A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
: Il. 1:236: οὐδ’ ἀναθηλήσει· περὶ γάρ ῥά ἑ χαλκὸς ἔλεψε
: Il. 1:510: υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν ὀφέλλωσίν τέ ἑ τιμῇ. ”
: Il. 2:11: θωρῆξαί ἑ κέλευε κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς
: Il. 2:197: τιμὴ δ’ ἐκ Διός ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ μητίετα Ζεύς.
: Il. 3:408: ἀλλ’ αἰεὶ περὶ κεῖνον ὀΐζυε καί ἑ φύλασσε,
: Il. 4:497: ἀμφὶ ἓ παπτήνας· ὑπὸ δὲ Τρῶες κεκάδοντο
: Il. 4:534: οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν
: Il. 4:541: δινεύοι κατὰ μέσσον, ἄγοι δέ ἑ Παλλὰς Ἀθήνη
: Il. 5:103: βέβληται γὰρ ἄριστος Ἀχαιῶν, οὐδέ ἕ φημι
: Il. 5:391: ἤδη τειρόμενον, χαλεπὸς δέ ἑ δεσμὸς ἐδάμνα.
: Il. 5:613: ναῖε πολυκτήμων πολυλήϊος· ἀλλά ἑ μοῖρα
: Il. 5:625: οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν
: Il. 5:766: ἥ ἑ μάλιστ’ εἴωθε κακῇς ὀδύνῃσι πελάζειν.
: Il. 6:24: πρεσβύτατος γενεῇ, σκότιον δέ ἑ γείνατο μήτηρ·
: Il. 6:511: ῥίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ’ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων·
: Il. 7:85: ὄφρά ἑ ταρχύσωσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοί,
: Il. 8:301: Ἕκτορος ἀντικρύ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυμός·
: Il. 8:310: Ἕκτορος ἀντικρύ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυμός.
: Il. 8:322: βῆ δ’ ἰθὺς Τεύκρου, βαλέειν δέ ἑ θυμὸς ἀνώγει.
: Il. 9:155: οἵ κέ ἑ δωτίνῃσι θεὸν ὣς τιμήσουσι
: Il. 9:239: ἀνέρας οὐδὲ θεούς· κρατερὴ δέ ἑ λύσσα δέδυκεν.
: Il. 10:245: ἐν πάντεσσι πόνοισι, φιλεῖ δέ ἑ Παλλὰς Ἀθήνη.
: Il. 11:249: πρεσβυγενὴς Ἀντηνορίδης, κρατερόν ῥά ἑ πένθος
: Il. 11:467: τῷ ἰκέλη ὡς εἴ ἑ βιῴατο μοῦνον ἐόντα
: Il. 11:588: Αἴανθ’, ὃς βελέεσσι βιάζεται, οὐδέ ἕ φημι
: Il. 12:300: δηρὸν ἔῃ κρειῶν, κέλεται δέ ἑ θυμὸς ἀγήνωρ
: Il. 13:414: οὐ μὰν αὖτ’ ἄτιτος κεῖτ’ Ἄσιος, ἀλλά ἕ φημι
: Il. 14:142: ἀλλ’ ὃ μὲν ὣς ἀπόλοιτο, θεὸς δέ ἑ σιφλώσειε·
: Il. 14:162: ἐλθεῖν εἰς Ἴδην εὖ ἐντύνασαν ἓ αὐτήν,
: Il. 15:241: ἀμφὶ ἓ γιγνώσκων ἑτάρους· ἀτὰρ ἆσθμα καὶ ἱδρὼς
: Il. 15:268: ῥίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ’ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων·
: Il. 15:283: ἐσθλὸς δ’ ἐν σταδίῃ· ἀγορῇ δέ ἑ παῦροι Ἀχαιῶν
: Il. 15:574: ἀμφὶ ἓ παπτήνας· ὑπὸ δὲ Τρῶες κεκάδοντο
: Il. 15:682: λαοφόρον καθ’ ὁδόν· πολέες τέ ἑ θηήσαντο
: Il. 16:456: ἔνθά ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε
: Il. 16:674: ἔνθά ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε
: Il. 17:27: ἔμμεναι· οὐδέ ἕ φημι πόδεσσί γε οἷσι κιόντα
: Il. 17:551: ὣς ἣ πορφυρέῃ νεφέλῃ πυκάσασα ἓ αὐτὴν
: Il. 18:119: ἀλλά ἑ μοῖρα δάμασσε καὶ ἀργαλέος χόλος Ἥρης.
: Il. 18:132: αὐτὸς ἔχων ὤμοισιν ἀγάλλεται· οὐδέ ἕ φημι
: Il. 18:176: ἑλκέμεναι μέμονεν· κεφαλὴν δέ ἑ θυμὸς ἄνωγε
: Il. 20:77: Πριαμίδεω· τοῦ γάρ ῥα μάλιστά ἑ θυμὸς ἀνώγει
: Il. 21:523: ἄστεος αἰθομένοιο, θεῶν δέ ἑ μῆνις ἀνῆκε,
: Il. 21:569: ἐν δὲ ἴα ψυχή, θνητὸν δέ ἕ φασ’ ἄνθρωποι
: Il. 22:42: ὅσσον ἐμοί· τάχα κέν ἑ κύνες καὶ γῦπες ἔδοιεν
: Il. 22:142: ταρφέ’ ἐπαΐσσει, ἑλέειν τέ ἑ θυμὸς ἀνώγει·
: Il. 22:172: ἐν πόλει ἀκροτάτῃ· νῦν αὖτέ ἑ δῖος Ἀχιλλεὺς
: Il. 22:213: ᾤχετο δ’ εἰς Ἀΐδαο, λίπεν δέ ἑ Φοῖβος Ἀπόλλων.
: Il. 22:474: αἵ ἑ μετὰ σφίσιν εἶχον ἀτυζομένην ἀπολέσθαι.
: Il. 23:203: πάντες ἀνήϊξαν, κάλεόν τέ μιν εἰς ἓ ἕκαστος·
: Il. 23:323: αἰεὶ τέρμ’ ὁρόων στρέφει ἐγγύθεν, οὐδέ ἑ λήθει
: Il. 23:693: θίν’ ἐν φυκιόεντι, μέλαν δέ ἑ κῦμα κάλυψεν,
: Il. 23:705: πολλὰ δ’ ἐπίστατο ἔργα, τίον δέ ἑ τεσσαράβοιον.
: Il. 24:214: παιδὸς ἐμοῦ, ἐπεὶ οὔ ἑ κακιζόμενόν γε κατέκτα,
: Il. 24:532: καί ἑ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δῖαν ἐλαύνει,
: Il. 24:586: καί ἑ κατακτείνειε, Διὸς δ’ ἀλίτηται ἐφετμάς.
: Od. 1:321: θῆκε μένος καὶ θάρσος, ὑπέμνησέν τέ ἑ πατρὸς
: Od. 1:434: ἥ οἱ ἅμ’ αἰθομένας δαΐδας φέρε καί ἑ μάλιστα
: Od. 4:355: Αἰγύπτου προπάροιθε, Φάρον δέ ἑ κικλήσκουσι,
: Od. 4:527: μή ἑ λάθοι παριών, μνήσαιτο δὲ θούριδος ἀλκῆς.
: Od. 4:617: ἔργον δ’ Ἡφαίστοιο· πόρεν δέ ἑ Φαίδιμος ἥρως,
: Od. 5:321: εἵματα γάρ ἑ βάρυνε, τά οἱ πόρε δῖα Καλυψώ.
: Od. 5:353: αἰθυίῃ εἰκυῖα· μέλαν δέ ἑ κῦμ’ ἐκάλυψεν.
: Od. 6:133: ἠὲ μετ’ ἀγροτέρας ἐλάφους· κέλεται δέ ἑ γαστὴρ
: Od. 8:396: Εὐρύαλος δέ ἑ αὐτὸν ἀρεσσάσθω ἐπέεσσι
: Od. 9:402: ἱστάμενοι δ’ εἴροντο περὶ σπέος, ὅττι ἑ κήδοι·
: Od. 13:270: ἀνθρώπων ἐνόησε, λάθον δέ ἑ θυμὸν ἀπούρας.
: Od. 15:117: ἔργον δ’ Ἡφαίστοιο· πόρεν δέ ἑ Φαίδιμος ἥρως,
: Od. 15:213: ἀλλ’ αὐτὸς καλέων δεῦρ’ εἴσεται, οὐδέ ἕ φημι
: Od. 15:356: κουριδίης τ’ ἀλόχοιο δαΐφρονος, ἥ ἑ μάλιστα
: Od. 16:57: “ἄττα, πόθεν τοι ξεῖνος ὅδ’ ἵκετο; πῶς δέ ἑ ναῦται
: Od. 16:59: οὐ μὲν γάρ τί ἑ πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
: Od. 16:457: λυγρὰ δὲ εἵματα ἕσσε περὶ χροΐ, μή ἑ συβώτης
: Od. 17:243: ὡς ἔλθοι μὲν κεῖνος ἀνήρ, ἀγάγοι δέ ἑ δαίμων.
: Od. 17:387: πτωχὸν δ’ οὐκ ἄν τις καλέοι τρύξοντα ἓ αὐτόν.
: Od. 17:554: μήτηρ Τηλεμάχοιο· μεταλλῆσαί τί ἑ θυμὸς
: Od. 19:390: αὐτίκα γὰρ κατὰ θυμὸν ὀΐσατο, μή ἑ λαβοῦσα
: Od. 21:201: ὡς ἔλθοι μὲν κεῖνος ἀνήρ, ἀγάγοι δέ ἑ δαίμων·
: Od. 22:426: Τηλέμαχος δὲ νέον μὲν ἀέξετο, οὐδέ ἑ μήτηρ
: Od. 22:436: εἰς ἓ καλεσσάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
: Od. 24:292: θηρσὶ καὶ οἰωνοῖσιν ἕλωρ γένετ’· οὐδέ ἑ μήτηρ
ἔα: Il. 1:276: ἀλλ’ ἔα ὥς οἱ πρῶτα δόσαν γέρας υἷες Ἀχαιῶν·
ἔα: Il. 2:165: μηδὲ ἔα νῆας ἅλα δ’ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας.
ἔα: Il. 2:181: μηδὲ ἔα νῆας ἅλα δ’ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας.
ἔα: Il. 2:346: τοῦσδε δ’ ἔα φθινύθειν ἕνα καὶ δύο, τοί κεν Ἀχαιῶν
ἔα: Il. 4:321: εἰ τότε κοῦρος ἔα νῦν αὖτέ με γῆρας ὀπάζει.
ἐᾷ: Il. 5:256: ἀντίον εἶμ’ αὐτῶν· τρεῖν μ’ οὐκ ἐᾷ Παλλὰς Ἀθήνη.
ἔα: Il. 5:517: οὐ γὰρ ἔα πόνος ἄλλος, ὃν ἀργυρότοξος ἔγειρεν
ἔα: Il. 5:887: ἤ κε ζὼς ἀμενηνὸς ἔα χαλκοῖο τυπῇσι.
ἔα: Il. 8:244: μηδ’ οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάμνασθαι Ἀχαιούς.
ἔα: Il. 8:399: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα, πάλιν τρέπε μηδ’ ἔα ἄντην
ἔα: Il. 9:260: παύε’, ἔα δὲ χόλον θυμαλγέα· σοὶ δ’ Ἀγαμέμνων
ἔα: Il. 13:2: τοὺς μὲν ἔα παρὰ τῇσι πόνον τ’ ἐχέμεν καὶ ὀϊζὺν
ἔα: Il. 15:376: μηδ’ οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάμνασθαι Ἀχαιούς.
ἔα: Il. 15:472: ὦ πέπον ἀλλὰ βιὸν μὲν ἔα καὶ ταρφέας ἰοὺς
ἔα: Il. 16:731: Ἕκτωρ δ’ ἄλλους μὲν Δαναοὺς ἔα οὐδ’ ἐνάριζεν·
ἔα: Il. 17:13: χάζεο, λεῖπε δὲ νεκρόν, ἔα δ’ ἔναρα βροτόεντα·
ἔα: Il. 17:16: τώ με ἔα κλέος ἐσθλὸν ἐνὶ Τρώεσσιν ἀρέσθαι,
ἔα: Il. 22:206: οὐδ’ ἔα ἱέμεναι ἐπὶ Ἕκτορι πικρὰ βέλεμνα,
ἔα: Il. 22:339: μή με ἔα παρὰ νηυσὶ κύνας καταδάψαι Ἀχαιῶν,
ἑὰ: Od. 2:258: οἱ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὰ πρὸς δώμαθ’ ἕκαστος,
ἔα: Od. 2:281: τῶ νῦν μνηστήρων μὲν ἔα βουλήν τε νόον τε
ἑὰ: Od. 3:387: υἱάσι καὶ γαμβροῖσιν, ἑὰ πρὸς δώματα καλά.
ἔα: Od. 4:744: ἢ ἔα ἐν μεγάρῳ· μῦθον δέ τοι οὐκ ἐπικεύσω.
ἐᾷ: Od. 13:359: αἴ κεν ἐᾷ πρόφρων με Διὸς θυγάτηρ ἀγελείη
ἔα: Od. 14:222: τοῖος ἔα ἐν πολέμῳ· ἔργον δέ μοι οὐ φίλον ἔσκεν
ἔα: Od. 14:352: νηχόμενος, μάλα δ’ ὦκα θύρηθ’ ἔα ἀμφὶς ἐκείνων.
ἑὰ: Od. 18:428: βάν ῥ’ ἴμεναι κείοντες ἑὰ πρὸς δώμαθ’ ἕκαστος.
ἔα: Od. 23:244: ῥύσατ’ ἐπ’ Ὠκεανῷ χρυσόθρονον οὐδ’ ἔα ἵππους
ἐάᾳ: Il. 8:414: οὐκ ἐάᾳ Κρονίδης ἐπαμυνέμεν Ἀργείοισιν.
ἐάαν: Od. 8:509: ἢ ἐάαν μέγ’ ἄγαλμα θεῶν θελκτήριον εἶναι,
ἐάᾳς: Od. 11:110: τὰς εἰ μέν κ’ ἀσινέας ἐάᾳς νόστου τε μέδηαι,
ἐάᾳς: Od. 12:137: τὰς εἰ μέν κ’ ἀσινέας ἐάᾳς νόστου τε μέδηαι,
ἐάᾳς: Od. 12:282: οὐκ ἐάᾳς γαίης ἐπιβήμεναι, ἔνθα κεν αὖτε
ἐάᾳς: Od. 19:374: οὐκ ἐάᾳς νίζειν· ἐμὲ δ’ οὐκ ἀέκουσαν ἄνωγε
ἐάγῃ: Il. 11:558: νωθής, ᾧ δὴ πολλὰ περὶ ῥόπαλ’ ἀμφὶς ἐάγῃ,
ἐάγη: Il. 13:162: ἐν καυλῷ ἐάγη δολιχὸν δόρυ· Δηΐφοβος δὲ
ἐάγη: Il. 17:607: ἐν καυλῷ δ’ ἐάγη δολιχὸν δόρυ, τοὶ δὲ βόησαν
ἐάγη: Od. 10:560: ἀστραγάλων ἐάγη, ψυχὴ δ’ Ἄϊδόσδε κατῆλθεν.
ἐάγη: Od. 11:65: ἀστραγάλων ἐάγη, ψυχὴ δ’ Ἄϊδόσδε κατῆλθε.
ἑαδότα: Il. 9:173: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦθον ἔειπεν.
ἑαδότα: Od. 18:422: ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦθον ἔειπε.
ἐάλη: Il. 13:408: τῇ ὕπο πᾶς ἐάλη, τὸ δ’ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος,
ἐάλη: Il. 20:168: δουρὶ βάλῃ ἐάλη τε χανών, περί τ’ ἀφρὸς ὀδόντας
ἐάλη: Il. 20:278: Αἰνείας δ’ ἐάλη καὶ ἀπὸ ἕθεν ἀσπίδ’ ἀνέσχε
ἐᾶν: Il. 15:347: νηυσὶν ἐπισσεύεσθαι, ἐᾶν δ’ ἔναρα βροτόεντα·
ἐᾶν: Il. 16:96: θήῃς, τοὺς δ’ ἔτ’ ἐᾶν πεδίον κάτα δηριάασθαι.
ἐᾶν: Od. 10:536: ἧσθαι, μηδὲ ἐᾶν νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα
ἑανὸν: Il. 5:734: πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ’ οὔδει
ἑανὸν: Il. 8:385: πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ’ οὔδει
ἑανὸν: Il. 14:178: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἀμβρόσιον ἑανὸν ἕσαθ’, ὅν οἱ Ἀθήνη
ἑανὸς: Il. 21:507: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἀμβρόσιος ἑανὸς τρέμε· τὴν δὲ προτὶ οἷ
ἑανοῦ: Il. 3:385: χειρὶ δὲ νεκταρέου ἑανοῦ ἐτίναξε λαβοῦσα,
ἑανοῦ: Il. 18:613: τεῦξε δέ οἱ κνημῖδας ἑανοῦ κασσιτέροιο.
ἑανῷ: Il. 3:419: βῆ δὲ κατασχομένη ἑανῷ ἀργῆτι φαεινῷ
ἑανῷ: Il. 18:352: ἐν λεχέεσσι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν
ἑανῷ: Il. 23:254: ἐν κλισίῃσι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν·
ἔαξαν: Od. 3:298: ἄνδρες, ἀτὰρ νῆάς γε ποτὶ σπιλάδεσσιν ἔαξαν
ἔαξε: Il. 7:270: εἴσω δ’ ἀσπίδ’ ἔαξε βαλὼν μυλοειδέϊ πέτρῳ,
ἔαξε: Il. 11:175: τῆς δ’ ἐξ αὐχέν’ ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσι
ἔαξε: Il. 17:63: τῆς δ’ ἐξ αὐχέν’ ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσι
ἔαξε: Od. 5:316: ἐκ χειρῶν προέηκε· μέσον δέ οἱ ἱστὸν ἔαξε
ἔαξεν: Od. 5:385: ὦρσε δ’ ἐπὶ κραιπνὸν βορέην, πρὸ δὲ κύματ’ ἔαξεν,
ἔαρος: Il. 6:148: τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ’ ἐπιγίγνεται ὥρη·
ἔαρος: Od. 19:519: καλὸν ἀείδῃσιν ἔαρος νέον ἱσταμένοιο,
ἔασ’: Il. 5:148: τοὺς μὲν ἔασ’, ὃ δ’ Ἄβαντα μετῴχετο καὶ Πολύειδον
ἔασ’: Il. 11:148: τοὺς μὲν ἔασ’· ὃ δ’ ὅθι πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες,
ἔασ’: Il. 11:426: τοὺς μὲν ἔασ’, ὃ δ’ ἄρ’ Ἱππασίδην Χάροπ’ οὔτασε δουρὶ
ἔασ’: Od. 24:495: “οἵδε δὴ ἐγγὺς ἔασ’· ἀλλ’ ὁπλιζώμεθα θᾶσσον.”
ἐᾷς: Od. 11:147: ὅν τινα μέν κεν ἐᾷς νεκύων κατατεθνηώτων
ἐᾶσαι: Il. 4:42: μή τι διατρίβειν τὸν ἐμὸν χόλον, ἀλλά μ’ ἐᾶσαι·
ἐάσαιμεν: Il. 5:32: οὐκ ἂν δὴ Τρῶας μὲν ἐάσαιμεν καὶ Ἀχαιοὺς
ἔασας: Il. 24:557: σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, ἐπεί με πρῶτον ἔασας
ἔασας: Od. 18:222: ὃς τὸν ξεῖνον ἔασας ἀεικισθήμεναι οὕτω.
ἐάσατε: Il. 22:416: σχέσθε φίλοι, καί μ’ οἶον ἐάσατε κηδόμενοί περ
ἐάσατε: Od. 2:70: σχέσθε, φίλοι, καί μ’ οἶον ἐάσατε πένθεϊ λυγρῷ
ἐάσατε: Od. 7:215: ἀλλ’ ἐμὲ μὲν δορπῆσαι ἐάσατε κηδόμενόν περ·
ἔασε: Il. 4:226: ἵππους μὲν γὰρ ἔασε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ·
ἔασε: Il. 5:847: ἤτοι ὃ μὲν Περίφαντα πελώριον αὐτόθ’ ἔασε
ἔασε: Il. 11:437: πάντα δ’ ἀπὸ πλευρῶν χρόα ἔργαθεν, οὐδ’ ἔτ’ ἔασε
ἔασε: Il. 15:87: ἣ δ’ ἄλλους μὲν ἔασε, Θέμιστι δὲ καλλιπαρῄῳ
ἔασε: Il. 20:456: ἤριπε δὲ προπάροιθε ποδῶν· ὃ δὲ τὸν μὲν ἔασε,
ἔασε: Od. 11:453: ὀφθαλμοῖσιν ἔασε· πάρος δέ με πέφνε καὶ αὐτόν.
ἔασε: Od. 12:445: Σκύλλην δ’ οὐκέτ’ ἔασε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
ἐάσει: Il. 18:282: εἴσω δ’ οὔ μιν θυμὸς ἐφορμηθῆναι ἐάσει,
ἐάσει: Od. 10:291: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς θέλξαι σε δυνήσεται· οὐ γὰρ ἐάσει
ἐάσει: Od. 14:444: οἷα πάρεστι· θεὸς δὲ τὸ μὲν δώσει, τὸ δ’ ἐάσει,
ἐάσειε: Od. 4:118: ἠέ μιν αὐτὸν πατρὸς ἐάσειε μνησθῆναι,
ἔασεν: Il. 21:596: δεύτερος· οὐδ’ ἔτ’ ἔασεν Ἀπόλλων κῦδος ἀρέσθαι,
ἔασεν: Il. 22:398: ἐκ δίφροιο δ’ ἔδησε, κάρη δ’ ἕλκεσθαι ἔασεν·
ἐάσετε: Il. 5:465: ἐς τί ἔτι κτείνεσθαι ἐάσετε λαὸν Ἀχαιοῖς;
ἐάσῃς: Il. 5:684: Πριαμίδη, μὴ δή με ἕλωρ Δαναοῖσιν ἐάσῃς
ἐάσῃς: Il. 20:311: Αἰνείαν ἤ κέν μιν ἐρύσσεαι ἦ κεν ἐάσῃς
ἔασι: Il. 3:168: ἤτοι μὲν κεφαλῇ καὶ μείζονες ἄλλοι ἔασι,
ἔασι: Il. 10:165: οὔ νυ καὶ ἄλλοι ἔασι νεώτεροι υἷες Ἀχαιῶν
ἔασι: Il. 16:98: μήτέ τις οὖν Τρώων θάνατον φύγοι ὅσσοι ἔασι,
ἔασι: Il. 22:153: ἔνθα δ’ ἐπ’ αὐτάων πλυνοὶ εὐρέες ἐγγὺς ἔασι
ἔασι: Il. 23:480: ἵπποι δ’ αὐταὶ ἔασι παροίτεραι, αἳ τὸ πάρος περ,
ἔασι: Il. 24:365: οἵ τοι δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι ἐγγὺς ἔασι;
ἔασι: Od. 8:162: ἀρχὸς ναυτάων, οἵ τε πρηκτῆρες ἔασι,
ἔασι: Od. 10:349: τέσσαρες, αἵ οἱ δῶμα κάτα δρήστειραι ἔασι.
ἔασι: Od. 13:105: ἐν δὲ κρητῆρές τε καὶ ἀμφιφορῆες ἔασι
ἔασι: Od. 13:223: παναπάλῳ, οἷοί τε ἀνάκτων παῖδες ἔασι,
ἔασι: Od. 17:383: ἄλλον γ’, εἰ μὴ τῶν, οἳ δημιοεργοὶ ἔασι;
ἔασι: Od. 19:74: τοιοῦτοι πτωχοὶ καὶ ἀλήμονες ἄνδρες ἔασι.
ἔασι: Od. 19:411: ἔλθῃ Παρνησόνδ’, ὅθι πού μοι κτήματ’ ἔασι,
ἔασι: Od. 20:40: μοῦνος ἐών· οἱ δ’ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔασι.
ἔασι: Od. 21:372: αἲ γὰρ πάντων τόσσον, ὅσοι κατὰ δώματ’ ἔασι,
ἔασι: Od. 23:21: εἰ γάρ τίς μ’ ἄλλη γε γυναικῶν, αἵ μοι ἔασι,
ἔασιν: Il. 2:125: Τρῶας μὲν λέξασθαι ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν,
ἔασιν: Il. 2:131: πολλέων ἐκ πολίων ἐγχέσπαλοι ἄνδρες ἔασιν,
ἔασιν: Il. 5:267: ἵππων ὅσσοι ἔασιν ὑπ’ ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
ἔασιν: Il. 7:73: ὑμῖν δ’ ἐν γὰρ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν·
ἔασιν: Il. 7:159: ὑμέων δ’ οἵ περ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν
ἔασιν: Il. 7:295: σούς τε μάλιστα ἔτας καὶ ἑταίρους, οἵ τοι ἔασιν·
ἔασιν: Il. 10:113: τῶν γὰρ νῆες ἔασιν ἑκαστάτω, οὐδὲ μάλ’ ἐγγύς.
ἔασιν: Il. 13:639: ἢ πολέμου· Τρῶες δὲ μάχης ἀκόρητοι ἔασιν.
ἔασιν: Il. 16:750: ἦ ῥα καὶ ἐν Τρώεσσι κυβιστητῆρες ἔασιν.
ἔασιν: Il. 23:311: τῶν δ’ ἵπποι μὲν ἔασιν ἀφάρτεροι, οὐδὲ μὲν αὐτοὶ
ἔασιν: Il. 24:399: ἓξ δέ οἱ υἷες ἔασιν, ἐγὼ δέ οἱ ἕβδομός εἰμι·
ἔασιν: Od. 4:79: ἀθάνατοι γὰρ τοῦ γε δόμοι καὶ κτήματ’ ἔασιν·
ἔασιν: Od. 5:381: ἵκετο δ’ εἰς Αἰγάς, ὅθι οἱ κλυτὰ δώματ’ ἔασιν.
ἔασιν: Od. 8:557: οὐ γὰρ Φαιήκεσσι κυβερνητῆρες ἔασιν,
ἔασιν: Od. 15:336: οὔτ’ ἐγὼ οὔτε τις ἄλλος ἑταίρων, οἵ μοι ἔασιν.
ἔασιν: Od. 16:249: ἐκ δὲ Σάμης πίσυρες τε καὶ εἴκοσι φῶτες ἔασιν,
ἔασιν: Od. 16:250: ἐκ δὲ Ζακύνθου ἔασιν ἐείκοσι κοῦροι Ἀχαιῶν,
ἔασιν: Od. 16:462: ἤ ῥ’ ἤδη μνηστῆρες ἀγήνορες ἔνδον ἔασιν
ἔασιν: Od. 19:135: οὔτε τι κηρύκων, οἳ δημιοεργοὶ ἔασιν·
ἔασιν: Od. 19:345: τάων, αἵ τοι δῶμα κάτα δρήστειραι ἔασιν,
ἔασιν: Od. 24:343: ἤην; ἔνθα δ’ ἀνὰ σταφυλαὶ παντοῖαι ἔασιν,
ἔασκε: Il. 2:832: ᾔδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκε
ἔασκε: Il. 11:330: ᾔδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκε
ἔασκεν: Il. 24:17: αὖτις ἐνὶ κλισίῃ παυέσκετο, τὸν δέ τ’ ἔασκεν
ἔασκες: Il. 19:295: οὐδὲ μὲν οὐδέ μ’ ἔασκες, ὅτ’ ἄνδρ’ ἐμὸν ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ἐάσομεν: Il. 5:717: εἰ οὕτω μαίνεσθαι ἐάσομεν οὖλον Ἄρηα.
ἐάσομεν: Il. 9:697: ἀλλ’ ἤτοι κεῖνον μὲν ἐάσομεν ἤ κεν ἴῃσιν
ἐάσομεν: Il. 16:60: ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν· οὐδ’ ἄρα πως ἦν
ἐάσομεν: Il. 18:112: ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ,
ἐάσομεν: Il. 19:8: τέκνον ἐμὸν τοῦτον μὲν ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ
ἐάσομεν: Il. 19:65: ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ
ἐάσομεν: Il. 24:71: ἀλλ’ ἤτοι κλέψαι μὲν ἐάσομεν, οὐδέ πῃ ἔστι,
ἐάσομεν: Il. 24:523: ἐν θυμῷ κατακεῖσθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ·
ἐάσομεν: Od. 4:212: ἡμεῖς δὲ κλαυθμὸν μὲν ἐάσομεν, ὃς πρὶν ἐτύχθη,
ἐάσομεν: Od. 10:443: “διογενές, τοῦτον μὲν ἐάσομεν, εἰ σὺ κελεύεις,
ἐάσομεν: Od. 14:171: ἀλλ’ ἦ τοι ὅρκον μὲν ἐάσομεν, αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἐάσομεν: Od. 14:183: ἀλλ’ ἦ τοι κεῖνον μὲν ἐάσομεν, ἤ κεν ἁλώῃ
ἐάσομεν: Od. 16:147: “ἄλγιον, ἀλλ’ ἔμπης μιν ἐάσομεν, ἀχνύμενοί περ.
ἐάσομεν: Od. 18:49: πτωχὸν ἔσω μίσγεσθαι ἐάσομεν αἰτήσοντα.”
ἐάσομεν: Od. 22:222: ζώειν ἐν μεγάροισιν ἐάσομεν, οὐδὲ θύγατρας
ἔασον: Il. 8:243: αὐτοὺς δή περ ἔασον ὑπεκφυγέειν καὶ ἀλύξαι,
ἔασον: Il. 16:451: ἤτοι μέν μιν ἔασον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
ἔασον: Il. 21:221: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ ἔασον· ἄγη μ’ ἔχει ὄρχαμε λαῶν.
ἔασον: Od. 23:113: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι μητέρ’ ἐνὶ μεγάροισιν ἔασον
ἐάσουσιν: Od. 21:233: οὐκ ἐάσουσιν ἐμοὶ δόμεναι βιὸν ἠδὲ φαρέτρην·
ἐάσω: Il. 15:73: ἀθανάτων Δαναοῖσιν ἀμυνέμεν ἐνθάδ’ ἐάσω
ἐάσω: Il. 17:449: Ἕκτωρ Πριαμίδης ἐποχήσεται· οὐ γὰρ ἐάσω.
ἐάσω: Il. 18:296: οὐ γάρ τις Τρώων ἐπιπείσεται· οὐ γὰρ ἐάσω.
ἐάσω: Il. 21:556: εἰ δ’ ἂν ἐγὼ τούτους μὲν ὑποκλονέεσθαι ἐάσω
ἐάσω: Il. 24:569: μή σε γέρον οὐδ’ αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω
ἕατ’: Il. 7:414: οἳ δ’ ἕατ’ εἰν ἀγορῇ Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες
ἕαται: Il. 3:134: οἳ δὴ νῦν ἕαται σιγῇ, πόλεμος δὲ πέπαυται,
ἕαται: Il. 9:624: οἵ που νῦν ἕαται ποτιδέγμενοι. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ἑάφθη: Il. 13:543: ἐκλίνθη δ’ ἑτέρωσε κάρη, ἐπὶ δ’ ἀσπὶς ἑάφθη
ἑάφθη: Il. 14:418: χειρὸς δ’ ἔκβαλεν ἔγχος, ἐπ’ αὐτῷ δ’ ἀσπὶς ἑάφθη
ἑάων: Il. 24:528: δώρων οἷα δίδωσι κακῶν, ἕτερος δὲ ἑάων·
ἑάων: Od. 8:325: ἔσταν δ’ ἐν προθύροισι θεοί, δωτῆρες ἑάων·
ἑάων: Od. 8:335: “Ἑρμεία Διὸς υἱέ, διάκτορε, δῶτορ ἑάων,
ἔβαζε: Od. 11:511: αἰεὶ πρῶτος ἔβαζε καὶ οὐχ ἡμάρτανε μύθων·
ἐβάζετε: Il. 16:207: ταῦτά μ’ ἀγειρόμενοι θάμ’ ἐβάζετε· νῦν δὲ πέφανται
ἐβάζομεν: Od. 3:127: οὔτε ποτ’ εἰν ἀγορῇ δίχ’ ἐβάζομεν οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ,
ἔβαιν’: Il. 3:311: ἂν δ’ ἄρ’ ἔβαιν’ αὐτός, κατὰ δ’ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
ἔβαινε: Il. 5:365: πὰρ δέ οἱ Ἶρις ἔβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί,
ἔβαινε: Il. 5:837: ἣ δ’ ἐς δίφρον ἔβαινε παραὶ Διομήδεα δῖον
ἔβαινε: Il. 13:665: ὅς ῥ’ εὖ εἰδὼς κῆρ’ ὀλοὴν ἐπὶ νηὸς ἔβαινε·
ἔβαινε: Il. 17:541: θῆκ’, ἂν δ’ αὐτὸς ἔβαινε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν
ἔβαινε: Od. 22:182: εὖθ’ ὑπὲρ οὐδὸν ἔβαινε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
ἔβαινεν: Il. 5:364: ἣ δ’ ἐς δίφρον ἔβαινεν ἀκηχεμένη φίλον ἦτορ,
ἔβαινεν: Od. 11:534: μοῖραν καὶ γέρας ἐσθλὸν ἔχων ἐπὶ νηὸς ἔβαινεν
ἔβαινον: Il. 2:351: ἤματι τῷ ὅτε νηυσὶν ἐν ὠκυπόροισιν ἔβαινον
ἔβαινον: Il. 2:611: Ἀρκάδες ἄνδρες ἔβαινον ἐπιστάμενοι πολεμίζειν.
ἔβαινον: Il. 15:384: ὣς Τρῶες μεγάλῃ ἰαχῇ κατὰ τεῖχος ἔβαινον,
ἔβαινον: Od. 3:492: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
ἔβαινον: Od. 12:229: μάκρ’ ἐν χερσὶν ἑλὼν εἰς ἴκρια νηὸς ἔβαινον
ἔβαινον: Od. 14:356: μαίεσθαι προτέρω, τοὶ μὲν πάλιν αὖτις ἔβαινον
ἔβαινον: Od. 15:145: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
ἔβαινον: Od. 15:190: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
ἔβαλ’: Il. 4:473: Ἔνθ’ ἔβαλ’ Ἀνθεμίωνος υἱὸν Τελαμώνιος Αἴας
ἔβαλ’: Il. 5:17: ἔγχεος, οὐδ’ ἔβαλ’ αὐτόν· ὃ δ’ ὕστερος ὄρνυτο χαλκῷ
ἔβαλ’: Il. 11:109: Ἄντιφον αὖ παρὰ οὖς ἔλασε ξίφει, ἐκ δ’ ἔβαλ’ ἵππων.
ἔβαλ’: Il. 11:410: ἑστάμεναι κρατερῶς, ἤ τ’ ἔβλητ’ ἤ τ’ ἔβαλ’ ἄλλον.
ἔβαλ’: Il. 11:475: ἀμφ’ ἔλαφον κεραὸν βεβλημένον, ὅν τ’ ἔβαλ’ ἀνὴρ
ἔβαλ’: Il. 13:411: ἀλλ’ ἔβαλ’ Ἱππασίδην Ὑψήνορα ποιμένα λαῶν
ἔβαλ’: Il. 16:479: ἔγχεος, οὐδ’ ἔβαλ’ αὐτόν· ὃ δ’ ὕστερος ὄρνυτο χαλκῷ
ἔβαλ’: Il. 16:481: ἀλλ’ ἔβαλ’ ἔνθ’ ἄρα τε φρένες ἔρχαται ἀμφ’ ἁδινὸν κῆρ.
ἔβαλ’: Il. 23:727: κὰδ δ’ ἔβαλ’ ἐξοπίσω· ἐπὶ δὲ στήθεσσιν Ὀδυσσεὺς
ἔβαλε: Il. 4:459: τόν ῥ’ ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης,
ἔβαλε: Il. 5:19: ἀλλ’ ἔβαλε στῆθος μεταμάζιον, ὦσε δ’ ἀφ’ ἵππων.
ἔβαλε: Il. 5:119: ὅς μ’ ἔβαλε φθάμενος καὶ ἐπεύχεται, οὐδέ μέ φησι
ἔβαλε: Il. 5:731: κάλ’ ἔβαλε χρύσει’· ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν Ἥρη
ἔβαλε: Il. 6:9: τόν ῥ’ ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης,
ἔβαλε: Il. 13:36: ἔδμεναι· ἀμφὶ δὲ ποσσὶ πέδας ἔβαλε χρυσείας
ἔβαλε: Il. 13:651: καί ῥ’ ἔβαλε γλουτὸν κάτα δεξιόν· αὐτὰρ ὀϊστὸς
ἔβαλε: Il. 15:445: καί ῥ’ ἔβαλε Κλεῖτον Πεισήνορος ἀγλαὸν υἱὸν
ἔβαλε: Il. 16:586: καί ῥ’ ἔβαλε Σθενέλαον Ἰθαιμένεος φίλον υἱὸν
ἔβαλε: Il. 17:600: αἰχμὴ Πουλυδάμαντος· ὃ γάρ ῥ’ ἔβαλε σχεδὸν ἐλθών.
ἔβαλε: Il. 21:591: καί ῥ’ ἔβαλε κνήμην ὑπὸ γούνατος οὐδ’ ἀφάμαρτεν.
ἔβαλε: Od. 4:344: κὰδ δ’ ἔβαλε κρατερῶς, κεχάροντο δὲ πάντες Ἀχαιοί,
ἔβαλε: Od. 9:482: κὰδ δ’ ἔβαλε προπάροιθε νεὸς κυανοπρῴροιο
ἔβαλε: Od. 17:135: κὰδ δ’ ἔβαλε κρατερῶς, κεχάροντο δὲ πάντες Ἀχαιοί,
ἔβαλε: Od. 23:330: ἠδ’ ὡς νῆα θοὴν ἔβαλε ψολόεντι κεραυνῷ
ἔβαλεν: Il. 2:692: κὰδ δὲ Μύνητ’ ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρους,
ἔβαλεν: Il. 4:196: ὅν τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
ἔβαλεν: Il. 4:206: ὅν τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
ἔβαλέν: Il. 4:524: θυμὸν ἀποπνείων· ὃ δ’ ἐπέδραμεν ὅς ῥ’ ἔβαλέν περ
ἔβαλεν: Il. 14:464: τόν ῥ’ ἔβαλεν κεφαλῆς τε καὶ αὐχένος ἐν συνεοχμῷ,
ἔβαλεν: Il. 15:433: τόν ῥ’ ἔβαλεν κεφαλὴν ὑπὲρ οὔατος ὀξέϊ χαλκῷ
ἔβαλεν: Il. 23:384: ὅς ῥά οἱ ἐκ χειρῶν ἔβαλεν μάστιγα φαεινήν.
ἔβαλεν: Od. 9:539: κὰδ δ’ ἔβαλεν μετόπισθε νεὸς κυανοπρῴροιο
ἔβαλεν: Od. 10:242: πὰρ ἄκυλον βάλανόν τ’ ἔβαλεν καρπόν τε κρανείης
ἔβαλες: Od. 17:483: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν κάλ’ ἔβαλες δύστηνον ἀλήτην.
ἔβαλες: Od. 20:305: οὐκ ἔβαλες τὸν ξεῖνον· ἀλεύατο γὰρ βέλος αὐτός.
ἔβαλλε: Od. 10:352: τάων ἡ μὲν ἔβαλλε θρόνοισ’ ἔνι ῥήγεα καλὰ
ἔβαλλεν: Od. 5:479: οὔτε ποτ’ ἠέλιος φαέθων ἀκτῖσιν ἔβαλλεν,
ἔβαλλεν: Od. 14:519: εὐνήν, ἐν δ’ ὀΐων τε καὶ αἰγῶν δέρματ’ ἔβαλλεν.
ἔβαλλεν: Od. 19:101: δίφρον ἐΰξεστον καὶ ἐπ’ αὐτῷ κῶας ἔβαλλεν·
ἔβαλλεν: Od. 19:441: οὔτε μιν ἠέλιος φαέθων ἀκτῖσιν ἔβαλλεν,
ἐβάλλετο: Il. 9:584: πρίν γ’ ὅτε δὴ θάλαμος πύκ’ ἐβάλλετο, τοὶ δ’ ἐπὶ πύργων
ἐβάλλετο: Il. 10:333: αὐτίκα δ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἐβάλλετο καμπύλα τόξα,
ἔβαλλον: Il. 3:80: ἰοῖσίν τε τιτυσκόμενοι λάεσσί τ’ ἔβαλλον·
ἔβαλλον: Il. 11:536: ἃς ἄρ’ ἀφ’ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον
ἔβαλλον: Il. 20:501: ἃς ἄρ’ ἀφ’ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον
ἔβαλλον: Il. 23:217: παννύχιοι δ’ ἄρα τοί γε πυρῆς ἄμυδις φλόγ’ ἔβαλλον
ἔβαλλον: Il. 23:502: αἰεὶ δ’ ἡνίοχον κονίης ῥαθάμιγγες ἔβαλλον,
ἔβαλον: Il. 1:436: ἐκ δ’ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι’ ἔδησαν·
ἔβαλόν: Il. 3:368: ἠΐχθη παλάμηφιν ἐτώσιον, οὐδ’ ἔβαλόν μιν.
ἔβαλον: Il. 4:157: ὥς σ’ ἔβαλον Τρῶες, κατὰ δ’ ὅρκια πιστὰ πάτησαν.
ἔβαλον: Il. 4:447: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
ἔβαλον: Il. 7:176: ἐν δ’ ἔβαλον κυνέῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο.
ἔβαλον: Il. 8:61: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
ἔβαλον: Il. 12:181: σὺν δ’ ἔβαλον Λαπίθαι πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα.
ἔβαλόν: Il. 16:618: ἔγχος ἐμὸν κατέπαυσε διαμπερές, εἴ σ’ ἔβαλόν περ.
ἔβαλον: Il. 16:768: αἵ τε πρὸς ἀλλήλας ἔβαλον τανυήκεας ὄζους
ἔβαλον: Il. 19:394: γαμφηλῇς ἔβαλον, κατὰ δ’ ἡνία τεῖναν ὀπίσσω
ἔβαλον: Il. 24:787: ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν θέσαν, ἐν δ’ ἔβαλον πῦρ.
ἔβαλον: Od. 4:41: πὰρ δ’ ἔβαλον ζειάς, ἀνὰ δὲ κρῖ λευκὸν ἔμειξαν,
ἔβαλον: Od. 10:172: κὰδ δ’ ἔβαλον προπάροιθε νεός, ἀνέγειρα δ’ ἑταίρους
ἔβαλον: Od. 15:498: ἐκ δ’ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι’ ἔδησαν·
ἐβάλοντο: Il. 12:377: σὺν δ’ ἐβάλοντο μάχεσθαι ἐναντίον, ὦρτο δ’ ἀϋτή.
ἐβάλοντο: Il. 15:566: ἐν θυμῷ δ’ ἐβάλοντο ἔπος, φράξαντο δὲ νῆας
ἐβάλοντο: Il. 23:352: ἂν δ’ ἔβαν ἐς δίφρους, ἐν δὲ κλήρους ἐβάλοντο·
ἐβάλοντο: Od. 14:209: παῖδες ὑπέρθυμοι καὶ ἐπὶ κλήρους ἐβάλοντο,
ἔβαν: Il. 1:391: τὴν δὲ νέον κλισίηθεν ἔβαν κήρυκες ἄγοντες
ἔβαν: Il. 1:606: οἳ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκον δὲ ἕκαστος,
ἔβαν: Il. 2:302: μάρτυροι, οὓς μὴ κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι·
ἔβαν: Il. 3:113: καί ῥ’ ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί,
ἔβαν: Il. 7:429: ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν προτὶ Ἴλιον ἱρήν.
ἔβαν: Il. 7:432: ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας.
ἔβαν: Il. 8:229: πῇ ἔβαν εὐχωλαί, ὅτε δὴ φάμεν εἶναι ἄριστοι,
ἔβαν: Il. 9:708: καὶ τότε δὴ σπείσαντες ἔβαν κλισίην δὲ ἕκαστος,
ἔβαν: Il. 10:525: ὅσσ’ ἄνδρες ῥέξαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας.
ἕβαν: Il. 23:58: οἳ μὲν κακκείοντες ἕβαν κλισίην δὲ ἕκαστος,
ἔβαν: Il. 23:132: ἂν δ’ ἔβαν ἐν δίφροισι παραιβάται ἡνίοχοί τε,
ἔβαν: Il. 23:229: οἳ δ’ ἄνεμοι πάλιν αὖτις ἔβαν οἶκον δὲ νέεσθαι
ἔβαν: Il. 23:352: ἂν δ’ ἔβαν ἐς δίφρους, ἐν δὲ κλήρους ἐβάλοντο·
ἔβαν: Od. 1:211: Ἀργείων οἱ ἄριστοι ἔβαν κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσίν·
ἔβαν: Od. 1:424: δὴ τότε κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος.
ἔβαν: Od. 3:11: στεῖλαν ἀείραντες, τὴν δ’ ὥρμισαν, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί·
ἔβαν: Od. 3:162: οἱ μὲν ἀποστρέψαντες ἔβαν νέας ἀμφιελίσσας
ἔβαν: Od. 3:396: οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος,
ἔβαν: Od. 4:674: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀνστάντες ἔβαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος.
ἔβαν: Od. 4:785: ὑψοῦ δ’ ἐν νοτίῳ τήν γ’ ὥρμισαν, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί·
ἔβαν: Od. 7:229: οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος,
ἔβαν: Od. 13:17: οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος·
ἔβαν: Od. 14:87: πλησάμενοι δέ τε νῆας ἔβαν οἶκόνδε νέεσθαι, -
ἔβαν: Od. 14:207: ἀλλ’ ἦ τοι τὸν κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι
ἔβαν: Od. 16:358: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνστάντες ἔβαν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
ἔβαν: Od. 16:407: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀνστάντες ἔβαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος,
ἔβαν: Od. 17:177: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνστάντες ἔβαν πείθοντό τε μύθῳ.
ἔβαν: Od. 24:50: καί νύ κ’ ἀναΐξαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας,
ἐβάρυνε: Il. 11:583: δεξιόν· ἐκλάσθη δὲ δόναξ, ἐβάρυνε δὲ μηρόν.
ἐβάστασε: Od. 21:405: αὐτίκ’ ἐπεὶ μέγα τόξον ἐβάστασε καὶ ἴδε πάντῃ,
ἑβδομάτῃ: Il. 7:248: ἐν τῇ δ’ ἑβδομάτῃ ῥινῷ σχέτο· δεύτερος αὖτε
ἑβδομάτῃ: Od. 10:81: ἑβδομάτῃ δ’ ἱκόμεσθα Λάμου αἰπὺ πτολίεθρον,
ἑβδομάτῃ: Od. 14:252: ἑβδομάτῃ δ’ ἀναβάντες ἀπὸ Κρήτης εὐρείης
ἕβδομον: Od. 12:399: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἕβδομον ἦμαρ ἐπὶ Ζεὺς θῆκε Κρονίων,
ἕβδομον: Od. 15:477: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἕβδομον ἦμαρ ἐπὶ Ζεὺς θῆκε Κρονίων,
ἕβδομος: Il. 19:117: ἣ δ’ ἐκύει φίλον υἱόν, ὃ δ’ ἕβδομος ἑστήκει μείς·
ἕβδομός: Il. 24:399: ἓξ δέ οἱ υἷες ἔασιν, ἐγὼ δέ οἱ ἕβδομός εἰμι·
ἐβεβήκει: Il. 6:513: τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ’ ἠλέκτωρ ἐβεβήκει
ἐβεβήκει: Il. 11:296: αὐτὸς δ’ ἐν πρώτοισι μέγα φρονέων ἐβεβήκει,
ἐβεβήκει: Il. 11:446: Ἦ, καὶ ὃ μὲν φύγαδ’ αὖτις ὑποστρέψας ἐβεβήκει,
ἐβεβήκει: Il. 13:156: Δηΐφοβος δ’ ἐν τοῖσι μέγα φρονέων ἐβεβήκει
ἐβεβήκει: Il. 20:161: Αἰνείας δὲ πρῶτος ἀπειλήσας ἐβεβήκει
ἐβεβήκει: Il. 22:21: Ὣς εἰπὼν προτὶ ἄστυ μέγα φρονέων ἐβεβήκει,
ἐβεβήκει: Il. 23:391: ἣ δὲ μετ’ Ἀδμήτου υἱὸν κοτέουσ’ ἐβεβήκει,
ἔβη: Il. 1:311: εἷσεν ἄγων· ἐν δ’ ἀρχὸς ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς.
ἔβη: Il. 1:424: χθιζὸς ἔβη κατὰ δαῖτα, θεοὶ δ’ ἅμα πάντες ἕποντο·
ἔβη: Il. 2:47: σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων·
ἔβη: Il. 2:187: σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
ἔβη: Il. 3:261: ἂν δ’ ἄρ’ ἔβη Πρίαμος, κατὰ δ’ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
ἔβη: Il. 4:180: καὶ δὴ ἔβη οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἔβη: Il. 6:377: πῇ ἔβη Ἀνδρομάχη λευκώλενος ἐκ μεγάροιο;
ἔβη: Il. 6:386: ἀλλ’ ἐπὶ πύργον ἔβη μέγαν Ἰλίου, οὕνεκ’ ἄκουσε
ἔβη: Il. 7:381: ἠῶθεν δ’ Ἰδαῖος ἔβη κοίλας ἐπὶ νῆας·
ἔβη: Il. 7:413: ἄψοῤῥον δ’ Ἰδαῖος ἔβη προτὶ Ἴλιον ἱρήν.
