A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
ῥ’: Il. 1:458: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,
ῥ’: Il. 1:484: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκοντο κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν,
ῥ’: Il. 1:493: Ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ’ ἠώς,
ῥ’: Il. 1:569: καί ῥ’ ἀκέουσα καθῆστο ἐπιγνάμψασα φίλον κῆρ·
ῥ’: Il. 2:36: τὰ φρονέοντ’ ἀνὰ θυμὸν ἅ ῥ’ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον·
ῥ’: Il. 2:211: Ἄλλοι μέν ῥ’ ἕζοντο, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας·
ῥ’: Il. 2:309: σμερδαλέος, τόν ῥ’ αὐτὸς Ὀλύμπιος ἧκε φόως δέ,
ῥ’: Il. 2:421: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,
ῥ’: Il. 2:632: οἵ ῥ’ Ἰθάκην εἶχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον
ῥ’: Il. 2:728: τόν ῥ’ ἔτεκεν Ῥήνη ὑπ’ Ὀϊλῆϊ πτολιπόρθῳ.
ῥ’: Il. 2:742: τόν ῥ’ ὑπὸ Πειριθόῳ τέκετο κλυτὸς Ἱπποδάμεια
ῥ’: Il. 2:752: ὅς ῥ’ ἐς Πηνειὸν προΐει καλλίρροον ὕδωρ,
ῥ’: Il. 3:77: καί ῥ’ ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας
ῥ’: Il. 3:113: καί ῥ’ ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί,
ῥ’: Il. 3:264: Ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
ῥ’: Il. 3:344: καί ῥ’ ἐγγὺς στήτην διαμετρητῷ ἐνὶ χώρῳ
ῥ’: Il. 3:396: καί ῥ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεᾶς περικαλλέα δειρὴν
ῥ’: Il. 4:15: ἤ ῥ’ αὖτις πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν
ῥ’: Il. 4:82: ἦ ῥ’ αὖτις πόλεμός τε κακὸς καὶ φύλοπις αἰνὴ
ῥ’: Il. 4:210: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι ξανθὸς Μενέλαος
ῥ’: Il. 4:232: καί ῥ’ οὓς μὲν σπεύδοντας ἴδοι Δαναῶν ταχυπώλων,
ῥ’: Il. 4:446: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο,
ῥ’: Il. 4:447: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
ῥ’: Il. 4:459: τόν ῥ’ ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης,
ῥ’: Il. 4:501: τόν ῥ’ Ὀδυσεὺς ἑτάροιο χολωσάμενος βάλε δουρὶ
ῥ’: Il. 4:524: θυμὸν ἀποπνείων· ὃ δ’ ἐπέδραμεν ὅς ῥ’ ἔβαλέν περ
ῥ’: Il. 5:334: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκίχανε πολὺν καθ’ ὅμιλον ὀπάζων,
ῥ’: Il. 5:587: δηθὰ μάλ’ ἑστήκει· τύχε γάρ ῥ’ ἀμάθοιο βαθείης·
ῥ’: Il. 5:612: καὶ βάλεν Ἄμφιον Σελάγου υἱόν, ὅς ῥ’ ἐνὶ Παισῷ
ῥ’: Il. 5:708: ὅς ῥ’ ἐν Ὕλῃ ναίεσκε μέγα πλούτοιο μεμηλώς,
ῥ’: Il. 5:715: ἦ ῥ’ ἅλιον τὸν μῦθον ὑπέστημεν Μενελάῳ
ῥ’: Il. 5:735: ποικίλον, ὅν ῥ’ αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάμε χερσίν·
ῥ’: Il. 5:780: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι πλεῖστοι καὶ ἄριστοι
ῥ’: Il. 5:802: καί ῥ’ ὅτε πέρ μιν ἐγὼ πολεμίζειν οὐκ εἴασκον
ῥ’: Il. 5:849: αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ’ ἰθὺς Διομήδεος ἱπποδάμοιο.
ῥ’: Il. 5:871: καί ῥ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ῥ’: Il. 6:9: τόν ῥ’ ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης,
ῥ’: Il. 6:158: ὅς ῥ’ ἐκ δήμου ἔλασσεν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν,
ῥ’: Il. 6:167: κτεῖναι μέν ῥ’ ἀλέεινε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ,
ῥ’: Il. 6:312: ὣς αἳ μέν ῥ’ εὔχοντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
ῥ’: Il. 6:314: καλά, τά ῥ’ αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν οἳ τότ’ ἄριστοι
ῥ’: Il. 6:402: τόν ῥ’ Ἕκτωρ καλέεσκε Σκαμάνδριον, αὐτὰρ οἱ ἄλλοι
ῥ’: Il. 7:55: καί ῥ’ ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας,
ῥ’: Il. 7:256: σύν ῥ’ ἔπεσον λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν
ῥ’: Il. 7:310: καί ῥ’ ἦγον προτὶ ἄστυ ἀελπτέοντες σόον εἶναι.
ῥ’: Il. 7:469: τόν ῥ’ ἔτεχ’ Ὑψιπύλη ὑπ’ Ἰήσονι ποιμένι λαῶν.
ῥ’: Il. 8:60: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο
ῥ’: Il. 8:61: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
ῥ’: Il. 8:119: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρτεν, ὃ δ’ ἡνίοχον θεράποντα
ῥ’: Il. 8:223: ἥ ῥ’ ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε,
ῥ’: Il. 8:225: ἠδ’ ἐπ’ Ἀχιλλῆος, τοί ῥ’ ἔσχατα νῆας ἐΐσας
ῥ’: Il. 8:302: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρθ’, ὃ δ’ ἀμύμονα Γοργυθίωνα
ῥ’: Il. 8:304: τόν ῥ’ ἐξ Αἰσύμηθεν ὀπυιομένη τέκε μήτηρ
ῥ’: Il. 8:327: τῇ ῥ’ ἐπὶ οἷ μεμαῶτα βάλεν λίθῳ ὀκριόεντι,
ῥ’: Il. 8:386: ποικίλον, ὅν ῥ’ αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάμε χερσίν,
ῥ’: Il. 8:487: Τρωσὶν μέν ῥ’ ἀέκουσιν ἔδυ φάος, αὐτὰρ Ἀχαιοῖς
ῥ’: Il. 8:493: τόν ῥ’ Ἕκτωρ ἀγόρευε Διῒ φίλος· ἐν δ’ ἄρα χειρὶ
ῥ’: Il. 9:215: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὤπτησε καὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔχευε,
ῥ’: Il. 9:630: καί ῥ’ ὃ μὲν ἐν δήμῳ μένει αὐτοῦ πόλλ’ ἀποτίσας,
ῥ’: Il. 9:670: ἤ ῥ’ ἐθέλει νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήϊον πῦρ,
ῥ’: Il. 10:73: αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ’ ἰέναι μετὰ Νέστορα ποιμένα λαῶν·
ῥ’: Il. 10:77: πὰρ δὲ ζωστὴρ κεῖτο παναίολος, ᾧ ῥ’ ὁ γεραιὸς
ῥ’: Il. 10:273: βάν ῥ’ ἰέναι, λιπέτην δὲ κατ’ αὐτόθι πάντας ἀρίστους.
ῥ’: Il. 10:297: βάν ῥ’ ἴμεν ὥς τε λέοντε δύω διὰ νύκτα μέλαιναν
ῥ’: Il. 10:332: Ὣς φάτο καί ῥ’ ἐπίορκον ἐπώμοσε, τὸν δ’ ὀρόθυνεν·
ῥ’: Il. 10:338: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν κάλλιφ’ ὅμιλον,
ῥ’: Il. 10:339: βῆ ῥ’ ἀν’ ὁδὸν μεμαώς· τὸν δὲ φράσατο προσιόντα
ῥ’: Il. 10:351: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀπέην ὅσσόν τ’ ἐπὶ οὖρα πέλονται
ῥ’: Il. 10:357: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἄπεσαν δουρηνεκὲς ἢ καὶ ἔλασσον,
ῥ’: Il. 10:358: γνῶ ῥ’ ἄνδρας δηΐους, λαιψηρὰ δὲ γούνατ’ ἐνώμα
ῥ’: Il. 10:526: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σκοπὸν Ἕκτορος ἔκταν,
ῥ’: Il. 10:541: καί ῥ’ οἳ μὲν κατέβησαν ἐπὶ χθόνα, τοὶ δὲ χαρέντες
ῥ’: Il. 10:576: ἔς ῥ’ ἀσαμίνθους βάντες ἐϋξέστας λούσαντο.
ῥ’: Il. 11:6: ἥ ῥ’ ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε,
ῥ’: Il. 11:8: ἠδ’ ἐπ’ Ἀχιλλῆος, τοί ῥ’ ἔσχατα νῆας ἐΐσας
ῥ’: Il. 11:149: τῇ ῥ’ ἐνόρουσ’, ἅμα δ’ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί.
ῥ’: Il. 11:225: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἥβης ἐρικυδέος ἵκετο μέτρον,
ῥ’: Il. 11:442: ἤτοι μέν ῥ’ ἔμ’ ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι·
ῥ’: Il. 11:618: αὐτοὶ μέν ῥ’ ἀπέβησαν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν,
ῥ’: Il. 11:640: πινέμεναι δ’ ἐκέλευσεν, ἐπεί ῥ’ ὥπλισσε κυκειῶ.
ῥ’: Il. 11:689: ἐλθὼν γάρ ῥ’ ἐκάκωσε βίη Ἡρακληείη
ῥ’: Il. 11:814: καί ῥ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ῥ’: Il. 11:819: ἤ ῥ’ ἔτι που σχήσουσι πελώριον Ἕκτορ’ Ἀχαιοί,
ῥ’: Il. 12:106: βάν ῥ’ ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι, οὐδ’ ἔτ’ ἔφαντο
ῥ’: Il. 12:120: τῇ ῥ’ ἵππους τε καὶ ἅρμα διήλασεν, οὐδὲ πύλῃσιν
ῥ’: Il. 12:124: τῇ ῥ’ ἰθὺς φρονέων ἵππους ἔχε, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
ῥ’: Il. 12:199: οἵ ῥ’ ἔτι μερμήριζον ἐφεσταότες παρὰ τάφρῳ.
ῥ’: Il. 12:254: ἥ ῥ’ ἰθὺς νηῶν κονίην φέρεν· αὐτὰρ Ἀχαιῶν
ῥ’: Il. 12:299: βῆ ῥ’ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ὅς τ’ ἐπιδευὴς
ῥ’: Il. 12:389: ᾗ ῥ’ ἴδε γυμνωθέντα βραχίονα, παῦσε δὲ χάρμης.
ῥ’: Il. 13:53: ᾗ ῥ’ ὅ γ’ ὁ λυσσώδης φλογὶ εἴκελος ἡγεμονεύει
ῥ’: Il. 13:85: τῶν ῥ’ ἅμα τ’ ἀργαλέῳ καμάτῳ φίλα γυῖα λέλυντο,
ῥ’: Il. 13:177: τόν ῥ’ υἱὸς Τελαμῶνος ὑπ’ οὔατος ἔγχεϊ μακρῷ
ῥ’: Il. 13:505: ᾤχετ’, ἐπεί ῥ’ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.
ῥ’: Il. 13:594: τὴν βάλεν ᾗ ῥ’ ἔχε τόξον ἐΰξοον· ἐν δ’ ἄρα τόξῳ
ῥ’: Il. 13:651: καί ῥ’ ἔβαλε γλουτὸν κάτα δεξιόν· αὐτὰρ ὀϊστὸς
ῥ’: Il. 13:665: ὅς ῥ’ εὖ εἰδὼς κῆρ’ ὀλοὴν ἐπὶ νηὸς ἔβαινε·
ῥ’: Il. 13:669: τώ ῥ’ ἅμα τ’ ἀργαλέην θωὴν ἀλέεινεν Ἀχαιῶν
ῥ’: Il. 13:793: οἵ ῥ’ ἐξ Ἀσκανίης ἐριβώλακος ἦλθον ἀμοιβοὶ
ῥ’: Il. 14:30: πολλὸν γάρ ῥ’ ἀπάνευθε μάχης εἰρύατο νῆες
ῥ’: Il. 14:37: τώ ῥ’ οἵ γ’ ὀψείοντες ἀϋτῆς καὶ πολέμοιο
ῥ’: Il. 14:175: τῷ ῥ’ ἥ γε χρόα καλὸν ἀλειψαμένη ἰδὲ χαίτας
ῥ’: Il. 14:188: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο, καλεσσαμένη δ’ Ἀφροδίτην
ῥ’: Il. 14:279: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
ῥ’: Il. 14:323: ἥ ῥ’ Ἡρακλῆα κρατερόφρονα γείνατο παῖδα·
ῥ’: Il. 14:336: ἀλλ’ εἰ δή ῥ’ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ,
ῥ’: Il. 14:382: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἕσσαντο περὶ χροῒ νώροπα χαλκὸν
ῥ’: Il. 14:383: βάν ῥ’ ἴμεν· ἦρχε δ’ ἄρά σφι Ποσειδάων ἐνοσίχθων
ῥ’: Il. 14:464: τόν ῥ’ ἔβαλεν κεφαλῆς τε καὶ αὐχένος ἐν συνεοχμῷ,
ῥ’: Il. 14:470: ἦ ῥ’ οὐχ οὗτος ἀνὴρ Προθοήνορος ἀντὶ πεφάσθαι
ῥ’: Il. 14:474: Ἦ ῥ’ εὖ γιγνώσκων, Τρῶας δ’ ἄχος ἔλλαβε θυμόν.
ῥ’: Il. 14:509: ἤρατ’, ἐπεί ῥ’ ἔκλινε μάχην κλυτὸς ἐννοσίγαιος.
ῥ’: Il. 15:53: ἀλλ’ εἰ δή ῥ’ ἐτεόν γε καὶ ἀτρεκέως ἀγορεύεις,
ῥ’: Il. 15:119: Ὣς φάτο, καί ῥ’ ἵππους κέλετο Δεῖμόν τε Φόβον τε
ῥ’: Il. 15:185: ὢ πόποι ἦ ῥ’ ἀγαθός περ ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπεν
ῥ’: Il. 15:360: τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο φαλαγγηδόν, πρὸ δ’ Ἀπόλλων
ῥ’: Il. 15:418: οὔθ’ ὃ τὸν ἂψ ὤσασθαι, ἐπεί ῥ’ ἐπέλασσέ γε δαίμων.
ῥ’: Il. 15:433: τόν ῥ’ ἔβαλεν κεφαλὴν ὑπὲρ οὔατος ὀξέϊ χαλκῷ
ῥ’: Il. 15:445: καί ῥ’ ἔβαλε Κλεῖτον Πεισήνορος ἀγλαὸν υἱὸν
ῥ’: Il. 15:461: ἀλλ’ οὐ λῆθε Διὸς πυκινὸν νόον, ὅς ῥ’ ἐφύλασσεν
ῥ’: Il. 15:530: τόν ῥ’ ἐφόρει γυάλοισιν ἀρηρότα· τόν ποτε Φυλεὺς
ῥ’: Il. 15:552: τόν ῥ’ Ἕκτωρ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ῥ’: Il. 15:615: καί ῥ’ ἔθελεν ῥῆξαι στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων,
ῥ’: Il. 16:178: ὅς ῥ’ ἀναφανδὸν ὄπυιε πορὼν ἀπερείσια ἕδνα.
ῥ’: Il. 16:221: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς κλισίην, χηλοῦ δ’ ἀπὸ πῶμ’ ἀνέῳγε
ῥ’: Il. 16:378: τῇ ῥ’ ἔχ’ ὁμοκλήσας· ὑπὸ δ’ ἄξοσι φῶτες ἔπιπτον
ῥ’: Il. 16:386: Ζεύς, ὅτε δή ῥ’ ἄνδρεσσι κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ,
ῥ’: Il. 16:464: ὅς ῥ’ ἠῢς θεράπων Σαρπηδόνος ἦεν ἄνακτος,
ῥ’: Il. 16:572: ὅς ῥ’ ἐν Βουδείῳ εὖ ναιομένῳ ἤνασσε
ῥ’: Il. 16:586: καί ῥ’ ἔβαλε Σθενέλαον Ἰθαιμένεος φίλον υἱὸν
ῥ’: Il. 16:615: ᾤχετ’, ἐπεί ῥ’ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.
ῥ’: Il. 16:780: καὶ τότε δή ῥ’ ὑπὲρ αἶσαν Ἀχαιοὶ φέρτεροι ἦσαν.
ῥ’: Il. 17:340: τώ ῥ’ ἰθὺς Δαναῶν ἴομεν, μηδ’ οἵ γε ἕκηλοι
ῥ’: Il. 17:350: ὅς ῥ’ ἐκ Παιονίης ἐριβώλακος εἰληλούθει,
ῥ’: Il. 17:403: πολλὸν γὰρ ῥ’ ἀπάνευθε νεῶν μάρναντο θοάων
ῥ’: Il. 17:532: οἵ ῥ’ ἦλθον καθ’ ὅμιλον ἑταίρου κικλήσκοντος·
ῥ’: Il. 17:600: αἰχμὴ Πουλυδάμαντος· ὃ γάρ ῥ’ ἔβαλε σχεδὸν ἐλθών.
ῥ’: Il. 17:609: δίφρῳ ἐφεσταότος· τοῦ μέν ῥ’ ἀπὸ τυτθὸν ἅμαρτεν·
ῥ’: Il. 17:611: Κοίρανον, ὅς ῥ’ ἐκ Λύκτου ἐϋκτιμένης ἕπετ’ αὐτῷ·
ῥ’: Il. 17:728: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐν τοῖσιν ἑλίξεται ἀλκὶ πεποιθώς,
ῥ’: Il. 17:732: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ Αἴαντε μεταστρεφθέντε κατ’ αὐτοὺς
ῥ’: Il. 18:72: καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ῥ’: Il. 18:237: τόν ῥ’ ἤτοι μὲν ἔπεμπε σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
ῥ’: Il. 18:324: ὢ πόποι ἦ ῥ’ ἅλιον ἔπος ἔκβαλον ἤματι κείνῳ
ῥ’: Il. 18:371: χάλκεον, ὅν ῥ’ αὐτὸς ποιήσατο κυλλοποδίων.
ῥ’: Il. 18:379: δαιδάλεα προσέκειτο· τά ῥ’ ἤρτυε, κόπτε δὲ δεσμούς.
ῥ’: Il. 18:412: φύσας μέν ῥ’ ἀπάνευθε τίθει πυρός, ὅπλά τε πάντα
ῥ’: Il. 18:514: τεῖχος μέν ῥ’ ἄλοχοί τε φίλαι καὶ νήπια τέκνα
ῥ’: Il. 18:520: οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σφίσιν εἶκε λοχῆσαι
ῥ’: Il. 18:597: καί ῥ’ αἳ μὲν καλὰς στεφάνας ἔχον, οἳ δὲ μαχαίρας
ῥ’: Il. 19:42: καί ῥ’ οἵ περ τὸ πάρος γε νεῶν ἐν ἀγῶνι μένεσκον
ῥ’: Il. 20:41: Εἷος μέν ῥ’ ἀπάνευθε θεοὶ θνητῶν ἔσαν ἀνδρῶν,
ῥ’: Il. 20:153: Ὣς οἳ μέν ῥ’ ἑκάτερθε καθήατο μητιόωντες
ῥ’: Il. 20:272: τὴν δὲ μίαν χρυσῆν, τῇ ῥ’ ἔσχετο μείλινον ἔγχος.
ῥ’: Il. 20:319: βῆ ῥ’ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων,
ῥ’: Il. 20:484: αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ’ ἰέναι μετ’ ἀμύμονα Πείρεω υἱὸν
ῥ’: Il. 21:6: τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο πεφυζότες, ἠέρα δ’ Ἥρη
ῥ’: Il. 21:51: ἀλλὰ τὰ μέν ῥ’ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε· τεῖρε γὰρ ἱδρὼς
ῥ’: Il. 21:93: σὰς χεῖρας φεύξεσθαι, ἐπεί ῥ’ ἐπέλασσέ γε δαίμων.
