A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
ἐράασθε: Il. 16:208: φυλόπιδος μέγα ἔργον, ἕης τὸ πρίν γ’ ἐράασθε.
ἔραζε: Il. 12:156: νηῶν τ’ ὠκυπόρων· νιφάδες δ’ ὡς πῖπτον ἔραζε,
ἔραζε: Il. 16:459: αἱματοέσσας δὲ ψιάδας κατέχευεν ἔραζε
ἔραζε: Il. 17:619: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ἡνία χεῦεν ἔραζε.
ἔραζε: Il. 17:633: ἡμῖν δ’ αὔτως πᾶσιν ἐτώσια πίπτει ἔραζε.
ἔραζε: Il. 18:552: δράγματα δ’ ἄλλα μετ’ ὄγμον ἐπήτριμα πῖπτον ἔραζε,
ἔραζε: Od. 15:527: τίλλε πέλειαν ἔχων, κατὰ δὲ πτερὰ χεῦεν ἔραζε
ἔραζε: Od. 22:20: ὦσε ποδὶ πλήξας, ἀπὸ δ’ εἴδατα χεῦεν ἔραζε·
ἔραζε: Od. 22:85: κάππεσεν ἰδνωθείς, ἀπὸ δ’ εἴδατα χεῦεν ἔραζε
ἔραζε: Od. 22:280: ὦμον ἐπέγραψεν· τὸ δ’ ὑπέρπτατο, πῖπτε δ’ ἔραζε.
ἔραμαι: Il. 3:446: ὥς σεο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.
ἔραμαι: Il. 14:327: ὡς σέο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.
ἐραννήν: Od. 7:18: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλε πόλιν δύσεσθαι ἐραννήν,
ἐραννῆς: Il. 9:527: Αἰτωλοὶ μὲν ἀμυνόμενοι Καλυδῶνος ἐραννῆς,
ἐραννῆς: Il. 9:573: ὁππόθι πιότατον πεδίον Καλυδῶνος ἐραννῆς,
ἔρανος: Od. 1:226: εἰλαπίνη ἦε γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ’ ἐστίν,
ἐράνῳ: Od. 11:415: ἢ γάμῳ ἢ ἐράνῳ ἢ εἰλαπίνῃ τεθαλυίῃ.
ἐράπτομεν: Od. 16:379: οὕνεκά οἱ φόνον αἰπὺν ἐράπτομεν οὐδ’ ἐκίχημεν·
ἐρατὰ: Il. 3:64: μή μοι δῶρ’ ἐρατὰ πρόφερε χρυσέης Ἀφροδίτης·
ἔραται: Il. 9:64: ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀκρυόεντος.
ἐρατεινὰ: Il. 21:218: πλήθει γὰρ δή μοι νεκύων ἐρατεινὰ ῥέεθρα,
ἐρατεινὰς: Il. 2:532: Βῆσσάν τε Σκάρφην τε καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινὰς
ἐρατεινάς: Il. 2:583: Βρυσειάς τ’ ἐνέμοντο καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινάς,
ἐρατεινὴν: Il. 2:571: Ὀρνειάς τ’ ἐνέμοντο Ἀραιθυρέην τ’ ἐρατεινὴν
ἐρατεινὴν: Il. 2:591: Οἳ δὲ Πύλον τ’ ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην ἐρατεινὴν
ἐρατεινὴν: Il. 2:607: καὶ Τεγέην εἶχον καὶ Μαντινέην ἐρατεινὴν
ἐρατεινήν: Il. 3:175: παῖδά τε τηλυγέτην καὶ ὁμηλικίην ἐρατεινήν.
ἐρατεινὴν: Il. 5:210: ἤματι τῷ ἑλόμην ὅτε Ἴλιον εἰς ἐρατεινὴν
ἐρατεινὴν: Il. 6:156: τῷ δὲ θεοὶ κάλλός τε καὶ ἠνορέην ἐρατεινὴν
ἐρατεινὴν: Il. 14:226: Πιερίην δ’ ἐπιβᾶσα καὶ Ἠμαθίην ἐρατεινὴν
ἐρατεινὴν: Il. 18:291: πολλὰ δὲ δὴ Φρυγίην καὶ Μῃονίην ἐρατεινὴν
ἐρατεινὴν: Il. 19:347: ἀλλ’ ἴθι οἱ νέκτάρ τε καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν
ἐρατεινὴν: Il. 19:353: νέκταρ ἐνὶ στήθεσσι καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν
ἐρατεινήν: Od. 4:13: ἐπεὶ δὴ τὸ πρῶτον ἐγείνατο παῖδ’ ἐρατεινήν,
ἐρατεινήν: Od. 7:79: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον, λίπε δὲ Σχερίην ἐρατεινήν,
ἐρατεινήν: Od. 8:61: τοὺς δέρον ἀμφί θ’ ἕπον, τετύκοντό τε δαῖτ’ ἐρατεινήν.
ἐρατεινήν: Od. 20:117: ἐν μεγάροισ’ Ὀδυσῆος ἑλοίατο δαῖτ’ ἐρατεινήν,
ἐρατεινῆς: Il. 3:239: ἢ οὐχ ἑσπέσθην Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς,
ἐρατεινῆς: Il. 3:401: ἄξεις, ἢ Φρυγίης ἢ Μῃονίης ἐρατεινῆς,
ἐρατεινῆς: Il. 3:443: οὐδ’ ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς
ἐρατεινῆς: Od. 23:300: τὼ δ’ ἐπεὶ οὖν φιλότητος ἐταρπήτην ἐρατεινῆς,
ἐρατεινὸς: Od. 9:230: οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλ’ ἑτάροισι φανεὶς ἐρατεινὸς ἔσεσθαι.
ἐρατίζων: Il. 11:550: πάννυχοι ἐγρήσσοντες· ὃ δὲ κρειῶν ἐρατίζων
ἐρατίζων: Il. 17:660: πάννυχοι ἐγρήσσοντες· ὃ δὲ κρειῶν ἐρατίζων
ἔργ’: Il. 1:518: “ Ἦ δὴ λοίγια ἔργ’ ὅ τέ μ’ ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις
ἔργ’: Il. 16:392: ἐξ ὀρέων ἐπικάρ, μινύθει δέ τε ἔργ’ ἀνθρώπων·
ἔργ’: Il. 19:22: ἔργ’ ἔμεν ἀθανάτων, μὴ δὲ βροτὸν ἄνδρα τελέσσαι.
ἔργ’: Il. 19:131: χειρὶ περιστρέψας· τάχα δ’ ἵκετο ἔργ’ ἀνθρώπων.
ἔργ’: Od. 1:338: ἔργ’ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, τά τε κλείουσιν ἀοιδοί·
ἔργ’: Od. 6:259: ὄφρ’ ἂν μέν κ’ ἀγροὺς ἴομεν καὶ ἔργ’ ἀνθρώπων,
ἔργ’: Od. 8:307: δεῦθ’, ἵνα ἔργ’ ἀγέλαστα καὶ οὐκ ἐπιεικτὰ ἴδησθε,
ἔργ’: Od. 9:295: σχέτλια ἔργ’ ὁρόωντες· ἀμηχανίη δ’ ἔχε θυμόν.
ἔργ’: Od. 14:84: ἀλλὰ δίκην τίουσι καὶ αἴσιμα ἔργ’ ἀνθρώπων.
ἔργ’: Od. 14:344: ἑσπέριοι δ’ Ἰθάκης εὐδειέλου ἔργ’ ἀφίκοντο.
ἔργ’: Od. 16:107: τεθνάμεν ἢ τάδε γ’ αἰὲν ἀεικέα ἔργ’ ὁράασθαι,
ἔργ’: Od. 19:514: ἔς τ’ ἐμὰ ἔργ’ ὁρόωσα καὶ ἀμφιπόλων ἐνὶ οἴκῳ·
ἔργ’: Od. 20:317: τεθνάμεν ἢ τάδε γ’ αἰὲν ἀεικέα ἔργ’ ὁράασθαι,
ἔργα: Il. 1:115: οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτέ τι ἔργα.
ἔργα: Il. 1:573: “ Ἦ δὴ λοίγια ἔργα τάδ’ ἔσσεται οὐδ’ ἔτ’ ἀνεκτά,
ἔργα: Il. 2:38: νήπιος, οὐδὲ τὰ ᾔδη ἅ ῥα Ζεὺς μήδετο ἔργα·
ἔργα: Il. 2:252: οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν ὅπως ἔσται τάδε ἔργα,
ἔργα: Il. 2:338: νηπιάχοις οἷς οὔ τι μέλει πολεμήϊα ἔργα.
ἔργα: Il. 2:614: Ἀτρεΐδης, ἐπεὶ οὔ σφι θαλάσσια ἔργα μεμήλει.
ἔργα: Il. 2:751: οἵ τ’ ἀμφ’ ἱμερτὸν Τιταρησσὸν ἔργα νέμοντο
ἔργα: Il. 3:130: δεῦρ’ ἴθι νύμφα φίλη, ἵνα θέσκελα ἔργα ἴδηαι
ἔργα: Il. 3:321: ὁππότερος τάδε ἔργα μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔθηκε,
ἔργα: Il. 3:422: ἀμφίπολοι μὲν ἔπειτα θοῶς ἐπὶ ἔργα τράποντο,
ἔργα: Il. 4:14: ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα,
ἔργα: Il. 5:92: πολλὰ δ’ ὑπ’ αὐτοῦ ἔργα κατήριπε κάλ’ αἰζηῶν·
ἔργα: Il. 5:428: οὔ τοι τέκνον ἐμὸν δέδοται πολεμήϊα ἔργα,
ἔργα: Il. 5:429: ἀλλὰ σύ γ’ ἱμερόεντα μετέρχεο ἔργα γάμοιο,
ἔργα: Il. 5:757: Ζεῦ πάτερ οὐ νεμεσίζῃ Ἄρῃ τάδε καρτερὰ ἔργα
ἔργα: Il. 5:872: Ζεῦ πάτερ οὐ νεμεσίζῃ ὁρῶν τάδε καρτερὰ ἔργα;
ἔργα: Il. 5:876: οὐλομένην, ᾗ τ’ αἰὲν ἀήσυλα ἔργα μέμηλεν.
ἔργα: Il. 6:289: ἔνθ’ ἔσάν οἱ πέπλοι παμποίκιλα ἔργα γυναικῶν
ἔργα: Il. 6:324: ἧστο καὶ ἀμφιπόλοισι περικλυτὰ ἔργα κέλευε.
ἔργα: Il. 6:348: ἔνθά με κῦμ’ ἀπόερσε πάρος τάδε ἔργα γενέσθαι.
ἔργα: Il. 6:490: ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε
ἔργα: Il. 7:236: ἠὲ γυναικός, ἣ οὐκ οἶδεν πολεμήϊα ἔργα.
ἔργα: Il. 8:9: αἰνεῖτ’, ὄφρα τάχιστα τελευτήσω τάδε ἔργα.
ἔργα: Il. 8:130: Ἔνθά κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο,
ἔργα: Il. 8:453: πρὶν πόλεμόν τε ἰδεῖν πολέμοιό τε μέρμερα ἔργα.
ἔργα: Il. 9:128: δώσω δ’ ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
ἔργα: Il. 9:228: δαίνυσθ’· ἀλλ’ οὐ δαιτὸς ἐπηράτου ἔργα μέμηλεν,
ἔργα: Il. 9:270: δώσει δ’ ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
ἔργα: Il. 9:390: ἔργα δ’ Ἀθηναίῃ γλαυκώπιδι ἰσοφαρίζοι·
ἔργα: Il. 9:591: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμὸς ἀκούοντος κακὰ ἔργα,
ἔργα: Il. 10:51: ἔργα δ’ ἔρεξ’ ὅσα φημὶ μελησέμεν Ἀργείοισι
ἔργα: Il. 10:289: κεῖσ’· ἀτὰρ ἂψ ἀπιὼν μάλα μέρμερα μήσατο ἔργα
ἔργα: Il. 10:524: θυνόντων ἄμυδις· θηεῦντο δὲ μέρμερα ἔργα
ἔργα: Il. 11:310: Ἔνθά κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο,
ἔργα: Il. 11:718: οὐ γάρ πώ τί μ’ ἔφη ἴδμεν πολεμήϊα ἔργα.
ἔργα: Il. 11:837: πῶς τὰρ ἔοι τάδε ἔργα; τί ῥέξομεν Εὐρύπυλ’ ἥρως;
ἔργα: Il. 12:283: καὶ πεδία λωτοῦντα καὶ ἀνδρῶν πίονα ἔργα,
ἔργα: Il. 13:727: οὕνεκά τοι περὶ δῶκε θεὸς πολεμήϊα ἔργα
ἔργα: Il. 13:730: ἄλλῳ μὲν γὰρ ἔδωκε θεὸς πολεμήϊα ἔργα,
ἔργα: Il. 14:3: φράζεο δῖε Μαχᾶον ὅπως ἔσται τάδε ἔργα·
ἔργα: Il. 14:61: ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα
ἔργα: Il. 15:97: οἷα Ζεὺς κακὰ ἔργα πιφαύσκεται· οὐδέ τί φημι
ἔργα: Il. 16:120: ἔργα θεῶν, ὅ ῥα πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κεῖρε
ἔργα: Il. 17:279: Αἴας, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ’ ἔργα τέτυκτο
ἔργα: Il. 18:77: σεῦ ἐπιδευομένους, παθέειν τ’ ἀεκήλια ἔργα.
ἔργα: Il. 18:420: καὶ σθένος, ἀθανάτων δὲ θεῶν ἄπο ἔργα ἴσασιν.
ἔργα: Il. 19:245: ἐκ δ’ ἄγον αἶψα γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
ἔργα: Il. 20:116: ἐν φρεσὶν ὑμετέρῃσιν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
ἔργα: Il. 21:19: φάσγανον οἶον ἔχων, κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα,
ἔργα: Il. 22:395: Ἦ ῥα, καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα.
ἔργα: Il. 22:450: δεῦτε δύω μοι ἕπεσθον, ἴδωμ’ ὅτιν’ ἔργα τέτυκται.
ἔργα: Il. 23:24: Ἦ ῥα καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα
ἔργα: Il. 23:53: θᾶσσον ἀπ’ ὀφθαλμῶν, λαοὶ δ’ ἐπὶ ἔργα τράπωνται.
ἔργα: Il. 23:176: χαλκῷ δηϊόων· κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα·
ἔργα: Il. 23:263: θῆκε γυναῖκα ἄγεσθαι ἀμύμονα ἔργα ἰδυῖαν
ἔργα: Il. 23:705: πολλὰ δ’ ἐπίστατο ἔργα, τίον δέ ἑ τεσσαράβοιον.
ἔργα: Il. 24:213: ἐσθέμεναι προσφῦσα· τότ’ ἄντιτα ἔργα γένοιτο
ἔργα: Il. 24:354: φράζεο Δαρδανίδη· φραδέος νόου ἔργα τέτυκται.
ἔργα: Il. 24:733: ἕψεαι, ἔνθά κεν ἔργα ἀεικέα ἐργάζοιο
ἔργα: Od. 1:356: ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε,
ἔργα: Od. 1:379: αἴ κέ ποθι Ζεὺς δῷσι παλίντιτα ἔργα γενέσθαι·
ἔργα: Od. 2:22: Εὐρύνομος, δύο δ’ αἰὲν ἔχον πατρώϊα ἔργα·
ἔργα: Od. 2:63: οὐ γὰρ ἔτ’ ἀνσχετὰ ἔργα τετεύχαται, οὐδ’ ἔτι καλῶς
ἔργα: Od. 2:67: μή τι μεταστρέψωσιν ἀγασσάμενοι κακὰ ἔργα.
ἔργα: Od. 2:117: ἔργα τ’ ἐπίστασθαι περικαλλέα καὶ φρένας ἐσθλὰς
ἔργα: Od. 2:127: ἡμεῖς δ’ οὔτ’ ἐπὶ ἔργα πάρος γ’ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ,
ἔργα: Od. 2:144: αἴ κέ ποθι Ζεὺς δῷσι παλίντιτα ἔργα γενέσθαι·
ἔργα: Od. 2:236: ἕρδειν ἔργα βίαια κακοῤῥαφίῃσι νόοιο·
ἔργα: Od. 2:252: ἀλλ’ ἄγε, λαοὶ μὲν σκίδνασθ’ ἐπὶ ἔργα ἕκαστος,
ἔργα: Od. 2:280: ἐλπωρή τοι ἔπειτα τελευτῆσαι τάδε ἔργα.
ἔργα: Od. 3:56: ἡμῖν εὐχομένοισι τελευτῆσαι τάδε ἔργα.
ἔργα: Od. 4:318: ἐσθίεταί μοι οἶκος, ὄλωλε δὲ πίονα ἔργα,
ἔργα: Od. 4:694: ἀλλ’ ὁ μὲν ὑμέτερος θυμὸς καὶ ἀεικέα ἔργα
ἔργα: Od. 5:67: εἰνάλιαι, τῇσίν τε θαλάσσια ἔργα μέμηλεν.
ἔργα: Od. 6:234: τέχνην παντοίην, χαρίεντα δὲ ἔργα τελείει,
ἔργα: Od. 7:26: ἀνθρώπων, οἳ τήνδε πόλιν καὶ ἔργα νέμονται.”
ἔργα: Od. 7:97: λεπτοὶ ἐΰννητοι βεβλήατο, ἔργα γυναικῶν.
ἔργα: Od. 7:111: ἔργα τ’ ἐπίστασθαι περικαλλέα καὶ φρένας ἐσθλάς.
ἔργα: Od. 8:245: Ζεὺς ἐπὶ ἔργα τίθησι διαμπερὲς ἐξ ἔτι πατρῶν.
ἔργα: Od. 8:329: “οὐκ ἀρετᾷ κακὰ ἔργα· κιχάνει τοι βραδὺς ὠκύν,
ἔργα: Od. 9:250: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα,
ἔργα: Od. 9:310: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα,
ἔργα: Od. 9:343: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα,
ἔργα: Od. 9:477: καὶ λίην σέ γ’ ἔμελλε κιχήσεσθαι κακὰ ἔργα,
ἔργα: Od. 10:98: ἔνθα μὲν οὔτε βοῶν οὔτ’ ἀνδρῶν φαίνετο ἔργα,
ἔργα: Od. 10:147: εἴ πως ἔργα ἴδοιμι βροτῶν ἐνοπήν τε πυθοίμην.
ἔργα: Od. 10:223: λεπτά τε καὶ χαρίεντα καὶ ἀγλαὰ ἔργα πέλονται.
ἔργα: Od. 11:246: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐτέλεσσε θεὸς φιλοτήσια ἔργα,
ἔργα: Od. 11:374: εὕδειν ἐν μεγάρῳ· σὺ δέ μοι λέγε θέσκελα ἔργα.
ἔργα: Od. 11:428: ἥ τις δὴ τοιαῦτα μετὰ φρεσὶν ἔργα βάληται·
ἔργα: Od. 11:550: Αἴανθ’, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ’ ἔργα τέτυκτο
ἔργα: Od. 11:610: χρύσεος ἦν τελαμών, ἵνα θέσκελα ἔργα τέτυκτο,
ἔργα: Od. 12:116: “σχέτλιε, καὶ δὴ αὖ τοι πολεμήϊα ἔργα μέμηλε
ἔργα: Od. 13:289: καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυίῃ·
ἔργα: Od. 14:83: οὐ μὲν σχέτλια ἔργα θεοὶ μάκαρες φιλέουσιν,
ἔργα: Od. 14:284: ξεινίου, ὅς τε μάλιστα νεμεσσᾶται κακὰ ἔργα.
ἔργα: Od. 15:418: καλή τε μεγάλη τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυῖα·
ἔργα: Od. 15:505: ἑσπέριος δ’ εἰς ἄστυ ἰδὼν ἐμὰ ἔργα κάτειμι.
ἔργα: Od. 16:140: ἔργα τ’ ἐποπτεύεσκε μετὰ δμώων τ’ ἐνὶ οἴκῳ
ἔργα: Od. 16:144: οὐδ’ ἐπὶ ἔργα ἰδεῖν, ἀλλὰ στοναχῇ τε γόῳ τε
ἔργα: Od. 16:158: καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυίῃ.
ἔργα: Od. 16:314: ἔργα μετερχόμενος· τοὶ δ’ ἐν μεγάροισιν ἕκηλοι
ἔργα: Od. 16:373: τούτου γε ζώοντος ἀνύσσεσθαι τάδε ἔργα.
ἔργα: Od. 16:380: οἱ δ’ οὐκ αἰνήσουσιν ἀκούοντες κακὰ ἔργα·
ἔργα: Od. 17:51: ῥέξειν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς ἄντιτα ἔργα τελέσσῃ.
ἔργα: Od. 17:60: ῥέξειν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς ἄντιτα ἔργα τελέσσῃ.
ἔργα: Od. 17:78: “Πείραι’, οὐ γάρ τ’ ἴδμεν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
ἔργα: Od. 17:158: ἥμενος ἢ ἕρπων, τάδε πευθόμενος κακὰ ἔργα,
ἔργα: Od. 17:226: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ’ ἔμμαθεν, οὐκ ἐθελήσει
ἔργα: Od. 17:274: ἀλλ’ ἄγε δὴ φραζώμεθ’, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
ἔργα: Od. 17:313: εἰ τοιόσδ’ εἴη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ ἔργα,
ἔργα: Od. 18:288: ἡμεῖς δ’ οὔτ’ ἐπὶ ἔργα πάρος γ’ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ,
ἔργα: Od. 18:362: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ’ ἔμμαθες, οὐκ ἐθελήσεις
ἔργα: Od. 19:391: οὐλὴν ἀμφράσσαιτο καὶ ἀμφαδὰ ἔργα γένοιτο.
ἔργα: Od. 20:16: ὥς ῥα τοῦ ἔνδον ὑλάκτει ἀγαιομένου κακὰ ἔργα.
ἔργα: Od. 20:72: ἔργα δ’ Ἀθηναίη δέδαε κλυτὰ ἐργάζεσθαι.
ἔργα: Od. 21:350: ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε,
ἔργα: Od. 22:49: Ἀντίνοος· οὗτος γὰρ ἐπίηλεν τάδε ἔργα,
ἔργα: Od. 22:413: τούσδε δὲ μοῖρ’ ἐδάμασσε θεῶν καὶ σχέτλια ἔργα·
ἔργα: Od. 22:422: δμῳαί, τὰς μέν τ’ ἔργα διδάξαμεν ἐργάζεσθαι,
ἔργα: Od. 23:64: ὕβριν ἀγασσάμενος θυμαλγέα καὶ κακὰ ἔργα.
ἔργα: Od. 23:161: τέχνην παντοίην, χαρίεντα δὲ ἔργα τελείει,
ἔργα: Od. 24:199: οὐχ ὡς Τυνδαρέου κούρη κακὰ μήσατο ἔργα,
ἔργα: Od. 24:278: χωρὶς δ’ αὖτε γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
ἔργα: Od. 24:326: λώβην τεινύμενος θυμαλγέα καὶ κακὰ ἔργα.”
ἔργα: Od. 24:444: ἀθανάτων ἀέκητι θεῶν τάδε μήσατο ἔργα·
ἔργα: Od. 24:455: ὑμετέρῃ κακότητι, φίλοι, τάδε ἔργα γένοντο·
ἐργάζεσθαι: Il. 18:469: τὰς δ’ ἐς πῦρ ἔτρεψε κέλευσέ τε ἐργάζεσθαι.
ἐργάζεσθαι: Od. 14:272: τοὺς δ’ ἄναγον ζωούς, σφίσιν ἐργάζεσθαι ἀνάγκῃ.
ἐργάζεσθαι: Od. 17:321: οὐκέτ’ ἔπειτ’ ἐθέλουσιν ἐναίσιμα ἐργάζεσθαι·
ἐργάζεσθαι: Od. 17:441: τοὺς δ’ ἄναγον ζωούς, σφίσιν ἐργάζεσθαι ἀνάγκῃ.
ἐργάζεσθαι: Od. 20:72: ἔργα δ’ Ἀθηναίη δέδαε κλυτὰ ἐργάζεσθαι.
ἐργάζεσθαι: Od. 22:422: δμῳαί, τὰς μέν τ’ ἔργα διδάξαμεν ἐργάζεσθαι,
ἐργάζετο: Od. 3:435: οἷσίν τε χρυσὸν ἐργάζετο· ἦλθε δ’ Ἀθήνη
ἐργάζοιο: Il. 24:733: ἕψεαι, ἔνθά κεν ἔργα ἀεικέα ἐργάζοιο
ἐργάζοντο: Od. 24:210: δμῶες ἀναγκαῖοι, τοί οἱ φίλα ἐργάζοντο.
ἔργαθεν: Il. 11:437: πάντα δ’ ἀπὸ πλευρῶν χρόα ἔργαθεν, οὐδ’ ἔτ’ ἔασε
ἔργοιο: Od. 18:366: “Εὐρύμαχ’, εἰ γὰρ νῶϊν ἔρις ἔργοιο γένοιτο
ἔργοις: Od. 14:228: ἄλλος γάρ τ’ ἄλλοισιν ἀνὴρ ἐπιτέρπεται ἔργοις.
ἔργοισι: Il. 23:671: ἐν πάντεσσ’ ἔργοισι δαήμονα φῶτα γενέσθαι.
ἔργοισι: Od. 15:320: ἀνθρώπων ἔργοισι χάριν καὶ κῦδος ὀπάζει,
ἔργοισιν: Il. 13:432: κάλλεϊ καὶ ἔργοισιν ἰδὲ φρεσί· τοὔνεκα καί μιν
ἔργοισιν: Od. 7:52: ἔργοισιν τελέθει, εἰ καί ποθεν ἄλλοθεν ἔλθοι.
ἐργομένη: Il. 17:571: ἥ τε καὶ ἐργομένη μάλα περ χροὸς ἀνδρομέοιο
ἔργον: Il. 1:294: εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι ὅττί κεν εἴπῃς·
ἔργον: Il. 2:137: εἵατ’ ἐνὶ μεγάροις ποτιδέγμεναι· ἄμμι δὲ ἔργον
ἔργον: Il. 2:436: ἀμβαλλώμεθα ἔργον ὃ δὴ θεὸς ἐγγυαλίζει.
ἔργον: Il. 4:470: ὣς τὸν μὲν λίπε θυμός, ἐπ’ αὐτῷ δ’ ἔργον ἐτύχθη
ἔργον: Il. 4:539: Ἔνθά κεν οὐκέτι ἔργον ἀνὴρ ὀνόσαιτο μετελθών,
ἔργον: Il. 5:303: Τυδεΐδης μέγα ἔργον ὃ οὐ δύο γ’ ἄνδρε φέροιεν,
ἔργον: Il. 6:492: ἔργον ἐποίχεσθαι· πόλεμος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
ἔργον: Il. 6:522: ἔργον ἀτιμήσειε μάχης, ἐπεὶ ἄλκιμός ἐσσι·
ἔργον: Il. 7:444: θηεῦντο μέγα ἔργον Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
ἔργον: Il. 7:465: δύσετο δ’ ἠέλιος, τετέλεστο δὲ ἔργον Ἀχαιῶν,
ἔργον: Il. 9:374: οὐδέ τί οἱ βουλὰς συμφράσσομαι, οὐδὲ μὲν ἔργον·
ἔργον: Il. 9:523: μέμνημαι τόδε ἔργον ἐγὼ πάλαι οὔ τι νέον γε
ἔργον: Il. 10:39: δείδω μὴ οὔ τίς τοι ὑπόσχηται τόδε ἔργον
ἔργον: Il. 10:282: ῥέξαντας μέγα ἔργον, ὅ κε Τρώεσσι μελήσῃ.
ἔργον: Il. 10:303: τίς κέν μοι τόδε ἔργον ὑποσχόμενος τελέσειε
ἔργον: Il. 11:733: ἀλλά σφι προπάροιθε φάνη μέγα ἔργον Ἄρηος·
ἔργον: Il. 12:271: ἀνέρες ἐν πολέμῳ, νῦν ἔπλετο ἔργον ἅπασι·
ἔργον: Il. 12:412: ἀλλ’ ἐφομαρτεῖτε· πλεόνων δέ τι ἔργον ἄμεινον.
ἔργον: Il. 12:416: τείχεος ἔντοσθεν, μέγα δέ σφισι φαίνετο ἔργον·
ἔργον: Il. 13:366: Κασσάνδρην ἀνάεδνον, ὑπέσχετο δὲ μέγα ἔργον,
ἔργον: Il. 14:13: στῆ δ’ ἐκτὸς κλισίης, τάχα δ’ εἴσιδεν ἔργον ἀεικὲς
ἔργον: Il. 15:234: κεῖθεν δ’ αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι ἔργον τε ἔπος τε,
ἔργον: Il. 16:208: φυλόπιδος μέγα ἔργον, ἕης τὸ πρίν γ’ ἐράασθε.
ἔργον: Il. 17:179: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον,
ἔργον: Il. 18:473: ὅππως Ἥφαιστός τ’ ἐθέλοι καὶ ἔργον ἄνοιτο.
ἔργον: Il. 19:133: ἔργον ἀεικὲς ἔχοντα ὑπ’ Εὐρυσθῆος ἀέθλων.
ἔργον: Il. 19:150: οὐδὲ διατρίβειν· ἔτι γὰρ μέγα ἔργον ἄρεκτον·
ἔργον: Il. 19:242: αὐτίκ’ ἔπειθ’ ἅμα μῦθος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον·
ἔργον: Il. 20:286: Αἰνείας, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο γ’ ἄνδρε φέροιεν,
ἔργον: Od. 1:358: ἔργον ἐποίχεσθαι· μῦθος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
ἔργον: Od. 2:272: οἷος κεῖνος ἔην τελέσαι ἔργον τε ἔπος τε,
ἔργον: Od. 2:304: ἐν στήθεσσι κακὸν μελέτω ἔργον τε ἔπος τε,
ἔργον: Od. 3:99: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον ὑποστὰς ἐξετέλεσσε
ἔργον: Od. 3:261: κλαῦσεν Ἀχαιϊάδων· μάλα γὰρ μέγα μήσατο ἔργον.
ἔργον: Od. 3:265: ἡ δ’ ἦ τοι τὸ πρὶν μὲν ἀναίνετο ἔργον ἀεικές,
ἔργον: Od. 3:275: ἐκτελέσας μέγα ἔργον, ὃ οὔ ποτε ἔλπετο θυμῷ.
ἔργον: Od. 4:163: ὄφρα οἱ ἤ τι ἔπος ὑποθήεαι ἠέ τι ἔργον.
ἔργον: Od. 4:329: ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον ὑποστὰς ἐξετέλεσσε
ἔργον: Od. 4:617: ἔργον δ’ Ἡφαίστοιο· πόρεν δέ ἑ Φαίδιμος ἥρως,
ἔργον: Od. 4:663: “ὢ πόποι, ἦ μέγα ἔργον ὑπερφιάλως ἐτελέσθη
ἔργον: Od. 5:243: αὐτὰρ ὁ τάμνετο δοῦρα· θοῶς δέ οἱ ἤνυτο ἔργον.
ἔργον: Od. 11:272: ἣ μέγα ἔργον ἔρεξεν ἀϊδρείῃσι νόοιο
ἔργον: Od. 11:346: Ἀλκινόου δ’ ἐκ τοῦδ’ ἔχεται ἔργον τε ἔπος τε.”
ἔργον: Od. 11:429: οἷον δὴ καὶ κείνη ἐμήσατο ἔργον ἀεικές,
ἔργον: Od. 11:474: σχέτλιε, τίπτ’ ἔτι μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μήσεαι ἔργον;
ἔργον: Od. 12:373: οἱ δ’ ἕταροι μέγα ἔργον ἐμητίσαντο μένοντες.”
ἔργον: Od. 14:65: ὅς οἱ πολλὰ κάμῃσι, θεὸς δ’ ἐπὶ ἔργον ἀέξῃ,
ἔργον: Od. 14:66: ὡς καὶ ἐμοὶ τόδε ἔργον ἀέξεται, ᾧ ἐπιμίμνω.
ἔργον: Od. 14:195: δαίνυσθαι ἀκέοντ’, ἄλλοι δ’ ἐπὶ ἔργον ἕποιεν·
ἔργον: Od. 14:222: τοῖος ἔα ἐν πολέμῳ· ἔργον δέ μοι οὐ φίλον ἔσκεν
ἔργον: Od. 15:117: ἔργον δ’ Ἡφαίστοιο· πόρεν δέ ἑ Φαίδιμος ἥρως,
ἔργον: Od. 15:236: ἐς Πύλον ἐκ Φυλάκης καὶ ἐτείσατο ἔργον ἀεικὲς
ἔργον: Od. 15:372: ἔργον ἀέξουσιν μάκαρες θεοί, ᾧ ἐπιμίμνω·
ἔργον: Od. 15:375: οὔτ’ ἔπος οὔτε τι ἔργον, ἐπεὶ κακὸν ἔμπεσεν οἴκῳ,
ἔργον: Od. 16:207: αὐτάρ τοι τόδε ἔργον Ἀθηναίης ἀγελείης,
ἔργον: Od. 16:346: “ὦ φίλοι, ἦ μέγα ἔργον ὑπερφιάλως ἐτελέσθη
ἔργον: Od. 17:227: ἔργον ἐποίχεσθαι, ἀλλὰ πτώσσων κατὰ δῆμον
ἔργον: Od. 18:221: οἷον δὴ τόδε ἔργον ἐνὶ μεγάροισιν ἐτύχθη,
ἔργον: Od. 18:363: ἔργον ἐποίχεσθαι, ἀλλὰ πτώσσειν κατὰ δῆμον
ἔργον: Od. 19:92: ἕρδουσα μέγα ἔργον, ὃ σῇ κεφαλῇ ἀναμάξεις.
ἔργον: Od. 19:323: τοῦτον ἀνιάζῃ θυμοφθόρος· οὐδέ τι ἔργον
ἔργον: Od. 21:352: ἔργον ἐποίχεσθαι· τόξον δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
ἔργον: Od. 22:149: μακρὰ τινάσσοντας· μέγα δ’ αὐτῷ φαίνετο ἔργον.
ἔργον: Od. 22:233: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον,
ἔργον: Od. 22:408: ἴθυσέν ῥ’ ὀλολύξαι, ἐπεὶ μέγα εἴσιδεν ἔργον·
ἔργον: Od. 22:479: εἰς Ὀδυσῆα δόμονδε κίον, τετέλεστο δὲ ἔργον.
ἔργον: Od. 23:222: τὴν δ’ ἦ τοι ῥέξαι θεὸς ὤρορεν ἔργον ἀεικές·
ἔργον: Od. 24:75: φάσκ’ ἔμεναι, ἔργον δὲ περικλυτοῦ Ἡφαίστοιο.
ἔργον: Od. 24:426: “ὦ φίλοι, ἦ μέγα ἔργον ἀνὴρ ὅδε μήσατ’ Ἀχαιούς·
ἔργον: Od. 24:458: οἳ μέγα ἔργον ἔρεζον ἀτασθαλίῃσι κακῇσι,
ἔργου: Od. 18:369: καὶ δὲ σὺ τοῖον ἔχοις, ἵνα πειρησαίμεθα ἔργου
ἔργῳ: Il. 1:395: ἢ ἔπει ὤνησας κραδίην Διὸς ἠὲ καὶ ἔργῳ.
ἔργῳ: Il. 1:504: ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·
ἔργῳ: Il. 4:175: κειμένου ἐν Τροίῃ ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ.
ἔργῳ: Il. 4:258: ἠμὲν ἐνὶ πτολέμῳ ἠδ’ ἀλλοίῳ ἐπὶ ἔργῳ
ἔργῳ: Il. 5:879: ταύτην δ’ οὔτ’ ἔπεϊ προτιβάλλεαι οὔτέ τι ἔργῳ,
ἔργῳ: Od. 16:111: μὰψ αὔτως ἀτέλεστον, ἀνηνύστῳ ἐπὶ ἔργῳ.”
ἔργῳ: Od. 21:239: προβλώσκειν, ἀλλ’ αὐτοῦ ἀκὴν ἔμεναι παρὰ ἔργῳ.
ἔργῳ: Od. 21:385: προβλώσκειν, ἀλλ’ αὐτοῦ ἀκὴν ἔμεναι παρὰ ἔργῳ.”
ἔργων: Il. 9:443: μύθων τε ῥητῆρ’ ἔμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων.
ἔργων: Il. 11:702: τῶν ὃ γέρων ἐπέων κεχολωμένος ἠδὲ καὶ ἔργων
ἔργων: Il. 17:549: ἢ καὶ χειμῶνος δυσθαλπέος, ὅς ῥά τε ἔργων
ἔργων: Il. 23:644: ἔργων τοιούτων· ἐμὲ δὲ χρὴ γήραϊ λυγρῷ
ἔργων: Od. 4:683: ἔργων παύσασθαι, σφίσι δ’ αὐτοῖς δαῖτα πένεσθαι;
ἔργων: Od. 10:199: μνησαμένοισ’ ἔργων Λαιστρυγόνος Ἀντιφάταο
ἔργων: Od. 20:378: σίτου καὶ οἴνου κεχρημένον, οὐδέ τι ἔργων
ἔργων: Od. 21:26: φῶθ’ Ἡρακλῆα, μεγάλων ἐπιίστορα ἔργων,
ἔργων: Od. 24:388: ἐξ ἔργων μογέοντες, ἐπεὶ προμολοῦσα κάλεσσε
ἕρδ’: Il. 4:29: ἕρδ’· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.
ἔρδ’: Il. 16:443: ἔρδ’· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.
ἔρδ’: Il. 22:181: ἔρδ’· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.
ἕρδειν: Il. 15:148: ἕρδειν ὅττί κε κεῖνος ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ.
ἕρδειν: Od. 2:236: ἕρδειν ἔργα βίαια κακοῤῥαφίῃσι νόοιο·
ἕρδειν: Od. 6:258: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρδειν· δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν·
ἕρδειν: Od. 11:132: οἴκαδ’ ἀποστείχειν ἕρδειν θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας
ἕρδειν: Od. 22:218: ἕρδειν ἐν μεγάροις· σῷ δ’ αὐτοῦ κράατι τείσεις.
ἕρδειν: Od. 23:279: οἴκαδ’ ἀποστείχειν ἕρδειν θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας
ἕρδεσκεν: Il. 9:536: ὃς κακὰ πόλλ’ ἕρδεσκεν ἔθων Οἰνῆος ἀλωήν·
ἕρδεσκες: Od. 13:350: ἕρδεσκες Νύμφῃσι τεληέσσας ἑκατόμβας·
ἕρδοι: Il. 10:503: Αὐτὰρ ὃ μερμήριζε μένων ὅ τι κύντατον ἕρδοι,
ἕρδοι: Il. 14:261: ἅζετο γὰρ μὴ Νυκτὶ θοῇ ἀποθύμια ἕρδοι.
ἕρδοι: Od. 15:360: ἐνθάδε ναιετάων φίλος εἴη καὶ φίλα ἕρδοι.
ἕρδομεν: Il. 2:306: ἕρδομεν ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας
ἕρδομεν: Il. 11:706: ἕρδομεν ἱρὰ θεοῖς· οἳ δὲ τρίτῳ ἤματι πάντες
ἕρδον: Il. 1:315: ἕρδον δ’ Ἀπόλλωνι τεληέσσας ἑκατόμβας
ἕρδουσα: Od. 19:92: ἕρδουσα μέγα ἔργον, ὃ σῇ κεφαλῇ ἀναμάξεις.
ἕρδωμεν: Od. 7:202: ἡμῖν, εὖθ’ ἕρδωμεν ἀγακλειτὰς ἑκατόμβας,
ἐρεβεννὴ: Il. 5:659: τὸν δὲ κατ’ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψε.
ἐρεβεννὴ: Il. 5:864: Οἵη δ’ ἐκ νεφέων ἐρεβεννὴ φαίνεται ἀὴρ
ἐρεβεννή: Il. 8:488: ἀσπασίη τρίλλιστος ἐπήλυθε νὺξ ἐρεβεννή.
ἐρεβεννή: Il. 9:470: ἀλλ’ ὅτε δὴ δεκάτη μοι ἐπήλυθε νὺξ ἐρεβεννή,
ἐρεβεννῇ: Il. 13:425: ἠέ τινα Τρώων ἐρεβεννῇ νυκτὶ καλύψαι
ἐρεβεννὴ: Il. 13:580: τὸν δὲ κατ’ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν.
ἐρεβεννὴ: Il. 22:466: τὴν δὲ κατ’ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν,
ἐρεβεννῶν: Il. 22:309: ὅς τ’ εἶσιν πεδίον δὲ διὰ νεφέων ἐρεβεννῶν
Ἐρέβεσφιν: Il. 9:568: ἔκλυεν ἐξ Ἐρέβεσφιν ἀμείλιχον ἦτορ ἔχουσα.
Ἐρέβευς: Il. 8:368: ἐξ Ἐρέβευς ἄξοντα κύνα στυγεροῦ Ἀΐδαο,
Ἐρέβευς: Od. 11:37: ψυχαὶ ὑπὲξ Ἐρέβευς νεκύων κατατεθνηώτων·
ἐρέβινθοι: Il. 13:589: θρῴσκωσιν κύαμοι μελανόχροες ἢ ἐρέβινθοι
Ἔρεβος: Il. 16:327: βήτην εἰς Ἔρεβος Σαρπηδόνος ἐσθλοὶ ἑταῖροι
Ἔρεβος: Od. 10:528: εἰς Ἔρεβος στρέψας, αὐτὸς δ’ ἀπονόσφι τραπέσθαι
Ἔρεβος: Od. 11:564: ψυχὰς εἰς Ἔρεβος νεκύων κατατεθνηώτων.
Ἔρεβος: Od. 12:81: πρὸς ζόφον εἰς Ἔρεβος τετραμμένον, ᾗ περ ἂν ὑμεῖς
Ἔρεβόσδε: Od. 20:356: ἱεμένων Ἔρεβόσδε ὑπὸ ζόφον· ἠέλιος δὲ
ἐρέει: Il. 4:176: καί κέ τις ὧδ’ ἐρέει Τρώων ὑπερηνορεόντων
ἐρέει: Il. 4:182: ὥς ποτέ τις ἐρέει· τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών.
ἐρέει: Il. 6:462: ὥς ποτέ τις ἐρέει· σοὶ δ’ αὖ νέον ἔσσεται ἄλγος
ἐρέει: Il. 7:91: ὥς ποτέ τις ἐρέει· τὸ δ’ ἐμὸν κλέος οὔ ποτ’ ὀλεῖται.
ἐρέει: Il. 9:56: οὐδὲ πάλιν ἐρέει· ἀτὰρ οὐ τέλος ἵκεο μύθων.
ἐρέει: Od. 3:20: ψεῦδος δ’ οὐκ ἐρέει· μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστί.”
ἐρέει: Od. 3:328: ψεῦδος δ’ οὐκ ἐρέει· μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστίν.”
ἐρέει: Od. 16:378: ἀλλ’ ἀπομηνίσει, ἐρέει δ’ ἐν πᾶσιν ἀναστάς,
ἐρέειν’: Il. 3:191: Δεύτερον αὖτ’ Ὀδυσῆα ἰδὼν ἐρέειν’ ὁ γεραιός·
ἐρέειν’: Il. 3:225: Τὸ τρίτον αὖτ’ Αἴαντα ἰδὼν ἐρέειν’ ὃ γεραιός·
ἐρέειν: Il. 3:83: στεῦται γάρ τι ἔπος ἐρέειν κορυθαίολος Ἕκτωρ.
ἐρέειν: Od. 4:747: μὴ πρὶν σοὶ ἐρέειν, πρὶν δωδεκάτην γε γενέσθαι
ἐρέεινε: Il. 6:176: καὶ τότε μιν ἐρέεινε καὶ ᾔτεε σῆμα ἰδέσθαι
ἐρέεινε: Od. 5:85: Ἑρμείαν δ’ ἐρέεινε Καλυψώ, δῖα θεάων,
ἐρέεινε: Od. 7:31: μηδέ τιν’ ἀνθρώπων προτιόσσεο μηδ’ ἐρέεινε.
ἐρέεινε: Od. 19:42: “σίγα καὶ κατὰ σὸν νόον ἴσχανε μηδ’ ἐρέεινε·
ἐρέεινε: Od. 20:190: αὐτὸς δ’ αὖτ’ ἐρέεινε συβώτην ἄγχι παραστάς·
ἐρέεινε: Od. 23:365: ἧσθαι, μηδέ τινα προτιόσσεο μηδ’ ἐρέεινε.”
ἐρεείνεις: Il. 6:145: Τυδεΐδη μεγάθυμε τί ἢ γενεὴν ἐρεείνεις;
ἐρεείνεις: Il. 10:558: ἵπποι δ’ οἷδε γεραιὲ νεήλυδες οὓς ἐρεείνεις
ἐρεείνεις: Il. 21:153: Πηλεΐδη μεγάθυμε τί ἦ γενεὴν ἐρεείνεις;
ἐρεείνεις: Od. 1:220: τοῦ μ’ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπεὶ σύ με τοῦτ’ ἐρεείνεις.”
ἐρεείνεις: Od. 4:465: οἶσθα, γέρον· τί με ταῦτα παρατροπέων ἐρεείνεις;
ἐρεείνεις: Od. 24:281: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν γαῖαν ἱκάνεις, ἣν ἐρεείνεις,
ἐρέεινεν: Od. 4:137: αὐτίκα δ’ ἥ γ’ ἐπέεσσι πόσιν ἐρέεινεν ἕκαστα·
ἐρεείνετο: Od. 17:305: ῥεῖα λαθὼν Εὔμαιον, ἄφαρ δ’ ἐρεείνετο μύθῳ·
ἐρέεινον: Od. 11:234: ὃν γόνον ἐξαγόρευεν· ἐγὼ δ’ ἐρέεινον ἁπάσας.
ἐρέεινον: Od. 24:262: εἰπεῖν ἠδ’ ἐπακοῦσαι ἐμὸν ἔπος, ὡς ἐρέεινον
ἐρέεσθαι: Od. 6:298: καὶ τότε Φαιήκων ἴμεν ἐς πόλιν ἠδ’ ἐρέεσθαι
ἐρέεσθαι: Od. 23:106: οὐδέ τι προσφάσθαι δύναμαι ἔπος οὐδ’ ἐρέεσθαι
ἔρεζε: Il. 2:400: ἄλλος δ’ ἄλλῳ ἔρεζε θεῶν αἰειγενετάων
ἔρεζον: Od. 23:56: καὶ παῖδ’ ἐν μεγάροισι· κακῶς δ’ οἵ πέρ μιν ἔρεζον
ἔρεζον: Od. 24:458: οἳ μέγα ἔργον ἔρεζον ἀτασθαλίῃσι κακῇσι,
ἔρεθε: Il. 3:414: μή μ’ ἔρεθε σχετλίη, μὴ χωσαμένη σε μεθείω,
ἐρέθῃσιν: Il. 1:519: Ἥρῃ ὅτ’ ἄν μ’ ἐρέθῃσιν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν·
ἐρέθιζε: Il. 1:32: ἀλλ’ ἴθι μή μ’ ἐρέθιζε, σαώτερος ὥς κε νέηαι. ”
ἐρέθιζε: Il. 24:560: μηκέτι νῦν μ’ ἐρέθιζε γέρον· νοέω δὲ καὶ αὐτὸς
ἐρεθιζέμεν: Il. 4:5: αὐτίκ’ ἐπειρᾶτο Κρονίδης ἐρεθιζέμεν Ἥρην
ἐρεθιζέμεν: Od. 9:494: “σχέτλιε, τίπτ’ ἐθέλεις ἐρεθιζέμεν ἄγριον ἄνδρα;
ἐρεθιζέμεν: Od. 17:394: Ἀντίνοος δ’ εἴωθε κακῶς ἐρεθιζέμεν αἰεὶ
ἐρέθιζον: Il. 5:419: κερτομίοις ἐπέεσσι Δία Κρονίδην ἐρέθιζον.
ἐρέθιζον: Od. 20:374: Τηλέμαχον ἐρέθιζον, ἐπὶ ξείνοις γελόωντες.
ἐρεθίζω: Od. 19:45: ὄφρα κ’ ἔτι δμῳὰς καὶ μητέρα σὴν ἐρεθίζω·
ἐρεθίζων: Il. 17:658: ὅς τ’ ἐπεὶ ἄρ κε κάμῃσι κύνας τ’ ἄνδρας τ’ ἐρεθίζων,
ἐρέθουσι: Od. 4:813: πολλέων, αἵ μ’ ἐρέθουσι κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
ἐρέθουσιν: Od. 19:517: ὀξεῖαι μελεδῶναι ὀδυρομένην ἐρέθουσιν.
ἔρειδε: Il. 13:131: ἀσπὶς ἄρ’ ἀσπίδ’ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ’ ἀνήρ·
ἔρειδε: Il. 16:215: ἀσπὶς ἄρ’ ἀσπίδ’ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ’ ἀνήρ·
ἐρείδεσθον: Il. 23:735: μηκέτ’ ἐρείδεσθον, μὴ δὲ τρίβεσθε κακοῖσι·
ἐρειδόμενοι: Il. 14:38: ἔγχει ἐρειδόμενοι κίον ἀθρόοι· ἄχνυτο δέ σφι
ἐρειδόμενος: Od. 10:170: ἔγχει ἐρειδόμενος, ἐπεὶ οὔ πως ἦεν ἐπ’ ὤμου
ἐρειδομένω: Il. 19:49: ἔγχει ἐρειδομένω· ἔτι γὰρ ἔχον ἕλκεα λυγρά·
ἐρείδοντες: Il. 16:108: ἀμφ’ αὐτῷ πελεμίξαι ἐρείδοντες βελέεσσιν.
ἐρείδουσαι: Od. 22:450: ἀλλήλοισιν ἐρείδουσαι· σήμαινε δ’ Ὀδυσσεὺς
ἐρεικόμενος: Il. 13:441: δὴ τότε γ’ αὖον ἄϋσεν ἐρεικόμενος περὶ δουρί.
ἔρειο: Il. 11:610: ἀλλ’ ἴθι νῦν Πάτροκλε Διῒ φίλε Νέστορ’ ἔρειο
ἐρείομεν: Il. 1:62: ἀλλ’ ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν ἢ ἱερῆα,
ἔρειπε: Il. 15:361: αἰγίδ’ ἔχων ἐρίτιμον· ἔρειπε δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν
ἔρειπον: Il. 12:258: κρόσσας μὲν πύργων ἔρυον, καὶ ἔρειπον ἐπάλξεις,
ἐρείπων: Il. 15:356: ῥεῖ’ ὄχθας καπέτοιο βαθείης ποσσὶν ἐρείπων
ἐρεῖσαι: Od. 11:426: χερσὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς ἑλέειν σύν τε στόμ’ ἐρεῖσαι.
ἐρεισάμενος: Il. 2:109: τῷ ὅ γ’ ἐρεισάμενος ἔπε’ Ἀργείοισι μετηύδα·
ἐρεισάμενος: Il. 8:496: τῷ ὅ γ’ ἐρεισάμενος ἔπεα Τρώεσσι μετηύδα·
ἐρεισάμενος: Il. 12:457: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἐρεισάμενος βάλε μέσσας
ἐρεισάμενος: Il. 16:736: ἧκε δ’ ἐρεισάμενος, οὐδὲ δὴν χάζετο φωτός,
ἐρείσας: Il. 22:97: πύργῳ ἔπι προὔχοντι φαεινὴν ἀσπίδ’ ἐρείσας·
ἐρείσας: Il. 22:112: καὶ κόρυθα βριαρήν, δόρυ δὲ πρὸς τεῖχος ἐρείσας
ἐρείσας: Od. 8:66: μέσσῳ δαιτυμόνων, πρὸς κίονα μακρὸν ἐρείσας·
ἐρείσας: Od. 8:473: μέσσῳ δαιτυμόνων, πρὸς κίονα μακρὸν ἐρείσας.
ἐρείσατο: Il. 5:309: ἔστη γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ
ἐρείσατο: Il. 11:355: στῆ δὲ γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ
ἔρεισε: Il. 11:235: νύξ’, ἐπὶ δ’ αὐτὸς ἔρεισε βαρείῃ χειρὶ πιθήσας·
ἔρεισε: Il. 17:48: νύξ’, ἐπὶ δ’ αὐτὸς ἔρεισε βαρείῃ χειρὶ πιθήσας·
ἐρεισθείς: Il. 22:225: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπὶ μελίης χαλκογλώχινος ἐρεισθείς.
ἐρεισθεὶς: Od. 9:383: ὀφθαλμῷ ἐνέρεισαν· ἐγὼ δ’ ἐφύπερθεν ἐρεισθεὶς
ἐρείσθη: Il. 7:145: δουρὶ μέσον περόνησεν, ὃ δ’ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη·
ἐρείσθη: Il. 11:144: δουρὶ βαλὼν πρὸς στῆθος· ὃ δ’ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη.
ἐρείσθη: Il. 12:192: πλῆξ’ αὐτοσχεδίην· ὃ δ’ ἄρ’ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη·
Ἐρεμβοὺς: Od. 4:84: Αἰθίοπάς θ’ ἱκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβοὺς
ἐρεμνῇ: Il. 12:375: οἳ δ’ ἐπ’ ἐπάλξεις βαῖνον ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσοι
ἐρεμνῇ: Il. 20:51: αὖε δ’ Ἄρης ἑτέρωθεν ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσος
ἐρεμνῇ: Od. 11:606: πάντοσ’ ἀτυζομένων· ὁ δ’ ἐρεμνῇ νυκτὶ ἐοικώς,
ἐρεμνὴν: Il. 4:167: αὐτὸς ἐπισσείῃσιν ἐρεμνὴν αἰγίδα πᾶσι
ἐρεμνὴν: Od. 24:106: “Ἀμφίμεδον, τί παθόντες ἐρεμνὴν γαῖαν ἔδυτε
ἔρεξ’: Il. 10:51: ἔργα δ’ ἔρεξ’ ὅσα φημὶ μελησέμεν Ἀργείοισι
ἔρεξα: Il. 9:453: τῇ πιθόμην καὶ ἔρεξα· πατὴρ δ’ ἐμὸς αὐτίκ’ ὀϊσθεὶς
ἔρεξα: Od. 4:352: ἔσχον, ἐπεὶ οὔ σφιν ἔρεξα τεληέσσας ἑκατόμβας·
ἔρεξα: Od. 4:582: στῆσα νέας καὶ ἔρεξα τεληέσσας ἑκατόμβας.
ἔρεξα: Od. 18:139: πολλὰ δ’ ἀτάσθαλ’ ἔρεξα βίῃ καὶ κάρτεϊ εἴκων,
ἐρέξαμεν: Od. 3:159: ἐς Τένεδον δ’ ἐλθόντες ἐρέξαμεν ἱρὰ θεοῖσιν,
ἔρεξας: Il. 23:570: Ἀντίλοχε πρόσθεν πεπνυμένε ποῖον ἔρεξας.
ἔρεξας: Od. 9:352: ἀνθρώπων πολέων; ἐπεὶ οὐ κατὰ μοῖραν ἔρεξας.”
ἔρεξε: Il. 5:373: τίς νύ σε τοιάδ’ ἔρεξε φίλον τέκος Οὐρανιώνων
ἔρεξε: Il. 21:509: τίς νύ σε τοιάδ’ ἔρεξε φίλον τέκος Οὐρανιώνων
ἔρεξε: Od. 4:242: ἀλλ’ οἷον τόδ’ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ
ἔρεξε: Od. 4:271: οἷον καὶ τόδ’ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ
ἔρεξε: Od. 21:298: μαινόμενος κάκ’ ἔρεξε δόμον κάτα Πειριθόοιο.
ἔρεξεν: Il. 2:274: νῦν δὲ τόδε μέγ’ ἄριστον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν,
ἔρεξεν: Il. 9:643: μνήσομαι ὥς μ’ ἀσύφηλον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν
ἔρεξεν: Od. 2:72: δυσμενέων κάκ’ ἔρεξεν ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς,
ἔρεξεν: Od. 11:272: ἣ μέγα ἔργον ἔρεξεν ἀϊδρείῃσι νόοιο
ἐρέοιμεν: Od. 4:192: οἷσιν ἐνὶ μεγάροισι καὶ ἀλλήλους ἐρέοιμεν·
ἐρέοιμι: Od. 11:229: αὐτὰρ ἐγὼ βούλευον, ὅπως ἐρέοιμι ἑκάστην.
ἐρέοντα: Od. 15:41: ἀγγελίην ἐρέοντα περίφρονι Πηνελοπείῃ,
ἐρέοντα: Od. 16:329: ἀγγελίην ἐρέοντα περίφρονι Πηνελοπείῃ,
ἐρέοντε: Od. 16:334: τῆς αὐτῆς ἕνεκ’ ἀγγελίης, ἐρέοντε γυναικί.
ἐρέοντο: Il. 1:332: στήτην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ’ ἐρέοντο·
ἐρέοντο: Il. 8:445: ἥσθην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ’ ἐρέοντο·
ἐρέοντο: Il. 9:667: δειδέχατ’ ἄλλοθεν ἄλλος ἀνασταδόν, ἔκ τ’ ἐρέοντο·
ἐρέοντο: Od. 10:63: ἑζόμεθ’· οἱ δ’ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον ἔκ τ’ ἐρέοντο·
ἐρέοντο: Od. 10:109: οἱ δὲ παριστάμενοι προσεφώνεον ἔκ τ’ ἐρέοντο,
ἐρέουσ’: Od. 21:329: ὣς ἐρέουσ’, ἡμῖν δ’ ἂν ἐλέγχεα ταῦτα γένοιτο.”
ἐρέουσα: Il. 1:419: τοῦτο δέ τοι ἐρέουσα ἔπος Διὶ τερπικεραύνῳ
ἐρέουσα: Il. 2:49: Ζηνὶ φόως ἐρέουσα καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν·
ἐρέουσα: Od. 23:2: δεσποίνῃ ἐρέουσα φίλον πόσιν ἔνδον ἐόντα·
ἐρέουσα: Od. 23:16: ταῦτα παρὲξ ἐρέουσα, καὶ ἐξ ὕπνου μ’ ἀνεγείρεις
ἐρέουσιν: Il. 22:108: ὣς ἐρέουσιν· ἐμοὶ δὲ τότ’ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη
ἐρέουσιν: Od. 6:285: ὣς ἐρέουσιν, ἐμοὶ δέ κ’ ὀνείδεα ταῦτα γένοιτο.
ἐρεπτόμενοι: Il. 2:776: λωτὸν ἐρεπτόμενοι ἐλεόθρεπτόν τε σέλινον
ἐρεπτόμενοι: Il. 5:196: ἑστᾶσι κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας.
ἐρεπτόμενοι: Il. 8:560: ἵπποι δὲ κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας
ἐρεπτόμενοι: Il. 21:204: δημὸν ἐρεπτόμενοι ἐπινεφρίδιον κείροντες·
ἐρεπτόμενοι: Od. 9:97: λωτὸν ἐρεπτόμενοι μενέμεν νόστου τε λαθέσθαι.
ἐρεπτομένους: Od. 19:553: πυρὸν ἐρεπτομένους παρὰ πύελον, ἧχι πάρος περ.”
ἐρέριπτο: Il. 14:15: Τρῶας ὑπερθύμους· ἐρέριπτο δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν.
ἐρέσθαι: Od. 1:405: ἀλλ’ ἐθέλω σε, φέριστε, περὶ ξείνοιο ἐρέσθαι,
ἐρέσθαι: Od. 3:69: “νῦν δὴ κάλλιόν ἐστι μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
ἐρέσθαι: Od. 3:243: νῦν δ’ ἐθέλω ἔπος ἄλλο μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
ἐρέσθαι: Od. 14:378: ἀλλ’ ἐμοὶ οὐ φίλον ἐστὶ μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι,
ἐρέσθαι: Od. 15:362: τόφρα τί μοι φίλον ἔσκε μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι,
ἐρέσθαι: Od. 16:465: “οὐκ ἔμελέν μοι ταῦτα μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
ἐρεσσέμεναι: Il. 9:361: νῆας ἐμάς, ἐν δ’ ἄνδρας ἐρεσσέμεναι μεμαῶτας·
ἔρεσσον: Od. 9:490: κρατὶ καταννεύων· οἱ δὲ προπεσόντες ἔρεσσον.
ἔρεσσον: Od. 11:78: τῷ καὶ ζωὸς ἔρεσσον ἐὼν μετ’ ἐμοῖσ’ ἑτάροισιν.”
ἔρεσσον: Od. 12:194: ὀφρύσι νευστάζων· οἱ δὲ προπεσόντες ἔρεσσον.
ἐρέται: Il. 2:719: ἑπτὰ νεῶν· ἐρέται δ’ ἐν ἑκάστῃ πεντήκοντα
ἐρέτας: Il. 1:142: ἐν δ’ ἐρέτας ἐπιτηδὲς ἀγείρομεν, ἐς δ’ ἑκατόμβην
ἐρέτας: Il. 1:309: ἐν δ’ ἐρέτας ἔκρινεν ἐείκοσιν, ἐς δ’ ἑκατόμβην
ἐρέτας: Od. 2:307: νῆα καὶ ἐξαίτους ἐρέτας, ἵνα θᾶσσον ἵκηαι
ἐρέτας: Od. 16:349: ἐς δ’ ἐρέτας ἁλιῆας ἀγείρομεν, οἵ κε τάχιστα
ἐρετάων: Od. 2:319: ἔμπορος· οὐ γὰρ νηὸς ἐπήβολος οὐδ’ ἐρετάων
ἐρετάων: Od. 13:115: σπερχομένη· τοῖον γὰρ ἐπείγετο χέρσ’ ἐρετάων.
ἐρέτῃσιν: Od. 1:280: νῆ’ ἄρσας ἐρέτῃσιν ἐείκοσιν, ἥ τις ἀρίστη,
ἐρετμὰ: Od. 4:782: ἠρτύναντο δ’ ἐρετμὰ τροποῖσ’ ἐν δερματίνοισι
ἐρετμά: Od. 6:269: πείσματα καὶ σπείρας, καὶ ἀποξύνουσιν ἐρετμά.
ἐρετμὰ: Od. 6:271: ἀλλ’ ἱστοὶ καὶ ἐρετμὰ νεῶν καὶ νῆες ἐῖσαι,
ἐρετμὰ: Od. 8:37: δησάμενοι δ’ εὖ πάντες ἐπὶ κληῖσιν ἐρετμὰ
ἐρετμὰ: Od. 8:53: ἠρτύναντο δ’ ἐρετμὰ τροποῖσ’ ἐν δερματίνοισι
ἐρετμά: Od. 11:125: οὐδ’ εὐήρε’ ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλονται.
ἐρετμὰ: Od. 12:171: καὶ τὰ μὲν ἐν νηῒ γλαφυρῇ θέσαν, οἱ δ’ ἐπ’ ἐρετμὰ
ἐρετμά: Od. 12:203: τῶν δ’ ἄρα δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατ’ ἐρετμά,
ἐρετμὰ: Od. 12:205: νηῦς, ἐπεὶ οὐκέτ’ ἐρετμὰ προήκεα χερσὶν ἔπειγον.
ἐρετμά: Od. 16:353: ἱστία τε στέλλοντας ἐρετμά τε χερσὶν ἔχοντας.
ἐρετμά: Od. 23:272: οὐδ’ εὐήρε’ ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλονται.
Ἐρετμεὺς: Od. 8:112: Ναυτεύς τε Πρυμνεύς τε καὶ Ἀγχίαλος καὶ Ἐρετμεὺς
ἐρετμοῖς: Il. 1:435: καρπαλίμως, τὴν δ’ εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς.
ἐρετμοῖς: Od. 4:580: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἐρετμοῖς: Od. 9:104: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἐρετμοῖς: Od. 9:180: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἐρετμοῖς: Od. 9:472: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἐρετμοῖς: Od. 9:564: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἐρετμοῖς: Od. 12:147: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἐρετμοῖς: Od. 12:180: αὐτοὶ δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἐρετμοῖς: Od. 13:22: βλάπτοι ἐλαυνόντων, ὁπότε σπερχοίατ’ ἐρετμοῖς·
ἐρετμοῖς: Od. 15:497: καρπαλίμως, τὴν δ’ εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς.
ἐρετμόν: Od. 11:77: ταῦτά τέ μοι τελέσαι πῆξαί τ’ ἐπὶ τύμβῳ ἐρετμόν,
ἐρετμόν: Od. 11:121: ἔρχεσθαι δὴ ἔπειτα, λαβὼν εὐῆρες ἐρετμόν,
ἐρετμόν: Od. 11:129: καὶ τότε δὴ γαίῃ πήξας εὐῆρες ἐρετμόν,
ἐρετμόν: Od. 12:15: πήξαμεν ἀκροτάτῳ τύμβῳ εὐῆρες ἐρετμόν.
ἐρετμόν: Od. 23:268: ἐλθεῖν, ἐν χείρεσσιν ἔχοντ’ εὐῆρες ἐρετμόν,
ἐρετμόν: Od. 23:276: καὶ τότε μ’ ἐν γαίῃ πήξαντ’ ἐκέλευσεν ἐρετμόν,
ἐρεύγεται: Od. 5:438: κύματος ἐξαναδύς, τά τ’ ἐρεύγεται ἤπειρόνδε,
ἐρεύγετο: Od. 9:374: ψωμοί τ’ ἀνδρόμεοι· ὁ δ’ ἐρεύγετο οἰνοβαρείων.
ἐρευγομένης: Il. 17:265: ἠϊόνες βοόωσιν ἐρευγομένης ἁλὸς ἔξω,
ἐρευγόμενοι: Il. 16:162: ἄκρον ἐρευγόμενοι φόνον αἵματος· ἐν δέ τε θυμὸς
ἐρευγόμενον: Od. 5:403: δεινὸν ἐρευγόμενον, εἴλυτο δὲ πάνθ’ ἁλὸς ἄχνῃ·
Ἐρευθαλίων: Il. 7:136: τοῖσι δ’ Ἐρευθαλίων πρόμος ἵστατο ἰσόθεος φὼς
Ἐρευθαλίωνα: Il. 4:319: ὣς ἔμεν ὡς ὅτε δῖον Ἐρευθαλίωνα κατέκταν.
Ἐρευθαλίωνι: Il. 7:149: δῶκε δ’ Ἐρευθαλίωνι φίλῳ θεράποντι φορῆναι·
ἐρεύθων: Il. 11:394: παῖδες δ’ ὀρφανικοί· ὃ δέ θ’ αἵματι γαῖαν ἐρεύθων
ἐρεύνα: Od. 22:180: ἦ τοι ὁ μὲν θαλάμοιο μυχὸν κάτα τεύχε’ ἐρεύνα,
ἐρευνῶν: Il. 18:321: πολλὰ δέ τ’ ἄγκε ἐπῆλθε μετ’ ἀνέρος ἴχνι’ ἐρευνῶν
ἐρευνῶντες: Od. 19:436: ἴχνι’ ἐρευνῶντες κύνες ἤϊσαν, αὐτὰρ ὄπισθεν
ἐρεῦσαι: Il. 18:329: ἄμφω γὰρ πέπρωται ὁμοίην γαῖαν ἐρεῦσαι
Ἐρεχθῆος: Il. 2:547: δῆμον Ἐρεχθῆος μεγαλήτορος, ὅν ποτ’ Ἀθήνη
Ἐρεχθῆος: Od. 7:81: δῦνε δ’ Ἐρεχθῆος πυκινὸν δόμον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἐρεχθομένην: Il. 23:317: νῆα θοὴν ἰθύνει ἐρεχθομένην ἀνέμοισι·
ἐρέχθων: Od. 5:83: δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων
ἐρέχθων: Od. 5:157: [δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων]
ἔρεψα: Il. 1:39: Σμινθεῦ, εἴ ποτέ τοι χαρίεντ’ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα,
ἔρεψα: Od. 23:193: πυκνῇσιν λιθάδεσσι, καὶ εὖ καθύπερθεν ἔρεψα,
ἔρεψαν: Il. 24:450: δοῦρ’ ἐλάτης κέρσαντες· ἀτὰρ καθύπερθεν ἔρεψαν
ἐρέω: Il. 1:76: τοὶ γὰρ ἐγὼν ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μοι ὄμοσσον
ἐρέω: Il. 1:204: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσθαι ὀΐω·
ἐρέω: Il. 1:233: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι·
ἐρέω: Il. 1:297: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
ἐρέω: Il. 2:257: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἐρέω: Il. 2:493: ἀρχοὺς αὖ νηῶν ἐρέω νῆάς τε προπάσας.
ἐρέω: Il. 3:177: τοῦτο δέ τοι ἐρέω ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς·
ἐρέω: Il. 4:39: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐρέω: Il. 5:259: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐρέω: Il. 5:816: τώ τοι προφρονέως ἐρέω ἔπος οὐδ’ ἐπικεύσω.
ἐρέω: Il. 6:334: τοὔνεκά τοι ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
ἐρέω: Il. 9:103: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
ἐρέω: Il. 9:314: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
ἐρέω: Il. 9:524: ὡς ἦν· ἐν δ’ ὑμῖν ἐρέω πάντεσσι φίλοισι.
ἐρέω: Il. 9:607: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
ἐρέω: Il. 10:534: ψεύσομαι, ἦ ἔτυμον ἐρέω; κέλεται δέ με θυμός.
ἐρέω: Il. 13:735: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
ἐρέω: Il. 15:212: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, καὶ ἀπειλήσω τό γε θυμῷ·
ἐρέω: Il. 16:444: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐρέω: Il. 16:851: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐρέω: Il. 21:94: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
ἐρέω: Il. 23:82: ἄλλο δέ τοι ἐρέω καὶ ἐφήσομαι αἴ κε πίθηαι·
ἐρέω: Il. 23:326: σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει.
ἐρέω: Il. 23:787: εἰδόσιν ὔμμ’ ἐρέω πᾶσιν φίλοι, ὡς ἔτι καὶ νῦν
ἐρέω: Il. 24:106: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω τοῦ σ’ εἵνεκα δεῦρο κάλεσσα.
ἐρέω: Od. 2:187: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἐρέω: Od. 4:140: ψεύσομαι ἦ ἔτυμον ἐρέω; κέλεται δέ με θυμός.
ἐρέω: Od. 4:376: ἐκ μέν τοι ἐρέω, ἥ τις σύ πέρ ἐσσι θεάων,
ἐρέω: Od. 4:410: πάντα δέ τοι ἐρέω ὀλοφώϊα τοῖο γέροντος.
ἐρέω: Od. 6:194: ἄστυ δέ τοι δείξω, ἐρέω δέ τοι οὔνομα λαῶν·
ἐρέω: Od. 7:243: τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
ἐρέω: Od. 10:289: πάντα δέ τοι ἐρέω ὀλοφώϊα δήνεα Κίρκης.
ἐρέω: Od. 10:292: φάρμακον ἐσθλόν, ὅ τοι δώσω, ἐρέω δὲ ἕκαστα.
ἐρέω: Od. 11:126: σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει·
ἐρέω: Od. 11:146: “ῥηΐδιόν τοι ἔπος ἐρέω καὶ ἐνὶ φρεσὶ θήσω·
ἐρέω: Od. 11:454: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
ἐρέω: Od. 12:38: ὥς τοι ἐγὼν ἐρέω, μνήσει δέ σε καὶ θεὸς αὐτός.
ἐρέω: Od. 12:58: θυμῷ βουλεύειν· ἐρέω δέ τοι ἀμφοτέρωθεν.
ἐρέω: Od. 12:156: ἀλλ’ ἐρέω μὲν ἐγών, ἵνα εἰδότες ἠὲ θάνωμεν
ἐρέω: Od. 14:463: εὐξάμενός τι ἔπος ἐρέω· οἶνος γὰρ ἀνώγει,
ἐρέω: Od. 15:27: ἄλλο δέ τοί τι ἔπος ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο θυμῷ.
ἐρέω: Od. 15:318: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
ἐρέω: Od. 15:402: τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
ἐρέω: Od. 16:259: “τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον,
ἐρέω: Od. 16:281: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐρέω: Od. 16:299: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐρέω: Od. 17:229: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἐρέω: Od. 17:548: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐρέω: Od. 18:82: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἐρέω: Od. 18:129: τοὔνεκά τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
ἐρέω: Od. 18:338: “ἦ τάχα Τηλεμάχῳ ἐρέω, κύον, οἷ’ ἀγορεύεις,
ἐρέω: Od. 19:167: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω. ἦ μέν μ’ ἀχέεσσί γε δώσεις
ἐρέω: Od. 19:171: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
ἐρέω: Od. 19:224: αὐτάρ τοι ἐρέω, ὥς μοι ἰνδάλλεται ἦτορ.
ἐρέω: Od. 19:236: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐρέω: Od. 19:495: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐρέω: Od. 19:570: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐρέω: Od. 20:48: ἐν πάντεσσι πόνοισ’. ἐρέω δέ τοι ἐξαναφανδόν·
ἐρέω: Od. 20:229: τοὔνεκά τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι·
ἐρέω: Od. 23:130: “τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
ἐρέω: Od. 24:248: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δὲ μὴ χόλον ἔνθεο θυμῷ·
ἐρέω: Od. 24:265: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
ἐρέω: Od. 24:324: ἐκ γάρ τοι ἐρέω· - μάλα δὲ χρὴ σπευδέμεν ἔμπης· -
ἐρέω: Od. 24:481: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· ἐρέω δέ τοι ὡς ἐπέοικεν.
ἐρέωμαι: Od. 17:509: ἐλθέμεν, ὄφρα τί μιν προσπτύξομαι ἠδ’ ἐρέωμαι,
ἐρέων: Il. 7:128: πάντων Ἀργείων ἐρέων γενεήν τε τόκον τε.
ἐρέων: Il. 11:651: νῦν δὲ ἔπος ἐρέων πάλιν ἄγγελος εἶμ’ Ἀχιλῆϊ.
ἐρέων: Il. 14:354: ἀγγελίην ἐρέων γαιηόχῳ ἐννοσιγαίῳ·
ἐρέων: Il. 23:226: Ἦμος δ’ ἑωσφόρος εἶσι φόως ἐρέων ἐπὶ γαῖαν,
ἐρέων: Od. 10:245: ἀγγελίην ἑτάρων ἐρέων καὶ ἀδευκέα πότμον.
ἐρέων: Od. 21:31: τὰς ἐρέων Ὀδυσῆϊ συνήντετο, δῶκε δὲ τόξον,
ἐρῆμα: Il. 5:140: ἀλλὰ κατὰ σταθμοὺς δύεται, τὰ δ’ ἐρῆμα φοβεῖται·
ἐρήμῃ: Od. 12:351: ἢ δηθὰ στρεύγεσθαι ἐὼν ἐν νήσῳ ἐρήμῃ.”
ἐρήμην: Od. 3:270: δὴ τότε τὸν μὲν ἀοιδὸν ἄγων ἐς νῆσον ἐρήμην
ἐρῆμον: Il. 10:520: ὡς ἴδε χῶρον ἐρῆμον, ὅθ’ ἕστασαν ὠκέες ἵπποι,
ἐρηρέδατ’: Od. 7:95: ἐν δὲ θρόνοι περὶ τοῖχον ἐρηρέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα
ἐρηρέδαται: Il. 23:284: χαῖται ἐρηρέδαται, τὼ δ’ ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ.
ἐρηρέδαται: Il. 23:329: λᾶε δὲ τοῦ ἑκάτερθεν ἐρηρέδαται δύο λευκὼ
ἐρήτυε: Il. 2:164: σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον,
ἐρήτυε: Il. 2:180: σοῖς δ’ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον,
ἐρήτυε: Od. 16:43: Τηλέμαχος δ’ ἑτέρωθεν ἐρήτυε φώνησέν τε·
ἐρητύειν: Il. 2:75: ὑμεῖς δ’ ἄλλοθεν ἄλλος ἐρητύειν ἐπέεσσιν.
ἐρητύετ’: Il. 9:458: ἔνθ’ ἐμοὶ οὐκέτι πάμπαν ἐρητύετ’ ἐν φρεσὶ θυμὸς
ἐρητύετ’: Il. 13:280: οὐδέ οἱ ἀτρέμας ἧσθαι ἐρητύετ’ ἐν φρεσὶ θυμός,
ἐρητύεται: Il. 9:631: τοῦ δέ τ’ ἐρητύεται κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ἐρήτυθεν: Il. 2:99: σπουδῇ δ’ ἕζετο λαός, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας
ἐρήτυθεν: Il. 2:211: Ἄλλοι μέν ῥ’ ἕζοντο, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας·
ἐρήτυον: Il. 2:97: κήρυκες βοόωντες ἐρήτυον, εἴ ποτ’ ἀϋτῆς
ἐρήτυον: Il. 18:503: κήρυκες δ’ ἄρα λαὸν ἐρήτυον· οἳ δὲ γέροντες
ἐρήτυον: Od. 9:493: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσιν ἐρήτυον ἄλλοθεν ἄλλος·
ἐρήτυον: Od. 10:442: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσιν ἐρήτυον ἄλλοθεν ἄλλος·
ἐρητύοντο: Il. 8:345: οἳ μὲν δὴ παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες,
ἐρητύοντο: Il. 15:3: οἳ μὲν δὴ παρ’ ὄχεσφιν ἐρητύοντο μένοντες
ἐρητύοντο: Il. 15:367: Ὣς οἳ μὲν παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες,
ἐρητύοντό: Il. 15:723: αὐτόν τ’ ἰσχανάασκον ἐρητύοντό τε λαόν·
ἐρητύοντο: Od. 3:155: ἡμίσεες δ’ ἄρα λαοὶ ἐρητύοντο μένοντες
ἐρητύσασκε: Il. 2:189: τὸν δ’ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς·
ἐρητύσασκε: Il. 11:566: αὖτις ὑποστρεφθείς, καὶ ἐρητύσασκε φάλαγγας
ἐρητύσειέ: Il. 1:192: ἦε χόλον παύσειεν ἐρητύσειέ τε θυμόν.
ἐριαύχενας: Il. 10:305: δώσω γὰρ δίφρόν τε δύω τ’ ἐριαύχενας ἵππους
ἐριαύχενας: Il. 17:496: αὐτώ τε κτενέειν ἐλάαν τ’ ἐριαύχενας ἵππους
ἐριαύχενας: Il. 18:280: ἂψ πάλιν εἶσ’ ἐπὶ νῆας, ἐπεί κ’ ἐριαύχενας ἵππους
ἐριαύχενας: Il. 23:171: πρὸς λέχεα κλίνων· πίσυρας δ’ ἐριαύχενας ἵππους
ἐριαύχενες: Il. 11:159: Τρώων φευγόντων, πολλοὶ δ’ ἐριαύχενες ἵπποι
ἐριβρεμέτεω: Il. 13:624: Ζηνὸς ἐριβρεμέτεω χαλεπὴν ἐδείσατε μῆνιν
ἐριβώλακα: Il. 2:841: τῶν οἳ Λάρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον·
ἐριβώλακα: Il. 3:74: ναίοιτε Τροίην ἐριβώλακα, τοὶ δὲ νεέσθων
ἐριβώλακα: Il. 3:257: ναίοιμεν Τροίην ἐριβώλακα, τοὶ δὲ νέονται
ἐριβώλακα: Il. 9:475: Φθίην δ’ ἐξικόμην ἐριβώλακα μητέρα μήλων
ἐριβώλακα: Il. 17:172: τῶν ὅσσοι Λυκίην ἐριβώλακα ναιετάουσι·
ἐριβώλακι: Il. 1:155: οὐδέ ποτ’ ἐν Φθίῃ ἐριβώλακι βωτιανείρῃ
ἐριβώλακι: Il. 6:315: ἦσαν ἐνὶ Τροίῃ ἐριβώλακι τέκτονες ἄνδρες,
ἐριβώλακι: Il. 11:222: ὃς τράφη ἐν Θρῄκῃ ἐριβώλακι μητέρι μήλων·
ἐριβώλακι: Il. 16:461: φθίσειν ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι τηλόθι πάτρης.
ἐριβώλακι: Il. 24:86: φθίσεσθ’ ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι τηλόθι πάτρης.
ἐριβώλακος: Il. 5:44: Βώρου, ὃς ἐκ Τάρνης ἐριβώλακος εἰληλούθει.
ἐριβώλακος: Il. 13:793: οἵ ῥ’ ἐξ Ἀσκανίης ἐριβώλακος ἦλθον ἀμοιβοὶ
ἐριβώλακος: Il. 17:301: τῆλ’ ἀπὸ Λαρίσης ἐριβώλακος, οὐδὲ τοκεῦσι
ἐριβώλακος: Il. 17:350: ὅς ῥ’ ἐκ Παιονίης ἐριβώλακος εἰληλούθει,
ἐριβώλακος: Il. 20:485: Ῥίγμον, ὃς ἐκ Θρῄκης ἐριβώλακος εἰληλούθει·
ἐριβώλακος: Od. 13:235: κεῖθ’ ἁλὶ κεκλιμένη ἐριβώλακος ἠπείροιο;”
ἐρίβωλον: Il. 9:329: πεζὸς δ’ ἕνδεκά φημι κατὰ Τροίην ἐρίβωλον·
ἐρίβωλον: Il. 9:363: ἤματί κε τριτάτῳ Φθίην ἐρίβωλον ἱκοίμην.
ἐρίβωλον: Il. 18:67: ῥήγνυτο· ταὶ δ’ ὅτε δὴ Τροίην ἐρίβωλον ἵκοντο
ἐρίβωλον: Il. 21:232: δείελος ὀψὲ δύων, σκιάσῃ δ’ ἐρίβωλον ἄρουραν.
ἐρίβωλον: Il. 23:215: πνοιῇ ὕπο λιγυρῇ· Τροίην δ’ ἐρίβωλον ἱκέσθην,
ἐρίβωλον: Od. 5:34: ἤματι εἰκοστῷ Σχερίην ἐρίβωλον ἵκοιτο,
ἐριβώλου: Il. 21:154: εἴμ’ ἐκ Παιονίης ἐριβώλου τηλόθ’ ἐούσης
ἐρίγδουποι: Il. 11:152: ἐκ πεδίου, τὴν ὦρσαν ἐρίγδουποι πόδες ἵππων
ἐριγδούποιο: Il. 5:672: ἢ προτέρω Διὸς υἱὸν ἐριγδούποιο διώκοι,
ἐριγδούποιο: Il. 12:235: ὃς κέλεαι Ζηνὸς μὲν ἐριγδούποιο λαθέσθαι
ἐρίγδουπος: Il. 7:411: ὅρκια δὲ Ζεὺς ἴστω ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.
ἐρίγδουπος: Il. 10:329: ἴστω νῦν Ζεὺς αὐτὸς ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης
ἐρίγδουπος: Il. 13:154: ὦρσε θεῶν ὤριστος, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.
ἐρίγδουπος: Il. 16:88: δώῃ κῦδος ἀρέσθαι ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης,
ἐρίγδουπος: Od. 8:465: οὕτω νῦν Ζεὺς θείη, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης,
ἐρίγδουπος: Od. 15:112: ὥς τοι Ζεὺς τελέσειεν, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.
ἐρίγδουπος: Od. 15:180: “οὕτω νῦν Ζεὺς θείη, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης·
ἐριγδούπου: Il. 15:293: Ζηνὸς ἐριγδούπου πρόμος ἵσταται ὧδε μενοινῶν.
ἔριδα: Il. 3:7: ἠέριαι δ’ ἄρα ταί γε κακὴν ἔριδα προφέρονται.
ἔριδα: Il. 5:861: ἀνέρες ἐν πολέμῳ ἔριδα ξυνάγοντες Ἄρηος.
Ἔριδα: Il. 11:3: Ζεὺς δ’ Ἔριδα προΐαλλε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
ἔριδα: Il. 11:529: ἱππῆες πεζοί τε κακὴν ἔριδα προβαλόντες
ἔριδα: Il. 14:149: ἀνέρες ἐν πολέμῳ ἔριδα ξυνάγοντες Ἄρηος,
ἔριδα: Il. 14:388: δή ῥα τότ’ αἰνοτάτην ἔριδα πτολέμοιο τάνυσσαν
ἔριδα: Il. 16:662: κάππεσον, εὖτ’ ἔριδα κρατερὴν ἐτάνυσσε Κρονίων.
ἔριδα: Il. 20:55: σύμβαλον, ἐν δ’ αὐτοῖς ἔριδα ῥήγνυντο βαρεῖαν·
ἔριδα: Od. 6:92: στεῖβον δ’ ἐν βόθροισι θοῶς, ἔριδα προφέρουσαι.
ἔριδα: Od. 8:210: ὅς τις ξεινοδόκῳ ἔριδα προφέρηται ἀέθλων
ἐρίδαινε: Od. 21:310: πῖνέ τε μηδ’ ἐρίδαινε μετ’ ἀνδράσι κουροτέροισι.”
ἐριδαινέμεν: Od. 1:79: ἀθανάτων ἀέκητι θεῶν ἐριδαινέμεν οἶος.”
ἐριδαίνετον: Il. 1:574: εἰ δὴ σφὼ ἕνεκα θνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε,
ἐριδαίνετον: Il. 16:765: Ὡς δ’ Εὖρός τε Νότος τ’ ἐριδαίνετον ἀλλήλοιιν
ἐριδαίνομεν: Il. 2:342: αὔτως γὰρ ἐπέεσσ’ ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι μῆχος
ἐριδαίνομεν: Od. 2:206: εἵνεκα τῆς ἀρετῆς ἐριδαίνομεν, οὐδὲ μετ’ ἄλλας
ἐριδαίνομεν: Od. 18:403: νῦν δὲ περὶ πτωχῶν ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι δαιτὸς
ἔριδας: Il. 2:376: ὅς με μετ’ ἀπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεα βάλλει.
ἔριδας: Il. 20:251: ἀλλὰ τί ἢ ἔριδας καὶ νείκεα νῶϊν ἀνάγκη
ἐριδήσασθαι: Il. 23:792: ποσσὶν ἐριδήσασθαι Ἀχαιοῖς, εἰ μὴ Ἀχιλλεῖ.
ἔριδι: Il. 1:8: Τίς γάρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι;
ἔριδι: Il. 19:58: θυμοβόρῳ ἔριδι μενεήναμεν εἵνεκα κούρης;
ἔριδι: Il. 20:66: τόσσος ἄρα κτύπος ὦρτο θεῶν ἔριδι ξυνιόντων.
ἔριδι: Il. 20:134: οὐκ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι θεοὺς ἔριδι ξυνελάσσαι
ἔριδι: Il. 21:390: γηθοσύνῃ, ὅθ’ ὁρᾶτο θεοὺς ἔριδι ξυνιόντας.
ἔριδι: Il. 21:394: τίπτ’ αὖτ’ ὦ κυνάμυια θεοὺς ἔριδι ξυνελαύνεις
ἔριδι: Il. 22:129: βέλτερον αὖτ’ ἔριδι ξυνελαυνέμεν ὅττι τάχιστα·
ἐριδμαίνωσιν: Il. 16:260: εἰνοδίοις, οὓς παῖδες ἐριδμαίνωσιν ἔθοντες
ἔριδος: Il. 1:210: ἀλλ’ ἄγε λῆγ’ ἔριδος, μηδὲ ξίφος ἕλκεο χειρί·
ἔριδος: Il. 1:319: λῆγ’ ἔριδος τὴν πρῶτον ἐπηπείλησ’ Ἀχιλῆϊ,
ἔριδος: Il. 3:100: εἵνεκ’ ἐμῆς ἔριδος καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ’ ἀρχῆς·
ἔριδος: Il. 5:732: ἵππους ὠκύποδας, μεμαυῖ’ ἔριδος καὶ ἀϋτῆς.
ἔριδος: Il. 7:111: μηδ’ ἔθελ’ ἐξ ἔριδος σεῦ ἀμείνονι φωτὶ μάχεσθαι
ἔριδος: Il. 7:210: θυμοβόρου ἔριδος μένεϊ ξυνέηκε μάχεσθαι.
ἔριδος: Il. 7:301: ἠμὲν ἐμαρνάσθην ἔριδος πέρι θυμοβόροιο,
ἔριδος: Il. 9:257: ληγέμεναι δ’ ἔριδος κακομηχάνου, ὄφρά σε μᾶλλον
ἔριδος: Il. 13:358: τοὶ δ’ ἔριδος κρατερῆς καὶ ὁμοιΐου πτολέμοιο
ἔριδος: Il. 16:476: τὼ δ’ αὖτις συνίτην ἔριδος πέρι θυμοβόροιο.
ἔριδος: Il. 17:384: Τοῖς δὲ πανημερίοις ἔριδος μέγα νεῖκος ὀρώρει
ἔριδος: Il. 19:64: δηρὸν ἐμῆς καὶ σῆς ἔριδος μνήσεσθαι ὀΐω.
ἔριδος: Il. 20:253: αἵ τε χολωσάμεναι ἔριδος πέρι θυμοβόροιο
ἔριδος: Il. 21:359: λῆγ’ ἔριδος, Τρῶας δὲ καὶ αὐτίκα δῖος Ἀχιλλεὺς
ἔριδος: Il. 21:360: ἄστεος ἐξελάσειε· τί μοι ἔριδος καὶ ἀρωγῆς;
ἔριδος: Od. 4:343: ἐξ ἔριδος Φιλομηλεΐδῃ ἐπάλαισεν ἀναστάς,
ἔριδος: Od. 17:134: ἐξ ἔριδος Φιλομηλεΐδῃ ἐπάλαισεν ἀναστάς,
ἐριδούπου: Il. 24:323: ἐκ δ’ ἔλασε προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου.
ἐριδούπου: Od. 3:493: [ἐκ δ’ ἔλασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου·]
ἐριδούπου: Od. 15:146: ἐκ δ’ ἔλασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου.
ἐριδούπου: Od. 15:191: ἐκ δ’ ἔλασαν προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου·
ἐριδούπῳ: Od. 3:399: τρητοῖσ’ ἐν λεχέεσσιν, ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ,
ἐριδούπῳ: Od. 7:345: τρητοῖσ’ ἐν λεχέεσσιν ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ·
ἐριδούπῳ: Od. 20:176: καὶ τὰς μὲν κατέδησαν ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ,
ἐριδούπῳ: Od. 20:189: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέδησεν ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ,
ἐριδούπων: Il. 20:50: ἄλλοτ’ ἐπ’ ἀκτάων ἐριδούπων μακρὸν ἀΰτει.
ἐριδούπων: Od. 10:515: πέτρη τε ξύνεσίς τε δύω ποταμῶν ἐριδούπων·
ἐρίζειν: Il. 13:325: ἔν γ’ αὐτοσταδίῃ· ποσὶ δ’ οὔ πως ἔστιν ἐρίζειν.
ἐρίζειν: Od. 5:213: θνητὰς ἀθανάτῃσι δέμας καὶ εἶδος ἐρίζειν.”
ἐριζέμεν: Il. 23:404: ἤτοι μὲν κείνοισιν ἐριζέμεν οὔ τι κελεύω
ἐριζέμεν: Od. 8:223: ἀνδράσι δὲ προτέροισιν ἐριζέμεν οὐκ ἐθελήσω,
ἐριζέμεναι: Il. 1:277: μήτε σὺ Πηλείδη ’θελ’ ἐριζέμεναι βασιλῆϊ
ἐριζέμεναι: Il. 2:214: μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν,
ἐριζέμεναι: Il. 2:247: ἴσχεο, μηδ’ ἔθελ’ οἶος ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν·
ἐριζέμεναι: Il. 21:185: παισὶν ἐριζέμεναι ποταμοῖό περ ἐκγεγαῶτι.
ἔριζεν: Il. 2:555: Νέστωρ οἶος ἔριζεν· ὃ γὰρ προγενέστερος ἦεν·
ἔριζεν: Il. 6:131: δὴν ἦν, ὅς ῥα θεοῖσιν ἐπουρανίοισιν ἔριζεν·
ἔριζεν: Od. 8:371: μουνὰξ ὀρχήσασθαι, ἐπεί σφισιν οὔ τις ἔριζεν.
ἐρίζεσκον: Od. 8:225: οἵ ῥα καὶ ἀθανάτοισιν ἐρίζεσκον περὶ τόξων.
ἐρίζεται: Il. 5:172: καὶ κλέος; ᾧ οὔ τίς τοι ἐρίζεται ἐνθάδε γ’ ἀνήρ,
ἐρίζετον: Od. 18:38: ὁ ξεῖνός τε καὶ Ἶρος ἐρίζετον ἀλλήλοιϊν
ἐρίζητον: Il. 12:423: ὥ τ’ ὀλίγῳ ἐνὶ χώρῳ ἐρίζητον περὶ ἴσης,
ἐρίζοι: Il. 9:389: οὐδ’ εἰ χρυσείῃ Ἀφροδίτῃ κάλλος ἐρίζοι,
ἐρίζοι: Od. 4:78: “τέκνα φίλ’, ἦ τοι Ζηνὶ βροτῶν οὐκ ἄν τις ἐρίζοι·
ἐρίηρας: Il. 3:47: πόντον ἐπιπλώσας, ἑτάρους ἐρίηρας ἀγείρας,
ἐρίηρας: Il. 16:363: ἀλλὰ καὶ ὧς ἀνέμιμνε, σάω δ’ ἐρίηρας ἑταίρους.
ἐρίηρας: Od. 9:100: αὐτὰρ τοὺς ἄλλους κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
ἐρίηρας: Od. 9:193: δὴ τότε τοὺς ἄλλους κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
ἐρίηρας: Od. 10:387: λῦσον, ἵν’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω ἐρίηρας ἑταίρους.”
ἐρίηρας: Od. 10:405: αὐτὸς δ’ ἂψ ἰέναι καὶ ἄγειν ἐρίηρας ἑταίρους.”
ἐρίηρας: Od. 10:408: εὗρον ἔπειτ’ ἐπὶ νηῒ θοῇ ἐρίηρας ἑταίρους
ἐρίηρας: Od. 14:259: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
ἐρίηρας: Od. 17:428: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
ἐρίηρας: Od. 19:273: αἰτίζων ἀνὰ δῆμον. ἀτὰρ ἐρίηρας ἑταίρους
ἐρίηρες: Il. 3:378: ῥῖψ’ ἐπιδινήσας, κόμισαν δ’ ἐρίηρες ἑταῖροι·
ἐρίηρες: Il. 8:332: τὸν μὲν ἔπειθ’ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι
ἐρίηρες: Il. 13:421: τὸν μὲν ἔπειθ’ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι
ἐρίηρες: Il. 23:6: Μυρμιδόνες ταχύπωλοι ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι
ἐρίηρες: Od. 9:172: “ἄλλοι μὲν νῦν μίμνετ’, ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι·
ἐρίηρες: Od. 9:555: νῆες ἐΰσσελμοι καὶ ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι.
ἐρίηρες: Od. 10:471: καὶ τότε μ’ ἐκκαλέσαντες ἔφαν ἐρίηρες ἑταῖροι·
ἐρίηρες: Od. 12:199: αἶψ’ ἀπὸ κηρὸν ἕλοντο ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι,
ἐρίηρες: Od. 12:397: ἑξῆμαρ μὲν ἔπειτα ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι
ἐρίηρες: Od. 14:249: ἑξῆμαρ μὲν ἔπειτα ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι
ἐρίηρον: Od. 1:346: “μῆτερ ἐμή, τί τ’ ἄρα φθονέεις ἐρίηρον ἀοιδὸν
ἐρίηρον: Od. 8:62: κῆρυξ δ’ ἐγγύθεν ἦλθεν ἄγων ἐρίηρον ἀοιδόν,
ἐρίηρον: Od. 8:471: κῆρυξ δ’ ἐγγύθεν ἦλθεν ἄγων ἐρίηρον ἀοιδόν,
ἐρίηρος: Il. 4:266: Ἀτρεΐδη μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐρίηρος ἑταῖρος
ἐριθηλέας: Il. 10:467: συμμάρψας δόνακας μυρίκης τ’ ἐριθηλέας ὄζους,
ἐριθηλὲς: Il. 17:53: οἷον δὲ τρέφει ἔρνος ἀνὴρ ἐριθηλὲς ἐλαίης
ἐριθηλέων: Il. 5:90: οὔτ’ ἄρα ἕρκεα ἴσχει ἀλωάων ἐριθηλέων
ἔριθοι: Il. 18:550: Ἐν δ’ ἐτίθει τέμενος βασιλήϊον· ἔνθα δ’ ἔριθοι
ἐρίθοισιν: Il. 18:560: δεῖπνον ἐρίθοισιν λεύκ’ ἄλφιτα πολλὰ πάλυνον.
ἐρικυδέα: Il. 3:65: οὔ τοι ἀπόβλητ’ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα
ἐρικυδέα: Il. 20:265: ὡς οὐ ῥηΐδι’ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα
ἐρικυδέα: Il. 24:802: εὖ συναγειρόμενοι δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα
ἐρικυδέα: Od. 3:66: μοίρας δασσάμενοι δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα.
ἐρικυδέα: Od. 10:182: χεῖρας νιψάμενοι τεύχοντ’ ἐρικυδέα δαῖτα.
ἐρικυδέα: Od. 11:631: Θησέα Πειρίθοόν τε, θεῶν ἐρικυδέα τέκνα·
ἐρικυδέα: Od. 13:26: μῆρα δὲ κήαντες δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα
ἐρικυδέα: Od. 20:280: μοίρας δασσάμενοι δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα.
ἐρικυδέος: Il. 11:225: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἥβης ἐρικυδέος ἵκετο μέτρον,
ἐρικυδέος: Il. 14:326: οὐδ’ ὁπότε Λητοῦς ἐρικυδέος, οὐδὲ σεῦ αὐτῆς,
ἐρικυδέος: Od. 11:576: καὶ Τιτυὸν εἶδον, Γαίης ἐρικυδέος υἱόν,
ἐριμύκους: Od. 15:235: ἀλλ’ ὁ μὲν ἔκφυγε κῆρα καὶ ἤλασε βοῦς ἐριμύκους
ἐριμύκων: Il. 20:497: ῥίμφά τε λέπτ’ ἐγένοντο βοῶν ὑπὸ πόσσ’ ἐριμύκων,
ἐριμύκων: Il. 23:775: τῇ ῥα βοῶν κέχυτ’ ὄνθος ἀποκταμένων ἐριμύκων,
ἔριν: Od. 3:136: ἥ τ’ ἔριν Ἀτρεΐδῃσι μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔθηκε.
ἔριν: Od. 3:161: σχέτλιος, ὅς ῥ’ ἔριν ὦρσε κακὴν ἔπι δεύτερον αὖτις.
ἔριν: Od. 16:292: μή πως οἰνωθέντες, ἔριν στήσαντες ἐν ὑμῖν,
ἔριν: Od. 19:11: μή πως οἰνωθέντες, ἔριν στήσαντες ἐν ὑμῖν,
ἐρινεόν: Il. 6:433: λαὸν δὲ στῆσον παρ’ ἐρινεόν, ἔνθα μάλιστα
ἐρινεὸν: Il. 11:167: μέσσον κὰπ πεδίον παρ’ ἐρινεὸν ἐσσεύοντο
ἐρινεὸν: Il. 21:37: ἐννύχιος προμολών· ὃ δ’ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκῷ
ἐρινεὸν: Il. 22:145: οἳ δὲ παρὰ σκοπιὴν καὶ ἐρινεὸν ἠνεμόεντα
ἐρινεὸν: Od. 12:432: αὐτὰρ ἐγὼ ποτὶ μακρὸν ἐρινεὸν ὑψόσ’ ἀερθείς,
ἐρινεός: Od. 12:103: τῷ δ’ ἐν ἐρινεός ἐστι μέγας, φύλλοισι τεθηλώς·
ἐρινύας: Il. 21:412: οὕτω κεν τῆς μητρὸς ἐρινύας ἐξαποτίνοις,
Ἐρινύες: Il. 15:204: οἶσθ’ ὡς πρεσβυτέροισιν Ἐρινύες αἰὲν ἕπονται.
Ἐρινύες: Il. 19:259: Γῆ τε καὶ Ἠέλιος καὶ Ἐρινύες, αἵ θ’ ὑπὸ γαῖαν
Ἐρινύες: Il. 19:418: Ὣς ἄρα φωνήσαντος Ἐρινύες ἔσχεθον αὐδήν.
ἐρινύες: Od. 11:280: πολλὰ μάλ’, ὅσσα τε μητρὸς ἐρινύες ἐκτελέουσι.
ἐρινύες: Od. 17:475: ἀλλ’ εἴ που πτωχῶν γε θεοὶ καὶ ἐρινύες εἰσίν,
Ἐρινῦς: Il. 9:454: πολλὰ κατηρᾶτο, στυγερὰς δ’ ἐπεκέκλετ’ Ἐρινῦς,
Ἐρινὺς: Il. 9:567: παιδὶ δόμεν θάνατον· τῆς δ’ ἠεροφοῖτις Ἐρινὺς
Ἐρινύς: Il. 19:87: ἀλλὰ Ζεὺς καὶ Μοῖρα καὶ ἠεροφοῖτις Ἐρινύς,
ἐρινῦς: Od. 2:135: δώσει, ἐπεὶ μήτηρ στυγερὰς ἀρήσετ’ ἐρινῦς
Ἐρινύς: Od. 15:234: τήν οἱ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ δασπλῆτις Ἐρινύς.
Ἐρινύσιν: Od. 20:78: καί ῥ’ ἔδοσαν στυγερῇσιν Ἐρινύσιν ἀμφιπολεύειν·
ἐρίοιο: Od. 4:124: Ἀλκίππη δὲ τάπητα φέρεν μαλακοῦ ἐρίοιο,
ἐριούνης: Il. 20:34: ἠδὲ Ποσειδάων γαιήοχος ἠδ’ ἐριούνης
ἐριούνης: Od. 8:322: ἦλθε Ποσειδάων γαιήοχος, ἦλθ’ ἐριούνης
ἐριούνιον: Il. 24:679: ἀλλ’ οὐχ Ἑρμείαν ἐριούνιον ὕπνος ἔμαρπτεν
ἐριούνιος: Il. 20:72: Λητοῖ δ’ ἀντέστη σῶκος ἐριούνιος Ἑρμῆς,
ἐριούνιος: Il. 24:360: στῆ δὲ ταφών· αὐτὸς δ’ ἐριούνιος ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐριούνιος: Il. 24:440: Ἦ καὶ ἀναΐξας ἐριούνιος ἅρμα καὶ ἵππους
ἐριούνιος: Il. 24:457: δή ῥα τόθ’ Ἑρμείας ἐριούνιος ᾦξε γέροντι,
ἔριπ’: Il. 5:68: γνὺξ δ’ ἔριπ’ οἰμώξας, θάνατος δέ μιν ἀμφεκάλυψε.
ἔριπ’: Il. 20:417: γνὺξ δ’ ἔριπ’ οἰμώξας, νεφέλη δέ μιν ἀμφεκάλυψε
ἐρίπῃσιν: Il. 17:522: ἶνα τάμῃ διὰ πᾶσαν, ὃ δὲ προθορὼν ἐρίπῃσιν,
ἐριποῦσ’: Il. 21:246: εἴσω πᾶσ’ ἐριποῦσ’· ὃ δ’ ἄρ’ ἐκ δίνης ἀνορούσας
ἐριποῦσα: Il. 5:357: ἣ δὲ γνὺξ ἐριποῦσα κασιγνήτοιο φίλοιο
ἐριποῦσα: Il. 21:243: εὐφυέα μεγάλην· ἣ δ’ ἐκ ῥιζῶν ἐριποῦσα
ἐριπὼν: Il. 5:309: ἔστη γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ
ἐριπών: Il. 8:329: στῆ δὲ γνὺξ ἐριπών, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
ἐριπὼν: Il. 11:355: στῆ δὲ γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ
ἔρις: Il. 1:177: αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε·
Ἔρις: Il. 4:440: Δεῖμός τ’ ἠδὲ Φόβος καὶ Ἔρις ἄμοτον μεμαυῖα,
Ἔρις: Il. 5:518: Ἄρης τε βροτολοιγὸς Ἔρις τ’ ἄμοτον μεμαυῖα.
Ἔρις: Il. 5:740: ἐν δ’ Ἔρις, ἐν δ’ Ἀλκή, ἐν δὲ κρυόεσσα Ἰωκή,
ἔρις: Il. 5:891: αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε.
Ἔρις: Il. 11:73: θῦνον· Ἔρις δ’ ἄρ’ ἔχαιρε πολύστονος εἰσορόωσα·
ἔρις: Il. 17:253: ἡγεμόνων· τόσση γὰρ ἔρις πολέμοιο δέδηεν·
ἔρις: Il. 18:107: ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν ἔκ τ’ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο
Ἔρις: Il. 18:535: ἐν δ’ Ἔρις ἐν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον, ἐν δ’ ὀλοὴ Κήρ,
Ἔρις: Il. 20:48: ὦρτο δ’ Ἔρις κρατερὴ λαοσσόος, αὖε δ’ Ἀθήνη
ἔρις: Il. 21:385: ἐν δ’ ἄλλοισι θεοῖσιν ἔρις πέσε βεβριθυῖα
ἔρις: Il. 21:513: ἐξ ἧς ἀθανάτοισιν ἔρις καὶ νεῖκος ἐφῆπται.
ἔρις: Il. 23:490: καί νύ κε δὴ προτέρω ἔτ’ ἔρις γένετ’ ἀμφοτέροισιν,
ἔρις: Od. 18:13: ἀλλ’ ἄνα, μὴ τάχα νῶϊν ἔρις καὶ χερσὶ γένηται.”
ἔρις: Od. 18:366: “Εὐρύμαχ’, εἰ γὰρ νῶϊν ἔρις ἔργοιο γένοιτο
ἔρις: Od. 20:267: καὶ χειρῶν, ἵνα μή τις ἔρις καὶ νεῖκος ὄρηται.”
ἐρίσαντε: Il. 1:6: ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
ἐρίσαντες: Il. 13:109: οἳ κείνῳ ἐρίσαντες ἀμυνέμεν οὐκ ἐθέλουσι
ἐρίσειε: Od. 23:126: ἄλλος ἀνὴρ ἐρίσειε καταθνητῶν ἀνθρώπων.
ἐρισθενέος: Il. 13:54: Ἕκτωρ, ὃς Διὸς εὔχετ’ ἐρισθενέος πάϊς εἶναι.
ἐρισθενέος: Il. 19:355: αὐτὴ δὲ πρὸς πατρὸς ἐρισθενέος πυκινὸν δῶ
ἐρισθενέος: Il. 21:184: κεῖσ’ οὕτως· χαλεπόν τοι ἐρισθενέος Κρονίωνος
ἐρισθενέος: Od. 8:289: ἡ δὲ νέον παρὰ πατρὸς ἐρισθενέος Κρονίωνος
ἔρισμα: Il. 4:38: σοὶ καὶ ἐμοὶ μέγ’ ἔρισμα μετ’ ἀμφοτέροισι γένηται.
ἐρίσσειαν: Il. 15:284: νίκων, ὁππότε κοῦροι ἐρίσσειαν περὶ μύθων·
ἐρίσσειε: Il. 3:223: οὐκ ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆΐ γ’ ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος·
ἐρίσσειε: Od. 15:321: δρηστοσύνῃ οὐκ ἄν μοι ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος,
ἐρίσσειε: Od. 19:286: οἶδ’ Ὀδυσεύς, οὐδ’ ἄν τις ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος.
ἐρίσσεται: Od. 4:80: ἀνδρῶν δ’ ἤ κέν τίς μοι ἐρίσσεται, ἠὲ καὶ οὐκί,
ἐριστάφυλον: Od. 9:111: οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει.
ἐριστάφυλον: Od. 9:358: οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει·
ἐρίσωσιν: Od. 18:277: μνηστεύειν ἐθέλωσι καὶ ἀλλήλοισ’ ἐρίσωσιν·
ἐριτίμοιο: Il. 9:126: οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο,
ἐριτίμοιο: Il. 9:268: οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο,
ἐρίτιμον: Il. 2:447: αἰγίδ’ ἔχουσ’ ἐρίτιμον ἀγήρων ἀθανάτην τε,
ἐρίτιμον: Il. 15:361: αἰγίδ’ ἔχων ἐρίτιμον· ἔρειπε δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν
ἐρίφοισι: Il. 16:352: ὡς δὲ λύκοι ἄρνεσσιν ἐπέχραον ἢ ἐρίφοισι
ἐρίφοισι: Od. 17:224: σηκοκόρον τ’ ἔμεναι θαλλόν τ’ ἐρίφοισι φορῆναι,
ἐρίφους: Od. 9:226: καρπαλίμως ἐπὶ νῆα θοὴν ἐρίφους τε καὶ ἄρνας
Ἐριφύλην: Od. 11:326: Μαῖράν τε κλυμένην τε ἴδον στυγερήν τ’ Ἐριφύλην,
ἐρίφων: Il. 24:262: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες.
ἐρίφων: Od. 9:220: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων· διακεκριμέναι δὲ ἕκασται
ἐρίφων: Od. 17:242: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων, τόδε μοι κρηήνατ’ ἐέλδωρ,
ἐρίφων: Od. 19:398: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων· ὁ δέ οἱ πρόφρων ἅμ’ ὀπήδει.
Ἐριχθόνιον: Il. 20:219: Δάρδανος αὖ τέκεθ’ υἱὸν Ἐριχθόνιον βασιλῆα,
Ἐριχθόνιος: Il. 20:230: Τρῶα δ’ Ἐριχθόνιος τέκετο Τρώεσσιν ἄνακτα·
Ἐριώπιδος: Il. 13:697: γνωτὸν μητρυιῆς Ἐριώπιδος, ἣν ἔχ’ Ὀϊλεύς·
Ἐριώπιδος: Il. 15:336: γνωτὸν μητρυιῆς Ἐριώπιδος, ἣν ἔχ’ Ὀϊλεύς·
ἕρκεα: Il. 5:90: οὔτ’ ἄρα ἕρκεα ἴσχει ἀλωάων ἐριθηλέων
ἕρκεα: Od. 8:57: πλῆντο δ’ ἄρ’ αἴθουσαί τε καὶ ἕρκεα καὶ δόμοι ἀνδρῶν
ἕρκεά: Od. 16:341: βῆ ῥ’ ἴμεναι μεθ’ ὕας, λίπε δ’ ἕρκεά τε μέγαρόν τε.
ἕρκεά: Od. 17:604: βῆ ῥ’ ἴμεναι μεθ’ ὕας, λίπε δ’ ἕρκεά τε μέγαρόν τε
ἕρκεα: Od. 20:164: καὶ τοὺς μέν ῥ’ εἴασε καθ’ ἕρκεα καλὰ νέμεσθαι,
ἕρκεϊ: Il. 15:567: ἕρκεϊ χαλκείῳ· ἐπὶ δὲ Ζεὺς Τρῶας ἔγειρεν.
ἕρκεϊ: Il. 16:231: εὔχετ’ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
ἕρκεϊ: Il. 24:306: εὔχετ’ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
ἕρκει: Od. 22:469: ἕρκει ἐνιπλήξωσι, τό θ’ ἑστήκῃ ἐνὶ θάμνῳ,
ἑρκείου: Od. 22:335: ἑρκείου ἕζοιτο τετυγμένον, ἔνθ’ ἄρα πολλὰ
ἕρκεος: Od. 22:442: μεσσηγύς τε θόλου καὶ ἀμύμονος ἕρκεος αὐλῆς,
ἕρκεος: Od. 22:459: μεσσηγύς τε θόλου καὶ ἀμύμονος ἕρκεος αὐλῆς,
ἕρκεος: Od. 23:190: θάμνος ἔφυ τανύφυλλος ἐλαίης ἕρκεος ἐντός,
ἕρκεσι: Od. 21:238: ἀνδρῶν ἡμετέροισιν ἐν ἕρκεσι, μή τι θύραζε
ἕρκεσι: Od. 21:384: ἀνδρῶν ἡμετέροισιν ἐν ἕρκεσι, μή τι θύραζε
ἑρκίον: Il. 9:472: ῥήξας ἐξῆλθον, καὶ ὑπέρθορον ἑρκίον αὐλῆς
ἑρκίον: Od. 18:102: αἰθούσης τε θύρας· καί μιν ποτὶ ἑρκίον αὐλῆς
ἕρκος: Il. 1:284: ἕρκος Ἀχαιοῖσιν πέλεται πολέμοιο κακοῖο. ”
ἕρκος: Il. 3:229: οὗτος δ’ Αἴας ἐστὶ πελώριος ἕρκος Ἀχαιῶν·
ἕρκος: Il. 4:137: μίτρης θ’, ἣν ἐφόρει ἔρυμα χροὸς ἕρκος ἀκόντων,
ἕρκος: Il. 4:299: ἕρκος ἔμεν πολέμοιο· κακοὺς δ’ ἐς μέσσον ἔλασσεν,
ἕρκος: Il. 4:350: Ἀτρεΐδη ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων;
ἕρκος: Il. 5:316: ἕρκος ἔμεν βελέων, μή τις Δαναῶν ταχυπώλων
ἕρκος: Il. 6:5: Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἕρκος Ἀχαιῶν
ἕρκος: Il. 7:211: τοῖος ἄρ’ Αἴας ὦρτο πελώριος ἕρκος Ἀχαιῶν
ἕρκος: Il. 9:409: οὔθ’ ἑλετή, ἐπεὶ ἄρ κεν ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων.
ἕρκος: Il. 14:83: Ἀτρεΐδη ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων·
ἕρκος: Il. 15:646: τὴν αὐτὸς φορέεσκε ποδηνεκέ’ ἕρκος ἀκόντων·
ἕρκος: Il. 18:564: ἀμφὶ δὲ κυανέην κάπετον, περὶ δ’ ἕρκος ἔλασσε
ἕρκος: Od. 1:64: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
ἕρκος: Od. 3:230: “Τηλέμαχε, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
ἕρκος: Od. 5:22: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
ἕρκος: Od. 7:113: τετράγυος· περὶ δ’ ἕρκος ἐλήλαται ἀμφοτέρωθεν.
ἕρκος: Od. 10:328: ὅς κε πίῃ καὶ πρῶτον ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων·
ἕρκος: Od. 19:492: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
ἕρκος: Od. 21:168: “Λειῶδες, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων,
ἕρκος: Od. 23:70: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων,
ἕρκος: Od. 24:224: αἱμασιὰς λέξοντες ἀλῳῆς ἔμμεναι ἕρκος
ἕρμ’: Il. 4:117: ἀβλῆτα πτερόεντα μελαινέων ἕρμ’ ὀδυνάων·
ἕρμα: Il. 16:549: ἄσχετον, οὐκ ἐπιεικτόν, ἐπεί σφισιν ἕρμα πόληος
ἕρμα: Od. 23:121: ἡμεῖς δ’ ἕρμα πόληος ἀπέκταμεν, οἳ μέγ’ ἄριστοι
Ἕρμαιος: Od. 16:471: ἤδη ὑπὲρ πόλιος, ὅθι Ἕρμαιος λόφος ἐστίν,
ἕρματα: Il. 1:486: ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, ὑπὸ δ’ ἕρματα μακρὰ τάνυσσαν·
ἕρματα: Il. 2:154: οἴκαδε ἱεμένων· ὑπὸ δ’ ᾕρεον ἕρματα νηῶν.
ἕρματα: Il. 14:182: ἐν δ’ ἄρα ἕρματα ἧκεν ἐϋτρήτοισι λοβοῖσι
ἕρματα: Od. 18:297: ἕρματα δ’ Εὐρυδάμαντι δύω θεράποντες ἔνεικαν
Ἑρμέᾳ: Il. 5:390: Ἑρμέᾳ ἐξήγγειλεν· ὃ δ’ ἐξέκλεψεν Ἄρηα
Ἑρμεία: Il. 24:334: Ἑρμεία, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε φίλτατόν ἐστιν
Ἑρμεία: Od. 5:29: “Ἑρμεία· σὺ γὰρ αὖτε τά τ’ ἄλλα περ ἄγγελός ἐσσι·
Ἑρμεία: Od. 5:87: “τίπτε μοι, Ἑρμεία χρυσόῤῥαπι, εἰλήλουθας,
Ἑρμεία: Od. 8:335: “Ἑρμεία Διὸς υἱέ, διάκτορε, δῶτορ ἑάων,
Ἑρμείαν: Il. 24:333: αἶψα δ’ ἄρ’ Ἑρμείαν υἱὸν φίλον ἀντίον ηὔδα·
Ἑρμείαν: Il. 24:353: Ἑρμείαν, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο φώνησέν τε·
Ἑρμείαν: Il. 24:679: ἀλλ’ οὐχ Ἑρμείαν ἐριούνιον ὕπνος ἔμαρπτεν
Ἑρμείαν: Od. 1:38: Ἑρμείαν πέμψαντες, ἐΰσκοπον Ἀργεϊφόντην,
Ἑρμείαν: Od. 1:84: Ἑρμείαν μὲν ἔπειτα, διάκτορον Ἀργεϊφόντην,
Ἑρμείαν: Od. 5:28: ἦ ῥα, καὶ Ἑρμείαν, υἱὸν φίλον, ἀντίον ηὔδα·
Ἑρμείαν: Od. 5:85: Ἑρμείαν δ’ ἐρέεινε Καλυψώ, δῖα θεάων,
Ἑρμείαο: Od. 12:390: ἡ δ’ ἔφη Ἑρμείαο διακτόρου αὐτὴ ἀκοῦσαι.
Ἑρμείαο: Od. 15:319: Ἑρμείαο ἕκητι διακτόρου, ὅς ῥά τε πάντων
Ἑρμείας: Il. 2:104: Ἑρμείας δὲ ἄναξ δῶκεν Πέλοπι πληξίππῳ,
Ἑρμείας: Il. 14:490: Ἑρμείας Τρώων ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὄπασσε·
Ἑρμείας: Il. 16:185: Ἑρμείας ἀκάκητα, πόρεν δέ οἱ ἀγλαὸν υἱὸν
Ἑρμείας: Il. 20:35: Ἑρμείας, ὃς ἐπὶ φρεσὶ πευκαλίμῃσι κέκασται·
Ἑρμείας: Il. 24:457: δή ῥα τόθ’ Ἑρμείας ἐριούνιος ᾦξε γέροντι,
Ἑρμείας: Il. 24:461: Ἑρμείας· σοὶ γάρ με πατὴρ ἅμα πομπὸν ὄπασσεν.
Ἑρμείας: Il. 24:469: Ἑρμείας· Πρίαμος δ’ ἐξ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε,
Ἑρμείας: Il. 24:690: τοῖσιν δ’ Ἑρμείας ζεῦξ’ ἵππους ἡμιόνους τε,
Ἑρμείας: Il. 24:694: Ἑρμείας μὲν ἔπειτ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον,
Ἑρμείας: Od. 1:42: ὣς ἔφαθ’ Ἑρμείας, ἀλλ’ οὐ φρένας Αἰγίσθοιο
Ἑρμείας: Od. 5:196: Ἑρμείας, νύμφη δ’ ἐτίθει πάρα πᾶσαν ἐδωδήν,
Ἑρμείας: Od. 8:323: Ἑρμείας, ἦλθεν δὲ ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων.
Ἑρμείας: Od. 10:277: ἔνθα μοι Ἑρμείας χρυσόῤῥαπις ἀντεβόλησεν
Ἑρμείας: Od. 10:307: Ἑρμείας μὲν ἔπειτ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον
Ἑρμείας: Od. 11:626: Ἑρμείας δέ μ’ ἔπεμπεν ἰδὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη.”
Ἑρμείας: Od. 19:397: Ἑρμείας· τῷ γὰρ κεχαρισμένα μηρία καῖεν
Ἑρμείας: Od. 24:10: Ἑρμείας ἀκάκητα κατ’ εὐρώεντα κέλευθα.
Ἑρμείω: Il. 15:214: Ἥρης Ἑρμείω τε καὶ Ἡφαίστοιο ἄνακτος
Ἑρμῇ: Od. 14:435: τὴν μὲν ἴαν Νύμφῃσι καὶ Ἑρμῇ, Μαιάδος υἷι,
Ἑρμῆν: Od. 8:334: Ἑρμῆν δὲ προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
Ἑρμῆς: Il. 20:72: Λητοῖ δ’ ἀντέστη σῶκος ἐριούνιος Ἑρμῆς,
Ἑρμῆς: Od. 5:54: τῷ ἴκελος πολέεσσιν ὀχήσατο κύμασιν Ἑρμῆς.
Ἑρμῆς: Od. 24:1: Ἑρμῆς δὲ ψυχὰς Κυλλήνιος ἐξεκαλεῖτο
ἑρμῖν’: Od. 23:198: ἑρμῖν’ ἀσκήσας, τέτρηνα δὲ πάντα τερέτρῳ.
Ἑρμιόνην: Il. 2:560: Ἑρμιόνην Ἀσίνην τε, βαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας,
Ἑρμιόνην: Od. 4:14: Ἑρμιόνην, ἣ εἶδος ἔχε χρυσῆς Ἀφροδίτης.
ἑρμῖσιν: Od. 8:278: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἑρμῖσιν χέε δέσματα κύκλῳ ἁπάντῃ,
Ἕρμῳ: Il. 20:392: Ὕλλῳ ἐπ’ ἰχθυόεντι καὶ Ἕρμῳ δινήεντι.
ἔρνεϊ: Il. 18:56: ἔξοχον ἡρώων· ὃ δ’ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος·
ἔρνεϊ: Il. 18:437: ἔξοχον ἡρώων· ὃ δ’ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος·
ἔρνεϊ: Od. 14:175: Τηλεμάχου. τὸν ἐπεὶ θρέψαν θεοὶ ἔρνεϊ ἶσον,
ἔρνος: Il. 17:53: οἷον δὲ τρέφει ἔρνος ἀνὴρ ἐριθηλὲς ἐλαίης
ἔρνος: Od. 6:163: φοίνικος νέον ἔρνος ἀνερχόμενον ἐνόησα·
ἕρξ’: Od. 10:435: ὥς περ Κύκλωψ ἕρξ’, ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο
ἕρξαι: Od. 5:342: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρξαι, δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν·
ἕρξαιμι: Od. 13:147: “αἶψά κ’ ἐγὼν ἕρξαιμι, κελαινεφές, ὡς ἀγορεύεις·
ἕρξαν: Od. 8:490: ὅσσ’ ἕρξαν τ’ ἔπαθόν τε καὶ ὅσσ’ ἐμόγησαν Ἀχαιοί,
ἔρξαν: Od. 14:411: τὰς μὲν ἄρα ἔρξαν κατὰ ἤθεα κοιμηθῆναι,
ἕρξανθ’: Od. 23:277: ἕρξανθ’ ἱερὰ καλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι,
ἕρξαντα: Il. 5:650: ὅς ῥά μιν εὖ ἕρξαντα κακῷ ἠνίπαπε μύθῳ,
ἕρξασ’: Od. 18:197: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἕρξασ’ ἀπεβήσετο δῖα θεάων·
ἕρξας: Od. 11:130: ἕρξας ἱερὰ καλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι,
ἕρξασα: Od. 16:177: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἕρξασα πάλιν κίεν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἕρξε: Od. 23:312: ἠδ’ ὅσα Κύκλωψ ἕρξε, καὶ ὡς ἀπετείσατο ποινὴν
ἑρξέμεν: Od. 7:294: ἑρξέμεν· αἰεὶ γάρ τε νεώτεροι ἀφραδέουσιν.
ἕρξῃς: Il. 2:364: εἰ δέ κεν ὣς ἕρξῃς καί τοι πείθωνται Ἀχαιοί,
ἕρξῃς: Od. 1:293: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ ταῦτα τελευτήσῃς τε καὶ ἕρξῃς,
ἕρξον: Il. 4:37: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· μὴ τοῦτό γε νεῖκος ὀπίσσω
ἔρξον: Il. 22:185: ἔρξον ὅπῃ δή τοι νόος ἔπλετο, μὴ δ’ ἔτ’ ἐρώει.
ἕρξον: Od. 13:145: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ.”
ἕρξον: Od. 16:67: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· ἱκέτης δέ τοι εὔχεται εἶναι.”
ἕρξον: Od. 24:481: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· ἐρέω δέ τοι ὡς ἐπέοικεν.
ἕρξω: Od. 5:360: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρξω, δοκέει δέ μοι εἶναι ἄριστον·
ἕρξω: Od. 11:80: “ταῦτά τοι, ὦ δύστηνε, τελευτήσω τε καὶ ἕρξω.”
ἔροιτο: Od. 1:135: ἠδ’ ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο.
ἔροιτο: Od. 3:77: θῆχ’, ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο,
ἔρον: Il. 1:469: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Il. 2:432: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Il. 7:323: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Il. 9:92: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Il. 9:222: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Il. 13:638: τῶν πέρ τις καὶ μᾶλλον ἐέλδεται ἐξ ἔρον εἷναι
ἔρον: Il. 23:57: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Il. 24:227: ἀγκὰς ἑλόντ’ ἐμὸν υἱόν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἵην.
ἔρον: Il. 24:628: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Od. 1:150: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο
ἔρον: Od. 3:67: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Od. 3:473: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Od. 4:68: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Od. 8:72: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Od. 8:485: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Od. 12:308: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Od. 14:454: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Od. 15:143: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Od. 15:303: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Od. 15:501: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Od. 16:55: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Od. 16:480: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Od. 17:99: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρον: Od. 24:489: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σίτοιο μελίφρονος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔρος: Il. 14:314: οὐ γάρ πώ ποτέ μ’ ὧδε θεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικὸς
ἕρπει: Il. 17:447: πάντων, ὅσσά τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει.
ἕρπει: Od. 18:131: πάντων, ὅσσα τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει.
ἑρπετὰ: Od. 4:418: ἑρπετὰ γίνονται καὶ ὕδωρ καὶ θεσπιδαὲς πῦρ·
ἑρπύζοντ’: Od. 1:193: ἑρπύζοντ’ ἀνὰ γουνὸν ἀλῳῆς οἰνοπέδοιο.
ἑρπύζων: Il. 23:225: ἑρπύζων παρὰ πυρκαϊὴν ἁδινὰ στεναχίζων.
ἑρπύζων: Od. 13:220: ἑρπύζων παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης,
ἕρπων: Od. 17:158: ἥμενος ἢ ἕρπων, τάδε πευθόμενος κακὰ ἔργα,
ἔῤῥ’: Il. 22:498: ἔῤῥ’ οὕτως· οὐ σός γε πατὴρ μεταδαίνυται ἡμῖν.
ἔῤῥ’: Il. 23:440: ἔῤῥ’, ἐπεὶ οὔ σ’ ἔτυμόν γε φάμεν πεπνῦσθαι Ἀχαιοί.
ἔῤῥ’: Od. 10:72: “ἔῤῥ’ ἐκ νήσου θᾶσσον, ἐλέγχιστε ζωόντων·
ἔῤῥ’: Od. 10:75: ἔῤῥ’, ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπεχθόμενος τόδ’ ἱκάνεις.”
ἐῤῥάδατ’: Il. 12:431: ἐῤῥάδατ’ ἀμφοτέρωθεν ἀπὸ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν.
ἐῤῥάδαται: Od. 20:354: αἵματι δ’ ἐῤῥάδαται τοῖχοι καλαί τε μεσόδμαι·
ἔῤῥαιε: Od. 6:326: ῥαιομένου, ὅτε μ’ ἔῤῥαιε κλυτὸς ἐννοσίγαιος.
ἐῤῥαίσθη: Il. 16:339: φάσγανον ἐῤῥαίσθη· ὃ δ’ ὑπ’ οὔατος αὐχένα θεῖνε
ἔῤῥε: Il. 8:164: ἔῤῥε κακὴ γλήνη, ἐπεὶ οὐκ εἴξαντος ἐμεῖο
ἔῤῥεε: Il. 13:539: τειρόμενον· κατὰ δ’ αἷμα νεουτάτου ἔῤῥεε χειρός.