ἔβη: Il. 11:554: ἠῶθεν δ’ ἀπὸ νόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ·
ἔβη: Il. 13:239: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν·
ἔβη: Il. 14:224: Ἣ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη,
ἔβη: Il. 16:726: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν,
ἔβη: Il. 17:82: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν,
ἔβη: Il. 17:112: παχνοῦται, ἀέκων δέ τ’ ἔβη ἀπὸ μεσσαύλοιο·
ἔβη: Il. 17:392: κυκλόσ’, ἄφαρ δέ τε ἰκμὰς ἔβη, δύνει δέ τ’ ἀλοιφὴ
ἔβη: Il. 17:664: ἠῶθεν δ’ ἀπονόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ·
ἔβη: Il. 20:117: Αἰνείας ὅδ’ ἔβη κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ
ἔβη: Od. 1:427: ἔνθ’ ἔβη εἰς εὐνὴν πολλὰ φρεσὶ μερμηρίζων.
ἔβη: Od. 2:18: Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἔβη κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσίν,
ἔβη: Od. 2:27: ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς δῖος ἔβη κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσί.
ἔβη: Od. 2:173: Ἀργεῖοι, μετὰ δέ σφιν ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς.
ἔβη: Od. 4:701: οἴκαδε νισόμενον· ὁ δ’ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
ἔβη: Od. 4:731: ὁππότε κεῖνος ἔβη κοίλην ἐπὶ νῆα μέλαιναν.
ἔβη: Od. 4:817: νῦν αὖ παῖς ἀγαπητὸς ἔβη κοίλης ἐπὶ νηός,
ἔβη: Od. 5:19: οἴκαδε νισόμενον· ὁ δ’ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
ἔβη: Od. 5:242: ἡ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Καλυψώ, δῖα θεάων,
ἔβη: Od. 6:13: τοῦ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἔβη: Od. 6:253: ζεῦξε δ’ ὑφ’ ἡμιόνους κρατερώνυχας, ἂν δ’ ἔβη αὐτή.
ἔβη: Od. 11:150: ὣς φαμένη ψυχὴ μὲν ἔβη δόμον Ἄϊδος εἴσω
ἔβη: Od. 11:277: ἡ δ’ ἔβη εἰς Ἀΐδαο πυλάρταο κρατεροῖο,
ἔβη: Od. 11:627: ὣς εἰπὼν ὁ μὲν αὖτις ἔβη δόμον Ἄϊδος εἴσω,
ἔβη: Od. 13:440: ἐς Λακεδαίμονα δῖαν ἔβη μετὰ παῖδ’ Ὀδυσῆος.
ἔβη: Od. 14:70: καὶ γὰρ κεῖνος ἔβη Ἀγαμέμνονος εἵνεκα τιμῆς
ἔβη: Od. 14:179: ἠέ τις ἀνθρώπων· ὁ δ’ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
ἔβη: Od. 15:547: ὣς εἰπὼν ἐπὶ νηὸς ἔβη, ἐκέλευσε δ’ ἑταίρους
ἔβη: Od. 18:181: ὤλεσαν, ἐξ οὗ κεῖνος ἔβη κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσίν.
ἔβη: Od. 19:223: ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβη καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθε πάτρης·
ἔβη: Od. 22:249: καὶ δή οἱ Μέντωρ μὲν ἔβη κενὰ εὔγματα εἰπών,
ἔβη: Od. 24:310: ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβη καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθε πάτρης,
ἔβημεν: Od. 14:241: τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν Πριάμου πέρσαντες ἔβημεν
ἔβην: Il. 24:766: ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβην καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθα πάτρης·
ἔβην: Od. 9:177: ὣς εἰπὼν ἀνὰ νηὸς ἔβην, ἐκέλευσα δ’ ἑταίρους
ἔβης: Il. 9:107: χωομένου Ἀχιλῆος ἔβης κλισίηθεν ἀπούρας
ἐβήσαμεν: Od. 11:4: ἐν δὲ τὰ μῆλα λαβόντες ἐβήσαμεν, ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ
ἔβησαν: Il. 8:343: αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν
ἔβησαν: Il. 11:460: κεκλόμενοι καθ’ ὅμιλον ἐπ’ αὐτῷ πάντες ἔβησαν.
ἔβησαν: Il. 12:16: Ἀργεῖοι δ’ ἐν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδ’ ἔβησαν,
ἔβησαν: Il. 13:332: κεκλόμενοι καθ’ ὅμιλον ἐπ’ αὐτῷ πάντες ἔβησαν·
ἔβησαν: Il. 13:737: Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ἐπεὶ κατὰ τεῖχος ἔβησαν
ἔβησαν: Il. 15:1: Αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν
ἔβησαν: Il. 17:233: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἰθὺς Δαναῶν βρίσαντες ἔβησαν
ἔβησαν: Od. 5:107: εἰνάετες, δεκάτῳ δὲ πόλιν πέρσαντες ἔβησαν
ἔβησαν: Od. 24:301: νηὸς ἐπ’ ἀλλοτρίης, οἱ δ’ ἐκβήσαντες ἔβησαν;”
ἐβήσετο: Il. 14:229: ἐξ Ἀθόω δ’ ἐπὶ πόντον ἐβήσετο κυμαίνοντα,
ἐβήσετο: Od. 7:135: καρπαλίμως ὑπὲρ οὐδὸν ἐβήσετο δώματος εἴσω.
ἐβήσετο: Od. 13:63: ὣς εἰπὼν ὑπὲρ οὐδὸν ἐβήσετο δῖος Ὀδυσσεύς.
ἐβήσετο: Od. 13:75: πρυμνῆς· ἂν δὲ καὶ αὐτὸς ἐβήσετο καὶ κατέλεκτο
ἐβήσετο: Od. 15:284: ἂν δὲ καὶ αὐτὸς νηὸς ἐβήσετο ποντοπόροιο.
ἐβήτην: Il. 6:40: ἄξαντ’ ἐν πρώτῳ ῥυμῷ αὐτὼ μὲν ἐβήτην
ἐβιήσατο: Il. 11:557: ὡς δ’ ὅτ’ ὄνος παρ’ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας
ἐβιήσατο: Il. 16:823: ὡς δ’ ὅτε σῦν ἀκάμαντα λέων ἐβιήσατο χάρμῃ,
ἐβιώσαο: Od. 8:468: αἰεὶ ἤματα πάντα· σὺ γάρ μ’ ἐβιώσαο, κούρη.”
ἔβλαβεν: Il. 23:461: ἔβλαβεν ἐν πεδίῳ, αἳ κεῖσέ γε φέρτεραι ἦσαν·
ἐβλάφθησαν: Il. 23:387: οἳ δέ οἱ ἐβλάφθησαν ἄνευ κέντροιο θέοντες.
ἔβλαψαν: Od. 23:14: οἵ σέ περ ἔβλαψαν· πρὶν δὲ φρένας αἰσίμη ἦσθα.
ἔβλαψάς: Il. 22:15: ἔβλαψάς μ’ ἑκάεργε θεῶν ὀλοώτατε πάντων
ἔβλαψε: Il. 23:782: ὢ πόποι ἦ μ’ ἔβλαψε θεὰ πόδας, ἣ τὸ πάρος περ
ἔβλητ’: Il. 11:410: ἑστάμεναι κρατερῶς, ἤ τ’ ἔβλητ’ ἤ τ’ ἔβαλ’ ἄλλον.
ἔβλητ’: Il. 11:674: ἔβλητ’ ἐν πρώτοισιν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι,
ἔβλητ’: Il. 12:306: ἔβλητ’ ἐν πρώτοισι θοῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι·
ἔβλητο: Il. 16:753: ἔβλητο πρὸς στῆθος, ἑή τέ μιν ὤλεσεν ἀλκή·
ἐβόησα: Od. 10:311: ἔνθα στὰς ἐβόησα, θεὰ δέ μευ ἔκλυεν αὐδῆς.
ἐβόησας: Od. 4:281: ἥμενοι ἐν μέσσοισιν ἀκούσαμεν, ὡς ἐβόησας.
ἐβόησας: Od. 9:403: “τίπτε τόσον, Πολύφημ’, ἀρημένος ὧδ’ ἐβόησας
ἐβόησε: Od. 8:305: σμερδαλέον δ’ ἐβόησε γέγωνέ τε πᾶσι θεοῖσι·
ἐβόησε: Od. 24:537: σμερδαλέον δ’ ἐβόησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ἐβόησεν: Il. 8:92: σμερδαλέον δ’ ἐβόησεν ἐποτρύνων Ὀδυσῆα·
ἐβόησεν: Il. 11:15: Ἀτρεΐδης δ’ ἐβόησεν ἰδὲ ζώννυσθαι ἄνωγεν
ἐβόλοντο: Od. 1:234: νῦν δ’ ἑτέρως ἐβόλοντο θεοὶ κακὰ μητιόωντες,
ἐβούλετο: Il. 11:79: οὕνεκ’ ἄρα Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι.
ἐβούλετο: Il. 12:174: Ἕκτορι γάρ οἱ θυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι.
ἐβούλετο: Il. 15:596: Ἕκτορι γάρ οἱ θυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι
ἐβούλετο: Od. 4:275: δαίμων, ὃς Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι·
ἐβούλευσας: Od. 5:23: οὐ γὰρ δὴ τοῦτον μὲν ἐβούλευσας νόον αὐτή,
ἐβούλευσας: Od. 24:479: οὐ γὰρ δὴ τοῦτον μὲν ἐβούλευσας νόον αὐτή,
ἔβραχ’: Il. 5:863: δείσαντας· τόσον ἔβραχ’ Ἄρης ἆτος πολέμοιο.
ἔβραχε: Il. 4:420: δεινὸν δ’ ἔβραχε χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσιν ἄνακτος
ἔβραχε: Il. 5:838: ἐμμεμαυῖα θεά· μέγα δ’ ἔβραχε φήγινος ἄξων
ἔβραχε: Il. 5:859: ἐκ δὲ δόρυ σπάσεν αὖτις· ὃ δ’ ἔβραχε χάλκεος Ἄρης
ἔβραχε: Il. 16:468: ἔγχεϊ δεξιὸν ὦμον· ὃ δ’ ἔβραχε θυμὸν ἀΐσθων,
ἔβραχε: Il. 16:566: δεινὸν ἀΰσαντες· μέγα δ’ ἔβραχε τεύχεα φωτῶν.
ἔβραχε: Od. 21:49: βοσκόμενος λειμῶνι· τόσ’ ἔβραχε καλὰ θύρετρα
ἔβρισαν: Il. 12:346: ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ
ἔβρισαν: Il. 12:359: ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ
ἔβρισαν: Il. 17:512: τῇδε γὰρ ἔβρισαν πόλεμον κάτα δακρυόεντα
ἐβρόντησας: Od. 20:113: ἦ μεγάλ’ ἐβρόντησας ἀπ’ οὐρανοῦ ἀστερόεντος,
ἐβρόντησεν: Od. 20:103: αὐτίκα δ’ ἐβρόντησεν ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπου,
ἐγγεγάασι: Il. 4:41: τὴν ἐθέλω ὅθι τοι φίλοι ἀνέρες ἐγγεγάασι,
ἐγγεγάασιν: Il. 6:493: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί, τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν.
ἐγγεγάασιν: Il. 17:145: οἶος σὺν λαοῖς τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν·
ἐγγεγάασιν: Od. 13:233: τίς γῆ, τίς δῆμος, τίνες ἀνέρες ἐγγεγάασιν;
ἐγγείνωνται: Il. 19:26: εὐλὰς ἐγγείνωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρόν,
ἐγγυάασθαι: Od. 8:351: δειλαί τοι δειλῶν γε καὶ ἐγγύαι ἐγγυάασθαι.
ἐγγύαι: Od. 8:351: δειλαί τοι δειλῶν γε καὶ ἐγγύαι ἐγγυάασθαι.
ἐγγυαλίζει: Il. 2:436: ἀμβαλλώμεθα ἔργον ὃ δὴ θεὸς ἐγγυαλίζει.
ἐγγυάλιξα: Od. 8:319: ὅσσα οἱ ἐγγυάλιξα κυνώπιδος εἵνεκα κούρης,
ἐγγυαλίξαι: Il. 1:353: τιμήν πέρ μοι ὄφελλεν Ὀλύμπιος ἐγγυαλίξαι
ἐγγυάλιξε: Il. 9:98: λαῶν ἐσσι ἄναξ καί τοι Ζεὺς ἐγγυάλιξε
ἐγγυάλιξε: Il. 11:752: ἔνθα Ζεὺς Πυλίοισι μέγα κράτος ἐγγυάλιξε·
ἐγγυάλιξε: Il. 15:644: ὅς ῥα τόθ’ Ἕκτορι κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυάλιξε.
ἐγγυαλίξει: Il. 11:207: εἰς ἵππους ἅλεται, τότε τοι κράτος ἐγγυαλίξει
ἐγγυάλιξεν: Il. 17:613: ἤλυθε, καί κε Τρωσὶ μέγα κράτος ἐγγυάλιξεν,
ἐγγυάλιξεν: Il. 23:278: πατρὶ ἐμῷ Πηλῆϊ, ὃ δ’ αὖτ’ ἐμοὶ ἐγγυάλιξεν.
ἐγγυαλίξῃ: Il. 15:491: ἠμὲν ὁτέοισιν κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυαλίξῃ,
ἐγγυαλίξῃ: Od. 23:140: φρασσόμεθ’, ὅττί κε κέρδος Ὀλύμπιος ἐγγυαλίξῃ.”
ἐγγυαλίξω: Il. 11:192: εἰς ἵππους ἅλεται, τότε οἱ κράτος ἐγγυαλίξω
ἐγγυαλίξω: Il. 17:206: εἵλευ· ἀτάρ τοι νῦν γε μέγα κράτος ἐγγυαλίξω,
ἐγγυαλίξω: Od. 16:66: ἤλυθ’ ἐμὸν πρὸς σταθμόν, ἐγὼ δέ τοι ἐγγυαλίξω.
ἐγγύθεν: Il. 5:72: τὸν μὲν Φυλεΐδης δουρὶ κλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐγγύθεν: Il. 5:275: τὼ δὲ τάχ’ ἐγγύθεν ἦλθον ἐλαύνοντ’ ὠκέας ἵππους.
ἐγγύθεν: Il. 7:219: Αἴας δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον
ἐγγύθεν: Il. 10:508: ἐγγύθεν ἱσταμένη προσέφη Διομήδεα δῖον·
ἐγγύθεν: Il. 11:396: Ὣς φάτο, τοῦ δ’ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐγγύθεν: Il. 11:485: Αἴας δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον,
ἐγγύθεν: Il. 11:722: ἐγγύθεν Ἀρήνης, ὅθι μείναμεν Ἠῶ δῖαν
ἐγγύθεν: Il. 12:337: ἐγγύθεν· ἀλλ’ οὔ πώς οἱ ἔην βώσαντι γεγωνεῖν·
ἐγγύθεν: Il. 13:562: ἐγγύθεν ὁρμηθείς· ἀμενήνωσεν δέ οἱ αἰχμὴν
ἐγγύθεν: Il. 13:574: ὄφρά οἱ ἐκ χροὸς ἔγχος ἀνεσπάσατ’ ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐγγύθεν: Il. 13:647: ἐγγύθεν, οὐδὲ διὰ πρὸ δυνήσατο χαλκὸν ἐλάσσαι
ἐγγύθεν: Il. 14:445: τὸν μὲν Ὀϊλιάδης δουρὶ κλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐγγύθεν: Il. 15:529: ἐγγύθεν ὁρμηθείς· πυκινὸς δέ οἱ ἤρκεσε θώρηξ,
ἐγγύθεν: Il. 15:710: ἀλλ’ οἵ γ’ ἐγγύθεν ἱστάμενοι ἕνα θυμὸν ἔχοντες
ἐγγύθεν: Il. 17:128: Αἴας δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον·
ἐγγύθεν: Il. 17:554: ἴφθιμον Μενέλαον· ὃ γάρ ῥά οἱ ἐγγύθεν ἦεν·
ἐγγύθεν: Il. 17:582: Ἕκτορα δ’ ἐγγύθεν ἱστάμενος ὄτρυνεν Ἀπόλλων
ἐγγύθεν: Il. 18:16: τόφρά οἱ ἐγγύθεν ἦλθεν ἀγαυοῦ Νέστορος υἱὸς
ἐγγύθεν: Il. 18:133: δηρὸν ἐπαγλαϊεῖσθαι, ἐπεὶ φόνος ἐγγύθεν αὐτῷ.
ἐγγύθεν: Il. 18:381: τόφρά οἱ ἐγγύθεν ἦλθε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα.
ἐγγύθεν: Il. 19:409: ἀλλά τοι ἐγγύθεν ἦμαρ ὀλέθριον· οὐδέ τοι ἡμεῖς
ἐγγύθεν: Il. 20:330: τῷ δὲ μάλ’ ἐγγύθεν ἦλθε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
ἐγγύθεν: Il. 22:141: ἣ δέ θ’ ὕπαιθα φοβεῖται, ὃ δ’ ἐγγύθεν ὀξὺ λεληκὼς
ἐγγύθεν: Il. 22:204: ἐγγύθεν, ὅς οἱ ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα;
ἐγγύθεν: Il. 22:295: ᾔτεέ μιν δόρυ μακρόν· ὃ δ’ οὔ τί οἱ ἐγγύθεν ἦεν.
ἐγγύθεν: Il. 23:323: αἰεὶ τέρμ’ ὁρόων στρέφει ἐγγύθεν, οὐδέ ἑ λήθει
ἐγγύθεν: Il. 23:516: ἀλλὰ καὶ ὧς Μενέλαος ἔχ’ ἐγγύθεν ὠκέας ἵππους.
ἐγγύθεν: Il. 23:763: στήθεος· ὣς Ὀδυσεὺς θέεν ἐγγύθεν, αὐτὰρ ὄπισθεν
ἐγγύθεν: Il. 24:360: στῆ δὲ ταφών· αὐτὸς δ’ ἐριούνιος ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐγγύθεν: Od. 3:36: πρῶτος Νεστορίδης Πεισίστρατος ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐγγύθεν: Od. 4:630: τοῖς δ’ υἱὸς Φρονίοιο Νοήμων ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐγγύθεν: Od. 6:279: ἀνδρῶν τηλεδαπῶν, ἐπεὶ οὔ τινες ἐγγύθεν εἰσίν·
ἐγγύθεν: Od. 7:205: οὔ τι κατακρύπτουσιν, ἐπεί σφισιν ἐγγύθεν εἰμέν,
ἐγγύθεν: Od. 8:62: κῆρυξ δ’ ἐγγύθεν ἦλθεν ἄγων ἐρίηρον ἀοιδόν,
ἐγγύθεν: Od. 8:261: κῆρυξ δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων φόρμιγγα λίγειαν
ἐγγύθεν: Od. 8:471: κῆρυξ δ’ ἐγγύθεν ἦλθεν ἄγων ἐρίηρον ἀοιδόν,
ἐγγύθεν: Od. 9:423: ὥς τε περὶ ψυχῆς· μέγα γὰρ κακὸν ἐγγύθεν ἦεν.
ἐγγύθεν: Od. 12:183: ἐγγύθεν ὀρνυμένη, λιγυρὴν δ’ ἔντυνον ἀοιδήν·
ἐγγύθεν: Od. 12:354: ἐγγύθεν· - οὐ γὰρ τῆλε νεὸς κυανοπρῴροιο
ἐγγύθεν: Od. 15:163: ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες· ὁ δέ σφισιν ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐγγύθεν: Od. 17:71: τοῖσι δὲ Πείραιος δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἦλθε
ἐγγύθεν: Od. 24:446: ἐγγύθεν ἑστήκει καὶ Μέντορι πάντα ἐῴκει.
ἐγγύθι: Il. 6:317: ἐγγύθι τε Πριάμοιο καὶ Ἕκτορος ἐν πόλει ἄκρῃ.
ἐγγύθι: Il. 7:341: ἔκτοσθεν δὲ βαθεῖαν ὀρύξομεν ἐγγύθι τάφρον,
ἐγγύθι: Il. 9:76: ἐσθλῆς καὶ πυκινῆς, ὅτι δήϊοι ἐγγύθι νηῶν
ἐγγύθι: Il. 10:251: ἀλλ’ ἴομεν· μάλα γὰρ νὺξ ἄνεται, ἐγγύθι δ’ ἠώς,
ἐγγύθι: Il. 10:561: τὸν τρισκαιδέκατον σκοπὸν εἵλομεν ἐγγύθι νηῶν,
ἐγγύθι: Il. 16:71: ἐγγύθι λαμπομένης· τάχα κεν φεύγοντες ἐναύλους
ἐγγύθι: Il. 22:300: νῦν δὲ δὴ ἐγγύθι μοι θάνατος κακός, οὐδ’ ἔτ’ ἄνευθεν,
ἐγγύθι: Od. 1:120: ξεῖνον δηθὰ θύρῃσιν ἐφεστάμεν· ἐγγύθι δὲ στὰς
ἐγγύθι: Od. 7:29: δείξω, ἐπεί μοι πατρὸς ἀμύμονος ἐγγύθι ναίει.
ἐγγύθι: Od. 13:156: λαοὶ ἀπὸ πτόλιος, θεῖναι λίθον ἐγγύθι γαίης
ἐγγύθι: Od. 24:358: ἀλλ’ ἴομεν προτὶ οἶκον, ὃς ὀρχάτου ἐγγύθι κεῖται·
ἐγγὺς: Il. 3:344: καί ῥ’ ἐγγὺς στήτην διαμετρητῷ ἐνὶ χώρῳ
ἐγγὺς: Il. 4:496: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰὼν καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
ἐγγὺς: Il. 5:611: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
ἐγγύς: Il. 7:225: στῆ ῥα μάλ’ Ἕκτορος ἐγγύς, ἀπειλήσας δὲ προσηύδα·
ἐγγὺς: Il. 8:318: Κεβριόνην δ’ ἐκέλευσεν ἀδελφεὸν ἐγγὺς ἐόντα
ἐγγὺς: Il. 9:153: πᾶσαι δ’ ἐγγὺς ἁλός, νέαται Πύλου ἠμαθόεντος·
ἐγγὺς: Il. 9:201: αἶψα δὲ Πάτροκλον προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
ἐγγὺς: Il. 9:232: ἐγγὺς γὰρ νηῶν καὶ τείχεος αὖλιν ἔθεντο
ἐγγὺς: Il. 9:295: πᾶσαι δ’ ἐγγὺς ἁλός, νέαται Πύλου ἠμαθόεντος·
ἐγγύς: Il. 10:113: τῶν γὰρ νῆες ἔασιν ἑκαστάτω, οὐδὲ μάλ’ ἐγγύς.
ἐγγὺς: Il. 10:221: ἀνδρῶν δυσμενέων δῦναι στρατὸν ἐγγὺς ἐόντων
ἐγγὺς: Il. 10:274: τοῖσι δὲ δεξιὸν ἧκεν ἐρωδιὸν ἐγγὺς ὁδοῖο
ἐγγὺς: Il. 11:340: ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν, ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ.
ἐγγὺς: Il. 11:346: αἶψα δ’ Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
ἐγγὺς: Il. 11:429: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν
ἐγγὺς: Il. 11:464: αἶψα δ’ ἄρ’ Αἴαντα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
ἐγγὺς: Il. 12:457: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἐρεισάμενος βάλε μέσσας
ἐγγὺς: Il. 13:247: ἐγγὺς ἔτι κλισίης· μετὰ γὰρ δόρυ χάλκεον ᾔει
ἐγγὺς: Il. 14:110: ἐγγὺς ἀνήρ· οὐ δηθὰ ματεύσομεν· αἴ κ’ ἐθέλητε
ἐγγὺς: Il. 14:416: ἐγγὺς ἐών, χαλεπὸς δὲ Διὸς μεγάλοιο κεραυνός,
ἐγγὺς: Il. 15:619: ἠλίβατος μεγάλη πολιῆς ἁλὸς ἐγγὺς ἐοῦσα,
ἐγγὺς: Il. 15:650: στήθεϊ δ’ ἐν δόρυ πῆξε, φίλων δέ μιν ἐγγὺς ἑταίρων
ἐγγὺς: Il. 17:347: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
ἐγγὺς: Il. 17:484: αὐτίκα δ’ Αἰνείαν προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
ἐγγὺς: Il. 18:586: ἱστάμενοι δὲ μάλ’ ἐγγὺς ὑλάκτεον ἔκ τ’ ἀλέοντο.
ἐγγὺς: Il. 20:425: ἐγγὺς ἀνὴρ ὃς ἐμόν γε μάλιστ’ ἐσεμάσσατο θυμόν,
ἐγγὺς: Il. 21:285: στήτην ἐγγὺς ἰόντε, δέμας δ’ ἄνδρεσσιν ἐΐκτην,
ἐγγὺς: Il. 21:533: ἐγγὺς ὅδε κλονέων· νῦν οἴω λοίγι’ ἔσεσθαι.
ἐγγὺς: Il. 22:153: ἔνθα δ’ ἐπ’ αὐτάων πλυνοὶ εὐρέες ἐγγὺς ἔασι
ἐγγὺς: Il. 22:453: πήγνυται· ἐγγὺς δή τι κακὸν Πριάμοιο τέκεσσιν.
ἐγγύς: Il. 23:378: Τρώϊοι, οὐδέ τι πολλὸν ἄνευθ’ ἔσαν, ἀλλὰ μάλ’ ἐγγύς·
ἐγγὺς: Il. 24:365: οἵ τοι δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι ἐγγὺς ἔασι;
ἐγγὺς: Od. 2:165: ἐγγὺς ἐὼν τοίσδεσσι φόνον καὶ κῆρα φυτεύει,
ἐγγὺς: Od. 9:166: Κυκλώπων δ’ ἐς γαῖαν ἐλεύσσομεν ἐγγὺς ἐόντων,
ἐγγὺς: Od. 9:181: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸν χῶρον ἀφικόμεθ’ ἐγγὺς ἐόντα,
ἐγγὺς: Od. 10:30: καὶ δὴ πυρπολέοντας ἐλεύσσομεν ἐγγὺς ἐόντας.
ἐγγὺς: Od. 10:86: ἐγγὺς γὰρ νυκτός τε καὶ ἤματός εἰσι κέλευθοι.
ἐγγὺς: Od. 13:268: ἀγρόθεν, ἐγγὺς ὁδοῖο λοχησάμενος σὺν ἑταίρῳ·
ἐγγὺς: Od. 14:484: καὶ τότ’ ἐγὼν Ὀδυσῆα προσηύδων ἐγγὺς ἐόντα
ἐγγὺς: Od. 14:518: ὣς εἰπὼν ἀνόρουσε, τίθει δ’ ἄρα οἱ πυρὸς ἐγγὺς
ἐγγὺς: Od. 17:205: ἄστεος ἐγγὺς ἔσαν καὶ ἐπὶ κρήνην ἀφίκοντο
ἐγγὺς: Od. 17:301: δὴ τότε γ’, ὡς ἐνόησεν Ὀδυσσέα ἐγγὺς ἐόντα,
ἐγγὺς: Od. 21:215: οἰκία τ’ ἐγγὺς ἐμεῖο τετυγμένα· καί μοι ἔπειτα
ἐγγὺς: Od. 22:163: αἶψα δ’ Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
ἐγγὺς: Od. 22:355: αἶψα δ’ ἑὸν πατέρα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
ἐγγὺς: Od. 24:495: “οἵδε δὴ ἐγγὺς ἔασ’· ἀλλ’ ὁπλιζώμεθα θᾶσσον.”
ἐγδούπησαν: Il. 11:45: λάμπ’· ἐπὶ δ’ ἐγδούπησαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
ἐγεγώνει: Il. 22:34: ὑψόσ’ ἀνασχόμενος, μέγα δ’ οἰμώξας ἐγεγώνει
ἐγεγώνει: Il. 23:425: Ἀτρεΐδης δ’ ἔδεισε καὶ Ἀντιλόχῳ ἐγεγώνει·
ἐγεγώνει: Od. 21:368: Τηλέμαχος δ’ ἑτέρωθεν ἀπειλήσας ἐγεγώνει·
ἐγέγωνεν: Il. 14:468: Αἴας δ’ αὖτ’ ἐγέγωνεν ἀμύμονι Πουλυδάμαντι·
ἐγεγώνευν: Od. 17:161: ἥμενος ἐφρασάμην καὶ Τηλεμάχῳ ἐγεγώνευν.”
ἐγείναο: Il. 5:880: ἀλλ’ ἀνιεῖς, ἐπεὶ αὐτὸς ἐγείναο παῖδ’ ἀΐδηλον·
ἐγείνατο: Il. 15:526: Λαμπετίδης, ὃν Λάμπος ἐγείνατο φέρτατον υἱὸν
ἐγείνατο: Od. 1:223: θῆκαν, ἐπεὶ σέ γε τοῖον ἐγείνατο Πηνελόπεια.
ἐγείνατο: Od. 4:13: ἐπεὶ δὴ τὸ πρῶτον ἐγείνατο παῖδ’ ἐρατεινήν,
ἐγείνατο: Od. 7:61: τῇ δὲ Ποσειδάων ἐμίγη καὶ ἐγείνατο παῖδα
ἐγείνατο: Od. 21:172: οὐ γάρ τοι σέ γε τοῖον ἐγείνατο πότνια μήτηρ,
ἐγεῖραι: Il. 5:510: Τρωσὶν θυμὸν ἐγεῖραι, ἐπεὶ ἴδε Παλλάδ’ Ἀθήνην
ἔγειρε: Il. 5:496: ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν.
ἔγειρε: Il. 6:105: ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν.
ἔγειρε: Il. 11:213: ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν.
ἔγειρε: Il. 13:357: λάθρῃ δ’ αἰὲν ἔγειρε κατὰ στρατὸν ἀνδρὶ ἐοικώς.
ἔγειρε: Il. 15:232: τόφρα γὰρ οὖν οἱ ἔγειρε μένος μέγα, ὄφρ’ ἂν Ἀχαιοὶ
ἔγειρε: Il. 15:242: παύετ’, ἐπεί μιν ἔγειρε Διὸς νόος αἰγιόχοιο.
ἔγειρε: Il. 15:594: ὅ σφισιν αἰὲν ἔγειρε μένος μέγα, θέλγε δὲ θυμὸν
ἔγειρε: Il. 17:544: ἀργαλέη πολύδακρυς, ἔγειρε δὲ νεῖκος Ἀθήνη
ἔγειρε: Il. 17:552: δύσετ’ Ἀχαιῶν ἔθνος, ἔγειρε δὲ φῶτα ἕκαστον.
ἔγειρε: Il. 20:31: Ὣς ἔφατο Κρονίδης, πόλεμον δ’ ἀλίαστον ἔγειρε.
ἔγειρε: Od. 6:48: αὐτίκα δ’ Ἠὼς ἦλθεν ἐΰθρονος, ἥ μιν ἔγειρε
ἔγειρε: Od. 15:44: αὐτὰρ ὁ Νεστορίδην ἐξ ἡδέος ὕπνου ἔγειρε
ἔγειρε: Od. 24:164: ἀλλ’ ὅτε δή μιν ἔγειρε Διὸς νόος αἰγιόχοιο,
ἐγείρει: Il. 13:58: ὠκυπόρων, εἰ καί μιν Ὀλύμπιος αὐτὸς ἐγείρει.
ἐγείρει: Il. 24:344: ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
ἐγείρει: Od. 5:48: ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
ἐγείρει: Od. 24:4: ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
ἐγείρειαν: Il. 10:166: οἵ κεν ἔπειτα ἕκαστον ἐγείρειαν βασιλήων
ἔγειρεν: Il. 5:517: οὐ γὰρ ἔα πόνος ἄλλος, ὃν ἀργυρότοξος ἔγειρεν
ἔγειρεν: Il. 15:567: ἕρκεϊ χαλκείῳ· ἐπὶ δὲ Ζεὺς Τρῶας ἔγειρεν.
ἔγειρεν: Il. 15:603: τὰ φρονέων νήεσσιν ἔπι γλαφυρῇσιν ἔγειρεν
ἔγειρεν: Il. 23:234: τῶν μιν ἐπερχομένων ὅμαδος καὶ δοῦπος ἔγειρεν,
ἔγειρεν: Od. 15:8: νύκτα δι’ ἀμβροσίην μελεδήματα πατρὸς ἔγειρεν.
ἐγείρῃ: Il. 5:413: ἐξ ὕπνου γοόωσα φίλους οἰκῆας ἐγείρῃ
ἐγείρῃσιν: Il. 10:511: μή πού τις καὶ Τρῶας ἐγείρῃσιν θεὸς ἄλλος.
ἐγείρομεν: Il. 2:440: ἴομεν ὄφρα κε θᾶσσον ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
ἐγείρομεν: Il. 4:352: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα;
ἐγείρομεν: Il. 8:531: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
ἐγείρομεν: Il. 10:108: σοὶ δὲ μάλ’ ἕψομ’ ἐγώ· ποτὶ δ’ αὖ καὶ ἐγείρομεν ἄλλους
ἐγείρομεν: Il. 10:146: ἀλλ’ ἕπε’, ὄφρα καὶ ἄλλον ἐγείρομεν ὅν τ’ ἐπέοικε
ἐγείρομεν: Il. 18:304: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
ἐγείρομεν: Il. 19:237: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
ἐγειρομένων: Od. 20:100: φήμην τίς μοι φάσθω ἐγειρομένων ἀνθρώπων
ἐγέλασσαν: Od. 18:320: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἐγέλασσαν, ἐς ἀλλήλας δὲ ἴδοντο.
ἐγέλασσε: Il. 6:471: ἐκ δ’ ἐγέλασσε πατήρ τε φίλος καὶ πότνια μήτηρ·
ἐγέλασσε: Il. 15:101: ὄχθησαν δ’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοί· ἣ δ’ ἐγέλασσε
ἐγέλασσε: Il. 21:389: ἥμενος Οὐλύμπῳ· ἐγέλασσε δέ οἱ φίλον ἦτορ
ἐγέλασσε: Od. 9:413: ὣς ἄρ’ ἔφαν ἀπιόντες, ἐμὸν δ’ ἐγέλασσε φίλον κῆρ,
ἐγέλασσεν: Od. 18:163: ἀχρεῖον δ’ ἐγέλασσεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἐγένεσθε: Il. 2:323: τίπτ’ ἄνεῳ ἐγένεσθε κάρη κομόωντες Ἀχαιοί;
ἐγένοντ’: Od. 15:248: τοῦ υἱεῖς ἐγένοντ’ Ἀλκμάων Ἀμφίλοχός τε.
ἐγένοντο: Il. 1:57: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
ἐγένοντο: Il. 1:251: ἐφθίαθ’, οἵ οἱ πρόσθεν ἅμα τράφεν ἠδ’ ἐγένοντο
ἐγένοντο: Il. 3:84: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἔσχοντο μάχης ἄνεῴ τ’ ἐγένοντο
ἐγένοντο: Il. 3:95: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
ἐγένοντο: Il. 3:176: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ἐγένοντο· τὸ καὶ κλαίουσα τέτηκα.
ἐγένοντο: Il. 4:382: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ᾤχοντο ἰδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο,
ἐγένοντο: Il. 5:270: τῶν οἱ ἓξ ἐγένοντο ἐνὶ μεγάροισι γενέθλη.
ἐγένοντο: Il. 6:210: ἔν τ’ Ἐφύρῃ ἐγένοντο καὶ ἐν Λυκίῃ εὐρείῃ.
ἐγένοντο: Il. 7:92: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
ἐγένοντο: Il. 7:398: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
ἐγένοντο: Il. 8:28: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
ἐγένοντο: Il. 9:29: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἐγένοντο: Il. 9:430: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
ἐγένοντο: Il. 9:689: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
ἐγένοντο: Il. 10:218: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἐγένοντο: Il. 10:313: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἐγένοντο: Il. 15:653: Εἰσωποὶ δ’ ἐγένοντο νεῶν, περὶ δ’ ἔσχεθον ἄκραι
ἐγένοντο: Il. 18:359: ἐξ αὐτῆς ἐγένοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοί.
ἐγένοντο: Il. 20:497: ῥίμφά τε λέπτ’ ἐγένοντο βοῶν ὑπὸ πόσσ’ ἐριμύκων,
ἐγένοντο: Il. 23:676: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἐγένοντο: Il. 24:790: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο
ἐγένοντο: Od. 2:9: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
ἐγένοντο: Od. 4:723: ἐκ πασέων, ὅσσαι μοι ὁμοῦ τράφον ἠδ’ ἐγένοντο,
ἐγένοντο: Od. 7:144: οἱ δ’ ἄνεω ἐγένοντο δόμον κάτα φῶτα ἰδόντες,
ἐγένοντο: Od. 7:154: πὰρ πυρί· οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἐγένοντο: Od. 8:24: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
ἐγένοντο: Od. 8:234: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
ἐγένοντο: Od. 10:71: οἱ δ’ ἄνεω ἐγένοντο· πατὴρ δ’ ἠμείβετο μύθῳ·
ἐγένοντο: Od. 10:395: ἄνδρες δ’ ἂψ ἐγένοντο νεώτεροι ἢ πάρος ἦσαν
ἐγένοντο: Od. 10:417: τρηχείης Ἰθάκης, ἵνα τ’ ἔτραφον ἠδ’ ἐγένοντο·
ἐγένοντο: Od. 11:333: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ,
ἐγένοντο: Od. 13:1: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ,
ἐγένοντο: Od. 14:201: υἷες ἐνὶ μεγάρῳ ἠμὲν τράφον ἠδ’ ἐγένοντο
ἐγένοντο: Od. 16:176: κυάνεαι δ’ ἐγένοντο ἐθειράδες ἀμφὶ γένειον.
ἐγένοντο: Od. 16:393: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἐγένοντο: Od. 20:320: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἐγένοντο: Od. 24:421: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
ἐγήθεεν: Il. 7:127: ὅς ποτέ μ’ εἰρόμενος μέγ’ ἐγήθεεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
ἐγήθεις: Od. 24:382: πολλῶν ἐν μεγάροισι, σὺ δὲ φρένας ἔνδον ἐγήθεις.”
ἐγήθεον: Il. 7:214: τὸν δὲ καὶ Ἀργεῖοι μὲν ἐγήθεον εἰσορόωντες,
ἔγημε: Il. 14:121: Ἀδρήστοιο δ’ ἔγημε θυγατρῶν, ναῖε δὲ δῶμα
ἔγημε: Od. 15:241: ἔνθα δ’ ἔγημε γυναῖκα καὶ ὑψερεφὲς θέτο δῶμα,
ἔγημε: Od. 23:149: “ἦ μάλα δή τις ἔγημε πολυμνήστην βασίλειαν·
ἔγημεν: Od. 11:179: ἦ ἤδη μιν ἔγημεν Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος.”
ἔγημεν: Od. 16:34: ἀνδρῶν ἄλλος ἔγημεν, Ὀδυσσῆος δέ που εὐνὴ
ἐγήρα: Il. 7:148: αὐτὰρ ἐπεὶ Λυκόοργος ἐνὶ μεγάροισιν ἐγήρα,
ἐγήρα: Il. 17:197: γηράς· ἀλλ’ οὐχ υἱὸς ἐν ἔντεσι πατρὸς ἐγήρα.
ἐγήρα: Od. 14:67: τῶ κέ με πόλλ’ ὤνησεν ἄναξ, εἰ αὐτόθ’ ἐγήρα·
ἐγίγνετο: Il. 13:86: καί σφιν ἄχος κατὰ θυμὸν ἐγίγνετο δερκομένοισι
ἐγίγνετο: Il. 13:659: ποινὴ δ’ οὔ τις παιδὸς ἐγίγνετο τεθνηῶτος.
ἐγίνετο: Od. 10:202: ἀλλ’ οὐ γάρ τις πρῆξις ἐγίνετο μυρομένοισιν.
ἐγίνετο: Od. 10:568: ἀλλ’ οὐ γάρ τις πρῆξις ἐγίνετο μυρομένοισιν.
ἔγκασι: Il. 11:438: Παλλὰς Ἀθηναίη μιχθήμεναι ἔγκασι φωτός.
ἔγκατα: Il. 11:176: πρῶτον, ἔπειτα δέ θ’ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει·
ἔγκατα: Il. 17:64: πρῶτον, ἔπειτα δέ θ’ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει
ἔγκατα: Il. 18:583: ἔγκατα καὶ μέλαν αἷμα λαφύσσετον· οἳ δὲ νομῆες
ἔγκατά: Od. 9:293: ἔγκατά τε σάρκας τε καὶ ὀστέα μυελόεντα.
ἔγκατα: Od. 12:363: ἀλλ’ ὕδατι σπένδοντες ἐπώπτων ἔγκατα πάντα.
ἐγκατέπηξ’: Od. 11:98: κουλεῷ ἐγκατέπηξ’. ὁ δ’ ἐπεὶ πίεν αἷμα κελαινόν,
ἐγκάτθεο: Il. 14:219: τῆ νῦν τοῦτον ἱμάντα τεῷ ἐγκάτθεο κόλπῳ
ἐγκάτθετο: Il. 14:223: μειδήσασα δ’ ἔπειτα ἑῷ ἐγκάτθετο κόλπῳ.
ἐγκάτθετο: Od. 11:614: ὃς κεῖνον τελαμῶνα ἑῇ ἐγκάτθετο τέχνῃ.
ἐγκάτθετο: Od. 23:223: τὴν δ’ ἄτην οὐ πρόσθεν ἑῷ ἐγκάτθετο θυμῷ
ἐγκείσεαι: Il. 22:513: οὐδὲν σοί γ’ ὄφελος, ἐπεὶ οὐκ ἐγκείσεαι αὐτοῖς,
ἐγκέκλιται: Il. 6:78: Τρώων καὶ Λυκίων ἐγκέκλιται, οὕνεκ’ ἄριστοι
ἐγκεράσασα: Il. 8:189: οἶνόν τ’ ἐγκεράσασα πιεῖν, ὅτε θυμὸς ἀνώγοι,
ἐγκεφάλοιο: Il. 16:347: νέρθεν ὑπ’ ἐγκεφάλοιο, κέασσε δ’ ἄρ’ ὀστέα λευκά·
ἐγκέφαλον: Il. 8:85: ἀλγήσας δ’ ἀνέπαλτο, βέλος δ’ εἰς ἐγκέφαλον δῦ,
ἐγκέφαλος: Il. 3:300: ὧδέ σφ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέοι ὡς ὅδε οἶνος
ἐγκέφαλος: Il. 11:97: ἀλλὰ δι’ αὐτῆς ἦλθε καὶ ὀστέου, ἐγκέφαλος δὲ
ἐγκέφαλος: Il. 12:185: αἰχμὴ χαλκείη ῥῆξ’ ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ
ἐγκέφαλος: Il. 17:297: ἐγκέφαλος δὲ παρ’ αὐλὸν ἀνέδραμεν ἐξ ὠτειλῆς
ἐγκέφαλος: Il. 20:399: αἰχμὴ ἱεμένη ῥῆξ’ ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ
ἐγκέφαλος: Od. 9:290: κόπτ’· ἐκ δ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
ἐγκέφαλός: Od. 9:458: τῶ κέ οἱ ἐγκέφαλός γε διὰ σπέος ἄλλυδις ἄλλῃ
ἐγκεφάλῳ: Od. 13:395: αἵματί τ’ ἐγκεφάλῳ τε παλαξέμεν ἄσπετον οὖδας
ἐγκονέουσαι: Il. 24:648: αἶψα δ’ ἄρα στόρεσαν δοιὼ λέχε’ ἐγκονέουσαι.
ἐγκονέουσαι: Od. 7:340: αὐτὰρ ἐπεὶ στόρεσαν πυκινὸν λέχος ἐγκονέουσαι,
ἐγκονέουσαι: Od. 23:291: αὐτὰρ ἐπεὶ στόρεσαν πυκινὸν λέχος ἐγκονέουσαι,
ἐγκοσμεῖτε: Od. 15:218: “ἐγκοσμεῖτε τὰ τεύχε’, ἑταῖροι, νηῒ μελαίνῃ,
ἔγνω: Il. 1:199: θάμβησεν δ’ Ἀχιλεύς, μετὰ δ’ ἐτράπετ’, αὐτίκα δ’ ἔγνω
ἔγνω: Il. 1:333: αὐτὰρ ὃ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·
ἔγνω: Il. 8:446: αὐτὰρ ὃ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·
ἔγνω: Il. 13:66: τοῖιν δ’ ἔγνω πρόσθεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας,
ἔγνω: Il. 14:154: στᾶσ’ ἐξ Οὐλύμποιο ἀπὸ ῥίου· αὐτίκα δ’ ἔγνω
ἔγνω: Il. 16:530: Γλαῦκος δ’ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ γήθησέν τε
ἔγνω: Il. 16:639: ἔγνω, ἐπεὶ βελέεσσι καὶ αἵματι καὶ κονίῃσιν
ἔγνω: Il. 17:32: πρίν τι κακὸν παθέειν· ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω.
ἔγνω: Il. 17:84: πάπτηνεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα κατὰ στίχας, αὐτίκα δ’ ἔγνω
ἔγνω: Il. 17:334: ἔγνω ἐς ἄντα ἰδών, μέγα δ’ Ἕκτορα εἶπε βοήσας·
ἔγνω: Il. 20:198: πρίν τι κακὸν παθέειν· ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω.
ἔγνω: Il. 22:296: Ἕκτωρ δ’ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·
ἔγνω: Il. 23:453: ἔγνω, φράσσατο δ’ ἵππον ἀριπρεπέα προὔχοντα,
ἔγνω: Il. 24:691: ῥίμφα δ’ ἄρ’ αὐτὸς ἔλαυνε κατὰ στρατόν, οὐδέ τις ἔγνω.
ἔγνω: Il. 24:698: ἔγνω πρόσθ’ ἀνδρῶν καλλιζώνων τε γυναικῶν,
ἔγνω: Od. 1:3: πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
ἔγνω: Od. 1:420: ὣς φάτο Τηλέμαχος, φρεσὶ δ’ ἀθανάτην θεὸν ἔγνω.
ἔγνω: Od. 5:444: ἔγνω δὲ προρέοντα καὶ εὔξατο ὃν κατὰ θυμόν·
ἔγνω: Od. 7:234: ἔγνω γὰρ φᾶρός τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἰδοῦσα
ἔγνω: Od. 11:91: χρύσεον σκῆπτρον ἔχων, ἐμὲ δ’ ἔγνω καὶ προσέειπε·
ἔγνω: Od. 11:153: ἤλυθε καὶ πίεν αἷμα κελαινεφές· αὐτίκα δ’ ἔγνω
ἔγνω: Od. 11:390: ἔγνω δ’ αἶψ’ ἐμὲ κεῖνος, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι·
ἔγνω: Od. 11:471: ἔγνω δὲ ψυχή με ποδώκεος Αἰακίδαο
ἔγνω: Od. 11:615: ἔγνω δ’ αἶψ’ ἐμὲ κεῖνος, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι,
ἔγνω: Od. 13:188: εὕδων ἐν γαίῃ πατρωΐῃ, οὐδέ μιν ἔγνω,
ἔγνω: Od. 19:392: νίζε δ’ ἄρ’ ἄσσον ἰοῦσα ἄναχθ’ ἑόν· αὐτίκα δ’ ἔγνω
ἔγνω: Od. 24:102: ἔγνω δὲ ψυχὴ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
ἔγνων: Il. 11:526: Αἴας δὲ κλονέει Τελαμώνιος· εὖ δέ μιν ἔγνων·
ἔγνων: Il. 13:72: ῥεῖ’ ἔγνων ἀπιόντος· ἀρίγνωτοι δὲ θεοί περ·
ἔγνων: Od. 15:532: ἔγνων γάρ μιν ἐσάντα ἰδὼν οἰωνὸν ἐόντα.
ἔγνων: Od. 19:475: πρὶν ἔγνων, πρὶν πάντα ἄνακτ’ ἐμὸν ἀμφαφάασθαι.”
ἔγνως: Il. 20:20: ἔγνως ἐννοσίγαιε ἐμὴν ἐν στήθεσι βουλὴν
ἔγνως: Il. 22:10: ἔγνως ὡς θεός εἰμι, σὺ δ’ ἀσπερχὲς μενεαίνεις.
ἔγνως: Od. 13:299: μήτι τε κλέομαι καὶ κέρδεσιν· οὐδὲ σύ γ’ ἔγνως
ἔγνως: Od. 17:273: “ῥεῖ’ ἔγνως, ἐπεὶ οὐδὲ τά τ’ ἄλλα πέρ ἐσσ’ ἀνοήμων.
ἔγνωσαν: Od. 10:397: ἔγνωσαν δέ με κεῖνοι, ἔφυν τ’ ἐν χερσὶν ἕκαστος·
ἔγρεο: Il. 10:159: ἔγρεο Τυδέος υἱέ· τί πάννυχον ὕπνον ἀωτεῖς;
ἔγρεο: Od. 15:46: “ἔγρεο, Νεστορίδη Πεισίστρατε· μώνυχας ἵππους
ἔγρεο: Od. 23:5: “ἔγρεο, Πηνελόπεια, φίλον τέκος, ὄφρα ἴδηαι
ἐγρέσθαι: Od. 13:124: πρὶν Ὀδυσῆ’ ἐγρέσθαι, ἐπελθὼν δηλήσαιτο·
ἔγρετο: Il. 2:41: ἔγρετο δ’ ἐξ ὕπνου, θείη δέ μιν ἀμφέχυτ’ ὀμφή·
ἔγρετο: Il. 7:434: τῆμος ἄρ’ ἀμφὶ πυρὴν κριτὸς ἔγρετο λαὸς Ἀχαιῶν,
ἔγρετο: Il. 15:4: χλωροὶ ὑπαὶ δείους πεφοβημένοι· ἔγρετο δὲ Ζεὺς
ἔγρετο: Il. 24:789: τῆμος ἄρ’ ἀμφὶ πυρὴν κλυτοῦ Ἕκτορος ἔγρετο λαός.