ῥ’: Il. 21:115: ἔγχος μέν ῥ’ ἀφέηκεν, ὃ δ’ ἕζετο χεῖρε πετάσσας
ῥ’: Il. 21:144: τῷ ῥ’ Ἀχιλεὺς ἐπόρουσεν, ὃ δ’ ἀντίος ἐκ ποταμοῖο
ῥ’: Il. 21:164: καί ῥ’ ἑτέρῳ μὲν δουρὶ σάκος βάλεν, οὐδὲ διὰ πρὸ
ῥ’: Il. 21:171: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρτεν, ὃ δ’ ὑψηλὴν βάλεν ὄχθην,
ῥ’: Il. 21:205: αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ’ ἰέναι μετὰ Παίονας ἱπποκορυστάς,
ῥ’: Il. 21:206: οἵ ῥ’ ἔτι πὰρ ποταμὸν πεφοβήατο δινήεντα,
ῥ’: Il. 21:405: τόν ῥ’ ἄνδρες πρότεροι θέσαν ἔμμεναι οὖρον ἀρούρης·
ῥ’: Il. 21:424: καί ῥ’ ἐπιεισαμένη πρὸς στήθεα χειρὶ παχείῃ
ῥ’: Il. 21:591: καί ῥ’ ἔβαλε κνήμην ὑπὸ γούνατος οὐδ’ ἀφάμαρτεν.
ῥ’: Il. 22:77: Ἦ ῥ’ ὃ γέρων, πολιὰς δ’ ἄρ’ ἀνὰ τρίχας ἕλκετο χερσὶ
ῥ’: Il. 22:326: τῇ ῥ’ ἐπὶ οἷ μεμαῶτ’ ἔλασ’ ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεύς,
ῥ’: Il. 22:400: μάστιξέν ῥ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
ῥ’: Il. 23:422: τῇ ῥ’ εἶχεν Μενέλαος ἁματροχιὰς ἀλεείνων.
ῥ’: Il. 23:687: σύν ῥ’ ἔπεσον, σὺν δέ σφι βαρεῖαι χεῖρες ἔμιχθεν.
ῥ’: Il. 23:721: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀνίαζον ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς,
ῥ’: Il. 23:739: καί ῥ’ ἀπομορξαμένω κονίην δύσαντο χιτῶνας.
ῥ’: Il. 23:822: καὶ τότε δή ῥ’ Αἴαντι περιδείσαντες Ἀχαιοὶ
ῥ’: Il. 23:875: τῇ ῥ’ ὅ γε δινεύουσαν ὑπὸ πτέρυγος βάλε μέσσην,
ῥ’: Il. 23:886: θῆκ’ ἐς ἀγῶνα φέρων· καί ῥ’ ἥμονες ἄνδρες ἀνέσταν·
ῥ’: Il. 24:31: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ’ ἠώς,
ῥ’: Il. 24:102: καί ῥ’ εὔφρην’ ἐπέεσσι· Θέτις δ’ ὤρεξε πιοῦσα.
ῥ’: Il. 24:425: ὦ τέκος, ἦ ῥ’ ἀγαθὸν καὶ ἐναίσιμα δῶρα διδοῦναι
ῥ’: Il. 24:472: τῇ ῥ’ Ἀχιλεὺς ἵζεσκε Διῒ φίλος· ἐν δέ μιν αὐτὸν
ῥ’: Il. 24:643: Ἦ ῥ’, Ἀχιλεὺς δ’ ἑτάροισιν ἰδὲ δμῳῇσι κέλευσε
ῥ’: Il. 24:790: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο
ῥ’: Od. 1:30: τόν ῥ’ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν’ Ὀρέστης·
ῥ’: Od. 1:126: οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἔντοσθεν ἔσαν δόμου ὑψηλοῖο,
ῥ’: Od. 1:127: ἔγχος μέν ῥ’ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρὴν
ῥ’: Od. 1:154: Φημίῳ, ὅς ῥ’ ἤειδε παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ.
ῥ’: Od. 1:441: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο, θύρην δ’ ἐπέρυσσε κορώνῃ
ῥ’: Od. 2:9: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
ῥ’: Od. 2:10: βῆ ῥ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχος,
ῥ’: Od. 2:91: πάντας μέν ῥ’ ἔλπει, καὶ ὑπίσχεται ἀνδρὶ ἑκάστῳ,
ῥ’: Od. 2:148: τὼ δ’ ἕως μέν ῥ’ ἐπέτοντο μετὰ πνοιῇσ’ ἀνέμοιο,
ῥ’: Od. 2:225: Μέντωρ, ὅς ῥ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἦεν ἑταῖρος,
ῥ’: Od. 2:362: καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ῥ’: Od. 2:378: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
ῥ’: Od. 2:394: βῆ ῥ’ ἴμεναι πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο·
ῥ’: Od. 2:407: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ῥ’: Od. 2:434: παννυχίη μέν ῥ’ ἥ γε καὶ ἠῶ πεῖρε κέλευθον.
ῥ’: Od. 3:161: σχέτλιος, ὅς ῥ’ ἔριν ὦρσε κακὴν ἔπι δεύτερον αὖτις.
ῥ’: Od. 3:447: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,
ῥ’: Od. 3:468: ἔκ ῥ’ ἀσαμίνθου βῆ δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος·
ῥ’: Od. 4:48: ἔς ῥ’ ἀσαμίνθους βάντες ἐϋξέστας λούσαντο.
ῥ’: Od. 4:188: τόν ῥ’ Ἠοῦς ἔκτεινε φαεινῆς ἀγλαὸς υἱός.
ῥ’: Od. 4:233: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐνέηκε κέλευσέ τε οἰνοχοῆσαι,
ῥ’: Od. 4:428: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ῥ’: Od. 4:460: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀνίαζ’ ὁ γέρων ὀλοφώϊα εἰδώς,
ῥ’: Od. 4:504: φῆ ῥ’ ἀέκητι θεῶν φυγέειν μέγα λαῖτμα θαλάσσης.
ῥ’: Od. 4:509: τῷ ῥ’ Αἴας τὸ πρῶτον ἐφεζόμενος μέγ’ ἀάσθη·
ῥ’: Od. 4:573: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλθομεν ἠδὲ θάλασσαν,
ῥ’: Od. 4:806: κλαίειν οὐδ’ ἀκάχησθαι, ἐπεί ῥ’ ἔτι νόστιμός ἐστι
ῥ’: Od. 5:195: καί ῥ’ ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη
ῥ’: Od. 5:322: ὀψὲ δὲ δή ῥ’ ἀνέδυ, στόματος δ’ ἐξέπτυσεν ἅλμην
ῥ’: Od. 5:336: ἥ ῥ’ Ὀδυσῆ’ ἐλέησεν ἀλώμενον, ἄλγε’ ἔχοντα·
ῥ’: Od. 5:458: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη,
ῥ’: Od. 5:475: βῆ ῥ’ ἴμεν εἰς ὕλην· τὴν δὲ σχεδὸν ὕδατος εὗρεν
ῥ’: Od. 6:3: βῆ ῥ’ ἐς Φαιήκων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε·
ῥ’: Od. 6:120: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
ῥ’: Od. 7:5: ἵσταντ’ ἀθανάτοισ’ ἐναλίγκιοι, οἵ ῥ’ ὑπ’ ἀπήνης
ῥ’: Od. 7:143: καὶ τότε δή ῥ’ αὐτοῖο πάλιν χύτο θέσφατος ἀήρ.
ῥ’: Od. 7:235: καλά, τά ῥ’ αὐτὴ τεῦξε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξί·
ῥ’: Od. 8:24: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
ῥ’: Od. 8:50: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ῥ’: Od. 8:56: βάν ῥ’ ἴμεν Ἀλκινόοιο δαΐφρονος ἐς μέγα δῶμα.
ῥ’: Od. 8:144: στῆ ῥ’ ἐς μέσσον ἰὼν καὶ Ὀδυσσῆα προσέειπε·
ῥ’: Od. 8:273: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς χαλκεῶνα, κακὰ φρεσὶ βυσσοδομεύων·
ῥ’: Od. 8:277: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, ὅθι οἱ φίλα δέμνια κεῖτο·
ῥ’: Od. 8:450: ἔς ῥ’ ἀσάμινθον βάνθ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἀσπασίως ἴδε θυμῷ
ῥ’: Od. 8:456: ἔκ ῥ’ ἀσαμίνθου βὰς ἄνδρας μέτα οἰνοποτῆρας
ῥ’: Od. 9:175: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
ῥ’: Od. 10:121: οἵ ῥ’ ἀπὸ πετράων ἀνδραχθέσι χερμαδίοισι
ῥ’: Od. 10:346: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
ῥ’: Od. 10:361: ἔς ῥ’ ἀσάμινθον ἕσασα λό’ ἐκ τρίποδος μεγάλοιο,
ῥ’: Od. 10:469: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐνιαυτὸς ἔην, περὶ δ’ ἔτραπον ὧραι,
ῥ’: Od. 10:569: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης
ῥ’: Od. 11:1: Αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλθομεν ἠδὲ θάλασσαν,
ῥ’: Od. 11:240: καί ῥ’ ἐπ’ Ἐνιπῆος πωλέσκετο καλὰ ῥέεθρα.
ῥ’: Od. 11:246: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐτέλεσσε θεὸς φιλοτήσια ἔργα,
ῥ’: Od. 11:262: καί ῥ’ ἔτεκεν δύο παῖδ’, Ἀμφίονά τε Ζῆθόν τε,
ῥ’: Od. 11:267: ἥ ῥ’ Ἡρακλῆα θρασυμέμνονα θυμολέοντα
ῥ’: Od. 11:299: ἥ ῥ’ ὑπὸ Τυνδαρέῳ κρατερόφρονε γείνατο παῖδε,
ῥ’: Od. 11:307: καί ῥ’ ἔτεκεν δύο παῖδε, μινυνθαδίω δὲ γενέσθην,
ῥ’: Od. 11:472: καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ῥ’: Od. 12:281: ὅς ῥ’ ἑτάρους καμάτῳ ἀδηκότας ἠδὲ καὶ ὕπνῳ
ῥ’: Od. 12:304: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
ῥ’: Od. 12:359: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
ῥ’: Od. 12:391: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ῥ’: Od. 12:424: τῷ ῥ’ ἄμφω συνέεργον ὁμοῦ τρόπιν ἠδὲ καὶ ἱστόν,
ῥ’: Od. 13:70: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
ῥ’: Od. 13:160: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς Σχερίην, ὅθι Φαίηκες γεγάασιν.
ῥ’: Od. 13:185: ὣς οἱ μέν ῥ’ εὔχοντο Ποσειδάωνι ἄνακτι
ῥ’: Od. 13:197: στῆ δ’ ἄρ’ ἀναΐξας καί ῥ’ εἴσιδε πατρίδα γαῖαν,
ῥ’: Od. 13:201: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
ῥ’: Od. 13:380: πάντας μέν ῥ’ ἔλπει καὶ ὑπίσχεται ἀνδρὶ ἑκάστῳ,
ῥ’: Od. 14:380: ὅς ῥ’ ἄνδρα κτείνας πολλὴν ἐπὶ γαῖαν ἀληθεὶς
ῥ’: Od. 14:472: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἱκόμεσθα ποτὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος,
ῥ’: Od. 15:101: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκαν’, ὅθι οἱ κειμήλια κεῖτο,
ῥ’: Od. 15:254: ὅς ῥ’ Ὑπερησίηνδ’ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείς,
ῥ’: Od. 15:366: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἥβην πολυήρατον ἱκόμεθ’ ἄμφω,
ῥ’: Od. 15:438: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
ῥ’: Od. 16:22: καί ῥ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ῥ’: Od. 16:162: ἀλλ’ Ὀδυσεύς τε κύνες τε ἴδον, καί ῥ’ οὐχ ὑλάοντο,
ῥ’: Od. 16:335: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο δόμον θείου βασιλῆος,
ῥ’: Od. 16:341: βῆ ῥ’ ἴμεναι μεθ’ ὕας, λίπε δ’ ἕρκεά τε μέγαρόν τε.
ῥ’: Od. 16:396: ὅς ῥ’ ἐκ Δουλιχίου πολυπύρου ποιήεντος
ῥ’: Od. 16:428: τόν ῥ’ ἔθελον φθεῖσαι καὶ ἀποῤῥαῖσαι φίλον ἦτορ
ῥ’: Od. 16:462: ἤ ῥ’ ἤδη μνηστῆρες ἀγήνορες ἔνδον ἔασιν
ῥ’: Od. 17:28: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκανε δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ῥ’: Od. 17:29: ἔγχος μέν ῥ’ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρήν,
ῥ’: Od. 17:40: καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ῥ’: Od. 17:85: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκοντο δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ῥ’: Od. 17:90: ἔκ ῥ’ ἀσαμίνθων βάντες ἐπὶ κλισμοῖσι καθῖζον.
ῥ’: Od. 17:178: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκοντο δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ῥ’: Od. 17:302: οὐρῇ μέν ῥ’ ὅ γ’ ἔσηνε καὶ οὔατα κάββαλεν ἄμφω,
ῥ’: Od. 17:410: κείμενον, ᾧ ῥ’ ἔπεχεν λιπαροὺς πόδας εἰλαπινάζων.
ῥ’: Od. 17:604: βῆ ῥ’ ἴμεναι μεθ’ ὕας, λίπε δ’ ἕρκεά τε μέγαρόν τε
ῥ’: Od. 18:8: ὅς ῥ’ ἐλθὼν Ὀδυσῆα διώκετο οἷο δόμοιο,
ῥ’: Od. 18:59: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
ῥ’: Od. 18:200: καί ῥ’ ἀπομόρξατο χερσὶ παρειὰς φώνησέν τε·
ῥ’: Od. 18:326: ἥ ῥ’ Ὀδυσῆ’ ἐνένιπεν ὀνειδείοισ’ ἐπέεσσι·
ῥ’: Od. 18:345: ὥρμαινε φρεσὶν ᾗσιν, ἅ ῥ’ οὐκ ἀτέλεστα γένοντο.
ῥ’: Od. 18:356: ἦ ῥ’, ἅμα τε προσέειπεν Ὀδυσσῆα πτολίπορθον·
ῥ’: Od. 18:428: βάν ῥ’ ἴμεναι κείοντες ἑὰ πρὸς δώμαθ’ ἕκαστος.
ῥ’: Od. 19:429: βάν ῥ’ ἴμεν ἐς θήρην, ἠμὲν κύνες ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
ῥ’: Od. 19:447: στῆ ῥ’ αὐτῶν σχεδόθεν. ὁ δ’ ἄρα πρώτιστος Ὀδυσσεὺς
ῥ’: Od. 19:468: γνῶ ῥ’ ἐπιμασσαμένη, πόδα δὲ προέηκε φέρεσθαι·
ῥ’: Od. 19:565: οἵ ῥ’ ἐλεφαίρονται, ἔπε’ ἀκράαντα φέροντες·
ῥ’: Od. 19:567: οἵ ῥ’ ἔτυμα κραίνουσι, βροτῶν ὅτε κέν τις ἴδηται.
ῥ’: Od. 20:78: καί ῥ’ ἔδοσαν στυγερῇσιν Ἐρινύσιν ἀμφιπολεύειν·
ῥ’: Od. 20:164: καὶ τοὺς μέν ῥ’ εἴασε καθ’ ἕρκεα καλὰ νέμεσθαι,
ῥ’: Od. 21:58: βῆ ῥ’ ἴμεναι μέγαρόνδε μετὰ μνηστῆρας ἀγαυοὺς
ῥ’: Od. 21:80: ὣς φάτο, καί ῥ’ Εὔμαιον ἀνώγει, δῖον ὑφορβόν,
ῥ’: Od. 21:175: ὣς φάτο, καί ῥ’ ἐκέλευσε Μελάνθιον, αἰπόλον αἰγῶν·
ῥ’: Od. 21:191: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκτὸς θυρέων ἔσαν ἠδὲ καὶ αὐλῆς,
ῥ’: Od. 21:391: βύβλινον, ᾧ ῥ’ ἐπέδησε θύρας, ἐς δ’ ἤϊεν αὐτός·
ῥ’: Od. 21:419: τόν ῥ’ ἐπὶ πήχει ἑλὼν ἕλκεν νευρὴν γλυφίδας τε,
ῥ’: Od. 22:327: κείμενον, ὅ ῥ’ Ἀγέλαος ἀποπροέηκε χαμᾶζε
ῥ’: Od. 22:331: Φήμιος, ὅς ῥ’ ἤειδε παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ.
ῥ’: Od. 22:408: ἴθυσέν ῥ’ ὀλολύξαι, ἐπεὶ μέγα εἴσιδεν ἔργον·
ῥ’: Od. 23:178: ἐκτὸς ἐϋσταθέος θαλάμου, τόν ῥ’ αὐτὸς ἐποίει·
ῥ’: Od. 23:345: ὁππότε δή ῥ’ Ὀδυσῆα ἐέλπετο ὃν κατὰ θυμὸν
ῥ’: Od. 24:5: τῇ ῥ’ ἄγε κινήσας, ταὶ δὲ τρίζουσαι ἕποντο.
ῥ’: Od. 24:149: καὶ τότε δή ῥ’ Ὀδυσῆα κακός ποθεν ἤγαγε δαίμων
ῥ’: Od. 24:349: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη,
ῥ’: Od. 24:351: “Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥ’ ἔτι ἐστὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον,
ῥ’: Od. 24:362: οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ῥ’: Od. 24:421: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
ῥ’: Od. 24:445: αὐτὸς ἐγὼν εἶδον θεὸν ἄμβροτον, ὅς ῥ’ Ὀδυσῆϊ
ῥ’: Od. 24:467: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἕσσαντο περὶ χροῒ νώροπα χαλκόν,
ῥ’: Od. 24:500: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἕσσαντο περὶ χροῒ νώροπα χαλκόν,
ῥ’: Od. 24:520: ὣς φάτο, καί ῥ’ ἔμπνευσε μένος μέγα Παλλὰς Ἀθήνη.
ῥα: Il. 1:56: κήδετο γὰρ Δαναῶν, ὅτι ῥα θνήσκοντας ὁρᾶτο·
ῥα: Il. 1:113: οἴκοι ἔχειν· καὶ γάρ ῥα Κλυταιμνήστρης προβέβουλα
ῥά: Il. 1:236: οὐδ’ ἀναθηλήσει· περὶ γάρ ῥά ἑ χαλκὸς ἔλεψε
ῥα: Il. 1:360: καί ῥα πάροιθ’ αὐτοῖο καθέζετο δάκρυ χέοντος,
ῥα: Il. 1:405: ὅς ῥα παρὰ Κρονίωνι καθέζετο κύδεϊ γαίων·
ῥα: Il. 1:430: τήν ῥα βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρων· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ῥα: Il. 1:500: καί ῥα πάροιθ’ αὐτοῖο καθέζετο, καὶ λάβε γούνων
ῥα: Il. 2:1: Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ
ῥα: Il. 2:21: Νέστορι, τόν ῥα μάλιστα γερόντων τῖ’ Ἀγαμέμνων·
ῥα: Il. 2:38: νήπιος, οὐδὲ τὰ ᾔδη ἅ ῥα Ζεὺς μήδετο ἔργα·
ῥα: Il. 2:48: Ἠὼς μέν ῥα θεὰ προσεβήσετο μακρὸν Ὄλυμπον
ῥα: Il. 2:77: Νέστωρ, ὅς ῥα Πύλοιο ἄναξ ἦν ἠμαθόεντος,
ῥά: Il. 2:238: ἤ ῥά τί οἱ χἠμεῖς προσαμύνομεν ἦε καὶ οὐκί·
ῥα: Il. 2:310: βωμοῦ ὑπαΐξας πρός ῥα πλατάνιστον ὄρουσεν.
ῥα: Il. 2:853: οἵ ῥα Κύτωρον ἔχον καὶ Σήσαμον ἀμφενέμοντο
ῥά: Il. 3:61: ὅς τ’ εἶσιν διὰ δουρὸς ὑπ’ ἀνέρος ὅς ῥά τε τέχνῃ
ῥά: Il. 3:183: ἦ ῥά νύ τοι πολλοὶ δεδμήατο κοῦροι Ἀχαιῶν.
