A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
ἴα: Il. 4:437: οὐ γὰρ πάντων ἦεν ὁμὸς θρόος οὐδ’ ἴα γῆρυς,
ἴα: Il. 13:354: ἦ μὰν ἀμφοτέροισιν ὁμὸν γένος ἠδ’ ἴα πάτρη,
ἰὰ: Il. 20:68: ἵστατ’ Ἀπόλλων Φοῖβος ἔχων ἰὰ πτερόεντα,
ἴα: Il. 21:569: ἐν δὲ ἴα ψυχή, θνητὸν δέ ἕ φασ’ ἄνθρωποι
ἰαίνει: Od. 15:379: ἀγρόνδ’, οἷά τε θυμὸν ἀεὶ δμώεσσιν ἰαίνει.”
ἰαίνεται: Od. 6:156: αἰὲν ἐϋφροσύνῃσιν ἰαίνεται εἵνεκα σεῖο,
ἰαίνετο: Od. 10:359: πολλὸν ὑπὸ τρίποδι μεγάλῳ· ἰαίνετο δ’ ὕδωρ.
ἰαίνετο: Od. 12:175: αἶψα δ’ ἰαίνετο κηρός, ἐπεὶ κέλετο μεγάλη ἲς
ἰαίνομαι: Od. 19:537: ἐξ ὕδατος, καί τέ σφιν ἰαίνομαι εἰσορόωσα·
Ἴαιρα: Il. 18:42: καὶ Μελίτη καὶ Ἴαιρα καὶ Ἀμφιθόη καὶ Ἀγαυὴ
ἴαλλε: Od. 9:288: ἀλλ’ ὅ γ’ ἀναΐξας ἑτάροισ’ ἐπὶ χεῖρας ἴαλλε,
ἰάλλειν: Od. 13:142: πρεσβύτατον καὶ ἄριστον ἀτιμίῃσιν ἰάλλειν.
ἴαλλεν: Il. 8:300: Ἦ ῥα καὶ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν
ἴαλλεν: Il. 8:309: Τεῦκρος δ’ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν
ἴαλλεν: Od. 15:475: νὼ ἀναβησάμενοι· ἐπὶ δὲ Ζεὺς οὖρον ἴαλλεν.
ἴαλλον: Il. 9:91: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἴαλλον: Il. 9:221: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἴαλλον: Il. 24:627: οἳ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἴαλλον: Od. 1:149: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἴαλλον: Od. 4:67: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἴαλλον: Od. 4:218: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἴαλλον: Od. 5:200: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἴαλλον: Od. 8:71: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἴαλλον: Od. 8:484: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἴαλλον: Od. 14:453: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἴαλλον: Od. 15:142: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἴαλλον: Od. 16:54: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἴαλλον: Od. 17:98: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἴαλλον: Od. 20:256: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
ἰάλλοντα: Od. 10:376: χεῖρας ἰάλλοντα, στυγερὸν δέ με πένθος ἔχοντα,
Ἰάλμενον: Il. 9:82: ἠδ’ ἀμφ’ Ἀσκάλαφον καὶ Ἰάλμενον υἷας Ἄρηος
Ἰάλμενος: Il. 2:512: τῶν ἦρχ’ Ἀσκάλαφος καὶ Ἰάλμενος υἷες Ἄρηος
Ἰαμενὸν: Il. 12:139: Ἄσιον ἀμφὶ ἄνακτα καὶ Ἰαμενὸν καὶ Ὀρέστην
Ἰαμενὸν: Il. 12:193: αὐτὰρ ἔπειτα Μένωνα καὶ Ἰαμενὸν καὶ Ὀρέστην
ἴαν: Od. 14:435: τὴν μὲν ἴαν Νύμφῃσι καὶ Ἑρμῇ, Μαιάδος υἷι,
Ἰάνασσα: Il. 18:47: ἔνθα δ’ ἔην Κλυμένη Ἰάνειρά τε καὶ Ἰάνασσα
Ἰάνειρά: Il. 18:47: ἔνθα δ’ ἔην Κλυμένη Ἰάνειρά τε καὶ Ἰάνασσα
ἰάνθη: Il. 15:103: ἰάνθη· πᾶσιν δὲ νεμεσσηθεῖσα μετηύδα·
ἰάνθη: Il. 23:598: ἰάνθη ὡς εἴ τε περὶ σταχύεσσιν ἐέρση
ἰάνθη: Il. 23:600: ὣς ἄρα σοὶ Μενέλαε μετὰ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.
ἰάνθη: Il. 24:321: γήθησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.
ἰάνθη: Od. 4:549: αὖτις ἐνὶ στήθεσσι καὶ ἀχνυμένῳ περ ἰάνθη,
ἰάνθη: Od. 4:840: κούρη Ἰκαρίοιο· φίλον δέ οἱ ἦτορ ἰάνθη,
ἰάνθη: Od. 15:165: γήθησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.
ἰανθῇ: Od. 22:59: ἰανθῇ· πρὶν δ’ οὔ τι νεμεσσητὸν κεχολῶσθαι.”
ἰανθῇς: Il. 19:174: ὀφθαλμοῖσιν ἴδωσι, σὺ δὲ φρεσὶ σῇσιν ἰανθῇς.
ἰάνθης: Od. 23:47: κείατ’ ἐπ’ ἀλλήλοισιν· ἰδοῦσά κε θυμὸν ἰάνθης
Ἰαολκῷ: Od. 11:256: ἀμφοτέρω· Πελίης μὲν ἐν εὐρυχόρῳ Ἰαολκῷ
Ἰάονες: Il. 13:685: Ἔνθα δὲ Βοιωτοὶ καὶ Ἰάονες ἑλκεχίτωνες
Ἰάπετός: Il. 8:479: γαίης καὶ πόντοιο, ἵν’ Ἰάπετός τε Κρόνος τε
ἰάπτῃ: Od. 2:376: ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃ.”
ἰάπτῃς: Od. 4:749: ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃς.
Ἰαρδάνου: Il. 7:135: Φειᾶς πὰρ τείχεσσιν Ἰαρδάνου ἀμφὶ ῥέεθρα.
Ἰαρδάνου: Od. 3:292: ἧχι Κύδωνες ἔναιον Ἰαρδάνου ἀμφὶ ῥέεθρα.
Ἰασίδαο: Od. 11:283: ὁπλοτάτην κούρην Ἀμφίονος Ἰασίδαο,
Ἰασίδῃ: Od. 17:443: Δμήτορι Ἰασίδῃ, ὃς Κύπρου ἶφι ἄνασσεν.
ἴασιν: Il. 16:160: καί τ’ ἀγεληδὸν ἴασιν ἀπὸ κρήνης μελανύδρου
Ἰασίωνι: Od. 5:125: ὣς δ’ ὁπότ’ Ἰασίωνι ἐϋπλόκαμος Δημήτηρ,
Ἴασον: Il. 15:332: Αἰνείας δὲ Μέδοντα καὶ Ἴασον ἐξενάριξεν.
Ἴασον: Od. 18:246: εἰ πάντες σε ἴδοιεν ἀν’ Ἴασον Ἄργος Ἀχαιοί,
Ἴασος: Il. 15:337: Ἴασος αὖτ’ ἀρχὸς μὲν Ἀθηναίων ἐτέτυκτο,
ἰᾶτ’: Il. 12:2: ἰᾶτ’ Εὐρύπυλον βεβλημένον· οἳ δὲ μάχοντο
ἰαύειν: Il. 19:71: αἴ κ’ ἐθέλωσ’ ἐπὶ νηυσὶν ἰαύειν· ἀλλά τιν’ οἴω
ἰαύεις: Il. 14:213: Ζηνὸς γὰρ τοῦ ἀρίστου ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαύεις.
ἰαύεσκεν: Od. 5:154: ἀλλ’ ἦ τοι νύκτας μὲν ἰαύεσκεν καὶ ἀνάγκῃ
ἰαύεσκον: Od. 9:184: μῆλ’, ὄϊές τε καὶ αἶγες, ἰαύεσκον· περὶ δ’ αὐλὴ
ἴαυον: Il. 9:325: ὣς καὶ ἐγὼ πολλὰς μὲν ἀΰπνους νύκτας ἴαυον,
ἴαυον: Il. 9:466: εἰνάνυχες δέ μοι ἀμφ’ αὐτῷ παρὰ νύκτας ἴαυον·
ἴαυον: Od. 14:16: θήλειαι τοκάδες· τοὶ δ’ ἄρσενες ἐκτὸς ἴαυον,
ἴαυον: Od. 14:21: πὰρ δὲ κύνες θήρεσσιν ἐοικότες αἰὲν ἴαυον
ἴαυον: Od. 19:340: κείω δ’ ὡς τὸ πάρος περ ἀΰπνους νύκτας ἴαυον.
ἴαυον: Od. 22:464: μητέρι θ’ ἡμετέρῃ, παρά τε μνηστῆρσιν ἴαυον.”
ἴαυον: Od. 24:209: ἐν τῷ σιτέσκοντο καὶ ἵζανον ἠδὲ ἴαυον
ἰαῦσαι: Od. 11:261: ἣ δὴ καὶ Διὸς εὔχετ’ ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαῦσαι,
ἰαύων: Il. 18:259: χαίρεσκον γὰρ ἔγωγε θοῇς ἐπὶ νηυσὶν ἰαύων
ἴαχε: Il. 1:482: στείρῃ πορφύρεον μεγάλ’ ἴαχε νηὸς ἰούσης·
ἴαχε: Il. 13:822: αἰετὸς ὑψιπέτης· ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς Ἀχαιῶν
ἴαχε: Il. 13:834: ἠχῇ θεσπεσίῃ, ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς ὄπισθεν.
ἴαχε: Il. 17:723: ὕψι μάλα μεγάλως· ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς ὄπισθε
ἴαχε: Il. 18:219: ὡς δ’ ὅτ’ ἀριζήλη φωνή, ὅτε τ’ ἴαχε σάλπιγξ
ἴαχε: Il. 18:228: τρὶς μὲν ὑπὲρ τάφρου μεγάλ’ ἴαχε δῖος Ἀχιλλεύς,
ἴαχε: Il. 20:62: δείσας δ’ ἐκ θρόνου ἆλτο καὶ ἴαχε, μή οἱ ὕπερθε
ἴαχε: Il. 23:216: ἐν δὲ πυρῇ πεσέτην, μέγα δ’ ἴαχε θεσπιδαὲς πῦρ.
ἴαχε: Od. 2:428: στείρῃ πορφύρεον μεγάλ’ ἴαχε νηὸς ἰούσης·
ἴαχε: Od. 9:395: σμερδαλέον δὲ μέγ’ ᾤμωξεν, περὶ δ’ ἴαχε πέτρη,
ἴαχεν: Il. 4:125: λίγξε βιός, νευρὴ δὲ μέγ’ ἴαχεν, ἆλτο δ’ ὀϊστὸς
ἰαχή: Il. 4:456: ὣς τῶν μισγομένων γένετο ἰαχή τε πόνος τε.
ἰαχή: Il. 12:144: Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε,
ἰαχὴ: Il. 14:1: Νέστορα δ’ οὐκ ἔλαθεν ἰαχὴ πίνοντά περ ἔμπης,
ἰαχῇ: Il. 15:384: ὣς Τρῶες μεγάλῃ ἰαχῇ κατὰ τεῖχος ἔβαινον,
ἰαχή: Il. 15:396: Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε,
ἰαχή: Il. 16:366: ὣς τῶν ἐκ νηῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε,
ἰαχῇ: Il. 16:373: Τρωσὶ κακὰ φρονέων· οἳ δὲ ἰαχῇ τε φόβῳ τε
ἰαχῇ: Il. 17:266: τόσσῃ ἄρα Τρῶες ἰαχῇ ἴσαν. αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ἰαχῇ: Od. 11:43: θεσπεσίῃ ἰαχῇ· ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει.
ἰαχῆς: Il. 15:275: τῶν δέ θ’ ὑπὸ ἰαχῆς ἐφάνη λὶς ἠϋγένειος
ἴαχον: Il. 2:333: Ὣς ἔφατ’, Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἴαχον, ἀμφὶ δὲ νῆες
ἴαχον: Il. 2:394: Ὣς ἔφατ’, Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἴαχον ὡς ὅτε κῦμα
ἴαχον: Il. 4:506: Ἀργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκρούς,
ἴαχον: Il. 17:317: Ἀργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκροὺς
ἴαχον: Il. 18:29: θυμὸν ἀκηχέμεναι μεγάλ’ ἴαχον, ἐκ δὲ θύραζε
ἴαχον: Il. 21:10: ὄχθαι δ’ ἀμφὶ περὶ μεγάλ’ ἴαχον· οἳ δ’ ἀλαλητῷ
ἴαχον: Il. 23:766: αἰεὶ ῥίμφα θέων· ἴαχον δ’ ἐπὶ πάντες Ἀχαιοὶ
ἰάχοντα: Od. 9:392: εἰν ὕδατι ψυχρῷ βάπτῃ μεγάλα ἰάχοντα
ἰάχοντες: Il. 14:420: οἳ δὲ μέγα ἰάχοντες ἐπέδραμον υἷες Ἀχαιῶν
ἰάχοντες: Od. 4:454: ἡμεῖς δὲ ἰάχοντες ἐπεσσύμεθ’, ἀμφὶ δὲ χεῖρας
ἰάχοντος: Il. 11:463: τρὶς δ’ ἄϊεν ἰάχοντος ἄρηι φίλος Μενέλαος.
ἰάχουσα: Il. 5:343: ἣ δὲ μέγα ἰάχουσα ἀπὸ ἕο κάββαλεν υἱόν·
ἰάχουσα: Il. 21:341: φθέγξομ’ ἐγὼν ἰάχουσα, τότε σχεῖν ἀκάματον πῦρ.
ἰάχουσα: Od. 10:323: ἡ δὲ μέγα ἰάχουσα ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων
ἰάχων: Il. 5:302: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ
ἰάχων: Il. 6:468: ἐκλίνθη ἰάχων πατρὸς φίλου ὄψιν ἀτυχθεὶς
ἰάχων: Il. 8:321: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρί,
ἰάχων: Il. 16:785: σμερδαλέα ἰάχων, τρὶς δ’ ἐννέα φῶτας ἔπεφνεν.
ἰάχων: Il. 17:213: βῆ ῥα μέγα ἰάχων· ἰνδάλλετο δέ σφισι πᾶσι
ἰάχων: Il. 18:160: στάσκε μέγα ἰάχων· ὀπίσω δ’ οὐ χάζετο πάμπαν.
ἰάχων: Il. 19:41: σμερδαλέα ἰάχων, ὦρσεν δ’ ἥρωας Ἀχαιούς.
ἰάχων: Il. 19:424: Ἦ ῥα, καὶ ἐν πρώτοις ἰάχων ἔχε μώνυχας ἵππους.
ἰάχων: Il. 20:285: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ
ἰάχων: Il. 20:382: σμερδαλέα ἰάχων, πρῶτον δ’ ἕλεν Ἰφιτίωνα
ἰάχων: Il. 20:443: σμερδαλέα ἰάχων· τὸν δ’ ἐξήρπαξεν Ἀπόλλων
ἰάχων: Od. 22:81: σμερδαλέα ἰάχων· ὁ δ’ ἁμαρτὴ δῖος Ὀδυσσεὺς
Ἰαωλκόν: Il. 2:712: Βοίβην καὶ Γλαφύρας καὶ ἐϋκτιμένην Ἰαωλκόν,
ἰγνύην: Il. 13:212: ἦλθε κατ’ ἰγνύην βεβλημένος ὀξέϊ χαλκῷ.
ἰδ’: Il. 2:511: Οἳ δ’ Ἀσπληδόνα ναῖον ἰδ’ Ὀρχομενὸν Μινύειον,
ἴδ’: Il. 10:516: ὡς ἴδ’ Ἀθηναίην μετὰ Τυδέος υἱὸν ἕπουσαν·
ἴδ’: Il. 16:419: Σαρπηδὼν δ’ ὡς οὖν ἴδ’ ἀμιτροχίτωνας ἑταίρους
ἰδ’: Od. 3:10: οἱ δ’ ἰθὺς κατάγοντο ἰδ’ ἱστία νηὸς ἐΐσης
ἰδ’: Od. 4:604: πυροί τε ζειαί τε ἰδ’ εὐρυφυὲς κρῖ λευκόν.
Ἰδαῖ’: Il. 7:284: Ἰδαῖ’ Ἕκτορα ταῦτα κελεύετε μυθήσασθαι·
Ἰδαῖ’: Il. 7:406: Ἰδαῖ’ ἤτοι μῦθον Ἀχαιῶν αὐτὸς ἀκούεις
Ἰδαῖον: Il. 7:405: καὶ τότ’ ἄρ’ Ἰδαῖον προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
Ἰδαῖον: Il. 24:470: Ἰδαῖον δὲ κατ’ αὖθι λίπεν· ὃ δὲ μίμνεν ἐρύκων
Ἰδαῖος: Il. 3:248: κῆρυξ Ἰδαῖος ἠδὲ χρύσεια κύπελλα·
Ἰδαῖός: Il. 5:11: Φηγεὺς Ἰδαῖός τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
Ἰδαῖος: Il. 5:20: Ἰδαῖος δ’ ἀπόρουσε λιπὼν περικαλλέα δίφρον,
Ἰδαῖος: Il. 7:276: Ταλθύβιός τε καὶ Ἰδαῖος πεπνυμένω ἄμφω·
Ἰδαῖος: Il. 7:278: κῆρυξ Ἰδαῖος πεπνυμένα μήδεα εἰδώς·
Ἰδαῖος: Il. 7:372: ἠῶθεν δ’ Ἰδαῖος ἴτω κοίλας ἐπὶ νῆας
Ἰδαῖος: Il. 7:381: ἠῶθεν δ’ Ἰδαῖος ἔβη κοίλας ἐπὶ νῆας·
Ἰδαῖος: Il. 7:413: ἄψοῤῥον δ’ Ἰδαῖος ἔβη προτὶ Ἴλιον ἱρήν.
Ἰδαῖος: Il. 7:416: Ἰδαῖος· ὃ δ’ ἄρ’ ἦλθε καὶ ἀγγελίην ἀπέειπε
Ἰδαῖος: Il. 24:325: τὰς Ἰδαῖος ἔλαυνε δαΐφρων· αὐτὰρ ὄπισθεν
Ἰδαίου: Il. 16:605: Ἰδαίου ἐτέτυκτο, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ.
Ἰδαίῳ: Il. 24:291: Ἰδαίῳ, ὅς τε Τροίην κατὰ πᾶσαν ὁρᾶται,
Ἰδαίων: Il. 8:170: τρὶς δ’ ἄρ’ ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων κτύπε μητίετα Ζεὺς
Ἰδαίων: Il. 8:410: βῆ δ’ ἐξ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον.
Ἰδαίων: Il. 11:196: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν.
Ἰδαίων: Il. 12:19: ὅσσοι ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων ἅλα δὲ προρέουσι,
Ἰδαίων: Il. 12:253: ὦρσεν ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων ἀνέμοιο θύελλαν,
Ἰδαίων: Il. 15:79: βῆ δ’ ἐξ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον.
Ἰδαίων: Il. 15:169: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν.
Ἰδαίων: Il. 15:237: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων ἴρηκι ἐοικὼς
Ἰδαίων: Il. 16:677: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων ἐς φύλοπιν αἰνήν,
Ἰδαίων: Il. 20:189: σεῦα κατ’ Ἰδαίων ὀρέων ταχέεσσι πόδεσσι
ἰδὲ: Il. 2:697: ἀγχίαλόν τ’ Ἀντρῶνα ἰδὲ Πτελεὸν λεχεποίην,
ἰδὲ: Il. 3:194: εὐρύτερος δ’ ὤμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσθαι.
ἰδὲ: Il. 4:147: εὐφυέες κνῆμαί τε ἰδὲ σφυρὰ κάλ’ ὑπένερθε.
