A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
τ’: Il. 1:13: λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα,
τ’: Il. 1:57: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
τ’: Il. 1:63: ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν,
τ’: Il. 1:70: ὃς ᾔδη τά τ’ ἐόντα τά τ’ ἐσσόμενα πρό τ’ ἐόντα,
τ’: Il. 1:70: ὃς ᾔδη τά τ’ ἐόντα τά τ’ ἐσσόμενα πρό τ’ ἐόντα,
τ’: Il. 1:70: ὃς ᾔδη τά τ’ ἐόντα τά τ’ ἐσσόμενα πρό τ’ ἐόντα,
τ’: Il. 1:93: “ Οὔ τ’ ἄρ ὅ γ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὐδ’ ἑκατόμβης,
τ’: Il. 1:128: τριπλῇ τετραπλῇ τ’ ἀποτείσομεν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
τ’: Il. 1:183: τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηΐ τ’ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισι
τ’: Il. 1:218: ὅς κε θεοῖς ἐπιπείθηται μάλα τ’ ἔκλυον αὐτοῦ. ”
τ’: Il. 1:244: χωόμενος ὅ τ’ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισας. ”
τ’: Il. 1:264: Καινέα τ’ Ἐξάδιόν τε καὶ ἀντίθεον Πολύφημον
τ’: Il. 1:265: Θησέα τ’ Αἰγεΐδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισι·
τ’: Il. 1:361: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 1:361: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 1:372: λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα,
τ’: Il. 1:400: Ἥρη τ’ ἠδὲ Ποσειδάων καὶ Παλλὰς Ἀθήνη·
τ’: Il. 1:412: ἣν ἄτην ὅ τ’ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν. ”
τ’: Il. 1:417: νῦν δ’ ἅμα τ’ ὠκύμορος καὶ ὀϊζυρὸς περὶ πάντων
τ’: Il. 1:460: μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν
τ’: Il. 1:465: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειραν,
τ’: Il. 2:25: ᾧ λαοί τ’ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·
τ’: Il. 2:58: εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ’ ἄγχιστα ἐῴκει·
τ’: Il. 2:62: ᾧ λαοί τ’ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·
τ’: Il. 2:90: αἳ μέν τ’ ἔνθα ἅλις πεποτήαται, αἳ δέ τε ἔνθα·
τ’: Il. 2:136: αἳ δέ που ἡμέτεραί τ’ ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα
τ’: Il. 2:145: πόντου Ἰκαρίοιο, τὰ μέν τ’ Εὖρός τε Νότος τε
τ’: Il. 2:148: λάβρος ἐπαιγίζων, ἐπί τ’ ἠμύει ἀσταχύεσσιν,
τ’: Il. 2:153: οὐρούς τ’ ἐξεκάθαιρον· ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἷκεν
τ’: Il. 2:198: Ὃν δ’ αὖ δήμου τ’ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ’ ἐφεύροι,
τ’: Il. 2:198: Ὃν δ’ αὖ δήμου τ’ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ’ ἐφεύροι,
τ’: Il. 2:206: σκῆπτρόν τ’ ἠδὲ θέμιστας, ἵνά σφισι βουλεύῃσι.
τ’: Il. 2:223: ἐκπάγλως κοτέοντο νεμέσσηθέν τ’ ἐνὶ θυμῷ.
τ’: Il. 2:233: ἥν τ’ αὐτὸς ἀπονόσφι κατίσχεαι; οὐ μὲν ἔοικεν
τ’: Il. 2:262: χλαῖνάν τ’ ἠδὲ χιτῶνα, τά τ’ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει,
τ’: Il. 2:262: χλαῖνάν τ’ ἠδὲ χιτῶνα, τά τ’ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει,
τ’: Il. 2:273: βουλάς τ’ ἐξάρχων ἀγαθὰς πόλεμόν τε κορύσσων·
τ’: Il. 2:340: ἐν πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο μήδεά τ’ ἀνδρῶν
τ’: Il. 2:341: σπονδαί τ’ ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ᾗς ἐπέπιθμεν·
τ’: Il. 2:360: ἀλλὰ ἄναξ αὐτός τ’ εὖ μήδεο πείθεό τ’ ἄλλῳ·
τ’: Il. 2:360: ἀλλὰ ἄναξ αὐτός τ’ εὖ μήδεο πείθεό τ’ ἄλλῳ·
τ’: Il. 2:423: μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν
τ’: Il. 2:428: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειραν,
τ’: Il. 2:459: Τῶν δ’ ὥς τ’ ὀρνίθων πετεηνῶν ἔθνεα πολλὰ
τ’: Il. 2:474: Τοὺς δ’ ὥς τ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες
τ’: Il. 2:497: Σχοῖνόν τε Σκῶλόν τε πολύκνημόν τ’ Ἐτεωνόν,
τ’: Il. 2:499: οἵ τ’ ἀμφ’ Ἅρμ’ ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ Ἐρυθράς,
τ’: Il. 2:500: οἵ τ’ Ἐλεῶν’ εἶχον ἠδ’ Ὕλην καὶ Πετεῶνα,
τ’: Il. 2:501: Ὠκαλέην Μεδεῶνά τ’ ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
τ’: Il. 2:508: Νῖσάν τε ζαθέην Ἀνθηδόνα τ’ ἐσχατόωσαν·
τ’: Il. 2:521: οἵ τ’ Ἀνεμώρειαν καὶ Ὑάμπολιν ἀμφενέμοντο,
τ’: Il. 2:522: οἵ τ’ ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον,
τ’: Il. 2:531: οἳ Κῦνόν τ’ ἐνέμοντ’ Ὀπόεντά τε Καλλίαρόν τε
τ’: Il. 2:537: Χαλκίδα τ’ Εἰρέτριάν τε πολυστάφυλόν θ’ Ἱστίαιαν
τ’: Il. 2:538: Κήρινθόν τ’ ἔφαλον Δίου τ’ αἰπὺ πτολίεθρον,
τ’: Il. 2:538: Κήρινθόν τ’ ἔφαλον Δίου τ’ αἰπὺ πτολίεθρον,
τ’: Il. 2:559: Οἳ δ’ Ἄργός τ’ εἶχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν
τ’: Il. 2:562: οἵ τ’ ἔχον Αἴγιναν Μάσητά τε κοῦροι Ἀχαιῶν,
τ’: Il. 2:571: Ὀρνειάς τ’ ἐνέμοντο Ἀραιθυρέην τ’ ἐρατεινὴν
τ’: Il. 2:571: Ὀρνειάς τ’ ἐνέμοντο Ἀραιθυρέην τ’ ἐρατεινὴν
τ’: Il. 2:574: Πελλήνην τ’ εἶχον ἠδ’ Αἴγιον ἀμφενέμοντο
τ’: Il. 2:575: Αἰγιαλόν τ’ ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ’ Ἑλίκην εὐρεῖαν,
τ’: Il. 2:583: Βρυσειάς τ’ ἐνέμοντο καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινάς,
τ’: Il. 2:584: οἵ τ’ ἄρ’ Ἀμύκλας εἶχον Ἕλος τ’ ἔφαλον πτολίεθρον,
τ’: Il. 2:584: οἵ τ’ ἄρ’ Ἀμύκλας εἶχον Ἕλος τ’ ἔφαλον πτολίεθρον,
τ’: Il. 2:591: Οἳ δὲ Πύλον τ’ ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην ἐρατεινὴν
τ’: Il. 2:605: οἳ Φενεόν τ’ ἐνέμοντο καὶ Ὀρχομενὸν πολύμηλον
τ’: Il. 2:608: Στύμφηλόν τ’ εἶχον καὶ Παρρασίην ἐνέμοντο,
τ’: Il. 2:617: πέτρη τ’ Ὠλενίη καὶ Ἀλήσιον ἐντὸς ἐέργει,
τ’: Il. 2:635: οἵ τ’ ἤπειρον ἔχον ἠδ’ ἀντιπέραι’ ἐνέμοντο·
τ’: Il. 2:640: Χαλκίδα τ’ ἀγχίαλον Καλυδῶνά τε πετρήεσσαν·
τ’: Il. 2:646: οἳ Κνωσόν τ’ εἶχον Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν,
τ’: Il. 2:651: Μηριόνης τ’ ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ·
τ’: Il. 2:672: Νιρεὺς Ἀγλαΐης υἱὸς Χαρόποιό τ’ ἄνακτος
τ’: Il. 2:676: Οἳ δ’ ἄρα Νίσυρόν τ’ εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε
τ’: Il. 2:682: οἵ τ’ Ἄλον οἵ τ’ Ἀλόπην οἵ τε Τρηχῖνα νέμοντο,
τ’: Il. 2:682: οἵ τ’ Ἄλον οἵ τ’ Ἀλόπην οἵ τε Τρηχῖνα νέμοντο,
τ’: Il. 2:683: οἵ τ’ εἶχον Φθίην ἠδ’ Ἑλλάδα καλλιγύναικα,
τ’: Il. 2:697: ἀγχίαλόν τ’ Ἀντρῶνα ἰδὲ Πτελεὸν λεχεποίην,
τ’: Il. 2:730: οἵ τ’ ἔχον Οἰχαλίην πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος,
τ’: Il. 2:735: οἵ τ’ ἔχον Ἀστέριον Τιτάνοιό τε λευκὰ κάρηνα,
τ’: Il. 2:739: Ὄρθην Ἠλώνην τε πόλιν τ’ Ὀλοοσσόνα λευκήν,
τ’: Il. 2:751: οἵ τ’ ἀμφ’ ἱμερτὸν Τιταρησσὸν ἔργα νέμοντο
τ’: Il. 2:782: χωομένῳ ὅτε τ’ ἀμφὶ Τυφωέϊ γαῖαν ἱμάσσῃ
τ’: Il. 2:823: Ἀρχέλοχός τ’ Ἀκάμας τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
τ’: Il. 2:828: Οἳ δ’ Ἀδρήστειάν τ’ εἶχον καὶ δῆμον Ἀπαισοῦ
τ’: Il. 2:842: τῶν ἦρχ’ Ἱππόθοός τε Πύλαιός τ’ ὄζος Ἄρηος,
τ’: Il. 2:855: Κρῶμνάν τ’ Αἰγιαλόν τε καὶ ὑψηλοὺς Ἐρυθίνους.
τ’: Il. 2:868: οἳ Μίλητον ἔχον Φθιρῶν τ’ ὄρος ἀκριτόφυλλον
τ’: Il. 2:869: Μαιάνδρου τε ῥοὰς Μυκάλης τ’ αἰπεινὰ κάρηνα·
τ’: Il. 3:2: Τρῶες μὲν κλαγγῇ τ’ ἐνοπῇ τ’ ἴσαν ὄρνιθες ὣς
τ’: Il. 3:2: Τρῶες μὲν κλαγγῇ τ’ ἐνοπῇ τ’ ἴσαν ὄρνιθες ὣς
τ’: Il. 3:4: αἵ τ’ ἐπεὶ οὖν χειμῶνα φύγον καὶ ἀθέσφατον ὄμβρον
τ’: Il. 3:12: τόσσόν τίς τ’ ἐπιλεύσσει ὅσον τ’ ἐπὶ λᾶαν ἵησιν·
τ’: Il. 3:12: τόσσόν τίς τ’ ἐπιλεύσσει ὅσον τ’ ἐπὶ λᾶαν ἵησιν·
τ’: Il. 3:26: σεύωνται ταχέες τε κύνες θαλεροί τ’ αἰζηοί·
τ’: Il. 3:40: αἴθ’ ὄφελες ἄγονός τ’ ἔμεναι ἄγαμός τ’ ἀπολέσθαι·
τ’: Il. 3:40: αἴθ’ ὄφελες ἄγονός τ’ ἔμεναι ἄγαμός τ’ ἀπολέσθαι·
τ’: Il. 3:42: ἢ οὕτω λώβην τ’ ἔμεναι καὶ ὑπόψιον ἄλλων.
τ’: Il. 3:61: ὅς τ’ εἶσιν διὰ δουρὸς ὑπ’ ἀνέρος ὅς ῥά τε τέχνῃ
τ’: Il. 3:80: ἰοῖσίν τε τιτυσκόμενοι λάεσσί τ’ ἔβαλλον·
τ’: Il. 3:84: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἔσχοντο μάχης ἄνεῴ τ’ ἐγένοντο
τ’: Il. 3:114: τεύχεά τ’ ἐξεδύοντο· τὰ μὲν κατέθεντ’ ἐπὶ γαίῃ
τ’: Il. 3:147: Λάμπόν τε Κλυτίον θ’ Ἱκετάονά τ’ ὄζον Ἄρηος
τ’: Il. 3:160: μηδ’ ἡμῖν τεκέεσσί τ’ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο.
τ’: Il. 3:179: ἀμφότερον βασιλεύς τ’ ἀγαθὸς κρατερός τ’ αἰχμητής·
τ’: Il. 3:179: ἀμφότερον βασιλεύς τ’ ἀγαθὸς κρατερός τ’ αἰχμητής·
τ’: Il. 3:189: ἤματι τῷ ὅτε τ’ ἦλθον Ἀμαζόνες ἀντιάνειραι·
τ’: Il. 3:198: ὅς τ’ οἰῶν μέγα πῶϋ διέρχεται ἀργεννάων.
τ’: Il. 3:220: φαίης κε ζάκοτόν τέ τιν’ ἔμμεναι ἄφρονά τ’ αὔτως.
τ’: Il. 3:235: οὕς κεν ἐῢ γνοίην καί τ’ οὔνομα μυθησαίμην·
τ’: Il. 3:366: ἦ τ’ ἐφάμην τίσασθαι Ἀλέξανδρον κακότητος·
τ’: Il. 3:398: θάμβησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 3:398: θάμβησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 3:398: θάμβησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 3:451: ἀλλ’ οὔ τις δύνατο Τρώων κλειτῶν τ’ ἐπικούρων
τ’: Il. 4:8: Ἥρη τ’ Ἀργείη καὶ Ἀλαλκομενηῒς Ἀθήνη.
τ’: Il. 4:32: τόσσα κακὰ ῥέζουσιν, ὅ τ’ ἀσπερχὲς μενεαίνεις
τ’: Il. 4:84: Ζεύς, ὅς τ’ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται.
τ’: Il. 4:141: Ὡς δ’ ὅτε τίς τ’ ἐλέφαντα γυνὴ φοίνικι μιήνῃ
τ’: Il. 4:159: σπονδαί τ’ ἄκρητοι καὶ δεξιαὶ ᾗς ἐπέπιθμεν.
τ’: Il. 4:244: αἵ τ’ ἐπεὶ οὖν ἔκαμον πολέος πεδίοιο θέουσαι
τ’: Il. 4:261: εἴ περ γάρ τ’ ἄλλοι γε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
τ’: Il. 4:277: τῷ δέ τ’ ἄνευθεν ἐόντι μελάντερον ἠΰτε πίσσα
τ’: Il. 4:341: σφῶϊν μέν τ’ ἐπέοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντας
τ’: Il. 4:361: ἤπια δήνεα οἶδε· τὰ γὰρ φρονέεις ἅ τ’ ἐγώ περ.
τ’: Il. 4:395: υἱός τ’ Αὐτοφόνοιο μενεπτόλεμος Πολυφόντης.
τ’: Il. 4:400: γείνατο εἷο χέρεια μάχῃ, ἀγορῇ δέ τ’ ἀμείνω.
τ’: Il. 4:425: χέρσῳ ῥηγνύμενον μεγάλα βρέμει, ἀμφὶ δέ τ’ ἄκρας
τ’: Il. 4:433: Τρῶες δ’, ὥς τ’ ὄϊες πολυπάμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ
τ’: Il. 4:440: Δεῖμός τ’ ἠδὲ Φόβος καὶ Ἔρις ἄμοτον μεμαυῖα,
τ’: Il. 4:442: ἥ τ’ ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα
τ’: Il. 4:483: ἥ ῥά τ’ ἐν εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο πεφύκει
τ’: Il. 4:487: ἣ μέν τ’ ἀζομένη κεῖται ποταμοῖο παρ’ ὄχθας.
τ’: Il. 5:64: οἷ τ’ αὐτῷ, ἐπεὶ οὔ τι θεῶν ἐκ θέσφατα ᾔδη.
τ’: Il. 5:88: χειμάῤῥῳ, ὅς τ’ ὦκα ῥέων ἐκέδασσε γεφύρας·
τ’: Il. 5:138: χραύσῃ μέν τ’ αὐλῆς ὑπεράλμενον οὐδὲ δαμάσσῃ·
τ’: Il. 5:139: τοῦ μέν τε σθένος ὦρσεν, ἔπειτα δέ τ’ οὐ προσαμύνει,
τ’: Il. 5:141: αἳ μέν τ’ ἀγχιστῖναι ἐπ’ ἀλλήλῃσι κέχυνται,
τ’: Il. 5:183: ἵππους τ’ εἰσορόων· σάφα δ’ οὐκ οἶδ’ εἰ θεός ἐστιν.
τ’: Il. 5:201: ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην· ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν·
τ’: Il. 5:267: ἵππων ὅσσοι ἔασιν ὑπ’ ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
τ’: Il. 5:300: πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ’ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
τ’: Il. 5:331: γιγνώσκων ὅ τ’ ἄναλκις ἔην θεός, οὐδὲ θεάων
τ’: Il. 5:332: τάων αἵ τ’ ἀνδρῶν πόλεμον κάτα κοιρανέουσιν,
τ’: Il. 5:372: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἐκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 5:372: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἐκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 5:385: τλῆ μὲν Ἄρης ὅτε μιν Ὦτος κρατερός τ’ Ἐφιάλτης
τ’: Il. 5:442: ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ’ ἀνθρώπων.
τ’: Il. 5:450: αὐτῷ τ’ Αἰνείᾳ ἴκελον καὶ τεύχεσι τοῖον,
τ’: Il. 5:477: ἡμεῖς δὲ μαχόμεσθ’ οἵ πέρ τ’ ἐπίκουροι ἔνειμεν.
τ’: Il. 5:518: Ἄρης τε βροτολοιγὸς Ἔρις τ’ ἄμοτον μεμαυῖα.
τ’: Il. 5:530: ἀλλήλους τ’ αἰδεῖσθε κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας·
τ’: Il. 5:545: Ἀλφειοῦ, ὅς τ’ εὐρὺ ῥέει Πυλίων διὰ γαίης,
τ’: Il. 5:599: ἀφρῷ μορμύροντα ἰδών, ἀνά τ’ ἔδραμ’ ὀπίσσω,
τ’: Il. 5:602: αἰχμητήν τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν·
τ’: Il. 5:706: Τρῆχόν τ’ αἰχμητὴν Αἰτώλιον Οἰνόμαόν τε,
τ’: Il. 5:803: οὐδ’ ἐκπαιφάσσειν, ὅτε τ’ ἤλυθε νόσφιν Ἀχαιῶν
τ’: Il. 5:822: τοὔνεκα νῦν αὐτός τ’ ἀναχάζομαι ἠδὲ καὶ ἄλλους
τ’: Il. 5:839: βριθοσύνῃ· δεινὴν γὰρ ἄγεν θεὸν ἄνδρά τ’ ἄριστον.
τ’: Il. 5:860: ὅσσόν τ’ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι
τ’: Il. 5:876: οὐλομένην, ᾗ τ’ αἰὲν ἀήσυλα ἔργα μέμηλεν.
τ’: Il. 5:878: σοί τ’ ἐπιπείθονται καὶ δεδμήμεσθα ἕκαστος·
τ’: Il. 5:908: Ἥρη τ’ Ἀργείη καὶ Ἀλαλκομενηῒς Ἀθήνη
τ’: Il. 6:111: Τρῶες ὑπέρθυμοι τηλεκλειτοί τ’ ἐπίκουροι
τ’: Il. 6:126: σῷ θάρσει, ὅ τ’ ἐμὸν δολιχόσκιον ἔγχος ἔμεινας·
τ’: Il. 6:147: φύλλα τὰ μέν τ’ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ’ ὕλη
τ’: Il. 6:210: ἔν τ’ Ἐφύρῃ ἐγένοντο καὶ ἐν Λυκίῃ εὐρείῃ.
τ’: Il. 6:227: πολλοὶ μὲν γὰρ ἐμοὶ Τρῶες κλειτοί τ’ ἐπίκουροι
τ’: Il. 6:233: χεῖράς τ’ ἀλλήλων λαβέτην καὶ πιστώσαντο·
τ’: Il. 6:253: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 6:253: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 6:253: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 6:406: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 6:406: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 6:406: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 6:475: εἶπε δ’ ἐπευξάμενος Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσι·
τ’: Il. 6:478: ὧδε βίην τ’ ἀγαθόν, καὶ Ἰλίου ἶφι ἀνάσσειν·
τ’: Il. 6:485: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 6:485: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 6:491: ἱστόν τ’ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε
τ’: Il. 6:511: ῥίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ’ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων·
τ’: Il. 6:513: τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ’ ἠλέκτωρ ἐβεβήκει
τ’: Il. 7:107: αὐτός τ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
τ’: Il. 7:108: δεξιτερῆς ἕλε χειρὸς ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Il. 7:108: δεξιτερῆς ἕλε χειρὸς ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Il. 7:117: εἴ περ ἀδειής τ’ ἐστὶ καὶ εἰ μόθου ἔστ’ ἀκόρητος,
τ’: Il. 7:209: ὅς τ’ εἶσιν πόλεμον δὲ μετ’ ἀνέρας οὕς τε Κρονίων
τ’: Il. 7:216: Ἕκτορί τ’ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι πάτασσεν·
τ’: Il. 7:237: αὐτὰρ ἐγὼν εὖ οἶδα μάχας τ’ ἀνδροκτασίας τε·
τ’: Il. 7:294: ὡς σύ τ’ ἐϋφρήνῃς πάντας παρὰ νηυσὶν Ἀχαιούς,
τ’: Il. 7:317: μίστυλλόν τ’ ἄρ’ ἐπισταμένως πεῖράν τ’ ὀβελοῖσιν,
τ’: Il. 7:317: μίστυλλόν τ’ ἄρ’ ἐπισταμένως πεῖράν τ’ ὀβελοῖσιν,
τ’: Il. 7:418: ἀμφότερον νέκυάς τ’ ἀγέμεν ἕτεροι δὲ μεθ’ ὕλην·
τ’: Il. 7:420: ὀτρύνοντο νέκυς τ’ ἀγέμεν, ἕτεροι δὲ μεθ’ ὕλην.
τ’: Il. 7:451: τοῦ δ’ ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ’ ἐπικίδναται ἠώς·
τ’: Il. 7:458: σὸν δ’ ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ’ ἐπικίδναται ἠώς.
τ’: Il. 8:20: πάντές τ’ ἐξάπτεσθε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι·
τ’: Il. 8:27: τόσσον ἐγὼ περί τ’ εἰμὶ θεῶν περί τ’ εἴμ’ ἀνθρώπων.
τ’: Il. 8:27: τόσσον ἐγὼ περί τ’ εἰμὶ θεῶν περί τ’ εἴμ’ ἀνθρώπων.
τ’: Il. 8:189: οἶνόν τ’ ἐγκεράσασα πιεῖν, ὅτε θυμὸς ἀνώγοι,
τ’: Il. 8:251: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ ὅ τ’ ἄρ’ ἐκ Διὸς ἤλυθεν ὄρνις,
τ’: Il. 8:255: τάφρου τ’ ἐξελάσαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασθαι,
τ’: Il. 8:287: αἴ κέν μοι δώῃ Ζεύς τ’ αἰγίοχος καὶ Ἀθήνη
τ’: Il. 8:306: μήκων δ’ ὡς ἑτέρωσε κάρη βάλεν, ἥ τ’ ἐνὶ κήπῳ
τ’: Il. 8:358: καὶ λίην οὗτός γε μένος θυμόν τ’ ὀλέσειε
τ’: Il. 8:498: νῦν ἐφάμην νῆάς τ’ ὀλέσας καὶ πάντας Ἀχαιοὺς
τ’: Il. 8:503: δόρπά τ’ ἐφοπλισόμεσθα· ἀτὰρ καλλίτριχας ἵππους
τ’: Il. 8:507: σῖτόν τ’ ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγεσθε,
τ’: Il. 8:526: ἔλπομαι εὐχόμενος Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσιν
τ’: Il. 8:547: σῖτόν τ’ ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγοντο.
τ’: Il. 8:552: φαίνετ’ ἀριπρεπέα, ὅτε τ’ ἔπλετο νήνεμος αἰθήρ·
τ’: Il. 8:553: ἔκ τ’ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι
τ’: Il. 9:41: ἀπτολέμους τ’ ἔμεναι καὶ ἀνάλκιδας ὡς ἀγορεύεις;
τ’: Il. 9:66: δόρπά τ’ ἐφοπλισόμεσθα· φυλακτῆρες δὲ ἕκαστοι
τ’: Il. 9:99: σκῆπτρόν τ’ ἠδὲ θέμιστας, ἵνά σφισι βουλεύῃσθα.
τ’: Il. 9:113: δώροισίν τ’ ἀγανοῖσιν ἔπεσσί τε μειλιχίοισι.
τ’: Il. 9:120: ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι δόμεναί τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα.
τ’: Il. 9:152: καλήν τ’ Αἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν.
τ’: Il. 9:177: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ’ ἔπιόν θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
τ’: Il. 9:233: Τρῶες ὑπέρθυμοι τηλεκλειτοί τ’ ἐπίκουροι
τ’: Il. 9:242: αὐτάς τ’ ἐμπρήσειν μαλεροῦ πυρός, αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
τ’: Il. 9:294: καλήν τ’ Αἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν.
τ’: Il. 9:320: κάτθαν’ ὁμῶς ὅ τ’ ἀεργὸς ἀνὴρ ὅ τε πολλὰ ἐοργώς.
τ’: Il. 9:392: ὅς τις οἷ τ’ ἐπέοικε καὶ ὃς βασιλεύτερός ἐστιν.
τ’: Il. 9:441: οὐδ’ ἀγορέων, ἵνα τ’ ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέθουσι.
τ’: Il. 9:473: ῥεῖα, λαθὼν φύλακάς τ’ ἄνδρας δμῳάς τε γυναῖκας.
τ’: Il. 9:485: ὄψου τ’ ἄσαιμι προταμὼν καὶ οἶνον ἐπισχών.
τ’: Il. 9:499: χωλαί τε ῥυσαί τε παραβλῶπές τ’ ὀφθαλμώ,
τ’: Il. 9:504: ὃς μέν τ’ αἰδέσεται κούρας Διὸς ἆσσον ἰούσας,
τ’: Il. 9:505: τὸν δὲ μέγ’ ὤνησαν καί τ’ ἔκλυον εὐχομένοιο·
τ’: Il. 9:510: τιμήν, ἥ τ’ ἄλλων περ ἐπιγνάμπτει νόον ἐσθλῶν.
τ’: Il. 9:515: νῦν δ’ ἅμα τ’ αὐτίκα πολλὰ διδοῖ τὰ δ’ ὄπισθεν ὑπέστη,
τ’: Il. 9:522: δωρητοί τε πέλοντο παράῤῥητοί τ’ ἐπέεσσι.
τ’: Il. 9:525: Κουρῆτές τ’ ἐμάχοντο καὶ Αἰτωλοὶ μενεχάρμαι
τ’: Il. 9:590: τέκνα δέ τ’ ἄλλοι ἄγουσι βαθυζώνους τε γυναῖκας.
τ’: Il. 9:631: τοῦ δέ τ’ ἐρητύεται κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
τ’: Il. 9:638: κήδιστοί τ’ ἔμεναι καὶ φίλτατοι ὅσσοι Ἀχαιοί.
τ’: Il. 9:667: δειδέχατ’ ἄλλοθεν ἄλλος ἀνασταδόν, ἔκ τ’ ἐρέοντο·
τ’: Il. 10:13: αὐλῶν συρίγγων τ’ ἐνοπὴν ὅμαδόν τ’ ἀνθρώπων.
τ’: Il. 10:13: αὐλῶν συρίγγων τ’ ἐνοπὴν ὅμαδόν τ’ ἀνθρώπων.
τ’: Il. 10:112: ἀντίθεόν τ’ Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα·
τ’: Il. 10:123: ἀλλ’ ἐμέ τ’ εἰσορόων καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενος ὁρμήν.
τ’: Il. 10:146: ἀλλ’ ἕπε’, ὄφρα καὶ ἄλλον ἐγείρομεν ὅν τ’ ἐπέοικε
τ’: Il. 10:158: λὰξ ποδὶ κινήσας, ὄτρυνέ τε νείκεσέ τ’ ἄντην·
τ’: Il. 10:298: ἂμ φόνον, ἂν νέκυας, διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα.
τ’: Il. 10:305: δώσω γὰρ δίφρόν τε δύω τ’ ἐριαύχενας ἵππους
τ’: Il. 10:307: ὅς τίς κε τλαίη, οἷ τ’ αὐτῷ κῦδος ἄροιτο,
τ’: Il. 10:351: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀπέην ὅσσόν τ’ ἐπὶ οὖρα πέλονται
τ’: Il. 10:430: πρὸς Θύμβρης δ’ ἔλαχον Λύκιοι Μυσοί τ’ ἀγέρωχοι
τ’: Il. 10:466: θῆκεν ἀνὰ μυρίκην· δέελον δ’ ἐπὶ σῆμά τ’ ἔθηκε
τ’: Il. 10:467: συμμάρψας δόνακας μυρίκης τ’ ἐριθηλέας ὄζους,
τ’: Il. 10:469: τὼ δὲ βάτην προτέρω διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα,
τ’: Il. 10:521: ἄνδράς τ’ ἀσπαίροντας ἐν ἀργαλέῃσι φονῇσιν,
τ’: Il. 10:522: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα φίλον τ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον.
τ’: Il. 10:522: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα φίλον τ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον.
τ’: Il. 10:553: κούρη τ’ αἰγιόχοιο Διὸς γλαυκῶπις Ἀθήνη.
τ’: Il. 11:57: Ἕκτορά τ’ ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀμύμονα Πουλυδάμαντα
τ’: Il. 11:59: τρεῖς τ’ Ἀντηνορίδας Πόλυβον καὶ Ἀγήνορα δῖον
τ’: Il. 11:60: ἠΐθεόν τ’ Ἀκάμαντ’ ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν.
τ’: Il. 11:67: Οἳ δ’, ὥς τ’ ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν
τ’: Il. 11:83: χαλκοῦ τε στεροπήν, ὀλλύντάς τ’ ὀλλυμένους τε.
τ’: Il. 11:87: οὔρεος ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί τ’ ἐκορέσσατο χεῖρας
τ’: Il. 11:146: χεῖρας ἀπὸ ξίφεϊ τμήξας ἀπό τ’ αὐχένα κόψας,
τ’: Il. 11:156: πάντῃ τ’ εἰλυφόων ἄνεμος φέρει, οἳ δέ τε θάμνοι
τ’: Il. 11:164: ἔκ τ’ ἀνδροκτασίης ἔκ θ’ αἵματος ἔκ τε κυδοιμοῦ·
τ’: Il. 11:174: πάσας· τῇ δέ τ’ ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος·
τ’: Il. 11:194: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.
τ’: Il. 11:209: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.
τ’: Il. 11:254: ῥίγησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
τ’: Il. 11:265: ἔγχεΐ τ’ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
τ’: Il. 11:303: Αἴσυμνόν τ’ Ὦρόν τε καὶ Ἱππόνοον μενεχάρμην.
τ’: Il. 11:374: αἴνυτ’ ἀπὸ στήθεσφι παναίολον ἀσπίδα τ’ ὤμων
τ’: Il. 11:391: ἦ τ’ ἄλλως ὑπ’ ἐμεῖο, καὶ εἴ κ’ ὀλίγον περ ἐπαύρῃ,
τ’: Il. 11:393: τοῦ δὲ γυναικὸς μέν τ’ ἀμφίδρυφοί εἰσι παρειαί,
τ’: Il. 11:410: ἑστάμεναι κρατερῶς, ἤ τ’ ἔβλητ’ ἤ τ’ ἔβαλ’ ἄλλον.
τ’: Il. 11:410: ἑστάμεναι κρατερῶς, ἤ τ’ ἔβλητ’ ἤ τ’ ἔβαλ’ ἄλλον.
τ’: Il. 11:414: ὡς δ’ ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες θαλεροί τ’ αἰζηοὶ
τ’: Il. 11:415: σεύωνται, ὃ δέ τ’ εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο
τ’: Il. 11:417: ἀμφὶ δέ τ’ ἀΐσσονται, ὑπαὶ δέ τε κόμπος ὀδόντων
τ’: Il. 11:475: ἀμφ’ ἔλαφον κεραὸν βεβλημένον, ὅν τ’ ἔβαλ’ ἀνὴρ
τ’: Il. 11:476: ἰῷ ἀπὸ νευρῆς· τὸν μέν τ’ ἤλυξε πόδεσσι
τ’: Il. 11:495: ἐσφέρεται, πολλὸν δέ τ’ ἀφυσγετὸν εἰς ἅλα βάλλει,
τ’: Il. 11:501: Νέστορά τ’ ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀρήϊον Ἰδομενῆα.
τ’: Il. 11:515: ἰούς τ’ ἐκτάμνειν ἐπί τ’ ἤπια φάρμακα πάσσειν.
τ’: Il. 11:515: ἰούς τ’ ἐκτάμνειν ἐπί τ’ ἤπια φάρμακα πάσσειν.
τ’: Il. 11:537: αἵ τ’ ἀπ’ ἐπισσώτρων. ὃ δὲ ἵετο δῦναι ὅμιλον
τ’: Il. 11:541: ἔγχεΐ τ’ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
τ’: Il. 11:559: κείρει τ’ εἰσελθὼν βαθὺ λήϊον· οἳ δέ τε παῖδες
τ’: Il. 11:561: σπουδῇ τ’ ἐξήλασσαν, ἐπεί τ’ ἐκορέσσατο φορβῆς·
τ’: Il. 11:561: σπουδῇ τ’ ἐξήλασσαν, ἐπεί τ’ ἐκορέσσατο φορβῆς·
τ’: Il. 11:563: Τρῶες ὑπέρθυμοι πολυηγερέες τ’ ἐπίκουροι
τ’: Il. 11:735: συμφερόμεσθα μάχῃ Διί τ’ εὐχόμενοι καὶ Ἀθήνῃ.
τ’: Il. 11:754: κτείνοντές τ’ αὐτοὺς ἀνά τ’ ἔντεα καλὰ λέγοντες,
τ’: Il. 11:754: κτείνοντές τ’ αὐτοὺς ἀνά τ’ ἔντεα καλὰ λέγοντες,
τ’: Il. 11:756: πέτρης τ’ Ὠλενίης, καὶ Ἀλησίου ἔνθα κολώνη
τ’: Il. 11:760: πάντες δ’ εὐχετόωντο θεῶν Διὶ Νέστορί τ’ ἀνδρῶν.
τ’: Il. 11:766: νῶϊ δέ τ’ ἔνδον ἐόντες ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
τ’: Il. 11:778: ξείνιά τ’ εὖ παρέθηκεν, ἅ τε ξείνοις θέμις ἐστίν.
τ’: Il. 11:800: τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ’ ἀνάπνευσις πολέμοιο.
τ’: Il. 12:48: ὅππῃ τ’ ἰθύσῃ τῇ εἴκουσι στίχες ἀνδρῶν·
τ’: Il. 12:61: Ἕκτορ τ’ ἠδ’ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ’ ἐπικούρων
τ’: Il. 12:69: ἦ τ’ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι καὶ αὐτίκα τοῦτο γενέσθαι,
τ’: Il. 12:100: Ἀρχέλοχός τ’ Ἀκάμας τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
τ’: Il. 12:108: Ἔνθ’ ἄλλοι Τρῶες τηλεκλειτοί τ’ ἐπίκουροι
τ’: Il. 12:133: αἵ τ’ ἄνεμον μίμνουσι καὶ ὑετὸν ἤματα πάντα
τ’: Il. 12:140: Ἀσιάδην τ’ Ἀδάμαντα Θόωνά τε Οἰνόμαόν τε.
τ’: Il. 12:146: ἀγροτέροισι σύεσσιν ἐοικότε, τώ τ’ ἐν ὄρεσσιν
τ’: Il. 12:148: δοχμώ τ’ ἀΐσσοντε περὶ σφίσιν ἄγνυτον ὕλην
τ’: Il. 12:155: βάλλον ἀμυνόμενοι σφῶν τ’ αὐτῶν καὶ κλισιάων
τ’: Il. 12:156: νηῶν τ’ ὠκυπόρων· νιφάδες δ’ ὡς πῖπτον ἔραζε,
τ’: Il. 12:157: ἅς τ’ ἄνεμος ζαὴς νέφεα σκιόεντα δονήσας
τ’: Il. 12:239: εἴτ’ ἐπὶ δεξί’ ἴωσι πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
τ’: Il. 12:245: εἴ περ γάρ τ’ ἄλλοι γε περὶ κτεινώμεθα πάντες
τ’: Il. 12:269: ὦ φίλοι Ἀργείων ὅς τ’ ἔξοχος ὅς τε μεσήεις
τ’: Il. 12:279: ἤματι χειμερίῳ, ὅτε τ’ ὤρετο μητίετα Ζεὺς
τ’: Il. 12:284: καί τ’ ἐφ’ ἁλὸς πολιῆς κέχυται λιμέσιν τε καὶ ἀκταῖς,
τ’: Il. 12:299: βῆ ῥ’ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ὅς τ’ ἐπιδευὴς
τ’: Il. 12:304: οὔ ῥά τ’ ἀπείρητος μέμονε σταθμοῖο δίεσθαι,
τ’: Il. 12:320: οἶνόν τ’ ἔξαιτον μελιηδέα· ἀλλ’ ἄρα καὶ ἲς
τ’: Il. 12:323: αἰεὶ δὴ μέλλοιμεν ἀγήρω τ’ ἀθανάτω τε
τ’: Il. 12:393: αὐτίκ’ ἐπεί τ’ ἐνόησεν· ὅμως δ’ οὐ λήθετο χάρμης,
τ’: Il. 12:409: ὦ Λύκιοι τί τ’ ἄρ’ ὧδε μεθίετε θούριδος ἀλκῆς;
τ’: Il. 12:421: ἀλλ’ ὥς τ’ ἀμφ’ οὔροισι δύ’ ἀνέρε δηριάασθον
τ’: Il. 12:423: ὥ τ’ ὀλίγῳ ἐνὶ χώρῳ ἐρίζητον περὶ ἴσης,
τ’: Il. 13:2: τοὺς μὲν ἔα παρὰ τῇσι πόνον τ’ ἐχέμεν καὶ ὀϊζὺν
τ’: Il. 13:5: Μυσῶν τ’ ἀγχεμάχων καὶ ἀγαυῶν ἱππημολγῶν
τ’: Il. 13:62: αὐτὸς δ’ ὥς τ’ ἴρηξ ὠκύπτερος ὦρτο πέτεσθαι,
τ’: Il. 13:63: ὅς ῥά τ’ ἀπ’ αἰγίλιπος πέτρης περιμήκεος ἀρθεὶς
τ’: Il. 13:85: τῶν ῥ’ ἅμα τ’ ἀργαλέῳ καμάτῳ φίλα γυῖα λέλυντο,
τ’: Il. 13:103: θώων παρδαλίων τε λύκων τ’ ἤϊα πέλονται
τ’: Il. 13:179: ἥ τ’ ὄρεος κορυφῇ ἕκαθεν περιφαινομένοιο
τ’: Il. 13:264: τώ μοι δούρατά τ’ ἔστι καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι
τ’: Il. 13:278: ἔνθ’ ὅ τε δειλὸς ἀνὴρ ὅς τ’ ἄλκιμος ἐξεφαάνθη·
τ’: Il. 13:300: ἕσπετο, ὅς τ’ ἐφόβησε ταλάφρονά περ πολεμιστήν·
τ’: Il. 13:322: ὃς θνητός τ’ εἴη καὶ ἔδοι Δημήτερος ἀκτὴν
τ’: Il. 13:336: οἵ τ’ ἄμυδις κονίης μεγάλην ἱστᾶσιν ὀμίχλην,
τ’: Il. 13:360: ἄῤῥηκτόν τ’ ἄλυτόν τε, τὸ πολλῶν γούνατ’ ἔλυσεν.
τ’: Il. 13:368: τῷ δ’ ὁ γέρων Πρίαμος ὑπό τ’ ἔσχετο καὶ κατένευσε
τ’: Il. 13:390: ἠὲ πίτυς βλωθρή, τήν τ’ οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες
τ’: Il. 13:478: Ἀσκάλαφόν τ’ ἐσορῶν Ἀφαρῆά τε Δηΐπυρόν τε
τ’: Il. 13:490: Δηΐφοβόν τε Πάριν τ’ ἐσορῶν καὶ Ἀγήνορα δῖον,
τ’: Il. 13:547: ἥ τ’ ἀνὰ νῶτα θέουσα διαμπερὲς αὐχέν’ ἱκάνει·
τ’: Il. 13:571: ἤσπαιρ’ ὡς ὅτε βοῦς τόν τ’ οὔρεσι βουκόλοι ἄνδρες
τ’: Il. 13:619: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
τ’: Il. 13:664: ἀφνειός τ’ ἀγαθός τε Κορινθόθι οἰκία ναίων,
τ’: Il. 13:669: τώ ῥ’ ἅμα τ’ ἀργαλέην θωὴν ἀλέεινεν Ἀχαιῶν
τ’: Il. 13:691: Φείδας τε Στιχίος τε Βίας τ’ ἐΰς· αὐτὰρ Ἐπειῶν
τ’: Il. 13:703: ἀλλ’ ὥς τ’ ἐν νειῷ βόε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον
τ’: Il. 13:759: Ἀσιάδην τ’ Ἀδάμαντα καὶ Ἄσιον Ὑρτάκου υἱὸν
τ’: Il. 13:771: Ἀσιάδης τ’ Ἀδάμας ἠδ’ Ἄσιος Ὑρτάκου υἱός;
τ’: Il. 13:792: Πάλμύν τ’ Ἀσκάνιόν τε Μόρυν θ’ υἷ’ Ἱπποτίωνος,
τ’: Il. 13:799: κυρτὰ φαληριόωντα, πρὸ μέν τ’ ἄλλ’, αὐτὰρ ἐπ’ ἄλλα·
τ’: Il. 14:90: σίγα, μή τίς τ’ ἄλλος Ἀχαιῶν τοῦτον ἀκούσῃ
τ’: Il. 14:93: σκηπτοῦχός τ’ εἴη, καί οἱ πειθοίατο λαοὶ
τ’: Il. 14:148: ὅσσόν τ’ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι
τ’: Il. 14:217: πάρφασις, ἥ τ’ ἔκλεψε νόον πύκα περ φρονεόντων.
τ’: Il. 14:218: τόν ῥά οἱ ἔμβαλε χερσὶν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 14:218: τόν ῥά οἱ ἔμβαλε χερσὶν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 14:232: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Il. 14:232: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Il. 14:232: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Il. 14:233: Ὕπνε ἄναξ πάντων τε θεῶν πάντων τ’ ἀνθρώπων,
τ’: Il. 14:275: Πασιθέην, ἧς τ’ αὐτὸς ἐέλδομαι ἤματα πάντα.
τ’: Il. 14:289: ὄρνιθι λιγυρῇ ἐναλίγκιος, ἥν τ’ ἐν ὄρεσσι
τ’: Il. 14:296: στῆ δ’ αὐτῆς προπάροιθεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Il. 14:296: στῆ δ’ αὐτῆς προπάροιθεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Il. 14:396: οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὅτε τ’ ὤρετο καιέμεν ὕλην·
τ’: Il. 14:425: Σαρπηδών τ’ ἀρχὸς Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων.
τ’: Il. 14:479: οὔ θην οἴοισίν γε πόνος τ’ ἔσεται καὶ ὀϊζὺς
τ’: Il. 14:514: Τεῦκρος δὲ Προθόωνά τ’ ἐνήρατο καὶ Περιφήτην·
τ’: Il. 15:18: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε τ’ ἐκρέμω ὑψόθεν, ἐκ δὲ ποδοῖιν
τ’: Il. 15:55: Ἶρίν τ’ ἐλθέμεναι καὶ Ἀπόλλωνα κλυτότοξον,
τ’: Il. 15:80: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀΐξῃ νόος ἀνέρος, ὅς τ’ ἐπὶ πολλὴν
τ’: Il. 15:137: μάρψει δ’ ἑξείης ὅς τ’ αἴτιος ὅς τε καὶ οὐκί.
τ’: Il. 15:147: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθητε, Διός τ’ εἰς ὦπα ἴδησθε,
τ’: Il. 15:187: τρεῖς γάρ τ’ ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοὶ οὓς τέκετο Ῥέα
τ’: Il. 15:238: ὠκέϊ φασσοφόνῳ, ὅς τ’ ὤκιστος πετεηνῶν.
τ’: Il. 15:268: ῥίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ’ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων·
τ’: Il. 15:271: οἳ δ’ ὥς τ’ ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα
τ’: Il. 15:273: τὸν μέν τ’ ἠλίβατος πέτρη καὶ δάσκιος ὕλη
τ’: Il. 15:302: Τεῦκρον Μηριόνην τε Μέγην τ’ ἀτάλαντον Ἄρηϊ
τ’: Il. 15:323: οἳ δ’ ὥς τ’ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
τ’: Il. 15:358: μακρὴν ἠδ’ εὐρεῖαν, ὅσον τ’ ἐπὶ δουρὸς ἐρωὴ
τ’: Il. 15:363: ὅς τ’ ἐπεὶ οὖν ποιήσῃ ἀθύρματα νηπιέῃσιν
τ’: Il. 15:397: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
τ’: Il. 15:552: τόν ῥ’ Ἕκτωρ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Il. 15:552: τόν ῥ’ Ἕκτωρ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Il. 15:562: ἀλλήλους τ’ αἰδεῖσθε κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας.
τ’: Il. 15:579: Ἀντίλοχος δ’ ἐπόρουσε κύων ὥς, ὅς τ’ ἐπὶ νεβρῷ
τ’: Il. 15:580: βλημένῳ ἀΐξῃ, τόν τ’ ἐξ εὐνῆφι θορόντα
τ’: Il. 15:631: αἵ ῥά τ’ ἐν εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο νέμονται
τ’: Il. 15:635: αἰὲν ὁμοστιχάει, ὃ δέ τ’ ἐν μέσσῃσιν ὀρούσας
τ’: Il. 15:680: ὅς τ’ ἐπεὶ ἐκ πολέων πίσυρας συναείρεται ἵππους,
τ’: Il. 15:690: ἀλλ’ ὥς τ’ ὀρνίθων πετεηνῶν αἰετὸς αἴθων
τ’: Il. 15:723: αὐτόν τ’ ἰσχανάασκον ἐρητύοντό τε λαόν·
τ’: Il. 16:9: εἱανοῦ ἁπτομένη, καί τ’ ἐσσυμένην κατερύκει,
τ’: Il. 16:28: τοὺς μέν τ’ ἰητροὶ πολυφάρμακοι ἀμφιπένονται
τ’: Il. 16:35: πέτραι τ’ ἠλίβατοι, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής.
τ’: Il. 16:43: τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ’ ἀνάπνευσις πολέμοιο.
τ’: Il. 16:158: οἵ τ’ ἔλαφον κεραὸν μέγαν οὔρεσι δῃώσαντες
τ’: Il. 16:160: καί τ’ ἀγεληδὸν ἴασιν ἀπὸ κρήνης μελανύδρου
τ’: Il. 16:224: χλαινάων τ’ ἀνεμοσκεπέων οὔλων τε ταπήτων.
τ’: Il. 16:274: ἣν ἄτην, ὅ τ’ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν.
τ’: Il. 16:299: ἔκ τ’ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι
τ’: Il. 16:353: σίνται ὑπ’ ἐκ μήλων αἱρεύμενοι, αἵ τ’ ἐν ὄρεσσι
τ’: Il. 16:417: Ἰφέα τ’ Εὔιππόν τε καὶ Ἀργεάδην Πολύμηλον
τ’: Il. 16:428: οἳ δ’ ὥς τ’ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγκυλοχεῖλαι
τ’: Il. 16:483: ἠὲ πίτυς βλωθρή, τήν τ’ οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες
τ’: Il. 16:493: αἰχμητήν τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν·
τ’: Il. 16:509: ὠρίνθη δέ οἱ ἦτορ ὅ τ’ οὐ δύνατο προσαμῦναι.
τ’: Il. 16:526: αὐτός τ’ ἀμφὶ νέκυι κατατεθνηῶτι μάχωμαι.
τ’: Il. 16:560: τεύχεά τ’ ὤμοιιν ἀφελοίμεθα, καί τιν’ ἑταίρων
τ’: Il. 16:583: ὠκέϊ, ὅς τ’ ἐφόβησε κολοιούς τε ψῆράς τε·
τ’: Il. 16:590: ἥν ῥά τ’ ἀνὴρ ἀφέῃ πειρώμενος ἢ ἐν ἀέθλῳ
τ’: Il. 16:636: χαλκοῦ τε ῥινοῦ τε βοῶν τ’ εὐποιητάων,
τ’: Il. 16:650: χαλκῷ δῃώσῃ, ἀπό τ’ ὤμων τεύχε’ ἕληται,
τ’: Il. 16:670: χρῖσόν τ’ ἀμβροσίῃ, περὶ δ’ ἄμβροτα εἵματα ἕσσον·
τ’: Il. 16:680: χρῖσέν τ’ ἀμβροσίῃ, περὶ δ’ ἄμβροτα εἵματα ἕσσε·
τ’: Il. 16:687: ἦ τ’ ἂν ὑπέκφυγε κῆρα κακὴν μέλανος θανάτοιο.
τ’: Il. 16:757: ὥ τ’ ὄρεος κορυφῇσι περὶ κταμένης ἐλάφοιο
τ’: Il. 16:765: Ὡς δ’ Εὖρός τε Νότος τ’ ἐριδαίνετον ἀλλήλοιιν
τ’: Il. 16:791: στῆ δ’ ὄπιθεν, πλῆξεν δὲ μετάφρενον εὐρέε τ’ ὤμω
τ’: Il. 16:824: ὥ τ’ ὄρεος κορυφῇσι μέγα φρονέοντε μάχεσθον
τ’: Il. 16:826: πολλὰ δέ τ’ ἀσθμαίνοντα λέων ἐδάμασσε βίηφιν·
τ’: Il. 16:836: ἦμαρ ἀναγκαῖον· σὲ δέ τ’ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται.
τ’: Il. 17:7: πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ’ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
τ’: Il. 17:14: οὐ γάρ τις πρότερος Τρώων κλειτῶν τ’ ἐπικούρων
τ’: Il. 17:58: βόθρου τ’ ἐξέστρεψε καὶ ἐξετάνυσσ’ ἐπὶ γαίῃ·
τ’: Il. 17:65: δῃῶν· ἀμφὶ δὲ τόν γε κύνες τ’ ἄνδρές τε νομῆες
τ’: Il. 17:112: παχνοῦται, ἀέκων δέ τ’ ἔβη ἀπὸ μεσσαύλοιο·
τ’: Il. 17:136: πᾶν δέ τ’ ἐπισκύνιον κάτω ἕλκεται ὄσσε καλύπτων·
τ’: Il. 17:157: ἄτρομον, οἷόν τ’ ἄνδρας ἐσέρχεται οἳ περὶ πάτρης
τ’: Il. 17:171: ὢ πόποι ἦ τ’ ἐφάμην σὲ περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων
τ’: Il. 17:264: βέβρυχεν μέγα κῦμα ποτὶ ῥόον, ἀμφὶ δέ τ’ ἄκραι
τ’: Il. 17:282: καπρίῳ, ὅς τ’ ἐν ὄρεσσι κύνας θαλερούς τ’ αἰζηοὺς
τ’: Il. 17:282: καπρίῳ, ὅς τ’ ἐν ὄρεσσι κύνας θαλερούς τ’ αἰζηοὺς
τ’: Il. 17:335: Ἕκτόρ τ’ ἠδ’ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ’ ἐπικούρων
τ’: Il. 17:387: χεῖρές τ’ ὀφθαλμοί τε παλάσσετο μαρναμένοιιν
τ’: Il. 17:392: κυκλόσ’, ἄφαρ δέ τε ἰκμὰς ἔβη, δύνει δέ τ’ ἀλοιφὴ
τ’: Il. 17:434: ἀλλ’ ὥς τε στήλη μένει ἔμπεδον, ἥ τ’ ἐπὶ τύμβῳ
τ’: Il. 17:444: θνητῷ, ὑμεῖς δ’ ἐστὸν ἀγήρω τ’ ἀθανάτω τε;
τ’: Il. 17:455: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ·
τ’: Il. 17:460: ἵπποις ἀΐσσων ὥς τ’ αἰγυπιὸς μετὰ χῆνας·
τ’: Il. 17:496: αὐτώ τε κτενέειν ἐλάαν τ’ ἐριαύχενας ἵππους
τ’: Il. 17:534: Ἕκτωρ Αἰνείας τ’ ἠδὲ Χρομίος θεοειδής,
τ’: Il. 17:537: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
τ’: Il. 17:576: ἀφνειός τ’ ἀγαθός τε· μάλιστα δέ μιν τίεν Ἕκτωρ
τ’: Il. 17:623: γιγνώσκεις δὲ καὶ αὐτὸς ὅ τ’ οὐκέτι κάρτος Ἀχαιῶν.
τ’: Il. 17:658: ὅς τ’ ἐπεὶ ἄρ κε κάμῃσι κύνας τ’ ἄνδρας τ’ ἐρεθίζων,
τ’: Il. 17:658: ὅς τ’ ἐπεὶ ἄρ κε κάμῃσι κύνας τ’ ἄνδρας τ’ ἐρεθίζων,
τ’: Il. 17:658: ὅς τ’ ἐπεὶ ἄρ κε κάμῃσι κύνας τ’ ἄνδρας τ’ ἐρεθίζων,
τ’: Il. 17:674: πάντοσε παπταίνων ὥς τ’ αἰετός, ὅν ῥά τέ φασιν
τ’: Il. 17:677: θάμνῳ ὑπ’ ἀμφικόμῳ κατακείμενος, ἀλλά τ’ ἐπ’ αὐτῷ
τ’: Il. 17:725: ἴθυσαν δὲ κύνεσσιν ἐοικότες, οἵ τ’ ἐπὶ κάπρῳ
τ’: Il. 17:729: ἄψ τ’ ἀνεχώρησαν διά τ’ ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος.
τ’: Il. 17:729: ἄψ τ’ ἀνεχώρησαν διά τ’ ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος.
τ’: Il. 17:737: ἄγριος ἠΰτε πῦρ, τό τ’ ἐπεσσύμενον πόλιν ἀνδρῶν
τ’: Il. 17:754: Αἰνείας τ’ Ἀγχισιάδης καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ.
τ’: Il. 17:760: πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ πέσον περί τ’ ἀμφί τε τάφρον
τ’: Il. 18:6: ὤ μοι ἐγώ, τί τ’ ἄρ’ αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
τ’: Il. 18:13: σχέτλιος· ἦ τ’ ἐκέλευον ἀπωσάμενον δήϊον πῦρ
τ’: Il. 18:37: κώκυσέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα· θεαὶ δέ μιν ἀμφαγέροντο
τ’: Il. 18:48: Μαῖρα καὶ Ὠρείθυια ἐϋπλόκαμός τ’ Ἀμάθεια
τ’: Il. 18:55: ἥ τ’ ἐπεὶ ἂρ τέκον υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε
τ’: Il. 18:77: σεῦ ἐπιδευομένους, παθέειν τ’ ἀεκήλια ἔργα.
τ’: Il. 18:106: ἐν πολέμῳ· ἀγορῇ δέ τ’ ἀμείνονές εἰσι καὶ ἄλλοι.
τ’: Il. 18:107: ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν ἔκ τ’ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο
τ’: Il. 18:108: καὶ χόλος, ὅς τ’ ἐφέηκε πολύφρονά περ χαλεπῆναι,
τ’: Il. 18:201: τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ’ ἀνάπνευσις πολέμοιο.
τ’: Il. 18:219: ὡς δ’ ὅτ’ ἀριζήλη φωνή, ὅτε τ’ ἴαχε σάλπιγξ
τ’: Il. 18:229: τρὶς δὲ κυκήθησαν Τρῶες κλειτοί τ’ ἐπίκουροι.
τ’: Il. 18:275: ὑψηλαί τε πύλαι σανίδες τ’ ἐπὶ τῇς ἀραρυῖαι
τ’: Il. 18:294: κῦδος ἀρέσθ’ ἐπὶ νηυσί, θαλάσσῃ τ’ ἔλσαι Ἀχαιούς,
τ’: Il. 18:320: ὕλης ἐκ πυκινῆς· ὃ δέ τ’ ἄχνυται ὕστερος ἐλθών,
τ’: Il. 18:321: πολλὰ δέ τ’ ἄγκε ἐπῆλθε μετ’ ἀνέρος ἴχνι’ ἐρευνῶν
τ’: Il. 18:363: ὅς περ θνητός τ’ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδε·
τ’: Il. 18:384: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 18:384: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 18:384: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 18:423: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 18:423: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 18:423: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 18:473: ὅππως Ἥφαιστός τ’ ἐθέλοι καὶ ἔργον ἄνοιτο.
τ’: Il. 18:484: ἠέλιόν τ’ ἀκάμαντα σελήνην τε πλήθουσαν,
τ’: Il. 18:485: ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ’ οὐρανὸς ἐστεφάνωται,
τ’: Il. 18:488: ἥ τ’ αὐτοῦ στρέφεται καί τ’ Ὠρίωνα δοκεύει,
τ’: Il. 18:488: ἥ τ’ αὐτοῦ στρέφεται καί τ’ Ὠρίωνα δοκεύει,
τ’: Il. 18:491: καλάς. ἐν τῇ μέν ῥα γάμοι τ’ ἔσαν εἰλαπίναι τε,
τ’: Il. 18:521: ἐν ποταμῷ, ὅθι τ’ ἀρδμὸς ἔην πάντεσσι βοτοῖσιν,
τ’: Il. 18:540: νεκρούς τ’ ἀλλήλων ἔρυον κατατεθνηῶτας.
τ’: Il. 18:572: μολπῇ τ’ ἰυγμῷ τε ποσὶ σκαίροντες ἕποντο.
τ’: Il. 18:586: ἱστάμενοι δὲ μάλ’ ἐγγὺς ὑλάκτεον ἔκ τ’ ἀλέοντο.
τ’: Il. 19:7: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 19:7: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 19:7: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 19:84: σύνθεσθ’ Ἀργεῖοι, μῦθόν τ’ εὖ γνῶτε ἕκαστος.
τ’: Il. 19:138: ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι, δόμεναί τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα·
τ’: Il. 19:148: ἤ τ’ ἐχέμεν παρὰ σοί· νῦν δὲ μνησώμεθα χάρμης
τ’: Il. 19:177: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤ τ’ ἀνδρῶν ἤ τε γυναικῶν·
τ’: Il. 19:197: κάπρον ἑτοιμασάτω ταμέειν Διί τ’ Ἠελίῳ τε.
τ’: Il. 19:205: ὑμεῖς δ’ ἐς βρωτὺν ὀτρύνετον· ἦ τ’ ἂν ἔγωγε
τ’: Il. 19:224: Ζεύς, ὅς τ’ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται.
τ’: Il. 19:285: στήθεά τ’ ἠδ’ ἁπαλὴν δειρὴν ἰδὲ καλὰ πρόσωπα.
τ’: Il. 19:298: κουριδίην ἄλοχον θήσειν, ἄξειν τ’ ἐνὶ νηυσὶν
τ’: Il. 19:398: τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ’ ἠλέκτωρ Ὑπερίων,
τ’: Il. 20:8: οὔτ’ ἄρα νυμφάων αἵ τ’ ἄλσεα καλὰ νέμονται
τ’: Il. 20:40: Λητώ τε Ξάνθός τε φιλομειδής τ’ Ἀφροδίτη.
τ’: Il. 20:58: γαῖαν ἀπειρεσίην ὀρέων τ’ αἰπεινὰ κάρηνα.
τ’: Il. 20:160: Αἰνείας τ’ Ἀγχισιάδης καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.
τ’: Il. 20:168: δουρὶ βάλῃ ἐάλη τε χανών, περί τ’ ἀφρὸς ὀδόντας
τ’: Il. 20:232: Ἶλός τ’ Ἀσσάρακός τε καὶ ἀντίθεος Γανυμήδης,
τ’: Il. 20:238: Λάμπόν τε Κλυτίον θ’ Ἱκετάονά τ’ ὄζον Ἄρηος·
τ’: Il. 20:502: αἵ τ’ ἀπ’ ἐπισσώτρων· ὃ δὲ ἵετο κῦδος ἀρέσθαι
τ’: Il. 21:183: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
τ’: Il. 21:248: δείσας· οὐδέ τ’ ἔληγε θεὸς μέγας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτῷ
τ’: Il. 21:251: Πηλεΐδης δ’ ἀπόρουσεν ὅσον τ’ ἐπὶ δουρὸς ἐρωή,
τ’: Il. 21:261: ὀχλεῦνται· τὸ δέ τ’ ὦκα κατειβόμενον κελαρύζει
τ’: Il. 21:283: ὅν ῥά τ’ ἔναυλος ἀποέρσῃ χειμῶνι περῶντα.
τ’: Il. 21:356: καίετο δ’ ἲς ποταμοῖο ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Il. 21:356: καίετο δ’ ἲς ποταμοῖο ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Il. 21:408: τεύχεά τ’ ἀμφαράβησε· γέλασσε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη,
τ’: Il. 21:486: ἀγροτέρας τ’ ἐλάφους ἢ κρείσσοσιν ἶφι μάχεσθαι.
τ’: Il. 21:521: Τρῶας ὁμῶς αὐτούς τ’ ὄλεκεν καὶ μώνυχας ἵππους.
τ’: Il. 21:585: νηπύτι’· ἦ τ’ ἔτι πολλὰ τετεύξεται ἄλγε’ ἐπ’ αὐτῇ.
τ’: Il. 21:610: ὅς τ’ ἔθαν’ ἐν πολέμῳ· ἀλλ’ ἐσσυμένως ἐσέχυντο
τ’: Il. 22:2: ἱδρῶ ἀπεψύχοντο πίον τ’ ἀκέοντό τε δίψαν
τ’: Il. 22:26: παμφαίνονθ’ ὥς τ’ ἀστέρ’ ἐπεσσύμενον πεδίοιο,
τ’: Il. 22:27: ὅς ῥά τ’ ὀπώρης εἶσιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαὶ
τ’: Il. 22:49: ἀλλ’ εἰ μὲν ζώουσι μετὰ στρατῷ, ἦ τ’ ἂν ἔπειτα
τ’: Il. 22:50: χαλκοῦ τε χρυσοῦ τ’ ἀπολυσόμεθ’, ἔστι γὰρ ἔνδον·
τ’: Il. 22:62: υἷάς τ’ ὀλλυμένους ἑλκηθείσας τε θύγατρας,
τ’: Il. 22:75: αἰδῶ τ’ αἰσχύνωσι κύνες κταμένοιο γέροντος,
τ’: Il. 22:82: Ἕκτορ τέκνον ἐμὸν τάδε τ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον
τ’: Il. 22:102: νύχθ’ ὕπο τήνδ’ ὀλοὴν ὅτε τ’ ὤρετο δῖος Ἀχιλλεύς.
τ’: Il. 22:103: ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην· ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν.
τ’: Il. 22:115: πάντα μάλ’ ὅσσά τ’ Ἀλέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν
τ’: Il. 22:116: ἠγάγετο Τροίηνδ’, ἥ τ’ ἔπλετο νείκεος ἀρχή,
τ’: Il. 22:128: παρθένος ἠΐθεός τ’ ὀαρίζετον ἀλλήλοιιν.
τ’: Il. 22:190: ὄρσας ἐξ εὐνῆς διά τ’ ἄγκεα καὶ διὰ βήσσας·
τ’: Il. 22:192: ἀλλά τ’ ἀνιχνεύων θέει ἔμπεδον ὄφρά κεν εὕρῃ·
τ’: Il. 22:269: αἰχμητήν τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν.
τ’: Il. 22:308: οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥς τ’ αἰετὸς ὑψιπετήεις,
τ’: Il. 22:309: ὅς τ’ εἶσιν πεδίον δὲ διὰ νεφέων ἐρεβεννῶν
τ’: Il. 22:409: κωκυτῷ τ’ εἴχοντο καὶ οἰμωγῇ κατὰ ἄστυ.
τ’: Il. 22:433: εὐχωλὴ κατὰ ἄστυ πελέσκεο, πᾶσί τ’ ὄνειαρ
τ’: Il. 22:485: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι· οὔτε σὺ τούτῳ
τ’: Il. 22:492: δευόμενος δέ τ’ ἄνεισι πάϊς ἐς πατρὸς ἑταίρους,
τ’: Il. 22:495: χείλεα μέν τ’ ἐδίην’, ὑπερῴην δ’ οὐκ ἐδίηνε.
τ’: Il. 22:499: δακρυόεις δέ τ’ ἄνεισι πάϊς ἐς μητέρα χήρην
τ’: Il. 23:50: ὕλην τ’ ἀξέμεναι παρά τε σχεῖν ὅσσ’ ἐπιεικὲς
τ’: Il. 23:90: ἔτραφέ τ’ ἐνδυκέως καὶ σὸν θεράποντ’ ὀνόμηνεν·
τ’: Il. 23:111: οὐρῆάς τ’ ὄτρυνε καὶ ἀνέρας ἀξέμεν ὕλην
τ’: Il. 23:115: σειράς τ’ εὐπλέκτους· πρὸ δ’ ἄρ’ οὐρῆες κίον αὐτῶν.
τ’: Il. 23:116: πολλὰ δ’ ἄναντα κάταντα πάραντά τε δόχμιά τ’ ἦλθον·
τ’: Il. 23:160: κήδεός ἐστι νέκυς· παρὰ δ’ οἵ τ’ ἀγοὶ ἄμμι μενόντων.
τ’: Il. 23:178: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα, φίλον δ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
τ’: Il. 23:260: ἵππους θ’ ἡμιόνους τε βοῶν τ’ ἴφθιμα κάρηνα,
τ’: Il. 23:275: ἦ τ’ ἂν ἐγὼ τὰ πρῶτα λαβὼν κλισίην δὲ φεροίμην.
τ’: Il. 23:310: βάρδιστοι θείειν· τώ τ’ οἴω λοίγι’ ἔσεσθαι.
τ’: Il. 23:327: ἕστηκε ξύλον αὖον ὅσον τ’ ὄργυι’ ὑπὲρ αἴης
τ’: Il. 23:363: πέπληγόν θ’ ἱμᾶσιν, ὁμόκλησάν τ’ ἐπέεσσιν
τ’: Il. 23:380: πνοιῇ δ’ Εὐμήλοιο μετάφρενον εὐρέε τ’ ὤμω
τ’: Il. 23:432: ὅν τ’ αἰζηὸς ἀφῆκεν ἀνὴρ πειρώμενος ἥβης,
τ’: Il. 23:436: δίφρους τ’ ἀνστρέψειαν ἐϋπλεκέας, κατὰ δ’ αὐτοὶ
τ’: Il. 23:474: Ἰδομενεῦ τί πάρος λαβρεύεαι; αἳ δέ τ’ ἄνευθεν
τ’: Il. 23:520: οὐραῖαι· ὃ δέ τ’ ἄγχι μάλα τρέχει, οὐδέ τι πολλὴ
τ’: Il. 23:546: αὐτός τ’ ἐσθλὸς ἐών· ἀλλ’ ὤφελεν ἀθανάτοισιν
τ’: Il. 23:655: ἑξέτε’ ἀδμήτην, ἥ τ’ ἀλγίστη δαμάσασθαι·
τ’: Il. 23:673: ἀντικρὺ χρόα τε ῥήξω σύν τ’ ὀστέ’ ἀράξω.
τ’: Il. 23:761: στήθεός ἐστι κανών, ὅν τ’ εὖ μάλα χερσὶ τανύσσῃ
τ’: Il. 23:790: οὗτος δὲ προτέρης γενεῆς προτέρων τ’ ἀνθρώπων·
τ’: Il. 23:806: ψαύσῃ δ’ ἐνδίνων διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα,
τ’: Il. 23:845: ὅσσόν τίς τ’ ἔῤῥιψε καλαύροπα βουκόλος ἀνήρ,
τ’: Il. 24:13: φαινομένη λήθεσκεν ὑπεὶρ ἅλα τ’ ἠϊόνας τε.
τ’: Il. 24:17: αὖτις ἐνὶ κλισίῃ παυέσκετο, τὸν δέ τ’ ἔασκεν
τ’: Il. 24:36: ᾗ τ’ ἀλόχῳ ἰδέειν καὶ μητέρι καὶ τέκεϊ ᾧ
τ’: Il. 24:42: ὅς τ’ ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τε βίῃ καὶ ἀγήνορι θυμῷ
τ’: Il. 24:45: γίγνεται, ἥ τ’ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ’ ὀνίνησι.
τ’: Il. 24:52: ἕλκει· οὐ μήν οἱ τό γε κάλλιον οὐδέ τ’ ἄμεινον.
τ’: Il. 24:127: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 24:127: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 24:156: οὔτ’ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ’ ἄλλους πάντας ἐρύξει·
τ’: Il. 24:185: οὔτ’ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ’ ἄλλους πάντας ἐρύξει·
τ’: Il. 24:249: νεικείων Ἕλενόν τε Πάριν τ’ Ἀγάθωνά τε δῖον
τ’: Il. 24:250: Πάμμονά τ’ Ἀντίφονόν τε βοὴν ἀγαθόν τε Πολίτην
τ’: Il. 24:257: Μήστορά τ’ ἀντίθεον καὶ Τρωΐλον ἱππιοχάρμην
τ’: Il. 24:261: ψεῦσταί τ’ ὀρχησταί τε χοροιτυπίῃσιν ἄριστοι
τ’: Il. 24:286: στῆ δ’ ἵππων προπάροιθεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 24:286: στῆ δ’ ἵππων προπάροιθεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Il. 24:335: ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι, καί τ’ ἔκλυες ᾧ κ’ ἐθέλῃσθα,
τ’: Il. 24:343: εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει
τ’: Il. 24:480: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἄνδρ’ ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὅς τ’ ἐνὶ πάτρῃ
τ’: Il. 24:491: χαίρει τ’ ἐν θυμῷ, ἐπί τ’ ἔλπεται ἤματα πάντα
τ’: Il. 24:491: χαίρει τ’ ἐν θυμῷ, ἐπί τ’ ἔλπεται ἤματα πάντα
τ’: Il. 24:503: ἀλλ’ αἰδεῖο θεοὺς Ἀχιλεῦ, αὐτόν τ’ ἐλέησον
τ’: Il. 24:526: ζώειν ἀχνυμένοις· αὐτοὶ δέ τ’ ἀκηδέες εἰσί.
τ’: Il. 24:548: αἰεί τοι περὶ ἄστυ μάχαι τ’ ἀνδροκτασίαι τε.
τ’: Il. 24:582: δμῳὰς δ’ ἐκκαλέσας λοῦσαι κέλετ’ ἀμφί τ’ ἀλεῖψαι
τ’: Il. 24:591: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα, φίλον δ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
τ’: Il. 24:602: καὶ γάρ τ’ ἠΰκομος Νιόβη ἐμνήσατο σίτου,
τ’: Il. 24:616: νυμφάων, αἵ τ’ ἀμφ’ Ἀχελώϊον ἐῤῥώσαντο,
τ’: Il. 24:623: μίστυλλόν τ’ ἄρ’ ἐπισταμένως πεῖράν τ’ ὀβελοῖσιν,
τ’: Il. 24:623: μίστυλλόν τ’ ἄρ’ ἐπισταμένως πεῖράν τ’ ὀβελοῖσιν,
τ’: Il. 24:632: εἰσορόων ὄψίν τ’ ἀγαθὴν καὶ μῦθον ἀκούων.
τ’: Il. 24:645: πορφύρε’ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ’ ἐφύπερθε τάπητας,
τ’: Il. 24:646: χλαίνας τ’ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
τ’: Il. 24:703: κώκυσέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα γέγωνέ τε πᾶν κατὰ ἄστυ·
τ’: Il. 24:706: χαίρετ’, ἐπεὶ μέγα χάρμα πόλει τ’ ἦν παντί τε δήμῳ.
τ’: Il. 24:727: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι, οὐδέ μιν οἴω
τ’: Il. 24:753: ἐς Σάμον ἔς τ’ Ἴμβρον καὶ Λῆμνον ἀμιχθαλόεσσαν·
τ’: Il. 24:758: κεῖσαι, τῷ ἴκελος ὅν τ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
τ’: Il. 24:772: σῇ τ’ ἀγανοφροσύνῃ καὶ σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσι.
τ’: Il. 24:790: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο
τ’: Od. 1:50: νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, ὅθι τ’ ὀμφαλός ἐστι θαλάσσης,
τ’: Od. 1:60: ἐντρέπεται φίλον ἦτορ, Ὀλύμπιε; οὔ νύ τ’ Ὀδυσσεὺς
τ’: Od. 1:152: μολπή τ’ ὀρχηστύς τε· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός.
τ’: Od. 1:152: μολπή τ’ ὀρχηστύς τε· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός.
τ’: Od. 1:171: ὁπποίης τ’ ἐπὶ νηὸς ἀφίκεο; πῶς δέ σε ναῦται
τ’: Od. 1:288: ἦ τ’ ἂν τρυχόμενός περ ἔτι τλαίης ἐνιαυτόν·
τ’: Od. 1:346: “μῆτερ ἐμή, τί τ’ ἄρα φθονέεις ἐρίηρον ἀοιδὸν
τ’: Od. 1:347: τέρπειν ὅππῃ οἱ νόος ὄρνυται; οὔ νύ τ’ ἀοιδοὶ
τ’: Od. 1:357: ἱστόν τ’ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε
τ’: Od. 1:385: ὑψαγόρην τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέως ἀγορεύειν.
τ’: Od. 2:9: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
τ’: Od. 2:61: λευγαλέοι τ’ ἐσόμεσθα καὶ οὐ δεδαηκότες ἀλκήν.
τ’: Od. 2:62: ἦ τ’ ἂν ἀμυναίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη·
τ’: Od. 2:65: ἄλλους τ’ αἰδέσθητε περικτίονας ἀνθρώπους,
τ’: Od. 2:69: ἥ τ’ ἀνδρῶν ἀγορὰς ἠμὲν λύει ἠδὲ καθίζει·
τ’: Od. 2:117: ἔργα τ’ ἐπίστασθαι περικαλλέα καὶ φρένας ἐσθλὰς
τ’: Od. 2:120: Τυρώ τ’ Ἀλκμήνη τε ἐϋστέφανός τε Μυκήνη·
τ’: Od. 2:154: δεξιὼ ἤϊξαν διά τ’ οἰκία καὶ πόλιν αὐτῶν.
τ’: Od. 2:219: ἦ τ’ ἂν τρυχόμενός περ ἔτι τλαίην ἐνιαυτόν·
τ’: Od. 2:232: ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπός τ’ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι,
τ’: Od. 2:289: ὅπλισσόν τ’ ἤϊα καὶ ἄγγεσιν ἄρσον ἅπαντα,
τ’: Od. 2:302: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 2:302: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 2:302: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 2:311: δαίνυσθαί τ’ ἀκέοντα καὶ εὐφραίνεσθαι ἕκηλον.
τ’: Od. 2:339: ἐσθής τ’ ἐν χηλοῖσιν ἅλις τ’ εὐῶδες ἔλαιον.}
τ’: Od. 2:339: ἐσθής τ’ ἐν χηλοῖσιν ἅλις τ’ εὐῶδες ἔλαιον.}
τ’: Od. 2:388: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
τ’: Od. 3:22: “Μέντορ, πῶς τ’ ἄρ’ ἴω, πῶς τ’ ἂρ προσπτύξομαι αὐτόν;
τ’: Od. 3:22: “Μέντορ, πῶς τ’ ἄρ’ ἴω, πῶς τ’ ἂρ προσπτύξομαι αὐτόν;
τ’: Od. 3:33: δαῖτ’ ἐντυνόμενοι κρέα τ’ ὤπτων ἄλλα τ’ ἔπειρον.
τ’: Od. 3:33: δαῖτ’ ἐντυνόμενοι κρέα τ’ ὤπτων ἄλλα τ’ ἔπειρον.
τ’: Od. 3:35: χερσίν τ’ ἠσπάζοντο καὶ ἑδριάασθαι ἄνωγον.
τ’: Od. 3:73: οἷά τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ’ ἀλόωνται
τ’: Od. 3:136: ἥ τ’ ἔριν Ἀτρεΐδῃσι μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔθηκε.
τ’: Od. 3:147: οὐ γάρ τ’ αἶψα θεῶν τρέπεται νόος αἰὲν ἐόντων.
τ’: Od. 3:154: κτήματά τ’ ἐντιθέμεσθα βαθυζώνους τε γυναῖκας.
τ’: Od. 3:185: κείνων, οἵ τ’ ἐσάωθεν Ἀχαιῶν οἵ τ’ ἀπόλοντο.
τ’: Od. 3:185: κείνων, οἵ τ’ ἐσάωθεν Ἀχαιῶν οἵ τ’ ἀπόλοντο.
τ’: Od. 3:194: ὥς τ’ ἦλθ’ ὥς τ’ Αἴγισθος ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον.
τ’: Od. 3:194: ὥς τ’ ἦλθ’ ὥς τ’ Αἴγισθος ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον.
τ’: Od. 3:209: πατρί τ’ ἐμῷ καὶ ἐμοί· νῦν δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.”
τ’: Od. 3:233: οἴκαδέ τ’ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι,
τ’: Od. 3:314: κτήματά τε προλιπὼν ἄνδρας τ’ ἐν σοῖσι δόμοισιν
τ’: Od. 3:374: Τηλεμάχου δ’ ἕλε χεῖρα, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 3:374: Τηλεμάχου δ’ ἕλε χεῖρα, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 3:414: Περσεύς τ’ Ἄρητός τε καὶ ἀντίθεος Θρασυμήδης.
τ’: Od. 3:429: ἕδρας τε ξύλα τ’ ἀμφὶ καὶ ἀγλαὸν οἰσέμεν ὕδωρ.”
τ’: Od. 3:434: ἄκμονά τε σφῦράν τ’ εὐποίητόν τε πυράγρην,
τ’: Od. 3:445: χέρνιβά τ’ οὐλοχύτας τε κατήρχετο, πολλὰ δ’ Ἀθήνῃ
τ’: Od. 3:462: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον,
τ’: Od. 3:483: ἐς δίφρον τ’ ἀνέβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί,
τ’: Od. 3:487: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
τ’: Od. 3:492: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
τ’: Od. 3:497: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί.
τ’: Od. 4:73: χρυσοῦ τ’ ἠλέκτρου τε καὶ ἀργύρου ἠδ’ ἐλέφαντος.
τ’: Od. 4:85: καὶ Λιβύην, ἵνα τ’ ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέθουσι.
τ’: Od. 4:131: χρυσῆν τ’ ἠλακάτην τάλαρόν θ’ ὑπόκυκλον ὄπασσεν
τ’: Od. 4:150: ὀφθαλμῶν τε βολαὶ κεφαλή τ’ ἐφύπερθέ τε χαῖται.
τ’: Od. 4:198: κείρασθαί τε κόμην βαλέειν τ’ ἀπὸ δάκρυ παρειῶν.
τ’: Od. 4:221: νηπενθές τ’ ἄχολόν τε, κακῶν ἐπίληθον ἁπάντων.
τ’: Od. 4:255: πρίν γε τὸν ἐς νῆάς τε θοὰς κλισίας τ’ ἀφικέσθαι,
τ’: Od. 4:263: παῖδά τ’ ἐμὴν νοσφισσαμένην θάλαμόν τε πόσιν τε
τ’: Od. 4:298: πορφύρε’ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ’ ἐφύπερθε τάπητας
τ’: Od. 4:299: χλαίνας τ’ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
τ’: Od. 4:311: Τηλεμάχῳ δὲ παρῖζεν, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 4:311: Τηλεμάχῳ δὲ παρῖζεν, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 4:358: ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ὅθεν τ’ ἀπὸ νῆας ἐΐσας
τ’: Od. 4:387: τὸν δέ τ’ ἐμόν φασιν πατέρ’ ἔμμεναι ἠδὲ τεκέσθαι.
τ’: Od. 4:392: ὅττι τοι ἐν μεγάροισι κακόν τ’ ἀγαθόν τε τέτυκται
τ’: Od. 4:397: ἀργαλέος γάρ τ’ ἐστὶ θεὸς βροτῷ ἀνδρὶ δαμῆναι.
τ’: Od. 4:429: δόρπον θ’ ὁπλισάμεσθ’ ἐπί τ’ ἤλυθεν ἀμβροσίη νύξ,
τ’: Od. 4:472: ἀλλὰ μάλ’ ὤφελλες Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσι
τ’: Od. 4:475: οὐ γάρ τοι πρὶν μοῖρα φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
τ’: Od. 4:574: δόρπον θ’ ὁπλισάμεσθ’ ἐπί τ’ ἤλυθεν ἀμβροσίη νύξ,
τ’: Od. 4:610: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 4:610: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 4:666: νῆα ἐρυσσάμενος κρίνας τ’ ἀνὰ δῆμον ἀρίστους,
τ’: Od. 4:691: ἐν δήμῳ; ἥ τ’ ἐστὶ δίκη θείων βασιλήων·
τ’: Od. 5:10: ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπός τ’ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι,
τ’: Od. 5:29: “Ἑρμεία· σὺ γὰρ αὖτε τά τ’ ἄλλα περ ἄγγελός ἐσσι·
τ’: Od. 5:41: ὣς γάρ οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
τ’: Od. 5:47: εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει,
τ’: Od. 5:60: κέδρου τ’ εὐκεάτοιο θύου τ’ ἀνὰ νῆσον ὀδώδει
τ’: Od. 5:60: κέδρου τ’ εὐκεάτοιο θύου τ’ ἀνὰ νῆσον ὀδώδει
τ’: Od. 5:64: κλήθρη τ’ αἴγειρός τε καὶ εὐώδης κυπάρισσος.
τ’: Od. 5:65: ἔνθα δέ τ’ ὄρνιθες τανυσίπτεροι εὐνάζοντο,
τ’: Od. 5:66: σκῶπές τ’ ἴρηκές τε τανύγλωσσοί τε κορῶναι
τ’: Od. 5:79: οὐ γάρ τ’ ἀγνῶτες θεοὶ ἀλλήλοισι πέλονται
τ’: Od. 5:114: ἀλλ’ ἔτι οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
τ’: Od. 5:167: εἵματά τ’ ἀμφιέσω· πέμψω δέ τοι οὖρον ὄπισθεν,
τ’: Od. 5:175: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε· τὸ δ’ οὐδ’ ἐπὶ νῆες ἐῖσαι
τ’: Od. 5:181: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 5:181: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 5:209: ἀθάνατός τ’ εἴης, ἱμειρόμενός περ ἰδέσθαι
τ’: Od. 5:210: σὴν ἄλοχον, τῆς τ’ αἰὲν ἐέλδεαι ἤματα πάντα.
τ’: Od. 5:217: εἶδος ἀκιδνοτέρη μέγεθός τ’ εἰσάντα ἰδέσθαι·
τ’: Od. 5:220: οἴκαδέ τ’ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι.
τ’: Od. 5:239: κλήθρη τ’ αἴγειρός τ’, ἐλάτη τ’ ἦν οὐρανομήκης,
τ’: Od. 5:239: κλήθρη τ’ αἴγειρός τ’, ἐλάτη τ’ ἦν οὐρανομήκης,
τ’: Od. 5:239: κλήθρη τ’ αἴγειρός τ’, ἐλάτη τ’ ἦν οὐρανομήκης,
τ’: Od. 5:249: ὅσσον τίς τ’ ἔδαφος νηὸς τορνώσεται ἀνὴρ
τ’: Od. 5:260: ἐν δ’ ὑπέρας τε κάλους τε πόδας τ’ ἐνέδησεν ἐν αὐτῇ,
τ’: Od. 5:264: εἵματά τ’ ἀμφιέσασα θυώδεα καὶ λούσασα.
τ’: Od. 5:272: Πληϊάδας τ’ ἐσορῶντι καὶ ὀψὲ δύοντα Βοώτην
τ’: Od. 5:274: ἥ τ’ αὐτοῦ στρέφεται καί τ’ Ὠρίωνα δοκεύει,
τ’: Od. 5:274: ἥ τ’ αὐτοῦ στρέφεται καί τ’ Ὠρίωνα δοκεύει,
τ’: Od. 5:280: γαίης Φαιήκων, ὅθι τ’ ἄγχιστον πέλεν αὐτῷ·
τ’: Od. 5:295: σὺν δ’ εὖρός τε νότος τ’ ἔπεσον ζέφυρός τε δυσαὴς
τ’: Od. 5:367: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε, κατηρεφές, ἤλασε δ’ αὐτόν.
τ’: Od. 5:388: ἔνθα δύω νύκτας δύο τ’ ἤματα κύματι πηγῷ
τ’: Od. 5:438: κύματος ἐξαναδύς, τά τ’ ἐρεύγεται ἤπειρόνδε,
τ’: Od. 5:447: αἰδοῖος μέν τ’ ἐστὶ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
τ’: Od. 5:484: ὅσσον τ’ ἠὲ δύω ἠὲ τρεῖς ἄνδρας ἔρυσθαι
τ’: Od. 6:108: ῥεῖά τ’ ἀριγνώτη πέλεται, καλαὶ δέ τε πᾶσαι·
τ’: Od. 6:113: ὡς Ὀδυσεὺς ἔγροιτο, ἴδοι τ’ εὐώπιδα κούρην,
τ’: Od. 6:131: ὅς τ’ εἶσ’ ὑόμενος καὶ ἀήμενος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
τ’: Od. 6:152: εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ’ ἄγχιστα ἐΐσκω·
τ’: Od. 6:185: χάρματα δ’ εὐμενέτῃσι· μάλιστα δέ τ’ ἔκλυον αὐτοί.”
τ’: Od. 6:210: λούσατέ τ’ ἐν ποταμῷ, ὅθ’ ἐπὶ σκέπας ἔστ’ ἀνέμοιο.”
τ’: Od. 6:230: μείζονά τ’ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα, κὰδ δὲ κάρητος
τ’: Od. 6:254: ὤτρυνεν δ’ Ὀδυσῆα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 6:254: ὤτρυνεν δ’ Ὀδυσῆα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 6:287: ἥ τ’ ἀέκητι φίλων πατρὸς καὶ μητρὸς ἐόντων
τ’: Od. 6:293: ἔνθα δὲ πατρὸς ἐμοῦ τέμενος τεθαλυῖά τ’ ἀλῳή,
τ’: Od. 6:314: ἐλπωρή τοι ἔπειτα φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
τ’: Od. 6:320: ἀμφίπολοί τ’ Ὀδυσεύς τε· νόῳ δ’ ἐπέβαλλεν ἱμάσθλην.
τ’: Od. 6:321: δύσετό τ’ ἠέλιος, καὶ τοὶ κλυτὸν ἄλσος ἵκοντο
τ’: Od. 7:17: κερτομέοι τ’ ἐπέεσσι καὶ ἐξερέοιθ’ ὅτις εἴη.
τ’: Od. 7:63: Ναυσίθοος δ’ ἔτεκεν Ῥηξήνορά τ’ Ἀλκίνοόν τε.
τ’: Od. 7:70: ἔκ τε φίλων παίδων ἔκ τ’ αὐτοῦ Ἀλκινόοιο
τ’: Od. 7:74: οἷσί τ’ ἐῢ φρονέῃσι, καὶ ἀνδράσι νείκεα λύει.
τ’: Od. 7:111: ἔργα τ’ ἐπίστασθαι περικαλλέα καὶ φρένας ἐσθλάς.
τ’: Od. 7:125: ἄλλας δὲ τραπέουσι· πάροιθε δέ τ’ ὄμφακές εἰσιν
τ’: Od. 7:129: ἐν δὲ δύω κρῆναι ἡ μέν τ’ ἀνὰ κῆπον ἅπαντα
τ’: Od. 7:217: ἔπλετο, ἥ τ’ ἐκέλευσεν ἕο μνήσασθαι ἀνάγκῃ
τ’: Od. 7:289: δύσετό τ’ ἠέλιος, καί με γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν.
τ’: Od. 7:307: δύσζηλοι γάρ τ’ εἰμὲν ἐπὶ χθονὶ φῦλ’ ἀνθρώπων.”
τ’: Od. 7:312: τοῖος ἐών, οἷός ἐσσι, τά τε φρονέων ἅ τ’ ἐγώ περ,
τ’: Od. 7:313: παῖδά τ’ ἐμὴν ἐχέμεν καὶ ἐμὸς γαμβρὸς καλέεσθαι,
τ’: Od. 7:330: εὐχόμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 7:330: εὐχόμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 7:337: πορφύρε’ ἐμβαλέειν στορέσαι τ’ ἐφύπερθε τάπητας,
τ’: Od. 7:338: χλαίνας τ’ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
τ’: Od. 8:22: δεινός τ’ αἰδοῖός τε καὶ ἐκτελέσειεν ἀέθλους
τ’: Od. 8:24: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
τ’: Od. 8:52: ἐν δ’ ἱστόν τ’ ἐτίθεντο καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
τ’: Od. 8:78: χαῖρε νόῳ, ὅ τ’ ἄριστοι Ἀχαιῶν δηριόωντο.
τ’: Od. 8:124: ὅσσον τ’ ἐν νειῷ οὖρον πέλει ἡμιόνοιϊν,
τ’: Od. 8:158: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο νείκεσέ τ’ ἄντην·
τ’: Od. 8:170: ἀλλὰ θεὸς μορφὴν ἔπεσι στέφει· οἱ δέ τ’ ἐς αὐτὸν
τ’: Od. 8:181: ἔμμεναι, ὄφρ’ ἥβῃ τε πεποίθεα χερσί τ’ ἐμῇσι.
τ’: Od. 8:194: ἀνδρὶ δέμας εἰκυῖα, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 8:194: ἀνδρὶ δέμας εἰκυῖα, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 8:243: δαινύῃ παρὰ σῇ τ’ ἀλόχῳ καὶ σοῖσι τέκεσσιν,
τ’: Od. 8:249: εἵματά τ’ ἐξημοιβὰ λοετρά τε θερμὰ καὶ εὐναί.
τ’: Od. 8:267: ἀμφ’ Ἄρεος φιλότητος ἐϋστεφάνου τ’ Ἀφροδίτης,
τ’: Od. 8:291: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 8:291: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 8:291: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 8:299: καὶ τότε δὴ γίνωσκον, ὅ τ’ οὐκέτι φυκτὰ πέλοντο.
τ’: Od. 8:410: σοὶ δὲ θεοὶ ἄλοχόν τ’ ἰδέειν καὶ πατρίδ’ ἱκέσθαι
τ’: Od. 8:417: δύσετό τ’ ἠέλιος, καὶ τῷ κλυτὰ δῶρα παρῆεν.
τ’: Od. 8:427: ὄφρα λοεσσάμενός τε ἰδών τ’ ἐῢ κείμενα πάντα
τ’: Od. 8:432: σπένδῃ ἐνὶ μεγάρῳ Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσιν.”
τ’: Od. 8:466: οἴκαδέ τ’ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι·
τ’: Od. 8:470: οἱ δ’ ἤδη μοίρας τ’ ἔνεμον κερόωντό τε οἶνον.
τ’: Od. 8:490: ὅσσ’ ἕρξαν τ’ ἔπαθόν τε καὶ ὅσσ’ ἐμόγησαν Ἀχαιοί,
τ’: Od. 8:527: ἀμφ’ αὐτῷ χυμένη λίγα κωκύει· οἱ δέ τ’ ὄπισθε
τ’: Od. 8:529: εἴρερον εἰσανάγουσι, πόνον τ’ ἐχέμεν καὶ ὀϊζύν·
τ’: Od. 8:547: ἀνέρι, ὅς τ’ ὀλίγον περ ἐπιψαύῃ πραπίδεσσι.
τ’: Od. 8:558: οὐδέ τι πηδάλι’ ἐστί, τά τ’ ἄλλαι νῆες ἔχουσιν·
τ’: Od. 8:574: ἀνθρώπων, αὐτούς τε πόλιάς τ’ ἐῢ ναιεταούσας,
τ’: Od. 9:26: πρὸς ζόφον, αἱ δέ τ’ ἄνευθε πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
τ’: Od. 9:26: πρὸς ζόφον, αἱ δέ τ’ ἄνευθε πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
τ’: Od. 9:74: ἔνθα δύω νύκτας δύο τ’ ἤματα συννεχὲς αἰεὶ
τ’: Od. 9:78: ἥμεθα· τὰς δ’ ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ’ ἴθυνον.
τ’: Od. 9:84: γαίης Λωτοφάγων, οἵ τ’ ἄνθινον εἶδαρ ἔδουσιν.
τ’: Od. 9:87: αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιό τ’ ἐπασσάμεθ’ ἠδὲ ποτῆτος,
τ’: Od. 9:162: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ.
τ’: Od. 9:167: καπνόν τ’ αὐτῶν τε φθογγὴν ὀΐων τε καὶ αἰγῶν.
τ’: Od. 9:173: αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηΐ τ’ ἐμῇ καὶ ἐμοῖσ’ ἑτάροισιν
τ’: Od. 9:178: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι.
τ’: Od. 9:228: ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην, - ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν, -
τ’: Od. 9:254: οἷά τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ’ ἀλόωνται
τ’: Od. 9:323: φορτίδος εὐρείης, ἥ τ’ ἐκπεράᾳ μέγα λαῖτμα·
τ’: Od. 9:325: τοῦ μὲν ὅσον τ’ ὄργυιαν ἐγὼν ἀπέκοψα παραστὰς
τ’: Od. 9:374: ψωμοί τ’ ἀνδρόμεοι· ὁ δ’ ἐρεύγετο οἰνοβαρείων.
τ’: Od. 9:385: τρυπάνῳ, οἱ δέ τ’ ἔνερθεν ὑποσσείουσιν ἱμάντι
τ’: Od. 9:459: θεινομένου ῥαίοιτο πρὸς οὔδεϊ, κὰδ δέ τ’ ἐμὸν κῆρ
τ’: Od. 9:518: πομπήν τ’ ὀτρύνω δόμεναι κλυτὸν ἐννοσίγαιον·
τ’: Od. 9:532: ἀλλ’ εἴ οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
τ’: Od. 9:557: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
τ’: Od. 9:562: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι.
τ’: Od. 10:58: αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιό τ’ ἐπασσάμεθ’ ἠδὲ ποτῆτος,
τ’: Od. 10:59: δὴ τότ’ ἐγὼ κήρυκά τ’ ὀπασσάμενος καὶ ἑταῖρον,
τ’: Od. 10:61: δαινύμενον παρὰ ᾗ τ’ ἀλόχῳ καὶ οἷσι τέκεσσιν.
τ’: Od. 10:63: ἑζόμεθ’· οἱ δ’ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον ἔκ τ’ ἐρέοντο·
τ’: Od. 10:83: ἠπύει εἰσελάων, ὁ δέ τ’ ἐξελάων ὑπακούει.
τ’: Od. 10:109: οἱ δὲ παριστάμενοι προσεφώνεον ἔκ τ’ ἐρέοντο,
τ’: Od. 10:113: εὗρον ὅσην τ’ ὄρεος κορυφήν, κατὰ δ’ ἔστυγον αὐτήν.
τ’: Od. 10:123: ἀνδρῶν τ’ ὀλλυμένων νηῶν θ’ ἅμα ἀγνυμενάων·
τ’: Od. 10:139: μητρός τ’ ἐκ Πέρσης, τὴν Ὠκεανὸς τέκε παῖδα.
τ’: Od. 10:142: ἔνθα τότ’ ἐκβάντες δύο τ’ ἤματα καὶ δύο νύκτας
τ’: Od. 10:167: πεῖσμα δ’ ὅσον τ’ ὄργυιαν ἐϋστρεφὲς ἀμφοτέρωθεν
τ’: Od. 10:184: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
τ’: Od. 10:242: πὰρ ἄκυλον βάλανόν τ’ ἔβαλεν καρπόν τε κρανείης
τ’: Od. 10:280: ἔν τ’ ἄρα μοι φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 10:280: ἔν τ’ ἄρα μοι φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 10:280: ἔν τ’ ἄρα μοι φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 10:305: μῶλυ δέ μιν καλέουσι θεοί, χαλεπὸν δέ τ’ ὀρύσσειν
τ’: Od. 10:319: ῥάβδῳ πεπληγυῖα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 10:319: ῥάβδῳ πεπληγυῖα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 10:340: ἐς θάλαμόν τ’ ἰέναι καὶ σῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς,
τ’: Od. 10:350: γίνονται δ’ ἄρα ταί γ’ ἔκ τε κρηνέων ἀπό τ’ ἀλσέων
τ’: Od. 10:351: ἔκ θ’ ἱερῶν ποταμῶν, οἵ τ’ εἰς ἅλαδε προρέουσι.
τ’: Od. 10:397: ἔγνωσαν δέ με κεῖνοι, ἔφυν τ’ ἐν χερσὶν ἕκαστος·
τ’: Od. 10:417: τρηχείης Ἰθάκης, ἵνα τ’ ἔτραφον ἠδ’ ἐγένοντο·
τ’: Od. 10:420: ὡς εἴ τ’ εἰς Ἰθάκην ἀφικοίμεθα πατρίδα γαῖαν·
τ’: Od. 10:453: οἱ δ’ ἐπεὶ ἀλλήλους εἶδον φράσσαντό τ’ ἐσάντα,
τ’: Od. 10:468: ἥμεθα, δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
τ’: Od. 10:477: ἥμεθα, δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ.
τ’: Od. 10:510: μακραί τ’ αἴγειροι καὶ ἰτέαι ὠλεσίκαρποι,
τ’: Od. 10:523: ῥέξειν ἐν μεγάροισι πυρήν τ’ ἐμπλησέμεν ἐσθλῶν,
τ’: Od. 10:534: ἰφθίμῳ τ’ Ἀΐδῃ καὶ ἐπαινῇ Περσεφονείῃ·
τ’: Od. 11:10: ἥμεθα· τὴν δ’ ἄνεμός τε κυβερνήτης τ’ ἴθυνε.
