
ἔπεμψαν: Od. 4:586: ἀθάνατοι, τοί μ’ ὦκα φίλην ἐς πατρίδ’ ἔπεμψαν.
ἔπεμψαν: Od. 17:149: ἀθάνατοι, τοί μ’ ὦκα φίλην ἐς πατρίδ’ ἔπεμψαν.”
ἔπεμψε: Od. 11:623: καί ποτέ μ’ ἐνθάδ’ ἔπεμψε κύν’ ἄξοντ’· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλον
ἔπεμψεν: Il. 1:442: “ Ὤ Χρύση, πρό μ’ ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἐπένεικα: Il. 19:261: μὴ μὲν ἐγὼ κούρῃ Βρισηΐδι χεῖρ’ ἐπένεικα,
ἐπένειμε: Il. 9:216: Πάτροκλος μὲν σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ
ἐπένειμε: Il. 24:625: Αὐτομέδων δ’ ἄρα σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ
ἐπένειμε: Od. 20:254: σῖτον δέ σφ’ ἐπένειμε Φιλοίτιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
ἐπένευε: Il. 22:314: καλὸν δαιδάλεον, κόρυθι δ’ ἐπένευε φαεινῇ
ἐπένευσα: Il. 15:75: ὥς οἱ ὑπέστην πρῶτον, ἐμῷ δ’ ἐπένευσα κάρητι,
ἐπενήνοθε: Il. 2:219: φοξὸς ἔην κεφαλήν, ψεδνὴ δ’ ἐπενήνοθε λάχνη.
ἐπενήνοθε: Il. 10:134: διπλῆν ἐκταδίην, οὔλη δ’ ἐπενήνοθε λάχνη.
ἐπενήνοθεν: Od. 8:365: ἀμβρότῳ, οἷα θεοὺς ἐπενήνοθεν αἰὲν ἐόντας,
ἐπένησε: Il. 20:128: γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ ὅτε μιν τέκε μήτηρ.
ἐπένησε: Il. 24:210: γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε μιν τέκον αὐτή,
ἐπένοντο: Il. 24:124: ἐσσυμένως ἐπένοντο καὶ ἐντύνοντο ἄριστον·
ἐπεντανύσας: Od. 22:467: ὑψόσ’ ἐπεντανύσας, μή τις ποσὶν οὖδας ἵκοιτο.
ἐπέντυε: Il. 8:374: ἀλλὰ σὰ μὲν νῦν νῶϊν ἐπέντυε μώνυχας ἵππους,
ἐπεντύνωνται: Od. 24:89: ζώννυνταί τε νέοι καὶ ἐπεντύνωνται ἄεθλα·
ἕπεο: Il. 18:387: ἀλλ’ ἕπεο προτέρω, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω.
ἕπεο: Od. 5:91: [ἀλλ’ ἕπεο προτέρω, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω.]”
ἕπεο: Od. 14:45: ἀλλ’ ἕπεο, κλισίηνδ’ ἴομεν, γέρον, ὄφρα καὶ αὐτός,
ἐπέοικε: Il. 1:126: λαοὺς δ’ οὐκ ἐπέοικε παλίλλογα ταῦτ’ ἐπαγείρειν.
ἐπέοικε: Il. 4:341: σφῶϊν μέν τ’ ἐπέοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντας
ἐπέοικε: Il. 9:392: ὅς τις οἷ τ’ ἐπέοικε καὶ ὃς βασιλεύτερός ἐστιν.
ἐπέοικε: Il. 10:146: ἀλλ’ ἕπε’, ὄφρα καὶ ἄλλον ἐγείρομεν ὅν τ’ ἐπέοικε
ἐπέοικε: Od. 11:186: δαίνυται, ἃς ἐπέοικε δικασπόλον ἄνδρ’ ἀλεγύνειν·
ἐπέοικεν: Il. 22:71: κείσοντ’ ἐν προθύροισι. νέῳ δέ τε πάντ’ ἐπέοικεν
ἐπέοικεν: Il. 24:595: σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ καὶ τῶνδ’ ἀποδάσσομαι ὅσσ’ ἐπέοικεν.
ἐπέοικεν: Od. 20:293: μοῖραν μὲν δὴ ξεῖνος ἔχει πάλαι, ὡς ἐπέοικεν,
ἐπέοικεν: Od. 24:481: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· ἐρέω δέ τοι ὡς ἐπέοικεν.
ἐπέοιχ’: Od. 6:193: ὧν ἐπέοιχ’ ἱκέτην ταλαπείριον ἀντιάσαντα.
ἐπέοιχ’: Od. 14:511: ὧν ἐπέοιχ’ ἱκέτην ταλαπείριον ἀντιάσαντα,
ἐπέπαυτ’: Il. 18:248: ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ’ ἀλεγεινῆς.
ἐπέπαυτ’: Il. 19:46: ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ’ ἀλεγεινῆς.
ἐπέπαυτ’: Il. 20:43: ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ’ ἀλεγεινῆς·
ἐπεπείθεθ’: Il. 1:345: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ’ ἑταίρῳ,
ἐπεπείθεθ’: Il. 9:205: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ’ ἑταίρῳ.
ἐπεπείθεθ’: Il. 11:615: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ’ ἑταίρῳ,
ἐπεπείθετο: Od. 2:103: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἐπεπείθετο: Od. 10:406: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ,
ἐπεπείθετο: Od. 10:466: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἐπεπείθετο: Od. 10:475: ὣς ἔφαν, αὐτὰρ ἐμοί γ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἐπεπείθετο: Od. 10:550: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἐπεπείθετο: Od. 12:28: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἐπεπείθετο: Od. 12:324: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἐπεπείθετο: Od. 19:14: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρί,
ἐπεπείθετο: Od. 19:148: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἐπεπείθετο: Od. 22:108: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρί,
ἐπεπείθετο: Od. 22:393: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρί,
ἐπεπείθετο: Od. 24:138: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἐπεπήγει: Il. 13:442: δούπησεν δὲ πεσών, δόρυ δ’ ἐν κραδίῃ ἐπεπήγει,
ἐπέπιθμεν: Il. 2:341: σπονδαί τ’ ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ᾗς ἐπέπιθμεν·
ἐπέπιθμεν: Il. 4:159: σπονδαί τ’ ἄκρητοι καὶ δεξιαὶ ᾗς ἐπέπιθμεν.
ἐπέπιθμεν: Il. 14:55: τεῖχος μὲν γὰρ δὴ κατερήριπεν, ᾧ ἐπέπιθμεν
ἐπέπλεον: Il. 1:312: Οἳ μὲν ἔπειτ’ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα,
ἐπέπλεον: Od. 4:842: μνηστῆρες δ’ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα,
ἐπέπλεον: Od. 15:474: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα,
ἐπέπληγον: Il. 5:504: οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον ἐπέπληγον πόδες ἵππων
ἐπέπλως: Od. 3:15: τοὔνεκα γὰρ καὶ πόντον ἐπέπλως, ὄφρα πύθηαι
ἐπεποίθει: Il. 16:171: πέντε δ’ ἄρ’ ἡγεμόνας ποιήσατο τοῖς ἐπεποίθει
ἐπεπόνθει: Od. 13:92: δὴ τότε γ’ ἀτρέμας εὗδε, λελασμένος ὅσσ’ ἐπεπόνθει.
ἐπέπταρε: Od. 17:545: οὐχ ὁράᾳς, ὅ μοι υἱὸς ἐπέπταρε πᾶσιν ἔπεσσι;
ἐπέπτατο: Il. 13:821: Ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις
ἐπέπτατο: Od. 15:160: ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις,
ἐπέπτατο: Od. 15:525: ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις,
ἐπέπυστο: Il. 13:674: Ἕκτωρ δ’ οὐκ ἐπέπυστο Διῒ φίλος, οὐδέ τι ᾔδη
ἐπεπωλεῖτο: Il. 4:231: αὐτὰρ ὃ πεζὸς ἐὼν ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν·
ἐπεπωλεῖτο: Il. 4:250: Ὣς ὅ γε κοιρανέων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν·
ἐπεπωλεῖτο: Il. 11:264: Αὐτὰρ ὃ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν
ἐπεπωλεῖτο: Il. 11:540: αὐτὰρ ὃ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν
ἐπέρασσα: Il. 21:102: Τρώων, καὶ πολλοὺς ζωοὺς ἕλον ἠδ’ ἐπέρασσα·
ἐπέρασσαν: Od. 15:387: ἄνδρες δυσμενέες νηυσὶν λάβον ἠδ’ ἐπέρασσαν
ἐπέρασσας: Il. 21:78: καί μ’ ἐπέρασσας ἄνευθεν ἄγων πατρός τε φίλων τε
ἐπέρασσε: Il. 21:40: καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐϋκτιμένην ἐπέρασσε
ἐπέρεισε: Il. 5:856: ἔγχεϊ χαλκείῳ· ἐπέρεισε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
ἐπέρεισε: Il. 7:269: ἧκ’ ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ ἶν’ ἀπέλεθρον,
ἐπέρεισε: Od. 9:538: ἧκ’ ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ ἶν’ ἀπέλεθρον·
ἐπέρησα: Od. 5:409: Ζεύς, καὶ δὴ τόδε λαῖτμα διατμήξας ἐπέρησα,
ἐπέρησε: Il. 21:594: βλημένου, οὐδ’ ἐπέρησε, θεοῦ δ’ ἠρύκακε δῶρα.
ἐπέρησεν: Il. 5:291: ῥῖνα παρ’ ὀφθαλμόν, λευκοὺς δ’ ἐπέρησεν ὀδόντας.
ἐπέῤῥεον: Il. 11:723: ἱππῆες Πυλίων, τὰ δ’ ἐπέῤῥεον ἔθνεα πεζῶν.
ἐπέῤῥιψαν: Od. 5:310: Τρῶες ἐπέῤῥιψαν περὶ Πηλεΐωνι θανόντι.
ἐπεῤῥώοντο: Od. 20:107: τῇσιν δώδεκα πᾶσαι ἐπεῤῥώοντο γυναῖκες
ἐπεῤῥώσαντο: Il. 1:529: ἀμβρόσιαι δ’ ἄρα χαῖται ἐπεῤῥώσαντο ἄνακτος
ἔπερσε: Od. 1:2: πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε·
ἐπέρυσσε: Od. 1:441: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο, θύρην δ’ ἐπέρυσσε κορώνῃ
ἐπέρχεαι: Od. 16:27: οὐ μὲν γάρ τι θάμ’ ἀγρὸν ἐπέρχεαι οὐδὲ νομῆας,
ἐπερχόμεναι: Od. 18:199: φθόγγῳ ἐπερχόμεναι· τὴν δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκε,
ἐπερχόμενον: Il. 1:535: μεῖναι ἐπερχόμενον, ἀλλ’ ἀντίοι ἔσταν ἅπαντες.
ἐπερχόμενον: Il. 8:536: μείνῃ ἐπερχόμενον· ἀλλ’ ἐν πρώτοισιν ὀΐω
ἐπερχόμενον: Il. 12:136: μίμνον ἐπερχόμενον μέγαν Ἄσιον οὐδὲ φέβοντο.
ἐπερχόμενον: Il. 13:472: ὅς τε μένει κολοσυρτὸν ἐπερχόμενον πολὺν ἀνδρῶν
ἐπερχόμενον: Il. 22:252: μεῖναι ἐπερχόμενον· νῦν αὖτέ με θυμὸς ἀνῆκε
ἐπερχόμενον: Od. 2:13: τὸν δ’ ἄρα πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον θηεῦντο.
ἐπερχόμενον: Od. 17:64: τὸν δ’ ἄρα πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον θηεῦντο.
ἐπερχομένους: Il. 15:406: Τρῶας ἐπερχομένους μένον ἔμπεδον, οὐδ’ ἐδύναντο
ἐπερχομένων: Il. 23:234: τῶν μιν ἐπερχομένων ὅμαδος καὶ δοῦπος ἔγειρεν,
ἔπεσ’: Il. 8:485: ἐν δ’ ἔπεσ’ Ὠκεανῷ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο
ἔπεσ’: Il. 11:297: ἐν δ’ ἔπεσ’ ὑσμίνῃ ὑπεραέϊ ἶσος ἀέλλῃ,
ἔπεσ’: Il. 14:417: ὣς ἔπεσ’ Ἕκτορος ὦκα χαμαὶ μένος ἐν κονίῃσι·
ἔπεσ’: Il. 15:624: ἐν δ’ ἔπεσ’ ὡς ὅτε κῦμα θοῇ ἐν νηῒ πέσῃσι
ἔπεσ’: Il. 16:469: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
ἔπεσ’: Il. 16:600: ὡς ἔπεσ’ ἐσθλὸς ἀνήρ· μέγα δὲ Τρῶες κεχάροντο,
ἔπεσ’: Od. 10:163: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
ἔπεσ’: Od. 18:98: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, σὺν δ’ ἤλασ’ ὀδόντας
ἔπεσ’: Od. 19:454: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
ἔπεσαν: Od. 2:344: κληϊσταὶ δ’ ἔπεσαν σανίδες πυκινῶς ἀραρυῖαι,
ἐπεσβολίας: Od. 4:159: ὧδ’ ἐλθὼν τὸ πρῶτον ἐπεσβολίας ἀναφαίνειν
ἐπεσβόλον: Il. 2:275: ὃς τὸν λωβητῆρα ἐπεσβόλον ἔσχ’ ἀγοράων.
ἔπεσε: Il. 4:134: ἐν δ’ ἔπεσε ζωστῆρι ἀρηρότι πικρὸς ὀϊστός·
ἔπεσε: Od. 24:540: κὰδ δ’ ἔπεσε πρόσθε γλαυκώπιδος ὀβριμοπάτρης.
ἔπεσεν: Il. 11:675: κὰδ δ’ ἔπεσεν, λαοὶ δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται.
ἔπεσεν: Il. 13:178: νύξ’, ἐκ δ’ ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ’ αὖτ’ ἔπεσεν μελίη ὣς
ἕπεσθαι: Il. 4:430: τόσσον λαὸν ἕπεσθαι ἔχοντ’ ἐν στήθεσιν αὐδήν,
ἕπεσθαι: Il. 9:508: τῷ ἄτην ἅμ’ ἕπεσθαι, ἵνα βλαφθεὶς ἀποτίσῃ.
ἕπεσθαι: Il. 9:509: ἀλλ’ Ἀχιλεῦ πόρε καὶ σὺ Διὸς κούρῃσιν ἕπεσθαι
ἕπεσθαι: Il. 10:227: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἔθελον Διομήδεϊ πολλοὶ ἕπεσθαι.
ἕπεσθαι: Il. 11:780: ἦρχον ἐγὼ μύθοιο κελεύων ὔμμ’ ἅμ’ ἕπεσθαι·
ἕπεσθαι: Il. 16:575: οἳ δ’ ἅμ’ Ἀχιλλῆϊ ῥηξήνορι πέμπον ἕπεσθαι
ἕπεσθαι: Il. 24:400: τῶν μέτα παλλόμενος κλήρῳ λάχον ἐνθάδ’ ἕπεσθαι.
ἕπεσθαι: Od. 1:278: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς ἕπεσθαι.
ἕπεσθαι: Od. 2:197: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς ἕπεσθαι.
ἕπεσθαι: Od. 4:162: τῷ ἅμα πομπὸν ἕπεσθαι· ἐέλδετο γάρ σε ἰδέσθαι,
ἕπεσθαι: Od. 7:304: ἡ μὲν γάρ μ’ ἐκέλευε σὺν ἀμφιπόλοισιν ἕπεσθαι,
ἕπεσθαι: Od. 10:425: αὐτοὶ δ’ ὀτρύνεσθε ἐμοὶ ἅμα πάντες ἕπεσθαι,
ἕπεσθαι: Od. 24:117: Ἴλιον εἰς ἅμ’ ἕπεσθαι ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν;
ἑπέσθην: Il. 5:551: Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἅμ’ Ἀργείοισιν ἑπέσθην,
ἕπεσθον: Il. 22:450: δεῦτε δύω μοι ἕπεσθον, ἴδωμ’ ὅτιν’ ἔργα τέτυκται.
ἑπέσθω: Il. 11:795: ἀλλὰ σέ περ προέτω, ἅμα δ’ ἄλλος λαὸς ἑπέσθω
ἑπέσθω: Od. 15:397: δειπνήσας ἅμ’ ὕεσσιν ἀνακτορίῃσιν ἑπέσθω.
ἑπέσθων: Il. 9:170: κηρύκων δ’ Ὀδίος τε καὶ Εὐρυβάτης ἅμ’ ἑπέσθων.
ἔπεσι: Od. 8:170: ἀλλὰ θεὸς μορφὴν ἔπεσι στέφει· οἱ δέ τ’ ἐς αὐτὸν
ἔπεσιν: Il. 1:77: ἦ μέν μοι πρόφρων ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν·
ἔπεσιν: Il. 1:150: πῶς τίς τοι πρόφρων ἔπεσιν πείθηται Ἀχαιῶν
ἔπεσιν: Il. 1:211: ἀλλ’ ἤτοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον ὡς ἔσεταί περ·
ἔπεσιν: Il. 2:73: πρῶτα δ’ ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι, ἣ θέμις ἐστί,
ἔπεσιν: Il. 23:682: θαρσύνων ἔπεσιν, μέγα δ’ αὐτῷ βούλετο νίκην.
ἔπεσιν: Od. 17:374: ὣς ἔφατ’, Ἀντίνοος δ’ ἔπεσιν νείκεσσε συβώτην·
ἔπεσίν: Od. 24:161: ἀλλ’ ἔπεσίν τε κακοῖσιν ἐνίσσομεν ἠδὲ βολῇσιν.
ἔπεσιν: Od. 24:240: πρῶτον κερτομίοισ’ ἔπεσιν διαπειρηθῆναι.
ἔπεσον: Il. 7:256: σύν ῥ’ ἔπεσον λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν
ἔπεσον: Il. 16:276: ἐν δ’ ἔπεσον Τρώεσσιν ἀολλέες· ἀμφὶ δὲ νῆες
ἔπεσον: Il. 21:9: ἐν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ’ αἰπὰ ῥέεθρα,
ἔπεσον: Il. 21:387: σὺν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ’ εὐρεῖα χθών,
ἔπεσον: Il. 23:687: σύν ῥ’ ἔπεσον, σὺν δέ σφι βαρεῖαι χεῖρες ἔμιχθεν.
ἔπεσον: Od. 5:295: σὺν δ’ εὖρός τε νότος τ’ ἔπεσον ζέφυρός τε δυσαὴς
ἔπεσον: Od. 7:283: ἐκ δ’ ἔπεσον θυμηγερέων, ἐπὶ δ’ ἀμβροσίη νὺξ
ἔπεσον: Od. 24:526: ἐν δ’ ἔπεσον προμάχοισ’ Ὀδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱός,
ἐπέσπεν: Od. 3:16: πατρός, ὅπου κύθε γαῖα καὶ ὅν τινα πότμον ἐπέσπεν.
ἐπέσπεν: Od. 4:714: πατρὸς ἑοῦ ἢ νόστον ἢ ὅν τινα πότμον ἐπέσπεν.”
ἐπέσπον: Il. 19:294: κηδείους, οἳ πάντες ὀλέθριον ἦμαρ ἐπέσπον.
ἐπέσπον: Od. 3:134: πάντες ἔσαν· τῶ σφεων πολέες κακὸν οἶτον ἐπέσπον
ἐπέσπον: Od. 11:197: οὕτω γὰρ καὶ ἐγὼν ὀλόμην καὶ πότμον ἐπέσπον·
ἐπέσπον: Od. 11:372: Ἴλιον εἰς ἅμ’ ἕποντο καὶ αὐτοῦ πότμον ἐπέσπον.
ἐπέσπον: Od. 11:389: οἴκῳ ἐν Αἰγίσθοιο θάνον καὶ πότμον ἐπέσπον.
ἐπέσπον: Od. 22:317: τῶ καὶ ἀτασθαλίῃσιν ἀεικέα πότμον ἐπέσπον.
ἐπέσπον: Od. 22:416: τῶ καὶ ἀτασθαλίῃσιν ἀεικέα πότμον ἐπέσπον.
ἐπέσπον: Od. 24:22: οἴκῳ ἐν Αἰγίσθοιο θάνον καὶ πότμον ἐπέσπον.
ἔπεσσ’: Il. 24:238: αἰθούσης ἀπέεργεν ἔπεσσ’ αἰσχροῖσιν ἐνίσσων·
ἐπέσσεται: Od. 4:756: ἔχθεσθ’, ἀλλ’ ἔτι πού τις ἐπέσσεται, ὅς κεν ἔχῃσι
ἐπέσσευεν: Od. 18:256: νῦν δ’ ἄχομαι· τόσα γάρ μοι ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
ἐπέσσευεν: Od. 19:129: νῦν δ’ ἄχομαι· τόσα γάρ μοι ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
ἐπέσσευεν: Od. 20:87: αὐτὰρ ἐμοὶ καὶ ὀνείρατ’ ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
ἐπεσσεύοντ’: Il. 13:757: πάντες ἐπεσσεύοντ’, ἐπεὶ Ἕκτορος ἔκλυον αὐδήν.
ἐπεσσεύοντο: Il. 2:86: σκηπτοῦχοι βασιλῆες· ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί.
ἐπεσσεύοντο: Il. 2:208: αὖτις ἐπεσσεύοντο νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων
ἐπεσσεύοντο: Il. 15:593: νηυσὶν ἐπεσσεύοντο, Διὸς δ’ ἐτέλειον ἐφετμάς,
ἐπεσσεύοντο: Il. 18:575: μυκηθμῷ δ’ ἀπὸ κόπρου ἐπεσσεύοντο νομὸν δὲ
ἐπεσσεύοντο: Od. 13:19: νῆάδ’ ἐπεσσεύοντο, φέρον δ’ εὐήνορα χαλκόν.
ἔπεσσί: Il. 9:113: δώροισίν τ’ ἀγανοῖσιν ἔπεσσί τε μειλιχίοισι.
ἔπεσσί: Il. 10:542: δεξιῇ ἠσπάζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισι·
ἔπεσσί: Od. 4:597: αἰνῶς γὰρ μύθοισιν ἔπεσσί τε σοῖσιν ἀκούων
ἔπεσσι: Od. 9:363: καὶ τότε δή μιν ἔπεσσι προσηύδων μειλιχίοισι·
ἔπεσσι: Od. 9:376: εἷος θερμαίνοιτο· ἔπεσσι δὲ πάντας ἑταίρους
ἔπεσσι: Od. 17:545: οὐχ ὁράᾳς, ὅ μοι υἱὸς ἐπέπταρε πᾶσιν ἔπεσσι;
ἔπεσσί: Od. 19:415: χερσίν τ’ ἠσπάζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισι·
ἔπεσσιν: Od. 3:264: πόλλ’ Ἀγαμεμνονέην ἄλοχον θέλγεσκεν ἔπεσσιν.
ἔπεσσιν: Od. 4:706: ὀψὲ δὲ δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβομένη προσέειπε·
ἔπεσσιν: Od. 5:96: καὶ τότε δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
ἔπεσσιν: Od. 9:258: ἀλλὰ καὶ ὧς μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἔπεσσιν: Od. 10:500: καὶ τότε δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἔπεσσιν: Od. 16:193: ἐξαῦτίς μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
ἔπεσσιν: Od. 19:214: ἐξαῦτίς μιν ἔπεσσιν ἀμειβομένη προσέειπε·
ἐπεσσύμεθ’: Od. 4:454: ἡμεῖς δὲ ἰάχοντες ἐπεσσύμεθ’, ἀμφὶ δὲ χεῖρας
ἐπεσσύμενοι: Od. 22:307: ὣς ἄρα τοὶ μνηστῆρας ἐπεσσύμενοι κατὰ δῶμα
ἐπεσσύμενον: Il. 12:388: ἰῷ ἐπεσσύμενον βάλε τείχεος ὑψηλοῖο,
ἐπεσσύμενον: Il. 16:411: αὐτὰρ ἔπειτ’ Ἐρύλαον ἐπεσσύμενον βάλε πέτρῳ
ἐπεσσύμενον: Il. 16:511: ἕλκος, ὃ δή μιν Τεῦκρος ἐπεσσύμενον βάλεν ἰῷ
ἐπεσσύμενον: Il. 17:737: ἄγριος ἠΰτε πῦρ, τό τ’ ἐπεσσύμενον πόλιν ἀνδρῶν
ἐπεσσύμενον: Il. 20:288: ἔνθά κεν Αἰνείας μὲν ἐπεσσύμενον βάλε πέτρῳ
ἐπεσσύμενον: Il. 22:26: παμφαίνονθ’ ὥς τ’ ἀστέρ’ ἐπεσσύμενον πεδίοιο,
ἐπεσσύμενον: Od. 5:314: δεινὸν ἐπεσσύμενον, περὶ δὲ σχεδίην ἐλέλιξε.
ἐπεσσύμενον: Od. 5:431: πλῆξεν ἐπεσσύμενον, τηλοῦ δέ μιν ἔμβαλε πόντῳ.
ἐπεσσύμενος: Il. 14:147: Ὣς εἰπὼν μέγ’ ἄϋσεν ἐπεσσύμενος πεδίοιο.
ἐπεσσύμενος: Od. 5:428: ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἐπεσσύμενος λάβε πέτρης,
ἐπεσσύμενος: Od. 22:310: Λειώδης δ’ Ὀδυσῆος ἐπεσσύμενος λάβε γούνων
ἐπεσσυμένους: Il. 12:143: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησαν
ἐπεσσυμένους: Il. 15:395: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησε
ἐπέσσυται: Il. 1:173: “ Φεῦγε μάλ’, εἴ τοι θυμὸς ἐπέσσυται, οὐδέ σ’ ἔγωγε
ἐπέσσυται: Il. 6:361: ἤδη γάρ μοι θυμὸς ἐπέσσυται ὄφρ’ ἐπαμύνω
ἐπέσσυται: Il. 9:42: εἰ δέ τοι αὐτῷ θυμὸς ἐπέσσυται ὥς τε νέεσθαι
ἐπέσσυτο: Il. 5:438: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
ἐπέσσυτο: Il. 5:459: αὐτὰρ ἔπειτ’ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος.
ἐπέσσυτο: Il. 5:884: αὐτὰρ ἔπειτ’ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος·
ἐπέσσυτο: Il. 9:398: ἔνθα δέ μοι μάλα πολλὸν ἐπέσσυτο θυμὸς ἀγήνωρ
ἐπέσσυτο: Il. 16:705: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
ἐπέσσυτο: Il. 16:786: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
ἐπέσσυτο: Il. 20:447: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
ἐπέσσυτο: Il. 21:227: Ὣς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος·
ἐπέσσυτο: Il. 21:234: κρημνοῦ ἀπαΐξας· ὃ δ’ ἐπέσσυτο οἴδματι θύων,
ἐπέσσυτο: Il. 21:601: ἔστη πρόσθε ποδῶν, ὃ δ’ ἐπέσσυτο ποσσὶ διώκειν·
ἐπέσσυτο: Od. 4:841: ὥς οἱ ἐναργὲς ὄνειρον ἐπέσσυτο νυκτὸς ἀμολγῷ.
ἐπέσσυτο: Od. 6:20: ἡ δ’ ἀνέμου ὡς πνοιὴ ἐπέσσυτο δέμνια κούρης,
ἐπεστενάχοντο: Il. 4:154: χειρὸς ἔχων Μενέλαον, ἐπεστενάχοντο δ’ ἑταῖροι·
ἐπεστέψαντο: Il. 1:470: κοῦροι μὲν κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο,
ἐπεστέψαντο: Il. 9:175: κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο,
ἐπεστέψαντο: Od. 1:148: κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο.
ἐπεστέψαντο: Od. 3:339: κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο,
ἐπεστέψαντο: Od. 21:271: κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο,
ἐπέστη: Il. 10:124: νῦν δ’ ἐμέο πρότερος μάλ’ ἐπέγρετο καί μοι ἐπέστη·
ἐπέστη: Il. 10:496: ἀσθμαίνοντα· κακὸν γὰρ ὄναρ κεφαλῆφιν ἐπέστη
ἐπέστη: Il. 23:201: εἰλαπίνην δαίνυντο· θέουσα δὲ Ἶρις ἐπέστη
ἐπεστονάχησε: Il. 24:79: ἔνθορε μείλανι πόντῳ· ἐπεστονάχησε δὲ λίμνη.
ἐπέσχε: Il. 21:244: κρημνὸν ἅπαντα διῶσεν, ἐπέσχε δὲ καλὰ ῥέεθρα
ἐπέσχε: Il. 21:407: ἑπτὰ δ’ ἐπέσχε πέλεθρα πεσών, ἐκόνισε δὲ χαίτας,
ἐπέσχε: Il. 22:494: τῶν δ’ ἐλεησάντων κοτύλην τις τυτθὸν ἐπέσχε·
ἐπέσχε: Il. 23:238: πᾶσαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος· αὐτὰρ ἔπειτα
ἐπέσχε: Il. 24:792: πᾶσαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος· αὐτὰρ ἔπειτα
ἐπέσχε: Od. 16:444: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν ἐπέσχε τε οἶνον ἐρυθρόν.
ἐπέσχον: Il. 22:83: αὐτήν, εἴ ποτέ τοι λαθικηδέα μαζὸν ἐπέσχον·
ἕπετ’: Il. 8:140: ἦ οὐ γιγνώσκεις ὅ τοι ἐκ Διὸς οὐχ ἕπετ’ ἀλκή;
ἕπετ’: Il. 11:154: αἰὲν ἀποκτείνων ἕπετ’ Ἀργείοισι κελεύων.
ἕπετ’: Il. 11:168: ἱέμενοι πόλιος· ὃ δὲ κεκλήγων ἕπετ’ αἰεὶ
ἕπετ’: Il. 17:611: Κοίρανον, ὅς ῥ’ ἐκ Λύκτου ἐϋκτιμένης ἕπετ’ αὐτῷ·
ἔπετ’: Od. 10:448: ἀλλ’ ἔπετ’· ἔδδεισεν γὰρ ἐμὴν ἔκπαγλον ἐνιπήν.
ἕπετ’: Od. 11:493: ἢ ἕπετ’ ἐς πόλεμον πρόμος ἔμμεναι ἦε καὶ οὐκί.
ἕπεται: Od. 6:276: “τίς δ’ ὅδε Ναυσικάᾳ ἕπεται καλός τε μέγας τε
ἐπέτειλας: Il. 5:818: ἀλλ’ ἔτι σέων μέμνημαι ἐφετμέων ἃς ἐπέτειλας·
ἐπετείλατο: Od. 1:327: λυγρόν, ὃν ἐκ Τροίης ἐπετείλατο Παλλὰς Ἀθήνη.
ἐπέτελλ’: Il. 9:259: ὣς ἐπέτελλ’ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
ἐπέτελλ’: Il. 11:782: Πηλεὺς μὲν ᾧ παιδὶ γέρων ἐπέτελλ’ Ἀχιλῆϊ
ἐπέτελλ’: Il. 11:789: ὣς ἐπέτελλ’ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
ἐπέτελλε: Il. 4:229: τῷ μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε παρισχέμεν ὁππότε κέν μιν
ἐπέτελλε: Il. 5:198: ἐρχομένῳ ἐπέτελλε δόμοις ἔνι ποιητοῖσιν·
ἐπέτελλε: Il. 5:320: τάων ἃς ἐπέτελλε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,
ἐπέτελλε: Il. 9:179: τοῖσι δὲ πόλλ’ ἐπέτελλε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ
ἐπέτελλε: Il. 11:273: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε
ἐπέτελλε: Il. 11:399: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε
ἐπέτελλε: Il. 11:767: πάντα μάλ’ ἐν μεγάροις ἠκούομεν ὡς ἐπέτελλε.
ἐπέτελλε: Il. 11:784: σοὶ δ’ αὖθ’ ὧδ’ ἐπέτελλε Μενοίτιος Ἄκτορος υἱός·
ἐπέτελλε: Il. 11:839: ὃν Νέστωρ ἐπέτελλε Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν·
ἐπέτελλε: Il. 17:360: ὣς Αἴας ἐπέτελλε πελώριος, αἵματι δὲ χθὼν
ἐπέτελλε: Il. 21:230: εἰρύσαο Κρονίωνος, ὅ τοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε
ἐπέτελλε: Il. 24:780: πέμπων μ’ ὧδ’ ἐπέτελλε μελαινάων ἀπὸ νηῶν
ἐπέτελλε: Od. 12:268: Κίρκης τ’ Αἰαίης, ἥ μοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε
ἐπέτελλε: Od. 12:273: Κίρκης τ’ Αἰαίης, ἥ μοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε
ἐπέτελλεν: Il. 6:207: πέμπε δέ μ’ ἐς Τροίην, καί μοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλεν
ἐπέτελλεν: Il. 11:47: Ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος
ἐπέτελλεν: Il. 11:764: ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε Μενοίτιος ὧδ’ ἐπέτελλεν
ἐπέτελλεν: Il. 12:84: ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος
ἐπέτελλεν: Il. 17:668: πολλὰ δὲ Μηριόνῃ τε καὶ Αἰάντεσσ’ ἐπέτελλεν·
ἐπέτελλεν: Il. 21:445: μισθῷ ἔπι ῥητῷ· ὃ δὲ σημαίνων ἐπέτελλεν.
ἐπέτελλεν: Il. 23:107: καί μοι ἕκαστ’ ἐπέτελλεν, ἔϊκτο δὲ θέσκελον αὐτῷ.
ἐπέτελλεν: Od. 3:267: πὰρ δ’ ἄρ’ ἔην καὶ ἀοιδὸς ἀνήρ, ᾧ πόλλ’ ἐπέτελλεν
ἐπέτελλεν: Od. 17:186: σήμερον, ὡς ἐπέτελλεν ἄναξ ἐμός· - ἦ σ’ ἂν ἐγώ γε
ἐπετέλλετ’: Il. 16:838: ὅς πού τοι μάλα πολλὰ μένων ἐπετέλλετ’ ἰόντι·
ἐπετέλλετ’: Od. 11:622: δεδμήμην, ὁ δέ μοι χαλεποὺς ἐπετέλλετ’ ἀέθλους.
ἐπετέλλετο: Il. 4:301: ἱππεῦσιν μὲν πρῶτ’ ἐπετέλλετο· τοὺς γὰρ ἀνώγει
ἐπετέλλετο: Il. 9:252: ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε πατὴρ ἐπετέλλετο Πηλεὺς
ἐπετέλλετο: Il. 17:382: νόσφιν ἐμαρνάσθην, ἐπεὶ ὣς ἐπετέλλετο Νέστωρ
ἐπέτελλον: Il. 11:781: σφὼ δὲ μάλ’ ἠθέλετον, τὼ δ’ ἄμφω πόλλ’ ἐπέτελλον.
ἐπετήσιος: Od. 7:118: χείματος οὐδὲ θέρευς, ἐπετήσιος· ἀλλὰ μάλ’ αἰεὶ
ἕπετο: Il. 11:165: Ἀτρεΐδης δ’ ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων.
ἕπετο: Il. 13:644: Ἁρπαλίων, ὅ ῥα πατρὶ φίλῳ ἕπετο πτολεμίξων
ἕπετο: Il. 16:372: Πάτροκλος δ’ ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων
ἕπετο: Il. 21:256: φεῦγ’, ὃ δ’ ὄπισθε ῥέων ἕπετο μεγάλῳ ὀρυμαγδῷ.
ἐπετόλμησε: Od. 17:238: ἀλλ’ ἐπετόλμησε, φρεσὶ δ’ ἔσχετο. τὸν δὲ συβώτης
ἕπετον: Il. 11:775: σφῶϊ μὲν ἀμφὶ βοὸς ἕπετον κρέα, νῶϊ δ’ ἔπειτα
ἐπέτοντο: Il. 10:514: τόξῳ· τοὶ δ’ ἐπέτοντο θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
ἐπέτοντο: Il. 23:372: ἵπποις, οἳ δ’ ἐπέτοντο κονίοντες πεδίοιο.
ἐπέτοντο: Od. 2:148: τὼ δ’ ἕως μέν ῥ’ ἐπέτοντο μετὰ πνοιῇσ’ ἀνέμοιο,
ἐπέτοντο: Od. 8:122: καρπαλίμως ἐπέτοντο κονίοντες πεδίοιο.
ἐπετοξάζοντο: Il. 3:79: τῷ δ’ ἐπετοξάζοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
ἐπετράπετο: Od. 9:12: σοὶ δ’ ἐμὰ κήδεα θυμὸς ἐπετράπετο στονόεντα
ἐπετράπομέν: Il. 10:59: Μηριόνης· τοῖσιν γὰρ ἐπετράπομέν γε μάλιστα.
ἐπέτρεπε: Il. 10:79: λαὸν ἄγων, ἐπεὶ οὐ μὲν ἐπέτρεπε γήραϊ λυγρῷ.
ἐπέτρεπεν: Od. 2:226: καί οἱ ἰὼν ἐν νηυσὶν ἐπέτρεπεν οἶκον ἅπαντα,
ἐπέτρεχον: Il. 23:504: ἵπποις ὠκυπόδεσσιν ἐπέτρεχον· οὐδέ τι πολλὴ
ἐπέτρεψας: Il. 21:473: πᾶσαν ἐπέτρεψας, μέλεον δέ οἱ εὖχος ἔδωκας·
ἐπέτρεψεν: Il. 10:116: ὡς εὕδει, σοὶ δ’ οἴῳ ἐπέτρεψεν πονέεσθαι.
ἕπευ: Il. 13:465: ἀλλ’ ἕπευ Ἀλκαθόῳ ἐπαμύνομεν, ὅς σε πάρος γε
ἕπευ: Il. 15:556: ἀλλ’ ἕπευ· οὐ γὰρ ἔτ’ ἔστιν ἀποσταδὸν Ἀργείοισι
ἕπευ: Od. 15:281: ἀλλ’ ἕπευ· αὐτὰρ κεῖθι φιλήσεαι, οἷά κ’ ἔχωμεν.”
ἕπευ: Od. 23:52: ἀλλ’ ἕπευ, ὄφρα σφῶϊν ἐϋφροσύνης ἐπιβῆτον
ἕπευ: Od. 23:78: ἀλλ’ ἕπευ· αὐτὰρ ἐγὼν ἐμέθεν περιδώσομαι αὐτῆς,
ἐπεύθετο: Il. 17:408: πολλάκι γὰρ τό γε μητρὸς ἐπεύθετο νόσφιν ἀκούων,
ἐπεύθετο: Od. 4:677: κῆρυξ γάρ οἱ ἔειπε Μέδων, ὃς ἐπεύθετο βουλὰς
ἐπεύθετο: Od. 16:412: κῆρυξ γάρ οἱ ἔειπε Μέδων, ὃς ἐπεύθετο βουλάς.
ἐπευθόμεθα: Il. 9:520: οὕτω καὶ τῶν πρόσθεν ἐπευθόμεθα κλέα ἀνδρῶν
ἐπευξάμενος: Il. 3:350: Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἐπευξάμενος Διὶ πατρί·
ἐπευξάμενος: Il. 6:475: εἶπε δ’ ἐπευξάμενος Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσι·
ἐπευξάμενος: Il. 10:368: φθαίη ἐπευξάμενος βαλέειν, ὃ δὲ δεύτερος ἔλθοι.
ἐπευξάμενος: Il. 17:46: Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἐπευξάμενος Διὶ πατρί·
ἐπευξάμενος: Od. 14:436: θῆκεν ἐπευξάμενος, τὰς δ’ ἄλλας νεῖμεν ἑκάστῳ·
ἐπεύξασθαι: Od. 10:533: δείραντας κατακῆαι, ἐπεύξασθαι δὲ θεοῖσιν,
ἐπεύξασθαι: Od. 11:46: δείραντας κατακῆαι, ἐπεύξασθαι δὲ θεοῖσιν,
ἐπεύξατο: Il. 11:449: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ὀδυσσεύς·
ἐπεύξατο: Il. 13:373: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἐπεύξατο φώνησέν τε·
ἐπεύξατο: Il. 13:413: Δηΐφοβος δ’ ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας·
ἐπεύξατο: Il. 13:445: Ἰδομενεὺς δ’ ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας
ἐπεύξατο: Il. 14:452: Πουλυδάμας δ’ ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας·
ἐπεύξατο: Il. 14:477: τῷ δ’ Ἀκάμας ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας·
ἐπεύξατο: Il. 20:388: δούπησεν δὲ πεσών, ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ἀχιλλεύς·
ἐπεύξατο: Il. 22:330: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃς· ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ἀχιλλεύς·
ἐπεύξατο: Od. 20:60: Ἀρτέμιδι πρώτιστον ἐπεύξατο δῖα γυναικῶν·
ἐπεύξατο: Od. 20:238: ὣς δ’ αὔτως Εὔμαιος ἐπεύξατο πᾶσι θεοῖσι
ἐπεύξατο: Od. 21:203: ὣς δ’ αὔτως Εὔμαιος ἐπεύξατο πᾶσι θεοῖσι
ἐπεύξεαι: Il. 11:431: σήμερον ἢ δοιοῖσιν ἐπεύξεαι Ἱππασίδῃσι
ἐπευφήμησαν: Il. 1:22: Ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοὶ
ἐπευφήμησαν: Il. 1:376: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοὶ
ἐπεύχεο: Od. 23:59: “μαῖα φίλη, μή πω μέγ’ ἐπεύχεο καγχαλόωσα.