ἔγρετο: Od. 6:117: αἱ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσαν· ὁ δ’ ἔγρετο δῖος Ὀδυσσεύς,
ἔγρετο: Od. 13:187: ἑσταότες περὶ βωμόν. ὁ δ’ ἔγρετο δῖος Ὀδυσσεὺς
ἐγρήγορθαι: Il. 10:67: φθέγγεο δ’ ᾗ κεν ἴῃσθα καὶ ἐγρήγορθαι ἄνωχθι
ἐγρηγόρθασι: Il. 10:419: οἷ δ’ ἐγρηγόρθασι φυλασσέμεναί τε κέλονται
ἐγρήγορθε: Il. 7:371: καὶ φυλακῆς μνήσασθε καὶ ἐγρήγορθε ἕκαστος·
ἐγρήγορθε: Il. 18:299: καὶ φυλακῆς μνήσασθε, καὶ ἐγρήγορθε ἕκαστος·
ἐγρηγορόων: Od. 20:6: κεῖτ’ ἐγρηγορόων· ταὶ δ’ ἐκ μεγάροιο γυναῖκες
ἐγρηγορτὶ: Il. 10:182: ἀλλ’ ἐγρηγορτὶ σὺν τεύχεσιν εἵατο πάντες.
ἐγρήσσεις: Od. 20:33: “τίπτ’ αὖτ’ ἐγρήσσεις, πάντων περὶ κάμμορε φωτῶν;
ἐγρήσσοντα: Od. 20:53: πάννυχον ἐγρήσσοντα, κακῶν δ’ ὑποδύσεαι ἤδη.”
ἐγρήσσοντες: Il. 11:550: πάννυχοι ἐγρήσσοντες· ὃ δὲ κρειῶν ἐρατίζων
ἐγρήσσοντες: Il. 17:660: πάννυχοι ἐγρήσσοντες· ὃ δὲ κρειῶν ἐρατίζων
ἔγροιτο: Od. 6:113: ὡς Ὀδυσεὺς ἔγροιτο, ἴδοι τ’ εὐώπιδα κούρην,
ἐγρόμεναι: Od. 20:123: ἐγρόμεναι ἀνέκαιον ἐπ’ ἐσχάρῃ ἀκάματον πῦρ.
ἐγρόμενος: Od. 10:50: ἐγρόμενος κατὰ θυμὸν ἀμύμονα μερμήριξα,
ἐγυμνώθη: Il. 12:399: τεῖχος ἐγυμνώθη, πολέεσσι δὲ θῆκε κέλευθον.
ἔγχε’: Il. 5:624: οἳ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ ἐφέστασαν ἔγχε’ ἔχοντες,
ἔγχε’: Il. 14:372: κρύψαντες, χερσίν τε τὰ μακρότατ’ ἔγχε’ ἑλόντες
ἔγχε’: Il. 20:373: Ὣς φάτ’ ἐποτρύνων, οἳ δ’ ἀντίοι ἔγχε’ ἄειραν
ἔγχε’: Od. 1:129: ἔγχε’ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵστατο πολλά,
ἔγχε’: Od. 22:271: τοὶ δ’ ἄρ’ ἐπήϊξαν, νεκύων δ’ ἐξ ἔγχε’ ἕλοντο.
ἔγχεα: Il. 3:135: ἀσπίσι κεκλιμένοι, παρὰ δ’ ἔγχεα μακρὰ πέπηγεν.
ἔγχεα: Il. 4:447: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
ἔγχεα: Il. 4:533: Θρήϊκες ἀκρόκομοι δολίχ’ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες,
ἔγχεα: Il. 5:568: τὼ μὲν δὴ χεῖράς τε καὶ ἔγχεα ὀξυόεντα
ἔγχεα: Il. 6:226: ἔγχεα δ’ ἀλλήλων ἀλεώμεθα καὶ δι’ ὁμίλου·
ἔγχεα: Il. 7:255: τὼ δ’ ἐκσπασσαμένω δολίχ’ ἔγχεα χερσὶν ἅμ’ ἄμφω
ἔγχεα: Il. 8:61: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
ἔγχεα: Il. 9:86: κοῦροι ἅμα στεῖχον δολίχ’ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες·
ἔγχεα: Il. 10:152: εὗδον, ὑπὸ κρασὶν δ’ ἔχον ἀσπίδας· ἔγχεα δέ σφιν
ἔγχεα: Il. 13:134: ἔγχεα δ’ ἐπτύσσοντο θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
ἔγχεά: Od. 19:33: ἔγχεά τ’ ὀξυόεντα· πάροιθε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
ἔγχεϊ: Il. 2:389: ἀσπίδος ἀμφιβρότης, περὶ δ’ ἔγχεϊ χεῖρα καμεῖται·
ἔγχεϊ: Il. 3:380: ἔγχεϊ χαλκείῳ· τὸν δ’ ἐξήρπαξ’ Ἀφροδίτη
ἔγχεϊ: Il. 3:431: σῇ τε βίῃ καὶ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ φέρτερος εἶναι·
ἔγχει: Il. 4:307: ἔγχει ὀρεξάσθω, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερον οὕτω.
ἔγχεϊ: Il. 5:45: τὸν μὲν ἄρ’ Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἔγχεϊ μακρῷ
ἔγχεϊ: Il. 5:50: Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἕλ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι
ἔγχεϊ: Il. 5:579: ἑσταότ’ ἔγχεϊ νύξε κατὰ κληῗδα τυχήσας·
ἔγχεϊ: Il. 5:660: Τληπόλεμος δ’ ἄρα μηρὸν ἀριστερὸν ἔγχεϊ μακρῷ
ἔγχεϊ: Il. 5:852: ἔγχεϊ χαλκείῳ μεμαὼς ἀπὸ θυμὸν ἑλέσθαι·
ἔγχεϊ: Il. 5:856: ἔγχεϊ χαλκείῳ· ἐπέρεισε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
ἔγχεϊ: Il. 6:31: ἔγχεϊ χαλκείῳ, Τεῦκρος δ’ Ἀρετάονα δῖον.
ἔγχεϊ: Il. 7:11: Ἕκτωρ δ’ Ἠϊονῆα βάλ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι
ἔγχει: Il. 7:289: καὶ πινυτήν, περὶ δ’ ἔγχει Ἀχαιῶν φέρτατός ἐσσι,
ἔγχεϊ: Il. 8:514: βλήμενος ἢ ἰῷ ἢ ἔγχεϊ ὀξυόεντι
ἔγχει: Il. 10:348: ἔγχει ἐπαΐσσων, μή πως προτὶ ἄστυ ἀλύξῃ.
ἔγχεϊ: Il. 11:180: Ἀτρεΐδεω ὑπὸ χερσί· περὶ πρὸ γὰρ ἔγχεϊ θῦεν.
ἔγχεΐ: Il. 11:265: ἔγχεΐ τ’ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
ἔγχει: Il. 11:484: ἀΐσσων ᾧ ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ.
ἔγχεΐ: Il. 11:503: ἔγχεΐ θ’ ἱπποσύνῃ τε, νέων δ’ ἀλάπαζε φάλαγγας·
ἔγχεΐ: Il. 11:541: ἔγχεΐ τ’ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
ἔγχεϊ: Il. 12:117: ἔγχεϊ Ἰδομενῆος ἀγαυοῦ Δευκαλίδαο.
ἔγχεϊ: Il. 13:177: τόν ῥ’ υἱὸς Τελαμῶνος ὑπ’ οὔατος ἔγχεϊ μακρῷ
ἔγχεϊ: Il. 13:584: τὼ δ’ ἄρ’ ὁμαρτήδην ὃ μὲν ἔγχεϊ ὀξυόεντι
ἔγχει: Il. 14:38: ἔγχει ἐρειδόμενοι κίον ἀθρόοι· ἄχνυτο δέ σφι
ἔγχει: Il. 14:402: ἔγχει, ἐπεὶ τέτραπτο πρὸς ἰθύ οἱ, οὐδ’ ἀφάμαρτε,
ἔγχει: Il. 14:482: ἔγχει ἐμῷ, ἵνα μή τι κασιγνήτοιό γε ποινὴ
ἔγχεϊ: Il. 15:65: Πάτροκλον· τὸν δὲ κτενεῖ ἔγχεϊ φαίδιμος Ἕκτωρ
ἔγχεϊ: Il. 15:536: κύμβαχον ἀκρότατον νύξ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι,
ἔγχεϊ: Il. 15:730: ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ ἑστήκει δεδοκημένος, ἔγχεϊ δ’ αἰεὶ
ἔγχεϊ: Il. 15:742: Ἦ, καὶ μαιμώων ἔφεπ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι.
ἔγχεϊ: Il. 15:745: τὸν δ’ Αἴας οὔτασκε δεδεγμένος ἔγχεϊ μακρῷ·
ἔγχεϊ: Il. 16:195: ἔγχεϊ μάρνασθαι μετὰ Πηλεΐωνος ἑταῖρον.
ἔγχεϊ: Il. 16:309: ἔγχεϊ ὀξυόεντι, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε·
ἔγχεϊ: Il. 16:404: ἡνία ἠΐχθησαν· ὃ δ’ ἔγχεϊ νύξε παραστὰς
ἔγχεϊ: Il. 16:468: ἔγχεϊ δεξιὸν ὦμον· ὃ δ’ ἔβραχε θυμὸν ἀΐσθων,
ἔγχεϊ: Il. 16:543: τὸν δ’ ὑπὸ Πατρόκλῳ δάμασ’ ἔγχεϊ χάλκεος Ἄρης.
ἔγχεϊ: Il. 16:699: Πατρόκλου ὑπὸ χερσί, περὶ πρὸ γὰρ ἔγχεϊ θῦεν,
ἔγχεΐ: Il. 16:809: ἔγχεΐ θ’ ἱπποσύνῃ τε πόδεσσί τε καρπαλίμοισι·
ἔγχεϊ: Il. 16:828: Ἕκτωρ Πριαμίδης σχεδὸν ἔγχεϊ θυμὸν ἀπηύρα,
ἔγχεϊ: Il. 16:834: ποσσὶν ὀρωρέχαται πολεμίζειν· ἔγχεϊ δ’ αὐτὸς
ἔγχεΐ: Il. 17:296: πληγεῖσ’ ἔγχεΐ τε μεγάλῳ καὶ χειρὶ παχείῃ,
ἔγχει: Il. 17:465: ἔγχει ἐφορμᾶσθαι καὶ ἐπίσχειν ὠκέας ἵππους.
ἔγχεϊ: Il. 18:195: ἔγχεϊ δηϊόων περὶ Πατρόκλοιο θανόντος.
ἔγχεϊ: Il. 18:252: ἀλλ’ ὃ μὲν ἂρ μύθοισιν, ὃ δ’ ἔγχεϊ πολλὸν ἐνίκα·
ἔγχει: Il. 19:49: ἔγχει ἐρειδομένω· ἔτι γὰρ ἔχον ἕλκεα λυγρά·
ἔγχεϊ: Il. 19:152: ἔγχεϊ χαλκείῳ Τρώων ὀλέκοντα φάλαγγας.
ἔγχει: Il. 19:218: ἔγχει, ἐγὼ δέ κε σεῖο νοήματί γε προβαλοίμην
ἔγχεϊ: Il. 20:96: ἔγχεϊ χαλκείῳ Λέλεγας καὶ Τρῶας ἐναίρειν.
ἔγχεϊ: Il. 20:368: ἔγχεϊ δ’ ἀργαλέον, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσιν.
ἔγχεϊ: Il. 20:386: τὸν δ’ ἰθὺς μεμαῶτα βάλ’ ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεὺς
ἔγχεϊ: Il. 20:446: ἔγχεϊ χαλκείῳ, τρὶς δ’ ἠέρα τύψε βαθεῖαν.
ἔγχεϊ: Il. 20:493: ὣς ὅ γε πάντῃ θῦνε σὺν ἔγχεϊ δαίμονι ἶσος
ἔγχεϊ: Il. 21:159: ὃς τέκε Πηλεγόνα κλυτὸν ἔγχεϊ· τὸν δ’ ἐμέ φασι
ἔγχεϊ: Il. 21:402: τῇ μιν Ἄρης οὔτησε μιαιφόνος ἔγχεϊ μακρῷ.
ἔγχεϊ: Il. 21:542: φεῦγον· ὃ δὲ σφεδανὸν ἔφεπ’ ἔγχεϊ, λύσσα δέ οἱ κῆρ
ἔγχει: Il. 22:271: ἔγχει ἐμῷ δαμάᾳ· νῦν δ’ ἀθρόα πάντ’ ἀποτίσεις
ἔγχεϊ: Il. 22:272: κήδε’ ἐμῶν ἑτάρων οὓς ἔκτανες ἔγχεϊ θύων.
ἔγχεϊ: Il. 22:326: τῇ ῥ’ ἐπὶ οἷ μεμαῶτ’ ἔλασ’ ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεύς,
ἔγχει: Od. 10:170: ἔγχει ἐρειδόμενος, ἐπεὶ οὔ πως ἦεν ἐπ’ ὤμου
ἔγχει: Od. 14:220: ἀλλὰ πολὺ πρώτιστος ἐπάλμενος ἔγχει ἕλεσκον
ἔγχεϊ: Od. 18:156: Τηλεμάχου ὑπὸ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ ἶφι δαμῆναι.
ἔγχεϊ: Od. 20:306: ἦ γάρ κέν σε μέσον βάλον ἔγχεϊ ὀξυόεντι,
ἔγχεϊ: Od. 21:433: ἀμφὶ δὲ χεῖρα φίλην βάλεν ἔγχεϊ, ἄγχι δ’ ἄρ’ αὐτοῦ
ἔγχεϊ: Od. 22:279: Κτήσιππος δ’ Εὔμαιον ὑπὲρ σάκος ἔγχεϊ μακρῷ
ἔγχεϊ: Od. 22:293: οὖτα Δαμαστορίδην αὐτοσχεδὸν ἔγχεϊ μακρῷ·
ἐγχείας: Il. 3:345: σείοντ’ ἐγχείας ἀλλήλοισιν κοτέοντε.
ἐγχειάων: Il. 5:167: βῆ δ’ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων
ἐγχειάων: Il. 20:319: βῆ ῥ’ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων,
ἐγχείῃ: Il. 2:530: ἐγχείῃ δ’ ἐκέκαστο Πανέλληνας καὶ Ἀχαιούς·
ἐγχείῃ: Il. 5:279: νῦν αὖτ’ ἐγχείῃ πειρήσομαι αἴ κε τύχωμι.
ἐγχείη: Il. 7:261: ἤλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα,
ἐγχείη: Il. 12:405: ἤλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα.
ἐγχείῃ: Il. 14:125: ἐγχείῃ· τὰ δὲ μέλλετ’ ἀκουέμεν, εἰ ἐτεόν περ.
ἐγχείη: Il. 16:75: μαίνεται ἐγχείη Δαναῶν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι·
ἐγχείη: Il. 20:279: δείσας· ἐγχείη δ’ ἄρ’ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ
ἐγχείη: Il. 21:69: κύψας· ἐγχείη δ’ ἄρ’ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ
ἐγχείῃ: Il. 21:582: ἐγχείῃ δ’ αὐτοῖο τιτύσκετο, καὶ μέγ’ ἀΰτει·
ἐγχείῃ: Od. 9:10: οἰνοχόος φορέῃσι καὶ ἐγχείῃ δεπάεσσι·
ἐγχείην: Il. 5:563: σείων ἐγχείην· τοῦ δ’ ὄτρυνεν μένος Ἄρης,
ἐγχείῃσι: Il. 2:818: λαοὶ θωρήσσοντο μεμαότες ἐγχείῃσι.
ἐγχείῃσι: Il. 3:137: μακρῇς ἐγχείῃσι μαχήσονται περὶ σεῖο·
ἐγχείῃσι: Il. 3:254: μακρῇς ἐγχείῃσι μαχήσοντ’ ἀμφὶ γυναικί·
ἐγχείῃσι: Il. 13:339: ἔφριξεν δὲ μάχη φθισίμβροτος ἐγχείῃσι
ἐγχείῃσιν: Il. 13:782: οἴχεσθον, μακρῇσι τετυμμένω ἐγχείῃσιν
ἐγχείῃσιν: Il. 16:547: τοὺς ἐπὶ νηυσὶ θοῇσιν ἐπέφνομεν ἐγχείῃσιν.
ἐγχείῃσιν: Il. 18:534: βάλλον δ’ ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν.
ἐγχείῃσιν: Il. 20:258: γευσόμεθ’ ἀλλήλων χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν.
ἐγχείῃσιν: Od. 9:55: βάλλον δ’ ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν.
ἐγχείῃσιν: Od. 11:40: πολλοὶ δ’ οὐτάμενοι χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν,
ἐγχέλυές: Il. 21:203: τὸν μὲν ἄρ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες ἀμφεπένοντο
ἐγχέλυές: Il. 21:353: τείροντ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες οἳ κατὰ δίνας,
ἔγχεος: Il. 5:17: ἔγχεος, οὐδ’ ἔβαλ’ αὐτόν· ὃ δ’ ὕστερος ὄρνυτο χαλκῷ
ἔγχεος: Il. 5:118: δὸς δέ τέ μ’ ἄνδρα ἑλεῖν καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν
ἔγχεος: Il. 13:153: ἀλλ’ ὀΐω χάσσονται ὑπ’ ἔγχεος, εἰ ἐτεόν με
ἔγχεος: Il. 13:166: ἀμφότερον, νίκης τε καὶ ἔγχεος ὃ ξυνέαξε.
ἔγχεος: Il. 13:410: ἔγχεος· οὐδ’ ἅλιόν ῥα βαρείης χειρὸς ἀφῆκεν,
ἔγχεος: Il. 13:444: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης·
ἔγχεος: Il. 16:315: μυὼν ἀνθρώπου πέλεται· περὶ δ’ ἔγχεος αἰχμῇ
ἔγχεος: Il. 16:479: ἔγχεος, οὐδ’ ἔβαλ’ αὐτόν· ὃ δ’ ὕστερος ὄρνυτο χαλκῷ
ἔγχεος: Il. 16:505: τοῖο δ’ ἅμα ψυχήν τε καὶ ἔγχεος ἐξέρυσ’ αἰχμήν.
ἔγχεος: Il. 16:613: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης.
ἔγχεος: Il. 17:529: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης.
ἔγχεος: Il. 19:73: δηΐου ἐκ πολέμοιο ὑπ’ ἔγχεος ἡμετέροιο.
ἔγχεος: Il. 20:363: Τρώων χαιρήσειν, ὅς τις σχεδὸν ἔγχεος ἔλθῃ.
ἔγχεος: Il. 20:416: ἀντικρὺ δὲ διέσχε παρ’ ὀμφαλὸν ἔγχεος αἰχμή,
ἔγχεσι: Il. 4:282: κυάνεαι, σάκεσίν τε καὶ ἔγχεσι πεφρικυῖαι.
ἔγχεσι: Il. 7:62: ἀσπίσι καὶ κορύθεσσι καὶ ἔγχεσι πεφρικυῖαι.
ἔγχεσι: Il. 16:335: Πηνέλεως δὲ Λύκων τε συνέδραμον· ἔγχεσι μὲν γὰρ
ἔγχεσι: Il. 17:111: ἔγχεσι καὶ φωνῇ· τοῦ δ’ ἐν φρεσὶν ἄλκιμον ἦτορ
ἐγχεσίμωροι: Il. 7:134: ἀγρόμενοι Πύλιοί τε καὶ Ἀρκάδες ἐγχεσίμωροι
ἐγχεσιμώρους: Il. 2:692: κὰδ δὲ Μύνητ’ ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρους,
ἐγχεσιμώρους: Od. 3:188: εὖ μὲν Μυρμιδόνας φάσ’ ἐλθέμεν ἐγχεσιμώρους,
ἐγχεσιμώρων: Il. 2:840: Ἱππόθοος δ’ ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων
ἔγχεσιν: Il. 13:147: νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν
ἔγχεσιν: Il. 14:26: νυσσομένων ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι.
ἔγχεσιν: Il. 15:278: νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν·
ἔγχεσιν: Il. 15:386: ἔγχεσιν ἀμφιγύοις αὐτοσχεδόν, οἳ μὲν ἀφ’ ἵππων,
ἔγχεσιν: Il. 15:712: καὶ ξίφεσιν μεγάλοισι καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι.
ἔγχεσιν: Il. 16:637: νυσσομένων ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν.
ἔγχεσιν: Il. 17:276: Τρῶες ὑπέρθυμοι ἕλον ἔγχεσιν ἱέμενοί περ,
ἔγχεσιν: Il. 17:731: νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν·
ἔγχεσιν: Il. 18:231: ἀμφὶ σφοῖς ὀχέεσσι καὶ ἔγχεσιν. αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ἔγχεσιν: Od. 4:211: υἱέας αὖ πινυτούς τε καὶ ἔγχεσιν εἶναι ἀρίστους.
ἔγχεσιν: Od. 16:474: βεβρίθει δὲ σάκεσσι καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι·
ἔγχεσιν: Od. 24:527: τύπτον δὲ ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι.
ἐγχέσπαλοι: Il. 2:131: πολλέων ἐκ πολίων ἐγχέσπαλοι ἄνδρες ἔασιν,
ἐγχέσπαλος: Il. 14:448: τῷ δ’ ἐπὶ Πουλυδάμας ἐγχέσπαλος ἦλθεν ἀμύντωρ
ἐγχέσπαλος: Il. 15:605: μαίνετο δ’ ὡς ὅτ’ Ἄρης ἐγχέσπαλος ἢ ὀλοὸν πῦρ
ἔγχος: Il. 3:317: ὁππότερος δὴ πρόσθεν ἀφείη χάλκεον ἔγχος.
ἔγχος: Il. 3:338: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει.
ἔγχος: Il. 3:346: πρόσθε δ’ Ἀλέξανδρος προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
ἔγχος: Il. 3:355: Ἦ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
ἔγχος: Il. 3:357: διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
ἔγχος: Il. 3:360: ἔγχος· ὃ δ’ ἐκλίνθη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
ἔγχος: Il. 3:367: νῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος, ἐκ δέ μοι ἔγχος
ἔγχος: Il. 4:481: δεξιόν· ἀντικρὺ δὲ δι’ ὤμου χάλκεον ἔγχος
ἔγχος: Il. 4:529: ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλθε Θόας, ἐκ δ’ ὄβριμον ἔγχος
ἔγχος: Il. 5:15: Φηγεύς ῥα πρότερος προΐει δολιχόσκιον ἔγχος·
ἔγχος: Il. 5:280: Ἦ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος
ἔγχος: Il. 5:356: ἥμενον· ἠέρι δ’ ἔγχος ἐκέκλιτο καὶ ταχέ’ ἵππω·
ἔγχος: Il. 5:538: ἣ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός,
ἔγχος: Il. 5:594: Ἄρης δ’ ἐν παλάμῃσι πελώριον ἔγχος ἐνώμα,
ἔγχος: Il. 5:616: νειαίρῃ δ’ ἐν γαστρὶ πάγη δολιχόσκιον ἔγχος,
ἔγχος: Il. 5:620: αὐτὰρ ὃ λὰξ προσβὰς ἐκ νεκροῦ χάλκεον ἔγχος
ἔγχος: Il. 5:655: Ὣς φάτο Σαρπηδών, ὃ δ’ ἀνέσχετο μείλινον ἔγχος
ἔγχος: Il. 5:745: ἐς δ’ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ’ ἔγχος
ἔγχος: Il. 5:790: οἴχνεσκον· κείνου γὰρ ἐδείδισαν ὄβριμον ἔγχος·
ἔγχος: Il. 6:44: Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἔχων δολιχόσκιον ἔγχος.
ἔγχος: Il. 6:65: λὰξ ἐν στήθεσι βὰς ἐξέσπασε μείλινον ἔγχος.
ἔγχος: Il. 6:126: σῷ θάρσει, ὅ τ’ ἐμὸν δολιχόσκιον ἔγχος ἔμεινας·
ἔγχος: Il. 6:213: ἔγχος μὲν κατέπηξεν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
ἔγχος: Il. 6:306: ἆξον δὴ ἔγχος Διομήδεος, ἠδὲ καὶ αὐτὸν
ἔγχος: Il. 6:319: ἔγχος ἔχ’ ἑνδεκάπηχυ· πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς
ἔγχος: Il. 7:213: ἤϊε μακρὰ βιβάς, κραδάων δολιχόσκιον ἔγχος.
ἔγχος: Il. 7:244: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
ἔγχος: Il. 7:249: Αἴας διογενὴς προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
ἔγχος: Il. 7:251: διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
ἔγχος: Il. 7:254: ἔγχος· ὃ δ’ ἐκλίνθη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
ἔγχος: Il. 8:389: ἐς δ’ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ’ ἔγχος
ἔγχος: Il. 8:424: τολμήσεις Διὸς ἄντα πελώριον ἔγχος ἀεῖραι.
ἔγχος: Il. 8:494: ἔγχος ἔχ’ ἑνδεκάπηχυ· πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς
ἔγχος: Il. 8:535: αὔριον ἣν ἀρετὴν διαείσεται, εἴ κ’ ἐμὸν ἔγχος
ἔγχος: Il. 10:24: αἴθωνος μεγάλοιο ποδηνεκές, εἵλετο δ’ ἔγχος.
ἔγχος: Il. 10:135: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἔγχος: Il. 10:178: αἴθωνος μεγάλοιο ποδηνεκές, εἵλετο δ’ ἔγχος.
ἔγχος: Il. 10:372: Ἦ ῥα καὶ ἔγχος ἀφῆκεν, ἑκὼν δ’ ἡμάρτανε φωτός·
ἔγχος: Il. 11:233: Ἀτρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ’ ἔγχος,
ἔγχος: Il. 11:256: ἀλλ’ ἐπόρουσε Κόωνι ἔχων ἀνεμοτρεφὲς ἔγχος.
ἔγχος: Il. 11:349: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος
ἔγχος: Il. 11:435: διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
ἔγχος: Il. 11:456: Ὣς εἰπὼν Σώκοιο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος
ἔγχος: Il. 12:395: νύξ’, ἐκ δ’ ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ’ ἑσπόμενος πέσε δουρὶ
ἔγχος: Il. 13:164: ἔγχος Μηριόναο δαΐφρονος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
ἔγχος: Il. 13:178: νύξ’, ἐκ δ’ ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ’ αὖτ’ ἔπεσεν μελίη ὣς
ἔγχος: Il. 13:184: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
ἔγχος: Il. 13:256: ἔρχομαι εἴ τί τοι ἔγχος ἐνὶ κλισίῃσι λέλειπται
ἔγχος: Il. 13:294: ἀλλὰ σύ γε κλισίην δὲ κιὼν ἕλευ ὄβριμον ἔγχος.
ἔγχος: Il. 13:296: καρπαλίμως κλισίηθεν ἀνείλετο χάλκεον ἔγχος,
ἔγχος: Il. 13:404: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
ἔγχος: Il. 13:408: τῇ ὕπο πᾶς ἐάλη, τὸ δ’ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος,
ἔγχος: Il. 13:503: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος,
ἔγχος: Il. 13:509: Ἰδομενεὺς δ’ ἐκ μὲν νέκυος δολιχόσκιον ἔγχος
ἔγχος: Il. 13:519: υἱὸν Ἐνυαλίοιο· δι’ ὤμου δ’ ὄβριμον ἔγχος
ἔγχος: Il. 13:532: ἐξέρυσε πρυμνοῖο βραχίονος ὄβριμον ἔγχος,
ἔγχος: Il. 13:557: στρωφᾶτ’· οὐδέ οἱ ἔγχος ἔχ’ ἀτρέμας, ἀλλὰ μάλ’ αἰεὶ
ἔγχος: Il. 13:570: ἔνθά οἱ ἔγχος ἔπηξεν· ὃ δ’ ἑσπόμενος περὶ δουρὶ
ἔγχος: Il. 13:574: ὄφρά οἱ ἐκ χροὸς ἔγχος ἀνεσπάσατ’ ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἔγχος: Il. 13:595: ἀντικρὺ διὰ χειρὸς ἐλήλατο χάλκεον ἔγχος.
ἔγχος: Il. 13:597: χεῖρα παρακρεμάσας· τὸ δ’ ἐφέλκετο μείλινον ἔγχος.
ἔγχος: Il. 13:605: Ἀτρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ’ ἔγχος,
ἔγχος: Il. 13:609: ἔγχος· ὃ δὲ φρεσὶν ᾗσι χάρη καὶ ἐέλπετο νίκην.
ἔγχος: Il. 14:12: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἔγχος: Il. 14:418: χειρὸς δ’ ἔκβαλεν ἔγχος, ἐπ’ αὐτῷ δ’ ἀσπὶς ἑάφθη
ἔγχος: Il. 14:450: υἱὸν Ἀρηϊλύκοιο, δι’ ὤμου δ’ ὄβριμον ἔγχος
ἔγχος: Il. 14:497: αὐτῇ σὺν πήληκι κάρη· ἔτι δ’ ὄβριμον ἔγχος
ἔγχος: Il. 15:126: ἔγχος δ’ ἔστησε στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ἑλοῦσα
ἔγχος: Il. 15:482: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἔγχος: Il. 16:140: ἔγχος δ’ οὐχ ἕλετ’ οἶον ἀμύμονος Αἰακίδαο
ἔγχος: Il. 16:310: ῥῆξεν δ’ ὀστέον ἔγχος, ὃ δὲ πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
ἔγχος: Il. 16:318: Ἀντίλοχος, λαπάρης δὲ διήλασε χάλκεον ἔγχος·
ἔγχος: Il. 16:520: ἔγχος δ’ οὐ δύναμαι σχεῖν ἔμπεδον, οὐδὲ μάχεσθαι
ἔγχος: Il. 16:610: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος·
ἔγχος: Il. 16:618: ἔγχος ἐμὸν κατέπαυσε διαμπερές, εἴ σ’ ἔβαλόν περ.
ἔγχος: Il. 16:734: σκαιῇ ἔγχος ἔχων· ἑτέρηφι δὲ λάζετο πέτρον
ἔγχος: Il. 16:801: πᾶν δέ οἱ ἐν χείρεσσιν ἄγη δολιχόσκιον ἔγχος
ἔγχος: Il. 17:305: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
ἔγχος: Il. 17:516: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
ἔγχος: Il. 17:518: ἣ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός,
ἔγχος: Il. 17:523: ὣς ἄρ’ ὅ γε προθορὼν πέσεν ὕπτιος· ἐν δέ οἱ ἔγχος
ἔγχος: Il. 17:526: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος·
ἔγχος: Il. 17:604: ἔγχος ἔχων ἐν χειρὶ μαχήσεσθαι Τρώεσσιν.
ἔγχος: Il. 19:387: ἐκ δ’ ἄρα σύριγγος πατρώϊον ἐσπάσατ’ ἔγχος
ἔγχος: Il. 20:163: πρόσθεν ἔχε στέρνοιο, τίνασσε δὲ χάλκεον ἔγχος.
ἔγχος: Il. 20:259: Ἦ ῥα καὶ ἐν δεινῷ σάκει ἤλασεν ὄβριμον ἔγχος
ἔγχος: Il. 20:262: ἔσχετο ταρβήσας· φάτο γὰρ δολιχόσκιον ἔγχος
ἔγχος: Il. 20:267: οὐδὲ τότ’ Αἰνείαο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος
ἔγχος: Il. 20:272: τὴν δὲ μίαν χρυσῆν, τῇ ῥ’ ἔσχετο μείλινον ἔγχος.
ἔγχος: Il. 20:273: Δεύτερος αὖτ’ Ἀχιλεὺς προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
ἔγχος: Il. 20:345: ἔγχος μὲν τόδε κεῖται ἐπὶ χθονός, οὐδέ τι φῶτα
ἔγχος: Il. 21:50: γυμνὸν ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος, οὐδ’ ἔχεν ἔγχος,
ἔγχος: Il. 21:72: τῇ δ’ ἑτέρῃ ἔχεν ἔγχος ἀκαχμένον οὐδὲ μεθίει·
ἔγχος: Il. 21:115: ἔγχος μέν ῥ’ ἀφέηκεν, ὃ δ’ ἕζετο χεῖρε πετάσσας
ἔγχος: Il. 21:139: τόφρα δὲ Πηλέος υἱὸς ἔχων δολιχόσκιον ἔγχος
ἔγχος: Il. 21:172: μεσσοπαγὲς δ’ ἄρ’ ἔθηκε κατ’ ὄχθης μείλινον ἔγχος.
ἔγχος: Il. 21:200: Ἦ ῥα, καὶ ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος,
ἔγχος: Il. 21:393: χάλκεον ἔγχος ἔχων, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦθον·
ἔγχος: Il. 21:397: οὐτάμεναι, αὐτὴ δὲ πανόψιον ἔγχος ἑλοῦσα
ἔγχος: Il. 22:273: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος·
ἔγχος: Il. 22:275: ἕζετο γὰρ προϊδών, τὸ δ’ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος,
ἔγχος: Il. 22:285: εἴ τοι ἔδωκε θεός· νῦν αὖτ’ ἐμὸν ἔγχος ἄλευαι
ἔγχος: Il. 22:289: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
ἔγχος: Il. 22:293: στῆ δὲ κατηφήσας, οὐδ’ ἄλλ’ ἔχε μείλινον ἔγχος.
ἔγχος: Il. 22:367: Ἦ ῥα, καὶ ἐκ νεκροῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος,
ἔγχος: Il. 23:798: αὐτὰρ Πηλεΐδης κατὰ μὲν δολιχόσκιον ἔγχος
ἔγχος: Il. 23:884: Αὐτὰρ Πηλεΐδης κατὰ μὲν δολιχόσκιον ἔγχος,
ἔγχος: Od. 1:99: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἔγχος: Od. 1:104: οὐδοῦ ἐπ’ αὐλείου· παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχος,
ἔγχος: Od. 1:121: χεῖρ’ ἕλε δεξιτερὴν καὶ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος,
ἔγχος: Od. 1:127: ἔγχος μέν ῥ’ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρὴν
ἔγχος: Od. 2:10: βῆ ῥ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχος,
ἔγχος: Od. 10:145: καὶ τότ’ ἐγὼν ἐμὸν ἔγχος ἑλὼν καὶ φάσγανον ὀξὺ
ἔγχος: Od. 15:282: ὣς ἄρα φωνήσας οἱ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος·
ἔγχος: Od. 15:551: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἔγχος: Od. 16:40: ὣς ἄρα φωνήσας οἱ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος·
ἔγχος: Od. 17:4: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει,
ἔγχος: Od. 17:29: ἔγχος μέν ῥ’ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρήν,
ἔγχος: Od. 17:62: ἔγχος ἔχων· ἅμα τῷ γε κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο.
ἔγχος: Od. 19:438: ἤϊεν ἄγχι κυνῶν, κραδάων δολιχόσκιον ἔγχος.
ἔγχος: Od. 20:127: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ.
ἔγχος: Od. 20:145: ἔγχος ἔχων· ἅμα τῷ γε κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο.
ἔγχος: Od. 21:34: τῷ δ’ Ὀδυσεὺς ξίφος ὀξὺ καὶ ἄλκιμον ἔγχος ἔδωκεν,
ἔγχος: Od. 22:25: οὐδέ που ἀσπὶς ἔην οὐδ’ ἄλκιμον ἔγχος ἑλέσθαι.
ἔγχος: Od. 22:95: Τηλέμαχος δ’ ἀπόρουσε, λιπὼν δολιχόσκιον ἔγχος
ἔγχος: Od. 22:97: ἔγχος ἀνελκόμενον δολιχόσκιον ἢ ἐλάσειε
ἔγχος: Od. 24:519: αἶψα μάλ’ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος.”
ἔγχος: Od. 24:522: αἶψα μάλ’ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος
ἔγχος: Od. 24:524: ἡ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκός·
ἐγχρίμπτοντο: Il. 17:413: νωλεμὲς ἐγχρίμπτοντο καὶ ἀλλήλους ἐνάριζον·
ἐγχριμφθείς: Il. 7:272: ἀσπίδι ἐγχριμφθείς· τὸν δ’ αἶψ’ ὤρθωσεν Ἀπόλλων.
ἐγχριμφθείς: Il. 13:146: στῆ ῥα μάλ’ ἐγχριμφθείς· οἳ δ’ ἀντίοι υἷες Ἀχαιῶν
ἐγχριμφθεῖσα: Il. 5:662: ὀστέω ἐγχριμφθεῖσα, πατὴρ δ’ ἔτι λοιγὸν ἄμυνεν.
ἐγχριμφθήτω: Il. 23:338: ἐν νύσσῃ δέ τοι ἵππος ἀριστερὸς ἐγχριμφθήτω,
ἐγχρίμψας: Il. 23:334: τῷ σὺ μάλ’ ἐγχρίμψας ἐλάαν σχεδὸν ἅρμα καὶ ἵππους,
ἐγὼ: Il. 1:26: “ Μή σε, γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω
ἐγὼ: Il. 1:29: τὴν δ’ ἐγὼ οὐ λύσω· πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν
ἐγὼ: Il. 1:111: οὕνεκ’ ἐγὼ κούρης Χρυσηΐδος ἀγλά’ ἄποινα
ἐγὼ: Il. 1:117: βούλομ’ ἐγὼ λαὸν σῶν ἔμμεναι ἢ ἀπολέσθαι·
ἐγὼ: Il. 1:137: εἰ δέ κε μὴ δώωσιν ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι
ἐγὼ: Il. 1:152: οὐ γὰρ ἐγὼ Τρώων ἕνεκ’ ἤλυθον αἰχμητάων
ἐγὼ: Il. 1:167: σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ἐγὼ δ’ ὀλίγον τε φίλον τε
ἐγὼ: Il. 1:180: Μυρμιδόνεσσιν ἄνασσε, σέθεν δ’ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω,
ἐγὼ: Il. 1:183: τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηΐ τ’ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισι
ἐγὼ: Il. 1:184: πέμψω, ἐγὼ δέ κ’ ἄγω Βρισηΐδα καλλιπάρῃον
ἐγὼ: Il. 1:207: “ Ἧλθον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος, αἴ κε πίθηαι,
ἐγὼ: Il. 1:260: ἤδη γάρ ποτ’ ἐγὼ καὶ ἀρείοσιν ἠέ περ ὑμῖν
ἐγὼ: Il. 1:269: καὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ μεθομίλεον ἐκ Πύλου ἐλθὼν
ἐγώ: Il. 1:271: καὶ μαχόμην κατ’ ἔμ’ αὐτὸν ἐγώ· κείνοισι δ’ ἂν οὔ τις
ἐγὼ: Il. 1:324: εἰ δέ κε μὴ δώῃσιν ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι
ἐγὼ: Il. 1:386: αὐτίκ’ ἐγὼ πρῶτος κελόμην θεὸν ἱλάσκεσθαι·
ἐγὼ: Il. 1:516: ὅσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη θεός εἰμι. ”
ἐγὼ: Il. 1:577: μητρὶ δ’ ἐγὼ παράφημι καὶ αὐτῇ περ νοεούσῃ
ἐγώ: Il. 2:129: τόσσον ἐγώ φημι πλέας ἔμμεναι υἷας Ἀχαιῶν
ἐγὼ: Il. 2:139: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
ἐγὼ: Il. 2:231: ὅν κεν ἐγὼ δήσας ἀγάγω ἢ ἄλλος Ἀχαιῶν,
ἐγὼ: Il. 2:248: οὐ γὰρ ἐγὼ σέο φημὶ χερειότερον βροτὸν ἄλλον
ἐγώ: Il. 2:261: εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω,
ἐγὼ: Il. 2:378: ἀντιβίοις ἐπέεσσιν, ἐγὼ δ’ ἦρχον χαλεπαίνων·
ἐγὼ: Il. 2:488: πληθὺν δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
ἐγὼ: Il. 3:207: τοὺς δ’ ἐγὼ ἐξείνισσα καὶ ἐν μεγάροισι φίλησα,
ἐγὼ: Il. 3:290: αὐτὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα μαχήσομαι εἵνεκα ποινῆς
ἐγώ: Il. 3:440: κεῖνον δ’ αὖτις ἐγώ· πάρα γὰρ θεοί εἰσι καὶ ἡμῖν.
ἐγὼ: Il. 4:40: ὁππότε κεν καὶ ἐγὼ μεμαὼς πόλιν ἐξαλαπάξαι
ἐγὼ: Il. 4:43: καὶ γὰρ ἐγὼ σοὶ δῶκα ἑκὼν ἀέκοντί γε θυμῷ·
ἐγὼ: Il. 4:54: τάων οὔ τοι ἐγὼ πρόσθ’ ἵσταμαι οὐδὲ μεγαίρω.
ἐγὼ: Il. 4:58: καὶ γὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, γένος δέ μοι ἔνθεν ὅθεν σοί,
ἐγώ: Il. 4:63: σοὶ μὲν ἐγώ, σὺ δ’ ἐμοί· ἐπὶ δ’ ἕψονται θεοὶ ἄλλοι
ἐγὼ: Il. 4:163: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
ἐγώ: Il. 4:361: ἤπια δήνεα οἶδε· τὰ γὰρ φρονέεις ἅ τ’ ἐγώ περ.
ἐγὼ: Il. 4:413: οὐ γὰρ ἐγὼ νεμεσῶ Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν
ἐγὼ: Il. 5:201: ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην· ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν·
ἐγὼ: Il. 5:215: εἰ μὴ ἐγὼ τάδε τόξα φαεινῷ ἐν πυρὶ θείην
ἐγὼ: Il. 5:227: δέξαι, ἐγὼ δ’ ἵππων ἀποβήσομαι ὄφρα μάχωμαι·
ἐγὼ: Il. 5:377: οὕνεκ’ ἐγὼ φίλον υἱὸν ὑπεξέφερον πολέμοιο
ἐγὼ: Il. 5:475: τῶν νῦν οὔ τιν’ ἐγὼ ἰδέειν δύναμ’ οὐδὲ νοῆσαι,
ἐγὼ: Il. 5:652: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν
ἐγὼ: Il. 5:802: καί ῥ’ ὅτε πέρ μιν ἐγὼ πολεμίζειν οὐκ εἴασκον
ἐγὼ: Il. 5:809: σοὶ δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ παρά θ’ ἵσταμαι ἠδὲ φυλάσσω,
ἐγὼ: Il. 5:893: Ἥρης· τὴν μὲν ἐγὼ σπουδῇ δάμνημ’ ἐπέεσσι·
ἐγὼ: Il. 6:98: ὃν δὴ ἐγὼ κάρτιστον Ἀχαιῶν φημι γενέσθαι.
ἐγὼ: Il. 6:113: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ βείω προτὶ Ἴλιον, ἠδὲ γέρουσιν
ἐγὼ: Il. 6:141: οὐδ’ ἂν ἐγὼ μακάρεσσι θεοῖς ἐθέλοιμι μάχεσθαι.
ἐγὼ: Il. 6:221: καί μιν ἐγὼ κατέλειπον ἰὼν ἐν δώμασ’ ἐμοῖσι.
ἐγὼ: Il. 6:224: τὼ νῦν σοὶ μὲν ἐγὼ ξεῖνος φίλος Ἄργεϊ μέσσῳ
ἐγὼ: Il. 6:280: ἔρχευ, ἐγὼ δὲ Πάριν μετελεύσομαι ὄφρα καλέσσω
ἐγὼ: Il. 6:335: οὔ τοι ἐγὼ Τρώων τόσσον χόλῳ οὐδὲ νεμέσσι
ἐγὼ: Il. 6:341: ἢ ἴθ’, ἐγὼ δὲ μέτειμι· κιχήσεσθαι δέ σ’ ὀΐω.
ἐγὼ: Il. 6:447: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
ἐγώ: Il. 6:477: παῖδ’ ἐμὸν ὡς καὶ ἐγώ περ ἀριπρεπέα Τρώεσσιν,
ἐγὼ: Il. 7:53: ὣς γὰρ ἐγὼ ὄπ’ ἄκουσα θεῶν αἰειγενετάων.
ἐγὼ: Il. 7:81: εἰ δέ κ’ ἐγὼ τὸν ἕλω, δώῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων,
ἐγώ: Il. 7:154: καὶ μαχόμην οἱ ἐγώ, δῶκεν δέ μοι εὖχος Ἀθήνη.
ἐγὼ: Il. 7:193: ἀλλ’ ἄγετ’ ὄφρ’ ἂν ἐγὼ πολεμήϊα τεύχεα δύω,
ἐγὼ: Il. 7:286: ἀρχέτω· αὐτὰρ ἐγὼ μάλα πείσομαι ᾗ περ ἂν οὗτος.
ἐγὼ: Il. 7:296: αὐτὰρ ἐγὼ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
ἐγὼ: Il. 7:361: αὐτὰρ ἐγὼ Τρώεσσι μεθ’ ἱπποδάμοις ἀγορεύσω·
ἐγὼ: Il. 7:452: τοῦ δ’ ἐπιλήσονται τὸ ἐγὼ καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων
ἐγὼ: Il. 8:23: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼ πρόφρων ἐθέλοιμι ἐρύσσαι,
ἐγὼ: Il. 8:27: τόσσον ἐγὼ περί τ’ εἰμὶ θεῶν περί τ’ εἴμ’ ἀνθρώπων.
ἐγὼ: Il. 8:286: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐξερέω ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ἐγὼ: Il. 8:366: εἰ γὰρ ἐγὼ τάδε ᾔδε’ ἐνὶ φρεσὶ πευκαλίμῃσιν
ἐγὼ: Il. 8:375: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ καταδῦσα Διὸς δόμον αἰγιόχοιο
ἐγὼ: Il. 8:477: ὣς γὰρ θέσφατόν ἐστι· σέθεν δ’ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω
ἐγὼ: Il. 8:533: πὰρ νηῶν πρὸς τεῖχος ἀπώσεται, ἤ κεν ἐγὼ τὸν
ἐγὼ: Il. 9:26: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
ἐγὼ: Il. 9:48: νῶϊ δ’ ἐγὼ Σθένελός τε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε τέκμωρ
ἐγὼ: Il. 9:105: οἷον ἐγὼ νοέω ἠμὲν πάλαι ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν
ἐγὼ: Il. 9:147: πρὸς οἶκον Πηλῆος· ἐγὼ δ’ ἐπὶ μείλια δώσω
ἐγὼ: Il. 9:167: εἰ δ’ ἄγε τοὺς ἂν ἐγὼ ἐπιόψομαι οἳ δὲ πιθέσθων.
ἐγὼ: Il. 9:262: εἰ δὲ σὺ μέν μευ ἄκουσον, ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω
ἐγὼ: Il. 9:325: ὣς καὶ ἐγὼ πολλὰς μὲν ἀΰπνους νύκτας ἴαυον,
ἐγὼ: Il. 9:342: τὴν αὐτοῦ φιλέει καὶ κήδεται, ὡς καὶ ἐγὼ τὴν
ἐγὼ: Il. 9:352: ἴσχειν· ὄφρα δ’ ἐγὼ μετ’ Ἀχαιοῖσιν πολέμιζον
ἐγὼ: Il. 9:417: καὶ δ’ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἐγὼ παραμυθησαίμην
ἐγὼ: Il. 9:471: καὶ τότ’ ἐγὼ θαλάμοιο θύρας πυκινῶς ἀραρυίας
ἐγὼ: Il. 9:484: πρίν γ’ ὅτε δή σ’ ἐπ’ ἐμοῖσιν ἐγὼ γούνεσσι καθίσσας
ἐγὼ: Il. 9:523: μέμνημαι τόδε ἔργον ἐγὼ πάλαι οὔ τι νέον γε
ἐγὼ: Il. 9:700: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
ἐγὼ: Il. 10:54: ῥίμφα θέων παρὰ νῆας· ἐγὼ δ’ ἐπὶ Νέστορα δῖον
ἐγώ: Il. 10:108: σοὶ δὲ μάλ’ ἕψομ’ ἐγώ· ποτὶ δ’ αὖ καὶ ἐγείρομεν ἄλλους
ἐγὼ: Il. 10:125: τὸν μὲν ἐγὼ προέηκα καλήμεναι οὓς σὺ μεταλλᾷς.
ἐγὼ: Il. 10:243: πῶς ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην,
ἐγὼ: Il. 10:292: σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἦνιν εὐρυμέτωπον
ἐγὼ: Il. 10:294: τήν τοι ἐγὼ ῥέξω χρυσὸν κέρασιν περιχεύας.
ἐγὼ: Il. 10:324: σοὶ δ’ ἐγὼ οὐχ ἅλιος σκοπὸς ἔσσομαι οὐδ’ ἀπὸ δόξης·
ἐγώ: Il. 10:413: τοὶ γὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω.
ἐγὼ: Il. 10:427: τοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω.
ἐγὼ: Il. 11:317: ἤτοι ἐγὼ μενέω καὶ τλήσομαι· ἀλλὰ μίνυνθα
ἐγὼ: Il. 11:404: ὤ μοι ἐγὼ τί πάθω; μέγα μὲν κακὸν αἴ κε φέβωμαι
ἐγὼ: Il. 11:443: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν
ἐγὼ: Il. 11:662: τοῦτον δ’ ἄλλον ἐγὼ νέον ἤγαγον ἐκ πολέμοιο
ἐγὼ: Il. 11:671: ἀμφὶ βοηλασίῃ, ὅτ’ ἐγὼ κτάνον Ἰτυμονῆα
ἐγὼ: Il. 11:741: τὸν μὲν ἐγὼ προσιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρί,
ἐγὼ: Il. 11:742: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃσιν· ἐγὼ δ’ ἐς δίφρον ὀρούσας
ἐγὼ: Il. 11:766: νῶϊ δέ τ’ ἔνδον ἐόντες ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
ἐγὼ: Il. 11:780: ἦρχον ἐγὼ μύθοιο κελεύων ὔμμ’ ἅμ’ ἕπεσθαι·
ἐγὼ: Il. 12:75: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
ἐγὼ: Il. 12:368: αὐτὰρ ἐγὼ κεῖσ’ εἶμι καὶ ἀντιόω πολέμοιο·
ἐγὼ: Il. 13:752: αὐτὰρ ἐγὼ κεῖσ’ εἶμι καὶ ἀντιόω πολέμοιο·
ἐγὼ: Il. 14:113: πατρὸς δ’ ἐξ ἀγαθοῦ καὶ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι
ἐγὼ: Il. 14:192: οὕνεκ’ ἐγὼ Δαναοῖσι, σὺ δὲ Τρώεσσιν ἀρήγεις;
ἐγὼ: Il. 14:235: πείθευ· ἐγὼ δέ κέ τοι ἰδέω χάριν ἤματα πάντα.