τ’: Od. 11:12: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
τ’: Od. 11:31: ῥέξειν ἐν μεγάροισι πυρήν τ’ ἐμπλησέμεν ἐσθλῶν,
τ’: Od. 11:38: νύμφαι τ’ ἠΐθεοί τε πολύτλητοί τε γέροντες
τ’: Od. 11:39: παρθενικαί τ’ ἀταλαὶ νεοπενθέα θυμὸν ἔχουσαι,
τ’: Od. 11:47: ἰφθίμῳ τ’ Ἀΐδῃ καὶ ἐπαινῇ Περσεφονείῃ·
τ’: Od. 11:67: πρός τ’ ἀλόχου καὶ πατρός, ὅ σ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα,
τ’: Od. 11:77: ταῦτά τέ μοι τελέσαι πῆξαί τ’ ἐπὶ τύμβῳ ἐρετμόν,
τ’: Od. 11:131: ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ’ ἐπιβήτορα κάπρον,
τ’: Od. 11:192: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθῃσι θέρος τεθαλυῖά τ’ ὀπώρη,
τ’: Od. 11:203: σή τ’ ἀγανοφροσύνη μελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα.”
τ’: Od. 11:247: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 11:247: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 11:247: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 11:259: Αἴσονά τ’ ἠδὲ Φέρητ’ Ἀμυθάονά θ’ ἱππιοχάρμην.
τ’: Od. 11:264: πύργωσάν τ’, ἐπεὶ οὐ μὲν ἀπύργωτόν γ’ ἐδύναντο
τ’: Od. 11:271: μητέρα τ’ Οἰδιπόδαο ἴδον, καλὴν Ἐπικάστην,
τ’: Od. 11:286: Νέστορά τε Χρομίον τε Περικλύμενόν τ’ ἀγέρωχον.
τ’: Od. 11:293: δεσμοί τ’ ἀργαλέοι καὶ βουκόλοι ἀγροιῶται.
τ’: Od. 11:308: Ὦτόν τ’ ἀντίθεον τηλεκλειτόν τ’ Ἐφιάλτην,
τ’: Od. 11:308: Ὦτόν τ’ ἀντίθεον τηλεκλειτόν τ’ Ἐφιάλτην,
τ’: Od. 11:321: Φαίδρην τε Πρόκριν τε ἴδον καλήν τ’ Ἀριάδνην,
τ’: Od. 11:326: Μαῖράν τε κλυμένην τε ἴδον στυγερήν τ’ Ἐριφύλην,
τ’: Od. 11:357: πομπήν τ’ ὀτρύνοιτε καὶ ἀγλαὰ δῶρα διδοῖτε,
τ’: Od. 11:364: ἠπεροπῆά τ’ ἔμεν καὶ ἐπίκλοπον, οἷά τε πολλοὺς
τ’: Od. 11:366: ψεύδεά τ’ ἀρτύνοντας, ὅθεν κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο·
τ’: Od. 11:369: πάντων Ἀργείων σέο τ’ αὐτοῦ κήδεα λυγρά.
τ’: Od. 11:414: οἵ ῥά τ’ ἐν ἀφνειοῦ ἀνδρὸς μέγα δυναμένοιο
τ’: Od. 11:503: οἳ κεῖνον βιόωνται ἐέργουσίν τ’ ἀπὸ τιμῆς.”
τ’: Od. 11:527: δάκρυά τ’ ὠμόργνυντο, τρέμον θ’ ὑπὸ γυῖα ἑκάστου·
τ’: Od. 11:611: ἄρκτοι τ’ ἀγρότεροί τε σύες χαροποί τε λέοντες,
τ’: Od. 11:612: ὑσμῖναί τε μάχαι τε φόνοι τ’ ἀνδροκτασίαι τε.
τ’: Od. 11:637: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι·
τ’: Od. 12:3: νῆσόν τ’ Αἰαίην, ὅθι τ’ Ἠοῦς ἠριγενείης
τ’: Od. 12:3: νῆσόν τ’ Αἰαίην, ὅθι τ’ Ἠοῦς ἠριγενείης
τ’: Od. 12:13: αὐτὰρ ἐπεὶ νεκρός τ’ ἐκάη καὶ τεύχεα νεκροῦ,
τ’: Od. 12:22: δισθανέες, ὅτε τ’ ἄλλοι ἅπαξ θνῄσκουσ’ ἄνθρωποι.
τ’: Od. 12:30: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
τ’: Od. 12:62: τῇ μέν τ’ οὐδὲ ποτητὰ παρέρχεται οὐδὲ πέλειαι
τ’: Od. 12:63: τρήρωνες, ταί τ’ ἀμβροσίην Διὶ πατρὶ φέρουσιν,
τ’: Od. 12:68: κύμαθ’ ἁλὸς φορέουσι πυρός τ’ ὀλοοῖο θύελλαι.
τ’: Od. 12:105: τρὶς μὲν γάρ τ’ ἀνίησιν ἐπ’ ἤματι, τρὶς δ’ ἀναρυβδεῖ,
τ’: Od. 12:119: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε καὶ ἄγριον οὐδὲ μαχητόν·
τ’: Od. 12:138: ἦ τ’ ἂν ἔτ’ εἰς Ἰθάκην, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε·
τ’: Od. 12:145: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι.
τ’: Od. 12:152: ἥμεθα· τὴν δ’ ἄνεμός τε κυβερνήτης τ’ ἴθυνε.
τ’: Od. 12:176: Ἠελίου τ’ αὐγὴ Ὑπεριονίδαο ἄνακτος·
τ’: Od. 12:193: ἤθελ’ ἀκουέμεναι, λῦσαί τ’ ἐκέλευον ἑταίρους
τ’: Od. 12:198: φθόγγον Σειρήνων ἠκούομεν οὐδέ τ’ ἀοιδήν,
τ’: Od. 12:200: ὅν σφιν ἐπ’ ὠσὶν ἄλειψ’, ἐμέ τ’ ἐκ δεσμῶν ἀνέλυσαν.
τ’: Od. 12:261: Σκύλλην τ’, αὐτίκ’ ἔπειτα θεοῦ ἐς ἀμύμονα νῆσον
τ’: Od. 12:265: μυκηθμοῦ τ’ ἤκουσα βοῶν αὐλιζομενάων
τ’: Od. 12:268: Κίρκης τ’ Αἰαίης, ἥ μοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε
τ’: Od. 12:273: Κίρκης τ’ Αἰαίης, ἥ μοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε
τ’: Od. 12:360: μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν,
τ’: Od. 12:365: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον.
τ’: Od. 12:450: ἥ μ’ ἐφίλει τ’ ἐκόμει τε. τί τοι τάδε μυθολογεύω;
τ’: Od. 13:60: ἔλθῃ καὶ θάνατος, τά τ’ ἐπ’ ἀνθρώποισι πέλονται.
τ’: Od. 13:69: ἡ δ’ ἄλλη σῖτόν τ’ ἔφερεν καὶ οἶνον ἐρυθρόν.
τ’: Od. 13:81: ἡ δ’, ὥς τ’ ἐν πεδίῳ τετράοροι ἄρσενες ἵπποι,
τ’: Od. 13:99: αἵ τ’ ἀνέμων σκεπόωσι δυσαήων μέγα κῦμα
τ’: Od. 13:100: ἔκτοθεν· ἔντοσθεν δέ τ’ ἄνευ δεσμοῖο μένουσι
τ’: Od. 13:114: ἠπείρῳ ἐπέκελσεν ὅσον τ’ ἐπὶ ἥμισυ πάσης,
τ’: Od. 13:196: πέτραι τ’ ἠλίβατοι καὶ δένδρεα τηλεθάοντα.
τ’: Od. 13:198: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
τ’: Od. 13:240: ἠμὲν ὅσοι ναίουσι πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
τ’: Od. 13:245: γίνεται· αἰεὶ δ’ ὄμβρος ἔχει τεθαλυῖά τ’ ἐέρση.
τ’: Od. 13:323: θάρσυνάς τ’ ἐπέεσσι καὶ ἐς πόλιν ἤγαγες αὐτή.
τ’: Od. 13:334: ἵετ’ ἐνὶ μεγάροισ’ ἰδέειν παῖδάς τ’ ἄλοχόν τε·
τ’: Od. 13:353: γήθησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
τ’: Od. 13:369: εἵματά τ’ εὐποίητα, τά οἱ Φαίηκες ἔδωκαν.
τ’: Od. 13:395: αἵματί τ’ ἐγκεφάλῳ τε παλαξέμεν ἄσπετον οὖδας
τ’: Od. 13:403: σῇ τ’ ἀλόχῳ καὶ παιδί, τὸν ἐν μεγάροισιν ἔλειπες.
τ’: Od. 13:417: “τίπτε τ’ ἄρ’ οὔ οἱ ἔειπες, ἐνὶ φρεσὶ πάντα ἰδυῖα;
τ’: Od. 14:52: ὅττι μιν ὣς ὑπέδεκτο, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 14:52: ὅττι μιν ὣς ὑπέδεκτο, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 14:85: καὶ μὲν δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι, οἵ τ’ ἐπὶ γαίης
τ’: Od. 14:90: κείνου λυγρὸν ὄλεθρον, ὅ τ’ οὐκ ἐθέλουσι δικαίως
τ’: Od. 14:103: ἐνθάδε τ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν ἕνδεκα πάντα
τ’: Od. 14:109: ὣς φάθ’· ὁ δ’ ἐνδυκέως κρέα τ’ ἤσθιε πῖνέ τε οἶνον,
τ’: Od. 14:133: τοῦ δ’ ἤδη μέλλουσι κύνες ταχέες τ’ οἰωνοὶ
τ’: Od. 14:159: ἱστίη τ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω·
τ’: Od. 14:188: ὁπποίης τ’ ἐπὶ νηὸς ἀφίκεο; πῶς δέ σε ναῦται
τ’: Od. 14:216: ἦ μὲν δὴ θάρσος μοι Ἄρης τ’ ἔδοσαν καὶ Ἀθήνη
τ’: Od. 14:226: λυγρά, τά τ’ ἄλλοισίν γε καταῤῥιγηλὰ πέλονται.
τ’: Od. 14:228: ἄλλος γάρ τ’ ἄλλοισιν ἀνὴρ ἐπιτέρπεται ἔργοις.
τ’: Od. 14:234: δεινός τ’ αἰδοῖός τε μετὰ Κρήτεσσι τετύγμην.
τ’: Od. 14:245: κουριδίῃ τ’ ἀλόχῳ καὶ κτήμασιν· αὐτὰρ ἔπειτα
τ’: Od. 14:256: ἥμεθα, τὰς δ’ ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ’ ἴθυνον.
τ’: Od. 14:265: αὐτούς τ’ ἔκτεινον· τάχα δ’ ἐς πόλιν ἵκετ’ ἀϋτή.
τ’: Od. 14:366: νόστον ἐμοῖο ἄνακτος, ὅ τ’ ἤχθετο πᾶσι θεοῖσι
τ’: Od. 14:389: ἀλλὰ Δία ξένιον δείσας αὐτόν τ’ ἐλεαίρων.”
τ’: Od. 14:402: “ξεῖν’, οὕτω γάρ κέν μοι ἐϋκλείη τ’ ἀρετή τε
τ’: Od. 14:403: εἴη ἐπ’ ἀνθρώπους, ἅμα τ’ αὐτίκα καὶ μετέπειτα,
τ’: Od. 14:405: αὖτις δὲ κτείναιμι φίλον τ’ ἀπὸ θυμὸν ἑλοίμην·
τ’: Od. 14:430: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον
τ’: Od. 14:464: ἠλεός, ὅς τ’ ἐφέηκε πολύφρονά περ μάλ’ ἀεῖσαι
τ’: Od. 14:465: καί θ’ ἁπαλὸν γελάσαι καί τ’ ὀρχήσασθαι ἀνῆκε,
τ’: Od. 14:466: καί τι ἔπος προέηκεν, ὅ πέρ τ’ ἄῤῥητον ἄμεινον.
τ’: Od. 15:11: κτήματά τε προλιπὼν ἄνδρας τ’ ἐν σοῖσι δόμοισιν
τ’: Od. 15:72: ἶσόν τοι κακόν ἐσθ’, ὅς τ’ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι
τ’: Od. 15:124: πέπλον ἔχουσ’ ἐν χερσίν, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 15:124: πέπλον ἔχουσ’ ἐν χερσίν, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 15:145: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
τ’: Od. 15:185: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
τ’: Od. 15:190: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
τ’: Od. 15:219: αὐτοί τ’ ἀμβαίνωμεν, ἵνα πρήσσωμεν ὁδοῖο.”
τ’: Od. 15:245: ὃν περὶ κῆρι φίλει Ζεύς τ’ αἰγίοχος καὶ Ἀπόλλων
τ’: Od. 15:262: σῆς τ’ αὐτοῦ κεφαλῆς καὶ ἑταίρων, οἵ τοι ἕπονται,
τ’: Od. 15:296: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
τ’: Od. 15:322: πῦρ τ’ εὖ νηῆσαι διά τε ξύλα δανὰ κεάσσαι,
τ’: Od. 15:356: κουριδίης τ’ ἀλόχοιο δαΐφρονος, ἥ ἑ μάλιστα
τ’: Od. 15:373: τῶν ἔφαγόν τ’ ἔπιόν τε καὶ αἰδοίοισιν ἔδωκα.
τ’: Od. 15:433: αὐτούς τ’; ἦ γὰρ ἔτ’ εἰσὶ καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.”
τ’: Od. 15:462: χερσίν τ’ ἀμφαφόωντο καὶ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶντο,
τ’: Od. 15:471: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
τ’: Od. 15:500: δεῖπνόν τ’ ἐντύνοντο κερῶντό τε αἴθοπα οἶνον.
τ’: Od. 15:530: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 15:530: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 15:530: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 15:546: τόνδε τ’ ἐγὼ κομιῶ, ξενίων δέ οἱ οὐ ποθὴ ἔσται.”
τ’: Od. 15:548: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι.
τ’: Od. 16:16: χεῖράς τ’ ἀμφοτέρας· θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ.
τ’: Od. 16:32: ὄφρα σέ τ’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω καὶ μῦθον ἀκούσω,
τ’: Od. 16:75: εὐνήν τ’ αἰδομένη πόσιος δήμοιό τε φῆμιν,
τ’: Od. 16:140: ἔργα τ’ ἐποπτεύεσκε μετὰ δμώων τ’ ἐνὶ οἴκῳ
τ’: Od. 16:140: ἔργα τ’ ἐποπτεύεσκε μετὰ δμώων τ’ ἐνὶ οἴκῳ
τ’: Od. 16:216: κλαῖον δὲ λιγέως, ἁδινώτερον ἤ τ’ οἰωνοί,
τ’: Od. 16:242: χεῖράς τ’ αἰχμητὴν ἔμεναι καὶ ἐπίφρονα βουλήν·
τ’: Od. 16:304: ἀλλ’ οἶοι σύ τ’ ἐγώ τε γυναικῶν γνώομεν ἰθύν.
τ’: Od. 16:342: μνηστῆρες δ’ ἀκάχοντο κατήφησάν τ’ ἐνὶ θυμῷ,
τ’: Od. 16:404: αὐτός τε κτενέω τούς τ’ ἄλλους πάντας ἀνώξω·
τ’: Od. 16:417: Ἀντίνοον δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 16:417: Ἀντίνοον δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 16:432: παῖδά τ’ ἀποκτείνεις, ἐμὲ δὲ μεγάλως ἀκαχίζεις·
τ’: Od. 17:21: ὥς τ’ ἐπιτειλαμένῳ σημάντορι πάντα πιθέσθαι.
τ’: Od. 17:78: “Πείραι’, οὐ γάρ τ’ ἴδμεν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
τ’: Od. 17:156: ἱστίη τ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω,
τ’: Od. 17:183: ὠτρύνοντ’ Ὀδυσεύς τ’ ἰέναι καὶ δῖος ὑφορβός.
τ’: Od. 17:189: νεικείῃ· χαλεπαὶ δέ τ’ ἀνάκτων εἰσὶν ὁμοκλαί· -
τ’: Od. 17:215: τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν
τ’: Od. 17:215: τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν
τ’: Od. 17:224: σηκοκόρον τ’ ἔμεναι θαλλόν τ’ ἐρίφοισι φορῆναι,
τ’: Od. 17:224: σηκοκόρον τ’ ἔμεναι θαλλόν τ’ ἐρίφοισι φορῆναι,
τ’: Od. 17:273: “ῥεῖ’ ἔγνως, ἐπεὶ οὐδὲ τά τ’ ἄλλα πέρ ἐσσ’ ἀνοήμων.
τ’: Od. 17:322: ἥμισυ γάρ τ’ ἀρετῆς ἀποαίνυται εὐρύοπα Ζεὺς
τ’: Od. 17:335: μοῖραν ἑλὼν ἐτίθει κανέου τ’ ἐκ σῖτον ἀείρας.
τ’: Od. 17:343: ἄρτον τ’ οὖλον ἑλὼν περικαλλέος ἐκ κανέοιο
τ’: Od. 17:363: γνοίη θ’ οἵ τινές εἰσιν ἐναίσιμοι οἵ τ’ ἀθέμιστοι·
τ’: Od. 17:368: ἀλλήλους τ’ εἴροντο, τίς εἴη καὶ πόθεν ἔλθοι.
τ’: Od. 17:423: οἷσίν τ’ εὖ ζώουσι καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.
τ’: Od. 17:434: αὐτούς τ’ ἔκτεινον· τάχα δ’ ἐς πόλιν ἵκετ’ ἀϋτή.
τ’: Od. 17:503: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἐνέπλησάν τ’ ἔδοσάν τε,
τ’: Od. 17:533: σῖτος καὶ μέθυ ἡδύ· τὰ μέν τ’ οἰκῆες ἔδουσιν,
τ’: Od. 18:78: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 18:78: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 18:87: μήδεά τ’ ἐξερύσας δώῃ κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι.”
τ’: Od. 18:92: ἦέ μιν ἦκ’ ἐλάσειε τανύσσειέν τ’ ἐπὶ γαίῃ.
τ’: Od. 18:105: “ἐνταυθοῖ νῦν ἧσο κύνας τε σύας τ’ ἀπερύκων,
τ’: Od. 18:127: Νῖσον Δουλιχιῆα ἐΰν τ’ ἔμεν ἀφνειόν τε·
τ’: Od. 18:140: πατρί τ’ ἐμῷ πίσυνος καὶ ἐμοῖσι κασιγνήτοισι.
τ’: Od. 18:163: ἀχρεῖον δ’ ἐγέλασσεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 18:163: ἀχρεῖον δ’ ἐγέλασσεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 18:168: οἵ τ’ εὖ μὲν βάζουσι, κακῶς δ’ ὄπιθεν φρονέουσι.”
τ’: Od. 18:257: ἦ μὲν δὴ ὅτε τ’ ᾖε λιπὼν κάτα πατρίδα γαῖαν,
τ’: Od. 18:263: ἵππων τ’ ὠκυπόδων ἐπιβήτορας, οἵ τε τάχιστα
τ’: Od. 18:276: οἵ τ’ ἀγαθήν τε γυναῖκα καὶ ἀφνειοῖο θύγατρα
τ’: Od. 18:367: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ’ ἤματα μακρὰ πέλονται,
τ’: Od. 19:33: ἔγχεά τ’ ὀξυόεντα· πάροιθε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
τ’: Od. 19:79: οἷσίν τ’ εὖ ζώουσι καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.
τ’: Od. 19:90: ἀμφίπολον δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 19:90: ἀμφίπολον δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 19:132: οἵ τ’ αὐτὴν Ἰθάκην εὐδείελον ἀμφινέμονται,
τ’: Od. 19:191: ξεῖνον γάρ οἱ ἔφασκε φίλον τ’ ἔμεν αἰδοῖόν τε.
τ’: Od. 19:206: ἥν τ’ εὖρος κατέτηξεν, ἐπὴν ζέφυρος καταχεύῃ,
τ’: Od. 19:254: ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι φίλος τ’ ἔσῃ αἰδοῖός τε·
τ’: Od. 19:256: πτύξασ’ ἐκ θαλάμου, περόνην τ’ ἐπέθηκα φαεινὴν
τ’: Od. 19:265: καὶ γάρ τίς τ’ ἀλλοῖον ὀδύρεται ἄνδρ’ ὀλέσασα
τ’: Od. 19:304: ἱστίη τ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω·
τ’: Od. 19:342: ἄεσα καί τ’ ἀνέμεινα ἐΰθρονον Ἠῶ δῖαν.
τ’: Od. 19:347: ἥ τις δὴ τέτληκε τόσα φρεσὶν ὅσσα τ’ ἐγώ περ·
τ’: Od. 19:376: τῶ σε πόδας νίψω ἅμα τ’ αὐτῆς Πηνελοπείης
τ’: Od. 19:381: ὡς σὺ δέμας φωνήν τε πόδας τ’ Ὀδυσῆϊ ἔοικας.”
τ’: Od. 19:402: παυομένῳ δόρποιο, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 19:402: παυομένῳ δόρποιο, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 19:415: χερσίν τ’ ἠσπάζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισι·
τ’: Od. 19:422: μίστυλλόν τ’ ἄρ’ ἐπισταμένως πεῖράν τ’ ὀβελοῖσιν
τ’: Od. 19:422: μίστυλλόν τ’ ἄρ’ ἐπισταμένως πεῖράν τ’ ὀβελοῖσιν
τ’: Od. 19:486: σίγα, μή τίς τ’ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισι πύθηται.
τ’: Od. 19:514: ἔς τ’ ἐμὰ ἔργ’ ὁρόωσα καὶ ἀμφιπόλων ἐνὶ οἴκῳ·
τ’: Od. 19:527: εὐνήν τ’ αἰδομένη πόσιος δήμοιό τε φῆμιν,
τ’: Od. 19:587: νευρήν τ’ ἐντανύσαι διοϊστεῦσαί τε σιδήρου.”
τ’: Od. 20:46: ὅς περ θνητός τ’ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδεν·
τ’: Od. 20:75: ἐς Δία τερπικέραυνον, - ὁ γάρ τ’ ἐῢ οἶδεν ἅπαντα,
τ’: Od. 20:76: μοῖράν τ’ ἀμμορίην τε καταθνητῶν ἀνθρώπων, -
τ’: Od. 20:85: νύκτας δ’ ὕπνος ἔχῃσιν, - ὁ γάρ τ’ ἐπέλησεν ἁπάντων,
τ’: Od. 20:133: χείρονα, τὸν δέ τ’ ἀρείον’ ἀτιμήσασ’ ἀποπέμπει.”
τ’: Od. 20:150: ῥάσσατέ τ’ ἔν τε θρόνοισ’ εὐποιήτοισι τάπητας
τ’: Od. 20:231: ἱστίη τ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω·
τ’: Od. 20:330: τόφρ’ οὔ τις νέμεσις μενέμεν τ’ ἦν ἰσχέμεναί τε
τ’: Od. 20:333: νῦν δ’ ἤδη τόδε δῆλον, ὅ τ’ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν.
τ’: Od. 21:84: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 21:84: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 21:117: οἷός τ’ ἤδη πατρὸς ἀέθλια κάλ’ ἀνελέσθαι.”
τ’: Od. 21:131: “ὢ πόποι, ἦ καὶ ἔπειτα κακός τ’ ἔσομαι καὶ ἄκικυς,
τ’: Od. 21:167: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 21:167: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 21:169: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε, νεμεσσῶμαι δέ τ’ ἀκούων,
τ’: Od. 21:169: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε, νεμεσσῶμαι δέ τ’ ἀκούων,
τ’: Od. 21:173: οἷόν τε ῥυτῆρα βιοῦ τ’ ἔμεναι καὶ ὀϊστῶν·
τ’: Od. 21:215: οἰκία τ’ ἐγγὺς ἐμεῖο τετυγμένα· καί μοι ἔπειτα
τ’: Od. 21:218: ὄφρα μ’ ἐῢ γνῶτον πιστωθῆτόν τ’ ἐνὶ θυμῷ,
τ’: Od. 21:222: τὼ δ’ ἐπεὶ εἰσιδέτην εὖ τ’ ἐφράσσαντο ἕκαστα,
τ’: Od. 21:248: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 21:248: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 21:249: “ὢ πόποι, ἦ μοι ἄχος περί τ’ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων.
τ’: Od. 21:254: ἀντιθέου Ὀδυσῆος, ὅ τ’ οὐ δυνάμεσθα τανύσσαι
τ’: Od. 21:284: ἦ ἤδη μοι ὄλεσσεν ἄλη τ’ ἀκομιστίη τε.”
τ’: Od. 21:287: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 21:287: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τ’: Od. 21:301: ῥῖνάς τ’ ἀμήσαντες· ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσιν ἀασθεὶς
τ’: Od. 21:351: ἱστόν τ’ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε
τ’: Od. 21:414: γήθησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
τ’: Od. 21:430: μολπῇ καὶ φόρμιγγι· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός.”
τ’: Od. 22:21: σῖτός τε κρέα τ’ ὀπτὰ φορύνετο. τοὶ δ’ ὁμάδησαν
τ’: Od. 22:58: χαλκόν τε χρυσόν τ’ ἀποδώσομεν, εἰς ὅ κε σὸν κῆρ
τ’: Od. 22:103: αὐτός τ’ ἀμφιβαλεῦμαι ἰών, δώσω δὲ συβώτῃ
τ’: Od. 22:138: καί χ’ εἷς πάντας ἐρύκοι ἀνήρ, ὅς τ’ ἄλκιμος εἴη.
τ’: Od. 22:220: κτήμαθ’ ὁπόσσα τοί ἐστι, τά τ’ ἔνδοθι καὶ τὰ θύρηφι,
τ’: Od. 22:300: τὰς μέν τ’ αἰόλος οἶστρος ἐφορμηθεὶς ἐδόνησεν
τ’: Od. 22:301: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ’ ἤματα μακρὰ πέλονται·
τ’: Od. 22:302: οἱ δ’ ὥς τ’ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγκυλοχῆλαι
τ’: Od. 22:304: ταὶ μέν τ’ ἐν πεδίῳ νέφεα πτώσσουσαι ἵενται,
τ’: Od. 22:306: γίνεται οὐδὲ φυγή· χαίρουσι δέ τ’ ἀνέρες ἄγρῃ·
τ’: Od. 22:384: πεπτεῶτας πολλούς, ὥς τ’ ἰχθύας, οὕς θ’ ἁλιῆες
τ’: Od. 22:388: τῶν μέν τ’ ἠέλιος φαέθων ἐξείλετο θυμόν·
τ’: Od. 22:404: πᾶν δ’ ἄρα οἱ στῆθός τε παρήϊά τ’ ἀμφοτέρωθεν
τ’: Od. 22:422: δμῳαί, τὰς μέν τ’ ἔργα διδάξαμεν ἐργάζεσθαι,
τ’: Od. 22:476: τάμνον μήδεά τ’ ἐξέρυσαν, κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι,
τ’: Od. 22:477: χεῖράς τ’ ἠδὲ πόδας κόπτον κεκοτηότι θυμῷ.
τ’: Od. 22:500: χεῖράς τ’ αἰνύμεναι· τὸν δὲ γλυκὺς ἵμερος ᾕρει
τ’: Od. 23:6: ὀφθαλμοῖσι τεοῖσι τά τ’ ἔλδεαι ἤματα πάντα.
τ’: Od. 23:96: Τηλέμαχος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 23:96: Τηλέμαχος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τ’: Od. 23:157: μείζονά τ’ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα· κὰδ δὲ κάρητος
τ’: Od. 23:227: ἀλλ’ οἶοι σύ τ’ ἐγώ τε καὶ ἀμφίπολος μία μούνη,
τ’: Od. 23:246: Λάμπον καὶ Φαέθονθ’, οἵ τ’ Ἠῶ πῶλοι ἄγουσι.
τ’: Od. 23:264: “δαιμονίη, τί τ’ ἄρ’ αὖ με μάλ’ ὀτρύνουσα κελεύεις
τ’: Od. 23:278: ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ’ ἐπιβήτορα κάπρον,
τ’: Od. 23:307: ἀνθρώποισ’ ὅσα τ’ αὐτὸς ὀϊζύσας ἐμόγησε,
τ’: Od. 23:319: οἳ νῆάς τ’ ὄλεσαν καὶ ἐϋκνήμιδας ἑταίρους
τ’: Od. 24:3: καλὴν χρυσείην, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει,
τ’: Od. 24:8: ὁρμαθοῦ ἐκ πέτρης, ἀνά τ’ ἀλλήλῃσιν ἔχονται,
τ’: Od. 24:28: ἦ τ’ ἄρα καὶ σοὶ πρωῒ παραστήσεσθαι ἔμελλε
τ’: Od. 24:64: κλαίομεν ἀθάνατοί τε θεοὶ θνητοί τ’ ἄνθρωποι·
τ’: Od. 24:67: καίεο δ’ ἔν τ’ ἐσθῆτι θεῶν καὶ ἀλείφατι πολλῷ
τ’: Od. 24:200: κουρίδιον κτείνασα πόσιν, στυγερὴ δέ τ’ ἀοιδὴ
τ’: Od. 24:230: χειρῖδάς τ’ ἐπὶ χερσὶ βάτων ἕνεκ’· αὐτὰρ ὕπερθεν
τ’: Od. 24:364: ταμνομένους κρέα πολλὰ κερῶντάς τ’ αἴθοπα οἶνον.
τ’: Od. 24:421: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο,
τ’: Od. 24:498: ἐν δ’ ἄρα Λαέρτης Δολίος τ’ ἐς τεύχε’ ἔδυνον,
τ’: Od. 24:509: ἀλκῇ τ’ ἠνορέῃ τε κεκάσμεθα πᾶσαν ἐπ’ αἶαν.”
τ’: Od. 24:515: υἱός θ’ υἱωνός τ’ ἀρετῆς πέρι δῆριν ἔχουσι.”
τ’: Od. 24:538: οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥς τ’ αἰετὸς ὑψιπετήεις.
τὰ: Il. 1:6: ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
τὰ: Il. 1:20: παῖδα δ’ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ’ ἄποινα δέχεσθαι,
τά: Il. 1:70: ὃς ᾔδη τά τ’ ἐόντα τά τ’ ἐσσόμενα πρό τ’ ἐόντα,
τά: Il. 1:70: ὃς ᾔδη τά τ’ ἐόντα τά τ’ ἐσσόμενα πρό τ’ ἐόντα,
τὰ: Il. 1:107: αἰεί τοι τὰ κάκ’ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι,
τὰ: Il. 1:125: ἀλλὰ τὰ μὲν πολίων ἐξεπράθομεν, τὰ δέδασται,
τὰ: Il. 1:125: ἀλλὰ τὰ μὲν πολίων ἐξεπράθομεν, τὰ δέδασται,
τὰ: Il. 1:318: Ὣς οἳ μὲν τὰ πένοντο κατὰ στρατόν· οὐδ’ Ἀγαμέμνων
τὰ: Il. 1:368: καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν υἷες Ἀχαιῶν,
τὰ: Il. 1:383: θνῇσκον ἐπασσύτεροι, τὰ δ’ ἐπῴχετο κῆλα θεοῖο
τὰ: Il. 1:554: ἀλλὰ μάλ’ εὔκηλος τὰ φράζεαι ἅσσ’ ἐθέλῃσθα.
τὰ: Il. 1:576: ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ.
τὰ: Il. 2:36: τὰ φρονέοντ’ ἀνὰ θυμὸν ἅ ῥ’ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον·
τὰ: Il. 2:38: νήπιος, οὐδὲ τὰ ᾔδη ἅ ῥα Ζεὺς μήδετο ἔργα·
τὰ: Il. 2:145: πόντου Ἰκαρίοιο, τὰ μέν τ’ Εὖρός τε Νότος τε
τά: Il. 2:262: χλαῖνάν τ’ ἠδὲ χιτῶνα, τά τ’ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει,
τὰ: Il. 2:330: κεῖνος τὼς ἀγόρευε· τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
τὰ: Il. 2:425: καὶ τὰ μὲν ἂρ σχίζῃσιν ἀφύλλοισιν κατέκαιον,
τά: Il. 3:54: οὐκ ἄν τοι χραίσμῃ κίθαρις τά τε δῶρ’ Ἀφροδίτης
τὰ: Il. 3:114: τεύχεά τ’ ἐξεδύοντο· τὰ μὲν κατέθεντ’ ἐπὶ γαίῃ
τά: Il. 3:176: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ἐγένοντο· τὸ καὶ κλαίουσα τέτηκα.
τὰ: Il. 4:110: καὶ τὰ μὲν ἀσκήσας κεραοξόος ἤραρε τέκτων,
τὰ: Il. 4:168: τῆσδ’ ἀπάτης κοτέων· τὰ μὲν ἔσσεται οὐκ ἀτέλεστα·
τά: Il. 4:219: πάσσε, τά οἵ ποτε πατρὶ φίλα φρονέων πόρε Χείρων.
τὰ: Il. 4:353: ὄψεαι αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ
τὰ: Il. 4:361: ἤπια δήνεα οἶδε· τὰ γὰρ φρονέεις ἅ τ’ ἐγώ περ.
τὰ: Il. 4:363: εἴρηται, τὰ δὲ πάντα θεοὶ μεταμώνια θεῖεν.
τὰ: Il. 4:432: τεύχεα ποικίλ’ ἔλαμπε, τὰ εἱμένοι ἐστιχόωντο.
τά: Il. 4:468: πλευρά, τά οἱ κύψαντι παρ’ ἀσπίδος ἐξεφαάνθη,
τά: Il. 5:52: βάλλειν ἄγρια πάντα, τά τε τρέφει οὔρεσιν ὕλη·
τὰ: Il. 5:140: ἀλλὰ κατὰ σταθμοὺς δύεται, τὰ δ’ ἐρῆμα φοβεῖται·
τὰ: Il. 5:205: τόξοισιν πίσυνος· τὰ δέ μ’ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ὀνήσειν.
τὰ: Il. 5:481: κὰδ δὲ κτήματα πολλά, τὰ ἔλδεται ὅς κ’ ἐπιδευής.
τὰ: Il. 5:564: τὰ φρονέων ἵνα χερσὶν ὑπ’ Αἰνείαο δαμείη.
τὰ: Il. 6:70: ἀλλ’ ἄνδρας κτείνωμεν· ἔπειτα δὲ καὶ τὰ ἕκηλοι
τὰ: Il. 6:147: φύλλα τὰ μέν τ’ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ’ ὕλη
τά: Il. 6:314: καλά, τά ῥ’ αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν οἳ τότ’ ἄριστοι
τὰ: Il. 6:489: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται.
τὰ: Il. 6:490: ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε
τὰ: Il. 6:526: ἀλλ’ ἴομεν· τὰ δ’ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ’, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
τὰ: Il. 7:34: ὧδ’ ἔστω ἑκάεργε· τὰ γὰρ φρονέουσα καὶ αὐτὴ
τά: Il. 7:68: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
τά: Il. 7:146: τεύχεα δ’ ἐξενάριξε, τά οἱ πόρε χάλκεος Ἄρης.
τὰ: Il. 7:147: καὶ τὰ μὲν αὐτὸς ἔπειτα φόρει μετὰ μῶλον Ἄρηος·
τά: Il. 7:349: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
τά: Il. 7:369: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
τά: Il. 8:6: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
τὰ: Il. 8:26: δησαίμην, τὰ δέ κ’ αὖτε μετήορα πάντα γένοιτο.
τὰ: Il. 8:178: ἀβλήχρ’ οὐδενόσωρα· τὰ δ’ οὐ μένος ἁμὸν ἐρύξει·
τὰ: Il. 8:430: ὅς κε τύχῃ· κεῖνος δὲ τὰ ἃ φρονέων ἐνὶ θυμῷ
τὰ: Il. 8:478: χωομένης, οὐδ’ εἴ κε τὰ νείατα πείραθ’ ἵκηαι
τὰ: Il. 9:210: καὶ τὰ μὲν εὖ μίστυλλε καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρε,
τὰ: Il. 9:359: ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ,
τὰ: Il. 9:364: ἔστι δέ μοι μάλα πολλά, τὰ κάλλιπον ἐνθάδε ἔῤῥων·
τὰ: Il. 9:400: κτήμασι τέρπεσθαι τὰ γέρων ἐκτήσατο Πηλεύς·
τὰ: Il. 9:489: τὰ φρονέων ὅ μοι οὔ τι θεοὶ γόνον ἐξετέλειον
τὰ: Il. 9:511: εἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα φέροι τὰ δ’ ὄπισθ’ ὀνομάζοι
τὰ: Il. 9:515: νῦν δ’ ἅμα τ’ αὐτίκα πολλὰ διδοῖ τὰ δ’ ὄπισθεν ὑπέστη,
τὰ: Il. 10:12: θαύμαζεν πυρὰ πολλὰ τὰ καίετο Ἰλιόθι πρὸ
τὰ: Il. 10:440: ἤλυθ’ ἔχων· τὰ μὲν οὔ τι καταθνητοῖσιν ἔοικεν
τά: Il. 10:460: καὶ τά γ’ Ἀθηναίῃ ληΐτιδι δῖος Ὀδυσσεὺς
τὰ: Il. 10:491: τὰ φρονέων κατὰ θυμὸν ὅπως καλλίτριχες ἵπποι
τὰ: Il. 11:69: πυρῶν ἢ κριθῶν· τὰ δὲ δράγματα ταρφέα πίπτει·
τά: Il. 11:245: αἶγας ὁμοῦ καὶ ὄϊς, τά οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο.
τὰ: Il. 11:570: ἱστάμενος· τὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
τά: Il. 11:612: ἤτοι μὲν τά γ’ ὄπισθε Μαχάονι πάντα ἔοικε
τὰ: Il. 11:681: καὶ τὰ μὲν ἠλασάμεσθα Πύλον Νηλήϊον εἴσω
τὰ: Il. 11:703: ἐξέλετ’ ἄσπετα πολλά· τὰ δ’ ἄλλ’ ἐς δῆμον ἔδωκε
τὰ: Il. 11:705: ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν, ἀμφί τε ἄστυ
τὰ: Il. 11:723: ἱππῆες Πυλίων, τὰ δ’ ἐπέῤῥεον ἔθνεα πεζῶν.
τά: Il. 11:830: ἐσθλά, τά σε προτί φασιν Ἀχιλλῆος δεδιδάχθαι,
τὰ: Il. 12:29: φιτρῶν καὶ λάων, τὰ θέσαν μογέοντες Ἀχαιοί,
τὰ: Il. 12:280: νιφέμεν ἀνθρώποισι πιφαυσκόμενος τὰ ἃ κῆλα·
τὰ: Il. 12:420: τείχεος ἂψ ὤσασθαι, ἐπεὶ τὰ πρῶτα πέλασθεν.
τὰ: Il. 13:262: Τρώϊα, τὰ κταμένων ἀποαίνυμαι· οὐ γὰρ ὀΐω
τὰ: Il. 13:640: Ὣς εἰπὼν τὰ μὲν ἔντε’ ἀπὸ χροὸς αἱματόεντα
τὰ: Il. 13:679: ἀλλ’ ἔχεν ᾗ τὰ πρῶτα πύλας καὶ τεῖχος ἐσᾶλτο
τὰ: Il. 14:48: κεῖνος τὼς ἀγόρευε· τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
τὰ: Il. 14:125: ἐγχείῃ· τὰ δὲ μέλλετ’ ἀκουέμεν, εἰ ἐτεόν περ.
τὰ: Il. 14:331: Ἴδης ἐν κορυφῇσι, τὰ δὲ προπέφανται ἅπαντα·
τὰ: Il. 14:372: κρύψαντες, χερσίν τε τὰ μακρότατ’ ἔγχε’ ἑλόντες
τά: Il. 14:409: χερμαδίῳ, τά ῥα πολλὰ θοάων ἔχματα νηῶν
τὰ: Il. 15:58: παυσάμενον πολέμοιο τὰ ἃ πρὸς δώμαθ’ ἱκέσθαι,
τά: Il. 15:388: μακροῖσι ξυστοῖσι, τά ῥά σφ’ ἐπὶ νηυσὶν ἔκειτο
τὰ: Il. 15:603: τὰ φρονέων νήεσσιν ἔπι γλαφυρῇσιν ἔγειρεν
τά: Il. 15:621: κύματά τε τροφόεντα, τά τε προσερεύγεται αὐτήν·
τὰ: Il. 15:703: οἳ μὲν τὰ φρονέοντες ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν·
τὰ: Il. 16:40: δὸς δέ μοι ὤμοιιν τὰ σὰ τεύχεα θωρηχθῆναι,
τὰ: Il. 16:60: ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν· οὐδ’ ἄρα πως ἦν
τά: Il. 16:139: εἵλετο δ’ ἄλκιμα δοῦρε, τά οἱ παλάμηφιν ἀρήρει.
τὰ: Il. 16:664: χάλκεα μαρμαίροντα, τὰ μὲν κοίλας ἐπὶ νῆας
τά: Il. 17:122: γυμνόν· ἀτὰρ τά γε τεύχε’ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
τὰ: Il. 17:187: καλά, τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξα κατακτάς.
τὰ: Il. 17:193: ἤτοι ὃ μὲν τὰ ἃ δῶκε φέρειν προτὶ Ἴλιον ἱρὴν
τὰ: Il. 17:225: τὰ φρονέων δώροισι κατατρύχω καὶ ἐδωδῇ
τὰ: Il. 17:515: ἥσω γὰρ καὶ ἐγώ, τὰ δέ κεν Διὶ πάντα μελήσει.
τὰ: Il. 17:612: πεζὸς γὰρ τὰ πρῶτα λιπὼν νέας ἀμφιελίσσας
τά: Il. 17:620: καὶ τά γε Μηριόνης ἔλαβεν χείρεσσι φίλῃσι
τά: Il. 17:693: γυμνόν· ἀτὰρ τά γε τεύχε’ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
τὰ: Il. 17:698: βῆ δὲ θέειν, τὰ δὲ τεύχε’ ἀμύμονι δῶκεν ἑταίρῳ
τὰ: Il. 18:4: τὰ φρονέοντ’ ἀνὰ θυμὸν ἃ δὴ τετελεσμένα ἦεν·
τά: Il. 18:21: γυμνοῦ· ἀτὰρ τά γε τεύχε’ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
τὰ: Il. 18:74: ἐξαύδα, μὴ κεῦθε· τὰ μὲν δή τοι τετέλεσται
τὰ: Il. 18:79: μῆτερ ἐμή, τὰ μὲν ἄρ μοι Ὀλύμπιος ἐξετέλεσσεν·
τὰ: Il. 18:84: καλά· τὰ μὲν Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα
τὰ: Il. 18:112: ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ,
τὰ: Il. 18:131: χάλκεα μαρμαίροντα· τὰ μὲν κορυθαίολος Ἕκτωρ
τά: Il. 18:379: δαιδάλεα προσέκειτο· τά ῥ’ ἤρτυε, κόπτε δὲ δεσμούς.
τὰ: Il. 18:451: αὐτὰρ ὃ Πάτροκλον περὶ μὲν τὰ ἃ τεύχεα ἕσσε,
τὰ: Il. 18:457: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
τά: Il. 18:485: ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ’ οὐρανὸς ἐστεφάνωται,
τὰ: Il. 18:485: ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ’ οὐρανὸς ἐστεφάνωται,
τὰ: Il. 18:527: οἳ μὲν τὰ προϊδόντες ἐπέδραμον, ὦκα δ’ ἔπειτα
τὰ: Il. 19:13: πρόσθεν Ἀχιλλῆος· τὰ δ’ ἀνέβραχε δαίδαλα πάντα.
τὰ: Il. 19:21: μῆτερ ἐμὴ τὰ μὲν ὅπλα θεὸς πόρεν οἷ’ ἐπιεικὲς
τὰ: Il. 19:65: ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ
τά: Il. 19:102: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγει.
τὰ: Il. 19:172: ὅπλεσθαι· τὰ δὲ δῶρα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
τὰ: Il. 19:249: καὶ τὰ μὲν ἐν μέσσῃ ἀγορῇ θέσαν, ἂν δ’ Ἀγαμέμνων
τὰ: Il. 19:280: καὶ τὰ μὲν ἐν κλισίῃσι θέσαν, κάθισαν δὲ γυναῖκας,
τὰ: Il. 19:339: μνησάμενοι τὰ ἕκαστος ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπον·
τά: Il. 19:368: δύσετο δῶρα θεοῦ, τά οἱ Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
τά: Il. 20:65: σμερδαλέ’ εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ·
τὰ: Il. 20:127: σήμερον· ὕστερον αὖτε τὰ πείσεται ἅσσά οἱ αἶσα
τὰ: Il. 20:255: πόλλ’ ἐτεά τε καὶ οὐκί· χόλος δέ τε καὶ τὰ κελεύει.
τὰ: Il. 21:51: ἀλλὰ τὰ μέν ῥ’ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε· τεῖρε γὰρ ἱδρὼς
τά: Il. 21:317: οὔτε τὰ τεύχεα καλά, τά που μάλα νειόθι λίμνης
τὰ: Il. 21:317: οὔτε τὰ τεύχεα καλά, τά που μάλα νειόθι λίμνης
τὰ: Il. 21:352: τὰ περὶ καλὰ ῥέεθρα ἅλις ποταμοῖο πεφύκει·
τὰ: Il. 22:323: καλά, τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξε κατακτάς·
τά: Il. 22:341: δῶρα τά τοι δώσουσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ,
τὰ: Il. 23:20: πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω τὰ πάροιθεν ὑπέστην
τὰ: Il. 23:180: πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω τὰ πάροιθεν ὑπέστην,
τὰ: Il. 23:243: καὶ τὰ μὲν ἐν χρυσέῃ φιάλῃ καὶ δίπλακι δημῷ
τὰ: Il. 23:275: ἦ τ’ ἂν ἐγὼ τὰ πρῶτα λαβὼν κλισίην δὲ φεροίμην.
τὰ: Il. 23:523: λείπετ’· ἀτὰρ τὰ πρῶτα καὶ ἐς δίσκουρα λέλειπτο,
τὰ: Il. 23:538: δεύτερ’· ἀτὰρ τὰ πρῶτα φερέσθω Τυδέος υἱός.
τὰ: Il. 23:545: τὰ φρονέων ὅτι οἱ βλάβεν ἅρματα καὶ ταχέ’ ἵππω
τὰ: Il. 23:640: οὕνεκα δὴ τὰ μέγιστα παρ’ αὐτόθι λείπετ’ ἄεθλα.
τὰ: Il. 23:724: ἤ μ’ ἀνάειρ’, ἢ ἐγὼ σέ· τὰ δ’ αὖ Διὶ πάντα μελήσει.
τά: Il. 24:119: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ.
τά: Il. 24:147: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ
τά: Il. 24:176: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ
τά: Il. 24:196: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ.
τὰ: Il. 24:260: τοὺς μὲν ἀπώλεσ’ Ἄρης, τὰ δ’ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται
τά: Il. 24:341: ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρὴν
τά: Il. 24:556: πολλά, τά τοι φέρομεν· σὺ δὲ τῶνδ’ ἀπόναιο, καὶ ἔλθοις
τά: Il. 24:795: καὶ τά γε χρυσείην ἐς λάρνακα θῆκαν ἑλόντες
τά: Od. 1:97: ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρὴν
τὰ: Od. 1:118: τὰ φρονέων μνηστῆρσι μεθήμενος εἴσιδ’ Ἀθήνην,
τὰ: Od. 1:152: μολπή τ’ ὀρχηστύς τε· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός.
τὰ: Od. 1:257: τοῖος ἐὼν οἷόν μιν ἐγὼ τὰ πρῶτ’ ἐνόησα
τά: Od. 1:338: ἔργ’ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, τά τε κλείουσιν ἀοιδοί·
τὰ: Od. 1:356: ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε,
τὰ: Od. 2:58: μαψιδίως· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται. οὐ γὰρ ἔπ’ ἀνήρ,
τὰ: Od. 2:116: τὰ φρονέουσ’ ἀνὰ θυμόν, ἅ οἱ περὶ δῶκεν Ἀθήνη,
τὰ: Od. 2:176: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.”
τὰ: Od. 2:211: ἤδη γὰρ τὰ ἴσασι θεοὶ καὶ πάντες Ἀχαιοί.
τὰ: Od. 2:265: ἔρχεσθαι· τὰ δὲ πάντα διατρίβουσιν Ἀχαιοί,
τὰ: Od. 2:356: αὐτὴ δ’ οἴη ἴσθι· τὰ δ’ ἁθρόα πάντα τετύχθω·
τά: Od. 2:390: ὅπλ’ ἐτίθει, τά τε νῆες ἐΰσσελμοι φορέουσι.
τὰ: Od. 3:92: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
τὰ: Od. 3:228: ἐλπομένῳ τὰ γένοιτ’, οὐδ’ εἰ θεοὶ ὣς ἐθέλοιεν.”
τά: Od. 4:66: ὄπτ’ ἐν χερσὶν ἑλών, τά ῥά οἱ γέρα πάρθεσαν αὐτῷ.
τὰ: Od. 4:181: ἀλλὰ τὰ μέν που μέλλεν ἀγάσσασθαι θεὸς αὐτός,
τά: Od. 4:228: ἐσθλά, τά οἱ Πολύδαμνα πόρεν, Θῶνος παράκοιτις,
τὰ: Od. 4:322: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
τὰ: Od. 4:349: ἀλλὰ τὰ μέν μοι ἔειπε γέρων ἅλιος νημερτής,
τὰ: Od. 4:772: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ’ οὐκ ἴσαν, ὡς ἐτέτυκτο.
τά: Od. 5:29: “Ἑρμεία· σὺ γὰρ αὖτε τά τ’ ἄλλα περ ἄγγελός ἐσσι·
τά: Od. 5:45: ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρὴν
τὰ: Od. 5:188: ἀλλὰ τὰ μὲν νοέω καὶ φράσσομαι, ἅσσ’ ἂν ἐμοί περ
τά: Od. 5:240: αὖα πάλαι, περίκηλα, τά οἱ πλώοιεν ἐλαφρῶς.
τά: Od. 5:259: ἱστία ποιήσασθαι· ὁ δ’ εὖ τεχνήσατο καὶ τά.
τὰ: Od. 5:302: ἄλγε’ ἀναπλήσειν· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
τά: Od. 5:321: εἵματα γάρ ἑ βάρυνε, τά οἱ πόρε δῖα Καλυψώ.
τὰ: Od. 5:369: καρφαλέων, τὰ μὲν ἄρ τε διεσκέδασ’ ἄλλυδις ἄλλῃ,
τά: Od. 5:372: εἵματα δ’ ἐξαπέδυνε, τά οἱ πόρε δῖα Καλυψώ.
τά: Od. 5:438: κύματος ἐξαναδύς, τά τ’ ἐρεύγεται ἤπειρόνδε,
τὰ: Od. 6:28: ἕννυσθαι, τὰ δὲ τοῖσι παρασχεῖν, οἵ κέ σ’ ἄγωνται·
τά: Od. 6:59: ἐς ποταμὸν πλυνέουσα, τά μοι ῥερυπωμένα κεῖται;
τὰ: Od. 6:65: ἐς χορὸν ἔρχεσθαι· τὰ δ’ ἐμῇ φρενὶ πάντα μέμηλεν.”
τά: Od. 6:190: καί που σοὶ τά γ’ ἔδωκε, σὲ δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.
τὰ: Od. 7:119: ζεφυρίη πνείουσα τὰ μὲν φύει, ἄλλα δὲ πέσσει.
τά: Od. 7:187: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
τά: Od. 7:235: καλά, τά ῥ’ αὐτὴ τεῦξε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξί·
τά: Od. 7:260: δάκρυσι δεύεσκον, τά μοι ἄμβροτα δῶκε Καλυψώ·
τά: Od. 7:312: τοῖος ἐών, οἷός ἐσσι, τά τε φρονέων ἅ τ’ ἐγώ περ,
τά: Od. 8:27: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
τὰ: Od. 8:268: ὡς τὰ πρῶτ’ ἐμίγησαν ἐν Ἡφαίστοιο δόμοισι
τά: Od. 8:280: ἠΰτ’ ἀράχνια λεπτά· τά γ’ οὔ κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο,
τά: Od. 8:418: καὶ τά γ’ ἐς Ἀλκινόοιο φέρον κήρυκες ἀγαυοί·
τά: Od. 8:428: δῶρα, τά οἱ Φαίηκες ἀμύμονες ἐνθάδ’ ἔνεικαν,
τά: Od. 8:440: ἐσθῆτα χρυσόν τε, τά οἱ Φαίηκες ἔδωκαν·
τὰ: Od. 8:545: πομπὴ καὶ φίλα δῶρα, τὰ οἱ δίδομεν φιλέοντες.
τὰ: Od. 8:553: οὐ κακὸς οὐδὲ μὲν ἐσθλός, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται,
τά: Od. 8:558: οὐδέ τι πηδάλι’ ἐστί, τά τ’ ἄλλαι νῆες ἔχουσιν·
τὰ: Od. 8:570: ὣς ἀγόρευ’ ὁ γέρων· τὰ δέ κεν θεὸς ἢ τελέσειεν,
τὰ: Od. 9:72: καὶ τὰ μὲν ἐς νῆας κάθεμεν, δείσαντες ὄλεθρον,
τά: Od. 9:109: ἀλλὰ τά γ’ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται,
τὰ: Od. 9:187: ἔνθα δ’ ἀνὴρ ἐνίαυε πελώριος, ὅς ῥα τὰ μῆλα
τὰ: Od. 9:238: πάντα μάλ’, ὅσσ’ ἤμελγε, τὰ δ’ ἄρσενα λεῖπε θύρηφιν,
τὰ: Od. 9:250: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα,
τὰ: Od. 9:266: πολλούς. ἡμεῖς δ’ αὖτε κιχανόμενοι τὰ σὰ γοῦνα
τὰ: Od. 9:310: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα,
τὰ: Od. 9:343: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα,
τά: Od. 9:460: λωφήσειε κακῶν, τά μοι οὐτιδανὸς πόρεν Οὖτις.”
τὰ: Od. 9:464: καρπαλίμως δὲ τὰ μῆλα ταναύποδα, πίονα δημῷ,
τά: Od. 10:43: καὶ νῦν οἱ τά γε δῶκε χαριζόμενος φιλότητι
τὰ: Od. 10:532: μῆλα, τὰ δὴ κατάκειτ’ ἐσφαγμένα νηλέϊ χαλκῷ,
τὰ: Od. 11:4: ἐν δὲ τὰ μῆλα λαβόντες ἐβήσαμεν, ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ
τὰ: Od. 11:20: νῆα μὲν ἔνθ’ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν, ἐκ δὲ τὰ μῆλα
τὰ: Od. 11:35: ἐλλισάμην, τὰ δὲ μῆλα λαβὼν ἀπεδειροτόμησα
τὰ: Od. 11:45: μῆλα, τὰ δὴ κατέκειτ’ ἐσφαγμένα νηλέϊ χαλκῷ,
τά: Od. 11:125: οὐδ’ εὐήρε’ ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλονται.
τὰ: Od. 11:137: ὄλβιοι ἔσσονται. τὰ δέ τοι νημερτέα εἴρω.”
τὰ: Od. 11:139: “Τειρεσίη, τὰ μὲν ἄρ που ἐπέκλωσαν θεοὶ αὐτοί.
τὰ: Od. 11:168: ἐξ οὗ τὰ πρώτισθ’ ἑπόμην Ἀγαμέμνονι δίῳ
τὰ: Od. 11:220: ἀλλὰ τὰ μέν τε πυρὸς κρατερὸν μένος αἰθομένοιο
τὰ: Od. 11:339: τῶ μὴ ἐπειγόμενοι ἀποπέμπετε μηδὲ τὰ δῶρα
τὰ: Od. 11:376: τλαίης ἐν μεγάρῳ τὰ σὰ κήδεα μυθήσασθαι.”
τὰ: Od. 11:555: οὐλομένων; τὰ δὲ πῆμα θεοὶ θέσαν Ἀργείοισι·
τὰ: Od. 12:16: ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν· οὐδ’ ἄρα Κίρκην
τὰ: Od. 12:165: ἦ τοι ἐγὼ τὰ ἕκαστα λέγων ἑτάροισι πίφαυσκον·
τὰ: Od. 12:171: καὶ τὰ μὲν ἐν νηῒ γλαφυρῇ θέσαν, οἱ δ’ ἐπ’ ἐρετμὰ
τά: Od. 12:441: τῆμος δὴ τά γε δοῦρα Χαρύβδιος ἐξεφαάνθη.
τὰ: Od. 13:20: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέθηχ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
τά: Od. 13:41: πομπὴ καὶ φίλα δῶρα, τά μοι θεοὶ Οὐρανίωνες
τά: Od. 13:60: ἔλθῃ καὶ θάνατος, τά τ’ ἐπ’ ἀνθρώποισι πέλονται.
τά: Od. 13:71: αἶψα τά γ’ ἐν νηῒ γλαφυρῇ πομπῆες ἀγαυοὶ
τὰ: Od. 13:122: καὶ τὰ μὲν οὖν παρὰ πυθμέν’ ἐλαίης ἁθρόα θῆκαν
τὰ: Od. 13:170: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε· τὰ δ’ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο.
τὰ: Od. 13:178: ὣς ἀγόρευ’ ὁ γέρων· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
τὰ: Od. 13:215: ἀλλ’ ἄγε δὴ τὰ χρήματ’ ἀριθμήσω καὶ ἴδωμαι,
τά: Od. 13:369: εἵματά τ’ εὐποίητα, τά οἱ Φαίηκες ἔδωκαν.
τὰ: Od. 13:370: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέθηκε, λίθον δ’ ἐπέθηκε θύρῃσι
τά: Od. 13:410: πίνουσαι, τά θ’ ὕεσσι τρέφει τεθαλυῖαν ἀλοιφήν.
τά: Od. 13:427: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ὀΐω· πρὶν καί τινα γαῖα καθέξει
τά: Od. 14:80: “ἔσθιε νῦν, ὦ ξεῖνε, τά τε δμώεσσι πάρεστι,
τὰ: Od. 14:153: αὐτίκ’, ἐπεί κεν κεῖνος ἰὼν τὰ ἃ δώμαθ’ ἵκηται·
τὰ: Od. 14:185: ἀλλ’ ἄγε μοι σύ, γεραιέ, τὰ σ’ αὐτοῦ κήδε’ ἐνίσπες
τά: Od. 14:226: λυγρά, τά τ’ ἄλλοισίν γε καταῤῥιγηλὰ πέλονται.
τά: Od. 14:227: αὐτὰρ ἐμοὶ τὰ φίλ’ ἔσκε, τά που θεὸς ἐν φρεσὶ θῆκεν·
τὰ: Od. 14:227: αὐτὰρ ἐμοὶ τὰ φίλ’ ἔσκε, τά που θεὸς ἐν φρεσὶ θῆκεν·
τὰ: Od. 14:343: ῥωγαλέα, τὰ καὶ αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὅρηαι.
τά: Od. 14:363: ἀλλὰ τά γ’ οὐ κατὰ κόσμον, ὀΐομαι, οὐδέ με πείσεις,
τὰ: Od. 14:375: ἀλλ’ οἱ μὲν τὰ ἕκαστα παρήμενοι ἐξερέουσιν,
τὰ: Od. 14:429: καὶ τὰ μὲν ἐν πυρὶ βάλλε, παλύνας ἀλφίτου ἀκτῇ,
τὰ: Od. 14:434: καὶ τὰ μὲν ἕπταχα πάντα διεμμοιρᾶτο δαΐζων·
τὰ: Od. 14:512: νῦν· ἀτὰρ ἠῶθέν γε τὰ σὰ ῥάκεα δνοπαλίξεις.
τά: Od. 15:31: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ὀΐω· πρὶν καί τινα γαῖα καθέξει
τὰ: Od. 15:131: καὶ τὰ μὲν ἐς πείρινθα τίθει Πεισίστρατος ἥρως
τά: Od. 15:207: ἐσθῆτα χρυσόν τε, τά οἱ Μενέλαος ἔδωκε·
τὰ: Od. 15:218: “ἐγκοσμεῖτε τὰ τεύχε’, ἑταῖροι, νηῒ μελαίνῃ,
τὰ: Od. 15:222: ἦ τοι ὁ μὲν τὰ πονεῖτο καὶ εὔχετο, θῦε δ’ Ἀθήνῃ
τά: Od. 15:421: εὐνῇ καὶ φιλότητι, τά τε φρένας ἠπεροπεύει
τά: Od. 15:523: ἀλλὰ τά γε Ζεὺς οἶδεν Ὀλύμπιος, αἰθέρι ναίων,
τά: Od. 15:540: “Πείραιε Κλυτίδη, σὺ δέ μοι τά περ ἄλλα μάλιστα
τά: Od. 16:64: πλαζόμενος· ὣς γάρ οἱ ἐπέκλωσεν τά γε δαίμων.
τά: Od. 16:136: “γινώσκω, φρονέω· τά γε δὴ νοέοντι κελεύεις.
τὰ: Od. 16:232: καὶ τὰ μὲν ἐν σπήεσσι θεῶν ἰότητι κέονται·
τὰ: Od. 17:140: ἀλλὰ τὰ μέν μοι ἔειπε γέρων ἅλιος νημερτής,
τά: Od. 17:193: “γινώσκω, φρονέω· τά γε δὴ νοέοντι κελεύεις.
τὰ: Od. 17:203: σκηπτόμενον· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο.
τά: Od. 17:273: “ῥεῖ’ ἔγνως, ἐπεὶ οὐδὲ τά τ’ ἄλλα πέρ ἐσσ’ ἀνοήμων.
τὰ: Od. 17:279: ἢ βάλῃ ἢ ἐλάσῃ· τὰ δέ σε φράζεσθαι ἄνωγα.”
τά: Od. 17:281: “γινώσκω, φρονέω· τά γε δὴ νοέοντι κελεύεις.
τὰ: Od. 17:338: σκηπτόμενος· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο.
τὰ: Od. 17:457: σίτου ἀποπροελὼν δόμεναι· τὰ δὲ πολλὰ πάρεστιν.”
τά: Od. 17:469: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
τὰ: Od. 17:533: σῖτος καὶ μέθυ ἡδύ· τὰ μέν τ’ οἰκῆες ἔδουσιν,
τὰ: Od. 17:537: μαψιδίως· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται· οὐ γὰρ ἔπ’ ἀνήρ,
τὰ: Od. 18:135: καὶ τὰ φέρει ἀεκαζόμενος τετληότι θυμῷ.
τὰ: Od. 18:229: ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρεια· πάρος δ’ ἔτι νήπιος ἦα.
τὰ: Od. 18:271: κεῖνος τὼς ἀγόρευε· τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
τά: Od. 18:352: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
τὰ: Od. 18:385: αἶψά κέ τοι τὰ θύρετρα, καὶ εὐρέα περ μάλ’ ἐόντα,
τὰ: Od. 18:404: ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ.”
τά: Od. 19:18: καλά, τά μοι κατὰ οἶκον ἀκηδέα καπνὸς ἀμέρδει
τὰ: Od. 19:115: τῶ ἐμὲ νῦν τὰ μὲν ἄλλα μετάλλα σῷ ἐνὶ οἴκῳ,
τά: Od. 19:250: σήματ’ ἀναγνούσῃ, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ’ Ὀδυσσεύς.
τὰ: Od. 19:504: οἰσομένη ποδάνιπτρα· τὰ γὰρ πρότερ’ ἔκχυτο πάντα.
τά: Od. 20:43: πῇ κεν ὑπεκπροφύγοιμι; τά σε φράζεσθαι ἄνωγα.”
τὰ: Od. 20:189: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέδησεν ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ,
τὰ: Od. 20:310: ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρεια· πάρος δ’ ἔτι νήπιος ἦα.
τά: Od. 21:13: δῶρα τά οἱ ξεῖνος Λακεδαίμονι δῶκε τυχήσας
τὰ: Od. 21:48: ἄντα τιτυσκομένη. τὰ δ’ ἀνέβραχεν ἠΰτε ταῦρος
τά: Od. 21:276: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει·
τὰ: Od. 21:350: ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε,
τὰ: Od. 21:378: Τηλεμάχῳ· τὰ δὲ τόξα φέρων ἀνὰ δῶμα συβώτης
τὰ: Od. 21:430: μολπῇ καὶ φόρμιγγι· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός.”
τά: Od. 22:51: ἀλλ’ ἄλλα φρονέων, τά οἱ οὐκ ἐτέλεσσε Κρονίων,
τά: Od. 22:220: κτήμαθ’ ὁπόσσα τοί ἐστι, τά τ’ ἔνδοθι καὶ τὰ θύρηφι,
τὰ: Od. 22:220: κτήμαθ’ ὁπόσσα τοί ἐστι, τά τ’ ἔνδοθι καὶ τὰ θύρηφι,
τὰ: Od. 22:256: ἱέμενοι· τὰ δὲ πάντα ἐτώσια θῆκεν Ἀθήνη.
τὰ: Od. 22:273: ἱέμενοι· τὰ δὲ πολλὰ ἐτώσια θῆκεν Ἀθήνη.
τά: Od. 23:6: ὀφθαλμοῖσι τεοῖσι τά τ’ ἔλδεαι ἤματα πάντα.
τὰ: Od. 23:122: κούρων εἰν Ἰθάκῃ· τὰ δέ σε φράζεσθαι ἄνωγα.”
τὰ: Od. 23:152: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ’ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο.
τά: Od. 23:206: σήματ’ ἀναγνούσῃ, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ’ Ὀδυσσεύς·
τά: Od. 23:209: “μή μοι, Ὀδυσσεῦ, σκύζευ, ἐπεὶ τά περ ἄλλα μάλιστα
τά: Od. 23:272: οὐδ’ εὐήρε’ ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλονται.
τὰ: Od. 23:284: ὄλβιοι ἔσσονται. τὰ δέ μοι φάτο πάντα τελεῖσθαι.”
τά: Od. 23:355: κτήματα μέν, τά μοί ἐστι, κομιζέμεν ἐν μεγάροισι,
τὰ: Od. 24:158: σκηπτόμενον· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο·
τὰ: Od. 24:241: τὰ φρονέων ἰθὺς κίεν αὐτοῦ δῖος Ὀδυσσεύς.
τὰ: Od. 24:335: δῶρα, τὰ δεῦρο μολών μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν.
τά: Od. 24:346: σήματ’ ἀναγνόντος, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ’ Ὀδυσσεύς·
τάδ’: Il. 1:573: “ Ἦ δὴ λοίγια ἔργα τάδ’ ἔσσεται οὐδ’ ἔτ’ ἀνεκτά,
τάδ’: Il. 9:684: ὣς ἔφατ’· εἰσὶ καὶ οἵδε τάδ’ εἰπέμεν, οἵ μοι ἕποντο,
τάδ’: Il. 15:159: πάντα τάδ’ ἀγγεῖλαι, μὴ δὲ ψευδάγγελος εἶναι.
τάδ’: Il. 23:273: ἱππῆας τάδ’ ἄεθλα δεδεγμένα κεῖτ’ ἐν ἀγῶνι.
τάδ’: Od. 4:75: ὅσσα τάδ’ ἄσπετα πολλά· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.”
τάδ’: Od. 8:538: οὐ γάρ πως πάντεσσι χαριζόμενος τάδ’ ἀείδει.
τάδ’: Od. 8:544: εἵνεκα γὰρ ξείνοιο τάδ’ αἰδοίοιο τέτυκται,
τάδ’: Od. 10:44: Αἴολος. ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον ἰδώμεθα, ὅττι τάδ’ ἐστίν,
τάδ’: Od. 15:156: πάντα τάδ’ ἐλθόντες καταλέξομεν. αἲ γὰρ ἐγὼν ὣς
τάδε: Il. 1:257: εἰ σφῶϊν τάδε πάντα πυθοίατο μαρναμένοιϊν,
τάδε: Il. 2:252: οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν ὅπως ἔσται τάδε ἔργα,
τάδε: Il. 3:321: ὁππότερος τάδε ἔργα μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔθηκε,
τάδε: Il. 4:14: ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα,
τάδε: Il. 5:185: οὐχ ὅ γ’ ἄνευθε θεοῦ τάδε μαίνεται, ἀλλά τις ἄγχι
τάδε: Il. 5:215: εἰ μὴ ἐγὼ τάδε τόξα φαεινῷ ἐν πυρὶ θείην
τάδε: Il. 5:490: σοὶ δὲ χρὴ τάδε πάντα μέλειν νύκτάς τε καὶ ἦμαρ
τάδε: Il. 5:757: Ζεῦ πάτερ οὐ νεμεσίζῃ Ἄρῃ τάδε καρτερὰ ἔργα
τάδε: Il. 5:872: Ζεῦ πάτερ οὐ νεμεσίζῃ ὁρῶν τάδε καρτερὰ ἔργα;
τάδε: Il. 5:894: τώ σ’ ὀΐω κείνης τάδε πάσχειν ἐννεσίῃσιν.
τάδε: Il. 6:348: ἔνθά με κῦμ’ ἀπόερσε πάρος τάδε ἔργα γενέσθαι.
τάδε: Il. 6:349: αὐτὰρ ἐπεὶ τάδε γ’ ὧδε θεοὶ κακὰ τεκμήραντο,
τάδε: Il. 6:441: ἦ καὶ ἐμοὶ τάδε πάντα μέλει γύναι· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
τάδε: Il. 7:97: ἦ μὲν δὴ λώβη τάδε γ’ ἔσσεται αἰνόθεν αἰνῶς
τάδε: Il. 8:9: αἰνεῖτ’, ὄφρα τάχιστα τελευτήσω τάδε ἔργα.
τάδε: Il. 8:177: νήπιοι οἳ ἄρα δὴ τάδε τείχεα μηχανόωντο
τάδε: Il. 8:366: εἰ γὰρ ἐγὼ τάδε ᾔδε’ ἐνὶ φρεσὶ πευκαλίμῃσιν
τάδε: Il. 9:77: καίουσιν πυρὰ πολλά· τίς ἂν τάδε γηθήσειε;
τάδε: Il. 9:442: τοὔνεκά με προέηκε διδασκέμεναι τάδε πάντα,
τάδε: Il. 11:201: Ζεύς με πατὴρ προέηκε τεῒν τάδε μυθήσασθαι.
τάδε: Il. 11:837: πῶς τὰρ ἔοι τάδε ἔργα; τί ῥέξομεν Εὐρύπυλ’ ἥρως;
τάδε: Il. 13:632: ἀνδρῶν ἠδὲ θεῶν· σέο δ’ ἐκ τάδε πάντα πέλονται·
τάδε: Il. 14:3: φράζεο δῖε Μαχᾶον ὅπως ἔσται τάδε ἔργα·
τάδε: Il. 14:61: ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα
τάδε: Il. 20:116: ἐν φρεσὶν ὑμετέρῃσιν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
τάδε: Il. 22:82: Ἕκτορ τέκνον ἐμὸν τάδε τ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον
τάδε: Il. 22:512: ἀλλ’ ἤτοι τάδε πάντα καταφλέξω πυρὶ κηλέῳ
τάδε: Il. 23:159: ὅπλεσθαι· τάδε δ’ ἀμφὶ πονησόμεθ’ οἷσι μάλιστα
τάδε: Il. 24:373: οὕτω πῃ τάδε γ’ ἐστὶ φίλον τέκος ὡς ἀγορεύεις.
τάδε: Il. 24:382: ἄνδρας ἐς ἀλλοδαποὺς ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ,
τάδε: Od. 1:226: εἰλαπίνη ἦε γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ’ ἐστίν,
τάδε: Od. 2:162: μνηστῆρσιν δὲ μάλιστα πιφαυσκόμενος τάδε εἴρω.
τάδε: Od. 2:280: ἐλπωρή τοι ἔπειτα τελευτῆσαι τάδε ἔργα.
τάδε: Od. 2:368: ὥς κε δόλῳ φθίῃς, τάδε δ’ αὐτοὶ πάντα δάσωνται.
τάδε: Od. 2:373: ἀλλ’ ὄμοσον μὴ μητρὶ φίλῃ τάδε μυθήσασθαι,
τάδε: Od. 3:56: ἡμῖν εὐχομένοισι τελευτῆσαι τάδε ἔργα.
τάδε: Od. 4:94: καὶ πατέρων τάδε μέλλετ’ ἀκουέμεν, οἵ τινες ὕμιν
τάδε: Od. 4:738: Λαέρτῃ τάδε πάντα παρεζόμενος καταλέξῃ,
τάδε: Od. 4:745: ᾔδε’ ἐγὼ τάδε πάντα, πόρον δέ οἱ, ὅσσ’ ἐκέλευσε,
τάδε: Od. 4:829: ἣ νῦν με προέηκε τεῒν τάδε μυθήσασθαι.”
τάδε: Od. 7:238: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; τίς τοι τάδε εἵματ’ ἔδωκεν;
τάδε: Od. 7:296: καὶ λοῦσ’ ἐν ποταμῷ καί μοι τάδε εἵματ’ ἔδωκε.
τάδε: Od. 8:356: οἴχηται φεύγων, αὐτός τοι ἐγὼ τάδε τείσω.”
τάδε: Od. 9:511: ὅς μοι ἔφη τάδε πάντα τελευτήσεσθαι ὀπίσσω,
τάδε: Od. 10:326: θαῦμά μ’ ἔχει, ὡς οὔ τι πιὼν τάδε φάρμακ’ ἐθέλχθης.
τάδε: Od. 10:327: οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος ἀνὴρ τάδε φάρμακ’ ἀνέτλη,
τάδε: Od. 11:156: ζωὸς ἐών; χαλεπὸν δὲ τάδε ζωοῖσιν ὁρᾶσθαι.
τάδε: Od. 12:450: ἥ μ’ ἐφίλει τ’ ἐκόμει τε. τί τοι τάδε μυθολογεύω;
τάδε: Od. 13:7: ὑμέων δ’ ἀνδρὶ ἑκάστῳ ἐφιέμενος τάδε εἴρω,
τάδε: Od. 13:203: πῇ δὴ χρήματα πολλὰ φέρω τάδε; πῇ δὲ καὶ αὐτὸς
τάδε: Od. 13:364: θείομεν αὐτίκα νῦν, ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ·
τάδε: Od. 14:160: ἦ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται ὡς ἀγορεύω.
τάδε: Od. 16:107: τεθνάμεν ἢ τάδε γ’ αἰὲν ἀεικέα ἔργ’ ὁράασθαι,
τάδε: Od. 16:196: οὐ γάρ πως ἂν θνητὸς ἀνὴρ τάδε μηχανόῳτο
τάδε: Od. 16:373: τούτου γε ζώοντος ἀνύσσεσθαι τάδε ἔργα.
τάδε: Od. 17:24: αἰνῶς γὰρ τάδε εἵματ’ ἔχω κακά· μή με δαμάσσῃ
τάδε: Od. 17:78: “Πείραι’, οὐ γάρ τ’ ἴδμεν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
τάδε: Od. 17:158: ἥμενος ἢ ἕρπων, τάδε πευθόμενος κακὰ ἔργα,
τάδε: Od. 17:264: “Εὔμαι’, ἦ μάλα δὴ τάδε δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος·
τάδε: Od. 17:274: ἀλλ’ ἄγε δὴ φραζώμεθ’, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
τάδε: Od. 17:350: “Τηλέμαχός τοι, ξεῖνε, διδοῖ τάδε καί σε κελεύει
τάδε: Od. 17:601: αὐτὰρ ἐμοὶ τάδε πάντα καὶ ἀθανάτοισι μελήσει.”
τάδε: Od. 19:237: οὐκ οἶδ’, ἢ τάδε ἕστο περὶ χροῒ οἴκοθ’ Ὀδυσσεύς,
τάδε: Od. 19:255: αὐτὴ γὰρ τάδε εἵματ’ ἐγὼ πόρον, οἷ’ ἀγορεύεις,
τάδε: Od. 19:305: ἦ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται ὡς ἀγορεύω.
τάδε: Od. 20:295: ξείνους Τηλεμάχου, ὅς κεν τάδε δώμαθ’ ἵκηται.
τάδε: Od. 20:311: ἀλλ’ ἔμπης τάδε μὲν καὶ τέτλαμεν εἰσορόωντες,
τάδε: Od. 20:317: τεθνάμεν ἢ τάδε γ’ αἰὲν ἀεικέα ἔργ’ ὁράασθαι,
τάδε: Od. 20:334: ἀλλ’ ἄγε σῇ τάδε μητρὶ παρεζόμενος κατάλεξον,
τάδε: Od. 20:362: εἰς ἀγορὴν ἔρχεσθαι, ἐπεὶ τάδε νυκτὶ ἐΐσκει.”
τάδε: Od. 21:115: οὔ κέ μοι ἀχνυμένῳ τάδε δώματα πότνια μήτηρ
τάδε: Od. 21:313: ξείνους Τηλεμάχου, ὅς κεν τάδε δώμαθ’ ἵκηται.
τάδε: Od. 21:349: καὶ καθάπαξ ξείνῳ δόμεναι τάδε τόξα φέρεσθαι.
τάδε: Od. 22:49: Ἀντίνοος· οὗτος γὰρ ἐπίηλεν τάδε ἔργα,
τάδε: Od. 22:158: καὶ φράσαι, ἤ τις ἄρ’ ἐστὶ γυναικῶν, ἣ τάδε ῥέζει,
τάδε: Od. 22:350: καί κεν Τηλέμαχος τάδε γ’ εἴποι, σὸς φίλος υἱός,
τάδε: Od. 24:122: μέμνημαι τάδε πάντα, διοτρεφές, ὡς ἀγορεύεις·
τάδε: Od. 24:433: λώβη γὰρ τάδε γ’ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι,
τάδε: Od. 24:444: ἀθανάτων ἀέκητι θεῶν τάδε μήσατο ἔργα·
τάδε: Od. 24:455: ὑμετέρῃ κακότητι, φίλοι, τάδε ἔργα γένοντο·
ταθείς: Il. 13:655: κεῖτο ταθείς· ἐκ δ’ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
ταθείς: Il. 21:119: κεῖτο ταθείς, ἐκ δ’ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
ταθεὶς: Od. 22:200: ὣς ὁ μὲν αὖθι λέλειπτο, ταθεὶς ὀλοῷ ἐνὶ δεσμῷ·
τάθη: Il. 23:375: φαίνετ’, ἄφαρ δ’ ἵπποισι τάθη δρόμος· ὦκα δ’ ἔπειτα
ταί: Il. 3:5: κλαγγῇ ταί γε πέτονται ἐπ’ ὠκεανοῖο ῥοάων
ταί: Il. 3:7: ἠέριαι δ’ ἄρα ταί γε κακὴν ἔριδα προφέρονται.
ταὶ: Il. 4:9: ἀλλ’ ἤτοι ταὶ νόσφι καθήμεναι εἰσορόωσαι
ταὶ: Il. 6:287: κέκλετο· ταὶ δ’ ἄρ’ ἀόλλισσαν κατὰ ἄστυ γεραιάς.
ταί: Il. 9:507: λίσσονται δ’ ἄρα ταί γε Δία Κρονίωνα κιοῦσαι
ταὶ: Il. 18:67: ῥήγνυτο· ταὶ δ’ ὅτε δὴ Τροίην ἐρίβωλον ἵκοντο
ταὶ: Il. 21:14: ὄρμενον ἐξαίφνης, ταὶ δὲ πτώσσουσι καθ’ ὕδωρ·
ταὶ: Il. 23:119: τάμνον ἐπειγόμενοι· ταὶ δὲ μεγάλα κτυπέουσαι
ταὶ: Il. 23:121: ἔκδεον ἡμιόνων· ταὶ δὲ χθόνα ποσσὶ δατεῦντο
ταὶ: Od. 6:90: τρώγειν ἄγρωστιν μελιηδέα· ταὶ δ’ ἀπ’ ἀπήνης
ταὶ: Od. 6:100: σφαίρῃ ταὶ δ’ ἄρ’ ἔπαιζον, ἀπὸ κρήδεμνα βαλοῦσαι,
ταί: Od. 10:350: γίνονται δ’ ἄρα ταί γ’ ἔκ τε κρηνέων ἀπό τ’ ἀλσέων
ταί: Od. 12:63: τρήρωνες, ταί τ’ ἀμβροσίην Διὶ πατρὶ φέρουσιν,
ταὶ: Od. 20:6: κεῖτ’ ἐγρηγορόων· ταὶ δ’ ἐκ μεγάροιο γυναῖκες
ταὶ: Od. 20:153: καὶ δέπα ἀμφικύπελλα τετυγμένα· ταὶ δὲ μεθ’ ὕδωρ
ταὶ: Od. 20:161: εὖ καὶ ἐπισταμένως κέασαν ξύλα, ταὶ δὲ γυναῖκες
ταὶ: Od. 22:304: ταὶ μέν τ’ ἐν πεδίῳ νέφεα πτώσσουσαι ἵενται,
ταὶ: Od. 22:451: αὐτὸς ἐπισπέρχων· ταὶ δ’ ἐκφόρεον καὶ ἀνάγκῃ.
ταὶ: Od. 22:456: ξῦον· ταὶ δ’ ἐφόρεον δμῳαί, τίθεσαν δὲ θύραζε.
ταὶ: Od. 24:5: τῇ ῥ’ ἄγε κινήσας, ταὶ δὲ τρίζουσαι ἕποντο.
ταλαεργοὶ: Od. 4:636: δώδεκα θήλειαι, ὑπὸ δ’ ἡμίονοι ταλαεργοὶ
ταλαεργοί: Od. 21:23: δώδεκα θήλειαι, ὑπὸ δ’ ἡμίονοι ταλαεργοί·
ταλαεργὸν: Il. 23:654: ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων κατέδησ’ ἐν ἀγῶνι
ταλαεργὸν: Il. 23:662: ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων κλισίην δὲ νεέσθω·
ταλαεργοῦ: Il. 23:666: ἅψατο δ’ ἡμιόνου ταλαεργοῦ φώνησέν τε·
Ταλαιμένεος: Il. 2:865: υἷε Ταλαιμένεος τὼ Γυγαίη τέκε λίμνη,
Ταλαϊονίδαο: Il. 2:566: Μηκιστέος υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος·
Ταλαϊονίδαο: Il. 23:678: Μηκιστῆος υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος,
τάλαν: Od. 18:327: “ξεῖνε τάλαν, σύ γέ τις φρένας ἐκπεπαταγμένος ἐσσί,
τάλαν: Od. 19:68: ἀλλ’ ἔξελθε θύραζε, τάλαν, καὶ δαιτὸς ὄνησο·
τάλαντα: Il. 8:69: καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα·
τάλαντα: Il. 9:122: ἕπτ’ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα,
τάλαντα: Il. 9:264: ἕπτ’ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα,
τάλαντα: Il. 12:433: ἀλλ’ ἔχον ὥς τε τάλαντα γυνὴ χερνῆτις ἀληθής,
τάλαντα: Il. 16:658: Τρῶας φευγέμεναι· γνῶ γὰρ Διὸς ἱρὰ τάλαντα.
τάλαντα: Il. 18:507: κεῖτο δ’ ἄρ’ ἐν μέσσοισι δύω χρυσοῖο τάλαντα,
τάλαντα: Il. 19:223: ἄμητος δ’ ὀλίγιστος, ἐπὴν κλίνῃσι τάλαντα
τάλαντα: Il. 19:247: χρυσοῦ δὲ στήσας Ὀδυσεὺς δέκα πάντα τάλαντα
τάλαντα: Il. 22:209: καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα,
τάλαντα: Il. 23:269: τῷ δὲ τετάρτῳ θῆκε δύω χρυσοῖο τάλαντα,
τάλαντα: Il. 23:614: Μηριόνης δ’ ἀνάειρε δύω χρυσοῖο τάλαντα
τάλαντα: Il. 24:232: χρυσοῦ δὲ στήσας ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα,
τάλαντα: Od. 4:129: δοιοὺς δὲ τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα.
τάλαντα: Od. 4:526: χρυσοῦ δοιὰ τάλαντα· φύλασσε δ’ ὅ γ’ εἰς ἐνιαυτόν,
τάλαντα: Od. 9:202: χρυσοῦ μέν μοι δῶκ’ εὐεργέος ἑπτὰ τάλαντα,
τάλαντα: Od. 24:274: χρυσοῦ μέν οἱ δῶκ’ εὐεργέος ἑπτὰ τάλαντα,
τάλαντον: Od. 8:393: καὶ χρυσοῖο τάλαντον ἐνείκατε τιμήεντος.
ταλαπείριοι: Od. 19:379: πολλοὶ δὴ ξεῖνοι ταλαπείριοι ἐνθάδ’ ἵκοντο,
ταλαπείριον: Od. 6:193: ὧν ἐπέοιχ’ ἱκέτην ταλαπείριον ἀντιάσαντα.
ταλαπείριον: Od. 14:511: ὧν ἐπέοιχ’ ἱκέτην ταλαπείριον ἀντιάσαντα,
ταλαπείριον: Od. 17:84: ὣς εἰπὼν ξεῖνον ταλαπείριον ἦγεν ἐς οἶκον.
ταλαπείριος: Od. 7:24: καὶ γὰρ ἐγὼ ξεῖνος ταλαπείριος ἐνθάδ’ ἱκάνω
ταλαπενθέα: Od. 5:222: τλήσομαι ἐν στήθεσσιν ἔχων ταλαπενθέα θυμόν·
ταλάροισι: Il. 18:568: πλεκτοῖς ἐν ταλάροισι φέρον μελιηδέα καρπόν.
ταλάροισιν: Od. 9:247: πλεκτοῖσ’ ἐν ταλάροισιν ἀμησάμενος κατέθηκεν,
τάλαρον: Od. 4:125: Φυλὼ δ’ ἀργύρεον τάλαρον φέρε, τόν οἱ ἔδωκεν
τάλαρόν: Od. 4:131: χρυσῆν τ’ ἠλακάτην τάλαρόν θ’ ὑπόκυκλον ὄπασσεν
ταλασίφρονά: Il. 4:421: ὀρνυμένου· ὑπό κεν ταλασίφρονά περ δέος εἷλεν.
ταλασίφρονος: Il. 11:466: ἀμφί μ’ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵκετ’ ἀϋτὴ
ταλασίφρονος: Od. 1:87: νόστον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὥς κε νέηται.
ταλασίφρονος: Od. 1:129: ἔγχε’ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵστατο πολλά,
ταλασίφρονος: Od. 3:84: δίου Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὅν ποτέ φασι
ταλασίφρονός: Od. 4:241: ὅσσοι Ὀδυσσῆος ταλασίφρονός εἰσιν ἄεθλοι·
ταλασίφρονος: Od. 4:270: οἷον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἔσκε φίλον κῆρ.
ταλασίφρονος: Od. 5:31: νόστον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὥς κε νέηται,
ταλασίφρονος: Od. 17:34: δμῳαὶ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἠγερέθοντο
ταλασίφρονος: Od. 17:114: αὐτὰρ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος οὔ ποτ’ ἔφασκε
ταλασίφρονος: Od. 17:292: Ἄργος, Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὅν ῥά ποτ’ αὐτὸς
ταλασίφρονος: Od. 17:510: εἴ που Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἠὲ πέπυσται
ταλασίφρονος: Od. 18:311: δμῳαὶ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος. αὐτὰρ ὁ τῇσιν
ταλάσσῃ: Il. 15:164: μή μ’ οὐδὲ κρατερός περ ἐὼν ἐπιόντα ταλάσσῃ
ταλάσσῃς: Il. 13:829: πᾶσι μάλ’, ἐν δὲ σὺ τοῖσι πεφήσεαι, αἴ κε ταλάσσῃς
ταλαύρινον: Il. 5:289: αἵματος ἆσαι Ἄρηα, ταλαύρινον πολεμιστήν.
ταλαύρινον: Il. 7:239: ἀζαλέην, τό μοι ἔστι ταλαύρινον πολεμίζειν·
ταλαύρινον: Il. 20:78: αἵματος ἆσαι Ἄρηα ταλαύρινον πολεμιστήν.
ταλαύρινον: Il. 22:267: αἵματος ἆσαι Ἄρηα ταλαύρινον πολεμιστήν.
ταλάφρονά: Il. 13:300: ἕσπετο, ὅς τ’ ἐφόβησε ταλάφρονά περ πολεμιστήν·
Ταλθύβι’: Il. 4:193: Ταλθύβι’ ὅττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον
Ταλθύβιόν: Il. 1:320: ἀλλ’ ὅ γε Ταλθύβιόν τε καὶ Εὐρυβάτην προσέειπε,
Ταλθύβιον: Il. 3:118: αὐτὰρ ὃ Ταλθύβιον προΐει κρείων Ἀγαμέμνων
Ταλθύβιον: Il. 4:192: Ἦ καὶ Ταλθύβιον θεῖον κήρυκα προσηύδα·
Ταλθύβιός: Il. 7:276: Ταλθύβιός τε καὶ Ἰδαῖος πεπνυμένω ἄμφω·
Ταλθύβιος: Il. 19:196: Ταλθύβιος δέ μοι ὦκα κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
Ταλθύβιος: Il. 19:250: ἵστατο· Ταλθύβιος δὲ θεῷ ἐναλίγκιος αὐδὴν
Ταλθύβιος: Il. 19:267: τὸν μὲν Ταλθύβιος πολιῆς ἁλὸς ἐς μέγα λαῖτμα
Ταλθυβίῳ: Il. 23:897: Ταλθυβίῳ κήρυκι δίδου περικαλλὲς ἄεθλον.
τἆλλα: Il. 1:465: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειραν,
τἆλλα: Il. 2:428: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειραν,
τἆλλα: Od. 3:462: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον,
τἆλλα: Od. 12:365: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον.
τἆλλα: Od. 14:430: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον
τάμε: Il. 3:292: Ἦ, καὶ ἀπὸ στομάχους ἀρνῶν τάμε νηλέϊ χαλκῷ·
τάμε: Il. 5:74: ἀντικρὺ δ’ ἀν’ ὀδόντας ὑπὸ γλῶσσαν τάμε χαλκός·
τάμε: Il. 5:292: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν γλῶσσαν πρυμνὴν τάμε χαλκὸς ἀτειρής,
τάμε: Il. 17:618: ὦσε δόρυ πρυμνόν, διὰ δὲ γλῶσσαν τάμε μέσσην.
τάμε: Il. 19:266: Ἦ, καὶ ἀπὸ στόμαχον κάπρου τάμε νηλέϊ χαλκῷ.
τάμε: Il. 22:328: οὐδ’ ἄρ’ ἀπ’ ἀσφάραγον μελίη τάμε χαλκοβάρεια,
τάμε: Il. 23:867: ἀντικρὺ δ’ ἀπὸ μήρινθον τάμε πικρὸς ὀϊστός.
ταμέειν: Il. 13:501: ἵεντ’ ἀλλήλων ταμέειν χρόα νηλέϊ χαλκῷ.
ταμέειν: Il. 16:761: ἵεντ’ ἀλλήλων ταμέειν χρόα νηλέϊ χαλκῷ.
ταμέειν: Il. 19:197: κάπρον ἑτοιμασάτω ταμέειν Διί τ’ Ἠελίῳ τε.
ταμέσθαι: Il. 9:576: ἥμισυ δὲ ψιλὴν ἄροσιν πεδίοιο ταμέσθαι.
ταμεσίχροα: Il. 4:511: χαλκὸν ἀνασχέσθαι ταμεσίχροα βαλλομένοισιν·
ταμεσίχροα: Il. 23:803: τεύχεα ἑσσαμένω ταμεσίχροα χαλκὸν ἑλόντε
ταμεσίχροας: Il. 13:340: μακρῇς, ἃς εἶχον ταμεσίχροας· ὄσσε δ’ ἄμερδεν
τάμῃ: Il. 17:522: ἶνα τάμῃ διὰ πᾶσαν, ὃ δὲ προθορὼν ἐρίπῃσιν,
τάμῃσι: Od. 18:86: ὅς κ’ ἀπὸ ῥῖνα τάμῃσι καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
τάμῃσιν: Od. 18:339: κεῖσ’ ἐλθών, ἵνα σ’ αὖθι διὰ μελεϊστὶ τάμῃσιν.”
τάμητε: Il. 3:252: ἐς πεδίον καταβῆναι ἵν’ ὅρκια πιστὰ τάμητε·
ταμίαι: Il. 19:44: καὶ ταμίαι παρὰ νηυσὶν ἔσαν σίτοιο δοτῆρες,
ταμίη: Il. 6:381: Τὸν δ’ αὖτ’ ὀτρηρὴ ταμίη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ταμίη: Il. 6:390: Ἦ ῥα γυνὴ ταμίη, ὃ δ’ ἀπέσσυτο δώματος Ἕκτωρ
ταμίη: Od. 1:139: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
ταμίη: Od. 2:345: δικλίδες· ἐν δὲ γυνὴ ταμίη νύκτας τε καὶ ἦμαρ
ταμίη: Od. 3:392: ὤϊξεν ταμίη καὶ ἀπὸ κρήδεμνον ἔλυσε·
ταμίη: Od. 3:479: ἐν δὲ γυνὴ ταμίη σῖτον καὶ οἶνον ἔθηκεν
ταμίη: Od. 4:55: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
ταμίη: Od. 7:166: δόρπον δὲ ξείνῳ ταμίη δότω ἔνδον ἐόντων.”
ταμίη: Od. 7:175: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
ταμίη: Od. 8:449: αὐτόδιον δ’ ἄρα μιν ταμίη λούσασθαι ἀνώγει
ταμίη: Od. 9:207: ἀλλ’ αὐτὸς ἄλοχός τε φίλη ταμίη τε μί’ οἴη.
ταμίη: Od. 10:371: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
ταμίη: Od. 15:138: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
ταμίη: Od. 17:94: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
ταμίη: Od. 17:259: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα
ταμίη: Od. 17:495: τὴν δ’ αὖτ’ Εὐρυνόμη ταμίη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ταμίη: Od. 18:169: τὴν δ’ αὖτ’ Εὐρυνόμη ταμίη πρὸς μῦθον ἔειπε·
ταμίη: Od. 23:154: Εὐρυνόμη ταμίη λοῦσεν καὶ χρῖσεν ἐλαίῳ,
ταμίην: Il. 24:302: Ἦ ῥα καὶ ἀμφίπολον ταμίην ὄτρυν’ ὃ γεραιὸς
ταμίην: Od. 10:21: κεῖνον γὰρ ταμίην ἀνέμων ποίησε Κρονίων,
ταμίην: Od. 16:152: ἀμφίπολον ταμίην ὀτρυνέμεν ὅττι τάχιστα
ταμίην: Od. 19:96: ἦ ῥα, καὶ Εὐρυνόμην ταμίην πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ταμίης: Il. 4:84: Ζεύς, ὅς τ’ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται.
ταμίης: Il. 19:224: Ζεύς, ὅς τ’ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται.
τάμνε: Il. 3:273: ἀρνῶν ἐκ κεφαλέων τάμνε τρίχας· αὐτὰρ ἔπειτα
τάμνε: Il. 11:843: ἔνθά μιν ἐκτανύσας ἐκ μηροῦ τάμνε μαχαίρῃ
τάμνε: Il. 21:38: τάμνε νέους ὄρπηκας, ἵν’ ἅρματος ἄντυγες εἶεν·
τάμνεν: Il. 9:209: τῷ δ’ ἔχεν Αὐτομέδων, τάμνεν δ’ ἄρα δῖος Ἀχιλλεύς.
τάμνετε: Od. 3:332: ἀλλ’ ἄγε τάμνετε μὲν γλώσσας, κεράασθε δὲ οἶνον,
τάμνετο: Od. 5:243: αὐτὰρ ὁ τάμνετο δοῦρα· θοῶς δέ οἱ ἤνυτο ἔργον.
τάμνῃ: Il. 3:105: ἄξετε δὲ Πριάμοιο βίην, ὄφρ’ ὅρκια τάμνῃ
ταμνομένη: Il. 13:180: χαλκῷ ταμνομένη τέρενα χθονὶ φύλλα πελάσσῃ·
ταμνομένους: Od. 24:364: ταμνομένους κρέα πολλὰ κερῶντάς τ’ αἴθοπα οἶνον.
τάμνον: Il. 23:119: τάμνον ἐπειγόμενοι· ταὶ δὲ μεγάλα κτυπέουσαι
τάμνον: Od. 3:456: αἶψ’ ἄρα μιν διέχευαν, ἄφαρ δ’ ἐκ μηρία τάμνον
τάμνον: Od. 22:476: τάμνον μήδεά τ’ ἐξέρυσαν, κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι,
τάμνοντ’: Il. 18:528: τάμνοντ’ ἀμφὶ βοῶν ἀγέλας καὶ πώεα καλὰ
τάμνων: Il. 11:88: τάμνων δένδρεα μακρά, ἅδος τέ μιν ἵκετο θυμόν,
τάμνων: Od. 14:24: τάμνων δέρμα βόειον ἐϋχροές· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
τάμοι: Il. 5:214: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀπ’ ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος φὼς
τάμοι: Il. 17:126: ἕλχ’ ἵν’ ἀπ’ ὤμοιιν κεφαλὴν τάμοι ὀξέϊ χαλκῷ,
τάμοι: Od. 16:102: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀπ’ ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος φῶς,
τάμον: Il. 6:194: καὶ μέν οἱ Λύκιοι τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων
τάμον: Il. 20:184: ἦ νύ τί τοι Τρῶες τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων
ταμόνθ’: Il. 18:177: πῆξαι ἀνὰ σκολόπεσσι ταμόνθ’ ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς.
ταμόντες: Il. 2:124: ὅρκια πιστὰ ταμόντες ἀριθμηθήμεναι ἄμφω,
ταμόντες: Il. 3:73: οἳ δ’ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες
ταμόντες: Il. 3:256: οἳ δ’ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες
ταμόντες: Od. 12:11: φιτροὺς δ’ αἶψα ταμόντες, ὅθ’ ἀκροτάτη πρόεχ’ ἀκτή,
ταμόντες: Od. 24:483: ὅρκια πιστὰ ταμόντες ὁ μὲν βασιλευέτω αἰεί,
τάμωμεν: Il. 3:94: οἳ δ’ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν.
τάμωμεν: Il. 19:191: ἐκ κλισίης ἔλθῃσι καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν.
ταμὼν: Il. 24:409: ᾗσι κυσὶν μελεϊστὶ ταμὼν προύθηκεν Ἀχιλλεύς.