ἰδὲ: Il. 4:382: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ᾤχοντο ἰδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο,
ἰδὲ: Il. 5:3: Ἀργείοισι γένοιτο ἰδὲ κλέος ἐσθλὸν ἄροιτο·
ἰδὲ: Il. 5:171: Πάνδαρε ποῦ τοι τόξον ἰδὲ πτερόεντες ὀϊστοὶ
ἴδε: Il. 5:241: τοὺς δὲ ἴδε Σθένελος Καπανήϊος ἀγλαὸς υἱός,
ἴδε: Il. 5:510: Τρωσὶν θυμὸν ἐγεῖραι, ἐπεὶ ἴδε Παλλάδ’ Ἀθήνην
ἴδε: Il. 5:846: Ὡς δὲ ἴδε βροτολοιγὸς Ἄρης Διομήδεα δῖον,
ἰδὲ: Il. 6:4: μεσσηγὺς Σιμόεντος ἰδὲ Ξάνθοιο ῥοάων.
ἰδὲ: Il. 6:469: ταρβήσας χαλκόν τε ἰδὲ λόφον ἱππιοχαίτην,
ἰδὲ: Il. 8:162: ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσι·
ἴδε: Il. 8:397: Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐπεὶ ἴδε χώσατ’ ἄρ’ αἰνῶς,
ἴδε: Il. 9:195: ὣς δ’ αὔτως Πάτροκλος, ἐπεὶ ἴδε φῶτας, ἀνέστη.
ἰδὲ: Il. 9:654: Πάτροκλος δ’ ἑτάροισιν ἰδὲ δμωῇσι κέλευσε
ἴδε: Il. 10:520: ὡς ἴδε χῶρον ἐρῆμον, ὅθ’ ἕστασαν ὠκέες ἵπποι,
ἰδὲ: Il. 10:573: ἐσβάντες κνήμας τε ἰδὲ λόφον ἀμφί τε μηρούς.
ἰδὲ: Il. 11:15: Ἀτρεΐδης δ’ ἐβόησεν ἰδὲ ζώννυσθαι ἄνωγεν
ἴδε: Il. 11:243: κουριδίης, ἧς οὔ τι χάριν ἴδε, πολλὰ δ’ ἔδωκε·
ἰδὲ: Il. 12:311: ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσιν
ἴδε: Il. 12:389: ᾗ ῥ’ ἴδε γυμνωθέντα βραχίονα, παῦσε δὲ χάρμης.
ἰδὲ: Il. 13:432: κάλλεϊ καὶ ἔργοισιν ἰδὲ φρεσί· τοὔνεκα καί μιν
ἴδε: Il. 13:495: ὡς ἴδε λαῶν ἔθνος ἐπισπόμενον ἑοῖ αὐτῷ.
ἰδὲ: Il. 14:165: χεύῃ ἐπὶ βλεφάροισιν ἰδὲ φρεσὶ πευκαλίμῃσι.
ἰδὲ: Il. 14:175: τῷ ῥ’ ἥ γε χρόα καλὸν ἀλειψαμένη ἰδὲ χαίτας
ἴδε: Il. 14:292: Ἴδης ὑψηλῆς· ἴδε δὲ νεφεληγερέτα Ζεύς.
ἰδὲ: Il. 14:347: λωτόν θ’ ἑρσήεντα ἰδὲ κρόκον ἠδ’ ὑάκινθον
ἴδε: Il. 15:6: στῆ δ’ ἄρ’ ἀναΐξας, ἴδε δὲ Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς
ἴδε: Il. 15:9: Ἕκτορα δ’ ἐν πεδίῳ ἴδε κείμενον, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἴδε: Il. 16:377: Πάτροκλος δ’ ᾗ πλεῖστον ὀρινόμενον ἴδε λαόν,
ἴδε: Il. 17:179: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον,
ἴδε: Il. 18:382: τὴν δὲ ἴδε προμολοῦσα Χάρις λιπαροκρήδεμνος
ἰδὲ: Il. 18:589: σταθμούς τε κλισίας τε κατηρεφέας ἰδὲ σηκούς.
ἴδε: Il. 19:283: ὡς ἴδε Πάτροκλον δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἰδὲ: Il. 19:285: στήθεά τ’ ἠδ’ ἁπαλὴν δειρὴν ἰδὲ καλὰ πρόσωπα.
ἰδὲ: Il. 21:351: καίετο δὲ λωτός τε ἰδὲ θρύον ἠδὲ κύπειρον,
ἰδὲ: Il. 22:469: ἄμπυκα κεκρύφαλόν τε ἰδὲ πλεκτὴν ἀναδέσμην
ἰδὲ: Il. 24:166: θυγατέρες δ’ ἀνὰ δώματ’ ἰδὲ νυοὶ ὠδύροντο
ἰδὲ: Il. 24:643: Ἦ ῥ’, Ἀχιλεὺς δ’ ἑτάροισιν ἰδὲ δμῳῇσι κέλευσε
ἴδε: Il. 24:702: τὸν δ’ ἄρ’ ἐφ’ ἡμιόνων ἴδε κείμενον ἐν λεχέεσσι·
ἴδε: Od. 1:113: τὴν δὲ πολὺ πρῶτος ἴδε Τηλέμαχος θεοειδής·
ἴδε: Od. 4:523: δάκρυα θερμὰ χέοντ’, ἐπεὶ ἀσπασίως ἴδε γαῖαν.
ἴδε: Od. 5:375: νηχέμεναι μεμαώς. ἴδε δὲ κρείων ἐνοσίχθων,
ἴδε: Od. 8:443: “αὐτὸς νῦν ἴδε πῶμα, θοῶς δ’ ἐπὶ δεσμὸν ἴηλον,
ἴδε: Od. 8:450: ἔς ῥ’ ἀσάμινθον βάνθ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἀσπασίως ἴδε θυμῷ
ἰδὲ: Od. 9:186: μακρῇσίν τε πίτυσσιν ἰδὲ δρυσὶν ὑψικόμοισιν.
ἰδὲ: Od. 11:337: εἶδός τε μέγεθός τε ἰδὲ φρένας ἔνδον ἐΐσας;
ἰδὲ: Od. 11:431: ἀσπάσιος παίδεσσιν ἰδὲ δμώεσσιν ἐμοῖσιν
ἰδὲ: Od. 11:626: Ἑρμείας δέ μ’ ἔπεμπεν ἰδὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη.”
ἴδε: Od. 16:351: οὔ πω πᾶν εἴρηθ’, ὅτ’ ἄρ’ Ἀμφίνομος ἴδε νῆα,
ἴδε: Od. 17:328: τὸν δὲ πολὺ πρῶτος ἴδε Τηλέμαχος θεοειδὴς
ἰδὲ: Od. 18:161: θυμὸν μνηστήρων ἰδὲ τιμήεσσα γένοιτο
ἰδὲ: Od. 18:249: εἶδός τε μέγεθός τε ἰδὲ φρένας ἔνδον ἐΐσας.”
ἴδε: Od. 21:83: κλαῖε δὲ βουκόλος ἄλλοθ’, ἐπεὶ ἴδε τόξον ἄνακτος.
ἴδε: Od. 21:405: αὐτίκ’ ἐπεὶ μέγα τόξον ἐβάστασε καὶ ἴδε πάντῃ,
ἴδε: Od. 22:148: ὡς περιβαλλομένους ἴδε τεύχεα χερσί τε δοῦρα
ἴδε: Od. 22:233: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον,
ἰδὲ: Od. 22:341: μεσσηγὺς κρητῆρος ἰδὲ θρόνου ἀργυροήλου,
ἰδὲ: Od. 23:289: τόφρα δ’ ἄρ’ Εὐρυνόμη τε ἰδὲ τροφὸς ἔντυον εὐνὴν
ἰδέειν: Il. 3:236: δοιὼ δ’ οὐ δύναμαι ἰδέειν κοσμήτορε λαῶν
ἰδέειν: Il. 5:475: τῶν νῦν οὔ τιν’ ἐγὼ ἰδέειν δύναμ’ οὐδὲ νοῆσαι,
ἰδέειν: Il. 17:643: ἀλλ’ οὔ πῃ δύναμαι ἰδέειν τοιοῦτον Ἀχαιῶν·
ἰδέειν: Il. 22:47: οὐ δύναμαι ἰδέειν Τρώων εἰς ἄστυ ἀλέντων,
ἰδέειν: Il. 23:463: νῦν δ’ οὔ πῃ δύναμαι ἰδέειν· πάντῃ δέ μοι ὄσσε
ἰδέειν: Il. 24:36: ᾗ τ’ ἀλόχῳ ἰδέειν καὶ μητέρι καὶ τέκεϊ ᾧ
ἰδέειν: Od. 4:475: οὐ γάρ τοι πρὶν μοῖρα φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἰδέειν: Od. 5:41: ὣς γάρ οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἰδέειν: Od. 5:114: ἀλλ’ ἔτι οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἰδέειν: Od. 6:314: ἐλπωρή τοι ἔπειτα φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἰδέειν: Od. 7:76: ἐλπωρή τοι ἔπειτα φίλους ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἰδέειν: Od. 8:410: σοὶ δὲ θεοὶ ἄλοχόν τ’ ἰδέειν καὶ πατρίδ’ ἱκέσθαι
ἰδέειν: Od. 9:532: ἀλλ’ εἴ οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἰδέειν: Od. 11:567: τῶν ἄλλων ψυχὰς ἰδέειν κατατεθνηώτων.
ἰδέειν: Od. 13:334: ἵετ’ ἐνὶ μεγάροισ’ ἰδέειν παῖδάς τ’ ἄλοχόν τε·
ἰδέειν: Od. 17:142: φῆ μιν ὅ γ’ ἐν νήσῳ ἰδέειν κρατέρ’ ἄλγε’ ἔχοντα,
ἰδέθαι: Il. 15:600: νηὸς καιομένης σέλας ὀφθαλμοῖσιν ἰδέθαι.
ἰδεῖν: Il. 8:453: πρὶν πόλεμόν τε ἰδεῖν πολέμοιό τε μέρμερα ἔργα.
ἰδεῖν: Il. 24:246: ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν βαίην δόμον Ἄϊδος εἴσω.
ἰδεῖν: Od. 11:143: ἔτλη ἐσάντα ἰδεῖν οὐδὲ προτιμυθήσασθαι·
ἰδεῖν: Od. 16:144: οὐδ’ ἐπὶ ἔργα ἰδεῖν, ἀλλὰ στοναχῇ τε γόῳ τε
ἴδεν: Il. 2:82: νῦν δ’ ἴδεν ὃς μέγ’ ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι·
ἴδεν: Il. 4:151: ὡς δὲ ἴδεν νεῦρόν τε καὶ ὄγκους ἐκτὸς ἐόντας
ἴδεν: Il. 4:217: αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδεν ἕλκος ὅθ’ ἔμπεσε πικρὸς ὀϊστός,
ἴδεν: Il. 5:166: Τὸν δ’ ἴδεν Αἰνείας ἀλαπάζοντα στίχας ἀνδρῶν,
ἴδεν: Il. 5:565: τὸν δ’ ἴδεν Ἀντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἱός,
ἴδεν: Il. 5:770: ὅσσον δ’ ἠεροειδὲς ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν
ἴδεν: Il. 14:293: ὡς δ’ ἴδεν, ὥς μιν ἔρως πυκινὰς φρένας ἀμφεκάλυψεν,
ἴδεν: Il. 16:188: ἐξάγαγε πρὸ φόως δὲ καὶ ἠελίου ἴδεν αὐγάς,
ἴδεν: Il. 16:427: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἐπεὶ ἴδεν ἔκθορε δίφρου.
ἴδεν: Il. 17:198: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἀπάνευθεν ἴδεν νεφεληγερέτα Ζεὺς
ἴδεν: Il. 17:466: ὀψὲ δὲ δή μιν ἑταῖρος ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν
ἴδεν: Il. 22:25: Τὸν δ’ ὃ γέρων Πρίαμος πρῶτος ἴδεν ὀφθαλμοῖσι
ἴδεν: Il. 23:419: στεῖνος ὁδοῦ κοίλης ἴδεν Ἀντίλοχος μενεχάρμης.
ἴδεν: Od. 1:3: πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
ἴδεν: Od. 3:373: θαύμαζεν δ’ ὁ γεραιός, ὅπως ἴδεν ὀφθαλμοῖσι·
ἴδεν: Od. 5:283: τηλόθεν ἐκ Σολύμων ὀρέων ἴδεν· εἴσατο γάρ οἱ
ἴδεν: Od. 5:333: τὸν δὲ ἴδεν Κάδμου θυγάτηρ, καλλίσφυρος Ἰνώ,
ἴδεν: Od. 8:286: ὡς ἴδεν Ἥφαιστον κλυτοτέχνην νόσφι κιόντα·
ἴδεν: Od. 11:390: ἔγνω δ’ αἶψ’ ἐμὲ κεῖνος, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι·
ἴδεν: Od. 11:615: ἔγνω δ’ αἶψ’ ἐμὲ κεῖνος, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι,
ἴδεν: Od. 16:160: οὐδ’ ἄρα Τηλέμαχος ἴδεν ἀντίον οὐδ’ ἐνόησεν, -
ἴδεν: Od. 17:511: ἢ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι· πολυπλάγκτῳ γὰρ ἔοικε.”
ἴδεν: Od. 22:383: τοὺς δὲ ἴδεν μάλα πάντας ἐν αἵματι καὶ κονίῃσι
ἴδεν: Od. 23:92: ἰφθίμη παράκοιτις, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν.
ἴδεν: Od. 24:371: ὡς ἴδεν ἀθανάτοισι θεοῖσ’ ἐναλίγκιον ἄντην,
ἴδες: Il. 20:205: ὄψει δ’ οὔτ’ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ σούς.
ἴδες: Il. 22:236: ὃς ἔτλης ἐμεῦ εἵνεκ’, ἐπεὶ ἴδες ὀφθαλμοῖσι,
ἴδες: Od. 11:371: εἴ τινας ἀντιθέων ἑτάρων ἴδες, οἵ τοι ἅμ’ αὐτῷ
ἰδέσθαι: Il. 3:194: εὐρύτερος δ’ ὤμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: Il. 4:476: γείνατ’, ἐπεί ῥα τοκεῦσιν ἅμ’ ἕσπετο μῆλα ἰδέσθαι·
ἰδέσθαι: Il. 5:725: χάλκε’ ἐπίσσωτρα προσαρηρότα, θαῦμα ἰδέσθαι·
ἰδέσθαι: Il. 6:176: καὶ τότε μιν ἐρέεινε καὶ ᾔτεε σῆμα ἰδέσθαι
ἰδέσθαι: Il. 9:373: τετλαίη κύνεός περ ἐὼν εἰς ὦπα ἰδέσθαι·
ἰδέσθαι: Il. 10:439: τεύχεα δὲ χρύσεια πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι
ἰδέσθαι: Il. 14:285: ἔνθ’ Ὕπνος μὲν ἔμεινε πάρος Διὸς ὄσσε ἰδέσθαι
ἰδέσθαι: Il. 17:646: ποίησον δ’ αἴθρην, δὸς δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι·
ἰδέσθαι: Il. 18:83: δῃώσας ἀπέδυσε πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι
ἰδέσθαι: Il. 18:212: γίγνεται ἀΐσσουσα περικτιόνεσσιν ἰδέσθαι,
ἰδέσθαι: Il. 18:377: ἠδ’ αὖτις πρὸς δῶμα νεοίατο θαῦμα ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: Od. 3:233: οἴκαδέ τ’ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι,
ἰδέσθαι: Od. 4:141: οὐ γάρ πώ τινά φημι ἐοικότα ὧδε ἰδέσθαι
ἰδέσθαι: Od. 4:162: τῷ ἅμα πομπὸν ἕπεσθαι· ἐέλδετο γάρ σε ἰδέσθαι,
ἰδέσθαι: Od. 5:209: ἀθάνατός τ’ εἴης, ἱμειρόμενός περ ἰδέσθαι
ἰδέσθαι: Od. 5:217: εἶδος ἀκιδνοτέρη μέγεθός τ’ εἰσάντα ἰδέσθαι·
ἰδέσθαι: Od. 5:220: οἴκαδέ τ’ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: Od. 5:408: “ὤ μοι, ἐπεὶ δὴ γαῖαν ἀελπέα δῶκεν ἰδέσθαι
ἰδέσθαι: Od. 6:306: ἠλάκατα στρωφῶσ’ ἁλιπόρφυρα, θαῦμα ἰδέσθαι,
ἰδέσθαι: Od. 7:45: ὑψηλά, σκολόπεσσιν ἀρηρότα, θαῦμα ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: Od. 8:20: καί μιν μακρότερον καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι,
ἰδέσθαι: Od. 8:366: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσαν ἐπήρατα, θαῦμα ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: Od. 8:466: οἴκαδέ τ’ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι·
ἰδέσθαι: Od. 9:28: ἧς γαίης δύναμαι γλυκερώτερον ἄλλο ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: Od. 9:143: νύκτα δι’ ὀρφναίην, οὐδὲ προὐφαίνετ’ ἰδέσθαι·
ἰδέσθαι: Od. 10:385: πρὶν λύσασθ’ ἑτάρους καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι;
ἰδέσθαι: Od. 13:108: φάρε’ ὑφαίνουσιν ἁλιπόρφυρα, θαῦμα ἰδέσθαι·
ἰδέσθαι: Od. 14:143: ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι ἐὼν ἐν πατρίδι γαίῃ·
ἰδέσθαι: Od. 14:382: φῆ δέ μιν ἐν Κρήτεσσι παρ’ Ἰδομενῆϊ ἰδέσθαι
ἰδέσθαι: Od. 17:265: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτ’ ἐστὶ καὶ ἐν πολλοῖσιν ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: Od. 18:176: ἠρῶ ἀθανάτοισι γενειήσαντα ἰδέσθαι.”
ἰδέσθαι: Od. 18:195: καί μιν μακροτέρην καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι,
ἰδέσθαι: Od. 19:380: ἀλλ’ οὔ πώ τινά φημι ἐοικότα ὧδε ἰδέσθαι
ἰδέσθαι: Od. 22:405: αἱματόεντα πέλει, δεινὸς δ’ εἰς ὦπα ἰδέσθαι·
ἰδέσθαι: Od. 23:107: οὐδ’ εἰς ὦπα ἰδέσθαι ἐναντίον. εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ
ἰδέσθαι: Od. 24:369: μείζονα δ’ ἠὲ πάρος καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι.
ἰδέσθαι: Od. 24:374: εἶδός τε μέγεθός τε ἀμείνονα θῆκεν ἰδέσθαι.”
ἴδεσθε: Il. 23:469: ἀλλὰ ἴδεσθε καὶ ὔμμες ἀνασταδόν· οὐ γὰρ ἔγωγε
ἴδεσκε: Il. 3:217: στάσκεν, ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας,
ἰδέτην: Od. 2:152: ἐς δ’ ἰδέτην πάντων κεφαλάς, ὄσσοντο δ’ ὄλεθρον·
ἴδετο: Od. 4:22: στῆσαν· ὁ δὲ προμολὼν ἴδετο κρείων Ἐτεωνεύς,
Ἴδεώ: Il. 9:554: Ἴδεώ θ’, ὃς κάρτιστος ἐπιχθονίων γένετ’ ἀνδρῶν
ἰδέω: Il. 14:235: πείθευ· ἐγὼ δέ κέ τοι ἰδέω χάριν ἤματα πάντα.
ἴδῃ: Il. 1:203: ἦ ἵνα ὕβριν ἴδῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο;
ἴδῃ: Il. 3:163: ὄφρα ἴδῃ πρότερόν τε πόσιν πηούς τε φίλους τε·
ἴδῃ: Il. 4:98: αἴ κεν ἴδῃ Μενέλαον ἀρήϊον Ἀτρέος υἱὸν
ἴδῃ: Il. 4:195: ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ἀρήϊον Ἀτρέος υἱόν,
Ἴδῃ: Il. 8:207: αὐτοῦ κ’ ἔνθ’ ἀκάχοιτο καθήμενος οἶος ἐν Ἴδῃ.
ἰδῇ: Il. 8:406: ὄφρα ἰδῇ γλαυκῶπις ὅτ’ ἂν ᾧ πατρὶ μάχηται.