ἐπεύχεται: Il. 5:119: ὅς μ’ ἔβαλε φθάμενος καὶ ἐπεύχεται, οὐδέ μέ φησι
ἐπεύχεται: Il. 17:450: ἦ οὐχ ἅλις ὡς καὶ τεύχε’ ἔχει καὶ ἐπεύχεται αὔτως;
ἐπεύχετο: Od. 14:423: ἀργιόδοντος ὑὸς καὶ ἐπεύχετο πᾶσι θεοῖσι
ἐπευχομένη: Il. 21:409: καί οἱ ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἐπευχομένη: Il. 21:427: ἣ δ’ ἄρ’ ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευε·
ἐπευχόμενος: Il. 16:829: καί οἱ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἐπευχόμενος: Il. 17:35: γνωτὸν ἐμὸν τὸν ἔπεφνες, ἐπευχόμενος δ’ ἀγορεύεις,
ἐπευχόμενος: Il. 21:121: καί οἱ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευεν·
ἐπευχόμενος: Od. 22:286: βεβλήκει πρὸς στῆθος, ἐπευχόμενος δὲ προσηύδα·
ἔπεφν’: Il. 4:397: πάντας ἔπεφν’, ἕνα δ’ οἶον ἵει οἶκον δὲ νέεσθαι·
ἔπεφν’: Il. 21:280: τώ κ’ ἀγαθὸς μὲν ἔπεφν’, ἀγαθὸν δέ κεν ἐξενάριξε·
ἔπεφνε: Il. 5:69: Πήδαιον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε Μέγης Ἀντήνορος υἱὸν
ἔπεφνε: Il. 6:12: Ἄξυλον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης
ἔπεφνε: Il. 6:29: Ἀστύαλον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε μενεπτόλεμος Πολυποίτης·
ἔπεφνε: Il. 7:142: τὸν Λυκόοργος ἔπεφνε δόλῳ, οὔ τι κράτεΐ γε,
ἔπεφνε: Il. 15:329: Ἕκτωρ μὲν Στιχίον τε καὶ Ἀρκεσίλαον ἔπεφνε,
ἔπεφνε: Il. 15:638: πάντες, ὃ δ’ οἶον ἔπεφνε Μυκηναῖον Περιφήτην,
ἔπεφνε: Il. 16:487: ἠΰτε ταῦρον ἔπεφνε λέων ἀγέληφι μετελθὼν
ἔπεφνε: Il. 17:80: Πατρόκλῳ περιβὰς Τρώων τὸν ἄριστον ἔπεφνε
ἔπεφνε: Il. 20:426: ὅς μοι ἑταῖρον ἔπεφνε τετιμένον· οὐδ’ ἂν ἔτι δὴν
ἔπεφνε: Il. 23:828: ἀλλ’ ἤτοι τὸν ἔπεφνε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
ἔπεφνε: Od. 4:91: ἠλώμην, τεῖός μοι ἀδελφεὸν ἄλλος ἔπεφνε
ἔπεφνε: Od. 22:268: Πείσανδρον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ.
ἔπεφνε: Od. 22:359: εἰ δὴ μή μιν ἔπεφνε Φιλοίτιος ἠὲ συβώτης,
ἔπεφνεν: Il. 10:488: ὄφρα δυώδεκ’ ἔπεφνεν· ἀτὰρ πολύμητις Ὀδυσσεὺς
ἔπεφνεν: Il. 16:785: σμερδαλέα ἰάχων, τρὶς δ’ ἐννέα φῶτας ἔπεφνεν.
ἔπεφνεν: Il. 21:96: ὅς τοι ἑταῖρον ἔπεφνεν ἐνηέα τε κρατερόν τε.
ἔπεφνεν: Od. 11:516: πολλοὺς δ’ ἄνδρας ἔπεφνεν ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
ἔπεφνεν: Od. 11:518: ὅσσον λαὸν ἔπεφνεν ἀμύνων Ἀργείοισιν,
ἔπεφνεν: Od. 21:36: γνώτην ἀλλήλω· πρὶν γὰρ Διὸς υἱὸς ἔπεφνεν
ἔπεφνεν: Od. 23:84: ἄνδρας μνηστῆρας τεθνηότας, ἠδ’ ὃς ἔπεφνεν.”
ἔπεφνες: Il. 17:35: γνωτὸν ἐμὸν τὸν ἔπεφνες, ἐπευχόμενος δ’ ἀγορεύεις,
ἔπεφνες: Il. 17:204: τοῦ δὴ ἑταῖρον ἔπεφνες ἐνηέα τε κρατερόν τε,
ἔπεφνες: Il. 24:756: Πατρόκλου, τὸν ἔπεφνες· ἀνέστησεν δέ μιν οὐδ’ ὧς.
ἔπεφνες: Od. 22:229: πολλοὺς δ’ ἄνδρας ἔπεφνες ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,
ἐπέφνετε: Il. 21:135: οὓς ἐπὶ νηυσὶ θοῇσιν ἐπέφνετε νόσφιν ἐμεῖο.
ἐπέφνομεν: Il. 10:478: οὓς νῶϊν πίφαυσκε Δόλων ὃν ἐπέφνομεν ἡμεῖς.
ἐπέφνομεν: Il. 16:547: τοὺς ἐπὶ νηυσὶ θοῇσιν ἐπέφνομεν ἐγχείῃσιν.
ἐπέφνομεν: Il. 22:393: ἠράμεθα μέγα κῦδος· ἐπέφνομεν Ἕκτορα δῖον,
ἔπεφνον: Il. 21:55: ἦ μάλα δὴ Τρῶες μεγαλήτορες οὕς περ ἔπεφνον
ἐπέφραδε: Il. 11:794: καί τινά οἱ πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ,
ἐπέφραδε: Il. 16:37: καί τινά τοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ,
ἐπέφραδε: Il. 16:51: οὔτέ τί μοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ·
ἐπέφραδε: Od. 8:68: αὐτοῦ ὑπὲρ κεφαλῆς καὶ ἐπέφραδε χερσὶν ἑλέσθαι
ἐπέφραδε: Od. 10:549: ἀλλ’ ἴομεν· δὴ γάρ μοι ἐπέφραδε πότνια Κίρκη.”
ἐπέφραδεν: Od. 10:111: ἡ δὲ μάλ’ αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν ὑψερεφὲς δῶ.
ἐπέφραδεν: Od. 15:424: ἡ δὲ μάλ’ αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν ὑψερεφὲς δῶ·
ἐπέφραδον: Il. 10:127: ἐν φυλάκεσσ’, ἵνα γάρ σφιν ἐπέφραδον ἠγερέθεσθαι.
ἐπεφράσατ’: Il. 5:665: ἑλκόμενον· τὸ μὲν οὔ τις ἐπεφράσατ’ οὐδὲ νόησε
ἐπεφράσατ’: Od. 8:94: Ἀλκίνοος δέ μιν οἶος ἐπεφράσατ’ ἠδ’ ἐνόησεν
ἐπεφράσατ’: Od. 8:533: Ἀλκίνοος δέ μιν οἶος ἐπεφράσατ’ ἠδ’ ἐνόησεν
ἐπεφράσθης: Od. 5:183: οἷον δὴ τὸν μῦθον ἐπεφράσθης ἀγορεῦσαι.
ἐπεφράσω: Il. 21:410: νηπύτι’ οὐδέ νύ πώ περ ἐπεφράσω ὅσσον ἀρείων
ἐπεχείρεον: Od. 24:386: ἔνθ’ οἱ μὲν δείπνῳ ἐπεχείρεον· ἀγχίμολον δὲ
ἐπέχεις: Od. 19:71: “δαιμονίη, τί μοι ὧδ’ ἐπέχεις κεκοτηότι θυμῷ;
ἔπεχεν: Od. 17:410: κείμενον, ᾧ ῥ’ ἔπεχεν λιπαροὺς πόδας εἰλαπινάζων.
ἐπεχεύατο: Od. 5:257: κύματος εἶλαρ ἔμεν· πολλὴν δ’ ἐπεχεύατο ὕλην.
ἐπεχεύατο: Od. 5:487: ἐν δ’ ἄρα μέσσῃ λέκτο, χύσιν δ’ ἐπεχεύατο φύλλων.
ἐπέχευε: Od. 1:136: χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
ἐπέχευε: Od. 4:52: χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
ἐπέχευε: Od. 7:172: χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
ἐπέχευε: Od. 10:368: χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
ἐπέχευε: Od. 15:135: χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
ἐπέχευε: Od. 17:91: χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
ἐπέχραον: Il. 16:352: ὡς δὲ λύκοι ἄρνεσσιν ἐπέχραον ἢ ἐρίφοισι
ἐπέχραον: Il. 16:356: ὣς Δαναοὶ Τρώεσσιν ἐπέχραον· οἳ δὲ φόβοιο
ἐπέχραον: Od. 2:50: μητέρι μοι μνηστῆρες ἐπέχραον οὐκ ἐθελούσῃ,
ἐπέχυντο: Il. 15:654: νῆες ὅσαι πρῶται εἰρύατο· τοὶ δ’ ἐπέχυντο.
ἐπέχυντο: Il. 16:295: Τρῶες θεσπεσίῳ ὁμάδῳ· Δαναοὶ δ’ ἐπέχυντο
ἐπεῴκει: Od. 24:295: κώκυσ’ ἐν λεχέεσσιν ἑὸν πόσιν, ὡς ἐπεῴκει,
ἐπέων: Il. 11:702: τῶν ὃ γέρων ἐπέων κεχολωμένος ἠδὲ καὶ ἔργων
ἐπέων: Il. 16:630: ἐν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου, ἐπέων δ’ ἐνὶ βουλῇ·
ἐπέων: Il. 17:695: δὴν δέ μιν ἀμφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
ἐπέων: Il. 20:249: παντοῖοι, ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνθα καὶ ἔνθα.
ἐπέων: Od. 4:704: δὴν δέ μιν ἀφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
ἐπέων: Od. 11:367: σοὶ δ’ ἔπι μὲν μορφὴ ἐπέων, ἔνι δὲ φρένες ἐσθλαί,
ἐπήβολος: Od. 2:319: ἔμπορος· οὐ γὰρ νηὸς ἐπήβολος οὐδ’ ἐρετάων
ἐπήγαγον: Od. 14:392: οἷόν σ’ οὐδ’ ὀμόσας περ ἐπήγαγον οὐδέ σε πείθω.
ἐπηγκενίδεσσι: Od. 5:253: ποίει· ἀτὰρ μακρῇσιν ἐπηγκενίδεσσι τελεύτα.
ἐπήδα: Il. 21:269: πλάζ’ ὤμους καθύπερθεν· ὃ δ’ ὑψόσε ποσσὶν ἐπήδα
ἐπήδα: Il. 21:302: πλῶον καὶ νέκυες· τοῦ δ’ ὑψόσε γούνατ’ ἐπήδα
ἐπῆεν: Il. 5:127: ἀχλὺν δ’ αὖ τοι ἀπ’ ὀφθαλμῶν ἕλον ἣ πρὶν ἐπῆεν,
ἐπῆεν: Od. 21:7: καλὴν χαλκείην· κώπη δ’ ἐλέφαντος ἐπῆεν.
ἐπηετανοί: Od. 6:86: ἔνθ’ ἦ τοι πλυνοὶ ἦσαν ἐπηετανοί, πολὺ δ’ ὕδωρ
ἐπηετανοὶ: Od. 13:247: παντοίη, ἐν δ’ ἀρδμοὶ ἐπηετανοὶ παρέασι.
ἐπηετανὸν: Od. 4:89: ἀλλ’ αἰεὶ παρέχουσιν ἐπηετανὸν γάλα θῆσθαι.
ἐπηετανὸν: Od. 7:99: πίνοντες καὶ ἔδοντες· ἐπηετανὸν γὰρ ἔχεσκον.
ἐπηετανὸν: Od. 7:128: παντοῖαι πεφύασιν, ἐπηετανὸν γανόωσαι.
ἐπηετανὸν: Od. 10:427: πίνοντας καὶ ἔδοντας· ἐπηετανὸν γὰρ ἔχουσιν.”
ἐπηετανὸν: Od. 18:360: ἔνθα κ’ ἐγὼ σῖτον μὲν ἐπηετανὸν παρέχοιμι,
ἐπηετανός: Od. 8:233: ἦεν ἐπηετανός· τῶ μοι φίλα γυῖα λέλυνται.”
ἐπήϊεν: Il. 17:741: ἀζηχὴς ὀρυμαγδὸς ἐπήϊεν ἐρχομένοισιν·
ἐπήϊξα: Od. 10:322: Κίρκῃ ἐπήϊξα ὥς τε κτάμεναι μενεαίνων.
ἐπήϊξαν: Il. 23:817: τρὶς μὲν ἐπήϊξαν, τρὶς δὲ σχεδὸν ὁρμήθησαν.
ἐπήϊξαν: Od. 22:271: τοὶ δ’ ἄρ’ ἐπήϊξαν, νεκύων δ’ ἐξ ἔγχε’ ἕλοντο.
ἐπήϊσαν: Od. 11:233: αἱ δὲ προμνηστῖναι ἐπήϊσαν, ἠδὲ ἑκάστη
ἐπήϊσσον: Od. 14:281: ἦ μέν μοι μάλα πολλοὶ ἐπήϊσσον μελίῃσιν,
ἐπῆλθε: Il. 7:262: τμήδην δ’ αὐχέν’ ἐπῆλθε, μέλαν δ’ ἀνεκήκιεν αἷμα,
ἐπῆλθε: Il. 12:200: ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέμεναι μεμαῶσιν
ἐπῆλθε: Il. 18:321: πολλὰ δέ τ’ ἄγκε ἐπῆλθε μετ’ ἀνέρος ἴχνι’ ἐρευνῶν
ἐπῆλθε: Od. 9:233: ἥμενοι, εἷος ἐπῆλθε νέμων. φέρε δ’ ὄβριμον ἄχθος
ἐπῆλθε: Od. 14:457: νὺξ δ’ ἄρ’ ἐπῆλθε κακὴ σκοτομήνιος· ὗε δ’ ἄρα Ζεὺς
ἐπῆλθε: Od. 14:475: κείμεθα, νὺξ δ’ ἄρ’ ἐπῆλθε κακὴ βορέαο πεσόντος,
ἐπῆλθε: Od. 15:256: τοῦ μὲν ἄρ’ υἱὸς ἐπῆλθε, Θεοκλύμενος δ’ ὄνομ’ ἦεν,
ἐπῆλθεν: Il. 15:84: ἵκετο δ’ αἰπὺν Ὄλυμπον, ὁμηγερέεσσι δ’ ἐπῆλθεν
ἐπῆλθον: Od. 7:280: ἀλλ’ ἀναχασσάμενος νῆχον πάλιν, εἷος ἐπῆλθον
ἐπήλυθε: Il. 8:488: ἀσπασίη τρίλλιστος ἐπήλυθε νὺξ ἐρεβεννή.
ἐπήλυθε: Il. 9:470: ἀλλ’ ὅτε δὴ δεκάτη μοι ἐπήλυθε νὺξ ἐρεβεννή,
ἐπήλυθε: Od. 4:793: τόσσα μιν ὁρμαίνουσαν ἐπήλυθε νήδυμος ὕπνος·
ἐπήλυθε: Od. 12:311: κλαιόντεσσι δὲ τοῖσιν ἐπήλυθε νήδυμος ὕπνος.
ἐπήλυθε: Od. 17:170: ἀλλ’ ὅτε δὴ δείπνηστος ἔην καὶ ἐπήλυθε μῆλα
ἐπήλυθε: Od. 17:606: τέρποντ’· ἤδη γὰρ καὶ ἐπήλυθε δείελον ἦμαρ.
ἐπήλυθεν: Il. 20:91: ἐξ Ἴδης, ὅτε βουσὶν ἐπήλυθεν ἡμετέρῃσι,
ἐπήλυθεν: Od. 11:200: οὔτε τις οὖν μοι νοῦσος ἐπήλυθεν, ἥ τε μάλιστα
ἐπήλυθον: Od. 2:107: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ἐπήλυθον: Od. 11:295: ἂψ περιτελλομένου ἔτεος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ἐπήλυθον: Od. 14:294: ἂψ περιτελλομένου ἔτεος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ἐπήλυθον: Od. 19:152: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ἐπήλυθον: Od. 24:142: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ἐπημοιβοί: Il. 12:456: εἶχον ἐπημοιβοί, μία δὲ κληῒς ἐπαρήρει.
ἐπημοιβοί: Od. 14:513: οὐ γὰρ πολλαὶ χλαῖναι ἐπημοιβοί τε χιτῶνες
ἐπὴν: Il. 4:239: ἄξομεν ἐν νήεσσιν, ἐπὴν πτολίεθρον ἕλωμεν.
ἐπὴν: Il. 6:489: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται.
ἐπὴν: Il. 9:358: νηήσας εὖ νῆας, ἐπὴν ἅλα δὲ προερύσσω,
ἐπὴν: Il. 10:63: ἦε θέω μετὰ σ’ αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω;
ἐπὴν: Il. 12:369: αἶψα δ’ ἐλεύσομαι αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπαμύνω.
ἐπὴν: Il. 13:753: αἶψα δ’ ἐλεύσομαι αὖτις ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω.
ἐπὴν: Il. 15:147: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθητε, Διός τ’ εἰς ὦπα ἴδησθε,
ἐπὴν: Il. 16:95: ἀλλὰ πάλιν τρωπᾶσθαι, ἐπὴν φάος ἐν νήεσσι
ἐπὴν: Il. 16:453: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τόν γε λίπῃ ψυχή τε καὶ αἰών,
ἐπὴν: Il. 19:208: τεύξεσθαι μέγα δόρπον, ἐπὴν τεισαίμεθα λώβην.
ἐπὴν: Il. 19:223: ἄμητος δ’ ὀλίγιστος, ἐπὴν κλίνῃσι τάλαντα
ἐπήν: Il. 23:76: νίσομαι ἐξ Ἀΐδαο, ἐπήν με πυρὸς λελάχητε.
ἐπὴν: Il. 24:155: αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην Ἀχιλῆος,
ἐπὴν: Il. 24:184: αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην Ἀχιλῆος,
ἐπὴν: Il. 24:227: ἀγκὰς ἑλόντ’ ἐμὸν υἱόν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἵην.
ἐπὴν: Il. 24:717: ἄσεσθε κλαυθμοῖο, ἐπὴν ἀγάγωμι δόμον δέ.
ἐπὴν: Od. 1:293: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ ταῦτα τελευτήσῃς τε καὶ ἕρξῃς,
ἐπὴν: Od. 2:105: νύκτας δ’ ἀλλύεσκεν, ἐπὴν δαΐδας παραθεῖτο.
ἐπὴν: Od. 3:45: αὐτὰρ ἐπὴν σπείσῃς τε καὶ εὔξεαι, ἣ θέμις ἐστί,
ἐπὴν: Od. 4:222: ὃς τὸ καταβρόξειεν, ἐπὴν κρητῆρι μιγείη,
ἐπὴν: Od. 4:412: αὐτὰρ ἐπὴν πάσας πεμπάσσεται ἠδὲ ἴδηται,
ἐπὴν: Od. 4:414: τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτα κατευνηθέντα ἴδησθε,
ἐπὴν: Od. 5:348: αὐτὰρ ἐπὴν χείρεσσιν ἐφάψεαι ἠπείροιο,
ἐπὴν: Od. 5:363: αὐτὰρ ἐπὴν δή μοι σχεδίην διὰ κῦμα τινάξῃ,
ἐπὴν: Od. 6:262: αὐτὰρ ἐπὴν πόλιος ἐπιβήομεν, ἣν πέρι πύργος
ἐπὴν: Od. 6:297: αὐτὰρ ἐπὴν ἥμεας ἔλπῃ ποτὶ δώματ’ ἀφῖχθαι,
ἐπὴν: Od. 8:511: αἶσα γὰρ ἦν ἀπολέσθαι, ἐπὴν πόλις ἀμφικαλύψῃ
ἐπὴν: Od. 8:553: οὐ κακὸς οὐδὲ μὲν ἐσθλός, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται,
ἐπὴν: Od. 10:411: ἐλθούσας ἐς κόπρον, ἐπὴν βοτάνης κορέσωνται,
ἐπὴν: Od. 10:526: αὐτὰρ ἐπὴν εὐχῇσι λίσῃ κλυτὰ ἔθνεα νεκρῶν,
ἐπὴν: Od. 11:119: αὐτὰρ ἐπὴν μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσι
ἐπὴν: Od. 11:192: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθῃσι θέρος τεθαλυῖά τ’ ὀπώρη,
ἐπὴν: Od. 12:55: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τάς γε παρὲξ ἐλάσωσιν ἑταῖροι,
ἐπὴν: Od. 14:130: ἣ θέμις ἐστὶ γυναικός, ἐπὴν πόσις ἄλλοθ’ ὄληται.
ἐπὴν: Od. 14:515: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθῃσιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
ἐπὴν: Od. 15:36: αὐτὰρ ἐπὴν πρώτην ἀκτὴν Ἰθάκης ἀφίκηαι,
ἐπὴν: Od. 15:337: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθῃσιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
ἐπὴν: Od. 18:269: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ παῖδα γενειήσαντα ἴδηαι,
ἐπὴν: Od. 19:150: νύκτας δ’ ἀλλύεσκον, ἐπὴν δαΐδας παραθείμην.
ἐπὴν: Od. 19:206: ἥν τ’ εὖρος κατέτηξεν, ἐπὴν ζέφυρος καταχεύῃ,
ἐπὴν: Od. 19:515: αὐτὰρ ἐπὴν νὺξ ἔλθῃ, ἕλῃσί τε κοῖτος ἅπαντας,
ἐπὴν: Od. 20:202: οὐκ ἐλεαίρεις ἄνδρας, ἐπὴν δὴ γείνεαι αὐτός,
ἐπὴν: Od. 21:159: αὐτὰρ ἐπὴν τόξου πειρήσεται ἠδὲ ἴδηται, -
ἐπὴν: Od. 22:219: αὐτὰρ ἐπὴν ὑμέων γε βίας ἀφελώμεθα χαλκῷ,
ἐπὴν: Od. 22:254: τῶν δ’ ἄλλων οὐ κῆδος, ἐπὴν οὗτός γε πέσῃσιν.”
ἐπὴν: Od. 22:440: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ πάντα δόμον διακοσμήσησθε,
ἐπὴν: Od. 24:140: νύκτας δ’ ἀλλύεσκεν, ἐπὴν δαΐδας παραθεῖτο.
ἐπῄνεον: Il. 4:380: οἳ δ’ ἔθελον δόμεναι καὶ ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευον·
ἐπῄνεον: Il. 23:539: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευε.
ἐπῄνεον: Od. 4:673: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον·
ἐπῄνεον: Od. 7:226: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον
ἐπῄνεον: Od. 8:398: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον,
ἐπῄνεον: Od. 13:47: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον
ἐπῄνεον: Od. 18:66: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἐπῄνησαν: Il. 7:344: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνησαν βασιλῆες.
ἐπῄνησαν: Il. 9:706: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνησαν βασιλῆες
ἐπῄνησαν: Il. 18:312: Ἕκτορι μὲν γὰρ ἐπῄνησαν κακὰ μητιόωντι,
ἐπῄνησαν: Il. 23:540: καί νύ κέ οἱ πόρεν ἵππον, ἐπῄνησαν γὰρ Ἀχαιοί,
ἔπηξε: Il. 2:664: αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολὺν δ’ ὅ γε λαὸν ἀγείρας
ἔπηξεν: Il. 13:570: ἔνθά οἱ ἔγχος ἔπηξεν· ὃ δ’ ἑσπόμενος περὶ δουρὶ
ἐπηπείλησ’: Il. 1:319: λῆγ’ ἔριδος τὴν πρῶτον ἐπηπείλησ’ Ἀχιλῆϊ,
ἐπηπείλησε: Od. 13:127: πρῶτον ἐπηπείλησε, Διὸς δ’ ἐξείρετο βουλήν·
ἐπηπείλησεν: Il. 14:45: ὥς ποτ’ ἐπηπείλησεν ἐνὶ Τρώεσσ’ ἀγορεύων
ἐπήπυον: Il. 18:502: λαοὶ δ’ ἀμφοτέροισιν ἐπήπυον ἀμφὶς ἀρωγοί·
ἐπήρατα: Od. 8:366: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσαν ἐπήρατα, θαῦμα ἰδέσθαι.
ἐπήρατον: Il. 18:512: κτῆσιν ὅσην πτολίεθρον ἐπήρατον ἐντὸς ἔεργεν·
ἐπήρατον: Il. 22:121: κτῆσιν ὅσην πτολίεθρον ἐπήρατον ἐντὸς ἐέργει·
ἐπήρατον: Od. 13:103: ἀγχόθι δ’ αὐτῆς ἄντρον ἐπήρατον ἠεροειδές,
ἐπήρατον: Od. 13:347: ἀγχόθι δ’ αὐτῆς ἄντρον ἐπήρατον ἠεροειδές,
ἐπήρατος: Od. 4:606: αἰγίβοτος, καὶ μᾶλλον ἐπήρατος ἱπποβότοιο.
ἐπηράτου: Il. 9:228: δαίνυσθ’· ἀλλ’ οὐ δαιτὸς ἐπηράτου ἔργα μέμηλεν,
ἐπήρετμοι: Od. 2:403: εἵατ’ ἐπήρετμοι, τὴν σὴν ποτιδέγμενοι ὁρμήν·
ἐπήρετμοι: Od. 4:559: οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
ἐπήρετμοι: Od. 5:16: οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
ἐπήρετμοι: Od. 5:141: οὐ γάρ μοι πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
ἐπήρετμοι: Od. 14:224: ἀλλά μοι αἰεὶ νῆες ἐπήρετμοι φίλαι ἦσαν
ἐπήρετμοι: Od. 17:145: οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
ἐπηρεφέας: Od. 10:131: ἀσπασίως δ’ ἐς πόντον ἐπηρεφέας φύγε πέτρας
ἐπηρεφέες: Il. 12:54: ῥηϊδίη· κρημνοὶ γὰρ ἐπηρεφέες περὶ πᾶσαν
ἐπηρεφέες: Od. 12:59: ἔνθεν μὲν γὰρ πέτραι ἐπηρεφέες, προτὶ δ’ αὐτὰς
Ἐπήριτος: Od. 24:306: αὐτὰρ ἐμοί γ’ ὄνομ’ ἐστὶν Ἐπήριτος· ἀλλά με δαίμων
ἐπήρκεσε: Il. 2:873: νήπιος, οὐδέ τί οἱ τό γ’ ἐπήρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
ἐπήρκεσεν: Od. 17:568: οὔτε τι Τηλέμαχος τό γ’ ἐπήρκεσεν οὔτε τις ἄλλος.
ἐπῆρσε: Il. 14:167: Ἥφαιστος, πυκινὰς δὲ θύρας σταθμοῖσιν ἐπῆρσε
ἐπῆρσεν: Il. 14:338: Ἥφαιστος, πυκινὰς δὲ θύρας σταθμοῖσιν ἐπῆρσεν·
ἐπήρτυε: Od. 8:447: αὐτίκ’ ἐπήρτυε πῶμα, θοῶς δ’ ἐπὶ δεσμὸν ἴηλε
ἐπῇσαν: Od. 19:445: ὡς ἐπάγοντες ἐπῇσαν· ὁ δ’ ἀντίος ἐκ ξυλόχοιο,
ἐπήσκηται: Od. 17:266: ἐξ ἑτέρων ἕτερ’ ἐστίν, ἐπήσκηται δέ οἱ αὐλὴ
ἕπηται: Il. 9:428: ὄφρά μοι ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ’ ἕπηται
ἕπηται: Il. 9:687: ὄφρά οἱ ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ’ ἕπηται
ἕπηται: Od. 16:76: ἦ ἤδη ἅμ’ ἕπηται, Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος
ἐπητῇ: Od. 18:128: τοῦ σ’ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπητῇ δ’ ἀνδρὶ ἔοικας.
ἐπητής: Od. 13:332: οὕνεκ’ ἐπητής ἐσσι καὶ ἀγχίνοος καὶ ἐχέφρων.
ἐπήτριμα: Il. 18:552: δράγματα δ’ ἄλλα μετ’ ὄγμον ἐπήτριμα πῖπτον ἔραζε,
ἐπήτριμοι: Il. 18:211: πυρσοί τε φλεγέθουσιν ἐπήτριμοι, ὑψόσε δ’ αὐγὴ
ἐπήτριμοι: Il. 19:226: λίην γὰρ πολλοὶ καὶ ἐπήτριμοι ἤματα πάντα
ἐπητύος: Od. 21:306: ἐντανύσῃς· οὐ γάρ τευ ἐπητύος ἀντιβολήσεις
ἐπήφυσεν: Od. 19:388: ψυχρόν, ἔπειτα δὲ θερμὸν ἐπήφυσεν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἐπὶ: Il. 1:12: Ἀτρεΐδης· ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
ἐπὶ: Il. 1:25: ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
ἐπὶ: Il. 1:39: Σμινθεῦ, εἴ ποτέ τοι χαρίεντ’ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα,
ἐπὶ: Il. 1:55: τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη·
ἐπὶ: Il. 1:88: οὔ τις ἐμεῦ ζῶντος καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο
ἔπι: Il. 1:162: ᾧ ἔπι πολλὰ μόγησα, δόσαν δέ μοι υἷες Ἀχαιῶν.
ἐπὶ: Il. 1:168: ἔρχομ’ ἔχων ἐπὶ νῆας, ἐπεί κε κάμω πολεμίζων.
ἐπὶ: Il. 1:233: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι·
ἐπὶ: Il. 1:306: Πηλεΐδης μὲν ἐπὶ κλισίας καὶ νῆας ἐΐσας
ἐπὶ: Il. 1:326: Ὣς εἰπὼν προΐει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
ἐπί: Il. 1:328: Μυρμιδόνων δ’ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην,
ἐπὶ: Il. 1:371: ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
ἐπὶ: Il. 1:379: ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
ἐπὶ: Il. 1:408: αἴ κέν πως ἐθέλῃσιν ἐπὶ Τρώεσσιν ἀρῆξαι,
ἐπὶ: Il. 1:437: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης,
ἐπὶ: Il. 1:440: τὴν μὲν ἔπειτ’ ἐπὶ βωμὸν ἄγων πολύμητις Ὀδυσσεὺς
ἐπὶ: Il. 1:462: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃς ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
ἐπὶ: Il. 1:462: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃς ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
ἐπὶ: Il. 1:475: Ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
ἐπὶ: Il. 1:486: ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, ὑπὸ δ’ ἕρματα μακρὰ τάνυσσαν·
ἐπὶ: Il. 1:509: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώεσσι τίθει κράτος ὄφρ’ ἂν Ἀχαιοὶ
ἔπι: Il. 1:515: ἢ ἀπόειπ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ
ἐπὶ: Il. 1:536: ὣς ὃ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου· οὐδέ μιν Ἥρη
ἐπὶ: Il. 1:559: τιμήσῃς, ὀλέσῃς δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν. ”
ἐπὶ: Il. 2:4: τιμήσῃ, ὀλέσῃ δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
ἐπὶ: Il. 2:8: βάσκ’ ἴθι οὖλε ὄνειρε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν·
ἐπὶ: Il. 2:17: καρπαλίμως δ’ ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
ἐπί: Il. 2:148: λάβρος ἐπαιγίζων, ἐπί τ’ ἠμύει ἀσταχύεσσιν,
ἐπὶ: Il. 2:168: καρπαλίμως δ’ ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
ἐπὶ: Il. 2:218: κυρτὼ ἐπὶ στῆθος συνοχωκότε· αὐτὰρ ὕπερθε
ἐπὶ: Il. 2:263: αὐτὸν δὲ κλαίοντα θοὰς ἐπὶ νῆας ἀφήσω
ἐπὶ: Il. 2:299: τλῆτε φίλοι, καὶ μείνατ’ ἐπὶ χρόνον ὄφρα δαῶμεν
ἐπὶ: Il. 2:308: ἔνθ’ ἐφάνη μέγα σῆμα· δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινὸς
ἐπὶ: Il. 2:381: νῦν δ’ ἔρχεσθ’ ἐπὶ δεῖπνον ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα.
ἐπὶ: Il. 2:413: μὴ πρὶν ἐπ’ ἠέλιον δῦναι καὶ ἐπὶ κνέφας ἐλθεῖν
ἐπὶ: Il. 2:472: τόσσοι ἐπὶ Τρώεσσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
ἔπι: Il. 2:523: οἵ τε Λίλαιαν ἔχον πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο·
ἐπὶ: Il. 2:613: νῆας ἐϋσσέλμους περάαν ἐπὶ οἴνοπα πόντον
ἐπὶ: Il. 2:643: τῷ δ’ ἐπὶ πάντ’ ἐτέταλτο ἀνασσέμεν Αἰτωλοῖσι·
ἐπὶ: Il. 2:665: βῆ φεύγων ἐπὶ πόντον· ἀπείλησαν γάρ οἱ ἄλλοι
ἐπὶ: Il. 2:687: οὐ γὰρ ἔην ὅς τίς σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο·
ἐπὶ: Il. 2:765: ὄτριχας οἰέτεας σταφύλῃ ἐπὶ νῶτον ἐΐσας·
ἐπὶ: Il. 2:788: οἳ δ’ ἀγορὰς ἀγόρευον ἐπὶ Πριάμοιο θύρῃσι
ἐπὶ: Il. 2:808: αἶψα δ’ ἔλυσ’ ἀγορήν· ἐπὶ τεύχεα δ’ ἐσσεύοντο·
ἐπὶ: Il. 3:12: τόσσόν τίς τ’ ἐπιλεύσσει ὅσον τ’ ἐπὶ λᾶαν ἵησιν·
ἐπὶ: Il. 3:23: ὥς τε λέων ἐχάρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας
ἐπὶ: Il. 3:89: τεύχεα κάλ’ ἀποθέσθαι ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
ἐπὶ: Il. 3:113: καί ῥ’ ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί,
ἐπὶ: Il. 3:114: τεύχεά τ’ ἐξεδύοντο· τὰ μὲν κατέθεντ’ ἐπὶ γαίῃ
ἔπι: Il. 3:119: νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἰέναι, ἠδ’ ἄρν’ ἐκέλευεν
ἐπὶ: Il. 3:149: ἥατο δημογέροντες ἐπὶ Σκαιῇσι πύλῃσι,
ἐπὶ: Il. 3:153: τοῖοι ἄρα Τρώων ἡγήτορες ἧντ’ ἐπὶ πύργῳ.
ἐπὶ: Il. 3:154: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ Ἑλένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν,
ἐπὶ: Il. 3:195: τεύχεα μέν οἱ κεῖται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
ἐπὶ: Il. 3:265: ἐξ ἵππων ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν
ἐπὶ: Il. 3:270: μίσγον, ἀτὰρ βασιλεῦσιν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν.
ἐπὶ: Il. 3:293: καὶ τοὺς μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὸς ἀσπαίροντας
ἐπὶ: Il. 3:422: ἀμφίπολοι μὲν ἔπειτα θοῶς ἐπὶ ἔργα τράποντο,
ἐπὶ: Il. 3:461: Ὣς ἔφατ’ Ἀτρεΐδης, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι Ἀχαιοί.
ἐπὶ: Il. 4:63: σοὶ μὲν ἐγώ, σὺ δ’ ἐμοί· ἐπὶ δ’ ἕψονται θεοὶ ἄλλοι
ἐπὶ: Il. 4:78: τῷ ἐϊκυῖ’ ἤϊξεν ἐπὶ χθόνα Παλλὰς Ἀθήνη,
ἐπὶ: Il. 4:118: αἶψα δ’ ἐπὶ νευρῇ κατεκόσμει πικρὸν ὀϊστόν,
ἐπὶ: Il. 4:175: κειμένου ἐν Τροίῃ ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ.
ἐπὶ: Il. 4:178: αἴθ’ οὕτως ἐπὶ πᾶσι χόλον τελέσει’ Ἀγαμέμνων,
ἐπὶ: Il. 4:221: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων·
ἐπὶ: Il. 4:235: οὐ γὰρ ἐπὶ ψευδέσσι πατὴρ Ζεὺς ἔσσετ’ ἀρωγός,
ἐπὶ: Il. 4:248: εἰρύατ’ εὔπρυμνοι πολιῆς ἐπὶ θινὶ θαλάσσης,
ἐπὶ: Il. 4:251: ἦλθε δ’ ἐπὶ Κρήτεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν.
ἐπὶ: Il. 4:258: ἠμὲν ἐνὶ πτολέμῳ ἠδ’ ἀλλοίῳ ἐπὶ ἔργῳ
ἐπὶ: Il. 4:384: ἔνθ’ αὖτ’ ἀγγελίην ἐπὶ Τυδῆ στεῖλαν Ἀχαιοί.
ἐπὶ: Il. 4:420: δεινὸν δ’ ἔβραχε χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσιν ἄνακτος
ἐπὶ: Il. 4:443: οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει·
ἐπὶ: Il. 4:513: μάρναται, ἀλλ’ ἐπὶ νηυσὶ χόλον θυμαλγέα πέσσει.
ἐπὶ: Il. 5:26: δῶκεν ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας.
ἐπὶ: Il. 5:97: αἶψ’ ἐπὶ Τυδεΐδῃ ἐτιταίνετο καμπύλα τόξα,
ἐπὶ: Il. 5:101: τῷ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
ἐπὶ: Il. 5:124: θαρσῶν νῦν Διόμηδες ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι·
ἐπὶ: Il. 5:154: υἱὸν δ’ οὐ τέκετ’ ἄλλον ἐπὶ κτεάτεσσι λιπέσθαι.
ἔπι: Il. 5:178: ἱρῶν μηνίσας· χαλεπὴ δὲ θεοῦ ἔπι μῆνις.
ἐπὶ: Il. 5:219: πρίν γ’ ἐπὶ νὼ τῷδ’ ἀνδρὶ σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
ἐπὶ: Il. 5:225: Ζεὺς ἐπὶ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ κῦδος ὀρέξῃ.
ἐπὶ: Il. 5:240: ἐμμεμαῶτ’ ἐπὶ Τυδεΐδῃ ἔχον ὠκέας ἵππους.
ἐπὶ: Il. 5:244: ἄνδρ’ ὁρόω κρατερὼ ἐπὶ σοὶ μεμαῶτε μάχεσθαι
ἐπὶ: Il. 5:271: τοὺς μὲν τέσσαρας αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλ’ ἐπὶ φάτνῃ,
ἐπὶ: Il. 5:283: τῷ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
ἔπι: Il. 5:327: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
ἐπὶ: Il. 5:347: τῇ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἐπὶ: Il. 5:401: τῷ δ’ ἐπὶ Παιήων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων
ἐπὶ: Il. 5:405: σοὶ δ’ ἐπὶ τοῦτον ἀνῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἐπὶ: Il. 5:458: Κύπριδα μὲν πρῶτα σχεδὸν οὔτασε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ,
ἔπι: Il. 5:479: τηλοῦ γὰρ Λυκίη Ξάνθῳ ἔπι δινήεντι,
ἐπὶ: Il. 5:550: τὼ μὲν ἄρ’ ἡβήσαντε μελαινάων ἐπὶ νηῶν
ἐπὶ: Il. 5:586: κύμβαχος ἐν κονίῃσιν ἐπὶ βρεχμόν τε καὶ ὤμους.
ἐπὶ: Il. 5:618: τεύχεα συλήσων· Τρῶες δ’ ἐπὶ δούρατ’ ἔχευαν
ἐπὶ: Il. 5:637: οἳ Διὸς ἐξεγένοντο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων·
ἐπὶ: Il. 5:700: οὔτε ποτὲ προτρέποντο μελαινάων ἐπὶ νηῶν
ἐπὶ: Il. 5:705: ἀντίθεον Τεύθραντ’, ἐπὶ δὲ πλήξιππον Ὀρέστην,
ἐπὶ: Il. 5:771: ἥμενος ἐν σκοπιῇ, λεύσσων ἐπὶ οἴνοπα πόντον,
ἐπὶ: Il. 5:791: νῦν δὲ ἑκὰς πόλιος κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται.
ἐπὶ: Il. 5:883: Κύπριδα μὲν πρῶτον σχεδὸν οὔτασε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ,
ἐπὶ: Il. 5:900: τῷ δ’ ἐπὶ Παιήων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων
ἔπι: Il. 6:15: πάντας γὰρ φιλέεσκεν ὁδῷ ἔπι οἰκία ναίων.
ἐπὶ: Il. 6:43: πρηνὴς ἐν κονίῃσιν ἐπὶ στόμα· πὰρ δέ οἱ ἔστη
ἐπὶ: Il. 6:50: εἴ κεν ἐμὲ ζωὸν πεπύθοιτ’ ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
ἐπὶ: Il. 6:52: καὶ δή μιν τάχ’ ἔμελλε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
ἐπὶ: Il. 6:69: μιμνέτω ὥς κε πλεῖστα φέρων ἐπὶ νῆας ἵκηται,
ἐπὶ: Il. 6:92: θεῖναι Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠϋκόμοιο,
ἐπὶ: Il. 6:213: ἔγχος μὲν κατέπηξεν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
ἐπὶ: Il. 6:273: τὸν θὲς Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠϋκόμοιο,
ἐπὶ: Il. 6:303: θῆκεν Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠϋκόμοιο,
ἐπὶ: Il. 6:354: ἀλλ’ ἄγε νῦν εἴσελθε καὶ ἕζεο τῷδ’ ἐπὶ δίφρῳ
ἐπὶ: Il. 6:357: οἷσιν ἐπὶ Ζεὺς θῆκε κακὸν μόρον, ὡς καὶ ὀπίσσω
ἐπὶ: Il. 6:386: ἀλλ’ ἐπὶ πύργον ἔβη μέγαν Ἰλίου, οὕνεκ’ ἄκουσε
ἐπὶ: Il. 6:400: παῖδ’ ἐπὶ κόλπῳ ἔχουσ’ ἀταλάφρονα νήπιον αὔτως
ἐπὶ: Il. 6:419: ἠδ’ ἐπὶ σῆμ’ ἔχεεν· περὶ δὲ πτελέας ἐφύτευσαν
ἐπὶ: Il. 6:431: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐλέαιρε καὶ αὐτοῦ μίμν’ ἐπὶ πύργῳ,
ἐπὶ: Il. 6:473: καὶ τὴν μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὶ παμφανόωσαν·
ἐπὶ: Il. 6:506: ὡς δ’ ὅτε τις στατὸς ἵππος ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ
ἔπι: Il. 7:63: οἵη δὲ Ζεφύροιο ἐχεύατο πόντον ἔπι φρὶξ
ἐπὶ: Il. 7:78: τεύχεα συλήσας φερέτω κοίλας ἐπὶ νῆας,
ἐπὶ: Il. 7:84: τὸν δὲ νέκυν ἐπὶ νῆας ἐϋσσέλμους ἀποδώσω,
ἐπὶ: Il. 7:86: σῆμά τέ οἱ χεύωσιν ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντῳ.
ἐπὶ: Il. 7:88: νηῒ πολυκλήϊδι πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον·
ἐπὶ: Il. 7:163: τῷ δ’ ἐπὶ Τυδεΐδης ὦρτο κρατερὸς Διομήδης,
ἐπὶ: Il. 7:223: ταύρων ζατρεφέων, ἐπὶ δ’ ὄγδοον ἤλασε χαλκόν.
ἐπὶ: Il. 7:238: οἶδ’ ἐπὶ δεξιά, οἶδ’ ἐπ’ ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν
ἐπὶ: Il. 7:372: ἠῶθεν δ’ Ἰδαῖος ἴτω κοίλας ἐπὶ νῆας
ἐπὶ: Il. 7:381: ἠῶθεν δ’ Ἰδαῖος ἔβη κοίλας ἐπὶ νῆας·
ἐπὶ: Il. 7:432: ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας.