ταμὼν: Od. 5:162: ἀλλ’ ἄγε δούρατα μακρὰ ταμὼν ἁρμόζεο χαλκῷ
ταμὼν: Od. 9:291: τοὺς δὲ διὰ μελεϊστὶ ταμὼν ὁπλίσσατο δόρπον·
ταμὼν: Od. 23:204: ἀνδρῶν ἄλλοσε θῆκε, ταμὼν ὕπο πυθμέν’ ἐλαίης.”
ταναήκεϊ: Il. 7:77: εἰ μέν κεν ἐμὲ κεῖνος ἕλῃ ταναήκεϊ χαλκῷ,
ταναήκεϊ: Il. 23:118: αὐτίκ’ ἄρα δρῦς ὑψικόμους ταναήκεϊ χαλκῷ
ταναήκεϊ: Il. 24:754: σεῦ δ’ ἐπεὶ ἐξέλετο ψυχὴν ταναήκεϊ χαλκῷ,
ταναήκεϊ: Od. 4:257: πολλοὺς δὲ Τρώων κτείνας ταναήκεϊ χαλκῷ
ταναοῖο: Il. 16:589: ὅσση δ’ αἰγανέης ῥιπὴ ταναοῖο τέτυκται,
ταναύποδα: Od. 9:464: καρπαλίμως δὲ τὰ μῆλα ταναύποδα, πίονα δημῷ,
τανηλεγέος: Il. 8:70: ἐν δ’ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο
τανηλεγέος: Il. 22:210: ἐν δ’ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο,
τανηλεγέος: Od. 2:100: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο,
τανηλεγέος: Od. 3:238: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο.”
τανηλεγέος: Od. 11:171: τίς νύ σε κὴρ ἐδάμασσε τανηλεγέος θανάτοιο;
τανηλεγέος: Od. 11:398: τίς νύ σε κὴρ ἐδάμασσε τανηλεγέος θανάτοιο;
τανηλεγέος: Od. 19:145: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο·
τανηλεγέος: Od. 24:135: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο,
Τάνταλον: Od. 11:582: καὶ μὴν Τάνταλον εἰσεῖδον χαλέπ’ ἄλγε’ ἔχοντα,
τανύγλωσσοί: Od. 5:66: σκῶπές τ’ ἴρηκές τε τανύγλωσσοί τε κορῶναι
τανυγλώχινας: Il. 8:297: ὀκτὼ δὴ προέηκα τανυγλώχινας ὀϊστούς,
τανύειν: Il. 17:390: λαοῖσιν δώῃ τανύειν μεθύουσαν ἀλοιφῇ·
τανυήκεας: Il. 16:768: αἵ τε πρὸς ἀλλήλας ἔβαλον τανυήκεας ὄζους
τανύηκες: Il. 14:384: δεινὸν ἄορ τανύηκες ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ
τανύηκες: Il. 16:473: σπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ
τανύηκες: Od. 10:439: σπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ,
τανύηκες: Od. 11:231: σπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ
τανυήκεσιν: Od. 22:443: θεινέμεναι ξίφεσιν τανυήκεσιν, εἰς ὅ κε πασέων
τανύοντο: Il. 9:464: εὑόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸς Ἡφαίστοιο,
τανύοντο: Il. 16:375: σκίδναθ’ ὑπὸ νεφέων, τανύοντο δὲ μώνυχες ἵπποι
τανύοντο: Il. 23:33: εὑόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸς Ἡφαίστοιο·
τανύοντο: Od. 6:83: αἱ δ’ ἄμοτον τανύοντο, φέρον δ’ ἐσθῆτα καὶ αὐτήν,
τανύουσι: Il. 17:391: δεξάμενοι δ’ ἄρα τοί γε διαστάντες τανύουσι
τανύουσι: Od. 21:174: ἀλλ’ ἄλλοι τανύουσι τάχα μνηστῆρες ἀγαυοί.”
τανύπεπλε: Il. 18:385: τίπτε Θέτι τανύπεπλε ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ
τανύπεπλε: Il. 18:424: τίπτε Θέτι τανύπεπλε ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ
τανύπεπλος: Il. 3:228: Τὸν δ’ Ἑλένη τανύπεπλος ἀμείβετο δῖα γυναικῶν·
τανύπεπλος: Od. 4:305: πὰρ δ’ Ἑλένη τανύπεπλος ἐλέξατο, δῖα γυναικῶν.
τανύπεπλος: Od. 12:375: Λαμπετίη τανύπεπλος, ὅ οἱ βόας ἔκταμεν ἡμεῖς.
τανύπεπλος: Od. 15:171: τὸν δ’ Ἑλένη τανύπεπλος ὑποφθαμένη φάτο μῦθον·
τανυπέπλῳ: Od. 15:363: οὕνεκά μ’ αὐτὴ θρέψεν ἅμα Κτιμένῃ τανυπέπλῳ,
τανυπτερύγεσσι: Il. 12:237: τύνη δ’ οἰωνοῖσι τανυπτερύγεσσι κελεύεις
τανυπτέρυγι: Il. 19:350: ἣ δ’ ἅρπῃ ἐϊκυῖα τανυπτέρυγι λιγυφώνῳ
τάνυσε: Il. 16:567: Ζεὺς δ’ ἐπὶ νύκτ’ ὀλοὴν τάνυσε κρατερῇ ὑσμίνῃ,
τάνυσεν: Od. 15:283: καὶ τό γ’ ἐπ’ ἰκριόφιν τάνυσεν νεὸς ἀμφιελίσσης,
τάνυσεν: Od. 21:409: ὣς ἄρ’ ἄτερ σπουδῆς τάνυσεν μέγα τόξον Ὀδυσσεύς.
τανύσῃ: Il. 23:324: ὅππως τὸ πρῶτον τανύσῃ βοέοισιν ἱμᾶσιν,
τανυσθεὶς: Il. 13:392: ὣς ὃ πρόσθ’ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθεὶς
τανυσθεὶς: Il. 16:485: ὣς ὃ πρόσθ’ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθεὶς
τανυσθεὶς: Il. 18:26: αὐτὸς δ’ ἐν κονίῃσι μέγας μεγαλωστὶ τανυσθεὶς
τανυσθείς: Il. 20:483: σφονδυλίων ἔκπαλθ’, ὃ δ’ ἐπὶ χθονὶ κεῖτο τανυσθείς.
τάνυσθεν: Il. 16:475: τὼ δ’ ἰθυνθήτην, ἐν δὲ ῥυτῆρσι τάνυσθεν·
τανυσίπτεροι: Od. 5:65: ἔνθα δέ τ’ ὄρνιθες τανυσίπτεροι εὐνάζοντο,
τανυσίπτεροι: Od. 22:468: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἢ κίχλαι τανυσίπτεροι ἠὲ πέλειαι
τανύσσαι: Od. 5:346: τῆ δέ, τόδε κρήδεμνον ὑπὸ στέρνοιο τανύσσαι
τανύσσαι: Od. 21:171: θυμοῦ καὶ ψυχῆς, ἐπεὶ οὐ δύνασαι σὺ τανύσσαι.
τανύσσαι: Od. 21:254: ἀντιθέου Ὀδυσῆος, ὅ τ’ οὐ δυνάμεσθα τανύσσαι
τανυσσάμενος: Il. 4:112: καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκε τανυσσάμενος ποτὶ γαίῃ
τανυσσάμενος: Od. 9:298: κεῖτ’ ἔντοσθ’ ἄντροιο τανυσσάμενος διὰ μήλων.
τάνυσσαν: Il. 1:486: ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, ὑπὸ δ’ ἕρματα μακρὰ τάνυσσαν·
τάνυσσαν: Il. 13:359: πεῖραρ ἐπαλλάξαντες ἐπ’ ἀμφοτέροισι τάνυσσαν
τάνυσσαν: Il. 14:388: δή ῥα τότ’ αἰνοτάτην ἔριδα πτολέμοιο τάνυσσαν
τάνυσσαν: Od. 8:54: πάντα κατὰ μοῖραν· παρὰ δ’ ἱστία λευκὰ τάνυσσαν.
τανύσσας: Il. 23:25: πρηνέα πὰρ λεχέεσσι Μενοιτιάδαο τανύσσας
τάνυσσε: Il. 9:213: ἀνθρακιὴν στορέσας ὀβελοὺς ἐφύπερθε τάνυσσε,
τανύσσειέν: Od. 18:92: ἦέ μιν ἦκ’ ἐλάσειε τανύσσειέν τ’ ἐπὶ γαίῃ.
τάνυσσεν: Od. 5:373: αὐτίκα δὲ κρήδεμνον ὑπὸ στέρνοιο τάνυσσεν,
τανύσσῃ: Il. 17:547: ἠΰτε πορφυρέην ἶριν θνητοῖσι τανύσσῃ
τανύσσῃ: Il. 23:761: στήθεός ἐστι κανών, ὅν τ’ εὖ μάλα χερσὶ τανύσσῃ
τανυστύος: Od. 21:112: δηρὸν ἀποτρωπᾶσθε τανυστύος, ὄφρα ἴδωμεν.
τάνυται: Il. 17:393: πολλῶν ἑλκόντων, τάνυται δέ τε πᾶσα διὰ πρό·
τανύφλοιόν: Il. 16:767: φηγόν τε μελίην τε τανύφλοιόν τε κράνειαν,
τανύφυλλος: Od. 13:102: αὐτὰρ ἐπὶ κρατὸς λιμένος τανύφυλλος ἐλαίη,
τανύφυλλος: Od. 13:346: ἥδε δ’ ἐπὶ κρατὸς λιμένος τανύφυλλος ἐλαίη·
τανύφυλλος: Od. 23:190: θάμνος ἔφυ τανύφυλλος ἐλαίης ἕρκεος ἐντός,
τανυφύλλου: Od. 23:195: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀπέκοψα κόμην τανυφύλλου ἐλαίης,
τανύω: Od. 21:152: “ὦ φίλοι, οὐ μὲν ἐγὼ τανύω, λαβέτω δὲ καὶ ἄλλος.
τανύων: Od. 21:426: δὴν ἔκαμον τανύων· ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν,
τάπης: Il. 10:156: αὐτὰρ ὑπὸ κράτεσφι τάπης τετάνυστο φαεινός.
τάπησί: Il. 9:200: εἷσεν δ’ ἐν κλισμοῖσι τάπησί τε πορφυρέοισιν.
τάπησι: Od. 10:12: εὕδουσ’ ἔν τε τάπησι καὶ ἐν τρητοῖσι λέχεσσι.
τάπητα: Od. 4:124: Ἀλκίππη δὲ τάπητα φέρεν μαλακοῦ ἐρίοιο,
τάπητας: Il. 24:230: δώδεκα δ’ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας,
τάπητας: Il. 24:645: πορφύρε’ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ’ ἐφύπερθε τάπητας,
τάπητας: Od. 4:298: πορφύρε’ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ’ ἐφύπερθε τάπητας
τάπητας: Od. 7:337: πορφύρε’ ἐμβαλέειν στορέσαι τ’ ἐφύπερθε τάπητας,
τάπητας: Od. 20:150: ῥάσσατέ τ’ ἔν τε θρόνοισ’ εὐποιήτοισι τάπητας
τάπητας: Od. 24:276: δώδεκα δ’ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας,
ταπήτων: Il. 16:224: χλαινάων τ’ ἀνεμοσκεπέων οὔλων τε ταπήτων.
ταρ: Il. 1:65: εἴ ταρ ὅ γ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται ἠδ’ ἑκατόμβης,
τὰρ: Il. 2:761: τίς τὰρ τῶν ὄχ’ ἄριστος ἔην σύ μοι ἔννεπε Μοῦσα
τὰρ: Il. 3:226: τίς τὰρ ὅδ’ ἄλλος Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε
τὰρ: Il. 11:655: τίπτε τὰρ ὧδ’ Ἀχιλεὺς ὀλοφύρεται υἷας Ἀχαιῶν,
τὰρ: Il. 11:837: πῶς τὰρ ἔοι τάδε ἔργα; τί ῥέξομεν Εὐρύπυλ’ ἥρως;
τὰρ: Il. 13:307: Δευκαλίδη πῇ τὰρ μέμονας καταδῦναι ὅμιλον;
τὰρ: Il. 18:188: πῶς τὰρ ἴω μετὰ μῶλον; ἔχουσι δὲ τεύχε’ ἐκεῖνοι·
ταράξῃ: Il. 1:579: νεικείῃσι πατήρ, σὺν δ’ ἡμῖν δαῖτα ταράξῃ.
τάρβει: Il. 4:388: τάρβει, μοῦνος ἐὼν πολέσιν μετὰ Καδμείοισιν,
ταρβεῖ: Il. 12:46: ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἀγηνορίη δέ μιν ἔκτα·
ταρβεῖ: Il. 13:285: ταρβεῖ, ἐπειδὰν πρῶτον ἐσίζηται λόχον ἀνδρῶν,
τάρβει: Il. 21:288: Πηλεΐδη μήτ’ ἄρ τι λίην τρέε μήτέ τι τάρβει·
ταρβεῖ: Il. 21:575: ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἐπεί κεν ὑλαγμὸν ἀκούσῃ·
τάρβει: Il. 24:171: θάρσει Δαρδανίδη Πρίαμε φρεσί, μὴ δέ τι τάρβει·
τάρβει: Od. 7:51: τάρβει· θαρσαλέος γὰρ ἀνὴρ ἐν πᾶσιν ἀμείνων
ταρβεῖς: Od. 18:331: ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
ταρβεῖς: Od. 18:391: ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
τάρβησαν: Il. 15:280: τάρβησαν, πᾶσιν δὲ παραὶ ποσὶ κάππεσε θυμός.
ταρβήσαντε: Il. 1:331: τὼ μὲν ταρβήσαντε καὶ αἰδομένω βασιλῆα
ταρβήσας: Il. 5:286: Τὸν δ’ οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
ταρβήσας: Il. 6:469: ταρβήσας χαλκόν τε ἰδὲ λόφον ἱππιοχαίτην,
ταρβήσας: Il. 11:384: Τὸν δ’ οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
ταρβήσας: Il. 11:405: πληθὺν ταρβήσας· τὸ δὲ ῥίγιον αἴ κεν ἁλώω
ταρβήσας: Il. 20:262: ἔσχετο ταρβήσας· φάτο γὰρ δολιχόσκιον ἔγχος
ταρβήσας: Il. 20:283: ταρβήσας ὅ οἱ ἄγχι πάγη βέλος. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ταρβήσας: Il. 20:380: ταρβήσας, ὅτ’ ἄκουσε θεοῦ ὄπα φωνήσαντος.
ταρβήσας: Il. 20:430: Τὸν δ’ οὐ ταρβήσας προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ταρβήσας: Od. 16:179: ταρβήσας δ’ ἑτέρωσε βάλ’ ὄμματα, μὴ θεὸς εἴη,
ταρβήσειεν: Il. 17:586: Ἕκτορ τίς κέ σ’ ἔτ’ ἄλλος Ἀχαιῶν ταρβήσειεν;
τάρβησέν: Il. 2:268: σκήπτρου ὕπο χρυσέου· ὃ δ’ ἄρ’ ἕζετο τάρβησέν τε,
τάρβησέν: Il. 10:374: ἐν γαίῃ ἐπάγη· ὃ δ’ ἄρ’ ἔστη τάρβησέν τε
τάρβος: Il. 24:152: μὴ δέ τί οἱ θάνατος μελέτω φρεσὶ μὴ δέ τι τάρβος·
τάρβος: Il. 24:181: μὴ δέ τί τοι θάνατος μελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος·
ταρβοσύνῃ: Od. 18:342: ταρβοσύνῃ· φὰν γάρ μιν ἀληθέα μυθήσασθαι.
Τάρνης: Il. 5:44: Βώρου, ὃς ἐκ Τάρνης ἐριβώλακος εἰληλούθει.
τάρπημεν: Il. 11:779: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπημεν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος,
ταρπήμεναι: Il. 24:3: ὕπνου τε γλυκεροῦ ταρπήμεναι· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ταρπήμεναι: Od. 23:346: εὐνῆς ἧς ἀλόχου ταρπήμεναι ἠδὲ καὶ ὕπνου,
ταρπῆναι: Od. 23:212: ἥβης ταρπῆναι καὶ γήραος οὐδὸν ἱκέσθαι.
τάρπησαν: Il. 24:633: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες,
τάρπησαν: Od. 3:70: ξείνους, οἵ τινές εἰσιν, ἐπεὶ τάρπησαν ἐδωδῆς.
τάρπησαν: Od. 4:47: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ὁρώμενοι ὀφθαλμοῖσιν,
τάρπησαν: Od. 5:201: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος,
τάρπησαν: Od. 10:181: αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ὁρώμενοι ὀφθαλμοῖσι,
ταρπώμεθα: Il. 24:636: ὕπνῳ ὕπο γλυκερῷ ταρπώμεθα κοιμηθέντες·
ταρπώμεθα: Od. 4:295: ὕπνῳ ὕπο γλυκερῷ ταρπώμεθα κοιμηθέντες.”
ταρπώμεθα: Od. 23:255: ὕπνῳ ὕπο γλυκερῷ ταρπώμεθα κοιμηθέντες.”
ταρσοὶ: Od. 9:219: ταρσοὶ μὲν τυρῶν βρῖθον στείνοντο δὲ σηκοὶ
ταρσὸν: Il. 11:377: ταρσὸν δεξιτεροῖο ποδός· διὰ δ’ ἀμπερὲς ἰὸς
ταρσὸν: Il. 11:388: νῦν δέ μ’ ἐπιγράψας ταρσὸν ποδὸς εὔχεαι αὔτως.
Τάρταρον: Il. 8:13: ἤ μιν ἑλὼν ῥίψω ἐς Τάρταρον ἠερόεντα
Τάρταρος: Il. 8:481: τέρποντ’ οὔτ’ ἀνέμοισι, βαθὺς δέ τε Τάρταρος ἀμφίς·
ταρφέ’: Il. 22:142: ταρφέ’ ἐπαΐσσει, ἑλέειν τέ ἑ θυμὸς ἀνώγει·
ταρφέ’: Od. 8:379: ταρφέ’ ἀμειβομένω· κοῦροι δ’ ἐπελήκεον ἄλλοι
ταρφέα: Il. 11:69: πυρῶν ἢ κριθῶν· τὰ δὲ δράγματα ταρφέα πίπτει·
ταρφέα: Il. 12:47: ταρφέα τε στρέφεται στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων·
ταρφέα: Il. 13:718: ταρφέα βάλλοντες Τρώων ῥήγνυντο φάλαγγας·
ταρφέας: Il. 15:472: ὦ πέπον ἀλλὰ βιὸν μὲν ἔα καὶ ταρφέας ἰοὺς
ταρφέες: Il. 11:387: οὐκ ἄν τοι χραίσμῃσι βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί·
ταρφέες: Od. 22:246: τοὺς δ’ ἤδη ἐδάμασσε βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί.
ταρφειαὶ: Il. 19:357: ὡς δ’ ὅτε ταρφειαὶ νιφάδες Διὸς ἐκποτέονται
ταρφειαὶ: Il. 19:359: ὣς τότε ταρφειαὶ κόρυθες λαμπρὸν γανόωσαι
ταρφειὰς: Il. 12:158: ταρφειὰς κατέχευεν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ·
τάρφεσιν: Il. 5:555: ἐτραφέτην ὑπὸ μητρὶ βαθείης τάρφεσιν ὕλης·
τάρφεσιν: Il. 15:606: οὔρεσι μαίνηται βαθέης ἐν τάρφεσιν ὕλης·
Τάρφην: Il. 2:533: Τάρφην τε Θρόνιον τε Βοαγρίου ἀμφὶ ῥέεθρα·
τάρφθεν: Od. 6:99: αὐτὰρ ἐπεὶ σίτου τάρφθεν δμῳαί τε καὶ αὐτή,
τάρφθη: Od. 19:213: ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο,
τάρφθη: Od. 19:251: ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο,
τάρφθη: Od. 21:57: ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο,
ταρχύσουσι: Il. 16:456: ἔνθά ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε
ταρχύσουσι: Il. 16:674: ἔνθά ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε
ταρχύσωσι: Il. 7:85: ὄφρά ἑ ταρχύσωσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοί,
τὰς: Il. 2:764: τὰς Εὔμηλος ἔλαυνε ποδώκεας ὄρνιθας ὣς
τὰς: Il. 2:766: τὰς ἐν Πηρείῃ θρέψ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
τὰς: Il. 4:53: τὰς διαπέρσαι ὅτ’ ἄν τοι ἀπέχθωνται περὶ κῆρι·
τὰς: Il. 6:290: Σιδονίων, τὰς αὐτὸς Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
τὰς: Il. 7:468: πολλαί, τὰς προέηκεν Ἰησονίδης Εὔνηος,
τὰς: Il. 9:131: τὰς μέν οἱ δώσω, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρων
τὰς: Il. 9:273: τὰς μέν τοι δώσει, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρα
τὰς: Il. 11:229: τὰς μὲν ἔπειτ’ ἐν Περκώτῃ λίπε νῆας ἐΐσας,
τάς: Il. 11:553: καιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ·
τὰς: Il. 12:261: τὰς οἵ γ’ αὐέρυον, ἔλποντο δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν
τὰς: Il. 13:220: οἴχονται, τὰς Τρωσὶν ἀπείλεον υἷες Ἀχαιῶν;
τὰς: Il. 14:31: θῖν’ ἔφ’ ἁλὸς πολιῆς· τὰς γὰρ πρώτας πεδίον δὲ
τάς: Il. 17:663: καιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ·
τὰς: Il. 18:341: τὰς αὐτοὶ καμόμεσθα βίηφί τε δουρί τε μακρῷ
τὰς: Il. 18:469: τὰς δ’ ἐς πῦρ ἔτρεψε κέλευσέ τε ἐργάζεσθαι.
τὰς: Il. 20:271: τὰς δύο χαλκείας, δύο δ’ ἔνδοθι κασσιτέροιο,
τὰς: Il. 23:120: πῖπτον· τὰς μὲν ἔπειτα διαπλήσσοντες Ἀχαιοὶ
τὰς: Il. 23:377: τὰς δὲ μετ’ ἐξέφερον Διομήδεος ἄρσενες ἵπποι
τὰς: Il. 23:386: οὕνεκα τὰς μὲν ὅρα ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἰούσας,
τὰς: Il. 23:462: ἤτοι γὰρ τὰς πρῶτα ἴδον περὶ τέρμα βαλούσας,
τὰς: Il. 24:325: τὰς Ἰδαῖος ἔλαυνε δαΐφρων· αὐτὰρ ὄπισθεν
τὰς: Il. 24:606: χωόμενος Νιόβῃ, τὰς δ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
τὰς: Od. 3:291: ἔνθα διατμήξας τὰς μὲν Κρήτῃ ἐπέλασσεν,
τὰς: Od. 3:299: κύματ’· ἀτὰρ τὰς πέντε νέας κυανοπρωείρους
τὰς: Od. 6:89: καὶ τὰς μὲν σεῦαν ποταμὸν πάρα δινήεντα
τὰς: Od. 9:78: ἥμεθα· τὰς δ’ ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ’ ἴθυνον.
τὰς: Od. 11:110: τὰς εἰ μέν κ’ ἀσινέας ἐάᾳς νόστου τε μέδηαι,
τὰς: Od. 11:291: ἀργαλέας. τὰς δ’ οἶος ὑπέσχετο μάντις ἀμύμων
τὰς: Od. 11:592: τὰς δ’ ἄνεμος ῥίπτασκε ποτὶ νέφεα σκιόεντα.
τάς: Od. 12:55: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τάς γε παρὲξ ἐλάσωσιν ἑταῖροι,
τάς: Od. 12:61: Πλαγκτὰς δή τοι τάς γε θεοὶ μάκαρες καλέουσι.
τὰς: Od. 12:134: τὰς μὲν ἄρα θρέψασα τεκοῦσά τε πότνια μήτηρ
τὰς: Od. 12:137: τὰς εἰ μέν κ’ ἀσινέας ἐάᾳς νόστου τε μέδηαι,
τὰς: Od. 12:182: ῥίμφα διώκοντες, τὰς δ’ οὐ λάθεν ὠκύαλος νηῦς
τάς: Od. 12:197: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τάς γε παρήλασαν οὐδ’ ἔτ’ ἔπειτα
τὰς: Od. 12:356: τὰς δὲ περιστήσαντο καὶ εὐχετόωντο θεοῖσι,
τὰς: Od. 13:126: λήθετ’ ἀπειλάων, τὰς ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ
τὰς: Od. 14:256: ἥμεθα, τὰς δ’ ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ’ ἴθυνον.
τάς: Od. 14:383: νῆας ἀκειόμενον, τάς οἱ ξυνέαξαν ἄελλαι·
τὰς: Od. 14:411: τὰς μὲν ἄρα ἔρξαν κατὰ ἤθεα κοιμηθῆναι,
τὰς: Od. 14:436: θῆκεν ἐπευξάμενος, τὰς δ’ ἄλλας νεῖμεν ἑκάστῳ·
τὰς: Od. 17:245: τὰς νῦν ὑβρίζων φορέεις, ἀλαλήμενος αἰεὶ
τὰς: Od. 18:44: γαστέρες αἵδ’ αἰγῶν κέατ’ ἐν πυρί, τὰς ἐπὶ δόρπῳ
τὰς: Od. 19:500: “μαῖα, τίη δὲ σὺ τὰς μυθήσεαι; οὐδέ τί σε χρή·
τὰς: Od. 20:77: τόφρα δὲ τὰς κούρας Ἅρπυιαι ἀνηρέψαντο
τὰς: Od. 20:176: καὶ τὰς μὲν κατέδησαν ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ,
τὰς: Od. 20:213: τὰς δ’ ἄλλοι με κέλονται ἀγινέμεναι σφίσιν αὐτοῖς
τὰς: Od. 21:31: τὰς ἐρέων Ὀδυσῆϊ συνήντετο, δῶκε δὲ τόξον,
τὰς: Od. 22:300: τὰς μέν τ’ αἰόλος οἶστρος ἐφορμηθεὶς ἐδόνησεν
τὰς: Od. 22:305: οἱ δέ τε τὰς ὀλέκουσιν ἐπάλμενοι, οὐδέ τις ἀλκὴ
τὰς: Od. 22:422: δμῳαί, τὰς μέν τ’ ἔργα διδάξαμεν ἐργάζεσθαι,
τάσδε: Od. 14:107: αὐτὰρ ἐγὼ σῦς τάσδε φυλάσσω τε ῥύομαί τε
ταῦθ’: Il. 1:193: ἧος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ταῦθ’: Il. 4:62: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦθ’ ὑποείξομεν ἀλλήλοισι,
ταῦθ’: Il. 10:507: εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα, τόφρα δ’ Ἀθήνη
ταῦθ’: Il. 11:411: εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ταῦθ’: Il. 11:693: ταῦθ’ ὑπερηφανέοντες Ἐπειοὶ χαλκοχίτωνες
ταῦθ’: Il. 17:106: Εἷος ὁ ταῦθ’ ὅρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
ταῦθ’: Il. 18:15: Εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ταῦθ’: Od. 4:120: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ταῦθ’: Od. 5:365: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ταῦθ’: Od. 5:424: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ταυρείῃ: Il. 16:360: ἀσπίδι ταυρείῃ κεκαλυμμένος εὐρέας ὤμους
ταυρείην: Il. 10:258: ταυρείην, ἄφαλόν τε καὶ ἄλλοφον, ἥ τε καταῖτυξ
ταυρείην: Il. 13:161: ταυρείην· τῆς δ’ οὔ τι διήλασεν, ἀλλὰ πολὺ πρὶν
ταυρείην: Il. 13:163: ἀσπίδα ταυρείην σχέθ’ ἀπὸ ἕο, δεῖσε δὲ θυμῷ
ταύροιο: Il. 17:389: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ταύροιο βοὸς μεγάλοιο βοείην
ταύροισι: Il. 2:550: ἔνθα δέ μιν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖς ἱλάονται
ταῦρον: Il. 11:727: ταῦρον δ’ Ἀλφειῷ, ταῦρον δὲ Ποσειδάωνι,
ταῦρον: Il. 11:727: ταῦρον δ’ Ἀλφειῷ, ταῦρον δὲ Ποσειδάωνι,
ταῦρον: Il. 16:487: ἠΰτε ταῦρον ἔπεφνε λέων ἀγέληφι μετελθὼν
ταῦρον: Il. 17:542: αἱματόεις ὥς τίς τε λέων κατὰ ταῦρον ἐδηδώς.
ταῦρον: Il. 18:580: ταῦρον ἐρύγμηλον ἐχέτην· ὃ δὲ μακρὰ μεμυκὼς
ταῦρόν: Od. 11:131: ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ’ ἐπιβήτορα κάπρον,
ταῦρόν: Od. 23:278: ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ’ ἐπιβήτορα κάπρον,
ταῦρος: Il. 2:481: ταῦρος· ὃ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένῃσι·
ταῦρος: Il. 20:403: αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἄϊσθε καὶ ἤρυγεν, ὡς ὅτε ταῦρος
ταῦρος: Il. 21:237: τοὺς ἔκβαλλε θύραζε μεμυκὼς ἠΰτε ταῦρος
ταῦρος: Od. 21:48: ἄντα τιτυσκομένη. τὰ δ’ ἀνέβραχεν ἠΰτε ταῦρος
ταύρους: Il. 21:131: ἀρκέσει, ᾧ δὴ δηθὰ πολέας ἱερεύετε ταύρους,
ταύρους: Od. 3:6: ταύρους παμμέλανας, ἐνοσίχθονι κυανοχαίτῃ.
ταύρους: Od. 3:8: εἵατο, καὶ προὔχοντο ἑκάστοθι ἐννέα ταύρους.
ταύρους: Od. 13:181: ἡμέτερον προτὶ ἄστυ· Ποσειδάωνι δὲ ταύρους
ταύρους: Od. 13:184: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἔδδεισαν, ἑτοιμάσσαντο δὲ ταύρους.
ταύρων: Il. 1:41: ταύρων ἠδ’ αἰγῶν, τὸδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·
ταύρων: Il. 1:316: ταύρων ἠδ’ αἰγῶν παρὰ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο·
ταύρων: Il. 7:223: ταύρων ζατρεφέων, ἐπὶ δ’ ὄγδοον ἤλασε χαλκόν.
ταύρων: Od. 1:25: ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης.
ταύρων: Od. 3:178: ἐννύχιαι κατάγοντο· Ποσειδάωνι δὲ ταύρων
ταῦτ’: Il. 1:126: λαοὺς δ’ οὐκ ἐπέοικε παλίλλογα ταῦτ’ ἐπαγείρειν.
ταῦτ’: Il. 1:295: ἄλλοισιν δὴ ταῦτ’ ἐπιτέλλεο, μὴ γὰρ ἔμοιγε
ταῦτ’: Il. 4:355: Τρώων ἱπποδάμων· σὺ δὲ ταῦτ’ ἀνεμώλια βάζεις.
ταῦτ’: Il. 7:357: Ἀντῆνορ σὺ μὲν οὐκέτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις·
ταῦτ’: Il. 9:68: κούροισιν μὲν ταῦτ’ ἐπιτέλλομαι· αὐτὰρ ἔπειτα
ταῦτ’: Il. 9:244: ταῦτ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μή οἱ ἀπειλὰς
ταῦτ’: Il. 11:790: ταῦτ’ εἴποις Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι αἴ κε πίθηται.
ταῦτ’: Il. 12:173: Ὣς ἔφατ’, οὐδὲ Διὸς πεῖθε φρένα ταῦτ’ ἀγορεύων·
ταῦτ’: Il. 12:231: Πουλυδάμα, σὺ μὲν οὐκ ἔτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις·
ταῦτ’: Il. 16:715: ταῦτ’ ἄρα οἱ φρονέοντι παρίστατο Φοῖβος Ἀπόλλων
ταῦτ’: Il. 18:285: Πουλυδάμα σὺ μὲν οὐκέτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις,
ταῦτ’: Il. 18:380: ὄφρ’ ὅ γε ταῦτ’ ἐπονεῖτο ἰδυίῃσι πραπίδεσσι,
ταῦτ’: Od. 3:303: τόφρα δὲ ταῦτ’ Αἴγισθος ἐμήσατο οἴκοθι λυγρά,
ταῦτ’: Od. 5:343: εἵματα ταῦτ’ ἀποδὺς σχεδίην ἀνέμοισι φέρεσθαι
ταῦτ’: Od. 8:40: κούροισιν μὲν ταῦτ’ ἐπιτέλλομαι· αὐτὰρ οἱ ἄλλοι
ταῦτ’: Od. 8:83: ταῦτ’ ἄρ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ταῦτ’: Od. 8:236: “ξεῖν’, ἐπεὶ οὐκ ἀχάριστα μεθ’ ἡμῖν ταῦτ’ ἀγορεύεις,
ταῦτ’: Od. 8:367: ταῦτ’ ἄρ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ταῦτ’: Od. 8:521: ταῦτ’ ἄρ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ταῦτ’: Od. 13:327: ταῦτ’ ἀγορευέμεναι, ἵν’ ἐμὰς φρένας ἠπεροπεύῃς· -
ταῦτ’: Od. 23:22: ταῦτ’ ἐλθοῦσ’ ἤγγειλε καὶ ἐξ ὕπνου ἀνέγειρε,
ταῦτα: Il. 1:140: Ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦτα μεταφρασόμεσθα καὶ αὖτις,
ταῦτά: Il. 1:286: “ Ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες·
ταῦτα: Il. 1:365: “ Οἶσθα· τί ἤ τοι ταῦτα ἰδυίῃ πάντ’ ἀγορεύω;
ταῦτα: Il. 1:523: Ἥρη· ἐμοὶ δέ κε ταῦτα μελήσεται ὄφρα τελέσσω·
ταῦτα: Il. 1:550: μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο μηδὲ μετάλλα. ”
ταῦτα: Il. 3:399: δαιμονίη, τί με ταῦτα λιλαίεαι ἠπεροπεύειν;
ταῦτα: Il. 4:362: ἀλλ’ ἴθι ταῦτα δ’ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ’ εἴ τι κακὸν νῦν
ταῦτα: Il. 5:430: ταῦτα δ’ Ἄρηϊ θοῷ καὶ Ἀθήνῃ πάντα μελήσει.
ταῦτα: Il. 6:150: εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
ταῦτα: Il. 7:284: Ἰδαῖ’ Ἕκτορα ταῦτα κελεύετε μυθήσασθαι·
ταῦτά: Il. 8:146: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες·
ταῦτα: Il. 9:35: φὰς ἔμεν ἀπτόλεμον καὶ ἀνάλκιδα· ταῦτα δὲ πάντα
ταῦτα: Il. 9:135: ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται· εἰ δέ κεν αὖτε
ταῦτά: Il. 9:157: ταῦτά κέ οἱ τελέσαιμι μεταλήξαντι χόλοιο.
ταῦτα: Il. 9:277: ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται· εἰ δέ κεν αὖτε
ταῦτά: Il. 9:299: ταῦτά κέ τοι τελέσειε μεταλήξαντι χόλοιο.
ταῦτα: Il. 9:596: ἀλλὰ σὺ μή μοι ταῦτα νόει φρεσί, μὴ δέ σε δαίμων
ταῦτά: Il. 10:169: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα φίλος κατὰ μοῖραν ἔειπες.
ταῦτά: Il. 10:211: ταῦτά κε πάντα πύθοιτο, καὶ ἂψ εἰς ἡμέας ἔλθοι
ταῦτα: Il. 10:250: εἰδόσι γάρ τοι ταῦτα μετ’ Ἀργείοις ἀγορεύεις.
ταῦτα: Il. 10:413: τοὶ γὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω.
ταῦτα: Il. 10:427: τοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω.
ταῦτα: Il. 10:432: ἀλλὰ τί ἢ ἐμὲ ταῦτα διεξερέεσθε ἕκαστα;
ταῦτα: Il. 11:407: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
ταῦτα: Il. 12:176: ἀργαλέον δέ με ταῦτα θεὸν ὣς πάντ’ ἀγορεῦσαι·
ταῦτα: Il. 13:235: ἀλλ’ ἄγε τεύχεα δεῦρο λαβὼν ἴθι· ταῦτα δ’ ἅμα χρὴ
ταῦτα: Il. 13:275: οἶδ’ ἀρετὴν οἷός ἐσσι· τί σε χρὴ ταῦτα λέγεσθαι;
ταῦτα: Il. 13:292: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα νηπύτιοι ὣς
ταῦτά: Il. 13:377: καί κέ τοι ἡμεῖς ταῦτά γ’ ὑποσχόμενοι τελέσαιμεν,
ταῦτά: Il. 14:53: ἦ δὴ ταῦτά γ’ ἑτοῖμα τετεύχαται, οὐδέ κεν ἄλλως
ταῦτα: Il. 14:264: Ὕπνε τί ἢ δὲ σὺ ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς;
ταῦτα: Il. 15:93: μή με θεὰ Θέμι ταῦτα διείρεο· οἶσθα καὶ αὐτὴ
ταῦτα: Il. 15:96: ταῦτα δὲ καὶ μετὰ πᾶσιν ἀκούσεαι ἀθανάτοισιν
ταῦτά: Il. 16:207: ταῦτά μ’ ἀγειρόμενοι θάμ’ ἐβάζετε· νῦν δὲ πέφανται
ταῦτα: Il. 16:627: Μηριόνη τί σὺ ταῦτα καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορεύεις;
ταῦτα: Il. 17:97: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
ταῦτα: Il. 17:514: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται·
ταῦτά: Il. 18:128: ναὶ δὴ ταῦτά γε τέκνον ἐτήτυμον οὐ κακόν ἐστι
ταῦτα: Il. 18:295: νήπιε μηκέτι ταῦτα νοήματα φαῖν’ ἐνὶ δήμῳ·
ταῦτα: Il. 18:463: θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
ταῦτα: Il. 19:29: τέκνον μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
ταῦτα: Il. 19:187: ταῦτα δ’ ἐγὼν ἐθέλω ὀμόσαι, κέλεται δέ με θυμός,
ταῦτα: Il. 19:200: ἄλλοτέ περ καὶ μᾶλλον ὀφέλλετε ταῦτα πένεσθαι,
ταῦτα: Il. 19:213: μύρονται· τό μοι οὔ τι μετὰ φρεσὶ ταῦτα μέμηλεν,
ταῦτα: Il. 20:87: Πριαμίδη τί με ταῦτα καὶ οὐκ ἐθέλοντα κελεύεις
ταῦτα: Il. 20:129: εἰ δ’ Ἀχιλεὺς οὐ ταῦτα θεῶν ἐκ πεύσεται ὀμφῆς
ταῦτα: Il. 20:213: εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
ταῦτα: Il. 20:244: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα νηπύτιοι ὣς
ταῦτα: Il. 20:435: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
ταῦτα: Il. 21:223: ἔσται ταῦτα Σκάμανδρε διοτρεφές, ὡς σὺ κελεύεις.
ταῦτα: Il. 21:562: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
ταῦτα: Il. 22:122: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
ταῦτα: Il. 22:385: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
ταῦτα: Il. 23:95: καί μοι ταῦτα ἕκαστ’ ἐπιτέλλεαι; αὐτὰρ ἐγώ τοι
ταῦτα: Il. 23:415: ταῦτα δ’ ἐγὼν αὐτὸς τεχνήσομαι ἠδὲ νοήσω
ταῦτά: Il. 23:626: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα τέκος κατὰ μοῖραν ἔειπες·
ταῦτα: Il. 23:809: τεύχεα δ’ ἀμφότεροι ξυνήϊα ταῦτα φερέσθων·
ταῦτά: Il. 24:264: ταῦτά τε πάντ’ ἐπιθεῖτε, ἵνα πρήσσωμεν ὁδοῖο;
ταῦτά: Il. 24:379: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες.
ταῦτα: Il. 24:669: ἔσται τοι καὶ ταῦτα γέρον Πρίαμ’ ὡς σὺ κελεύεις·
ταῦτα: Od. 1:159: τούτοισιν μὲν ταῦτα μέλει, κίθαρις καὶ ἀοιδή,
ταῦτα: Od. 1:179: “τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
ταῦτά: Od. 1:231: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,
ταῦτα: Od. 1:267: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
ταῦτα: Od. 1:293: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ ταῦτα τελευτήσῃς τε καὶ ἕρξῃς,
ταῦτα: Od. 1:307: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ταῦτα φίλα φρονέων ἀγορεύεις,
ταῦτα: Od. 1:400: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
ταῦτα: Od. 2:180: ταῦτα δ’ ἐγὼ σέο πολλὸν ἀμείνων μαντεύεσθαι.
ταῦτα: Od. 2:210: ταῦτα μὲν οὐχ ὑμέας ἔτι λίσσομαι οὐδ’ ἀγορεύω·
ταῦτα: Od. 2:306: ταῦτα δέ τοι μάλα πάντα τελευτήσουσιν Ἀχαιοί,
ταῦτά: Od. 3:211: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ δὴ ταῦτά μ’ ἀνέμνησας καὶ ἔειπες,
ταῦτα: Od. 3:240: “Μέντορ, μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα κηδόμενοί περ·
ταῦτα: Od. 3:331: “ὦ γέρον, ἦ τοι ταῦτα κατὰ μοῖραν κατέλεξας·
ταῦτά: Od. 3:357: “εὖ δὴ ταῦτά γ’ ἔφησθα, γέρον φίλε· σοὶ δὲ ἔοικε
ταῦτά: Od. 4:266: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γύναι, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
ταῦτα: Od. 4:347: ταῦτα δ’, ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
ταῦτα: Od. 4:399: [τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.]
ταῦτα: Od. 4:465: οἶσθα, γέρον· τί με ταῦτα παρατροπέων ἐρεείνεις;
ταῦτα: Od. 4:485: ταῦτα μὲν οὕτω δὴ τελέω, γέρον, ὡς σὺ κελεύεις.
ταῦτα: Od. 4:492: Ἀτρεΐδη, τί με ταῦτα διείρεαι; οὐδέ τί σε χρὴ
ταῦτα: Od. 4:585: ταῦτα τελευτήσας νεόμην, ἔδοσαν δέ μοι οὖρον
ταῦτα: Od. 4:612: τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μεταστήσω· δύναμαι γάρ.
ταῦτα: Od. 6:285: ὣς ἐρέουσιν, ἐμοὶ δέ κ’ ὀνείδεα ταῦτα γένοιτο.
ταῦτά: Od. 7:297: ταῦτά τοι, ἀχνύμενός περ, ἀληθείην κατέλεξα.”
ταῦτα: Od. 8:153: “Λαοδάμαν, τί με ταῦτα κελεύετε κερτομέοντες;
ταῦτα: Od. 8:350: “μή με, Ποσείδαον γαιήοχε, ταῦτα κέλευε·
ταῦτα: Od. 8:496: αἴ κεν δή μοι ταῦτα κατὰ μοῖραν καταλέξῃς,
ταῦτά: Od. 11:77: ταῦτά τέ μοι τελέσαι πῆξαί τ’ ἐπὶ τύμβῳ ἐρετμόν,
ταῦτά: Od. 11:80: “ταῦτά τοι, ὦ δύστηνε, τελευτήσω τε καὶ ἕρξω.”
ταῦτα: Od. 11:223: ἀλλὰ φόωσδε τάχιστα λιλαίεο· ταῦτα δὲ πάντα
ταῦτα: Od. 11:463: “Ἀτρεΐδη, τί με ταῦτα διείρεαι; οὐδέ τι οἶδα,
ταῦτα: Od. 12:37: “ταῦτα μὲν οὕτω πάντα πεπείρανται, σὺ δ’ ἄκουσον,
ταῦτα: Od. 12:389: ταῦτα δ’ ἐγὼν ἤκουσα Καλυψοῦς ἠϋκόμοιο·
ταῦτα: Od. 13:230: ἀλλὰ σάω μὲν ταῦτα, σάω δ’ ἐμέ· σοὶ γὰρ ἐγώ γε
ταῦτα: Od. 13:296: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα, εἰδότες ἄμφω
ταῦτα: Od. 13:362: “θάρσει, μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων·
ταῦτα: Od. 13:394: ὁππότε κεν δὴ ταῦτα πενώμεθα· καί τιν’ ὀΐω
ταῦτα: Od. 14:192: “τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
ταῦτα: Od. 14:362: ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάθες ἠδ’ ὅσ’ ἀλήθης.
ταῦτά: Od. 15:390: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,
ταῦτα: Od. 15:487: ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάθες ἄλγεα θυμῷ.
ταῦτα: Od. 16:129: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται·
ταῦτα: Od. 16:319: ἡμέας πειράζειν, ἀλλ’ ὕστερα ταῦτα πένεσθαι,
ταῦτα: Od. 16:436: θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
ταῦτα: Od. 16:465: “οὐκ ἔμελέν μοι ταῦτα μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
ταῦτα: Od. 17:138: ταῦτα δ’ ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
ταῦτα: Od. 17:148: ταῦτα τελευτήσας νεόμην· ἔδοσαν δέ μοι οὖρον
ταῦτα: Od. 17:345: “δὸς τῷ ξείνῳ ταῦτα φέρων αὐτόν τε κέλευε
ταῦτά: Od. 18:170: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, τέκος, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
ταῦτα: Od. 18:178: “Εὐρυνόμη, μὴ ταῦτα παραύδα, κηδομένη περ,
ταῦτά: Od. 20:37: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, θεά, κατὰ μοῖραν ἔειπες·
ταῦτα: Od. 21:329: ὣς ἐρέουσ’, ἡμῖν δ’ ἂν ἐλέγχεα ταῦτα γένοιτο.”
ταῦτα: Od. 21:333: ἀνδρὸς ἀριστῆος· τί δ’ ἐλέγχεα ταῦτα τίθεσθε;
ταῦτα: Od. 22:46: ταῦτα μὲν αἴσιμα εἶπες, ὅσα ῥέζεσκον Ἀχαιοί,
ταῦτά: Od. 22:486: “ναὶ δὴ ταῦτά γε, τέκνον ἐμόν, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
ταῦτα: Od. 23:16: ταῦτα παρὲξ ἐρέουσα, καὶ ἐξ ὕπνου μ’ ἀνεγείρεις
ταῦτά: Od. 23:124: “αὐτὸς ταῦτά γε λεῦσσε, πάτερ φίλε· σὴν γὰρ ἀρίστην
ταῦτα: Od. 24:283: δῶρα δ’ ἐτώσια ταῦτα χαρίζεο, μυρί’ ὀπάζων·
ταῦτα: Od. 24:357: “θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
ταῦτα: Od. 24:407: “ὦ γέρον, ἤδη οἶδε· τί σε χρὴ ταῦτα πένεσθαι;”
ταῦτα: Od. 24:478: “τέκνον ἐμόν, τί με ταῦτα διείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς;
ταύτην: Il. 5:879: ταύτην δ’ οὔτ’ ἔπεϊ προτιβάλλεαι οὔτέ τι ἔργῳ,
ταύτην: Od. 2:256: πεύσεται εἰν Ἰθάκῃ, τελέει δ’ ὁδὸν οὔ ποτε ταύτην.”
ταύτην: Od. 4:732: εἰ γὰρ ἐγὼ πυθόμην ταύτην ὁδὸν ὁρμαίνοντα,
ταύτην: Od. 10:501: “ὦ Κίρκη, τίς γὰρ ταύτην ὁδὸν ἡγεμονεύσει;
ταύτης: Il. 6:211: ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι.
ταύτης: Il. 7:110: ταύτης ἀφροσύνης· ἀνὰ δὲ σχέο κηδόμενός περ,
ταύτης: Il. 9:603: Φοῖνιξ ἄττα γεραιὲ διοτρεφὲς οὔ τί με ταύτης
ταύτης: Il. 20:241: ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι.
ταύτης: Od. 1:340: οἶνον πινόντων· ταύτης δ’ ἀποπαύε’ ἀοιδῆς
ταφήϊον: Od. 2:99: Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν
ταφήϊον: Od. 19:144: Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν
ταφήϊον: Od. 24:134: Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν
Τάφιοι: Od. 15:427: ἀλλά μ’ ἀνήρπαξαν Τάφιοι ληΐστορες ἄνδρες
Ταφίοισι: Od. 1:181: υἱός, ἀτὰρ Ταφίοισι φιληρέτμοισιν ἀνάσσω.
Ταφίοισι: Od. 1:419: υἱός, ἀτὰρ Ταφίοισι φιληρέτμοισιν ἀνάσσει.”
Ταφίοισιν: Od. 16:426: οὕνεκα ληϊστῆρσιν ἐπισπόμενος Ταφίοισιν
Ταφίων: Od. 1:105: εἰδομένη ξείνῳ, Ταφίων ἡγήτορι, Μέντῃ.
Ταφίων: Od. 14:452: πὰρ δ’ ἄρα μιν Ταφίων πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν.
τάφον: Il. 23:29: μυρίοι· αὐτὰρ ὃ τοῖσι τάφον μενοεικέα δαίνυ.
τάφον: Il. 23:680: ἐς τάφον· ἔνθα δὲ πάντας ἐνίκα Καδμείωνας.
τάφον: Il. 24:660: εἰ μὲν δή μ’ ἐθέλεις τελέσαι τάφον Ἕκτορι δίῳ,
τάφον: Il. 24:804: ὣς οἵ γ’ ἀμφίεπον τάφον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο.
τάφον: Od. 3:309: ἦ τοι ὁ τὸν κτείνας δαίνυ τάφον Ἀργείοισι
τάφον: Od. 20:307: καί κέ τοι ἀντὶ γάμοιο πατὴρ τάφον ἀμφεπονεῖτο
τάφος: Od. 21:122: ἀμφὶ δὲ γαῖαν ἔναξε. τάφος δ’ ἕλε πάντας ἰδόντας,
τάφος: Od. 23:93: ἡ δ’ ἄνεω δὴν ἧστο, τάφος δέ οἱ ἦτορ ἵκανεν·
τάφος: Od. 24:441: ἔσταν δ’ ἐν μέσσοισι· τάφος δ’ ἕλεν ἄνδρα ἕκαστον.
τάφου: Il. 23:619: Πατρόκλοιο τάφου μνῆμ’ ἔμμεναι· οὐ γὰρ ἔτ’ αὐτὸν
Τάφου: Od. 1:417: ξεῖνος δ’ οὗτος ἐμὸς πατρώϊος ἐκ Τάφου ἐστί,
τάφου: Od. 4:547: κτεῖνεν ὑποφθάμενος· σὺ δέ κεν τάφου ἀντιβολήσαις.
τάφροιο: Il. 8:336: οἳ δ’ ἰθὺς τάφροιο βαθείης ὦσαν Ἀχαιούς·
τάφροιο: Il. 10:194: Ὣς εἰπὼν τάφροιο διέσσυτο· τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
τάφροιο: Il. 10:564: Ὣς εἰπὼν τάφροιο διήλασε μώνυχας ἵππους
τάφρον: Il. 7:341: ἔκτοσθεν δὲ βαθεῖαν ὀρύξομεν ἐγγύθι τάφρον,
τάφρον: Il. 7:440: ἔκτοσθεν δὲ βαθεῖαν ἐπ’ αὐτῷ τάφρον ὄρυξαν
τάφρον: Il. 7:449: τεῖχος ἐτειχίσσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον
τάφρον: Il. 8:179: ἵπποι δὲ ῥέα τάφρον ὑπερθορέονται ὀρυκτήν.
τάφρον: Il. 8:343: αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν
τάφρον: Il. 9:67: λεξάσθων παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός.
τάφρον: Il. 9:349: καὶ δὴ τεῖχος ἔδειμε, καὶ ἤλασε τάφρον ἐπ’ αὐτῷ
τάφρον: Il. 10:198: τάφρον δ’ ἐκδιαβάντες ὀρυκτὴν ἑδριόωντο
τάφρον: Il. 12:5: εὐρύ, τὸ ποιήσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον
τάφρον: Il. 12:50: τάφρον ἐποτρύνων διαβαινέμεν· οὐδέ οἱ ἵπποι
τάφρον: Il. 12:62: ἀφραδέως διὰ τάφρον ἐλαύνομεν ὠκέας ἵππους·
τάφρον: Il. 15:1: Αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν
τάφρον: Il. 16:380: ἀντικρὺ δ’ ἄρα τάφρον ὑπέρθορον ὠκέες ἵπποι
τάφρον: Il. 17:760: πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ πέσον περί τ’ ἀμφί τε τάφρον
τάφρον: Il. 18:198: ἀλλ’ αὔτως ἐπὶ τάφρον ἰὼν Τρώεσσι φάνηθι,
τάφρον: Il. 18:215: στῆ δ’ ἐπὶ τάφρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος, οὐδ’ ἐς Ἀχαιοὺς
τάφρον: Il. 20:49: στᾶσ’ ὁτὲ μὲν παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός,
τάφρον: Il. 24:443: ἀλλ’ ὅτε δὴ πύργους τε νεῶν καὶ τάφρον ἵκοντο,
τάφρον: Od. 21:120: πρῶτον μὲν πελέκεας στῆσεν, διὰ τάφρον ὀρύξας
τάφρος: Il. 8:213: τῶν δ’ ὅσον ἐκ νηῶν ἀπὸ πύργου τάφρος ἔεργε
τάφρος: Il. 12:4: τάφρος ἔτι σχήσειν Δαναῶν καὶ τεῖχος ὕπερθεν
τάφρος: Il. 12:52: χείλει ἐφεσταότες· ἀπὸ γὰρ δειδίσσετο τάφρος
τάφρος: Il. 14:66: τεῖχος δ’ οὐκ ἔχραισμε τετυγμένον, οὐδέ τι τάφρος,
τάφρος: Il. 16:369: Τρωϊκόν, οὓς ἀέκοντας ὀρυκτὴ τάφρος ἔρυκε.
τάφρου: Il. 8:255: τάφρου τ’ ἐξελάσαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασθαι,
τάφρου: Il. 9:87: κὰδ δὲ μέσον τάφρου καὶ τείχεος ἷζον ἰόντες·
τάφρου: Il. 18:228: τρὶς μὲν ὑπὲρ τάφρου μεγάλ’ ἴαχε δῖος Ἀχιλλεύς,
τάφρῳ: Il. 11:48: ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ’ ἐπὶ τάφρῳ,
τάφρῳ: Il. 11:51: φθὰν δὲ μέγ’ ἱππήων ἐπὶ τάφρῳ κοσμηθέντες,
τάφρῳ: Il. 12:72: ἐκ νηῶν καὶ τάφρῳ ἐνιπλήξωμεν ὀρυκτῇ,
τάφρῳ: Il. 12:76: ἵππους μὲν θεράποντες ἐρυκόντων ἐπὶ τάφρῳ,
τάφρῳ: Il. 12:85: ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ’ ἐπὶ τάφρῳ·
τάφρῳ: Il. 12:199: οἵ ῥ’ ἔτι μερμήριζον ἐφεσταότες παρὰ τάφρῳ.
τάφρῳ: Il. 15:344: τάφρῳ καὶ σκολόπεσσιν ἐνιπλήξαντες ὀρυκτῇ
τάφρῳ: Il. 16:370: πολλοὶ δ’ ἐν τάφρῳ ἐρυσάρματες ὠκέες ἵπποι
τάφῳ: Od. 24:87: ἤδη μὲν πολέων τάφῳ ἀνδρῶν ἀντεβόλησας
ταφὼν: Il. 9:193: στὰν δὲ πρόσθ’ αὐτοῖο· ταφὼν δ’ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς
ταφών: Il. 11:544: στῆ δὲ ταφών, ὄπιθεν δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον,
ταφὼν: Il. 11:776: στῆμεν ἐνὶ προθύροισι· ταφὼν δ’ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεύς,
ταφών: Il. 16:806: στῆ δὲ ταφών· ὄπιθεν δὲ μετάφρενον ὀξέϊ δουρὶ
ταφὼν: Il. 23:101: ᾤχετο τετριγυῖα· ταφὼν δ’ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς
ταφών: Il. 24:360: στῆ δὲ ταφών· αὐτὸς δ’ ἐριούνιος ἐγγύθεν ἐλθὼν
ταφὼν: Od. 16:12: ἔστη ἐνὶ προθύροισι. ταφὼν δ’ ἀνόρουσε συβώτης,
τάχ’: Il. 1:205: ᾗς ὑπεροπλίῃσι τάχ’ ἄν ποτε θυμὸν ὀλέσσῃ. ”
τάχ’: Il. 2:373: τώ κε τάχ’ ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος
τάχ’: Il. 3:436: ἀφραδέως, μή πως τάχ’ ὑπ’ αὐτοῦ δουρὶ δαμήῃς.
τάχ’: Il. 4:290: τώ κε τάχ’ ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος
τάχ’: Il. 5:275: τὼ δὲ τάχ’ ἐγγύθεν ἦλθον ἐλαύνοντ’ ὠκέας ἵππους.
τάχ’: Il. 5:489: οἳ δὲ τάχ’ ἐκπέρσουσ’ εὖ ναιομένην πόλιν ὑμήν.
τάχ’: Il. 6:52: καὶ δή μιν τάχ’ ἔμελλε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
τάχ’: Il. 7:158: τώ κε τάχ’ ἀντήσειε μάχης κορυθαίολος Ἕκτωρ.
τάχ’: Il. 9:569: τῶν δὲ τάχ’ ἀμφὶ πύλας ὅμαδος καὶ δοῦπος ὀρώρει
τάχ’: Il. 10:365: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλε μιγήσεσθαι φυλάκεσσι
τάχ’: Il. 11:181: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλεν ὑπὸ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος
τάχ’: Il. 13:765: τὸν δὲ τάχ’ εὗρε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ δακρυοέσσης
τάχ’: Il. 23:496: ἵππους· οἳ δὲ τάχ’ αὐτοὶ ἐπειγόμενοι περὶ νίκης
τάχ’: Il. 23:606: οὐ γάρ κέν με τάχ’ ἄλλος ἀνὴρ παρέπεισεν Ἀχαιῶν.
τάχ’: Il. 23:773: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλον ἐπαΐξασθαι ἄεθλον,
τάχ’: Od. 2:76: εἴ χ’ ὑμεῖς γε φάγοιτε, τάχ’ ἄν ποτε καὶ τίσις εἴη·
τάχ’: Od. 4:514: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλε Μαλειάων ὄρος αἰπὺ
τάχ’: Od. 8:316: καὶ μάλα περ φιλέοντε· τάχ’ οὐκ ἐθελήσετον ἄμφω
τάχ’: Od. 9:378: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ὁ μοχλὸς ἐλάϊνος ἐν πυρὶ μέλλεν
τάχ’: Od. 19:510: καὶ γὰρ δὴ κοίτοιο τάχ’ ἔσσεται ἡδέος ὥρη,
τάχ’: Od. 20:393: οἷον δὴ τάχ’ ἔμελλε θεὰ καὶ καρτερὸς ἀνὴρ
τάχ’: Od. 21:363: πλαγκτέ; τάχ’ αὖ σ’ ἐφ’ ὕεσσι κύνες ταχέες κατέδονται
τάχ’: Od. 21:369: “ἄττα, πρόσω φέρε τόξα· τάχ’ οὐκ ἐῢ πᾶσι πιθήσεις·
τάχ’: Od. 21:418: κείατο, τῶν τάχ’ ἔμελλον Ἀχαιοὶ πειρήσεσθαι.
τάχ’: Od. 22:78: τῶ κε τάχ’ οὗτος ἀνὴρ νῦν ὕστατα τοξάσσαιτο.”
τάχ’: Od. 22:134: τῶ κε τάχ’ οὗτος ἀνὴρ νῦν ὕστατα τοξάσσαιτο.”
τάχα: Il. 2:193: νῦν μὲν πειρᾶται, τάχα δ’ ἴψεται υἷας Ἀχαιῶν.
τάχα: Il. 2:694: τῆς ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων, τάχα δ’ ἀνστήσεσθαι ἔμελλεν.
τάχα: Il. 2:724: ἔνθ’ ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων· τάχα δὲ μνήσεσθαι ἔμελλον
τάχα: Il. 6:331: ἀλλ’ ἄνα μὴ τάχα ἄστυ πυρὸς δηΐοιο θέρηται.
τάχα: Il. 6:408: παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμ’ ἄμμορον, ἣ τάχα χήρη
τάχα: Il. 6:409: σεῦ ἔσομαι· τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν Ἀχαιοὶ
τάχα: Il. 8:117: μάστιξεν δ’ ἵππους· τάχα δ’ Ἕκτορος ἄγχι γένοντο.
τάχα: Il. 8:235: Ἕκτορος, ὃς τάχα νῆας ἐνιπρήσει πυρὶ κηλέῳ.
τάχα: Il. 11:653: δεινὸς ἀνήρ· τάχα κεν καὶ ἀναίτιον αἰτιόῳτο.
τάχα: Il. 12:345: εἴη, ἐπεὶ τάχα τῇδε τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος.
τάχα: Il. 12:358: εἴη, ἐπεὶ τάχα κεῖθι τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος·
τάχα: Il. 13:120: ὦ πέπονες τάχα δή τι κακὸν ποιήσετε μεῖζον
τάχα: Il. 13:676: λαοὶ ὑπ’ Ἀργείων. τάχα δ’ ἂν καὶ κῦδος Ἀχαιῶν
τάχα: Il. 14:8: αὐτὰρ ἐγὼν ἐλθὼν τάχα εἴσομαι ἐς περιωπήν.
τάχα: Il. 14:13: στῆ δ’ ἐκτὸς κλισίης, τάχα δ’ εἴσιδεν ἔργον ἀεικὲς
τάχα: Il. 15:449: Ἕκτορι καὶ Τρώεσσι χαριζόμενος· τάχα δ’ αὐτῷ
τάχα: Il. 16:71: ἐγγύθι λαμπομένης· τάχα κεν φεύγοντες ἐναύλους
τάχα: Il. 16:617: Μηριόνη τάχα κέν σε καὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα
τάχα: Il. 16:723: τώ κε τάχα στυγερῶς πολέμου ἀπερωήσειας.
τάχα: Il. 17:99: ὅν κε θεὸς τιμᾷ, τάχα οἱ μέγα πῆμα κυλίσθη.
τάχα: Il. 17:241: ὅς κε τάχα Τρώων κορέει κύνας ἠδ’ οἰωνούς,
τάχα: Il. 17:291: Ἕκτορι καὶ Τρώεσσι χαριζόμενος· τάχα δ’ αὐτῷ
τάχα: Il. 18:525: οἳ δὲ τάχα προγένοντο, δύω δ’ ἅμ’ ἕποντο νομῆες
τάχα: Il. 19:131: χειρὶ περιστρέψας· τάχα δ’ ἵκετο ἔργ’ ἀνθρώπων.
τάχα: Il. 20:294: ὃς τάχα Πηλεΐωνι δαμεὶς Ἄϊδος δὲ κάτεισι
τάχα: Il. 21:292: ἀλλ’ ὅδε μὲν τάχα λωφήσει, σὺ δὲ εἴσεαι αὐτός·
τάχα: Il. 21:309: σχῶμεν, ἐπεὶ τάχα ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
τάχα: Il. 22:39: οἶος ἄνευθ’ ἄλλων, ἵνα μὴ τάχα πότμον ἐπίσπῃς
τάχα: Il. 22:42: ὅσσον ἐμοί· τάχα κέν ἑ κύνες καὶ γῦπες ἔδοιεν
τάχα: Il. 23:427: στεινωπὸς γὰρ ὁδός, τάχα δ’ εὐρυτέρη παρελάσσαι·
τάχα: Il. 23:447: μᾶλλον ἐπιδραμέτην, τάχα δέ σφισιν ἄγχι γένοντο.
τάχα: Il. 24:355: ἄνδρ’ ὁρόω, τάχα δ’ ἄμμε διαῤῥαίσεσθαι ὀΐω.
τάχα: Il. 24:731: αἳ δή τοι τάχα νηυσὶν ὀχήσονται γλαφυρῇσι,
τάχα: Od. 1:251: οἶκον ἐμόν· τάχα δή με διαῤῥαίσουσι καὶ αὐτόν.”
τάχα: Od. 2:40: “ὦ γέρον, οὐχ ἑκὰς οὗτος ἀνήρ, τάχα δ’ εἴσεαι αὐτός,
τάχα: Od. 2:48: νῦν δ’ αὖ καὶ πολὺ μεῖζον, ὃ δὴ τάχα οἶκον ἅπαντα
τάχα: Od. 2:89: ἤδη γὰρ τρίτον ἐστὶν ἔτος, τάχα δ’ εἶσι τέταρτον,
τάχα: Od. 8:202: “τοῦτον νῦν ἀφίκεσθε, νέοι· τάχα δ’ ὕστερον ἄλλον
τάχα: Od. 12:387: τῶν δέ κ’ ἐγὼ τάχα νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ
τάχα: Od. 14:265: αὐτούς τ’ ἔκτεινον· τάχα δ’ ἐς πόλιν ἵκετ’ ἀϋτή.
τάχα: Od. 15:50: νύκτα διὰ δνοφερὴν ἐλάαν· τάχα δ’ ἔσσεται ἠώς.
τάχα: Od. 15:537: τῶ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα
τάχα: Od. 16:128: οἶκον ἐμόν· τάχα δή με διαῤῥαίσουσι καὶ αὐτόν.
τάχα: Od. 16:246: ἀλλὰ πολὺ πλέονες· τάχα δ’ εἴσεαι ἐνθάδ’ ἀριθμόν.
τάχα: Od. 17:164: τῶ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα
τάχα: Od. 17:191: ἦμαρ, ἀτὰρ τάχα τοι ποτὶ ἕσπερα ῥίγιον ἔσται.”
τάχα: Od. 17:412: σίτου καὶ κρειῶν. τάχα δὴ καὶ μέλλεν Ὀδυσσεὺς
τάχα: Od. 17:434: αὐτούς τ’ ἔκτεινον· τάχα δ’ ἐς πόλιν ἵκετ’ ἀϋτή.
τάχα: Od. 17:448: μὴ τάχα πικρὴν Αἴγυπτον καὶ Κύπρον ἴδηαι·
τάχα: Od. 18:10: “εἶκε, γέρον, προθύρου, μὴ δὴ τάχα καὶ ποδὸς ἕλκῃ.
τάχα: Od. 18:13: ἀλλ’ ἄνα, μὴ τάχα νῶϊν ἔρις καὶ χερσὶ γένηται.”
τάχα: Od. 18:73: “ἦ τάχα Ἶρος Ἄϊρος ἐπίσπαστον κακὸν ἕξει,
τάχα: Od. 18:115: ἐν δήμῳ· τάχα γάρ μιν ἀνάξομεν ἤπειρόνδε
τάχα: Od. 18:334: μή τίς τοι τάχα Ἴρου ἀμείνων ἄλλος ἀναστῇ,
τάχα: Od. 18:338: “ἦ τάχα Τηλεμάχῳ ἐρέω, κύον, οἷ’ ἀγορεύεις,
τάχα: Od. 18:389: “ἆ δείλ’, ἦ τάχα τοι τελέω κακόν, οἷ’ ἀγορεύεις
τάχα: Od. 19:69: ἢ τάχα καὶ δαλῷ βεβλημένος εἶσθα θύραζε.”
τάχα: Od. 19:310: τῶ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα
τάχα: Od. 19:432: Παρνησοῦ, τάχα δ’ ἵκανον πτύχας ἠνεμοέσσας.
τάχα: Od. 21:174: ἀλλ’ ἄλλοι τανύουσι τάχα μνηστῆρες ἀγαυοί.”
τάχα: Od. 21:374: τῶ κε τάχα στυγερῶς τιν’ ἐγὼ πέμψαιμι νέεσθαι
τάχα: Od. 23:23: τῶ κε τάχα στυγερῶς μιν ἐγὼν ἀπέπεμψα νέεσθαι
τάχα: Od. 23:114: πειράζειν ἐμέθεν· τάχα δὲ φράσεται καὶ ἄρειον.
τάχα: Od. 24:205: οἱ δ’ ἐπεὶ ἐκ πόλιος κατέβαν, τάχα δ’ ἀγρὸν ἵκοντο
τάχα: Od. 24:353: νῦν δ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μὴ τάχα πάντες
ταχέ’: Il. 5:356: ἥμενον· ἠέρι δ’ ἔγχος ἐκέκλιτο καὶ ταχέ’ ἵππω·
ταχέ’: Il. 23:545: τὰ φρονέων ὅτι οἱ βλάβεν ἅρματα καὶ ταχέ’ ἵππω
ταχέας: Il. 11:817: ἄσειν ἐν Τροίῃ ταχέας κύνας ἀργέτι δημῷ.
ταχέας: Il. 18:584: αὔτως ἐνδίεσαν ταχέας κύνας ὀτρύνοντες.
ταχέας: Od. 22:3: ἰῶν ἐμπλείην, ταχέας δ’ ἐκχεύατ’ ὀϊστοὺς
ταχέας: Od. 24:178: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, ταχέας δ’ ἐκχεύατ’ ὀϊστοὺς
ταχέες: Il. 3:26: σεύωνται ταχέες τε κύνες θαλεροί τ’ αἰζηοί·
ταχέες: Il. 5:885: ἀλλά μ’ ὑπήνεικαν ταχέες πόδες· ἦ τέ κε δηρὸν
ταχέες: Il. 6:514: καγχαλόων, ταχέες δὲ πόδες φέρον· αἶψα δ’ ἔπειτα
ταχέες: Il. 17:558: τείχει ὕπο Τρώων ταχέες κύνες ἑλκήσουσιν.
ταχέες: Il. 21:492: ἐντροπαλιζομένην· ταχέες δ’ ἔκπιπτον ὀϊστοί.
ταχέες: Il. 22:89: Ἀργείων παρὰ νηυσὶ κύνες ταχέες κατέδονται.
ταχέες: Il. 22:464: ἑλκόμενον πρόσθεν πόλιος· ταχέες δέ μιν ἵπποι
ταχέες: Il. 23:287: Ὣς φάτο Πηλεΐδης, ταχέες δ’ ἱππῆες ἄγερθεν.
ταχέες: Od. 14:133: τοῦ δ’ ἤδη μέλλουσι κύνες ταχέες τ’ οἰωνοὶ
ταχέες: Od. 21:363: πλαγκτέ; τάχ’ αὖ σ’ ἐφ’ ὕεσσι κύνες ταχέες κατέδονται
ταχέεσσι: Il. 8:339: ἅπτηται κατόπισθε ποσὶν ταχέεσσι διώκων
ταχέεσσι: Il. 20:189: σεῦα κατ’ Ἰδαίων ὀρέων ταχέεσσι πόδεσσι
ταχέεσσι: Il. 21:564: καί με μεταΐξας μάρψῃ ταχέεσσι πόδεσσιν.
ταχέεσσι: Il. 22:8: τίπτέ με Πηλέος υἱὲ ποσὶν ταχέεσσι διώκεις
ταχέεσσι: Il. 22:173: ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκει.
ταχέεσσι: Il. 22:230: ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκων·
ταχέεσσι: Od. 13:261: ἀνέρας ἀλφηστὰς νίκα ταχέεσσι πόδεσσιν,
τάχει: Il. 23:515: κέρδεσιν, οὔ τι τάχει γε, παραφθάμενος Μενέλαον·
ταχεῖα: Il. 8:399: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα, πάλιν τρέπε μηδ’ ἔα ἄντην
ταχεῖα: Il. 11:186: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα, τὸν Ἕκτορι μῦθον ἐνίσπες·
ταχεῖα: Il. 15:158: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα, Ποσειδάωνι ἄνακτι
ταχεῖα: Il. 24:144: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα λιποῦσ’ ἕδος Οὐλύμποιο
ταχείης: Il. 8:248: νεβρὸν ἔχοντ’ ὀνύχεσσι τέκος ἐλάφοιο ταχείης·
ταχείης: Il. 11:113: ὡς δὲ λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα
ταχείης: Od. 13:436: ἀμφὶ δέ μιν μέγα δέρμα ταχείης ἕσσ’ ἐλάφοιο,
ταχέως: Il. 23:365: νόσφι νεῶν ταχέως· ὑπὸ δὲ στέρνοισι κονίη
τάχισθ’: Od. 8:561: ἀνθρώπων καὶ λαῖτμα τάχισθ’ ἁλὸς ἐκπερόωσιν
τάχιστ’: Il. 11:513: βαινέτω, ἐς νῆας δὲ τάχιστ’ ἔχε μώνυχας ἵππους·
τάχιστα: Il. 3:102: τεθναίη· ἄλλοι δὲ διακρινθεῖτε τάχιστα.
τάχιστα: Il. 4:193: Ταλθύβι’ ὅττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον
τάχιστα: Il. 4:269: ὄφρα τάχιστα μαχώμεθ’, ἐπεὶ σύν γ’ ὅρκι’ ἔχευαν
τάχιστα: Il. 4:465: ἕλκε δ’ ὑπ’ ἐκ βελέων, λελιημένος ὄφρα τάχιστα
τάχιστα: Il. 5:690: ἀλλὰ παρήϊξεν λελιημένος ὄφρα τάχιστα
τάχιστα: Il. 8:9: αἰνεῖτ’, ὄφρα τάχιστα τελευτήσω τάδε ἔργα.
τάχιστα: Il. 9:165: ἀλλ’ ἄγετε κλητοὺς ὀτρύνομεν, οἵ κε τάχιστα
τάχιστα: Il. 9:240: ἀρᾶται δὲ τάχιστα φανήμεναι Ἠῶ δῖαν·
τάχιστα: Il. 9:617: Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος, ὄφρα τάχιστα
τάχιστα: Il. 9:622: τῇδέ γ’ ὁδῷ κρανέεσθαι· ἀπαγγεῖλαι δὲ τάχιστα
τάχιστα: Il. 9:655: Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος ὅττι τάχιστα.
τάχιστα: Il. 13:286: ἀρᾶται δὲ τάχιστα μιγήμεναι ἐν δαῒ λυγρῇ·
τάχιστα: Il. 13:326: νῶϊν δ’ ὧδ’ ἐπ’ ἀριστέρ’ ἔχε στρατοῦ, ὄφρα τάχιστα
τάχιστα: Il. 15:146: Ζεὺς σφὼ εἰς Ἴδην κέλετ’ ἐλθέμεν ὅττι τάχιστα·
τάχιστα: Il. 15:453: κείν’ ὄχεα κροτέοντες. ἄναξ δ’ ἐνόησε τάχιστα
τάχιστα: Il. 17:640: εἴη δ’ ὅς τις ἑταῖρος ἀπαγγείλειε τάχιστα
τάχιστα: Il. 17:692: εἰπεῖν, αἴ κε τάχιστα νέκυν ἐπὶ νῆα σαώσῃ
τάχιστα: Il. 18:344: ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα τάχιστα
τάχιστα: Il. 21:311: ἀλλ’ ἐπάμυνε τάχιστα, καὶ ἐμπίπληθι ῥέεθρα
τάχιστα: Il. 21:333: ἀλλ’ ἐπάμυνε τάχιστα, πιφαύσκεο δὲ φλόγα πολλήν.
τάχιστα: Il. 21:466: ἄλλοτε δὲ φθινύθουσιν ἀκήριοι. ἀλλὰ τάχιστα
τάχιστα: Il. 22:129: βέλτερον αὖτ’ ἔριδι ξυνελαυνέμεν ὅττι τάχιστα·
τάχιστα: Il. 23:71: θάπτέ με ὅττι τάχιστα πύλας Ἀΐδαο περήσω.
τάχιστα: Il. 23:197: ἐλθέμεν, ὄφρα τάχιστα πυρὶ φλεγεθοίατο νεκροί,
τάχιστα: Il. 23:403: ἔμβητον καὶ σφῶϊ· τιταίνετον ὅττι τάχιστα.
τάχιστα: Il. 23:414: ἀλλ’ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον ὅττι τάχιστα·
τάχιστα: Il. 24:263: οὐκ ἂν δή μοι ἄμαξαν ἐφοπλίσσαιτε τάχιστα,
τάχιστα: Il. 24:554: κεῖται ἐνὶ κλισίῃσιν ἀκηδής, ἀλλὰ τάχιστα
τάχιστα: Il. 24:635: λέξον νῦν με τάχιστα διοτρεφές, ὄφρα καὶ ἤδη
τάχιστα: Od. 1:85: νῆσον ἐς Ὠγυγίην ὀτρύνομεν, ὄφρα τάχιστα
τάχιστα: Od. 3:175: τέμνειν, ὄφρα τάχιστα ὑπὲκ κακότητα φύγοιμεν.
τάχιστα: Od. 3:421: ἀλλ’ ἄγ’ ὁ μὲν πεδίονδ’ ἐπὶ βοῦν ἴτω, ὄφρα τάχιστα
τάχιστα: Od. 4:473: ῥέξας ἱερὰ κάλ’ ἀναβαινέμεν, ὄφρα τάχιστα
τάχιστα: Od. 4:544: κλαῖ’, ἐπεὶ οὐκ ἄνυσίν τινα δήομεν· ἀλλὰ τάχιστα
τάχιστα: Od. 4:737: καί μοι κῆπον ἔχει πολυδένδρεον, ὄφρα τάχιστα
τάχιστα: Od. 5:112: τὸν νῦν σ’ ἠνώγειν ἀποπεμπέμεν ὅττι τάχιστα·
τάχιστα: Od. 5:492: ὕπνον ἐπ’ ὄμμασι χεῦ’, ἵνα μιν παύσειε τάχιστα
τάχιστα: Od. 6:32: καί τοι ἐγὼ συνέριθος ἅμ’ ἕψομαι, ὄφρα τάχιστα
τάχιστα: Od. 6:289: ξεῖνε, σὺ δ’ ὦκ’ ἐμέθεν ξυνίει ἔπος, ὄφρα τάχιστα
τάχιστα: Od. 8:434: ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν ὅττι τάχιστα.
τάχιστα: Od. 11:223: ἀλλὰ φόωσδε τάχιστα λιλαίεο· ταῦτα δὲ πάντα
τάχιστά: Od. 14:407: νῦν δ’ ὥρη δόρποιο· τάχιστά μοι ἔνδον ἑταῖροι
τάχιστα: Od. 15:14: ἀλλ’ ὄτρυνε τάχιστα βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον
τάχιστα: Od. 15:293: λάβρον ἐπαιγίζοντα δι’ αἰθέρος, ὄφρα τάχιστα
τάχιστα: Od. 16:152: ἀμφίπολον ταμίην ὀτρυνέμεν ὅττι τάχιστα
τάχιστα: Od. 16:349: ἐς δ’ ἐρέτας ἁλιῆας ἀγείρομεν, οἵ κε τάχιστα
τάχιστά: Od. 16:466: ἄστυ καταβλώσκοντα· τάχιστά με θυμὸς ἀνώγει
τάχιστα: Od. 18:263: ἵππων τ’ ὠκυπόδων ἐπιβήτορας, οἵ τε τάχιστα
τάχιστα: Od. 24:360: προὔπεμψ’, ὡς ἂν δεῖπνον ἐφοπλίσσωσι τάχιστα.”
τάχιστα: Od. 24:436: ζωέμεν, ἀλλὰ τάχιστα θανὼν φθιμένοισι μετείην.
τάχιστα: Od. 24:532: ὥς κεν ἀναιμωτί γε διακρινθῆτε τάχιστα.”
τάχος: Il. 23:406: νῦν ὤρεξε τάχος καὶ ἐπ’ αὐτῷ κῦδος ἔθηκεν·
ταχὺ: Il. 13:249: Μηριόνη Μόλου υἱὲ πόδας ταχὺ φίλταθ’ ἑταίρων
ταχὺν: Il. 4:94: τλαίης κεν Μενελάῳ ἐπιπροέμεν ταχὺν ἰόν,
ταχὺν: Il. 10:110: ἠδ’ Αἴαντα ταχὺν καὶ Φυλέος ἄλκιμον υἱόν.
ταχὺν: Il. 10:175: ἀλλ’ ἴθι νῦν Αἴαντα ταχὺν καὶ Φυλέος υἱὸν
ταχύν: Il. 13:348: κυδαίνων Ἀχιλῆα πόδας ταχύν· οὐδέ τι πάμπαν
ταχύν: Il. 13:482: Αἰνείαν ἐπιόντα πόδας ταχύν, ὅς μοι ἔπεισιν,
ταχὺν: Il. 16:186: Εὔδωρον πέρι μὲν θείειν ταχὺν ἠδὲ μαχητήν.
ταχύν: Il. 17:709: ἐλθεῖν εἰς Ἀχιλῆα πόδας ταχύν· οὐδέ μιν οἴω
ταχὺν: Il. 18:69: Μυρμιδόνων εἴρυντο νέες ταχὺν ἀμφ’ Ἀχιλῆα.
ταχὺν: Il. 18:354: παννύχιοι μὲν ἔπειτα πόδας ταχὺν ἀμφ’ Ἀχιλῆα
ταχύν: Il. 18:358: ἀνστήσασ’ Ἀχιλῆα πόδας ταχύν· ἦ ῥά νυ σεῖο
ταχὺν: Il. 23:347: Ἀδρήστου ταχὺν ἵππον, ὃς ἐκ θεόφιν γένος ἦεν,
ταχὺν: Il. 24:292: αἴτει δ’ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τέ οἱ αὐτῷ
ταχὺν: Il. 24:310: πέμψον δ’ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τε σοὶ αὐτῷ
ταχὺν: Od. 4:202: Ἀντίλοχον, περὶ μὲν θείειν ταχὺν ἠδὲ μαχητήν.”
ταχύπωλοι: Il. 8:161: Τυδεΐδη περὶ μέν σε τίον Δαναοὶ ταχύπωλοι
ταχύπωλοι: Il. 23:6: Μυρμιδόνες ταχύπωλοι ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι
ταχυπώλων: Il. 4:232: καί ῥ’ οὓς μὲν σπεύδοντας ἴδοι Δαναῶν ταχυπώλων,
ταχυπώλων: Il. 4:257: Ἰδομενεῦ περὶ μέν σε τίω Δαναῶν ταχυπώλων
ταχυπώλων: Il. 5:316: ἕρκος ἔμεν βελέων, μή τις Δαναῶν ταχυπώλων
ταχυπώλων: Il. 5:345: κυανέῃ νεφέλῃ, μή τις Δαναῶν ταχυπώλων
ταχυπώλων: Il. 13:620: λείψετέ θην οὕτω γε νέας Δαναῶν ταχυπώλων
ταχυπώλων: Il. 14:21: διχθάδι’, ἢ μεθ’ ὅμιλον ἴοι Δαναῶν ταχυπώλων,
ταχυπώλων: Il. 15:320: αὐτὰρ ἐπεὶ κατ’ ἐνῶπα ἰδὼν Δαναῶν ταχυπώλων
ταχυπώλων: Il. 24:295: τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴῃς Δαναῶν ταχυπώλων.
ταχυπώλων: Il. 24:313: τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴω Δαναῶν ταχυπώλων.
ταχὺς: Il. 2:527: Λοκρῶν δ’ ἡγεμόνευεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας
ταχὺς: Il. 13:66: τοῖιν δ’ ἔγνω πρόσθεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας,
ταχὺς: Il. 13:701: Αἴας δ’ οὐκέτι πάμπαν Ὀϊλῆος ταχὺς υἱὸς
ταχὺς: Il. 14:441: ἔνθα πολὺ πρώτιστος Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας
ταχὺς: Il. 14:519: πλείστους δ’ Αἴας εἷλεν Ὀϊλῆος ταχὺς υἱός·
ταχὺς: Il. 17:256: Ὣς ἔφατ’, ὀξὺ δ’ ἄκουσεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας·
ταχὺς: Il. 17:676: ὅν τε καὶ ὑψόθ’ ἐόντα πόδας ταχὺς οὐκ ἔλαθε πτὼξ
ταχὺς: Il. 18:2: Ἀντίλοχος δ’ Ἀχιλῆϊ πόδας ταχὺς ἄγγελος ἦλθε.
ταχὺς: Il. 23:473: Τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας·
ταχὺς: Il. 23:488: Ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας
ταχὺς: Il. 23:754: ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας,
ταχὺς: Od. 3:112: Ἀντίλοχος, περὶ μὲν θείειν ταχὺς ἠδὲ μαχητής·
ταχὺς: Od. 15:526: κίρκος, Ἀπόλλωνος ταχὺς ἄγγελος· ἐν δὲ πόδεσσι
ταχὺς: Od. 17:308: ἢ δὴ καὶ ταχὺς ἔσκε θέειν ἐπὶ εἴδεϊ τῷδε,
ταχυτῆτα: Od. 17:315: αἶψά κε θηήσαιο ἰδὼν ταχυτῆτα καὶ ἀλκήν.
ταχυτῆτος: Il. 23:740: Πηλεΐδης δ’ αἶψ’ ἄλλα τίθει ταχυτῆτος ἄεθλα
τάων: Il. 4:46: τάων μοι περὶ κῆρι τιέσκετο Ἴλιος ἱρὴ
τάων: Il. 4:54: τάων οὔ τοι ἐγὼ πρόσθ’ ἵσταμαι οὐδὲ μεγαίρω.
τάων: Il. 5:320: τάων ἃς ἐπέτελλε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,
τάων: Il. 5:332: τάων αἵ τ’ ἀνδρῶν πόλεμον κάτα κοιρανέουσιν,
τάων: Il. 8:156: τάων ἐν κονίῃσι βάλες θαλεροὺς παρακοίτας.
τάων: Il. 9:146: τάων ἥν κ’ ἐθέλῃσι φίλην ἀνάεδνον ἀγέσθω
τάων: Il. 9:288: τάων ἥν κ’ ἐθέλῃσθα φίλην ἀνάεδνον ἄγεσθαι
τάων: Il. 9:330: τάων ἐκ πασέων κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ
τάων: Il. 9:397: τάων ἥν κ’ ἐθέλωμι φίλην ποιήσομ’ ἄκοιτιν.
τάων: Il. 16:833: νήπιε· τάων δὲ πρόσθ’ Ἕκτορος ὠκέες ἵπποι
τάων: Il. 20:223: τάων καὶ Βορέης ἠράσσατο βοσκομενάων,
τάων: Od. 2:119: τάων αἳ πάρος ἦσαν ἐϋπλοκαμῖδες Ἀχαιαί,
τάων: Od. 2:121: τάων οὔ τις ὁμοῖα νοήματα Πηνελοπείῃ
τάων: Od. 2:294: τάων μέν τοι ἐγὼν ἐπιόψομαι ἥ τις ἀρίστη,
τάων: Od. 7:117: τάων οὔ ποτε καρπὸς ἀπόλλυται οὐδ’ ἀπολείπει
τάων: Od. 10:352: τάων ἡ μὲν ἔβαλλε θρόνοισ’ ἔνι ῥήγεα καλὰ
τάων: Od. 18:47: τάων ἥν κ’ ἐθέλῃσιν ἀναστὰς αὐτὸς ἑλέσθω·
τάων: Od. 19:345: τάων, αἵ τοι δῶμα κάτα δρήστειραι ἔασιν,
τάων: Od. 19:373: τάων νῦν λώβην τε καὶ αἴσχεα πόλλ’ ἀλεείνων
τάων: Od. 22:424: τάων δώδεκα πᾶσαι ἀναιδείης ἐπέβησαν,
τάων: Od. 22:463: τάων, αἳ δὴ ἐμῇ κεφαλῇ κατ’ ὀνείδεα χεῦαν
τέ’: Il. 5:237: ἀλλὰ σύ γ’ αὐτὸς ἔλαυνε τέ’ ἅρματα καὶ τεὼ ἵππω,
τε: Il. 1:5: οἰωνοῖσί τε πᾶσι· Διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή·
τε: Il. 1:7: Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.
τε: Il. 1:13: λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα,
τε: Il. 1:17: “ Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί,
τε: Il. 1:38: Κίλλάν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις,
τε: Il. 1:38: Κίλλάν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις,
τε: Il. 1:45: τόξ’ ὤμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην·
τε: Il. 1:61: εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς Ἀχαιούς·
τε: Il. 1:66: αἴ κέν πως ἀρνῶν κνίσης αἰγῶν τε τελείων
τε: Il. 1:81: εἴ περ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ,
τε: Il. 1:82: ἀλλά τε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον, ὄφρα τελέσσῃ,
τε: Il. 1:86: οὐ μὰ γὰρ Ἀπόλλωνα Διῒ φίλον, ᾧ τε σὺ, Κάλχαν,
τε: Il. 1:157: οὔρεά τε σκιόεντα θάλασσά τε ἠχήεσσα·
τε: Il. 1:157: οὔρεά τε σκιόεντα θάλασσά τε ἠχήεσσα·
τε: Il. 1:159: τιμὴν ἀρνύμενοι Μενελάῳ σοί τε κυνῶπα
τε: Il. 1:167: σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ἐγὼ δ’ ὀλίγον τε φίλον τε
τε: Il. 1:167: σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ἐγὼ δ’ ὀλίγον τε φίλον τε
τε: Il. 1:177: αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε·
τε: Il. 1:177: αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε·
τε: Il. 1:177: αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε·
τε: Il. 1:179: οἴκαδ’ ἰὼν σὺν νηυσί τε σῇς καὶ σοῖς ἑτάροισι
τε: Il. 1:192: ἦε χόλον παύσειεν ἐρητύσειέ τε θυμόν.
τε: Il. 1:196: ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε·
τε: Il. 1:196: ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε·
τε: Il. 1:209: ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε·
τε: Il. 1:209: ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε·
τε: Il. 1:237: φύλλά τε καὶ φλοιόν· νῦν αὖτέ μιν υἷες Ἀχαιῶν
τε: Il. 1:238: ἐν παλάμῃς φορέουσι δικασπόλοι, οἵ τε θέμιστας
τε: Il. 1:255: ἦ κεν γηθήσαι Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες
τε: Il. 1:256: ἄλλοι τε Τρῶες μέγα κεν κεχαροίατο θυμῷ
τε: Il. 1:263: οἷον Πειρίθοόν τε Δρύαντά τε ποιμένα λαῶν
τε: Il. 1:263: οἷον Πειρίθοόν τε Δρύαντά τε ποιμένα λαῶν
τε: Il. 1:264: Καινέα τ’ Ἐξάδιόν τε καὶ ἀντίθεον Πολύφημον
τε: Il. 1:273: καὶ μέν μευ βουλέων ξύνιεν πείθοντό τε μύθῳ·
τε: Il. 1:279: σκηπτοῦχος βασιλεύς, ᾧ τε Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν.
τε: Il. 1:293: “ Ἦ γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην
τε: Il. 1:307: ἤϊε σύν τε Μενοιτιάδῃ καὶ οἷς ἑτάροισιν·
τε: Il. 1:320: ἀλλ’ ὅ γε Ταλθύβιόν τε καὶ Εὐρυβάτην προσέειπε,
τε: Il. 1:328: Μυρμιδόνων δ’ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην,
τε: Il. 1:329: τὸν δ’ εὗρον παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
τε: Il. 1:333: αὐτὰρ ὃ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·
τε: Il. 1:339: πρός τε θεῶν μακάρων πρός τε θνητῶν ἀνθρώπων
τε: Il. 1:339: πρός τε θεῶν μακάρων πρός τε θνητῶν ἀνθρώπων
τέ: Il. 1:361: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τε: Il. 1:367: τὴν δὲ διεπράθομέν τε καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα·
τε: Il. 1:372: λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα,
τε: Il. 1:403: ὃν Βριάρεων καλέουσι θεοί, ἄνδρες δέ τε πάντες
τε: Il. 1:409: τοὺς δὲ κατὰ πρύμνας τε καὶ ἀμφ’ ἅλα ἔλσαι Ἀχαιοὺς
τε: Il. 1:443: παῖδά τε σοὶ ἀγέμεν, Φοίβῳ θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην
τε: Il. 1:452: Κίλλάν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις·
τε: Il. 1:452: Κίλλάν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις·
τε: Il. 1:460: μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν
τε: Il. 1:466: ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
τε: Il. 1:466: ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
τε: Il. 1:467: αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα
τε: Il. 1:487: αὐτοὶ δ’ ἐσκίδναντο κατὰ κλισίας τε νέας τε.
τε: Il. 1:487: αὐτοὶ δ’ ἐσκίδναντο κατὰ κλισίας τε νέας τε.
τε: Il. 1:492: αὖθι μένων, ποθέεσκε δ’ ἀϋτήν τε πτόλεμόν τε.
τε: Il. 1:492: αὖθι μένων, ποθέεσκε δ’ ἀϋτήν τε πτόλεμόν τε.
τε: Il. 1:497: ἠερίη δ’ ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε.
τέ: Il. 1:510: υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν ὀφέλλωσίν τέ ἑ τιμῇ. ”
τέ: Il. 1:518: “ Ἦ δὴ λοίγια ἔργ’ ὅ τέ μ’ ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις
τέ: Il. 1:521: νεικεῖ, καί τέ μέ φησι μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν.
τε: Il. 1:544: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
τε: Il. 1:544: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
τε: Il. 2:1: Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ
τε: Il. 2:39: θήσειν γὰρ ἔτ’ ἔμελλεν ἐπ’ ἄλγεά τε στοναχάς τε
τε: Il. 2:39: θήσειν γὰρ ἔτ’ ἔμελλεν ἐπ’ ἄλγεά τε στοναχάς τε
τε: Il. 2:40: Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας.
τε: Il. 2:58: εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ’ ἄγχιστα ἐῴκει·
τε: Il. 2:58: εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ’ ἄγχιστα ἐῴκει·
τε: Il. 2:85: οἳ δ’ ἐπανέστησαν πείθοντό τε ποιμένι λαῶν
τε: Il. 2:90: αἳ μέν τ’ ἔνθα ἅλις πεποτήαται, αἳ δέ τε ἔνθα·
τε: Il. 2:120: μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν Ἀχαιῶν
τε: Il. 2:123: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλοιμεν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
τε: Il. 2:123: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλοιμεν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
τε: Il. 2:145: πόντου Ἰκαρίοιο, τὰ μέν τ’ Εὖρός τε Νότος τε
τε: Il. 2:145: πόντου Ἰκαρίοιο, τὰ μέν τ’ Εὖρός τε Νότος τε
τε: Il. 2:191: ἀλλ’ αὐτός τε κάθησο καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς·
τε: Il. 2:199: τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν ὁμοκλήσασκέ τε μύθῳ·
τε: Il. 2:210: αἰγιαλῷ μεγάλῳ βρέμεται, σμαραγεῖ δέ τε πόντος.
τε: Il. 2:213: ὃς ἔπεα φρεσὶν ᾗσιν ἄκοσμά τε πολλά τε ᾔδη
τε: Il. 2:213: ὃς ἔπεα φρεσὶν ᾗσιν ἄκοσμά τε πολλά τε ᾔδη
τε: Il. 2:251: καί σφιν ὀνείδεά τε προφέροις, νόστόν τε φυλάσσοις.
τε: Il. 2:251: καί σφιν ὀνείδεά τε προφέροις, νόστόν τε φυλάσσοις.
τε: Il. 2:268: σκήπτρου ὕπο χρυσέου· ὃ δ’ ἄρ’ ἕζετο τάρβησέν τε,
τε: Il. 2:273: βουλάς τ’ ἐξάρχων ἀγαθὰς πόλεμόν τε κορύσσων·
τε: Il. 2:281: ὡς ἅμα θ’ οἳ πρῶτοί τε καὶ ὕστατοι υἷες Ἀχαιῶν
τε: Il. 2:289: ὥς τε γὰρ ἢ παῖδες νεαροὶ χῆραί τε γυναῖκες
τε: Il. 2:289: ὥς τε γὰρ ἢ παῖδες νεαροὶ χῆραί τε γυναῖκες
τε: Il. 2:294: χειμέριαι εἰλέωσιν ὀρινομένη τε θάλασσα·
τε: Il. 2:298: αἰσχρόν τοι δηρόν τε μένειν κενεόν τε νέεσθαι.
τε: Il. 2:298: αἰσχρόν τοι δηρόν τε μένειν κενεόν τε νέεσθαι.
τε: Il. 2:303: χθιζά τε καὶ πρωΐζ’ ὅτ’ ἐς Αὐλίδα νῆες Ἀχαιῶν
τε: Il. 2:339: πῇ δὴ συνθεσίαι τε καὶ ὅρκια βήσεται ἥμιν;
τε: Il. 2:340: ἐν πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο μήδεά τ’ ἀνδρῶν
τε: Il. 2:349: γνώμεναι εἴ τε ψεῦδος ὑπόσχεσις εἴ τε καὶ οὐκί.
τε: Il. 2:349: γνώμεναι εἴ τε ψεῦδος ὑπόσχεσις εἴ τε καὶ οὐκί.
τε: Il. 2:356: τίσασθαι δ’ Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε.
τε: Il. 2:356: τίσασθαι δ’ Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε.
τέ: Il. 2:365: γνώσῃ ἔπειθ’ ὅς θ’ ἡγεμόνων κακὸς ὅς τέ νυ λαῶν
τε: Il. 2:371: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
τε: Il. 2:374: χερσὶν ὑφ’ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε.
τε: Il. 2:374: χερσὶν ὑφ’ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε.
τε: Il. 2:377: καὶ γὰρ ἐγὼν Ἀχιλεύς τε μαχεσσάμεθ’ εἵνεκα κούρης
τε: Il. 2:399: κάπνισσάν τε κατὰ κλισίας, καὶ δεῖπνον ἕλοντο.
τε: Il. 2:401: εὐχόμενος θάνατόν τε φυγεῖν καὶ μῶλον Ἄρηος.
τε: Il. 2:423: μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν
τε: Il. 2:429: ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
τε: Il. 2:429: ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
τε: Il. 2:430: αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα
τε: Il. 2:447: αἰγίδ’ ἔχουσ’ ἐρίτιμον ἀγήρων ἀθανάτην τε,
τε: Il. 2:456: οὔρεος ἐν κορυφῇς, ἕκαθεν δέ τε φαίνεται αὐγή,
τε: Il. 2:463: κλαγγηδὸν προκαθιζόντων, σμαραγεῖ δέ τε λειμών,
τε: Il. 2:466: σμερδαλέον κονάβιζε ποδῶν αὐτῶν τε καὶ ἵππων.
τε: Il. 2:468: μυρίοι, ὅσσά τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρῃ.