Ἴδη: Il. 13:13: Θρηϊκίης· ἔνθεν γὰρ ἐφαίνετο πᾶσα μὲν Ἴδη,
ἴδῃ: Il. 13:449: ὄφρα ἴδῃ οἷος Ζηνὸς γόνος ἐνθάδ’ ἱκάνω,
Ἴδῃ: Il. 14:286: εἰς ἐλάτην ἀναβὰς περιμήκετον, ἣ τότ’ ἐν Ἴδῃ
ἴδῃ: Il. 15:32: ὄφρα ἴδῃ ἤν τοι χραίσμῃ φιλότης τε καὶ εὐνή,
ἴδῃ: Il. 24:337: ὣς ἄγαγ’, ὡς μήτ’ ἄρ τις ἴδῃ μήτ’ ἄρ τε νοήσῃ
ἴδῃ: Od. 11:94: ἤλυθες, ὄφρα ἴδῃ νέκυας καὶ ἀτερπέα χῶρον;
ἴδῃ: Od. 15:432: ὄφρα ἴδῃ πατρὸς καὶ μητέρος ὑψερεφὲς δῶ
ἴδηαι: Il. 3:130: δεῦρ’ ἴθι νύμφα φίλη, ἵνα θέσκελα ἔργα ἴδηαι
ἴδηαι: Il. 5:221: ἀλλ’ ἄγ’ ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι
ἴδηαι: Il. 8:105: ἀλλ’ ἄγ’ ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι
ἴδηαι: Il. 13:229: ὀτρύνεις δὲ καὶ ἄλλον ὅθι μεθιέντα ἴδηαι·
ἴδηαι: Il. 17:652: σκέπτεο νῦν Μενέλαε διοτρεφὲς αἴ κεν ἴδηαι
ἴδηαι: Il. 18:135: πρίν γ’ ἐμὲ δεῦρ’ ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδηαι·
ἴδηαι: Il. 19:144: οἴσουσ’, ὄφρα ἴδηαι ὅ τοι μενοεικέα δώσω.
ἴδηαι: Od. 4:421: τοῖος ἐών, οἷόν κε κατευνηθέντα ἴδηαι,
ἴδηαι: Od. 6:311: βάλλειν ἡμετέρης, ἵνα νόστιμον ἦμαρ ἴδηαι
ἴδηαι: Od. 17:448: μὴ τάχα πικρὴν Αἴγυπτον καὶ Κύπρον ἴδηαι·
ἴδηαι: Od. 18:269: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ παῖδα γενειήσαντα ἴδηαι,
ἴδηαι: Od. 23:5: “ἔγρεο, Πηνελόπεια, φίλον τέκος, ὄφρα ἴδηαι
ἴδηθ’: Od. 10:426: ὄφρα ἴδηθ’ ἑτάρους ἱεροῖσ’ ἐν δώμασι Κίρκης
Ἴδηθεν: Il. 3:276: Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε,
Ἴδηθεν: Il. 3:320: Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε
Ἴδηθεν: Il. 4:475: Ἴδηθεν κατιοῦσα παρ’ ὄχθῃσιν Σιμόεντος
Ἴδηθεν: Il. 7:202: Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε
Ἴδηθεν: Il. 8:397: Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐπεὶ ἴδε χώσατ’ ἄρ’ αἰνῶς,
Ἴδηθεν: Il. 8:438: Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐΰτροχον ἅρμα καὶ ἵππους
Ἴδηθεν: Il. 24:308: Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε
Ἴδην: Il. 8:47: Ἴδην δ’ ἵκανεν πολυπίδακα μητέρα θηρῶν
Ἴδην: Il. 14:162: ἐλθεῖν εἰς Ἴδην εὖ ἐντύνασαν ἓ αὐτήν,
Ἴδην: Il. 14:282: Ἴδην δ’ ἱκέσθην πολυπίδακα μητέρα θηρῶν
Ἴδην: Il. 15:146: Ζεὺς σφὼ εἰς Ἴδην κέλετ’ ἐλθέμεν ὅττι τάχιστα·
Ἴδην: Il. 15:151: Ἴδην δ’ ἵκανον πολυπίδακα μητέρα θηρῶν,
Ἴδην: Il. 17:594: μαρμαρέην, Ἴδην δὲ κατὰ νεφέεσσι κάλυψεν,
Ἴδης: Il. 2:821: Ἴδης ἐν κνημοῖσι θεὰ βροτῷ εὐνηθεῖσα,
Ἴδης: Il. 2:824: Οἳ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδης
ἴδῃς: Il. 4:205: ὄφρα ἴδῃς Μενέλαον ἀρήϊον ἀρχὸν Ἀχαιῶν,
Ἴδης: Il. 8:75: αὐτὸς δ’ ἐξ Ἴδης μεγάλ’ ἔκτυπε, δαιόμενον δὲ
ἰδῇς: Il. 8:420: ὄφρα ἰδῇς γλαυκῶπι ὅτ’ ἂν σῷ πατρὶ μάχηαι.
Ἴδης: Il. 11:105: Ἴδης ἐν κνημοῖσι δίδη μόσχοισι λύγοισι,
Ἴδης: Il. 11:112: εἶδεν, ὅτ’ ἐξ Ἴδης ἄγαγεν πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς.
Ἴδης: Il. 11:183: Ἴδης ἐν κορυφῇσι καθέζετο πιδηέσσης
Ἴδης: Il. 11:337: ἐξ Ἴδης καθορῶν· τοὶ δ’ ἀλλήλους ἐνάριζον.
Ἴδης: Il. 14:157: Ζῆνα δ’ ἐπ’ ἀκροτάτης κορυφῆς πολυπίδακος Ἴδης
Ἴδης: Il. 14:292: Ἴδης ὑψηλῆς· ἴδε δὲ νεφεληγερέτα Ζεύς.
Ἴδης: Il. 14:306: ἵπποι δ’ ἐν πρυμνωρείῃ πολυπίδακος Ἴδης
Ἴδης: Il. 14:331: Ἴδης ἐν κορυφῇσι, τὰ δὲ προπέφανται ἅπαντα·
Ἴδης: Il. 15:5: Ἴδης ἐν κορυφῇσι παρὰ χρυσοθρόνου Ἥρης,
Ἴδης: Il. 15:255: ἐξ Ἴδης προέηκε παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν
Ἴδης: Il. 20:59: πάντες δ’ ἐσσείοντο πόδες πολυπίδακος Ἴδης
Ἴδης: Il. 20:91: ἐξ Ἴδης, ὅτε βουσὶν ἐπήλυθεν ἡμετέρῃσι,
Ἴδης: Il. 20:218: ἀλλ’ ἔθ’ ὑπωρείας ᾤκεον πολυπίδακος Ἴδης.
Ἴδης: Il. 21:449: Ἴδης ἐν κνημοῖσι πολυπτύχου ὑληέσσης.
Ἴδης: Il. 21:559: Ἴδης τε κνημοὺς κατά τε ῥωπήϊα δύω·
Ἴδης: Il. 22:171: Ἴδης ἐν κορυφῇσι πολυπτύχου, ἄλλοτε δ’ αὖτε
Ἴδης: Il. 23:117: ἀλλ’ ὅτε δὴ κνημοὺς προσέβαν πολυπίδακος Ἴδης,
ἴδῃς: Od. 15:76: καλά, σὺ δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδῃς, εἴπω δὲ γυναιξὶ
ἴδησθε: Il. 15:147: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθητε, Διός τ’ εἰς ὦπα ἴδησθε,
ἴδησθε: Od. 4:414: τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτα κατευνηθέντα ἴδησθε,
ἴδησθε: Od. 8:307: δεῦθ’, ἵνα ἔργ’ ἀγέλαστα καὶ οὐκ ἐπιεικτὰ ἴδησθε,
ἴδητ’: Il. 4:249: ὄφρα ἴδητ’ αἴ κ’ ὔμμιν ὑπέρσχῃ χεῖρα Κρονίων;
ἴδηται: Il. 2:237: αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ γέρα πεσσέμεν, ὄφρα ἴδηται
ἴδηται: Il. 14:415: ἐξ αὐτῆς, τὸν δ’ οὔ περ ἔχει θράσος ὅς κεν ἴδηται
ἴδηται: Il. 17:93: μή τίς μοι Δαναῶν νεμεσήσεται ὅς κεν ἴδηται.
ἴδηται: Il. 17:100: τώ μ’ οὔ τις Δαναῶν νεμεσήσεται ὅς κεν ἴδηται
ἴδηται: Il. 18:467: ἀνθρώπων πολέων θαυμάσσεται, ὅς κεν ἴδηται.
ἴδηται: Il. 19:151: ὥς κέ τις αὖτ’ Ἀχιλῆα μετὰ πρώτοισιν ἴδηται
ἴδηται: Od. 4:412: αὐτὰρ ἐπὴν πάσας πεμπάσσεται ἠδὲ ἴδηται,
ἴδηται: Od. 17:9: πρίν γ’ αὐτόν με ἴδηται· ἀτὰρ σοί γ’ ὧδ’ ἐπιτέλλω·
ἴδηται: Od. 19:567: οἵ ῥ’ ἔτυμα κραίνουσι, βροτῶν ὅτε κέν τις ἴδηται.
ἴδηται: Od. 21:159: αὐτὰρ ἐπὴν τόξου πειρήσεται ἠδὲ ἴδηται, -
ἴδηται: Od. 21:228: “παύεσθον κλαυθμοῖο γόοιό τε, μή τις ἴδηται
ἰδίη: Od. 3:82: πρῆξις δ’ ἥδ’ ἰδίη, οὐ δήμιος, ἣν ἀγορεύω.
ἴδιον: Od. 4:314: δήμιον ἦ ἴδιον; τόδε μοι νημερτὲς ἐνίσπες.”
ἴδιον: Od. 20:204: ἴδιον, ὡς ἐνόησα, δεδάκρυνται δέ μοι ὄσσε
ἴδμεν: Il. 1:124: οὐδέ τί που ἴδμεν ξυνήϊα κείμενα πολλά·
ἴδμεν: Il. 2:252: οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν ὅπως ἔσται τάδε ἔργα,
ἴδμεν: Il. 2:301: εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν, ἐστὲ δὲ πάντες
ἴδμεν: Il. 2:486: ἡμεῖς δὲ κλέος οἶον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν·
ἴδμεν: Il. 7:281: ἄμφω δ’ αἰχμητά· τό γε δὴ καὶ ἴδμεν ἅπαντες.
ἴδμεν: Il. 8:32: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐκ ἐπιεικτόν·
ἴδμεν: Il. 8:463: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν·
ἴδμεν: Il. 10:100: δυσμενέες δ’ ἄνδρες σχεδὸν εἵαται· οὐδέ τι ἴδμεν
ἴδμεν: Il. 11:718: οὐ γάρ πώ τί μ’ ἔφη ἴδμεν πολεμήϊα ἔργα.
ἴδμεν: Il. 18:197: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι κλυτὰ τεύχε’ ἔχονται·
ἴδμεν: Il. 20:203: ἴδμεν δ’ ἀλλήλων γενεήν, ἴδμεν δὲ τοκῆας
ἴδμεν: Il. 20:203: ἴδμεν δ’ ἀλλήλων γενεήν, ἴδμεν δὲ τοκῆας
ἴδμεν: Il. 23:890: Ἀτρεΐδη· ἴδμεν γὰρ ὅσον προβέβηκας ἁπάντων
ἴδμεν: Od. 4:109: κείνου, ὅπως δὴ δηρὸν ἀποίχεται, οὐδέ τι ἴδμεν,
ἴδμεν: Od. 4:138: “ἴδμεν δή, Μενέλαε διοτρεφές, οἵ τινες οἵδε
ἴδμεν: Od. 4:632: “Ἀντίνο’, ἤ ῥά τι ἴδμεν ἐνὶ φρεσὶν ἦε καὶ οὐκί,
ἴδμεν: Od. 8:146: εἴ τινά που δεδάηκας· ἔοικε δέ σ’ ἴδμεν ἀέθλους.
ἴδμεν: Od. 8:213: ἀλλ’ ἐθέλω ἴδμεν καὶ πειρηθήμεναι ἄντην.
ἴδμεν: Od. 10:190: ὦ φίλοι, οὐ γὰρ ἴδμεν ὅπῃ ζόφος οὐδ’ ὅπῃ ἠώς,
ἴδμεν: Od. 12:189: ἴδμεν γάρ τοι πάνθ’, ὅσ’ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
ἴδμεν: Od. 12:191: ἴδμεν δ’ ὅσσα γένηται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ.”
ἴδμεν: Od. 17:78: “Πείραι’, οὐ γάρ τ’ ἴδμεν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
ἴδμεν: Od. 23:110: σήμαθ’, ἃ δὴ καὶ νῶϊ κεκρυμμένα ἴδμεν ἀπ’ ἄλλων.”
ἴδμεναι: Il. 13:273: λήθω μαρνάμενος, σὲ δὲ ἴδμεναι αὐτὸν ὀΐω.
ἴδμεναι: Od. 4:200: Ἀργείων· μέλλεις δὲ σὺ ἴδμεναι· - οὐ γὰρ ἐγώ γε
ἴδμεναι: Od. 4:493: ἴδμεναι, οὐδὲ δαῆναι ἐμὸν νόον· οὐδέ σέ φημι
ἴδμεναι: Od. 12:154: “ὦ φίλοι, οὐ γὰρ χρὴ ἕνα ἴδμεναι οὐδὲ δύ’ οἴους
ἰδνωθεὶς: Il. 12:205: ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὃ δ’ ἀπὸ ἕθεν ἧκε χαμᾶζε
ἰδνωθεὶς: Od. 8:375: ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὁ δ’ ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἀερθεὶς
ἰδνωθείς: Od. 22:85: κάππεσεν ἰδνωθείς, ἀπὸ δ’ εἴδατα χεῦεν ἔραζε
ἰδνώθη: Il. 2:266: πλῆξεν· ὃ δ’ ἰδνώθη, θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ·
ἰδνώθη: Il. 13:618: ἰδνώθη δὲ πεσών· ὃ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων
ἴδοι: Il. 2:198: Ὃν δ’ αὖ δήμου τ’ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ’ ἐφεύροι,
ἴδοι: Il. 4:232: καί ῥ’ οὓς μὲν σπεύδοντας ἴδοι Δαναῶν ταχυπώλων,
ἴδοι: Il. 4:240: Οὕς τινας αὖ μεθιέντας ἴδοι στυγεροῦ πολέμοιο,
ἴδοι: Il. 5:845: δῦν’ Ἄϊδος κυνέην, μή μιν ἴδοι ὄβριμος Ἄρης.
ἴδοι: Il. 10:14: αὐτὰρ ὅτ’ ἐς νῆάς τε ἴδοι καὶ λαὸν Ἀχαιῶν,
ἴδοι: Il. 24:583: νόσφιν ἀειράσας, ὡς μὴ Πρίαμος ἴδοι υἱόν,
ἴδοι: Od. 6:113: ὡς Ὀδυσεὺς ἔγροιτο, ἴδοι τ’ εὐώπιδα κούρην,
ἴδοι: Od. 24:491: “ἐξελθών τις ἴδοι, μὴ δὴ σχεδὸν ὦσι κιόντες.”
ἰδοίατο: Il. 18:524: δέγμενοι ὁππότε μῆλα ἰδοίατο καὶ ἕλικας βοῦς.
ἰδοίατο: Od. 1:163: εἰ κεῖνόν γ’ Ἰθάκηνδε ἰδοίατο νοστήσαντα,
ἰδοίατο: Od. 11:361: πᾶσιν, ὅσοι μ’ Ἰθάκηνδε ἰδοίατο νοστήσαντα.”
ἴδοιεν: Il. 12:268: νείκεον, ὅν τινα πάγχυ μάχης μεθιέντα ἴδοιεν·
ἴδοιεν: Od. 18:246: εἰ πάντες σε ἴδοιεν ἀν’ Ἴασον Ἄργος Ἀχαιοί,
ἴδοιμι: Il. 6:284: εἰ κεῖνόν γε ἴδοιμι κατελθόντ’ Ἄϊδος εἴσω
ἴδοιμι: Od. 9:229: ὄφρ’ αὐτόν τε ἴδοιμι, καὶ εἴ μοι ξείνια δοίη.
ἴδοιμι: Od. 10:147: εἴ πως ἔργα ἴδοιμι βροτῶν ἐνοπήν τε πυθοίμην.
ἴδοις: Il. 4:223: Ἔνθ’ οὐκ ἂν βρίζοντα ἴδοις Ἀγαμέμνονα δῖον
ἴδοις: Il. 6:330: ὅν τινά που μεθιέντα ἴδοις στυγεροῦ πολέμοιο.
ἴδοις: Od. 18:375: τῶ κέ μ’ ἴδοις, εἰ ὦλκα διηνεκέα προταμοίμην.
ἴδοις: Od. 18:379: τῶ κέ μ’ ἴδοις πρώτοισιν ἐνὶ προμάχοισι μιγέντα,
ἴδοιτ’: Od. 10:574: ὀφθαλμοῖσιν ἴδοιτ’ ἢ ἔνθ’ ἢ ἔνθα κιόντα;
ἴδοιτο: Il. 3:453: οὐ μὲν γὰρ φιλότητί γ’ ἐκεύθανον εἴ τις ἴδοιτο·
ἴδοιτο: Il. 4:516: ἐρχομένη καθ’ ὅμιλον, ὅθι μεθιέντας ἴδοιτο.
ἴδοιτο: Il. 12:333: πάπτηνεν δ’ ἀνὰ πύργον Ἀχαιῶν εἴ τιν’ ἴδοιτο
ἴδοιτο: Il. 17:681: εἴ που Νέστορος υἱὸν ἔτι ζώοντα ἴδοιτο.
ἴδοιτο: Il. 24:366: τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν
ἴδοιτο: Il. 24:653: τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν,
ἴδοιτο: Od. 8:280: ἠΰτ’ ἀράχνια λεπτά· τά γ’ οὔ κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο,
ἴδοιτο: Od. 11:366: ψεύδεά τ’ ἀρτύνοντας, ὅθεν κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο·
ἴδομεν: Od. 12:244: ἡμεῖς μὲν πρὸς τὴν ἴδομεν δείσαντες ὄλεθρον·
Ἰδομενεῦ: Il. 4:257: Ἰδομενεῦ περὶ μέν σε τίω Δαναῶν ταχυπώλων
Ἰδομενεῦ: Il. 13:219: Ἰδομενεῦ Κρητῶν βουληφόρε ποῦ τοι ἀπειλαὶ
Ἰδομενεῦ: Il. 13:232: Ἰδομενεῦ μὴ κεῖνος ἀνὴρ ἔτι νοστήσειεν
Ἰδομενεῦ: Il. 13:255: Ἰδομενεῦ, Κρητῶν βουληφόρε χαλκοχιτώνων,
Ἰδομενεῦ: Il. 23:474: Ἰδομενεῦ τί πάρος λαβρεύεαι; αἳ δέ τ’ ἄνευθεν
Ἰδομενεῦ: Il. 23:493: Αἶαν Ἰδομενεῦ τε κακοῖς, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε.
Ἰδομενεὺς: Il. 1:145: ἢ Αἴας ἢ Ἰδομενεὺς ἢ δῖος Ὀδυσσεὺς
Ἰδομενεὺς: Il. 2:645: Κρητῶν δ’ Ἰδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευεν,
Ἰδομενεὺς: Il. 2:650: τῶν μὲν ἄρ’ Ἰδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευε
Ἰδομενεὺς: Il. 3:230: Ἰδομενεὺς δ’ ἑτέρωθεν ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὣς
Ἰδομενεὺς: Il. 4:253: Ἰδομενεὺς μὲν ἐνὶ προμάχοις συῒ εἴκελος ἀλκήν,
Ἰδομενεὺς: Il. 4:265: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
Ἰδομενεὺς: Il. 5:43: Ἰδομενεὺς δ’ ἄρα Φαῖστον ἐνήρατο Μῄονος υἱὸν
Ἰδομενεὺς: Il. 5:45: τὸν μὲν ἄρ’ Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἔγχεϊ μακρῷ
Ἰδομενεὺς: Il. 7:165: τοῖσι δ’ ἐπ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
Ἰδομενεὺς: Il. 8:78: Ἔνθ’ οὔτ’ Ἰδομενεὺς τλῆ μίμνειν οὔτ’ Ἀγαμέμνων,
Ἰδομενεὺς: Il. 8:263: τοῖσι δ’ ἐπ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
Ἰδομενεὺς: Il. 11:510: αὐτίκα δ’ Ἰδομενεὺς προσεφώνεε Νέστορα δῖον·
Ἰδομενεὺς: Il. 13:210: Ἰδομενεὺς δ’ ἄρα οἱ δουρικλυτὸς ἀντεβόλησεν
Ἰδομενεὺς: Il. 13:221: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
Ἰδομενεὺς: Il. 13:240: Ἰδομενεὺς δ’ ὅτε δὴ κλισίην εὔτυκτον ἵκανε
Ἰδομενεὺς: Il. 13:259: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
Ἰδομενεὺς: Il. 13:274: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
Ἰδομενεὺς: Il. 13:304: τοῖοι Μηριόνης τε καὶ Ἰδομενεὺς ἀγοὶ ἀνδρῶν
Ἰδομενεὺς: Il. 13:311: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
Ἰδομενεὺς: Il. 13:362: Ἰδομενεὺς Τρώεσσι μετάλμενος ἐν φόβον ὦρσε.