ἐγὼ: Il. 14:237: αὐτίκ’ ἐπεί κεν ἐγὼ παραλέξομαι ἐν φιλότητι.
ἐγὼ: Il. 14:252: ἤτοι ἐγὼ μὲν ἔλεξα Διὸς νόον αἰγιόχοιο
ἐγὼ: Il. 14:267: ἀλλ’ ἴθ’, ἐγὼ δέ κέ τοι Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
ἐγὼ: Il. 14:342: ὄψεσθαι· τοῖόν τοι ἐγὼ νέφος ἀμφικαλύψω
ἐγὼ: Il. 14:358: Ζεύς, ἐπεὶ αὐτῷ ἐγὼ μαλακὸν περὶ κῶμ’ ἐκάλυψα·
ἐγὼ: Il. 14:369: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
ἐγώ: Il. 15:40: κουρίδιον, τὸ μὲν οὐκ ἂν ἐγώ ποτε μὰψ ὀμόσαιμι·
ἐγὼ: Il. 15:45: αὐτάρ τοι καὶ κείνῳ ἐγὼ παραμυθησαίμην
ἐγὼ: Il. 15:70: αἰὲν ἐγὼ τεύχοιμι διαμπερὲς εἰς ὅ κ’ Ἀχαιοὶ
ἐγὼ: Il. 15:72: τὸ πρὶν δ’ οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ παύω χόλον οὔτέ τιν’ ἄλλον
ἐγώ: Il. 15:188: Ζεὺς καὶ ἐγώ, τρίτατος δ’ Ἀΐδης ἐνέροισιν ἀνάσσων.
ἐγὼ: Il. 15:234: κεῖθεν δ’ αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι ἔργον τε ἔπος τε,
ἐγὼ: Il. 15:260: αὐτὰρ ἐγὼ προπάροιθε κιὼν ἵπποισι κέλευθον
ἐγὼ: Il. 15:665: τῶν ὕπερ ἐνθάδ’ ἐγὼ γουνάζομαι οὐ παρεόντων
ἐγὼ: Il. 16:83: πείθεο δ’ ὥς τοι ἐγὼ μύθου τέλος ἐν φρεσὶ θείω,
ἐγὼ: Il. 16:129: δύσεο τεύχεα θᾶσσον, ἐγὼ δέ κε λαὸν ἀγείρω.
ἐγὼ: Il. 16:239: αὐτὸς μὲν γὰρ ἐγὼ μενέω νηῶν ἐν ἀγῶνι,
ἐγώ: Il. 16:245: μαίνονθ’, ὁππότ’ ἐγώ περ ἴω μετὰ μῶλον Ἄρηος.
ἐγὼ: Il. 16:423: ἀντήσω γὰρ ἐγὼ τοῦδ’ ἀνέρος, ὄφρα δαείω
ἐγὼ: Il. 16:498: σοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα κατηφείη καὶ ὄνειδος
ἐγώ: Il. 16:623: εἰ καὶ ἐγώ σε βάλοιμι τυχὼν μέσον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἐγὼ: Il. 17:29: ὥς θην καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος εἴ κέ μευ ἄντα
ἐγὼ: Il. 17:39: εἴ κεν ἐγὼ κεφαλήν τε τεὴν καὶ τεύχε’ ἐνείκας
ἐγὼ: Il. 17:221: οὐ γὰρ ἐγὼ πληθὺν διζήμενος οὐδὲ χατίζων
ἐγώ: Il. 17:232: ἕξω ἐγώ· τὸ δέ οἱ κλέος ἔσσεται ὅσσον ἐμοί περ.
ἐγὼ: Il. 17:480: δέξαι, ἐγὼ δ’ ἵππων ἀποβήσομαι, ὄφρα μάχωμαι.
ἐγώ: Il. 17:515: ἥσω γὰρ καὶ ἐγώ, τὰ δέ κεν Διὶ πάντα μελήσει.
ἐγώ: Il. 18:6: ὤ μοι ἐγώ, τί τ’ ἄρ’ αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
ἐγὼ: Il. 18:54: ὤ μοι ἐγὼ δειλή, ὤ μοι δυσαριστοτόκεια,
ἐγὼ: Il. 18:57: τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς
ἐγὼ: Il. 18:81: Πάτροκλος, τὸν ἐγὼ περὶ πάντων τῖον ἑταίρων
ἐγὼ: Il. 18:115: Ἕκτορα· κῆρα δ’ ἐγὼ τότε δέξομαι ὁππότε κεν δὴ
ἐγὼ: Il. 18:125: γνοῖεν δ’ ὡς δὴ δηρὸν ἐγὼ πολέμοιο πέπαυμαι·
ἐγὼ: Il. 18:142: καί οἱ πάντ’ ἀγορεύσατ’· ἐγὼ δ’ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον
ἐγὼ: Il. 18:297: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες.
ἐγὼ: Il. 18:409: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ φύσας ἀποθείομαι ὅπλά τε πάντα.
ἐγὼ: Il. 18:438: τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς
ἐγὼ: Il. 19:23: νῦν δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ θωρήξομαι· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
ἐγὼ: Il. 19:30: τῷ μὲν ἐγὼ πειρήσω ἀλαλκεῖν ἄγρια φῦλα
ἐγὼ: Il. 19:67: νῦν δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ παύω χόλον, οὐδέ τί με χρὴ
ἐγὼ: Il. 19:86: καί τέ με νεικείεσκον· ἐγὼ δ’ οὐκ αἴτιός εἰμι,
ἐγὼ: Il. 19:218: ἔγχει, ἐγὼ δέ κε σεῖο νοήματί γε προβαλοίμην
ἐγὼ: Il. 19:261: μὴ μὲν ἐγὼ κούρῃ Βρισηΐδι χεῖρ’ ἐπένεικα,
ἐγὼ: Il. 19:288: ζωὸν μέν σε ἔλειπον ἐγὼ κλισίηθεν ἰοῦσα,
ἐγὼ: Il. 20:22: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ μενέω πτυχὶ Οὐλύμποιο
ἐγὼ: Il. 20:191: ἔνθεν δ’ ἐς Λυρνησσὸν ὑπέκφυγες· αὐτὰρ ἐγὼ τὴν
ἐγὼ: Il. 20:205: ὄψει δ’ οὔτ’ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ σούς.
ἐγὼ: Il. 20:314: πᾶσι μετ’ ἀθανάτοισιν ἐγὼ καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
ἐγὼ: Il. 20:360: ἀλλ’ ὅσσον μὲν ἐγὼ δύναμαι χερσίν τε ποσίν τε
ἐγὼ: Il. 20:367: καί κεν ἐγὼ ἐπέεσσι καὶ ἀθανάτοισι μαχοίμην,
ἐγὼ: Il. 20:371: τοῦ δ’ ἐγὼ ἀντίος εἶμι καὶ εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν,
ἐγὼ: Il. 20:434: οἶδα δ’ ὅτι σὺ μὲν ἐσθλός, ἐγὼ δὲ σέθεν πολὺ χείρων.
ἐγὼ: Il. 21:108: οὐχ ὁράᾳς οἷος καὶ ἐγὼ καλός τε μέγας τε;
ἐγὼ: Il. 21:129: ὑμεῖς μὲν φεύγοντες, ἐγὼ δ’ ὄπιθεν κεραΐζων.
ἐγὼ: Il. 21:187: αὐτὰρ ἐγὼ γενεὴν μεγάλου Διὸς εὔχομαι εἶναι.
ἐγὼ: Il. 21:226: ἀντιβίην, ἤ κέν με δαμάσσεται, ἦ κεν ἐγὼ τόν.
ἐγὼ: Il. 21:290: Ζηνὸς ἐπαινήσαντος ἐγὼ καὶ Παλλὰς Ἀθήνη·
ἐγὼ: Il. 21:334: αὐτὰρ ἐγὼ Ζεφύροιο καὶ ἀργεστᾶο Νότοιο
ἐγὼ: Il. 21:358: οὐδ’ ἂν ἐγὼ σοί γ’ ὧδε πυρὶ φλεγέθοντι μαχοίμην.
ἐγὼ: Il. 21:370: ἐξ ἄλλων; οὐ μέν τοι ἐγὼ τόσον αἴτιός εἰμι
ἐγὼ: Il. 21:373: παυέσθω δὲ καὶ οὗτος· ἐγὼ δ’ ἐπὶ καὶ τόδ’ ὀμοῦμαι,
ἐγὼ: Il. 21:446: ἤτοι ἐγὼ Τρώεσσι πόλιν πέρι τεῖχος ἔδειμα
ἐγὼ: Il. 21:482: στήσεσθαι; χαλεπή τοι ἐγὼ μένος ἀντιφέρεσθαι
ἐγὼ: Il. 21:498: Λητοῖ ἐγὼ δέ τοι οὔ τι μαχήσομαι· ἀργαλέον δὲ
ἐγὼ: Il. 21:556: εἰ δ’ ἂν ἐγὼ τούτους μὲν ὑποκλονέεσθαι ἐάσω
ἐγὼ: Il. 22:103: ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην· ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν.
ἐγὼ: Il. 22:123: μή μιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ἰών, ὃ δέ μ’ οὐκ ἐλεήσει
ἐγώ: Il. 22:222: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν στῆθι καὶ ἄμπνυε, τόνδε δ’ ἐγώ τοι
ἐγώ: Il. 22:256: οὐ γὰρ ἐγώ σ’ ἔκπαγλον ἀεικιῶ, αἴ κεν ἐμοὶ Ζεὺς
ἐγὼ: Il. 22:334: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγὼ μετόπισθε λελείμμην,
ἐγὼ: Il. 22:365: τέθναθι· κῆρα δ’ ἐγὼ τότε δέξομαι ὁππότε κεν δὴ
ἐγὼ: Il. 22:390: αὐτὰρ ἐγὼ καὶ κεῖθι φίλου μεμνήσομ’ ἑταίρου.
ἐγὼ: Il. 22:428: μήτηρ θ’, ἥ μιν ἔτικτε δυσάμμορος, ἠδ’ ἐγὼ αὐτός.
ἐγὼ: Il. 22:431: τέκνον ἐγὼ δειλή· τί νυ βείομαι αἰνὰ παθοῦσα
ἐγὼ: Il. 22:477: Ἕκτορ ἐγὼ δύστηνος· ἰῇ ἄρα γεινόμεθ’ αἴσῃ
ἐγὼ: Il. 22:479: αὐτὰρ ἐγὼ Θήβῃσιν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ
ἐγώ: Il. 22:485: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι· οὔτε σὺ τούτῳ
ἐγώ: Il. 23:95: καί μοι ταῦτα ἕκαστ’ ἐπιτέλλεαι; αὐτὰρ ἐγώ τοι
ἐγὼ: Il. 23:207: ἀθανάτοις, ἵνα δὴ καὶ ἐγὼ μεταδαίσομαι ἱρῶν.
ἐγὼ: Il. 23:245: τύμβον δ’ οὐ μάλα πολλὸν ἐγὼ πονέεσθαι ἄνωγα,
ἐγὼ: Il. 23:275: ἦ τ’ ἂν ἐγὼ τὰ πρῶτα λαβὼν κλισίην δὲ φεροίμην.
ἐγὼ: Il. 23:279: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ μενέω καὶ μώνυχες ἵπποι·
ἐγὼ: Il. 23:553: τὴν δ’ ἐγὼ οὐ δώσω· περὶ δ’ αὐτῆς πειρηθήτω
ἐγὼ: Il. 23:559: Εὐμήλῳ ἐπιδοῦναι, ἐγὼ δέ κε καὶ τὸ τελέσσω.
ἐγὼ: Il. 23:647: τοῦτο δ’ ἐγὼ πρόφρων δέχομαι, χαίρει δέ μοι ἦτορ,
ἐγὼ: Il. 23:724: ἤ μ’ ἀνάειρ’, ἢ ἐγὼ σέ· τὰ δ’ αὖ Διὶ πάντα μελήσει.
ἐγὼ: Il. 23:796: ἀλλά τοι ἡμιτάλαντον ἐγὼ χρυσοῦ ἐπιθήσω.
ἐγὼ: Il. 23:807: τῷ μὲν ἐγὼ δώσω τόδε φάσγανον ἀργυρόηλον
ἐγὼ: Il. 24:59: αὐτὰρ Ἀχιλλεύς ἐστι θεᾶς γόνος, ἣν ἐγὼ αὐτὴ
ἐγὼ: Il. 24:110: αὐτὰρ ἐγὼ τόδε κῦδος Ἀχιλλῆϊ προτιάπτω
ἐγὼ: Il. 24:117: αὐτὰρ ἐγὼ Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἶριν ἐφήσω
ἐγὼ: Il. 24:172: οὐ μὲν γάρ τοι ἐγὼ κακὸν ὀσσομένη τόδ’ ἱκάνω
ἐγὼ: Il. 24:212: ἀνδρὶ πάρα κρατερῷ, τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι
ἐγὼ: Il. 24:255: ὤ μοι ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους
ἐγὼ: Il. 24:370: ἀλλ’ ἐγὼ οὐδέν σε ῥέξω κακά, καὶ δέ κεν ἄλλον
ἐγὼ: Il. 24:391: τὸν μὲν ἐγὼ μάλα πολλὰ μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
ἐγὼ: Il. 24:396: τοῦ γὰρ ἐγὼ θεράπων, μία δ’ ἤγαγε νηῦς εὐεργής·
ἐγὼ: Il. 24:399: ἓξ δέ οἱ υἷες ἔασιν, ἐγὼ δέ οἱ ἕβδομός εἰμι·
ἐγὼ: Il. 24:435: τὸν μὲν ἐγὼ δείδοικα καὶ αἰδέομαι περὶ κῆρι
ἐγὼ: Il. 24:437: σοὶ δ’ ἂν ἐγὼ πομπὸς καί κε κλυτὸν Ἄργος ἱκοίμην,
ἐγὼ: Il. 24:460: ὦ γέρον ἤτοι ἐγὼ θεὸς ἄμβροτος εἰλήλουθα
ἐγὼ: Il. 24:462: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ πάλιν εἴσομαι, οὐδ’ Ἀχιλῆος
ἐγὼ: Il. 24:493: αὐτὰρ ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους
ἐγὼ: Il. 24:504: μνησάμενος σοῦ πατρός· ἐγὼ δ’ ἐλεεινότερός περ,
ἐγὼ: Il. 24:595: σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ καὶ τῶνδ’ ἀποδάσσομαι ὅσσ’ ἐπέοικεν.
ἐγώ: Il. 24:727: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι, οὐδέ μιν οἴω
ἐγὼ: Il. 24:732: καὶ μὲν ἐγὼ μετὰ τῇσι· σὺ δ’ αὖ τέκος ἢ ἐμοὶ αὐτῇ
ἐγὼ: Od. 1:65: πῶς ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην,
ἐγώ: Od. 1:179: “τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
ἐγὼ: Od. 1:200: αὐτὰρ νῦν τοι ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
ἐγώ: Od. 1:214: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
ἐγώ: Od. 1:215: μήτηρ μέν τέ μέ φησι τοῦ ἔμμεναι, αὐτὰρ ἐγώ γε
ἐγώ: Od. 1:217: ὡς δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον μάκαρός νύ τευ ἔμμεναι υἱὸς
ἐγὼ: Od. 1:257: τοῖος ἐὼν οἷόν μιν ἐγὼ τὰ πρῶτ’ ἐνόησα
ἐγὼ: Od. 1:378: κείρετ’· ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας,
ἐγώ: Od. 2:137: ἔσσεται· ὣς οὐ τοῦτον ἐγώ ποτε μῦθον ἐνίψω.
ἐγὼ: Od. 2:143: κείρετ’· ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας,
ἐγὼ: Od. 2:180: ταῦτα δ’ ἐγὼ σέο πολλὸν ἀμείνων μαντεύεσθαι.
ἐγὼ: Od. 2:286: τοῖος γάρ τοι ἑταῖρος ἐγὼ πατρώϊός εἰμι,
ἐγὼ: Od. 2:291: δέρμασιν ἐν πυκινοῖσιν· ἐγὼ δ’ ἀνὰ δῆμον ἑταίρους
ἐγὼ: Od. 2:313: κτήματ’ ἐμά, μνηστῆρες, ἐγὼ δ’ ἔτι νήπιος ἦα;
ἐγὼ: Od. 3:80: εἴρεαι ὁππόθεν εἰμέν· ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω.
ἐγὼ: Od. 3:126: ἔνθ’ ἦ τοι εἷος μὲν ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
ἐγὼ: Od. 3:165: αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηυσὶν ἀολλέσιν, αἵ μοι ἔποντο,
ἐγώ: Od. 3:182: ἵστασαν· αὐτὰρ ἐγώ γε Πύλονδ’ ἔχον, οὐδέ ποτ’ ἔσβη
ἐγώ: Od. 3:232: βουλοίμην δ’ ἂν ἐγώ γε καὶ ἄλγεα πολλὰ μογήσας
ἐγώ: Od. 3:254: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθέα πάντ’ ἀγορεύσω.
ἐγώ: Od. 3:277: Ἀτρεΐδης καὶ ἐγώ, φίλα εἰδότες ἀλλήλοισιν·
ἐγὼ: Od. 3:317: ἀλλ’ ἐς μὲν Μενέλαον ἐγὼ κέλομαι καὶ ἄνωγα
ἐγώ: Od. 3:353: νηὸς ἐπ’ ἰκριόφιν καταλέξεται, ὄφρ’ ἂν ἐγώ γε
ἐγὼ: Od. 3:360: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ἐγὼ δ’ ἐπὶ νῆα μέλαιναν
ἐγὼ: Od. 3:382: σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἤνιν εὐρυμέτωπον,
ἐγὼ: Od. 3:384: τήν τοι ἐγὼ ῥέξω χρυσὸν κέρασιν περιχεύας.”
ἐγὼ: Od. 4:90: εἷος ἐγὼ περὶ κεῖνα πολὺν βίοτον ξυναγείρων
ἐγὼ: Od. 4:148: “οὕτω νῦν καὶ ἐγὼ νοέω, γύναι, ὡς σὺ ἐΐσκεις·
ἐγὼ: Od. 4:151: καὶ νῦν ἦ τοι ἐγὼ μεμνημένος ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ
ἐγώ: Od. 4:193: καὶ νῦν, εἴ τί που ἔστι, πίθοιό μοι· οὐ γὰρ ἐγώ γε
ἐγώ: Od. 4:200: Ἀργείων· μέλλεις δὲ σὺ ἴδμεναι· - οὐ γὰρ ἐγώ γε
ἐγὼ: Od. 4:240: πάντα μὲν οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
ἐγὼ: Od. 4:250: πάντες· ἐγὼ δέ μιν οἴη ἀνέγνων τοῖον ἐόντα,
ἐγὼ: Od. 4:252: ἀλλ’ ὅτε δή μιν ἐγὼ λόεον καὶ χρῖον ἐλαίῳ,
ἐγὼ: Od. 4:280: αὐτὰρ ἐγὼ καὶ Τυδεΐδης καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
ἐγώ: Od. 4:347: ταῦτα δ’, ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
ἐγὼ: Od. 4:350: τῶν οὐδέν τοι ἐγὼ κρύψω ἔπος οὐδ’ ἐπικεύσω.
ἐγώ: Od. 4:375: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἐγὼ: Od. 4:377: ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν κατερύκομαι, ἀλλά νυ μέλλω
ἐγώ: Od. 4:383: τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
ἐγώ: Od. 4:394: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἐγώ: Od. 4:399: [τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.]
ἐγώ: Od. 4:464: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἐγὼ: Od. 4:488: οὓς Νέστωρ καὶ ἐγὼ λίπομεν Τροίηθεν ἰόντες,
ἐγὼ: Od. 4:595: καὶ γάρ κ’ εἰς ἐνιαυτὸν ἐγὼ παρὰ σοί γ’ ἀνεχοίμην
ἐγώ: Od. 4:612: τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μεταστήσω· δύναμαι γάρ.
ἐγὼ: Od. 4:653: οἵ οἱ ἕποντ’· ἐν δ’ ἀρχὸν ἐγὼ βαίνοντ’ ἐνόησα
ἐγὼ: Od. 4:732: εἰ γὰρ ἐγὼ πυθόμην ταύτην ὁδὸν ὁρμαίνοντα,
ἐγὼ: Od. 4:745: ᾔδε’ ἐγὼ τάδε πάντα, πόρον δέ οἱ, ὅσσ’ ἐκέλευσε,
ἐγὼ: Od. 4:819: τοῦ δὴ ἐγὼ καὶ μᾶλλον ὀδύρομαι ἤ περ ἐκείνου.
ἐγώ: Od. 5:97: “εἰρωτᾷς μ’ ἐλθόντα θεὰ θεόν· αὐτὰρ ἐγώ τοι
ἐγὼ: Od. 5:135: τὸν μὲν ἐγὼ φίλεόν τε καὶ ἔτρεφον ἠδὲ ἔφασκον
ἐγώ: Od. 5:140: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον. πέμψω δέ μιν οὔ πῃ ἐγώ γε·
ἐγὼ: Od. 5:165: αὐτὰρ ἐγὼ σῖτον καὶ ὕδωρ καὶ οἶνον ἐρυθρὸν
ἐγώ: Od. 5:177: οὐδ’ ἂν ἐγώ γ’ ἀέκητι σέθεν σχεδίης ἐπιβαίην,
ἐγὼ: Od. 5:299: “ὤ μοι ἐγὼ δειλός, τί νύ μοι μήκιστα γένηται;
ἐγώ: Od. 5:308: ὡς δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν
ἐγώ: Od. 5:356: “ὤ μοι ἐγώ, μή τίς μοι ὑφαίνῃσιν δόλον αὖτε
ἐγὼ: Od. 5:448: ἀνδρῶν ὅς τις ἵκηται ἀλώμενος, ὡς καὶ ἐγὼ νῦν
ἐγώ: Od. 5:465: “ὤ μοι ἐγώ, τί πάθω; τί νύ μοι μήκιστα γένηται;
ἐγὼ: Od. 6:32: καί τοι ἐγὼ συνέριθος ἅμ’ ἕψομαι, ὄφρα τάχιστα
ἐγώ: Od. 6:119: “ὤ μοι ἐγώ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω;
ἐγώ: Od. 6:151: Ἀρτέμιδί σε ἐγώ γε, Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
ἐγὼ: Od. 6:196: εἰμὶ δ’ ἐγὼ θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο,
ἐγὼ: Od. 6:218: “ἀμφίπολοι, στῆθ’ οὕτω ἀπόπροθεν, ὄφρ’ ἐγὼ αὐτὸς
ἐγώ: Od. 6:221: ἄντην δ’ οὐκ ἂν ἐγώ γε λοέσσομαι· αἰδέομαι γὰρ
ἐγὼ: Od. 6:261: καρπαλίμως ἔρχεσθαι· ἐγὼ δ’ ὁδὸν ἡγεμονεύσω.
ἐγὼ: Od. 7:24: καὶ γὰρ ἐγὼ ξεῖνος ταλαπείριος ἐνθάδ’ ἱκάνω
ἐγώ: Od. 7:28: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε πάτερ, δόμον, ὅν με κελεύεις,
ἐγὼ: Od. 7:30: ἀλλ’ ἴθι σιγῇ τοῖον, ἐγὼ δ’ ὁδὸν ἡγεμονεύσω,
ἐγώ: Od. 7:208: “Ἀλκίνο’, ἄλλο τί τοι μελέτω φρεσίν· οὐ γὰρ ἐγώ γε
ἐγὼ: Od. 7:213: καὶ δ’ ἔτι κεν καὶ πλείον’ ἐγὼ κακὰ μυθησαίμην,
ἐγὼ: Od. 7:219: ὡς καὶ ἐγὼ πένθος μὲν ἔχω φρεσίν, ἡ δὲ μάλ’ αἰεὶ
ἐγὼ: Od. 7:252: αὐτὰρ ἐγὼ τρόπιν ἀγκὰς ἑλὼν νεὸς ἀμφιελίσσης
ἐγώ: Od. 7:275: τὴν μὲν ἔπειτα θύελλα διεσκέδασ’· αὐτὰρ ἐγώ γε
ἐγὼ: Od. 7:284: ἤλυθ’· ἐγὼ δ’ ἀπάνευθε διιπετέος ποταμοῖο
ἐγὼ: Od. 7:305: ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ ἔθελον δείσας αἰσχυνόμενός τε,
ἐγώ: Od. 7:312: τοῖος ἐών, οἷός ἐσσι, τά τε φρονέων ἅ τ’ ἐγώ περ,
ἐγὼ: Od. 7:314: αὖθι μένων· οἶκον δέ κ’ ἐγὼ καὶ κτήματα δοίην,
ἐγὼ: Od. 7:317: πομπὴν δ’ ἐς τόδ’ ἐγὼ τεκμαίρομαι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς,
ἐγὼ: Od. 7:333: ἄσβεστον κλέος εἴη, ἐγὼ δέ κε πατρίδ’ ἱκοίμην.”
ἐγὼ: Od. 8:39: ἡμέτερόνδ’ ἐλθόντες· ἐγὼ δ’ ἐῢ πᾶσι παρέξω.
ἐγώ: Od. 8:138: οὐ γὰρ ἐγώ γέ τί φημι κακώτερον ἄλλο θαλάσσης
ἐγὼ: Od. 8:179: εἰπὼν οὐ κατὰ κόσμον· ἐγὼ δ’ οὐ νῆϊς ἀέθλων,
ἐγώ: Od. 8:310: οὕνεχ’ ὁ μὲν καλός τε καὶ ἀρτίπος, αὐτὰρ ἐγώ γε
ἐγὼ: Od. 8:314: εἰς ἐμὰ δέμνια βάντες· ἐγὼ δ’ ὁρόων ἀκάχημαι.
ἐγὼ: Od. 8:347: “λῦσον· ἐγὼ δέ τοι αὐτὸν ὑπίσχομαι, ὡς σὺ κελεύεις,
ἐγώ: Od. 8:352: πῶς ἂν ἐγώ σε δέοιμι μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
ἐγὼ: Od. 8:356: οἴχηται φεύγων, αὐτός τοι ἐγὼ τάδε τείσω.”
ἐγὼ: Od. 8:391: ἀρχοὶ κραίνουσι, τρεισκαιδέκατος δ’ ἐγὼ αὐτός·
ἐγὼ: Od. 8:402: τοιγὰρ ἐγὼ τὸν ξεῖνον ἀρέσσομαι, ὡς σὺ κελεύεις.
ἐγὼ: Od. 8:430: καί οἱ ἐγὼ τόδ’ ἄλεισον ἐμὸν περικαλλὲς ὀπάσσω,
ἐγώ: Od. 9:5: οὐ γὰρ ἐγώ γέ τί φημι τέλος χαριέστερον εἶναι
ἐγὼ: Od. 9:17: εἴδετ’, ἐγὼ δ’ ἂν ἔπειτα φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ
ἐγώ: Od. 9:27: τρηχεῖ’, ἀλλ’ ἀγαθὴ κουροτρόφος· οὔ τι ἐγώ γε
ἐγὼ: Od. 9:40: Ἰσμάρῳ· ἔνθα δ’ ἐγὼ πόλιν ἔπραθον, ὤλεσα δ’ αὐτούς.
ἐγὼ: Od. 9:43: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ διερῷ ποδὶ φευγέμεν ἡμέας
ἐγὼ: Od. 9:173: αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηΐ τ’ ἐμῇ καὶ ἐμοῖσ’ ἑτάροισιν
ἐγὼ: Od. 9:195: αὐτὰρ ἐγὼ κρίνας ἑτάρων δυοκαίδεκ’ ἀρίστους
ἐγὼ: Od. 9:228: ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην, - ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν, -
ἐγὼ: Od. 9:277: οὐδ’ ἂν ἐγὼ Διὸς ἔχθος ἀλευάμενος πεφιδοίμην
ἐγὼ: Od. 9:286: αὐτὰρ ἐγὼ σὺν τοῖσδε ὑπέκφυγον αἰπὺν ὄλεθρον.”
ἐγὼ: Od. 9:299: τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα κατὰ μεγαλήτορα θυμὸν
ἐγὼ: Od. 9:316: Κύκλωψ· αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην κακὰ βυσσοδομεύων,
ἐγὼ: Od. 9:327: οἱ δ’ ὁμαλὸν ποίησαν· ἐγὼ δ’ ἐθόωσα παραστὰς
ἐγὼ: Od. 9:335: τέσσαρες, αὐτὰρ ἐγὼ πέμπτος μετὰ τοῖσιν ἐλέγμην.
ἐγὼ: Od. 9:345: καὶ τότ’ ἐγὼ Κύκλωπα προσηύδων ἄγχι παραστάς,
ἐγὼ: Od. 9:360: ὣς ἔφατ’· αὐτάρ οἱ αὖτις ἐγὼ πόρον αἴθοπα οἶνον·
ἐγώ: Od. 9:364: “Κύκλωψ, εἰρωτᾷς μ’ ὄνομα κλυτόν; αὐτὰρ ἐγώ τοι
ἐγὼ: Od. 9:369: “Οὖτιν ἐγὼ πύματον ἔδομαι μετὰ οἷσ’ ἑτάροισι,
ἐγὼ: Od. 9:375: καὶ τότ’ ἐγὼ τὸν μοχλὸν ὑπὸ σποδοῦ ἤλασα πολλῆς,
ἐγὼ: Od. 9:383: ὀφθαλμῷ ἐνέρεισαν· ἐγὼ δ’ ἐφύπερθεν ἐρεισθεὶς
ἐγὼ: Od. 9:420: αὐτὰρ ἐγὼ βούλευον, ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένοιτο,
ἐγώ: Od. 9:431: τρεῖς δὲ ἕκαστον φῶτ’ ὄϊες φέρον· αὐτὰρ ἐγώ γε, -
ἐγὼ: Od. 9:468: ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ εἴων, ἀνὰ δ’ ὀφρύσι νεῦον ἑκάστῳ,
ἐγὼ: Od. 9:474: καὶ τότ’ ἐγὼ Κύκλωπα προσηύδων κερτομίοισι·
ἐγὼ: Od. 9:487: αὐτὰρ ἐγὼ χείρεσσι λαβὼν περιμήκεα κοντὸν
ἐγὼ: Od. 9:519: τοῦ γὰρ ἐγὼ πάϊς εἰμί, πατὴρ δ’ ἐμὸς εὔχεται εἶναι.
ἐγώ: Od. 9:522: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἐγὼ: Od. 10:16: καὶ μὲν ἐγὼ τῷ πάντα κατὰ μοῖραν κατέλεξα.
ἐγώ: Od. 10:49: κλαίοντας, γαίης ἄπο πατρίδος. αὐτὰρ ἐγώ γε
ἐγὼ: Od. 10:59: δὴ τότ’ ἐγὼ κήρυκά τ’ ὀπασσάμενος καὶ ἑταῖρον,
ἐγὼ: Od. 10:67: ὣς φάσαν· αὐτὰρ ἐγὼ μετεφώνεον ἀχνύμενος κῆρ·
ἐγὼ: Od. 10:126: τόφρα δ’ ἐγὼ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ἐγὼ: Od. 10:161: τὸν δ’ ἐγὼ ἐκβαίνοντα κατὰ κνῆστιν μέσα νῶτα
ἐγὼ: Od. 10:164: τῷ δ’ ἐγὼ ἐμβαίνων δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς
ἐγὼ: Od. 10:166: εἴασ’· αὐτὰρ ἐγὼ σπασάμην ῥῶπάς τε λύγους τε,
ἐγὼ: Od. 10:193: εἴ τις ἔτ’ ἔσται μῆτις· ἐγὼ δ’ οὐκ οἴομαι εἶναι.
ἐγὼ: Od. 10:203: αὐτὰρ ἐγὼ δίχα πάντας ἐϋκνήμιδας ἑταίρους
ἐγὼ: Od. 10:261: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγὼ περὶ μὲν ξίφος ἀργυρόηλον
ἐγώ: Od. 10:270: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἐγὼ: Od. 10:308: νῆσον ἀν’ ὑλήεσσαν, ἐγὼ δ’ ἐς δώματα Κίρκης
ἐγὼ: Od. 10:321: ὣς φάτ’, ἐγὼ δ’ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ἐγώ: Od. 10:336: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἐγώ: Od. 10:342: οὐδ’ ἂν ἐγώ γ’ ἐθέλοιμι τεῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς,
ἐγὼ: Od. 10:347: καὶ τότ’ ἐγὼ Κίρκης ἐπέβην περικαλλέος εὐνῆς.
ἐγώ: Od. 10:382: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἐγὼ: Od. 10:422: ὣς ἔφαν, αὐτὰρ ἐγὼ προσέφην μαλακοῖσ’ ἐπέεσσι·
ἐγώ: Od. 10:438: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ γε μετὰ φρεσὶ μερμήριξα,
ἐγὼ: Od. 10:480: αὐτὰρ ἐγὼ Κίρκης ἐπιβὰς περικαλλέος εὐνῆς
ἐγὼ: Od. 10:546: αὐτὰρ ἐγὼ διὰ δώματ’ ἰὼν ὤτρυνον ἑταίρους
ἐγὼ: Od. 10:561: ἐρχομένοισι δὲ τοῖσιν ἐγὼ μετὰ μῦθον ἔειπον·
ἐγὼ: Od. 11:24: ἔσχον· ἐγὼ δ’ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ἐγὼ: Od. 11:55: τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ
ἐγὼ: Od. 11:58: ἔφθης πεζὸς ἰὼν ἢ ἐγὼ σὺν νηῒ μελαίνῃ.”
ἐγώ: Od. 11:79: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἐγὼ: Od. 11:82: ἥμεθ’, ἐγὼ μὲν ἄνευθεν ἐφ’ αἵματι φάσγανον ἴσχων,
ἐγὼ: Od. 11:87: τὴν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ·
ἐγὼ: Od. 11:97: ὣς φάτ’, ἐγὼ δ’ ἀναχασσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον
ἐγώ: Od. 11:138: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἐγώ: Od. 11:163: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἐγώ: Od. 11:204: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ γ’ ἔθελον φρεσὶ μερμηρίξας
ἐγὼ: Od. 11:229: αὐτὰρ ἐγὼ βούλευον, ὅπως ἐρέοιμι ἑκάστην.
ἐγὼ: Od. 11:234: ὃν γόνον ἐξαγόρευεν· ἐγὼ δ’ ἐρέεινον ἁπάσας.
ἐγώ: Od. 11:252: αὐτὰρ ἐγώ τοί εἰμι Ποσειδάων ἐνοσίχθων.”
ἐγὼ: Od. 11:328: πάσας δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
ἐγώ: Od. 11:348: “τοῦτο μὲν οὕτω δὴ ἔσται ἔπος, αἴ κεν ἐγώ γε
ἐγὼ: Od. 11:395: τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ
ἐγὼ: Od. 11:423: ἀμφ’ ἐμοί· αὐτὰρ ἐγὼ ποτὶ γαίῃ χεῖρας ἀείρων
ἐγώ: Od. 11:435: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἐγώ: Od. 11:462: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἐγώ: Od. 11:477: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἐγώ: Od. 11:504: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ἐγὼ: Od. 11:508: αὐτὸς γάρ μιν ἐγὼ κοίλης ἐπὶ νηὸς ἐΐσης
ἐγὼ: Od. 11:512: Νέστωρ δ’ ἀντίθεος καὶ ἐγὼ νικάσκομεν οἴω.
ἐγὼ: Od. 11:517: πάντας δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
ἐγὼ: Od. 11:545: τήν μιν ἐγὼ νίκησα δικαζόμενος παρὰ νηυσὶ
ἐγὼ: Od. 11:565: ἔνθα χ’ ὅμως προσέφη κεχολωμένος, ἤ κεν ἐγὼ τόν·
ἐγὼ: Od. 12:25: πλεύσεσθ’· αὐτὰρ ἐγὼ δείξω ὁδὸν ἠδὲ ἕκαστα
ἐγὼ: Od. 12:35: αὐτὰρ ἐγὼ τῇ πάντα κατὰ μοῖραν κατέλεξα.
ἐγώ: Od. 12:111: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀτυζόμενος προσέειπον·
ἐγὼ: Od. 12:165: ἦ τοι ἐγὼ τὰ ἕκαστα λέγων ἑτάροισι πίφαυσκον·
ἐγὼ: Od. 12:173: αὐτὰρ ἐγὼ κηροῖο μέγαν τροχὸν ὀξέϊ χαλκῷ
ἐγὼ: Od. 12:206: αὐτὰρ ἐγὼ διὰ νηὸς ἰὼν ὤτρυνον ἑταίρους
ἐγὼ: Od. 12:213: νῦν δ’ ἄγεθ’, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες.
ἐγὼ: Od. 12:228: αὐτὰρ ἐγὼ καταδὺς κλυτὰ τεύχεα καὶ δύο δοῦρε
ἐγώ: Od. 12:379: οἵ μευ βοῦς ἔκτειναν ὑπέρβιον, ᾗσιν ἐγώ γε
ἐγὼ: Od. 12:387: τῶν δέ κ’ ἐγὼ τάχα νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ
ἐγὼ: Od. 12:420: αὐτὰρ ἐγὼ διὰ νηὸς ἐφοίτων, ὄφρ’ ἀπὸ τοίχους
ἐγὼ: Od. 12:432: αὐτὰρ ἐγὼ ποτὶ μακρὸν ἐρινεὸν ὑψόσ’ ἀερθείς,
ἐγὼ: Od. 12:442: ἧκα δ’ ἐγὼ καθύπερθε πόδας καὶ χεῖρε φέρεσθαι,
ἐγὼ: Od. 13:61: αὐτὰρ ἐγὼ νέομαι· σὺ δὲ τέρπεο τῷδ’ ἐνὶ οἴκῳ
ἐγώ: Od. 13:128: “Ζεῦ πάτερ, οὐκέτ’ ἐγώ γε μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι
ἐγὼ: Od. 13:179: ἀλλ’ ἄγεθ’, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες·
ἐγώ: Od. 13:200: “ὤ μοι ἐγώ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω;
ἐγὼ: Od. 13:205: αὐτοῦ· ἐγὼ δέ κεν ἄλλον ὑπερμενέων βασιλήων
ἐγώ: Od. 13:230: ἀλλὰ σάω μὲν ταῦτα, σάω δ’ ἐμέ· σοὶ γὰρ ἐγώ γε
ἐγὼ: Od. 13:263: Τρωϊάδος, τῆς εἵνεκ’ ἐγὼ πάθον ἄλγεα θυμῷ,
ἐγὼ: Od. 13:267: τὸν μὲν ἐγὼ κατιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρὶ
ἐγὼ: Od. 13:286: ᾤχοντ’· αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ.”
ἐγὼ: Od. 13:298: βουλῇ καὶ μύθοισιν, ἐγὼ δ’ ἐν πᾶσι θεοῖσι
ἐγὼ: Od. 13:339: αὐτὰρ ἐγὼ τὸ μὲν οὔ ποτ’ ἀπίστεον, ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ
ἐγώ: Od. 13:356: “Νύμφαι Νηϊάδες, κοῦραι Διός, οὔ ποτ’ ἐγώ γε
ἐγώ: Od. 13:393: “καὶ λίην τοι ἐγώ γε παρέσσομαι, οὐδέ με λήσεις,
ἐγὼ: Od. 14:99: ἔστ’ ἄφενος τοσσοῦτον· ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω.
ἐγὼ: Od. 14:107: αὐτὰρ ἐγὼ σῦς τάσδε φυλάσσω τε ῥύομαί τε
ἐγὼ: Od. 14:151: ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ αὔτως μυθήσομαι, ἀλλὰ σὺν ὅρκῳ,
ἐγώ: Od. 14:172: ἔλθοι, ὅπως μιν ἐγώ γ’ ἐθέλω καὶ Πηνελόπεια
ἐγώ: Od. 14:192: “τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
ἐγὼ: Od. 14:204: Κάστωρ Ὑλακίδης, τοῦ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι·
ἐγὼ: Od. 14:259: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
ἐγὼ: Od. 14:278: αὐτὰρ ἐγὼ βασιλῆος ἐναντίον ἤλυθον ἵππων
ἐγὼ: Od. 14:321: ἔνθ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ πυθόμην· κεῖνος γὰρ ἔφασκε
ἐγὼ: Od. 14:365: μαψιδίως ψεύδεσθαι; ἐγὼ δ’ ἐῢ οἶδα καὶ αὐτὸς
ἐγὼ: Od. 14:372: αὐτὰρ ἐγὼ παρ’ ὕεσσιν ἀπότροπος· οὐδὲ πόλινδε
ἐγὼ: Od. 14:381: ἤλυθ’ ἐμὸν πρὸς σταθμόν· ἐγὼ δέ μιν ἀμφαγάπαζον.
ἐγώ: Od. 14:388: οὐ γὰρ τοὔνεκ’ ἐγώ σ’ αἰδέσσομαι οὐδὲ φιλήσω,
ἐγὼ: Od. 14:480: αὐτὰρ ἐγὼ χλαῖναν μὲν ἰὼν ἑτάροισιν ἔλειπον
ἐγὼ: Od. 14:501: βῆ δὲ θέειν ἐπὶ νῆας· ἐγὼ δ’ ἐνὶ εἵματι κείνου
ἐγώ: Od. 15:68: “Τηλέμαχ’, οὔ τί σ’ ἐγώ γε πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἐρύξω
ἐγώ: Od. 15:125: “δῶρόν τοι καὶ ἐγώ, τέκνον φίλε, τοῦτο δίδωμι,
ἐγὼ: Od. 15:172: “κλῦτέ μευ· αὐτὰρ ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
ἐγὼ: Od. 15:211: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
ἐγώ: Od. 15:266: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
ἐγὼ: Od. 15:336: οὔτ’ ἐγὼ οὔτε τις ἄλλος ἑταίρων, οἵ μοι ἔασιν.
ἐγώ: Od. 15:352: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
ἐγὼ: Od. 15:426: κούρη δ’ εἴμ’ Ἀρύβαντος ἐγὼ ῥυδὸν ἀφνειοῖο·
ἐγὼ: Od. 15:481: ἔκβαλον· αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ.
ἐγώ: Od. 15:491: ἐνδυκέως, ζώεις δ’ ἀγαθὸν βίον· αὐτὰρ ἐγώ γε
ἐγώ: Od. 15:509: “πῇ γὰρ ἐγώ, φίλε τέκνον, ἴω; τεῦ δώμαθ’ ἵκωμαι
ἐγώ: Od. 15:513: “ἄλλως μέν σ’ ἂν ἐγώ γε καὶ ἡμέτερόνδε κελοίμην
ἐγὼ: Od. 15:515: χεῖρον, ἐπεί τοι ἐγὼ μὲν ἀπέσσομαι, οὐδέ σε μήτηρ
ἐγὼ: Od. 15:546: τόνδε τ’ ἐγὼ κομιῶ, ξενίων δέ οἱ οὐ ποθὴ ἔσται.”
ἐγώ: Od. 16:23: “ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος· οὔ σ’ ἔτ’ ἐγώ γε
ἐγώ: Od. 16:61: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθέα πάντ’ ἀγορεύσω.
ἐγὼ: Od. 16:66: ἤλυθ’ ἐμὸν πρὸς σταθμόν, ἐγὼ δέ τοι ἐγγυαλίξω.
ἐγὼ: Od. 16:83: εἵματα δ’ ἐνθάδ’ ἐγὼ πέμψω καὶ σῖτον ἅπαντα
ἐγώ: Od. 16:85: κεῖσε δ’ ἂν οὔ μιν ἐγώ γε μετὰ μνηστῆρας ἐῷμι
ἐγὼ: Od. 16:103: εἰ μὴ ἐγὼ κείνοισι κακὸν πάντεσσι γενοίμην
ἐγώ: Od. 16:113: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
ἐγὼ: Od. 16:170: ἔρχησθον προτὶ ἄστυ περικλυτόν· οὐδ’ ἐγὼ αὐτὴ
ἐγὼ: Od. 16:205: ἀλλ’ ὅδ’ ἐγὼ τοιόσδε, παθὼν κακά, πολλὰ δ’ ἀληθείς,
ἐγώ: Od. 16:226: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθείην καταλέξω.
ἐγὼ: Od. 16:283: νεύσω μέν τοι ἐγὼ κεφαλῇ, σὺ δ’ ἔπειτα νοήσας,
ἐγώ: Od. 16:304: ἀλλ’ οἶοι σύ τ’ ἐγώ τε γυναικῶν γνώομεν ἰθύν.
ἐγὼ: Od. 16:316: ἀλλ’ ἦ τοί σε γυναῖκας ἐγὼ δεδάασθαι ἄνωγα,
ἐγώ: Od. 16:318: ἀνδρῶν δ’ οὐκ ἂν ἐγώ γε κατὰ σταθμοὺς ἐθέλοιμι
ἐγώ: Od. 16:400: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν ἐγώ γε κατακτείνειν ἐθέλοιμι
ἐγώ: Od. 17:41: “ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος· οὔ σ’ ἔτ’ ἐγώ γε
ἐγὼ: Od. 17:54: τὸν μὲν ἐγὼ προὔπεμψα σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισι,
ἐγὼ: Od. 17:82: εἰ δέ κ’ ἐγὼ τούτοισι φόνον καὶ κῆρα φυτεύσω,
ἐγώ: Od. 17:108: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, μῆτερ, ἀληθείην καταλέξω.
ἐγὼ: Od. 17:122: αὐτὰρ ἐγὼ τῷ πᾶσαν ἀληθείην κατέλεξα.
ἐγώ: Od. 17:138: ταῦτα δ’ ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
ἐγὼ: Od. 17:141: τῶν οὐδέν τοι ἐγὼ κρύψω ἔπος οὐδ’ ἐπικεύσω.
ἐγώ: Od. 17:186: σήμερον, ὡς ἐπέτελλεν ἄναξ ἐμός· - ἦ σ’ ἂν ἐγώ γε
ἐγὼ: Od. 17:276: δύσεο δὲ μνηστῆρας, ἐγὼ δ’ ὑπολείψομαι αὐτοῦ·
ἐγὼ: Od. 17:277: εἰ δ’ ἐθέλεις, ἐπίμεινον, ἐγὼ δ’ εἶμι προπάροιθεν.
ἐγὼ: Od. 17:282: ἀλλ’ ἔρχευ προπάροιθεν, ἐγὼ δ’ ὑπολείψομαι αὐτοῦ.
ἐγώ: Od. 17:389: δμωσὶν Ὀδυσσῆος, περὶ δ’ αὖτ’ ἐμοί· αὐτὰρ ἐγώ γε
ἐγώ: Od. 17:400: δός οἱ ἑλών· οὔ τοι φθονέω· κέλομαι γὰρ ἐγώ γε.
ἐγὼ: Od. 17:418: σίτου· ἐγὼ δέ κέ σε κλείω κατ’ ἀπείρονα γαῖαν.
ἐγώ: Od. 17:419: καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔναιον
ἐγὼ: Od. 17:428: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
ἐγὼ: Od. 17:561: “Εὔμαι’, αἶψά κ’ ἐγὼ νημερτέα πάντ’ ἐνέποιμι
ἐγὼ: Od. 17:593: “ὦ φίλ’, ἐγὼ μὲν ἄπειμι σύας καὶ κεῖνα φυλάξων,
ἐγὼ: Od. 18:12: ἑλκέμεναι δὲ κέλονται; ἐγὼ δ’ αἰσχύνομαι ἔμπης.
ἐγώ: Od. 18:138: καὶ γὰρ ἐγώ ποτ’ ἔμελλον ἐν ἀνδράσιν ὄλβιος εἶναι,
ἐγὼ: Od. 18:228: αὐτὰρ ἐγὼ θυμῷ νοέω καὶ οἶδα ἕκαστα,
ἐγὼ: Od. 18:317: αὐτὰρ ἐγὼ τούτοισι φάος πάντεσσι παρέξω.
ἐγὼ: Od. 18:360: ἔνθα κ’ ἐγὼ σῖτον μὲν ἐπηετανὸν παρέχοιμι,
ἐγώ: Od. 18:409: ὁππότε θυμὸς ἄνωγε· διώκω δ’ οὔ τιν’ ἐγώ γε.”
ἐγὼ: Od. 19:19: πατρὸς ἀποιχομένοιο· ἐγὼ δ’ ἔτι νήπιος ἦα·
ἐγὼ: Od. 19:44: ἀλλὰ σὺ μὲν κατάλεξαι, ἐγὼ δ’ ὑπολείψομαι αὐτοῦ,
ἐγώ: Od. 19:75: καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔναιον
ἐγὼ: Od. 19:137: οἱ δὲ γάμον σπεύδουσιν· ἐγὼ δὲ δόλους τολυπεύω.
ἐγὼ: Od. 19:151: ὣς τρίετες μὲν ἔληθον ἐγὼ καὶ ἔπειθον Ἀχαιούς·
ἐγὼ: Od. 19:169: ἧς ἀπέῃσιν ἀνὴρ τόσσον χρόνον ὅσσον ἐγὼ νῦν,
ἐγὼ: Od. 19:194: τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ’ ἄγων ἐῢ ἐξείνισσα,
ἐγὼ: Od. 19:241: καί οἱ ἐγὼ χάλκειον ἄορ καὶ δίπλακα δῶκα
ἐγὼ: Od. 19:255: αὐτὴ γὰρ τάδε εἵματ’ ἐγὼ πόρον, οἷ’ ἀγορεύεις,
ἐγὼ: Od. 19:270: ὡς ἤδη Ὀδυσῆος ἐγὼ περὶ νόστου ἄκουσα
ἐγώ: Od. 19:347: ἥ τις δὴ τέτληκε τόσα φρεσὶν ὅσσα τ’ ἐγώ περ·
ἐγὼ: Od. 19:363: “ὤ μοι ἐγὼ σέο, τέκνον, ἀμήχανος· ἦ σε περὶ Ζεὺς
ἐγώ: Od. 19:407: πολλοῖσιν γὰρ ἐγώ γε ὀδυσσάμενος τόδ’ ἱκάνω,
ἐγώ: Od. 19:409: τῷ δ’ Ὀδυσεὺς ὄνομ’ ἔστω ἐπώνυμον. αὐτὰρ ἐγώ γε,
ἐγὼ: Od. 19:412: τῶν οἱ ἐγὼ δώσω καί μιν χαίροντ’ ἀποπέμψω.”