τε: Il. 2:470: αἵ τε κατὰ σταθμὸν ποιμνήϊον ἠλάσκουσιν
τε: Il. 2:471: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει,
τε: Il. 2:481: ταῦρος· ὃ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένῃσι·
τε: Il. 2:485: ὑμεῖς γὰρ θεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστέ τε πάντα,
τε: Il. 2:485: ὑμεῖς γὰρ θεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστέ τε πάντα,
τε: Il. 2:493: ἀρχοὺς αὖ νηῶν ἐρέω νῆάς τε προπάσας.
τε: Il. 2:495: Ἀρκεσίλαός τε Προθοήνωρ τε Κλονίος τε,
τε: Il. 2:495: Ἀρκεσίλαός τε Προθοήνωρ τε Κλονίος τε,
τε: Il. 2:495: Ἀρκεσίλαός τε Προθοήνωρ τε Κλονίος τε,
τε: Il. 2:497: Σχοῖνόν τε Σκῶλόν τε πολύκνημόν τ’ Ἐτεωνόν,
τε: Il. 2:497: Σχοῖνόν τε Σκῶλόν τε πολύκνημόν τ’ Ἐτεωνόν,
τε: Il. 2:498: Θέσπειαν Γραῖάν τε καὶ εὐρύχορον Μυκαλησσόν,
τε: Il. 2:502: Κώπας Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά τε Θίσβην,
τε: Il. 2:502: Κώπας Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά τε Θίσβην,
τε: Il. 2:503: οἵ τε Κορώνειαν καὶ ποιήενθ’ Ἁλίαρτον,
τε: Il. 2:504: οἵ τε Πλάταιαν ἔχον ἠδ’ οἳ Γλισᾶντ’ ἐνέμοντο,
τε: Il. 2:507: οἵ τε πολυστάφυλον Ἄρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν
τε: Il. 2:507: οἵ τε πολυστάφυλον Ἄρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν
τε: Il. 2:508: Νῖσάν τε ζαθέην Ἀνθηδόνα τ’ ἐσχατόωσαν·
τε: Il. 2:519: οἳ Κυπάρισσον ἔχον Πυθῶνά τε πετρήεσσαν
τε: Il. 2:520: Κρῖσάν τε ζαθέην καὶ Δαυλίδα καὶ Πανοπῆα,
τε: Il. 2:523: οἵ τε Λίλαιαν ἔχον πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο·
τε: Il. 2:531: οἳ Κῦνόν τ’ ἐνέμοντ’ Ὀπόεντά τε Καλλίαρόν τε
τε: Il. 2:531: οἳ Κῦνόν τ’ ἐνέμοντ’ Ὀπόεντά τε Καλλίαρόν τε
τε: Il. 2:532: Βῆσσάν τε Σκάρφην τε καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινὰς
τε: Il. 2:532: Βῆσσάν τε Σκάρφην τε καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινὰς
τε: Il. 2:533: Τάρφην τε Θρόνιον τε Βοαγρίου ἀμφὶ ῥέεθρα·
τε: Il. 2:533: Τάρφην τε Θρόνιον τε Βοαγρίου ἀμφὶ ῥέεθρα·
τε: Il. 2:537: Χαλκίδα τ’ Εἰρέτριάν τε πολυστάφυλόν θ’ Ἱστίαιαν
τε: Il. 2:539: οἵ τε Κάρυστον ἔχον ἠδ’ οἳ Στύρα ναιετάασκον,
τε: Il. 2:554: κοσμῆσαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας·
τε: Il. 2:559: Οἳ δ’ Ἄργός τ’ εἶχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν
τε: Il. 2:560: Ἑρμιόνην Ἀσίνην τε, βαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας,
τε: Il. 2:561: Τροιζῆν’ Ἠϊόνας τε καὶ ἀμπελόεντ’ Ἐπίδαυρον,
τε: Il. 2:562: οἵ τ’ ἔχον Αἴγιναν Μάσητά τε κοῦροι Ἀχαιῶν,
τε: Il. 2:570: ἀφνειόν τε Κόρινθον ἐϋκτιμένας τε Κλεωνάς,
τε: Il. 2:570: ἀφνειόν τε Κόρινθον ἐϋκτιμένας τε Κλεωνάς,
τε: Il. 2:573: οἵ θ’ Ὑπερησίην τε καὶ αἰπεινὴν Γονόεσσαν
τε: Il. 2:582: Φᾶρίν τε Σπάρτην τε πολυτρήρωνά τε Μέσσην,
τε: Il. 2:582: Φᾶρίν τε Σπάρτην τε πολυτρήρωνά τε Μέσσην,
τε: Il. 2:582: Φᾶρίν τε Σπάρτην τε πολυτρήρωνά τε Μέσσην,
τε: Il. 2:585: οἵ τε Λάαν εἶχον ἠδ’ Οἴτυλον ἀμφενέμοντο,
τε: Il. 2:590: τίσασθαι Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε.
τε: Il. 2:590: τίσασθαι Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε.
τε: Il. 2:594: καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλος καὶ Δώριον, ἔνθά τε Μοῦσαι
τε: Il. 2:606: Ῥίπην τε Στρατίην τε καὶ ἠνεμόεσσαν Ἐνίσπην
τε: Il. 2:606: Ῥίπην τε Στρατίην τε καὶ ἠνεμόεσσαν Ἐνίσπην
τε: Il. 2:615: Οἳ δ’ ἄρα Βουπράσιόν τε καὶ Ἤλιδα δῖαν ἔναιον
τε: Il. 2:634: οἵ τε Ζάκυνθον ἔχον ἠδ’ οἳ Σάμον ἀμφενέμοντο,
τε: Il. 2:640: Χαλκίδα τ’ ἀγχίαλον Καλυδῶνά τε πετρήεσσαν·
τε: Il. 2:646: οἳ Κνωσόν τ’ εἶχον Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν,
τε: Il. 2:647: Λύκτον Μίλητόν τε καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον
τε: Il. 2:648: Φαιστόν τε Ῥύτιόν τε, πόλεις εὖ ναιετοώσας,
τε: Il. 2:648: Φαιστόν τε Ῥύτιόν τε, πόλεις εὖ ναιετοώσας,
τε: Il. 2:653: Τληπόλεμος δ’ Ἡρακλεΐδης ἠΰς τε μέγας τε
τε: Il. 2:653: Τληπόλεμος δ’ Ἡρακλεΐδης ἠΰς τε μέγας τε
τε: Il. 2:656: Λίνδον Ἰηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον.
τε: Il. 2:666: υἱέες υἱωνοί τε βίης Ἡρακληείης.
τε: Il. 2:669: ἐκ Διός, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει,
τε: Il. 2:676: Οἳ δ’ ἄρα Νίσυρόν τ’ εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε
τε: Il. 2:676: Οἳ δ’ ἄρα Νίσυρόν τ’ εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε
τε: Il. 2:677: καὶ Κῶν Εὐρυπύλοιο πόλιν νήσους τε Καλύδνας,
τε: Il. 2:678: τῶν αὖ Φείδιππός τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην
τε: Il. 2:682: οἵ τ’ Ἄλον οἵ τ’ Ἀλόπην οἵ τε Τρηχῖνα νέμοντο,
τε: Il. 2:696: Δήμητρος τέμενος, Ἴτωνά τε μητέρα μήλων,
τε: Il. 2:734: Οἳ δ’ ἔχον Ὀρμένιον, οἵ τε κρήνην Ὑπέρειαν,
τε: Il. 2:735: οἵ τ’ ἔχον Ἀστέριον Τιτάνοιό τε λευκὰ κάρηνα,
τε: Il. 2:739: Ὄρθην Ἠλώνην τε πόλιν τ’ Ὀλοοσσόνα λευκήν,
τε: Il. 2:749: τῷ δ’ Ἐνιῆνες ἕποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοὶ
τέ: Il. 2:754: ἀλλά τέ μιν καθύπερθεν ἐπιρρέει ἠΰτ’ ἔλαιον·
τε: Il. 2:776: λωτὸν ἐρεπτόμενοι ἐλεόθρεπτόν τε σέλινον
τε: Il. 2:780: Οἳ δ’ ἄρ’ ἴσαν ὡς εἴ τε πυρὶ χθὼν πᾶσα νέμοιτο·
τε: Il. 2:799: ἀλλ’ οὔ πω τοιόνδε τοσόνδέ τε λαὸν ὄπωπα·
τε: Il. 2:810: πεζοί θ’ ἱππῆές τε· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
τε: Il. 2:814: ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης·
τε: Il. 2:815: ἔνθα τότε Τρῶές τε διέκριθεν ἠδ’ ἐπίκουροι.
τε: Il. 2:823: Ἀρχέλοχός τ’ Ἀκάμας τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
τε: Il. 2:830: τῶν ἦρχ’ Ἄδρηστός τε καὶ Ἄμφιος λινοθώρηξ
τε: Il. 2:842: τῶν ἦρχ’ Ἱππόθοός τε Πύλαιός τ’ ὄζος Ἄρηος,
τε: Il. 2:854: ἀμφί τε Παρθένιον ποταμὸν κλυτὰ δώματ’ ἔναιον
τε: Il. 2:855: Κρῶμνάν τ’ Αἰγιαλόν τε καὶ ὑψηλοὺς Ἐρυθίνους.
τε: Il. 2:864: Μῄοσιν αὖ Μέσθλης τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην
τε: Il. 2:869: Μαιάνδρου τε ῥοὰς Μυκάλης τ’ αἰπεινὰ κάρηνα·
τε: Il. 2:871: Νάστης Ἀμφίμαχός τε Νομίονος ἀγλαὰ τέκνα,
τε: Il. 3:11: ποιμέσιν οὔ τι φίλην, κλέπτῃ δέ τε νυκτὸς ἀμείνω,
τε: Il. 3:23: ὥς τε λέων ἐχάρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας
τε: Il. 3:25: πεινάων· μάλα γάρ τε κατεσθίει, εἴ περ ἂν αὐτὸν
τε: Il. 3:26: σεύωνται ταχέες τε κύνες θαλεροί τ’ αἰζηοί·
τε: Il. 3:33: ὡς δ’ ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη
τε: Il. 3:34: οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὑπό τε τρόμος ἔλλαβε γυῖα,
τέ: Il. 3:35: ἂψ δ’ ἀνεχώρησεν, ὦχρός τέ μιν εἷλε παρειάς,
τε: Il. 3:50: πατρί τε σῷ μέγα πῆμα πόληΐ τε παντί τε δήμῳ,
τε: Il. 3:50: πατρί τε σῷ μέγα πῆμα πόληΐ τε παντί τε δήμῳ,
τε: Il. 3:50: πατρί τε σῷ μέγα πῆμα πόληΐ τε παντί τε δήμῳ,
τε: Il. 3:54: οὐκ ἄν τοι χραίσμῃ κίθαρις τά τε δῶρ’ Ἀφροδίτης
τε: Il. 3:55: ἥ τε κόμη τό τε εἶδος ὅτ’ ἐν κονίῃσι μιγείης.
τε: Il. 3:55: ἥ τε κόμη τό τε εἶδος ὅτ’ ἐν κονίῃσι μιγείης.
τέ: Il. 3:56: ἀλλὰ μάλα Τρῶες δειδήμονες· ἦ τέ κεν ἤδη
τε: Il. 3:61: ὅς τ’ εἶσιν διὰ δουρὸς ὑπ’ ἀνέρος ὅς ῥά τε τέχνῃ
τε: Il. 3:71: ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται,
τε: Il. 3:72: κτήμαθ’ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ’ ἀγέσθω·
τε: Il. 3:80: ἰοῖσίν τε τιτυσκόμενοι λάεσσί τ’ ἔβαλλον·
τε: Il. 3:92: ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται
τε: Il. 3:93: κτήμαθ’ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ’ ἀγέσθω·
τε: Il. 3:104: Γῇ τε καὶ Ἠελίῳ· Διὶ δ’ ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον·
τε: Il. 3:111: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἐχάρησαν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
τε: Il. 3:111: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἐχάρησαν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
τε: Il. 3:117: καρπαλίμως ἄρνάς τε φέρειν Πρίαμόν τε καλέσσαι·
τε: Il. 3:117: καρπαλίμως ἄρνάς τε φέρειν Πρίαμόν τε καλέσσαι·
τε: Il. 3:140: ἀνδρός τε προτέρου καὶ ἄστεος ἠδὲ τοκήων·
τε: Il. 3:144: Αἴθρη Πιτθῆος θυγάτηρ, Κλυμένη τε βοῶπις·
τε: Il. 3:147: Λάμπόν τε Κλυτίον θ’ Ἱκετάονά τ’ ὄζον Ἄρηος
τε: Il. 3:148: Οὐκαλέγων τε καὶ Ἀντήνωρ πεπνυμένω ἄμφω
τε: Il. 3:151: ἐσθλοί, τεττίγεσσιν ἐοικότες οἵ τε καθ’ ὕλην
τε: Il. 3:163: ὄφρα ἴδῃ πρότερόν τε πόσιν πηούς τε φίλους τε·
τε: Il. 3:163: ὄφρα ἴδῃ πρότερόν τε πόσιν πηούς τε φίλους τε·
τε: Il. 3:163: ὄφρα ἴδῃ πρότερόν τε πόσιν πηούς τε φίλους τε·
τε: Il. 3:167: ὅς τις ὅδ’ ἐστὶν Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε.
τε: Il. 3:167: ὅς τις ὅδ’ ἐστὶν Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε.
τε: Il. 3:172: αἰδοῖός τέ μοί ἐσσι φίλε ἑκυρὲ δεινός τε·
τέ: Il. 3:172: αἰδοῖός τέ μοί ἐσσι φίλε ἑκυρὲ δεινός τε·
τε: Il. 3:174: υἱέϊ σῷ ἑπόμην θάλαμον γνωτούς τε λιποῦσα
τε: Il. 3:175: παῖδά τε τηλυγέτην καὶ ὁμηλικίην ἐρατεινήν.
τε: Il. 3:181: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ὁ γέρων ἠγάσσατο φώνησέν τε·
τε: Il. 3:202: εἰδὼς παντοίους τε δόλους καὶ μήδεα πυκνά.
τέ: Il. 3:220: φαίης κε ζάκοτόν τέ τιν’ ἔμμεναι ἄφρονά τ’ αὔτως.
τε: Il. 3:221: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος εἵη
τε: Il. 3:226: τίς τὰρ ὅδ’ ἄλλος Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε
τε: Il. 3:226: τίς τὰρ ὅδ’ ἄλλος Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε
τε: Il. 3:227: ἔξοχος Ἀργείων κεφαλήν τε καὶ εὐρέας ὤμους;
τε: Il. 3:287: ἥ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ’ ἀνθρώποισι πέληται.
τε: Il. 3:288: εἰ δ’ ἂν ἐμοὶ τιμὴν Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες
τε: Il. 3:297: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
τε: Il. 3:297: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
τε: Il. 3:319: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
τε: Il. 3:319: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
τε: Il. 3:335: χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε·
τε: Il. 3:335: χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε·
τε: Il. 3:363: τριχθά τε καὶ τετραχθὰ διατρυφὲν ἔκπεσε χειρός.
τε: Il. 3:373: καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος,
τε: Il. 3:381: ῥεῖα μάλ’ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ,
τε: Il. 3:392: κάλλεΐ τε στίλβων καὶ εἵμασιν· οὐδέ κε φαίης
τε: Il. 3:431: σῇ τε βίῃ καὶ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ φέρτερος εἶναι·
τε: Il. 3:460: ἥ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ’ ἀνθρώποισι πέληται.
τε: Il. 4:15: ἤ ῥ’ αὖτις πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν
τε: Il. 4:20: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
τε: Il. 4:28: λαὸν ἀγειρούσῃ, Πριάμῳ κακὰ τοῖό τε παισίν.
τε: Il. 4:31: δαιμονίη τί νύ σε Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες
τε: Il. 4:35: ὠμὸν βεβρώθοις Πρίαμον Πριάμοιό τε παῖδας
τε: Il. 4:36: ἄλλους τε Τρῶας, τότε κεν χόλον ἐξακέσαιο.
τε: Il. 4:44: αἳ γὰρ ὑπ’ ἠελίῳ τε καὶ οὐρανῷ ἀστερόεντι
τε: Il. 4:49: λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
τε: Il. 4:49: λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
τε: Il. 4:52: Ἄργός τε Σπάρτη τε καὶ εὐρυάγυια Μυκήνη·
τε: Il. 4:52: Ἄργός τε Σπάρτη τε καὶ εὐρυάγυια Μυκήνη·
τε: Il. 4:55: εἴ περ γὰρ φθονέω τε καὶ οὐκ εἰῶ διαπέρσαι,
τε: Il. 4:60: ἀμφότερον γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις
τε: Il. 4:68: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
τε: Il. 4:68: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
τε: Il. 4:77: λαμπρόν· τοῦ δέ τε πολλοὶ ἀπὸ σπινθῆρες ἵενται·
τε: Il. 4:82: ἦ ῥ’ αὖτις πόλεμός τε κακὸς καὶ φύλοπις αἰνὴ
τε: Il. 4:85: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε.
τε: Il. 4:85: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε.
τε: Il. 4:89: εὗρε Λυκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε
τε: Il. 4:89: εὗρε Λυκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε
τε: Il. 4:122: ἕλκε δ’ ὁμοῦ γλυφίδας τε λαβὼν καὶ νεῦρα βόεια·
τέ: Il. 4:143: κεῖται δ’ ἐν θαλάμῳ, πολέες τέ μιν ἠρήσαντο
τε: Il. 4:145: ἀμφότερον κόσμός θ’ ἵππῳ ἐλατῆρί τε κῦδος·
τε: Il. 4:147: εὐφυέες κνῆμαί τε ἰδὲ σφυρὰ κάλ’ ὑπένερθε.
τε: Il. 4:151: ὡς δὲ ἴδεν νεῦρόν τε καὶ ὄγκους ἐκτὸς ἐόντας
τε: Il. 4:158: οὐ μέν πως ἅλιον πέλει ὅρκιον αἷμά τε ἀρνῶν
τε: Il. 4:160: εἴ περ γάρ τε καὶ αὐτίκ’ Ὀλύμπιος οὐκ ἐτέλεσσεν,
τε: Il. 4:161: ἔκ τε καὶ ὀψὲ τελεῖ, σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν
τε: Il. 4:161: ἔκ τε καὶ ὀψὲ τελεῖ, σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν
τε: Il. 4:162: σὺν σφῇσιν κεφαλῇσι γυναιξί τε καὶ τεκέεσσιν.
τε: Il. 4:186: εἰρύσατο ζωστήρ τε παναίολος ἠδ’ ὑπένερθε
τε: Il. 4:187: ζῶμά τε καὶ μίτρη, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες.
τε: Il. 4:216: ζῶμά τε καὶ μίτρην, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες.
τε: Il. 4:238: ἡμεῖς αὖτ’ ἀλόχους τε φίλας καὶ νήπια τέκνα
τε: Il. 4:247: ἦ μένετε Τρῶας σχεδὸν ἐλθέμεν ἔνθά τε νῆες
τε: Il. 4:259: ἠδ’ ἐν δαίθ’, ὅτε πέρ τε γερούσιον αἴθοπα οἶνον
τε: Il. 4:278: φαίνετ’ ἰὸν κατὰ πόντον, ἄγει δέ τε λαίλαπα πολλήν,
τε: Il. 4:279: ῥίγησέν τε ἰδών, ὑπό τε σπέος ἤλασε μῆλα·
τε: Il. 4:279: ῥίγησέν τε ἰδών, ὑπό τε σπέος ἤλασε μῆλα·
τε: Il. 4:282: κυάνεαι, σάκεσίν τε καὶ ἔγχεσι πεφρικυῖαι.
τε: Il. 4:288: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
τε: Il. 4:291: χερσὶν ὑφ’ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε.
τε: Il. 4:291: χερσὶν ὑφ’ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε.
τε: Il. 4:295: ἀμφὶ μέγαν Πελάγοντα Ἀλάστορά τε Χρομίον τε
τε: Il. 4:295: ἀμφὶ μέγαν Πελάγοντα Ἀλάστορά τε Χρομίον τε
τε: Il. 4:296: Αἵμονά τε κρείοντα Βίαντά τε ποιμένα λαῶν·
τε: Il. 4:296: Αἵμονά τε κρείοντα Βίαντά τε ποιμένα λαῶν·
τε: Il. 4:298: πεζοὺς δ’ ἐξόπιθε στῆσεν πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
τε: Il. 4:303: μηδέ τις ἱπποσύνῃ τε καὶ ἠνορέηφι πεποιθὼς
τε: Il. 4:325: ὁπλότεροι γεγάασι πεποίθασίν τε βίηφιν.
τε: Il. 4:416: Τρῶας δῃώσωσιν ἕλωσί τε Ἴλιον ἱρήν,
τε: Il. 4:424: πόντῳ μέν τε πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα
τε: Il. 4:441: Ἄρεος ἀνδροφόνοιο κασιγνήτη ἑτάρη τε,
τε: Il. 4:450: ἔνθα δ’ ἅμ’ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν
τε: Il. 4:451: ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ’ αἵματι γαῖα.
τε: Il. 4:455: τῶν δέ τε τηλόσε δοῦπον ἐν οὔρεσιν ἔκλυε ποιμήν·
τε: Il. 4:456: ὣς τῶν μισγομένων γένετο ἰαχή τε πόνος τε.
τε: Il. 4:456: ὣς τῶν μισγομένων γένετο ἰαχή τε πόνος τε.
τέ: Il. 4:484: λείη, ἀτάρ τέ οἱ ὄζοι ἐπ’ ἀκροτάτῃ πεφύασι·
τε: Il. 4:505: χώρησαν δ’ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ·
τε: Il. 5:4: δαῖέ οἱ ἐκ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ἀκάματον πῦρ
τε: Il. 5:5: ἀστέρ’ ὀπωρινῷ ἐναλίγκιον, ὅς τε μάλιστα
τε: Il. 5:7: τοῖόν οἱ πῦρ δαῖεν ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων,
τε: Il. 5:11: Φηγεὺς Ἰδαῖός τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
τε: Il. 5:52: βάλλειν ἄγρια πάντα, τά τε τρέφει οὔρεσιν ὕλη·
τε: Il. 5:89: τὸν δ’ οὔτ’ ἄρ τε γέφυραι ἐεργμέναι ἰσχανόωσιν,
τέ: Il. 5:118: δὸς δέ τέ μ’ ἄνδρα ἑλεῖν καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν
τε: Il. 5:136: δὴ τότε μιν τρὶς τόσσον ἕλεν μένος ὥς τε λέοντα
τε: Il. 5:137: ὅν ῥά τε ποιμὴν ἀγρῷ ἐπ’ εἰροπόκοις ὀΐεσσι
τε: Il. 5:139: τοῦ μέν τε σθένος ὦρσεν, ἔπειτα δέ τ’ οὐ προσαμύνει,
τε: Il. 5:152: βῆ δὲ μετὰ Ξάνθόν τε Θόωνά τε Φαίνοπος υἷε
τε: Il. 5:152: βῆ δὲ μετὰ Ξάνθόν τε Θόωνά τε Φαίνοπος υἷε
τε: Il. 5:160: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας Ἐχέμμονά τε Χρομίον τε.
τε: Il. 5:160: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας Ἐχέμμονά τε Χρομίον τε.
τε: Il. 5:167: βῆ δ’ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων
τε: Il. 5:169: εὗρε Λυκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε,
τε: Il. 5:169: εὗρε Λυκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε,
τέ: Il. 5:170: στῆ δὲ πρόσθ’ αὐτοῖο ἔπος τέ μιν ἀντίον ηὔδα·
τε: Il. 5:176: Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ’ ἔλυσεν·
τε: Il. 5:182: ἀσπίδι γιγνώσκων αὐλώπιδί τε τρυφαλείῃ,
τε: Il. 5:207: Τυδεΐδῃ τε καὶ Ἀτρεΐδῃ, ἐκ δ’ ἀμφοτέροιιν
τε: Il. 5:213: πατρίδ’ ἐμὴν ἄλοχόν τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα,
τε: Il. 5:236: αὐτώ τε κτείνῃ καὶ ἐλάσσῃ μώνυχας ἵππους.
τε: Il. 5:267: ἵππων ὅσσοι ἔασιν ὑπ’ ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
τε: Il. 5:296: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
τε: Il. 5:296: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
τε: Il. 5:297: Αἰνείας δ’ ἀπόρουσε σὺν ἀσπίδι δουρί τε μακρῷ
τε: Il. 5:305: τῷ βάλεν Αἰνείαο κατ’ ἰσχίον ἔνθά τε μηρὸς
τέ: Il. 5:306: ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, κοτύλην δέ τέ μιν καλέουσι·
τε: Il. 5:340: ἰχώρ, οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι θεοῖσιν·
τέ: Il. 5:350: εἰ δὲ σύ γ’ ἐς πόλεμον πωλήσεαι, ἦ τέ σ’ ὀΐω
τέ: Il. 5:359: φίλε κασίγνητε κόμισαί τέ με δός τέ μοι ἵππους,
τέ: Il. 5:359: φίλε κασίγνητε κόμισαί τέ με δός τέ μοι ἵππους,
τέ: Il. 5:372: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἐκ τ’ ὀνόμαζε·
τε: Il. 5:418: αἳ δ’ αὖτ’ εἰσορόωσαι Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
τε: Il. 5:426: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
τε: Il. 5:426: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
τε: Il. 5:442: ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ’ ἀνθρώπων.
τε: Il. 5:447: ἤτοι τὸν Λητώ τε καὶ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα
τε: Il. 5:448: ἐν μεγάλῳ ἀδύτῳ ἀκέοντό τε κύδαινόν τε·
τε: Il. 5:448: ἐν μεγάλῳ ἀδύτῳ ἀκέοντό τε κύδαινόν τε·
τε: Il. 5:453: ἀσπίδας εὐκύκλους λαισήϊά τε πτερόεντα.
τε: Il. 5:474: οἶος σὺν γαμβροῖσι κασιγνήτοισί τε σοῖσι.
τε: Il. 5:480: ἔνθ’ ἄλοχόν τε φίλην ἔλιπον καὶ νήπιον υἱόν,
τε: Il. 5:490: σοὶ δὲ χρὴ τάδε πάντα μέλειν νύκτάς τε καὶ ἦμαρ
τε: Il. 5:500: ἀνδρῶν λικμώντων, ὅτε τε ξανθὴ Δημήτηρ
τε: Il. 5:501: κρίνῃ ἐπειγομένων ἀνέμων καρπόν τε καὶ ἄχνας,
τε: Il. 5:515: ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα
τε: Il. 5:518: Ἄρης τε βροτολοιγὸς Ἔρις τ’ ἄμοτον μεμαυῖα.
τε: Il. 5:522: ἀλλ’ ἔμενον νεφέλῃσιν ἐοικότες ἅς τε Κρονίων
τε: Il. 5:525: ζαχρειῶν ἀνέμων, οἵ τε νέφεα σκιόεντα
τε: Il. 5:542: υἷε Διοκλῆος Κρήθωνά τε Ὀρσίλοχόν τε,
τε: Il. 5:542: υἷε Διοκλῆος Κρήθωνά τε Ὀρσίλοχόν τε,
τε: Il. 5:549: Κρήθων Ὀρσίλοχός τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
τε: Il. 5:568: τὼ μὲν δὴ χεῖράς τε καὶ ἔγχεα ὀξυόεντα
τε: Il. 5:586: κύμβαχος ἐν κονίῃσιν ἐπὶ βρεχμόν τε καὶ ὤμους.
τε: Il. 5:600: ὣς τότε Τυδεΐδης ἀνεχάζετο, εἶπέ τε λαῷ·
τε: Il. 5:609: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντε, Μενέσθην Ἀγχίαλόν τε.
τε: Il. 5:614: ἦγ’ ἐπικουρήσοντα μετὰ Πρίαμόν τε καὶ υἷας.
τε: Il. 5:624: οἳ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ ἐφέστασαν ἔγχε’ ἔχοντες,
τε: Il. 5:628: Τληπόλεμον δ’ Ἡρακλεΐδην ἠΰν τε μέγαν τε
τε: Il. 5:628: Τληπόλεμον δ’ Ἡρακλεΐδην ἠΰν τε μέγαν τε
τε: Il. 5:631: υἱός θ’ υἱωνός τε Διὸς νεφεληγερέταο,
τε: Il. 5:677: ἔνθ’ ὅ γε Κοίρανον εἷλεν Ἀλάστορά τε Χρομίον τε
τε: Il. 5:677: ἔνθ’ ὅ γε Κοίρανον εἷλεν Ἀλάστορά τε Χρομίον τε
τε: Il. 5:678: Ἄλκανδρόν θ’ Ἅλιόν τε Νοήμονά τε Πρύτανίν τε.
τε: Il. 5:678: Ἄλκανδρόν θ’ Ἅλιόν τε Νοήμονά τε Πρύτανίν τε.
τε: Il. 5:678: Ἄλκανδρόν θ’ Ἅλιόν τε Νοήμονά τε Πρύτανίν τε.
τε: Il. 5:688: εὐφρανέειν ἄλοχόν τε φίλην καὶ νήπιον υἱόν.
τε: Il. 5:704: Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς καὶ χάλκεος Ἄρης;
τε: Il. 5:706: Τρῆχόν τ’ αἰχμητὴν Αἰτώλιον Οἰνόμαόν τε,
τε: Il. 5:741: ἐν δέ τε Γοργείη κεφαλὴ δεινοῖο πελώρου
τε: Il. 5:742: δεινή τε σμερδνή τε, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.
τε: Il. 5:742: δεινή τε σμερδνή τε, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.
τε: Il. 5:747: ἡρώων, οἷσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη.
τε: Il. 5:750: τῇς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε
τε: Il. 5:758: ὁσσάτιόν τε καὶ οἷον ἀπώλεσε λαὸν Ἀχαιῶν
τε: Il. 5:760: τέρπονται Κύπρίς τε καὶ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
τε: Il. 5:769: μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος.
τε: Il. 5:773: ἀλλ’ ὅτε δὴ Τροίην ἷξον ποταμώ τε ῥέοντε,
τε: Il. 5:783: ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν,
τε: Il. 5:799: ἱππείου δὲ θεὰ ζυγοῦ ἥψατο φώνησέν τε·
τε: Il. 5:832: ὃς πρῴην μὲν ἐμοί τε καὶ Ἥρῃ στεῦτ’ ἀγορεύων
τε: Il. 5:862: τοὺς δ’ ἄρ’ ὑπὸ τρόμος εἷλεν Ἀχαιούς τε Τρῶάς τε
τε: Il. 5:862: τοὺς δ’ ἄρ’ ὑπὸ τρόμος εἷλεν Ἀχαιούς τε Τρῶάς τε
τέ: Il. 5:885: ἀλλά μ’ ὑπήνεικαν ταχέες πόδες· ἦ τέ κε δηρὸν
τε: Il. 5:891: αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε.
τε: Il. 5:891: αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε.
τε: Il. 5:891: αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε.
τε: Il. 6:8: υἱὸν Ἐϋσσώρου Ἀκάμαντ’ ἠΰν τε μέγαν τε.
τε: Il. 6:8: υἱὸν Ἐϋσσώρου Ἀκάμαντ’ ἠΰν τε μέγαν τε.
τε: Il. 6:48: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
τε: Il. 6:48: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
τε: Il. 6:48: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
τε: Il. 6:75: εἰ μὴ ἄρ’ Αἰνείᾳ τε καὶ Ἕκτορι εἶπε παραστὰς
τε: Il. 6:77: Αἰνεία τε καὶ Ἕκτορ, ἐπεὶ πόνος ὔμμι μάλιστα
τε: Il. 6:79: πᾶσαν ἐπ’ ἰθύν ἐστε μάχεσθαί τε φρονέειν τε,
τε: Il. 6:79: πᾶσαν ἐπ’ ἰθύν ἐστε μάχεσθαί τε φρονέειν τε,
τε: Il. 6:95: ἄστύ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα,
τε: Il. 6:127: δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσιν.
τε: Il. 6:156: τῷ δὲ θεοὶ κάλλός τε καὶ ἠνορέην ἐρατεινὴν
τε: Il. 6:172: ἀλλ’ ὅτε δὴ Λυκίην ἷξε Ξάνθόν τε ῥέοντα,
τε: Il. 6:197: Ἴσανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον καὶ Λαοδάμειαν.
τε: Il. 6:211: ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι.
τε: Il. 6:237: Ἕκτωρ δ’ ὡς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν,
τε: Il. 6:239: εἰρόμεναι παῖδάς τε κασιγνήτους τε ἔτας τε
τε: Il. 6:239: εἰρόμεναι παῖδάς τε κασιγνήτους τε ἔτας τε
τε: Il. 6:239: εἰρόμεναι παῖδάς τε κασιγνήτους τε ἔτας τε
τε: Il. 6:265: μή μ’ ἀπογυιώσῃς μένεος, ἀλκῆς τε λάθωμαι·
τε: Il. 6:276: ἄστύ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα,
τε: Il. 6:283: Τρωσί τε καὶ Πριάμῳ μεγαλήτορι τοῖό τε παισίν.
τε: Il. 6:283: Τρωσί τε καὶ Πριάμῳ μεγαλήτορι τοῖό τε παισίν.
τε: Il. 6:310: ἄστύ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα.
τε: Il. 6:317: ἐγγύθι τε Πριάμοιο καὶ Ἕκτορος ἐν πόλει ἄκρῃ.
τε: Il. 6:327: λαοὶ μὲν φθινύθουσι περὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος
τε: Il. 6:328: μαρνάμενοι· σέο δ’ εἵνεκ’ ἀϋτή τε πτόλεμός τε
τε: Il. 6:328: μαρνάμενοι· σέο δ’ εἵνεκ’ ἀϋτή τε πτόλεμός τε
τε: Il. 6:351: ὃς ᾔδη νέμεσίν τε καὶ αἴσχεα πόλλ’ ἀνθρώπων.
τε: Il. 6:366: οἰκῆας ἄλοχόν τε φίλην καὶ νήπιον υἱόν.
τε: Il. 6:373: πύργῳ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε.
τε: Il. 6:373: πύργῳ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε.
τε: Il. 6:408: παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμ’ ἄμμορον, ἣ τάχα χήρη
τε: Il. 6:432: μὴ παῖδ’ ὀρφανικὸν θήῃς χήρην τε γυναῖκα·
τε: Il. 6:446: ἀρνύμενος πατρός τε μέγα κλέος ἠδ’ ἐμὸν αὐτοῦ.
τε: Il. 6:452: οὔτε κασιγνήτων, οἵ κεν πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ
τε: Il. 6:465: πρίν γέ τι σῆς τε βοῆς σοῦ θ’ ἑλκηθμοῖο πυθέσθαι.
τε: Il. 6:469: ταρβήσας χαλκόν τε ἰδὲ λόφον ἱππιοχαίτην,
τε: Il. 6:471: ἐκ δ’ ἐγέλασσε πατήρ τε φίλος καὶ πότνια μήτηρ·
τε: Il. 6:474: αὐτὰρ ὅ γ’ ὃν φίλον υἱὸν ἐπεὶ κύσε πῆλέ τε χερσὶν
τε: Il. 6:475: εἶπε δ’ ἐπευξάμενος Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσι·
τε: Il. 6:476: Ζεῦ ἄλλοι τε θεοὶ δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι
τέ: Il. 6:485: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τε: Il. 6:491: ἱστόν τ’ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε
τε: Il. 6:523: ἀλλὰ ἑκὼν μεθιεῖς τε καὶ οὐκ ἐθέλεις· τὸ δ’ ἐμὸν κῆρ
τε: Il. 7:58: κὰδ δ’ ἄρ’ Ἀθηναίη τε καὶ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
τε: Il. 7:64: ὀρνυμένοιο νέον, μελάνει δέ τε πόντος ὑπ’ αὐτῆς,
τε: Il. 7:65: τοῖαι ἄρα στίχες εἵατ’ Ἀχαιῶν τε Τρώων τε
τε: Il. 7:65: τοῖαι ἄρα στίχες εἵατ’ Ἀχαιῶν τε Τρώων τε
τέ: Il. 7:86: σῆμά τέ οἱ χεύωσιν ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντῳ.
τε: Il. 7:112: Ἕκτορι Πριαμίδῃ, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.
τε: Il. 7:128: πάντων Ἀργείων ἐρέων γενεήν τε τόκον τε.
τε: Il. 7:128: πάντων Ἀργείων ἐρέων γενεήν τε τόκον τε.
τε: Il. 7:132: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
τε: Il. 7:134: ἀγρόμενοι Πύλιοί τε καὶ Ἀρκάδες ἐγχεσίμωροι
τε: Il. 7:139: ἄνδρες κίκλησκον καλλίζωνοί τε γυναῖκες
τε: Il. 7:140: οὕνεκ’ ἄρ’ οὐ τόξοισι μαχέσκετο δουρί τε μακρῷ,
τε: Il. 7:190: τὸν μὲν πὰρ πόδ’ ἑὸν χαμάδις βάλε φώνησέν τε·
τε: Il. 7:199: ἔλπομαι ἐν Σαλαμῖνι γενέσθαι τε τραφέμεν τε.
τε: Il. 7:199: ἔλπομαι ἐν Σαλαμῖνι γενέσθαι τε τραφέμεν τε.
τε: Il. 7:208: σεύατ’ ἔπειθ’ οἷός τε πελώριος ἔρχεται Ἄρης,
τε: Il. 7:209: ὅς τ’ εἶσιν πόλεμον δὲ μετ’ ἀνέρας οὕς τε Κρονίων
τε: Il. 7:237: αὐτὰρ ἐγὼν εὖ οἶδα μάχας τ’ ἀνδροκτασίας τε·
τε: Il. 7:257: ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν.
τε: Il. 7:265: κείμενον ἐν πεδίῳ μέλανα τρηχύν τε μέγαν τε·
τε: Il. 7:265: κείμενον ἐν πεδίῳ μέλανα τρηχύν τε μέγαν τε·
τε: Il. 7:276: Ταλθύβιός τε καὶ Ἰδαῖος πεπνυμένω ἄμφω·
τε: Il. 7:277: μέσσῳ δ’ ἀμφοτέρων σκῆπτρα σχέθον, εἶπέ τε μῦθον
τε: Il. 7:288: Αἶαν ἐπεί τοι δῶκε θεὸς μέγεθός τε βίην τε
τε: Il. 7:288: Αἶαν ἐπεί τοι δῶκε θεὸς μέγεθός τε βίην τε
τε: Il. 7:295: σούς τε μάλιστα ἔτας καὶ ἑταίρους, οἵ τοι ἔασιν·
τέ: Il. 7:298: αἵ τέ μοι εὐχόμεναι θεῖον δύσονται ἀγῶνα.
τε: Il. 7:300: ὄφρά τις ὧδ’ εἴπῃσιν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
τε: Il. 7:300: ὄφρά τις ὧδ’ εἴπῃσιν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
τε: Il. 7:304: σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐϋτμήτῳ τελαμῶνι·
τε: Il. 7:308: ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα,
τε: Il. 7:318: ὄπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
τε: Il. 7:318: ὄπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
τε: Il. 7:319: αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
τε: Il. 7:327: Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν,
τε: Il. 7:338: πύργους ὑψηλοὺς εἶλαρ νηῶν τε καὶ αὐτῶν.
τε: Il. 7:385: Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν
τε: Il. 7:386: ἠνώγει Πρίαμός τε καὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοὶ
τε: Il. 7:437: πύργους θ’ ὑψηλούς, εἶλαρ νηῶν τε καὶ αὐτῶν.
τε: Il. 7:457: ὃς σέο πολλὸν ἀφαυρότερος χεῖράς τε μένος τε·
τε: Il. 7:457: ὃς σέο πολλὸν ἀφαυρότερος χεῖράς τε μένος τε·
τε: Il. 8:5: κέκλυτέ μευ πάντές τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι,
τε: Il. 8:5: κέκλυτέ μευ πάντές τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι,
τε: Il. 8:15: ἔνθα σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλκεος οὐδός,
τε: Il. 8:20: πάντές τ’ ἐξάπτεσθε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι·
τε: Il. 8:24: αὐτῇ κεν γαίῃ ἐρύσαιμ’ αὐτῇ τε θαλάσσῃ·
τε: Il. 8:46: μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος.
τε: Il. 8:48: Γάργαρον, ἔνθά τέ οἱ τέμενος βωμός τε θυήεις.
τέ: Il. 8:48: Γάργαρον, ἔνθά τέ οἱ τέμενος βωμός τε θυήεις.
τε: Il. 8:49: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
τε: Il. 8:49: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
τε: Il. 8:52: εἰσορόων Τρώων τε πόλιν καὶ νῆας Ἀχαιῶν.
τε: Il. 8:57: χρειοῖ ἀναγκαίῃ, πρό τε παίδων καὶ πρὸ γυναικῶν.
τε: Il. 8:59: πεζοί θ’ ἱππῆές τε· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
τε: Il. 8:64: ἔνθα δ’ ἅμ’ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν
τε: Il. 8:65: ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ’ αἵματι γαῖα.
τε: Il. 8:83: ἄκρην κὰκ κορυφήν, ὅθι τε πρῶται τρίχες ἵππων
τε: Il. 8:114: ἴφθιμοι Σθένελός τε καὶ Εὐρυμέδων ἀγαπήνωρ.
τε: Il. 8:123: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
τε: Il. 8:123: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
τε: Il. 8:132: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
τε: Il. 8:132: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
τε: Il. 8:158: αὖτις ἀν’ ἰωχμόν· ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ
τε: Il. 8:162: ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσι·
τε: Il. 8:162: ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσι·
τε: Il. 8:168: ἵππους τε στρέψαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασθαι.
τε: Il. 8:184: Ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε·
τε: Il. 8:185: Ξάνθέ τε καὶ σὺ Πόδαργε καὶ Αἴθων Λάμπέ τε δῖε
τε: Il. 8:185: Ξάνθέ τε καὶ σὺ Πόδαργε καὶ Αἴθων Λάμπέ τε δῖε
τε: Il. 8:193: πᾶσαν χρυσείην ἔμεναι, κανόνας τε καὶ αὐτήν,
τε: Il. 8:203: οἳ δέ τοι εἰς Ἑλίκην τε καὶ Αἰγὰς δῶρ’ ἀνάγουσι
τε: Il. 8:204: πολλά τε καὶ χαρίεντα· σὺ δέ σφισι βούλεο νίκην.
τε: Il. 8:214: πλῆθεν ὁμῶς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν ἀσπιστάων
τε: Il. 8:220: βῆ δ’ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν
τε: Il. 8:233: Τρώων ἄνθ’ ἑκατόν τε διηκοσίων τε ἕκαστος
τε: Il. 8:233: Τρώων ἄνθ’ ἑκατόν τε διηκοσίων τε ἕκαστος
τε: Il. 8:275: Δαίτορά τε Χρομίον τε καὶ ἀντίθεον Λυκοφόντην
τε: Il. 8:275: Δαίτορά τε Χρομίον τε καὶ ἀντίθεον Λυκοφόντην
τε: Il. 8:283: πατρί τε σῷ Τελαμῶνι, ὅ σ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα,
τε: Il. 8:307: καρπῷ βριθομένη νοτίῃσί τε εἰαρινῇσιν,
τε: Il. 8:315: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
τε: Il. 8:315: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
τε: Il. 8:326: αὐχένα τε στῆθός τε, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστι,
τε: Il. 8:326: αὐχένα τε στῆθός τε, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστι,
τε: Il. 8:338: ὡς δ’ ὅτε τίς τε κύων συὸς ἀγρίου ἠὲ λέοντος
τε: Il. 8:340: ἰσχία τε γλουτούς τε, ἑλισσόμενόν τε δοκεύει,
τε: Il. 8:340: ἰσχία τε γλουτούς τε, ἑλισσόμενόν τε δοκεύει,
τε: Il. 8:340: ἰσχία τε γλουτούς τε, ἑλισσόμενόν τε δοκεύει,
τε: Il. 8:343: αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν
τε: Il. 8:346: ἀλλήλοισί τε κεκλόμενοι καὶ πᾶσι θεοῖσι
τε: Il. 8:391: ἡρώων, τοῖσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη.
τε: Il. 8:394: τῇς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε
τε: Il. 8:431: Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι δικαζέτω, ὡς ἐπιεικές.
τε: Il. 8:444: αἳ δ’ οἶαι Διὸς ἀμφὶς Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
τε: Il. 8:446: αὐτὰρ ὃ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·
τε: Il. 8:447: τίφθ’ οὕτω τετίησθον Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη;
τε: Il. 8:453: πρὶν πόλεμόν τε ἰδεῖν πολέμοιό τε μέρμερα ἔργα.
τε: Il. 8:453: πρὶν πόλεμόν τε ἰδεῖν πολέμοιό τε μέρμερα ἔργα.
τε: Il. 8:457: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
τε: Il. 8:479: γαίης καὶ πόντοιο, ἵν’ Ἰάπετός τε Κρόνος τε
τε: Il. 8:479: γαίης καὶ πόντοιο, ἵν’ Ἰάπετός τε Κρόνος τε
τε: Il. 8:481: τέρποντ’ οὔτ’ ἀνέμοισι, βαθὺς δέ τε Τάρταρος ἀμφίς·
τε: Il. 8:518: παῖδας πρωθήβας πολιοκροτάφους τε γέροντας
τε: Il. 8:526: ἔλπομαι εὐχόμενος Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσιν
τε: Il. 8:555: πάντα δὲ εἴδεται ἄστρα, γέγηθε δέ τε φρένα ποιμήν·
τε: Il. 9:5: βορέης καὶ Ζέφυρος, τώ τε Θρῄκηθεν ἄητον
τε: Il. 9:6: ἐλθόντ’ ἐξαπίνης· ἄμυδις δέ τε κῦμα κελαινὸν
τε: Il. 9:14: ἵστατο δάκρυ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος
τε: Il. 9:15: ἥ τε κατ’ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ·
τε: Il. 9:39: ἀλκὴν δ’ οὔ τοι δῶκεν, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
τε: Il. 9:42: εἰ δέ τοι αὐτῷ θυμὸς ἐπέσσυται ὥς τε νέεσθαι
τε: Il. 9:48: νῶϊ δ’ ἐγὼ Σθένελός τε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε τέκμωρ
τε: Il. 9:81: ἀμφί τε Νεστορίδην Θρασυμήδεα ποιμένα λαῶν,
τε: Il. 9:83: ἀμφί τε Μηριόνην Ἀφαρῆά τε Δηΐπυρόν τε,
τε: Il. 9:83: ἀμφί τε Μηριόνην Ἀφαρῆά τε Δηΐπυρόν τε,
τε: Il. 9:83: ἀμφί τε Μηριόνην Ἀφαρῆά τε Δηΐπυρόν τε,
τε: Il. 9:113: δώροισίν τ’ ἀγανοῖσιν ἔπεσσί τε μειλιχίοισι.
τε: Il. 9:117: λαῶν ἐστὶν ἀνὴρ ὅν τε Ζεὺς κῆρι φιλήσῃ,
τε: Il. 9:150: Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν
τε: Il. 9:151: Φηράς τε ζαθέας ἠδ’ Ἄνθειαν βαθύλειμον
τε: Il. 9:159: τοὔνεκα καί τε βροτοῖσι θεῶν ἔχθιστος ἁπάντων·
τε: Il. 9:169: αὐτὰρ ἔπειτ’ Αἴας τε μέγας καὶ δῖος Ὀδυσσεύς·
τε: Il. 9:170: κηρύκων δ’ Ὀδίος τε καὶ Εὐρυβάτης ἅμ’ ἑπέσθων.
τε: Il. 9:171: φέρτε δὲ χερσὶν ὕδωρ, εὐφημῆσαί τε κέλεσθε,
τε: Il. 9:185: Μυρμιδόνων δ’ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην,
τε: Il. 9:200: εἷσεν δ’ ἐν κλισμοῖσι τάπησί τε πορφυρέοισιν.
τε: Il. 9:254: τέκνον ἐμὸν κάρτος μὲν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
τε: Il. 9:292: Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν
τε: Il. 9:293: Φηράς τε ζαθέας ἠδ’ Ἄνθειαν βαθύλειμον
τε: Il. 9:310: ᾗ περ δὴ φρονέω τε καὶ ὡς τετελεσμένον ἔσται,
τε: Il. 9:320: κάτθαν’ ὁμῶς ὅ τ’ ἀεργὸς ἀνὴρ ὅ τε πολλὰ ἐοργώς.
τε: Il. 9:346: ἀλλ’ Ὀδυσεῦ σὺν σοί τε καὶ ἄλλοισιν βασιλεῦσι
τε: Il. 9:354: ἀλλ’ ὅσον ἐς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν·
τε: Il. 9:366: ἠδὲ γυναῖκας ἐϋζώνους πολιόν τε σίδηρον
τε: Il. 9:379: οὐδ’ εἴ μοι δεκάκις τε καὶ εἰκοσάκις τόσα δοίη
τέ: Il. 9:380: ὅσσά τέ οἱ νῦν ἔστι, καὶ εἴ ποθεν ἄλλα γένοιτο,
τε: Il. 9:385: οὐδ’ εἴ μοι τόσα δοίη ὅσα ψάμαθός τε κόνις τε,
τε: Il. 9:385: οὐδ’ εἴ μοι τόσα δοίη ὅσα ψάμαθός τε κόνις τε,
τε: Il. 9:395: πολλαὶ Ἀχαιΐδες εἰσὶν ἀν’ Ἑλλάδα τε Φθίην τε
τε: Il. 9:395: πολλαὶ Ἀχαιΐδες εἰσὶν ἀν’ Ἑλλάδα τε Φθίην τε
τε: Il. 9:396: κοῦραι ἀριστήων, οἵ τε πτολίεθρα ῥύονται,
τε: Il. 9:406: ληϊστοὶ μὲν γάρ τε βόες καὶ ἴφια μῆλα,
τε: Il. 9:407: κτητοὶ δὲ τρίποδές τε καὶ ἵππων ξανθὰ κάρηνα,
τέ: Il. 9:410: μήτηρ γάρ τέ μέ φησι θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
τε: Il. 9:424: ἥ κέ σφιν νῆάς τε σαῷ καὶ λαὸν Ἀχαιῶν
τε: Il. 9:443: μύθων τε ῥητῆρ’ ἔμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων.
τε: Il. 9:443: μύθων τε ῥητῆρ’ ἔμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων.
τε: Il. 9:457: Ζεύς τε καταχθόνιος καὶ ἐπαινὴ Περσεφόνεια.
τε: Il. 9:473: ῥεῖα, λαθὼν φύλακάς τ’ ἄνδρας δμῳάς τε γυναῖκας.
τε: Il. 9:477: καί μ’ ἐφίλησ’ ὡς εἴ τε πατὴρ ὃν παῖδα φιλήσῃ
τε: Il. 9:493: νηλεὲς ἦτορ ἔχειν· στρεπτοὶ δέ τε καὶ θεοὶ αὐτοί,
τε: Il. 9:494: τῶν περ καὶ μείζων ἀρετὴ τιμή τε βίη τε.
τε: Il. 9:494: τῶν περ καὶ μείζων ἀρετὴ τιμή τε βίη τε.
τε: Il. 9:496: λοιβῇ τε κνίσῃ τε παρατρωπῶσ’ ἄνθρωποι
τε: Il. 9:496: λοιβῇ τε κνίσῃ τε παρατρωπῶσ’ ἄνθρωποι
τε: Il. 9:498: καὶ γάρ τε λιταί εἰσι Διὸς κοῦραι μεγάλοιο
τε: Il. 9:499: χωλαί τε ῥυσαί τε παραβλῶπές τ’ ὀφθαλμώ,
τε: Il. 9:499: χωλαί τε ῥυσαί τε παραβλῶπές τ’ ὀφθαλμώ,
τε: Il. 9:500: αἵ ῥά τε καὶ μετόπισθ’ ἄτης ἀλέγουσι κιοῦσαι.
τε: Il. 9:501: ἣ δ’ ἄτη σθεναρή τε καὶ ἀρτίπος, οὕνεκα πάσας
τε: Il. 9:502: πολλὸν ὑπεκπροθέει, φθάνει δέ τε πᾶσαν ἐπ’ αἶαν
τε: Il. 9:506: ὃς δέ κ’ ἀνήνηται καί τε στερεῶς ἀποείπῃ,
τε: Il. 9:517: κρινάμενος κατὰ λαὸν Ἀχαιϊκόν, οἵ τε σοὶ αὐτῷ
τε: Il. 9:522: δωρητοί τε πέλοντο παράῤῥητοί τ’ ἐπέεσσι.
τε: Il. 9:545: Κουρήτων τε μεσηγὺ καὶ Αἰτωλῶν μεγαθύμων.
τε: Il. 9:549: ἀλλ’ ὅτε δὴ Μελέαγρον ἔδυ χόλος, ὅς τε καὶ ἄλλων
τε: Il. 9:589: ἄνδρας μὲν κτείνουσι, πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαθύνει,
τε: Il. 9:590: τέκνα δέ τ’ ἄλλοι ἄγουσι βαθυζώνους τε γυναῖκας.
τε: Il. 9:595: πολλά τε καὶ χαρίεντα, κακὸν δ’ ἤμυνε καὶ αὔτως.
τε: Il. 9:628: νηλής· καὶ μέν τίς τε κασιγνήτοιο φονῆος
τε: Il. 9:632: ποινὴν δεξαμένῳ· σοὶ δ’ ἄληκτόν τε κακόν τε
τε: Il. 9:632: ποινὴν δεξαμένῳ· σοὶ δ’ ἄληκτόν τε κακόν τε
τε: Il. 9:635: ἄλλά τε πόλλ’ ἐπὶ τῇσι· σὺ δ’ ἵλαον ἔνθεο θυμόν,
τε: Il. 9:648: Μυρμιδόνων ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθαι
τε: Il. 9:649: κτείνοντ’ Ἀργείους, κατά τε σμῦξαι πυρὶ νῆας.
τε: Il. 9:657: κώεά τε ῥῆγός τε λίνοιό τε λεπτὸν ἄωτον.
τε: Il. 9:657: κώεά τε ῥῆγός τε λίνοιό τε λεπτὸν ἄωτον.
τε: Il. 9:657: κώεά τε ῥῆγός τε λίνοιό τε λεπτὸν ἄωτον.
τε: Il. 9:677: ὅππως κεν νῆάς τε σαῷς καὶ λαὸν Ἀχαιῶν·
τε: Il. 9:704: καρπαλίμως πρὸ νεῶν ἐχέμεν λαόν τε καὶ ἵππους
τε: Il. 10:7: ἢ νιφετόν, ὅτε πέρ τε χιὼν ἐπάλυνεν ἀρούρας,
τε: Il. 10:14: αὐτὰρ ὅτ’ ἐς νῆάς τε ἴδοι καὶ λαὸν Ἀχαιῶν,
τε: Il. 10:52: δηθά τε καὶ δολιχόν· τόσα γὰρ κακὰ μήσατ’ Ἀχαιούς.
τε: Il. 10:74: τὸν δ’ εὗρεν παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
τε: Il. 10:76: ἀσπὶς καὶ δύο δοῦρε φαεινή τε τρυφάλεια.
τε: Il. 10:121: πολλάκι γὰρ μεθιεῖ τε καὶ οὐκ ἐθέλει πονέεσθαι
τε: Il. 10:154: λάμφ’ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διός· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
τε: Il. 10:158: λὰξ ποδὶ κινήσας, ὄτρυνέ τε νείκεσέ τ’ ἄντην·
τε: Il. 10:184: θηρὸς ἀκούσαντες κρατερόφρονος, ὅς τε καθ’ ὕλην
τέ: Il. 10:186: ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν, ἀπό τέ σφισιν ὕπνος ὄλωλεν·
τε: Il. 10:190: τοὺς δ’ ὃ γέρων γήθησεν ἰδὼν θάρσυνέ τε μύθῳ
τε: Il. 10:208: ἅσσά τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν
τε: Il. 10:224: σύν τε δύ’ ἐρχομένω καί τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν
τε: Il. 10:224: σύν τε δύ’ ἐρχομένω καί τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν
τε: Il. 10:225: ὅππως κέρδος ἔῃ· μοῦνος δ’ εἴ πέρ τε νοήσῃ
τε: Il. 10:226: ἀλλά τέ οἱ βράσσων τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις.
τε: Il. 10:226: ἀλλά τέ οἱ βράσσων τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις.
τέ: Il. 10:226: ἀλλά τέ οἱ βράσσων τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις.
τε: Il. 10:258: ταυρείην, ἄφαλόν τε καὶ ἄλλοφον, ἥ τε καταῖτυξ
τε: Il. 10:258: ταυρείην, ἄφαλόν τε καὶ ἄλλοφον, ἥ τε καταῖτυξ
τέ: Il. 10:278: κλῦθί μευ αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἥ τέ μοι αἰεὶ
τε: Il. 10:286: ἐς Θήβας, ὅτε τε πρὸ Ἀχαιῶν ἄγγελος ᾔει.
τε: Il. 10:297: βάν ῥ’ ἴμεν ὥς τε λέοντε δύω διὰ νύκτα μέλαιναν
τε: Il. 10:305: δώσω γὰρ δίφρόν τε δύω τ’ ἐριαύχενας ἵππους
τε: Il. 10:308: νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι
τε: Il. 10:318: ὅς ῥα τότε Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι μῦθον ἔειπεν·
τε: Il. 10:320: νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν ἔκ τε πυθέσθαι.
τε: Il. 10:322: ἦ μὲν τοὺς ἵππους τε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ
τε: Il. 10:338: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν κάλλιφ’ ὅμιλον,
τε: Il. 10:352: ἡμιόνων· αἱ γάρ τε βοῶν προφερέστεραί εἰσιν
τε: Il. 10:362: χῶρον ἀν’ ὑλήενθ’, ὃ δέ τε προθέῃσι μεμηκώς,
τε: Il. 10:374: ἐν γαίῃ ἐπάγη· ὃ δ’ ἄρ’ ἔστη τάρβησέν τε
τε: Il. 10:379: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
τε: Il. 10:379: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
τε: Il. 10:379: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
τε: Il. 10:395: ἀνδρῶν δυσμενέων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι
τε: Il. 10:408: πῶς δαὶ τῶν ἄλλων Τρώων φυλακαί τε καὶ εὐναί;
τε: Il. 10:409: ἅσσά τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν
τε: Il. 10:419: οἷ δ’ ἐγρηγόρθασι φυλασσέμεναί τε κέλονται
τε: Il. 10:429: καὶ Λέλεγες καὶ Καύκωνες δῖοί τε Πελασγοί,
τε: Il. 10:438: ἅρμα δέ οἱ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ εὖ ἤσκηται·
τε: Il. 10:450: ἦ τε καὶ ὕστερον εἶσθα θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
τε: Il. 10:464: πέμψον ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν ἵππους τε καὶ εὐνάς.
τε: Il. 10:523: Τρώων δὲ κλαγγή τε καὶ ἄσπετος ὦρτο κυδοιμὸς
τε: Il. 10:532: Νέστωρ δὲ πρῶτος κτύπον ἄϊε φώνησέν τε·
τε: Il. 10:536: αἲ γὰρ δὴ Ὀδυσεύς τε καὶ ὃ κρατερὸς Διομήδης
τε: Il. 10:542: δεξιῇ ἠσπάζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισι·
τε: Il. 10:563: Ἕκτωρ τε προέηκε καὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοί.
τε: Il. 10:573: ἐσβάντες κνήμας τε ἰδὲ λόφον ἀμφί τε μηρούς.
τε: Il. 10:573: ἐσβάντες κνήμας τε ἰδὲ λόφον ἀμφί τε μηρούς.
τε: Il. 11:10: ἔνθα στᾶσ’ ἤϋσε θεὰ μέγα τε δεινόν τε
τε: Il. 11:10: ἔνθα στᾶσ’ ἤϋσε θεὰ μέγα τε δεινόν τε
τε: Il. 11:27: τρεῖς ἑκάτερθ’ ἴρισσιν ἐοικότες, ἅς τε Κρονίων
τε: Il. 11:37: δεινὸν δερκομένη, περὶ δὲ Δεῖμός τε Φόβος τε.
τε: Il. 11:37: δεινὸν δερκομένη, περὶ δὲ Δεῖμός τε Φόβος τε.
τε: Il. 11:45: λάμπ’· ἐπὶ δ’ ἐγδούπησαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
τε: Il. 11:64: ὣς Ἕκτωρ ὁτὲ μέν τε μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν,
τε: Il. 11:66: λάμφ’ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο.
τε: Il. 11:82: εἰσορόων Τρώων τε πόλιν καὶ νῆας Ἀχαιῶν
τε: Il. 11:83: χαλκοῦ τε στεροπήν, ὀλλύντάς τ’ ὀλλυμένους τε.
τε: Il. 11:83: χαλκοῦ τε στεροπήν, ὀλλύντάς τ’ ὀλλυμένους τε.
τέ: Il. 11:88: τάμνων δένδρεα μακρά, ἅδος τέ μιν ἵκετο θυμόν,
τε: Il. 11:89: σίτου τε γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ,
τε: Il. 11:101: αὐτὰρ ὃ βῆ Ἶσόν τε καὶ Ἄντιφον ἐξεναρίξων
τέ: Il. 11:115: ἐλθὼν εἰς εὐνήν, ἁπαλόν τέ σφ’ ἦτορ ἀπηύρα·
τε: Il. 11:116: ἣ δ’ εἴ πέρ τε τύχῃσι μάλα σχεδόν, οὐ δύναταί σφι
τε: Il. 11:122: Αὐτὰρ ὃ Πείσανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον μενεχάρμην
τε: Il. 11:133: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
τε: Il. 11:133: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
τε: Il. 11:133: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
τε: Il. 11:156: πάντῃ τ’ εἰλυφόων ἄνεμος φέρει, οἳ δέ τε θάμνοι
τε: Il. 11:163: Ἕκτορα δ’ ἐκ βελέων ὕπαγε Ζεὺς ἔκ τε κονίης
τε: Il. 11:164: ἔκ τ’ ἀνδροκτασίης ἔκ θ’ αἵματος ἔκ τε κυδοιμοῦ·
τε: Il. 11:170: ἀλλ’ ὅτε δὴ Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκοντο,
τε: Il. 11:173: ἅς τε λέων ἐφόβησε μολὼν ἐν νυκτὸς ἀμολγῷ
τε: Il. 11:179: πολλοὶ δὲ πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι ἔκπεσον ἵππων
τε: Il. 11:181: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλεν ὑπὸ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος
τε: Il. 11:182: ἵξεσθαι, τότε δή ῥα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
τε: Il. 11:182: ἵξεσθαι, τότε δή ῥα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
τε: Il. 11:221: Ἰφιδάμας Ἀντηνορίδης ἠΰς τε μέγας τε
τε: Il. 11:221: Ἰφιδάμας Ἀντηνορίδης ἠΰς τε μέγας τε
τε: Il. 11:239: ἕλκ’ ἐπὶ οἷ μεμαὼς ὥς τε λίς, ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
τε: Il. 11:265: ἔγχεΐ τ’ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
τε: Il. 11:265: ἔγχεΐ τ’ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
τε: Il. 11:270: δριμύ, τό τε προϊεῖσι μογοστόκοι Εἰλείθυιαι
τε: Il. 11:285: Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
τε: Il. 11:298: ἥ τε καθαλλομένη ἰοειδέα πόντον ὀρίνει.
τε: Il. 11:303: Αἴσυμνόν τ’ Ὦρόν τε καὶ Ἱππόνοον μενεχάρμην.
τε: Il. 11:328: Ἔνθ’ ἑλέτην δίφρόν τε καὶ ἀνέρε δήμου ἀρίστω
τέ: Il. 11:362: ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον κύον· ἦ τέ τοι ἄγχι
τέ: Il. 11:383: οἵ τέ σε πεφρίκασι λέονθ’ ὡς μηκάδες αἶγες.
τε: Il. 11:417: ἀμφὶ δέ τ’ ἀΐσσονται, ὑπαὶ δέ τε κόμπος ὀδόντων
τε: Il. 11:457: ἔξω τε χροὸς ἕλκε καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης·
τε: Il. 11:474: Τρῶες ἕπονθ’ ὡς εἴ τε δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν
τε: Il. 11:480: ἐν νέμεϊ σκιερῷ· ἐπί τε λῖν ἤγαγε δαίμων
τε: Il. 11:481: σίντην· θῶες μέν τε διέτρεσαν, αὐτὰρ ὃ δάπτει·
τε: Il. 11:483: Τρῶες ἕπον πολλοί τε καὶ ἄλκιμοι, αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
τε: Il. 11:494: πολλὰς δὲ δρῦς ἀζαλέας, πολλὰς δέ τε πεύκας
τε: Il. 11:497: δαΐζων ἵππους τε καὶ ἀνέρας· οὐδέ πω Ἕκτωρ
τε: Il. 11:503: ἔγχεΐ θ’ ἱπποσύνῃ τε, νέων δ’ ἀλάπαζε φάλαγγας·
τε: Il. 11:525: Τρῶες ὀρίνονται ἐπιμὶξ ἵπποι τε καὶ αὐτοί.
τε: Il. 11:528: κεῖσ’ ἵππους τε καὶ ἅρμ’ ἰθύνομεν, ἔνθα μάλιστα
τε: Il. 11:529: ἱππῆες πεζοί τε κακὴν ἔριδα προβαλόντες
τε: Il. 11:534: στείβοντες νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ’ ἄξων
τε: Il. 11:538: ἀνδρόμεον ῥῆξαί τε μετάλμενος· ἐν δὲ κυδοιμὸν
τε: Il. 11:541: ἔγχεΐ τ’ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
τε: Il. 11:541: ἔγχεΐ τ’ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
τε: Il. 11:548: ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται,
τέ: Il. 11:549: οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι
τε: Il. 11:553: καιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ·
τε: Il. 11:553: καιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ·
τε: Il. 11:559: κείρει τ’ εἰσελθὼν βαθὺ λήϊον· οἳ δέ τε παῖδες
τε: Il. 11:560: τύπτουσιν ῥοπάλοισι· βίη δέ τε νηπίη αὐτῶν·
τε: Il. 11:600: εἰσορόων πόνον αἰπὺν ἰῶκά τε δακρυόεσσαν.
τε: Il. 11:616: βῆ δὲ θέειν παρά τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν.
τε: Il. 11:646: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἀναίνετο εἶπέ τε μῦθον·
τε: Il. 11:658: ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε.
τε: Il. 11:667: αὐτοί τε κτεινώμεθ’ ἐπισχερώ; οὐ γὰρ ἐμὴ ἲς
τε: Il. 11:695: ἐκ δ’ ὃ γέρων ἀγέλην τε βοῶν καὶ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
τε: Il. 11:705: ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν, ἀμφί τε ἄστυ
τε: Il. 11:707: ἦλθον ὁμῶς αὐτοί τε πολεῖς καὶ μώνυχες ἵπποι
τέ: Il. 11:762: οἶος τῆς ἀρετῆς ἀπονήσεται· ἦ τέ μιν οἴω
τε: Il. 11:778: ξείνιά τ’ εὖ παρέθηκεν, ἅ τε ξείνοις θέμις ἐστίν.
τε: Il. 11:806: ἷξε θέων Πάτροκλος, ἵνά σφ’ ἀγορή τε θέμις τε
τε: Il. 11:806: ἷξε θέων Πάτροκλος, ἵνά σφ’ ἀγορή τε θέμις τε
τε: Il. 11:825: ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε
τε: Il. 12:7: ὄφρά σφιν νῆάς τε θοὰς καὶ ληΐδα πολλὴν
τε: Il. 12:20: Ῥῆσός θ’ Ἑπτάπορός τε Κάρησός τε Ῥοδίος τε
τε: Il. 12:20: Ῥῆσός θ’ Ἑπτάπορός τε Κάρησός τε Ῥοδίος τε
τε: Il. 12:20: Ῥῆσός θ’ Ἑπτάπορός τε Κάρησός τε Ῥοδίος τε
τε: Il. 12:21: Γρήνικός τε καὶ Αἴσηπος δῖός τε Σκάμανδρος
τε: Il. 12:21: Γρήνικός τε καὶ Αἴσηπος δῖός τε Σκάμανδρος
τε: Il. 12:35: θησέμεναι· τότε δ’ ἀμφὶ μάχη ἐνοπή τε δεδήει
τε: Il. 12:41: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἔν τε κύνεσσι καὶ ἀνδράσι θηρευτῇσι
τε: Il. 12:43: οἳ δέ τε πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες
τε: Il. 12:47: ταρφέα τε στρέφεται στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων·
τε: Il. 12:100: Ἀρχέλοχός τ’ Ἀκάμας τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
τε: Il. 12:111: αὖθι λιπεῖν ἵππους τε καὶ ἡνίοχον θεράποντα,
τε: Il. 12:120: τῇ ῥ’ ἵππους τε καὶ ἅρμα διήλασεν, οὐδὲ πύλῃσιν
τε: Il. 12:132: ἕστασαν ὡς ὅτε τε δρύες οὔρεσιν ὑψικάρηνοι,
τε: Il. 12:140: Ἀσιάδην τ’ Ἀδάμαντα Θόωνά τε Οἰνόμαόν τε.
τε: Il. 12:140: Ἀσιάδην τ’ Ἀδάμαντα Θόωνά τε Οἰνόμαόν τε.
τε: Il. 12:144: Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε,
τε: Il. 12:144: Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε,
τε: Il. 12:149: πρυμνὴν ἐκτάμνοντες, ὑπαὶ δέ τε κόμπος ὀδόντων
τε: Il. 12:150: γίγνεται εἰς ὅ κέ τίς τε βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕληται·
τε: Il. 12:167: οἳ δ’, ὥς τε σφῆκες μέσον αἰόλοι ἠὲ μέλισσαι
τε: Il. 12:198: τεῖχός τε ῥήξειν καὶ ἐνιπρήσειν πυρὶ νῆας,
τε: Il. 12:223: ὣς ἡμεῖς, εἴ πέρ τε πύλας καὶ τεῖχος Ἀχαιῶν
τέ: Il. 12:236: βουλέων, ἅς τέ μοι αὐτὸς ὑπέσχετο καὶ κατένευσε·
τε: Il. 12:239: εἴτ’ ἐπὶ δεξί’ ἴωσι πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
τε: Il. 12:259: στήλας τε προβλῆτας ἐμόχλεον, ἃς ἄρ’ Ἀχαιοὶ
τε: Il. 12:269: ὦ φίλοι Ἀργείων ὅς τ’ ἔξοχος ὅς τε μεσήεις
τε: Il. 12:270: ὅς τε χερειότερος, ἐπεὶ οὔ πω πάντες ὁμοῖοι
τε: Il. 12:278: τῶν δ’, ὥς τε νιφάδες χιόνος πίπτωσι θαμειαὶ
τε: Il. 12:284: καί τ’ ἐφ’ ἁλὸς πολιῆς κέχυται λιμέσιν τε καὶ ἀκταῖς,
τε: Il. 12:285: κῦμα δέ μιν προσπλάζον ἐρύκεται· ἄλλά τε πάντα
τε: Il. 12:299: βῆ ῥ’ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ὅς τ’ ἐπιδευὴς
τε: Il. 12:308: τεῖχος ἐπαΐξαι διά τε ῥήξασθαι ἐπάλξεις.
τε: Il. 12:311: ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσιν
τε: Il. 12:311: ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσιν
τε: Il. 12:319: ἡμέτεροι βασιλῆες, ἔδουσί τε πίονα μῆλα
τε: Il. 12:323: αἰεὶ δὴ μέλλοιμεν ἀγήρω τ’ ἀθανάτω τε
τε: Il. 12:336: ἑσταότας, Τεῦκρόν τε νέον κλισίηθεν ἰόντα
τε: Il. 12:339: βαλλομένων σακέων τε καὶ ἱπποκόμων τρυφαλειῶν
τε: Il. 12:426: ἀσπίδας εὐκύκλους λαισήϊά τε πτερόεντα.
τε: Il. 12:433: ἀλλ’ ἔχον ὥς τε τάλαντα γυνὴ χερνῆτις ἀληθής,
τε: Il. 12:434: ἥ τε σταθμὸν ἔχουσα καὶ εἴριον ἀμφὶς ἀνέλκει
τε: Il. 12:436: ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε,
τέ: Il. 12:452: χειρὶ λαβὼν ἑτέρῃ, ὀλίγον τέ μιν ἄχθος ἐπείγει,
τε: Il. 13:1: Ζεὺς δ’ ἐπεὶ οὖν Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα νηυσὶ πέλασσε,
τε: Il. 13:6: γλακτοφάγων Ἀβίων τε δικαιοτάτων ἀνθρώπων.
τε: Il. 13:11: καὶ γὰρ ὃ θαυμάζων ἧστο πτόλεμόν τε μάχην τε
τε: Il. 13:11: καὶ γὰρ ὃ θαυμάζων ἧστο πτόλεμόν τε μάχην τε
τε: Il. 13:47: Αἴαντε σφὼ μέν τε σαώσετε λαὸν Ἀχαιῶν
τε: Il. 13:92: Πηνέλεών θ’ ἥρωα Θόαντά τε Δηΐπυρόν τε
τε: Il. 13:92: Πηνέλεών θ’ ἥρωα Θόαντά τε Δηΐπυρόν τε
τε: Il. 13:93: Μηριόνην τε καὶ Ἀντίλοχον μήστωρας ἀϋτῆς·
τε: Il. 13:102: φυζακινῇς ἐλάφοισιν ἐοίκεσαν, αἵ τε καθ’ ὕλην
τε: Il. 13:103: θώων παρδαλίων τε λύκων τ’ ἤϊα πέλονται
τε: Il. 13:108: ἡγεμόνος κακότητι μεθημοσύνῃσί τε λαῶν,
τε: Il. 13:129: κρινθέντες Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα δῖον ἔμιμνον,
τε: Il. 13:138: ὅν τε κατὰ στεφάνης ποταμὸς χειμάῤῥοος ὤσῃ
τε: Il. 13:147: νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν
τε: Il. 13:166: ἀμφότερον, νίκης τε καὶ ἔγχεος ὃ ξυνέαξε.
τε: Il. 13:167: βῆ δ’ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν
τε: Il. 13:195: Ἀμφίμαχον μὲν ἄρα Στιχίος δῖός τε Μενεσθεὺς
τε: Il. 13:198: ὥς τε δύ’ αἶγα λέοντε κυνῶν ὕπο καρχαροδόντων
τε: Il. 13:208: βῆ δ’ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν
τε: Il. 13:230: τὼ νῦν μήτ’ ἀπόληγε κέλευέ τε φωτὶ ἑκάστῳ.
τε: Il. 13:242: βῆ δ’ ἴμεν ἀστεροπῇ ἐναλίγκιος, ἥν τε Κρονίων
τε: Il. 13:250: τίπτ’ ἦλθες πόλεμόν τε λιπὼν καὶ δηϊοτῆτα;
τε: Il. 13:267: καί τοι ἐμοὶ παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
τε: Il. 13:278: ἔνθ’ ὅ τε δειλὸς ἀνὴρ ὅς τ’ ἄλκιμος ἐξεφαάνθη·
τε: Il. 13:279: τοῦ μὲν γάρ τε κακοῦ τρέπεται χρὼς ἄλλυδις ἄλλῃ,
τέ: Il. 13:282: ἐν δέ τέ οἱ κραδίη μεγάλα στέρνοισι πατάσσει
τε: Il. 13:283: κῆρας ὀϊομένῳ, πάταγος δέ τε γίγνετ’ ὀδόντων·
τε: Il. 13:304: τοῖοι Μηριόνης τε καὶ Ἰδομενεὺς ἀγοὶ ἀνδρῶν
τε: Il. 13:313: Αἴαντές τε δύω Τεῦκρός θ’, ὃς ἄριστος Ἀχαιῶν
τε: Il. 13:323: χαλκῷ τε ῥηκτὸς μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν.
τε: Il. 13:323: χαλκῷ τε ῥηκτὸς μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν.
τε: Il. 13:335: ἤματι τῷ ὅτε τε πλείστη κόνις ἀμφὶ κελεύθους,
τε: Il. 13:342: θωρήκων τε νεοσμήκτων σακέων τε φαεινῶν
τε: Il. 13:342: θωρήκων τε νεοσμήκτων σακέων τε φαεινῶν
τε: Il. 13:360: ἄῤῥηκτόν τ’ ἄλυτόν τε, τὸ πολλῶν γούνατ’ ἔλυσεν.
τε: Il. 13:373: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἐπεύξατο φώνησέν τε·
τε: Il. 13:437: ἀλλ’ ὥς τε στήλην ἢ δένδρεον ὑψιπέτηλον
τε: Il. 13:454: σοί τε κακὸν καὶ πατρὶ καὶ ἄλλοισι Τρώεσσιν.
τε: Il. 13:472: ὅς τε μένει κολοσυρτὸν ἐπερχόμενον πολὺν ἀνδρῶν
τε: Il. 13:473: χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, φρίσσει δέ τε νῶτον ὕπερθεν·
τε: Il. 13:478: Ἀσκάλαφόν τ’ ἐσορῶν Ἀφαρῆά τε Δηΐπυρόν τε
τε: Il. 13:478: Ἀσκάλαφόν τ’ ἐσορῶν Ἀφαρῆά τε Δηΐπυρόν τε
τε: Il. 13:479: Μηριόνην τε καὶ Ἀντίλοχον μήστωρας ἀϋτῆς·
τε: Il. 13:484: καὶ δ’ ἔχει ἥβης ἄνθος, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
τε: Il. 13:490: Δηΐφοβόν τε Πάριν τ’ ἐσορῶν καὶ Ἀγήνορα δῖον,
τε: Il. 13:492: λαοὶ ἕπονθ’, ὡς εἴ τε μετὰ κτίλον ἕσπετο μῆλα
τε: Il. 13:493: πιόμεν’ ἐκ βοτάνης· γάνυται δ’ ἄρα τε φρένα ποιμήν·
τε: Il. 13:500: Αἰνείας τε καὶ Ἰδομενεὺς ἀτάλαντοι Ἄρηϊ
τε: Il. 13:537: ἕστασαν ἡνίοχόν τε καὶ ἅρματα ποικίλ’ ἔχοντες·
τε: Il. 13:564: καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ μεῖν’ ὥς τε σκῶλος πυρίκαυστος
τε: Il. 13:568: αἰδοίων τε μεσηγὺ καὶ ὀμφαλοῦ, ἔνθα μάλιστα
τε: Il. 13:622: ἄλλης μὲν λώβης τε καὶ αἴσχεος οὐκ ἐπιδευεῖς
τέ: Il. 13:625: ξεινίου, ὅς τέ ποτ’ ὔμμι διαφθέρσει πόλιν αἰπήν·
τέ: Il. 13:631: Ζεῦ πάτερ ἦ τέ σέ φασι περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων
τε: Il. 13:637: μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο,
τε: Il. 13:654: θυμὸν ἀποπνείων, ὥς τε σκώληξ ἐπὶ γαίῃ
τε: Il. 13:664: ἀφνειός τ’ ἀγαθός τε Κορινθόθι οἰκία ναίων,
τε: Il. 13:670: νοῦσόν τε στυγερήν, ἵνα μὴ πάθοι ἄλγεα θυμῷ.
τε: Il. 13:681: ἔνθ’ ἔσαν Αἴαντός τε νέες καὶ Πρωτεσιλάου
τε: Il. 13:684: ζαχρηεῖς γίγνοντο μάχῃ αὐτοί τε καὶ ἵπποι.
τε: Il. 13:691: Φείδας τε Στιχίος τε Βίας τ’ ἐΰς· αὐτὰρ Ἐπειῶν
τε: Il. 13:691: Φείδας τε Στιχίος τε Βίας τ’ ἐΰς· αὐτὰρ Ἐπειῶν
τε: Il. 13:692: Φυλεΐδης τε Μέγης Ἀμφίων τε Δρακίος τε,
τε: Il. 13:692: Φυλεΐδης τε Μέγης Ἀμφίων τε Δρακίος τε,
τε: Il. 13:692: Φυλεΐδης τε Μέγης Ἀμφίων τε Δρακίος τε,
τε: Il. 13:693: πρὸ Φθίων δὲ Μέδων τε μενεπτόλεμός τε Ποδάρκης.
τε: Il. 13:693: πρὸ Φθίων δὲ Μέδων τε μενεπτόλεμός τε Ποδάρκης.
τε: Il. 13:706: τὼ μέν τε ζυγὸν οἶον ἐΰξοον ἀμφὶς ἐέργει
τε: Il. 13:707: ἱεμένω κατὰ ὦλκα· τέμει δέ τε τέλσον ἀρούρης·
τε: Il. 13:709: ἀλλ’ ἤτοι Τελαμωνιάδῃ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ
τε: Il. 13:711: ὁππότε μιν κάματός τε καὶ ἱδρὼς γούναθ’ ἵκοιτο.
τε: Il. 13:720: μάρναντο Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ,
τε: Il. 13:733: ἐσθλόν, τοῦ δέ τε πολλοὶ ἐπαυρίσκοντ’ ἄνθρωποι,
τε: Il. 13:734: καί τε πολέας ἐσάωσε, μάλιστα δὲ καὐτὸς ἀνέγνω.
τε: Il. 13:758: αὐτὰρ ὃ Δηΐφοβόν τε βίην θ’ Ἑλένοιο ἄνακτος
τε: Il. 13:764: οἳ δ’ ἐν τείχει ἔσαν βεβλημένοι οὐτάμενοί τε.
τε: Il. 13:770: ποῦ τοι Δηΐφοβός τε βίη θ’ Ἑλένοιο ἄνακτος
τε: Il. 13:781: οἴω Δηΐφοβός τε βίη θ’ Ἑλένοιο ἄνακτος
τε: Il. 13:784: νῦν δ’ ἄρχ’ ὅππῃ σε κραδίη θυμός τε κελεύει·
τε: Il. 13:790: ἀμφί τε κεβριόνην καὶ ἀμύμονα Πουλυδάμαντα
τε: Il. 13:791: Φάλκην Ὀρθαῖόν τε καὶ ἀντίθεον Πολυφήτην
τε: Il. 13:792: Πάλμύν τ’ Ἀσκάνιόν τε Μόρυν θ’ υἷ’ Ἱπποτίωνος,
τε: Il. 13:797: θεσπεσίῳ δ’ ὁμάδῳ ἁλὶ μίσγεται, ἐν δέ τε πολλὰ
τε: Il. 13:814: νῆας· ἄφαρ δέ τε χεῖρες ἀμύνειν εἰσὶ καὶ ἡμῖν.
τε: Il. 13:816: χερσὶν ὑφ’ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε.
τε: Il. 13:816: χερσὶν ὑφ’ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε.
τε: Il. 14:18: αὔτως, οὐδ’ ἄρα τε προκυλίνδεται οὐδετέρωσε,
τε: Il. 14:26: νυσσομένων ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι.
τε: Il. 14:29: Τυδεΐδης Ὀδυσεύς τε καὶ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων.
τε: Il. 14:56: ἄῤῥηκτον νηῶν τε καὶ αὐτῶν εἶλαρ ἔσεσθαι·
τε: Il. 14:68: ἄῤῥηκτον νηῶν τε καὶ αὐτῶν εἶλαρ ἔσεσθαι·
τε: Il. 14:164: ᾗ χροιῇ, τῷ δ’ ὕπνον ἀπήμονά τε λιαρόν τε
τε: Il. 14:164: ᾗ χροιῇ, τῷ δ’ ὕπνον ἀπήμονά τε λιαρόν τε
τε: Il. 14:174: ἔμπης ἐς γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἵκετ’ ἀϋτμή.
τε: Il. 14:198: δὸς νῦν μοι φιλότητα καὶ ἵμερον, ᾧ τε σὺ πάντας
τε: Il. 14:201: Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν,
τε: Il. 14:203: δεξάμενοι Ῥείας, ὅτε τε Κρόνον εὐρύοπα Ζεὺς
τε: Il. 14:210: αἰεί κέ σφι φίλη τε καὶ αἰδοίη καλεοίμην.
τε: Il. 14:233: Ὕπνε ἄναξ πάντων τε θεῶν πάντων τ’ ἀνθρώπων,
τε: Il. 14:279: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
τε: Il. 14:279: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
τε: Il. 14:280: τὼ βήτην Λήμνου τε καὶ Ἴμβρου ἄστυ λιπόντε
τε: Il. 14:301: Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν,
τε: Il. 14:307: ἑστᾶσ’, οἵ μ’ οἴσουσιν ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρήν.
τε: Il. 14:321: ἣ τέκε μοι Μίνων τε καὶ ἀντίθεον Ῥαδάμανθυν·
τε: Il. 14:344: οὗ τε καὶ ὀξύτατον πέλεται φάος εἰσοράασθαι.
τε: Il. 14:372: κρύψαντες, χερσίν τε τὰ μακρότατ’ ἔγχε’ ἑλόντες
τε: Il. 14:379: Τυδεΐδης Ὀδυσεύς τε καὶ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων·
τε: Il. 14:391: ἐκλύσθη δὲ θάλασσα ποτὶ κλισίας τε νέας τε
τε: Il. 14:391: ἐκλύσθη δὲ θάλασσα ποτὶ κλισίας τε νέας τε
τε: Il. 14:398: ἠπύει, ὅς τε μάλιστα μέγα βρέμεται χαλεπαίνων,
τε: Il. 14:424: Πουλυδάμας τε καὶ Αἰνείας καὶ δῖος Ἀγήνωρ
τε: Il. 14:430: ἕστασαν ἡνίοχόν τε καὶ ἅρματα ποικίλ’ ἔχοντες·
τε: Il. 14:464: τόν ῥ’ ἔβαλεν κεφαλῆς τε καὶ αὐχένος ἐν συνεοχμῷ,
τε: Il. 14:466: τοῦ δὲ πολὺ προτέρη κεφαλὴ στόμα τε ῥῖνές τε
τε: Il. 14:466: τοῦ δὲ πολὺ προτέρη κεφαλὴ στόμα τε ῥῖνές τε
τε: Il. 14:499: πέφραδέ τε Τρώεσσι καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
τε: Il. 14:513: Μηριόνης δὲ Μόρυν τε καὶ Ἱπποτίωνα κατέκτα,
τε: Il. 14:521: ἀνδρῶν τρεσσάντων, ὅτε τε Ζεὺς ἐν φόβον ὄρσῃ.
τε: Il. 15:1: Αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν
τε: Il. 15:12: τὸν δὲ ἰδὼν ἐλέησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
τε: Il. 15:12: τὸν δὲ ἰδὼν ἐλέησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
τε: Il. 15:32: ὄφρα ἴδῃ ἤν τοι χραίσμῃ φιλότης τε καὶ εὐνή,
τε: Il. 15:37: καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος
τε: Il. 15:38: ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσι,
τε: Il. 15:42: πημαίνει Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα, τοῖσι δ’ ἀρήγει,
τε: Il. 15:47: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
τε: Il. 15:47: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
τε: Il. 15:82: ἔνθ’ εἴην ἢ ἔνθα, μενοινήῃσί τε πολλά,
τε: Il. 15:108: κάρτεΐ τε σθένεΐ τε διακριδὸν εἶναι ἄριστος.
τε: Il. 15:108: κάρτεΐ τε σθένεΐ τε διακριδὸν εἶναι ἄριστος.
τε: Il. 15:119: Ὣς φάτο, καί ῥ’ ἵππους κέλετο Δεῖμόν τε Φόβον τε
τε: Il. 15:119: Ὣς φάτο, καί ῥ’ ἵππους κέλετο Δεῖμόν τε Φόβον τε
τε: Il. 15:121: ἔνθά κ’ ἔτι μείζων τε καὶ ἀργαλεώτερος ἄλλος
τέ: Il. 15:130: οὐκ ἀΐεις ἅ τέ φησι θεὰ λευκώλενος Ἥρη
τε: Il. 15:137: μάρψει δ’ ἑξείης ὅς τ’ αἴτιος ὅς τε καὶ οὐκί.
τε: Il. 15:141: πάντων ἀνθρώπων ῥῦσθαι γενεήν τε τόκον τε.
τε: Il. 15:141: πάντων ἀνθρώπων ῥῦσθαι γενεήν τε τόκον τε.
τε: Il. 15:144: Ἶρίν θ’, ἥ τε θεοῖσι μετάγγελος ἀθανάτοισι,
τε: Il. 15:167: ἶσον ἐμοὶ φάσθαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.
τε: Il. 15:183: ἶσόν οἱ φάσθαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.
τε: Il. 15:197: θυγατέρεσσιν γάρ τε καὶ υἱάσι βέλτερον εἴη
τε: Il. 15:202: τόνδε φέρω Διὶ μῦθον ἀπηνέα τε κρατερόν τε,
τε: Il. 15:202: τόνδε φέρω Διὶ μῦθον ἀπηνέα τε κρατερόν τε,
τε: Il. 15:203: ἦ τι μεταστρέψεις; στρεπταὶ μέν τε φρένες ἐσθλῶν.
τε: Il. 15:214: Ἥρης Ἑρμείω τε καὶ Ἡφαίστοιο ἄνακτος
τε: Il. 15:233: φεύγοντες νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκωνται.
τε: Il. 15:234: κεῖθεν δ’ αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι ἔργον τε ἔπος τε,
τε: Il. 15:234: κεῖθεν δ’ αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι ἔργον τε ἔπος τε,
τε: Il. 15:257: ῥύομ’, ὁμῶς αὐτόν τε καὶ αἰπεινὸν πτολίεθρον.
τε: Il. 15:272: ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται·
τέ: Il. 15:274: εἰρύσατ’, οὐδ’ ἄρα τέ σφι κιχήμεναι αἴσιμον ἦεν·
τε: Il. 15:278: νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν·
τε: Il. 15:302: Τεῦκρον Μηριόνην τε Μέγην τ’ ἀτάλαντον Ἄρηϊ
τε: Il. 15:329: Ἕκτωρ μὲν Στιχίον τε καὶ Ἀρκεσίλαον ἔπεφνε,
τε: Il. 15:350: γνωτοί τε γνωταί τε πυρὸς λελάχωσι θανόντα,
τε: Il. 15:350: γνωτοί τε γνωταί τε πυρὸς λελάχωσι θανόντα,
τε: Il. 15:368: ἀλλήλοισί τε κεκλόμενοι καὶ πᾶσι θεοῖσι
τε: Il. 15:381: οἳ δ’ ὥς τε μέγα κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο
τε: Il. 15:383: ἲς ἀνέμου· ἣ γάρ τε μάλιστά γε κύματ’ ὀφέλλει·
τε: Il. 15:390: Πάτροκλος δ’ εἷος μὲν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
τε: Il. 15:390: Πάτροκλος δ’ εἷος μὲν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
τε: Il. 15:393: ἧστό τε καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις, ἐπὶ δ’ ἕλκεϊ λυγρῷ
τε: Il. 15:396: Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε,
τε: Il. 15:396: Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε,
τε: Il. 15:410: ἀλλ’ ὥς τε στάθμη δόρυ νήϊον ἐξιθύνει
τε: Il. 15:411: τέκτονος ἐν παλάμῃσι δαήμονος, ὅς ῥά τε πάσης
τε: Il. 15:413: ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε·
τε: Il. 15:424: Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
τέ: Il. 15:468: δαίμων ἡμετέρης, ὅ τέ μοι βιὸν ἔκβαλε χειρός,
τε: Il. 15:475: μάρναό τε Τρώεσσι καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς.
τε: Il. 15:485: Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
τε: Il. 15:492: ἠδ’ ὅτινας μινύθῃ τε καὶ οὐκ ἐθέλῃσιν ἀμύνειν,
τε: Il. 15:497: τεθνάμεν· ἀλλ’ ἄλοχός τε σόη καὶ παῖδες ὀπίσσω,
τε: Il. 15:510: ἢ αὐτοσχεδίῃ μῖξαι χεῖράς τε μένος τε.
τε: Il. 15:510: ἢ αὐτοσχεδίῃ μῖξαι χεῖράς τε μένος τε.
τε: Il. 15:558: Ἴλιον αἰπεινὴν ἑλέειν κτάσθαι τε πολίτας.
τε: Il. 15:587: ὅς τε κύνα κτείνας ἢ βουκόλον ἀμφὶ βόεσσι
τε: Il. 15:589: ὣς τρέσε Νεστορίδης, ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ
τε: Il. 15:620: ἥ τε μένει λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευθα
τε: Il. 15:621: κύματά τε τροφόεντα, τά τε προσερεύγεται αὐτήν·
τε: Il. 15:621: κύματά τε τροφόεντα, τά τε προσερεύγεται αὐτήν·
τε: Il. 15:625: λάβρον ὑπαὶ νεφέων ἀνεμοτρεφές· ἣ δέ τε πᾶσα
τε: Il. 15:627: ἱστίῳ ἐμβρέμεται, τρομέουσι δέ τε φρένα ναῦται
τε: Il. 15:630: αὐτὰρ ὅ γ’ ὥς τε λέων ὀλοόφρων βουσὶν ἐπελθών,
τε: Il. 15:632: μυρίαι, ἐν δέ τε τῇσι νομεὺς οὔ πω σάφα εἰδὼς
τε: Il. 15:636: βοῦν ἔδει, αἳ δέ τε πᾶσαι ὑπέτρεσαν· ὣς τότ’ Ἀχαιοὶ
τέ: Il. 15:682: λαοφόρον καθ’ ὁδόν· πολέες τέ ἑ θηήσαντο
τε: Il. 15:688: νηυσί τε καὶ κλισίῃσιν ἀμυνέμεν. οὐδὲ μὲν Ἕκτωρ
τε: Il. 15:707: τοῦ περ δὴ περὶ νηὸς Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
τε: Il. 15:707: τοῦ περ δὴ περὶ νηὸς Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
τε: Il. 15:723: αὐτόν τ’ ἰσχανάασκον ἐρητύοντό τε λαόν·
τε: Il. 16:3: δάκρυα θερμὰ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος,
τε: Il. 16:4: ἥ τε κατ’ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ.
τε: Il. 16:24: ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε.
τε: Il. 16:47: οἷ αὐτῷ θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα λιτέσθαι.
τε: Il. 16:54: καὶ γέρας ἂψ ἀφελέσθαι, ὅ τε κράτεϊ προβεβήκῃ·
τε: Il. 16:63: νῆας ἐμὰς ἀφίκηται ἀϋτή τε πτόλεμός τε.
τε: Il. 16:63: νῆας ἐμὰς ἀφίκηται ἀϋτή τε πτόλεμός τε.
τε: Il. 16:97: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
τε: Il. 16:103: δάμνα μιν Ζηνός τε νόος καὶ Τρῶες ἀγαυοὶ
τε: Il. 16:119: γνῶ δ’ Αἴας κατὰ θυμὸν ἀμύμονα ῥίγησέν τε
τε: Il. 16:136: χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε·
τε: Il. 16:136: χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε·
τε: Il. 16:157: ὠμοφάγοι, τοῖσίν τε περὶ φρεσὶν ἄσπετος ἀλκή,
τε: Il. 16:162: ἄκρον ἐρευγόμενοι φόνον αἵματος· ἐν δέ τε θυμὸς
τε: Il. 16:163: στήθεσιν ἄτρομός ἐστι, περιστένεται δέ τε γαστήρ·
τε: Il. 16:167: ὀτρύνων ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας.
τε: Il. 16:214: ὣς ἄραρον κόρυθές τε καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι.
τε: Il. 16:219: Πάτροκλός τε καὶ Αὐτομέδων ἕνα θυμὸν ἔχοντες
τε: Il. 16:224: χλαινάων τ’ ἀνεμοσκεπέων οὔλων τε ταπήτων.
τε: Il. 16:246: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἀπὸ ναῦφι μάχην ἐνοπήν τε δίηται,
τε: Il. 16:248: τεύχεσί τε ξὺν πᾶσι καὶ ἀγχεμάχοις ἑτάροισιν.
τε: Il. 16:251: νηῶν μέν οἱ ἀπώσασθαι πόλεμόν τε μάχην τε
τε: Il. 16:251: νηῶν μέν οἱ ἀπώσασθαι πόλεμόν τε μάχην τε
τε: Il. 16:253: ἤτοι ὃ μὲν σπείσας τε καὶ εὐξάμενος Διὶ πατρὶ
τε: Il. 16:263: τοὺς δ’ εἴ περ παρά τίς τε κιὼν ἄνθρωπος ὁδίτης
τε: Il. 16:335: Πηνέλεως δὲ Λύκων τε συνέδραμον· ἔγχεσι μὲν γὰρ
τε: Il. 16:361: σκέπτετ’ ὀϊστῶν τε ῥοῖζον καὶ δοῦπον ἀκόντων.
τε: Il. 16:365: αἰθέρος ἐκ δίης, ὅτε τε Ζεὺς λαίλαπα τείνῃ,
τε: Il. 16:366: ὣς τῶν ἐκ νηῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε,
τε: Il. 16:366: ὣς τῶν ἐκ νηῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε,
τε: Il. 16:373: Τρωσὶ κακὰ φρονέων· οἳ δὲ ἰαχῇ τε φόβῳ τε
τε: Il. 16:373: Τρωσὶ κακὰ φρονέων· οἳ δὲ ἰαχῇ τε φόβῳ τε
τε: Il. 16:389: τῶν δέ τε πάντες μὲν ποταμοὶ πλήθουσι ῥέοντες,
τε: Il. 16:392: ἐξ ὀρέων ἐπικάρ, μινύθει δέ τε ἔργ’ ἀνθρώπων·
τε: Il. 16:416: Τληπόλεμόν τε Δαμαστορίδην Ἐχίον τε Πύριν τε
τε: Il. 16:416: Τληπόλεμόν τε Δαμαστορίδην Ἐχίον τε Πύριν τε
τε: Il. 16:416: Τληπόλεμόν τε Δαμαστορίδην Ἐχίον τε Πύριν τε
τε: Il. 16:417: Ἰφέα τ’ Εὔιππόν τε καὶ Ἀργεάδην Πολύμηλον
τε: Il. 16:425: Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ’ ἔλυσεν.