ἔῤῥεε: Il. 23:688: δεινὸς δὲ χρόμαδος γενύων γένετ’, ἔῤῥεε δ’ ἱδρὼς
ἔῤῥεεν: Il. 4:140: αὐτίκα δ’ ἔῤῥεεν αἷμα κελαινεφὲς ἐξ ὠτειλῆς.
ἔῤῥεεν: Il. 16:110: πάντοθεν ἐκ μελέων πολὺς ἔῤῥεεν, οὐδέ πῃ εἶχεν
ἔῤῥεεν: Il. 23:34: πάντῃ δ’ ἀμφὶ νέκυν κοτυλήρυτον ἔῤῥεεν αἷμα.
ἔῤῥεεν: Od. 11:600: ἔῤῥεεν ἐκ μελέων, κονίη δ’ ἐκ κρατὸς ὀρώρει.
ἔῤῥει: Il. 17:86: κείμενον· ἔῤῥει δ’ αἷμα κατ’ οὐταμένην ὠτειλήν.
ἔῤῥεξε: Il. 9:532: οἴῃ δ’ οὐκ ἔῤῥεξε Διὸς κούρῃ μεγάλοιο.
ἔῤῥεξε: Il. 10:49: ὅσσ’ Ἕκτωρ ἔῤῥεξε Διῒ φίλος υἷας Ἀχαιῶν
ἔῤῥεξεν: Il. 22:380: ὃς κακὰ πόλλ’ ἔῤῥεξεν ὅσ’ οὐ σύμπαντες οἱ ἄλλοι,
ἔῤῥεον: Od. 10:393: τῶν δ’ ἐκ μὲν μελέων τρίχες ἔῤῥεον, ἃς πρὶν ἔφυσε
ἔῤῥετε: Il. 24:239: ἔῤῥετε λωβητῆρες ἐλεγχέες· οὔ νυ καὶ ὑμῖν
ἐῤῥέτω: Il. 9:377: ἐῤῥέτω· ἐκ γάρ εὑ φρένας εἵλετο μητίετα Ζεύς.
ἐῤῥέτω: Il. 20:349: ἐῤῥέτω· οὔ οἱ θυμὸς ἐμεῦ ἔτι πειρηθῆναι
ἐῤῥέτω: Od. 5:139: ἐῤῥέτω, εἴ μιν κεῖνος ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει,
ἔῤῥηξ’: Od. 12:409: ἱστοῦ δὲ προτόνους ἔῤῥηξ’ ἀνέμοιο θύελλα
ἐῤῥήξαντο: Il. 12:291: τείχεος ἐῤῥήξαντο πύλας καὶ μακρὸν ὀχῆα,
ἔῤῥηξεν: Il. 3:348: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ
ἔῤῥηξεν: Il. 7:259: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμή.
ἔῤῥηξεν: Il. 13:124: καρτερός, ἔῤῥηξεν δὲ πύλας καὶ μακρὸν ὀχῆα.
ἔῤῥηξεν: Il. 17:44: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ
ἔῤῥιγ’: Il. 7:114: ἔῤῥιγ’ ἀντιβολῆσαι, ὅ περ σέο πολλὸν ἀμείνων.
ἔῤῥιγα: Il. 17:175: οὔ τοι ἐγὼν ἔῤῥιγα μάχην οὐδὲ κτύπον ἵππων·
ἐῤῥίγει: Od. 23:216: ἐῤῥίγει, μή τίς με βροτῶν ἀπάφοιτ’ ἐπέεσσιν
ἐῤῥίγησαν: Il. 12:208: Τρῶες δ’ ἐῤῥίγησαν ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν
ἐῤῥίγησε: Il. 15:436: Αἴας δ’ ἐῤῥίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα·
ἐῤῥίγησε: Il. 15:466: Τεῦκρος δ’ ἐῤῥίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα·
ἐῤῥίγῃσι: Il. 3:353: ὄφρα τις ἐῤῥίγῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων
ἐῤῥίζωσεν: Od. 13:163: ὅς μιν λᾶαν ἔθηκε καὶ ἐῤῥίζωσεν ἔνερθε
ἐῤῥίζωται: Od. 7:122: ἔνθα δέ οἱ πολύκαρπος ἀλῳὴ ἐῤῥίζωται,
ἔῤῥιψε: Il. 22:406: τίλλε κόμην, ἀπὸ δὲ λιπαρὴν ἔῤῥιψε καλύπτρην
ἔῤῥιψε: Il. 23:842: τὸ τρίτον αὖτ’ ἔῤῥιψε μέγας Τελαμώνιος Αἴας
ἔῤῥιψε: Il. 23:845: ὅσσόν τίς τ’ ἔῤῥιψε καλαύροπα βουκόλος ἀνήρ,
ἔῤῥιψε: Od. 6:115: σφαῖραν ἔπειτ’ ἔῤῥιψε μετ’ ἀμφίπολον βασίλεια·
ἔῤῥιψε: Od. 12:254: ἀσπαίροντα δ’ ἔπειτα λαβὼν ἔῤῥιψε θύραζε,
ἔῤῥιψε: Od. 20:299: ὣς εἰπὼν ἔῤῥιψε βοὸς πόδα χειρὶ παχείῃ,
ἔῤῥιψεν: Il. 19:130: ὣς εἰπὼν ἔῤῥιψεν ἀπ’ οὐρανοῦ ἀστερόεντος
ἔῤῥιψεν: Od. 9:398: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἔῤῥιψεν ἀπὸ ἕο χερσὶν ἀλύων,
ἔῤῥοντι: Od. 4:367: ἥ μ’ οἴῳ ἔῤῥοντι συνήντετο νόσφιν ἑταίρων·
ἐῤῥύσατο: Il. 15:290: ἀλλά τις αὖτε θεῶν ἐῤῥύσατο καὶ ἐσάωσεν
ἐῤῥύσατο: Il. 20:194: ἦγον· ἀτὰρ σὲ Ζεὺς ἐῤῥύσατο καὶ θεοὶ ἄλλοι.
ἐρρύσατο: Od. 1:6: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·
ἔῤῥων: Il. 8:239: νηῒ πολυκλήϊδι παρελθέμεν ἐνθάδε ἔῤῥων,
ἔῤῥων: Il. 9:364: ἔστι δέ μοι μάλα πολλά, τὰ κάλλιπον ἐνθάδε ἔῤῥων·
ἔῤῥων: Il. 18:421: αἳ μὲν ὕπαιθα ἄνακτος ἐποίπνυον· αὐτὰρ ὃ ἔῤῥων
ἐῤῥώοντο: Il. 23:367: χαῖται δ’ ἐῤῥώοντο μετὰ πνοιῇς ἀνέμοιο.
ἐῤῥώσαντο: Il. 24:616: νυμφάων, αἵ τ’ ἀμφ’ Ἀχελώϊον ἐῤῥώσαντο,
ἐῤῥώσαντο: Od. 23:3: γούνατα δ’ ἐῤῥώσαντο, πόδες δ’ ὑπερικταίνοντο.
ἐῤῥώσαντο: Od. 24:69: τεύχεσιν ἐῤῥώσαντο πυρὴν πέρι καιομένοιο,
ἕρσαι: Od. 9:222: χωρὶς δ’ αὖθ’ ἕρσαι· ναῖον δ’ ὀρῷ ἄγγεα πάντα,
ἑρσήεις: Il. 24:757: νῦν δέ μοι ἑρσήεις καὶ πρόσφατος ἐν μεγάροισι
ἑρσήεντα: Il. 14:347: λωτόν θ’ ἑρσήεντα ἰδὲ κρόκον ἠδ’ ὑάκινθον
ἐρύγμηλον: Il. 18:580: ταῦρον ἐρύγμηλον ἐχέτην· ὃ δὲ μακρὰ μεμυκὼς
ἐρυγόντα: Il. 20:406: ὣς ἄρα τόν γ’ ἐρυγόντα λίπ’ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ·
ἐρύειν: Il. 17:235: νεκρὸν ὑπ’ Αἴαντος ἐρύειν Τελαμωνιάδαο
ἐρύειν: Il. 17:287: ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύειν καὶ κῦδος ἀρέσθαι.
ἐρύειν: Il. 17:396: Τρωσὶν μὲν ἐρύειν προτὶ Ἴλιον, αὐτὰρ Ἀχαιοῖς
ἐρύεσθαι: Il. 9:248: τειρομένους ἐρύεσθαι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ.
ἐρύεσθαι: Il. 14:421: ἐλπόμενοι ἐρύεσθαι, ἀκόντιζον δὲ θαμειὰς
ἐρύεσθαι: Il. 20:195: ἀλλ’ οὐ νῦν ἐρύεσθαι ὀΐομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
ἐρύετο: Il. 6:403: Ἀστυάνακτ’· οἶος γὰρ ἐρύετο Ἴλιον Ἕκτωρ.
ἐρυθαίνετο: Il. 10:484: ἄορι θεινομένων, ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι γαῖα.
ἐρυθαίνετο: Il. 21:21: ἄορι θεινομένων, ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι ὕδωρ.
Ἐρυθίνους: Il. 2:855: Κρῶμνάν τ’ Αἰγιαλόν τε καὶ ὑψηλοὺς Ἐρυθίνους.
Ἐρυθράς: Il. 2:499: οἵ τ’ ἀμφ’ Ἅρμ’ ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ Ἐρυθράς,
ἐρυθρὸν: Il. 9:365: ἄλλον δ’ ἐνθένδε χρυσὸν καὶ χαλκὸν ἐρυθρὸν
ἐρυθρὸν: Il. 19:38: Πατρόκλῳ δ’ αὖτ’ ἀμβροσίην καὶ νέκταρ ἐρυθρὸν
ἐρυθρόν: Od. 5:93: ἀμβροσίης πλήσασα, κέρασσε δὲ νέκταρ ἐρυθρόν·
ἐρυθρὸν: Od. 5:165: αὐτὰρ ἐγὼ σῖτον καὶ ὕδωρ καὶ οἶνον ἐρυθρὸν
ἐρυθρόν: Od. 9:208: τὸν δ’ ὅτε πίνοιεν μελιηδέα οἶνον ἐρυθρόν,
ἐρυθρόν: Od. 12:19: σῖτον καὶ κρέα πολλὰ καὶ αἴθοπα οἶνον ἐρυθρόν.
ἐρυθρόν: Od. 12:327: οἱ δ’ εἷος μὲν σῖτον ἔχον καὶ οἶνον ἐρυθρόν,
ἐρυθρόν: Od. 13:69: ἡ δ’ ἄλλη σῖτόν τ’ ἔφερεν καὶ οἶνον ἐρυθρόν.
ἐρυθρόν: Od. 16:444: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν ἐπέσχε τε οἶνον ἐρυθρόν.
ἐρυθρός: Od. 9:163: οὐ γάρ πω νηῶν ἐξέφθιτο οἶνος ἐρυθρός,
ἐρύκακε: Il. 11:352: οὐδ’ ἵκετο χρόα καλόν· ἐρύκακε γὰρ τρυφάλεια
ἐρύκακε: Il. 13:751: Πουλυδάμα σὺ μὲν αὐτοῦ ἐρύκακε πάντας ἀρίστους,
ἐρύκακε: Il. 20:268: ῥῆξε σάκος· χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε, δῶρα θεοῖο·
ἐρύκακε: Il. 21:165: ῥῆξε σάκος· χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε δῶρα θεοῖο·
ἐρύκακε: Il. 21:384: παυσάσθην, Ἥρη γὰρ ἐρύκακε χωομένη περ·
ἐρύκακε: Od. 10:429: Εὐρύλοχος δέ μοι οἶος ἐρύκακε πάντας ἑταίρους
ἐρύκακε: Od. 21:227: εἰ μὴ Ὀδυσσεὺς αὐτὸς ἐρύκακε φώνησέν τε·
ἐρυκακέειν: Il. 5:262: αὐτοῦ ἐρυκακέειν ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας,
ἐρυκακέειν: Od. 3:144: λαὸν ἐρυκακέειν ῥέξαι θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας,
ἐρυκακέειν: Od. 11:105: αἴ κ’ ἐθέλῃς σὸν θυμὸν ἐρυκακέειν καὶ ἑταίρων,
ἐρυκακέειν: Od. 20:313: καὶ σίτου· χαλεπὸν γὰρ ἐρυκακέειν ἕνα πολλούς.
ἐρύκακεν: Il. 12:465: δοῦρ’ ἔχεν· οὔ κέν τίς μιν ἐρύκακεν ἀντιβολήσας
ἐρύκακεν: Il. 15:450: ἦλθε κακόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ.
ἐρύκακεν: Il. 17:292: ἦλθε κακόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ.
ἐρυκάκετε: Il. 6:80: στῆτ’ αὐτοῦ, καὶ λαὸν ἐρυκάκετε πρὸ πυλάων
ἐρυκάκοι: Il. 7:342: ἥ χ’ ἵππον καὶ λαὸν ἐρυκάκοι ἀμφὶς ἐοῦσα,
ἐρυκανόωσ’: Od. 1:199: ἄγριοι, οἵ που κεῖνον ἐρυκανόωσ’ ἀέκοντα.
ἔρυκε: Il. 16:369: Τρωϊκόν, οὓς ἀέκοντας ὀρυκτὴ τάφρος ἔρυκε.
ἔρυκε: Il. 18:126: μὴ δέ μ’ ἔρυκε μάχης φιλέουσά περ· οὐδέ με πείσεις.
ἔρυκε: Il. 23:258: αὐτοῦ λαὸν ἔρυκε καὶ ἵζανεν εὐρὺν ἀγῶνα,
ἔρυκε: Od. 1:14: νύμφη πότνι’ ἔρυκε Καλυψώ, δῖα θεάων,
ἔρυκε: Od. 4:594: “Ἀτρεΐδη, μὴ δή με πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἔρυκε.
ἔρυκε: Od. 9:29: ἦ μέν μ’ αὐτόθ’ ἔρυκε Καλυψώ, δῖα θεάων,
ἔρυκε: Od. 14:283: ἀλλ’ ἀπὸ κεῖνος ἔρυκε, Διὸς δ’ ὠπίζετο μῆνιν
ἐρύκεαι: Od. 4:373: ὡς δὴ δήθ’ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκεαι, οὐδέ τι τέκμωρ
ἐρύκει: Il. 10:161: εἵαται ἄγχι νεῶν, ὀλίγος δ’ ἔτι χῶρος ἐρύκει;
ἐρύκει: Il. 21:59: πόντος ἁλὸς πολιῆς, ὃ πολέας ἀέκοντας ἐρύκει.
ἐρύκει: Il. 21:63: γῆ φυσίζοος, ἥ τε κατὰ κρατερόν περ ἐρύκει.
ἐρύκεις: Od. 4:599: ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ· σὺ δέ με χρόνον ἐνθάδ’ ἐρύκεις.
ἐρυκέμεν: Il. 8:206: Τρῶας ἀπώσασθαι καὶ ἐρυκέμεν εὐρύοπα Ζῆν,
ἐρυκέμεν: Il. 11:48: ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ’ ἐπὶ τάφρῳ,
ἐρυκέμεν: Il. 12:85: ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ’ ἐπὶ τάφρῳ·
ἐρυκέμεν: Il. 21:7: πίτνα πρόσθε βαθεῖαν ἐρυκέμεν· ἡμίσεες δὲ
ἔρυκεν: Od. 9:302: χείρ’ ἐπιμασσάμενος· ἕτερος δέ με θυμὸς ἔρυκεν.
ἐρύκεσθαι: Od. 17:17: “ὦ φίλος, οὐδέ τοι αὐτὸς ἐρύκεσθαι μενεαίνω.
ἐρύκεσθον: Il. 23:443: μή μοι ἐρύκεσθον μὴ δ’ ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ.
ἐρύκεται: Il. 12:285: κῦμα δέ μιν προσπλάζον ἐρύκεται· ἄλλά τε πάντα
ἐρύκοι: Od. 5:166: ἐνθήσω μενοεικέ’, ἅ κέν τοι λιμὸν ἐρύκοι,
ἐρύκοι: Od. 17:408: καί κέν μιν τρεῖς μῆνας ἀπόπροθεν οἶκος ἐρύκοι.”
ἐρύκοι: Od. 22:138: καί χ’ εἷς πάντας ἐρύκοι ἀνήρ, ὅς τ’ ἄλκιμος εἴη.
ἐρύκομαι: Od. 4:466: ὡς δὴ δήθ’ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκομαι, οὐδέ τι τέκμωρ
ἐρυκόντων: Il. 12:76: ἵππους μὲν θεράποντες ἐρυκόντων ἐπὶ τάφρῳ,
ἐρύκω: Il. 24:658: ὄφρα τέως αὐτός τε μένω καὶ λαὸν ἐρύκω.
ἐρύκων: Il. 24:470: Ἰδαῖον δὲ κατ’ αὖθι λίπεν· ὃ δὲ μίμνεν ἐρύκων
Ἐρύλαον: Il. 16:411: αὐτὰρ ἔπειτ’ Ἐρύλαον ἐπεσσύμενον βάλε πέτρῳ
ἔρυμα: Il. 4:137: μίτρης θ’, ἣν ἐφόρει ἔρυμα χροὸς ἕρκος ἀκόντων,
Ἐρύμανθον: Od. 6:103: ἢ κατὰ Τηΰγετον περιμήκετον ἢ Ἐρύμανθον,
Ἐρύμαντα: Il. 16:345: Ἰδομενεὺς δ’ Ἐρύμαντα κατὰ στόμα νηλέϊ χαλκῷ
Ἐρύμαντα: Il. 16:415: αὐτὰρ ἔπειτ’ Ἐρύμαντα καὶ Ἀμφοτερὸν καὶ Ἐπάλτην
ἔρυξα: Od. 17:515: τρεῖς γὰρ δή μιν νύκτας ἔχον, τρία δ’ ἤματ’ ἔρυξα
ἔρυξαν: Il. 3:113: καί ῥ’ ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί,
ἐρύξας: Il. 6:217: ξείνισ’ ἐνὶ μεγάροισιν ἐείκοσιν ἤματ’ ἐρύξας·
ἐρύξας: Od. 16:82: εἰ δ’ ἐθέλεις, σὺ κόμισσον ἐνὶ σταθμοῖσιν ἐρύξας·
ἔρυξε: Il. 10:527: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς μὲν ἔρυξε Διῒ φίλος ὠκέας ἵππους,
ἐρύξει: Il. 8:178: ἀβλήχρ’ οὐδενόσωρα· τὰ δ’ οὐ μένος ἁμὸν ἐρύξει·
ἐρύξει: Il. 21:62: ἢ ἄρ’ ὁμῶς καὶ κεῖθεν ἐλεύσεται, ἦ μιν ἐρύξει
ἐρύξει: Il. 24:156: οὔτ’ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ’ ἄλλους πάντας ἐρύξει·
ἐρύξει: Il. 24:185: οὔτ’ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ’ ἄλλους πάντας ἐρύξει·
ἐρύξει: Od. 7:315: εἴ κ’ ἐθέλων γε μένοις· ἀέκοντα δέ σ’ οὔ τις ἐρύξει
ἐρύξει: Od. 8:317: εὕδειν· ἀλλά σφωε δόλος καὶ δεσμὸς ἐρύξει,
ἐρύξομεν: Il. 15:297: στήομεν, εἴ κεν πρῶτον ἐρύξομεν ἀντιάσαντες
ἔρυξον: Od. 19:16: “μαῖ’, ἄγε δή μοι ἔρυξον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας,
ἐρύξω: Od. 15:68: “Τηλέμαχ’, οὔ τί σ’ ἐγώ γε πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἐρύξω
ἔρυον: Il. 12:258: κρόσσας μὲν πύργων ἔρυον, καὶ ἔρειπον ἐπάλξεις,
ἔρυον: Il. 18:540: νεκρούς τ’ ἀλλήλων ἔρυον κατατεθνηῶτας.
ἐρύοντα: Il. 4:467: νεκρὸν γὰρ ἐρύοντα ἰδὼν μεγάθυμος Ἀγήνωρ
ἐρύοντα: Il. 4:492: βεβλήκει βουβῶνα, νέκυν ἑτέρωσ’ ἐρύοντα·
ἐρύοντι: Il. 15:464: ῥῆξ’ ἐπὶ τῷ ἐρύοντι· παρεπλάγχθη δέ οἱ ἄλλῃ
ἐρύοντο: Il. 17:277: ἀλλὰ νέκυν ἐρύοντο· μίνυνθα δὲ καὶ τοῦ Ἀχαιοὶ
ἐρύουσι: Il. 11:454: ὠμησταὶ ἐρύουσι, περὶ πτερὰ πυκνὰ βαλόντες.
ἐρύουσι: Il. 15:351: ἀλλὰ κύνες ἐρύουσι πρὸ ἄστεος ἡμετέροιο.
ἐρύουσιν: Il. 22:67: ὠμησταὶ ἐρύουσιν, ἐπεί κέ τις ὀξέϊ χαλκῷ
ἐρύσαι: Il. 17:419: ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύσαι καὶ κῦδος ἀρέσθαι.
ἐρύσαι: Od. 14:134: ῥινὸν ἀπ’ ὀστεόφιν ἐρύσαι, ψυχὴ δὲ λέλοιπεν·
ἐρύσαι: Od. 22:176: κίον’ ἀν’ ὑψηλὴν ἐρύσαι πελάσαι τε δοκοῖσιν,
ἐρυσαίατο: Il. 5:298: δείσας μή πώς οἱ ἐρυσαίατο νεκρὸν Ἀχαιοί.
ἐρύσαιμ’: Il. 8:24: αὐτῇ κεν γαίῃ ἐρύσαιμ’ αὐτῇ τε θαλάσσῃ·
ἐρυσαίμεθα: Il. 14:79: Τρῶες· ἔπειτα δέ κεν ἐρυσαίμεθα νῆας ἁπάσας.
ἐρυσαίμεθα: Il. 17:104: καὶ πρὸς δαίμονά περ, εἴ πως ἐρυσαίμεθα νεκρὸν
ἐρυσαίμεθα: Il. 17:159: αἶψά κε Πάτροκλον ἐρυσαίμεθα Ἴλιον εἴσω.
ἐρυσαίμεθα: Il. 17:161: ἔλθοι τεθνηὼς καί μιν ἐρυσαίμεθα χάρμης,
ἐρύσαιο: Il. 5:456: οὐκ ἂν δὴ τόνδ’ ἄνδρα μάχης ἐρύσαιο μετελθὼν
ἐρύσαιτ’: Il. 8:21: ἀλλ’ οὐκ ἂν ἐρύσαιτ’ ἐξ οὐρανόθεν πεδίον δὲ
ἐρύσαιτο: Il. 24:584: μὴ ὃ μὲν ἀχνυμένῃ κραδίῃ χόλον οὐκ ἐρύσαιτο
ἔρυσαν: Il. 5:573: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν νεκροὺς ἔρυσαν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν,
ἔρυσαν: Il. 14:35: τώ ῥα προκρόσσας ἔρυσαν, καὶ πλῆσαν ἁπάσης
ἔρυσάν: Od. 22:187: τὼ δ’ ἄρ’ ἐπαΐξανθ’ ἑλέτην ἔρυσάν τέ μιν εἴσω
ἔρυσαν: Od. 22:193: κίον’ ἀν’ ὑψηλὴν ἔρυσαν πέλασάν τε δοκοῖσι.
ἐρύσαντας: Od. 8:508: ἢ κατὰ πετράων βαλέειν ἐρύσαντας ἐπ’ ἄκρης,
ἐρύσαντες: Il. 18:232: ἀσπασίως Πάτροκλον ὑπ’ ἐκ βελέων ἐρύσαντες
ἐρύσαντες: Od. 9:77: ἱστοὺς στησάμενοι ἀνά θ’ ἱστία λεύκ’ ἐρύσαντες
ἐρύσαντες: Od. 12:14: τύμβον χεύαντες καὶ ἐπὶ στήλην ἐρύσαντες
ἐρύσαντες: Od. 12:402: ἱστὸν στησάμενοι ἀνά θ’ ἱστία λεύκ’ ἐρύσαντες.
ἐρύσαντό: Il. 1:466: ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
ἐρύσαντό: Il. 2:429: ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
ἐρύσαντο: Il. 4:506: Ἀργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκρούς,
ἐρύσαντό: Il. 7:318: ὄπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
ἐρύσαντο: Il. 17:317: Ἀργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκροὺς
ἐρύσαντο: Il. 18:152: ἐκ βελέων ἐρύσαντο νέκυν θεράποντ’ Ἀχιλῆος·
ἐρύσαντό: Il. 24:624: ὄπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
ἐρύσαντο: Od. 3:65: οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο,
ἐρύσαντο: Od. 3:470: οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο,
ἐρύσαντο: Od. 8:504: αὐτοὶ γάρ μιν Τρῶες ἐς ἀκρόπολιν ἐρύσαντο.
ἐρύσαντό: Od. 14:431: ὤπτησάν τε περιφραδέως ἐρύσαντό τε πάντα,
ἑρύσαντο: Od. 20:279: οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἑρύσαντο,
ἐρυσάρματας: Il. 15:354: πάντες ὁμοκλήσαντες ἔχον ἐρυσάρματας ἵππους
ἐρυσάρματες: Il. 16:370: πολλοὶ δ’ ἐν τάφρῳ ἐρυσάρματες ὠκέες ἵπποι
ἐρύσασ’: Il. 5:836: χειρὶ πάλιν ἐρύσασ’, ὃ δ’ ἄρ’ ἐμμαπέως ἀπόρουσεν·
ἐρύσας: Il. 23:21: Ἕκτορα δεῦρ’ ἐρύσας δώσειν κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι,
ἐρύσας: Il. 24:16: τρὶς δ’ ἐρύσας περὶ σῆμα Μενοιτιάδαο θανόντος
ἐρύσας: Od. 10:303: ἐκ γαίης ἐρύσας καί μοι φύσιν αὐτοῦ ἔδειξε.
ἐρύσασθαι: Il. 22:351: οὐδ’ εἴ κέν σ’ αὐτὸν χρυσῷ ἐρύσασθαι ἀνώγοι
ἐρύσατο: Il. 2:859: ἀλλ’ οὐκ οἰωνοῖσιν ἐρύσατο κῆρα μέλαιναν,
ἐρύσατο: Il. 5:344: καὶ τὸν μὲν μετὰ χερσὶν ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων
ἐρύσατο: Il. 11:363: ἦλθε κακόν· νῦν αὖτέ σ’ ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων
ἐρύσατο: Il. 20:450: ἦλθε κακόν· νῦν αὖτέ σ’ ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
ἐρύσατο: Od. 14:279: καὶ κύσα γούναθ’ ἑλών· ὁ δ’ ἐρύσατο καί μ’ ἐλέησεν,
ἐρύσατο: Od. 22:372: “θάρσει, ἐπεὶ δή σ’ οὗτος ἐρύσατο καὶ ἐσάωσεν,
ἔρυσεν: Il. 13:598: καὶ τὸ μὲν ἐκ χειρὸς ἔρυσεν μεγάθυμος Ἀγήνωρ,
ἔρυσεν: Il. 17:581: νεκρὸν ὑπ’ ἐκ Τρώων ἔρυσεν μετὰ ἔθνος ἑταίρων.
ἐρύσῃ: Il. 17:230: Τρῶας ἐς ἱπποδάμους ἐρύσῃ, εἴξῃ δέ οἱ Αἴας,
ἔρυσθαι: Od. 5:484: ὅσσον τ’ ἠὲ δύω ἠὲ τρεῖς ἄνδρας ἔρυσθαι
ἔρυσθαι: Od. 9:194: αὐτοῦ πὰρ νηΐ τε μένειν καὶ νῆα ἔρυσθαι·
ἔρυσθαι: Od. 10:444: αὐτοῦ πὰρ νηΐ τε μένειν καὶ νῆα ἔρυσθαι·
ἔρυσθαι: Od. 14:260: αὐτοῦ πὰρ νήεσσι μένειν καὶ νῆας ἔρυσθαι,
ἔρυσθαι: Od. 17:429: αὐτοῦ πὰρ νήεσσι μένειν καὶ νῆας ἔρυσθαι,
ἐρυσίπτολι: Il. 6:305: πότνι’ Ἀθηναίη ἐρυσίπτολι δῖα θεάων
ἔρυσο: Il. 22:507: οἶος γάρ σφιν ἔρυσο πύλας καὶ τείχεα μακρά.
ἐρύσσαι: Il. 8:23: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼ πρόφρων ἐθέλοιμι ἐρύσσαι,
ἐρύσσαι: Il. 21:175: οὐ δύνατ’ ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσαι χειρὶ παχείῃ.
ἐρύσσαμεν: Od. 4:577: νῆας μὲν πάμπρωτον ἐρύσσαμεν εἰς ἅλα δῖαν,
ἐρύσσαμεν: Od. 11:2: νῆα μὲν ἂρ πάμπρωτον ἐρύσσαμεν εἰς ἅλα δῖαν,
ἐρυσσάμενος: Il. 1:190: ἢ ὅ γε φάσγανον ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ἐρυσσάμενος: Il. 3:271: Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν,
ἐρυσσάμενος: Il. 3:361: Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον
ἐρυσσάμενος: Il. 12:190: αὖτις δ’ ἐκ κολεοῖο ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ
ἐρυσσάμενος: Il. 13:610: Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον
ἐρυσσάμενος: Il. 14:495: ἄμφω· Πηνέλεως δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ
ἐρυσσάμενος: Il. 17:127: τὸν δὲ νέκυν Τρῳῇσιν ἐρυσσάμενος κυσὶ δοίη.
ἐρυσσάμενος: Il. 19:252: Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν,
ἐρυσσάμενος: Il. 20:284: ἐμμεμαὼς ἐπόρουσεν ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ
ἐρυσσάμενος: Il. 21:116: ἀμφοτέρας· Ἀχιλεὺς δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ
ἐρυσσάμενος: Il. 21:173: Πηλεΐδης δ’ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ἐρυσσάμενος: Od. 4:666: νῆα ἐρυσσάμενος κρίνας τ’ ἀνὰ δῆμον ἀρίστους,
ἐρυσσάμενος: Od. 9:300: ἄσσον ἰών, ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ,
ἐρυσσάμενος: Od. 10:126: τόφρα δ’ ἐγὼ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ἐρυσσάμενος: Od. 10:294: δὴ τότε σὺ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ἐρυσσάμενος: Od. 10:321: ὣς φάτ’, ἐγὼ δ’ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ἐρυσσάμενος: Od. 10:535: αὐτὸς δὲ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ἐρυσσάμενος: Od. 11:24: ἔσχον· ἐγὼ δ’ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ἐρυσσάμενος: Od. 11:48: αὐτὸς δὲ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ἔρυσσαν: Il. 1:485: νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν
ἔρυσσαν: Il. 16:781: ἐκ μὲν Κεβριόνην βελέων ἥρωα ἔρυσσαν
ἔρυσσαν: Od. 4:780: νῆα μὲν οὖν πάμπρωτον ἁλὸς βένθοσδε ἔρυσσαν,
ἔρυσσαν: Od. 8:51: νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἁλὸς βένθοσδε ἔρυσσαν,
ἔρυσσαν: Od. 16:325: νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν,
ἔρυσσαν: Od. 16:359: αἶψα δὲ νῆα μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν,
ἐρύσσας: Od. 9:99: νηυσὶ δ’ ἐνὶ γλαφυρῇσιν ὑπὸ ζυγὰ δῆσα ἐρύσσας·
ἐρύσσασθαι: Il. 18:174: οἳ δὲ ἐρύσσασθαι ποτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν
ἐρύσσασθαι: Il. 21:176: τρὶς μέν μιν πελέμιξεν ἐρύσσασθαι μενεαίνων,
ἐρύσσατε: Od. 10:403: νῆα μὲν ἂρ πάμπρωτον ἐρύσσατε ἤπειρόνδε,
ἐρύσσατο: Il. 4:530: ἐσπάσατο στέρνοιο, ἐρύσσατο δὲ ξίφος ὀξύ,
ἐρύσσατο: Il. 21:200: Ἦ ῥα, καὶ ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος,
ἐρύσσατο: Il. 22:367: Ἦ ῥα, καὶ ἐκ νεκροῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος,
ἐρύσσατο: Od. 19:481: τῇ δ’ ἑτέρῃ ἕθεν ἄσσον ἐρύσσατο φώνησέν τε·
ἐρύσσεαι: Il. 20:311: Αἰνείαν ἤ κέν μιν ἐρύσσεαι ἦ κεν ἐάσῃς
ἐρύσσεσθαι: Od. 21:125: τρὶς μέν μιν πελέμιξεν ἐρύσσεσθαι μενεαίνων,
ἐρύσσεται: Il. 10:44: κερδαλέης, ἥ τίς κεν ἐρύσσεται ἠδὲ σαώσει
ἐρύσσῃς: Il. 5:110: ὄφρά μοι ἐξ ὤμοιο ἐρύσσῃς πικρὸν ὀϊστόν.
ἐρύσσομεν: Il. 1:141: νῦν δ’ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν,
ἐρύσσομεν: Il. 14:76: ἕλκωμεν, πάσας δὲ ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν,
ἐρύσσομεν: Il. 17:635: ἠμὲν ὅπως τὸν νεκρὸν ἐρύσσομεν, ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
ἐρύσσομεν: Il. 17:713: ἠμὲν ὅπως τὸν νεκρὸν ἐρύσσομεν, ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
ἐρύσσομεν: Od. 8:34: ἀλλ’ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν
ἐρύσσομεν: Od. 10:423: “νῆα μὲν ἂρ πάμπρωτον ἐρύσσομεν ἤπειρόνδε,
ἐρύσσομεν: Od. 16:348: ἀλλ’ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν, ἥ τις ἀρίστη,
ἐρύσσωσ’: Od. 17:479: μή σε νέοι διὰ δώματ’ ἐρύσσωσ’, οἷ’ ἀγορεύεις,
ἔρυτο: Il. 4:138: ἥ οἱ πλεῖστον ἔρυτο· διὰ πρὸ δὲ εἴσατο καὶ τῆς.
ἔρυτο: Il. 5:23: ἀλλ’ Ἥφαιστος ἔρυτο, σάωσε δὲ νυκτὶ καλύψας,
ἔρυτο: Il. 5:538: ἣ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός,
ἔρυτο: Il. 13:555: Νέστορος υἱὸν ἔρυτο καὶ ἐν πολλοῖσι βέλεσσιν.
ἔρυτο: Il. 17:518: ἣ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός,
ἔρυτο: Il. 23:819: νύξ’, οὐδὲ χρό’ ἵκανεν· ἔρυτο γὰρ ἔνδοθι θώρηξ·
ἔρυτο: Od. 24:524: ἡ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκός·
ἐρύων: Il. 22:493: ἄλλον μὲν χλαίνης ἐρύων, ἄλλον δὲ χιτῶνος·
ἔρχαται: Il. 16:481: ἀλλ’ ἔβαλ’ ἔνθ’ ἄρα τε φρένες ἔρχαται ἀμφ’ ἁδινὸν κῆρ.
ἔρχαται: Od. 10:283: ἔρχαται ὥς τε σύες πυκινοὺς κευθμῶνας ἔχοντες.
ἔρχατο: Il. 17:354: ἀλλ’ οὔ πως ἔτι εἶχε· σάκεσσι γὰρ ἔρχατο πάντῃ
ἔρχατο: Od. 9:221: ἔρχατο, χωρὶς μὲν πρόγονοι, χωρὶς δὲ μέτασσαι,
ἔρχατο: Od. 14:73: βῆ δ’ ἴμεν ἐς συφεούς, ὅθι ἔθνεα ἔρχατο χοίρων.
ἐρχατόωντο: Od. 14:15: πεντήκοντα σύες χαμαιευνάδες ἐρχατόωντο,
ἔρχεαι: Il. 10:82: τίς δ’ οὗτος κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν ἔρχεαι οἶος
ἔρχεαι: Il. 10:385: πῇ δὴ οὕτως ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεαι οἷος
ἔρχεαι: Il. 22:483: ἔρχεαι, αὐτὰρ ἐμὲ στυγερῷ ἐνὶ πένθεϊ λείπεις
ἔρχεαι: Od. 9:448: ὕστατος; οὔ τι πάρος γε λελειμμένος ἔρχεαι οἰῶν,
ἔρχεαι: Od. 10:281: “πῇ δὴ αὖτ’, ὦ δύστηνε, δι’ ἄκριας ἔρχεαι οἶος,
ἔρχεαι: Od. 10:284: ἦ τοὺς λυσόμενος δεῦρ’ ἔρχεαι; οὐδέ σέ φημι
ἔρχεο: Il. 6:270: ἔρχεο σὺν θυέεσσιν ἀολλίσσασα γεραιάς·
ἔρχεο: Il. 9:43: ἔρχεο· πάρ τοι ὁδός, νῆες δέ τοι ἄγχι θαλάσσης
ἔρχεο: Il. 9:599: ἔρχεο· ἶσον γάρ σε θεῷ τίσουσιν Ἀχαιοί.
ἔρχεο: Il. 10:85: φθέγγεο, μηδ’ ἀκέων ἐπ’ ἔμ’ ἔρχεο· τίπτε δέ σε χρεώ;
ἔρχεο: Il. 12:343: ἔρχεο δῖε Θοῶτα, θέων Αἴαντα κάλεσσον,
ἔρχεο: Il. 15:54: ἔρχεο νῦν μετὰ φῦλα θεῶν, καὶ δεῦρο κάλεσσον
ἔρχεο: Il. 15:221: ἔρχεο νῦν φίλε Φοῖβε μεθ’ Ἕκτορα χαλκοκορυστήν·
ἔρχεο: Od. 1:281: ἔρχεο πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο,
ἔρχεο: Od. 10:320: “ἔρχεο νῦν συφεόνδε, μετ’ ἄλλων λέξο ἑταίρων.”
ἔρχεο: Od. 10:402: ἔρχεο νῦν ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
ἔρχεο: Od. 16:130: ἄττα, σὺ δ’ ἔρχεο θᾶσσον, ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ
ἔρχεο: Od. 17:508: “ἔρχεο, δῖ’ Εὔμαιε, κιὼν τὸν ξεῖνον ἄνωχθι
ἔρχεο: Od. 17:529: “ἔρχεο, δεῦρο κάλεσσον, ἵν’ ἀντίον αὐτὸς ἐνίσπῃ.
ἔρχεό: Od. 17:544: “ἔρχεό μοι, τὸν ξεῖνον ἐναντίον ὧδε κάλεσσον.
ἔρχεο: Od. 17:599: “ἔσσεται οὕτως, ἄττα· σὺ δ’ ἔρχεο δειελιήσας·
ἔρχεο: Od. 22:397: ἔρχεο· κικλήσκει σε πατὴρ ἐμός, ὄφρα τι εἴπῃ.”
ἔρχεσθ’: Il. 2:381: νῦν δ’ ἔρχεσθ’ ἐπὶ δεῖπνον ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα.
ἔρχεσθ’: Il. 3:394: ἔρχεσθ’, ἠὲ χοροῖο νέον λήγοντα καθίζειν.
ἔρχεσθ’: Il. 8:400: ἔρχεσθ’· οὐ γὰρ καλὰ συνοισόμεθα πτόλεμον δέ.
ἔρχεσθ’: Il. 19:275: νῦν δ’ ἔρχεσθ’ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα.
ἔρχεσθ’: Il. 20:24: ἔρχεσθ’ ὄφρ’ ἂν ἵκησθε μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
ἔρχεσθ’: Il. 23:737: ἔρχεσθ’, ὄφρα καὶ ἄλλοι ἀεθλεύωσιν Ἀχαιοί.
ἔρχεσθ’: Od. 1:190: ἔρχεσθ’, ἀλλ’ ἀπάνευθεν ἐπ’ ἀγροῦ πήματα πάσχειν
ἔρχεσθ’: Od. 8:42: ἔρχεσθ’, ὄφρα ξεῖνον ἐνὶ μεγάροισι φιλέωμεν·
ἔρχεσθ’: Od. 10:563: ἔρχεσθ’· ἄλλην δ’ ἧμιν ὁδὸν τεκμήρατο Κίρκη
ἔρχεσθ’: Od. 15:514: ἔρχεσθ’· οὐ γάρ τι ξενίων ποθή· ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ
ἔρχεσθαι: Il. 15:161: ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν.
ἔρχεσθαι: Il. 15:177: ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν.
ἔρχεσθαι: Od. 2:265: ἔρχεσθαι· τὰ δὲ πάντα διατρίβουσιν Ἀχαιοί,
ἔρχεσθαι: Od. 6:40: ἔρχεσθαι· πολλὸν γὰρ ἄπο πλυνοί εἰσι πόληος.”
ἔρχεσθαι: Od. 6:65: ἐς χορὸν ἔρχεσθαι· τὰ δ’ ἐμῇ φρενὶ πάντα μέμηλεν.”
ἔρχεσθαι: Od. 6:261: καρπαλίμως ἔρχεσθαι· ἐγὼ δ’ ὁδὸν ἡγεμονεύσω.
ἔρχεσθαι: Od. 11:121: ἔρχεσθαι δὴ ἔπειτα, λαβὼν εὐῆρες ἐρετμόν,
ἔρχεσθαι: Od. 16:86: ἔρχεσθαι, λίην γὰρ ἀτάσθαλον ὕβριν ἔχουσι·
ἔρχεσθαι: Od. 20:362: εἰς ἀγορὴν ἔρχεσθαι, ἐπεὶ τάδε νυκτὶ ἐΐσκει.”
ἔρχεσθε: Il. 9:645: ἀλλ’ ὑμεῖς ἔρχεσθε καὶ ἀγγελίην ἀπόφασθε·
ἔρχεσθε: Od. 17:175: ἔρχεσθε πρὸς δώμαθ’, ἵν’ ἐντυνώμεθα δαῖτα·
ἔρχεσθε: Od. 18:314: ἔρχεσθε πρὸς δώμαθ’, ἵν’ αἰδοίη βασίλεια·
ἔρχεσθε: Od. 20:154: ἔρχεσθε κρήνηνδε καὶ οἴσετε θᾶσσον ἰοῦσαι.
Ἔρχεσθον: Il. 1:322: “ Ἔρχεσθον κλισίην Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος·
ἔρχεται: Il. 1:120: λεύσσετε γὰρ τό γε πάντες ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ. ”
ἔρχεται: Il. 7:208: σεύατ’ ἔπειθ’ οἷός τε πελώριος ἔρχεται Ἄρης,
ἔρχεται: Il. 10:341: οὗτός τις Διόμηδες ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεται ἀνήρ,
ἔρχεται: Il. 16:364: Ὡς δ’ ὅτ’ ἀπ’ Οὐλύμπου νέφος ἔρχεται οὐρανὸν εἴσω
ἔρχεται: Il. 17:755: τῶν δ’ ὥς τε ψαρῶν νέφος ἔρχεται ἠὲ κολοιῶν
ἔρχεται: Il. 20:167: ἔρχεται, ἀλλ’ ὅτε κέν τις ἀρηϊθόων αἰζηῶν
ἔρχεται: Il. 24:82: ἔρχεται ὠμηστῇσιν ἐπ’ ἰχθύσι κῆρα φέρουσα.
ἔρχεται: Od. 4:826: τοίη γάρ οἱ πομπὸς ἅμ’ ἔρχεται, ἥν τε καὶ ἄλλοι
ἔρχεται: Od. 13:94: ἔρχεται ἀγγέλλων φάος Ἠοῦς ἠριγενείης,
ἔρχεται: Od. 22:166: ἔρχεται ἐς θάλαμον· σὺ δέ μοι νημερτὲς ἐνίσπες,
ἔρχεται: Od. 22:403: ὅς ῥά τε βεβρωκὼς βοὸς ἔρχεται ἀγραύλοιο·
ἔρχεται: Od. 24:56: ἔρχεται, οὗ παιδὸς τεθνηότος ἀντιόωσα.”
ἔρχευ: Il. 6:280: ἔρχευ, ἐγὼ δὲ Πάριν μετελεύσομαι ὄφρα καλέσσω
ἔρχευ: Il. 23:893: ἔρχευ, ἀτὰρ δόρυ Μηριόνῃ ἥρωϊ πόρωμεν,
ἔρχευ: Od. 6:69: ἔρχευ· ἀτάρ τοι δμῶες ἐφοπλίσσουσιν ἀπήνην
ἔρχευ: Od. 10:288: ἔρχευ, ὅ κέν τοι κρατὸς ἀλάλκῃσιν κακὸν ἦμαρ.
ἔρχευ: Od. 11:251: νῦν δ’ ἔρχευ πρὸς δῶμα καὶ ἴσχεο μηδ’ ὀνομήνῃς·
ἔρχευ: Od. 16:270: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἔρχευ ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφι
ἔρχευ: Od. 17:22: ἀλλ’ ἔρχευ· ἐμὲ δ’ ἄξει ἀνὴρ ὅδε, τὸν σὺ κελεύεις,
ἔρχευ: Od. 17:282: ἀλλ’ ἔρχευ προπάροιθεν, ἐγὼ δ’ ὑπολείψομαι αὐτοῦ.
ἔρχευ: Od. 18:174: ἔρχευ, ἐπεὶ κάκιον πενθήμεναι ἄκριτον αἰεί.
ἔρχευ: Od. 23:20: ἀλλ’ ἄγε νῦν κατάβηθι καὶ ἂψ ἔρχευ μέγαρόνδε.
ἔρχευ: Od. 23:254: ἀλλ’ ἔρχευ, λέκτρονδ’ ἴομεν, γύναι, ὄφρα καὶ ἤδη
ἔρχησθον: Od. 16:170: ἔρχησθον προτὶ ἄστυ περικλυτόν· οὐδ’ ἐγὼ αὐτὴ
ἔρχηται: Il. 10:185: ἔρχηται δι’ ὄρεσφι· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ἐπ’ αὐτῷ
ἐρχθέντ’: Il. 21:282: ἐρχθέντ’ ἐν μεγάλῳ ποταμῷ ὡς παῖδα συφορβόν,
ἔρχομ’: Il. 1:168: ἔρχομ’ ἔχων ἐπὶ νῆας, ἐπεί κε κάμω πολεμίζων.
ἔρχομαι: Il. 11:838: ἔρχομαι ὄφρ’ Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι μῦθον ἐνίσπω
ἔρχομαι: Il. 13:256: ἔρχομαι εἴ τί τοι ἔγχος ἐνὶ κλισίῃσι λέλειπται
ἔρχομαι: Il. 14:300: ἔρχομαι ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης,
ἔρχομαι: Od. 14:373: ἔρχομαι, εἰ μή πού τι περίφρων Πηνελόπεια
ἔρχομαι: Od. 15:159: ἔρχομαι, αὐτὰρ ἄγω κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλά.”
ἐρχόμεθ’: Od. 2:207: ἐρχόμεθ’, ἃς ἐπιεικὲς ὀπυιέμεν ἐστὶν ἑκάστῳ.”
ἐρχομενάων: Il. 2:88: πέτρης ἐκ γλαφυρῆς αἰεὶ νέον ἐρχομενάων,
ἐρχομένη: Il. 4:445: ἐρχομένη καθ’ ὅμιλον ὀφέλλουσα στόνον ἀνδρῶν.
ἐρχομένη: Il. 4:516: ἐρχομένη καθ’ ὅμιλον, ὅθι μεθιέντας ἴδοιτο.
ἐρχομένη: Od. 8:290: ἐρχομένη κατ’ ἄρ’ ἕζεθ’· ὁ δ’ εἴσω δώματος ᾔει
ἐρχομένη: Od. 10:392: ἐρχομένη προσάλειφεν ἑκάστῳ φάρμακον ἄλλο.
ἐρχομένη: Od. 14:334: ἀλλ’ ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε· τύχησε γὰρ ἐρχομένη νηῦς
ἐρχομένη: Od. 19:291: ἀλλ’ ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε· τύχησε γὰρ ἐρχομένη νηῦς
ἐρχομένην: Od. 11:581: Πυθώδ’ ἐρχομένην διὰ καλλιχόρου Πανοπῆος.
ἐρχομένην: Od. 15:428: ἀγρόθεν ἐρχομένην, πέρασαν δέ με δεῦρ’ ἀγαγόντες
ἐρχόμενοι: Od. 11:448: ἐρχόμενοι πόλεμόνδε· πάϊς δέ οἱ ἦν ἐπὶ μαζῷ
ἐρχομένοιο: Od. 1:408: ἠέ τιν’ ἀγγελίην πατρὸς φέρει ἐρχομένοιο,
ἐρχομένοιο: Od. 2:30: ἠέ τιν’ ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυεν ἐρχομένοιο,
ἐρχομένοιο: Od. 2:42: οὔτε τιν’ ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυον ἐρχομένοιο,
ἐρχομένοις: Il. 5:150: τοῖς οὐκ ἐρχομένοις ὃ γέρων ἐκρίνατ’ ὀνείρους,
ἐρχομένοισι: Od. 10:561: ἐρχομένοισι δὲ τοῖσιν ἐγὼ μετὰ μῦθον ἔειπον·
ἐρχομένοισι: Od. 23:294: ἐρχομένοισι λέχοσδε δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσα·
ἐρχομένοισιν: Il. 17:741: ἀζηχὴς ὀρυμαγδὸς ἐπήϊεν ἐρχομένοισιν·
ἐρχόμενον: Il. 3:22: ἐρχόμενον προπάροιθεν ὁμίλου μακρὰ βιβάντα,
ἐρχόμενον: Il. 4:276: ἐρχόμενον κατὰ πόντον ὑπὸ Ζεφύροιο ἰωῆς·
ἐρχόμενον: Od. 7:40: ἐρχόμενον κατὰ ἄστυ διὰ σφέας· οὐ γὰρ Ἀθήνη
ἐρχόμενον: Od. 8:173: ἐρχόμενον δ’ ἀνὰ ἄστυ θεὸν ὣς εἰσορόωσιν.
ἐρχόμενον: Od. 17:329: ἐρχόμενον κατὰ δῶμα συβώτην, ὦκα δ’ ἔπειτα
ἐρχόμενον: Od. 20:368: ἐρχόμενον, τό κεν οὔ τις ὑπεκφύγοι οὐδ’ ἀλέαιτο
ἐρχόμενος: Il. 13:211: ἐρχόμενος παρ’ ἑταίρου, ὅ οἱ νέον ἐκ πολέμοιο
ἐρχόμενος: Od. 21:39: ἐρχόμενος πόλεμόνδε μελαινάων ἐπὶ νηῶν
ἐρχομένῳ: Il. 5:198: ἐρχομένῳ ἐπέτελλε δόμοις ἔνι ποιητοῖσιν·
ἐρχομένω: Il. 10:66: ἐρχομένω· πολλαὶ γὰρ ἀνὰ στρατόν εἰσι κέλευθοι.
ἐρχομένω: Il. 10:224: σύν τε δύ’ ἐρχομένω καί τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν
ἐρχομένῳ: Od. 6:54: ἐρχομένῳ ξύμβλητο μετὰ κλειτοὺς βασιλῆας
ἐρχομένῳ: Od. 10:278: ἐρχομένῳ πρὸς δῶμα, νεηνίῃ ἀνδρὶ ἐοικώς,
ἐρχομένω: Od. 17:261: στήτην ἐρχομένω, περὶ δέ σφεας ἤλυθ’ ἰωὴ
ἐρχομένων: Il. 2:457: ὣς τῶν ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ θεσπεσίοιο
ἐρχομένων: Il. 2:785: ἐρχομένων· μάλα δ’ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο.
ἐρχομένων: Il. 3:14: ἐρχομένων· μάλα δ’ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο.
ἐρχομένων: Il. 5:442: ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ’ ἀνθρώπων.
ἐρχομένων: Il. 13:343: ἐρχομένων ἄμυδις· μάλα κεν θρασυκάρδιος εἴη
ἔρχονται: Il. 2:801: ἔρχονται πεδίοιο μαχησόμενοι προτὶ ἄστυ.
ἔρῳ: Od. 18:212: τῶν δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατ’, ἔρῳ δ’ ἄρα θυμὸν ἔθελχθεν,
ἐρωδιὸν: Il. 10:274: τοῖσι δὲ δεξιὸν ἧκεν ἐρωδιὸν ἐγγὺς ὁδοῖο
ἐρώει: Il. 2:179: ἀλλ’ ἴθι νῦν κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν, μηδ’ ἔτ’ ἐρώει,
ἐρώει: Il. 22:185: ἔρξον ὅπῃ δή τοι νόος ἔπλετο, μὴ δ’ ἔτ’ ἐρώει.
ἐρωεῖ: Od. 12:75: κυανέη· τὸ μὲν οὔ ποτ’ ἐρωεῖ, οὐδέ ποτ’ αἴθρη
ἐρωείτω: Il. 17:422: πάντας ὁμῶς, μή πώ τις ἐρωείτω πολέμοιο.
ἐρωῇ: Il. 13:590: πνοιῇ ὕπο λιγυρῇ καὶ λικμητῆρος ἐρωῇ,
ἐρωὴ: Il. 15:358: μακρὴν ἠδ’ εὐρεῖαν, ὅσον τ’ ἐπὶ δουρὸς ἐρωὴ
ἐρωή: Il. 16:302: τυτθὸν ἀνέπνευσαν, πολέμου δ’ οὐ γίγνετ’ ἐρωή·
ἐρωή: Il. 17:761: φευγόντων Δαναῶν· πολέμου δ’ οὐ γίγνετ’ ἐρωή.
ἐρωή: Il. 21:251: Πηλεΐδης δ’ ἀπόρουσεν ὅσον τ’ ἐπὶ δουρὸς ἐρωή,
ἐρωήν: Il. 3:62: νήϊον ἐκτάμνῃσιν, ὀφέλλει δ’ ἀνδρὸς ἐρωήν·
ἐρωήν: Il. 4:542: χειρὸς ἑλοῦσ’, αὐτὰρ βελέων ἀπερύκοι ἐρωήν·
ἐρωὴν: Il. 11:357: ὄφρα δὲ Τυδεΐδης μετὰ δούρατος ᾤχετ’ ἐρωὴν
ἐρωὴν: Il. 14:487: ὁρμήθη δ’ Ἀκάμαντος· ὃ δ’ οὐχ ὑπέμεινεν ἐρωὴν
ἐρωήν: Il. 17:562: δοίη κάρτος ἐμοί, βελέων δ’ ἀπερύκοι ἐρωήν·
ἐρωήν: Il. 23:529: λείπετ’ ἀγακλῆος Μενελάου δουρὸς ἐρωήν·
ἐρωῆσαι: Il. 13:776: ἄλλοτε δή ποτε μᾶλλον ἐρωῆσαι πολέμοιο
ἐρωῆσαι: Il. 19:170: πρὶν κάμνει πρὶν πάντας ἐρωῆσαι πολέμοιο.
ἐρωήσαιτ’: Il. 13:57: τώ κε καὶ ἐσσύμενόν περ ἐρωήσαιτ’ ἀπὸ νηῶν
ἐρωήσει: Il. 1:303: αἶψά τοι αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρί. ”
ἐρωήσει: Od. 16:441: αἶψά οἱ αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρὶ
ἐρωήσουσι: Il. 14:101: ἀλλ’ ἀποπαπτανέουσιν, ἐρωήσουσι δὲ χάρμης.
ἐρώμεθα: Od. 8:133: “δεῦτε, φίλοι, τὸν ξεῖνον ἐρώμεθα, εἴ τιν’ ἄεθλον
ἔρως: Il. 3:442: οὐ γάρ πώ ποτέ μ’ ὧδέ γ’ ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψεν,
ἔρως: Il. 14:293: ὡς δ’ ἴδεν, ὥς μιν ἔρως πυκινὰς φρένας ἀμφεκάλυψεν,
ἐς: Il. 1:100: ἐς Χρύσην· τότε κέν μιν ἱλασσάμενοι πεπίθοιμεν. ”
ἐς: Il. 1:142: ἐν δ’ ἐρέτας ἐπιτηδὲς ἀγείρομεν, ἐς δ’ ἑκατόμβην
ἐς: Il. 1:220: ἂψ δ’ ἐς κουλεὸν ὦσε μέγα ξίφος, οὐδ’ ἀπίθησε
ἐς: Il. 1:222: δώματ’ ἐς αἰγιόχοιο Διὸς μετὰ δαίμονας ἄλλους.
ἐς: Il. 1:226: οὔτέ ποτ’ ἐς πόλεμον ἅμα λαῷ θωρηχθῆναι
ἐς: Il. 1:309: ἐν δ’ ἐρέτας ἔκρινεν ἐείκοσιν, ἐς δ’ ἑκατόμβην
ἐς: Il. 1:366: ᾠχόμεθ’ ἐς Θήβην ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος,
ἐς: Il. 1:390: ἐς Χρύσην πέμπουσιν, ἄγουσι δὲ δῶρα ἄνακτι·
ἐς: Il. 1:402: ὦχ’ ἑκατόγχειρον καλέσασ’ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον,
ἐς: Il. 1:423: Ζεὺς γὰρ ἐς Ὠκεανὸν μετ’ ἀμύμονας Αἰθιοπῆας
ἐς: Il. 1:431: ἐς Χρύσην ἵκανεν ἄγων ἱερὴν ἑκατόμβην.
ἐς: Il. 1:491: οὔτέ ποτ’ ἐς πόλεμον, ἀλλὰ φθινύθεσκε φίλον κῆρ
ἐς: Il. 1:601: Ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἐς: Il. 2:9: ἐλθὼν ἐς κλισίην Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
ἐς: Il. 2:126: ἡμεῖς δ’ ἐς δεκάδας διακοσμηθεῖμεν Ἀχαιοί,
ἐς: Il. 2:140: φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν·
ἐς: Il. 2:158: οὕτω δὴ οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἐς: Il. 2:174: οὕτω δὴ οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἐς: Il. 2:271: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ἐς: Il. 2:303: χθιζά τε καὶ πρωΐζ’ ὅτ’ ἐς Αὐλίδα νῆες Ἀχαιῶν
ἔς: Il. 2:379: εἰ δέ ποτ’ ἔς γε μίαν βουλεύσομεν, οὐκέτ’ ἔπειτα
ἐς: Il. 2:454: ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἐς: Il. 2:465: ἐς πεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον· αὐτὰρ ὑπὸ χθὼν
ἐς: Il. 2:667: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐς Ῥόδον ἷξεν ἀλώμενος ἄλγεα πάσχων·
ἐς: Il. 2:752: ὅς ῥ’ ἐς Πηνειὸν προΐει καλλίρροον ὕδωρ,
ἐς: Il. 2:833: στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα· τὼ δέ οἱ οὔ τι
ἐς: Il. 3:75: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ Ἀχαιΐδα καλλιγύναικα.
ἐς: Il. 3:77: καί ῥ’ ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας
ἐς: Il. 3:252: ἐς πεδίον καταβῆναι ἵν’ ὅρκια πιστὰ τάμητε·
ἐς: Il. 3:258: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ Ἀχαιΐδα καλλιγύναικα.
ἐς: Il. 3:266: ἐς μέσσον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἐστιχόωντο.
ἐς: Il. 3:310: Ἦ ῥα καὶ ἐς δίφρον ἄρνας θέτο ἰσόθεος φώς,
ἐς: Il. 3:341: ἐς μέσσον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἐστιχόωντο
ἐς: Il. 4:65: ἐλθεῖν ἐς Τρώων καὶ Ἀχαιῶν φύλοπιν αἰνήν,
ἐς: Il. 4:70: αἶψα μάλ’ ἐς στρατὸν ἐλθὲ μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
ἐς: Il. 4:79: κὰδ δ’ ἔθορ’ ἐς μέσσον· θάμβος δ’ ἔχεν εἰσορόωντας
ἐς: Il. 4:81: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ἐς: Il. 4:180: καὶ δὴ ἔβη οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἐς: Il. 4:225: ἀλλὰ μάλα σπεύδοντα μάχην ἐς κυδιάνειραν.
ἐς: Il. 4:281: δήϊον ἐς πόλεμον πυκιναὶ κίνυντο φάλαγγες
ἐς: Il. 4:299: ἕρκος ἔμεν πολέμοιο· κακοὺς δ’ ἐς μέσσον ἔλασσεν,
ἐς: Il. 4:446: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο,
ἐς: Il. 4:453: ἐς μισγάγκειαν συμβάλλετον ὄβριμον ὕδωρ
ἐς: Il. 5:118: δὸς δέ τέ μ’ ἄνδρα ἑλεῖν καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν
ἐς: Il. 5:132: ἔλθῃσ’ ἐς πόλεμον, τήν γ’ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ.
ἐς: Il. 5:204: ὣς λίπον, αὐτὰρ πεζὸς ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα
ἐς: Il. 5:239: Ὣς ἄρα φωνήσαντες ἐς ἅρματα ποικίλα βάντες
ἐς: Il. 5:350: εἰ δὲ σύ γ’ ἐς πόλεμον πωλήσεαι, ἦ τέ σ’ ὀΐω
ἐς: Il. 5:360: ὄφρ’ ἐς Ὄλυμπον ἵκωμαι ἵν’ ἀθανάτων ἕδος ἐστί.
ἐς: Il. 5:364: ἣ δ’ ἐς δίφρον ἔβαινεν ἀκηχεμένη φίλον ἦτορ,
ἐς: Il. 5:465: ἐς τί ἔτι κτείνεσθαι ἐάσετε λαὸν Ἀχαιοῖς;
ἐς: Il. 5:504: οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον ἐπέπληγον πόδες ἵππων
ἐς: Il. 5:687: νοστήσας οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἐς: Il. 5:737: τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήσσετο δακρυόεντα.
ἐς: Il. 5:745: ἐς δ’ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ’ ἔγχος
ἐς: Il. 5:788: ὄφρα μὲν ἐς πόλεμον πωλέσκετο δῖος Ἀχιλλεύς,
ἐς: Il. 5:804: ἄγγελος ἐς Θήβας πολέας μετὰ Καδμείωνας·
ἐς: Il. 5:821: ἔλθῃσ’ ἐς πόλεμον, τήν γ’ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ.
ἐς: Il. 5:837: ἣ δ’ ἐς δίφρον ἔβαινε παραὶ Διομήδεα δῖον
ἐς: Il. 5:857: νείατον ἐς κενεῶνα ὅθι ζωννύσκετο μίτρῃ·
ἐς: Il. 6:120: ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι.
ἐς: Il. 6:207: πέμπε δέ μ’ ἐς Τροίην, καί μοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλεν
ἐς: Il. 6:288: αὐτὴ δ’ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα,
ἐς: Il. 6:338: ὅρμησ’ ἐς πόλεμον· δοκέει δέ μοι ὧδε καὶ αὐτῷ
ἐς: Il. 6:378: ἠέ πῃ ἐς γαλόων ἢ εἰνατέρων ἐϋπέπλων
ἐς: Il. 6:379: ἢ ἐς Ἀθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθά περ ἄλλαι
ἐς: Il. 6:383: οὔτέ πῃ ἐς γαλόων οὔτ’ εἰνατέρων ἐϋπέπλων
ἐς: Il. 6:384: οὔτ’ ἐς Ἀθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθά περ ἄλλαι
ἐς: Il. 6:404: ἤτοι ὃ μὲν μείδησεν ἰδὼν ἐς παῖδα σιωπῇ·
ἐς: Il. 7:55: καί ῥ’ ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας,
ἐς: Il. 7:218: ἂψ λαῶν ἐς ὅμιλον, ἐπεὶ προκαλέσσατο χάρμῃ.
ἐς: Il. 7:307: ἤϊ’, ὃ δ’ ἐς Τρώων ὅμαδον κίε· τοὶ δὲ χάρησαν,
ἐς: Il. 7:460: οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἐς: Il. 8:13: ἤ μιν ἑλὼν ῥίψω ἐς Τάρταρον ἠερόεντα
ἐς: Il. 8:60: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο
ἐς: Il. 8:376: τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήξομαι, ὄφρα ἴδωμαι
ἐς: Il. 8:388: τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήσσετο δακρυόεντα.
ἐς: Il. 8:389: ἐς δ’ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ’ ἔγχος
ἐς: Il. 8:404: οὐδέ κεν ἐς δεκάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς
ἐς: Il. 8:410: βῆ δ’ ἐξ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον.
ἐς: Il. 8:418: οὐδέ κεν ἐς δεκάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς
ἐς: Il. 8:456: ἂψ ἐς Ὄλυμπον ἵκεσθον, ἵν’ ἀθανάτων ἕδος ἐστίν.
ἐς: Il. 8:538: . ἠελίου ἀνιόντος ἐς αὔριον· εἰ γὰρ ἐγὼν ὣς
ἐς: Il. 9:27: φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν·
ἐς: Il. 9:47: φευγόντων σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν·
ἐς: Il. 9:90: ἐς κλισίην, παρὰ δέ σφι τίθει μενοεικέα δαῖτα.
ἐς: Il. 9:166: ἔλθωσ’ ἐς κλισίην Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος.
ἐς: Il. 9:180: δενδίλλων ἐς ἕκαστον, Ὀδυσσῆϊ δὲ μάλιστα,
ἐς: Il. 9:354: ἀλλ’ ὅσον ἐς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν·
ἐς: Il. 9:381: οὐδ’ ὅσ’ ἐς Ὀρχομενὸν ποτινίσεται, οὐδ’ ὅσα Θήβας
ἐς: Il. 9:414: εἰ δέ κεν οἴκαδ’ ἵκωμι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἐς: Il. 9:428: ὄφρά μοι ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ’ ἕπηται
ἐς: Il. 9:476: ἐς Πηλῆα ἄναχθ’· ὃ δέ με πρόφρων ὑπέδεκτο,
ἐς: Il. 9:483: οὔτ’ ἐς δαῖτ’ ἰέναι οὔτ’ ἐν μεγάροισι πάσασθαι,
ἐς: Il. 9:687: ὄφρά οἱ ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ’ ἕπηται
ἐς: Il. 10:11: ἤτοι ὅτ’ ἐς πεδίον τὸ Τρωϊκὸν ἀθρήσειε,
ἐς: Il. 10:14: αὐτὰρ ὅτ’ ἐς νῆάς τε ἴδοι καὶ λαὸν Ἀχαιῶν,
ἐς: Il. 10:28: ἤλυθον ἐς Τροίην πόλεμον θρασὺν ὁρμαίνοντες.
ἐς: Il. 10:56: ἐλθεῖν ἐς φυλάκων ἱερὸν τέλος ἠδ’ ἐπιτεῖλαι.
ἐς: Il. 10:78: ζώννυθ’ ὅτ’ ἐς πόλεμον φθισήνορα θωρήσσοιτο
ἐς: Il. 10:97: δεῦρ’ ἐς τοὺς φύλακας καταβήομεν, ὄφρα ἴδωμεν
ἐς: Il. 10:239: ἐς γενεὴν ὁρόων, μηδ’ εἰ βασιλεύτερός ἐστιν.
ἐς: Il. 10:286: ἐς Θήβας, ὅτε τε πρὸ Ἀχαιῶν ἄγγελος ᾔει.
ἐς: Il. 10:325: τόφρα γὰρ ἐς στρατὸν εἶμι διαμπερὲς ὄφρ’ ἂν ἵκωμαι
ἐς: Il. 10:366: φεύγων ἐς νῆας, τότε δὴ μένος ἔμβαλ’ Ἀθήνη
ἐς: Il. 10:448: ἐσθλά περ ἀγγείλας, ἐπεὶ ἵκεο χεῖρας ἐς ἁμάς.
ἔς: Il. 10:576: ἔς ῥ’ ἀσαμίνθους βάντες ἐϋξέστας λούσαντο.
ἐς: Il. 11:14: ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἐς: Il. 11:22: ἐς Τροίην νήεσσιν ἀναπλεύσεσθαι ἔμελλον·
ἐς: Il. 11:141: αὖθι κατακτεῖναι μηδ’ ἐξέμεν ἂψ ἐς Ἀχαιούς,
ἐς: Il. 11:230: αὐτὰρ ὃ πεζὸς ἐὼν ἐς Ἴλιον εἰληλούθει·
ἐς: Il. 11:273: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε
ἐς: Il. 11:331: στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα· τὼ δέ οἱ οὔ τι
ἐς: Il. 11:359: τόφρ’ Ἕκτωρ ἔμπνυτο, καὶ ἂψ ἐς δίφρον ὀρούσας
ἐς: Il. 11:360: ἐξέλασ’ ἐς πληθύν, καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
ἐς: Il. 11:364: ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.
ἐς: Il. 11:381: νείατον ἐς κενεῶνα βαλὼν ἐκ θυμὸν ἑλέσθαι.
ἐς: Il. 11:399: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε
ἐς: Il. 11:513: βαινέτω, ἐς νῆας δὲ τάχιστ’ ἔχε μώνυχας ἵππους·
ἐς: Il. 11:622: ἐς κλισίην ἐλθόντες ἐπὶ κλισμοῖσι κάθιζον.
ἐς: Il. 11:645: ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ’ ἑδριάασθαι ἄνωγε.
ἐς: Il. 11:703: ἐξέλετ’ ἄσπετα πολλά· τὰ δ’ ἄλλ’ ἐς δῆμον ἔδωκε
ἐς: Il. 11:742: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃσιν· ἐγὼ δ’ ἐς δίφρον ὀρούσας
ἐς: Il. 11:777: ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ’ ἑδριάασθαι ἄνωγε,
ἐς: Il. 11:842: ἐς κλισίην· θεράπων δὲ ἰδὼν ὑπέχευε βοείας.
ἐς: Il. 12:16: Ἀργεῖοι δ’ ἐν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδ’ ἔβησαν,
ἐς: Il. 12:25: ἐννῆμαρ δ’ ἐς τεῖχος ἵει ῥόον· ὗε δ’ ἄρα Ζεὺς
ἐς: Il. 12:288: αἱ μὲν ἄρ’ ἐς Τρῶας, αἱ δ’ ἐκ Τρώων ἐς Ἀχαιούς,
ἐς: Il. 12:288: αἱ μὲν ἄρ’ ἐς Τρῶας, αἱ δ’ ἐκ Τρώων ἐς Ἀχαιούς,
ἐς: Il. 12:301: μήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλθεῖν·
ἐς: Il. 12:325: οὔτέ κε σὲ στέλλοιμι μάχην ἐς κυδιάνειραν·
ἐς: Il. 12:335: ἐς δ’ ἐνόησ’ Αἴαντε δύω πολέμου ἀκορήτω
ἐς: Il. 13:7: ἐς Τροίην δ’ οὐ πάμπαν ἔτι τρέπεν ὄσσε φαεινώ·
ἐς: Il. 13:31: τὸν δ’ ἐς Ἀχαιῶν νῆας ἐΰσκαρθμοι φέρον ἵπποι.
ἐς: Il. 13:38: νοστήσαντα ἄνακτα· ὃ δ’ ἐς στρατὸν ᾤχετ’ Ἀχαιῶν.
ἐς: Il. 13:175: ἂψ ἐς Ἴλιον ἦλθε, μετέπρεπε δὲ Τρώεσσι,
ἐς: Il. 13:214: ἤϊεν ἐς κλισίην· ἔτι γὰρ πολέμοιο μενοίνα
ἐς: Il. 13:277: ἐς λόχον, ἔνθα μάλιστ’ ἀρετὴ διαείδεται ἀνδρῶν,
ἐς: Il. 13:305: ἤϊσαν ἐς πόλεμον κεκορυθμένοι αἴθοπι χαλκῷ.
ἐς: Il. 13:645: ἐς τροίην, οὐδ’ αὖτις ἀφίκετο πατρίδα γαῖαν·
ἐς: Il. 13:657: ἐς δίφρον δ’ ἀνέσαντες ἄγον προτὶ Ἴλιον ἱρὴν
ἐς: Il. 13:756: οἳ δ’ ἐς Πανθοΐδην ἀγαπήνορα Πουλυδάμαντα
ἐς: Il. 14:8: αὐτὰρ ἐγὼν ἐλθὼν τάχα εἴσομαι ἐς περιωπήν.
ἐς: Il. 14:86: ἐκ νεότητος ἔδωκε καὶ ἐς γῆρας τολυπεύειν
ἐς: Il. 14:166: βῆ δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, τόν οἱ φίλος υἱὸς ἔτευξεν
ἐς: Il. 14:174: ἔμπης ἐς γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἵκετ’ ἀϋτμή.
ἐς: Il. 15:30: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ πολλά περ ἀθλήσαντα.
ἐς: Il. 15:59: Ἕκτορα δ’ ὀτρύνῃσι μάχην ἐς Φοῖβος Ἀπόλλων,
ἐς: Il. 15:79: βῆ δ’ ἐξ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον.
ἐς: Il. 15:136: λείψει, ὃ δ’ ἡμέας εἶσι κυδοιμήσων ἐς Ὄλυμπον,
ἐς: Il. 15:310: Ἥφαιστος Διὶ δῶκε φορήμεναι ἐς φόβον ἀνδρῶν·
ἐς: Il. 15:357: ἐς μέσσον κατέβαλλε, γεφύρωσεν δὲ κέλευθον
ἐς: Il. 15:420: πῦρ ἐς νῆα φέροντα κατὰ στῆθος βάλε δουρί.
ἐς: Il. 15:499: οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἔς: Il. 15:508: οὐ μὰν ἔς γε χορὸν κέλετ’ ἐλθέμεν, ἀλλὰ μάχεσθαι.
ἐς: Il. 15:533: ἐς πόλεμον φορέειν δηΐων ἀνδρῶν ἀλεωρήν·
ἐς: Il. 15:706: ἐς Τροίην, οὐδ’ αὖτις ἀπήγαγε πατρίδα γαῖαν.
ἐς: Il. 16:169: ἐς Τροίην ἡγεῖτο Διῒ φίλος· ἐν δὲ ἑκάστῃ
ἐς: Il. 16:221: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς κλισίην, χηλοῦ δ’ ἀπὸ πῶμ’ ἀνέῳγε
ἐς: Il. 16:391: ἐς δ’ ἅλα πορφυρέην μεγάλα στενάχουσι ῥέουσαι
ἐς: Il. 16:574: ἐς Πηλῆ’ ἱκέτευσε καὶ ἐς Θέτιν ἀργυρόπεζαν·
ἐς: Il. 16:574: ἐς Πηλῆ’ ἱκέτευσε καὶ ἐς Θέτιν ἀργυρόπεζαν·
ἐς: Il. 16:640: ἐκ κεφαλῆς εἴλυτο διαμπερὲς ἐς πόδας ἄκρους.
ἐς: Il. 16:657: ἐς δίφρον δ’ ἀναβὰς φύγαδ’ ἔτραπε, κέκλετο δ’ ἄλλους
ἐς: Il. 16:677: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων ἐς φύλοπιν αἰνήν,
ἐς: Il. 16:714: ἦ λαοὺς ἐς τεῖχος ὁμοκλήσειεν ἀλῆναι.
ἐς: Il. 16:728: ἵππους ἐς πόλεμον πεπληγέμεν. αὐτὰρ Ἀπόλλων
ἐς: Il. 16:821: νείατον ἐς κενεῶνα, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε·
ἐς: Il. 16:832: ἄξειν ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἐς: Il. 17:31: ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ’ ἀντίος ἵστασ’ ἐμεῖο
ἐς: Il. 17:129: Ἕκτωρ δ’ ἂψ ἐς ὅμιλον ἰὼν ἀνεχάζεθ’ ἑταίρων,
ἐς: Il. 17:130: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε· δίδου δ’ ὅ γε τεύχεα καλὰ
ἐς: Il. 17:230: Τρῶας ἐς ἱπποδάμους ἐρύσῃ, εἴξῃ δέ οἱ Αἴας,
ἐς: Il. 17:334: ἔγνω ἐς ἄντα ἰδών, μέγα δ’ Ἕκτορα εἶπε βοήσας·
ἐς: Il. 17:433: ἠθελέτην ἰέναι οὔτ’ ἐς πόλεμον μετ’ Ἀχαιούς,
ἐς: Il. 17:487: ἐς πόλεμον προφανέντε σὺν ἡνιόχοισι κακοῖσι·
ἐς: Il. 17:540: Ὣς εἰπὼν ἐς δίφρον ἑλὼν ἔναρα βροτόεντα
ἐς: Il. 18:101: νῦν δ’ ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἐς: Il. 18:142: καί οἱ πάντ’ ἀγορεύσατ’· ἐγὼ δ’ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον
ἐς: Il. 18:215: στῆ δ’ ἐπὶ τάφρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος, οὐδ’ ἐς Ἀχαιοὺς
ἐς: Il. 18:238: ἐς πόλεμον, οὐδ’ αὖτις ἐδέξατο νοστήσαντα.
ἐς: Il. 18:245: ἐς δ’ ἀγορὴν ἀγέροντο πάρος δόρποιο μέδεσθαι.
ἐς: Il. 18:353: ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, καθύπερθε δὲ φάρεϊ λευκῷ.
ἐς: Il. 18:413: λάρνακ’ ἐς ἀργυρέην συλλέξατο, τοῖς ἐπονεῖτο·
ἐς: Il. 18:469: τὰς δ’ ἐς πῦρ ἔτρεψε κέλευσέ τε ἐργάζεσθαι.
ἐς: Il. 19:3: ἣ δ’ ἐς νῆας ἵκανε θεοῦ πάρα δῶρα φέρουσα.
ἐς: Il. 19:36: αἶψα μάλ’ ἐς πόλεμον θωρήσσεο, δύσεο δ’ ἀλκήν.
ἐς: Il. 19:128: μή ποτ’ ἐς Οὔλυμπόν τε καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα
ἐς: Il. 19:162: οὐ γὰρ ἀνὴρ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἐς: Il. 19:173: οἰσέτω ἐς μέσσην ἀγορήν, ἵνα πάντες Ἀχαιοὶ
ἐς: Il. 19:205: ὑμεῖς δ’ ἐς βρωτὺν ὀτρύνετον· ἦ τ’ ἂν ἔγωγε
ἐς: Il. 19:241: βὰν δ’ ἴμεν ἐς κλισίην Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο.
ἐς: Il. 19:267: τὸν μὲν Ταλθύβιος πολιῆς ἁλὸς ἐς μέγα λαῖτμα
ἐς: Il. 19:299: ἐς Φθίην, δαίσειν δὲ γάμον μετὰ Μυρμιδόνεσσι.
ἐς: Il. 19:308: δύντα δ’ ἐς ἠέλιον μενέω καὶ τλήσομαι ἔμπης.
ἐς: Il. 19:402: ἂψ Δαναῶν ἐς ὅμιλον ἐπεί χ’ ἕωμεν πολέμοιο,
ἐς: Il. 20:10: ἐλθόντες δ’ ἐς δῶμα Διὸς νεφεληγερέταο
ἐς: Il. 20:38: ἐς δὲ Τρῶας Ἄρης κορυθαίολος, αὐτὰρ ἅμ’ αὐτῷ
ἐς: Il. 20:137: ἐκ πάτου ἐς σκοπιήν, πόλεμος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει.
ἐς: Il. 20:145: τεῖχος ἐς ἀμφίχυτον Ἡρακλῆος θείοιο
ἐς: Il. 20:159: ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι
ἐς: Il. 20:191: ἔνθεν δ’ ἐς Λυρνησσὸν ὑπέκφυγες· αὐτὰρ ἐγὼ τὴν
ἐς: Il. 20:197: ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ’ ἀντίος ἵστασ’ ἐμεῖο,
ἐς: Il. 20:254: νεικεῦσ’ ἀλλήλῃσι μέσην ἐς ἄγυιαν ἰοῦσαι
ἐς: Il. 20:451: ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.
ἐς: Il. 21:8: ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο βαθύῤῥοον ἀργυροδίνην,
ἐς: Il. 21:43: Ἴμβριος Ἠετίων, πέμψεν δ’ ἐς δῖαν Ἀρίσβην·
ἐς: Il. 21:58: Λῆμνον ἐς ἠγαθέην πεπερημένος· οὐδέ μιν ἔσχε
ἐς: Il. 21:79: Λῆμνον ἐς ἠγαθέην, ἑκατόμβοιον δέ τοι ἦλφον.
ἐς: Il. 21:81: ἧδε δυωδεκάτη, ὅτ’ ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα
ἐς: Il. 21:300: ἐς πεδίον· τὸ δὲ πᾶν πλῆθ’ ὕδατος ἐκχυμένοιο,
ἐς: Il. 21:349: κῆεν· ὃ δ’ ἐς ποταμὸν τρέψε φλόγα παμφανόωσαν.
ἐς: Il. 21:527: ἐς δ’ ἐνόησ’ Ἀχιλῆα πελώριον· αὐτὰρ ὑπ’ αὐτοῦ
ἐς: Il. 21:534: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἐς τεῖχος ἀναπνεύσωσιν ἀλέντες,
ἐς: Il. 21:536: δείδια γὰρ μὴ οὖλος ἀνὴρ ἐς τεῖχος ἅληται.
ἐς: Il. 21:611: ἐς πόλιν, ὅν τινα τῶν γε πόδες καὶ γοῦνα σαώσαι.
ἐς: Il. 22:166: καρπαλίμοισι πόδεσσι· θεοὶ δ’ ἐς πάντες ὁρῶντο·
ἐς: Il. 22:372: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ἐς: Il. 22:397: ἐς σφυρὸν ἐκ πτέρνης, βοέους δ’ ἐξῆπτεν ἱμάντας,
ἐς: Il. 22:399: ἐς δίφρον δ’ ἀναβὰς ἀνά τε κλυτὰ τεύχε’ ἀείρας
ἐς: Il. 22:475: ἣ δ’ ἐπεὶ οὖν ἔμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη
ἐς: Il. 22:492: δευόμενος δέ τ’ ἄνεισι πάϊς ἐς πατρὸς ἑταίρους,
ἐς: Il. 22:499: δακρυόεις δέ τ’ ἄνεισι πάϊς ἐς μητέρα χήρην
ἐς: Il. 23:145: κεῖσέ με νοστήσαντα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἐς: Il. 23:148: ἐς πηγάς, ὅθι τοι τέμενος βωμός τε θυήεις.
ἐς: Il. 23:150: νῦν δ’ ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἐς: Il. 23:169: ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, περὶ δὲ δρατὰ σώματα νήει.
ἐς: Il. 23:206: Αἰθιόπων ἐς γαῖαν, ὅθι ῥέζουσ’ ἑκατόμβας
ἐς: Il. 23:253: ἄλλεγον ἐς χρυσέην φιάλην καὶ δίπλακα δημόν,
ἐς: Il. 23:352: ἂν δ’ ἔβαν ἐς δίφρους, ἐν δὲ κλήρους ἐβάλοντο·
ἐς: Il. 23:523: λείπετ’· ἀτὰρ τὰ πρῶτα καὶ ἐς δίσκουρα λέλειπτο,
ἐς: Il. 23:574: ἐς μέσον ἀμφοτέροισι δικάσσατε, μὴ δ’ ἐπ’ ἀρωγῇ,
ἐς: Il. 23:680: ἐς τάφον· ἔνθα δὲ πάντας ἐνίκα Καδμείωνας.
ἐς: Il. 23:685: τὼ δὲ ζωσαμένω βήτην ἐς μέσσον ἀγῶνα,
ἐς: Il. 23:704: ἀνδρὶ δὲ νικηθέντι γυναῖκ’ ἐς μέσσον ἔθηκε,
ἐς: Il. 23:710: ζωσαμένω δ’ ἄρα τώ γε βάτην ἐς μέσσον ἀγῶνα,
ἐς: Il. 23:799: θῆκ’ ἐς ἀγῶνα φέρων, κατὰ δ’ ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν
ἐς: Il. 23:814: ἐς μέσον ἀμφοτέρω συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι
ἐς: Il. 23:835: ποιμὴν οὐδ’ ἀροτὴρ εἶσ’ ἐς πόλιν, ἀλλὰ παρέξει.
ἐς: Il. 23:886: θῆκ’ ἐς ἀγῶνα φέρων· καί ῥ’ ἥμονες ἄνδρες ἀνέσταν·
ἐς: Il. 24:80: ἣ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐς βυσσὸν ὄρουσεν,
ἐς: Il. 24:97: ἀκτὴν δ’ ἐξαναβᾶσαι ἐς οὐρανὸν ἀϊχθήτην,
ἐς: Il. 24:112: αἶψα μάλ’ ἐς στρατὸν ἐλθὲ καὶ υἱέϊ σῷ ἐπίτειλον·
ἐς: Il. 24:122: ἷξεν δ’ ἐς κλισίην οὗ υἱέος· ἔνθ’ ἄρα τόν γε
ἐς: Il. 24:160: ἷξεν δ’ ἐς Πριάμοιο, κίχεν δ’ ἐνοπήν τε γόον τε.
ἐς: Il. 24:191: αὐτὸς δ’ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα
ἐς: Il. 24:193: ἐς δ’ ἄλοχον Ἑκάβην ἐκαλέσσατο φώνησέν τε·
ἐς: Il. 24:204: ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
ἐς: Il. 24:309: δός μ’ ἐς Ἀχιλλῆος φίλον ἐλθεῖν ἠδ’ ἐλεεινόν,
ἐς: Il. 24:332: ἐς πεδίον προφανέντε· ἰδὼν δ’ ἐλέησε γέροντα,
ἐς: Il. 24:382: ἄνδρας ἐς ἀλλοδαποὺς ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ,
ἐς: Il. 24:431: ὄφρά κεν ἐς κλισίην Πηληϊάδεω ἀφίκωμαι.
ἐς: Il. 24:447: ἐς δ’ ἄγαγε Πρίαμόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ’ ἐπ’ ἀπήνης.
ἐς: Il. 24:458: ἐς δ’ ἄγαγε κλυτὰ δῶρα ποδώκεϊ Πηλεΐωνι,
ἐς: Il. 24:482: ἀνδρὸς ἐς ἀφνειοῦ, θάμβος δ’ ἔχει εἰσορόωντας,
ἐς: Il. 24:484: θάμβησαν δὲ καὶ ἄλλοι, ἐς ἀλλήλους δὲ ἴδοντο.
ἐς: Il. 24:520: ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
ἐς: Il. 24:553: μή πω μ’ ἐς θρόνον ἵζε διοτρεφὲς ὄφρά κεν Ἕκτωρ
ἐς: Il. 24:557: σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, ἐπεί με πρῶτον ἔασας
ἐς: Il. 24:566: ἐς στρατόν· οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκους λάθοι, οὐδέ κ’ ὀχῆα
ἐς: Il. 24:577: ἐς δ’ ἄγαγον κήρυκα καλήτορα τοῖο γέροντος,
ἐς: Il. 24:596: Ἦ ῥα, καὶ ἐς κλισίην πάλιν ἤϊε δῖος Ἀχιλλεύς,
ἐς: Il. 24:633: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες,
ἐς: Il. 24:713: καί νύ κε δὴ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἐς: Il. 24:753: ἐς Σάμον ἔς τ’ Ἴμβρον καὶ Λῆμνον ἀμιχθαλόεσσαν·
ἔς: Il. 24:753: ἐς Σάμον ἔς τ’ Ἴμβρον καὶ Λῆμνον ἀμιχθαλόεσσαν·
ἐς: Il. 24:795: καὶ τά γε χρυσείην ἐς λάρνακα θῆκαν ἑλόντες
ἐς: Il. 24:797: αἶψα δ’ ἄρ’ ἐς κοίλην κάπετον θέσαν, αὐτὰρ ὕπερθε
ἐς: Od. 1:85: νῆσον ἐς Ὠγυγίην ὀτρύνομεν, ὄφρα τάχιστα
ἐς: Od. 1:93: πέμψω δ’ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα
ἐς: Od. 1:93: πέμψω δ’ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα
ἐς: Od. 1:130: αὐτὴν δ’ ἐς θρόνον εἷσεν ἄγων, ὑπὸ λῖτα πετάσσας,
ἐς: Od. 1:144: ἐς δ’ ἦλθον μνηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα
ἐς: Od. 1:184: ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκόν, ἄγω δ’ αἴθωνα σίδηρον.
ἐς: Od. 1:210: πρίν γε τὸν ἐς Τροίην ἀναβήμεναι, ἔνθα περ ἄλλοι
ἐς: Od. 1:276: ἂψ ἴτω ἐς μέγαρον πατρὸς μέγα δυναμένοιο·
ἐς: Od. 1:284: πρῶτα μὲν ἐς Πύλον ἐλθὲ καὶ εἴρεο Νέστορα δῖον,
ἐς: Od. 1:290: νοστήσας δὴ ἔπειτα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἐς: Od. 1:362: ἐς δ’ ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ
ἐς: Od. 1:416: ἐς μέγαρον καλέσασα θεοπρόπον ἐξερέηται.
ἐς: Od. 2:52: οἳ πατρὸς μὲν ἐς οἶκον ἀπεῤῥίγασι νέεσθαι
ἐς: Od. 2:152: ἐς δ’ ἰδέτην πάντων κεφαλάς, ὄσσοντο δ’ ὄλεθρον·
ἐς: Od. 2:195: μητέρα ἣν ἐς πατρὸς ἀνωγέτω ἀπονέεσθαι·
ἐς: Od. 2:214: εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα,
ἐς: Od. 2:214: εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα,
ἐς: Od. 2:221: νοστήσας δὴ ἔπειτα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἐς: Od. 2:259: μνηστῆρες δ’ ἐς δώματ’ ἴσαν θείου Ὀδυσῆος.
ἐς: Od. 2:308: ἐς Πύλον ἠγαθέην μετ’ ἀγαυοῦ πατρὸς ἀκουήν.”
ἐς: Od. 2:359: εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα,
ἐς: Od. 2:359: εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα,
ἐς: Od. 2:381: Τηλέμαχος δ’ ἐς δώματ’ ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει.
ἐς: Od. 3:2: οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον, ἵν’ ἀθανάτοισι φαείνοι
ἐς: Od. 3:31: ἷξον δ’ ἐς Πυλίων ἀνδρῶν ἄγυρίν τε καὶ ἕδρας,
ἐς: Od. 3:137: τὼ δὲ καλεσσαμένω ἀγορὴν ἐς πάντας Ἀχαιούς,
ἐς: Od. 3:138: μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐς ἠέλιον καταδύντα, -
ἐς: Od. 3:159: ἐς Τένεδον δ’ ἐλθόντες ἐρέξαμεν ἱρὰ θεοῖσιν,
ἐς: Od. 3:177: ἰχθυόεντα κέλευθα διέδραμον, ἐς δὲ Γεραιστὸν
ἐς: Od. 3:270: δὴ τότε τὸν μὲν ἀοιδὸν ἄγων ἐς νῆσον ἐρήμην
ἐς: Od. 3:296: ἐς Φαιστόν, μικρὸς δὲ λίθος μέγα κῦμ’ ἀποέργει.
ἐς: Od. 3:317: ἀλλ’ ἐς μὲν Μενέλαον ἐγὼ κέλομαι καὶ ἄνωγα
ἐς: Od. 3:321: ἐς πέλαγος μέγα τοῖον, ὅθεν τέ περ οὐδ’ οἰωνοὶ
ἐς: Od. 3:326: ἐς Λακεδαίμονα δῖαν, ὅθι ξανθὸς Μενέλαος.
ἐς: Od. 3:420: ἥ μοι ἐναργὴς ἦλθε θεοῦ ἐς δαῖτα θάλειαν.
ἐς: Od. 3:483: ἐς δίφρον τ’ ἀνέβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί,
ἐς: Od. 3:485: ἐς πεδίον, λιπέτην δὲ Πύλου αἰπὺ πτολίεθρον.
ἐς: Od. 3:488: ἐς Φηρὰς δ’ ἵκοντο Διοκλῆος ποτὶ δῶμα,
ἐς: Od. 3:495: ἷξον δ’ ἐς πεδίον πυρηφόρον, ἔνθα δ’ ἔπειτα
ἐς: Od. 4:36: ξείνων, ἐς δ’ αὐτοὺς προτέρω ἄγε θοινηθῆναι.”
ἔς: Od. 4:48: ἔς ῥ’ ἀσαμίνθους βάντες ἐϋξέστας λούσαντο.
ἔς: Od. 4:51: ἔς ῥα θρόνους ἕζοντο παρ’ Ἀτρεΐδην Μενέλαον.
ἐς: Od. 4:255: πρίν γε τὸν ἐς νῆάς τε θοὰς κλισίας τ’ ἀφικέσθαι,
ἐς: Od. 4:313: ἐς Λακεδαίμονα δῖαν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης;
ἐς: Od. 4:359: ἐς πόντον βάλλουσιν, ἀφυσσάμενοι μέλαν ὕδωρ.
ἐς: Od. 4:474: σὴν ἐς πατρίδ’ ἵκοιο πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον.
ἐς: Od. 4:476: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἐς: Od. 4:563: ἀλλά σ’ ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης
ἐς: Od. 4:586: ἀθάνατοι, τοί μ’ ὦκα φίλην ἐς πατρίδ’ ἔπεμψαν.
ἐς: Od. 4:621: δαιτυμόνες δ’ ἐς δώματ’ ἴσαν θείου βασιλῆος.
ἐς: Od. 4:635: Ἤλιδ’ ἐς εὐρύχορον διαβήμεναι, ἔνθα μοι ἵπποι
ἐς: Od. 4:639: ἐς Πύλον οἴχεσθαι Νηλήϊον, ἀλλά που αὐτοῦ
ἐς: Od. 4:702: ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδ’ ἐς Λακεδαίμονα δῖαν.”
ἐς: Od. 4:702: ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδ’ ἐς Λακεδαίμονα δῖαν.”
ἐς: Od. 4:713: θυμὸς ἐφωρμήθη ἴμεν ἐς Πύλον, ὄφρα πύθηται
ἐς: Od. 4:802: ἐς θάλαμον δ’ εἰσῆλθε παρὰ κληῖδος ἱμάντα,
ἐς: Od. 4:839: ἐς πνοιὰς ἀνέμων· ἡ δ’ ἐξ ὕπνου ἀνόρουσε
ἐς: Od. 5:20: ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδ’ ἐς Λακεδαίμονα δῖαν.”
ἐς: Od. 5:20: ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδ’ ἐς Λακεδαίμονα δῖαν.”
ἐς: Od. 5:35: Φαιήκων ἐς γαῖαν, οἳ ἀγχίθεοι γεγάασιν·
ἐς: Od. 5:37: πέμψουσιν δ’ ἐν νηῒ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἐς: Od. 5:42: οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
ἐς: Od. 5:42: οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
ἐς: Od. 5:115: οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
ἐς: Od. 5:115: οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
ἐς: Od. 5:204: οὕτω δὴ οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἐς: Od. 5:352: αὐτὴ δ’ ἂψ ἐς πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα
ἐς: Od. 5:439: νῆχε παρέξ, ἐς γαῖαν ὁρώμενος, εἴ που ἐφεύροι
ἐς: Od. 5:453: ἐς ποταμοῦ προχοάς. ὁ δ’ ἄρ’ ἄμφω γούνατ’ ἔκαμψε
ἐς: Od. 5:458: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη,
ἐς: Od. 5:460: καὶ τὸ μὲν ἐς ποταμὸν ἁλιμυρήεντα μεθῆκεν,
ἐς: Od. 5:470: εἰ δέ κεν ἐς κλειτὺν ἀναβὰς καὶ δάσκιον ὕλην
ἐς: Od. 6:3: βῆ ῥ’ ἐς Φαιήκων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε·
ἐς: Od. 6:15: βῆ δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον πολυδαίδαλον, ᾧ ἔνι κούρη
ἐς: Od. 6:55: ἐς βουλήν, ἵνα μιν κάλεον Φαίηκες ἀγαυοί.
ἐς: Od. 6:59: ἐς ποταμὸν πλυνέουσα, τά μοι ῥερυπωμένα κεῖται;
ἐς: Od. 6:65: ἐς χορὸν ἔρχεσθαι· τὰ δ’ ἐμῇ φρενὶ πάντα μέμηλεν.”
ἐς: Od. 6:119: “ὤ μοι ἐγώ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω;
ἐς: Od. 6:134: μήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλθεῖν·
ἐς: Od. 6:176: ἐς πρώτην ἱκόμην, τῶν δ’ ἄλλων οὔ τινα οἶδα
ἐς: Od. 6:202: ὅς κεν Φαιήκων ἀνδρῶν ἐς γαῖαν ἵκηται
ἐς: Od. 6:298: καὶ τότε Φαιήκων ἴμεν ἐς πόλιν ἠδ’ ἐρέεσθαι
ἐς: Od. 6:315: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
ἐς: Od. 6:327: δός μ’ ἐς Φαίηκας φίλον ἐλθεῖν ἠδ’ ἐλεεινόν.”
ἐς: Od. 7:7: αὐτὴ δ’ ἐς θάλαμον ἑὸν ἤϊε· δαῖε δέ οἱ πῦρ
ἐς: Od. 7:77: οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
ἐς: Od. 7:77: οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
ἐς: Od. 7:80: ἵκετο δ’ ἐς Μαραθῶνα καὶ εὐρυάγυιαν Ἀθήνην,
ἐς: Od. 7:87: ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῦ, περὶ δὲ θριγκὸς κυάνοιο·
ἐς: Od. 7:96: ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῖο διαμπερές, ἔνθ’ ἐνὶ πέπλοι
ἐς: Od. 7:254: νῆσον ἐς Ὠγυγίην πέλασαν θεοί, ἔνθα Καλυψὼ
ἐς: Od. 7:281: ἐς ποταμόν, τῇ δή μοι ἐείσατο χῶρος ἄριστος,
ἐς: Od. 7:301: ἦγεν ἐς ἡμετέρου· σὺ δ’ ἄρα πρώτην ἱκέτευσας.”
ἐς: Od. 7:317: πομπὴν δ’ ἐς τόδ’ ἐγὼ τεκμαίρομαι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς,
ἔς: Od. 7:318: αὔριον ἔς· τῆμος δὲ σὺ μὲν δεδμημένος ὕπνῳ
ἐς: Od. 8:56: βάν ῥ’ ἴμεν Ἀλκινόοιο δαΐφρονος ἐς μέγα δῶμα.
ἐς: Od. 8:144: στῆ ῥ’ ἐς μέσσον ἰὼν καὶ Ὀδυσσῆα προσέειπε·
ἐς: Od. 8:170: ἀλλὰ θεὸς μορφὴν ἔπεσι στέφει· οἱ δέ τ’ ἐς αὐτὸν
ἐς: Od. 8:262: Δημοδόκῳ· ὁ δ’ ἔπειτα κί’ ἐς μέσον· ἀμφὶ δὲ κοῦροι
ἐς: Od. 8:273: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς χαλκεῶνα, κακὰ φρεσὶ βυσσοδομεύων·
ἐς: Od. 8:277: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, ὅθι οἱ φίλα δέμνια κεῖτο·
ἐς: Od. 8:283: εἴσατ’ ἴμεν ἐς Λῆμνον, ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
ἐς: Od. 8:294: οἴχεται ἐς Λῆμνον μετὰ Σίντιας ἀγριοφώνους.”
ἐς: Od. 8:296: τὼ δ’ ἐς δέμνια βάντε κατέδραθον· ἀμφὶ δὲ δεσμοὶ
ἐς: Od. 8:328: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ἐς: Od. 8:363: ἐς Πάφον, ἔνθα τέ οἱ τέμενος βωμός τε θυήεις.
ἐς: Od. 8:418: καὶ τά γ’ ἐς Ἀλκινόοιο φέρον κήρυκες ἀγαυοί·
ἔς: Od. 8:450: ἔς ῥ’ ἀσάμινθον βάνθ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἀσπασίως ἴδε θυμῷ
ἐς: Od. 8:469: ἦ ῥα, καὶ ἐς θρόνον ἷζε παρ’ Ἀλκίνοον βασιλῆα.
ἐς: Od. 8:494: ὅν ποτ’ ἐς ἀκρόπολιν δόλον ἤγαγε δῖος Ὀδυσσεὺς
ἐς: Od. 8:504: αὐτοὶ γάρ μιν Τρῶες ἐς ἀκρόπολιν ἐρύσαντο.
ἐς: Od. 9:72: καὶ τὰ μὲν ἐς νῆας κάθεμεν, δείσαντες ὄλεθρον,
ἐς: Od. 9:79: καί νύ κεν ἀσκηθὴς ἱκόμην ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἐς: Od. 9:106: Κυκλώπων δ’ ἐς γαῖαν ὑπερφιάλων ἀθεμίστων
ἐς: Od. 9:159: νῆες μέν μοι ἕποντο δυώδεκα, ἐς δὲ ἑκάστην
ἐς: Od. 9:161: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἐς: Od. 9:166: Κυκλώπων δ’ ἐς γαῖαν ἐλεύσσομεν ἐγγὺς ἐόντων,
ἐς: Od. 9:236: ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ’ ἐς μυχὸν ἄντρου.
ἐς: Od. 9:496: αὖτις ἐς ἤπειρον, καὶ δὴ φάμεν αὐτόθ’ ὀλέσθαι.
ἐς: Od. 9:533: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἐς: Od. 9:556: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἐς: Od. 10:1: Αἰολίην δ’ ἐς νῆσον ἀφικόμεθ’· ἔνθα δ’ ἔναιεν
ἐς: Od. 10:37: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ἐς: Od. 10:62: ἐλθόντες δ’ ἐς δῶμα παρὰ σταθμοῖσιν ἐπ’ οὐδοῦ
ἐς: Od. 10:87: ἔνθ’ ἐπεὶ ἐς λιμένα κλυτὸν ἤλθομεν, ὃν πέρι πέτρη
ἐς: Od. 10:97: ἔστην δὲ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθών·
ἐς: Od. 10:107: ἡ μὲν ἄρ’ ἐς κρήνην κατεβήσετο καλλιρέεθρον
ἐς: Od. 10:131: ἀσπασίως δ’ ἐς πόντον ἐπηρεφέας φύγε πέτρας
ἐς: Od. 10:135: Αἰαίην δ’ ἐς νῆσον ἀφικόμεθ’· ἔνθα δ’ ἔναιε
ἐς: Od. 10:141: ναύλοχον ἐς λιμένα, καί τις θεὸς ἡγεμόνευεν.
ἐς: Od. 10:146: καρπαλίμως παρὰ νηὸς ἀνήϊον ἐς περιωπήν,
ἐς: Od. 10:148: ἔστην δὲ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθών,
ἐς: Od. 10:183: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἐς: Od. 10:194: εἶδον γὰρ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθὼν
ἐς: Od. 10:276: Κίρκης ἵξεσθαι πολυφαρμάκου ἐς μέγα δῶμα,
ἐς: Od. 10:287: τῆ, τόδε φάρμακον ἐσθλὸν ἔχων ἐς δώματα Κίρκης
ἐς: Od. 10:308: νῆσον ἀν’ ὑλήεσσαν, ἐγὼ δ’ ἐς δώματα Κίρκης
ἐς: Od. 10:340: ἐς θάλαμόν τ’ ἰέναι καὶ σῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς,
ἔς: Od. 10:361: ἔς ῥ’ ἀσάμινθον ἕσασα λό’ ἐκ τρίποδος μεγάλοιο,
ἐς: Od. 10:411: ἐλθούσας ἐς κόπρον, ἐπὴν βοτάνης κορέσωνται,
ἐς: Od. 10:432: Κίρκης ἐς μέγαρον καταβήμεναι, ἥ κεν ἅπαντας
ἐς: Od. 10:474: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
ἐς: Od. 10:476: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἐς: Od. 10:558: ἄψοῤῥον καταβῆναι ἰὼν ἐς κλίμακα μακρήν,
ἐς: Od. 10:562: “φάσθε νύ που οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἐς: Od. 11:13: ἡ δ’ ἐς πείραθ’ ἵκανε βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο.
ἐς: Od. 11:22: ᾔομεν, ὄφρ’ ἐς χῶρον ἀφικόμεθ’, ὃν φράσε Κίρκη.
ἐς: Od. 11:36: ἐς βόθρον, ῥέε δ’ αἷμα κελαινεφές· αἱ δ’ ἀγέροντο
ἐς: Od. 11:63: ἄψοῤῥον καταβῆναι ἰὼν ἐς κλίμακα μακρήν,
ἐς: Od. 11:70: νῆσον ἐς Αἰαίην σχήσεις εὐεργέα νῆα·
ἐς: Od. 11:323: ἐκ Κρήτης ἐς γουνὸν Ἀθηνάων ἱεράων
ἐς: Od. 11:331: εὕδειν, ἢ ἐπὶ νῆα θοὴν ἐλθόντ’ ἐς ἑταίρους
ἐς: Od. 11:351: ἔμπης οὖν ἐπιμεῖναι ἐς αὔριον, εἰς ὅ κε πᾶσαν
ἐς: Od. 11:359: πλειοτέρῃ σὺν χειρὶ φίλην ἐς πατρίδ’ ἱκέσθαι,
ἐς: Od. 11:375: καί κεν ἐς ἠῶ δῖαν ἀνασχοίμην, ὅτε μοι σὺ
ἐς: Od. 11:455: κρύβδην, μηδ’ ἀναφανδά, φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἐς: Od. 11:480: εἴποι, ὅπως Ἰθάκην ἐς παιπαλόεσσαν ἱκοίμην·
ἐς: Od. 11:493: ἢ ἕπετ’ ἐς πόλεμον πρόμος ἔμμεναι ἦε καὶ οὐκί.
ἐς: Od. 11:501: εἰ τοιόσδ’ ἔλθοιμι μίνυνθά περ ἐς πατέρος δῶ,
ἐς: Od. 12:9: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάρους προΐην ἐς δώματα Κίρκης
ἐς: Od. 12:29: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἐς: Od. 12:126: ἥ μιν ἔπειτ’ ἀποπαύσει ἐς ὕστερον ὁρμηθῆναι.
ἐς: Od. 12:127: Θρινακίην δ’ ἐς νῆσον ἀφίξεαι· ἔνθα δὲ πολλαὶ
ἐς: Od. 12:135: Θρινακίην ἐς νῆσον ἀπῴκισε τηλόθι ναίειν,
ἐς: Od. 12:221: κεῖσ’ ἐξορμήσασα καὶ ἐς κακὸν ἄμμε βάλῃσθα.”
ἐς: Od. 12:247: σκεψάμενος δ’ ἐς νῆα θοὴν ἅμα καὶ μεθ’ ἑταίρους
ἐς: Od. 12:253: ἐς πόντον προΐησι βοὸς κέρας ἀγραύλοιο,
ἐς: Od. 12:261: Σκύλλην τ’, αὐτίκ’ ἔπειτα θεοῦ ἐς ἀμύμονα νῆσον
ἐς: Od. 12:448: νῆσον ἐς Ὠγυγίην πέλασαν θεοί, ἔνθα Καλυψὼ
ἐς: Od. 13:52: τὸν ξεῖνον πέμπωμεν ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
ἐς: Od. 13:160: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς Σχερίην, ὅθι Φαίηκες γεγάασιν.
ἐς: Od. 13:167: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ἐς: Od. 13:200: “ὤ μοι ἐγώ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω;
ἐς: Od. 13:248: τῶ τοι, ξεῖν’, Ἰθάκης γε καὶ ἐς Τροίην ὄνομ’ ἵκει,
ἐς: Od. 13:279: σπουδῇ δ’ ἐς λιμένα προερέσσαμεν, οὐδέ τις ἥμιν
ἐς: Od. 13:285: οἱ δ’ ἐς Σιδονίην εὖ ναιομένην ἀναβάντες
ἐς: Od. 13:323: θάρσυνάς τ’ ἐπέεσσι καὶ ἐς πόλιν ἤγαγες αὐτή.
ἐς: Od. 13:328: εἰπέ μοι εἰ ἐτεόν γε φίλην ἐς πατρίδ’ ἱκάνω.”
ἐς: Od. 13:412: ὄφρ’ ἂν ἐγὼν ἔλθω Σπάρτην ἐς καλλιγύναικα
ἐς: Od. 13:414: ὅς τοι ἐς εὐρύχορον Λακεδαίμονα πὰρ Μενέλαον
ἐς: Od. 13:440: ἐς Λακεδαίμονα δῖαν ἔβη μετὰ παῖδ’ Ὀδυσῆος.
ἐς: Od. 14:73: βῆ δ’ ἴμεν ἐς συφεούς, ὅθι ἔθνεα ἔρχατο χοίρων.
ἐς: Od. 14:126: ὃς δέ κ’ ἀλητεύων Ἰθάκης ἐς δῆμον ἵκηται,
ἐς: Od. 14:127: ἐλθὼν ἐς δέσποιναν ἐμὴν ἀπατήλια βάζει·
ἐς: Od. 14:180: ἐς Πύλον ἠγαθέην· τὸν δὲ μνηστῆρες ἀγαυοὶ
ἐς: Od. 14:231: ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς, καί μοι μάλα τύγχανε πολλά.
ἐς: Od. 14:238: νήεσσ’ ἡγήσασθαι ἐς Ἴλιον· οὐδέ τι μῆχος
ἐς: Od. 14:265: αὐτούς τ’ ἔκτεινον· τάχα δ’ ἐς πόλιν ἵκετ’ ἀϋτή.
ἐς: Od. 14:280: ἐς δίφρον δέ μ’ ἕσας ἄγεν οἴκαδε δάκρυ χέοντα.
ἐς: Od. 14:295: ἐς Λιβύην μ’ ἐπὶ νηὸς ἐφέσσατο ποντοπόροιο,
ἐς: Od. 14:318: αἴθρῳ καὶ καμάτῳ δεδμημένον ἦγεν ἐς οἶκον,
ἐς: Od. 14:322: ξεινίσαι ἠδὲ φιλῆσαι ἰόντ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἐς: Od. 14:325: καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ’ ἔτι βόσκοι·
ἐς: Od. 14:327: τὸν δ’ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο
ἐς: Od. 14:329: ὅππως νοστήσει’ Ἰθάκης ἐς πίονα δῆμον,
ἐς: Od. 14:333: οἳ δή μιν πέμψουσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἐς: Od. 14:335: ἀνδρῶν Θεσπρωτῶν ἐς Δουλίχιον πολύπυρον.
ἐς: Od. 14:384: καὶ φάτ’ ἐλεύσεσθαι ἢ ἐς θέρος ἢ ἐς ὀπώρην,
ἐς: Od. 14:384: καὶ φάτ’ ἐλεύσεσθαι ἢ ἐς θέρος ἢ ἐς ὀπώρην,
ἐς: Od. 14:395: εἰ μέν κεν νοστήσῃ ἄναξ τεὸς ἐς τόδε δῶμα,
ἐς: Od. 14:404: ὅς σ’ ἐπεὶ ἐς κλισίην ἄγαγον καὶ ξείνια δῶκα,
ἐς: Od. 14:428: πάντων ἀρχόμενος μελέων, ἐς πίονα δημόν.
ἐς: Od. 15:37: νῆα μὲν ἐς πόλιν ὀτρῦναι καὶ πάντας ἑταίρους,
ἐς: Od. 15:65: ἤδη νῦν μ’ ἀπόπεμπε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν·
ἐς: Od. 15:99: αὐτὸς δ’ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα,
ἐς: Od. 15:126: μνῆμ’ Ἑλένης χειρῶν, πολυηράτου ἐς γάμου ὥρην,
ἐς: Od. 15:129: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
ἐς: Od. 15:131: καὶ τὰ μὲν ἐς πείρινθα τίθει Πεισίστρατος ἥρως
ἐς: Od. 15:186: ἐς φηρὰς δ’ ἵκοντο Διοκλῆος ποτὶ δῶμα,
ἐς: Od. 15:236: ἐς Πύλον ἐκ Φυλάκης καὶ ἐτείσατο ἔργον ἀεικὲς
ἐς: Od. 15:239: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον· τόθι γάρ νύ οἱ αἴσιμον ἦεν
ἐς: Od. 15:468: οἱ μὲν ἄρ’ ἐς θῶκον πρόμολον δήμοιό τε φῆμιν,
ἐς: Od. 15:472: ἡμεῖς δ’ ἐς λιμένα κλυτὸν ἤλθομεν ὦκα κιόντες,
ἐς: Od. 15:553: οἱ μὲν ἀνώσαντες πλέον ἐς πόλιν, ὡς ἐκέλευσε
ἐς: Od. 16:104: ἐλθὼν ἐς μέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.
ἐς: Od. 16:178: ἤϊεν ἐς κλισίην. θάμβησε δέ μιν φίλος υἱός,
ἐς: Od. 16:206: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἐς: Od. 16:285: ἐς μυχὸν ὑψηλοῦ θαλάμου καταθεῖναι ἀείρας
ἐς: Od. 16:327: αὐτίκα δ’ ἐς Κλυτίοιο φέρον περικαλλέα δῶρα.
ἐς: Od. 16:349: ἐς δ’ ἐρέτας ἁλιῆας ἀγείρομεν, οἵ κε τάχιστα
ἐς: Od. 16:473: ἐς λιμέν’ ἡμέτερον· πολλοὶ δ’ ἔσαν ἄνδρες ἐν αὐτῇ,
ἐς: Od. 16:477: ἐς πατέρ’ ὀφθαλμοῖσιν ἰδών, ἀλέεινε δ’ ὑφορβόν.
ἐς: Od. 17:6: “ἄττ’, ἦ τοι μὲν ἐγὼν εἶμ’ ἐς πόλιν, ὄφρα με μήτηρ
ἐς: Od. 17:10: τὸν ξεῖνον δύστηνον ἄγ’ ἐς πόλιν, ὄφρ’ ἂν ἐκεῖθι
ἐς: Od. 17:84: ὣς εἰπὼν ξεῖνον ταλαπείριον ἦγεν ἐς οἶκον.
ἐς: Od. 17:87: ἐς δ’ ἀσαμίνθους βάντες ἐϋξέστας λούσαντο.
ἐς: Od. 17:104: ᾤχεθ’ ἅμ’ Ἀτρεΐδῃσιν ἐς Ἴλιον· οὐδέ μοι ἔτλης,
ἐς: Od. 17:105: πρὶν ἐλθεῖν μνηστῆρας ἀγήνορας ἐς τόδε δῶμα,
ἔς: Od. 17:109: ᾠχόμεθ’ ἔς τε Πύλον καὶ Νέστορα, ποιμένα λαῶν·
ἐς: Od. 17:116: ἀλλά μ’ ἐς Ἀτρεΐδην, δουρικλειτὸν Μενέλαον,
ἐς: Od. 17:149: ἀθάνατοι, τοί μ’ ὦκα φίλην ἐς πατρίδ’ ἔπεμψαν.”
ἐς: Od. 17:201: ῥύατ’ ὄπισθε μένοντες. ὁ δ’ ἐς πόλιν ἦγεν ἄνακτα
ἐς: Od. 17:434: αὐτούς τ’ ἔκτεινον· τάχα δ’ ἐς πόλιν ἵκετ’ ἀϋτή.
ἐς: Od. 17:442: αὐτὰρ ἔμ’ ἐς Κύπρον ξείνῳ δόσαν ἀντιάσαντι,
ἐς: Od. 17:447: στῆθ’ οὕτως ἐς μέσσον, ἐμῆς ἀπάνευθε τραπέζης,
ἐς: Od. 17:539: εἰ δ’ Ὀδυσεὺς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἐς: Od. 17:570: μεῖναι, ἐπειγομένην περ, ἐς ἠέλιον καταδύντα·
ἐς: Od. 17:582: ἀλλά σε μεῖναι ἄνωγεν ἐς ἠέλιον καταδύντα.
ἐς: Od. 17:590: μνηστήρων ἐς ὅμιλον, ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα.
ἐς: Od. 18:24: δεύτερον ἐς μέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.”
ἐς: Od. 18:37: οἵην τερπωλὴν θεὸς ἤγαγεν ἐς τόδε δῶμα·
ἐς: Od. 18:72: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ἐς: Od. 18:89: ἐς μέσσον δ’ ἄναγον· τὼ δ’ ἄμφω χεῖρας ἀνέσχον.
ἔς: Od. 18:122: “χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε· γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσσω
ἐς: Od. 18:148: ὁππότε νοστήσειε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν·
ἐς: Od. 18:219: ἐς μέγεθος καὶ κάλλος ὁρώμενος, ἀλλότριος φώς,
ἐς: Od. 18:320: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἐγέλασσαν, ἐς ἀλλήλας δὲ ἴδοντο.
ἐς: Od. 18:328: οὐδ’ ἐθέλεις εὕδειν χαλκήϊον ἐς δόμον ἐλθὼν
ἐς: Od. 18:329: ἠέ που ἐς λέσχην, ἀλλ’ ἐνθάδε πόλλ’ ἀγορεύεις
ἐς: Od. 18:344: ἑστήκειν ἐς πάντας ὁρώμενος· ἄλλα δέ οἱ κῆρ
ἐς: Od. 18:353: οὐκ ἀθεεὶ ὅδ’ ἀνὴρ Ὀδυσήϊον ἐς δόμον ἵκει·
ἐς: Od. 18:384: εἰ δ’ Ὀδυσεὺς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἐς: Od. 18:400: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ἐς: Od. 19:17: ὄφρα κεν ἐς θάλαμον καταθείομαι ἔντεα πατρός,
ἐς: Od. 19:48: κείων ἐς θάλαμον δαΐδων ὕπο λαμπομενάων,
ἐς: Od. 19:258: οἴκαδε νοστήσαντα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἐς: Od. 19:279: Φαιήκων ἐς γαῖαν, οἳ ἀγχίθεοι γεγάασιν·
ἐς: Od. 19:290: οἳ δή μιν πέμψουσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἐς: Od. 19:292: ἀνδρῶν Θεσπρωτῶν ἐς Δουλίχιον πολύπυρον.
ἐς: Od. 19:294: καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ’ ἔτι βόσκοι·
ἐς: Od. 19:296: τὸν δ’ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο
ἐς: Od. 19:298: ὅππως νοστήσειε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἐς: Od. 19:399: Αὐτόλυκος δ’ ἐλθὼν Ἰθάκης ἐς πίονα δῆμον
ἐς: Od. 19:410: ὁππότ’ ἂν ἡβήσας μητρώϊον ἐς μέγα δῶμα
ἐς: Od. 19:424: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἐς: Od. 19:429: βάν ῥ’ ἴμεν ἐς θήρην, ἠμὲν κύνες ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
ἐς: Od. 19:435: οἱ δ’ ἐς βῆσσαν ἵκανον ἐπακτῆρες· πρὸ δ’ ἄρ’ αὐτῶν
ἐς: Od. 19:484: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἔς: Od. 19:514: ἔς τ’ ἐμὰ ἔργ’ ὁρόωσα καὶ ἀμφιπόλων ἐνὶ οἴκῳ·
ἐς: Od. 19:540: ἁθρόοι ἐν μεγάροισ’, ὁ δ’ ἐς αἰθέρα δῖαν ἀέρθη.
ἐς: Od. 19:602: ἐς δ’ ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ
ἐς: Od. 20:55: αὐτὴ δ’ ἂψ ἐς Ὄλυμπον ἀπέστιχε δῖα θεάων.
ἐς: Od. 20:75: ἐς Δία τερπικέραυνον, - ὁ γάρ τ’ ἐῢ οἶδεν ἅπαντα,
ἐς: Od. 20:96: ἐς μέγαρον κατέθηκεν ἐπὶ θρόνου, ἐκ δὲ βοείην
ἐς: Od. 20:99: ἤγετ’ ἐμὴν ἐς γαῖαν, ἐπεί μ’ ἐκακώσατε λίην,
ἐς: Od. 20:160: ἐς δ’ ἦλθον δρηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα
ἔς: Od. 20:199: “χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε· γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσσω
ἐς: Od. 20:220: ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς· τὸ δὲ ῥίγιον αὖθι μένοντα
ἐς: Od. 20:248: ἐλθόντες δ’ ἐς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο
ἐς: Od. 20:372: ἵκετο δ’ ἐς Πείραιον, ὅ μιν πρόφρων ὑπέδεκτο.
ἐς: Od. 20:373: μνηστῆρες δ’ ἄρα πάντες ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες
ἐς: Od. 20:383: ἐς Σικελοὺς πέμψωμεν, ὅθεν κέ τοι ἄξιον ἄλφοι.”
ἐς: Od. 21:208: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἐς: Od. 21:244: ἐς δ’ ἄρα καὶ τὼ δμῶε ἴτην θείου Ὀδυσῆος.
ἐς: Od. 21:262: ἐλθόντ’ ἐς μέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.
ἐς: Od. 21:297: ἐς Λαπίθας ἐλθόνθ’· ὁ δ’ ἐπεὶ φρένας ἄασεν οἴνῳ,
ἐς: Od. 21:356: ἐς δ’ ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ
ἐς: Od. 21:391: βύβλινον, ᾧ ῥ’ ἐπέδησε θύρας, ἐς δ’ ἤϊεν αὐτός·
ἐς: Od. 21:396: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ἐς: Od. 22:128: ἦν ὁδὸς ἐς λαύρην, σανίδες δ’ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι·
ἐς: Od. 22:143: ἐς θαλάμους Ὀδυσῆος ἀνὰ ῥῶγας μεγάροιο.
ἐς: Od. 22:166: ἔρχεται ἐς θάλαμον· σὺ δέ μοι νημερτὲς ἐνίσπες,
ἐς: Od. 22:174: ἐς θάλαμον βαλέειν, σανίδας δ’ ἐκδῆσαι ὄπισθε,
ἐς: Od. 22:179: βὰν δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, λαθέτην δέ μιν ἔνδον ἐόντα.
ἐς: Od. 22:201: τὼ δ’ ἐς τεύχεα δύντε, θύρην ἐπιθέντε φαεινήν,
ἐς: Od. 22:263: μνηστήρων ἐς ὅμιλον ἀκοντίσαι, οἳ μεμάασιν
ἐς: Od. 22:282: μνηστήρων ἐς ὅμιλον ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα.
ἐς: Od. 22:351: ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν ἐς σὸν δόμον οὐδὲ χατίζων
ἐς: Od. 22:385: κοῖλον ἐς αἰγιαλὸν πολιῆς ἔκτοσθε θαλάσσης
ἐς: Od. 23:102: ἔλθοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν·
ἐς: Od. 23:139: ἀγρὸν ἐς ἡμέτερον πολυδένδρεον. ἔνθα δ’ ἔπειτα
ἐς: Od. 23:170: ἔλθοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἐς: Od. 23:221: ἀξέμεναι οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδ’ ἔμελλον.
ἐς: Od. 23:259: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν·
ἐς: Od. 23:295: ἐς θάλαμον δ’ ἀγαγοῦσα πάλιν κίεν. οἱ μὲν ἔπειτα
ἐς: Od. 23:315: καὶ πέμπ’, οὐδέ πω αἶσα φίλην ἐς πατρίδ’ ἱκέσθαι
ἐς: Od. 23:338: ἠδ’ ὡς ἐς Φαίηκας ἀφίκετο πολλὰ μογήσας,
ἐς: Od. 23:340: καὶ πέμψαν σὺν νηῒ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἐς: Od. 24:166: ἐς θάλαμον κατέθηκε καὶ ἐκλήϊσεν ὀχῆας,
ἐς: Od. 24:237: εἰπεῖν, ὡς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἐς: Od. 24:322: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἐς: Od. 24:334: ἐς πατέρ’ Αὐτόλυκον μητρὸς φίλον, ὄφρ’ ἂν ἑλοίμην
ἐς: Od. 24:349: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη,
ἐς: Od. 24:430: ἀλλ’ ἄγετε, πρὶν τοῦτον ἢ ἐς Πύλον ὦκα ἱκέσθαι
ἐς: Od. 24:431: ἢ καὶ ἐς Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί,
ἐς: Od. 24:498: ἐν δ’ ἄρα Λαέρτης Δολίος τ’ ἐς τεύχε’ ἔδυνον,
ἐσαγείρετο: Il. 15:240: ἥμενον, οὐδ’ ἔτι κεῖτο, νέον δ’ ἐσαγείρετο θυμόν,
ἐσαγείρετο: Il. 21:417: πυκνὰ μάλα στενάχοντα· μόγις δ’ ἐσαγείρετο θυμόν.
ἐσαγείρετο: Od. 14:248: ἐννέα νῆας στεῖλα, θοῶς δ’ ἐσαγείρετο λαός.
ἐσάγουσα: Il. 6:252: Λαοδίκην ἐσάγουσα θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην·
ἕσαθ’: Il. 14:178: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἀμβρόσιον ἑανὸν ἕσαθ’, ὅν οἱ Ἀθήνη
ἐσαθρήσειεν: Il. 3:450: εἴ που ἐσαθρήσειεν Ἀλέξανδρον θεοειδέα.
ἐσάκουσε: Il. 8:97: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἐσάκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ἐσᾶλτο: Il. 12:466: νόσφι θεῶν ὅτ’ ἐσᾶλτο πύλας· πυρὶ δ’ ὄσσε δεδήει.
ἐσᾶλτο: Il. 13:679: ἀλλ’ ἔχεν ᾗ τὰ πρῶτα πύλας καὶ τεῖχος ἐσᾶλτο
ἔσαν: Il. 1:267: κάρτιστοι μὲν ἔσαν καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο
ἔσαν: Il. 1:321: τώ οἱ ἔσαν κήρυκε καὶ ὀτρηρὼ θεράποντε·
ἔσαν: Il. 2:311: ἔνθα δ’ ἔσαν στρουθοῖο νεοσσοί, νήπια τέκνα,
ἔσαν: Il. 2:618: τῶν αὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα δ’ ἀνδρὶ ἑκάστῳ
ἔσαν: Il. 2:703: οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
ἔσαν: Il. 2:726: οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
ἔσαν: Il. 2:763: Ἵπποι μὲν μέγ’ ἄρισται ἔσαν Φηρητιάδαο,
ἔσαν: Il. 4:438: ἀλλὰ γλῶσσα μέμικτο, πολύκλητοι δ’ ἔσαν ἄνδρες.
ἔσαν: Il. 6:248: δώδεκ’ ἔσαν τέγεοι θάλαμοι ξεστοῖο λίθοιο
ἔσάν: Il. 6:289: ἔνθ’ ἔσάν οἱ πέπλοι παμποίκιλα ἔργα γυναικῶν
ἔσαν: Il. 6:421: οἳ δέ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν
ἔσαν: Il. 9:85: ἕπτ’ ἔσαν ἡγεμόνες φυλάκων, ἑκατὸν δὲ ἑκάστῳ
ἔσαν: Il. 10:301: ὅσσοι ἔσαν Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·
ἔσαν: Il. 11:24: τοῦ δ’ ἤτοι δέκα οἶμοι ἔσαν μέλανος κυάνοιο,
ἔσαν: Il. 11:340: ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν, ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ.
ἔσαν: Il. 11:633: τέσσαρ’ ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον
ἔσαν: Il. 12:89: οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα
ἔσαν: Il. 12:197: οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα
ἔσαν: Il. 13:491: οἵ οἱ ἅμ’ ἡγεμόνες Τρώων ἔσαν· αὐτὰρ ἔπειτα
ἔσαν: Il. 13:681: ἔνθ’ ἔσαν Αἴαντός τε νέες καὶ Πρωτεσιλάου
ἔσαν: Il. 13:764: οἳ δ’ ἐν τείχει ἔσαν βεβλημένοι οὐτάμενοί τε.