Ἰδομενεὺς: Il. 13:370: Ἰδομενεὺς δ’ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῷ,
Ἰδομενεύς: Il. 13:384: ἥρως Ἰδομενεύς· τῷ δ’ Ἄσιος ἦλθ’ ἐπαμύντωρ
Ἰδομενεύς: Il. 13:405: Ἰδομενεύς· κρύφθη γὰρ ὑπ’ ἀσπίδι πάντοσ’ ἐΐσῃ,
Ἰδομενεὺς: Il. 13:424: Ἰδομενεὺς δ’ οὐ λῆγε μένος μέγα, ἵετο δ’ αἰεὶ
Ἰδομενεύς: Il. 13:439: ἥρως Ἰδομενεύς, ῥῆξεν δέ οἱ ἀμφὶ χιτῶνα
Ἰδομενεὺς: Il. 13:445: Ἰδομενεὺς δ’ ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας
Ἰδομενεὺς: Il. 13:467: τὸν δέ τοι Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἐξενάριξεν.
Ἰδομενεὺς: Il. 13:476: ὣς μένεν Ἰδομενεὺς δουρικλυτός, οὐδ’ ὑπεχώρει,
Ἰδομενεὺς: Il. 13:500: Αἰνείας τε καὶ Ἰδομενεὺς ἀτάλαντοι Ἄρηϊ
Ἰδομενεὺς: Il. 13:506: Ἰδομενεὺς δ’ ἄρα Οἰνόμαον βάλε γαστέρα μέσσην,
Ἰδομενεὺς: Il. 13:509: Ἰδομενεὺς δ’ ἐκ μὲν νέκυος δολιχόσκιον ἔγχος
Ἰδομενεὺς: Il. 16:345: Ἰδομενεὺς δ’ Ἐρύμαντα κατὰ στόμα νηλέϊ χαλκῷ
Ἰδομενεὺς: Il. 17:258: τὸν δὲ μετ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
Ἰδομενεὺς: Il. 17:605: Ἕκτορα δ’ Ἰδομενεὺς μετὰ Λήϊτον ὁρμηθέντα
Ἰδομενεὺς: Il. 17:624: Ὣς ἔφατ’, Ἰδομενεὺς δ’ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
Ἰδομενεύς: Il. 19:311: Νέστωρ Ἰδομενεύς τε γέρων θ’ ἱππηλάτα Φοῖνιξ
Ἰδομενεὺς: Il. 23:450: πρῶτος δ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἐφράσαθ’ ἵππους·
Ἰδομενεὺς: Od. 3:191: πάντας δ’ Ἰδομενεὺς Κρήτην εἰσήγαγ’ ἑταίρους,
Ἰδομενῆα: Il. 2:405: Νέστορα μὲν πρώτιστα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα,
Ἰδομενῆα: Il. 4:252: οἳ δ’ ἀμφ’ Ἰδομενῆα δαΐφρονα θωρήσσοντο·
Ἰδομενῆα: Il. 4:256: αὐτίκα δ’ Ἰδομενῆα προσηύδα μειλιχίοισιν·
Ἰδομενῆα: Il. 6:436: ἀμφ’ Αἴαντε δύω καὶ ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα
Ἰδομενῆα: Il. 10:53: ἀλλ’ ἴθι νῦν Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα κάλεσσον
Ἰδομενῆα: Il. 10:112: ἀντίθεόν τ’ Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα·
Ἰδομενῆα: Il. 11:501: Νέστορά τ’ ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀρήϊον Ἰδομενῆα.
Ἰδομενῆα: Il. 13:297: βῆ δὲ μετ’ Ἰδομενῆα μέγα πτολέμοιο μεμηλώς.
Ἰδομενῆα: Il. 13:330: Οἳ δ’ ὡς Ἰδομενῆα ἴδον φλογὶ εἴκελον ἀλκὴν
Ἰδομενῆα: Il. 13:387: Ἰδομενῆα βαλεῖν· ὃ δέ μιν φθάμενος βάλε δουρὶ
Ἰδομενῆα: Il. 13:469: βῆ δὲ μετ’ Ἰδομενῆα μέγα πτολέμοιο μεμηλώς.
Ἰδομενῆα: Il. 13:470: ἀλλ’ οὐκ Ἰδομενῆα φόβος λάβε τηλύγετον ὥς,
Ἰδομενῆα: Il. 15:301: οἳ μὲν ἄρ’ ἀμφ’ Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα
Ἰδομενῆα: Il. 17:621: κύψας ἐκ πεδίοιο, καὶ Ἰδομενῆα προσηύδα·
Ἰδομενῆα: Od. 14:237: δὴ τότ’ ἔμ’ ἤνωγον καὶ ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα
Ἰδομενῆα: Od. 19:181: Δευκαλίων δ’ ἐμὲ τίκτε καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα·
Ἰδομενῆα: Od. 19:190: αὐτίκα δ’ Ἰδομενῆα μετάλλα ἄστυδ’ ἀνελθών·
Ἰδομενῆϊ: Il. 13:434: τὸν τόθ’ ὑπ’ Ἰδομενῆϊ Ποσειδάων ἐδάμασσε
Ἰδομενῆϊ: Od. 14:382: φῆ δέ μιν ἐν Κρήτεσσι παρ’ Ἰδομενῆϊ ἰδέσθαι
Ἰδομενῆος: Il. 5:48: Τὸν μὲν ἄρ’ Ἰδομενῆος ἐσύλευον θεράποντες·
Ἰδομενῆος: Il. 7:165: τοῖσι δ’ ἐπ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
Ἰδομενῆος: Il. 8:263: τοῖσι δ’ ἐπ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
Ἰδομενῆος: Il. 10:58: σημαίνει φυλάκεσσι καὶ Ἰδομενῆος ὀπάων
Ἰδομενῆος: Il. 12:117: ἔγχεϊ Ἰδομενῆος ἀγαυοῦ Δευκαλίδαο.
Ἰδομενῆος: Il. 13:248: οἰσόμενος· τὸν δὲ προσέφη σθένος Ἰδομενῆος·
Ἰδομενῆος: Il. 13:402: Δηΐφοβος δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθεν Ἰδομενῆος
Ἰδομενῆος: Il. 13:502: Αἰνείας δὲ πρῶτος ἀκόντισεν Ἰδομενῆος·
Ἰδομενῆος: Il. 17:258: τὸν δὲ μετ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
Ἰδομενῆος: Il. 17:608: Τρῶες· ὃ δ’ Ἰδομενῆος ἀκόντισε Δευκαλίδαο
Ἰδομενῆος: Il. 23:113: Μηριόνης θεράπων ἀγαπήνορος Ἰδομενῆος.
Ἰδομενῆος: Il. 23:124: Μηριόνης θεράπων ἀγαπήνορος Ἰδομενῆος.
Ἰδομενῆος: Il. 23:528: αὐτὰρ Μηριόνης θεράπων ἐῢς Ἰδομενῆος
Ἰδομενῆος: Il. 23:860: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης θεράπων ἐῢς Ἰδομενῆος.
Ἰδομενῆος: Il. 23:888: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης, θεράπων ἐῢς Ἰδομενῆος.
Ἰδομενῆος: Od. 13:259: φεύγω, ἐπεὶ φίλον υἷα κατέκτανον Ἰδομενῆος,
ἰδόμην: Il. 10:47: οὐ γάρ πω ἰδόμην, οὐδ’ ἔκλυον αὐδήσαντος
ἰδόμην: Od. 5:359: γαῖαν ἐγὼν ἰδόμην, ὅθι μοι φάτο φύξιμον εἶναι.
ἰδόμην: Od. 16:472: ἦα κιών, ὅτε νῆα θοὴν ἰδόμην κατιοῦσαν
ἰδόμην: Od. 19:185: ἔνθ’ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἰδόμην καὶ ξείνια δῶκα.
ἴδον: Il. 1:262: οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι,
ἴδον: Il. 1:600: ὡς ἴδον Ἥφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα.
ἴδον: Il. 3:169: καλὸν δ’ οὕτω ἐγὼν οὔ πω ἴδον ὀφθαλμοῖσιν,
ἴδον: Il. 3:185: ἔνθα ἴδον πλείστους Φρύγας ἀνέρας αἰολοπώλους
ἴδον: Il. 4:375: ἤντησ’ οὐδὲ ἴδον· περὶ δ’ ἄλλων φασὶ γενέσθαι.
ἴδον: Il. 5:27: Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ἐπεὶ ἴδον υἷε Δάρητος
ἴδον: Il. 10:275: Παλλὰς Ἀθηναίη· τοὶ δ’ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσι
ἴδον: Il. 10:436: τοῦ δὴ καλλίστους ἵππους ἴδον ἠδὲ μεγίστους·
ἴδον: Il. 10:550: ἀλλ’ οὔ πω τοίους ἵππους ἴδον οὐδὲ νοήσα.
ἴδον: Il. 11:459: Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ὅπως ἴδον αἷμ’ Ὀδυσῆος
ἴδον: Il. 11:613: τῷ Ἀσκληπιάδῃ, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὄμματα φωτός·
ἴδον: Il. 11:744: ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος, ἐπεὶ ἴδον ἄνδρα πεσόντα
ἴδον: Il. 12:83: ἀλλ’ ἀπὸ πάντες ὄρουσαν, ἐπεὶ ἴδον Ἕκτορα δῖον.
ἴδον: Il. 12:208: Τρῶες δ’ ἐῤῥίγησαν ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν
ἴδον: Il. 13:330: Οἳ δ’ ὡς Ἰδομενῆα ἴδον φλογὶ εἴκελον ἀλκὴν
ἴδον: Il. 14:439: Ἀργεῖοι δ’ ὡς οὖν ἴδον Ἕκτορα νόσφι κιόντα
ἴδον: Il. 15:279: αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδον Ἕκτορ’ ἐποιχόμενον στίχας ἀνδρῶν
ἴδον: Il. 15:488: νῆας ἀνὰ γλαφυράς· δὴ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
ἴδον: Il. 16:660: πάντες, ἐπεὶ βασιλῆα ἴδον βεβλαμμένον ἦτορ
ἴδον: Il. 17:328: Ἴλιον αἰπεινήν; ὡς δὴ ἴδον ἀνέρας ἄλλους
ἴδον: Il. 18:225: ἡνίοχοι δ’ ἔκπληγεν, ἐπεὶ ἴδον ἀκάματον πῦρ
ἴδον: Il. 23:202: βηλῷ ἔπι λιθέῳ· τοὶ δ’ ὡς ἴδον ὀφθαλμοῖσι
ἴδον: Il. 23:462: ἤτοι γὰρ τὰς πρῶτα ἴδον περὶ τέρμα βαλούσας,
ἴδον: Od. 1:212: ἐκ τοῦ δ’ οὔτ’ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἴδον οὔτ’ ἐμὲ κεῖνος.”
ἴδον: Od. 2:155: θάμβησαν δ’ ὄρνιθας, ἐπεὶ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν·
ἴδον: Od. 3:34: οἱ δ’ ὡς οὖν ξείνους ἴδον, ἁθρόοι ἦλθον ἅπαντες,
ἴδον: Od. 3:221: οὐ γάρ πω ἴδον ὧδε θεοὺς ἀναφανδὰ φιλεῦντας,
ἴδον: Od. 4:201: ἤντησ’ οὐδὲ ἴδον· - περὶ δ’ ἄλλων φασὶ γενέσθαι
ἴδον: Od. 4:269: ἀλλ’ οὔ πω τοιοῦτον ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
ἴδον: Od. 4:556: τὸν δ’ ἴδον ἐν νήσῳ θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντα,
ἴδον: Od. 4:655: ἀλλὰ τὸ θαυμάζω· ἴδον ἐνθάδε Μέντορα δῖον
ἴδον: Od. 6:160: οὐ γάρ πω τοιοῦτον ἴδον βροτὸν ὀφθαλμοῖσιν,
ἴδον: Od. 10:152: ἐλθεῖν ἠδὲ πυθέσθαι, ἐπεὶ ἴδον αἴθοπα καπνόν.
ἴδον: Od. 10:219: σαῖνον· τοὶ δ’ ἔδδεισαν, ἐπεὶ ἴδον αἰνὰ πέλωρα.
ἴδον: Od. 10:414: μητέρας· ὣς ἐμὲ κεῖνοι, ἐπεὶ ἴδον ὀφθαλμοῖσι,
ἴδον: Od. 11:235: ἔνθ’ ἦ τοι πρώτην Τυρὼ ἴδον εὐπατέρειαν,
ἴδον: Od. 11:260: τὴν δὲ μέτ’ Ἀντιόπην ἴδον, Ἀσωποῖο θύγατρα,
ἴδον: Od. 11:266: τὴν δὲ μετ’ Ἀλκμήνην ἴδον, Ἀμφιτρύωνος ἄκοιτιν,
ἴδον: Od. 11:271: μητέρα τ’ Οἰδιπόδαο ἴδον, καλὴν Ἐπικάστην,
ἴδον: Od. 11:321: Φαίδρην τε Πρόκριν τε ἴδον καλήν τ’ Ἀριάδνην,
ἴδον: Od. 11:326: Μαῖράν τε κλυμένην τε ἴδον στυγερήν τ’ Ἐριφύλην,
ἴδον: Od. 11:329: ὅσσας ἡρώων ἀλόχους ἴδον ἠδὲ θύγατρας·
ἴδον: Od. 11:522: κεῖνον δὴ κάλλιστον ἴδον μετὰ Μέμνονα δῖον.
ἴδον: Od. 11:528: κεῖνον δ’ οὔ ποτε πάμπαν ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
ἴδον: Od. 11:568: ἔνθ’ ἦ τοι Μίνωα ἴδον, Διὸς ἀγλαὸν υἱόν,
ἴδον: Od. 11:630: καί νύ κ’ ἔτι προτέρους ἴδον ἀνέρας, οὓς ἔθελόν περ,
ἴδον: Od. 12:202: καπνὸν καὶ μέγα κῦμα ἴδον καὶ δοῦπον ἄκουσα.
ἴδον: Od. 12:258: οἴκτιστον δὴ κεῖνο ἐμοῖσ’ ἴδον ὀφθαλμοῖσι
ἴδον: Od. 13:318: οὔ σ’ ἔτ’ ἔπειτα ἴδον, κούρη Διός, οὐδ’ ἐνόησα
ἴδον: Od. 14:29: ἐξαπίνης δ’ Ὀδυσῆα ἴδον κύνες ὑλακόμωροι.
ἴδον: Od. 15:484: οὕτω τήνδε τε γαῖαν ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσι.”
ἴδον: Od. 16:162: ἀλλ’ Ὀδυσεύς τε κύνες τε ἴδον, καί ῥ’ οὐχ ὑλάοντο,
ἴδον: Od. 16:470: ἄλλο δέ τοι τόδε οἶδα· τὸ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν·
ἴδον: Od. 17:118: ἔνθ’ ἴδον Ἀργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλὰ
ἴδον: Od. 19:383: “ὦ γρηῦ, οὕτω φασὶν ὅσοι ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
ἴδον: Od. 22:22: μνηστῆρες κατὰ δώμαθ’, ὅπως ἴδον ἄνδρα πεσόντα,
ἴδον: Od. 23:40: “οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, ἀλλὰ στόνον οἶον ἄκουσα
ἴδον: Od. 23:214: οὕνεκά σ’ οὐ τὸ πρῶτον, ἐπεὶ ἴδον, ὧδ’ ἀγάπησα.
ἴδον: Od. 24:391: οἱ δ’ ὡς οὖν Ὀδυσῆα ἴδον φράσσαντό τε θυμῷ,
ἰδόντ’: Od. 17:327: αὐτίκ’ ἰδόντ’ Ὀδυσῆα ἐεικοστῷ ἐνιαυτῷ.
ἰδόντα: Od. 7:224: καί περ πολλὰ παθόντα· ἰδόντα με καὶ λίποι αἰὼν
ἰδόντας: Od. 21:122: ἀμφὶ δὲ γαῖαν ἔναξε. τάφος δ’ ἕλε πάντας ἰδόντας,
ἰδόντες: Il. 3:224: οὐ τότε γ’ ὧδ’ Ὀδυσῆος ἀγασσάμεθ’ εἶδος ἰδόντες.
ἰδόντες: Il. 8:76: ἧκε σέλας μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν· οἳ δὲ ἰδόντες
ἰδόντες: Il. 15:85: ἀθανάτοισι θεοῖσι Διὸς δόμῳ· οἳ δὲ ἰδόντες
ἰδόντες: Il. 16:354: ποιμένος ἀφραδίῃσι διέτμαγεν· οἳ δὲ ἰδόντες
ἰδόντες: Il. 24:320: δεξιὸς ἀΐξας διὰ ἄστεος· οἳ δὲ ἰδόντες
ἰδόντες: Od. 4:43: αὐτοὺς δ’ εἰσῆγον θεῖον δόμον. οἱ δὲ ἰδόντες
ἰδόντες: Od. 7:144: οἱ δ’ ἄνεω ἐγένοντο δόμον κάτα φῶτα ἰδόντες,
ἰδόντες: Od. 8:17: ἀγρομένων· πολλοὶ δ’ ἄρα θηήσαντο ἰδόντες
ἰδόντες: Od. 15:164: δεξιὸς ἤϊξε πρόσθ’ ἵππων. οἱ δὲ ἰδόντες
ἰδόντι: Od. 7:306: μή πως καὶ σοὶ θυμὸς ἐπισκύσσαιτο ἰδόντι·
ἴδοντο: Il. 4:374: ὡς φάσαν οἵ μιν ἴδοντο πονεύμενον· οὐ γὰρ ἔγωγε
ἴδοντο: Il. 24:484: θάμβησαν δὲ καὶ ἄλλοι, ἐς ἀλλήλους δὲ ἴδοντο.
ἴδοντο: Od. 7:322: τὴν γὰρ τηλοτάτω φάσ’ ἔμμεναι οἵ μιν ἴδοντο
ἴδοντο: Od. 18:320: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἐγέλασσαν, ἐς ἀλλήλας δὲ ἴδοντο.
ἰδοῦσ’: Il. 1:537: ἠγνοίησεν ἰδοῦσ’ ὅτι οἱ συμφράσσατο βουλὰς
ἰδοῦσ’: Il. 8:350: Τοὺς δὲ ἰδοῦσ’ ἐλέησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
ἰδοῦσ’: Il. 17:399: τόν γε ἰδοῦσ’ ὀνόσαιτ’, οὐδ’ εἰ μάλα μιν χόλος ἵκοι·
ἰδοῦσα: Od. 3:438: ἀσκήσας, ἵν’ ἄγαλμα θεὰ κεχάροιτο ἰδοῦσα.
ἰδοῦσα: Od. 5:78: ἠγνοίησεν ἰδοῦσα Καλυψώ, δῖα θεάων·
ἰδοῦσα: Od. 7:234: ἔγνω γὰρ φᾶρός τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἰδοῦσα
ἰδοῦσα: Od. 8:526: ἡ μὲν τὸν θνῄσκοντα καὶ ἀσπαίροντα ἰδοῦσα
ἰδοῦσά: Od. 23:47: κείατ’ ἐπ’ ἀλλήλοισιν· ἰδοῦσά κε θυμὸν ἰάνθης
ἰδοῦσαι: Od. 6:199: “στῆτέ μοι ἀμφίπολοι· πόσε φεύγετε φῶτα ἰδοῦσαι;
ἰδρείῃ: Il. 7:198: οὐδέ τι ἰδρείῃ, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ νήϊδά γ’ οὕτως
ἰδρείῃ: Il. 16:359: ἵετ’ ἀκοντίσσαι· ὃ δὲ ἰδρείῃ πολέμοιο
ἴδριες: Od. 7:108: ὅσσον Φαίηκες περὶ πάντων ἴδριες ἀνδρῶν
ἴδρις: Od. 6:233: ἴδρις, ὃν Ἥφαιστος δέδαεν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
ἴδρις: Od. 23:160: ἴδρις, ὃν Ἥφαιστος δέδαεν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
ἵδρυε: Il. 2:191: ἀλλ’ αὐτός τε κάθησο καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς·
ἱδρύνθησαν: Il. 3:78: μέσσου δουρὸς ἑλών· τοὶ δ’ ἱδρύνθησαν ἅπαντες.