ῥα: Il. 3:187: οἵ ῥα τότ’ ἐστρατόωντο παρ’ ὄχθας Σαγγαρίοιο·
ῥα: Il. 3:310: Ἦ ῥα καὶ ἐς δίφρον ἄρνας θέτο ἰσόθεος φώς,
ῥα: Il. 3:355: Ἦ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
ῥα: Il. 3:447: Ἦ ῥα, καὶ ἄρχε λέχος δὲ κιών· ἅμα δ’ εἵπετ’ ἄκοιτις.
ῥά: Il. 4:93: ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο Λυκάονος υἱὲ δαΐφρον.
ῥά: Il. 4:106: ἀγρίου, ὅν ῥά ποτ’ αὐτὸς ὑπὸ στέρνοιο τυχήσας
ῥα: Il. 4:379: καί ῥα μάλα λίσσοντο δόμεν κλειτοὺς ἐπικούρους·
ῥα: Il. 4:419: Ἦ ῥα καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε·
ῥα: Il. 4:476: γείνατ’, ἐπεί ῥα τοκεῦσιν ἅμ’ ἕσπετο μῆλα ἰδέσθαι·
ῥά: Il. 4:483: ἥ ῥά τ’ ἐν εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο πεφύκει
ῥα: Il. 5:15: Φηγεύς ῥα πρότερος προΐει δολιχόσκιον ἔγχος·
ῥα: Il. 5:70: ὅς ῥα νόθος μὲν ἔην, πύκα δ’ ἔτρεφε δῖα Θεανὼ
ῥα: Il. 5:77: υἱὸν ὑπερθύμου Δολοπίονος, ὅς ῥα Σκαμάνδρου
ῥά: Il. 5:137: ὅν ῥά τε ποιμὴν ἀγρῷ ἐπ’ εἰροπόκοις ὀΐεσσι
ῥα: Il. 5:209: τώ ῥα κακῇ αἴσῃ ἀπὸ πασσάλου ἀγκύλα τόξα
ῥα: Il. 5:280: Ἦ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος
ῥα: Il. 5:416: Ἦ ῥα καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἀπ’ ἰχῶ χειρὸς ὀμόργνυ·
ῥά: Il. 5:421: Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά τί μοι κεχολώσεαι ὅττι κεν εἴπω;
ῥα: Il. 5:427: καί ῥα καλεσσάμενος προσέφη χρυσῆν Ἀφροδίτην·
ῥα: Il. 5:503: λευκοὶ ὕπερθε γένοντο κονισάλῳ, ὅν ῥα δι’ αὐτῶν
ῥα: Il. 5:511: οἰχομένην· ἣ γάρ ῥα πέλεν Δαναοῖσιν ἀρηγών.
ῥα: Il. 5:537: τόν ῥα κατ’ ἀσπίδα δουρὶ βάλε κρείων Ἀγαμέμνων·
ῥα: Il. 5:543: τῶν ῥα πατὴρ μὲν ἔναιεν ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Φηρῇ
ῥα: Il. 5:615: τόν ῥα κατὰ ζωστῆρα βάλεν Τελαμώνιος Αἴας,
ῥά: Il. 5:650: ὅς ῥά μιν εὖ ἕρξαντα κακῷ ἠνίπαπε μύθῳ,
ῥα: Il. 5:676: τώ ῥα κατὰ πληθὺν Λυκίων τράπε θυμὸν Ἀθήνη.
ῥα: Il. 5:752: τῇ ῥα δι’ αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους·
ῥά: Il. 5:762: Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά τί μοι κεχολώσεαι, αἴ κεν Ἄρηα
ῥά: Il. 5:858: τῇ ῥά μιν οὖτα τυχών, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψεν,
ῥα: Il. 6:18: αὐτὸν καὶ θεράποντα Καλήσιον, ὅς ῥα τόθ’ ἵππων
ῥα: Il. 6:131: δὴν ἦν, ὅς ῥα θεοῖσιν ἐπουρανίοισιν ἔριζεν·
ῥά: Il. 6:177: ὅττί ῥά οἱ γαμβροῖο πάρα Προίτοιο φέροιτο.
ῥα: Il. 6:179: πρῶτον μέν ῥα Χίμαιραν ἀμαιμακέτην ἐκέλευσε
ῥά: Il. 6:215: ἦ ῥά νύ μοι ξεῖνος πατρώϊός ἐσσι παλαιός·
ῥα: Il. 6:390: Ἦ ῥα γυνὴ ταμίη, ὃ δ’ ἀπέσσυτο δώματος Ἕκτωρ
ῥα: Il. 7:19: βῆ ῥα κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα
ῥα: Il. 7:45: βουλήν, ἥ ῥα θεοῖσιν ἐφήνδανε μητιόωσι·
ῥά: Il. 7:48: ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο, κασίγνητος δέ τοί εἰμι·
ῥα: Il. 7:225: στῆ ῥα μάλ’ Ἕκτορος ἐγγύς, ἀπειλήσας δὲ προσηύδα·
ῥα: Il. 7:244: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
ῥά: Il. 7:446: Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά τίς ἐστι βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν
ῥα: Il. 8:128: Ἰφιτίδην Ἀρχεπτόλεμον θρασύν, ὅν ῥα τόθ’ ἵππων
ῥα: Il. 8:200: καί ῥα Ποσειδάωνα μέγαν θεὸν ἀντίον ηὔδα·
ῥά: Il. 8:236: Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά τιν’ ἤδη ὑπερμενέων βασιλήων
ῥα: Il. 8:300: Ἦ ῥα καὶ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν
ῥα: Il. 8:396: τῇ ῥα δι’ αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους.
ῥά: Il. 9:500: αἵ ῥά τε καὶ μετόπισθ’ ἄτης ἀλέγουσι κιοῦσαι.
ῥα: Il. 9:555: τῶν τότε· καί ῥα ἄνακτος ἐναντίον εἵλετο τόξον
ῥα: Il. 9:562: ἐξ ἀρέων μητρὸς κεχολωμένος, ἥ ῥα θεοῖσι
ῥά: Il. 10:266: τήν ῥά ποτ’ ἐξ Ἐλεῶνος Ἀμύντορος Ὀρμενίδαο
ῥα: Il. 10:318: ὅς ῥα τότε Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι μῦθον ἔειπεν·
ῥα: Il. 10:372: Ἦ ῥα καὶ ἔγχος ἀφῆκεν, ἑκὼν δ’ ἡμάρτανε φωτός·
ῥά: Il. 10:401: ἦ ῥά νύ τοι μεγάλων δώρων ἐπεμαίετο θυμὸς
ῥα: Il. 10:562: τόν ῥα διοπτῆρα στρατοῦ ἔμμεναι ἡμετέροιο
ῥα: Il. 11:74: οἴη γάρ ῥα θεῶν παρετύγχανε μαρναμένοισιν,
ῥα: Il. 11:123: υἱέας Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος, ὅς ῥα μάλιστα
ῥα: Il. 11:182: ἵξεσθαι, τότε δή ῥα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
ῥα: Il. 11:231: ὅς ῥα τότ’ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν.
ῥά: Il. 11:249: πρεσβυγενὴς Ἀντηνορίδης, κρατερόν ῥά ἑ πένθος
ῥα: Il. 11:349: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος
ῥα: Il. 11:419: ὥς ῥα τότ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆα Διῒ φίλον ἐσσεύοντο
ῥα: Il. 11:482: ὥς ῥα τότ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην
ῥα: Il. 11:498: πεύθετ’, ἐπεί ῥα μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ μάρνατο πάσης
ῥα: Il. 11:499: ὄχθας πὰρ ποταμοῖο Σκαμάνδρου, τῇ ῥα μάλιστα
ῥα: Il. 11:508: τῷ ῥα περίδεισαν μένεα πνείοντες Ἀχαιοὶ
ῥα: Il. 11:576: στῆ ῥα παρ’ αὐτὸν ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
ῥά: Il. 11:637: ἐν τῷ ῥά σφι κύκησε γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσιν
ῥα: Il. 11:743: στῆν ῥα μετὰ προμάχοισιν· ἀτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ
ῥα: Il. 12:162: δή ῥα τότ’ ᾤμωξεν καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
ῥά: Il. 12:164: Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά νυ καὶ σὺ φιλοψευδὴς ἐτέτυξο
ῥά: Il. 12:304: οὔ ῥά τ’ ἀπείρητος μέμονε σταθμοῖο δίεσθαι,
ῥα: Il. 12:307: ὥς ῥα τότ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα θυμὸς ἀνῆκε
ῥα: Il. 12:380: μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλών, ὅ ῥα τείχεος ἐντὸς
ῥα: Il. 12:445: Ἕκτωρ δ’ ἁρπάξας λᾶαν φέρεν, ὅς ῥα πυλάων
ῥα: Il. 12:454: αἵ ῥα πύλας εἴρυντο πύκα στιβαρῶς ἀραρυίας
ῥά: Il. 13:63: ὅς ῥά τ’ ἀπ’ αἰγίλιπος πέτρης περιμήκεος ἀρθεὶς
ῥα: Il. 13:125: Ὥς ῥα κελευτιόων γαιήοχος ὦρσεν Ἀχαιούς.
ῥα: Il. 13:146: στῆ ῥα μάλ’ ἐγχριμφθείς· οἳ δ’ ἀντίοι υἷες Ἀχαιῶν
ῥα: Il. 13:201: ὥς ῥα τὸν ὑψοῦ ἔχοντε δύω Αἴαντε κορυστὰ
ῥα: Il. 13:347: Ζεὺς μέν ῥα Τρώεσσι καὶ Ἕκτορι βούλετο νίκην
ῥα: Il. 13:352: λάθρῃ ὑπεξαναδὺς πολιῆς ἁλός· ἤχθετο γάρ ῥα
ῥα: Il. 13:356: τώ ῥα καὶ ἀμφαδίην μὲν ἀλεξέμεναι ἀλέεινε,
ῥα: Il. 13:364: ὅς ῥα νέον πολέμοιο μετὰ κλέος εἰληλούθει,
ῥα: Il. 13:410: ἔγχεος· οὐδ’ ἅλιόν ῥα βαρείης χειρὸς ἀφῆκεν,
ῥά: Il. 13:416: γηθήσειν κατὰ θυμόν, ἐπεί ῥά οἱ ὤπασα πομπόν.
ῥά: Il. 13:443: ἥ ῥά οἱ ἀσπαίρουσα καὶ οὐρίαχον πελέμιζεν
ῥα: Il. 13:514: τώ ῥα καὶ ἐν σταδίῃ μὲν ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ,
ῥα: Il. 13:554: Ἀντιλόχου· πέρι γάρ ῥα Ποσειδάων ἐνοσίχθων
ῥα: Il. 13:644: Ἁρπαλίων, ὅ ῥα πατρὶ φίλῳ ἕπετο πτολεμίξων
ῥα: Il. 13:646: ὅς ῥα τότ’ Ἀτρεΐδαο μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ
ῥά: Il. 13:675: ὅττί ῥά οἱ νηῶν ἐπ’ ἀριστερὰ δηϊόωντο
ῥα: Il. 13:719: δή ῥα τόθ’ οἳ μὲν πρόσθε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι
ῥα: Il. 13:754: Ἦ ῥα, καὶ ὁρμήθη ὄρεϊ νιφόεντι ἐοικὼς
ῥά: Il. 13:796: ἥ ῥά θ’ ὑπὸ βροντῆς πατρὸς Διὸς εἶσι πέδον δέ,
ῥα: Il. 14:35: τώ ῥα προκρόσσας ἔρυσαν, καὶ πλῆσαν ἁπάσης
ῥα: Il. 14:49: ὢ πόποι ἦ ῥα καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ῥά: Il. 14:172: ἀμβροσίῳ ἑδανῷ, τό ῥά οἱ τεθυωμένον ἦεν·
ῥά: Il. 14:190: ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο φίλον τέκος ὅττί κεν εἴπω,
ῥά: Il. 14:218: τόν ῥά οἱ ἔμβαλε χερσὶν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ῥα: Il. 14:345: Ἦ ῥα καὶ ἀγκὰς ἔμαρπτε Κρόνου παῖς ἣν παράκοιτιν·
ῥα: Il. 14:388: δή ῥα τότ’ αἰνοτάτην ἔριδα πτολέμοιο τάνυσσαν
ῥα: Il. 14:403: τῇ ῥα δύω τελαμῶνε περὶ στήθεσσι τετάσθην,
ῥά: Il. 14:406: ὅττί ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός,
ῥα: Il. 14:409: χερμαδίῳ, τά ῥα πολλὰ θοάων ἔχματα νηῶν
ῥα: Il. 14:463: Ἀρχέλοχος· τῷ γάρ ῥα θεοὶ βούλευσαν ὄλεθρον.
ῥα: Il. 14:489: υἱὸν Φόρβαντος πολυμήλου, τόν ῥα μάλιστα
ῥα: Il. 14:510: Αἴας ῥα πρῶτος Τελαμώνιος Ὕρτιον οὖτα
ῥα: Il. 15:194: τώ ῥα καὶ οὔ τι Διὸς βέομαι φρεσίν, ἀλλὰ ἕκηλος
ῥα: Il. 15:365: ὥς ῥα σὺ ἤϊε Φοῖβε πολὺν κάματον καὶ ὀϊζὺν
ῥά: Il. 15:388: μακροῖσι ξυστοῖσι, τά ῥά σφ’ ἐπὶ νηυσὶν ἔκειτο
ῥά: Il. 15:411: τέκτονος ἐν παλάμῃσι δαήμονος, ὅς ῥά τε πάσης
ῥα: Il. 15:431: Αἴαντος θεράποντα Κυθήριον, ὅς ῥα παρ’ αὐτῷ
ῥα: Il. 15:448: τῇ γὰρ ἔχ’ ᾗ ῥα πολὺ πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες
ῥά: Il. 15:584: ὅς ῥά οἱ ἀντίος ἦλθε θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα.
ῥά: Il. 15:631: αἵ ῥά τ’ ἐν εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο νέμονται
ῥα: Il. 15:644: ὅς ῥα τόθ’ Ἕκτορι κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυάλιξε.
ῥα: Il. 15:724: ἀλλ’ εἰ δή ῥα τότε βλάπτε φρένας εὐρύοπα Ζεὺς
ῥα: Il. 16:120: ἔργα θεῶν, ὅ ῥα πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κεῖρε
ῥά: Il. 16:153: τόν ῥά ποτ’ Ἠετίωνος ἑλὼν πόλιν ἤγαγ’ Ἀχιλλεύς,
ῥά: Il. 16:206: αὖτις, ἐπεί ῥά τοι ὧδε κακὸς χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
ῥα: Il. 16:228: τό ῥα τότ’ ἐκ χηλοῖο λαβὼν ἐκάθηρε θεείῳ
ῥα: Il. 16:243: εἴσεται ἤ ῥα καὶ οἶος ἐπίστηται πολεμίζειν
ῥα: Il. 16:328: υἷες ἀκοντισταὶ Ἀμισωδάρου, ὅς ῥα Χίμαιραν
ῥα: Il. 16:426: Ἦ ῥα, καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
ῥα: Il. 16:577: τόν ῥα τόθ’ ἁπτόμενον νέκυος βάλε φαίδιμος Ἕκτωρ
ῥά: Il. 16:590: ἥν ῥά τ’ ἀνὴρ ἀφέῃ πειρώμενος ἢ ἐν ἀέθλῳ
ῥά: Il. 16:672: ὕπνῳ καὶ θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα
ῥά: Il. 16:682: ὕπνῳ καὶ θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα
ῥα: Il. 16:750: ἦ ῥα καὶ ἐν Τρώεσσι κυβιστητῆρες ἔασιν.
ῥά: Il. 16:820: ἀγχίμολόν ῥά οἱ ἦλθε κατὰ στίχας, οὖτα δὲ δουρὶ
ῥά: Il. 17:72: ὅς ῥά οἱ Ἕκτορ’ ἐπῶρσε θοῷ ἀτάλαντον Ἄρηϊ
ῥα: Il. 17:110: ὅν ῥα κύνες τε καὶ ἄνδρες ἀπὸ σταθμοῖο δίωνται
ῥά: Il. 17:134: ᾧ ῥά τε νήπι’ ἄγοντι συναντήσωνται ἐν ὕλῃ
ῥα: Il. 17:200: κινήσας ῥα κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
ῥα: Il. 17:213: βῆ ῥα μέγα ἰάχων· ἰνδάλλετο δέ σφισι πᾶσι
ῥα: Il. 17:342: Ὣς φάτο, καί ῥα πολὺ προμάχων ἐξάλμενος ἔστη·
ῥά: Il. 17:411: μήτηρ, ὅττί ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὤλεθ’ ἑταῖρος.
ῥα: Il. 17:516: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
ῥά: Il. 17:549: ἢ καὶ χειμῶνος δυσθαλπέος, ὅς ῥά τε ἔργων
ῥά: Il. 17:554: ἴφθιμον Μενέλαον· ὃ γάρ ῥά οἱ ἐγγύθεν ἦεν·
ῥά: Il. 17:568: ὅττί ῥά οἱ πάμπρωτα θεῶν ἠρήσατο πάντων.
ῥα: Il. 17:578: τόν ῥα κατὰ ζωστῆρα βάλε ξανθὸς Μενέλαος
ῥά: Il. 17:655: εἰπεῖν ὅττι ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὤλεθ’ ἑταῖρος.
ῥά: Il. 17:674: πάντοσε παπταίνων ὥς τ’ αἰετός, ὅν ῥά τέ φασιν
ῥα: Il. 18:163: ὥς ῥα τὸν οὐκ ἐδύναντο δύω Αἴαντε κορυστὰ
ῥά: Il. 18:319: ᾧ ῥά θ’ ὑπὸ σκύμνους ἐλαφηβόλος ἁρπάσῃ ἀνὴρ
ῥά: Il. 18:358: ἀνστήσασ’ Ἀχιλῆα πόδας ταχύν· ἦ ῥά νυ σεῖο
ῥά: Il. 18:394: ἦ ῥά νύ μοι δεινή τε καὶ αἰδοίη θεὸς ἔνδον,
ῥα: Il. 18:491: καλάς. ἐν τῇ μέν ῥα γάμοι τ’ ἔσαν εἰλαπίναι τε,
ῥά: Il. 19:31: μυίας, αἵ ῥά τε φῶτας ἀρηϊφάτους κατέδουσιν·
ῥά: Il. 19:315: ἦ ῥά νύ μοί ποτε καὶ σὺ δυσάμμορε φίλταθ’ ἑταίρων
ῥα: Il. 19:424: Ἦ ῥα, καὶ ἐν πρώτοις ἰάχων ἔχε μώνυχας ἵππους.
ῥα: Il. 20:77: Πριαμίδεω· τοῦ γάρ ῥα μάλιστά ἑ θυμὸς ἀνώγει
ῥά: Il. 20:146: ὑψηλόν, τό ῥά οἱ Τρῶες καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
ῥα: Il. 20:259: Ἦ ῥα καὶ ἐν δεινῷ σάκει ἤλασεν ὄβριμον ἔγχος
ῥα: Il. 20:347: ἦ ῥα καὶ Αἰνείας φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσιν
ῥά: Il. 20:421: κάρ ῥά οἱ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
ῥα: Il. 20:438: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δόρυ, καὶ τό γ’ Ἀθήνη
ῥά: Il. 21:35: ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι Λυκάονι, τόν ῥά ποτ’ αὐτὸς
ῥα: Il. 21:143: πρεσβυτάτη· τῇ γάρ ῥα μίγη ποταμὸς βαθυδίνης.
ῥα: Il. 21:200: Ἦ ῥα, καὶ ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος,
ῥα: Il. 21:236: πολλούς, οἵ ῥα κατ’ αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὓς κτάν’ Ἀχιλλεύς·
ῥά: Il. 21:283: ὅν ῥά τ’ ἔναυλος ἀποέρσῃ χειμῶνι περῶντα.