τε: Il. 16:432: Ἥρην δὲ προσέειπε κασιγνήτην ἄλοχόν τε·
τέ: Il. 16:433: ὤ μοι ἐγών, ὅ τέ μοι Σαρπηδόνα φίλτατον ἀνδρῶν
τε: Il. 16:453: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τόν γε λίπῃ ψυχή τε καὶ αἰών,
τε: Il. 16:454: πέμπειν μιν θάνατόν τε φέρειν καὶ νήδυμον ὕπνον
τε: Il. 16:456: ἔνθά ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε
τε: Il. 16:456: ἔνθά ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε
τε: Il. 16:457: τύμβῳ τε στήλῃ τε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
τε: Il. 16:457: τύμβῳ τε στήλῃ τε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
τε: Il. 16:458: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
τε: Il. 16:458: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
τε: Il. 16:481: ἀλλ’ ἔβαλ’ ἔνθ’ ἄρα τε φρένες ἔρχαται ἀμφ’ ἁδινὸν κῆρ.
τε: Il. 16:489: ὤλετό τε στενάχων ὑπὸ γαμφηλῇσι λέοντος,
τε: Il. 16:505: τοῖο δ’ ἅμα ψυχήν τε καὶ ἔγχεος ἐξέρυσ’ αἰχμήν.
τε: Il. 16:530: Γλαῦκος δ’ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ γήθησέν τε
τε: Il. 16:536: βῆ δὲ μετ’ Αἰνείαν τε καὶ Ἕκτορα χαλκοκορυστήν,
τε: Il. 16:542: ὃς Λυκίην εἴρυτο δίκῃσί τε καὶ σθένεϊ ᾧ·
τε: Il. 16:583: ὠκέϊ, ὅς τ’ ἐφόβησε κολοιούς τε ψῆράς τε·
τε: Il. 16:583: ὠκέϊ, ὅς τ’ ἐφόβησε κολοιούς τε ψῆράς τε·
τε: Il. 16:588: χώρησαν δ’ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ.
τε: Il. 16:596: ὄλβῳ τε πλούτῳ τε μετέπρεπε Μυρμιδόνεσσι.
τε: Il. 16:596: ὄλβῳ τε πλούτῳ τε μετέπρεπε Μυρμιδόνεσσι.
τε: Il. 16:616: Αἰνείας δ’ ἄρα θυμὸν ἐχώσατο φώνησέν τε·
τε: Il. 16:633: τῶν δ’ ὥς τε δρυτόμων ἀνδρῶν ὀρυμαγδὸς ὀρώρει
τε: Il. 16:634: οὔρεος ἐν βήσσῃς, ἕκαθεν δέ τε γίγνετ’ ἀκουή,
τε: Il. 16:636: χαλκοῦ τε ῥινοῦ τε βοῶν τ’ εὐποιητάων,
τε: Il. 16:636: χαλκοῦ τε ῥινοῦ τε βοῶν τ’ εὐποιητάων,
τε: Il. 16:637: νυσσομένων ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν.
τε: Il. 16:643: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει·
τε: Il. 16:654: ἐξαῦτις Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα χαλκοκορυστὴν
τε: Il. 16:674: ἔνθά ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε
τε: Il. 16:674: ἔνθά ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε
τε: Il. 16:675: τύμβῳ τε στήλῃ τε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
τε: Il. 16:675: τύμβῳ τε στήλῃ τε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
τε: Il. 16:688: ἀλλ’ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος ἠέ περ ἀνδρῶν·
τε: Il. 16:689: ὅς τε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην
τε: Il. 16:716: ἀνέρι εἰσάμενος αἰζηῷ τε κρατερῷ τε
τε: Il. 16:716: ἀνέρι εἰσάμενος αἰζηῷ τε κρατερῷ τε
τε: Il. 16:752: οἶμα λέοντος ἔχων, ὅς τε σταθμοὺς κεραΐζων
τέ: Il. 16:753: ἔβλητο πρὸς στῆθος, ἑή τέ μιν ὤλεσεν ἀλκή·
τε: Il. 16:760: Πάτροκλός τε Μενοιτιάδης καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ
τε: Il. 16:765: Ὡς δ’ Εὖρός τε Νότος τ’ ἐριδαίνετον ἀλλήλοιιν
τε: Il. 16:767: φηγόν τε μελίην τε τανύφλοιόν τε κράνειαν,
τε: Il. 16:767: φηγόν τε μελίην τε τανύφλοιόν τε κράνειαν,
τε: Il. 16:767: φηγόν τε μελίην τε τανύφλοιόν τε κράνειαν,
τε: Il. 16:768: αἵ τε πρὸς ἀλλήλας ἔβαλον τανυήκεας ὄζους
τε: Il. 16:769: ἠχῇ θεσπεσίῃ, πάταγος δέ τε ἀγνυμενάων,
τε: Il. 16:773: ἰοί τε πτερόεντες ἀπὸ νευρῆφι θορόντες,
τε: Il. 16:798: ἀλλ’ ἀνδρὸς θείοιο κάρη χαρίεν τε μέτωπον
τε: Il. 16:809: ἔγχεΐ θ’ ἱπποσύνῃ τε πόδεσσί τε καρπαλίμοισι·
τε: Il. 16:809: ἔγχεΐ θ’ ἱπποσύνῃ τε πόδεσσί τε καρπαλίμοισι·
τε: Il. 17:21: οὔτε συὸς κάπρου ὀλοόφρονος, οὗ τε μέγιστος
τε: Il. 17:28: εὐφρῆναι ἄλοχόν τε φίλην κεδνούς τε τοκῆας.
τε: Il. 17:28: εὐφρῆναι ἄλοχόν τε φίλην κεδνούς τε τοκῆας.
τε: Il. 17:32: πρίν τι κακὸν παθέειν· ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω.
τε: Il. 17:39: εἴ κεν ἐγὼ κεφαλήν τε τεὴν καὶ τεύχε’ ἐνείκας
τε: Il. 17:52: πλοχμοί θ’, οἳ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο.
τε: Il. 17:55: καλὸν τηλεθάον· τὸ δέ τε πνοιαὶ δονέουσι
τε: Il. 17:56: παντοίων ἀνέμων, καί τε βρύει ἄνθεϊ λευκῷ·
τε: Il. 17:61: Ὡς δ’ ὅτε τίς τε λέων ὀρεσίτροφος ἀλκὶ πεποιθὼς
τε: Il. 17:65: δῃῶν· ἀμφὶ δὲ τόν γε κύνες τ’ ἄνδρές τε νομῆες
τε: Il. 17:109: ἐντροπαλιζόμενος ὥς τε λὶς ἠϋγένειος,
τε: Il. 17:110: ὅν ῥα κύνες τε καὶ ἄνδρες ἀπὸ σταθμοῖο δίωνται
τε: Il. 17:133: ἑστήκει ὥς τίς τε λέων περὶ οἷσι τέκεσσιν,
τε: Il. 17:134: ᾧ ῥά τε νήπι’ ἄγοντι συναντήσωνται ἐν ὕλῃ
τε: Il. 17:135: ἄνδρες ἐπακτῆρες· ὃ δέ τε σθένεϊ βλεμεαίνει,
τε: Il. 17:152: ὅς τοι πόλλ’ ὄφελος γένετο πτόλεΐ τε καὶ αὐτῷ
τέ: Il. 17:174: ὅς τέ με φῂς Αἴαντα πελώριον οὐχ ὑπομεῖναι.
τε: Il. 17:176: ἀλλ’ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος αἰγιόχοιο,
τε: Il. 17:177: ὅς τε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην
τε: Il. 17:203: ἀνδρὸς ἀριστῆος, τόν τε τρομέουσι καὶ ἄλλοι·
τε: Il. 17:204: τοῦ δὴ ἑταῖρον ἔπεφνες ἐνηέα τε κρατερόν τε,
τε: Il. 17:204: τοῦ δὴ ἑταῖρον ἔπεφνες ἐνηέα τε κρατερόν τε,
τε: Il. 17:205: τεύχεα δ’ οὐ κατὰ κόσμον ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων
τε: Il. 17:216: Μέσθλην τε Γλαῦκόν τε Μέδοντά τε Θερσίλοχόν τε
τε: Il. 17:216: Μέσθλην τε Γλαῦκόν τε Μέδοντά τε Θερσίλοχόν τε
τε: Il. 17:216: Μέσθλην τε Γλαῦκόν τε Μέδοντά τε Θερσίλοχόν τε
τε: Il. 17:216: Μέσθλην τε Γλαῦκόν τε Μέδοντά τε Θερσίλοχόν τε
τε: Il. 17:217: Ἀστεροπαῖόν τε Δεισήνορά θ’ Ἱππόθοόν τε
τε: Il. 17:217: Ἀστεροπαῖόν τε Δεισήνορά θ’ Ἱππόθοόν τε
τε: Il. 17:218: Φόρκυν τε Χρομίον τε καὶ Ἔννομον οἰωνιστήν·
τε: Il. 17:218: Φόρκυν τε Χρομίον τε καὶ Ἔννομον οἰωνιστήν·
τε: Il. 17:236: νήπιοι· ἦ τε πολέσσιν ἐπ’ αὐτῷ θυμὸν ἀπηύρα.
τε: Il. 17:249: οἵ τε παρ’ Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ
τε: Il. 17:296: πληγεῖσ’ ἔγχεΐ τε μεγάλῳ καὶ χειρὶ παχείῃ,
τε: Il. 17:316: χώρησαν δ’ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ·
τε: Il. 17:318: Φόρκυν θ’ Ἱππόθοόν τε, λύοντο δὲ τεύχε’ ἀπ’ ὤμων.
τε: Il. 17:329: κάρτεΐ τε σθένεΐ τε πεποιθότας ἠνορέῃ τε
τε: Il. 17:329: κάρτεΐ τε σθένεΐ τε πεποιθότας ἠνορέῃ τε
τε: Il. 17:329: κάρτεΐ τε σθένεΐ τε πεποιθότας ἠνορέῃ τε
τε: Il. 17:330: πλήθεΐ τε σφετέρῳ καὶ ὑπερδέα δῆμον ἔχοντας·
τε: Il. 17:378: ἀνέρε κυδαλίμω Θρασυμήδης Ἀντίλοχός τε
τε: Il. 17:386: γούνατά τε κνῆμαί τε πόδες θ’ ὑπένερθεν ἑκάστου
τε: Il. 17:386: γούνατά τε κνῆμαί τε πόδες θ’ ὑπένερθεν ἑκάστου
τε: Il. 17:387: χεῖρές τ’ ὀφθαλμοί τε παλάσσετο μαρναμένοιιν
τε: Il. 17:392: κυκλόσ’, ἄφαρ δέ τε ἰκμὰς ἔβη, δύνει δέ τ’ ἀλοιφὴ
τε: Il. 17:393: πολλῶν ἑλκόντων, τάνυται δέ τε πᾶσα διὰ πρό·
τε: Il. 17:400: τοῖον Ζεὺς ἐπὶ Πατρόκλῳ ἀνδρῶν τε καὶ ἵππων
τε: Il. 17:434: ἀλλ’ ὥς τε στήλη μένει ἔμπεδον, ἥ τ’ ἐπὶ τύμβῳ
τε: Il. 17:444: θνητῷ, ὑμεῖς δ’ ἐστὸν ἀγήρω τ’ ἀθανάτω τε;
τε: Il. 17:447: πάντων, ὅσσά τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει.
τε: Il. 17:447: πάντων, ὅσσά τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει.
τε: Il. 17:476: ἵππων ἀθανάτων ἐχέμεν δμῆσίν τε μένος τε,
τε: Il. 17:476: ἵππων ἀθανάτων ἐχέμεν δμῆσίν τε μένος τε,
τε: Il. 17:494: τοῖσι δ’ ἅμα Χρομίος τε καὶ Ἄρητος θεοειδὴς
τε: Il. 17:496: αὐτώ τε κτενέειν ἐλάαν τ’ ἐριαύχενας ἵππους
τε: Il. 17:505: νῶϊ κατακτείναντα, φοβῆσαί τε στίχας ἀνδρῶν
τε: Il. 17:542: αἱματόεις ὥς τίς τε λέων κατὰ ταῦρον ἐδηδώς.
τε: Il. 17:549: ἢ καὶ χειμῶνος δυσθαλπέος, ὅς ῥά τε ἔργων
τε: Il. 17:571: ἥ τε καὶ ἐργομένη μάλα περ χροὸς ἀνδρομέοιο
τέ: Il. 17:572: ἰσχανάᾳ δακέειν, λαρόν τέ οἱ αἷμ’ ἀνθρώπου·
τε: Il. 17:576: ἀφνειός τ’ ἀγαθός τε· μάλιστα δέ μιν τίεν Ἕκτωρ
τε: Il. 17:610: αὐτὰρ ὃ Μηριόναο ὀπάονά θ’ ἡνίοχόν τε
τε: Il. 17:644: ἠέρι γὰρ κατέχονται ὁμῶς αὐτοί τε καὶ ἵπποι.
τε: Il. 17:657: βῆ δ’ ἰέναι ὥς τίς τε λέων ἀπὸ μεσσαύλοιο,
τέ: Il. 17:659: οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι
τε: Il. 17:663: καιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ·
τε: Il. 17:663: καιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ·
τε: Il. 17:668: πολλὰ δὲ Μηριόνῃ τε καὶ Αἰάντεσσ’ ἐπέτελλεν·
τε: Il. 17:669: Αἴαντ’ Ἀργείων ἡγήτορε Μηριόνη τε
τέ: Il. 17:674: πάντοσε παπταίνων ὥς τ’ αἰετός, ὅν ῥά τέ φασιν
τε: Il. 17:676: ὅν τε καὶ ὑψόθ’ ἐόντα πόδας ταχὺς οὐκ ἔλαθε πτὼξ
τέ: Il. 17:678: ἔσσυτο, καί τέ μιν ὦκα λαβὼν ἐξείλετο θυμόν.
τε: Il. 17:719: νῶϊ μαχησόμεθα Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι δίῳ
τε: Il. 17:727: ἕως μὲν γάρ τε θέουσι διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες,
τε: Il. 17:731: νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν·
τε: Il. 17:740: ὣς μὲν τοῖς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν αἰχμητάων
τε: Il. 17:744: ἢ δοκὸν ἠὲ δόρυ μέγα νήϊον· ἐν δέ τε θυμὸς
τε: Il. 17:745: τείρεθ’ ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἱδρῷ σπευδόντεσσιν·
τε: Il. 17:747: Αἴαντ’ ἰσχανέτην, ὥς τε πρὼν ἰσχάνει ὕδωρ
τε: Il. 17:749: ὅς τε καὶ ἰφθίμων ποταμῶν ἀλεγεινὰ ῥέεθρα
τε: Il. 17:750: ἴσχει, ἄφαρ δέ τε πᾶσι ῥόον πεδίον δὲ τίθησι
τε: Il. 17:755: τῶν δ’ ὥς τε ψαρῶν νέφος ἔρχεται ἠὲ κολοιῶν
τε: Il. 17:757: κίρκον, ὅ τε σμικρῇσι φόνον φέρει ὀρνίθεσσιν,
τε: Il. 17:758: ὣς ἄρ’ ὑπ’ Αἰνείᾳ τε καὶ Ἕκτορι κοῦροι Ἀχαιῶν
τε: Il. 17:760: πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ πέσον περί τ’ ἀμφί τε τάφρον
τε: Il. 18:28: δμῳαὶ δ’ ἃς Ἀχιλεὺς ληΐσσατο Πάτροκλός τε
τε: Il. 18:39: ἔνθ’ ἄρ’ ἔην Γλαύκη τε Θάλειά τε Κυμοδόκη τε
τε: Il. 18:39: ἔνθ’ ἄρ’ ἔην Γλαύκη τε Θάλειά τε Κυμοδόκη τε
τε: Il. 18:39: ἔνθ’ ἄρ’ ἔην Γλαύκη τε Θάλειά τε Κυμοδόκη τε
τε: Il. 18:40: Νησαίη Σπειώ τε Θόη θ’ Ἁλίη τε βοῶπις
τε: Il. 18:40: Νησαίη Σπειώ τε Θόη θ’ Ἁλίη τε βοῶπις
τε: Il. 18:41: Κυμοθόη τε καὶ Ἀκταίη καὶ Λιμνώρεια
τε: Il. 18:43: Δωτώ τε Πρωτώ τε Φέρουσά τε Δυναμένη τε
τε: Il. 18:43: Δωτώ τε Πρωτώ τε Φέρουσά τε Δυναμένη τε
τε: Il. 18:43: Δωτώ τε Πρωτώ τε Φέρουσά τε Δυναμένη τε
τε: Il. 18:43: Δωτώ τε Πρωτώ τε Φέρουσά τε Δυναμένη τε
τε: Il. 18:44: Δεξαμένη τε καὶ Ἀμφινόμη καὶ Καλλιάνειρα
τε: Il. 18:46: Νημερτής τε καὶ Ἀψευδὴς καὶ Καλλιάνασσα·
τε: Il. 18:47: ἔνθα δ’ ἔην Κλυμένη Ἰάνειρά τε καὶ Ἰάνασσα
τε: Il. 18:55: ἥ τ’ ἐπεὶ ἂρ τέκον υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε
τε: Il. 18:55: ἥ τ’ ἐπεὶ ἂρ τέκον υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε
τε: Il. 18:107: ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν ἔκ τ’ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο
τε: Il. 18:109: ὅς τε πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο
τε: Il. 18:141: ὀψόμεναί τε γέρονθ’ ἅλιον καὶ δώματα πατρός,
τε: Il. 18:150: φεύγοντες νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο.
τε: Il. 18:153: αὖτις γὰρ δὴ τόν γε κίχον λαός τε καὶ ἵπποι
τε: Il. 18:154: Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς φλογὶ εἴκελος ἀλκήν.
τε: Il. 18:165: καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος,
τε: Il. 18:168: κρύβδα Διὸς ἄλλων τε θεῶν· πρὸ γὰρ ἧκέ μιν Ἥρη.
τε: Il. 18:209: οἵ τε πανημέριοι στυγερῷ κρίνονται Ἄρηϊ
τε: Il. 18:211: πυρσοί τε φλεγέθουσιν ἐπήτριμοι, ὑψόσε δ’ αὐγὴ
τε: Il. 18:265: ἀλλὰ περὶ πτόλιός τε μαχήσεται ἠδὲ γυναικῶν.
τε: Il. 18:275: ὑψηλαί τε πύλαι σανίδες τ’ ἐπὶ τῇς ἀραρυῖαι
τε: Il. 18:309: ξυνὸς Ἐνυάλιος, καί τε κτανέοντα κατέκτα.
τε: Il. 18:318: πυκνὰ μάλα στενάχων ὥς τε λὶς ἠϋγένειος,
τε: Il. 18:327: Ἴλιον ἐκπέρσαντα, λαχόντα τε ληΐδος αἶσαν.
τε: Il. 18:340: κλαύσονται νύκτάς τε καὶ ἤματα δάκρυ χέουσαι,
τε: Il. 18:341: τὰς αὐτοὶ καμόμεσθα βίηφί τε δουρί τε μακρῷ
τε: Il. 18:341: τὰς αὐτοὶ καμόμεσθα βίηφί τε δουρί τε μακρῷ
τε: Il. 18:350: καὶ τότε δὴ λοῦσάν τε καὶ ἤλειψαν λίπ’ ἐλαίῳ,
τε: Il. 18:356: Ζεὺς δ’ Ἥρην προσέειπε κασιγνήτην ἄλοχόν τε·
τε: Il. 18:365: ἀμφότερον γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις
τε: Il. 18:386: αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
τε: Il. 18:386: αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
τε: Il. 18:391: κέκλετο δ’ Ἥφαιστον κλυτοτέχνην εἶπέ τε μῦθον·
τε: Il. 18:394: ἦ ῥά νύ μοι δεινή τε καὶ αἰδοίη θεὸς ἔνδον,
τε: Il. 18:398: εἰ μή μ’ Εὐρυνόμη τε Θέτις θ’ ὑπεδέξατο κόλπῳ
τε: Il. 18:401: πόρπας τε γναμπτάς θ’ ἕλικας κάλυκάς τε καὶ ὅρμους
τε: Il. 18:401: πόρπας τε γναμπτάς θ’ ἕλικας κάλυκάς τε καὶ ὅρμους
τε: Il. 18:405: ἀλλὰ Θέτις τε καὶ Εὐρυνόμη ἴσαν, αἵ μ’ ἐσάωσαν.
τε: Il. 18:409: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ φύσας ἀποθείομαι ὅπλά τε πάντα.
τε: Il. 18:412: φύσας μέν ῥ’ ἀπάνευθε τίθει πυρός, ὅπλά τε πάντα
τε: Il. 18:415: αὐχένα τε στιβαρὸν καὶ στήθεα λαχνήεντα,
τε: Il. 18:425: αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
τε: Il. 18:425: αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
τε: Il. 18:436: υἱὸν ἐπεί μοι δῶκε γενέσθαί τε τραφέμεν τε
τε: Il. 18:436: υἱὸν ἐπεί μοι δῶκε γενέσθαί τε τραφέμεν τε
τε: Il. 18:469: τὰς δ’ ἐς πῦρ ἔτρεψε κέλευσέ τε ἐργάζεσθαι.
τε: Il. 18:474: χαλκὸν δ’ ἐν πυρὶ βάλλεν ἀτειρέα κασσίτερόν τε
τε: Il. 18:478: Ποίει δὲ πρώτιστα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε
τε: Il. 18:478: Ποίει δὲ πρώτιστα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε
τε: Il. 18:484: ἠέλιόν τ’ ἀκάμαντα σελήνην τε πλήθουσαν,
τε: Il. 18:486: Πληϊάδας θ’ Ὑάδας τε τό τε σθένος Ὠρίωνος
τε: Il. 18:486: Πληϊάδας θ’ Ὑάδας τε τό τε σθένος Ὠρίωνος
τε: Il. 18:491: καλάς. ἐν τῇ μέν ῥα γάμοι τ’ ἔσαν εἰλαπίναι τε,
τε: Il. 18:495: αὐλοὶ φόρμιγγές τε βοὴν ἔχον· αἳ δὲ γυναῖκες
τε: Il. 18:514: τεῖχος μέν ῥ’ ἄλοχοί τε φίλαι καὶ νήπια τέκνα
τε: Il. 18:518: καλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν, ὥς τε θεώ περ
τε: Il. 18:539: ὡμίλευν δ’ ὥς τε ζωοὶ βροτοὶ ἠδ’ ἐμάχοντο,
τε: Il. 18:572: μολπῇ τ’ ἰυγμῷ τε ποσὶ σκαίροντες ἕποντο.
τε: Il. 18:574: αἳ δὲ βόες χρυσοῖο τετεύχατο κασσιτέρου τε,
τε: Il. 18:589: σταθμούς τε κλισίας τε κατηρεφέας ἰδὲ σηκούς.
τε: Il. 18:589: σταθμούς τε κλισίας τε κατηρεφέας ἰδὲ σηκούς.
τε: Il. 18:609: Αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε σάκος μέγα τε στιβαρόν τε,
τε: Il. 18:609: Αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε σάκος μέγα τε στιβαρόν τε,
τε: Il. 19:31: μυίας, αἵ ῥά τε φῶτας ἀρηϊφάτους κατέδουσιν·
τε: Il. 19:43: οἵ τε κυβερνῆται καὶ ἔχον οἰήϊα νηῶν
τε: Il. 19:48: Τυδεΐδης τε μενεπτόλεμος καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
τε: Il. 19:57: ἔπλετο σοὶ καὶ ἐμοί, ὅ τε νῶΐ περ ἀχνυμένω κῆρ
τέ: Il. 19:86: καί τέ με νεικείεσκον· ἐγὼ δ’ οὐκ αἴτιός εἰμι,
τέ: Il. 19:88: οἵ τέ μοι εἰν ἀγορῇ φρεσὶν ἔμβαλον ἄγριον ἄτην,
τε: Il. 19:101: κέκλυτέ μευ πάντές τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι,
τε: Il. 19:101: κέκλυτέ μευ πάντές τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι,
τε: Il. 19:128: μή ποτ’ ἐς Οὔλυμπόν τε καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα
τε: Il. 19:165: ἀλλά τε λάθρῃ γυῖα βαρύνεται, ἠδὲ κιχάνει
τε: Il. 19:166: δίψά τε καὶ λιμός, βλάβεται δέ τε γούνατ’ ἰόντι.
τε: Il. 19:166: δίψά τε καὶ λιμός, βλάβεται δέ τε γούνατ’ ἰόντι.
τε: Il. 19:177: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤ τ’ ἀνδρῶν ἤ τε γυναικῶν·
τε: Il. 19:195: χθιζὸν ὑπέστημεν δώσειν, ἀγέμεν τε γυναῖκας.
τε: Il. 19:197: κάπρον ἑτοιμασάτω ταμέειν Διί τ’ Ἠελίῳ τε.
τε: Il. 19:214: ἀλλὰ φόνος τε καὶ αἷμα καὶ ἀργαλέος στόνος ἀνδρῶν.
τε: Il. 19:221: αἶψά τε φυλόπιδος πέλεται κόρος ἀνθρώποισιν,
τε: Il. 19:222: ἧς τε πλείστην μὲν καλάμην χθονὶ χαλκὸς ἔχευεν,
τε: Il. 19:239: Φυλεΐδην τε Μέγητα Θόαντά τε Μηριόνην τε
τε: Il. 19:239: Φυλεΐδην τε Μέγητα Θόαντά τε Μηριόνην τε
τε: Il. 19:239: Φυλεΐδην τε Μέγητα Θόαντά τε Μηριόνην τε
τε: Il. 19:259: Γῆ τε καὶ Ἠέλιος καὶ Ἐρινύες, αἵ θ’ ὑπὸ γαῖαν
τε: Il. 19:293: τρεῖς τε κασιγνήτους, τούς μοι μία γείνατο μήτηρ,
τε: Il. 19:311: Νέστωρ Ἰδομενεύς τε γέρων θ’ ἱππηλάτα Φοῖνιξ
τε: Il. 19:314: μνησάμενος δ’ ἁδινῶς ἀνενείκατο φώνησέν τε·
τε: Il. 19:330: αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, σὲ δέ τε Φθίην δὲ νέεσθαι,
τε: Il. 19:333: κτῆσιν ἐμὴν δμῶάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα.
τε: Il. 19:336: γήραΐ τε στυγερῷ καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενον αἰεὶ
τε: Il. 19:347: ἀλλ’ ἴθι οἱ νέκτάρ τε καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν
τε: Il. 19:361: θώρηκές τε κραταιγύαλοι καὶ μείλινα δοῦρα.
τε: Il. 19:366: λαμπέσθην ὡς εἴ τε πυρὸς σέλας, ἐν δέ οἱ ἦτορ
τε: Il. 19:373: χάλκεον· αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε
τε: Il. 19:373: χάλκεον· αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε
τε: Il. 19:376: καιομένοιο πυρός, τό τε καίεται ὑψόθ’ ὄρεσφι
τε: Il. 19:392: ἵππους δ’ Αὐτομέδων τε καὶ Ἄλκιμος ἀμφιέποντες
τε: Il. 19:400: Ξάνθέ τε καὶ Βαλία τηλεκλυτὰ τέκνα Ποδάργης
τε: Il. 19:410: αἴτιοι, ἀλλὰ θεός τε μέγας καὶ Μοῖρα κραταιή.
τε: Il. 19:411: οὐδὲ γὰρ ἡμετέρῃ βραδυτῆτί τε νωχελίῃ τε
τε: Il. 19:411: οὐδὲ γὰρ ἡμετέρῃ βραδυτῆτί τε νωχελίῃ τε
τε: Il. 19:417: μόρσιμόν ἐστι θεῷ τε καὶ ἀνέρι ἶφι δαμῆναι.
τε: Il. 20:18: τῶν γὰρ νῦν ἄγχιστα μάχη πόλεμός τε δέδηε.
τε: Il. 20:40: Λητώ τε Ξάνθός τε φιλομειδής τ’ Ἀφροδίτη.
τε: Il. 20:40: Λητώ τε Ξάνθός τε φιλομειδής τ’ Ἀφροδίτη.
τε: Il. 20:56: δεινὸν δὲ βρόντησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
τε: Il. 20:56: δεινὸν δὲ βρόντησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
τε: Il. 20:60: καὶ κορυφαί, Τρώων τε πόλις καὶ νῆες Ἀχαιῶν.
τε: Il. 20:65: σμερδαλέ’ εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ·
τε: Il. 20:93: εἰρύσαθ’, ὅς μοι ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα.
τε: Il. 20:165: σίντης, ὅν τε καὶ ἄνδρες ἀποκτάμεναι μεμάασιν
τε: Il. 20:168: δουρὶ βάλῃ ἐάλη τε χανών, περί τ’ ἀφρὸς ὀδόντας
τέ: Il. 20:169: γίγνεται, ἐν δέ τέ οἱ κραδίῃ στένει ἄλκιμον ἦτορ,
τε: Il. 20:170: οὐρῇ δὲ πλευράς τε καὶ ἰσχία ἀμφοτέρωθεν
τε: Il. 20:198: πρίν τι κακὸν παθέειν· ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω.
τε: Il. 20:199: Τὸν δ’ αὖτ’ Αἰνείας ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τε: Il. 20:232: Ἶλός τ’ Ἀσσάρακός τε καὶ ἀντίθεος Γανυμήδης,
τε: Il. 20:237: Λαομέδων δ’ ἄρα Τιθωνὸν τέκετο Πρίαμόν τε
τε: Il. 20:238: Λάμπόν τε Κλυτίον θ’ Ἱκετάονά τ’ ὄζον Ἄρηος·
τε: Il. 20:241: ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι.
τε: Il. 20:242: Ζεὺς δ’ ἀρετὴν ἄνδρεσσιν ὀφέλλει τε μινύθει τε
τε: Il. 20:242: Ζεὺς δ’ ἀρετὴν ἄνδρεσσιν ὀφέλλει τε μινύθει τε
τε: Il. 20:252: νεικεῖν ἀλλήλοισιν ἐναντίον ὥς τε γυναῖκας,
τε: Il. 20:253: αἵ τε χολωσάμεναι ἔριδος πέρι θυμοβόροιο
τε: Il. 20:255: πόλλ’ ἐτεά τε καὶ οὐκί· χόλος δέ τε καὶ τὰ κελεύει.
τε: Il. 20:255: πόλλ’ ἐτεά τε καὶ οὐκί· χόλος δέ τε καὶ τὰ κελεύει.
τε: Il. 20:305: οἳ ἕθεν ἐξεγένοντο γυναικῶν τε θνητάων.
τε: Il. 20:319: βῆ ῥ’ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων,
τε: Il. 20:329: ἔνθά τε Καύκωνες πόλεμον μέτα θωρήσσοντο.
τε: Il. 20:360: ἀλλ’ ὅσσον μὲν ἐγὼ δύναμαι χερσίν τε ποσίν τε
τε: Il. 20:360: ἀλλ’ ὅσσον μὲν ἐγὼ δύναμαι χερσίν τε ποσίν τε
τε: Il. 20:377: ἀλλὰ κατὰ πληθύν τε καὶ ἐκ φλοίσβοιο δέδεξο,
τε: Il. 20:405: κούρων ἑλκόντων· γάνυται δέ τε τοῖς ἐνοσίχθων·
τε: Il. 20:444: ῥεῖα μάλ’ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ.
τέ: Il. 20:449: ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον κύον· ἦ τέ τοι ἄγχι
τε: Il. 20:457: Δημοῦχον δὲ Φιλητορίδην ἠΰν τε μέγαν τε
τε: Il. 20:457: Δημοῦχον δὲ Φιλητορίδην ἠΰν τε μέγαν τε
τε: Il. 20:478: Δευκαλίωνα δ’ ἔπειθ’, ἵνα τε ξυνέχουσι τένοντες
τε: Il. 20:492: πάντῃ τε κλονέων ἄνεμος φλόγα εἰλυφάζει,
τε: Il. 20:497: ῥίμφά τε λέπτ’ ἐγένοντο βοῶν ὑπὸ πόσσ’ ἐριμύκων,
τε: Il. 20:499: στεῖβον ὁμοῦ νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ’ ἄξων
τε: Il. 21:16: πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν.
τε: Il. 21:24: δειδιότες· μάλα γάρ τε κατεσθίει ὅν κε λάβῃσιν·
τε: Il. 21:50: γυμνὸν ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος, οὐδ’ ἔχεν ἔγχος,
τε: Il. 21:63: γῆ φυσίζοος, ἥ τε κατὰ κρατερόν περ ἐρύκει.
τε: Il. 21:66: ἐκφυγέειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν.
τε: Il. 21:78: καί μ’ ἐπέρασσας ἄνευθεν ἄγων πατρός τε φίλων τε
τε: Il. 21:78: καί μ’ ἐπέρασσας ἄνευθεν ἄγων πατρός τε φίλων τε
τε: Il. 21:96: ὅς τοι ἑταῖρον ἔπεφνεν ἐνηέα τε κρατερόν τε.
τε: Il. 21:96: ὅς τοι ἑταῖρον ἔπεφνεν ἐνηέα τε κρατερόν τε.
τε: Il. 21:108: οὐχ ὁράᾳς οἷος καὶ ἐγὼ καλός τε μέγας τε;
τε: Il. 21:108: οὐχ ὁράᾳς οἷος καὶ ἐγὼ καλός τε μέγας τε;
τε: Il. 21:151: δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσι.
τε: Il. 21:199: δεινήν τε βροντήν, ὅτ’ ἀπ’ οὐρανόθεν σμαραγήσῃ.
τε: Il. 21:203: τὸν μὲν ἄρ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες ἀμφεπένοντο
τε: Il. 21:209: ἔνθ’ ἕλε Θερσίλοχόν τε Μύδωνά τε Ἀστύπυλόν τε
τε: Il. 21:209: ἔνθ’ ἕλε Θερσίλοχόν τε Μύδωνά τε Ἀστύπυλόν τε
τε: Il. 21:209: ἔνθ’ ἕλε Θερσίλοχόν τε Μύδωνά τε Ἀστύπυλόν τε
τε: Il. 21:210: Μνῆσόν τε Θρασίον τε καὶ Αἴνιον ἠδ’ Ὀφελέστην·
τε: Il. 21:210: Μνῆσόν τε Θρασίον τε καὶ Αἴνιον ἠδ’ Ὀφελέστην·
τε: Il. 21:253: ὅς θ’ ἅμα κάρτιστός τε καὶ ὤκιστος πετεηνῶν·
τε: Il. 21:260: τοῦ μέν τε προρέοντος ὑπὸ ψηφῖδες ἅπασαι
τε: Il. 21:262: χώρῳ ἔνι προαλεῖ, φθάνει δέ τε καὶ τὸν ἄγοντα·
τε: Il. 21:264: καὶ λαιψηρὸν ἐόντα· θεοὶ δέ τε φέρτεροι ἀνδρῶν.
τε: Il. 21:325: μορμύρων ἀφρῷ τε καὶ αἵματι καὶ νεκύεσσι.
τε: Il. 21:350: καίοντο πτελέαι τε καὶ ἰτέαι ἠδὲ μυρῖκαι,
τε: Il. 21:351: καίετο δὲ λωτός τε ἰδὲ θρύον ἠδὲ κύπειρον,
τε: Il. 21:353: τείροντ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες οἳ κατὰ δίνας,
τε: Il. 21:404: κείμενον ἐν πεδίῳ μέλανα τρηχύν τε μέγαν τε,
τε: Il. 21:404: κείμενον ἐν πεδίῳ μέλανα τρηχύν τε μέγαν τε,
τε: Il. 21:430: ὧδέ τε θαρσαλέοι καὶ τλήμονες, ὡς Ἀφροδίτη
τε: Il. 21:447: εὐρύ τε καὶ μάλα καλόν, ἵν’ ἄῤῥηκτος πόλις εἴη·
τε: Il. 21:464: δειλῶν, οἳ φύλλοισιν ἐοικότες ἄλλοτε μέν τε
τε: Il. 21:493: δακρυόεσσα δ’ ὕπαιθα θεὰ φύγεν ὥς τε πέλεια,
τε: Il. 21:537: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄνεσάν τε πύλας καὶ ἀπῶσαν ὀχῆας·
τε: Il. 21:546: φῶτ’ Ἀντήνορος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε.
τε: Il. 21:546: φῶτ’ Ἀντήνορος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε.
τε: Il. 21:559: Ἴδης τε κνημοὺς κατά τε ῥωπήϊα δύω·
τε: Il. 21:559: Ἴδης τε κνημοὺς κατά τε ῥωπήϊα δύω·
τε: Il. 21:577: ἀλλά τε καὶ περὶ δουρὶ πεπαρμένη οὐκ ἀπολήγει
τε: Il. 21:586: ἐν γάρ οἱ πολέες τε καὶ ἄλκιμοι ἀνέρες εἰμέν,
τε: Il. 21:587: οἳ καὶ πρόσθε φίλων τοκέων ἀλόχων τε καὶ υἱῶν
τε: Il. 21:609: μεῖναι ἔτ’ ἀλλήλους, καὶ γνώμεναι ὅς τε πεφεύγοι
τε: Il. 22:2: ἱδρῶ ἀπεψύχοντο πίον τ’ ἀκέοντό τε δίψαν
τε: Il. 22:6: Ἰλίου προπάροιθε πυλάων τε Σκαιάων.
τε: Il. 22:23: ὅς ῥά τε ῥεῖα θέῃσι τιταινόμενος πεδίοιο·
τε: Il. 22:29: ὅν τε κύν’ Ὠρίωνος ἐπίκλησιν καλέουσι.
τε: Il. 22:30: λαμπρότατος μὲν ὅ γ’ ἐστί, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται,
τε: Il. 22:31: καί τε φέρει πολλὸν πυρετὸν δειλοῖσι βροτοῖσιν·
τε: Il. 22:44: ὅς μ’ υἱῶν πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν εὖνιν ἔθηκε
τε: Il. 22:50: χαλκοῦ τε χρυσοῦ τ’ ἀπολυσόμεθ’, ἔστι γὰρ ἔνδον·
τε: Il. 22:62: υἷάς τ’ ὀλλυμένους ἑλκηθείσας τε θύγατρας,
τε: Il. 22:65: ἑλκομένας τε νυοὺς ὀλοῇς ὑπὸ χερσὶν Ἀχαιῶν.
τε: Il. 22:71: κείσοντ’ ἐν προθύροισι. νέῳ δέ τε πάντ’ ἐπέοικεν
τε: Il. 22:74: ἀλλ’ ὅτε δὴ πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον
τε: Il. 22:74: ἀλλ’ ὅτε δὴ πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον
τέ: Il. 22:94: βεβρωκὼς κακὰ φάρμακ’, ἔδυ δέ τέ μιν χόλος αἰνός,
τε: Il. 22:118: ἄλλ’ ἀποδάσσεσθαι ὅσα τε πτόλις ἧδε κέκευθε·
τε: Il. 22:125: αὔτως ὥς τε γυναῖκα, ἐπεί κ’ ἀπὸ τεύχεα δύω.
τε: Il. 22:127: τῷ ὀαριζέμεναι, ἅ τε παρθένος ἠΐθεός τε
τε: Il. 22:127: τῷ ὀαριζέμεναι, ἅ τε παρθένος ἠΐθεός τε
τέ: Il. 22:142: ταρφέ’ ἐπαΐσσει, ἑλέειν τέ ἑ θυμὸς ἀνώγει·
τε: Il. 22:155: πλύνεσκον Τρώων ἄλοχοι καλαί τε θύγατρες
τε: Il. 22:160: ἀρνύσθην, ἅ τε ποσσὶν ἀέθλια γίγνεται ἀνδρῶν,
τε: Il. 22:167: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
τε: Il. 22:167: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
τε: Il. 22:191: τὸν δ’ εἴ πέρ τε λάθῃσι καταπτήξας ὑπὸ θάμνῳ,
τε: Il. 22:203: εἰ μή οἱ πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤντετ’ Ἀπόλλων
τε: Il. 22:204: ἐγγύθεν, ὅς οἱ ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα;
τε: Il. 22:263: οὐδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ὁμόφρονα θυμὸν ἔχουσιν,
τε: Il. 22:282: ὄφρά σ’ ὑποδείσας μένεος ἀλκῆς τε λάθωμαι.
τε: Il. 22:296: Ἕκτωρ δ’ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·
τε: Il. 22:302: Ζηνί τε καὶ Διὸς υἷι ἑκηβόλῳ, οἵ με πάρος γε
τε: Il. 22:307: τό οἱ ὑπὸ λαπάρην τέτατο μέγα τε στιβαρόν τε,
τε: Il. 22:307: τό οἱ ὑπὸ λαπάρην τέτατο μέγα τε στιβαρόν τε,
τε: Il. 22:325: λαυκανίην, ἵνα τε ψυχῆς ὤκιστος ὄλεθρος·
τε: Il. 22:338: λίσσομ’ ὑπὲρ ψυχῆς καὶ γούνων σῶν τε τοκήων
τε: Il. 22:340: ἀλλὰ σὺ μὲν χαλκόν τε ἅλις χρυσόν τε δέδεξο
τε: Il. 22:340: ἀλλὰ σὺ μὲν χαλκόν τε ἅλις χρυσόν τε δέδεξο
τε: Il. 22:349: οὐδ’ εἴ κεν δεκάκις τε καὶ εἰκοσινήριτ’ ἄποινα
τε: Il. 22:354: ἀλλὰ κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατὰ πάντα δάσονται.
τε: Il. 22:399: ἐς δίφρον δ’ ἀναβὰς ἀνά τε κλυτὰ τεύχε’ ἀείρας
τε: Il. 22:427: τώ κε κορεσσάμεθα κλαίοντέ τε μυρομένω τε
τε: Il. 22:427: τώ κε κορεσσάμεθα κλαίοντέ τε μυρομένω τε
τε: Il. 22:432: σεῦ ἀποτεθνηῶτος; ὅ μοι νύκτάς τε καὶ ἦμαρ
τε: Il. 22:434: Τρωσί τε καὶ Τρῳῇσι κατὰ πτόλιν, οἵ σε θεὸν ὣς
τε: Il. 22:462: αὐτὰρ ἐπεὶ πύργόν τε καὶ ἀνδρῶν ἷξεν ὅμιλον
τε: Il. 22:469: ἄμπυκα κεκρύφαλόν τε ἰδὲ πλεκτὴν ἀναδέσμην
τε: Il. 22:473: ἀμφὶ δέ μιν γαλόῳ τε καὶ εἰνατέρες ἅλις ἔσταν,
τε: Il. 22:485: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι· οὔτε σὺ τούτῳ
τε: Il. 22:502: αὐτὰρ ὅθ’ ὕπνος ἕλοι, παύσαιτό τε νηπιαχεύων,
τε: Il. 22:511: λεπτά τε καὶ χαρίεντα τετυγμένα χερσὶ γυναικῶν.
τε: Il. 23:2: ἐπεὶ δὴ νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο,
τε: Il. 23:43: οὐ μὰ Ζῆν’, ὅς τίς τε θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος,
τε: Il. 23:45: πρίν γ’ ἐνὶ Πάτροκλον θέμεναι πυρὶ σῆμά τε χεῦαι
τε: Il. 23:46: κείρασθαί τε κόμην, ἐπεὶ οὔ μ’ ἔτι δεύτερον ὧδε
τε: Il. 23:50: ὕλην τ’ ἀξέμεναι παρά τε σχεῖν ὅσσ’ ἐπιεικὲς
τε: Il. 23:66: πάντ’ αὐτῷ μέγεθός τε καὶ ὄμματα κάλ’ ἐϊκυῖα
τε: Il. 23:102: χερσί τε συμπλατάγησεν, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν·
τε: Il. 23:106: ψυχὴ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε,
τε: Il. 23:106: ψυχὴ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε,
τε: Il. 23:116: πολλὰ δ’ ἄναντα κάταντα πάραντά τε δόχμιά τ’ ἦλθον·
τε: Il. 23:132: ἂν δ’ ἔβαν ἐν δίφροισι παραιβάται ἡνίοχοί τε,
τε: Il. 23:146: σοί τε κόμην κερέειν ῥέξειν θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην,
τε: Il. 23:148: ἐς πηγάς, ὅθι τοι τέμενος βωμός τε θυήεις.
τε: Il. 23:156: Ἀτρεΐδη, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε λαὸς Ἀχαιῶν
τε: Il. 23:167: πρόσθε πυρῆς ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον· ἐκ δ’ ἄρα πάντων
τε: Il. 23:198: ὕλη τε σεύαιτο καήμεναι. ὦκα δὲ Ἶρις
τέ: Il. 23:203: πάντες ἀνήϊξαν, κάλεόν τέ μιν εἰς ἓ ἕκαστος·
τε: Il. 23:223: νυμφίου, ὅς τε θανὼν δειλοὺς ἀκάχησε τοκῆας,
τε: Il. 23:227: ὅν τε μέτα κροκόπεπλος ὑπεὶρ ἅλα κίδναται ἠώς,
τε: Il. 23:236: Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν,
τε: Il. 23:242: ἐσχατιῇ καίοντ’ ἐπιμὶξ ἵπποι τε καὶ ἄνδρες.
τε: Il. 23:247: εὐρύν θ’ ὑψηλόν τε τιθήμεναι, οἵ κεν ἐμεῖο
τε: Il. 23:255: τορνώσαντο δὲ σῆμα θεμείλιά τε προβάλοντο
τε: Il. 23:259: νηῶν δ’ ἔκφερ’ ἄεθλα λέβητάς τε τρίποδάς τε
τε: Il. 23:259: νηῶν δ’ ἔκφερ’ ἄεθλα λέβητάς τε τρίποδάς τε
τε: Il. 23:260: ἵππους θ’ ἡμιόνους τε βοῶν τ’ ἴφθιμα κάρηνα,
τε: Il. 23:261: ἠδὲ γυναῖκας ἐϋζώνους πολιόν τε σίδηρον.
τε: Il. 23:272: Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
τε: Il. 23:277: ἀθάνατοί τε γάρ εἰσι, Ποσειδάων δὲ πόρ’ αὐτοὺς
τε: Il. 23:286: ἵπποισίν τε πέποιθε καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν.
τε: Il. 23:295: Αἴθην τὴν Ἀγαμεμνονέην τὸν ἑόν τε Πόδαργον·
τε: Il. 23:307: Ζεύς τε Ποσειδάων τε, καὶ ἱπποσύνας ἐδίδαξαν
τε: Il. 23:307: Ζεύς τε Ποσειδάων τε, καὶ ἱπποσύνας ἐδίδαξαν
τέ: Il. 23:337: κένσαι ὁμοκλήσας, εἶξαί τέ οἱ ἡνία χερσίν.
τε: Il. 23:341: μή πως ἵππους τε τρώσῃς κατά θ’ ἅρματα ἄξῃς·
τε: Il. 23:366: ἵστατ’ ἀειρομένη ὥς τε νέφος ἠὲ θύελλα,
τε: Il. 23:395: ἀγκῶνάς τε περιδρύφθη στόμα τε ῥῖνάς τε,
τε: Il. 23:395: ἀγκῶνάς τε περιδρύφθη στόμα τε ῥῖνάς τε,
τε: Il. 23:395: ἀγκῶνάς τε περιδρύφθη στόμα τε ῥῖνάς τε,
τε: Il. 23:442: Ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε·
τε: Il. 23:483: Αἶαν νεῖκος ἄριστε κακοφραδὲς ἄλλά τε πάντα
τε: Il. 23:493: Αἶαν Ἰδομενεῦ τε κακοῖς, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε.
τε: Il. 23:498: ἵππους Ἀργείων, οἳ δεύτεροι οἵ τε πάροιθεν.
τε: Il. 23:503: ἅρματα δὲ χρυσῷ πεπυκασμένα κασσιτέρῳ τε
τε: Il. 23:508: ἵππων ἔκ τε λόφων καὶ ἀπὸ στέρνοιο χαμᾶζε.
τε: Il. 23:519: τοῦ μέν τε ψαύουσιν ἐπισσώτρου τρίχες ἄκραι
τε: Il. 23:568: χειρὶ σκῆπτρον ἔθηκε, σιωπῆσαί τε κέλευσεν
τε: Il. 23:578: ἵπποι, αὐτὸς δὲ κρείσσων ἀρετῇ τε βίῃ τε.
τε: Il. 23:578: ἵπποι, αὐτὸς δὲ κρείσσων ἀρετῇ τε βίῃ τε.
τε: Il. 23:590: κραιπνότερος μὲν γάρ τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις.
τε: Il. 23:590: κραιπνότερος μὲν γάρ τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις.
τε: Il. 23:598: ἰάνθη ὡς εἴ τε περὶ σταχύεσσιν ἐέρση
τε: Il. 23:608: σός τε πατὴρ ἀγαθὸς καὶ ἀδελφεὸς εἵνεκ’ ἐμεῖο·
τέ: Il. 23:629: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη
τε: Il. 23:637: δουρὶ δ’ ὑπειρέβαλον Φυλῆά τε καὶ Πολύδωρον.
τέ: Il. 23:649: τιμῆς ἧς τέ μ’ ἔοικε τετιμῆσθαι μετ’ Ἀχαιοῖς.
τε: Il. 23:658: Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
τε: Il. 23:664: Ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε
τε: Il. 23:664: Ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε
τε: Il. 23:666: ἅψατο δ’ ἡμιόνου ταλαεργοῦ φώνησέν τε·
τε: Il. 23:673: ἀντικρὺ χρόα τε ῥήξω σύν τ’ ὀστέ’ ἀράξω.
τε: Il. 23:712: ὡς ὅτ’ ἀμείβοντες, τούς τε κλυτὸς ἤραρε τέκτων
τε: Il. 23:716: πυκναὶ δὲ σμώδιγγες ἀνὰ πλευράς τε καὶ ὤμους
τε: Il. 23:719: οὔτ’ Ὀδυσεὺς δύνατο σφῆλαι οὔδει τε πελάσσαι,
τε: Il. 23:728: κάππεσε· λαοὶ δ’ αὖ θηεῦντό τε θάμβησάν τε.
τε: Il. 23:728: κάππεσε· λαοὶ δ’ αὖ θηεῦντό τε θάμβησάν τε.
τε: Il. 23:760: ἄγχι μάλ’, ὡς ὅτε τίς τε γυναικὸς ἐϋζώνοιο
τε: Il. 23:777: ἐν δ’ ὄνθου βοέου πλῆτο στόμα τε ῥῖνάς τε·
τε: Il. 23:777: ἐν δ’ ὄνθου βοέου πλῆτο στόμα τε ῥῖνάς τε·
τε: Il. 23:825: σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐϋτμήτῳ τελαμῶνι.
τε: Il. 23:881: κάππεσε· λαοὶ δ’ αὖ θηεῦντό τε θάμβησάν τε.
τε: Il. 23:881: κάππεσε· λαοὶ δ’ αὖ θηεῦντό τε θάμβησάν τε.
τε: Il. 23:891: ἠδ’ ὅσσον δυνάμει τε καὶ ἥμασιν ἔπλευ ἄριστος·
τε: Il. 24:3: ὕπνου τε γλυκεροῦ ταρπήμεναι· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
τε: Il. 24:6: Πατρόκλου ποθέων ἀνδροτῆτά τε καὶ μένος ἠΰ,
τε: Il. 24:8: ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων·
τε: Il. 24:8: ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων·
τε: Il. 24:13: φαινομένη λήθεσκεν ὑπεὶρ ἅλα τ’ ἠϊόνας τε.
τε: Il. 24:34: Ἕκτωρ μηρί’ ἔκηε βοῶν αἰγῶν τε τελείων;
τε: Il. 24:37: καὶ πατέρι Πριάμῳ λαοῖσί τε, τοί κέ μιν ὦκα
τε: Il. 24:42: ὅς τ’ ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τε βίῃ καὶ ἀγήνορι θυμῷ
τε: Il. 24:58: Ἕκτωρ μὲν θνητός τε γυναῖκά τε θήσατο μαζόν·
τε: Il. 24:58: Ἕκτωρ μὲν θνητός τε γυναῖκά τε θήσατο μαζόν·
τε: Il. 24:60: θρέψά τε καὶ ἀτίτηλα καὶ ἀνδρὶ πόρον παράκοιτιν
τε: Il. 24:70: λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
τε: Il. 24:70: λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
τε: Il. 24:73: μήτηρ παρμέμβλωκεν ὁμῶς νύκτάς τε καὶ ἦμαρ.
τε: Il. 24:78: μεσσηγὺς δὲ Σάμου τε καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης
τε: Il. 24:81: ἥ τε κατ’ ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβαυῖα
τε: Il. 24:103: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
τε: Il. 24:103: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
τε: Il. 24:116: αἴ κέν πως ἐμέ τε δείσῃ ἀπό θ’ Ἕκτορα λύσῃ.
τέ: Il. 24:127: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τε: Il. 24:141: Ὣς οἵ γ’ ἐν νηῶν ἀγύρει μήτηρ τε καὶ υἱὸς
τε: Il. 24:160: ἷξεν δ’ ἐς Πριάμοιο, κίχεν δ’ ἐνοπήν τε γόον τε.
τε: Il. 24:160: ἷξεν δ’ ἐς Πριάμοιο, κίχεν δ’ ἐνοπήν τε γόον τε.
τε: Il. 24:164: κόπρος ἔην κεφαλῇ τε καὶ αὐχένι τοῖο γέροντος
τε: Il. 24:167: τῶν μιμνησκόμεναι οἳ δὴ πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ
τε: Il. 24:193: ἐς δ’ ἄλοχον Ἑκάβην ἐκαλέσσατο φώνησέν τε·
τε: Il. 24:204: ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
τε: Il. 24:245: πρὶν ἀλαπαζομένην τε πόλιν κεραϊζομένην τε
τε: Il. 24:245: πρὶν ἀλαπαζομένην τε πόλιν κεραϊζομένην τε
τε: Il. 24:249: νεικείων Ἕλενόν τε Πάριν τ’ Ἀγάθωνά τε δῖον
τε: Il. 24:249: νεικείων Ἕλενόν τε Πάριν τ’ Ἀγάθωνά τε δῖον
τε: Il. 24:250: Πάμμονά τ’ Ἀντίφονόν τε βοὴν ἀγαθόν τε Πολίτην
τε: Il. 24:250: Πάμμονά τ’ Ἀντίφονόν τε βοὴν ἀγαθόν τε Πολίτην
τε: Il. 24:251: Δηΐφοβόν τε καὶ Ἱππόθοον καὶ δῖον Ἀγαυόν·
τε: Il. 24:261: ψεῦσταί τ’ ὀρχησταί τε χοροιτυπίῃσιν ἄριστοι
τε: Il. 24:264: ταῦτά τε πάντ’ ἐπιθεῖτε, ἵνα πρήσσωμεν ὁδοῖο;
τε: Il. 24:291: Ἰδαίῳ, ὅς τε Τροίην κατὰ πᾶσαν ὁρᾶται,
τέ: Il. 24:292: αἴτει δ’ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τέ οἱ αὐτῷ
τε: Il. 24:310: πέμψον δ’ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τε σοὶ αὐτῷ
τε: Il. 24:334: Ἑρμεία, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε φίλτατόν ἐστιν
τε: Il. 24:337: ὣς ἄγαγ’, ὡς μήτ’ ἄρ τις ἴδῃ μήτ’ ἄρ τε νοήσῃ
τε: Il. 24:346: αἶψα δ’ ἄρα Τροίην τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκανε,
τε: Il. 24:350: στῆσαν ἄρ’ ἡμιόνους τε καὶ ἵππους ὄφρα πίοιεν
τε: Il. 24:353: Ἑρμείαν, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο φώνησέν τε·
τε: Il. 24:362: πῇ πάτερ ὧδ’ ἵππους τε καὶ ἡμιόνους ἰθύνεις
τε: Il. 24:377: πέπνυσαί τε νόῳ, μακάρων δ’ ἔξεσσι τοκήων.
τε: Il. 24:415: ἔσθουσ’, αἵ ῥά τε φῶτας ἀρηϊφάτους κατέδουσιν.
τε: Il. 24:430: αὐτόν τε ῥῦσαι, πέμψον δέ με σύν γε θεοῖσιν,
τε: Il. 24:443: ἀλλ’ ὅτε δὴ πύργους τε νεῶν καὶ τάφρον ἵκοντο,
τε: Il. 24:447: ἐς δ’ ἄγαγε Πρίαμόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ’ ἐπ’ ἀπήνης.
τε: Il. 24:459: ἐξ ἵππων δ’ ἀπέβαινεν ἐπὶ χθόνα φώνησέν τε·
τε: Il. 24:471: ἵππους ἡμιόνους τε· γέρων δ’ ἰθὺς κίεν οἴκου,
τε: Il. 24:474: ἥρως Αὐτομέδων τε καὶ Ἄλκιμος ὄζος Ἄρηος
τε: Il. 24:516: οἰκτίρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον,
τε: Il. 24:516: οἰκτίρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον,
τε: Il. 24:520: ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
τε: Il. 24:527: δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει
τε: Il. 24:530: ἄλλοτε μέν τε κακῷ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ’ ἐσθλῷ·
τε: Il. 24:536: ὄλβῳ τε πλούτῳ τε, ἄνασσε δὲ Μυρμιδόνεσσι,
τε: Il. 24:536: ὄλβῳ τε πλούτῳ τε, ἄνασσε δὲ Μυρμιδόνεσσι,
τε: Il. 24:542: ἧμαι ἐνὶ Τροίῃ, σέ τε κήδων ἠδὲ σὰ τέκνα.
τε: Il. 24:546: τῶν σε γέρον πλούτῳ τε καὶ υἱάσι φασὶ κεκάσθαι.
τε: Il. 24:548: αἰεί τοι περὶ ἄστυ μάχαι τ’ ἀνδροκτασίαι τε.
τε: Il. 24:558: αὐτόν τε ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο.
τε: Il. 24:576: οἳ τόθ’ ὑπὸ ζυγόφιν λύον ἵππους ἡμιόνους τε,
τε: Il. 24:580: κὰδ δ’ ἔλιπον δύο φάρε’ ἐΰννητόν τε χιτῶνα,
τε: Il. 24:622: σφάξ’· ἕταροι δ’ ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον εὖ κατὰ κόσμον,
τε: Il. 24:624: ὄπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
τε: Il. 24:624: ὄπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
τε: Il. 24:630: ὅσσος ἔην οἷός τε· θεοῖσι γὰρ ἄντα ἐῴκει·
τέ: Il. 24:651: ἐνθάδ’ ἐπέλθῃσιν βουληφόρος, οἵ τέ μοι αἰεὶ
τε: Il. 24:658: ὄφρα τέως αὐτός τε μένω καὶ λαὸν ἐρύκω.
τε: Il. 24:665: τῇ δεκάτῃ δέ κε θάπτοιμεν δαινῦτό τε λαός,
τε: Il. 24:677: Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ
τε: Il. 24:690: τοῖσιν δ’ Ἑρμείας ζεῦξ’ ἵππους ἡμιόνους τε,
τε: Il. 24:696: οἳ δ’ εἰς ἄστυ ἔλων οἰμωγῇ τε στοναχῇ τε
τε: Il. 24:696: οἳ δ’ εἰς ἄστυ ἔλων οἰμωγῇ τε στοναχῇ τε
τε: Il. 24:698: ἔγνω πρόσθ’ ἀνδρῶν καλλιζώνων τε γυναικῶν,
τε: Il. 24:701: ἑσταότ’ ἐν δίφρῳ, κήρυκά τε ἀστυβοώτην·
τε: Il. 24:703: κώκυσέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα γέγωνέ τε πᾶν κατὰ ἄστυ·
τε: Il. 24:706: χαίρετ’, ἐπεὶ μέγα χάρμα πόλει τ’ ἦν παντί τε δήμῳ.
τε: Il. 24:710: πρῶται τόν γ’ ἄλοχός τε φίλη καὶ πότνια μήτηρ
τε: Il. 24:721: θρήνων ἐξάρχους, οἵ τε στονόεσσαν ἀοιδὴν
τε: Il. 24:727: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι, οὐδέ μιν οἴω
τέ: Il. 24:729: πέρσεται· ἦ γὰρ ὄλωλας ἐπίσκοπος, ὅς τέ μιν αὐτὴν
τέ: Il. 24:744: οὐδέ τί μοι εἶπες πυκινὸν ἔπος, οὗ τέ κεν αἰεὶ
τε: Il. 24:745: μεμνῄμην νύκτάς τε καὶ ἤματα δάκρυ χέουσα.
τε: Il. 24:782: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ὑπ’ ἀμάξῃσιν βόας ἡμιόνους τε
τε: Il. 24:793: ὀστέα λευκὰ λέγοντο κασίγνητοί θ’ ἕταροί τε
τε: Od. 1:5: ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
τε: Od. 1:12: οἴκοι ἔσαν, πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν·
τε: Od. 1:25: ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης.
τε: Od. 1:28: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
τε: Od. 1:28: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
τε: Od. 1:41: ὁππότ’ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης.
τε: Od. 1:52: Ἄτλαντος θυγάτηρ ὀλοόφρονος, ὅς τε θαλάσσης
τε: Od. 1:53: πάσης βένθεα οἶδεν, ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς
τε: Od. 1:54: μακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσι.
τέ: Od. 1:91: πᾶσι μνηστήρεσσιν ἀπειπέμεν, οἵ τέ οἱ αἰεὶ
τε: Od. 1:93: πέμψω δ’ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα
τε: Od. 1:101: ἡρώων, τοῖσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη,
τε: Od. 1:145: ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
τε: Od. 1:145: ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
τε: Od. 1:152: μολπή τ’ ὀρχηστύς τε· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός.
τε: Od. 1:165: ἢ ἀφνειότεροι χρυσοῖό τε ἐσθῆτός τε.
τε: Od. 1:165: ἢ ἀφνειότεροι χρυσοῖό τε ἐσθῆτός τε.
τε: Od. 1:188: ἐξ ἀρχῆς, εἴ πέρ τε γέροντ’ εἴρηαι ἐπελθὼν
τε: Od. 1:191: γρηῒ σὺν ἀμφιπόλῳ, ἥ οἱ βρῶσίν τε πόσιν τε
τε: Od. 1:191: γρηῒ σὺν ἀμφιπόλῳ, ἥ οἱ βρῶσίν τε πόσιν τε
τε: Od. 1:204: ἔσσεται, οὐδ’ εἴ πέρ τε σιδήρεα δέσματ’ ἔχῃσι·
τε: Od. 1:208: αἰνῶς μὲν κεφαλήν τε καὶ ὄμματα καλὰ ἔοικας
τέ: Od. 1:215: μήτηρ μέν τέ μέ φησι τοῦ ἔμμεναι, αὐτὰρ ἐγώ γε
τέ: Od. 1:227: ὥς τέ μοι ὑβρίζοντες ὑπερφιάλως δοκέουσι
τε: Od. 1:242: οἴχετ’ ἄϊστος ἄπυστος, ἐμοὶ δ’ ὀδύνας τε γόους τε
τε: Od. 1:242: οἴχετ’ ἄϊστος ἄπυστος, ἐμοὶ δ’ ὀδύνας τε γόους τε
τε: Od. 1:246: Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,
τε: Od. 1:246: Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,
τε: Od. 1:258: οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ πίνοντά τε τερπόμενόν τε,
τε: Od. 1:258: οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ πίνοντά τε τερπόμενόν τε,
τε: Od. 1:266: πάντες κ’ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε.
τε: Od. 1:266: πάντες κ’ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε.
τε: Od. 1:283: ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισι.
τέ: Od. 1:291: σῆμά τέ οἱ χεῦαι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξαι
τε: Od. 1:293: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ ταῦτα τελευτήσῃς τε καὶ ἕρξῃς,
τε: Od. 1:301: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
τε: Od. 1:301: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
τε: Od. 1:308: ὥς τε πατὴρ ᾧ παιδί, καὶ οὔ ποτε λήσομαι αὐτῶν.
τε: Od. 1:310: ὄφρα λοεσσάμενός τε τεταρπόμενός τε φίλον κῆρ
τε: Od. 1:310: ὄφρα λοεσσάμενός τε τεταρπόμενός τε φίλον κῆρ
τέ: Od. 1:321: θῆκε μένος καὶ θάρσος, ὑπέμνησέν τέ ἑ πατρὸς
τε: Od. 1:338: ἔργ’ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, τά τε κλείουσιν ἀοιδοί·
τε: Od. 1:338: ἔργ’ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, τά τε κλείουσιν ἀοιδοί·
τε: Od. 1:338: ἔργ’ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, τά τε κλείουσιν ἀοιδοί·
τέ: Od. 1:341: λυγρῆς, ἥ τέ μοι αἰὲν ἐνὶ στήθεσσι φίλον κῆρ
τε: Od. 1:348: αἴτιοι, ἀλλά ποθι Ζεὺς αἴτιος, ὅς τε δίδωσιν
τε: Od. 1:357: ἱστόν τ’ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε
τέ: Od. 1:392: οὐ μὲν γάρ τι κακὸν βασιλευέμεν· αἶψά τέ οἱ δῶ
τε: Od. 1:421: οἱ δ’ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν
τε: Od. 2:57: εἰλαπινάζουσιν πίνουσί τε αἴθοπα οἶνον
τε: Od. 2:75: ὑμέας ἐσθέμεναι κειμήλιά τε πρόβασίν τε·
τε: Od. 2:75: ὑμέας ἐσθέμεναι κειμήλιά τε πρόβασίν τε·
τε: Od. 2:114: τῷ ὅτεῴ τε πατὴρ κέλεται καὶ ἁνδάνει αὐτῇ.
τε: Od. 2:120: Τυρώ τ’ Ἀλκμήνη τε ἐϋστέφανός τε Μυκήνη·
τε: Od. 2:120: Τυρώ τ’ Ἀλκμήνη τε ἐϋστέφανός τε Μυκήνη·
τε: Od. 2:123: τόφρα γὰρ οὖν βίοτόν τε τεὸν καὶ κτήματ’ ἔδονται,
τε: Od. 2:153: δρυψαμένω δ’ ὀνύχεσσι παρειὰς ἀμφί τε δειρὰς
τε: Od. 2:181: ὄρνιθες δέ τε πολλοὶ ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο
τε: Od. 2:182: φοιτῶσ’, οὐδέ τε πάντες ἐναίσιμοι· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
τε: Od. 2:188: αἴ κε νεώτερον ἄνδρα παλαιά τε πολλά τε εἰδὼς
τε: Od. 2:188: αἴ κε νεώτερον ἄνδρα παλαιά τε πολλά τε εἰδὼς
τε: Od. 2:214: εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα,
τε: Od. 2:217: ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισιν.
τέ: Od. 2:222: σῆμά τέ οἱ χείω καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξω
τε: Od. 2:227: πείθεσθαί τε γέροντι καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσειν·
τέ: Od. 2:254: οἵ τέ οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώϊοί εἰσιν ἑταῖροι.
τε: Od. 2:272: οἷος κεῖνος ἔην τελέσαι ἔργον τε ἔπος τε,
τε: Od. 2:272: οἷος κεῖνος ἔην τελέσαι ἔργον τε ἔπος τε,
τε: Od. 2:277: οἱ πλέονες κακίους, παῦροι δέ τε πατρὸς ἀρείους.
τε: Od. 2:281: τῶ νῦν μνηστήρων μὲν ἔα βουλήν τε νόον τε
τε: Od. 2:281: τῶ νῦν μνηστήρων μὲν ἔα βουλήν τε νόον τε
τε: Od. 2:304: ἐν στήθεσσι κακὸν μελέτω ἔργον τε ἔπος τε,
τε: Od. 2:304: ἐν στήθεσσι κακὸν μελέτω ἔργον τε ἔπος τε,
τε: Od. 2:345: δικλίδες· ἐν δὲ γυνὴ ταμίη νύκτας τε καὶ ἦμαρ
τε: Od. 2:358: μήτηρ εἰς ὑπερῷ’ ἀναβῇ κοίτου τε μέδηται·
τε: Od. 2:359: εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα,
τε: Od. 2:374: πρίν γ’ ὅτ’ ἂν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται,
τε: Od. 2:374: πρίν γ’ ὅτ’ ἂν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται,
τε: Od. 2:378: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
τε: Od. 2:378: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
τε: Od. 2:388: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
τε: Od. 2:390: ὅπλ’ ἐτίθει, τά τε νῆες ἐΰσσελμοι φορέουσι.
τε: Od. 3:28: οὔ σε θεῶν ἀέκητι γενέσθαι τε τραφέμεν τε.”
τε: Od. 3:28: οὔ σε θεῶν ἀέκητι γενέσθαι τε τραφέμεν τε.”
τε: Od. 3:31: ἷξον δ’ ἐς Πυλίων ἀνδρῶν ἄγυρίν τε καὶ ἕδρας,
τε: Od. 3:39: πάρ τε κασιγνήτῳ Θρασυμήδεϊ καὶ πατέρι ᾧ.
τε: Od. 3:45: αὐτὰρ ἐπὴν σπείσῃς τε καὶ εὔξεαι, ἣ θέμις ἐστί,
τε: Od. 3:73: οἷά τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ’ ἀλόωνται
τε: Od. 3:91: εἴ τε καὶ ἐν πελάγει μετὰ κύμασιν Ἀμφιτρίτης.
τε: Od. 3:113: ἄλλα τε πόλλ’ ἐπὶ τοῖς πάθομεν κακά· τίς κεν ἐκεῖνα
τε: Od. 3:154: κτήματά τ’ ἐντιθέμεσθα βαθυζώνους τε γυναῖκας.
τε: Od. 3:199: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
τε: Od. 3:199: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
τέ: Od. 3:207: οἵ τέ μοι ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωνται.
τε: Od. 3:223: εἴ σ’ οὕτως ἐθέλοι φιλέειν κήδοιτό τε θυμῷ,
τέ: Od. 3:246: ὥς τέ μοι ἀθάνατος ἰνδάλλεται εἰσοράασθαι.
τε: Od. 3:259: ἀλλ’ ἄρα τόν γε κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατέδαψαν
τε: Od. 3:274: πολλὰ δ’ ἀγάλματ’ ἀνῆψεν, ὑφάσματά τε χρυσόν τε,
τε: Od. 3:274: πολλὰ δ’ ἀγάλματ’ ἀνῆψεν, ὑφάσματά τε χρυσόν τε,
τε: Od. 3:290: κύματά τε τροφόεντα πελώρια, ἶσα ὄρεσσιν.
τε: Od. 3:293: ἔστι δέ τις λισσὴ αἰπεῖά τε εἰς ἅλα πέτρη
τε: Od. 3:300: Αἰγύπτῳ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ.
τε: Od. 3:310: μητρός τε στυγερῆς καὶ ἀνάλκιδος Αἰγίσθοιο·
τε: Od. 3:314: κτήματά τε προλιπὼν ἄνδρας τ’ ἐν σοῖσι δόμοισιν
τέ: Od. 3:321: ἐς πέλαγος μέγα τοῖον, ὅθεν τέ περ οὐδ’ οἰωνοὶ
τε: Od. 3:322: αὐτόετες οἰχνεῦσιν, ἐπεὶ μέγα τε δεινόν τε.
τε: Od. 3:322: αὐτόετες οἰχνεῦσιν, ἐπεὶ μέγα τε δεινόν τε.
τε: Od. 3:323: ἀλλ’ ἴθι νῦν σὺν νηΐ τε σῇ καὶ σοῖσ’ ἑτάροισιν·
τε: Od. 3:324: εἰ δ’ ἐθέλεις πεζός, πάρα τοι δίφρος τε καὶ ἵπποι,
τε: Od. 3:342: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
τέ: Od. 3:348: ὥς τέ τευ ἢ παρὰ πάμπαν ἀνείμονος ἠὲ πενιχροῦ,
τε: Od. 3:361: εἶμ’, ἵνα θαρσύνω θ’ ἑτάρους εἴπω τε ἕκαστα.
τε: Od. 3:369: πέμψον σὺν δίφρῳ τε καὶ υἱέϊ· δὸς δέ οἱ ἵππους,
τε: Od. 3:389: ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε·
τε: Od. 3:389: ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε·
τε: Od. 3:395: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
τε: Od. 3:413: ἐκ θαλάμων ἐλθόντες, Ἐχέφρων τε Στρατίος τε
τε: Od. 3:413: ἐκ θαλάμων ἐλθόντες, Ἐχέφρων τε Στρατίος τε
τε: Od. 3:414: Περσεύς τ’ Ἄρητός τε καὶ ἀντίθεος Θρασυμήδης.
τε: Od. 3:429: ἕδρας τε ξύλα τ’ ἀμφὶ καὶ ἀγλαὸν οἰσέμεν ὕδωρ.”
τε: Od. 3:434: ἄκμονά τε σφῦράν τ’ εὐποίητόν τε πυράγρην,
τε: Od. 3:434: ἄκμονά τε σφῦράν τ’ εὐποίητόν τε πυράγρην,
τε: Od. 3:435: οἷσίν τε χρυσὸν ἐργάζετο· ἦλθε δ’ Ἀθήνη
τε: Od. 3:445: χέρνιβά τ’ οὐλοχύτας τε κατήρχετο, πολλὰ δ’ Ἀθήνῃ
τε: Od. 3:451: θυγατέρες τε νυοί τε καὶ αἰδοίη παράκοιτις
τε: Od. 3:451: θυγατέρες τε νυοί τε καὶ αἰδοίη παράκοιτις
τε: Od. 3:457: πάντα κατὰ μοῖραν, κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν,
τε: Od. 3:466: αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
τε: Od. 3:480: ὄψα τε, οἷα ἔδουσι διοτρεφέες βασιλῆες.
τε: Od. 3:487: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
τε: Od. 3:497: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί.
τε: Od. 4:20: τὼ δ’ αὖτ’ ἐν προθύροισι δόμων αὐτώ τε καὶ ἵππω,
τε: Od. 4:45: ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης
τε: Od. 4:72: χαλκοῦ τε στεροπὴν κατὰ δώματα ἠχήεντα
τε: Od. 4:73: χρυσοῦ τ’ ἠλέκτρου τε καὶ ἀργύρου ἠδ’ ἐλέφαντος.
τε: Od. 4:83: Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληθείς,
τε: Od. 4:102: ἄλλοτε μέν τε γόῳ φρένα τέρπομαι, ἄλλοτε δ’ αὖτε
τέ: Od. 4:105: ὡς ἑνός, ὅς τέ μοι ὕπνον ἀπεχθαίρει καὶ ἐδωδὴν,
τε: Od. 4:119: ἦ πρῶτ’ ἐξερέοιτο ἕκαστά τε πειρήσαιτο.
τε: Od. 4:149: κείνου γὰρ τοιοίδε πόδες τοιαίδε τε χεῖρες
τε: Od. 4:150: ὀφθαλμῶν τε βολαὶ κεφαλή τ’ ἐφύπερθέ τε χαῖται.
τε: Od. 4:150: ὀφθαλμῶν τε βολαὶ κεφαλή τ’ ἐφύπερθέ τε χαῖται.
τε: Od. 4:179: ἄλλο διέκρινεν φιλέοντέ τε τερπομένω τε,
τε: Od. 4:179: ἄλλο διέκρινεν φιλέοντέ τε τερπομένω τε,
τε: Od. 4:185: κλαῖε δὲ Τηλέμαχός τε καὶ Ἀτρεΐδης Μενέλαος,
τε: Od. 4:198: κείρασθαί τε κόμην βαλέειν τ’ ἀπὸ δάκρυ παρειῶν.
τε: Od. 4:207: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτος γόνος ἀνέρος, ᾧ τε Κρονίων
τε: Od. 4:208: ὄλβον ἐπικλώσῃ γαμέοντί τε γεινομένῳ τε,
τε: Od. 4:208: ὄλβον ἐπικλώσῃ γαμέοντί τε γεινομένῳ τε,
τε: Od. 4:211: υἱέας αὖ πινυτούς τε καὶ ἔγχεσιν εἶναι ἀρίστους.
τε: Od. 4:221: νηπενθές τ’ ἄχολόν τε, κακῶν ἐπίληθον ἁπάντων.
τε: Od. 4:224: οὐδ’ εἴ οἱ κατατεθναίη μήτηρ τε πατήρ τε,
τε: Od. 4:224: οὐδ’ εἴ οἱ κατατεθναίη μήτηρ τε πατήρ τε,
τε: Od. 4:233: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐνέηκε κέλευσέ τε οἰνοχοῆσαι,
τε: Od. 4:237: Ζεὺς ἀγαθόν τε κακόν τε διδοῖ· δύναται γὰρ ἅπαντα· -
τε: Od. 4:237: Ζεὺς ἀγαθόν τε κακόν τε διδοῖ· δύναται γὰρ ἅπαντα· -
τε: Od. 4:255: πρίν γε τὸν ἐς νῆάς τε θοὰς κλισίας τ’ ἀφικέσθαι,
τε: Od. 4:263: παῖδά τ’ ἐμὴν νοσφισσαμένην θάλαμόν τε πόσιν τε
τε: Od. 4:263: παῖδά τ’ ἐμὴν νοσφισσαμένην θάλαμόν τε πόσιν τε
τε: Od. 4:267: ἤδη μὲν πολέων ἐδάην βουλήν τε νόον τε
τε: Od. 4:267: ἤδη μὲν πολέων ἐδάην βουλήν τε νόον τε
τέ: Od. 4:319: δυσμενέων δ’ ἀνδρῶν πλεῖος δόμος, οἵ τέ μοι αἰεὶ
τε: Od. 4:341: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
τε: Od. 4:346: πάντες κ’ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε.
τε: Od. 4:346: πάντες κ’ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε.
τε: Od. 4:356: τόσσον ἄνευθ’, ὅσσον τε πανημερίη γλαφυρὴ νηῦς
τε: Od. 4:361: πνείοντες φαίνονθ’ ἁλιαέες, οἵ ῥά τε νηῶν
τε: Od. 4:370: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα ἔπος φάτο φώνησέν τε·
τε: Od. 4:379: ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ, θεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν,
τε: Od. 4:385: ἀθάνατος, Πρωτεὺς Αἰγύπτιος, ὅς τε θαλάσσης
τε: Od. 4:392: ὅττι τοι ἐν μεγάροισι κακόν τ’ ἀγαθόν τε τέτυκται
τε: Od. 4:393: οἰχομένοιο σέθεν δολιχὴν ὁδὸν ἀργαλέην τε.
τε: Od. 4:415: καὶ τότ’ ἔπειθ’ ὕμιν μελέτω κάρτος τε βίη τε,
τε: Od. 4:415: καὶ τότ’ ἔπειθ’ ὕμιν μελέτω κάρτος τε βίη τε,
τε: Od. 4:419: ὑμεῖς δ’ ἀστεμφέως ἐχέμεν μᾶλλόν τε πιέζειν.
τε: Od. 4:422: καὶ τότε δὴ σχέσθαι τε βίης λῦσαί τε γέροντα,
τε: Od. 4:422: καὶ τότε δὴ σχέσθαι τε βίης λῦσαί τε γέροντα,
τε: Od. 4:468: ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ, θεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν,
τε: Od. 4:472: ἀλλὰ μάλ’ ὤφελλες Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσι
τε: Od. 4:483: Αἴγυπτόνδ’ ἰέναι, δολιχὴν ὁδὸν ἀργαλέην τε.
τε: Od. 4:497: ἐν νόστῳ ἀπόλοντο· μάχῃ δέ τε καὶ σὺ παρῆσθα.
τε: Od. 4:535: δειπνίσσας, ὥς τίς τε κατέκτανε βοῦν ἐπὶ φάτνῃ.
τε: Od. 4:541: αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίων τε κυλινδόμενός τε κορέσθην,
τε: Od. 4:541: αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίων τε κυλινδόμενός τε κορέσθην,
τε: Od. 4:588: ὄφρα κεν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται·
τε: Od. 4:588: ὄφρα κεν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται·
τε: Od. 4:597: αἰνῶς γὰρ μύθοισιν ἔπεσσί τε σοῖσιν ἀκούων
τε: Od. 4:604: πυροί τε ζειαί τε ἰδ’ εὐρυφυὲς κρῖ λευκόν.
τε: Od. 4:604: πυροί τε ζειαί τε ἰδ’ εὐρυφυὲς κρῖ λευκόν.
τε: Od. 4:608: αἵ θ’ ἁλὶ κεκλίαται· Ἰθάκη δέ τε καὶ περὶ πασέων.”
τέ: Od. 4:610: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τε: Od. 4:644: θῆτές τε δμῶές τε; δύναιτό κε καὶ τὸ τελέσσαι.
τε: Od. 4:644: θῆτές τε δμῶές τε; δύναιτό κε καὶ τὸ τελέσσαι.
τε: Od. 4:671: ἐν πορθμῷ Ἰθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης,
τε: Od. 4:671: ἐν πορθμῷ Ἰθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης,
τε: Od. 4:698: ἀλλὰ πολὺ μεῖζόν τε καὶ ἀργαλεώτερον ἄλλο
τε: Od. 4:781: ἐν δ’ ἱστόν τε τίθεντο καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
τε: Od. 4:801: παύσειε κλαυθμοῖο γόοιό τε δακρυόεντος.
τε: Od. 4:826: τοίη γάρ οἱ πομπὸς ἅμ’ ἔρχεται, ἥν τε καὶ ἄλλοι
τε: Od. 4:831: “εἰ μὲν δὴ θεός ἐσσι, θεοῖό τε ἔκλυες αὐδήν,
τε: Od. 4:845: μεσσηγὺς Ἰθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης,
τε: Od. 4:845: μεσσηγὺς Ἰθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης,
τε: Od. 5:4: Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, οὗ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
τε: Od. 5:38: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά τε δόντες,
τε: Od. 5:38: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά τε δόντες,
τε: Od. 5:38: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά τε δόντες,
τε: Od. 5:52: ὅς τε κατὰ δεινοὺς κόλπους ἁλὸς ἀτρυγέτοιο
τε: Od. 5:64: κλήθρη τ’ αἴγειρός τε καὶ εὐώδης κυπάρισσος.
τε: Od. 5:66: σκῶπές τ’ ἴρηκές τε τανύγλωσσοί τε κορῶναι
τε: Od. 5:66: σκῶπές τ’ ἴρηκές τε τανύγλωσσοί τε κορῶναι
τε: Od. 5:67: εἰνάλιαι, τῇσίν τε θαλάσσια ἔργα μέμηλεν.
τε: Od. 5:88: αἰδοῖός τε φίλος τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
τε: Od. 5:88: αἰδοῖός τε φίλος τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
τε: Od. 5:101: ἄσπετον; οὐδέ τις ἄγχι βροτῶν πόλις, οἵ τε θεοῖσιν
τε: Od. 5:102: ἱερά τε ῥέζουσι καὶ ἐξαίτους ἑκατόμβας.
τε: Od. 5:109: ἥ σφιν ἐπῶρσ’ ἄνεμόν τε κακὸν καὶ κύματα μακρά.
τε: Od. 5:111: τὸν δ’ ἄρα δεῦρ’ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.
τε: Od. 5:119: οἵ τε θεαῖσ’ ἀγάασθε παρ’ ἀνδράσιν εὐνάζεσθαι
τε: Od. 5:120: ἀμφαδίην, ἤν τίς τε φίλον ποιήσετ’ ἀκοίτην.
τε: Od. 5:134: τὸν δ’ ἄρα δεῦρ’ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.
τε: Od. 5:135: τὸν μὲν ἐγὼ φίλεόν τε καὶ ἔτρεφον ἠδὲ ἔφασκον
τε: Od. 5:170: οἵ μευ φέρτεροί εἰσι νοῆσαί τε κρῆναί τε.”
τε: Od. 5:170: οἵ μευ φέρτεροί εἰσι νοῆσαί τε κρῆναί τε.”
τε: Od. 5:175: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε· τὸ δ’ οὐδ’ ἐπὶ νῆες ἐῖσαι
τέ: Od. 5:181: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
τε: Od. 5:185: καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος
τε: Od. 5:186: ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσι,
τε: Od. 5:229: αὐτίχ’ ὁ μὲν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε ἕννυτ’ Ὀδυσσεύς,
τε: Od. 5:229: αὐτίχ’ ὁ μὲν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε ἕννυτ’ Ὀδυσσεύς,
τε: Od. 5:260: ἐν δ’ ὑπέρας τε κάλους τε πόδας τ’ ἐνέδησεν ἐν αὐτῇ,
τε: Od. 5:260: ἐν δ’ ὑπέρας τε κάλους τε πόδας τ’ ἐνέδησεν ἐν αὐτῇ,
τε: Od. 5:268: οὖρον δὲ προέηκεν ἀπήμονά τε λιαρόν τε.
τε: Od. 5:268: οὖρον δὲ προέηκεν ἀπήμονά τε λιαρόν τε.
τε: Od. 5:295: σὺν δ’ εὖρός τε νότος τ’ ἔπεσον ζέφυρός τε δυσαὴς
τε: Od. 5:295: σὺν δ’ εὖρός τε νότος τ’ ἔπεσον ζέφυρός τε δυσαὴς
τε: Od. 5:331: ἄλλοτε μέν τε νότος βορέῃ προβάλεσκε φέρεσθαι,
τέ: Od. 5:357: ἀθανάτων, ὅ τέ με σχεδίης ἀποβῆναι ἀνώγει.
τε: Od. 5:367: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε, κατηρεφές, ἤλασε δ’ αὐτόν.
τε: Od. 5:369: καρφαλέων, τὰ μὲν ἄρ τε διεσκέδασ’ ἄλλυδις ἄλλῃ,
τε: Od. 5:400: ἀλλ’ ὅτε τόσσον ἀπῆν, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας,
τε: Od. 5:405: ἀλλ’ ἀκταὶ προβλῆτες ἔσαν σπιλάδες τε πάγοι τε· -
τε: Od. 5:405: ἀλλ’ ἀκταὶ προβλῆτες ἔσαν σπιλάδες τε πάγοι τε· -
τε: Od. 5:418: ἠϊόνας τε παραπλῆγας λιμένας τε θαλάσσης,
τε: Od. 5:418: ἠϊόνας τε παραπλῆγας λιμένας τε θαλάσσης,
τε: Od. 5:422: ἐξ ἁλός, οἷά τε πολλὰ τρέφει κλυτὸς Ἀμφιτρίτη·
τε: Od. 5:440: ἠϊόνας τε παραπλῆγας λιμένας τε θαλάσσης.
τε: Od. 5:440: ἠϊόνας τε παραπλῆγας λιμένας τε θαλάσσης.
τε: Od. 5:449: σόν τε ῥόον σά τε γούναθ’ ἱκάνω πολλὰ μογήσας.
τε: Od. 5:449: σόν τε ῥόον σά τε γούναθ’ ἱκάνω πολλὰ μογήσας.
τε: Od. 5:454: χεῖράς τε στιβαράς· ἁλὶ γὰρ δέδμητο φίλον κῆρ·
τε: Od. 5:456: ἂν στόμα τε ῥῖνάς θ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἄπνευστος καὶ ἄναυδος
τε: Od. 5:467: μή μ’ ἄμυδις στίβη τε κακὴ καὶ θῆλυς ἐέρση
τε: Od. 6:3: βῆ ῥ’ ἐς Φαιήκων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε·
τε: Od. 6:3: βῆ ῥ’ ἐς Φαιήκων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε·
τε: Od. 6:38: ζῶστρά τε καὶ πέπλους καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα.
τε: Od. 6:93: αὐτὰρ ἐπεὶ πλῦνάν τε κάθηράν τε ῥύπα πάντα,
τε: Od. 6:93: αὐτὰρ ἐπεὶ πλῦνάν τε κάθηράν τε ῥύπα πάντα,
τε: Od. 6:99: αὐτὰρ ἐπεὶ σίτου τάρφθεν δμῳαί τε καὶ αὐτή,
τε: Od. 6:106: ἀγρονόμοι παίζουσι· γέγηθε δέ τε φρένα Λητώ·
τε: Od. 6:108: ῥεῖά τ’ ἀριγνώτη πέλεται, καλαὶ δέ τε πᾶσαι·
τε: Od. 6:111: ζεύξασ’ ἡμιόνους πτύξασά τε εἵματα καλά,
τε: Od. 6:120: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
τέ: Od. 6:122: ὥς τέ με κουράων ἀμφήλυθε θῆλυς ἀϋτή,
τε: Od. 6:130: βῆ δ’ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ἀλκὶ πεποιθώς,
τε: Od. 6:152: εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ’ ἄγχιστα ἐΐσκω·
τε: Od. 6:152: εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ’ ἄγχιστα ἐΐσκω·
τε: Od. 6:168: ὡς σέ, γύναι, ἄγαμαί τε τέθηπά τε, δείδια δ’ αἰνῶς
τε: Od. 6:168: ὡς σέ, γύναι, ἄγαμαί τε τέθηπά τε, δείδια δ’ αἰνῶς
τε: Od. 6:171: τόφρα δέ μ’ αἰεὶ κῦμα φόρει κραιπναί τε θύελλαι
τε: Od. 6:181: ἄνδρα τε καὶ οἶκον, καὶ ὁμοφροσύνην ὀπάσειαν
τε: Od. 6:191: νῦν δ’, ἐπεὶ ἡμετέρην τε πόλιν καὶ γαῖαν ἱκάνεις,
τε: Od. 6:197: τοῦ δ’ ἐκ Φαιήκων ἔχεται κάρτος τε βίη τε.”
τε: Od. 6:197: τοῦ δ’ ἐκ Φαιήκων ἔχεται κάρτος τε βίη τε.”
τε: Od. 6:208: ξεῖνοί τε πτωχοί τε, δόσις δ’ ὀλίγη τε φίλη τε.
τε: Od. 6:208: ξεῖνοί τε πτωχοί τε, δόσις δ’ ὀλίγη τε φίλη τε.
τε: Od. 6:208: ξεῖνοί τε πτωχοί τε, δόσις δ’ ὀλίγη τε φίλη τε.
τε: Od. 6:208: ξεῖνοί τε πτωχοί τε, δόσις δ’ ὀλίγη τε φίλη τε.
τε: Od. 6:209: ἀλλὰ δότ’, ἀμφίπολοι, ξείνῳ βρῶσίν τε πόσιν τε,
τε: Od. 6:209: ἀλλὰ δότ’, ἀμφίπολοι, ξείνῳ βρῶσίν τε πόσιν τε,
τε: Od. 6:211: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἔσταν τε καὶ ἀλλήλῃσι κέλευσαν,
τε: Od. 6:214: πὰρ δ’ ἄρα οἱ φᾶρός τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἔθηκαν,
τε: Od. 6:214: πὰρ δ’ ἄρα οἱ φᾶρός τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἔθηκαν,
τε: Od. 6:235: ὣς ἄρα τῷ κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοις.
τε: Od. 6:246: ἀλλὰ δότ’, ἀμφίπολοι, ξείνῳ βρῶσίν τε πόσιν τε.”
τε: Od. 6:246: ἀλλὰ δότ’, ἀμφίπολοι, ξείνῳ βρῶσίν τε πόσιν τε.”
τε: Od. 6:248: πὰρ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ ἔθεσαν βρῶσίν τε πόσιν τε.
τε: Od. 6:248: πὰρ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ ἔθεσαν βρῶσίν τε πόσιν τε.
τέ: Od. 6:266: ἔνθα δέ τέ σφ’ ἀγορὴ καλὸν Ποσιδήϊον ἀμφίς,
τε: Od. 6:276: “τίς δ’ ὅδε Ναυσικάᾳ ἕπεται καλός τε μέγας τε
τε: Od. 6:276: “τίς δ’ ὅδε Ναυσικάᾳ ἕπεται καλός τε μέγας τε
τε: Od. 6:284: Φαίηκας, τοί μιν μνῶνται πολέες τε καὶ ἐσθλοί.”
τε: Od. 6:294: τόσσον ἀπὸ πτόλιος, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας.
τε: Od. 6:320: ἀμφίπολοί τ’ Ὀδυσεύς τε· νόῳ δ’ ἐπέβαλλεν ἱμάσθλην.
τε: Od. 7:6: ἡμιόνους ἔλυον ἐσθῆτά τε ἔσφερον εἴσω.
τε: Od. 7:63: Ναυσίθοος δ’ ἔτεκεν Ῥηξήνορά τ’ Ἀλκίνοόν τε.
τε: Od. 7:69: ὣς κείνη περὶ κῆρι τετίμηταί τε καὶ ἔστιν
τε: Od. 7:70: ἔκ τε φίλων παίδων ἔκ τ’ αὐτοῦ Ἀλκινόοιο
τε: Od. 7:84: ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης
τε: Od. 7:106: ἥμεναι, οἱά τε φύλλα μακεδνῆς αἰγείροιο·
τε: Od. 7:116: συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεθόωσαι.
τε: Od. 7:124: τέρσεται ἠελίῳ, ἑτέρας δ’ ἄρα τε τρυγόωσιν,
τε: Od. 7:141: ὄφρ’ ἵκετ’ Ἀρήτην τε καὶ Ἀλκίνοον βασιλῆα.
τε: Od. 7:147: σόν τε πόσιν σά τε γούναθ’ ἱκάνω πολλὰ μογήσας,
τε: Od. 7:147: σόν τε πόσιν σά τε γούναθ’ ἱκάνω πολλὰ μογήσας,
τε: Od. 7:148: τούσδε τε δαιτυμόνας, τοῖσιν θεοὶ ὄλβια δοῖεν,
τε: Od. 7:157: καὶ μύθοισι κέκαστο, παλαιά τε πολλά τε εἰδώς·
τε: Od. 7:157: καὶ μύθοισι κέκαστο, παλαιά τε πολλά τε εἰδώς·
τε: Od. 7:184: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
τε: Od. 7:197: πείσεται, ἅσσα οἱ αἶσα κατὰ Κλῶθές τε βαρεῖαι
τε: Od. 7:203: δαίνυνταί τε παρ’ ἄμμι καθήμενοι ἔνθα περ ἡμεῖς.
τε: Od. 7:206: ὥς περ Κύκλωπές τε καὶ ἄγρια φῦλα Γιγάντων.”
τε: Od. 7:225: κτῆσιν ἐμὴν δμῶάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα.”
τε: Od. 7:228: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
τε: Od. 7:231: πὰρ δέ οἱ Ἀρήτη τε καὶ Ἀλκίνοος θεοειδὴς
τε: Od. 7:234: ἔγνω γὰρ φᾶρός τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἰδοῦσα
τε: Od. 7:234: ἔγνω γὰρ φᾶρός τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἰδοῦσα
τε: Od. 7:256: ἐνδυκέως ἐφίλει τε καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκε
τε: Od. 7:266: οὖρον δὲ προέηκεν ἀπήμονά τε λιαρόν τε.
τε: Od. 7:266: οὖρον δὲ προέηκεν ἀπήμονά τε λιαρόν τε.
τε: Od. 7:277: ὑμετέρῃ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ.
τε: Od. 7:294: ἑρξέμεν· αἰεὶ γάρ τε νεώτεροι ἀφραδέουσιν.
τε: Od. 7:298: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τε: Od. 7:305: ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ ἔθελον δείσας αἰσχυνόμενός τε,
τε: Od. 7:308: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τε: Od. 7:311: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
τε: Od. 7:312: τοῖος ἐών, οἷός ἐσσι, τά τε φρονέων ἅ τ’ ἐγώ περ,
τε: Od. 7:323: λαῶν ἡμετέρων, ὅτε τε ξανθὸν Ῥαδάμανθυν
τε: Od. 8:16: καρπαλίμως δ’ ἔμπληντο βροτῶν ἀγοραί τε καὶ ἕδραι
τε: Od. 8:19: θεσπεσίην κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοις
τε: Od. 8:22: δεινός τ’ αἰδοῖός τε καὶ ἐκτελέσειεν ἀέθλους
τε: Od. 8:57: πλῆντο δ’ ἄρ’ αἴθουσαί τε καὶ ἕρκεα καὶ δόμοι ἀνδρῶν
τε: Od. 8:61: τοὺς δέρον ἀμφί θ’ ἕπον, τετύκοντό τε δαῖτ’ ἐρατεινήν.
τε: Od. 8:63: τὸν περὶ Μοῦσ’ ἐφίλησε, δίδου δ’ ἀγαθόν τε κακόν τε·
τε: Od. 8:63: τὸν περὶ Μοῦσ’ ἐφίλησε, δίδου δ’ ἀγαθόν τε κακόν τε·
τε: Od. 8:69: κῆρυξ· πὰρ δ’ ἐτίθει κάνεον καλήν τε τράπεζαν,
τε: Od. 8:82: Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι Διὸς μεγάλου διὰ βουλάς.
τε: Od. 8:103: πύξ τε παλαιμοσύνῃ τε καὶ ἅλμασιν ἠδὲ πόδεσσιν.”
τε: Od. 8:103: πύξ τε παλαιμοσύνῃ τε καὶ ἅλμασιν ἠδὲ πόδεσσιν.”
τε: Od. 8:110: μυρίοι· ἂν δ’ ἵσταντο νέοι πολλοί τε καὶ ἐσθλοί.
τε: Od. 8:111: ὦρτο μὲν Ἀκρόνεώς τε καὶ Ὠκύαλος καὶ Ἐλατρεὺς
τε: Od. 8:112: Ναυτεύς τε Πρυμνεύς τε καὶ Ἀγχίαλος καὶ Ἐρετμεὺς
τε: Od. 8:112: Ναυτεύς τε Πρυμνεύς τε καὶ Ἀγχίαλος καὶ Ἐρετμεὺς
τε: Od. 8:113: Ποντεύς τε Πρῳρεύς τε, Θόων Ἀναβησίνεώς τε
τε: Od. 8:113: Ποντεύς τε Πρῳρεύς τε, Θόων Ἀναβησίνεώς τε
τε: Od. 8:113: Ποντεύς τε Πρῳρεύς τε, Θόων Ἀναβησίνεώς τε
τε: Od. 8:116: Ναυβολίδης, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
τε: Od. 8:116: Ναυβολίδης, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
τε: Od. 8:119: Λαοδάμας θ’ Ἅλιός τε καὶ ἀντίθεος Κλυτόνηος.
τε: Od. 8:134: οἶδέ τε καὶ δεδάηκε· φυήν γε μὲν οὐ κακός ἐστι,
τε: Od. 8:135: μηρούς τε κνήμας τε καὶ ἄμφω χεῖρας ὕπερθεν
τε: Od. 8:135: μηρούς τε κνήμας τε καὶ ἄμφω χεῖρας ὕπερθεν
τε: Od. 8:136: αὐχένα τε στιβαρὸν μέγα τε σθένος· οὐδέ τι ἥβης
τε: Od. 8:136: αὐχένα τε στιβαρὸν μέγα τε σθένος· οὐδέ τι ἥβης
τε: Od. 8:140: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τε: Od. 8:148: ἢ ὅ τι ποσσίν τε ῥέξῃ καὶ χερσὶν ἑῇσιν.