ἐπὶ: Il. 8:73: αἳ μὲν Ἀχαιῶν κῆρες ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ
ἐπὶ: Il. 8:98: ἀλλὰ παρήϊξεν κοίλας ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
ἐπὶ: Il. 8:158: αὖτις ἀν’ ἰωχμόν· ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ
ἐπὶ: Il. 8:160: τῷ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ἔπι: Il. 8:180: ἀλλ’ ὅτε κεν δὴ νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι γένωμαι,
ἐπὶ: Il. 8:218: εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θῆκ’ Ἀγαμέμνονι πότνια Ἥρη
ἐπὶ: Il. 8:240: ἀλλ’ ἐπὶ πᾶσι βοῶν δημὸν καὶ μηρί’ ἔκηα
ἐπὶ: Il. 8:252: μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης.
ἐπὶ: Il. 8:324: θῆκε δ’ ἐπὶ νευρῇ· τὸν δ’ αὖ κορυθαίολος Ἕκτωρ
ἐπὶ: Il. 8:327: τῇ ῥ’ ἐπὶ οἷ μεμαῶτα βάλεν λίθῳ ὀκριόεντι,
ἐπὶ: Il. 8:328: ῥῆξε δέ οἱ νευρήν· νάρκησε δὲ χεὶρ ἐπὶ καρπῷ,
ἔπι: Il. 8:334: νῆας ἔπι γλαφυρὰς φερέτην βαρέα στενάχοντα.
ἐπὶ: Il. 8:380: δημῷ καὶ σάρκεσσι, πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
ἐπὶ: Il. 8:436: αὐταὶ δὲ χρυσέοισιν ἐπὶ κλισμοῖσι κάθιζον
ἐπὶ: Il. 8:442: αὐτὸς δὲ χρύσειον ἐπὶ θρόνον εὐρύοπα Ζεὺς
ἐπὶ: Il. 8:475: ἤματι τῷ ὅτ’ ἂν οἳ μὲν ἐπὶ πρύμνῃσι μάχωνται
ἐπὶ: Il. 8:486: ἕλκον νύκτα μέλαιναν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν.
ἔπι: Il. 8:490: νόσφι νεῶν ἀγαγὼν ποταμῷ ἔπι δινήεντι,
ἐπὶ: Il. 8:492: ἐξ ἵππων δ’ ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα μῦθον ἄκουον
ἐπὶ: Il. 8:501: Ἀργείους καὶ νῆας ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
ἐπὶ: Il. 8:507: σῖτόν τ’ ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγεσθε,
ἐπὶ: Il. 8:519: λέξασθαι περὶ ἄστυ θεοδμήτων ἐπὶ πύργων·
ἐπὶ: Il. 8:528: οὓς κῆρες φορέουσι μελαινάων ἐπὶ νηῶν.
ἐπὶ: Il. 8:529: ἀλλ’ ἤτοι ἐπὶ νυκτὶ φυλάξομεν ἡμέας αὐτούς,
ἔπι: Il. 8:531: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
ἐπὶ: Il. 8:542: Ὣς Ἕκτωρ ἀγόρευ’, ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν.
ἐπὶ: Il. 8:547: σῖτόν τ’ ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγοντο.
ἐπὶ: Il. 8:549: Οἳ δὲ μέγα φρονέοντες ἐπὶ πτολέμοιο γεφύρας
ἐπὶ: Il. 9:132: κούρη Βρισῆος· ἐπὶ δὲ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι
ἐπὶ: Il. 9:147: πρὸς οἶκον Πηλῆος· ἐγὼ δ’ ἐπὶ μείλια δώσω
ἐπὶ: Il. 9:174: αὐτίκα κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
ἐπί: Il. 9:185: Μυρμιδόνων δ’ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην,
ἐπὶ: Il. 9:187: καλῇ δαιδαλέῃ, ἐπὶ δ’ ἀργύρεον ζυγὸν ἦεν,
ἐπὶ: Il. 9:274: κούρη Βρισῆος· ἐπὶ δὲ μέγαν ὅρκον ὀμεῖται
ἐπὶ: Il. 9:289: πρὸς οἶκον Πηλῆος· ὃ δ’ αὖτ’ ἐπὶ μείλια δώσει
ἐπὶ: Il. 9:415: ὤλετό μοι κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν
ἔπι: Il. 9:425: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇς, ἐπεὶ οὔ σφισιν ἧδέ γ’ ἑτοίμη
ἐπὶ: Il. 9:478: μοῦνον τηλύγετον πολλοῖσιν ἐπὶ κτεάτεσσι,
ἐπὶ: Il. 9:486: πολλάκι μοι κατέδευσας ἐπὶ στήθεσσι χιτῶνα
ἐπὶ: Il. 9:488: ὣς ἐπὶ σοὶ μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα,
ἔπι: Il. 9:535: ὦρσεν ἔπι χλούνην σῦν ἄγριον ἀργιόδοντα,
ἐπὶ: Il. 9:584: πρίν γ’ ὅτε δὴ θάλαμος πύκ’ ἐβάλλετο, τοὶ δ’ ἐπὶ πύργων
ἐπὶ: Il. 9:598: νηυσὶν καιομένῃσιν ἀμυνέμεν· ἀλλ’ ἐπὶ δώρων
ἐπὶ: Il. 9:635: ἄλλά τε πόλλ’ ἐπὶ τῇσι· σὺ δ’ ἵλαον ἔνθεο θυμόν,
ἐπί: Il. 9:648: Μυρμιδόνων ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθαι
ἔπι: Il. 10:18: Νέστορ’ ἔπι πρῶτον Νηλήϊον ἐλθέμεν ἀνδρῶν,
ἐπὶ: Il. 10:26: ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἐφίζανε· μή τι πάθοιεν
ἐπὶ: Il. 10:30: ποικίλῃ, αὐτὰρ ἐπὶ στεφάνην κεφαλῆφιν ἀείρας
ἐπὶ: Il. 10:46: Ἑκτορέοις ἄρα μᾶλλον ἐπὶ φρένα θῆχ’ ἱεροῖσιν·
ἐπὶ: Il. 10:54: ῥίμφα θέων παρὰ νῆας· ἐγὼ δ’ ἐπὶ Νέστορα δῖον
ἐπὶ: Il. 10:71: Ζεὺς ἐπὶ γιγνομένοισιν ἵει κακότητα βαρεῖαν.
ἐπὶ: Il. 10:99: κοιμήσωνται, ἀτὰρ φυλακῆς ἐπὶ πάγχυ λάθωνται.
ἐπὶ: Il. 10:150: βὰν δ’ ἐπὶ Τυδεΐδην Διομήδεα· τὸν δὲ κίχανον
ἐπὶ: Il. 10:153: ὄρθ’ ἐπὶ σαυρωτῆρος ἐλήλατο, τῆλε δὲ χαλκὸς
ἐπὶ: Il. 10:160: οὐκ ἀΐεις ὡς Τρῶες ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο
ἐπὶ: Il. 10:173: νῦν γὰρ δὴ πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς
ἐπὶ: Il. 10:189: τετράφαθ’, ὁππότ’ ἐπὶ Τρώων ἀΐοιεν ἰόντων.
ἐπὶ: Il. 10:281: δὸς δὲ πάλιν ἐπὶ νῆας ἐϋκλεῖας ἀφικέσθαι
ἔπι: Il. 10:304: δώρῳ ἔπι μεγάλῳ; μισθὸς δέ οἱ ἄρκιος ἔσται.
ἐπὶ: Il. 10:306: οἵ κεν ἄριστοι ἔωσι θοῇς ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν
ἐπὶ: Il. 10:335: κρατὶ δ’ ἐπὶ κτιδέην κυνέην, ἕλε δ’ ὀξὺν ἄκοντα,
ἐπὶ: Il. 10:347: αἰεί μιν ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατόφι προτιειλεῖν
ἐπὶ: Il. 10:351: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀπέην ὅσσόν τ’ ἐπὶ οὖρα πέλονται
ἐπὶ: Il. 10:381: εἴ κεν ἐμὲ ζωὸν πεπύθοιτ’ ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
ἐπὶ: Il. 10:385: πῇ δὴ οὕτως ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεαι οἷος
ἔπι: Il. 10:389: νῆας ἔπι γλαφυράς; ἦ σ’ αὐτὸν θυμὸς ἀνῆκε;
ἐπὶ: Il. 10:450: ἦ τε καὶ ὕστερον εἶσθα θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
ἐπὶ: Il. 10:464: πέμψον ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν ἵππους τε καὶ εὐνάς.
ἐπὶ: Il. 10:466: θῆκεν ἀνὰ μυρίκην· δέελον δ’ ἐπὶ σῆμά τ’ ἔθηκε
ἐπὶ: Il. 10:470: αἶψα δ’ ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν τέλος ἷξον ἰόντες.
ἔπι: Il. 10:510: νῆας ἔπι γλαφυράς, μὴ καὶ πεφοβημένος ἔλθῃς,
ἐπὶ: Il. 10:514: τόξῳ· τοὶ δ’ ἐπέτοντο θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
ἐπὶ: Il. 10:525: ὅσσ’ ἄνδρες ῥέξαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας.
ἔπι: Il. 10:531: νῆας ἔπι γλαφυράς· τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ.
ἐπὶ: Il. 10:541: καί ῥ’ οἳ μὲν κατέβησαν ἐπὶ χθόνα, τοὶ δὲ χαρέντες
ἐπὶ: Il. 11:3: Ζεὺς δ’ Ἔριδα προΐαλλε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
ἐπὶ: Il. 11:36: τῇ δ’ ἐπὶ μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο
ἐπὶ: Il. 11:45: λάμπ’· ἐπὶ δ’ ἐγδούπησαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
ἐπὶ: Il. 11:48: ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ’ ἐπὶ τάφρῳ,
ἐπὶ: Il. 11:51: φθὰν δὲ μέγ’ ἱππήων ἐπὶ τάφρῳ κοσμηθέντες,
ἐπὶ: Il. 11:56: Τρῶες δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο
ἐπὶ: Il. 11:135: εἰ νῶϊ ζωοὺς πεπύθοιτ’ ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
ἐπὶ: Il. 11:161: ἡνιόχους ποθέοντες ἀμύμονας· οἳ δ’ ἐπὶ γαίῃ
ἐπὶ: Il. 11:194: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.
ἐπὶ: Il. 11:209: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.
ἐπὶ: Il. 11:235: νύξ’, ἐπὶ δ’ αὐτὸς ἔρεισε βαρείῃ χειρὶ πιθήσας·
ἐπὶ: Il. 11:239: ἕλκ’ ἐπὶ οἷ μεμαὼς ὥς τε λίς, ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
ἔπι: Il. 11:274: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ κῆρ.
ἔπι: Il. 11:281: νῆας ἔπι γλαφυράς· τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην·
ἔπι: Il. 11:370: Τυδεΐδῃ ἔπι τόξα τιταίνετο ποιμένι λαῶν,
ἐπὶ: Il. 11:371: στήλῃ κεκλιμένος ἀνδροκμήτῳ ἐπὶ τύμβῳ
ἔπι: Il. 11:400: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ κῆρ.
ἐπὶ: Il. 11:412: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων,
ἐπὶ: Il. 11:442: ἤτοι μέν ῥ’ ἔμ’ ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι·
ἐπί: Il. 11:480: ἐν νέμεϊ σκιερῷ· ἐπί τε λῖν ἤγαγε δαίμων
ἐπί: Il. 11:515: ἰούς τ’ ἐκτάμνειν ἐπί τ’ ἤπια φάρμακα πάσσειν.
ἔπι: Il. 11:520: νῆας ἔπι γλαφυράς· τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ.
ἐπὶ: Il. 11:568: πάντας δὲ προέεργε θοὰς ἐπὶ νῆας ὁδεύειν,
ἐπὶ: Il. 11:599: ἑστήκει γὰρ ἐπὶ πρυμνῇ μεγακήτεϊ νηῒ
ἐπὶ: Il. 11:618: αὐτοὶ μέν ῥ’ ἀπέβησαν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν,
ἐπὶ: Il. 11:622: ἐς κλισίην ἐλθόντες ἐπὶ κλισμοῖσι κάθιζον.
ἐπὶ: Il. 11:629: χάλκειον κάνεον, ἐπὶ δὲ κρόμυον ποτῷ ὄψον,
ἐπὶ: Il. 11:638: οἴνῳ Πραμνείῳ, ἐπὶ δ’ αἴγειον κνῆ τυρὸν
ἐπὶ: Il. 11:639: κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ δ’ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε,
ἐπὶ: Il. 11:755: ὄφρ’ ἐπὶ Βουπρασίου πολυπύρου βήσαμεν ἵππους
ἐπὶ: Il. 11:827: ἀλλ’ ἐμὲ μὲν σὺ σάωσον ἄγων ἐπὶ νῆα μέλαιναν,
ἐπὶ: Il. 11:829: νίζ’ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δ’ ἤπια φάρμακα πάσσε
ἐπὶ: Il. 11:845: νίζ’ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δὲ ῥίζαν βάλε πικρὴν
ἔπι: Il. 12:38: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐελμένοι ἰσχανόωντο
ἐπὶ: Il. 12:76: ἵππους μὲν θεράποντες ἐρυκόντων ἐπὶ τάφρῳ,
ἐπὶ: Il. 12:85: ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ’ ἐπὶ τάφρῳ·
ἐπὶ: Il. 12:90: τεῖχος ῥηξάμενοι κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχεσθαι.
ἐπὶ: Il. 12:151: ὣς τῶν κόμπει χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσι φαεινὸς
ἐπὶ: Il. 12:158: ταρφειὰς κατέχευεν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ·
ἔπι: Il. 12:168: οἰκία ποιήσωνται ὁδῷ ἔπι παιπαλοέσσῃ,
ἐπὶ: Il. 12:239: εἴτ’ ἐπὶ δεξί’ ἴωσι πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
ἐπὶ: Il. 12:252: ἠχῇ θεσπεσίῃ· ἐπὶ δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος
ἐπὶ: Il. 12:265: Ἀμφοτέρω δ’ Αἴαντε κελευτιόωντ’ ἐπὶ πύργων
ἔπι: Il. 12:403: παιδὸς ἑοῦ, μὴ νηυσὶν ἔπι πρύμνῃσι δαμείη·
ἐπὶ: Il. 12:436: ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε,
ἐπὶ: Il. 12:443: ἴθυσαν δ’ ἐπὶ τεῖχος ἀολλέες· οἳ μὲν ἔπειτα
ἐπὶ: Il. 13:27: βῆ δ’ ἐλάαν ἐπὶ κύματ’· ἄταλλε δὲ κήτε’ ὑπ’ αὐτοῦ
ἔπι: Il. 13:91: Τεῦκρον ἔπι πρῶτον καὶ Λήϊτον ἦλθε κελεύων
ἔπι: Il. 13:104: αὔτως ἠλάσκουσαι ἀνάλκιδες, οὐδ’ ἔπι χάρμη·
ἐπὶ: Il. 13:107: νῦν δὲ ἑκὰς πόλιος κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται
ἐπὶ: Il. 13:308: ἢ ἐπὶ δεξιόφιν παντὸς στρατοῦ, ἦ ἀνὰ μέσσους,
ἐπὶ: Il. 13:333: τῶν δ’ ὁμὸν ἵστατο νεῖκος ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν.
ἐπὶ: Il. 13:381: ἀλλ’ ἕπε’, ὄφρ’ ἐπὶ νηυσὶ συνώμεθα ποντοπόροισιν
ἔπι: Il. 13:423: νῆας ἔπι γλαφυρὰς φερέτην βαρέα στενάχοντα.
ἐπὶ: Il. 13:485: εἰ γὰρ ὁμηλικίη γε γενοίμεθα τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ
ἐπὶ: Il. 13:542: λαιμὸν τύψ’ ἐπὶ οἷ τετραμμένον ὀξέϊ δουρί·
ἐπὶ: Il. 13:543: ἐκλίνθη δ’ ἑτέρωσε κάρη, ἐπὶ δ’ ἀσπὶς ἑάφθη
ἐπὶ: Il. 13:565: ἐν σάκει Ἀντιλόχοιο, τὸ δ’ ἥμισυ κεῖτ’ ἐπὶ γαίης·
ἐπὶ: Il. 13:611: ἆλτ’ ἐπὶ Πεισάνδρῳ· ὃ δ’ ὑπ’ ἀσπίδος εἵλετο καλὴν
ἐπὶ: Il. 13:654: θυμὸν ἀποπνείων, ὥς τε σκώληξ ἐπὶ γαίῃ
ἐπὶ: Il. 13:665: ὅς ῥ’ εὖ εἰδὼς κῆρ’ ὀλοὴν ἐπὶ νηὸς ἔβαινε·
ἔπι: Il. 13:762: ἀλλ’ οἳ μὲν δὴ νηυσὶν ἔπι πρυμνῇσιν Ἀχαιῶν
ἐπὶ: Il. 13:822: αἰετὸς ὑψιπέτης· ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς Ἀχαιῶν
ἐπὶ: Il. 13:832: δημῷ καὶ σάρκεσσι πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
ἐπὶ: Il. 13:834: ἠχῇ θεσπεσίῃ, ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς ὄπισθεν.
ἐπὶ: Il. 14:32: εἴρυσαν, αὐτὰρ τεῖχος ἐπὶ πρύμνῃσιν ἔδειμαν.
ἐπὶ: Il. 14:51: οὐδ’ ἐθέλουσι μάχεσθαι ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσι.
ἐπὶ: Il. 14:57: οἳ δ’ ἐπὶ νηυσὶ θοῇσι μάχην ἀλίαστον ἔχουσι
ἔπι: Il. 14:65: Νέστορ ἐπεὶ δὴ νηυσὶν ἔπι πρυμνῇσι μάχονται,
ἔπι: Il. 14:67: ᾗ ἔπι πολλὰ πάθον Δαναοί, ἔλποντο δὲ θυμῷ
ἐπὶ: Il. 14:165: χεύῃ ἐπὶ βλεφάροισιν ἰδὲ φρεσὶ πευκαλίμῃσι.
ἐπὶ: Il. 14:229: ἐξ Ἀθόω δ’ ἐπὶ πόντον ἐβήσετο κυμαίνοντα,
ἐπὶ: Il. 14:254: ὄρσασ’ ἀργαλέων ἀνέμων ἐπὶ πόντον ἀήτας,
ἐπὶ: Il. 14:283: Λεκτόν, ὅθι πρῶτον λιπέτην ἅλα· τὼ δ’ ἐπὶ χέρσου
ἐπὶ: Il. 14:307: ἑστᾶσ’, οἵ μ’ οἴσουσιν ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρήν.
ἐπὶ: Il. 14:349: τῷ ἔνι λεξάσθην, ἐπὶ δὲ νεφέλην ἕσσαντο
ἐπὶ: Il. 14:353: βῆ δὲ θέειν ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν νήδυμος Ὕπνος
ἐπὶ: Il. 14:360: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ᾤχετ’ ἐπὶ κλυτὰ φῦλ’ ἀνθρώπων,
ἔπι: Il. 14:366: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι μένει κεχολωμένος ἦτορ·
ἐπὶ: Il. 14:380: οἰχόμενοι δ’ ἐπὶ πάντας ἀρήϊα τεύχε’ ἄμειβον·
ἐπὶ: Il. 14:436: ἑζόμενος δ’ ἐπὶ γοῦνα κελαινεφὲς αἷμ’ ἀπέμεσσεν·
ἐπὶ: Il. 14:440: μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης.
ἐπὶ: Il. 14:448: τῷ δ’ ἐπὶ Πουλυδάμας ἐγχέσπαλος ἦλθεν ἀμύντωρ
ἐπὶ: Il. 15:44: τειρομένους δ’ ἐπὶ νηυσὶν ἰδὼν ἐλέησεν Ἀχαιούς.
ἐπὶ: Il. 15:80: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀΐξῃ νόος ἀνέρος, ὅς τ’ ἐπὶ πολλὴν
ἐπὶ: Il. 15:116: τίσασθαι φόνον υἷος ἰόντ’ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
ἔπι: Il. 15:248: οὐκ ἀΐεις ὅ με νηυσὶν ἔπι πρυμνῇσιν Ἀχαιῶν
ἔπι: Il. 15:259: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν ὠκέας ἵππους·
ἐπὶ: Il. 15:263: ὡς δ’ ὅτε τις στατὸς ἵππος ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ
ἐπὶ: Il. 15:305: ἣ πληθὺς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἀπονέοντο.
ἐπὶ: Il. 15:321: σεῖσ’, ἐπὶ δ’ αὐτὸς ἄϋσε μάλα μέγα, τοῖσι δὲ θυμὸν
ἐπὶ: Il. 15:358: μακρὴν ἠδ’ εὐρεῖαν, ὅσον τ’ ἐπὶ δουρὸς ἐρωὴ
ἐπὶ: Il. 15:385: ἵππους δ’ εἰσελάσαντες ἐπὶ πρύμνῃσι μάχοντο
ἐπὶ: Il. 15:388: μακροῖσι ξυστοῖσι, τά ῥά σφ’ ἐπὶ νηυσὶν ἔκειτο
ἐπὶ: Il. 15:393: ἧστό τε καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις, ἐπὶ δ’ ἕλκεϊ λυγρῷ
ἐπὶ: Il. 15:413: ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε·
ἐπὶ: Il. 15:459: αἴνυτο, καί κεν ἔπαυσε μάχης ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν,
ἐπὶ: Il. 15:464: ῥῆξ’ ἐπὶ τῷ ἐρύοντι· παρεπλάγχθη δέ οἱ ἄλλῃ
ἐπὶ: Il. 15:467: ὢ πόποι ἦ δὴ πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κείρει
ἐπὶ: Il. 15:494: ἀλλὰ μάχεσθ’ ἐπὶ νηυσὶν ἀολλέες· ὃς δέ κεν ὕμεων
ἐπὶ: Il. 15:567: ἕρκεϊ χαλκείῳ· ἐπὶ δὲ Ζεὺς Τρῶας ἔγειρεν.
ἐπὶ: Il. 15:579: Ἀντίλοχος δ’ ἐπόρουσε κύων ὥς, ὅς τ’ ἐπὶ νεβρῷ
ἐπὶ: Il. 15:582: ὣς ἐπὶ σοὶ Μελάνιππε θόρ’ Ἀντίλοχος μενεχάρμης
ἐπὶ: Il. 15:589: ὣς τρέσε Νεστορίδης, ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ
ἔπι: Il. 15:603: τὰ φρονέων νήεσσιν ἔπι γλαφυρῇσιν ἔγειρεν
ἐπὶ: Il. 15:662: ἄλλων ἀνθρώπων, ἐπὶ δὲ μνήσασθε ἕκαστος
ἐπὶ: Il. 15:685: ὣς Αἴας ἐπὶ πολλὰ θοάων ἴκρια νηῶν
ἐπὶ: Il. 15:722: οἵ μ’ ἐθέλοντα μάχεσθαι ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν
ἐπὶ: Il. 15:743: ὅς τις δὲ Τρώων κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ φέροιτο
ἔπι: Il. 16:18: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ὑπερβασίης ἕνεκα σφῆς;
ἐπὶ: Il. 16:69: Ἀργεῖοι, Τρώων δὲ πόλις ἐπὶ πᾶσα βέβηκε
ἐπὶ: Il. 16:120: ἔργα θεῶν, ὅ ῥα πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κεῖρε
ἐπὶ: Il. 16:170: πεντήκοντ’ ἔσαν ἄνδρες ἐπὶ κληῗσιν ἑταῖροι·
ἐπὶ: Il. 16:199: στῆσεν ἐῢ κρίνας, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
ἐπὶ: Il. 16:201: ἃς ἐπὶ νηυσὶ θοῇσιν ἀπειλεῖτε Τρώεσσι
ἐπὶ: Il. 16:223: θῆκ’ ἐπὶ νηὸς ἄγεσθαι ἐῢ πλήσασα χιτώνων
ἐπὶ: Il. 16:247: ἀσκηθής μοι ἔπειτα θοὰς ἐπὶ νῆας ἵκοιτο
ἔπι: Il. 16:261: αἰεὶ κερτομέοντες ὁδῷ ἔπι οἰκί’ ἔχοντας
ἐπὶ: Il. 16:310: ῥῆξεν δ’ ὀστέον ἔγχος, ὃ δὲ πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
ἐπὶ: Il. 16:382: πρόσσω ἱέμενοι, ἐπὶ δ’ Ἕκτορι κέκλετο θυμός·
ἐπὶ: Il. 16:395: ἂψ ἐπὶ νῆας ἔεργε παλιμπετές, οὐδὲ πόληος
ἔπι: Il. 16:407: πέτρῃ ἔπι προβλῆτι καθήμενος ἱερὸν ἰχθὺν
ἐπὶ: Il. 16:410: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπὶ στόμ’ ἔωσε· πεσόντα δέ μιν λίπε θυμός.
ἐπὶ: Il. 16:413: ἐν κόρυθι βριαρῇ· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
ἔπι: Il. 16:535: Πουλυδάμαντ’ ἔπι Πανθοΐδην καὶ Ἀγήνορα δῖον,
ἐπὶ: Il. 16:547: τοὺς ἐπὶ νηυσὶ θοῇσιν ἐπέφνομεν ἐγχείῃσιν.
ἐπὶ: Il. 16:567: Ζεὺς δ’ ἐπὶ νύκτ’ ὀλοὴν τάνυσε κρατερῇ ὑσμίνῃ,
ἐπὶ: Il. 16:579: ἐν κόρυθι βριαρῇ· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ νεκρῷ
ἐπὶ: Il. 16:608: Αἰνείας δ’ ἐπὶ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον ἧκεν·
ἐπὶ: Il. 16:612: οὔδει ἐνισκίμφθη, ἐπὶ δ’ οὐρίαχος πελεμίχθη
ἐπὶ: Il. 16:664: χάλκεα μαρμαίροντα, τὰ μὲν κοίλας ἐπὶ νῆας
ἐπὶ: Il. 16:700: εἰ μὴ Ἀπόλλων Φοῖβος ἐϋδμήτου ἐπὶ πύργου
ἔπι: Il. 16:719: ὃς Φρυγίῃ ναίεσκε ῥοῇς ἔπι Σαγγαρίοιο·
ἐπὶ: Il. 16:751: Ὣς εἰπὼν ἐπὶ Κεβριόνῃ ἥρωϊ βεβήκει
ἐπὶ: Il. 16:754: ὣς ἐπὶ Κεβριόνῃ Πατρόκλεες ἆλσο μεμαώς.
ἔπι: Il. 16:840: νῆας ἔπι γλαφυρὰς πρὶν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
ἐπὶ: Il. 17:48: νύξ’, ἐπὶ δ’ αὐτὸς ἔρεισε βαρείῃ χειρὶ πιθήσας·
ἐπὶ: Il. 17:58: βόθρου τ’ ἐξέστρεψε καὶ ἐξετάνυσσ’ ἐπὶ γαίῃ·
ἐπὶ: Il. 17:85: τὸν μὲν ἀπαινύμενον κλυτὰ τεύχεα, τὸν δ’ ἐπὶ γαίῃ
ἐπὶ: Il. 17:107: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον· ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ.
ἐπὶ: Il. 17:210: Ἕκτορι δ’ ἥρμοσε τεύχε’ ἐπὶ χροΐ, δῦ δέ μιν Ἄρης
ἐπὶ: Il. 17:263: ὡς δ’ ὅτ’ ἐπὶ προχοῇσι διιπετέος ποταμοῖο
ἐπὶ: Il. 17:300: κεῖσθαι· ὃ δ’ ἄγχ’ αὐτοῖο πέσε πρηνὴς ἐπὶ νεκρῷ
ἐπί: Il. 17:368: ἠέρι γὰρ κατέχοντο μάχης ἐπί θ’ ὅσσον ἄριστοι
ἔπι: Il. 17:397: νῆας ἔπι γλαφυράς· περὶ δ’ αὐτοῦ μῶλος ὀρώρει
ἐπὶ: Il. 17:400: τοῖον Ζεὺς ἐπὶ Πατρόκλῳ ἀνδρῶν τε καὶ ἵππων
ἔπι: Il. 17:416: νῆας ἔπι γλαφυράς, ἀλλ’ αὐτοῦ γαῖα μέλαινα
ἐπὶ: Il. 17:432: τὼ δ’ οὔτ’ ἂψ ἐπὶ νῆας ἐπὶ πλατὺν Ἑλλήσποντον
ἐπὶ: Il. 17:432: τὼ δ’ οὔτ’ ἂψ ἐπὶ νῆας ἐπὶ πλατὺν Ἑλλήσποντον
ἐπὶ: Il. 17:434: ἀλλ’ ὥς τε στήλη μένει ἔμπεδον, ἥ τ’ ἐπὶ τύμβῳ
ἔπι: Il. 17:447: πάντων, ὅσσά τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει.
ἔπι: Il. 17:453: νῆας ἔπι γλαφυράς· ἔτι γάρ σφισι κῦδος ὀρέξω
ἐπὶ: Il. 17:455: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ·
ἐπὶ: Il. 17:528: οὔδει ἐνισκίμφθη, ἐπὶ δ’ οὐρίαχος πελεμίχθη
ἐπὶ: Il. 17:543: Ἂψ δ’ ἐπὶ Πατρόκλῳ τέτατο κρατερὴ ὑσμίνη
ἐπὶ: Il. 17:550: ἀνθρώπους ἀνέπαυσεν ἐπὶ χθονί, μῆλα δὲ κήδει,
ἐπὶ: Il. 17:574: βῆ δ’ ἐπὶ Πατρόκλῳ, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
ἐπὶ: Il. 17:601: Λήϊτον αὖθ’ Ἕκτωρ σχεδὸν οὔτασε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ
ἐπὶ: Il. 17:622: μάστιε νῦν εἷός κε θοὰς ἐπὶ νῆας ἵκηαι·
ἔπι: Il. 17:625: νῆας ἔπι γλαφυράς· δὴ γὰρ δέος ἔμπεσε θυμῷ.
ἐπὶ: Il. 17:650: ἠέλιος δ’ ἐπέλαμψε, μάχη δ’ ἐπὶ πᾶσα φαάνθη·
ἐπὶ: Il. 17:691: ἀλλὰ σύ γ’ αἶψ’ Ἀχιλῆϊ θέων ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
ἐπὶ: Il. 17:692: εἰπεῖν, αἴ κε τάχιστα νέκυν ἐπὶ νῆα σαώσῃ
ἐπὶ: Il. 17:706: αὐτὸς δ’ αὖτ’ ἐπὶ Πατρόκλῳ ἥρωϊ βεβήκει,
ἐπὶ: Il. 17:723: ὕψι μάλα μεγάλως· ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς ὄπισθε
ἐπὶ: Il. 17:725: ἴθυσαν δὲ κύνεσσιν ἐοικότες, οἵ τ’ ἐπὶ κάπρῳ
ἐπὶ: Il. 17:736: νῆας ἔπι γλαφυράς· ἐπὶ δὲ πτόλεμος τέτατό σφιν
ἔπι: Il. 17:736: νῆας ἔπι γλαφυράς· ἐπὶ δὲ πτόλεμος τέτατό σφιν
ἔπι: Il. 18:7: νηυσὶν ἔπι κλονέονται ἀτυζόμενοι πεδίοιο;
ἐπὶ: Il. 18:14: ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν, μηδ’ Ἕκτορι ἶφι μάχεσθαι.
ἐπὶ: Il. 18:76: πάντας ἐπὶ πρύμνῃσιν ἀλήμεναι υἷας Ἀχαιῶν
ἐπὶ: Il. 18:198: ἀλλ’ αὔτως ἐπὶ τάφρον ἰὼν Τρώεσσι φάνηθι,
ἐπὶ: Il. 18:215: στῆ δ’ ἐπὶ τάφρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος, οὐδ’ ἐς Ἀχαιοὺς
ἐπὶ: Il. 18:259: χαίρεσκον γὰρ ἔγωγε θοῇς ἐπὶ νηυσὶν ἰαύων
ἐπὶ: Il. 18:275: ὑψηλαί τε πύλαι σανίδες τ’ ἐπὶ τῇς ἀραρυῖαι
ἐπὶ: Il. 18:280: ἂψ πάλιν εἶσ’ ἐπὶ νῆας, ἐπεί κ’ ἐριαύχενας ἵππους
ἐπὶ: Il. 18:294: κῦδος ἀρέσθ’ ἐπὶ νηυσί, θαλάσσῃ τ’ ἔλσαι Ἀχαιούς,
ἔπι: Il. 18:304: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
ἐπὶ: Il. 18:310: Ὣς Ἕκτωρ ἀγόρευ’, ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν
ἐπὶ: Il. 18:389: τὴν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου
ἐπὶ: Il. 18:422: πλησίον, ἔνθα Θέτις περ, ἐπὶ θρόνου ἷζε φαεινοῦ,
ἐπὶ: Il. 18:447: Τρῶες ἐπὶ πρύμνῃσιν ἐείλεον, οὐδὲ θύραζε
ἐπὶ: Il. 18:461: Τρωσὶ δαμείς· ὃ δὲ κεῖται ἐπὶ χθονὶ θυμὸν ἀχεύων.
ἐπὶ: Il. 18:468: Ὣς εἰπὼν τὴν μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δ’ ἐπὶ φύσας·
ἐπὶ: Il. 18:496: ἱστάμεναι θαύμαζον ἐπὶ προθύροισιν ἑκάστη.
ἐπὶ: Il. 18:501: ἄμφω δ’ ἱέσθην ἐπὶ ἴστορι πεῖραρ ἑλέσθαι.
ἐπὶ: Il. 18:504: εἵατ’ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοις ἱερῷ ἐνὶ κύκλῳ,
ἐπὶ: Il. 18:529: ἀργεννέων οἰῶν, κτεῖνον δ’ ἐπὶ μηλοβοτῆρας.
ἐπὶ: Il. 18:594: ὀρχεῦντ’ ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχοντες.
ἐπὶ: Il. 18:602: ἄλλοτε δ’ αὖ θρέξασκον ἐπὶ στίχας ἀλλήλοισι.
ἐπὶ: Il. 18:612: καλὴν δαιδαλέην, ἐπὶ δὲ χρύσεον λόφον ἧκε,
ἐπὶ: Il. 19:71: αἴ κ’ ἐθέλωσ’ ἐπὶ νηυσὶν ἰαύειν· ἀλλά τιν’ οἴω
ἐπὶ: Il. 19:135: Ἀργείους ὀλέκεσκεν ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν,
ἐπὶ: Il. 19:160: ἀλλὰ πάσασθαι ἄνωχθι θοῇς ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιοὺς
ἐπὶ: Il. 19:275: νῦν δ’ ἔρχεσθ’ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα.
ἐπὶ: Il. 19:277: οἳ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος,
ἐπὶ: Il. 19:279: βὰν δ’ ἐπὶ νῆα φέροντες Ἀχιλλῆος θείοιο.
ἐπὶ: Il. 19:301: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες
ἐπὶ: Il. 19:338: Ὣς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γέροντες,
ἐπὶ: Il. 20:3: Τρῶες δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο·
ἐπὶ: Il. 20:26: εἰ γὰρ Ἀχιλλεὺς οἶος ἐπὶ Τρώεσσι μαχεῖται
ἐπὶ: Il. 20:35: Ἑρμείας, ὃς ἐπὶ φρεσὶ πευκαλίμῃσι κέκασται·
ἐπὶ: Il. 20:53: ἄλλοτε πὰρ Σιμόεντι θέων ἐπὶ Καλλικολώνῃ.
ἐπὶ: Il. 20:226: αἳ δ’ ὅτε μὲν σκιρτῷεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν,
ἐπὶ: Il. 20:229: ἄκρον ἐπὶ ῥηγμῖνος ἁλὸς πολιοῖο θέεσκον.
ἐπὶ: Il. 20:315: μή ποτ’ ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ,
ἐπὶ: Il. 20:345: ἔγχος μὲν τόδε κεῖται ἐπὶ χθονός, οὐδέ τι φῶτα
ἐπὶ: Il. 20:353: Ἦ, καὶ ἐπὶ στίχας ἆλτο, κέλευε δὲ φωτὶ ἑκάστῳ·
ἐπὶ: Il. 20:390: ἐνθάδε τοι θάνατος, γενεὴ δέ τοί ἐστ’ ἐπὶ λίμνῃ
ἐπὶ: Il. 20:483: σφονδυλίων ἔκπαλθ’, ὃ δ’ ἐπὶ χθονὶ κεῖτο τανυσθείς.
ἐπὶ: Il. 21:31: τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσι,
ἐπὶ: Il. 21:32: δῶκε δ’ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας.
ἐπὶ: Il. 21:87: Πήδασον αἰπήεσσαν ἔχων ἐπὶ Σατνιόεντι.
ἔπι: Il. 21:110: ἀλλ’ ἔπι τοι καὶ ἐμοὶ θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή·
ἐπὶ: Il. 21:118: δῦ ξίφος ἄμφηκες· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
ἐπὶ: Il. 21:135: οὓς ἐπὶ νηυσὶ θοῇσιν ἐπέφνετε νόσφιν ἐμεῖο.
ἐπὶ: Il. 21:158: Ἀξιοῦ, ὃς κάλλιστον ὕδωρ ἐπὶ γαῖαν ἵησιν,
ἐπί: Il. 21:174: ἆλτ’ ἐπί οἱ μεμαώς· ὃ δ’ ἄρα μελίην Ἀχιλῆος
ἐπὶ: Il. 21:251: Πηλεΐδης δ’ ἀπόρουσεν ὅσον τ’ ἐπὶ δουρὸς ἐρωή,
ἐπὶ: Il. 21:254: τῷ ἐϊκὼς ἤϊξεν, ἐπὶ στήθεσσι δὲ χαλκὸς
ἐπὶ: Il. 21:297: ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν· δίδομεν δέ τοι εὖχος ἀρέσθαι.
ἐπὶ: Il. 21:373: παυέσθω δὲ καὶ οὗτος· ἐγὼ δ’ ἐπὶ καὶ τόδ’ ὀμοῦμαι,
ἐπὶ: Il. 21:374: μή ποτ’ ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ,
ἐπὶ: Il. 21:426: τὼ μὲν ἄρ’ ἄμφω κεῖντο ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
ἔπι: Il. 21:445: μισθῷ ἔπι ῥητῷ· ὃ δὲ σημαίνων ἐπέτελλεν.
ἔπι: Il. 21:454: δήσειν, καὶ περάαν νήσων ἔπι τηλεδαπάων·
ἐπὶ: Il. 21:489: Ἦ ῥα, καὶ ἀμφοτέρας ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔμαρπτε
ἐπὶ: Il. 21:526: Ἑστήκει δ’ ὃ γέρων Πρίαμος θείου ἐπὶ πύργου,
ἔπι: Il. 22:45: κτείνων καὶ περνὰς νήσων ἔπι τηλεδαπάων.
ἐπὶ: Il. 22:60: δύσμορον, ὅν ῥα πατὴρ Κρονίδης ἐπὶ γήραος οὐδῷ
ἐπὶ: Il. 22:93: ὡς δὲ δράκων ἐπὶ χειῇ ὀρέστερος ἄνδρα μένῃσι
ἔπι: Il. 22:97: πύργῳ ἔπι προὔχοντι φαεινὴν ἀσπίδ’ ἐρείσας·
ἐπὶ: Il. 22:170: Ἕκτορος, ὅς μοι πολλὰ βοῶν ἐπὶ μηρί’ ἔκηεν
ἐπὶ: Il. 22:206: οὐδ’ ἔα ἱέμεναι ἐπὶ Ἕκτορι πικρὰ βέλεμνα,
ἐπὶ: Il. 22:208: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ κρουνοὺς ἀφίκοντο,
ἐπὶ: Il. 22:225: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπὶ μελίης χαλκογλώχινος ἐρεισθείς.
ἔπι: Il. 22:246: νῆας ἔπι γλαφυράς, ἦ κεν σῷ δουρὶ δαμήῃ.
ἐπὶ: Il. 22:326: τῇ ῥ’ ἐπὶ οἷ μεμαῶτ’ ἔλασ’ ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεύς,
ἔπι: Il. 22:334: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγὼ μετόπισθε λελείμμην,
ἔπι: Il. 22:392: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι νεώμεθα, τόνδε δ’ ἄγωμεν.
ἐπὶ: Il. 22:417: ἐξελθόντα πόληος ἱκέσθ’ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
ἐπὶ: Il. 22:429: Ὣς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο πολῖται·
ἐπὶ: Il. 22:463: ἔστη παπτήνασ’ ἐπὶ τείχεϊ, τὸν δὲ νόησεν
ἐπὶ: Il. 22:465: ἕλκον ἀκηδέστως κοίλας ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
ἐπὶ: Il. 22:500: Ἀστυάναξ, ὃς πρὶν μὲν ἑοῦ ἐπὶ γούνασι πατρὸς
ἐπὶ: Il. 22:515: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
ἐπὶ: Il. 23:3: οἳ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος,
ἐπὶ: Il. 23:42: αὐτὰρ ὅ γ’ ἠρνεῖτο στερεῶς, ἐπὶ δ’ ὅρκον ὄμοσσεν·
ἐπὶ: Il. 23:53: θᾶσσον ἀπ’ ὀφθαλμῶν, λαοὶ δ’ ἐπὶ ἔργα τράπωνται.
ἐπὶ: Il. 23:59: Πηλεΐδης δ’ ἐπὶ θινὶ πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
ἐπὶ: Il. 23:65: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Πατροκλῆος δειλοῖο
ἐπὶ: Il. 23:112: πάντοθεν ἐκ κλισιῶν· ἐπὶ δ’ ἀνὴρ ἐσθλὸς ὀρώρει
ἐπὶ: Il. 23:143: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπεν ἰδὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον·
ἐπὶ: Il. 23:188: τῷ δ’ ἐπὶ κυάνεον νέφος ἤγαγε Φοῖβος Ἀπόλλων
ἔπι: Il. 23:202: βηλῷ ἔπι λιθέῳ· τοὶ δ’ ὡς ἴδον ὀφθαλμοῖσι
ἐπὶ: Il. 23:226: Ἦμος δ’ ἑωσφόρος εἶσι φόως ἐρέων ἐπὶ γαῖαν,
ἐπὶ: Il. 23:232: κλίνθη κεκμηώς, ἐπὶ δὲ γλυκὺς ὕπνος ὄρουσεν·
ἐπὶ: Il. 23:251: ὅσσον ἐπὶ φλὸξ ἦλθε, βαθεῖα δὲ κάππεσε τέφρη·
ἐπὶ: Il. 23:256: ἀμφὶ πυρήν· εἶθαρ δὲ χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν,
ἐπὶ: Il. 23:274: εἰ μὲν νῦν ἐπὶ ἄλλῳ ἀεθλεύοιμεν Ἀχαιοὶ
ἐπὶ: Il. 23:290: τῷ δ’ ἐπὶ Τυδεΐδης ὦρτο κρατερὸς Διομήδης,
ἐπὶ: Il. 23:320: ἀφραδέως ἐπὶ πολλὸν ἑλίσσεται ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἐπὶ: Il. 23:332: ἢ τό γε νύσσα τέτυκτο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων,
ἐπὶ: Il. 23:356: τῷ δ’ ἐπὶ Μηριόνης λάχ’ ἐλαυνέμεν· ὕστατος αὖτε
ἐπὶ: Il. 23:393: ἀμφὶς ὁδοῦ δραμέτην, ῥυμὸς δ’ ἐπὶ γαῖαν ἐλύσθη.