ἐγώ: Od. 19:474: “ἦ μάλ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι, φίλον τέκος· οὐδέ σ’ ἐγώ γε
ἐγὼ: Od. 19:501: εὖ νυ καὶ αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι καὶ εἴσομ’ ἑκάστην.
ἐγὼ: Od. 19:541: αὐτὰρ ἐγὼ κλαῖον καὶ ἐκώκυον ἔν περ ὀνείρῳ,
ἐγὼ: Od. 19:548: χῆνες μὲν μνηστῆρες, ἐγὼ δέ τοι αἰετὸς ὄρνις
ἐγὼ: Od. 20:47: αὐτὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, διαμπερὲς ἥ σε φυλάσσω
ἐγὼ: Od. 20:263: κερτομίας δέ τοι αὐτὸς ἐγὼ καὶ χεῖρας ἀφέξω
ἐγὼ: Od. 20:296: ἀλλ’ ἄγε οἱ καὶ ἐγὼ δῶ ξείνιον, ὄφρα καὶ αὐτὸς
ἐγὼ: Od. 20:326: Τηλεμάχῳ δέ κε μῦθον ἐγὼ καὶ μητέρι φαίην
ἐγὼ: Od. 21:94: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν· ἐγὼ δέ μιν αὐτὸς ὄπωπα,
ἐγὼ: Od. 21:105: αὐτὰρ ἐγὼ γελόω καὶ τέρπομαι ἄφρονι θυμῷ.
ἐγὼ: Od. 21:113: καὶ δέ κεν αὐτὸς ἐγὼ τοῦ τόξου πειρησαίμην·
ἐγὼ: Od. 21:116: λείποι ἅμ’ ἄλλῳ ἰοῦσ’, ὅτ’ ἐγὼ κατόπισθε λιποίμην
ἐγὼ: Od. 21:152: “ὦ φίλοι, οὐ μὲν ἐγὼ τανύω, λαβέτω δὲ καὶ ἄλλος.
ἐγώ: Od. 21:207: “ἔνδον μὲν δὴ ὅδ’ αὐτὸς ἐγώ, κακὰ πολλὰ μογήσας,
ἐγώ: Od. 21:231: πρῶτος ἐγώ, μετὰ δ’ ὔμμες. ἀτὰρ τόδε σῆμα τετύχθω·
ἐγὼ: Od. 21:374: τῶ κε τάχα στυγερῶς τιν’ ἐγὼ πέμψαιμι νέεσθαι
ἐγὼ: Od. 22:154: “ὦ πάτερ, αὐτὸς ἐγὼ τόδε γ’ ἤμβροτον, - οὐδέ τις ἄλλος
ἐγὼ: Od. 22:171: “ἦ τοι ἐγὼ καὶ Τηλέμαχος μνηστῆρας ἀγαυοὺς
ἐγὼ: Od. 22:318: αὐτὰρ ἐγὼ μετὰ τοῖσι θυοσκόος οὐδὲν ἐοργὼς
ἐγὼ: Od. 22:351: ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν ἐς σὸν δόμον οὐδὲ χατίζων
ἐγὼ: Od. 22:367: “ὦ φίλ’, ἐγὼ μὲν ὅδ’ εἰμί, σὺ δ’ ἴσχεο· εἰπὲ δὲ πατρί,
ἐγὼ: Od. 22:377: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ κατὰ δῶμα πονήσομαι ὅττεό με χρή.”
ἐγώ: Od. 22:420: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθείην καταλέξω.
ἐγὼ: Od. 23:189: ἐν λέχει ἀσκητῷ· τὸ δ’ ἐγὼ κάμον οὐδέ τις ἄλλος.
ἐγὼ: Od. 23:192: τῷ δ’ ἐγὼ ἀμφιβαλὼν θάλαμον δέμον, ὄφρ’ ἐτέλεσσα,
ἐγώ: Od. 23:227: ἀλλ’ οἶοι σύ τ’ ἐγώ τε καὶ ἀμφίπολος μία μούνη,
ἐγὼ: Od. 23:265: εἰπέμεν; αὐτὰρ ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω.
ἐγὼ: Od. 23:357: πολλὰ μὲν αὐτὸς ἐγὼ ληΐσσομαι, ἄλλα δ’ Ἀχαιοὶ
ἐγὼ: Od. 23:359: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ πολυδένδρεον ἀγρὸν ἄπειμι
ἐγὼ: Od. 24:123: σοὶ δ’ ἐγὼ εὖ μάλα πάντα καὶ ἀτρεκέως καταλέξω,
ἐγὼ: Od. 24:216: αὐτὰρ ἐγὼ πατρὸς πειρήσομαι ἡμετέροιο,
ἐγὼ: Od. 24:271: τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ’ ἄγων ἐῢ ἐξείνισσα,
ἐγώ: Od. 24:303: “τοιγὰρ ἐγώ τοι πάντα μάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω.
ἐγώ: Od. 24:321: “κεῖνος μὲν δὴ ὅδ’ αὐτὸς ἐγώ, πάτερ, ὃν σὺ μεταλλᾷς,
ἐγὼ: Od. 24:337: εἴπω, ἅ μοί ποτ’ ἔδωκας, ἐγὼ δ’ ᾔτευν σε ἕκαστα
ἔγωγ’: Il. 1:296: σήμαιν’· οὐ γὰρ ἔγωγ’ ἔτι σοὶ πείσεσθαι ὀΐω.
ἔγωγ’: Il. 5:190: καί μιν ἔγωγ’ ἐφάμην Ἀϊδωνῆϊ προϊάψειν,
ἔγωγ’: Il. 8:210: οὐκ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι Διὶ Κρονίωνι μάχεσθαι
ἔγωγ’: Il. 12:69: ἦ τ’ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι καὶ αὐτίκα τοῦτο γενέσθαι,
ἔγωγ’: Il. 12:165: πάγχυ μάλ’· οὐ γὰρ ἔγωγ’ ἐφάμην ἥρωας Ἀχαιοὺς
ἔγωγ’: Il. 13:49: ἄλλῃ μὲν γὰρ ἔγωγ’ οὐ δείδια χεῖρας ἀάπτους
ἔγωγ’: Il. 15:251: καὶ δὴ ἔγωγ’ ἐφάμην νέκυας καὶ δῶμ’ Ἀΐδαο
ἔγωγ’: Il. 17:30: στήῃς· ἀλλά σ’ ἔγωγ’ ἀναχωρήσαντα κελεύω
ἔγωγ’: Il. 17:563: τώ κεν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν
ἔγωγ’: Il. 18:364: πῶς δὴ ἔγωγ’, ἥ φημι θεάων ἔμμεν ἀρίστη,
ἔγωγ’: Il. 20:134: οὐκ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι θεοὺς ἔριδι ξυνελάσσαι
ἔγωγ’: Il. 20:196: βάλλεαι· ἀλλά σ’ ἔγωγ’ ἀναχωρήσαντα κελεύω
ἔγωγ’: Il. 22:298: Δηΐφοβον γὰρ ἔγωγ’ ἐφάμην ἥρωα παρεῖναι·
ἔγωγε: Il. 1:173: “ Φεῦγε μάλ’, εἴ τοι θυμὸς ἐπέσσυται, οὐδέ σ’ ἔγωγε
ἔγωγε: Il. 1:282: Ἀτρεΐδη σὺ δὲ παῦε τεὸν μένος· αὐτὰρ ἔγωγε
ἔγωγε: Il. 1:298: χερσὶ μὲν οὔ τοι ἔγωγε μαχήσομαι εἵνεκα κούρης
ἔγωγε: Il. 3:197: ἀρνειῷ μιν ἔγωγε ἐΐσκω πηγεσιμάλλῳ,
ἔγωγε: Il. 3:433: ἐξαῦτις μαχέσασθαι ἐναντίον· ἀλλά σ’ ἔγωγε
ἔγωγε: Il. 4:374: ὡς φάσαν οἵ μιν ἴδοντο πονεύμενον· οὐ γὰρ ἔγωγε
ἔγωγε: Il. 5:181: Τυδεΐδῃ μιν ἔγωγε δαΐφρονι πάντα ἐΐσκω,
ἔγωγε: Il. 5:686: ἐν πόλει ὑμετέρῃ, ἐπεὶ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ἔγωγε
ἔγωγε: Il. 6:129: οὐκ ἂν ἔγωγε θεοῖσιν ἐπουρανίοισι μαχοίμην.
ἔγωγε: Il. 8:427: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, οὐκέτ’ ἔγωγε
ἔγωγε: Il. 8:482: οὐδ’ ἢν ἔνθ’ ἀφίκηαι ἀλωμένη, οὔ σευ ἔγωγε
ἔγωγε: Il. 9:108: οὔ τι καθ’ ἡμέτερόν γε νόον· μάλα γάρ τοι ἔγωγε
ἔγωγέ: Il. 9:513: οὐκ ἂν ἔγωγέ σε μῆνιν ἀποῤῥίψαντα κελοίμην
ἔγωγε: Il. 13:95: αἰδὼς Ἀργεῖοι, κοῦροι νέοι· ὔμμιν ἔγωγε
ἔγωγε: Il. 13:100: δεινόν, ὃ οὔ ποτ’ ἔγωγε τελευτήσεσθαι ἔφασκον,
ἔγωγε: Il. 13:117: πάντες ἄριστοι ἐόντες ἀνὰ στρατόν. οὐδ’ ἂν ἔγωγε
ἔγωγε: Il. 13:222: ὦ Θόαν οὔ τις ἀνὴρ νῦν γ’ αἴτιος, ὅσσον ἔγωγε
ἔγωγε: Il. 13:744: πὰρ νηῶν ἔλθωμεν ἀπήμονες. ἦ γὰρ ἔγωγε
ἔγωγε: Il. 14:244: ἄλλον μέν κεν ἔγωγε θεῶν αἰειγενετάων
ἔγωγε: Il. 14:247: Ζηνὸς δ’ οὐκ ἂν ἔγωγε Κρονίονος ἆσσον ἱκοίμην
ἔγωγε: Il. 14:334: πεφράδοι; οὐκ ἂν ἔγωγε τεὸν πρὸς δῶμα νεοίμην
ἔγωγε: Il. 15:401: ἀλλὰ σὲ μὲν θεράπων ποτιτερπέτω, αὐτὰρ ἔγωγε
ἔγωγε: Il. 17:502: ἀλλὰ μάλ’ ἐμπνείοντε μεταφρένῳ· οὐ γὰρ ἔγωγε
ἔγωγε: Il. 18:254: ἀμφὶ μάλα φράζεσθε φίλοι· κέλομαι γὰρ ἔγωγε
ἔγωγε: Il. 18:259: χαίρεσκον γὰρ ἔγωγε θοῇς ἐπὶ νηυσὶν ἰαύων
ἔγωγε: Il. 18:306: ἄλγιον αἴ κ’ ἐθέλῃσι τῷ ἔσσεται· οὔ μιν ἔγωγε
ἔγωγε: Il. 19:205: ὑμεῖς δ’ ἐς βρωτὺν ὀτρύνετον· ἦ τ’ ἂν ἔγωγε
ἔγωγε: Il. 22:86: σχέτλιος· εἴ περ γάρ σε κατακτάνῃ, οὔ σ’ ἔτ’ ἔγωγε
ἔγωγε: Il. 22:387: Πάτροκλος· τοῦ δ’ οὐκ ἐπιλήσομαι, ὄφρ’ ἂν ἔγωγε
ἔγωγε: Il. 23:469: ἀλλὰ ἴδεσθε καὶ ὔμμες ἀνασταδόν· οὐ γὰρ ἔγωγε
ἔγωγε: Il. 23:587: ἄνσχεο νῦν· πολλὸν γὰρ ἔγωγε νεώτερός εἰμι
ἔγωγε: Il. 23:894: εἰ σύ γε σῷ θυμῷ ἐθέλοις· κέλομαι γὰρ ἔγωγε.
ἔγωγε: Il. 24:244: κείνου τεθνηῶτος ἐναιρέμεν. αὐτὰρ ἔγωγε
ἔγωγέ: Il. 24:297: οὐκ ἂν ἔγωγέ σ’ ἔπειτα ἐποτρύνουσα κελοίμην
ἐγὼν: Il. 1:76: τοὶ γὰρ ἐγὼν ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μοι ὄμοσσον
ἐγὼν: Il. 1:549: ὃν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλωμι νοῆσαι
ἐγὼν: Il. 2:73: πρῶτα δ’ ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι, ἣ θέμις ἐστί,
ἐγὼν: Il. 2:377: καὶ γὰρ ἐγὼν Ἀχιλεύς τε μαχεσσάμεθ’ εἵνεκα κούρης
ἐγὼν: Il. 2:391: ὃν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω
ἐγὼν: Il. 3:169: καλὸν δ’ οὕτω ἐγὼν οὔ πω ἴδον ὀφθαλμοῖσιν,
ἐγὼν: Il. 3:188: καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέχθην
ἐγὼν: Il. 3:305: ἤτοι ἐγὼν εἶμι προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν
ἐγὼν: Il. 3:410: κεῖσε δ’ ἐγὼν οὐκ εἶμι· νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη·
ἐγὼν: Il. 4:266: Ἀτρεΐδη μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐρίηρος ἑταῖρος
ἐγὼν: Il. 4:318: Ἀτρεΐδη μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐθέλοιμι καὶ αὐτὸς
ἐγὼν: Il. 5:238: τὸν δὲ δ’ ἐγὼν ἐπιόντα δεδέξομαι ὀξέϊ δουρί.
ἐγὼν: Il. 5:478: καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μάλα τηλόθεν ἥκω·
ἐγὼν: Il. 5:808: ῥηϊδίως· τοίη οἱ ἐγὼν ἐπιτάῤῥοθος ἦα.
ἐγὼν: Il. 5:828: ἀθανάτων, τοίη τοι ἐγὼν ἐπιτάῤῥοθός εἰμι·
ἐγὼν: Il. 6:365: καὶ γὰρ ἐγὼν οἶκον δὲ ἐλεύσομαι ὄφρα ἴδωμαι
ἐγὼν: Il. 7:101: τῷδε δ’ ἐγὼν αὐτὸς θωρήξομαι· αὐτὰρ ὕπερθε
ἐγὼν: Il. 7:237: αὐτὰρ ἐγὼν εὖ οἶδα μάχας τ’ ἀνδροκτασίας τε·
ἐγὼν: Il. 8:10: ὃν δ’ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλοντα νοήσω
ἐγὼν: Il. 8:538: . ἠελίου ἀνιόντος ἐς αὔριον· εἰ γὰρ ἐγὼν ὣς
ἐγών: Il. 9:60: ἀλλ’ ἄγ’ ἐγών, ὃς σεῖο γεραίτερος εὔχομαι εἶναι,
ἐγὼν: Il. 9:103: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
ἐγὼν: Il. 9:314: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
ἐγὼν: Il. 10:378: ζωγρεῖτ’, αὐτὰρ ἐγὼν ἐμὲ λύσομαι· ἔστι γὰρ ἔνδον
ἐγὼν: Il. 11:737: πρῶτος ἐγὼν ἕλον ἄνδρα, κόμισσα δὲ μώνυχας ἵππους,
ἐγὼν: Il. 11:746: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπόρουσα κελαινῇ λαίλαπι ἶσος,
ἐγὼν: Il. 13:735: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
ἐγὼν: Il. 13:825: εἰ γὰρ ἐγὼν οὕτω γε Διὸς πάϊς αἰγιόχοιο
ἐγὼν: Il. 14:8: αὐτὰρ ἐγὼν ἐλθὼν τάχα εἴσομαι ἐς περιωπήν.
ἐγὼν: Il. 14:74: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω πειθώμεθα πάντες.
ἐγὼν: Il. 14:105: ἀργαλέῃ· ἀτὰρ οὐ μὲν ἐγὼν ἀέκοντας ἄνωγα
ἐγὼν: Il. 14:373: ἴομεν· αὐτὰρ ἐγὼν ἡγήσομαι, οὐδ’ ἔτι φημὶ
ἐγὼν: Il. 15:29: τὸν μὲν ἐγὼν ἔνθεν ῥυσάμην καὶ ἀνήγαγον αὖτις
ἐγὼν: Il. 15:190: ἤτοι ἐγὼν ἔλαχον πολιὴν ἅλα ναιέμεν αἰεὶ
ἐγὼν: Il. 15:294: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω πειθώμεθα πάντες.
ἐγὼν: Il. 15:348: ὃν δ’ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε νεῶν ἑτέρωθι νοήσω,
ἐγών: Il. 16:433: ὤ μοι ἐγών, ὅ τέ μοι Σαρπηδόνα φίλτατον ἀνδρῶν
ἐγὼν: Il. 17:91: ὤ μοι ἐγὼν εἰ μέν κε λίπω κάτα τεύχεα καλὰ
ἐγὼν: Il. 17:175: οὔ τοι ἐγὼν ἔῤῥιγα μάχην οὐδὲ κτύπον ἵππων·
ἐγὼν: Il. 17:186: ὄφρ’ ἂν ἐγὼν Ἀχιλῆος ἀμύμονος ἔντεα δύω
ἐγών: Il. 18:120: ὣς καὶ ἐγών, εἰ δή μοι ὁμοίη μοῖρα τέτυκται,
ἐγὼν: Il. 19:60: ἤματι τῷ ὅτ’ ἐγὼν ἑλόμην Λυρνησσὸν ὀλέσσας·
ἐγὼν: Il. 19:83: Πηλεΐδῃ μὲν ἐγὼν ἐνδείξομαι· αὐτὰρ οἱ ἄλλοι
ἐγών: Il. 19:134: ὣς καὶ ἐγών, ὅτε δ’ αὖτε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
ἐγὼν: Il. 19:140: δῶρα δ’ ἐγὼν ὅδε πάντα παρασχέμεν ὅσσά τοι ἐλθὼν
ἐγὼν: Il. 19:187: ταῦτα δ’ ἐγὼν ἐθέλω ὀμόσαι, κέλεται δέ με θυμός,
ἐγὼν: Il. 19:192: σοὶ δ’ αὐτῷ τόδ’ ἐγὼν ἐπιτέλλομαι ἠδὲ κελεύω·
ἐγὼν: Il. 20:208: αὐτὰρ ἐγὼν υἱὸς μεγαλήτορος Ἀγχίσαο
ἐγὼν: Il. 21:341: φθέγξομ’ ἐγὼν ἰάχουσα, τότε σχεῖν ἀκάματον πῦρ.
ἐγὼν: Il. 21:372: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼν ἀποπαύσομαι εἰ σὺ κελεύεις,
ἐγὼν: Il. 21:411: εὔχομ’ ἐγὼν ἔμεναι, ὅτι μοι μένος ἰσοφαρίζεις.
ἐγών: Il. 21:553: ὤ μοι ἐγών· εἰ μέν κεν ὑπὸ κρατεροῦ Ἀχιλῆος
ἐγών: Il. 22:99: ὤ μοι ἐγών, εἰ μέν κε πύλας καὶ τείχεα δύω,
ἐγὼν: Il. 23:244: θείομεν, εἰς ὅ κεν αὐτὸς ἐγὼν Ἄϊδι κεύθωμαι.
ἐγὼν: Il. 23:415: ταῦτα δ’ ἐγὼν αὐτὸς τεχνήσομαι ἠδὲ νοήσω
ἐγὼν: Il. 23:458: οἶος ἐγὼν ἵππους αὐγάζομαι ἦε καὶ ὑμεῖς;
ἐγὼν: Il. 23:579: εἰ δ’ ἄγ’ ἐγὼν αὐτὸς δικάσω, καί μ’ οὔ τινά φημι
ἐγὼν: Il. 23:602: Ἀντίλοχε νῦν μέν τοι ἐγὼν ὑποείξομαι αὐτὸς
ἐγών: Il. 24:487: τηλίκου ὥς περ ἐγών, ὀλοῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ·
ἐγὼν: Od. 1:88: αὐτὰρ ἐγὼν Ἰθάκηνδε ἐλεύσομαι, ὄφρα οἱ υἱὸν
ἐγὼν: Od. 1:212: ἐκ τοῦ δ’ οὔτ’ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἴδον οὔτ’ ἐμὲ κεῖνος.”
ἐγὼν: Od. 1:303: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆα θοὴν κατελεύσομαι ἤδη
ἐγὼν: Od. 1:397: αὐτὰρ ἐγὼν οἴκοιο ἄναξ ἔσομ’ ἡμετέροιο
ἐγὼν: Od. 2:194: Τηλεμάχῳ δ’ ἐν πᾶσιν ἐγὼν ὑποθήσομαι αὐτός·
ἐγὼν: Od. 2:294: τάων μέν τοι ἐγὼν ἐπιόψομαι ἥ τις ἀρίστη,
ἐγὼν: Od. 2:357: ἑσπέριος γὰρ ἐγὼν αἱρήσομαι, ὁππότε κεν δὴ
ἐγὼν: Od. 4:269: ἀλλ’ οὔ πω τοιοῦτον ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
ἐγὼν: Od. 4:407: ἔνθα σ’ ἐγὼν ἀγαγοῦσα ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφιν
ἐγὼν: Od. 4:426: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆας, ὅθ’ ἕστασαν ἐν ψαμάθοισιν,
ἐγὼν: Od. 4:571: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆας ἅμ’ ἀντιθέοισ’ ἑτάροισιν
ἐγὼν: Od. 5:130: τὸν μὲν ἐγὼν ἐσάωσα περὶ τρόπιος βεβαῶτα
ἐγὼν: Od. 5:359: γαῖαν ἐγὼν ἰδόμην, ὅθι μοι φάτο φύξιμον εἶναι.
ἐγὼν: Od. 6:126: ἀλλ’ ἄγ’ ἐγὼν αὐτὸς πειρήσομαι ἠδὲ ἴδωμαι.”
ἐγὼν: Od. 7:237: “ξεῖνε, τὸ μέν σε πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή·
ἐγὼν: Od. 8:342: αὐτὰρ ἐγὼν εὕδοιμι παρὰ χρυσῇ Ἀφροδίτῃ.”
ἐγὼν: Od. 8:564: ἀλλὰ τόδ’ ὥς ποτε πατρὸς ἐγὼν εἰπόντος ἄκουσα
ἐγὼν: Od. 9:88: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάρους προΐην πεύθεσθαι ἰόντας,
ἐγὼν: Od. 9:98: τοὺς μὲν ἐγὼν ἐπὶ νῆας ἄγον κλαίοντας ἀνάγκῃ,
ἐγὼν: Od. 9:171: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
ἐγὼν: Od. 9:325: τοῦ μὲν ὅσον τ’ ὄργυιαν ἐγὼν ἀπέκοψα παραστὰς
ἐγὼν: Od. 9:380: καὶ τότ’ ἐγὼν ἄσσον φέρον ἐκ πυρός, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἐγὼν: Od. 9:561: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
ἐγὼν: Od. 10:17: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼν ὁδὸν ᾔτεον ἠδ’ ἐκέλευον
ἐγὼν: Od. 10:95: αὐτὰρ ἐγὼν οἶος σχέθον ἔξω νῆα μέλαιναν,
ἐγὼν: Od. 10:100: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάρους προΐην πεύθεσθαι ἰόντας,
ἐγὼν: Od. 10:145: καὶ τότ’ ἐγὼν ἐμὸν ἔγχος ἑλὼν καὶ φάσγανον ὀξὺ
ἐγὼν: Od. 10:188: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
ἐγὼν: Od. 10:205: τῶν μὲν ἐγὼν ἦρχον, τῶν δ’ Εὐρύλοχος θεοειδής.
ἐγὼν: Od. 10:258: αὐτὰρ ἐγὼν ὑπέμεινα, ὀϊσάμενος δόλον εἶναι.
ἐγὼν: Od. 10:273: αὐτὰρ ἐγὼν εἶμι· κρατερὴ δέ μοι ἔπλετ’ ἀνάγκη.”
ἐγὼν: Od. 10:313: καὶ κάλει· αὐτὰρ ἐγὼν ἑπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ.
ἐγὼν: Od. 11:152: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, ὄφρ’ ἐπὶ μήτηρ
ἐγὼν: Od. 11:197: οὕτω γὰρ καὶ ἐγὼν ὀλόμην καὶ πότμον ἐπέσπον·
ἐγὼν: Od. 11:498: εἰ γὰρ ἐγὼν ἐπαρωγὸς ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο,
ἐγὼν: Od. 11:528: κεῖνον δ’ οὔ ποτε πάμπαν ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
ἐγὼν: Od. 11:552: τὸν μὲν ἐγὼν ἐπέεσσι προσηύδων μειλιχίοισιν·
ἐγὼν: Od. 11:619: ὅν περ ἐγὼν ὀχέεσκον ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο.
ἐγὼν: Od. 11:625: τὸν μὲν ἐγὼν ἀνένεικα καὶ ἤγαγον ἐξ Ἀΐδαο·
ἐγὼν: Od. 11:628: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, εἴ τις ἔτ’ ἔλθοι
ἐγὼν: Od. 12:9: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάρους προΐην ἐς δώματα Κίρκης
ἐγὼν: Od. 12:38: ὥς τοι ἐγὼν ἐρέω, μνήσει δέ σε καὶ θεὸς αὐτός.
ἐγὼν: Od. 12:144: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆα κιὼν ὤτρυνον ἑταίρους
ἐγὼν: Od. 12:153: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάροισι μετηύδων ἀχνύμενος κῆρ·
ἐγών: Od. 12:156: ἀλλ’ ἐρέω μὲν ἐγών, ἵνα εἰδότες ἠὲ θάνωμεν
ἐγὼν: Od. 12:264: δὴ τότ’ ἐγὼν ἔτι πόντῳ ἐὼν ἐν νηῒ μελαίνῃ
ἐγὼν: Od. 12:270: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάροισι μετηύδων ἀχνύμενος κῆρ·
ἐγὼν: Od. 12:319: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
ἐγὼν: Od. 12:333: δὴ τότ’ ἐγὼν ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχον, ὄφρα θεοῖσιν
ἐγὼν: Od. 12:389: ταῦτα δ’ ἐγὼν ἤκουσα Καλυψοῦς ἠϋκόμοιο·
ἐγὼν: Od. 13:147: “αἶψά κ’ ἐγὼν ἕρξαιμι, κελαινεφές, ὡς ἀγορεύεις·
ἐγὼν: Od. 13:272: αὐτίκ’ ἐγὼν ἐπὶ νῆα κιὼν Φοίνικας ἀγαυοὺς
ἐγὼν: Od. 13:314: τοῦτο δ’ ἐγὼν εὖ οἶδ’, ὅτι μοι πάρος ἠπίη ἦσθα,
ἐγὼν: Od. 13:390: καί κε τριηκοσίοισιν ἐγὼν ἄνδρεσσι μαχοίμην
ἐγὼν: Od. 13:412: ὄφρ’ ἂν ἐγὼν ἔλθω Σπάρτην ἐς καλλιγύναικα
ἐγών: Od. 14:145: τὸν μὲν ἐγών, ὦ ξεῖνε, καὶ οὐ παρεόντ’ ὀνομάζειν
ἐγὼν: Od. 14:166: “ὦ γέρον, οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼν εὐαγγέλιον τόδε τείσω
ἐγὼν: Od. 14:250: δαίνυντ’· αὐτὰρ ἐγὼν ἱερήϊα πολλὰ παρεῖχον
ἐγών: Od. 14:471: τοῖσι δ’ ἅμα τρίτος ἦρχον ἐγών· αὐτοὶ γὰρ ἄνωγον.
ἐγὼν: Od. 14:484: καὶ τότ’ ἐγὼν Ὀδυσῆα προσηύδων ἐγγὺς ἐόντα
ἐγὼν: Od. 15:156: πάντα τάδ’ ἐλθόντες καταλέξομεν. αἲ γὰρ ἐγὼν ὣς
ἐγὼν: Od. 15:272: “οὕτω τοι καὶ ἐγὼν ἐκ πατρίδος, ἄνδρα κατακτὰς
ἐγὼν: Od. 15:449: καὶ δέ κεν ἄλλ’ ἐπίβαθρον ἐγὼν ἐθέλουσά γε δοίην·
ἐγὼν: Od. 15:470: ἔκφερεν· αὐτὰρ ἐγὼν ἑπόμην ἀεσιφροσύνῃσι.
ἐγὼν: Od. 15:484: οὕτω τήνδε τε γαῖαν ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσι.”
ἐγὼν: Od. 15:504: αὐτὰρ ἐγὼν ἀγροὺς ἐπιείσομαι ἠδὲ βοτῆρας·
ἐγὼν: Od. 16:70: πῶς γὰρ δὴ τὸν ξεῖνον ἐγὼν ὑποδέξομαι οἴκῳ;
ἐγὼν: Od. 16:99: αἲ γὰρ ἐγὼν οὕτω νέος εἴην τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ,
ἐγὼν: Od. 16:132: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μενέω, σὺ δὲ δεῦρο νέεσθαι
ἐγὼν: Od. 16:259: “τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον,
ἐγὼν: Od. 16:311: ἀλλ’ οὔ τοι τόδε κέρδος ἐγὼν ἔσσεσθαι ὀΐω
ἐγὼν: Od. 17:6: “ἄττ’, ἦ τοι μὲν ἐγὼν εἶμ’ ἐς πόλιν, ὄφρα με μήτηρ
ἐγὼν: Od. 17:52: αὐτὰρ ἐγὼν ἀγορήνδε ἐλεύσομαι, ὄφρα καλέσσω
ἐγὼν: Od. 17:101: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι ἐγὼν ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα
ἐγὼν: Od. 17:160: οἷον ἐγὼν οἰωνὸν ἐϋσσέλμου ἐπὶ νηὸς
ἐγὼν: Od. 17:249: τόν ποτ’ ἐγὼν ἐπὶ νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης
ἐγών: Od. 18:19: ὥς περ ἐγών, ὄλβον δὲ θεοὶ μέλλουσιν ὀπάζειν.
ἐγών: Od. 18:64: ξεινοδόκος μὲν ἐγών, ἐπὶ δ’ αἰνεῖτον βασιλῆες,
ἐγὼν: Od. 18:368: ἐν ποίῃ, δρέπανον μὲν ἐγὼν εὐκαμπὲς ἔχοιμι,
ἐγὼν: Od. 19:104: “ξεῖνε, τὸ μέν σε πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή·
ἐγὼν: Od. 19:185: ἔνθ’ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἰδόμην καὶ ξείνια δῶκα.
ἐγὼν: Od. 19:509: “ξεῖνε, τὸ μέν σ’ ἔτι τυτθὸν ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή·
ἐγὼν: Od. 19:594: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼν ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα
ἐγὼν: Od. 22:262: “ὦ φίλοι, ἤδη μέν κεν ἐγὼν εἴποιμι καὶ ἄμμι
ἐγὼν: Od. 22:428: ἀλλ’ ἄγ’ ἐγὼν ἀναβᾶσ’ ὑπερώϊα σιγαλόεντα
ἐγὼν: Od. 23:23: τῶ κε τάχα στυγερῶς μιν ἐγὼν ἀπέπεμψα νέεσθαι
ἐγὼν: Od. 23:78: ἀλλ’ ἕπευ· αὐτὰρ ἐγὼν ἐμέθεν περιδώσομαι αὐτῆς,
ἐγὼν: Od. 23:130: “τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
ἐγὼν: Od. 24:312: δεξιοί, οἷς χαίρων μὲν ἐγὼν ἀπέπεμπον ἐκεῖνον,
ἐγὼν: Od. 24:445: αὐτὸς ἐγὼν εἶδον θεὸν ἄμβροτον, ὅς ῥ’ Ὀδυσῆϊ
ἐδάην: Il. 3:208: ἀμφοτέρων δὲ φυὴν ἐδάην καὶ μήδεα πυκνά.
ἐδάην: Od. 4:267: ἤδη μὲν πολέων ἐδάην βουλήν τε νόον τε
ἐδάϊζε: Il. 21:147: τοὺς Ἀχιλεὺς ἐδάϊζε κατὰ ῥόον οὐδ’ ἐλέαιρεν.
ἐδαΐζετο: Il. 9:8: ὣς ἐδαΐζετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
ἐδαΐζετο: Il. 15:629: ὣς ἐδαΐζετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
ἐδαμάσθην: Od. 8:231: Φαιήκων· λίην γὰρ ἀεικελίως ἐδαμάσθην
ἐδάμασσα: Il. 5:191: ἔμπης δ’ οὐκ ἐδάμασσα· θεός νύ τίς ἐστι κοτήεις.
ἐδαμάσσατο: Od. 9:516: ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν, ἐπεί μ’ ἐδαμάσσατο οἴνῳ.
ἐδάμασσε: Il. 6:159: Ἀργείων· Ζεὺς γάρ οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ ἐδάμασσε.
ἐδάμασσε: Il. 13:434: τὸν τόθ’ ὑπ’ Ἰδομενῆϊ Ποσειδάων ἐδάμασσε
ἐδάμασσε: Il. 16:826: πολλὰ δέ τ’ ἀσθμαίνοντα λέων ἐδάμασσε βίηφιν·
ἐδάμασσε: Od. 11:171: τίς νύ σε κὴρ ἐδάμασσε τανηλεγέος θανάτοιο;
ἐδάμασσε: Od. 11:398: τίς νύ σε κὴρ ἐδάμασσε τανηλεγέος θανάτοιο;
ἐδάμασσε: Od. 22:246: τοὺς δ’ ἤδη ἐδάμασσε βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί.
ἐδάμασσε: Od. 22:413: τούσδε δὲ μοῖρ’ ἐδάμασσε θεῶν καὶ σχέτλια ἔργα·
ἐδάμασσεν: Il. 14:315: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι περιπροχυθεὶς ἐδάμασσεν,
ἐδάμασσεν: Il. 19:203: νῦν δ’ οἳ μὲν κέαται δεδαϊγμένοι, οὓς ἐδάμασσεν
ἐδάμασσεν: Od. 11:399: ἠέ σέ γ’ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμασσεν
ἐδάμασσεν: Od. 11:406: οὔτ’ ἐμέ γ’ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμασσεν
ἐδάμασσεν: Od. 24:109: ἢ ὔμμ’ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμασσεν
ἐδάμη: Il. 2:860: ἀλλ’ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο
ἐδάμη: Il. 2:874: ἀλλ’ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο
ἐδάμημεν: Il. 13:812: ἀλλὰ Διὸς μάστιγι κακῇ ἐδάμημεν Ἀχαιοί.
ἐδάμην: Il. 20:94: ἦ κ’ ἐδάμην ὑπὸ χερσὶν Ἀχιλλῆος καὶ Ἀθήνης,
ἐδάμνα: Il. 5:391: ἤδη τειρόμενον, χαλεπὸς δέ ἑ δεσμὸς ἐδάμνα.
ἐδάμνα: Il. 14:438: νὺξ ἐκάλυψε μέλαινα· βέλος δ’ ἔτι θυμὸν ἐδάμνα.
ἐδάμνα: Il. 21:52: φεύγοντ’ ἐκ ποταμοῦ, κάματος δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα·
ἐδάμνα: Il. 21:270: θυμῷ ἀνιάζων· ποταμὸς δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα
ἑδανῷ: Il. 14:172: ἀμβροσίῳ ἑδανῷ, τό ῥά οἱ τεθυωμένον ἦεν·
ἐδάσαντο: Od. 14:208: εἰς Ἀΐδαο δόμους· τοὶ δὲ ζωὴν ἐδάσαντο
ἐδάσσατ’: Od. 6:10: καὶ νηοὺς ποίησε θεῶν καὶ ἐδάσσατ’ ἀρούρας.
ἔδαφος: Od. 5:249: ὅσσον τίς τ’ ἔδαφος νηὸς τορνώσεται ἀνὴρ
ἔδαψας: Il. 21:398: ἰθὺς ἐμεῦ ὦσας, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψας;
ἔδαψεν: Il. 5:858: τῇ ῥά μιν οὖτα τυχών, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψεν,
ἔδδεισαν: Od. 10:219: σαῖνον· τοὶ δ’ ἔδδεισαν, ἐπεὶ ἴδον αἰνὰ πέλωρα.
ἔδδεισαν: Od. 13:184: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἔδδεισαν, ἑτοιμάσσαντο δὲ ταύρους.
ἔδδεισεν: Od. 10:448: ἀλλ’ ἔπετ’· ἔδδεισεν γὰρ ἐμὴν ἔκπαγλον ἐνιπήν.
ἔδεαι: Il. 24:129: σὴν ἔδεαι κραδίην μεμνημένος οὔτέ τι σίτου
ἐδέγμην: Od. 9:513: ἀλλ’ αἰεί τινα φῶτα μέγαν καὶ καλὸν ἐδέγμην
ἐδέγμην: Od. 12:230: πρῴρης· ἔνθεν γάρ μιν ἐδέγμην πρῶτα φανεῖσθαι
ἐδέδμητο: Il. 13:683: τεῖχος ἐδέδμητο χθαμαλώτατον, ἔνθα μάλιστα
ἔδει: Il. 15:636: βοῦν ἔδει, αἳ δέ τε πᾶσαι ὑπέτρεσαν· ὣς τότ’ Ἀχαιοὶ
ἐδείδιμεν: Il. 6:99: οὐδ’ Ἀχιλῆά ποθ’ ὧδέ γ’ ἐδείδιμεν ὄρχαμον ἀνδρῶν,
ἐδείδισαν: Il. 5:790: οἴχνεσκον· κείνου γὰρ ἐδείδισαν ὄβριμον ἔγχος·
ἐδείδισαν: Il. 7:151: οἳ δὲ μάλ’ ἐτρόμεον καὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλη·
ἔδειμα: Il. 21:446: ἤτοι ἐγὼ Τρώεσσι πόλιν πέρι τεῖχος ἔδειμα
ἔδειμαν: Il. 7:436: ἄκριτον ἐκ πεδίου, ποτὶ δ’ αὐτὸν τεῖχος ἔδειμαν
ἔδειμαν: Il. 14:32: εἴρυσαν, αὐτὰρ τεῖχος ἐπὶ πρύμνῃσιν ἔδειμαν.
ἐδείματο: Od. 6:9: ἀμφὶ δὲ τεῖχος ἔλασσε πόλει καὶ ἐδείματο οἴκους
ἔδειμε: Il. 9:349: καὶ δὴ τεῖχος ἔδειμε, καὶ ἤλασε τάφρον ἐπ’ αὐτῷ
ἔδειξε: Od. 10:303: ἐκ γαίης ἐρύσας καί μοι φύσιν αὐτοῦ ἔδειξε.
ἔδειξεν: Od. 14:323: καί μοι κτήματ’ ἔδειξεν, ὅσα ξυναγείρατ’ Ὀδυσσεύς,
ἔδειξεν: Od. 19:293: καί μοι κτήματ’ ἔδειξεν, ὅσα ξυναγείρατ’ Ὀδυσσεύς·
ἔδειξεν: Od. 24:147: εὖθ’ ἡ φᾶρος ἔδειξεν, ὑφήνασα μέγαν ἱστόν,
ἐδείπνει: Od. 17:506: ἡμένη ἐν θαλάμῳ· ὁ δ’ ἐδείπνει δῖος Ὀδυσσεύς.
ἔδειραν: Il. 1:459: αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
ἔδειραν: Il. 2:422: αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
ἔδειραν: Od. 12:359: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
ἔδεις: Od. 16:431: τοῦ νῦν οἶκον ἄτιμον ἔδεις, μνάᾳ δὲ γυναῖκα
ἔδεισας: Il. 22:19: ῥηϊδίως, ἐπεὶ οὔ τι τίσιν γ’ ἔδεισας ὀπίσσω.
ἔδεισας: Il. 24:364: οὐδὲ σύ γ’ ἔδεισας μένεα πνείοντας Ἀχαιούς,
ἐδείσατε: Il. 13:624: Ζηνὸς ἐριβρεμέτεω χαλεπὴν ἐδείσατε μῆνιν
ἔδεισε: Il. 23:425: Ἀτρεΐδης δ’ ἔδεισε καὶ Ἀντιλόχῳ ἐγεγώνει·
ἔδεισεν: Il. 1:33: Ὣς ἔφατ’· ἔδεισεν δ’ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ·
ἔδεισεν: Il. 1:568: Ὣς ἔφατ’ ἔδεισεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,
ἔδεισεν: Il. 3:418: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα,
ἔδεισεν: Il. 10:240: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δὲ περὶ ξανθῷ Μενελάῳ.
ἔδεισεν: Il. 20:61: ἔδεισεν δ’ ὑπένερθεν ἄναξ ἐνέρων Ἀϊδωνεύς,
ἔδεισεν: Il. 24:571: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ.
ἔδεισεν: Il. 24:689: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ ὃ γέρων, κήρυκα δ’ ἀνίστη.
ἐδέξατο: Il. 1:596: μειδήσασα δὲ παιδὸς ἐδέξατο χειρὶ κύπελλον·
ἐδέξατο: Il. 9:629: ποινὴν ἢ οὗ παιδὸς ἐδέξατο τεθνηῶτος·
ἐδέξατο: Il. 18:238: ἐς πόλεμον, οὐδ’ αὖτις ἐδέξατο νοστήσαντα.
ἐδέξατο: Il. 23:624: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει· ὃ δ’ ἐδέξατο χαίρων,
ἐδέξατο: Il. 23:797: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δ’ ἐδέξατο χαίρων.
ἐδέξατο: Il. 24:305: νιψάμενος δὲ κύπελλον ἐδέξατο ἧς ἀλόχοιο·
ἐδέξατο: Od. 1:121: χεῖρ’ ἕλε δεξιτερὴν καὶ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος,
ἐδέξατο: Od. 8:483: ἥρῳ Δημοδόκῳ· ὁ δ’ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ.
ἐδέξατο: Od. 11:327: ἣ χρυσὸν φίλου ἀνδρὸς ἐδέξατο τιμήεντα.
ἐδέξατο: Od. 14:113: οἴνου ἐνίπλειον· ὁ δ’ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
ἐδέξατο: Od. 15:130: ὣς εἰποῦσ’ ἐν χερσὶ τίθει, ὁ δ’ ἐδέξατο χαίρων.
ἐδέξατο: Od. 15:282: ὣς ἄρα φωνήσας οἱ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος·
ἐδέξατο: Od. 16:40: ὣς ἄρα φωνήσας οἱ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος·
ἐδέξατο: Od. 17:356: ἦ ῥα, καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἐδέξατο καὶ κατέθηκεν
ἐδέξατο: Od. 21:82: δακρύσας δ’ Εὔμαιος ἐδέξατο καὶ κατέθηκε·
ἔδερόν: Il. 23:167: πρόσθε πυρῆς ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον· ἐκ δ’ ἄρα πάντων
ἔδερόν: Il. 24:622: σφάξ’· ἕταροι δ’ ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον εὖ κατὰ κόσμον,
ἔδεσκε: Il. 22:501: μυελὸν οἶον ἔδεσκε καὶ οἰῶν πίονα δημόν·
ἔδευεν: Od. 8:522: τήκετο, δάκρυ δ’ ἔδευεν ὑπὸ βλεφάροισι παρειάς.
ἐδεύεο: Il. 17:142: Ἕκτορ εἶδος ἄριστε μάχης ἄρα πολλὸν ἐδεύεο.
ἐδεύετο: Il. 1:468: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
ἐδεύετο: Il. 1:602: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης,
ἐδεύετο: Il. 2:431: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
ἐδεύετο: Il. 4:48: οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης
ἐδεύετο: Il. 7:320: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης·
ἐδεύετο: Il. 23:56: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
ἐδεύετο: Il. 24:69: οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης
ἐδεύετο: Od. 16:479: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
ἐδεύετο: Od. 19:425: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης·
ἐδεύησεν: Od. 9:483: τυτθόν, ἐδεύησεν δ’ οἰήϊον ἄκρον ἱκέσθαι.
ἐδεύησεν: Od. 9:540: τυτθόν, ἐδεύησεν δ’ οἰήϊον ἄκρον ἱκέσθαι.
ἑδέων: Il. 1:534: ἐξ ἑδέων σφοῦ πατρὸς ἐναντίον· οὐδέ τις ἔτλη
ἑδέων: Il. 1:581: ἐξ ἑδέων στυφελίξαι· ὃ γὰρ πολὺ φέρτατός ἐστιν.
ἐδήδοται: Od. 22:56: ὅσσα τοι ἐκπέποται καὶ ἐδήδοται ἐν μεγάροισι,
ἐδηδώς: Il. 17:542: αἱματόεις ὥς τίς τε λέων κατὰ ταῦρον ἐδηδώς.
ἐδηλήσαντ’: Il. 1:156: καρπὸν ἐδηλήσαντ’, ἐπεὶ ἦ μάλα πολλὰ μεταξὺ
ἐδηλήσαντ’: Od. 10:459: ἠδ’ ὅσ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου.
ἐδηλήσαντ’: Od. 11:401: ἦέ σ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου
ἐδηλήσαντ’: Od. 11:408: οὔτε μ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου,
ἐδηλήσαντ’: Od. 24:111: ἦ που ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου
ἔδησαν: Il. 1:406: τὸν καὶ ὑπέδεισαν μάκαρες θεοὶ οὐδ’ ἔτ’ ἔδησαν.
ἔδησαν: Il. 1:436: ἐκ δ’ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι’ ἔδησαν·
ἔδησαν: Il. 24:273: τρὶς δ’ ἑκάτερθεν ἔδησαν ἐπ’ ὀμφαλόν, αὐτὰρ ἔπειτα
ἔδησαν: Od. 2:425: στῆσαν ἀείραντες, κατὰ δὲ προτόνοισιν ἔδησαν,
ἔδησαν: Od. 12:178: οἱ δ’ ἐν νηΐ μ’ ἔδησαν ὁμοῦ χεῖράς τε πόδας τε
ἔδησαν: Od. 14:61: οἱ νέοι. ἦ γὰρ τοῦ γε θεοὶ κατὰ νόστον ἔδησαν,
ἔδησαν: Od. 15:290: στῆσαν ἀείραντες, κατὰ δὲ προτόνοισιν ἔδησαν,
ἔδησαν: Od. 15:498: ἐκ δ’ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι’ ἔδησαν·
ἐδήσατο: Il. 2:44: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
ἐδήσατο: Il. 10:22: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
ἐδήσατο: Il. 10:132: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
ἐδήσατο: Il. 14:186: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα.
ἐδήσατο: Il. 24:340: αὐτίκ’ ἔπειθ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα
ἐδήσατο: Od. 1:96: ὣς εἰποῦσ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
ἐδήσατο: Od. 2:4: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
ἐδήσατο: Od. 4:309: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
ἐδήσατο: Od. 5:44: αὐτίκ’ ἔπειθ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
ἐδήσατο: Od. 15:550: Τηλέμαχος δ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
ἐδήσατο: Od. 17:2: δὴ τότ’ ἔπειθ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα
ἐδήσατο: Od. 20:126: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
ἔδησε: Il. 22:398: ἐκ δίφροιο δ’ ἔδησε, κάρη δ’ ἕλκεσθαι ἔασεν·
ἔδησε: Od. 4:380: ὅς τίς μ’ ἀθανάτων πεδάᾳ καὶ ἔδησε κελεύθου,
ἔδησε: Od. 4:469: ὅς τίς μ’ ἀθανάτων πεδάᾳ καὶ ἔδησε κελεύθου,
ἔδησεν: Il. 14:73: κυδάνει, ἡμέτερον δὲ μένος καὶ χεῖρας ἔδησεν.
ἐδητύος: Il. 1:469: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Il. 2:432: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Il. 7:323: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Il. 9:92: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Il. 9:222: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Il. 11:779: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπημεν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος,
ἐδητύος: Il. 19:231: μεμνῆσθαι πόσιος καὶ ἐδητύος, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
ἐδητύος: Il. 19:320: ἄκμηνον πόσιος καὶ ἐδητύος ἔνδον ἐόντων
ἐδητύος: Il. 23:57: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Il. 24:628: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Od. 1:150: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο
ἐδητύος: Od. 3:67: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Od. 3:473: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Od. 4:68: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Od. 4:788: κεῖτ’ ἄρ’ ἄσιτος, ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος,
ἐδητύος: Od. 5:201: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος,
ἐδητύος: Od. 6:250: ἁρπαλέως· δηρὸν γὰρ ἐδητύος ἦεν ἄπαστος.
ἐδητύος: Od. 8:72: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Od. 8:485: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Od. 10:384: πρὶν τλαίη πάσσασθαι ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος,
ἐδητύος: Od. 12:308: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Od. 14:454: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Od. 15:143: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Od. 15:303: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Od. 15:501: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Od. 16:55: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Od. 16:480: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Od. 17:99: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἐδητύος: Od. 17:603: πλησάμενος δ’ ἄρα θυμὸν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος
ἐδίδαξαν: Il. 23:307: Ζεύς τε Ποσειδάων τε, καὶ ἱπποσύνας ἐδίδαξαν
ἐδίδαξε: Il. 11:831: ὃν Χείρων ἐδίδαξε δικαιότατος Κενταύρων.
ἐδίδαξε: Od. 8:481: οἴμας Μοῦσ’ ἐδίδαξε, φίλησε δὲ φῦλον ἀοιδῶν.”