ἱδρύνθησαν: Il. 7:56: μέσσου δουρὸς ἑλών· οἳ δ’ ἱδρύνθησαν ἅπαντες.
ἱδρύσασα: Od. 5:86: ἐν θρόνῳ ἱδρύσασα φαεινῷ σιγαλόεντι·
ἵδρυσε: Il. 15:142: Ὣς εἰποῦσ’ ἵδρυσε θρόνῳ ἔνι θοῦρον Ἄρηα.
ἵδρυσεν: Od. 3:37: ἀμφοτέρων ἕλε χεῖρα καὶ ἵδρυσεν παρὰ δαιτὶ
ἱδρῶ: Il. 4:27: ἱδρῶ θ’ ὃν ἵδρωσα μόγῳ, καμέτην δέ μοι ἵπποι
ἱδρῶ: Il. 10:572: αὐτοὶ δ’ ἱδρῶ πολλὸν ἀπενίζοντο θαλάσσῃ
ἱδρῶ: Il. 10:574: αὐτὰρ ἐπεί σφιν κῦμα θαλάσσης ἱδρῶ πολλὸν
ἱδρῶ: Il. 11:620: ἐξ ὀχέων· τοὶ δ’ ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων
ἱδρῷ: Il. 17:385: ἀργαλέης· καμάτῳ δὲ καὶ ἱδρῷ νωλεμὲς αἰεὶ
ἱδρῷ: Il. 17:745: τείρεθ’ ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἱδρῷ σπευδόντεσσιν·
ἱδρῶ: Il. 21:561: ἱδρῶ ἀποψυχθεὶς προτὶ Ἴλιον ἀπονεοίμην·
ἱδρῶ: Il. 22:2: ἱδρῶ ἀπεψύχοντο πίον τ’ ἀκέοντό τε δίψαν
ἱδρώοντα: Il. 18:372: τὸν δ’ εὗρ’ ἱδρώοντα ἑλισσόμενον περὶ φύσας
ἱδρώοντας: Il. 8:543: οἳ δ’ ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας,
ἱδρώοντας: Od. 4:39: οἱ δ’ ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας·
ἱδρώουσα: Il. 11:119: σπεύδουσ’ ἱδρώουσα κραταιοῦ θηρὸς ὑφ’ ὁρμῆς·
ἱδρὼς: Il. 5:796: ἱδρὼς γάρ μιν ἔτειρεν ὑπὸ πλατέος τελαμῶνος
ἱδρὼς: Il. 11:810: σκάζων ἐκ πολέμου· κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρὼς
ἱδρώς: Il. 13:705: πρυμνοῖσιν κεράεσσι πολὺς ἀνακηκίει ἱδρώς·
ἱδρὼς: Il. 13:711: ὁππότε μιν κάματός τε καὶ ἱδρὼς γούναθ’ ἵκοιτο.
ἱδρὼς: Il. 15:241: ἀμφὶ ἓ γιγνώσκων ἑτάρους· ἀτὰρ ἆσθμα καὶ ἱδρὼς
ἱδρὼς: Il. 16:109: αἰεὶ δ’ ἀργαλέῳ ἔχετ’ ἄσθματι, κὰδ δέ οἱ ἱδρὼς
ἱδρὼς: Il. 21:51: ἀλλὰ τὰ μέν ῥ’ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε· τεῖρε γὰρ ἱδρὼς
ἱδρὼς: Il. 23:507: στῆ δὲ μέσῳ ἐν ἀγῶνι, πολὺς δ’ ἀνεκήκιεν ἱδρὼς
ἱδρὼς: Il. 23:688: δεινὸς δὲ χρόμαδος γενύων γένετ’, ἔῤῥεε δ’ ἱδρὼς
ἱδρώς: Il. 23:715: ἑλκόμενα στερεῶς· κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρώς,
ἱδρὼς: Od. 11:599: αὐτὰρ ὅ γ’ ἂψ ὤσασκε τιταινόμενος, κατὰ δ’ ἱδρὼς
ἵδρωσα: Il. 4:27: ἱδρῶ θ’ ὃν ἵδρωσα μόγῳ, καμέτην δέ μοι ἵπποι
ἱδρῶσαι: Il. 11:597: ἱδρῶσαι, ἦγον δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν.
ἱδρώσει: Il. 2:388: ἱδρώσει μέν τευ τελαμὼν ἀμφὶ στήθεσφιν
ἱδρώσει: Il. 2:390: ἱδρώσει δέ τευ ἵππος ἐΰξοον ἅρμα τιταίνων.
ἰδυῖα: Od. 1:428: τῷ δ’ ἄρ’ ἅμ’ αἰθομένας δαΐδας φέρε κεδνὰ ἰδυῖα
ἰδυῖα: Od. 11:432: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· ἡ δ’ ἔξοχα λυγρὰ ἰδυῖα
ἰδυῖα: Od. 13:417: “τίπτε τ’ ἄρ’ οὔ οἱ ἔειπες, ἐνὶ φρεσὶ πάντα ἰδυῖα;
ἰδυῖα: Od. 15:418: καλή τε μεγάλη τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυῖα·
ἰδυῖα: Od. 19:346: εἰ μή τις γρηῦς ἐστι παλαιή, κεδνὰ ἰδυῖα,
ἰδυῖα: Od. 20:57: λυσιμελής, ἄλοχος δ’ ἄρ’ ἐπέγρετο κεδνὰ ἰδυῖα,
ἰδυῖαν: Il. 23:263: θῆκε γυναῖκα ἄγεσθαι ἀμύμονα ἔργα ἰδυῖαν
ἰδυῖαν: Od. 23:182: ὀχθήσας ἄλοχον προσεφώνεε κεδνὰ ἰδυῖαν·
ἰδυῖαν: Od. 23:232: κλαῖε δ’ ἔχων ἄλοχον θυμαρέα, κεδνὰ ἰδυῖαν.
ἰδυίας: Il. 9:128: δώσω δ’ ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
ἰδυίας: Il. 9:270: δώσει δ’ ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
ἰδυίας: Il. 19:245: ἐκ δ’ ἄγον αἶψα γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
ἰδυίας: Od. 24:278: χωρὶς δ’ αὖτε γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
ἰδυίῃ: Il. 1:365: “ Οἶσθα· τί ἤ τοι ταῦτα ἰδυίῃ πάντ’ ἀγορεύω;
ἰδυίῃ: Od. 13:289: καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυίῃ·
ἰδυίῃ: Od. 16:158: καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυίῃ.
ἰδυίῃσι: Il. 1:608: Ἥφαιστος ποίησεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσι·
ἰδυίῃσι: Il. 18:380: ὄφρ’ ὅ γε ταῦτ’ ἐπονεῖτο ἰδυίῃσι πραπίδεσσι,
ἰδυίῃσι: Il. 18:482: ποίει δαίδαλα πολλὰ ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν.
ἰδυίῃσι: Il. 20:12: Ἥφαιστος ποίησεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν.
ἰδυίῃσι: Od. 7:92: οὓς Ἥφαιστος ἔτευξεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσι
ἴδω: Il. 24:555: λῦσον ἵν’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω· σὺ δὲ δέξαι ἄποινα
ἴδω: Od. 10:387: λῦσον, ἵν’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω ἐρίηρας ἑταίρους.”
ἴδω: Od. 16:32: ὄφρα σέ τ’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω καὶ μῦθον ἀκούσω,
ἴδωμ’: Il. 22:450: δεῦτε δύω μοι ἕπεσθον, ἴδωμ’ ὅτιν’ ἔργα τέτυκται.
ἴδωμαι: Il. 1:262: οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι,
ἴδωμαι: Il. 1:587: μή σε φίλην περ ἐοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι
ἴδωμαι: Il. 6:365: καὶ γὰρ ἐγὼν οἶκον δὲ ἐλεύσομαι ὄφρα ἴδωμαι
ἴδωμαι: Il. 8:376: τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήξομαι, ὄφρα ἴδωμαι
ἴδωμαι: Il. 18:190: πρίν γ’ αὐτὴν ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι·
ἴδωμαι: Il. 21:61: γεύσεται, ὄφρα ἴδωμαι ἐνὶ φρεσὶν ἠδὲ δαείω
ἴδωμαι: Od. 6:126: ἀλλ’ ἄγ’ ἐγὼν αὐτὸς πειρήσομαι ἠδὲ ἴδωμαι.”
ἴδωμαι: Od. 13:215: ἀλλ’ ἄγε δὴ τὰ χρήματ’ ἀριθμήσω καὶ ἴδωμαι,
ἴδωμαι: Od. 23:83: ἀλλ’ ἔμπης ἴομεν μετὰ παῖδ’ ἐμόν, ὄφρα ἴδωμαι
ἰδώμεθα: Od. 10:44: Αἴολος. ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον ἰδώμεθα, ὅττι τάδ’ ἐστίν,
ἴδωμεν: Il. 10:97: δεῦρ’ ἐς τοὺς φύλακας καταβήομεν, ὄφρα ἴδωμεν
ἴδωμεν: Od. 21:112: δηρὸν ἀποτρωπᾶσθε τανυστύος, ὄφρα ἴδωμεν.
ἴδωμεν: Od. 21:336: ἀλλ’ ἄγε οἱ δότε τόξον ἐΰξοον, ὄφρα ἴδωμεν.
ἴδωμι: Il. 18:63: ἀλλ’ εἶμ’, ὄφρα ἴδωμι φίλον τέκος, ἠδ’ ἐπακούσω
ἰδὼν: Il. 1:148: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἰδὼν: Il. 1:330: ἥμενον· οὐδ’ ἄρα τώ γε ἰδὼν γήθησεν Ἀχιλλεύς.
ἰδὼν: Il. 2:245: καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ·
ἰδὼν: Il. 2:269: ἀλγήσας δ’ ἀχρεῖον ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ.
ἰδὼν: Il. 2:271: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ἰδὼν: Il. 2:384: εὖ δέ τις ἅρματος ἀμφὶς ἰδὼν πολέμοιο μεδέσθω,
ἰδών: Il. 3:28: ὀφθαλμοῖσιν ἰδών· φάτο γὰρ τίσεσθαι ἀλείτην·
ἰδὼν: Il. 3:33: ὡς δ’ ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη
ἰδὼν: Il. 3:38: Τὸν δ’ Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν·
ἰδὼν: Il. 3:191: Δεύτερον αὖτ’ Ὀδυσῆα ἰδὼν ἐρέειν’ ὁ γεραιός·
ἰδὼν: Il. 3:225: Τὸ τρίτον αὖτ’ Αἴαντα ἰδὼν ἐρέειν’ ὃ γεραιός·
ἰδὼν: Il. 3:364: Ἀτρεΐδης δ’ ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
ἰδὼν: Il. 4:81: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ἰδὼν: Il. 4:255: τοὺς δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἰδών: Il. 4:279: ῥίγησέν τε ἰδών, ὑπό τε σπέος ἤλασε μῆλα·
ἰδὼν: Il. 4:283: καὶ τοὺς μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων,
ἰδὼν: Il. 4:311: καὶ τὸν μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων,
ἰδὼν: Il. 4:336: τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἰδὼν: Il. 4:349: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἰδὼν: Il. 4:368: καὶ τὸν μὲν νείκεσσεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων,
ἰδὼν: Il. 4:411: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
ἰδὼν: Il. 4:467: νεκρὸν γὰρ ἐρύοντα ἰδὼν μεγάθυμος Ἀγήνωρ
ἰδὼν: Il. 5:251: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
ἰδὼν: Il. 5:596: Τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἰδών: Il. 5:599: ἀφρῷ μορμύροντα ἰδών, ἀνά τ’ ἔδραμ’ ὀπίσσω,
ἰδὼν: Il. 5:888: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς.
ἰδὼν: Il. 6:325: τὸν δ’ Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσι·
ἰδὼν: Il. 6:404: ἤτοι ὃ μὲν μείδησεν ἰδὼν ἐς παῖδα σιωπῇ·
ἰδὼν: Il. 6:459: καί ποτέ τις εἴπῃσιν ἰδὼν κατὰ δάκρυ χέουσαν·
ἰδὼν: Il. 7:178: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
ἰδών: Il. 7:189: γνῶ δὲ κλήρου σῆμα ἰδών, γήθησε δὲ θυμῷ.
ἰδὼν: Il. 7:201: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
ἰδὼν: Il. 8:278: τὸν δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἰδὼν: Il. 10:190: τοὺς δ’ ὃ γέρων γήθησεν ἰδὼν θάρσυνέ τε μύθῳ
ἰδὼν: Il. 10:446: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
ἰδὼν: Il. 10:476: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς προπάροιθεν ἰδὼν Διομήδεϊ δεῖξεν·
ἰδὼν: Il. 11:345: τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,
ἰδὼν: Il. 11:598: τὸν δὲ ἰδὼν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
ἰδὼν: Il. 11:644: τὸν δὲ ἰδὼν ὁ γεραιὸς ἀπὸ θρόνου ὦρτο φαεινοῦ,
ἰδὼν: Il. 11:813: τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός,
ἰδὼν: Il. 11:842: ἐς κλισίην· θεράπων δὲ ἰδὼν ὑπέχευε βοείας.
ἰδὼν: Il. 12:230: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ἰδὼν: Il. 12:331: τοὺς δὲ ἰδὼν ῥίγησ’ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς·
ἰδὼν: Il. 13:184: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
ἰδὼν: Il. 13:344: ὃς τότε γηθήσειεν ἰδὼν πόνον οὐδ’ ἀκάχοιτο.
ἰδὼν: Il. 13:404: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
ἰδὼν: Il. 13:503: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος,
ἰδὼν: Il. 14:82: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἰδὼν: Il. 15:12: τὸν δὲ ἰδὼν ἐλέησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
ἰδὼν: Il. 15:13: δεινὰ δ’ ὑπόδρα ἰδὼν Ἥρην πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἰδὼν: Il. 15:44: τειρομένους δ’ ἐπὶ νηυσὶν ἰδὼν ἐλέησεν Ἀχαιούς.
ἰδὼν: Il. 15:155: στήτην· οὐδέ σφωϊν ἰδὼν ἐχολώσατο θυμῷ,
ἰδὼν: Il. 15:320: αὐτὰρ ἐπεὶ κατ’ ἐνῶπα ἰδὼν Δαναῶν ταχυπώλων
ἰδών: Il. 15:520: τῷ δὲ Μέγης ἐπόρουσεν ἰδών· ὃ δ’ ὕπαιθα λιάσθη
ἰδὼν: Il. 16:5: τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτιρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
ἰδὼν: Il. 16:182: ἠράσατ’, ὀφθαλμοῖσιν ἰδὼν μετὰ μελπομένῃσιν
ἰδὼν: Il. 16:431: τοὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω,
ἰδὼν: Il. 16:610: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος·
ἰδὼν: Il. 17:141: Ἕκτορ’ ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ·
ἰδὼν: Il. 17:167: στήμεναι ἄντα κατ’ ὄσσε ἰδὼν δηΐων ἐν ἀϋτῇ,
ἰδὼν: Il. 17:169: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ἰδὼν: Il. 17:305: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
ἰδών: Il. 17:334: ἔγνω ἐς ἄντα ἰδών, μέγα δ’ Ἕκτορα εἶπε βοήσας·
ἰδὼν: Il. 17:441: Μυρομένω δ’ ἄρα τώ γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων,
ἰδὼν: Il. 17:526: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος·
ἰδὼν: Il. 18:284: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ἰδὼν: Il. 19:257: εὐξάμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
ἰδὼν: Il. 19:340: μυρομένους δ’ ἄρα τούς γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων,
ἰδὼν: Il. 20:428: Ἦ, καὶ ὑπόδρα ἰδὼν προσεφώνεεν Ἕκτορα δῖον·
ἰδὼν: Il. 21:272: Πηλεΐδης δ’ ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
ἰδὼν: Il. 22:260: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἰδὼν: Il. 22:274: καὶ τὸ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο φαίδιμος Ἕκτωρ·
ἰδὼν: Il. 22:344: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἰδὼν: Il. 22:372: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ἰδὼν: Il. 23:143: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπεν ἰδὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον·
ἰδὼν: Il. 23:534: τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
ἰδὼν: Il. 24:332: ἐς πεδίον προφανέντε· ἰδὼν δ’ ἐλέησε γέροντα,
ἰδὼν: Il. 24:352: τὸν δ’ ἐξ ἀγχιμόλοιο ἰδὼν ἐφράσσατο κῆρυξ
ἰδὼν: Il. 24:483: ὣς Ἀχιλεὺς θάμβησεν ἰδὼν Πρίαμον θεοειδέα·
ἰδὼν: Il. 24:559: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἰδών: Il. 24:585: παῖδα ἰδών, Ἀχιλῆϊ δ’ ὀρινθείη φίλον ἦτορ,
ἰδὼν: Od. 5:74: θηήσαιτο ἰδὼν καὶ τερφθείη φρεσὶν ᾗσιν.
ἰδὼν: Od. 5:486: τὴν μὲν ἰδὼν γήθησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ἰδὼν: Od. 6:166: ὣς δ’ αὔτως καὶ κεῖνο ἰδὼν ἐτεθήπεα θυμῷ,
ἰδὼν: Od. 8:165: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἰδὼν: Od. 8:328: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ἰδών: Od. 8:427: ὄφρα λοεσσάμενός τε ἰδών τ’ ἐῢ κείμενα πάντα
ἰδὼν: Od. 10:37: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ἰδὼν: Od. 11:55: τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ
ἰδὼν: Od. 11:87: τὴν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ·
ἰδὼν: Od. 11:395: τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ
ἰδὼν: Od. 11:418: ἀλλά κε κεῖνα μάλιστα ἰδὼν ὀλοφύραο θυμῷ,
ἰδών: Od. 12:88: γηθήσειεν ἰδών, οὐδ’ εἰ θεὸς ἀντιάσειε.
ἰδὼν: Od. 13:167: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ἰδὼν: Od. 13:226: τὴν δ’ Ὀδυσεὺς γήθησεν ἰδὼν καὶ ἐναντίος ἦλθε
ἰδὼν: Od. 13:400: ἕσσω, ὅ κεν στυγέῃσιν ἰδὼν ἄνθρωπος ἔχοντα,
ἰδών: Od. 14:120: εἴ κέ μιν ἀγγείλαιμι ἰδών· ἐπὶ πολλὰ δ’ ἀλήθην.”
ἰδὼν: Od. 15:505: ἑσπέριος δ’ εἰς ἄστυ ἰδὼν ἐμὰ ἔργα κάτειμι.
ἰδὼν: Od. 15:532: ἔγνων γάρ μιν ἐσάντα ἰδὼν οἰωνὸν ἐόντα.
ἰδὼν: Od. 16:458: γνοίη ἐσάντα ἰδὼν καὶ ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ
ἰδών: Od. 16:477: ἐς πατέρ’ ὀφθαλμοῖσιν ἰδών, ἀλέεινε δ’ ὑφορβόν.
ἰδὼν: Od. 17:215: τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν
ἰδών: Od. 17:239: νείκεσ’ ἐσάντα ἰδών, μέγα δ’ εὔξατο χεῖρας ἀνασχών·
ἰδὼν: Od. 17:304: ἐλθέμεν· αὐτὰρ ὁ νόσφιν ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ,
ἰδὼν: Od. 17:315: αἶψά κε θηήσαιο ἰδὼν ταχυτῆτα καὶ ἀλκήν.