τε: Od. 8:151: νηῦς τε κατείρυσται καὶ ἐπαρτέες εἰσὶν ἑταῖροι.”
τε: Od. 8:157: ἧμαι, λισσόμενος βασιλῆά τε πάντα τε δῆμον.”
τε: Od. 8:157: ἧμαι, λισσόμενος βασιλῆά τε πάντα τε δῆμον.”
τε: Od. 8:160: ἄθλων, οἷά τε πολλὰ μετ’ ἀνθρώποισι πέλονται,
τε: Od. 8:162: ἀρχὸς ναυτάων, οἵ τε πρηκτῆρες ἔασι,
τε: Od. 8:163: φόρτου τε μνήμων καὶ ἐπίσκοπος ᾖσιν ὁδαίων
τε: Od. 8:181: ἔμμεναι, ὄφρ’ ἥβῃ τε πεποίθεα χερσί τ’ ἐμῇσι.
τε: Od. 8:183: ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων.
τε: Od. 8:183: ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων.
τε: Od. 8:204: τῶν δ’ ἄλλων ὅτινα κραδίη θυμός τε κελεύει,
τε: Od. 8:248: αἰεὶ δ’ ἡμῖν δαίς τε φίλη κίθαρίς τε χοροί τε
τε: Od. 8:248: αἰεὶ δ’ ἡμῖν δαίς τε φίλη κίθαρίς τε χοροί τε
τε: Od. 8:248: αἰεὶ δ’ ἡμῖν δαίς τε φίλη κίθαρίς τε χοροί τε
τε: Od. 8:249: εἵματά τ’ ἐξημοιβὰ λοετρά τε θερμὰ καὶ εὐναί.
τε: Od. 8:302: Ἠέλιος γάρ οἱ σκοπιὴν ἔχεν εἶπέ τε μῦθον.
τε: Od. 8:305: σμερδαλέον δ’ ἐβόησε γέγωνέ τε πᾶσι θεοῖσι·
τε: Od. 8:310: οὕνεχ’ ὁ μὲν καλός τε καὶ ἀρτίπος, αὐτὰρ ἐγώ γε
τε: Od. 8:341: ὑμεῖς δ’ εἰσορόῳτε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι,
τε: Od. 8:363: ἐς Πάφον, ἔνθα τέ οἱ τέμενος βωμός τε θυήεις.
τέ: Od. 8:363: ἐς Πάφον, ἔνθα τέ οἱ τέμενος βωμός τε θυήεις.
τε: Od. 8:400: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τε: Od. 8:427: ὄφρα λοεσσάμενός τε ἰδών τ’ ἐῢ κείμενα πάντα
τε: Od. 8:429: δαιτί τε τέρπηται καὶ ἀοιδῆς ὕμνον ἀκούων.
τε: Od. 8:432: σπένδῃ ἐνὶ μεγάρῳ Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσιν.”
τε: Od. 8:440: ἐσθῆτα χρυσόν τε, τά οἱ Φαίηκες ἔδωκαν·
τε: Od. 8:441: ἐν δ’ αὐτὴ φᾶρος θῆκεν καλόν τε χιτῶνα
τε: Od. 8:470: οἱ δ’ ἤδη μοίρας τ’ ἔνεμον κερόωντό τε οἶνον.
τε: Od. 8:490: ὅσσ’ ἕρξαν τ’ ἔπαθόν τε καὶ ὅσσ’ ἐμόγησαν Ἀχαιοί,
τέ: Od. 8:491: ὥς τέ που ἢ αὐτὸς παρεὼν ἢ ἄλλου ἀκούσας.
τε: Od. 8:524: ὅς τε ἑῆς πρόσθεν πόλιος λαῶν τε πέσῃσιν,
τε: Od. 8:524: ὅς τε ἑῆς πρόσθεν πόλιος λαῶν τε πέσῃσιν,
τε: Od. 8:539: ἐξ οὗ δορπέομέν τε καὶ ὤρορε θεῖος ἀοιδός,
τε: Od. 8:546: ἀντὶ κασιγνήτου ξεῖνός θ’ ἱκέτης τε τέτυκται
τε: Od. 8:550: εἴπ’ ὄνομ’, ὅττι σε κεῖθι κάλεον μήτηρ τε πατήρ τε,
τε: Od. 8:550: εἴπ’ ὄνομ’, ὅττι σε κεῖθι κάλεον μήτηρ τε πατήρ τε,
τε: Od. 8:555: εἰπὲ δέ μοι γαῖάν τε τεὴν δῆμόν τε πόλιν τε,
τε: Od. 8:555: εἰπὲ δέ μοι γαῖάν τε τεὴν δῆμόν τε πόλιν τε,
τε: Od. 8:555: εἰπὲ δέ μοι γαῖάν τε τεὴν δῆμόν τε πόλιν τε,
τε: Od. 8:573: ὅππῃ ἀπεπλάγχθης τε καὶ ἅς τινας ἵκεο χώρας
τε: Od. 8:574: ἀνθρώπων, αὐτούς τε πόλιάς τ’ ἐῢ ναιεταούσας,
τε: Od. 8:575: ἠμὲν ὅσοι χαλεποί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
τε: Od. 8:576: οἵ τε φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής.
τε: Od. 8:582: ἐσθλὸς ἐών, γαμβρὸς ἢ πενθερός; οἵ τε μάλιστα
τε: Od. 8:583: κήδιστοι τελέθουσι μεθ’ αἷμά τε καὶ γένος αὐτῶν.
τε: Od. 9:24: Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνθος.
τε: Od. 9:24: Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνθος.
τε: Od. 9:26: πρὸς ζόφον, αἱ δέ τ’ ἄνευθε πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
τε: Od. 9:61: ὤλονθ’· οἱ δ’ ἄλλοι φύγομεν θάνατόν τε μόρον τε.
τε: Od. 9:61: ὤλονθ’· οἱ δ’ ἄλλοι φύγομεν θάνατόν τε μόρον τε.
τε: Od. 9:71: τριχθά τε καὶ τετραχθὰ διέσχισεν ἲς ἀνέμοιο.
τε: Od. 9:75: κείμεθ’, ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἔδοντες.
τε: Od. 9:78: ἥμεθα· τὰς δ’ ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ’ ἴθυνον.
τε: Od. 9:80: ἀλλά με κῦμα ῥόος τε περιγνάμπτοντα Μάλειαν
τε: Od. 9:97: λωτὸν ἐρεπτόμενοι μενέμεν νόστου τε λαθέσθαι.
τε: Od. 9:110: πυροὶ καὶ κριθαὶ ἠδ’ ἄμπελοι, αἵ τε φέρουσιν
τε: Od. 9:120: οὐδέ μιν εἰσοιχνεῦσι κυνηγέται, οἵ τε καθ’ ὕλην
τε: Od. 9:124: ἀνδρῶν χηρεύει, βόσκει δέ τε μηκάδας αἶγας.
τε: Od. 9:128: ἄστε’ ἐπ’ ἀνθρώπων ἱκνεύμεναι, οἷά τε πολλὰ
τε: Od. 9:167: καπνόν τ’ αὐτῶν τε φθογγὴν ὀΐων τε καὶ αἰγῶν.
τε: Od. 9:167: καπνόν τ’ αὐτῶν τε φθογγὴν ὀΐων τε καὶ αἰγῶν.
τε: Od. 9:175: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
τε: Od. 9:178: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι.
τε: Od. 9:184: μῆλ’, ὄϊές τε καὶ αἶγες, ἰαύεσκον· περὶ δ’ αὐλὴ
τε: Od. 9:186: μακρῇσίν τε πίτυσσιν ἰδὲ δρυσὶν ὑψικόμοισιν.
τε: Od. 9:192: ὑψηλῶν ὀρέων, ὅ τε φαίνεται οἶον ἀπ’ ἄλλων.
τε: Od. 9:194: αὐτοῦ πὰρ νηΐ τε μένειν καὶ νῆα ἔρυσθαι·
τε: Od. 9:207: ἀλλ’ αὐτὸς ἄλοχός τε φίλη ταμίη τε μί’ οἴη.
τε: Od. 9:207: ἀλλ’ αὐτὸς ἄλοχός τε φίλη ταμίη τε μί’ οἴη.
τε: Od. 9:223: γαυλοί τε σκαφίδες τε, τετυγμένα, τοῖσ’ ἐνάμελγεν.
τε: Od. 9:223: γαυλοί τε σκαφίδες τε, τετυγμένα, τοῖσ’ ἐνάμελγεν.
τε: Od. 9:226: καρπαλίμως ἐπὶ νῆα θοὴν ἐρίφους τε καὶ ἄρνας
τε: Od. 9:229: ὄφρ’ αὐτόν τε ἴδοιμι, καὶ εἴ μοι ξείνια δοίη.
τέ: Od. 9:232: τυρῶν αἰνύμενοι φάγομεν, μένομέν τέ μιν ἔνδον
τε: Od. 9:239: ἀρνειούς τε τράγους τε, βαθείης ἔντοθεν αὐλῆς.
τε: Od. 9:239: ἀρνειούς τε τράγους τε, βαθείης ἔντοθεν αὐλῆς.
τε: Od. 9:254: οἷά τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ’ ἀλόωνται
τε: Od. 9:257: δεισάντων φθόγγον τε βαρὺν αὐτόν τε πέλωρον.
τε: Od. 9:257: δεισάντων φθόγγον τε βαρὺν αὐτόν τε πέλωρον.
τε: Od. 9:268: δοίης δωτίνην, ἥ τε ξείνων θέμις ἐστίν.
τε: Od. 9:270: Ζεὺς δ’ ἐπιτιμήτωρ ἱκετάων τε ξείνων τε,
τε: Od. 9:270: Ζεὺς δ’ ἐπιτιμήτωρ ἱκετάων τε ξείνων τε,
τε: Od. 9:289: σὺν δὲ δύω μάρψας ὥς τε σκύλακας ποτὶ γαίῃ
τε: Od. 9:292: ἤσθιε δ’ ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, οὐδ’ ἀπέλειπεν,
τε: Od. 9:293: ἔγκατά τε σάρκας τε καὶ ὀστέα μυελόεντα.
τε: Od. 9:293: ἔγκατά τε σάρκας τε καὶ ὀστέα μυελόεντα.
τε: Od. 9:314: ἂψ ἐπέθηχ’, ὡς εἴ τε φαρέτρῃ πῶμ’ ἐπιθείη.
τε: Od. 9:415: Κύκλωψ δὲ στενάχων τε καὶ ὠδίνων ὀδύνῃσι,
τε: Od. 9:423: ὥς τε περὶ ψυχῆς· μέγα γὰρ κακὸν ἐγγύθεν ἦεν.
τε: Od. 9:426: καλοί τε μεγάλοι τε, ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχοντες·
τε: Od. 9:426: καλοί τε μεγάλοι τε, ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχοντες·
τε: Od. 9:456: εἰ δὴ ὁμοφρονέοις ποτιφωνήεις τε γένοιο
τε: Od. 9:462: ἐλθόντες δ’ ἠβαιὸν ἀπὸ σπείους τε καὶ αὐλῆς
τε: Od. 9:473: ἀλλ’ ὅτε τόσσον ἀπῆν, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας,
τε: Od. 9:508: ἔσκε τις ἐνθάδε μάντις ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε,
τε: Od. 9:508: ἔσκε τις ἐνθάδε μάντις ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε,
τε: Od. 9:515: νῦν δέ μ’ ἐὼν ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς
τε: Od. 9:523: “αἲ γὰρ δὴ ψυχῆς τε καὶ αἰῶνός σε δυναίμην
τε: Od. 9:562: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι.
τέ: Od. 10:3: πλωτῇ ἐνὶ νήσῳ· πᾶσαν δέ τέ μιν πέρι τεῖχος
τε: Od. 10:10: κνισῆεν δέ τε δῶμα περιστεναχίζεται αὐλῇ,
τε: Od. 10:12: εὕδουσ’ ἔν τε τάπησι καὶ ἐν τρητοῖσι λέχεσσι.
τε: Od. 10:15: Ἴλιον Ἀργείων τε νέας καὶ νόστον Ἀχαιῶν·
τε: Od. 10:26: ὄφρα φέροι νῆάς τε καὶ αὐτούς· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
τε: Od. 10:28: ἐννῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ,
τε: Od. 10:35: καί μ’ ἔφασαν χρυσόν τε καὶ ἄργυρον οἴκαδ’ ἄγεσθαι,
τε: Od. 10:45: ὅσσος τις χρυσός τε καὶ ἄργυρος ἀσκῷ ἔνεστιν.”
τε: Od. 10:68: “ἄασάν μ’ ἕταροί τε κακοὶ πρὸς τοῖσί τε ὕπνος
τε: Od. 10:68: “ἄασάν μ’ ἕταροί τε κακοὶ πρὸς τοῖσί τε ὕπνος
τε: Od. 10:74: ἄνδρα τόν, ὅς τε θεοῖσιν ἀπέχθηται μακάρεσσιν.
τε: Od. 10:80: ἑξῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ·
τε: Od. 10:86: ἐγγὺς γὰρ νυκτός τε καὶ ἤματός εἰσι κέλευθοι.
τε: Od. 10:143: κείμεθ’, ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἔδοντες.
τε: Od. 10:147: εἴ πως ἔργα ἴδοιμι βροτῶν ἐνοπήν τε πυθοίμην.
τε: Od. 10:155: δεῖπνον ἑταίροισιν δόμεναι προέμεν τε πυθέσθαι.
τε: Od. 10:166: εἴασ’· αὐτὰρ ἐγὼ σπασάμην ῥῶπάς τε λύγους τε,
τε: Od. 10:166: εἴασ’· αὐτὰρ ἐγὼ σπασάμην ῥῶπάς τε λύγους τε,
τε: Od. 10:176: ἀλλ’ ἄγετ’, ὄφρ’ ἐν νηῒ θοῇ βρῶσίς τε πόσις τε,
τε: Od. 10:176: ἀλλ’ ἄγετ’, ὄφρ’ ἐν νηῒ θοῇ βρῶσίς τε πόσις τε,
τε: Od. 10:200: Κύκλωπός τε βίης μεγαλήτορος ἀνδροφάγοιο.
τε: Od. 10:217: σαίνωσ’· αἰεὶ γάρ τε φέρει μειλίγματα θυμοῦ·
τε: Od. 10:223: λεπτά τε καὶ χαρίεντα καὶ ἀγλαὰ ἔργα πέλονται.
τε: Od. 10:225: ὅς μοι κήδιστος ἑτάρων ἦν κεδνότατός τε·
τε: Od. 10:233: εἷσεν δ’ εἰσαγαγοῦσα κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
τε: Od. 10:233: εἷσεν δ’ εἰσαγαγοῦσα κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
τε: Od. 10:234: ἐν δέ σφιν τυρόν τε καὶ ἄλφιτα καὶ μέλι χλωρὸν
τε: Od. 10:237: αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον, αὐτίκ’ ἔπειτα
τε: Od. 10:239: οἱ δὲ συῶν μὲν ἔχον κεφαλὰς φωνήν τε τρίχας τε
τε: Od. 10:239: οἱ δὲ συῶν μὲν ἔχον κεφαλὰς φωνήν τε τρίχας τε
τε: Od. 10:242: πὰρ ἄκυλον βάλανόν τ’ ἔβαλεν καρπόν τε κρανείης
τε: Od. 10:283: ἔρχαται ὥς τε σύες πυκινοὺς κευθμῶνας ἔχοντες.
τε: Od. 10:295: Κίρκῃ ἐπαΐξαι ὥς τε κτάμεναι μενεαίνων.
τε: Od. 10:298: ὄφρα κέ τοι λύσῃ θ’ ἑτάρους αὐτόν τε κομίσσῃ·
τε: Od. 10:306: ἀνδράσι γε θνητοῖσι· θεοὶ δέ τε πάντα δύνανται.
τε: Od. 10:317: ἐν δέ τε φάρμακον ἧκε, κακὰ φρονέουσ’ ἐνὶ θυμῷ.
τε: Od. 10:318: αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον οὐδέ μ’ ἔθελξε,
τε: Od. 10:322: Κίρκῃ ἐπήϊξα ὥς τε κτάμεναι μενεαίνων.
τέ: Od. 10:330: ἦ σύ γ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι πολύτροπος, ὅν τέ μοι αἰεὶ
τε: Od. 10:346: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
τε: Od. 10:346: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
τε: Od. 10:350: γίνονται δ’ ἄρα ταί γ’ ἔκ τε κρηνέων ἀπό τ’ ἀλσέων
τε: Od. 10:362: θυμῆρες κεράσασα, κατὰ κρατός τε καὶ ὤμων,
τε: Od. 10:364: αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
τε: Od. 10:386: ἀλλ’ εἰ δὴ πρόφρασσα πιεῖν φαγέμεν τε κελεύεις,
τε: Od. 10:404: κτήματα δ’ ἐν σπήεσσι πελάσσατε ὅπλα τε πάντα·
τε: Od. 10:424: κτήματα δ’ ἐν σπήεσσι πελάσσομεν ὅπλα τε πάντα·
τε: Od. 10:444: αὐτοῦ πὰρ νηΐ τε μένειν καὶ νῆα ἔρυσθαι·
τε: Od. 10:450: ἐνδυκέως λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
τε: Od. 10:493: μάντιος ἀλαοῦ, τοῦ τε φρένες ἔμπεδοί εἰσι·
τε: Od. 10:499: αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίων τε κυλινδόμενός τε κορέσθην,
τε: Od. 10:499: αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίων τε κυλινδόμενός τε κορέσθην,
τε: Od. 10:509: ἔνθ’ ἀκτή τε λάχεια καὶ ἄλσεα Περσεφονείης
τε: Od. 10:513: ἔνθα μὲν εἰς Ἀχέροντα Πυριφλεγέθων τε ῥέουσι
τε: Od. 10:515: πέτρη τε ξύνεσίς τε δύω ποταμῶν ἐριδούπων·
τε: Od. 10:515: πέτρη τε ξύνεσίς τε δύω ποταμῶν ἐριδούπων·
τε: Od. 10:517: βόθρον ὀρύξαι ὅσον τε πυγούσιον ἔνθα καὶ ἔνθα,
τε: Od. 10:527: ἔνθ’ ὄϊν ἀρνειὸν ῥέζειν θῆλύν τε μέλαιναν
τε: Od. 10:542: ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν·
τε: Od. 10:542: ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν·
τε: Od. 10:567: ἑζόμενοι δὲ κατ’ αὖθι γόων τίλλοντό τε χαίτας·
τε: Od. 10:572: ἀρνειὸν κατέδησεν ὄϊν θῆλύν τε μέλαιναν,
τε: Od. 11:10: ἥμεθα· τὴν δ’ ἄνεμός τε κυβερνήτης τ’ ἴθυνε.
τε: Od. 11:12: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
τε: Od. 11:14: ἔνθα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμός τε πόλις τε,
τε: Od. 11:14: ἔνθα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμός τε πόλις τε,
τε: Od. 11:23: ἔνθ’ ἱερήϊα μὲν Περιμήδης Εὐρύλοχός τε
τε: Od. 11:25: βόθρον ὄρυξ’ ὅσσον τε πυγούσιον ἔνθα καὶ ἔνθα,
τε: Od. 11:34: τοὺς δ’ ἐπεὶ εὐχωλῇσι λιτῇσί τε, ἔθνεα νεκρῶν,
τε: Od. 11:38: νύμφαι τ’ ἠΐθεοί τε πολύτλητοί τε γέροντες
τε: Od. 11:38: νύμφαι τ’ ἠΐθεοί τε πολύτλητοί τε γέροντες
τε: Od. 11:55: τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ
τέ: Od. 11:75: σῆμά τέ μοι χεῦαι πολιῆς ἐπὶ θινὶ θαλάσσης,
τέ: Od. 11:77: ταῦτά τέ μοι τελέσαι πῆξαί τ’ ἐπὶ τύμβῳ ἐρετμόν,
τε: Od. 11:80: “ταῦτά τοι, ὦ δύστηνε, τελευτήσω τε καὶ ἕρξω.”
τε: Od. 11:87: τὴν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ·
τε: Od. 11:110: τὰς εἰ μέν κ’ ἀσινέας ἐάᾳς νόστου τε μέδηαι,
τε: Od. 11:113: νηΐ τε καὶ ἑτάροισ’. αὐτὸς δ’ εἴ πέρ κεν ἀλύξῃς,
τε: Od. 11:125: οὐδ’ εὐήρε’ ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλονται.
τε: Od. 11:131: ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ’ ἐπιβήτορα κάπρον,
τε: Od. 11:161: νηΐ τε καὶ ἑτάροισι πολὺν χρόνον; οὐδέ πω ἦλθες
τε: Od. 11:174: εἰπὲ δέ μοι πατρός τε καὶ υἱέος, ὃν κατέλειπον,
τε: Od. 11:177: εἰπὲ δέ μοι μνηστῆς ἀλόχου βουλήν τε νόον τε,
τε: Od. 11:177: εἰπὲ δέ μοι μνηστῆς ἀλόχου βουλήν τε νόον τε,
τε: Od. 11:183: φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δάκρυ χεούσῃ.
τε: Od. 11:200: οὔτε τις οὖν μοι νοῦσος ἐπήλυθεν, ἥ τε μάλιστα
τε: Od. 11:202: ἀλλά με σός τε πόθος σά τε μήδεα, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ,
τε: Od. 11:202: ἀλλά με σός τε πόθος σά τε μήδεα, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ,
τέ: Od. 11:206: τρὶς μὲν ἐφωρμήθην, ἑλέειν τέ με θυμὸς ἀνώγει,
τε: Od. 11:219: οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν,
τε: Od. 11:220: ἀλλὰ τὰ μέν τε πυρὸς κρατερὸν μένος αἰθομένοιο
τε: Od. 11:244: κυρτωθέν, κρύψεν δὲ θεὸν θνητήν τε γυναῖκα.
τε: Od. 11:250: ἀθανάτων· σὺ δὲ τοὺς κομέειν ἀτιταλλέμεναί τε.
τε: Od. 11:262: καί ῥ’ ἔτεκεν δύο παῖδ’, Ἀμφίονά τε Ζῆθόν τε,
τε: Od. 11:262: καί ῥ’ ἔτεκεν δύο παῖδ’, Ἀμφίονά τε Ζῆθόν τε,
τε: Od. 11:280: πολλὰ μάλ’, ὅσσα τε μητρὸς ἐρινύες ἐκτελέουσι.
τε: Od. 11:286: Νέστορά τε Χρομίον τε Περικλύμενόν τ’ ἀγέρωχον.
τε: Od. 11:286: Νέστορά τε Χρομίον τε Περικλύμενόν τ’ ἀγέρωχον.
τε: Od. 11:294: ἀλλ’ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο
τε: Od. 11:320: ἀνθῆσαι πυκάσαι τε γένυς εὐανθέϊ λάχνῃ.
τε: Od. 11:321: Φαίδρην τε Πρόκριν τε ἴδον καλήν τ’ Ἀριάδνην,
τε: Od. 11:321: Φαίδρην τε Πρόκριν τε ἴδον καλήν τ’ Ἀριάδνην,
τε: Od. 11:326: Μαῖράν τε κλυμένην τε ἴδον στυγερήν τ’ Ἐριφύλην,
τε: Od. 11:326: Μαῖράν τε κλυμένην τε ἴδον στυγερήν τ’ Ἐριφύλην,
τε: Od. 11:332: ἢ αὐτοῦ· πομπὴ δὲ θεοῖσ’ ὑμῖν τε μελήσει.”
τε: Od. 11:337: εἶδός τε μέγεθός τε ἰδὲ φρένας ἔνδον ἐΐσας;
τε: Od. 11:337: εἶδός τε μέγεθός τε ἰδὲ φρένας ἔνδον ἐΐσας;
τε: Od. 11:346: Ἀλκινόου δ’ ἐκ τοῦδ’ ἔχεται ἔργον τε ἔπος τε.”
τε: Od. 11:346: Ἀλκινόου δ’ ἐκ τοῦδ’ ἔχεται ἔργον τε ἔπος τε.”
τε: Od. 11:347: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τε: Od. 11:362: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τε: Od. 11:364: ἠπεροπῆά τ’ ἔμεν καὶ ἐπίκλοπον, οἷά τε πολλοὺς
τε: Od. 11:395: τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ
τε: Od. 11:409: ἀλλά μοι Αἴγισθος τεύξας θάνατόν τε μόρον τε
τε: Od. 11:409: ἀλλά μοι Αἴγισθος τεύξας θάνατόν τε μόρον τε
τε: Od. 11:411: δειπνίσσας, ὥς τίς τε κατέκτανε βοῦν ἐπὶ φάτνῃ.
τε: Od. 11:419: ὡς ἀμφὶ κρητῆρα τραπέζας τε πληθούσας
τε: Od. 11:426: χερσὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς ἑλέειν σύν τε στόμ’ ἐρεῖσαι.
τε: Od. 11:433: οἷ τε κατ’ αἶσχος ἔχευε καὶ ἐσσομένῃσιν ὀπίσσω
τε: Od. 11:445: λίην γὰρ πινυτή τε καὶ εὖ φρεσὶ μήδεα οἶδε
τε: Od. 11:469: Αἴαντός θ’, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
τε: Od. 11:469: Αἴαντός θ’, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
τε: Od. 11:475: πῶς ἔτλης Ἄϊδόσδε κατελθέμεν, ἔνθα τε νεκροὶ
τε: Od. 11:496: ἦ μιν ἀτιμάζουσιν ἀν’ Ἑλλάδα τε Φθίην τε,
τε: Od. 11:496: ἦ μιν ἀτιμάζουσιν ἀν’ Ἑλλάδα τε Φθίην τε,
τε: Od. 11:497: οὕνεκά μιν κατὰ γῆρας ἔχει χεῖράς τε πόδας τε.
τε: Od. 11:497: οὕνεκά μιν κατὰ γῆρας ἔχει χεῖράς τε πόδας τε.
τε: Od. 11:536: οὔτ’ αὐτοσχεδίην οὐτασμένος, οἷά τε πολλὰ
τε: Od. 11:537: γίνεται ἐν πολέμῳ· ἐπιμὶξ δέ τε μαίνεται Ἄρης.”
τε: Od. 11:571: ἥμενοι ἑσταότες τε, κατ’ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ.
τε: Od. 11:590: συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεθόωσαι·
τε: Od. 11:595: ἦ τοι ὁ μὲν σκηριπτόμενος χερσίν τε ποσίν τε
τε: Od. 11:595: ἦ τοι ὁ μὲν σκηριπτόμενος χερσίν τε ποσίν τε
τε: Od. 11:611: ἄρκτοι τ’ ἀγρότεροί τε σύες χαροποί τε λέοντες,
τε: Od. 11:611: ἄρκτοι τ’ ἀγρότεροί τε σύες χαροποί τε λέοντες,
τε: Od. 11:612: ὑσμῖναί τε μάχαι τε φόνοι τ’ ἀνδροκτασίαι τε.
τε: Od. 11:612: ὑσμῖναί τε μάχαι τε φόνοι τ’ ἀνδροκτασίαι τε.
τε: Od. 11:612: ὑσμῖναί τε μάχαι τε φόνοι τ’ ἀνδροκτασίαι τε.
τε: Od. 11:631: Θησέα Πειρίθοόν τε, θεῶν ἐρικυδέα τέκνα·
τε: Od. 11:637: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι·
τε: Od. 12:34: εἷσέ τε καὶ προσέλεκτο καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα·
τε: Od. 12:39: Σειρῆνας μὲν πρῶτον ἀφίξεαι, αἵ ῥά τε πάντας
τε: Od. 12:44: ἀλλά τε Σειρῆνες λιγυρῇ θέλγουσιν ἀοιδῇ,
τε: Od. 12:50: δησάντων σ’ ἐν νηῒ θοῇ χεῖράς τε πόδας τε
τε: Od. 12:50: δησάντων σ’ ἐν νηῒ θοῇ χεῖράς τε πόδας τε
τε: Od. 12:53: εἰ δέ κε λίσσηαι ἑτάρους λῦσαί τε κελεύῃς,
τε: Od. 12:64: ἀλλά τε καὶ τῶν αἰὲν ἀφαιρεῖται λὶς πέτρη·
τε: Od. 12:67: ἀλλά θ’ ὁμοῦ πίνακάς τε νεῶν καὶ σώματα φωτῶν
τέ: Od. 12:90: ἓξ δέ τέ οἱ δειραὶ περιμήκεες, ἐν δὲ ἑκάστῃ
τε: Od. 12:93: μέσση μέν τε κατὰ σπείους κοίλοιο δέδυκεν,
τε: Od. 12:96: δελφῖνάς τε κύνας τε καὶ εἴ ποθι μεῖζον ἕλῃσι
τε: Od. 12:96: δελφῖνάς τε κύνας τε καὶ εἴ ποθι μεῖζον ἕλῃσι
τε: Od. 12:99: παρφυγέειν σὺν νηΐ· φέρει δέ τε κρατὶ ἑκάστῳ
τε: Od. 12:119: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε καὶ ἄγριον οὐδὲ μαχητόν·
τε: Od. 12:132: νύμφαι ἐϋπλόκαμοι, Φαέθουσά τε Λαμπετίη τε,
τε: Od. 12:132: νύμφαι ἐϋπλόκαμοι, Φαέθουσά τε Λαμπετίη τε,
τε: Od. 12:134: τὰς μὲν ἄρα θρέψασα τεκοῦσά τε πότνια μήτηρ
τε: Od. 12:137: τὰς εἰ μέν κ’ ἀσινέας ἐάᾳς νόστου τε μέδηαι,
τε: Od. 12:140: νηΐ τε καὶ ἑτάροισ’. αὐτὸς δ’ εἴ πέρ κεν ἀλύξῃς,
τε: Od. 12:145: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι.
τε: Od. 12:152: ἥμεθα· τὴν δ’ ἄνεμός τε κυβερνήτης τ’ ἴθυνε.
τε: Od. 12:163: εἰ δέ κε λίσσωμαι ὑμέας λῦσαί τε κελεύω,
τε: Od. 12:178: οἱ δ’ ἐν νηΐ μ’ ἔδησαν ὁμοῦ χεῖράς τε πόδας τε
τε: Od. 12:178: οἱ δ’ ἐν νηΐ μ’ ἔδησαν ὁμοῦ χεῖράς τε πόδας τε
τε: Od. 12:181: ἀλλ’ ὅτε τόσσον ἀπῆμεν, ὅσον τε γέγωνε βοήσας,
τε: Od. 12:190: Ἀργεῖοι Τρῶές τε θεῶν ἰότητι μόγησαν,
τε: Od. 12:195: αὐτίκα δ’ ἀνστάντες Περιμήδης Εὐρύλοχός τε
τε: Od. 12:196: πλείοσί μ’ ἐν δεσμοῖσι δέον μᾶλλόν τε πίεζον.
τε: Od. 12:211: ἀλλὰ καὶ ἔνθεν ἐμῇ ἀρετῇ βουλῇ τε νόῳ τε
τε: Od. 12:211: ἀλλὰ καὶ ἔνθεν ἐμῇ ἀρετῇ βουλῇ τε νόῳ τε
τε: Od. 12:246: ἓξ ἕλεθ’, οἳ χερσίν τε βίηφί τε φέρτατοι ἦσαν.
τε: Od. 12:246: ἓξ ἕλεθ’, οἳ χερσίν τε βίηφί τε φέρτατοι ἦσαν.
τε: Od. 12:260: αὐτὰρ ἐπεὶ πέτρας φύγομεν δεινήν τε Χάρυβδιν
τε: Od. 12:266: οἰῶν τε βληχήν· καί μοι ἔπος ἔμπεσε θυμῷ
τε: Od. 12:289: ἢ νότου ἢ ζεφύροιο δυσαέος, οἵ τε μάλιστα
τε: Od. 12:304: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
τε: Od. 12:304: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
τε: Od. 12:320: “ὦ φίλοι, ἐν γὰρ νηῒ θοῇ βρῶσίς τε πόσις τε
τε: Od. 12:320: “ὦ φίλοι, ἐν γὰρ νηῒ θοῇ βρῶσίς τε πόσις τε
τε: Od. 12:326: γίνετ’ ἔπειτ’ ἀνέμων, εἰ μὴ εὖρός τε νότος τε.
τε: Od. 12:326: γίνετ’ ἔπειτ’ ἀνέμων, εἰ μὴ εὖρός τε νότος τε.
τε: Od. 12:331: ἰχθῦς ὄρνιθάς τε, φίλας ὅ τι χεῖρας ἵκοιτο,
τε: Od. 12:360: μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν,
τε: Od. 12:396: ὀπταλέα τε καὶ ὠμά· βοῶν δ’ ὣς γίνετο φωνή.
τε: Od. 12:410: ἀμφοτέρους, ἱστὸς δ’ ὀπίσω πέσεν, ὅπλα τε πάντα
τε: Od. 12:430: ἦλθον ἐπὶ Σκύλλης σκόπελον δεινήν τε Χάρυβδιν.
τε: Od. 12:436: μακροί τε μεγάλοι τε, κατεσκίαον δὲ Χάρυβδιν.
τε: Od. 12:436: μακροί τε μεγάλοι τε, κατεσκίαον δὲ Χάρυβδιν.
τε: Od. 12:445: Σκύλλην δ’ οὐκέτ’ ἔασε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
τε: Od. 12:445: Σκύλλην δ’ οὐκέτ’ ἔασε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
τε: Od. 12:450: ἥ μ’ ἐφίλει τ’ ἐκόμει τε. τί τοι τάδε μυθολογεύω;
τε: Od. 12:452: σοί τε καὶ ἰφθίμῃ ἀλόχῳ· ἐχθρὸν δέ μοί ἐστιν
τε: Od. 13:3: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τε: Od. 13:11: κεῖται καὶ χρυσὸς πολυδαίδαλος ἄλλα τε πάντα
τε: Od. 13:31: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ δόρποιο λιλαίεται, ᾧ τε πανῆμαρ
τε: Od. 13:34: δόρπον ἐποίχεσθαι, βλάβεται δέ τε γούνατ’ ἰόντι·
τε: Od. 13:62: παισί τε καὶ λαοῖσι καὶ Ἀλκινόῳ βασιλῆϊ.”
τε: Od. 13:73: κὰδ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ στόρεσαν ῥῆγός τε λίνον τε
τε: Od. 13:73: κὰδ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ στόρεσαν ῥῆγός τε λίνον τε
τε: Od. 13:91: ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων·
τε: Od. 13:91: ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων·
τε: Od. 13:93: εὖτ’ ἀστὴρ ὑπερέσχε φαάντατος, ὅς τε μάλιστα
τε: Od. 13:105: ἐν δὲ κρητῆρές τε καὶ ἀμφιφορῆες ἔασι
τε: Od. 13:107: ἐν δ’ ἱστοὶ λίθεοι περιμήκεες, ἔνθα τε Νύμφαι
τέ: Od. 13:109: ἐν δ’ ὕδατ’ ἀενάοντα. δύω δέ τέ οἱ θύραι εἰσίν,
τε: Od. 13:118: αὐτῷ σύν τε λίνῳ καὶ ῥήγεϊ σιγαλόεντι,
τε: Od. 13:130: Φαίηκες, τοί πέρ τε ἐμῆς ἔξ εἰσι γενέθλης.
τε: Od. 13:136: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά θ’ ὑφαντήν,
τε: Od. 13:136: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά θ’ ὑφαντήν,
τε: Od. 13:191: ἄγνωστον τεύξειεν ἕκαστά τε μυθήσαιτο,
τε: Od. 13:192: μή μιν πρὶν ἄλοχος γνοίη ἀστοί τε φίλοι τε,
τε: Od. 13:192: μή μιν πρὶν ἄλοχος γνοίη ἀστοί τε φίλοι τε,
τε: Od. 13:195: ἀτραπιτοί τε διηνεκέες λιμένες τε πάνορμοι
τε: Od. 13:195: ἀτραπιτοί τε διηνεκέες λιμένες τε πάνορμοι
τε: Od. 13:201: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
τέ: Od. 13:211: οἵ μ’ εἰς ἄλλην γαῖαν ἀπήγαγον· ἦ τέ μ’ ἔφαντο
τε: Od. 13:213: Ζεύς σφεας τείσαιτο ἱκετήσιος, ὅς τε καὶ ἄλλους
τε: Od. 13:218: ἠρίθμει καὶ χρυσὸν ὑφαντά τε εἵματα καλά.
τε: Od. 13:223: παναπάλῳ, οἷοί τε ἀνάκτων παῖδες ἔασι,
τε: Od. 13:229: χαῖρέ τε καὶ μή μοί τι κακῷ νόῳ ἀντιβολήσαις,
τε: Od. 13:231: εὔχομαι ὥς τε θεῷ καί σευ φίλα γούναθ’ ἱκάνω.
τε: Od. 13:238: εἰ δὴ τήνδε τε γαῖαν ἀνείρεαι. οὐδέ τι λίην
τε: Od. 13:240: ἠμὲν ὅσοι ναίουσι πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
τε: Od. 13:244: ἐν μὲν γάρ οἱ σῖτος ἀθέσφατος, ἐν δέ τε οἶνος
τε: Od. 13:264: ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων,
τε: Od. 13:264: ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων,
τέ: Od. 13:288: χειρί τέ μιν κατέρεξε· δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικὶ
τε: Od. 13:289: καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυίῃ·
τε: Od. 13:289: καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυίῃ·
τε: Od. 13:295: μύθων τε κλοπίων, οἵ τοι πεδόθεν φίλοι εἰσίν.
τε: Od. 13:299: μήτι τε κλέομαι καὶ κέρδεσιν· οὐδὲ σύ γ’ ἔγνως
τέ: Od. 13:300: Παλλάδ’ Ἀθηναίην, κούρην Διός, ἥ τέ τοι αἰεὶ
τε: Od. 13:304: χρήματά τε κρύψω, ὅσα τοι Φαίηκες ἀγαυοὶ
τε: Od. 13:305: ὤπασαν οἴκαδ’ ἰόντι ἐμῇ βουλῇ τε νόῳ τε,
τε: Od. 13:305: ὤπασαν οἴκαδ’ ἰόντι ἐμῇ βουλῇ τε νόῳ τε,
τε: Od. 13:334: ἵετ’ ἐνὶ μεγάροισ’ ἰδέειν παῖδάς τ’ ἄλοχόν τε·
τέ: Od. 13:336: πρίν γ’ ἔτι σῆς ἀλόχου πειρήσεαι, ἥ τέ τοι αὔτως
τε: Od. 13:338: φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δάκρυ χεούσῃ.
τε: Od. 13:360: αὐτόν τε ζώειν καί μοι φίλον υἱὸν ἀέξῃ.”
τε: Od. 13:395: αἵματί τ’ ἐγκεφάλῳ τε παλαξέμεν ἄσπετον οὖδας
τε: Od. 13:406: παῖδά τε σὸν φιλέει καὶ ἐχέφρονα Πηνελόπειαν.
τε: Od. 13:408: πὰρ Κόρακος πέτρῃ ἐπί τε κρήνῃ Ἀρεθούσῃ,
τε: Od. 14:7: καλή τε μεγάλη τε, περίδρομος· ἥν ῥα συβώτης
τε: Od. 14:7: καλή τε μεγάλη τε, περίδρομος· ἥν ῥα συβώτης
τε: Od. 14:20: οἱ δὲ τριηκόσιοί τε καὶ ἑξήκοντα πέλοντο.
τε: Od. 14:39: καὶ δέ μοι ἄλλα θεοὶ δόσαν ἄλγεά τε στοναχάς τε·
τε: Od. 14:39: καὶ δέ μοι ἄλλα θεοὶ δόσαν ἄλγεά τε στοναχάς τε·
τε: Od. 14:43: πλάζετ’ ἐπ’ ἀλλοθρόων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε,
τε: Od. 14:43: πλάζετ’ ἐπ’ ἀλλοθρόων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε,
τε: Od. 14:58: ξεῖνοί τε πτωχοί τε. δόσις δ’ ὀλίγη τε φίλη τε
τε: Od. 14:58: ξεῖνοί τε πτωχοί τε. δόσις δ’ ὀλίγη τε φίλη τε
τε: Od. 14:58: ξεῖνοί τε πτωχοί τε. δόσις δ’ ὀλίγη τε φίλη τε
τε: Od. 14:58: ξεῖνοί τε πτωχοί τε. δόσις δ’ ὀλίγη τε φίλη τε
τε: Od. 14:63: οἷά τε ᾧ οἰκῆϊ ἄναξ εὔθυμος ἔδωκεν,
τε: Od. 14:64: οἶκόν τε κλῆρόν τε πολυμνήστην τε γυναῖκα,
τε: Od. 14:64: οἶκόν τε κλῆρόν τε πολυμνήστην τε γυναῖκα,
τε: Od. 14:64: οἶκόν τε κλῆρόν τε πολυμνήστην τε γυναῖκα,
τε: Od. 14:75: εὗσέ τε μίστυλλέν τε καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρεν.
τε: Od. 14:75: εὗσέ τε μίστυλλέν τε καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρεν.
τε: Od. 14:80: “ἔσθιε νῦν, ὦ ξεῖνε, τά τε δμώεσσι πάρεστι,
τε: Od. 14:87: πλησάμενοι δέ τε νῆας ἔβαν οἶκόνδε νέεσθαι, -
τε: Od. 14:93: ὅσσαι γὰρ νύκτες τε καὶ ἡμέραι ἐκ Διός εἰσιν,
τε: Od. 14:102: βόσκουσι ξεῖνοί τε καὶ αὐτοῦ βώτορες ἄνδρες·
τε: Od. 14:107: αὐτὰρ ἐγὼ σῦς τάσδε φυλάσσω τε ῥύομαί τε
τε: Od. 14:107: αὐτὰρ ἐγὼ σῦς τάσδε φυλάσσω τε ῥύομαί τε
τε: Od. 14:109: ὣς φάθ’· ὁ δ’ ἐνδυκέως κρέα τ’ ἤσθιε πῖνέ τε οἶνον,
τε: Od. 14:123: ἀγγέλλων πείσειε γυναῖκά τε καὶ φίλον υἱόν,
τε: Od. 14:132: εἴ τίς τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα δοίη.
τε: Od. 14:132: εἴ τίς τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα δοίη.
τε: Od. 14:154: ἕσσαι με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά·
τε: Od. 14:154: ἕσσαι με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά·
τε: Od. 14:158: ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα θεῶν ξενίη τε τράπεζα
τε: Od. 14:206: ὄλβῳ τε πλούτῳ τε καὶ υἱάσι κυδαλίμοισιν.
τε: Od. 14:206: ὄλβῳ τε πλούτῳ τε καὶ υἱάσι κυδαλίμοισιν.
τέ: Od. 14:221: ἀνδρῶν δυσμενέων ὅ τέ μοι εἴξειε πόδεσσι.
τε: Od. 14:223: οὐδ’ οἰκωφελίη, ἥ τε τρέφει ἀγλαὰ τέκνα,
τε: Od. 14:234: δεινός τ’ αἰδοῖός τε μετὰ Κρήτεσσι τετύγμην.
τε: Od. 14:251: θεοῖσίν τε ῥέζειν αὐτοῖσί τε δαῖτα πένεσθαι.
τε: Od. 14:251: θεοῖσίν τε ῥέζειν αὐτοῖσί τε δαῖτα πένεσθαι.
τε: Od. 14:254: ῥηϊδίως, ὡς εἴ τε κατὰ ῥόον· οὐδέ τις οὖν μοι
τε: Od. 14:256: ἥμεθα, τὰς δ’ ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ’ ἴθυνον.
τε: Od. 14:267: ἦλθον· πλῆτο δὲ πᾶν πεδίον πεζῶν τε καὶ ἵππων
τε: Od. 14:268: χαλκοῦ τε στεροπῆς. ἐν δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος
τε: Od. 14:284: ξεινίου, ὅς τε μάλιστα νεμεσσᾶται κακὰ ἔργα.
τε: Od. 14:293: ἀλλ’ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο
τε: Od. 14:320: ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν.
τε: Od. 14:320: ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν.
τε: Od. 14:324: χαλκόν τε χρυσόν τε πολύκμητόν τε σίδηρον.
τε: Od. 14:324: χαλκόν τε χρυσόν τε πολύκμητόν τε σίδηρον.
τε: Od. 14:324: χαλκόν τε χρυσόν τε πολύκμητόν τε σίδηρον.
τε: Od. 14:341: ἐκ μέν με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἔδυσαν,
τε: Od. 14:341: ἐκ μέν με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἔδυσαν,
τε: Od. 14:353: ἔνθ’ ἀναβάς, ὅθι τε δρίος ἦν πολυανθέος ὕλης,
τε: Od. 14:396: ἕσσας με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα πέμψαι
τε: Od. 14:396: ἕσσας με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα πέμψαι
τε: Od. 14:402: “ξεῖν’, οὕτω γάρ κέν μοι ἐϋκλείη τ’ ἀρετή τε
τε: Od. 14:410: ἀγχίμολον δὲ σύες τε καὶ ἀνέρες ἦλθον ὑφορβοί.
τε: Od. 14:426: τὸν δ’ ἔλιπε ψυχή. τοὶ δ’ ἔσφαξάν τε καὶ εὗσαν,
τε: Od. 14:431: ὤπτησάν τε περιφραδέως ἐρύσαντό τε πάντα,
τε: Od. 14:431: ὤπτησάν τε περιφραδέως ἐρύσαντό τε πάντα,
τέ: Od. 14:468: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη,
τε: Od. 14:470: ἡγείσθην δ’ Ὀδυσεύς τε καὶ Ἀτρεΐδης Μενέλαος,
τε: Od. 14:472: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἱκόμεσθα ποτὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος,
τε: Od. 14:494: ἦ, καὶ ἐπ’ ἀγκῶνος κεφαλὴν σχέθεν εἶπέ τε μῦθον·
τέ: Od. 14:503: ὣς νῦν ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη·
τε: Od. 14:513: οὐ γὰρ πολλαὶ χλαῖναι ἐπημοιβοί τε χιτῶνες
τε: Od. 14:516: κεῖνός σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσει,
τε: Od. 14:516: κεῖνός σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσει,
τε: Od. 14:517: πέμψει δ’, ὅππῃ σε κραδίη θυμός τε κελεύει.”
τε: Od. 14:519: εὐνήν, ἐν δ’ ὀΐων τε καὶ αἰγῶν δέρματ’ ἔβαλλεν.
τε: Od. 15:11: κτήματά τε προλιπὼν ἄνδρας τ’ ἐν σοῖσι δόμοισιν
τε: Od. 15:16: ἤδη γάρ ῥα πατήρ τε κασίγνητοί τε κέλονται
τε: Od. 15:16: ἤδη γάρ ῥα πατήρ τε κασίγνητοί τε κέλονται
τε: Od. 15:29: ἐν πορθμῷ Ἰθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης
τε: Od. 15:29: ἐν πορθμῷ Ἰθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης
τε: Od. 15:35: ἀθανάτων ὅς τίς σε φυλάσσει τε ῥύεταί τε.
τε: Od. 15:35: ἀθανάτων ὅς τίς σε φυλάσσει τε ῥύεταί τε.
τε: Od. 15:54: τοῦ γάρ τε ξεῖνος μιμνῄσκεται ἤματα πάντα
τε: Od. 15:78: ἀμφότερον, κῦδός τε καὶ ἀγλαΐη καὶ ὄνειαρ,
τε: Od. 15:83: αὔτως ἀππέμψει, δώσει δέ τε ἕν γε φέρεσθαι,
τε: Od. 15:98: ὀπτῆσαί τε κρεῶν· ὁ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας.
τε: Od. 15:134: ἑζέσθην δ’ ἄρ’ ἔπειτα κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
τε: Od. 15:134: ἑζέσθην δ’ ἄρ’ ἔπειτα κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
τε: Od. 15:175: ἐλθὼν ἐξ ὄρεος, ὅθι οἱ γενεή τε τόκος τε,
τε: Od. 15:175: ἐλθὼν ἐξ ὄρεος, ὅθι οἱ γενεή τε τόκος τε,
τε: Od. 15:185: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
τε: Od. 15:207: ἐσθῆτα χρυσόν τε, τά οἱ Μενέλαος ἔδωκε·
τε: Od. 15:209: “σπουδῇ νῦν ἀνάβαινε κέλευέ τε πάντας ἑταίρους,
τε: Od. 15:210: πρὶν ἐμὲ οἴκαδ’ ἱκέσθαι ἀπαγγεῖλαί τε γέροντι.
τε: Od. 15:229: Νηλέα τε μεγάθυμον, ἀγαυότατον ζωόντων,
τε: Od. 15:233: εἵνεκα Νηλῆος κούρης ἄτης τε βαρείης,
τε: Od. 15:248: τοῦ υἱεῖς ἐγένοντ’ Ἀλκμάων Ἀμφίλοχός τε.
τε: Od. 15:249: Μάντιος αὖ τέκετο Πολυφείδεά τε Κλεῖτόν τε·
τε: Od. 15:249: Μάντιος αὖ τέκετο Πολυφείδεά τε Κλεῖτόν τε·
τε: Od. 15:258: σπένδοντ’ εὐχόμενόν τε θοῇ παρὰ νηῒ μελαίνῃ,
τε: Od. 15:269: τοὔνεκα νῦν ἑτάρους τε λαβὼν καὶ νῆα μέλαιναν
τε: Od. 15:273: ἔμφυλον· πολλοὶ δὲ κασίγνητοί τε ἔται τε
τε: Od. 15:273: ἔμφυλον· πολλοὶ δὲ κασίγνητοί τε ἔται τε
τε: Od. 15:296: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
τε: Od. 15:305: ἤ μιν ἔτ’ ἐνδυκέως φιλέοι μεῖναί τε κελεύοι
τε: Od. 15:319: Ἑρμείαο ἕκητι διακτόρου, ὅς ῥά τε πάντων
τε: Od. 15:322: πῦρ τ’ εὖ νηῆσαι διά τε ξύλα δανὰ κεάσσαι,
τε: Od. 15:323: δαιτρεῦσαί τε καὶ ὀπτῆσαι καὶ οἰνοχοῆσαι,
τε: Od. 15:324: οἷά τε τοῖς ἀγαθοῖσι παραδρώωσι χέρηες.”
τε: Od. 15:329: τῶν ὕβρις τε βίη τε σιδήρεον οὐρανὸν ἵκει.
τε: Od. 15:329: τῶν ὕβρις τε βίη τε σιδήρεον οὐρανὸν ἵκει.
τε: Od. 15:338: κεῖνός σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσει,
τε: Od. 15:338: κεῖνός σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσει,
τε: Od. 15:339: πέμψει δ’ ὅππῃ σε κραδίη θυμός τε κελεύει.”
τέ: Od. 15:346: νῦν δ’ ἐπεὶ ἰσχανάᾳς μεῖναί τέ με κεῖνον ἄνωγας,
τε: Od. 15:368: αὐτὰρ ἐμὲ χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἐκείνη
τε: Od. 15:368: αὐτὰρ ἐμὲ χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἐκείνη
τε: Od. 15:373: τῶν ἔφαγόν τ’ ἔπιόν τε καὶ αἰδοίοισιν ἔδωκα.
τε: Od. 15:378: καὶ φαγέμεν πιέμεν τε, ἔπειτα δὲ καί τι φέρεσθαι
τε: Od. 15:379: ἀγρόνδ’, οἷά τε θυμὸν ἀεὶ δμώεσσιν ἰαίνει.”
τε: Od. 15:391: σιγῇ νῦν ξυνίει καὶ τέρπεο πῖνέ τε οἶνον,
τε: Od. 15:398: νῶϊ δ’ ἐνὶ κλισίῃ πίνοντέ τε δαινυμένω τε
τε: Od. 15:398: νῶϊ δ’ ἐνὶ κλισίῃ πίνοντέ τε δαινυμένω τε
τε: Od. 15:400: μνωομένω· μετὰ γάρ τε καὶ ἄλγεσι τέρπεται ἀνήρ,
τε: Od. 15:418: καλή τε μεγάλη τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυῖα·
τε: Od. 15:418: καλή τε μεγάλη τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυῖα·
τε: Od. 15:421: εὐνῇ καὶ φιλότητι, τά τε φρένας ἠπεροπεύει
τε: Od. 15:438: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
τε: Od. 15:438: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
τε: Od. 15:468: οἱ μὲν ἄρ’ ἐς θῶκον πρόμολον δήμοιό τε φῆμιν,
τε: Od. 15:471: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
τε: Od. 15:476: ἑξῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ·
τε: Od. 15:482: τοὺς δ’ Ἰθάκῃ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ,
τε: Od. 15:484: οὕτω τήνδε τε γαῖαν ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσι.”
τε: Od. 15:490: ἠπίου, ὃς δή τοι παρέχει βρῶσίν τε πόσιν τε
τε: Od. 15:490: ἠπίου, ὃς δή τοι παρέχει βρῶσίν τε πόσιν τε
τε: Od. 15:500: δεῖπνόν τ’ ἐντύνοντο κερῶντό τε αἴθοπα οἶνον.
τε: Od. 15:507: δαῖτ’ ἀγαθὴν κρειῶν τε καὶ οἴνου ἡδυπότοιο.”
τε: Od. 15:521: καὶ γὰρ πολλὸν ἄριστος ἀνὴρ μέμονέν τε μάλιστα
τε: Od. 15:528: μεσσηγὺς νηός τε καὶ αὐτοῦ Τηλεμάχοιο.
τε: Od. 15:537: τῶ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα
τε: Od. 15:537: τῶ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα
τε: Od. 15:548: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι.
τε: Od. 16:3: ἔκπεμψάν τε νομῆας ἅμ’ ἀγρομένοισι σύεσσι.
τε: Od. 16:6: σαίνοντάς τε κύνας, περί τε κτύπος ἦλθε ποδοῖϊν.
τε: Od. 16:6: σαίνοντάς τε κύνας, περί τε κτύπος ἦλθε ποδοῖϊν.
τε: Od. 16:15: κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλὰ
τε: Od. 16:39: φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δάκρυ χεούσῃ.”
τε: Od. 16:43: Τηλέμαχος δ’ ἑτέρωθεν ἐρήτυε φώνησέν τε·
τε: Od. 16:74: ἢ αὐτοῦ παρ’ ἐμοί τε μένῃ καὶ δῶμα κομίζῃ,
τε: Od. 16:75: εὐνήν τ’ αἰδομένη πόσιος δήμοιό τε φῆμιν,
τε: Od. 16:79: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα καλά,
τε: Od. 16:79: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα καλά,
τε: Od. 16:81: πέμψω δ’, ὅππῃ μιν κραδίη θυμός τε κελεύει.
τε: Od. 16:108: ξείνους τε στυφελιζομένους δμῳάς τε γυναῖκας
τε: Od. 16:108: ξείνους τε στυφελιζομένους δμῳάς τε γυναῖκας
τε: Od. 16:123: Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,
τε: Od. 16:123: Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,
τε: Od. 16:144: οὐδ’ ἐπὶ ἔργα ἰδεῖν, ἀλλὰ στοναχῇ τε γόῳ τε
τε: Od. 16:144: οὐδ’ ἐπὶ ἔργα ἰδεῖν, ἀλλὰ στοναχῇ τε γόῳ τε
τε: Od. 16:158: καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυίῃ.
τε: Od. 16:158: καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυίῃ.
τε: Od. 16:162: ἀλλ’ Ὀδυσεύς τε κύνες τε ἴδον, καί ῥ’ οὐχ ὑλάοντο,
τε: Od. 16:162: ἀλλ’ Ὀδυσεύς τε κύνες τε ἴδον, καί ῥ’ οὐχ ὑλάοντο,
τέ: Od. 16:208: ἥ τέ με τοῖον ἔθηκεν ὅπως ἐθέλει, δύναται γάρ,
τε: Od. 16:217: φῆναι ἢ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες, οἷσί τε τέκνα
τε: Od. 16:227: Φαίηκές μ’ ἄγαγον ναυσικλυτοί, οἵ τε καὶ ἄλλους
τε: Od. 16:231: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά θ’ ὑφαντήν.
τε: Od. 16:231: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά θ’ ὑφαντήν.
τε: Od. 16:236: ὄφρ’ εἰδέω, ὅσσοι τε καὶ οἵ τινες ἀνέρες εἰσί·
τε: Od. 16:249: ἐκ δὲ Σάμης πίσυρες τε καὶ εἴκοσι φῶτες ἔασιν,
τε: Od. 16:264: ὕψι περ ἐν νεφέεσσι καθημένω· ὥ τε καὶ ἄλλοις
τε: Od. 16:265: ἀνδράσι τε κρατέουσι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι.”
τε: Od. 16:293: ἀλλήλους τρώσητε καταισχύνητέ τε δαῖτα
τε: Od. 16:304: ἀλλ’ οἶοι σύ τ’ ἐγώ τε γυναικῶν γνώομεν ἰθύν.
τέ: Od. 16:317: αἵ τέ σ’ ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εἰσιν·
τε: Od. 16:341: βῆ ῥ’ ἴμεναι μεθ’ ὕας, λίπε δ’ ἕρκεά τε μέγαρόν τε.
τε: Od. 16:341: βῆ ῥ’ ἴμεναι μεθ’ ὕας, λίπε δ’ ἕρκεά τε μέγαρόν τε.
τε: Od. 16:353: ἱστία τε στέλλοντας ἐρετμά τε χερσὶν ἔχοντας.
τε: Od. 16:353: ἱστία τε στέλλοντας ἐρετμά τε χερσὶν ἔχοντας.
τε: Od. 16:374: αὐτὸς μὲν γὰρ ἐπιστήμων βουλῇ τε νόῳ τε,
τε: Od. 16:374: αὐτὸς μὲν γὰρ ἐπιστήμων βουλῇ τε νόῳ τε,
τε: Od. 16:388: αὐτόν τε ζώειν καὶ ἔχειν πατρώϊα πάντα,
τε: Od. 16:404: αὐτός τε κτενέω τούς τ’ ἄλλους πάντας ἀνώξω·
τε: Od. 16:421: μάργε, τίη δὲ σὺ Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε
τε: Od. 16:421: μάργε, τίη δὲ σὺ Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε
τε: Od. 16:444: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν ἐπέσχε τε οἶνον ἐρυθρόν.
τε: Od. 16:478: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
τε: Od. 16:481: κοίτου τε μνήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
τε: Od. 17:8: κλαυθμοῦ τε στυγεροῖο γόοιό τε δακρυόεντος,
τε: Od. 17:8: κλαυθμοῦ τε στυγεροῖο γόοιό τε δακρυόεντος,
τε: Od. 17:23: αὐτίκ’ ἐπεί κε πυρὸς θερέω ἀλέη τε γένηται.
τε: Od. 17:25: στίβη ὑπηοίη· ἕκαθεν δέ τε ἄστυ φάτ’ εἶναι.”
τε: Od. 17:35: καὶ κύνεον ἀγαπαζόμεναι κεφαλήν τε καὶ ὤμους.
τε: Od. 17:39: κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλά,
τέ: Od. 17:69: οἵ τέ οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώϊοι ἦσαν ἑταῖροι,
τε: Od. 17:86: χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
τε: Od. 17:86: χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
τε: Od. 17:109: ᾠχόμεθ’ ἔς τε Πύλον καὶ Νέστορα, ποιμένα λαῶν·
τε: Od. 17:111: ἐνδυκέως ἐφίλει, ὡς εἴ τε πατὴρ ἑὸν υἷα
τε: Od. 17:119: Ἀργεῖοι Τρῶές τε θεῶν ἰότητι μόγησαν.
τε: Od. 17:132: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
τε: Od. 17:137: πάντες κ’ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε.
τε: Od. 17:137: πάντες κ’ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε.
τε: Od. 17:155: ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα θεῶν ξενίη τε τράπεζα
τε: Od. 17:164: τῶ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα
τε: Od. 17:164: τῶ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα
τε: Od. 17:177: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνστάντες ἔβαν πείθοντό τε μύθῳ.
τε: Od. 17:179: χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
τε: Od. 17:179: χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
τε: Od. 17:270: ἄνδρες, ἐπεὶ κνίση μὲν ἐνήνοθεν, ἐν δέ τε φόρμιγξ
τε: Od. 17:291: ἂν δὲ κύων κεφαλήν τε καὶ οὔατα κείμενος ἔσχεν,
τε: Od. 17:298: ἡμιόνων τε βοῶν τε ἅλις κέχυτ’, ὄφρ’ ἂν ἄγοιεν
τε: Od. 17:298: ἡμιόνων τε βοῶν τε ἅλις κέχυτ’, ὄφρ’ ἂν ἄγοιεν
τε: Od. 17:309: ἦ αὔτως οἷοί τε τραπεζῆες κύνες ἀνδρῶν
τε: Od. 17:331: κείμενον, ἔνθα τε δαιτρὸς ἐφίζεσκε κρέα πολλὰ
τε: Od. 17:345: “δὸς τῷ ξείνῳ ταῦτα φέρων αὐτόν τε κέλευε
τε: Od. 17:422: ἦσαν δὲ δμῶες μάλα μυρίοι ἄλλα τε πολλά,
τε: Od. 17:436: ἦλθον· πλῆτο δὲ πᾶν πεδίον πεζῶν τε καὶ ἵππων
τε: Od. 17:437: χαλκοῦ τε στεροπῆς. ἐν δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος
τε: Od. 17:445: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τε: Od. 17:485: καί τε θεοὶ ξείνοισιν ἐοικότες ἀλλοδαποῖσι,
τε: Od. 17:487: ἀνθρώπων ὕβριν τε καὶ εὐνομίην ἐφορῶντες.”
τε: Od. 17:503: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἐνέπλησάν τ’ ἔδοσάν τε,
τε: Od. 17:518: ὡς δ’ ὅτ’ ἀοιδὸν ἀνὴρ ποτιδέρκεται, ὅς τε θεῶν ἒξ
τε: Od. 17:536: εἰλαπινάζουσιν πίνουσί τε αἴθοπα οἶνον
τε: Od. 17:550: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά.”
τε: Od. 17:550: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά.”
τε: Od. 17:557: ἕσσει σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, τῶν σὺ μάλιστα
τε: Od. 17:557: ἕσσει σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, τῶν σὺ μάλιστα
τε: Od. 17:565: τῶν ὕβρις τε βίη τε σιδήρεον οὐρανὸν ἵκει.
τε: Od. 17:565: τῶν ὕβρις τε βίη τε σιδήρεον οὐρανὸν ἵκει.
τε: Od. 17:604: βῆ ῥ’ ἴμεναι μεθ’ ὕας, λίπε δ’ ἕρκεά τε μέγαρόν τε
τε: Od. 17:604: βῆ ῥ’ ἴμεναι μεθ’ ὕας, λίπε δ’ ἕρκεά τε μέγαρόν τε
τε: Od. 18:38: ὁ ξεῖνός τε καὶ Ἶρος ἐρίζετον ἀλλήλοιϊν
τε: Od. 18:45: κατθέμεθα κνίσης τε καὶ αἵματος ἐμπλήσαντες.
τε: Od. 18:46: ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται,
τε: Od. 18:59: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
τε: Od. 18:59: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
τε: Od. 18:65: Εὐρύμαχός τε καὶ Ἀντίνοος, πεπνυμένω ἄμφω.”
τε: Od. 18:68: καλούς τε μεγάλους τε, φάνεν δέ οἱ εὐρέες ὦμοι
τε: Od. 18:68: καλούς τε μεγάλους τε, φάνεν δέ οἱ εὐρέες ὦμοι
τε: Od. 18:69: στήθεά τε στιβαροί τε βραχίονες· αὐτὰρ Ἀθήνη
τε: Od. 18:69: στήθεά τε στιβαροί τε βραχίονες· αὐτὰρ Ἀθήνη
τε: Od. 18:83: αἴ κέν σ’ οὗτος νικήσῃ κρείσσων τε γένηται,
τε: Od. 18:102: αἰθούσης τε θύρας· καί μιν ποτὶ ἑρκίον αὐλῆς
τε: Od. 18:105: “ἐνταυθοῖ νῦν ἧσο κύνας τε σύας τ’ ἀπερύκων,
τε: Od. 18:119: ἐμπλείην κνίσης τε καὶ αἵματος· Ἀμφίνομος δὲ
τε: Od. 18:121: καὶ δέπαϊ χρυσέῳ δειδίσκετο φώνησέν τε·
τε: Od. 18:127: Νῖσον Δουλιχιῆα ἐΰν τ’ ἔμεν ἀφνειόν τε·
τε: Od. 18:131: πάντων, ὅσσα τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει.
τε: Od. 18:131: πάντων, ὅσσα τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει.
τε: Od. 18:137: οἷον ἐπ’ ἦμαρ ἄγῃσι πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.
τε: Od. 18:137: οἷον ἐπ’ ἦμαρ ἄγῃσι πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.
τε: Od. 18:162: μᾶλλον πρὸς πόσιός τε καὶ υἱέος ἢ πάρος ἦεν.
τε: Od. 18:182: ἀλλά μοι Αὐτονόην τε καὶ Ἱπποδάμειαν ἄνωχθι
τε: Od. 18:200: καί ῥ’ ἀπομόρξατο χερσὶ παρειὰς φώνησέν τε·
τε: Od. 18:225: σοί κ’ αἶσχος λώβη τε μετ’ ἀνθρώποισι πέλοιτο.”
τε: Od. 18:229: ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρεια· πάρος δ’ ἔτι νήπιος ἦα.
τε: Od. 18:235: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
τε: Od. 18:249: εἶδός τε μέγεθός τε ἰδὲ φρένας ἔνδον ἐΐσας.”
τε: Od. 18:249: εἶδός τε μέγεθός τε ἰδὲ φρένας ἔνδον ἐΐσας.”
τε: Od. 18:251: “Εὐρύμαχ’, ἦ τοι ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε
τε: Od. 18:251: “Εὐρύμαχ’, ἦ τοι ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε
τε: Od. 18:263: ἵππων τ’ ὠκυπόδων ἐπιβήτορας, οἵ τε τάχιστα
τε: Od. 18:273: οὐλομένης ἐμέθεν, τῆς τε Ζεὺς ὄλβον ἀπηύρα.
τε: Od. 18:276: οἵ τ’ ἀγαθήν τε γυναῖκα καὶ ἀφνειοῖο θύγατρα
τε: Od. 18:304: οἱ δ’ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν
τε: Od. 18:356: ἦ ῥ’, ἅμα τε προσέειπεν Ὀδυσσῆα πτολίπορθον·
τε: Od. 18:359: αἱμασιάς τε λέγων καὶ δένδρεα μακρὰ φυτεύων;
τε: Od. 18:373: ἥλικες ἰσοφόροι, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν,
τε: Od. 18:427: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
τε: Od. 19:12: ἀλλήλους τρώσητε καταισχύνητέ τε δαῖτα
τε: Od. 19:32: ἐσφόρεον κόρυθάς τε καὶ ἀσπίδας ὀμφαλοέσσας
τε: Od. 19:37: ἔμπης μοι τοῖχοι μεγάρων καλαί τε μεσόδμαι
τε: Od. 19:38: εἰλάτιναί τε δοκοὶ καὶ κίονες ὑψόσ’ ἔχοντες
τε: Od. 19:78: ἦσαν δὲ δμῶες μάλα μυρίοι ἄλλα τε πολλά,
τε: Od. 19:109: ὥς τέ τευ ἦ βασιλῆος ἀμύμονος, ὅς τε θεουδὴς
τέ: Od. 19:109: ὥς τέ τευ ἦ βασιλῆος ἀμύμονος, ὅς τε θεουδὴς
τε: Od. 19:119: οἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ γοόωντά τε μυρόμενόν τε
τε: Od. 19:119: οἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ γοόωντά τε μυρόμενόν τε
τε: Od. 19:124: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε
τε: Od. 19:124: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε
τε: Od. 19:131: Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,
τε: Od. 19:131: Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,
τε: Od. 19:160: γινώσκων· ἤδη γὰρ ἀνὴρ οἷός τε μάλιστα
τε: Od. 19:161: οἴκου κήδεσθαι, τῷ τε Ζεὺς ὄλβον ὀπάζει.
τε: Od. 19:177: Δωριέες τε τριχάϊκες δῖοί τε Πελασγοί· -
τε: Od. 19:177: Δωριέες τε τριχάϊκες δῖοί τε Πελασγοί· -
τε: Od. 19:178: τῇσι δ’ ἐνὶ Κνωσός, μεγάλη πόλις, ἔνθα τε Μίνως
τε: Od. 19:188: στῆσε δ’ ἐν Ἀμνισῷ, ὅθι τε σπέος Εἰλειθυίης,
τε: Od. 19:191: ξεῖνον γάρ οἱ ἔφασκε φίλον τ’ ἔμεν αἰδοῖόν τε.
τε: Od. 19:233: οἷόν τε κρομύοιο λοπὸν κάτα ἰσχαλέοιο·
τε: Od. 19:254: ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι φίλος τ’ ἔσῃ αἰδοῖός τε·
τε: Od. 19:276: Ζεύς τε καὶ Ἠέλιος· τοῦ γὰρ βόας ἔκταν ἑταῖροι.
τέ: Od. 19:281: καί οἱ πολλὰ δόσαν πέμπειν τέ μιν ἤθελον αὐτοὶ
τε: Od. 19:310: τῶ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα
τε: Od. 19:310: τῶ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα
τε: Od. 19:320: ἠῶθεν δὲ μάλ’ ἦρι λοέσσαι τε χρῖσαί τε,
τε: Od. 19:320: ἠῶθεν δὲ μάλ’ ἦρι λοέσσαι τε χρῖσαί τε,
τε: Od. 19:333: τοῦ μέν τε κλέος εὐρὺ διὰ ξεῖνοι φορέουσι
τέ: Od. 19:334: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, πολλοί τέ μιν ἐσθλὸν ἔειπον.”
τε: Od. 19:359: ἤδη τοιόσδ’ ἐστὶ πόδας τοιόσδε τε χεῖρας·
τε: Od. 19:368: γῆράς τε λιπαρὸν θρέψαιό τε φαίδιμον υἱόν·
τε: Od. 19:368: γῆράς τε λιπαρὸν θρέψαιό τε φαίδιμον υἱόν·
τε: Od. 19:373: τάων νῦν λώβην τε καὶ αἴσχεα πόλλ’ ἀλεείνων
τε: Od. 19:381: ὡς σὺ δέμας φωνήν τε πόδας τ’ Ὀδυσῆϊ ἔοικας.”
τε: Od. 19:394: Παρνησόνδ’ ἐλθόντα μετ’ Αὐτόλυκόν τε καὶ υἷας,
τε: Od. 19:396: κλεπτοσύνῃ θ’ ὅρκῳ τε· θεὸς δέ οἱ αὐτὸς ἔδωκεν
τε: Od. 19:405: τὴν δ’ αὖτ’ Αὐτόλυκος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τε: Od. 19:406: “γαμβρὸς ἐμὸς θύγατέρ τε, τίθεσθ’ ὄνομ’, ὅττι κεν εἴπω·
τε: Od. 19:414: τὸν μὲν ἄρ’ Αὐτόλυκός τε καὶ υἱέες Αὐτολύκοιο
τε: Od. 19:415: χερσίν τ’ ἠσπάζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισι·
τε: Od. 19:417: κύσσ’ ἄρα μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλά.
τε: Od. 19:423: ὤπτησάν τε περιφραδέως δάσσαντό τε μοίρας.
τε: Od. 19:423: ὤπτησάν τε περιφραδέως δάσσαντό τε μοίρας.
τε: Od. 19:444: τὸν δ’ ἀνδρῶν τε κυνῶν τε περὶ κτύπος ἦλθε ποδοῖϊν,
τε: Od. 19:444: τὸν δ’ ἀνδρῶν τε κυνῶν τε περὶ κτύπος ἦλθε ποδοῖϊν,
τε: Od. 19:459: τὸν μὲν ἄρ’ Αὐτόλυκός τε καὶ υἱέες Αὐτολύκοιο
τε: Od. 19:481: τῇ δ’ ἑτέρῃ ἕθεν ἄσσον ἐρύσσατο φώνησέν τε·
τέ: Od. 19:498: αἵ τέ σ’ ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εἰσι.”
τε: Od. 19:505: αὐτὰρ ἐπεὶ νίψεν τε καὶ ἤλειψεν λίπ’ ἐλαίῳ,
τε: Od. 19:515: αὐτὰρ ἐπὴν νὺξ ἔλθῃ, ἕλῃσί τε κοῖτος ἅπαντας,
τε: Od. 19:521: ἥ τε θαμὰ τρωπῶσα χέει πολυδευκέα φωνήν,
τε: Od. 19:526: κτῆσιν ἐμήν, δμῳάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα,
τε: Od. 19:527: εὐνήν τ’ αἰδομένη πόσιος δήμοιό τε φῆμιν,
τέ: Od. 19:537: ἐξ ὕδατος, καί τέ σφιν ἰαίνομαι εἰσορόωσα·
τε: Od. 19:545: φωνῇ δὲ βροτέῃ κατερήτυε φώνησέν τε·
τε: Od. 19:562: δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσὶν ὀνείρων·
τε: Od. 19:587: νευρήν τ’ ἐντανύσαι διοϊστεῦσαί τε σιδήρου.”
τε: Od. 20:8: ἀλλήλῃσι γέλω τε καὶ εὐφροσύνην παρέχουσαι.
τε: Od. 20:15: ἄνδρ’ ἀγνοιήσασ’ ὑλάει μέμονέν τε μάχεσθαι,
τε: Od. 20:26: ἐμπλείην κνίσης τε καὶ αἵματος, ἔνθα καὶ ἔνθα
τε: Od. 20:42: εἴ περ γὰρ κτείναιμι Διός τε σέθεν τε ἕκητι,
τε: Od. 20:42: εἴ περ γὰρ κτείναιμι Διός τε σέθεν τε ἕκητι,
τε: Od. 20:45: “σχέτλιε, καὶ μέν τίς τε χερείονι πείθεθ’ ἑταίρῳ,
τε: Od. 20:76: μοῖράν τ’ ἀμμορίην τε καταθνητῶν ἀνθρώπων, -
τε: Od. 20:98: “Ζεῦ πάτερ, εἴ μ’ ἐθέλοντες ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρὴν
τε: Od. 20:112: “Ζεῦ πάτερ, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσεις,
τε: Od. 20:116: μνηστῆρες πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤματι τῷδε
τε: Od. 20:121: Ζηνός τε βροντῇ· φάτο γὰρ τείσασθαι ἀλείτας.
τε: Od. 20:150: ῥάσσατέ τ’ ἔν τε θρόνοισ’ εὐποιήτοισι τάπητας
τε: Od. 20:187: πορθμῆες δ’ ἄρα τούς γε διήγαγον, οἵ τε καὶ ἄλλους
τε: Od. 20:194: δύσμορος· ἦ τε ἔοικε δέμας βασιλῆϊ ἄνακτι·
τε: Od. 20:241: μνηστῆρες δ’ ἄρα Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε
τε: Od. 20:241: μνηστῆρες δ’ ἄρα Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε
τε: Od. 20:249: χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
τε: Od. 20:249: χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
τε: Od. 20:252: σπλάγχνα δ’ ἄρ’ ὀπτήσαντες ἐνώμων, ἐν δέ τε οἶνον
τε: Od. 20:259: δίφρον ἀεικέλιον καταθεὶς ὀλίγην τε τράπεζαν·
τε: Od. 20:310: ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρεια· πάρος δ’ ἔτι νήπιος ἦα.
τε: Od. 20:312: μήλων σφαζομένων οἴνοιό τε πινομένοιο
τε: Od. 20:318: ξείνους τε στυφελιζομένους δμῳάς τε γυναῖκας
τε: Od. 20:318: ξείνους τε στυφελιζομένους δμῳάς τε γυναῖκας
τε: Od. 20:330: τόφρ’ οὔ τις νέμεσις μενέμεν τ’ ἦν ἰσχέμεναί τε
τε: Od. 20:352: εἰλύαται κεφαλαί τε πρόσωπά τε νέρθε τε γοῦνα,
τε: Od. 20:352: εἰλύαται κεφαλαί τε πρόσωπά τε νέρθε τε γοῦνα,
τε: Od. 20:352: εἰλύαται κεφαλαί τε πρόσωπά τε νέρθε τε γοῦνα,
τε: Od. 20:354: αἵματι δ’ ἐῤῥάδαται τοῖχοι καλαί τε μεσόδμαι·
τε: Od. 20:365: εἰσί μοι ὀφθαλμοί τε καὶ οὔατα καὶ πόδες ἄμφω
τε: Od. 20:391: ἡδύ τε καὶ μενοεικές, ἐπεὶ μάλα πόλλ’ ἱέρευσαν·
τε: Od. 21:3: τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον
τε: Od. 21:10: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος.
τε: Od. 21:10: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος.
τε: Od. 21:10: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος.
τε: Od. 21:21: παιδνὸς ἐών· πρὸ γὰρ ἧκε πατὴρ ἄλλοι τε γέροντες·
τε: Od. 21:43: οὐδόν τε δρύϊνον προσεβήσετο, τόν ποτε τέκτων
τε: Od. 21:72: ἀλλ’ ἐμὲ ἱέμενοι γῆμαι θέσθαι τε γυναῖκα.
τε: Od. 21:81: τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον.
τε: Od. 21:87: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὀρίνετον; ᾗ τε καὶ ἄλλως
τε: Od. 21:97: νευρὴν ἐντανύειν διοϊστεύσειν τε σιδήρου.
τε: Od. 21:114: εἰ δέ κεν ἐντανύσω διοϊστεύσω τε σιδήρου,
τε: Od. 21:127: νευρὴν ἐντανύειν διοϊστεύσειν τε σιδήρου.
τέ: Od. 21:142: ἀρξάμενοι τοῦ χώρου, ὅθεν τέ περ οἰνοχοεύει.”
τε: Od. 21:169: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε, νεμεσσῶμαι δέ τ’ ἀκούων,
τε: Od. 21:173: οἷόν τε ῥυτῆρα βιοῦ τ’ ἔμεναι καὶ ὀϊστῶν·
τε: Od. 21:177: πὰρ δὲ τίθει δίφρον τε μέγαν καὶ κῶας ἐπ’ αὐτοῦ,
τε: Od. 21:198: εἴπαθ’ ὅπως ὑμέας κραδίη θυμός τε κελεύει.”
τε: Od. 21:216: Τηλεμάχου ἑτάρω τε κασιγνήτω τε ἔσεσθον.
τε: Od. 21:216: Τηλεμάχου ἑτάρω τε κασιγνήτω τε ἔσεσθον.
τε: Od. 21:224: καὶ κύνεον ἀγαπαζόμενοι κεφαλήν τε καὶ ὤμους·
τε: Od. 21:227: εἰ μὴ Ὀδυσσεὺς αὐτὸς ἐρύκακε φώνησέν τε·
τε: Od. 21:228: “παύεσθον κλαυθμοῖο γόοιό τε, μή τις ἴδηται
τε: Od. 21:273: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
τε: Od. 21:284: ἦ ἤδη μοι ὄλεσσεν ἄλη τ’ ἀκομιστίη τε.”
τε: Od. 21:293: οἶνός σε τρώει μελιηδής, ὅς τε καὶ ἄλλους
τε: Od. 21:310: πῖνέ τε μηδ’ ἐρίδαινε μετ’ ἀνδράσι κουροτέροισι.”
τε: Od. 21:315: ἐντανύσῃ χερσίν τε βίηφί τε ἧφι πιθήσας,
τε: Od. 21:315: ἐντανύσῃ χερσίν τε βίηφί τε ἧφι πιθήσας,
τε: Od. 21:339: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά,
τε: Od. 21:339: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά,
τε: Od. 21:342: πέμψω δ’ ὅππῃ μιν κραδίη θυμός τε κελεύει.”
τε: Od. 21:345: κρείσσων, ᾧ κ’ ἐθέλω, δόμεναί τε καὶ ἀρνήσασθαι,
τε: Od. 21:351: ἱστόν τ’ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε
τε: Od. 21:373: μνηστήρων χερσίν τε βίηφί τε φέρτερος εἴην·
τε: Od. 21:373: μνηστήρων χερσίν τε βίηφί τε φέρτερος εἴην·
τε: Od. 21:419: τόν ῥ’ ἐπὶ πήχει ἑλὼν ἕλκεν νευρὴν γλυφίδας τε,
τε: Od. 22:14: οἷ τεύξειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν;
τε: Od. 22:21: σῖτός τε κρέα τ’ ὀπτὰ φορύνετο. τοὶ δ’ ὁμάδησαν
τε: Od. 22:37: δμῳῇσίν τε γυναιξὶ παρευνάζεσθε βιαίως
τε: Od. 22:38: αὐτοῦ τε ζώοντος ὑπεμνάασθε γυναῖκα,
τε: Od. 22:58: χαλκόν τε χρυσόν τ’ ἀποδώσομεν, εἰς ὅ κε σὸν κῆρ
τε: Od. 22:62: ὅσσα τε νῦν ὔμμ’ ἐστὶ καὶ εἴ ποθεν ἄλλ’ ἐπιθεῖτε,
τε: Od. 22:74: φάσγανά τε σπάσσασθε καὶ ἀντίσχεσθε τραπέζας
τε: Od. 22:148: ὡς περιβαλλομένους ἴδε τεύχεα χερσί τε δοῦρα
τε: Od. 22:176: κίον’ ἀν’ ὑψηλὴν ἐρύσαι πελάσαι τε δοκοῖσιν,
τέ: Od. 22:187: τὼ δ’ ἄρ’ ἐπαΐξανθ’ ἑλέτην ἔρυσάν τέ μιν εἴσω
τε: Od. 22:189: σὺν δὲ πόδας χεῖράς τε δέον θυμαλγέϊ δεσμῷ
τε: Od. 22:193: κίον’ ἀν’ ὑψηλὴν ἔρυσαν πέλασάν τε δοκοῖσι.
τε: Od. 22:204: τέσσαρες, οἱ δ’ ἔντοσθε δόμων πολέες τε καὶ ἐσθλοί.
τε: Od. 22:237: ἀλλ’ ἔτ’ ἄρα σθένεός τε καὶ ἀλκῆς πειρήτιζεν
τε: Od. 22:242: Εὐρύνομός τε καὶ Ἀμφιμέδων Δημοπτόλεμός τε
τε: Od. 22:242: Εὐρύνομός τε καὶ Ἀμφιμέδων Δημοπτόλεμός τε
τε: Od. 22:243: Πείσανδρός τε Πολυκτορίδης Πόλυβός τε δαΐφρων·
τε: Od. 22:243: Πείσανδρός τε Πολυκτορίδης Πόλυβός τε δαΐφρων·
τε: Od. 22:245: ὅσσοι ἔτ’ ἔζωον περί τε ψυχέων ἐμάχοντο·
τε: Od. 22:305: οἱ δέ τε τὰς ὀλέκουσιν ἐπάλμενοι, οὐδέ τις ἀλκὴ
τε: Od. 22:324: σοὶ δ’ ἄλοχόν τε φίλην σπέσθαι καὶ τέκνα τεκέσθαι·
τε: Od. 22:336: Λαέρτης Ὀδυσεύς τε βοῶν ἐπὶ μηρί’ ἔκηαν,
τε: Od. 22:346: πέφνῃς, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀείδω.
τε: Od. 22:349: ὥς τε θεῷ· τῶ μή με λιλαίεο δειροτομῆσαι.
τέ: Od. 22:357: καὶ κήρυκα Μέδοντα σαώσομεν, ὅς τέ μευ αἰεὶ
τε: Od. 22:376: ἐκ φόνου εἰς αὐλήν, σύ τε καὶ πολύφημος ἀοιδός,
τε: Od. 22:386: δικτύῳ ἐξέρυσαν πολυωπῷ· οἱ δέ τε πάντες
τε: Od. 22:395: “δεῦρο δὴ ὄρσο, γρηῢ παλαιγενές, ἥ τε γυναικῶν
τε: Od. 22:402: αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον ὥς τε λέοντα,
τε: Od. 22:403: ὅς ῥά τε βεβρωκὼς βοὸς ἔρχεται ἀγραύλοιο·
τε: Od. 22:404: πᾶν δ’ ἄρα οἱ στῆθός τε παρήϊά τ’ ἀμφοτέρωθεν
τε: Od. 22:407: ἡ δ’ ὡς οὖν νέκυάς τε καὶ ἄσπετον εἴσιδεν αἷμα,
τέ: Od. 22:418: αἵ τέ μ’ ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εἰσι.”
τε: Od. 22:423: εἴριά τε ξαίνειν καὶ δουλοσύνην ἀνέχεσθαι·
τε: Od. 22:442: μεσσηγύς τε θόλου καὶ ἀμύμονος ἕρκεος αὐλῆς,
τε: Od. 22:445: τὴν ἄρ’ ὑπὸ μνηστῆρσιν ἔχον μίσγοντό τε λάθρῃ.”
τε: Od. 22:459: μεσσηγύς τε θόλου καὶ ἀμύμονος ἕρκεος αὐλῆς,
τε: Od. 22:464: μητέρι θ’ ἡμετέρῃ, παρά τε μνηστῆρσιν ἴαυον.”
τε: Od. 22:474: ἐκ δὲ Μελάνθιον ἦγον ἀνὰ πρόθυρόν τε καὶ αὐλήν·
τε: Od. 22:475: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν ῥῖνάς τε καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
τε: Od. 22:478: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀπονιψάμενοι χεῖράς τε πόδας τε
τε: Od. 22:478: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀπονιψάμενοι χεῖράς τε πόδας τε
τε: Od. 22:487: ἀλλ’ ἄγε τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἐνείκω,
τε: Od. 22:487: ἀλλ’ ἄγε τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἐνείκω,
τε: Od. 22:499: καὶ κύνεον ἀγαπαζόμεναι κεφαλήν τε καὶ ὤμους
τε: Od. 23:9: κήδεσκον καὶ κτήματ’ ἔδον βιόωντό τε παῖδα.”
τε: Od. 23:11: “μαῖα φίλη, μάργην σε θεοὶ θέσαν, οἵ τε δύνανται
τε: Od. 23:13: καί τε χαλιφρονέοντα σαοφροσύνης ἐπέβησαν·
τε: Od. 23:48: αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον ὥς τε λέοντα.
τε: Od. 23:61: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί τε καὶ υἱέϊ, τὸν τεκόμεσθα·
τε: Od. 23:120: φεύγει πηούς τε προλιπὼν καὶ πατρίδα γαῖαν·
τε: Od. 23:145: μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο.
τε: Od. 23:147: ἀνδρῶν παιζόντων καλλιζώνων τε γυναικῶν.
τε: Od. 23:162: ὣς ἄρα τῷ κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοις.
τε: Od. 23:200: δαιδάλλων χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἠδ’ ἐλέφαντι·
τε: Od. 23:227: ἀλλ’ οἶοι σύ τ’ ἐγώ τε καὶ ἀμφίπολος μία μούνη,
τε: Od. 23:234: ὧν τε Ποσειδάων εὐεργέα νῆ’ ἐνὶ πόντῳ
τε: Od. 23:272: οὐδ’ εὐήρε’ ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλονται.
τε: Od. 23:278: ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ’ ἐπιβήτορα κάπρον,
τε: Od. 23:289: τόφρα δ’ ἄρ’ Εὐρυνόμη τε ἰδὲ τροφὸς ἔντυον εὐνὴν
τε: Od. 23:321: καὶ Κίρκης κατέλεξε δόλον πολυμηχανίην τε,
τε: Od. 23:327: ὥς θ’ ἵκετο Πλαγκτὰς πέτρας δεινήν τε Χάρυβδιν
τε: Od. 23:333: ὥς θ’ ἵκετ’ Ὠγυγίην νῆσον νύμφην τε Καλυψώ,
τε: Od. 23:341: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά τε δόντες.
τε: Od. 23:341: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά τε δόντες.
τε: Od. 23:341: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά τε δόντες.
τε: Od. 24:11: πὰρ δ’ ἴσαν Ὠκεανοῦ τε ῥοὰς καὶ Λευκάδα πέτρην,
τε: Od. 24:14: ἔνθα τε ναίουσι ψυχαί, εἴδωλα καμόντων.
τε: Od. 24:17: Αἴαντός θ’, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
τε: Od. 24:17: Αἴαντός θ’, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
τε: Od. 24:26: οὕνεκα πολλοῖσίν τε καὶ ἰφθίμοισιν ἄνασσες
τε: Od. 24:45: ὕδατί τε λιαρῷ καὶ ἀλείφατι· πολλὰ δέ σ’ ἀμφὶ
τε: Od. 24:46: δάκρυα θερμὰ χέον Δαναοὶ κείροντό τε χαίτας.
τε: Od. 24:51: εἰ μὴ ἀνὴρ κατέρυκε παλαιά τε πολλά τε εἰδώς,
τε: Od. 24:51: εἰ μὴ ἀνὴρ κατέρυκε παλαιά τε πολλά τε εἰδώς,
τε: Od. 24:63: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μέν σε ὁμῶς νύκτας τε καὶ ἦμαρ
τε: Od. 24:64: κλαίομεν ἀθάνατοί τε θεοὶ θνητοί τ’ ἄνθρωποι·
τε: Od. 24:70: πεζοί θ’ ἱππῆές τε· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
τε: Od. 24:89: ζώννυνταί τε νέοι καὶ ἐπεντύνωνται ἄεθλα·
τε: Od. 24:161: ἀλλ’ ἔπεσίν τε κακοῖσιν ἐνίσσομεν ἠδὲ βολῇσιν.
τε: Od. 24:168: τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον,
τε: Od. 24:201: ἔσσετ’ ἐπ’ ἀνθρώπους, χαλεπὴν δέ τε φῆμιν ὀπάσσει
τε: Od. 24:238: ἦ πρῶτ’ ἐξερέοιτο ἕκαστά τε πειρήσαιτο.
τε: Od. 24:250: λυγρὸν ἔχεις αὐχμεῖς τε κακῶς καὶ ἀεικέα ἕσσαι.
τε: Od. 24:254: τοιούτῳ δὲ ἔοικεν, ἐπεὶ λούσαιτο φάγοι τε,
τε: Od. 24:263: ἀμφὶ ξείνῳ ἐμῷ, ἤ που ζώει τε καὶ ἔστιν,
τέ: Od. 24:311: δύσμορος· ἦ τέ οἱ ἐσθλοὶ ἔσαν ὄρνιθες ἰόντι,
τε: Od. 24:323: ἀλλ’ ἴσχευ κλαυθμοῖο γόοιό τε δακρυόεντος.
τε: Od. 24:327: τὸν δ’ αὖ Λαέρτης ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
τε: Od. 24:374: εἶδός τε μέγεθός τε ἀμείνονα θῆκεν ἰδέσθαι.”
τε: Od. 24:374: εἶδός τε μέγεθός τε ἀμείνονα θῆκεν ἰδέσθαι.”
τε: Od. 24:376: “αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
τε: Od. 24:384: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
τε: Od. 24:385: ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
τε: Od. 24:385: ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
τε: Od. 24:391: οἱ δ’ ὡς οὖν Ὀδυσῆα ἴδον φράσσαντό τε θυμῷ,
τε: Od. 24:402: οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν.
τε: Od. 24:416: μυχμῷ τε στοναχῇ τε δόμων προπάροιθ’ Ὀδυσῆος,
τε: Od. 24:416: μυχμῷ τε στοναχῇ τε δόμων προπάροιθ’ Ὀδυσῆος,
τε: Od. 24:427: τοὺς μὲν σὺν νήεσσιν ἄγων πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
τε: Od. 24:434: εἰ δὴ μὴ παίδων τε κασιγνήτων τε φονῆας
τε: Od. 24:434: εἰ δὴ μὴ παίδων τε κασιγνήτων τε φονῆας
τε: Od. 24:475: ἢ προτέρω πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν
τε: Od. 24:484: ἡμεῖς δ’ αὖ παίδων τε κασιγνήτων τε φόνοιο
τε: Od. 24:484: ἡμεῖς δ’ αὖ παίδων τε κασιγνήτων τε φόνοιο
τε: Od. 24:507: ἀνδρῶν μαρναμένων ἵνα τε κρίνονται ἄριστοι,
τε: Od. 24:509: ἀλκῇ τ’ ἠνορέῃ τε κεκάσμεθα πᾶσαν ἐπ’ αἶαν.”
τε: Od. 24:527: τύπτον δὲ ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι.
Τεγέην: Il. 2:607: καὶ Τεγέην εἶχον καὶ Μαντινέην ἐρατεινὴν
τέγεοι: Il. 6:248: δώδεκ’ ἔσαν τέγεοι θάλαμοι ξεστοῖο λίθοιο
τέγεος: Od. 1:333: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο,
τέγεος: Od. 8:458: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο,
τέγεος: Od. 10:559: ἀλλὰ καταντικρὺ τέγεος πέσεν· ἐκ δέ οἱ αὐχὴν
τέγεος: Od. 11:64: ἀλλὰ καταντικρὺ τέγεος πέσον· ἐκ δέ μοι αὐχὴν
τέγεος: Od. 16:415: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο,
τέγεος: Od. 18:209: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο
τέγεος: Od. 21:64: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο,
τεὴ: Il. 14:249: ἤδη γάρ με καὶ ἄλλο τεὴ ἐπίνυσσεν ἐφετμὴ
τεῇ: Od. 11:224: ἴσθ’, ἵνα καὶ μετόπισθε τεῇ εἴπῃσθα γυναικί.”
τεὴν: Il. 17:39: εἴ κεν ἐγὼ κεφαλήν τε τεὴν καὶ τεύχε’ ἐνείκας
τεὴν: Il. 24:111: αἰδῶ καὶ φιλότητα τεὴν μετόπισθε φυλάσσων.
τεὴν: Od. 8:555: εἰπὲ δέ μοι γαῖάν τε τεὴν δῆμόν τε πόλιν τε,
τεῇς: Il. 21:82: πολλὰ παθών· νῦν αὖ με τεῇς ἐν χερσὶν ἔθηκε
τεῆς: Od. 7:290: ἀμφιπόλους δ’ ἐπὶ θινὶ τεῆς ἐνόησα θυγατρὸς
τεῆς: Od. 10:342: οὐδ’ ἂν ἐγώ γ’ ἐθέλοιμι τεῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς,
τεθαλυῖά: Od. 6:293: ἔνθα δὲ πατρὸς ἐμοῦ τέμενος τεθαλυῖά τ’ ἀλῳή,
τεθαλυῖά: Od. 11:192: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθῃσι θέρος τεθαλυῖά τ’ ὀπώρη,
τεθαλυῖά: Od. 13:245: γίνεται· αἰεὶ δ’ ὄμβρος ἔχει τεθαλυῖά τ’ ἐέρση.
τεθαλυῖαν: Il. 9:208: ἐν δὲ συὸς σιάλοιο ῥάχιν τεθαλυῖαν ἀλοιφῇ.
τεθαλυῖαν: Od. 13:410: πίνουσαι, τά θ’ ὕεσσι τρέφει τεθαλυῖαν ἀλοιφήν.
τεθαλυίῃ: Od. 11:415: ἢ γάμῳ ἢ ἐράνῳ ἢ εἰλαπίνῃ τεθαλυίῃ.
τεθαρσήκασι: Il. 9:420: χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεθαρσήκασι δὲ λαοί.
τεθαρσήκασι: Il. 9:683: χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεθαρσήκασι δὲ λαοί.
τεθήλει: Od. 5:69: ἡμερὶς ἡβώωσα, τεθήλει δὲ σταφυλῇσι.
τεθηλώς: Od. 12:103: τῷ δ’ ἐν ἐρινεός ἐστι μέγας, φύλλοισι τεθηλώς·
τέθηπά: Od. 6:168: ὡς σέ, γύναι, ἄγαμαί τε τέθηπά τε, δείδια δ’ αἰνῶς
τέθηπεν: Od. 23:105: “τέκνον ἐμόν, θυμός μοι ἐνὶ στήθεσσι τέθηπεν,
τεθηπότας: Il. 21:29: τοὺς ἐξῆγε θύραζε τεθηπότας ἠΰτε νεβρούς,
τεθηπότες: Il. 4:243: τίφθ’ οὕτως ἔστητε τεθηπότες ἠΰτε νεβροί,
τεθηπότες: Il. 4:246: ὣς ὑμεῖς ἔστητε τεθηπότες οὐδὲ μάχεσθε.
τεθηπότες: Od. 24:392: ἔσταν ἐνὶ μεγάροισι τεθηπότες· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
τεθηπὼς: Il. 21:64: Ὣς ὅρμαινε μένων· ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθε τεθηπὼς
τέθναθι: Il. 22:365: τέθναθι· κῆρα δ’ ἐγὼ τότε δέξομαι ὁππότε κεν δὴ
τεθναίη: Il. 3:102: τεθναίη· ἄλλοι δὲ διακρινθεῖτε τάχιστα.
τεθναίην: Il. 18:98: αὐτίκα τεθναίην, ἐπεὶ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ἑταίρῳ
τεθναίης: Il. 6:164: τεθναίης ὦ Προῖτ’, ἢ κάκτανε Βελλεροφόντην,
τεθνάμεν: Il. 15:497: τεθνάμεν· ἀλλ’ ἄλοχός τε σόη καὶ παῖδες ὀπίσσω,
τεθνάμεν: Il. 17:405: τεθνάμεν, ἀλλὰ ζωὸν ἐνιχριμφθέντα πύλῃσιν
τεθνάμεν: Il. 19:335: τεθνάμεν, ἤ που τυτθὸν ἔτι ζώοντ’ ἀκάχησθαι
τεθνάμεν: Od. 16:107: τεθνάμεν ἢ τάδε γ’ αἰὲν ἀεικέα ἔργ’ ὁράασθαι,
τεθνάμεν: Od. 20:317: τεθνάμεν ἢ τάδε γ’ αἰὲν ἀεικέα ἔργ’ ὁράασθαι,
τεθνάμεν: Od. 21:155: τεθνάμεν ἢ ζώοντας ἁμαρτεῖν, οὗ θ’ ἕνεκ’ αἰεὶ
τεθνάμεναι: Il. 24:225: τεθνάμεναι παρὰ νηυσὶν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
τεθνᾶσι: Il. 7:328: πολλοὶ γὰρ τεθνᾶσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοί,
τεθνᾶσι: Il. 22:52: εἰ δ’ ἤδη τεθνᾶσι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν,
τεθνᾶσι: Od. 15:350: ἦ ἤδη τεθνᾶσι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι.”