ῥα: Il. 21:299: αὐτὰρ ὃ βῆ, μέγα γάρ ῥα θεῶν ὄτρυνεν ἐφετμή,
ῥα: Il. 21:344: πολλούς, οἵ ῥα κατ’ αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὓς κτάν’ Ἀχιλλεύς·
ῥα: Il. 21:468: Ὣς ἄρα φωνήσας πάλιν ἐτράπετ’· αἴδετο γάρ ῥα
ῥα: Il. 21:489: Ἦ ῥα, καὶ ἀμφοτέρας ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔμαρπτε
ῥά: Il. 21:494: ἥ ῥά θ’ ὑπ’ ἴρηκος κοίλην εἰσέπτατο πέτρην
ῥα: Il. 21:590: Ἦ ῥα, καὶ ὀξὺν ἄκοντα βαρείης χειρὸς ἀφῆκε,
ῥά: Il. 22:23: ὅς ῥά τε ῥεῖα θέῃσι τιταινόμενος πεδίοιο·
ῥά: Il. 22:27: ὅς ῥά τ’ ὀπώρης εἶσιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαὶ
ῥα: Il. 22:60: δύσμορον, ὅν ῥα πατὴρ Κρονίδης ἐπὶ γήραος οὐδῷ
ῥα: Il. 22:157: τῇ ῥα παραδραμέτην φεύγων ὃ δ’ ὄπισθε διώκων·
ῥα: Il. 22:273: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος·
ῥα: Il. 22:289: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
ῥά: Il. 22:292: ὅττί ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός,
ῥα: Il. 22:301: οὐδ’ ἀλέη· ἦ γάρ ῥα πάλαι τό γε φίλτερον ἦεν
ῥα: Il. 22:367: Ἦ ῥα, καὶ ἐκ νεκροῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος,
ῥα: Il. 22:395: Ἦ ῥα, καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα.
ῥα: Il. 22:412: λαοὶ μέν ῥα γέροντα μόγις ἔχον ἀσχαλόωντα
ῥά: Il. 22:439: ἤγγειλ’ ὅττί ῥά οἱ πόσις ἔκτοθι μίμνε πυλάων,
ῥά: Il. 22:470: κρήδεμνόν θ’, ὅ ῥά οἱ δῶκε χρυσῆ Ἀφροδίτη
ῥα: Il. 23:24: Ἦ ῥα καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα
ῥά: Il. 23:103: ὢ πόποι ἦ ῥά τίς ἐστι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι
ῥα: Il. 23:142: τήν ῥα Σπερχειῷ ποταμῷ τρέφε τηλεθόωσαν·
ῥά: Il. 23:384: ὅς ῥά οἱ ἐκ χειρῶν ἔβαλεν μάστιγα φαεινήν.
ῥα: Il. 23:517: ὅσσον δὲ τροχοῦ ἵππος ἀφίσταται, ὅς ῥα ἄνακτα
ῥα: Il. 23:563: Ἦ ῥα, καὶ Αὐτομέδοντι φίλῳ ἐκέλευσεν ἑταίρῳ
ῥα: Il. 23:596: Ἦ ῥα καὶ ἵππον ἄγων μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς
ῥα: Il. 23:612: Ἦ ῥα, καὶ Ἀντιλόχοιο Νοήμονι δῶκεν ἑταίρῳ
ῥα: Il. 23:775: τῇ ῥα βοῶν κέχυτ’ ὄνθος ἀποκταμένων ἐριμύκων,
ῥα: Il. 24:165: τήν ῥα κυλινδόμενος καταμήσατο χερσὶν ἑῇσι.
ῥά: Il. 24:278: τούς ῥά ποτε Πριάμῳ Μυσοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα.
ῥα: Il. 24:302: Ἦ ῥα καὶ ἀμφίπολον ταμίην ὄτρυν’ ὃ γεραιὸς
ῥά: Il. 24:415: ἔσθουσ’, αἵ ῥά τε φῶτας ἀρηϊφάτους κατέδουσιν.
ῥα: Il. 24:457: δή ῥα τόθ’ Ἑρμείας ἐριούνιος ᾦξε γέροντι,
ῥα: Il. 24:513: αὐτὰρ ἐπεί ῥα γόοιο τετάρπετο δῖος Ἀχιλλεύς,
ῥα: Il. 24:574: ἥρως Αὐτομέδων ἠδ’ Ἄλκιμος, οὕς ῥα μάλιστα
ῥα: Il. 24:596: Ἦ ῥα, καὶ ἐς κλισίην πάλιν ἤϊε δῖος Ἀχιλλεύς,
ῥα: Il. 24:677: Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ
ῥα: Od. 1:263: δῶκεν, ἐπεί ῥα θεοὺς νεμεσίζετο αἰὲν ἐόντας,
ῥα: Od. 1:333: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο,
ῥα: Od. 2:321: ἦ ῥα, καὶ ἐκ χειρὸς χεῖρα σπάσατ’ Ἀντινόοιο
ῥα: Od. 2:384: καί ῥα ἑκάστῳ φωτὶ παρισταμένη φάτο μῦθον,
ῥα: Od. 3:143: οὐδ’ Ἀγαμέμνονι πάμπαν ἑήνδανε· βούλετο γάρ ῥα
ῥα: Od. 3:337: ἦ ῥα Διὸς θυγάτηρ, οἱ δ’ ἔκλυον αὐδησάσης·
ῥα: Od. 4:51: ἔς ῥα θρόνους ἕζοντο παρ’ Ἀτρεΐδην Μενέλαον.
ῥά: Od. 4:66: ὄπτ’ ἐν χερσὶν ἑλών, τά ῥά οἱ γέρα πάρθεσαν αὐτῷ.
ῥά: Od. 4:133: τόν ῥά οἱ ἀμφίπολος Φυλὼ παρέθηκε φέρουσα
ῥά: Od. 4:361: πνείοντες φαίνονθ’ ἁλιαέες, οἵ ῥά τε νηῶν
ῥα: Od. 4:366: Εἰδοθέη· τῇ γάρ ῥα μάλιστά γε θυμὸν ὄρινα·
ῥα: Od. 4:524: τὸν δ’ ἄρ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδε σκοπός, ὅν ῥα καθεῖσεν
ῥά: Od. 4:632: “Ἀντίνο’, ἤ ῥά τι ἴδμεν ἐνὶ φρεσὶν ἦε καὶ οὐκί,
ῥα: Od. 5:28: ἦ ῥα, καὶ Ἑρμείαν, υἱὸν φίλον, ἀντίον ηὔδα·
ῥα: Od. 6:198: ἦ ῥα, καὶ ἀμφιπόλοισιν ἐϋπλοκάμοισι κέλευσε·
ῥα: Od. 6:217: δή ῥα τότ’ ἀμφιπόλοισι μετηύδα δῖος Ὀδυσσεύς·
ῥα: Od. 6:238: δή ῥα τότ’ ἀμφιπόλοισιν ἐϋπλοκάμοισι μετηύδα·
ῥα: Od. 6:329: αὐτῷ δ’ οὔ πω φαίνετ’ ἐναντίη· αἴδετο γάρ ῥα
ῥά: Od. 7:41: εἴα ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεός, ἥ ῥά οἱ ἀχλὺν
ῥα: Od. 7:71: καὶ λαῶν, οἵ μίν ῥα θεὸν ὣς εἰσορόωντες
ῥα: Od. 8:10: καί ῥα ἑκάστῳ φωτὶ παρισταμένη φάτο μῦθον·
ῥα: Od. 8:44: Δημόδοκον· τῷ γάρ ῥα θεὸς περὶ δῶκεν ἀοιδὴν
ῥα: Od. 8:81: χρησόμενος. τότε γάρ ῥα κυλίνδετο πήματος ἀρχὴ
ῥα: Od. 8:186: ἦ ῥα, καὶ αὐτῷ φάρει ἀναΐξας λάβε δίσκον
ῥα: Od. 8:189: τόν ῥα περιστρέψας ἧκε στιβαρῆς ἀπὸ χειρός·
ῥα: Od. 8:225: οἵ ῥα καὶ ἀθανάτοισιν ἐρίζεσκον περὶ τόξων.
ῥα: Od. 8:226: τῶ ῥα καὶ αἶψ’ ἔθανεν μέγας Εὔρυτος οὐδ’ ἐπὶ γῆρας
ῥά: Od. 8:336: ἦ ῥά κεν ἐν δεσμοῖσ’ ἐθέλοις κρατεροῖσι πιεσθεὶς
ῥα: Od. 8:416: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισι θέτο ξίφος ἀργυρόηλον.
ῥα: Od. 8:423: δή ῥα τότ’ Ἀρήτην προσέφη μένος Ἀλκινόοιο·
ῥα: Od. 8:458: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο,
ῥα: Od. 8:469: ἦ ῥα, καὶ ἐς θρόνον ἷζε παρ’ Ἀλκίνοον βασιλῆα.
ῥα: Od. 9:52: ἠέριοι· τότε δή ῥα κακὴ Διὸς αἶσα παρέστη
ῥα: Od. 9:107: ἱκόμεθ’, οἵ ῥα θεοῖσι πεποιθότες ἀθανάτοισιν
ῥα: Od. 9:187: ἔνθα δ’ ἀνὴρ ἐνίαυε πελώριος, ὅς ῥα τὰ μῆλα
ῥα: Od. 9:330: ἥ ῥα κατὰ σπείους κέχυτο μεγάλ’ ἤλιθα πολλή·
ῥά: Od. 9:399: αὐτὰρ ὁ Κύκλωπας μεγάλ’ ἤπυεν, οἵ ῥά μιν ἀμφὶς
ῥά: Od. 10:158: ὅς ῥά μοι ὑψίκερων ἔλαφον μέγαν εἰς ὁδὸν αὐτὴν
ῥα: Od. 11:313: οἵ ῥα καὶ ἀθανάτοισιν ἀπειλήτην ἐν Ὀλύμπῳ
ῥά: Od. 11:414: οἵ ῥά τ’ ἐν ἀφνειοῦ ἀνδρὸς μέγα δυναμένοιο
ῥά: Od. 12:39: Σειρῆνας μὲν πρῶτον ἀφίξεαι, αἵ ῥά τε πάντας
ῥά: Od. 12:280: κάμνεις· ἦ ῥά νυ σοί γε σιδήρεα πάντα τέτυκται,
ῥα: Od. 14:7: καλή τε μεγάλη τε, περίδρομος· ἥν ῥα συβώτης
ῥα: Od. 14:233: λάγχανον· αἶψα δὲ οἶκος ὀφέλλετο, καί ῥα ἔπειτα
ῥα: Od. 14:313: τῷ ῥα περιπλεχθεὶς φερόμην ὀλοοῖσ’ ἀνέμοισιν.
ῥα: Od. 14:446: ἦ ῥα, καὶ ἄργματα θῦσε θεοῖσ’ αἰειγενέτῃσι,
ῥα: Od. 14:449: σῖτον δέ σφιν ἔνειμε Μεσαύλιος, ὅν ῥα συβώτης
ῥά: Od. 14:527: ὅττι ῥά οἱ βιότου περικήδετο νόσφιν ἐόντος.
ῥα: Od. 15:16: ἤδη γάρ ῥα πατήρ τε κασίγνητοί τε κέλονται
ῥα: Od. 15:60: σπερχόμενός ῥα χιτῶνα περὶ χροῒ σιγαλόεντα
ῥά: Od. 15:319: Ἑρμείαο ἕκητι διακτόρου, ὅς ῥά τε πάντων
ῥά: Od. 15:431: “ἦ ῥά κε νῦν πάλιν αὖτις ἅμ’ ἡμῖν οἴκαδ’ ἕποιο,
ῥα: Od. 16:50: ὀπταλέων, ἅ ῥα τῇ προτέρῃ ὑπέλειπον ἔδοντες,
ῥα: Od. 16:154: ἦ ῥα, καὶ ὦρσε συφορβόν· ὁ δ’ εἵλετο χερσὶ πέδιλα,
ῥα: Od. 16:336: κῆρυξ μέν ῥα μέσῃσι μετὰ δμῳῇσιν ἔειπεν·
ῥα: Od. 16:415: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο,
ῥα: Od. 17:172: καὶ τότε δή σφιν ἔειπε Μέδων· ὃς γάρ ῥα μάλιστα
ῥα: Od. 17:197: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισιν ἀεικέα βάλλετο πήρην,
ῥά: Od. 17:292: Ἄργος, Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὅν ῥά ποτ’ αὐτὸς
ῥα: Od. 17:356: ἦ ῥα, καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἐδέξατο καὶ κατέθηκεν
ῥα: Od. 17:396: ἦ ῥα, καὶ Ἀντίνοον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ῥα: Od. 18:108: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισιν ἀεικέα βάλλετο πήρην,
ῥα: Od. 18:209: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο
ῥά: Od. 18:331: ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
ῥά: Od. 18:391: ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
ῥα: Od. 19:96: ἦ ῥα, καὶ Εὐρυνόμην ταμίην πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ῥα: Od. 19:259: τῶ ῥα κακῇ αἴσῃ κοίλης ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺς
ῥά: Od. 19:401: τόν ῥά οἱ Εὐρύκλεια φίλοισ’ ἐπὶ γούνασι θῆκε
ῥα: Od. 19:462: εἰς Ἰθάκην. τῷ μέν ῥα πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
ῥά: Od. 19:556: ἄλλῃ ἀποκλίναντ’, ἐπεὶ ἦ ῥά τοι αὐτὸς Ὀδυσσεὺς
ῥα: Od. 20:16: ὥς ῥα τοῦ ἔνδον ὑλάκτει ἀγαιομένου κακὰ ἔργα.
ῥά: Od. 20:54: ὣς φάτο, καί ῥά οἱ ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν ἔχευεν,
ῥα: Od. 20:111: ἥ ῥα μύλην στήσασα ἔπος φάτο, σῆμα ἄνακτι·
ῥα: Od. 20:291: ὅς ῥα τότε μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μετηύδα·
ῥά: Od. 21:17: ἦλθε μετὰ χρεῖος, τό ῥά οἱ πᾶς δῆμος ὄφελλε·
ῥα: Od. 21:64: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο,
ῥα: Od. 21:148: ὅς ῥα τότε πρῶτος τόξον λάβε καὶ βέλος ὠκύ.
ῥα: Od. 21:184: τῷ ῥα νέοι θάλποντες ἐπειρῶντ’, οὐδ’ ἐδύναντο
ῥά: Od. 21:398: ἤ ῥά νύ που τοιαῦτα καὶ αὐτῷ οἴκοθι κεῖται,
ῥά: Od. 21:415: ὅττι ῥά οἱ τέρας ἧκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω.
ῥα: Od. 22:236: ἦ ῥα, καὶ οὔ πω πάγχυ δίδου ἑτεραλκέα νίκην,
ῥα: Od. 22:292: ἦ ῥα βοῶν ἑλίκων ἐπιβουκόλος· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ῥά: Od. 22:403: ὅς ῥά τε βεβρωκὼς βοὸς ἔρχεται ἀγραύλοιο·
ῥα: Od. 23:44: Τηλέμαχος· τὸν γάρ ῥα πατὴρ προέηκε καλέσσαι.
ῥα: Od. 23:366: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλά,
ῥά: Od. 24:182: γνωτὸν δ’ ἦν, ὅ ῥά τίς σφι θεῶν ἐπιτάῤῥοθος ἦεν·
ῥά: Od. 24:206: καλὸν Λαέρταο τετυγμένον, ὅν ῥά ποτ’ αὐτὸς
ῥα: Od. 24:211: ἐν δὲ γυνὴ Σικελὴ γρηῢς πέλεν, ἥ ῥα γέροντα
ῥα: Od. 24:389: μήτηρ, γρηῦς Σικελή, ἥ σφεας τρέφε καί ῥα γέροντα
ῥα: Od. 24:501: ὤϊξάν ῥα θύρας, ἐκ δ’ ἤϊον, ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
ῥάβδοισι: Il. 12:297: χρυσείῃς ῥάβδοισι διηνεκέσιν περὶ κύκλον.
ῥάβδον: Il. 24:343: εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει
ῥάβδον: Od. 5:47: εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει,
ῥάβδον: Od. 10:389: ῥάβδον ἔχουσ’ ἐν χειρί, θύρας δ’ ἀνέῳξε συφειοῦ,
ῥάβδον: Od. 24:2: ἀνδρῶν μνηστήρων· ἔχε δὲ ῥάβδον μετὰ χερσὶ
ῥάβδῳ: Od. 10:238: ῥάβδῳ πεπληγυῖα κατὰ συφεοῖσιν ἐέργνυ.
ῥάβδῳ: Od. 10:293: ὁππότε κεν Κίρκη σ’ ἐλάσῃ περιμήκεϊ ῥάβδῳ,
ῥάβδῳ: Od. 10:319: ῥάβδῳ πεπληγυῖα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ῥάβδῳ: Od. 12:251: ὡς δ’ ὅτ’ ἐπὶ προβόλῳ ἁλιεὺς περιμήκεϊ ῥάβδῳ
ῥάβδῳ: Od. 13:429: ὣς ἄρα μιν φαμένη ῥάβδῳ ἐπεμάσσατ’ Ἀθήνη.
ῥάβδῳ: Od. 16:172: ἦ, καὶ χρυσείῃ ῥάβδῳ ἐπεμάσσατ’ Ἀθήνη.
ῥάβδῳ: Od. 16:456: ῥάβδῳ πεπληγυῖα πάλιν ποίησε γέροντα,
Ῥαδάμανθυν: Il. 14:321: ἣ τέκε μοι Μίνων τε καὶ ἀντίθεον Ῥαδάμανθυν·
Ῥαδάμανθυν: Od. 7:323: λαῶν ἡμετέρων, ὅτε τε ξανθὸν Ῥαδάμανθυν
Ῥαδάμανθυς: Od. 4:564: ἀθάνατοι πέμψουσιν, ὅθι ξανθὸς Ῥαδάμανθυς, -
ῥαδινήν: Il. 23:583: χερσὶν ἔχε ῥαδινήν, ᾗ περ τὸ πρόσθεν ἔλαυνες,
ῥαθάμιγγες: Il. 11:536: ἃς ἄρ’ ἀφ’ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον
ῥαθάμιγγες: Il. 20:501: ἃς ἄρ’ ἀφ’ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον
ῥαθάμιγγες: Il. 23:502: αἰεὶ δ’ ἡνίοχον κονίης ῥαθάμιγγες ἔβαλλον,
ῥαίῃσι: Od. 5:221: εἰ δ’ αὖ τις ῥαίῃσι θεῶν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
ῥαίνοντο: Il. 11:282: ἄφρεον δὲ στήθεα, ῥαίνοντο δὲ νέρθε κονίῃ
ῥαίοιτο: Od. 9:459: θεινομένου ῥαίοιτο πρὸς οὔδεϊ, κὰδ δέ τ’ ἐμὸν κῆρ
ῥαιομένου: Od. 6:326: ῥαιομένου, ὅτε μ’ ἔῤῥαιε κλυτὸς ἐννοσίγαιος.
ῥαῖσαι: Od. 13:151: ῥαῖσαι, ἵν’ ἤδη σχῶνται, ἀπολλήξωσι δὲ πομπῆς
ῥαισέμεναι: Od. 8:569: ῥαισέμεναι, μέγα δ’ ἧμιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψειν.
ῥαισέμεναι: Od. 13:177: ῥαισέμεναι, μέγα δ’ ἧμιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψειν.
ῥαίσῃ: Od. 23:235: ῥαίσῃ, ἐπειγομένην ἀνέμῳ καὶ κύματι πηγῷ·
ῥαιστῆρα: Il. 18:477: ῥαιστῆρα κρατερήν, ἑτέρηφι δὲ γέντο πυράγρην.
ῥάκεα: Od. 14:512: νῦν· ἀτὰρ ἠῶθέν γε τὰ σὰ ῥάκεα δνοπαλίξεις.
ῥάκεα: Od. 21:221: ὣς εἰπὼν ῥάκεα μεγάλης ἀποέργαθεν οὐλῆς.