ἐπὶ: Il. 23:689: πάντοθεν ἐκ μελέων· ἐπὶ δ’ ὄρνυτο δῖος Ἐπειός,
ἐπὶ: Il. 23:727: κὰδ δ’ ἔβαλ’ ἐξοπίσω· ἐπὶ δὲ στήθεσσιν Ὀδυσσεὺς
ἐπὶ: Il. 23:731: ἐν δὲ γόνυ γνάμψεν· ἐπὶ δὲ χθονὶ κάππεσον ἄμφω
ἐπὶ: Il. 23:759: ἔκφερ’ Ὀϊλιάδης· ἐπὶ δ’ ὄρνυτο δῖος Ὀδυσσεὺς
ἐπὶ: Il. 23:766: αἰεὶ ῥίμφα θέων· ἴαχον δ’ ἐπὶ πάντες Ἀχαιοὶ
ἐπὶ: Il. 23:776: οὓς ἐπὶ Πατρόκλῳ πέφνεν πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἐπὶ: Il. 23:840: ἧκε δὲ δινήσας· γέλασαν δ’ ἐπὶ πάντες Ἀχαιοί.
ἔπι: Il. 23:849: νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἔφερον βασιλῆος ἄεθλον.
ἐπὶ: Il. 23:853: τηλοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, ἐκ δὲ τρήρωνα πέλειαν
ἐπὶ: Il. 23:876: ἀντικρὺ δὲ διῆλθε βέλος· τὸ μὲν ἂψ ἐπὶ γαίῃ
ἐπὶ: Il. 23:883: Τεῦκρος δ’ ἡμιπέλεκκα φέρεν κοίλας ἐπὶ νῆας.
ἐπὶ: Il. 23:892: ἀλλὰ σὺ μὲν τόδ’ ἄεθλον ἔχων κοίλας ἐπὶ νῆας
ἐπὶ: Il. 24:1: Λῦτο δ’ ἀγών, λαοὶ δὲ θοὰς ἐπὶ νῆας ἕκαστοι
ἐπὶ: Il. 24:10: ἄλλοτ’ ἐπὶ πλευρὰς κατακείμενος, ἄλλοτε δ’ αὖτε
ἐπὶ: Il. 24:38: ἐν πυρὶ κήαιεν καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερίσαιεν.
ἐπὶ: Il. 24:43: εἴξας εἶσ’ ἐπὶ μῆλα βροτῶν ἵνα δαῖτα λάβῃσιν·
ἐπὶ: Il. 24:118: λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ’ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
ἐπὶ: Il. 24:146: λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ’ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
ἐπὶ: Il. 24:195: λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ’ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
ἐπὶ: Il. 24:199: κεῖσ’ ἰέναι ἐπὶ νῆας ἔσω στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.
ἐπὶ: Il. 24:203: πῶς ἐθέλεις ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλθέμεν οἶος
ἐπὶ: Il. 24:231: τόσσα δὲ φάρεα λευκά, τόσους δ’ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας.
ἐπὶ: Il. 24:254: Ἕκτορος ὠφέλετ’ ἀντὶ θοῇς ἐπὶ νηυσὶ πεφάσθαι.
ἐπὶ: Il. 24:271: καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκαν ἐϋξέστῳ ἐπὶ ῥυμῷ
ἐπὶ: Il. 24:272: πέζῃ ἔπι πρώτῃ, ἐπὶ δὲ κρίκον ἕστορι βάλλον,
ἔπι: Il. 24:272: πέζῃ ἔπι πρώτῃ, ἐπὶ δὲ κρίκον ἕστορι βάλλον,
ἐπὶ: Il. 24:280: αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλεν ἐϋξέστῃ ἐπὶ φάτνῃ.
ἐπὶ: Il. 24:289: ὀτρύνει ἐπὶ νῆας ἐμεῖο μὲν οὐκ ἐθελούσης.
ἐπὶ: Il. 24:295: τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴῃς Δαναῶν ταχυπώλων.
ἐπὶ: Il. 24:313: τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴω Δαναῶν ταχυπώλων.
ἐπὶ: Il. 24:336: βάσκ’ ἴθι καὶ Πρίαμον κοίλας ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
ἐπὶ: Il. 24:351: ἐν ποταμῷ· δὴ γὰρ καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλυθε γαῖαν.
ἐπὶ: Il. 24:392: ὀφθαλμοῖσιν ὄπωπα, καὶ εὖτ’ ἐπὶ νηυσὶν ἐλάσσας
ἐπὶ: Il. 24:459: ἐξ ἵππων δ’ ἀπέβαινεν ἐπὶ χθόνα φώνησέν τε·
ἐπὶ: Il. 24:487: τηλίκου ὥς περ ἐγών, ὀλοῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ·
ἐπί: Il. 24:491: χαίρει τ’ ἐν θυμῷ, ἐπί τ’ ἔλπεται ἤματα πάντα
ἐπὶ: Il. 24:519: πῶς ἔτλης ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλθέμεν οἶος
ἐπὶ: Il. 24:522: ἀλλ’ ἄγε δὴ κατ’ ἄρ’ ἕζευ ἐπὶ θρόνου, ἄλγεα δ’ ἔμπης
ἐπὶ: Il. 24:532: καί ἑ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δῖαν ἐλαύνει,
ἐπὶ: Il. 24:538: ἀλλ’ ἐπὶ καὶ τῷ θῆκε θεὸς κακόν, ὅττί οἱ οὔ τι
ἐπὶ: Il. 24:564: ὅττι θεῶν τίς σ’ ἦγε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
ἐπὶ: Il. 24:578: κὰδ δ’ ἐπὶ δίφρου εἷσαν· ἐϋξέστου δ’ ἀπ’ ἀπήνης
ἐπὶ: Il. 24:671: Ὣς ἄρα φωνήσας ἐπὶ καρπῷ χεῖρα γέροντος
ἐπὶ: Il. 24:722: οἳ μὲν ἄρ’ ἐθρήνεον, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
ἐπὶ: Il. 24:746: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
ἐπὶ: Il. 24:776: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δ’ ἔστενε δῆμος ἀπείρων.
ἐπὶ: Od. 1:103: στῆ δ’ Ἰθάκης ἐνὶ δήμῳ ἐπὶ προθύροισ’ Ὀδυσῆος,
ἐπὶ: Od. 1:146: τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
ἐπὶ: Od. 1:171: ὁπποίης τ’ ἐπὶ νηὸς ἀφίκεο; πῶς δέ σε ναῦται
ἐπὶ: Od. 1:183: πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον ἐπ’ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους,
ἐπὶ: Od. 1:196: οὐ γάρ πω τέθνηκεν ἐπὶ χθονὶ δῖος Ὀδυσσεύς,
ἔπι: Od. 1:218: ἀνέρος, ὃν κτεάτεσσιν ἑοῖσ’ ἔπι γῆρας ἔτετμε.
ἐπὶ: Od. 1:260: ᾤχετο γὰρ καὶ κεῖσε θοῆς ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺς
ἐπὶ: Od. 1:273: μῦθον πέφραδε πᾶσι, θεοὶ δ’ ἐπὶ μάρτυροι ἔστων.
ἐπὶ: Od. 1:274: μνηστῆρας μὲν ἐπὶ σφέτερα σκίδνασθαι ἄνωχθι,
ἐπὶ: Od. 1:278: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς ἕπεσθαι.
ἐπὶ: Od. 1:291: σῆμά τέ οἱ χεῦαι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξαι
ἐπὶ: Od. 1:303: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆα θοὴν κατελεύσομαι ἤδη
ἐπὶ: Od. 1:311: δῶρον ἔχων ἐπὶ νῆα κίῃς, χαίρων ἐνὶ θυμῷ,
ἐπὶ: Od. 1:364: ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
ἐπὶ: Od. 1:422: τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
ἐπὶ: Od. 1:423: τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθε·
ἐπὶ: Od. 1:442: ἀργυρέῃ, ἐπὶ δὲ κληῗδ’ ἐτάνυσσεν ἱμάντι.
ἐπὶ: Od. 2:127: ἡμεῖς δ’ οὔτ’ ἐπὶ ἔργα πάρος γ’ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ,
ἐπὶ: Od. 2:197: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς ἕπεσθαι.
ἐπὶ: Od. 2:222: σῆμά τέ οἱ χείω καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξω
ἐπὶ: Od. 2:252: ἀλλ’ ἄγε, λαοὶ μὲν σκίδνασθ’ ἐπὶ ἔργα ἕκαστος,
ἐπὶ: Od. 2:260: Τηλέμαχος δ’ ἀπάνευθε κιὼν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
ἐπὶ: Od. 2:316: πειρήσω, ὥς κ’ ὔμμι κακὰς ἐπὶ κῆρας ἰήλω,
ἐπὶ: Od. 2:332: “τίς δ’ οἶδ’, εἴ κε καὶ αὐτὸς ἰὼν κοίλης ἐπὶ νηὸς
ἐπὶ: Od. 2:364: ἔπλετο; πῇ δ’ ἐθέλεις ἰέναι πολλὴν ἐπὶ γαῖαν
ἐπὶ: Od. 2:369: ἀλλὰ μέν’ αὖθ’ ἐπὶ σοῖσι καθήμενος· οὐδέ τί σε χρὴ
ἐπὶ: Od. 2:385: ἑσπερίους δ’ ἐπὶ νῆα θοὴν ἀγέρεσθαι ἀνώγει.
ἐπὶ: Od. 2:395: ἔνθα μνηστήρεσσιν ἐπὶ γλυκὺν ὕπνον ἔχευε,
ἐπὶ: Od. 2:398: εἵατ’, ἐπεί σφισιν ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτεν.
ἐπὶ: Od. 2:407: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ἐπὶ: Od. 2:408: εὗρον ἔπειτ’ ἐπὶ θινὶ κάρη κομόωντας ἑταίρους.
ἐπὶ: Od. 2:419: ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ βάντες ἐπὶ κληῗσι καθῖζον.
ἐπὶ: Od. 2:421: ἀκραῆ ζέφυρον, κελάδοντ’ ἐπὶ οἴνοπα πόντον.
ἐπὶ: Od. 3:3: καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν·
ἐπὶ: Od. 3:5: ἷξον· τοὶ δ’ ἐπὶ θινὶ θαλάσσης ἱερὰ ῥέζον,
ἐπὶ: Od. 3:9: εὖθ’ οἱ σπλάγχνα πάσαντο, θεῷ δ’ ἐπὶ μηρί’ ἔκηαν,
ἐπὶ: Od. 3:38: κώεσιν ἐν μαλακοῖσιν, ἐπὶ ψαμάθοισ’ ἁλίῃσι,
ἐπὶ: Od. 3:113: ἄλλα τε πόλλ’ ἐπὶ τοῖς πάθομεν κακά· τίς κεν ἐκεῖνα
ἐπὶ: Od. 3:152: ἀλλήλοισ’· ἐπὶ γὰρ Ζεὺς ἤρτυε πῆμα κακοῖο·
ἔπι: Od. 3:161: σχέτλιος, ὅς ῥ’ ἔριν ὦρσε κακὴν ἔπι δεύτερον αὖτις.
ἔπι: Od. 3:171: νήσου ἔπι Ψυρίης, αὐτὴν ἐπ’ ἀριστέρ’ ἔχοντες,
ἐπὶ: Od. 3:176: ὦρτο δ’ ἐπὶ λιγὺς οὖρος ἀήμεναι· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
ἐπὶ: Od. 3:179: πόλλ’ ἐπὶ μῆρ’ ἔθεμεν, πέλαγος μέγα μετρήσαντες.
ἐπὶ: Od. 3:258: τῶ κέ οἱ οὐδὲ θανόντι χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν,
ἐπὶ: Od. 3:273: πολλὰ δὲ μηρί’ ἔκηε θεῶν ἱεροῖσ’ ἐπὶ βωμοῖς,
ἐπὶ: Od. 3:285: ὄφρ’ ἕταρον θάπτοι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερίσειεν.
ἐπὶ: Od. 3:286: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ κεῖνος ἰὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον
ἐπὶ: Od. 3:329: ὣς ἔφατ’, ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε.
ἐπὶ: Od. 3:338: τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
ἐπὶ: Od. 3:344: ἄμφω ἱέσθην κοίλην ἐπὶ νῆα νέεσθαι·
ἐπὶ: Od. 3:347: ὡς ὑμεῖς παρ’ ἐμεῖο θοὴν ἐπὶ νῆα κίοιτε
ἐπὶ: Od. 3:360: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ἐγὼ δ’ ἐπὶ νῆα μέλαιναν
ἐπὶ: Od. 3:406: ἐκ δ’ ἐλθὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοισιν,
ἔπι: Od. 3:408: λευκοί, ἀποστίλβοντες ἀλείφατος· οἷσ’ ἔπι μὲν πρὶν
ἐπὶ: Od. 3:421: ἀλλ’ ἄγ’ ὁ μὲν πεδίονδ’ ἐπὶ βοῦν ἴτω, ὄφρα τάχιστα
ἐπὶ: Od. 3:423: εἷς δ’ ἐπὶ Τηλεμάχου μεγαθύμου νῆα μέλαιναν
ἐπὶ: Od. 3:459: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃσ’ ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
ἐπὶ: Od. 3:459: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃσ’ ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
ἐπὶ: Od. 3:471: δαίνυνθ’ ἑζόμενοι· ἐπὶ δ’ ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄροντο
ἐπὶ: Od. 4:132: ἀργύρεον, χρυσῷ δ’ ἐπὶ χείλεα κεκράαντο.
ἐπὶ: Od. 4:216: ὣς ἔφατ’, Ἀσφαλίων δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευεν,
ἐπὶ: Od. 4:248: Δέκτῃ, ὃς οὐδὲν τοῖος ἔην ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν·
ἐπὶ: Od. 4:287: ἤθελεν· ἀλλ’ Ὀδυσεὺς ἐπὶ μάστακα χερσὶ πίεζε
ἐπὶ: Od. 4:381: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσομαι ἰχθυόεντα.
ἐπὶ: Od. 4:390: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχθυόεντα.
ἐπὶ: Od. 4:417: πάντα δὲ γινόμενος πειρήσεται, ὅσσ’ ἐπὶ γαῖαν
ἐπὶ: Od. 4:424: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχθυόεντα.
ἐπὶ: Od. 4:426: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆας, ὅθ’ ἕστασαν ἐν ψαμάθοισιν,
ἐπὶ: Od. 4:428: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ἐπί: Od. 4:429: δόρπον θ’ ὁπλισάμεσθ’ ἐπί τ’ ἤλυθεν ἀμβροσίη νύξ,
ἐπὶ: Od. 4:430: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
ἐπὶ: Od. 4:440: ἑξείης δ’ εὔνησε, βάλεν δ’ ἐπὶ δέρμα ἑκάστῳ.
ἐπὶ: Od. 4:470: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσομαι ἰχθυόεντα.
ἐπὶ: Od. 4:474: σὴν ἐς πατρίδ’ ἵκοιο πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον.
ἐπὶ: Od. 4:489: ἦέ τις ὤλετ’ ὀλέθρῳ ἀδευκέϊ ἧς ἐπὶ νηὸς
ἐπὶ: Od. 4:535: δειπνίσσας, ὥς τίς τε κατέκτανε βοῦν ἐπὶ φάτνῃ.
ἐπὶ: Od. 4:571: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆας ἅμ’ ἀντιθέοισ’ ἑτάροισιν
ἐπὶ: Od. 4:573: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλθομεν ἠδὲ θάλασσαν,
ἐπί: Od. 4:574: δόρπον θ’ ὁπλισάμεσθ’ ἐπί τ’ ἤλυθεν ἀμβροσίη νύξ,
ἐπὶ: Od. 4:575: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
ἐπὶ: Od. 4:579: ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ βάντες ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
ἐπὶ: Od. 4:616: ἔστιν ἅπας, χρυσῷ δ’ ἐπὶ χείλεα κεκράανται,
ἐπὶ: Od. 4:731: ὁππότε κεῖνος ἔβη κοίλην ἐπὶ νῆα μέλαιναν.
ἐπὶ: Od. 4:779: βὰν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
ἐπὶ: Od. 4:786: ἔνθα δὲ δόρπον ἕλοντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
ἐπὶ: Od. 4:817: νῦν αὖ παῖς ἀγαπητὸς ἔβη κοίλης ἐπὶ νηός,
ἐπὶ: Od. 5:33: ἀλλ’ ὅ γ’ ἐπὶ σχεδίης πολυδέσμου πήματα πάσχων
ἐπὶ: Od. 5:51: σεύατ’ ἔπειτ’ ἐπὶ κῦμα λάρῳ ὄρνιθι ἐοικώς,
ἐπὶ: Od. 5:175: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε· τὸ δ’ οὐδ’ ἐπὶ νῆες ἐῖσαι
ἐπὶ: Od. 5:195: καί ῥ’ ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη
ἐπὶ: Od. 5:225: ὣς ἔφατ’, ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν·
ἐπὶ: Od. 5:245: ξέσσε δ’ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνε.
ἐπὶ: Od. 5:271: ἥμενος· οὐδέ οἱ ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτε
ἐπὶ: Od. 5:338: ἷζε δ’ ἐπὶ σχεδίης καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἐπὶ: Od. 5:366: ὦρσε δ’ ἐπὶ μέγα κῦμα Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
ἐπὶ: Od. 5:385: ὦρσε δ’ ἐπὶ κραιπνὸν βορέην, πρὸ δὲ κύματ’ ἔαξεν,
ἐπὶ: Od. 5:427: εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἐπὶ: Od. 5:443: λεῖος πετράων, καὶ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο·
ἐπὶ: Od. 6:117: αἱ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσαν· ὁ δ’ ἔγρετο δῖος Ὀδυσσεύς,
ἐπὶ: Od. 6:153: εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν, οἳ ἐπὶ χθονὶ ναιετάουσι,
ἐπὶ: Od. 6:210: λούσατέ τ’ ἐν ποταμῷ, ὅθ’ ἐπὶ σκέπας ἔστ’ ἀνέμοιο.”
ἐπὶ: Od. 6:212: κὰδ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσέα εἷσαν ἐπὶ σκέπας, ὡς ἐκέλευσε
ἐπὶ: Od. 6:236: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε κιὼν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
ἐπὶ: Od. 7:67: καί μιν ἔτισ’ ὡς οὔ τις ἐπὶ χθονὶ τίεται ἄλλη,
ἐπὶ: Od. 7:100: χρύσειοι δ’ ἄρα κοῦροι ἐϋδμήτων ἐπὶ βωμῶν
ἔπι: Od. 7:104: αἱ μὲν ἀλετρεύουσι μύλῃσ’ ἔπι μήλοπα καρπόν,
ἐπὶ: Od. 7:120: ὄγχνη ἐπ’ ὄγχνῃ γηράσκει, μῆλον δ’ ἐπὶ μήλῳ,
ἐπὶ: Od. 7:121: αὐτὰρ ἐπὶ σταφυλῇ σταφυλή, σῦκον δ’ ἐπὶ σύκῳ.
ἐπὶ: Od. 7:121: αὐτὰρ ἐπὶ σταφυλῇ σταφυλή, σῦκον δ’ ἐπὶ σύκῳ.
ἐπὶ: Od. 7:162: ἀλλ’ ἄγε δὴ ξεῖνον μὲν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου
ἐπὶ: Od. 7:169: ὦρσεν ἀπ’ ἐσχαρόφιν καὶ ἐπὶ θρόνου εἷσε φαεινοῦ,
ἐπὶ: Od. 7:189: ἠῶθεν δὲ γέροντας ἐπὶ πλέονας καλέσαντες
ἐπὶ: Od. 7:216: οὐ γάρ τι στυγερῇ ἐπὶ γαστέρι κύντερον ἄλλο
ἐπὶ: Od. 7:239: οὐ δὴ φῂς ἐπὶ πόντον ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκέσθαι;”
ἐπὶ: Od. 7:264: πέμπε δ’ ἐπὶ σχεδίης πολυδέσμου, πολλὰ δ’ ἔδωκε,
ἐπὶ: Od. 7:274: εἴα ἐπὶ σχεδίης ἁδινὰ στενάχοντα φέρεσθαι.
ἐπὶ: Od. 7:278: ἔνθα κέ μ’ ἐκβαίνοντα βιήσατο κῦμ’ ἐπὶ χέρσου,
ἐπὶ: Od. 7:282: λεῖος πετράων, καὶ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο.
ἐπὶ: Od. 7:283: ἐκ δ’ ἔπεσον θυμηγερέων, ἐπὶ δ’ ἀμβροσίη νὺξ
ἐπὶ: Od. 7:290: ἀμφιπόλους δ’ ἐπὶ θινὶ τεῆς ἐνόησα θυγατρὸς
ἐπὶ: Od. 7:307: δύσζηλοι γάρ τ’ εἰμὲν ἐπὶ χθονὶ φῦλ’ ἀνθρώπων.”
ἐπὶ: Od. 7:332: Ἀλκίνοος· τοῦ μέν κεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν
ἐπὶ: Od. 8:6: ἐλθόντες δὲ καθῖζον ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοισι
ἐπὶ: Od. 8:37: δησάμενοι δ’ εὖ πάντες ἐπὶ κληῖσιν ἐρετμὰ
ἐπὶ: Od. 8:49: βήτην, ὡς ἐκέλευσ’, ἐπὶ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο.
ἐπὶ: Od. 8:50: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ἐπὶ: Od. 8:222: ὅσσοι νῦν βροτοί εἰσιν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες.
ἐπὶ: Od. 8:226: τῶ ῥα καὶ αἶψ’ ἔθανεν μέγας Εὔρυτος οὐδ’ ἐπὶ γῆρας
ἐπὶ: Od. 8:245: Ζεὺς ἐπὶ ἔργα τίθησι διαμπερὲς ἐξ ἔτι πατρῶν.
ἐπὶ: Od. 8:395: ξεῖνος ἔχων ἐπὶ δόρπον ἴῃ χαίρων ἐνὶ θυμῷ.
ἔπι: Od. 8:403: δώσω οἱ τόδ’ ἄορ παγχάλκεον, ᾧ ἔπι κώπη
ἐπὶ: Od. 8:443: “αὐτὸς νῦν ἴδε πῶμα, θοῶς δ’ ἐπὶ δεσμὸν ἴηλον,
ἐπὶ: Od. 8:447: αὐτίκ’ ἐπήρτυε πῶμα, θοῶς δ’ ἐπὶ δεσμὸν ἴηλε
ἐπὶ: Od. 8:475: νώτου ἀποπροταμών, ἐπὶ δὲ πλεῖον ἐλέλειπτο,
ἐπὶ: Od. 8:500: ἔνθεν ἑλών, ὡς οἱ μὲν ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν
ἐπὶ: Od. 8:554: ἀλλ’ ἐπὶ πᾶσι τίθενται, ἐπεί κε τέκωσι, τοκῆες.
ἔπι: Od. 8:563: οὔτε τι πημανθῆναι ἔπι δέος οὔτ’ ἀπολέσθαι.
ἐπὶ: Od. 9:89: οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες,
ἐπὶ: Od. 9:98: τοὺς μὲν ἐγὼν ἐπὶ νῆας ἄγον κλαίοντας ἀνάγκῃ,
ἐπὶ: Od. 9:103: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
ἐπὶ: Od. 9:140: αὐτὰρ ἐπὶ κρατὸς λιμένος ῥέει ἀγλαὸν ὕδωρ,
ἐπὶ: Od. 9:150: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης·
ἐπὶ: Od. 9:168: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
ἐπὶ: Od. 9:169: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
ἐπὶ: Od. 9:179: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
ἐπὶ: Od. 9:226: καρπαλίμως ἐπὶ νῆα θοὴν ἐρίφους τε καὶ ἄρνας
ἐπὶ: Od. 9:284: πρὸς πέτρῃσι βαλὼν ὑμῆς ἐπὶ πείρασι γαίης,
ἐπὶ: Od. 9:288: ἀλλ’ ὅ γ’ ἀναΐξας ἑτάροισ’ ἐπὶ χεῖρας ἴαλλε,
ἔπι: Od. 9:428: τῇσ’ ἔπι Κύκλωψ εὗδε πέλωρ, ἀθεμίστια εἰδώς,
ἐπὶ: Od. 9:465: πολλὰ περιτροπέοντες ἐλαύνομεν, ὄφρ’ ἐπὶ νῆα
ἐπὶ: Od. 9:471: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον·
ἐπὶ: Od. 9:547: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
ἐπὶ: Od. 9:551: μήλων δαιομένων δόσαν ἔξοχα· τὸν δ’ ἐπὶ θινὶ
ἐπὶ: Od. 9:558: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
ἐπὶ: Od. 9:559: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
ἐπὶ: Od. 9:563: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
ἐπὶ: Od. 10:101: οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες,
ἐπὶ: Od. 10:117: τὼ δὲ δύ’ ἀΐξαντε φυγῇ ἐπὶ νῆας ἱκέσθην.
ἐπὶ: Od. 10:154: πρῶτ’ ἐλθόντ’ ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης
ἐπὶ: Od. 10:165: εἰρυσάμην· τὸ μὲν αὖθι κατακλίνας ἐπὶ γαίῃ
ἐπὶ: Od. 10:169: βῆν δὲ καταλλοφάδια φέρων ἐπὶ νῆα μέλαιναν,
ἐπὶ: Od. 10:185: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
ἐπὶ: Od. 10:186: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
ἐπὶ: Od. 10:244: Εὐρύλοχος δ’ ἂψ ἦλθε θοὴν ἐπὶ νῆα μέλαιναν,
ἐπὶ: Od. 10:314: εἷσε δέ μ’ εἰσαγαγοῦσα ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου,
ἐπὶ: Od. 10:355: ἀργυρέας, ἐπὶ δέ σφι τίθει χρύσεια κάνεια·
ἐπὶ: Od. 10:366: εἷσε δέ μ’ εἰσαγαγοῦσα ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου,
ἐπὶ: Od. 10:375: Κίρκη δ’ ὡς ἐνόησεν ἔμ’ ἥμενον οὐδ’ ἐπὶ σίτῳ
ἐπὶ: Od. 10:402: ἔρχεο νῦν ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
ἐπὶ: Od. 10:407: βῆν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
ἐπὶ: Od. 10:408: εὗρον ἔπειτ’ ἐπὶ νηῒ θοῇ ἐρίηρας ἑταίρους
ἐπὶ: Od. 10:459: ἠδ’ ὅσ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου.
ἐπὶ: Od. 10:478: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν,
ἐπὶ: Od. 10:520: τὸ τρίτον αὖθ’ ὕδατι· ἐπὶ δ’ ἄλφιτα λευκὰ παλύνειν.
ἐπὶ: Od. 10:540: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχθυόεντα.”
ἐπὶ: Od. 10:569: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης
ἐπὶ: Od. 11:1: Αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλθομεν ἠδὲ θάλασσαν,
ἐπὶ: Od. 11:18: οὔθ’ ὅτ’ ἂν ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ’ οὐρανόθεν προτράπηται,
ἐπὶ: Od. 11:19: ἀλλ’ ἐπὶ νὺξ ὀλοὴ τέταται δειλοῖσι βροτοῖσι.
ἐπὶ: Od. 11:28: τὸ τρίτον αὖθ’ ὕδατι· ἐπὶ δ’ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνον.
ἐπὶ: Od. 11:75: σῆμά τέ μοι χεῦαι πολιῆς ἐπὶ θινὶ θαλάσσης,
ἐπὶ: Od. 11:77: ταῦτά τέ μοι τελέσαι πῆξαί τ’ ἐπὶ τύμβῳ ἐρετμόν,
ἐπὶ: Od. 11:84: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ μητρὸς κατατεθνηυίης,
ἐπὶ: Od. 11:90: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Θηβαίου Τειρεσίαο,
ἐπὶ: Od. 11:152: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, ὄφρ’ ἐπὶ μήτηρ
ἐπὶ: Od. 11:196: σὸν νόστον ποθέων· χαλεπὸν δ’ ἐπὶ γῆρας ἱκάνει.
ἐπὶ: Od. 11:239: ὃς πολὺ κάλλιστος ποταμῶν ἐπὶ γαῖαν ἵησι,
ἐπὶ: Od. 11:331: εὕδειν, ἢ ἐπὶ νῆα θοὴν ἐλθόντ’ ἐς ἑταίρους
ἔπι: Od. 11:367: σοὶ δ’ ἔπι μὲν μορφὴ ἐπέων, ἔνι δὲ φρένες ἐσθλαί,
ἐπὶ: Od. 11:387: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
ἐπὶ: Od. 11:401: ἦέ σ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου
ἐπὶ: Od. 11:408: οὔτε μ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου,
ἐπὶ: Od. 11:411: δειπνίσσας, ὥς τίς τε κατέκτανε βοῦν ἐπὶ φάτνῃ.
ἐπὶ: Od. 11:448: ἐρχόμενοι πόλεμόνδε· πάϊς δέ οἱ ἦν ἐπὶ μαζῷ
ἐπὶ: Od. 11:461: οὐ γάρ πω τέθνηκεν ἐπὶ χθονὶ δῖος Ὀρέστης.”
ἐπὶ: Od. 11:467: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
ἐπὶ: Od. 11:508: αὐτὸς γάρ μιν ἐγὼ κοίλης ἐπὶ νηὸς ἐΐσης
ἐπὶ: Od. 11:524: Ἀργείων οἱ ἄριστοι, ἐμοὶ δ’ ἐπὶ πάντ’ ἐτέταλτο,
ἐπὶ: Od. 11:534: μοῖραν καὶ γέρας ἐσθλὸν ἔχων ἐπὶ νηὸς ἔβαινεν
ἐπὶ: Od. 11:560: ἐκπάγλως ἤχθηρε, τεῒν δ’ ἐπὶ μοῖραν ἔθηκεν.
ἐπὶ: Od. 11:591: τῶν ὁπότ’ ἰθύσει’ ὁ γέρων ἐπὶ χερσὶ μάσασθαι,
ἐπὶ: Od. 11:607: γυμνὸν τόξον ἔχων καὶ ἐπὶ νευρῆφιν ὀϊστόν,
ἐπὶ: Od. 11:632: ἀλλὰ πρὶν ἐπὶ ἔθνε’ ἀγείρετο μυρία νεκρῶν
ἐπὶ: Od. 11:636: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἐπὶ νῆα κιὼν ἐκέλευον ἑταίρους
ἐπὶ: Od. 11:638: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
ἐπὶ: Od. 12:6: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης·
ἐπὶ: Od. 12:14: τύμβον χεύαντες καὶ ἐπὶ στήλην ἐρύσαντες
ἐπὶ: Od. 12:27: ἢ ἁλὸς ἢ ἐπὶ γῆς ἀλγήσετε πῆμα παθόντες.”
ἐπὶ: Od. 12:31: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν,
ἐπὶ: Od. 12:47: ἀλλὰ παρὲξ ἐλάαν, ἐπὶ δ’ οὔατ’ ἀλεῖψαι ἑταίρων
ἐπὶ: Od. 12:144: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆα κιὼν ὤτρυνον ἑταίρους
ἐπὶ: Od. 12:146: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
ἐπὶ: Od. 12:191: ἴδμεν δ’ ὅσσα γένηται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ.”
ἔπι: Od. 12:209: οὐ μὲν δὴ τόδε μεῖζον ἔπι κακόν, ἢ ὅτε Κύκλωψ
ἐπὶ: Od. 12:251: ὡς δ’ ὅτ’ ἐπὶ προβόλῳ ἁλιεὺς περιμήκεϊ ῥάβδῳ
ἐπὶ: Od. 12:294: ὣς ἔφατ’ Εὐρύλοχος, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι ἑταῖροι.
ἔπι: Od. 12:313: ὦρσεν ἔπι ζαὴν ἄνεμον νεφεληγερέτα Ζεὺς
ἐπὶ: Od. 12:336: χεῖρας νιψάμενος, ὅθ’ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο,
ἐπὶ: Od. 12:338: οἱ δ’ ἄρα μοι γλυκὺν ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν ἔχευαν.
ἐπὶ: Od. 12:349: νῆ’ ἐθέλῃ ὀλέσαι, ἐπὶ δ’ ἕσπωνται θεοὶ ἄλλοι,
ἐπὶ: Od. 12:352: ὣς ἔφατ’ Εὐρύλοχος, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι ἑταῖροι.
ἐπὶ: Od. 12:358: οὐ γὰρ ἔχον κρῖ λευκὸν ἐϋσσέλμου ἐπὶ νηός.
ἐπὶ: Od. 12:367: βῆν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
ἐπὶ: Od. 12:381: ἠδ’ ὁπότ’ ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ’ οὐρανόθεν προτραποίμην.
ἐπὶ: Od. 12:386: καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν·
ἐπὶ: Od. 12:391: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ἐπὶ: Od. 12:399: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἕβδομον ἦμαρ ἐπὶ Ζεὺς θῆκε Κρονίων,
ἐπὶ: Od. 12:407: ἡ δ’ ἔθει οὐ μάλα πολλὸν ἐπὶ χρόνον· αἶψα γὰρ ἦλθε
ἐπὶ: Od. 12:425: ἑζόμενος δ’ ἐπὶ τοῖς φερόμην ὀλοοῖσ’ ἀνέμοισιν.
ἐπὶ: Od. 12:427: ἦλθε δ’ ἐπὶ νότος ὦκα, φέρων ἐμῷ ἄλγεα θυμῷ,
ἐπὶ: Od. 12:430: ἦλθον ἐπὶ Σκύλλης σκόπελον δεινήν τε Χάρυβδιν.
ἐπὶ: Od. 12:439: ὄψ’· ἦμος δ’ ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορῆθεν ἀνέστη
ἐπὶ: Od. 12:444: ἑζόμενος δ’ ἐπὶ τοῖσι διήρεσα χερσὶν ἐμῇσι.
ἐπὶ: Od. 13:65: ἡγεῖσθαι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
ἐπὶ: Od. 13:70: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ἐπὶ: Od. 13:76: σιγῇ· τοὶ δὲ καθῖζον ἐπὶ κληῖσιν ἕκαστοι
ἐπὶ: Od. 13:79: καὶ τῷ νήδυμος ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτε,
ἐπὶ: Od. 13:102: αὐτὰρ ἐπὶ κρατὸς λιμένος τανύφυλλος ἐλαίη,
ἐπὶ: Od. 13:114: ἠπείρῳ ἐπέκελσεν ὅσον τ’ ἐπὶ ἥμισυ πάσης,
ἐπὶ: Od. 13:119: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπὶ ψαμάθῳ ἔθεσαν δεδμημένον ὕπνῳ,
ἐπὶ: Od. 13:134: οἱ δ’ εὕδοντ’ ἐν νηῒ θοῇ ἐπὶ πόντον ἄγοντες
ἐπὶ: Od. 13:216: μή τί μοι οἴχωνται κοίλης ἐπὶ νηὸς ἄγοντες.”
ἐπὶ: Od. 13:272: αὐτίκ’ ἐγὼν ἐπὶ νῆα κιὼν Φοίνικας ἀγαυοὺς
ἐπὶ: Od. 13:284: κάτθεσαν, ἔνθα περ αὐτὸς ἐπὶ ψαμάθοισιν ἐκείμην.
ἐπὶ: Od. 13:346: ἥδε δ’ ἐπὶ κρατὸς λιμένος τανύφυλλος ἐλαίη·
ἐπί: Od. 13:408: πὰρ Κόρακος πέτρῃ ἐπί τε κρήνῃ Ἀρεθούσῃ,
ἐπὶ: Od. 14:50: ἐστόρεσεν δ’ ἐπὶ δέρμα ἰονθάδος ἀγρίου αἰγός,
ἐπὶ: Od. 14:65: ὅς οἱ πολλὰ κάμῃσι, θεὸς δ’ ἐπὶ ἔργον ἀέξῃ,
ἐπὶ: Od. 14:85: καὶ μὲν δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι, οἵ τ’ ἐπὶ γαίης
ἐπὶ: Od. 14:91: μνᾶσθαι οὐδὲ νέεσθαι ἐπὶ σφέτερ’, ἀλλὰ ἕκηλοι
ἔπι: Od. 14:92: κτήματα δαρδάπτουσιν ὑπέρβιον, οὐδ’ ἔπι φειδώ.
ἐπὶ: Od. 14:104: ἐσχατιῇ βόσκοντ’, ἐπὶ δ’ ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄρονται.
ἐπὶ: Od. 14:120: εἴ κέ μιν ἀγγείλαιμι ἰδών· ἐπὶ πολλὰ δ’ ἀλήθην.”
ἐπὶ: Od. 14:188: ὁπποίης τ’ ἐπὶ νηὸς ἀφίκεο; πῶς δέ σε ναῦται
ἐπὶ: Od. 14:193: εἴη μὲν νῦν νῶϊν ἐπὶ χρόνον ἠμὲν ἐδωδὴ
ἐπὶ: Od. 14:195: δαίνυσθαι ἀκέοντ’, ἄλλοι δ’ ἐπὶ ἔργον ἕποιεν·
ἐπὶ: Od. 14:209: παῖδες ὑπέρθυμοι καὶ ἐπὶ κλήρους ἐβάλοντο,
ἐπὶ: Od. 14:295: ἐς Λιβύην μ’ ἐπὶ νηὸς ἐφέσσατο ποντοπόροιο,
ἐπὶ: Od. 14:298: τῷ ἑπόμην ἐπὶ νηός, ὀϊόμενός περ, ἀνάγκῃ.
ἐπὶ: Od. 14:338: ἀμφ’ ἐμοί, ὄφρ’ ἔτι πάγχυ δύης ἐπὶ πῆμα γενοίμην.
ἔπι: Od. 14:357: νηὸς ἔπι γλαφυρῆς· ἐμὲ δ’ ἔκρυψαν θεοὶ αὐτοὶ
ἐπὶ: Od. 14:380: ὅς ῥ’ ἄνδρα κτείνας πολλὴν ἐπὶ γαῖαν ἀληθεὶς
ἐπὶ: Od. 14:455: σῖτον μέν σφιν ἀφεῖλε Μεσαύλιος, οἱ δ’ ἐπὶ κοῖτον,
ἐπὶ: Od. 14:501: βῆ δὲ θέειν ἐπὶ νῆας· ἐγὼ δ’ ἐνὶ εἵματι κείνου
ἐπὶ: Od. 14:520: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς κατέλεκτ’. ἐπὶ δὲ χλαῖναν βάλεν αὐτῷ
ἐπὶ: Od. 15:61: δῦνεν καὶ μέγα φᾶρος ἐπὶ στιβαροῖς βάλετ’ ὤμοις
ἐπὶ: Od. 15:89: οὖρον ἰὼν κατέλειπον ἐπὶ κτεάτεσσιν ἐμοῖσι·
ἐπὶ: Od. 15:116: ἔστιν ἅπας, χρυσῷ δ’ ἐπὶ χείλεα κεκράανται,
ἐπὶ: Od. 15:205: στρέψ’ ἵππους ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης,
ἐπὶ: Od. 15:221: αἶψα δ’ ἄρ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
ἐπὶ: Od. 15:234: τήν οἱ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ δασπλῆτις Ἐρινύς.
ἐπὶ: Od. 15:348: πατρός θ’, ὃν κατέλειπεν ἰὼν ἐπὶ γήραος οὐδῷ,
ἐπὶ: Od. 15:408: νοῦσος ἐπὶ στυγερὴ πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν·
ἐπὶ: Od. 15:442: ἤ που ἐπὶ κρήνῃ· μή τις ποτὶ δῶμα γέροντι
ἐπὶ: Od. 15:452: τόν κεν ἄγοιμ’ ἐπὶ νηός, ὁ δ’ ὕμιν μυρίον ὦνον
ἐπὶ: Od. 15:464: ἦ τοι ὁ καννεύσας κοίλην ἐπὶ νῆα βεβήκει,
ἐπὶ: Od. 15:475: νὼ ἀναβησάμενοι· ἐπὶ δὲ Ζεὺς οὖρον ἴαλλεν.
ἐπὶ: Od. 15:477: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἕβδομον ἦμαρ ἐπὶ Ζεὺς θῆκε Κρονίων,
ἐπὶ: Od. 15:492: πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε’ ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκάνω.”
ἐπὶ: Od. 15:494: καδδραθέτην δ’ οὐ πολλὸν ἐπὶ χρόνον, ἀλλὰ μίνυνθα·
ἐπὶ: Od. 15:495: αἶψα γὰρ Ἠὼς ἦλθεν ἐΰθρονος. οἱ δ’ ἐπὶ χέρσου
ἐπὶ: Od. 15:499: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης
ἐπὶ: Od. 15:547: ὣς εἰπὼν ἐπὶ νηὸς ἔβη, ἐκέλευσε δ’ ἑταίρους
ἐπὶ: Od. 15:549: οἱ δ’ αἶψ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
ἐπὶ: Od. 16:63: φησὶ δὲ πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστεα δινηθῆναι
ἐπὶ: Od. 16:99: αἲ γὰρ ἐγὼν οὕτω νέος εἴην τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ,
ἐπὶ: Od. 16:111: μὰψ αὔτως ἀτέλεστον, ἀνηνύστῳ ἐπὶ ἔργῳ.”
ἐπὶ: Od. 16:144: οὐδ’ ἐπὶ ἔργα ἰδεῖν, ἀλλὰ στοναχῇ τε γόῳ τε
ἐπὶ: Od. 16:229: καί μ’ εὕδοντ’ ἐν νηῒ θοῇ ἐπὶ πόντον ἄγοντες
ἔπι: Od. 16:315: κτήματα δαρδάπτουσιν ὑπέρβιον, οὐδ’ ἔπι φειδώ.
ἐπὶ: Od. 16:358: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνστάντες ἔβαν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
ἐπὶ: Od. 16:408: ἐλθόντες δὲ καθῖζον ἐπὶ ξεστοῖσι θρόνοισιν.