τεθνᾶσιν: Od. 11:304: τεθνᾶσιν· τιμὴν δὲ λελόγχασιν ἶσα θεοῖσι.
τεθνάτω: Il. 15:496: τεθνάτω· οὔ οἱ ἀεικὲς ἀμυνομένῳ περὶ πάτρης
τεθνεῶτί: Od. 19:331: ζωῷ, ἀτὰρ τεθνεῶτί γ’ ἐφεψιόωνται ἅπαντες·
τέθνηκε: Il. 18:12: ἦ μάλα δὴ τέθνηκε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς
τέθνηκε: Od. 2:132: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δέ με πόλλ’ ἀποτίνειν
τέθνηκε: Od. 4:834: ἦ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι.”
τέθνηκε: Od. 4:837: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δ’ ἀνεμώλια βάζειν.”
τέθνηκε: Od. 11:464: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δ’ ἀνεμώλια βάζειν.”
τέθνηκε: Od. 20:208: εἰ δ’ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν,
τέθνηκε: Od. 24:264: ἦ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν.
τέθνηκεν: Od. 1:196: οὐ γάρ πω τέθνηκεν ἐπὶ χθονὶ δῖος Ὀδυσσεύς,
τέθνηκεν: Od. 4:110: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκεν. ὀδύρονται νύ που αὐτὸν
τέθνηκεν: Od. 4:199: καὶ γὰρ ἐμὸς τέθνηκεν ἀδελφεός, οὔ τι κάκιστος
τέθνηκεν: Od. 11:461: οὐ γάρ πω τέθνηκεν ἐπὶ χθονὶ δῖος Ὀρέστης.”
τεθνηότα: Il. 17:402: ᾔδεε Πάτροκλον τεθνηότα δῖος Ἀχιλλεύς·
τεθνηότα: Il. 19:300: τώ σ’ ἄμοτον κλαίω τεθνηότα μείλιχον αἰεί.
τεθνηότα: Il. 24:20: καὶ τεθνηότα περ· περὶ δ’ αἰγίδι πάντα κάλυπτε
τεθνηότας: Od. 23:84: ἄνδρας μνηστῆρας τεθνηότας, ἠδ’ ὃς ἔπεφνεν.”
τεθνηότος: Il. 17:435: ἀνέρος ἑστήκῃ τεθνηότος ἠὲ γυναικός,
τεθνηότος: Od. 15:23: οὐκέτι μέμνηται τεθνηότος οὐδὲ μεταλλᾷ.
τεθνηότος: Od. 24:56: ἔρχεται, οὗ παιδὸς τεθνηότος ἀντιόωσα.”
τεθνηυῖαν: Od. 4:734: ἤ κέ με τεθνηυῖαν ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπεν.
τεθνηὼς: Il. 17:161: ἔλθοι τεθνηὼς καί μιν ἐρυσαίμεθα χάρμης,
τεθνηῶτα: Il. 6:464: ἀλλά με τεθνηῶτα χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτοι
τεθνηῶτα: Il. 16:858: τὸν καὶ τεθνηῶτα προσηύδα φαίδιμος Ἕκτωρ·
τεθνηῶτά: Il. 17:229: ὃς δέ κε Πάτροκλον καὶ τεθνηῶτά περ ἔμπης
τεθνηῶτα: Il. 17:341: Πάτροκλον νηυσὶν πελασαίατο τεθνηῶτα.
τεθνηῶτα: Il. 18:537: ἄλλον τεθνηῶτα κατὰ μόθον ἕλκε ποδοῖιν·
τεθνηῶτα: Il. 19:289: νῦν δέ σε τεθνηῶτα κιχάνομαι ὄρχαμε λαῶν
τεθνηῶτα: Il. 19:403: μηδ’ ὡς Πάτροκλον λίπετ’ αὐτόθι τεθνηῶτα.
τεθνηῶτα: Il. 22:364: τὸν καὶ τεθνηῶτα προσηύδα δῖος Ἀχιλλεύς·
τεθνηῶτα: Od. 12:10: οἰσέμεναι νεκρὸν Ἐλπήνορα τεθνηῶτα.
τεθνηῶτας: Il. 6:71: νεκροὺς ἂμ πεδίον συλήσετε τεθνηῶτας.
τεθνηῶτι: Od. 10:494: τῷ καὶ τεθνηῶτι νόον πόρε Περσεφόνεια
τεθνηῶτος: Il. 9:629: ποινὴν ἢ οὗ παιδὸς ἐδέξατο τεθνηῶτος·
τεθνηῶτος: Il. 13:659: ποινὴ δ’ οὔ τις παιδὸς ἐγίγνετο τεθνηῶτος.
τεθνηῶτος: Il. 18:173: οἳ μὲν ἀμυνόμενοι νέκυος πέρι τεθνηῶτος,
τεθνηῶτος: Il. 19:210: οὐ πόσις οὐδὲ βρῶσις ἑταίρου τεθνηῶτος
τεθνηῶτος: Il. 23:192: Οὐδὲ πυρὴ Πατρόκλου ἐκαίετο τεθνηῶτος·
τεθνηῶτος: Il. 24:244: κείνου τεθνηῶτος ἐναιρέμεν. αὐτὰρ ἔγωγε
τεθνηῶτος: Od. 1:289: εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσῃς μηδ’ ἔτ’ ἐόντος,
τεθνηῶτος: Od. 2:220: εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσω μηδ’ ἔτ’ ἐόντος,
τεθνηώτων: Il. 16:16: τῶν κε μάλ’ ἀμφοτέρων ἀκαχοίμεθα τεθνηώτων.
τεθυωμένον: Il. 14:172: ἀμβροσίῳ ἑδανῷ, τό ῥά οἱ τεθυωμένον ἦεν·
τεῒν: Il. 11:201: Ζεύς με πατὴρ προέηκε τεῒν τάδε μυθήσασθαι.
τεῒν: Od. 4:619: κεῖσέ με νοστήσαντα· τεῒν δ’ ἐθέλω τόδ’ ὀπάσσαι.”
τεῒν: Od. 4:829: ἣ νῦν με προέηκε τεῒν τάδε μυθήσασθαι.”
τεῒν: Od. 11:560: ἐκπάγλως ἤχθηρε, τεῒν δ’ ἐπὶ μοῖραν ἔθηκεν.
τεῒν: Od. 15:119: κεῖσέ με νοστήσαντα· τεῒν δ’ ἐθέλω τόδ’ ὀπάσσαι.”
τεῖναν: Il. 19:394: γαμφηλῇς ἔβαλον, κατὰ δ’ ἡνία τεῖναν ὀπίσσω
τείνας: Il. 5:262: αὐτοῦ ἐρυκακέειν ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας,
τείνας: Il. 5:322: νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας,
τείνειεν: Il. 20:101: ἶσον τείνειεν πολέμου τέλος, οὔ κε μάλα ῥέα
τεῖνεν: Il. 3:261: ἂν δ’ ἄρ’ ἔβη Πρίαμος, κατὰ δ’ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
τεῖνεν: Il. 3:311: ἂν δ’ ἄρ’ ἔβαιν’ αὐτός, κατὰ δ’ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
τείνῃ: Il. 16:365: αἰθέρος ἐκ δίης, ὅτε τε Ζεὺς λαίλαπα τείνῃ,
τεινύμενος: Od. 24:326: λώβην τεινύμενος θυμαλγέα καὶ κακὰ ἔργα.”
τείνυται: Od. 13:214: ἀνθρώπους ἐφορᾷ καὶ τείνυται, ὅς τις ἁμάρτῃ.
τεῖος: Il. 19:189: μιμνέτω αὐτόθι τεῖος ἐπειγόμενός περ Ἄρηος·
τεῖος: Il. 20:42: τεῖος Ἀχαιοὶ μὲν μέγα κύδανον, οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
τεῖός: Od. 4:91: ἠλώμην, τεῖός μοι ἀδελφεὸν ἄλλος ἔπεφνε
τεῖος: Od. 10:348: ἀμφίπολοι δ’ ἄρα τεῖος ἐνὶ μεγάροισι πένοντο
τεῖος: Od. 15:127: σῇ ἀλόχῳ φορέειν· τεῖος δὲ φίλῃ παρὰ μητρὶ
τεῖος: Od. 15:231: εἶχε βίῃ. ὁ δὲ τεῖος ἐνὶ μεγάροις Φυλάκοιο
τεῖος: Od. 16:139: δυσμόρῳ, ὃς τεῖος μὲν Ὀδυσσῆος μέγ’ ἀχεύων
τεῖος: Od. 16:370: αὐτόν· τὸν δ’ ἄρα τεῖος ἀπήγαγεν οἴκαδε δαίμων.
τεῖος: Od. 24:162: αὐτὰρ ὁ τεῖος ἐτόλμα ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσι
τεῖρε: Il. 16:510: χειρὶ δ’ ἑλὼν ἐπίεζε βραχίονα· τεῖρε γὰρ αὐτὸν
τεῖρε: Il. 21:51: ἀλλὰ τὰ μέν ῥ’ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε· τεῖρε γὰρ ἱδρὼς
τεῖρε: Il. 21:366: οὐδ’ ἔθελε προρέειν, ἀλλ’ ἴσχετο· τεῖρε δ’ ἀϋτμὴ
τεῖρε: Od. 4:441: ἔνθα κεν αἰνότατος λόχος ἔπλετο· τεῖρε γὰρ αἰνῶς
τείρεα: Il. 18:485: ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ’ οὐρανὸς ἐστεφάνωται,
τείρεθ’: Il. 17:745: τείρεθ’ ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἱδρῷ σπευδόντεσσιν·
τείρει: Il. 4:315: ἀλλά σε γῆρας τείρει ὁμοίϊον· ὡς ὄφελέν τις
τείρει: Il. 13:251: ἠέ τι βέβληαι, βέλεος δέ σε τείρει ἀκωκή,
τείρει: Od. 1:342: τείρει, ἐπεί με μάλιστα καθίκετο πένθος ἄλαστον.
τείρεσθ’: Od. 2:71: τείρεσθ’, εἰ μή πού τι πατὴρ ἐμὸς ἐσθλὸς Ὀδυσσεὺς
τείρεσθαι: Il. 6:387: τείρεσθαι Τρῶας, μέγα δὲ κράτος εἶναι Ἀχαιῶν.
Τειρεσίαο: Od. 10:492: ψυχῇ χρησομένους Θηβαίου Τειρεσίαο,
Τειρεσίαο: Od. 10:537: αἵματος ἄσσον ἴμεν πρὶν Τειρεσίαο πυθέσθαι.
Τειρεσίαο: Od. 10:565: ψυχῇ χρησομένους θηβαίου Τειρεσίαο.”
Τειρεσίαο: Od. 11:50: αἵματος ἄσσον ἴμεν πρὶν Τειρεσίαο πυθέσθαι.
Τειρεσίαο: Od. 11:89: αἵματος ἄσσον ἴμεν πρὶν Τειρεσίαο πυθέσθαι.
Τειρεσίαο: Od. 11:90: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Θηβαίου Τειρεσίαο,
Τειρεσίαο: Od. 11:151: Τειρεσίαο ἄνακτος, ἐπεὶ κατὰ θέσφατ’ ἔλεξεν·
Τειρεσίαο: Od. 11:165: ψυχῇ χρησόμενον Θηβαίου Τειρεσίαο·
Τειρεσίαο: Od. 11:479: ἦλθον Τειρεσίαο κατὰ χρέος, εἴ τινα βουλὴν
Τειρεσίαο: Od. 12:267: μάντιος ἀλαοῦ, Θηβαίου Τειρεσίαο,
Τειρεσίαο: Od. 12:272: ὄφρ’ ὕμιν εἴπω μαντήϊα Τειρεσίαο
Τειρεσίαο: Od. 23:251: ὣς γάρ μοι ψυχὴ μαντεύσατο Τειρεσίαο
Τειρεσίαο: Od. 23:323: ψυχῇ χρησόμενος Θηβαίου Τειρεσίαο
Τειρεσίῃ: Od. 10:524: Τειρεσίῃ δ’ ἀπάνευθεν ὄϊν ἱερευσέμεν οἴῳ
Τειρεσίῃ: Od. 11:32: Τειρεσίῃ δ’ ἀπάνευθεν ὄϊν ἱερευσέμεν οἴῳ
Τειρεσίη: Od. 11:139: “Τειρεσίη, τὰ μὲν ἄρ που ἐπέκλωσαν θεοὶ αὐτοί.
τείρετο: Il. 5:153: ἄμφω τηλυγέτω· ὃ δὲ τείρετο γήραϊ λυγρῷ,
τείρετο: Il. 5:352: Ὣς ἔφαθ’, ἣ δ’ ἀλύουσ’ ἀπεβήσετο, τείρετο δ’ αἰνῶς·
τείρετο: Il. 5:797: ἀσπίδος εὐκύλου· τῷ τείρετο, κάμνε δὲ χεῖρα,
τείρετο: Od. 10:78: τείρετο δ’ ἀνδρῶν θυμὸς ὑπ’ εἰρεσίης ἀλεγεινῆς
τειρόμενοί: Il. 6:85: καὶ μάλα τειρόμενοί περ· ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει·
τειρόμενοι: Il. 11:800: τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ’ ἀνάπνευσις πολέμοιο.
τειρόμενοι: Il. 16:43: τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ’ ἀνάπνευσις πολέμοιο.
τειρόμενοι: Il. 18:201: τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ’ ἀνάπνευσις πολέμοιο.
τειρόμενοι: Il. 21:355: πνοιῇ τειρόμενοι πολυμήτιος Ἡφαίστοιο.
τειρομένοιο: Il. 11:840: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς περ σεῖο μεθήσω τειρομένοιο.
τειρομένοις: Il. 17:703: τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν, ἔνθεν ἀπῆλθεν
τειρομένοις: Il. 18:129: τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν αἰπὺν ὄλεθρον.
τειρόμενον: Il. 5:391: ἤδη τειρόμενον, χαλεπὸς δέ ἑ δεσμὸς ἐδάμνα.
τειρόμενον: Il. 8:363: τειρόμενον σώεσκον ὑπ’ Εὐρυσθῆος ἀέθλων.
τειρόμενον: Il. 11:283: τειρόμενον βασιλῆα μάχης ἀπάνευθε φέροντες.
τειρόμενον: Il. 13:539: τειρόμενον· κατὰ δ’ αἷμα νεουτάτου ἔῤῥεε χειρός.
τειρόμενον: Od. 7:218: καὶ μάλα τειρόμενον καὶ ἐνὶ φρεσὶ πένθος ἔχοντα,
τειρόμενον: Od. 24:233: γήραϊ τειρόμενον, μέγα δὲ φρεσὶ πένθος ἔχοντα,
τειρόμενός: Od. 5:324: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς σχεδίης ἐπελήθετο, τειρόμενός περ,
τειρόμενος: Od. 9:441: τειρόμενος πάντων ὀΐων ἐπεμαίετο νῶτα
τειρομένους: Il. 9:248: τειρομένους ἐρύεσθαι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ.
τειρομένους: Il. 9:302: τειρομένους ἐλέαιρε κατὰ στρατόν, οἵ σε θεὸν ὣς
τειρομένους: Il. 15:44: τειρομένους δ’ ἐπὶ νηυσὶν ἰδὼν ἐλέησεν Ἀχαιούς.
τείροντ’: Il. 21:353: τείροντ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες οἳ κατὰ δίνας,
τείροντο: Il. 17:376: ἠέρι καὶ πολέμῳ, τείροντο δὲ νηλέϊ χαλκῷ
τείρουσ’: Il. 24:489: τείρουσ’, οὐδέ τίς ἐστιν ἀρὴν καὶ λοιγὸν ἀμῦναι.
τείρουσι: Il. 6:255: ἦ μάλα δὴ τείρουσι δυσώνυμοι υἷες Ἀχαιῶν
τείρουσι: Il. 8:102: ὦ γέρον ἦ μάλα δή σε νέοι τείρουσι μαχηταί,
τείρουσι: Il. 15:61: αἳ νῦν μιν τείρουσι κατὰ φρένας, αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
τεῖσαι: Od. 12:378: τεῖσαι δὴ ἑτάρους Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
τεισαίατο: Od. 20:169: “αἲ γὰρ δή, Εὔμαιε, θεοὶ τεισαίατο λώβην,
τεισαίμεθα: Il. 19:208: τεύξεσθαι μέγα δόρπον, ἐπὴν τεισαίμεθα λώβην.
τεισαίμην: Od. 9:317: εἴ πως τεισαίμην, δοίη δέ μοι εὖχος Ἀθήνη.
τείσαιτο: Od. 13:213: Ζεύς σφεας τείσαιτο ἱκετήσιος, ὅς τε καὶ ἄλλους
τείσαιτο: Od. 23:31: ὄφρ’ ἀνδρῶν τείσαιτο βίην ὑπερηνορεόντων.”
τείσασθαι: Od. 3:206: τείσασθαι μνηστῆρας ὑπερβασίης ἀλεγεινῆς,
τείσασθαι: Od. 20:121: Ζηνός τε βροντῇ· φάτο γὰρ τείσασθαι ἀλείτας.
τείσατο: Od. 9:479: ἐσθέμεναι· τῶ σε Ζεὺς τείσατο καὶ θεοὶ ἄλλοι.”
τείσειν: Od. 8:348: τείσειν αἴσιμα πάντα μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι·”
τείσεις: Il. 17:34: νῦν μὲν δὴ Μενέλαε διοτρεφὲς ἦ μάλα τείσεις
τείσεις: Od. 22:218: ἕρδειν ἐν μεγάροις· σῷ δ’ αὐτοῦ κράατι τείσεις.
τείσεσθαι: Od. 24:470: φῆ δ’ ὅ γε τείσεσθαι παιδὸς φόνον, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
τείσεται: Od. 14:163: οἴκαδε νοστήσας, καὶ τείσεται, ὅς τις ἐκείνου
τείσεται: Od. 15:177: οἴκαδε νοστήσει καὶ τείσεται· ἠὲ καὶ ἤδη
τεισόμεθ’: Od. 13:15: τεισόμεθ’· ἀργαλέον γὰρ ἕνα προικὸς χαρίσασθαι.”
τεισόμεθ’: Od. 24:435: τεισόμεθ’· οὐκ ἂν ἐμοί γε μετὰ φρεσὶν ἡδὺ γένοιτο
τείσουσι: Od. 12:382: εἰ δέ μοι οὐ τείσουσι βοῶν ἐπιεικέ’ ἀμοιβήν,
τείσω: Od. 8:356: οἴχηται φεύγων, αὐτός τοι ἐγὼ τάδε τείσω.”
τείσω: Od. 14:166: “ὦ γέρον, οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼν εὐαγγέλιον τόδε τείσω
τείχε’: Il. 4:308: ὧδε καὶ οἱ πρότεροι πόλεας καὶ τείχε’ ἐπόρθεον
τείχεα: Il. 2:691: Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήβης,
τείχεα: Il. 4:34: εἰ δὲ σύ γ’ εἰσελθοῦσα πύλας καὶ τείχεα μακρὰ
τείχεα: Il. 4:378: οἳ δὲ τότ’ ἐστρατόωνθ’ ἱερὰ πρὸς τείχεα Θήβης,
τείχεα: Il. 8:177: νήπιοι οἳ ἄρα δὴ τάδε τείχεα μηχανόωντο
τείχεα: Il. 12:26: συνεχές, ὄφρά κε θᾶσσον ἁλίπλοα τείχεα θείη.
τείχεα: Il. 21:295: πρὶν κατὰ Ἰλιόφι κλυτὰ τείχεα λαὸν ἐέλσαι
τείχεα: Il. 22:99: ὤ μοι ἐγών, εἰ μέν κε πύλας καὶ τείχεα δύω,
τείχεα: Il. 22:507: οἶος γάρ σφιν ἔρυσο πύλας καὶ τείχεα μακρά.
τείχεα: Od. 7:44: αὐτῶν θ’ ἡρώων ἀγορὰς καὶ τείχεα μακρά,
τείχει: Il. 13:764: οἳ δ’ ἐν τείχει ἔσαν βεβλημένοι οὐτάμενοί τε.
τείχει: Il. 17:404: τείχει ὕπο Τρώων· τό μιν οὔ ποτε ἔλπετο θυμῷ
τείχει: Il. 17:558: τείχει ὕπο Τρώων ταχέες κύνες ἑλκήσουσιν.
τείχεϊ: Il. 21:277: ἥ μ’ ἔφατο Τρώων ὑπὸ τείχεϊ θωρηκτάων
τείχει: Il. 22:299: ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν τείχει, ἐμὲ δ’ ἐξαπάτησεν Ἀθήνη.
τείχεϊ: Il. 22:463: ἔστη παπτήνασ’ ἐπὶ τείχεϊ, τὸν δὲ νόησεν
τείχει: Il. 23:81: τείχει ὕπο Τρώων εὐηφενέων ἀπολέσθαι.
τείχεος: Il. 9:67: λεξάσθων παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός.
τείχεος: Il. 9:87: κὰδ δὲ μέσον τάφρου καὶ τείχεος ἷζον ἰόντες·
τείχεος: Il. 9:232: ἐγγὺς γὰρ νηῶν καὶ τείχεος αὖλιν ἔθεντο
τείχεος: Il. 9:353: οὐκ ἐθέλεσκε μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν Ἕκτωρ,
τείχεος: Il. 9:548: τείχεος ἔκτοσθεν μίμνειν πολέες περ ἐόντες·
τείχεος: Il. 12:291: τείχεος ἐῤῥήξαντο πύλας καὶ μακρὸν ὀχῆα,
τείχεος: Il. 12:374: τείχεος ἐντὸς ἰόντες, ἐπειγομένοισι δ’ ἵκοντο,
τείχεος: Il. 12:380: μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλών, ὅ ῥα τείχεος ἐντὸς
τείχεος: Il. 12:388: ἰῷ ἐπεσσύμενον βάλε τείχεος ὑψηλοῖο,
τείχεος: Il. 12:390: ἂψ δ’ ἀπὸ τείχεος ἆλτο λαθών, ἵνα μή τις Ἀχαιῶν
τείχεος: Il. 12:416: τείχεος ἔντοσθεν, μέγα δέ σφισι φαίνετο ἔργον·
τείχεος: Il. 12:420: τείχεος ἂψ ὤσασθαι, ἐπεὶ τὰ πρῶτα πέλασθεν.
τείχεος: Il. 15:391: τείχεος ἀμφεμάχοντο θοάων ἔκτοθι νηῶν,
τείχεος: Il. 16:397: νηῶν καὶ ποταμοῦ καὶ τείχεος ὑψηλοῖο
τείχεος: Il. 16:512: τείχεος ὑψηλοῖο, ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύνων.
τείχεος: Il. 16:702: τρὶς μὲν ἐπ’ ἀγκῶνος βῆ τείχεος ὑψηλοῖο
τείχεος: Il. 18:215: στῆ δ’ ἐπὶ τάφρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος, οὐδ’ ἐς Ἀχαιοὺς
τείχεός: Il. 18:256: ἐν πεδίῳ παρὰ νηυσίν· ἑκὰς δ’ ἀπὸ τείχεός εἰμεν.
τείχεος: Il. 18:279: ἐλθὼν ἐκ νηῶν περὶ τείχεος ἄμμι μάχεσθαι.
τείχεος: Il. 20:49: στᾶσ’ ὁτὲ μὲν παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός,
τείχεος: Il. 21:540: οἳ δ’ ἰθὺς πόλιος καὶ τείχεος ὑψηλοῖο
τείχεος: Il. 21:557: Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ, ποσὶν δ’ ἀπὸ τείχεος ἄλλῃ
τείχεος: Il. 21:608: οὐδ’ ἄρα τοί γ’ ἔτλαν πόλιος καὶ τείχεος ἐκτὸς
τείχεος: Il. 22:4: τείχεος ἆσσον ἴσαν σάκε’ ὤμοισι κλίναντες.
τείχεος: Il. 22:16: ἐνθάδε νῦν τρέψας ἀπὸ τείχεος· ἦ κ’ ἔτι πολλοὶ
τείχεος: Il. 22:85: τείχεος ἐντὸς ἐών, μὴ δὲ πρόμος ἵστασο τούτῳ
τείχεος: Il. 22:146: τείχεος αἰὲν ὑπ’ ἐκ κατ’ ἀμαξιτὸν ἐσσεύοντο,
τείχεος: Il. 22:237: τείχεος ἐξελθεῖν, ἄλλοι δ’ ἔντοσθε μένουσι.
τειχεσιπλῆτα: Il. 5:31: Ἆρες Ἄρες βροτολοιγὲ μιαιφόνε τειχεσιπλῆτα
τειχεσιπλῆτα: Il. 5:455: Ἆρες Ἄρες βροτολοιγὲ μιαιφόνε τειχεσιπλῆτα,
τείχεσσιν: Il. 7:135: Φειᾶς πὰρ τείχεσσιν Ἰαρδάνου ἀμφὶ ῥέεθρα.
τειχιόεσσαν: Il. 2:559: Οἳ δ’ Ἄργός τ’ εἶχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν
τειχιόεσσαν: Il. 2:646: οἳ Κνωσόν τ’ εἶχον Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν,
τειχίον: Od. 16:165: ἐκ δ’ ἦλθεν μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αὐλῆς,
τειχίον: Od. 16:343: ἐκ δ’ ἦλθον μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αὐλῆς,
τεῖχος: Il. 4:407: παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ’ ὑπὸ τεῖχος ἄρειον,
τεῖχος: Il. 6:327: λαοὶ μὲν φθινύθουσι περὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος
τεῖχος: Il. 6:388: ἣ μὲν δὴ πρὸς τεῖχος ἐπειγομένη ἀφικάνει
τεῖχος: Il. 6:434: ἀμβατός ἐστι πόλις καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος.
τεῖχος: Il. 7:436: ἄκριτον ἐκ πεδίου, ποτὶ δ’ αὐτὸν τεῖχος ἔδειμαν
τεῖχος: Il. 7:449: τεῖχος ἐτειχίσσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον
τεῖχος: Il. 7:461: τεῖχος ἀναῤῥήξας τὸ μὲν εἰς ἅλα πᾶν καταχεῦαι,
τεῖχος: Il. 7:463: ὥς κέν τοι μέγα τεῖχος ἀμαλδύνηται Ἀχαιῶν.
τεῖχος: Il. 8:533: πὰρ νηῶν πρὸς τεῖχος ἀπώσεται, ἤ κεν ἐγὼ τὸν
τεῖχος: Il. 9:349: καὶ δὴ τεῖχος ἔδειμε, καὶ ἤλασε τάφρον ἐπ’ αὐτῷ
τεῖχος: Il. 11:181: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλεν ὑπὸ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος
τεῖχος: Il. 12:4: τάφρος ἔτι σχήσειν Δαναῶν καὶ τεῖχος ὕπερθεν
τεῖχος: Il. 12:12: τόφρα δὲ καὶ μέγα τεῖχος Ἀχαιῶν ἔμπεδον ἦεν.
τεῖχος: Il. 12:18: τεῖχος ἀμαλδῦναι ποταμῶν μένος εἰσαγαγόντες.
τεῖχος: Il. 12:25: ἐννῆμαρ δ’ ἐς τεῖχος ἵει ῥόον· ὗε δ’ ἄρα Ζεὺς
τεῖχος: Il. 12:32: τεῖχος ἀμαλδύνας· ποταμοὺς δ’ ἔτρεψε νέεσθαι
τεῖχος: Il. 12:36: τεῖχος ἐΰδμητον, κανάχιζε δὲ δούρατα πύργων
τεῖχος: Il. 12:64: ὀξέες ἑστᾶσιν, ποτὶ δ’ αὐτοὺς τεῖχος Ἀχαιῶν,
τεῖχος: Il. 12:90: τεῖχος ῥηξάμενοι κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχεσθαι.
τεῖχος: Il. 12:137: οἳ δ’ ἰθὺς πρὸς τεῖχος ἐΰδμητον βόας αὔας
τεῖχος: Il. 12:143: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησαν
τεῖχος: Il. 12:177: πάντῃ γὰρ περὶ τεῖχος ὀρώρει θεσπιδαὲς πῦρ
τεῖχός: Il. 12:198: τεῖχός τε ῥήξειν καὶ ἐνιπρήσειν πυρὶ νῆας,
τεῖχος: Il. 12:223: ὣς ἡμεῖς, εἴ πέρ τε πύλας καὶ τεῖχος Ἀχαιῶν
τεῖχος: Il. 12:257: ῥήγνυσθαι μέγα τεῖχος Ἀχαιῶν πειρήτιζον.
τεῖχος: Il. 12:261: τὰς οἵ γ’ αὐέρυον, ἔλποντο δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν
τεῖχος: Il. 12:264: βάλλον ἀπ’ αὐτάων δηΐους ὑπὸ τεῖχος ἰόντας.
τεῖχος: Il. 12:289: βαλλομένων· τὸ δὲ τεῖχος ὕπερ πᾶν δοῦπος ὀρώρει.
τεῖχος: Il. 12:308: τεῖχος ἐπαΐξαι διά τε ῥήξασθαι ἐπάλξεις.
τεῖχος: Il. 12:352: βῆ δὲ θέειν παρὰ τεῖχος Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
τεῖχος: Il. 12:399: τεῖχος ἐγυμνώθη, πολέεσσι δὲ θῆκε κέλευθον.
τεῖχος: Il. 12:418: τεῖχος ῥηξάμενοι θέσθαι παρὰ νηυσὶ κέλευθον,
τεῖχος: Il. 12:438: Πριαμίδῃ, ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος Ἀχαιῶν.
τεῖχος: Il. 12:440: ὄρνυσθ’ ἱππόδαμοι Τρῶες, ῥήγνυσθε δὲ τεῖχος
τεῖχος: Il. 12:443: ἴθυσαν δ’ ἐπὶ τεῖχος ἀολλέες· οἳ μὲν ἔπειτα
τεῖχος: Il. 12:468: τεῖχος ὑπερβαίνειν· τοὶ δ’ ὀτρύνοντι πίθοντο.
τεῖχος: Il. 12:469: αὐτίκα δ’ οἳ μὲν τεῖχος ὑπέρβασαν, οἳ δὲ κατ’ αὐτὰς
τεῖχος: Il. 13:50: Τρώων, οἳ μέγα τεῖχος ὑπερκατέβησαν ὁμίλῳ·
τεῖχος: Il. 13:87: Τρῶας, τοὶ μέγα τεῖχος ὑπερκατέβησαν ὁμίλῳ.
τεῖχος: Il. 13:679: ἀλλ’ ἔχεν ᾗ τὰ πρῶτα πύλας καὶ τεῖχος ἐσᾶλτο
τεῖχος: Il. 13:683: τεῖχος ἐδέδμητο χθαμαλώτατον, ἔνθα μάλιστα
τεῖχος: Il. 13:737: Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ἐπεὶ κατὰ τεῖχος ἔβησαν
τεῖχος: Il. 14:15: Τρῶας ὑπερθύμους· ἐρέριπτο δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν.
τεῖχος: Il. 14:32: εἴρυσαν, αὐτὰρ τεῖχος ἐπὶ πρύμνῃσιν ἔδειμαν.
τεῖχος: Il. 14:55: τεῖχος μὲν γὰρ δὴ κατερήριπεν, ᾧ ἐπέπιθμεν
τεῖχος: Il. 14:66: τεῖχος δ’ οὐκ ἔχραισμε τετυγμένον, οὐδέ τι τάφρος,
τεῖχος: Il. 15:345: ἔνθα καὶ ἔνθα φέβοντο, δύοντο δὲ τεῖχος ἀνάγκῃ.
τεῖχος: Il. 15:361: αἰγίδ’ ἔχων ἐρίτιμον· ἔρειπε δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν
τεῖχος: Il. 15:384: ὣς Τρῶες μεγάλῃ ἰαχῇ κατὰ τεῖχος ἔβαινον,
τεῖχος: Il. 15:395: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησε
τεῖχος: Il. 15:736: ἦέ τι τεῖχος ἄρειον, ὅ κ’ ἀνδράσι λοιγὸν ἀμύναι;
τεῖχος: Il. 16:558: κεῖται ἀνὴρ ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος Ἀχαιῶν
τεῖχος: Il. 16:714: ἦ λαοὺς ἐς τεῖχος ὁμοκλήσειεν ἀλῆναι.
τεῖχος: Il. 18:514: τεῖχος μέν ῥ’ ἄλοχοί τε φίλαι καὶ νήπια τέκνα
τεῖχος: Il. 20:30: δείδω μὴ καὶ τεῖχος ὑπέρμορον ἐξαλαπάξῃ.
τεῖχος: Il. 20:145: τεῖχος ἐς ἀμφίχυτον Ἡρακλῆος θείοιο
τεῖχος: Il. 21:446: ἤτοι ἐγὼ Τρώεσσι πόλιν πέρι τεῖχος ἔδειμα
τεῖχος: Il. 21:516: μέμβλετο γάρ οἱ τεῖχος ἐϋδμήτοιο πόληος
τεῖχος: Il. 21:530: ὀτρύνων παρὰ τεῖχος ἀγακλειτοὺς πυλαωρούς·
τεῖχος: Il. 21:534: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἐς τεῖχος ἀναπνεύσωσιν ἀλέντες,
τεῖχος: Il. 21:536: δείδια γὰρ μὴ οὖλος ἀνὴρ ἐς τεῖχος ἅληται.
τεῖχος: Il. 22:56: ἀλλ’ εἰσέρχεο τεῖχος ἐμὸν τέκος, ὄφρα σαώσῃς
τεῖχος: Il. 22:112: καὶ κόρυθα βριαρήν, δόρυ δὲ πρὸς τεῖχος ἐρείσας
τεῖχος: Il. 22:144: τεῖχος ὕπο Τρώων, λαιψηρὰ δὲ γούνατ’ ἐνώμα.
τεῖχος: Il. 22:168: ὢ πόποι ἦ φίλον ἄνδρα διωκόμενον περὶ τεῖχος
τεῖχος: Od. 6:9: ἀμφὶ δὲ τεῖχος ἔλασσε πόλει καὶ ἐδείματο οἴκους
τεῖχος: Od. 10:3: πλωτῇ ἐνὶ νήσῳ· πᾶσαν δέ τέ μιν πέρι τεῖχος
τεῖχος: Od. 14:472: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἱκόμεσθα ποτὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος,
τέκ’: Il. 6:22: νηῒς Ἀβαρβαρέη τέκ’ ἀμύμονι Βουκολίωνι.
τέκ’: Od. 14:174: νῦν αὖ παιδὸς ἄλαστον ὀδύρομαι, ὃν τέκ’ Ὀδυσσεύς,
τέκε: Il. 1:36: Ἀπόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠύκομος τέκε Λητώ·
τέκε: Il. 2:313: ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα·
τέκε: Il. 2:327: ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα,
τέκε: Il. 2:548: θρέψε Διὸς θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα,
τέκε: Il. 2:714: Εὔμηλος, τὸν ὑπ’ Ἀδμήτῳ τέκε δῖα γυναικῶν
τέκε: Il. 2:820: Αἰνείας, τὸν ὑπ’ Ἀγχίσῃ τέκε δῖ’ Ἀφροδίτη
τέκε: Il. 2:865: υἷε Ταλαιμένεος τὼ Γυγαίη τέκε λίμνη,
τέκε: Il. 5:313: μήτηρ, ἥ μιν ὑπ’ Ἀγχίσῃ τέκε βουκολέοντι·
τέκε: Il. 6:345: ὥς μ’ ὄφελ’ ἤματι τῷ ὅτε με πρῶτον τέκε μήτηρ
τέκε: Il. 8:304: τόν ῥ’ ἐξ Αἰσύμηθεν ὀπυιομένη τέκε μήτηρ
τέκε: Il. 10:404: ἄλλῳ γ’ ἢ Ἀχιλῆϊ, τὸν ἀθανάτη τέκε μήτηρ.
τέκε: Il. 13:450: ὃς πρῶτον Μίνωα τέκε Κρήτῃ ἐπίουρον·
τέκε: Il. 14:317: ἣ τέκε Πειρίθοον θεόφιν μήστωρ’ ἀτάλαντον·
τέκε: Il. 14:319: ἣ τέκε Περσῆα πάντων ἀριδείκετον ἀνδρῶν·
τέκε: Il. 14:321: ἣ τέκε μοι Μίνων τε καὶ ἀντίθεον Ῥαδάμανθυν·
τέκε: Il. 14:324: ἣ δὲ Διώνυσον Σεμέλη τέκε χάρμα βροτοῖσιν·
τέκε: Il. 14:443: Ἠνοπίδην, ὃν ἄρα νύμφη τέκε νηῒς ἀμύμων
τέκε: Il. 16:175: ὃν τέκε Πηλῆος θυγάτηρ καλὴ Πολυδώρη
τέκε: Il. 17:78: ἄλλῳ γ’ ἢ Ἀχιλῆϊ, τὸν ἀθανάτη τέκε μήτηρ.
τέκε: Il. 19:413: ἀλλὰ θεῶν ὤριστος, ὃν ἠΰκομος τέκε Λητώ,
τέκε: Il. 20:128: γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ ὅτε μιν τέκε μήτηρ.
τέκε: Il. 20:239: Ἀσσάρακος δὲ Κάπυν, ὃ δ’ ἄρ’ Ἀγχίσην τέκε παῖδα·
τέκε: Il. 20:384: ὃν νύμφη τέκε νηῒς Ὀτρυντῆϊ πτολιπόρθῳ
τέκε: Il. 21:159: ὃς τέκε Πηλεγόνα κλυτὸν ἔγχεϊ· τὸν δ’ ἐμέ φασι
τέκε: Il. 22:234: γνωτῶν οὓς Ἑκάβη ἠδὲ Πρίαμος τέκε παῖδας·
τέκε: Od. 1:71: πᾶσιν Κυκλώπεσσι· Θόωσα δέ μιν τέκε νύμφη,
τέκε: Od. 3:95: πλαζομένου· περὶ γάρ μιν ὀϊζυρὸν τέκε μήτηρ·
τέκε: Od. 3:489: υἱέος Ὀρτιλόχοιο, τὸν Ἀλφειὸς τέκε παῖδα.
τέκε: Od. 4:325: πλαζομένου· περὶ γάρ μιν ὀϊζυρὸν τέκε μήτηρ.
τέκε: Od. 7:198: γεινομένῳ νήσαντο λίνῳ, ὅτε μιν τέκε μήτηρ.
τέκε: Od. 10:139: μητρός τ’ ἐκ Πέρσης, τὴν Ὠκεανὸς τέκε παῖδα.
τέκε: Od. 11:254: ἡ δ’ ὑποκυσαμένη Πελίην τέκε καὶ Νηλῆα,
τέκε: Od. 11:287: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἰφθίμην Πηρὼ τέκε, θαῦμα βροτοῖσι,
τέκε: Od. 11:318: ἀλλ’ ὄλεσεν Διὸς υἱός, ὃν ἠύκομος τέκε Λητώ,
τέκε: Od. 12:125: μητέρα τῆς Σκύλλης, ἥ μιν τέκε πῆμα βροτοῖσιν·
τέκε: Od. 14:202: γνήσιοι ἐξ ἀλόχου· ἐμὲ δ’ ὠνητὴ τέκε μήτηρ
τέκε: Od. 15:187: υἱέος Ὀρτιλόχοιο, τὸν Ἀλφειὸς τέκε παῖδα.
τέκε: Od. 15:364: θυγατέρ’ ἰφθίμῃ, τὴν ὁπλοτάτην τέκε παίδων·
τέκε: Od. 19:355: δεξαμένη χείρεσσ’, ὅτε μιν πρῶτον τέκε μήτηρ·
τεκέειν: Il. 24:608: φῆ δοιὼ τεκέειν, ἣ δ’ αὐτὴ γείνατο πολλούς·
τεκέεσσί: Il. 3:160: μηδ’ ἡμῖν τεκέεσσί τ’ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο.
τεκέεσσι: Od. 14:244: μῆνα γὰρ οἶον ἔμεινα τεταρπόμενος τεκέεσσι
τεκέεσσιν: Il. 4:162: σὺν σφῇσιν κεφαλῇσι γυναιξί τε καὶ τεκέεσσιν.
τεκέεσσιν: Il. 12:222: οὐδ’ ἐτέλεσσε φέρων δόμεναι τεκέεσσιν ἑοῖσιν.
τεκέεσσιν: Od. 8:525: ἄστεϊ καὶ τεκέεσσιν ἀμύνων νηλεὲς ἦμαρ·
τέκεθ’: Il. 6:154: Σίσυφος Αἰολίδης· ὃ δ’ ἄρα Γλαῦκον τέκεθ’ υἱόν,
τέκεθ’: Il. 13:451: Μίνως δ’ αὖ τέκεθ’ υἱὸν ἀμύμονα Δευκαλίωνα,
τέκεθ’: Il. 20:219: Δάρδανος αὖ τέκεθ’ υἱὸν Ἐριχθόνιον βασιλῆα,
τέκεθ’: Il. 20:236: Ἶλος δ’ αὖ τέκεθ’ υἱὸν ἀμύμονα Λαομέδοντα·
τέκεϊ: Il. 24:36: ᾗ τ’ ἀλόχῳ ἰδέειν καὶ μητέρι καὶ τέκεϊ ᾧ
τέκεϊ: Od. 4:175: ἐξ Ἰθάκης ἀγαγὼν σὺν κτήμασι καὶ τέκεϊ ᾧ
τέκεν: Il. 2:513: οὓς τέκεν Ἀστυόχη δόμῳ Ἄκτορος Ἀζεΐδαο,
τέκεν: Il. 2:658: ὃν τέκεν Ἀστυόχεια βίῃ Ἡρακληείῃ,
τέκεν: Il. 14:491: τῷ δ’ ἄρ’ ὑπὸ μήτηρ μοῦνον τέκεν Ἰλιονῆα.
τέκεν: Il. 15:198: ἐκπάγλοις ἐπέεσσιν ἐνισσέμεν οὓς τέκεν αὐτός,
τέκεν: Il. 22:353: ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήσεται ὃν τέκεν αὐτή,
τέκεν: Il. 24:540: ἀλλ’ ἕνα παῖδα τέκεν παναώριον· οὐδέ νυ τόν γε
τέκεν: Od. 11:258: τοὺς δ’ ἑτέρους Κρηθῆϊ τέκεν βασίλεια γυναικῶν,
τέκεν: Od. 11:285: ἡ δὲ Πύλου βασίλευε, τέκεν δέ οἱ ἀγλαὰ τέκνα,
τέκεν: Od. 12:133: ἃς τέκεν Ἠελίῳ Ὑπερίονι δῖα Νέαιρα.
τέκεν: Od. 16:119: μοῦνον δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα πατὴρ τέκεν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
τέκεος: Il. 24:467: λίσσεο καὶ τέκεος, ἵνα οἱ σὺν θυμὸν ὀρίνῃς.
τέκες: Il. 5:875: σοὶ πάντες μαχόμεσθα· σὺ γὰρ τέκες ἄφρονα κούρην
τεκέσθαι: Il. 22:481: δύσμορος αἰνόμορον· ὡς μὴ ὤφελλε τεκέσθαι.
τεκέσθαι: Od. 4:387: τὸν δέ τ’ ἐμόν φασιν πατέρ’ ἔμμεναι ἠδὲ τεκέσθαι.
τεκέσθαι: Od. 22:324: σοὶ δ’ ἄλοχόν τε φίλην σπέσθαι καὶ τέκνα τεκέσθαι·
τέκεσσι: Il. 5:71: ἶσα φίλοισι τέκεσσι χαριζομένη πόσεϊ ᾧ.
τέκεσσι: Il. 5:535: Περγασίδην, ὃν Τρῶες ὁμῶς Πριάμοιο τέκεσσι
τέκεσσι: Il. 13:176: ναῖε δὲ πὰρ Πριάμῳ· ὃ δέ μιν τίεν ἶσα τέκεσσι.
τέκεσσι: Il. 15:551: ναῖε δὲ πὰρ Πριάμῳ, ὃ δέ μιν τίεν ἶσα τέκεσσι·
τέκεσσι: Il. 16:265: πρόσσω πᾶς πέτεται καὶ ἀμύνει οἷσι τέκεσσι.
τέκεσσιν: Il. 17:133: ἑστήκει ὥς τίς τε λέων περὶ οἷσι τέκεσσιν,
τέκεσσιν: Il. 22:453: πήγνυται· ἐγγὺς δή τι κακὸν Πριάμοιο τέκεσσιν.
τέκεσσιν: Od. 2:178: “ὦ γέρον, εἰ δ’ ἄγε δὴ μαντεύεο σοῖσι τέκεσσιν
τέκεσσιν: Od. 8:243: δαινύῃ παρὰ σῇ τ’ ἀλόχῳ καὶ σοῖσι τέκεσσιν,
τέκεσσιν: Od. 10:61: δαινύμενον παρὰ ᾗ τ’ ἀλόχῳ καὶ οἷσι τέκεσσιν.
τέκετ’: Il. 5:154: υἱὸν δ’ οὐ τέκετ’ ἄλλον ἐπὶ κτεάτεσσι λιπέσθαι.
τέκετ’: Il. 5:546: ὃς τέκετ’ Ὀρτίλοχον πολέεσσ’ ἄνδρεσσιν ἄνακτα·
τέκετο: Il. 2:741: υἱὸς Πειριθόοιο τὸν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς·
τέκετο: Il. 2:742: τόν ῥ’ ὑπὸ Πειριθόῳ τέκετο κλυτὸς Ἱπποδάμεια
τέκετο: Il. 4:59: καί με πρεσβυτάτην τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης,
τέκετο: Il. 14:433: Ξάνθου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς,
τέκετο: Il. 15:187: τρεῖς γάρ τ’ ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοὶ οὓς τέκετο Ῥέα
τέκετο: Il. 20:215: Δάρδανον αὖ πρῶτον τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς,
τέκετο: Il. 20:230: Τρῶα δ’ Ἐριχθόνιος τέκετο Τρώεσσιν ἄνακτα·
τέκετο: Il. 20:237: Λαομέδων δ’ ἄρα Τιθωνὸν τέκετο Πρίαμόν τε
τέκετο: Il. 21:2: Ξάνθου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς,
τέκετο: Il. 22:48: τούς μοι Λαοθόη τέκετο κρείουσα γυναικῶν.
τέκετο: Il. 24:693: Ξάνθου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς,
τέκετο: Od. 15:249: Μάντιος αὖ τέκετο Πολυφείδεά τε Κλεῖτόν τε·
τεκέων: Il. 3:301: αὐτῶν καὶ τεκέων, ἄλοχοι δ’ ἄλλοισι δαμεῖεν.
τέκῃ: Od. 19:266: κουρίδιον, τῷ τέκνα τέκῃ φιλότητι μιγεῖσα,
τεκμαίρεται: Il. 7:70: ἀλλὰ κακὰ φρονέων τεκμαίρεται ἀμφοτέροισιν
τεκμαίρομ’: Od. 11:112: εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ’ ὄλεθρον
τεκμαίρομ’: Od. 12:139: εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ’ ὄλεθρον
τεκμαίρομαι: Od. 7:317: πομπὴν δ’ ἐς τόδ’ ἐγὼ τεκμαίρομαι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς,
τεκμήραντο: Il. 6:349: αὐτὰρ ἐπεὶ τάδε γ’ ὧδε θεοὶ κακὰ τεκμήραντο,
τεκμήρατο: Od. 10:563: ἔρχεσθ’· ἄλλην δ’ ἧμιν ὁδὸν τεκμήρατο Κίρκη
τέκμωρ: Il. 1:526: τέκμωρ· οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ’ ἀπατηλὸν
τέκμωρ: Il. 7:30: σήμερον· ὕστερον αὖτε μαχήσοντ’ εἰς ὅ κε τέκμωρ
τέκμωρ: Il. 9:48: νῶϊ δ’ ἐγὼ Σθένελός τε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε τέκμωρ
τέκμωρ: Il. 9:418: οἴκαδ’ ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ
τέκμωρ: Il. 9:681: οἴκαδ’ ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ
τέκμωρ: Il. 13:20: τρὶς μὲν ὀρέξατ’ ἰών, τὸ δὲ τέτρατον ἵκετο τέκμωρ
τέκμωρ: Il. 16:472: τοῖο μὲν Αὐτομέδων δουρικλυτὸς εὕρετο τέκμωρ·
τέκμωρ: Od. 4:373: ὡς δὴ δήθ’ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκεαι, οὐδέ τι τέκμωρ
τέκμωρ: Od. 4:466: ὡς δὴ δήθ’ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκομαι, οὐδέ τι τέκμωρ
τέκνα: Il. 2:136: αἳ δέ που ἡμέτεραί τ’ ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα
τέκνα: Il. 2:311: ἔνθα δ’ ἔσαν στρουθοῖο νεοσσοί, νήπια τέκνα,
τέκνα: Il. 2:313: ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα·
τέκνα: Il. 2:315: μήτηρ δ’ ἀμφεποτᾶτο ὀδυρομένη φίλα τέκνα·
τέκνα: Il. 2:317: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτήν,
τέκνα: Il. 2:326: ὡς οὗτος κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτὴν
τέκνα: Il. 2:327: ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα,
τέκνα: Il. 2:871: Νάστης Ἀμφίμαχός τε Νομίονος ἀγλαὰ τέκνα,
τέκνα: Il. 4:238: ἡμεῖς αὖτ’ ἀλόχους τε φίλας καὶ νήπια τέκνα
τέκνα: Il. 6:95: ἄστύ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα,
τέκνα: Il. 6:196: ἣ δ’ ἔτεκε τρία τέκνα δαΐφρονι Βελλεροφόντῃ
τέκνα: Il. 6:276: ἄστύ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα,
τέκνα: Il. 6:310: ἄστύ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα.
τέκνα: Il. 9:590: τέκνα δέ τ’ ἄλλοι ἄγουσι βαθυζώνους τε γυναῖκας.
τέκνα: Il. 10:192: οὕτω νῦν φίλα τέκνα φυλάσσετε· μηδέ τιν’ ὕπνος
τέκνα: Il. 11:113: ὡς δὲ λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα
τέκνα: Il. 17:223: ἀλλ’ ἵνα μοι Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα
τέκνα: Il. 18:337: Τρώων ἀγλαὰ τέκνα σέθεν κταμένοιο χολωθείς.
τέκνα: Il. 18:514: τεῖχος μέν ῥ’ ἄλοχοί τε φίλαι καὶ νήπια τέκνα
τέκνα: Il. 19:400: Ξάνθέ τε καὶ Βαλία τηλεκλυτὰ τέκνα Ποδάργης
τέκνα: Il. 22:63: καὶ θαλάμους κεραϊζομένους, καὶ νήπια τέκνα
τέκνα: Il. 23:23: Τρώων ἀγλαὰ τέκνα σέθεν κταμένοιο χολωθείς.
τέκνα: Il. 24:253: σπεύσατέ μοι κακὰ τέκνα κατηφόνες· αἴθ’ ἅμα πάντες
τέκνα: Il. 24:542: ἧμαι ἐνὶ Τροίῃ, σέ τε κήδων ἠδὲ σὰ τέκνα.
τέκνα: Il. 24:730: ῥύσκευ, ἔχες δ’ ἀλόχους κεδνὰς καὶ νήπια τέκνα,
τέκνα: Od. 3:418: “καρπαλίμως μοι, τέκνα φίλα, κρηήνατ’ ἐέλδωρ,
τέκνα: Od. 4:78: “τέκνα φίλ’, ἦ τοι Ζηνὶ βροτῶν οὐκ ἄν τις ἐρίζοι·
τέκνα: Od. 11:249: τέξεαι ἀγλαὰ τέκνα, ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιοι εὐναὶ
τέκνα: Od. 11:285: ἡ δὲ Πύλου βασίλευε, τέκεν δέ οἱ ἀγλαὰ τέκνα,
τέκνα: Od. 11:631: Θησέα Πειρίθοόν τε, θεῶν ἐρικυδέα τέκνα·
τέκνα: Od. 12:42: Σειρήνων, τῷ δ’ οὔ τι γυνὴ καὶ νήπια τέκνα
τέκνα: Od. 13:45: κουριδίας καὶ τέκνα· θεοὶ δ’ ἀρετὴν ὀπάσειαν
τέκνα: Od. 14:223: οὐδ’ οἰκωφελίη, ἥ τε τρέφει ἀγλαὰ τέκνα,
τέκνα: Od. 14:264: πόρθεον, ἐκ δὲ γυναῖκας ἄγον καὶ νήπια τέκνα,
τέκνα: Od. 16:217: φῆναι ἢ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες, οἷσί τε τέκνα
τέκνα: Od. 17:433: πόρθεον, ἐκ δὲ γυναῖκας ἄγον καὶ νήπια τέκνα
τέκνα: Od. 19:266: κουρίδιον, τῷ τέκνα τέκῃ φιλότητι μιγεῖσα,
τέκνα: Od. 22:324: σοὶ δ’ ἄλοχόν τε φίλην σπέσθαι καὶ τέκνα τεκέσθαι·
Τέκνον: Il. 1:362: “ Τέκνον, τί κλαίεις; τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος;
τέκνον: Il. 1:414: “ Ὤ μοι τέκνον ἐμόν, τί νύ σ’ ἔτρεφον αἰνὰ τεκοῦσα;
τέκνον: Il. 5:382: τέτλαθι τέκνον ἐμόν, καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ·
τέκνον: Il. 5:428: οὔ τοι τέκνον ἐμὸν δέδοται πολεμήϊα ἔργα,
τέκνον: Il. 6:254: τέκνον τίπτε λιπὼν πόλεμον θρασὺν εἰλήλουθας;
τέκνον: Il. 9:254: τέκνον ἐμὸν κάρτος μὲν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
τέκνον: Il. 11:785: τέκνον ἐμὸν γενεῇ μὲν ὑπέρτερός ἐστιν Ἀχιλλεύς,
τέκνον: Il. 18:73: τέκνον τί κλαίεις; τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος;
τέκνον: Il. 18:128: ναὶ δὴ ταῦτά γε τέκνον ἐτήτυμον οὐ κακόν ἐστι
τέκνον: Il. 19:8: τέκνον ἐμὸν τοῦτον μὲν ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ
τέκνον: Il. 19:29: τέκνον μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
τέκνον: Il. 19:342: τέκνον ἐμόν, δὴ πάμπαν ἀποίχεαι ἀνδρὸς ἑῆος.
τέκνον: Il. 21:379: Ἥφαιστε σχέο τέκνον ἀγακλεές· οὐ γὰρ ἔοικεν
τέκνον: Il. 22:82: Ἕκτορ τέκνον ἐμὸν τάδε τ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον
τέκνον: Il. 22:84: τῶν μνῆσαι φίλε τέκνον ἄμυνε δὲ δήϊον ἄνδρα
τέκνον: Il. 22:431: τέκνον ἐγὼ δειλή· τί νυ βείομαι αἰνὰ παθοῦσα
τέκνον: Il. 24:128: τέκνον ἐμὸν τέο μέχρις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
τέκνον: Od. 1:64: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
τέκνον: Od. 2:363: “τίπτε δέ τοι, φίλε τέκνον, ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο νόημα
τέκνον: Od. 3:184: ὣς ἦλθον, φίλε τέκνον, ἀπευθής, οὐδέ τι οἶδα
τέκνον: Od. 3:254: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθέα πάντ’ ἀγορεύσω.
τέκνον: Od. 5:22: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
τέκνον: Od. 11:155: “τέκνον ἐμόν, πῶς ἦλθες ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα
τέκνον: Od. 11:216: “ὤ μοι, τέκνον ἐμόν, περὶ πάντων κάμμορε φωτῶν,
τέκνον: Od. 15:125: “δῶρόν τοι καὶ ἐγώ, τέκνον φίλε, τοῦτο δίδωμι,
τέκνον: Od. 15:509: “πῇ γὰρ ἐγώ, φίλε τέκνον, ἴω; τεῦ δώμαθ’ ἵκωμαι
τέκνον: Od. 16:61: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθέα πάντ’ ἀγορεύσω.
τέκνον: Od. 16:226: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθείην καταλέξω.
τέκνον: Od. 19:22: “αἲ γὰρ δή ποτε, τέκνον, ἐπιφροσύνας ἀνέλοιο
τέκνον: Od. 19:363: “ὤ μοι ἐγὼ σέο, τέκνον, ἀμήχανος· ἦ σε περὶ Ζεὺς
τέκνον: Od. 19:492: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
τέκνον: Od. 20:135: “οὐκ ἄν μιν νῦν, τέκνον, ἀναίτιον αἰτιόῳο.
τέκνον: Od. 22:420: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθείην καταλέξω.
τέκνον: Od. 22:486: “ναὶ δὴ ταῦτά γε, τέκνον ἐμόν, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
τέκνον: Od. 23:26: “οὔ τί σε λωβεύω, τέκνον φίλον, ἀλλ’ ἔτυμόν τοι
τέκνον: Od. 23:70: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων,
τέκνον: Od. 23:105: “τέκνον ἐμόν, θυμός μοι ἐνὶ στήθεσσι τέθηπεν,
τέκνον: Od. 24:478: “τέκνον ἐμόν, τί με ταῦτα διείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς;
τέκνων: Il. 12:170: ἄνδρας θηρητῆρας ἀμύνονται περὶ τέκνων,
τέκοι: Il. 13:826: εἴην ἤματα πάντα, τέκοι δέ με πότνια Ἥρη,
τέκοιεν: Od. 4:64: σκηπτούχων, ἐπεὶ οὔ κε κακοὶ τοιούσδε τέκοιεν.”
τέκομεν: Il. 22:485: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι· οὔτε σὺ τούτῳ
τέκομεν: Il. 24:727: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι, οὐδέ μιν οἴω
τεκόμεσθα: Il. 22:53: ἄλγος ἐμῷ θυμῷ καὶ μητέρι τοὶ τεκόμεσθα·
τεκόμεσθα: Od. 23:61: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί τε καὶ υἱέϊ, τὸν τεκόμεσθα·
τεκόμεσθα: Od. 24:293: κλαῦσε περιστείλασα πατήρ θ’, οἵ μιν τεκόμεσθα·
τέκον: Il. 1:418: ἔπλεο· τώ σε κακῇ αἴσῃ τέκον ἐν μεγάροισι.
τέκον: Il. 18:55: ἥ τ’ ἐπεὶ ἂρ τέκον υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε
τέκον: Il. 22:87: κλαύσομαι ἐν λεχέεσσι φίλον θάλος, ὃν τέκον αὐτή,
τέκον: Il. 24:210: γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε μιν τέκον αὐτή,
τέκον: Il. 24:255: ὤ μοι ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους
τέκον: Il. 24:493: αὐτὰρ ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους
τέκον: Od. 7:55: τῶν αὐτῶν, οἵ περ τέκον Ἀλκίνοον βασιλῆα.
τέκος: Il. 1:202: “ Τίπτ’ αὖτ’ αἰγιόχοιο Διὸς τέκος εἰλήλουθας;
τέκος: Il. 2:157: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη,
τέκος: Il. 3:162: δεῦρο πάροιθ’ ἐλθοῦσα φίλον τέκος ἵζευ ἐμεῖο,
τέκος: Il. 3:192: εἴπ’ ἄγε μοι καὶ τόνδε φίλον τέκος ὅς τις ὅδ’ ἐστί·
τέκος: Il. 5:115: κλῦθί μευ αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη,
τέκος: Il. 5:373: τίς νύ σε τοιάδ’ ἔρεξε φίλον τέκος Οὐρανιώνων
τέκος: Il. 5:714: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη,
τέκος: Il. 8:39: θάρσει Τριτογένεια φίλον τέκος· οὔ νύ τι θυμῷ
τέκος: Il. 8:248: νεβρὸν ἔχοντ’ ὀνύχεσσι τέκος ἐλάφοιο ταχείης·
τέκος: Il. 8:352: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος οὐκέτι νῶϊ
τέκος: Il. 8:427: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, οὐκέτ’ ἔγωγε
τέκος: Il. 9:437: πῶς ἂν ἔπειτ’ ἀπὸ σεῖο φίλον τέκος αὖθι λιποίμην
τέκος: Il. 9:444: ὡς ἂν ἔπειτ’ ἀπὸ σεῖο φίλον τέκος οὐκ ἐθέλοιμι
τέκος: Il. 10:278: κλῦθί μευ αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἥ τέ μοι αἰεὶ
τέκος: Il. 10:284: κέκλυθι νῦν καὶ ἐμεῖο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη·
τέκος: Il. 14:190: ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο φίλον τέκος ὅττί κεν εἴπω,
τέκος: Il. 18:63: ἀλλ’ εἶμ’, ὄφρα ἴδωμι φίλον τέκος, ἠδ’ ἐπακούσω
τέκος: Il. 18:95: ὠκύμορος δή μοι τέκος ἔσσεαι, οἷ’ ἀγορεύεις·
τέκος: Il. 21:229: ὢ πόποι ἀργυρότοξε Διὸς τέκος οὐ σύ γε βουλὰς
τέκος: Il. 21:331: ὄρσεο κυλλοπόδιον ἐμὸν τέκος· ἄντα σέθεν γὰρ
τέκος: Il. 21:420: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη
τέκος: Il. 21:509: τίς νύ σε τοιάδ’ ἔρεξε φίλον τέκος Οὐρανιώνων
τέκος: Il. 22:38: Ἕκτορ μή μοι μίμνε φίλον τέκος ἀνέρα τοῦτον
τέκος: Il. 22:56: ἀλλ’ εἰσέρχεο τεῖχος ἐμὸν τέκος, ὄφρα σαώσῃς
τέκος: Il. 22:183: θάρσει Τριτογένεια φίλον τέκος· οὔ νύ τι θυμῷ
τέκος: Il. 23:626: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα τέκος κατὰ μοῖραν ἔειπες·
τέκος: Il. 24:373: οὕτω πῃ τάδε γ’ ἐστὶ φίλον τέκος ὡς ἀγορεύεις.
τέκος: Il. 24:425: ὦ τέκος, ἦ ῥ’ ἀγαθὸν καὶ ἐναίσιμα δῶρα διδοῦναι
τέκος: Il. 24:732: καὶ μὲν ἐγὼ μετὰ τῇσι· σὺ δ’ αὖ τέκος ἢ ἐμοὶ αὐτῇ
τέκος: Od. 4:611: “αἵματός εἰς ἀγαθοῖο, φίλον τέκος, οἷ’ ἀγορεύεις·
τέκος: Od. 4:762: “κλῦθί μευ, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, Ἀτρυτώνη,
τέκος: Od. 6:68: “οὔτε τοι ἡμιόνων φθονέω, τέκος, οὔτε τευ ἄλλου.
τέκος: Od. 6:324: “κλῦθί μοι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, Ἀτρυτώνη·
τέκος: Od. 7:22: “ὦ τέκος, οὐκ ἄν μοι δόμον ἀνέρος ἡγήσαιο
τέκος: Od. 16:25: ἀλλ’ ἄγε νῦν εἴσελθε, φίλον τέκος, ὄφρα σε θυμῷ
τέκος: Od. 18:170: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, τέκος, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
τέκος: Od. 19:474: “ἦ μάλ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι, φίλον τέκος· οὐδέ σ’ ἐγώ γε
τέκος: Od. 23:5: “ἔγρεο, Πηνελόπεια, φίλον τέκος, ὄφρα ἴδηαι
τεκοῦσα: Il. 1:414: “ Ὤ μοι τέκνον ἐμόν, τί νύ σ’ ἔτρεφον αἰνὰ τεκοῦσα;
τεκοῦσά: Od. 12:134: τὰς μὲν ἄρα θρέψασα τεκοῦσά τε πότνια μήτηρ
τεκτήναιτο: Il. 10:19: εἴ τινά οἱ σὺν μῆτιν ἀμύμονα τεκτήναιτο,
τεκτήνατο: Il. 5:62: ὃς καὶ Ἀλεξάνδρῳ τεκτήνατο νῆας ἐΐσας
τέκτονα: Od. 17:384: μάντιν ἢ ἰητῆρα κακῶν ἢ τέκτονα δούρων,
τέκτονες: Il. 6:315: ἦσαν ἐνὶ Τροίῃ ἐριβώλακι τέκτονες ἄνδρες,
τέκτονες: Il. 13:390: ἠὲ πίτυς βλωθρή, τήν τ’ οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες
τέκτονες: Il. 16:483: ἠὲ πίτυς βλωθρή, τήν τ’ οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες
τέκτονες: Od. 9:126: οὐδ’ ἄνδρες νηῶν ἔνι τέκτονες, οἵ κε κάμοιεν
Τεκτονίδαο: Od. 8:114: Ἀμφίαλός θ’, υἱὸς Πολυνήου Τεκτονίδαο·
τέκτονος: Il. 5:59: Μηριόνης δὲ Φέρεκλον ἐνήρατο, τέκτονος υἱὸν
τέκτονος: Il. 15:411: τέκτονος ἐν παλάμῃσι δαήμονος, ὅς ῥά τε πάσης
τεκτοσυνάων: Od. 5:250: φορτίδος εὐρείης, εὖ εἰδὼς τεκτοσυνάων,
τέκτων: Il. 4:110: καὶ τὰ μὲν ἀσκήσας κεραοξόος ἤραρε τέκτων,
τέκτων: Il. 23:712: ὡς ὅτ’ ἀμείβοντες, τούς τε κλυτὸς ἤραρε τέκτων
τέκτων: Od. 17:340: κλινάμενος σταθμῷ κυπαρισσίνῳ, ὅν ποτε τέκτων
τέκτων: Od. 19:56: δινωτὴν ἐλέφαντι καὶ ἀργύρῳ, ἥν ποτε τέκτων
τέκτων: Od. 21:43: οὐδόν τε δρύϊνον προσεβήσετο, τόν ποτε τέκτων
τεκὼν: Od. 16:120: μοῦνον ἔμ’ ἐν μεγάροισι τεκὼν λίπεν, οὐδ’ ἀπόνητο.
τέκωσι: Od. 8:554: ἀλλ’ ἐπὶ πᾶσι τίθενται, ἐπεί κε τέκωσι, τοκῆες.
τελαμὼν: Il. 2:388: ἱδρώσει μέν τευ τελαμὼν ἀμφὶ στήθεσφιν
τελαμὼν: Il. 11:38: τῆς δ’ ἐξ ἀργύρεος τελαμὼν ἦν· αὐτὰρ ἐπ’ αὐτοῦ
τελαμών: Od. 11:610: χρύσεος ἦν τελαμών, ἵνα θέσκελα ἔργα τέτυκτο,
τελαμῶνα: Il. 5:798: ἂν δ’ ἴσχων τελαμῶνα κελαινεφὲς αἷμ’ ἀπομόργνυ.
τελαμῶνα: Il. 12:401: βεβλήκει τελαμῶνα περὶ στήθεσσι φαεινὸν
τελαμῶνα: Il. 18:480: τρίπλακα μαρμαρέην, ἐκ δ’ ἀργύρεον τελαμῶνα.
τελαμῶνα: Od. 11:614: ὃς κεῖνον τελαμῶνα ἑῇ ἐγκάτθετο τέχνῃ.
τελαμῶνε: Il. 14:403: τῇ ῥα δύω τελαμῶνε περὶ στήθεσσι τετάσθην,
τελαμῶνι: Il. 7:304: σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐϋτμήτῳ τελαμῶνι·
Τελαμῶνι: Il. 8:283: πατρί τε σῷ Τελαμῶνι, ὅ σ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα,
τελαμῶνι: Il. 16:803: ἀσπὶς σὺν τελαμῶνι χαμαὶ πέσε τερμιόεσσα.
τελαμῶνι: Il. 17:290: δησάμενος τελαμῶνι παρὰ σφυρὸν ἀμφὶ τένοντας
τελαμῶνι: Il. 23:825: σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐϋτμήτῳ τελαμῶνι.
Τελαμωνιάδαο: Il. 8:224: ἠμὲν ἐπ’ Αἴαντος κλισίας Τελαμωνιάδαο
Τελαμωνιάδαο: Il. 8:267: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπ’ Αἴαντος σάκεϊ Τελαμωνιάδαο.
Τελαμωνιάδαο: Il. 11:7: ἠμὲν ἐπ’ Αἴαντος κλισίας Τελαμωνιάδαο
Τελαμωνιάδαο: Il. 11:542: Αἴαντος δ’ ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο.
Τελαμωνιάδαο: Il. 15:289: χερσὶν ὑπ’ Αἴαντος θανέειν Τελαμωνιάδαο.
Τελαμωνιάδαο: Il. 17:235: νεκρὸν ὑπ’ Αἴαντος ἐρύειν Τελαμωνιάδαο
Τελαμωνιάδαο: Il. 18:193: εἰ μὴ Αἴαντός γε σάκος Τελαμωνιάδαο.
Τελαμωνιάδαο: Od. 11:543: οἴη δ’ Αἴαντος ψυχὴ Τελαμωνιάδαο
Τελαμωνιάδῃ: Il. 13:709: ἀλλ’ ἤτοι Τελαμωνιάδῃ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ
Τελαμωνιάδῃ: Il. 14:459: τῷ Τελαμωνιάδῃ· τοῦ γὰρ πέσεν ἄγχι μάλιστα.
Τελαμωνιάδης: Il. 9:619: ἀντίθεος Τελαμωνιάδης μετὰ μῦθον ἔειπε·
Τελαμωνιάδης: Il. 23:838: ἂν δ’ Αἴας Τελαμωνιάδης καὶ δῖος Ἐπειός.
Τελαμώνιε: Il. 7:234: Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν
Τελαμώνιε: Il. 8:281: Τεῦκρε φίλη κεφαλή, Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν
Τελαμώνιε: Il. 9:640: Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν
Τελαμώνιε: Il. 11:465: Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν
Τελαμώνιον: Il. 11:562: ὣς τότ’ ἔπειτ’ Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱὸν
Τελαμώνιον: Il. 11:590: ἵστασθ’ ἀμφ’ Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱόν.
Τελαμώνιον: Il. 13:67: αἶψα δ’ ἄρ’ Αἴαντα προσέφη Τελαμώνιον υἱόν·
Τελαμώνιον: Il. 15:462: Ἕκτορ’, ἀτὰρ Τεῦκρον Τελαμώνιον εὖχος ἀπηύρα,
Τελαμώνιον: Il. 17:115: παπταίνων Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱόν.
Τελαμώνιος: Il. 2:528: μείων, οὔ τι τόσος γε ὅσος Τελαμώνιος Αἴας
Τελαμώνιος: Il. 2:768: ἀνδρῶν αὖ μέγ’ ἄριστος ἔην Τελαμώνιος Αἴας
Τελαμώνιος: Il. 4:473: Ἔνθ’ ἔβαλ’ Ἀνθεμίωνος υἱὸν Τελαμώνιος Αἴας
Τελαμώνιος: Il. 5:610: τὼ δὲ πεσόντ’ ἐλέησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
Τελαμώνιος: Il. 5:615: τόν ῥα κατὰ ζωστῆρα βάλεν Τελαμώνιος Αἴας,
Τελαμώνιος: Il. 6:5: Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἕρκος Ἀχαιῶν
Τελαμώνιος: Il. 7:224: τὸ πρόσθε στέρνοιο φέρων Τελαμώνιος Αἴας
Τελαμώνιος: Il. 7:283: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας·
Τελαμώνιος: Il. 11:526: Αἴας δὲ κλονέει Τελαμώνιος· εὖ δέ μιν ἔγνων·
Τελαμώνιος: Il. 12:349: ἀλλά περ οἶος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας,
Τελαμώνιος: Il. 12:362: ἀλλά περ οἶος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας,
Τελαμώνιος: Il. 12:364: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας.
Τελαμώνιος: Il. 12:370: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη Τελαμώνιος Αἴας,
Τελαμώνιος: Il. 12:378: Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἄνδρα κατέκτα
Τελαμώνιος: Il. 13:76: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας·
Τελαμώνιος: Il. 13:170: Τεῦκρος δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἄνδρα κατέκτα
Τελαμώνιος: Il. 13:321: ἀνδρὶ δέ κ’ οὐκ εἴξειε μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
Τελαμώνιος: Il. 14:408: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἀπιόντα μέγας Τελαμώνιος Αἴας
Τελαμώνιος: Il. 14:510: Αἴας ῥα πρῶτος Τελαμώνιος Ὕρτιον οὖτα
Τελαμώνιος: Il. 15:471: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
Τελαμώνιος: Il. 15:560: Ἀργείους δ’ ὄτρυνε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
Τελαμώνιος: Il. 16:116: ἀντικρὺ δ’ ἀπάραξε· τὸ μὲν Τελαμώνιος Αἴας
Τελαμώνιος: Il. 17:628: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
Τελαμώνιος: Il. 17:715: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
Τελαμώνιος: Il. 23:708: ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
Τελαμώνιος: Il. 23:722: δὴ τότε μιν προσέειπε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
Τελαμώνιος: Il. 23:811: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
Τελαμώνιος: Il. 23:842: τὸ τρίτον αὖτ’ ἔῤῥιψε μέγας Τελαμώνιος Αἴας
Τελαμωνίου: Il. 13:702: ἵστατ’ ἀπ’ Αἴαντος Τελαμωνίου οὐδ’ ἠβαιόν,
τελαμῶνος: Il. 5:796: ἱδρὼς γάρ μιν ἔτειρεν ὑπὸ πλατέος τελαμῶνος
Τελαμῶνος: Il. 13:177: τόν ῥ’ υἱὸς Τελαμῶνος ὑπ’ οὔατος ἔγχεϊ μακρῷ
Τελαμῶνος: Il. 17:284: ὣς υἱὸς Τελαμῶνος ἀγαυοῦ φαίδιμος Αἴας
Τελαμῶνος: Il. 17:293: τὸν δ’ υἱὸς Τελαμῶνος ἐπαΐξας δι’ ὁμίλου
Τελαμῶνος: Od. 11:553: “Αἶαν, παῖ Τελαμῶνος ἀμύμονος, οὐκ ἄρ’ ἔμελλες
τελαμώνων: Il. 18:598: εἶχον χρυσείας ἐξ ἀργυρέων τελαμώνων.
τελέει: Il. 8:415: ὧδε γὰρ ἠπείλησε Κρόνου πάϊς, ᾗ τελέει περ,
τελέει: Il. 20:370: ἀλλὰ τὸ μὲν τελέει, τὸ δὲ καὶ μεσσηγὺ κολούει.
τελέει: Od. 2:256: πεύσεται εἰν Ἰθάκῃ, τελέει δ’ ὁδὸν οὔ ποτε ταύτην.”
τελέει: Od. 19:557: πέφραδ’, ὅπως τελέει· μνηστῆρσι δὲ φαίνετ’ ὄλεθρος
τελέεσθαι: Il. 1:204: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσθαι ὀΐω·
τελέεσθαι: Il. 2:36: τὰ φρονέοντ’ ἀνὰ θυμὸν ἅ ῥ’ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον·
τελέεσθαι: Od. 1:201: ἀθάνατοι βάλλουσι καὶ ὡς τελέεσθαι ὀΐω,
τελέεσθαι: Od. 2:156: ὥρμηναν δ’ ἀνὰ θυμὸν ἅ περ τελέεσθαι ἔμελλον.
τελέεσθαι: Od. 3:226: “ὦ γέρον, οὔ πω τοῦτο ἔπος τελέεσθαι ὀΐω·
τελέεσθαι: Od. 4:664: Τηλεμάχῳ ὁδὸς ἥδε· φάμεν δέ οἱ οὐ τελέεσθαι.
τελέεσθαι: Od. 15:173: ἀθάνατοι βάλλουσι καὶ ὡς τελέεσθαι ὀΐω.
τελέεσθαι: Od. 16:347: Τηλεμάχῳ ὁδὸς ἥδε· φάμεν δέ οἱ οὐ τελέεσθαι.
τελέεσθαι: Od. 22:215: ὧδε γὰρ ἡμέτερόν γε νόον τελέεσθαι ὀΐω·
τελέεσσι: Il. 11:729: δόρπον ἔπειθ’ ἑλόμεσθα κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι,
τελέεσσι: Il. 18:298: νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι,
τελέεσσιν: Il. 7:380: δόρπον ἔπειθ’ εἵλοντο κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν·
τελέθει: Il. 7:282: νὺξ δ’ ἤδη τελέθει· ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιθέσθαι.
τελέθει: Il. 7:293: νὺξ δ’ ἤδη τελέθει· ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιθέσθαι,
τελέθει: Od. 7:52: ἔργοισιν τελέθει, εἰ καί ποθεν ἄλλοθεν ἔλθοι.
τελέθοντες: Od. 17:486: παντοῖοι τελέθοντες, ἐπιστρωφῶσι πόληας,
τελέθουσι: Il. 9:441: οὐδ’ ἀγορέων, ἵνα τ’ ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέθουσι.
τελέθουσι: Il. 12:347: ζαχρηεῖς τελέθουσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας.
τελέθουσι: Il. 12:360: ζαχρηεῖς τελέθουσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας.
τελέθουσι: Il. 23:589: οἶσθ’ οἷαι νέου ἀνδρὸς ὑπερβασίαι τελέθουσι·
τελέθουσι: Od. 4:85: καὶ Λιβύην, ἵνα τ’ ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέθουσι.
τελέθουσι: Od. 8:583: κήδιστοι τελέθουσι μεθ’ αἷμά τε καὶ γένος αὐτῶν.
τελέθουσιν: Il. 21:465: ζαφλεγέες τελέθουσιν ἀρούρης καρπὸν ἔδοντες,
τελέθουσιν: Od. 19:328: δαινύῃ; ἄνθρωποι δὲ μινυνθάδιοι τελέθουσιν.
τελεῖ: Il. 4:161: ἔκ τε καὶ ὀψὲ τελεῖ, σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν
τελείει: Od. 6:234: τέχνην παντοίην, χαρίεντα δὲ ἔργα τελείει,
τελείει: Od. 23:161: τέχνην παντοίην, χαρίεντα δὲ ἔργα τελείει,
τελείεται: Od. 14:160: ἦ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται ὡς ἀγορεύω.
τελείεται: Od. 19:305: ἦ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται ὡς ἀγορεύω.
τελείεται: Od. 19:561: γίνοντ’, οὐδέ τι πάντα τελείεται ἀνθρώποισι.
τελειότατον: Il. 8:247: αὐτίκα δ’ αἰετὸν ἧκε τελειότατον πετεηνῶν,
τελειότατον: Il. 24:315: αὐτίκα δ’ αἰετὸν ἧκε τελειότατον πετεηνῶν
τελεῖσθαι: Od. 23:284: ὄλβιοι ἔσσονται. τὰ δέ μοι φάτο πάντα τελεῖσθαι.”
τελεῖται: Il. 2:330: κεῖνος τὼς ἀγόρευε· τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
τελεῖται: Il. 14:48: κεῖνος τὼς ἀγόρευε· τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
τελεῖται: Od. 2:176: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.”
τελεῖται: Od. 5:302: ἄλγε’ ἀναπλήσειν· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
τελεῖται: Od. 13:178: ὣς ἀγόρευ’ ὁ γέρων· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
τελεῖται: Od. 18:271: κεῖνος τὼς ἀγόρευε· τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
τελείων: Il. 1:66: αἴ κέν πως ἀρνῶν κνίσης αἰγῶν τε τελείων
τελείων: Il. 24:34: Ἕκτωρ μηρί’ ἔκηε βοῶν αἰγῶν τε τελείων;
τελέοιεν: Od. 9:127: νῆας ἐϋσσέλμους, αἵ κεν τελέοιεν ἕκαστα
τέλεον: Il. 23:373: Ἀλλ’ ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον ὠκέες ἵπποι
τέλεον: Il. 23:768: ἀλλ’ ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον, αὐτίκ’ Ὀδυσσεὺς
τελέοντες: Od. 3:262: ἡμεῖς μὲν γὰρ κεῖθι πολέας τελέοντες ἀέθλους
τελέουσι: Il. 9:156: καί οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας.
τελέουσι: Il. 9:298: καί τοι ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας.
τελέουσι: Il. 12:59: ἐσβαίη, πεζοὶ δὲ μενοίνεον εἰ τελέουσι.
τελέουσι: Od. 6:174: παύσεσθ’, ἀλλ’ ἔτι πολλὰ θεοὶ τελέουσι πάροιθεν.
τελέουσιν: Od. 23:286: “εἰ μὲν δὴ γῆράς γε θεοὶ τελέουσιν ἄρειον,
τέλεσ’: Od. 5:390: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ Ἠώς,
τέλεσ’: Od. 9:76: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ Ἠώς,
τέλεσ’: Od. 10:144: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ Ἠώς,
τελέσαι: Il. 14:195: αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,
τελέσαι: Il. 14:196: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
τελέσαι: Il. 18:116: Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ’ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.
τελέσαι: Il. 18:426: αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,
τελέσαι: Il. 18:427: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
τελέσαι: Il. 22:366: Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ’ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.
τελέσαι: Il. 24:660: εἰ μὲν δή μ’ ἐθέλεις τελέσαι τάφον Ἕκτορι δίῳ,
τελέσαι: Od. 2:272: οἷος κεῖνος ἔην τελέσαι ἔργον τε ἔπος τε,
τελέσαι: Od. 5:89: αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,
τελέσαι: Od. 5:90: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
τελέσαι: Od. 10:490: ἀλλ’ ἄλλην χρὴ πρῶτον ὁδὸν τελέσαι καὶ ἱκέσθαι
τελέσαι: Od. 11:77: ταῦτά τέ μοι τελέσαι πῆξαί τ’ ἐπὶ τύμβῳ ἐρετμόν,
τελέσαιμεν: Il. 13:377: καί κέ τοι ἡμεῖς ταῦτά γ’ ὑποσχόμενοι τελέσαιμεν,
τελέσαιμι: Il. 9:157: ταῦτά κέ οἱ τελέσαιμι μεταλήξαντι χόλοιο.
τελέσει’: Il. 4:178: αἴθ’ οὕτως ἐπὶ πᾶσι χόλον τελέσει’ Ἀγαμέμνων,
τελέσειας: Od. 15:195: “Νεστορίδη, πῶς κέν μοι ὑποσχόμενος τελέσειας
τελέσειε: Il. 9:299: ταῦτά κέ τοι τελέσειε μεταλήξαντι χόλοιο.
τελέσειε: Il. 10:303: τίς κέν μοι τόδε ἔργον ὑποσχόμενος τελέσειε
τελέσειε: Od. 4:699: μνηστῆρες φράζονται, ὃ μὴ τελέσειε Κρονίων·
τελέσειε: Od. 17:399: μύθῳ ἀναγκαίῳ· μὴ τοῦτο θεὸς τελέσειε.
τελέσειε: Od. 20:236: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τελέσειε Κρονίων·
τελέσειεν: Od. 2:34: Ζεὺς ἀγαθὸν τελέσειεν, ὅ τι φρεσὶν ᾗσι μενοινᾷ.”
τελέσειεν: Od. 8:570: ὣς ἀγόρευ’ ὁ γέρων· τὰ δέ κεν θεὸς ἢ τελέσειεν,
τελέσειεν: Od. 15:112: ὥς τοι Ζεὺς τελέσειεν, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.
τελέσειεν: Od. 15:203: ὅππως οἱ κατὰ μοῖραν ὑποσχόμενος τελέσειεν.
τελέσειεν: Od. 20:344: μύθῳ ἀναγκαίῳ· μὴ τοῦτο θεὸς τελέσειεν.”
τελέσῃ: Il. 14:44: δείδω μὴ δή μοι τελέσῃ ἔπος ὄβριμος Ἕκτωρ,
τελέσθη: Od. 10:470: μηνῶν φθινόντων, περὶ δ’ ἤματα μακρὰ τελέσθη,
τέλεσόν: Od. 10:483: “ὦ Κίρκη, τέλεσόν μοι ὑπόσχεσιν, ἥν περ ὑπέστης,
τελέσσαι: Il. 14:262: νῦν αὖ τοῦτό μ’ ἄνωγας ἀμήχανον ἄλλο τελέσσαι.
τελέσσαι: Il. 18:362: καὶ μὲν δή πού τις μέλλει βροτὸς ἀνδρὶ τελέσσαι,
τελέσσαι: Il. 19:22: ἔργ’ ἔμεν ἀθανάτων, μὴ δὲ βροτὸν ἄνδρα τελέσσαι.
τελέσσαι: Od. 4:644: θῆτές τε δμῶές τε; δύναιτό κε καὶ τὸ τελέσσαι.
τελέσσαι: Od. 23:250: πολλὸς καὶ χαλεπός, τὸν ἐμὲ χρὴ πάντα τελέσσαι.
τέλεσσαν: Il. 9:594: εἴξας ᾧ θυμῷ· τῷ δ’ οὐκέτι δῶρα τέλεσσαν
τέλεσσαν: Od. 7:325: καὶ μὲν οἱ ἔνθ’ ἦλθον καὶ ἄτερ καμάτοιο τέλεσσαν
τελέσσῃ: Il. 1:82: ἀλλά τε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον, ὄφρα τελέσσῃ,
τελέσσῃ: Od. 17:51: ῥέξειν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς ἄντιτα ἔργα τελέσσῃ.
τελέσσῃ: Od. 17:60: ῥέξειν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς ἄντιτα ἔργα τελέσσῃ.
τελέσσῃς: Il. 23:543: ὦ Ἀχιλεῦ μάλα τοι κεχολώσομαι αἴ κε τελέσσῃς
τελέσσω: Il. 1:523: Ἥρη· ἐμοὶ δέ κε ταῦτα μελήσεται ὄφρα τελέσσω·
τελέσσω: Il. 23:559: Εὐμήλῳ ἐπιδοῦναι, ἐγὼ δέ κε καὶ τὸ τελέσσω.
τελεσφόρον: Il. 19:32: ἤν περ γὰρ κεῖταί γε τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν,
τελεσφόρον: Od. 4:86: τρὶς γὰρ τίκτει μῆλα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν·
τελεσφόρον: Od. 10:467: ἔνθα μὲν ἤματα πάντα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν
τελεσφόρον: Od. 14:292: ἔνθα παρ’ αὐτῷ μεῖνα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν.
τελεσφόρον: Od. 15:230: ὅς οἱ χρήματα πολλὰ τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν
τελέσω: Od. 11:352: δωτίνην τελέσω. πομπὴ δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
τελέσωσι: Il. 18:8: μὴ δή μοι τελέσωσι θεοὶ κακὰ κήδεα θυμῷ,
τελευτᾷ: Il. 18:328: ἀλλ’ οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτᾷ·
τελευτᾷ: Il. 19:90: ἀλλὰ τί κεν ῥέξαιμι; θεὸς διὰ πάντα τελευτᾷ.
τελεύτα: Od. 3:62: ὣς ἄρ’ ἔπειτ’ ἠρᾶτο καὶ αὐτὴ πάντα τελεύτα.
τελεύτα: Od. 5:253: ποίει· ἀτὰρ μακρῇσιν ἐπηγκενίδεσσι τελεύτα.
τελεύτα: Od. 24:126: ἡ δ’ οὔτ’ ἠρνεῖτο στυγερὸν γάμον οὔτε τελεύτα,
τελευτὴ: Il. 7:104: ἔνθά κέ τοι Μενέλαε φάνη βιότοιο τελευτὴ
τελευτὴ: Il. 9:621: ἴομεν· οὐ γάρ μοι δοκέει μύθοιο τελευτὴ
τελευτή: Il. 16:787: ἔνθ’ ἄρα τοι Πάτροκλε φάνη βιότοιο τελευτή·
τελευτηθῆναι: Il. 15:74: πρίν γε τὸ Πηλεΐδαο τελευτηθῆναι ἐέλδωρ,
τελευτηθῆναι: Od. 2:171: καὶ γὰρ κείνῳ φημὶ τελευτηθῆναι ἅπαντα,
τελευτὴν: Od. 1:249: ἡ δ’ οὔτ’ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν
τελευτὴν: Od. 16:126: ἡ δ’ οὔτ’ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν
τελευτῆσαι: Od. 2:280: ἐλπωρή τοι ἔπειτα τελευτῆσαι τάδε ἔργα.
τελευτῆσαι: Od. 3:56: ἡμῖν εὐχομένοισι τελευτῆσαι τάδε ἔργα.
τελεύτησάν: Od. 12:304: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
τελεύτησάν: Od. 15:438: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
τελεύτησάν: Od. 18:59: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
τελευτήσας: Od. 4:585: ταῦτα τελευτήσας νεόμην, ἔδοσαν δέ μοι οὖρον
τελευτήσας: Od. 17:148: ταῦτα τελευτήσας νεόμην· ἔδοσαν δέ μοι οὖρον
τελευτήσει: Od. 15:524: εἴ κέ σφιν πρὸ γάμοιο τελευτήσει κακὸν ἦμαρ.”
τελευτήσειας: Od. 21:200: “Ζεῦ πάτερ, αἲ γὰρ τοῦτο τελευτήσειας ἐέλδωρ,
τελευτήσειεν: Od. 7:331: “Ζεῦ πάτερ, αἴθ’, ὅσα εἶπε, τελευτήσειεν ἅπαντα
τελευτήσειν: Od. 2:275: οὔ σε ἔπειτα ἔολπα τελευτήσειν ἃ μενοινᾷς.
τελευτήσεις: Il. 13:375: εἰ ἐτεὸν δὴ πάντα τελευτήσεις ὅσ’ ὑπέστης
τελεύτησέν: Il. 14:279: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
τελεύτησέν: Od. 2:378: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
τελεύτησέν: Od. 10:346: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
τελευτήσεσθαι: Il. 13:100: δεινόν, ὃ οὔ ποτ’ ἔγωγε τελευτήσεσθαι ἔφασκον,
τελευτήσεσθαι: Od. 8:510: τῇ περ δὴ καὶ ἔπειτα τελευτήσεσθαι ἔμελλεν·
τελευτήσεσθαι: Od. 9:511: ὅς μοι ἔφη τάδε πάντα τελευτήσεσθαι ὀπίσσω,
τελευτήσῃς: Od. 1:293: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ ταῦτα τελευτήσῃς τε καὶ ἕρξῃς,
τελευτήσουσιν: Od. 2:306: ταῦτα δέ τοι μάλα πάντα τελευτήσουσιν Ἀχαιοί,
τελευτήσω: Il. 8:9: αἰνεῖτ’, ὄφρα τάχιστα τελευτήσω τάδε ἔργα.
τελευτήσω: Od. 11:80: “ταῦτά τοι, ὦ δύστηνε, τελευτήσω τε καὶ ἕρξω.”
τελέω: Il. 23:20: πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω τὰ πάροιθεν ὑπέστην
τελέω: Il. 23:180: πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω τὰ πάροιθεν ὑπέστην,
τελέω: Od. 4:485: ταῦτα μὲν οὕτω δὴ τελέω, γέρον, ὡς σὺ κελεύεις.
τελέω: Od. 18:389: “ἆ δείλ’, ἦ τάχα τοι τελέω κακόν, οἷ’ ἀγορεύεις
τελέωμεν: Od. 4:776: ἀλλ’ ἄγε σιγῇ τοῖον ἀναστάντες τελέωμεν
τελέωσι: Od. 18:134: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ λυγρὰ θεοὶ μάκαρες τελέωσι,
τεληέσσας: Il. 1:315: ἕρδον δ’ Ἀπόλλωνι τεληέσσας ἑκατόμβας
τεληέσσας: Il. 2:306: ἕρδομεν ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας
τεληέσσας: Od. 4:352: ἔσχον, ἐπεὶ οὔ σφιν ἔρεξα τεληέσσας ἑκατόμβας·
τεληέσσας: Od. 4:582: στῆσα νέας καὶ ἔρεξα τεληέσσας ἑκατόμβας.
τεληέσσας: Od. 13:350: ἕρδεσκες Νύμφῃσι τεληέσσας ἑκατόμβας·
τεληέσσας: Od. 17:50: εὔχεο πᾶσι θεοῖσι τεληέσσας ἑκατόμβας
τεληέσσας: Od. 17:59: εὔχετο πᾶσι θεοῖσι τεληέσσας ἑκατόμβας
τέλος: Il. 2:122: ἀνδράσι παυροτέροισι, τέλος δ’ οὔ πώ τι πέφανται·
τέλος: Il. 3:291: αὖθι μένων, ἧός κε τέλος πολέμοιο κιχείω.
τέλος: Il. 3:309: ὁπποτέρῳ θανάτοιο τέλος πεπρωμένον ἐστίν.
τέλος: Il. 5:553: ἀρνυμένω· τὼ δ’ αὖθι τέλος θανάτοιο κάλυψεν.
τέλος: Il. 9:56: οὐδὲ πάλιν ἐρέει· ἀτὰρ οὐ τέλος ἵκεο μύθων.
τέλος: Il. 9:411: διχθαδίας κῆρας φερέμεν θανάτοιο τέλος δέ.
τέλος: Il. 9:416: ἔσσεται, οὐδέ κέ μ’ ὦκα τέλος θανάτοιο κιχείη.
τέλος: Il. 10:56: ἐλθεῖν ἐς φυλάκων ἱερὸν τέλος ἠδ’ ἐπιτεῖλαι.
τέλος: Il. 10:470: αἶψα δ’ ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν τέλος ἷξον ἰόντες.
τέλος: Il. 11:439: γνῶ δ’ Ὀδυσεὺς ὅ οἱ οὔ τι τέλος κατακαίριον ἦλθεν,
τέλος: Il. 11:451: φθῆ σε τέλος θανάτοιο κιχήμενον, οὐδ’ ὑπάλυξας.
τέλος: Il. 13:602: ἤϊε· τὸν δ’ ἄγε μοῖρα κακὴ θανάτοιο τέλος δὲ
τέλος: Il. 16:83: πείθεο δ’ ὥς τοι ἐγὼ μύθου τέλος ἐν φρεσὶ θείω,
τέλος: Il. 16:502: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψεν
τέλος: Il. 16:630: ἐν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου, ἐπέων δ’ ἐνὶ βουλῇ·
τέλος: Il. 16:855: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε·
τέλος: Il. 18:378: οἳ δ’ ἤτοι τόσσον μὲν ἔχον τέλος, οὔατα δ’ οὔ πω
τέλος: Il. 19:107: ψευστήσεις, οὐδ’ αὖτε τέλος μύθῳ ἐπιθήσεις.
τέλος: Il. 20:101: ἶσον τείνειεν πολέμου τέλος, οὔ κε μάλα ῥέα
τέλος: Il. 20:369: οὐδ’ Ἀχιλεὺς πάντεσσι τέλος μύθοις ἐπιθήσει,
τέλος: Il. 21:450: ἀλλ’ ὅτε δὴ μισθοῖο τέλος πολυγηθέες ὧραι
τέλος: Il. 22:361: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε,
τέλος: Od. 5:326: ἐν μέσσῃ δὲ καθῖζε τέλος θανάτου ἀλεείνων.
τέλος: Od. 9:5: οὐ γὰρ ἐγώ γέ τί φημι τέλος χαριέστερον εἶναι
τέλος: Od. 17:476: Ἀντίνοον πρὸ γάμοιο τέλος θανάτοιο κιχείη.”
τέλος: Od. 17:496: “εἰ γὰρ ἐπ’ ἀρῇσιν τέλος ἡμετέρῃσι γένοιτο·
τέλος: Od. 20:74: κούρῃσ’ αἰτήσουσα τέλος θαλεροῖο γάμοιο,
τέλος: Od. 22:323: τηλοῦ ἐμοὶ νόστοιο τέλος γλυκεροῖο γενέσθαι,
τέλος: Od. 24:124: ἡμετέρου θανάτοιο κακὸν τέλος, οἷον ἐτύχθη.
τέλσον: Il. 13:707: ἱεμένω κατὰ ὦλκα· τέμει δέ τε τέλσον ἀρούρης·
τέλσον: Il. 18:544: οἳ δ’ ὁπότε στρέψαντες ἱκοίατο τέλσον ἀρούρης,
τέλσον: Il. 18:547: ἱέμενοι νειοῖο βαθείης τέλσον ἱκέσθαι.
τέμει: Il. 13:707: ἱεμένω κατὰ ὦλκα· τέμει δέ τε τέλσον ἀρούρης·
τεμένεα: Od. 11:185: Τηλέμαχος τεμένεα νέμεται καὶ δαῖτας ἐΐσας
τέμενος: Il. 2:696: Δήμητρος τέμενος, Ἴτωνά τε μητέρα μήλων,
τέμενος: Il. 6:194: καὶ μέν οἱ Λύκιοι τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων
τέμενος: Il. 8:48: Γάργαρον, ἔνθά τέ οἱ τέμενος βωμός τε θυήεις.
τέμενος: Il. 9:574: ἔνθά μιν ἤνωγον τέμενος περικαλλὲς ἑλέσθαι
τέμενος: Il. 12:313: καὶ τέμενος νεμόμεσθα μέγα Ξάνθοιο παρ’ ὄχθας
τέμενος: Il. 18:550: Ἐν δ’ ἐτίθει τέμενος βασιλήϊον· ἔνθα δ’ ἔριθοι
τέμενος: Il. 20:184: ἦ νύ τί τοι Τρῶες τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων
τέμενος: Il. 20:391: Γυγαίῃ, ὅθι τοι τέμενος πατρώϊόν ἐστιν
τέμενος: Il. 23:148: ἐς πηγάς, ὅθι τοι τέμενος βωμός τε θυήεις.
τέμενος: Od. 6:293: ἔνθα δὲ πατρὸς ἐμοῦ τέμενος τεθαλυῖά τ’ ἀλῳή,
τέμενος: Od. 8:363: ἐς Πάφον, ἔνθα τέ οἱ τέμενος βωμός τε θυήεις.
τέμενος: Od. 17:299: δμῶες Ὀδυσσῆος τέμενος μέγα κοπρίσσοντες·
Τεμέσην: Od. 1:184: ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκόν, ἄγω δ’ αἴθωνα σίδηρον.
τέμνειν: Od. 3:175: τέμνειν, ὄφρα τάχιστα ὑπὲκ κακότητα φύγοιμεν.