ἔσαν: Il. 14:123: πυροφόροι, πολλοὶ δὲ φυτῶν ἔσαν ὄρχατοι ἀμφίς,
ἔσαν: Il. 16:170: πεντήκοντ’ ἔσαν ἄνδρες ἐπὶ κληῗσιν ἑταῖροι·
ἔσαν: Il. 17:377: ὅσσοι ἄριστοι ἔσαν· δύο δ’ οὔ πω φῶτε πεπύσθην
ἔσαν: Il. 18:481: πέντε δ’ ἄρ’ αὐτοῦ ἔσαν σάκεος πτύχες· αὐτὰρ ἐν αὐτῷ
ἔσαν: Il. 18:491: καλάς. ἐν τῇ μέν ῥα γάμοι τ’ ἔσαν εἰλαπίναι τε,
ἔσαν: Il. 18:497: λαοὶ δ’ εἰν ἀγορῇ ἔσαν ἀθρόοι· ἔνθα δὲ νεῖκος
ἔσαν: Il. 19:44: καὶ ταμίαι παρὰ νηυσὶν ἔσαν σίτοιο δοτῆρες,
ἕσαν: Il. 19:393: ζεύγνυον· ἀμφὶ δὲ καλὰ λέπαδν’ ἕσαν, ἐν δὲ χαλινοὺς
ἔσαν: Il. 20:41: Εἷος μέν ῥ’ ἀπάνευθε θεοὶ θνητῶν ἔσαν ἀνδρῶν,
ἔσαν: Il. 21:236: πολλούς, οἵ ῥα κατ’ αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὓς κτάν’ Ἀχιλλεύς·
ἔσαν: Il. 21:344: πολλούς, οἵ ῥα κατ’ αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὓς κτάν’ Ἀχιλλεύς·
ἔσαν: Il. 23:378: Τρώϊοι, οὐδέ τι πολλὸν ἄνευθ’ ἔσαν, ἀλλὰ μάλ’ ἐγγύς·
ἔσαν: Il. 23:530: βάρδιστοι μὲν γάρ οἱ ἔσαν καλλίτριχες ἵπποι,
ἔσαν: Il. 23:641: οἳ δ’ ἄρ’ ἔσαν δίδυμοι· ὃ μὲν ἔμπεδον ἡνιόχευεν,
ἔσαν: Il. 24:319: τόσσ’ ἄρα τοῦ ἑκάτερθεν ἔσαν πτερά· εἴσατο δέ σφι
ἔσαν: Od. 1:12: οἴκοι ἔσαν, πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν·
ἔσαν: Od. 1:126: οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἔντοσθεν ἔσαν δόμου ὑψηλοῖο,
ἔσαν: Od. 2:21: τρεῖς δέ οἱ ἄλλοι ἔσαν, καὶ ὁ μὲν μνηστῆρσιν ὁμίλει,
ἔσαν: Od. 2:82: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀκὴν ἔσαν, οὐδέ τις ἔτλη
ἔσαν: Od. 3:7: ἐννέα δ’ ἕδραι ἔσαν, πεντηκόσιοι δ’ ἐν ἑκάστῃ
ἔσαν: Od. 3:134: πάντες ἔσαν· τῶ σφεων πολέες κακὸν οἶτον ἐπέσπον
ἔσαν: Od. 3:407: οἵ οἱ ἔσαν προπάροιθε θυράων ὑψηλάων
ἔσαν: Od. 4:285: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀκὴν ἔσαν υἷες Ἀχαιῶν,
ἔσαν: Od. 4:437: πάντα δ’ ἔσαν νεόδαρτα· - δόλον δ’ ἐπεμήδετο πατρί.
ἔσαν: Od. 4:629: ἀρχοὶ μνηστήρων, ἀρετῇ δ’ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι.
ἔσαν: Od. 4:720: πᾶσαι, ὅσαι κατὰ δώματ’ ἔσαν νέαι ἠδὲ παλαιαί.
ἔσαν: Od. 5:404: οὐ γὰρ ἔσαν λιμένες νηῶν ὀχοί, οὐδ’ ἐπιωγαί,
ἔσαν: Od. 5:405: ἀλλ’ ἀκταὶ προβλῆτες ἔσαν σπιλάδες τε πάγοι τε· -
ἔσαν: Od. 7:132: τοῖ’ ἄρ’ ἐν Ἀλκινόοιο θεῶν ἔσαν ἀγλαὰ δῶρα.
ἔσαν: Od. 8:58: ἀγρομένων· πολλοὶ δ’ ἄρ’ ἔσαν, νέοι ἠδὲ παλαιοί.
ἔσαν: Od. 11:227: ὅσσαι ἀριστήων ἄλοχοι ἔσαν ἠδὲ θύγατρες.
ἔσαν: Od. 12:262: ἱκόμεθ’· ἔνθα δ’ ἔσαν καλαὶ βόες εὐρυμέτωποι,
ἔσαν: Od. 12:318: ἔνθα δ’ ἔσαν Νυμφέων καλοὶ χοροὶ ἠδὲ θόωκοι·
ἔσαν: Od. 12:435: ῥίζαι γὰρ ἑκὰς εἶχον, ἀπήωροι δ’ ἔσαν ὄζοι
ἔσαν: Od. 15:105: ἔνθ’ ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, οὓς κάμεν αὐτή.
ἔσαν: Od. 16:473: ἐς λιμέν’ ἡμέτερον· πολλοὶ δ’ ἔσαν ἄνδρες ἐν αὐτῇ,
ἔσαν: Od. 17:205: ἄστεος ἐγγὺς ἔσαν καὶ ἐπὶ κρήνην ἀφίκοντο
ἔσαν: Od. 18:293: ποικίλον· ἐν δ’ ἄρ’ ἔσαν περόναι δυοκαίδεκα πᾶσαι
ἔσαν: Od. 20:163: τρεῖς σιάλους κατάγων, οἳ ἔσαν μετὰ πᾶσιν ἄριστοι.
ἔσαν: Od. 21:147: ἐχθραὶ ἔσαν, πᾶσιν δὲ νεμέσσα μνηστήρεσσιν·
ἔσαν: Od. 21:187: ἀρχοὶ μνηστήρων· ἀρετῇ δ’ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι.
ἔσαν: Od. 21:191: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκτὸς θυρέων ἔσαν ἠδὲ καὶ αὐλῆς,
ἔσαν: Od. 22:116: αὐτὰρ ὅ γ’, ὄφρα μὲν αὐτῷ ἀμύνεσθαι ἔσαν ἰοί,
ἔσαν: Od. 22:244: οἱ γὰρ μνηστήρων ἀρετῇ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι,
ἔσαν: Od. 24:311: δύσμορος· ἦ τέ οἱ ἐσθλοὶ ἔσαν ὄρνιθες ἰόντι,
ἐσάντα: Od. 10:453: οἱ δ’ ἐπεὶ ἀλλήλους εἶδον φράσσαντό τ’ ἐσάντα,
ἐσάντα: Od. 11:143: ἔτλη ἐσάντα ἰδεῖν οὐδὲ προτιμυθήσασθαι·
ἐσάντα: Od. 15:532: ἔγνων γάρ μιν ἐσάντα ἰδὼν οἰωνὸν ἐόντα.
ἐσάντα: Od. 16:458: γνοίη ἐσάντα ἰδὼν καὶ ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ
ἐσάντα: Od. 17:239: νείκεσ’ ἐσάντα ἰδών, μέγα δ’ εὔξατο χεῖρας ἀνασχών·
ἕσαντο: Il. 20:150: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἄῤῥηκτον νεφέλην ὤμοισιν ἕσαντο·
ἕσας: Od. 14:280: ἐς δίφρον δέ μ’ ἕσας ἄγεν οἴκαδε δάκρυ χέοντα.
ἕσασα: Od. 10:361: ἔς ῥ’ ἀσάμινθον ἕσασα λό’ ἐκ τρίποδος μεγάλοιο,
ἕσασθαι: Il. 24:646: χλαίνας τ’ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
ἕσασθαι: Od. 4:299: χλαίνας τ’ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
ἕσασθαι: Od. 7:338: χλαίνας τ’ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
ἐσάωθεν: Od. 3:185: κείνων, οἵ τ’ ἐσάωθεν Ἀχαιῶν οἵ τ’ ἀπόλοντο.
ἐσάωσ’: Il. 18:395: ἥ μ’ ἐσάωσ’ ὅτε μ’ ἄλγος ἀφίκετο τῆλε πεσόντα
ἐσάωσα: Od. 5:130: τὸν μὲν ἐγὼν ἐσάωσα περὶ τρόπιος βεβαῶτα
ἐσάωσαν: Il. 18:405: ἀλλὰ Θέτις τε καὶ Εὐρυνόμη ἴσαν, αἵ μ’ ἐσάωσαν.
ἐσάωσε: Il. 8:500: ἀλλὰ πρὶν κνέφας ἦλθε, τὸ νῦν ἐσάωσε μάλιστα
ἐσάωσε: Il. 11:751: ἐκ πολέμου ἐσάωσε καλύψας ἠέρι πολλῇ.
ἐσάωσε: Il. 13:734: καί τε πολέας ἐσάωσε, μάλιστα δὲ καὐτὸς ἀνέγνω.
ἐσάωσε: Il. 14:259: εἰ μὴ Νὺξ δμήτειρα θεῶν ἐσάωσε καὶ ἀνδρῶν·
ἐσάωσε: Od. 4:444: ἀλλ’ αὐτὴ ἐσάωσε καὶ ἐφράσατο μέγ’ ὄνειαρ·
ἐσάωσεν: Il. 15:290: ἀλλά τις αὖτε θεῶν ἐῤῥύσατο καὶ ἐσάωσεν
ἐσάωσεν: Od. 5:452: πρόσθε δέ οἱ ποίησε γαλήνην, τὸν δ’ ἐσάωσεν
ἐσάωσεν: Od. 22:372: “θάρσει, ἐπεὶ δή σ’ οὗτος ἐρύσατο καὶ ἐσάωσεν,
ἐσβαίη: Il. 12:59: ἐσβαίη, πεζοὶ δὲ μενοίνεον εἰ τελέουσι.
ἐσβάντες: Il. 10:573: ἐσβάντες κνήμας τε ἰδὲ λόφον ἀμφί τε μηρούς.
ἔσβεσεν: Il. 16:293: ἐκ νηῶν δ’ ἔλασεν, κατὰ δ’ ἔσβεσεν αἰθόμενον πῦρ.
ἔσβη: Il. 9:467: οἳ μὲν ἀμειβόμενοι φυλακὰς ἔχον, οὐδέ ποτ’ ἔσβη
ἔσβη: Od. 3:182: ἵστασαν· αὐτὰρ ἐγώ γε Πύλονδ’ ἔχον, οὐδέ ποτ’ ἔσβη
ἐσδύσεαι: Il. 23:622: οὐδ’ ἔτ’ ἀκοντιστὺν ἐσδύσεαι, οὐδὲ πόδεσσι
ἔσεαι: Il. 1:563: μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι· τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον ἔσται.
ἔσεαι: Il. 9:601: οὐκέθ’ ὁμῶς τιμῆς ἔσεαι πόλεμόν περ ἀλαλκών,
ἐσέδρακεν: Od. 9:146: ἔνθ’ οὔ τις τὴν νῆσον ἐσέδρακεν ὀφθαλμοῖσιν,
ἐσέδρακεν: Od. 19:476: ἦ, καὶ Πηνελόπειαν ἐσέδρακεν ὀφθαλμοῖσι,
ἐσέδρακον: Il. 24:223: νῦν δ’, αὐτὸς γὰρ ἄκουσα θεοῦ καὶ ἐσέδρακον ἄντην,
ἔσελθε: Od. 17:275: ἠὲ σὺ πρῶτος ἔσελθε δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ἐσελθεῖν: Il. 12:341: ἱστάμενοι πειρῶντο βίῃ ῥήξαντες ἐσελθεῖν.
ἐσέλθετε: Od. 21:230: ἀλλὰ προμνηστῖνοι ἐσέλθετε, μηδ’ ἅμα πάντες,
ἐσεμάσσατο: Il. 17:564: Πατρόκλῳ· μάλα γάρ με θανὼν ἐσεμάσσατο θυμόν.
ἐσεμάσσατο: Il. 20:425: ἐγγὺς ἀνὴρ ὃς ἐμόν γε μάλιστ’ ἐσεμάσσατο θυμόν,
ἐσέρχεται: Il. 17:157: ἄτρομον, οἷόν τ’ ἄνδρας ἐσέρχεται οἳ περὶ πάτρης
ἐσέρχεται: Od. 15:407: πείνη δ’ οὔ ποτε δῆμον ἐσέρχεται, οὐδέ τις ἄλλη
ἐσέρχονται: Od. 13:112: ἄνδρες ἐσέρχονται, ἀλλ’ ἀθανάτων ὁδός ἐστιν.
ἔσεσθαι: Il. 5:644: οὐδέ τί σε Τρώεσσιν ὀΐομαι ἄλκαρ ἔσεσθαι
ἔσεσθαι: Il. 14:56: ἄῤῥηκτον νηῶν τε καὶ αὐτῶν εἶλαρ ἔσεσθαι·
ἔσεσθαι: Il. 14:68: ἄῤῥηκτον νηῶν τε καὶ αὐτῶν εἶλαρ ἔσεσθαι·
ἔσεσθαι: Il. 21:533: ἐγγὺς ὅδε κλονέων· νῦν οἴω λοίγι’ ἔσεσθαι.
ἔσεσθαι: Il. 23:310: βάρδιστοι θείειν· τώ τ’ οἴω λοίγι’ ἔσεσθαι.
ἔσεσθαι: Od. 3:375: “ὦ φίλος, οὔ σε ἔολπα κακὸν καὶ ἄναλκιν ἔσεσθαι,
ἔσεσθαι: Od. 4:108: αὐτῷ κήδε’ ἔσεσθαι, ἐμοὶ δ’ ἄχος αἰὲν ἄλαστον
ἔσεσθαι: Od. 4:494: δὴν ἄκλαυτον ἔσεσθαι, ἐπεί κ’ ἐῢ πάντα πύθηαι.
ἔσεσθαι: Od. 6:165: τὴν ὁδόν, ᾗ δὴ μέλλεν ἐμοὶ κακὰ κήδε’ ἔσεσθαι·
ἔσεσθαι: Od. 9:230: οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλ’ ἑτάροισι φανεὶς ἐρατεινὸς ἔσεσθαι.
ἔσεσθαι: Od. 22:40: οὔτε τιν’ ἀνθρώπων νέμεσιν κατόπισθεν ἔσεσθαι.
ἔσεσθαι: Od. 23:287: ἐλπωρή τοι ἔπειτα κακῶν ὑπάλυξιν ἔσεσθαι.”
ἔσεσθε: Il. 4:305: μηδ’ ἀναχωρείτω· ἀλαπαδνότεροι γὰρ ἔσεσθε.
ἔσεσθε: Il. 24:243: ῥηΐτεροι γὰρ μᾶλλον Ἀχαιοῖσιν δὴ ἔσεσθε
ἔσεσθον: Od. 16:267: “οὐ μέν τοι κείνω γε πολὺν χρόνον ἀμφὶς ἔσεσθον
ἔσεσθον: Od. 21:216: Τηλεμάχου ἑτάρω τε κασιγνήτω τε ἔσεσθον.
ἔσεταί: Il. 1:211: ἀλλ’ ἤτοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον ὡς ἔσεταί περ·
ἔσεται: Il. 14:479: οὔ θην οἴοισίν γε πόνος τ’ ἔσεται καὶ ὀϊζὺς
ἔσεταί: Od. 19:312: ἀλλά μοι ὧδ’ ἀνὰ θυμὸν ὀΐεται, ὡς ἔσεταί περ·
ἔσεταί: Od. 21:212: σφῶϊν δ’, ὡς ἔσεταί περ, ἀληθείην καταλέξω·
ἐσέχυντο: Il. 12:470: ποιητὰς ἐσέχυντο πύλας· Δαναοὶ δὲ φόβηθεν
ἐσέχυντο: Il. 21:610: ὅς τ’ ἔθαν’ ἐν πολέμῳ· ἀλλ’ ἐσσυμένως ἐσέχυντο
ἔσῃ: Od. 19:254: ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι φίλος τ’ ἔσῃ αἰδοῖός τε·
ἐσήλατο: Il. 12:438: Πριαμίδῃ, ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος Ἀχαιῶν.
ἐσήλατο: Il. 16:558: κεῖται ἀνὴρ ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος Ἀχαιῶν
ἐσημήναντο: Il. 7:175: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ κλῆρον ἐσημήναντο ἕκαστος,
ἔσηνε: Od. 17:302: οὐρῇ μέν ῥ’ ὅ γ’ ἔσηνε καὶ οὔατα κάββαλεν ἄμφω,
ἐσθ’: Il. 9:73: πᾶσά τοί ἐσθ’ ὑποδεξίη, πολέεσσι δ’ ἀνάσσεις.
ἔσθ’: Il. 11:668: ἔσθ’ οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν.
ἐσθ’: Il. 20:107: ἣ μὲν γὰρ Διός ἐσθ’, ἣ δ’ ἐξ ἁλίοιο γέροντος.
ἔσθ’: Il. 21:103: νῦν δ’ οὐκ ἔσθ’ ὅς τις θάνατον φύγῃ ὅν κε θεός γε
ἔσθ’: Il. 22:270: οὔ τοι ἔτ’ ἔσθ’ ὑπάλυξις, ἄφαρ δέ σε Παλλὰς Ἀθήνη
ἔσθ’: Il. 22:348: ὡς οὐκ ἔσθ’ ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπαλάλκοι,
ἔσθ’: Il. 23:345: οὐκ ἔσθ’ ὅς κέ σ’ ἕλῃσι μετάλμενος οὐδὲ παρέλθῃ,
ἔσθ’: Od. 6:201: οὐκ ἔσθ’ οὗτος ἀνὴρ διερὸς βροτὸς οὐδὲ γένηται,
ἐσθ’: Od. 15:72: ἶσόν τοι κακόν ἐσθ’, ὅς τ’ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι
ἔσθ’: Od. 16:437: οὐκ ἔσθ’ οὗτος ἀνὴρ οὐδ’ ἔσσεται οὐδὲ γένηται,
ἔσθ’: Od. 23:62: ἀλλ’ οὐκ ἔσθ’ ὅδε μῦθος ἐτήτυμος, ὡς ἀγορεύεις,
ἔσθειν: Od. 5:197: ἔσθειν καὶ πίνειν, οἷα βροτοὶ ἄνδρες ἔδουσιν·
ἐσθέμεναι: Il. 24:213: ἐσθέμεναι προσφῦσα· τότ’ ἄντιτα ἔργα γένοιτο
ἐσθέμεναι: Od. 2:75: ὑμέας ἐσθέμεναι κειμήλιά τε πρόβασίν τε·
ἐσθέμεναι: Od. 7:220: ἐσθέμεναι κέλεται καὶ πινέμεν, ἐκ δέ με πάντων
ἐσθέμεναι: Od. 9:479: ἐσθέμεναι· τῶ σε Ζεὺς τείσατο καὶ θεοὶ ἄλλοι.”
ἐσθέμεναι: Od. 10:373: ἐσθέμεναι δ’ ἐκέλευεν· ἐμῷ δ’ οὐχ ἥνδανε θυμῷ,
ἕσθην: Il. 18:517: ἄμφω χρυσείω, χρύσεια δὲ εἵματα ἕσθην,
ἐσθής: Od. 2:339: ἐσθής τ’ ἐν χηλοῖσιν ἅλις τ’ εὐῶδες ἔλαιον.}
ἐσθῆτά: Od. 5:38: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά τε δόντες,
ἐσθῆτα: Od. 6:74: κούρη δ’ ἐκ θαλάμοιο φέρεν ἐσθῆτα φαεινήν.
ἐσθῆτα: Od. 6:83: αἱ δ’ ἄμοτον τανύοντο, φέρον δ’ ἐσθῆτα καὶ αὐτήν,
ἐσθῆτά: Od. 7:6: ἡμιόνους ἔλυον ἐσθῆτά τε ἔσφερον εἴσω.
ἐσθῆτα: Od. 8:440: ἐσθῆτα χρυσόν τε, τά οἱ Φαίηκες ἔδωκαν·
ἐσθῆτά: Od. 13:136: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά θ’ ὑφαντήν,
ἐσθῆτα: Od. 15:207: ἐσθῆτα χρυσόν τε, τά οἱ Μενέλαος ἔδωκε·
ἐσθῆτά: Od. 16:231: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά θ’ ὑφαντήν.
ἐσθῆτά: Od. 23:341: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά τε δόντες.
ἐσθῆτι: Od. 24:67: καίεο δ’ ἔν τ’ ἐσθῆτι θεῶν καὶ ἀλείφατι πολλῷ
ἐσθῆτός: Od. 1:165: ἢ ἀφνειότεροι χρυσοῖό τε ἐσθῆτός τε.
ἐσθῆτος: Od. 6:192: οὔτ’ οὖν ἐσθῆτος δευήσεαι οὔτε τευ ἄλλου,
ἐσθῆτος: Od. 14:510: τῶ οὔτ’ ἐσθῆτος δευήσεαι οὔτε τευ ἄλλου,
ἐσθῆτος: Od. 23:290: ἐσθῆτος μαλακῆς δαΐδων ὕπο λαμπομενάων.
ἔσθι’: Od. 17:478: “ἔσθι’ ἕκηλος, ξεῖνε, καθήμενος, ἢ ἄπιθ’ ἄλλῃ,
ἔσθιε: Od. 14:80: “ἔσθιε νῦν, ὦ ξεῖνε, τά τε δμώεσσι πάρεστι,
ἔσθιε: Od. 14:443: “ἔσθιε, δαιμόνιε ξείνων, καὶ τέρπεο τοῖσδε,
ἐσθίει: Il. 23:182: τοὺς ἅμα σοὶ πάντας πῦρ ἐσθίει· Ἕκτορα δ’ οὔ τι
ἐσθιέμεν: Od. 2:305: ἀλλὰ μάλ’ ἐσθιέμεν καὶ πινέμεν, ὡς τὸ πάρος περ.
ἐσθιέμεν: Od. 21:69: ἐχράετ’ ἐσθιέμεν καὶ πινέμεν ἐμμενὲς αἰεὶ
ἐσθίεταί: Od. 4:318: ἐσθίεταί μοι οἶκος, ὄλωλε δὲ πίονα ἔργα,
ἐσθίετε: Od. 10:460: ἀλλ’ ἄγετ’ ἐσθίετε βρώμην καὶ πίνετε οἶνον,
ἐσθίετε: Od. 12:23: ἀλλ’ ἄγετ’ ἐσθίετε βρώμην καὶ πίνετε οἶνον
ἐσθίετε: Od. 12:302: ἐσθίετε βρώμην, τὴν ἀθανάτη πόρε Κίρκη.”
ἔσθλ’: Od. 17:66: ἔσθλ’ ἀγορεύοντες, κακὰ δὲ φρεσὶ βυσσοδόμευον.
ἐσθλὰ: Il. 2:272: ὢ πόποι ἦ δὴ μυρί’ Ὀδυσσεὺς ἐσθλὰ ἔοργε
ἐσθλὰ: Il. 9:330: τάων ἐκ πασέων κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ
ἐσθλά: Il. 10:448: ἐσθλά περ ἀγγείλας, ἐπεὶ ἵκεο χεῖρας ἐς ἁμάς.
ἐσθλά: Il. 11:830: ἐσθλά, τά σε προτί φασιν Ἀχιλλῆος δεδιδάχθαι,
ἐσθλὰ: Il. 12:212: ἐσθλὰ φραζομένῳ, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικε
ἐσθλὰ: Il. 14:381: ἐσθλὰ μὲν ἐσθλὸς ἔδυνε, χέρεια δὲ χείρονι δόσκεν.
ἐσθλὰ: Il. 24:381: ἠέ πῃ ἐκπέμπεις κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ
ἐσθλὰ: Od. 2:312: ἦ οὐχ ἅλις, ὡς τὸ πάροιθεν ἐκείρετε πολλὰ καὶ ἐσθλὰ
ἐσθλά: Od. 4:96: εὖ μάλα ναιετάοντα, κεχανδότα πολλὰ καὶ ἐσθλά.
ἐσθλά: Od. 4:228: ἐσθλά, τά οἱ Πολύδαμνα πόρεν, Θῶνος παράκοιτις,
ἐσθλὰ: Od. 4:230: φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ λυγρά,
ἐσθλά: Od. 12:347: τεύξομεν, ἐν δέ κε θεῖμεν ἀγάλματα πολλὰ καὶ ἐσθλά.
ἐσθλά: Od. 15:159: ἔρχομαι, αὐτὰρ ἄγω κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλά.”
ἐσθλά: Od. 18:229: ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρεια· πάρος δ’ ἔτι νήπιος ἦα.
ἐσθλά: Od. 19:272: ζωοῦ· αὐτὰρ ἄγει κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλά,
ἐσθλά: Od. 20:310: ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρεια· πάρος δ’ ἔτι νήπιος ἦα.
ἐσθλαὶ: Od. 9:242: ἐσθλαὶ τετράκυκλοι ἀπ’ οὔδεος ὀχλίσσειαν·
ἐσθλαί: Od. 11:367: σοὶ δ’ ἔπι μὲν μορφὴ ἐπέων, ἔνι δὲ φρένες ἐσθλαί,
ἐσθλάς: Il. 17:470: ἐν στήθεσσιν ἔθηκε, καὶ ἐξέλετο φρένας ἐσθλάς;
ἐσθλὰς: Od. 2:117: ἔργα τ’ ἐπίστασθαι περικαλλέα καὶ φρένας ἐσθλὰς
ἐσθλάς: Od. 7:111: ἔργα τ’ ἐπίστασθαι περικαλλέα καὶ φρένας ἐσθλάς.
ἐσθλή: Il. 10:213: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, καί οἱ δόσις ἔσσεται ἐσθλή·
ἐσθλή: Il. 12:321: ἐσθλή, ἐπεὶ Λυκίοισι μέτα πρώτοισι μάχονται.
ἐσθλή: Od. 6:30: ἐσθλή, χαίρουσιν δὲ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ.
ἐσθλὴν: Il. 18:313: Πουλυδάμαντι δ’ ἄρ’ οὔ τις ὃς ἐσθλὴν φράζετο βουλήν.
ἐσθλήν: Od. 6:182: ἐσθλήν· οὐ μὲν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον καὶ ἄρειον,
ἐσθλῆς: Il. 1:576: ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ.
ἐσθλῆς: Il. 9:76: ἐσθλῆς καὶ πυκινῆς, ὅτι δήϊοι ἐγγύθι νηῶν
ἐσθλῆς: Od. 18:404: ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ.”
ἐσθλοί: Il. 3:151: ἐσθλοί, τεττίγεσσιν ἐοικότες οἵ τε καθ’ ὕλην
ἐσθλοὶ: Il. 4:113: ἀγκλίνας· πρόσθεν δὲ σάκεα σχέθον ἐσθλοὶ ἑταῖροι
ἐσθλοὶ: Il. 5:624: οἳ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ ἐφέστασαν ἔγχε’ ἔχοντες,
ἐσθλοὶ: Il. 6:452: οὔτε κασιγνήτων, οἵ κεν πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ
ἐσθλοὶ: Il. 13:709: ἀλλ’ ἤτοι Τελαμωνιάδῃ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ
ἐσθλοὶ: Il. 16:327: βήτην εἰς Ἔρεβος Σαρπηδόνος ἐσθλοὶ ἑταῖροι
ἐσθλοί: Il. 23:348: ἢ τοὺς Λαομέδοντος, οἳ ἐνθάδε γ’ ἔτραφεν ἐσθλοί.
ἐσθλοὶ: Il. 24:167: τῶν μιμνησκόμεναι οἳ δὴ πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ
ἐσθλοὶ: Od. 2:391: στῆσε δ’ ἐπ’ ἐσχατιῇ λιμένος, περὶ δ’ ἐσθλοὶ ἑταῖροι
ἐσθλοὶ: Od. 3:471: δαίνυνθ’ ἑζόμενοι· ἐπὶ δ’ ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄροντο
ἐσθλοὶ: Od. 5:110: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι,
ἐσθλοὶ: Od. 5:133: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι,
ἐσθλοί: Od. 6:284: Φαίηκας, τοί μιν μνῶνται πολέες τε καὶ ἐσθλοί.”
ἐσθλοὶ: Od. 7:251: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι,
ἐσθλοί: Od. 8:110: μυρίοι· ἂν δ’ ἵσταντο νέοι πολλοί τε καὶ ἐσθλοί.
ἐσθλοὶ: Od. 14:104: ἐσχατιῇ βόσκοντ’, ἐπὶ δ’ ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄρονται.
ἐσθλοί: Od. 22:204: τέσσαρες, οἱ δ’ ἔντοσθε δόμων πολέες τε καὶ ἐσθλοί.
ἐσθλοὶ: Od. 23:331: Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, ἀπὸ δ’ ἔφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι
ἐσθλοὶ: Od. 24:311: δύσμορος· ἦ τέ οἱ ἐσθλοὶ ἔσαν ὄρνιθες ἰόντι,
ἐσθλοῖσ’: Od. 6:189: ἐσθλοῖσ’ ἠδὲ κακοῖσιν, ὅπως ἐθέλῃσιν, ἑκάστῳ·
ἐσθλὸν: Il. 1:108: ἐσθλὸν δ’ οὔτέ τί πω εἶπας ἔπος οὔτ’ ἐτέλεσσας·
ἐσθλὸν: Il. 2:709: δεύονθ’ ἡγεμόνος, πόθεόν γε μὲν ἐσθλὸν ἐόντα·
ἐσθλὸν: Il. 4:458: ἐσθλὸν ἐνὶ προμάχοισι Θαλυσιάδην Ἐχέπωλον·
ἐσθλὸν: Il. 4:491: τοῦ μὲν ἅμαρθ’, ὃ δὲ Λεῦκον Ὀδυσσέος ἐσθλὸν ἑταῖρον
ἐσθλὸν: Il. 5:3: Ἀργείοισι γένοιτο ἰδὲ κλέος ἐσθλὸν ἄροιτο·
ἐσθλὸν: Il. 5:51: ἐσθλὸν θηρητῆρα· δίδαξε γὰρ Ἄρτεμις αὐτὴ
ἐσθλόν: Il. 5:273: εἰ τούτω κε λάβοιμεν, ἀροίμεθά κε κλέος ἐσθλόν.
ἐσθλὸν: Il. 5:469: ἀλλ’ ἄγετ’ ἐκ φλοίσβοιο σαώσομεν ἐσθλὸν ἑταῖρον.
ἐσθλὸν: Il. 5:516: καὶ μένος ἐσθλὸν ἔχοντα· μετάλλησάν γε μὲν οὔ τι.
ἐσθλὸν: Il. 5:581: ἐσθλὸν Ἀτυμνιάδην· ὃ δ’ ὑπέστρεφε μώνυχας ἵππους·
ἐσθλόν: Il. 6:489: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται.
ἐσθλόν: Il. 9:415: ὤλετό μοι κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν
ἐσθλόν: Il. 10:519: Ῥήσου ἀνεψιὸν ἐσθλόν· ὃ δ’ ἐξ ὕπνου ἀνορούσας
ἐσθλὸν: Il. 11:672: ἐσθλὸν Ὑπειροχίδην, ὃς ἐν Ἤλιδι ναιετάασκε,
ἐσθλὸν: Il. 13:461: οὕνεκ’ ἄρ’ ἐσθλὸν ἐόντα μετ’ ἀνδράσιν οὔ τι τίεσκεν.
ἐσθλόν: Il. 13:733: ἐσθλόν, τοῦ δέ τε πολλοὶ ἐπαυρίσκοντ’ ἄνθρωποι,
ἐσθλὸν: Il. 15:207: ἐσθλὸν καὶ τὸ τέτυκται ὅτ’ ἄγγελος αἴσιμα εἰδῇ.
ἐσθλὸν: Il. 16:573: τὸ πρίν· ἀτὰρ τότε γ’ ἐσθλὸν ἀνεψιὸν ἐξεναρίξας
ἐσθλὸν: Il. 17:16: τώ με ἔα κλέος ἐσθλὸν ἐνὶ Τρώεσσιν ἀρέσθαι,
ἐσθλὸν: Il. 17:143: ἦ σ’ αὔτως κλέος ἐσθλὸν ἔχει φύξηλιν ἐόντα.
ἐσθλὸν: Il. 17:345: υἱὸν Ἀρίσβαντος Λυκομήδεος ἐσθλὸν ἑταῖρον.
ἐσθλὸν: Il. 17:590: ἐσθλὸν ἐνὶ προμάχοισι Ποδῆν υἱὸν Ἠετίωνος.
ἐσθλὸν: Il. 18:121: κείσομ’ ἐπεί κε θάνω· νῦν δὲ κλέος ἐσθλὸν ἀροίμην,
ἐσθλὸν: Il. 20:312: Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ δαμήμεναι, ἐσθλὸν ἐόντα.
ἐσθλὸν: Il. 20:383: ἐσθλὸν Ὀτρυντεΐδην πολέων ἡγήτορα λαῶν,
ἐσθλὸν: Il. 20:396: ἐσθλὸν ἀλεξητῆρα μάχης Ἀντήνορος υἱὸν
ἐσθλὸν: Il. 22:176: Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ δαμάσσομεν ἐσθλὸν ἐόντα.
ἐσθλὸν: Il. 22:360: ἐσθλὸν ἐόντ’ ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν.
ἐσθλὸν: Il. 23:280: τοίου γὰρ κλέος ἐσθλὸν ἀπώλεσαν ἡνιόχοιο
ἐσθλὸν: Il. 23:636: Ἴφικλον δὲ πόδεσσι παρέδραμον ἐσθλὸν ἐόντα,
ἐσθλὸν: Il. 24:301: ἐσθλὸν γὰρ Διὶ χεῖρας ἀνασχέμεν αἴ κ’ ἐλεήσῃ.
ἐσθλὸν: Od. 1:95: ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν.”
ἐσθλὸν: Od. 1:115: ὀσσόμενος πατέρ’ ἐσθλὸν ἐνὶ φρεσίν, εἴ ποθεν ἐλθὼν
ἐσθλὸν: Od. 2:46: δοιά· τὸ μὲν πατέρ’ ἐσθλὸν ἀπώλεσα, ὅς ποτ’ ἐν ὑμῖν
ἐσθλὸν: Od. 3:78: [ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν·]
ἐσθλὸν: Od. 3:379: ἥ τοι καὶ πατέρ’ ἐσθλὸν ἐν Ἀργείοισιν ἐτίμα.
ἐσθλόν: Od. 3:380: ἀλλά, ἄνασσ’, ἵληθι, δίδωθι δέ μοι κλέος ἐσθλόν,
ἐσθλὸν: Od. 4:724: ἣ πρὶν μὲν πόσιν ἐσθλὸν ἀπώλεσα θυμολέοντα,
ἐσθλόν: Od. 4:726: ἐσθλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.
ἐσθλὸν: Od. 4:814: ἣ πρὶν μὲν πόσιν ἐσθλὸν ἀπώλεσα θυμολέοντα,
ἐσθλόν: Od. 4:816: ἐσθλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.
ἐσθλὸν: Od. 10:287: τῆ, τόδε φάρμακον ἐσθλὸν ἔχων ἐς δώματα Κίρκης
ἐσθλόν: Od. 10:292: φάρμακον ἐσθλόν, ὅ τοι δώσω, ἐρέω δὲ ἕκαστα.
ἐσθλὸν: Od. 11:7: ἴκμενον οὖρον ἵει πλησίστιον, ἐσθλὸν ἑταῖρον,
ἐσθλὸν: Od. 11:534: μοῖραν καὶ γέρας ἐσθλὸν ἔχων ἐπὶ νηὸς ἔβαινεν
ἐσθλὸν: Od. 12:149: ἴκμενον οὖρον ἵει πλησίστιον, ἐσθλὸν ἑταῖρον,
ἐσθλὸν: Od. 13:422: αὐτή μιν πόμπευον, ἵνα κλέος ἐσθλὸν ἄροιτο
ἐσθλὸν: Od. 15:91: ἤ τί μοι ἐκ μεγάρων κειμήλιον ἐσθλὸν ὄληται.”
ἐσθλὸν: Od. 15:310: ἀλλά μοι εὖ θ’ ὑπόθευ καὶ ἅμ’ ἡγεμόν’ ἐσθλὸν ὄπασσον,
ἐσθλὸν: Od. 15:488: ἀλλ’ ἦ τοι σοὶ μὲν παρὰ καὶ κακῷ ἐσθλὸν ἔθηκε
ἐσθλὸν: Od. 16:214: ἀμφιχυθεὶς πατέρ’ ἐσθλὸν ὀδύρετο δάκρυα λείβων.
ἐσθλὸν: Od. 18:126: τοίου γὰρ καὶ πατρός, ἐπεὶ κλέος ἐσθλὸν ἄκουον
ἐσθλὸν: Od. 19:334: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, πολλοί τέ μιν ἐσθλὸν ἔειπον.”
ἐσθλόν: Od. 19:395: μητρὸς ἑῆς πατέρ’ ἐσθλόν, ὃς ἀνθρώπους ἐκέκαστο
ἐσθλόν: Od. 19:547: οὐκ ὄναρ, ἀλλ’ ὕπαρ ἐσθλόν, ὅ τοι τετελεσμένον ἔσται.
ἐσθλόν: Od. 22:415: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκοιτο·
ἐσθλόν: Od. 23:66: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκοιτο·
ἐσθλόν: Od. 23:360: ὀψόμενος πατέρ’ ἐσθλόν, ὅ μοι πυκινῶς ἀκάχηται·
ἐσθλόν: Od. 24:94: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους κλέος ἔσσεται ἐσθλόν, Ἀχιλλεῦ·
ἐσθλὸς: Il. 2:366: ἠδ’ ὅς κ’ ἐσθλὸς ἔῃσι· κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται.
ἐσθλὸς: Il. 6:444: οὐδέ με θυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ μάθον ἔμμεναι ἐσθλὸς
ἐσθλὸς: Il. 7:126: ἐσθλὸς Μυρμιδόνων βουληφόρος ἠδ’ ἀγορητής,
ἐσθλός: Il. 9:319: ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσθλός·
ἐσθλὸς: Il. 11:471: ἐσθλὸς ἐών, μεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι γένηται.
ἐσθλὸς: Il. 11:664: ἐσθλὸς ἐὼν Δαναῶν οὐ κήδεται οὐδ’ ἐλεαίρει.
ἐσθλὸς: Il. 14:381: ἐσθλὰ μὲν ἐσθλὸς ἔδυνε, χέρεια δὲ χείρονι δόσκεν.
ἐσθλὸς: Il. 15:283: ἐσθλὸς δ’ ἐν σταδίῃ· ἀγορῇ δέ ἑ παῦροι Ἀχαιῶν
ἐσθλὸς: Il. 16:600: ὡς ἔπεσ’ ἐσθλὸς ἀνήρ· μέγα δὲ Τρῶες κεχάροντο,
ἐσθλὸς: Il. 16:627: Μηριόνη τί σὺ ταῦτα καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορεύεις;
ἐσθλὸς: Il. 16:837: ἆ δείλ’, οὐδέ τοι ἐσθλὸς ἐὼν χραίσμησεν Ἀχιλλεύς,
ἐσθλὸς: Il. 19:122: ἤδη ἀνὴρ γέγον’ ἐσθλὸς ὃς Ἀργείοισιν ἀνάξει
ἐσθλός: Il. 20:434: οἶδα δ’ ὅτι σὺ μὲν ἐσθλός, ἐγὼ δὲ σέθεν πολὺ χείρων.
ἐσθλὸς: Il. 22:158: πρόσθε μὲν ἐσθλὸς ἔφευγε, δίωκε δέ μιν μέγ’ ἀμείνων
ἐσθλὸς: Il. 23:112: πάντοθεν ἐκ κλισιῶν· ἐπὶ δ’ ἀνὴρ ἐσθλὸς ὀρώρει
ἐσθλὸς: Il. 23:546: αὐτός τ’ ἐσθλὸς ἐών· ἀλλ’ ὤφελεν ἀθανάτοισιν
ἐσθλός: Od. 2:33: ἐσθλός μοι δοκεῖ εἶναι, ὀνήμενος. εἴθε οἱ αὐτῷ
ἐσθλὸς: Od. 2:71: τείρεσθ’, εἰ μή πού τι πατὴρ ἐμὸς ἐσθλὸς Ὀδυσσεὺς
ἐσθλὸς: Od. 3:98: λίσσομαι, εἴ ποτέ τοί τι πατὴρ ἐμός, ἐσθλὸς Ὀδυσσεύς,
ἐσθλὸς: Od. 4:328: λίσσομαι, εἴ ποτέ τοί τι πατὴρ ἐμός, ἐσθλὸς Ὀδυσσεύς,
ἐσθλός: Od. 8:553: οὐ κακὸς οὐδὲ μὲν ἐσθλός, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται,
ἐσθλὸς: Od. 8:582: ἐσθλὸς ἐών, γαμβρὸς ἢ πενθερός; οἵ τε μάλιστα
ἐσθλός: Od. 8:585: ἐσθλός; ἐπεὶ οὐ μέν τι κασιγνήτοιο χερείων
ἐσθλὸς: Od. 15:557: ἐσθλὸς ἐὼν ἐνίαυεν, ἀνάκτεσιν ἤπια εἰδώς.
ἐσθλὸς: Od. 17:381: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν καλὰ καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορεύεις·
ἐσθλοῦ: Od. 7:73: οὐ μὲν γάρ τι νόου γε καὶ αὐτὴ δεύεται ἐσθλοῦ,
ἐσθλοῦ: Od. 7:292: τὴν ἱκέτευσ’· ἡ δ’ οὔ τι νοήματος ἤμβροτεν ἐσθλοῦ,
ἐσθλοὺς: Il. 4:298: πεζοὺς δ’ ἐξόπιθε στῆσεν πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
ἐσθλοὺς: Il. 23:175: δώδεκα δὲ Τρώων μεγαθύμων υἱέας ἐσθλοὺς
ἐσθλοὺς: Il. 23:181: δώδεκα μὲν Τρώων μεγαθύμων υἱέας ἐσθλοὺς
ἐσθλοὺς: Il. 24:204: ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
ἐσθλοὺς: Il. 24:520: ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
ἐσθλοὺς: Od. 24:427: τοὺς μὲν σὺν νήεσσιν ἄγων πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
ἐσθλῷ: Il. 24:530: ἄλλοτε μέν τε κακῷ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ’ ἐσθλῷ·
ἐσθλώ: Od. 16:263: “ἐσθλώ τοι τούτω γ’ ἐπαμύντορε, τοὺς ἀγορεύεις,
ἐσθλῶν: Il. 5:176: Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ’ ἔλυσεν·
ἐσθλῶν: Il. 9:510: τιμήν, ἥ τ’ ἄλλων περ ἐπιγνάμπτει νόον ἐσθλῶν.
ἐσθλῶν: Il. 13:115: ἀλλ’ ἀκεώμεθα θᾶσσον· ἀκεσταί τοι φρένες ἐσθλῶν.
ἐσθλῶν: Il. 15:203: ἦ τι μεταστρέψεις; στρεπταὶ μέν τε φρένες ἐσθλῶν.
ἐσθλῶν: Il. 16:425: Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ’ ἔλυσεν.
ἐσθλῶν: Il. 22:44: ὅς μ’ υἱῶν πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν εὖνιν ἔθηκε
ἐσθλῶν: Od. 4:236: ἀνδρῶν ἐσθλῶν παῖδες, ἀτὰρ θεὸς ἄλλοτε ἄλλῳ
ἐσθλῶν: Od. 10:523: ῥέξειν ἐν μεγάροισι πυρήν τ’ ἐμπλησέμεν ἐσθλῶν,
ἐσθλῶν: Od. 11:31: ῥέξειν ἐν μεγάροισι πυρήν τ’ ἐμπλησέμεν ἐσθλῶν,
ἐσθλῶν: Od. 20:86: ἐσθλῶν ἠδὲ κακῶν, ἐπεὶ ἂρ βλέφαρ’ ἀμφικαλύψῃ· -
ἔσθοντες: Il. 8:231: ἔσθοντες κρέα πολλὰ βοῶν ὀρθοκραιράων
ἔσθορε: Il. 12:462: λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς· ὃ δ’ ἄρ’ ἔσθορε φαίδιμος Ἕκτωρ
ἔσθορε: Il. 21:18: κεκλιμένον μυρίκῃσιν, ὃ δ’ ἔσθορε δαίμονι ἶσος
ἔσθος: Il. 24:94: κυάνεον, τοῦ δ’ οὔ τι μελάντερον ἔπλετο ἔσθος.
ἔσθουσ’: Il. 24:415: ἔσθουσ’, αἵ ῥά τε φῶτας ἀρηϊφάτους κατέδουσιν.
ἔσθουσαι: Od. 13:409: ἔσθουσαι βάλανον μενοεικέα καὶ μέλαν ὕδωρ
ἔσθων: Il. 24:476: ἔσθων καὶ πίνων· ἔτι καὶ παρέκειτο τράπεζα.
ἔσθων: Od. 10:272: ἔσθων καὶ πίνων κοίλῃ παρὰ νηῒ μελαίνῃ·
ἔσθων: Od. 20:337: ἔσθων καὶ πίνων, ἡ δ’ ἄλλου δῶμα κομίζῃ.”
ἐσιδέσθην: Od. 24:101: τὼ δ’ ἄρα θαμβήσαντ’ ἰθὺς κίον, ὡς ἐσιδέσθην.
ἐσίδεσκεν: Od. 23:94: ὄψει δ’ ἄλλοτε μέν μιν ἐνωπαδίως ἐσίδεσκεν,
ἐσιδοῦσα: Il. 22:407: τηλόσε, κώκυσεν δὲ μάλα μέγα παῖδ’ ἐσιδοῦσα·
ἐσιέμεναι: Od. 22:470: αὖλιν ἐσιέμεναι, στυγερὸς δ’ ὑπεδέξατο κοῖτος,
ἐσίζηται: Il. 13:285: ταρβεῖ, ἐπειδὰν πρῶτον ἐσίζηται λόχον ἀνδρῶν,
ἐσκαταβαίνων: Od. 24:222: οὐδ’ εὗρεν Δολίον, μέγαν ὄρχατον ἐσκαταβαίνων,
ἔσκε: Il. 3:180: δαὴρ αὖτ’ ἐμὸς ἔσκε κυνώπιδος, εἴ ποτ’ ἔην γε.
ἔσκε: Il. 5:536: τῖον, ἐπεὶ θοὸς ἔσκε μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι.
ἔσκε: Il. 8:223: ἥ ῥ’ ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε,
ἔσκε: Il. 11:6: ἥ ῥ’ ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε,
ἔσκε: Il. 13:695: ἔσκε Μέδων Αἴαντος ἀδελφεός· αὐτὰρ ἔναιεν
ἔσκε: Il. 14:124: πολλὰ δέ οἱ πρόβατ’ ἔσκε· κέκαστο δὲ πάντας Ἀχαιοὺς
ἔσκε: Il. 15:334: ἔσκε Μέδων Αἴαντος ἀδελφεός· αὐτὰρ ἔναιεν
ἔσκε: Il. 16:147: πιστότατος δέ οἱ ἔσκε μάχῃ ἔνι μεῖναι ὁμοκλήν.
ἔσκε: Il. 16:225: ἔνθα δέ οἱ δέπας ἔσκε τετυγμένον, οὐδέ τις ἄλλος
ἔσκε: Il. 16:550: ἔσκε καὶ ἀλλοδαπός περ ἐών· πολέες γὰρ ἅμ’ αὐτῷ
ἔσκε: Il. 17:575: ἔσκε δ’ ἐνὶ Τρώεσσι Ποδῆς υἱὸς Ἠετίωνος
ἔσκε: Il. 18:118: ὅς περ φίλτατος ἔσκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι·
ἔσκε: Il. 20:409: οὕνεκά οἱ μετὰ παισὶ νεώτατος ἔσκε γόνοιο,
ἔσκε: Il. 20:410: καί οἱ φίλτατος ἔσκε, πόδεσσι δὲ πάντας ἐνίκα
ἔσκε: Il. 24:67: φίλτατος ἔσκε θεοῖσι βροτῶν οἳ ἐν Ἰλίῳ εἰσίν·
ἔσκε: Il. 24:258: Ἕκτορά θ’, ὃς θεὸς ἔσκε μετ’ ἀνδράσιν, οὐδὲ ἐῴκει
ἔσκε: Il. 24:739: οὐ γὰρ μείλιχος ἔσκε πατὴρ τεὸς ἐν δαῒ λυγρῇ·
ἔσκε: Od. 4:270: οἷον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἔσκε φίλον κῆρ.
ἔσκε: Od. 4:689: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκε μεθ’ ὑμετέροισι τοκεῦσιν,
ἔσκε: Od. 9:508: ἔσκε τις ἐνθάδε μάντις ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε,
ἔσκε: Od. 10:304: ῥίζῃ μὲν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δὲ εἴκελον ἄνθος·
ἔσκε: Od. 10:552: Ἐλπήνωρ δέ τις ἔσκε νεώτατος, οὔτε τι λίην
ἔσκε: Od. 14:227: αὐτὰρ ἐμοὶ τὰ φίλ’ ἔσκε, τά που θεὸς ἐν φρεσὶ θῆκεν·
ἔσκε: Od. 15:362: τόφρα τί μοι φίλον ἔσκε μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι,
ἔσκε: Od. 15:417: ἔσκε δὲ πατρὸς ἐμοῖο γυνὴ Φοίνισσ’ ἐνὶ οἴκῳ,
ἔσκε: Od. 17:308: ἢ δὴ καὶ ταχὺς ἔσκε θέειν ἐπὶ εἴδεϊ τῷδε,
ἔσκε: Od. 18:5: Ἀρναῖος δ’ ὄνομ’ ἔσκε· τὸ γὰρ θέτο πότνια μήτηρ
ἔσκε: Od. 19:240: ἔσκε φίλος· παῦροι γὰρ Ἀχαιῶν ἦσαν ὁμοῖοι.
ἔσκε: Od. 19:247: Εὐρυβάτης δ’ ὄνομ’ ἔσκε· τίεν δέ μιν ἔξοχον ἄλλων
ἔσκε: Od. 19:315: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκε μετ’ ἀνδράσιν, εἴ ποτ’ ἔην γε,
ἔσκε: Od. 20:288: Κτήσιππος δ’ ὄνομ’ ἔσκε, Σάμῃ δ’ ἐνὶ οἰκία ναῖεν·
ἔσκε: Od. 21:145: ὅ σφι θυοσκόος ἔσκε, παρὰ κρητῆρα δὲ καλὸν
ἐσκέδασ’: Il. 7:330: ἐσκέδασ’ ὀξὺς Ἄρης, ψυχαὶ δ’ Ἄϊδος δὲ κατῆλθον·
ἔσκεν: Il. 6:19: ἔσκεν ὑφηνίοχος· τὼ δ’ ἄμφω γαῖαν ἐδύτην.
ἔσκεν: Il. 6:153: ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ’ ἀνδρῶν,
ἔσκεν: Il. 11:668: ἔσθ’ οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν.
ἔσκεν: Il. 17:584: ξείνων φίλτατος ἔσκεν Ἀβυδόθι οἰκία ναίων·
ἔσκεν: Od. 2:59: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν, ἀρὴν ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι.
ἔσκεν: Od. 11:394: οἵη περ πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι.
ἔσκεν: Od. 14:222: τοῖος ἔα ἐν πολέμῳ· ἔργον δέ μοι οὐ φίλον ἔσκεν
ἔσκεν: Od. 17:538: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν, ἀρὴν ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι.
ἔσκεν: Od. 21:94: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν· ἐγὼ δέ μιν αὐτὸς ὄπωπα,
ἔσκεν: Od. 21:283: ἴς, οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν,
ἔσκεν: Od. 22:126: ὀρσοθύρη δέ τις ἔσκεν ἐϋδμήτῳ ἐνὶ τοίχῳ,
ἐσκίδναντ’: Il. 24:2: ἐσκίδναντ’ ἰέναι. τοὶ μὲν δόρποιο μέδοντο
ἐσκίδναντο: Il. 1:487: αὐτοὶ δ’ ἐσκίδναντο κατὰ κλισίας τε νέας τε.
ἐσκίδναντο: Il. 19:277: οἳ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος,
ἐσκίδναντο: Il. 23:3: οἳ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος,
ἐσκίδναντο: Od. 2:258: οἱ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὰ πρὸς δώμαθ’ ἕκαστος,
ἔσκον: Il. 7:153: θάρσεϊ ᾧ· γενεῇ δὲ νεώτατος ἔσκον ἁπάντων·
ἐσκοπίαζον: Od. 10:260: ἐξεφάνη· δηρὸν δὲ καθήμενος ἐσκοπίαζον.”
ἔσμηχεν: Od. 6:226: ἐκ κεφαλῆς δ’ ἔσμηχεν ἁλὸς χνόον ἀτρυγέτοιο.
ἔσομ’: Od. 1:397: αὐτὰρ ἐγὼν οἴκοιο ἄναξ ἔσομ’ ἡμετέροιο
ἔσομαι: Il. 6:409: σεῦ ἔσομαι· τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν Ἀχαιοὶ
ἔσομαι: Od. 13:129: τιμήεις ἔσομαι, ὅτε με βροτοὶ οὔ τι τίουσι,
ἔσομαι: Od. 16:171: δηρὸν ἀπὸ σφῶϊν ἔσομαι μεμαυῖα μάχεσθαι.”
ἔσομαι: Od. 21:131: “ὢ πόποι, ἦ καὶ ἔπειτα κακός τ’ ἔσομαι καὶ ἄκικυς,
ἐσόμεσθα: Od. 2:61: λευγαλέοι τ’ ἐσόμεσθα καὶ οὐ δεδαηκότες ἀλκήν.
ἔσοντ’: Il. 1:546: εἰδήσειν· χαλεποί τοι ἔσοντ’ ἀλόχῳ περ ἐούσῃ·
ἔσονται: Od. 3:325: πὰρ δέ τοι υἷες ἐμοί, οἵ τοι πομπῆες ἔσονται
ἔσονται: Od. 4:214: χευάντων· μῦθοι δὲ καὶ ἠῶθέν περ ἔσονται
ἔσονται: Od. 24:84: τοῖσ’, οἳ νῦν γεγάασι καὶ οἳ μετόπισθεν ἔσονται.
ἐσορᾶν: Od. 16:29: ἀνδρῶν μνηστήρων ἐσορᾶν ἀΐδηλον ὅμιλον.”
ἐσορῶν: Il. 13:478: Ἀσκάλαφόν τ’ ἐσορῶν Ἀφαρῆά τε Δηΐπυρόν τε
ἐσορῶν: Il. 13:490: Δηΐφοβόν τε Πάριν τ’ ἐσορῶν καὶ Ἀγήνορα δῖον,
ἐσορῶντι: Od. 5:272: Πληϊάδας τ’ ἐσορῶντι καὶ ὀψὲ δύοντα Βοώτην
ἐσορῶσ’: Od. 23:303: ἀνδρῶν μνηστήρων ἐσορῶσ’ ἀΐδηλον ὅμιλον,
ἐσόψεται: Il. 24:206: εἰ γάρ σ’ αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν
ἐσόψομαι: Il. 5:212: εἰ δέ κε νοστήσω καὶ ἐσόψομαι ὀφθαλμοῖσι
ἐσπάσατ’: Il. 5:621: ἐσπάσατ’· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ
ἐσπάσατ’: Il. 13:510: ἐσπάσατ’, οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ
ἐσπάσατ’: Il. 19:387: ἐκ δ’ ἄρα σύριγγος πατρώϊον ἐσπάσατ’ ἔγχος
ἐσπάσατο: Il. 4:530: ἐσπάσατο στέρνοιο, ἐρύσσατο δὲ ξίφος ὀξύ,
ἔσπασεν: Il. 12:395: νύξ’, ἐκ δ’ ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ’ ἑσπόμενος πέσε δουρὶ
ἔσπασεν: Il. 13:178: νύξ’, ἐκ δ’ ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ’ αὖτ’ ἔπεσεν μελίη ὣς
ἔσπεισαν: Od. 13:55: ἔσπεισαν μακάρεσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
ἕσπεο: Il. 10:285: σπεῖό μοι ὡς ὅτε πατρὶ ἅμ’ ἕσπεο Τυδέϊ δίῳ
ἕσπερα: Od. 17:191: ἦμαρ, ἀτὰρ τάχα τοι ποτὶ ἕσπερα ῥίγιον ἔσται.”
ἑσπέριοι: Od. 14:344: ἑσπέριοι δ’ Ἰθάκης εὐδειέλου ἔργ’ ἀφίκοντο.
ἑσπέριος: Il. 21:560: ἑσπέριος δ’ ἂν ἔπειτα λοεσσάμενος ποταμοῖο
ἑσπέριος: Od. 2:357: ἑσπέριος γὰρ ἐγὼν αἱρήσομαι, ὁππότε κεν δὴ
ἑσπέριος: Od. 9:336: ἑσπέριος δ’ ἦλθεν καλλίτριχα μῆλα νομεύων·
ἑσπέριος: Od. 9:452: ἑσπέριος, νῦν αὖτε πανύστατος. ἦ σύ γ’ ἄνακτος
ἑσπέριος: Od. 15:505: ἑσπέριος δ’ εἰς ἄστυ ἰδὼν ἐμὰ ἔργα κάτειμι.
ἑσπέριος: Od. 16:452: ἑσπέριος δ’ Ὀδυσῆϊ καὶ υἱέϊ δῖος ὑφορβὸς
ἑσπερίους: Od. 2:385: ἑσπερίους δ’ ἐπὶ νῆα θοὴν ἀγέρεσθαι ἀνώγει.
ἑσπερίων: Od. 8:29: ἠὲ πρὸς ἠοίων ἦ ἑσπερίων ἀνθρώπων·
ἕσπερον: Od. 1:422: τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
ἕσπερον: Od. 4:786: ἔνθα δὲ δόρπον ἕλοντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
ἕσπερον: Od. 18:305: τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
ἕσπερος: Il. 22:318: ἕσπερος, ὃς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἵσταται ἀστήρ,
ἕσπερος: Od. 1:423: τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθε·
ἕσπερος: Od. 18:306: τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθεν·
ἑσπέσθην: Il. 3:239: ἢ οὐχ ἑσπέσθην Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς,
ἕσπετ’: Od. 4:276: καί τοι Δηΐφοβος θεοείκελος ἕσπετ’ ἰούσῃ.
Ἔσπετε: Il. 2:484: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι·
Ἔσπετε: Il. 11:218: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι
Ἔσπετε: Il. 14:507: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι
Ἔσπετε: Il. 16:112: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι,
ἕσπετο: Il. 3:376: κεινὴ δὲ τρυφάλεια ἅμ’ ἕσπετο χειρὶ παχείῃ.
ἕσπετο: Il. 4:476: γείνατ’, ἐπεί ῥα τοκεῦσιν ἅμ’ ἕσπετο μῆλα ἰδέσθαι·
ἕσπετο: Il. 11:472: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
ἕσπετο: Il. 12:398: ἕλχ’, ἣ δ’ ἕσπετο πᾶσα διαμπερές, αὐτὰρ ὕπερθε
ἕσπετο: Il. 13:300: ἕσπετο, ὅς τ’ ἐφόβησε ταλάφρονά περ πολεμιστήν·
ἕσπετο: Il. 13:492: λαοὶ ἕπονθ’, ὡς εἴ τε μετὰ κτίλον ἕσπετο μῆλα
ἕσπετο: Il. 15:559: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς·
ἕσπετο: Il. 16:632: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
ἕσπετο: Od. 1:125: ὣς εἰπὼν ἡγεῖθ’, ἡ δ’ ἕσπετο Παλλὰς Ἀθήνη.
ἕσπετο: Od. 6:164: ἦλθον γὰρ καὶ κεῖσε, πολὺς δέ μοι ἕσπετο λαός,
ἕσπετο: Od. 8:109: βὰν δ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, ἅμα δ’ ἕσπετο πουλὺς ὅμιλος,
ἕσπετο: Od. 17:53: ξεῖνον, ὅτίς μοι κεῖθεν ἅμ’ ἕσπετο δεῦρο κιόντι.
ἑσποίμην: Od. 19:579: τῷ κεν ἅμ’ ἑσποίμην, νοσφισσαμένη τόδε δῶμα
ἑσποίμην: Od. 21:77: τῷ κεν ἅμ’ ἑσποίμην, νοσφισσαμένη τόδε δῶμα
ἑσπόμεθ’: Il. 1:158: ἀλλὰ σοὶ ὦ μέγ’ ἀναιδὲς ἅμ’ ἑσπόμεθ’ ὄφρα σὺ χαίρῃς,
ἑσπομένοιο: Il. 10:246: τούτου γ’ ἑσπομένοιο καὶ ἐκ πυρὸς αἰθομένοιο
ἑσπόμενος: Il. 12:395: νύξ’, ἐκ δ’ ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ’ ἑσπόμενος πέσε δουρὶ
ἑσπόμενος: Il. 13:570: ἔνθά οἱ ἔγχος ἔπηξεν· ὃ δ’ ἑσπόμενος περὶ δουρὶ
ἕσπωνται: Od. 12:349: νῆ’ ἐθέλῃ ὀλέσαι, ἐπὶ δ’ ἕσπωνται θεοὶ ἄλλοι,
ἔσσ’: Od. 1:302: ἄλκιμος ἔσσ’, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ.
ἔσσ’: Od. 3:200: ἄλκιμος ἔσσ’, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ.”
ἕσσ’: Od. 13:436: ἀμφὶ δέ μιν μέγα δέρμα ταχείης ἕσσ’ ἐλάφοιο,
ἐσσ’: Od. 17:273: “ῥεῖ’ ἔγνως, ἐπεὶ οὐδὲ τά τ’ ἄλλα πέρ ἐσσ’ ἀνοήμων.
ἕσσα: Od. 4:253: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσα καὶ ὤμοσα καρτερὸν ὅρκον,
ἕσσαθ’: Od. 6:228: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσαθ’ ἅ οἱ πόρε παρθένος ἀδμής,
ἕσσαι: Od. 14:154: ἕσσαι με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά·
ἕσσαι: Od. 24:250: λυγρὸν ἔχεις αὐχμεῖς τε κακῶς καὶ ἀεικέα ἕσσαι.
ἑσσάμενοι: Il. 14:371: ἑσσάμενοι, κεφαλὰς δὲ παναίθῃσιν κορύθεσσι
ἑσσάμενοι: Il. 19:233: ἑσσάμενοι χροῒ χαλκὸν ἀτειρέα. μηδέ τις ἄλλην
ἑσσάμενος: Od. 2:3: εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ,
ἑσσάμενος: Od. 4:308: εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ,
ἑσσάμενος: Od. 20:125: εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ,
ἑσσαμένω: Il. 14:281: ἠέρα ἑσσαμένω ῥίμφα πρήσσοντε κέλευθον.
ἑσσαμένω: Il. 23:803: τεύχεα ἑσσαμένω ταμεσίχροα χαλκὸν ἑλόντε
ἕσσαν: Od. 8:366: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσαν ἐπήρατα, θαῦμα ἰδέσθαι.
ἕσσαν: Od. 24:59: οἴκτρ’ ὀλοφυρόμεναι, περὶ δ’ ἄμβροτα εἵματα ἕσσαν.
ἕσσαντο: Il. 14:349: τῷ ἔνι λεξάσθην, ἐπὶ δὲ νεφέλην ἕσσαντο
ἕσσαντο: Il. 14:382: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἕσσαντο περὶ χροῒ νώροπα χαλκὸν
ἕσσαντο: Od. 24:467: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἕσσαντο περὶ χροῒ νώροπα χαλκόν,
ἕσσαντο: Od. 24:500: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἕσσαντο περὶ χροῒ νώροπα χαλκόν,
ἕσσας: Od. 14:396: ἕσσας με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα πέμψαι
ἕσσατο: Il. 7:207: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα περὶ χροῒ ἕσσατο τεύχεα,
ἕσσατο: Il. 10:334: ἕσσατο δ’ ἔκτοσθεν ῥινὸν πολιοῖο λύκοιο,
ἕσσε: Il. 5:905: τὸν δ’ Ἥβη λοῦσεν, χαρίεντα δὲ εἵματα ἕσσε·
ἕσσε: Il. 16:680: χρῖσέν τ’ ἀμβροσίῃ, περὶ δ’ ἄμβροτα εἵματα ἕσσε·
ἕσσε: Il. 18:451: αὐτὰρ ὃ Πάτροκλον περὶ μὲν τὰ ἃ τεύχεα ἕσσε,
ἕσσε: Od. 16:457: λυγρὰ δὲ εἵματα ἕσσε περὶ χροΐ, μή ἑ συβώτης
ἔσσεαι: Il. 10:453: οὐκέτ’ ἔπειτα σὺ πῆμά ποτ’ ἔσσεαι Ἀργείοισιν.
ἔσσεαι: Il. 18:95: ὠκύμορος δή μοι τέκος ἔσσεαι, οἷ’ ἀγορεύεις·
ἔσσεαι: Il. 19:182: ἔσσεαι. οὐ μὲν γάρ τι νεμεσσητὸν βασιλῆα
ἔσσεαι: Il. 22:486: ἔσσεαι Ἕκτορ ὄνειαρ ἐπεὶ θάνες, οὔτε σοὶ οὗτος.
ἔσσεαι: Od. 2:270: “Τηλέμαχ’, οὐδ’ ὄπιθεν κακὸς ἔσσεαι οὐδ’ ἀνοήμων·
ἔσσεαι: Od. 2:278: ἀλλ’ ἐπεὶ οὐδ’ ὄπιθεν κακὸς ἔσσεαι οὐδ’ ἀνοήμων,
ἔσσεαι: Od. 6:33: ἐντύνεαι, ἐπεὶ οὔ τοι ἔτι δὴν παρθένος ἔσσεαι·
ἕσσει: Od. 14:516: κεῖνός σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσει,
ἕσσει: Od. 15:338: κεῖνός σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσει,
ἕσσει: Od. 17:557: ἕσσει σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, τῶν σὺ μάλιστα
ἐσσείοντο: Il. 20:59: πάντες δ’ ἐσσείοντο πόδες πολυπίδακος Ἴδης
ἐσσεῖται: Il. 2:393: ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας ἠδ’ οἰωνούς.
ἐσσεῖται: Il. 13:317: αἰπύ οἱ ἐσσεῖται μάλα περ μεμαῶτι μάχεσθαι
ἕσσεν: Od. 7:265: σῖτον καὶ μέθυ ἡδύ, καὶ ἄμβροτα εἵματα ἕσσεν,
ἕσσεν: Od. 10:542: ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν·
ἕσσεν: Od. 14:320: ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν.
ἔσσεσθ’: Il. 12:324: ἔσσεσθ’, οὔτέ κεν αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μαχοίμην
ἔσσεσθ’: Il. 15:613: ἔσσεσθ’· ἤδη γάρ οἱ ἐπόρνυε μόρσιμον ἦμαρ
ἔσσεσθ’: Il. 22:332: σῶς ἔσσεσθ’, ἐμὲ δ’ οὐδὲν ὀπίζεο νόσφιν ἐόντα
ἔσσεσθαι: Il. 6:339: λώϊον ἔσσεσθαι· νίκη δ’ ἐπαμείβεται ἄνδρας.
ἔσσεσθαι: Il. 11:444: ἤματι τῷδ’ ἔσσεσθαι, ἐμῷ δ’ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα
ἔσσεσθαι: Il. 15:292: ὡς καὶ νῦν ἔσσεσθαι ὀΐομαι· οὐ γὰρ ἄτερ γε
ἔσσεσθαι: Od. 14:176: καί μιν ἔφην ἔσσεσθαι ἐν ἀνδράσιν οὔ τι χέρεια
ἔσσεσθαι: Od. 16:311: ἀλλ’ οὔ τοι τόδε κέρδος ἐγὼν ἔσσεσθαι ὀΐω
ἔσσετ’: Il. 4:235: οὐ γὰρ ἐπὶ ψευδέσσι πατὴρ Ζεὺς ἔσσετ’ ἀρωγός,
ἔσσετ’: Il. 4:271: ἔσσετ’ ἐπεὶ πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσαντο.
ἔσσετ’: Od. 24:201: ἔσσετ’ ἐπ’ ἀνθρώπους, χαλεπὴν δέ τε φῆμιν ὀπάσσει
ἔσσεται: Il. 1:239: πρὸς Διὸς εἰρύαται· ὃ δέ τοι μέγας ἔσσεται ὅρκος·
ἔσσεται: Il. 1:573: “ Ἦ δὴ λοίγια ἔργα τάδ’ ἔσσεται οὐδ’ ἔτ’ ἀνεκτά,
ἔσσεται: Il. 1:576: ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ.
ἔσσεται: Il. 1:583: αὐτίκ’ ἔπειθ’ ἵλαος Ὀλύμπιος ἔσσεται ἡμῖν. ”
ἔσσεται: Il. 2:347: νόσφιν βουλεύωσ’· ἄνυσις δ’ οὐκ ἔσσεται αὐτῶν·
ἔσσεται: Il. 2:361: οὔ τοι ἀπόβλητον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπω·
ἔσσεται: Il. 2:380: Τρωσὶν ἀνάβλησις κακοῦ ἔσσεται οὐδ’ ἠβαιόν.
ἔσσεται: Il. 4:83: ἔσσεται, ἢ φιλότητα μετ’ ἀμφοτέροισι τίθησι
ἔσσεται: Il. 4:164: ἔσσεται ἦμαρ ὅτ’ ἄν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ
ἔσσεται: Il. 4:168: τῆσδ’ ἀπάτης κοτέων· τὰ μὲν ἔσσεται οὐκ ἀτέλεστα·
ἔσσεται: Il. 4:169: ἀλλά μοι αἰνὸν ἄχος σέθεν ἔσσεται ὦ Μενέλαε
ἔσσεται: Il. 5:218: μὴ δ’ οὕτως ἀγόρευε· πάρος δ’ οὐκ ἔσσεται ἄλλως,
ἔσσεται: Il. 6:448: ἔσσεται ἦμαρ ὅτ’ ἄν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ
ἔσσεται: Il. 6:462: ὥς ποτέ τις ἐρέει· σοὶ δ’ αὖ νέον ἔσσεται ἄλγος
ἔσσεται: Il. 7:97: ἦ μὲν δὴ λώβη τάδε γ’ ἔσσεται αἰνόθεν αἰνῶς
ἔσσεται: Il. 9:131: τὰς μέν οἱ δώσω, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρων
ἔσσεται: Il. 9:249: αὐτῷ τοι μετόπισθ’ ἄχος ἔσσεται, οὐδέ τι μῆχος
ἔσσεται: Il. 9:273: τὰς μέν τοι δώσει, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρα
ἔσσεται: Il. 9:416: ἔσσεται, οὐδέ κέ μ’ ὦκα τέλος θανάτοιο κιχείη.
ἔσσεται: Il. 10:213: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, καί οἱ δόσις ἔσσεται ἐσθλή·
ἔσσεται: Il. 11:315: ἔσσεται εἴ κεν νῆας ἕλῃ κορυθαίολος Ἕκτωρ.
ἔσσεται: Il. 11:318: ἡμέων ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ νεφεληγερέτα Ζεὺς
ἔσσεται: Il. 11:823: ἔσσεται, ἀλλ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέονται.
ἔσσεται: Il. 14:367: κείνου δ’ οὔ τι λίην ποθὴ ἔσσεται, εἴ κεν οἳ ἄλλοι
ἔσσεται: Il. 17:232: ἕξω ἐγώ· τὸ δέ οἱ κλέος ἔσσεται ὅσσον ἐμοί περ.
ἔσσεται: Il. 17:557: ἔσσεται εἴ κ’ Ἀχιλῆος ἀγαυοῦ πιστὸν ἑταῖρον
ἔσσεται: Il. 18:306: ἄλγιον αἴ κ’ ἐθέλῃσι τῷ ἔσσεται· οὔ μιν ἔγωγε
ἔσσεται: Il. 19:235: ἧδε γὰρ ὀτρυντὺς κακὸν ἔσσεται ὅς κε λίπηται
ἔσσεται: Il. 20:350: ἔσσεται, ὃς καὶ νῦν φύγεν ἄσμενος ἐκ θανάτοιο.
ἔσσεται: Il. 21:92: νῦν δὲ δὴ ἐνθάδ’ ἐμοὶ κακὸν ἔσσεται· οὐ γὰρ ὀΐω
ἔσσεται: Il. 21:111: ἔσσεται ἢ ἠὼς ἢ δείλη ἢ μέσον ἦμαρ
ἔσσεται: Il. 22:55: ἔσσεται, ἢν μὴ καὶ σὺ θάνῃς Ἀχιλῆϊ δαμασθείς.
ἔσσεται: Il. 23:343: ἔσσεται· ἀλλὰ φίλος φρονέων πεφυλαγμένος εἶναι.
ἔσσεται: Il. 23:412: ἔσσεται, αὐτίκα δ’ ὔμμε κατακτενεῖ ὀξέϊ χαλκῷ,
ἔσσεται: Il. 24:66: οὐ μὲν γὰρ τιμή γε μί’ ἔσσεται· ἀλλὰ καὶ Ἕκτωρ
ἔσσεται: Il. 24:92: εἶμι μέν, οὐδ’ ἅλιον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπῃ.
ἔσσεται: Il. 24:224: εἶμι καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος ἔσσεται. εἰ δέ μοι αἶσα
ἔσσεται: Od. 1:40: ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται Ἀτρεΐδαο,
ἔσσεται: Od. 1:204: ἔσσεται, οὐδ’ εἴ πέρ τε σιδήρεα δέσματ’ ἔχῃσι·
ἔσσεται: Od. 2:137: ἔσσεται· ὣς οὐ τοῦτον ἐγώ ποτε μῦθον ἐνίψω.
ἔσσεται: Od. 2:164: δὴν ἀπάνευθε φίλων ὧν ἔσσεται, ἀλλά που ἤδη
ἔσσεται: Od. 2:193: τίνων ἀσχάλλῃς· χαλεπὸν δέ τοι ἔσσεται ἄλγος.
ἔσσεται: Od. 2:204: ἔσσεται, ὄφρα κεν ἥ γε διατρίβῃσιν Ἀχαιοὺς
ἔσσεται: Od. 2:273: οὔ τοι ἔπειθ’ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται οὐδ’ ἀτέλεστος.
ἔσσεται: Od. 2:318: εἶμι μέν, οὐδ’ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται ἣν ἀγορεύω,
ἔσσεται: Od. 4:195: ἔσσεται ἠριγένεια· νεμεσσῶμαί γε μὲν οὐδὲν
ἔσσεται: Od. 5:416: κῦμα μέγ’ ἁρπάξαν· μελέη δέ μοι ἔσσεται ὁρμή.
ἔσσεται: Od. 6:277: ξεῖνος; ποῦ δέ μιν εὗρε; πόσις νύ οἱ ἔσσεται αὐτῇ.
ἔσσεται: Od. 11:444: ἀλλ’ οὐ σοί γ’, Ὀδυσεῦ, φόνος ἔσσεται ἔκ γε γυναικός·
ἔσσεται: Od. 12:57: ὁπποτέρῃ δή τοι ὁδὸς ἔσσεται, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς
ἔσσεται: Od. 15:50: νύκτα διὰ δνοφερὴν ἐλάαν· τάχα δ’ ἔσσεται ἠώς.
ἔσσεται: Od. 16:31: “ἔσσεται οὕτως, ἄττα· σέθεν δ’ ἕνεκ’ ἐνθάδ’ ἱκάνω,
ἔσσεται: Od. 16:87: μή μιν κερτομέωσιν· ἐμοὶ δ’ ἄχος ἔσσεται αἰνόν.
ἔσσεται: Od. 16:437: οὐκ ἔσθ’ οὗτος ἀνὴρ οὐδ’ ἔσσεται οὐδὲ γένηται,
ἔσσεται: Od. 17:15: ἔσσεται· ἦ γὰρ ἐμοὶ φίλ’ ἀληθέα μυθήσασθαι.”
ἔσσεται: Od. 17:599: “ἔσσεται οὕτως, ἄττα· σὺ δ’ ἔρχεο δειελιήσας·
ἔσσεται: Od. 18:404: ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ.”
ἔσσεται: Od. 19:510: καὶ γὰρ δὴ κοίτοιο τάχ’ ἔσσεται ἡδέος ὥρη,
ἔσσεται: Od. 22:345: αὐτῷ τοι μετόπισθ’ ἄχος ἔσσεται, εἴ κεν ἀοιδὸν
ἔσσεται: Od. 23:257: “εὐνὴ μὲν δὴ σοί γε τότ’ ἔσσεται, ὁππότε θυμῷ
ἔσσεται: Od. 24:94: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους κλέος ἔσσεται ἐσθλόν, Ἀχιλλεῦ·
ἔσσευα: Il. 5:208: ἀτρεκὲς αἷμ’ ἔσσευα βαλών, ἤγειρα δὲ μᾶλλον.
ἐσσεύαντο: Il. 11:548: ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται,
ἐσσεύαντο: Il. 15:272: ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται·
ἔσσευε: Il. 11:147: ὅλμον δ’ ὣς ἔσσευε κυλίνδεσθαι δι’ ὁμίλου.
ἔσσευε: Il. 14:412: στρόμβον δ’ ὣς ἔσσευε βαλών, περὶ δ’ ἔδραμε πάντῃ.
ἔσσευεν: Il. 20:325: Αἰνείαν δ’ ἔσσευεν ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἀείρας.
ἐσσεύοντο: Il. 2:150: νῆας ἔπ’ ἐσσεύοντο, ποδῶν δ’ ὑπένερθε κονίη
ἐσσεύοντο: Il. 2:808: αἶψα δ’ ἔλυσ’ ἀγορήν· ἐπὶ τεύχεα δ’ ἐσσεύοντο·
ἐσσεύοντο: Il. 9:80: ἐκ δὲ φυλακτῆρες σὺν τεύχεσιν ἐσσεύοντο
ἐσσεύοντο: Il. 11:167: μέσσον κὰπ πεδίον παρ’ ἐρινεὸν ἐσσεύοντο
ἐσσεύοντο: Il. 11:419: ὥς ῥα τότ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆα Διῒ φίλον ἐσσεύοντο
ἐσσεύοντο: Il. 22:146: τείχεος αἰὲν ὑπ’ ἐκ κατ’ ἀμαξιτὸν ἐσσεύοντο,
ἐσσεύοντο: Od. 14:456: σίτου καὶ κρειῶν κεκορημένοι, ἐσσεύοντο.
ἐσσεύοντο: Od. 24:466: πείθοντ’· αἶψα δ’ ἔπειτ’ ἐπὶ τεύχεα ἐσσεύοντο.
ἐσσι: Il. 1:176: ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι διοτρεφέων βασιλήων·
ἐσσι: Il. 1:178: εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, θεός που σοὶ τό γ’ ἔδωκεν·
ἐσσι: Il. 1:280: εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι θεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ,
ἐσσί: Il. 3:164: οὔ τί μοι αἰτίη ἐσσί, θεοί νύ μοι αἴτιοί εἰσιν
ἐσσι: Il. 3:172: αἰδοῖός τέ μοί ἐσσι φίλε ἑκυρὲ δεινός τε·
ἐσσι: Il. 4:56: οὐκ ἀνύω φθονέουσ’ ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐσσι.
ἐσσι: Il. 5:645: ἐλθόντ’ ἐκ Λυκίης, οὐδ’ εἰ μάλα καρτερός ἐσσι,
ἐσσι: Il. 5:813: Τυδέος ἔκγονός ἐσσι δαΐφρονος Οἰνεΐδαο.
ἐσσι: Il. 5:890: ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν·
ἐσσί: Il. 5:896: ἐκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσί, ἐμοὶ δέ σε γείνατο μήτηρ·
ἐσσι: Il. 6:123: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε καταθνητῶν ἀνθρώπων;
ἐσσι: Il. 6:142: εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν,
ἐσσι: Il. 6:215: ἦ ῥά νύ μοι ξεῖνος πατρώϊός ἐσσι παλαιός·
ἐσσι: Il. 6:429: Ἕκτορ ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
ἐσσι: Il. 6:522: ἔργον ἀτιμήσειε μάχης, ἐπεὶ ἄλκιμός ἐσσι·
ἐσσι: Il. 7:289: καὶ πινυτήν, περὶ δ’ ἔγχει Ἀχαιῶν φέρτατός ἐσσι,
ἐσσι: Il. 9:53: Τυδεΐδη περὶ μὲν πολέμῳ ἔνι καρτερός ἐσσι,
ἐσσί: Il. 9:57: ἦ μὲν καὶ νέος ἐσσί, ἐμὸς δέ κε καὶ πάϊς εἴης
ἐσσι: Il. 9:69: Ἀτρεΐδη σὺ μὲν ἄρχε· σὺ γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι.
ἐσσι: Il. 9:98: λαῶν ἐσσι ἄναξ καί τοι Ζεὺς ἐγγυάλιξε
ἐσσι: Il. 10:164: σχέτλιός ἐσσι γεραιέ· σὺ μὲν πόνου οὔ ποτε λήγεις.
ἐσσι: Il. 10:167: πάντῃ ἐποιχόμενοι; σὺ δ’ ἀμήχανός ἐσσι γεραιέ.
ἐσσι: Il. 10:176: ἄνστησον· σὺ γάρ ἐσσι νεώτερος· εἴ μ’ ἐλεαίρεις.
ἐσσι: Il. 11:786: πρεσβύτερος δὲ σύ ἐσσι· βίῃ δ’ ὅ γε πολλὸν ἀμείνων.
ἐσσι: Il. 13:275: οἶδ’ ἀρετὴν οἷός ἐσσι· τί σε χρὴ ταῦτα λέγεσθαι;
ἐσσι: Il. 13:726: Ἕκτορ ἀμήχανός ἐσσι παραῤῥητοῖσι πιθέσθαι.
ἐσσι: Il. 15:247: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε θεῶν ὅς μ’ εἴρεαι ἄντην;
ἐσσι: Il. 16:494: νῦν τοι ἐελδέσθω πόλεμος κακός, εἰ θοός ἐσσι.
ἐσσι: Il. 23:476: οὔτε νεώτατός ἐσσι μετ’ Ἀργείοισι τοσοῦτον,
ἐσσί: Il. 24:368: οὔτ’ αὐτὸς νέος ἐσσί, γέρων δέ τοι οὗτος ὀπηδεῖ,
ἐσσι: Il. 24:387: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε τέων δ’ ἔξεσσι τοκήων;
ἐσσι: Od. 1:175: ἠὲ νέον μεθέπεις, ἦ καὶ πατρώϊός ἐσσι
ἐσσί: Od. 1:297: νηπιάας ὀχέειν, ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐσσί.
ἐσσὶ: Od. 2:274: εἰ δ’ οὐ κείνου γ’ ἐσσὶ γόνος καὶ Πηνελοπείης,
ἐσσι: Od. 3:123: κείνου ἔκγονός ἐσσι· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.
ἐσσι: Od. 4:376: ἐκ μέν τοι ἐρέω, ἥ τις σύ πέρ ἐσσι θεάων,
ἐσσι: Od. 4:569: οὕνεκ’ ἔχεις Ἑλένην καί σφιν γαμβρὸς Διός ἐσσι.
ἐσσι: Od. 4:831: “εἰ μὲν δὴ θεός ἐσσι, θεοῖό τε ἔκλυες αὐδήν,
ἐσσι: Od. 5:29: “Ἑρμεία· σὺ γὰρ αὖτε τά τ’ ἄλλα περ ἄγγελός ἐσσι·
ἐσσὶ: Od. 5:182: “ἦ δὴ ἀλιτρός γ’ ἐσσὶ καὶ οὐκ ἀποφώλια εἰδώς,
ἐσσί: Od. 5:445: “κλῦθι, ἄναξ, ὅτις ἐσσί· πολύλλιστον δέ σ’ ἱκάνω
ἐσσι: Od. 6:149: “γουνοῦμαί σε, ἄνασσα· θεός νύ τις ἦ βροτός ἐσσι;
ἐσσι: Od. 6:150: εἰ μέν τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
ἐσσι: Od. 6:153: εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν, οἳ ἐπὶ χθονὶ ναιετάουσι,
ἐσσί: Od. 6:312: χαίρων καρπαλίμως, εἰ καὶ μάλα τηλόθεν ἐσσί.
ἐσσι: Od. 7:312: τοῖος ἐών, οἷός ἐσσι, τά τε φρονέων ἅ τ’ ἐγώ περ,
ἐσσι: Od. 8:177: οὐδὲ θεὸς τεύξειε, νόον δ’ ἀποφώλιός ἐσσι.
ἐσσι: Od. 10:330: ἦ σύ γ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι πολύτροπος, ὅν τέ μοι αἰεὶ
ἐσσι: Od. 13:297: κέρδε’, ἐπεὶ σὺ μέν ἐσσι βροτῶν ὄχ’ ἄριστος ἁπάντων
ἐσσι: Od. 13:332: οὕνεκ’ ἐπητής ἐσσι καὶ ἀγχίνοος καὶ ἐχέφρων.
ἐσσὶ: Od. 14:47: εἴπῃς, ὁππόθεν ἐσσὶ καὶ ὁππόσα κήδε’ ἀνέτλης.”
ἐσσι: Od. 15:42: οὕνεκά οἱ σῶς ἐσσι καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουθας.”
ἐσσι: Od. 16:183: ἦ μάλα τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν·
ἐσσι: Od. 16:194: “οὐ σύ γ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι πατὴρ ἐμός, ἀλλά με δαίμων
ἐσσι: Od. 16:300: εἰ ἐτεόν γ’ ἐμός ἐσσι καὶ αἵματος ἡμετέροιο,
ἐσσι: Od. 17:449: ὥς τις θαρσαλέος καὶ ἀναιδής ἐσσι προΐκτης.
ἐσσὶ: Od. 18:217: νῦν δ’, ὅτε δὴ μέγας ἐσσὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνεις,
ἐσσί: Od. 18:327: “ξεῖνε τάλαν, σύ γέ τις φρένας ἐκπεπαταγμένος ἐσσί,
ἐσσί: Od. 19:162: ἀλλὰ καὶ ὧς μοι εἰπὲ τεὸν γένος, ὁππόθεν ἐσσί·
ἐσσι: Od. 19:163: οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου οὐδ’ ἀπὸ πέτρης.”
ἐσσι: Od. 19:474: “ἦ μάλ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι, φίλον τέκος· οὐδέ σ’ ἐγώ γε
ἐσσι: Od. 22:209: ὅς σ’ ἀγαθὰ ῥέζεσκον· ὁμηλικίη δέ μοί ἐσσι.”
ἐσσι: Od. 22:396: δμῳάων σκοπός ἐσσι κατὰ μέγαρ’ ἡμετεράων,
ἕσσο: Il. 3:57: λάϊνον ἕσσο χιτῶνα κακῶν ἕνεχ’ ὅσσα ἔοργας.
ἕσσο: Od. 16:199: ἦ γάρ τοι νέον ἦσθα γέρων καὶ ἀεικέα ἕσσο·
ἔσσομαι: Il. 4:267: ἔσσομαι, ὡς τὸ πρῶτον ὑπέστην καὶ κατένευσα·
ἔσσομαι: Il. 10:324: σοὶ δ’ ἐγὼ οὐχ ἅλιος σκοπὸς ἔσσομαι οὐδ’ ἀπὸ δόξης·
ἔσσομαι: Il. 16:499: ἔσσομαι ἤματα πάντα διαμπερές, εἴ κέ μ’ Ἀχαιοὶ
ἔσσομαι: Il. 17:180: ἠὲ πανημέριος κακὸς ἔσσομαι, ὡς ἀγορεύεις,
ἐσσόμεθ’: Od. 24:432: ἴομεν· ἢ καὶ ἔπειτα κατηφέες ἐσσόμεθ’ αἰεί.
ἐσσόμενα: Il. 1:70: ὃς ᾔδη τά τ’ ἐόντα τά τ’ ἐσσόμενα πρό τ’ ἐόντα,
ἐσσομένῃσιν: Od. 11:433: οἷ τε κατ’ αἶσχος ἔχευε καὶ ἐσσομένῃσιν ὀπίσσω
ἐσσομένοισι: Il. 2:119: αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ’ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι
ἐσσομένοισι: Il. 3:287: ἥ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ’ ἀνθρώποισι πέληται.
ἐσσομένοισι: Il. 3:460: ἥ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ’ ἀνθρώποισι πέληται.
ἐσσομένοισι: Il. 6:358: ἀνθρώποισι πελώμεθ’ ἀοίδιμοι ἐσσομένοισι.
ἐσσομένοισι: Il. 22:305: ἀλλὰ μέγα ῥέξας τι καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι.
ἐσσομένοισι: Od. 11:76: ἀνδρὸς δυστήνοιο, καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι·
ἐσσομένοισι: Od. 21:255: τόξον· ἐλεγχείη δὲ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι.”
ἐσσομένοισι: Od. 24:433: λώβη γὰρ τάδε γ’ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι,
ἐσσομένοισιν: Od. 3:204: οἴσουσι κλέος εὐρὺ καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδήν.
ἐσσομένοισιν: Od. 8:580: ἀνθρώποισ’, ἵνα ᾖσι καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδή.
ἕσσον: Il. 16:670: χρῖσόν τ’ ἀμβροσίῃ, περὶ δ’ ἄμβροτα εἵματα ἕσσον·
ἕσσον: Od. 7:163: ἕσσον ἀναστήσας, σὺ δὲ κηρύκεσσι κέλευσον
ἔσσοντ’: Il. 22:489: ἔσσοντ’· ἄλλοι γάρ οἱ ἀπουρίσσουσιν ἀρούρας.
ἔσσονται: Il. 6:353: ἔσσονται· τὼ καί μιν ἐπαυρήσεσθαι ὀΐω.
ἔσσονται: Il. 22:255: μάρτυροι ἔσσονται καὶ ἐπίσκοποι ἁρμονιάων·
ἔσσονται: Il. 22:266: ὅρκια ἔσσονται, πρίν γ’ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα
ἔσσονται: Od. 11:137: ὄλβιοι ἔσσονται. τὰ δέ τοι νημερτέα εἴρω.”
ἔσσονται: Od. 23:284: ὄλβιοι ἔσσονται. τὰ δέ μοι φάτο πάντα τελεῖσθαι.”
ἔσσυμαι: Il. 13:79: ἔσσυμαι ἀμφοτέροισι· μενοινώω δὲ καὶ οἶος
ἐσσυμένην: Il. 16:9: εἱανοῦ ἁπτομένη, καί τ’ ἐσσυμένην κατερύκει,
ἐσσύμενοί: Il. 13:630: ἀλλά ποθι σχήσεσθε καὶ ἐσσύμενοί περ Ἄρηος.
ἐσσύμενον: Il. 6:518: ἠθεῖ’ ἦ μάλα δή σε καὶ ἐσσύμενον κατερύκω
ἐσσύμενόν: Il. 13:57: τώ κε καὶ ἐσσύμενόν περ ἐρωήσαιτ’ ἀπὸ νηῶν
ἐσσύμενον: Il. 13:315: οἵ μιν ἅδην ἐλόωσι καὶ ἐσσύμενον πολέμοιο
ἐσσύμενον: Il. 13:787: πὰρ δύναμιν δ’ οὐκ ἔστι καὶ ἐσσύμενον πολεμίζειν.
ἐσσύμενόν: Od. 4:416: αὖθι δ’ ἔχειν μεμαῶτα, καὶ ἐσσύμενόν περ ἀλύξαι.
ἐσσύμενον: Od. 15:73: ξεῖνον ἐποτρύνῃ καὶ ὃς ἐσσύμενον κατερύκῃ.
ἐσσύμενός: Il. 11:553: καιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ·
ἐσσύμενός: Il. 13:142: ἰσόπεδον, τότε δ’ οὔ τι κυλίνδεται ἐσσύμενός περ·
ἐσσύμενός: Il. 17:663: καιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ·
ἐσσύμενός: Od. 4:733: τῶ κε μάλ’ ἤ κεν ἔμεινε, καὶ ἐσσύμενός περ ὁδοῖο,
ἐσσυμένους: Il. 11:716: ἀλλὰ μάλ’ ἐσσυμένους πολεμίζειν. οὐδέ με Νηλεὺς
ἐσσυμένους: Il. 24:404: ἴσχειν ἐσσυμένους πολέμου βασιλῆες Ἀχαιῶν.
ἐσσυμένως: Il. 3:85: ἐσσυμένως· Ἕκτωρ δὲ μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔειπε·
ἐσσυμένως: Il. 15:698: ἄντεσθ’ ἐν πολέμῳ, ὡς ἐσσυμένως ἐμάχοντο.
ἐσσυμένως: Il. 21:610: ὅς τ’ ἔθαν’ ἐν πολέμῳ· ἀλλ’ ἐσσυμένως ἐσέχυντο
ἐσσυμένως: Il. 23:55: ἐσσυμένως δ’ ἄρα δόρπον ἐφοπλίσσαντες ἕκαστοι
ἐσσυμένως: Il. 23:172: ἐσσυμένως ἐνέβαλλε πυρῇ μεγάλα στεναχίζων.
ἐσσυμένως: Il. 23:364: ἐσσυμένως· οἳ δ’ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο
ἐσσυμένως: Il. 23:511: ἴφθιμος Σθένελος, ἀλλ’ ἐσσυμένως λάβ’ ἄεθλον,
ἐσσυμένως: Il. 24:124: ἐσσυμένως ἐπένοντο καὶ ἐντύνοντο ἄριστον·
ἐσσυμένως: Od. 9:73: αὐτὰς δ’ ἐσσυμένως προερέσσαμεν ἤπειρόνδε.
ἐσσυμένως: Od. 14:347: ἐσσυμένως παρὰ θῖνα θαλάσσης δόρπον ἕλοντο.
ἐσσυμένως: Od. 15:288: ὅπλων ἅπτεσθαι· τοὶ δ’ ἐσσυμένως ἐπίθοντο.
ἐσσυμένως: Od. 16:51: σῖτον δ’ ἐσσυμένως παρενήεεν ἐν κανέοισιν,
ἔσσυο: Il. 16:585: ἔσσυο καὶ Τρώων, κεχόλωσο δὲ κῆρ ἑτάροιο.
ἔσσυο: Od. 9:447: “κριὲ πέπον, τί μοι ὧδε διὰ σπέος ἔσσυο μήλων
ἔσσυτ’: Il. 14:518: ἔσσυτ’ ἐπειγομένη, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
ἔσσυτ’: Od. 14:34: ἔσσυτ’ ἀνὰ πρόθυρον, σκῦτος δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
ἔσσυτ’: Od. 19:448: ἔσσυτ’ ἀνασχόμενος δολιχὸν δόρυ χειρὶ παχείῃ,
ἔσσυται: Od. 10:484: οἴκαδε πεμψέμεναι· θυμὸς δέ μοι ἔσσυται ἤδη
ἔσσυτο: Il. 2:809: πᾶσαι δ’ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ δ’ ἔσσυτο λαὸς
ἔσσυτο: Il. 8:58: πᾶσαι δ’ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ δ’ ἔσσυτο λαός,
ἔσσυτο: Il. 17:678: ἔσσυτο, καί τέ μιν ὦκα λαβὼν ἐξείλετο θυμόν.
ἕσσω: Od. 13:400: ἕσσω, ὅ κεν στυγέῃσιν ἰδὼν ἄνθρωπος ἔχοντα,
ἕσσω: Od. 16:79: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα καλά,
ἕσσω: Od. 17:550: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά.”
ἕσσω: Od. 21:339: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά,
ἐστ’: Il. 5:248: εὔχεται ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ οἵ ἐστ’ Ἀφροδίτη.
ἔστ’: Il. 7:117: εἴ περ ἀδειής τ’ ἐστὶ καὶ εἰ μόθου ἔστ’ ἀκόρητος,
ἐστ’: Il. 8:16: τόσσον ἔνερθ’ Ἀΐδεω ὅσον οὐρανός ἐστ’ ἀπὸ γαίης·
ἔστ’: Il. 9:250: ῥεχθέντος κακοῦ ἔστ’ ἄκος εὑρεῖν· ἀλλὰ πολὺ πρὶν
ἔστ’: Il. 12:246: νηυσὶν ἐπ’ Ἀργείων, σοὶ δ’ οὐ δέος ἔστ’ ἀπολέσθαι·
ἔστ’: Il. 14:212: οὐκ ἔστ’ οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι·
ἔστ’: Il. 20:97: τὼ οὐκ ἔστ’ Ἀχιλῆος ἐναντίον ἄνδρα μάχεσθαι·
ἐστ’: Il. 20:209: εὔχομαι ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ μοί ἐστ’ Ἀφροδίτη·
ἐστ’: Il. 20:302: τόνδε κατακτείνῃ· μόριμον δέ οἵ ἐστ’ ἀλέασθαι,
ἐστ’: Il. 20:390: ἐνθάδε τοι θάνατος, γενεὴ δέ τοί ἐστ’ ἐπὶ λίμνῃ
ἔστ’: Il. 21:566: λίην γὰρ κρατερὸς περὶ πάντων ἔστ’ ἀνθρώπων.
ἔστ’: Il. 22:265: ὣς οὐκ ἔστ’ ἐμὲ καὶ σὲ φιλήμεναι, οὐδέ τι νῶϊν
ἐστ’: Il. 24:157: οὔτε γάρ ἐστ’ ἄφρων οὔτ’ ἄσκοπος οὔτ’ ἀλιτήμων,
ἔστ’: Il. 24:186: οὔτε γάρ ἔστ’ ἄφρων οὔτ’ ἄσκοπος οὔτ’ ἀλιτήμων,
ἔστ’: Od. 1:359: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
ἔστ’: Od. 6:210: λούσατέ τ’ ἐν ποταμῷ, ὅθ’ ἐπὶ σκέπας ἔστ’ ἀνέμοιο.”
ἔστ’: Od. 7:321: εἴ περ καὶ μάλα πολλὸν ἑκαστέρω ἔστ’ Εὐβοίης·
ἔστ’: Od. 8:358: “οὐκ ἔστ’ οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι.”
ἐστ’: Od. 8:552: οὐ μὲν γάρ τις πάμπαν ἀνώνυμός ἐστ’ ἀνθρώπων,
ἔστ’: Od. 11:353: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ δήμῳ.”
ἔστ’: Od. 12:120: οὐδέ τις ἔστ’ ἀλκή· φυγέειν κάρτιστον ἀπ’ αὐτῆς.
ἔστ’: Od. 14:56: “ξεῖν’, οὔ μοι θέμις ἔστ’, οὐδ’ εἰ κακίων σέθεν ἔλθοι,
ἔστ’: Od. 14:99: ἔστ’ ἄφενος τοσσοῦτον· ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω.
ἔστ’: Od. 16:447: ἔκ γε μνηστήρων· θεόθεν δ’ οὐκ ἔστ’ ἀλέασθαι.”
ἔστ’: Od. 16:461: “ἦλθες, δῖ’ Εὔμαιε· τί δὴ κλέος ἔστ’ ἀνὰ ἄστυ;
ἔστ’: Od. 21:353: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
ἔστ’: Od. 22:136: “οὔ πως ἔστ’, Ἀγέλαε διοτρεφές· ἄγχι γὰρ αἰνῶς
ἔστ’: Od. 23:108: ἔστ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ἦ μάλα νῶϊ
ἕσταθ’: Od. 22:489: ἕσταθ’ ἐνὶ μεγάροισι· νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη.”
ἐστάθη: Od. 17:463: πρυμνότατον κατὰ νῶτον. ὁ δ’ ἐστάθη ἠΰτε πέτρη
ἔσται: Il. 1:136: ἄρσαντες κατὰ θυμὸν ὅπως ἀντάξιον ἔσται·
ἔσται: Il. 1:212: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἔσται: Il. 1:325: ἐλθὼν σὺν πλεόνεσσι· τό οἱ καὶ ῥίγιον ἔσται. ”
ἔσται: Il. 1:563: μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι· τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον ἔσται.
ἔσται: Il. 2:252: οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν ὅπως ἔσται τάδε ἔργα,
ἔσται: Il. 2:257: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἔσται: Il. 4:14: ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα,
ἔσται: Il. 6:412: ἔσται θαλπωρὴ ἐπεὶ ἂν σύ γε πότμον ἐπίσπῃς
ἔσται: Il. 7:451: τοῦ δ’ ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ’ ἐπικίδναται ἠώς·
ἔσται: Il. 7:458: σὸν δ’ ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ’ ἐπικίδναται ἠώς.
ἔσται: Il. 8:286: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐξερέω ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἔσται: Il. 8:373: ἔσται μὰν ὅτ’ ἂν αὖτε φίλην γλαυκώπιδα εἴπῃ.
ἔσται: Il. 8:401: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἔσται: Il. 9:310: ᾗ περ δὴ φρονέω τε καὶ ὡς τετελεσμένον ἔσται,
ἔσται: Il. 9:413: ὤλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται·
ἔσται: Il. 10:41: νύκτα δι’ ἀμβροσίην· μάλα τις θρασυκάρδιος ἔσται.
ἔσται: Il. 10:223: μᾶλλον θαλπωρὴ καὶ θαρσαλεώτερον ἔσται.
ἔσται: Il. 10:304: δώρῳ ἔπι μεγάλῳ; μισθὸς δέ οἱ ἄρκιος ἔσται.
ἔσται: Il. 14:3: φράζεο δῖε Μαχᾶον ὅπως ἔσται τάδε ἔργα·
ἔσται: Il. 14:61: ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα
ἔσται: Il. 15:217: ἴστω τοῦθ’ ὅτι νῶϊν ἀνήκεστος χόλος ἔσται.
ἔσται: Il. 17:41: ἀλλ’ οὐ μὰν ἔτι δηρὸν ἀπείρητος πόνος ἔσται
ἔσται: Il. 18:266: ἀλλ’ ἴομεν προτὶ ἄστυ, πίθεσθέ μοι· ὧδε γὰρ ἔσται·
ἔσται: Il. 19:33: αἰεὶ τῷ γ’ ἔσται χρὼς ἔμπεδος, ἢ καὶ ἀρείων.
ἔσται: Il. 19:157: Τρωσὶ μαχησομένους, ἐπεὶ οὐκ ὀλίγον χρόνον ἔσται
ἔσται: Il. 20:116: ἐν φρεσὶν ὑμετέρῃσιν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
ἔσται: Il. 21:223: ἔσται ταῦτα Σκάμανδρε διοτρεφές, ὡς σὺ κελεύεις.
ἔσται: Il. 21:323: ἔσται τυμβοχόης, ὅτε μιν θάπτωσιν Ἀχαιοί.
ἔσται: Il. 21:565: οὐκέτ’ ἔπειτ’ ἔσται θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξαι·
ἔσται: Il. 23:410: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
ἔσται: Il. 23:562: ἀμφιδεδίνηται· πολέος δέ οἱ ἄξιος ἔσται.
ἔσται: Il. 23:580: ἄλλον ἐπιπλήξειν Δαναῶν· ἰθεῖα γὰρ ἔσται.
ἔσται: Il. 23:672: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἔσται: Il. 24:620: Ἴλιον εἰσαγαγών· πολυδάκρυτος δέ τοι ἔσται.
ἔσται: Il. 24:669: ἔσται τοι καὶ ταῦτα γέρον Πρίαμ’ ὡς σὺ κελεύεις·
ἔσται: Od. 1:312: τιμῆεν, μάλα καλόν, ὅ τοι κειμήλιον ἔσται
ἔσται: Od. 1:318: καὶ μάλα καλὸν ἑλών· σοὶ δ’ ἄξιον ἔσται ἀμοιβῆς.”
ἔσται: Od. 2:166: πάντεσσιν· πολέσιν δὲ καὶ ἄλλοισιν κακὸν ἔσται,
ἔσται: Od. 2:187: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἔσται: Od. 2:190: αὐτῷ μέν οἱ πρῶτον ἀνιηρέστερον ἔσται,
ἔσται: Od. 8:405: ἀμφιδεδίνηται· πολέος δέ οἱ ἄξιον ἔσται.”
ἔσται: Od. 9:370: τοὺς δ’ ἄλλους πρόσθεν· τὸ δέ τοι ξεινήϊον ἔσται.”
ἔσται: Od. 10:193: εἴ τις ἔτ’ ἔσται μῆτις· ἐγὼ δ’ οὐκ οἴομαι εἶναι.
ἔσται: Od. 11:348: “τοῦτο μὲν οὕτω δὴ ἔσται ἔπος, αἴ κεν ἐγώ γε
ἔσται: Od. 15:546: τόνδε τ’ ἐγὼ κομιῶ, ξενίων δέ οἱ οὐ ποθὴ ἔσται.”
ἔσται: Od. 16:440: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
ἔσται: Od. 17:78: “Πείραι’, οὐ γάρ τ’ ἴδμεν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
ἔσται: Od. 17:191: ἦμαρ, ἀτὰρ τάχα τοι ποτὶ ἕσπερα ῥίγιον ἔσται.”
ἔσται: Od. 17:229: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἔσται: Od. 17:274: ἀλλ’ ἄγε δὴ φραζώμεθ’, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
ἔσται: Od. 18:82: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἔσται: Od. 18:272: νὺξ δ’ ἔσται, ὅτε δὴ στυγερὸς γάμος ἀντιβολήσει
ἔσται: Od. 18:358: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιῆς, - μισθὸς δέ τοι ἄρκιος ἔσται, -
ἔσται: Od. 19:487: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
ἔσται: Od. 19:547: οὐκ ὄναρ, ἀλλ’ ὕπαρ ἐσθλόν, ὅ τοι τετελεσμένον ἔσται.
ἔσται: Od. 21:257: “Εὐρύμαχ’, οὐχ οὕτως ἔσται· νοέεις δὲ καὶ αὐτός.
ἔσται: Od. 21:337: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἔσται: Od. 23:249: ἤλθομεν, ἀλλ’ ἔτ’ ὄπισθεν ἀμέτρητος πόνος ἔσται,
ἑστάμεν: Il. 4:342: ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστειρῆς ἀντιβολῆσαι·
ἑστάμεν: Il. 12:316: ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστείρης ἀντιβολῆσαι,
ἑστάμεν: Il. 15:675: ἑστάμεν ἔνθά περ ἄλλοι ἀφέστασαν υἷες Ἀχαιῶν·
ἕσταμεν: Od. 11:466: ἕσταμεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες·
ἑστάμεν: Od. 21:261: ἑστάμεν· οὐ μὲν γάρ τιν’ ἀναιρήσεσθαι ὀΐω,
ἑστάμεναι: Il. 10:480: ἑστάμεναι μέλεον σὺν τεύχεσιν, ἀλλὰ λύ’ ἵππους·
ἑστάμεναι: Il. 11:410: ἑστάμεναι κρατερῶς, ἤ τ’ ἔβλητ’ ἤ τ’ ἔβαλ’ ἄλλον.
ἑστάμεναι: Il. 13:56: αὐτώ θ’ ἑστάμεναι κρατερῶς καὶ ἀνωγέμεν ἄλλους·
ἑστάμεναι: Il. 15:666: ἑστάμεναι κρατερῶς, μὴ δὲ τρωπᾶσθε φόβον δέ.
ἑστάμεναι: Il. 18:374: ἑστάμεναι περὶ τοῖχον ἐϋσταθέος μεγάροιο,
ἑστάμεναι: Od. 22:121: ἔκλιν’ ἑστάμεναι, πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα,
ἔσταν: Il. 1:535: μεῖναι ἐπερχόμενον, ἀλλ’ ἀντίοι ἔσταν ἅπαντες.
ἔσταν: Il. 2:467: ἔσταν δ’ ἐν λειμῶνι Σκαμανδρίῳ ἀνθεμόεντι
ἔσταν: Il. 5:497: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν·
ἔσταν: Il. 6:106: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν·
ἔσταν: Il. 11:214: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν,
ἔσταν: Il. 17:343: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν.
ἔσταν: Il. 22:473: ἀμφὶ δέ μιν γαλόῳ τε καὶ εἰνατέρες ἅλις ἔσταν,
ἔσταν: Il. 24:359: ὀρθαὶ δὲ τρίχες ἔσταν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
ἔσταν: Od. 6:211: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἔσταν τε καὶ ἀλλήλῃσι κέλευσαν,
ἔσταν: Od. 8:118: ἂν δ’ ἔσταν τρεῖς παῖδες ἀμύμονος Ἀλκινόοιο,
ἔσταν: Od. 8:325: ἔσταν δ’ ἐν προθύροισι θεοί, δωτῆρες ἑάων·
ἔσταν: Od. 10:220: ἔσταν δ’ ἐν προθύροισι θεᾶς καλλιπλοκάμοιο,
ἔσταν: Od. 22:115: ἔσταν δ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην.
ἔσταν: Od. 22:181: τὼ δ’ ἔσταν ἑκάτερθε παρὰ σταθμοῖσι μένοντε.
ἔσταν: Od. 24:392: ἔσταν ἐνὶ μεγάροισι τεθηπότες· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἔσταν: Od. 24:441: ἔσταν δ’ ἐν μέσσοισι· τάφος δ’ ἕλεν ἄνδρα ἕκαστον.
ἑσταόθ’: Od. 23:46: ἑσταόθ’· οἱ δέ μιν ἀμφί, κραταίπεδον οὖδας ἔχοντες,
ἐσταότ’: Il. 2:170: ἐσταότ’· οὐδ’ ὅ γε νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης
ἑσταότ’: Il. 4:90: ἑσταότ’· ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων
ἑσταότ’: Il. 4:201: ἑσταότ’· ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων
ἑσταότ’: Il. 4:328: ἑσταότ’· ἀμφὶ δ’ Ἀθηναῖοι μήστωρες ἀϋτῆς·
ἑσταότ’: Il. 4:366: ἑσταότ’ ἔν θ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσι·
ἑσταότ’: Il. 5:579: ἑσταότ’ ἔγχεϊ νύξε κατὰ κληῗδα τυχήσας·
ἑσταότ’: Il. 11:198: ἑσταότ’ ἔν θ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν·
ἑσταότ’: Il. 13:261: ἑσταότ’ ἐν κλισίῃ πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα
ἑσταότ’: Il. 13:460: ἑσταότ’· αἰεὶ γὰρ Πριάμῳ ἐπεμήνιε δίῳ
ἑσταότ’: Il. 15:434: ἑσταότ’ ἄγχ’ Αἴαντος· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
ἑσταότ’: Il. 20:245: ἑσταότ’ ἐν μέσσῃ ὑσμίνῃ δηϊοτῆτος.
ἑσταότ’: Il. 24:216: ἑσταότ’ οὔτε φόβου μεμνημένον οὔτ’ ἀλεωρῆς.
ἑσταότ’: Il. 24:701: ἑσταότ’ ἐν δίφρῳ, κήρυκά τε ἀστυβοώτην·
ἑσταότ’: Od. 11:583: ἑσταότ’ ἐν λίμνῃ· ἡ δὲ προσέπλαζε γενείῳ.
ἑσταότ’: Od. 22:130: ἑσταότ’ ἄγχ’ αὐτῆς· μία δ’ οἴη γίνετ’ ἐφορμή.
ἑσταότ’: Od. 24:204: ἑσταότ’ εἰν Ἀΐδαο δόμοισ’, ὑπὸ κεύθεσι γαίης·
ἑσταότα: Il. 13:438: ἀτρέμας ἑσταότα στῆθος μέσον οὔτασε δουρὶ
ἑσταότας: Il. 12:336: ἑσταότας, Τεῦκρόν τε νέον κλισίηθεν ἰόντα
ἑσταότες: Il. 2:320: ἡμεῖς δ’ ἑσταότες θαυμάζομεν οἷον ἐτύχθη.
ἑσταότες: Il. 8:561: ἑσταότες παρ’ ὄχεσφιν ἐΰθρονον Ἠῶ μίμνον.
ἑσταότες: Il. 12:367: ἑσταότες Δαναοὺς ὀτρύνετον ἶφι μάχεσθαι·
ἑσταότες: Il. 13:293: ἑσταότες, μή πού τις ὑπερφιάλως νεμεσήσῃ·
ἑσταότες: Il. 17:355: ἑσταότες περὶ Πατρόκλῳ, πρὸ δὲ δούρατ’ ἔχοντο.
ἑσταότες: Il. 23:283: τὸν τώ γ’ ἑσταότες πενθείετον, οὔδεϊ δέ σφι
ἑσταότες: Il. 24:394: ἡμεῖς δ’ ἑσταότες θαυμάζομεν· οὐ γὰρ Ἀχιλλεὺς
ἑσταότες: Od. 8:380: ἑσταότες κατ’ ἀγῶνα, πολὺς δ’ ὑπὸ κόμπος ὀρώρει.
ἑσταότες: Od. 11:571: ἥμενοι ἑσταότες τε, κατ’ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ.
ἑσταότες: Od. 13:187: ἑσταότες περὶ βωμόν. ὁ δ’ ἔγρετο δῖος Ὀδυσσεὺς
ἑσταότος: Il. 19:79: ἑσταότος μὲν καλὸν ἀκούειν, οὐδὲ ἔοικεν
ἑσταότων: Il. 18:246: ὀρθῶν δ’ ἑσταότων ἀγορὴ γένετ’, οὐδέ τις ἔτλη
ἑσταότων: Od. 9:442: ὀρθῶν ἑσταότων· τὸ δὲ νήπιος οὐκ ἐνόησεν,
ἑστᾶσ’: Il. 4:245: ἑστᾶσ’, οὐδ’ ἄρα τίς σφι μετὰ φρεσὶ γίγνεται ἀλκή·
ἑστᾶσ’: Il. 9:44: ἑστᾶσ’, αἵ τοι ἕποντο Μυκήνηθεν μάλα πολλαί.
ἑστᾶσ’: Il. 14:307: ἑστᾶσ’, οἵ μ’ οἴσουσιν ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρήν.
ἕστασαν: Il. 2:777: ἕστασαν· ἅρματα δ’ εὖ πεπυκασμένα κεῖτο ἀνάκτων
ἕστασαν: Il. 4:331: ἕστασαν· οὐ γάρ πώ σφιν ἀκούετο λαὸς ἀϋτῆς,
ἕστασαν: Il. 4:334: ἕστασαν ὁππότε πύργος Ἀχαιῶν ἄλλος ἐπελθὼν
ἕστασαν: Il. 5:781: ἕστασαν ἀμφὶ βίην Διομήδεος ἱπποδάμοιο
ἕστασαν: Il. 10:520: ὡς ἴδε χῶρον ἐρῆμον, ὅθ’ ἕστασαν ὠκέες ἵπποι,
ἕστασαν: Il. 10:569: ἕστασαν ὠκύποδες μελιηδέα πυρὸν ἔδοντες·
ἕστασαν: Il. 12:55: ἕστασαν ἀμφοτέρωθεν, ὕπερθεν δὲ σκολόπεσσιν
ἕστασαν: Il. 12:132: ἕστασαν ὡς ὅτε τε δρύες οὔρεσιν ὑψικάρηνοι,
ἕστασαν: Il. 13:537: ἕστασαν ἡνίοχόν τε καὶ ἅρματα ποικίλ’ ἔχοντες·
ἕστασαν: Il. 13:708: ὣς τὼ παρβεβαῶτε μάλ’ ἕστασαν ἀλλήλοιιν.
ἕστασαν: Il. 14:430: ἕστασαν ἡνίοχόν τε καὶ ἅρματα ποικίλ’ ἔχοντες·
ἕστασαν: Il. 17:267: ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ ἕνα θυμὸν ἔχοντες
ἕστασαν: Il. 17:369: ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ κατατεθνηῶτι.
ἕστασαν: Il. 23:370: ἕστασαν ἐν δίφροισι, πάτασσε δὲ θυμὸς ἑκάστου
ἕστασαν: Od. 2:341: ἕστασαν, ἄκρητον θεῖον ποτὸν ἐντὸς ἔχοντες,
ἕστασαν: Od. 3:149: ἕστασαν· οἱ δ’ ἀνόρουσαν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἕστασαν: Od. 4:426: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆας, ὅθ’ ἕστασαν ἐν ψαμάθοισιν,
ἕστασαν: Od. 7:89: ἀργύρεοι δὲ σταθμοὶ ἐν χαλκέῳ ἕστασαν οὐδῷ,
ἕστασαν: Od. 7:101: ἕστασαν αἰθομένας δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχοντες,
ἕστασαν: Od. 11:542: ἕστασαν ἀχνύμεναι, εἴροντο δὲ κήδε’ ἑκάστη.
ἕστασαν: Od. 19:211: ὀφθαλμοὶ δ’ ὡς εἰ κέρα ἕστασαν ἠὲ σίδηρος
ἕστασαν: Od. 21:52: ἕστασαν, ἐν δ’ ἄρα τῇσι θυώδεα εἵματ’ ἔκειτο.
ἑστᾶσι: Il. 5:196: ἑστᾶσι κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας.
ἑστᾶσιν: Il. 12:64: ὀξέες ἑστᾶσιν, ποτὶ δ’ αὐτοὺς τεῖχος Ἀχαιῶν,
ἕστατε: Il. 20:354: μηκέτι νῦν Τρώων ἑκὰς ἕστατε δῖοι Ἀχαιοί,
ἕστατον: Il. 23:284: χαῖται ἐρηρέδαται, τὼ δ’ ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ.
ἕστατον: Il. 23:443: μή μοι ἐρύκεσθον μὴ δ’ ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ.
ἐστὲ: Il. 1:258: οἳ περὶ μὲν βουλὴν Δαναῶν, περὶ δ’ ἐστὲ μάχεσθαι.
ἐστὲ: Il. 2:301: εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν, ἐστὲ δὲ πάντες
ἐστε: Il. 2:485: ὑμεῖς γὰρ θεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστέ τε πάντα,
ἔστε: Il. 3:280: ὑμεῖς μάρτυροι ἔστε, φυλάσσετε δ’ ὅρκια πιστά·
ἔστε: Il. 5:529: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε καὶ ἄλκιμον ἦτορ ἕλεσθε,
ἐστε: Il. 6:79: πᾶσαν ἐπ’ ἰθύν ἐστε μάχεσθαί τε φρονέειν τε,
ἔστε: Il. 6:112: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς,
ἔστε: Il. 8:174: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς.
ἔστε: Il. 11:287: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς.
ἔστε: Il. 15:487: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς
ἔστε: Il. 15:561: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε, καὶ αἰδῶ θέσθ’ ἐνὶ θυμῷ,
ἔστε: Il. 15:661: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε καὶ αἰδῶ θέσθ’ ἐνὶ θυμῷ
ἔστε: Il. 15:734: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς.
ἔστε: Il. 16:270: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς,
ἔστε: Il. 16:422: αἰδὼς ὦ Λύκιοι· πόσε φεύγετε; νῦν θοοὶ ἔστε.
ἔστε: Il. 17:185: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς,
ἐστε: Il. 24:33: σχέτλιοί ἐστε θεοί, δηλήμονες· οὔ νύ ποθ’ ὑμῖν
ἐστέ: Od. 3:71: ὦ ξεῖνοι, τίνες ἐστέ; πόθεν πλεῖθ’ ὑγρὰ κέλευθα;
ἐστὲ: Od. 4:63: ἀλλ’ ἀνδρῶν γένος ἐστὲ διοτρεφέων βασιλήων
ἐστε: Od. 5:118: “σχέτλιοί ἐστε, θεοί, ζηλήμονες ἔξοχον ἄλλων,
ἐστέ: Od. 9:252: “ὦ ξεῖνοι, τίνες ἐστέ; πόθεν πλεῖθ’ ὑγρὰ κέλευθα;
ἐστε: Od. 21:134: ἀλλ’ ἄγεθ’, οἵ περ ἐμεῖο βίῃ προφερέστεροί ἐστε,
ἐστὲ: Od. 24:351: “Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥ’ ἔτι ἐστὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον,
ἔστειχε: Od. 9:444: ὕστατος ἀρνειὸς μήλων ἔστειχε θύραζε,
ἔστενε: Il. 10:16: ὑψόθ’ ἐόντι Διί, μέγα δ’ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ.
ἔστενε: Il. 18:33: χεῖρας ἔχων Ἀχιλῆος· ὃ δ’ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ·
ἔστενε: Il. 24:776: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δ’ ἔστενε δῆμος ἀπείρων.
ἔστενε: Od. 21:247: ἐντανύσαι δύνατο, μέγα δ’ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ·
ἔστενεν: Il. 23:230: Θρηΐκιον κατὰ πόντον· ὃ δ’ ἔστενεν οἴδματι θύων.
ἐστεφάνωται: Il. 5:739: δεινήν, ἣν περὶ μὲν πάντῃ Φόβος ἐστεφάνωται,
ἐστεφάνωται: Il. 18:485: ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ’ οὐρανὸς ἐστεφάνωται,
ἐστεφάνωται: Od. 10:195: νῆσον, τὴν πέρι πόντος ἀπείριτος ἐστεφάνωται.
ἐστεφάνωτο: Il. 11:36: τῇ δ’ ἐπὶ μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο
ἐστεφάνωτο: Il. 15:153: ἥμενον· ἀμφὶ δέ μιν θυόεν νέφος ἐστεφάνωτο.
ἔστεφε: Il. 18:205: ἀμφὶ δέ οἱ κεφαλῇ νέφος ἔστεφε δῖα θεάων
ἔστη: Il. 2:101: ἔστη σκῆπτρον ἔχων τὸ μὲν Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
ἔστη: Il. 2:279: ἔστη σκῆπτρον ἔχων· παρὰ δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
ἔστη: Il. 5:108: ἔστη, καὶ Σθένελον προσέφη Καπανήϊον υἱόν·
ἔστη: Il. 5:309: ἔστη γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ
ἔστη: Il. 6:43: πρηνὴς ἐν κονίῃσιν ἐπὶ στόμα· πὰρ δέ οἱ ἔστη
ἔστη: Il. 6:375: ἔστη ἐπ’ οὐδὸν ἰών, μετὰ δὲ δμῳῇσιν ἔειπεν·
ἔστη: Il. 10:354: τὼ μὲν ἐπεδραμέτην, ὃ δ’ ἄρ’ ἔστη δοῦπον ἀκούσας.
ἔστη: Il. 10:374: ἐν γαίῃ ἐπάγη· ὃ δ’ ἄρ’ ἔστη τάρβησέν τε
ἔστη: Il. 11:94: ἤτοι ὅ γ’ ἐξ ἵππων κατεπάλμενος ἀντίος ἔστη·
ἔστη: Il. 11:397: ἔστη πρόσθ’· ὃ δ’ ὄπισθε καθεζόμενος βέλος ὠκὺ
ἔστη: Il. 16:701: ἔστη τῷ ὀλοὰ φρονέων, Τρώεσσι δ’ ἀρήγων.
ἔστη: Il. 17:11: ἔστη, καὶ προσέειπεν ἀρηΐφιλον Μενέλαον·
ἔστη: Il. 17:342: Ὣς φάτο, καί ῥα πολὺ προμάχων ἐξάλμενος ἔστη·
ἔστη: Il. 20:280: ἔστη ἱεμένη, διὰ δ’ ἀμφοτέρους ἕλε κύκλους
ἔστη: Il. 20:282: ἔστη, κὰδ δ’ ἄχος οἱ χύτο μυρίον ὀφθαλμοῖσι,
ἔστη: Il. 21:70: ἔστη ἱεμένη χροὸς ἄμεναι ἀνδρομέοιο.
ἔστη: Il. 21:145: ἔστη ἔχων δύο δοῦρε· μένος δέ οἱ ἐν φρεσὶ θῆκε
ἔστη: Il. 21:548: ἔστη, ὅπως θανάτοιο βαρείας χεῖρας ἀλάλκοι
ἔστη: Il. 21:551: ἔστη, πολλὰ δέ οἱ κραδίη πόρφυρε μένοντι·
ἔστη: Il. 21:601: ἔστη πρόσθε ποδῶν, ὃ δ’ ἐπέσσυτο ποσσὶ διώκειν·
ἔστη: Il. 22:463: ἔστη παπτήνασ’ ἐπὶ τείχεϊ, τὸν δὲ νόησεν
ἔστη: Od. 8:304: ἔστη δ’ ἐν προθύροισι, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
ἔστη: Od. 14:270: μεῖναι ἐναντίβιον· περὶ γὰρ κακὰ πάντοθεν ἔστη.
ἔστη: Od. 16:12: ἔστη ἐνὶ προθύροισι. ταφὼν δ’ ἀνόρουσε συβώτης,
ἔστη: Od. 17:439: στῆναι ἐναντίβιον· περὶ γὰρ κακὰ πάντοθεν ἔστη.
ἔστη: Od. 22:332: ἔστη δ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων φόρμιγγα λίγειαν
ἕστηκ’: Il. 3:231: ἕστηκ’, ἀμφὶ δέ μιν Κρητῶν ἀγοὶ ἠγερέθονται.
ἕστηκ’: Il. 5:186: ἕστηκ’ ἀθανάτων νεφέλῃ εἰλυμένος ὤμους,
ἕστηκας: Il. 5:485: τύνη δ’ ἕστηκας, ἀτὰρ οὐδ’ ἄλλοισι κελεύεις
ἑστήκασιν: Il. 4:434: μυρίαι ἑστήκασιν ἀμελγόμεναι γάλα λευκὸν
ἕστηκε: Il. 18:172: ἕστηκε πρὸ νεῶν· οἳ δ’ ἀλλήλους ὀλέκουσιν
ἕστηκε: Il. 23:327: ἕστηκε ξύλον αὖον ὅσον τ’ ὄργυι’ ὑπὲρ αἴης
ἕστηκε: Od. 24:299: ποῦ δαὶ νηῦς ἕστηκε θοή, ἥ σ’ ἤγαγε δεῦρο
ἑστήκει: Il. 4:329: αὐτὰρ ὃ πλησίον ἑστήκει πολύμητις Ὀδυσσεύς,
ἑστήκει: Il. 4:367: πὰρ δέ οἱ ἑστήκει Σθένελος Καπανήϊος υἱός.
ἑστήκει: Il. 5:587: δηθὰ μάλ’ ἑστήκει· τύχε γάρ ῥ’ ἀμάθοιο βαθείης·
ἑστήκει: Il. 11:599: ἑστήκει γὰρ ἐπὶ πρυμνῇ μεγακήτεϊ νηῒ
ἑστήκει: Il. 12:446: ἑστήκει πρόσθε πρυμνὸς παχύς, αὐτὰρ ὕπερθεν
ἑστήκει: Il. 15:730: ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ ἑστήκει δεδοκημένος, ἔγχεϊ δ’ αἰεὶ
ἑστήκει: Il. 17:133: ἑστήκει ὥς τίς τε λέων περὶ οἷσι τέκεσσιν,
ἑστήκει: Il. 17:139: ἑστήκει, μέγα πένθος ἐνὶ στήθεσσιν ἀέξων.
ἑστήκει: Il. 18:557: σκῆπτρον ἔχων ἑστήκει ἐπ’ ὄγμου γηθόσυνος κῆρ.
ἑστήκει: Il. 18:563: ἑστήκει δὲ κάμαξι διαμπερὲς ἀργυρέῃσιν.
ἑστήκει: Il. 19:117: ἣ δ’ ἐκύει φίλον υἱόν, ὃ δ’ ἕβδομος ἑστήκει μείς·
Ἑστήκει: Il. 21:526: Ἑστήκει δ’ ὃ γέρων Πρίαμος θείου ἐπὶ πύργου,
ἑστήκει: Il. 22:36: ἑστήκει ἄμοτον μεμαὼς Ἀχιλῆϊ μάχεσθαι·
ἑστήκει: Od. 8:505: ὣς ὁ μὲν ἑστήκει, τοὶ δ’ ἄκριτα πόλλ’ ἀγόρευον
ἑστήκει: Od. 21:434: πὰρ θρόνον ἑστήκει κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ.
ἑστήκει: Od. 24:446: ἐγγύθεν ἑστήκει καὶ Μέντορι πάντα ἐῴκει.
ἑστήκειν: Il. 23:691: ἑστήκειν· αὐτοῦ γὰρ ὑπήριπε φαίδιμα γυῖα.
ἑστήκειν: Od. 18:344: ἑστήκειν ἐς πάντας ὁρώμενος· ἄλλα δέ οἱ κῆρ
ἕστηκεν: Od. 1:185: νηῦς δέ μοι ἥδ’ ἕστηκεν ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος,
ἕστηκεν: Od. 24:308: νηῦς δέ μοι ἥδ’ ἕστηκεν ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος.
ἑστήκῃ: Il. 17:435: ἀνέρος ἑστήκῃ τεθνηότος ἠὲ γυναικός,
ἑστήκῃ: Od. 22:469: ἕρκει ἐνιπλήξωσι, τό θ’ ἑστήκῃ ἐνὶ θάμνῳ,
ἔστην: Od. 10:97: ἔστην δὲ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθών·
ἔστην: Od. 10:148: ἔστην δὲ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθών,
ἔστην: Od. 10:310: ἔστην δ’ εἰνὶ θύρῃσι θεᾶς καλλιπλοκάμοιο·
ἐστήρικτο: Il. 16:111: ἀμπνεῦσαι· πάντῃ δὲ κακὸν κακῷ ἐστήρικτο.