ῥακέεσσι: Od. 19:507: θερσόμενος, οὐλὴν δὲ κατὰ ῥακέεσσι κάλυψε.
ῥάκεσιν: Od. 18:67: ζώσατο μὲν ῥάκεσιν περὶ μήδεα, φαῖνε δὲ μηροὺς
ῥάκεσιν: Od. 22:488: μηδ’ οὕτω ῥάκεσιν πεπυκασμένος εὐρέας ὤμους
ῥακέων: Od. 18:74: οἵην ἐκ ῥακέων ὁ γέρων ἐπιγουνίδα φαίνει.”
ῥακέων: Od. 22:1: Αὐτὰρ ὁ γυμνώθη ῥακέων πολύμητις Ὀδυσσεύς,
ῥάκος: Od. 6:178: ἄστυ δέ μοι δεῖξον, δὸς δὲ ῥάκος ἀμφιβαλέσθαι,
ῥάκος: Od. 13:434: ἀμφὶ δέ μιν ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
ῥάκος: Od. 14:342: ἀμφὶ δέ με ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
ῥάκος: Od. 14:349: ῥηϊδίως· κεφαλῇ δὲ κατὰ ῥάκος ἀμφικαλύψας,
ῥαπτὰς: Od. 24:229: κνημῖδας ῥαπτὰς δέδετο, γραπτῦς ἀλεείνων,
ῥάπτειν: Od. 16:423: μάρτυρος; οὐδ’ ὁσίη κακὰ ῥάπτειν ἀλλήλοισιν.
ῥάπτεις: Od. 16:422: ῥάπτεις, οὐδ’ ἱκέτας ἐμπάζεαι, οἷσιν ἄρα Ζεὺς
ῥάπτομεν: Od. 3:118: εἰνάετες γάρ σφιν κακὰ ῥάπτομεν ἀμφιέποντες
ῥαπτὸν: Od. 24:228: ῥαπτὸν ἀεικέλιον, περὶ δὲ κνήμῃσι βοείας
ῥάσσατέ: Od. 20:150: ῥάσσατέ τ’ ἔν τε θρόνοισ’ εὐποιήτοισι τάπητας
ῥαφαὶ: Od. 22:186: δὴ τότε γ’ ἤδη κεῖτο, ῥαφαὶ δ’ ἐλέλυντο ἱμάντων·
ῥάχιν: Il. 9:208: ἐν δὲ συὸς σιάλοιο ῥάχιν τεθαλυῖαν ἀλοιφῇ.
ῥάψαι: Il. 18:367: οὐκ ὄφελον Τρώεσσι κοτεσσαμένη κακὰ ῥάψαι;
ῥάψε: Il. 12:296: ἤλασεν, ἔντοσθεν δὲ βοείας ῥάψε θαμειὰς
ῥέα: Il. 5:304: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
ῥέα: Il. 8:179: ἵπποι δὲ ῥέα τάφρον ὑπερθορέονται ὀρυκτήν.
ῥέα: Il. 12:58: ἔνθ’ οὔ κεν ῥέα ἵππος ἐΰτροχον ἅρμα τιταίνων
ῥέα: Il. 12:381: κεῖτο μέγας παρ’ ἔπαλξιν ὑπέρτατος· οὐδέ κέ μιν ῥέα
ῥέα: Il. 12:449: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
ῥέα: Il. 13:144: ῥέα διελεύσεσθαι κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν
Ῥέα: Il. 15:187: τρεῖς γάρ τ’ ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοὶ οὓς τέκετο Ῥέα
ῥέα: Il. 17:461: ῥέα μὲν γὰρ φεύγεσκεν ὑπ’ ἐκ Τρώων ὀρυμαγδοῦ,
ῥέα: Il. 20:101: ἶσον τείνειεν πολέμου τέλος, οὔ κε μάλα ῥέα
ῥέα: Il. 20:263: ῥέα διελεύσεσθαι μεγαλήτορος Αἰνείαο
ῥέα: Il. 20:287: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
ῥέε: Il. 4:451: ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ’ αἵματι γαῖα.
ῥέε: Il. 5:339: πρυμνὸν ὕπερ θέναρος· ῥέε δ’ ἄμβροτον αἷμα θεοῖο
ῥέε: Il. 8:65: ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ’ αἵματι γαῖα.
ῥέε: Il. 13:655: κεῖτο ταθείς· ἐκ δ’ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
ῥέε: Il. 15:715: ἀνδρῶν μαρναμένων· ῥέε δ’ αἵματι γαῖα μέλαινα.
ῥέε: Il. 17:438: θερμὰ κατὰ βλεφάρων χαμάδις ῥέε μυρομένοισιν
ῥέε: Il. 20:494: κτεινομένους ἐφέπων· ῥέε δ’ αἵματι γαῖα μέλαινα.
ῥέε: Il. 21:119: κεῖτο ταθείς, ἐκ δ’ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
ῥέε: Od. 9:290: κόπτ’· ἐκ δ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
ῥέε: Od. 11:36: ἐς βόθρον, ῥέε δ’ αἷμα κελαινεφές· αἱ δ’ ἀγέροντο
ῥέε: Od. 19:204: τῆς δ’ ἄρ’ ἀκουούσης ῥέε δάκρυα, τήκετο δὲ χρώς.
ῥέεθρα: Il. 2:461: Ἀσίω ἐν λειμῶνι Καϋστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα
ῥέεθρα: Il. 2:533: Τάρφην τε Θρόνιον τε Βοαγρίου ἀμφὶ ῥέεθρα·
ῥέεθρα: Il. 7:135: Φειᾶς πὰρ τείχεσσιν Ἰαρδάνου ἀμφὶ ῥέεθρα.
ῥέεθρα: Il. 8:369: οὐκ ἂν ὑπεξέφυγε Στυγὸς ὕδατος αἰπὰ ῥέεθρα.
ῥέεθρα: Il. 14:245: ῥεῖα κατευνήσαιμι, καὶ ἂν ποταμοῖο ῥέεθρα
ῥέεθρα: Il. 17:749: ὅς τε καὶ ἰφθίμων ποταμῶν ἀλεγεινὰ ῥέεθρα
ῥέεθρα: Il. 21:9: ἐν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ’ αἰπὰ ῥέεθρα,
ῥέεθρα: Il. 21:25: ὣς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα
ῥέεθρα: Il. 21:218: πλήθει γὰρ δή μοι νεκύων ἐρατεινὰ ῥέεθρα,
ῥέεθρα: Il. 21:235: πάντα δ’ ὄρινε ῥέεθρα κυκώμενος, ὦσε δὲ νεκροὺς
ῥέεθρα: Il. 21:238: χέρσον δέ· ζωοὺς δὲ σάω κατὰ καλὰ ῥέεθρα,
ῥέεθρα: Il. 21:244: κρημνὸν ἅπαντα διῶσεν, ἐπέσχε δὲ καλὰ ῥέεθρα
ῥέεθρα: Il. 21:311: ἀλλ’ ἐπάμυνε τάχιστα, καὶ ἐμπίπληθι ῥέεθρα
ῥέεθρα: Il. 21:352: τὰ περὶ καλὰ ῥέεθρα ἅλις ποταμοῖο πεφύκει·
ῥέεθρα: Il. 21:354: οἳ κατὰ καλὰ ῥέεθρα κυβίστων ἔνθα καὶ ἔνθα
ῥέεθρα: Il. 21:361: Φῆ πυρὶ καιόμενος, ἀνὰ δ’ ἔφλυε καλὰ ῥέεθρα.
ῥέεθρα: Il. 21:365: ὣς τοῦ καλὰ ῥέεθρα πυρὶ φλέγετο, ζέε δ’ ὕδωρ·
ῥέεθρα: Il. 21:382: ἄψοῤῥον δ’ ἄρα κῦμα κατέσσυτο καλὰ ῥέεθρα.
ῥέεθρα: Il. 23:205: οὐχ ἕδος· εἶμι γὰρ αὖτις ἐπ’ Ὠκεανοῖο ῥέεθρα
ῥέεθρα: Od. 3:292: ἧχι Κύδωνες ἔναιον Ἰαρδάνου ἀμφὶ ῥέεθρα.
ῥέεθρα: Od. 6:317: ἡμιόνους· αἱ δ’ ὦκα λίπον ποταμοῖο ῥέεθρα.
ῥέεθρα: Od. 11:157: μέσσῳ γὰρ μεγάλοι ποταμοὶ καὶ δεινὰ ῥέεθρα,
ῥέεθρα: Od. 11:240: καί ῥ’ ἐπ’ Ἐνιπῆος πωλέσκετο καλὰ ῥέεθρα.
ῥέει: Il. 5:340: ἰχώρ, οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι θεοῖσιν·
ῥέει: Il. 5:545: Ἀλφειοῦ, ὅς τ’ εὐρὺ ῥέει Πυλίων διὰ γαίης,
ῥέει: Il. 22:149: ἣ μὲν γάρ θ’ ὕδατι λιαρῷ ῥέει, ἀμφὶ δὲ καπνὸς
ῥέει: Od. 9:140: αὐτὰρ ἐπὶ κρατὸς λιμένος ῥέει ἀγλαὸν ὕδωρ,
ῥέεν: Il. 1:249: τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή·
ῥέεν: Il. 2:307: καλῇ ὑπὸ πλατανίστῳ ὅθεν ῥέεν ἀγλαὸν ὕδωρ·
ῥέεν: Il. 11:810: σκάζων ἐκ πολέμου· κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρὼς
ῥέεν: Il. 18:403: ἀφρῷ μορμύρων ῥέεν ἄσπετος· οὐδέ τις ἄλλος
ῥέεν: Il. 23:715: ἑλκόμενα στερεῶς· κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρώς,
ῥέεν: Od. 17:209: πάντοσε κυκλοτερές, κατὰ δὲ ψυχρὸν ῥέεν ὕδωρ
ῥέζε: Il. 21:217: ἐξ ἐμέθεν γ’ ἐλάσας πεδίον κάτα μέρμερα ῥέζε·
ῥέζει: Od. 22:158: καὶ φράσαι, ἤ τις ἄρ’ ἐστὶ γυναικῶν, ἣ τάδε ῥέζει,
ῥέζειν: Il. 22:259: νεκρὸν Ἀχαιοῖσιν δώσω πάλιν· ὣς δὲ σὺ ῥέζειν.
ῥέζειν: Od. 10:527: ἔνθ’ ὄϊν ἀρνειὸν ῥέζειν θῆλύν τε μέλαιναν
ῥέζειν: Od. 14:251: θεοῖσίν τε ῥέζειν αὐτοῖσί τε δαῖτα πένεσθαι.
ῥέζεις: Il. 21:214: ὦ Ἀχιλεῦ, περὶ μὲν κρατέεις, περὶ δ’ αἴσυλα ῥέζεις
ῥέζεσκον: Il. 8:250: ἔνθα πανομφαίῳ Ζηνὶ ῥέζεσκον Ἀχαιοί.
ῥέζεσκον: Od. 22:46: ταῦτα μὲν αἴσιμα εἶπες, ὅσα ῥέζεσκον Ἀχαιοί,
ῥέζεσκον: Od. 22:209: ὅς σ’ ἀγαθὰ ῥέζεσκον· ὁμηλικίη δέ μοί ἐσσι.”
ῥέζετε: Od. 2:73: τῶν μ’ ἀποτεινύμενοι κακὰ ῥέζετε δυσμενέοντες,
ῥέζετε: Od. 20:314: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι μοι κακὰ ῥέζετε δυσμενέοντες·
ῥέζοι: Il. 23:494: καὶ δ’ ἄλλῳ νεμεσᾶτον ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.
ῥέζοι: Od. 1:47: ὡς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.
ῥέζοι: Od. 2:232: ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπός τ’ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι,
ῥέζοι: Od. 5:10: ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπός τ’ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι,
ῥέζοι: Od. 6:286: καὶ δ’ ἄλλῃ νεμεσῶ, ἥ τις τοιαῦτά γε ῥέζοι,
ῥέζοι: Od. 22:315: παύεσκον μνηστῆρας, ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.
ῥέζον: Od. 3:5: ἷξον· τοὶ δ’ ἐπὶ θινὶ θαλάσσης ἱερὰ ῥέζον,
ῥέζουσ’: Il. 23:206: Αἰθιόπων ἐς γαῖαν, ὅθι ῥέζουσ’ ἑκατόμβας
ῥέζουσαν: Il. 5:374: μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ;
ῥέζουσαν: Il. 21:510: μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ;
ῥέζουσι: Od. 5:102: ἱερά τε ῥέζουσι καὶ ἐξαίτους ἑκατόμβας.
ῥέζουσιν: Il. 4:32: τόσσα κακὰ ῥέζουσιν, ὅ τ’ ἀσπερχὲς μενεαίνεις
ῥέζω: Od. 18:15: “δαιμόνι’, οὔτε τί σε ῥέζω κακὸν οὔτ’ ἀγορεύω,
ῥέζων: Il. 5:403: σχέτλιος ὀβριμοεργὸς ὃς οὐκ ὄθετ’ αἴσυλα ῥέζων,
ῥέζων: Il. 11:502: Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν ὁμίλει μέρμερα ῥέζων
ῥέζων: Il. 24:661: ὧδέ κέ μοι ῥέζων Ἀχιλεῦ κεχαρισμένα θείης.
ῥέζων: Od. 1:61: Ἀργείων παρὰ νηυσὶ χαρίζετο ἱερὰ ῥέζων
ῥεθέων: Il. 16:856: ψυχὴ δ’ ἐκ ῥεθέων πταμένη Ἄϊδος δὲ βεβήκει
ῥεθέων: Il. 22:68: τύψας ἠὲ βαλὼν ῥεθέων ἐκ θυμὸν ἕληται,
ῥεθέων: Il. 22:362: ψυχὴ δ’ ἐκ ῥεθέων πταμένη Ἄϊδος δὲ βεβήκει
ῥεῖ’: Il. 13:72: ῥεῖ’ ἔγνων ἀπιόντος· ἀρίγνωτοι δὲ θεοί περ·
ῥεῖ’: Il. 15:356: ῥεῖ’ ὄχθας καπέτοιο βαθείης ποσσὶν ἐρείπων
ῥεῖ’: Od. 1:160: ῥεῖ’, ἐπεὶ ἀλλότριον βίοτον νήποινον ἔδουσιν,
ῥεῖ’: Od. 17:273: “ῥεῖ’ ἔγνως, ἐπεὶ οὐδὲ τά τ’ ἄλλα πέρ ἐσσ’ ἀνοήμων.
ῥεῖα: Il. 2:475: ῥεῖα διακρίνωσιν ἐπεί κε νομῷ μιγέωσιν,
ῥεῖα: Il. 3:381: ῥεῖα μάλ’ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ,
ῥεῖα: Il. 6:138: τῷ μὲν ἔπειτ’ ὀδύσαντο θεοὶ ῥεῖα ζώοντες,
ῥεῖα: Il. 9:473: ῥεῖα, λαθὼν φύλακάς τ’ ἄνδρας δμῳάς τε γυναῖκας.
ῥεῖα: Il. 10:492: ῥεῖα διέλθοιεν μηδὲ τρομεοίατο θυμῷ
ῥεῖα: Il. 10:556: ῥεῖα θεός γ’ ἐθέλων καὶ ἀμείνονας ἠέ περ οἷδε
ῥεῖα: Il. 11:801: ῥεῖα δέ κ’ ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας ἀϋτῇ
ῥεῖα: Il. 12:451: ὡς δ’ ὅτε ποιμὴν ῥεῖα φέρει πόκον ἄρσενος οἰὸς
ῥεῖα: Il. 13:90: ῥεῖα μετεισάμενος κρατερὰς ὄτρυνε φάλαγγας.
ῥεῖα: Il. 14:245: ῥεῖα κατευνήσαιμι, καὶ ἂν ποταμοῖο ῥέεθρα
ῥεῖα: Il. 15:362: ῥεῖα μάλ’, ὡς ὅτε τις ψάμαθον πάϊς ἄγχι θαλάσσης,
ῥεῖα: Il. 15:490: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτος Διὸς ἀνδράσι γίγνεται ἀλκή,
ῥεῖα: Il. 16:44: ῥεῖα δέ κ’ ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας ἀϋτῇ
ῥεῖα: Il. 16:745: ὢ πόποι ἦ μάλ’ ἐλαφρὸς ἀνήρ, ὡς ῥεῖα κυβιστᾷ.
ῥεῖα: Il. 16:749: ὡς νῦν ἐν πεδίῳ ἐξ ἵππων ῥεῖα κυβιστᾷ.
ῥεῖα: Il. 17:70: ἔνθά κε ῥεῖα φέροι κλυτὰ τεύχεα Πανθοΐδαο
ῥεῖα: Il. 17:285: ῥεῖα μετεισάμενος Τρώων ἐκέδασσε φάλαγγας
ῥεῖα: Il. 17:462: ῥεῖα δ’ ἐπαΐξασκε πολὺν καθ’ ὅμιλον ὀπάζων.
ῥεῖα: Il. 18:600: ῥεῖα μάλ’, ὡς ὅτε τις τροχὸν ἄρμενον ἐν παλάμῃσιν
ῥεῖα: Il. 20:444: ῥεῖα μάλ’ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ.
ῥεῖα: Il. 22:23: ὅς ῥά τε ῥεῖα θέῃσι τιταινόμενος πεδίοιο·
ῥεῖα: Il. 24:567: ῥεῖα μετοχλίσσειε θυράων ἡμετεράων.
ῥεῖα: Od. 2:322: ῥεῖα· μνηστῆρες δὲ δόμον κάτα δαῖτα πένοντο.
ῥεῖα: Od. 3:231: ῥεῖα θεός γ’ ἐθέλων καὶ τηλόθεν ἄνδρα σαώσαι.
ῥεῖα: Od. 4:207: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτος γόνος ἀνέρος, ᾧ τε Κρονίων
ῥεῖα: Od. 4:805: οὐ μέν σ’ οὐδὲ ἐῶσι θεοὶ ῥεῖα ζώοντες
ῥεῖα: Od. 5:122: τόφρα οἱ ἠγάασθε θεοὶ ῥεῖα ζώοντες,
ῥεῖά: Od. 6:108: ῥεῖά τ’ ἀριγνώτη πέλεται, καλαὶ δέ τε πᾶσαι·
ῥεῖα: Od. 6:300: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτ’ ἐστί, καὶ ἂν πάϊς ἡγήσαιτο
ῥεῖα: Od. 10:573: ῥεῖα παρεξελθοῦσα· τίς ἂν θεὸν οὐκ ἐθέλοντα
ῥεῖα: Od. 17:265: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτ’ ἐστὶ καὶ ἐν πολλοῖσιν ἰδέσθαι.
ῥεῖα: Od. 17:305: ῥεῖα λαθὼν Εὔμαιον, ἄφαρ δ’ ἐρεείνετο μύθῳ·
ῥεῖα: Od. 23:188: ῥεῖα μετοχλίσσειεν, ἐπεὶ μέγα σῆμα τέτυκται
Ῥείας: Il. 14:203: δεξάμενοι Ῥείας, ὅτε τε Κρόνον εὐρύοπα Ζεὺς
Ῥείθρῳ: Od. 1:186: ἐν λιμένι Ῥείθρῳ, ὑπὸ Νηΐῳ ὑλήεντι.
ῥέξ’: Il. 9:531: Οἰνεὺς ῥέξ’· ἄλλοι δὲ θεοὶ δαίνυνθ’ ἑκατόμβας,
ῥέξαι: Il. 1:444: ῥέξαι ὑπὲρ Δαναῶν ὄφρ’ ἱλασόμεσθα ἄνακτα,
ῥέξαι: Il. 2:802: Ἕκτορ σοὶ δὲ μάλιστ’ ἐπιτέλλομαι, ὧδε δὲ ῥέξαι·
ῥέξαι: Il. 3:354: ξεινοδόκον κακὰ ῥέξαι, ὅ κεν φιλότητα παράσχῃ.