ἰδὼν: Od. 17:459: καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἰδὼν: Od. 18:14: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἰδὼν: Od. 18:72: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ἰδὼν: Od. 18:337: τὴν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἰδὼν: Od. 18:388: καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἰδὼν: Od. 18:400: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ἰδὼν: Od. 19:70: τὴν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἰδὼν: Od. 21:396: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ἰδὼν: Od. 22:34: τοὺς δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἰδὼν: Od. 22:60: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἰδὼν: Od. 22:207: τὴν δ’ Ὀδυσεὺς γήθησεν ἰδὼν καὶ μῦθον ἔειπε·
ἰδὼν: Od. 22:320: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἰδὼν: Od. 24:90: ἀλλά κε κεῖνα μάλιστα ἰδὼν θηήσαο θυμῷ,
ἰδὼν: Od. 24:504: τὴν μὲν ἰδὼν γήθησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ἴδωσι: Il. 19:174: ὀφθαλμοῖσιν ἴδωσι, σὺ δὲ φρεσὶ σῇσιν ἰανθῇς.
ἴε: Il. 3:383: αὐτὴ δ’ αὖ Ἑλένην καλέουσ’ ἴε· τὴν δὲ κίχανε
ἴε: Od. 7:82: Ἀλκινόου πρὸς δώματ’ ἴε κλυτά· πολλὰ δέ οἱ κῆρ
ἵει: Il. 1:479: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει ἑκάεργος Ἀπόλλων·
ἵει: Il. 4:397: πάντας ἔπεφν’, ἕνα δ’ οἶον ἵει οἶκον δὲ νέεσθαι·
ἵει: Il. 10:71: Ζεὺς ἐπὶ γιγνομένοισιν ἵει κακότητα βαρεῖαν.
ἵει: Il. 12:25: ἐννῆμαρ δ’ ἐς τεῖχος ἵει ῥόον· ὗε δ’ ἄρα Ζεὺς
ἵει: Il. 13:650: Μηριόνης δ’ ἀπιόντος ἵει χαλκήρε’ ὀϊστόν,
ἵει: Il. 16:152: ἐν δὲ παρηορίῃσιν ἀμύμονα Πήδασον ἵει,
ἵει: Il. 19:383: χρύσεαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ θαμειάς.
ἵει: Il. 21:338: δένδρεα καῖ’, ἐν δ’ αὐτὸν ἵει πυρί· μὴ δέ σε πάμπαν
ἵει: Il. 22:316: χρύσεαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ θαμειάς.
ἵει: Od. 2:420: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἵει: Od. 11:7: ἴκμενον οὖρον ἵει πλησίστιον, ἐσθλὸν ἑταῖρον,
ἵει: Od. 12:149: ἴκμενον οὖρον ἵει πλησίστιον, ἐσθλὸν ἑταῖρον,
ἵει: Od. 15:292: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἰείη: Il. 19:209: πρὶν δ’ οὔ πως ἂν ἔμοιγε φίλον κατὰ λαιμὸν ἰείη
ἱεῖσαι: Od. 12:192: ὣς φάσαν ἱεῖσαι ὄπα κάλλιμον· αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
ἱεῖσι: Il. 3:152: δενδρέῳ ἐφεζόμενοι ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσι·
ἱέμεναι: Il. 22:206: οὐδ’ ἔα ἱέμεναι ἐπὶ Ἕκτορι πικρὰ βέλεμνα,
ἱεμένη: Il. 15:543: πρόσσω ἱεμένη· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐλιάσθη.
ἱεμένη: Il. 20:280: ἔστη ἱεμένη, διὰ δ’ ἀμφοτέρους ἕλε κύκλους
ἱεμένη: Il. 20:399: αἰχμὴ ἱεμένη ῥῆξ’ ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ
ἱεμένη: Il. 21:70: ἔστη ἱεμένη χροὸς ἄμεναι ἀνδρομέοιο.
ἱεμένην: Od. 22:409: ἀλλ’ Ὀδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεθεν ἱεμένην περ
ἱέμενοι: Il. 11:168: ἱέμενοι πόλιος· ὃ δὲ κεκλήγων ἕπετ’ αἰεὶ
ἱέμενοι: Il. 16:382: πρόσσω ἱέμενοι, ἐπὶ δ’ Ἕκτορι κέκλετο θυμός·
ἱέμενοί: Il. 17:276: Τρῶες ὑπέρθυμοι ἕλον ἔγχεσιν ἱέμενοί περ,
ἱέμενοι: Il. 18:547: ἱέμενοι νειοῖο βαθείης τέλσον ἱκέσθαι.
ἱέμενοι: Od. 3:160: οἴκαδε ἱέμενοι· Ζεὺς δ’ οὔ πω μήδετο νόστον,
ἱέμενοι: Od. 4:823: ἱέμενοι κτεῖναι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι.”
ἱέμενοι: Od. 9:261: οἴκαδε ἱέμενοι, ἄλλην ὁδὸν ἄλλα κέλευθα
ἱέμενοι: Od. 13:426: ἱέμενοι κτεῖναι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
ἱέμενοι: Od. 14:282: ἱέμενοι κτεῖναι· δὴ γὰρ κεχολώατο λίην·
ἱέμενοι: Od. 15:30: ἱέμενοι κτεῖναι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι.
ἱέμενοι: Od. 21:72: ἀλλ’ ἐμὲ ἱέμενοι γῆμαι θέσθαι τε γυναῖκα.
ἱέμενοι: Od. 22:256: ἱέμενοι· τὰ δὲ πάντα ἐτώσια θῆκεν Ἀθήνη.
ἱέμενοι: Od. 22:273: ἱέμενοι· τὰ δὲ πολλὰ ἐτώσια θῆκεν Ἀθήνη.
ἱεμένοιο: Il. 13:291: πρόσσω ἱεμένοιο μετὰ προμάχων ὀαριστύν.
ἱέμενον: Il. 8:313: ἱέμενον πόλεμον δὲ βάλε στῆθος παρὰ μαζόν·
ἱέμενον: Od. 15:69: ἱέμενον νόστοιο· νεμεσσῶμαι δὲ καὶ ἄλλῳ
ἱέμενον: Od. 19:187: ἱέμενον Τροίηνδε, παραπλάγξασα Μαλειῶν·
ἱέμενόν: Od. 21:129: ἀλλ’ Ὀδυσεὺς ἀνένευε καὶ ἔσχεθεν ἱέμενόν περ.
ἱέμενον: Od. 23:353: ἱέμενον πεδάασκον ἐμῆς ἀπὸ πατρίδος αἴης.
ἱέμενος: Il. 8:241: ἱέμενος Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι.
ἱέμενος: Il. 20:469: ἱέμενος λίσσεσθ’, ὃ δὲ φασγάνῳ οὖτα καθ’ ἧπαρ·
ἱέμενός: Od. 1:6: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·
ἱέμενος: Od. 1:58: ἱέμενος καὶ καπνὸν ἀποθρῴσκοντα νοῆσαι
ἱέμενός: Od. 10:246: οὐδέ τι ἐκφάσθαι δύνατο ἔπος, ἱέμενός περ,
ἱέμενος: Od. 10:529: ἱέμενος ποταμοῖο ῥοάων· ἔνθα δὲ πολλαὶ
ἱέμενός: Od. 14:142: οὐδέ νυ τῶν ἔτι τόσσον ὀδύρομαι, ἱέμενός περ
ἱέμενος: Od. 15:201: ἱέμενος φιλέειν· ἐμὲ δὲ χρεὼ θᾶσσον ἱκέσθαι.”
ἱέμενος: Od. 17:5: ἄστυδε ἱέμενος, καὶ ἑὸν προσέειπε συβώτην·
ἱεμένους: Il. 16:396: εἴα ἱεμένους ἐπιβαινέμεν, ἀλλὰ μεσηγὺ
ἱεμένους: Il. 16:507: ἱεμένους φοβέεσθαι, ἐπεὶ λίπον ἅρματ’ ἀνάκτων.
ἱεμένους: Od. 16:430: ἀλλ’ Ὀδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεθεν ἱεμένους περ.
ἱεμένω: Il. 13:707: ἱεμένω κατὰ ὦλκα· τέμει δέ τε τέλσον ἀρούρης·
ἱεμένῳ: Il. 23:767: νίκης ἱεμένῳ, μάλα δὲ σπεύδοντι κέλευον.
ἱεμένω: Od. 4:284: ἀλλ’ Ὀδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεθεν ἱεμένω περ.
ἱεμένων: Il. 2:154: οἴκαδε ἱεμένων· ὑπὸ δ’ ᾕρεον ἕρματα νηῶν.
ἱεμένων: Il. 15:450: ἦλθε κακόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ.
ἱεμένων: Il. 17:292: ἦλθε κακόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ.
ἱεμένων: Il. 23:371: νίκης ἱεμένων· κέκλοντο δὲ οἷσιν ἕκαστος
ἱεμένων: Od. 20:356: ἱεμένων Ἔρεβόσδε ὑπὸ ζόφον· ἠέλιος δὲ
ἴεν: Il. 2:872: ὃς καὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμον δ’ ἴεν ἠΰτε κούρη
ἵεν: Il. 12:33: κὰρ ῥόον, ᾗ περ πρόσθεν ἵεν καλλίῤῥοον ὕδωρ.
ἴεν: Od. 16:41: αὐτὰρ ὅ γ’ εἴσω ἴεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν.
ἴεν: Od. 16:155: δησάμενος δ’ ὑπὸ ποσσὶ πόλινδ’ ἴεν. οὐδ’ ἄρ’ Ἀθήνην
ἴεν: Od. 17:30: αὐτὸς δ’ εἴσω ἴεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν.
ἴεν: Od. 17:36: ἡ δ’ ἴεν ἐκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια,
ἴεν: Od. 17:256: αὐτίκα δ’ εἴσω ἴεν, μετὰ δὲ μνηστῆρσι καθῖζεν,
ἴεν: Od. 19:53: ἡ δ’ ἴεν ἐκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια,
ἴεν: Od. 24:221: ἄσσον ἴεν πολυκάρπου ἀλῳῆς πειρητίζων.
ἰέναι: Il. 1:227: οὔτε λόχον δ’ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν
ἰέναι: Il. 2:94: ὀτρύνουσ’ ἰέναι Διὸς ἄγγελος· οἳ δ’ ἀγέροντο.
ἰέναι: Il. 2:348: πρὶν Ἄργος δ’ ἰέναι πρὶν καὶ Διὸς αἰγιόχοιο
ἰέναι: Il. 2:451: ὀτρύνουσ’ ἰέναι· ἐν δὲ σθένος ὦρσεν ἑκάστῳ
ἰέναι: Il. 2:477: ὑσμίνην δ’ ἰέναι, μετὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
ἰέναι: Il. 3:119: νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἰέναι, ἠδ’ ἄρν’ ἐκέλευεν
ἰέναι: Il. 4:199: βῆ δ’ ἰέναι κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
ἰέναι: Il. 4:209: βὰν δ’ ἰέναι καθ’ ὅμιλον ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.
ἰέναι: Il. 6:296: βῆ δ’ ἰέναι, πολλαὶ δὲ μετεσσεύοντο γεραιαί.
ἰέναι: Il. 8:220: βῆ δ’ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν
ἰέναι: Il. 9:483: οὔτ’ ἐς δαῖτ’ ἰέναι οὔτ’ ἐν μεγάροισι πάσασθαι,
ἰέναι: Il. 9:592: βῆ δ’ ἰέναι, χροῒ δ’ ἔντε’ ἐδύσετο παμφανόωντα.
ἰέναι: Il. 10:73: αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ’ ἰέναι μετὰ Νέστορα ποιμένα λαῶν·
ἰέναι: Il. 10:136: βῆ δ’ ἰέναι κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
ἰέναι: Il. 10:179: βῆ δ’ ἰέναι, τοὺς δ’ ἔνθεν ἀναστήσας ἄγεν ἥρως.
ἰέναι: Il. 10:273: βάν ῥ’ ἰέναι, λιπέτην δὲ κατ’ αὐτόθι πάντας ἀρίστους.
ἰέναι: Il. 10:336: βῆ δ’ ἰέναι προτὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
ἰέναι: Il. 10:356: ἐκ Τρώων ἰέναι πάλιν Ἕκτορος ὀτρύναντος.
ἰέναι: Il. 13:101: Τρῶας ἐφ’ ἡμετέρας ἰέναι νέας, οἳ τὸ πάρος περ
ἰέναι: Il. 13:167: βῆ δ’ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν
ἰέναι: Il. 13:208: βῆ δ’ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν
ἰέναι: Il. 15:483: βῆ δ’ ἰέναι, μάλα δ’ ὦκα θέων Αἴαντι παρέστη.
ἰέναι: Il. 16:87: ἐκ νηῶν ἐλάσας ἰέναι πάλιν· εἰ δέ κεν αὖ τοι
ἰέναι: Il. 16:839: μή μοι πρὶν ἰέναι Πατρόκλεες ἱπποκέλευθε
ἰέναι: Il. 17:31: ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ’ ἀντίος ἵστασ’ ἐμεῖο
ἰέναι: Il. 17:433: ἠθελέτην ἰέναι οὔτ’ ἐς πόλεμον μετ’ Ἀχαιούς,
ἰέναι: Il. 17:657: βῆ δ’ ἰέναι ὥς τίς τε λέων ἀπὸ μεσσαύλοιο,
ἰέναι: Il. 17:710: νῦν ἰέναι μάλα περ κεχολωμένον Ἕκτορι δίῳ·
ἰέναι: Il. 18:255: ἄστυδε νῦν ἰέναι, μὴ μίμνειν ἠῶ δῖαν
ἰέναι: Il. 20:197: ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ’ ἀντίος ἵστασ’ ἐμεῖο,
ἰέναι: Il. 20:484: αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ’ ἰέναι μετ’ ἀμύμονα Πείρεω υἱὸν
ἰέναι: Il. 21:205: αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ’ ἰέναι μετὰ Παίονας ἱπποκορυστάς,
ἰέναι: Il. 24:2: ἐσκίδναντ’ ἰέναι. τοὶ μὲν δόρποιο μέδοντο
ἰέναι: Il. 24:95: βῆ δ’ ἰέναι, πρόσθεν δὲ ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
ἰέναι: Il. 24:199: κεῖσ’ ἰέναι ἐπὶ νῆας ἔσω στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.
ἰέναι: Il. 24:218: μή μ’ ἐθέλοντ’ ἰέναι κατερύκανε, μὴ δέ μοι αὐτὴ
ἰέναι: Il. 24:298: νῆας ἐπ’ Ἀργείων ἰέναι μάλα περ μεμαῶτα.
ἰέναι: Il. 24:347: βῆ δ’ ἰέναι κούρῳ αἰσυμνητῆρι ἐοικὼς
ἰέναι: Od. 2:364: ἔπλετο; πῇ δ’ ἐθέλεις ἰέναι πολλὴν ἐπὶ γαῖαν
ἰέναι: Od. 4:483: Αἴγυπτόνδ’ ἰέναι, δολιχὴν ὁδὸν ἀργαλέην τε.
ἰέναι: Od. 4:779: βὰν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
ἰέναι: Od. 5:205: αὐτίκα νῦν ἐθέλεις ἰέναι; σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔμπης.
ἰέναι: Od. 8:12: εἰς ἀγορὴν ἰέναι, ὄφρα ξείνοιο πύθησθε,
ἰέναι: Od. 9:225: τυρῶν αἰνυμένους ἰέναι πάλιν, αὐτὰρ ἔπειτα
ἰέναι: Od. 10:208: βῆ δ’ ἰέναι, ἅμα τῷ γε δύω καὶ εἴκοσ’ ἑταῖροι
ἰέναι: Od. 10:340: ἐς θάλαμόν τ’ ἰέναι καὶ σῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς,
ἰέναι: Od. 10:405: αὐτὸς δ’ ἂψ ἰέναι καὶ ἄγειν ἐρίηρας ἑταίρους.”
ἰέναι: Od. 10:407: βῆν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
ἰέναι: Od. 10:512: αὐτὸς δ’ εἰς Ἀΐδεω ἰέναι δόμον εὐρώεντα.
ἰέναι: Od. 12:367: βῆν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
ἰέναι: Od. 14:397: Δουλίχιόνδ’ ἰέναι, ὅθι μοι φίλον ἔπλετο θυμῷ·
ἰέναι: Od. 15:109: βὰν δ’ ἰέναι προτέρω διὰ δώματος, εἷος ἵκοντο
ἰέναι: Od. 15:214: ἂψ ἰέναι κενεόν· μάλα γὰρ κεχολώσεται ἔμπης.”
ἰέναι: Od. 16:413: βῆ δ’ ἰέναι μέγαρόνδε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν.
ἰέναι: Od. 17:183: ὠτρύνοντ’ Ὀδυσεύς τ’ ἰέναι καὶ δῖος ὑφορβός.
ἰέναι: Od. 17:426: Αἴγυπτόνδ’ ἰέναι, δολιχὴν ὁδόν, ὄφρ’ ἀπολοίμην.
ἰέναι: Od. 17:600: ἠῶθεν δ’ ἰέναι καὶ ἄγειν ἱερήϊα καλά.
ἵεντ’: Il. 13:501: ἵεντ’ ἀλλήλων ταμέειν χρόα νηλέϊ χαλκῷ.
ἵεντ’: Il. 16:761: ἵεντ’ ἀλλήλων ταμέειν χρόα νηλέϊ χαλκῷ.
ἵενται: Il. 4:77: λαμπρόν· τοῦ δέ τε πολλοὶ ἀπὸ σπινθῆρες ἵενται·
ἵενται: Od. 22:304: ταὶ μέν τ’ ἐν πεδίῳ νέφεα πτώσσουσαι ἵενται,
ἱέντες: Il. 2:774: δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες
ἱέντες: Od. 4:626: δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες,
ἱέντες: Od. 17:168: δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες
ἱερὰ: Il. 1:147: ὄφρ’ ἥμιν ἑκάεργον ἱλάσσεαι ἱερὰ ῥέξας. ”
ἱερὰ: Il. 4:378: οἳ δὲ τότ’ ἐστρατόωνθ’ ἱερὰ πρὸς τείχεα Θήβης,
ἱερὰ: Il. 11:726: ἔνθα Διὶ ῥέξαντες ὑπερμενεῖ ἱερὰ καλά,
ἱερὰ: Il. 16:100: ὄφρ’ οἶοι Τροίης ἱερὰ κρήδεμνα λύωμεν.
ἱερὰ: Il. 23:195: Βορέῃ καὶ Ζεφύρῳ, καὶ ὑπίσχετο ἱερὰ καλά·
ἱερὰ: Il. 23:209: ἐλθεῖν ἀρᾶται, καὶ ὑπίσχεται ἱερὰ καλά,
ἱερὰ: Od. 1:61: Ἀργείων παρὰ νηυσὶ χαρίζετο ἱερὰ ῥέζων
ἱερὰ: Od. 3:5: ἷξον· τοὶ δ’ ἐπὶ θινὶ θαλάσσης ἱερὰ ῥέζον,
ἱερὰ: Od. 4:473: ῥέξας ἱερὰ κάλ’ ἀναβαινέμεν, ὄφρα τάχιστα
ἱερά: Od. 5:102: ἱερά τε ῥέζουσι καὶ ἐξαίτους ἑκατόμβας.
ἱερὰ: Od. 7:191: ῥέξομεν ἱερὰ καλά, ἔπειτα δὲ καὶ περὶ πομπῆς
ἱερὰ: Od. 10:445: ἡμῖν δ’ ἡγεμόνευ’ ἱερὰ πρὸς δώματα Κίρκης.”
ἱερὰ: Od. 11:130: ἕρξας ἱερὰ καλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι,
ἱερὰ: Od. 23:277: ἕρξανθ’ ἱερὰ καλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι,
ἱερὰς: Il. 5:499: ὡς δ’ ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ’ ἀλωὰς
ἱερὰς: Od. 3:144: λαὸν ἐρυκακέειν ῥέξαι θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας,
ἱερὰς: Od. 4:478: αὖτις ὕδωρ ἔλθῃς ῥέξῃς θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας
ἱερὰς: Od. 10:275: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλον ἰὼν ἱερὰς ἀνὰ βήσσας
ἱερὰς: Od. 11:132: οἴκαδ’ ἀποστείχειν ἕρδειν θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας
ἱερὰς: Od. 23:279: οἴκαδ’ ἀποστείχειν ἕρδειν θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας
ἱεράων: Il. 2:625: Οἳ δ’ ἐκ Δουλιχίοιο Ἐχινάων θ’ ἱεράων
ἱεράων: Od. 11:323: ἐκ Κρήτης ἐς γουνὸν Ἀθηνάων ἱεράων
ἱέρειαν: Il. 6:300: τὴν γὰρ Τρῶες ἔθηκαν Ἀθηναίης ἱέρειαν.