ἐστήριξε: Il. 4:443: οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει·
ἔστης: Il. 20:179: ἔστης; ἦ σέ γε θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγει
ἔστησαν: Il. 1:448: ἑξείης ἔστησαν ἐΰδμητον περὶ βωμόν,
ἔστησαν: Il. 11:592: πλησίοι ἔστησαν σάκε’ ὤμοισι κλίναντες
ἔστησαν: Il. 13:488: πλησίοι ἔστησαν, σάκε’ ὤμοισι κλίναντες.
ἔστησαν: Od. 10:391: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἔστησαν ἐναντίοι, ἡ δὲ δι’ αὐτῶν
ἔστησαν: Od. 14:420: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἔστησαν ἐπ’ ἐσχάρῃ· οὐδὲ συβώτης
ἔστησαν: Od. 24:58: ἀμφὶ δέ σ’ ἔστησαν κοῦραι ἁλίοιο γέροντος
ἔστησε: Il. 5:368: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
ἔστησε: Il. 5:775: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἔστησε: Il. 8:49: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
ἔστησε: Il. 13:34: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε Ποσειδάων ἐνοσίχθων
ἔστησε: Il. 15:126: ἔγχος δ’ ἔστησε στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ἑλοῦσα
ἔστησε: Od. 1:127: ἔγχος μέν ῥ’ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρὴν
ἔστησε: Od. 12:405: δὴ τότε κυανέην νεφέλην ἔστησε Κρονίων
ἔστησε: Od. 14:303: δὴ τότε κυανέην νεφέλην ἔστησε Κρονίων
ἔστησε: Od. 17:29: ἔγχος μέν ῥ’ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρήν,
ἔστησεν: Il. 5:523: νηνεμίης ἔστησεν ἐπ’ ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν
ἔστησεν: Il. 23:852: ἱστὸν δ’ ἔστησεν νηὸς κυανοπρῴροιο
ἔστησεν: Od. 9:248: ἥμισυ δ’ αὖτ’ ἔστησεν ἐν ἄγγεσιν, ὄφρα οἱ εἴη
ἔστητε: Il. 4:243: τίφθ’ οὕτως ἔστητε τεθηπότες ἠΰτε νεβροί,
ἔστητε: Il. 4:246: ὣς ὑμεῖς ἔστητε τεθηπότες οὐδὲ μάχεσθε.
ἕστηχ’: Il. 4:263: ἕστηχ’, ὥς περ ἐμοί, πιέειν ὅτε θυμὸς ἀνώγοι.
ἐστὶ: Il. 1:107: αἰεί τοι τὰ κάκ’ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι,
ἐστι: Il. 1:114: κουριδίης ἀλόχου, ἐπεὶ οὔ ἑθέν ἐστι χερείων,
ἐστι: Il. 1:229: ἦ πολὺ λώϊόν ἐστι κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
ἐστι: Il. 1:300: τῶν δ’ ἄλλων ἅ μοί ἐστι θοῇ παρὰ νηῒ μελαίνῃ
ἐστί: Il. 1:388: ἠπείλησεν μῦθον ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστί·
ἐστί: Il. 2:73: πρῶτα δ’ ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι, ἣ θέμις ἐστί,
ἐστὶ: Il. 2:118: ἠδ’ ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον.
ἐστὶ: Il. 2:119: αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ’ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι
ἐστὶ: Il. 2:196: θυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διοτρεφέων βασιλήων,
ἐστι: Il. 2:197: τιμὴ δ’ ἐκ Διός ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ μητίετα Ζεύς.
ἐστι: Il. 2:295: ἡμῖν δ’ εἴνατός ἐστι περιτροπέων ἐνιαυτὸς
Ἔστι: Il. 2:811: Ἔστι δέ τις προπάροιθε πόλιος αἰπεῖα κολώνη
ἐστὶ: Il. 2:857: τηλόθεν ἐξ Ἀλύβης, ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη.
ἔστι: Il. 3:45: εἶδος ἔπ’, ἀλλ’ οὐκ ἔστι βίη φρεσὶν οὐδέ τις ἀλκή.
ἐστί: Il. 3:63: ὣς σοὶ ἐνὶ στήθεσσιν ἀτάρβητος νόος ἐστί·
ἐστὶ: Il. 3:65: οὔ τοι ἀπόβλητ’ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα
ἐστί: Il. 3:192: εἴπ’ ἄγε μοι καὶ τόνδε φίλον τέκος ὅς τις ὅδ’ ἐστί·
ἐστὶ: Il. 3:229: οὗτος δ’ Αἴας ἐστὶ πελώριος ἕρκος Ἀχαιῶν·
ἐστὶ: Il. 4:323: βουλῇ καὶ μύθοισι· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων.
ἐστι: Il. 5:177: εἰ μή τις θεός ἐστι κοτεσσάμενος Τρώεσσιν
ἐστι: Il. 5:191: ἔμπης δ’ οὐκ ἐδάμασσα· θεός νύ τίς ἐστι κοτήεις.
ἐστί: Il. 5:360: ὄφρ’ ἐς Ὄλυμπον ἵκωμαι ἵν’ ἀθανάτων ἕδος ἐστί.
ἐστι: Il. 5:410: τὼ νῦν Τυδεΐδης, εἰ καὶ μάλα καρτερός ἐστι,
ἔστι: Il. 6:152: ἔστι πόλις Ἐφύρη μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο,
ἔστι: Il. 6:267: ἅζομαι· οὐδέ πῃ ἔστι κελαινεφέϊ Κρονίωνι
ἔστι: Il. 6:413: ἀλλ’ ἄχε’· οὐδέ μοι ἔστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ.
ἐστι: Il. 6:434: ἀμβατός ἐστι πόλις καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος.
ἐστὶ: Il. 7:117: εἴ περ ἀδειής τ’ ἐστὶ καὶ εἰ μόθου ἔστ’ ἀκόρητος,
ἔστι: Il. 7:239: ἀζαλέην, τό μοι ἔστι ταλαύρινον πολεμίζειν·
ἐστι: Il. 7:446: Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά τίς ἐστι βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν
ἐστι: Il. 8:14: τῆλε μάλ’, ἧχι βάθιστον ὑπὸ χθονός ἐστι βέρεθρον,
ἐστι: Il. 8:144: οὐδὲ μάλ’ ἴφθιμος, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστι.
ἐστι: Il. 8:326: αὐχένα τε στῆθός τε, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστι,
ἐστι: Il. 8:477: ὣς γὰρ θέσφατόν ἐστι· σέθεν δ’ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω
ἐστὶ: Il. 9:25: ἠδ’ ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον.
ἐστὶ: Il. 9:39: ἀλκὴν δ’ οὔ τοι δῶκεν, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
ἔστι: Il. 9:364: ἔστι δέ μοι μάλα πολλά, τὰ κάλλιπον ἐνθάδε ἔῤῥων·
ἔστι: Il. 9:380: ὅσσά τέ οἱ νῦν ἔστι, καὶ εἴ ποθεν ἄλλα γένοιτο,
ἐστὶ: Il. 9:422: ἀγγελίην ἀπόφασθε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων·
ἐστὶ: Il. 9:695: μυρία δῶρα διδούς· ὃ δ’ ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἄλλως·
ἐστὶ: Il. 9:702: σίτου καὶ οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή·
ἔστι: Il. 10:378: ζωγρεῖτ’, αὐτὰρ ἐγὼν ἐμὲ λύσομαι· ἔστι γὰρ ἔνδον
ἐστι: Il. 11:366: εἴ πού τις καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάῤῥοθός ἐστι.
ἐστὶ: Il. 11:647: οὐχ ἕδος ἐστὶ γεραιὲ διοτρεφές, οὐδέ με πείσεις.
ἔστι: Il. 11:710: ἔστι δέ τις Θρυόεσσα πόλις αἰπεῖα κολώνη
ἔστι: Il. 11:721: ἔστι δέ τις ποταμὸς Μινυήϊος εἰς ἅλα βάλλων
ἔστι: Il. 12:327: μυρίαι, ἃς οὐκ ἔστι φυγεῖν βροτὸν οὐδ’ ὑπαλύξαι,
ἐστι: Il. 12:410: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι
Ἔστι: Il. 13:32: Ἔστι δέ τι σπέος εὐρὺ βαθείης βένθεσι λίμνης
ἐστὶ: Il. 13:70: οὐδ’ ὅ γε Κάλχας ἐστὶ θεοπρόπος οἰωνιστής·
ἔστι: Il. 13:114: ἡμέας γ’ οὔ πως ἔστι μεθιέμεναι πολέμοιο.
ἔστι: Il. 13:264: τώ μοι δούρατά τ’ ἔστι καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι
ἐστι: Il. 13:483: ὃς μάλα καρτερός ἐστι μάχῃ ἔνι φῶτας ἐναίρειν·
ἐστὶ: Il. 13:484: καὶ δ’ ἔχει ἥβης ἄνθος, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
ἐστὶ: Il. 13:636: πάντων μὲν κόρος ἐστὶ καὶ ὕπνου καὶ φιλότητος
ἔστι: Il. 13:787: πὰρ δύναμιν δ’ οὐκ ἔστι καὶ ἐσσύμενον πολεμίζειν.
ἐστὶ: Il. 14:63: δύμεναι· οὐ γάρ πως βεβλημένον ἐστὶ μάχεσθαι.
ἔστι: Il. 14:312: Ἥρη κεῖσε μὲν ἔστι καὶ ὕστερον ὁρμηθῆναι,
ἐστὶ: Il. 14:385: εἴκελον ἀστεροπῇ· τῷ δ’ οὐ θέμις ἐστὶ μιγῆναι
ἐστί: Il. 15:129: οὔατ’ ἀκουέμεν ἐστί, νόος δ’ ἀπόλωλε καὶ αἰδώς.
ἐστι: Il. 15:737: οὐ μέν τι σχεδόν ἐστι πόλις πύργοις ἀραρυῖα,
ἐστι: Il. 16:163: στήθεσιν ἄτρομός ἐστι, περιστένεται δέ τε γαστήρ·
ἐστί: Il. 16:450: ἀλλ’ εἴ τοι φίλος ἐστί, τεὸν δ’ ὀλοφύρεται ἦτορ,
ἐστὶ: Il. 16:457: τύμβῳ τε στήλῃ τε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
ἐστὶ: Il. 16:675: τύμβῳ τε στήλῃ τε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
ἐστι: Il. 17:168: οὐδ’ ἰθὺς μαχέσασθαι, ἐπεὶ σέο φέρτερός ἐστι.
ἐστι: Il. 17:252: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι διασκοπιᾶσθαι ἕκαστον
ἐστι: Il. 17:629: ὢ πόποι ἤδη μέν κε καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστι
ἐστι: Il. 18:128: ναὶ δὴ ταῦτά γε τέκνον ἐτήτυμον οὐ κακόν ἐστι
ἐστὶ: Il. 18:363: ὅς περ θνητός τ’ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδε·
ἐστὶ: Il. 18:419: τῇς ἐν μὲν νόος ἐστὶ μετὰ φρεσίν, ἐν δὲ καὶ αὐδὴ
ἐστι: Il. 18:489: οἴη δ’ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο.
ἐστὶ: Il. 19:161: σίτου καὶ οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή.
ἔστι: Il. 19:225: γαστέρι δ’ οὔ πως ἔστι νέκυν πενθῆσαι Ἀχαιούς·
ἐστι: Il. 19:417: μόρσιμόν ἐστι θεῷ τε καὶ ἀνέρι ἶφι δαμῆναι.
ἔστι: Il. 20:246: ἔστι γὰρ ἀμφοτέροισιν ὀνείδεα μυθήσασθαι
ἐστὶ: Il. 20:248: στρεπτὴ δὲ γλῶσσ’ ἐστὶ βροτῶν, πολέες δ’ ἔνι μῦθοι
ἐστὶ: Il. 20:265: ὡς οὐ ῥηΐδι’ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα
ἐστι: Il. 20:356: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι
ἐστι: Il. 20:453: εἴ πού τις καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάῤῥοθός ἐστι.
ἔστι: Il. 21:193: χραισμεῖν· ἀλλ’ οὐκ ἔστι Διὶ Κρονίωνι μάχεσθαι,
ἐστι: Il. 21:485: ἤτοι βέλτερόν ἐστι κατ’ οὔρεα θῆρας ἐναίρειν
ἐστί: Il. 22:30: λαμπρότατος μὲν ὅ γ’ ἐστί, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται,
ἐστι: Il. 22:40: Πηλεΐωνι δαμείς, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστι
ἔστι: Il. 22:50: χαλκοῦ τε χρυσοῦ τ’ ἀπολυσόμεθ’, ἔστι γὰρ ἔνδον·
ἔστι: Il. 22:219: οὔ οἱ νῦν ἔτι γ’ ἔστι πεφυγμένον ἄμμε γενέσθαι,
ἔστι: Il. 22:262: ὡς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὅρκια πιστά,
ἐστὶ: Il. 23:9: Πάτροκλον κλαίωμεν· ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
ἐστὶ: Il. 23:44: οὐ θέμις ἐστὶ λοετρὰ καρήατος ἆσσον ἱκέσθαι
ἐστι: Il. 23:103: ὢ πόποι ἦ ῥά τίς ἐστι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι
ἔστι: Il. 23:157: πείσονται μύθοισι, γόοιο μὲν ἔστι καὶ ἆσαι,
ἐστι: Il. 23:160: κήδεός ἐστι νέκυς· παρὰ δ’ οἵ τ’ ἀγοὶ ἄμμι μενόντων.
ἔστι: Il. 23:549: ἔστί τοι ἐν κλισίῃ χρυσὸς πολύς, ἔστι δὲ χαλκὸς
ἔστί: Il. 23:549: ἔστί τοι ἐν κλισίῃ χρυσὸς πολύς, ἔστι δὲ χαλκὸς
ἐστί: Il. 23:581: Ἀντίλοχ’ εἰ δ’ ἄγε δεῦρο διοτρεφές, ἣ θέμις ἐστί,
ἐστι: Il. 23:761: στήθεός ἐστι κανών, ὅν τ’ εὖ μάλα χερσὶ τανύσσῃ
ἐστι: Il. 24:59: αὐτὰρ Ἀχιλλεύς ἐστι θεᾶς γόνος, ἣν ἐγὼ αὐτὴ
ἔστι: Il. 24:71: ἀλλ’ ἤτοι κλέψαι μὲν ἐάσομεν, οὐδέ πῃ ἔστι,
ἐστὶ: Il. 24:293: φίλτατος οἰωνῶν, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον,
ἐστὶ: Il. 24:311: φίλτατος οἰωνῶν, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον,
ἐστὶ: Il. 24:373: οὕτω πῃ τάδε γ’ ἐστὶ φίλον τέκος ὡς ἀγορεύεις.
ἐστι: Il. 24:397: Μυρμιδόνων δ’ ἔξειμι, πατὴρ δέ μοί ἐστι Πολύκτωρ.
ἐστί: Il. 24:398: ἀφνειὸς μὲν ὅ γ’ ἐστί, γέρων δὲ δὴ ὡς σύ περ ὧδε,
ἐστί: Il. 24:652: βουλὰς βουλεύουσι παρήμενοι, ἣ θέμις ἐστί·
ἐστι: Od. 1:50: νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, ὅθι τ’ ὀμφαλός ἐστι θαλάσσης,
ἐστὶ: Od. 1:66: ὃς περὶ μὲν νόον ἐστὶ βροτῶν, περὶ δ’ ἱρὰ θεοῖσιν
ἐστὶ: Od. 1:70: ἀντίθεον Πολύφημον, ὅου κράτος ἐστὶ μέγιστον
ἐστί: Od. 1:371: τοιοῦδ’ οἷος ὅδ’ ἐστί, θεοῖσ’ ἐναλίγκιος αὐδήν.
ἐστί: Od. 1:417: ξεῖνος δ’ οὗτος ἐμὸς πατρώϊος ἐκ Τάφου ἐστί,
ἔστι: Od. 2:130: “Ἀντίνο’, οὔ πως ἔστι δόμων ἀέκουσαν ἀπῶσαι
ἐστί: Od. 3:20: ψεῦδος δ’ οὐκ ἐρέει· μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστί.”
ἐστί: Od. 3:45: αὐτὰρ ἐπὴν σπείσῃς τε καὶ εὔξεαι, ἣ θέμις ἐστί,
ἐστι: Od. 3:69: “νῦν δὴ κάλλιόν ἐστι μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
ἐστί: Od. 3:187: πεύθομαι, ἣ θέμις ἐστί, δαήσεαι, οὐδέ σε κεύσω.
ἔστι: Od. 3:293: ἔστι δέ τις λισσὴ αἰπεῖά τε εἰς ἅλα πέτρη
ἐστί: Od. 4:158: ἀλλὰ σαόφρων ἐστί, νεμεσσᾶται δ’ ἐνὶ θυμῷ
ἔστι: Od. 4:193: καὶ νῦν, εἴ τί που ἔστι, πίθοιό μοι· οὐ γὰρ ἐγώ γε
ἔστι: Od. 4:354: νῆσος ἔπειτά τις ἔστι πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ
ἐστὶ: Od. 4:397: ἀργαλέος γάρ τ’ ἐστὶ θεὸς βροτῷ ἀνδρὶ δαμῆναι.
ἐστι: Od. 4:561: σοὶ δ’ οὐ θέσφατόν ἐστι, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε,
ἐστι: Od. 4:614: δώσω, ὃ κάλλιστον καὶ τιμηέστατόν ἐστι.
ἐστὶ: Od. 4:691: ἐν δήμῳ; ἥ τ’ ἐστὶ δίκη θείων βασιλήων·
ἐστι: Od. 4:695: φαίνεται, οὐδέ τίς ἐστι χάρις μετόπισθ’ εὐεργέων.”
ἐστι: Od. 4:806: κλαίειν οὐδ’ ἀκάχησθαι, ἐπεί ῥ’ ἔτι νόστιμός ἐστι
ἐστι: Od. 4:807: σὸς πάϊς· οὐ μὲν γάρ τι θεοῖσ’ ἀλιτήμενός ἐστι.”
ἔστι: Od. 4:844: ἔστι δέ τις νῆσος μέσσῃ ἁλὶ πετρήεσσα,
ἐστὶ: Od. 5:4: Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, οὗ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
ἐστὶ: Od. 5:41: ὣς γάρ οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἔστι: Od. 5:103: ἀλλὰ μάλ’ οὔ πως ἔστι Διὸς νόον αἰγιόχοιο
ἐστὶ: Od. 5:114: ἀλλ’ ἔτι οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἔστι: Od. 5:137: ἀλλ’ ἐπεὶ οὔ πως ἔστι Διὸς νόον αἰγιόχοιο
ἐστι: Od. 5:218: ἡ μὲν γὰρ βροτός ἐστι, σὺ δ’ ἀθάνατος καὶ ἀγήρως.
ἐστι: Od. 5:275: οἴη δ’ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο·
ἔστι: Od. 5:413: ἀγχιβαθὴς δὲ θάλασσα, καὶ οὔ πως ἔστι πόδεσσι
ἐστὶ: Od. 5:447: αἰδοῖος μέν τ’ ἐστὶ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
ἐστὶ: Od. 6:35: πάντων Φαιήκων, ὅθι τοι γένος ἐστὶ καὶ αὐτῇ.
ἐστὶ: Od. 6:121: ἦε φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής;
ἐστί: Od. 6:300: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτ’ ἐστί, καὶ ἂν πάϊς ἡγήσαιτο
ἐστί: Od. 7:194: χαίρων καρπαλίμως, εἰ καὶ μάλα τηλόθεν ἐστί,
ἐστι: Od. 8:99: φόρμιγγός θ’, ἣ δαιτὶ συνήορός ἐστι θαλείῃ·
ἐστι: Od. 8:134: οἶδέ τε καὶ δεδάηκε· φυήν γε μὲν οὐ κακός ἐστι,
ἐστί: Od. 8:208: ξεῖνος γάρ μοι ὅδ’ ἐστί· τίς ἂν φιλέοντι μάχοιτο;
ἐστί: Od. 8:558: οὐδέ τι πηδάλι’ ἐστί, τά τ’ ἄλλαι νῆες ἔχουσιν·
ἐστὶ: Od. 8:576: οἵ τε φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής.
ἐστί: Od. 9:4: τοιοῦδ’, οἷος ὅδ’ ἐστί, θεοῖσ’ ἐναλίγκιος αὐδήν.
ἐστὶ: Od. 9:176: ἦε φιλόξεινοι, καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής.”
ἐστί: Od. 9:264: τοῦ δὴ νῦν γε μέγιστον ὑπουράνιον κλέος ἐστί·
ἔστι: Od. 9:411: νοῦσόν γ’ οὔ πως ἔστι Διὸς μεγάλου ἀλέασθαι,
ἐστὶ: Od. 9:532: ἀλλ’ εἴ οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἐστὶ: Od. 10:73: οὐ γάρ μοι θέμις ἐστὶ κομιζέμεν οὐδ’ ἀποπέμπειν
ἐστι: Od. 10:473: εἴ τοι θέσφατόν ἐστι σαωθῆναι καὶ ἱκέσθαι
ἐστι: Od. 11:74: ἀλλά με κακκῆαι σὺν τεύχεσιν, ἅσσα μοί ἐστι,
ἔστι: Od. 11:158: Ὠκεανὸς μὲν πρῶτα, τὸν οὔ πως ἔστι περῆσαι
ἐστὶ: Od. 11:218: ἀλλ’ αὕτη δίκη ἐστὶ βροτῶν, ὅτε τίς κε θάνῃσιν.
ἐστι: Od. 12:79: πέτρη γὰρ λίς ἐστι, περιξέστῃ ἐϊκυῖα.
ἐστὶ: Od. 12:80: μέσσῳ δ’ ἐν σκοπέλῳ ἐστὶ σπέος ἠεροειδές,
ἐστι: Od. 12:103: τῷ δ’ ἐν ἐρινεός ἐστι μέγας, φύλλοισι τεθηλώς·
ἐστι: Od. 12:118: ἡ δέ τοι οὐ θνητή, ἀλλ’ ἀθάνατον κακόν ἐστι,
ἐστι: Od. 13:96: Φόρκυνος δέ τίς ἐστι λιμήν, ἁλίοιο γέροντος,
ἐστὶ: Od. 13:144: οὔ τι τίει, σοὶ δ’ ἐστὶ καὶ ἐξοπίσω τίσις αἰεί.
ἐστὶ: Od. 13:202: ἦε φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής;
ἔστι: Od. 13:246: αἰγίβοτος δ’ ἀγαθὴ καὶ βούβοτος· ἔστι μὲν ὕλη
ἐστὶ: Od. 13:335: σοὶ δ’ οὔ πω φίλον ἐστὶ δαήμεναι οὐδὲ πυθέσθαι,
ἐστὶ: Od. 13:345: Φόρκυνος μὲν ὅδ’ ἐστὶ λιμήν, ἁλίοιο γέροντος,
ἐστὶ: Od. 14:130: ἣ θέμις ἐστὶ γυναικός, ἐπὴν πόσις ἄλλοθ’ ὄληται.
ἐστὶ: Od. 14:378: ἀλλ’ ἐμοὶ οὐ φίλον ἐστὶ μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι,
ἐστι: Od. 15:114: δώσω ὃ κάλλιστον καὶ τιμηέστατόν ἐστι.
ἔστι: Od. 15:343: πλαγκτοσύνης δ’ οὐκ ἔστι κακώτερον ἄλλο βροτοῖσιν·
ἔστι: Od. 15:392: ἥμενος. αἵδε δὲ νύκτες ἀθέσφατοι· ἔστι μὲν εὕδειν,
ἔστι: Od. 15:393: ἔστι δὲ τερπομένοισιν ἀκουέμεν· οὐδέ τί σε χρή,
ἔστι: Od. 15:533: ὑμετέρου δ’ οὐκ ἔστι γένευς βασιλεύτερον ἄλλο
ἐστὶ: Od. 16:252: καί σφιν ἅμ’ ἐστὶ Μέδων κῆρυξ καὶ θεῖος ἀοιδὸς
ἐστι: Od. 16:401: Τηλέμαχον· δεινὸν δὲ γένος βασιλήϊόν ἐστι
ἐστι: Od. 17:18: πτωχῷ βέλτερόν ἐστι κατὰ πτόλιν ἠὲ κατ’ ἀγροὺς
ἐστί: Od. 17:195: δὸς δέ μοι, εἴ ποθί τοι ῥόπαλον τετμημένον ἐστί,
ἐστὶ: Od. 17:265: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτ’ ἐστὶ καὶ ἐν πολλοῖσιν ἰδέσθαι.
ἐστὶ: Od. 17:470: οὐ μὰν οὔτ’ ἄχος ἐστὶ μετὰ φρεσὶν οὔτε τι πένθος,
ἐστι: Od. 17:484: οὐλόμεν’, εἰ δή πού τις ἐπουράνιος θεός ἐστι·
ἔστι: Od. 18:52: “ὦ φίλοι, οὔ πως ἔστι νεωτέρῳ ἀνδρὶ μάχεσθαι
ἐστὶ: Od. 19:43: αὕτη τοι δίκη ἐστὶ θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν.
ἔστι: Od. 19:172: Κρήτη τις γαῖ’ ἔστι μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
ἐστὶ: Od. 19:300: ὣς ὁ μὲν οὕτως ἐστὶ σόος καὶ ἐλεύσεται ἤδη
ἐστι: Od. 19:346: εἰ μή τις γρηῦς ἐστι παλαιή, κεδνὰ ἰδυῖα,
ἔστι: Od. 19:353: ἔστι δέ μοι γρηῢς πυκινὰ φρεσὶ μήδε’ ἔχουσα,
ἐστὶ: Od. 19:359: ἤδη τοιόσδ’ ἐστὶ πόδας τοιόσδε τε χεῖρας·
ἐστι: Od. 19:404: παιδὸς παιδὶ φίλῳ· πολυάρητος δέ τοί ἐστι.”
ἐστὶ: Od. 19:532: νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγας ἐστὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνει,
ἐστί: Od. 20:34: οἶκος μέν τοι ὅδ’ ἐστί, γυνὴ δέ τοι ἥδ’ ἐνὶ οἴκῳ
ἐστὶ: Od. 20:46: ὅς περ θνητός τ’ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδεν·
ἐστί: Od. 20:114: οὐδέ ποθι νέφος ἐστί· τέρας νύ τεῳ τόδε φαίνεις.
ἔστι: Od. 21:107: οἵη νῦν οὐκ ἔστι γυνὴ κατ’ Ἀχαιΐδα γαῖαν,
ἐστι: Od. 21:154: θυμοῦ καὶ ψυχῆς, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστι
ἐστὶ: Od. 22:62: ὅσσα τε νῦν ὔμμ’ ἐστὶ καὶ εἴ ποθεν ἄλλ’ ἐπιθεῖτε,
ἐστὶ: Od. 22:158: καὶ φράσαι, ἤ τις ἄρ’ ἐστὶ γυναικῶν, ἣ τάδε ῥέζει,
ἐστι: Od. 22:220: κτήμαθ’ ὁπόσσα τοί ἐστι, τά τ’ ἔνδοθι καὶ τὰ θύρηφι,
ἔστι: Od. 22:319: κείσομαι, ὡς οὐκ ἔστι χάρις μετόπισθ’ εὐεργέων.”
ἐστὶ: Od. 23:103: σοὶ δ’ αἰεὶ κραδίη στερεωτέρη ἐστὶ λίθοιο.”
ἔστι: Od. 23:109: γνωσόμεθ’ ἀλλήλω καὶ λώϊον· ἔστι γὰρ ἥμιν
ἐστι: Od. 23:203: ἤ μοι ἔτ’ ἔμπεδόν ἐστι, γύναι, λέχος, ἦέ τις ἤδη
ἐστὶ: Od. 23:262: πεύσομαι, αὐτίκα δ’ ἐστὶ δαήμεναι οὔ τι χέρειον.”
ἐστι: Od. 23:355: κτήματα μέν, τά μοί ἐστι, κομιζέμεν ἐν μεγάροισι,
ἐστὶ: Od. 24:190: κατθέμενοι γοάοιεν· ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.”
ἐστὶ: Od. 24:255: εὑδέμεναι μαλακῶς· ἡ γὰρ δίκη ἐστὶ γερόντων.
ἐστὶ: Od. 24:296: ὀφθαλμοὺς καθελοῦσα· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
ἐστὶ: Od. 24:433: λώβη γὰρ τάδε γ’ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι,
ἐστιν: Il. 1:63: ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν,
ἐστιν: Il. 1:169: νῦν δ’ εἶμι Φθίην δ’, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστιν
ἐστιν: Il. 1:281: ἀλλ’ ὅ γε φέρτερός ἐστιν ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει.
ἐστὶν: Il. 1:541: αἰεί τοι φίλον ἐστὶν ἐμεῦ ἀπὸ νόσφιν ἐόντα
ἐστὶν: Il. 1:564: εἰ δ’ οὕτω τοῦτ’ ἐστὶν ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι·
ἐστιν: Il. 1:581: ἐξ ἑδέων στυφελίξαι· ὃ γὰρ πολὺ φέρτατός ἐστιν.
ἐστὶν: Il. 2:291: ἦ μὴν καὶ πόνος ἐστὶν ἀνιηθέντα νέεσθαι·
ἐστιν: Il. 2:755: ὅρκου γὰρ δεινοῦ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ.
ἐστιν: Il. 3:60: αἰεί τοι κραδίη πέλεκυς ὥς ἐστιν ἀτειρὴς
ἐστὶν: Il. 3:167: ὅς τις ὅδ’ ἐστὶν Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε.
ἐστιν: Il. 3:242: αἴσχεα δειδιότες καὶ ὀνείδεα πόλλ’ ἅ μοί ἐστιν.
ἐστίν: Il. 3:309: ὁπποτέρῳ θανάτοιο τέλος πεπρωμένον ἐστίν.
ἐστιν: Il. 5:183: ἵππους τ’ εἰσορόων· σάφα δ’ οὐκ οἶδ’ εἰ θεός ἐστιν.
ἐστιν: Il. 5:254: οὐδὲ καταπτώσσειν· ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν·
ἐστιν: Il. 5:378: Αἰνείαν, ὃς ἐμοὶ πάντων πολὺ φίλτατός ἐστιν.
ἐστὶν: Il. 5:892: μητρός τοι μένος ἐστὶν ἀάσχετον οὐκ ἐπιεικτὸν
ἔστιν: Il. 6:272: ἔστιν ἐνὶ μεγάρῳ καί τοι πολὺ φίλτατος αὐτῇ,
ἐστιν: Il. 7:401: μήθ’ Ἑλένην· γνωτὸν δὲ καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστιν
ἐστιν: Il. 8:84: κρανίῳ ἐμπεφύασι, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστιν.
ἐστιν: Il. 8:211: ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστιν.
ἐστίν: Il. 8:456: ἂψ ἐς Ὄλυμπον ἵκεσθον, ἵν’ ἀθανάτων ἕδος ἐστίν.
ἐστὶν: Il. 9:33: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἀγορῇ· σὺ δὲ μή τι χολωθῇς.
ἐστιν: Il. 9:63: ἀφρήτωρ ἀθέμιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος
ἐστὶν: Il. 9:117: λαῶν ἐστὶν ἀνὴρ ὅν τε Ζεὺς κῆρι φιλήσῃ,
ἐστὶν: Il. 9:276: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤτ’ ἀνδρῶν ἤτε γυναικῶν.
ἐστιν: Il. 9:392: ὅς τις οἷ τ’ ἐπέοικε καὶ ὃς βασιλεύτερός ἐστιν.
ἐστιν: Il. 10:239: ἐς γενεὴν ὁρόων, μηδ’ εἰ βασιλεύτερός ἐστιν.
ἐστίν: Il. 11:778: ξείνιά τ’ εὖ παρέθηκεν, ἅ τε ξείνοις θέμις ἐστίν.
ἐστιν: Il. 11:785: τέκνον ἐμὸν γενεῇ μὲν ὑπέρτερός ἐστιν Ἀχιλλεύς,
ἐστιν: Il. 11:792: παρειπών; ἀγαθὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου.
ἔστιν: Il. 12:65: ἔνθ’ οὔ πως ἔστιν καταβήμεναι οὐδὲ μάχεσθαι
ἐστιν: Il. 13:111: ἀλλ’ εἰ δὴ καὶ πάμπαν ἐτήτυμον αἴτιός ἐστιν
ἐστιν: Il. 13:268: πόλλ’ ἔναρα Τρώων· ἀλλ’ οὐ σχεδόν ἐστιν ἑλέσθαι.
ἐστιν: Il. 13:316: Ἕκτορα Πριαμίδην, καὶ εἰ μάλα καρτερός ἐστιν.
ἔστιν: Il. 13:325: ἔν γ’ αὐτοσταδίῃ· ποσὶ δ’ οὔ πως ἔστιν ἐρίζειν.
ἐστίν: Il. 14:196: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
ἔστιν: Il. 14:337: ἔστιν τοι θάλαμος, τόν τοι φίλος υἱὸς ἔτευξεν
ἐστιν: Il. 15:404: παρειπών; ἀγαθὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου.
ἔστιν: Il. 15:556: ἀλλ’ ἕπευ· οὐ γὰρ ἔτ’ ἔστιν ἀποσταδὸν Ἀργείοισι
ἐστὶν: Il. 16:35: πέτραι τ’ ἠλίβατοι, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής.
ἐστιν: Il. 16:55: αἰνὸν ἄχος τό μοί ἐστιν, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῷ.
ἐστιν: Il. 17:201: ἆ δείλ’ οὐδέ τί τοι θάνατος καταθύμιός ἐστιν
ἐστιν: Il. 17:446: οὐ μὲν γάρ τί πού ἐστιν ὀϊζυρώτερον ἀνδρὸς
ἐστιν: Il. 18:302: τῶν τινὰ βέλτερόν ἐστιν ἐπαυρέμεν ἤ περ Ἀχαιούς.
ἐστίν: Il. 18:427: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
ἐστὶν: Il. 19:177: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤ τ’ ἀνδρῶν ἤ τε γυναικῶν·
ἐστὶν: Il. 20:25: ἀμφοτέροισι δ’ ἀρήγεθ’ ὅπῃ νόος ἐστὶν ἑκάστου.
ἐστίν: Il. 20:106: ἐκγεγάμεν, κεῖνος δὲ χερείονος ἐκ θεοῦ ἐστίν·
ἐστιν: Il. 20:391: Γυγαίῃ, ὅθι τοι τέμενος πατρώϊόν ἐστιν
ἐστιν: Il. 21:80: νῦν δὲ λύμην τρὶς τόσσα πορών· ἠὼς δέ μοί ἐστιν
ἐστιν: Il. 21:291: ὡς οὔ τοι ποταμῷ γε δαμήμεναι αἴσιμόν ἐστιν,
ἔστιν: Il. 22:126: οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ’ ἀπὸ πέτρης
ἐστὶν: Il. 23:484: δεύεαι Ἀργείων, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής.
ἐστιν: Il. 23:789: Αἴας μὲν γὰρ ἐμεῖ’ ὀλίγον προγενέστερός ἐστιν,
ἐστιν: Il. 24:334: Ἑρμεία, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε φίλτατόν ἐστιν
ἐστιν: Il. 24:489: τείρουσ’, οὐδέ τίς ἐστιν ἀρὴν καὶ λοιγὸν ἀμῦναι.
ἐστὶν: Il. 24:763: ἦ μέν μοι πόσις ἐστὶν Ἀλέξανδρος θεοειδής,
ἐστὶν: Il. 24:765: ἤδη γὰρ νῦν μοι τόδε εἰκοστὸν ἔτος ἐστὶν
ἐστιν: Od. 1:205: φράσσεται ὥς κε νέηται, ἐπεὶ πολυμήχανός ἐστιν.
ἐστίν: Od. 1:226: εἰλαπίνη ἦε γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ’ ἐστίν,
ἐστὶν: Od. 1:370: ἔστω, ἐπεὶ τό γε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ
ἐστιν: Od. 1:387: ποιήσειεν, ὅ τοι γενεῇ πατρώϊόν ἐστιν.”
ἐστὶν: Od. 2:89: ἤδη γὰρ τρίτον ἐστὶν ἔτος, τάχα δ’ εἶσι τέταρτον,
ἐστιν: Od. 2:169: παυέσθων· καὶ γάρ σφιν ἄφαρ τόδε λώϊόν ἐστιν.
ἐστὶν: Od. 2:207: ἐρχόμεθ’, ἃς ἐπιεικὲς ὀπυιέμεν ἐστὶν ἑκάστῳ.”
ἐστιν: Od. 2:284: ὡς δή σφιν σχεδόν ἐστιν ἐπ’ ἤματι πάντας ὀλέσθαι.
ἔστιν: Od. 2:310: “Ἀντίνο’, οὔ πως ἔστιν ὑπερφιάλοισι μεθ’ ὑμῖν
ἐστιν: Od. 3:49: ἀλλὰ νεώτερός ἐστιν, ὁμηλικίη δ’ ἐμοὶ αὐτῷ·
ἐστίν: Od. 3:328: ψεῦδος δ’ οὐκ ἐρέει· μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστίν.”
ἔστιν: Od. 4:616: ἔστιν ἅπας, χρυσῷ δ’ ἐπὶ χείλεα κεκράανται,
ἐστίν: Od. 5:90: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
ἐστὶν: Od. 5:190: καὶ γὰρ ἐμοὶ νόος ἐστὶν ἐναίσιμος, οὐδέ μοι αὐτῇ
ἐστὶν: Od. 5:345: γαίης Φαιήκων, ὅθι τοι μοῖρ’ ἐστὶν ἀλύξαι.
ἐστιν: Od. 6:27: σοὶ δὲ γάμος σχεδόν ἐστιν, ἵνα χρὴ καλὰ μὲν αὐτὴν
ἐστιν: Od. 6:220: χρίσομαι· ἦ γὰρ δηρὸν ἀπὸ χροός ἐστιν ἀλοιφή.
ἐστιν: Od. 6:265: εἰρύαται· πᾶσιν γὰρ ἐπίστιόν ἐστιν ἑκάστῳ.
ἐστὶν: Od. 7:54: Ἀρήτη δ’ ὄνομ’ ἐστὶν ἐπώνυμον, ἐκ δὲ τοκήων
ἔστιν: Od. 7:69: ὣς κείνη περὶ κῆρι τετίμηταί τε καὶ ἔστιν
ἐστίν: Od. 7:320: πατρίδα σὴν καὶ δῶμα, καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστίν,
ἐστὶν: Od. 8:196: ἀμφαφόων, ἐπεὶ οὔ τι μεμιγμένον ἐστὶν ὁμίλῳ,
ἐστὶν: Od. 8:284: ἥ οἱ γαιάων πολὺ φιλτάτη ἐστὶν ἁπασέων.
ἐστιν: Od. 8:549: ὅττι κέ σ’ εἴρωμαι· φάσθαι δέ σε κάλλιόν ἐστιν.
ἐστὶν: Od. 9:3: ἦ τοι μὲν τόδε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ
ἐστιν: Od. 9:136: ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ἵν’ οὐ χρεὼ πείσματός ἐστιν,
ἐστίν: Od. 9:268: δοίης δωτίνην, ἥ τε ξείνων θέμις ἐστίν.
ἐστιν: Od. 9:359: ἀλλὰ τόδ’ ἀμβροσίης καὶ νέκταρός ἐστιν ἀποῤῥώξ.”
ἐστίν: Od. 9:393: φαρμάσσων· τὸ γὰρ αὖτε σιδήρου γε κράτος ἐστίν·
ἐστιν: Od. 10:38: “ὢ πόποι, ὡς ὅδε πᾶσι φίλος καὶ τίμιός ἐστιν
ἐστίν: Od. 10:44: Αἴολος. ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον ἰδώμεθα, ὅττι τάδ’ ἐστίν,
ἐστίν: Od. 10:66: πατρίδα σὴν καὶ δῶμα, καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστίν.”
ἐστιν: Od. 10:90: ἐν στόματι προὔχουσιν, ἀραιὴ δ’ εἴσοδός ἐστιν,
ἐστίν: Od. 10:329: σοὶ δέ τις ἐν στήθεσσιν ἀκήλητος νόος ἐστίν.
ἐστιν: Od. 10:514: Κώκυτός θ’, ὃς δὴ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀποῤῥώξ,
ἐστιν: Od. 11:338: ξεῖνος δ’ αὖτ’ ἐμός ἐστιν, ἕκαστος δ’ ἔμμορε τιμῆς.
ἐστίν: Od. 11:451: καὶ κεῖνος πατέρα προσπτύξεται, ἣ θέμις ἐστίν.
ἐστιν: Od. 12:109: νῆα παρὲξ ἐλάαν, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστιν
ἔστιν: Od. 12:321: ἔστιν, τῶν δὲ βοῶν ἀπεχώμεθα, μή τι πάθωμεν·
ἐστιν: Od. 12:452: σοί τε καὶ ἰφθίμῃ ἀλόχῳ· ἐχθρὸν δέ μοί ἐστιν
ἐστιν: Od. 13:112: ἄνδρες ἐσέρχονται, ἀλλ’ ἀθανάτων ὁδός ἐστιν.
ἐστιν: Od. 13:239: οὕτω νώνυμός ἐστιν· ἴσασι δέ μιν μάλα πολλοί,
ἐστιν: Od. 13:242: ἦ τοι μὲν τρηχεῖα καὶ οὐχ ἱππήλατός ἐστιν
ἐστιν: Od. 13:351: τοῦτο δὲ Νήριτόν ἐστιν ὄρος καταειμένον ὕλῃ.”
ἐστίν: Od. 14:59: γίνεται ἡμετέρη· ἡ γὰρ δμώων δίκη ἐστίν,
ἔστιν: Od. 15:49: “Τηλέμαχ’, οὔ πως ἔστιν, ἐπειγομένους περ ὁδοῖο,
ἔστιν: Od. 15:116: ἔστιν ἅπας, χρυσῷ δ’ ἐπὶ χείλεα κεκράανται,
ἐστιν: Od. 15:267: ἐξ Ἰθάκης γένος εἰμί, πατὴρ δέ μοί ἐστιν Ὀδυσσεύς,
ἐστιν: Od. 15:374: ἐκ δ’ ἄρα δεσποίνης οὐ μείλιχόν ἐστιν ἀκοῦσαι
ἐστίν: Od. 16:91: “ὦ φίλ’, ἐπεί θήν μοι καὶ ἀμείψασθαι θέμις ἐστίν,
ἐστιν: Od. 16:445: τῶ μοι Τηλέμαχος πάντων πολὺ φίλτατός ἐστιν
ἐστίν: Od. 16:471: ἤδη ὑπὲρ πόλιος, ὅθι Ἕρμαιος λόφος ἐστίν,
ἔστιν: Od. 17:12: πύρνον καὶ κοτύλην· ἐμὲ δ’ οὔ πως ἔστιν ἅπαντας
ἔστιν: Od. 17:159: ἔστιν, ἀτὰρ μνηστῆρσι κακὸν πάντεσσι φυτεύει,
ἐστίν: Od. 17:266: ἐξ ἑτέρων ἕτερ’ ἐστίν, ἐπήσκηται δέ οἱ αὐλὴ
ἔστιν: Od. 17:286: γαστέρα δ’ οὔ πως ἔστιν ἀποκρύψαι μεμαυῖαν,
ἐστίν: Od. 17:307: καλὸς μὲν δέμας ἐστίν, ἀτὰρ τόδε γ’ οὐ σάφα οἶδα,
ἐστίν: Od. 17:523: Κρήτῃ ναιετάων, ὅθι Μίνωος γένος ἐστίν.
ἐστὶν: Od. 18:136: τοῖος γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων,
ἐστίν: Od. 18:287: δέξασθ’· οὐ γὰρ καλὸν ἀνήνασθαι δόσιν ἐστίν·
ἐστίν: Od. 18:332: τοιοῦτος νόος ἐστίν, ὃ καὶ μεταμώνια βάζεις.
ἐστὶν: Od. 18:381: ἀλλὰ μάλ’ ὑβρίζεις καί τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής·
ἐστίν: Od. 18:392: τοιοῦτος νόος ἐστίν, ὃ καὶ μεταμώνια βάζεις.
ἐστιν: Od. 19:85: εἰ δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε καὶ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν,
ἐστίν: Od. 19:88: λήθει ἀτασθάλλουσ’, ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐστίν.”
ἐστίν: Od. 19:222: εἰπεῖν· ἤδη γὰρ τόδ’ ἐεικοστὸν ἔτος ἐστίν,
ἔστιν: Od. 19:555: “ὦ γύναι, οὔ πως ἔστιν ὑποκρίνασθαι ὄνειρον
ἔστιν: Od. 19:591: ἀλλ’ οὐ γάρ πως ἔστιν ἀΰπνους ἔμμεναι αἰὲν
ἐστιν: Od. 20:264: πάντων μνηστήρων, ἐπεὶ οὔ τοι δήμιός ἐστιν
ἐστιν: Od. 20:333: νῦν δ’ ἤδη τόδε δῆλον, ὅ τ’ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν.
ἐστὶν: Od. 21:282: χειρῶν καὶ σθένεος πειρήσομαι, ἤ μοι ἔτ’ ἐστὶν
ἔστιν: Od. 21:331: “Εὐρύμαχ’, οὔ πως ἔστιν ἐϋκλεῖας κατὰ δῆμον
ἐστιν: Od. 21:426: δὴν ἔκαμον τανύων· ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν,
ἐστιν: Od. 22:392: ὄφρα ἔπος εἴπωμι, τό μοι καταθύμιόν ἐστιν.”
ἔστιν: Od. 24:263: ἀμφὶ ξείνῳ ἐμῷ, ἤ που ζώει τε καὶ ἔστιν,
ἐστίν: Od. 24:288: πόστον δὴ ἔτος ἐστίν, ὅτε ξείνισσας ἐκεῖνον,
ἐστὶν: Od. 24:306: αὐτὰρ ἐμοί γ’ ὄνομ’ ἐστὶν Ἐπήριτος· ἀλλά με δαίμων
ἐστίν: Od. 24:309: αὐτὰρ Ὀδυσσῆϊ τόδε δὴ πέμπτον ἔτος ἐστίν,
ἔστιχον: Il. 16:258: ἔστιχον, ὄφρ’ ἐν Τρωσὶ μέγα φρονέοντες ὄρουσαν.
ἐστιχόωντο: Il. 2:92: ἠϊόνος προπάροιθε βαθείης ἐστιχόωντο
ἐστιχόωντο: Il. 2:516: τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.
ἐστιχόωντο: Il. 2:602: τῷ δ’ ἐνενήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.
ἐστιχόωντο: Il. 2:680: τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.
ἐστιχόωντο: Il. 2:733: τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.
ἐστιχόωντο: Il. 3:266: ἐς μέσσον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἐστιχόωντο.
ἐστιχόωντο: Il. 3:341: ἐς μέσσον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἐστιχόωντο
ἐστιχόωντο: Il. 4:432: τεύχεα ποικίλ’ ἔλαμπε, τὰ εἱμένοι ἐστιχόωντο.
ἐστιχόωντο: Il. 18:577: χρύσειοι δὲ νομῆες ἅμ’ ἐστιχόωντο βόεσσι
ἕστο: Il. 23:67: καὶ φωνήν, καὶ τοῖα περὶ χροῒ εἵματα ἕστο·
ἕστο: Od. 17:203: σκηπτόμενον· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο.
ἕστο: Od. 17:338: σκηπτόμενος· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο.
ἕστο: Od. 19:218: εἰπέ μοι, ὁπποῖ’ ἄσσα περὶ χροῒ εἵματα ἕστο,
ἕστο: Od. 19:237: οὐκ οἶδ’, ἢ τάδε ἕστο περὶ χροῒ οἴκοθ’ Ὀδυσσεύς,
ἕστο: Od. 22:363: ἕστο βοὸς νεόδαρτον, ἀλύσκων κῆρα μέλαιναν.
ἕστο: Od. 24:158: σκηπτόμενον· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο·
ἕστο: Od. 24:227: λιστρεύοντα φυτόν· ῥυπόωντα δὲ ἕστο χιτῶνα,
ἐστὸν: Il. 1:259: ἀλλὰ πίθεσθ’· ἄμφω δὲ νεωτέρω ἐστὸν ἐμεῖο·
ἐστον: Il. 9:198: οἵ μοι σκυζομένῳ περ Ἀχαιῶν φίλτατοί ἐστον.
ἐστόν: Il. 11:138: εἰ μὲν δὴ Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος υἱέες ἐστόν,
ἐστὸν: Il. 17:444: θνητῷ, ὑμεῖς δ’ ἐστὸν ἀγήρω τ’ ἀθανάτω τε;
ἐστον: Od. 4:61: δείπνου πασσαμένω εἰρησόμεθ’ οἵ τινές ἐστον
ἐστόρεσαν: Od. 4:301: δέμνια δ’ ἐστόρεσαν· ἐκ δὲ ξείνους ἄγε κῆρυξ.
ἐστόρεσεν: Od. 3:158: ἔπλεον, ἐστόρεσεν δὲ θεὸς μεγακήτεα πόντον.
ἐστόρεσεν: Od. 14:50: ἐστόρεσεν δ’ ἐπὶ δέρμα ἰονθάδος ἀγρίου αἰγός,
ἕστορι: Il. 24:272: πέζῃ ἔπι πρώτῃ, ἐπὶ δὲ κρίκον ἕστορι βάλλον,
ἐστρατόωνθ’: Il. 4:378: οἳ δὲ τότ’ ἐστρατόωνθ’ ἱερὰ πρὸς τείχεα Θήβης,
ἐστρατόωντο: Il. 3:187: οἵ ῥα τότ’ ἐστρατόωντο παρ’ ὄχθας Σαγγαρίοιο·
ἔστρεφε: Il. 17:699: Λαοδόκῳ, ὅς οἱ σχεδὸν ἔστρεφε μώνυχας ἵππους.
ἐστρέφετ’: Il. 24:5: ᾕρει πανδαμάτωρ, ἀλλ’ ἐστρέφετ’ ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔστρεφον: Il. 5:505: ἂψ ἐπιμισγομένων· ὑπὸ δ’ ἔστρεφον ἡνιοχῆες.
ἔστρωτο: Il. 10:155: εὗδ’, ὑπὸ δ’ ἔστρωτο ῥινὸν βοὸς ἀγραύλοιο,
ἔστυγον: Od. 10:113: εὗρον ὅσην τ’ ὄρεος κορυφήν, κατὰ δ’ ἔστυγον αὐτήν.
ἐστυφέλιξαν: Il. 16:774: πολλὰ δὲ χερμάδια μεγάλ’ ἀσπίδας ἐστυφέλιξαν
ἐστυφέλιξε: Il. 5:437: τρὶς δέ οἱ ἐστυφέλιξε φαεινὴν ἀσπίδ’ Ἀπόλλων·
ἐστυφέλιξε: Il. 22:496: τὸν δὲ καὶ ἀμφιθαλὴς ἐκ δαιτύος ἐστυφέλιξε
ἐστυφέλιξεν: Od. 17:234: ἰσχίῳ· οὐδέ μιν ἐκτὸς ἀταρπιτοῦ ἐστυφέλιξεν,
ἔστω: Il. 1:144: βήσομεν· εἷς δέ τις ἀρχὸς ἀνὴρ βουληφόρος ἔστω,
ἔστω: Il. 2:204: οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη· εἷς κοίρανος ἔστω,
ἔστω: Il. 7:34: ὧδ’ ἔστω ἑκάεργε· τὰ γὰρ φρονέουσα καὶ αὐτὴ
ἔστω: Il. 7:76: ὧδε δὲ μυθέομαι, Ζεὺς δ’ ἄμμ’ ἐπιμάρτυρος ἔστω·
ἔστω: Il. 8:521: πῦρ μέγα καιόντων· φυλακὴ δέ τις ἔμπεδος ἔστω
ἔστω: Il. 8:523: ὧδ’ ἔστω Τρῶες μεγαλήτορες ὡς ἀγορεύω·
ἔστω: Il. 8:524: μῦθος δ’ ὃς μὲν νῦν ὑγιὴς εἰρημένος ἔστω,
ἔστω: Il. 10:383: θάρσει, μηδέ τί τοι θάνατος καταθύμιος ἔστω.
ἔστω: Il. 16:556: Αἴαντε νῦν σφῶϊν ἀμύνεσθαι φίλον ἔστω,
ἔστω: Il. 19:178: καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ φρεσὶν ἵλαος ἔστω.
ἔστω: Il. 22:244: ἔστω φειδωλή, ἵνα εἴδομεν εἴ κεν Ἀχιλλεὺς
ἔστω: Il. 23:618: τῆ νῦν, καὶ σοὶ τοῦτο γέρον κειμήλιον ἔστω
ἔστω: Od. 1:370: ἔστω, ἐπεὶ τό γε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ
ἔστω: Od. 2:230: μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω
ἔστω: Od. 2:355: εἴκοσι δ’ ἔστω μέτρα μυληφάτου ἀλφίτου ἀκτῆς.
ἔστω: Od. 4:600: δῶρον δ’, ὅττι κέ μοι δώῃς, κειμήλιον ἔστω·
ἔστω: Od. 5:8: μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω
ἔστω: Od. 13:421: “μὴ δή τοι κεῖνός γε λίην ἐνθύμιος ἔστω.
ἔστω: Od. 14:152: ὡς νεῖται Ὀδυσεύς· εὐαγγέλιον δέ μοι ἔστω
ἔστω: Od. 19:409: τῷ δ’ Ὀδυσεὺς ὄνομ’ ἔστω ἐπώνυμον. αὐτὰρ ἐγώ γε,
ἔστω: Od. 24:486: ὡς τὸ πάρος, πλοῦτος δὲ καὶ εἰρήνη ἅλις ἔστω.”
ἔστων: Il. 1:338: καί σφωϊν δὸς ἄγειν· τὼ δ’ αὐτὼ μάρτυροι ἔστων
ἔστων: Od. 1:273: μῦθον πέφραδε πᾶσι, θεοὶ δ’ ἐπὶ μάρτυροι ἔστων.
ἐσύλα: Il. 4:105: αὐτίκ’ ἐσύλα τόξον ἐΰξοον ἰξάλου αἰγὸς
ἐσύλα: Il. 5:164: βῆσε κακῶς ἀέκοντας, ἔπειτα δὲ τεύχε’ ἐσύλα·
ἐσύλα: Il. 6:28: Μηκιστηϊάδης καὶ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα.
ἐσύλα: Il. 11:110: σπερχόμενος δ’ ἀπὸ τοῖιν ἐσύλα τεύχεα καλὰ
ἐσύλα: Il. 15:524: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα.
ἐσύλα: Il. 17:60: Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἐπεὶ κτάνε τεύχε’ ἐσύλα.
ἐσύλα: Il. 22:368: καὶ τό γ’ ἄνευθεν ἔθηχ’, ὃ δ’ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα
ἐσύλευον: Il. 5:48: Τὸν μὲν ἄρ’ Ἰδομενῆος ἐσύλευον θεράποντες·
ἐσφαγμένα: Od. 10:532: μῆλα, τὰ δὴ κατάκειτ’ ἐσφαγμένα νηλέϊ χαλκῷ,
ἐσφαγμένα: Od. 11:45: μῆλα, τὰ δὴ κατέκειτ’ ἐσφαγμένα νηλέϊ χαλκῷ,
ἔσφαζον: Il. 9:463: ἔσφαζον, πολλοὶ δὲ σύες θαλέθοντες ἀλοιφῇ
ἔσφαζον: Od. 9:46: ἔσφαζον παρὰ θῖνα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς.
ἔσφαζον: Od. 23:305: ἔσφαζον, πολλὸς δὲ πίθων ἠφύσσετο οἶνος·
ἔσφαξαν: Il. 1:459: αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
ἔσφαξαν: Il. 2:422: αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
ἔσφαξαν: Od. 12:359: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
ἔσφαξάν: Od. 14:426: τὸν δ’ ἔλιπε ψυχή. τοὶ δ’ ἔσφαξάν τε καὶ εὗσαν,
ἐσφέρεται: Il. 11:495: ἐσφέρεται, πολλὸν δέ τ’ ἀφυσγετὸν εἰς ἅλα βάλλει,
ἔσφερον: Od. 7:6: ἡμιόνους ἔλυον ἐσθῆτά τε ἔσφερον εἴσω.
ἐσφήκωντο: Il. 17:52: πλοχμοί θ’, οἳ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο.
ἐσφόρεον: Od. 6:91: εἵματα χερσὶν ἕλοντο καὶ ἐσφόρεον μέλαν ὕδωρ,
ἐσφόρεον: Od. 19:32: ἐσφόρεον κόρυθάς τε καὶ ἀσπίδας ὀμφαλοέσσας
ἔσχ’: Il. 2:275: ὃς τὸν λωβητῆρα ἐπεσβόλον ἔσχ’ ἀγοράων.
ἔσχ’: Il. 11:847: ἔσχ’ ὀδύνας· τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ’ αἷμα.
ἔσχ’: Od. 2:346: ἔσχ’, ἣ πάντ’ ἐφύλασσε νόου πολυϊδρείῃσιν,
ἐσχάραι: Il. 10:418: ὅσσαι μὲν Τρώων πυρὸς ἐσχάραι, οἷσιν ἀνάγκη
ἐσχάρῃ: Od. 6:52: ἡ μὲν ἐπ’ ἐσχάρῃ ἧστο σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν,
ἐσχάρῃ: Od. 6:305: μητέρ’ ἐμήν· ἡ δ’ ἧσται ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν πυρὸς αὐγῇ,
ἐσχάρῃ: Od. 7:153: ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν κονίῃσι
ἐσχάρῃ: Od. 7:160: ξεῖνον μὲν χαμαὶ ἧσθαι ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν κονίῃσιν·
ἐσχάρῃ: Od. 14:420: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἔστησαν ἐπ’ ἐσχάρῃ· οὐδὲ συβώτης
ἐσχάρῃ: Od. 20:123: ἐγρόμεναι ἀνέκαιον ἐπ’ ἐσχάρῃ ἀκάματον πῦρ.
ἐσχάρῃ: Od. 23:71: ἣ πόσιν ἔνδον ἐόντα παρ’ ἐσχάρῃ οὔ ποτε φῇσθα
ἐσχαρόφιν: Od. 5:59: πῦρ μὲν ἐπ’ ἐσχαρόφιν μέγα καίετο, τηλόσε δ’ ὀδμὴ
ἐσχαρόφιν: Od. 7:169: ὦρσεν ἀπ’ ἐσχαρόφιν καὶ ἐπὶ θρόνου εἷσε φαεινοῦ,
ἐσχαρόφιν: Od. 19:389: ἷζεν ἀπ’ ἐσχαρόφιν, ποτὶ δὲ σκότον ἐτράπετ’ αἶψα·
ἔσχατα: Il. 8:225: ἠδ’ ἐπ’ Ἀχιλλῆος, τοί ῥ’ ἔσχατα νῆας ἐΐσας
ἔσχατα: Il. 11:8: ἠδ’ ἐπ’ Ἀχιλλῆος, τοί ῥ’ ἔσχατα νῆας ἐΐσας
ἐσχατιῇ: Il. 11:524: ἐσχατιῇ πολέμοιο δυσηχέος· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
ἐσχατιῇ: Il. 23:242: ἐσχατιῇ καίοντ’ ἐπιμὶξ ἵπποι τε καὶ ἄνδρες.
ἐσχατιῇ: Od. 2:391: στῆσε δ’ ἐπ’ ἐσχατιῇ λιμένος, περὶ δ’ ἐσθλοὶ ἑταῖροι
ἐσχατιῇ: Od. 3:294: ἐσχατιῇ Γόρτυνος ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ·
ἐσχατιῇ: Od. 9:182: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἐσχατιῇ σπέος εἴδομεν ἄγχι θαλάσσης,
ἐσχατιῇ: Od. 10:96: αὐτοῦ ἐπ’ ἐσχατιῇ, πέτρης ἐκ πείσματα δήσας.
ἐσχατιῇ: Od. 14:104: ἐσχατιῇ βόσκοντ’, ἐπὶ δ’ ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄρονται.
ἐσχατιὴν: Il. 9:480: ναῖον δ’ ἐσχατιὴν Φθίης Δολόπεσσιν ἀνάσσων.
ἐσχατιὴν: Il. 20:328: ἷξε δ’ ἐπ’ ἐσχατιὴν πολυάϊκος πολέμοιο,
ἐσχατιήν: Od. 4:517: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅθι δώματα ναῖε Θυέστης
ἐσχατιήν: Od. 5:238: νήσου ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅθι δένδρεα μακρὰ πεφύκει,
ἐσχατιήν: Od. 24:150: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅθι δώματα ναῖε συβώτης.
ἐσχατιῆς: Od. 5:489: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιῆς, ᾧ μὴ πάρα γείτονες ἄλλοι,
ἐσχατιῆς: Od. 9:280: ἤ που ἐπ’ ἐσχατιῆς ἦ καὶ σχεδόν, ὄφρα δαείω.”
ἐσχατιῆς: Od. 18:358: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιῆς, - μισθὸς δέ τοι ἄρκιος ἔσται, -
ἔσχατοι: Il. 10:434: Θρήϊκες οἷδ’ ἀπάνευθε νεήλυδες ἔσχατοι ἄλλων·
ἔσχατοι: Od. 1:23: Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν,
ἔσχατοι: Od. 6:205: ἔσχατοι, οὐδέ τις ἄμμι βροτῶν ἐπιμίσγεται ἄλλος.
ἔσχατον: Od. 21:9: ἔσχατον· ἔνθα δέ οἱ κειμήλια κεῖτο ἄνακτος,
ἐσχατόωντα: Il. 10:206: ἐλθεῖν, εἴ τινά που δηΐων ἕλοι ἐσχατόωντα,
ἐσχατόωσα: Il. 2:616: ὅσσον ἐφ’ Ὑρμίνη καὶ Μύρσινος ἐσχατόωσα
ἐσχατόωσαν: Il. 2:508: Νῖσάν τε ζαθέην Ἀνθηδόνα τ’ ἐσχατόωσαν·
ἔσχε: Il. 5:300: πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ’ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
ἔσχε: Il. 17:7: πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ’ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
ἔσχε: Il. 21:58: Λῆμνον ἐς ἠγαθέην πεπερημένος· οὐδέ μιν ἔσχε
ἔσχε: Od. 5:451: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὐτίκα παῦσεν ἑὸν ῥόον, ἔσχε δὲ κῦμα,
ἔσχεθε: Il. 13:608: ἔσχεθε γὰρ σάκος εὐρύ, κατεκλάσθη δ’ ἐνὶ καυλῷ
ἔσχεθε: Il. 16:340: Πηνέλεως, πᾶν δ’ εἴσω ἔδυ ξίφος, ἔσχεθε δ’ οἶον
ἔσχεθε: Od. 24:530: ἤϋσεν φωνῇ, κατὰ δ’ ἔσχεθε λαὸν ἅπαντα·
ἔσχεθεν: Il. 12:184: οὐδ’ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν, ἀλλὰ διὰ πρὸ
ἔσχεθεν: Il. 20:398: οὐδ’ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν, ἀλλὰ δι’ αὐτῆς
ἔσχεθεν: Od. 4:284: ἀλλ’ Ὀδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεθεν ἱεμένω περ.
ἔσχεθεν: Od. 16:430: ἀλλ’ Ὀδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεθεν ἱεμένους περ.
ἔσχεθεν: Od. 21:129: ἀλλ’ Ὀδυσεὺς ἀνένευε καὶ ἔσχεθεν ἱέμενόν περ.
ἔσχεθεν: Od. 22:409: ἀλλ’ Ὀδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεθεν ἱεμένην περ
ἐσχεθέτην: Il. 12:461: ἐσχεθέτην, σανίδες δὲ διέτμαγεν ἄλλυδις ἄλλη
ἔσχεθον: Il. 15:653: Εἰσωποὶ δ’ ἐγένοντο νεῶν, περὶ δ’ ἔσχεθον ἄκραι
ἔσχεθον: Il. 19:418: Ὣς ἄρα φωνήσαντος Ἐρινύες ἔσχεθον αὐδήν.
ἔσχεθον: Od. 19:458: ἔσχεθον, αἶψα δ’ ἵκοντο φίλου πρὸς δώματα πατρός.
ἔσχεν: Il. 13:520: ἔσχεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
ἔσχεν: Il. 14:451: ἔσχεν, ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
ἔσχεν: Il. 16:740: ἀμφοτέρας δ’ ὀφρῦς σύνελεν λίθος, οὐδέ οἱ ἔσχεν
ἔσχεν: Od. 17:291: ἂν δὲ κύων κεφαλήν τε καὶ οὔατα κείμενος ἔσχεν,
ἔσχες: Od. 9:279: ἀλλά μοι εἴφ’, ὅπῃ ἔσχες ἰὼν εὐεργέα νῆα,
ἔσχετο: Il. 12:294: αὐτίκα δ’ ἀσπίδα μὲν πρόσθ’ ἔσχετο πάντοσ’ ἐΐσην
ἔσχετο: Il. 13:368: τῷ δ’ ὁ γέρων Πρίαμος ὑπό τ’ ἔσχετο καὶ κατένευσε
ἔσχετο: Il. 17:696: δακρυόφι πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
ἔσχετο: Il. 20:262: ἔσχετο ταρβήσας· φάτο γὰρ δολιχόσκιον ἔγχος
ἔσχετο: Il. 20:272: τὴν δὲ μίαν χρυσῆν, τῇ ῥ’ ἔσχετο μείλινον ἔγχος.
ἔσχετο: Il. 21:581: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἀσπίδα μὲν πρόσθ’ ἔσχετο πάντοσ’ ἐΐσην,
ἔσχετο: Il. 23:397: δακρυόφι πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
ἔσχετο: Od. 4:525: Αἴγισθος δολόμητις ἄγων, ὑπὸ δ’ ἔσχετο μισθὸν
ἔσχετο: Od. 4:705: δακρυόφιν πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
ἔσχετο: Od. 12:204: βόμβησαν δ’ ἄρα πάντα κατὰ ῥόον· ἔσχετο δ’ αὐτοῦ
ἔσχετο: Od. 17:238: ἀλλ’ ἐπετόλμησε, φρεσὶ δ’ ἔσχετο. τὸν δὲ συβώτης
ἔσχετο: Od. 19:472: δακρυόφιν πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
ἔσχισεν: Od. 4:507: ἤλασε Γυραίην πέτρην, ἀπὸ δ’ ἔσχισεν αὐτήν·
ἔσχον: Od. 3:454: ἔσχον· ἀτὰρ σφάξεν Πεισίστρατος, ὄρχαμος ἀνδρῶν.
ἔσχον: Od. 4:352: ἔσχον, ἐπεὶ οὔ σφιν ἔρεξα τεληέσσας ἑκατόμβας·
ἔσχον: Od. 11:24: ἔσχον· ἐγὼ δ’ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ἔσχοντο: Il. 3:84: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἔσχοντο μάχης ἄνεῴ τ’ ἐγένοντο
ἔσχοντο: Od. 11:334: κηληθμῷ δ’ ἔσχοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
ἔσχοντο: Od. 13:2: κηληθμῷ δ’ ἔσχοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
ἔσχοντο: Od. 24:57: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἔσχοντο φόβου μεγάθυμοι Ἀχαιοί.
ἔσω: Il. 24:155: αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην Ἀχιλῆος,
ἔσω: Il. 24:184: αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην Ἀχιλῆος,
ἔσω: Il. 24:199: κεῖσ’ ἰέναι ἐπὶ νῆας ἔσω στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.
ἔσω: Od. 7:50: δαίτην δαινυμένους· σὺ δ’ ἔσω κίε μηδέ τι θυμῷ
ἔσω: Od. 11:579: δέρτρον ἔσω δύνοντες· ὁ δ’ οὐκ ἀπαμύνετο χερσί.
ἔσω: Od. 18:49: πτωχὸν ἔσω μίσγεσθαι ἐάσομεν αἰτήσοντα.”
ἔσω: Od. 23:24: αὖτις ἔσω μέγαρον· σὲ δὲ τοῦτό γε γῆρας ὀνήσει.”
ἔτ’: Il. 1:406: τὸν καὶ ὑπέδεισαν μάκαρες θεοὶ οὐδ’ ἔτ’ ἔδησαν.
ἔτ’: Il. 1:573: “ Ἦ δὴ λοίγια ἔργα τάδ’ ἔσσεται οὐδ’ ἔτ’ ἀνεκτά,
ἔτ’: Il. 2:13: Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
ἔτ’: Il. 2:30: Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
ἔτ’: Il. 2:39: θήσειν γὰρ ἔτ’ ἔμελλεν ἐπ’ ἄλγεά τε στοναχάς τε
ἔτ’: Il. 2:67: Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
ἔτ’: Il. 2:179: ἀλλ’ ἴθι νῦν κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν, μηδ’ ἔτ’ ἐρώει,
ἔτ’: Il. 2:641: οὐ γὰρ ἔτ’ Οἰνῆος μεγαλήτορος υἱέες ἦσαν,
ἔτ’: Il. 2:642: οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ αὐτὸς ἔην, θάνε δὲ ξανθὸς Μελέαγρος·
ἔτ’: Il. 4:540: ὅς τις ἔτ’ ἄβλητος καὶ ἀνούτατος ὀξέϊ χαλκῷ
ἔτ’: Il. 5:120: δηρὸν ἔτ’ ὄψεσθαι λαμπρὸν φάος ἠελίοιο.
ἔτ’: Il. 5:285: δηρὸν ἔτ’ ἀνσχήσεσθαι· ἐμοὶ δὲ μέγ’ εὖχος ἔδωκας.
ἔτ’: Il. 5:621: ἐσπάσατ’· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ
ἔτ’: Il. 6:411: σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χθόνα δύμεναι· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλη
ἔτ’: Il. 6:501: οὐ γάρ μιν ἔτ’ ἔφαντο ὑπότροπον ἐκ πολέμοιο
ἔτ’: Il. 7:447: ὅς τις ἔτ’ ἀθανάτοισι νόον καὶ μῆτιν ἐνίψει;
ἔτ’: Il. 9:375: ἐκ γὰρ δή μ’ ἀπάτησε καὶ ἤλιτεν· οὐδ’ ἂν ἔτ’ αὖτις
ἔτ’: Il. 9:671: ἦ ἀπέειπε, χόλος δ’ ἔτ’ ἔχει μεγαλήτορα θυμόν;
ἔτ’: Il. 10:493: νεκροῖς ἀμβαίνοντες· ἀήθεσσον γὰρ ἔτ’ αὐτῶν.
ἔτ’: Il. 11:437: πάντα δ’ ἀπὸ πλευρῶν χρόα ἔργαθεν, οὐδ’ ἔτ’ ἔασε
ἔτ’: Il. 11:709: παῖδ’ ἔτ’ ἐόντ’, οὔ πω μάλα εἰδότε θούριδος ἀλκῆς.
ἔτ’: Il. 12:106: βάν ῥ’ ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι, οὐδ’ ἔτ’ ἔφαντο
ἔτ’: Il. 12:125: ὀξέα κεκλήγοντες· ἔφαντο γὰρ οὐκ ἔτ’ Ἀχαιοὺς
ἔτ’: Il. 12:203: ζωὸν ἔτ’ ἀσπαίροντα, καὶ οὔ πω λήθετο χάρμης,
ἔτ’: Il. 12:231: Πουλυδάμα, σὺ μὲν οὐκ ἔτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις·
ἔτ’: Il. 13:510: ἐσπάσατ’, οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ
ἔτ’: Il. 13:512: οὐ γὰρ ἔτ’ ἔμπεδα γυῖα ποδῶν ἦν ὁρμηθέντι,
ἔτ’: Il. 15:556: ἀλλ’ ἕπευ· οὐ γὰρ ἔτ’ ἔστιν ἀποσταδὸν Ἀργείοισι
ἔτ’: Il. 15:674: Οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ Αἴαντι μεγαλήτορι ἥνδανε θυμῷ
ἔτ’: Il. 15:709: τόξων ἀϊκὰς ἀμφὶς μένον οὐδ’ ἔτ’ ἀκόντων,
ἔτ’: Il. 16:96: θήῃς, τοὺς δ’ ἔτ’ ἐᾶν πεδίον κάτα δηριάασθαι.
ἔτ’: Il. 16:102: Αἴας δ’ οὐκ ἔτ’ ἔμιμνε· βιάζετο γὰρ βελέεσσι·
ἔτ’: Il. 16:305: ἀλλ’ ἔτ’ ἄρ’ ἀνθίσταντο, νεῶν δ’ ὑπόεικον ἀνάγκῃ.
ἔτ’: Il. 17:42: οὐδ’ ἔτ’ ἀδήριτος ἤτ’ ἀλκῆς ἤτε φόβοιο.
ἔτ’: Il. 17:379: Πατρόκλοιο θανόντος ἀμύμονος, ἀλλ’ ἔτ’ ἔφαντο
ἔτ’: Il. 17:586: Ἕκτορ τίς κέ σ’ ἔτ’ ἄλλος Ἀχαιῶν ταρβήσειεν;
ἔτ’: Il. 17:653: ζωὸν ἔτ’ Ἀντίλοχον μεγαθύμου Νέστορος υἱόν,
ἔτ’: Il. 20:421: κάρ ῥά οἱ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
ἔτ’: Il. 21:596: δεύτερος· οὐδ’ ἔτ’ ἔασεν Ἀπόλλων κῦδος ἀρέσθαι,
ἔτ’: Il. 21:609: μεῖναι ἔτ’ ἀλλήλους, καὶ γνώμεναι ὅς τε πεφεύγοι
ἔτ’: Il. 22:86: σχέτλιος· εἴ περ γάρ σε κατακτάνῃ, οὔ σ’ ἔτ’ ἔγωγε
ἔτ’: Il. 22:136: Ἕκτορα δ’, ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
ἔτ’: Il. 22:185: ἔρξον ὅπῃ δή τοι νόος ἔπλετο, μὴ δ’ ἔτ’ ἐρώει.
ἔτ’: Il. 22:270: οὔ τοι ἔτ’ ἔσθ’ ὑπάλυξις, ἄφαρ δέ σε Παλλὰς Ἀθήνη
ἔτ’: Il. 22:300: νῦν δὲ δὴ ἐγγύθι μοι θάνατος κακός, οὐδ’ ἔτ’ ἄνευθεν,
ἔτ’: Il. 23:75: καί μοι δὸς τὴν χεῖρ’· ὀλοφύρομαι, οὐ γὰρ ἔτ’ αὖτις
ἔτ’: Il. 23:268: καλὸν τέσσαρα μέτρα κεχανδότα λευκὸν ἔτ’ αὔτως·
ἔτ’: Il. 23:490: καί νύ κε δὴ προτέρω ἔτ’ ἔρις γένετ’ ἀμφοτέροισιν,
ἔτ’: Il. 23:619: Πατρόκλοιο τάφου μνῆμ’ ἔμμεναι· οὐ γὰρ ἔτ’ αὐτὸν
ἔτ’: Il. 23:622: οὐδ’ ἔτ’ ἀκοντιστὺν ἐσδύσεαι, οὐδὲ πόδεσσι
ἔτ’: Il. 23:627: οὐ γὰρ ἔτ’ ἔμπεδα γυῖα φίλος πόδες, οὐδέ τι χεῖρες
ἔτ’: Il. 23:730: κίνησεν δ’ ἄρα τυτθὸν ἀπὸ χθονός, οὐδ’ ἔτ’ ἄειρεν,
ἔτ’: Il. 24:774: οὐ γάρ τίς μοι ἔτ’ ἄλλος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
ἔτ’: Od. 1:289: εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσῃς μηδ’ ἔτ’ ἐόντος,
ἔτ’: Od. 1:322: μᾶλλον ἔτ’ ἢ τὸ πάροιθεν. ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσι νοήσας
ἔτ’: Od. 1:431: πρωθήβην ἔτ’ ἐοῦσαν, ἐεικοσάβοια δ’ ἔδωκεν,
ἔτ’: Od. 2:63: οὐ γὰρ ἔτ’ ἀνσχετὰ ἔργα τετεύχαται, οὐδ’ ἔτι καλῶς
ἔτ’: Od. 2:115: εἰ δ’ ἔτ’ ἀνιήσει γε πολὺν χρόνον υἷας Ἀχαιῶν,
ἔτ’: Od. 2:220: εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσω μηδ’ ἔτ’ ἐόντος,
ἔτ’: Od. 3:14: “Τηλέμαχ’, οὐ μέν σε χρὴ ἔτ’ αἰδοῦς οὐδ’ ἠβαιόν·
ἔτ’: Od. 3:401: ὅς οἱ ἔτ’ ἠΐθεος παίδων ἦν ἐν μεγάροισιν.
ἔτ’: Od. 4:716: τὴν δ’ ἄχος ἀμφεχύθη θυμοφθόρον, οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
ἔτ’: Od. 5:160: “κάμμορε, μή μοι ἔτ’ ἐνθάδ’ ὀδύρεο, μηδέ τοι αἰὼν
ἔτ’: Od. 8:315: οὐ μέν σφεας ἔτ’ ἔολπα μίνυνθά γε κειέμεν οὕτω,
ἔτ’: Od. 10:193: εἴ τις ἔτ’ ἔσται μῆτις· ἐγὼ δ’ οὐκ οἴομαι εἶναι.
ἔτ’: Od. 11:111: καί κεν ἔτ’ εἰς Ἰθάκην, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε·
ἔτ’: Od. 11:380: εἰ δ’ ἔτ’ ἀκουέμεναί γε λιλαίεαι, οὐκ ἂν ἔπειτα
ἔτ’: Od. 11:393: ἀλλ’ οὐ γάρ οἱ ἔτ’ ἦν ἲς ἔμπεδος οὐδ’ ἔτι κῖκυς,
ἔτ’: Od. 11:495: ἢ ἔτ’ ἔχει τιμὴν πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσιν,
ἔτ’: Od. 11:623: καί ποτέ μ’ ἐνθάδ’ ἔπεμψε κύν’ ἄξοντ’· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλον
ἔτ’: Od. 11:628: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, εἴ τις ἔτ’ ἔλθοι
ἔτ’: Od. 12:138: ἦ τ’ ἂν ἔτ’ εἰς Ἰθάκην, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε·
ἔτ’: Od. 12:197: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τάς γε παρήλασαν οὐδ’ ἔτ’ ἔπειτα
ἔτ’: Od. 13:318: οὔ σ’ ἔτ’ ἔπειτα ἴδον, κούρη Διός, οὐδ’ ἐνόησα
ἔτ’: Od. 13:415: ᾤχετο πευσόμενος μετὰ σὸν κλέος, εἴ που ἔτ’ εἴης.”
ἔτ’: Od. 14:138: πᾶσιν, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, τετεύχαται· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλον
ἔτ’: Od. 15:305: ἤ μιν ἔτ’ ἐνδυκέως φιλέοι μεῖναί τε κελεύοι
ἔτ’: Od. 15:433: αὐτούς τ’; ἦ γὰρ ἔτ’ εἰσὶ καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.”
ἔτ’: Od. 16:23: “ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος· οὔ σ’ ἔτ’ ἐγώ γε
ἔτ’: Od. 16:33: ἤ μοι ἔτ’ ἐν μεγάροις μήτηρ μένει, ἦέ τις ἤδη
ἔτ’: Od. 16:204: οὐ μὲν γάρ τοι ἔτ’ ἄλλος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
ἔτ’: Od. 16:355: “μή τιν’ ἔτ’ ἀγγελίην ὀτρύνομεν· οἵδε γὰρ ἔνδον.
ἔτ’: Od. 17:41: “ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος· οὔ σ’ ἔτ’ ἐγώ γε
ἔτ’: Od. 18:22: αἵματος· ἡσυχίη δ’ ἂν ἐμοὶ καὶ μᾶλλον ἔτ’ εἴη
ἔτ’: Od. 18:216: παῖς ἔτ’ ἐὼν καὶ μᾶλλον ἐνὶ φρεσὶ κέρδε’ ἐνώμας·
ἔτ’: Od. 20:12: ἦ ἔτ’ ἐῷ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μιγῆναι
ἔτ’: Od. 21:186: Ἀντίνοος δ’ ἔτ’ ἐπεῖχε καὶ Εὐρύμαχος θεοειδής,
ἔτ’: Od. 21:282: χειρῶν καὶ σθένεος πειρήσομαι, ἤ μοι ἔτ’ ἐστὶν
ἔτ’: Od. 22:35: “ὦ κύνες, οὔ μ’ ἔτ’ ἐφάσκεθ’ ὑπότροπον οἴκαδε νεῖσθαι
ἔτ’: Od. 22:237: ἀλλ’ ἔτ’ ἄρα σθένεός τε καὶ ἀλκῆς πειρήτιζεν
ἔτ’: Od. 22:245: ὅσσοι ἔτ’ ἔζωον περί τε ψυχέων ἐμάχοντο·
ἔτ’: Od. 22:330: Τερπιάδης δ’ ἔτ’ ἀοιδὸς ἀλύσκανε κῆρα μέλαιναν,
ἔτ’: Od. 22:381: πάπτηνεν δ’ Ὀδυσεὺς καθ’ ἑὸν δόμον, εἴ τις ἔτ’ ἀνδρῶν
ἔτ’: Od. 23:203: ἤ μοι ἔτ’ ἔμπεδόν ἐστι, γύναι, λέχος, ἦέ τις ἤδη
ἔτ’: Od. 23:249: ἤλθομεν, ἀλλ’ ἔτ’ ὄπισθεν ἀμέτρητος πόνος ἔσται,
ἔτ’: Od. 24:401: οὐδ’ ἔτ’ ὀϊομένοισι, θεοὶ δέ σε ἤγαγον αὐτοί,
ἔται: Il. 9:460: ἦ μὲν πολλὰ ἔται καὶ ἀνεψιοὶ ἀμφὶς ἐόντες
ἔται: Il. 16:456: ἔνθά ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε
ἔται: Il. 16:674: ἔνθά ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε
ἔται: Od. 4:16: γείτονες ἠδὲ ἔται Μενελάου κυδαλίμοιο,
ἔται: Od. 15:273: ἔμφυλον· πολλοὶ δὲ κασίγνητοί τε ἔται τε
ἑταίρη: Il. 9:2: θεσπεσίη ἔχε φύζα φόβου κρυόεντος ἑταίρη,
ἑταίρην: Od. 17:271: ἠπύει, ἣν ἄρα δαιτὶ θεοὶ ποίησαν ἑταίρην.”
ἑταιρίσσαι: Il. 24:335: ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι, καί τ’ ἔκλυες ᾧ κ’ ἐθέλῃσθα,
ἑταῖροι: Il. 2:417: χαλκῷ ῥωγαλέον· πολέες δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι
ἑταῖροι: Il. 3:378: ῥῖψ’ ἐπιδινήσας, κόμισαν δ’ ἐρίηρες ἑταῖροι·
ἑταῖροι: Il. 4:113: ἀγκλίνας· πρόσθεν δὲ σάκεα σχέθον ἐσθλοὶ ἑταῖροι
ἑταῖροι: Il. 4:154: χειρὸς ἔχων Μενέλαον, ἐπεστενάχοντο δ’ ἑταῖροι·
ἑταῖροι: Il. 4:532: τεύχεα δ’ οὐκ ἀπέδυσε· περίστησαν γὰρ ἑταῖροι
ἑταῖροι: Il. 5:663: Οἳ μὲν ἄρ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι
ἑταῖροι: Il. 5:692: οἳ μὲν ἄρ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι
ἑταῖροι: Il. 8:332: τὸν μὲν ἔπειθ’ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι
ἑταῖροι: Il. 8:537: κείσεται οὐτηθείς, πολέες δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι
ἑταῖροι: Il. 9:581: ἐλλίσσονθ’· ὃ δὲ μᾶλλον ἀναίνετο· πολλὰ δ’ ἑταῖροι,
ἑταῖροι: Il. 10:151: ἐκτὸς ἀπὸ κλισίης σὺν τεύχεσιν· ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἑταῖροι: Il. 13:213: τὸν μὲν ἑταῖροι ἔνεικαν, ὃ δ’ ἰητροῖς ἐπιτείλας
ἑταῖροι: Il. 13:421: τὸν μὲν ἔπειθ’ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι
ἑταῖροι: Il. 14:427: ἀσπίδας εὐκύκλους σχέθον αὐτοῦ. τὸν δ’ ἄρ’ ἑταῖροι
ἑταῖροι: Il. 15:9: Ἕκτορα δ’ ἐν πεδίῳ ἴδε κείμενον, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἑταῖροι: Il. 16:170: πεντήκοντ’ ἔσαν ἄνδρες ἐπὶ κληῗσιν ἑταῖροι·
ἑταῖροι: Il. 16:327: βήτην εἰς Ἔρεβος Σαρπηδόνος ἐσθλοὶ ἑταῖροι
ἑταῖροι: Il. 18:233: κάτθεσαν ἐν λεχέεσσι· φίλοι δ’ ἀμφέσταν ἑταῖροι
ἑταῖροι: Il. 19:5: κλαίοντα λιγέως· πολέες δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι
ἑταῖροι: Il. 19:212: κεῖται ἀνὰ πρόθυρον τετραμμένος, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἑταῖροι: Il. 22:240: λίσσονθ’ ἑξείης γουνούμενοι, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι,
ἑταῖροι: Il. 23:6: Μυρμιδόνες ταχύπωλοι ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι
ἑταῖροι: Il. 23:134: μυρίοι· ἐν δὲ μέσοισι φέρον Πάτροκλον ἑταῖροι.
ἑταῖροι: Il. 23:695: χερσὶ λαβὼν ὤρθωσε· φίλοι δ’ ἀμφέσταν ἑταῖροι,
ἑταῖροι: Il. 24:123: εὗρ’ ἁδινὰ στενάχοντα· φίλοι δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 2:254: οἵ τέ οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώϊοί εἰσιν ἑταῖροι.
ἑταῖροι: Od. 2:391: στῆσε δ’ ἐπ’ ἐσχατιῇ λιμένος, περὶ δ’ ἐσθλοὶ ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 2:402: “Τηλέμαχ’, ἤδη μέν τοι ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 3:32: ἔνθ’ ἄρα Νέστωρ ἧστο σὺν υἱάσιν, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 4:559: οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
ἑταῖροι: Od. 4:598: τέρπομαι· ἀλλ’ ἤδη μοι ἀνιάζουσιν ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 5:16: οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
ἑταῖροι: Od. 5:110: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι,
ἑταῖροι: Od. 5:133: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι,
ἑταῖροι: Od. 5:141: οὐ γάρ μοι πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
ἑταῖροι: Od. 7:251: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι,
ἑταῖροι: Od. 8:151: νηῦς τε κατείρυσται καὶ ἐπαρτέες εἰσὶν ἑταῖροι.”
ἑταῖροι: Od. 8:217: ἀνδρῶν δυσμενέων, εἰ καὶ μάλα πολλοὶ ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 9:60: ἓξ δ’ ἀφ’ ἑκάστης νηὸς ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 9:86: αἶψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο θοῇς παρὰ νηυσὶν ἑταῖροι.
ἑταῖροι: Od. 9:155: αἶγας ὀρεσκῴους, ἵνα δειπνήσειαν ἑταῖροι.
ἑταῖροι: Od. 9:172: “ἄλλοι μὲν νῦν μίμνετ’, ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι·
ἑταῖροι: Od. 9:367: μήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ’ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι.”
ἑταῖροι: Od. 9:380: καὶ τότ’ ἐγὼν ἄσσον φέρον ἐκ πυρός, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 9:492: καὶ τότε δὴ Κύκλωπα προσηύδων· ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 9:544: νῆες ἐΰσσελμοι μένον ἁθρόαι, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 9:550: ἀρνειὸν δ’ ἐμοὶ οἴῳ ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 9:555: νῆες ἐΰσσελμοι καὶ ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι.
ἑταῖροι: Od. 10:55: αὖτις ἐπ’ Αἰολίην νῆσον, στενάχοντο δ’ ἑταῖροι.
ἑταῖροι: Od. 10:57: αἶψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο θοῇς παρὰ νηυσὶν ἑταῖροι.
ἑταῖροι: Od. 10:189: “κέκλυτέ μευ μύθων, κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι·
ἑταῖροι: Od. 10:208: βῆ δ’ ἰέναι, ἅμα τῷ γε δύω καὶ εἴκοσ’ ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 10:441: καὶ πηῷ περ ἐόντι μάλα σχεδόν· ἀλλά μ’ ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 10:471: καὶ τότε μ’ ἐκκαλέσαντες ἔφαν ἐρίηρες ἑταῖροι·
ἑταῖροι: Od. 11:412: ὣς θάνον οἰκτίστῳ θανάτῳ· περὶ δ’ ἄλλοι ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 11:520: ἥρω’ Εὐρύπυλον· πολλοὶ δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 12:55: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τάς γε παρὲξ ἐλάσωσιν ἑταῖροι,
ἑταῖροι: Od. 12:199: αἶψ’ ἀπὸ κηρὸν ἕλοντο ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι,
ἑταῖροι: Od. 12:224: μή πώς μοι δείσαντες ἀπολλήξειαν ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 12:271: “κέκλυτέ μευ μύθων, κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι,
ἑταῖροι: Od. 12:294: ὣς ἔφατ’ Εὐρύλοχος, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι ἑταῖροι.
ἑταῖροι: Od. 12:306: ἄγχ’ ὕδατος γλυκεροῖο καὶ ἐξαπέβησαν ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 12:340: “κέκλυτέ μευ μύθων, κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι·
ἑταῖροι: Od. 12:352: ὣς ἔφατ’ Εὐρύλοχος, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι ἑταῖροι.
ἑταῖροι: Od. 12:397: ἑξῆμαρ μὲν ἔπειτα ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 12:417: ἐν δὲ θεείου πλῆτο· πέσον δ’ ἐκ νηὸς ἑταῖροι.
ἑταῖροι: Od. 14:249: ἑξῆμαρ μὲν ἔπειτα ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 14:407: νῦν δ’ ὥρη δόρποιο· τάχιστά μοι ἔνδον ἑταῖροι
ἑταῖροι: Od. 14:462: “κέκλυθι νῦν, Εὔμαιε καὶ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι,
ἑταῖροι: Od. 15:218: “ἐγκοσμεῖτε τὰ τεύχε’, ἑταῖροι, νηῒ μελαίνῃ,
ἑταῖροι: Od. 15:307: “κέκλυθι νῦν, Εὔμαιε, καὶ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι·
ἑταῖροι: Od. 17:69: οἵ τέ οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώϊοι ἦσαν ἑταῖροι,
ἑταῖροι: Od. 17:145: οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
ἑταῖροι: Od. 19:276: Ζεύς τε καὶ Ἠέλιος· τοῦ γὰρ βόας ἔκταν ἑταῖροι.
ἑταῖροι: Od. 21:141: “ὄρνυσθ’ ἑξείης ἐπιδέξια πάντες ἑταῖροι,
ἑταῖροι: Od. 23:329: ἠδ’ ὡς Ἠελίοιο βόας κατέπεφνον ἑταῖροι·
ἑταῖροι: Od. 23:331: Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, ἀπὸ δ’ ἔφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι
ἑταίροισιν: Il. 5:26: δῶκεν ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας.
ἑταίροισιν: Il. 21:32: δῶκε δ’ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας.
ἑταίροισιν: Od. 9:421: εἴ τιν’ ἑταίροισιν θανάτου λύσιν ἠδ’ ἐμοὶ αὐτῷ
ἑταίροισιν: Od. 10:155: δεῖπνον ἑταίροισιν δόμεναι προέμεν τε πυθέσθαι.
ἑταίροισιν: Od. 23:253: νόστον ἑταίροισιν διζήμενος ἠδ’ ἐμοὶ αὐτῷ.
ἑταῖρον: Il. 4:491: τοῦ μὲν ἅμαρθ’, ὃ δὲ Λεῦκον Ὀδυσσέος ἐσθλὸν ἑταῖρον
ἑταῖρον: Il. 5:469: ἀλλ’ ἄγετ’ ἐκ φλοίσβοιο σαώσομεν ἐσθλὸν ἑταῖρον.
ἑταῖρον: Il. 9:220: Πάτροκλον ὃν ἑταῖρον· ὃ δ’ ἐν πυρὶ βάλλε θυηλάς.
ἑταῖρον: Il. 10:522: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα φίλον τ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον.
ἑταῖρον: Il. 11:93: αὐτόν, ἔπειτα δ’ ἑταῖρον Ὀϊλῆα πλήξιππον.
ἑταῖρον: Il. 11:601: αἶψα δ’ ἑταῖρον ἑὸν Πατροκλῆα προσέειπε
ἑταῖρον: Il. 12:379: Σαρπήδοντος ἑταῖρον Ἐπικλῆα μεγάθυμον
ἑταῖρον: Il. 15:64: Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος· ὃ δ’ ἀνστήσει ὃν ἑταῖρον
ἑταῖρον: Il. 15:331: τὸν δὲ Μενεσθῆος μεγαθύμου πιστὸν ἑταῖρον·
ἑταῖρον: Il. 15:446: Πουλυδάμαντος ἑταῖρον ἀγαυοῦ Πανθοΐδαο
ἑταῖρον: Il. 16:195: ἔγχεϊ μάρνασθαι μετὰ Πηλεΐωνος ἑταῖρον.
ἑταῖρον: Il. 16:491: κτεινόμενος μενέαινε, φίλον δ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
ἑταῖρον: Il. 17:150: σχέτλι’, ἐπεὶ Σαρπηδόν’ ἅμα ξεῖνον καὶ ἑταῖρον
ἑταῖρον: Il. 17:204: τοῦ δὴ ἑταῖρον ἔπεφνες ἐνηέα τε κρατερόν τε,
ἑταῖρον: Il. 17:345: υἱὸν Ἀρίσβαντος Λυκομήδεος ἐσθλὸν ἑταῖρον.
ἑταῖρον: Il. 17:500: αὐτίκα δ’ Ἀλκιμέδοντα προσηύδα πιστὸν ἑταῖρον·
ἑταῖρον: Il. 17:557: ἔσσεται εἴ κ’ Ἀχιλῆος ἀγαυοῦ πιστὸν ἑταῖρον
ἑταῖρον: Il. 17:589: νεκρὸν ὑπ’ ἐκ Τρώων, σὸν δ’ ἔκτανε πιστὸν ἑταῖρον
ἑταῖρον: Il. 18:235: δάκρυα θερμὰ χέων, ἐπεὶ εἴσιδε πιστὸν ἑταῖρον
ἑταῖρον: Il. 20:426: ὅς μοι ἑταῖρον ἔπεφνε τετιμένον· οὐδ’ ἂν ἔτι δὴν
ἑταῖρον: Il. 21:96: ὅς τοι ἑταῖρον ἔπεφνεν ἐνηέα τε κρατερόν τε.
ἑταῖρον: Il. 23:178: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα, φίλον δ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
ἑταῖρον: Il. 23:646: ἀλλ’ ἴθι καὶ σὸν ἑταῖρον ἀέθλοισι κτερέϊζε.
ἑταῖρον: Il. 24:591: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα, φίλον δ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
ἑταῖρον: Od. 8:200: χαίρων οὕνεχ’ ἑταῖρον ἐνηέα λεῦσσ’ ἐν ἀγῶνι.
ἑταῖρον: Od. 10:59: δὴ τότ’ ἐγὼ κήρυκά τ’ ὀπασσάμενος καὶ ἑταῖρον,
ἑταῖρον: Od. 11:7: ἴκμενον οὖρον ἵει πλησίστιον, ἐσθλὸν ἑταῖρον,
ἑταῖρον: Od. 12:149: ἴκμενον οὖρον ἵει πλησίστιον, ἐσθλὸν ἑταῖρον,
ἑταῖρον: Od. 15:539: ἦ, καὶ Πείραιον προσεφώνεε, πιστὸν ἑταῖρον·
ἑταῖρος: Il. 4:266: Ἀτρεΐδη μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐρίηρος ἑταῖρος
ἑταῖρος: Il. 5:695: ἴφθιμος Πελάγων, ὅς οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος.
ἑταῖρος: Il. 15:437: Τεῦκρε πέπον δὴ νῶϊν ἀπέκτατο πιστὸς ἑταῖρος
ἑταῖρος: Il. 17:411: μήτηρ, ὅττί ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὤλεθ’ ἑταῖρος.
ἑταῖρος: Il. 17:466: ὀψὲ δὲ δή μιν ἑταῖρος ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν
ἑταῖρος: Il. 17:472: μοῦνος· ἀτάρ τοι ἑταῖρος ἀπέκτατο, τεύχεα δ’ Ἕκτωρ
ἑταῖρος: Il. 17:577: δήμου, ἐπεί οἱ ἑταῖρος ἔην φίλος εἰλαπιναστής·
ἑταῖρος: Il. 17:640: εἴη δ’ ὅς τις ἑταῖρος ἀπαγγείλειε τάχιστα
ἑταῖρος: Il. 17:642: λυγρῆς ἀγγελίης, ὅτι οἱ φίλος ὤλεθ’ ἑταῖρος.
ἑταῖρος: Il. 17:655: εἰπεῖν ὅττι ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὤλεθ’ ἑταῖρος.
ἑταῖρος: Il. 18:80: ἀλλὰ τί μοι τῶν ἦδος ἐπεὶ φίλος ὤλεθ’ ἑταῖρος
ἑταῖρος: Il. 18:251: Ἕκτορι δ’ ἦεν ἑταῖρος, ἰῇ δ’ ἐν νυκτὶ γένοντο,
ἑταῖρος: Il. 18:460: καὶ θώρηχ’· ὃ γὰρ ἦν οἱ ἀπώλεσε πιστὸς ἑταῖρος
ἑταῖρος: Il. 23:556: χαίρων Ἀντιλόχῳ, ὅτι οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος·
ἑταῖρος: Od. 2:225: Μέντωρ, ὅς ῥ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἦεν ἑταῖρος,
ἑταῖρος: Od. 2:286: τοῖος γάρ τοι ἑταῖρος ἐγὼ πατρώϊός εἰμι,
ἑταῖρος: Od. 8:584: ἦ τίς που καὶ ἑταῖρος ἀνὴρ κεχαρισμένα εἰδώς,
ἑταῖρος: Od. 8:586: γίνεται, ὅς κεν ἑταῖρος ἐὼν πεπνυμένα εἰδῇ.”
ἑταῖρος: Od. 16:8: “Εὔμαι’, ἦ μάλα τίς τοι ἐλεύσεται ἐνθάδ’ ἑταῖρος
ἑταίρου: Il. 8:125: τὸν μὲν ἔπειτ’ εἴασε καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου
ἑταίρου: Il. 8:317: τὸν μὲν ἔπειτ’ εἴασε καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου,
ἑταίρου: Il. 11:792: παρειπών; ἀγαθὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου.
ἑταίρου: Il. 13:211: ἐρχόμενος παρ’ ἑταίρου, ὅ οἱ νέον ἐκ πολέμοιο
ἑταίρου: Il. 13:419: ἀλλ’ οὐδ’ ἀχνύμενός περ ἑοῦ ἀμέλησεν ἑταίρου,
ἑταίρου: Il. 15:404: παρειπών; ἀγαθὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου.
ἑταίρου: Il. 15:651: κτεῖν’· οἳ δ’ οὐκ ἐδύναντο καὶ ἀχνύμενοί περ ἑταίρου
ἑταίρου: Il. 17:459: τοῖσι δ’ ἐπ’ Αὐτομέδων μάχετ’ ἀχνύμενός περ ἑταίρου
ἑταίρου: Il. 17:532: οἵ ῥ’ ἦλθον καθ’ ὅμιλον ἑταίρου κικλήσκοντος·
ἑταίρου: Il. 18:317: χεῖρας ἐπ’ ἀνδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου
ἑταίρου: Il. 19:210: οὐ πόσις οὐδὲ βρῶσις ἑταίρου τεθνηῶτος
ἑταίρου: Il. 20:29: νῦν δ’ ὅτε δὴ καὶ θυμὸν ἑταίρου χώεται αἰνῶς
ἑταίρου: Il. 22:390: αὐτὰρ ἐγὼ καὶ κεῖθι φίλου μεμνήσομ’ ἑταίρου.
ἑταίρου: Il. 23:18: χεῖρας ἐπ’ ἀνδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου·
ἑταίρου: Il. 23:37: σπουδῇ παρπεπιθόντες ἑταίρου χωόμενον κῆρ.
ἑταίρου: Od. 11:51: πρώτη δὲ ψυχὴ Ἐλπήνορος ἦλθεν ἑταίρου·
ἑταίρου: Od. 11:83: εἴδωλον δ’ ἑτέρωθεν ἑταίρου πόλλ’ ἀγόρευεν.
ἑταίρους: Il. 3:259: Ὣς φάτο ῥίγησεν δ’ ὃ γέρων, ἐκέλευσε δ’ ἑταίρους
ἑταίρους: Il. 7:295: σούς τε μάλιστα ἔτας καὶ ἑταίρους, οἵ τοι ἔασιν·
ἑταίρους: Il. 10:355: ἔλπετο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀποστρέψοντας ἑταίρους
ἑταίρους: Il. 11:461: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, αὖε δ’ ἑταίρους.
ἑταίρους: Il. 12:49: ὣς Ἕκτωρ ἀν’ ὅμιλον ἰὼν ἐλλίσσεθ’ ἑταίρους
ἑταίρους: Il. 13:477: Αἰνείαν ἐπιόντα βοηθόον· αὖε δ’ ἑταίρους
ἑταίρους: Il. 15:671: Ἕκτορα δὲ φράσσαντο βοὴν ἀγαθὸν καὶ ἑταίρους,
ἑταίρους: Il. 16:204: νηλεές, ὃς παρὰ νηυσὶν ἔχεις ἀέκοντας ἑταίρους·
ἑταίρους: Il. 16:363: ἀλλὰ καὶ ὧς ἀνέμιμνε, σάω δ’ ἐρίηρας ἑταίρους.
ἑταίρους: Il. 16:419: Σαρπηδὼν δ’ ὡς οὖν ἴδ’ ἀμιτροχίτωνας ἑταίρους
ἑταίρους: Il. 17:189: δηΐου ἐκ πολέμοιο· θέων δ’ ἐκίχανεν ἑταίρους
ἑταίρους: Il. 17:273: Τρῳῇσιν· τὼ καί οἱ ἀμυνέμεν ὦρσεν ἑταίρους.
ἑταίρους: Il. 22:492: δευόμενος δέ τ’ ἄνεισι πάϊς ἐς πατρὸς ἑταίρους,
ἑταίρους: Od. 2:174: φῆν κακὰ πολλὰ παθόντ’, ὀλέσαντ’ ἄπο πάντας ἑταίρους,
ἑταίρους: Od. 2:212: ἀλλ’ ἄγε μοι δότε νῆα θοὴν καὶ εἴκοσ’ ἑταίρους,
ἑταίρους: Od. 2:291: δέρμασιν ἐν πυκινοῖσιν· ἐγὼ δ’ ἀνὰ δῆμον ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 2:408: εὗρον ἔπειτ’ ἐπὶ θινὶ κάρη κομόωντας ἑταίρους.
ἑταίρους: Od. 3:167: φεῦγε δὲ Τυδέος υἱὸς ἀρήϊος, ὦρσε δ’ ἑταίρους.
ἑταίρους: Od. 3:191: πάντας δ’ Ἰδομενεὺς Κρήτην εἰσήγαγ’ ἑταίρους,
ἑταίρους: Od. 4:408: εὐνάσω ἑξείης· σὺ δ’ ἐῢ κρίνασθαι ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 4:433: ἤϊα, πολλὰ θεοὺς γουνούμενος· αὐτὰρ ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 4:669: ἀλλ’ ἄγε μοι δότε νῆα θοὴν καὶ εἴκοσ’ ἑταίρους,
ἑταίρους: Od. 9:63: ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους.
ἑταίρους: Od. 9:100: αὐτὰρ τοὺς ἄλλους κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 9:177: ὣς εἰπὼν ἀνὰ νηὸς ἔβην, ἐκέλευσα δ’ ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 9:193: δὴ τότε τοὺς ἄλλους κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 9:376: εἷος θερμαίνοιτο· ἔπεσσι δὲ πάντας ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 9:430: τὼ δ’ ἑτέρω ἑκάτερθεν ἴτην σώοντες ἑταίρους.
ἑταίρους: Od. 9:463: πρῶτος ὑπ’ ἀρνειοῦ λυόμην, ὑπέλυσα δ’ ἑταίρους.
ἑταίρους: Od. 9:475: “Κύκλωψ, οὐκ ἄρ’ ἔμελλες ἀνάλκιδος ἀνδρὸς ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 9:534: ὀψὲ κακῶς ἔλθοι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους,
ἑταίρους: Od. 9:566: ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους.
ἑταίρους: Od. 10:134: ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους.
ἑταίρους: Od. 10:172: κὰδ δ’ ἔβαλον προπάροιθε νεός, ἀνέγειρα δ’ ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 10:203: αὐτὰρ ἐγὼ δίχα πάντας ἐϋκνήμιδας ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 10:338: ἥ μοι σῦς μὲν ἔθηκας ἐνὶ μεγάροισιν ἑταίρους,
ἑταίρους: Od. 10:387: λῦσον, ἵν’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω ἐρίηρας ἑταίρους.”
ἑταίρους: Od. 10:405: αὐτὸς δ’ ἂψ ἰέναι καὶ ἄγειν ἐρίηρας ἑταίρους.”
ἑταίρους: Od. 10:408: εὗρον ἔπειτ’ ἐπὶ νηῒ θοῇ ἐρίηρας ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 10:429: Εὐρύλοχος δέ μοι οἶος ἐρύκακε πάντας ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 10:546: αὐτὰρ ἐγὼ διὰ δώματ’ ἰὼν ὤτρυνον ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 10:551: οὐδὲ μὲν οὐδ’ ἔνθεν περ ἀπήμονας ἦγον ἑταίρους.
ἑταίρους: Od. 11:114: ὀψὲ κακῶς νεῖαι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους,
ἑταίρους: Od. 11:331: εὕδειν, ἢ ἐπὶ νῆα θοὴν ἐλθόντ’ ἐς ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 11:636: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἐπὶ νῆα κιὼν ἐκέλευον ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 12:114: τὴν δέ κ’ ἀμυναίμην, ὅτε μοι σίνοιτό γ’ ἑταίρους.”
ἑταίρους: Od. 12:141: ὀψὲ κακῶς νεῖαι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους.”
ἑταίρους: Od. 12:144: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆα κιὼν ὤτρυνον ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 12:193: ἤθελ’ ἀκουέμεναι, λῦσαί τ’ ἐκέλευον ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 12:206: αὐτὰρ ἐγὼ διὰ νηὸς ἰὼν ὤτρυνον ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 12:245: τόφρα δέ μοι Σκύλλη γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 12:247: σκεψάμενος δ’ ἐς νῆα θοὴν ἅμα καὶ μεθ’ ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 12:309: μνησάμενοι δὴ ἔπειτα φίλους ἔκλαιον ἑταίρους,
ἑταίρους: Od. 12:335: ἀλλ’ ὅτε δὴ διὰ νήσου ἰὼν ἤλυξα ἑταίρους,
ἑταίρους: Od. 13:340: ᾔδε’, ὃ νοστήσεις ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους·
ἑταίρους: Od. 14:259: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 14:332: νῆα κατειρύσθαι καὶ ἐπαρτέας ἔμμεν ἑταίρους,
ἑταίρους: Od. 15:37: νῆα μὲν ἐς πόλιν ὀτρῦναι καὶ πάντας ἑταίρους,
ἑταίρους: Od. 15:209: “σπουδῇ νῦν ἀνάβαινε κέλευέ τε πάντας ἑταίρους,
ἑταίρους: Od. 15:309: πτωχεύσων, ἵνα μή σε κατατρύχω καὶ ἑταίρους.
ἑταίρους: Od. 15:547: ὣς εἰπὼν ἐπὶ νηὸς ἔβη, ἐκέλευσε δ’ ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 16:84: ἔδμεναι, ὡς ἂν μή σε κατατρύχῃ καὶ ἑταίρους.
ἑταίρους: Od. 16:323: ἣ φέρε Τηλέμαχον Πυλόθεν καὶ πάντας ἑταίρους.
ἑταίρους: Od. 17:428: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 19:219: αὐτός θ’ οἷος ἔην, καὶ ἑταίρους, οἵ οἱ ἕποντο.”
ἑταίρους: Od. 19:273: αἰτίζων ἀνὰ δῆμον. ἀτὰρ ἐρίηρας ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 19:289: νῆα κατειρύσθαι καὶ ἐπαρτέας ἔμμεν ἑταίρους,
ἑταίρους: Od. 21:100: ἥμενος ἐν μεγάροισ’, ἐπὶ δ’ ὤρνυε πάντας ἑταίρους.
ἑταίρους: Od. 23:319: οἳ νῆάς τ’ ὄλεσαν καὶ ἐϋκνήμιδας ἑταίρους
ἑταίρους: Od. 23:324: νηῒ πολυκλήϊδι, καὶ εἴσιδε πάντας ἑταίρους
ἑταίρῳ: Il. 1:345: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ’ ἑταίρῳ,
ἑταίρῳ: Il. 9:205: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ’ ἑταίρῳ.
ἑταίρῳ: Il. 11:615: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ’ ἑταίρῳ,
ἑταίρῳ: Il. 17:698: βῆ δὲ θέειν, τὰ δὲ τεύχε’ ἀμύμονι δῶκεν ἑταίρῳ
ἑταίρῳ: Il. 18:98: αὐτίκα τεθναίην, ἐπεὶ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ἑταίρῳ
ἑταίρῳ: Il. 23:563: Ἦ ῥα, καὶ Αὐτομέδοντι φίλῳ ἐκέλευσεν ἑταίρῳ
ἑταίρῳ: Il. 23:612: Ἦ ῥα, καὶ Ἀντιλόχοιο Νοήμονι δῶκεν ἑταίρῳ
ἑταίρῳ: Od. 13:268: ἀγρόθεν, ἐγγὺς ὁδοῖο λοχησάμενος σὺν ἑταίρῳ·
ἑταίρῳ: Od. 20:45: “σχέτλιε, καὶ μέν τίς τε χερείονι πείθεθ’ ἑταίρῳ,
ἑταίρων: Il. 5:574: τὼ μὲν ἄρα δειλὼ βαλέτην ἐν χερσὶν ἑταίρων,
ἑταίρων: Il. 7:115: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἵζευ ἰὼν μετὰ ἔθνος ἑταίρων,
ἑταίρων: Il. 9:626: σχέτλιος, οὐδὲ μετατρέπεται φιλότητος ἑταίρων
ἑταίρων: Il. 10:37: τίφθ’ οὕτως ἠθεῖε κορύσσεαι; ἦ τιν’ ἑταίρων
ἑταίρων: Il. 10:84: ἠέ τιν’ οὐρήων διζήμενος, ἤ τιν’ ἑταίρων;
ἑταίρων: Il. 11:594: στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων.
ἑταίρων: Il. 12:122: ἀλλ’ ἀναπεπταμένας ἔχον ἀνέρες, εἴ τιν’ ἑταίρων
ἑταίρων: Il. 13:249: Μηριόνη Μόλου υἱὲ πόδας ταχὺ φίλταθ’ ἑταίρων
ἑταίρων: Il. 13:653: ἑζόμενος δὲ κατ’ αὖθι φίλων ἐν χερσὶν ἑταίρων
ἑταίρων: Il. 13:778: ἐξ οὗ γὰρ παρὰ νηυσὶ μάχην ἤγειρας ἑταίρων,
ἑταίρων: Il. 15:591: στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων.
ἑταίρων: Il. 15:650: στήθεϊ δ’ ἐν δόρυ πῆξε, φίλων δέ μιν ἐγγὺς ἑταίρων
ἑταίρων: Il. 16:560: τεύχεά τ’ ὤμοιιν ἀφελοίμεθα, καί τιν’ ἑταίρων
ἑταίρων: Il. 17:114: στῆ δὲ μεταστρεφθεὶς ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων
ἑταίρων: Il. 17:129: Ἕκτωρ δ’ ἂψ ἐς ὅμιλον ἰὼν ἀνεχάζεθ’ ἑταίρων,
ἑταίρων: Il. 17:381: τὼ δ’ ἐπιοσσομένω θάνατον καὶ φύζαν ἑταίρων
ἑταίρων: Il. 17:581: νεκρὸν ὑπ’ ἐκ Τρώων ἔρυσεν μετὰ ἔθνος ἑταίρων.
ἑταίρων: Il. 17:680: πάντοσε δινείσθην πολέων κατὰ ἔθνος ἑταίρων,
ἑταίρων: Il. 18:81: Πάτροκλος, τὸν ἐγὼ περὶ πάντων τῖον ἑταίρων
ἑταίρων: Il. 19:305: λίσσομαι, εἴ τις ἔμοιγε φίλων ἐπιπείθεθ’ ἑταίρων,
ἑταίρων: Il. 19:315: ἦ ῥά νύ μοί ποτε καὶ σὺ δυσάμμορε φίλταθ’ ἑταίρων
ἑταίρων: Il. 23:77: οὐ μὲν γὰρ ζωοί γε φίλων ἀπάνευθεν ἑταίρων
ἑταίρων: Od. 1:5: ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
ἑταίρων: Od. 4:367: ἥ μ’ οἴῳ ἔῤῥοντι συνήντετο νόσφιν ἑταίρων·
ἑταίρων: Od. 4:374: εὑρέμεναι δύνασαι, μινύθει δέ τοι ἦτορ ἑταίρων.
ἑταίρων: Od. 10:46: ὣς ἔφασαν, βουλὴ δὲ κακὴ νίκησεν ἑταίρων·
ἑταίρων: Od. 10:320: “ἔρχεο νῦν συφεόνδε, μετ’ ἄλλων λέξο ἑταίρων.”
ἑταίρων: Od. 11:105: αἴ κ’ ἐθέλῃς σὸν θυμὸν ἐρυκακέειν καὶ ἑταίρων,
ἑταίρων: Od. 12:33: ἡ δ’ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα φίλων ἀπονόσφιν ἑταίρων
ἑταίρων: Od. 12:47: ἀλλὰ παρὲξ ἐλάαν, ἐπὶ δ’ οὔατ’ ἀλεῖψαι ἑταίρων
ἑταίρων: Od. 13:21: αὐτὸς ἰὼν διὰ νηός, ὑπὸ ζυγά, μή τιν’ ἑταίρων
ἑταίρων: Od. 13:266: δήμῳ ἔνι Τρώων, ἀλλ’ ἄλλων ἦρχον ἑταίρων.
ἑταίρων: Od. 14:460: εἴ πώς οἱ ἐκδὺς χλαῖναν πόροι ἤ τιν’ ἑταίρων
ἑταίρων: Od. 15:262: σῆς τ’ αὐτοῦ κεφαλῆς καὶ ἑταίρων, οἵ τοι ἕπονται,
ἑταίρων: Od. 15:336: οὔτ’ ἐγὼ οὔτε τις ἄλλος ἑταίρων, οἵ μοι ἔασιν.
ἑταίρων: Od. 16:468: ὡμήρησε δέ μοι παρ’ ἑταίρων ἄγγελος ὠκύς,
ἑταίρων: Od. 19:238: ἦ τις ἑταίρων δῶκε θοῆς ἐπὶ νηὸς ἰόντι
ἑταίρων: Od. 24:517: “ὦ Ἀρκεισιάδη, πάντων πολὺ φίλταθ’ ἑταίρων,
ἐτάλασσας: Il. 17:166: ἀλλὰ σύ γ’ Αἴαντος μεγαλήτορος οὐκ ἐτάλασσας
ἔταμνεν: Od. 13:88: ὣς ἡ ῥίμφα θέουσα θαλάσσης κύματ’ ἔταμνεν,
ἔταμνον: Il. 4:155: φίλε κασίγνητε θάνατόν νύ τοι ὅρκι’ ἔταμνον
ἐτάνυσθεν: Od. 16:175: ἂψ δὲ μελαγχροιὴς γένετο, γναθμοὶ δ’ ἐτάνυσθεν,
ἐτάνυσσ’: Od. 23:201: ἐν δ’ ἐτάνυσσ’ ἱμάντα βοὸς φοίνικι φαεινόν.
ἐτάνυσσε: Il. 11:336: Ἔνθά σφιν κατὰ ἶσα μάχην ἐτάνυσσε Κρονίων
ἐτάνυσσε: Il. 16:662: κάππεσον, εὖτ’ ἔριδα κρατερὴν ἐτάνυσσε Κρονίων.
ἐτάνυσσε: Il. 17:401: ἤματι τῷ ἐτάνυσσε κακὸν πόνον· οὐδ’ ἄρα πώ τι
ἐτάνυσσε: Od. 1:138: νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν.
ἐτάνυσσε: Od. 4:54: νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν.
ἐτάνυσσε: Od. 7:174: νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν.
ἐτάνυσσε: Od. 10:370: νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν.
ἐτάνυσσε: Od. 15:137: νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν.
ἐτάνυσσε: Od. 17:93: νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν.
ἐτάνυσσε: Od. 21:128: καί νύ κε δὴ ἐτάνυσσε βίῃ τὸ τέταρτον ἀνέλκων,
ἐτάνυσσε: Od. 21:328: ῥηϊδίως ἐτάνυσσε βιόν, διὰ δ’ ἧκε σιδήρου."
ἐτάνυσσε: Od. 21:407: ῥηϊδίως ἐτάνυσσε νέῳ περὶ κόλλοπι χορδήν,
ἐτάνυσσε: Od. 24:177: ῥηϊδίως δ’ ἐτάνυσσε βιόν, διὰ δ’ ἧκε σιδήρου·
ἐτάνυσσεν: Od. 1:442: ἀργυρέῃ, ἐπὶ δὲ κληῗδ’ ἐτάνυσσεν ἱμάντι.
ἕταρ’: Il. 24:63: δαίνυ’ ἔχων φόρμιγγα κακῶν ἕταρ’, αἰὲν ἄπιστε.
ἐτάραξε: Il. 8:86: σὺν δ’ ἵππους ἐτάραξε κυλινδόμενος περὶ χαλκῷ.
ἐτάραξε: Od. 5:291: ὣς εἰπὼν σύναγεν νεφέλας, ἐτάραξε δὲ πόντον
ἐτάραξε: Od. 5:304: Ζεύς, ἐτάραξε δὲ πόντον, ἐπισπέρχουσι δ’ ἄελλαι
ἑτάρη: Il. 4:441: Ἄρεος ἀνδροφόνοιο κασιγνήτη ἑτάρη τε,
ἑταρίσσαιτο: Il. 13:456: ἤ τινά που Τρώων ἑταρίσσαιτο μεγαθύμων
ἕταροι: Il. 13:710: λαοὶ ἕπονθ’ ἕταροι, οἵ οἱ σάκος ἐξεδέχοντο
ἕταροι: Il. 13:780: νωλεμέως· ἕταροι δὲ κατέκταθεν οὓς σὺ μεταλλᾷς.
ἕταροι: Il. 16:269: Μυρμιδόνες ἕταροι Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
ἕταροι: Il. 16:290: κάππεσεν οἰμώξας, ἕταροι δέ μιν ἀμφεφόβηθεν
ἕταροι: Il. 23:848: ἀνστάντες δ’ ἕταροι Πολυποίταο κρατεροῖο
ἕταροι: Il. 24:473: εὗρ’, ἕταροι δ’ ἀπάνευθε καθήατο· τὼ δὲ δύ’ οἴω
ἕταροι: Il. 24:590: σὺν δ’ ἕταροι ἤειραν ἐϋξέστην ἐπ’ ἀπήνην.
ἕταροι: Il. 24:622: σφάξ’· ἕταροι δ’ ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον εὖ κατὰ κόσμον,
ἕταροί: Il. 24:793: ὀστέα λευκὰ λέγοντο κασίγνητοί θ’ ἕταροί τε
ἕταροι: Od. 3:181: Τυδεΐδεω ἕταροι Διομήδεος ἱπποδάμοιο
ἕταροι: Od. 3:432: Τηλεμάχου ἕταροι μεγαλήτορος, ἦλθε δὲ χαλκεὺς
ἕταροι: Od. 9:224: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν πρώτισθ’ ἕταροι λίσσοντ’ ἐπέεσσι
ἕταροι: Od. 10:34: οἱ δ’ ἕταροι ἐπέεσσι πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον
ἕταροί: Od. 10:68: “ἄασάν μ’ ἕταροί τε κακοὶ πρὸς τοῖσί τε ὕπνος
ἕταροι: Od. 10:282: χώρου ἄϊδρις ἐών; ἕταροι δέ τοι οἵδ’ ἐνὶ Κίρκης
ἕταροι: Od. 10:436: ἡμέτεροι ἕταροι, σὺν δ’ ὁ θρασὺς εἵπετ’ Ὀδυσσεύς·
ἕταροι: Od. 12:170: ἀνστάντες δ’ ἕταροι νεὸς ἱστία μηρύσαντο,
ἕταροι: Od. 12:373: οἱ δ’ ἕταροι μέγα ἔργον ἐμητίσαντο μένοντες.”
ἕταροι: Od. 15:496: Τηλεμάχου ἕταροι λύον ἱστία, κὰδ δ’ ἕλον ἱστὸν
ἑτάροιο: Il. 4:501: τόν ῥ’ Ὀδυσεὺς ἑτάροιο χολωσάμενος βάλε δουρὶ
ἑτάροιο: Il. 16:581: Πατρόκλῳ δ’ ἄρ’ ἄχος γένετο φθιμένου ἑτάροιο,
ἑτάροιο: Il. 16:585: ἔσσυο καὶ Τρώων, κεχόλωσο δὲ κῆρ ἑτάροιο.
ἑτάροιο: Il. 23:152: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ κόμην ἑτάροιο φίλοιο
ἑτάροιο: Il. 23:224: ὣς Ἀχιλεὺς ἑτάροιο ὀδύρετο ὀστέα καίων,
ἑτάροιο: Il. 23:252: κλαίοντες δ’ ἑτάροιο ἐνηέος ὀστέα λευκὰ
ἑτάροιο: Il. 23:748: καὶ τὸν Ἀχιλλεὺς θῆκεν ἄεθλον οὗ ἑτάροιο,
ἑτάροιο: Il. 24:51: ἵππων ἐξάπτων περὶ σῆμ’ ἑτάροιο φίλοιο
ἑτάροιο: Il. 24:416: ἦ μέν μιν περὶ σῆμα ἑοῦ ἑτάροιο φίλοιο
ἑτάροιο: Il. 24:755: πολλὰ ῥυστάζεσκεν ἑοῦ περὶ σῆμ’ ἑτάροιο
ἐτάροιο: Od. 22:208: “Μέντορ, ἄμυνον ἀρήν, μνῆσαι δ’ ἐτάροιο φίλοιο,
ἑτάροισ’: Od. 9:288: ἀλλ’ ὅ γ’ ἀναΐξας ἑτάροισ’ ἐπὶ χεῖρας ἴαλλε,
ἑτάροισ’: Od. 11:113: νηΐ τε καὶ ἑτάροισ’. αὐτὸς δ’ εἴ πέρ κεν ἀλύξῃς,
ἑτάροισ’: Od. 12:140: νηΐ τε καὶ ἑτάροισ’. αὐτὸς δ’ εἴ πέρ κεν ἀλύξῃς,
ἑτάροισ’: Od. 19:196: καί οἱ τοῖς ἄλλοισ’ ἑτάροισ’, οἳ ἅμ’ αὐτῷ ἕποντο,
ἑτάροισι: Il. 1:179: οἴκαδ’ ἰὼν σὺν νηυσί τε σῇς καὶ σοῖς ἑτάροισι
ἑτάροισι: Il. 1:183: τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηΐ τ’ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισι
ἑτάροισι: Il. 4:523: κάππεσεν ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας
ἑτάροισι: Il. 5:165: ἵππους δ’ οἷς ἑτάροισι δίδου μετὰ νῆας ἐλαύνειν.
ἑτάροισι: Il. 5:514: Αἰνείας δ’ ἑτάροισι μεθίστατο· τοὶ δὲ χάρησαν,
ἑτάροισι: Il. 11:91: κεκλόμενοι ἑτάροισι κατὰ στίχας· ἐν δ’ Ἀγαμέμνων
ἑτάροισι: Il. 13:489: Αἰνείας δ’ ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισι
ἑτάροισι: Il. 13:549: κάππεσεν, ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας.
ἑτάροισι: Il. 13:641: συλήσας ἑτάροισι δίδου Μενέλαος ἀμύμων,
ἑτάροισι: Il. 16:524: κοίμησον δ’ ὀδύνας, δὸς δὲ κράτος, ὄφρ’ ἑτάροισι
ἑτάροισι: Il. 16:665: δῶκε φέρειν ἑτάροισι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός.
ἑτάροισι: Il. 17:636: χάρμα φίλοις ἑτάροισι γενώμεθα νοστήσαντες,
ἑτάροισι: Il. 18:102: οὐδέ τι Πατρόκλῳ γενόμην φάος οὐδ’ ἑτάροισι
ἑτάροισι: Il. 23:5: ἀλλ’ ὅ γε οἷς ἑτάροισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα·
ἑτάροισι: Od. 1:182: νῦν δ’ ὧδε ξὺν νηῒ κατήλυθον ἠδ’ ἑτάροισι,
ἑτάροισι: Od. 1:237: εἰ μετὰ οἷσ’ ἑτάροισι δάμη Τρώων ἐνὶ δήμῳ,
ἑτάροισι: Od. 9:230: οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλ’ ἑτάροισι φανεὶς ἐρατεινὸς ἔσεσθαι.
ἑτάροισι: Od. 9:369: “Οὖτιν ἐγὼ πύματον ἔδομαι μετὰ οἷσ’ ἑτάροισι,
ἑτάροισι: Od. 9:454: σὺν λυγροῖσ’ ἑτάροισι, δαμασσάμενος φρένας οἴνῳ,
ἑτάροισι: Od. 9:466: ἱκόμεθ’· ἀσπάσιοι δὲ φίλοισ’ ἑτάροισι φάνημεν,
ἑτάροισι: Od. 9:488: ὦσα παρέξ· ἑτάροισι δ’ ἐποτρύνας ἐκέλευσα
ἑτάροισι: Od. 11:161: νηΐ τε καὶ ἑτάροισι πολὺν χρόνον; οὐδέ πω ἦλθες
ἑτάροισι: Od. 12:153: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάροισι μετηύδων ἀχνύμενος κῆρ·
ἑτάροισι: Od. 12:165: ἦ τοι ἐγὼ τὰ ἕκαστα λέγων ἑτάροισι πίφαυσκον·
ἑτάροισι: Od. 12:270: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάροισι μετηύδων ἀχνύμενος κῆρ·
ἑτάροισι: Od. 12:339: Εὐρύλοχος δ’ ἑτάροισι κακῆς ἐξήρχετο βουλῆς·
ἑτάροισι: Od. 14:269: φύζαν ἐμοῖσ’ ἑτάροισι κακὴν βάλεν, οὐδέ τις ἔτλη
ἑτάροισι: Od. 14:385: πολλὰ χρήματ’ ἄγοντα, σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισι.