ἐπὶ: Od. 16:439: ζώοντός γ’ ἐμέθεν καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο.
ἐπὶ: Od. 16:451: ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
ἐπὶ: Od. 17:20: οὐ γὰρ ἐπὶ σταθμοῖσι μένειν ἔτι τηλίκος εἰμί,
ἐπὶ: Od. 17:90: ἔκ ῥ’ ἀσαμίνθων βάντες ἐπὶ κλισμοῖσι καθῖζον.
ἐπὶ: Od. 17:160: οἷον ἐγὼν οἰωνὸν ἐϋσσέλμου ἐπὶ νηὸς
ἐπὶ: Od. 17:205: ἄστεος ἐγγὺς ἔσαν καὶ ἐπὶ κρήνην ἀφίκοντο
ἐπὶ: Od. 17:241: ὔμμ’ ἐπὶ μηρί’ ἔκηε, καλύψας πίονι δημῷ,
ἐπὶ: Od. 17:249: τόν ποτ’ ἐγὼν ἐπὶ νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης
ἐπὶ: Od. 17:308: ἢ δὴ καὶ ταχὺς ἔσκε θέειν ἐπὶ εἴδεϊ τῷδε,
ἐπὶ: Od. 17:330: νεῦσ’ ἐπὶ οἷ καλέσας· ὁ δὲ παπτήνας ἕλε δίφρον
ἐπὶ: Od. 17:339: ἷζε δ’ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ ἔντοσθε θυράων
ἐπὶ: Od. 17:341: ξέσσεν ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνε.
ἐπὶ: Od. 17:342: Τηλέμαχος δ’ ἐπὶ οἷ καλέσας προσέειπε συβώτην,
ἐπὶ: Od. 17:357: αὖθι ποδῶν προπάροιθεν, ἀεικελίης ἐπὶ πήρης,
ἐπὶ: Od. 17:454: “ὢ πόποι, οὐκ ἄρα σοί γ’ ἐπὶ εἴδεϊ καὶ φρένες ἦσαν.
ἐπὶ: Od. 17:507: ἡ δ’ ἐπὶ οἷ καλέσασα προσηύδα δῖον ὑφορβόν·
ἐπὶ: Od. 17:602: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἄρ’ ἕζετ’ ἐϋξέστου ἐπὶ δίφρου.
ἐπὶ: Od. 18:1: Ἦλθε δ’ ἐπὶ πτωχὸς πανδήμιος, ὃς κατὰ ἄστυ
ἔπι: Od. 18:33: οὐδοῦ ἔπι ξεστοῦ πανθυμαδὸν ὀκριόωντο.
ἐπὶ: Od. 18:44: γαστέρες αἵδ’ αἰγῶν κέατ’ ἐν πυρί, τὰς ἐπὶ δόρπῳ
ἐπὶ: Od. 18:64: ξεινοδόκος μὲν ἐγών, ἐπὶ δ’ αἰνεῖτον βασιλῆες,
ἐπὶ: Od. 18:92: ἦέ μιν ἦκ’ ἐλάσειε τανύσσειέν τ’ ἐπὶ γαίῃ.
ἔπι: Od. 18:131: πάντων, ὅσσα τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει.
ἐπὶ: Od. 18:157: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη.
ἐπὶ: Od. 18:158: τῇ δ’ ἄρ’ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἐπὶ: Od. 18:258: δεξιτερὴν ἐπὶ καρπῷ ἑλὼν ἐμὲ χεῖρα προσηύδα·
ἐπὶ: Od. 18:288: ἡμεῖς δ’ οὔτ’ ἐπὶ ἔργα πάρος γ’ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ,
ἐπὶ: Od. 18:305: τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
ἐπὶ: Od. 18:306: τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθεν·
ἐπὶ: Od. 18:378: καὶ κυνέη πάγχαλκος ἐπὶ κροτάφοισ’ ἀραρυῖα,
ἐπὶ: Od. 18:414: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηθέντι δικαίῳ
ἐπὶ: Od. 19:58: προσφυέ’ ἐξ αὐτῆς, ὅθ’ ἐπὶ μέγα βάλλετο κῶας.
ἐπὶ: Od. 19:170: πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε’ ἀλώμενος, ἄλγεα πάσχων.
ἐπὶ: Od. 19:200: εἴλει γὰρ βορέης ἄνεμος μέγας οὐδ’ ἐπὶ γαίῃ
ἐπὶ: Od. 19:238: ἦ τις ἑταίρων δῶκε θοῆς ἐπὶ νηὸς ἰόντι
ἐπὶ: Od. 19:243: αἰδοίως δ’ ἀπέπεμπον ἐϋσσέλμου ἐπὶ νηός.
ἐπὶ: Od. 19:259: τῶ ῥα κακῇ αἴσῃ κοίλης ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺς
ἐπὶ: Od. 19:278: τὸν δ’ ἄρ’ ἐπὶ τρόπιος νηὸς βάλε κῦμ’ ἐπὶ χέρσου,
ἐπὶ: Od. 19:278: τὸν δ’ ἄρ’ ἐπὶ τρόπιος νηὸς βάλε κῦμ’ ἐπὶ χέρσου,
ἐπὶ: Od. 19:284: χρήματ’ ἀγυρτάζειν πολλὴν ἐπὶ γαῖαν ἰόντι·
ἐπὶ: Od. 19:339: νοσφισάμην ἐπὶ νηὸς ἰὼν δολιχηρέτμοιο·
ἐπὶ: Od. 19:401: τόν ῥά οἱ Εὐρύκλεια φίλοισ’ ἐπὶ γούνασι θῆκε
ἐπὶ: Od. 19:426: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε,
ἐπὶ: Od. 19:470: ἂψ δ’ ἑτέρωσ’ ἐκλίθη· τὸ δ’ ἐπὶ χθονὸς ἐξέχυθ’ ὕδωρ.
ἐπὶ: Od. 19:483: τῷ σῷ ἐπὶ μαζῷ· νῦν δ’ ἄλγεα πολλὰ μογήσας
ἐπὶ: Od. 19:544: ἂψ δ’ ἐλθὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ προὔχοντι μελάθρῳ,
ἐπὶ: Od. 19:590: τέρπειν, οὔ κέ μοι ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισι χυθείη.
ἐπὶ: Od. 19:592: ἀνθρώπους· ἐπὶ γάρ τοι ἑκάστῳ μοῖραν ἔθηκαν
ἐπὶ: Od. 19:593: ἀθάνατοι θνητοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν.
ἐπὶ: Od. 19:604: ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
ἐπὶ: Od. 20:4: Εὐρυνόμη δ’ ἄρ’ ἐπὶ χλαῖναν βάλε κοιμηθέντι.
ἐπὶ: Od. 20:54: ὣς φάτο, καί ῥά οἱ ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν ἔχευεν,
ἐπὶ: Od. 20:96: ἐς μέγαρον κατέθηκεν ἐπὶ θρόνου, ἐκ δὲ βοείην
ἐπὶ: Od. 20:98: “Ζεῦ πάτερ, εἴ μ’ ἐθέλοντες ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρὴν
ἐπὶ: Od. 20:158: αἱ μὲν ἐείκοσι βῆσαν ἐπὶ κρήνην μελάνυδρον,
ἐπὶ: Od. 20:162: ἦλθον ἀπὸ κρήνης. ἐπὶ δέ σφισιν ἦλθε συβώτης
ἐπὶ: Od. 20:185: τοῖσι δ’ ἐπὶ τρίτος ἦλθε Φιλοίτιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
ἐπὶ: Od. 20:209: ὤ μοι ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὅς μ’ ἐπὶ βουσὶν
ἐπὶ: Od. 20:229: τοὔνεκά τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι·
ἐπὶ: Od. 20:322: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηθέντι δικαίῳ
ἐπὶ: Od. 20:374: Τηλέμαχον ἐρέθιζον, ἐπὶ ξείνοις γελόωντες.
ἐπὶ: Od. 21:1: Τῇ δ’ ἄρ’ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἐπὶ: Od. 21:39: ἐρχόμενος πόλεμόνδε μελαινάων ἐπὶ νηῶν
ἐπὶ: Od. 21:41: κέσκετ’ ἐνὶ μεγάροισι, φόρει δέ μιν ἧς ἐπὶ γαίης.
ἐπὶ: Od. 21:44: ξέσσεν ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνεν,
ἐπὶ: Od. 21:55: ἑζομένη δὲ κατ’ αὖθι, φίλοισ’ ἐπὶ γούνασι θεῖσα,
ἐπὶ: Od. 21:100: ἥμενος ἐν μεγάροισ’, ἐπὶ δ’ ὤρνυε πάντας ἑταίρους.
ἐπὶ: Od. 21:121: πᾶσι μίαν μακρήν, καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνεν,
ἐπὶ: Od. 21:139: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη.
ἐπὶ: Od. 21:166: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη.
ἐπὶ: Od. 21:241: κληῖσαι κληῖδι, θοῶς δ’ ἐπὶ δεσμὸν ἰῆλαι.”
ἐπὶ: Od. 21:243: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἐπὶ δίφρον ἰών, ἔνθεν περ ἀνέστη.
ἐπὶ: Od. 21:267: ὄφρ’ ἐπὶ μηρία θέντες Ἀπόλλωνι κλυτοτόξῳ
ἐπὶ: Od. 21:270: τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
ἐπὶ: Od. 21:358: ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη.
ἐπὶ: Od. 21:392: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἐπὶ δίφρον ἰών, ἔνθεν περ ἀνέστη,
ἐπὶ: Od. 21:419: τόν ῥ’ ἐπὶ πήχει ἑλὼν ἕλκεν νευρὴν γλυφίδας τε,
ἐπὶ: Od. 22:2: ἆλτο δ’ ἐπὶ μέγαν οὐδὸν ἔχων βιὸν ἠδὲ φαρέτρην
ἐπὶ: Od. 22:75: ἰῶν ὠκυμόρων· ἐπὶ δ’ αὐτῷ πάντες ἔχωμεν
ἐπὶ: Od. 22:102: καὶ κυνέην πάγχαλκον, ἐπὶ κροτάφοισ’ ἀραρυῖαν,
ἐπὶ: Od. 22:250: οἱ δ’ οἶοι λείπονται ἐπὶ πρώτῃσι θύρῃσι.
ἐπὶ: Od. 22:264: ἡμέας ἐξεναρίξαι ἐπὶ προτέροισι κακοῖσιν.”
ἐπὶ: Od. 22:277: Ἀμφιμέδων δ’ ἄρα Τηλέμαχον βάλε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ
ἐπὶ: Od. 22:336: Λαέρτης Ὀδυσεύς τε βοῶν ἐπὶ μηρί’ ἔκηαν,
ἐπὶ: Od. 22:387: κύμαθ’ ἁλὸς ποθέοντες ἐπὶ ψαμάθοισι κέχυνται·
ἐπὶ: Od. 22:427: σημαίνειν εἴασκεν ἐπὶ δμῳῇσι γυναιξίν.
ἐπὶ: Od. 23:76: εἰπέμεν· ἀλλά με κεῖνος ἑλὼν ἐπὶ μάστακα χερσὶν
ἐπὶ: Od. 23:164: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη,
ἐπὶ: Od. 23:176: ἐξ Ἰθάκης ἐπὶ νηὸς ἰὼν δολιχηρέτμοιο.
ἐπὶ: Od. 23:197: εὖ καὶ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνα,
ἐπὶ: Od. 23:248: “ὦ γύναι, οὐ γάρ πω πάντων ἐπὶ πείρατ’ ἀέθλων
ἐπὶ: Od. 23:267: χαίρω, ἐπεὶ μάλα πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε’ ἄνωγεν
ἐπὶ: Od. 23:309: πῖπτεν ἐπὶ βλεφάροισι πάρος καταλέξαι ἅπαντα.
ἐπὶ: Od. 23:349: εὐνῆς ἐκ μαλακῆς, ἀλόχῳ δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν·
ἐπὶ: Od. 23:371: ἤδη μὲν φάος ἦεν ἐπὶ χθόνα, τοὺς δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
ἔπι: Od. 24:20: ἤλυθ’ ἔπι ψυχὴ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
ἐπὶ: Od. 24:43: αὐτὰρ ἐπεί σ’ ἐπὶ νῆας ἐνείκαμεν ἐκ πολέμοιο,
ἐπὶ: Od. 24:48: ἀγγελίης ἀΐουσα· βοὴ δ’ ἐπὶ πόντον ὀρώρει
ἐπὶ: Od. 24:50: καί νύ κ’ ἀναΐξαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας,
ἐπὶ: Od. 24:82: ἀκτῇ ἔπι προὐχούσῃ, ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντῳ,
ἔπι: Od. 24:82: ἀκτῇ ἔπι προὐχούσῃ, ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντῳ,
ἐπὶ: Od. 24:91: οἷ’ ἐπὶ σοὶ κατέθηκε θεὰ περικαλλέ’ ἄεθλα,
ἐπὶ: Od. 24:111: ἦ που ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου
ἐπὶ: Od. 24:117: Ἴλιον εἰς ἅμ’ ἕπεσθαι ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν;
ἐπὶ: Od. 24:230: χειρῖδάς τ’ ἐπὶ χερσὶ βάτων ἕνεκ’· αὐτὰρ ὕπερθεν
ἐπὶ: Od. 24:277: τόσσα δὲ φάρεα καλά, τόσους δ’ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας,
ἐπὶ: Od. 24:291: ἠέ που ἐν πόντῳ φάγον ἰχθύες, ἢ ἐπὶ χέρσου
ἐπὶ: Od. 24:394: “ὦ γέρον, ἵζ’ ἐπὶ δεῖπνον, ἀπεκλελάθεσθε δὲ θάμβευς·
ἐπὶ: Od. 24:398: ἀμφοτέρας, Ὀδυσεῦς δὲ λαβὼν κύσε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ
ἐπὶ: Od. 24:408: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἄρ’ ἕζετ’ ἐϋξέστου ἐπὶ δίφρου.
ἐπὶ: Od. 24:419: πέμπον ἄγειν ἁλιεῦσι θοῇσ’ ἐπὶ νηυσὶ τιθέντες·
ἐπὶ: Od. 24:466: πείθοντ’· αἶψα δ’ ἔπειτ’ ἐπὶ τεύχεα ἐσσεύοντο.
ἐπὶ: Od. 24:511: “ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα, πάτερ φίλε, τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ
ἐπὶ: Od. 24:535: πάντα δ’ ἐπὶ χθονὶ πῖπτε, θεᾶς ὄπα φωνησάσης·
ἐπιάλμενον: Il. 7:15: Δεξιάδην ἵππων ἐπιάλμενον ὠκειάων
ἐπιάλμενος: Od. 24:320: κύσσε δέ μιν περιφὺς ἐπιάλμενος ἠδὲ προσηύδα·
ἐπιανδάνει: Il. 7:407: ὥς τοι ὑποκρίνονται· ἐμοὶ δ’ ἐπιανδάνει οὕτως
ἐπίαχον: Il. 5:860: ὅσσόν τ’ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι
ἐπίαχον: Il. 7:403: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Ἀχαιῶν
ἐπίαχον: Il. 9:50: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Ἀχαιῶν
ἐπίαχον: Il. 13:835: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐπίαχον, οὐδὲ λάθοντο
ἐπίαχον: Il. 14:148: ὅσσόν τ’ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι
ἐπίβαθρον: Od. 15:449: καὶ δέ κεν ἄλλ’ ἐπίβαθρον ἐγὼν ἐθέλουσά γε δοίην·
ἐπιβαῖεν: Il. 8:512: μὴ μὰν ἀσπουδί γε νεῶν ἐπιβαῖεν ἕκηλοι,
ἐπιβαίη: Il. 5:666: μηροῦ ἐξερύσαι δόρυ μείλινον ὄφρ’ ἐπιβαίη
ἐπιβαίη: Od. 12:77: οὐδέ κεν ἀμβαίη βροτὸς ἀνὴρ οὐδ’ ἐπιβαίη,
ἐπιβαίην: Il. 5:192: ἵπποι δ’ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα τῶν κ’ ἐπιβαίην·
ἐπιβαίην: Od. 5:177: οὐδ’ ἂν ἐγώ γ’ ἀέκητι σέθεν σχεδίης ἐπιβαίην,
ἐπιβαίης: Il. 14:298: ἵπποι δ’ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα τῶν κ’ ἐπιβαίης.
ἐπιβαινέμεν: Il. 5:255: ὀκνείω δ’ ἵππων ἐπιβαινέμεν, ἀλλὰ καὶ αὔτως
ἐπιβαινέμεν: Il. 16:396: εἴα ἱεμένους ἐπιβαινέμεν, ἀλλὰ μεσηγὺ
ἐπιβαινέμεν: Od. 4:708: νηῶν ὠκυπόρων ἐπιβαινέμεν, αἵ θ’ ἁλὸς ἵπποι
ἐπιβαινέμεν: Od. 9:101: σπερχομένους νηῶν ἐπιβαινέμεν ὠκειάων,
ἐπιβαλλόμενος: Il. 6:68: μή τις νῦν ἐνάρων ἐπιβαλλόμενος μετόπισθε
ἐπιβάντ’: Il. 4:99: σῷ βέλεϊ δμηθέντα πυρῆς ἐπιβάντ’ ἀλεγεινῆς.
ἐπιβάντες: Il. 15:387: οἳ δ’ ἀπὸ νηῶν ὕψι μελαινάων ἐπιβάντες
ἐπιβὰς: Il. 5:328: ὧν ἵππων ἐπιβὰς ἔλαβ’ ἡνία σιγαλόεντα,
ἐπιβὰς: Od. 5:50: Πιερίην δ’ ἐπιβὰς ἐξ αἰθέρος ἔμπεσε πόντῳ·
ἐπιβὰς: Od. 10:480: αὐτὰρ ἐγὼ Κίρκης ἐπιβὰς περικαλλέος εὐνῆς
ἐπιβᾶσα: Il. 14:226: Πιερίην δ’ ἐπιβᾶσα καὶ Ἠμαθίην ἐρατεινὴν
ἐπιβᾶσαν: Od. 13:319: νηὸς ἐμῆς ἐπιβᾶσαν, ὅπως τί μοι ἄλγος ἀλάλκοις.
ἐπιβασκέμεν: Il. 2:234: ἀρχὸν ἐόντα κακῶν ἐπιβασκέμεν υἷας Ἀχαιῶν.
ἐπιβήμεναι: Il. 9:133: μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι,
ἐπιβήμεναι: Il. 9:275: μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι
ἐπιβήμεναι: Il. 19:176: μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι·
ἐπιβήμεναι: Od. 7:196: πρίν γε τὸν ἧς γαίης ἐπιβήμεναι· ἔνθα δ’ ἔπειτα
ἐπιβήμεναι: Od. 10:340: ἐς θάλαμόν τ’ ἰέναι καὶ σῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς,
ἐπιβήμεναι: Od. 10:342: οὐδ’ ἂν ἐγώ γ’ ἐθέλοιμι τεῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς,
ἐπιβήμεναι: Od. 12:282: οὐκ ἐάᾳς γαίης ἐπιβήμεναι, ἔνθα κεν αὖτε
ἐπιβήμεναι: Od. 14:229: πρὶν μὲν γὰρ Τροίης ἐπιβήμεναι υἷας Ἀχαιῶν
ἐπιβῆναι: Od. 5:399: νῆχε δ’ ἐπειγόμενος ποσὶν ἠπείρου ἐπιβῆναι.
ἐπιβῆναι: Od. 12:434: οὔτε στηρίξαι ποσὶν ἔμπεδον οὔτ’ ἐπιβῆναι·
ἐπιβήομεν: Od. 6:262: αὐτὰρ ἐπὴν πόλιος ἐπιβήομεν, ἣν πέρι πύργος
ἐπιβήομεν: Od. 10:334: εὐνῆς ἡμετέρης ἐπιβήομεν, ὄφρα μιγέντε
ἐπιβήσεαι: Il. 8:165: πύργων ἡμετέρων ἐπιβήσεαι, οὐδὲ γυναῖκας
ἐπιβησέμεν: Il. 8:197: αὐτονυχὶ νηῶν ἐπιβησέμεν ὠκειάων.
ἐπιβήσεο: Il. 5:221: ἀλλ’ ἄγ’ ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι
ἐπιβήσεο: Il. 8:105: ἀλλ’ ἄγ’ ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι
ἐπιβήσεο: Il. 11:512: ἄγρει σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, πὰρ δὲ Μαχάων
ἐπιβήσετε: Od. 7:223: ὥς κ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐμῆς ἐπιβήσετε πάτρης,
ἐπιβησομένοισιν: Il. 23:379: αἰεὶ γὰρ δίφρου ἐπιβησομένοισιν ἐΐκτην,
ἐπιβησόμενον: Il. 5:46: νύξ’ ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὦμον·
ἐπιβησόμενον: Il. 16:343: νύξ’ ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὦμον·
ἐπίβησον: Il. 8:285: τὸν καὶ τηλόθ’ ἐόντα ἐϋκλείης ἐπίβησον.
ἐπιβῆτον: Od. 23:52: ἀλλ’ ἕπευ, ὄφρα σφῶϊν ἐϋφροσύνης ἐπιβῆτον
ἐπιβήτορα: Od. 11:131: ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ’ ἐπιβήτορα κάπρον,
ἐπιβήτορα: Od. 23:278: ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ’ ἐπιβήτορα κάπρον,
ἐπιβήτορας: Od. 18:263: ἵππων τ’ ὠκυπόδων ἐπιβήτορας, οἵ τε τάχιστα
ἐπιβλὴς: Il. 24:453: σταυροῖσιν πυκινοῖσι· θύρην δ’ ἔχε μοῦνος ἐπιβλὴς
ἐπιβουκόλος: Od. 3:422: ἔλθῃσιν, ἐλάσῃ δὲ βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ·
ἐπιβουκόλος: Od. 20:235: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ·
ἐπιβουκόλος: Od. 21:199: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ·
ἐπιβουκόλος: Od. 22:268: Πείσανδρον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ.
ἐπιβουκόλος: Od. 22:285: Κτήσιππον δ’ ἄρ’ ἔπειτα βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνὴρ
ἐπιβουκόλος: Od. 22:292: ἦ ῥα βοῶν ἑλίκων ἐπιβουκόλος· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἐπιβρέμει: Il. 17:739: ἐν σέλαϊ μεγάλῳ· τὸ δ’ ἐπιβρέμει ἲς ἀνέμοιο.
ἐπιβρίσειαν: Od. 24:344: ὁππότε δὴ Διὸς ὧραι ἐπιβρίσειαν ὕπερθεν.”
ἐπιβρίσῃ: Il. 5:91: ἐλθόντ’ ἐξαπίνης ὅτ’ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος·
ἐπιβρίση: Il. 7:343: μή ποτ’ ἐπιβρίση πόλεμος Τρώων ἀγερώχων.
ἐπιβρίσῃ: Il. 12:286: εἴλυται καθύπερθ’, ὅτ’ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος·
ἐπιβώσομαι: Od. 1:378: κείρετ’· ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας,
ἐπιβώσομαι: Od. 2:143: κείρετ’· ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας,
ἐπιβώτορι: Od. 13:222: ἀνδρὶ δέμας εἰκυῖα νέῳ, ἐπιβώτορι μήλων,
ἐπιγίγνεται: Il. 6:148: τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ’ ἐπιγίγνεται ὥρη·
ἐπιγνάμπτει: Il. 9:510: τιμήν, ἥ τ’ ἄλλων περ ἐπιγνάμπτει νόον ἐσθλῶν.
ἐπιγνάμψας: Il. 21:178: ἆξαι ἐπιγνάμψας δόρυ μείλινον Αἰακίδαο,
ἐπιγνάμψασα: Il. 1:569: καί ῥ’ ἀκέουσα καθῆστο ἐπιγνάμψασα φίλον κῆρ·
ἐπιγνώῃ: Od. 24:217: αἴ κέ μ’ ἐπιγνώῃ καὶ φράσσεται ὀφθαλμοῖσιν,
ἐπιγνώωσι: Od. 18:30: ζῶσαι νῦν, ἵνα πάντες ἐπιγνώωσι καὶ οἵδε
ἐπιγουνίδα: Od. 17:225: καί κεν ὀρὸν πίνων μεγάλην ἐπιγουνίδα θεῖτο.
ἐπιγουνίδα: Od. 18:74: οἵην ἐκ ῥακέων ὁ γέρων ἐπιγουνίδα φαίνει.”
ἐπιγράβδην: Il. 21:166: τῷ δ’ ἑτέρῳ μιν πῆχυν ἐπιγράβδην βάλε χειρὸς
ἐπιγράψαι: Il. 13:553: εἴσω ἐπιγράψαι τέρενα χρόα νηλέϊ χαλκῷ
ἐπιγράψας: Il. 7:187: ὅς μιν ἐπιγράψας κυνέῃ βάλε φαίδιμος Αἴας,
ἐπιγράψας: Il. 11:388: νῦν δέ μ’ ἐπιγράψας ταρσὸν ποδὸς εὔχεαι αὔτως.
Ἐπίδαυρον: Il. 2:561: Τροιζῆν’ Ἠϊόνας τε καὶ ἀμπελόεντ’ Ἐπίδαυρον,
ἐπιδέδρομεν: Od. 6:45: πέπταται ἀννέφελος, λευκὴ δ’ ἐπιδέδρομεν αἴγλη·
ἐπιδέδρομεν: Od. 20:357: οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακὴ δ’ ἐπιδέδρομεν ἀχλύς.”
ἐπιδέξι’: Il. 2:353: ἀστράπτων ἐπιδέξι’ ἐναίσιμα σήματα φαίνων.
ἐπιδέξια: Od. 21:141: “ὄρνυσθ’ ἑξείης ἐπιδέξια πάντες ἑταῖροι,
ἐπιδεύεαι: Il. 2:229: ἦ ἔτι καὶ χρυσοῦ ἐπιδεύεαι, ὅν κέ τις οἴσει
ἐπιδεύεαι: Il. 5:636: εἶναι, ἐπεὶ πολλὸν κείνων ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν
ἐπιδευέες: Od. 21:185: ἐντανύσαι, πολλὸν δὲ βίης ἐπιδευέες ἦσαν.
ἐπιδευέες: Od. 21:253: ἀλλ’ εἰ δὴ τοσσόνδε βίης ἐπιδευέες εἰμὲν
ἐπιδευέες: Od. 24:171: νευρὴν ἐντανύσαι, πολλὸν δ’ ἐπιδευέες ἦμεν.
ἐπιδευεῖς: Il. 9:225: χαῖρ’ Ἀχιλεῦ· δαιτὸς μὲν ἐΐσης οὐκ ἐπιδευεῖς
ἐπιδευεῖς: Il. 13:622: ἄλλης μὲν λώβης τε καὶ αἴσχεος οὐκ ἐπιδευεῖς
ἐπιδευὲς: Il. 19:180: πιείρῃ, ἵνα μή τι δίκης ἐπιδευὲς ἔχῃσθα.
ἐπιδεύετ’: Il. 24:385: σὸς πάϊς· οὐ μὲν γάρ τι μάχης ἐπιδεύετ’ Ἀχαιῶν.
ἐπιδευής: Il. 5:481: κὰδ δὲ κτήματα πολλά, τὰ ἔλδεται ὅς κ’ ἐπιδευής.
ἐπιδευὴς: Il. 12:299: βῆ ῥ’ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ὅς τ’ ἐπιδευὴς
ἐπιδευὴς: Od. 4:87: ἔνθα μὲν οὔτε ἄναξ ἐπιδευὴς οὔτε τι ποιμὴν
ἐπιδεύομαι: Il. 23:670: ἦ οὐχ ἅλις ὅττι μάχης ἐπιδεύομαι; οὐδ’ ἄρα πως ἦν
ἐπιδεύομαι: Od. 15:371: νῦν δ’ ἤδη τούτων ἐπιδεύομαι· ἀλλά μοι αὐτῷ
ἐπιδευομένους: Il. 18:77: σεῦ ἐπιδευομένους, παθέειν τ’ ἀεκήλια ἔργα.
ἐπιδημεύεις: Od. 16:28: ἀλλ’ ἐπιδημεύεις· ὣς γάρ νύ τοι εὔαδε θυμῷ,
ἐπιδήμιοι: Il. 24:262: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες.
ἐπιδήμιον: Od. 1:194: νῦν δ’ ἦλθον· δὴ γάρ μιν ἔφαντ’ ἐπιδήμιον εἶναι,
ἐπιδήμιος: Od. 1:233: ἔμμεναι, ὄφρ’ ἔτι κεῖνος ἀνὴρ ἐπιδήμιος ἦεν·
ἐπιδημίου: Il. 9:64: ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀκρυόεντος.
ἐπιδινεῖται: Od. 20:218: πόλλ’ ἐπιδινεῖται· μάλα μὲν κακὸν υἷος ἐόντος
ἐπιδινηθέντε: Od. 2:151: ἔνθ’ ἐπιδινηθέντε τιναξάσθην πτερὰ πυκνά,
ἐπιδινήσας: Il. 3:378: ῥῖψ’ ἐπιδινήσας, κόμισαν δ’ ἐρίηρες ἑταῖροι·
ἐπιδινήσας: Il. 7:269: ἧκ’ ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ ἶν’ ἀπέλεθρον,
ἐπιδινήσας: Il. 19:268: ῥῖψ’ ἐπιδινήσας βόσιν ἰχθύσιν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ἐπιδινήσας: Od. 9:538: ἧκ’ ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ ἶν’ ἀπέλεθρον·
ἐπιδίφρια: Od. 15:51: ἀλλὰ μέν’, εἰς ὅ κε δῶρα φέρων ἐπιδίφρια θήῃ
ἐπιδίφρια: Od. 15:75: ἀλλὰ μέν’, εἰς ὅ κε δῶρα φέρων ἐπιδίφρια θείω
ἐπιδιφριάδος: Il. 10:475: ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεντο.
ἐπιδόντα: Il. 22:61: αἴσῃ ἐν ἀργαλέῃ φθίσει κακὰ πόλλ’ ἐπιδόντα
ἐπιδοῦναι: Il. 23:559: Εὐμήλῳ ἐπιδοῦναι, ἐγὼ δέ κε καὶ τὸ τελέσσω.
ἐπιδραμέτην: Il. 23:418: μᾶλλον ἐπιδραμέτην ὀλίγον χρόνον· αἶψα δ’ ἔπειτα
ἐπιδραμέτην: Il. 23:433: τόσσον ἐπιδραμέτην· αἳ δ’ ἠρώησαν ὀπίσσω
ἐπιδραμέτην: Il. 23:447: μᾶλλον ἐπιδραμέτην, τάχα δέ σφισιν ἄγχι γένοντο.
ἐπίδρομον: Il. 6:434: ἀμβατός ἐστι πόλις καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος.
ἐπιδώμεθα: Il. 22:254: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο θεοὺς ἐπιδώμεθα· τοὶ γὰρ ἄριστοι
ἐπιδωσόμεθ’: Il. 10:463: πάντων ἀθανάτων ἐπιδωσόμεθ’· ἀλλὰ καὶ αὖτις
ἐπίεζε: Il. 16:510: χειρὶ δ’ ἑλὼν ἐπίεζε βραχίονα· τεῖρε γὰρ αὐτὸν
ἐπιεικέ’: Od. 12:382: εἰ δέ μοι οὐ τείσουσι βοῶν ἐπιεικέ’ ἀμοιβήν,
ἐπιεικέα: Il. 23:246: ἀλλ’ ἐπιεικέα τοῖον· ἔπειτα δὲ καὶ τὸν Ἀχαιοὶ
ἐπιείκελ’: Il. 9:481: καί σε τοσοῦτον ἔθηκα θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ,
ἐπιείκελ’: Il. 9:490: ἐξ ἐμεῦ· ἀλλὰ σὲ παῖδα θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ
ἐπιείκελ’: Il. 22:279: ἤμβροτες, οὐδ’ ἄρα πώ τι θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ
ἐπιείκελ’: Il. 23:80: καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ μοῖρα, θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ,
ἐπιείκελ’: Il. 24:486: μνῆσαι πατρὸς σοῖο θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ,
ἐπιείκελ’: Od. 24:36: “ὄλβιε Πηλέος υἱέ, θεοῖσ’ ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ,
ἐπιείκελον: Il. 1:265: Θησέα τ’ Αἰγεΐδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισι·
ἐπιείκελον: Il. 11:60: ἠΐθεόν τ’ Ἀκάμαντ’ ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν.
ἐπιείκελον: Od. 21:37: Ἴφιτον Εὐρυτίδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν,
ἐπιείκελος: Il. 4:394: Μαίων Αἱμονίδης ἐπιείκελος ἀθανάτοισιν,
ἐπιείκελος: Od. 15:414: Κτήσιος Ὀρμενίδης, ἐπιείκελος ἀθανάτοισιν.
ἐπιείκελος: Od. 21:14: Ἴφιτος Εὐρυτίδης, ἐπιείκελος ἀθανάτοισι.
ἐπιεικὲς: Il. 1:547: ἀλλ’ ὃν μέν κ’ ἐπιεικὲς ἀκουέμεν οὔ τις ἔπειτα
ἐπιεικές: Il. 8:431: Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι δικαζέτω, ὡς ἐπιεικές.
ἐπιεικὲς: Il. 19:21: μῆτερ ἐμὴ τὰ μὲν ὅπλα θεὸς πόρεν οἷ’ ἐπιεικὲς
ἐπιεικές: Il. 19:147: δῶρα μὲν αἴ κ’ ἐθέλῃσθα παρασχέμεν, ὡς ἐπιεικές,
ἐπιεικὲς: Il. 23:50: ὕλην τ’ ἀξέμεναι παρά τε σχεῖν ὅσσ’ ἐπιεικὲς
ἐπιεικὲς: Il. 23:537: ἀλλ’ ἄγε δή οἱ δῶμεν ἀέθλιον ὡς ἐπιεικὲς
ἐπιεικὲς: Od. 2:207: ἐρχόμεθ’, ἃς ἐπιεικὲς ὀπυιέμεν ἐστὶν ἑκάστῳ.”
ἐπιεικές: Od. 8:389: ἀλλ’ ἄγε οἱ δῶμεν ξεινήϊον, ὡς ἐπιεικές.
ἐπιεικτὰ: Od. 8:307: δεῦθ’, ἵνα ἔργ’ ἀγέλαστα καὶ οὐκ ἐπιεικτὰ ἴδησθε,
ἐπιεικτὸν: Il. 5:892: μητρός τοι μένος ἐστὶν ἀάσχετον οὐκ ἐπιεικτὸν
ἐπιεικτόν: Il. 8:32: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐκ ἐπιεικτόν·
ἐπιεικτόν: Il. 16:549: ἄσχετον, οὐκ ἐπιεικτόν, ἐπεί σφισιν ἕρμα πόληος
ἐπιεικτόν: Od. 19:493: οἶσθα μέν, οἷον ἐμὸν μένος ἔμπεδον οὐδ’ ἐπιεικτόν·
ἐπιειμένε: Il. 1:149: “ Ὤ μοι, ἀναιδείην ἐπιειμένε κερδαλεόφρον
ἐπιειμένοι: Il. 7:164: τοῖσι δ’ ἐπ’ Αἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν,
ἐπιειμένοι: Il. 8:262: τοῖσι δ’ ἐπ’ Αἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν,
ἐπιειμένοι: Il. 18:157: τρὶς δὲ δύ’ Αἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκὴν
ἐπιειμένον: Od. 9:214: ἄνδρ’ ἐπελεύσεσθαι μεγάλην ἐπιειμένον ἀλκήν,
ἐπιειμένον: Od. 9:514: ἐνθάδ’ ἐλεύσεσθαι, μεγάλην ἐπιειμένον ἀλκήν·
ἐπιειμένος: Il. 9:372: αἰὲν ἀναιδείην ἐπιειμένος· οὐδ’ ἂν ἔμοιγε
ἐπιεισαμένη: Il. 21:424: καί ῥ’ ἐπιεισαμένη πρὸς στήθεα χειρὶ παχείῃ
ἐπιείσομαι: Il. 11:367: νῦν αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι, ὅν κε κιχείω.
ἐπιείσομαι: Il. 20:454: νῦν αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι, ὅν κε κιχείω.
ἐπιείσομαι: Od. 15:504: αὐτὰρ ἐγὼν ἀγροὺς ἐπιείσομαι ἠδὲ βοτῆρας·
ἐπιέλπεο: Il. 1:545: “ Ἥρη, μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύθους
ἐπιελπόμενος: Od. 21:126: τρὶς δὲ μεθῆκε βίης, ἐπιελπόμενος τό γε θυμῷ,
ἔπιεν: Od. 18:151: ὣς φάτο, καὶ σπείσας ἔπιεν μελιηδέα οἶνον,
ἐπιέσσαμεν: Od. 20:143: ἔδραθ’ ἐνὶ προδόμῳ· χλαῖναν δ’ ἐπιέσσαμεν ἡμεῖς.”
ἐπιζάφελος: Il. 9:521: ἡρώων, ὅτε κέν τιν’ ἐπιζάφελος χόλος ἵκοι·
ἐπιζαφελῶς: Il. 9:512: Ἀτρεΐδης, ἀλλ’ αἰὲν ἐπιζαφελῶς χαλεπαίνοι,
ἐπιζαφελῶς: Od. 6:330: πατροκασίγνητον· ὁ δ’ ἐπιζαφελῶς μενέαινεν
ἐπίηλεν: Od. 22:49: Ἀντίνοος· οὗτος γὰρ ἐπίηλεν τάδε ἔργα,
ἐπιήνδανε: Od. 13:16: ὣς ἔφατ’ Ἀλκίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ἐπιήνδανε: Od. 16:406: ὣς ἔφατ’ Ἀμφίνομος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ἐπιήνδανε: Od. 18:50: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ἐπιήνδανε: Od. 18:290: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ἐπιήνδανε: Od. 20:247: ὣς ἔφατ’ Ἀμφίνομος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ἐπιήνδανε: Od. 21:143: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ἐπιήνδανε: Od. 21:269: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ἐπίηρα: Il. 1:572: μητρὶ φίλῃ ἐπίηρα φέρων λευκωλένῳ Ἥρῃ·
ἐπίηρα: Il. 1:578: πατρὶ φίλῳ ἐπίηρα φέρειν Διί, ὄφρα μὴ αὖτε
ἐπιήρανα: Od. 19:343: οὐδέ τί μοι ποδάνιπτρα ποδῶν ἐπιήρανα θυμῷ
ἐπιθαρσύνων: Il. 4:183: Τὸν δ’ ἐπιθαρσύνων προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
ἐπιθείη: Od. 9:314: ἂψ ἐπέθηχ’, ὡς εἴ τε φαρέτρῃ πῶμ’ ἐπιθείη.
ἐπιθεῖναι: Il. 5:751: ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος ἠδ’ ἐπιθεῖναι.
ἐπιθεῖναι: Il. 7:364: πάντ’ ἐθέλω δόμεναι καὶ οἴκοθεν ἄλλ’ ἐπιθεῖναι.
ἐπιθεῖναι: Il. 7:391: πάντ’ ἐθέλει δόμεναι καὶ οἴκοθεν ἄλλ’ ἐπιθεῖναι·
ἐπιθεῖναι: Il. 8:395: ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος ἠδ’ ἐπιθεῖναι.
ἐπιθεῖναι: Od. 11:525: ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν λόχον ἠδ’ ἐπιθεῖναι,
ἐπιθεῖσα: Od. 1:140: εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων·
ἐπιθεῖσα: Od. 4:56: εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων.
ἐπιθεῖσα: Od. 7:176: εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων.
ἐπιθεῖσα: Od. 10:372: εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων·
ἐπιθεῖσα: Od. 15:139: εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων·
ἐπιθεῖσα: Od. 17:95: εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων.
ἐπιθεῖτε: Il. 24:264: ταῦτά τε πάντ’ ἐπιθεῖτε, ἵνα πρήσσωμεν ὁδοῖο;
ἐπιθεῖτε: Od. 22:62: ὅσσα τε νῦν ὔμμ’ ἐστὶ καὶ εἴ ποθεν ἄλλ’ ἐπιθεῖτε,
ἐπιθέντε: Od. 22:201: τὼ δ’ ἐς τεύχεα δύντε, θύρην ἐπιθέντε φαεινήν,
ἐπίθες: Od. 22:157: ἀλλ’ ἴθι, δῖ’ Εὔμαιε, θύρην ἐπίθες θαλάμοιο,
ἐπιθήματα: Il. 24:228: Ἦ καὶ φωριαμῶν ἐπιθήματα κάλ’ ἀνέῳγεν·
ἐπιθήσει: Il. 4:190: ἕλκος δ’ ἰητὴρ ἐπιμάσσεται ἠδ’ ἐπιθήσει
ἐπιθήσει: Il. 20:369: οὐδ’ Ἀχιλεὺς πάντεσσι τέλος μύθοις ἐπιθήσει,
ἐπιθήσεις: Il. 19:107: ψευστήσεις, οὐδ’ αὖτε τέλος μύθῳ ἐπιθήσεις.
ἐπιθήσομεν: Od. 2:192: σοὶ δὲ, γέρον, θῳὴν ἐπιθήσομεν, ἥν κ’ ἐνὶ θυμῷ
ἐπιθήσω: Il. 23:796: ἀλλά τοι ἡμιτάλαντον ἐγὼ χρυσοῦ ἐπιθήσω.
ἐπίθοντο: Il. 3:260: ἵππους ζευγνύμεναι· τοὶ δ’ ὀτραλέως ἐπίθοντο.
ἐπίθοντο: Il. 7:379: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο·
ἐπίθοντο: Il. 23:249: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἐπίθοντο ποδώκεϊ Πηλεΐωνι.
ἐπίθοντο: Od. 3:477: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ἐπίθοντο: Od. 6:71: ὣς εἰπὼν δμώεσσιν ἐκέκλετο, τοὶ δ’ ἐπίθοντο.
ἐπίθοντο: Od. 6:247: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ἐπίθοντο: Od. 9:44: ἠνώγεα, τοὶ δὲ μέγα νήπιοι οὐκ ἐπίθοντο.
ἐπίθοντο: Od. 15:220: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ἐπίθοντο: Od. 15:288: ὅπλων ἅπτεσθαι· τοὶ δ’ ἐσσυμένως ἐπίθοντο.
ἐπίθοντο: Od. 20:157: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο.
ἐπίθοντο: Od. 22:178: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ἐπίθοντο: Od. 23:141: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο.
ἐπιθρέξαντος: Il. 13:409: καρφαλέον δέ οἱ ἀσπὶς ἐπιθρέξαντος ἄϋσεν
ἐπιθρῴσκουσι: Il. 5:772: τόσσον ἐπιθρῴσκουσι θεῶν ὑψηχέες ἵπποι.