ἱερεύετε: Il. 21:131: ἀρκέσει, ᾧ δὴ δηθὰ πολέας ἱερεύετε ταύρους,
ἱέρευον: Od. 17:180: οἱ δ’ ἱέρευον ὄϊς μεγάλους καὶ πίονας αἶγας,
ἱέρευον: Od. 20:250: οἱ δ’ ἱέρευον ὄϊς μεγάλους καὶ πίονας αἶγας,
ἱερεύοντες: Od. 2:56: βοῦς ἱερεύοντες καὶ ὄϊς καὶ πίονας αἶγας,
ἱερεύοντες: Od. 17:535: βοῦς ἱερεύοντες καὶ ὄϊς καὶ πίονας αἶγας,
ἱέρευσ’: Od. 13:24: τοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο
ἱερεὺς: Il. 1:370: Χρύσης δ’ αὖθ’ ἱερεὺς ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος
ἱέρευσαν: Od. 20:391: ἡδύ τε καὶ μενοεικές, ἐπεὶ μάλα πόλλ’ ἱέρευσαν·
ἱερεύσαντες: Il. 18:559: βοῦν δ’ ἱερεύσαντες μέγαν ἄμφεπον· αἳ δὲ γυναῖκες
ἱερεύσαντες: Od. 14:28: ὄφρ’ ἱερεύσαντες κρειῶν κορεσαίατο θυμόν.
ἱερεύσαντες: Od. 16:454: σῦν ἱερεύσαντες ἐνιαύσιον. αὐτὰρ Ἀθήνη
ἱερεύσατε: Od. 24:215: δεῖπνον δ’ αἶψα συῶν ἱερεύσατε ὅς τις ἄριστος·
ἱέρευσε: Il. 2:402: αὐτὰρ ὃ βοῦν ἱέρευσε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἱερεύσειν: Il. 23:147: πεντήκοντα δ’ ἔνορχα παρ’ αὐτόθι μῆλ’ ἱερεύσειν
ἱερευσέμεν: Il. 6:94: ἤνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃ
ἱερευσέμεν: Il. 6:275: ἤνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃ
ἱερευσέμεν: Od. 10:524: Τειρεσίῃ δ’ ἀπάνευθεν ὄϊν ἱερευσέμεν οἴῳ
ἱερευσέμεν: Od. 11:32: Τειρεσίῃ δ’ ἀπάνευθεν ὄϊν ἱερευσέμεν οἴῳ
ἱέρευσεν: Il. 6:174: ἐννῆμαρ ξείνισσε καὶ ἐννέα βοῦς ἱέρευσεν.
ἱέρευσεν: Il. 7:314: τοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἱέρευσεν: Od. 8:59: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος δυοκαίδεκα μῆλ’ ἱέρευσεν,
ἱέρευσεν: Od. 14:74: ἔνθεν ἑλὼν δύ’ ἔνεικε καὶ ἀμφοτέρους ἱέρευσεν,
ἱερεύσομεν: Il. 6:309: ἤνις ἠκέστας ἱερεύσομεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃς
ἱερεύσομεν: Od. 13:182: δώδεκα κεκριμένους ἱερεύσομεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃ
ἱερεύσω: Od. 14:414: “ἄξεθ’ ὑῶν τὸν ἄριστον, ἵνα ξείνῳ ἱερεύσω
ἱέρευτο: Il. 24:125: τοῖσι δ’ ὄϊς λάσιος μέγας ἐν κλισίῃ ἱέρευτο.
ἱερῇ: Il. 5:446: Περγάμῳ εἰν ἱερῇ, ὅθι οἱ νηός γε τέτυκτο.
ἱερὴ: Il. 15:39: σή θ’ ἱερὴ κεφαλὴ καὶ νωΐτερον λέχος αὐτῶν
ἱερὴ: Od. 2:409: τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
ἱερὴ: Od. 16:476: ὣς φάτο, μείδησεν δ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο
ἱερὴ: Od. 18:60: τοῖς δ’ αὖτις μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
ἱερὴ: Od. 18:405: τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
ἱερὴ: Od. 21:101: τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
ἱερὴ: Od. 21:130: τοῖς δ’ αὖτις μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
ἱερὴ: Od. 22:354: ὣς φάτο, τοῦ δ’ ἤκουσ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο,
ἱερῆα: Il. 1:23: αἰδεῖσθαί θ’ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
ἱερῆα: Il. 1:62: ἀλλ’ ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν ἢ ἱερῆα,
ἱερῆα: Il. 1:377: αἰδεῖσθαί θ’ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
ἱερῆας: Il. 9:571: Αἰτωλῶν, πέμπον δὲ θεῶν ἱερῆας ἀρίστους,
ἱερῆες: Il. 24:221: ἢ οἳ μάντιές εἰσι θυοσκόοι ἢ ἱερῆες,
ἱερήϊα: Od. 11:23: ἔνθ’ ἱερήϊα μὲν Περιμήδης Εὐρύλοχός τε
ἱερήϊα: Od. 14:250: δαίνυντ’· αὐτὰρ ἐγὼν ἱερήϊα πολλὰ παρεῖχον
ἱερήϊα: Od. 17:600: ἠῶθεν δ’ ἰέναι καὶ ἄγειν ἱερήϊα καλά.
ἱερήϊον: Il. 22:159: καρπαλίμως, ἐπεὶ οὐχ ἱερήϊον οὐδὲ βοείην
ἱερήϊον: Od. 14:94: οὔ ποθ’ ἓν ἱρεύουσ’ ἱερήϊον οὐδὲ δύ’ οἶα·
ἱερὴν: Il. 1:99: ἀπριάτην ἀνάποινον, ἄγειν θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην
ἱερὴν: Il. 1:366: ᾠχόμεθ’ ἐς Θήβην ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος,
ἱερὴν: Il. 1:431: ἐς Χρύσην ἵκανεν ἄγων ἱερὴν ἑκατόμβην.
ἱερὴν: Il. 1:443: παῖδά τε σοὶ ἀγέμεν, Φοίβῳ θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην
ἱερὴν: Il. 1:447: παῖδα φίλην· τοὶ δ’ ὦκα θεῷ ἱερὴν ἑκατόμβην
ἱερήν: Il. 7:20: Ἴλιον εἰς ἱερήν· τῇ δ’ ἀντίος ὄρνυτ’ Ἀπόλλων
ἱερὴν: Il. 23:146: σοί τε κόμην κερέειν ῥέξειν θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην,
ἱερὴν: Od. 20:276: κήρυκες δ’ ἀνὰ ἄστυ θεῶν ἱερὴν ἑκατόμβην
ἱερῆς: Il. 2:535: Λοκρῶν, οἳ ναίουσι πέρην ἱερῆς Εὐβοίης.
ἱερῆς: Il. 4:103: οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης.
ἱερῆς: Il. 4:121: οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης.
ἱερῆς: Od. 13:372: τὼ δὲ καθεζομένω ἱερῆς παρὰ πυθμέν’ ἐλαίης
ἱερῆς: Od. 21:108: οὔτε Πύλου ἱερῆς οὔτ’ Ἄργεος οὔτε Μυκήνης,
ἱεροῖο: Il. 6:89: οἴξασα κληῗδι θύρας ἱεροῖο δόμοιο
ἱεροῖσ’: Od. 3:273: πολλὰ δὲ μηρί’ ἔκηε θεῶν ἱεροῖσ’ ἐπὶ βωμοῖς,
ἱεροῖσ’: Od. 10:426: ὄφρα ἴδηθ’ ἑτάρους ἱεροῖσ’ ἐν δώμασι Κίρκης
ἱεροῖσ’: Od. 10:554: ὅς μοι ἄνευθ’ ἑτάρων ἱεροῖσ’ ἐν δώμασι Κίρκης,
ἱεροῖσι: Il. 11:774: σπένδων αἴθοπα οἶνον ἐπ’ αἰθομένοις ἱεροῖσι.
ἱεροῖσιν: Il. 10:46: Ἑκτορέοις ἄρα μᾶλλον ἐπὶ φρένα θῆχ’ ἱεροῖσιν·
ἱεροῖσιν: Od. 12:362: οὐδ’ εἶχον μέθυ λεῖψαι ἐπ’ αἰθομένοισ’ ἱεροῖσιν,
ἱερὸν: Il. 2:506: Ὀγχηστόν θ’ ἱερὸν Ποσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσος,
ἱερὸν: Il. 8:66: Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
ἱερὸν: Il. 10:56: ἐλθεῖν ἐς φυλάκων ἱερὸν τέλος ἠδ’ ἐπιτεῖλαι.
ἱερὸν: Il. 11:84: Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
ἱερὸν: Il. 11:194: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.
ἱερὸν: Il. 11:209: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.
ἱερὸν: Il. 11:725: ἔνδιοι ἱκόμεσθ’ ἱερὸν ῥόον Ἀλφειοῖο.
ἱερὸν: Il. 16:407: πέτρῃ ἔπι προβλῆτι καθήμενος ἱερὸν ἰχθὺν
ἱερὸν: Il. 17:455: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ·
ἱερὸν: Od. 1:2: πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε·
ἱερὸν: Od. 7:167: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
ἱερὸν: Od. 8:2: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆς ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
ἱερὸν: Od. 8:4: τοῖσιν δ’ ἡγεμόνευ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο
ἱερὸν: Od. 8:385: ὣς φάτο, γήθησεν δ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
ἱερὸν: Od. 8:421: τοῖσιν δ’ ἡγεμόνευ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
ἱερὸν: Od. 9:56: ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
ἱερὸν: Od. 9:165: ἠφύσαμεν Κικόνων ἱερὸν πτολίεθρον ἑλόντες.
ἱερὸν: Od. 13:20: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέθηχ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
ἱερὸν: Od. 13:24: τοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο
ἱερὸν: Od. 18:34: τοῖϊν δὲ ξυνέηχ’ ἱερὸν μένος Ἀντινόοιο,
ἱερὸς: Od. 24:81: χεύαμεν Ἀργείων ἱερὸς στρατὸς αἰχμητάων
ἱεροῦ: Il. 11:630: ἠδὲ μέλι χλωρόν, παρὰ δ’ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν,
ἱεροὺς: Il. 2:305: ἡμεῖς δ’ ἀμφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺς κατὰ βωμοὺς
ἱεροὺς: Il. 24:681: νηῶν ἐκπέμψειε λαθὼν ἱεροὺς πυλαωρούς.
ἱερῷ: Il. 17:464: οὐ γάρ πως ἦν οἶον ἐόνθ’ ἱερῷ ἐνὶ δίφρῳ
ἱερῷ: Il. 18:504: εἵατ’ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοις ἱερῷ ἐνὶ κύκλῳ,
ἱερῶν: Od. 10:351: ἔκ θ’ ἱερῶν ποταμῶν, οἵ τ’ εἰς ἅλαδε προρέουσι.
ἵεσθε: Il. 12:274: ἀλλὰ πρόσω ἵεσθε καὶ ἀλλήλοισι κέλεσθε,
ἱέσθην: Il. 18:501: ἄμφω δ’ ἱέσθην ἐπὶ ἴστορι πεῖραρ ἑλέσθαι.
ἱέσθην: Il. 23:718: νίκης ἱέσθην τρίποδος πέρι ποιητοῖο·
ἱέσθην: Od. 3:344: ἄμφω ἱέσθην κοίλην ἐπὶ νῆα νέεσθαι·
ἵετ’: Il. 12:68: Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, Τρώεσσι δὲ ἵετ’ ἀρήγειν,
ἵετ’: Il. 13:585: ἵετ’ ἀκοντίσσαι, ὃ δ’ ἀπὸ νευρῆφιν ὀϊστῷ.
ἵετ’: Il. 16:359: ἵετ’ ἀκοντίσσαι· ὃ δὲ ἰδρείῃ πολέμοιο
ἵετ’: Od. 13:334: ἵετ’ ἐνὶ μεγάροισ’ ἰδέειν παῖδάς τ’ ἄλοχόν τε·
ἵεται: Od. 2:327: ἢ ὅ γε καὶ Σπάρτηθεν, ἐπεί νύ περ ἵεται αἰνῶς·
ἵετο: Il. 2:589: ὀτρύνων πόλεμον δέ· μάλιστα δὲ ἵετο θυμῷ
ἵετο: Il. 5:434: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ οὐδὲ θεὸν μέγαν ἅζετο, ἵετο δ’ αἰεὶ
ἵετο: Il. 8:301: Ἕκτορος ἀντικρύ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυμός·
ἵετο: Il. 8:310: Ἕκτορος ἀντικρύ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυμός.
ἵετο: Il. 11:537: αἵ τ’ ἀπ’ ἐπισσώτρων. ὃ δὲ ἵετο δῦναι ὅμιλον
ἵετο: Il. 13:386: αἰὲν ἔχ’ ἡνίοχος θεράπων· ὃ δὲ ἵετο θυμῷ
ἵετο: Il. 13:424: Ἰδομενεὺς δ’ οὐ λῆγε μένος μέγα, ἵετο δ’ αἰεὶ
ἵετο: Il. 16:383: ἵετο γὰρ βαλέειν· τὸν δ’ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι.
ἵετο: Il. 16:866: ἵετο γὰρ βαλέειν· τὸν δ’ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι
ἵετο: Il. 20:502: αἵ τ’ ἀπ’ ἐπισσώτρων· ὃ δὲ ἵετο κῦδος ἀρέσθαι
ἵζ’: Od. 24:394: “ὦ γέρον, ἵζ’ ἐπὶ δεῖπνον, ἀπεκλελάθεσθε δὲ θάμβευς·
ἱζάνει: Il. 10:92: ἱζάνει, ἀλλὰ μέλει πόλεμος καὶ κήδε’ Ἀχαιῶν.
ἵζανεν: Il. 23:258: αὐτοῦ λαὸν ἔρυκε καὶ ἵζανεν εὐρὺν ἀγῶνα,
ἵζανον: Od. 24:209: ἐν τῷ σιτέσκοντο καὶ ἵζανον ἠδὲ ἴαυον
ἷζε: Il. 2:53: Βουλὴν δὲ πρῶτον μεγαθύμων ἷζε γερόντων
ἷζε: Il. 2:792: ὃς Τρώων σκοπὸς ἷζε ποδωκείῃσι πεποιθὼς
ἷζε: Il. 18:422: πλησίον, ἔνθα Θέτις περ, ἐπὶ θρόνου ἷζε φαεινοῦ,
ἷζε: Il. 20:15: ἷζε δ’ ἄρ’ ἐν μέσσοισι, Διὸς δ’ ἐξείρετο βουλήν·
ἵζε: Il. 24:553: μή πω μ’ ἐς θρόνον ἵζε διοτρεφὲς ὄφρά κεν Ἕκτωρ
ἷζε: Od. 4:718: ἀλλ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδοῦ ἷζε πολυκμήτου θαλάμοιο
ἷζε: Od. 5:338: ἷζε δ’ ἐπὶ σχεδίης καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἷζε: Od. 7:171: ὅς οἱ πλησίον ἷζε, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκε.
ἷζε: Od. 8:469: ἦ ῥα, καὶ ἐς θρόνον ἷζε παρ’ Ἀλκίνοον βασιλῆα.
ἷζε: Od. 17:96: μήτηρ δ’ ἀντίον ἷζε παρὰ σταθμὸν μεγάροιο
ἷζε: Od. 17:339: ἷζε δ’ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ ἔντοσθε θυράων
ἷζε: Od. 21:146: ἷζε μυχοίτατος αἰεί· ἀτασθαλίαι δέ οἱ οἴῳ
ἵζει: Il. 13:281: ἀλλὰ μετοκλάζει καὶ ἐπ’ ἀμφοτέρους πόδας ἵζει,
ἵζει: Od. 11:449: νήπιος, ὅς που νῦν γε μετ’ ἀνδρῶν ἵζει ἀριθμῷ,
ἷζεν: Il. 9:218: αὐτὸς δ’ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο
ἷζεν: Od. 5:198: αὐτὴ δ’ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο,
ἷζεν: Od. 14:79: αὐτὸς δ’ ἀντίον ἷζεν, ἐποτρύνων δὲ προσηύδα·
ἷζεν: Od. 16:53: αὐτὸς δ’ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο.
ἷζεν: Od. 19:389: ἷζεν ἀπ’ ἐσχαρόφιν, ποτὶ δὲ σκότον ἐτράπετ’ αἶψα·
ἵζεσκε: Il. 24:472: τῇ ῥ’ Ἀχιλεὺς ἵζεσκε Διῒ φίλος· ἐν δέ μιν αὐτὸν
ἵζεσκεν: Od. 3:409: Νηλεὺς ἵζεσκεν, θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος·
ἵζευ: Il. 3:162: δεῦρο πάροιθ’ ἐλθοῦσα φίλον τέκος ἵζευ ἐμεῖο,
ἵζευ: Il. 7:115: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἵζευ ἰὼν μετὰ ἔθνος ἑταίρων,
ἷζον: Il. 9:13: ἷζον δ’ εἰν ἀγορῇ τετιηότες· ἂν δ’ Ἀγαμέμνων
ἷζον: Il. 9:87: κὰδ δὲ μέσον τάφρου καὶ τείχεος ἷζον ἰόντες·
ἷζον: Il. 21:520: κὰδ δ’ ἷζον παρὰ πατρὶ κελαινεφεῖ· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ἷζον: Il. 23:28: κὰδ δ’ ἷζον παρὰ νηῒ ποδώκεος Αἰακίδαο
ἷζον: Od. 16:365: ἤματα μὲν σκοποὶ ἷζον ἐπ’ ἄκριας ἠνεμοέσσας
ἵζοντ’: Il. 18:522: ἔνθ’ ἄρα τοί γ’ ἵζοντ’ εἰλυμένοι αἴθοπι χαλκῷ.
ἵζοντο: Il. 3:326: οἳ μὲν ἔπειθ’ ἵζοντο κατὰ στίχας, ἧχι ἑκάστῳ
ἵζοντο: Il. 19:50: κὰδ δὲ μετὰ πρώτῃ ἀγορῇ ἵζοντο κιόντες.
ἱζόντων: Il. 2:96: λαῶν ἱζόντων, ὅμαδος δ’ ἦν· ἐννέα δέ σφεας
ἰῇ: Il. 9:319: ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσθλός·
ἰῇ: Il. 11:174: πάσας· τῇ δέ τ’ ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος·
ἰῇ: Il. 18:251: Ἕκτορι δ’ ἦεν ἑταῖρος, ἰῇ δ’ ἐν νυκτὶ γένοντο,
ἰῇ: Il. 22:477: Ἕκτορ ἐγὼ δύστηνος· ἰῇ ἄρα γεινόμεθ’ αἴσῃ
ἴῃ: Od. 8:395: ξεῖνος ἔχων ἐπὶ δόρπον ἴῃ χαίρων ἐνὶ θυμῷ.
ἴῃ: Od. 18:194: χρίεται, εὖτ’ ἂν ἴῃ Χαρίτων χορὸν ἱμερόεντα·
ἴηλα: Il. 15:19: ἄκμονας ἧκα δύω, περὶ χερσὶ δὲ δεσμὸν ἴηλα
ἰῆλαι: Od. 21:241: κληῖσαι κληῖδι, θοῶς δ’ ἐπὶ δεσμὸν ἰῆλαι.”
ἴηλε: Od. 8:447: αὐτίκ’ ἐπήρτυε πῶμα, θοῶς δ’ ἐπὶ δεσμὸν ἴηλε
ἴηλον: Od. 8:443: “αὐτὸς νῦν ἴδε πῶμα, θοῶς δ’ ἐπὶ δεσμὸν ἴηλον,
Ἰηλυσόν: Il. 2:656: Λίνδον Ἰηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον.
ἰήλω: Od. 2:316: πειρήσω, ὥς κ’ ὔμμι κακὰς ἐπὶ κῆρας ἰήλω,
ἰήνατε: Od. 8:426: ἀμφὶ δέ οἱ πυρὶ χαλκὸν ἰήνατε, θέρμετε δ’ ὕδωρ,
ἰήνῃ: Il. 24:119: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ.