ἑτάροισι: Od. 16:354: ἡδὺ δ’ ἄρ’ ἐκγελάσας μετεφώνεεν οἷσ’ ἑτάροισι·
ἑτάροισι: Od. 17:54: τὸν μὲν ἐγὼ προὔπεμψα σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισι,
ἑτάροισι: Od. 17:438: φύζαν ἐμοῖσ’ ἑτάροισι κακὴν βάλεν, οὐδέ τις ἔτλη
ἑτάροισι: Od. 19:216: εἰ ἐτεὸν δὴ κεῖθι σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισι
ἑτάροισιν: Il. 1:307: ἤϊε σύν τε Μενοιτιάδῃ καὶ οἷς ἑτάροισιν·
ἑτάροισιν: Il. 6:6: Τρώων ῥῆξε φάλαγγα, φόως δ’ ἑτάροισιν ἔθηκεν,
ἑτάροισιν: Il. 9:654: Πάτροκλος δ’ ἑτάροισιν ἰδὲ δμωῇσι κέλευσε
ἑτάροισιν: Il. 12:334: ἡγεμόνων, ὅς τίς οἱ ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύναι·
ἑτάροισιν: Il. 15:501: Αἴας δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισιν·
ἑτάροισιν: Il. 16:248: τεύχεσί τε ξὺν πᾶσι καὶ ἀγχεμάχοις ἑτάροισιν.
ἑτάροισιν: Il. 16:268: Πάτροκλος δ’ ἑτάροισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
ἑτάροισιν: Il. 16:512: τείχεος ὑψηλοῖο, ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύνων.
ἑτάροισιν: Il. 17:703: τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν, ἔνθεν ἀπῆλθεν
ἑτάροισιν: Il. 18:129: τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν αἰπὺν ὄλεθρον.
ἑτάροισιν: Il. 18:343: Ὣς εἰπὼν ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος Ἀχιλλεὺς
ἑτάροισιν: Il. 23:512: δῶκε δ’ ἄγειν ἑτάροισιν ὑπερθύμοισι γυναῖκα
ἑτάροισιν: Il. 24:643: Ἦ ῥ’, Ἀχιλεὺς δ’ ἑτάροισιν ἰδὲ δμῳῇσι κέλευσε
ἑτάροισιν: Od. 2:422: Τηλέμαχος δ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνων ἐκέλευσεν
ἑτάροισιν: Od. 3:323: ἀλλ’ ἴθι νῦν σὺν νηΐ τε σῇ καὶ σοῖσ’ ἑτάροισιν·
ἑτάροισιν: Od. 4:571: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆας ἅμ’ ἀντιθέοισ’ ἑτάροισιν
ἑτάροισιν: Od. 9:92: οὐδ’ ἄρα Λωτοφάγοι μήδονθ’ ἑτάροισιν ὄλεθρον
ἑτάροισιν: Od. 9:173: αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηΐ τ’ ἐμῇ καὶ ἐμοῖσ’ ἑτάροισιν
ἑτάροισιν: Od. 9:326: καὶ παρέθηχ’ ἑτάροισιν, ἀποξῦναι δ’ ἐκέλευσα·
ἑτάροισιν: Od. 9:561: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
ἑτάροισιν: Od. 10:128: αἶψα δ’ ἐμοῖσ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
ἑτάροισιν: Od. 10:531: δὴ τότ’ ἔπειθ’ ἑτάροισιν ἐποτρῦναι καὶ ἀνῶξαι
ἑτάροισιν: Od. 11:44: δὴ τότ’ ἔπειθ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
ἑτάροισιν: Od. 11:78: τῷ καὶ ζωὸς ἔρεσσον ἐὼν μετ’ ἐμοῖσ’ ἑτάροισιν.”
ἑτάροισιν: Od. 12:177: ἑξείης δ’ ἑτάροισιν ἐπ’ οὔατα πᾶσιν ἄλειψα.
ἑτάροισιν: Od. 12:231: Σκύλλην πετραίην, ἥ μοι φέρε πῆμ’ ἑτάροισιν.
ἑτάροισιν: Od. 14:247: νῆας ἐῢ στείλαντα, σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισιν.
ἑτάροισιν: Od. 14:413: αὐτὰρ ὁ οἷσ’ ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος ὑφορβός·
ἑτάροισιν: Od. 14:480: αὐτὰρ ἐγὼ χλαῖναν μὲν ἰὼν ἑτάροισιν ἔλειπον
ἑτάροισιν: Od. 15:217: Τηλέμαχος δ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνων ἐκέλευσεν·
ἑτάροισιν: Od. 15:287: Τηλέμαχος δ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνων ἐκέλευσεν
ἑτάροισιν: Od. 18:350: κερτομέων Ὀδυσῆα· γέλω δ’ ἑτάροισιν ἔτευχε·
ἕταρον: Il. 5:534: Αἰνείω ἕταρον μεγαθύμου Δηϊκόωντα
ἕταρόν: Il. 10:235: τὸν μὲν δὴ ἕταρόν γ’ αἱρήσεαι ὅν κ’ ἐθέλῃσθα,
ἕταρόν: Il. 10:242: εἰ μὲν δὴ ἕταρόν γε κελεύετέ μ’ αὐτὸν ἑλέσθαι,
ἕταρον: Il. 15:519: Φυλεΐδεω ἕταρον, μεγαθύμων ἀρχὸν Ἐπειῶν.
ἕταρον: Il. 16:240: ἀλλ’ ἕταρον πέμπω πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσι
ἕταρον: Il. 19:345: ἧσται ὀδυρόμενος ἕταρον φίλον· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
ἕταρον: Il. 23:137: ἀχνύμενος· ἕταρον γὰρ ἀμύμονα πέμπ’ Ἄϊδος δέ.
ἕταρον: Od. 3:285: ὄφρ’ ἕταρον θάπτοι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερίσειεν.
ἑτάρου: Il. 24:4: κλαῖε φίλου ἑτάρου μεμνημένος, οὐδέ μιν ὕπνος
ἑτάρους: Il. 3:47: πόντον ἐπιπλώσας, ἑτάρους ἐρίηρας ἀγείρας,
ἑτάρους: Il. 4:294: οὓς ἑτάρους στέλλοντα καὶ ὀτρύνοντα μάχεσθαι
ἑτάρους: Il. 10:560: ἔκτανε, πὰρ δ’ ἑτάρους δυοκαίδεκα πάντας ἀρίστους.
ἑτάρους: Il. 13:767: θαρσύνονθ’ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι,
ἑτάρους: Il. 15:241: ἀμφὶ ἓ γιγνώσκων ἑτάρους· ἀτὰρ ἆσθμα καὶ ἱδρὼς
ἑτάρους: Il. 15:249: οὓς ἑτάρους ὀλέκοντα βοὴν ἀγαθὸς βάλεν Αἴας
ἑτάρους: Il. 17:117: θαρσύνονθ’ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι·
ἑτάρους: Il. 17:683: θαρσύνονθ’ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι,
ἑτάρους: Od. 1:6: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·
ἑτάρους: Od. 1:304: ἠδ’ ἑτάρους, οἵ πού με μάλ’ ἀσχαλόωσι μένοντες·
ἑτάρους: Od. 3:361: εἶμ’, ἵνα θαρσύνω θ’ ἑτάρους εἴπω τε ἕκαστα.
ἑτάρους: Od. 3:424: πάντας ἰὼν ἑτάρους ἀγέτω, λιπέτω δὲ δύ’ οἴους·
ἑτάρους: Od. 9:88: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάρους προΐην πεύθεσθαι ἰόντας,
ἑτάρους: Od. 10:100: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάρους προΐην πεύθεσθαι ἰόντας,
ἑτάρους: Od. 10:298: ὄφρα κέ τοι λύσῃ θ’ ἑτάρους αὐτόν τε κομίσσῃ·
ἑτάρους: Od. 10:385: πρὶν λύσασθ’ ἑτάρους καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι;
ἑτάρους: Od. 10:426: ὄφρα ἴδηθ’ ἑτάρους ἱεροῖσ’ ἐν δώμασι Κίρκης
ἑτάρους: Od. 10:449: τόφρα δὲ τοὺς ἄλλους ἑτάρους ἐν δώμασι Κίρκη
ἑτάρους: Od. 12:9: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάρους προΐην ἐς δώματα Κίρκης
ἑτάρους: Od. 12:53: εἰ δέ κε λίσσηαι ἑτάρους λῦσαί τε κελεύῃς,
ἑτάρους: Od. 12:110: ἓξ ἑτάρους ἐν νηῒ ποθήμεναι ἢ ἅμα πάντας.”
ἑτάρους: Od. 12:281: ὅς ῥ’ ἑτάρους καμάτῳ ἀδηκότας ἠδὲ καὶ ὕπνῳ
ἑτάρους: Od. 12:378: τεῖσαι δὴ ἑτάρους Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
ἑτάρους: Od. 15:269: τοὔνεκα νῦν ἑτάρους τε λαβὼν καὶ νῆα μέλαιναν
ἑτάρους: Od. 20:20: ἰφθίμους ἑτάρους· σὺ δ’ ἐτόλμας, ὄφρα σε μῆτις
ἑτάρους: Od. 24:300: ἀντιθέους θ’ ἑτάρους; ἦ ἔμπορος εἰλήλουθας
ἐταρπήτην: Od. 23:300: τὼ δ’ ἐπεὶ οὖν φιλότητος ἐταρπήτην ἐρατεινῆς,
ἑτάρῳ: Il. 5:325: δῶκε δὲ Δηϊπύλῳ ἑτάρῳ φίλῳ, ὃν περὶ πάσης
ἑτάρω: Od. 21:216: Τηλεμάχου ἑτάρω τε κασιγνήτω τε ἔσεσθον.
ἑτάρων: Il. 1:349: δακρύσας ἑτάρων ἄφαρ ἕζετο νόσφι λιασθείς,
ἑτάρων: Il. 3:32: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων.
ἑτάρων: Il. 4:373: ἀλλὰ πολὺ πρὸ φίλων ἑτάρων δηΐοισι μάχεσθαι,
ἑτάρων: Il. 11:584: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων,
ἑτάρων: Il. 13:165: ἂψ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο, χώσατο δ’ αἰνῶς
ἑτάρων: Il. 13:533: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο. τὸν δὲ Πολίτης
ἑτάρων: Il. 13:566: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων·
ἑτάρων: Il. 13:596: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων
ἑτάρων: Il. 13:648: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων
ἑτάρων: Il. 14:407: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων.
ἑτάρων: Il. 16:817: ἂψ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων.
ἑτάρων: Il. 22:272: κήδε’ ἐμῶν ἑτάρων οὓς ἔκτανες ἔγχεϊ θύων.
ἑτάρων: Il. 24:575: τῖ’ Ἀχιλεὺς ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα,
ἑτάρων: Od. 4:536: οὐδέ τις Ἀτρεΐδεω ἑτάρων λίπεθ’, οἵ οἱ ἕποντο,
ἑτάρων: Od. 9:65: πρίν τινα τῶν δειλῶν ἑτάρων τρὶς ἕκαστον ἀῦσαι,
ἑτάρων: Od. 9:195: αὐτὰρ ἐγὼ κρίνας ἑτάρων δυοκαίδεκ’ ἀρίστους
ἑτάρων: Od. 9:278: οὔτε σεῦ οὔθ’ ἑτάρων, εἰ μὴ θυμός με κελεύοι.
ἑτάρων: Od. 10:33: δῶχ’ ἑτάρων, ἵνα θᾶσσον ἱκοίμεθα πατρίδα γαῖαν·
ἑτάρων: Od. 10:116: αὐτίχ’ ἕνα μάρψας ἑτάρων ὁπλίσσατο δεῖπνον.
ἑτάρων: Od. 10:225: ὅς μοι κήδιστος ἑτάρων ἦν κεδνότατός τε·
ἑτάρων: Od. 10:245: ἀγγελίην ἑτάρων ἐρέων καὶ ἀδευκέα πότμον.
ἑτάρων: Od. 10:250: καὶ τότε τῶν ἄλλων ἑτάρων κατέλεξεν ὄλεθρον·
ἑτάρων: Od. 10:268: ἄξεις σῶν ἑτάρων. ἀλλὰ ξὺν τοίσδεσι θᾶσσον
ἑτάρων: Od. 10:421: ἀλλ’ ἄγε, τῶν ἄλλων ἑτάρων κατάλεξον ὄλεθρον.”
ἑτάρων: Od. 10:485: ἠδ’ ἄλλων ἑτάρων, οἵ μευ φθινύθουσι φίλον κῆρ
ἑτάρων: Od. 10:554: ὅς μοι ἄνευθ’ ἑτάρων ἱεροῖσ’ ἐν δώμασι Κίρκης,
ἑτάρων: Od. 10:556: κινυμένων δ’ ἑτάρων ὅμαδον καὶ δοῦπον ἀκούσας
ἑτάρων: Od. 11:371: εἴ τινας ἀντιθέων ἑτάρων ἴδες, οἵ τοι ἅμ’ αὐτῷ
ἑτάρων: Od. 11:382: κήδε’ ἐμῶν ἑτάρων, οἳ δὴ μετόπισθεν ὄλοντο,
ἑτάρων: Od. 15:441: ὑμετέρων ἑτάρων ξυμβλήμενος ἢ ἐν ἀγυιῇ
ἑτάρων: Od. 15:529: τὸν δὲ Θεοκλύμενος ἑτάρων ἀπονόσφι καλέσσας
ἑτάρων: Od. 15:541: πείθῃ ἐμῶν ἑτάρων, οἵ μοι Πύλον εἰς ἅμ’ ἕποντο·
ἑτάρων: Od. 19:248: ὧν ἑτάρων Ὀδυσεύς, ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδη.”
ἑτάρων: Od. 23:313: ἰφθίμων ἑτάρων, οὓς ἤσθιεν οὐδ’ ἐλέαιρεν·
ἑτάρων: Od. 24:79: τῶν ἄλλων ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα.
ἔτας: Il. 6:239: εἰρόμεναι παῖδάς τε κασιγνήτους τε ἔτας τε
ἔτας: Il. 7:295: σούς τε μάλιστα ἔτας καὶ ἑταίρους, οἵ τοι ἔασιν·
ἔτεα: Il. 2:328: ὣς ἡμεῖς τοσσαῦτ’ ἔτεα πτολεμίξομεν αὖθι,
ἐτεά: Il. 20:255: πόλλ’ ἐτεά τε καὶ οὐκί· χόλος δέ τε καὶ τὰ κελεύει.
ἐτέθαπτο: Od. 11:52: οὐ γάρ πω ἐτέθαπτο ὑπὸ χθονὸς εὐρυοδείης·
ἐτεθήπεα: Od. 6:166: ὣς δ’ αὔτως καὶ κεῖνο ἰδὼν ἐτεθήπεα θυμῷ,
ἔτει: Od. 4:82: ἠγαγόμην ἐν νηυσὶ καὶ ὀγδοάτῳ ἔτει ἦλθον,
ἔτεϊ: Od. 16:206: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἔτεϊ: Od. 19:484: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἔτεϊ: Od. 21:208: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἔτεϊ: Od. 23:102: ἔλθοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν·
ἔτεϊ: Od. 23:170: ἔλθοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἔτεϊ: Od. 24:322: ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἔτεινε: Il. 4:124: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ κυκλοτερὲς μέγα τόξον ἔτεινε,
ἔτειρε: Od. 4:369: γναμπτοῖσ’ ἀγκίστροισιν, ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός.
ἔτειρε: Od. 12:332: γναμπτοῖσ’ ἀγκίστροισιν· ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός·
ἔτειρεν: Il. 5:796: ἱδρὼς γάρ μιν ἔτειρεν ὑπὸ πλατέος τελαμῶνος
ἐτείρετο: Il. 8:81: οὔ τι ἑκών, ἀλλ’ ἵππος ἐτείρετο, τὸν βάλεν ἰῷ
ἐτείρετο: Il. 22:242: ἀλλ’ ἐμὸς ἔνδοθι θυμὸς ἐτείρετο πένθεϊ λυγρῷ.
ἔτεισαν: Od. 24:352: εἰ ἐτεὸν μνηστῆρες ἀτάσθαλον ὕβριν ἔτεισαν.
ἐτείσατο: Od. 3:197: ἀνδρός, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐτείσατο πατροφονῆα,
ἐτείσατο: Od. 3:203: καὶ λίην κεῖνος μὲν ἐτείσατο, καί οἱ Ἀχαιοὶ
ἐτείσατο: Od. 15:236: ἐς Πύλον ἐκ Φυλάκης καὶ ἐτείσατο ἔργον ἀεικὲς
ἐτείσατο: Od. 23:57: μνηστῆρες, τοὺς πάντας ἐτείσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ.”
ἐτείσατο: Od. 24:482: ἐπεὶ δὴ μνηστῆρας ἐτείσατο δῖος Ὀδυσσεύς,
ἐτειχίσσαντο: Il. 7:449: τεῖχος ἐτειχίσσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον
ἔτεκ’: Il. 6:199: ἣ δ’ ἔτεκ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα χαλκοκορυστήν.
ἔτεκε: Il. 6:196: ἣ δ’ ἔτεκε τρία τέκνα δαΐφρονι Βελλεροφόντῃ
ἔτεκε: Il. 16:150: τοὺς ἔτεκε Ζεφύρῳ ἀνέμῳ Ἅρπυια Ποδάργη
ἔτεκεν: Il. 2:728: τόν ῥ’ ἔτεκεν Ῥήνη ὑπ’ Ὀϊλῆϊ πτολιπόρθῳ.
ἔτεκεν: Il. 24:562: μήτηρ, ἥ μ’ ἔτεκεν, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος.
ἔτεκεν: Od. 7:63: Ναυσίθοος δ’ ἔτεκεν Ῥηξήνορά τ’ Ἀλκίνοόν τε.
ἔτεκεν: Od. 11:262: καί ῥ’ ἔτεκεν δύο παῖδ’, Ἀμφίονά τε Ζῆθόν τε,
ἔτεκεν: Od. 11:307: καί ῥ’ ἔτεκεν δύο παῖδε, μινυνθαδίω δὲ γενέσθην,
ἔτεκές: Il. 1:352: “ Μῆτερ ἐπεί μ’ ἔτεκές γε μινυνθάδιόν περ ἐόντα,
ἔτεκον: Il. 20:225: αἳ δ’ ὑποκυσάμεναι ἔτεκον δυοκαίδεκα πώλους.
ἐτελείετο: Il. 1:5: οἰωνοῖσί τε πᾶσι· Διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή·
ἐτελείετο: Od. 11:297: θέσφατα πάντ’ εἰπόντα· Διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή.
ἐτέλειον: Il. 9:456: ἐξ ἐμέθεν γεγαῶτα· θεοὶ δ’ ἐτέλειον ἐπαρὰς
ἐτέλειον: Il. 15:593: νηυσὶν ἐπεσσεύοντο, Διὸς δ’ ἐτέλειον ἐφετμάς,
ἐτελέσθη: Il. 15:228: χεῖρας ἐμάς, ἐπεὶ οὔ κεν ἀνιδρωτί γ’ ἐτελέσθη.
ἐτελέσθη: Od. 4:663: “ὢ πόποι, ἦ μέγα ἔργον ὑπερφιάλως ἐτελέσθη
ἐτελέσθη: Od. 16:346: “ὦ φίλοι, ἦ μέγα ἔργον ὑπερφιάλως ἐτελέσθη
ἐτελέσθη: Od. 19:153: μηνῶν φθινόντων, περὶ δ’ ἤματα πόλλ’ ἐτελέσθη,
ἐτελέσθη: Od. 24:143: μηνῶν φθινόντων, περὶ δ’ ἤματα πόλλ’ ἐτελέσθη,
ἐτέλεσσα: Od. 23:192: τῷ δ’ ἐγὼ ἀμφιβαλὼν θάλαμον δέμον, ὄφρ’ ἐτέλεσσα,
ἐτέλεσσα: Od. 23:199: ἐκ δὲ τοῦ ἀρχόμενος λέχος ἔξεον, ὄφρ’ ἐτέλεσσα,
ἐτέλεσσαν: Od. 13:212: ἄξειν εἰς Ἰθάκην εὐδείελον, οὐδ’ ἐτέλεσσαν.
ἐτέλεσσας: Il. 1:108: ἐσθλὸν δ’ οὔτέ τί πω εἶπας ἔπος οὔτ’ ἐτέλεσσας·
ἐτέλεσσας: Il. 23:149: ὣς ἠρᾶθ’ ὃ γέρων, σὺ δέ οἱ νόον οὐκ ἐτέλεσσας.
ἐτέλεσσε: Il. 12:222: οὐδ’ ἐτέλεσσε φέρων δόμεναι τεκέεσσιν ἑοῖσιν.
ἐτέλεσσε: Il. 21:457: μισθοῦ χωόμενοι, τὸν ὑποστὰς οὐκ ἐτέλεσσε.
ἐτέλεσσε: Od. 3:119: παντοίοισι δόλοισι, μόγις δ’ ἐτέλεσσε Κρονίων.
ἐτέλεσσε: Od. 11:246: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐτέλεσσε θεὸς φιλοτήσια ἔργα,
ἐτέλεσσε: Od. 22:51: ἀλλ’ ἄλλα φρονέων, τά οἱ οὐκ ἐτέλεσσε Κρονίων,
ἐτέλεσσεν: Il. 4:160: εἴ περ γάρ τε καὶ αὐτίκ’ Ὀλύμπιος οὐκ ἐτέλεσσεν,
ἐτέλεσσεν: Il. 7:69: ὅρκια μὲν Κρονίδης ὑψίζυγος οὐκ ἐτέλεσσεν,
ἔτελλε: Il. 1:25: ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
ἔτελλε: Il. 1:326: Ὣς εἰπὼν προΐει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
ἔτελλε: Il. 1:379: ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
ἔτελλε: Il. 16:199: στῆσεν ἐῢ κρίνας, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
ἔτελλεν: Od. 23:349: εὐνῆς ἐκ μαλακῆς, ἀλόχῳ δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν·
Ἐτεοκληείης: Il. 4:386: δαινυμένους κατὰ δῶμα βίης Ἐτεοκληείης.
Ἐτεόκρητες: Od. 19:176: ἐν δ’ Ἐτεόκρητες μεγαλήτορες, ἐν δὲ Κύδωνες
ἐτεὸν: Il. 2:300: ἢ ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται ἦε καὶ οὐκί.
ἐτεόν: Il. 5:104: δήθ’ ἀνσχήσεσθαι κρατερὸν βέλος, εἰ ἐτεόν με
ἐτεὸν: Il. 7:359: εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις,
ἐτεόν: Il. 8:423: ἀλλὰ σύ γ’ αἰνοτάτη κύον ἀδεὲς εἰ ἐτεόν γε
ἐτεόν: Il. 12:217: ὧδε γὰρ ἐκτελέεσθαι ὀΐομαι, εἰ ἐτεόν γε
ἐτεὸν: Il. 12:233: εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις,
ἐτεόν: Il. 13:153: ἀλλ’ ὀΐω χάσσονται ὑπ’ ἔγχεος, εἰ ἐτεόν με
ἐτεὸν: Il. 13:375: εἰ ἐτεὸν δὴ πάντα τελευτήσεις ὅσ’ ὑπέστης
ἐτεόν: Il. 14:125: ἐγχείῃ· τὰ δὲ μέλλετ’ ἀκουέμεν, εἰ ἐτεόν περ.
ἐτεόν: Il. 15:53: ἀλλ’ εἰ δή ῥ’ ἐτεόν γε καὶ ἀτρεκέως ἀγορεύεις,
ἐτεὸν: Il. 18:305: εἰ δ’ ἐτεὸν παρὰ ναῦφιν ἀνέστη δῖος Ἀχιλλεύς,
ἐτεόν: Od. 3:122: παντοίοισι δόλοισι, πατὴρ τεός, εἰ ἐτεόν γε
ἐτεόν: Od. 9:529: εἰ ἐτεόν γε σός εἰμι, πατὴρ δ’ ἐμὸς εὔχεαι εἶναι,
ἐτεόν: Od. 13:328: εἰπέ μοι εἰ ἐτεόν γε φίλην ἐς πατρίδ’ ἱκάνω.”
ἐτεόν: Od. 16:300: εἰ ἐτεόν γ’ ἐμός ἐσσι καὶ αἵματος ἡμετέροιο,
ἐτεόν: Od. 16:320: εἰ ἐτεόν γέ τι οἶσθα Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.”
ἐτεὸν: Od. 19:216: εἰ ἐτεὸν δὴ κεῖθι σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισι
ἐτεὸν: Od. 23:36: εἰ ἐτεὸν δὴ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύεις,
ἐτεὸν: Od. 23:107: οὐδ’ εἰς ὦπα ἰδέσθαι ἐναντίον. εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ
ἐτεόν: Od. 24:259: εἰ ἐτεόν γ’ Ἰθάκην τήνδ’ ἱκόμεθ’, ὥς μοι ἔειπεν
ἐτεὸν: Od. 24:352: εἰ ἐτεὸν μνηστῆρες ἀτάσθαλον ὕβριν ἔτεισαν.
ἔτεος: Od. 11:295: ἂψ περιτελλομένου ἔτεος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ἔτεος: Od. 14:294: ἂψ περιτελλομένου ἔτεος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ἕτερ’: Il. 4:306: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἕτερ’ ἅρμαθ’ ἵκηται
ἕτερ’: Od. 17:266: ἐξ ἑτέρων ἕτερ’ ἐστίν, ἐπήσκηται δέ οἱ αὐλὴ
ἕτεραι: Od. 7:126: ἄνθος ἀφιεῖσαι, ἕτεραι δ’ ὑποπερκάζουσιν.
ἑτεραλκέα: Il. 7:26: ἦ ἵνα δὴ Δαναοῖσι μάχης ἑτεραλκέα νίκην
ἑτεραλκέα: Il. 8:171: σῆμα τιθεὶς Τρώεσσι μάχης ἑτεραλκέα νίκην.
ἑτεραλκέα: Il. 15:738: ᾗ κ’ ἀπαμυναίμεσθ’ ἑτεραλκέα δῆμον ἔχοντες·
ἑτεραλκέα: Il. 16:362: ἦ μὲν δὴ γίγνωσκε μάχης ἑτεραλκέα νίκην·
ἑτεραλκέα: Il. 17:627: Ζεύς, ὅτε δὴ Τρώεσσι δίδου ἑτεραλκέα νίκην.
ἑτεραλκέα: Od. 22:236: ἦ ῥα, καὶ οὔ πω πάγχυ δίδου ἑτεραλκέα νίκην,
ἑτέρας: Od. 7:124: τέρσεται ἠελίῳ, ἑτέρας δ’ ἄρα τε τρυγόωσιν,
ἑτέρῃ: Il. 12:452: χειρὶ λαβὼν ἑτέρῃ, ὀλίγον τέ μιν ἄχθος ἐπείγει,
ἑτέρῃ: Il. 14:271: χειρὶ δὲ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἕλε χθόνα πουλυβότειραν,
ἑτέρῃ: Il. 14:272: τῇ δ’ ἑτέρῃ ἅλα μαρμαρέην, ἵνα νῶϊν ἅπαντες
ἑτέρῃ: Il. 21:71: αὐτὰρ ὃ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἑλὼν ἐλλίσσετο γούνων,
ἑτέρῃ: Il. 21:72: τῇ δ’ ἑτέρῃ ἔχεν ἔγχος ἀκαχμένον οὐδὲ μεθίει·
ἑτέρη: Il. 22:151: ἣ δ’ ἑτέρη θέρεϊ προρέει ἐϊκυῖα χαλάζῃ,
ἑτέρῃ: Od. 3:441: ἤλυθεν ἐκ θαλάμοιο φέρων, ἑτέρῃ δ’ ἔχεν οὐλὰς
ἑτέρῃ: Od. 10:171: χειρὶ φέρειν ἑτέρῃ· μάλα γὰρ μέγα θηρίον ἦεν.
ἑτέρη: Od. 10:354: ἡ δ’ ἑτέρη προπάροιθε θρόνων ἐτίταινε τραπέζας
ἑτέρῃ: Od. 19:481: τῇ δ’ ἑτέρῃ ἕθεν ἄσσον ἐρύσσατο φώνησέν τε·
ἑτέρῃ: Od. 22:183: τῇ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ φέρων καλὴν τρυφάλειαν,
ἑτέρῃ: Od. 22:184: τῇ δ’ ἑτέρῃ σάκος εὐρὺ γέρον, πεπαλαγμένον ἄζῃ,
ἑτερήμεροι: Od. 11:303: ἄλλοτε μὲν ζώουσ’ ἑτερήμεροι, ἄλλοτε δ’ αὖτε
ἑτέρην: Il. 3:103: οἴσετε ἄρν’, ἕτερον λευκόν, ἑτέρην δὲ μέλαιναν,
ἑτέρην: Il. 18:509: Τὴν δ’ ἑτέρην πόλιν ἀμφὶ δύω στρατοὶ ἥατο λαῶν
ἑτέρην: Od. 13:68: τὴν δ’ ἑτέρην χηλὸν πυκινὴν ἅμ’ ὄπασσε κομίζειν·
ἑτέρης: Il. 16:179: τῆς δ’ ἑτέρης Εὔδωρος ἀρήϊος ἡγεμόνευε
ἑτέρηφι: Il. 16:734: σκαιῇ ἔγχος ἔχων· ἑτέρηφι δὲ λάζετο πέτρον
ἑτέρηφι: Il. 18:477: ῥαιστῆρα κρατερήν, ἑτέρηφι δὲ γέντο πυράγρην.
ἑτέρηφι: Il. 22:80: κόλπον ἀνιεμένη, ἑτέρηφι δὲ μαζὸν ἀνέσχε·
ἕτεροι: Il. 7:418: ἀμφότερον νέκυάς τ’ ἀγέμεν ἕτεροι δὲ μεθ’ ὕλην·
ἕτεροι: Il. 7:420: ὀτρύνοντο νέκυς τ’ ἀγέμεν, ἕτεροι δὲ μεθ’ ὕλην.
ἕτεροι: Il. 11:71: δῄουν, οὐδ’ ἕτεροι μνώοντ’ ὀλοοῖο φόβοιο.
ἕτεροι: Il. 16:771: δῄουν, οὐδ’ ἕτεροι μνώοντ’ ὀλοοῖο φόβοιο.
ἕτεροί: Il. 20:210: τῶν δὴ νῦν ἕτεροί γε φίλον παῖδα κλαύσονται
ἑτέροιο: Il. 4:502: κόρσην· ἣ δ’ ἑτέροιο διὰ κροτάφοιο πέρησεν
ἑτέροιο: Il. 9:219: τοίχου τοῦ ἑτέροιο, θεοῖσι δὲ θῦσαι ἀνώγει
ἑτέροιο: Il. 20:473: δουρὶ κατ’ οὖς· εἶθαρ δὲ δι’ οὔατος ἦλθ’ ἑτέροιο
ἑτέροισί: Il. 7:292: ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ’ ἑτέροισί γε νίκην.
ἑτέροισί: Il. 7:378: ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ’ ἑτέροισί γε νίκην.
ἑτέροισί: Il. 7:397: ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ’ ἑτέροισί γε νίκην.
ἑτέροισι: Il. 13:303: ἔκλυον ἀμφοτέρων, ἑτέροισι δὲ κῦδος ἔδωκαν·
ἕτερον: Il. 2:217: φολκὸς ἔην, χωλὸς δ’ ἕτερον πόδα· τὼ δέ οἱ ὤμω
ἕτερον: Il. 3:103: οἴσετε ἄρν’, ἕτερον λευκόν, ἑτέρην δὲ μέλαιναν,
ἕτερον: Il. 5:146: τὸν δ’ ἕτερον ξίφεϊ μεγάλῳ κληῗδα παρ’ ὦμον
ἕτερόν: Il. 5:288: πρίν γ’ ἀποπαύσεσθαι πρίν γ’ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα
ἕτερον: Il. 9:313: ὅς χ’ ἕτερον μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπῃ.
ἕτερον: Il. 9:468: πῦρ, ἕτερον μὲν ὑπ’ αἰθούσῃ εὐερκέος αὐλῆς,
ἕτερον: Il. 16:250: τῷ δ’ ἕτερον μὲν ἔδωκε πατήρ, ἕτερον δ’ ἀνένευσε·
ἕτερον: Il. 16:250: τῷ δ’ ἕτερον μὲν ἔδωκε πατήρ, ἕτερον δ’ ἀνένευσε·
ἕτερόν: Il. 19:94: βλάπτουσ’ ἀνθρώπους· κατὰ δ’ οὖν ἕτερόν γε πέδησε.
ἕτερόν: Il. 22:266: ὅρκια ἔσσονται, πρίν γ’ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα
ἕτερον: Od. 5:266: τὸν ἕτερον, ἕτερον δ’ ὕδατος μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα
ἕτερον: Od. 5:266: τὸν ἕτερον, ἕτερον δ’ ὕδατος μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα
ἕτερον: Od. 7:123: τῆς ἕτερον μέν θ’ εἱλόπεδον λευρῷ ἐνὶ χώρῳ
ἕτερον: Od. 12:101: τὸν δ’ ἕτερον σκόπελον χθαμαλώτερον ὄψει, Ὀδυσσεῦ,
ἕτερόν: Od. 14:325: καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ’ ἔτι βόσκοι·
ἕτερόν: Od. 19:294: καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ’ ἔτι βόσκοι·
ἕτερόν: Od. 20:132: ἐμπλήγδην ἕτερόν γε τίει μερόπων ἀνθρώπων
ἕτερός: Il. 5:258: ἄμφω ἀφ’ ἡμείων, εἴ γ’ οὖν ἕτερός γε φύγῃσιν.
ἕτερος: Il. 24:528: δώρων οἷα δίδωσι κακῶν, ἕτερος δὲ ἑάων·
ἕτερος: Od. 8:374: τὴν ἕτερος ῥίπτασκε ποτὶ νέφεα σκιόεντα
ἕτερος: Od. 9:302: χείρ’ ἐπιμασσάμενος· ἕτερος δέ με θυμὸς ἔρυκεν.
ἑτέρου: Il. 24:598: τοίχου τοῦ ἑτέρου, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο μῦθον·
ἑτέρου: Od. 23:90: τοίχου τοῦ ἑτέρου· ὁ δ’ ἄρα πρὸς κίονα μακρὴν
ἑτέρους: Od. 11:258: τοὺς δ’ ἑτέρους Κρηθῆϊ τέκεν βασίλεια γυναικῶν,
ἔτερπε: Il. 15:393: ἧστό τε καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις, ἐπὶ δ’ ἕλκεϊ λυγρῷ
ἔτερπεν: Il. 9:189: τῇ ὅ γε θυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ’ ἄρα κλέα ἀνδρῶν.
ἐτέρπετο: Il. 21:45: ἕνδεκα δ’ ἤματα θυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν
ἔτερπον: Od. 1:107: πεσσοῖσι προπάροιθε θυράων θυμὸν ἔτερπον,
ἐτέρσετο: Il. 11:267: αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ’ αἷμα,
ἐτέρσετο: Il. 11:847: ἔσχ’ ὀδύνας· τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ’ αἷμα.
ἐτέρφθησαν: Od. 8:131: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντες ἐτέρφθησαν φρέν’ ἀέθλοις,
ἐτέρφθητε: Od. 17:174: “κοῦροι, ἐπεὶ δὴ πάντες ἐτέρφθητε φρέν’ ἀέθλοις,
ἑτέρῳ: Il. 13:731: ἄλλῳ δ’ ὀρχηστύν, ἑτέρῳ κίθαριν καὶ ἀοιδήν,
ἑτέρῳ: Il. 21:164: καί ῥ’ ἑτέρῳ μὲν δουρὶ σάκος βάλεν, οὐδὲ διὰ πρὸ
ἑτέρῳ: Il. 21:166: τῷ δ’ ἑτέρῳ μιν πῆχυν ἐπιγράβδην βάλε χειρὸς
ἑτέρω: Od. 9:430: τὼ δ’ ἑτέρω ἑκάτερθεν ἴτην σώοντες ἑταίρους.
ἑτέρωθεν: Il. 1:247: Ἀτρεΐδης δ’ ἑτέρωθεν ἐμήνιε· τοῖσι δὲ Νέστωρ
ἑτέρωθεν: Il. 3:230: Ἰδομενεὺς δ’ ἑτέρωθεν ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὣς
ἑτέρωθεν: Il. 5:668: Τληπόλεμον δ’ ἑτέρωθεν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἑτέρωθεν: Il. 6:247: κουράων δ’ ἑτέρωθεν ἐναντίοι ἔνδοθεν αὐλῆς
ἑτέρωθεν: Il. 7:311: Αἴαντ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἑτέρωθεν: Il. 7:419: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐϋσσέλμων ἀπὸ νηῶν
ἑτέρωθεν: Il. 7:430: ὣς δ’ αὔτως ἑτέρωθεν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἑτέρωθεν: Il. 8:55: Τρῶες δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἀνὰ πτόλιν ὁπλίζοντο
ἑτέρωθεν: Il. 9:662: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἐλέξατο· πὰρ δ’ ἄρα καὶ τῷ
ἑτέρωθεν: Il. 11:56: Τρῶες δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο
ἑτέρωθεν: Il. 11:215: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας.
ἑτέρωθεν: Il. 11:646: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἀναίνετο εἶπέ τε μῦθον·
ἑτέρωθεν: Il. 12:415: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας
ἑτέρωθεν: Il. 13:489: Αἰνείας δ’ ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισι
ἑτέρωθεν: Il. 13:835: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐπίαχον, οὐδὲ λάθοντο
ἑτέρωθεν: Il. 14:387: Τρῶας δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐκόσμει φαίδιμος Ἕκτωρ.
ἑτέρωθεν: Il. 15:501: Αἴας δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισιν·
ἑτέρωθεν: Il. 16:427: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἐπεὶ ἴδεν ἔκθορε δίφρου.
ἑτέρωθεν: Il. 16:733: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἀφ’ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε
ἑτέρωθεν: Il. 16:755: Ἕκτωρ δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἀφ’ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε.
ἑτέρωθεν: Il. 16:763: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἔχεν ποδός· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
ἑτέρωθεν: Il. 17:138: Ἀτρεΐδης δ’ ἑτέρωθεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος
ἑτέρωθεν: Il. 18:32: Ἀντίλοχος δ’ ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυα λείβων
ἑτέρωθεν: Il. 18:243: Τρῶες δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης
ἑτέρωθεν: Il. 20:3: Τρῶες δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο·
ἑτέρωθεν: Il. 20:51: αὖε δ’ Ἄρης ἑτέρωθεν ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσος
ἑτέρωθεν: Il. 20:164: Πηλεΐδης δ’ ἑτέρωθεν ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς
ἑτέρωθεν: Il. 22:79: μήτηρ δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυ χέουσα
ἑτέρωθεν: Od. 7:130: σκίδναται, ἡ δ’ ἑτέρωθεν ὑπ’ αὐλῆς οὐδὸν ἵησι
ἑτέρωθεν: Od. 11:83: εἴδωλον δ’ ἑτέρωθεν ἑταίρου πόλλ’ ἀγόρευεν.
ἑτέρωθεν: Od. 16:43: Τηλέμαχος δ’ ἑτέρωθεν ἐρήτυε φώνησέν τε·
ἑτέρωθεν: Od. 21:368: Τηλέμαχος δ’ ἑτέρωθεν ἀπειλήσας ἐγεγώνει·
ἑτέρωθεν: Od. 22:211: μνηστῆρες δ’ ἑτέρωθεν ὁμόκλεον ἐν μεγάροισι·
ἑτέρωθι: Il. 5:351: ῥιγήσειν πόλεμόν γε καὶ εἴ χ’ ἑτέρωθι πύθηαι.
ἑτέρωθι: Il. 15:348: ὃν δ’ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε νεῶν ἑτέρωθι νοήσω,
ἑτέρωθι: Od. 4:531: εἷσε λόχον, ἑτέρωθι δ’ ἀνώγει δαῖτα πένεσθαι·
ἑτέρωθι: Od. 12:235: ἔνθεν γὰρ Σκύλλη, ἑτέρωθι δὲ δῖα Χάρυβδις
ἑτέρων: Il. 12:93: τῶν δ’ ἑτέρων Πάρις ἦρχε καὶ Ἀλκάθοος καὶ Ἀγήνωρ,
ἑτέρων: Il. 21:437: ἀρξάντων ἑτέρων· τὸ μὲν αἴσχιον αἴ κ’ ἀμαχητὶ
ἑτέρων: Od. 17:266: ἐξ ἑτέρων ἕτερ’ ἐστίν, ἐπήσκηται δέ οἱ αὐλὴ
ἑτέρωσ’: Il. 4:492: βεβλήκει βουβῶνα, νέκυν ἑτέρωσ’ ἐρύοντα·
ἑτέρωσ’: Il. 8:308: ὣς ἑτέρωσ’ ἤμυσε κάρη πήληκι βαρυνθέν.
ἑτέρωσ’: Od. 19:470: ἂψ δ’ ἑτέρωσ’ ἐκλίθη· τὸ δ’ ἐπὶ χθονὸς ἐξέχυθ’ ὕδωρ.
ἑτέρως: Od. 1:234: νῦν δ’ ἑτέρως ἐβόλοντο θεοὶ κακὰ μητιόωντες,
ἑτέρωσε: Il. 8:306: μήκων δ’ ὡς ἑτέρωσε κάρη βάλεν, ἥ τ’ ἐνὶ κήπῳ
ἑτέρωσε: Il. 13:543: ἐκλίνθη δ’ ἑτέρωσε κάρη, ἐπὶ δ’ ἀσπὶς ἑάφθη
ἑτέρωσε: Il. 20:151: οἳ δ’ ἑτέρωσε καθῖζον ἐπ’ ὀφρύσι Καλλικολώνης
ἑτέρωσε: Il. 23:231: Πηλεΐδης δ’ ἀπὸ πυρκαϊῆς ἑτέρωσε λιασθεὶς
ἑτέρωσε: Il. 23:697: αἷμα παχὺ πτύοντα κάρη βάλλονθ’ ἑτέρωσε·
ἑτέρωσε: Od. 16:163: κνυζηθμῷ δ’ ἑτέρωσε διὰ σταθμοῖο φόβηθεν.
ἑτέρωσε: Od. 16:179: ταρβήσας δ’ ἑτέρωσε βάλ’ ὄμματα, μὴ θεὸς εἴη,
ἑτέρωσε: Od. 22:17: ἐκλίνθη δ’ ἑτέρωσε, δέπας δέ οἱ ἔκπεσε χειρὸς
ἐτέταλτο: Il. 2:643: τῷ δ’ ἐπὶ πάντ’ ἐτέταλτο ἀνασσέμεν Αἰτωλοῖσι·
ἐτέταλτο: Od. 11:524: Ἀργείων οἱ ἄριστοι, ἐμοὶ δ’ ἐπὶ πάντ’ ἐτέταλτο,
ἐτετεύχατο: Il. 11:807: ἤην, τῇ δὴ καί σφι θεῶν ἐτετεύχατο βωμοί,
ἔτετμε: Il. 4:293: ἔνθ’ ὅ γε Νέστορ’ ἔτετμε λιγὺν Πυλίων ἀγορητὴν
ἔτετμε: Od. 1:218: ἀνέρος, ὃν κτεάτεσσιν ἑοῖσ’ ἔπι γῆρας ἔτετμε.
ἔτετμεν: Il. 6:515: Ἕκτορα δῖον ἔτετμεν ἀδελφεὸν εὖτ’ ἄρ’ ἔμελλε
ἔτετμεν: Od. 3:256: εἰ ζώοντ’ Αἴγισθον ἐνὶ μεγάροισιν ἔτετμεν
ἔτετμεν: Od. 5:81: οὐδ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ἔνδον ἔτετμεν,
ἐτέτυκτο: Il. 5:78: ἀρητὴρ ἐτέτυκτο, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ,
ἐτέτυκτο: Il. 5:901: ἠκέσατ’· οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γ’ ἐτέτυκτο.
ἐτέτυκτο: Il. 15:337: Ἴασος αὖτ’ ἀρχὸς μὲν Ἀθηναίων ἐτέτυκτο,
ἐτέτυκτο: Il. 15:643: καὶ νόον ἐν πρώτοισι Μυκηναίων ἐτέτυκτο·
ἐτέτυκτο: Il. 16:605: Ἰδαίου ἐτέτυκτο, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ.
ἐτέτυκτο: Od. 4:772: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ’ οὐκ ἴσαν, ὡς ἐτέτυκτο.
ἐτέτυκτο: Od. 9:190: καὶ γὰρ θαῦμ’ ἐτέτυκτο πελώριον, οὐδὲ ἐῴκει
ἐτέτυκτο: Od. 13:170: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε· τὰ δ’ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο.
ἐτέτυκτο: Od. 23:152: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ’ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο.
ἐτέτυξο: Il. 12:164: Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά νυ καὶ σὺ φιλοψευδὴς ἐτέτυξο
ἔτευξ’: Il. 18:483: Ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξ’, ἐν δ’ οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν,
ἔτευξα: Od. 4:174: καί κέ οἱ Ἄργεϊ νάσσα πόλιν καὶ δώματ’ ἔτευξα,
ἔτευξαν: Od. 1:244: οἶον, ἐπεί νύ μοι ἄλλα θεοὶ κακὰ κήδε’ ἔτευξαν.
ἔτευξε: Il. 6:314: καλά, τά ῥ’ αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν οἳ τότ’ ἄριστοι
ἔτευξεν: Il. 14:166: βῆ δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, τόν οἱ φίλος υἱὸς ἔτευξεν
ἔτευξεν: Il. 14:337: ἔστιν τοι θάλαμος, τόν τοι φίλος υἱὸς ἔτευξεν
ἔτευξεν: Od. 7:92: οὓς Ἥφαιστος ἔτευξεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσι
ἔτευχε: Od. 18:350: κερτομέων Ὀδυσῆα· γέλω δ’ ἑτάροισιν ἔτευχε·
ἔτευχεν: Il. 18:373: σπεύδοντα· τρίποδας γὰρ ἐείκοσι πάντας ἔτευχεν
ἐτεύχετον: Il. 13:346: ἀνδράσιν ἡρώεσσιν ἐτεύχετον ἄλγεα λυγρά.
ἔτεχ’: Il. 7:469: τόν ῥ’ ἔτεχ’ Ὑψιπύλη ὑπ’ Ἰήσονι ποιμένι λαῶν.
ἔτεχ’: Il. 20:240: αὐτὰρ ἔμ’ Ἀγχίσης, Πρίαμος δ’ ἔτεχ’ Ἕκτορα δῖον.
ἔτεχ’: Od. 2:131: ἥ μ’ ἔτεχ’, ἥ μ’ ἔθρεψε, πατὴρ δ’ ἐμὸς ἄλλοθι γαίης,
ἐτέων: Il. 11:690: τῶν προτέρων ἐτέων, κατὰ δ’ ἔκταθεν ὅσσοι ἄριστοι·
Ἐτεωνεῦ: Od. 4:31: “οὐ μὲν νήπιος ἦσθα, Βοηθοΐδη Ἐτεωνεῦ,
Ἐτεωνεύς: Od. 4:22: στῆσαν· ὁ δὲ προμολὼν ἴδετο κρείων Ἐτεωνεύς,
Ἐτεωνεύς: Od. 15:95: ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλθε Βοηθοΐδης Ἐτεωνεύς,
Ἐτεωνόν: Il. 2:497: Σχοῖνόν τε Σκῶλόν τε πολύκνημόν τ’ Ἐτεωνόν,
ἔτῃσι: Il. 6:262: ὡς τύνη κέκμηκας ἀμύνων σοῖσιν ἔτῃσι.
ἔτῃσιν: Od. 4:3: τὸν δ’ εὗρον δαινύντα γάμον πολλοῖσιν ἔτῃσιν
ἐτήτυμον: Il. 1:558: τῇ σ’ ὀΐω κατανεῦσαι ἐτήτυμον ὡς Ἀχιλῆα
ἐτήτυμον: Il. 13:111: ἀλλ’ εἰ δὴ καὶ πάμπαν ἐτήτυμον αἴτιός ἐστιν
ἐτήτυμον: Il. 18:128: ναὶ δὴ ταῦτά γε τέκνον ἐτήτυμον οὐ κακόν ἐστι
ἐτήτυμον: Od. 1:174: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
ἐτήτυμον: Od. 4:157: κείνου μέν τοι ὅδ’ υἱὸς ἐτήτυμον, ὡς ἀγορεύεις·
ἐτήτυμον: Od. 4:645: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
ἐτήτυμον: Od. 13:232: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
ἐτήτυμον: Od. 14:186: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
ἐτήτυμον: Od. 24:258: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
ἐτήτυμον: Od. 24:297: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
ἐτήτυμον: Od. 24:403: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
ἐτήτυμος: Il. 22:438: Ἕκτορος· οὐ γάρ οἵ τις ἐτήτυμος ἄγγελος ἐλθὼν
ἐτήτυμος: Od. 3:241: κείνῳ δ’ οὐκέτι νόστος ἐτήτυμος, ἀλλά οἱ ἤδη
ἐτήτυμος: Od. 23:62: ἀλλ’ οὐκ ἔσθ’ ὅδε μῦθος ἐτήτυμος, ὡς ἀγορεύεις,
ἔτι: Il. 1:96: τοὔνεκ’ ἄρ’ ἄλγε’ ἔδωκεν ἑκηβόλος ἠδ’ ἔτι δώσει,
ἔτι: Il. 1:296: σήμαιν’· οὐ γὰρ ἔγωγ’ ἔτι σοὶ πείσεσθαι ὀΐω.
ἔτι: Il. 1:455: ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ’ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·
ἔτι: Il. 1:593: κάππεσον ἐν Λήμνῳ, ὀλίγος δ’ ἔτι θυμὸς ἐνῆεν·
ἔτι: Il. 2:118: ἠδ’ ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον.
ἔτι: Il. 2:141: οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.
ἔτι: Il. 2:212: Θερσίτης δ’ ἔτι μοῦνος ἀμετροεπὴς ἐκολῴα,
ἔτι: Il. 2:229: ἦ ἔτι καὶ χρυσοῦ ἐπιδεύεαι, ὅν κέ τις οἴσει
ἔτι: Il. 2:258: εἴ κ’ ἔτι σ’ ἀφραίνοντα κιχήσομαι ὥς νύ περ ὧδε,
ἔτι: Il. 2:260: μηδ’ ἔτι Τηλεμάχοιο πατὴρ κεκλημένος εἴην,
ἔτι: Il. 2:287: ἐνθάδ’ ἔτι στείχοντες ἀπ’ Ἄργεος ἱπποβότοιο
ἔτι: Il. 2:435: μηκέτι νῦν δήθ’ αὖθι λεγώμεθα, μηδ’ ἔτι δηρὸν
ἔτι: Il. 3:407: μηδ’ ἔτι σοῖσι πόδεσσιν ὑποστρέψειας Ὄλυμπον,
ἔτι: Il. 5:254: οὐδὲ καταπτώσσειν· ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν·
ἔτι: Il. 5:379: οὐ γὰρ ἔτι Τρώων καὶ Ἀχαιῶν φύλοπις αἰνή,
ἔτι: Il. 5:465: ἐς τί ἔτι κτείνεσθαι ἐάσετε λαὸν Ἀχαιοῖς;
ἔτι: Il. 5:662: ὀστέω ἐγχριμφθεῖσα, πατὴρ δ’ ἔτι λοιγὸν ἄμυνεν.
ἔτι: Il. 5:679: καί νύ κ’ ἔτι πλέονας Λυκίων κτάνε δῖος Ὀδυσσεὺς
ἔτι: Il. 5:818: ἀλλ’ ἔτι σέων μέμνημαι ἐφετμέων ἃς ἐπέτειλας·
ἔτι: Il. 5:895: ἀλλ’ οὐ μάν σ’ ἔτι δηρὸν ἀνέξομαι ἄλγε’ ἔχοντα·
ἔτι: Il. 6:139: καί μιν τυφλὸν ἔθηκε Κρόνου πάϊς· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
ἔτι: Il. 6:222: Τυδέα δ’ οὐ μέμνημαι, ἐπεί μ’ ἔτι τυτθὸν ἐόντα
ἔτι: Il. 6:367: οὐ γὰρ οἶδ’ εἰ ἔτι σφιν ὑπότροπος ἵξομαι αὖτις,
ἔτι: Il. 6:500: αἳ μὲν ἔτι ζωὸν γόον Ἕκτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ·
ἔτι: Il. 7:217: ἀλλ’ οὔ πως ἔτι εἶχεν ὑποτρέσαι οὐδ’ ἀναδῦναι
ἔτι: Il. 7:433: Ἦμος δ’ οὔτ’ ἄρ πω ἠώς, ἔτι δ’ ἀμφιλύκη νύξ,
ἔτι: Il. 8:126: κεῖσθαι, ὃ δ’ ἡνίοχον μέθεπε θρασύν· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
ἔτι: Il. 9:25: ἠδ’ ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον.
ἔτι: Il. 9:28: οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.
ἔτι: Il. 9:105: οἷον ἐγὼ νοέω ἠμὲν πάλαι ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν
ἔτι: Il. 9:106: ἐξ ἔτι τοῦ ὅτε διογενὲς Βρισηΐδα κούρην
ἔτι: Il. 9:111: ἠτίμησας, ἑλὼν γὰρ ἔχεις γέρας· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
ἔτι: Il. 9:234: κηάμενοι πυρὰ πολλὰ κατὰ στρατόν, οὐδ’ ἔτι φασὶ
ἔτι: Il. 9:259: ὣς ἐπέτελλ’ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
ἔτι: Il. 9:371: εἴ τινά που Δαναῶν ἔτι ἔλπεται ἐξαπατήσειν
ἔτι: Il. 9:386: οὐδέ κεν ὧς ἔτι θυμὸν ἐμὸν πείσει’ Ἀγαμέμνων
ἔτι: Il. 9:674: κεῖνός γ’ οὐκ ἐθέλει σβέσσαι χόλον, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον
ἔτι: Il. 10:161: εἵαται ἄγχι νεῶν, ὀλίγος δ’ ἔτι χῶρος ἐρύκει;
ἔτι: Il. 10:253: τῶν δύο μοιράων, τριτάτη δ’ ἔτι μοῖρα λέλειπται.
ἔτι: Il. 10:506: ἦ ἔτι τῶν πλεόνων Θρῃκῶν ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
ἔτι: Il. 11:172: οἳ δ’ ἔτι κὰμ μέσσον πεδίον φοβέοντο βόες ὥς,
ἔτι: Il. 11:266: ὄφρά οἱ αἷμ’ ἔτι θερμὸν ἀνήνοθεν ἐξ ὠτειλῆς.
ἔτι: Il. 11:789: ὣς ἐπέτελλ’ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
ἔτι: Il. 11:819: ἤ ῥ’ ἔτι που σχήσουσι πελώριον Ἕκτορ’ Ἀχαιοί,
ἔτι: Il. 12:4: τάφρος ἔτι σχήσειν Δαναῶν καὶ τεῖχος ὕπερθεν
ἔτι: Il. 12:199: οἵ ῥ’ ἔτι μερμήριζον ἐφεσταότες παρὰ τάφρῳ.
ἔτι: Il. 13:7: ἐς Τροίην δ’ οὐ πάμπαν ἔτι τρέπεν ὄσσε φαεινώ·
ἔτι: Il. 13:116: ὑμεῖς δ’ οὐκ ἔτι καλὰ μεθίετε θούριδος ἀλκῆς
ἔτι: Il. 13:214: ἤϊεν ἐς κλισίην· ἔτι γὰρ πολέμοιο μενοίνα
ἔτι: Il. 13:232: Ἰδομενεῦ μὴ κεῖνος ἀνὴρ ἔτι νοστήσειεν
ἔτι: Il. 13:247: ἐγγὺς ἔτι κλισίης· μετὰ γὰρ δόρυ χάλκεον ᾔει
ἔτι: Il. 13:515: τρέσσαι δ’ οὐκ ἔτι ῥίμφα πόδες φέρον ἐκ πολέμοιο.
ἔτι: Il. 14:58: νωλεμές· οὐδ’ ἂν ἔτι γνοίης μάλα περ σκοπιάζων
ἔτι: Il. 14:97: νῆας ἐϋσσέλμους ἅλαδ’ ἑλκέμεν, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
ἔτι: Il. 14:144: ἀλλ’ ἔτι που Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἔτι: Il. 14:234: ἠμὲν δή ποτ’ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες, ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν
ἔτι: Il. 14:357: καί σφιν κῦδος ὄπαζε μίνυνθά περ, ὄφρ’ ἔτι εὕδει
ἔτι: Il. 14:361: τὸν δ’ ἔτι μᾶλλον ἀνῆκεν ἀμυνέμεναι Δαναοῖσιν.
ἔτι: Il. 14:373: ἴομεν· αὐτὰρ ἐγὼν ἡγήσομαι, οὐδ’ ἔτι φημὶ
ἔτι: Il. 14:438: νὺξ ἐκάλυψε μέλαινα· βέλος δ’ ἔτι θυμὸν ἐδάμνα.
ἔτι: Il. 14:497: αὐτῇ σὺν πήληκι κάρη· ἔτι δ’ ὄβριμον ἔγχος
ἔτι: Il. 15:99: οὔτε θεοῖς, εἴ πέρ τις ἔτι νῦν δαίνυται εὔφρων.
ἔτι: Il. 15:105: ἦ ἔτι μιν μέμαμεν καταπαυσέμεν ἆσσον ἰόντες
ἔτι: Il. 15:121: ἔνθά κ’ ἔτι μείζων τε καὶ ἀργαλεώτερος ἄλλος
ἔτι: Il. 15:193: γαῖα δ’ ἔτι ξυνὴ πάντων καὶ μακρὸς Ὄλυμπος.
ἔτι: Il. 15:240: ἥμενον, οὐδ’ ἔτι κεῖτο, νέον δ’ ἐσαγείρετο θυμόν,
ἔτι: Il. 15:399: Εὐρύπυλ’ οὐκ ἔτι τοι δύναμαι χατέοντί περ’ ἔμπης
ἔτι: Il. 15:539: εἷος ὃ τῷ πολέμιζε μένων, ἔτι δ’ ἔλπετο νίκην,
ἔτι: Il. 16:14: ζώειν μὰν ἔτι φασὶ Μενοίτιον Ἄκτορος υἱόν,
ἔτι: Il. 16:68: κεκλίαται, χώρης ὀλίγην ἔτι μοῖραν ἔχοντες
ἔτι: Il. 16:238: ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ’ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·
ἔτι: Il. 16:255: στῆ δὲ πάροιθ’ ἐλθὼν κλισίης, ἔτι δ’ ἤθελε θυμῷ
ἔτι: Il. 16:638: οὐδ’ ἂν ἔτι φράδμων περ ἀνὴρ Σαρπηδόνα δῖον
ἔτι: Il. 16:651: ἦ ἔτι καὶ πλεόνεσσιν ὀφέλλειεν πόνον αἰπύν.
ἔτι: Il. 17:41: ἀλλ’ οὐ μὰν ἔτι δηρὸν ἀπείρητος πόνος ἔσται
ἔτι: Il. 17:338: ἀλλ’ ἔτι γάρ τίς φησι θεῶν ἐμοὶ ἄγχι παραστὰς
ἔτι: Il. 17:354: ἀλλ’ οὔ πως ἔτι εἶχε· σάκεσσι γὰρ ἔρχατο πάντῃ
ἔτι: Il. 17:453: νῆας ἔπι γλαφυράς· ἔτι γάρ σφισι κῦδος ὀρέξω
ἔτι: Il. 17:637: οἵ που δεῦρ’ ὁρόωντες ἀκηχέδατ’, οὐδ’ ἔτι φασὶν
ἔτι: Il. 17:681: εἴ που Νέστορος υἱὸν ἔτι ζώοντα ἴδοιτο.
ἔτι: Il. 18:10: Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον ἔτι ζώοντος ἐμεῖο
ἔτι: Il. 18:178: ἀλλ’ ἄνα μηδ’ ἔτι κεῖσο· σέβας δέ σε θυμὸν ἱκέσθω
ἔτι: Il. 19:49: ἔγχει ἐρειδομένω· ἔτι γὰρ ἔχον ἕλκεα λυγρά·
ἔτι: Il. 19:70: ὄφρ’ ἔτι καὶ Τρώων πειρήσομαι ἀντίον ἐλθὼν
ἔτι: Il. 19:150: οὐδὲ διατρίβειν· ἔτι γὰρ μέγα ἔργον ἄρεκτον·
ἔτι: Il. 19:231: μεμνῆσθαι πόσιος καὶ ἐδητύος, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
ἔτι: Il. 19:327: εἴ που ἔτι ζώει γε Νεοπτόλεμος θεοειδής.
ἔτι: Il. 19:335: τεθνάμεν, ἤ που τυτθὸν ἔτι ζώοντ’ ἀκάχησθαι
ἔτι: Il. 19:408: καὶ λίην σ’ ἔτι νῦν γε σαώσομεν ὄβριμ’ Ἀχιλλεῦ·
ἔτι: Il. 20:269: ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας, αἳ δ’ ἄρ’ ἔτι τρεῖς
ἔτι: Il. 20:349: ἐῤῥέτω· οὔ οἱ θυμὸς ἐμεῦ ἔτι πειρηθῆναι
ἔτι: Il. 20:361: καὶ σθένει, οὔ μ’ ἔτι φημὶ μεθησέμεν οὐδ’ ἠβαιόν,
ἔτι: Il. 20:426: ὅς μοι ἑταῖρον ἔπεφνε τετιμένον· οὐδ’ ἂν ἔτι δὴν
ἔτι: Il. 21:206: οἵ ῥ’ ἔτι πὰρ ποταμὸν πεφοβήατο δινήεντα,
ἔτι: Il. 21:211: καί νύ κ’ ἔτι πλέονας κτάνε Παίονας ὠκὺς Ἀχιλλεύς,
ἔτι: Il. 21:305: οὐδὲ Σκάμανδρος ἔληγε τὸ ὃν μένος, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον
ἔτι: Il. 21:475: μή σευ νῦν ἔτι πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἀκούσω
ἔτι: Il. 21:585: νηπύτι’· ἦ τ’ ἔτι πολλὰ τετεύξεται ἄλγε’ ἐπ’ αὐτῇ.
ἔτι: Il. 22:16: ἐνθάδε νῦν τρέψας ἀπὸ τείχεος· ἦ κ’ ἔτι πολλοὶ
ἔτι: Il. 22:59: πρὸς δ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ’ ἐλέησον
ἔτι: Il. 22:219: οὔ οἱ νῦν ἔτι γ’ ἔστι πεφυγμένον ἄμμε γενέσθαι,
ἔτι: Il. 22:235: νῦν δ’ ἔτι καὶ μᾶλλον νοέω φρεσὶ τιμήσασθαι,
ἔτι: Il. 22:250: οὔ σ’ ἔτι Πηλέος υἱὲ φοβήσομαι, ὡς τὸ πάρος περ
ἔτι: Il. 22:382: ὄφρά κ’ ἔτι γνῶμεν Τρώων νόον ὅν τιν’ ἔχουσιν,
ἔτι: Il. 22:484: χήρην ἐν μεγάροισι· πάϊς δ’ ἔτι νήπιος αὔτως,
ἔτι: Il. 23:46: κείρασθαί τε κόμην, ἐπεὶ οὔ μ’ ἔτι δεύτερον ὧδε
ἔτι: Il. 23:386: οὕνεκα τὰς μὲν ὅρα ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἰούσας,
ἔτι: Il. 23:429: Ὣς ἔφατ’, Ἀντίλοχος δ’ ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἔλαυνε
ἔτι: Il. 23:526: εἰ δέ κ’ ἔτι προτέρω γένετο δρόμος ἀμφοτέροισι,
ἔτι: Il. 23:690: κόψε δὲ παπτήναντα παρήϊον· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
ἔτι: Il. 23:787: εἰδόσιν ὔμμ’ ἐρέω πᾶσιν φίλοι, ὡς ἔτι καὶ νῦν
ἔτι: Il. 24:374: ἀλλ’ ἔτι τις καὶ ἐμεῖο θεῶν ὑπερέσχεθε χεῖρα,
ἔτι: Il. 24:408: ἢ ἔτι πὰρ νήεσσιν ἐμὸς πάϊς, ἦέ μιν ἤδη
ἔτι: Il. 24:412: ἀλλ’ ἔτι κεῖνος κεῖται Ἀχιλλῆος παρὰ νηῒ
ἔτι: Il. 24:476: ἔσθων καὶ πίνων· ἔτι καὶ παρέκειτο τράπεζα.
ἔτι: Il. 24:726: λείπεις ἐν μεγάροισι· πάϊς δ’ ἔτι νήπιος αὔτως
ἔτι: Od. 1:197: ἀλλ’ ἔτι που ζωὸς κατερύκεται εὐρέϊ πόντῳ,
ἔτι: Od. 1:203: οὔ τοι ἔτι δηρόν γε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης
ἔτι: Od. 1:233: ἔμμεναι, ὄφρ’ ἔτι κεῖνος ἀνὴρ ἐπιδήμιος ἦεν·
ἔτι: Od. 1:288: ἦ τ’ ἂν τρυχόμενός περ ἔτι τλαίης ἐνιαυτόν·
ἔτι: Od. 1:315: “μή μ’ ἔτι νῦν κατέρυκε, λιλαιόμενόν περ ὁδοῖο·
ἔτι: Od. 1:404: κτήματ’ ἀποῤῥαίσει’, Ἰθάκης ἔτι ναιεταούσης.
ἔτι: Od. 1:414: οὔτ’ οὖν ἀγγελίῃ ἔτι πείθομαι, εἴ ποθεν ἔλθοι,
ἔτι: Od. 2:36: οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν ἧστο, μενοίνησεν δ’ ἀγορεύειν,
ἔτι: Od. 2:63: οὐ γὰρ ἔτ’ ἀνσχετὰ ἔργα τετεύχαται, οὐδ’ ἔτι καλῶς
ἔτι: Od. 2:202: μυθέαι ἀκράαντον, ἀπεχθάνεαι δ’ ἔτι μᾶλλον.
ἔτι: Od. 2:210: ταῦτα μὲν οὐχ ὑμέας ἔτι λίσσομαι οὐδ’ ἀγορεύω·
ἔτι: Od. 2:219: ἦ τ’ ἂν τρυχόμενός περ ἔτι τλαίην ἐνιαυτόν·
ἔτι: Od. 2:230: μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω
ἔτι: Od. 2:296: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, κούρη Διός· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
ἔτι: Od. 2:313: κτήματ’ ἐμά, μνηστῆρες, ἐγὼ δ’ ἔτι νήπιος ἦα;
ἔτι: Od. 2:397: οἱ δ’ εὕδειν ὤρνυντο κατὰ πτόλιν, οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
ἔτι: Od. 3:60: δὸς δ’ ἔτι Τηλέμαχον καὶ ἐμὲ πρήξαντα νέεσθαι,
ἔτι: Od. 4:351: Αἰγύπτῳ μ’ ἔτι δεῦρο θεοὶ μεμαῶτα νέεσθαι
ἔτι: Od. 4:498: εἷς δ’ ἔτι που ζωὸς κατερύκεται εὐρέϊ πόντῳ.
ἔτι: Od. 4:540: ἤθελ’ ἔτι ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο.
ἔτι: Od. 4:552: ὅς τις ἔτι ζωὸς κατερύκεται εὐρέϊ πόντῳ
ἔτι: Od. 4:736: δμῶ’ ἐμόν, ὅν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ,
ἔτι: Od. 4:756: ἔχθεσθ’, ἀλλ’ ἔτι πού τις ἐπέσσεται, ὅς κεν ἔχῃσι
ἔτι: Od. 4:806: κλαίειν οὐδ’ ἀκάχησθαι, ἐπεί ῥ’ ἔτι νόστιμός ἐστι
ἔτι: Od. 4:833: ἤ που ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο,
ἔτι: Od. 5:8: μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω
ἔτι: Od. 5:114: ἀλλ’ ἔτι οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἔτι: Od. 5:290: ἀλλ’ ἔτι μέν μίν φημι ἅδην ἐλάαν κακότητος.”
ἔτι: Od. 5:417: εἰ δέ κ’ ἔτι προτέρω παρανήξομαι, ἤν που ἐφεύρω
ἔτι: Od. 6:33: ἐντύνεαι, ἐπεὶ οὔ τοι ἔτι δὴν παρθένος ἔσσεαι·
ἔτι: Od. 6:174: παύσεσθ’, ἀλλ’ ἔτι πολλὰ θεοὶ τελέουσι πάροιθεν.
ἔτι: Od. 7:213: καὶ δ’ ἔτι κεν καὶ πλείον’ ἐγὼ κακὰ μυθησαίμην,
ἔτι: Od. 7:270: δυσμόρῳ· ἦ γὰρ μέλλον ἔτι ξυνέσεσθαι ὀϊζυῖ
ἔτι: Od. 8:203: ἥσειν ἢ τοσσοῦτον ὀΐομαι ἢ ἔτι μάσσον.
ἔτι: Od. 8:245: Ζεὺς ἐπὶ ἔργα τίθησι διαμπερὲς ἐξ ἔτι πατρῶν.
ἔτι: Od. 9:13: εἴρεσθ’, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω.
ἔτι: Od. 9:355: “δός μοι ἔτι πρόφρων καί μοι τεὸν οὔνομα εἰπὲ
ἔτι: Od. 10:52: ἦ ἀκέων τλαίην καὶ ἔτι ζωοῖσι μετείην.
ἔτι: Od. 10:269: φεύγωμεν· ἔτι γάρ κεν ἀλύξαιμεν κακὸν ἦμαρ.”
ἔτι: Od. 10:412: πᾶσαι ἅμα σκαίρουσιν ἐναντίαι· οὐδ’ ἔτι σηκοὶ
ἔτι: Od. 10:498: ἤθελ’ ἔτι ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο.
ἔτι: Od. 11:104: ἀλλ’ ἔτι μέν κε καὶ ὧς, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε,
ἔτι: Od. 11:175: ἢ ἔτι πὰρ κείνοισιν ἐμὸν γέρας, ἦέ τις ἤδη
ἔτι: Od. 11:214: ὤτρυν’, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω;”
ἔτι: Od. 11:219: οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν,
ἔτι: Od. 11:393: ἀλλ’ οὐ γάρ οἱ ἔτ’ ἦν ἲς ἔμπεδος οὐδ’ ἔτι κῖκυς,
ἔτι: Od. 11:458: εἴ που ἔτι ζώοντος ἀκούετε παιδὸς ἐμοῖο
ἔτι: Od. 11:474: σχέτλιε, τίπτ’ ἔτι μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μήσεαι ἔργον;
ἔτι: Od. 11:630: καί νύ κ’ ἔτι προτέρους ἴδον ἀνέρας, οὓς ἔθελόν περ,
ἔτι: Od. 12:54: οἱ δέ σ’ ἔτι πλεόνεσσι τότ’ ἐν δεσμοῖσι διδέντων.
ἔτι: Od. 12:264: δὴ τότ’ ἐγὼν ἔτι πόντῳ ἐὼν ἐν νηῒ μελαίνῃ
ἔτι: Od. 12:428: ὄφρ’ ἔτι τὴν ὀλοὴν ἀναμετρήσαιμι Χάρυβδιν.
ἔτι: Od. 13:258: χρήμασι σὺν τοίσδεσσι· λιπὼν δ’ ἔτι παισὶ τοσαῦτα
ἔτι: Od. 13:336: πρίν γ’ ἔτι σῆς ἀλόχου πειρήσεαι, ἥ τέ τοι αὔτως
ἔτι: Od. 14:44: εἴ που ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο.
ἔτι: Od. 14:142: οὐδέ νυ τῶν ἔτι τόσσον ὀδύρομαι, ἱέμενός περ
ἔτι: Od. 14:149: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ δὴ πάμπαν ἀναίνεαι οὐδ’ ἔτι φῇσθα
ἔτι: Od. 14:167: οὔτ’ Ὀδυσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται· ἀλλὰ ἕκηλος
ἔτι: Od. 14:275: αὐτοῦ ἐν Αἰγύπτῳ· ἔτι γάρ νύ με πῆμ’ ὑπέδεκτο· -
ἔτι: Od. 14:312: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν, ὅπως ἔτι πῆμα φύγοιμι.
ἔτι: Od. 14:325: καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ’ ἔτι βόσκοι·
ἔτι: Od. 14:338: ἀμφ’ ἐμοί, ὄφρ’ ἔτι πάγχυ δύης ἐπὶ πῆμα γενοίμην.
ἔτι: Od. 14:359: ἀνδρὸς ἐπισταμένου· ἔτι γάρ νύ μοι αἶσα βιῶναι.”
ἔτι: Od. 14:487: οὔ τοι ἔτι ζωοῖσι μετέσσομαι, ἀλλά με χεῖμα
ἔτι: Od. 15:15: πεμπέμεν, ὄφρ’ ἔτι οἴκοι ἀμύμονα μητέρα τέτμῃς.
ἔτι: Od. 15:349: ἤ που ἔτι ζώουσιν ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο,
ἔτι: Od. 15:353: Λαέρτης μὲν ἔτι ζώει, Διὶ δ’ εὔχεται αἰεὶ
ἔτι: Od. 16:101: ἔλθοι ἀλητεύων· ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα·
ἔτι: Od. 16:195: θέλγει, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω.
ἔτι: Od. 16:291: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ θῆκε Κρονίων,
ἔτι: Od. 16:305: καί κέ τεο δμώων ἀνδρῶν ἔτι πειρηθεῖμεν,
ἔτι: Od. 16:463: ἐκ λόχου, ἦ ἔτι μ’ αὖθ’ εἰρύαται οἴκαδ’ ἰόντα;”
ἔτι: Od. 17:20: οὐ γὰρ ἐπὶ σταθμοῖσι μένειν ἔτι τηλίκος εἰμί,
ἔτι: Od. 17:72: ξεῖνον ἄγων ἀγορήνδε διὰ πτόλιν· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
ἔτι: Od. 18:88: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑπὸ τρόμος ἤλυθε γυῖα.
ἔτι: Od. 18:229: ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρεια· πάρος δ’ ἔτι νήπιος ἦα.
ἔτι: Od. 18:268: ὡς νῦν, ἢ ἔτι μᾶλλον, ἐμεῦ ἀπονόσφιν ἐόντος·
ἔτι: Od. 18:347: λώβης ἴσχεσθαι θυμαλγέος, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
ἔτι: Od. 19:10: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶν ἔμβαλε δαίμων·
ἔτι: Od. 19:19: πατρὸς ἀποιχομένοιο· ἐγὼ δ’ ἔτι νήπιος ἦα·
ἔτι: Od. 19:45: ὄφρα κ’ ἔτι δμῳὰς καὶ μητέρα σὴν ἐρεθίζω·
ἔτι: Od. 19:66: “ξεῖν’, ἔτι καὶ νῦν ἐνθάδ’ ἀνιήσεις διὰ νύκτα
ἔτι: Od. 19:84: ἢ Ὀδυσεὺς ἔλθῃ· ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα.
ἔτι: Od. 19:249: ὣς φάτο, τῇ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο
ἔτι: Od. 19:294: καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ’ ἔτι βόσκοι·
ἔτι: Od. 19:301: ἄγχι μάλ’, οὐδ’ ἔτι τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
ἔτι: Od. 19:313: οὔτ’ Ὀδυσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται, οὔτε σὺ πομπῆς
ἔτι: Od. 19:324: ἐνθάδ’ ἔτι πρήξει, μάλα περ κεχολωμένος αἰνῶς.
ἔτι: Od. 19:509: “ξεῖνε, τὸ μέν σ’ ἔτι τυτθὸν ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή·
ἔτι: Od. 19:530: παῖς δ’ ἐμὸς εἷος ἔην ἔτι νήπιος ἠδὲ χαλίφρων,
ἔτι: Od. 20:41: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζω·
ἔτι: Od. 20:178: “ξεῖν’, ἔτι καὶ νῦν ἐνθάδ’ ἀνιήσεις κατὰ δῶμα
ἔτι: Od. 20:207: εἴ που ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο.
ἔτι: Od. 20:210: εἷσ’ ἔτι τυτθὸν ἐόντα Κεφαλλήνων ἐνὶ δήμῳ.
ἔτι: Od. 20:224: ἀλλ’ ἔτι τὸν δύστηνον ὀΐομαι, εἴ ποθεν ἐλθὼν
ἔτι: Od. 20:285: λώβης ἴσχεσθαι θυμαλγέος, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
ἔτι: Od. 20:310: ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρεια· πάρος δ’ ἔτι νήπιος ἦα.
ἔτι: Od. 21:95: καὶ γὰρ μνήμων εἰμί, πάϊς δ’ ἔτι νήπιος ἦα.”
ἔτι: Od. 21:111: ἀλλ’ ἄγε μὴ μύνῃσι παρέλκετε μηδ’ ἔτι τόξου
ἔτι: Od. 21:426: δὴν ἔκαμον τανύων· ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν,
ἔτι: Od. 22:63: οὐδέ κεν ὧς ἔτι χεῖρας ἐμὰς λήξαιμι φόνοιο,
ἔτι: Od. 23:228: Ἀκτορίς, ἥν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ,
ἔτι: Od. 23:231: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
ἔτι: Od. 24:186: ὣς ἡμεῖς, Ἀγάμεμνον, ἀπωλόμεθ’, ὧν ἔτι καὶ νῦν
ἔτι: Od. 24:313: χαῖρε δὲ κεῖνος ἰών· θυμὸς δ’ ἔτι νῶϊν ἐώλπει
ἔτι: Od. 24:351: “Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥ’ ἔτι ἐστὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον,
ἐτίθει: Il. 8:70: ἐν δ’ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο
ἐτίθει: Il. 18:541: Ἐν δ’ ἐτίθει νειὸν μαλακὴν πίειραν ἄρουραν
ἐτίθει: Il. 18:550: Ἐν δ’ ἐτίθει τέμενος βασιλήϊον· ἔνθα δ’ ἔριθοι
ἐτίθει: Il. 18:561: Ἐν δ’ ἐτίθει σταφυλῇσι μέγα βρίθουσαν ἀλωὴν
ἐτίθει: Il. 18:607: Ἐν δ’ ἐτίθει ποταμοῖο μέγα σθένος Ὠκεανοῖο
ἐτίθει: Il. 22:210: ἐν δ’ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο,
ἐτίθει: Il. 23:170: ἐν δ’ ἐτίθει μέλιτος καὶ ἀλείφατος ἀμφιφορῆας
ἐτίθει: Il. 23:851: κὰδ δ’ ἐτίθει δέκα μὲν πελέκεας, δέκα δ’ ἡμιπέλεκκα,
ἐτίθει: Od. 2:390: ὅπλ’ ἐτίθει, τά τε νῆες ἐΰσσελμοι φορέουσι.
ἐτίθει: Od. 5:196: Ἑρμείας, νύμφη δ’ ἐτίθει πάρα πᾶσαν ἐδωδήν,
ἐτίθει: Od. 6:76: μήτηρ δ’ ἐν κίστῃ ἐτίθει μενοεικέ’ ἐδωδὴν
ἐτίθει: Od. 8:69: κῆρυξ· πὰρ δ’ ἐτίθει κάνεον καλήν τε τράπεζαν,
ἐτίθει: Od. 17:335: μοῖραν ἑλὼν ἐτίθει κανέου τ’ ἐκ σῖτον ἀείρας.
ἐτίθει: Od. 20:260: πὰρ δ’ ἐτίθει σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ’ οἶνον ἔχευεν
ἐτίθεντο: Od. 8:52: ἐν δ’ ἱστόν τ’ ἐτίθεντο καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
ἔτικτε: Il. 5:547: Ὀρτίλοχος δ’ ἄρ’ ἔτικτε Διοκλῆα μεγάθυμον,
ἔτικτε: Il. 6:206: Ἱππόλοχος δέ μ’ ἔτικτε, καὶ ἐκ τοῦ φημι γενέσθαι·
ἔτικτε: Il. 16:180: παρθένιος, τὸν ἔτικτε χορῷ καλὴ Πολυμήλη
ἔτικτε: Il. 22:421: Πηλεύς, ὅς μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε πῆμα γενέσθαι
ἔτικτε: Il. 22:428: μήτηρ θ’, ἥ μιν ἔτικτε δυσάμμορος, ἠδ’ ἐγὼ αὐτός.
ἔτικτε: Od. 16:118: μοῦνον Λαέρτην Ἀρκείσιος υἱὸν ἔτικτε,
ἔτικτε: Od. 18:322: τὴν Δολίος μὲν ἔτικτε, κόμισσε δὲ Πηνελόπεια,
ἔτικτε: Od. 23:325: μητέρα θ’, ἥ μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα·
ἔτικτον: Il. 24:497: τοὺς δ’ ἄλλους μοι ἔτικτον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες.
ἐτίμα: Od. 3:379: ἥ τοι καὶ πατέρ’ ἐσθλὸν ἐν Ἀργείοισιν ἐτίμα.
ἐτίμα: Od. 14:203: παλλακίς, ἀλλά με ἶσον ἰθαιγενέεσσιν ἐτίμα
ἐτίμα: Od. 15:365: τῇ ὁμοῦ ἐτρεφόμην, ὀλίγον δέ τί μ’ ἧσσον ἐτίμα.
ἐτιμήσασθ’: Od. 20:129: “μαῖα φίλη, πῶς ξεῖνον ἐτιμήσασθ’ ἐνὶ οἴκῳ
ἐτίναξε: Il. 3:385: χειρὶ δὲ νεκταρέου ἑανοῦ ἐτίναξε λαβοῦσα,
ἐτίναξε: Il. 20:57: ὑψόθεν· αὐτὰρ νέρθε Ποσειδάων ἐτίναξε
ἐτίναξεν: Il. 13:243: χειρὶ λαβὼν ἐτίναξεν ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπου
ἐτίνασσε: Od. 22:88: λακτίζων ἐτίνασσε· κατ’ ὀφθαλμῶν δ’ ἔχυτ’ ἀχλύς.
ἐτίναχθεν: Il. 16:348: ἐκ δ’ ἐτίναχθεν ὀδόντες, ἐνέπλησθεν δέ οἱ ἄμφω
ἐτίομεν: Il. 5:467: κεῖται ἀνὴρ ὃν ἶσον ἐτίομεν Ἕκτορι δίῳ
ἐτίομεν: Il. 9:627: τῆς ᾗ μιν παρὰ νηυσὶν ἐτίομεν ἔξοχον ἄλλων
ἐτίομεν: Il. 15:439: ἶσα φίλοισι τοκεῦσιν ἐτίομεν ἐν μεγάροισι·
ἐτίομεν: Od. 11:484: πρὶν μὲν γάρ σε ζωὸν ἐτίομεν ἶσα θεοῖσιν
ἔτιον: Od. 22:370: κτήματ’ ἐνὶ μεγάροις, σὲ δὲ νήπιοι οὐδὲν ἔτιον.”
ἔτισ’: Od. 7:67: καί μιν ἔτισ’ ὡς οὔ τις ἐπὶ χθονὶ τίεται ἄλλη,
ἔτισαν: Il. 9:110: εἴξας ἄνδρα φέριστον, ὃν ἀθάνατοί περ ἔτισαν,
ἔτισας: Il. 1:244: χωόμενος ὅ τ’ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισας. ”
ἐτίσατο: Il. 2:743: ἤματι τῷ ὅτε Φῆρας ἐτίσατο λαχνήεντας,
ἔτισε: Il. 9:118: ὡς νῦν τοῦτον ἔτισε, δάμασσε δὲ λαὸν Ἀχαιῶν.
ἔτισεν: Il. 1:354: Ζεὺς ὑψιβρεμέτης· νῦν δ’ οὐδέ με τυτθὸν ἔτισεν·
ἔτισεν: Il. 1:412: ἣν ἄτην ὅ τ’ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν. ”
ἔτισεν: Il. 16:274: ἣν ἄτην, ὅ τ’ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν.
ἐτίταινε: Il. 8:69: καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα·
ἐτίταινε: Il. 22:209: καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα,
ἐτίταινε: Od. 10:354: ἡ δ’ ἑτέρη προπάροιθε θρόνων ἐτίταινε τραπέζας
ἐτιταίνετο: Il. 5:97: αἶψ’ ἐπὶ Τυδεΐδῃ ἐτιταίνετο καμπύλα τόξα,
ἔτλαν: Il. 21:608: οὐδ’ ἄρα τοί γ’ ἔτλαν πόλιος καὶ τείχεος ἐκτὸς
ἔτλη: Il. 1:534: ἐξ ἑδέων σφοῦ πατρὸς ἐναντίον· οὐδέ τις ἔτλη
ἔτλη: Il. 5:21: οὐδ’ ἔτλη περιβῆναι ἀδελφειοῦ κταμένοιο·
ἔτλη: Il. 7:151: οἳ δὲ μάλ’ ἐτρόμεον καὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλη·
ἔτλη: Il. 7:480: οἶνον δ’ ἐκ δεπάων χαμάδις χέον, οὐδέ τις ἔτλη
ἔτλη: Il. 17:733: σταίησαν, τῶν δὲ τράπετο χρώς, οὐδέ τις ἔτλη
ἔτλη: Il. 18:246: ὀρθῶν δ’ ἑσταότων ἀγορὴ γένετ’, οὐδέ τις ἔτλη
ἔτλη: Il. 19:14: Μυρμιδόνας δ’ ἄρα πάντας ἕλε τρόμος, οὐδέ τις ἔτλη
ἔτλη: Il. 20:421: κάρ ῥά οἱ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
ἔτλη: Il. 22:136: Ἕκτορα δ’, ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
ἔτλη: Od. 2:82: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀκὴν ἔσαν, οὐδέ τις ἔτλη
ἔτλη: Od. 4:242: ἀλλ’ οἷον τόδ’ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ
ἔτλη: Od. 4:271: οἷον καὶ τόδ’ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ
ἔτλη: Od. 4:716: τὴν δ’ ἄχος ἀμφεχύθη θυμοφθόρον, οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
ἔτλη: Od. 11:143: ἔτλη ἐσάντα ἰδεῖν οὐδὲ προτιμυθήσασθαι·
ἔτλη: Od. 11:425: νοσφίσατ’ οὐδέ μοι ἔτλη, ἰόντι περ εἰς Ἀΐδαο,
ἔτλη: Od. 14:269: φύζαν ἐμοῖσ’ ἑτάροισι κακὴν βάλεν, οὐδέ τις ἔτλη
ἔτλη: Od. 17:438: φύζαν ἐμοῖσ’ ἑτάροισι κακὴν βάλεν, οὐδέ τις ἔτλη
ἔτλη: Od. 23:150: σχετλίη, οὐδ’ ἔτλη πόσιος οὗ κουριδίοιο
ἔτλην: Il. 18:433: Αἰακίδῃ Πηλῆϊ, καὶ ἔτλην ἀνέρος εὐνὴν
ἔτλην: Il. 22:251: τρὶς περὶ ἄστυ μέγα Πριάμου δίον, οὐδέ ποτ’ ἔτλην
ἔτλην: Il. 24:505: ἔτλην δ’ οἷ’ οὔ πώ τις ἐπιχθόνιος βροτὸς ἄλλος,
ἔτλην: Od. 8:182: νῦν δ’ ἔχομαι κακότητι καὶ ἄλγεσι· πολλὰ γὰρ ἔτλην,
ἔτλην: Od. 10:53: ἀλλ’ ἔτλην καὶ ἔμεινα, καλυψάμενος δ’ ἐνὶ νηῒ
ἔτλης: Il. 17:153: ζωὸς ἐών· νῦν δ’ οὔ οἱ ἀλαλκέμεναι κύνας ἔτλης.
ἔτλης: Il. 21:150: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν ὅ μευ ἔτλης ἀντίος ἐλθεῖν;
ἔτλης: Il. 22:236: ὃς ἔτλης ἐμεῦ εἵνεκ’, ἐπεὶ ἴδες ὀφθαλμοῖσι,
ἔτλης: Il. 24:519: πῶς ἔτλης ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλθέμεν οἶος
ἔτλης: Od. 11:475: πῶς ἔτλης Ἄϊδόσδε κατελθέμεν, ἔνθα τε νεκροὶ
ἔτλης: Od. 17:104: ᾤχεθ’ ἅμ’ Ἀτρεΐδῃσιν ἐς Ἴλιον· οὐδέ μοι ἔτλης,
ἔτλης: Od. 17:456: ὃς νῦν ἀλλοτρίοισι παρήμενος οὔ τί μοι ἔτλης
ἔτλης: Od. 20:18: “τέτλαθι δή, κραδίη· καὶ κύντερον ἄλλο ποτ’ ἔτλης,
ἔτλητε: Il. 24:35: τὸν νῦν οὐκ ἔτλητε νέκυν περ ἐόντα σαῶσαι
ἑτοῖμα: Il. 9:91: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἑτοῖμα: Il. 9:221: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἑτοῖμα: Il. 14:53: ἦ δὴ ταῦτά γ’ ἑτοῖμα τετεύχαται, οὐδέ κεν ἄλλως
ἑτοῖμα: Il. 24:627: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἑτοῖμα: Od. 1:149: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἑτοῖμα: Od. 4:67: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἑτοῖμα: Od. 4:218: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἑτοῖμα: Od. 5:200: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἑτοῖμα: Od. 8:71: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἑτοῖμα: Od. 8:384: ἠδ’ ἄρ’ ἑτοῖμα τέτυκτο· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.”
ἑτοῖμα: Od. 8:484: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἑτοῖμα: Od. 14:453: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἑτοῖμα: Od. 15:142: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἑτοῖμα: Od. 16:54: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἑτοῖμα: Od. 17:98: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἑτοῖμα: Od. 20:256: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἑτοιμάσατ’: Il. 1:118: αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ’ ἑτοιμάσατ’ ὄφρα μὴ οἶος
ἑτοιμασάτω: Il. 19:197: κάπρον ἑτοιμασάτω ταμέειν Διί τ’ Ἠελίῳ τε.
ἑτοιμασσαίατ’: Il. 10:571: θῆκ’ Ὀδυσεύς, ὄφρ’ ἱρὸν ἑτοιμασσαίατ’ Ἀθήνῃ.
ἑτοιμάσσαντο: Od. 13:184: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἔδδεισαν, ἑτοιμάσσαντο δὲ ταύρους.
ἑτοίμη: Il. 9:425: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇς, ἐπεὶ οὔ σφισιν ἧδέ γ’ ἑτοίμη
ἑτοῖμος: Il. 18:96: αὐτίκα γάρ τοι ἔπειτα μεθ’ Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος.
ἐτόλμα: Il. 10:232: Τρώων· αἰεὶ γάρ οἱ ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἐτόλμα.
ἐτόλμα: Il. 17:68: ὣς τῶν οὔ τινι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐτόλμα
ἐτόλμα: Od. 24:162: αὐτὰρ ὁ τεῖος ἐτόλμα ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσι
ἐτόλμας: Od. 20:20: ἰφθίμους ἑτάρους· σὺ δ’ ἐτόλμας, ὄφρα σε μῆτις
ἐτόλμησεν: Il. 13:395: οὐδ’ ὅ γ’ ἐτόλμησεν δηΐων ὑπὸ χεῖρας ἀλύξας
ἔτορε: Il. 11:236: οὐδ’ ἔτορε ζωστῆρα παναίολον, ἀλλὰ πολὺ πρὶν
ἔτος: Il. 24:765: ἤδη γὰρ νῦν μοι τόδε εἰκοστὸν ἔτος ἐστὶν
ἔτος: Od. 1:16: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν,
ἔτος: Od. 2:89: ἤδη γὰρ τρίτον ἐστὶν ἔτος, τάχα δ’ εἶσι τέταρτον,
ἔτος: Od. 2:107: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ἔτος: Od. 7:261: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλθε,
ἔτος: Od. 14:287: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλθε,
ἔτος: Od. 19:152: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ἔτος: Od. 19:222: εἰπεῖν· ἤδη γὰρ τόδ’ ἐεικοστὸν ἔτος ἐστίν,
ἔτος: Od. 24:142: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ἔτος: Od. 24:288: πόστον δὴ ἔτος ἐστίν, ὅτε ξείνισσας ἐκεῖνον,
ἔτος: Od. 24:309: αὐτὰρ Ὀδυσσῆϊ τόδε δὴ πέμπτον ἔτος ἐστίν,
ἔτραπε: Il. 12:24: τῶν πάντων ὁμόσε στόματ’ ἔτραπε Φοῖβος Ἀπόλλων,
ἔτραπε: Il. 16:657: ἐς δίφρον δ’ ἀναβὰς φύγαδ’ ἔτραπε, κέκλετο δ’ ἄλλους
ἔτραπε: Il. 20:439: πνοιῇ Ἀχιλλῆος πάλιν ἔτραπε κυδαλίμοιο
ἔτραπεν: Il. 5:187: ὃς τούτου βέλος ὠκὺ κιχήμενον ἔτραπεν ἄλλῃ.
ἔτραπεν: Il. 8:257: Φραδμονίδην Ἀγέλαον· ὃ μὲν φύγαδ’ ἔτραπεν ἵππους·
ἔτραπεν: Od. 19:479: τῇ γὰρ Ἀθηναίη νόον ἔτραπεν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἐτράπετ’: Il. 1:199: θάμβησεν δ’ Ἀχιλεύς, μετὰ δ’ ἐτράπετ’, αὐτίκα δ’ ἔγνω
ἐτράπετ’: Il. 11:233: Ἀτρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ’ ἔγχος,
ἐτράπετ’: Il. 11:237: ἀργύρῳ ἀντομένη μόλιβος ὣς ἐτράπετ’ αἰχμή.
ἐτράπετ’: Il. 13:605: Ἀτρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ’ ἔγχος,
ἐτράπετ’: Il. 16:594: ἐτράπετ’, ἔκτεινεν δὲ Βαθυκλῆα μεγάθυμον
ἐτράπετ’: Il. 17:546: ὀρνύμεναι Δαναούς· δὴ γὰρ νόος ἐτράπετ’ αὐτοῦ.
ἐτράπετ’: Il. 21:468: Ὣς ἄρα φωνήσας πάλιν ἐτράπετ’· αἴδετο γάρ ῥα
ἐτράπετ’: Od. 7:263: Ζηνὸς ὑπ’ ἀγγελίης, ἢ καὶ νόος ἐτράπετ’ αὐτῆς.
ἐτράπετ’: Od. 19:389: ἷζεν ἀπ’ ἐσχαρόφιν, ποτὶ δὲ σκότον ἐτράπετ’ αἶψα·
ἐτράπετο: Il. 10:45: Ἀργείους καὶ νῆας, ἐπεὶ Διὸς ἐτράπετο φρήν.
ἐτράπετο: Od. 21:413: ἐτράπετο. Ζεὺς δὲ μεγάλ’ ἔκτυπε σήματα φαίνων·
ἔτραπον: Od. 10:469: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐνιαυτὸς ἔην, περὶ δ’ ἔτραπον ὧραι,
ἔτραφ’: Il. 21:279: ὥς μ’ ὄφελ’ Ἕκτωρ κτεῖναι ὃς ἐνθάδε γ’ ἔτραφ’ ἄριστος·
ἔτραφέ: Il. 23:90: ἔτραφέ τ’ ἐνδυκέως καὶ σὸν θεράποντ’ ὀνόμηνεν·
ἔτραφεν: Il. 23:348: ἢ τοὺς Λαομέδοντος, οἳ ἐνθάδε γ’ ἔτραφεν ἐσθλοί.
ἐτραφέτην: Il. 5:555: ἐτραφέτην ὑπὸ μητρὶ βαθείης τάρφεσιν ὕλης·
ἐτράφημεν: Il. 23:84: ἀλλ’ ὁμοῦ ὡς ἐτράφημεν ἐν ὑμετέροισι δόμοισιν,
ἔτραφον: Od. 10:417: τρηχείης Ἰθάκης, ἵνα τ’ ἔτραφον ἠδ’ ἐγένοντο·
ἔτρεμε: Il. 10:390: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Δόλων, ὑπὸ δ’ ἔτρεμε γυῖα·
ἔτρεσαν: Il. 11:744: ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος, ἐπεὶ ἴδον ἄνδρα πεσόντα
ἔτρεσαν: Il. 17:729: ἄψ τ’ ἀνεχώρησαν διά τ’ ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος.
ἔτρεσαν: Il. 19:15: ἄντην εἰσιδέειν, ἀλλ’ ἔτρεσαν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ἔτρεσε: Il. 15:586: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἔτρεσε θηρὶ κακὸν ῥέξαντι ἐοικώς,
ἔτρεφε: Il. 5:70: ὅς ῥα νόθος μὲν ἔην, πύκα δ’ ἔτρεφε δῖα Θεανὼ
ἔτρεφε: Il. 6:282: γαῖα χάνοι· μέγα γάρ μιν Ὀλύμπιος ἔτρεφε πῆμα
ἔτρεφε: Il. 8:283: πατρί τε σῷ Τελαμῶνι, ὅ σ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα,
ἔτρεφε: Il. 16:203: σχέτλιε Πηλέος υἱὲ χόλῳ ἄρα σ’ ἔτρεφε μήτηρ,
ἔτρεφε: Il. 22:421: Πηλεύς, ὅς μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε πῆμα γενέσθαι
ἔτρεφε: Il. 22:480: ἐν δόμῳ Ἠετίωνος, ὅ μ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐοῦσαν
ἔτρεφε: Od. 1:435: δμῳάων φιλέεσκε καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα.
ἔτρεφε: Od. 11:67: πρός τ’ ἀλόχου καὶ πατρός, ὅ σ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα,
ἔτρεφε: Od. 23:325: μητέρα θ’, ἥ μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα·
ἔτρεφεν: Il. 16:191: τὸν δ’ ὃ γέρων Φύλας εὖ ἔτρεφεν ἠδ’ ἀτίταλλεν
ἔτρεφεν: Od. 7:256: ἐνδυκέως ἐφίλει τε καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκε
ἔτρεφεν: Od. 23:335: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκεν
ἔτρεφες: Od. 19:482: “μαῖα, τίη μ’ ἐθέλεις ὀλέσαι; σὺ δέ μ’ ἔτρεφες αὐτὴ
ἔτρεφες: Od. 21:364: οἶον ἀπ’ ἀνθρώπων, οὓς ἔτρεφες, εἴ κεν Ἀπόλλων
ἐτρεφόμην: Od. 15:365: τῇ ὁμοῦ ἐτρεφόμην, ὀλίγον δέ τί μ’ ἧσσον ἐτίμα.
ἔτρεφον: Il. 1:414: “ Ὤ μοι τέκνον ἐμόν, τί νύ σ’ ἔτρεφον αἰνὰ τεκοῦσα;
ἔτρεφον: Od. 5:135: τὸν μὲν ἐγὼ φίλεόν τε καὶ ἔτρεφον ἠδὲ ἔφασκον
ἔτρεφον: Od. 14:141: οἶκον, ὅθι πρῶτον γενόμην καί μ’ ἔτρεφον αὐτοί.
ἔτρεψε: Il. 4:381: ἀλλὰ Ζεὺς ἔτρεψε παραίσια σήματα φαίνων.
ἔτρεψε: Il. 12:32: τεῖχος ἀμαλδύνας· ποταμοὺς δ’ ἔτρεψε νέεσθαι
ἔτρεψε: Il. 18:469: τὰς δ’ ἐς πῦρ ἔτρεψε κέλευσέ τε ἐργάζεσθαι.
ἔτρεψεν: Il. 6:61: Ὣς εἰπὼν ἔτρεψεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως
ἐτρόμεον: Il. 7:151: οἳ δὲ μάλ’ ἐτρόμεον καὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλη·
ἔτυμα: Od. 19:567: οἵ ῥ’ ἔτυμα κραίνουσι, βροτῶν ὅτε κέν τις ἴδηται.
ἐτύμοισιν: Od. 19:203: ἴσκε ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα·
ἔτυμον: Il. 10:534: ψεύσομαι, ἦ ἔτυμον ἐρέω; κέλεται δέ με θυμός.
ἔτυμόν: Il. 23:440: ἔῤῥ’, ἐπεὶ οὔ σ’ ἔτυμόν γε φάμεν πεπνῦσθαι Ἀχαιοί.
ἔτυμον: Od. 4:140: ψεύσομαι ἦ ἔτυμον ἐρέω; κέλεται δέ με θυμός.
ἔτυμόν: Od. 23:26: “οὔ τί σε λωβεύω, τέκνον φίλον, ἀλλ’ ἔτυμόν τοι
ἐτύπη: Il. 24:421: ὅσσ’ ἐτύπη· πολέες γὰρ ἐν αὐτῷ χαλκὸν ἔλασσαν.
ἔτυχες: Il. 5:287: ἤμβροτες οὐδ’ ἔτυχες· ἀτὰρ οὐ μὲν σφῶΐ γ’ ὀΐω
ἐτύχησε: Il. 15:581: θηρητὴρ ἐτύχησε βαλών, ὑπέλυσε δὲ γυῖα·
ἐτύχησεν: Il. 23:466: εὖ σχεθέειν περὶ τέρμα καὶ οὐκ ἐτύχησεν ἑλίξας·
ἐτύχθη: Il. 2:155: Ἔνθά κεν Ἀργείοισιν ὑπέρμορα νόστος ἐτύχθη
ἐτύχθη: Il. 2:320: ἡμεῖς δ’ ἑσταότες θαυμάζομεν οἷον ἐτύχθη.
ἐτύχθη: Il. 4:470: ὣς τὸν μὲν λίπε θυμός, ἐπ’ αὐτῷ δ’ ἔργον ἐτύχθη
ἐτύχθη: Il. 11:670: ὡς ὁπότ’ Ἠλείοισι καὶ ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη
ἐτύχθη: Il. 12:471: νῆας ἀνὰ γλαφυράς, ὅμαδος δ’ ἀλίαστος ἐτύχθη.
ἐτύχθη: Il. 15:122: πὰρ Διὸς ἀθανάτοισι χόλος καὶ μῆνις ἐτύχθη,
ἐτύχθη: Il. 15:696: Αὖτις δὲ δριμεῖα μάχη παρὰ νηυσὶν ἐτύχθη·
ἐτύχθη: Il. 16:296: νῆας ἀνὰ γλαφυράς· ὅμαδος δ’ ἀλίαστος ἐτύχθη.
ἐτύχθη: Il. 17:410: δὴ τότε γ’ οὔ οἱ ἔειπε κακὸν τόσον ὅσσον ἐτύχθη
ἐτύχθη: Il. 17:704: Ἀντίλοχος, μεγάλη δὲ ποθὴ Πυλίοισιν ἐτύχθη·
ἐτύχθη: Od. 3:255: ἦ τοι μὲν τόδε καὐτὸς ὀΐεαι, ὥς κεν ἐτύχθη,
ἐτύχθη: Od. 4:212: ἡμεῖς δὲ κλαυθμὸν μὲν ἐάσομεν, ὃς πρὶν ἐτύχθη,
ἐτύχθη: Od. 18:36: “ὦ φίλοι, οὐ μέν πώ τι πάρος τοιοῦτον ἐτύχθη,
ἐτύχθη: Od. 18:221: οἷον δὴ τόδε ἔργον ἐνὶ μεγάροισιν ἐτύχθη,
ἐτύχθη: Od. 18:233: οὐ μέν τοι ξείνου γε καὶ Ἴρου μῶλος ἐτύχθη
ἐτύχθη: Od. 21:303: ἐξ οὗ Κενταύροισι καὶ ἀνδράσι νεῖκος ἐτύχθη,
ἐτύχθη: Od. 24:124: ἡμετέρου θανάτοιο κακὸν τέλος, οἷον ἐτύχθη.
ἐτώσια: Il. 17:633: ἡμῖν δ’ αὔτως πᾶσιν ἐτώσια πίπτει ἔραζε.
ἐτώσια: Od. 22:256: ἱέμενοι· τὰ δὲ πάντα ἐτώσια θῆκεν Ἀθήνη.
ἐτώσια: Od. 22:273: ἱέμενοι· τὰ δὲ πολλὰ ἐτώσια θῆκεν Ἀθήνη.
ἐτώσια: Od. 24:283: δῶρα δ’ ἐτώσια ταῦτα χαρίζεο, μυρί’ ὀπάζων·
ἐτώσιον: Il. 3:368: ἠΐχθη παλάμηφιν ἐτώσιον, οὐδ’ ἔβαλόν μιν.
ἐτώσιον: Il. 5:854: ὦσεν ὑπὲκ δίφροιο ἐτώσιον ἀϊχθῆναι.
ἐτώσιον: Il. 14:406: ὅττί ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός,
ἐτώσιον: Il. 18:104: ἀλλ’ ἧμαι παρὰ νηυσὶν ἐτώσιον ἄχθος ἀρούρης,
ἐτώσιον: Il. 22:292: ὅττί ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός,
εὖ: Il. 1:19: ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ’ οἴκαδ’ ἱκέσθαι·
ἐὺ: Il. 1:73: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
εὖ: Il. 1:164: Τρώων ἐκπέρσωσ’ εὖ ναιόμενον πτολίεθρον·
ἐῢ: Il. 1:185: αὐτὸς ἰὼν κλισίην δὲ τὸ σὸν γέρας ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
ἐὺ: Il. 1:253: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
εὖ: Il. 1:368: καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν υἷες Ἀχαιῶν,
εὖ: Il. 1:385: εὖ εἰδὼς ἀγόρευε θεοπροπίας Ἑκάτοιο.
ἐῢ: Il. 1:515: ἢ ἀπόειπ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ
ἐὺ: Il. 2:78: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
εὖ: Il. 2:133: Ἰλίου ἐκπέρσαι εὖ ναιόμενον πτολίεθρον.
εὖ: Il. 2:253: ἢ εὖ ἦε κακῶς νοστήσομεν υἷες Ἀχαιῶν.
ἐὺ: Il. 2:283: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
εὖ: Il. 2:301: εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν, ἐστὲ δὲ πάντες
εὖ: Il. 2:360: ἀλλὰ ἄναξ αὐτός τ’ εὖ μήδεο πείθεό τ’ ἄλλῳ·
εὖ: Il. 2:382: εὖ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ δ’ ἀσπίδα θέσθω,
εὖ: Il. 2:382: εὖ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ δ’ ἀσπίδα θέσθω,
εὖ: Il. 2:383: εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠκυπόδεσσιν,
εὖ: Il. 2:384: εὖ δέ τις ἅρματος ἀμφὶς ἰδὼν πολέμοιο μεδέσθω,
εὖ: Il. 2:648: Φαιστόν τε Ῥύτιόν τε, πόλεις εὖ ναιετοώσας,
ἐῢ: Il. 2:718: τῶν δὲ Φιλοκτήτης ἦρχεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
εὖ: Il. 2:720: ἐμβέβασαν τόξων εὖ εἰδότες ἶφι μάχεσθαι.
εὖ: Il. 2:777: ἕστασαν· ἅρματα δ’ εὖ πεπυκασμένα κεῖτο ἀνάκτων
εὖ: Il. 2:823: Ἀρχέλοχός τ’ Ἀκάμας τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
εὖ: Il. 3:72: κτήμαθ’ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ’ ἀγέσθω·
εὖ: Il. 3:93: κτήμαθ’ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ’ ἀγέσθω·
ἐῢ: Il. 3:235: οὕς κεν ἐῢ γνοίην καί τ’ οὔνομα μυθησαίμην·
εὖ: Il. 3:400: ἦ πῄ με προτέρω πολίων εὖ ναιομενάων
εὖ: Il. 4:111: πᾶν δ’ εὖ λειήνας χρυσέην ἐπέθηκε κορώνην.
εὖ: Il. 4:112: καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκε τανυσσάμενος ποτὶ γαίῃ
εὖ: Il. 4:163: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
ἐῢ: Il. 4:196: ὅν τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
ἐῢ: Il. 4:206: ὅν τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
ἐῢ: Il. 4:310: Ὣς ὃ γέρων ὄτρυνε πάλαι πολέμων ἐῢ εἰδώς·
εὖ: Il. 5:11: Φηγεὺς Ἰδαῖός τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
εὖ: Il. 5:128: ὄφρ’ εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα.
ἐῢ: Il. 5:245: ἶν’ ἀπέλεθρον ἔχοντας· ὃ μὲν τόξων ἐῢ εἰδὼς
εὖ: Il. 5:466: ἦ εἰς ὅ κεν ἀμφὶ πύλῃς εὖ ποιητῇσι μάχωνται;
εὖ: Il. 5:489: οἳ δὲ τάχ’ ἐκπέρσουσ’ εὖ ναιομένην πόλιν ὑμήν.
εὖ: Il. 5:549: Κρήθων Ὀρσίλοχός τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
εὖ: Il. 5:650: ὅς ῥά μιν εὖ ἕρξαντα κακῷ ἠνίπαπε μύθῳ,
ἐῢ: Il. 6:150: εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
εὖ: Il. 6:370: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας,
εὖ: Il. 6:415: ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων εὖ ναιετάουσαν
ἐῢ: Il. 6:438: ἤ πού τίς σφιν ἔνισπε θεοπροπίων ἐῢ εἰδώς,
εὖ: Il. 6:447: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
εὖ: Il. 6:497: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας
εὖ: Il. 7:237: αὐτὰρ ἐγὼν εὖ οἶδα μάχας τ’ ἀνδροκτασίας τε·
εὖ: Il. 7:339: ἐν δ’ αὐτοῖσι πύλας ποιήσομεν εὖ ἀραρυίας,
εὖ: Il. 7:438: ἐν δ’ αὐτοῖσι πύλας ἐνεποίεον εὖ ἀραρυίας,
εὖ: Il. 8:32: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐκ ἐπιεικτόν·
εὖ: Il. 8:463: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν·
εὖ: Il. 9:149: ἑπτὰ δέ οἱ δώσω εὖ ναιόμενα πτολίεθρα
εὖ: Il. 9:210: καὶ τὰ μὲν εὖ μίστυλλε καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρε,
εὖ: Il. 9:291: ἑπτὰ δέ τοι δώσει εὖ ναιόμενα πτολίεθρα
εὖ: Il. 9:345: μή μευ πειράτω εὖ εἰδότος· οὐδέ με πείσει.
εὖ: Il. 9:358: νηήσας εὖ νῆας, ἐπὴν ἅλα δὲ προερύσσω,
εὑ: Il. 9:377: ἐῤῥέτω· ἐκ γάρ εὑ φρένας εἵλετο μητίετα Ζεύς.
εὖ: Il. 9:402: Ἴλιον ἐκτῆσθαι εὖ ναιόμενον πτολίεθρον
εὖ: Il. 10:63: ἦε θέω μετὰ σ’ αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω;
εὖ: Il. 10:72: Ὣς εἰπὼν ἀπέπεμπεν ἀδελφεὸν εὖ ἐπιτείλας·
εὖ: Il. 10:265: εὖ καὶ ἐπισταμένως· μέσσῃ δ’ ἐνὶ πῖλος ἀρήρει.
εὖ: Il. 10:438: ἅρμα δέ οἱ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ εὖ ἤσκηται·
εὖ: Il. 10:472: καλὰ παρ’ αὐτοῖσι χθονὶ κέκλιτο εὖ κατὰ κόσμον
εὖ: Il. 11:48: ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ’ ἐπὶ τάφρῳ,
εὖ: Il. 11:526: Αἴας δὲ κλονέει Τελαμώνιος· εὖ δέ μιν ἔγνων·
εὖ: Il. 11:652: εὖ δὲ σὺ οἶσθα γεραιὲ διοτρεφές, οἷος ἐκεῖνος
εὖ: Il. 11:768: Πηλῆος δ’ ἱκόμεσθα δόμους εὖ ναιετάοντας
εὖ: Il. 11:778: ξείνιά τ’ εὖ παρέθηκεν, ἅ τε ξείνοις θέμις ἐστίν.
εὖ: Il. 11:787: ἀλλ’ εὖ οἱ φάσθαι πυκινὸν ἔπος ἠδ’ ὑποθέσθαι
εὖ: Il. 12:85: ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ’ ἐπὶ τάφρῳ·
εὖ: Il. 12:100: Ἀρχέλοχός τ’ Ἀκάμας τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
ἐῢ: Il. 12:350: καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐῢ εἰδώς.
ἐῢ: Il. 12:363: καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐῢ εἰδώς.
εὖ: Il. 12:369: αἶψα δ’ ἐλεύσομαι αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπαμύνω.
εὖ: Il. 12:458: εὖ διαβάς, ἵνα μή οἱ ἀφαυρότερον βέλος εἴη,
εὖ: Il. 13:380: Ἰλίου ἐκπέρσῃς εὖ ναιόμενον πτολίεθρον.
εὖ: Il. 13:665: ὅς ῥ’ εὖ εἰδὼς κῆρ’ ὀλοὴν ἐπὶ νηὸς ἔβαινε·
εὖ: Il. 13:753: αἶψα δ’ ἐλεύσομαι αὖτις ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω.
εὖ: Il. 13:815: ἦ κε πολὺ φθαίη εὖ ναιομένη πόλις ὑμὴ
ἐῢ: Il. 14:127: μῦθον ἀτιμήσαιτε πεφασμένον ὅν κ’ ἐῢ εἴπω.
εὖ: Il. 14:162: ἐλθεῖν εἰς Ἴδην εὖ ἐντύνασαν ἓ αὐτήν,
ἐῢ: Il. 14:202: οἵ μ’ ἐν σφοῖσι δόμοισιν ἐῢ τρέφον ἠδ’ ἀτίταλλον
εὖ: Il. 14:255: καί μιν ἔπειτα Κόων δ’ εὖ ναιομένην ἀπένεικας
ἐῢ: Il. 14:302: οἵ με σφοῖσι δόμοισιν ἐῢ τρέφον ἠδ’ ἀτίταλλον·
εὑ: Il. 14:426: τῶν δ’ ἄλλων οὔ τίς εὑ ἀκήδεσεν, ἀλλὰ πάροιθεν
εὖ: Il. 14:474: Ἦ ῥ’ εὖ γιγνώσκων, Τρῶας δ’ ἄχος ἔλλαβε θυμόν.
εὖ: Il. 15:28: καί μιν ἔπειτα Κόων δ’ εὖ ναιομένην ἀπένεικας.
εὑ: Il. 15:165: μεῖναι, ἐπεί εὑ φημὶ βίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι
εὖ: Il. 15:412: εὖ εἰδῇ σοφίης ὑποθημοσύνῃσιν Ἀθήνης,
ἐῢ: Il. 15:525: τόφρα δὲ τῷ ἐπόρουσε Δόλοψ αἰχμῆς ἐῢ εἰδὼς
εὖ: Il. 15:527: Λαομεδοντιάδης εὖ εἰδότα θούριδος ἀλκῆς,
ἐῢ: Il. 15:679: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ἵπποισι κελητίζειν ἐῢ εἰδώς,
εὖ: Il. 16:191: τὸν δ’ ὃ γέρων Φύλας εὖ ἔτρεφεν ἠδ’ ἀτίταλλεν
ἐῢ: Il. 16:199: στῆσεν ἐῢ κρίνας, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
ἐῢ: Il. 16:223: θῆκ’ ἐπὶ νηὸς ἄγεσθαι ἐῢ πλήσασα χιτώνων
εὖ: Il. 16:572: ὅς ῥ’ ἐν Βουδείῳ εὖ ναιομένῳ ἤνασσε
ἐῢ: Il. 18:52: κλῦτε κασίγνηται Νηρηΐδες, ὄφρ’ ἐῢ πᾶσαι
εὖ: Il. 18:197: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι κλυτὰ τεύχε’ ἔχονται·
εὖ: Il. 18:269: αὔριον ὁρμηθεὶς σὺν τεύχεσιν, εὖ νύ τις αὐτὸν
εὖ: Il. 19:84: σύνθεσθ’ Ἀργεῖοι, μῦθόν τ’ εὖ γνῶτε ἕκαστος.
εὖ: Il. 19:421: εὖ νυ τὸ οἶδα καὶ αὐτὸς ὅ μοι μόρος ἐνθάδ’ ὀλέσθαι
ἐῢ: Il. 20:213: εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
εὑ: Il. 20:464: εἴ πώς εὑ πεφίδοιτο λαβὼν καὶ ζωὸν ἀφείη
ἐῢ: Il. 21:487: εἰ δ’ ἐθέλεις πολέμοιο δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
εὖ: Il. 22:356: ἦ σ’ εὖ γιγνώσκων προτιόσσομαι, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλον
εὖ: Il. 23:240: εὖ διαγιγνώσκοντες· ἀριφραδέα δὲ τέτυκται·
εὖ: Il. 23:309: οἶσθα γὰρ εὖ περὶ τέρμαθ’ ἑλισσέμεν· ἀλλά τοι ἵπποι
εὖ: Il. 23:466: εὖ σχεθέειν περὶ τέρμα καὶ οὐκ ἐτύχησεν ἑλίξας·
εὖ: Il. 23:470: εὖ διαγιγνώσκω· δοκέει δέ μοι ἔμμεναι ἀνὴρ
εὖ: Il. 23:743: πολλόν, ἐπεὶ Σιδόνες πολυδαίδαλοι εὖ ἤσκησαν,
εὖ: Il. 23:761: στήθεός ἐστι κανών, ὅν τ’ εὖ μάλα χερσὶ τανύσσῃ
εὖ: Il. 24:269: πύξινον ὀμφαλόεν εὖ οἰήκεσσιν ἀρηρός·
εὖ: Il. 24:271: καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκαν ἐϋξέστῳ ἐπὶ ῥυμῷ
εὑ: Il. 24:293: φίλτατος οἰωνῶν, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον,
εὑ: Il. 24:311: φίλτατος οἰωνῶν, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον,
ἐῢ: Il. 24:318: ἀνέρος ἀφνειοῖο ἐῢ κληῗσ’ ἀραρυῖα,
εὖ: Il. 24:622: σφάξ’· ἕταροι δ’ ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον εὖ κατὰ κόσμον,
εὖ: Il. 24:802: εὖ συναγειρόμενοι δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα
ἐῢ: Od. 1:174: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
ἐῢ: Od. 1:302: ἄλκιμος ἔσσ’, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ.
ἐῢ: Od. 2:160: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
ἐῢ: Od. 2:170: οὐ γὰρ ἀπείρητος μαντεύομαι, ἀλλ’ ἐῢ εἰδώς·
ἐῢ: Od. 2:228: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
ἐὺ: Od. 2:400: ἐκπροκαλεσσαμένη μεγάρων ἐὺ ναιεταόντων,
εὖ: Od. 3:97: ἀλλ’ εὖ μοι κατάλεξον ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς.
εὖ: Od. 3:188: εὖ μὲν Μυρμιδόνας φάσ’ ἐλθέμεν ἐγχεσιμώρους,
εὖ: Od. 3:190: εὖ δὲ φιλοκτήτην, Ποιάντιον ἀγλαὸν υἱόν.
ἐῢ: Od. 3:200: ἄλκιμος ἔσσ’, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ.”
εὖ: Od. 3:357: “εὖ δὴ ταῦτά γ’ ἔφησθα, γέρον φίλε· σοὶ δὲ ἔοικε
εὖ: Od. 4:96: εὖ μάλα ναιετάοντα, κεχανδότα πολλὰ καὶ ἐσθλά.
εὖ: Od. 4:327: ἀλλ’ εὖ μοι κατάλεξον, ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς.
ἐῢ: Od. 4:408: εὐνάσω ἑξείης· σὺ δ’ ἐῢ κρίνασθαι ἑταίρους
ἐῢ: Od. 4:494: δὴν ἄκλαυτον ἔσεσθαι, ἐπεί κ’ ἐῢ πάντα πύθηαι.
εὖ: Od. 4:589: καὶ τότε σ’ εὖ πέμψω, δώσω δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα,
ἐῢ: Od. 4:645: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
εὖ: Od. 4:818: νήπιος, οὔτε πόνων εὖ εἰδὼς οὔτ’ ἀγοράων.
εὖ: Od. 5:236: στειλειὸν περικαλλὲς ἐλάϊνον, εὖ ἐναρηρός·
εὖ: Od. 5:250: φορτίδος εὐρείης, εὖ εἰδὼς τεκτοσυνάων,
εὖ: Od. 5:259: ἱστία ποιήσασθαι· ὁ δ’ εὖ τεχνήσατο καὶ τά.
εὖ: Od. 6:318: αἱ δ’ εὖ μὲν τρώχων, εὖ δ’ ἐπλίσσοντο πόδεσσιν·
εὖ: Od. 6:318: αἱ δ’ εὖ μὲν τρώχων, εὖ δ’ ἐπλίσσοντο πόδεσσιν·
ἐῢ: Od. 7:74: οἷσί τ’ ἐῢ φρονέῃσι, καὶ ἀνδράσι νείκεα λύει.
ἐῢ: Od. 7:158: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἐῢ: Od. 7:317: πομπὴν δ’ ἐς τόδ’ ἐγὼ τεκμαίρομαι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς,
εὖ: Od. 8:37: δησάμενοι δ’ εὖ πάντες ἐπὶ κληῖσιν ἐρετμὰ
ἐῢ: Od. 8:39: ἡμέτερόνδ’ ἐλθόντες· ἐγὼ δ’ ἐῢ πᾶσι παρέξω.
εὖ: Od. 8:215: εὖ μὲν τόξον οἶδα ἐΰξοον ἀμφαφάασθαι·
ἐῢ: Od. 8:259: δήμιοι, οἳ κατ’ ἀγῶνα ἐῢ πρήσσεσκον ἕκαστα,
ἐῢ: Od. 8:427: ὄφρα λοεσσάμενός τε ἰδών τ’ ἐῢ κείμενα πάντα
ἐῢ: Od. 8:574: ἀνθρώπων, αὐτούς τε πόλιάς τ’ ἐῢ ναιεταούσας,
εὖ: Od. 9:215: ἄγριον, οὔτε δίκας εὖ εἰδότα οὔτε θέμιστας.
εὖ: Od. 9:329: καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκα κατακρύψας ὑπὸ κόπρῳ,
εὖ: Od. 10:452: δαινυμένους δ’ εὖ πάντας ἐφεύρομεν ἐν μεγάροισιν.
ἐῢ: Od. 11:442: μηδ’ οἱ μῦθον ἅπαντα πιφαυσκέμεν, ὅν κ’ ἐῢ εἰδῇς,
εὖ: Od. 11:445: λίην γὰρ πινυτή τε καὶ εὖ φρεσὶ μήδεα οἶδε
εὖ: Od. 13:20: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέθηχ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
ἐῢ: Od. 13:232: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
εὖ: Od. 13:285: οἱ δ’ ἐς Σιδονίην εὖ ναιομένην ἀναβάντες
εὖ: Od. 13:314: τοῦτο δ’ ἐγὼν εὖ οἶδ’, ὅτι μοι πάρος ἠπίη ἦσθα,
εὖ: Od. 13:370: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέθηκε, λίθον δ’ ἐπέθηκε θύρῃσι
ἐῢ: Od. 14:108: καί σφι συῶν τὸν ἄριστον ἐῢ κρίνας ἀποπέμπω.”
εὖ: Od. 14:128: ἡ δ’ εὖ δεξαμένη φιλέει καὶ ἕκαστα μεταλλᾷ,
ἐῢ: Od. 14:186: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
ἐῢ: Od. 14:247: νῆας ἐῢ στείλαντα, σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισιν.
ἐῢ: Od. 14:365: μαψιδίως ψεύδεσθαι; ἐγὼ δ’ ἐῢ οἶδα καὶ αὐτὸς
εὖ: Od. 15:211: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
εὖ: Od. 15:310: ἀλλά μοι εὖ θ’ ὑπόθευ καὶ ἅμ’ ἡγεμόν’ ἐσθλὸν ὄπασσον,
εὖ: Od. 15:317: αἶψά κεν εὖ δρώοιμι μετὰ σφίσιν, ὅττι θέλοιεν.
εὖ: Od. 15:322: πῦρ τ’ εὖ νηῆσαι διά τε ξύλα δανὰ κεάσσαι,
εὖ: Od. 15:331: ἀλλὰ νέοι, χλαίνας εὖ εἱμένοι ἠδὲ χιτῶνας,
ἐῢ: Od. 16:399: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἐῢ: Od. 17:28: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκανε δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ἐῢ: Od. 17:85: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκοντο δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ἐῢ: Od. 17:178: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκοντο δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ἐῢ: Od. 17:275: ἠὲ σὺ πρῶτος ἔσελθε δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ἐῢ: Od. 17:324: ὣς εἰπὼν εἰσῆλθε δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
εὖ: Od. 17:423: οἷσίν τ’ εὖ ζώουσι καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.
εὖ: Od. 17:563: οἶδα γὰρ εὖ περὶ κείνου, ὁμὴν δ’ ἀνεδέγμεθ’ ὀϊζύν.
εὖ: Od. 18:168: οἵ τ’ εὖ μὲν βάζουσι, κακῶς δ’ ὄπιθεν φρονέουσι.”
εὖ: Od. 18:260: ἐκ Τροίης εὖ πάντας ἀπήμονας ἀπονέεσθαι·
εὖ: Od. 18:408: ἀλλ’ εὖ δαισάμενοι κατακείετε οἴκαδ’ ἰόντες,
ἐῢ: Od. 19:30: κλήϊσεν δὲ θύρας μεγάρων ἐῢ ναιεταόντων.
εὖ: Od. 19:79: οἷσίν τ’ εὖ ζώουσι καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.
εὖ: Od. 19:93: πάντα γὰρ εὖ ᾔδησθ’, ἐπεὶ ἐξ ἐμεῦ ἔκλυες αὐτῆς,
ἐῢ: Od. 19:194: τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ’ ἄγων ἐῢ ἐξείνισσα,
εὖ: Od. 19:319: ὥς κ’ εὖ θαλπιόων χρυσόθρονον Ἠῶ ἵκηται.
ἐῢ: Od. 19:354: ἣ κεῖνον δύστηνον ἐῢ τρέφεν ἠδ’ ἀτίταλλε
εὖ: Od. 19:446: φρίξας εὖ λοφιήν, πῦρ δ’ ὀφθαλμοῖσι δεδορκώς,
εὖ: Od. 19:460: εὖ ἰησάμενοι ἠδ’ ἀγλαὰ δῶρα πορόντες
εὖ: Od. 19:464: οὐλὴν ὅττι πάθοι· ὁ δ’ ἄρα σφίσιν εὖ κατέλεξεν,
εὖ: Od. 19:501: εὖ νυ καὶ αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι καὶ εἴσομ’ ἑκάστην.
ἐῢ: Od. 20:75: ἐς Δία τερπικέραυνον, - ὁ γάρ τ’ ἐῢ οἶδεν ἅπαντα,
εὖ: Od. 20:161: εὖ καὶ ἐπισταμένως κέασαν ξύλα, ταὶ δὲ γυναῖκες
εὖ: Od. 20:189: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέδησεν ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ,
ἐῢ: Od. 20:371: ὣς εἰπὼν ἐξῆλθε δόμων ἐῢ ναιεταόντων,
ἐῢ: Od. 21:218: ὄφρα μ’ ἐῢ γνῶτον πιστωθῆτόν τ’ ἐνὶ θυμῷ,
εὖ: Od. 21:222: τὼ δ’ ἐπεὶ εἰσιδέτην εὖ τ’ ἐφράσσαντο ἕκαστα,
ἐῢ: Od. 21:242: ὣς εἰπὼν εἰσῆλθε δόμους ἐῢ ναιετάοντας·
ἐῢ: Od. 21:369: “ἄττα, πρόσω φέρε τόξα· τάχ’ οὐκ ἐῢ πᾶσι πιθήσεις·
ἐῢ: Od. 21:387: κλήϊσεν δὲ θύρας μεγάρων ἐῢ ναιεταόντων.
εὖ: Od. 22:128: ἦν ὁδὸς ἐς λαύρην, σανίδες δ’ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι·
εὖ: Od. 22:190: εὖ μάλ’ ἀποστρέψαντε διαμπερές, ὡς ἐκέλευσεν
ἐῢ: Od. 22:399: ὤϊξεν δὲ θύρας μεγάρων ἐῢ ναιεταόντων,
εὖ: Od. 22:494: εὖ διεθείωσεν μέγαρον καὶ δῶμα καὶ αὐλήν.