ἐπιθρῴσκων: Il. 4:177: τύμβῳ ἐπιθρῴσκων Μενελάου κυδαλίμοιο·
ἐπιθρῴσκων: Il. 8:515: νηὸς ἐπιθρῴσκων, ἵνα τις στυγέῃσι καὶ ἄλλος
ἐπιθύουσι: Il. 18:175: Τρῶες ἐπιθύουσι· μάλιστα δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ
ἐπιθύσαντες: Od. 16:297: ὡς ἂν ἐπιθύσαντες ἑλοίμεθα· τοὺς δέ κ’ ἔπειτα
ἐπιίστορα: Od. 21:26: φῶθ’ Ἡρακλῆα, μεγάλων ἐπιίστορα ἔργων,
ἐπικάρ: Il. 16:392: ἐξ ὀρέων ἐπικάρ, μινύθει δέ τε ἔργ’ ἀνθρώπων·
ἐπικάρσιαι: Od. 9:70: αἱ μὲν ἔπειτ’ ἐφέροντ’ ἐπικάρσιαι, ἱστία δέ σφιν
Ἐπικάστην: Od. 11:271: μητέρα τ’ Οἰδιπόδαο ἴδον, καλὴν Ἐπικάστην,
ἐπικείσετ’: Il. 6:458: πόλλ’ ἀεκαζομένη, κρατερὴ δ’ ἐπικείσετ’ ἀνάγκη·
ἐπικεκλιμένας: Il. 12:121: εὗρ’ ἐπικεκλιμένας σανίδας καὶ μακρὸν ὀχῆα,
ἐπικέλσαι: Od. 9:148: εἰσίδομεν, πρὶν νῆας ἐϋσσέλμους ἐπικέλσαι.
ἐπικέλσαντας: Od. 9:138: ἀλλ’ ἐπικέλσαντας μεῖναι χρόνον, εἰς ὅ κε ναυτέων
ἐπικερτομέων: Il. 16:744: τὸν δ’ ἐπικερτομέων προσέφης Πατρόκλεες ἱππεῦ·
ἐπικερτομέων: Il. 24:649: τὸν δ’ ἐπικερτομέων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἐπικερτομέων: Od. 22:194: τὸν δ’ ἐπικερτομέων προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
ἐπίκευθε: Od. 16:168: ἤδη νῦν σῷ παιδὶ ἔπος φάο μηδ’ ἐπίκευθε,
ἐπίκευθε: Od. 18:171: ἀλλ’ ἴθι καὶ σῷ παιδὶ ἔπος φάο μηδ’ ἐπίκευθε,
ἐπικεύσῃς: Od. 15:263: εἰπέ μοι εἰρομένῳ νημερτέα μηδ’ ἐπικεύσῃς·
ἐπικεύσω: Il. 5:816: τώ τοι προφρονέως ἐρέω ἔπος οὐδ’ ἐπικεύσω.
ἐπικεύσω: Il. 10:115: νεικέσω, εἴ πέρ μοι νεμεσήσεαι, οὐδ’ ἐπικεύσω
ἐπικεύσω: Od. 4:350: τῶν οὐδέν τοι ἐγὼ κρύψω ἔπος οὐδ’ ἐπικεύσω.
ἐπικεύσω: Od. 4:744: ἢ ἔα ἐν μεγάρῳ· μῦθον δέ τοι οὐκ ἐπικεύσω.
ἐπικεύσω: Od. 5:143: αὐτάρ οἱ πρόφρων ὑποθήσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω,
ἐπικεύσω: Od. 14:467: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν τὸ πρῶτον ἀνέκραγον, οὐκ ἐπικεύσω.
ἐπικεύσω: Od. 17:141: τῶν οὐδέν τοι ἐγὼ κρύψω ἔπος οὐδ’ ἐπικεύσω.
ἐπικεύσω: Od. 17:154: ἀτρεκέως γάρ τοι μαντεύσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω.
ἐπικεύσω: Od. 19:269: νημερτέως γάρ τοι μυθήσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω,
ἐπικεύσω: Od. 23:265: εἰπέμεν; αὐτὰρ ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω.
ἐπικίδναται: Il. 2:850: Ἀξιοῦ οὗ κάλλιστον ὕδωρ ἐπικίδναται αἶαν.
ἐπικίδναται: Il. 7:451: τοῦ δ’ ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ’ ἐπικίδναται ἠώς·
ἐπικίδναται: Il. 7:458: σὸν δ’ ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ’ ἐπικίδναται ἠώς.
ἐπικλείουσ’: Od. 1:351: τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ’ ἄνθρωποι,
Ἐπικλῆα: Il. 12:379: Σαρπήδοντος ἑταῖρον Ἐπικλῆα μεγάθυμον
ἐπίκλησιν: Il. 7:138: δίου Ἀρηϊθόου, τὸν ἐπίκλησιν κορυνήτην
ἐπίκλησιν: Il. 16:177: αὐτὰρ ἐπίκλησιν Βώρῳ Περιήρεος υἷι,
ἐπίκλησιν: Il. 18:487: Ἄρκτόν θ’, ἣν καὶ Ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν,
ἐπίκλησιν: Il. 22:29: ὅν τε κύν’ Ὠρίωνος ἐπίκλησιν καλέουσι.
ἐπίκλησιν: Il. 22:506: Ἀστυάναξ, ὃν Τρῶες ἐπίκλησιν καλέουσιν·
ἐπίκλησιν: Od. 5:273: Ἄρκτον θ’, ἣν καὶ ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν,
ἐπίκλοπον: Od. 11:364: ἠπεροπῆά τ’ ἔμεν καὶ ἐπίκλοπον, οἷά τε πολλοὺς
ἐπίκλοπος: Il. 22:281: ἀλλά τις ἀρτιεπὴς καὶ ἐπίκλοπος ἔπλεο μύθων,
ἐπίκλοπος: Od. 13:291: “κερδαλέος κ’ εἴη καὶ ἐπίκλοπος, ὅς σε παρέλθοι
ἐπίκλοπος: Od. 21:397: “ἦ τις θηητὴρ καὶ ἐπίκλοπος ἔπλετο τόξων·
ἐπικλώσῃ: Od. 4:208: ὄλβον ἐπικλώσῃ γαμέοντί τε γεινομένῳ τε,
ἐπικλώσωνται: Od. 20:196: ὁππότε καὶ βασιλεῦσιν ἐπικλώσωνται ὀϊζύν.”
ἐπικουρήσοντα: Il. 5:614: ἦγ’ ἐπικουρήσοντα μετὰ Πρίαμόν τε καὶ υἷας.
ἐπίκουροι: Il. 2:130: Τρώων, οἳ ναίουσι κατὰ πτόλιν· ἀλλ’ ἐπίκουροι
ἐπίκουροι: Il. 2:803: πολλοὶ γὰρ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμου ἐπίκουροι,
ἐπίκουροι: Il. 2:815: ἔνθα τότε Τρῶές τε διέκριθεν ἠδ’ ἐπίκουροι.
ἐπίκουροι: Il. 3:456: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι·
ἐπίκουροι: Il. 5:477: ἡμεῖς δὲ μαχόμεσθ’ οἵ πέρ τ’ ἐπίκουροι ἔνειμεν.
ἐπίκουροι: Il. 6:111: Τρῶες ὑπέρθυμοι τηλεκλειτοί τ’ ἐπίκουροι
ἐπίκουροι: Il. 6:227: πολλοὶ μὲν γὰρ ἐμοὶ Τρῶες κλειτοί τ’ ἐπίκουροι
ἐπίκουροι: Il. 7:348: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι,
ἐπίκουροι: Il. 7:368: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι,
ἐπίκουροι: Il. 7:477: δαίνυντο, Τρῶες δὲ κατὰ πτόλιν ἠδ’ ἐπίκουροι·
ἐπίκουροι: Il. 8:497: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ’ ἐπίκουροι·
ἐπίκουροι: Il. 9:233: Τρῶες ὑπέρθυμοι τηλεκλειτοί τ’ ἐπίκουροι
ἐπίκουροι: Il. 10:420: ἀλλήλοις· ἀτὰρ αὖτε πολύκλητοι ἐπίκουροι
ἐπίκουροι: Il. 11:563: Τρῶες ὑπέρθυμοι πολυηγερέες τ’ ἐπίκουροι
ἐπίκουροι: Il. 12:108: Ἔνθ’ ἄλλοι Τρῶες τηλεκλειτοί τ’ ἐπίκουροι
ἐπίκουροι: Il. 18:229: τρὶς δὲ κυκήθησαν Τρῶες κλειτοί τ’ ἐπίκουροι.
ἐπίκουρος: Il. 3:188: καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέχθην
ἐπίκουρος: Il. 5:478: καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μάλα τηλόθεν ἥκω·
ἐπίκουρος: Il. 21:431: ἦλθεν Ἄρῃ ἐπίκουρος ἐμῷ μένει ἀντιόωσα·
ἐπικούρους: Il. 4:379: καί ῥα μάλα λίσσοντο δόμεν κλειτοὺς ἐπικούρους·
ἐπικούρους: Il. 17:212: ἀλκῆς καὶ σθένεος· μετὰ δὲ κλειτοὺς ἐπικούρους
ἐπικούρων: Il. 3:451: ἀλλ’ οὔ τις δύνατο Τρώων κλειτῶν τ’ ἐπικούρων
ἐπικούρων: Il. 5:473: φῆς που ἄτερ λαῶν πόλιν ἑξέμεν ἠδ’ ἐπικούρων
ἐπικούρων: Il. 5:491: ἀρχοὺς λισσομένῳ τηλεκλειτῶν ἐπικούρων
ἐπικούρων: Il. 11:220: ἢ αὐτῶν Τρώων ἠὲ κλειτῶν ἐπικούρων.
ἐπικούρων: Il. 12:61: Ἕκτορ τ’ ἠδ’ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ’ ἐπικούρων
ἐπικούρων: Il. 12:101: Σαρπηδὼν δ’ ἡγήσατ’ ἀγακλειτῶν ἐπικούρων,
ἐπικούρων: Il. 13:755: κεκλήγων, διὰ δὲ Τρώων πέτετ’ ἠδ’ ἐπικούρων.
ἐπικούρων: Il. 16:538: Ἕκτορ νῦν δὴ πάγχυ λελασμένος εἰς ἐπικούρων,
ἐπικούρων: Il. 17:14: οὐ γάρ τις πρότερος Τρώων κλειτῶν τ’ ἐπικούρων
ἐπικούρων: Il. 17:220: κέκλυτε μυρία φῦλα περικτιόνων ἐπικούρων·
ἐπικούρων: Il. 17:335: Ἕκτόρ τ’ ἠδ’ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ’ ἐπικούρων
ἐπικούρων: Il. 17:362: νεκροὶ ὁμοῦ Τρώων καὶ ὑπερμενέων ἐπικούρων
ἐπικόψων: Od. 3:443: ὀξὺν ἔχων ἐν χειρὶ παρίστατο, βοῦν ἐπικόψων.
ἐπικρατέουσί: Il. 14:98: Τρωσὶ μὲν εὐκτὰ γένηται ἐπικρατέουσί περ ἔμπης,
ἐπικρατέουσιν: Il. 10:214: ὅσσοι γὰρ νήεσσιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι
ἐπικρατέουσιν: Od. 1:245: ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι,
ἐπικρατέουσιν: Od. 16:122: ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι,
ἐπικρατέουσιν: Od. 19:130: ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι,
ἐπικρατέως: Il. 16:67: νηυσὶν ἐπικρατέως, οἳ δὲ ῥηγμῖνι θαλάσσης
ἐπικρατέως: Il. 16:81: ἔμπεσ’ ἐπικρατέως, μὴ δὴ πυρὸς αἰθομένοιο
ἐπικρατέως: Il. 23:863: ἧκεν ἐπικρατέως, οὐδ’ ἠπείλησεν ἄνακτι
ἐπικρατέωσιν: Od. 14:60: αἰεὶ δειδιότων, ὅτ’ ἐπικρατέωσιν ἄνακτες
ἐπικρατέωσιν: Od. 17:320: δμῶες δ’, εὖτ’ ἂν μηκέτ’ ἐπικρατέωσιν ἄνακτες,
ἐπικρήηνον: Il. 1:455: ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ’ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·
ἐπικρήηνον: Il. 8:242: ἀλλὰ Ζεῦ τόδε πέρ μοι ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·
ἐπικρήηνον: Il. 16:238: ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ’ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·
ἐπικρήνειε: Il. 15:599: πᾶσαν ἐπικρήνειε· τὸ γὰρ μένε μητίετα Ζεὺς
ἐπικρῆσαι: Od. 7:164: οἶνον ἐπικρῆσαι, ἵνα καὶ Διὶ τερπικεραύνῳ
ἐπίκριον: Od. 5:254: ἐν δ’ ἱστὸν ποίει καὶ ἐπίκριον ἄρμενον αὐτῷ·
ἐπίκριον: Od. 5:318: τηλοῦ δὲ σπεῖρον καὶ ἐπίκριον ἔμπεσε πόντῳ.
ἐπιλεύσσει: Il. 3:12: τόσσόν τίς τ’ ἐπιλεύσσει ὅσον τ’ ἐπὶ λᾶαν ἵησιν·
ἐπίληθον: Od. 4:221: νηπενθές τ’ ἄχολόν τε, κακῶν ἐπίληθον ἁπάντων.
ἐπιλήσεται: Od. 1:57: θέλγει, ὅπως Ἰθάκης ἐπιλήσεται· αὐτὰρ Ὀδυσσεύς,
ἐπιλήσομαι: Il. 22:387: Πάτροκλος· τοῦ δ’ οὐκ ἐπιλήσομαι, ὄφρ’ ἂν ἔγωγε
ἐπιλήσονται: Il. 7:452: τοῦ δ’ ἐπιλήσονται τὸ ἐγὼ καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων
ἐπιλίγδην: Il. 17:599: ἄκρον ἐπιλίγδην· γράψεν δέ οἱ ὀστέον ἄχρις
ἐπιλλίζουσιν: Od. 18:11: οὐκ ἀΐεις, ὅτι δή μοι ἐπιλλίζουσιν ἅπαντες,
ἐπιμαίεο: Od. 5:344: κάλλιπ’, ἀτὰρ χείρεσσι νέων ἐπιμαίεο νόστου
ἐπιμαίεο: Od. 12:220: νῆα, σὺ δὲ σκοπέλου ἐπιμαίεο, μή σε λάθῃσι
ἐπιμάρτυρος: Il. 7:76: ὧδε δὲ μυθέομαι, Ζεὺς δ’ ἄμμ’ ἐπιμάρτυρος ἔστω·
ἐπιμασσαμένη: Od. 19:468: γνῶ ῥ’ ἐπιμασσαμένη, πόδα δὲ προέηκε φέρεσθαι·
ἐπιμασσάμενος: Od. 9:302: χείρ’ ἐπιμασσάμενος· ἕτερος δέ με θυμὸς ἔρυκεν.
ἐπιμασσάμενος: Od. 9:446: τὸν δ’ ἐπιμασσάμενος προσέφη κρατερὸς Πολύφημος·
ἐπιμασσάμενος: Od. 19:480: χείρ’ ἐπιμασσάμενος φάρυγος λάβε δεξιτερῆφι,
ἐπιμάσσεται: Il. 4:190: ἕλκος δ’ ἰητὴρ ἐπιμάσσεται ἠδ’ ἐπιθήσει
ἐπίμαστον: Od. 20:377: οἷον μέν τινα τοῦτον ἔχεις ἐπίμαστον ἀλήτην,
ἐπιμειδήσας: Il. 4:356: Τὸν δ’ ἐπιμειδήσας προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων
ἐπιμειδήσας: Il. 8:38: Τὴν δ’ ἐπιμειδήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
ἐπιμειδήσας: Il. 10:400: Τὸν δ’ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἐπιμειδήσας: Od. 22:371: τὸν δ’ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἐπιμεῖναι: Od. 11:351: ἔμπης οὖν ἐπιμεῖναι ἐς αὔριον, εἰς ὅ κε πᾶσαν
ἐπίμεινον: Il. 6:340: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, Ἀρήϊα τεύχεα δύω·
ἐπίμεινον: Il. 19:142: εἰ δ’ ἐθέλεις, ἐπίμεινον ἐπειγόμενός περ Ἄρηος,
ἐπίμεινον: Od. 1:309: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο,
ἐπίμεινον: Od. 4:587: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐπίμεινον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμοῖσιν,
ἐπίμεινον: Od. 17:277: εἰ δ’ ἐθέλεις, ἐπίμεινον, ἐγὼ δ’ εἶμι προπάροιθεν.
ἐπιμείξεται: Od. 6:241: Φαιήκεσσ’ ὅδ’ ἀνὴρ ἐπιμείξεται ἀντιθέοισι·
ἐπιμέμφεαι: Il. 2:225: Ἀτρεΐδη τέο δ’ αὖτ’ ἐπιμέμφεαι ἠδὲ χατίζεις;
ἐπιμέμφεαι: Od. 16:97: ἦ τι κασιγνήτοισ’ ἐπιμέμφεαι, οἷσί περ ἀνὴρ
ἐπιμέμφεται: Il. 1:65: εἴ ταρ ὅ γ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται ἠδ’ ἑκατόμβης,
ἐπιμέμφεται: Il. 1:93: “ Οὔ τ’ ἄρ ὅ γ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὐδ’ ἑκατόμβης,
ἐπιμέμφομαι: Od. 16:115: οὔτε κασιγνήτοισ’ ἐπιμέμφομαι, οἷσί περ ἀνὴρ
ἐπιμίμνω: Od. 14:66: ὡς καὶ ἐμοὶ τόδε ἔργον ἀέξεται, ᾧ ἐπιμίμνω.
ἐπιμίμνω: Od. 15:372: ἔργον ἀέξουσιν μάκαρες θεοί, ᾧ ἐπιμίμνω·
ἐπιμὶξ: Il. 11:525: Τρῶες ὀρίνονται ἐπιμὶξ ἵπποι τε καὶ αὐτοί.
ἐπιμὶξ: Il. 14:60: ὡς ἐπιμὶξ κτείνονται, ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἵκει.
ἐπιμὶξ: Il. 21:16: πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν.
ἐπιμὶξ: Il. 23:242: ἐσχατιῇ καίοντ’ ἐπιμὶξ ἵπποι τε καὶ ἄνδρες.
ἐπιμὶξ: Od. 11:537: γίνεται ἐν πολέμῳ· ἐπιμὶξ δέ τε μαίνεται Ἄρης.”
ἐπιμίσγεται: Od. 6:205: ἔσχατοι, οὐδέ τις ἄμμι βροτῶν ἐπιμίσγεται ἄλλος.
ἐπιμίσγομαι: Il. 10:548: αἰεὶ μὲν Τρώεσσ’ ἐπιμίσγομαι, οὐδέ τί φημι
ἐπιμισγομένων: Il. 5:505: ἂψ ἐπιμισγομένων· ὑπὸ δ’ ἔστρεφον ἡνιοχῆες.
ἐπιμνησαίμεθα: Il. 17:103: ἄμφω κ’ αὖτις ἰόντες ἐπιμνησαίμεθα χάρμης
ἐπιμνησαίμεθα: Od. 4:191: Νέστωρ φάσχ’ ὁ γέρων, ὅτ’ ἐπιμνησαίμεθα σεῖο
ἐπιμνησθεὶς: Od. 1:31: τοῦ ὅ γ’ ἐπιμνησθεὶς ἔπε’ ἀθανάτοισι μετηύδα·
ἐπιμνησθεὶς: Od. 4:189: τοῦ ὅ γ’ ἐπιμνησθεὶς ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευεν·
ἔπινεν: Od. 14:112: καί οἱ πλησάμενος δῶκε σκύφος, ᾧ περ ἔπινεν,
ἐπινεφρίδιον: Il. 21:204: δημὸν ἐρεπτόμενοι ἐπινεφρίδιον κείροντες·
ἐπινήνεον: Il. 7:428: νεκροὺς πυρκαϊῆς ἐπινήνεον ἀχνύμενοι κῆρ,
ἐπινήνεον: Il. 7:431: νεκροὺς πυρκαϊῆς ἐπινήνεον ἀχνύμενοι κῆρ,
ἔπινον: Od. 4:220: αὐτίκ’ ἄρ’ εἰς οἶνον βάλε φάρμακον, ἔνθεν ἔπινον,
ἔπινον: Od. 19:62: καὶ δέπα, ἔνθεν ἄρ’ ἄνδρες ὑπερμενέοντες ἔπινον·
ἐπίνυσσεν: Il. 14:249: ἤδη γάρ με καὶ ἄλλο τεὴ ἐπίνυσσεν ἐφετμὴ
ἐπιξύνῳ: Il. 12:422: μέτρ’ ἐν χερσὶν ἔχοντες ἐπιξύνῳ ἐν ἀρούρῃ,
ἔπιόν: Il. 9:177: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ’ ἔπιόν θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
ἔπιόν: Od. 15:373: τῶν ἔφαγόν τ’ ἔπιόν τε καὶ αἰδοίοισιν ἔδωκα.
ἐπιόντα: Il. 5:238: τὸν δὲ δ’ ἐγὼν ἐπιόντα δεδέξομαι ὀξέϊ δουρί.
ἐπιόντα: Il. 13:477: Αἰνείαν ἐπιόντα βοηθόον· αὖε δ’ ἑταίρους
ἐπιόντα: Il. 13:482: Αἰνείαν ἐπιόντα πόδας ταχύν, ὅς μοι ἔπεισιν,
ἐπιόντα: Il. 15:164: μή μ’ οὐδὲ κρατερός περ ἐὼν ἐπιόντα ταλάσσῃ
ἐπιόντας: Il. 13:836: ἀλκῆς, ἀλλ’ ἔμενον Τρώων ἐπιόντας ἀρίστους.
ἐπιόντι: Od. 16:42: τῷ δ’ ἕδρης ἐπιόντι πατὴρ ὑπόειξεν Ὀδυσσεύς·
ἐπιορκήσω: Il. 19:188: οὐδ’ ἐπιορκήσω πρὸς δαίμονος. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ἐπίορκον: Il. 3:279: ἀνθρώπους τίνυσθον ὅτις κ’ ἐπίορκον ὀμόσσῃ,
ἐπίορκον: Il. 10:332: Ὣς φάτο καί ῥ’ ἐπίορκον ἐπώμοσε, τὸν δ’ ὀρόθυνεν·
ἐπίορκον: Il. 19:260: ἀνθρώπους τίνυνται, ὅτις κ’ ἐπίορκον ὀμόσσῃ,
ἐπίορκον: Il. 19:264: εἰ δέ τι τῶνδ’ ἐπίορκον ἐμοὶ θεοὶ ἄλγεα δοῖεν
ἐπιοσσομένω: Il. 17:381: τὼ δ’ ἐπιοσσομένω θάνατον καὶ φύζαν ἑταίρων
ἐπίουρον: Il. 13:450: ὃς πρῶτον Μίνωα τέκε Κρήτῃ ἐπίουρον·
ἐπίουρος: Od. 13:405: ὅς τοι ὑῶν ἐπίουρος, ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδε,
ἐπίουρος: Od. 15:39: ὅς τοι ὑῶν ἐπίουρος, ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδεν.
ἐπιόψομαι: Il. 9:167: εἰ δ’ ἄγε τοὺς ἂν ἐγὼ ἐπιόψομαι οἳ δὲ πιθέσθων.
ἐπιόψομαι: Od. 2:294: τάων μέν τοι ἐγὼν ἐπιόψομαι ἥ τις ἀρίστη,
ἐπιπείθεθ’: Il. 19:305: λίσσομαι, εἴ τις ἔμοιγε φίλων ἐπιπείθεθ’ ἑταίρων,
ἐπιπείθεο: Il. 1:565: ἀλλ’ ἀκέουσα κάθησο, ἐμῷ δ’ ἐπιπείθεο μύθῳ,
ἐπιπείθεο: Il. 4:412: τέττα, σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ δ’ ἐπιπείθεο μύθῳ·
ἐπιπείθηται: Il. 1:218: ὅς κε θεοῖς ἐπιπείθηται μάλα τ’ ἔκλυον αὐτοῦ. ”
ἐπιπειθόμεναι: Il. 9:656: αἳ δ’ ἐπιπειθόμεναι στόρεσαν λέχος ὡς ἐκέλευσε
ἐπιπείθονται: Il. 5:878: σοί τ’ ἐπιπείθονται καὶ δεδμήμεσθα ἕκαστος·
ἐπιπείσεαι: Il. 15:178: εἰ δέ οἱ οὐκ ἐπέεσσ’ ἐπιπείσεαι, ἀλλ’ ἀλογήσεις,
ἐπιπείσεται: Il. 15:162: εἰ δέ μοι οὐκ ἐπέεσσ’ ἐπιπείσεται, ἀλλ’ ἀλογήσει,
ἐπιπείσεται: Il. 17:154: τὼ νῦν εἴ τις ἐμοὶ Λυκίων ἐπιπείσεται ἀνδρῶν
ἐπιπείσεται: Il. 18:296: οὐ γάρ τις Τρώων ἐπιπείσεται· οὐ γὰρ ἐάσω.
ἐπιπείσομαι: Il. 23:609: τώ τοι λισσομένῳ ἐπιπείσομαι, ἠδὲ καὶ ἵππον
ἐπιπίλναται: Od. 6:44: δεύεται οὔτε χιὼν ἐπιπίλναται, ἀλλὰ μάλ’ αἴθρη
ἐπιπλαγχθείς: Od. 8:14: πόντον ἐπιπλαγχθείς, δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος.”
ἐπιπλεῖν: Od. 9:227: σηκῶν ἐξελάσαντας ἐπιπλεῖν ἁλμυρὸν ὕδωρ·
ἐπιπλεῖν: Od. 9:470: πόλλ’ ἐν νηῒ βαλόντας ἐπιπλεῖν ἁλμυρὸν ὕδωρ.
ἐπιπλείων: Od. 5:284: πόντον ἐπιπλείων. ὁ δ’ ἐχώσατο κηρόθι μᾶλλον,
ἐπιπλήξειν: Il. 23:580: ἄλλον ἐπιπλήξειν Δαναῶν· ἰθεῖα γὰρ ἔσται.
ἐπιπλήσσεις: Il. 12:211: Ἕκτορ ἀεὶ μέν πώς μοι ἐπιπλήσσεις ἀγορῇσιν
ἐπιπλήσσων: Il. 10:500: τόξῳ ἐπιπλήσσων, ἐπεὶ οὐ μάστιγα φαεινὴν
ἐπιπλόμενον: Od. 7:261: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλθε,
ἐπιπλόμενον: Od. 14:287: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλθε,
ἐπιπλὼς: Il. 6:291: ἤγαγε Σιδονίηθεν ἐπιπλὼς εὐρέα πόντον,
ἐπιπλώσας: Il. 3:47: πόντον ἐπιπλώσας, ἑτάρους ἐρίηρας ἀγείρας,
ἐπιπνείῃσιν: Od. 4:357: ἤνυσεν, ᾗ λιγὺς οὖρος ἐπιπνείῃσιν ὄπισθεν.
ἐπιπνείουσα: Il. 5:698: ζώγρει ἐπιπνείουσα κακῶς κεκαφηότα θυμόν.
ἐπιπνεύσωσιν: Od. 9:139: θυμὸς ἐποτρύνῃ καὶ ἐπιπνεύσωσιν ἀῆται.
ἐπιποιμένες: Od. 12:131: οὐδέ ποτε φθινύθουσι. θεαὶ δ’ ἐπιποιμένες εἰσί,
ἐπιπρέπει: Od. 24:252: οὐδέ τί τοι δούλειον ἐπιπρέπει εἰσοράασθαι
ἐπιπροέηκα: Il. 17:708: κεῖνον μὲν δὴ νηυσὶν ἐπιπροέηκα θοῇσιν
ἐπιπροέηκα: Il. 18:58: νηυσὶν ἐπιπροέηκα κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω
ἐπιπροέηκα: Il. 18:439: νηυσὶν ἐπιπροέηκα κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω
ἐπιπροέηκε: Od. 15:299: ἔνθεν δ’ αὖ νήσοισιν ἐπιπροέηκε θοῇσιν,
ἐπιπροέηκεν: Il. 9:516: ἄνδρας δὲ λίσσεσθαι ἐπιπροέηκεν ἀρίστους
ἐπιπροέμεν: Il. 4:94: τλαίης κεν Μενελάῳ ἐπιπροέμεν ταχὺν ἰόν,
ἐπιπροΐηλε: Il. 11:627: ἥ σφωϊν πρῶτον μὲν ἐπιπροΐηλε τράπεζαν
ἔπιπτε: Od. 5:271: ἥμενος· οὐδέ οἱ ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτε
ἔπιπτε: Od. 13:79: καὶ τῷ νήδυμος ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτε,
ἔπιπτεν: Od. 2:398: εἵατ’, ἐπεί σφισιν ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτεν.
ἔπιπτεν: Od. 12:239: ἄκροισι σκοπέλοισιν ἐπ’ ἀμφοτέροισιν ἔπιπτεν.
ἐπιπτέσθαι: Il. 4:126: ὀξυβελὴς καθ’ ὅμιλον ἐπιπτέσθαι μενεαίνων.
ἔπιπτον: Il. 16:378: τῇ ῥ’ ἔχ’ ὁμοκλήσας· ὑπὸ δ’ ἄξοσι φῶτες ἔπιπτον
ἔπιπτον: Il. 17:361: δεύετο πορφυρέῳ, τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον
ἔπιπτον: Od. 22:118: βάλλε τιτυσκόμενος· τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον.
ἔπιπτον: Od. 24:181: ἄντα τιτυσκόμενος· τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον.
ἔπιπτον: Od. 24:449: θῦνε κατὰ μέγαρον· τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον.”
ἐπιπωλεῖται: Il. 3:196: αὐτὸς δὲ κτίλος ὣς ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν·
ἐπιρρέει: Il. 2:754: ἀλλά τέ μιν καθύπερθεν ἐπιρρέει ἠΰτ’ ἔλαιον·
ἐπιῤῥέζεσκον: Od. 17:211: Νυμφάων, ὅθι πάντες ἐπιῤῥέζεσκον ὁδῖται·
ἐπιῤῥέπῃ: Il. 14:99: ἡμῖν δ’ αἰπὺς ὄλεθρος ἐπιῤῥέπῃ. οὐ γὰρ Ἀχαιοὶ
ἐπιῤῥήσσεσκε: Il. 24:456: τῶν ἄλλων· Ἀχιλεὺς δ’ ἄρ’ ἐπιῤῥήσσεσκε καὶ οἶος·
ἐπιῤῥήσσεσκον: Il. 24:454: εἰλάτινος, τὸν τρεῖς μὲν ἐπιῤῥήσσεσκον Ἀχαιοί,
ἐπίῤῥοθος: Il. 4:390: ῥηϊδίως· τοίη οἱ ἐπίῤῥοθος ἦεν Ἀθήνη.
ἐπίῤῥοθος: Il. 23:770: κλῦθι θεά, ἀγαθή μοι ἐπίῤῥοθος ἐλθὲ ποδοῖιν.
ἐπίσκοποι: Il. 22:255: μάρτυροι ἔσσονται καὶ ἐπίσκοποι ἁρμονιάων·
ἐπίσκοπον: Il. 10:38: ὀτρυνέεις Τρώεσσιν ἐπίσκοπον; ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
ἐπίσκοπος: Il. 10:342: οὐκ οἶδ’ ἢ νήεσσιν ἐπίσκοπος ἡμετέρῃσιν,
ἐπίσκοπος: Il. 24:729: πέρσεται· ἦ γὰρ ὄλωλας ἐπίσκοπος, ὅς τέ μιν αὐτὴν
ἐπίσκοπος: Od. 8:163: φόρτου τε μνήμων καὶ ἐπίσκοπος ᾖσιν ὁδαίων
ἐπισκύζωνται: Il. 9:370: ἀμφαδόν, ὄφρα καὶ ἄλλοι ἐπισκύζωνται Ἀχαιοὶ
ἐπισκύνιον: Il. 17:136: πᾶν δέ τ’ ἐπισκύνιον κάτω ἕλκεται ὄσσε καλύπτων·
ἐπισκύσσαιτο: Od. 7:306: μή πως καὶ σοὶ θυμὸς ἐπισκύσσαιτο ἰδόντι·
ἐπισμυγερῶς: Od. 3:195: ἀλλ’ ἦ τοι κεῖνος μὲν ἐπισμυγερῶς ἀπέτεισεν.
ἐπισμυγερῶς: Od. 4:672: ὡς ἂν ἐπισμυγερῶς ναυτίλεται εἵνεκα πατρός.”
ἐπίσπαστον: Od. 18:73: “ἦ τάχα Ἶρος Ἄϊρος ἐπίσπαστον κακὸν ἕξει,
ἐπίσπαστον: Od. 24:462: μὴ ἴομεν, μή πού τις ἐπίσπαστον κακὸν εὕρῃ.”
ἐπισπεῖν: Il. 7:52: οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα θανεῖν καὶ πότμον ἐπισπεῖν·
ἐπισπεῖν: Il. 21:100: πρὶν μὲν γὰρ Πάτροκλον ἐπισπεῖν αἴσιμον ἦμαρ
ἐπισπεῖν: Od. 4:562: Ἄργει ἐν ἱπποβότῳ θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν,
ἐπισπεῖν: Od. 5:308: ὡς δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν
ἐπισπεῖν: Od. 12:342: λιμῷ δ’ οἴκτιστον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν.
ἐπισπεῖν: Od. 14:274: ποίησ’· - ὡς ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν
ἐπισπεῖν: Od. 24:31: δήμῳ ἔνι Τρώων θάνατον καὶ πότμον ἐπισπεῖν·
ἐπισπέρχουσι: Od. 5:304: Ζεύς, ἐτάραξε δὲ πόντον, ἐπισπέρχουσι δ’ ἄελλαι
ἐπισπέρχων: Il. 23:430: κέντρῳ ἐπισπέρχων ὡς οὐκ ἀΐοντι ἐοικώς.
ἐπισπέρχων: Od. 22:451: αὐτὸς ἐπισπέρχων· ταὶ δ’ ἐκφόρεον καὶ ἀνάγκῃ.
ἐπισπέσθαι: Il. 14:520: οὐ γάρ οἵ τις ὁμοῖος ἐπισπέσθαι ποσὶν ἦεν
ἐπίσπῃ: Il. 2:359: ὄφρα πρόσθ’ ἄλλων θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ.
ἐπίσπῃ: Il. 15:495: βλήμενος ἠὲ τυπεὶς θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ
ἐπίσπῃ: Il. 20:337: αὐτὰρ ἐπεί κ’ Ἀχιλεὺς θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ,
ἐπίσπῃ: Od. 4:196: κλαίειν, ὅς κε θάνῃσι βροτῶν καὶ πότμον ἐπίσπῃ.
ἐπίσπῃς: Il. 6:412: ἔσται θαλπωρὴ ἐπεὶ ἂν σύ γε πότμον ἐπίσπῃς
ἐπίσπῃς: Il. 22:39: οἶος ἄνευθ’ ἄλλων, ἵνα μὴ τάχα πότμον ἐπίσπῃς
ἐπίσποι: Od. 2:250: ἐλθόντ’, ἀλλά κεν αὐτοῦ ἀεικέα πότμον ἐπίσποι,
ἐπισπόμενοι: Od. 3:215: ἐχθαίρουσ’ ἀνὰ δῆμον, ἐπισπόμενοι θεοῦ ὀμφῇ.
ἐπισπόμενοι: Od. 14:262: οἱ δ’ ὕβρει εἴξαντες, ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ,
ἐπισπόμενοι: Od. 16:96: ἐχθαίρουσ’ ἀνὰ δῆμον ἐπισπόμενοι θεοῦ ὀμφῇ·
ἐπισπόμενοι: Od. 17:431: οἱ δ’ ὕβρει εἴξαντες, ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ,
ἐπισπόμενοι: Od. 24:183: αὐτίκα γὰρ κατὰ δώματ’ ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ
ἐπισπόμενον: Il. 13:495: ὡς ἴδε λαῶν ἔθνος ἐπισπόμενον ἑοῖ αὐτῷ.
ἐπισπόμενος: Od. 16:426: οὕνεκα ληϊστῆρσιν ἐπισπόμενος Ταφίοισιν
ἐπισπόμενος: Od. 24:338: παιδνὸς ἐών, κατὰ κῆπον ἐπισπόμενος· διὰ δ’ αὐτῶν
ἐπισσείῃσιν: Il. 4:167: αὐτὸς ἐπισσείῃσιν ἐρεμνὴν αἰγίδα πᾶσι
ἐπισσείων: Il. 15:230: τῇ μάλ’ ἐπισσείων φοβέειν ἥρωας Ἀχαιούς·
ἐπισσεύας: Od. 14:399: δμῶας ἐπισσεύας βαλέειν μεγάλης κατὰ πέτρης,
ἐπισσεύεσθαι: Il. 15:347: νηυσὶν ἐπισσεύεσθαι, ἐᾶν δ’ ἔναρα βροτόεντα·
ἐπισσεύῃ: Od. 5:421: ἠέ τί μοι καὶ κῆτος ἐπισσεύῃ μέγα δαίμων
ἐπίσσωτρα: Il. 5:725: χάλκε’ ἐπίσσωτρα προσαρηρότα, θαῦμα ἰδέσθαι·
ἐπισσώτροις: Il. 20:394: τὸν μὲν Ἀχαιῶν ἵπποι ἐπισσώτροις δατέοντο
ἐπισσώτρου: Il. 23:519: τοῦ μέν τε ψαύουσιν ἐπισσώτρου τρίχες ἄκραι
ἐπισσώτρων: Il. 11:537: αἵ τ’ ἀπ’ ἐπισσώτρων. ὃ δὲ ἵετο δῦναι ὅμιλον
ἐπισσώτρων: Il. 20:502: αἵ τ’ ἀπ’ ἐπισσώτρων· ὃ δὲ ἵετο κῦδος ἀρέσθαι
ἐπισσώτρων: Il. 23:505: γίγνετ’ ἐπισσώτρων ἁρματροχιὴ κατόπισθεν
ἐπισταδόν: Od. 12:392: νείκεον ἄλλοθεν ἄλλον ἐπισταδόν, οὐδέ τι μῆχος
ἐπισταδόν: Od. 13:54: νώμησεν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπισταδόν· οἱ δὲ θεοῖσιν
ἐπισταδὸν: Od. 16:453: ἤλυθεν· οἱ δ’ ἄρα δόρπον ἐπισταδὸν ὁπλίζοντο,
ἐπισταδόν: Od. 18:425: νώμησεν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπισταδόν· οἱ δὲ θεοῖσι
ἐπισταίμεσθα: Il. 13:238: νῶϊ δὲ καί κ’ ἀγαθοῖσιν ἐπισταίμεσθα μάχεσθαι.
ἐπίσταιτο: Il. 14:92: ὅς τις ἐπίσταιτο ᾗσι φρεσὶν ἄρτια βάζειν
ἐπίσταιτο: Od. 8:240: ὅς τις ἐπίσταιτο ᾗσι φρεσὶν ἄρτια βάζειν·
ἐπίσταμαι: Od. 13:207: νῦν δ’ οὔτ’ ἄρ πῃ θέσθαι ἐπίσταμαι, οὐδὲ μὲν αὐτοῦ
ἐπιστάμεθα: Il. 13:223: γιγνώσκω· πάντες γὰρ ἐπιστάμεθα πτολεμίζειν.
ἐπιστάμεναι: Od. 4:730: ἐκ λεχέων μ’ ἀνεγεῖραι, ἐπιστάμεναι σάφα θυμῷ,
ἐπιστάμενοι: Il. 2:611: Ἀρκάδες ἄνδρες ἔβαινον ἐπιστάμενοι πολεμίζειν.
ἐπιστάμενοι: Il. 5:222: οἷοι Τρώϊοι ἵπποι ἐπιστάμενοι πεδίοιο
ἐπιστάμενοι: Il. 8:106: οἷοι Τρώϊοι ἵπποι ἐπιστάμενοι πεδίοιο
ἐπιστάμενοι: Od. 9:49: ἤπειρον ναίοντες, ἐπιστάμενοι μὲν ἀφ’ ἵππων
ἐπισταμένοισι: Il. 18:599: οἳ δ’ ὁτὲ μὲν θρέξασκον ἐπισταμένοισι πόδεσσι
ἐπιστάμενος: Il. 4:404: Ἀτρεΐδη μὴ ψεύδε’ ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν·
ἐπιστάμενος: Il. 15:282: Αἰτωλῶν ὄχ’ ἄριστος ἐπιστάμενος μὲν ἄκοντι
ἐπιστάμενος: Od. 4:231: ἰητρὸς δὲ ἕκαστος ἐπιστάμενος περὶ πάντων
ἐπιστάμενος: Od. 21:406: ὡς ὅτ’ ἀνὴρ φόρμιγγος ἐπιστάμενος καὶ ἀοιδῆς
ἐπισταμένου: Od. 14:359: ἀνδρὸς ἐπισταμένου· ἔτι γάρ νύ μοι αἶσα βιῶναι.”
ἐπισταμένῳ: Il. 19:80: ὑββάλλειν· χαλεπὸν γὰρ ἐπισταμένῳ περ ἐόντι.
ἐπισταμένῳ: Od. 13:313: καὶ μάλ’ ἐπισταμένῳ· σὲ γὰρ αὐτὴν παντὶ ἐΐσκεις.
ἐπισταμένῳ: Od. 23:185: καὶ μάλ’ ἐπισταμένῳ, ὅτε μὴ θεὸς αὐτὸς ἐπελθὼν
ἐπισταμένως: Il. 7:317: μίστυλλόν τ’ ἄρ’ ἐπισταμένως πεῖράν τ’ ὀβελοῖσιν,
ἐπισταμένως: Il. 10:265: εὖ καὶ ἐπισταμένως· μέσσῃ δ’ ἐνὶ πῖλος ἀρήρει.
ἐπισταμένως: Il. 24:623: μίστυλλόν τ’ ἄρ’ ἐπισταμένως πεῖράν τ’ ὀβελοῖσιν,
ἐπισταμένως: Od. 5:25: Τηλέμαχον δὲ σὺ πέμψον ἐπισταμένως, δύνασαι γάρ,
ἐπισταμένως: Od. 5:245: ξέσσε δ’ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνε.
ἐπισταμένως: Od. 11:368: μῦθον δ’ ὡς ὅτ’ ἀοιδὸς ἐπισταμένως κατέλεξας,
ἐπισταμένως: Od. 12:307: νηός, ἔπειτα δὲ δόρπον ἐπισταμένως τετύκοντο.