ἐδίδαξε: Od. 8:488: ἢ σέ γε Μοῦσ’ ἐδίδαξε, Διὸς πάϊς, ἢ σέ γ’ Ἀπόλλων·
ἐδίδου: Od. 11:289: τῷ ἐδίδου, ὃς μὴ ἕλικας βόας εὐρυμετώπους
ἐδίδους: Od. 19:367: ὅσσα σὺ τῷ ἐδίδους ἀρώμενος, εἷος ἵκοιο
ἐδίην’: Il. 22:495: χείλεα μέν τ’ ἐδίην’, ὑπερῴην δ’ οὐκ ἐδίηνε.
ἐδίηνε: Il. 22:495: χείλεα μέν τ’ ἐδίην’, ὑπερῴην δ’ οὐκ ἐδίηνε.
ἐδινεόμεσθα: Od. 9:153: νῆσον θαυμάζοντες ἐδινεόμεσθα κατ’ αὐτήν.
ἐδίνεον: Il. 18:494: κοῦροι δ’ ὀρχηστῆρες ἐδίνεον, ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν
ἐδίνευον: Il. 18:606: μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους.
ἐδίνευον: Od. 4:19: μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους.
ἐδίσκεον: Od. 8:188: ἢ οἵῳ Φαίηκες ἐδίσκεον ἀλλήλοισι.
ἐδίωκεν: Il. 23:424: ἐκτὸς ὁδοῦ, ὀλίγον δὲ παρακλίνας ἐδίωκεν.
ἔδμεναι: Il. 4:345: ἔνθα φίλ’ ὀπταλέα κρέα ἔδμεναι ἠδὲ κύπελλα
ἔδμεναι: Il. 5:203: ἀνδρῶν εἰλομένων εἰωθότες ἔδμεναι ἄδην.
ἔδμεναι: Il. 13:36: ἔδμεναι· ἀμφὶ δὲ ποσσὶ πέδας ἔβαλε χρυσείας
ἔδμεναι: Il. 22:347: ὤμ’ ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἷα ἔοργας,
ἔδμεναι: Od. 9:476: ἔδμεναι ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ κρατερῆφι βίηφι.
ἔδμεναι: Od. 10:243: ἔδμεναι, οἷα σύες χαμαιευνάδες αἰὲν ἔδουσιν.
ἔδμεναι: Od. 14:42: ἔδμεναι· αὐτὰρ κεῖνος ἐελδόμενός που ἐδωδῆς
ἔδμεναι: Od. 16:84: ἔδμεναι, ὡς ἂν μή σε κατατρύχῃ καὶ ἑταίρους.
ἔδμεναι: Od. 17:260: ἔδμεναι. ἀγχίμολον δ’ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς
ἔδμεναι: Od. 20:214: ἔδμεναι· οὐδέ τι παιδὸς ἐνὶ μεγάροισ’ ἀλέγουσιν,
ἕδνα: Il. 16:178: ὅς ῥ’ ἀναφανδὸν ὄπυιε πορὼν ἀπερείσια ἕδνα.
ἕδνα: Il. 16:190: ἠγάγετο πρὸς δώματ’, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα,
ἕδνα: Il. 22:472: ἐκ δόμου Ἠετίωνος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα.
ἕδνα: Od. 11:117: μνώμενοι ἀντιθέην ἄλοχον καὶ ἕδνα διδόντες.
ἕδνα: Od. 11:282: γῆμεν ἑὸν διὰ κάλλος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα,
ἕδνα: Od. 13:378: μνώμενοι ἀντιθέην ἄλοχον καὶ ἕδνα διδόντες·
ἕδνα: Od. 19:529: μνᾶται ἐνὶ μεγάροισι, πορὼν ἀπερείσια ἕδνα.
ἐδνοπάλιζεν: Il. 4:472: ἀλλήλοις ἐπόρουσαν, ἀνὴρ δ’ ἄνδρ’ ἐδνοπάλιζεν.
ἔδοι: Il. 13:322: ὃς θνητός τ’ εἴη καὶ ἔδοι Δημήτερος ἀκτὴν
ἔδοιεν: Il. 22:42: ὅσσον ἐμοί· τάχα κέν ἑ κύνες καὶ γῦπες ἔδοιεν
ἔδοιεν: Od. 21:395: μὴ κέρα ἶπες ἔδοιεν ἀποιχομένοιο ἄνακτος.
ἔδομαι: Od. 9:369: “Οὖτιν ἐγὼ πύματον ἔδομαι μετὰ οἷσ’ ἑτάροισι,
ἔδομεν: Od. 24:65: ὀκτωκαιδεκάτῃ δ’ ἔδομεν πυρί· πολλὰ δ’ ἐπ’ αὐτῷ
ἔδον: Od. 23:9: κήδεσκον καὶ κτήματ’ ἔδον βιόωντό τε παῖδα.”
ἐδόνησεν: Od. 22:300: τὰς μέν τ’ αἰόλος οἶστρος ἐφορμηθεὶς ἐδόνησεν
ἔδονται: Il. 4:237: τῶν ἤτοι αὐτῶν τέρενα χρόα γῦπες ἔδονται,
ἔδονται: Il. 16:836: ἦμαρ ἀναγκαῖον· σὲ δέ τ’ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται.
ἔδονται: Il. 18:271: ὅς κε φύγῃ, πολλοὺς δὲ κύνες καὶ γῦπες ἔδονται
ἔδονται: Il. 18:283: οὐδέ ποτ’ ἐκπέρσει· πρίν μιν κύνες ἀργοὶ ἔδονται.
ἔδονται: Il. 22:509: αἰόλαι εὐλαὶ ἔδονται, ἐπεί κε κύνες κορέσωνται
ἔδονται: Od. 2:123: τόφρα γὰρ οὖν βίοτόν τε τεὸν καὶ κτήματ’ ἔδονται,
ἔδονται: Od. 22:30: κούρων εἰν Ἰθάκῃ· τῶ σ’ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται.”
ἔδοντας: Od. 10:427: πίνοντας καὶ ἔδοντας· ἐπηετανὸν γὰρ ἔχουσιν.”
ἔδοντας: Od. 16:110: καὶ οἶνον διαφυσσόμενον, καὶ σῖτον ἔδοντας
ἔδοντες: Il. 10:569: ἕστασαν ὠκύποδες μελιηδέα πυρὸν ἔδοντες·
ἔδοντες: Il. 21:465: ζαφλεγέες τελέθουσιν ἀρούρης καρπὸν ἔδοντες,
ἔδοντες: Od. 1:250: ποιῆσαι δύναται· τοὶ δὲ φθινύθουσιν ἔδοντες
ἔδοντες: Od. 1:375: ὑμὰ κτήματ’ ἔδοντες, ἀμειβόμενοι κατὰ οἴκους.
ἔδοντες: Od. 2:140: ὑμὰ κτήματ’ ἔδοντες ἀμειβόμενοι κατὰ οἴκους.
ἔδοντες: Od. 7:99: πίνοντες καὶ ἔδοντες· ἐπηετανὸν γὰρ ἔχεσκον.
ἔδοντες: Od. 8:222: ὅσσοι νῦν βροτοί εἰσιν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες.
ἔδοντες: Od. 9:75: κείμεθ’, ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἔδοντες.
ἔδοντες: Od. 9:89: οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες,
ἔδοντες: Od. 10:101: οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες,
ἔδοντες: Od. 10:143: κείμεθ’, ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἔδοντες.
ἔδοντες: Od. 14:17: πολλὸν παυρότεροι· τοὺς γὰρ μινύθεσκον ἔδοντες
ἔδοντες: Od. 14:377: ἠδ’ οἳ χαίρουσιν βίοτον νήποινον ἔδοντες·
ἔδοντες: Od. 16:50: ὀπταλέων, ἅ ῥα τῇ προτέρῃ ὑπέλειπον ἔδοντες,
ἔδοντες: Od. 16:127: ποιῆσαι δύναται· τοὶ δὲ φθινύθουσιν ἔδοντες
ἐδόρπεον: Od. 15:302: δορπείτην· παρὰ δέ σφιν ἐδόρπεον ἀνέρες ἄλλοι.
ἕδος: Il. 4:406: ἡμεῖς καὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο
ἕδος: Il. 5:360: ὄφρ’ ἐς Ὄλυμπον ἵκωμαι ἵν’ ἀθανάτων ἕδος ἐστί.
ἕδος: Il. 5:367: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκοντο θεῶν ἕδος αἰπὺν Ὄλυμπον·
ἕδος: Il. 5:868: καρπαλίμως δ’ ἵκανε θεῶν ἕδος αἰπὺν Ὄλυμπον,
ἕδος: Il. 8:456: ἂψ ἐς Ὄλυμπον ἵκεσθον, ἵν’ ἀθανάτων ἕδος ἐστίν.
ἕδος: Il. 9:194: αὐτῇ σὺν φόρμιγγι λιπὼν ἕδος ἔνθα θάασσεν.
ἕδος: Il. 11:647: οὐχ ἕδος ἐστὶ γεραιὲ διοτρεφές, οὐδέ με πείσεις.
ἕδος: Il. 23:205: οὐχ ἕδος· εἶμι γὰρ αὖτις ἐπ’ Ὠκεανοῖο ῥέεθρα
ἕδος: Il. 24:144: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα λιποῦσ’ ἕδος Οὐλύμποιο
ἕδος: Il. 24:544: ὅσσον Λέσβος ἄνω Μάκαρος ἕδος ἐντὸς ἐέργει
ἕδος: Od. 6:42: Οὔλυμπόνδ’, ὅθι φασὶ θεῶν ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ
ἕδος: Od. 11:263: οἳ πρῶτοι Θήβης ἕδος ἔκτισαν ἑπταπύλοιο
ἕδος: Od. 13:344: ἀλλ’ ἄγε τοι δείξω Ἰθάκης ἕδος, ὄφρα πεποίθῃς·
ἔδοσάν: Il. 19:291: ἄνδρα μὲν ᾧ ἔδοσάν με πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
ἔδοσαν: Od. 4:585: ταῦτα τελευτήσας νεόμην, ἔδοσαν δέ μοι οὖρον
ἔδοσαν: Od. 13:135: κάτθεσαν εἰν Ἰθάκῃ, ἔδοσαν δέ οἱ ἀγλαὰ δῶρα,
ἔδοσαν: Od. 14:216: ἦ μὲν δὴ θάρσος μοι Ἄρης τ’ ἔδοσαν καὶ Ἀθήνη
ἔδοσαν: Od. 15:367: τὴν μὲν ἔπειτα Σάμηνδ’ ἔδοσαν καὶ μυρί’ ἕλοντο,
ἔδοσαν: Od. 17:148: ταῦτα τελευτήσας νεόμην· ἔδοσαν δέ μοι οὖρον
ἔδοσάν: Od. 17:503: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἐνέπλησάν τ’ ἔδοσάν τε,
ἔδοσαν: Od. 20:78: καί ῥ’ ἔδοσαν στυγερῇσιν Ἐρινύσιν ἀμφιπολεύειν·
ἔδουσ’: Il. 5:341: οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ’, οὐ πίνουσ’ αἴθοπα οἶνον,
ἔδουσί: Il. 12:319: ἡμέτεροι βασιλῆες, ἔδουσί τε πίονα μῆλα
ἔδουσι: Od. 3:480: ὄψα τε, οἷα ἔδουσι διοτρεφέες βασιλῆες.
ἔδουσιν: Il. 6:142: εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν,
ἔδουσιν: Od. 1:160: ῥεῖ’, ἐπεὶ ἀλλότριον βίοτον νήποινον ἔδουσιν,
ἔδουσιν: Od. 5:197: ἔσθειν καὶ πίνειν, οἷα βροτοὶ ἄνδρες ἔδουσιν·
ἔδουσιν: Od. 9:84: γαίης Λωτοφάγων, οἵ τ’ ἄνθινον εἶδαρ ἔδουσιν.
ἔδουσιν: Od. 10:243: ἔδμεναι, οἷα σύες χαμαιευνάδες αἰὲν ἔδουσιν.
ἔδουσιν: Od. 11:123: ἀνέρες οὐδέ θ’ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν·
ἔδουσιν: Od. 14:81: χοίρε’· ἀτὰρ σιάλους γε σύας μνηστῆρες ἔδουσιν,
ἔδουσιν: Od. 14:417: ἄλλοι δ’ ἡμέτερον κάματον νήποινον ἔδουσιν.”
ἔδουσιν: Od. 17:533: σῖτος καὶ μέθυ ἡδύ· τὰ μέν τ’ οἰκῆες ἔδουσιν,
ἔδουσιν: Od. 18:280: ἀλλ’ οὐκ ἀλλότριον βίοτον νήποινον ἔδουσιν.”
ἔδουσιν: Od. 19:536: χῆνές μοι κατὰ οἶκον ἐείκοσι πυρὸν ἔδουσιν
ἔδουσιν: Od. 21:332: ἔμμεναι, οἳ δὴ οἶκον ἀτιμάζοντες ἔδουσιν
ἔδουσιν: Od. 23:270: ἀνέρες οὐδέ θ’ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν·
ἔδραθ’: Od. 20:143: ἔδραθ’ ἐνὶ προδόμῳ· χλαῖναν δ’ ἐπιέσσαμεν ἡμεῖς.”
ἕδραι: Od. 3:7: ἐννέα δ’ ἕδραι ἔσαν, πεντηκόσιοι δ’ ἐν ἑκάστῃ
ἕδραι: Od. 8:16: καρπαλίμως δ’ ἔμπληντο βροτῶν ἀγοραί τε καὶ ἕδραι
ἔδρακον: Od. 10:197: ἔδρακον ὀφθαλμοῖσι διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην.”
ἔδραμ’: Il. 5:599: ἀφρῷ μορμύροντα ἰδών, ἀνά τ’ ἔδραμ’ ὀπίσσω,
ἔδραμε: Il. 14:412: στρόμβον δ’ ὣς ἔσσευε βαλών, περὶ δ’ ἔδραμε πάντῃ.
ἔδραμον: Il. 18:30: ἔδραμον ἀμφ’ Ἀχιλῆα δαΐφρονα, χερσὶ δὲ πᾶσαι
ἕδρας: Il. 2:99: σπουδῇ δ’ ἕζετο λαός, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας
ἕδρας: Il. 2:211: Ἄλλοι μέν ῥ’ ἕζοντο, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας·
ἕδρας: Od. 3:31: ἷξον δ’ ἐς Πυλίων ἀνδρῶν ἄγυρίν τε καὶ ἕδρας,
ἕδρας: Od. 3:429: ἕδρας τε ξύλα τ’ ἀμφὶ καὶ ἀγλαὸν οἰσέμεν ὕδωρ.”
ἑδρέων: Od. 13:56: αὐτόθεν ἐξ ἑδρέων. ἀνὰ δ’ ἵστατο δῖος Ὀδυσσεύς,
ἕδρῃ: Il. 8:162: ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσι·
ἕδρῃ: Il. 12:311: ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσιν
ἕδρην: Od. 16:44: “ἧσο, ξεῖν’· ἡμεῖς δὲ καὶ ἄλλοθι δήομεν ἕδρην
ἕδρης: Il. 19:77: αὐτόθεν ἐξ ἕδρης, οὐδ’ ἐν μέσσοισιν ἀναστάς·
ἕδρης: Od. 16:42: τῷ δ’ ἕδρης ἐπιόντι πατὴρ ὑπόειξεν Ὀδυσσεύς·
ἑδριάασθαι: Il. 11:645: ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ’ ἑδριάασθαι ἄνωγε.
ἑδριάασθαι: Il. 11:777: ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ’ ἑδριάασθαι ἄνωγε,
ἑδριάασθαι: Od. 3:35: χερσίν τ’ ἠσπάζοντο καὶ ἑδριάασθαι ἄνωγον.
ἑδριόωντο: Il. 10:198: τάφρον δ’ ἐκδιαβάντες ὀρυκτὴν ἑδριόωντο
ἑδριόωντο: Od. 7:98: ἔνθα δὲ Φαιήκων ἡγήτορες ἑδριόωντο
ἑδριόωντο: Od. 16:344: αὐτοῦ δὲ προπάροιθε θυράων ἑδριόωντο.
ἔδυ: Il. 3:36: ὣς αὖτις καθ’ ὅμιλον ἔδυ Τρώων ἀγερώχων
ἔδυ: Il. 8:487: Τρωσὶν μέν ῥ’ ἀέκουσιν ἔδυ φάος, αὐτὰρ Ἀχαιοῖς
ἔδυ: Il. 9:549: ἀλλ’ ὅτε δὴ Μελέαγρον ἔδυ χόλος, ὅς τε καὶ ἄλλων
ἔδυ: Il. 11:63: παμφαίνων, τοτὲ δ’ αὖτις ἔδυ νέφεα σκιόεντα,
ἔδυ: Il. 16:340: Πηνέλεως, πᾶν δ’ εἴσω ἔδυ ξίφος, ἔσχεθε δ’ οἶον
ἔδυ: Il. 18:241: ἠέλιος μὲν ἔδυ, παύσαντο δὲ δῖοι Ἀχαιοὶ
ἔδυ: Il. 19:16: ὡς εἶδ’, ὥς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
ἔδυ: Il. 22:94: βεβρωκὼς κακὰ φάρμακ’, ἔδυ δέ τέ μιν χόλος αἰνός,
ἔδυ: Il. 23:154: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο
ἔδυ: Od. 3:329: ὣς ἔφατ’, ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε.
ἔδυ: Od. 5:225: ὣς ἔφατ’, ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν·
ἔδυ: Od. 13:35: ὣς Ὀδυσῆ’ ἀσπαστὸν ἔδυ φάος ἠελίοιο.
ἔδυ: Od. 16:220: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο,
ἔδυ: Od. 21:226: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο,
ἔδυν: Il. 4:222: οἳ δ’ αὖτις κατὰ τεύχε’ ἔδυν, μνήσαντο δὲ χάρμης.
ἔδυν: Il. 11:263: πότμον ἀναπλήσαντες ἔδυν δόμον Ἄϊδος εἴσω.
ἐδύναντο: Il. 12:417: οὔτε γὰρ ἴφθιμοι Λύκιοι Δαναῶν ἐδύναντο
ἐδύναντο: Il. 12:419: οὔτέ ποτ’ αἰχμηταὶ Δαναοὶ Λυκίους ἐδύναντο
ἐδύναντο: Il. 12:432: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἐδύναντο φόβον ποιῆσαι Ἀχαιῶν,
ἐδύναντο: Il. 15:22: λῦσαι δ’ οὐκ ἐδύναντο παρασταδόν· ὃν δὲ λάβοιμι
ἐδύναντο: Il. 15:406: Τρῶας ἐπερχομένους μένον ἔμπεδον, οὐδ’ ἐδύναντο
ἐδύναντο: Il. 15:408: οὐδέ ποτε Τρῶες Δαναῶν ἐδύναντο φάλαγγας
ἐδύναντο: Il. 15:651: κτεῖν’· οἳ δ’ οὐκ ἐδύναντο καὶ ἀχνύμενοί περ ἑταίρου
ἐδύναντο: Il. 18:163: ὥς ῥα τὸν οὐκ ἐδύναντο δύω Αἴαντε κορυστὰ
ἐδύναντο: Od. 11:264: πύργωσάν τ’, ἐπεὶ οὐ μὲν ἀπύργωτόν γ’ ἐδύναντο
ἐδύναντο: Od. 16:357: νῆα παρερχομένην, τὴν δ’ οὐκ ἐδύναντο κιχῆναι.”
ἐδύναντο: Od. 21:184: τῷ ῥα νέοι θάλποντες ἐπειρῶντ’, οὐδ’ ἐδύναντο
ἐδύνασθε: Od. 21:71: μύθου ποιήσασθαι ἐπισχεσίην ἐδύνασθε,
ἔδυνε: Il. 8:43: χρυσὸν δ’ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ’ ἱμάσθλην
ἔδυνε: Il. 11:19: δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε,
ἔδυνε: Il. 13:25: χρυσὸν δ’ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ’ ἱμάσθλην
ἔδυνε: Il. 14:381: ἐσθλὰ μὲν ἐσθλὸς ἔδυνε, χέρεια δὲ χείρονι δόσκεν.
ἔδυνε: Il. 16:133: δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε
ἔδυνεν: Il. 3:332: δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν
ἔδυνεν: Il. 3:339: ὣς δ’ αὔτως Μενέλαος ἀρήϊος ἔντε’ ἔδυνεν.
ἔδυνεν: Il. 19:371: δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν.
ἐδυνήσατο: Il. 14:33: οὐδὲ γὰρ οὐδ’ εὐρύς περ ἐὼν ἐδυνήσατο πάσας
ἐδυνήσατο: Il. 14:422: αἰχμάς· ἀλλ’ οὔ τις ἐδυνήσατο ποιμένα λαῶν
ἔδυνον: Il. 23:131: ἵππους· οἳ δ’ ὄρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον,
ἔδυνον: Od. 24:496: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ὤρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον,
ἔδυνον: Od. 24:498: ἐν δ’ ἄρα Λαέρτης Δολίος τ’ ἐς τεύχε’ ἔδυνον,
ἔδυσαν: Il. 18:145: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ὑπὸ κῦμα θαλάσσης αὐτίκ’ ἔδυσαν·
ἔδυσαν: Od. 14:341: ἐκ μέν με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἔδυσαν,
ἐδύσετο: Il. 2:578: λαοὶ ἕποντ’· ἐν δ’ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν
ἐδύσετο: Il. 3:328: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλὰ
ἐδύσετο: Il. 9:592: βῆ δ’ ἰέναι, χροῒ δ’ ἔντε’ ἐδύσετο παμφανόωντα.
ἐδύσετο: Il. 11:16: Ἀργείους· ἐν δ’ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν.
ἐδύσετο: Il. 15:120: ζευγνύμεν, αὐτὸς δ’ ἔντε’ ἐδύσετο παμφανόωντα.
ἐδύσετο: Il. 20:379: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτις ἐδύσετο οὐλαμὸν ἀνδρῶν
ἐδύσετο: Il. 21:515: αὐτὰρ Ἀπόλλων Φοῖβος ἐδύσετο Ἴλιον ἱρήν·
ἐδύσετο: Od. 4:425: ὣς εἰποῦσ’ ὑπὸ πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα·
ἐδύσετο: Od. 4:570: ὣς εἰπὼν ὑπὸ πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα,
ἐδύσετο: Od. 5:352: αὐτὴ δ’ ἂψ ἐς πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα
ἐδύσετο: Od. 11:253: ὣς εἰπὼν ὑπὸ πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα.
ἐδύσετο: Od. 17:336: ἀγχίμολον δὲ μετ’ αὐτὸν ἐδύσετο δώματ’ Ὀδυσσεύς,
ἐδύσετο: Od. 23:366: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλά,
ἔδυτε: Od. 24:106: “Ἀμφίμεδον, τί παθόντες ἐρεμνὴν γαῖαν ἔδυτε
ἐδύτην: Il. 6:19: ἔσκεν ὑφηνίοχος· τὼ δ’ ἄμφω γαῖαν ἐδύτην.
ἐδύτην: Il. 10:254: Ὣς εἰπόνθ’ ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην.
ἐδύτην: Il. 10:272: Τὼ δ’ ἐπεὶ οὖν ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην,
ἐδωδῇ: Il. 17:225: τὰ φρονέων δώροισι κατατρύχω καὶ ἐδωδῇ
ἐδωδῇ: Od. 5:95: αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε θυμὸν ἐδωδῇ,
ἐδωδῇ: Od. 14:111: αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε θυμὸν ἐδωδῇ,
ἐδωδὴ: Od. 14:193: εἴη μὲν νῦν νῶϊν ἐπὶ χρόνον ἠμὲν ἐδωδὴ
ἐδωδήν: Il. 8:504: λύσαθ’ ὑπὲξ ὀχέων, παρὰ δέ σφισι βάλλετ’ ἐδωδήν·
ἐδωδὴν: Od. 4:105: ὡς ἑνός, ὅς τέ μοι ὕπνον ἀπεχθαίρει καὶ ἐδωδὴν,
ἐδωδήν: Od. 5:196: Ἑρμείας, νύμφη δ’ ἐτίθει πάρα πᾶσαν ἐδωδήν,
ἐδωδὴν: Od. 6:76: μήτηρ δ’ ἐν κίστῃ ἐτίθει μενοεικέ’ ἐδωδὴν
ἐδωδῆς: Il. 19:167: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ οἴνοιο κορεσσάμενος καὶ ἐδωδῆς
ἐδωδῆς: Il. 24:475: ποίπνυον παρεόντε· νέον δ’ ἀπέληγεν ἐδωδῆς
ἐδωδῆς: Od. 3:70: ξείνους, οἵ τινές εἰσιν, ἐπεὶ τάρπησαν ἐδωδῆς.
ἐδωδῆς: Od. 14:42: ἔδμεναι· αὐτὰρ κεῖνος ἐελδόμενός που ἐδωδῆς
ἔδωκα: Od. 9:361: τρὶς μὲν ἔδωκα φέρων, τρὶς δ’ ἔκπιεν ἀφραδίῃσιν.
ἔδωκα: Od. 15:373: τῶν ἔφαγόν τ’ ἔπιόν τε καὶ αἰδοίοισιν ἔδωκα.
ἔδωκαν: Il. 13:303: ἔκλυον ἀμφοτέρων, ἑτέροισι δὲ κῦδος ἔδωκαν·
ἔδωκαν: Il. 22:379: ἐπεὶ δὴ τόνδ’ ἄνδρα θεοὶ δαμάσασθαι ἔδωκαν,
ἔδωκαν: Il. 23:745: στῆσαν δ’ ἐν λιμένεσσι, Θόαντι δὲ δῶρον ἔδωκαν·
ἔδωκαν: Od. 8:440: ἐσθῆτα χρυσόν τε, τά οἱ Φαίηκες ἔδωκαν·
ἔδωκαν: Od. 13:369: εἵματά τ’ εὐποίητα, τά οἱ Φαίηκες ἔδωκαν.
ἔδωκας: Il. 5:285: δηρὸν ἔτ’ ἀνσχήσεσθαι· ἐμοὶ δὲ μέγ’ εὖχος ἔδωκας.
ἔδωκας: Il. 21:473: πᾶσαν ἐπέτρεψας, μέλεον δέ οἱ εὖχος ἔδωκας·
ἔδωκας: Il. 24:685: καὶ νῦν μὲν φίλον υἱὸν ἐλύσαο, πολλὰ δ’ ἔδωκας·
ἔδωκας: Od. 22:290: τοῦτό τοι ἀντὶ ποδὸς ξεινήϊον, ὅν ποτ’ ἔδωκας
ἔδωκας: Od. 24:337: εἴπω, ἅ μοί ποτ’ ἔδωκας, ἐγὼ δ’ ᾔτευν σε ἕκαστα
ἔδωκε: Il. 8:216: Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκε.
ἔδωκε: Il. 11:243: κουριδίης, ἧς οὔ τι χάριν ἴδε, πολλὰ δ’ ἔδωκε·
ἔδωκε: Il. 11:288: οἴχετ’ ἀνὴρ ὤριστος, ἐμοὶ δὲ μέγ’ εὖχος ἔδωκε
ἔδωκε: Il. 11:703: ἐξέλετ’ ἄσπετα πολλά· τὰ δ’ ἄλλ’ ἐς δῆμον ἔδωκε
ἔδωκε: Il. 13:730: ἄλλῳ μὲν γὰρ ἔδωκε θεὸς πολεμήϊα ἔργα,
ἔδωκε: Il. 14:86: ἐκ νεότητος ἔδωκε καὶ ἐς γῆρας τολυπεύειν
ἔδωκε: Il. 15:719: νῦν ἡμῖν πάντων Ζεὺς ἄξιον ἦμαρ ἔδωκε
ἔδωκε: Il. 16:250: τῷ δ’ ἕτερον μὲν ἔδωκε πατήρ, ἕτερον δ’ ἀνένευσε·
ἔδωκε: Il. 16:844: ἤδη νῦν Ἕκτορ μεγάλ’ εὔχεο· σοὶ γὰρ ἔδωκε
ἔδωκε: Il. 18:293: νῦν δ’ ὅτε πέρ μοι ἔδωκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
ἔδωκε: Il. 18:456: ἔκταν’ ἐνὶ προμάχοισι καὶ Ἕκτορι κῦδος ἔδωκε.
ἔδωκε: Il. 19:414: ἔκταν’ ἐνὶ προμάχοισι καὶ Ἕκτορι κῦδος ἔδωκε.
ἔδωκε: Il. 21:41: νηυσὶν ἄγων, ἀτὰρ υἱὸς Ἰήσονος ὦνον ἔδωκε·
ἔδωκε: Il. 21:216: εἴ τοι Τρῶας ἔδωκε Κρόνου παῖς πάντας ὀλέσσαι,
ἔδωκε: Il. 21:484: Ζεὺς θῆκεν, καὶ ἔδωκε κατακτάμεν ἥν κ’ ἐθέλῃσθα.
ἔδωκε: Il. 22:285: εἴ τοι ἔδωκε θεός· νῦν αὖτ’ ἐμὸν ἔγχος ἄλευαι
ἔδωκε: Il. 23:298: ἀλλ’ αὐτοῦ τέρποιτο μένων· μέγα γάρ οἱ ἔδωκε
ἔδωκε: Il. 23:746: υἷος δὲ Πριάμοιο Λυκάονος ὦνον ἔδωκε
ἔδωκε: Il. 24:241: ἦ ὀνόσασθ’ ὅτι μοι Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε’ ἔδωκε
ἔδωκε: Od. 1:67: ἀθανάτοισιν ἔδωκε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν;
ἔδωκε: Od. 4:172: Ἀργείων, εἰ νῶϊν ὑπεὶρ ἅλα νόστον ἔδωκε
ἔδωκε: Od. 6:190: καί που σοὶ τά γ’ ἔδωκε, σὲ δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.
ἔδωκε: Od. 7:264: πέμπε δ’ ἐπὶ σχεδίης πολυδέσμου, πολλὰ δ’ ἔδωκε,
ἔδωκε: Od. 7:296: καὶ λοῦσ’ ἐν ποταμῷ καί μοι τάδε εἵματ’ ἔδωκε.
ἔδωκε: Od. 15:207: ἐσθῆτα χρυσόν τε, τά οἱ Μενέλαος ἔδωκε·
ἔδωκε: Od. 15:388: τοῦδ’ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ’, ὁ δ’ ἄξιον ὦνον ἔδωκε.”
ἔδωκε: Od. 15:429: τοῦδ’ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ’· ὁ δ’ ἄξιον ὦνον ἔδωκε.”
ἔδωκε: Od. 17:76: ὥς τοι δῶρ’ ἀποπέμψω, ἅ τοι Μενέλαος ἔδωκε.”
ἔδωκε: Od. 17:199: Εὔμαιος δ’ ἄρα οἱ σκῆπτρον θυμαρὲς ἔδωκε.
ἔδωκε: Od. 21:38: ὅς οἱ τόξον ἔδωκε. τὸ δ’ οὔ ποτε δῖος Ὀδυσσεὺς
ἔδωκε: Od. 22:146: βῆ δ’ ἴμεναι, μάλα δ’ ὦκα φέρων μνηστῆρσιν ἔδωκε.
ἔδωκεν: Il. 1:96: τοὔνεκ’ ἄρ’ ἄλγε’ ἔδωκεν ἑκηβόλος ἠδ’ ἔτι δώσει,
ἔδωκεν: Il. 1:178: εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, θεός που σοὶ τό γ’ ἔδωκεν·
ἔδωκεν: Il. 1:279: σκηπτοῦχος βασιλεύς, ᾧ τε Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν.
ἔδωκεν: Il. 2:375: ἀλλά μοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε’ ἔδωκεν,
ἔδωκεν: Il. 2:827: Πάνδαρος, ᾧ καὶ τόξον Ἀπόλλων αὐτὸς ἔδωκεν.
ἔδωκεν: Il. 5:397: ἐν Πύλῳ ἐν νεκύεσσι βαλὼν ὀδύνῃσιν ἔδωκεν·
ἔδωκεν: Il. 7:4: ὡς δὲ θεὸς ναύτῃσιν ἐελδομένοισιν ἔδωκεν
ἔδωκεν: Il. 9:367: ἄξομαι, ἅσσ’ ἔλαχόν γε· γέρας δέ μοι, ὅς περ ἔδωκεν,
ἔδωκεν: Il. 11:300: Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν;
ἔδωκεν: Il. 15:532: ξεῖνος γάρ οἱ ἔδωκεν ἄναξ ἀνδρῶν Εὐφήτης
ἔδωκεν: Il. 18:431: ὅσσ’ ἐμοὶ ἐκ πασέων Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε’ ἔδωκεν;
ἔδωκεν: Il. 19:204: Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν,
ἔδωκεν: Il. 21:42: κεῖθεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο πολλὰ δ’ ἔδωκεν
ἔδωκεν: Od. 1:431: πρωθήβην ἔτ’ ἐοῦσαν, ἐεικοσάβοια δ’ ἔδωκεν,
ἔδωκεν: Od. 4:125: Φυλὼ δ’ ἀργύρεον τάλαρον φέρε, τόν οἱ ἔδωκεν
ἔδωκεν: Od. 4:722: “κλῦτε, φίλαι· περὶ γάρ μοι Ὀλύμπιος ἄλγε’ ἔδωκεν
ἔδωκεν: Od. 5:351: ὣς ἄρα φωνήσασα θεὰ κρήδεμνον ἔδωκεν,
ἔδωκεν: Od. 7:150: κτήματ’ ἐνὶ μεγάροισι γέρας θ’, ὅ τι δῆμος ἔδωκεν.
ἔδωκεν: Od. 7:238: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; τίς τοι τάδε εἵματ’ ἔδωκεν;
ἔδωκεν: Od. 10:213: τοὺς αὐτὴ κατέθελξεν, ἐπεὶ κακὰ φάρμακ’ ἔδωκεν.
ἔδωκεν: Od. 14:63: οἷά τε ᾧ οἰκῆϊ ἄναξ εὔθυμος ἔδωκεν,
ἔδωκεν: Od. 17:567: οὔ τι κακὸν ῥέξαντα βαλὼν ὀδύνῃσιν ἔδωκεν,
ἔδωκεν: Od. 19:396: κλεπτοσύνῃ θ’ ὅρκῳ τε· θεὸς δέ οἱ αὐτὸς ἔδωκεν
ἔδωκεν: Od. 21:34: τῷ δ’ Ὀδυσεὺς ξίφος ὀξὺ καὶ ἄλκιμον ἔγχος ἔδωκεν,
ἔδωκεν: Od. 24:219: ὣς εἰπὼν δμώεσσιν ἀρήϊα τεύχε’ ἔδωκεν.
ἔδωμεν: Od. 16:389: μή οἱ χρήματ’ ἔπειτα ἅλις θυμηδέ’ ἔδωμεν
ἔδων: Od. 9:297: ἀνδρόμεα κρέ’ ἔδων καὶ ἐπ’ ἄκρητον γάλα πίνων,
ἔδων: Od. 10:379: θυμὸν ἔδων, βρώμης δ’ οὐχ ἅπτεαι οὐδὲ ποτῆτος;
ἔδωσι: Od. 13:419: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον, βίοτον δέ οἱ ἄλλοι ἔδωσι;”
ἔδωχ’: Od. 3:437: χρυσὸν ἔδωχ’· ὁ δ’ ἔπειτα βοὸς κέρασιν περίχευεν
ἑὲ: Il. 20:171: μαστίεται, ἑὲ δ’ αὐτὸν ἐποτρύνει μαχέσασθαι,
ἑὲ: Il. 24:134: σκύζεσθαι σοί φησι θεούς, ἑὲ δ’ ἔξοχα πάντων
ἔεδνα: Od. 1:277: οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα
ἔεδνα: Od. 2:196: οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα
ἔεδνα: Od. 8:318: εἰς ὅ κέ μοι μάλα πάντα πατὴρ ἀποδῷσιν ἔεδνα,
ἔεδνα: Od. 15:18: μνηστῆρας δώροισι καὶ ἐξώφελλεν ἔεδνα·
ἐέδνοισι: Od. 6:159: ὅς κέ σ’ ἐέδνοισι βρίσας οἶκόνδ’ ἀγάγηται.
ἐέδνοισιν: Od. 16:391: μνάσθω ἐέδνοισιν διζήμενος· ἡ δέ κ’ ἔπειτα
ἐέδνοισιν: Od. 21:161: μνάσθω ἐέδνοισιν διζήμενος· ἡ δέ κ’ ἔπειτα
ἐεδνώσαιτο: Od. 2:53: Ἰκαρίου, ὅς κ’ αὐτὸς ἐεδνώσαιτο θύγατρα,
ἐεδνωταὶ: Il. 13:382: ἀμφὶ γάμῳ, ἐπεὶ οὔ τοι ἐεδνωταὶ κακοί εἰμεν.
ἐεικοσάβοια: Od. 1:431: πρωθήβην ἔτ’ ἐοῦσαν, ἐεικοσάβοια δ’ ἔδωκεν,
ἐεικοσάβοιον: Od. 22:57: τιμὴν ἀμφὶς ἄγοντες ἐεικοσάβοιον ἕκαστος,
ἐείκοσι: Il. 9:123: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους
ἐείκοσι: Il. 9:265: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους
ἐείκοσι: Il. 11:34: ἐν δέ οἱ ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο
ἐείκοσι: Il. 16:810: καὶ γὰρ δὴ τότε φῶτας ἐείκοσι βῆσεν ἀφ’ ἵππων
ἐείκοσι: Il. 18:373: σπεύδοντα· τρίποδας γὰρ ἐείκοσι πάντας ἔτευχεν
ἐείκοσι: Il. 18:470: φῦσαι δ’ ἐν χοάνοισιν ἐείκοσι πᾶσαι ἐφύσων
ἐείκοσι: Il. 19:244: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους·
ἐείκοσι: Od. 4:530: κρινάμενος κατὰ δῆμον ἐείκοσι φῶτας ἀρίστους
ἐείκοσι: Od. 4:778: ὣς εἰπὼν ἐκρίνατ’ ἐείκοσι φῶτας ἀρίστους,
ἐείκοσι: Od. 12:78: οὐδ’ εἴ οἱ χεῖρές γε ἐείκοσι καὶ πόδες εἶεν·
ἐείκοσι: Od. 16:250: ἐκ δὲ Ζακύνθου ἔασιν ἐείκοσι κοῦροι Ἀχαιῶν,
ἐείκοσι: Od. 19:536: χῆνές μοι κατὰ οἶκον ἐείκοσι πυρὸν ἔδουσιν
ἐείκοσι: Od. 20:158: αἱ μὲν ἐείκοσι βῆσαν ἐπὶ κρήνην μελάνυδρον,
ἐείκοσιν: Il. 1:309: ἐν δ’ ἐρέτας ἔκρινεν ἐείκοσιν, ἐς δ’ ἑκατόμβην
ἐείκοσιν: Il. 6:217: ξείνισ’ ἐνὶ μεγάροισιν ἐείκοσιν ἤματ’ ἐρύξας·
ἐείκοσιν: Il. 9:139: Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὸς ἑλέσθω,
ἐείκοσιν: Il. 9:281: Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὸς ἑλέσθαι,
ἐείκοσιν: Il. 16:847: τοιοῦτοι δ’ εἴ πέρ μοι ἐείκοσιν ἀντεβόλησαν,
ἐείκοσιν: Od. 1:280: νῆ’ ἄρσας ἐρέτῃσιν ἐείκοσιν, ἥ τις ἀρίστη,
ἐείκοσιν: Od. 4:360: ἔνθα μ’ ἐείκοσιν ἤματ’ ἔχον θεοί, οὐδέ ποτ’ οὖροι
ἐεικοσόροιο: Od. 9:322: ὅσσον θ’ ἱστὸν νηὸς ἐεικοσόροιο μελαίνης,
ἐεικοστὸν: Od. 19:222: εἰπεῖν· ἤδη γὰρ τόδ’ ἐεικοστὸν ἔτος ἐστίν,
ἐεικοστῷ: Od. 2:175: ἄγνωστον πάντεσσιν ἐεικοστῷ ἐνιαυτῷ
ἐεικοστῷ: Od. 6:170: χθιζὸς ἐεικοστῷ φύγον ἤματι οἴνοπα πόντον·
ἐεικοστῷ: Od. 17:327: αὐτίκ’ ἰδόντ’ Ὀδυσῆα ἐεικοστῷ ἐνιαυτῷ.
ἐεικοστῷ: Od. 23:102: ἔλθοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν·
ἐεικοστῷ: Od. 23:170: ἔλθοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἐείλεον: Il. 18:447: Τρῶες ἐπὶ πρύμνῃσιν ἐείλεον, οὐδὲ θύραζε
ἔειπε: Il. 2:194: ἐν βουλῇ δ’ οὐ πάντες ἀκούσαμεν οἷον ἔειπε.
ἔειπε: Il. 3:85: ἐσσυμένως· Ἕκτωρ δὲ μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔειπε·
ἔειπε: Il. 3:303: τοῖσι δὲ Δαρδανίδης Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπε·
ἔειπε: Il. 5:632: τὸν καὶ Τληπόλεμος πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἔειπε: Il. 5:683: Σαρπηδὼν Διὸς υἱός, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπε·
ἔειπε: Il. 7:66: ἐν πεδίῳ· Ἕκτωρ δὲ μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔειπε·
ἔειπε: Il. 8:280: στῆ δὲ παρ’ αὐτὸν ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἔειπε: Il. 9:619: ἀντίθεος Τελαμωνιάδης μετὰ μῦθον ἔειπε·
ἔειπε: Il. 10:140: ἐκ δ’ ἦλθε κλισίης καί σφεας πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἔειπε: Il. 13:306: τὸν καὶ Μηριόνης πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἔειπε: Il. 13:666: πολλάκι γάρ οἱ ἔειπε γέρων ἀγαθὸς Πολύϊδος
ἔειπε: Il. 14:189: τῶν ἄλλων ἀπάνευθε θεῶν πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἔειπε: Il. 17:410: δὴ τότε γ’ οὔ οἱ ἔειπε κακὸν τόσον ὅσσον ἐτύχθη
ἔειπε: Il. 18:9: ὥς ποτέ μοι μήτηρ διεπέφραδε καί μοι ἔειπε
ἔειπε: Il. 20:114: ἣ δ’ ἄμυδις στήσασα θεοὺς μετὰ μῦθον ἔειπε·
ἔειπε: Il. 23:350: ἕζετ’, ἐπεὶ ᾧ παιδὶ ἑκάστου πείρατ’ ἔειπε.
ἔειπε: Il. 23:617: Ἀργείων ἀν’ ἀγῶνα φέρων, καὶ ἔειπε παραστάς·
ἔειπε: Il. 24:485: τὸν καὶ λισσόμενος Πρίαμος πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἔειπε: Od. 2:108: καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη,
ἔειπε: Od. 4:349: ἀλλὰ τὰ μέν μοι ἔειπε γέρων ἅλιος νημερτής,
ἔειπε: Od. 4:677: κῆρυξ γάρ οἱ ἔειπε Μέδων, ὃς ἐπεύθετο βουλὰς
ἔειπε: Od. 5:338: ἷζε δ’ ἐπὶ σχεδίης καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἔειπε: Od. 13:48: πεμπέμεναι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπε.
ἔειπε: Od. 13:251: χαίρων ᾗ γαίῃ πατρωΐῃ, ὥς οἱ ἔειπε
ἔειπε: Od. 14:492: φθεγξάμενος δ’ ὀλίγῃ ὀπί με πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἔειπε: Od. 16:356: ἤ τίς σφιν τόδ’ ἔειπε θεῶν ἢ εἴσιδον αὐτοὶ
ἔειπε: Od. 16:412: κῆρυξ γάρ οἱ ἔειπε Μέδων, ὃς ἐπεύθετο βουλάς.
ἔειπε: Od. 17:74: τὸν καὶ Πείραιος πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἔειπε: Od. 17:140: ἀλλὰ τὰ μέν μοι ἔειπε γέρων ἅλιος νημερτής,
ἔειπε: Od. 17:172: καὶ τότε δή σφιν ἔειπε Μέδων· ὃς γάρ ῥα μάλιστα
ἔειπε: Od. 17:248: “ὢ πόποι, οἷον ἔειπε κύων ὀλοφώϊα εἰδώς,
ἔειπε: Od. 17:414: στῆ δὲ παρ’ Ἀντίνοον καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἔειπε: Od. 17:467: θῆκεν ἐϋπλείην, μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπε·
ἔειπε: Od. 18:169: τὴν δ’ αὖτ’ Εὐρυνόμη ταμίη πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἔειπε: Od. 18:422: ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦθον ἔειπε.
ἔειπε: Od. 20:32: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἔειπε: Od. 20:128: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, πρὸς δ’ Εὐρύκλειαν ἔειπε·
ἔειπε: Od. 21:278: λίσσομ’, ἐπεὶ καὶ τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπε,
ἔειπε: Od. 22:207: τὴν δ’ Ὀδυσεὺς γήθησεν ἰδὼν καὶ μῦθον ἔειπε·
ἔειπε: Od. 23:165: ἀντίον ἧς ἀλόχου, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἔειπε: Od. 24:144: καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη,
ἔειπε: Od. 24:513: ὣς φάτο, Λαέρτης δ’ ἐχάρη καὶ μῦθον ἔειπε·
ἔειπεν: Il. 2:59: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί με πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 2:156: εἰ μὴ Ἀθηναίην Ἥρη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 6:375: ἔστη ἐπ’ οὐδὸν ἰών, μετὰ δὲ δμῳῇσιν ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 6:381: Τὸν δ’ αὖτ’ ὀτρηρὴ ταμίη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 7:46: στῆ δὲ παρ’ Ἕκτορ’ ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 8:426: αὐτὰρ Ἀθηναίην Ἥρη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 9:173: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦθον ἔειπεν.
ἔειπεν: Il. 10:318: ὅς ῥα τότε Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 11:429: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν
ἔειπεν: Il. 11:440: ἂψ δ’ ἀναχωρήσας Σῶκον πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 11:522: Ἕκτορι παρβεβαώς, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 15:13: δεινὰ δ’ ὑπόδρα ἰδὼν Ἥρην πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 15:185: ὢ πόποι ἦ ῥ’ ἀγαθός περ ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπεν
ἔειπεν: Il. 20:292: αὐτίκα δ’ ἀθανάτοισι θεοῖς μετὰ μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 22:476: ἀμβλήδην γοόωσα μετὰ Τρῳῇσιν ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 23:68: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 23:102: χερσί τε συμπλατάγησεν, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 23:235: ἕζετο δ’ ὀρθωθεὶς καί σφεας πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 23:271: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 23:456: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 23:657: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 23:706: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 23:752: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 23:781: ὄνθον ἀποπτύων, μετὰ δ’ Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 23:786: μειδιόων, καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 23:801: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 23:830: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 24:682: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Il. 24:777: λαοῖσιν δ’ ὃ γέρων Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Od. 4:803: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Od. 6:21: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν,
ἔειπεν: Od. 7:227: πεμπέμεναι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπεν.
ἔειπεν: Od. 8:397: καὶ δώρῳ, ἐπεὶ οὔ τι ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπεν.”
ἔειπεν: Od. 8:433: ὣς ἔφατ’, Ἀρήτη δὲ μετὰ δμῳῇσιν ἔειπεν
ἔειπεν: Od. 15:45: λὰξ ποδὶ κινήσας, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Od. 16:336: κῆρυξ μέν ῥα μέσῃσι μετὰ δμῳῇσιν ἔειπεν·
ἔειπεν: Od. 16:460: τὸν καὶ Τηλέμαχος πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Od. 16:469: κῆρυξ, ὃς δὴ πρῶτος ἔπος σῇ μητρὶ ἔειπεν.
ἔειπεν: Od. 17:493: βλημένου ἐν μεγάρῳ, μετ’ ἄρα δμῳῇσιν ἔειπεν·
ἔειπεν: Od. 17:495: τὴν δ’ αὖτ’ Εὐρυνόμη ταμίη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Od. 19:96: ἦ ῥα, καὶ Εὐρυνόμην ταμίην πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Od. 19:362: δάκρυα δ’ ἔκβαλε θερμά, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν·
ἔειπεν: Od. 20:261: ἐν δέπαϊ χρυσέῳ, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Od. 21:151: ἀτρίπτους ἁπαλάς. μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπεν·
ἔειπεν: Od. 22:4: αὐτοῦ πρόσθε ποδῶν, μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπεν·
ἔειπεν: Od. 23:4: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Od. 23:273: σῆμα δέ μοι τόδ’ ἔειπεν ἀριφραδές, οὐδέ σε κεύσω·
ἔειπεν: Od. 24:213: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς δμώεσσι καὶ υἱέϊ μῦθον ἔειπεν·
ἔειπεν: Od. 24:259: εἰ ἐτεόν γ’ Ἰθάκην τήνδ’ ἱκόμεθ’, ὥς μοι ἔειπεν
ἔειπες: Il. 1:286: “ Ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες·
ἔειπες: Il. 1:552: “ Αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες;
ἔειπες: Il. 3:204: ὦ γύναι ἦ μάλα τοῦτο ἔπος νημερτὲς ἔειπες·
ἔειπες: Il. 4:25: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες·
ἔειπες: Il. 7:455: ὢ πόποι ἐννοσίγαι’ εὐρυσθενές, οἷον ἔειπες.
ἔειπες: Il. 8:146: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες·
ἔειπες: Il. 8:152: ὤ μοι Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος, οἷον ἔειπες.
ἔειπες: Il. 8:209: Ἥρη ἀπτοεπὲς ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
ἔειπες: Il. 8:462: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
ἔειπες: Il. 9:59: Ἀργείων βασιλῆας, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπες.
ἔειπες: Il. 10:169: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα φίλος κατὰ μοῖραν ἔειπες.