ῥέξαι: Od. 3:144: λαὸν ἐρυκακέειν ῥέξαι θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας,
ῥέξαι: Od. 22:314: εἰπεῖν οὐδέ τι ῥέξαι ἀτάσθαλον· ἀλλὰ καὶ ἄλλους
ῥέξαι: Od. 23:222: τὴν δ’ ἦ τοι ῥέξαι θεὸς ὤρορεν ἔργον ἀεικές·
ῥέξαιμι: Il. 19:90: ἀλλὰ τί κεν ῥέξαιμι; θεὸς διὰ πάντα τελευτᾷ.
ῥέξαντα: Il. 18:455: πολλὰ κακὰ ῥέξαντα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν
ῥέξαντα: Od. 17:567: οὔ τι κακὸν ῥέξαντα βαλὼν ὀδύνῃσιν ἔδωκεν,
ῥέξαντας: Il. 10:282: ῥέξαντας μέγα ἔργον, ὅ κε Τρώεσσι μελήσῃ.
ῥέξαντες: Il. 10:525: ὅσσ’ ἄνδρες ῥέξαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας.
ῥέξαντες: Il. 11:726: ἔνθα Διὶ ῥέξαντες ὑπερμενεῖ ἱερὰ καλά,
ῥέξαντι: Il. 15:586: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἔτρεσε θηρὶ κακὸν ῥέξαντι ἐοικώς,
ῥέξας: Il. 1:147: ὄφρ’ ἥμιν ἑκάεργον ἱλάσσεαι ἱερὰ ῥέξας. ”
ῥέξας: Il. 9:357: αὔριον ἱρὰ Διὶ ῥέξας καὶ πᾶσι θεοῖσι
ῥέξας: Il. 22:305: ἀλλὰ μέγα ῥέξας τι καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι.
ῥέξας: Od. 4:473: ῥέξας ἱερὰ κάλ’ ἀναβαινέμεν, ὄφρα τάχιστα
ῥέξας: Od. 4:690: οὔτε τινὰ ῥέξας ἐξαίσιον οὔτε τι εἰπὼν
ῥέξας: Od. 9:553: ῥέξας μηρί’ ἔκαιον· ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο ἱρῶν,
ῥέξει: Il. 14:62: εἴ τι νόος ῥέξει· πόλεμον δ’ οὐκ ἄμμε κελεύω
ῥέξειε: Od. 4:205: εἴποι καὶ ῥέξειε, καὶ ὃς προγενέστερος εἴη·
ῥέξειε: Od. 4:649: “αὐτὸς ἑκών οἱ δῶκα· τί κεν ῥέξειε καὶ ἄλλος,
ῥέξειν: Il. 4:102: ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην
ῥέξειν: Il. 4:120: ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην
ῥέξειν: Il. 20:186: αἴ κεν ἐμὲ κτείνης; χαλεπῶς δέ σ’ ἔολπα τὸ ῥέξειν.
ῥέξειν: Il. 23:146: σοί τε κόμην κερέειν ῥέξειν θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην,
ῥέξειν: Il. 23:864: ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην.
ῥέξειν: Il. 23:873: ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην.
ῥέξειν: Od. 10:523: ῥέξειν ἐν μεγάροισι πυρήν τ’ ἐμπλησέμεν ἐσθλῶν,
ῥέξειν: Od. 11:31: ῥέξειν ἐν μεγάροισι πυρήν τ’ ἐμπλησέμεν ἐσθλῶν,
ῥέξειν: Od. 17:51: ῥέξειν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς ἄντιτα ἔργα τελέσσῃ.
ῥέξειν: Od. 17:60: ῥέξειν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς ἄντιτα ἔργα τελέσσῃ.
ῥέξῃ: Il. 2:195: μή τι χολωσάμενος ῥέξῃ κακὸν υἷας Ἀχαιῶν·
ῥέξῃ: Od. 8:148: ἢ ὅ τι ποσσίν τε ῥέξῃ καὶ χερσὶν ἑῇσιν.
ῥέξῃς: Od. 4:478: αὖτις ὕδωρ ἔλθῃς ῥέξῃς θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας
ῥέξομεν: Il. 7:353: ἔλπομαι ἐκτελέεσθαι, ἵνα μὴ ῥέξομεν ὧδε.
ῥέξομεν: Il. 11:837: πῶς τὰρ ἔοι τάδε ἔργα; τί ῥέξομεν Εὐρύπυλ’ ἥρως;
ῥέξομεν: Od. 7:191: ῥέξομεν ἱερὰ καλά, ἔπειτα δὲ καὶ περὶ πομπῆς
ῥέξομεν: Od. 12:344: ῥέξομεν ἀθανάτοισι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.
ῥέξω: Il. 10:292: σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἦνιν εὐρυμέτωπον
ῥέξω: Il. 10:294: τήν τοι ἐγὼ ῥέξω χρυσὸν κέρασιν περιχεύας.
ῥέξω: Il. 24:370: ἀλλ’ ἐγὼ οὐδέν σε ῥέξω κακά, καὶ δέ κεν ἄλλον
ῥέξω: Od. 3:382: σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἤνιν εὐρυμέτωπον,
ῥέξω: Od. 3:384: τήν τοι ἐγὼ ῥέξω χρυσὸν κέρασιν περιχεύας.”
ῥέξωσι: Od. 16:381: μή τι κακὸν ῥέξωσι καὶ ἥμεας ἐξελάσωσι
ῥέοι: Il. 3:300: ὧδέ σφ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέοι ὡς ὅδε οἶνος
ῥέον: Il. 12:159: ὣς τῶν ἐκ χειρῶν βέλεα ῥέον ἠμὲν Ἀχαιῶν
ῥέον: Od. 5:70: κρῆναι δ’ ἑξείης πίσυρες ῥέον ὕδατι λευκῷ,
ῥέοντα: Il. 6:172: ἀλλ’ ὅτε δὴ Λυκίην ἷξε Ξάνθόν τε ῥέοντα,
ῥέοντε: Il. 5:773: ἀλλ’ ὅτε δὴ Τροίην ἷξον ποταμώ τε ῥέοντε,
ῥέοντες: Il. 4:452: ὡς δ’ ὅτε χείμαῤῥοι ποταμοὶ κατ’ ὄρεσφι ῥέοντες
ῥέοντες: Il. 16:389: τῶν δέ τε πάντες μὲν ποταμοὶ πλήθουσι ῥέοντες,
ῥέοντες: Il. 17:751: πλάζων· οὐδέ τί μιν σθένεϊ ῥηγνῦσι ῥέοντες·
ῥέοντες: Od. 19:207: τηκομένης δ’ ἄρα τῆς ποταμοὶ πλήθουσι ῥέοντες·
ῥέοντος: Il. 2:849: τηλόθεν ἐξ Ἀμυδῶνος ἀπ’ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος,
ῥέοντος: Il. 16:288: ἤγαγεν ἐξ Ἀμυδῶνος ἀπ’ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος·
ῥέοντος: Il. 21:157: αὐτὰρ ἐμοὶ γενεὴ ἐξ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος
ῥέοντος: Il. 21:186: φῆσθα σὺ μὲν ποταμοῦ γένος ἔμμεναι εὐρὺ ῥέοντος,
ῥέουσαι: Il. 16:391: ἐς δ’ ἅλα πορφυρέην μεγάλα στενάχουσι ῥέουσαι
ῥέουσι: Od. 10:513: ἔνθα μὲν εἰς Ἀχέροντα Πυριφλεγέθων τε ῥέουσι
ῥέπε: Il. 8:72: ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ’ αἴσιμον ἦμαρ Ἀχαιῶν.
ῥέπε: Il. 22:212: ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ’ Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ,
ῥερυπωμένα: Od. 6:59: ἐς ποταμὸν πλυνέουσα, τά μοι ῥερυπωμένα κεῖται;
ῥεχθὲν: Il. 17:32: πρίν τι κακὸν παθέειν· ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω.
ῥεχθὲν: Il. 20:198: πρίν τι κακὸν παθέειν· ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω.
ῥεχθέντος: Il. 9:250: ῥεχθέντος κακοῦ ἔστ’ ἄκος εὑρεῖν· ἀλλὰ πολὺ πρὶν
ῥέων: Il. 5:88: χειμάῤῥῳ, ὅς τ’ ὦκα ῥέων ἐκέδασσε γεφύρας·
ῥέων: Il. 21:256: φεῦγ’, ὃ δ’ ὄπισθε ῥέων ἕπετο μεγάλῳ ὀρυμαγδῷ.
ῥέων: Il. 21:271: λάβρος ὕπαιθα ῥέων, κονίην δ’ ὑπέρεπτε ποδοῖιν.
ῥέων: Il. 21:304: εὐρὺ ῥέων ποταμός· μέγα γὰρ σθένος ἔμβαλ’ Ἀθήνη.
ῥήγεα: Il. 24:644: δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
ῥήγεα: Od. 3:349: ᾧ οὔ τι χλαῖναι καὶ ῥήγεα πόλλ’ ἐνὶ οἴκῳ,
ῥήγεα: Od. 3:351: αὐτὰρ ἐμοὶ πάρα μὲν χλαῖναι καὶ ῥήγεα καλά.
ῥήγεα: Od. 4:297: δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
ῥήγεα: Od. 6:38: ζῶστρά τε καὶ πέπλους καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα.
ῥήγεα: Od. 7:336: δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
ῥήγεα: Od. 10:352: τάων ἡ μὲν ἔβαλλε θρόνοισ’ ἔνι ῥήγεα καλὰ
ῥήγεα: Od. 11:189: δέμνια καὶ χλαῖναι καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα,
ῥήγεα: Od. 19:318: δέμνια καὶ χλαίνας καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα,
ῥήγεα: Od. 19:337: ἦ τοι ἐμοὶ χλαῖναι καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα
ῥήγεα: Od. 23:180: κώεα καὶ χλαίνας καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα.”
ῥήγεϊ: Od. 13:118: αὐτῷ σύν τε λίνῳ καὶ ῥήγεϊ σιγαλόεντι,
ῥήγεσσι: Od. 20:141: οὐκ ἔθελ’ ἐν λέκτροισι καὶ ἐν ῥήγεσσι καθεύδειν,
ῥηγμῖνα: Od. 12:214: ὑμεῖς μὲν κώπῃσιν ἁλὸς ῥηγμῖνα βαθεῖαν
ῥηγμῖνι: Il. 1:437: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης,
ῥηγμῖνι: Il. 2:773: Ἀτρεΐδῃ· λαοὶ δὲ παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης
ῥηγμῖνι: Il. 8:501: Ἀργείους καὶ νῆας ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
ῥηγμῖνι: Il. 16:67: νηυσὶν ἐπικρατέως, οἳ δὲ ῥηγμῖνι θαλάσσης
ῥηγμῖνι: Od. 4:430: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
ῥηγμῖνι: Od. 4:449: ἑξῆς εὐνάζοντο παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης·
ῥηγμῖνι: Od. 4:575: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
ῥηγμῖνι: Od. 9:150: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης·
ῥηγμῖνι: Od. 9:169: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
ῥηγμῖνι: Od. 9:547: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
ῥηγμῖνι: Od. 9:559: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
ῥηγμῖνι: Od. 10:186: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
ῥηγμῖνι: Od. 12:6: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης·
ῥηγμῖνι: Od. 15:499: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης
ῥηγμῖνος: Il. 20:229: ἄκρον ἐπὶ ῥηγμῖνος ἁλὸς πολιοῖο θέεσκον.
ῥηγνύμενον: Il. 4:425: χέρσῳ ῥηγνύμενον μεγάλα βρέμει, ἀμφὶ δέ τ’ ἄκρας
ῥήγνυντο: Il. 13:718: ταρφέα βάλλοντες Τρώων ῥήγνυντο φάλαγγας·
ῥήγνυντο: Il. 20:55: σύμβαλον, ἐν δ’ αὐτοῖς ἔριδα ῥήγνυντο βαρεῖαν·
ῥήγνυσθαι: Il. 12:257: ῥήγνυσθαι μέγα τεῖχος Ἀχαιῶν πειρήτιζον.
ῥήγνυσθε: Il. 12:440: ὄρνυσθ’ ἱππόδαμοι Τρῶες, ῥήγνυσθε δὲ τεῖχος
ῥηγνῦσι: Il. 17:751: πλάζων· οὐδέ τί μιν σθένεϊ ῥηγνῦσι ῥέοντες·
ῥήγνυσκε: Il. 7:141: ἀλλὰ σιδηρείῃ κορύνῃ ῥήγνυσκε φάλαγγας.
ῥήγνυτο: Il. 18:67: ῥήγνυτο· ταὶ δ’ ὅτε δὴ Τροίην ἐρίβωλον ἵκοντο
ῥῆγός: Il. 9:657: κώεά τε ῥῆγός τε λίνοιό τε λεπτὸν ἄωτον.
ῥῆγός: Od. 13:73: κὰδ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ στόρεσαν ῥῆγός τε λίνον τε
ῥηθέντι: Od. 18:414: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηθέντι δικαίῳ
ῥηθέντι: Od. 20:322: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηθέντι δικαίῳ
ῥηΐδι’: Il. 20:265: ὡς οὐ ῥηΐδι’ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα
ῥηϊδίη: Il. 12:54: ῥηϊδίη· κρημνοὶ γὰρ ἐπηρεφέες περὶ πᾶσαν
ῥηΐδιόν: Od. 11:146: “ῥηΐδιόν τοι ἔπος ἐρέω καὶ ἐνὶ φρεσὶ θήσω·
ῥηΐδιον: Od. 16:211: ῥηΐδιον δὲ θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
ῥηϊδίως: Il. 4:390: ῥηϊδίως· τοίη οἱ ἐπίῤῥοθος ἦεν Ἀθήνη.
ῥηϊδίως: Il. 5:808: ῥηϊδίως· τοίη οἱ ἐγὼν ἐπιτάῤῥοθος ἦα.
ῥηϊδίως: Il. 9:184: ῥηϊδίως πεπιθεῖν μεγάλας φρένας Αἰακίδαο.
ῥηϊδίως: Il. 11:114: ῥηϊδίως συνέαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν
ῥηϊδίως: Il. 12:448: ῥηϊδίως ἐπ’ ἄμαξαν ἀπ’ οὔδεος ὀχλίσσειαν,
ῥηϊδίως: Il. 16:690: ῥηϊδίως, ὅτε δ’ αὐτὸς ἐποτρύνῃσι μάχεσθαι·
ῥηιδίως: Il. 16:846: ῥηιδίως· αὐτοὶ γὰρ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο.
ῥηϊδίως: Il. 17:178: ῥηϊδίως, ὁτὲ δ’ αὐτὸς ἐποτρύνει μαχέσασθαι.
ῥηϊδίως: Il. 17:283: ῥηϊδίως ἐκέδασσεν, ἑλιξάμενος διὰ βήσσας·
ῥηϊδίως: Il. 22:19: ῥηϊδίως, ἐπεὶ οὔ τι τίσιν γ’ ἔδεισας ὀπίσσω.
ῥηϊδίως: Il. 22:140: ῥηϊδίως οἴμησε μετὰ τρήρωνα πέλειαν,
ῥηϊδίως: Od. 8:376: ῥηϊδίως μεθέλεσκε, πάρος ποσὶν οὖδας ἱκέσθαι.
ῥηϊδίως: Od. 9:313: ῥηϊδίως ἀφελὼν θυρεὸν μέγαν· αὐτὰρ ἔπειτα
ῥηϊδίως: Od. 14:196: ῥηϊδίως κεν ἔπειτα καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἅπαντα
ῥηϊδίως: Od. 14:254: ῥηϊδίως, ὡς εἴ τε κατὰ ῥόον· οὐδέ τις οὖν μοι
ῥηϊδίως: Od. 14:349: ῥηϊδίως· κεφαλῇ δὲ κατὰ ῥάκος ἀμφικαλύψας,
ῥηϊδίως: Od. 14:358: ῥηϊδίως, καί με σταθμῷ ἐπέλασσαν ἄγοντες
ῥηϊδίως: Od. 16:198: ῥηϊδίως ἐθέλων θείη νέον ἠδὲ γέροντα.
ῥηϊδίως: Od. 21:92: ῥηϊδίως τόδε τόξον ἐΰξοον ἐντανύεσθαι.
ῥηϊδίως: Od. 21:328: ῥηϊδίως ἐτάνυσσε βιόν, διὰ δ’ ἧκε σιδήρου."
ῥηϊδίως: Od. 21:407: ῥηϊδίως ἐτάνυσσε νέῳ περὶ κόλλοπι χορδήν,
ῥηϊδίως: Od. 23:186: ῥηϊδίως ἐθέλων θείη ἄλλῃ ἐνὶ χώρῃ.
ῥηϊδίως: Od. 24:177: ῥηϊδίως δ’ ἐτάνυσσε βιόν, διὰ δ’ ἧκε σιδήρου·
ῥηΐστη: Od. 4:565: τῇ περ ῥηΐστη βιοτὴ πέλει ἀνθρώποισιν·
ῥηΐτατ’: Od. 19:577: ὃς δέ κε ῥηΐτατ’ ἐντανύσῃ βιὸν ἐν παλάμῃσι
ῥηΐτατ’: Od. 21:75: ὃς δέ κε ῥηΐτατ’ ἐντανύσῃ βιὸν ἐν παλάμῃσι
ῥηΐτεροι: Il. 18:258: τόφρα δὲ ῥηΐτεροι πολεμίζειν ἦσαν Ἀχαιοί·
ῥηΐτεροι: Il. 24:243: ῥηΐτεροι γὰρ μᾶλλον Ἀχαιοῖσιν δὴ ἔσεσθε
ῥηκτὸς: Il. 13:323: χαλκῷ τε ῥηκτὸς μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν.
Ῥήνη: Il. 2:728: τόν ῥ’ ἔτεκεν Ῥήνη ὑπ’ Ὀϊλῆϊ πτολιπόρθῳ.
ῥῆξ’: Il. 12:185: αἰχμὴ χαλκείη ῥῆξ’ ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ
ῥῆξ’: Il. 15:464: ῥῆξ’ ἐπὶ τῷ ἐρύοντι· παρεπλάγχθη δέ οἱ ἄλλῃ
ῥῆξ’: Il. 20:399: αἰχμὴ ἱεμένη ῥῆξ’ ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ
ῥῆξαί: Il. 11:538: ἀνδρόμεον ῥῆξαί τε μετάλμενος· ἐν δὲ κυδοιμὸν
ῥῆξαι: Il. 15:615: καί ῥ’ ἔθελεν ῥῆξαι στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων,
ῥῆξαι: Il. 15:617: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς δύνατο ῥῆξαι μάλα περ μενεαίνων·
ῥηξάμενοι: Il. 12:90: τεῖχος ῥηξάμενοι κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχεσθαι.
ῥηξάμενοι: Il. 12:418: τεῖχος ῥηξάμενοι θέσθαι παρὰ νηυσὶ κέλευθον,
ῥηξάμενοι: Il. 15:409: ῥηξάμενοι κλισίῃσι μιγήμεναι ἠδὲ νέεσσιν.
ῥηξάμενος: Il. 13:680: ῥηξάμενος Δαναῶν πυκινὰς στίχας ἀσπιστάων,
ῥηξαμένῳ: Il. 12:411: μούνῳ ῥηξαμένῳ θέσθαι παρὰ νηυσὶ κέλευθον·
ῥήξαντες: Il. 12:341: ἱστάμενοι πειρῶντο βίῃ ῥήξαντες ἐσελθεῖν.
ῥήξαντο: Il. 11:90: τῆμος σφῇ ἀρετῇ Δαναοὶ ῥήξαντο φάλαγγας
ῥήξας: Il. 9:472: ῥήξας ἐξῆλθον, καὶ ὑπέρθορον ἑρκίον αὐλῆς
ῥήξας: Il. 13:139: ῥήξας ἀσπέτῳ ὄμβρῳ ἀναιδέος ἔχματα πέτρης·
ῥήξασθαι: Il. 12:308: τεῖχος ἐπαΐξαι διά τε ῥήξασθαι ἐπάλξεις.