ἐπισταμένως: Od. 17:341: ξέσσεν ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνε.
ἐπισταμένως: Od. 19:422: μίστυλλόν τ’ ἄρ’ ἐπισταμένως πεῖράν τ’ ὀβελοῖσιν
ἐπισταμένως: Od. 19:457: δῆσαν ἐπισταμένως, ἐπαοιδῇ δ’ αἷμα κελαινὸν
ἐπισταμένως: Od. 20:159: αἱ δ’ αὐτοῦ κατὰ δώματ’ ἐπισταμένως πονέοντο.
ἐπισταμένως: Od. 20:161: εὖ καὶ ἐπισταμένως κέασαν ξύλα, ταὶ δὲ γυναῖκες
ἐπισταμένως: Od. 21:44: ξέσσεν ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνεν,
ἐπισταμένως: Od. 23:197: εὖ καὶ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνα,
ἐπίστασθαι: Od. 2:117: ἔργα τ’ ἐπίστασθαι περικαλλέα καὶ φρένας ἐσθλὰς
ἐπίστασθαι: Od. 7:111: ἔργα τ’ ἐπίστασθαι περικαλλέα καὶ φρένας ἐσθλάς.
ἐπιστάτῃ: Od. 17:455: οὐ σύ γ’ ἂν ἐξ οἴκου σῷ ἐπιστάτῃ οὐδ’ ἅλα δοίης,
ἐπίστατο: Il. 5:60: Ἁρμονίδεω, ὃς χερσὶν ἐπίστατο δαίδαλα πάντα
ἐπίστατο: Il. 16:142: πάλλειν, ἀλλά μιν οἶος ἐπίστατο πῆλαι Ἀχιλλεὺς
ἐπίστατο: Il. 17:671: μνησάσθω· πᾶσιν γὰρ ἐπίστατο μείλιχος εἶναι
ἐπίστατο: Il. 19:389: πάλλειν, ἀλλά μιν οἶος ἐπίστατο πῆλαι Ἀχιλλεύς·
ἐπίστατο: Il. 23:705: πολλὰ δ’ ἐπίστατο ἔργα, τίον δέ ἑ τεσσαράβοιον.
ἐπιστέλλω: Od. 23:361: σοὶ δέ, γύναι, τόδ’ ἐπιστέλλω πινυτῇ περ ἐούσῃ·
ἐπιστεφέας: Il. 8:232: πίνοντες κρητῆρας ἐπιστεφέας οἴνοιο,
ἐπιστεφέας: Od. 2:431: στήσαντο κρητῆρας ἐπιστεφέας οἴνοιο,
ἐπιστήμων: Od. 16:374: αὐτὸς μὲν γὰρ ἐπιστήμων βουλῇ τε νόῳ τε,
ἐπιστήσονται: Il. 21:320: μυρίον, οὐδέ οἱ ὀστέ’ ἐπιστήσονται Ἀχαιοὶ
ἐπίστηται: Il. 16:243: εἴσεται ἤ ῥα καὶ οἶος ἐπίστηται πολεμίζειν
ἐπίστιόν: Od. 6:265: εἰρύαται· πᾶσιν γὰρ ἐπίστιόν ἐστιν ἑκάστῳ.
Ἐπίστορα: Il. 16:695: καὶ Πέριμον Μεγάδην καὶ Ἐπίστορα καὶ Μελάνιππον,
ἐπιστρέψας: Il. 3:370: ἕλκε δ’ ἐπιστρέψας μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς·
ἐπιστροφάδην: Il. 10:483: κτεῖνε δ’ ἐπιστροφάδην· τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς
ἐπιστροφάδην: Il. 21:20: τύπτε δ’ ἐπιστροφάδην· τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς
ἐπιστροφάδην: Od. 22:308: τύπτον ἐπιστροφάδην· τῶν δὲ στόνος ὤρνυτ’ ἀεικὴς
ἐπιστροφάδην: Od. 24:184: κτεῖνον ἐπιστροφάδην, τῶν δὲ στόνος ὤρνυτ’ ἀεικὴς
Ἐπίστροφον: Il. 2:692: κὰδ δὲ Μύνητ’ ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρους,
Ἐπίστροφος: Il. 2:517: Αὐτὰρ Φωκήων Σχεδίος καὶ Ἐπίστροφος ἦρχον
Ἐπίστροφος: Il. 2:856: Αὐτὰρ Ἁλιζώνων Ὀδίος καὶ Ἐπίστροφος ἦρχον
ἐπίστροφος: Od. 1:177: ἄλλοι, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐπίστροφος ἦν ἀνθρώπων.”
ἐπιστρωφῶσι: Od. 17:486: παντοῖοι τελέθοντες, ἐπιστρωφῶσι πόληας,
ἐπιστώσαντ’: Il. 21:286: χειρὶ δὲ χεῖρα λαβόντες ἐπιστώσαντ’ ἐπέεσσι.
ἐπισφυρίοις: Il. 3:331: καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·
ἐπισφυρίοις: Il. 11:18: καλὰς ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·
ἐπισφυρίοις: Il. 16:132: καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·
ἐπισφυρίοις: Il. 18:459: καὶ καλὰς κνημῖδας ἐπισφυρίοις ἀραρυίας
ἐπισφυρίοις: Il. 19:370: καλὰς ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·
ἐπίσχειν: Il. 17:465: ἔγχει ἐφορμᾶσθαι καὶ ἐπίσχειν ὠκέας ἵππους.
ἐπισχερώ: Il. 11:667: αὐτοί τε κτεινώμεθ’ ἐπισχερώ; οὐ γὰρ ἐμὴ ἲς
ἐπισχερώ: Il. 18:68: ἀκτὴν εἰσανέβαινον ἐπισχερώ, ἔνθα θαμειαὶ
ἐπισχερώ: Il. 23:125: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀκτῆς βάλλον ἐπισχερώ, ἔνθ’ ἄρ’ Ἀχιλλεὺς
ἐπισχεσίην: Od. 21:71: μύθου ποιήσασθαι ἐπισχεσίην ἐδύνασθε,
ἐπίσχεσις: Od. 17:451: μαψιδίως, ἐπεὶ οὔ τις ἐπίσχεσις οὐδ’ ἐλεητὺς
ἐπίσχετε: Od. 20:266: ὑμεῖς δέ, μνηστῆρες, ἐπίσχετε θυμὸν ἐνιπῆς
ἐπισχοίης: Il. 14:241: τῷ κεν ἐπισχοίης λιπαροὺς πόδας εἰλαπινάζων.
ἐπισχόμενος: Od. 22:15: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς κατὰ λαιμὸν ἐπισχόμενος βάλεν ἰῷ,
ἐπισχών: Il. 9:485: ὄψου τ’ ἄσαιμι προταμὼν καὶ οἶνον ἐπισχών.
ἐπιτάῤῥοθοι: Il. 12:180: πάντες ὅσοι Δαναοῖσι μάχης ἐπιτάῤῥοθοι ἦσαν.
ἐπιτάῤῥοθον: Il. 17:339: Ζῆν’ ὕπατον μήστωρα μάχης ἐπιτάῤῥοθον εἶναι·
ἐπιτάῤῥοθος: Il. 5:808: ῥηϊδίως· τοίη οἱ ἐγὼν ἐπιτάῤῥοθος ἦα.
ἐπιτάῤῥοθός: Il. 5:828: ἀθανάτων, τοίη τοι ἐγὼν ἐπιτάῤῥοθός εἰμι·
ἐπιτάῤῥοθός: Il. 11:366: εἴ πού τις καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάῤῥοθός ἐστι.
ἐπιτάῤῥοθός: Il. 20:453: εἴ πού τις καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάῤῥοθός ἐστι.
ἐπιτάῤῥοθος: Od. 24:182: γνωτὸν δ’ ἦν, ὅ ῥά τίς σφι θεῶν ἐπιτάῤῥοθος ἦεν·
ἐπιταῤῥόθω: Il. 21:289: τοίω γάρ τοι νῶϊ θεῶν ἐπιταῤῥόθω εἰμὲν
ἐπιτεῖλαι: Il. 4:64: ἀθάνατοι· σὺ δὲ θᾶσσον Ἀθηναίῃ ἐπιτεῖλαι
ἐπιτεῖλαι: Il. 10:56: ἐλθεῖν ἐς φυλάκων ἱερὸν τέλος ἠδ’ ἐπιτεῖλαι.
ἐπιτειλαμένῳ: Od. 17:21: ὥς τ’ ἐπιτειλαμένῳ σημάντορι πάντα πιθέσθαι.
ἐπιτείλας: Il. 10:72: Ὣς εἰπὼν ἀπέπεμπεν ἀδελφεὸν εὖ ἐπιτείλας·
ἐπιτείλας: Il. 13:213: τὸν μὲν ἑταῖροι ἔνεικαν, ὃ δ’ ἰητροῖς ἐπιτείλας
ἐπίτειλον: Il. 24:112: αἶψα μάλ’ ἐς στρατὸν ἐλθὲ καὶ υἱέϊ σῷ ἐπίτειλον·
ἐπιτείλω: Il. 10:63: ἦε θέω μετὰ σ’ αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω;
ἐπιτείλω: Il. 13:753: αἶψα δ’ ἐλεύσομαι αὖτις ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω.
ἐπιτέλλεαι: Il. 10:61: πῶς γάρ μοι μύθῳ ἐπιτέλλεαι ἠδὲ κελεύεις;
ἐπιτέλλεαι: Il. 23:95: καί μοι ταῦτα ἕκαστ’ ἐπιτέλλεαι; αὐτὰρ ἐγώ τοι
ἐπιτέλλεο: Il. 1:295: ἄλλοισιν δὴ ταῦτ’ ἐπιτέλλεο, μὴ γὰρ ἔμοιγε
ἐπιτέλλομαι: Il. 2:802: Ἕκτορ σοὶ δὲ μάλιστ’ ἐπιτέλλομαι, ὧδε δὲ ῥέξαι·
ἐπιτέλλομαι: Il. 9:68: κούροισιν μὲν ταῦτ’ ἐπιτέλλομαι· αὐτὰρ ἔπειτα
ἐπιτέλλομαι: Il. 19:192: σοὶ δ’ αὐτῷ τόδ’ ἐγὼν ἐπιτέλλομαι ἠδὲ κελεύω·
ἐπιτέλλομαι: Od. 8:40: κούροισιν μὲν ταῦτ’ ἐπιτέλλομαι· αὐτὰρ οἱ ἄλλοι
ἐπιτέλλομαι: Od. 12:217: σοὶ δέ, κυβερνῆθ’, ὧδ’ ἐπιτέλλομαι· ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ
ἐπιτέλλομαι: Od. 21:240: σοὶ δέ, Φιλοίτιε δῖε, θύρας ἐπιτέλλομαι αὐλῆς
ἐπιτέλλω: Il. 2:10: πάντα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορευέμεν ὡς ἐπιτέλλω·
ἐπιτέλλω: Il. 9:369: Ἀτρεΐδης· τῷ πάντ’ ἀγορευέμεν ὡς ἐπιτέλλω
ἐπιτέλλω: Od. 17:9: πρίν γ’ αὐτόν με ἴδηται· ἀτὰρ σοί γ’ ὧδ’ ἐπιτέλλω·
ἐπιτέρπεται: Od. 14:228: ἄλλος γάρ τ’ ἄλλοισιν ἀνὴρ ἐπιτέρπεται ἔργοις.
ἐπιτέτραπται: Il. 5:750: τῇς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε
ἐπιτέτραπται: Il. 8:394: τῇς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε
ἐπιτετράφαται: Il. 2:25: ᾧ λαοί τ’ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·
ἐπιτετράφαται: Il. 2:62: ᾧ λαοί τ’ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·
ἐπιτηδὲς: Il. 1:142: ἐν δ’ ἐρέτας ἐπιτηδὲς ἀγείρομεν, ἐς δ’ ἑκατόμβην
ἐπιτηδὲς: Od. 15:28: μνηστήρων σ’ ἐπιτηδὲς ἀριστῆες λοχόωσιν
ἐπιτιμήτωρ: Od. 9:270: Ζεὺς δ’ ἐπιτιμήτωρ ἱκετάων τε ξείνων τε,
ἐπιτλήτω: Il. 19:220: τώ τοι ἐπιτλήτω κραδίη μύθοισιν ἐμοῖσιν.
ἐπιτλήτω: Il. 23:591: τώ τοι ἐπιτλήτω κραδίη· ἵππον δέ τοι αὐτὸς
ἐπιτολμάτω: Od. 1:353: σοὶ δ’ ἐπιτολμάτω κραδίη καὶ θυμὸς ἀκούειν·
ἐπίτονος: Od. 12:423: ἐπίτονος βέβλητο, βοὸς ῥινοῖο τετευχώς·
ἐπιτράπεθ’: Il. 17:509: ἤτοι μὲν τὸν νεκρὸν ἐπιτράπεθ’ οἵ περ ἄριστοι
ἐπιτραπέουσι: Il. 10:421: εὕδουσι· Τρωσὶν γὰρ ἐπιτραπέουσι φυλάσσειν·
ἐπιτρέψαι: Od. 21:279: νῦν μὲν παῦσαι τόξον, ἐπιτρέψαι δὲ θεοῖσιν·
ἐπιτρέψαι: Od. 22:289: μῦθον ἐπιτρέψαι, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσι.
ἐπιτρέψειας: Od. 15:24: ἀλλὰ σύ γ’ ἐλθὼν αὐτὸς ἐπιτρέψειας ἕκαστα,
ἐπιτρέψειεν: Od. 7:149: ζωέμεναι, καὶ παισὶν ἐπιτρέψειεν ἕκαστος
ἐπίτρεψον: Od. 19:502: ἀλλ’ ἔχε σιγῇ μῦθον, ἐπίτρεψον δὲ θεοῖσιν.”
ἐπιτροχάδην: Il. 3:213: ἤτοι μὲν Μενέλαος ἐπιτροχάδην ἀγόρευε,
ἐπιτροχάδην: Od. 18:26: “ὢ πόποι, ὡς ὁ μολοβρὸς ἐπιτροχάδην ἀγορεύει,
ἐπιφθονέῃς: Od. 11:149: ᾧ δέ κ’ ἐπιφθονέῃς, ὁ δέ τοι πάλιν εἶσιν ὀπίσσω.”
ἐπιφλέγει: Il. 2:455: Ἠΰτε πῦρ ἀΐδηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην
ἐπιφλέγῃ: Il. 23:52: ὄφρ’ ἤτοι τοῦτον μὲν ἐπιφλέγῃ ἀκάματον πῦρ
ἐπιφρασσαίατ’: Od. 18:94: ἦκ’ ἐλάσαι, ἵνα μή μιν ἐπιφρασσαίατ’ Ἀχαιοί.
ἐπιφρασσαίατο: Il. 2:282: μῦθον ἀκούσειαν καὶ ἐπιφρασσαίατο βουλήν·
ἐπιφρασσαίμεθα: Il. 13:741: ἔνθεν δ’ ἂν μάλα πᾶσαν ἐπιφρασσαίμεθα βουλὴν
ἐπιφράσσετ’: Od. 15:444: δεσμῷ ἐν ἀργαλέῳ, ὑμῖν δ’ ἐπιφράσσετ’ ὄλεθρον.
ἐπίφρονα: Od. 16:242: χεῖράς τ’ αἰχμητὴν ἔμεναι καὶ ἐπίφρονα βουλήν·
ἐπίφρονα: Od. 19:326: ἀλλάων περίειμι νόον καὶ ἐπίφρονα μῆτιν,
ἐπίφρονά: Od. 23:12: ἄφρονα ποιῆσαι καὶ ἐπίφρονά περ μάλ’ ἐόντα,
ἐπιφρονέουσ’: Od. 19:385: ἔμμεναι, ὡς σύ περ αὐτὴ ἐπιφρονέουσ’ ἀγορεύεις.”
ἐπίφρονι: Od. 3:128: ἀλλ’ ἕνα θυμὸν ἔχοντε νόῳ καὶ ἐπίφρονι βουλῇ
ἐπιφροσύνας: Od. 19:22: “αἲ γὰρ δή ποτε, τέκνον, ἐπιφροσύνας ἀνέλοιο
ἐπιφροσύνην: Od. 5:437: εἰ μὴ ἐπιφροσύνην δῶκε γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἐπιχειρήσειν: Od. 24:395: δηρὸν γὰρ σίτῳ ἐπιχειρήσειν μεμαῶτες
ἐπιχεῦαι: Il. 24:303: χερσὶν ὕδωρ ἐπιχεῦαι ἀκήρατον· ἣ δὲ παρέστη
ἐπιχθόνιοι: Il. 1:272: τῶν οἳ νῦν βροτοί εἰσιν ἐπιχθόνιοι μαχέοιτο·
ἐπιχθονίοισιν: Od. 8:479: πᾶσι γὰρ ἀνθρώποισιν ἐπιχθονίοισιν ἀοιδοὶ
ἐπιχθονίοισιν: Od. 24:197: ἧς ἀρετῆς, τεύξουσι δ’ ἐπιχθονίοισιν ἀοιδὴν
ἐπιχθόνιος: Il. 2:553: τῷ δ’ οὔ πώ τις ὁμοῖος ἐπιχθόνιος γένετ’ ἀνὴρ
ἐπιχθόνιος: Il. 24:505: ἔτλην δ’ οἷ’ οὔ πώ τις ἐπιχθόνιος βροτὸς ἄλλος,
ἐπιχθονίων: Il. 1:266: κάρτιστοι δὴ κεῖνοι ἐπιχθονίων τράφεν ἀνδρῶν·
ἐπιχθονίων: Il. 4:45: ναιετάουσι πόληες ἐπιχθονίων ἀνθρώπων,
ἐπιχθονίων: Il. 9:554: Ἴδεώ θ’, ὃς κάρτιστος ἐπιχθονίων γένετ’ ἀνδρῶν
ἐπιχθονίων: Il. 24:220: εἰ μὲν γάρ τίς μ’ ἄλλος ἐπιχθονίων ἐκέλευεν,
ἐπιχθονίων: Od. 1:167: θαλπωρή, εἴ πέρ τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων
ἐπιχθονίων: Od. 17:115: ζωοῦ οὐδὲ θανόντος ἐπιχθονίων τευ ἀκοῦσαι,
ἐπιχθονίων: Od. 18:136: τοῖος γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων,
ἐπιχθονίων: Od. 22:414: οὔ τινα γὰρ τίεσκον ἐπιχθονίων ἀνθρώπων,
ἐπιχθονίων: Od. 23:65: οὔ τινα γὰρ τίεσκον ἐπιχθονίων ἀνθρώπων,
ἐπιχρίεσθαι: Od. 18:179: χρῶτ’ ἀπονίπτεσθαι καὶ ἐπιχρίεσθαι ἀλοιφῇ·
ἐπιχρίοντες: Od. 21:179: ὄφρα νέοι θάλποντες, ἐπιχρίοντες ἀλοιφῇ,
ἐπιχρίσασα: Od. 18:172: χρῶτ’ ἀπονιψαμένη καὶ ἐπιχρίσασα παρειάς,
ἐπιψαύῃ: Od. 8:547: ἀνέρι, ὅς τ’ ὀλίγον περ ἐπιψαύῃ πραπίδεσσι.
ἐπιωγαί: Od. 5:404: οὐ γὰρ ἔσαν λιμένες νηῶν ὀχοί, οὐδ’ ἐπιωγαί,
ἐπιών: Il. 18:546: δόσκεν ἀνὴρ ἐπιών· τοὶ δὲ στρέψασκον ἀν’ ὄγμους,
ἔπλεεν: Il. 14:251: ἔπλεεν Ἰλιόθεν Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξας.
ἔπλεθ’: Il. 4:479: ἔπλεθ’ ὑπ’ Αἴαντος μεγαθύμου δουρὶ δαμέντι.
ἔπλεθ’: Il. 17:303: ἔπλεθ’ ὑπ’ Αἴαντος μεγαθύμου δουρὶ δαμέντι.
ἔπλεν: Il. 12:11: καὶ Πριάμοιο ἄνακτος ἀπόρθητος πόλις ἔπλεν,
ἔπλεξε: Il. 14:176: πεξαμένη χερσὶ πλοκάμους ἔπλεξε φαεινοὺς
ἔπλεο: Il. 1:418: ἔπλεο· τώ σε κακῇ αἴσῃ τέκον ἐν μεγάροισι.
ἔπλεο: Il. 22:281: ἀλλά τις ἀρτιεπὴς καὶ ἐπίκλοπος ἔπλεο μύθων,
ἐπλέομεν: Od. 14:253: ἐπλέομεν βορέῃ ἀνέμῳ ἀκραέϊ καλῷ
ἔπλεον: Il. 3:444: ἔπλεον ἁρπάξας ἐν ποντοπόροισι νέεσσι,
ἔπλεον: Od. 3:158: ἔπλεον, ἐστόρεσεν δὲ θεὸς μεγακήτεα πόντον.
ἔπλετ’: Il. 1:506: ἔπλετ’· ἀτάρ μιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἔπλετ’: Od. 10:273: αὐτὰρ ἐγὼν εἶμι· κρατερὴ δέ μοι ἔπλετ’ ἀνάγκη.”
ἔπλετο: Il. 2:480: ἠΰτε βοῦς ἀγέληφι μέγ’ ἔξοχος ἔπλετο πάντων
ἔπλετο: Il. 6:434: ἀμβατός ἐστι πόλις καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος.
ἔπλετο: Il. 7:31: Ἰλίου εὕρωσιν, ἐπεὶ ὣς φίλον ἔπλετο θυμῷ
ἔπλετο: Il. 8:552: φαίνετ’ ἀριπρεπέα, ὅτε τ’ ἔπλετο νήνεμος αἰθήρ·
ἔπλετο: Il. 10:531: νῆας ἔπι γλαφυράς· τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ.
ἔπλετο: Il. 11:520: νῆας ἔπι γλαφυράς· τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ.
ἔπλετο: Il. 11:736: ἀλλ’ ὅτε δὴ Πυλίων καὶ Ἐπειῶν ἔπλετο νεῖκος,
ἔπλετο: Il. 12:271: ἀνέρες ἐν πολέμῳ, νῦν ἔπλετο ἔργον ἅπασι·
ἔπλετο: Il. 13:677: ἔπλετο· τοῖος γὰρ γαιήοχος ἐννοσίγαιος
ἔπλετο: Il. 14:158: ἥμενον εἰσεῖδε, στυγερὸς δέ οἱ ἔπλετο θυμῷ.
ἔπλετο: Il. 14:336: ἀλλ’ εἰ δή ῥ’ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ,
ἔπλετο: Il. 14:399: ὅσση ἄρα Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἔπλετο φωνὴ
ἔπλετο: Il. 15:227: ἔπλετο, ὅττι πάροιθε νεμεσσηθεὶς ὑπόειξε
ἔπλετο: Il. 19:57: ἔπλετο σοὶ καὶ ἐμοί, ὅ τε νῶΐ περ ἀχνυμένω κῆρ
ἔπλετο: Il. 22:116: ἠγάγετο Τροίηνδ’, ἥ τ’ ἔπλετο νείκεος ἀρχή,
ἔπλετο: Il. 22:185: ἔρξον ὅπῃ δή τοι νόος ἔπλετο, μὴ δ’ ἔτ’ ἐρώει.
ἔπλετο: Il. 23:548: εἰ δέ μιν οἰκτίρεις καί τοι φίλος ἔπλετο θυμῷ
ἔπλετο: Il. 24:94: κυάνεον, τοῦ δ’ οὔ τι μελάντερον ἔπλετο ἔσθος.
ἔπλετο: Od. 1:225: τίς δαίς, τίς δὲ ὅμιλος ὅδ’ ἔπλετο; τίπτε δέ σε χρεώ;
ἔπλετο: Od. 2:364: ἔπλετο; πῇ δ’ ἐθέλεις ἰέναι πολλὴν ἐπὶ γαῖαν
ἔπλετο: Od. 4:441: ἔνθα κεν αἰνότατος λόχος ἔπλετο· τεῖρε γὰρ αἰνῶς
ἔπλετο: Od. 5:392: ἔπλετο νηνεμίη· ὁ δ’ ἄρα σχεδὸν εἴσιδε γαῖαν
ἔπλετο: Od. 7:217: ἔπλετο, ἥ τ’ ἐκέλευσεν ἕο μνήσασθαι ἀνάγκῃ
ἔπλετο: Od. 8:571: ἤ κ’ ἀτέλεστ’ εἴη, ὥς οἱ φίλον ἔπλετο θυμῷ.
ἔπλετο: Od. 12:169: ἔπλετο νηνεμίη, κοίμησε δὲ κύματα δαίμων.
ἔπλετο: Od. 13:145: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ.”
ἔπλετο: Od. 14:397: Δουλίχιόνδ’ ἰέναι, ὅθι μοι φίλον ἔπλετο θυμῷ·
ἔπλετο: Od. 15:327: ἔπλετο; ἦ σύ γε πάγχυ λιλαίεαι αὐτόθ’ ὀλέσθαι,
ἔπλετο: Od. 17:57: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος.
ἔπλετο: Od. 18:113: ὅττι μάλιστ’ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ,
ἔπλετο: Od. 19:29: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος·
ἔπλετο: Od. 20:304: “Κτήσιππ’, ἦ μάλα τοι τόδε κέρδιον ἔπλετο θυμῷ·
ἔπλετο: Od. 21:386: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος,
ἔπλετο: Od. 21:397: “ἦ τις θηητὴρ καὶ ἐπίκλοπος ἔπλετο τόξων·
ἔπλετο: Od. 22:48: ἀλλ’ ὁ μὲν ἤδη κεῖται, ὃς αἴτιος ἔπλετο πάντων,
ἔπλετο: Od. 22:398: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος,
ἔπλευ: Il. 9:54: καὶ βουλῇ μετὰ πάντας ὁμήλικας ἔπλευ ἄριστος.
ἔπλευ: Il. 16:29: ἕλκε’ ἀκειόμενοι· σὺ δ’ ἀμήχανος ἔπλευ Ἀχιλλεῦ.
ἔπλευ: Il. 23:69: εὕδεις, αὐτὰρ ἐμεῖο λελασμένος ἔπλευ Ἀχιλλεῦ.
ἔπλευ: Il. 23:891: ἠδ’ ὅσσον δυνάμει τε καὶ ἥμασιν ἔπλευ ἄριστος·
ἔπληντ’: Il. 4:449: ἔπληντ’ ἀλλήλῃσι, πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
ἔπληντ’: Il. 8:63: ἔπληντ’ ἀλλήλῃσι, πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
ἐπλήσθη: Il. 20:156: Τῶν δ’ ἅπαν ἐπλήσθη πεδίον καὶ λάμπετο χαλκῷ
ἐπλίσσοντο: Od. 6:318: αἱ δ’ εὖ μὲν τρώχων, εὖ δ’ ἐπλίσσοντο πόδεσσιν·
ἔπνευσ’: Il. 24:442: ἐν δ’ ἔπνευσ’ ἵπποισι καὶ ἡμιόνοις μένος ἠΰ.
ἑποίατο: Od. 6:319: ἡ δὲ μάλ’ ἡνιόχευεν, ὅπως ἅμ’ ἑποίατο πεζοὶ
ἐποίει: Od. 19:34: χρύσεον λύχνον ἔχουσα φάος περικαλλὲς ἐποίει.
ἐποίει: Od. 23:178: ἐκτὸς ἐϋσταθέος θαλάμου, τόν ῥ’ αὐτὸς ἐποίει·
ἕποιεν: Od. 14:195: δαίνυσθαι ἀκέοντ’, ἄλλοι δ’ ἐπὶ ἔργον ἕποιεν·
ἐποίησαν: Il. 6:316: οἵ οἱ ἐποίησαν θάλαμον καὶ δῶμα καὶ αὐλὴν
ἐποίησαν: Od. 1:235: οἳ κεῖνον μὲν ἄϊστον ἐποίησαν περὶ πάντων
ἐποίησαν: Od. 1:239: τῶ κέν οἱ τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοί,
ἐποίησαν: Od. 14:369: τῶ κέν οἱ τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοί,
ἐποίησαν: Od. 24:32: τῶ κέν τοι τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοί,
ἐποίησεν: Il. 7:222: ὅς οἱ ἐποίησεν σάκος αἰόλον ἑπταβόειον
ἐποίησεν: Il. 12:30: λεῖα δ’ ἐποίησεν παρ’ ἀγάῤῥοον Ἐλλήσποντον,
ἐποίησεν: Od. 8:493: δουρατέου, τὸν Ἐπειὸς ἐποίησεν σὺν Ἀθήνῃ,
ἕποιθ’: Il. 23:297: δῶρ’, ἵνα μή οἱ ἕποιθ’ ὑπὸ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν,
ἕποιο: Od. 15:431: “ἦ ῥά κε νῦν πάλιν αὖτις ἅμ’ ἡμῖν οἴκαδ’ ἕποιο,
ἐποίπνυον: Il. 18:421: αἳ μὲν ὕπαιθα ἄνακτος ἐποίπνυον· αὐτὰρ ὃ ἔῤῥων
ἐποίπνυον: Od. 3:430: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐποίπνυον· ἦλθε μὲν ἂρ βοῦς
ἐποίσει: Il. 1:89: σοὶ κοίλῃς παρὰ νηυσὶ βαρείας χεῖρας ἐποίσει
ἐποίσει: Od. 16:438: ὅς κεν Τηλεμάχῳ, σῷ υἱέϊ, χεῖρας ἐποίσει
ἕποιτο: Il. 3:255: τῷ δέ κε νικήσαντι γυνὴ καὶ κτήμαθ’ ἕποιτο·
ἕποιτο: Il. 4:314: ὥς τοι γούναθ’ ἕποιτο, βίη δέ τοι ἔμπεδος εἴη·
ἕποιτο: Il. 10:222: Τρώων· ἀλλ’ εἴ τίς μοι ἀνὴρ ἅμ’ ἕποιτο καὶ ἄλλος
ἕποιτο: Il. 24:149: κῆρύξ τίς οἱ ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ’ ἰθύνοι
ἕποιτο: Il. 24:178: κῆρύξ τίς τοι ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ’ ἰθύνοι
ἐποίχεσθαι: Il. 6:492: ἔργον ἐποίχεσθαι· πόλεμος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
ἐποίχεσθαι: Od. 1:358: ἔργον ἐποίχεσθαι· μῦθος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
ἐποίχεσθαι: Od. 13:34: δόρπον ἐποίχεσθαι, βλάβεται δέ τε γούνατ’ ἰόντι·
ἐποίχεσθαι: Od. 17:227: ἔργον ἐποίχεσθαι, ἀλλὰ πτώσσων κατὰ δῆμον
ἐποίχεσθαι: Od. 18:363: ἔργον ἐποίχεσθαι, ἀλλὰ πτώσσειν κατὰ δῆμον
ἐποίχεσθαι: Od. 21:352: ἔργον ἐποίχεσθαι· τόξον δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
ἐποιχομένη: Il. 5:720: ἣ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους
ἐποιχομένη: Il. 8:382: ἣ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους
ἐποιχομένη: Od. 5:62: ἱστὸν ἐποιχομένη χρυσείῃ κερκίδ’ ὕφαινεν.
ἐποιχομένη: Od. 5:124: οἷσ’ ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν.
ἐποιχομένη: Od. 6:282: βέλτερον, εἰ καὐτή περ ἐποιχομένη πόσιν εὗρεν
ἐποιχομένη: Od. 10:226: “ὦ φίλοι, ἔνδον γάρ τις ἐποιχομένη μέγαν ἱστὸν
ἐποιχομένη: Od. 10:254: ἔνθα δέ τις μέγαν ἱστὸν ἐποιχομένη λίγ’ ἄειδεν
ἐποιχομένη: Od. 11:173: οἷσ’ ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν;
ἐποιχομένη: Od. 11:199: οἷσ’ ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν,
ἐποιχομένην: Il. 1:31: ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν·
ἐποιχομένης: Od. 10:222: ἱστὸν ἐποιχομένης μέγαν ἄμβροτον, οἷα θεάων
ἐποιχόμενοι: Il. 6:81: πάντῃ ἐποιχόμενοι πρὶν αὖτ’ ἐν χερσὶ γυναικῶν
ἐποιχόμενοι: Il. 10:167: πάντῃ ἐποιχόμενοι; σὺ δ’ ἀμήχανός ἐσσι γεραιέ.
ἐποιχόμενον: Il. 15:279: αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδον Ἕκτορ’ ἐποιχόμενον στίχας ἀνδρῶν
ἐποιχόμενον: Od. 17:346: αἰτίζειν μάλα πάντας ἐποιχόμενον μνηστῆρας·
ἐποιχόμενον: Od. 17:351: αἰτίζειν μάλα πάντας ἐποιχόμενον μνηστῆρας·
ἐποιχόμενος: Il. 5:508: πάντοσ’ ἐποιχόμενος· τοῦ δ’ ἐκραίαινεν ἐφετμὰς
ἐποιχόμενος: Il. 10:171: καὶ πολέες, τῶν κέν τις ἐποιχόμενος καλέσειεν·
ἐποιχόμενος: Il. 16:155: Μυρμιδόνας δ’ ἄρ’ ἐποιχόμενος θώρηξεν Ἀχιλλεὺς
ἐποιχόμενος: Il. 16:496: πάντῃ ἐποιχόμενος Σαρπηδόνος ἀμφιμάχεσθαι·
ἐποιχόμενος: Il. 16:533: πάντῃ ἐποιχόμενος Σαρπηδόνος ἀμφιμάχεσθαι·
ἐποιχόμενος: Il. 17:215: ὄτρυνεν δὲ ἕκαστον ἐποιχόμενος ἐπέεσσι
ἐποιχόμενος: Il. 24:759: οἷς ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν.
ἐποιχόμενος: Od. 3:280: οἷσ’ ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνε,
ἐποιχόμενος: Od. 15:411: οἷσ’ ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν.
ἑπόμεσθα: Il. 11:753: τόφρα γὰρ οὖν ἑπόμεσθα διὰ σπιδέος πεδίοιο
ἑπόμην: Il. 3:174: υἱέϊ σῷ ἑπόμην θάλαμον γνωτούς τε λιποῦσα
ἑπόμην: Od. 10:313: καὶ κάλει· αὐτὰρ ἐγὼν ἑπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ.
ἑπόμην: Od. 11:168: ἐξ οὗ τὰ πρώτισθ’ ἑπόμην Ἀγαμέμνονι δίῳ
ἑπόμην: Od. 14:298: τῷ ἑπόμην ἐπὶ νηός, ὀϊόμενός περ, ἀνάγκῃ.
ἐπόμην: Od. 14:482: ἀλλ’ ἐπόμην σάκος οἶον ἔχων καὶ ζῶμα φαεινόν.
ἑπόμην: Od. 15:470: ἔκφερεν· αὐτὰρ ἐγὼν ἑπόμην ἀεσιφροσύνῃσι.
ἐπομφάλιον: Il. 7:267: μέσσον ἐπομφάλιον· περιήχησεν δ’ ἄρα χαλκός.
ἕπον: Il. 7:316: τὸν δέρον ἀμφί θ’ ἕπον, καί μιν διέχευαν ἅπαντα,
ἕπον: Il. 11:483: Τρῶες ἕπον πολλοί τε καὶ ἄλκιμοι, αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
ἕπον: Od. 8:61: τοὺς δέρον ἀμφί θ’ ἕπον, τετύκοντό τε δαῖτ’ ἐρατεινήν.
ἕπον: Od. 19:421: τὸν δέρον ἀμφί θ’ ἕπον καί μιν διέχευαν ἅπαντα
ἐπονεῖτο: Il. 2:409: ᾔδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο.
ἐπονεῖτο: Il. 18:380: ὄφρ’ ὅ γε ταῦτ’ ἐπονεῖτο ἰδυίῃσι πραπίδεσσι,
ἐπονεῖτο: Il. 18:413: λάρνακ’ ἐς ἀργυρέην συλλέξατο, τοῖς ἐπονεῖτο·
ἐπονεῖτο: Od. 16:13: ἐκ δ’ ἄρα οἱ χειρῶν πέσον ἄγγεα, τοῖσ’ ἐπονεῖτο
ἕπονθ’: Il. 11:474: Τρῶες ἕπονθ’ ὡς εἴ τε δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν
ἕπονθ’: Il. 13:492: λαοὶ ἕπονθ’, ὡς εἴ τε μετὰ κτίλον ἕσπετο μῆλα
ἕπονθ’: Il. 13:710: λαοὶ ἕπονθ’ ἕταροι, οἵ οἱ σάκος ἐξεδέχοντο
ἕποντ’: Il. 2:578: λαοὶ ἕποντ’· ἐν δ’ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν
ἕποντ’: Il. 16:551: λαοὶ ἕποντ’, ἐν δ’ αὐτὸς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι·
ἕποντ’: Od. 4:643: κοῦροι ἕποντ’; Ἰθάκης ἐξαίρετοι, ἦ ἑοὶ αὐτοῦ
ἕποντ’: Od. 4:653: οἵ οἱ ἕποντ’· ἐν δ’ ἀρχὸν ἐγὼ βαίνοντ’ ἐνόησα
ἕποντα: Il. 6:321: τὸν δ’ εὗρ’ ἐν θαλάμῳ περικαλλέα τεύχε’ ἕποντα
ἕπονται: Il. 15:204: οἶσθ’ ὡς πρεσβυτέροισιν Ἐρινύες αἰὲν ἕπονται.
ἕπονται: Od. 3:363: οἱ δ’ ἄλλοι φιλότητι νεώτεροι ἄνδρες ἕπονται,
ἕπονται: Od. 3:376: εἰ δή τοι νέῳ ὧδε θεοὶ πομπῆες ἕπονται.
ἕπονται: Od. 15:262: σῆς τ’ αὐτοῦ κεφαλῆς καὶ ἑταίρων, οἵ τοι ἕπονται,
ἕπονται: Od. 16:248: κοῦροι κεκριμένοι, ἓξ δὲ δρηστῆρες ἕπονται·
ἕπονται: Od. 20:237: γνοίης χ’, οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται.”
ἕπονται: Od. 21:202: γνοίης χ’, οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται.”
ἕποντο: Il. 1:424: χθιζὸς ἔβη κατὰ δαῖτα, θεοὶ δ’ ἅμα πάντες ἕποντο·
ἕποντο: Il. 2:524: τοῖς δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
ἕποντο: Il. 2:534: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο
ἕποντο: Il. 2:542: τῷ δ’ ἅμ’ Ἄβαντες ἕποντο θοοὶ ὄπιθεν κομόωντες
ἕποντο: Il. 2:545: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
ἕποντο: Il. 2:556: τῷ δ’ ἅμα πεντήκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
ἕποντο: Il. 2:568: τοῖσι δ’ ἅμ’ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
ἕποντο: Il. 2:619: νῆες ἕποντο θοαί, πολέες δ’ ἔμβαινον Ἐπειοί.
ἕποντο: Il. 2:630: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
ἕποντο: Il. 2:637: τῷ δ’ ἅμα νῆες ἕποντο δυώδεκα μιλτοπάρῃοι.
ἕποντο: Il. 2:644: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
ἕποντο: Il. 2:652: τοῖσι δ’ ἅμ’ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
ἕποντο: Il. 2:710: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
ἕποντο: Il. 2:737: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
ἕποντο: Il. 2:747: τοῖς δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
ἕποντο: Il. 2:749: τῷ δ’ Ἐνιῆνες ἕποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοὶ
ἕποντο: Il. 2:759: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
ἕποντο: Il. 2:762: αὐτῶν ἠδ’ ἵππων, οἳ ἅμ’ Ἀτρεΐδῃσιν ἕποντο.
ἕποντο: Il. 3:143: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο,
ἕποντο: Il. 3:240: ἢ δεύρω μὲν ἕποντο νέεσσ’ ἔνι ποντοπόροισι,
ἕποντο: Il. 4:91: λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο ἀπ’ Αἰσήποιο ῥοάων·
ἕποντο: Il. 4:202: λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο Τρίκης ἐξ ἱπποβότοιο.
ἕποντο: Il. 9:44: ἑστᾶσ’, αἵ τοι ἕποντο Μυκήνηθεν μάλα πολλαί.
ἕποντο: Il. 9:684: ὣς ἔφατ’· εἰσὶ καὶ οἵδε τάδ’ εἰπέμεν, οἵ μοι ἕποντο,
ἕποντο: Il. 10:194: Ὣς εἰπὼν τάφροιο διέσσυτο· τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
ἕποντο: Il. 11:228: σὺν δυοκαίδεκα νηυσὶ κορωνίσιν, αἵ οἱ ἕποντο.
ἕποντο: Il. 11:564: νύσσοντες ξυστοῖσι μέσον σάκος αἰὲν ἕποντο.
ἕποντο: Il. 12:87: πένταχα κοσμηθέντες ἅμ’ ἡγεμόνεσσιν ἕποντο.
ἕποντο: Il. 12:124: τῇ ῥ’ ἰθὺς φρονέων ἵππους ἔχε, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
ἕποντο: Il. 12:196: τόφρ’ οἳ Πουλυδάμαντι καὶ Ἕκτορι κοῦροι ἕποντο,
ἕποντο: Il. 12:251: Ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
ἕποντο: Il. 13:40: Ἕκτορι Πριαμίδῃ ἄμοτον μεμαῶτες ἕποντο
ἕποντο: Il. 13:690: ἦρχ’ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς, οἳ δ’ ἅμ’ ἕποντο
ἕποντο: Il. 13:712: οὐδ’ ἄρ’ Ὀϊλιάδῃ μεγαλήτορι Λοκροὶ ἕποντο·
ἕποντο: Il. 13:717: Ἴλιον εἰς ἅμ’ ἕποντο πεποιθότες, οἷσιν ἔπειτα
ἕποντο: Il. 13:801: χαλκῷ μαρμαίροντες ἅμ’ ἡγεμόνεσσιν ἕποντο.
ἕποντο: Il. 13:833: Ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο· τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
ἕποντο: Il. 15:277: ὣς Δαναοὶ εἷος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο
ἕποντο: Il. 16:504: ἐκ χροὸς ἕλκε δόρυ, προτὶ δὲ φρένες αὐτῷ ἕποντο·
ἕποντο: Il. 17:730: ὣς Τρῶες εἷος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο
ἕποντο: Il. 17:753: Τρώων· οἳ δ’ ἅμ’ ἕποντο, δύω δ’ ἐν τοῖσι μάλιστα
ἕποντο: Il. 18:525: οἳ δὲ τάχα προγένοντο, δύω δ’ ἅμ’ ἕποντο νομῆες
ἕποντο: Il. 18:572: μολπῇ τ’ ἰυγμῷ τε ποσὶ σκαίροντες ἕποντο.