ἔειπες: Il. 13:824: Αἶαν ἁμαρτοεπὲς βουγάϊε ποῖον ἔειπες·
ἔειπες: Il. 14:95: νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας, οἷον ἔειπες·
ἔειπες: Il. 14:329: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
ἔειπες: Il. 15:206: Ἶρι θεὰ μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες·
ἔειπες: Il. 16:49: ὤ μοι διογενὲς Πατρόκλεες οἷον ἔειπες·
ἔειπες: Il. 16:440: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
ἔειπες: Il. 17:170: Γλαῦκε τί ἢ δὲ σὺ τοῖος ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπες;
ἔειπες: Il. 17:173: νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας οἷον ἔειπες,
ἔειπες: Il. 17:716: πάντα κατ’ αἶσαν ἔειπες ἀγακλεὲς ὦ Μενέλαε·
ἔειπες: Il. 18:361: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
ἔειπες: Il. 22:178: ὦ πάτερ ἀργικέραυνε κελαινεφὲς οἷον ἔειπες·
ἔειπες: Il. 23:626: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα τέκος κατὰ μοῖραν ἔειπες·
ἔειπες: Il. 24:379: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες.
ἔειπες: Od. 2:85: “Τηλέμαχ’ ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, ποῖον ἔειπες
ἔειπες: Od. 2:243: “Μέντορ ἀταρτηρέ, φρένας ἠλεέ, ποῖον ἔειπες
ἔειπες: Od. 2:251: εἰ πλεόνεσσι μάχοιτο· σὺ δ’ οὐ κατὰ μοῖραν ἔειπες.
ἔειπες: Od. 3:211: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ δὴ ταῦτά μ’ ἀνέμνησας καὶ ἔειπες,
ἔειπες: Od. 4:266: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γύναι, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
ἔειπες: Od. 8:141: “Λαοδάμαν, μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες.
ἔειπες: Od. 8:166: “ξεῖν’, οὐ καλὸν ἔειπες· ἀτασθάλῳ ἀνδρὶ ἔοικας.
ἔειπες: Od. 13:140: “ὢ πόποι, ἐννοσίγαι’ εὐρυσθενές, οἷον ἔειπες.
ἔειπες: Od. 13:385: εἰ μή μοι σὺ ἕκαστα, θεά, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
ἔειπες: Od. 13:417: “τίπτε τ’ ἄρ’ οὔ οἱ ἔειπες, ἐνὶ φρεσὶ πάντα ἰδυῖα;
ἔειπες: Od. 14:509: οὐδέ τί πω παρὰ μοῖραν ἔπος νηκερδὲς ἔειπες·
ἔειπες: Od. 16:69: “Εὔμαι’, ἦ μάλα τοῦτο ἔπος θυμαλγὲς ἔειπες.
ἔειπες: Od. 17:406: “Τηλέμαχ’ ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, ποῖον ἔειπες.
ἔειπες: Od. 18:170: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, τέκος, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
ἔειπες: Od. 20:37: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, θεά, κατὰ μοῖραν ἔειπες·
ἔειπες: Od. 22:486: “ναὶ δὴ ταῦτά γε, τέκνον ἐμόν, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
ἔειπες: Od. 23:183: “ὦ γύναι, ἦ μάλα τοῦτο ἔπος θυμαλγὲς ἔειπες.
ἔειπες: Od. 24:339: ἱκνεύμεσθα, σὺ δ’ ὠνόμασας καὶ ἔειπες ἕκαστα.
ἔειπον: Il. 10:445: ἠὲ κατ’ αἶσαν ἔειπον ἐν ὑμῖν, ἦε καὶ οὐκί.
ἔειπον: Il. 19:85: πολλάκι δή μοι τοῦτον Ἀχαιοὶ μῦθον ἔειπον
ἔειπον: Od. 9:171: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
ἔειπον: Od. 10:188: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
ἔειπον: Od. 10:561: ἐρχομένοισι δὲ τοῖσιν ἐγὼ μετὰ μῦθον ἔειπον·
ἔειπον: Od. 12:319: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
ἔειπον: Od. 19:334: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, πολλοί τέ μιν ἐσθλὸν ἔειπον.”
ἐεισαμένη: Il. 2:795: τῷ μιν ἐεισαμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ἐεισαμένη: Il. 3:389: τῇ μιν ἐεισαμένη προσεφώνεε δῖ’ Ἀφροδίτη·
ἐεισαμένη: Od. 6:24: τῇ μιν ἐεισαμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἐεισάμενος: Il. 2:22: τῷ μιν ἐεισάμενος προσεφώνεε θεῖος ὄνειρος·
ἐεισάμενος: Il. 16:720: τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
ἐεισάμενος: Il. 17:326: τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
ἐεισάμενος: Il. 17:585: τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων·
ἐεισάμενος: Il. 20:82: τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
ἐείσαο: Il. 9:641: πάντά τί μοι κατὰ θυμὸν ἐείσαο μυθήσασθαι·
ἐεισάσθην: Il. 15:544: τὼ μὲν ἐεισάσθην χαλκήρεα τεύχε’ ἀπ’ ὤμων
ἐείσατο: Il. 15:415: Ἕκτωρ δ’ ἄντ’ Αἴαντος ἐείσατο κυδαλίμοιο.
ἐείσατο: Od. 2:320: γίνομαι· ὥς νύ που ὔμμιν ἐείσατο κέρδιον εἶναι.”
ἐείσατο: Od. 5:398: ὣς Ὀδυσῆ’ ἀσπαστὸν ἐείσατο γαῖα καὶ ὕλη,
ἐείσατο: Od. 5:442: ἷξε νέων, τῇ δή οἱ ἐείσατο χῶρος ἄριστος,
ἐείσατο: Od. 7:281: ἐς ποταμόν, τῇ δή μοι ἐείσατο χῶρος ἄριστος,
ἐείσατο: Od. 7:343: ὣς φάν· τῷ δ’ ἀσπαστὸν ἐείσατο κοιμηθῆναι.
ἐείσατο: Od. 8:295: ὣς φάτο, τῇ δ’ ἀσπαστὸν ἐείσατο κοιμηθῆναι.
ἐείσατο: Od. 10:149: καί μοι ἐείσατο καπνὸς ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
ἐείσατο: Od. 22:89: Ἀμφίνομος δ’ Ὀδυσῆος ἐείσατο κυδαλίμοιο
ἐέλδεαι: Od. 5:210: σὴν ἄλοχον, τῆς τ’ αἰὲν ἐέλδεαι ἤματα πάντα.
ἐελδέσθω: Il. 16:494: νῦν τοι ἐελδέσθω πόλεμος κακός, εἰ θοός ἐσσι.
ἐέλδεται: Il. 13:638: τῶν πέρ τις καὶ μᾶλλον ἐέλδεται ἐξ ἔρον εἷναι
ἐέλδεται: Od. 15:66: ἤδη γάρ μοι θυμὸς ἐέλδεται οἴκαδ’ ἱκέσθαι.”
ἐέλδεται: Od. 18:164: “Εὐρυνόμη, θυμός μοι ἐέλδεται, οὔ τι πάρος γε,
ἐέλδεται: Od. 20:35: καὶ πάϊς, οἷόν πού τις ἐέλδεται ἔμμεναι υἷα.”
ἐέλδετο: Od. 4:162: τῷ ἅμα πομπὸν ἕπεσθαι· ἐέλδετο γάρ σε ἰδέσθαι,
ἐέλδομαι: Il. 14:275: Πασιθέην, ἧς τ’ αὐτὸς ἐέλδομαι ἤματα πάντα.
ἐέλδομαι: Od. 5:219: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω καὶ ἐέλδομαι ἤματα πάντα
ἐελδομένοισι: Il. 7:7: ὣς ἄρα τὼ Τρώεσσιν ἐελδομένοισι φανήτην.
ἐελδομένοισι: Od. 24:400: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ νόστησας ἐελδομένοισι μάλ’ ἡμῖν
ἐελδομένοισιν: Il. 7:4: ὡς δὲ θεὸς ναύτῃσιν ἐελδομένοισιν ἔδωκεν
ἐελδομένοισιν: Od. 21:209: γινώσκω δ’ ὡς σφῶϊν ἐελδομένοισιν ἱκάνω
ἐελδόμενος: Od. 1:409: ἦ ἑὸν αὐτοῦ χρεῖος ἐελδόμενος τόδ’ ἱκάνει;
ἐελδόμενός: Od. 14:42: ἔδμεναι· αὐτὰρ κεῖνος ἐελδόμενός που ἐδωδῆς
ἐελδομένῳ: Od. 12:438: ἱστὸν καὶ τρόπιν αὖτις· ἐελδομένῳ δέ μοι ἦλθον,
ἐέλδωρ: Il. 1:41: ταύρων ἠδ’ αἰγῶν, τὸδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·
ἐέλδωρ: Il. 1:455: ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ’ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·
ἐέλδωρ: Il. 1:504: ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·
ἐέλδωρ: Il. 8:242: ἀλλὰ Ζεῦ τόδε πέρ μοι ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·
ἐέλδωρ: Il. 15:74: πρίν γε τὸ Πηλεΐδαο τελευτηθῆναι ἐέλδωρ,
ἐέλδωρ: Il. 16:238: ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ’ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·
ἐέλδωρ: Od. 3:418: “καρπαλίμως μοι, τέκνα φίλα, κρηήνατ’ ἐέλδωρ,
ἐέλδωρ: Od. 17:242: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων, τόδε μοι κρηήνατ’ ἐέλδωρ,
ἐέλδωρ: Od. 21:200: “Ζεῦ πάτερ, αἲ γὰρ τοῦτο τελευτήσειας ἐέλδωρ,
ἐέλδωρ: Od. 23:54: νῦν δ’ ἤδη τόδε μακρὸν ἐέλδωρ ἐκτετέλεσται·
ἐέλμεθα: Il. 24:662: οἶσθα γὰρ ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεθα, τηλόθι δ’ ὕλη
ἐελμένοι: Il. 12:38: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐελμένοι ἰσχανόωντο
ἐελμένοι: Il. 18:287: ἦ οὔ πω κεκόρησθε ἐελμένοι ἔνδοθι πύργων;
ἐελμένος: Il. 13:524: ἧστο Διὸς βουλῇσιν ἐελμένος, ἔνθά περ ἄλλοι
ἐέλπεται: Il. 10:105: ἐκτελέει, ὅσα πού νυν ἐέλπεται· ἀλλά μιν οἴω
ἐέλπεται: Il. 13:813: ἦ θήν πού τοι θυμὸς ἐέλπεται ἐξαλαπάξειν
ἐέλπετο: Il. 12:407: χάζετ’, ἐπεί οἱ θυμὸς ἐέλπετο κῦδος ἀρέσθαι.
ἐέλπετο: Il. 13:609: ἔγχος· ὃ δὲ φρεσὶν ᾗσι χάρη καὶ ἐέλπετο νίκην.
ἐέλπετο: Od. 23:345: ὁππότε δή ῥ’ Ὀδυσῆα ἐέλπετο ὃν κατὰ θυμὸν
ἐελποίμην: Il. 8:196: εἰ τούτω κε λάβοιμεν, ἐελποίμην κεν Ἀχαιοὺς
ἐελποίμην: Il. 17:488: τώ κεν ἐελποίμην αἱρησέμεν, εἰ σύ γε θυμῷ
ἐέλσαι: Il. 21:295: πρὶν κατὰ Ἰλιόφι κλυτὰ τείχεα λαὸν ἐέλσαι
ἐεόργει: Od. 14:289: τρώκτης, ὃς δὴ πολλὰ κάκ’ ἀνθρώπους ἐεόργει·
ἐέργαθεν: Il. 5:147: πλῆξ’, ἀπὸ δ’ αὐχένος ὦμον ἐέργαθεν ἠδ’ ἀπὸ νώτου.
ἔεργε: Il. 8:213: τῶν δ’ ὅσον ἐκ νηῶν ἀπὸ πύργου τάφρος ἔεργε
ἔεργε: Il. 14:348: πυκνὸν καὶ μαλακόν, ὃς ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἔεργε.
ἔεργε: Il. 16:395: ἂψ ἐπὶ νῆας ἔεργε παλιμπετές, οὐδὲ πόληος
ἔεργε: Od. 12:219: τούτου μὲν καπνοῦ καὶ κύματος ἐκτὸς ἔεργε
ἐέργει: Il. 2:617: πέτρη τ’ Ὠλενίη καὶ Ἀλήσιον ἐντὸς ἐέργει,
ἐέργει: Il. 2:845: ὅσσους Ἑλλήσποντος ἀγάρροος ἐντὸς ἐέργει.
ἐέργει: Il. 9:404: οὐδ’ ὅσα λάϊνος οὐδὸς ἀφήτορος ἐντὸς ἐέργει
ἐέργει: Il. 13:706: τὼ μέν τε ζυγὸν οἶον ἐΰξοον ἀμφὶς ἐέργει
ἐέργει: Il. 22:121: κτῆσιν ὅσην πτολίεθρον ἐπήρατον ἐντὸς ἐέργει·
ἐέργει: Il. 24:544: ὅσσον Λέσβος ἄνω Μάκαρος ἕδος ἐντὸς ἐέργει
ἔεργεν: Il. 4:130: ἣ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὸ χροὸς ὡς ὅτε μήτηρ
ἔεργεν: Il. 18:512: κτῆσιν ὅσην πτολίεθρον ἐπήρατον ἐντὸς ἔεργεν·
ἐέργῃ: Il. 4:131: παιδὸς ἐέργῃ μυῖαν ὅθ’ ἡδέϊ λέξαται ὕπνῳ,
ἐεργμέναι: Il. 5:89: τὸν δ’ οὔτ’ ἄρ τε γέφυραι ἐεργμέναι ἰσχανόωσιν,
ἐέργνυ: Od. 10:238: ῥάβδῳ πεπληγυῖα κατὰ συφεοῖσιν ἐέργνυ.
ἐεργόμενοι: Il. 13:525: ἀθάνατοι θεοὶ ἦσαν ἐεργόμενοι πολέμοιο.
ἔεργον: Od. 7:88: χρύσειαι δὲ θύραι πυκινὸν δόμον ἐντὸς ἔεργον·
ἐέργουσίν: Od. 11:503: οἳ κεῖνον βιόωνται ἐέργουσίν τ’ ἀπὸ τιμῆς.”
ἐέργων: Il. 12:201: αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ’ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων
ἐέργων: Il. 12:219: αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ’ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων
ἐερμένον: Od. 18:296: χρύσεον, ἠλέκτροισιν ἐερμένον, ἠέλιον ὥς·
ἔερσαι: Il. 14:350: καλὴν χρυσείην· στιλπναὶ δ’ ἀπέπιπτον ἔερσαι.
ἐέρσας: Il. 11:53: ὦρσε κακὸν Κρονίδης, κατὰ δ’ ὑψόθεν ἧκεν ἐέρσας
ἐέρση: Il. 23:598: ἰάνθη ὡς εἴ τε περὶ σταχύεσσιν ἐέρση
ἐέρση: Od. 5:467: μή μ’ ἄμυδις στίβη τε κακὴ καὶ θῆλυς ἐέρση
ἐέρση: Od. 13:245: γίνεται· αἰεὶ δ’ ὄμβρος ἔχει τεθαλυῖά τ’ ἐέρση.
ἐερσήεις: Il. 24:419: οἷον ἐερσήεις κεῖται, περὶ δ’ αἷμα νένιπται,
ἔερτο: Od. 15:460: χρύσεον ὅρμον ἔχων, μετὰ δ’ ἠλέκτροισιν ἔερτο.
ἐέρχατο: Od. 10:241: ὣς οἱ μὲν κλαίοντες ἐέρχατο· τοῖσι δὲ Κίρκη
ἐέσσατ’: Od. 14:529: ἀμφὶ δὲ χλαῖναν ἐέσσατ’, ἀλεξάνεμον μάλα πυκνήν,
ἑέσσατο: Il. 10:23: ἀμφὶ δ’ ἔπειτα δαφοινὸν ἑέσσατο δέρμα λέοντος
ἑέσσατο: Il. 10:177: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἑέσσατο δέρμα λέοντος
ἕεστο: Il. 12:464: σμερδαλέῳ, τὸν ἕεστο περὶ χροΐ, δοιὰ δὲ χερσὶ
ἕζεαι: Od. 10:378: “τίφθ’ οὕτως, Ὀδυσεῦ, κατ’ ἄρ’ ἕζεαι ἶσος ἀναύδῳ,
ἕζεθ’: Od. 8:290: ἐρχομένη κατ’ ἄρ’ ἕζεθ’· ὁ δ’ εἴσω δώματος ᾔει
ἕζεο: Il. 6:354: ἀλλ’ ἄγε νῦν εἴσελθε καὶ ἕζεο τῷδ’ ἐπὶ δίφρῳ
ἕζεσθαι: Il. 18:247: ἕζεσθαι· πάντας γὰρ ἔχε τρόμος, οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
ἕζεσθαι: Il. 23:204: ἣ δ’ αὖθ’ ἕζεσθαι μὲν ἀνήνατο, εἶπε δὲ μῦθον·
ἕζεσθε: Od. 22:375: ἀλλ’ ἐξελθόντες μεγάρων ἕζεσθε θύραζε
ἑζέσθην: Il. 7:59: ἑζέσθην ὄρνισιν ἐοικότες αἰγυπιοῖσι
ἑζέσθην: Il. 8:74: ἑζέσθην, Τρώων δὲ πρὸς οὐρανὸν εὐρὺν ἄερθεν·
ἑζέσθην: Od. 15:134: ἑζέσθην δ’ ἄρ’ ἔπειτα κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
ἑζέσθην: Od. 22:379: ἑζέσθην δ’ ἄρα τώ γε Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμόν,
ἕζετ’: Il. 1:48: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ’ ἰὸν ἕηκε·
ἕζετ’: Il. 13:15: ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ ἐξ ἁλὸς ἕζετ’ ἰών, ἐλέαιρε δ’ Ἀχαιοὺς
ἕζετ’: Il. 23:350: ἕζετ’, ἐπεὶ ᾧ παιδὶ ἑκάστου πείρατ’ ἔειπε.
ἕζετ’: Od. 3:406: ἐκ δ’ ἐλθὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοισιν,
ἕζετ’: Od. 6:236: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε κιὼν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
ἕζετ’: Od. 7:153: ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν κονίῃσι
ἕζετ’: Od. 17:602: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἄρ’ ἕζετ’ ἐϋξέστου ἐπὶ δίφρου.
ἕζετ’: Od. 18:157: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη.
ἕζετ’: Od. 19:544: ἂψ δ’ ἐλθὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ προὔχοντι μελάθρῳ,
ἕζετ’: Od. 21:139: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη.
ἕζετ’: Od. 21:166: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη.
ἕζετ’: Od. 21:243: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἐπὶ δίφρον ἰών, ἔνθεν περ ἀνέστη.
ἕζετ’: Od. 21:392: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἐπὶ δίφρον ἰών, ἔνθεν περ ἀνέστη,
ἕζετ’: Od. 22:240: ἕζετ’ ἀναΐξασα, χελιδόνι εἰκέλη ἄντην.
ἕζετ’: Od. 23:89: ἕζετ’ ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐναντίον, ἐν πυρὸς αὐγῇ,
ἕζετ’: Od. 23:164: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη,
ἕζετ’: Od. 24:408: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἄρ’ ἕζετ’ ἐϋξέστου ἐπὶ δίφρου.
ἕζετο: Il. 1:68: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἕζετο: Il. 1:101: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἕζετο: Il. 1:246: χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον, ἕζετο δ’ αὐτός·
ἕζετο: Il. 1:349: δακρύσας ἑτάρων ἄφαρ ἕζετο νόσφι λιασθείς,
ἕζετο: Il. 2:42: ἕζετο δ’ ὀρθωθείς, μαλακὸν δ’ ἔνδυνε χιτῶνα
ἕζετο: Il. 2:76: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἕζετο: Il. 2:99: σπουδῇ δ’ ἕζετο λαός, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας
ἕζετο: Il. 2:268: σκήπτρου ὕπο χρυσέου· ὃ δ’ ἄρ’ ἕζετο τάρβησέν τε,
ἕζετο: Il. 7:354: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἕζετο: Il. 7:365: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἕζετο: Il. 8:443: ἕζετο, τῷ δ’ ὑπὸ ποσσὶ μέγας πελεμίζετ’ Ὄλυμπος.
ἕζετο: Il. 14:494: καὶ διὰ ἰνίου ἦλθεν, ὃ δ’ ἕζετο χεῖρε πετάσσας
ἕζετο: Il. 15:150: ἕζετο δ’ εἰνὶ θρόνῳ· τὼ δ’ ἀΐξαντε πετέσθην.
ἕζετο: Il. 20:149: ἔνθα Ποσειδάων κατ’ ἄρ’ ἕζετο καὶ θεοὶ ἄλλοι,
ἕζετο: Il. 21:115: ἔγχος μέν ῥ’ ἀφέηκεν, ὃ δ’ ἕζετο χεῖρε πετάσσας
ἕζετο: Il. 22:275: ἕζετο γὰρ προϊδών, τὸ δ’ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος,
ἕζετο: Il. 23:235: ἕζετο δ’ ὀρθωθεὶς καί σφεας πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἕζετο: Il. 24:597: ἕζετο δ’ ἐν κλισμῷ πολυδαιδάλῳ ἔνθεν ἀνέστη
ἕζετο: Od. 1:437: ἕζετο δ’ ἐν λέκτρῳ, μαλακὸν δ’ ἔκδυνε χιτῶνα·
ἕζετο: Od. 2:14: ἕζετο δ’ ἐν πατρὸς θώκῳ, εἶξαν δὲ γέροντες.
ἕζετο: Od. 2:224: ἦ τοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἕζετο: Od. 2:417: νηῒ δ’ ἐνὶ πρυμνῇ κατ’ ἄρ’ ἕζετο· ἄγχι δ’ ἄρ’ αὐτῆς
ἕζετο: Od. 2:418: ἕζετο Τηλέμαχος. τοὶ δὲ πρυμνήσι’ ἔλυσαν,
ἕζετο: Od. 3:469: πὰρ δ’ ὅ γε Νέστορ’ ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, ποιμένα λαῶν.
ἕζετο: Od. 4:136: ἕζετο δ’ ἐν κλισμῷ, ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν.
ἕζετο: Od. 6:322: ἱρὸν Ἀθηναίης, ἵν’ ἄρ’ ἕζετο δῖος Ὀδυσσεύς.
ἕζετο: Od. 14:31: ἕζετο κερδοσύνῃ, σκῆπτρον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
ἕζετο: Od. 14:448: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν· ὁ δ’ ἕζετο ᾗ παρὰ μοίρῃ.
ἕζετο: Od. 16:46: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τῷ δὲ συβώτης
ἕζετο: Od. 16:213: ὣς ἄρα φωνήσας κατ’ ἄρ’ ἕζετο, Τηλέμαχος δὲ
ἕζετο: Od. 17:466: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, κὰδ δ’ ἄρα πήρην
ἕζετο: Od. 18:110: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοὶ δ’ ἴσαν εἴσω
ἕζευ: Il. 24:522: ἀλλ’ ἄγε δὴ κατ’ ἄρ’ ἕζευ ἐπὶ θρόνου, ἄλγεα δ’ ἔμπης
ἐζευγμέναι: Il. 18:276: μακραὶ ἐΰξεστοι ἐζευγμέναι εἰρύσσονται·
ἐζεύγνυντ’: Od. 3:492: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
ἐζεύγνυντ’: Od. 15:145: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
ἐζεύγνυντ’: Od. 15:190: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
ἔζευξαν: Od. 3:478: καρπαλίμως δ’ ἔζευξαν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους.
ἕζοιτο: Od. 22:335: ἑρκείου ἕζοιτο τετυγμένον, ἔνθ’ ἄρα πολλὰ
ἑζόμεθ’: Od. 10:63: ἑζόμεθ’· οἱ δ’ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον ἔκ τ’ ἐρέοντο·
ἑζομένη: Od. 21:55: ἑζομένη δὲ κατ’ αὖθι, φίλοισ’ ἐπὶ γούνασι θεῖσα,
ἑζομένη: Od. 23:99: ἑζομένη μύθοισιν ἀνείρεαι οὐδὲ μεταλλᾷς;
ἑζόμενοι: Il. 23:78: βουλὰς ἑζόμενοι βουλεύσομεν, ἀλλ’ ἐμὲ μὲν κὴρ
ἑζόμενοι: Od. 3:471: δαίνυνθ’ ἑζόμενοι· ἐπὶ δ’ ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄροντο
ἑζόμενοι: Od. 4:580: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἑζόμενοι: Od. 9:104: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἑζόμενοι: Od. 9:180: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἑζόμενοι: Od. 9:472: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἑζόμενοι: Od. 9:564: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἑζόμενοι: Od. 10:567: ἑζόμενοι δὲ κατ’ αὖθι γόων τίλλοντό τε χαίτας·
ἑζόμενοι: Od. 12:147: ἑξῆς δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἑζόμενοι: Od. 12:172: ἑζόμενοι λεύκαινον ὕδωρ ξεστῇσ’ ἐλάτῃσιν.
ἑζόμενοι: Od. 12:180: αὐτοὶ δ’ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἑζόμενος: Il. 13:653: ἑζόμενος δὲ κατ’ αὖθι φίλων ἐν χερσὶν ἑταίρων
ἑζόμενος: Il. 14:436: ἑζόμενος δ’ ἐπὶ γοῦνα κελαινεφὲς αἷμ’ ἀπέμεσσεν·
ἑζόμενος: Il. 18:601: ἑζόμενος κεραμεὺς πειρήσεται, αἴ κε θέῃσιν·
ἑζόμενος: Od. 6:118: ἑζόμενος δ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
ἑζόμενος: Od. 9:244: ἑζόμενος δ’ ἤμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας,
ἑζόμενος: Od. 9:341: ἑζόμενος δ’ ἤμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας,
ἑζόμενος: Od. 12:425: ἑζόμενος δ’ ἐπὶ τοῖς φερόμην ὀλοοῖσ’ ἀνέμοισιν.
ἑζόμενος: Od. 12:444: ἑζόμενος δ’ ἐπὶ τοῖσι διήρεσα χερσὶν ἐμῇσι.
ἑζομένω: Il. 3:211: ἄμφω δ’ ἑζομένω γεραρώτερος ἦεν Ὀδυσσεύς·
ἕζοντο: Il. 2:211: Ἄλλοι μέν ῥ’ ἕζοντο, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας·
ἕζοντο: Od. 1:145: ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
ἕζοντο: Od. 3:389: ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε·
ἕζοντο: Od. 4:51: ἔς ῥα θρόνους ἕζοντο παρ’ Ἀτρεΐδην Μενέλαον.
ἕζοντο: Od. 24:385: ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
ἕζοντο: Od. 24:411: ἑξείης δ’ ἕζοντο παραὶ Δολίον, πατέρα σφόν.
ἔζωον: Od. 22:245: ὅσσοι ἔτ’ ἔζωον περί τε ψυχέων ἐμάχοντο·
ἑῇ: Il. 9:148: πολλὰ μάλ’, ὅσσ’ οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε θυγατρί·
ἑῇ: Il. 9:290: πολλὰ μάλ’, ὅσσ’ οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε θυγατρί·
ἔῃ: Il. 10:225: ὅππως κέρδος ἔῃ· μοῦνος δ’ εἴ πέρ τε νοήσῃ
ἔῃ: Il. 12:300: δηρὸν ἔῃ κρειῶν, κέλεται δέ ἑ θυμὸς ἀγήνωρ
ἔῃ: Il. 14:483: δηρὸν ἄτιτος ἔῃ· τὼ καί κέ τις εὔχεται ἀνὴρ
ἑή: Il. 16:753: ἔβλητο πρὸς στῆθος, ἑή τέ μιν ὤλεσεν ἀλκή·
ἑῇ: Il. 22:404: δῶκεν ἀεικίσσασθαι ἑῇ ἐν πατρίδι γαίῃ.
ἑῇ: Od. 11:614: ὃς κεῖνον τελαμῶνα ἑῇ ἐγκάτθετο τέχνῃ.
ἔῃ: Od. 19:329: ὃς μὲν ἀπηνὴς αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀπηνέα εἰδῇ,
ἔῃ: Od. 19:332: ὃς δ’ ἂν ἀμύμων αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀμύμονα εἰδῇ,
ἕηκε: Il. 1:48: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ’ ἰὸν ἕηκε·
ἔην: Il. 2:217: φολκὸς ἔην, χωλὸς δ’ ἕτερον πόδα· τὼ δέ οἱ ὤμω
ἔην: Il. 2:219: φοξὸς ἔην κεφαλήν, ψεδνὴ δ’ ἐπενήνοθε λάχνη.
ἔην: Il. 2:529: ἀλλὰ πολὺ μείων· ὀλίγος μὲν ἔην λινοθώρηξ,
ἔην: Il. 2:580: οὕνεκ’ ἄριστος ἔην πολὺ δὲ πλείστους ἄγε λαούς.
ἔην: Il. 2:642: οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ αὐτὸς ἔην, θάνε δὲ ξανθὸς Μελέαγρος·
ἔην: Il. 2:675: ἀλλ’ ἀλαπαδνὸς ἔην, παῦρος δέ οἱ εἵπετο λαός.
ἔην: Il. 2:687: οὐ γὰρ ἔην ὅς τίς σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο·
ἔην: Il. 2:761: τίς τὰρ τῶν ὄχ’ ἄριστος ἔην σύ μοι ἔννεπε Μοῦσα
ἔην: Il. 2:768: ἀνδρῶν αὖ μέγ’ ἄριστος ἔην Τελαμώνιος Αἴας
ἔην: Il. 3:180: δαὴρ αὖτ’ ἐμὸς ἔσκε κυνώπιδος, εἴ ποτ’ ἔην γε.
ἔην: Il. 4:399: τοῖος ἔην Τυδεὺς Αἰτώλιος· ἀλλὰ τὸν υἱὸν
ἔην: Il. 5:70: ὅς ῥα νόθος μὲν ἔην, πύκα δ’ ἔτρεφε δῖα Θεανὼ
ἔην: Il. 5:331: γιγνώσκων ὅ τ’ ἄναλκις ἔην θεός, οὐδὲ θεάων
ἔην: Il. 5:801: Τυδεύς τοι μικρὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ μαχητής·
ἔην: Il. 6:180: πεφνέμεν· ἣ δ’ ἄρ’ ἔην θεῖον γένος οὐδ’ ἀνθρώπων,
ἔην: Il. 6:294: ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος,
ἔην: Il. 8:130: Ἔνθά κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο,
ἑὴν: Il. 9:420: χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεθαρσήκασι δὲ λαοί.
ἔην: Il. 9:542: τόσσος ἔην, πολλοὺς δὲ πυρῆς ἐπέβησ’ ἀλεγεινῆς.
ἑὴν: Il. 9:683: χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεθαρσήκασι δὲ λαοί.
ἔην: Il. 10:316: ὃς δή τοι εἶδος μὲν ἔην κακός, ἀλλὰ ποδώκης·
ἔην: Il. 10:317: αὐτὰρ ὃ μοῦνος ἔην μετὰ πέντε κασιγνήτῃσιν.
ἔην: Il. 11:35: λευκοί, ἐν δὲ μέσοισιν ἔην μέλανος κυάνοιο.
ἔην: Il. 11:310: Ἔνθά κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο,
ἔην: Il. 12:10: ὄφρα μὲν Ἕκτωρ ζωὸς ἔην καὶ μήνι’ Ἀχιλλεὺς
ἔην: Il. 12:337: ἐγγύθεν· ἀλλ’ οὔ πώς οἱ ἔην βώσαντι γεγωνεῖν·
ἔην: Il. 12:447: ὀξὺς ἔην· τὸν δ’ οὔ κε δύ’ ἀνέρε δήμου ἀρίστω
ἔην: Il. 13:661: ξεῖνος γάρ οἱ ἔην πολέσιν μετὰ Παφλαγόνεσσι·
ἔην: Il. 17:577: δήμου, ἐπεί οἱ ἑταῖρος ἔην φίλος εἰλαπιναστής·
ἔην: Il. 18:39: ἔνθ’ ἄρ’ ἔην Γλαύκη τε Θάλειά τε Κυμοδόκη τε
ἔην: Il. 18:47: ἔνθα δ’ ἔην Κλυμένη Ἰάνειρά τε καὶ Ἰάνασσα
ἔην: Il. 18:521: ἐν ποταμῷ, ὅθι τ’ ἀρδμὸς ἔην πάντεσσι βοτοῖσιν,
ἔην: Il. 19:242: αὐτίκ’ ἔπειθ’ ἅμα μῦθος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον·
ἑὴν: Il. 19:277: οἳ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος,
ἔην: Il. 22:410: τῷ δὲ μάλιστ’ ἄρ’ ἔην ἐναλίγκιον ὡς εἰ ἅπασα
ἑὴν: Il. 23:3: οἳ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος,
ἔην: Il. 23:420: ῥωχμὸς ἔην γαίης, ᾗ χειμέριον ἀλὲν ὕδωρ
ἔην: Il. 24:164: κόπρος ἔην κεφαλῇ τε καὶ αὐχένι τοῖο γέροντος
ἔην: Il. 24:426: ἀθανάτοις, ἐπεὶ οὔ ποτ’ ἐμὸς πάϊς, εἴ ποτ’ ἔην γε,
ἔην: Il. 24:499: ὃς δέ μοι οἶος ἔην, εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτούς,
ἔην: Il. 24:630: ὅσσος ἔην οἷός τε· θεοῖσι γὰρ ἄντα ἐῴκει·
ἔην: Od. 2:16: ὃς δὴ γήραϊ κυφὸς ἔην καὶ μυρία ᾔδη.
ἔην: Od. 2:272: οἷος κεῖνος ἔην τελέσαι ἔργον τε ἔπος τε,
ἔην: Od. 3:180: τέτρατον ἦμαρ ἔην, ὅτ’ ἐν Ἄργεϊ νῆας ἐΐσας
ἔην: Od. 3:249: ποῦ Μενέλαος ἔην; τίνα δ’ αὐτῷ μήσατ’ ὄλεθρον
ἔην: Od. 3:267: πὰρ δ’ ἄρ’ ἔην καὶ ἀοιδὸς ἀνήρ, ᾧ πόλλ’ ἐπέτελλεν
ἔην: Od. 4:248: Δέκτῃ, ὃς οὐδὲν τοῖος ἔην ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν·
ἑὴν: Od. 4:338: βοσκομένη, ὁ δ’ ἔπειτα ἑὴν εἰσήλυθεν εὐνήν,
ἑὴν: Od. 5:42: οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
ἑὴν: Od. 5:115: οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
ἔην: Od. 5:262: τέτρατον ἦμαρ ἔην, καὶ τῷ τετέλεστο ἅπαντα·
ἔην: Od. 5:334: Λευκοθέη, ἣ πρὶν μὲν ἔην βροτὸς αὐδήεσσα,
ἔην: Od. 5:483: εὐρεῖαν· φύλλων γὰρ ἔην χύσις ἤλιθα πολλή,
ἔην: Od. 6:23: ἥ οἱ ὁμηλικίη μὲν ἔην, κεχάριστο δὲ θυμῷ.
ἔην: Od. 7:291: παιζούσας, ἐν δ’ αὐτὴ ἔην εἰκυῖα θεῇσι.
ἔην: Od. 8:116: Ναυβολίδης, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
ἔην: Od. 8:123: τῶν δὲ θέειν ὄχ’ ἄριστος ἔην Κλυτόνηος ἀμύμων·
ἔην: Od. 9:324: τόσσον ἔην μῆκος, τόσσον πάχος εἰσοράασθαι.
ἔην: Od. 9:432: ἀρνειὸς γὰρ ἔην μήλων ὄχ’ ἄριστος ἁπάντων, -
ἑὴν: Od. 9:533: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἔην: Od. 10:469: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐνιαυτὸς ἔην, περὶ δ’ ἔτραπον ὧραι,
ἔην: Od. 11:469: Αἴαντός θ’, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
ἔην: Od. 12:312: ἦμος δὲ τρίχα νυκτὸς ἔην, μετὰ δ’ ἄστρα βεβήκει,
ἑὴν: Od. 13:52: τὸν ξεῖνον πέμπωμεν ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
ἔην: Od. 13:280: δόρπου μνῆστις ἔην μάλα περ χατέουσιν ἑλέσθαι,
ἔην: Od. 14:483: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίχα νυκτὸς ἔην, μετὰ δ’ ἄστρα βεβήκει,
ἔην: Od. 14:491: οἷος κεῖνος ἔην βουλευέμεν ἠδὲ μάχεσθαι·
ἔην: Od. 15:107: ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος,
ἔην: Od. 15:268: εἴ ποτ’ ἔην· νῦν δ’ ἤδη ἀπέφθιτο λυγρῷ ὀλέθρῳ.
ἔην: Od. 15:361: ὄφρα μὲν οὖν δὴ κείνη ἔην, ἀχέουσά περ ἔμπης,
ἑὴν: Od. 17:129: βοσκομένη, ὁ δ’ ἔπειτα ἑὴν εἰσήλυθεν εὐνήν,
ἔην: Od. 17:170: ἀλλ’ ὅτε δὴ δείπνηστος ἔην καὶ ἐπήλυθε μῆλα
ἑὴν: Od. 19:210: θυμῷ μὲν γοόωσαν ἑὴν ἐλέαιρε γυναῖκα,
ἔην: Od. 19:219: αὐτός θ’ οἷος ἔην, καὶ ἑταίρους, οἵ οἱ ἕποντο.”
ἔην: Od. 19:234: τὼς μὲν ἔην μαλακός, λαμπρὸς δ’ ἦν ἠέλιος ὥς.
ἔην: Od. 19:245: εἵπετο· καὶ τόν τοι μυθήσομαι, οἷος ἔην περ·
ἔην: Od. 19:315: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκε μετ’ ἀνδράσιν, εἴ ποτ’ ἔην γε,
ἔην: Od. 19:530: παῖς δ’ ἐμὸς εἷος ἔην ἔτι νήπιος ἠδὲ χαλίφρων,
ἑὴν: Od. 21:316: οἴκαδέ μ’ ἄξεσθαι καὶ ἑὴν θήσεσθαι ἄκοιτιν;
ἔην: Od. 22:25: οὐδέ που ἀσπὶς ἔην οὐδ’ ἄλκιμον ἔγχος ἑλέσθαι.
ἔην: Od. 23:239: ὣς ἄρα τῇ ἀσπαστὸς ἔην πόσις εἰσοροώσῃ,
ἔην: Od. 24:17: Αἴαντός θ’, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
ἔην: Od. 24:104: ξεῖνος γάρ οἱ ἔην Ἰθάκῃ ἔνι οἰκία ναίων.
ἔην: Od. 24:208: ἔνθα οἱ οἶκος ἔην, περὶ δὲ κλίσιον θέε πάντῃ,
ἔην: Od. 24:289: σὸν ξεῖνον δύστηνον, ἐμὸν παῖδ’, εἴ ποτ’ ἔην γε;
ἑήνδανε: Od. 3:143: οὐδ’ Ἀγαμέμνονι πάμπαν ἑήνδανε· βούλετο γάρ ῥα
ἑήνδανεν: Il. 24:25: ἔνθ’ ἄλλοις μὲν πᾶσιν ἑήνδανεν, οὐδέ ποθ’ Ἥρῃ
ἑῆος: Il. 1:393: ἀλλὰ σὺ εἰ δύνασαί γε περίσχεο παιδὸς ἑῆος·
ἑῆος: Il. 15:138: τώ σ’ αὖ νῦν κέλομαι μεθέμεν χόλον υἷος ἑῆος·
ἑῆος: Il. 19:342: τέκνον ἐμόν, δὴ πάμπαν ἀποίχεαι ἀνδρὸς ἑῆος.
ἑῆος: Il. 24:422: ὥς τοι κήδονται μάκαρες θεοὶ υἷος ἑῆος
ἑῆος: Il. 24:550: οὐ γάρ τι πρήξεις ἀκαχήμενος υἷος ἑῆος,
ἐῆος: Od. 14:505: ἀμφότερον, φιλότητι καὶ αἰδόϊ φωτὸς ἐῆος·
ἐῆος: Od. 15:450: παῖδα γὰρ ἀνδρὸς ἐῆος ἐνὶ μεγάροισ’ ἀτιτάλλω,
ἑῆς: Il. 5:371: μητρὸς ἑῆς· ἣ δ’ ἀγκὰς ἐλάζετο θυγατέρα ἥν,
ἕης: Il. 16:208: φυλόπιδος μέγα ἔργον, ἕης τὸ πρίν γ’ ἐράασθε.
ἑῆς: Od. 8:524: ὅς τε ἑῆς πρόσθεν πόλιος λαῶν τε πέσῃσιν,
ἑῆς: Od. 19:395: μητρὸς ἑῆς πατέρ’ ἐσθλόν, ὃς ἀνθρώπους ἐκέκαστο
ἔησθα: Il. 22:435: δειδέχατ’· ἦ γὰρ καί σφι μάλα μέγα κῦδος ἔησθα
ἔησθα: Od. 16:420: βουλῇ καὶ μύθοισι· σὺ δ’ οὐκ ἄρα τοῖος ἔησθα.
ἔησθα: Od. 23:175: οὐδὲ λίην ἄγαμαι, μάλα δ’ εὖ οἶδ’ οἷος ἔησθα
ἔῃσι: Il. 2:366: ἠδ’ ὅς κ’ ἐσθλὸς ἔῃσι· κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται.
ἑῇσι: Il. 24:165: τήν ῥα κυλινδόμενος καταμήσατο χερσὶν ἑῇσι.
ἑῇσιν: Od. 8:148: ἢ ὅ τι ποσσίν τε ῥέξῃ καὶ χερσὶν ἑῇσιν.
ἔῃσιν: Od. 11:434: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.”
ἔῃσιν: Od. 15:422: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.
ἔῃσιν: Od. 24:202: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.”
ἔθ’: Il. 2:344: Ἀτρεΐδη σὺ δ’ ἔθ’ ὡς πρὶν ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν
ἔθ’: Il. 20:218: ἀλλ’ ἔθ’ ὑπωρείας ᾤκεον πολυπίδακος Ἴδης.
ἔθ’: Il. 24:683: ὦ γέρον οὔ νύ τι σοί γε μέλει κακόν, οἷον ἔθ’ εὕδεις
ἔθ’: Od. 8:293: οὐ γὰρ ἔθ’ Ἥφαιστος μεταδήμιος, ἀλλά που ἤδη
ἔθ’: Od. 19:158: μῆτιν ἔθ’ εὑρίσκω· μάλα δ’ ὀτρύνουσι τοκῆες
ἐθάμβεον: Od. 4:638: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον· οὐ γὰρ ἔφαντο
ἐθάμβεον: Od. 10:63: ἑζόμεθ’· οἱ δ’ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον ἔκ τ’ ἐρέοντο·
ἐθάμβεον: Od. 17:367: οἱ δ’ ἐλεαίροντες δίδοσαν καὶ ἐθάμβεον αὐτὸν
ἔθαν’: Il. 21:610: ὅς τ’ ἔθαν’ ἐν πολέμῳ· ἀλλ’ ἐσσυμένως ἐσέχυντο
ἔθαν’: Od. 3:248: πῶς ἔθαν’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων;
ἔθανεν: Od. 8:226: τῶ ῥα καὶ αἶψ’ ἔθανεν μέγας Εὔρυτος οὐδ’ ἐπὶ γῆρας
ἔθεεν: Il. 1:483: ἣ δ’ ἔθεεν κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευθον.
ἔθεεν: Od. 2:429: [ἡ δ’ ἔθεεν κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευθον.]
ἔθεεν: Od. 14:299: ἡ δ’ ἔθεεν βορέῃ ἀνέμῳ ἀκραέϊ καλῷ
ἔθει: Od. 12:407: ἡ δ’ ἔθει οὐ μάλα πολλὸν ἐπὶ χρόνον· αἶψα γὰρ ἦλθε
ἔθεινε: Il. 21:491: αὐτοῖσιν δ’ ἄρ’ ἔθεινε παρ’ οὔατα μειδιόωσα
ἐθειράδες: Od. 16:176: κυάνεαι δ’ ἐγένοντο ἐθειράδες ἀμφὶ γένειον.
ἔθειραι: Il. 16:795: αὐλῶπις τρυφάλεια, μιάνθησαν δὲ ἔθειραι
ἔθειραι: Il. 19:382: ἵππουρις τρυφάλεια, περισσείοντο δ’ ἔθειραι
ἔθειραι: Il. 22:315: τετραφάλῳ· καλαὶ δὲ περισσείοντο ἔθειραι
ἐθείρῃ: Il. 21:347: αἶψ’ ἀγξηράνῃ· χαίρει δέ μιν ὅς τις ἐθείρῃ·
ἐθείρῃσιν: Il. 8:42: ὠκυπέτα χρυσέῃσιν ἐθείρῃσιν κομόωντε,
ἐθείρῃσιν: Il. 13:24: ὠκυπέτα χρυσέῃσιν ἐθείρῃσιν κομόωντε,
ἔθελ’: Il. 2:247: ἴσχεο, μηδ’ ἔθελ’ οἶος ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν·
ἔθελ’: Il. 7:111: μηδ’ ἔθελ’ ἐξ ἔριδος σεῦ ἀμείνονι φωτὶ μάχεσθαι
ἔθελ’: Il. 12:110: ἀλλ’ οὐχ Ὑρτακίδης ἔθελ’ Ἄσιος ὄρχαμος ἀνδρῶν
ἔθελ’: Od. 20:136: οἶνον μὲν γὰρ πῖνε καθήμενος, ὄφρ’ ἔθελ’ αὐτός,
ἔθελ’: Od. 20:141: οὐκ ἔθελ’ ἐν λέκτροισι καὶ ἐν ῥήγεσσι καθεύδειν,
ἔθελγε: Od. 17:521: ὣς ἐμὲ κεῖνος ἔθελγε παρήμενος ἐν μεγάροισι.
ἔθελγεν: Il. 21:276: ἀλλὰ φίλη μήτηρ, ἥ με ψεύδεσσιν ἔθελγεν·
ἔθελγεν: Il. 21:604: τυτθὸν ὑπεκπροθέοντα· δόλῳ δ’ ἄρ’ ἔθελγεν Ἀπόλλων
ἔθελε: Il. 5:441: ἶσ’ ἔθελε φρονέειν, ἐπεὶ οὔ ποτε φῦλον ὁμοῖον
ἔθελε: Il. 21:366: οὐδ’ ἔθελε προρέειν, ἀλλ’ ἴσχετο· τεῖρε δ’ ἀϋτμὴ
ἐθέλει: Il. 1:287: ἀλλ’ ὅδ’ ἀνὴρ ἐθέλει περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων,
ἐθέλει: Il. 1:288: πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλει, πάντεσσι δ’ ἀνάσσειν,
ἐθέλει: Il. 2:357: εἰ δέ τις ἐκπάγλως ἐθέλει οἶκον δὲ νέεσθαι
ἐθέλει: Il. 3:404: νικήσας ἐθέλει στυγερὴν ἐμὲ οἴκαδ’ ἄγεσθαι,
ἐθέλει: Il. 7:391: πάντ’ ἐθέλει δόμεναι καὶ οἴκοθεν ἄλλ’ ἐπιθεῖναι·
ἐθέλει: Il. 9:670: ἤ ῥ’ ἐθέλει νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήϊον πῦρ,
ἐθέλει: Il. 9:674: κεῖνός γ’ οὐκ ἐθέλει σβέσσαι χόλον, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον
ἐθέλει: Il. 10:121: πολλάκι γὰρ μεθιεῖ τε καὶ οὐκ ἐθέλει πονέεσθαι
ἐθέλει: Il. 24:344: ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
ἐθέλει: Od. 2:328: ἠὲ καὶ εἰς Ἐφύρην ἐθέλει, πίειραν ἄρουραν,
ἐθέλει: Od. 5:48: ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
ἐθέλει: Od. 16:208: ἥ τέ με τοῖον ἔθηκεν ὅπως ἐθέλει, δύναται γάρ,
ἐθέλει: Od. 24:4: ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
ἐθέλεις: Il. 1:133: ἦ ἐθέλεις ὄφρ’ αὐτὸς ἔχῃς γέρας, αὐτὰρ ἔμ’ αὔτως
ἐθέλεις: Il. 3:67: νῦν αὖτ’ εἴ μ’ ἐθέλεις πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι,
ἐθέλεις: Il. 4:26: πῶς ἐθέλεις ἅλιον θεῖναι πόνον ἠδ’ ἀτέλεστον,
ἐθέλεις: Il. 4:37: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· μὴ τοῦτό γε νεῖκος ὀπίσσω
ἐθέλεις: Il. 6:150: εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
ἐθέλεις: Il. 6:523: ἀλλὰ ἑκὼν μεθιεῖς τε καὶ οὐκ ἐθέλεις· τὸ δ’ ἐμὸν κῆρ
ἐθέλεις: Il. 9:436: πῦρ ἐθέλεις ἀΐδηλον, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ,
ἐθέλεις: Il. 13:728: τοὔνεκα καὶ βουλῇ ἐθέλεις περιίδμεναι ἄλλων·
ἐθέλεις: Il. 14:336: ἀλλ’ εἰ δή ῥ’ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ,
ἐθέλεις: Il. 15:132: ἦ ἐθέλεις αὐτὸς μὲν ἀναπλήσας κακὰ πολλὰ
ἐθέλεις: Il. 16:442: ἂψ ἐθέλεις θανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι;
ἐθέλεις: Il. 16:540: θυμὸν ἀποφθινύθουσι· σὺ δ’ οὐκ ἐθέλεις ἐπαμύνειν.
ἐθέλεις: Il. 17:489: σῷ ἐθέλεις, ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐφορμηθέντε γε νῶϊ
ἐθέλεις: Il. 19:142: εἰ δ’ ἐθέλεις, ἐπίμεινον ἐπειγόμενός περ Ἄρηος,
ἐθέλεις: Il. 20:213: εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
ἐθέλεις: Il. 21:487: εἰ δ’ ἐθέλεις πολέμοιο δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
ἐθέλεις: Il. 22:180: ἂψ ἐθέλεις θανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι;
ἐθέλεις: Il. 24:203: πῶς ἐθέλεις ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλθέμεν οἶος
ἐθέλεις: Il. 24:660: εἰ μὲν δή μ’ ἐθέλεις τελέσαι τάφον Ἕκτορι δίῳ,
ἐθέλεις: Od. 2:364: ἔπλετο; πῇ δ’ ἐθέλεις ἰέναι πολλὴν ἐπὶ γαῖαν
ἐθέλεις: Od. 3:324: εἰ δ’ ἐθέλεις πεζός, πάρα τοι δίφρος τε καὶ ἵπποι,
ἐθέλεις: Od. 5:205: αὐτίκα νῦν ἐθέλεις ἰέναι; σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔμπης.