Τενέδοιό: Il. 1:38: Κίλλάν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις,
Τενέδοιό: Il. 1:452: Κίλλάν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις·
Τενέδοιο: Il. 11:624: τὴν ἄρετ’ ἐκ Τενέδοιο γέρων, ὅτε πέρσεν Ἀχιλλεύς,
Τενέδοιο: Il. 13:33: μεσσηγὺς Τενέδοιο καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης·
Τένεδον: Od. 3:159: ἐς Τένεδον δ’ ἐλθόντες ἐρέξαμεν ἱρὰ θεοῖσιν,
Τενθρηδόνος: Il. 2:756: Μαγνήτων δ’ ἦρχε Πρόθοος Τενθρηδόνος υἱός,
τένοντας: Il. 16:587: αὐχένα χερμαδίῳ, ῥῆξεν δ’ ἀπὸ τοῖο τένοντας.
τένοντας: Il. 17:290: δησάμενος τελαμῶνι παρὰ σφυρὸν ἀμφὶ τένοντας
τένοντας: Od. 3:449: ἤλασεν ἄγχι στάς· πέλεκυς δ’ ἀπέκοψε τένοντας
τένοντε: Il. 4:521: ἀμφοτέρω δὲ τένοντε καὶ ὀστέα λᾶας ἀναιδὴς
τένοντε: Il. 5:307: θλάσσε δέ οἱ κοτύλην, πρὸς δ’ ἄμφω ῥῆξε τένοντε·
τένοντε: Il. 10:456: φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ’ ἄμφω κέρσε τένοντε·
τένοντε: Il. 14:465: νείατον ἀστράγαλον, ἀπὸ δ’ ἄμφω κέρσε τένοντε·
τένοντε: Il. 22:396: ἀμφοτέρων μετόπισθε ποδῶν τέτρηνε τένοντε
τένοντες: Il. 20:478: Δευκαλίωνα δ’ ἔπειθ’, ἵνα τε ξυνέχουσι τένοντες
τέξεαι: Od. 11:249: τέξεαι ἀγλαὰ τέκνα, ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιοι εὐναὶ
τέξεσθαι: Il. 19:99: Ἀλκμήνη τέξεσθαι ἐϋστεφάνῳ ἐνὶ Θήβῃ.
τέο: Il. 2:225: Ἀτρεΐδη τέο δ’ αὖτ’ ἐπιμέμφεαι ἠδὲ χατίζεις;
τέο: Il. 24:128: τέκνον ἐμὸν τέο μέχρις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
τέο: Od. 4:463: ὄφρα μ’ ἕλοις ἀέκοντα λοχησάμενος; τέο σε χρή;
τεο: Od. 16:305: καί κέ τεο δμώων ἀνδρῶν ἔτι πειρηθεῖμεν,
τεοῖο: Il. 8:37: ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο.
τεοῖο: Il. 8:468: ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο.
τεοῖσι: Od. 1:295: ὅππως κε μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσι
τεοῖσι: Od. 11:119: αὐτὰρ ἐπὴν μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσι
τεοῖσι: Od. 23:6: ὀφθαλμοῖσι τεοῖσι τά τ’ ἔλδεαι ἤματα πάντα.
τεοῖσιν: Od. 3:94: ὀφθαλμοῖσι τεοῖσιν, ἢ ἄλλου μῦθον ἄκουσας
τεοῖσιν: Od. 4:324: ὀφθαλμοῖσι τεοῖσιν ἢ ἄλλου μῦθον ἄκουσας
τεὸν: Il. 1:138: ἢ τεὸν ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας, ἢ Ὀδυσῆος
τεὸν: Il. 1:282: Ἀτρεΐδη σὺ δὲ παῦε τεὸν μένος· αὐτὰρ ἔγωγε
τεὸν: Il. 5:234: ἐκφερέμεν πολέμοιο τεὸν φθόγγον ποθέοντε,
τεὸν: Il. 8:238: οὐ μὲν δή ποτέ φημι τεὸν περικαλλέα βωμὸν
τεόν: Il. 13:287: οὐδέ κεν ἔνθα τεόν γε μένος καὶ χεῖρας ὄνοιτο.
τεὸν: Il. 14:212: οὐκ ἔστ’ οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι·
τεὸν: Il. 14:334: πεφράδοι; οὐκ ἂν ἔγωγε τεὸν πρὸς δῶμα νεοίμην
τεὸν: Il. 16:450: ἀλλ’ εἴ τοι φίλος ἐστί, τεὸν δ’ ὀλοφύρεται ἦτορ,
τεὸν: Il. 21:340: μὴ δὲ πρὶν ἀπόπαυε τεὸν μένος, ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ
τεὸν: Il. 24:56: εἴη κεν καὶ τοῦτο τεὸν ἔπος ἀργυρότοξε
τεὸν: Od. 2:123: τόφρα γὰρ οὖν βίοτόν τε τεὸν καὶ κτήματ’ ἔδονται,
τεὸν: Od. 3:368: οὐδ’ ὀλίγον· σὺ δὲ τοῦτον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα,
τεὸν: Od. 8:358: “οὐκ ἔστ’ οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι.”
τεὸν: Od. 9:355: “δός μοι ἔτι πρόφρων καί μοι τεὸν οὔνομα εἰπὲ
τεὸν: Od. 13:413: Τηλέμαχον καλέουσα, τεὸν φίλον υἱόν, Ὀδυσσεῦ·
τεὸν: Od. 16:78: ἀλλ’ ἦ τοι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα,
τεὸν: Od. 18:270: γήμασθ’ ᾧ κ’ ἐθέλῃσθα, τεὸν κατὰ δῶμα λιποῦσα.”
τεὸν: Od. 19:162: ἀλλὰ καὶ ὧς μοι εἰπὲ τεὸν γένος, ὁππόθεν ἐσσί·
τεὸν: Od. 24:512: οὔ τι καταισχύνοντα τεὸν γένος, ὡς ἀγορεύεις.”
τεὸς: Il. 24:739: οὐ γὰρ μείλιχος ἔσκε πατὴρ τεὸς ἐν δαῒ λυγρῇ·
τεός: Od. 3:122: παντοίοισι δόλοισι, πατὴρ τεός, εἰ ἐτεόν γε
τεὸς: Od. 14:395: εἰ μέν κεν νοστήσῃ ἄναξ τεὸς ἐς τόδε δῶμα,
τεὸς: Od. 14:398: εἰ δέ κε μὴ ἔλθῃσιν ἄναξ τεὸς ὡς ἀγορεύω,
τεός: Od. 16:188: ἀλλὰ πατὴρ τεός εἰμι, τοῦ εἵνεκα σὺ στεναχίζων
τεὸς: Od. 16:424: ἦ οὐκ οἶσθ’ ὅτε δεῦρο πατὴρ τεὸς ἵκετο φεύγων,
τεὸς: Od. 19:549: ἦα πάρος, νῦν αὖτε τεὸς πόσις εἰλήλουθα,
τέραα: Od. 12:394: τοῖσιν δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα θεοὶ τέραα προὔφαινον·
τεράεσσι: Il. 4:398: Μαίον’ ἄρα προέηκε θεῶν τεράεσσι πιθήσας.
τεράεσσι: Il. 4:408: πειθόμενοι τεράεσσι θεῶν καὶ Ζηνὸς ἀρωγῇ·
τεράεσσι: Il. 6:183: καὶ τὴν μὲν κατέπεφνε θεῶν τεράεσσι πιθήσας.
τεράεσσι: Il. 12:256: τοῦ περ δὴ τεράεσσι πεποιθότες ἠδὲ βίηφι
τέρας: Il. 2:324: ἡμῖν μὲν τόδ’ ἔφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζεὺς
τέρας: Il. 4:76: ἢ ναύτῃσι τέρας ἠὲ στρατῷ εὐρέϊ λαῶν
τέρας: Il. 5:742: δεινή τε σμερδνή τε, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.
τέρας: Il. 11:4: ἀργαλέην, πολέμοιο τέρας μετὰ χερσὶν ἔχουσαν.
τέρας: Il. 11:28: ἐν νέφεϊ στήριξε, τέρας μερόπων ἀνθρώπων.
τέρας: Il. 12:209: κείμενον ἐν μέσσοισι Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.
τέρας: Il. 17:548: Ζεὺς ἐξ οὐρανόθεν τέρας ἔμμεναι ἢ πολέμοιο
τέρας: Od. 3:173: ᾐτέομεν δὲ θεὸν φῆναι τέρας· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥμιν
τέρας: Od. 15:168: ἢ νῶϊν τόδ’ ἔφηνε θεὸς τέρας ἦε σοὶ αὐτῷ.”
τέρας: Od. 16:320: εἰ ἐτεόν γέ τι οἶσθα Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.”
τέρας: Od. 20:101: ἔνδοθεν, ἔκτοσθεν δὲ Διὸς τέρας ἄλλο φανήτω.”
τέρας: Od. 20:114: οὐδέ ποθι νέφος ἐστί· τέρας νύ τεῳ τόδε φαίνεις.
τέρας: Od. 21:415: ὅττι ῥά οἱ τέρας ἧκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω.
τεράων: Il. 12:229: εἰδείη τεράων καί οἱ πειθοίατο λαοί.
τέρεν’: Od. 9:449: ἀλλὰ πολὺ πρῶτος νέμεαι τέρεν’ ἄνθεα ποίης
τέρεν: Il. 3:142: ὁρμᾶτ’ ἐκ θαλάμοιο τέρεν κατὰ δάκρυ χέουσα
τέρεν: Il. 16:11: τῇ ἴκελος Πάτροκλε τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβεις.
τέρεν: Il. 19:323: ὅς που νῦν Φθίηφι τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβει
τέρεν: Od. 16:332: ἰφθίμη βασίλεια τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβοι.
τέρενα: Il. 4:237: τῶν ἤτοι αὐτῶν τέρενα χρόα γῦπες ἔδονται,
τέρενα: Il. 13:180: χαλκῷ ταμνομένη τέρενα χθονὶ φύλλα πελάσσῃ·
τέρενα: Il. 13:553: εἴσω ἐπιγράψαι τέρενα χρόα νηλέϊ χαλκῷ
τέρενα: Il. 14:405: τώ οἱ ῥυσάσθην τέρενα χρόα. χώσατο δ’ Ἕκτωρ,
τέρενα: Od. 12:357: φύλλα δρεψάμενοι τέρενα δρυὸς ὑψικόμοιο·
τέρετρα: Od. 5:246: τόφρα δ’ ἔνεικε τέρετρα Καλυψώ, δῖα θεάων·
τερέτρῳ: Od. 23:198: ἑρμῖν’ ἀσκήσας, τέτρηνα δὲ πάντα τερέτρῳ.
τέρμ’: Il. 23:323: αἰεὶ τέρμ’ ὁρόων στρέφει ἐγγύθεν, οὐδέ ἑ λήθει
τέρμα: Il. 23:462: ἤτοι γὰρ τὰς πρῶτα ἴδον περὶ τέρμα βαλούσας,
τέρμα: Il. 23:466: εὖ σχεθέειν περὶ τέρμα καὶ οὐκ ἐτύχησεν ἑλίξας·
τέρμαθ’: Il. 23:309: οἶσθα γὰρ εὖ περὶ τέρμαθ’ ἑλισσέμεν· ἀλλά τοι ἵπποι
τέρματ’: Il. 23:333: καὶ νῦν τέρματ’ ἔθηκε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς.
τέρματ’: Il. 23:358: στὰν δὲ μεταστοιχί, σήμηνε δὲ τέρματ’ Ἀχιλλεὺς
τέρματ’: Il. 23:757: στὰν δὲ μεταστοιχί· σήμηνε δὲ τέρματ’ Ἀχιλλεύς.
τέρματ’: Od. 8:193: ῥίμφα θέων ἀπὸ χειρός· ἔθηκε δὲ τέρματ’ Ἀθήνη
τέρματα: Il. 22:162: ὡς δ’ ὅτ’ ἀεθλοφόροι περὶ τέρματα μώνυχες ἵπποι
τερμιόεντα: Od. 19:242: καλὴν πορφυρέην καὶ τερμιόεντα χιτῶνα,
τερμιόεσσα: Il. 16:803: ἀσπὶς σὺν τελαμῶνι χαμαὶ πέσε τερμιόεσσα.
τέρπεαι: Od. 4:372: ἦε ἑκὼν μεθιεῖς καὶ τέρπεαι ἄλγεα πάσχων;
τέρπειν: Od. 1:347: τέρπειν ὅππῃ οἱ νόος ὄρνυται; οὔ νύ τ’ ἀοιδοὶ
τέρπειν: Od. 8:45: τέρπειν, ὅππῃ θυμὸς ἐποτρύνῃσιν ἀείδειν.”
τέρπειν: Od. 19:590: τέρπειν, οὔ κέ μοι ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισι χυθείη.
τέρπεο: Od. 13:61: αὐτὰρ ἐγὼ νέομαι· σὺ δὲ τέρπεο τῷδ’ ἐνὶ οἴκῳ
τέρπεο: Od. 14:443: “ἔσθιε, δαιμόνιε ξείνων, καὶ τέρπεο τοῖσδε,
τέρπεο: Od. 15:391: σιγῇ νῦν ξυνίει καὶ τέρπεο πῖνέ τε οἶνον,
τέρπεσθαι: Il. 9:400: κτήμασι τέρπεσθαι τὰ γέρων ἐκτήσατο Πηλεύς·
τέρπεσθε: Od. 4:239: καὶ μύθοις τέρπεσθε· ἐοικότα γὰρ καταλέξω.
τερπέσθην: Od. 5:227: τερπέσθην φιλότητι, παρ’ ἀλλήλοισι μένοντες.
τερπέσθην: Od. 23:301: τερπέσθην μύθοισι, πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες,
τέρπεσθον: Il. 4:10: τέρπεσθον· τῷ δ’ αὖτε φιλομειδὴς Ἀφροδίτη
τερπέσθω: Il. 9:337: τερπέσθω. τί δὲ δεῖ πολεμιζέμεναι Τρώεσσιν
τέρπετ’: Il. 1:474: μέλποντες ἑκάεργον· ὃ δὲ φρένα τέρπετ’ ἀκούων.
τέρπετ’: Od. 8:368: τέρπετ’ ἐνὶ φρεσὶν ᾗσιν ἀκούων ἠδὲ καὶ ἄλλοι
τέρπετ’: Od. 23:308: πάντ’ ἔλεγ’· ἡ δ’ ἄρα τέρπετ’ ἀκούουσ’, οὐδέ οἱ ὕπνος
τέρπεται: Od. 11:603: τέρπεται ἐν θαλίῃς καὶ ἔχει καλλίσφυρον Ἥβην,
τέρπεται: Od. 15:400: μνωομένω· μετὰ γάρ τε καὶ ἄλγεσι τέρπεται ἀνήρ,
τέρπετε: Od. 18:315: τῇ δὲ παρ’ ἠλάκατα στροφαλίζετε, τέρπετε δ’ αὐτὴν
τέρπετο: Il. 19:18: τέρπετο δ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων θεοῦ ἀγλαὰ δῶρα.
τέρπετο: Il. 19:313: τέρπετο, πρὶν πολέμου στόμα δύμεναι αἱματόεντος.
τέρπετο: Od. 1:26: ἔνθ’ ὅ γε τέρπετο δαιτὶ παρήμενος· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
τέρπῃσιν: Od. 17:385: ἢ καὶ θέσπιν ἀοιδόν, ὅ κεν τέρπῃσιν ἀείδων.
τέρπηται: Od. 8:429: δαιτί τε τέρπηται καὶ ἀοιδῆς ὕμνον ἀκούων.
Τερπιάδης: Od. 22:330: Τερπιάδης δ’ ἔτ’ ἀοιδὸς ἀλύσκανε κῆρα μέλαιναν,
τερπικέραυνον: Il. 16:232: οὐρανὸν εἰσανιδών· Δία δ’ οὐ λάθε τερπικέραυνον·
τερπικέραυνον: Od. 20:75: ἐς Δία τερπικέραυνον, - ὁ γάρ τ’ ἐῢ οἶδεν ἅπαντα,
τερπικέραυνος: Il. 8:2: Ζεὺς δὲ θεῶν ἀγορὴν ποιήσατο τερπικέραυνος
τερπικέραυνος: Il. 12:252: ἠχῇ θεσπεσίῃ· ἐπὶ δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος
τερπικέραυνος: Il. 24:529: ᾧ μέν κ’ ἀμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος,
τερπικέραυνος: Od. 14:268: χαλκοῦ τε στεροπῆς. ἐν δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος
τερπικέραυνος: Od. 17:437: χαλκοῦ τε στεροπῆς. ἐν δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος
τερπικεραύνῳ: Il. 1:419: τοῦτο δέ τοι ἐρέουσα ἔπος Διὶ τερπικεραύνῳ
τερπικεραύνῳ: Il. 2:478: ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ,
τερπικεραύνῳ: Il. 2:781: γαῖα δ’ ὑπεστενάχιζε Διὶ ὣς τερπικεραύνῳ
τερπικεραύνῳ: Il. 11:772: πίονα μηρία καῖε βοὸς Διὶ τερπικεραύνῳ
τερπικεραύνῳ: Od. 7:164: οἶνον ἐπικρῆσαι, ἵνα καὶ Διὶ τερπικεραύνῳ
τερπικεραύνῳ: Od. 7:180: πᾶσιν ἀνὰ μέγαρον, ἵνα καὶ Διὶ τερπικεραύνῳ
τερπικεραύνῳ: Od. 19:365: οὐ γάρ πώ τις τόσσα βροτῶν Διὶ τερπικεραύνῳ
τερπικεραύνῳ: Od. 24:24: “Ἀτρεΐδη, περὶ μέν σε φάμεν Διὶ τερπικεραύνῳ
τέρποιτο: Il. 23:298: ἀλλ’ αὐτοῦ τέρποιτο μένων· μέγα γάρ οἱ ἔδωκε
τέρπομ’: Od. 4:194: τέρπομ’ ὀδυρόμενος μεταδόρπιος, ἀλλὰ καὶ Ἠὼς
τέρπομ’: Od. 19:513: ἤματα μὲν γὰρ τέρπομ’ ὀδυρομένη γοόωσα,
τέρπομαι: Od. 4:102: ἄλλοτε μέν τε γόῳ φρένα τέρπομαι, ἄλλοτε δ’ αὖτε
τέρπομαι: Od. 4:598: τέρπομαι· ἀλλ’ ἤδη μοι ἀνιάζουσιν ἑταῖροι
τέρπομαι: Od. 21:105: αὐτὰρ ἐγὼ γελόω καὶ τέρπομαι ἄφρονι θυμῷ.
τερπόμεθ’: Od. 4:160: ἄντα σέθεν, τοῦ νῶϊ θεοῦ ὣς τερπόμεθ’ αὐδῇ.
τερπομένη: Od. 6:104: τερπομένη κάπροισι καὶ ὠκείῃσ’ ἐλάφοισι·
τερπόμενοι: Il. 7:61: ἀνδράσι τερπόμενοι· τῶν δὲ στίχες εἵατο πυκναὶ
τερπόμενοι: Il. 18:526: τερπόμενοι σύριγξι· δόλον δ’ οὔ τι προνόησαν.
τερπόμενοι: Il. 18:604: τερπόμενοι·
τερπόμενοι: Od. 4:17: τερπόμενοι· μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδὸς
τερπόμενοι: Od. 8:171: τερπόμενοι λεύσσουσιν, ὁ δ’ ἀσφαλέως ἀγορεύει,
τερπόμενοι: Od. 13:27: τερπόμενοι· μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδός,
τερπομένοισι: Od. 1:423: τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθε·
τερπομένοισι: Od. 18:306: τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθεν·
τερπομένοισιν: Od. 15:393: ἔστι δὲ τερπομένοισιν ἀκουέμεν· οὐδέ τί σε χρή,
τερπόμενον: Il. 9:186: τὸν δ’ εὗρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγείῃ
τερπόμενόν: Od. 1:258: οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ πίνοντά τε τερπόμενόν τε,
τερπόμενος: Od. 12:52: ὄφρα κε τερπόμενος ὄπ’ ἀκούσῃς Σειρήνοιϊν.
τερπομένω: Od. 4:179: ἄλλο διέκρινεν φιλέοντέ τε τερπομένω τε,
τέρποντ’: Il. 8:481: τέρποντ’ οὔτ’ ἀνέμοισι, βαθὺς δέ τε Τάρταρος ἀμφίς·
τέρποντ’: Od. 8:91: Φαιήκων οἱ ἄριστοι, ἐπεὶ τέρποντ’ ἐπέεσσιν,
τέρποντ’: Od. 17:606: τέρποντ’· ἤδη γὰρ καὶ ἐπήλυθε δείελον ἦμαρ.
τέρπονται: Il. 5:760: τέρπονται Κύπρίς τε καὶ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
τέρπονται: Od. 6:46: τῷ ἔνι τέρπονται μάκαρες θεοὶ ἤματα πάντα.
τέρποντες: Il. 19:312: τέρποντες πυκινῶς ἀκαχήμενον· οὐδέ τι θυμῷ
τέρποντο: Il. 2:774: δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες
τέρποντο: Il. 11:642: μύθοισιν τέρποντο πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες,
τέρποντο: Od. 1:422: τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
τέρποντο: Od. 4:626: δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες,
τέρποντο: Od. 17:168: δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες
τέρποντο: Od. 18:305: τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
τερπωλὴν: Od. 18:37: οἵην τερπωλὴν θεὸς ἤγαγεν ἐς τόδε δῶμα·
τερπώμεθα: Od. 1:369: νῦν μὲν δαινύμενοι τερπώμεθα, μηδὲ βοητὺς
τερπώμεθα: Od. 8:542: ἀλλ’ ἄγ’ ὁ μὲν σχεθέτω, ἵν’ ὁμῶς τερπώμεθα πάντες,
τερπώμεθα: Od. 15:399: κήδεσιν ἀλλήλων τερπώμεθα λευγαλέοισι
τέρσεται: Od. 7:124: τέρσεται ἠελίῳ, ἑτέρας δ’ ἄρα τε τρυγόωσιν,
τερσήμεναι: Od. 6:98: εἵματα δ’ ἠελίοιο μένον τερσήμεναι αὐγῇ.
τερσῆναι: Il. 16:519: τερσῆναι δύναται, βαρύθει δέ μοι ὦμος ὑπ’ αὐτοῦ·
τέρσηνε: Il. 16:529: αἷμα μέλαν τέρσηνε, μένος δέ οἱ ἔμβαλε θυμῷ.
τέρσοντο: Od. 5:152: δακρυόφιν τέρσοντο, κατείβετο δὲ γλυκὺς αἰὼν
τερφθείη: Od. 5:74: θηήσαιτο ἰδὼν καὶ τερφθείη φρεσὶν ᾗσιν.
τερψάμενος: Od. 12:188: ἀλλ’ ὅ γε τερψάμενος νεῖται καὶ πλείονα εἰδώς.
τερψιμβρότου: Od. 12:269: νῆσον ἀλεύασθαι τερψιμβρότου Ἠελίοιο.
τερψιμβρότου: Od. 12:274: νῆσον ἀλεύασθαι τερψιμβρότου Ἠελίοιο·
τέρψομαι: Il. 20:23: ἥμενος, ἔνθ’ ὁρόων φρένα τέρψομαι· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
τέρψομαι: Od. 16:26: τέρψομαι εἰσορόων νέον ἄλλοθεν ἔνδον ἐόντα.
τέσσαρ’: Il. 11:633: τέσσαρ’ ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον
τέσσαρα: Il. 23:268: καλὸν τέσσαρα μέτρα κεχανδότα λευκὸν ἔτ’ αὔτως·
τέσσαρα: Od. 4:436: τέσσαρα φωκάων ἐκ πόντου δέρματ’ ἔνεικε· -
τέσσαρα: Od. 22:110: ἔνθεν τέσσαρα μὲν σάκε’ εἵλετο, δούρατα δ’ ὀκτὼ
τεσσαράβοιον: Il. 23:705: πολλὰ δ’ ἐπίστατο ἔργα, τίον δέ ἑ τεσσαράβοιον.
τεσσαράκοντ’: Od. 24:341: συκέας τεσσαράκοντ’· ὄρχους δέ μοι ὧδ’ ὀνόμηνας
τεσσαράκοντα: Il. 2:524: τοῖς δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
τεσσαράκοντα: Il. 2:534: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο
τεσσαράκοντα: Il. 2:545: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
τεσσαράκοντα: Il. 2:630: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
τεσσαράκοντα: Il. 2:644: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
τεσσαράκοντα: Il. 2:710: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
τεσσαράκοντα: Il. 2:737: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
τεσσαράκοντα: Il. 2:747: τοῖς δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
τεσσαράκοντα: Il. 2:759: τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
τέσσαρας: Il. 5:271: τοὺς μὲν τέσσαρας αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλ’ ἐπὶ φάτνῃ,
τέσσαρας: Od. 24:279: τέσσαρας εἰδαλίμας, ἃς ἤθελεν αὐτὸς ἑλέσθαι.”
τέσσαρες: Il. 2:618: τῶν αὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα δ’ ἀνδρὶ ἑκάστῳ
τέσσαρες: Il. 11:698: τέσσαρες ἀθλοφόροι ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχεσφιν
τέσσαρες: Il. 18:578: τέσσαρες, ἐννέα δέ σφι κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο.
τέσσαρες: Od. 9:335: τέσσαρες, αὐτὰρ ἐγὼ πέμπτος μετὰ τοῖσιν ἐλέγμην.
τέσσαρες: Od. 10:349: τέσσαρες, αἵ οἱ δῶμα κάτα δρήστειραι ἔασι.
τέσσαρες: Od. 14:22: τέσσαρες, οὓς ἔθρεψε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν.
τέσσαρες: Od. 22:204: τέσσαρες, οἱ δ’ ἔντοσθε δόμων πολέες τε καὶ ἐσθλοί.
τέσσαρες: Od. 24:497: τέσσαρες ἀμφ’ Ὀδυσῆ’, ἓξ δ’ υἱεῖς οἱ Δολίοιο·
τετάγων: Il. 1:591: ῥῖψε ποδὸς τετάγων ἀπὸ βηλοῦ θεσπεσίοιο,
τεταγὼν: Il. 15:23: ῥίπτασκον τεταγὼν ἀπὸ βηλοῦ ὄφρ’ ἂν ἵκηται
τέταθ’: Od. 11:11: τῆς δὲ πανημερίης τέταθ’ ἱστία ποντοπορούσης.
τέταντο: Il. 4:544: πρηνέες ἐν κονίῃσι παρ’ ἀλλήλοισι τέταντο.
τετάνυσται: Od. 9:116: νῆσος ἔπειτα λάχεια παρὲκ λιμένος τετάνυσται,
τετάνυστο: Il. 10:156: αὐτὰρ ὑπὸ κράτεσφι τάπης τετάνυστο φαεινός.
τετάνυστο: Od. 4:135: ἠλακάτη τετάνυστο ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχουσα.
τετάνυστο: Od. 5:68: ἡ δ’ αὐτοῦ τετάνυστο περὶ σπείους γλαφυροῖο
τετάρπετο: Il. 19:19: αὐτὰρ ἐπεὶ φρεσὶν ᾗσι τετάρπετο δαίδαλα λεύσσων
τετάρπετο: Il. 24:513: αὐτὰρ ἐπεί ῥα γόοιο τετάρπετο δῖος Ἀχιλλεύς,
τεταρπόμενοι: Il. 9:701: νῦν μὲν κοιμήσασθε τεταρπόμενοι φίλον ἦτορ
τεταρπόμενός: Od. 1:310: ὄφρα λοεσσάμενός τε τεταρπόμενός τε φίλον κῆρ
τεταρπόμενος: Od. 14:244: μῆνα γὰρ οἶον ἔμεινα τεταρπόμενος τεκέεσσι
τεταρπώμεσθα: Il. 23:10: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ὀλοοῖο τεταρπώμεσθα γόοιο,
τεταρπώμεσθα: Il. 23:98: ἀλλήλους ὀλοοῖο τεταρπώμεσθα γόοιο.
τεταρπώμεσθα: Od. 11:212: ἀμφοτέρω κρυεροῖο τεταρπώμεσθα γόοιο;
τετάρτη: Od. 10:358: ἡ δὲ τετάρτη ὕδωρ ἐφόρει καὶ πῦρ ἀνέκαιε
τετάρτης: Il. 16:196: τῆς δὲ τετάρτης ἦρχε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ,
τέταρτον: Il. 5:438: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
τέταρτον: Il. 16:705: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
τέταρτον: Il. 16:786: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
τέταρτον: Il. 20:447: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
τέταρτον: Il. 22:208: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ κρουνοὺς ἀφίκοντο,
τέταρτον: Od. 2:89: ἤδη γὰρ τρίτον ἐστὶν ἔτος, τάχα δ’ εἶσι τέταρτον,
τέταρτον: Od. 14:26: οἱ τρεῖς· τὸν δὲ τέταρτον ἀποπροέηκε πόλινδε
τέταρτον: Od. 21:128: καί νύ κε δὴ ἐτάνυσσε βίῃ τὸ τέταρτον ἀνέλκων,
τέταρτος: Il. 23:301: Ἀντίλοχος δὲ τέταρτος ἐΰτριχας ὁπλίσαθ’ ἵππους,
τετάρτῳ: Il. 23:269: τῷ δὲ τετάρτῳ θῆκε δύω χρυσοῖο τάλαντα,
τετάρτων: Il. 2:623: τῶν δὲ τετάρτων ἦρχε Πολύξεινος θεοειδὴς
τετάρτων: Il. 12:98: τῶν δὲ τετάρτων ἦρχεν ἐῢς πάϊς Ἀγχίσαο
τετάσθην: Il. 4:536: ὣς τώ γ’ ἐν κονίῃσι παρ’ ἀλλήλοισι τετάσθην,
τετάσθην: Il. 14:403: τῇ ῥα δύω τελαμῶνε περὶ στήθεσσι τετάσθην,
τέταται: Od. 11:19: ἀλλ’ ἐπὶ νὺξ ὀλοὴ τέταται δειλοῖσι βροτοῖσι.
τέτατο: Il. 3:372: ὅς οἱ ὑπ’ ἀνθερεῶνος ὀχεὺς τέτατο τρυφαλείης.
τέτατο: Il. 12:436: ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε,
τέτατο: Il. 15:413: ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε·
τέτατο: Il. 17:543: Ἂψ δ’ ἐπὶ Πατρόκλῳ τέτατο κρατερὴ ὑσμίνη
τέτατό: Il. 17:736: νῆας ἔπι γλαφυράς· ἐπὶ δὲ πτόλεμος τέτατό σφιν
τέτατο: Il. 22:307: τό οἱ ὑπὸ λαπάρην τέτατο μέγα τε στιβαρόν τε,
τέτατο: Il. 23:758: τοῖσι δ’ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος· ὦκα δ’ ἔπειτα
τέτατο: Od. 8:121: τοῖσι δ’ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος· οἱ δ’ ἅμα πάντες
τετελεσμένα: Il. 18:4: τὰ φρονέοντ’ ἀνὰ θυμὸν ἃ δὴ τετελεσμένα ἦεν·
τετελεσμένον: Il. 1:212: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τετελεσμένον: Il. 2:257: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τετελεσμένον: Il. 8:286: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐξερέω ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τετελεσμένον: Il. 8:401: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τετελεσμένον: Il. 8:454: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δέ κεν τετελεσμένον ἦεν·
τετελεσμένον: Il. 9:310: ᾗ περ δὴ φρονέω τε καὶ ὡς τετελεσμένον ἔσται,
τετελεσμένον: Il. 14:196: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
τετελεσμένον: Il. 18:427: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
τετελεσμένον: Il. 23:410: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
τετελεσμένον: Il. 23:672: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τετελεσμένον: Od. 2:187: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τετελεσμένον: Od. 5:90: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
τετελεσμένον: Od. 15:536: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη·
τετελεσμένον: Od. 16:440: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
τετελεσμένον: Od. 17:163: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη·
τετελεσμένον: Od. 17:229: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τετελεσμένον: Od. 18:82: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τετελεσμένον: Od. 19:309: “αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη·
τετελεσμένον: Od. 19:487: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
τετελεσμένον: Od. 19:547: οὐκ ὄναρ, ἀλλ’ ὕπαρ ἐσθλόν, ὅ τοι τετελεσμένον ἔσται.
τετελεσμένον: Od. 21:337: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
τετελεσμένος: Il. 1:388: ἠπείλησεν μῦθον ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστί·
τετέλεσται: Il. 18:74: ἐξαύδα, μὴ κεῦθε· τὰ μὲν δή τοι τετέλεσται
τετέλεσται: Od. 13:40: ἤδη γὰρ τετέλεσται ἅ μοι φίλος ἤθελε θυμός,
τετέλεστο: Il. 7:465: δύσετο δ’ ἠέλιος, τετέλεστο δὲ ἔργον Ἀχαιῶν,
τετέλεστο: Il. 19:242: αὐτίκ’ ἔπειθ’ ἅμα μῦθος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον·
τετέλεστο: Od. 5:262: τέτρατον ἦμαρ ἔην, καὶ τῷ τετέλεστο ἅπαντα·
τετέλεστο: Od. 22:479: εἰς Ὀδυσῆα δόμονδε κίον, τετέλεστο δὲ ἔργον.
τετεύξεται: Il. 12:345: εἴη, ἐπεὶ τάχα τῇδε τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος.
τετεύξεται: Il. 12:358: εἴη, ἐπεὶ τάχα κεῖθι τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος·
τετεύξεται: Il. 21:322: αὐτοῦ οἱ καὶ σῆμα τετεύξεται, οὐδέ τί μιν χρεὼ
τετεύξεται: Il. 21:585: νηπύτι’· ἦ τ’ ἔτι πολλὰ τετεύξεται ἄλγε’ ἐπ’ αὐτῇ.
τετεύχαται: Il. 13:22: χρύσεα μαρμαίροντα τετεύχαται ἄφθιτα αἰεί.
τετεύχαται: Il. 14:53: ἦ δὴ ταῦτά γ’ ἑτοῖμα τετεύχαται, οὐδέ κεν ἄλλως
τετεύχαται: Il. 14:220: ποικίλον, ᾧ ἔνι πάντα τετεύχαται· οὐδέ σέ φημι
τετεύχαται: Od. 2:63: οὐ γὰρ ἔτ’ ἀνσχετὰ ἔργα τετεύχαται, οὐδ’ ἔτι καλῶς
τετεύχαται: Od. 14:138: πᾶσιν, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, τετεύχαται· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλον
τετεύχαται: Od. 19:563: αἱ μὲν γὰρ κεράεσσι τετεύχαται, αἱ δ’ ἐλέφαντι.
τετεύχατο: Il. 18:574: αἳ δὲ βόες χρυσοῖο τετεύχατο κασσιτέρου τε,
τετευχῆσθαι: Od. 22:104: καὶ τῷ βουκόλῳ ἄλλα· τετευχῆσθαι γὰρ ἄμεινον.”
τετευχώς: Od. 12:423: ἐπίτονος βέβλητο, βοὸς ῥινοῖο τετευχώς·
τέτηκα: Il. 3:176: ἀλλὰ τά γ’ οὐκ ἐγένοντο· τὸ καὶ κλαίουσα τέτηκα.
τετιημέναι: Il. 8:437: μίγδ’ ἄλλοισι θεοῖσι, φίλον τετιημέναι ἦτορ.
τετιημένη: Od. 4:804: “εὕδεις, Πηνελόπεια, φίλον τετιημένη ἦτορ;
τετιημένος: Il. 11:555: ὣς Αἴας τότ’ ἀπὸ Τρώων τετιημένος ἦτορ
τετιημένος: Od. 1:114: ἧστο γὰρ ἐν μνηστῆρσι φίλον τετιημένος ἦτορ,
τετιημένος: Od. 2:298: βῆ δ’ ἴμεναι πρὸς δῶμα, φίλον τετιημένος ἦτορ,
τετιημένος: Od. 7:287: ἔνθα μὲν ἐν φύλλοισι, φίλον τετιημένος ἦτορ,
τετιημένος: Od. 8:303: βῆ δ’ ἴμεναι πρὸς δῶμα, φίλον τετιημένος ἦτορ·
τετιημένος: Od. 18:153: αὐτὰρ ὁ βῆ κατὰ δῶμα φίλον τετιημένος ἦτορ,
τετιηότες: Il. 9:13: ἷζον δ’ εἰν ἀγορῇ τετιηότες· ἂν δ’ Ἀγαμέμνων
τετιηότες: Il. 9:30: δὴν δ’ ἄνεῳ ἦσαν τετιηότες υἷες Ἀχαιῶν·
τετιηότες: Il. 9:691: δὴν δ’ ἄνεῳ ἦσαν τετιηότες υἷες Ἀχαιῶν·
τετιηότι: Il. 11:554: ἠῶθεν δ’ ἀπὸ νόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ·
τετιηότι: Il. 17:664: ἠῶθεν δ’ ἀπονόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ·
τετιηότι: Il. 24:283: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθ’ Ἑκάβη τετιηότι θυμῷ
τετίησθον: Il. 8:447: τίφθ’ οὕτω τετίησθον Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη;
τετιμένον: Il. 20:426: ὅς μοι ἑταῖρον ἔπεφνε τετιμένον· οὐδ’ ἂν ἔτι δὴν
τετιμένον: Od. 8:472: Δημόδοκον, λαοῖσι τετιμένον· εἷσε δ’ ἄρ’ αὐτὸν
τετιμένος: Il. 24:533: φοιτᾷ δ’ οὔτε θεοῖσι τετιμένος οὔτε βροτοῖσιν.
τετιμένος: Od. 13:28: Δημόδοκος, λαοῖσι τετιμένος. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
τετιμήμεσθα: Il. 12:310: Γλαῦκε τί ἢ δὴ νῶϊ τετιμήμεσθα μάλιστα
τετιμῆσθαι: Il. 9:38: σκήπτρῳ μέν τοι δῶκε τετιμῆσθαι περὶ πάντων,
τετιμῆσθαι: Il. 9:604: χρεὼ τιμῆς· φρονέω δὲ τετιμῆσθαι Διὸς αἴσῃ,
τετιμῆσθαι: Il. 23:649: τιμῆς ἧς τέ μ’ ἔοικε τετιμῆσθαι μετ’ Ἀχαιοῖς.
τετίμηταί: Od. 7:69: ὣς κείνη περὶ κῆρι τετίμηταί τε καὶ ἔστιν
Τέτλαθι: Il. 1:586: “ Τέτλαθι, μῆτερ ἐμή, καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ,
τέτλαθι: Il. 5:382: τέτλαθι τέκνον ἐμόν, καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ·
τέτλαθι: Od. 20:18: “τέτλαθι δή, κραδίη· καὶ κύντερον ἄλλο ποτ’ ἔτλης,
τετλαίη: Il. 9:373: τετλαίη κύνεός περ ἐὼν εἰς ὦπα ἰδέσθαι·
τετλάμεν: Od. 3:209: πατρί τ’ ἐμῷ καὶ ἐμοί· νῦν δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.”
τετλάμεν: Od. 6:190: καί που σοὶ τά γ’ ἔδωκε, σὲ δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.
τέτλαμεν: Od. 20:311: ἀλλ’ ἔμπης τάδε μὲν καὶ τέτλαμεν εἰσορόωντες,
τετλάμεναι: Od. 13:307: κήδε’ ἀνασχέσθαι· σὺ δὲ τετλάμεναι καὶ ἀνάγκῃ,
τετλάτω: Od. 16:275: τετλάτω ἐν στήθεσσι κακῶς πάσχοντος ἐμεῖο,
τέτληκας: Il. 1:228: τέτληκας θυμῷ· τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι.
τέτληκας: Il. 1:543: πρόφρων τέτληκας εἰπεῖν ἔπος ὅττι νοήσῃς. ”
τέτληκε: Od. 19:347: ἥ τις δὴ τέτληκε τόσα φρεσὶν ὅσσα τ’ ἐγώ περ·
τετληότες: Il. 5:873: αἰεί τοι ῥίγιστα θεοὶ τετληότες εἰμὲν
τετληότι: Od. 4:447: πᾶσαν δ’ ἠοίην μένομεν τετληότι θυμῷ·
τετληότι: Od. 4:459: ἡμεῖς δ’ ἀστεμφέως ἔχομεν τετληότι θυμῷ.
τετληότι: Od. 9:435: νωλεμέως στρεφθεὶς ἐχόμην τετληότι θυμῷ.
τετληότι: Od. 11:181: “καὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμῷ
τετληότι: Od. 16:37: “καὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμῷ
τετληότι: Od. 18:135: καὶ τὰ φέρει ἀεκαζόμενος τετληότι θυμῷ.
τετληότι: Od. 23:100: οὐ μέν κ’ ἄλλη γ’ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ
τετληότι: Od. 23:168: οὐ μέν κ’ ἄλλη γ’ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ
τετληότι: Od. 24:163: βαλλόμενος καὶ ἐνισσόμενος τετληότι θυμῷ·
τετληυῖα: Od. 20:23: τῷ δὲ μάλ’ ἐν πείσῃ κραδίη μένε τετληυῖα
τέτμεν: Il. 6:374: Ἕκτωρ δ’ ὡς οὐκ ἔνδον ἀμύμονα τέτμεν ἄκοιτιν
τέτμεν: Od. 5:58: ναῖεν ἐϋπλόκαμος· τὴν δ’ ἔνδοθι τέτμεν ἐοῦσαν.
τετμημένον: Od. 17:195: δὸς δέ μοι, εἴ ποθί τοι ῥόπαλον τετμημένον ἐστί,
τέτμῃς: Od. 15:15: πεμπέμεν, ὄφρ’ ἔτι οἴκοι ἀμύμονα μητέρα τέτμῃς.
τετράγυον: Od. 18:374: τετράγυον δ’ εἴη, εἴκοι δ’ ὑπὸ βῶλος ἀρότρῳ·
τετράγυος: Od. 7:113: τετράγυος· περὶ δ’ ἕρκος ἐλήλαται ἀμφοτέρωθεν.
τετραθέλυμνον: Il. 15:479: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀμφ’ ὤμοισι σάκος θέτο τετραθέλυμνον,
τετραθέλυμνον: Od. 22:122: αὐτὸς δ’ ἀμφ’ ὤμοισι σάκος θέτο τετραθέλυμνον,
τετράκις: Od. 5:306: τρὶς μάκαρες Δαναοὶ καὶ τετράκις, οἳ τότ’ ὄλοντο
τετράκυκλοι: Od. 9:242: ἐσθλαὶ τετράκυκλοι ἀπ’ οὔδεος ὀχλίσσειαν·
τετράκυκλον: Il. 24:324: πρόσθε μὲν ἡμίονοι ἕλκον τετράκυκλον ἀπήνην,
τετραμμέναι: Od. 5:71: πλησίαι ἀλλήλων τετραμμέναι ἄλλυδις ἄλλη.
τετραμμένοι: Il. 5:605: ἀλλὰ πρὸς Τρῶας τετραμμένοι αἰὲν ὀπίσσω
τετραμμένον: Il. 13:542: λαιμὸν τύψ’ ἐπὶ οἷ τετραμμένον ὀξέϊ δουρί·
τετραμμένον: Od. 12:81: πρὸς ζόφον εἰς Ἔρεβος τετραμμένον, ᾗ περ ἂν ὑμεῖς
τετραμμένος: Il. 17:227: τώ τις νῦν ἰθὺς τετραμμένος ἢ ἀπολέσθω
τετραμμένος: Il. 17:598: βλῆτο γὰρ ὦμον δουρὶ πρόσω τετραμμένος αἰεὶ
τετραμμένος: Il. 19:212: κεῖται ἀνὰ πρόθυρον τετραμμένος, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
τετράοροι: Od. 13:81: ἡ δ’, ὥς τ’ ἐν πεδίῳ τετράοροι ἄρσενες ἵπποι,
τετραπλῇ: Il. 1:128: τριπλῇ τετραπλῇ τ’ ἀποτείσομεν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
τέτραπτο: Il. 14:402: ἔγχει, ἐπεὶ τέτραπτο πρὸς ἰθύ οἱ, οὐδ’ ἀφάμαρτε,
τέτραπτο: Od. 4:260: χαῖρ’, ἐπεὶ ἤδη μοι κραδίη τέτραπτο νεέσθαι
τέτρατον: Il. 13:20: τρὶς μὲν ὀρέξατ’ ἰών, τὸ δὲ τέτρατον ἵκετο τέκμωρ
τέτρατον: Il. 21:177: τρὶς δὲ μεθῆκε βίης· τὸ δὲ τέτρατον ἤθελε θυμῷ
τέτρατον: Od. 2:107: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
τέτρατον: Od. 3:180: τέτρατον ἦμαρ ἔην, ὅτ’ ἐν Ἄργεϊ νῆας ἐΐσας
τέτρατον: Od. 5:262: τέτρατον ἦμαρ ἔην, καὶ τῷ τετέλεστο ἅπαντα·
τέτρατον: Od. 19:152: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
τέτρατον: Od. 24:142: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
τέτρατος: Il. 23:615: τέτρατος, ὡς ἔλασεν. πέμπτον δ’ ὑπελείπετ’ ἄεθλον,
τετράφαθ’: Il. 10:189: τετράφαθ’, ὁππότ’ ἐπὶ Τρώων ἀΐοιεν ἰόντων.
τετραφάληρον: Il. 5:743: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἀμφίφαλον κυνέην θέτο τετραφάληρον
τετραφάληρον: Il. 11:41: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἀμφίφαλον κυνέην θέτο τετραφάληρον
τετράφαλον: Il. 12:384: θλάσσε δὲ τετράφαλον κυνέην, σὺν δ’ ὀστέ’ ἄραξε
τετραφάλῳ: Il. 22:315: τετραφάλῳ· καλαὶ δὲ περισσείοντο ἔθειραι
τετράφθω: Il. 12:273: τετράφθω ποτὶ νῆας ὁμοκλητῆρος ἀκούσας,
τετραχθὰ: Il. 3:363: τριχθά τε καὶ τετραχθὰ διατρυφὲν ἔκπεσε χειρός.
τετραχθὰ: Od. 9:71: τριχθά τε καὶ τετραχθὰ διέσχισεν ἲς ἀνέμοιο.
τέτρηνα: Od. 23:198: ἑρμῖν’ ἀσκήσας, τέτρηνα δὲ πάντα τερέτρῳ.
τέτρηνε: Il. 22:396: ἀμφοτέρων μετόπισθε ποδῶν τέτρηνε τένοντε
τέτρηνεν: Od. 5:247: τέτρηνεν δ’ ἄρα πάντα καὶ ἥρμοσεν ἀλλήλοισι,
τετρήχει: Il. 2:95: τετρήχει δ’ ἀγορή, ὑπὸ δὲ στεναχίζετο γαῖα
τετρηχυῖα: Il. 7:346: δεινὴ τετρηχυῖα, παρὰ Πριάμοιο θύρῃσι·
τετρίγει: Il. 23:714: τετρίγει δ’ ἄρα νῶτα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
τετριγυῖα: Il. 23:101: ᾤχετο τετριγυῖα· ταφὼν δ’ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς
τετριγυῖαι: Od. 24:9: ὣς αἱ τετριγυῖαι ἅμ’ ἤϊσαν· ἦρχε δ’ ἄρα σφιν
τετριγῶτας: Il. 2:314: ἔνθ’ ὅ γε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τετριγῶτας·
τέτροφεν: Od. 23:237: νηχόμενοι, πολλὴ δὲ περὶ χροῒ τέτροφεν ἅλμη,
τέττα: Il. 4:412: τέττα, σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ δ’ ἐπιπείθεο μύθῳ·
τεττίγεσσιν: Il. 3:151: ἐσθλοί, τεττίγεσσιν ἐοικότες οἵ τε καθ’ ὕλην
τετυγμένα: Il. 22:511: λεπτά τε καὶ χαρίεντα τετυγμένα χερσὶ γυναικῶν.
τετυγμένα: Od. 9:223: γαυλοί τε σκαφίδες τε, τετυγμένα, τοῖσ’ ἐνάμελγεν.
τετυγμένα: Od. 10:210: εὗρον δ’ ἐν βήσσῃσι τετυγμένα δώματα Κίρκης
τετυγμένα: Od. 10:252: εὕρομεν ἐν βήσσῃσι τετυγμένα δώματα καλὰ
τετυγμένα: Od. 16:185: ἠδὲ χρύσεα δῶρα, τετυγμένα· φείδεο δ’ ἡμέων.”
τετυγμένα: Od. 20:153: καὶ δέπα ἀμφικύπελλα τετυγμένα· ταὶ δὲ μεθ’ ὕδωρ
τετυγμένα: Od. 21:215: οἰκία τ’ ἐγγὺς ἐμεῖο τετυγμένα· καί μοι ἔπειτα
τετυγμένον: Il. 6:243: ξεστῇς αἰθούσῃσι τετυγμένον· αὐτὰρ ἐν αὐτῷ
τετυγμένον: Il. 14:9: Ὣς εἰπὼν σάκος εἷλε τετυγμένον υἷος ἑοῖο
τετυγμένον: Il. 14:66: τεῖχος δ’ οὐκ ἔχραισμε τετυγμένον, οὐδέ τι τάφρος,
τετυγμένον: Il. 16:225: ἔνθα δέ οἱ δέπας ἔσκε τετυγμένον, οὐδέ τις ἄλλος
τετυγμένον: Il. 23:741: ἀργύρεον κρητῆρα τετυγμένον· ἓξ δ’ ἄρα μέτρα
τετυγμένον: Od. 4:615: δώσω τοι κρητῆρα τετυγμένον· ἀργύρεος δὲ
τετυγμένον: Od. 15:115: δώσω τοι κρητῆρα τετυγμένον· ἀργύρεος δὲ
τετυγμένον: Od. 22:335: ἑρκείου ἕζοιτο τετυγμένον, ἔνθ’ ἄρα πολλὰ
τετυγμένον: Od. 24:206: καλὸν Λαέρταο τετυγμένον, ὅν ῥά ποτ’ αὐτὸς
τετυγμένος: Od. 20:366: καὶ νόος ἐν στήθεσσι τετυγμένος, οὐδὲν ἀεικής·
τετύγμην: Od. 14:234: δεινός τ’ αἰδοῖός τε μετὰ Κρήτεσσι τετύγμην.
τετυκεῖν: Od. 15:77: δεῖπνον ἐνὶ μεγάροις τετυκεῖν ἅλις ἔνδον ἐόντων.
τετυκεῖν: Od. 15:94: δεῖπνον ἐνὶ μεγάροις τετυκεῖν ἅλις ἔνδον ἐόντων.
τετυκέσθαι: Od. 21:428: νῦν δ’ ὥρη καὶ δόρπον Ἀχαιοῖσιν τετυκέσθαι
τετυκοίμεθα: Od. 12:283: νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ λαρὸν τετυκοίμεθα δόρπον,
τετυκοίμεθα: Od. 14:408: εἶεν, ἵν’ ἐν κλισίῃ λαρὸν τετυκοίμεθα δόρπον.”
τετύκοντό: Il. 1:467: αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα
τετύκοντό: Il. 2:430: αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα
τετύκοντό: Il. 7:319: αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
τετύκοντό: Od. 8:61: τοὺς δέρον ἀμφί θ’ ἕπον, τετύκοντό τε δαῖτ’ ἐρατεινήν.
τετύκοντο: Od. 12:307: νηός, ἔπειτα δὲ δόρπον ἐπισταμένως τετύκοντο.
τετύκοντό: Od. 16:478: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
τετύκοντο: Od. 20:390: δεῖπνον μὲν γὰρ τοί γε γελώοντες τετύκοντο
τετύκοντό: Od. 24:384: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
τέτυκται: Il. 3:101: ἡμέων δ’ ὁπποτέρῳ θάνατος καὶ μοῖρα τέτυκται
τέτυκται: Il. 4:84: Ζεύς, ὅς τ’ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται.
τέτυκται: Il. 14:246: Ὠκεανοῦ, ὅς περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται·
τέτυκται: Il. 15:207: ἐσθλὸν καὶ τὸ τέτυκται ὅτ’ ἄγγελος αἴσιμα εἰδῇ.
τέτυκται: Il. 16:589: ὅσση δ’ αἰγανέης ῥιπὴ ταναοῖο τέτυκται,
τέτυκται: Il. 17:690: Πάτροκλος, μεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι τέτυκται.
τέτυκται: Il. 18:120: ὣς καὶ ἐγών, εἰ δή μοι ὁμοίη μοῖρα τέτυκται,
τέτυκται: Il. 19:224: Ζεύς, ὅς τ’ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται.
τέτυκται: Il. 21:191: κρείσσων αὖτε Διὸς γενεὴ ποταμοῖο τέτυκται.
τέτυκται: Il. 22:30: λαμπρότατος μὲν ὅ γ’ ἐστί, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται,
τέτυκται: Il. 22:420: γῆρας· καὶ δέ νυ τῷ γε πατὴρ τοιόσδε τέτυκται
τέτυκται: Il. 22:450: δεῦτε δύω μοι ἕπεσθον, ἴδωμ’ ὅτιν’ ἔργα τέτυκται.
τέτυκται: Il. 23:240: εὖ διαγιγνώσκοντες· ἀριφραδέα δὲ τέτυκται·
τέτυκται: Il. 24:317: ὅσση δ’ ὑψορόφοιο θύρη θαλάμοιο τέτυκται
τέτυκται: Il. 24:354: φράζεο Δαρδανίδη· φραδέος νόου ἔργα τέτυκται.
τέτυκται: Od. 4:392: ὅττι τοι ἐν μεγάροισι κακόν τ’ ἀγαθόν τε τέτυκται
τέτυκται: Od. 4:771: ἀρτύει, οὐδέ τι οἶδεν, ὅ οἱ φόνος υἷϊ τέτυκται.”
τέτυκται: Od. 6:301: νήπιος· οὐ μὲν γάρ τι ἐοικότα τοῖσι τέτυκται
τέτυκται: Od. 8:544: εἵνεκα γὰρ ξείνοιο τάδ’ αἰδοίοιο τέτυκται,
τέτυκται: Od. 8:546: ἀντὶ κασιγνήτου ξεῖνός θ’ ἱκέτης τε τέτυκται
τέτυκται: Od. 12:280: κάμνεις· ἦ ῥά νυ σοί γε σιδήρεα πάντα τέτυκται,
τέτυκται: Od. 13:243: οὐδὲ λίην λυπρή, ἀτὰρ οὐδ’ εὐρεῖα τέτυκται.
τέτυκται: Od. 17:102: λέξομαι εἰς εὐνήν, ἥ μοι στονόεσσα τέτυκται,
τέτυκται: Od. 19:595: λέξομαι εἰς εὐνήν, ἥ μοι στονόεσσα τέτυκται,
τέτυκται: Od. 23:188: ῥεῖα μετοχλίσσειεν, ἐπεὶ μέγα σῆμα τέτυκται
τέτυκτο: Il. 5:402: ἠκέσατ’· οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γε τέτυκτο.
τέτυκτο: Il. 5:446: Περγάμῳ εἰν ἱερῇ, ὅθι οἱ νηός γε τέτυκτο.
τέτυκτο: Il. 6:7: ἄνδρα βαλὼν ὃς ἄριστος ἐνὶ Θρῄκεσσι τέτυκτο
τέτυκτο: Il. 11:77: δώματα καλὰ τέτυκτο κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο.
τέτυκτο: Il. 12:8: ἐντὸς ἔχον ῥύοιτο· θεῶν δ’ ἀέκητι τέτυκτο
τέτυκτο: Il. 14:215: ποικίλον, ἔνθα δέ οἱ θελκτήρια πάντα τέτυκτο·
τέτυκτο: Il. 17:279: Αἴας, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ’ ἔργα τέτυκτο
τέτυκτο: Il. 18:549: χρυσείη περ ἐοῦσα· τὸ δὴ περὶ θαῦμα τέτυκτο.
τέτυκτο: Il. 23:332: ἢ τό γε νύσσα τέτυκτο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων,
τέτυκτο: Il. 23:455: λευκὸν σῆμα τέτυκτο περίτροχον ἠΰτε μήνη.
τέτυκτο: Od. 8:5: Φαιήκων ἀγορήνδ’, ἥ σφιν παρὰ νηυσὶ τέτυκτο.
τέτυκτο: Od. 8:281: οὐδὲ θεῶν μακάρων· περὶ γὰρ δολόεντα τέτυκτο.
τέτυκτο: Od. 8:384: ἠδ’ ἄρ’ ἑτοῖμα τέτυκτο· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.”
τέτυκτο: Od. 11:550: Αἴανθ’, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ’ ἔργα τέτυκτο
τέτυκτο: Od. 11:610: χρύσεος ἦν τελαμών, ἵνα θέσκελα ἔργα τέτυκτο,
τέτυκτο: Od. 17:210: ὑψόθεν ἐκ πέτρης· βωμὸς δ’ ἐφύπερθε τέτυκτο
τέτυκτο: Od. 18:275: μνηστήρων οὐχ ἥδε δίκη τὸ πάροιθε τέτυκτο,
τέτυκτο: Od. 19:226: διπλῆν· ἐν δ’ ἄρα οἱ περόνη χρυσοῖο τέτυκτο
τέτυκτο: Od. 20:110: ἡ δὲ μί’ οὔ πω παύετ’, ἀφαυροτάτη δὲ τέτυκτο·
τετυμμένω: Il. 13:782: οἴχεσθον, μακρῇσι τετυμμένω ἐγχείῃσιν
τέτυξαι: Il. 16:622: ἔλθῃ ἀμυνόμενος· θνητὸς δέ νυ καὶ σὺ τέτυξαι.
τέτυξο: Il. 8:163: νῦν δέ σ’ ἀτιμήσουσι· γυναικὸς ἄρ’ ἀντὶ τέτυξο.
τετύχηκε: Od. 10:88: ἠλίβατος τετύχηκε διαμπερὲς ἀμφοτέρωθεν,
τετυχηκώς: Il. 17:748: ὑλήεις πεδίοιο διαπρύσιον τετυχηκώς,
τετύχθαι: Il. 15:110: ἤδη γὰρ νῦν ἔλπομ’ Ἄρηΐ γε πῆμα τετύχθαι·
τετύχθαι: Od. 1:391: ἦ φῂς τοῦτο κάκιστον ἐν ἀνθρώποισι τετύχθαι;
τετύχθω: Od. 2:356: αὐτὴ δ’ οἴη ἴσθι· τὰ δ’ ἁθρόα πάντα τετύχθω·
τετύχθω: Od. 21:231: πρῶτος ἐγώ, μετὰ δ’ ὔμμες. ἀτὰρ τόδε σῆμα τετύχθω·
τευ: Il. 2:388: ἱδρώσει μέν τευ τελαμὼν ἀμφὶ στήθεσφιν
τευ: Il. 2:390: ἱδρώσει δέ τευ ἵππος ἐΰξοον ἅρμα τιταίνων.
τευ: Il. 5:897: εἰ δέ τευ ἐξ ἄλλου γε θεῶν γένευ ὧδ’ ἀΐδηλος
τευ: Il. 13:252: ἦέ τευ ἀγγελίης μετ’ ἔμ’ ἤλυθες; οὐδέ τοι αὐτὸς
τευ: Il. 13:559: ἤ τευ ἀκοντίσσαι, ἠὲ σχεδὸν ὁρμηθῆναι.
τευ: Il. 18:192: ἄλλου δ’ οὔ τευ οἶδα τεῦ ἂν κλυτὰ τεύχεα δύω,
τεῦ: Il. 18:192: ἄλλου δ’ οὔ τευ οἶδα τεῦ ἂν κλυτὰ τεύχεα δύω,
τευ: Il. 19:262: οὔτ’ εὐνῆς πρόφασιν κεχρημένος οὔτέ τευ ἄλλου.
τευ: Il. 23:331: ἤ τευ σῆμα βροτοῖο πάλαι κατατεθνηῶτος,
τευ: Od. 1:217: ὡς δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον μάκαρός νύ τευ ἔμμεναι υἱὸς
τευ: Od. 3:348: ὥς τέ τευ ἢ παρὰ πάμπαν ἀνείμονος ἠὲ πενιχροῦ,
τευ: Od. 4:264: οὔ τευ δευόμενον, οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτε τι εἶδος.”
τευ: Od. 6:68: “οὔτε τοι ἡμιόνων φθονέω, τέκος, οὔτε τευ ἄλλου.
τευ: Od. 6:192: οὔτ’ οὖν ἐσθῆτος δευήσεαι οὔτε τευ ἄλλου,
τευ: Od. 9:497: εἰ δὲ φθεγξαμένου τευ ἢ αὐδήσαντος ἄκουσε,
τευ: Od. 14:510: τῶ οὔτ’ ἐσθῆτος δευήσεαι οὔτε τευ ἄλλου,
τεῦ: Od. 15:509: “πῇ γὰρ ἐγώ, φίλε τέκνον, ἴω; τεῦ δώμαθ’ ἵκωμαι
τευ: Od. 17:115: ζωοῦ οὐδὲ θανόντος ἐπιχθονίων τευ ἀκοῦσαι,
τευ: Od. 19:109: ὥς τέ τευ ἦ βασιλῆος ἀμύμονος, ὅς τε θεουδὴς
τευ: Od. 19:371: ξείνων τηλεδαπῶν, ὅτε τευ κλυτὰ δώμαθ’ ἵκοιτο,
τευ: Od. 21:210: οἴοισι δμώων· τῶν δ’ ἄλλων οὔ τευ ἄκουσα
τευ: Od. 21:306: ἐντανύσῃς· οὐ γάρ τευ ἐπητύος ἀντιβολήσεις
τεῦ: Od. 24:257: τεῦ δμώς εἰς ἀνδρῶν; τεῦ δ’ ὄρχατον ἀμφιπολεύεις;
τεῦ: Od. 24:257: τεῦ δμώς εἰς ἀνδρῶν; τεῦ δ’ ὄρχατον ἀμφιπολεύεις;
Τευθρανίδην: Il. 6:13: Τευθρανίδην, ὃς ἔναιεν ἐϋκτιμένῃ ἐν Ἀρίσβῃ
Τεύθραντ’: Il. 5:705: ἀντίθεον Τεύθραντ’, ἐπὶ δὲ πλήξιππον Ὀρέστην,
Τεῦκρε: Il. 8:281: Τεῦκρε φίλη κεφαλή, Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν
Τεῦκρε: Il. 15:437: Τεῦκρε πέπον δὴ νῶϊν ἀπέκτατο πιστὸς ἑταῖρος
Τεύκροιο: Il. 23:859: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα βίη Τεύκροιο ἄνακτος,
Τεῦκρόν: Il. 12:336: ἑσταότας, Τεῦκρόν τε νέον κλισίηθεν ἰόντα
Τεῦκρον: Il. 13:91: Τεῦκρον ἔπι πρῶτον καὶ Λήϊτον ἦλθε κελεύων
Τεῦκρον: Il. 15:302: Τεῦκρον Μηριόνην τε Μέγην τ’ ἀτάλαντον Ἄρηϊ
Τεῦκρον: Il. 15:462: Ἕκτορ’, ἀτὰρ Τεῦκρον Τελαμώνιον εὖχος ἀπηύρα,
Τεῦκρος: Il. 6:31: ἔγχεϊ χαλκείῳ, Τεῦκρος δ’ Ἀρετάονα δῖον.
Τεῦκρος: Il. 8:266: Τεῦκρος δ’ εἴνατος ἦλθε παλίντονα τόξα τιταίνων,
Τεῦκρος: Il. 8:273: Ἔνθα τίνα πρῶτον Τρώων ἕλε Τεῦκρος ἀμύμων;
Τεῦκρος: Il. 8:292: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε Τεῦκρος ἀμύμων·
Τεῦκρος: Il. 8:309: Τεῦκρος δ’ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν
Τεῦκρος: Il. 12:350: καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐῢ εἰδώς.
Τεῦκρος: Il. 12:363: καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐῢ εἰδώς.
Τεῦκρος: Il. 12:371: καί οἱ Τεῦκρος ἅμ’ ᾖε κασίγνητος καὶ ὄπατρος·
Τεῦκρος: Il. 12:387: Τεῦκρος δὲ Γλαῦκον κρατερὸν παῖδ’ Ἱππολόχοιο
Τεῦκρος: Il. 12:400: Τὸν δ’ Αἴας καὶ Τεῦκρος ὁμαρτήσανθ’ ὃ μὲν ἰῷ
Τεῦκρος: Il. 13:170: Τεῦκρος δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἄνδρα κατέκτα
Τεῦκρος: Il. 13:182: Τεῦκρος δ’ ὁρμήθη μεμαὼς ἀπὸ τεύχεα δῦσαι·
Τεῦκρός: Il. 13:313: Αἴαντές τε δύω Τεῦκρός θ’, ὃς ἄριστος Ἀχαιῶν
Τεῦκρος: Il. 14:514: Τεῦκρος δὲ Προθόωνά τ’ ἐνήρατο καὶ Περιφήτην·
Τεῦκρος: Il. 15:458: Τεῦκρος δ’ ἄλλον ὀϊστὸν ἐφ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
Τεῦκρος: Il. 15:466: Τεῦκρος δ’ ἐῤῥίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα·
Τεῦκρος: Il. 16:511: ἕλκος, ὃ δή μιν Τεῦκρος ἐπεσσύμενον βάλεν ἰῷ
Τεῦκρος: Il. 23:862: Τεῦκρος δὲ πρῶτος κλήρῳ λάχεν· αὐτίκα δ’ ἰὸν
Τεῦκρος: Il. 23:883: Τεῦκρος δ’ ἡμιπέλεκκα φέρεν κοίλας ἐπὶ νῆας.
Τεύκρου: Il. 8:322: βῆ δ’ ἰθὺς Τεύκρου, βαλέειν δέ ἑ θυμὸς ἀνώγει.
Τεύκρου: Il. 12:372: τοῖς δ’ ἅμα Πανδίων Τεύκρου φέρε καμπύλα τόξα.
Τεύκρου: Il. 15:484: Ἕκτωρ δ’ ὡς εἶδεν Τεύκρου βλαφθέντα βέλεμνα,
τεῦξ’: Il. 5:449: αὐτὰρ ὃ εἴδωλον τεῦξ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
τεῦξ’: Il. 18:610: τεῦξ’ ἄρα οἱ θώρηκα φαεινότερον πυρὸς αὐγῆς,
τεῦξαν: Il. 21:538: αἳ δὲ πετασθεῖσαι τεῦξαν φάος· αὐτὰρ Ἀπόλλων
τεῦξαν: Od. 8:579: τὸν δὲ θεοὶ μὲν τεῦξαν, ἐπεκλώσαντο δ’ ὄλεθρον
τεύξας: Od. 11:409: ἀλλά μοι Αἴγισθος τεύξας θάνατόν τε μόρον τε
τεύξασα: Od. 11:430: κουριδίῳ τεύξασα πόσει φόνον. ἦ τοι ἔφην γε
τεῦξε: Il. 18:609: Αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε σάκος μέγα τε στιβαρόν τε,
τεῦξε: Il. 18:611: τεῦξε δέ οἱ κόρυθα βριαρὴν κροτάφοις ἀραρυῖαν
τεῦξε: Il. 18:613: τεῦξε δέ οἱ κνημῖδας ἑανοῦ κασσιτέροιο.
τεῦξε: Od. 7:235: καλά, τά ῥ’ αὐτὴ τεῦξε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξί·
τεῦξε: Od. 8:276: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε δόλον κεχολωμένος Ἄρει,
τεύξει’: Il. 14:240: τεύξει’ ἀσκήσας, ὑπὸ δὲ θρῆνυν ποσὶν ἥσει,
τεύξει: Od. 10:290: τεύξει τοι κυκεῶ, βαλέει δ’ ἐν φάρμακα σίτῳ·
τεύξειε: Od. 8:177: οὐδὲ θεὸς τεύξειε, νόον δ’ ἀποφώλιός ἐσσι.
τεύξειεν: Od. 13:191: ἄγνωστον τεύξειεν ἕκαστά τε μυθήσαιτο,
τεύξειεν: Od. 20:11: ἠὲ μεταΐξας θάνατον τεύξειεν ἑκάστῃ,
τεύξειν: Od. 22:14: οἷ τεύξειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν;
τεύξεις: Od. 24:476: τεύξεις, ἦ φιλότητα μετ’ ἀμφοτέροισι τίθησθα;”
τεύξεσθαι: Il. 5:653: ἐξ ἐμέθεν τεύξεσθαι, ἐμῷ δ’ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα
τεύξεσθαι: Il. 16:609: ἔλπετο γὰρ τεύξεσθαι ὑπασπίδια προβιβῶντος.
τεύξεσθαι: Il. 19:208: τεύξεσθαι μέγα δόρπον, ἐπὴν τεισαίμεθα λώβην.
τεύξῃ: Od. 19:314: τεύξῃ, ἐπεὶ οὐ τοῖοι σημάντορές εἰσ’ ἐνὶ οἴκῳ,
τεύξομεν: Od. 12:347: τεύξομεν, ἐν δέ κε θεῖμεν ἀγάλματα πολλὰ καὶ ἐσθλά.
τεύξουσι: Od. 1:277: οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα
τεύξουσι: Od. 2:196: οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα
τεύξουσι: Od. 24:197: ἧς ἀρετῆς, τεύξουσι δ’ ἐπιχθονίοισιν ἀοιδὴν
τεύξω: Od. 13:397: ἀλλ’ ἄγε σ’ ἄγνωστον τεύξω πάντεσσι βροτοῖσι·
Τευταμίδαο: Il. 2:843: υἷε δύω Λήθοιο Πελασγοῦ Τευταμίδαο.
τεύχε’: Il. 3:327: ἵπποι ἀερσίποδες καὶ ποικίλα τεύχε’ ἔκειτο·
τεύχε’: Il. 4:222: οἳ δ’ αὖτις κατὰ τεύχε’ ἔδυν, μνήσαντο δὲ χάρμης.
τεύχε’: Il. 4:504: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
τεύχε’: Il. 5:42: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
τεύχε’: Il. 5:58: ἤριπε δὲ πρηνής, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
τεύχε’: Il. 5:164: βῆσε κακῶς ἀέκοντας, ἔπειτα δὲ τεύχε’ ἐσύλα·
τεύχε’: Il. 5:294: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ
τεύχε’: Il. 5:540: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
τεύχε’: Il. 6:28: Μηκιστηϊάδης καὶ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα.
τεύχε’: Il. 6:235: ὃς πρὸς Τυδεΐδην Διομήδεα τεύχε’ ἄμειβε
τεύχε’: Il. 6:321: τὸν δ’ εὗρ’ ἐν θαλάμῳ περικαλλέα τεύχε’ ἕποντα
τεύχε’: Il. 7:122: γηθόσυνοι θεράποντες ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο·
τεύχε’: Il. 7:137: τεύχε’ ἔχων ὤμοισιν Ἀρηϊθόοιο ἄνακτος
τεύχε’: Il. 7:150: τοῦ ὅ γε τεύχε’ ἔχων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους.
τεύχε’: Il. 8:260: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
τεύχε’: Il. 10:504: ἢ ὅ γε δίφρον ἑλών, ὅθι ποικίλα τεύχε’ ἔκειτο,
τεύχε’: Il. 11:334: θυμοῦ καὶ ψυχῆς κεκαδὼν κλυτὰ τεύχε’ ἀπηύρα·
τεύχε’: Il. 11:432: τοιώδ’ ἄνδρε κατακτείνας καὶ τεύχε’ ἀπούρας,
τεύχε’: Il. 11:579: Εὐρύπυλος δ’ ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο τεύχε’ ἀπ’ ὤμων.
τεύχε’: Il. 11:581: τεύχε’ ἀπαινύμενον Ἀπισάονος, αὐτίκα τόξον
τεύχε’: Il. 13:187: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
τεύχε’: Il. 13:550: Ἀντίλοχος δ’ ἐπόρουσε, καὶ αἴνυτο τεύχε’ ἀπ’ ὤμων
τεύχε’: Il. 14:380: οἰχόμενοι δ’ ἐπὶ πάντας ἀρήϊα τεύχε’ ἄμειβον·
τεύχε’: Il. 15:524: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα.
τεύχε’: Il. 15:544: τὼ μὲν ἐεισάσθην χαλκήρεα τεύχε’ ἀπ’ ὤμων
τεύχε’: Il. 15:555: οὐχ ὁράᾳς οἷον Δόλοπος περὶ τεύχε’ ἕπουσιν;
τεύχε’: Il. 15:616: ᾗ δὴ πλεῖστον ὅμιλον ὅρα καὶ τεύχε’ ἄριστα·
τεύχε’: Il. 16:545: μὴ ἀπὸ τεύχε’ ἕλωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρὸν
τεύχε’: Il. 16:650: χαλκῷ δῃώσῃ, ἀπό τ’ ὤμων τεύχε’ ἕληται,
τεύχε’: Il. 16:782: Τρώων ἐξ ἐνοπῆς, καὶ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο,
τεύχε’: Il. 16:846: ῥηιδίως· αὐτοὶ γὰρ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο.
τεύχε’: Il. 17:39: εἴ κεν ἐγὼ κεφαλήν τε τεὴν καὶ τεύχε’ ἐνείκας
τεύχε’: Il. 17:50: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
τεύχε’: Il. 17:60: Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἐπεὶ κτάνε τεύχε’ ἐσύλα.
τεύχε’: Il. 17:122: γυμνόν· ἀτὰρ τά γε τεύχε’ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
τεύχε’: Il. 17:125: Ἕκτωρ μὲν Πάτροκλον ἐπεὶ κλυτὰ τεύχε’ ἀπηύρα,
τεύχε’: Il. 17:210: Ἕκτορι δ’ ἥρμοσε τεύχε’ ἐπὶ χροΐ, δῦ δέ μιν Ἄρης
τεύχε’: Il. 17:311: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
τεύχε’: Il. 17:318: Φόρκυν θ’ Ἱππόθοόν τε, λύοντο δὲ τεύχε’ ἀπ’ ὤμων.
τεύχε’: Il. 17:450: ἦ οὐχ ἅλις ὡς καὶ τεύχε’ ἔχει καὶ ἐπεύχεται αὔτως;
τεύχε’: Il. 17:693: γυμνόν· ἀτὰρ τά γε τεύχε’ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
τεύχε’: Il. 17:698: βῆ δὲ θέειν, τὰ δὲ τεύχε’ ἀμύμονι δῶκεν ἑταίρῳ
τεύχε’: Il. 18:21: γυμνοῦ· ἀτὰρ τά γε τεύχε’ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
τεύχε’: Il. 18:147: ἤϊεν ὄφρα φίλῳ παιδὶ κλυτὰ τεύχε’ ἐνείκαι.
τεύχε’: Il. 18:188: πῶς τὰρ ἴω μετὰ μῶλον; ἔχουσι δὲ τεύχε’ ἐκεῖνοι·
τεύχε’: Il. 18:197: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι κλυτὰ τεύχε’ ἔχονται·
τεύχε’: Il. 19:12: Ὡς ἄρα φωνήσασα θεὰ κατὰ τεύχε’ ἔθηκε
τεύχε’: Il. 19:412: Τρῶες ἀπ’ ὤμοιιν Πατρόκλου τεύχε’ ἕλοντο·
τεύχε’: Il. 22:258: ἀλλ’ ἐπεὶ ἄρ κέ σε συλήσω κλυτὰ τεύχε’ Ἀχιλλεῦ
τεύχε’: Il. 22:368: καὶ τό γ’ ἄνευθεν ἔθηχ’, ὃ δ’ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα
τεύχε’: Il. 22:399: ἐς δίφρον δ’ ἀναβὰς ἀνά τε κλυτὰ τεύχε’ ἀείρας
τεύχε’: Od. 11:41: ἄνδρες ἀρηΐφατοι, βεβροτωμένα τεύχε’ ἔχοντες·
τεύχε’: Od. 15:218: “ἐγκοσμεῖτε τὰ τεύχε’, ἑταῖροι, νηῒ μελαίνῃ,
τεύχε’: Od. 19:4: “Τηλέμαχε, χρὴ τεύχε’ ἀρήϊα κατθέμεν εἴσω
τεύχε’: Od. 22:139: ἀλλ’ ἄγεθ’, ὑμῖν τεύχε’ ἐνείκω θωρηχθῆναι
τεύχε’: Od. 22:180: ἦ τοι ὁ μὲν θαλάμοιο μυχὸν κάτα τεύχε’ ἐρεύνα,
τεύχε’: Od. 24:165: σὺν μὲν Τηλεμάχῳ περικαλλέα τεύχε’ ἀείρας
τεύχε’: Od. 24:219: ὣς εἰπὼν δμώεσσιν ἀρήϊα τεύχε’ ἔδωκεν.
τεύχε’: Od. 24:380: τεύχε’ ἔχων ὤμοισιν ἐφεστάμεναι καὶ ἀμύνειν
τεύχε’: Od. 24:498: ἐν δ’ ἄρα Λαέρτης Δολίος τ’ ἐς τεύχε’ ἔδυνον,
τεύχε’: Od. 24:525: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
τεῦχε: Il. 1:4: ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
τεῦχε: Il. 11:623: τοῖσι δὲ τεῦχε κυκειῶ ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη,
τεῦχε: Od. 10:18: πεμπέμεν, οὐδέ τι κεῖνος ἀνήνατο, τεῦχε δὲ πομπήν.
τεῦχε: Od. 10:118: αὐτὰρ ὁ τεῦχε βοὴν διὰ ἄστεος· οἱ δ’ ἀΐοντες
τεῦχε: Od. 10:316: τεῦχε δέ μοι κυκεῶ χρυσέῳ δέπᾳ, ὄφρα πίοιμι,
τεύχεα: Il. 2:808: αἶψα δ’ ἔλυσ’ ἀγορήν· ἐπὶ τεύχεα δ’ ἐσσεύοντο·
τεύχεα: Il. 3:89: τεύχεα κάλ’ ἀποθέσθαι ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
τεύχεά: Il. 3:114: τεύχεά τ’ ἐξεδύοντο· τὰ μὲν κατέθεντ’ ἐπὶ γαίῃ
τεύχεα: Il. 3:195: τεύχεα μέν οἱ κεῖται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
τεύχεα: Il. 3:328: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλὰ
τεύχεα: Il. 4:432: τεύχεα ποικίλ’ ἔλαμπε, τὰ εἱμένοι ἐστιχόωντο.
τεύχεα: Il. 4:466: τεύχεα συλήσειε· μίνυνθα δέ οἱ γένεθ’ ὁρμή.
τεύχεα: Il. 4:532: τεύχεα δ’ οὐκ ἀπέδυσε· περίστησαν γὰρ ἑταῖροι
τεύχεα: Il. 5:435: Αἰνείαν κτεῖναι καὶ ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δῦσαι.
τεύχεα: Il. 5:618: τεύχεα συλήσων· Τρῶες δ’ ἐπὶ δούρατ’ ἔχευαν
τεύχεα: Il. 5:621: ἐσπάσατ’· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ
τεύχεα: Il. 6:230: τεύχεα δ’ ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν, ὄφρα καὶ οἷδε
τεύχεα: Il. 6:340: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, Ἀρήϊα τεύχεα δύω·
τεύχεα: Il. 6:504: ἀλλ’ ὅ γ’, ἐπεὶ κατέδυ κλυτὰ τεύχεα ποικίλα χαλκῷ,
τεύχεα: Il. 7:78: τεύχεα συλήσας φερέτω κοίλας ἐπὶ νῆας,
τεύχεα: Il. 7:82: τεύχεα σύλησας οἴσω προτὶ Ἴλιον ἱρήν,
τεύχεα: Il. 7:103: Ὣς ἄρα φωνήσας κατεδύσετο τεύχεα καλά.
τεύχεα: Il. 7:146: τεύχεα δ’ ἐξενάριξε, τά οἱ πόρε χάλκεος Ἄρης.
τεύχεα: Il. 7:193: ἀλλ’ ἄγετ’ ὄφρ’ ἂν ἐγὼ πολεμήϊα τεύχεα δύω,
τεύχεα: Il. 7:207: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα περὶ χροῒ ἕσσατο τεύχεα,
τεύχεα: Il. 10:439: τεύχεα δὲ χρύσεια πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι
τεύχεα: Il. 11:110: σπερχόμενος δ’ ἀπὸ τοῖιν ἐσύλα τεύχεα καλὰ
τεύχεα: Il. 11:247: βῆ δὲ φέρων ἀν’ ὅμιλον Ἀχαιῶν τεύχεα καλά.
τεύχεα: Il. 11:797: καί τοι τεύχεα καλὰ δότω πόλεμον δὲ φέρεσθαι,
τεύχεα: Il. 12:396: πρηνής, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ,
τεύχεα: Il. 13:181: ὣς πέσεν, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ.
τεύχεα: Il. 13:182: Τεῦκρος δ’ ὁρμήθη μεμαὼς ἀπὸ τεύχεα δῦσαι·
τεύχεα: Il. 13:202: τεύχεα συλήτην· κεφαλὴν δ’ ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς
τεύχεα: Il. 13:235: ἀλλ’ ἄγε τεύχεα δεῦρο λαβὼν ἴθι· ταῦτα δ’ ἅμα χρὴ
τεύχεα: Il. 13:241: δύσετο τεύχεα καλὰ περὶ χροΐ, γέντο δὲ δοῦρε,
τεύχεα: Il. 13:510: ἐσπάσατ’, οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ
τεύχεά: Il. 13:619: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
τεύχεα: Il. 14:419: καὶ κόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ.
τεύχεα: Il. 15:428: τεύχεα συλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα.
τεύχεα: Il. 15:583: τεύχεα συλήσων· ἀλλ’ οὐ λάθεν Ἕκτορα δῖον,
τεύχεα: Il. 16:40: δὸς δέ μοι ὤμοιιν τὰ σὰ τεύχεα θωρηχθῆναι,
τεύχεα: Il. 16:64: τύνη δ’ ὤμοιιν μὲν ἐμὰ κλυτὰ τεύχεα δῦθι,
τεύχεα: Il. 16:129: δύσεο τεύχεα θᾶσσον, ἐγὼ δέ κε λαὸν ἀγείρω.
τεύχεα: Il. 16:500: τεύχεα συλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα.
τεύχεά: Il. 16:560: τεύχεά τ’ ὤμοιιν ἀφελοίμεθα, καί τιν’ ἑταίρων
τεύχεα: Il. 16:566: δεινὸν ἀΰσαντες· μέγα δ’ ἔβραχε τεύχεα φωτῶν.
τεύχεα: Il. 17:70: ἔνθά κε ῥεῖα φέροι κλυτὰ τεύχεα Πανθοΐδαο
τεύχεα: Il. 17:85: τὸν μὲν ἀπαινύμενον κλυτὰ τεύχεα, τὸν δ’ ἐπὶ γαίῃ
τεύχεα: Il. 17:91: ὤ μοι ἐγὼν εἰ μέν κε λίπω κάτα τεύχεα καλὰ
τεύχεα: Il. 17:130: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε· δίδου δ’ ὅ γε τεύχεα καλὰ
τεύχεα: Il. 17:191: οἳ προτὶ ἄστυ φέρον κλυτὰ τεύχεα Πηλεΐωνος.
τεύχεα: Il. 17:194: Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν, ὃ δ’ ἄμβροτα τεύχεα δῦνε
τεύχεα: Il. 17:202: ὃς δή τοι σχεδὸν εἶσι· σὺ δ’ ἄμβροτα τεύχεα δύνεις
τεύχεα: Il. 17:205: τεύχεα δ’ οὐ κατὰ κόσμον ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων
τεύχεα: Il. 17:208: δέξεται Ἀνδρομάχη κλυτὰ τεύχεα Πηλεΐωνος.
τεύχεα: Il. 17:472: μοῦνος· ἀτάρ τοι ἑταῖρος ἀπέκτατο, τεύχεα δ’ Ἕκτωρ
τεύχεά: Il. 17:537: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
τεύχεα: Il. 17:760: πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ πέσον περί τ’ ἀμφί τε τάφρον
τεύχεα: Il. 18:82: ἶσον ἐμῇ κεφαλῇ; τὸν ἀπώλεσα, τεύχεα δ’ Ἕκτωρ
τεύχεα: Il. 18:137: τεύχεα καλὰ φέρουσα παρ’ Ἡφαίστοιο ἄνακτος.
τεύχεα: Il. 18:144: υἱεῖ ἐμῷ δόμεναι κλυτὰ τεύχεα παμφανόωντα.
τεύχεα: Il. 18:192: ἄλλου δ’ οὔ τευ οἶδα τεῦ ἂν κλυτὰ τεύχεα δύω,
τεύχεα: Il. 18:335: τεύχεα καὶ κεφαλὴν μεγαθύμου σοῖο φονῆος·
τεύχεα: Il. 18:451: αὐτὰρ ὃ Πάτροκλον περὶ μὲν τὰ ἃ τεύχεα ἕσσε,
τεύχεα: Il. 18:466: ὥς οἱ τεύχεα καλὰ παρέσσεται, οἷά τις αὖτε
τεύχεα: Il. 18:617: τεύχεα μαρμαίροντα παρ’ Ἡφαίστοιο φέρουσα.
τεύχεα: Il. 19:10: τύνη δ’ Ἡφαίστοιο πάρα κλυτὰ τεύχεα δέξο
τεύχεά: Il. 21:183: τεύχεά τ’ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
τεύχεα: Il. 21:301: πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ δαὶ κταμένων αἰζηῶν
τεύχεα: Il. 21:317: οὔτε τὰ τεύχεα καλά, τά που μάλα νειόθι λίμνης
τεύχεα: Il. 21:336: ἥ κεν ἀπὸ Τρώων κεφαλὰς καὶ τεύχεα κήαι
τεύχεά: Il. 21:408: τεύχεά τ’ ἀμφαράβησε· γέλασσε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη,
τεύχεα: Il. 22:125: αὔτως ὥς τε γυναῖκα, ἐπεί κ’ ἀπὸ τεύχεα δύω.
τεύχεα: Il. 22:322: τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχεα
τεύχεα: Il. 23:15: δεύοντο ψάμαθοι, δεύοντο δὲ τεύχεα φωτῶν
τεύχεα: Il. 23:800: τεύχεα Σαρπήδοντος, ἅ μιν Πάτροκλος ἀπηύρα.
τεύχεα: Il. 23:803: τεύχεα ἑσσαμένω ταμεσίχροα χαλκὸν ἑλόντε
τεύχεα: Il. 23:809: τεύχεα δ’ ἀμφότεροι ξυνήϊα ταῦτα φερέσθων·
τεύχεα: Od. 4:784: τεύχεα δέ σφ’ ἤνεικαν ὑπέρθυμοι θεράποντες.
τεύχεα: Od. 12:13: αὐτὰρ ἐπεὶ νεκρός τ’ ἐκάη καὶ τεύχεα νεκροῦ,
τεύχεα: Od. 12:228: αὐτὰρ ἐγὼ καταδὺς κλυτὰ τεύχεα καὶ δύο δοῦρε
τεύχεα: Od. 16:284: ὅσσα τοι ἐν μεγάροισιν ἀρήϊα τεύχεα κεῖται,
τεύχεα: Od. 16:326: τεύχεα δέ σφ’ ἀπένεικαν ὑπέρθυμοι θεράποντες,
τεύχεα: Od. 16:360: τεύχεα δέ σφ’ ἀπένεικαν ὑπέρθυμοι θεράποντες.
τεύχεα: Od. 22:109: βῆ δ’ ἴμεναι θάλαμόνδ’, ὅθι οἱ κλυτὰ τεύχεα κεῖτο.
τεύχεα: Od. 22:114: ὣς δ’ αὔτως τὼ δμῶε δυέσθην τεύχεα καλά,
τεύχεα: Od. 22:141: τεύχεα κατθέσθην Ὀδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱός.”
τεύχεα: Od. 22:148: ὡς περιβαλλομένους ἴδε τεύχεα χερσί τε δοῦρα
τεύχεα: Od. 22:162: οἴσων τεύχεα καλά· νόησε δὲ δῖος ὑφορβός,
τεύχεα: Od. 22:201: τὼ δ’ ἐς τεύχεα δύντε, θύρην ἐπιθέντε φαεινήν,
τεύχεα: Od. 23:366: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλά,
τεύχεα: Od. 24:466: πείθοντ’· αἶψα δ’ ἔπειτ’ ἐπὶ τεύχεα ἐσσεύοντο.
τεύχεα: Od. 24:534: τῶν δ’ ἄρα δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατο τεύχεα,
τεύχει: Il. 1:110: ὡς δὴ τοῦδ’ ἕνεκά σφιν ἑκηβόλος ἄλγεα τεύχει,
τεύχειν: Il. 5:61: τεύχειν· ἔξοχα γάρ μιν ἐφίλατο Παλλὰς Ἀθήνη·
τεῦχεν: Il. 13:209: ὀτρυνέων Δαναούς, Τρώεσσι δὲ κήδεα τεῦχεν.
τεύχεσι: Il. 5:450: αὐτῷ τ’ Αἰνείᾳ ἴκελον καὶ τεύχεσι τοῖον,
τεύχεσι: Il. 6:513: τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ’ ἠλέκτωρ ἐβεβήκει
τεύχεσι: Il. 8:530: πρῶϊ δ’ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
τεύχεσι: Il. 11:49: αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
τεύχεσι: Il. 11:386: εἰ μὲν δὴ ἀντίβιον σὺν τεύχεσι πειρηθείης,
τεύχεσι: Il. 11:724: ἔνθεν πανσυδίῃ σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
τεύχεσι: Il. 12:77: αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
τεύχεσί: Il. 16:248: τεύχεσί τε ξὺν πᾶσι καὶ ἀγχεμάχοις ἑτάροισιν.
τεύχεσι: Il. 16:368: ἔκφερον ὠκύποδες σὺν τεύχεσι, λεῖπε δὲ λαὸν
τεύχεσι: Il. 17:199: τεύχεσι Πηλεΐδαο κορυσσόμενον θείοιο,
τεύχεσι: Il. 17:214: τεύχεσι λαμπόμενος μεγαθύμου Πηλεΐωνος.
τεύχεσι: Il. 18:277: πρῶϊ δ’ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
τεύχεσι: Il. 18:303: πρῶϊ δ’ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
τεύχεσι: Il. 18:510: τεύχεσι λαμπόμενοι· δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή,
τεύχεσι: Il. 19:398: τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ’ ἠλέκτωρ Ὑπερίων,
τεύχεσι: Il. 20:46: τεύχεσι λαμπόμενον βροτολοιγῷ ἶσον Ἄρηϊ.
τεύχεσι: Il. 22:381: εἰ δ’ ἄγετ’ ἀμφὶ πόλιν σὺν τεύχεσι πειρηθῶμεν,
τεύχεσι: Od. 14:474: ἂν δόνακας καὶ ἕλος, ὑπὸ τεύχεσι πεπτηῶτες
τεύχεσιν: Il. 3:29: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
τεύχεσιν: Il. 4:419: Ἦ ῥα καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε·
τεύχεσιν: Il. 5:494: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,
τεύχεσιν: Il. 5:737: τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήσσετο δακρυόεντα.
τεύχεσιν: Il. 6:103: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,
τεύχεσιν: Il. 8:376: τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήξομαι, ὄφρα ἴδωμαι
τεύχεσιν: Il. 8:388: τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήσσετο δακρυόεντα.
τεύχεσιν: Il. 9:80: ἐκ δὲ φυλακτῆρες σὺν τεύχεσιν ἐσσεύοντο
τεύχεσιν: Il. 10:151: ἐκτὸς ἀπὸ κλισίης σὺν τεύχεσιν· ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
τεύχεσιν: Il. 10:182: ἀλλ’ ἐγρηγορτὶ σὺν τεύχεσιν εἵατο πάντες.
τεύχεσιν: Il. 10:480: ἑστάμεναι μέλεον σὺν τεύχεσιν, ἀλλὰ λύ’ ἵππους·
τεύχεσιν: Il. 11:211: Ἕκτωρ δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,
τεύχεσιν: Il. 12:81: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
τεύχεσιν: Il. 13:738: οἳ μὲν ἀφεστᾶσιν σὺν τεύχεσιν, οἳ δὲ μάχονται
τεύχεσιν: Il. 13:749: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε
τεύχεσιν: Il. 16:156: πάντας ἀνὰ κλισίας σὺν τεύχεσιν· οἳ δὲ λύκοι ὣς
τεύχεσιν: Il. 16:426: Ἦ ῥα, καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
τεύχεσιν: Il. 18:269: αὔριον ὁρμηθεὶς σὺν τεύχεσιν, εὖ νύ τις αὐτὸν
τεύχεσιν: Il. 18:518: καλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν, ὥς τε θεώ περ
τεύχεσιν: Od. 11:74: ἀλλά με κακκῆαι σὺν τεύχεσιν, ἅσσα μοί ἐστι,
τεύχεσιν: Od. 11:546: τεύχεσιν ἀμφ’ Ἀχιλῆος· ἔθηκε δὲ πότνια μήτηρ,
τεύχεσιν: Od. 24:69: τεύχεσιν ἐῤῥώσαντο πυρὴν πέρι καιομένοιο,
τεύχεσσιν: Il. 23:131: ἵππους· οἳ δ’ ὄρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον,
τεύχεσσιν: Od. 24:496: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ὤρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον,
τευχέων: Od. 11:554: οὐδὲ θανὼν λήσεσθαι ἐμοὶ χόλου εἵνεκα τευχέων
τεύχοιμι: Il. 15:70: αἰὲν ἐγὼ τεύχοιμι διαμπερὲς εἰς ὅ κ’ Ἀχαιοὶ
τεύχοντ’: Od. 10:182: χεῖρας νιψάμενοι τεύχοντ’ ἐρικυδέα δαῖτα.
τεύχουσαι: Od. 20:108: ἄλφιτα τεύχουσαι καὶ ἀλείατα, μυελὸν ἀνδρῶν·
τευχούσῃ: Od. 20:119: ἄλφιτα τευχούσῃ· νῦν ὕστατα δειπνήσειαν.”
τεύχων: Il. 2:101: ἔστη σκῆπτρον ἔχων τὸ μὲν Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
τεύχων: Il. 7:220: χάλκεον ἑπταβόειον, ὅ οἱ Τυχίος κάμε τεύχων
τεύχων: Il. 8:195: δαιδάλεον θώρηκα, τὸν Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
τεύχων: Il. 10:6: τεύχων ἢ πολὺν ὄμβρον ἀθέσφατον ἠὲ χάλαζαν
τεύχων: Il. 19:368: δύσετο δῶρα θεοῦ, τά οἱ Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
τέφρη: Il. 18:25: νεκταρέῳ δὲ χιτῶνι μέλαιν’ ἀμφίζανε τέφρη.
τέφρη: Il. 23:251: ὅσσον ἐπὶ φλὸξ ἦλθε, βαθεῖα δὲ κάππεσε τέφρη·
τέχνας: Od. 8:327: τέχνας εἰσορόωσι πολύφρονος Ἡφαίστοιο.
τέχνῃ: Il. 3:61: ὅς τ’ εἶσιν διὰ δουρὸς ὑπ’ ἀνέρος ὅς ῥά τε τέχνῃ
τέχνῃ: Od. 11:614: ὃς κεῖνον τελαμῶνα ἑῇ ἐγκάτθετο τέχνῃ.
τεχνήεντες: Od. 8:297: τεχνήεντες ἔχυντο πολύφρονος Ἡφαίστοιο,
τεχνηέντως: Od. 5:270: αὐτὰρ ὁ πηδαλίῳ ἰθύνετο τεχνηέντως
τέχνην: Od. 4:529: αὐτίκα δ’ Αἴγισθος δολίην ἐφράσσατο τέχνην·
τέχνην: Od. 6:234: τέχνην παντοίην, χαρίεντα δὲ ἔργα τελείει,
τέχνην: Od. 23:161: τέχνην παντοίην, χαρίεντα δὲ ἔργα τελείει,
τέχνης: Od. 3:433: ὅπλ’ ἐν χερσὶν ἔχων χαλκήϊα, πείρατα τέχνης,
τέχνης: Od. 4:455: βάλλομεν· οὐδ’ ὁ γέρων δολίης ἐπελήθετο τέχνης,
τεχνήσαιτο: Od. 11:613: μὴ τεχνησάμενος μηδ’ ἄλλο τι τεχνήσαιτο,
τεχνησάμενος: Od. 11:613: μὴ τεχνησάμενος μηδ’ ἄλλο τι τεχνήσαιτο,
τεχνήσατο: Od. 5:259: ἱστία ποιήσασθαι· ὁ δ’ εὖ τεχνήσατο καὶ τά.
τέχνῃσι: Od. 8:332: χωλὸς ἐών, τέχνῃσι· τὸ καὶ μοιχάγρι’ ὀφέλλει.”
τεχνήσομαι: Il. 23:415: ταῦτα δ’ ἐγὼν αὐτὸς τεχνήσομαι ἠδὲ νοήσω
τεχνῆσσαι: Od. 7:110: ἱστὸν τεχνῆσσαι· περὶ γάρ σφισι δῶκεν Ἀθήνη
τεὼ: Il. 5:230: Αἰνεία σὺ μὲν αὐτὸς ἔχ’ ἡνία καὶ τεὼ ἵππω·
τεὼ: Il. 5:237: ἀλλὰ σύ γ’ αὐτὸς ἔλαυνε τέ’ ἅρματα καὶ τεὼ ἵππω,
τεῷ: Il. 14:219: τῆ νῦν τοῦτον ἱμάντα τεῷ ἐγκάτθεο κόλπῳ
τεῳ: Il. 16:227: οὔτέ τεῳ σπένδεσκε θεῶν, ὅτε μὴ Διὶ πατρί.
τεῳ: Od. 11:502: τῶ κέ τεῳ στύξαιμι μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους,
τεῳ: Od. 20:114: οὐδέ ποθι νέφος ἐστί· τέρας νύ τεῳ τόδε φαίνεις.
τέων: Il. 24:387: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε τέων δ’ ἔξεσσι τοκήων;
τέων: Od. 6:119: “ὤ μοι ἐγώ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω;
τέων: Od. 13:200: “ὤ μοι ἐγώ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω;
τέων: Od. 20:192: ἡμέτερον πρὸς δῶμα; τέων δ’ ἒξ εὔχεται εἶναι
τέως: Il. 24:658: ὄφρα τέως αὐτός τε μένω καὶ λαὸν ἐρύκω.
τέως: Od. 18:190: αὐτοῦ ἐνὶ κλιντῆρι· τέως δ’ ἄρα δῖα θεάων