εὖ: Od. 23:42: ἥμεθ’ ἀτυζόμεναι, σανίδες δ’ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι,
εὖ: Od. 23:175: οὐδὲ λίην ἄγαμαι, μάλα δ’ εὖ οἶδ’ οἷος ἔησθα
εὖ: Od. 23:193: πυκνῇσιν λιθάδεσσι, καὶ εὖ καθύπερθεν ἔρεψα,
εὖ: Od. 23:197: εὖ καὶ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνα,
ἐῢ: Od. 24:53: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
εὖ: Od. 24:123: σοὶ δ’ ἐγὼ εὖ μάλα πάντα καὶ ἀτρεκέως καταλέξω,
εὖ: Od. 24:195: κούρῃ Ἰκαρίου, ὡς εὖ μέμνητ’ Ὀδυσῆος,
εὖ: Od. 24:245: ὄρχατον, ἀλλ’ εὖ τοι κομιδὴ ἔχει, οὐδέ τι πάμπαν,
ἐῢ: Od. 24:258: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
ἐῢ: Od. 24:271: τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ’ ἄγων ἐῢ ἐξείνισσα,
εὖ: Od. 24:285: τῶ κέν σ’ εὖ δώροισιν ἀμειψάμενος ἀπέπεμψε
ἐῢ: Od. 24:297: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
ἐῢ: Od. 24:362: οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ἐῢ: Od. 24:403: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
ἐῢ: Od. 24:453: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
εὐαγγέλιον: Od. 14:152: ὡς νεῖται Ὀδυσεύς· εὐαγγέλιον δέ μοι ἔστω
εὐαγγέλιον: Od. 14:166: “ὦ γέρον, οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼν εὐαγγέλιον τόδε τείσω
εὔαδε: Od. 16:28: ἀλλ’ ἐπιδημεύεις· ὣς γάρ νύ τοι εὔαδε θυμῷ,
εὔαδεν: Il. 14:339: ἔνθ’ ἴομεν κείοντες, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν εὐνή.
εὔαδεν: Il. 17:647: ἐν δὲ φάει καὶ ὄλεσσον, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν οὕτως.
Εὐαιμονίδης: Il. 5:76: Εὐρύπυλος δ’ Εὐαιμονίδης Ὑψήνορα δῖον
Εὐαιμονίδης: Il. 11:809: διογενὴς Εὐαιμονίδης κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ
Εὐαίμονος: Il. 2:736: τῶν ἦρχ’ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός·
Εὐαίμονος: Il. 5:79: τὸν μὲν ἄρ’ Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός,
Εὐαίμονος: Il. 7:167: τοῖσι δ’ ἐπ’ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός,
Εὐαίμονος: Il. 8:265: τοῖσι δ’ ἐπ’ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός·
Εὐαίμονος: Il. 11:574: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησ’ Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς
εὐανθέϊ: Od. 11:320: ἀνθῆσαι πυκάσαι τε γένυς εὐανθέϊ λάχνῃ.
Εὐάνθεος: Od. 9:197: ἡδέος, ὅν μοι δῶκε Μάρων, Εὐάνθεος υἱός,
Εὔβοιαν: Il. 2:536: Οἳ δ’ Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντες Ἄβαντες
Εὔβοιαν: Od. 3:174: δεῖξε, καὶ ἠνώγει πέλαγος μέσον εἰς Εὔβοιαν
Εὐβοίης: Il. 2:535: Λοκρῶν, οἳ ναίουσι πέρην ἱερῆς Εὐβοίης.
Εὐβοίης: Od. 7:321: εἴ περ καὶ μάλα πολλὸν ἑκαστέρω ἔστ’ Εὐβοίης·
εὔβοος: Od. 15:406: εὔβοος εὔμηλος, οἰνοπληθὴς πολύπυρος.
εὔγματα: Od. 22:249: καὶ δή οἱ Μέντωρ μὲν ἔβη κενὰ εὔγματα εἰπών,
ἐϋγνάμπτοισ’: Od. 18:294: χρύσειαι, κληῖσιν ἐϋγνάμπτοισ’ ἀραρυῖαι·
εὗδ’: Il. 10:155: εὗδ’, ὑπὸ δ’ ἔστρωτο ῥινὸν βοὸς ἀγραύλοιο,
εὗδε: Il. 9:659: αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς εὗδε μυχῷ κλισίης εὐπήκτου·
εὗδε: Il. 10:474: Ῥῆσος δ’ ἐν μέσῳ εὗδε, παρ’ αὐτῷ δ’ ὠκέες ἵπποι
εὗδε: Il. 14:351: Ὣς ὃ μὲν ἀτρέμας εὗδε πατὴρ ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ,
εὗδε: Il. 24:675: αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς εὗδε μυχῷ κλισίης ἐϋπήκτου·
εὗδε: Od. 4:794: εὗδε δ’ ἀνακλινθεῖσα, λύθεν δέ οἱ ἅψεα πάντα.
εὗδε: Od. 9:428: τῇσ’ ἔπι Κύκλωψ εὗδε πέλωρ, ἀθεμίστια εἰδώς,
εὗδε: Od. 13:92: δὴ τότε γ’ ἀτρέμας εὗδε, λελασμένος ὅσσ’ ἐπεπόνθει.
εὗδε: Od. 18:189: εὗδε δ’ ἀνακλινθεῖσα, λύθεν δέ οἱ ἅψεα πάντα
εὕδει: Il. 10:116: ὡς εὕδει, σοὶ δ’ οἴῳ ἐπέτρεψεν πονέεσθαι.
εὕδει: Il. 14:357: καί σφιν κῦδος ὄπαζε μίνυνθά περ, ὄφρ’ ἔτι εὕδει
εὕδει: Il. 14:481: φράζεσθ’ ὡς ὑμῖν Πρόμαχος δεδμημένος εὕδει
εὕδει: Od. 11:190: ἀλλ’ ὅ γε χεῖμα μὲν εὕδει ὅθι δμῶες ἐνὶ οἴκῳ,
εὐδείελον: Od. 2:167: οἳ νεμόμεσθ’ Ἰθάκην εὐδείελον. ἀλλὰ πολὺ πρὶν
εὐδείελον: Od. 9:21: ναιετάω δ’ Ἰθάκην εὐδείελον· ἐν δ’ ὄρος αὐτῇ,
εὐδείελον: Od. 13:212: ἄξειν εἰς Ἰθάκην εὐδείελον, οὐδ’ ἐτέλεσσαν.
εὐδείελον: Od. 13:325: ἥκειν εἰς Ἰθάκην εὐδείελον, ἀλλά τιν’ ἄλλην
εὐδείελον: Od. 19:132: οἵ τ’ αὐτὴν Ἰθάκην εὐδείελον ἀμφινέμονται,
εὐδείελος: Od. 13:234: ἤ πού τις νήσων εὐδείελος, ἦέ τις ἀκτὴ
εὐδειέλου: Od. 14:344: ἑσπέριοι δ’ Ἰθάκης εὐδειέλου ἔργ’ ἀφίκοντο.
εὕδειν: Il. 2:24: οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα
εὕδειν: Il. 2:61: οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα,
εὕδειν: Il. 10:300: εὕδειν, ἀλλ’ ἄμυδις κικλήσκετο πάντας ἀρίστους,
εὕδειν: Od. 2:397: οἱ δ’ εὕδειν ὤρνυντο κατὰ πτόλιν, οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
εὕδειν: Od. 8:317: εὕδειν· ἀλλά σφωε δόλος καὶ δεσμὸς ἐρύξει,
εὕδειν: Od. 8:337: εὕδειν ἐν λέκτροισι παρὰ χρυσῇ Ἀφροδίτῃ;”
εὕδειν: Od. 11:331: εὕδειν, ἢ ἐπὶ νῆα θοὴν ἐλθόντ’ ἐς ἑταίρους
εὕδειν: Od. 11:374: εὕδειν ἐν μεγάρῳ· σὺ δέ μοι λέγε θέσκελα ἔργα.
εὕδειν: Od. 15:392: ἥμενος. αἵδε δὲ νύκτες ἀθέσφατοι· ἔστι μὲν εὕδειν,
εὕδειν: Od. 18:328: οὐδ’ ἐθέλεις εὕδειν χαλκήϊον ἐς δόμον ἐλθὼν
εὕδεις: Il. 2:23: εὕδεις Ἀτρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο·
εὕδεις: Il. 2:60: εὕδεις Ἀτρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο·
εὕδεις: Il. 23:69: εὕδεις, αὐτὰρ ἐμεῖο λελασμένος ἔπλευ Ἀχιλλεῦ.
εὕδεις: Il. 24:683: ὦ γέρον οὔ νύ τι σοί γε μέλει κακόν, οἷον ἔθ’ εὕδεις
εὕδεις: Od. 4:804: “εὕδεις, Πηνελόπεια, φίλον τετιημένη ἦτορ;
εὑδέμεναι: Od. 24:255: εὑδέμεναι μαλακῶς· ἡ γὰρ δίκη ἐστὶ γερόντων.
εὕδεσκ’: Il. 22:503: εὕδεσκ’ ἐν λέκτροισιν ἐν ἀγκαλίδεσσι τιθήνης
εὑδέτω: Od. 15:396: εὑδέτω ἐξελθών· ἅμα δ’ ἠόϊ φαινομένηφι
εὕδῃ: Od. 3:359: ἀλλ’ οὗτος μὲν νῦν σοι ἅμ’ ἕψεται, ὄφρα κεν εὕδῃ
εὕδῃσθα: Od. 8:445: εὕδῃσθα γλυκὺν ὕπνον ἐὼν ἐν νηῒ μελαίνῃ.”
εὕδῃσι: Il. 5:524: ἀτρέμας, ὄφρ’ εὕδῃσι μένος Βορέαο καὶ ἄλλων
εὐδικίας: Od. 19:111: εὐδικίας ἀνέχῃσι, φέρῃσι δὲ γαῖα μέλαινα
ἐϋδμήτοιο: Il. 21:516: μέμβλετο γάρ οἱ τεῖχος ἐϋδμήτοιο πόληος
ἐΰδμητον: Il. 1:448: ἑξείης ἔστησαν ἐΰδμητον περὶ βωμόν,
ἐΰδμητον: Il. 12:36: τεῖχος ἐΰδμητον, κανάχιζε δὲ δούρατα πύργων
ἐΰδμητον: Il. 12:137: οἳ δ’ ἰθὺς πρὸς τεῖχος ἐΰδμητον βόας αὔας
εὔδμητον: Od. 20:302: σαρδάνιον μάλα τοῖον· ὁ δ’ εὔδμητον βάλε τοῖχον.
ἐϋδμήτου: Il. 16:700: εἰ μὴ Ἀπόλλων Φοῖβος ἐϋδμήτου ἐπὶ πύργου
ἐϋδμήτους: Il. 22:195: ἀντίον ἀΐξασθαι ἐϋδμήτους ὑπὸ πύργους,
ἐϋδμήτους: Od. 22:24: πάντοσε παπταίνοντες ἐϋδμήτους ποτὶ τοίχους·
ἐϋδμήτῳ: Od. 22:126: ὀρσοθύρη δέ τις ἔσκεν ἐϋδμήτῳ ἐνὶ τοίχῳ,
ἐϋδμήτων: Il. 12:154: οἳ δ’ ἄρα χερμαδίοισιν ἐϋδμήτων ἀπὸ πύργων
ἐϋδμήτων: Od. 7:100: χρύσειοι δ’ ἄρα κοῦροι ἐϋδμήτων ἐπὶ βωμῶν
εὕδοι: Od. 13:74: νηὸς ἐπ’ ἰκριόφιν γλαφυρῆς, ἵνα νήγρετον εὕδοι,
εὕδοιμι: Od. 8:342: αὐτὰρ ἐγὼν εὕδοιμι παρὰ χρυσῇ Ἀφροδίτῃ.”
εὗδον: Il. 2:2: εὗδον παννύχιοι, Δία δ’ οὐκ ἔχε νήδυμος ὕπνος,
εὗδον: Il. 10:2: εὗδον παννύχιοι μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ·
εὗδον: Il. 10:152: εὗδον, ὑπὸ κρασὶν δ’ ἔχον ἀσπίδας· ἔγχεα δέ σφιν
εὗδον: Il. 10:471: οἳ δ’ εὗδον καμάτῳ ἀδηκότες, ἔντεα δέ σφιν
εὗδον: Il. 24:678: εὗδον παννύχιοι μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ·
εὗδον: Od. 7:288: εὗδον παννύχιος καὶ ἐπ’ ἠῶ καὶ μέσον ἦμαρ·
εὗδον: Od. 14:479: εὗδον δ’ εὔκηλοι, σάκεσιν εἰλυμένοι ὤμους·
εὗδον: Od. 14:533: πέτρῃ ὕπο γλαφυρῇ εὗδον, βορέω ὑπ’ ἰωγῇ.
εὗδον: Od. 20:109: αἱ μὲν ἄρ’ ἄλλαι εὗδον, ἐπεὶ κατὰ πυρὸν ἄλεσσαν,
εὕδοντ’: Il. 2:19: εὕδοντ’ ἐν κλισίῃ, περὶ δ’ ἀμβρόσιος κέχυθ’ ὕπνος.
εὕδοντ’: Il. 14:333: εὕδοντ’ ἀθρήσειε, θεοῖσι δὲ πᾶσι μετελθὼν
εὕδοντ’: Od. 13:134: οἱ δ’ εὕδοντ’ ἐν νηῒ θοῇ ἐπὶ πόντον ἄγοντες
εὕδοντ’: Od. 15:5: εὕδοντ’ ἐν προδόμῳ Μενελάου κυδαλίμοιο,
εὕδοντ’: Od. 16:229: καί μ’ εὕδοντ’ ἐν νηῒ θοῇ ἐπὶ πόντον ἄγοντες
εὕδοντας: Il. 10:181: οὐδὲ μὲν εὕδοντας φυλάκων ἡγήτορας εὗρον,
εὕδοντες: Od. 10:548: “μηκέτι νῦν εὕδοντες ἀωτεῖτε γλυκὺν ὕπνον,
εὕδουσ’: Il. 10:425: εὕδουσ’ ἦ ἀπάνευθε; δίειπέ μοι ὄφρα δαείω.
εὕδουσ’: Od. 10:12: εὕδουσ’ ἔν τε τάπησι καὶ ἐν τρητοῖσι λέχεσσι.
εὕδουσι: Il. 10:83: νύκτα δι’ ὀρφναίην, ὅτε θ’ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι,
εὕδουσι: Il. 10:386: νύκτα δι’ ὀρφναίην, ὅτε θ’ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι;
εὕδουσι: Il. 10:421: εὕδουσι· Τρωσὶν γὰρ ἐπιτραπέουσι φυλάσσειν·
εὕδουσι: Il. 24:363: νύκτα δι’ ἀμβροσίην, ὅτε θ’ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι;
εὕδουσιν: Od. 4:405: ἁθρόαι εὕδουσιν, πολιῆς ἁλὸς ἐξαναδῦσαι,
εὕδων: Od. 13:188: εὕδων ἐν γαίῃ πατρωΐῃ, οὐδέ μιν ἔγνω,
Εὔδωρον: Il. 16:186: Εὔδωρον πέρι μὲν θείειν ταχὺν ἠδὲ μαχητήν.
Εὔδωρος: Il. 16:179: τῆς δ’ ἑτέρης Εὔδωρος ἀρήϊος ἡγεμόνευε
εὐειδέ’: Il. 3:48: μιχθεὶς ἀλλοδαποῖσι γυναῖκ’ εὐειδέ’ ἀνῆγες
εὐεργέα: Od. 9:279: ἀλλά μοι εἴφ’, ὅπῃ ἔσχες ἰὼν εὐεργέα νῆα,
εὐεργέα: Od. 11:70: νῆσον ἐς Αἰαίην σχήσεις εὐεργέα νῆα·
εὐεργέα: Od. 11:106: ὁππότε κεν πρῶτον πελάσῃς εὐεργέα νῆα
εὐεργέα: Od. 11:159: πεζὸν ἐόντ’, ἢν μή τις ἔχῃ εὐεργέα νῆα.
εὐεργέα: Od. 12:305: στήσαμεν ἐν λιμένι γλαφυρῷ εὐεργέα νῆα
εὐεργέα: Od. 13:224: δίπτυχον ἀμφ’ ὤμοισιν ἔχουσ’ εὐεργέα λώπην·
εὐεργέα: Od. 15:33: ἀλλὰ ἑκὰς νήσων ἀπέχειν εὐεργέα νῆα,
εὐεργέα: Od. 23:234: ὧν τε Ποσειδάων εὐεργέα νῆ’ ἐνὶ πόντῳ
εὐεργέος: Il. 5:585: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀσθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου
εὐεργέος: Il. 13:399: αὐτὰρ ὃ ἀσθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου,
εὐεργέος: Il. 16:743: κάππεσ’ ἀπ’ εὐεργέος δίφρου, λίπε δ’ ὀστέα θυμός.
εὐεργέος: Od. 9:202: χρυσοῦ μέν μοι δῶκ’ εὐεργέος ἑπτὰ τάλαντα,
εὐεργέος: Od. 24:274: χρυσοῦ μέν οἱ δῶκ’ εὐεργέος ἑπτὰ τάλαντα,
εὐεργεσίας: Od. 22:235: Μέντωρ Ἀλκιμίδης εὐεργεσίας ἀποτίνειν.”
εὐεργεσίη: Od. 22:374: ὡς κακοεργίης εὐεργεσίη μέγ’ ἀμείνων.
εὐεργέων: Od. 4:695: φαίνεται, οὐδέ τίς ἐστι χάρις μετόπισθ’ εὐεργέων.”
εὐεργέων: Od. 22:319: κείσομαι, ὡς οὐκ ἔστι χάρις μετόπισθ’ εὐεργέων.”
εὐεργής: Il. 24:396: τοῦ γὰρ ἐγὼ θεράπων, μία δ’ ἤγαγε νηῦς εὐεργής·
ἐϋεργὴς: Od. 12:166: τόφρα δὲ καρπαλίμως ἐξίκετο νηῦς ἐϋεργὴς
ἐϋεργής: Od. 16:322: ἡ δ’ ἄρ’ ἔπειτ’ Ἰθάκηνδε κατήγετο νηῦς ἐϋεργής,
εὐεργὸς: Od. 11:434: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.”
εὐεργὸς: Od. 15:422: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.
εὐεργὸς: Od. 24:202: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.”
εὐερκέες: Od. 17:267: τοίχῳ καὶ θριγκοῖσι, θύραι δ’ εὐερκέες εἰσὶ
εὐερκέος: Il. 9:468: πῦρ, ἕτερον μὲν ὑπ’ αἰθούσῃ εὐερκέος αὐλῆς,
εὐερκέος: Od. 21:389: κλήϊσεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα θύρας εὐερκέος αὐλῆς.
εὐερκέος: Od. 22:449: κὰδ δ’ ἄρ’ ὑπ’ αἰθούσῃ τίθεσαν εὐερκέος αὐλῆς,
ἐΰζυγοι: Od. 17:288: τῆς ἕνεκεν καὶ νῆες ἐΰζυγοι ὁπλίζονται
ἐϋζύγου: Od. 13:116: οἱ δ’ ἐκ νηὸς βάντες ἐϋζύγου ἤπειρόνδε
ἐϋζώνοιο: Il. 1:429: χωόμενον κατὰ θυμὸν ἐϋζώνοιο γυναικὸς
ἐϋζώνοιο: Il. 6:467: ἂψ δ’ ὃ πάϊς πρὸς κόλπον ἐϋζώνοιο τιθήνης
ἐϋζώνοιο: Il. 23:760: ἄγχι μάλ’, ὡς ὅτε τίς τε γυναικὸς ἐϋζώνοιο
ἐΰζωνος: Il. 9:586: καὶ τότε δὴ Μελέαγρον ἐΰζωνος παράκοιτις
ἐΰζωνος: Il. 9:663: Ἶφις ἐΰζωνος, τήν οἱ πόρε δῖος Ἀχιλλεὺς
ἐϋζώνους: Il. 9:366: ἠδὲ γυναῖκας ἐϋζώνους πολιόν τε σίδηρον
ἐϋζώνους: Il. 23:261: ἠδὲ γυναῖκας ἐϋζώνους πολιόν τε σίδηρον.
εὐηγεσίης: Od. 19:114: ἐξ εὐηγεσίης, ἀρετῶσι δὲ λαοὶ ὑπ’ αὐτοῦ.
εὐήκεος: Il. 22:319: ὣς αἰχμῆς ἀπέλαμπ’ εὐήκεος, ἣν ἄρ’ Ἀχιλλεὺς
Εὐηνίνης: Il. 9:553: κούρῃ Μαρπήσσης καλλισφύρου Εὐηνίνης
Εὐηνοῖο: Il. 2:693: υἱέας Εὐηνοῖο Σεληπιάδαο ἄνακτος·
εὐήνορα: Od. 4:622: οἱ δ’ ἦγον μὲν μῆλα, φέρον δ’ εὐήνορα οἶνον·
εὐήνορα: Od. 13:19: νῆάδ’ ἐπεσσεύοντο, φέρον δ’ εὐήνορα χαλκόν.
Εὐηνορίδην: Od. 22:294: Τηλέμαχος δ’ Εὐηνορίδην Λειώκριτον οὖτα
Εὐηνορίδης: Od. 2:242: τὸν δ’ Εὐηνορίδης Λειώκριτος ἀντίον ηὔδα·
εὐήρε’: Od. 11:125: οὐδ’ εὐήρε’ ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλονται.
εὐήρε’: Od. 23:272: οὐδ’ εὐήρε’ ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλονται.
εὐῆρες: Od. 11:121: ἔρχεσθαι δὴ ἔπειτα, λαβὼν εὐῆρες ἐρετμόν,
εὐῆρες: Od. 11:129: καὶ τότε δὴ γαίῃ πήξας εὐῆρες ἐρετμόν,
εὐῆρες: Od. 12:15: πήξαμεν ἀκροτάτῳ τύμβῳ εὐῆρες ἐρετμόν.
εὐῆρες: Od. 23:268: ἐλθεῖν, ἐν χείρεσσιν ἔχοντ’ εὐῆρες ἐρετμόν,
εὐηφενέος: Il. 11:427: αὐτοκασίγνητον εὐηφενέος Σώκοιο.
εὐηφενέων: Il. 23:81: τείχει ὕπο Τρώων εὐηφενέων ἀπολέσθαι.
εὖθ’: Od. 3:9: εὖθ’ οἱ σπλάγχνα πάσαντο, θεῷ δ’ ἐπὶ μηρί’ ἔκηαν,
εὖθ’: Od. 7:202: ἡμῖν, εὖθ’ ἕρδωμεν ἀγακλειτὰς ἑκατόμβας,
εὖθ’: Od. 13:78: εὖθ’ οἳ ἀνακλινθέντες ἀνεῤῥίπτουν ἅλα πηδῷ,
εὖθ’: Od. 17:359: εὖθ’ ὁ δεδειπνήκειν, ὁ δ’ ἐπαύετο θεῖος ἀοιδός·
εὖθ’: Od. 22:182: εὖθ’ ὑπὲρ οὐδὸν ἔβαινε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
εὖθ’: Od. 24:147: εὖθ’ ἡ φᾶρος ἔδειξεν, ὑφήνασα μέγαν ἱστόν,
ἐΰθρονον: Il. 8:561: ἑσταότες παρ’ ὄχεσφιν ἐΰθρονον Ἠῶ μίμνον.
ἐΰθρονον: Od. 17:497: οὐκ ἄν τις τούτων γε ἐΰθρονον Ἠῶ ἵκοιτο.”
ἐΰθρονον: Od. 18:318: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλωσιν ἐΰθρονον Ἠῶ μίμνειν,
ἐΰθρονον: Od. 19:342: ἄεσα καί τ’ ἀνέμεινα ἐΰθρονον Ἠῶ δῖαν.
ἐΰθρονος: Od. 6:48: αὐτίκα δ’ Ἠὼς ἦλθεν ἐΰθρονος, ἥ μιν ἔγειρε
ἐΰθρονος: Od. 15:495: αἶψα γὰρ Ἠὼς ἦλθεν ἐΰθρονος. οἱ δ’ ἐπὶ χέρσου
εὔθυμος: Od. 14:63: οἷά τε ᾧ οἰκῆϊ ἄναξ εὔθυμος ἔδωκεν,
Εὔιππόν: Il. 16:417: Ἰφέα τ’ Εὔιππόν τε καὶ Ἀργεάδην Πολύμηλον
εὐκαμπέα: Od. 21:6: εἵλετο δὲ κληῖδ’ εὐκαμπέα χειρὶ παχείῃ,
εὐκαμπὲς: Od. 18:368: ἐν ποίῃ, δρέπανον μὲν ἐγὼν εὐκαμπὲς ἔχοιμι,
εὐκεάτοιο: Od. 5:60: κέδρου τ’ εὐκεάτοιο θύου τ’ ἀνὰ νῆσον ὀδώδει
εὔκηλοι: Il. 17:371: εὔκηλοι πολέμιζον ὑπ’ αἰθέρι, πέπτατο δ’ αὐγὴ
εὔκηλοι: Od. 14:479: εὗδον δ’ εὔκηλοι, σάκεσιν εἰλυμένοι ὤμους·
εὔκηλος: Il. 1:554: ἀλλὰ μάλ’ εὔκηλος τὰ φράζεαι ἅσσ’ ἐθέλῃσθα.
εὔκηλος: Od. 3:263: ἥμεθ’· ὁ δ’ εὔκηλος μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο
ἐϋκλεὲς: Il. 17:415: ὦ φίλοι οὐ μὰν ἧμιν ἐϋκλεὲς ἀπονέεσθαι
ἐϋκλεῖας: Il. 10:281: δὸς δὲ πάλιν ἐπὶ νῆας ἐϋκλεῖας ἀφικέσθαι
ἐϋκλεῖας: Od. 21:331: “Εὐρύμαχ’, οὔ πως ἔστιν ἐϋκλεῖας κατὰ δῆμον
ἐϋκλείη: Od. 14:402: “ξεῖν’, οὕτω γάρ κέν μοι ἐϋκλείη τ’ ἀρετή τε
ἐϋκλείης: Il. 8:285: τὸν καὶ τηλόθ’ ἐόντα ἐϋκλείης ἐπίβησον.
ἐϋκλειῶς: Il. 22:110: ἠέ κεν αὐτῷ ὀλέσθαι ἐϋκλειῶς πρὸ πόληος.
ἐϋκνήμιδας: Il. 3:156: οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
ἐϋκνήμιδας: Il. 3:343: Τρῶάς θ’ ἱπποδάμους καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
ἐϋκνήμιδας: Il. 3:370: ἕλκε δ’ ἐπιστρέψας μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς·
ἐϋκνήμιδας: Il. 3:377: τὴν μὲν ἔπειθ’ ἥρως μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
ἐϋκνήμιδας: Il. 4:80: Τρῶάς θ’ ἱπποδάμους καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς·
ἐϋκνήμιδας: Il. 4:414: ὀτρύνοντι μάχεσθαι ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς·
ἐϋκνήμιδας: Il. 5:264: ἐκ δ’ ἐλάσαι Τρώων μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
ἐϋκνήμιδας: Il. 5:324: ἐξέλασε Τρώων μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
ἐϋκνήμιδας: Il. 6:529: ἐκ Τροίης ἐλάσαντας ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
ἐϋκνήμιδας: Il. 7:57: κὰδ δ’ Ἀγαμέμνων εἷσεν ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς·
ἐϋκνήμιδας: Il. 7:172: οὗτος γὰρ δὴ ὀνήσει ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς,
ἐϋκνήμιδας: Il. 12:141: οἳ δ’ ἤτοι εἷος μὲν ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
ἐϋκνήμιδας: Il. 13:401: ἐξέλασε Τρώων μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
ἐϋκνήμιδας: Il. 23:721: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀνίαζον ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς,
ἐϋκνήμιδας: Od. 2:72: δυσμενέων κάκ’ ἔρεξεν ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς,
ἐϋκνήμιδας: Od. 10:203: αὐτὰρ ἐγὼ δίχα πάντας ἐϋκνήμιδας ἑταίρους
ἐϋκνήμιδας: Od. 11:509: ἤγαγον ἐκ Σκύρου μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
ἐϋκνήμιδας: Od. 18:259: “ὦ γύναι, οὐ γὰρ ὀΐω ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
ἐϋκνήμιδας: Od. 20:146: βῆ δ’ ἴμεν εἰς ἀγορὴν μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
ἐϋκνήμιδας: Od. 23:319: οἳ νῆάς τ’ ὄλεσαν καὶ ἐϋκνήμιδας ἑταίρους
ἐϋκνήμιδες: Il. 1:17: “ Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί,
ἐϋκνήμιδες: Il. 2:331: ἀλλ’ ἄγε μίμνετε πάντες ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἐϋκνήμιδες: Il. 3:86: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἐϋκνήμιδες: Il. 3:304: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί·
ἐϋκνήμιδες: Il. 5:668: Τληπόλεμον δ’ ἑτέρωθεν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἐϋκνήμιδες: Il. 7:67: κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἐϋκνήμιδες: Il. 7:311: Αἴαντ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἐϋκνήμιδες: Il. 7:430: ὣς δ’ αὔτως ἑτέρωθεν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἐϋκνήμιδες: Il. 11:149: τῇ ῥ’ ἐνόρουσ’, ἅμα δ’ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί.
ἐϋκνήμιδες: Il. 13:51: ἕξουσιν γὰρ πάντας ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί·
ἐϋκνήμιδες: Il. 14:49: ὢ πόποι ἦ ῥα καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἐϋκνήμιδες: Il. 17:370: οἳ δ’ ἄλλοι Τρῶες καὶ ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἐϋκνήμιδες: Il. 18:151: οὐδέ κε Πάτροκλόν περ ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἐϋκνήμιδες: Il. 19:74: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἐχάρησαν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἐϋκνήμιδες: Il. 23:272: Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἐϋκνήμιδες: Il. 23:658: Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἐϋκνήμιδες: Il. 24:800: μὴ πρὶν ἐφορμηθεῖεν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί.
ἐϋκνήμιδες: Od. 2:402: “Τηλέμαχ’, ἤδη μέν τοι ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι
ἐϋκνήμιδες: Od. 3:149: ἕστασαν· οἱ δ’ ἀνόρουσαν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἐϋκνήμιδες: Od. 9:60: ἓξ δ’ ἀφ’ ἑκάστης νηὸς ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι
ἐϋκνήμιδες: Od. 9:550: ἀρνειὸν δ’ ἐμοὶ οἴῳ ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι
εὐκόσμως: Od. 21:123: ὡς εὐκόσμως στῆσε· πάρος δ’ οὔ πώ ποτ’ ὀπώπει.
εὐκτὰ: Il. 14:98: Τρωσὶ μὲν εὐκτὰ γένηται ἐπικρατέουσί περ ἔμπης,
ἐϋκτιμένας: Il. 2:570: ἀφνειόν τε Κόρινθον ἐϋκτιμένας τε Κλεωνάς,
ἐϋκτιμένας: Il. 6:391: τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὖτις ἐϋκτιμένας κατ’ ἀγυιάς.
ἐϋκτιμένῃ: Il. 5:543: τῶν ῥα πατὴρ μὲν ἔναιεν ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Φηρῇ
ἐϋκτιμένῃ: Il. 6:13: Τευθρανίδην, ὃς ἔναιεν ἐϋκτιμένῃ ἐν Ἀρίσβῃ
ἐϋκτιμένῃ: Il. 20:496: τριβέμεναι κρῖ λευκὸν ἐϋκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ,
ἐϋκτιμένῃ: Il. 21:77: ἤματι τῷ ὅτε μ’ εἷλες ἐϋκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ,
ἐϋκτιμένῃ: Od. 4:342: τοῖος ἐὼν οἷός ποτ’ ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Λέσβῳ
ἐϋκτιμένῃ: Od. 17:133: τοῖος ἐὼν οἷός ποτ’ ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Λέσβῳ
ἐϋκτιμένῃ: Od. 24:226: τὸν δ’ οἶον πατέρ’ εὗρεν ἐϋκτιμένῃ ἐν ἀλῳῇ,
ἐϋκτιμένην: Il. 2:712: Βοίβην καὶ Γλαφύρας καὶ ἐϋκτιμένην Ἰαωλκόν,
ἐϋκτιμένην: Il. 9:129: Λεσβίδας, ἃς ὅτε Λέσβον ἐϋκτιμένην ἕλεν αὐτὸς
ἐϋκτιμένην: Il. 9:271: Λεσβίδας, ἃς ὅτε Λέσβον ἐϋκτιμένην ἕλες αὐτὸς
ἐϋκτιμένην: Il. 21:40: καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐϋκτιμένην ἐπέρασσε
ἐϋκτιμένην: Od. 9:130: οἵ κέ σφιν καὶ νῆσον ἐϋκτιμένην ἐκάμοντο.
ἐϋκτιμένην: Od. 24:336: εἰ δ’ ἄγε τοι καὶ δένδρε’ ἐϋκτιμένην κατ’ ἀλῳὴν
ἐϋκτιμένης: Il. 17:611: Κοίρανον, ὅς ῥ’ ἐκ Λύκτου ἐϋκτιμένης ἕπετ’ αὐτῷ·
ἐϋκτιμένης: Od. 22:52: ὄφρ’ Ἰθάκης κατὰ δῆμον ἐϋκτιμένης βασιλεύοι
ἐϋκτίμενον: Il. 2:501: Ὠκαλέην Μεδεῶνά τ’ ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
ἐϋκτίμενον: Il. 2:505: οἵ θ’ Ὑποθήβας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
ἐϋκτίμενον: Il. 2:546: Οἳ δ’ ἄρ’ Ἀθήνας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον
ἐϋκτίμενον: Il. 2:569: Οἳ δὲ Μυκήνας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον
ἐϋκτίμενον: Il. 4:33: Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐϋκτίμενον πτολίεθρον;
ἐϋκτίμενον: Il. 8:288: Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
ἐϋκτίμενον: Il. 21:433: Ἰλίου ἐκπέρσαντες ἐϋκτίμενον πτολίεθρον.
ἐϋκτίμενον: Od. 3:4: οἱ δὲ Πύλον, Νηλῆος ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
ἐϋκτίμενον: Od. 4:476: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἐϋκτίμενον: Od. 6:315: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
ἐϋκτίμενον: Od. 8:283: εἴσατ’ ἴμεν ἐς Λῆμνον, ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
ἐϋκτίμενον: Od. 9:533: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἐϋκτίμενον: Od. 10:474: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
ἐϋκτίμενον: Od. 15:129: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
ἐϋκτίμενον: Od. 23:259: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν·
ἐϋκτίμενον: Od. 24:214: “ὑμεῖς μὲν νῦν ἔλθετ’ ἐϋκτίμενον δόμον εἴσω,
ἐϋκτίμενον: Od. 24:377: οἷος Νήρικον εἷλον, ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
ἐΰκτιτον: Il. 2:592: καὶ Θρύον Ἀλφειοῖο πόρον καὶ ἐΰκτιτον Αἰπὺ
εὔκυκλον: Od. 6:58: ὑψηλὴν εὔκυκλον, ἵνα κλυτὰ εἵματ’ ἄγωμαι
εὔκυκλον: Od. 6:70: ὑψηλὴν εὔκυκλον, ὑπερτερίῃ ἀραρυῖαν.”
εὐκύκλους: Il. 5:453: ἀσπίδας εὐκύκλους λαισήϊά τε πτερόεντα.
εὐκύκλους: Il. 12:426: ἀσπίδας εὐκύκλους λαισήϊά τε πτερόεντα.
εὐκύκλους: Il. 13:715: οὐδ’ ἔχον ἀσπίδας εὐκύκλους καὶ μείλινα δοῦρα,
εὐκύκλους: Il. 14:427: ἀσπίδας εὐκύκλους σχέθον αὐτοῦ. τὸν δ’ ἄρ’ ἑταῖροι
εὐκύλου: Il. 5:797: ἀσπίδος εὐκύλου· τῷ τείρετο, κάμνε δὲ χεῖρα,
εὐλαὶ: Il. 22:509: αἰόλαι εὐλαὶ ἔδονται, ἐπεί κε κύνες κορέσωνται
εὐλαὶ: Il. 24:414: κειμένῳ, οὐδέ τί οἱ χρὼς σήπεται, οὐδέ μιν εὐλαὶ
εὐλὰς: Il. 19:26: εὐλὰς ἐγγείνωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρόν,
εὐλείμων: Od. 4:607: οὐ γάρ τις νήσων ἱππήλατος οὐδ’ εὐλείμων,
εὔληρα: Il. 23:481: Εὐμήλου, ἐν δ’ αὐτὸς ἔχων εὔληρα βέβηκε.
Εὔμαι’: Od. 15:486: “Εὔμαι’, ἦ μάλα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ὄρινας
Εὔμαι’: Od. 16:8: “Εὔμαι’, ἦ μάλα τίς τοι ἐλεύσεται ἐνθάδ’ ἑταῖρος
Εὔμαι’: Od. 16:69: “Εὔμαι’, ἦ μάλα τοῦτο ἔπος θυμαλγὲς ἔειπες.
Εὔμαι’: Od. 17:264: “Εὔμαι’, ἦ μάλα δὴ τάδε δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος·
Εὔμαι’: Od. 17:306: “Εὔμαι’, ἦ μάλα θαῦμα κύων ὅδε κεῖτ’ ἐνὶ κόπρῳ.
Εὔμαι’: Od. 17:561: “Εὔμαι’, αἶψά κ’ ἐγὼ νημερτέα πάντ’ ἐνέποιμι
Εὔμαιε: Od. 14:55: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
Εὔμαιε: Od. 14:165: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
Εὔμαιε: Od. 14:360: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
Εὔμαιε: Od. 14:440: “αἴθ’ οὕτως, Εὔμαιε, φίλος Διὶ πατρὶ γένοιο
Εὔμαιε: Od. 14:442: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
Εὔμαιε: Od. 14:462: “κέκλυθι νῦν, Εὔμαιε καὶ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι,
Εὔμαιε: Od. 14:507: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
Εὔμαιε: Od. 15:307: “κέκλυθι νῦν, Εὔμαιε, καὶ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι·
Εὔμαιε: Od. 15:325: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
Εὔμαιε: Od. 15:341: “αἴθ’ οὕτως, Εὔμαιε, φίλος Διὶ πατρὶ γένοιο
Εὔμαιε: Od. 15:381: “ὢ πόποι, ὡς ἄρα τυτθὸς ἐών, Εὔμαιε συβῶτα,
Εὔμαιε: Od. 16:60: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
Εὔμαιε: Od. 16:135: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
Εὔμαιε: Od. 16:461: “ἦλθες, δῖ’ Εὔμαιε· τί δὴ κλέος ἔστ’ ἀνὰ ἄστυ;
Εὔμαιε: Od. 16:464: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
Εὔμαιε: Od. 17:272: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
Εὔμαιε: Od. 17:311: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
Εὔμαιε: Od. 17:380: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
Εὔμαιε: Od. 17:508: “ἔρχεο, δῖ’ Εὔμαιε, κιὼν τὸν ξεῖνον ἄνωχθι
Εὔμαιε: Od. 17:512: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
Εὔμαιε: Od. 17:576: “οὐ σύ γ’ ἄγεις, Εὔμαιε; τί τοῦτ’ ἐνόησεν ἀλήτης;
Εὔμαιε: Od. 17:579: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
Εὔμαιε: Od. 20:169: “αἲ γὰρ δή, Εὔμαιε, θεοὶ τεισαίατο λώβην,
Εὔμαιε: Od. 21:234: ἀλλὰ σύ, δῖ’ Εὔμαιε, φέρων ἀνὰ δώματα τόξον
Εὔμαιε: Od. 22:157: ἀλλ’ ἴθι, δῖ’ Εὔμαιε, θύρην ἐπίθες θαλάμοιο,
Εὔμαιε: Od. 22:194: τὸν δ’ ἐπικερτομέων προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
Εὔμαιον: Od. 16:7: αἶψα δ’ ἄρ’ Εὔμαιον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
Εὔμαιον: Od. 17:305: ῥεῖα λαθὼν Εὔμαιον, ἄφαρ δ’ ἐρεείνετο μύθῳ·
Εὔμαιον: Od. 17:543: αἶψα δ’ ἄρ’ Εὔμαιον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
Εὔμαιον: Od. 21:80: ὣς φάτο, καί ῥ’ Εὔμαιον ἀνώγει, δῖον ὑφορβόν,
Εὔμαιον: Od. 22:279: Κτήσιππος δ’ Εὔμαιον ὑπὲρ σάκος ἔγχεϊ μακρῷ
Εὔμαιος: Od. 16:156: λῆθεν ἀπὸ σταθμοῖο κιὼν Εὔμαιος ὑφορβός,
Εὔμαιος: Od. 17:199: Εὔμαιος δ’ ἄρα οἱ σκῆπτρον θυμαρὲς ἔδωκε.
Εὔμαιος: Od. 20:238: ὣς δ’ αὔτως Εὔμαιος ἐπεύξατο πᾶσι θεοῖσι
Εὔμαιος: Od. 21:82: δακρύσας δ’ Εὔμαιος ἐδέξατο καὶ κατέθηκε·
Εὔμαιος: Od. 21:203: ὣς δ’ αὔτως Εὔμαιος ἐπεύξατο πᾶσι θεοῖσι
εὐμενέτῃσι: Od. 6:185: χάρματα δ’ εὐμενέτῃσι· μάλιστα δέ τ’ ἔκλυον αὐτοί.”
Εὐμήδεος: Il. 10:314: ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δόλων Εὐμήδεος υἱὸς
Εὐμήδεος: Il. 10:412: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Δόλων Εὐμήδεος υἱός·
Εὐμήδεος: Il. 10:426: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Δόλων Εὐμήδεος υἱός·
Εὐμήλοιο: Il. 23:380: πνοιῇ δ’ Εὐμήλοιο μετάφρενον εὐρέε τ’ ὤμω
Εὔμηλος: Il. 2:714: Εὔμηλος, τὸν ὑπ’ Ἀδμήτῳ τέκε δῖα γυναικῶν
Εὔμηλος: Il. 2:764: τὰς Εὔμηλος ἔλαυνε ποδώκεας ὄρνιθας ὣς
Εὔμηλος: Il. 23:288: ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν Εὔμηλος
Εὔμηλος: Il. 23:354: Ἀντιλόχου· μετὰ τὸν δ’ ἔλαχε κρείων Εὔμηλος·
Εὔμηλος: Od. 4:798: τὴν Εὔμηλος ὄπυιε, Φερῇσ’ ἔνι οἰκία ναίων.
εὔμηλος: Od. 15:406: εὔβοος εὔμηλος, οἰνοπληθὴς πολύπυρος.
Εὐμήλου: Il. 23:481: Εὐμήλου, ἐν δ’ αὐτὸς ἔχων εὔληρα βέβηκε.
Εὐμήλῳ: Il. 23:559: Εὐμήλῳ ἐπιδοῦναι, ἐγὼ δέ κε καὶ τὸ τελέσσω.
Εὐμήλῳ: Il. 23:565: Εὐμήλῳ δ’ ἐν χερσὶ τίθει· ὃ δὲ δέξατο χαίρων.
ἐϋμμελίαι: Il. 17:23: ὅσσον Πάνθου υἷες ἐϋμμελίαι φρονέουσιν.
ἐϋμμελίην: Il. 17:59: τοῖον Πάνθου υἱὸν ἐϋμμελίην Εὔφορβον
ἐϋμμελίην: Od. 3:400: πὰρ δ’ ἄρ’ ἐϋμμελίην Πεισίστρατον, ὄρχαμον ἀνδρῶν,
ἐϋμμελίης: Il. 17:9: οὐδ’ ἄρα Πάνθου υἱὸς ἐϋμμελίης ἀμέλησε
ἐϋμμελίω: Il. 4:47: καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϋμμελίω Πριάμοιο.
ἐϋμμελίω: Il. 4:165: καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϋμμελίω Πριάμοιο,
ἐϋμμελίω: Il. 6:449: καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϋμμελίω Πριάμοιο.
ἐῢν: Il. 8:303: υἱὸν ἐῢν Πριάμοιο κατὰ στῆθος βάλεν ἰῷ,
ἐΰν: Od. 18:127: Νῖσον Δουλιχιῆα ἐΰν τ’ ἔμεν ἀφνειόν τε·
εὐνάζεσθαι: Od. 5:119: οἵ τε θεαῖσ’ ἀγάασθε παρ’ ἀνδράσιν εὐνάζεσθαι
εὐνάζετο: Od. 20:1: Αὐτὰρ ὁ ἐν προδόμῳ εὐνάζετο δῖος Ὀδυσσεύς·
εὐνάζοντο: Od. 4:449: ἑξῆς εὐνάζοντο παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης·
εὐνάζοντο: Od. 5:65: ἔνθα δέ τ’ ὄρνιθες τανυσίπτεροι εὐνάζοντο,
εὐνάζοντο: Od. 23:299: αὐτοὶ δ’ εὐνάζοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
εὐναί: Il. 10:408: πῶς δαὶ τῶν ἄλλων Τρώων φυλακαί τε καὶ εὐναί;
εὐναί: Od. 8:249: εἵματά τ’ ἐξημοιβὰ λοετρά τε θερμὰ καὶ εὐναί.
εὐναὶ: Od. 11:188: ἀγρῷ οὐδὲ πόλινδε κατέρχεται· οὐδέ οἱ εὐναὶ
εὐναί: Od. 11:194: φύλλων κεκλιμένων χθαμαλαὶ βεβλήαται εὐναί.
εὐναὶ: Od. 11:249: τέξεαι ἀγλαὰ τέκνα, ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιοι εὐναὶ
εὐνὰς: Il. 1:436: ἐκ δ’ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι’ ἔδησαν·
εὐνάς: Il. 2:783: εἰν Ἀρίμοις, ὅθι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς·
εὐνάς: Il. 10:464: πέμψον ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν ἵππους τε καὶ εὐνάς.
εὐνὰς: Il. 24:615: ἐν Σιπύλῳ, ὅθι φασὶ θεάων ἔμμεναι εὐνὰς
εὐνὰς: Od. 4:438: εὐνὰς δ’ ἐν ψαμάθοισι διαγλάψασ’ ἁλίῃσιν
εὐνὰς: Od. 9:137: οὔτ’ εὐνὰς βαλέειν οὔτε πρυμνήσι’ ἀνάψαι,
εὐνὰς: Od. 14:14: πλησίον ἀλλήλων, εὐνὰς συσίν· ἐν δὲ ἑκάστῳ
εὐνὰς: Od. 15:498: ἐκ δ’ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι’ ἔδησαν·
εὐνάσω: Od. 4:408: εὐνάσω ἑξείης· σὺ δ’ ἐῢ κρίνασθαι ἑταίρους
εὐνάων: Il. 14:77: ὕψι δ’ ἐπ’ εὐνάων ὁρμίσσομεν, εἰς ὅ κεν ἔλθῃ
εὐνῇ: Il. 3:445: νήσῳ δ’ ἐν Κραναῇ ἐμίγην φιλότητι καὶ εὐνῇ,
εὐνῇ: Il. 6:25: ποιμαίνων δ’ ἐπ’ ὄεσσι μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ,
εὐνῇ: Il. 9:614: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ· ἅμα δ’ ἠοῖ φαινομένηφι
εὐνῇ: Il. 10:75: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ· παρὰ δ’ ἔντεα ποικίλ’ ἔκειτο
εὐνή: Il. 14:339: ἔνθ’ ἴομεν κείοντες, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν εὐνή.
εὐνή: Il. 15:32: ὄφρα ἴδῃ ἤν τοι χραίσμῃ φιλότης τε καὶ εὐνή,
εὐνῇ: Il. 18:85: ἤματι τῷ ὅτε σε βροτοῦ ἀνέρος ἔμβαλον εὐνῇ.
εὐνῇ: Il. 22:504: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ θαλέων ἐμπλησάμενος κῆρ·
εὐνῇ: Od. 1:433: εὐνῇ δ’ οὔ ποτ’ ἔμικτο, χόλον δ’ ἀλέεινε γυναικός·
εὐνῇ: Od. 4:333: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ κρατερόφρονος ἀνδρὸς ἐν εὐνῇ
εὐνῇ: Od. 5:126: ᾧ θυμῷ εἴξασα, μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ
εὐνή: Od. 7:342: “ὄρσο κέων, ὦ ξεῖνε· πεποίηται δέ τοι εὐνή.”
εὐνῇ: Od. 10:335: εὐνῇ καὶ φιλότητι πεποίθομεν ἀλλήλοισιν.”
εὐνῇ: Od. 15:421: εὐνῇ καὶ φιλότητι, τά τε φρένας ἠπεροπεύει
εὐνὴ: Od. 16:34: ἀνδρῶν ἄλλος ἔγημεν, Ὀδυσσῆος δέ που εὐνὴ
εὐνῇ: Od. 17:124: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ κρατερόφρονος ἀνδρὸς ἐν εὐνῇ
εὐνῇ: Od. 20:130: εὐνῇ καὶ σίτῳ, ἦ αὔτως κεῖται ἀκηδής;
εὐνῇ: Od. 22:196: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ καταλέγμενος, ὥς σε ἔοικεν·
εὐνῇ: Od. 23:219: ἀνδρὶ παρ’ ἀλλοδαπῷ ἐμίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ,
εὐνὴ: Od. 23:257: “εὐνὴ μὲν δὴ σοί γε τότ’ ἔσσεται, ὁππότε θυμῷ
εὐνηθεῖσα: Il. 2:821: Ἴδης ἐν κνημοῖσι θεὰ βροτῷ εὐνηθεῖσα,
εὐνηθεῖσα: Il. 16:176: Σπερχειῷ ἀκάμαντι γυνὴ θεῷ εὐνηθεῖσα,
εὐνῆθεν: Od. 20:124: Τηλέμαχος δ’ εὐνῆθεν ἀνίστατο, ἰσόθεος φώς,
εὐνηθέντε: Il. 3:441: ἀλλ’ ἄγε δὴ φιλότητι τραπείομεν εὐνηθέντε·
εὐνηθέντε: Il. 14:313: νῶϊ δ’ ἄγ’ ἐν φιλότητι τραπείομεν εὐνηθέντε.
εὐνηθέντε: Od. 8:292: “δεῦρο, φίλη, λέκτρονδε, τραπείομεν εὐνηθέντε·
εὐνηθῆναι: Il. 14:330: εἰ νῦν ἐν φιλότητι λιλαίεαι εὐνηθῆναι
εὐνηθῆναι: Il. 14:359: Ἥρη δ’ ἐν φιλότητι παρήπαφεν εὐνηθῆναι.
εὐνηθῆναι: Od. 4:334: ἤθελον εὐνηθῆναι ἀνάλκιδες αὐτοὶ ἐόντες.
εὐνηθῆναι: Od. 5:384: παύσασθαι δ’ ἐκέλευσε καὶ εὐνηθῆναι ἅπαντας·
εὐνηθῆναι: Od. 10:296: ἡ δέ σ’ ὑποδδείσασα κελήσεται εὐνηθῆναι·
εὐνηθῆναι: Od. 17:125: ἤθελον εὐνηθῆναι, ἀνάλκιδες αὐτοὶ ἐόντες.
εὐνήν: Il. 11:115: ἐλθὼν εἰς εὐνήν, ἁπαλόν τέ σφ’ ἦτορ ἀπηύρα·
εὐνὴν: Il. 14:209: εἰς εὐνὴν ἀνέσαιμι ὁμωθῆναι φιλότητι,
εὐνὴν: Il. 14:295: εἰς εὐνὴν φοιτῶντε, φίλους λήθοντε τοκῆας.
εὐνὴν: Il. 18:433: Αἰακίδῃ Πηλῆϊ, καὶ ἔτλην ἀνέρος εὐνὴν
εὐνὴν: Od. 1:427: ἔνθ’ ἔβη εἰς εὐνὴν πολλὰ φρεσὶ μερμηρίζων.
εὐνήν: Od. 3:403: τῷ δ’ ἄλοχος δέσποινα λέχος πόρσυνε καὶ εὐνήν.
εὐνὴν: Od. 4:294: ἀλλ’ ἄγετ’ εἰς εὐνὴν τράπεθ’ ἥμεας, ὄφρα καὶ ἤδη
εὐνήν: Od. 4:338: βοσκομένη, ὁ δ’ ἔπειτα ἑὴν εἰσήλυθεν εὐνήν,
εὐνὴν: Od. 5:482: δύσετ’. ἄφαρ δ’ εὐνὴν ἐπαμήσατο χερσὶ φίλῃσιν
εὐνήν: Od. 7:347: πὰρ δὲ γυνὴ δέσποινα λέχος πόρσυνε καὶ εὐνήν.
εὐνὴν: Od. 8:269: λάθρῃ· πολλὰ δὲ δῶκε, λέχος δ’ ᾔσχυνε καὶ εὐνὴν
εὐνήν: Od. 10:297: ἔνθα σὺ μηκέτ’ ἔπειτ’ ἀπανήνασθαι θεοῦ εὐνήν,
εὐνήν: Od. 14:519: εὐνήν, ἐν δ’ ὀΐων τε καὶ αἰγῶν δέρματ’ ἔβαλλεν.
εὐνήν: Od. 16:75: εὐνήν τ’ αἰδομένη πόσιος δήμοιό τε φῆμιν,
εὐνήν: Od. 17:102: λέξομαι εἰς εὐνήν, ἥ μοι στονόεσσα τέτυκται,
εὐνήν: Od. 17:129: βοσκομένη, ὁ δ’ ἔπειτα ἑὴν εἰσήλυθεν εὐνήν,
εὐνήν: Od. 19:317: ἀλλά μιν, ἀμφίπολοι, ἀπονίψατε, κάτθετε δ’ εὐνήν,
εὐνήν: Od. 19:527: εὐνήν τ’ αἰδομένη πόσιος δήμοιό τε φῆμιν,
εὐνήν: Od. 19:595: λέξομαι εἰς εὐνήν, ἥ μοι στονόεσσα τέτυκται,
εὐνήν: Od. 23:179: ἔνθα οἱ ἐκθεῖσαι πυκινὸν λέχος ἐμβάλετ’ εὐνήν,
εὐνὴν: Od. 23:289: τόφρα δ’ ἄρ’ Εὐρυνόμη τε ἰδὲ τροφὸς ἔντυον εὐνὴν
εὐνήν: Od. 23:354: νῦν δ’ ἐπεὶ ἀμφοτέρω πολυήρατον ἱκόμεθ’ εὐνήν,
Εὔνηος: Il. 7:468: πολλαί, τὰς προέηκεν Ἰησονίδης Εὔνηος,
Εὔνηος: Il. 23:747: Πατρόκλῳ ἥρωϊ Ἰησονίδης Εὔνηος.
εὐνῆς: Il. 9:133: μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι,
εὐνῆς: Il. 9:275: μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι
εὐνῆς: Il. 14:207: εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
εὐνῆς: Il. 14:305: εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
εὐνῆς: Il. 14:335: ἐξ εὐνῆς ἀνστᾶσα, νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη.
εὐνῆς: Il. 19:176: μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι·
εὐνῆς: Il. 19:262: οὔτ’ εὐνῆς πρόφασιν κεχρημένος οὔτέ τευ ἄλλου.
εὐνῆς: Il. 22:190: ὄρσας ἐξ εὐνῆς διά τ’ ἄγκεα καὶ διὰ βήσσας·
εὐνῆς: Il. 24:130: οὔτ’ εὐνῆς; ἀγαθὸν δὲ γυναικί περ ἐν φιλότητι
εὐνῆς: Od. 8:2: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆς ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
εὐνῆς: Od. 10:334: εὐνῆς ἡμετέρης ἐπιβήομεν, ὄφρα μιγέντε
εὐνῆς: Od. 10:340: ἐς θάλαμόν τ’ ἰέναι καὶ σῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς,
εὐνῆς: Od. 10:342: οὐδ’ ἂν ἐγώ γ’ ἐθέλοιμι τεῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς,
εὐνῆς: Od. 10:347: καὶ τότ’ ἐγὼ Κίρκης ἐπέβην περικαλλέος εὐνῆς.
εὐνῆς: Od. 10:480: αὐτὰρ ἐγὼ Κίρκης ἐπιβὰς περικαλλέος εὐνῆς
εὐνῆς: Od. 15:58: ἀνστὰς ἐξ εὐνῆς, Ἑλένης πάρα καλλικόμοιο.
εὐνῆς: Od. 15:96: ἀνστὰς ἐξ εὐνῆς, ἐπεὶ οὐ πολὺ ναῖεν ἀπ’ αὐτοῦ·
εὐνῆς: Od. 23:226: εὐνῆς ἡμετέρης, τὴν οὐ βροτὸς ἄλλος ὀπώπει,
εὐνῆς: Od. 23:346: εὐνῆς ἧς ἀλόχου ταρπήμεναι ἠδὲ καὶ ὕπνου,
εὐνῆς: Od. 23:349: εὐνῆς ἐκ μαλακῆς, ἀλόχῳ δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν·
εὔνησε: Od. 4:440: ἑξείης δ’ εὔνησε, βάλεν δ’ ἐπὶ δέρμα ἑκάστῳ.
εὔνησε: Od. 4:758: ὣς φάτο, τῆς δ’ εὔνησε γόον, σχέθε δ’ ὄσσε γόοιο.
εὐνῆφι: Il. 15:580: βλημένῳ ἀΐξῃ, τόν τ’ ἐξ εὐνῆφι θορόντα
εὐνῆφι: Od. 3:405: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφι Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
εὐνῆφι: Od. 4:307: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφι βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
εὐνῆφιν: Od. 2:2: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
εὖνιν: Il. 22:44: ὅς μ’ υἱῶν πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν εὖνιν ἔθηκε
εὖνιν: Od. 9:524: εὖνιν ποιήσας πέμψαι δόμον Ἄϊδος εἴσω,
ἐΰννητοι: Od. 7:97: λεπτοὶ ἐΰννητοι βεβλήατο, ἔργα γυναικῶν.
ἐΰννητόν: Il. 24:580: κὰδ δ’ ἔλιπον δύο φάρε’ ἐΰννητόν τε χιτῶνα,
ἐϋννήτους: Il. 18:596: εἵατ’ ἐϋννήτους, ἦκα στίλβοντας ἐλαίῳ·
εὐνομίην: Od. 17:487: ἀνθρώπων ὕβριν τε καὶ εὐνομίην ἐφορῶντες.”
εὐξαίμην: Od. 12:334: εὐξαίμην, εἴ τίς μοι ὁδὸν φήνειε νέεσθαι.
εὐξαμένῃ: Od. 6:280: ἤ τίς οἱ εὐξαμένῃ πολυάρητος θεὸς ἦλθεν
εὐξάμενοι: Od. 13:51: πᾶσιν ἀνὰ μέγαρον, ὄφρ’ εὐξάμενοι Διὶ πατρὶ
εὐξαμένοιο: Il. 1:453: ἦ μὲν δή ποτ’ ἐμεῦ πάρος ἔκλυες εὐξαμένοιο,
εὐξαμένοιο: Il. 13:417: Ὣς ἔφατ’, Ἀργείοισι δ’ ἄχος γένετ’ εὐξαμένοιο,
εὐξαμένοιο: Il. 14:457: Ὣς ἔφατ’, Ἀργείοισι δ’ ἄχος γένετ’ εὐξαμένοιο·
εὐξαμένοιο: Il. 14:485: Ὣς ἔφατ’, Ἀργείοισι δ’ ἄχος γένετ’ εὐξαμένοιο·
εὐξαμένοιο: Il. 16:236: ἠμὲν δή ποτ’ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες εὐξαμένοιο,
εὐξαμένοιο: Il. 16:531: ὅττί οἱ ὦκ’ ἤκουσε μέγας θεὸς εὐξαμένοιο.
εὐξάμενος: Il. 16:253: ἤτοι ὃ μὲν σπείσας τε καὶ εὐξάμενος Διὶ πατρὶ
εὐξάμενος: Il. 17:498: αὖτις ἀπ’ Αὐτομέδοντος. ὃ δ’ εὐξάμενος Διὶ πατρὶ
εὐξάμενος: Il. 19:257: εὐξάμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
εὐξάμενός: Od. 14:463: εὐξάμενός τι ἔπος ἐρέω· οἶνος γὰρ ἀνώγει,
εὐξάμενος: Od. 24:518: εὐξάμενος κούρῃ γλαυκώπιδι καὶ Διὶ πατρί,
εὐξάμενος: Od. 24:521: εὐξάμενος δ’ ἄρ’ ἔπειτα Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
εὐξαμένου: Il. 1:381: εὐξαμένου ἤκουσεν, ἐπεὶ μάλα οἱ φίλος ἦεν,
εὐξαμένου: Od. 21:211: εὐξαμένου ἐμὲ αὖτις ὑπότροπον οἴκαδ’ ἱκέσθαι.
εὔξαντο: Il. 1:458: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,
εὔξαντο: Il. 2:421: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,
εὔξαντο: Od. 3:447: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,
εὔξαντο: Od. 12:359: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
εὔξατο: Il. 8:254: εὔξατο Τυδεΐδαο πάρος σχέμεν ὠκέας ἵππους
εὔξατο: Od. 5:444: ἔγνω δὲ προρέοντα καὶ εὔξατο ὃν κατὰ θυμόν·
εὔξατο: Od. 17:239: νείκεσ’ ἐσάντα ἰδών, μέγα δ’ εὔξατο χεῖρας ἀνασχών·
εὔξατο: Od. 20:97: θῆκε θύραζε φέρων, Διὶ δ’ εὔξατο χεῖρας ἀνασχών·
εὔξεαι: Od. 3:45: αὐτὰρ ἐπὴν σπείσῃς τε καὶ εὔξεαι, ἣ θέμις ἐστί,
ἐϋξέστας: Il. 10:576: ἔς ῥ’ ἀσαμίνθους βάντες ἐϋξέστας λούσαντο.
ἐϋξέστας: Od. 4:48: ἔς ῥ’ ἀσαμίνθους βάντες ἐϋξέστας λούσαντο.
ἐϋξέστας: Od. 17:87: ἐς δ’ ἀσαμίνθους βάντες ἐϋξέστας λούσαντο.
ἐϋξέστῃ: Il. 24:280: αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλεν ἐϋξέστῃ ἐπὶ φάτνῃ.
ἐϋξέστῃ: Od. 13:10: εἵματα μὲν δὴ ξείνῳ ἐϋξέστῃ ἐνὶ χηλῷ
ἐϋξέστην: Il. 24:590: σὺν δ’ ἕταροι ἤειραν ἐϋξέστην ἐπ’ ἀπήνην.
ἐϋξέστῃς: Il. 7:5: οὖρον, ἐπεί κε κάμωσιν ἐϋξέστῃς ἐλάτῃσι
ἐϋξέστης: Il. 24:275: ἐκ θαλάμου δὲ φέροντες ἐϋξέστης ἐπ’ ἀπήνης
ἐϋξέστῃς: Od. 21:137: κλίνας κολλητῇσιν ἐϋξέστῃς σανίδεσσιν,
ἐϋξέστῃς: Od. 21:164: κλίνας κολλητῇσιν ἐϋξέστῃς σανίδεσσιν,
ἐΰξεστοι: Il. 18:276: μακραὶ ἐΰξεστοι ἐζευγμέναι εἰρύσσονται·
ἐΰξεστοι: Od. 14:225: καὶ πόλεμοι καὶ ἄκοντες ἐΰξεστοι καὶ ὀϊστοί,
ἐΰξεστοι: Od. 15:333: οἵ σφιν ὑποδρώωσιν· ἐΰξεστοι δὲ τράπεζαι
ἐΰξεστον: Od. 19:101: δίφρον ἐΰξεστον καὶ ἐπ’ αὐτῷ κῶας ἔβαλλεν·
ἐϋξέστου: Il. 24:578: κὰδ δ’ ἐπὶ δίφρου εἷσαν· ἐϋξέστου δ’ ἀπ’ ἀπήνης
ἐϋξέστου: Od. 17:602: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἄρ’ ἕζετ’ ἐϋξέστου ἐπὶ δίφρου.
ἐϋξέστου: Od. 24:408: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἄρ’ ἕζετ’ ἐϋξέστου ἐπὶ δίφρου.
ἐϋξέστῳ: Il. 13:613: μακρῷ ἐϋξέστῳ· ἅμα δ’ ἀλλήλων ἐφίκοντο.
εὐξέστῳ: Il. 16:402: δεύτερον ὁρμηθείς· ὃ μὲν εὐξέστῳ ἐνὶ δίφρῳ
ἐϋξέστῳ: Il. 24:271: καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκαν ἐϋξέστῳ ἐπὶ ῥυμῷ
ἐϋξέστῳ: Od. 6:75: καὶ τὴν μὲν κατέθηκεν ἐϋξέστῳ ἐπ’ ἀπήνῃ·
ἐΰξοον: Il. 2:390: ἱδρώσει δέ τευ ἵππος ἐΰξοον ἅρμα τιταίνων.
ἐΰξοον: Il. 4:105: αὐτίκ’ ἐσύλα τόξον ἐΰξοον ἰξάλου αἰγὸς
ἐΰξοον: Il. 11:628: καλὴν κυανόπεζαν ἐΰξοον, αὐτὰρ ἐπ’ αὐτῆς
ἐΰξοον: Il. 13:594: τὴν βάλεν ᾗ ῥ’ ἔχε τόξον ἐΰξοον· ἐν δ’ ἄρα τόξῳ
ἐΰξοον: Il. 13:706: τὼ μέν τε ζυγὸν οἶον ἐΰξοον ἀμφὶς ἐέργει
ἐΰξοον: Od. 4:590: τρεῖς ἵππους καὶ δίφρον ἐΰξοον· αὐτὰρ ἔπειτα
ἐΰξοον: Od. 5:237: δῶκε δ’ ἔπειτα σκέπαρνον ἐΰξοον· ἦρχε δ’ ὁδοῖο
ἐΰξοον: Od. 8:215: εὖ μὲν τόξον οἶδα ἐΰξοον ἀμφαφάασθαι·
ἐΰξοον: Od. 19:586: πρὶν τούτους τόδε τόξον ἐΰξοον ἀμφαφόωντας
ἐΰξοον: Od. 21:92: ῥηϊδίως τόδε τόξον ἐΰξοον ἐντανύεσθαι.
ἐΰξοον: Od. 21:281: ἀλλ’ ἄγ’ ἐμοὶ δότε τόξον ἐΰξοον, ὄφρα μεθ’ ὑμῖν
ἐΰξοον: Od. 21:286: δείσαντες μὴ τόξον ἐΰξοον ἐντανύσειεν.
ἐΰξοον: Od. 21:326: μνῶνται, οὐδέ τι τόξον ἐΰξοον ἐντανύουσιν·
ἐΰξοον: Od. 21:336: ἀλλ’ ἄγε οἱ δότε τόξον ἐΰξοον, ὄφρα ἴδωμεν.
ἐΰξοον: Od. 22:71: ἀλλ’ ἐπεὶ ἔλλαβε τόξον ἐΰξοον ἠδὲ φαρέτρην,
ἐϋξόου: Od. 1:128: δουροδόκης ἔντοσθεν ἐϋξόου, ἔνθα περ ἄλλα
ἐΰξου: Il. 10:373: δεξιτερὸν δ’ ὑπὲρ ὦμον ἐΰξου δουρὸς ἀκωκὴ
εὑόμενοι: Il. 9:464: εὑόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸς Ἡφαίστοιο,
εὑόμενοι: Il. 23:33: εὑόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸς Ἡφαίστοιο·
εὕοντας: Od. 2:300: αἶγας ἀνιεμένους σιάλους θ’ εὕοντας ἐν αὐλῇ.
εὔορμος: Od. 4:358: ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ὅθεν τ’ ἀπὸ νῆας ἐΐσας
εὔορμος: Od. 9:136: ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ἵν’ οὐ χρεὼ πείσματός ἐστιν,
εὐόρμου: Il. 21:23: φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐόρμου
εὐπατέρειαν: Il. 6:292: τὴν ὁδὸν ἣν Ἑλένην περ ἀνήγαγεν εὐπατέρειαν·
εὐπατέρειαν: Od. 11:235: ἔνθ’ ἦ τοι πρώτην Τυρὼ ἴδον εὐπατέρειαν,
εὐπατερείῃ: Od. 22:227: οἵη ὅτ’ ἀμφ’ Ἑλένῃ λευκωλένῳ εὐπατερείῃ
Εὐπείθεα: Od. 24:523: καὶ βάλεν Εὐπείθεα κόρυθος διὰ χαλκοπαρῄου.
Εὐπείθει: Od. 24:465: οὐ γάρ σφιν ἅδε μῦθος ἐνὶ φρεσίν, ἀλλ’ Εὐπείθει
Εὐπείθεος: Od. 1:383: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·
Εὐπείθεος: Od. 4:641: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·
Εὐπείθεος: Od. 4:660: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός,
Εὐπείθεος: Od. 16:363: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
Εὐπείθεος: Od. 17:477: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·
Εὐπείθεος: Od. 18:42: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
Εὐπείθεος: Od. 18:284: τὴν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·
Εὐπείθεος: Od. 20:270: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
Εὐπείθεος: Od. 21:140: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
Εὐπείθεος: Od. 21:256: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·
Εὐπείθης: Od. 24:422: τοῖσιν δ’ Εὐπείθης ἀνά θ’ ἵστατο καὶ μετέειπε·
Εὐπείθης: Od. 24:469: τοῖσιν δ’ Εὐπείθης ἡγήσατο νηπιέῃσι·
εὔπεπλον: Od. 6:49: Ναυσικάαν εὔπεπλον· ἄφαρ δ’ ἀπεθαύμασ’ ὄνειρον,
ἐϋπέπλῳ: Il. 6:372: ἀλλ’ ἥ γε ξὺν παιδὶ καὶ ἀμφιπόλῳ ἐϋπέπλῳ
ἐϋπέπλων: Il. 5:424: τῶν τινα καῤῥέζουσα Ἀχαιϊάδων ἐϋπέπλων
ἐϋπέπλων: Il. 6:378: ἠέ πῃ ἐς γαλόων ἢ εἰνατέρων ἐϋπέπλων
ἐϋπέπλων: Il. 6:383: οὔτέ πῃ ἐς γαλόων οὔτ’ εἰνατέρων ἐϋπέπλων
εὐπέπλων: Il. 24:769: δαέρων ἢ γαλόων ἢ εἰνατέρων εὐπέπλων,
εὐπέπλων: Od. 21:160: ἄλλην δή τιν’ ἔπειτα Ἀχαιϊάδων εὐπέπλων
εὐπηγής: Od. 21:334: οὗτος δὲ ξεῖνος μάλα μὲν μέγας ἠδ’ εὐπηγής,
εὐπήκτου: Il. 9:659: αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς εὗδε μυχῷ κλισίης εὐπήκτου·
ἐϋπήκτου: Il. 24:675: αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς εὗδε μυχῷ κλισίης ἐϋπήκτου·
εὐπήκτῳ: Il. 2:661: Τληπόλεμος δ’ ἐπεὶ οὖν τράφ’ ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ,
εὐπήκτῳ: Il. 9:144: τρεῖς δέ μοί εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ
εὐπήκτῳ: Il. 9:286: τρεῖς δέ οἵ εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ
εὐπήκτων: Od. 23:41: κτεινομένων· ἡμεῖς δὲ μυχῷ θαλάμων εὐπήκτων
ἐϋπλείην: Od. 17:467: θῆκεν ἐϋπλείην, μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπε·
ἐϋπλεκέας: Il. 23:436: δίφρους τ’ ἀνστρέψειαν ἐϋπλεκέας, κατὰ δ’ αὐτοὶ
ἐϋπλεκέες: Il. 2:449: πάντες ἐϋπλεκέες, ἑκατόμβοιος δὲ ἕκαστος·
εὐπλέκτους: Il. 23:115: σειράς τ’ εὐπλέκτους· πρὸ δ’ ἄρ’ οὐρῆες κίον αὐτῶν.
ἐϋπλέκτῳ: Il. 23:335: αὐτὸς δὲ κλινθῆναι ἐϋπλέκτῳ ἐνὶ δίφρῳ
εὐπλοίην: Il. 9:362: εἰ δέ κεν εὐπλοίην δώῃ κλυτὸς ἐννοσίγαιος
ἐϋπλοκαμῖδες: Od. 2:119: τάων αἳ πάρος ἦσαν ἐϋπλοκαμῖδες Ἀχαιαί,
ἐϋπλοκαμῖδες: Od. 19:542: ἀμφὶ δέ μ’ ἠγερέθοντο ἐϋπλοκαμῖδες Ἀχαιαί,
ἐϋπλόκαμοι: Il. 6:380: Τρῳαὶ ἐϋπλόκαμοι δεινὴν θεὸν ἱλάσκονται;
ἐϋπλόκαμοι: Il. 6:385: Τρῳαὶ ἐϋπλόκαμοι δεινὴν θεὸν ἱλάσκονται,
ἐϋπλόκαμοι: Od. 12:132: νύμφαι ἐϋπλόκαμοι, Φαέθουσά τε Λαμπετίη τε,
ἐϋπλοκάμοις: Il. 22:442: κέκλετο δ’ ἀμφιπόλοισιν ἐϋπλοκάμοις κατὰ δῶμα
ἐϋπλοκάμοισι: Il. 22:449: ἣ δ’ αὖτις δμῳῇσιν ἐϋπλοκάμοισι μετηύδα·
ἐϋπλοκάμοισι: Od. 6:198: ἦ ῥα, καὶ ἀμφιπόλοισιν ἐϋπλοκάμοισι κέλευσε·
ἐϋπλοκάμοισι: Od. 6:222: γυμνοῦσθαι κούρῃσιν ἐϋπλοκάμοισι μετελθών.”
ἐϋπλοκάμοισι: Od. 6:238: δή ῥα τότ’ ἀμφιπόλοισιν ἐϋπλοκάμοισι μετηύδα·
ἐϋπλοκάμοισιν: Od. 6:135: ὣς Ὀδυσεὺς κούρῃσιν ἐϋπλοκάμοισιν ἔμελλε
ἐϋπλόκαμος: Il. 11:623: τοῖσι δὲ τεῦχε κυκειῶ ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη,
ἐϋπλόκαμος: Il. 14:6: εἰς ὅ κε θερμὰ λοετρὰ ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη
ἐϋπλόκαμός: Il. 18:48: Μαῖρα καὶ Ὠρείθυια ἐϋπλόκαμός τ’ Ἀμάθεια
ἐϋπλόκαμος: Od. 5:58: ναῖεν ἐϋπλόκαμος· τὴν δ’ ἔνδοθι τέτμεν ἐοῦσαν.
ἐϋπλόκαμος: Od. 5:125: ὣς δ’ ὁπότ’ Ἰασίωνι ἐϋπλόκαμος Δημήτηρ,
ἐϋπλόκαμος: Od. 5:390: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ Ἠώς,
ἐϋπλόκαμος: Od. 7:41: εἴα ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεός, ἥ ῥά οἱ ἀχλὺν
ἐϋπλόκαμος: Od. 7:246: ναίει ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεός· οὐδέ τις αὐτῇ
ἐϋπλόκαμος: Od. 7:255: ναίει ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεός· ἥ με λαβοῦσα
ἐϋπλόκαμος: Od. 9:76: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ Ἠώς,
ἐϋπλόκαμος: Od. 10:136: Κίρκη ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα,
ἐϋπλόκαμος: Od. 10:144: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ Ἠώς,
ἐϋπλόκαμος: Od. 11:8: Κίρκη ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα.
ἐϋπλόκαμος: Od. 12:150: Κίρκη ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα.
ἐϋπλόκαμος: Od. 12:449: ναίει ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα,
ἐϋπλόκαμος: Od. 20:80: ἠέ μ’ ἐϋπλόκαμος βάλοι Ἄρτεμις, ὄφρ’ Ὀδυσῆα
ἐϋπλοκάμῳ: Od. 1:86: νύμφῃ ἐϋπλοκάμῳ εἴπῃ νημερτέα βουλήν,
ἐϋπλοκάμῳ: Od. 5:30: νύμφῃ ἐϋπλοκάμῳ εἰπεῖν νημερτέα βουλήν,
ἐϋπλυνὲς: Od. 8:392: τῶν οἱ ἕκαστος φᾶρος ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα
ἐϋπλυνὲς: Od. 8:425: ἐν δ’ αὐτὴ θὲς φᾶρος ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα.
ἐϋπλυνὲς: Od. 13:67: τὴν μὲν φᾶρος ἔχουσαν ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα,
ἐϋπλυνὲς: Od. 16:173: φᾶρος μέν οἱ πρῶτον ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα
εὐποίηθ’: Il. 16:106: κὰπ φάλαρ’ εὐποίηθ’· ὃ δ’ ἀριστερὸν ὦμον ἔκαμνεν
εὐποίητα: Od. 13:369: εἵματά τ’ εὐποίητα, τά οἱ Φαίηκες ἔδωκαν.
εὐποιητάων: Il. 16:636: χαλκοῦ τε ῥινοῦ τε βοῶν τ’ εὐποιητάων,
εὐποιήτοισι: Od. 20:150: ῥάσσατέ τ’ ἔν τε θρόνοισ’ εὐποιήτοισι τάπητας
εὐποίητόν: Od. 3:434: ἄκμονά τε σφῦράν τ’ εὐποίητόν τε πυράγρην,
εὔπρηστον: Il. 18:471: παντοίην εὔπρηστον ἀϋτμὴν ἐξανιεῖσαι,
εὔπρυμνοι: Il. 4:248: εἰρύατ’ εὔπρυμνοι πολιῆς ἐπὶ θινὶ θαλάσσης,
εὔπυργον: Il. 7:71: εἰς ὅ κεν ἢ ὑμεῖς Τροίην εὔπυργον ἕλητε
εὔπωλον: Il. 5:551: Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἅμ’ Ἀργείοισιν ἑπέσθην,
εὔπωλον: Il. 16:576: Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μάχοιτο.
εὔπωλον: Od. 2:18: Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἔβη κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσίν,
εὔπωλον: Od. 11:169: Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μαχοίμην.
εὔπωλον: Od. 14:71: Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μάχοιτο.”
εὗρ’: Il. 3:125: τὴν δ’ εὗρ’ ἐν μεγάρῳ· ἣ δὲ μέγαν ἱστὸν ὕφαινε
εὗρ’: Il. 4:327: εὗρ’ υἱὸν Πετεῶο Μενεσθῆα πλήξιππον
εὗρ’: Il. 6:321: τὸν δ’ εὗρ’ ἐν θαλάμῳ περικαλλέα τεύχε’ ἕποντα
εὗρ’: Il. 6:371: οὐδ’ εὗρ’ Ἀνδρομάχην λευκώλενον ἐν μεγάροισιν,
εὗρ’: Il. 7:382: τοὺς δ’ εὗρ’ εἰν ἀγορῇ Δαναοὺς θεράποντας Ἄρηος
εὗρ’: Il. 10:34: τὸν δ’ εὗρ’ ἀμφ’ ὤμοισι τιθήμενον ἔντεα καλὰ
εὗρ’: Il. 11:197: εὗρ’ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον
εὗρ’: Il. 12:121: εὗρ’ ἐπικεκλιμένας σανίδας καὶ μακρὸν ὀχῆα,
εὗρ’: Il. 13:761: τοὺς δ’ εὗρ’ οὐκέτι πάμπαν ἀπήμονας οὐδ’ ἀνολέθρους·
εὗρ’: Il. 15:239: εὗρ’ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον
εὗρ’: Il. 18:372: τὸν δ’ εὗρ’ ἱδρώοντα ἑλισσόμενον περὶ φύσας
εὗρ’: Il. 24:123: εὗρ’ ἁδινὰ στενάχοντα· φίλοι δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι
εὗρ’: Il. 24:473: εὗρ’, ἕταροι δ’ ἀπάνευθε καθήατο· τὼ δὲ δύ’ οἴω
εὗρ’: Od. 14:5: τὸν δ’ ἄρ’ ἐνὶ προδόμῳ εὗρ’ ἥμενον, ἔνθα οἱ αὐλὴ
εὐρὰξ: Il. 11:251: στῆ δ’ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθὼν Ἀγαμέμνονα δῖον,
εὐρὰξ: Il. 15:541: στῆ δ’ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθών, βάλε δ’ ὦμον ὄπισθεν·
εὗρε: Il. 4:89: εὗρε Λυκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε
εὗρε: Il. 4:365: εὗρε δὲ Τυδέος υἱὸν ὑπέρθυμον Διομήδεα
εὗρε: Il. 5:169: εὗρε Λυκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε,
εὗρε: Il. 5:794: εὗρε δὲ τόν γε ἄνακτα παρ’ ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
εὗρε: Il. 13:765: τὸν δὲ τάχ’ εὗρε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ δακρυοέσσης
εὗρε: Il. 18:3: τὸν δ’ εὗρε προπάροιθε νεῶν ὀρθοκραιράων
εὗρε: Il. 19:4: εὗρε δὲ Πατρόκλῳ περικείμενον ὃν φίλον υἱὸν
εὗρε: Il. 24:83: εὗρε δ’ ἐνὶ σπῆϊ γλαφυρῷ Θέτιν, ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἄλλαι
εὗρε: Od. 1:106: εὗρε δ’ ἄρα μνηστῆρας ἀγήνορας· οἱ μὲν ἔπειτα
εὗρε: Od. 2:299: εὗρε δ’ ἄρα μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν
εὗρε: Od. 4:450: ἔνδιος δ’ ὁ γέρων ἦλθ’ ἐξ ἁλός, εὗρε δὲ φώκας
εὗρε: Od. 5:151: τὸν δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀκτῆς εὗρε καθήμενον· οὐδέ ποτ’ ὄσσε
εὗρε: Od. 6:277: ξεῖνος; ποῦ δέ μιν εὗρε; πόσις νύ οἱ ἔσσεται αὐτῇ.
εὗρε: Od. 7:136: εὗρε δὲ Φαιήκων ἡγήτορας ἠδὲ μέδοντας
εὗρε: Od. 15:4: εὗρε δὲ Τηλέμαχον καὶ Νέστορος ἀγλαὸν υἱὸν
εὗρε: Od. 15:466: εὗρε δ’ ἐνὶ προδόμῳ ἠμὲν δέπα ἠδὲ τραπέζας
εὗρε: Od. 23:55: ἦλθε μὲν αὐτὸς ζωὸς ἐφέστιος, εὗρε δὲ καὶ σὲ
εὐρέα: Il. 2:159: Ἀργεῖοι φεύξονται ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης,
εὐρέα: Il. 6:291: ἤγαγε Σιδονίηθεν ἐπιπλὼς εὐρέα πόντον,
εὐρέα: Il. 8:511: φεύγειν ὁρμήσωνται ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
εὐρέα: Il. 9:72: ἠμάτιαι Θρῄκηθεν ἐπ’ εὐρέα πόντον ἄγουσι·
εὐρέα: Il. 18:140: ὑμεῖς μὲν νῦν δῦτε θαλάσσης εὐρέα κόλπον
εὐρέα: Il. 20:228: ἀλλ’ ὅτε δὴ σκιρτῷεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης,
εὐρέα: Il. 21:125: οἴσει δινήεις εἴσω ἁλὸς εὐρέα κόλπον·
εὐρέα: Od. 3:142: νόστου μιμνῄσκεσθαι ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης·
εὐρέα: Od. 4:313: ἐς Λακεδαίμονα δῖαν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης;
εὐρέα: Od. 4:362: πομπῆες γίνονται ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
εὐρέα: Od. 4:435: τόφρα δ’ ἄρ’ ἥ γ’ ὑποδῦσα θαλάσσης εὐρέα κόλπον
εὐρέα: Od. 4:560: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
εὐρέα: Od. 5:17: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
εὐρέα: Od. 5:142: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
εὐρέα: Od. 17:146: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.”
εὐρέα: Od. 18:385: αἶψά κέ τοι τὰ θύρετρα, καὶ εὐρέα περ μάλ’ ἐόντα,
εὐρέα: Od. 24:118: μηνὶ δ’ ἐν οὔλῳ πάντα περήσαμεν εὐρέα πόντον,
εὐρέας: Il. 3:210: στάντων μὲν Μενέλαος ὑπείρεχεν εὐρέας ὤμους,
εὐρέας: Il. 3:227: ἔξοχος Ἀργείων κεφαλήν τε καὶ εὐρέας ὤμους;
εὐρέας: Il. 16:360: ἀσπίδι ταυρείῃ κεκαλυμμένος εὐρέας ὤμους
εὐρέας: Od. 6:225: ἅλμην, ἥ οἱ νῶτα καὶ εὐρέας ἄμπεχεν ὤμους·
εὐρέας: Od. 22:488: μηδ’ οὕτω ῥάκεσιν πεπυκασμένος εὐρέας ὤμους
εὐρέε: Il. 16:791: στῆ δ’ ὄπιθεν, πλῆξεν δὲ μετάφρενον εὐρέε τ’ ὤμω
εὐρέε: Il. 23:380: πνοιῇ δ’ Εὐμήλοιο μετάφρενον εὐρέε τ’ ὤμω
εὐρέες: Il. 22:153: ἔνθα δ’ ἐπ’ αὐτάων πλυνοὶ εὐρέες ἐγγὺς ἔασι
εὐρέες: Od. 4:605: ἐν δ’ Ἰθάκῃ οὔτ’ ἂρ δρόμοι εὐρέες οὔτε τι λειμών·
εὐρέες: Od. 18:68: καλούς τε μεγάλους τε, φάνεν δέ οἱ εὐρέες ὦμοι
εὐρεῖ’: Il. 12:53: εὐρεῖ’, οὔτ’ ἄρ’ ὑπερθορέειν σχεδὸν οὔτε περῆσαι
εὐρέϊ: Il. 4:76: ἢ ναύτῃσι τέρας ἠὲ στρατῷ εὐρέϊ λαῶν
εὐρέϊ: Od. 1:197: ἀλλ’ ἔτι που ζωὸς κατερύκεται εὐρέϊ πόντῳ,
εὐρέϊ: Od. 2:295: ὦκα δ’ ἐφοπλίσσαντες ἐνήσομεν εὐρέϊ πόντῳ.”
εὐρέϊ: Od. 4:498: εἷς δ’ ἔτι που ζωὸς κατερύκεται εὐρέϊ πόντῳ.
εὐρέϊ: Od. 4:552: ὅς τις ἔτι ζωὸς κατερύκεται εὐρέϊ πόντῳ
εὐρέϊ: Od. 12:293: ἠῶθεν δ’ ἀναβάντες ἐνήσομεν εὐρέϊ πόντῳ.”
εὐρέϊ: Od. 12:401: ἡμεῖς δ’ αἶψ’ ἀναβάντες ἐνήκαμεν εὐρέϊ πόντῳ,
εὐρεῖα: Il. 4:182: ὥς ποτέ τις ἐρέει· τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών.
εὐρεῖα: Il. 8:150: ὥς ποτ’ ἀπειλήσει· τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών.
εὐρεῖα: Il. 11:740: ἣ τόσα φάρμακα ᾔδη ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών.
εὐρεῖα: Il. 21:387: σὺν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ’ εὐρεῖα χθών,
εὐρεῖα: Od. 13:243: οὐδὲ λίην λυπρή, ἀτὰρ οὐδ’ εὐρεῖα τέτυκται.
εὐρεῖαν: Il. 2:575: Αἰγιαλόν τ’ ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ’ Ἑλίκην εὐρεῖαν,
εὐρεῖαν: Il. 7:441: εὐρεῖαν μεγάλην, ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξαν.
εὐρεῖαν: Il. 9:350: εὐρεῖαν μεγάλην, ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξεν·
εὐρεῖαν: Il. 15:358: μακρὴν ἠδ’ εὐρεῖαν, ὅσον τ’ ἐπὶ δουρὸς ἐρωὴ
εὐρεῖαν: Il. 18:542: εὐρεῖαν τρίπολον· πολλοὶ δ’ ἀροτῆρες ἐν αὐτῇ
εὐρεῖαν: Od. 5:163: εὐρεῖαν σχεδίην· ἀτὰρ ἴκρια πῆξαι ἐπ’ αὐτῆς
εὐρεῖαν: Od. 5:251: τόσσον ἐπ’ εὐρεῖαν σχεδίην ποιήσατ’ Ὀδυσσεύς.
εὐρεῖαν: Od. 5:483: εὐρεῖαν· φύλλων γὰρ ἔην χύσις ἤλιθα πολλή,
εὐρειάων: Od. 14:199: ἐκ μὲν Κρητάων γένος εὔχομαι εὐρειάων,
εὐρειάων: Od. 16:62: ἐκ μὲν Κρητάων γένος εὔχεται εὐρειάων,
εὐρείῃ: Il. 6:210: ἔν τ’ Ἐφύρῃ ἐγένοντο καὶ ἐν Λυκίῃ εὐρείῃ.
εὐρείῃ: Il. 13:433: γῆμεν ἀνὴρ ὤριστος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ·
εὐρείῃ: Il. 13:453: Κρήτῃ ἐν εὐρείῃ· νῦν δ’ ἐνθάδε νῆες ἔνεικαν
εὐρείῃ: Il. 18:591: τῷ ἴκελον οἷόν ποτ’ ἐνὶ Κνωσῷ εὐρείῃ
εὐρείῃ: Il. 24:256: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ’ οὔ τινά φημι λελεῖφθαι,
εὐρείῃ: Il. 24:494: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ’ οὔ τινά φημι λελεῖφθαι.
εὐρείῃ: Il. 24:774: οὐ γάρ τίς μοι ἔτ’ ἄλλος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
εὐρείῃ: Od. 1:62: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ; τί νύ οἱ τόσον ὠδύσαο, Ζεῦ;”
εὐρείῃ: Od. 4:99: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, ἑκὰς Ἄργεος ἱπποβότοιο.
εὐρείῃ: Od. 5:307: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, χάριν Ἀτρεΐδῃσι φέροντες.
εὐρείῃ: Od. 11:460: ἤ που πὰρ Μενελάῳ ἐνὶ Σπάρτῃ εὐρείῃ·
εὐρείῃ: Od. 11:499: τοῖος ἐὼν οἷός ποτ’ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
εὐρείῃ: Od. 12:189: ἴδμεν γάρ τοι πάνθ’, ὅσ’ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
εὐρείῃ: Od. 13:256: “πυνθανόμην Ἰθάκης γε καὶ ἐν Κρήτῃ εὐρείῃ,
εὐρείῃ: Od. 13:260: Ὀρσίλοχον πόδας ὠκύν, ὃς ἐν Κρήτῃ εὐρείῃ
εὐρείης: Il. 6:173: προφρονέως μιν τῖεν ἄναξ Λυκίης εὐρείης·
εὐρείης: Il. 6:188: κρίνας ἐκ Λυκίης εὐρείης φῶτας ἀρίστους
εὐρείης: Il. 16:455: εἰς ὅ κε δὴ Λυκίης εὐρείης δῆμον ἵκωνται,
εὐρείης: Il. 16:673: θήσουσ’ ἐν Λυκίης εὐρείης πίονι δήμῳ,
εὐρείης: Il. 16:683: κάτθεσαν ἐν Λυκίης εὐρείης πίονι δήμῳ.
εὐρείης: Od. 5:250: φορτίδος εὐρείης, εὖ εἰδὼς τεκτοσυνάων,
εὐρείης: Od. 9:323: φορτίδος εὐρείης, ἥ τ’ ἐκπεράᾳ μέγα λαῖτμα·
εὐρείης: Od. 14:252: ἑβδομάτῃ δ’ ἀναβάντες ἀπὸ Κρήτης εὐρείης
εὑρεῖν: Il. 9:250: ῥεχθέντος κακοῦ ἔστ’ ἄκος εὑρεῖν· ἀλλὰ πολὺ πρὶν
εὑρέμεναι: Il. 2:343: εὑρέμεναι δυνάμεσθα, πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἐόντες.
εὑρέμεναι: Od. 4:374: εὑρέμεναι δύνασαι, μινύθει δέ τοι ἦτορ ἑταίρων.
εὑρέμεναι: Od. 4:467: εὑρέμεναι δύναμαι, μινύθει δέ μοι ἔνδοθεν ἦτορ.
εὑρέμεναι: Od. 12:393: εὑρέμεναι δυνάμεσθα· βόες δ’ ἀποτέθνασαν ἤδη.
εὗρεν: Il. 1:498: εὗρεν δ’ εὐρύοπα Κρονίδην ἄτερ ἥμενον ἄλλων
εὗρεν: Il. 2:169: εὗρεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον
εὗρεν: Il. 5:355: εὗρεν ἔπειτα μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ θοῦρον Ἄρηα
εὗρεν: Il. 8:127: ἵππω δευέσθην σημάντορος· αἶψα γὰρ εὗρεν
εὗρεν: Il. 10:74: τὸν δ’ εὗρεν παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
εὗρεν: Il. 13:459: βῆναι ἐπ’ Αἰνείαν· τὸν δ’ ὕστατον εὗρεν ὁμίλου
εὗρεν: Od. 5:475: βῆ ῥ’ ἴμεν εἰς ὕλην· τὴν δὲ σχεδὸν ὕδατος εὗρεν
εὗρεν: Od. 6:282: βέλτερον, εἰ καὐτή περ ἐποιχομένη πόσιν εὗρεν
εὗρεν: Od. 22:401: εὗρεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα μετὰ κταμένοισι νέκυσσιν
εὗρεν: Od. 24:222: οὐδ’ εὗρεν Δολίον, μέγαν ὄρχατον ἐσκαταβαίνων,
εὗρεν: Od. 24:226: τὸν δ’ οἶον πατέρ’ εὗρεν ἐϋκτιμένῃ ἐν ἀλῳῇ,
εὕρεο: Od. 19:403: “Αὐτόλυκ’, αὐτὸς νῦν ὄνομ’ εὕρεο, ὅττι κε θεῖο
εὐρέος: Od. 4:603: εὐρέος, ᾧ ἔνι μὲν λωτὸς πολύς, ἐν δὲ κύπειρον
εὕρετο: Il. 16:472: τοῖο μὲν Αὐτομέδων δουρικλυτὸς εὕρετο τέκμωρ·
εὕρετο: Od. 21:304: οἷ δ’ αὐτῷ πρώτῳ κακὸν εὕρετο οἰνοβαρείων.
εὕρῃ: Il. 22:192: ἀλλά τ’ ἀνιχνεύων θέει ἔμπεδον ὄφρά κεν εὕρῃ·
εὕρῃ: Od. 24:462: μὴ ἴομεν, μή πού τις ἐπίσπαστον κακὸν εὕρῃ.”
εὕρῃσι: Il. 12:302: εἴ περ γάρ χ’ εὕρῃσι παρ’ αὐτόφι βώτορας ἄνδρας
εὕρητε: Od. 11:108: βοσκομένας δ’ εὕρητε βόας καὶ ἴφια μῆλα
εὑρίσκω: Od. 19:158: μῆτιν ἔθ’ εὑρίσκω· μάλα δ’ ὀτρύνουσι τοκῆες
εὕροι: Od. 9:535: νηὸς ἐπ’ ἀλλοτρίης, εὕροι δ’ ἐν πήματα οἴκῳ.”
εὑροίμην: Od. 9:422: εὑροίμην· πάντας δὲ δόλους καὶ μῆτιν ὕφαινον,
εὕροιμι: Od. 13:43: νοστήσας εὕροιμι σὺν ἀρτεμέεσσι φίλοισιν.
εὕρομεν: Il. 11:770: ἔνθα δ’ ἔπειθ’ ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον
εὕρομεν: Od. 9:217: εὕρομεν, ἀλλ’ ἐνόμευε νομὸν κάτα πίονα μῆλα.
εὕρομεν: Od. 10:252: εὕρομεν ἐν βήσσῃσι τετυγμένα δώματα καλὰ
εὗρον: Il. 1:329: τὸν δ’ εὗρον παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
εὗρον: Il. 5:753: εὗρον δὲ Κρονίωνα θεῶν ἄτερ ἥμενον ἄλλων
εὗρον: Il. 9:186: τὸν δ’ εὗρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγείῃ
εὗρον: Il. 10:181: οὐδὲ μὲν εὕδοντας φυλάκων ἡγήτορας εὗρον,
εὗρον: Il. 11:473: εὗρον ἔπειτ’ Ὀδυσῆα Διῒ φίλον· ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτὸν
εὗρον: Il. 12:127: νήπιοι, ἐν δὲ πύλῃσι δύ’ ἀνέρας εὗρον ἀρίστους
εὗρον: Il. 15:152: εὗρον δ’ εὐρύοπα Κρονίδην ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ
εὗρον: Il. 24:98: εὗρον δ’ εὐρύοπα Κρονίδην, περὶ δ’ ἄλλοι ἅπαντες
εὗρον: Od. 2:408: εὗρον ἔπειτ’ ἐπὶ θινὶ κάρη κομόωντας ἑταίρους.
εὗρον: Od. 4:3: τὸν δ’ εὗρον δαινύντα γάμον πολλοῖσιν ἔτῃσιν
εὗρον: Od. 10:113: εὗρον ὅσην τ’ ὄρεος κορυφήν, κατὰ δ’ ἔστυγον αὐτήν.
εὗρον: Od. 10:210: εὗρον δ’ ἐν βήσσῃσι τετυγμένα δώματα Κίρκης
εὗρον: Od. 10:408: εὗρον ἔπειτ’ ἐπὶ νηῒ θοῇ ἐρίηρας ἑταίρους
εὗρον: Od. 23:45: εὗρον ἔπειτ’ Ὀδυσῆα μετὰ κταμένοισι νέκυσσιν
εὗρον: Od. 24:15: εὗρον δὲ ψυχὴν Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
εὗρον: Od. 24:363: εὗρον Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην
Εὖρός: Il. 2:145: πόντου Ἰκαρίοιο, τὰ μέν τ’ Εὖρός τε Νότος τε
Εὖρός: Il. 16:765: Ὡς δ’ Εὖρός τε Νότος τ’ ἐριδαίνετον ἀλλήλοιιν
εὖρός: Od. 5:295: σὺν δ’ εὖρός τε νότος τ’ ἔπεσον ζέφυρός τε δυσαὴς
εὖρος: Od. 5:332: ἄλλοτε δ’ αὖτ’ εὖρος ζεφύρῳ εἴξασκε διώκειν.
εὖρος: Od. 11:312: εὖρος, ἀτὰρ μῆκός γε γενέσθην ἐννεόργυιοι.
εὖρός: Od. 12:326: γίνετ’ ἔπειτ’ ἀνέμων, εἰ μὴ εὖρός τε νότος τε.
εὖρος: Od. 19:206: ἥν τ’ εὖρος κατέτηξεν, ἐπὴν ζέφυρος καταχεύῃ,
ἐϋῤῥαφέεσσι: Od. 2:354: ἐν δέ μοι ἄλφιτα χεῦον ἐϋῤῥαφέεσσι δοροῖσιν·
ἐϋῤῥαφέεσσι: Od. 2:380: ἐν δέ οἱ ἄλφιτα χεῦεν ἐϋῤῥαφέεσσι δοροῖσι·
ἐϋῤῥεῖος: Il. 6:508: εἰωθὼς λούεσθαι ἐϋῤῥεῖος ποταμοῖο
ἐϋῤῥεῖος: Il. 14:432: Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋῤῥεῖος ποταμοῖο
ἐϋῤῥεῖος: Il. 15:265: εἰωθὼς λούεσθαι ἐϋῤῥεῖος ποταμοῖο
ἐϋῤῥεῖος: Il. 21:1: Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋῤῥεῖος ποταμοῖο
ἐϋῤῥεῖος: Il. 24:692: Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋῤῥεῖος ποταμοῖο
ἐϋῤῥείταο: Il. 6:34: ναῖε δὲ Σατνιόεντος ἐϋῤῥείταο παρ’ ὄχθας
ἐϋῤῥείτην: Od. 14:257: πεμπταῖοι δ’ Αἴγυπτον ἐϋῤῥείτην ἱκόμεσθα,
ἐΰῤῥοον: Il. 7:329: τῶν νῦν αἷμα κελαινὸν ἐΰῤῥοον ἀμφὶ Σκάμανδρον
ἐΰῤῥοος: Il. 21:130: οὐδ’ ὑμῖν ποταμός περ ἐΰῤῥοος ἀργυροδίνης
εὐρὺ: Il. 1:102: ἥρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
εὐρὺ: Il. 1:355: ἦ γάρ μ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
εὐρὺ: Il. 1:411: γνῷ δὲ καὶ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
εὐρὺ: Il. 2:849: τηλόθεν ἐξ Ἀμυδῶνος ἀπ’ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος,
εὐρὺ: Il. 3:178: οὗτός γ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων,
εὐρὺ: Il. 5:545: Ἀλφειοῦ, ὅς τ’ εὐρὺ ῥέει Πυλίων διὰ γαίης,
εὐρὺ: Il. 7:107: αὐτός τ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
εὐρὺ: Il. 7:322: ἥρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων.
εὐρὺ: Il. 10:29: παρδαλέῃ μὲν πρῶτα μετάφρενον εὐρὺ κάλυψε
εὐρὺ: Il. 11:107: δὴ τότε γ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
εὐρὺ: Il. 11:238: καὶ τό γε χειρὶ λαβὼν εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
εὐρὺ: Il. 11:527: εὐρὺ γὰρ ἀμφ’ ὤμοισιν ἔχει σάκος· ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς
εὐρὺ: Il. 11:750: εἰ μή σφωε πατὴρ εὐρὺ κρείων ἐνοσίχθων
εὐρύ: Il. 12:5: εὐρύ, τὸ ποιήσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον
εὐρὺ: Il. 13:32: Ἔστι δέ τι σπέος εὐρὺ βαθείης βένθεσι λίμνης
εὐρὺ: Il. 13:112: ἥρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
εὐρὺ: Il. 13:552: οὔταζον σάκος εὐρὺ παναίολον, οὐδὲ δύναντο
εὐρύ: Il. 13:608: ἔσχεθε γὰρ σάκος εὐρύ, κατεκλάσθη δ’ ἐνὶ καυλῷ
εὐρὺ: Il. 14:145: εὐρὺ κονίσουσιν πεδίον, σὺ δ’ ἐπόψεαι αὐτὸς
εὐρὺ: Il. 16:273: γνῷ δὲ καὶ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
εὐρὺ: Il. 16:288: ἤγαγεν ἐξ Ἀμυδῶνος ἀπ’ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος·
εὐρὺ: Il. 17:132: Αἴας δ’ ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ σάκος εὐρὺ καλύψας
εὐρὺ: Il. 21:157: αὐτὰρ ἐμοὶ γενεὴ ἐξ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος
εὐρὺ: Il. 21:186: φῆσθα σὺ μὲν ποταμοῦ γένος ἔμμεναι εὐρὺ ῥέοντος,
εὐρὺ: Il. 21:304: εὐρὺ ῥέων ποταμός· μέγα γὰρ σθένος ἔμβαλ’ Ἀθήνη.
εὐρύ: Il. 21:447: εὐρύ τε καὶ μάλα καλόν, ἵν’ ἄῤῥηκτος πόλις εἴη·
εὐρὺ: Il. 23:887: ἂν μὲν ἄρ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων,
εὐρὺ: Od. 1:344: ἀνδρός, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.”
εὐρὺ: Od. 3:83: πατρὸς ἐμοῦ κλέος εὐρὺ μετέρχομαι, ἤν που ἀκούσω,
εὐρὺ: Od. 3:204: οἴσουσι κλέος εὐρὺ καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδήν.
εὐρὺ: Od. 3:248: πῶς ἔθαν’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων;
εὐρὺ: Od. 4:726: ἐσθλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.
εὐρὺ: Od. 4:816: ἐσθλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.
εὐρὺ: Od. 5:77: αὐτίκ’ ἄρ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλυθεν. οὐδέ μιν ἄντην
εὐρὺ: Od. 9:237: αὐτὰρ ὅ γ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλασε πίονα μῆλα,
εὐρὺ: Od. 9:337: αὐτίκα δ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλασε πίονα μῆλα,
εὐρὺ: Od. 13:349: τοῦτο δέ τοι σπέος εὐρὺ κατηρεφές, ἔνθα σὺ πολλὰς
εὐρὺ: Od. 19:333: τοῦ μέν τε κλέος εὐρὺ διὰ ξεῖνοι φορέουσι
εὐρὺ: Od. 22:184: τῇ δ’ ἑτέρῃ σάκος εὐρὺ γέρον, πεπαλαγμένον ἄζῃ,
εὐρὺ: Od. 23:137: μὴ πρόσθε κλέος εὐρὺ φόνου κατὰ ἄστυ γένηται
εὐρυάγυια: Il. 4:52: Ἄργός τε Σπάρτη τε καὶ εὐρυάγυια Μυκήνη·
εὐρυάγυια: Od. 15:384: ἠὲ διεπράθετο πτόλις ἀνδρῶν εὐρυάγυια,
εὐρυάγυια: Od. 22:230: σῇ δ’ ἥλω βουλῇ Πριάμου πόλις εὐρυάγυια.
εὐρυάγυιαν: Il. 2:12: πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοι πόλιν εὐρυάγυιαν
εὐρυάγυιαν: Il. 2:29: πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν
εὐρυάγυιαν: Il. 2:66: πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν
εὐρυάγυιαν: Il. 2:141: οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.
εὐρυάγυιαν: Il. 2:329: τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.
εὐρυάγυιαν: Il. 9:28: οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.
εὐρυάγυιαν: Il. 14:88: οὕτω δὴ μέμονας Τρώων πόλιν εὐρυάγυιαν
εὐρυάγυιαν: Od. 4:246: ἀνδρῶν δυσμενέων κατέδυ πόλιν εὐρυάγυιαν.
εὐρυάγυιαν: Od. 7:80: ἵκετο δ’ ἐς Μαραθῶνα καὶ εὐρυάγυιαν Ἀθήνην,
Εὐρυάδην: Od. 22:267: Εὐρυάδην δ’ ἄρα Τηλέμαχος, Ἔλατον δὲ συβώτης,
Εὐρύαλος: Il. 2:565: τοῖσι δ’ ἅμ’ Εὐρύαλος τρίτατος κίεν ἰσόθεος φὼς
Εὐρύαλος: Il. 6:20: Δρῆσον δ’ Εὐρύαλος καὶ Ὀφέλτιον ἐξενάριξε·
Εὐρύαλος: Il. 23:677: Εὐρύαλος δέ οἱ οἶος ἀνίστατο ἰσόθεος φὼς
Εὐρύαλος: Od. 8:115: ἂν δὲ καὶ Εὐρύαλος, βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ,
Εὐρύαλος: Od. 8:127: τῇ δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπεκαίνυτο πάντας ἀρίστους.
Εὐρύαλος: Od. 8:140: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
Εὐρύαλος: Od. 8:158: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο νείκεσέ τ’ ἄντην·
Εὐρύαλος: Od. 8:396: Εὐρύαλος δέ ἑ αὐτὸν ἀρεσσάσθω ἐπέεσσι
Εὐρύαλος: Od. 8:400: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
Εὐρυβάτην: Il. 1:320: ἀλλ’ ὅ γε Ταλθύβιόν τε καὶ Εὐρυβάτην προσέειπε,
Εὐρυβάτης: Il. 2:184: κῆρυξ Εὐρυβάτης Ἰθακήσιος ὅς οἱ ὀπήδει·
Εὐρυβάτης: Il. 9:170: κηρύκων δ’ Ὀδίος τε καὶ Εὐρυβάτης ἅμ’ ἑπέσθων.
Εὐρυβάτης: Od. 19:247: Εὐρυβάτης δ’ ὄνομ’ ἔσκε· τίεν δέ μιν ἔξοχον ἄλλων
Εὐρυδάμαντα: Od. 22:283: ἔνθ’ αὖτ’ Εὐρυδάμαντα βάλε πτολίπορθος Ὀδυσσεύς,
Εὐρυδάμαντι: Od. 18:297: ἕρματα δ’ Εὐρυδάμαντι δύω θεράποντες ἔνεικαν
Εὐρυδάμαντος: Il. 5:149: υἱέας Εὐρυδάμαντος ὀνειροπόλοιο γέροντος·
Εὐρυδίκη: Od. 3:452: Νέστορος, Εὐρυδίκη, πρέσβα Κλυμένοιο θυγατρῶν.
Εὐρύκλει’: Od. 1:429: Εὐρύκλει’, Ὦπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο,
Εὐρύκλει’: Od. 2:347: Εὐρύκλει’, Ὦπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο.
Εὐρύκλει’: Od. 20:148: Εὐρύκλει’, Ὦπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο·
Εὐρύκλεια: Od. 2:361: ὣς φάτο, κώκυσεν δὲ φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια,
Εὐρύκλεια: Od. 4:742: τὴν δ’ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·
Εὐρύκλεια: Od. 17:31: τὸν δὲ πολὺ πρώτη εἶδε τροφὸς Εὐρύκλεια,
Εὐρύκλεια: Od. 19:21: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·
Εὐρύκλεια: Od. 19:357: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἀνστᾶσα, περίφρων Εὐρύκλεια,
Εὐρύκλεια: Od. 19:401: τόν ῥά οἱ Εὐρύκλεια φίλοισ’ ἐπὶ γούνασι θῆκε
Εὐρύκλεια: Od. 19:491: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Εὐρύκλεια·
Εὐρύκλεια: Od. 20:134: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Εὐρύκλεια·
Εὐρύκλεια: Od. 21:381: “Τηλέμαχος κέλεταί σε, περίφρων Εὐρύκλεια,
Εὐρύκλεια: Od. 22:419: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·
Εὐρύκλεια: Od. 22:485: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·
Εὐρύκλεια: Od. 22:492: ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια,
Εὐρύκλεια: Od. 23:25: τὴν δ’ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·
Εὐρύκλεια: Od. 23:39: τὴν δ’ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·
Εὐρύκλεια: Od. 23:69: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·
Εὐρύκλεια: Od. 23:177: ἀλλ’ ἄγε οἱ στόρεσον πυκινὸν λέχος, Εὐρύκλεια,
Εὐρύκλειαν: Od. 19:15: ἐκ δὲ καλεσσάμενος προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν·
Εὐρύκλειαν: Od. 20:128: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, πρὸς δ’ Εὐρύκλειαν ἔειπε·
Εὐρύκλειαν: Od. 21:380: ἐκ δὲ καλεσσάμενος προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν·
Εὐρύκλειαν: Od. 22:391: “Τηλέμαχ’, εἰ δ’ ἄγε μοι κάλεσον τροφὸν Εὐρύκλειαν,
Εὐρύκλειαν: Od. 22:394: κινήσας δὲ θύρην προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν·
Εὐρύκλειαν: Od. 22:480: αὐτὰρ ὅ γε προσέειπε φίλην τροφὸν Εὐρύκλειαν·
Εὐρύλοχ’: Od. 10:271: “Εὐρύλοχ’, ἦ τοι μὲν σὺ μέν’ αὐτοῦ τῷδ’ ἐνὶ χώρῳ
Εὐρύλοχ’: Od. 12:297: “Εὐρύλοχ’, ἦ μάλα δή με βιάζετε μοῦνον ἐόντα.
Εὐρυλόχοιο: Od. 10:207: ἐκ δ’ ἔθορε κλῆρος μεγαλήτορος Εὐρυλόχοιο.
Εὐρύλοχος: Od. 10:205: τῶν μὲν ἐγὼν ἦρχον, τῶν δ’ Εὐρύλοχος θεοειδής.
Εὐρύλοχος: Od. 10:232: Εὐρύλοχος δ’ ὑπέμεινεν· ὀΐσατο γὰρ δόλον εἶναι.
Εὐρύλοχος: Od. 10:244: Εὐρύλοχος δ’ ἂψ ἦλθε θοὴν ἐπὶ νῆα μέλαιναν,
Εὐρύλοχος: Od. 10:429: Εὐρύλοχος δέ μοι οἶος ἐρύκακε πάντας ἑταίρους
Εὐρύλοχος: Od. 10:447: οὐδὲ μὲν Εὐρύλοχος κοίλῃ παρὰ νηῒ λέλειπτο,
Εὐρύλοχός: Od. 11:23: ἔνθ’ ἱερήϊα μὲν Περιμήδης Εὐρύλοχός τε
Εὐρύλοχός: Od. 12:195: αὐτίκα δ’ ἀνστάντες Περιμήδης Εὐρύλοχός τε
Εὐρύλοχος: Od. 12:278: αὐτίκα δ’ Εὐρύλοχος στυγερῷ μ’ ἠμείβετο μύθῳ·
Εὐρύλοχος: Od. 12:294: ὣς ἔφατ’ Εὐρύλοχος, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι ἑταῖροι.
Εὐρύλοχος: Od. 12:339: Εὐρύλοχος δ’ ἑτάροισι κακῆς ἐξήρχετο βουλῆς·
Εὐρύλοχος: Od. 12:352: ὣς ἔφατ’ Εὐρύλοχος, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι ἑταῖροι.
Εὐρύμαχ’: Od. 1:413: “Εὐρύμαχ’, ἦ τοι νόστος ἀπώλετο πατρὸς ἐμοῖο·
Εὐρύμαχ’: Od. 2:209: “Εὐρύμαχ’ ἠδὲ καὶ ἄλλοι, ὅσοι μνηστῆρες ἀγαυοί,
Εὐρύμαχ’: Od. 18:251: “Εὐρύμαχ’, ἦ τοι ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε
Εὐρύμαχ’: Od. 18:366: “Εὐρύμαχ’, εἰ γὰρ νῶϊν ἔρις ἔργοιο γένοιτο
Εὐρύμαχ’: Od. 20:364: “Εὐρύμαχ’, οὔ τί σ’ ἄνωγα ἐμοὶ πομπῆας ὀπάζειν.
Εὐρύμαχ’: Od. 21:257: “Εὐρύμαχ’, οὐχ οὕτως ἔσται· νοέεις δὲ καὶ αὐτός.
Εὐρύμαχ’: Od. 21:331: “Εὐρύμαχ’, οὔ πως ἔστιν ἐϋκλεῖας κατὰ δῆμον
Εὐρύμαχ’: Od. 22:61: “Εὐρύμαχ’, οὐδ’ εἴ μοι πατρώϊα πάντ’ ἀποδοῖτε,
Εὐρύμαχον: Od. 15:519: Εὐρύμαχον, Πολύβοιο δαΐφρονος ἀγλαὸν υἱόν,
Εὐρύμαχον: Od. 18:396: Εὐρύμαχον δείσας. ὁ δ’ ἄρ’ οἰνοχόον βάλε χεῖρα
Εὐρύμαχον: Od. 21:277: Εὐρύμαχον δὲ μάλιστα καὶ Ἀντίνοον θεοειδέα
Εὐρύμαχος: Od. 1:399: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·
Εὐρύμαχος: Od. 2:177: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·
Εὐρύμαχος: Od. 4:628: Ἀντίνοος δὲ καθῆστο καὶ Εὐρύμαχος θεοειδής,
Εὐρύμαχος: Od. 16:345: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἦρχ’ ἀγορεύειν·
Εὐρύμαχος: Od. 16:434: τὴν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·
Εὐρύμαχός: Od. 18:65: Εὐρύμαχός τε καὶ Ἀντίνοος, πεπνυμένω ἄμφω.”
Εὐρύμαχος: Od. 18:244: Εὐρύμαχος δ’ ἐπέεσσι προσηύδα Πηνελόπειαν·
Εὐρύμαχος: Od. 18:349: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἦρχ’ ἀγορεύειν
Εὐρύμαχος: Od. 18:387: ὣς ἔφατ’, Εὐρύμαχος δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον
Εὐρύμαχος: Od. 20:359: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἦρχ’ ἀγορεύειν·
Εὐρύμαχος: Od. 21:186: Ἀντίνοος δ’ ἔτ’ ἐπεῖχε καὶ Εὐρύμαχος θεοειδής,
Εὐρύμαχος: Od. 21:245: Εὐρύμαχος δ’ ἤδη τόξον μετὰ χερσὶν ἐνώμα,
Εὐρύμαχος: Od. 21:320: τὴν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·
Εὐρύμαχος: Od. 22:44: Εὐρύμαχος δέ μιν οἶος ἀμειβόμενος προσέειπεν·
Εὐρύμαχος: Od. 22:69: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος μετεφώνεε δεύτερον αὖτις·
Εὐρυμάχου: Od. 17:257: ἀντίον Εὐρυμάχου· τὸν γὰρ φιλέεσκε μάλιστα.
Εὐρυμάχῳ: Od. 15:17: Εὐρυμάχῳ γήμασθαι· ὁ γὰρ περιβάλλει ἅπαντας
Εὐρυμάχῳ: Od. 18:295: ὅρμον δ’ Εὐρυμάχῳ πολυδαίδαλον αὐτίκ’ ἔνεικε,
Εὐρυμάχῳ: Od. 18:325: ἀλλ’ ἥ γ’ Εὐρυμάχῳ μισγέσκετο καὶ φιλέεσκεν.
Εὐρυμέδοντος: Od. 7:58: ὁπλοτάτη θυγάτηρ μεγαλήτορος Εὐρυμέδοντος,
Εὐρυμέδουσα: Od. 7:8: γρηῢς Ἀπειραίη, θαλαμηπόλος Εὐρυμέδουσα,
Εὐρυμέδων: Il. 4:228: Εὐρυμέδων υἱὸς Πτολεμαίου Πειραΐδαο·
Εὐρυμέδων: Il. 8:114: ἴφθιμοι Σθένελός τε καὶ Εὐρυμέδων ἀγαπήνωρ.
Εὐρυμέδων: Il. 11:619: ἵππους δ’ Εὐρυμέδων θεράπων λύε τοῖο γέροντος
εὐρυμέτωποι: Od. 12:262: ἱκόμεθ’· ἔνθα δ’ ἔσαν καλαὶ βόες εὐρυμέτωποι,
εὐρυμέτωποι: Od. 12:355: βοσκέσκονθ’ ἕλικες καλαὶ βόες εὐρυμέτωποι· -
εὐρυμέτωπον: Il. 10:292: σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἦνιν εὐρυμέτωπον
εὐρυμέτωπον: Od. 3:382: σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἤνιν εὐρυμέτωπον,
εὐρυμετώπους: Il. 20:495: ὡς δ’ ὅτε τις ζεύξῃ βόας ἄρσενας εὐρυμετώπους
εὐρυμετώπους: Od. 11:289: τῷ ἐδίδου, ὃς μὴ ἕλικας βόας εὐρυμετώπους
εὐρυμετώπων: Od. 20:212: ἀνδρί γ’ ὑποσταχύοιτο βοῶν γένος εὐρυμετώπων·
Εὐρυμίδης: Od. 9:509: Τήλεμος Εὐρυμίδης, ὃς μαντοσύνῃ ἐκέκαστο
εὐρὺν: Il. 1:229: ἦ πολὺ λώϊόν ἐστι κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
εὐρὺν: Il. 1:384: πάντῃ ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν· ἄμμι δὲ μάντις
εὐρὺν: Il. 1:478: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀνάγοντο μετὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν·
εὐρὺν: Il. 1:484: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκοντο κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν,
εὐρὺν: Il. 2:439: ἡμεῖς δ’ ἀθρόοι ὧδε κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
εὐρύν: Il. 3:364: Ἀτρεΐδης δ’ ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
εὐρὺν: Il. 4:209: βὰν δ’ ἰέναι καθ’ ὅμιλον ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.
εὐρὺν: Il. 4:436: ὣς Τρώων ἀλαλητὸς ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ὀρώρει·
εὐρύν: Il. 5:867: φαίνεθ’ ὁμοῦ νεφέεσσιν ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν.
εὐρύν: Il. 7:178: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
εὐρύν: Il. 7:201: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
εὐρὺν: Il. 8:74: ἑζέσθην, Τρώων δὲ πρὸς οὐρανὸν εὐρὺν ἄερθεν·
εὐρὺν: Il. 15:192: Ζεὺς δ’ ἔλαχ’ οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσι·
εὐρὺν: Il. 19:196: Ταλθύβιος δέ μοι ὦκα κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
εὐρύν: Il. 19:257: εὐξάμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
εὐρὺν: Il. 20:299: δῶρα θεοῖσι δίδωσι τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν;
εὐρὺν: Il. 21:267: ἀθάνατοι φοβέουσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
εὐρύν: Il. 21:272: Πηλεΐδης δ’ ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
εὐρὺν: Il. 21:522: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρὺν ἵκηται
εὐρύν: Il. 23:247: εὐρύν θ’ ὑψηλόν τε τιθήμεναι, οἵ κεν ἐμεῖο
εὐρὺν: Il. 23:258: αὐτοῦ λαὸν ἔρυκε καὶ ἵζανεν εὐρὺν ἀγῶνα,
εὐρὺν: Il. 24:199: κεῖσ’ ἰέναι ἐπὶ νῆας ἔσω στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.
εὐρὺν: Od. 1:67: ἀθανάτοισιν ἔδωκε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν;
εὐρύν: Od. 2:338: εὐρύν, ὅθι νητὸς χρυσὸς καὶ χαλκὸς ἔκειτο
εὐρὺν: Od. 4:378: ἀθανάτους ἀλιτέσθαι, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.
εὐρὺν: Od. 4:479: ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι·
εὐρὺν: Od. 5:169: αἴ κε θεοί γ’ ἐθέλωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
εὐρὺν: Od. 5:303: οἵοισιν νεφέεσσι περιστέφει οὐρανὸν εὐρὺν
εὐρὺν: Od. 6:150: εἰ μέν τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
εὐρὺν: Od. 6:243: νῦν δὲ θεοῖσιν ἔοικε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.
εὐρὺν: Od. 7:209: ἀθανάτοισιν ἔοικα, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
εὐρὺν: Od. 8:74: οἴμης, τῆς τότ’ ἄρα κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἵκανε,
εὐρὺν: Od. 11:133: ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
εὐρὺν: Od. 12:73: οἱ δὲ δύω σκόπελοι ὁ μὲν οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει
εὐρὺν: Od. 12:344: ῥέξομεν ἀθανάτοισι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.
εὐρὺν: Od. 13:55: ἔσπεισαν μακάρεσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
εὐρὺν: Od. 16:183: ἦ μάλα τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν·
εὐρὺν: Od. 16:200: νῦν δὲ θεοῖσιν ἔοικας, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι.”
εὐρὺν: Od. 16:211: ῥηΐδιον δὲ θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
εὐρὺν: Od. 19:40: ἦ μάλα τις θεὸς ἔνδον, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι.”
εὐρὺν: Od. 19:108: νεικέοι· ἦ γάρ σευ κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει,
εὐρὺν: Od. 22:39: οὔτε θεοὺς δείσαντες, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
εὐρὺν: Od. 23:280: ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
εὔρυναν: Od. 8:260: λείηναν δὲ χορόν, καλὸν δ’ εὔρυναν ἀγῶνα.
Εὐρυνόμη: Il. 18:398: εἰ μή μ’ Εὐρυνόμη τε Θέτις θ’ ὑπεδέξατο κόλπῳ
Εὐρυνόμη: Il. 18:399: Εὐρυνόμη θυγάτηρ ἀψοῤῥόου Ὠκεανοῖο.
Εὐρυνόμη: Il. 18:405: ἀλλὰ Θέτις τε καὶ Εὐρυνόμη ἴσαν, αἵ μ’ ἐσάωσαν.
Εὐρυνόμη: Od. 17:495: τὴν δ’ αὖτ’ Εὐρυνόμη ταμίη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
Εὐρυνόμη: Od. 18:164: “Εὐρυνόμη, θυμός μοι ἐέλδεται, οὔ τι πάρος γε,
Εὐρυνόμη: Od. 18:169: τὴν δ’ αὖτ’ Εὐρυνόμη ταμίη πρὸς μῦθον ἔειπε·
Εὐρυνόμη: Od. 18:178: “Εὐρυνόμη, μὴ ταῦτα παραύδα, κηδομένη περ,
Εὐρυνόμη: Od. 19:97: “Εὐρυνόμη, φέρε δὴ δίφρον καὶ κῶας ἐπ’ αὐτοῦ,
Εὐρυνόμη: Od. 20:4: Εὐρυνόμη δ’ ἄρ’ ἐπὶ χλαῖναν βάλε κοιμηθέντι.
Εὐρυνόμη: Od. 23:154: Εὐρυνόμη ταμίη λοῦσεν καὶ χρῖσεν ἐλαίῳ,
Εὐρυνόμη: Od. 23:289: τόφρα δ’ ἄρ’ Εὐρυνόμη τε ἰδὲ τροφὸς ἔντυον εὐνὴν
Εὐρυνόμη: Od. 23:293: τοῖσιν δ’ Εὐρυνόμη θαλαμηπόλος ἡγεμόνευεν
Εὐρυνόμην: Od. 19:96: ἦ ῥα, καὶ Εὐρυνόμην ταμίην πρὸς μῦθον ἔειπεν·
Εὐρύνομος: Od. 2:22: Εὐρύνομος, δύο δ’ αἰὲν ἔχον πατρώϊα ἔργα·
Εὐρύνομός: Od. 22:242: Εὐρύνομός τε καὶ Ἀμφιμέδων Δημοπτόλεμός τε
εὐρυοδείης: Il. 16:635: ὣς τῶν ὄρνυτο δοῦπος ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
εὐρυοδείης: Od. 3:453: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀνελόντες ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
εὐρυοδείης: Od. 10:149: καί μοι ἐείσατο καπνὸς ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
εὐρυοδείης: Od. 11:52: οὐ γάρ πω ἐτέθαπτο ὑπὸ χθονὸς εὐρυοδείης·
εὐρύοπα: Il. 1:498: εὗρεν δ’ εὐρύοπα Κρονίδην ἄτερ ἥμενον ἄλλων
εὐρύοπα: Il. 5:265: τῆς γάρ τοι γενεῆς ἧς Τρωΐ περ εὐρύοπα Ζεὺς
εὐρύοπα: Il. 8:206: Τρῶας ἀπώσασθαι καὶ ἐρυκέμεν εὐρύοπα Ζῆν,
εὐρύοπα: Il. 8:442: αὐτὸς δὲ χρύσειον ἐπὶ θρόνον εὐρύοπα Ζεὺς
εὐρύοπα: Il. 9:419: Ἰλίου αἰπεινῆς· μάλα γάρ ἑθεν εὐρύοπα Ζεὺς
εὐρύοπα: Il. 9:682: Ἰλίου αἰπεινῆς· μάλα γάρ ἑθεν εὐρύοπα Ζεὺς
εὐρύοπα: Il. 13:732: ἄλλῳ δ’ ἐν στήθεσσι τιθεῖ νόον εὐρύοπα Ζεὺς
εὐρύοπα: Il. 14:203: δεξάμενοι Ῥείας, ὅτε τε Κρόνον εὐρύοπα Ζεὺς
εὐρύοπα: Il. 14:265: ἦ φῂς ὣς Τρώεσσιν ἀρηξέμεν εὐρύοπα Ζῆν
εὐρύοπα: Il. 15:152: εὗρον δ’ εὐρύοπα Κρονίδην ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ
εὐρύοπα: Il. 15:724: ἀλλ’ εἰ δή ῥα τότε βλάπτε φρένας εὐρύοπα Ζεὺς
εὐρύοπα: Il. 16:241: μάρνασθαι· τῷ κῦδος ἅμα πρόες εὐρύοπα Ζεῦ,
εὐρύοπα: Il. 17:545: οὐρανόθεν καταβᾶσα· προῆκε γὰρ εὐρύοπα Ζεὺς
εὐρύοπα: Il. 24:98: εὗρον δ’ εὐρύοπα Κρονίδην, περὶ δ’ ἄλλοι ἅπαντες
εὐρύοπα: Il. 24:296: εἰ δέ τοι οὐ δώσει ἑὸν ἄγγελον εὐρύοπα Ζεύς,
εὐρύοπα: Il. 24:331: παῖδες καὶ γαμβροί, τὼ δ’ οὐ λάθον εὐρύοπα Ζῆν
εὐρύοπα: Od. 2:146: ὣς φάτο Τηλέμαχος, τῷ δ’ αἰετὼ εὐρύοπα Ζεὺς
εὐρύοπα: Od. 3:288: ἷξε θέων, τότε δὴ στυγερὴν ὁδὸν εὐρύοπα Ζεὺς
εὐρύοπα: Od. 4:173: νηυσὶ θοῇσι γενέσθαι Ὀλύμπιος εὐρύοπα Ζεύς.