ἐθέλεις: Od. 8:237: ἀλλ’ ἐθέλεις ἀρετὴν σὴν φαινέμεν, ἥ τοι ὀπηδεῖ,
ἐθέλεις: Od. 9:494: “σχέτλιε, τίπτ’ ἐθέλεις ἐρεθιζέμεν ἄγριον ἄνδρα;
ἐθέλεις: Od. 13:145: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ.”
ἐθέλεις: Od. 14:54: ὅττι μάλιστ’ ἐθέλεις, ὅτι με πρόφρων ὑπέδεξο.”
ἐθέλεις: Od. 15:80: εἰ δ’ ἐθέλεις τραφθῆναι ἀν’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος,
ἐθέλεις: Od. 15:328: εἰ δὴ μνηστήρων ἐθέλεις καταδῦναι ὅμιλον,
ἐθέλεις: Od. 16:67: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· ἱκέτης δέ τοι εὔχεται εἶναι.”
ἐθέλεις: Od. 16:82: εἰ δ’ ἐθέλεις, σὺ κόμισσον ἐνὶ σταθμοῖσιν ἐρύξας·
ἐθέλεις: Od. 17:277: εἰ δ’ ἐθέλεις, ἐπίμεινον, ἐγὼ δ’ εἶμι προπάροιθεν.
ἐθέλεις: Od. 18:113: ὅττι μάλιστ’ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ,
ἐθέλεις: Od. 18:328: οὐδ’ ἐθέλεις εὕδειν χαλκήϊον ἐς δόμον ἐλθὼν
ἐθέλεις: Od. 19:482: “μαῖα, τίη μ’ ἐθέλεις ὀλέσαι; σὺ δέ μ’ ἔτρεφες αὐτὴ
ἐθέλεις: Od. 24:481: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· ἐρέω δέ τοι ὡς ἐπέοικεν.
ἔθελεν: Il. 6:165: ὅς μ’ ἔθελεν φιλότητι μιγήμεναι οὐκ ἐθελούσῃ.
ἔθελεν: Il. 11:217: πρῶτος ὄρουσ’, ἔθελεν δὲ πολὺ προμάχεσθαι ἁπάντων.
ἔθελεν: Il. 15:615: καί ῥ’ ἔθελεν ῥῆξαι στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων,
ἔθελεν: Il. 21:580: οὐκ ἔθελεν φεύγειν, πρὶν πειρήσαιτ’ Ἀχιλῆος.
ἐθέλεσκε: Il. 9:353: οὐκ ἐθέλεσκε μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν Ἕκτωρ,
ἐθέλεσκες: Il. 9:482: ἐκ θυμοῦ φιλέων, ἐπεὶ οὐκ ἐθέλεσκες ἅμ’ ἄλλῳ
ἐθέλεσκον: Il. 13:106: μίμνειν οὐκ ἐθέλεσκον ἐναντίον, οὐδ’ ἠβαιόν·
ἐθέλῃ: Il. 17:98: ὁππότ’ ἀνὴρ ἐθέλῃ πρὸς δαίμονα φωτὶ μάχεσθαι
ἐθέλῃ: Il. 18:116: Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ’ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.
ἐθέλῃ: Il. 22:366: Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ’ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.
ἐθέλῃ: Od. 12:349: νῆ’ ἐθέλῃ ὀλέσαι, ἐπὶ δ’ ἕσπωνται θεοὶ ἄλλοι,
ἐθέλῃ: Od. 14:445: ὅττι κεν ᾧ θυμῷ ἐθέλῃ· δύναται γὰρ ἅπαντα.”
ἐθέλῃ: Od. 20:342: γήμασθ’ ᾧ κ’ ἐθέλῃ, ποτὶ δ’ ἄσπετα δῶρα δίδωμι·
ἐθέλῃσ’: Il. 6:281: αἴ κ’ ἐθέλῃσ’ εἰπόντος ἀκουέμεν· ὥς κέ οἱ αὖθι
ἐθέλῃσ’: Od. 9:520: αὐτὸς δ’, αἴ κ’ ἐθέλῃσ’, ἰήσεται, οὐδέ τις ἄλλος
ἐθέλῃς: Od. 11:105: αἴ κ’ ἐθέλῃς σὸν θυμὸν ἐρυκακέειν καὶ ἑταίρων,
ἐθέλῃς: Od. 23:258: σῷ ἐθέλῃς, ἐπεὶ ἄρ σε θεοὶ ποίησαν ἱκέσθαι
ἐθέλησα: Od. 13:341: ἀλλά τοι οὐκ ἐθέλησα Ποσειδάωνι μάχεσθαι
ἐθέλησε: Il. 18:396: μητρὸς ἐμῆς ἰότητι κυνώπιδος, ἥ μ’ ἐθέλησε
ἐθελήσει: Il. 15:215: Ἰλίου αἰπεινῆς πεφιδήσεται, οὐδ’ ἐθελήσει
ἐθελήσει: Il. 18:262: οἷος κείνου θυμὸς ὑπέρβιος, οὐκ ἐθελήσει
ἐθελήσει: Od. 17:226: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ’ ἔμμαθεν, οὐκ ἐθελήσει
ἐθελήσεις: Od. 18:362: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ’ ἔμμαθες, οὐκ ἐθελήσεις
ἐθελήσετον: Od. 8:316: καὶ μάλα περ φιλέοντε· τάχ’ οὐκ ἐθελήσετον ἄμφω
ἐθέλῃσθα: Il. 1:554: ἀλλὰ μάλ’ εὔκηλος τὰ φράζεαι ἅσσ’ ἐθέλῃσθα.
ἐθέλῃσθα: Il. 4:353: ὄψεαι αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ
ἐθέλῃσθα: Il. 8:471: ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα, βοῶπις πότνια Ἥρη
ἐθέλῃσθα: Il. 9:288: τάων ἥν κ’ ἐθέλῃσθα φίλην ἀνάεδνον ἄγεσθαι
ἐθέλῃσθα: Il. 9:359: ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ,
ἐθέλῃσθα: Il. 10:235: τὸν μὲν δὴ ἕταρόν γ’ αἱρήσεαι ὅν κ’ ἐθέλῃσθα,
ἐθέλῃσθα: Il. 13:260: δούρατα δ’ αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ ἓν καὶ εἴκοσι δήεις
ἐθέλῃσθα: Il. 18:457: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
ἐθέλῃσθα: Il. 19:147: δῶρα μὲν αἴ κ’ ἐθέλῃσθα παρασχέμεν, ὡς ἐπιεικές,
ἐθέλῃσθα: Il. 21:484: Ζεὺς θῆκεν, καὶ ἔδωκε κατακτάμεν ἥν κ’ ἐθέλῃσθα.
ἐθέλῃσθα: Il. 24:335: ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι, καί τ’ ἔκλυες ᾧ κ’ ἐθέλῃσθα,
ἐθέλῃσθα: Od. 3:92: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
ἐθέλῃσθα: Od. 4:322: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
ἐθέλῃσθα: Od. 4:391: καὶ δέ κέ τοι εἴπῃσι, διοτρεφές, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα,
ἐθέλῃσθα: Od. 12:49: τῶν ἄλλων· ἀτὰρ αὐτὸς ἀκουέμεν αἴ κ’ ἐθέλῃσθα,
ἐθέλῃσθα: Od. 18:270: γήμασθ’ ᾧ κ’ ἐθέλῃσθα, τεὸν κατὰ δῶμα λιποῦσα.”
ἐθέλῃσθα: Od. 20:233: σοῖσιν δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἐπόψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα,
ἐθέλῃσθα: Od. 24:511: “ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα, πάτερ φίλε, τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ
ἐθέλῃσι: Il. 8:142: σήμερον· ὕστερον αὖτε καὶ ἡμῖν, αἴ κ’ ἐθέλῃσι,
ἐθέλῃσι: Il. 9:146: τάων ἥν κ’ ἐθέλῃσι φίλην ἀνάεδνον ἀγέσθω
ἐθέλῃσι: Il. 13:743: αἴ κ’ ἐθέλῃσι θεὸς δόμεναι κράτος, ἦ κεν ἔπειτα
ἐθέλῃσι: Il. 15:210: νεικείειν ἐθέλῃσι χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν.
ἐθέλῃσι: Il. 16:446: φράζεο μή τις ἔπειτα θεῶν ἐθέλῃσι καὶ ἄλλος
ἐθέλῃσι: Il. 18:306: ἄλγιον αἴ κ’ ἐθέλῃσι τῷ ἔσσεται· οὔ μιν ἔγωγε
ἐθέλῃσι: Od. 2:128: πρίν γ’ αὐτὴν γήμασθαι Ἀχαιῶν ᾧ κ’ ἐθέλῃσι.”
ἐθέλῃσι: Od. 10:22: ἠμὲν παυέμεναι ἠδ’ ὀρνύμεν, ὅν κ’ ἐθέλῃσι.
ἐθέλῃσι: Od. 17:11: δαῖτα πτωχεύῃ· δώσει δέ οἱ ὅς κ’ ἐθέλῃσι,
ἐθέλῃσι: Od. 17:559: γαστέρα βοσκήσεις· δώσει δέ τοι ὅς κ’ ἐθέλῃσι.”
ἐθέλῃσιν: Il. 1:408: αἴ κέν πως ἐθέλῃσιν ἐπὶ Τρώεσσιν ἀρῆξαι,
ἐθέλῃσιν: Il. 1:580: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς
ἐθέλῃσιν: Il. 9:429: αὔριον ἢν ἐθέλῃσιν· ἀνάγκῃ δ’ οὔ τί μιν ἄξω.
ἐθέλῃσιν: Il. 9:688: αὔριον, ἢν ἐθέλῃσιν· ἀνάγκῃ δ’ οὔ τί μιν ἄξει.
ἐθέλῃσιν: Il. 10:55: εἶμι, καὶ ὀτρυνέω ἀνστήμεναι, αἴ κ’ ἐθέλῃσιν
ἐθέλῃσιν: Il. 15:492: ἠδ’ ὅτινας μινύθῃ τε καὶ οὐκ ἐθέλῃσιν ἀμύνειν,
ἐθέλῃσιν: Il. 16:53: ὁππότε δὴ τὸν ὁμοῖον ἀνὴρ ἐθέλῃσιν ἀμέρσαι
ἐθέλῃσιν: Il. 18:143: εἶμι παρ’ Ἥφαιστον κλυτοτέχνην, αἴ κ’ ἐθέλῃσιν
ἐθέλῃσιν: Il. 18:278: στησόμεθ’ ἂμ πύργους· τῷ δ’ ἄλγιον, αἴ κ’ ἐθέλῃσιν
ἐθέλῃσιν: Il. 20:243: ὅππως κεν ἐθέλῃσιν· ὃ γὰρ κάρτιστος ἁπάντων.
ἐθέλῃσιν: Il. 23:554: ἀνδρῶν ὅς κ’ ἐθέλῃσιν ἐμοὶ χείρεσσι μάχεσθαι.
ἐθέλῃσιν: Od. 1:349: ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν ὅπως ἐθέλῃσιν ἑκάστῳ.
ἐθέλῃσιν: Od. 6:189: ἐσθλοῖσ’ ἠδὲ κακοῖσιν, ὅπως ἐθέλῃσιν, ἑκάστῳ·
ἐθέλῃσιν: Od. 17:19: δαῖτα πτωχεύειν· δώσει δέ μοι ὅς κ’ ἐθέλῃσιν.
ἐθέλῃσιν: Od. 18:47: τάων ἥν κ’ ἐθέλῃσιν ἀναστὰς αὐτὸς ἑλέσθω·
ἐθέλῃσιν: Od. 18:286: δῶρα μὲν ὅς κ’ ἐθέλῃσιν Ἀχαιῶν ἐνθάδ’ ἐνεῖκαι,
ἐθέλῃσιν: Od. 21:280: ἠῶθεν δὲ θεὸς δώσει κράτος, ᾧ κ’ ἐθέλῃσιν.
ἐθελήσω: Od. 8:223: ἀνδράσι δὲ προτέροισιν ἐριζέμεν οὐκ ἐθελήσω,
ἐθέλητε: Il. 7:394: καὶ δὲ τόδ’ ἠνώγεον εἰπεῖν ἔπος αἴ κ’ ἐθέλητε
ἐθέλητε: Il. 14:110: ἐγγὺς ἀνήρ· οὐ δηθὰ ματεύσομεν· αἴ κ’ ἐθέλητε
ἐθέλητον: Il. 4:346: οἴνου πινέμεναι μελιηδέος ὄφρ’ ἐθέλητον·
ἐθέλητον: Il. 5:233: μὴ τὼ μὲν δείσαντε ματήσετον, οὐδ’ ἐθέλητον
ἔθελξε: Il. 15:322: ἐν στήθεσσιν ἔθελξε, λάθοντο δὲ θούριδος ἀλκῆς.
ἔθελξε: Od. 10:318: αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον οὐδέ μ’ ἔθελξε,
ἐθέλοι: Il. 18:473: ὅππως Ἥφαιστός τ’ ἐθέλοι καὶ ἔργον ἄνοιτο.
ἐθέλοι: Od. 2:54: δοίη δ’ ᾧ κ’ ἐθέλοι καί οἱ κεχαρισμένος ἔλθοι·
ἐθέλοι: Od. 3:218: εἰ γάρ σ’ ὣς ἐθέλοι φιλέειν γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἐθέλοι: Od. 3:223: εἴ σ’ οὕτως ἐθέλοι φιλέειν κήδοιτό τε θυμῷ,
ἐθέλοιεν: Od. 3:228: ἐλπομένῳ τὰ γένοιτ’, οὐδ’ εἰ θεοὶ ὣς ἐθέλοιεν.”
ἐθέλοιμεν: Il. 2:123: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλοιμεν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
ἐθέλοιμεν: Il. 8:205: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλοιμεν, ὅσοι Δαναοῖσιν ἀρωγοί,
ἐθέλοιμι: Il. 4:318: Ἀτρεΐδη μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐθέλοιμι καὶ αὐτὸς
ἐθέλοιμι: Il. 6:141: οὐδ’ ἂν ἐγὼ μακάρεσσι θεοῖς ἐθέλοιμι μάχεσθαι.
ἐθέλοιμι: Il. 8:23: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼ πρόφρων ἐθέλοιμι ἐρύσσαι,
ἐθέλοιμι: Il. 8:210: οὐκ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι Διὶ Κρονίωνι μάχεσθαι
ἐθέλοιμι: Il. 9:444: ὡς ἂν ἔπειτ’ ἀπὸ σεῖο φίλον τέκος οὐκ ἐθέλοιμι
ἐθέλοιμι: Il. 12:69: ἦ τ’ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι καὶ αὐτίκα τοῦτο γενέσθαι,
ἐθέλοιμι: Il. 17:563: τώ κεν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν
ἐθέλοιμι: Il. 20:134: οὐκ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι θεοὺς ἔριδι ξυνελάσσαι
ἐθέλοιμι: Od. 1:390: καί κεν τοῦτ’ ἐθέλοιμι Διός γε διδόντος ἀρέσθαι.
ἐθέλοιμι: Od. 10:342: οὐδ’ ἂν ἐγώ γ’ ἐθέλοιμι τεῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς,
ἐθέλοιμι: Od. 16:318: ἀνδρῶν δ’ οὐκ ἂν ἐγώ γε κατὰ σταθμοὺς ἐθέλοιμι
ἐθέλοιμι: Od. 16:400: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν ἐγώ γε κατακτείνειν ἐθέλοιμι
ἐθέλοις: Il. 23:894: εἰ σύ γε σῷ θυμῷ ἐθέλοις· κέλομαι γὰρ ἔγωγε.
ἐθέλοις: Od. 2:86: ἡμέας αἰσχύνων, ἐθέλοις δέ κε μῶμον ἀνάψαι.
ἐθέλοις: Od. 8:336: ἦ ῥά κεν ἐν δεσμοῖσ’ ἐθέλοις κρατεροῖσι πιεσθεὶς
ἐθέλοις: Od. 18:357: “ξεῖν’, ἦ ἄρ κ’ ἐθέλοις θητευέμεν, εἴ σ’ ἀνελοίμην,
ἐθέλοις: Od. 19:589: “εἴ κ’ ἐθέλοις μοι, ξεῖνε, παρήμενος ἐν μεγάροισι
ἐθέλοιτέ: Od. 15:435: “εἴη κεν καὶ τοῦτ’, εἴ μοι ἐθέλοιτέ γε, ναῦται,
ἔθελον: Il. 1:112: οὐκ ἔθελον δέξασθαι, ἐπεὶ πολὺ βούλομαι αὐτὴν
ἔθελον: Il. 4:380: οἳ δ’ ἔθελον δόμεναι καὶ ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευον·
ἔθελον: Il. 6:336: ἥμην ἐν θαλάμῳ, ἔθελον δ’ ἄχεϊ προτραπέσθαι.
ἔθελον: Il. 7:169: πάντες ἄρ’ οἵ γ’ ἔθελον πολεμίζειν Ἕκτορι δίῳ.
ἔθελον: Il. 10:227: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἔθελον Διομήδεϊ πολλοὶ ἕπεσθαι.
ἔθελον: Od. 7:305: ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ ἔθελον δείσας αἰσχυνόμενός τε,
ἔθελον: Od. 11:204: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ γ’ ἔθελον φρεσὶ μερμηρίξας
ἔθελόν: Od. 11:630: καί νύ κ’ ἔτι προτέρους ἴδον ἀνέρας, οὓς ἔθελόν περ,
ἔθελον: Od. 16:428: τόν ῥ’ ἔθελον φθεῖσαι καὶ ἀποῤῥαῖσαι φίλον ἦτορ
ἔθελον: Od. 23:75: τὴν ἀπονίζουσα φρασάμην, ἔθελον δὲ σοὶ αὐτῇ
ἐθέλοντ’: Il. 24:218: μή μ’ ἐθέλοντ’ ἰέναι κατερύκανε, μὴ δέ μοι αὐτὴ
ἐθέλοντα: Il. 2:132: οἵ με μέγα πλάζουσι καὶ οὐκ εἰῶσ’ ἐθέλοντα
ἐθέλοντα: Il. 2:391: ὃν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω
ἐθέλοντα: Il. 4:224: οὐδὲ καταπτώσσοντ’ οὐδ’ οὐκ ἐθέλοντα μάχεσθαι,
ἐθέλοντα: Il. 8:10: ὃν δ’ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλοντα νοήσω
ἐθέλοντα: Il. 13:572: ἰλλάσιν οὐκ ἐθέλοντα βίῃ δήσαντες ἄγουσιν·
ἐθέλοντα: Il. 15:722: οἵ μ’ ἐθέλοντα μάχεσθαι ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν
ἐθέλοντα: Il. 20:87: Πριαμίδη τί με ταῦτα καὶ οὐκ ἐθέλοντα κελεύεις
ἐθέλοντα: Il. 21:36: ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα
ἐθέλοντα: Il. 21:48: πέμψειν εἰς Ἀΐδαο καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι.
ἐθέλοντα: Od. 5:99: Ζεὺς ἐμέ γ’ ἠνώγει δεῦρ’ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα·
ἐθέλοντα: Od. 10:573: ῥεῖα παρεξελθοῦσα· τίς ἂν θεὸν οὐκ ἐθέλοντα
ἐθέλοντα: Od. 15:72: ἶσόν τοι κακόν ἐσθ’, ὅς τ’ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι
ἐθέλοντα: Od. 15:74: χρὴ ξεῖνον παρεόντα φιλεῖν, ἐθέλοντα δὲ πέμπειν.
ἐθέλοντά: Od. 15:280: “οὐ μὲν δή σ’ ἐθέλοντά γ’ ἀπώσω νηὸς ἐΐσης,
ἐθέλοντα: Od. 22:31: ἴσκεν ἕκαστος ἀνήρ, ἐπεὶ ἦ φάσαν οὐκ ἐθέλοντα
ἐθέλοντα: Od. 24:307: πλάγξ’ ἀπὸ Σικανίης δεῦρ’ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα·
ἐθέλοντας: Il. 19:377: σταθμῷ ἐν οἰοπόλῳ· τοὺς δ’ οὐκ ἐθέλοντας ἄελλαι
ἐθέλοντες: Od. 20:98: “Ζεῦ πάτερ, εἴ μ’ ἐθέλοντες ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρὴν
ἐθελοντῆρας: Od. 2:292: αἶψ’ ἐθελοντῆρας συλλέξομαι. εἰσὶ δὲ νῆες
ἐθέλουσ’: Od. 2:110: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης·
ἐθέλουσ’: Od. 19:156: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσα καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης·
ἐθέλουσ’: Od. 24:146: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης.
ἐθέλουσα: Il. 10:291: ὣς νῦν μοι ἐθέλουσα παρίσταο καί με φύλασσε.
ἐθέλουσα: Il. 18:434: πολλὰ μάλ’ οὐκ ἐθέλουσα. ὃ μὲν δὴ γήραϊ λυγρῷ
ἐθέλουσά: Od. 15:449: καὶ δέ κεν ἄλλ’ ἐπίβαθρον ἐγὼν ἐθέλουσά γε δοίην·
ἐθέλουσα: Od. 19:477: πεφραδέειν ἐθέλουσα φίλον πόσιν ἔνδον ἐόντα.
ἐθέλουσαν: Od. 3:272: τὴν δ’ ἐθέλων ἐθέλουσαν ἀνήγαγεν ὅνδε δόμονδε.
ἐθελούσῃ: Il. 6:165: ὅς μ’ ἔθελεν φιλότητι μιγήμεναι οὐκ ἐθελούσῃ.
ἐθελούσῃ: Od. 2:50: μητέρι μοι μνηστῆρες ἐπέχραον οὐκ ἐθελούσῃ,
ἐθελούσῃ: Od. 5:155: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι παρ’ οὐκ ἐθέλων ἐθελούσῃ·
ἐθελούσης: Il. 24:289: ὀτρύνει ἐπὶ νῆας ἐμεῖο μὲν οὐκ ἐθελούσης.
ἐθέλουσι: Il. 3:241: νῦν αὖτ’ οὐκ ἐθέλουσι μάχην καταδύμεναι ἀνδρῶν
ἐθέλουσι: Il. 10:311: φύξιν βουλεύουσι μετὰ σφίσιν, οὐδ’ ἐθέλουσι
ἐθέλουσι: Il. 10:398: φύξιν βουλεύουσι μετὰ σφίσιν, οὐδ’ ἐθέλουσι
ἐθέλουσι: Il. 12:171: ὣς οἵ γ’ οὐκ ἐθέλουσι πυλάων καὶ δύ’ ἐόντε
ἐθέλουσι: Il. 13:109: οἳ κείνῳ ἐρίσαντες ἀμυνέμεν οὐκ ἐθέλουσι
ἐθέλουσι: Il. 14:51: οὐδ’ ἐθέλουσι μάχεσθαι ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσι.
ἐθέλουσι: Il. 16:825: πίδακος ἀμφ’ ὀλίγης· ἐθέλουσι δὲ πιέμεν ἄμφω·
ἐθέλουσι: Od. 6:64: οἱ δ’ αἰεὶ ἐθέλουσι νεόπλυτα εἵματ’ ἔχοντες
ἐθέλουσι: Od. 14:90: κείνου λυγρὸν ὄλεθρον, ὅ τ’ οὐκ ἐθέλουσι δικαίως
ἐθέλουσιν: Il. 2:284: Ἀτρεΐδη νῦν δή σε ἄναξ ἐθέλουσιν Ἀχαιοὶ
ἐθέλουσιν: Il. 17:66: πολλὰ μάλ’ ἰύζουσιν ἀπόπροθεν οὐδ’ ἐθέλουσιν
ἐθέλουσιν: Od. 14:125: ψεύδοντ’ οὐδ’ ἐθέλουσιν ἀληθέα μυθήσασθαι.
ἐθέλουσιν: Od. 17:321: οὐκέτ’ ἔπειτ’ ἐθέλουσιν ἐναίσιμα ἐργάζεσθαι·
ἔθελχθεν: Od. 18:212: τῶν δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατ’, ἔρῳ δ’ ἄρα θυμὸν ἔθελχθεν,
ἐθέλχθης: Od. 10:326: θαῦμά μ’ ἔχει, ὡς οὔ τι πιὼν τάδε φάρμακ’ ἐθέλχθης.
ἐθέλω: Il. 1:116: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω δόμεναι πάλιν εἰ τό γ’ ἄμεινον·
ἐθέλω: Il. 4:41: τὴν ἐθέλω ὅθι τοι φίλοι ἀνέρες ἐγγεγάασι,
ἐθέλω: Il. 7:242: ἀλλ’ οὐ γάρ σ’ ἐθέλω βαλέειν τοιοῦτον ἐόντα
ἐθέλω: Il. 7:364: πάντ’ ἐθέλω δόμεναι καὶ οἴκοθεν ἄλλ’ ἐπιθεῖναι.
ἐθέλω: Il. 8:40: πρόφρονι μυθέομαι, ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι.
ἐθέλω: Il. 9:120: ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι δόμεναί τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα.
ἐθέλω: Il. 9:356: νῦν δ’ ἐπεὶ οὐκ ἐθέλω πολεμιζέμεν Ἕκτορι δίῳ
ἐθέλω: Il. 19:138: ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι, δόμεναί τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα·
ἐθέλω: Il. 19:187: ταῦτα δ’ ἐγὼν ἐθέλω ὀμόσαι, κέλεται δέ με θυμός,
ἐθέλω: Il. 22:184: πρόφρονι μυθέομαι, ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι·
ἐθέλω: Od. 1:405: ἀλλ’ ἐθέλω σε, φέριστε, περὶ ξείνοιο ἐρέσθαι,
ἐθέλω: Od. 3:243: νῦν δ’ ἐθέλω ἔπος ἄλλο μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
ἐθέλω: Od. 4:553: [ἠὲ θανών· ἐθέλω δὲ καὶ ἀχνύμενός περ ἀκοῦσαι.]
ἐθέλω: Od. 4:619: κεῖσέ με νοστήσαντα· τεῒν δ’ ἐθέλω τόδ’ ὀπάσσαι.”
ἐθέλω: Od. 5:219: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω καὶ ἐέλδομαι ἤματα πάντα
ἐθέλω: Od. 8:213: ἀλλ’ ἐθέλω ἴδμεν καὶ πειρηθήμεναι ἄντην.
ἐθέλω: Od. 13:149: νῦν αὖ Φαιήκων ἐθέλω περικαλλέα νῆα
ἐθέλω: Od. 14:172: ἔλθοι, ὅπως μιν ἐγώ γ’ ἐθέλω καὶ Πηνελόπεια
ἐθέλω: Od. 15:119: κεῖσέ με νοστήσαντα· τεῒν δ’ ἐθέλω τόδ’ ὀπάσσαι.”
ἐθέλω: Od. 19:20: νῦν δ’ ἐθέλω καταθέσθαι, ἵν’ οὐ πυρὸς ἵξετ’ ἀϋτμή.”
ἐθέλω: Od. 19:99: ὁ ξεῖνος ἐμέθεν· ἐθέλω δέ μιν ἐξερέεσθαι.”
ἐθέλω: Od. 21:345: κρείσσων, ᾧ κ’ ἐθέλω, δόμεναί τε καὶ ἀρνήσασθαι,
ἐθέλωμι: Il. 1:549: ὃν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλωμι νοῆσαι
ἐθέλωμι: Il. 9:397: τάων ἥν κ’ ἐθέλωμι φίλην ποιήσομ’ ἄκοιτιν.
ἐθέλωμι: Od. 21:348: τῶν οὔ τίς μ’ ἀέκοντα βιήσεται, αἴ κ’ ἐθέλωμι
ἐθέλων: Il. 4:300: ὄφρα καὶ οὐκ ἐθέλων τις ἀναγκαίῃ πολεμίζοι.
ἐθέλων: Il. 10:556: ῥεῖα θεός γ’ ἐθέλων καὶ ἀμείνονας ἠέ περ οἷδε
ἐθέλων: Il. 23:88: νήπιος οὐκ ἐθέλων ἀμφ’ ἀστραγάλοισι χολωθείς·
ἐθέλων: Od. 3:231: ῥεῖα θεός γ’ ἐθέλων καὶ τηλόθεν ἄνδρα σαώσαι.
ἐθέλων: Od. 3:272: τὴν δ’ ἐθέλων ἐθέλουσαν ἀνήγαγεν ὅνδε δόμονδε.
ἐθέλων: Od. 5:155: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι παρ’ οὐκ ἐθέλων ἐθελούσῃ·
ἐθέλων: Od. 7:315: εἴ κ’ ἐθέλων γε μένοις· ἀέκοντα δέ σ’ οὔ τις ἐρύξει
ἐθέλων: Od. 16:198: ῥηϊδίως ἐθέλων θείη νέον ἠδὲ γέροντα.
ἐθέλων: Od. 23:186: ῥηϊδίως ἐθέλων θείη ἄλλῃ ἐνὶ χώρῃ.
ἐθέλωσ’: Il. 19:71: αἴ κ’ ἐθέλωσ’ ἐπὶ νηυσὶν ἰαύειν· ἀλλά τιν’ οἴω
ἐθέλωσι: Il. 7:375: καὶ δὲ τόδ’ εἰπέμεναι πυκινὸν ἔπος, αἴ κ’ ἐθέλωσι
ἐθέλωσι: Il. 9:255: δώσουσ’ αἴ κ’ ἐθέλωσι, σὺ δὲ μεγαλήτορα θυμὸν
ἐθέλωσι: Od. 5:169: αἴ κε θεοί γ’ ἐθέλωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
ἐθέλωσι: Od. 18:277: μνηστεύειν ἐθέλωσι καὶ ἀλλήλοισ’ ἐρίσωσιν·
ἐθέλωσιν: Il. 3:289: τίνειν οὐκ ἐθέλωσιν Ἀλεξάνδροιο πεσόντος,
ἐθέλωσιν: Od. 18:318: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλωσιν ἐΰθρονον Ἠῶ μίμνειν,
ἔθεμεν: Od. 3:179: πόλλ’ ἐπὶ μῆρ’ ἔθεμεν, πέλαγος μέγα μετρήσαντες.
ἑθέν: Il. 1:114: κουριδίης ἀλόχου, ἐπεὶ οὔ ἑθέν ἐστι χερείων,
ἑθεν: Il. 3:128: οὕς ἑθεν εἵνεκ’ ἔπασχον ὑπ’ Ἄρηος παλαμάων·
ἕθεν: Il. 5:56: πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μετάφρενον οὔτασε δουρὶ
ἕθεν: Il. 5:80: πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μεταδρομάδην ἔλασ’ ὦμον
ἕθεν: Il. 5:96: θύνοντ’ ἂμ πεδίον πρὸ ἕθεν κλονέοντα φάλαγγας,
ἕθεν: Il. 6:62: αἴσιμα παρειπών· ὃ δ’ ἀπὸ ἕθεν ὤσατο χειρὶ
ἑθεν: Il. 9:419: Ἰλίου αἰπεινῆς· μάλα γάρ ἑθεν εὐρύοπα Ζεὺς
ἑθεν: Il. 9:682: Ἰλίου αἰπεινῆς· μάλα γάρ ἑθεν εὐρύοπα Ζεὺς
ἕθεν: Il. 10:27: Ἀργεῖοι, τοὶ δὴ ἕθεν εἵνεκα πουλὺν ἐφ’ ὑγρὴν
ἕθεν: Il. 10:465: Ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, καὶ ἀπὸ ἕθεν ὑψόσ’ ἀείρας
ἕθεν: Il. 12:205: ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὃ δ’ ἀπὸ ἕθεν ἧκε χαμᾶζε
ἑθεν: Il. 15:199: οἵ ἑθεν ὀτρύνοντος ἀκούσονται καὶ ἀνάγκῃ.
ἕθεν: Il. 17:407: ἐκπέρσειν πτολίεθρον ἄνευ ἕθεν, οὐδὲ σὺν αὐτῷ·
ἕθεν: Il. 20:278: Αἰνείας δ’ ἐάλη καὶ ἀπὸ ἕθεν ἀσπίδ’ ἀνέσχε
ἕθεν: Il. 20:305: οἳ ἕθεν ἐξεγένοντο γυναικῶν τε θνητάων.
ἕθεν: Il. 20:402: πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μετάφρενον οὔτασε δουρί.
ἕθεν: Od. 19:481: τῇ δ’ ἑτέρῃ ἕθεν ἄσσον ἐρύσσατο φώνησέν τε·
ἕθεν: Od. 23:304: οἳ ἕθεν εἵνεκα πολλά, βόας καὶ ἴφια μῆλα,
ἔθεντο: Il. 2:750: οἳ περὶ Δωδώνην δυσχείμερον οἰκί’ ἔθεντο,
ἔθεντο: Il. 9:232: ἐγγὺς γὰρ νηῶν καὶ τείχεος αὖλιν ἔθεντο
ἔθεντο: Il. 17:158: ἀνδράσι δυσμενέεσσι πόνον καὶ δῆριν ἔθεντο,
ἔθεσαν: Il. 1:290: εἰ δέ μιν αἰχμητὴν ἔθεσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες
ἔθεσαν: Il. 23:631: Βουπρασίῳ, παῖδες δ’ ἔθεσαν βασιλῆος ἄεθλα·
ἔθεσαν: Od. 6:248: πὰρ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ ἔθεσαν βρῶσίν τε πόσιν τε.
ἔθεσαν: Od. 8:420: μητρὶ παρ’ αἰδοίῃ ἔθεσαν περικαλλέα δῶρα.
ἔθεσαν: Od. 13:119: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπὶ ψαμάθῳ ἔθεσαν δεδμημένον ὕπνῳ,
ἔθεσθε: Il. 8:449: ὀλλῦσαι Τρῶας, τοῖσιν κότον αἰνὸν ἔθεσθε.
ἔθετ’: Od. 4:761: ἐν δ’ ἔθετ’ οὐλοχύτας κανέῳ, ἠρᾶτο δ’ Ἀθήνῃ·
ἔθετ’: Od. 8:274: ἐν δ’ ἔθετ’ ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα, κόπτε δὲ δεσμοὺς
ἐθηεύμεσθα: Od. 9:218: ἐλθόντες δ’ εἰς ἄντρον ἐθηεύμεσθα ἕκαστα·
ἐθηήσαντο: Od. 19:235: ἦ μὲν πολλαί γ’ αὐτὸν ἐθηήσαντο γυναῖκες.
ἔθηκ’: Il. 9:207: ἐν δ’ ἄρα νῶτον ἔθηκ’ ὄϊος καὶ πίονος αἰγός,
ἔθηκα: Il. 9:481: καί σε τοσοῦτον ἔθηκα θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ,
ἔθηκα: Od. 13:302: καὶ δέ σε Φαιήκεσσι φίλον πάντεσσιν ἔθηκα.
ἔθηκα: Od. 14:276: αὐτίκ’ ἀπὸ κρατὸς κυνέην εὔτυκτον ἔθηκα
ἔθηκαν: Il. 6:300: τὴν γὰρ Τρῶες ἔθηκαν Ἀθηναίης ἱέρειαν.
ἔθηκαν: Od. 5:199: τῇ δὲ παρ’ ἀμβροσίην δμῳαὶ καὶ νέκταρ ἔθηκαν.
ἔθηκαν: Od. 6:214: πὰρ δ’ ἄρα οἱ φᾶρός τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἔθηκαν,
ἔθηκαν: Od. 19:592: ἀνθρώπους· ἐπὶ γάρ τοι ἑκάστῳ μοῖραν ἔθηκαν
ἔθηκαν: Od. 23:167: κῆρ ἀτέραμνον ἔθηκαν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες·
ἔθηκας: Il. 17:37: ἀρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκας.
ἔθηκας: Il. 19:316: αὐτὸς ἐνὶ κλισίῃ λαρὸν παρὰ δεῖπνον ἔθηκας
ἔθηκας: Il. 24:741: ἀρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκας
ἔθηκας: Od. 10:338: ἥ μοι σῦς μὲν ἔθηκας ἐνὶ μεγάροισιν ἑταίρους,
ἔθηκε: Il. 1:2: οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκε,
ἔθηκε: Il. 2:319: λᾶαν γάρ μιν ἔθηκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω·
ἔθηκε: Il. 3:321: ὁππότερος τάδε ἔργα μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔθηκε,
ἔθηκε: Il. 3:330: κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε
ἔθηκε: Il. 6:139: καί μιν τυφλὸν ἔθηκε Κρόνου πάϊς· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
ἔθηκε: Il. 6:482: Ὣς εἰπὼν ἀλόχοιο φίλης ἐν χερσὶν ἔθηκε
ἔθηκε: Il. 9:479: καί μ’ ἀφνειὸν ἔθηκε, πολὺν δέ μοι ὤπασε λαόν·
ἔθηκε: Il. 10:257: καὶ σάκος· ἀμφὶ δέ οἱ κυνέην κεφαλῆφιν ἔθηκε
ἔθηκε: Il. 10:261: καὶ ξίφος, ἀμφὶ δέ οἱ κυνέην κεφαλῆφιν ἔθηκε
ἔθηκε: Il. 10:466: θῆκεν ἀνὰ μυρίκην· δέελον δ’ ἐπὶ σῆμά τ’ ἔθηκε
ἔθηκε: Il. 11:17: κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε
ἔθηκε: Il. 12:450: τόν οἱ ἐλαφρὸν ἔθηκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω.
ἔθηκε: Il. 16:131: κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε
ἔθηκε: Il. 17:470: ἐν στήθεσσιν ἔθηκε, καὶ ἐξέλετο φρένας ἐσθλάς;
ἔθηκε: Il. 17:569: ἐν δὲ βίην ὤμοισι καὶ ἐν γούνεσσιν ἔθηκε,
ἔθηκε: Il. 19:12: Ὡς ἄρα φωνήσασα θεὰ κατὰ τεύχε’ ἔθηκε
ἔθηκε: Il. 19:369: κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε
ἔθηκε: Il. 19:407: αὐδήεντα δ’ ἔθηκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη·
ἔθηκε: Il. 21:82: πολλὰ παθών· νῦν αὖ με τεῇς ἐν χερσὶν ἔθηκε
ἔθηκε: Il. 21:172: μεσσοπαγὲς δ’ ἄρ’ ἔθηκε κατ’ ὄχθης μείλινον ἔγχος.
ἔθηκε: Il. 21:524: πᾶσι δ’ ἔθηκε πόνον, πολλοῖσι δὲ κήδε’ ἐφῆκεν,
ἔθηκε: Il. 22:44: ὅς μ’ υἱῶν πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν εὖνιν ἔθηκε
ἔθηκε: Il. 22:422: Τρωσί· μάλιστα δ’ ἐμοὶ περὶ πάντων ἄλγε’ ἔθηκε.
ἔθηκε: Il. 23:270: πέμπτῳ δ’ ἀμφίθετον φιάλην ἀπύρωτον ἔθηκε.
ἔθηκε: Il. 23:333: καὶ νῦν τέρματ’ ἔθηκε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς.
ἔθηκε: Il. 23:400: ἵπποις ἧκε μένος καὶ ἐπ’ αὐτῷ κῦδος ἔθηκε.
ἔθηκε: Il. 23:568: χειρὶ σκῆπτρον ἔθηκε, σιωπῆσαί τε κέλευσεν
ἔθηκε: Il. 23:704: ἀνδρὶ δὲ νικηθέντι γυναῖκ’ ἐς μέσσον ἔθηκε,
ἔθηκε: Il. 23:751: ἡμιτάλαντον δὲ χρυσοῦ λοισθήϊ’ ἔθηκε.
ἔθηκε: Il. 24:531: ᾧ δέ κε τῶν λυγρῶν δώῃ, λωβητὸν ἔθηκε,
ἔθηκε: Od. 3:136: ἥ τ’ ἔριν Ἀτρεΐδῃσι μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔθηκε.
ἔθηκε: Od. 5:265: ἐν δέ οἱ ἀσκὸν ἔθηκε θεὰ μέλανος οἴνοιο
ἔθηκε: Od. 8:193: ῥίμφα θέων ἀπὸ χειρός· ἔθηκε δὲ τέρματ’ Ἀθήνη
ἔθηκε: Od. 11:546: τεύχεσιν ἀμφ’ Ἀχιλῆος· ἔθηκε δὲ πότνια μήτηρ,
ἔθηκε: Od. 13:163: ὅς μιν λᾶαν ἔθηκε καὶ ἐῤῥίζωσεν ἔνερθε
ἔθηκε: Od. 15:488: ἀλλ’ ἦ τοι σοὶ μὲν παρὰ καὶ κακῷ ἐσθλὸν ἔθηκε
ἔθηκε: Od. 18:152: ἂψ δ’ ἐν χερσὶν ἔθηκε δέπας κοσμήτορι λαῶν.
ἔθηκε: Od. 21:163: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν καὶ ἀπὸ ἕο τόξον ἔθηκε,
ἔθηκε: Od. 24:546: ὅρκια δ’ αὖ κατόπισθε μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔθηκε
ἔθηκεν: Il. 3:336: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν
ἔθηκεν: Il. 5:122: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν·
ἔθηκεν: Il. 6:6: Τρώων ῥῆξε φάλαγγα, φόως δ’ ἑτάροισιν ἔθηκεν,
ἔθηκεν: Il. 8:188: ὑμῖν πὰρ προτέροισι μελίφρονα πυρὸν ἔθηκεν
ἔθηκεν: Il. 13:61: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρὰ πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν.
ἔθηκεν: Il. 15:478: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ τόξον μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ἔθηκεν,
ἔθηκεν: Il. 15:480: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν
ἔθηκεν: Il. 16:137: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν
ἔθηκεν: Il. 20:324: καὶ τὴν μὲν προπάροιθε ποδῶν Ἀχιλῆος ἔθηκεν,
ἔθηκεν: Il. 21:525: ὣς Ἀχιλεὺς Τρώεσσι πόνον καὶ κήδε’ ἔθηκεν.
ἔθηκεν: Il. 23:265: τῷ πρώτῳ· ἀτὰρ αὖ τῷ δευτέρῳ ἵππον ἔθηκεν
ἔθηκεν: Il. 23:382: καί νύ κεν ἢ παρέλασσ’ ἢ ἀμφήριστον ἔθηκεν,
ἔθηκεν: Il. 23:406: νῦν ὤρεξε τάχος καὶ ἐπ’ αὐτῷ κῦδος ἔθηκεν·
ἔθηκεν: Il. 23:527: τώ κέν μιν παρέλασσ’ οὐδ’ ἀμφήριστον ἔθηκεν.
ἔθηκεν: Il. 23:772: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν.
ἔθηκεν: Od. 3:479: ἐν δὲ γυνὴ ταμίη σῖτον καὶ οἶνον ἔθηκεν
ἔθηκεν: Od. 4:123: τῇ δ’ ἄρ’ ἅμ’ Ἀδρήστη κλισίην εὔτυκτον ἔθηκεν,
ἔθηκεν: Od. 4:182: ὃς κεῖνον δύστηνον ἀνόστιμον οἶον ἔθηκεν.”
ἔθηκεν: Od. 8:482: ὣς ἄρ’ ἔφη, κῆρυξ δὲ φέρων ἐν χερσὶν ἔθηκεν
ἔθηκεν: Od. 9:235: ἔντοσθεν δ’ ἄντροιο βαλὼν ὀρυμαγδὸν ἔθηκεν·
ἔθηκεν: Od. 11:560: ἐκπάγλως ἤχθηρε, τεῒν δ’ ἐπὶ μοῖραν ἔθηκεν.
ἔθηκεν: Od. 14:312: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν, ὅπως ἔτι πῆμα φύγοιμι.
ἔθηκεν: Od. 14:448: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν· ὁ δ’ ἕζετο ᾗ παρὰ μοίρῃ.
ἔθηκεν: Od. 16:208: ἥ τέ με τοῖον ἔθηκεν ὅπως ἐθέλει, δύναται γάρ,
ἔθηκεν: Od. 16:444: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν ἐπέσχε τε οἶνον ἐρυθρόν.
ἔθηκεν: Od. 22:123: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν,
ἔθηκεν: Od. 23:306: αὐτὰρ διογενὴς Ὀδυσεύς, ὅσα κήδε’ ἔθηκεν
ἔθηχ’: Il. 22:368: καὶ τό γ’ ἄνευθεν ἔθηχ’, ὃ δ’ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα
ἔθλασεν: Od. 18:97: ἔθλασεν· αὐτίκα δ’ ἦλθεν ἀνὰ στόμα φοίνιον αἷμα,
ἔθνε’: Od. 11:632: ἀλλὰ πρὶν ἐπὶ ἔθνε’ ἀγείρετο μυρία νεκρῶν
ἔθνεα: Il. 2:87: ἠΰτε ἔθνεα εἶσι μελισσάων ἁδινάων
ἔθνεα: Il. 2:91: ὣς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων
ἔθνεα: Il. 2:459: Τῶν δ’ ὥς τ’ ὀρνίθων πετεηνῶν ἔθνεα πολλὰ
ἔθνεα: Il. 2:464: ὣς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων
ἔθνεα: Il. 2:469: Ἠΰτε μυιάων ἁδινάων ἔθνεα πολλὰ
ἔθνεα: Il. 11:723: ἱππῆες Πυλίων, τὰ δ’ ἐπέῤῥεον ἔθνεα πεζῶν.
ἔθνεα: Od. 10:526: αὐτὰρ ἐπὴν εὐχῇσι λίσῃ κλυτὰ ἔθνεα νεκρῶν,
ἔθνεα: Od. 11:34: τοὺς δ’ ἐπεὶ εὐχωλῇσι λιτῇσί τε, ἔθνεα νεκρῶν,
ἔθνεα: Od. 14:73: βῆ δ’ ἴμεν ἐς συφεούς, ὅθι ἔθνεα ἔρχατο χοίρων.
ἔθνος: Il. 3:32: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων.
ἔθνος: Il. 7:115: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἵζευ ἰὼν μετὰ ἔθνος ἑταίρων,
ἔθνος: Il. 11:584: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων,
ἔθνος: Il. 11:594: στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων.
ἔθνος: Il. 12:330: τὼ δ’ ἰθὺς βήτην Λυκίων μέγα ἔθνος ἄγοντε.
ἔθνος: Il. 13:165: ἂψ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο, χώσατο δ’ αἰνῶς
ἔθνος: Il. 13:495: ὡς ἴδε λαῶν ἔθνος ἐπισπόμενον ἑοῖ αὐτῷ.
ἔθνος: Il. 13:533: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο. τὸν δὲ Πολίτης
ἔθνος: Il. 13:566: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων·
ἔθνος: Il. 13:596: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων
ἔθνος: Il. 13:648: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων
ἔθνος: Il. 14:407: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων.
ἔθνος: Il. 15:591: στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων.
ἔθνος: Il. 15:691: ἔθνος ἐφορμᾶται ποταμὸν πάρα βοσκομενάων
ἔθνος: Il. 16:817: ἂψ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ’ ἀλεείνων.
ἔθνος: Il. 17:114: στῆ δὲ μεταστρεφθεὶς ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων
ἔθνος: Il. 17:552: δύσετ’ Ἀχαιῶν ἔθνος, ἔγειρε δὲ φῶτα ἕκαστον.
ἔθνος: Il. 17:581: νεκρὸν ὑπ’ ἐκ Τρώων ἔρυσεν μετὰ ἔθνος ἑταίρων.
ἔθνος: Il. 17:680: πάντοσε δινείσθην πολέων κατὰ ἔθνος ἑταίρων,
ἔθοντες: Il. 16:260: εἰνοδίοις, οὓς παῖδες ἐριδμαίνωσιν ἔθοντες
ἔθορ’: Il. 4:79: κὰδ δ’ ἔθορ’ ἐς μέσσον· θάμβος δ’ ἔχεν εἰσορόωντας
ἔθορε: Il. 7:182: ἐκ δ’ ἔθορε κλῆρος κυνέης ὃν ἄρ’ ἤθελον αὐτοὶ
ἔθορε: Il. 15:573: ἐκ δ’ ἔθορε προμάχων, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
ἔθορε: Od. 10:207: ἐκ δ’ ἔθορε κλῆρος μεγαλήτορος Εὐρυλόχοιο.
ἐθόωσα: Od. 9:327: οἱ δ’ ὁμαλὸν ποίησαν· ἐγὼ δ’ ἐθόωσα παραστὰς
ἔθρεψε: Il. 11:223: Κισσῆς τόν γ’ ἔθρεψε δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα
ἔθρεψε: Il. 13:466: γαμβρὸς ἐὼν ἔθρεψε δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα·
ἔθρεψε: Od. 2:131: ἥ μ’ ἔτεχ’, ἥ μ’ ἔθρεψε, πατὴρ δ’ ἐμὸς ἄλλοθι γαίης,
ἔθρεψε: Od. 14:22: τέσσαρες, οὓς ἔθρεψε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν.
ἐθρήνεον: Il. 24:722: οἳ μὲν ἄρ’ ἐθρήνεον, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
ἐθρίγκωσεν: Od. 14:10: ῥυτοῖσιν λάεσσι καὶ ἐθρίγκωσεν ἀχέρδῳ.
ἐθύσαμεν: Od. 9:231: ἔνθα δὲ πῦρ κήαντες ἐθύσαμεν ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
ἔθων: Il. 9:536: ὃς κακὰ πόλλ’ ἕρδεσκεν ἔθων Οἰνῆος ἀλωήν·
ἐθωρήσσοντο: Od. 23:369: οἱ δέ οἱ οὐκ ἀπίθησαν, ἐθωρήσσοντο δὲ χαλκῷ,