ῥῆξε: Il. 5:307: θλάσσε δέ οἱ κοτύλην, πρὸς δ’ ἄμφω ῥῆξε τένοντε·
ῥῆξε: Il. 6:6: Τρώων ῥῆξε φάλαγγα, φόως δ’ ἑτάροισιν ἔθηκεν,
ῥῆξε: Il. 8:328: ῥῆξε δέ οἱ νευρήν· νάρκησε δὲ χεὶρ ἐπὶ καρπῷ,
ῥῆξε: Il. 12:459: ῥῆξε δ’ ἀπ’ ἀμφοτέρους θαιρούς· πέσε δὲ λίθος εἴσω
ῥῆξε: Il. 13:507: ῥῆξε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς
ῥῆξε: Il. 15:537: ῥῆξε δ’ ἀφ’ ἵππειον λόφον αὐτοῦ· πᾶς δὲ χαμᾶζε
ῥῆξε: Il. 17:314: ῥῆξε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς
ῥῆξε: Il. 20:268: ῥῆξε σάκος· χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε, δῶρα θεοῖο·
ῥῆξε: Il. 21:165: ῥῆξε σάκος· χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε δῶρα θεοῖο·
ῥήξειν: Il. 2:544: θώρηκας ῥήξειν δηΐων ἀμφὶ στήθεσσι·
ῥήξειν: Il. 12:198: τεῖχός τε ῥήξειν καὶ ἐνιπρήσειν πυρὶ νῆας,
ῥήξειν: Il. 12:262: ῥήξειν· οὐδέ νύ πω Δαναοὶ χάζοντο κελεύθου,
ῥῆξεν: Il. 3:375: ἥ οἱ ῥῆξεν ἱμάντα βοὸς ἶφι κταμένοιο·
ῥῆξεν: Il. 13:439: ἥρως Ἰδομενεύς, ῥῆξεν δέ οἱ ἀμφὶ χιτῶνα
ῥῆξεν: Il. 16:310: ῥῆξεν δ’ ὀστέον ἔγχος, ὃ δὲ πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
ῥῆξεν: Il. 16:587: αὐχένα χερμαδίῳ, ῥῆξεν δ’ ἀπὸ τοῖο τένοντας.
ῥηξήνορα: Il. 7:228: καὶ μετ’ Ἀχιλλῆα ῥηξήνορα θυμολέοντα.
ῥηξήνορα: Il. 16:146: τὸν μετ’ Ἀχιλλῆα ῥηξήνορα τῖε μάλιστα,
Ῥηξήνορά: Od. 7:63: Ναυσίθοος δ’ ἔτεκεν Ῥηξήνορά τ’ Ἀλκίνοόν τε.
ῥηξήνορι: Il. 13:324: οὐδ’ ἂν Ἀχιλλῆϊ ῥηξήνορι χωρήσειεν
ῥηξήνορι: Il. 16:575: οἳ δ’ ἅμ’ Ἀχιλλῆϊ ῥηξήνορι πέμπον ἕπεσθαι
ῥηξηνορίην: Od. 14:217: καὶ ῥηξηνορίην· ὁπότε κρίνοιμι λόχονδε
ῥηξήνορος: Od. 4:5: τὴν μὲν Ἀχιλλῆος ῥηξήνορος υἱέϊ πέμπεν·
Ῥηξήνορος: Od. 7:146: “Ἀρήτη, θύγατερ Ῥηξήνορος ἀντιθέοιο,
ῥηξόμεθα: Il. 12:224: ῥηξόμεθα σθένεϊ μεγάλῳ, εἴξωσι δ’ Ἀχαιοί,
ῥήξω: Il. 23:673: ἀντικρὺ χρόα τε ῥήξω σύν τ’ ὀστέ’ ἀράξω.
ῥήσιος: Od. 21:291: μύθων ἡμετέρων καὶ ῥήσιος; οὐδέ τις ἄλλος
Ῥῆσος: Il. 10:435: ἐν δέ σφιν Ῥῆσος βασιλεὺς πάϊς Ἠϊονῆος.
Ῥῆσος: Il. 10:474: Ῥῆσος δ’ ἐν μέσῳ εὗδε, παρ’ αὐτῷ δ’ ὠκέες ἵπποι
Ῥῆσός: Il. 12:20: Ῥῆσός θ’ Ἑπτάπορός τε Κάρησός τε Ῥοδίος τε
Ῥήσου: Il. 10:519: Ῥήσου ἀνεψιὸν ἐσθλόν· ὃ δ’ ἐξ ὕπνου ἀνορούσας
ῥήσσοντες: Il. 18:571: λεπταλέῃ φωνῇ· τοὶ δὲ ῥήσσοντες ἁμαρτῇ
ῥητῆρ’: Il. 9:443: μύθων τε ῥητῆρ’ ἔμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων.
ῥήτρην: Od. 14:393: ἀλλ’ ἄγε νῦν ῥήτρην ποιησόμεθ’· αὐτὰρ ὄπισθεν
ῥητῷ: Il. 21:445: μισθῷ ἔπι ῥητῷ· ὃ δὲ σημαίνων ἐπέτελλεν.
ῥιγεδανῆς: Il. 19:325: εἵνεκα ῥιγεδανῆς Ἑλένης Τρωσὶν πολεμίζω·
ῥίγησ’: Il. 12:331: τοὺς δὲ ἰδὼν ῥίγησ’ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς·
ῥίγησε: Il. 5:596: Τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ῥίγησε: Il. 11:345: τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,
ῥιγήσειν: Il. 5:351: ῥιγήσειν πόλεμόν γε καὶ εἴ χ’ ἑτέρωθι πύθηαι.
ῥίγησεν: Il. 3:259: Ὣς φάτο ῥίγησεν δ’ ὃ γέρων, ἐκέλευσε δ’ ἑταίρους
Ῥίγησεν: Il. 4:148: Ῥίγησεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ῥίγησεν: Il. 4:150: ῥίγησεν δὲ καὶ αὐτὸς ἀρηΐφιλος Μενέλαος.
ῥίγησέν: Il. 4:279: ῥίγησέν τε ἰδών, ὑπό τε σπέος ἤλασε μῆλα·
ῥίγησέν: Il. 11:254: ῥίγησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ῥίγησεν: Il. 15:34: Ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,
ῥίγησέν: Il. 16:119: γνῶ δ’ Αἴας κατὰ θυμὸν ἀμύμονα ῥίγησέν τε
ῥίγησεν: Od. 5:116: ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ Καλυψώ, δῖα θεάων,
ῥίγησεν: Od. 5:171: ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ῥίγιον: Il. 1:325: ἐλθὼν σὺν πλεόνεσσι· τό οἱ καὶ ῥίγιον ἔσται. ”
ῥίγιον: Il. 1:563: μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι· τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον ἔσται.
ῥίγιον: Il. 11:405: πληθὺν ταρβήσας· τὸ δὲ ῥίγιον αἴ κεν ἁλώω
ῥίγιον: Od. 17:191: ἦμαρ, ἀτὰρ τάχα τοι ποτὶ ἕσπερα ῥίγιον ἔσται.”
ῥίγιον: Od. 20:220: ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς· τὸ δὲ ῥίγιον αὖθι μένοντα
ῥίγιστα: Il. 5:873: αἰεί τοι ῥίγιστα θεοὶ τετληότες εἰμὲν
Ῥίγμον: Il. 20:485: Ῥίγμον, ὃς ἐκ Θρῄκης ἐριβώλακος εἰληλούθει·
ῥῖγος: Od. 5:472: ῥῖγος καὶ κάματος, γλυκερὸς δέ μοι ὕπνος ἐπέλθοι,
ῥιγωσέμεν: Od. 14:481: ἀφραδέως, ἐπεὶ οὐκ ἐφάμην ῥιγωσέμεν ἔμπης,
ῥίζαι: Od. 9:390: γλήνης καιομένης· σφαραγεῦντο δέ οἱ πυρὶ ῥίζαι.
ῥίζαι: Od. 12:435: ῥίζαι γὰρ ἑκὰς εἶχον, ἀπήωροι δ’ ἔσαν ὄζοι
ῥίζαν: Il. 11:845: νίζ’ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δὲ ῥίζαν βάλε πικρὴν
ῥίζῃ: Od. 10:304: ῥίζῃ μὲν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δὲ εἴκελον ἄνθος·
ῥίζης: Od. 23:196: κορμὸν δ’ ἐκ ῥίζης προταμὼν ἀμφέξεσα χαλκῷ
ῥίζῃσι: Il. 9:538: αὐτῇσιν ῥίζῃσι καὶ αὐτοῖς ἄνθεσι μήλων.
ῥίζῃσιν: Il. 12:134: ῥίζῃσιν μεγάλῃσι διηνεκέεσσ’ ἀραρυῖαι·
ῥιζῶν: Il. 21:243: εὐφυέα μεγάλην· ἣ δ’ ἐκ ῥιζῶν ἐριποῦσα
ῥίμφ’: Il. 11:533: ῥίμφ’ ἔφερον θοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς
ῥίμφά: Il. 6:511: ῥίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ’ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων·
ῥίμφα: Il. 8:54: ῥίμφα κατὰ κλισίας, ἀπὸ δ’ αὐτοῦ θωρήσσοντο.
ῥίμφα: Il. 10:54: ῥίμφα θέων παρὰ νῆας· ἐγὼ δ’ ἐπὶ Νέστορα δῖον
ῥίμφα: Il. 13:30: ῥίμφα μάλ’, οὐδ’ ὑπένερθε διαίνετο χάλκεος ἄξων·
ῥίμφα: Il. 13:515: τρέσσαι δ’ οὐκ ἔτι ῥίμφα πόδες φέρον ἐκ πολέμοιο.
ῥίμφα: Il. 14:281: ἠέρα ἑσσαμένω ῥίμφα πρήσσοντε κέλευθον.
ῥίμφά: Il. 15:268: ῥίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ’ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων·
ῥίμφα: Il. 17:458: ῥίμφα φέρον θοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς.
ῥίμφά: Il. 20:497: ῥίμφά τε λέπτ’ ἐγένοντο βοῶν ὑπὸ πόσσ’ ἐριμύκων,
ῥίμφα: Il. 22:163: ῥίμφα μάλα τρωχῶσι· τὸ δὲ μέγα κεῖται ἄεθλον
ῥίμφα: Il. 23:501: ὑψόσ’ ἀειρέσθην ῥίμφα πρήσσοντε κέλευθον.
ῥίμφα: Il. 23:766: αἰεὶ ῥίμφα θέων· ἴαχον δ’ ἐπὶ πάντες Ἀχαιοὶ
ῥίμφα: Il. 24:691: ῥίμφα δ’ ἄρ’ αὐτὸς ἔλαυνε κατὰ στρατόν, οὐδέ τις ἔγνω.
ῥίμφα: Il. 24:799: ῥίμφα δὲ σῆμ’ ἔχεαν, περὶ δὲ σκοποὶ ἥατο πάντῃ,
ῥίμφα: Od. 8:193: ῥίμφα θέων ἀπὸ χειρός· ἔθηκε δὲ τέρματ’ Ἀθήνη
ῥίμφα: Od. 12:182: ῥίμφα διώκοντες, τὰς δ’ οὐ λάθεν ὠκύαλος νηῦς
ῥίμφα: Od. 13:83: ὑψόσ’ ἀειρόμενοι ῥίμφα πρήσσουσι κέλευθον,
ῥίμφα: Od. 13:88: ὣς ἡ ῥίμφα θέουσα θαλάσσης κύματ’ ἔταμνεν,
ῥίμφα: Od. 13:162: ῥίμφα διωκομένη. τῆς δὲ σχεδὸν ἦλθ’ ἐνοσίχθων,
ῥῖνα: Il. 5:291: ῥῖνα παρ’ ὀφθαλμόν, λευκοὺς δ’ ἐπέρησεν ὀδόντας.
ῥῖνα: Od. 4:445: ἀμβροσίην ὑπὸ ῥῖνα ἑκάστῳ θῆκε φέρουσα
ῥῖνα: Od. 18:86: ὅς κ’ ἀπὸ ῥῖνα τάμῃσι καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
ῥῖνας: Il. 16:349: αἵματος ὀφθαλμοί· τὸ δ’ ἀνὰ στόμα καὶ κατὰ ῥῖνας
ῥῖνάς: Il. 16:503: ὀφθαλμοὺς ῥῖνάς θ’· ὃ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων
ῥῖνάς: Il. 23:395: ἀγκῶνάς τε περιδρύφθη στόμα τε ῥῖνάς τε,
ῥῖνάς: Il. 23:777: ἐν δ’ ὄνθου βοέου πλῆτο στόμα τε ῥῖνάς τε·
ῥῖνάς: Od. 5:456: ἂν στόμα τε ῥῖνάς θ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἄπνευστος καὶ ἄναυδος
ῥῖνάς: Od. 21:301: ῥῖνάς τ’ ἀμήσαντες· ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσιν ἀασθεὶς
ῥῖνας: Od. 22:18: βλημένου, αὐτίκα δ’ αὐλὸς ἀνὰ ῥῖνας παχὺς ἦλθεν
ῥῖνάς: Od. 22:475: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν ῥῖνάς τε καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
ῥῖνας: Od. 24:318: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμός, ἀνὰ ῥῖνας δέ οἱ ἤδη
ῥῖνές: Il. 14:466: τοῦ δὲ πολὺ προτέρη κεφαλὴ στόμα τε ῥῖνές τε
ῥινοὶ: Od. 5:435: ῥινοὶ ἀπέδρυφθεν· τὸν δὲ μέγα κῦμ’ ἐκάλυψεν.
ῥινοὶ: Od. 12:46: ἀνδρῶν πυθομένων, περὶ δὲ ῥινοὶ μινύθουσιν.
ῥινοί: Od. 12:395: εἷρπον μὲν ῥινοί, κρέα δ’ ἀμφ’ ὀβελοῖσ’ ἐμεμύκει,
ῥινοῖο: Od. 12:423: ἐπίτονος βέβλητο, βοὸς ῥινοῖο τετευχώς·
ῥινοῖς: Il. 7:474: ἄλλοι δὲ ῥινοῖς, ἄλλοι δ’ αὐτῇσι βόεσσιν,
ῥινοῖσι: Il. 12:263: ἀλλ’ οἵ γε ῥινοῖσι βοῶν φράξαντες ἐπάλξεις
ῥινοῖσι: Il. 13:406: τὴν ἄρ’ ὅ γε ῥινοῖσι βοῶν καὶ νώροπι χαλκῷ
ῥινοῖσι: Od. 1:108: ἥμενοι ἐν ῥινοῖσι βοῶν, οὓς ἔκτανον αὐτοί.
ῥινοῖσιν: Il. 13:804: ῥινοῖσιν πυκινήν, πολλὸς δ’ ἐπελήλατο χαλκός·
ῥινὸν: Il. 5:308: ὦσε δ’ ἀπὸ ῥινὸν τρηχὺς λίθος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
ῥινὸν: Il. 10:155: εὗδ’, ὑπὸ δ’ ἔστρωτο ῥινὸν βοὸς ἀγραύλοιο,
ῥινὸν: Il. 10:334: ἕσσατο δ’ ἔκτοσθεν ῥινὸν πολιοῖο λύκοιο,
ῥινὸν: Od. 5:281: εἴσατο δ’ ὡς ὅτε ῥινὸν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ.
ῥινὸν: Od. 14:134: ῥινὸν ἀπ’ ὀστεόφιν ἐρύσαι, ψυχὴ δὲ λέλοιπεν·
ῥινὸν: Od. 22:278: λίγδην, ἄκρην δὲ ῥινὸν δηλήσατο χαλκός.
ῥινὸς: Il. 13:616: ῥινὸς ὕπερ πυμάτης· λάκε δ’ ὀστέα, τὼ δέ οἱ ὄσσε
ῥινὸς: Il. 20:276: λεπτοτάτη δ’ ἐπέην ῥινὸς βοός· ἣ δὲ διὰ πρὸ
ῥινοτόρος: Il. 21:392: ῥινοτόρος, καὶ πρῶτος Ἀθηναίῃ ἐπόρουσε
ῥινοῦ: Il. 10:262: ῥινοῦ ποιητήν· πολέσιν δ’ ἔντοσθεν ἱμᾶσιν
ῥινοῦ: Il. 16:636: χαλκοῦ τε ῥινοῦ τε βοῶν τ’ εὐποιητάων,
ῥινούς: Il. 4:447: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
ῥινούς: Il. 8:61: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
ῥινοὺς: Od. 5:426: ἔνθα κ’ ἀπὸ ῥινοὺς δρύφθη, σὺν δ’ ὀστέ’ ἀράχθη,
ῥινῷ: Il. 7:248: ἐν τῇ δ’ ἑβδομάτῃ ῥινῷ σχέτο· δεύτερος αὖτε
ῥινῶν: Il. 19:39: στάξε κατὰ ῥινῶν, ἵνα οἱ χρὼς ἔμπεδος εἴη.
ῥίον: Il. 8:25: σειρὴν μέν κεν ἔπειτα περὶ ῥίον Οὐλύμποιο
ῥίον: Il. 14:225: Ἥρη δ’ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο,
ῥίον: Il. 19:114: Ἥρη δ’ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο,
ῥίον: Od. 3:295: ἔνθα νότος μέγα κῦμα ποτὶ σκαιὸν ῥίον ὠθεῖ,
ῥίου: Il. 14:154: στᾶσ’ ἐξ Οὐλύμποιο ἀπὸ ῥίου· αὐτίκα δ’ ἔγνω
ῥίπεσσι: Od. 5:256: φράξε δέ μιν ῥίπεσσι διαμπερὲς οἰσυΐνῃσι,
ῥιπῇ: Il. 8:355: ἀνδρὸς ἑνὸς ῥιπῇ, ὃ δὲ μαίνεται οὐκέτ’ ἀνεκτῶς
ῥιπὴ: Il. 16:589: ὅσση δ’ αἰγανέης ῥιπὴ ταναοῖο τέτυκται,
Ῥίπην: Il. 2:606: Ῥίπην τε Στρατίην τε καὶ ἠνεμόεσσαν Ἐνίσπην
ῥιπῆς: Il. 12:462: λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς· ὃ δ’ ἄρ’ ἔσθορε φαίδιμος Ἕκτωρ
ῥιπῆς: Il. 15:171: ψυχρὴ ὑπὸ ῥιπῆς αἰθρηγενέος Βορέαο,
ῥιπῆς: Il. 19:358: ψυχραὶ ὑπὸ ῥιπῆς αἰθρηγενέος Βορέαο,
ῥιπῆς: Il. 21:12: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται
ῥιπῆς: Od. 8:192: λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς· ὁ δ’ ὑπέρπτατο σήματα πάντων,
ῥιπτάζων: Il. 14:257: ῥιπτάζων κατὰ δῶμα θεούς, ἐμὲ δ’ ἔξοχα πάντων
ῥίπτασκε: Il. 23:827: ὃν πρὶν μὲν ῥίπτασκε μέγα σθένος Ἠετίωνος·
ῥίπτασκε: Od. 8:374: τὴν ἕτερος ῥίπτασκε ποτὶ νέφεα σκιόεντα
ῥίπτασκε: Od. 11:592: τὰς δ’ ἄνεμος ῥίπτασκε ποτὶ νέφεα σκιόεντα.