εὐρύοπα: Od. 11:436: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ γόνον Ἀτρέος εὐρύοπα Ζεὺς
εὐρύοπα: Od. 14:235: ἀλλ’ ὅτε δὴ τήν γε στυγερὴν ὁδὸν εὐρύοπα Ζεὺς
εὐρύοπα: Od. 17:322: ἥμισυ γάρ τ’ ἀρετῆς ἀποαίνυται εὐρύοπα Ζεὺς
εὐρύοπα: Od. 24:544: μή πώς τοι Κρονίδης κεχολώσεται εὐρύοπα Ζεύς.”
εὐρυπόροιο: Il. 15:381: οἳ δ’ ὥς τε μέγα κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο
εὐρυπόροιο: Od. 4:432: καὶ τότε δὴ παρὰ θῖνα θαλάσσης εὐρυπόροιο
εὐρυπόροιο: Od. 12:2: νηῦς, ἀπὸ δ’ ἵκετο κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο
Εὐρύπυλ’: Il. 11:818: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ διοτρεφὲς Εὐρύπυλ’ ἥρως,
Εὐρύπυλ’: Il. 11:837: πῶς τὰρ ἔοι τάδε ἔργα; τί ῥέξομεν Εὐρύπυλ’ ἥρως;
Εὐρύπυλ’: Il. 15:399: Εὐρύπυλ’ οὐκ ἔτι τοι δύναμαι χατέοντί περ’ ἔμπης
εὐρυπυλὲς: Il. 23:74: ἀλλ’ αὔτως ἀλάλημαι ἀν’ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ.
εὐρυπυλὲς: Od. 11:571: ἥμενοι ἑσταότες τε, κατ’ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ.
Εὐρυπύλοιο: Il. 2:677: καὶ Κῶν Εὐρυπύλοιο πόλιν νήσους τε Καλύδνας,
Εὐρυπύλοιο: Il. 15:392: τόφρ’ ὅ γ’ ἐνὶ κλισίῃ ἀγαπήνορος Εὐρυπύλοιο
Εὐρύπυλον: Il. 12:2: ἰᾶτ’ Εὐρύπυλον βεβλημένον· οἳ δὲ μάχοντο
Εὐρύπυλον: Od. 11:520: ἥρω’ Εὐρύπυλον· πολλοὶ δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι
Εὐρύπυλος: Il. 2:736: τῶν ἦρχ’ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός·
Εὐρύπυλος: Il. 5:76: Εὐρύπυλος δ’ Εὐαιμονίδης Ὑψήνορα δῖον
Εὐρύπυλος: Il. 5:79: τὸν μὲν ἄρ’ Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός,
Εὐρύπυλος: Il. 6:36: φεύγοντ’· Εὐρύπυλος δὲ Μελάνθιον ἐξενάριξεν.
Εὐρύπυλος: Il. 7:167: τοῖσι δ’ ἐπ’ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός,
Εὐρύπυλος: Il. 8:265: τοῖσι δ’ ἐπ’ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός·
Εὐρύπυλος: Il. 11:575: Εὐρύπυλος πυκινοῖσι βιαζόμενον βελέεσσι,
Εὐρύπυλος: Il. 11:579: Εὐρύπυλος δ’ ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο τεύχε’ ἀπ’ ὤμων.
Εὐρύπυλος: Il. 11:591: Ὣς ἔφατ’ Εὐρύπυλος βεβλημένος· οἳ δὲ παρ’ αὐτὸν
Εὐρύπυλος: Il. 11:661: βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ·
Εὐρύπυλος: Il. 11:808: ἔνθά οἱ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντεβόλησε
Εὐρύπυλος: Il. 11:821: Τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντίον ηὔδα·
Εὐρύπυλος: Il. 16:27: βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ.
Εὐρυπύλῳ: Il. 11:582: ἕλκετ’ ἐπ’ Εὐρυπύλῳ, καί μιν βάλε μηρὸν ὀϊστῷ
εὐρυρέεθρος: Il. 21:141: υἱέϊ Πηλεγόνος· τὸν δ’ Ἀξιὸς εὐρυρέεθρος
εὐρύς: Il. 14:33: οὐδὲ γὰρ οὐδ’ εὐρύς περ ἐὼν ἐδυνήσατο πάσας
εὐρὺς: Il. 15:36: ἴστω νῦν τόδε Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε
εὐρὺς: Od. 5:184: ἴστω νῦν τόδε γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε
εὐρυσθενές: Il. 7:455: ὢ πόποι ἐννοσίγαι’ εὐρυσθενές, οἷον ἔειπες.
εὐρυσθενές: Il. 8:201: ὢ πόποι ἐννοσίγαι’ εὐρυσθενές, οὐδέ νυ σοί περ
εὐρυσθενές: Od. 13:140: “ὢ πόποι, ἐννοσίγαι’ εὐρυσθενές, οἷον ἔειπες.
Εὐρυσθεὺς: Il. 19:123: Εὐρυσθεὺς Σθενέλοιο πάϊς Περσηϊάδαο
Εὐρυσθῆος: Il. 8:363: τειρόμενον σώεσκον ὑπ’ Εὐρυσθῆος ἀέθλων.
Εὐρυσθῆος: Il. 15:639: Κοπρῆος φίλον υἱόν, ὃς Εὐρυσθῆος ἄνακτος
Εὐρυσθῆος: Il. 19:133: ἔργον ἀεικὲς ἔχοντα ὑπ’ Εὐρυσθῆος ἀέθλων.
εὐρυτέρη: Il. 23:427: στεινωπὸς γὰρ ὁδός, τάχα δ’ εὐρυτέρη παρελάσσαι·
εὐρύτερος: Il. 3:194: εὐρύτερος δ’ ὤμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσθαι.
Εὐρυτίδην: Od. 21:37: Ἴφιτον Εὐρυτίδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν,
Εὐρυτίδης: Od. 21:14: Ἴφιτος Εὐρυτίδης, ἐπιείκελος ἀθανάτοισι.
Εὐρυτίωνα: Od. 21:295: οἶνος καὶ Κένταυρον, ἀγακλυτὸν Εὐρυτίωνα,
Εὔρυτος: Od. 8:226: τῶ ῥα καὶ αἶψ’ ἔθανεν μέγας Εὔρυτος οὐδ’ ἐπὶ γῆρας
Εὔρυτος: Od. 21:32: τὸ πρὶν μὲν ἐφόρει μέγας Εὔρυτος, αὐτὰρ ὁ παιδὶ
Εὐρύτου: Il. 2:596: Οἰχαλίηθεν ἰόντα παρ’ Εὐρύτου Οἰχαλιῆος·
Εὐρύτου: Il. 2:621: υἷες ὃ μὲν Κτεάτου, ὃ δ’ ἄρ’ Εὐρύτου, Ἀκτορίωνε·
Εὐρύτου: Il. 2:730: οἵ τ’ ἔχον Οἰχαλίην πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος,
Εὐρύτῳ: Od. 8:224: οὔθ’ Ἡρακλῆϊ οὔτ’ Εὐρύτῳ Οἰχαλιῆϊ,
εὐρυφυὲς: Od. 4:604: πυροί τε ζειαί τε ἰδ’ εὐρυφυὲς κρῖ λευκόν.
εὐρυχόροιο: Il. 9:474: φεῦγον ἔπειτ’ ἀπάνευθε δι’ Ἑλλάδος εὐρυχόροιο,
εὐρυχόροιο: Od. 24:468: ἁθρόοι ἠγερέθοντο πρὸ ἄστεος εὐρυχόροιο.
εὐρύχορον: Il. 2:498: Θέσπειαν Γραῖάν τε καὶ εὐρύχορον Μυκαλησσόν,
εὐρύχορον: Od. 4:635: Ἤλιδ’ ἐς εὐρύχορον διαβήμεναι, ἔνθα μοι ἵπποι
εὐρύχορον: Od. 11:265: ναιέμεν εὐρύχορον Θήβην, κρατερώ περ ἐόντε.
εὐρύχορον: Od. 13:414: ὅς τοι ἐς εὐρύχορον Λακεδαίμονα πὰρ Μενέλαον
εὐρύχορον: Od. 15:1: Ἡ δ’ εἰς εὐρύχορον Λακεδαίμονα Παλλὰς Ἀθήνη
εὐρυχόρῳ: Il. 23:299: Ζεὺς ἄφενος, ναῖεν δ’ ὅ γ’ ἐν εὐρυχόρῳ Σικυῶνι·
εὐρυχόρῳ: Od. 6:4: οἳ πρὶν μέν ποτ’ ἔναιον ἐν εὐρυχόρῳ Ὑπερείῃ,
εὐρυχόρῳ: Od. 11:256: ἀμφοτέρω· Πελίης μὲν ἐν εὐρυχόρῳ Ἰαολκῷ
εὐρώεντα: Il. 20:65: σμερδαλέ’ εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ·
εὐρώεντα: Od. 10:512: αὐτὸς δ’ εἰς Ἀΐδεω ἰέναι δόμον εὐρώεντα.
εὐρώεντα: Od. 23:322: ἠδ’ ὡς εἰς Ἀΐδεω δόμον ἤλυθεν εὐρώεντα
εὐρώεντα: Od. 24:10: Ἑρμείας ἀκάκητα κατ’ εὐρώεντα κέλευθα.
εὕρωμεν: Il. 9:49: Ἰλίου εὕρωμεν· σὺν γὰρ θεῷ εἰλήλουθμεν.
εὕρωμεν: Od. 12:300: εὕρωμεν, μή πού τις ἀτασθαλίῃσι κακῇσιν
εὑρὼν: Il. 3:24: εὑρὼν ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα
εὕρωσιν: Il. 7:31: Ἰλίου εὕρωσιν, ἐπεὶ ὣς φίλον ἔπλετο θυμῷ
ἐῢς: Il. 2:819: Δαρδανίων αὖτ’ ἦρχεν ἐῢς πάϊς Ἀγχίσαο
ἐῢς: Il. 12:98: τῶν δὲ τετάρτων ἦρχεν ἐῢς πάϊς Ἀγχίσαο
ἐῢς: Il. 13:246: Μηριόνης δ’ ἄρα οἱ θεράπων ἐῢς ἀντεβόλησεν
ἐΰς: Il. 13:691: Φείδας τε Στιχίος τε Βίας τ’ ἐΰς· αὐτὰρ Ἐπειῶν
ἐῢς: Il. 17:491: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἐῢς πάϊς Ἀγχίσαο.
ἐῢς: Il. 23:528: αὐτὰρ Μηριόνης θεράπων ἐῢς Ἰδομενῆος
ἐῢς: Il. 23:860: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης θεράπων ἐῢς Ἰδομενῆος.
ἐῢς: Il. 23:888: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης, θεράπων ἐῢς Ἰδομενῆος.
εὗσαν: Od. 14:426: τὸν δ’ ἔλιπε ψυχή. τοὶ δ’ ἔσφαξάν τε καὶ εὗσαν,
εὗσέ: Od. 14:75: εὗσέ τε μίστυλλέν τε καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρεν.
εὗσεν: Od. 9:389: πάντα δέ οἱ βλέφαρ’ ἀμφὶ καὶ ὀφρύας εὗσεν ἀϋτμὴ
ἐΰσκαρθμοι: Il. 13:31: τὸν δ’ ἐς Ἀχαιῶν νῆας ἐΰσκαρθμοι φέρον ἵπποι.
ἐΰσκοπον: Il. 24:24: κλέψαι δ’ ὀτρύνεσκον ἐΰσκοπον Ἀργειφόντην.
ἐΰσκοπον: Il. 24:109: κλέψαι δ’ ὀτρύνουσιν ἐΰσκοπον Ἀργειφόντην·
ἐΰσκοπον: Od. 1:38: Ἑρμείαν πέμψαντες, ἐΰσκοπον Ἀργεϊφόντην,
ἐΰσκοπος: Od. 11:198: οὔτ’ ἐμέ γ’ ἐν μεγάροισιν ἐΰσκοπος ἰοχέαιρα
ἐϋσκόπῳ: Od. 7:137: σπένδοντας δεπάεσσιν ἐϋσκόπῳ Ἀργεϊφόντῃ,
ἐΰσσελμοι: Od. 2:390: ὅπλ’ ἐτίθει, τά τε νῆες ἐΰσσελμοι φορέουσι.
ἐΰσσελμοι: Od. 9:544: νῆες ἐΰσσελμοι μένον ἁθρόαι, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἐΰσσελμοι: Od. 9:555: νῆες ἐΰσσελμοι καὶ ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι.
ἐΰσσελμοι: Od. 13:101: νῆες ἐΰσσελμοι, ὅτ’ ἂν ὅρμου μέτρον ἵκωνται.
ἐϋσσέλμοιο: Il. 2:170: ἐσταότ’· οὐδ’ ὅ γε νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης
ἐϋσσέλμοιο: Il. 2:358: ἁπτέσθω ἧς νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης,
ἐϋσσέλμοιο: Il. 16:1: Ὣς οἳ μὲν περὶ νηὸς ἐϋσσέλμοιο μάχοντο·
ἐϋσσέλμοιο: Od. 17:249: τόν ποτ’ ἐγὼν ἐπὶ νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης
ἐϋσσέλμοισιν: Od. 4:409: τρεῖς, οἵ τοι παρὰ νηυσὶν ἐϋσσέλμοισιν ἄριστοι.
ἐϋσσέλμου: Od. 12:358: οὐ γὰρ ἔχον κρῖ λευκὸν ἐϋσσέλμου ἐπὶ νηός.
ἐϋσσέλμου: Od. 17:160: οἷον ἐγὼν οἰωνὸν ἐϋσσέλμου ἐπὶ νηὸς
ἐϋσσέλμου: Od. 19:243: αἰδοίως δ’ ἀπέπεμπον ἐϋσσέλμου ἐπὶ νηός.
ἐϋσσέλμους: Il. 2:613: νῆας ἐϋσσέλμους περάαν ἐπὶ οἴνοπα πόντον
ἐϋσσέλμους: Il. 7:84: τὸν δὲ νέκυν ἐπὶ νῆας ἐϋσσέλμους ἀποδώσω,
ἐϋσσέλμους: Il. 9:231: νῆας ἐϋσσέλμους, εἰ μὴ σύ γε δύσεαι ἀλκήν.
ἐϋσσέλμους: Il. 9:679: νῆας ἐϋσσέλμους ἅλαδ’ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας.
ἐϋσσέλμους: Il. 11:193: κτείνειν εἰς ὅ κε νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηται
ἐϋσσέλμους: Il. 11:208: κτείνειν, εἰς ὅ κε νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηαι
ἐϋσσέλμους: Il. 14:97: νῆας ἐϋσσέλμους ἅλαδ’ ἑλκέμεν, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
ἐϋσσέλμους: Il. 14:106: νῆας ἐϋσσέλμους ἅλα δ’ ἑλκέμεν υἷας Ἀχαιῶν.
ἐϋσσέλμους: Il. 15:477: νῆας ἐϋσσέλμους, ἀλλὰ μνησώμεθα χάρμης.
ἐϋσσέλμους: Il. 17:454: κτείνειν, εἰς ὅ κε νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκωνται
ἐϋσσέλμους: Od. 9:127: νῆας ἐϋσσέλμους, αἵ κεν τελέοιεν ἕκαστα
ἐϋσσέλμους: Od. 9:148: εἰσίδομεν, πρὶν νῆας ἐϋσσέλμους ἐπικέλσαι.
ἐϋσσέλμῳ: Od. 2:414: οἱ δ’ ἄρα πάντα φέροντες ἐϋσσέλμῳ ἐνὶ νηῒ
ἐϋσσέλμῳ: Od. 14:345: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν κατέδησαν ἐϋσσέλμῳ ἐνὶ νηῒ
ἐϋσσέλμων: Il. 7:419: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐϋσσέλμων ἀπὸ νηῶν
ἐϋσσέλμων: Od. 8:500: ἔνθεν ἑλών, ὡς οἱ μὲν ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν
ἐϋσσέλμων: Od. 24:117: Ἴλιον εἰς ἅμ’ ἕπεσθαι ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν;
Ἐϋσσώρου: Il. 6:8: υἱὸν Ἐϋσσώρου Ἀκάμαντ’ ἠΰν τε μέγαν τε.
ἐϋσταθέος: Il. 18:374: ἑστάμεναι περὶ τοῖχον ἐϋσταθέος μεγάροιο,
ἐϋσταθέος: Od. 20:258: ἐντὸς ἐϋσταθέος μεγάρου, παρὰ λάϊνον οὐδόν,
ἐϋσταθέος: Od. 22:120: τόξον μὲν πρὸς σταθμὸν ἐϋσταθέος μεγάροιο
ἐϋσταθέος: Od. 22:127: ἀκρότατον δὲ παρ’ οὐδὸν ἐϋσταθέος μεγάροιο
ἐϋσταθέος: Od. 22:257: τῶν ἄλλος μὲν σταθμὸν ἐϋσταθέος μεγάροιο
ἐϋσταθέος: Od. 22:274: τῶν ἄλλος μὲν σταθμὸν ἐϋσταθέος μεγάροιο
ἐϋσταθέος: Od. 22:441: δμῳὰς ἐξαγαγόντες ἐϋσταθέος μεγάροιο,
ἐϋσταθέος: Od. 22:458: δμῳὰς ἐξαγαγόντες ἐϋσταθέος μεγάροιο,
ἐϋσταθέος: Od. 23:178: ἐκτὸς ἐϋσταθέος θαλάμου, τόν ῥ’ αὐτὸς ἐποίει·
ἐϋστέφανος: Il. 21:511: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἐϋστέφανος κελαδεινή·
ἐϋστέφανός: Od. 2:120: Τυρώ τ’ Ἀλκμήνη τε ἐϋστέφανός τε Μυκήνη·
ἐϋστέφανος: Od. 18:193: ἀμβροσίῳ, οἵῳ περ ἐϋστέφανος Κυθέρεια
ἐϋστεφάνου: Od. 8:267: ἀμφ’ Ἄρεος φιλότητος ἐϋστεφάνου τ’ Ἀφροδίτης,
ἐϋστεφάνου: Od. 8:288: ἰχανόων φιλότητος ἐϋστεφάνου Κυθερείης.
ἐϋστεφάνῳ: Il. 19:99: Ἀλκμήνη τέξεσθαι ἐϋστεφάνῳ ἐνὶ Θήβῃ.
ἐϋστρέπτοισι: Od. 2:426: ἕλκον δ’ ἱστία λευκὰ ἐϋστρέπτοισι βοεῦσιν.
ἐϋστρέπτοισι: Od. 15:291: ἕλκον δ’ ἱστία λευκὰ ἐϋστρέπτοισι βοεῦσι.
ἐϋστρεφέα: Il. 15:463: ὅς οἱ ἐϋστρεφέα νευρὴν ἐν ἀμύμονι τόξῳ
ἐϋστρεφέεσσι: Od. 9:427: τοὺς ἀκέων συνέεργον ἐϋστρεφέεσσι λύγοισι,
ἐϋστρεφεῖ: Il. 13:599: αὐτὴν δὲ ξυνέδησεν ἐϋστρεφεῖ οἰὸς ἀώτῳ
ἐϋστρεφεῖ: Il. 13:716: ἀλλ’ ἄρα τόξοισιν καὶ ἐϋστρεφεῖ οἶος ἀώτῳ
ἐϋστρεφέϊ: Od. 14:346: ὅπλῳ ἐϋστρεφέϊ στερεῶς, αὐτοὶ δ’ ἀποβάντες
ἐϋστρεφὲς: Od. 10:167: πεῖσμα δ’ ὅσον τ’ ὄργυιαν ἐϋστρεφὲς ἀμφοτέρωθεν
ἐϋστρεφὲς: Od. 21:408: ἅψας ἀμφοτέρωθεν ἐϋστρεφὲς ἔντερον οἰός,
εὖτ’: Il. 1:242: χραισμεῖν, εὖτ’ ἂν πολλοὶ ὑφ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
εὖτ’: Il. 2:34: αἱρείτω εὖτ’ ἄν σε μελίφρων ὕπνος ἀνήῃ.
εὖτ’: Il. 2:228: πρωτίστῳ δίδομεν εὖτ’ ἂν πτολίεθρον ἕλωμεν.
Εὖτ’: Il. 3:10: Εὖτ’ ὄρεος κορυφῇσι Νότος κατέχευεν ὀμίχλην
εὖτ’: Il. 6:515: Ἕκτορα δῖον ἔτετμεν ἀδελφεὸν εὖτ’ ἄρ’ ἔμελλε
εὖτ’: Il. 16:662: κάππεσον, εὖτ’ ἔριδα κρατερὴν ἐτάνυσσε Κρονίων.
εὖτ’: Il. 19:158: φύλοπις, εὖτ’ ἂν πρῶτον ὁμιλήσωσι φάλαγγες
εὖτ’: Il. 24:392: ὀφθαλμοῖσιν ὄπωπα, καὶ εὖτ’ ἐπὶ νηυσὶν ἐλάσσας
εὖτ’: Od. 1:192: παρτιθεῖ, εὖτ’ ἄν μιν κάματος κατὰ γυῖα λάβῃσιν
εὖτ’: Od. 13:93: εὖτ’ ἀστὴρ ὑπερέσχε φαάντατος, ὅς τε μάλιστα
εὖτ’: Od. 17:320: δμῶες δ’, εὖτ’ ἂν μηκέτ’ ἐπικρατέωσιν ἄνακτες,
εὖτ’: Od. 17:323: ἀνέρος, εὖτ’ ἄν μιν κατὰ δούλιον ἦμαρ ἕλῃσιν.”
εὖτ’: Od. 18:194: χρίεται, εὖτ’ ἂν ἴῃ Χαρίτων χορὸν ἱμερόεντα·
εὖτ’: Od. 20:73: εὖτ’ Ἀφροδίτη δῖα προσέστιχε μακρὸν Ὄλυμπον,
εὖτέ: Il. 5:396: εὖτέ μιν ωὐτὸς ἀνὴρ υἱὸς Διὸς αἰγιόχοιο
εὖτε: Il. 6:392: εὖτε πύλας ἵκανε διερχόμενος μέγα ἄστυ
εὖτέ: Il. 8:367: εὖτέ μιν εἰς Ἀΐδαο πυλάρταο προὔπεμψεν
εὖτε: Il. 11:734: εὖτε γὰρ ἠέλιος φαέθων ὑπερέσχεθε γαίης,
εὖτε: Il. 12:373: εὖτε Μενεσθῆος μεγαθύμου πύργον ἵκοντο
εὖτε: Il. 19:386: τῷ δ’ εὖτε πτερὰ γίγνετ’, ἄειρε δὲ ποιμένα λαῶν.
εὖτε: Il. 23:62: εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε λύων μελεδήματα θυμοῦ
εὖτέ: Il. 23:85: εὖτέ με τυτθὸν ἐόντα Μενοίτιος ἐξ Ὀπόεντος
εὖτε: Od. 20:56: εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε, λύων μελεδήματα θυμοῦ,
εὐτείχεα: Il. 16:57: δουρὶ δ’ ἐμῷ κτεάτισσα πόλιν εὐτείχεα πέρσας,
εὐτείχεον: Il. 1:129: δῷσι πόλιν Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι. ”
εὐτείχεον: Il. 2:113: Ἴλιον ἐκπέρσαντ’ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι,
εὐτείχεον: Il. 2:288: Ἴλιον ἐκπέρσαντ’ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι.
εὐτείχεον: Il. 5:716: Ἴλιον ἐκπέρσαντ’ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι,
εὐτείχεον: Il. 8:241: ἱέμενος Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι.
εὐτείχεον: Il. 9:20: Ἴλιον ἐκπέρσαντ’ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι,
ἐϋτμήτοισιν: Il. 10:567: ἵππους μὲν κατέδησαν ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι
ἐϋτμήτοισιν: Il. 21:30: δῆσε δ’ ὀπίσσω χεῖρας ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι,
ἐϋτμήτους: Il. 23:684: δῶκεν ἱμάντας ἐϋτμήτους βοὸς ἀγραύλοιο.
ἐϋτμήτῳ: Il. 7:304: σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐϋτμήτῳ τελαμῶνι·
ἐϋτμήτῳ: Il. 23:825: σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐϋτμήτῳ τελαμῶνι.
ἐϋτρεφέες: Od. 9:425: ἄρσενες οἴιες ἦσαν ἐϋτρεφέες δασύμαλλοι,
ἐϋτρεφέος: Od. 14:530: ἂν δὲ νάκην ἕλετ’ αἰγὸς ἐϋτρεφέος μεγάλοιο,
Εὔτρησίν: Il. 2:502: Κώπας Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά τε Θίσβην,
ἐϋτρήτοισι: Il. 14:182: ἐν δ’ ἄρα ἕρματα ἧκεν ἐϋτρήτοισι λοβοῖσι
ἐΰτριχας: Il. 23:13: οἳ δὲ τρὶς περὶ νεκρὸν ἐΰτριχας ἤλασαν ἵππους
ἐΰτριχας: Il. 23:301: Ἀντίλοχος δὲ τέταρτος ἐΰτριχας ὁπλίσαθ’ ἵππους,
ἐΰτριχας: Il. 23:351: Μηριόνης δ’ ἄρα πέμπτος ἐΰτριχας ὁπλίσαθ’ ἵππους.
ἐΰτροχον: Il. 8:438: Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐΰτροχον ἅρμα καὶ ἵππους
ἐΰτροχον: Il. 12:58: ἔνθ’ οὔ κεν ῥέα ἵππος ἐΰτροχον ἅρμα τιταίνων
ἐΰτροχον: Il. 24:150: ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΰτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις
ἐΰτροχον: Il. 24:179: ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΰτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις
ἐΰτροχον: Il. 24:189: αὐτὰρ ὅ γ’ υἷας ἄμαξαν ἐΰτροχον ἡμιονείην
ἐΰτροχον: Il. 24:266: ἐκ μὲν ἄμαξαν ἄειραν ἐΰτροχον ἡμιονείην
ἐΰτροχον: Il. 24:711: τιλλέσθην ἐπ’ ἄμαξαν ἐΰτροχον ἀΐξασαι
ἐΰτροχον: Od. 6:72: οἱ μὲν ἄρ’ ἐκτὸς ἄμαξαν ἐΰτροχον ἡμιονείην
εὔτυκτον: Il. 3:336: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν
εὔτυκτον: Il. 8:44: χρυσείην εὔτυκτον, ἑοῦ δ’ ἐπεβήσετο δίφρου,
εὔτυκτον: Il. 10:566: οἳ δ’ ὅτε Τυδεΐδεω κλισίην εὔτυκτον ἵκοντο,
εὔτυκτον: Il. 13:26: χρυσείην εὔτυκτον, ἑοῦ δ’ ἐπεβήσετο δίφρου,
εὔτυκτον: Il. 13:240: Ἰδομενεὺς δ’ ὅτε δὴ κλισίην εὔτυκτον ἵκανε
εὔτυκτον: Il. 15:480: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν
εὔτυκτον: Il. 16:137: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν
εὔτυκτον: Od. 4:123: τῇ δ’ ἄρ’ ἅμ’ Ἀδρήστη κλισίην εὔτυκτον ἔθηκεν,
εὔτυκτον: Od. 14:276: αὐτίκ’ ἀπὸ κρατὸς κυνέην εὔτυκτον ἔθηκα
εὔτυκτον: Od. 22:123: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν,
εὐφημῆσαί: Il. 9:171: φέρτε δὲ χερσὶν ὕδωρ, εὐφημῆσαί τε κέλεσθε,
Εὔφημος: Il. 2:846: Εὔφημος δ’ ἀρχὸς Κικόνων ἦν αἰχμητάων
Εὐφήτης: Il. 15:532: ξεῖνος γάρ οἱ ἔδωκεν ἄναξ ἀνδρῶν Εὐφήτης
Εὔφορβον: Il. 17:59: τοῖον Πάνθου υἱὸν ἐϋμμελίην Εὔφορβον
Εὔφορβον: Il. 17:81: Πανθοΐδην Εὔφορβον, ἔπαυσε δὲ θούριδος ἀλκῆς.
Εὔφορβος: Il. 16:808: Πανθοΐδης Εὔφορβος, ὃς ἡλικίην ἐκέκαστο
Εὔφορβος: Il. 16:850: ἀνδρῶν δ’ Εὔφορβος· σὺ δέ με τρίτος ἐξεναρίζεις.
εὐφραδέως: Od. 19:352: ὡς σὺ μάλ’ εὐφραδέως πεπνυμένα πάντ’ ἀγορεύεις·
εὐφραίνεσθαι: Od. 2:311: δαίνυσθαί τ’ ἀκέοντα καὶ εὐφραίνεσθαι ἕκηλον.
ἐϋφραίνοιμι: Od. 20:82: μηδέ τι χείρονος ἀνδρὸς ἐϋφραίνοιμι νόημα.
ἐϋφραίνοιτε: Od. 13:44: ὑμεῖς δ’ αὖθι μένοντες ἐϋφραίνοιτε γυναῖκας
εὐφρανέειν: Il. 5:688: εὐφρανέειν ἄλοχόν τε φίλην καὶ νήπιον υἱόν.
ἐϋφρανέω: Il. 7:297: Τρῶας ἐϋφρανέω καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους,
εὔφρην’: Il. 24:102: καί ῥ’ εὔφρην’ ἐπέεσσι· Θέτις δ’ ὤρεξε πιοῦσα.
εὐφρῆναι: Il. 17:28: εὐφρῆναι ἄλοχόν τε φίλην κεδνούς τε τοκῆας.
ἐϋφρήνῃς: Il. 7:294: ὡς σύ τ’ ἐϋφρήνῃς πάντας παρὰ νηυσὶν Ἀχαιούς,
ἐΰφρονα: Il. 3:246: ἄρνε δύω καὶ οἶνον ἐΰφρονα καρπὸν ἀρούρης
ἐϋφρονέων: Il. 7:326: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἐϋφρονέων: Il. 7:367: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
ἐϋφρονέων: Il. 9:95: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἐϋφρονέων: Il. 15:285: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἐϋφρονέων: Il. 18:253: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ἐϋφροσύνη: Od. 9:6: ἢ ὅτ’ ἐϋφροσύνη μὲν ἔχῃ κάτα δῆμον ἅπαντα,
εὐφροσύνῃ: Od. 10:465: θυμὸς ἐν εὐφροσύνῃ, ἐπεὶ ἦ μάλα πολλὰ πέπασθε.”
εὐφροσύνην: Od. 20:8: ἀλλήλῃσι γέλω τε καὶ εὐφροσύνην παρέχουσαι.
ἐϋφροσύνης: Od. 23:52: ἀλλ’ ἕπευ, ὄφρα σφῶϊν ἐϋφροσύνης ἐπιβῆτον
ἐϋφροσύνῃσιν: Od. 6:156: αἰὲν ἐϋφροσύνῃσιν ἰαίνεται εἵνεκα σεῖο,
εὔφρων: Il. 15:99: οὔτε θεοῖς, εἴ πέρ τις ἔτι νῦν δαίνυται εὔφρων.
ἐΰφρων: Od. 17:531: ἢ αὐτοῦ κατὰ δώματ’, ἐπεί σφισι θυμὸς ἐΰφρων.
εὐφυέα: Il. 21:243: εὐφυέα μεγάλην· ἣ δ’ ἐκ ῥιζῶν ἐριποῦσα
εὐφυέες: Il. 4:147: εὐφυέες κνῆμαί τε ἰδὲ σφυρὰ κάλ’ ὑπένερθε.
εὔχαλκον: Il. 13:612: ἀξίνην εὔχαλκον ἐλαΐνῳ ἀμφὶ πελέκκῳ
εὔχαλκον: Il. 20:322: Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ· ὃ δὲ μελίην εὔχαλκον
εὐχάλκου: Il. 7:12: αὐχέν’ ὑπὸ στεφάνης εὐχάλκου, λύντο δὲ γυῖα.
εὐχάλκων: Od. 15:84: ἠέ τινα τριπόδων εὐχάλκων ἠὲ λεβήτων
εὔχε’: Il. 3:430: ἦ μὲν δὴ πρίν γ’ εὔχε’ ἀρηϊφίλου Μενελάου
εὔχε’: Od. 4:752: εὔχε’ Ἀθηναίῃ κούρῃ Διὸς αἰγιόχοιο·
εὔχεαι: Il. 4:264: ἀλλ’ ὄρσευ πόλεμον δ’ οἷος πάρος εὔχεαι εἶναι.
εὔχεαι: Il. 11:388: νῦν δέ μ’ ἐπιγράψας ταρσὸν ποδὸς εὔχεαι αὔτως.
εὔχεαι: Il. 13:447: τρεῖς ἑνὸς ἀντὶ πεφάσθαι; ἐπεὶ σύ περ εὔχεαι οὕτω.
εὔχεαι: Od. 9:529: εἰ ἐτεόν γε σός εἰμι, πατὴρ δ’ ἐμὸς εὔχεαι εἶναι,
εὔχεαι: Od. 22:321: “εἰ μὲν δὴ μετὰ τοῖσι θυοσκόος εὔχεαι εἶναι,
εὔχεο: Il. 4:101: εὔχεο δ’ Ἀπόλλωνι Λυκηγενέϊ κλυτοτόξῳ
εὔχεο: Il. 16:844: ἤδη νῦν Ἕκτορ μεγάλ’ εὔχεο· σοὶ γὰρ ἔδωκε
εὔχεο: Il. 18:75: ἐκ Διός, ὡς ἄρα δὴ πρίν γ’ εὔχεο χεῖρας ἀνασχὼν
εὔχεο: Il. 20:105: εὔχεο· καὶ δὲ σέ φασι Διὸς κούρης Ἀφροδίτης
εὔχεο: Il. 24:287: τῆ σπεῖσον Διὶ πατρί, καὶ εὔχεο οἴκαδ’ ἱκέσθαι
εὔχεο: Il. 24:290: ἀλλ’ εὔχεο σύ γ’ ἔπειτα κελαινεφέϊ Κρονίωνι
εὔχεο: Od. 3:43: “εὔχεο νῦν, ὦ ξεῖνε, Ποσειδάωνι ἄνακτι·
εὔχεο: Od. 9:412: ἀλλὰ σύ γ’ εὔχεο πατρὶ Ποσειδάωνι ἄνακτι.”
εὔχεο: Od. 17:50: εὔχεο πᾶσι θεοῖσι τεληέσσας ἑκατόμβας
εὔχεσθαι: Il. 6:240: καὶ πόσιας· ὃ δ’ ἔπειτα θεοῖς εὔχεσθαι ἀνώγει
εὔχεσθαι: Il. 11:364: ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.
εὔχεσθαι: Il. 20:451: ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.
εὔχεσθαι: Il. 21:501: εὔχεσθαι ἐμὲ νικῆσαι κρατερῆφι βίηφιν.
εὔχεσθαι: Il. 23:547: εὔχεσθαι· τό κεν οὔ τι πανύστατος ἦλθε διώκων.
εὔχεσθαι: Od. 3:48: εὔχεσθαι· πάντες δὲ θεῶν χατέουσ’ ἄνθρωποι.
εὔχεσθε: Il. 7:194: τόφρ’ ὑμεῖς εὔχεσθε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι
εὔχετ’: Il. 13:54: Ἕκτωρ, ὃς Διὸς εὔχετ’ ἐρισθενέος πάϊς εἶναι.
εὔχετ’: Il. 16:231: εὔχετ’ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
εὔχετ’: Il. 23:769: εὔχετ’ Ἀθηναίῃ γλαυκώπιδι ὃν κατὰ θυμόν·
εὔχετ’: Il. 24:306: εὔχετ’ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
εὔχετ’: Od. 2:261: χεῖρας νιψάμενος πολιῆς ἁλός, εὔχετ’ Ἀθήνῃ·
εὔχετ’: Od. 3:394: εὔχετ’ ἀποσπένδων, κούρῃ Διὸς αἰγιόχοιο.
εὔχετ’: Od. 3:446: εὔχετ’ ἀπαρχόμενος, κεφαλῆς τρίχας ἐν πυρὶ βάλλων.
εὔχετ’: Od. 11:261: ἣ δὴ καὶ Διὸς εὔχετ’ ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαῦσαι,
εὐχετάασθαι: Il. 6:268: αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον εὐχετάασθαι.
εὐχετάασθαι: Il. 17:19: Ζεῦ πάτερ οὐ μὲν καλὸν ὑπέρβιον εὐχετάασθαι.
εὐχετάασθαι: Il. 20:348: ἦεν· ἀτάρ μιν ἔφην μὰψ αὔτως εὐχετάασθαι.
εὐχετάασθαι: Od. 22:412: οὐχ ὁσίη κταμένοισιν ἐπ’ ἀνδράσιν εὐχετάασθαι.
εὔχεται: Il. 1:91: ὃς νῦν πολλὸν ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι. ”
εὔχεται: Il. 2:82: νῦν δ’ ἴδεν ὃς μέγ’ ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι·
εὔχεται: Il. 5:173: οὐδέ τις ἐν Λυκίῃ σέο γ’ εὔχεται εἶναι ἀμείνων.
εὔχεται: Il. 5:246: Πάνδαρος, υἱὸς δ’ αὖτε Λυκάονος εὔχεται εἶναι·
εὔχεται: Il. 5:248: εὔχεται ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ οἵ ἐστ’ Ἀφροδίτη.
εὔχεται: Il. 14:365: ἀλλ’ ὃ μὲν οὕτω φησὶ καὶ εὔχεται οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
εὔχεται: Il. 14:483: δηρὸν ἄτιτος ἔῃ· τὼ καί κέ τις εὔχεται ἀνὴρ
εὔχεται: Il. 20:102: νικήσει’, οὐδ’ εἰ παγχάλκεος εὔχεται εἶναι.
εὔχεται: Od. 1:406: ὁππόθεν οὗτος ἀνήρ· ποίης δ’ ἐξ εὔχεται εἶναι
εὔχεται: Od. 1:418: Μέντης δ’ Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχεται εἶναι
εὔχεται: Od. 9:519: τοῦ γὰρ ἐγὼ πάϊς εἰμί, πατὴρ δ’ ἐμὸς εὔχεται εἶναι.
εὔχεται: Od. 15:353: Λαέρτης μὲν ἔτι ζώει, Διὶ δ’ εὔχεται αἰεὶ
εὔχεται: Od. 16:62: ἐκ μὲν Κρητάων γένος εὔχεται εὐρειάων,
εὔχεται: Od. 16:67: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· ἱκέτης δέ τοι εὔχεται εἶναι.”
εὔχεται: Od. 17:373: αὐτὸν δ’ οὐ σάφα οἶδα, πόθεν γένος εὔχεται εἶναι.”
εὔχεται: Od. 20:192: ἡμέτερον πρὸς δῶμα; τέων δ’ ἒξ εὔχεται εἶναι
εὔχεται: Od. 21:335: πατρὸς δ’ ἐξ ἀγαθοῦ γένος εὔχεται ἔμμεναι υἱός.
εὔχετο: Il. 1:450: τοῖσιν δὲ Χρύσης μεγάλ’ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών·
εὔχετο: Il. 3:275: τοῖσιν δ’ Ἀτρεΐδης μεγάλ’ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών·
εὔχετο: Il. 4:119: εὔχετο δ’ Ἀπόλλωνι Λυκηγενέϊ κλυτοτόξῳ
εὔχετο: Il. 15:371: εὔχετο χεῖρ’ ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα·
εὔχετο: Il. 15:374: εὔχετο νοστῆσαι, σὺ δ’ ὑπέσχεο καὶ κατένευσας,
εὔχετο: Il. 18:499: ἀνδρὸς ἀποφθιμένου· ὃ μὲν εὔχετο πάντ’ ἀποδοῦναι
εὔχετο: Il. 19:255: εὔχετο· τοὶ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτόφιν εἵατο σιγῇ
εὔχετο: Od. 3:54: αὐτίκα δ’ εὔχετο πολλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι·
εὔχετο: Od. 9:527: εὔχετο, χεῖρ’ ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα·
εὔχετο: Od. 15:222: ἦ τοι ὁ μὲν τὰ πονεῖτο καὶ εὔχετο, θῦε δ’ Ἀθήνῃ
εὔχετο: Od. 17:59: εὔχετο πᾶσι θεοῖσι τεληέσσας ἑκατόμβας
εὔχετο: Od. 24:269: εὔχετο δ’ ἐξ Ἰθάκης γένος ἔμμεναι, αὐτὰρ ἔφασκε
εὐχετοῴμην: Od. 8:467: τῶ κέν τοι καὶ κεῖθι θεῷ ὣς εὐχετοῴμην
εὐχετοῴμην: Od. 15:181: τῶ κέν τοι καὶ κεῖθι θεῷ ὣς εὐχετοῴμην.”
εὐχετόωνται: Od. 4:139: ἀνδρῶν εὐχετόωνται ἱκανέμεν ἡμέτερον δῶ;
εὐχετόωνται: Od. 12:98: τῇ δ’ οὔ πώ ποτε ναῦται ἀκήριοι εὐχετόωνται
εὐχετόωντο: Il. 8:347: χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ’ εὐχετόωντο ἕκαστος·
εὐχετόωντο: Il. 11:760: πάντες δ’ εὐχετόωντο θεῶν Διὶ Νέστορί τ’ ἀνδρῶν.
εὐχετόωντο: Il. 15:369: χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ’ εὐχετόωντο ἕκαστος·
εὐχετόωντο: Il. 22:394: ᾧ Τρῶες κατὰ ἄστυ θεῷ ὣς εὐχετόωντο.
εὐχετόωντο: Od. 1:172: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
εὐχετόωντο: Od. 12:356: τὰς δὲ περιστήσαντο καὶ εὐχετόωντο θεοῖσι,
εὐχετόωντο: Od. 14:189: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
εὐχετόωντο: Od. 16:58: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
εὐχετόωντο: Od. 16:223: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
εὐχετόῳτ’: Il. 12:391: βλήμενον ἀθρήσειε καὶ εὐχετόῳτ’ ἐπέεσσι.
Εὐχήνωρ: Il. 13:663: ἦν δέ τις Εὐχήνωρ Πολυΐδου μάντιος υἱὸς
εὐχῇσι: Od. 10:526: αὐτὰρ ἐπὴν εὐχῇσι λίσῃ κλυτὰ ἔθνεα νεκρῶν,
εὔχομ’: Il. 21:411: εὔχομ’ ἐγὼν ἔμεναι, ὅτι μοι μένος ἰσοφαρίζεις.
εὔχομαι: Il. 6:211: ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι.
εὔχομαι: Il. 8:190: ἢ ἐμοί, ὅς πέρ οἱ θαλερὸς πόσις εὔχομαι εἶναι.
εὔχομαι: Il. 9:60: ἀλλ’ ἄγ’ ἐγών, ὃς σεῖο γεραίτερος εὔχομαι εἶναι,
εὔχομαι: Il. 9:161: ἠδ’ ὅσσον γενεῇ προγενέστερος εὔχομαι εἶναι.
εὔχομαι: Il. 14:113: πατρὸς δ’ ἐξ ἀγαθοῦ καὶ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι
εὔχομαι: Il. 20:209: εὔχομαι ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ μοί ἐστ’ Ἀφροδίτη·
εὔχομαι: Il. 20:241: ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι.
εὔχομαι: Il. 21:187: αὐτὰρ ἐγὼ γενεὴν μεγάλου Διὸς εὔχομαι εἶναι.
εὔχομαι: Il. 23:669: πυγμῇ νικήσαντ’, ἐπεὶ εὔχομαι εἶναι ἄριστος.
εὔχομαι: Od. 1:180: Μέντης Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχομαι εἶναι
εὔχομαι: Od. 3:362: οἶος γὰρ μετὰ τοῖσι γεραίτερος εὔχομαι εἶναι·
εὔχομαι: Od. 5:211: οὐ μέν θην κείνης γε χερείων εὔχομαι εἶναι,
εὔχομαι: Od. 5:450: ἀλλ’ ἐλέαιρε, ἄναξ· ἱκέτης δέ τοι εὔχομαι εἶναι.”
εὔχομαι: Od. 13:231: εὔχομαι ὥς τε θεῷ καί σευ φίλα γούναθ’ ἱκάνω.
εὔχομαι: Od. 14:199: ἐκ μὲν Κρητάων γένος εὔχομαι εὐρειάων,
εὔχομαι: Od. 14:204: Κάστωρ Ὑλακίδης, τοῦ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι·
εὔχομαι: Od. 15:425: “ἐκ μὲν Σιδῶνος πολυχάλκου εὔχομαι εἶναι,
εὔχομαι: Od. 24:114: εἰπέ μοι εἰρομένῳ· ξεῖνος δέ τοι εὔχομαι εἶναι.
εὐχόμεθ’: Il. 4:405: ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ’ ἀμείνονες εὐχόμεθ’ εἶναι·
εὐχόμεθ’: Il. 6:231: γνῶσιν ὅτι ξεῖνοι πατρώϊοι εὐχόμεθ’ εἶναι.
εὐχόμεθ’: Il. 15:296: αὐτοὶ δ’, ὅσσοι ἄριστοι ἐνὶ στρατῷ εὐχόμεθ’ εἶναι,
εὐχόμεθ’: Od. 1:187: ξεῖνοι δ’ ἀλλήλων πατρώϊοι εὐχόμεθ’ εἶναι
εὐχόμεθ’: Od. 9:263: λαοὶ δ’ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος εὐχόμεθ’ εἶναι,
εὐχόμεθ’: Od. 15:196: μῦθον ἐμόν; ξεῖνοι δὲ διαμπερὲς εὐχόμεθ’ εἶναι
εὐχόμεναι: Il. 7:298: αἵ τέ μοι εὐχόμεναι θεῖον δύσονται ἀγῶνα.
εὐχομένη: Il. 6:304: εὐχομένη δ’ ἠρᾶτο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο·
εὐχομένη: Il. 6:311: Ὣς ἔφατ’ εὐχομένη, ἀνένευε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη.
εὐχομένης: Il. 1:397: εὐχομένης ὅτ’ ἔφησθα κελαινεφέϊ Κρονίωνι
εὐχόμενοι: Il. 10:295: Ὣς ἔφαν εὐχόμενοι, τῶν δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη.
εὐχόμενοι: Il. 11:735: συμφερόμεσθα μάχῃ Διί τ’ εὐχόμενοι καὶ Ἀθήνῃ.
εὐχομένοιο: Il. 9:505: τὸν δὲ μέγ’ ὤνησαν καί τ’ ἔκλυον εὐχομένοιο·
εὐχομένοισι: Od. 3:56: ἡμῖν εὐχομένοισι τελευτῆσαι τάδε ἔργα.
εὐχόμενόν: Od. 15:258: σπένδοντ’ εὐχόμενόν τε θοῇ παρὰ νηῒ μελαίνῃ,
εὐχόμενος: Il. 1:43: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων,
εὐχόμενος: Il. 1:87: εὐχόμενος Δαναοῖσι θεοπροπίας ἀναφαίνεις,
εὐχόμενος: Il. 1:457: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων.
εὐχόμενος: Il. 2:401: εὐχόμενος θάνατόν τε φυγεῖν καὶ μῶλον Ἄρηος.
εὐχόμενος: Il. 2:411: τοῖσιν δ’ εὐχόμενος μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
εὐχόμενος: Il. 2:597: στεῦτο γὰρ εὐχόμενος νικησέμεν εἴ περ ἂν αὐταὶ
εὐχόμενος: Il. 5:106: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τὸν δ’ οὐ βέλος ὠκὺ δάμασσεν,
εὐχόμενος: Il. 5:121: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη,
εὐχόμενος: Il. 8:198: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, νεμέσησε δὲ πότνια Ἥρη,
εὐχόμενος: Il. 8:526: ἔλπομαι εὐχόμενος Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσιν
εὐχόμενος: Il. 10:461: ὑψόσ’ ἀνέσχεθε χειρὶ καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
εὐχόμενος: Il. 11:379: ἐκ λόχου ἀμπήδησε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
εὐχόμενος: Il. 13:619: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
εὐχόμενος: Il. 14:499: πέφραδέ τε Τρώεσσι καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
εὐχόμενος: Il. 15:377: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, μέγα δ’ ἔκτυπε μητίετα Ζεύς,
εὐχόμενος: Il. 16:249: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεύς.
εὐχόμενος: Il. 16:513: εὐχόμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι·
εὐχόμενος: Il. 16:527: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων.
εὐχόμενος: Il. 17:537: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
εὐχόμενος: Il. 19:100: ἤτοι ὅ γ’ εὐχόμενος μετέφη πάντεσσι θεοῖσι·
εὐχόμενος: Il. 20:393: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
εὐχόμενος: Il. 20:424: ὡς εἶδ’, ὣς ἀνεπᾶλτο, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
εὐχόμενος: Il. 21:183: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
εὐχόμενος: Il. 23:771: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη,
εὐχόμενος: Il. 24:314: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεὺς
εὐχόμενος: Od. 2:267: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη,
εὐχόμενος: Od. 3:385: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη.
εὐχόμενος: Od. 6:328: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη·
εὐχόμενος: Od. 7:330: εὐχόμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
εὐχόμενος: Od. 9:536: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε κυανοχαίτης.
εὐχόμενος: Od. 20:102: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεύς,
εὐχομένου: Il. 21:476: εὐχομένου, ὡς τὸ πρὶν ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
εὐχομένω: Il. 9:183: πολλὰ μάλ’ εὐχομένω γαιηόχῳ ἐννοσιγαίῳ
εὔχοντο: Il. 3:296: ἔκχεον, ἠδ’ εὔχοντο θεοῖς αἰειγενέτῃσιν.
εὔχοντο: Il. 6:312: ὣς αἳ μέν ῥ’ εὔχοντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
εὔχοντο: Il. 7:200: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ εὔχοντο Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι·
εὔχοντο: Od. 13:185: ὣς οἱ μέν ῥ’ εὔχοντο Ποσειδάωνι ἄνακτι
εὖχος: Il. 5:285: δηρὸν ἔτ’ ἀνσχήσεσθαι· ἐμοὶ δὲ μέγ’ εὖχος ἔδωκας.
εὖχος: Il. 5:654: εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ’ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ.
εὖχος: Il. 7:81: εἰ δέ κ’ ἐγὼ τὸν ἕλω, δώῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων,
εὖχος: Il. 7:154: καὶ μαχόμην οἱ ἐγώ, δῶκεν δέ μοι εὖχος Ἀθήνη.
εὖχος: Il. 7:203: δὸς νίκην Αἴαντι καὶ ἀγλαὸν εὖχος ἀρέσθαι·
εὖχος: Il. 11:288: οἴχετ’ ἀνὴρ ὤριστος, ἐμοὶ δὲ μέγ’ εὖχος ἔδωκε
εὖχος: Il. 11:290: ἰφθίμων Δαναῶν, ἵν’ ὑπέρτερον εὖχος ἄρησθε.
εὖχος: Il. 11:445: εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ’ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ.
εὖχος: Il. 12:328: ἴομεν ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν ἠέ τις ἡμῖν.
εὖχος: Il. 13:327: εἴδομεν ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν, ἦέ τις ἡμῖν.
εὖχος: Il. 15:462: Ἕκτορ’, ἀτὰρ Τεῦκρον Τελαμώνιον εὖχος ἀπηύρα,
εὖχος: Il. 16:625: εὖχος ἐμοὶ δοίης, ψυχὴν δ’ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ.
εὖχος: Il. 16:725: αἴ κέν πώς μιν ἕλῃς, δώῃ δέ τοι εὖχος Ἀπόλλων.
εὖχος: Il. 21:297: ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν· δίδομεν δέ τοι εὖχος ἀρέσθαι.
εὖχος: Il. 21:473: πᾶσαν ἐπέτρεψας, μέλεον δέ οἱ εὖχος ἔδωκας·
εὖχος: Il. 22:130: εἴδομεν ὁπποτέρῳ κεν Ὀλύμπιος εὖχος ὀρέξῃ.
εὖχος: Od. 9:317: εἴ πως τεισαίμην, δοίη δέ μοι εὖχος Ἀθήνη.
εὖχος: Od. 21:338: εἴ κέ μιν ἐντανύσῃ, δώῃ δέ οἱ εὖχος Ἀπόλλων,
εὖχος: Od. 22:7: εἴσομαι, αἴ κε τύχωμι, πόρῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων.”
ἐϋχροές: Od. 14:24: τάμνων δέρμα βόειον ἐϋχροές· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
εὐχωλαί: Il. 8:229: πῇ ἔβαν εὐχωλαί, ὅτε δὴ φάμεν εἶναι ἄριστοι,
εὐχωλὴ: Il. 4:450: ἔνθα δ’ ἅμ’ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν
εὐχωλὴ: Il. 8:64: ἔνθα δ’ ἅμ’ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν
εὐχωλὴ: Il. 22:433: εὐχωλὴ κατὰ ἄστυ πελέσκεο, πᾶσί τ’ ὄνειαρ
εὐχωλὴν: Il. 2:160: κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιεν
εὐχωλὴν: Il. 2:176: κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιτε
εὐχωλὴν: Il. 4:173: κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιμεν
εὐχωλῇσ’: Od. 13:357: ὄψεσθ’ ὔμμ’ ἐφάμην· νῦν δ’ εὐχωλῇσ’ ἀγανῇσι
εὐχωλῆς: Il. 1:65: εἴ ταρ ὅ γ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται ἠδ’ ἑκατόμβης,
εὐχωλῆς: Il. 1:93: “ Οὔ τ’ ἄρ ὅ γ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὐδ’ ἑκατόμβης,
εὐχωλῇς: Il. 9:495: καὶ μὲν τοὺς θυέεσσι καὶ εὐχωλῇς ἀγανῇσι
εὐχωλῇσι: Od. 11:34: τοὺς δ’ ἐπεὶ εὐχωλῇσι λιτῇσί τε, ἔθνεα νεκρῶν,
εὐώδεϊ: Il. 3:382: κὰδ δ’ εἷσ’ ἐν θαλάμῳ εὐώδεϊ κηώεντι.
εὐῶδες: Od. 2:339: ἐσθής τ’ ἐν χηλοῖσιν ἅλις τ’ εὐῶδες ἔλαιον.}
εὐώδης: Od. 5:64: κλήθρη τ’ αἴγειρός τε καὶ εὐώδης κυπάρισσος.
εὐώπιδα: Od. 6:113: ὡς Ὀδυσεὺς ἔγροιτο, ἴδοι τ’ εὐώπιδα κούρην,
εὐώπιδα: Od. 6:142: ἢ γούνων λίσσοιτο λαβὼν εὐώπιδα κούρην,
ἔφ’: Il. 1:350: θῖν’ ἔφ’ ἁλὸς πολιῆς, ὁρόων ἐπ’ ἀπείρονα πόντον·
ἐφ’: Il. 2:395: ἀκτῇ ἐφ’ ὑψηλῇ, ὅτε κινήσῃ Νότος ἐλθών,
ἐφ’: Il. 2:616: ὅσσον ἐφ’ Ὑρμίνη καὶ Μύρσινος ἐσχατόωσα
ἐφ’: Il. 3:384: πύργῳ ἐφ’ ὑψηλῷ, περὶ δὲ Τρῳαὶ ἅλις ἦσαν·
ἐφ’: Il. 4:352: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα;
ἐφ’: Il. 5:249: ἀλλ’ ἄγε δὴ χαζώμεθ’ ἐφ’ ἵππων, μηδέ μοι οὕτω
ἐφ’: Il. 7:60: φηγῷ ἐφ’ ὑψηλῇ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο
ἐφ’: Il. 7:195: σιγῇ ἐφ’ ὑμείων ἵνα μὴ Τρῶές γε πύθωνται,
ἐφ’: Il. 8:110: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοις ἰθύνομεν, ὄφρα καὶ Ἕκτωρ
ἐφ’: Il. 8:455: οὐκ ἂν ἐφ’ ὑμετέρων ὀχέων πληγέντε κεραυνῷ
ἐφ’: Il. 8:516: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν Ἄρηα.
ἐφ’: Il. 9:615: φρασσόμεθ’ ἤ κε νεώμεθ’ ἐφ’ ἡμέτερ’ ἦ κε μένωμεν.
ἐφ’: Il. 10:27: Ἀργεῖοι, τοὶ δὴ ἕθεν εἵνεκα πουλὺν ἐφ’ ὑγρὴν
ἐφ’: Il. 10:568: φάτνῃ ἐφ’ ἱππείῃ, ὅθι περ Διομήδεος ἵπποι
ἐφ’: Il. 11:545: τρέσσε δὲ παπτήνας ἐφ’ ὁμίλου θηρὶ ἐοικὼς
ἐφ’: Il. 12:82: οὐδὲ μὲν ἄλλοι Τρῶες ἐφ’ ἵππων ἠγερέθοντο,
ἐφ’: Il. 12:284: καί τ’ ἐφ’ ἁλὸς πολιῆς κέχυται λιμέσιν τε καὶ ἀκταῖς,
ἐφ’: Il. 13:4: νόσφιν ἐφ’ ἱπποπόλων Θρῃκῶν καθορώμενος αἶαν
ἐφ’: Il. 13:101: Τρῶας ἐφ’ ἡμετέρας ἰέναι νέας, οἳ τὸ πάρος περ
ἔφ’: Il. 13:682: θῖν’ ἔφ’ ἁλὸς πολιῆς εἰρυμέναι· αὐτὰρ ὕπερθε
ἔφ’: Il. 14:31: θῖν’ ἔφ’ ἁλὸς πολιῆς· τὰς γὰρ πρώτας πεδίον δὲ
ἐφ’: Il. 14:130: ἐκ βελέων, μή πού τις ἐφ’ ἕλκεϊ ἕλκος ἄρηται·
ἐφ’: Il. 14:227: σεύατ’ ἐφ’ ἱπποπόλων Θρῃκῶν ὄρεα νιφόεντα
ἐφ’: Il. 15:458: Τεῦκρος δ’ ἄλλον ὀϊστὸν ἐφ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
ἐφ’: Il. 15:729: θρῆνυν ἐφ’ ἑπταπόδην, λίπε δ’ ἴκρια νηὸς ἐΐσης.
ἐφ’: Il. 16:358: Αἴας δ’ ὃ μέγας αἰὲν ἐφ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
ἐφ’: Il. 16:429: πέτρῃ ἐφ’ ὑψηλῇ μεγάλα κλάζοντε μάχωνται,
ἐφ’: Il. 18:531: εἰράων προπάροιθε καθήμενοι, αὐτίκ’ ἐφ’ ἵππων
ἐφ’: Il. 19:237: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
ἐφ’: Il. 19:318: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν Ἄρηα.
ἐφ’: Il. 19:396: χειρὶ λαβὼν ἀραρυῖαν ἐφ’ ἵπποιιν ἀνόρουσεν
ἐφ’: Il. 23:362: Οἳ δ’ ἅμα πάντες ἐφ’ ἵπποιιν μάστιγας ἄειραν,
ἐφ’: Il. 23:374: ἂψ ἐφ’ ἁλὸς πολιῆς, τότε δὴ ἀρετή γε ἑκάστου
ἐφ’: Il. 24:341: ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρὴν
ἐφ’: Il. 24:356: ἀλλ’ ἄγε δὴ φεύγωμεν ἐφ’ ἵππων, ἤ μιν ἔπειτα
ἐφ’: Il. 24:445: τοῖσι δ’ ἐφ’ ὕπνον ἔχευε διάκτορος Ἀργειφόντης
ἐφ’: Il. 24:702: τὸν δ’ ἄρ’ ἐφ’ ἡμιόνων ἴδε κείμενον ἐν λεχέεσσι·
ἐφ’: Od. 1:97: ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρὴν
ἐφ’: Od. 4:40: καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν ἐφ’ ἱππείῃσι κάπῃσι,
ἐφ’: Od. 4:213: δόρπου δ’ ἐξαῦτις μνησώμεθα, χερσὶ δ’ ἐφ’ ὕδωρ
ἐφ’: Od. 4:709: ἀνδράσι γίνονται, περόωσι δὲ πουλὺν ἐφ’ ὑγρήν.
ἐφ’: Od. 5:45: ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρὴν
ἐφ’: Od. 7:90: ἀργύρεον δ’ ἐφ’ ὑπερθύριον, χρυσέη δὲ κορώνη.
ἐφ’: Od. 11:82: ἥμεθ’, ἐγὼ μὲν ἄνευθεν ἐφ’ αἵματι φάσγανον ἴσχων,
ἐφ’: Od. 15:88: βούλομαι ἤδη νεῖσθαι ἐφ’ ἡμέτερ’· οὐ γὰρ ὄπισθεν
ἐφ’: Od. 15:182: ἦ, καὶ ἐφ’ ἵπποιϊν μάστιν βάλε· τοὶ δὲ μάλ’ ὦκα
ἐφ’: Od. 16:375: λαοὶ δ’ οὐκέτι πάμπαν ἐφ’ ἡμῖν ἦρα φέρουσιν.
ἐφ’: Od. 16:385: δασσάμενοι κατὰ μοῖραν ἐφ’ ἡμέας, οἰκία δ’ αὖτε
ἐφ’: Od. 21:51: ἡ δ’ ἄρ’ ἐφ’ ὑψηλῆς σανίδος βῆ· ἔνθα δὲ χηλοὶ
ἐφ’: Od. 21:363: πλαγκτέ; τάχ’ αὖ σ’ ἐφ’ ὕεσσι κύνες ταχέες κατέδονται
ἔφαγε: Od. 12:310: οὓς ἔφαγε Σκύλλη γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλοῦσα·
ἔφαγόν: Od. 15:373: τῶν ἔφαγόν τ’ ἔπιόν τε καὶ αἰδοίοισιν ἔδωκα.
ἔφαθ’: Il. 2:807: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ οὔ τι θεᾶς ἔπος ἠγνοίησεν,
ἔφαθ’: Il. 3:76: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτ’ ἐχάρη μέγα μῦθον ἀκούσας,
ἔφαθ’: Il. 3:84: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἔσχοντο μάχης ἄνεῴ τ’ ἐγένοντο
ἔφαθ’: Il. 3:95: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
ἔφαθ’: Il. 3:111: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἐχάρησαν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
ἔφαθ’: Il. 4:20: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
ἔφαθ’: Il. 5:352: Ὣς ἔφαθ’, ἣ δ’ ἀλύουσ’ ἀπεβήσετο, τείρετο δ’ αἰνῶς·
ἔφαθ’: Il. 6:102: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ οὔ τι κασιγνήτῳ ἀπίθησεν.
ἔφαθ’: Il. 6:286: Ὣς ἔφαθ’, ἣ δὲ μολοῦσα ποτὶ μέγαρ’ ἀμφιπόλοισι
ἔφαθ’: Il. 7:54: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτε χάρη μέγα μῦθον ἀκούσας,
ἔφαθ’: Il. 7:92: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
ἔφαθ’: Il. 7:175: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ κλῆρον ἐσημήναντο ἕκαστος,
ἔφαθ’: Il. 7:200: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ εὔχοντο Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι·
ἔφαθ’: Il. 7:344: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνησαν βασιλῆες.
ἔφαθ’: Il. 7:379: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο·
ἔφαθ’: Il. 7:398: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
ἔφαθ’: Il. 7:403: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Ἀχαιῶν
ἔφαθ’: Il. 8:28: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
ἔφαθ’: Il. 8:457: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
ἔφαθ’: Il. 9:29: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἔφαθ’: Il. 9:50: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Ἀχαιῶν
ἔφαθ’: Il. 9:79: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
ἔφαθ’: Il. 9:430: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
ἔφαθ’: Il. 9:652: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἕκαστος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον
ἔφαθ’: Il. 9:689: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
ἔφαθ’: Il. 9:706: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνησαν βασιλῆες
ἔφαθ’: Il. 10:218: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἔφαθ’: Il. 10:227: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἔθελον Διομήδεϊ πολλοὶ ἕπεσθαι.
ἔφαθ’: Il. 10:313: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἔφαθ’: Il. 11:280: Ὣς ἔφαθ’, ἡνίοχος δ’ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
ἔφαθ’: Il. 12:413: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
ἔφαθ’: Il. 13:487: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἕνα φρεσὶ θυμὸν ἔχοντες
ἔφαθ’: Il. 14:133: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
ἔφαθ’: Il. 14:377: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
ἔφαθ’: Il. 15:300: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
ἔφαθ’: Il. 15:565: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι μενέαινον,
ἔφαθ’: Il. 15:726: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα μᾶλλον ἐπ’ Ἀργείοισιν ὄρουσαν.
ἔφαθ’: Il. 16:562: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι μενέαινον.
ἔφαθ’: Il. 17:233: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἰθὺς Δαναῶν βρίσαντες ἔβησαν
ἔφαθ’: Il. 17:722: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα νεκρὸν ἀπὸ χθονὸς ἀγκάζοντο
ἔφαθ’: Il. 18:145: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ὑπὸ κῦμα θαλάσσης αὐτίκ’ ἔδυσαν·
ἔφαθ’: Il. 19:74: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἐχάρησαν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἔφαθ’: Il. 20:379: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτις ἐδύσετο οὐλαμὸν ἀνδρῶν
ἔφαθ’: Il. 21:342: Ὣς ἔφαθ’, Ἥφαιστος δὲ τιτύσκετο θεσπιδαὲς πῦρ.
ἔφαθ’: Il. 21:381: Ὣς ἔφαθ’, Ἥφαιστος δὲ κατέσβεσε θεσπιδαὲς πῦρ,
ἔφαθ’: Il. 21:537: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄνεσάν τε πύλας καὶ ἀπῶσαν ὀχῆας·
ἔφαθ’: Il. 23:12: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ᾤμωξαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ Ἀχιλλεύς.
ἔφαθ’: Il. 23:54: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
ἔφαθ’: Il. 23:249: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἐπίθοντο ποδώκεϊ Πηλεΐωνι.
ἔφαθ’: Il. 23:417: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
ἔφαθ’: Il. 23:446: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
ἔφαθ’: Il. 23:539: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευε.
ἔφαθ’: Il. 23:676: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἔφαθ’: Il. 23:738: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο,
ἔφαθ’: Il. 23:784: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.
ἔφαθ’: Il. 24:265: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πατρὸς ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
ἔφαθ’: Il. 24:718: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ διέστησαν καὶ εἶξαν ἀπήνῃ.
ἔφαθ’: Il. 24:782: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ὑπ’ ἀμάξῃσιν βόας ἡμιόνους τε
ἔφαθ’: Od. 1:42: ὣς ἔφαθ’ Ἑρμείας, ἀλλ’ οὐ φρένας Αἰγίσθοιο
ἔφαθ’: Od. 1:381: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
ἔφαθ’: Od. 2:103: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἔφαθ’: Od. 3:430: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐποίπνυον· ἦλθε μὲν ἂρ βοῦς
ἔφαθ’: Od. 3:477: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ἔφαθ’: Od. 4:638: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον· οὐ γὰρ ἔφαντο
ἔφαθ’: Od. 4:673: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον·
ἔφαθ’: Od. 6:211: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἔσταν τε καὶ ἀλλήλῃσι κέλευσαν,
ἔφαθ’: Od. 6:223: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἀπάνευθεν ἴσαν, εἶπον δ’ ἄρα κούρῃ.
ἔφαθ’: Od. 6:247: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ἔφαθ’: Od. 7:226: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον
ἔφαθ’: Od. 8:234: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
ἔφαθ’: Od. 8:321: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀγέροντο θεοὶ ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ·
ἔφαθ’: Od. 8:398: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον,
ἔφαθ’: Od. 9:256: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
ἔφαθ’: Od. 10:466: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἔφαθ’: Od. 11:333: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ,
ἔφαθ’: Od. 12:28: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἔφαθ’: Od. 13:1: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ,
ἔφαθ’: Od. 13:47: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον
ἔφαθ’: Od. 13:184: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἔδδεισαν, ἑτοιμάσσαντο δὲ ταύρους.
ἔφαθ’: Od. 15:220: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ἔφαθ’: Od. 15:437: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπώμνυον, ὡς ἐκέλευεν.
ἔφαθ’: Od. 16:358: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνστάντες ἔβαν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
ἔφαθ’: Od. 16:393: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἔφαθ’: Od. 17:177: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνστάντες ἔβαν πείθοντό τε μύθῳ.
ἔφαθ’: Od. 17:481: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως νεμέσησαν·
ἔφαθ’: Od. 18:40: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀνήϊξαν γελόωντες,
ἔφαθ’: Od. 18:58: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπώμνυον, ὡς ἐκέλευεν.
ἔφαθ’: Od. 18:66: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἔφαθ’: Od. 18:320: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἐγέλασσαν, ἐς ἀλλήλας δὲ ἴδοντο.
ἔφαθ’: Od. 18:410: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
ἔφαθ’: Od. 19:100: ὣς ἔφαθ’, ἡ δὲ μάλ’ ὀτραλέως κατέθηκε φέρουσα
ἔφαθ’: Od. 20:157: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο.
ἔφαθ’: Od. 20:268: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
ἔφαθ’: Od. 20:320: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἔφαθ’: Od. 20:358: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.
ἔφαθ’: Od. 21:285: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως νεμέσησαν,
ἔφαθ’: Od. 21:376: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν
ἔφαθ’: Od. 22:178: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ἔφαθ’: Od. 22:255: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκόντισαν, ὡς ἐκέλευεν,
ἔφαθ’: Od. 22:265: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα
ἔφαθ’: Od. 22:446: ὣς ἔφαθ’, αἱ δὲ γυναῖκες ἀολλέες ἦλθον ἅπασαι,
ἔφαθ’: Od. 23:32: ὣς ἔφαθ’, ἡ δ’ ἐχάρη καὶ ἀπὸ λέκτροιο θοροῦσα
ἔφαθ’: Od. 23:141: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο.
ἔφαθ’: Od. 24:57: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἔσχοντο φόβου μεγάθυμοι Ἀχαιοί.
ἔφαθ’: Od. 24:138: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἔφαθ’: Od. 24:463: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρ’ ἀνήϊξαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ
ἔφαθ’: Od. 24:496: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ὤρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον,
ἐφαίνετο: Il. 13:13: Θρηϊκίης· ἔνθεν γὰρ ἐφαίνετο πᾶσα μὲν Ἴδη,
ἐφαίνετο: Od. 4:519: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ κεῖθεν ἐφαίνετο νόστος ἀπήμων,
ἐφαίνετο: Od. 14:355: φοίτων· ἀλλ’ οὐ γάρ σφιν ἐφαίνετο κέρδιον εἶναι
ἔφαινον: Od. 4:12: ἐκ δούλης· Ἑλένῃ δὲ θεοὶ γόνον οὐκέτ’ ἔφαινον,
ἔφαινον: Od. 19:25: δμῳὰς δ’ οὐκ εἴας προβλωσκέμεν, αἵ κεν ἔφαινον.”
ἔφαλον: Il. 2:538: Κήρινθόν τ’ ἔφαλον Δίου τ’ αἰπὺ πτολίεθρον,
ἔφαλον: Il. 2:584: οἵ τ’ ἄρ’ Ἀμύκλας εἶχον Ἕλος τ’ ἔφαλον πτολίεθρον,
ἐφάμην: Il. 3:366: ἦ τ’ ἐφάμην τίσασθαι Ἀλέξανδρον κακότητος·
ἐφάμην: Il. 5:190: καί μιν ἔγωγ’ ἐφάμην Ἀϊδωνῆϊ προϊάψειν,
ἐφάμην: Il. 8:498: νῦν ἐφάμην νῆάς τ’ ὀλέσας καὶ πάντας Ἀχαιοὺς
ἐφάμην: Il. 12:165: πάγχυ μάλ’· οὐ γὰρ ἔγωγ’ ἐφάμην ἥρωας Ἀχαιοὺς
ἐφάμην: Il. 15:251: καὶ δὴ ἔγωγ’ ἐφάμην νέκυας καὶ δῶμ’ Ἀΐδαο
ἐφάμην: Il. 17:171: ὢ πόποι ἦ τ’ ἐφάμην σὲ περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων
ἐφάμην: Il. 22:298: Δηΐφοβον γὰρ ἔγωγ’ ἐφάμην ἥρωα παρεῖναι·
ἐφάμην: Od. 4:382: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
ἐφάμην: Od. 4:398: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
ἐφάμην: Od. 4:471: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπεν·
ἐφάμην: Od. 4:491: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπεν·
ἐφάμην: Od. 4:554: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπεν·
ἐφάμην: Od. 9:272: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ·
ἐφάμην: Od. 9:287: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οὐδὲν ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ,
ἐφάμην: Od. 9:353: ὣς ἐφάμην, ὁ δὲ δέκτο καὶ ἔκπιεν· ἥσατο δ’ αἰνῶς
ἐφάμην: Od. 9:368: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ·
ἐφάμην: Od. 9:480: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα χολώσατο κηρόθι μᾶλλον·
ἐφάμην: Od. 9:506: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οἰμώξας ἠμείβετο μύθῳ·
ἐφάμην: Od. 9:526: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα Ποσειδάωνι ἄνακτι
ἐφάμην: Od. 10:70: ὣς ἐφάμην μαλακοῖσι καθαπτόμενος ἐπέεσσιν·
ἐφάμην: Od. 10:178: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο·
ἐφάμην: Od. 10:198: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ
ἐφάμην: Od. 10:345: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀπώμνυεν, ὡς ἐκέλευον.
ἐφάμην: Od. 10:388: ὣς ἐφάμην, Κίρκη δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
ἐφάμην: Od. 10:428: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο·
ἐφάμην: Od. 10:487: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
ἐφάμην: Od. 10:503: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
ἐφάμην: Od. 10:550: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἐφάμην: Od. 10:566: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
ἐφάμην: Od. 11:59: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οἰμώξας ἠμείβετο μύθῳ·
ἐφάμην: Od. 11:145: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
ἐφάμην: Od. 11:180: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο πότνια μήτηρ·
ἐφάμην: Od. 11:215: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο πότνια μήτηρ·
ἐφάμην: Od. 11:404: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
ἐφάμην: Od. 11:440: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
ἐφάμην: Od. 11:487: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
ἐφάμην: Od. 11:538: ὣς ἐφάμην, ψυχὴ δὲ ποδώκεος Αἰακίδαο
ἐφάμην: Od. 11:563: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οὐδὲν ἀμείβετο, βῆ δὲ μετ’ ἄλλας
ἐφάμην: Od. 12:115: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
ἐφάμην: Od. 12:222: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο.
ἐφάμην: Od. 12:277: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ.
ἐφάμην: Od. 12:303: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ αὐτίκ’ ἀπώμνυον ὡς ἐκέλευον.
ἐφάμην: Od. 12:324: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἐφάμην: Od. 13:131: καὶ γὰρ νῦν Ὀδυσῆ’ ἐφάμην κακὰ πολλὰ παθόντα
ἐφάμην: Od. 13:357: ὄψεσθ’ ὔμμ’ ἐφάμην· νῦν δ’ εὐχωλῇσ’ ἀγανῇσι
ἐφάμην: Od. 14:481: ἀφραδέως, ἐπεὶ οὐκ ἐφάμην ῥιγωσέμεν ἔμπης,
ἐφάμην: Od. 14:490: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα νόον σχέθε τόνδ’ ἐνὶ θυμῷ,
ἐφάμην: Od. 16:24: ὄψεσθαι ἐφάμην, ἐπεὶ ᾤχεο νηῒ Πύλονδε.
ἐφάμην: Od. 17:42: ὄψεσθαι ἐφάμην, ἐπεὶ ᾤχεο νηῒ Πύλονδε
ἐφάμην: Od. 19:148: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἐφάμην: Od. 20:90: χαῖρ’, ἐπεὶ οὐκ ἐφάμην ὄναρ ἔμμεναι, ἀλλ’ ὕπαρ ἤδη.”
ἔφαν: Il. 3:161: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, Πρίαμος δ’ Ἑλένην ἐκαλέσσατο φωνῇ·
ἔφαν: Il. 3:302: Ὣς ἔφαν, οὐδ’ ἄρα πώ σφιν ἐπεκραίαινε Κρονίων.
ἔφαν: Il. 3:324: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, πάλλεν δὲ μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
ἔφαν: Il. 7:181: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, πάλλεν δὲ Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
ἔφαν: Il. 7:206: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, Αἴας δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῷ.
ἔφαν: Il. 10:295: Ὣς ἔφαν εὐχόμενοι, τῶν δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη.
ἔφαν: Il. 13:89: οὐ γὰρ ἔφαν φεύξεσθαι ὑπ’ ἐκ κακοῦ· ἀλλ’ ἐνοσίχθων
ἔφαν: Od. 9:413: ὣς ἄρ’ ἔφαν ἀπιόντες, ἐμὸν δ’ ἐγέλασσε φίλον κῆρ,
ἔφαν: Od. 10:422: ὣς ἔφαν, αὐτὰρ ἐγὼ προσέφην μαλακοῖσ’ ἐπέεσσι·
ἔφαν: Od. 10:471: καὶ τότε μ’ ἐκκαλέσαντες ἔφαν ἐρίηρες ἑταῖροι·
ἔφαν: Od. 10:475: ὣς ἔφαν, αὐτὰρ ἐμοί γ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ἔφαν: Od. 17:488: ὣς ἄρ’ ἔφαν μνηστῆρες, ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων.
ἔφαν: Od. 18:75: ὣς ἄρ’ ἔφαν, Ἴρῳ δὲ κακῶς ὠρίνετο θυμός.
ἔφαν: Od. 18:117: ὣς ἄρ’ ἔφαν, χαῖρεν δὲ κλεηδόνι δῖος Ὀδυσσεύς.
ἔφαν: Od. 21:404: ὣς ἄρ’ ἔφαν μνηστῆρες· ἀτὰρ πολύμητις Ὀδυσσεύς,
ἔφανεν: Il. 8:553: ἔκ τ’ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι
ἔφανεν: Il. 16:299: ἔκ τ’ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι
ἐφάνη: Il. 2:308: ἔνθ’ ἐφάνη μέγα σῆμα· δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινὸς
ἐφάνη: Il. 6:175: ἀλλ’ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς
ἐφάνη: Il. 15:275: τῶν δέ θ’ ὑπὸ ἰαχῆς ἐφάνη λὶς ἠϋγένειος
ἐφάνη: Il. 24:785: ἀλλ’ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη φαεσίμβροτος ἠώς,
ἐφάνη: Od. 5:279: ὀκτωκαιδεκάτῃ δ’ ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα
ἐφάνη: Od. 7:268: ὀκτωκαιδεκάτῃ δ’ ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα
ἔφαντ’: Od. 1:194: νῦν δ’ ἦλθον· δὴ γάρ μιν ἔφαντ’ ἐπιδήμιον εἶναι,
ἔφαντο: Il. 6:501: οὐ γάρ μιν ἔτ’ ἔφαντο ὑπότροπον ἐκ πολέμοιο
ἔφαντο: Il. 12:106: βάν ῥ’ ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι, οὐδ’ ἔτ’ ἔφαντο
ἔφαντο: Il. 12:125: ὀξέα κεκλήγοντες· ἔφαντο γὰρ οὐκ ἔτ’ Ἀχαιοὺς
ἔφαντο: Il. 17:379: Πατρόκλοιο θανόντος ἀμύμονος, ἀλλ’ ἔτ’ ἔφαντο
ἔφαντο: Od. 4:638: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον· οὐ γὰρ ἔφαντο
ἔφαντο: Od. 13:211: οἵ μ’ εἰς ἄλλην γαῖαν ἀπήγαγον· ἦ τέ μ’ ἔφαντο
ἐφαρμόσσειε: Il. 19:385: εἰ οἷ ἐφαρμόσσειε καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυῖα·
ἔφασαν: Il. 15:700: οὐκ ἔφασαν φεύξεσθαι ὑπ’ ἐκ κακοῦ, ἀλλ’ ὀλέεσθαι,
ἔφασαν: Od. 10:35: καί μ’ ἔφασαν χρυσόν τε καὶ ἄργυρον οἴκαδ’ ἄγεσθαι,
ἔφασαν: Od. 10:46: ὣς ἔφασαν, βουλὴ δὲ κακὴ νίκησεν ἑταίρων·
ἔφασαν: Od. 20:384: ὣς ἔφασαν μνηστῆρες· ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων,
ἔφασκε: Od. 7:256: ἐνδυκέως ἐφίλει τε καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκε
ἔφασκε: Od. 8:565: Ναυσιθόου, ὃς ἔφασκε Ποσειδάων’ ἀγάσασθαι
ἔφασκε: Od. 13:173: πατρὸς ἐμοῦ, ὃς ἔφασκε Ποσειδάων’ ἀγάσασθαι
ἔφασκε: Od. 14:321: ἔνθ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ πυθόμην· κεῖνος γὰρ ἔφασκε
ἔφασκε: Od. 17:114: αὐτὰρ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος οὔ ποτ’ ἔφασκε
ἔφασκε: Od. 19:191: ξεῖνον γάρ οἱ ἔφασκε φίλον τ’ ἔμεν αἰδοῖόν τε.
ἔφασκε: Od. 24:269: εὔχετο δ’ ἐξ Ἰθάκης γένος ἔμμεναι, αὐτὰρ ἔφασκε
ἐφάσκεθ’: Od. 22:35: “ὦ κύνες, οὔ μ’ ἔτ’ ἐφάσκεθ’ ὑπότροπον οἴκαδε νεῖσθαι
ἔφασκεν: Od. 12:275: ἔνθα γὰρ αἰνότατον κακὸν ἔμμεναι ἄμμιν ἔφασκεν.
ἔφασκεν: Od. 23:335: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκεν
ἔφασκες: Il. 19:297: κλαίειν, ἀλλά μ’ ἔφασκες Ἀχιλλῆος θείοιο
ἔφασκον: Il. 13:100: δεινόν, ὃ οὔ ποτ’ ἔγωγε τελευτήσεσθαι ἔφασκον,
ἔφασκον: Od. 5:135: τὸν μὲν ἐγὼ φίλεόν τε καὶ ἔτρεφον ἠδὲ ἔφασκον
ἔφατ’: Il. 1:33: Ὣς ἔφατ’· ἔδεισεν δ’ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ·
ἔφατ’: Il. 1:43: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων,
ἔφατ’: Il. 1:361: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Il. 1:457: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων.
ἔφατ’: Il. 1:568: Ὣς ἔφατ’ ἔδεισεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,
ἔφατ’: Il. 2:166: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἔφατ’: Il. 2:333: Ὣς ἔφατ’, Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἴαχον, ἀμφὶ δὲ νῆες
ἔφατ’: Il. 2:394: Ὣς ἔφατ’, Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἴαχον ὡς ὅτε κῦμα
ἔφατ’: Il. 2:419: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα πώ οἱ ἐπεκραίαινε Κρονίων,
ἔφατ’: Il. 2:441: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
ἔφατ’: Il. 3:398: θάμβησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Il. 3:418: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα,
ἔφατ’: Il. 3:461: Ὣς ἔφατ’ Ἀτρεΐδης, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι Ἀχαιοί.
ἔφατ’: Il. 4:68: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἔφατ’: Il. 4:198: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας,
ἔφατ’: Il. 4:272: Ὣς ἔφατ’, Ἀτρεΐδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ·
ἔφατ’: Il. 4:326: Ὣς ἔφατ’, Ἀτρεΐδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ.
ἔφατ’: Il. 5:106: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τὸν δ’ οὐ βέλος ὠκὺ δάμασσεν,
ἔφατ’: Il. 5:121: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη,
ἔφατ’: Il. 5:372: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἐκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Il. 5:719: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
ἔφατ’: Il. 5:767: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
ἔφατ’: Il. 6:253: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Il. 6:311: Ὣς ἔφατ’ εὐχομένη, ἀνένευε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη.
ἔφατ’: Il. 6:406: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Il. 6:485: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Il. 7:43: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
ἔφατ’: Il. 7:108: δεξιτερῆς ἕλε χειρὸς ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔφατ’: Il. 8:97: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἐσάκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ἔφατ’: Il. 8:112: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ.
ἔφατ’: Il. 8:198: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, νεμέσησε δὲ πότνια Ἥρη,
ἔφατ’: Il. 8:381: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη.
ἔφατ’: Il. 8:409: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
ἔφατ’: Il. 9:684: ὣς ἔφατ’· εἰσὶ καὶ οἵδε τάδ’ εἰπέμεν, οἵ μοι ἕποντο,
ἔφατ’: Il. 10:240: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δὲ περὶ ξανθῷ Μενελάῳ.
ἔφατ’: Il. 11:195: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις,
ἔφατ’: Il. 11:516: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ.
ἔφατ’: Il. 11:591: Ὣς ἔφατ’ Εὐρύπυλος βεβλημένος· οἳ δὲ παρ’ αὐτὸν
ἔφατ’: Il. 12:173: Ὣς ἔφατ’, οὐδὲ Διὸς πεῖθε φρένα ταῦτ’ ἀγορεύων·
ἔφατ’: Il. 12:329: Ὣς ἔφατ’, οὐδὲ Γλαῦκος ἀπετράπετ’ οὐδ’ ἀπίθησε·
ἔφατ’: Il. 12:351: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας,
ἔφατ’: Il. 12:364: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας.
ἔφατ’: Il. 13:417: Ὣς ἔφατ’, Ἀργείοισι δ’ ἄχος γένετ’ εὐξαμένοιο,
ἔφατ’: Il. 14:218: τόν ῥά οἱ ἔμβαλε χερσὶν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Il. 14:232: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔφατ’: Il. 14:276: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
ἔφατ’: Il. 14:296: στῆ δ’ αὐτῆς προπάροιθεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔφατ’: Il. 14:457: Ὣς ἔφατ’, Ἀργείοισι δ’ ἄχος γένετ’ εὐξαμένοιο·
ἔφατ’: Il. 14:485: Ὣς ἔφατ’, Ἀργείοισι δ’ ἄχος γένετ’ εὐξαμένοιο·
ἔφατ’: Il. 15:78: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
ἔφατ’: Il. 15:113: Ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ Ἄρης θαλερὼ πεπλήγετο μηρὼ
ἔφατ’: Il. 15:168: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις,
ἔφατ’: Il. 15:236: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν Ἀπόλλων,
ἔφατ’: Il. 15:377: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, μέγα δ’ ἔκτυπε μητίετα Ζεύς,
ἔφατ’: Il. 15:552: τόν ῥ’ Ἕκτωρ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔφατ’: Il. 16:249: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεύς.
ἔφατ’: Il. 16:458: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἔφατ’: Il. 16:527: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων.
ἔφατ’: Il. 16:676: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν Ἀπόλλων.
ἔφατ’: Il. 17:26: καί μ’ ἔφατ’ ἐν Δαναοῖσιν ἐλέγχιστον πολεμιστὴν
ἔφατ’: Il. 17:123: Ὣς ἔφατ’, Αἴαντι δὲ δαΐφρονι θυμὸν ὄρινε·
ἔφατ’: Il. 17:246: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ἔφατ’: Il. 17:256: Ὣς ἔφατ’, ὀξὺ δ’ ἄκουσεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας·
ἔφατ’: Il. 17:333: Ὣς ἔφατ’, Αἰνείας δ’ ἑκατηβόλον Ἀπόλλωνα
ἔφατ’: Il. 17:481: Ὣς ἔφατ’, Ἀλκιμέδων δὲ βοηθόον ἅρμ’ ἐπορούσας
ἔφατ’: Il. 17:491: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἐῢς πάϊς Ἀγχίσαο.
ἔφατ’: Il. 17:624: Ὣς ἔφατ’, Ἰδομενεὺς δ’ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
ἔφατ’: Il. 17:656: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ἔφατ’: Il. 17:694: Ὣς ἔφατ’, Ἀντίλοχος δὲ κατέστυγε μῦθον ἀκούσας·
ἔφατ’: Il. 18:384: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Il. 18:423: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Il. 19:7: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Il. 20:393: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
ἔφατ’: Il. 21:356: καίετο δ’ ἲς ποταμοῖο ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔφατ’: Il. 23:429: Ὣς ἔφατ’, Ἀντίλοχος δ’ ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἔλαυνε
ἔφατ’: Il. 23:488: Ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας
ἔφατ’: Il. 23:664: Ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε
ἔφατ’: Il. 23:708: ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
ἔφατ’: Il. 23:754: ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας,
ἔφατ’: Il. 23:771: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη,
ἔφατ’: Il. 23:811: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
ἔφατ’: Il. 23:836: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μενεπτόλεμος Πολυποίτης,
ἔφατ’: Il. 23:859: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα βίη Τεύκροιο ἄνακτος,
ἔφατ’: Il. 23:895: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἔφατ’: Il. 24:77: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
ἔφατ’: Il. 24:120: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα,
ἔφατ’: Il. 24:127: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Il. 24:159: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα.
ἔφατ’: Il. 24:286: στῆ δ’ ἵππων προπάροιθεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Il. 24:314: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεὺς
ἔφατ’: Il. 24:339: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε διάκτορος Ἀργειφόντης.
ἔφατ’: Il. 24:571: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ.
ἔφατ’: Il. 24:689: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ ὃ γέρων, κήρυκα δ’ ἀνίστη.
ἔφατ’: Il. 24:707: Ὣς ἔφατ’, οὐδέ τις αὐτόθ’ ἐνὶ πτόλεϊ λίπετ’ ἀνὴρ
ἔφατ’: Od. 2:267: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη,
ἔφατ’: Od. 2:302: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Od. 3:329: ὣς ἔφατ’, ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε.
ἔφατ’: Od. 3:374: Τηλεμάχου δ’ ἕλε χεῖρα, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔφατ’: Od. 3:385: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη.
ἔφατ’: Od. 4:216: ὣς ἔφατ’, Ἀσφαλίων δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευεν,
ἔφατ’: Od. 4:296: ὣς ἔφατ’, Ἀργείη δ’ Ἑλένη δμῳῇσι κέλευσε
ἔφατ’: Od. 4:311: Τηλεμάχῳ δὲ παρῖζεν, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Od. 4:375: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἔφατ’: Od. 4:394: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἔφατ’: Od. 4:464: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἔφατ’: Od. 4:481: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
ἔφατ’: Od. 4:538: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
ἔφατ’: Od. 4:548: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοὶ κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ἔφατ’: Od. 4:610: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔφατ’: Od. 5:43: ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε διάκτορος Ἀργεϊφόντης.
ἔφατ’: Od. 5:181: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔφατ’: Od. 5:225: ὣς ἔφατ’, ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν·
ἔφατ’: Od. 5:301: ἥ μ’ ἔφατ’ ἐν πόντῳ, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι,
ἔφατ’: Od. 6:66: ὣς ἔφατ’· αἴδετο γὰρ θαλερὸν γάμον ἐξονομῆναι
ἔφατ’: Od. 6:254: ὤτρυνεν δ’ Ὀδυσῆα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔφατ’: Od. 6:328: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη·
ἔφατ’: Od. 7:330: εὐχόμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Od. 8:194: ἀνδρὶ δέμας εἰκυῖα, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Od. 8:256: ὣς ἔφατ’ Ἀλκίνοος θεοείκελος, ὦρτο δὲ κῆρυξ
ἔφατ’: Od. 8:291: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Od. 8:343: ὣς ἔφατ’, ἐν δὲ γέλως ὦρτ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
ἔφατ’: Od. 8:433: ὣς ἔφατ’, Ἀρήτη δὲ μετὰ δμῳῇσιν ἔειπεν
ἔφατ’: Od. 9:360: ὣς ἔφατ’· αὐτάρ οἱ αὖτις ἐγὼ πόρον αἴθοπα οἶνον·
ἔφατ’: Od. 9:522: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἔφατ’: Od. 9:536: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε κυανοχαίτης.
ἔφατ’: Od. 10:261: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγὼ περὶ μὲν ξίφος ἀργυρόηλον
ἔφατ’: Od. 10:270: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἔφατ’: Od. 10:280: ἔν τ’ ἄρα μοι φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Od. 10:319: ῥάβδῳ πεπληγυῖα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔφατ’: Od. 10:336: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἔφατ’: Od. 10:382: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἔφατ’: Od. 10:406: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ,
ἔφατ’: Od. 10:438: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ γε μετὰ φρεσὶ μερμήριξα,
ἔφατ’: Od. 10:496: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ·
ἔφατ’: Od. 10:541: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
ἔφατ’: Od. 11:79: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἔφατ’: Od. 11:138: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἔφατ’: Od. 11:163: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἔφατ’: Od. 11:204: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ γ’ ἔθελον φρεσὶ μερμηρίξας
ἔφατ’: Od. 11:247: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Od. 11:435: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἔφατ’: Od. 11:462: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἔφατ’: Od. 11:477: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἔφατ’: Od. 11:504: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἔφατ’: Od. 12:111: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀτυζόμενος προσέειπον·
ἔφατ’: Od. 12:142: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
ἔφατ’: Od. 12:294: ὣς ἔφατ’ Εὐρύλοχος, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι ἑταῖροι.
ἔφατ’: Od. 12:352: ὣς ἔφατ’ Εὐρύλοχος, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι ἑταῖροι.
ἔφατ’: Od. 13:16: ὣς ἔφατ’ Ἀλκίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ἔφατ’: Od. 14:52: ὅττι μιν ὣς ὑπέδεκτο, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Od. 14:499: ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα Θόας, Ἀνδραίμονος υἱός,
ἔφατ’: Od. 15:56: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
ἔφατ’: Od. 15:124: πέπλον ἔχουσ’ ἐν χερσίν, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Od. 15:530: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Od. 16:406: ὣς ἔφατ’ Ἀμφίνομος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ἔφατ’: Od. 16:417: Ἀντίνοον δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔφατ’: Od. 17:147: ὣς ἔφατ’ Ἀτρεΐδης, δουρικλειτὸς Μενέλαος.
ἔφατ’: Od. 17:215: τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν
ἔφατ’: Od. 17:374: ὣς ἔφατ’, Ἀντίνοος δ’ ἔπεσιν νείκεσσε συβώτην·
ἔφατ’: Od. 17:458: ὣς ἔφατ’, Ἀντίνοος δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον
ἔφατ’: Od. 18:50: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ἔφατ’: Od. 18:78: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Od. 18:163: ἀχρεῖον δ’ ἐγέλασσεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔφατ’: Od. 18:290: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ἔφατ’: Od. 18:387: ὣς ἔφατ’, Εὐρύμαχος δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον
ἔφατ’: Od. 19:90: ἀμφίπολον δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Od. 19:402: παυομένῳ δόρποιο, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔφατ’: Od. 19:551: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμὲ μελιηδὴς ὕπνος ἀνῆκε·
ἔφατ’: Od. 20:22: ὣς ἔφατ’, ἐν στήθεσσι καθαπτόμενος φίλον ἦτορ·
ἔφατ’: Od. 20:91: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
ἔφατ’: Od. 20:102: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεύς,
ἔφατ’: Od. 20:247: ὣς ἔφατ’ Ἀμφίνομος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ἔφατ’: Od. 20:275: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος· ὁ δ’ ἄρ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων.
ἔφατ’: Od. 21:84: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Od. 21:143: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ἔφατ’: Od. 21:167: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Od. 21:248: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔφατ’: Od. 21:269: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ἔφατ’: Od. 21:287: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἔφατ’: Od. 22:492: ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια,
ἔφατ’: Od. 23:96: Τηλέμαχος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔφατ’: Od. 24:492: ὣς ἔφατ’· ἐκ δ’ υἱὸς Δολίου κίεν, ὡς ἐκέλευε,
ἔφατο: Il. 16:548: Ὣς ἔφατο, Τρῶας δὲ κατὰ κρῆθεν λάβε πένθος
ἔφατο: Il. 19:112: ὣς ἔφατο· Ζεὺς δ’ οὔ τι δολοφροσύνην ἐνόησεν,
ἔφατο: Il. 19:301: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες
ἔφατο: Il. 19:338: Ὣς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γέροντες,
ἔφατο: Il. 20:31: Ὣς ἔφατο Κρονίδης, πόλεμον δ’ ἀλίαστον ἔγειρε.
ἔφατο: Il. 21:277: ἥ μ’ ἔφατο Τρώων ὑπὸ τείχεϊ θωρηκτάων
ἔφατο: Il. 22:429: Ὣς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο πολῖται·
ἔφατο: Il. 22:437: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἄλοχος δ’ οὔ πώ τι πέπυστο
ἔφατο: Il. 22:515: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
ἔφατο: Il. 24:746: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
ἔφατο: Il. 24:760: Ὣς ἔφατο κλαίουσα, γόον δ’ ἀλίαστον ὄρινε.
ἔφατο: Il. 24:776: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δ’ ἔστενε δῆμος ἀπείρων.
ἐφάψεαι: Od. 5:348: αὐτὰρ ἐπὴν χείρεσσιν ἐφάψεαι ἠπείροιο,
ἐφέβοντο: Il. 11:178: αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ δ’ ἐφέβοντο.
ἐφέβοντο: Od. 22:299: οἱ δ’ ἐφέβοντο κατὰ μέγαρον βόες ὣς ἀγελαῖαι·
ἐφέζεσθαι: Od. 4:717: δίφρῳ ἐφέζεσθαι πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων,
ἐφέζετο: Il. 5:460: Ὣς εἰπὼν αὐτὸς μὲν ἐφέζετο Περγάμῳ ἄκρῃ,
ἐφέζετο: Il. 21:506: δακρυόεσσα δὲ πατρὸς ἐφέζετο γούνασι κούρη,
ἐφέζετο: Od. 17:334: ἀντίον, ἔνθα δ’ ἄρ’ αὐτὸς ἐφέζετο· τῷ δ’ ἄρα κῆρυξ
ἐφεζομένη: Il. 23:878: ἱστῷ ἐφεζομένη νηὸς κυανοπρῴροιο
ἐφεζόμενοι: Il. 3:152: δενδρέῳ ἐφεζόμενοι ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσι·
ἐφεζόμενος: Od. 4:509: τῷ ῥ’ Αἴας τὸ πρῶτον ἐφεζόμενος μέγ’ ἀάσθη·
ἐφέηκα: Il. 20:346: λεύσσω, τῷ ἐφέηκα κατακτάμεναι μενεαίνων.
ἐφέηκε: Il. 18:108: καὶ χόλος, ὅς τ’ ἐφέηκε πολύφρονά περ χαλεπῆναι,
ἐφέηκε: Od. 14:464: ἠλεός, ὅς τ’ ἐφέηκε πολύφρονά περ μάλ’ ἀεῖσαι
ἐφέηκεν: Od. 9:38: ὅν μοι Ζεὺς ἐφέηκεν ἀπὸ Τροίηθεν ἰόντι.
ἐφείη: Od. 1:254: δεύῃ, ὅ κε μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφείη.
ἐφείην: Il. 18:124: δάκρυ’ ὀμορξαμένην ἁδινὸν στοναχῆσαι ἐφείην,
ἐφείω: Il. 1:567: ἆσσον ἰόνθ’, ὅτε κέν τοι ἀάπτους χεῖρας ἐφείω. ”
ἐφέλκεται: Od. 16:294: καὶ μνηστύν· αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος.”
ἐφέλκεται: Od. 19:13: καὶ μνηστύν· αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος.”
ἐφέλκετο: Il. 13:597: χεῖρα παρακρεμάσας· τὸ δ’ ἐφέλκετο μείλινον ἔγχος.
ἐφελκομένοισι: Il. 23:696: οἵ μιν ἄγον δι’ ἀγῶνος ἐφελκομένοισι πόδεσσιν
ἔφεπ’: Il. 15:742: Ἦ, καὶ μαιμώων ἔφεπ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι.
ἔφεπ’: Il. 21:542: φεῦγον· ὃ δὲ σφεδανὸν ἔφεπ’ ἔγχεϊ, λύσσα δέ οἱ κῆρ
ἔφεπ’: Il. 22:188: Ἕκτορα δ’ ἀσπερχὲς κλονέων ἔφεπ’ ὠκὺς Ἀχιλλεύς.
ἔφεπε: Il. 11:177: ὣς τοὺς Ἀτρεΐδης ἔφεπε κρείων Ἀγαμέμνων
ἔφεπε: Il. 11:496: ὣς ἔφεπε κλονέων πεδίον τότε φαίδιμος Αἴας,
ἔφεπε: Il. 16:724: ἀλλ’ ἄγε Πατρόκλῳ ἔφεπε κρατερώνυχας ἵππους,
ἔφεπε: Il. 16:732: αὐτὰρ ὃ Πατρόκλῳ ἔφεπε κρατερώνυχας ἵππους.
ἐφέπειν: Il. 20:357: τοσσούσδ’ ἀνθρώπους ἐφέπειν καὶ πᾶσι μάχεσθαι·
ἐφέπεσκον: Od. 12:330: καὶ δὴ ἄγρην ἐφέπεσκον ἀλητεύοντες ἀνάγκῃ,
ἐφέποι: Il. 20:359: τοσσῆσδ’ ὑσμίνης ἐφέποι στόμα καὶ πονέοιτο·
ἐφέποντες: Od. 9:121: ἄλγεα πάσχουσιν κορυφὰς ὀρέων ἐφέποντες.
ἐφέπων: Il. 20:494: κτεινομένους ἐφέπων· ῥέε δ’ αἵματι γαῖα μέλαινα.
ἐφέπων: Il. 24:326: ἵπποι, τοὺς ὃ γέρων ἐφέπων μάστιγι κέλευε
ἔφερεν: Il. 24:232: χρυσοῦ δὲ στήσας ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα,
ἔφερεν: Od. 5:461: ἂψ δ’ ἔφερεν μέγα κῦμα κατὰ ῥόον, αἶψα δ’ ἄρ’ Ἰνὼ
ἔφερεν: Od. 13:69: ἡ δ’ ἄλλη σῖτόν τ’ ἔφερεν καὶ οἶνον ἐρυθρόν.
ἔφερον: Il. 11:533: ῥίμφ’ ἔφερον θοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς
ἔφερον: Il. 23:849: νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἔφερον βασιλῆος ἄεθλον.
ἔφερον: Il. 24:270: ἐκ δ’ ἔφερον ζυγόδεσμον ἅμα ζυγῷ ἐννεάπηχυ.
ἔφερον: Od. 18:303: τῇ δ’ ἄρ’ ἅμ’ ἀμφίπολοι ἔφερον περικαλλέα δῶρα·
ἐφέροντ’: Od. 9:70: αἱ μὲν ἔπειτ’ ἐφέροντ’ ἐπικάρσιαι, ἱστία δέ σφιν
ἐφέροντο: Od. 10:54: κείμην· αἱ δ’ ἐφέροντο κακῇ ἀνέμοιο θυέλλῃ
ἔφες: Il. 5:174: ἀλλ’ ἄγε τῷδ’ ἔφες ἀνδρὶ βέλος Διὶ χεῖρας ἀνασχὼν
ἐφέσσαι: Od. 13:274: τούς μ’ ἐκέλευσα Πύλονδε καταστῆσαι καὶ ἐφέσσαι
ἔφεσσαι: Od. 15:277: ἀλλά με νηὸς ἔφεσσαι, ἐπεί σε φυγὼν ἱκέτευσα,
ἐφεσσάμενος: Od. 16:443: πολλάκι γούνασιν οἷσιν ἐφεσσάμενος κρέας ὀπτὸν
ἐφέσσατο: Od. 14:295: ἐς Λιβύην μ’ ἐπὶ νηὸς ἐφέσσατο ποντοπόροιο,
ἐφέσσεσθαι: Il. 9:455: μή ποτε γούνασιν οἷσιν ἐφέσσεσθαι φίλον υἱὸν
ἐφεστάμεν: Od. 1:120: ξεῖνον δηθὰ θύρῃσιν ἐφεστάμεν· ἐγγύθι δὲ στὰς
ἐφεστάμεναι: Od. 24:380: τεύχε’ ἔχων ὤμοισιν ἐφεστάμεναι καὶ ἀμύνειν
ἐφεσταότες: Il. 12:52: χείλει ἐφεσταότες· ἀπὸ γὰρ δειδίσσετο τάφρος
ἐφεσταότες: Il. 12:199: οἵ ῥ’ ἔτι μερμήριζον ἐφεσταότες παρὰ τάφρῳ.
ἐφεσταότες: Il. 18:515: ῥύατ’ ἐφεσταότες, μετὰ δ’ ἀνέρες οὓς ἔχε γῆρας·
ἐφεσταότος: Il. 17:609: δίφρῳ ἐφεσταότος· τοῦ μέν ῥ’ ἀπὸ τυτθὸν ἅμαρτεν·
ἐφέστασαν: Il. 5:624: οἳ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ ἐφέστασαν ἔγχε’ ἔχοντες,
ἐφέστασαν: Il. 13:133: νευόντων, ὡς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν·
ἐφέστασαν: Il. 15:703: οἳ μὲν τὰ φρονέοντες ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν·
ἐφέστασαν: Il. 16:217: νευόντων, ὡς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισι.
ἐφέστασαν: Il. 18:554: τρεῖς δ’ ἄρ’ ἀμαλλοδετῆρες ἐφέστασαν· αὐτὰρ ὄπισθε
ἐφέστασαν: Od. 22:203: ἔνθα μένος πνείοντες ἐφέστασαν, οἱ μὲν ἐπ’ οὐδοῦ
ἐφεστᾶσιν: Il. 12:326: νῦν δ’ ἔμπης γὰρ κῆρες ἐφεστᾶσιν θανάτοιο
ἐφεστήκει: Il. 6:373: πύργῳ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε.
ἐφεστήκει: Il. 23:106: ψυχὴ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε,
ἐφέστιοι: Il. 2:125: Τρῶας μὲν λέξασθαι ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν,
ἐφέστιον: Od. 7:248: ἀλλ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐφέστιον ἤγαγε δαίμων
ἐφέστιος: Od. 3:234: ἢ ἐλθὼν ἀπολέσθαι ἐφέστιος, ὡς Ἀγαμέμνων
ἐφέστιος: Od. 23:55: ἦλθε μὲν αὐτὸς ζωὸς ἐφέστιος, εὗρε δὲ καὶ σὲ
ἐφετμὰς: Il. 5:508: πάντοσ’ ἐποιχόμενος· τοῦ δ’ ἐκραίαινεν ἐφετμὰς
ἐφετμάς: Il. 15:593: νηυσὶν ἐπεσσεύοντο, Διὸς δ’ ἐτέλειον ἐφετμάς,
ἐφετμάς: Il. 24:570: καὶ ἱκέτην περ ἐόντα, Διὸς δ’ ἀλίτωμαι ἐφετμάς.
ἐφετμάς: Il. 24:586: καί ἑ κατακτείνειε, Διὸς δ’ ἀλίτηται ἐφετμάς.
ἐφετμέων: Il. 1:495: πάντες ἅμα, Ζεὺς δ’ ἦρχε· Θέτις δ’ οὐ λήθετ’ ἐφετμέων
ἐφετμέων: Il. 5:818: ἀλλ’ ἔτι σέων μέμνημαι ἐφετμέων ἃς ἐπέτειλας·
ἐφετμέων: Od. 4:353: οἱ δ’ αἰεὶ βούλοντο θεοὶ μεμνῆσθαι ἐφετμέων.
ἐφετμὴ: Il. 14:249: ἤδη γάρ με καὶ ἄλλο τεὴ ἐπίνυσσεν ἐφετμὴ
ἐφετμή: Il. 21:299: αὐτὰρ ὃ βῆ, μέγα γάρ ῥα θεῶν ὄτρυνεν ἐφετμή,
ἐφετμήν: Il. 18:216: μίσγετο· μητρὸς γὰρ πυκινὴν ὠπίζετ’ ἐφετμήν.
ἔφευγε: Il. 22:158: πρόσθε μὲν ἐσθλὸς ἔφευγε, δίωκε δέ μιν μέγ’ ἀμείνων
ἐφεύροι: Il. 2:198: Ὃν δ’ αὖ δήμου τ’ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ’ ἐφεύροι,
ἐφεύροι: Il. 4:88: Πάνδαρον ἀντίθεον διζημένη εἴ που ἐφεύροι.
ἐφεύροι: Il. 5:168: Πάνδαρον ἀντίθεον διζήμενος εἴ που ἐφεύροι·
ἐφεύροι: Il. 13:760: φοίτα ἀνὰ προμάχους διζήμενος, εἴ που ἐφεύροι.
ἐφεύροι: Od. 5:439: νῆχε παρέξ, ἐς γαῖαν ὁρώμενος, εἴ που ἐφεύροι
ἐφεύρομεν: Od. 2:109: καὶ τήν γ’ ἀλλύουσαν ἐφεύρομεν ἀγλαὸν ἱστόν.
ἐφεύρομεν: Od. 10:452: δαινυμένους δ’ εὖ πάντας ἐφεύρομεν ἐν μεγάροισιν.
ἐφεύρομεν: Od. 24:145: καὶ τήν γ’ ἀλλύουσαν ἐφεύρομεν ἀγλαὸν ἱστόν.
ἐφεύρω: Od. 5:417: εἰ δέ κ’ ἔτι προτέρω παρανήξομαι, ἤν που ἐφεύρω
ἐφέψειν: Od. 24:471: ἂψ ἀπονοστήσειν, ἀλλ’ αὐτοῦ πότμον ἐφέψειν.
ἐφέψεις: Il. 21:588: Ἴλιον εἰρυόμεσθα· σὺ δ’ ἐνθάδε πότμον ἐφέψεις
ἐφεψιόωνται: Od. 19:331: ζωῷ, ἀτὰρ τεθνεῶτί γ’ ἐφεψιόωνται ἅπαντες·
ἐφεψιόωντο: Od. 19:370: οὕτω που καὶ κείνῳ ἐφεψιόωντο γυναῖκες
ἔφη: Il. 1:584: Ὣς ἄρ’ ἔφη καὶ ἀναΐξας δέπας ἀμφικύπελλον
ἔφη: Il. 2:265: Ὣς ἄρ’ ἔφη, σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω
ἔφη: Il. 5:111: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Σθένελος δὲ καθ’ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε,
ἔφη: Il. 5:607: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Τρῶες δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθον αὐτῶν.
ἔφη: Il. 9:680: καὶ δ’ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἔφη παραμυθήσασθαι
ἔφη: Il. 11:718: οὐ γάρ πώ τί μ’ ἔφη ἴδμεν πολεμήϊα ἔργα.
ἔφη: Il. 21:136: Ὣς ἄρ’ ἔφη, ποταμὸς δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον,
ἔφη: Il. 21:502: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Λητὼ δὲ συναίνυτο καμπύλα τόξα
ἔφη: Od. 2:377: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ θεῶν μέγαν ὅρκον ἀπώμνυ.
ἔφη: Od. 8:482: ὣς ἄρ’ ἔφη, κῆρυξ δὲ φέρων ἐν χερσὶν ἔθηκεν
ἔφη: Od. 9:511: ὅς μοι ἔφη τάδε πάντα τελευτήσεσθαι ὀπίσσω,
ἔφη: Od. 12:390: ἡ δ’ ἔφη Ἑρμείαο διακτόρου αὐτὴ ἀκοῦσαι.
ἔφη: Od. 17:409: ὣς ἄρ’ ἔφη, καὶ θρῆνυν ἑλὼν ὑπέφηνε τραπέζης
ἔφη: Od. 17:462: ὣς ἄρ’ ἔφη, καὶ θρῆνυν ἑλὼν βάλε δεξιὸν ὦμον
ἔφη: Od. 18:185: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
ἔφη: Od. 19:361: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ κατέσχετο χερσὶ πρόσωπα,
ἔφη: Od. 19:386: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ λέβηθ’ ἕλε παμφανόωντα,
ἔφη: Od. 19:503: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
ἔφη: Od. 20:120: ὣς ἄρ’ ἔφη, χαῖρεν δὲ κλεηδόνι δῖος Ὀδυσσεὺς
ἔφη: Od. 20:137: σίτου δ’ οὐκέτ’ ἔφη πεινήμεναι· εἴρετο γάρ μιν.
ἔφη: Od. 22:433: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
ἔφη: Od. 22:465: ὣς ἄρ’ ἔφη, καὶ πεῖσμα νεὸς κυανοπρῴροιο
ἔφη: Od. 23:181: ὣς ἄρ’ ἔφη πόσιος πειρωμένη· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἔφη: Od. 24:397: ὣς ἄρ’ ἔφη, Δολίος δ’ ἰθὺς κίε χεῖρε πετάσσας
ἐφῆκα: Il. 5:188: ἤδη γάρ οἱ ἐφῆκα βέλος, καί μιν βάλον ὦμον
ἐφῆκα: Il. 5:206: ἤδη γὰρ δοιοῖσιν ἀριστήεσσιν ἐφῆκα
ἐφῆκε: Il. 4:396: Τυδεὺς μὲν καὶ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκε·
ἐφῆκε: Il. 16:812: ὅς τοι πρῶτος ἐφῆκε βέλος Πατρόκλεες ἱππεῦ
ἐφῆκε: Il. 21:170: Ἀστεροπαίῳ ἐφῆκε κατακτάμεναι μενεαίνων.
ἐφῆκε: Od. 23:37: ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφῆκε
ἐφῆκεν: Il. 1:445: ὃς νῦν Ἀργείοισι πολύστονα κήδε’ ἐφῆκεν. ”
ἐφῆκεν: Il. 21:524: πᾶσι δ’ ἔθηκε πόνον, πολλοῖσι δὲ κήδε’ ἐφῆκεν,
ἐφῆκεν: Od. 4:339: ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν,
ἐφῆκεν: Od. 17:130: ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν,
ἐφήμενοι: Od. 12:215: τύπτετε κληΐδεσσιν ἐφήμενοι, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
ἐφήμενος: Od. 6:309: τῷ ὅ γε οἰνοποτάζει ἐφήμενος ἀθάνατος ὥς.
ἐφημέρια: Od. 21:85: “νήπιοι ἀγροιῶται, ἐφημέρια φρονέοντες,
ἐφημέριός: Od. 4:223: οὔ κεν ἐφημέριός γε βάλοι κατὰ δάκρυ παρειῶν,
ἐφημοσύνην: Od. 16:340: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πᾶσαν ἐφημοσύνην ἀπέειπε,
ἐφημοσύνης: Il. 17:697: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς Μενελάου ἐφημοσύνης ἀμέλησε,
ἐφημοσύνης: Od. 12:226: καὶ τότε δὴ Κίρκης μὲν ἐφημοσύνης ἀλεγεινῆς
ἔφην: Il. 16:61: ἀσπερχὲς κεχολῶσθαι ἐνὶ φρεσίν· ἤτοι ἔφην γε
ἔφην: Il. 20:348: ἦεν· ἀτάρ μιν ἔφην μὰψ αὔτως εὐχετάασθαι.
ἔφην: Od. 4:171: καί μιν ἔφην ἐλθόντα φιλησέμεν ἔξοχα πάντων
ἔφην: Od. 11:430: κουριδίῳ τεύξασα πόσει φόνον. ἦ τοι ἔφην γε
ἔφην: Od. 11:540: γηθοσύνη, ὅ οἱ υἱὸν ἔφην ἀριδείκετον εἶναι.
ἔφην: Od. 14:176: καί μιν ἔφην ἔσσεσθαι ἐν ἀνδράσιν οὔ τι χέρεια
ἐφήνδανε: Il. 7:45: βουλήν, ἥ ῥα θεοῖσιν ἐφήνδανε μητιόωσι·
ἔφηνε: Il. 2:318: τὸν μὲν ἀρίζηλον θῆκεν θεὸς ὅς περ ἔφηνε·
ἔφηνε: Il. 2:324: ἡμῖν μὲν τόδ’ ἔφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζεὺς
ἔφηνε: Od. 15:168: ἢ νῶϊν τόδ’ ἔφηνε θεὸς τέρας ἦε σοὶ αὐτῷ.”
ἐφῆπται: Il. 2:15: Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε’ ἐφῆπται.
ἐφῆπται: Il. 2:32: Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε’ ἐφῆπται
ἐφῆπται: Il. 2:69: Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε’ ἐφῆπται
ἐφῆπται: Il. 7:402: ὡς ἤδη Τρώεσσιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπται.
ἐφῆπται: Il. 12:79: οὐ μενέουσ’ εἰ δή σφιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπται.
ἐφῆπται: Il. 21:513: ἐξ ἧς ἀθανάτοισιν ἔρις καὶ νεῖκος ἐφῆπται.
ἐφῆπται: Od. 22:41: νῦν ὕμιν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπται.”
ἐφῆπτο: Il. 6:241: πάσας ἑξείης· πολλῇσι δὲ κήδε’ ἐφῆπτο.
ἐφῆπτο: Od. 22:33: ὡς δή σφιν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπτο.
ἔφης: Il. 22:280: ἐκ Διὸς ἠείδης τὸν ἐμὸν μόρον, ἦ τοι ἔφης γε·
ἔφης: Il. 22:331: Ἕκτορ ἀτάρ που ἔφης Πατροκλῆ’ ἐξεναρίζων
ἐφήσει: Od. 4:340: ὣς Ὀδυσεὺς κείνοισιν ἀεικέα πότμον ἐφήσει.
ἐφήσει: Od. 17:131: ὣς Ὀδυσεὺς κείνοισιν ἀεικέα πότμον ἐφήσει.
ἐφήσει: Od. 20:29: ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσει,
ἐφήσει: Od. 20:386: ὁππότε δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσει.
ἐφήσεις: Il. 1:518: “ Ἦ δὴ λοίγια ἔργ’ ὅ τέ μ’ ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις
ἐφήσεις: Od. 13:376: φράζευ ὅπως μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσεις,
ἔφησθα: Il. 1:397: εὐχομένης ὅτ’ ἔφησθα κελαινεφέϊ Κρονίωνι
ἔφησθα: Il. 16:830: Πάτροκλ’ ἦ που ἔφησθα πόλιν κεραϊξέμεν ἁμήν,
ἔφησθα: Od. 3:357: “εὖ δὴ ταῦτά γ’ ἔφησθα, γέρον φίλε· σοὶ δὲ ἔοικε
ἐφήσομαι: Il. 23:82: ἄλλο δέ τοι ἐρέω καὶ ἐφήσομαι αἴ κε πίθηαι·
ἐφήσω: Il. 24:117: αὐτὰρ ἐγὼ Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἶριν ἐφήσω
ἐφήσω: Od. 19:550: ὃς πᾶσι μνηστῆρσιν ἀεικέα πότμον ἐφήσω.”
ἐφήσω: Od. 19:576: νῦν δὲ μνηστήρεσσιν ἄεθλον τοῦτον ἐφήσω·
ἐφήσω: Od. 20:39: ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσω,
ἐφθέγγοντο: Od. 10:229: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τοὶ δ’ ἐφθέγγοντο καλεῦντες.
ἐφθέγγοντο: Od. 10:255: ἢ θεὸς ἠὲ γυνή· τοὶ δ’ ἐφθέγγοντο καλεῦντες.
ἔφθη: Il. 16:314: ἔφθη ὀρεξάμενος πρυμνὸν σκέλος, ἔνθα πάχιστος
ἔφθη: Il. 16:322: ἔφθη ὀρεξάμενος πρὶν οὐτάσαι, οὐδ’ ἀφάμαρτεν,
ἔφθης: Od. 11:58: ἔφθης πεζὸς ἰὼν ἢ ἐγὼ σὺν νηῒ μελαίνῃ.”
ἐφθίαθ’: Il. 1:251: ἐφθίαθ’, οἵ οἱ πρόσθεν ἅμα τράφεν ἠδ’ ἐγένοντο
ἔφθιεν: Il. 18:446: ἤτοι ὃ τῆς ἀχέων φρένας ἔφθιεν· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
ἔφθιθεν: Od. 23:331: Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, ἀπὸ δ’ ἔφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι
ἔφθιτ’: Il. 18:100: ἔφθιτ’, ἐμεῖο δὲ δῆσεν ἀρῆς ἀλκτῆρα γενέσθαι.
ἔφθιται: Od. 20:340: ὅς που τῆλ’ Ἰθάκης ἢ ἔφθιται ἢ ἀλάληται,
Ἐφιάλτην: Od. 11:308: Ὦτόν τ’ ἀντίθεον τηλεκλειτόν τ’ Ἐφιάλτην,
Ἐφιάλτης: Il. 5:385: τλῆ μὲν Ἄρης ὅτε μιν Ὦτος κρατερός τ’ Ἐφιάλτης
ἐφίει: Il. 15:444: ἰοδόκον· μάλα δ’ ὦκα βέλεα Τρώεσσιν ἐφίει.
ἐφίει: Od. 24:180: αὐτὰρ ἔπειτ’ ἄλλοισ’ ἐφίει στονόεντα βέλεμνα
ἐφιεὶς: Il. 1:51: αὐτὰρ ἔπειτ’ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς
ἐφιεμένῃ: Il. 24:300: ὦ γύναι οὐ μέν τοι τόδ’ ἐφιεμένῃ ἀπιθήσω.
ἐφιέμενος: Od. 13:7: ὑμέων δ’ ἀνδρὶ ἑκάστῳ ἐφιέμενος τάδε εἴρω,
ἐφίετε: Od. 22:251: τῶ νῦν μὴ ἅμα πάντες ἐφίετε δούρατα μακρά,
ἐφίζανε: Il. 10:26: ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἐφίζανε· μή τι πάθοιεν
ἐφιζανέτην: Il. 10:578: δείπνῳ ἐφιζανέτην, ἀπὸ δὲ κρητῆρος Ἀθήνῃ
ἐφῖζε: Od. 3:411: Νέστωρ αὖ τότ’ ἐφῖζε Γερήνιος, οὖρος Ἀχαιῶν,
ἐφῖζε: Od. 19:55: τῇ παρὰ μὲν κλισίην πυρὶ κάτθεσαν, ἔνθ’ ἄρ’ ἐφῖζε,
ἐφίζεσκε: Od. 17:331: κείμενον, ἔνθα τε δαιτρὸς ἐφίζεσκε κρέα πολλὰ
ἐφίκοντο: Il. 13:613: μακρῷ ἐϋξέστῳ· ἅμα δ’ ἀλλήλων ἐφίκοντο.
ἐφίλατο: Il. 5:61: τεύχειν· ἔξοχα γάρ μιν ἐφίλατο Παλλὰς Ἀθήνη·
ἐφίλει: Il. 14:490: Ἑρμείας Τρώων ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὄπασσε·
ἐφίλει: Od. 7:256: ἐνδυκέως ἐφίλει τε καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκε
ἐφίλει: Od. 12:450: ἥ μ’ ἐφίλει τ’ ἐκόμει τε. τί τοι τάδε μυθολογεύω;
ἐφίλει: Od. 13:206: ἐξικόμην, ὅς κέν μ’ ἐφίλει καὶ ἔπεμπε νέεσθαι.
ἐφίλει: Od. 14:62: ὅς κεν ἔμ’ ἐνδυκέως ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὄπασσεν,
ἐφίλει: Od. 14:146: αἰδέομαι· περὶ γάρ μ’ ἐφίλει καὶ κήδετο θυμῷ·
ἐφίλει: Od. 17:111: ἐνδυκέως ἐφίλει, ὡς εἴ τε πατὴρ ἑὸν υἷα
ἐφίλησ’: Il. 9:477: καί μ’ ἐφίλησ’ ὡς εἴ τε πατὴρ ὃν παῖδα φιλήσῃ
ἐφίλησα: Il. 3:415: τὼς δέ σ’ ἀπεχθήρω ὡς νῦν ἔκπαγλ’ ἐφίλησα,
ἐφίλησαν: Il. 23:306: Ἀντίλοχ’ ἤτοι μέν σε νέον περ ἐόντ’ ἐφίλησαν
ἐφίλησε: Od. 8:63: τὸν περὶ Μοῦσ’ ἐφίλησε, δίδου δ’ ἀγαθόν τε κακόν τε·
ἐφίστατο: Il. 11:643: Πάτροκλος δὲ θύρῃσιν ἐφίστατο ἰσόθεος φώς.
ἔφλυε: Il. 21:361: Φῆ πυρὶ καιόμενος, ἀνὰ δ’ ἔφλυε καλὰ ῥέεθρα.
ἐφόβηθεν: Il. 15:326: ὣς ἐφόβηθεν Ἀχαιοὶ ἀνάλκιδες· ἐν γὰρ Ἀπόλλων
ἐφόβηθεν: Il. 15:637: θεσπεσίως ἐφόβηθεν ὑφ’ Ἕκτορι καὶ Διὶ πατρὶ
ἐφόβησας: Il. 22:11: ἦ νύ τοι οὔ τι μέλει Τρώων πόνος, οὓς ἐφόβησας,
ἐφόβησε: Il. 11:173: ἅς τε λέων ἐφόβησε μολὼν ἐν νυκτὸς ἀμολγῷ
ἐφόβησε: Il. 11:406: μοῦνος· τοὺς δ’ ἄλλους Δαναοὺς ἐφόβησε Κρονίων.
ἐφόβησε: Il. 13:300: ἕσπετο, ὅς τ’ ἐφόβησε ταλάφρονά περ πολεμιστήν·
ἐφόβησε: Il. 15:15: Ἕκτορα δῖον ἔπαυσε μάχης, ἐφόβησε δὲ λαούς.
ἐφόβησε: Il. 15:91: ἦ μάλα δή σ’ ἐφόβησε Κρόνου πάϊς, ὅς τοι ἀκοίτης.
ἐφόβησε: Il. 16:583: ὠκέϊ, ὅς τ’ ἐφόβησε κολοιούς τε ψῆράς τε·
ἐφόβησε: Il. 17:596: νίκην δὲ Τρώεσσι δίδου, ἐφόβησε δ’ Ἀχαιούς.
ἐφοίτα: Il. 3:449: Ἀτρεΐδης δ’ ἀν’ ὅμιλον ἐφοίτα θηρὶ ἐοικὼς
ἐφοίτα: Il. 5:528: Ἀτρεΐδης δ’ ἀν’ ὅμιλον ἐφοίτα πολλὰ κελεύων·
ἐφοίτων: Od. 9:401: οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος,
ἐφοίτων: Od. 11:42: οἳ πολλοὶ περὶ βόθρον ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος
ἐφοίτων: Od. 12:420: αὐτὰρ ἐγὼ διὰ νηὸς ἐφοίτων, ὄφρ’ ἀπὸ τοίχους
ἐφοίτων: Od. 24:415: οἱ δ’ ἄρ’ ὁμῶς ἀΐοντες ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος
ἐφόλκαιον: Od. 14:350: ξεστὸν ἐφόλκαιον καταβὰς ἐπέλασσα θαλάσσῃ
ἐφομαρτεῖτε: Il. 12:412: ἀλλ’ ἐφομαρτεῖτε· πλεόνων δέ τι ἔργον ἄμεινον.
ἐφομαρτεῖτον: Il. 8:191: ἀλλ’ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον ὄφρα λάβωμεν
ἐφομαρτεῖτον: Il. 23:414: ἀλλ’ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον ὅττι τάχιστα·
ἐφοπλίζωμεν: Il. 4:344: ὁππότε δαῖτα γέρουσιν ἐφοπλίζωμεν Ἀχαιοί.
ἐφοπλίσαι: Od. 6:37: ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐφοπλίσαι, ἥ κεν ἄγῃσι
ἐφοπλισόμεσθα: Il. 8:503: δόρπά τ’ ἐφοπλισόμεσθα· ἀτὰρ καλλίτριχας ἵππους
ἐφοπλισόμεσθα: Il. 9:66: δόρπά τ’ ἐφοπλισόμεσθα· φυλακτῆρες δὲ ἕκαστοι
ἐφοπλίσσαι: Od. 19:419: δεῖπνον ἐφοπλίσσαι· τοὶ δ’ ὀτρύνοντος ἄκουσαν.
ἐφοπλίσσαιτε: Il. 24:263: οὐκ ἂν δή μοι ἄμαξαν ἐφοπλίσσαιτε τάχιστα,
ἐφοπλίσσαντες: Il. 23:55: ἐσσυμένως δ’ ἄρα δόρπον ἐφοπλίσσαντες ἕκαστοι
ἐφοπλίσσαντες: Od. 2:295: ὦκα δ’ ἐφοπλίσσαντες ἐνήσομεν εὐρέϊ πόντῳ.”