ἕποντο: Il. 18:578: τέσσαρες, ἐννέα δέ σφι κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο.
ἕποντο: Il. 24:327: καρπαλίμως κατὰ ἄστυ· φίλοι δ’ ἅμα πάντες ἕποντο
ἕποντο: Il. 24:573: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω θεράποντες ἕποντο
ἕποντο: Od. 1:331: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο.
ἕποντο: Od. 2:11: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω κύνες ἀργοὶ ἕποντο.
ἕποντο: Od. 2:413: ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο.
ἔποντο: Od. 3:165: αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηυσὶν ἀολλέσιν, αἵ μοι ἔποντο,
ἕποντο: Od. 4:536: οὐδέ τις Ἀτρεΐδεω ἑτάρων λίπεθ’, οἵ οἱ ἕποντο,
ἕποντο: Od. 8:46: ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
ἕποντο: Od. 8:104: ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο.
ἕποντο: Od. 9:159: νῆες μέν μοι ἕποντο δυώδεκα, ἐς δὲ ἑκάστην
ἕποντο: Od. 10:231: καὶ κάλει· οἱ δ’ ἅμα πάντες ἀϊδρείῃσιν ἕποντο·
ἕποντο: Od. 10:257: καὶ κάλει· οἱ δ’ ἅμα πάντες ἀϊδρείῃσιν ἕποντο·
ἕποντο: Od. 11:372: Ἴλιον εἰς ἅμ’ ἕποντο καὶ αὐτοῦ πότμον ἐπέσπον.
ἕποντο: Od. 15:162: ἥμερον ἐξ αὐλῆς· οἱ δ’ ἰύζοντες ἕποντο
ἕποντο: Od. 15:541: πείθῃ ἐμῶν ἑτάρων, οἵ μοι Πύλον εἰς ἅμ’ ἕποντο·
ἕποντο: Od. 17:62: ἔγχος ἔχων· ἅμα τῷ γε κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο.
ἕποντο: Od. 17:214: δεῖπνον μνηστήρεσσι· δύω δ’ ἅμ’ ἕποντο νομῆες.
ἕποντο: Od. 18:207: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο.
ἕποντο: Od. 19:196: καί οἱ τοῖς ἄλλοισ’ ἑτάροισ’, οἳ ἅμ’ αὐτῷ ἕποντο,
ἕποντο: Od. 19:219: αὐτός θ’ οἷος ἔην, καὶ ἑταίρους, οἵ οἱ ἕποντο.”
ἕποντο: Od. 20:145: ἔγχος ἔχων· ἅμα τῷ γε κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο.
ἕποντο: Od. 20:175: δεῖπνον μνηστήρεσσι· δύω δ’ ἅμ’ ἕποντο νομῆες.
ἕποντο: Od. 24:5: τῇ ῥ’ ἄγε κινήσας, ταὶ δὲ τρίζουσαι ἕποντο.
ἐποπίζεο: Od. 5:146: “οὕτω νῦν ἀπόπεμπε, Διὸς δ’ ἐποπίζεο μῆνιν,
ἐποπτεύεσκε: Od. 16:140: ἔργα τ’ ἐποπτεύεσκε μετὰ δμώων τ’ ἐνὶ οἴκῳ
ἔπορ’: Od. 20:71: εἶδος καὶ πινυτήν, μῆκος δ’ ἔπορ’ Ἄρτεμις ἁγνή,
ἐπορεξάμενος: Il. 5:335: ἔνθ’ ἐπορεξάμενος μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς
ἐπόρθεον: Il. 4:308: ὧδε καὶ οἱ πρότεροι πόλεας καὶ τείχε’ ἐπόρθεον
ἐπόρνυε: Il. 15:613: ἔσσεσθ’· ἤδη γάρ οἱ ἐπόρνυε μόρσιμον ἦμαρ
ἔπορον: Il. 17:196: πατρὶ φίλῳ ἔπορον· ὃ δ’ ἄρα ᾧ παιδὶ ὄπασσε
ἔπορον: Od. 16:230: κάτθεσαν εἰν Ἰθάκῃ, ἔπορον δέ μοι ἀγλαὰ δῶρα,
ἐπόρουσα: Il. 11:746: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπόρουσα κελαινῇ λαίλαπι ἶσος,
ἐπόρουσαν: Il. 4:472: ἀλλήλοις ἐπόρουσαν, ἀνὴρ δ’ ἄνδρ’ ἐδνοπάλιζεν.
ἐπορούσας: Il. 13:541: ἔνθ’ Αἰνέας Ἀφαρῆα Καλητορίδην ἐπορούσας
ἐπορούσας: Il. 16:330: Αἴας δὲ Κλεόβουλον Ὀϊλιάδης ἐπορούσας
ἐπορούσας: Il. 17:481: Ὣς ἔφατ’, Ἀλκιμέδων δὲ βοηθόον ἅρμ’ ἐπορούσας
ἐπόρουσε: Il. 3:379: αὐτὰρ ὃ ἂψ ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων
ἐπόρουσε: Il. 5:432: Αἰνείᾳ δ’ ἐπόρουσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,
ἐπόρουσε: Il. 5:436: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων,
ἐπόρουσε: Il. 5:793: Τυδεΐδῃ δ’ ἐπόρουσε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἐπόρουσε: Il. 11:256: ἀλλ’ ἐπόρουσε Κόωνι ἔχων ἀνεμοτρεφὲς ἔγχος.
ἐπόρουσε: Il. 11:579: Εὐρύπυλος δ’ ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο τεύχε’ ἀπ’ ὤμων.
ἐπόρουσε: Il. 13:550: Ἀντίλοχος δ’ ἐπόρουσε, καὶ αἴνυτο τεύχε’ ἀπ’ ὤμων
ἐπόρουσε: Il. 15:525: τόφρα δὲ τῷ ἐπόρουσε Δόλοψ αἰχμῆς ἐῢ εἰδὼς
ἐπόρουσε: Il. 15:579: Ἀντίλοχος δ’ ἐπόρουσε κύων ὥς, ὅς τ’ ἐπὶ νεβρῷ
ἐπόρουσε: Il. 16:320: Ἀντιλόχῳ ἐπόρουσε κασιγνήτοιο χολωθεὶς
ἐπόρουσε: Il. 16:784: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἐπόρουσε θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
ἐπόρουσε: Il. 20:442: ἐμμεμαὼς ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων,
ἐπόρουσε: Il. 20:445: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἐπόρουσε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
ἐπόρουσε: Il. 21:33: αὐτὰρ ὃ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναι μενεαίνων.
ἐπόρουσε: Il. 21:392: ῥινοτόρος, καὶ πρῶτος Ἀθηναίῃ ἐπόρουσε
ἐπόρουσε: Il. 22:138: Πηλεΐδης δ’ ἐπόρουσε ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιθώς.
ἐπόρουσε: Od. 23:343: λυσιμελὴς ἐπόρουσε, λύων μελεδήματα θυμοῦ.
ἐπόρουσεν: Il. 15:520: τῷ δὲ Μέγης ἐπόρουσεν ἰδών· ὃ δ’ ὕπαιθα λιάσθη
ἐπόρουσεν: Il. 20:284: ἐμμεμαὼς ἐπόρουσεν ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ
ἐπόρουσεν: Il. 21:144: τῷ ῥ’ Ἀχιλεὺς ἐπόρουσεν, ὃ δ’ ἀντίος ἐκ ποταμοῖο
ἐπόρσειαν: Il. 7:42: οἶον ἐπόρσειαν πολεμίζειν Ἕκτορι δίῳ.
ἔπορσον: Il. 5:765: ἄγρει μάν οἱ ἔπορσον Ἀθηναίην ἀγελείην,
ἔπος: Il. 1:108: ἐσθλὸν δ’ οὔτέ τί πω εἶπας ἔπος οὔτ’ ἐτέλεσσας·
ἔπος: Il. 1:216: “ Χρὴ μὲν σφωΐτερόν γε θεὰ ἔπος εἰρύσσασθαι
ἔπος: Il. 1:361: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Il. 1:419: τοῦτο δέ τοι ἐρέουσα ἔπος Διὶ τερπικεραύνῳ
ἔπος: Il. 1:543: πρόφρων τέτληκας εἰπεῖν ἔπος ὅττι νοήσῃς. ”
ἔπος: Il. 2:361: οὔ τοι ἀπόβλητον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπω·
ἔπος: Il. 2:807: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ οὔ τι θεᾶς ἔπος ἠγνοίησεν,
ἔπος: Il. 3:83: στεῦται γάρ τι ἔπος ἐρέειν κορυθαίολος Ἕκτωρ.
ἔπος: Il. 3:204: ὦ γύναι ἦ μάλα τοῦτο ἔπος νημερτὲς ἔειπες·
ἔπος: Il. 3:398: θάμβησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Il. 4:350: Ἀτρεΐδη ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων;
ἔπος: Il. 5:170: στῆ δὲ πρόσθ’ αὐτοῖο ἔπος τέ μιν ἀντίον ηὔδα·
ἔπος: Il. 5:372: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἐκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Il. 5:683: Σαρπηδὼν Διὸς υἱός, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπε·
ἔπος: Il. 5:816: τώ τοι προφρονέως ἐρέω ἔπος οὐδ’ ἐπικεύσω.
ἔπος: Il. 6:54: ἀντίος ἦλθε θέων, καὶ ὁμοκλήσας ἔπος ηὔδα·
ἔπος: Il. 6:253: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Il. 6:406: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Il. 6:485: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Il. 7:108: δεξιτερῆς ἕλε χειρὸς ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔπος: Il. 7:375: καὶ δὲ τόδ’ εἰπέμεναι πυκινὸν ἔπος, αἴ κ’ ἐθέλωσι
ἔπος: Il. 7:394: καὶ δὲ τόδ’ ἠνώγεον εἰπεῖν ἔπος αἴ κ’ ἐθέλητε
ἔπος: Il. 8:8: πειράτω διακέρσαι ἐμὸν ἔπος, ἀλλ’ ἅμα πάντες
ἔπος: Il. 9:100: τώ σε χρὴ περὶ μὲν φάσθαι ἔπος ἠδ’ ἐπακοῦσαι,
ἔπος: Il. 10:377: χειρῶν δ’ ἁψάσθην· ὃ δὲ δακρύσας ἔπος ηὔδα·
ἔπος: Il. 10:461: ὑψόσ’ ἀνέσχεθε χειρὶ καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ἔπος: Il. 10:540: Οὔ πω πᾶν εἴρητο ἔπος ὅτ’ ἄρ’ ἤλυθον αὐτοί.
ἔπος: Il. 11:379: ἐκ λόχου ἀμπήδησε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ἔπος: Il. 11:651: νῦν δὲ ἔπος ἐρέων πάλιν ἄγγελος εἶμ’ Ἀχιλῆϊ.
ἔπος: Il. 11:787: ἀλλ’ εὖ οἱ φάσθαι πυκινὸν ἔπος ἠδ’ ὑποθέσθαι
ἔπος: Il. 12:163: Ἄσιος Ὑρτακίδης, καὶ ἀλαστήσας ἔπος ηὔδα·
ἔπος: Il. 13:619: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ἔπος: Il. 14:44: δείδω μὴ δή μοι τελέσῃ ἔπος ὄβριμος Ἕκτωρ,
ἔπος: Il. 14:83: Ἀτρεΐδη ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων·
ἔπος: Il. 14:212: οὐκ ἔστ’ οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι·
ἔπος: Il. 14:218: τόν ῥά οἱ ἔμβαλε χερσὶν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Il. 14:232: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔπος: Il. 14:234: ἠμὲν δή ποτ’ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες, ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν
ἔπος: Il. 14:296: στῆ δ’ αὐτῆς προπάροιθεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔπος: Il. 14:499: πέφραδέ τε Τρώεσσι καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ἔπος: Il. 15:114: χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος δ’ ἔπος ηὔδα·
ἔπος: Il. 15:206: Ἶρι θεὰ μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες·
ἔπος: Il. 15:234: κεῖθεν δ’ αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι ἔργον τε ἔπος τε,
ἔπος: Il. 15:398: χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος δ’ ἔπος ηὔδα·
ἔπος: Il. 15:552: τόν ῥ’ Ἕκτωρ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔπος: Il. 15:566: ἐν θυμῷ δ’ ἐβάλοντο ἔπος, φράξαντο δὲ νῆας
ἔπος: Il. 16:236: ἠμὲν δή ποτ’ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες εὐξαμένοιο,
ἔπος: Il. 16:686: νήπιος· εἰ δὲ ἔπος Πηληϊάδαο φύλαξεν
ἔπος: Il. 17:119: βῆ δὲ θέειν, εἶθαρ δὲ παριστάμενος ἔπος ηὔδα.
ἔπος: Il. 17:537: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ἔπος: Il. 17:701: Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ κακὸν ἔπος ἀγγελέοντα.
ἔπος: Il. 18:324: ὢ πόποι ἦ ῥ’ ἅλιον ἔπος ἔκβαλον ἤματι κείνῳ
ἔπος: Il. 18:384: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Il. 18:423: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Il. 19:7: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Il. 19:121: Ζεῦ πάτερ ἀργικέραυνε ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ θήσω·
ἔπος: Il. 20:250: ὁπποῖόν κ’ εἴπῃσθα ἔπος, τοῖόν κ’ ἐπακούσαις.
ἔπος: Il. 20:424: ὡς εἶδ’, ὣς ἀνεπᾶλτο, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ἔπος: Il. 21:183: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ἔπος: Il. 21:356: καίετο δ’ ἲς ποταμοῖο ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔπος: Il. 22:454: αἲ γὰρ ἀπ’ οὔατος εἴη ἐμεῦ ἔπος· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
ἔπος: Il. 23:102: χερσί τε συμπλατάγησεν, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν·
ἔπος: Il. 23:544: τοῦτο ἔπος· μέλλεις γὰρ ἀφαιρήσεσθαι ἄεθλον
ἔπος: Il. 24:56: εἴη κεν καὶ τοῦτο τεὸν ἔπος ἀργυρότοξε
ἔπος: Il. 24:75: ὄφρά τί οἱ εἴπω πυκινὸν ἔπος, ὥς κεν Ἀχιλλεὺς
ἔπος: Il. 24:92: εἶμι μέν, οὐδ’ ἅλιον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπῃ.
ἔπος: Il. 24:127: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Il. 24:224: εἶμι καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος ἔσσεται. εἰ δέ μοι αἶσα
ἔπος: Il. 24:286: στῆ δ’ ἵππων προπάροιθεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Il. 24:307: οὐρανὸν εἰσανιδών, καὶ φωνήσας ἔπος ηὔδα·
ἔπος: Il. 24:744: οὐδέ τί μοι εἶπες πυκινὸν ἔπος, οὗ τέ κεν αἰεὶ
ἔπος: Il. 24:767: ἀλλ’ οὔ πω σεῦ ἄκουσα κακὸν ἔπος οὐδ’ ἀσύφηλον·
ἔπος: Od. 1:64: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
ἔπος: Od. 2:272: οἷος κεῖνος ἔην τελέσαι ἔργον τε ἔπος τε,
ἔπος: Od. 2:302: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Od. 2:304: ἐν στήθεσσι κακὸν μελέτω ἔργον τε ἔπος τε,
ἔπος: Od. 3:99: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον ὑποστὰς ἐξετέλεσσε
ἔπος: Od. 3:226: “ὦ γέρον, οὔ πω τοῦτο ἔπος τελέεσθαι ὀΐω·
ἔπος: Od. 3:230: “Τηλέμαχε, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
ἔπος: Od. 3:243: νῦν δ’ ἐθέλω ἔπος ἄλλο μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
ἔπος: Od. 3:374: Τηλεμάχου δ’ ἕλε χεῖρα, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔπος: Od. 4:163: ὄφρα οἱ ἤ τι ἔπος ὑποθήεαι ἠέ τι ἔργον.
ἔπος: Od. 4:311: Τηλεμάχῳ δὲ παρῖζεν, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Od. 4:329: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον ὑποστὰς ἐξετέλεσσε
ἔπος: Od. 4:350: τῶν οὐδέν τοι ἐγὼ κρύψω ἔπος οὐδ’ ἐπικεύσω.
ἔπος: Od. 4:370: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα ἔπος φάτο φώνησέν τε·
ἔπος: Od. 4:503: εἰ μὴ ὑπερφίαλον ἔπος ἔκβαλε καὶ μέγ’ ἀάσθη·
ἔπος: Od. 4:610: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔπος: Od. 5:22: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
ἔπος: Od. 5:181: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔπος: Od. 6:254: ὤτρυνεν δ’ Ὀδυσῆα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔπος: Od. 6:289: ξεῖνε, σὺ δ’ ὦκ’ ἐμέθεν ξυνίει ἔπος, ὄφρα τάχιστα
ἔπος: Od. 7:330: εὐχόμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Od. 8:141: “Λαοδάμαν, μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες.
ἔπος: Od. 8:194: ἀνδρὶ δέμας εἰκυῖα, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Od. 8:241: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐμέθεν ξυνίει ἔπος, ὄφρα καὶ ἄλλῳ
ἔπος: Od. 8:291: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Od. 8:358: “οὐκ ἔστ’ οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι.”
ἔπος: Od. 8:397: καὶ δώρῳ, ἐπεὶ οὔ τι ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπεν.”
ἔπος: Od. 8:408: “χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε· ἔπος δ’ εἴ περ τι βέβακται
ἔπος: Od. 10:246: οὐδέ τι ἐκφάσθαι δύνατο ἔπος, ἱέμενός περ,
ἔπος: Od. 10:280: ἔν τ’ ἄρα μοι φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Od. 10:319: ῥάβδῳ πεπληγυῖα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔπος: Od. 11:146: “ῥηΐδιόν τοι ἔπος ἐρέω καὶ ἐνὶ φρεσὶ θήσω·
ἔπος: Od. 11:247: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Od. 11:346: Ἀλκινόου δ’ ἐκ τοῦδ’ ἔχεται ἔργον τε ἔπος τε.”
ἔπος: Od. 11:348: “τοῦτο μὲν οὕτω δὴ ἔσται ἔπος, αἴ κεν ἐγώ γε
ἔπος: Od. 11:561: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο, ἄναξ, ἵν’ ἔπος καὶ μῦθον ἀκούσῃς
ἔπος: Od. 12:266: οἰῶν τε βληχήν· καί μοι ἔπος ἔμπεσε θυμῷ
ἔπος: Od. 13:199: χερσὶ καταπρηνέσσ’, ὀλοφυρόμενος δ’ ἔπος ηὔδα·
ἔπος: Od. 14:52: ὅττι μιν ὣς ὑπέδεκτο, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Od. 14:131: αἶψά κε καὶ σύ, γεραιέ, ἔπος παρατεκτήναιο,
ἔπος: Od. 14:463: εὐξάμενός τι ἔπος ἐρέω· οἶνος γὰρ ἀνώγει,
ἔπος: Od. 14:466: καί τι ἔπος προέηκεν, ὅ πέρ τ’ ἄῤῥητον ἄμεινον.
ἔπος: Od. 14:509: οὐδέ τί πω παρὰ μοῖραν ἔπος νηκερδὲς ἔειπες·
ἔπος: Od. 15:27: ἄλλο δέ τοί τι ἔπος ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο θυμῷ.
ἔπος: Od. 15:124: πέπλον ἔχουσ’ ἐν χερσίν, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Od. 15:375: οὔτ’ ἔπος οὔτε τι ἔργον, ἐπεὶ κακὸν ἔμπεσεν οἴκῳ,
ἔπος: Od. 15:530: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Od. 15:536: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη·
ἔπος: Od. 16:11: οὔ πω πᾶν εἴρητο ἔπος, ὅτε οἱ φίλος υἱὸς
ἔπος: Od. 16:69: “Εὔμαι’, ἦ μάλα τοῦτο ἔπος θυμαλγὲς ἔειπες.
ἔπος: Od. 16:168: ἤδη νῦν σῷ παιδὶ ἔπος φάο μηδ’ ἐπίκευθε,
ἔπος: Od. 16:417: Ἀντίνοον δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔπος: Od. 16:469: κῆρυξ, ὃς δὴ πρῶτος ἔπος σῇ μητρὶ ἔειπεν.
ἔπος: Od. 17:141: τῶν οὐδέν τοι ἐγὼ κρύψω ἔπος οὐδ’ ἐπικεύσω.
ἔπος: Od. 17:163: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη·
ἔπος: Od. 17:215: τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν
ἔπος: Od. 17:584: οἴην πρὸς ξεῖνον φάσθαι ἔπος ἠδ’ ἐπακοῦσαι.”
ἔπος: Od. 18:78: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Od. 18:163: ἀχρεῖον δ’ ἐγέλασσεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔπος: Od. 18:166: παιδὶ δέ κεν εἴποιμι ἔπος, τό κε κέρδιον εἴη,
ἔπος: Od. 18:171: ἀλλ’ ἴθι καὶ σῷ παιδὶ ἔπος φάο μηδ’ ἐπίκευθε,
ἔπος: Od. 19:90: ἀμφίπολον δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Od. 19:98: ὄφρα καθεζόμενος εἴπῃ ἔπος ἠδ’ ἐπακούσῃ
ἔπος: Od. 19:309: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη·
ἔπος: Od. 19:362: δάκρυα δ’ ἔκβαλε θερμά, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν·
ἔπος: Od. 19:378: κήδεσιν. ἀλλ’ ἄγε νῦν ξυνίει ἔπος, ὅττι κεν εἴπω·
ἔπος: Od. 19:402: παυομένῳ δόρποιο, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔπος: Od. 19:492: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
ἔπος: Od. 20:111: ἥ ῥα μύλην στήσασα ἔπος φάτο, σῆμα ἄνακτι·
ἔπος: Od. 20:115: κρῆνον νῦν καὶ ἐμοὶ δειλῇ ἔπος, ὅττι κεν εἴπω·
ἔπος: Od. 20:236: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τελέσειε Κρονίων·
ἔπος: Od. 21:84: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Od. 21:167: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Od. 21:168: “Λειῶδες, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων,
ἔπος: Od. 21:193: “βουκόλε καὶ σύ, συφορβέ, ἔπος τί κε μυθησαίμην,
ἔπος: Od. 21:248: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔπος: Od. 21:278: λίσσομ’, ἐπεὶ καὶ τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπε,
ἔπος: Od. 21:287: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔπος: Od. 22:131: τοῖς δ’ Ἀγέλεως μετέειπεν ἔπος πάντεσσι πιφαύσκων·
ἔπος: Od. 22:247: τοῖς δ’ Ἀγέλεως μετέειπεν ἔπος πάντεσσι πιφαύσκων·
ἔπος: Od. 22:392: ὄφρα ἔπος εἴπωμι, τό μοι καταθύμιόν ἐστιν.”
ἔπος: Od. 23:70: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων,
ἔπος: Od. 23:96: Τηλέμαχος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔπος: Od. 23:106: οὐδέ τι προσφάσθαι δύναμαι ἔπος οὐδ’ ἐρέεσθαι
ἔπος: Od. 23:183: “ὦ γύναι, ἦ μάλα τοῦτο ἔπος θυμαλγὲς ἔειπες.
ἔπος: Od. 23:342: τοῦτ’ ἄρα δεύτατον εἶπεν ἔπος, ὅτε οἱ γλυκὺς ὕπνος
ἔπος: Od. 24:262: εἰπεῖν ἠδ’ ἐπακοῦσαι ἐμὸν ἔπος, ὡς ἐρέεινον
ἐποτρῦναι: Od. 10:531: δὴ τότ’ ἔπειθ’ ἑτάροισιν ἐποτρῦναι καὶ ἀνῶξαι
ἐποτρύνας: Od. 9:488: ὦσα παρέξ· ἑτάροισι δ’ ἐποτρύνας ἐκέλευσα
ἐποτρύνας: Od. 9:561: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
ἐποτρύνας: Od. 10:128: αἶψα δ’ ἐμοῖσ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
ἐποτρύνας: Od. 11:44: δὴ τότ’ ἔπειθ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
ἐπότρυνε: Il. 15:456: πολλὰ δ’ ἐπότρυνε σχεδὸν ἴσχειν εἰσορόωντα
ἐποτρύνει: Il. 6:439: ἤ νυ καὶ αὐτῶν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει.
ἐποτρύνει: Il. 15:43: ἀλλά που αὐτὸν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει,
ἐποτρύνει: Il. 15:725: ἡμετέρας, νῦν αὐτὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει.
ἐποτρύνει: Il. 17:178: ῥηϊδίως, ὁτὲ δ’ αὐτὸς ἐποτρύνει μαχέσασθαι.
ἐποτρύνει: Il. 20:171: μαστίεται, ἑὲ δ’ αὐτὸν ἐποτρύνει μαχέσασθαι,
ἐποτρύνει: Od. 5:139: ἐῤῥέτω, εἴ μιν κεῖνος ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει,
ἐποτρύνει: Od. 17:395: μύθοισιν χαλεποῖσιν, ἐποτρύνει δὲ καὶ ἄλλους.”
ἐποτρύνει: Od. 22:152: νῶϊν ἐποτρύνει πόλεμον κακὸν ἠὲ Μελανθεύς.”
ἐποτρύνειε: Od. 14:498: εἰ πλέονας παρὰ ναῦφιν ἐποτρύνειε νέεσθαι.”
ἐποτρύνειεν: Od. 14:461: ἄλλον ἐποτρύνειεν, ἐπεί ἑο κήδετο λίην·
ἐποτρύνῃ: Il. 10:130: Ἀργείων, ὅτε κέν τιν’ ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ.
ἐποτρύνῃ: Il. 15:148: ἕρδειν ὅττί κε κεῖνος ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ.
ἐποτρύνῃ: Od. 9:139: θυμὸς ἐποτρύνῃ καὶ ἐπιπνεύσωσιν ἀῆται.
ἐποτρύνῃ: Od. 15:73: ξεῖνον ἐποτρύνῃ καὶ ὃς ἐσσύμενον κατερύκῃ.
ἐποτρύνῃς: Od. 2:189: παρφάμενος ἐπέεσσιν ἐποτρύνῃς χαλεπαίνειν,
ἐποτρύνῃσι: Il. 16:690: ῥηϊδίως, ὅτε δ’ αὐτὸς ἐποτρύνῃσι μάχεσθαι·
ἐποτρύνῃσιν: Od. 8:45: τέρπειν, ὅππῃ θυμὸς ἐποτρύνῃσιν ἀείδειν.”
ἐποτρύνητον: Il. 6:83: αὐτὰρ ἐπεί κε φάλαγγας ἐποτρύνητον ἁπάσας,
ἐπότρυνον: Il. 15:258: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἱππεῦσιν ἐπότρυνον πολέεσσι
ἐπότρυνον: Od. 6:36: ἀλλ’ ἄγ’ ἐπότρυνον πατέρα κλυτὸν ἠῶθι πρὸ
ἐποτρύνοντα: Il. 13:767: θαρσύνονθ’ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι,
ἐποτρύνοντα: Il. 17:117: θαρσύνονθ’ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι·
ἐποτρύνοντα: Il. 17:683: θαρσύνονθ’ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι,
ἐποτρύνουσα: Il. 17:553: πρῶτον δ’ Ἀτρέος υἱὸν ἐποτρύνουσα προσηύδα
ἐποτρύνουσα: Il. 24:297: οὐκ ἂν ἔγωγέ σ’ ἔπειτα ἐποτρύνουσα κελοίμην
ἐποτρύνουσα: Od. 7:262: καὶ τότε δή μ’ ἐκέλευσεν ἐποτρύνουσα νέεσθαι
ἐποτρύνω: Il. 16:525: κεκλόμενος Λυκίοισιν ἐποτρύνω πολεμίζειν,
ἐποτρύνω: Od. 1:89: μᾶλλον ἐποτρύνω καί οἱ μένος ἐν φρεσὶ θείω,
ἐποτρυνώμεθα: Od. 8:31: ἡμεῖς δ’, ὡς τὸ πάρος περ, ἐποτρυνώμεθα πομπήν·
ἐποτρύνων: Il. 8:92: σμερδαλέον δ’ ἐβόησεν ἐποτρύνων Ὀδυσῆα·
ἐποτρύνων: Il. 12:50: τάφρον ἐποτρύνων διαβαινέμεν· οὐδέ οἱ ἵπποι
ἐποτρύνων: Il. 12:442: Ὣς φάτ’ ἐποτρύνων, οἳ δ’ οὔασι πάντες ἄκουον,
ἐποτρύνων: Il. 13:94: τοὺς ὅ γ’ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἐποτρύνων: Il. 13:480: τοὺς ὅ γ’ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἐποτρύνων: Il. 17:219: τοὺς ὅ γ’ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἐποτρύνων: Il. 20:364: Ὣς φάτ’ ἐποτρύνων· Τρώεσσι δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ
ἐποτρύνων: Il. 20:373: Ὣς φάτ’ ἐποτρύνων, οἳ δ’ ἀντίοι ἔγχε’ ἄειραν
ἐποτρύνων: Od. 2:422: Τηλέμαχος δ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνων ἐκέλευσεν
ἐποτρύνων: Od. 14:79: αὐτὸς δ’ ἀντίον ἷζεν, ἐποτρύνων δὲ προσηύδα·
ἐποτρύνων: Od. 15:208: καί μιν ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἐποτρύνων: Od. 15:217: Τηλέμαχος δ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνων ἐκέλευσεν·
ἐποτρύνων: Od. 15:287: Τηλέμαχος δ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνων ἐκέλευσεν
ἐποτρύνων: Od. 24:175: Τηλέμαχος δέ μιν οἶος ἐποτρύνων ἐκέλευσεν.
ἐποτρύνωσι: Od. 24:355: πάντῃ ἐποτρύνωσι Κεφαλλήνων πολίεσσι.”
ἐπουρανίοισι: Il. 6:129: οὐκ ἂν ἔγωγε θεοῖσιν ἐπουρανίοισι μαχοίμην.
ἐπουρανίοισι: Il. 6:527: δώῃ ἐπουρανίοισι θεοῖς αἰειγενέτῃσι
ἐπουρανίοισιν: Il. 6:131: δὴν ἦν, ὅς ῥα θεοῖσιν ἐπουρανίοισιν ἔριζεν·
ἐπουράνιος: Od. 17:484: οὐλόμεν’, εἰ δή πού τις ἐπουράνιος θεός ἐστι·
ἕπουσαν: Il. 10:516: ὡς ἴδ’ Ἀθηναίην μετὰ Τυδέος υἱὸν ἕπουσαν·
ἕπουσιν: Il. 15:555: οὐχ ὁράᾳς οἷον Δόλοπος περὶ τεύχε’ ἕπουσιν;
ἐποχήσεται: Il. 10:330: μὴ μὲν τοῖς ἵπποισιν ἀνὴρ ἐποχήσεται ἄλλος
ἐποχήσεται: Il. 17:449: Ἕκτωρ Πριαμίδης ἐποχήσεται· οὐ γὰρ ἐάσω.
ἐπόψεαι: Il. 14:145: εὐρὺ κονίσουσιν πεδίον, σὺ δ’ ἐπόψεαι αὐτὸς
ἐπόψεαι: Od. 20:233: σοῖσιν δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἐπόψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα,
ἐποψόμενον: Od. 7:324: ἦγον ἐποψόμενον Τιτυόν, Γαιήϊον υἱόν.
ἐποψόμενος: Od. 19:260: ᾤχετ’ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν.”
ἐποψόμενος: Od. 19:597: ᾤχετ’ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν.
ἐποψόμενος: Od. 23:19: ᾤχετ’ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν.
ἔπραθον: Il. 18:454: καί νύ κεν αὐτῆμαρ πόλιν ἔπραθον, εἰ μὴ Ἀπόλλων
ἔπραθον: Od. 9:40: Ἰσμάρῳ· ἔνθα δ’ ἐγὼ πόλιν ἔπραθον, ὤλεσα δ’ αὐτούς.
ἔπρεπε: Il. 12:104: τῶν ἄλλων μετά γ’ αὐτόν· ὃ δ’ ἔπρεπε καὶ διὰ πάντων.
ἔπρεπε: Od. 18:2: πτωχεύεσκ’ Ἰθάκης, μετὰ δ’ ἔπρεπε γαστέρι μάργῃ
ἔπρηξας: Il. 18:357: ἔπρηξας καὶ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη
ἕπτ’: Il. 9:85: ἕπτ’ ἔσαν ἡγεμόνες φυλάκων, ἑκατὸν δὲ ἑκάστῳ
ἕπτ’: Il. 9:122: ἕπτ’ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα,
ἕπτ’: Il. 9:264: ἕπτ’ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα,
ἕπτ’: Il. 19:246: ἕπτ’, ἀτὰρ ὀγδοάτην Βρισηΐδα καλλιπάρῃον.
ἑπτὰ: Il. 2:719: ἑπτὰ νεῶν· ἐρέται δ’ ἐν ἑκάστῃ πεντήκοντα
ἑπτὰ: Il. 6:421: οἳ δέ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν
ἑπτὰ: Il. 9:128: δώσω δ’ ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
ἑπτὰ: Il. 9:149: ἑπτὰ δέ οἱ δώσω εὖ ναιόμενα πτολίεθρα
ἑπτὰ: Il. 9:270: δώσει δ’ ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
ἑπτὰ: Il. 9:291: ἑπτὰ δέ τοι δώσει εὖ ναιόμενα πτολίεθρα
ἑπτὰ: Il. 9:634: οἴης· νῦν δέ τοι ἑπτὰ παρίσχομεν ἔξοχ’ ἀρίστας,
ἑπτὰ: Il. 19:243: ἑπτὰ μὲν ἐκ κλισίης τρίποδας φέρον, οὕς οἱ ὑπέστη,
ἑπτὰ: Il. 21:407: ἑπτὰ δ’ ἐπέσχε πέλεθρα πεσών, ἐκόνισε δὲ χαίτας,
ἑπτὰ: Od. 5:278: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέεν ἤματα ποντοπορεύων,
ἑπτὰ: Od. 7:267: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέον ἤματα ποντοπορεύων,
ἑπτὰ: Od. 9:202: χρυσοῦ μέν μοι δῶκ’ εὐεργέος ἑπτὰ τάλαντα,
ἑπτὰ: Od. 12:129: ἑπτὰ βοῶν ἀγέλαι, τόσα δ’ οἰῶν πώεα καλά,
ἑπτὰ: Od. 24:63: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μέν σε ὁμῶς νύκτας τε καὶ ἦμαρ
ἑπτὰ: Od. 24:274: χρυσοῦ μέν οἱ δῶκ’ εὐεργέος ἑπτὰ τάλαντα,
ἑπταβόειον: Il. 7:220: χάλκεον ἑπταβόειον, ὅ οἱ Τυχίος κάμε τεύχων
ἑπταβόειον: Il. 7:222: ὅς οἱ ἐποίησεν σάκος αἰόλον ἑπταβόειον
ἑπταβόειον: Il. 7:245: καὶ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάκος ἑπταβόειον
ἑπταβόειον: Il. 7:266: τῷ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάκος ἑπταβόειον
ἑπταβόειον: Il. 11:544: στῆ δὲ ταφών, ὄπιθεν δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον,
ἑπτάετες: Od. 3:305: ἑπτάετες δ’ ἤνασσε πολυχρύσοιο Μυκήνης,
ἑπτάετες: Od. 7:259: ἔνθα μὲν ἑπτάετες μένον ἔμπεδον, εἵματα δ’ αἰεὶ
ἑπτάετες: Od. 14:285: ἔνθα μὲν ἑπτάετες μένον αὐτόθι, πολλὰ δ’ ἄγειρα
ἑπταπόδην: Il. 15:729: θρῆνυν ἐφ’ ἑπταπόδην, λίπε δ’ ἴκρια νηὸς ἐΐσης.
Ἑπτάπορός: Il. 12:20: Ῥῆσός θ’ Ἑπτάπορός τε Κάρησός τε Ῥοδίος τε
ἑπταπύλοιο: Il. 4:406: ἡμεῖς καὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο
ἑπταπύλοιο: Od. 11:263: οἳ πρῶτοι Θήβης ἕδος ἔκτισαν ἑπταπύλοιο
ἔπταρεν: Od. 17:541: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ μέγ’ ἔπταρεν, ἀμφὶ δὲ δῶμα
ἔπτατ’: Od. 11:208: ἔπτατ’· ἐμοὶ δ’ ἄχος ὀξὺ γενέσκετο κηρόθι μᾶλλον,
ἔπτατ’: Od. 12:203: τῶν δ’ ἄρα δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατ’ ἐρετμά,
ἔπτατο: Il. 5:99: θώρηκος γύαλον· διὰ δ’ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός,
ἔπτατο: Il. 13:587: θώρηκος γύαλον, ἀπὸ δ’ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός.
ἔπτατο: Il. 13:592: πολλὸν ἀποπλαγχθεὶς ἑκὰς ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός.
ἔπτατο: Il. 16:469: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
ἔπτατο: Od. 10:163: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
ἔπτατο: Od. 19:454: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
ἔπτατο: Od. 24:534: τῶν δ’ ἄρα δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατο τεύχεα,
ἕπταχα: Od. 14:434: καὶ τὰ μὲν ἕπταχα πάντα διεμμοιρᾶτο δαΐζων·
ἔπτηξαν: Od. 8:190: βόμβησεν δὲ λίθος· κατὰ δ’ ἔπτηξαν ποτὶ γαίῃ
ἐπτοίηθεν: Od. 22:298: ὑψόθεν ἐξ ὀροφῆς· τῶν δὲ φρένες ἐπτοίηθεν.
ἐπτύσσοντο: Il. 13:134: ἔγχεα δ’ ἐπτύσσοντο θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
ἐπύθοντο: Il. 5:702: χάζονθ’, ὡς ἐπύθοντο μετὰ Τρώεσσιν Ἄρηα.
ἐπύθοντο: Il. 15:224: ἡμέτερον· μάλα γάρ κε μάχης ἐπύθοντο καὶ ἄλλοι,
ἐπύθοντο: Il. 15:379: Τρῶες δ’ ὡς ἐπύθοντο Διὸς κτύπον αἰγιόχοιο,
ἐπύθοντο: Il. 18:530: οἳ δ’ ὡς οὖν ἐπύθοντο πολὺν κέλαδον παρὰ βουσὶν
ἐπυράκτεον: Od. 9:328: ἄκρον, ἄφαρ δὲ λαβὼν ἐπυράκτεον ἐν πυρὶ κηλέῳ.
ἕπωμαι: Od. 15:81: ὄφρα τοι αὐτὸς ἕπωμαι, ὑποζεύξω δέ τοι ἵππους,
ἕπωμαι: Od. 19:528: ἦ ἤδη ἅμ’ ἕπωμαι, Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος
ἑπώμεθ’: Il. 12:78: Ἕκτορι πάντες ἑπώμεθ’ ἀολλέες· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ἐπώμνυον: Od. 15:437: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπώμνυον, ὡς ἐκέλευεν.
ἐπώμνυον: Od. 18:58: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπώμνυον, ὡς ἐκέλευεν.
ἐπώμοσε: Il. 10:332: Ὣς φάτο καί ῥ’ ἐπίορκον ἐπώμοσε, τὸν δ’ ὀρόθυνεν·
ἐπώνυμον: Il. 9:558: Ἀλκυόνην καλέεσκον ἐπώνυμον, οὕνεκ’ ἄρ’ αὐτῆς
ἐπώνυμον: Od. 7:54: Ἀρήτη δ’ ὄνομ’ ἐστὶν ἐπώνυμον, ἐκ δὲ τοκήων
ἐπώνυμον: Od. 19:409: τῷ δ’ Ὀδυσεὺς ὄνομ’ ἔστω ἐπώνυμον. αὐτὰρ ἐγώ γε,
ἐπώπτων: Od. 12:363: ἀλλ’ ὕδατι σπένδοντες ἐπώπτων ἔγκατα πάντα.
ἐπῶρσ’: Od. 5:109: ἥ σφιν ἐπῶρσ’ ἄνεμόν τε κακὸν καὶ κύματα μακρά.
ἐπῶρσ’: Od. 9:67: νηυσὶ δ’ ἐπῶρσ’ ἄνεμον βορέην νεφεληγερέτα Ζεὺς
ἐπῶρσε: Il. 17:72: ὅς ῥά οἱ Ἕκτορ’ ἐπῶρσε θοῷ ἀτάλαντον Ἄρηϊ
ἐπῶρσε: Il. 20:93: εἰρύσαθ’, ὅς μοι ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα.
ἐπῶρσε: Il. 22:204: ἐγγύθεν, ὅς οἱ ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα;
ἐπῶρσε: Od. 7:271: πολλῇ, τήν μοι ἐπῶρσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
ἐπῶρσε: Od. 22:429: εἴπω σῇ ἀλόχῳ, τῇ τις θεὸς ὕπνον ἐπῶρσε.”
ἐπῶρτ’: Il. 21:324: Ἦ, καὶ ἐπῶρτ’ Ἀχιλῆϊ κυκώμενος ὑψόσε θύων
ἐπώτρυνας: Od. 8:185: θυμοδακὴς γὰρ μῦθος· ἐπώτρυνας δέ με εἰπών.”
ἐπώχατο: Il. 12:340: καὶ πυλέων· πᾶσαι γὰρ ἐπώχατο, τοὶ δὲ κατ’ αὐτὰς
ἐπῴχετο: Il. 1:50: οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς,
ἐπῴχετο: Il. 1:383: θνῇσκον ἐπασσύτεροι, τὰ δ’ ἐπῴχετο κῆλα θεοῖο
ἐπῴχετο: Il. 5:330: ἐμμεμαώς· ὃ δὲ Κύπριν ἐπῴχετο νηλέϊ χαλκῷ
ἐπῴχετο: Il. 10:487: ὣς μὲν Θρήϊκας ἄνδρας ἐπῴχετο Τυδέος υἱὸς
ἐπῴχετο: Il. 15:676: ἀλλ’ ὅ γε νηῶν ἴκρι’ ἐπῴχετο μακρὰ βιβάσθων,
ἐπῴχετο: Il. 17:356: Αἴας γὰρ μάλα πάντας ἐπῴχετο πολλὰ κελεύων·
ἐπῴχετο: Od. 1:143: κῆρυξ δ’ αὐτοῖσιν θάμ’ ἐπῴχετο οἰνοχοεύων.
ἐπῴχετο: Od. 1:324: αὐτίκα δὲ μνηστῆρας ἐπῴχετο ἰσόθεος φώς.
ἐπῴχετο: Od. 4:451: ζατρεφέας, πάσας δ’ ἄρ’ ἐπῴχετο, λέκτο δ’ ἀριθμόν.