ῥίπτασκον: Il. 15:23: ῥίπτασκον τεταγὼν ἀπὸ βηλοῦ ὄφρ’ ἂν ἵκηται
ῥῖψ’: Il. 3:378: ῥῖψ’ ἐπιδινήσας, κόμισαν δ’ ἐρίηρες ἑταῖροι·
ῥῖψ’: Il. 19:268: ῥῖψ’ ἐπιδινήσας βόσιν ἰχθύσιν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ῥῖψε: Il. 1:591: ῥῖψε ποδὸς τετάγων ἀπὸ βηλοῦ θεσπεσίοιο,
ῥίψει: Il. 24:735: ῥίψει χειρὸς ἑλὼν ἀπὸ πύργου λυγρὸν ὄλεθρον
ῥίψω: Il. 8:13: ἤ μιν ἑλὼν ῥίψω ἐς Τάρταρον ἠερόεντα
ῥίῳ: Od. 9:191: ἀνδρί γε σιτοφάγῳ, ἀλλὰ ῥίῳ ὑλήεντι
ῥοὰς: Il. 2:869: Μαιάνδρου τε ῥοὰς Μυκάλης τ’ αἰπεινὰ κάρηνα·
ῥοὰς: Il. 5:774: ἧχι ῥοὰς Σιμόεις συμβάλλετον ἠδὲ Σκάμανδρος,
ῥοὰς: Il. 11:731: ἀμφὶ ῥοὰς ποταμοῖο. ἀτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ
ῥοὰς: Il. 18:240: πέμψεν ἐπ’ Ὠκεανοῖο ῥοὰς ἀέκοντα νέεσθαι·
ῥοὰς: Od. 9:450: μακρὰ βιβάς, πρῶτος δὲ ῥοὰς ποταμῶν ἀφικάνεις,
ῥοὰς: Od. 24:11: πὰρ δ’ ἴσαν Ὠκεανοῦ τε ῥοὰς καὶ Λευκάδα πέτρην,
ῥοάων: Il. 3:5: κλαγγῇ ταί γε πέτονται ἐπ’ ὠκεανοῖο ῥοάων
ῥοάων: Il. 4:91: λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο ἀπ’ Αἰσήποιο ῥοάων·
ῥοάων: Il. 6:4: μεσσηγὺς Σιμόεντος ἰδὲ Ξάνθοιο ῥοάων.
ῥοάων: Il. 8:556: τόσσα μεσηγὺ νεῶν ἠδὲ Ξάνθοιο ῥοάων
ῥοάων: Il. 19:1: Ἠὼς μὲν κροκόπεπλος ἀπ’ Ὠκεανοῖο ῥοάων
ῥοάων: Od. 10:529: ἱέμενος ποταμοῖο ῥοάων· ἔνθα δὲ πολλαὶ
ῥοάων: Od. 22:197: οὐδὲ σέ γ’ ἠριγένεια παρ’ Ὠκεανοῖο ῥοάων
ῥοδανὸν: Il. 18:576: πὰρ ποταμὸν κελάδοντα, παρὰ ῥοδανὸν δονακῆα.
Ῥοδίος: Il. 12:20: Ῥῆσός θ’ Ἑπτάπορός τε Κάρησός τε Ῥοδίος τε
Ῥοδίων: Il. 2:654: ἐκ Ῥόδου ἐννέα νῆας ἄγεν Ῥοδίων ἀγερώχων,
ῥοδοδάκτυλος: Il. 1:477: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Il. 6:175: ἀλλ’ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς
ῥοδοδάκτυλος: Il. 9:703: αὐτὰρ ἐπεί κε φανῇ καλὴ ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Il. 23:109: μυρομένοισι δὲ τοῖσι φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς
ῥοδοδάκτυλος: Il. 24:788: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 2:1: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 3:404: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 3:491: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 4:306: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 4:431: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 4:576: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 5:121: ὣς μὲν ὅτ’ Ὠρίων’ ἕλετο ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 5:228: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 8:1: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 9:152: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 9:170: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 9:307: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 9:437: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 9:560: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 10:187: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 12:8: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 12:316: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 13:18: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 15:189: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 17:1: Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 19:428: ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδοδάκτυλος: Od. 23:241: καί νύ κ’ ὀδυρομένοισι φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ῥοδόεντι: Il. 23:186: ἤματα καὶ νύκτας, ῥοδόεντι δὲ χρῖεν ἐλαίῳ
Ῥόδον: Il. 2:655: οἳ Ῥόδον ἀμφενέμοντο διὰ τρίχα κοσμηθέντες
Ῥόδον: Il. 2:667: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐς Ῥόδον ἷξεν ἀλώμενος ἄλγεα πάσχων·
Ῥόδου: Il. 2:654: ἐκ Ῥόδου ἐννέα νῆας ἄγεν Ῥοδίων ἀγερώχων,
ῥοῇς: Il. 16:719: ὃς Φρυγίῃ ναίεσκε ῥοῇς ἔπι Σαγγαρίοιο·
ῥοῇσι: Il. 16:229: πρῶτον, ἔπειτα δ’ ἔνιψ’ ὕδατος καλῇσι ῥοῇσι,
ῥοῇσι: Il. 16:669: πολλὸν ἀπὸ πρὸ φέρων λοῦσον ποταμοῖο ῥοῇσι
ῥοῇσι: Il. 16:679: πολλὸν ἀπὸ πρὸ φέρων λοῦσεν ποταμοῖο ῥοῇσι
ῥοῇσι: Od. 6:216: ἤνωγον δ’ ἄρα μιν λοῦσθαι ποταμοῖο ῥοῇσι.
ῥόθιον: Od. 5:412: βέβρυχεν ῥόθιον, λισσὴ δ’ ἀναδέδρομε πέτρη,
ῥοιαὶ: Od. 7:115: ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι
ῥοιαὶ: Od. 11:589: ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι
ῥοίζησεν: Il. 10:502: ῥοίζησεν δ’ ἄρα πιφαύσκων Διομήδεϊ δίῳ.
ῥοῖζον: Il. 16:361: σκέπτετ’ ὀϊστῶν τε ῥοῖζον καὶ δοῦπον ἀκόντων.
ῥοίζῳ: Od. 9:315: πολλῇ δὲ ῥοίζῳ πρὸς ὄρος τρέπε πίονα μῆλα
ῥόοιο: Il. 21:263: ὣς αἰεὶ Ἀχιλῆα κιχήσατο κῦμα ῥόοιο
ῥόοιο: Il. 21:306: χώετο Πηλεΐωνι, κόρυσσε δὲ κῦμα ῥόοιο
ῥόοιο: Od. 11:639: τὴν δὲ κατ’ Ὠκεανὸν ποταμὸν φέρε κῦμα ῥόοιο,
ῥόον: Il. 11:725: ἔνδιοι ἱκόμεσθ’ ἱερὸν ῥόον Ἀλφειοῖο.
ῥόον: Il. 12:25: ἐννῆμαρ δ’ ἐς τεῖχος ἵει ῥόον· ὗε δ’ ἄρα Ζεὺς
ῥόον: Il. 12:33: κὰρ ῥόον, ᾗ περ πρόσθεν ἵεν καλλίῤῥοον ὕδωρ.
ῥόον: Il. 16:151: βοσκομένη λειμῶνι παρὰ ῥόον Ὠκεανοῖο.
ῥόον: Il. 17:264: βέβρυχεν μέγα κῦμα ποτὶ ῥόον, ἀμφὶ δέ τ’ ἄκραι
ῥόον: Il. 17:750: ἴσχει, ἄφαρ δέ τε πᾶσι ῥόον πεδίον δὲ τίθησι
ῥόον: Il. 21:147: τοὺς Ἀχιλεὺς ἐδάϊζε κατὰ ῥόον οὐδ’ ἐλέαιρεν.
ῥόον: Il. 21:219: οὐδέ τί πῃ δύναμαι προχέειν ῥόον εἰς ἅλα δῖαν
ῥόον: Il. 21:258: ἂμ φυτὰ καὶ κήπους ὕδατι ῥόον ἡγεμονεύῃ
ῥόον: Il. 21:303: πρὸς ῥόον ἀΐσσοντος ἀν’ ἰθύν, οὐδέ μιν ἴσχεν
ῥόον: Il. 21:369: Ἥρη τίπτε σὸς υἱὸς ἐμὸν ῥόον ἔχραε κήδειν
ῥόον: Od. 5:327: τὴν δ’ ἐφόρει μέγα κῦμα κατὰ ῥόον ἔνθα καὶ ἔνθα.
ῥόον: Od. 5:449: σόν τε ῥόον σά τε γούναθ’ ἱκάνω πολλὰ μογήσας.
ῥόον: Od. 5:451: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὐτίκα παῦσεν ἑὸν ῥόον, ἔσχε δὲ κῦμα,
ῥόον: Od. 5:461: ἂψ δ’ ἔφερεν μέγα κῦμα κατὰ ῥόον, αἶψα δ’ ἄρ’ Ἰνὼ
ῥόον: Od. 6:85: αἱ δ’ ὅτε δὴ ποταμοῖο ῥόον περικαλλέ’ ἵκοντο,
ῥόον: Od. 11:21: εἱλόμεθ’· αὐτοὶ δ’ αὖτε παρὰ ῥόον Ὠκεανοῖο
ῥόον: Od. 12:1: Αὐτὰρ ἐπεὶ ποταμοῖο λίπεν ῥόον Ὠκεανοῖο
ῥόον: Od. 12:204: βόμβησαν δ’ ἄρα πάντα κατὰ ῥόον· ἔσχετο δ’ αὐτοῦ
ῥόον: Od. 14:254: ῥηϊδίως, ὡς εἴ τε κατὰ ῥόον· οὐδέ τις οὖν μοι
ῥόος: Il. 18:402: ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ· περὶ δὲ ῥόος Ὠκεανοῖο
ῥόος: Il. 21:16: πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν.
ῥόος: Il. 21:241: ὤθει δ’ ἐν σάκεϊ πίπτων ῥόος· οὐδὲ πόδεσσιν
ῥόος: Od. 9:80: ἀλλά με κῦμα ῥόος τε περιγνάμπτοντα Μάλειαν
ῥόπαλ’: Il. 11:558: νωθής, ᾧ δὴ πολλὰ περὶ ῥόπαλ’ ἀμφὶς ἐάγῃ,
ῥοπάλοισι: Il. 11:560: τύπτουσιν ῥοπάλοισι· βίη δέ τε νηπίη αὐτῶν·
ῥόπαλον: Od. 9:319: Κύκλωπος γὰρ ἔκειτο μέγα ῥόπαλον παρὰ σηκῷ,
ῥόπαλον: Od. 11:575: χερσὶν ἔχων ῥόπαλον παγχάλκεον, αἰὲν ἀαγές.
ῥόπαλον: Od. 17:195: δὸς δέ μοι, εἴ ποθί τοι ῥόπαλον τετμημένον ἐστί,
ῥοπάλῳ: Od. 17:236: ἠὲ μεταΐξας ῥοπάλῳ ἐκ θυμὸν ἕλοιτο
ῥόχθει: Od. 5:402: ῥόχθει γὰρ μέγα κῦμα ποτὶ ξερὸν ἠπείροιο
ῥοχθεῖ: Od. 12:60: κῦμα μέγα ῥοχθεῖ κυανώπιδος Ἀμφιτρίτης·
ῥύατ’: Il. 18:515: ῥύατ’ ἐφεσταότες, μετὰ δ’ ἀνέρες οὓς ἔχε γῆρας·
ῥύατ’: Od. 17:201: ῥύατ’ ὄπισθε μένοντες. ὁ δ’ ἐς πόλιν ἦγεν ἄνακτα
ῥυβδήσειεν: Od. 12:106: δεινόν· μὴ σύ γε κεῖθι τύχοις, ὅτε ῥυβδήσειεν·
ῥυδὸν: Od. 15:426: κούρη δ’ εἴμ’ Ἀρύβαντος ἐγὼ ῥυδὸν ἀφνειοῖο·
ῥύετ’: Il. 16:799: ῥύετ’ Ἀχιλλῆος· τότε δὲ Ζεὺς Ἕκτορι δῶκεν
ῥύεται: Il. 10:259: κέκληται, ῥύεται δὲ κάρη θαλερῶν αἰζηῶν.
ῥύεται: Il. 10:417: οὔ τις κεκριμένη ῥύεται στρατὸν οὐδὲ φυλάσσει.
ῥύεταί: Od. 15:35: ἀθανάτων ὅς τίς σε φυλάσσει τε ῥύεταί τε.
ῥύη: Od. 3:455: τῆς δ’ ἐπεὶ ἐκ μέλαν αἷμα ῥύη, λίπε δ’ ὀστέα θυμός,
ῥυμὸς: Il. 5:729: τοῦ δ’ ἐξ ἀργύρεος ῥυμὸς πέλεν· αὐτὰρ ἐπ’ ἄκρῳ
ῥυμὸς: Il. 23:393: ἀμφὶς ὁδοῦ δραμέτην, ῥυμὸς δ’ ἐπὶ γαῖαν ἐλύσθη.
ῥυμοῦ: Il. 10:505: ῥυμοῦ ἐξερύοι ἢ ἐκφέροι ὑψόσ’ ἀείρας,
ῥυμῷ: Il. 6:40: ἄξαντ’ ἐν πρώτῳ ῥυμῷ αὐτὼ μὲν ἐβήτην
ῥυμῷ: Il. 16:371: ἄξαντ’ ἐν πρώτῳ ῥυμῷ λίπον ἅρματ’ ἀνάκτων,
ῥυμῷ: Il. 24:271: καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκαν ἐϋξέστῳ ἐπὶ ῥυμῷ
ῥύοισθε: Il. 17:224: προφρονέως ῥύοισθε φιλοπτολέμων ὑπ’ Ἀχαιῶν.
ῥύοιτο: Il. 12:8: ἐντὸς ἔχον ῥύοιτο· θεῶν δ’ ἀέκητι τέτυκτο
ῥύομ’: Il. 15:257: ῥύομ’, ὁμῶς αὐτόν τε καὶ αἰπεινὸν πτολίεθρον.
ῥύομαί: Od. 14:107: αὐτὰρ ἐγὼ σῦς τάσδε φυλάσσω τε ῥύομαί τε
ῥύονται: Il. 9:396: κοῦραι ἀριστήων, οἵ τε πτολίεθρα ῥύονται,
ῥύπα: Od. 6:93: αὐτὰρ ἐπεὶ πλῦνάν τε κάθηράν τε ῥύπα πάντα,
ῥυπόω: Od. 19:72: ἦ ὅτι δὴ ῥυπόω, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷμαι,
ῥυπόω: Od. 23:115: νῦν δ’ ὅττι ῥυπόω, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷμαι,
ῥυπόωντα: Od. 6:87: καλὸν ὑπεκπρόρεεν μάλα περ ῥυπόωντα καθῆραι,
ῥυπόωντα: Od. 13:435: ῥωγαλέα ῥυπόωντα, κακῷ μεμορυγμένα καπνῷ·
ῥυπόωντα: Od. 24:227: λιστρεύοντα φυτόν· ῥυπόωντα δὲ ἕστο χιτῶνα,
ῥυσαί: Il. 9:499: χωλαί τε ῥυσαί τε παραβλῶπές τ’ ὀφθαλμώ,
ῥῦσαι: Il. 17:645: Ζεῦ πάτερ ἀλλὰ σὺ ῥῦσαι ὑπ’ ἠέρος υἷας Ἀχαιῶν,
ῥῦσαι: Il. 24:430: αὐτόν τε ῥῦσαι, πέμψον δέ με σύν γε θεοῖσιν,
ῥύσαιτο: Od. 6:129: φύλλων, ὡς ῥύσαιτο περὶ χροῒ μήδεα φωτός.
ῥύσαιτό: Od. 12:107: οὐ γάρ κεν ῥύσαιτό σ’ ὑπὲκ κακοῦ οὐδ’ ἐνοσίχθων.
ῥυσάμην: Il. 15:29: τὸν μὲν ἐγὼν ἔνθεν ῥυσάμην καὶ ἀνήγαγον αὖτις
ῥυσάσθην: Il. 14:405: τώ οἱ ῥυσάσθην τέρενα χρόα. χώσατο δ’ Ἕκτωρ,
ῥύσατ’: Od. 23:244: ῥύσατ’ ἐπ’ Ὠκεανῷ χρυσόθρονον οὐδ’ ἔα ἵππους
ῥῦσθαι: Il. 15:141: πάντων ἀνθρώπων ῥῦσθαι γενεήν τε τόκον τε.
ῥύσι’: Il. 11:673: ῥύσι’ ἐλαυνόμενος· ὃ δ’ ἀμύνων ᾗσι βόεσσιν
ῥύσκευ: Il. 24:730: ῥύσκευ, ἔχες δ’ ἀλόχους κεδνὰς καὶ νήπια τέκνα,
ῥυστάζεσκεν: Il. 24:755: πολλὰ ῥυστάζεσκεν ἑοῦ περὶ σῆμ’ ἑτάροιο
ῥυστάζοντας: Od. 16:109: ῥυστάζοντας ἀεικελίως κατὰ δώματα καλά,
ῥυστάζοντας: Od. 20:319: ῥυστάζοντας ἀεικελίως κατὰ δώματα καλά.”
ῥυστακτύος: Od. 18:224: ἥμενος ὧδε πάθοι ῥυστακτύος ἐξ ἀλεγεινῆς;
ῥυτῆρα: Od. 17:187: αὐτοῦ βουλοίμην σταθμῶν ῥυτῆρα λιπέσθαι·
ῥυτῆρα: Od. 17:223: τόν γ’ εἴ μοι δοίης σταθμῶν ῥυτῆρα γενέσθαι
ῥυτῆρα: Od. 21:173: οἷόν τε ῥυτῆρα βιοῦ τ’ ἔμεναι καὶ ὀϊστῶν·
ῥυτῆρας: Od. 18:262: ἠμὲν ἀκοντιστὰς ἠδὲ ῥυτῆρας ὀϊστῶν
ῥυτῆρσι: Il. 16:475: τὼ δ’ ἰθυνθήτην, ἐν δὲ ῥυτῆρσι τάνυσθεν·
Ῥύτιόν: Il. 2:648: Φαιστόν τε Ῥύτιόν τε, πόλεις εὖ ναιετοώσας,
ῥυτοῖσιν: Od. 6:267: ῥυτοῖσιν λάεσσι κατωρυχέεσσ’ ἀραρυῖα.
ῥυτοῖσιν: Od. 14:10: ῥυτοῖσιν λάεσσι καὶ ἐθρίγκωσεν ἀχέρδῳ.
ῥωγαλέα: Od. 13:435: ῥωγαλέα ῥυπόωντα, κακῷ μεμορυγμένα καπνῷ·
ῥωγαλέα: Od. 14:343: ῥωγαλέα, τὰ καὶ αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὅρηαι.
ῥωγαλέην: Od. 13:438: πυκνὰ ῥωγαλέην· ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ.
ῥωγαλέην: Od. 17:198: πυκνὰ ῥωγαλέην, ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ·
ῥωγαλέην: Od. 18:109: πυκνὰ ῥωγαλέην, ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ.
ῥωγαλέον: Il. 2:417: χαλκῷ ῥωγαλέον· πολέες δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι
ῥῶγας: Od. 22:143: ἐς θαλάμους Ὀδυσῆος ἀνὰ ῥῶγας μεγάροιο.
ῥώοντ’: Il. 11:50: ῥώοντ’· ἄσβεστος δὲ βοὴ γένετ’ ἠῶθι πρό.
ῥώοντ’: Il. 16:166: ῥώοντ’· ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν ἀρήϊος ἵστατ’ Ἀχιλλεύς,
ῥώοντο: Il. 18:411: χωλεύων· ὑπὸ δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἀραιαί.
ῥώοντο: Il. 18:417: χωλεύων· ὑπὸ δ’ ἀμφίπολοι ῥώοντο ἄνακτι
ῥώοντο: Il. 20:37: χωλεύων, ὑπὸ δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἀραιαί.
ῥῶπάς: Od. 10:166: εἴασ’· αὐτὰρ ἐγὼ σπασάμην ῥῶπάς τε λύγους τε,
ῥῶπας: Od. 14:49: εἷσεν δ’ εἰσαγαγών, ῥῶπας δ’ ὑπέχευε δασείας,
ῥῶπας: Od. 16:47: χεῦεν ὕπο χλωρὰς ῥῶπας καὶ κῶας ὕπερθεν·
ῥωπήϊα: Il. 13:199: ἁρπάξαντε φέρητον ἀνὰ ῥωπήϊα πυκνὰ
ῥωπήϊα: Il. 21:559: Ἴδης τε κνημοὺς κατά τε ῥωπήϊα δύω·
ῥωπήϊα: Il. 23:122: ἐλδόμεναι πεδίοιο διὰ ῥωπήϊα πυκνά.
ῥωπήϊα: Od. 14:473: ἡμεῖς μὲν περὶ ἄστυ κατὰ ῥωπήϊα πυκνά,
ῥωχμὸς: Il. 23:420: ῥωχμὸς ἔην γαίης, ᾗ χειμέριον ἀλὲν ὕδωρ