ἐφοπλίσσειας: Od. 6:57: “πάππα φίλ’, οὐκ ἂν δή μοι ἐφοπλίσσειας ἀπήνην
ἐφοπλίσσουσιν: Od. 6:69: ἔρχευ· ἀτάρ τοι δμῶες ἐφοπλίσσουσιν ἀπήνην
ἐφοπλίσσωσι: Od. 24:360: προὔπεμψ’, ὡς ἂν δεῖπνον ἐφοπλίσσωσι τάχιστα.”
ἐφορᾷ: Od. 11:109: Ἠελίου, ὃς πάντ’ ἐφορᾷ καὶ πάντ’ ἐπακούει.
ἐφορᾷ: Od. 12:323: Ἠελίου, ὃς πάντ’ ἐφορᾷ καὶ πάντ’ ἐπακούει.”
ἐφορᾷ: Od. 13:214: ἀνθρώπους ἐφορᾷ καὶ τείνυται, ὅς τις ἁμάρτῃ.
ἐφορᾷς: Il. 3:277: Ἠέλιός θ’, ὃς πάντ’ ἐφορᾷς καὶ πάντ’ ἐπακούεις,
ἐφόρει: Il. 4:137: μίτρης θ’, ἣν ἐφόρει ἔρυμα χροὸς ἕρκος ἀκόντων,
ἐφόρει: Il. 15:530: τόν ῥ’ ἐφόρει γυάλοισιν ἀρηρότα· τόν ποτε Φυλεὺς
ἐφόρει: Od. 4:510: τὸν δ’ ἐφόρει κατὰ πόντον ἀπείρονα κυμαίνοντα.
ἐφόρει: Od. 5:327: τὴν δ’ ἐφόρει μέγα κῦμα κατὰ ῥόον ἔνθα καὶ ἔνθα.
ἐφόρει: Od. 10:358: ἡ δὲ τετάρτη ὕδωρ ἐφόρει καὶ πῦρ ἀνέκαιε
ἐφόρει: Od. 13:368: ἄσσον πάντ’ ἐφόρει, χρυσὸν καὶ ἀτειρέα χαλκὸν
ἐφόρει: Od. 21:32: τὸ πρὶν μὲν ἐφόρει μέγας Εὔρυτος, αὐτὰρ ὁ παιδὶ
ἐφόρεον: Od. 22:456: ξῦον· ταὶ δ’ ἐφόρεον δμῳαί, τίθεσαν δὲ θύραζε.
ἐφορμᾶσθαι: Il. 17:465: ἔγχει ἐφορμᾶσθαι καὶ ἐπίσχειν ὠκέας ἵππους.
ἐφορμᾶται: Il. 13:74: μᾶλλον ἐφορμᾶται πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι,
ἐφορμᾶται: Il. 15:691: ἔθνος ἐφορμᾶται ποταμὸν πάρα βοσκομενάων
ἐφορμᾶται: Od. 1:275: μητέρα δ’, εἴ οἱ θυμὸς ἐφορμᾶται γαμέεσθαι,
ἐφορμᾶται: Od. 21:399: ἢ ὅ γ’ ἐφορμᾶται ποιησέμεν, ὡς ἐνὶ χερσὶ
ἐφορμή: Od. 22:130: ἑσταότ’ ἄγχ’ αὐτῆς· μία δ’ οἴη γίνετ’ ἐφορμή.
ἐφορμηθεῖεν: Il. 24:800: μὴ πρὶν ἐφορμηθεῖεν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί.
ἐφορμηθεὶς: Il. 20:461: ἄμφω ἐφορμηθεὶς ἐξ ἵππων ὦσε χαμᾶζε,
ἐφορμηθεὶς: Od. 22:300: τὰς μέν τ’ αἰόλος οἶστρος ἐφορμηθεὶς ἐδόνησεν
ἐφορμηθεῖσα: Od. 12:122: δείδω μή σ’ ἐξαῦτις ἐφορμηθεῖσα κίχῃσι
ἐφορμηθέντα: Il. 16:313: Φυλεΐδης δ’ Ἄμφικλον ἐφορμηθέντα δοκεύσας
ἐφορμηθέντε: Il. 17:489: σῷ ἐθέλεις, ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐφορμηθέντε γε νῶϊ
ἐφορμηθέντες: Il. 6:410: πάντες ἐφορμηθέντες· ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη
ἐφορμηθῆναι: Il. 18:282: εἴσω δ’ οὔ μιν θυμὸς ἐφορμηθῆναι ἐάσει,
ἐφορμήσας: Od. 7:272: ὅς μοι ἐφορμήσας ἀνέμους κατέδησε κέλευθον,
ἐφορῶντες: Od. 17:487: ἀνθρώπων ὕβριν τε καὶ εὐνομίην ἐφορῶντες.”
ἐφράσαθ’: Il. 23:450: πρῶτος δ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἐφράσαθ’ ἵππους·
ἐφράσαθ’: Od. 14:236: ἐφράσαθ’, ἣ πολλῶν ἀνδρῶν ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσε,
ἐφρασάμην: Od. 17:161: ἥμενος ἐφρασάμην καὶ Τηλεμάχῳ ἐγεγώνευν.”
ἐφράσατο: Od. 3:289: ἐφράσατο, λιγέων δ’ ἀνέμων ἐπ’ ἀϋτμένα χεῦε
ἐφράσατο: Od. 4:444: ἀλλ’ αὐτὴ ἐσάωσε καὶ ἐφράσατο μέγ’ ὄνειαρ·
ἐφράσθης: Od. 19:485: ἀλλ’ ἐπεὶ ἐφράσθης καί τοι θεὸς ἔμβαλε θυμῷ,
ἐφράσθης: Od. 23:260: ἀλλ’ ἐπεὶ ἐφράσθης καί τοι θεὸς ἔμβαλε θυμῷ,
ἐφράσσαντο: Il. 9:426: ἣν νῦν ἐφράσσαντο ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος·
ἐφράσσαντο: Od. 21:222: τὼ δ’ ἐπεὶ εἰσιδέτην εὖ τ’ ἐφράσσαντο ἕκαστα,
ἐφράσσατο: Il. 24:352: τὸν δ’ ἐξ ἀγχιμόλοιο ἰδὼν ἐφράσσατο κῆρυξ
ἐφράσσατο: Od. 4:529: αὐτίκα δ’ Αἴγισθος δολίην ἐφράσσατο τέχνην·
ἔφριξεν: Il. 13:339: ἔφριξεν δὲ μάχη φθισίμβροτος ἐγχείῃσι
ἔφυ: Od. 23:190: θάμνος ἔφυ τανύφυλλος ἐλαίης ἕρκεος ἐντός,
ἐφυβρίζων: Il. 9:368: αὖτις ἐφυβρίζων ἕλετο κρείων Ἀγαμέμνων
ἔφυγες: Il. 11:362: ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον κύον· ἦ τέ τοι ἄγχι
ἔφυγες: Il. 20:449: ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον κύον· ἦ τέ τοι ἄγχι
ἔφυδρος: Od. 14:458: πάννυχος, αὐτὰρ ἄη ζέφυρος μέγας αἰὲν ἔφυδρος.
ἐφύλασσε: Od. 2:346: ἔσχ’, ἣ πάντ’ ἐφύλασσε νόου πολυϊδρείῃσιν,
ἐφύλασσεν: Il. 15:461: ἀλλ’ οὐ λῆθε Διὸς πυκινὸν νόον, ὅς ῥ’ ἐφύλασσεν
ἔφυν: Od. 5:481: ἀλλήλοισιν ἔφυν ἐπαμοιβαδίς· οὓς ὑπ’ Ὀδυσσεὺς
ἔφυν: Od. 10:397: ἔγνωσαν δέ με κεῖνοι, ἔφυν τ’ ἐν χερσὶν ἕκαστος·
ἐφύπερθε: Il. 9:213: ἀνθρακιὴν στορέσας ὀβελοὺς ἐφύπερθε τάνυσσε,
ἐφύπερθε: Il. 14:184: κρηδέμνῳ δ’ ἐφύπερθε καλύψατο δῖα θεάων
ἐφύπερθε: Il. 24:645: πορφύρε’ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ’ ἐφύπερθε τάπητας,
ἐφύπερθέ: Od. 4:150: ὀφθαλμῶν τε βολαὶ κεφαλή τ’ ἐφύπερθέ τε χαῖται.
ἐφύπερθε: Od. 4:298: πορφύρε’ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ’ ἐφύπερθε τάπητας
ἐφύπερθε: Od. 5:232: καλὴν χρυσείην, κεφαλῇ δ’ ἐφύπερθε καλύπτρην.
ἐφύπερθε: Od. 7:337: πορφύρε’ ἐμβαλέειν στορέσαι τ’ ἐφύπερθε τάπητας,
ἐφύπερθε: Od. 17:210: ὑψόθεν ἐκ πέτρης· βωμὸς δ’ ἐφύπερθε τέτυκτο
ἐφύπερθεν: Od. 9:383: ὀφθαλμῷ ἐνέρεισαν· ἐγὼ δ’ ἐφύπερθεν ἐρεισθεὶς
Ἐφύρη: Il. 6:152: ἔστι πόλις Ἐφύρη μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο,
Ἐφύρῃ: Il. 6:210: ἔν τ’ Ἐφύρῃ ἐγένοντο καὶ ἐν Λυκίῃ εὐρείῃ.
Ἐφύρην: Od. 2:328: ἠὲ καὶ εἰς Ἐφύρην ἐθέλει, πίειραν ἄρουραν,
Ἐφύρης: Il. 2:659: τὴν ἄγετ’ ἐξ Ἐφύρης ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος
Ἐφύρης: Il. 15:531: ἤγαγεν ἐξ Ἐφύρης, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος.
Ἐφύρης: Od. 1:259: ἐξ Ἐφύρης ἀνιόντα παρ’ Ἴλου Μερμερίδαο· -
ἔφυρον: Il. 24:162: δάκρυσιν εἵματ’ ἔφυρον, ὃ δ’ ἐν μέσσοισι γεραιὸς
Ἐφύρους: Il. 13:301: τὼ μὲν ἄρ’ ἐκ Θρῄκης Ἐφύρους μέτα θωρήσσεσθον,
ἔφυσε: Od. 10:393: τῶν δ’ ἐκ μὲν μελέων τρίχες ἔῤῥεον, ἃς πρὶν ἔφυσε
ἐφύσων: Il. 18:470: φῦσαι δ’ ἐν χοάνοισιν ἐείκοσι πᾶσαι ἐφύσων
ἐφύτευσαν: Il. 6:419: ἠδ’ ἐπὶ σῆμ’ ἔχεεν· περὶ δὲ πτελέας ἐφύτευσαν
ἐφώνησεν: Il. 10:465: Ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, καὶ ἀπὸ ἕθεν ὑψόσ’ ἀείρας
ἐφώνησεν: Il. 19:276: Ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, λῦσεν δ’ ἀγορὴν αἰψηρήν.
ἐφώνησεν: Od. 2:257: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, λῦσεν δ’ ἀγορὴν αἰψηρήν.
ἐφώνησεν: Od. 10:229: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τοὶ δ’ ἐφθέγγοντο καλεῦντες.
ἐφώνησεν: Od. 17:57: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος.
ἐφώνησεν: Od. 19:29: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος·
ἐφώνησεν: Od. 21:163: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν καὶ ἀπὸ ἕο τόξον ἔθηκε,
ἐφώνησεν: Od. 21:386: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος,
ἐφώνησεν: Od. 22:398: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος,
ἐφωρμήθη: Od. 4:713: θυμὸς ἐφωρμήθη ἴμεν ἐς Πύλον, ὄφρα πύθηται
ἐφωρμήθην: Od. 11:206: τρὶς μὲν ἐφωρμήθην, ἑλέειν τέ με θυμὸς ἀνώγει,
ἐφώρμησαν: Il. 3:165: οἵ μοι ἐφώρμησαν πόλεμον πολύδακρυν Ἀχαιῶν·
ἔχ’: Il. 1:603: οὐ μὲν φόρμιγγος περικαλλέος ἣν ἔχ’ Ἀπόλλων,
ἔχ’: Il. 5:230: Αἰνεία σὺ μὲν αὐτὸς ἔχ’ ἡνία καὶ τεὼ ἵππω·
ἔχ’: Il. 6:319: ἔγχος ἔχ’ ἑνδεκάπηχυ· πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς
ἔχ’: Il. 8:494: ἔγχος ἔχ’ ἑνδεκάπηχυ· πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς
ἔχ’: Il. 13:386: αἰὲν ἔχ’ ἡνίοχος θεράπων· ὃ δὲ ἵετο θυμῷ
ἔχ’: Il. 13:557: στρωφᾶτ’· οὐδέ οἱ ἔγχος ἔχ’ ἀτρέμας, ἀλλὰ μάλ’ αἰεὶ
ἔχ’: Il. 13:697: γνωτὸν μητρυιῆς Ἐριώπιδος, ἣν ἔχ’ Ὀϊλεύς·
ἔχ’: Il. 14:11: χαλκῷ παμφαῖνον· ὃ δ’ ἔχ’ ἀσπίδα πατρὸς ἑοῖο.
ἔχ’: Il. 15:318: ὄφρα μὲν αἰγίδα χερσὶν ἔχ’ ἀτρέμα Φοῖβος Ἀπόλλων,
ἔχ’: Il. 15:336: γνωτὸν μητρυιῆς Ἐριώπιδος, ἣν ἔχ’ Ὀϊλεύς·
ἔχ’: Il. 15:448: τῇ γὰρ ἔχ’ ᾗ ῥα πολὺ πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες
ἔχ’: Il. 16:378: τῇ ῥ’ ἔχ’ ὁμοκλήσας· ὑπὸ δ’ ἄξοσι φῶτες ἔπιπτον
ἔχ’: Il. 18:538: εἷμα δ’ ἔχ’ ἀμφ’ ὤμοισι δαφοινεὸν αἵματι φωτῶν.
ἔχ’: Il. 23:516: ἀλλὰ καὶ ὧς Μενέλαος ἔχ’ ἐγγύθεν ὠκέας ἵππους.
ἔχ’: Od. 4:289: τόφρα δ’ ἔχ’, ὄφρα σε νόσφιν ἀπήγαγε Παλλὰς Ἀθήνη.”
ἔχαδε: Il. 4:24: Ἥρῃ δ’ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα·
ἔχαδε: Il. 8:461: Ἥρῃ δ’ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα·
ἐχάζετο: Il. 3:32: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων.
ἐχάζετο: Il. 11:584: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων,
ἐχάζετο: Il. 13:165: ἂψ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο, χώσατο δ’ αἰνῶς
ἐχάζετο: Il. 13:533: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο. τὸν δὲ Πολίτης
ἐχάζετο: Il. 13:566: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων·
ἐχάζετο: Il. 13:596: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων
ἐχάζετο: Il. 13:648: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων
ἐχάζετο: Il. 14:407: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων.
ἐχάζετο: Il. 16:817: ἂψ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων.
ἔχαιρε: Il. 11:73: θῦνον· Ἔρις δ’ ἄρ’ ἔχαιρε πολύστονος εἰσορόωσα·
ἐχάνδανον: Od. 17:344: καὶ κρέας, ὥς οἱ χεῖρες ἐχάνδανον ἀμφιβαλόντι·
ἐχάρη: Il. 3:23: ὥς τε λέων ἐχάρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας
ἐχάρη: Il. 3:27: ὣς ἐχάρη Μενέλαος Ἀλέξανδρον θεοειδέα
ἐχάρη: Il. 3:76: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτ’ ἐχάρη μέγα μῦθον ἀκούσας,
ἐχάρη: Od. 23:32: ὣς ἔφαθ’, ἡ δ’ ἐχάρη καὶ ἀπὸ λέκτροιο θοροῦσα
ἐχάρη: Od. 24:513: ὣς φάτο, Λαέρτης δ’ ἐχάρη καὶ μῦθον ἔειπε·
ἐχάρημεν: Od. 10:419: “σοὶ μὲν νοστήσαντι, διοτρεφές, ὣς ἐχάρημεν,
ἐχάρησαν: Il. 3:111: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἐχάρησαν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
ἐχάρησαν: Il. 19:74: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἐχάρησαν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἔχε: Il. 2:2: εὗδον παννύχιοι, Δία δ’ οὐκ ἔχε νήδυμος ὕπνος,
ἔχε: Il. 2:33: ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσί, μηδέ σε λήθη
ἔχε: Il. 2:70: ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν· ὣς ὃ μὲν εἰπὼν
ἔχε: Il. 4:227: καὶ τοὺς μὲν θεράπων ἀπάνευθ’ ἔχε φυσιόωντας
ἔχε: Il. 5:829: ἀλλ’ ἄγ’ ἐπ’ Ἄρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους,
ἔχε: Il. 5:841: αὐτίκ’ ἐπ’ Ἄρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους.
ἔχε: Il. 6:137: δειδιότα· κρατερὸς γὰρ ἔχε τρόμος ἀνδρὸς ὁμοκλῇ.
ἔχε: Il. 8:139: Τυδεΐδη ἄγε δ’ αὖτε φόβον δ’ ἔχε μώνυχας ἵππους.
ἔχε: Il. 9:2: θεσπεσίη ἔχε φύζα φόβου κρυόεντος ἑταίρη,
ἔχε: Il. 10:4: ὕπνος ἔχε γλυκερὸς πολλὰ φρεσὶν ὁρμαίνοντα.
ἔχε: Il. 10:25: Ὣς δ’ αὔτως Μενέλαον ἔχε τρόμος· οὐδὲ γὰρ αὐτῷ
ἔχε: Il. 11:184: οὐρανόθεν καταβάς· ἔχε δ’ ἀστεροπὴν μετὰ χερσίν.
ἔχε: Il. 11:513: βαινέτω, ἐς νῆας δὲ τάχιστ’ ἔχε μώνυχας ἵππους·
ἔχε: Il. 11:773: αὐλῆς ἐν χόρτῳ· ἔχε δὲ χρύσειον ἄλεισον
ἔχε: Il. 12:124: τῇ ῥ’ ἰθὺς φρονέων ἵππους ἔχε, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
ἔχε: Il. 13:173: κούρην δὲ Πριάμοιο νόθην ἔχε, Μηδεσικάστην·
ἔχε: Il. 13:326: νῶϊν δ’ ὧδ’ ἐπ’ ἀριστέρ’ ἔχε στρατοῦ, ὄφρα τάχιστα
ἔχε: Il. 13:594: τὴν βάλεν ᾗ ῥ’ ἔχε τόξον ἐΰξοον· ἐν δ’ ἄρα τόξῳ
ἔχε: Il. 13:600: σφενδόνῃ, ἣν ἄρα οἱ θεράπων ἔχε ποιμένι λαῶν.
ἔχε: Il. 14:352: ὕπνῳ καὶ φιλότητι δαμείς, ἔχε δ’ ἀγκὰς ἄκοιτιν·
ἔχε: Il. 15:308: εἱμένος ὤμοιιν νεφέλην, ἔχε δ’ αἰγίδα θοῦριν
ἔχε: Il. 16:105: πήληξ βαλλομένη καναχὴν ἔχε, βάλλετο δ’ αἰεὶ
ἔχε: Il. 16:712: Ἕκτωρ δ’ ἐν Σκαιῇσι πύλῃς ἔχε μώνυχας ἵππους·
ἔχε: Il. 16:794: ἣ δὲ κυλινδομένη καναχὴν ἔχε ποσσὶν ὑφ’ ἵππων
ἔχε: Il. 18:247: ἕζεσθαι· πάντας γὰρ ἔχε τρόμος, οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
ἔχε: Il. 18:515: ῥύατ’ ἐφεσταότες, μετὰ δ’ ἀνέρες οὓς ἔχε γῆρας·
ἔχε: Il. 19:424: Ἦ ῥα, καὶ ἐν πρώτοις ἰάχων ἔχε μώνυχας ἵππους.
ἔχε: Il. 20:163: πρόσθεν ἔχε στέρνοιο, τίνασσε δὲ χάλκεον ἔγχος.
ἔχε: Il. 21:88: τοῦ δ’ ἔχε θυγατέρα Πρίαμος, πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας·
ἔχε: Il. 21:543: αἰὲν ἔχε κρατερή, μενέαινε δὲ κῦδος ἀρέσθαι.
ἔχε: Il. 22:293: στῆ δὲ κατηφήσας, οὐδ’ ἄλλ’ ἔχε μείλινον ἔγχος.
ἔχε: Il. 22:322: τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχεα
ἔχε: Il. 23:136: κειρόμενοι· ὄπιθεν δὲ κάρη ἔχε δῖος Ἀχιλλεὺς
ἔχε: Il. 23:398: Τυδεΐδης δὲ παρατρέψας ἔχε μώνυχας ἵππους,
ἔχε: Il. 23:423: Ἀντίλοχος δὲ παρατρέψας ἔχε μώνυχας ἵππους
ἔχε: Il. 23:583: χερσὶν ἔχε ῥαδινήν, ᾗ περ τὸ πρόσθεν ἔλαυνες,
ἔχε: Il. 23:815: δεινὸν δερκομένω· θάμβος δ’ ἔχε πάντας Ἀχαιούς.
ἔχε: Il. 24:453: σταυροῖσιν πυκινοῖσι· θύρην δ’ ἔχε μοῦνος ἐπιβλὴς
ἔχε: Od. 1:104: οὐδοῦ ἐπ’ αὐλείου· παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχος,
ἔχε: Od. 2:10: βῆ ῥ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχος,
ἔχε: Od. 4:14: Ἑρμιόνην, ἣ εἶδος ἔχε χρυσῆς Ἀφροδίτης.
ἔχε: Od. 4:227: τοῖα Διὸς θυγάτηρ ἔχε φάρμακα μητιόεντα,
ἔχε: Od. 8:344: οὐδὲ Ποσειδάωνα γέλως ἔχε, λίσσετο δ’ αἰεὶ
ἔχε: Od. 9:295: σχέτλια ἔργ’ ὁρόωντες· ἀμηχανίη δ’ ἔχε θυμόν.
ἔχε: Od. 13:225: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσι πέδιλ’ ἔχε, χερσὶ δ’ ἄκοντα.
ἔχε: Od. 14:239: ἦεν ἀνήνασθαι, χαλεπὴ δ’ ἔχε δήμου φῆμις.
ἔχε: Od. 15:7: Τηλέμαχον δ’ οὐχ ὕπνος ἔχε γλυκύς, ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ
ἔχε: Od. 16:191: δάκρυον ἧκε χαμᾶζε· πάρος δ’ ἔχε νωλεμὲς αἰεί.
ἔχε: Od. 18:324: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἔχε πένθος ἐνὶ φρεσὶ Πηνελοπείης,
ἔχε: Od. 19:225: χλαῖναν πορφυρέην οὔλην ἔχε δῖος Ὀδυσσεύς,
ἔχε: Od. 19:228: ἐν προτέροισι πόδεσσι κύων ἔχε ποικίλον ἐλλόν,
ἔχε: Od. 19:502: ἀλλ’ ἔχε σιγῇ μῦθον, ἐπίτρεψον δὲ θεοῖσιν.”
ἔχε: Od. 20:243: αἰετὸς ὑψιπέτης, ἔχε δὲ τρήρωνα πέλειαν.
ἔχε: Od. 21:30: ἵππους δ’ αὐτὸς ἔχε κρατερώνυχας ἐν μεγάροισι.
ἔχε: Od. 24:2: ἀνδρῶν μνηστήρων· ἔχε δὲ ῥάβδον μετὰ χερσὶ
ἔχε: Od. 24:231: αἰγείην κυνέην κεφαλῇ ἔχε, πένθος ἀέξων.
ἔχεαι: Od. 18:123: ὄλβος· ἀτὰρ μὲν νῦν γε κακοῖσ’ ἔχεαι πολέεσσι.”
ἔχεαι: Od. 20:200: ὄλβος· ἀτὰρ μὲν νῦν γε κακοῖσ’ ἔχεαι πολέεσσι.
ἔχεαν: Il. 18:347: ἐν δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἔχεαν, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλόντες.
ἔχεαν: Il. 24:799: ῥίμφα δὲ σῆμ’ ἔχεαν, περὶ δὲ σκοποὶ ἥατο πάντῃ,
ἔχεεν: Il. 6:419: ἠδ’ ἐπὶ σῆμ’ ἔχεεν· περὶ δὲ πτελέας ἐφύτευσαν
ἔχεθ’: Il. 6:398: τοῦ περ δὴ θυγάτηρ ἔχεθ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ.
ἔχεθ’: Il. 15:109: τὼ ἔχεθ’ ὅττί κεν ὔμμι κακὸν πέμπῃσιν ἑκάστῳ.
ἐχέθυμος: Od. 8:320: οὕνεκά οἱ καλὴ θυγάτηρ, ἀτὰρ οὐκ ἐχέθυμος.”
ἔχει: Il. 1:82: ἀλλά τε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον, ὄφρα τελέσσῃ,
ἔχει: Il. 1:356: ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας. ”
ἔχει: Il. 1:507: ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας.
ἔχει: Il. 2:240: ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας.
ἔχει: Il. 6:509: κυδιόων· ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται
ἔχει: Il. 9:336: εἵλετ’, ἔχει δ’ ἄλοχον θυμαρέα· τῇ παριαύων
ἔχει: Il. 9:671: ἦ ἀπέειπε, χόλος δ’ ἔτ’ ἔχει μεγαλήτορα θυμόν;
ἔχει: Il. 11:527: εὐρὺ γὰρ ἀμφ’ ὤμοισιν ἔχει σάκος· ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς
ἔχει: Il. 13:484: καὶ δ’ ἔχει ἥβης ἄνθος, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
ἔχει: Il. 14:375: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ μενέχαρμος, ἔχει δ’ ὀλίγον σάκος ὤμῳ,
ἔχει: Il. 14:415: ἐξ αὐτῆς, τὸν δ’ οὔ περ ἔχει θράσος ὅς κεν ἴδηται
ἔχει: Il. 15:266: κυδιόων· ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται
ἔχει: Il. 17:122: γυμνόν· ἀτὰρ τά γε τεύχε’ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
ἔχει: Il. 17:143: ἦ σ’ αὔτως κλέος ἐσθλὸν ἔχει φύξηλιν ἐόντα.
ἔχει: Il. 17:450: ἦ οὐχ ἅλις ὡς καὶ τεύχε’ ἔχει καὶ ἐπεύχεται αὔτως;
ἔχει: Il. 17:565: ἀλλ’ Ἕκτωρ πυρὸς αἰνὸν ἔχει μένος, οὐδ’ ἀπολήγει
ἔχει: Il. 17:693: γυμνόν· ἀτὰρ τά γε τεύχε’ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
ἔχει: Il. 18:21: γυμνοῦ· ἀτὰρ τά γε τεύχε’ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
ἔχει: Il. 21:221: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ ἔασον· ἄγη μ’ ἔχει ὄρχαμε λαῶν.
ἔχει: Il. 23:325: ἀλλ’ ἔχει ἀσφαλέως καὶ τὸν προὔχοντα δοκεύει.
ἔχει: Il. 24:115: Ἕκτορ’ ἔχει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ’ ἀπέλυσεν,
ἔχει: Il. 24:482: ἀνδρὸς ἐς ἀφνειοῦ, θάμβος δ’ ἔχει εἰσορόωντας,
ἔχει: Od. 1:53: πάσης βένθεα οἶδεν, ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς
ἔχει: Od. 3:123: κείνου ἔκγονός ἐσσι· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.
ἔχει: Od. 3:227: λίην γὰρ μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει. οὐκ ἂν ἐμοί γε
ἔχει: Od. 4:75: ὅσσα τάδ’ ἄσπετα πολλά· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.”
ἔχει: Od. 4:142: οὔτ’ ἄνδρ’ οὔτε γυναῖκα, σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωσαν,
ἔχει: Od. 4:164: πολλὰ γὰρ ἄλγε’ ἔχει πατρὸς πάϊς οἰχομένοιο
ἔχει: Od. 4:737: καί μοι κῆπον ἔχει πολυδένδρεον, ὄφρα τάχιστα
ἔχει: Od. 6:107: πασάων δ’ ὑπὲρ ἥ γε κάρη ἔχει ἠδὲ μέτωπα,
ἔχει: Od. 6:161: οὔτ’ ἄνδρ’ οὔτε γυναῖκα· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.
ἔχει: Od. 8:384: ἠδ’ ἄρ’ ἑτοῖμα τέτυκτο· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.”
ἔχει: Od. 10:326: θαῦμά μ’ ἔχει, ὡς οὔ τι πιὼν τάδε φάρμακ’ ἐθέλχθης.
ἔχει: Od. 11:176: ἀνδρῶν ἄλλος ἔχει, ἐμὲ δ’ οὐκέτι φασὶ νέεσθαι.
ἔχει: Od. 11:184: σὸν δ’ οὔ πώ τις ἔχει καλὸν γέρας, ἀλλὰ ἕκηλος
ἔχει: Od. 11:495: ἢ ἔτ’ ἔχει τιμὴν πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσιν,
ἔχει: Od. 11:497: οὕνεκά μιν κατὰ γῆρας ἔχει χεῖράς τε πόδας τε.
ἔχει: Od. 11:603: τέρπεται ἐν θαλίῃς καὶ ἔχει καλλίσφυρον Ἥβην,
ἔχει: Od. 12:76: κείνου ἔχει κορυφὴν οὔτ’ ἐν θέρει οὔτ’ ἐν ὀπώρῃ·
ἔχει: Od. 13:245: γίνεται· αἰεὶ δ’ ὄμβρος ἔχει τεθαλυῖά τ’ ἐέρση.
ἔχει: Od. 13:423: κεῖσ’ ἐλθών· ἀτὰρ οὔ τιν’ ἔχει πόνον, ἀλλὰ ἕκηλος
ἔχει: Od. 14:215: γινώσκειν· ἦ γάρ με δύη ἔχει ἤλιθα πολλή.
ἔχει: Od. 16:243: ἀλλὰ λίην μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει· οὐδέ κεν εἴη
ἔχει: Od. 18:331: ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
ἔχει: Od. 18:391: ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
ἔχει: Od. 20:83: ἀλλὰ τὸ μὲν καὶ ἀνεκτὸν ἔχει κακόν, ὁππότε κέν τις
ἔχει: Od. 20:293: μοῖραν μὲν δὴ ξεῖνος ἔχει πάλαι, ὡς ἐπέοικεν,
ἔχει: Od. 24:244: “ὦ γέρον, οὐκ ἀδαημονίη σ’ ἔχει ἀμφιπολεύειν
ἔχει: Od. 24:245: ὄρχατον, ἀλλ’ εὖ τοι κομιδὴ ἔχει, οὐδέ τι πάμπαν,
ἔχει: Od. 24:249: αὐτόν σ’ οὐκ ἀγαθὴ κομιδὴ ἔχει, ἀλλ’ ἅμα γῆρας
ἔχειν: Il. 1:113: οἴκοι ἔχειν· καὶ γάρ ῥα Κλυταιμνήστρης προβέβουλα
ἔχειν: Il. 4:316: ἀνδρῶν ἄλλος ἔχειν, σὺ δὲ κουροτέροισι μετεῖναι.
ἔχειν: Il. 9:493: νηλεὲς ἦτορ ἔχειν· στρεπτοὶ δέ τε καὶ θεοὶ αὐτοί,
ἔχειν: Od. 2:336: τούτου μητέρι δοῖμεν ἔχειν ἠδ’ ὅς τις ὀπυίοι.”
ἔχειν: Od. 4:416: αὖθι δ’ ἔχειν μεμαῶτα, καὶ ἐσσύμενόν περ ἀλύξαι.
ἔχειν: Od. 11:128: φήῃ ἀθηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὤμῳ,
ἔχειν: Od. 16:386: κείνου μητέρι δοῖμεν ἔχειν ἠδ’ ὅς τις ὀπυίοι.
ἔχειν: Od. 16:388: αὐτόν τε ζώειν καὶ ἔχειν πατρώϊα πάντα,
ἔχειν: Od. 23:275: φήῃ ἀθηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὤμῳ,
ἔχεις: Il. 3:53: γνοίης χ’ οἵου φωτὸς ἔχεις θαλερὴν παράκοιτιν·
ἔχεις: Il. 9:111: ἠτίμησας, ἑλὼν γὰρ ἔχεις γέρας· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
ἔχεις: Il. 16:204: νηλεές, ὃς παρὰ νηυσὶν ἔχεις ἀέκοντας ἑταίρους·
ἔχεις: Il. 21:474: νηπύτιε τί νυ τόξον ἔχεις ἀνεμώλιον αὔτως;
ἔχεις: Il. 24:136: Ἕκτορ’ ἔχεις παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ’ ἀπέλυσας.
ἔχεις: Od. 4:569: οὕνεκ’ ἔχεις Ἑλένην καί σφιν γαμβρὸς Διός ἐσσι.
ἔχεις: Od. 16:182: ἄλλα δὲ εἵματ’ ἔχεις καί τοι χρὼς οὐκέθ’ ὁμοῖος.
ἔχεις: Od. 20:377: οἷον μέν τινα τοῦτον ἔχεις ἐπίμαστον ἀλήτην,
ἔχεις: Od. 24:250: λυγρὸν ἔχεις αὐχμεῖς τε κακῶς καὶ ἀεικέα ἕσσαι.
Ἐχεκλῆος: Il. 16:189: τὴν μὲν Ἐχεκλῆος κρατερὸν μένος Ἀκτορίδαο
Ἔχεκλον: Il. 16:694: Ἄδρηστον μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ Ἔχεκλον
Ἔχεκλον: Il. 20:474: αἰχμὴ χαλκείη· ὃ δ’ Ἀγήνορος υἱὸν Ἔχεκλον
ἐχέμεν: Il. 4:302: σφοὺς ἵππους ἐχέμεν μηδὲ κλονέεσθαι ὁμίλῳ·
ἐχέμεν: Il. 5:492: νωλεμέως ἐχέμεν, κρατερὴν δ’ ἀποθέσθαι ἐνιπήν.
ἐχέμεν: Il. 9:704: καρπαλίμως πρὸ νεῶν ἐχέμεν λαόν τε καὶ ἵππους
ἐχέμεν: Il. 13:2: τοὺς μὲν ἔα παρὰ τῇσι πόνον τ’ ἐχέμεν καὶ ὀϊζὺν
ἐχέμεν: Il. 17:476: ἵππων ἀθανάτων ἐχέμεν δμῆσίν τε μένος τε,
ἐχέμεν: Il. 19:148: ἤ τ’ ἐχέμεν παρὰ σοί· νῦν δὲ μνησώμεθα χάρμης
ἐχέμεν: Od. 4:419: ὑμεῖς δ’ ἀστεμφέως ἐχέμεν μᾶλλόν τε πιέζειν.
ἐχέμεν: Od. 7:313: παῖδά τ’ ἐμὴν ἐχέμεν καὶ ἐμὸς γαμβρὸς καλέεσθαι,
ἐχέμεν: Od. 8:529: εἴρερον εἰσανάγουσι, πόνον τ’ ἐχέμεν καὶ ὀϊζύν·
Ἐχέμμονά: Il. 5:160: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας Ἐχέμμονά τε Χρομίον τε.
ἔχεν: Il. 2:699: ζωὸς ἐών· τότε δ’ ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα.
ἔχεν: Il. 3:342: δεινὸν δερκόμενοι· θάμβος δ’ ἔχεν εἰσορόωντας
ἔχεν: Il. 4:79: κὰδ δ’ ἔθορ’ ἐς μέσσον· θάμβος δ’ ἔχεν εἰσορόωντας
ἔχεν: Il. 9:209: τῷ δ’ ἔχεν Αὐτομέδων, τάμνεν δ’ ἄρα δῖος Ἀχιλλεύς.
ἔχεν: Il. 11:72: ἴσας δ’ ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, οἳ δὲ λύκοι ὣς
ἔχεν: Il. 11:341: τοὺς μὲν γὰρ θεράπων ἀπάνευθ’ ἔχεν, αὐτὰρ ὃ πεζὸς
ἔχεν: Il. 12:465: δοῦρ’ ἔχεν· οὔ κέν τίς μιν ἐρύκακεν ἀντιβολήσας
ἔχεν: Il. 13:157: Πριαμίδης, πρόσθεν δ’ ἔχεν ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
ἔχεν: Il. 13:517: Δηΐφοβος· δὴ γάρ οἱ ἔχεν κότον ἐμμενὲς αἰεί.
ἔχεν: Il. 13:679: ἀλλ’ ἔχεν ᾗ τὰ πρῶτα πύλας καὶ τεῖχος ἐσᾶλτο
ἔχεν: Il. 13:803: Πριαμίδης· πρόσθεν δ’ ἔχεν ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
ἔχεν: Il. 16:763: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἔχεν ποδός· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
ἔχεν: Il. 21:50: γυμνὸν ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος, οὐδ’ ἔχεν ἔγχος,
ἔχεν: Il. 21:72: τῇ δ’ ἑτέρῃ ἔχεν ἔγχος ἀκαχμένον οὐδὲ μεθίει·
ἔχεν: Il. 23:720: οὔτ’ Αἴας δύνατο, κρατερὴ δ’ ἔχεν ἲς Ὀδυσῆος.
ἔχεν: Il. 23:871: τόξον· ἀτὰρ δὴ ὀϊστὸν ἔχεν πάλαι, ὡς ἴθυνεν.
ἔχεν: Od. 3:441: ἤλυθεν ἐκ θαλάμοιο φέρων, ἑτέρῃ δ’ ἔχεν οὐλὰς
ἔχεν: Od. 4:186: οὐδ’ ἄρα Νέστορος υἱὸς ἀδακρύτω ἔχεν ὄσσε·
ἔχεν: Od. 8:302: Ἠέλιος γάρ οἱ σκοπιὴν ἔχεν εἶπέ τε μῦθον.
ἔχεν: Od. 10:160: πιόμενος· δὴ γάρ μιν ἔχεν μένος ἠελίοιο.
ἔχεν: Od. 11:270: τὴν ἔχεν Ἀμφιτρύωνος υἱὸς μένος αἰὲν ἀτειρής.
Ἐχένηος: Od. 7:155: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἥρως Ἐχένηος,
Ἐχένηος: Od. 11:342: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἐχένηος,
ἔχεο: Il. 16:501: ἀλλ’ ἔχεο κρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα.
ἔχεο: Il. 17:559: ἀλλ’ ἔχεο κρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα.
ἔχεον: Od. 8:436: ἐν δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἔχεον, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλοῦσαι.
ἐχέοντο: Il. 16:267: ἐκ νηῶν ἐχέοντο· βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει.
ἐχέοντο: Il. 19:356: ᾤχετο, τοὶ δ’ ἀπάνευθε νεῶν ἐχέοντο θοάων.
ἐχεπευκὲς: Il. 1:51: αὐτὰρ ἔπειτ’ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς
ἐχεπευκὲς: Il. 4:129: ἥ τοι πρόσθε στᾶσα βέλος ἐχεπευκὲς ἄμυνεν.
Ἐχέπωλον: Il. 4:458: ἐσθλὸν ἐνὶ προμάχοισι Θαλυσιάδην Ἐχέπωλον·
Ἐχέπωλος: Il. 23:296: τὴν Ἀγαμέμνονι δῶκ’ Ἀγχισιάδης Ἐχέπωλος
ἔχες: Il. 21:441: νηπύτι’ ὡς ἄνοον κραδίην ἔχες· οὐδέ νυ τῶν περ
ἔχες: Il. 24:730: ῥύσκευ, ἔχες δ’ ἀλόχους κεδνὰς καὶ νήπια τέκνα,
ἔχες: Od. 6:179: εἴ τί που εἴλυμα σπείρων ἔχες ἐνθάδ’ ἰοῦσα.
ἔχεσθαι: Od. 22:316: ἀλλά μοι οὐ πείθοντο κακῶν ἄπο χεῖρας ἔχεσθαι·
ἔχεσκ’: Il. 22:458: ἥ μιν ἔχεσκ’, ἐπεὶ οὔ ποτ’ ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν,
ἔχεσκε: Il. 5:126: ἄτρομον, οἷον ἔχεσκε σακέσπαλος ἱππότα Τυδεύς·
ἔχεσκεν: Il. 3:219: ἀλλ’ ἀστεμφὲς ἔχεσκεν ἀΐδρεϊ φωτὶ ἐοικώς·
ἔχεσκεν: Il. 9:333: δεξάμενος διὰ παῦρα δασάσκετο, πολλὰ δ’ ἔχεσκεν.
ἔχεσκες: Il. 5:472: Ἕκτορ πῇ δή τοι μένος οἴχεται ὃ πρὶν ἔχεσκες;
ἔχεσκον: Il. 13:257: οἰσόμενος· τό νυ γὰρ κατεάξαμεν ὃ πρὶν ἔχεσκον
ἔχεσκον: Od. 7:99: πίνοντες καὶ ἔδοντες· ἐπηετανὸν γὰρ ἔχεσκον.
ἔχετ’: Il. 1:513: ὣς ἔχετ’ ἐμπεφυυῖα, καὶ εἴρετο δεύτερον αὖτις·
ἔχετ’: Il. 15:10: εἵαθ’, ὃ δ’ ἀργαλέῳ ἔχετ’ ἄσθματι κῆρ ἀπινύσσων
ἔχετ’: Il. 16:109: αἰεὶ δ’ ἀργαλέῳ ἔχετ’ ἄσθματι, κὰδ δέ οἱ ἱδρὼς
ἔχετ’: Il. 21:531: πεπταμένας ἐν χερσὶ πύλας ἔχετ’ εἰς ὅ κε λαοὶ
ἔχετ’: Od. 15:445: ἀλλ’ ἔχετ’ ἐν φρεσὶ μῦθον, ἐπείγετε δ’ ὦνον ὁδαίων.
ἔχεται: Od. 6:197: τοῦ δ’ ἐκ Φαιήκων ἔχεται κάρτος τε βίη τε.”
ἔχεται: Od. 11:346: Ἀλκινόου δ’ ἐκ τοῦδ’ ἔχεται ἔργον τε ἔπος τε.”
ἔχεται: Od. 17:318: νῦν δ’ ἔχεται κακότητι, ἄναξ δέ οἱ ἄλλοθι πάτρης
ἐχέτην: Il. 5:569: ἀντίον ἀλλήλων ἐχέτην μεμαῶτε μάχεσθαι·
ἐχέτην: Il. 18:580: ταῦρον ἐρύγμηλον ἐχέτην· ὃ δὲ μακρὰ μεμυκὼς
ἔχετο: Od. 5:429: τῆς ἔχετο στενάχων, εἷος μέγα κῦμα παρῆλθε.
Ἔχετον: Od. 18:85: εἰς Ἔχετον βασιλῆα, βροτῶν δηλήμονα πάντων,
Ἔχετον: Od. 18:116: εἰς Ἔχετον βασιλῆα, βροτῶν δηλήμονα πάντων.”
Ἔχετον: Od. 21:308: εἰς Ἔχετον βασιλῆα, βροτῶν δηλήμονα πάντων,
ἐχέτω: Il. 3:282: αὐτὸς ἔπειθ’ Ἑλένην ἐχέτω καὶ κτήματα πάντα,
ἔχευαν: Il. 3:270: μίσγον, ἀτὰρ βασιλεῦσιν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν.
ἔχευαν: Il. 4:269: ὄφρα τάχιστα μαχώμεθ’, ἐπεὶ σύν γ’ ὅρκι’ ἔχευαν
ἔχευαν: Il. 5:618: τεύχεα συλήσων· Τρῶες δ’ ἐπὶ δούρατ’ ἔχευαν
ἔχευαν: Il. 9:174: αὐτίκα κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
ἔχευαν: Il. 23:256: ἀμφὶ πυρήν· εἶθαρ δὲ χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν,
ἔχευαν: Od. 1:146: τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
ἔχευαν: Od. 3:258: τῶ κέ οἱ οὐδὲ θανόντι χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν,
ἔχευαν: Od. 3:338: τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
ἔχευαν: Od. 12:338: οἱ δ’ ἄρα μοι γλυκὺν ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν ἔχευαν.
ἔχευαν: Od. 21:270: τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
ἐχεύατο: Il. 5:314: ἀμφὶ δ’ ἑὸν φίλον υἱὸν ἐχεύατο πήχεε λευκώ,
ἐχεύατο: Il. 7:63: οἵη δὲ Ζεφύροιο ἐχεύατο πόντον ἔπι φρὶξ
ἔχευε: Il. 5:776: λύσασ’ ἐξ ὀχέων, περὶ δ’ ἠέρα πουλὺν ἔχευε·
ἔχευε: Il. 9:215: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὤπτησε καὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔχευε,
ἔχευε: Il. 24:445: τοῖσι δ’ ἐφ’ ὕπνον ἔχευε διάκτορος Ἀργειφόντης
ἔχευε: Od. 2:395: ἔνθα μνηστήρεσσιν ἐπὶ γλυκὺν ὕπνον ἔχευε,
ἔχευε: Od. 3:40: δῶκε δ’ ἄρα σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ’ οἶνον ἔχευε
ἔχευε: Od. 11:433: οἷ τε κατ’ αἶσχος ἔχευε καὶ ἐσσομένῃσιν ὀπίσσω
ἔχευεν: Il. 8:50: λύσας ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ἠέρα πουλὺν ἔχευεν.
ἔχευεν: Il. 9:7: κορθύεται, πολλὸν δὲ παρὲξ ἅλα φῦκος ἔχευεν·
ἔχευεν: Il. 19:222: ἧς τε πλείστην μὲν καλάμην χθονὶ χαλκὸς ἔχευεν,
ἔχευεν: Od. 4:216: ὣς ἔφατ’, Ἀσφαλίων δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευεν,
ἔχευεν: Od. 6:77: παντοίην, ἐν δ’ ὄψα τίθει, ἐν δ’ οἶνον ἔχευεν
ἔχευεν: Od. 11:245: λῦσε δὲ παρθενίην ζώνην, κατὰ δ’ ὕπνον ἔχευεν.
ἔχευεν: Od. 18:188: κούρῃ Ἰκαρίοιο κατὰ γλυκὺν ὕπνον ἔχευεν,
ἔχευεν: Od. 20:54: ὣς φάτο, καί ῥά οἱ ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν ἔχευεν,
ἔχευεν: Od. 20:260: πὰρ δ’ ἐτίθει σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ’ οἶνον ἔχευεν
ἐχέφρονα: Od. 13:406: παῖδά τε σὸν φιλέει καὶ ἐχέφρονα Πηνελόπειαν.
ἐχέφρονι: Od. 16:130: ἄττα, σὺ δ’ ἔρχεο θᾶσσον, ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ
ἐχέφρονι: Od. 16:458: γνοίη ἐσάντα ἰδὼν καὶ ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ
ἐχέφρονι: Od. 24:198: ἀθάνατοι χαρίεσσαν ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ,
ἐχέφρων: Il. 9:341: Ἀτρεΐδαι; ἐπεὶ ὅς τις ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἐχέφρων
Ἐχέφρων: Od. 3:413: ἐκ θαλάμων ἐλθόντες, Ἐχέφρων τε Στρατίος τε
Ἐχέφρων: Od. 3:439: βοῦν δ’ ἀγέτην κεράων Στρατίος καὶ δῖος Ἐχέφρων.
ἐχέφρων: Od. 4:111: Λαέρτης θ’ ὁ γέρων καὶ ἐχέφρων Πηνελόπεια
ἐχέφρων: Od. 13:332: οὕνεκ’ ἐπητής ἐσσι καὶ ἀγχίνοος καὶ ἐχέφρων.
ἐχέφρων: Od. 17:390: οὐκ ἀλέγω, εἷός μοι ἐχέφρων Πηνελόπεια
ἐχέφρων: Od. 24:294: οὐδ’ ἄλοχος πολύδωρος, ἐχέφρων Πηνελόπεια,
ἔχῃ: Il. 11:269: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα
ἔχῃ: Od. 2:124: ὄφρα κε κείνη τοῦτον ἔχῃ νόον, ὅν τινά οἱ νῦν
ἔχῃ: Od. 9:6: ἢ ὅτ’ ἐϋφροσύνη μὲν ἔχῃ κάτα δῆμον ἅπαντα,
ἔχῃ: Od. 11:159: πεζὸν ἐόντ’, ἢν μή τις ἔχῃ εὐεργέα νῆα.
ἔχῃς: Il. 1:133: ἦ ἐθέλεις ὄφρ’ αὐτὸς ἔχῃς γέρας, αὐτὰρ ἔμ’ αὔτως
ἔχῃς: Od. 18:364: βούλεαι, ὄφρ’ ἂν ἔχῃς βόσκειν σὴν γαστέρ’ ἄναλτον.”
ἔχῃσθα: Il. 19:180: πιείρῃ, ἵνα μή τι δίκης ἐπιδευὲς ἔχῃσθα.
ἔχῃσι: Od. 1:204: ἔσσεται, οὐδ’ εἴ πέρ τε σιδήρεα δέσματ’ ἔχῃσι·
ἔχῃσι: Od. 4:756: ἔχθεσθ’, ἀλλ’ ἔτι πού τις ἐπέσσεται, ὅς κεν ἔχῃσι
ἔχῃσιν: Od. 1:95: ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν.”
ἔχῃσιν: Od. 1:396: τῶν κέν τις τόδ’ ἔχῃσιν, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς·
ἔχῃσιν: Od. 3:78: [ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν·]
ἔχῃσιν: Od. 20:85: νύκτας δ’ ὕπνος ἔχῃσιν, - ὁ γάρ τ’ ἐπέλησεν ἁπάντων,
ἔχητον: Il. 17:445: ἦ ἵνα δυστήνοισι μετ’ ἀνδράσιν ἄλγε’ ἔχητον;
ἔχητον: Od. 6:183: ἢ ὅθ’ ὁμοφρονέοντε νοήμασιν οἶκον ἔχητον
ἔχθαιρε: Il. 17:270: χεῦ’, ἐπεὶ οὐδὲ Μενοιτιάδην ἔχθαιρε πάρος γε,
ἐχθαίρῃσι: Od. 4:692: ἄλλον κ’ ἐχθαίρῃσι βροτῶν, ἄλλον κε φιλοίη.
ἐχθαίρῃσιν: Od. 15:71: ἔξοχα δ’ ἐχθαίρῃσιν· ἀμείνω δ’ αἴσιμα πάντα.
ἐχθαίρουσ’: Od. 3:215: ἐχθαίρουσ’ ἀνὰ δῆμον, ἐπισπόμενοι θεοῦ ὀμφῇ.
ἐχθαίρουσ’: Od. 16:96: ἐχθαίρουσ’ ἀνὰ δῆμον ἐπισπόμενοι θεοῦ ὀμφῇ·
ἔχθεα: Il. 3:416: μέσσῳ δ’ ἀμφοτέρων μητίσομαι ἔχθεα λυγρὰ
ἔχθεσθ’: Od. 4:756: ἔχθεσθ’, ἀλλ’ ἔτι πού τις ἐπέσσεται, ὅς κεν ἔχῃσι
ἔχθηρε: Il. 20:306: ἤδη γὰρ Πριάμου γενεὴν ἔχθηρε Κρονίων·
ἐχθήρειε: Il. 9:452: παλλακίδι προμιγῆναι, ἵν’ ἐχθήρειε γέροντα.
ἔχθιστος: Il. 1:176: ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι διοτρεφέων βασιλήων·
ἔχθιστος: Il. 2:220: ἔχθιστος δ’ Ἀχιλῆϊ μάλιστ’ ἦν ἠδ’ Ὀδυσῆϊ·
ἔχθιστος: Il. 5:890: ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν·
ἔχθιστος: Il. 9:159: τοὔνεκα καί τε βροτοῖσι θεῶν ἔχθιστος ἁπάντων·
ἐχθοδοπῆσαι: Il. 1:518: “ Ἦ δὴ λοίγια ἔργ’ ὅ τέ μ’ ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις
ἐχθόμενός: Od. 4:502: καί νύ κεν ἔκφυγε κῆρα, καὶ ἐχθόμενός περ Ἀθήνῃ,
ἔχθος: Od. 9:277: οὐδ’ ἂν ἐγὼ Διὸς ἔχθος ἀλευάμενος πεφιδοίμην
ἐχθρὰ: Il. 9:378: ἐχθρὰ δέ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ.
ἐχθραὶ: Od. 21:147: ἐχθραὶ ἔσαν, πᾶσιν δὲ νεμέσσα μνηστήρεσσιν·
ἐχθρῆς: Il. 16:77: ἐχθρῆς ἐκ κεφαλῆς· ἀλλ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
ἐχθροὶ: Od. 17:499: “μαῖ’, ἐχθροὶ μὲν πάντες, ἐπεὶ κακὰ μηχανόωνται·
ἐχθρὸν: Od. 12:452: σοί τε καὶ ἰφθίμῃ ἀλόχῳ· ἐχθρὸν δέ μοί ἐστιν
ἐχθρὸς: Il. 9:312: ἐχθρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς Ἀΐδαο πύλῃσιν
ἐχθρὸς: Od. 14:156: ἐχθρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς Ἀΐδαο πύλῃσι
Ἐχινάων: Il. 2:625: Οἳ δ’ ἐκ Δουλιχίοιο Ἐχινάων θ’ ἱεράων
Ἐχίοιο: Il. 8:333: Μηκιστεὺς Ἐχίοιο πάϊς καὶ δῖος Ἀλάστωρ
Ἐχίοιο: Il. 13:422: Μηκιστεὺς Ἐχίοιο πάϊς καὶ δῖος Ἀλάστωρ,
Ἐχίον: Il. 15:339: Μηκιστῆ δ’ ἕλε Πουλυδάμας, Ἐχίον δὲ Πολίτης
Ἐχίον: Il. 16:416: Τληπόλεμόν τε Δαμαστορίδην Ἐχίον τε Πύριν τε
ἔχματα: Il. 12:260: πρώτας ἐν γαίῃ θέσαν ἔμμεναι ἔχματα πύργων.
ἔχματα: Il. 13:139: ῥήξας ἀσπέτῳ ὄμβρῳ ἀναιδέος ἔχματα πέτρης·
ἔχματα: Il. 14:409: χερμαδίῳ, τά ῥα πολλὰ θοάων ἔχματα νηῶν
ἔχματα: Il. 21:259: χερσὶ μάκελλαν ἔχων, ἀμάρης ἐξ ἔχματα βάλλων·
ἔχοι: Il. 12:382: χείρεσσ’ ἀμφοτέρῃς ἔχοι ἀνὴρ οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν,
ἔχοι: Od. 1:117: τιμὴν δ’ αὐτὸς ἔχοι καὶ κτήμασιν οἷσιν ἀνάσσοι.
ἔχοι: Od. 18:142: ἀλλ’ ὅ γε σιγῇ δῶρα θεῶν ἔχοι, ὅττι διδοῖεν.
ἔχοιεν: Od. 8:340: δεσμοὶ μὲν τρὶς τόσσοι ἀπείρονες ἀμφὶς ἔχοιεν,
ἔχοιμι: Il. 24:212: ἀνδρὶ πάρα κρατερῷ, τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι
ἔχοιμι: Od. 18:368: ἐν ποίῃ, δρέπανον μὲν ἐγὼν εὐκαμπὲς ἔχοιμι,
ἔχοις: Od. 1:402: κτήματα δ’ αὐτὸς ἔχοις καὶ δώμασι σοῖσιν ἀνάσσοις.
ἔχοις: Od. 18:369: καὶ δὲ σὺ τοῖον ἔχοις, ἵνα πειρησαίμεθα ἔργου
ἐχολώθη: Il. 13:206: Καὶ τότε δὴ περὶ κῆρι Ποσειδάων ἐχολώθη
ἐχολώσατε: Od. 8:205: δεῦρ’ ἄγε πειρηθήτω, ἐπεί μ’ ἐχολώσατε λίην,
ἐχολώσατο: Il. 15:155: στήτην· οὐδέ σφωϊν ἰδὼν ἐχολώσατο θυμῷ,
ἐχόλωσεν: Il. 18:111: ὡς ἐμὲ νῦν ἐχόλωσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
ἔχομαι: Od. 8:182: νῦν δ’ ἔχομαι κακότητι καὶ ἄλγεσι· πολλὰ γὰρ ἔτλην,
ἔχομαι: Od. 19:168: πλείοσιν ἢ ἔχομαι· ἡ γὰρ δίκη, ὁππότε πάτρης
ἔχομεν: Od. 4:459: ἡμεῖς δ’ ἀστεμφέως ἔχομεν τετληότι θυμῷ.
ἔχομεν: Od. 14:416: δὴν ἔχομεν πάσχοντες ὑῶν ἕνεκ’ ἀργιοδόντων·
ἐχόμην: Od. 9:435: νωλεμέως στρεφθεὶς ἐχόμην τετληότι θυμῷ.
ἐχόμην: Od. 12:433: τῷ προσφὺς ἐχόμην ὡς νυκτερίς· οὐδέ πῃ εἶχον
ἐχόμην: Od. 12:437: νωλεμέως δ’ ἐχόμην, ὄφρ’ ἐξεμέσειεν ὀπίσσω
ἔχον: Il. 1:463: λεῖβε· νέοι δὲ παρ’ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν.
ἔχον: Il. 2:504: οἵ τε Πλάταιαν ἔχον ἠδ’ οἳ Γλισᾶντ’ ἐνέμοντο,
ἔχον: Il. 2:507: οἵ τε πολυστάφυλον Ἄρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν
ἔχον: Il. 2:519: οἳ Κυπάρισσον ἔχον Πυθῶνά τε πετρήεσσαν
ἔχον: Il. 2:523: οἵ τε Λίλαιαν ἔχον πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο·
ἔχον: Il. 2:536: Οἳ δ’ Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντες Ἄβαντες
ἔχον: Il. 2:539: οἵ τε Κάρυστον ἔχον ἠδ’ οἳ Στύρα ναιετάασκον,
ἔχον: Il. 2:562: οἵ τ’ ἔχον Αἴγιναν Μάσητά τε κοῦροι Ἀχαιῶν,
ἔχον: Il. 2:603: Οἳ δ’ ἔχον Ἀρκαδίην ὑπὸ Κυλλήνης ὄρος αἰπὺ
ἔχον: Il. 2:634: οἵ τε Ζάκυνθον ἔχον ἠδ’ οἳ Σάμον ἀμφενέμοντο,
ἔχον: Il. 2:635: οἵ τ’ ἤπειρον ἔχον ἠδ’ ἀντιπέραι’ ἐνέμοντο·
ἔχον: Il. 2:717: καὶ Μελίβοιαν ἔχον καὶ Ὀλιζῶνα τρηχεῖαν,
ἔχον: Il. 2:730: οἵ τ’ ἔχον Οἰχαλίην πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος,
ἔχον: Il. 2:734: Οἳ δ’ ἔχον Ὀρμένιον, οἵ τε κρήνην Ὑπέρειαν,
ἔχον: Il. 2:735: οἵ τ’ ἔχον Ἀστέριον Τιτάνοιό τε λευκὰ κάρηνα,
ἔχον: Il. 2:738: Οἳ δ’ Ἄργισσαν ἔχον καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο,
ἔχον: Il. 2:829: καὶ Πιτύειαν ἔχον καὶ Τηρείης ὄρος αἰπύ,
ἔχον: Il. 2:836: καὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν Ἀρίσβην,
ἔχον: Il. 2:853: οἵ ῥα Κύτωρον ἔχον καὶ Σήσαμον ἀμφενέμοντο
ἔχον: Il. 2:868: οἳ Μίλητον ἔχον Φθιρῶν τ’ ὄρος ἀκριτόφυλλον
ἔχον: Il. 3:263: τὼ δὲ διὰ Σκαιῶν πεδίον δ’ ἔχον ὠκέας ἵππους.
ἔχον: Il. 5:240: ἐμμεμαῶτ’ ἐπὶ Τυδεΐδῃ ἔχον ὠκέας ἵππους.
ἔχον: Il. 5:667: σπευδόντων· τοῖον γὰρ ἔχον πόνον ἀμφιέποντες.
ἔχον: Il. 5:749: αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ ἃς ἔχον Ὧραι,
ἔχον: Il. 5:752: τῇ ῥα δι’ αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους·
ἔχον: Il. 8:393: αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ ἃς ἔχον Ὧραι,
ἔχον: Il. 8:396: τῇ ῥα δι’ αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους.
ἔχον: Il. 9:1: Ὣς οἳ μὲν Τρῶες φυλακὰς ἔχον· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
ἔχον: Il. 9:467: οἳ μὲν ἀμειβόμενοι φυλακὰς ἔχον, οὐδέ ποτ’ ἔσβη
ἔχον: Il. 10:152: εὗδον, ὑπὸ κρασὶν δ’ ἔχον ἀσπίδας· ἔγχεα δέ σφιν
ἔχον: Il. 10:264: ἀργιόδοντος ὑὸς θαμέες ἔχον ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔχον: Il. 11:127: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ὁμοῦ δ’ ἔχον ὠκέας ἵππους·
ἔχον: Il. 11:759: ἂψ ἀπὸ Βουπρασίοιο Πύλονδ’ ἔχον ὠκέας ἵππους,
ἔχον: Il. 12:8: ἐντὸς ἔχον ῥύοιτο· θεῶν δ’ ἀέκητι τέτυκτο
ἔχον: Il. 12:122: ἀλλ’ ἀναπεπταμένας ἔχον ἀνέρες, εἴ τιν’ ἑταίρων
ἔχον: Il. 12:433: ἀλλ’ ἔχον ὥς τε τάλαντα γυνὴ χερνῆτις ἀληθής,
ἔχον: Il. 13:687: σπουδῇ ἐπαΐσσοντα νεῶν ἔχον, οὐδὲ δύναντο
ἔχον: Il. 13:714: οὐ γὰρ ἔχον κόρυθας χαλκήρεας ἱπποδασείας,
ἔχον: Il. 13:715: οὐδ’ ἔχον ἀσπίδας εὐκύκλους καὶ μείλινα δοῦρα,
ἔχον: Il. 15:354: πάντες ὁμοκλήσαντες ἔχον ἐρυσάρματας ἵππους
ἔχον: Il. 15:416: τὼ δὲ μιῆς περὶ νηὸς ἔχον πόνον, οὐδὲ δύναντο
ἔχον: Il. 18:378: οἳ δ’ ἤτοι τόσσον μὲν ἔχον τέλος, οὔατα δ’ οὔ πω
ἔχον: Il. 18:495: αὐλοὶ φόρμιγγές τε βοὴν ἔχον· αἳ δὲ γυναῖκες
ἔχον: Il. 18:505: σκῆπτρα δὲ κηρύκων ἐν χέρσ’ ἔχον ἠεροφώνων·
ἔχον: Il. 18:595: τῶν δ’ αἳ μὲν λεπτὰς ὀθόνας ἔχον, οἳ δὲ χιτῶνας
ἔχον: Il. 18:597: καί ῥ’ αἳ μὲν καλὰς στεφάνας ἔχον, οἳ δὲ μαχαίρας
ἔχον: Il. 19:43: οἵ τε κυβερνῆται καὶ ἔχον οἰήϊα νηῶν
ἔχον: Il. 19:49: ἔγχει ἐρειδομένω· ἔτι γὰρ ἔχον ἕλκεα λυγρά·
ἔχον: Il. 22:412: λαοὶ μέν ῥα γέροντα μόγις ἔχον ἀσχαλόωντα
ἔχον: Il. 24:27: ἀλλ’ ἔχον ὥς σφιν πρῶτον ἀπήχθετο Ἴλιος ἱρὴ
ἔχον: Od. 2:22: Εὐρύνομος, δύο δ’ αἰὲν ἔχον πατρώϊα ἔργα·
ἔχον: Od. 3:182: ἵστασαν· αὐτὰρ ἐγώ γε Πύλονδ’ ἔχον, οὐδέ ποτ’ ἔσβη
ἔχον: Od. 3:460: λεῖβε· νέοι δὲ παρ’ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν.
ἔχον: Od. 4:360: ἔνθα μ’ ἐείκοσιν ἤματ’ ἔχον θεοί, οὐδέ ποτ’ οὖροι
ἔχον: Od. 9:196: βῆν· ἀτὰρ αἴγεον ἀσκὸν ἔχον μέλανος οἴνοιο,
ἔχον: Od. 10:91: ἔνθ’ οἵ γ’ εἴσω πάντες ἔχον νέας ἀμφιελίσσας.
ἔχον: Od. 10:239: οἱ δὲ συῶν μὲν ἔχον κεφαλὰς φωνήν τε τρίχας τε
ἔχον: Od. 12:327: οἱ δ’ εἷος μὲν σῖτον ἔχον καὶ οἶνον ἐρυθρόν,
ἔχον: Od. 12:358: οὐ γὰρ ἔχον κρῖ λευκὸν ἐϋσσέλμου ἐπὶ νηός.
ἔχον: Od. 14:478: ἔνθ’ ἄλλοι πάντες χλαίνας ἔχον ἠδὲ χιτῶνας,
ἔχον: Od. 17:515: τρεῖς γὰρ δή μιν νύκτας ἔχον, τρία δ’ ἤματ’ ἔρυξα
ἔχον: Od. 22:128: ἦν ὁδὸς ἐς λαύρην, σανίδες δ’ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι·
ἔχον: Od. 22:445: τὴν ἄρ’ ὑπὸ μνηστῆρσιν ἔχον μίσγοντό τε λάθρῃ.”
ἔχον: Od. 22:471: ὣς αἵ γ’ ἑξείης κεφαλὰς ἔχον, ἀμφὶ δὲ πάσαις
ἔχον: Od. 23:42: ἥμεθ’ ἀτυζόμεναι, σανίδες δ’ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι,
ἔχοντ’: Il. 4:430: τόσσον λαὸν ἕπεσθαι ἔχοντ’ ἐν στήθεσιν αὐδήν,
ἔχοντ’: Il. 8:248: νεβρὸν ἔχοντ’ ὀνύχεσσι τέκος ἐλάφοιο ταχείης·
ἔχοντ’: Od. 23:268: ἐλθεῖν, ἐν χείρεσσιν ἔχοντ’ εὐῆρες ἐρετμόν,
ἔχοντα: Il. 5:516: καὶ μένος ἐσθλὸν ἔχοντα· μετάλλησάν γε μὲν οὔ τι.
ἔχοντα: Il. 5:895: ἀλλ’ οὐ μάν σ’ ἔτι δηρὸν ἀνέξομαι ἄλγε’ ἔχοντα·
ἔχοντα: Il. 8:121: ἵππων ἡνί’ ἔχοντα βάλε στῆθος παρὰ μαζόν.
ἔχοντα: Il. 11:833: τὸν μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ὀΐομαι ἕλκος ἔχοντα
ἔχοντα: Il. 12:204: κόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆθος παρὰ δειρὴν
ἔχοντα: Il. 15:447: ἡνία χερσὶν ἔχοντα· ὃ μὲν πεπόνητο καθ’ ἵππους·
ἔχοντα: Il. 16:739: ἵππων ἡνί’ ἔχοντα μετώπιον ὀξέϊ λᾶϊ.
ἔχοντα: Il. 19:133: ἔργον ἀεικὲς ἔχοντα ὑπ’ Εὐρυσθῆος ἀέθλων.
ἔχοντα: Il. 20:420: ἔντερα χερσὶν ἔχοντα λιαζόμενον ποτὶ γαίη
ἔχοντα: Il. 23:51: νεκρὸν ἔχοντα νέεσθαι ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα,
ἔχοντα: Od. 3:281: πηδάλιον μετὰ χερσὶ θεούσης νηὸς ἔχοντα,
ἔχοντα: Od. 5:277: ποντοπορευέμεναι ἐπ’ ἀριστερὰ χειρὸς ἔχοντα.
ἔχοντα: Od. 5:336: ἥ ῥ’ Ὀδυσῆ’ ἐλέησεν ἀλώμενον, ἄλγε’ ἔχοντα·
ἔχοντα: Od. 6:61: βουλὰς βουλεύειν καθαρὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα.
ἔχοντα: Od. 7:218: καὶ μάλα τειρόμενον καὶ ἐνὶ φρεσὶ πένθος ἔχοντα,
ἔχοντα: Od. 9:505: υἱὸν Λαέρτεω, Ἰθάκῃ ἔνι οἰκί’ ἔχοντα.”
ἔχοντα: Od. 9:531: υἱὸν Λαέρτεω, Ἰθάκῃ ἔνι οἰκί’ ἔχοντα.
ἔχοντα: Od. 10:376: χεῖρας ἰάλλοντα, στυγερὸν δέ με πένθος ἔχοντα,
ἔχοντα: Od. 11:569: χρύσεον σκῆπτρον ἔχοντα θεμιστεύοντα νέκυσσιν,
ἔχοντα: Od. 11:582: καὶ μὴν Τάνταλον εἰσεῖδον χαλέπ’ ἄλγε’ ἔχοντα,
ἔχοντα: Od. 11:593: καὶ μὴν Σίσυφον εἰσεῖδον κρατέρ’ ἄλγε’ ἔχοντα,
ἔχοντα: Od. 13:89: ἄνδρα φέρουσα θεοῖσ’ ἐναλίγκια μήδε’ ἔχοντα,
ἔχοντα: Od. 13:400: ἕσσω, ὅ κεν στυγέῃσιν ἰδὼν ἄνθρωπος ἔχοντα,
ἔχοντα: Od. 14:506: νῦν δέ μ’ ἀτιμάζουσι κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα.”
ἔχοντά: Od. 17:13: ἀνθρώπους ἀνέχεσθαι, ἔχοντά περ ἄλγεα θυμῷ.
ἔχοντα: Od. 17:81: αὐτὸν ἔχοντα σὲ βούλομ’ ἐπαυρέμεν ἤ τινα τῶνδε·
ἔχοντα: Od. 17:142: φῆ μιν ὅ γ’ ἐν νήσῳ ἰδέειν κρατέρ’ ἄλγε’ ἔχοντα,
ἔχοντα: Od. 19:364: ἀνθρώπων ἤχθηρε θεουδέα θυμὸν ἔχοντα.
ἔχοντα: Od. 20:206: τοιάδε λαίφε’ ἔχοντα κατ’ ἀνθρώπους ἀλάλησθαι,
ἔχοντα: Od. 23:95: ἄλλοτε δ’ ἀγνώσασκε κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα.
ἔχοντα: Od. 24:156: τὸν δὲ συβώτης ἦγε κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα,
ἔχοντα: Od. 24:233: γήραϊ τειρόμενον, μέγα δὲ φρεσὶ πένθος ἔχοντα,
ἔχονται: Il. 7:102: νίκης πείρατ’ ἔχονται ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
ἔχονται: Il. 18:130: ἀλλά τοι ἔντεα καλὰ μετὰ Τρώεσσιν ἔχονται
ἔχονται: Il. 18:197: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι κλυτὰ τεύχε’ ἔχονται·
ἔχονται: Od. 5:329: ἂμ πεδίον, πυκιναὶ δὲ πρὸς ἀλλήλῃσιν ἔχονται.
ἔχονται: Od. 5:433: πρὸς κοτυληδονόφιν πυκιναὶ λάϊγγες ἔχονται,
ἔχονται: Od. 24:8: ὁρμαθοῦ ἐκ πέτρης, ἀνά τ’ ἀλλήλῃσιν ἔχονται,
ἔχοντας: Il. 5:245: ἶν’ ἀπέλεθρον ἔχοντας· ὃ μὲν τόξων ἐῢ εἰδὼς
ἔχοντας: Il. 16:261: αἰεὶ κερτομέοντες ὁδῷ ἔπι οἰκί’ ἔχοντας
ἔχοντας: Il. 17:330: πλήθεΐ τε σφετέρῳ καὶ ὑπερδέα δῆμον ἔχοντας·
ἔχοντας: Il. 19:229: νηλέα θυμὸν ἔχοντας ἐπ’ ἤματι δακρύσαντας·
ἔχοντας: Od. 16:353: ἱστία τε στέλλοντας ἐρετμά τε χερσὶν ἔχοντας.
ἔχοντε: Il. 13:200: ὑψοῦ ὑπὲρ γαίης μετὰ γαμφηλῇσιν ἔχοντε,
ἔχοντε: Il. 13:201: ὥς ῥα τὸν ὑψοῦ ἔχοντε δύω Αἴαντε κορυστὰ
ἔχοντε: Il. 13:704: ἶσον θυμὸν ἔχοντε τιταίνετον· ἀμφὶ δ’ ἄρά σφι
ἔχοντε: Od. 3:128: ἀλλ’ ἕνα θυμὸν ἔχοντε νόῳ καὶ ἐπίφρονι βουλῇ
ἔχοντες: Il. 1:18: ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
ἔχοντες: Il. 2:13: Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
ἔχοντες: Il. 2:30: Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
ἔχοντες: Il. 2:67: Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
ἔχοντες: Il. 4:309: τόνδε νόον καὶ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔχοντες.
ἔχοντες: Il. 4:533: Θρήϊκες ἀκρόκομοι δολίχ’ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες,
ἔχοντες: Il. 5:383: πολλοὶ γὰρ δὴ τλῆμεν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
ἔχοντες: Il. 5:624: οἳ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ ἐφέστασαν ἔγχε’ ἔχοντες,
ἔχοντες: Il. 5:710: ναῖον Βοιωτοὶ μάλα πίονα δῆμον ἔχοντες.
ἔχοντες: Il. 9:86: κοῦροι ἅμα στεῖχον δολίχ’ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες·
ἔχοντες: Il. 12:422: μέτρ’ ἐν χερσὶν ἔχοντες ἐπιξύνῳ ἐν ἀρούρῃ,
ἔχοντες: Il. 12:444: κροσσάων ἐπέβαινον ἀκαχμένα δούρατ’ ἔχοντες,
ἔχοντες: Il. 13:487: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἕνα φρεσὶ θυμὸν ἔχοντες
ἔχοντες: Il. 13:537: ἕστασαν ἡνίοχόν τε καὶ ἅρματα ποικίλ’ ἔχοντες·
ἔχοντες: Il. 14:430: ἕστασαν ἡνίοχόν τε καὶ ἅρματα ποικίλ’ ἔχοντες·
ἔχοντες: Il. 15:115: μὴ νῦν μοι νεμεσήσετ’ Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
ἔχοντες: Il. 15:710: ἀλλ’ οἵ γ’ ἐγγύθεν ἱστάμενοι ἕνα θυμὸν ἔχοντες
ἔχοντες: Il. 15:738: ᾗ κ’ ἀπαμυναίμεσθ’ ἑτεραλκέα δῆμον ἔχοντες·
ἔχοντες: Il. 16:68: κεκλίαται, χώρης ὀλίγην ἔτι μοῖραν ἔχοντες
ἔχοντες: Il. 16:219: Πάτροκλός τε καὶ Αὐτομέδων ἕνα θυμὸν ἔχοντες
ἔχοντες: Il. 16:264: κινήσῃ ἀέκων, οἳ δ’ ἄλκιμον ἦτορ ἔχοντες
ἔχοντες: Il. 16:266: τῶν τότε Μυρμιδόνες κραδίην καὶ θυμὸν ἔχοντες
ἔχοντες: Il. 17:267: ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ ἕνα θυμὸν ἔχοντες
ἔχοντες: Il. 17:412: Οἳ δ’ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ἀκαχμένα δούρατ’ ἔχοντες
ἔχοντες: Il. 17:436: ὣς μένον ἀσφαλέως περικαλλέα δίφρον ἔχοντες
ἔχοντες: Il. 17:720: ἶσον θυμὸν ἔχοντες ὁμώνυμοι, οἳ τὸ πάρος περ
ἔχοντες: Il. 18:551: ἤμων ὀξείας δρεπάνας ἐν χερσὶν ἔχοντες.
ἔχοντες: Il. 18:594: ὀρχεῦντ’ ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχοντες.
ἔχοντες: Il. 20:32: βὰν δ’ ἴμεναι πόλεμον δὲ θεοὶ δίχα θυμὸν ἔχοντες·
ἔχοντες: Il. 23:114: οἳ δ’ ἴσαν ὑλοτόμους πελέκεας ἐν χερσὶν ἔχοντες
ἔχοντες: Il. 24:282: κῆρυξ καὶ Πρίαμος πυκινὰ φρεσὶ μήδε’ ἔχοντες·
ἔχοντες: Il. 24:674: κῆρυξ καὶ Πρίαμος πυκινὰ φρεσὶ μήδε’ ἔχοντες,
ἔχοντες: Od. 1:368: “μητρὸς ἐμῆς μνηστῆρες, ὑπέρβιον ὕβριν ἔχοντες,
ἔχοντες: Od. 2:341: ἕστασαν, ἄκρητον θεῖον ποτὸν ἐντὸς ἔχοντες,
ἔχοντες: Od. 3:171: νήσου ἔπι Ψυρίης, αὐτὴν ἐπ’ ἀριστέρ’ ἔχοντες,
ἔχοντες: Od. 3:463: ὤπτων δ’ ἀκροπόρους ὀβελοὺς ἐν χερσὶν ἔχοντες.
ἔχοντες: Od. 3:486: οἱ δὲ πανημέριοι σεῖον ζυγὸν ἀμφὶς ἔχοντες.
ἔχοντες: Od. 4:321: μητρὸς ἐμῆς μνηστῆρες ὑπέρβιον ὕβριν ἔχοντες.
ἔχοντες: Od. 4:627: ἐν τυκτῷ δαπέδῳ, ὅθι περ πάρος, ὕβριν ἔχοντες.
ἔχοντες: Od. 6:64: οἱ δ’ αἰεὶ ἐθέλουσι νεόπλυτα εἵματ’ ἔχοντες
ἔχοντες: Od. 7:101: ἕστασαν αἰθομένας δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχοντες,
ἔχοντες: Od. 9:426: καλοί τε μεγάλοι τε, ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχοντες·
ἔχοντες: Od. 10:42: οἴκαδε νισόμεθα κενεὰς σὺν χεῖρας ἔχοντες.
ἔχοντες: Od. 10:283: ἔρχαται ὥς τε σύες πυκινοὺς κευθμῶνας ἔχοντες.
ἔχοντες: Od. 11:41: ἄνδρες ἀρηΐφατοι, βεβροτωμένα τεύχε’ ἔχοντες·
ἔχοντες: Od. 11:302: οἳ καὶ νέρθεν γῆς τιμὴν πρὸς Ζηνὸς ἔχοντες
ἔχοντες: Od. 15:184: οἱ δὲ πανημέριοι σεῖον ζυγὸν ἀμφὶς ἔχοντες.
ἔχοντες: Od. 15:316: εἴ μοι δεῖπνον δοῖεν ὀνείατα μυρί’ ἔχοντες.
ἔχοντες: Od. 17:169: ἐν τυκτῷ δαπέδῳ, ὅθι περ πάρος, ὕβριν ἔχοντες.
ἔχοντες: Od. 19:38: εἰλάτιναί τε δοκοὶ καὶ κίονες ὑψόσ’ ἔχοντες
ἔχοντες: Od. 20:79: ὣς ἔμ’ ἀϊστώσειαν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες,
ἔχοντες: Od. 23:46: ἑσταόθ’· οἱ δέ μιν ἀμφί, κραταίπεδον οὖδας ἔχοντες,
ἔχοντες: Od. 23:167: κῆρ ἀτέραμνον ἔθηκαν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες·
ἔχοντί: Od. 14:310: αὐτὰρ ἐμοὶ Ζεὺς αὐτός, ἔχοντί περ ἄλγεα θυμῷ,
ἔχοντι: Od. 16:210: ἀνδρὶ νέῳ καὶ καλὰ περὶ χροῒ εἵματ’ ἔχοντι.
ἔχοντο: Il. 17:355: ἑσταότες περὶ Πατρόκλῳ, πρὸ δὲ δούρατ’ ἔχοντο.
ἐχόντων: Od. 3:377: οὐ μὲν γάρ τις ὅδ’ ἄλλος Ὀλύμπια δώματ’ ἐχόντων,
ἔχουσ’: Il. 2:447: αἰγίδ’ ἔχουσ’ ἐρίτιμον ἀγήρων ἀθανάτην τε,
ἔχουσ’: Il. 6:400: παῖδ’ ἐπὶ κόλπῳ ἔχουσ’ ἀταλάφρονα νήπιον αὔτως
ἔχουσ’: Il. 24:284: οἶνον ἔχουσ’ ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφι
ἔχουσ’: Od. 6:123: Νυμφάων, αἳ ἔχουσ’ ὀρέων αἰπεινὰ κάρηνα
ἔχουσ’: Od. 10:389: ῥάβδον ἔχουσ’ ἐν χειρί, θύρας δ’ ἀνέῳξε συφειοῦ,
ἔχουσ’: Od. 13:224: δίπτυχον ἀμφ’ ὤμοισιν ἔχουσ’ εὐεργέα λώπην·
ἔχουσ’: Od. 15:124: πέπλον ἔχουσ’ ἐν χερσίν, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἔχουσ’: Od. 21:59: τόξον ἔχουσ’ ἐν χειρὶ παλίντονον ἠδὲ φαρέτρην
ἔχουσα: Il. 5:593: ἣ μὲν ἔχουσα Κυδοιμὸν ἀναιδέα δηϊοτῆτος,
ἔχουσα: Il. 9:559: μήτηρ ἀλκυόνος πολυπενθέος οἶτον ἔχουσα
ἔχουσα: Il. 9:568: ἔκλυεν ἐξ Ἐρέβεσφιν ἀμείλιχον ἦτορ ἔχουσα.
ἔχουσα: Il. 12:434: ἥ τε σταθμὸν ἔχουσα καὶ εἴριον ἀμφὶς ἀνέλκει
ἔχουσα: Il. 18:536: ἄλλον ζωὸν ἔχουσα νεούτατον, ἄλλον ἄουτον,
ἔχουσα: Il. 21:395: θάρσος ἄητον ἔχουσα, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν;
ἔχουσα: Il. 24:105: πένθος ἄλαστον ἔχουσα μετὰ φρεσίν· οἶδα καὶ αὐτός·
ἔχουσα: Il. 24:304: χέρνιβον ἀμφίπολος πρόχοόν θ’ ἅμα χερσὶν ἔχουσα.
ἔχουσα: Il. 24:724: Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο κάρη μετὰ χερσὶν ἔχουσα·
ἔχουσα: Od. 4:135: ἠλακάτη τετάνυστο ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχουσα.
ἔχουσα: Od. 8:457: ἤϊε· Ναυσικάα δὲ θεῶν ἄπο κάλλος ἔχουσα
ἔχουσα: Od. 10:339: αὐτὸν δ’ ἐνθάδ’ ἔχουσα δολοφρονέουσα κελεύεις
ἔχουσα: Od. 16:35: χήτει ἐνευναίων κάκ’ ἀράχνια κεῖται ἔχουσα.”
ἔχουσα: Od. 19:34: χρύσεον λύχνον ἔχουσα φάος περικαλλὲς ἐποίει.
ἔχουσα: Od. 19:353: ἔστι δέ μοι γρηῢς πυκινὰ φρεσὶ μήδε’ ἔχουσα,
ἔχουσα: Od. 23:97: “μῆτερ ἐμή, δύσμητερ, ἀπηνέα θυμὸν ἔχουσα,
ἔχουσα: Od. 23:294: ἐρχομένοισι λέχοσδε δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσα·
ἔχουσαι: Il. 2:484: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι·
ἔχουσαι: Il. 11:218: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι
ἔχουσαι: Il. 11:271: Ἥρης θυγατέρες πικρὰς ὠδῖνας ἔχουσαι,
ἔχουσαι: Il. 14:507: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι
ἔχουσαι: Il. 16:112: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι,
ἔχουσαι: Il. 24:647: αἳ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
ἔχουσαι: Od. 4:300: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
ἔχουσαι: Od. 6:18: πὰρ δὲ δύ’ ἀμφίπολοι, Χαρίτων ἄπο κάλλος ἔχουσαι,
ἔχουσαι: Od. 7:339: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι·
ἔχουσαι: Od. 11:39: παρθενικαί τ’ ἀταλαὶ νεοπενθέα θυμὸν ἔχουσαι,
ἔχουσαι: Od. 22:497: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι.
ἔχουσαν: Il. 11:4: ἀργαλέην, πολέμοιο τέρας μετὰ χερσὶν ἔχουσαν.
ἔχουσαν: Od. 13:67: τὴν μὲν φᾶρος ἔχουσαν ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα,
ἔχουσαν: Od. 23:15: τίπτε με λωβεύεις πολυπενθέα θυμὸν ἔχουσαν
ἐχούσας: Il. 2:560: Ἑρμιόνην Ἀσίνην τε, βαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας,
ἐχούσας: Il. 16:355: αἶψα διαρπάζουσιν ἀνάλκιδα θυμὸν ἐχούσας·
ἐχούσῃ: Od. 7:20: παρθενικῇ εἰκυῖα νεήνιδι κάλπιν ἐχούσῃ.
ἔχουσι: Il. 5:404: ὃς τόξοισιν ἔκηδε θεοὺς οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι.
ἔχουσι: Il. 6:525: πρὸς Τρώων, οἳ ἔχουσι πολὺν πόνον εἵνεκα σεῖο.
ἔχουσι: Il. 13:68: Αἶαν ἐπεί τις νῶϊ θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι
ἔχουσι: Il. 14:57: οἳ δ’ ἐπὶ νηυσὶ θοῇσι μάχην ἀλίαστον ἔχουσι
ἔχουσι: Il. 18:188: πῶς τὰρ ἴω μετὰ μῶλον; ἔχουσι δὲ τεύχε’ ἐκεῖνοι·
ἔχουσι: Il. 21:267: ἀθάνατοι φοβέουσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
ἔχουσι: Il. 22:324: φαίνετο δ’ ᾗ κληῗδες ἀπ’ ὤμων αὐχέν’ ἔχουσι
ἔχουσι: Il. 24:427: λήθετ’ ἐνὶ μεγάροισι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι·
ἔχουσι: Od. 1:54: μακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσι.
ἔχουσι: Od. 4:479: ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι·
ἔχουσι: Od. 6:240: οὐ πάντων ἀέκητι θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι,
ἔχουσι: Od. 9:301: οὐτάμεναι πρὸς στῆθος, ὅθι φρένες ἧπαρ ἔχουσι,
ἔχουσι: Od. 11:133: ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
ἔχουσι: Od. 16:86: ἔρχεσθαι, λίην γὰρ ἀτάσθαλον ὕβριν ἔχουσι·
ἔχουσι: Od. 16:200: νῦν δὲ θεοῖσιν ἔοικας, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι.”
ἔχουσι: Od. 16:410: μνηστήρεσσι φανῆναι ὑπέρβιον ὕβριν ἔχουσι.
ἔχουσι: Od. 19:40: ἦ μάλα τις θεὸς ἔνδον, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι.”
ἔχουσι: Od. 23:280: ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
ἔχουσι: Od. 24:282: ὑβρισταὶ δ’ αὐτὴν καὶ ἀτάσθαλοι ἄνδρες ἔχουσι.
ἔχουσι: Od. 24:515: υἱός θ’ υἱωνός τ’ ἀρετῆς πέρι δῆριν ἔχουσι.”
ἔχουσιν: Il. 5:890: ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν·
ἔχουσιν: Il. 6:362: Τρώεσσ’, οἳ μέγ’ ἐμεῖο ποθὴν ἀπεόντος ἔχουσιν.
ἔχουσιν: Il. 20:299: δῶρα θεοῖσι δίδωσι τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν;
ἔχουσιν: Il. 22:263: οὐδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ὁμόφρονα θυμὸν ἔχουσιν,
ἔχουσιν: Il. 22:382: ὄφρά κ’ ἔτι γνῶμεν Τρώων νόον ὅν τιν’ ἔχουσιν,
ἔχουσιν: Od. 1:34: σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε’ ἔχουσιν,
ἔχουσιν: Od. 1:67: ἀθανάτοισιν ἔδωκε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν;
ἔχουσιν: Od. 1:198: νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, χαλεποὶ δέ μιν ἄνδρες ἔχουσιν,
ἔχουσιν: Od. 4:378: ἀθανάτους ἀλιτέσθαι, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.
ἔχουσιν: Od. 5:169: αἴ κε θεοί γ’ ἐθέλωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
ἔχουσιν: Od. 6:150: εἰ μέν τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
ἔχουσιν: Od. 6:177: ἀνθρώπων, οἳ τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν.
ἔχουσιν: Od. 6:195: Φαίηκες μὲν τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν,
ἔχουσιν: Od. 6:243: νῦν δὲ θεοῖσιν ἔοικε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.
ἔχουσιν: Od. 7:68: ὅσσαι νῦν γε γυναῖκες ὑπ’ ἀνδράσιν οἶκον ἔχουσιν.
ἔχουσιν: Od. 7:209: ἀθανάτοισιν ἔοικα, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
ἔχουσιν: Od. 8:331: ὠκύτατόν περ ἐόντα θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν,
ἔχουσιν: Od. 8:558: οὐδέ τι πηδάλι’ ἐστί, τά τ’ ἄλλαι νῆες ἔχουσιν·
ἔχουσιν: Od. 10:427: πίνοντας καὶ ἔδοντας· ἐπηετανὸν γὰρ ἔχουσιν.”
ἔχουσιν: Od. 11:219: οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν,
ἔχουσιν: Od. 12:337: ἠρώμην πάντεσσι θεοῖσ’, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν·
ἔχουσιν: Od. 12:344: ῥέξομεν ἀθανάτοισι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.
ἔχουσιν: Od. 13:55: ἔσπεισαν μακάρεσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
ἔχουσιν: Od. 14:394: μάρτυροι ἀμφοτέροισι θεοί, τοὶ Ὄλυμπον ἔχουσιν.
ἔχουσιν: Od. 15:344: ἀλλ’ ἕνεκ’ οὐλομένης γαστρὸς κακὰ κήδε’ ἔχουσιν
ἔχουσιν: Od. 16:183: ἦ μάλα τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν·
ἔχουσιν: Od. 16:211: ῥηΐδιον δὲ θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
ἔχουσιν: Od. 16:310: γνώσεαι· οὐ μὲν γάρ τι χαλιφροσύναι γέ μ’ ἔχουσιν·
ἔχουσιν: Od. 18:180: ἀγλαΐην γὰρ ἐμοί γε θεοί, τοὶ Ὄλυμπον ἔχουσιν,
ἔχουσιν: Od. 19:43: αὕτη τοι δίκη ἐστὶ θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν.
ἔχουσιν: Od. 20:171: οἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ, οὐδ’ αἰδοῦς μοῖραν ἔχουσιν.”
ἔχουσιν: Od. 22:39: οὔτε θεοὺς δείσαντες, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
ἔχραε: Il. 21:369: Ἥρη τίπτε σὸς υἱὸς ἐμὸν ῥόον ἔχραε κήδειν
ἔχραε: Od. 5:396: δηρὸν τηκόμενος, στυγερὸς δέ οἱ ἔχραε δαίμων,
ἔχραε: Od. 10:64: “πῶς ἦλθες, Ὀδυσεῦ; τίς τοι κακὸς ἔχραε δαίμων;
ἐχράετ’: Od. 21:69: ἐχράετ’ ἐσθιέμεν καὶ πινέμεν ἐμμενὲς αἰεὶ
ἔχραισμε: Il. 14:66: τεῖχος δ’ οὐκ ἔχραισμε τετυγμένον, οὐδέ τι τάφρος,
ἔχρισεν: Od. 3:466: αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
ἔχρισεν: Od. 10:364: αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
ἔχρισεν: Od. 10:450: ἐνδυκέως λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
ἔχυντο: Od. 8:297: τεχνήεντες ἔχυντο πολύφρονος Ἡφαίστοιο,
ἔχυντο: Od. 10:415: δακρυόεντες ἔχυντο· δόκησε δ’ ἄρα σφίσι θυμὸς
ἔχυτ’: Od. 22:88: λακτίζων ἐτίνασσε· κατ’ ὀφθαλμῶν δ’ ἔχυτ’ ἀχλύς.
ἔχω: Il. 1:163: οὐ μὲν σοί ποτε ἶσον ἔχω γέρας ὁππότ’ Ἀχαιοὶ
ἔχω: Il. 3:412: πᾶσαι μωμήσονται· ἔχω δ’ ἄχε’ ἄκριτα θυμῷ.
ἔχω: Il. 16:517: ἕλκος μὲν γὰρ ἔχω τόδε καρτερόν, ἀμφὶ δέ μοι χεὶρ
ἔχω: Il. 24:91: μίσγεσθ’ ἀθανάτοισιν, ἔχω δ’ ἄχε’ ἄκριτα θυμῷ.
ἔχω: Od. 7:219: ὡς καὶ ἐγὼ πένθος μὲν ἔχω φρεσίν, ἡ δὲ μάλ’ αἰεὶ
ἔχω: Od. 11:482: γῆς ἐπέβην, ἀλλ’ αἰὲν ἔχω κακά. σεῖο δ’, Ἀχιλλεῦ,
ἔχω: Od. 14:488: δάμναται· οὐ γὰρ ἔχω χλαῖναν· παρά μ’ ἤπαφε δαίμων
ἔχω: Od. 17:24: αἰνῶς γὰρ τάδε εἵματ’ ἔχω κακά· μή με δαμάσσῃ
ἔχω: Od. 17:573: λύγρ’ ἔχω· οἶσθα καὶ αὐτός, ἐπεί σε πρῶθ’ ἱκέτευσα.”
ἐχώμεθα: Il. 14:129: ἔνθα δ’ ἔπειτ’ αὐτοὶ μὲν ἐχώμεθα δηϊοτῆτος
ἔχωμεν: Od. 15:281: ἀλλ’ ἕπευ· αὐτὰρ κεῖθι φιλήσεαι, οἷά κ’ ἔχωμεν.”
ἔχωμεν: Od. 16:384: ἢ ἐν ὁδῷ· βίοτον δ’ αὐτοὶ καὶ κτήματ’ ἔχωμεν,
ἔχωμεν: Od. 22:75: ἰῶν ὠκυμόρων· ἐπὶ δ’ αὐτῷ πάντες ἔχωμεν
ἔχων: Il. 1:14: στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
ἔχων: Il. 1:45: τόξ’ ὤμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην·
ἔχων: Il. 1:168: ἔρχομ’ ἔχων ἐπὶ νῆας, ἐπεί κε κάμω πολεμίζων.
ἔχων: Il. 1:225: “ Οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ’ ἔχων, κραδίην δ’ ἐλάφοιο,
ἔχων: Il. 1:373: στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
ἔχων: Il. 2:101: ἔστη σκῆπτρον ἔχων τὸ μὲν Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
ἔχων: Il. 2:250: τὼ οὐκ ἂν βασιλῆας ἀνὰ στόμ’ ἔχων ἀγορεύοις,
ἔχων: Il. 2:279: ἔστη σκῆπτρον ἔχων· παρὰ δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
ἔχων: Il. 2:344: Ἀτρεΐδη σὺ δ’ ἔθ’ ὡς πρὶν ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν
ἔχων: Il. 2:872: ὃς καὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμον δ’ ἴεν ἠΰτε κούρη
ἔχων: Il. 3:17: παρδαλέην ὤμοισιν ἔχων καὶ καμπύλα τόξα
ἔχων: Il. 4:154: χειρὸς ἔχων Μενέλαον, ἐπεστενάχοντο δ’ ἑταῖροι·
ἔχων: Il. 5:271: τοὺς μὲν τέσσαρας αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλ’ ἐπὶ φάτνῃ,
ἔχων: Il. 5:670: τλήμονα θυμὸν ἔχων, μαίμησε δέ οἱ φίλον ἦτορ·
ἔχων: Il. 5:806: αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἔχων ὃν καρτερὸν ὡς τὸ πάρος περ
ἔχων: Il. 6:44: Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἔχων δολιχόσκιον ἔγχος.
ἔχων: Il. 7:137: τεύχε’ ἔχων ὤμοισιν Ἀρηϊθόοιο ἄνακτος
ἔχων: Il. 7:150: τοῦ ὅ γε τεύχε’ ἔχων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους.
ἔχων: Il. 8:221: πορφύρεον μέγα φᾶρος ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ,
ἔχων: Il. 8:349: Γοργοῦς ὄμματ’ ἔχων ἠδὲ βροτολοιγοῦ Ἄρηος.
ἔχων: Il. 9:305: λύσσαν ἔχων ὀλοήν, ἐπεὶ οὔ τινά φησιν ὁμοῖον
ἔχων: Il. 10:440: ἤλυθ’ ἔχων· τὰ μὲν οὔ τι καταθνητοῖσιν ἔοικεν
ἔχων: Il. 11:256: ἀλλ’ ἐπόρουσε Κόωνι ἔχων ἀνεμοτρεφὲς ἔγχος.
ἔχων: Il. 11:488: χειρὸς ἔχων, εἷος θεράπων σχεδὸν ἤλασεν ἵππους.
ἔχων: Il. 12:27: αὐτὸς δ’ ἐννοσίγαιος ἔχων χείρεσσι τρίαιναν
ἔχων: Il. 14:384: δεινὸν ἄορ τανύηκες ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ
ἔχων: Il. 15:311: τὴν ἄρ’ ὅ γ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων ἡγήσατο λαῶν.
ἔχων: Il. 15:361: αἰγίδ’ ἔχων ἐρίτιμον· ἔρειπε δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν
ἔχων: Il. 15:443: τόξον ἔχων ἐν χειρὶ παλίντονον ἠδὲ φαρέτρην
ἔχων: Il. 15:717: ἄφλαστον μετὰ χερσὶν ἔχων, Τρωσὶν δὲ κέλευεν·
ἔχων: Il. 16:107: ἔμπεδον αἰὲν ἔχων σάκος αἰόλον· οὐδὲ δύναντο
ἔχων: Il. 16:209: ἔνθά τις ἄλκιμον ἦτορ ἔχων Τρώεσσι μαχέσθω.
ἔχων: Il. 16:734: σκαιῇ ἔγχος ἔχων· ἑτέρηφι δὲ λάζετο πέτρον
ἔχων: Il. 16:752: οἶμα λέοντος ἔχων, ὅς τε σταθμοὺς κεραΐζων
ἔχων: Il. 17:473: αὐτὸς ἔχων ὤμοισιν ἀγάλλεται Αἰακίδαο.
ἔχων: Il. 17:520: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ὀξὺν ἔχων πέλεκυν αἰζήϊος ἀνὴρ
ἔχων: Il. 17:604: ἔγχος ἔχων ἐν χειρὶ μαχήσεσθαι Τρώεσσιν.
ἔχων: Il. 18:33: χεῖρας ἔχων Ἀχιλῆος· ὃ δ’ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ·
ἔχων: Il. 18:132: αὐτὸς ἔχων ὤμοισιν ἀγάλλεται· οὐδέ ἕ φημι
ἔχων: Il. 18:557: σκῆπτρον ἔχων ἑστήκει ἐπ’ ὄγμου γηθόσυνος κῆρ.
ἔχων: Il. 19:18: τέρπετο δ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων θεοῦ ἀγλαὰ δῶρα.
ἔχων: Il. 19:52: ἕλκος ἔχων· καὶ γὰρ τὸν ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
ἔχων: Il. 19:251: κάπρον ἔχων ἐν χερσὶ παρίστατο ποιμένι λαῶν.
ἔχων: Il. 20:68: ἵστατ’ Ἀπόλλων Φοῖβος ἔχων ἰὰ πτερόεντα,
ἔχων: Il. 21:19: φάσγανον οἶον ἔχων, κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα,
ἔχων: Il. 21:87: Πήδασον αἰπήεσσαν ἔχων ἐπὶ Σατνιόεντι.
ἔχων: Il. 21:139: τόφρα δὲ Πηλέος υἱὸς ἔχων δολιχόσκιον ἔγχος
ἔχων: Il. 21:145: ἔστη ἔχων δύο δοῦρε· μένος δέ οἱ ἐν φρεσὶ θῆκε
ἔχων: Il. 21:252: αἰετοῦ οἴματ’ ἔχων μέλανος τοῦ θηρητῆρος,
ἔχων: Il. 21:259: χερσὶ μάκελλαν ἔχων, ἀμάρης ἐξ ἔχματα βάλλων·
ἔχων: Il. 21:393: χάλκεον ἔγχος ἔχων, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦθον·
ἔχων: Il. 22:96: ὣς Ἕκτωρ ἄσβεστον ἔχων μένος οὐχ ὑπεχώρει
ἔχων: Il. 23:481: Εὐμήλου, ἐν δ’ αὐτὸς ἔχων εὔληρα βέβηκε.
ἔχων: Il. 23:780: στῆ δὲ κέρας μετὰ χερσὶν ἔχων βοὸς ἀγραύλοιο
ἔχων: Il. 23:892: ἀλλὰ σὺ μὲν τόδ’ ἄεθλον ἔχων κοίλας ἐπὶ νῆας
ἔχων: Il. 24:63: δαίνυ’ ἔχων φόρμιγγα κακῶν ἕταρ’, αἰὲν ἄπιστε.
ἔχων: Il. 24:280: αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλεν ἐϋξέστῃ ἐπὶ φάτνῃ.
ἔχων: Il. 24:345: τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς Ἀργειφόντης.
ἔχων: Od. 1:256: σταίη, ἔχων πήληκα καὶ ἀσπίδα καὶ δύο δοῦρε,
ἔχων: Od. 1:311: δῶρον ἔχων ἐπὶ νῆα κίῃς, χαίρων ἐνὶ θυμῷ,
ἔχων: Od. 3:412: σκῆπτρον ἔχων. περὶ δ’ υἷες ἀολλέες ἠγερέθοντο
ἔχων: Od. 3:433: ὅπλ’ ἐν χερσὶν ἔχων χαλκήϊα, πείρατα τέχνης,
ἔχων: Od. 3:443: ὀξὺν ἔχων ἐν χειρὶ παρίστατο, βοῦν ἐπικόψων.
ἔχων: Od. 4:97: ὧν ὄφελον τριτάτην περ ἔχων ἐν δώμασι μοῖραν
ἔχων: Od. 4:650: ὁππότ’ ἀνὴρ τοιοῦτος, ἔχων μελεδήματα θυμῷ,
ἔχων: Od. 5:49: τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς Ἀργεϊφόντης.
ἔχων: Od. 5:222: τλήσομαι ἐν στήθεσσιν ἔχων ταλαπενθέα θυμόν·
ἔχων: Od. 7:140: πολλὴν ἠέρ’ ἔχων, ἥν οἱ περίχευεν Ἀθήνη,
ἔχων: Od. 8:395: ξεῖνος ἔχων ἐπὶ δόρπον ἴῃ χαίρων ἐνὶ θυμῷ.
ἔχων: Od. 9:346: κισσύβιον μετὰ χερσὶν ἔχων μέλανος οἴνοιο·
ἔχων: Od. 10:287: τῆ, τόδε φάρμακον ἐσθλὸν ἔχων ἐς δώματα Κίρκης
ἔχων: Od. 11:91: χρύσεον σκῆπτρον ἔχων, ἐμὲ δ’ ἔγνω καὶ προσέειπε·
ἔχων: Od. 11:167: γῆς ἐπέβην, ἀλλ’ αἰὲν ἔχων ἀλάλημαι ὀϊζύν,
ἔχων: Od. 11:534: μοῖραν καὶ γέρας ἐσθλὸν ἔχων ἐπὶ νηὸς ἔβαινεν
ἔχων: Od. 11:575: χερσὶν ἔχων ῥόπαλον παγχάλκεον, αἰὲν ἀαγές.
ἔχων: Od. 11:607: γυμνὸν τόξον ἔχων καὶ ἐπὶ νευρῆφιν ὀϊστόν,
ἔχων: Od. 13:320: ἀλλ’ αἰεὶ φρεσὶν ᾗσιν ἔχων δεδαϊγμένον ἦτορ
ἔχων: Od. 14:482: ἀλλ’ ἐπόμην σάκος οἶον ἔχων καὶ ζῶμα φαεινόν.
ἔχων: Od. 15:148: οἶνον ἔχων ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφι,
ἔχων: Od. 15:460: χρύσεον ὅρμον ἔχων, μετὰ δ’ ἠλέκτροισιν ἔερτο.
ἔχων: Od. 15:527: τίλλε πέλειαν ἔχων, κατὰ δὲ πτερὰ χεῦεν ἔραζε
ἔχων: Od. 16:418: “Ἀντίνο’, ὕβριν ἔχων, κακομήχανε, καὶ δέ σέ φασιν
ἔχων: Od. 17:62: ἔγχος ἔχων· ἅμα τῷ γε κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο.
ἔχων: Od. 20:145: ἔγχος ἔχων· ἅμα τῷ γε κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο.
ἔχων: Od. 22:2: ἆλτο δ’ ἐπὶ μέγαν οὐδὸν ἔχων βιὸν ἠδὲ φαρέτρην
ἔχων: Od. 22:332: ἔστη δ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων φόρμιγγα λίγειαν
ἔχων: Od. 23:133: αὐτὰρ θεῖος ἀοιδὸς ἔχων φόρμιγγα λίγειαν
ἔχων: Od. 23:232: κλαῖε δ’ ἔχων ἄλοχον θυμαρέα, κεδνὰ ἰδυῖαν.
ἔχων: Od. 24:380: τεύχε’ ἔχων ὤμοισιν ἐφεστάμεναι καὶ ἀμύνειν
ἐχώρησαν: Il. 13:724: Τρῶες ἐχώρησαν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν,
ἐχώρησαν: Il. 15:655: Ἀργεῖοι δὲ νεῶν μὲν ἐχώρησαν καὶ ἀνάγκῃ
ἐχώρησαν: Il. 16:592: τόσσον ἐχώρησαν Τρῶες, ὤσαντο δ’ Ἀχαιοί.
ἐχώρησαν: Il. 17:533: τοὺς ὑποταρβήσαντες ἐχώρησαν πάλιν αὖτις
ἐχώσατο: Il. 1:64: ὅς κ’ εἴποι ὅ τι τόσσον ἐχώσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
ἐχώσατο: Il. 16:616: Αἰνείας δ’ ἄρα θυμὸν ἐχώσατο φώνησέν τε·
ἐχώσατο: Od. 5:284: πόντον ἐπιπλείων. ὁ δ’ ἐχώσατο κηρόθι μᾶλλον,
ἕψεαι: Il. 24:733: ἕψεαι, ἔνθά κεν ἔργα ἀεικέα ἐργάζοιο
ἕψεσθαι: Od. 21:104: ἄλλῳ ἅμ’ ἕψεσθαι νοσφισσαμένη τόδε δῶμα·
ἕψεται: Il. 4:415: τούτῳ μὲν γὰρ κῦδος ἅμ’ ἕψεται εἴ κεν Ἀχαιοὶ
ἕψεται: Il. 24:182: τοῖος γάρ τοι πομπὸς ἅμ’ ἕψεται Ἀργειφόντης,
ἕψεται: Od. 3:359: ἀλλ’ οὗτος μὲν νῦν σοι ἅμ’ ἕψεται, ὄφρα κεν εὕδῃ
ἑψιάασθαι: Od. 21:429: ἐν φάει, αὐτὰρ ἔπειτα καὶ ἄλλως ἑψιάασθαι
ἑψιαάσθων: Od. 17:530: οὗτοι δ’ ἠὲ θύρῃσι καθήμενοι ἑψιαάσθων
ἕψομ’: Il. 10:108: σοὶ δὲ μάλ’ ἕψομ’ ἐγώ· ποτὶ δ’ αὖ καὶ ἐγείρομεν ἄλλους
ἕψομαι: Od. 2:287: ὅς τοι νῆα θοὴν στελέω καὶ ἅμ’ ἕψομαι αὐτός.
ἕψομαι: Od. 6:32: καί τοι ἐγὼ συνέριθος ἅμ’ ἕψομαι, ὄφρα τάχιστα
ἑψόμεθ’: Il. 13:785: ἡμεῖς δ’ ἐμμεμαῶτες ἅμ’ ἑψόμεθ’, οὐδέ τί φημι
ἑψόμεθ’: Od. 23:127: ἡμεῖς δὲ μεμαῶτες ἅμ’ ἑψόμεθ’, οὐδέ τί φημι
ἕψονται: Il. 4:63: σοὶ μὲν ἐγώ, σὺ δ’ ἐμοί· ἐπὶ δ’ ἕψονται θεοὶ ἄλλοι
ἔω: Il. 1:119: Ἀργείων ἀγέραστος ἔω, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε·
ἑῷ: Il. 2:549: κὰδ δ’ ἐν Ἀθήνῃς εἷσεν ἑῷ ἐν πίονι νηῷ·
ἐῶ: Il. 8:428: νῶϊ ἐῶ Διὸς ἄντα βροτῶν ἕνεκα πτολεμίζειν·
ἑῷ: Il. 10:204: ὦ φίλοι οὐκ ἂν δή τις ἀνὴρ πεπίθοιθ’ ἑῷ αὐτοῦ
ἑῷ: Il. 11:47: Ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος
ἑῷ: Il. 12:84: ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος
ἑῷ: Il. 14:223: μειδήσασα δ’ ἔπειτα ἑῷ ἐγκάτθετο κόλπῳ.
ἑῷ: Od. 5:76: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ,
ἑῷ: Od. 7:134: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ,
ἔω: Od. 9:18: ὑμῖν ξεῖνος ἔω καὶ ἀπόπροθι δώματα ναίων.
ἑῷ: Od. 15:132: δεξάμενος, καὶ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ·
ἑῷ: Od. 15:202: ὣς φάτο, Νεστορίδης δ’ ἄρ’ ἑῷ συμφράσσατο θυμῷ,
ἐῷ: Od. 20:12: ἦ ἔτ’ ἐῷ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μιγῆναι
ἑῷ: Od. 23:223: τὴν δ’ ἄτην οὐ πρόσθεν ἑῷ ἐγκάτθετο θυμῷ
ἔωθεν: Il. 8:408: αἰεὶ γάρ μοι ἔωθεν ἐνικλᾶν ὅττί κεν εἴπω.
ἔωθεν: Il. 8:422: αἰεὶ γάρ οἱ ἔωθεν ἐνικλᾶν ὅττι κεν εἴπῃ·
ἐῴκει: Il. 2:58: εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ’ ἄγχιστα ἐῴκει·
ἐῴκει: Il. 14:473: ἢ πάϊς· αὐτῷ γὰρ γενεὴν ἄγχιστα ἐῴκει.
ἐῴκει: Il. 18:548: ἣ δὲ μελαίνετ’ ὄπισθεν, ἀρηρομένῃ δὲ ἐῴκει,
ἐῴκει: Il. 24:258: Ἕκτορά θ’, ὃς θεὸς ἔσκε μετ’ ἀνδράσιν, οὐδὲ ἐῴκει
ἐῴκει: Il. 24:630: ὅσσος ἔην οἷός τε· θεοῖσι γὰρ ἄντα ἐῴκει·
ἐῴκει: Od. 1:411: γνώμεναι· οὐ μὲν γάρ τι κακῷ εἰς ὦπα ἐῴκει.”
ἐῴκει: Od. 4:654: Μέντορα ἠὲ θεόν, τῷ δ’ αὐτῷ πάντα ἐῴκει.
ἐῴκει: Od. 9:190: καὶ γὰρ θαῦμ’ ἐτέτυκτο πελώριον, οὐδὲ ἐῴκει
ἐῴκει: Od. 16:288: “ἐκ καπνοῦ κατέθηκ’, ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν ἐῴκει,
ἐῴκει: Od. 19:7: “ἐκ καπνοῦ κατέθηκ’, ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν ἐῴκει,
ἐῴκει: Od. 24:273: καί οἱ δῶρα πόρον ξεινήϊα, οἷα ἐῴκει.
ἐῴκει: Od. 24:446: ἐγγύθεν ἑστήκει καὶ Μέντορι πάντα ἐῴκει.
ἐώλπει: Il. 19:328: πρὶν μὲν γάρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
ἐώλπει: Od. 20:328: ὄφρα μὲν ὕμιν θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
ἐώλπει: Od. 21:96: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
ἐώλπει: Od. 24:313: χαῖρε δὲ κεῖνος ἰών· θυμὸς δ’ ἔτι νῶϊν ἐώλπει
ἐῶμεν: Il. 2:236: οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεθα, τόνδε δ’ ἐῶμεν
ἐῶμέν: Il. 10:344: ἀλλ’ ἐῶμέν μιν πρῶτα παρεξελθεῖν πεδίοιο
ἕωμεν: Il. 19:402: ἂψ Δαναῶν ἐς ὅμιλον ἐπεί χ’ ἕωμεν πολέμοιο,
ἐῶμεν: Od. 18:420: τὸν ξεῖνον δὲ ἐῶμεν ἐνὶ μεγάροισ’ Ὀδυσῆος
ἐῷμι: Od. 16:85: κεῖσε δ’ ἂν οὔ μιν ἐγώ γε μετὰ μνηστῆρας ἐῷμι
ἐὼν: Il. 1:131: “ Μὴ δ’ οὕτως ἀγαθός περ ἐὼν θεοείκελ’ Ἀχιλλεῦ
ἐὼν: Il. 1:171: ἐνθάδ’ ἄτιμος ἐὼν ἄφενος καὶ πλοῦτον ἀφύξειν. ”
ἐὼν: Il. 1:275: μήτε σὺ τόνδ’ ἀγαθός περ ἐὼν ἀποαίρεο κούρην,
ἐὼν: Il. 2:27: ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει.
ἐὼν: Il. 2:64: ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει·
ἐὼν: Il. 2:246: Θερσῖτ’ ἀκριτόμυθε, λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής,
ἐών: Il. 2:699: ζωὸς ἐών· τότε δ’ ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα.
ἐὼν: Il. 3:46: ἦ τοιόσδε ἐὼν ἐν ποντοπόροισι νέεσσι
ἐὼν: Il. 3:188: καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέχθην
ἐὼν: Il. 4:231: αὐτὰρ ὃ πεζὸς ἐὼν ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν·
ἐὼν: Il. 4:387: ἔνθ’ οὐδὲ ξεῖνός περ ἐὼν ἱππηλάτα Τυδεὺς
ἐὼν: Il. 4:388: τάρβει, μοῦνος ἐὼν πολέσιν μετὰ Καδμείοισιν,
ἐὼν: Il. 5:478: καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μάλα τηλόθεν ἥκω·
ἐὼν: Il. 5:571: Αἰνείας δ’ οὐ μεῖνε θοός περ ἐὼν πολεμιστὴς
ἐὼν: Il. 8:99: Τυδεΐδης δ’ αὐτός περ ἐὼν προμάχοισιν ἐμίχθη,
ἐὼν: Il. 9:373: τετλαίη κύνεός περ ἐὼν εἰς ὦπα ἰδέσθαι·
ἐὼν: Il. 10:549: μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ γέρων περ ἐὼν πολεμιστής·
ἐὼν: Il. 11:230: αὐτὰρ ὃ πεζὸς ἐὼν ἐς Ἴλιον εἰληλούθει·
ἐών: Il. 11:471: ἐσθλὸς ἐών, μεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι γένηται.
ἐὼν: Il. 11:664: ἐσθλὸς ἐὼν Δαναῶν οὐ κήδεται οὐδ’ ἐλεαίρει.
ἐών: Il. 11:720: καὶ πεζός περ ἐών, ἐπεὶ ὧς ἄγε νεῖκος Ἀθήνη.
ἐών: Il. 13:119: λυγρὸς ἐών· ὑμῖν δὲ νεμεσσῶμαι περὶ κῆρι.
ἐὼν: Il. 13:361: Ἔνθα μεσαιπόλιός περ ἐὼν Δαναοῖσι κελεύσας
ἐὼν: Il. 13:466: γαμβρὸς ἐὼν ἔθρεψε δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα·
ἐὼν: Il. 14:33: οὐδὲ γὰρ οὐδ’ εὐρύς περ ἐὼν ἐδυνήσατο πάσας
ἐών: Il. 14:416: ἐγγὺς ἐών, χαλεπὸς δὲ Διὸς μεγάλοιο κεραυνός,
ἐὼν: Il. 15:164: μή μ’ οὐδὲ κρατερός περ ἐὼν ἐπιόντα ταλάσσῃ
ἐὼν: Il. 15:185: ὢ πόποι ἦ ῥ’ ἀγαθός περ ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπεν
ἐὼν: Il. 15:195: καὶ κρατερός περ ἐὼν μενέτω τριτάτῃ ἐνὶ μοίρῃ.
ἐὼν: Il. 15:585: Ἀντίλοχος δ’ οὐ μεῖνε θοός περ ἐὼν πολεμιστής,
ἐὼν: Il. 16:154: ὃς καὶ θνητὸς ἐὼν ἕπεθ’ ἵπποις ἀθανάτοισι.
ἐών: Il. 16:550: ἔσκε καὶ ἀλλοδαπός περ ἐών· πολέες γὰρ ἅμ’ αὐτῷ
ἐὼν: Il. 16:624: αἶψά κε καὶ κρατερός περ ἐὼν καὶ χερσὶ πεποιθὼς
ἐὼν: Il. 16:627: Μηριόνη τί σὺ ταῦτα καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορεύεις;
ἐὼν: Il. 16:837: ἆ δείλ’, οὐδέ τοι ἐσθλὸς ἐὼν χραίσμησεν Ἀχιλλεύς,
ἐὼν: Il. 17:94: εἰ δέ κεν Ἕκτορι μοῦνος ἐὼν καὶ Τρωσὶ μάχωμαι
ἐών: Il. 17:153: ζωὸς ἐών· νῦν δ’ οὔ οἱ ἀλαλκέμεναι κύνας ἔτλης.
ἐὼν: Il. 17:170: Γλαῦκε τί ἢ δὲ σὺ τοῖος ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπες;
ἐὼν: Il. 17:271: ὄφρα ζωὸς ἐὼν θεράπων ἦν Αἰακίδαο·
ἐών: Il. 17:478: ζωὸς ἐών; νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει.
ἐών: Il. 17:672: ζωὸς ἐών· νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει.
ἐὼν: Il. 17:711: οὐ γάρ πως ἂν γυμνὸς ἐὼν Τρώεσσι μάχοιτο.
ἐὼν: Il. 18:105: τοῖος ἐὼν οἷος οὔ τις Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
ἐὼν: Il. 19:82: ἢ εἴποι; βλάβεται δὲ λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής.
ἐών: Il. 19:155: μὴ δ’ οὕτως, ἀγαθός περ ἐών, θεοείκελ’ Ἀχιλλεῦ
ἐὼν: Il. 20:436: αἴ κέ σε χειρότερός περ ἐὼν ἀπὸ θυμὸν ἕλωμαι
ἐὼν: Il. 21:589: ὧδ’ ἔκπαγλος ἐὼν καὶ θαρσαλέος πολεμιστής.
ἐὼν: Il. 22:9: αὐτὸς θνητὸς ἐὼν θεὸν ἄμβροτον; οὐδέ νύ πώ με
ἐών: Il. 22:85: τείχεος ἐντὸς ἐών, μὴ δὲ πρόμος ἵστασο τούτῳ
ἐών: Il. 22:436: ζωὸς ἐών· νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει.
ἐὼν: Il. 23:357: Τυδεΐδης ὄχ’ ἄριστος ἐὼν λάχ’ ἐλαυνέμεν ἵππους.
ἐών: Il. 23:546: αὐτός τ’ ἐσθλὸς ἐών· ἀλλ’ ὤφελεν ἀθανάτοισιν
ἐὼν: Il. 24:174: ὅς σευ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει.
ἑῶν: Il. 24:211: ἀργίποδας κύνας ἆσαι ἑῶν ἀπάνευθε τοκήων
ἐὼν: Il. 24:593: εἰν Ἄϊδός περ ἐὼν ὅτι Ἕκτορα δῖον ἔλυσα
ἐὼν: Il. 24:749: ἦ μέν μοι ζωός περ ἐὼν φίλος ἦσθα θεοῖσιν·
ἐὼν: Od. 1:202: οὔτε τι μάντις ἐὼν οὔτ’ οἰωνῶν σάφα εἰδώς.
ἐὼν: Od. 1:257: τοῖος ἐὼν οἷόν μιν ἐγὼ τὰ πρῶτ’ ἐνόησα
ἐὼν: Od. 1:265: τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς·
ἐὼν: Od. 2:165: ἐγγὺς ἐὼν τοίσδεσσι φόνον καὶ κῆρα φυτεύει,
ἐὼν: Od. 2:365: μοῦνος ἐὼν ἀγαπητός; ὁ δ’ ὤλετο τηλόθι πάτρης
ἐὼν: Od. 3:217: ἢ ὅ γε μοῦνος ἐὼν ἢ καὶ σύμπαντες Ἀχαιοί;
ἐὼν: Od. 4:342: τοῖος ἐὼν οἷός ποτ’ ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Λέσβῳ
ἐὼν: Od. 4:345: τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς·
ἐών: Od. 4:421: τοῖος ἐών, οἷόν κε κατευνηθέντα ἴδηαι,
ἐών: Od. 4:678: αὐλῆς ἐκτὸς ἐών· οἱ δ’ ἔνδοθι μῆτιν ὕφαινον.
ἐὼν: Od. 5:6: μνησαμένη· μέλε γάρ οἱ ἐὼν ἐν δώμασι νύμφης·
ἐών: Od. 6:136: μείξεσθαι, γυμνός περ ἐών· χρειὼ γὰρ ἵκανε.
ἐών: Od. 7:312: τοῖος ἐών, οἷός ἐσσι, τά τε φρονέων ἅ τ’ ἐγώ περ,
ἐὼν: Od. 8:330: ὡς καὶ νῦν Ἥφαιστος ἐὼν βραδὺς εἷλεν Ἄρηα,
ἐών: Od. 8:332: χωλὸς ἐών, τέχνῃσι· τὸ καὶ μοιχάγρι’ ὀφέλλει.”
ἐὼν: Od. 8:445: εὕδῃσθα γλυκὺν ὕπνον ἐὼν ἐν νηῒ μελαίνῃ.”
ἐὼν: Od. 8:461: “χαῖρε, ξεῖν’, ἵνα καί ποτ’ ἐὼν ἐν πατρίδι γαίῃ
ἐών: Od. 8:582: ἐσθλὸς ἐών, γαμβρὸς ἢ πενθερός; οἵ τε μάλιστα
ἐὼν: Od. 8:586: γίνεται, ὅς κεν ἑταῖρος ἐὼν πεπνυμένα εἰδῇ.”
ἐὼν: Od. 9:189: πωλεῖτ’, ἀλλ’ ἀπάνευθεν ἐὼν ἀθεμίστια ᾔδη.
ἐών: Od. 9:379: ἅψασθαι, χλωρός περ ἐών, διεφαίνετο δ’ αἰνῶς,
ἐὼν: Od. 9:515: νῦν δέ μ’ ἐὼν ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς
ἐών: Od. 10:282: χώρου ἄϊδρις ἐών; ἕταροι δέ τοι οἵδ’ ἐνὶ Κίρκης
ἐὼν: Od. 11:78: τῷ καὶ ζωὸς ἔρεσσον ἐὼν μετ’ ἐμοῖσ’ ἑτάροισιν.”
ἐών: Od. 11:156: ζωὸς ἐών; χαλεπὸν δὲ τάδε ζωοῖσιν ὁρᾶσθαι.
ἐών: Od. 11:486: ἐνθάδ’ ἐών· τῶ μή τι θανὼν ἀκαχίζευ, Ἀχιλλεῦ.”
ἐὼν: Od. 11:489: βουλοίμην κ’ ἐπάρουρος ἐὼν θητευέμεν ἄλλῳ,
ἐὼν: Od. 11:499: τοῖος ἐὼν οἷός ποτ’ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
ἐὼν: Od. 12:264: δὴ τότ’ ἐγὼν ἔτι πόντῳ ἐὼν ἐν νηῒ μελαίνῃ
ἐὼν: Od. 12:351: ἢ δηθὰ στρεύγεσθαι ἐὼν ἐν νήσῳ ἐρήμῃ.”
ἐὼν: Od. 13:294: οὐδ’ ἐν σῇ περ ἐὼν γαίῃ, λήξειν ἀπατάων
ἐὼν: Od. 14:143: ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι ἐὼν ἐν πατρίδι γαίῃ·
ἐών: Od. 15:381: “ὢ πόποι, ὡς ἄρα τυτθὸς ἐών, Εὔμαιε συβῶτα,
ἐὼν: Od. 15:557: ἐσθλὸς ἐὼν ἐνίαυεν, ἀνάκτεσιν ἤπια εἰδώς.
ἐὼν: Od. 17:133: τοῖος ἐὼν οἷός ποτ’ ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Λέσβῳ
ἐὼν: Od. 17:136: τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς·
ἐὼν: Od. 17:381: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν καλὰ καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορεύεις·
ἐὼν: Od. 18:21: μή σε γέρων περ ἐὼν στῆθος καὶ χείλεα φύρσω
ἐών: Od. 18:107: λυγρὸς ἐών, μή πού τι κακὸν καὶ μεῖζον ἐπαύρῃ.”
ἐὼν: Od. 18:216: παῖς ἔτ’ ἐὼν καὶ μᾶλλον ἐνὶ φρεσὶ κέρδε’ ἐνώμας·
ἐὼν: Od. 19:253: “νῦν μὲν δή μοι, ξεῖνε, πάρος περ ἐὼν ἐλεεινός,
ἐὼν: Od. 20:30: μοῦνος ἐὼν πολέσι. σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη
ἐών: Od. 20:40: μοῦνος ἐών· οἱ δ’ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔασι.
ἐὼν: Od. 20:89: τοῖος ἐὼν, οἷος ᾖεν ἅμα στρατῷ· αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
ἐών: Od. 21:21: παιδνὸς ἐών· πρὸ γὰρ ἧκε πατὴρ ἄλλοι τε γέροντες·
ἐὼν: Od. 21:370: μή σε καὶ ὁπλότερος περ ἐὼν ἀγρόνδε δίωμαι
ἐὼν: Od. 22:177: ὥς κεν δηθὰ ζωὸς ἐὼν χαλέπ’ ἄλγεα πάσχῃ.”
ἐών: Od. 23:38: μοῦνος ἐών, οἱ δ’ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔμιμνον.”
ἐών: Od. 24:338: παιδνὸς ἐών, κατὰ κῆπον ἐπισπόμενος· διὰ δ’ αὐτῶν
ἐών: Od. 24:379: τοῖος ἐών τοι χθιζὸς ἐν ἡμετέροισι δόμοισι
ἐώργει: Od. 4:693: κεῖνος δ’ οὔ ποτε πάμπαν ἀτάσθαλον ἄνδρα ἐώργει·
ἕως: Il. 17:727: ἕως μὲν γάρ τε θέουσι διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες,
ἕως: Od. 2:78: χρήματ’ ἀπαιτίζοντες, ἕως κ’ ἀπὸ πάντα δοθείη·
ἕως: Od. 2:148: τὼ δ’ ἕως μέν ῥ’ ἐπέτοντο μετὰ πνοιῇσ’ ἀνέμοιο,
ἕως: Od. 5:123: ἕως μιν ἐν Ὀρτυγίῃ χρυσόθρονος Ἄρτεμις ἁγνὴ
ἔωσε: Il. 16:410: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπὶ στόμ’ ἔωσε· πεσόντα δέ μιν λίπε θυμός.
ἔωσι: Il. 10:306: οἵ κεν ἄριστοι ἔωσι θοῇς ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν
ἐῶσι: Od. 4:805: οὐ μέν σ’ οὐδὲ ἐῶσι θεοὶ ῥεῖα ζώοντες
ἔωσιν: Il. 9:140: αἴ κε μετ’ Ἀργείην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν.
ἔωσιν: Il. 9:282: αἵ κε μετ’ Ἀργείην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν.
ἐῶσιν: Il. 23:73: οὐδέ μέ πω μίσγεσθαι ὑπὲρ ποταμοῖο ἐῶσιν,
ἔωσιν: Od. 4:165: ἐν μεγάροισ’, ᾧ μὴ ἄλλοι ἀοσσητῆρες ἔωσιν,
ἔωσιν: Od. 23:119: ᾧ μὴ πολλοὶ ἔωσιν ἀοσσητῆρες ὀπίσσω,
ἑωσφόρος: Il. 23:226: Ἦμος δ’ ἑωσφόρος εἶσι φόως ἐρέων ἐπὶ γαῖαν,