ἰήνῃ: Il. 24:147: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ
ἰήνῃ: Il. 24:176: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ
ἰήνῃ: Il. 24:196: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ.
ἰῆς: Il. 16:173: τῆς μὲν ἰῆς στιχὸς ἦρχε Μενέσθιος αἰολοθώρηξ
ἴῃς: Il. 24:295: τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴῃς Δαναῶν ταχυπώλων.
ἰῆς: Il. 24:496: ἐννεακαίδεκα μέν μοι ἰῆς ἐκ νηδύος ἦσαν,
ἰησάμενοι: Od. 19:460: εὖ ἰησάμενοι ἠδ’ ἀγλαὰ δῶρα πορόντες
ἰήσασθαι: Il. 5:899: Ὣς φάτο, καὶ Παιήον’ ἀνώγειν ἰήσασθαι.
ἰήσατο: Il. 5:904: ὣς ἄρα καρπαλίμως ἰήσατο θοῦρον Ἄρηα.
ἰήσεται: Od. 9:520: αὐτὸς δ’, αἴ κ’ ἐθέλῃσ’, ἰήσεται, οὐδέ τις ἄλλος
ἰήσεται: Od. 9:525: ὡς οὐκ ὀφθαλμόν γ’ ἰήσεται οὐδ’ ἐνοσίχθων.”
ἴῃσθα: Il. 10:67: φθέγγεο δ’ ᾗ κεν ἴῃσθα καὶ ἐγρήγορθαι ἄνωχθι
ἵησι: Od. 7:130: σκίδναται, ἡ δ’ ἑτέρωθεν ὑπ’ αὐλῆς οὐδὸν ἵησι
ἵησι: Od. 11:239: ὃς πολὺ κάλλιστος ποταμῶν ἐπὶ γαῖαν ἵησι,
ἵησιν: Il. 3:12: τόσσόν τίς τ’ ἐπιλεύσσει ὅσον τ’ ἐπὶ λᾶαν ἵησιν·
ἴῃσιν: Il. 9:697: ἀλλ’ ἤτοι κεῖνον μὲν ἐάσομεν ἤ κεν ἴῃσιν
ἵησιν: Il. 21:158: Ἀξιοῦ, ὃς κάλλιστον ὕδωρ ἐπὶ γαῖαν ἵησιν,
ἵησιν: Od. 9:499: μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλών· τόσσον γὰρ ἵησιν.”
Ἰήσονι: Il. 7:469: τόν ῥ’ ἔτεχ’ Ὑψιπύλη ὑπ’ Ἰήσονι ποιμένι λαῶν.
Ἰησονίδης: Il. 7:468: πολλαί, τὰς προέηκεν Ἰησονίδης Εὔνηος,
Ἰησονίδης: Il. 7:471: δῶκεν Ἰησονίδης ἀγέμεν μέθυ χίλια μέτρα.
Ἰησονίδης: Il. 23:747: Πατρόκλῳ ἥρωϊ Ἰησονίδης Εὔνηος.
Ἰήσονος: Il. 21:41: νηυσὶν ἄγων, ἀτὰρ υἱὸς Ἰήσονος ὦνον ἔδωκε·
Ἰήσων: Od. 12:72: ἀλλ’ Ἥρη παρέπεμψεν, ἐπεὶ φίλος ἦεν Ἰήσων.
ἰητῆρ’: Il. 2:732: ἰητῆρ’ ἀγαθὼ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων·
ἰητὴρ: Il. 4:190: ἕλκος δ’ ἰητὴρ ἐπιμάσσεται ἠδ’ ἐπιθήσει
ἰητῆρα: Od. 17:384: μάντιν ἢ ἰητῆρα κακῶν ἢ τέκτονα δούρων,
ἰητῆρος: Il. 4:194: φῶτ’ Ἀσκληπιοῦ υἱὸν ἀμύμονος ἰητῆρος,
ἰητῆρος: Il. 11:518: βαῖν’ Ἀσκληπιοῦ υἱὸς ἀμύμονος ἰητῆρος·
ἰητῆρος: Il. 11:834: χρηΐζοντα καὶ αὐτὸν ἀμύμονος ἰητῆρος
ἰητροὶ: Il. 11:832: ἰητροὶ μὲν γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων
ἰητροὶ: Il. 16:28: τοὺς μέν τ’ ἰητροὶ πολυφάρμακοι ἀμφιπένονται
ἰητροῖς: Il. 13:213: τὸν μὲν ἑταῖροι ἔνεικαν, ὃ δ’ ἰητροῖς ἐπιτείλας
ἰητρὸς: Il. 11:514: ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων
ἰητρὸς: Od. 4:231: ἰητρὸς δὲ ἕκαστος ἐπιστάμενος περὶ πάντων
ἴθ’: Il. 3:390: δεῦρ’ ἴθ’· Ἀλέξανδρός σε καλεῖ οἶκον δὲ νέεσθαι.
ἴθ’: Il. 6:143: ἆσσον ἴθ’ ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ’ ἵκηαι.
ἴθ’: Il. 6:341: ἢ ἴθ’, ἐγὼ δὲ μέτειμι· κιχήσεσθαι δέ σ’ ὀΐω.
ἴθ’: Il. 14:267: ἀλλ’ ἴθ’, ἐγὼ δέ κέ τοι Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
ἴθ’: Il. 20:429: ἆσσον ἴθ’ ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ’ ἵκηαι.
ἰθαιγενέεσσιν: Od. 14:203: παλλακίς, ἀλλά με ἶσον ἰθαιγενέεσσιν ἐτίμα
Ἰθαιμένεος: Il. 16:586: καί ῥ’ ἔβαλε Σθενέλαον Ἰθαιμένεος φίλον υἱὸν
Ἰθάκῃ: Od. 1:386: μὴ σέ γ’ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ βασιλῆα Κρονίων
Ἰθάκῃ: Od. 1:395: πολλοὶ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ, νέοι ἠδὲ παλαιοί,
Ἰθάκῃ: Od. 1:401: ὅς τις ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ βασιλεύσει Ἀχαιῶν·
Ἰθάκῃ: Od. 2:256: πεύσεται εἰν Ἰθάκῃ, τελέει δ’ ὁδὸν οὔ ποτε ταύτην.”
Ἰθάκῃ: Od. 2:293: πολλαὶ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ, νέαι ἠδὲ παλαιαί·
Ἰθάκῃ: Od. 4:555: υἱὸς Λαέρτεω, Ἰθάκῃ ἔνι οἰκία ναίων·
Ἰθάκῃ: Od. 4:605: ἐν δ’ Ἰθάκῃ οὔτ’ ἂρ δρόμοι εὐρέες οὔτε τι λειμών·
Ἰθάκη: Od. 4:608: αἵ θ’ ἁλὶ κεκλίαται· Ἰθάκη δέ τε καὶ περὶ πασέων.”
Ἰθάκῃ: Od. 9:505: υἱὸν Λαέρτεω, Ἰθάκῃ ἔνι οἰκί’ ἔχοντα.”
Ἰθάκῃ: Od. 9:531: υἱὸν Λαέρτεω, Ἰθάκῃ ἔνι οἰκί’ ἔχοντα.
Ἰθάκῃ: Od. 13:135: κάτθεσαν εἰν Ἰθάκῃ, ἔδοσαν δέ οἱ ἀγλαὰ δῶρα,
Ἰθάκῃ: Od. 15:482: τοὺς δ’ Ἰθάκῃ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ,
Ἰθάκῃ: Od. 16:230: κάτθεσαν εἰν Ἰθάκῃ, ἔπορον δέ μοι ἀγλαὰ δῶρα,
Ἰθάκῃ: Od. 21:252: ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ, αἱ δ’ ἄλλῃσιν πολίεσσιν· -
Ἰθάκῃ: Od. 22:30: κούρων εἰν Ἰθάκῃ· τῶ σ’ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται.”
Ἰθάκῃ: Od. 23:122: κούρων εἰν Ἰθάκῃ· τὰ δέ σε φράζεσθαι ἄνωγα.”
Ἰθάκῃ: Od. 24:104: ξεῖνος γάρ οἱ ἔην Ἰθάκῃ ἔνι οἰκία ναίων.
Ἰθάκην: Il. 2:632: οἵ ῥ’ Ἰθάκην εἶχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον
Ἰθάκην: Od. 1:18: εἰς Ἰθάκην, οὐδ’ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
Ἰθάκην: Od. 1:172: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
Ἰθάκην: Od. 1:247: ἠδ’ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσι,
Ἰθάκην: Od. 2:167: οἳ νεμόμεσθ’ Ἰθάκην εὐδείελον. ἀλλὰ πολὺ πρὶν
Ἰθάκην: Od. 4:601: ἵππους δ’ εἰς Ἰθάκην οὐκ ἄξομαι, ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ
Ἰθάκην: Od. 9:21: ναιετάω δ’ Ἰθάκην εὐδείελον· ἐν δ’ ὄρος αὐτῇ,
Ἰθάκην: Od. 10:420: ὡς εἴ τ’ εἰς Ἰθάκην ἀφικοίμεθα πατρίδα γαῖαν·
Ἰθάκην: Od. 10:522: ἐλθὼν εἰς Ἰθάκην στεῖραν βοῦν, ἥ τις ἀρίστη,
Ἰθάκην: Od. 11:30: ἐλθὼν εἰς Ἰθάκην στεῖραν βοῦν, ἥ τις ἀρίστη,
Ἰθάκην: Od. 11:111: καί κεν ἔτ’ εἰς Ἰθάκην, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε·
Ἰθάκην: Od. 11:162: εἰς Ἰθάκην οὐδ’ εἶδες ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκα;”
Ἰθάκην: Od. 11:480: εἴποι, ὅπως Ἰθάκην ἐς παιπαλόεσσαν ἱκοίμην·
Ἰθάκην: Od. 12:138: ἦ τ’ ἂν ἔτ’ εἰς Ἰθάκην, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε·
Ἰθάκην: Od. 12:345: εἰ δέ κεν εἰς Ἰθάκην ἀφικοίμεθα, πατρίδα γαῖαν,
Ἰθάκην: Od. 13:212: ἄξειν εἰς Ἰθάκην εὐδείελον, οὐδ’ ἐτέλεσσαν.
Ἰθάκην: Od. 13:325: ἥκειν εἰς Ἰθάκην εὐδείελον, ἀλλά τιν’ ἄλλην
Ἰθάκην: Od. 14:189: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
Ἰθάκην: Od. 15:510: ἀνδρῶν, οἳ κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσιν;
Ἰθάκην: Od. 16:58: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
Ἰθάκην: Od. 16:124: ἠδ’ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσι,
Ἰθάκην: Od. 16:223: ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
Ἰθάκην: Od. 19:132: οἵ τ’ αὐτὴν Ἰθάκην εὐδείελον ἀμφινέμονται,
Ἰθάκην: Od. 19:462: εἰς Ἰθάκην. τῷ μέν ῥα πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
Ἰθάκην: Od. 21:346: οὔθ’ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσιν,
Ἰθάκην: Od. 24:259: εἰ ἐτεόν γ’ Ἰθάκην τήνδ’ ἱκόμεθ’, ὥς μοι ἔειπεν
Ἰθάκηνδε: Od. 1:88: αὐτὰρ ἐγὼν Ἰθάκηνδε ἐλεύσομαι, ὄφρα οἱ υἱὸν
Ἰθάκηνδε: Od. 1:163: εἰ κεῖνόν γ’ Ἰθάκηνδε ἰδοίατο νοστήσαντα,
Ἰθάκηνδε: Od. 11:361: πᾶσιν, ὅσοι μ’ Ἰθάκηνδε ἰδοίατο νοστήσαντα.”
Ἰθάκηνδε: Od. 15:157: νοστήσας Ἰθάκηνδε κιχὼν Ὀδυσῆ’ ἐνὶ οἴκῳ
Ἰθάκηνδε: Od. 16:322: ἡ δ’ ἄρ’ ἔπειτ’ Ἰθάκηνδε κατήγετο νηῦς ἐϋεργής,
Ἰθάκης: Il. 3:201: ὃς τράφη ἐν δήμῳ Ἰθάκης κραναῆς περ ἐούσης
Ἰθάκης: Od. 1:57: θέλγει, ὅπως Ἰθάκης ἐπιλήσεται· αὐτὰρ Ὀδυσσεύς,
Ἰθάκης: Od. 1:103: στῆ δ’ Ἰθάκης ἐνὶ δήμῳ ἐπὶ προθύροισ’ Ὀδυσῆος,
Ἰθάκης: Od. 1:404: κτήματ’ ἀποῤῥαίσει’, Ἰθάκης ἔτι ναιεταούσης.
Ἰθάκης: Od. 3:81: ἡμεῖς ἐξ Ἰθάκης Ὑπονηΐου εἰλήλουθμεν·
Ἰθάκης: Od. 4:175: ἐξ Ἰθάκης ἀγαγὼν σὺν κτήμασι καὶ τέκεϊ ᾧ
Ἰθάκης: Od. 4:643: κοῦροι ἕποντ’; Ἰθάκης ἐξαίρετοι, ἦ ἑοὶ αὐτοῦ
Ἰθάκης: Od. 4:671: ἐν πορθμῷ Ἰθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης,
Ἰθάκης: Od. 4:845: μεσσηγὺς Ἰθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης,
Ἰθάκης: Od. 10:417: τρηχείης Ἰθάκης, ἵνα τ’ ἔτραφον ἠδ’ ἐγένοντο·
Ἰθάκης: Od. 10:463: τρηχείης Ἰθάκης· νῦν δ’ ἀσκελέες καὶ ἄθυμοι,
Ἰθάκης: Od. 13:97: ἐν δήμῳ Ἰθάκης· δύο δὲ προβλῆτες ἐν αὐτῷ
Ἰθάκης: Od. 13:248: τῶ τοι, ξεῖν’, Ἰθάκης γε καὶ ἐς Τροίην ὄνομ’ ἵκει,
Ἰθάκης: Od. 13:256: “πυνθανόμην Ἰθάκης γε καὶ ἐν Κρήτῃ εὐρείῃ,
Ἰθάκης: Od. 13:344: ἀλλ’ ἄγε τοι δείξω Ἰθάκης ἕδος, ὄφρα πεποίθῃς·
Ἰθάκης: Od. 14:98: οὔτ’ αὐτῆς Ἰθάκης· οὐδὲ ξυνεείκοσι φωτῶν
Ἰθάκης: Od. 14:126: ὃς δέ κ’ ἀλητεύων Ἰθάκης ἐς δῆμον ἵκηται,
Ἰθάκης: Od. 14:182: νώνυμον ἐξ Ἰθάκης Ἀρκεισίου ἀντιθέοιο.
Ἰθάκης: Od. 14:329: ὅππως νοστήσει’ Ἰθάκης ἐς πίονα δῆμον,
Ἰθάκης: Od. 14:344: ἑσπέριοι δ’ Ἰθάκης εὐδειέλου ἔργ’ ἀφίκοντο.
Ἰθάκης: Od. 15:29: ἐν πορθμῷ Ἰθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης
Ἰθάκης: Od. 15:36: αὐτὰρ ἐπὴν πρώτην ἀκτὴν Ἰθάκης ἀφίκηαι,
Ἰθάκης: Od. 15:267: ἐξ Ἰθάκης γένος εἰμί, πατὴρ δέ μοί ἐστιν Ὀδυσσεύς,
Ἰθάκης: Od. 15:534: ἐν δήμῳ Ἰθάκης, ἀλλ’ ὑμεῖς καρτεροὶ αἰεί.”
Ἰθάκης: Od. 16:251: ἐκ δ’ αὐτῆς Ἰθάκης δυοκαίδεκα πάντες ἄριστοι,
Ἰθάκης: Od. 16:419: ἐν δήμῳ Ἰθάκης μεθ’ ὁμήλικας ἔμμεν ἄριστον
Ἰθάκης: Od. 17:250: ἄξω τῆλ’ Ἰθάκης, ἵνα μοι βίοτον πολὺν ἄλφοι.
Ἰθάκης: Od. 18:2: πτωχεύεσκ’ Ἰθάκης, μετὰ δ’ ἔπρεπε γαστέρι μάργῃ
Ἰθάκης: Od. 19:399: Αὐτόλυκος δ’ ἐλθὼν Ἰθάκης ἐς πίονα δῆμον
Ἰθάκης: Od. 20:340: ὅς που τῆλ’ Ἰθάκης ἢ ἔφθιται ἢ ἀλάληται,
Ἰθάκης: Od. 21:18: μῆλα γὰρ ἐξ Ἰθάκης Μεσσήνιοι ἄνδρες ἄειραν
Ἰθάκης: Od. 21:109: οὔτ’ αὐτῆς Ἰθάκης οὔτ’ ἠπείροιο μελαίνης·
Ἰθάκης: Od. 22:52: ὄφρ’ Ἰθάκης κατὰ δῆμον ἐϋκτιμένης βασιλεύοι
Ἰθάκης: Od. 22:223: οὐδ’ ἄλοχον κεδνὴν Ἰθάκης κατὰ ἄστυ πολεύειν.”
Ἰθάκης: Od. 23:176: ἐξ Ἰθάκης ἐπὶ νηὸς ἰὼν δολιχηρέτμοιο.
Ἰθάκης: Od. 24:269: εὔχετο δ’ ἐξ Ἰθάκης γένος ἔμμεναι, αὐτὰρ ἔφασκε
Ἰθάκης: Od. 24:284: εἰ γάρ μιν ζωόν γε κίχεις Ἰθάκης ἐνὶ δήμῳ,
Ἰθακήσιοι: Od. 2:25: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω.
Ἰθακήσιοι: Od. 2:161: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω·
Ἰθακήσιοι: Od. 2:229: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω·
Ἰθακήσιοι: Od. 15:520: τὸν νῦν ἶσα θεῷ Ἰθακήσιοι εἰσορόωσι·
Ἰθακήσιοι: Od. 24:354: ἐνθάδ’ ἐπέλθωσιν Ἰθακήσιοι, ἀγγελίας δὲ
Ἰθακήσιοι: Od. 24:443: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι· οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς
Ἰθακήσιοι: Od. 24:454: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω.
Ἰθακήσιοι: Od. 24:531: “ἴσχεσθε πτολέμου, Ἰθακήσιοι, ἀργαλέοιο,
Ἰθακήσιος: Il. 2:184: κῆρυξ Εὐρυβάτης Ἰθακήσιος ὅς οἱ ὀπήδει·
Ἰθακήσιος: Od. 2:246: εἴ περ γάρ κ’ Ὀδυσεὺς Ἰθακήσιος αὐτὸς ἐπελθὼν
Ἰθακήσιος: Od. 22:45: “εἰ μὲν δὴ Ὀδυσεὺς Ἰθακήσιος εἰλήλουθας,
Ἴθακος: Od. 17:207: τὴν ποίησ’ Ἴθακος καὶ Νήριτος ἠδὲ Πολύκτωρ·
ἰθεῖα: Il. 23:580: ἄλλον ἐπιπλήξειν Δαναῶν· ἰθεῖα γὰρ ἔσται.
ἴθι: Il. 1:32: ἀλλ’ ἴθι μή μ’ ἐρέθιζε, σαώτερος ὥς κε νέηαι. ”
ἴθι: Il. 2:8: βάσκ’ ἴθι οὖλε ὄνειρε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν·
ἴθι: Il. 2:163: ἀλλ’ ἴθι νῦν κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων·
ἴθι: Il. 2:179: ἀλλ’ ἴθι νῦν κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν, μηδ’ ἔτ’ ἐρώει,
ἴθι: Il. 3:130: δεῦρ’ ἴθι νύμφα φίλη, ἵνα θέσκελα ἔργα ἴδηαι
ἴθι: Il. 3:432: ἀλλ’ ἴθι νῦν προκάλεσσαι ἀρηΐφιλον Μενέλαον
ἴθι: Il. 4:362: ἀλλ’ ἴθι ταῦτα δ’ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ’ εἴ τι κακὸν νῦν
ἴθι: Il. 8:399: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα, πάλιν τρέπε μηδ’ ἔα ἄντην
ἴθι: Il. 10:53: ἀλλ’ ἴθι νῦν Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα κάλεσσον
ἴθι: Il. 10:175: ἀλλ’ ἴθι νῦν Αἴαντα ταχὺν καὶ Φυλέος υἱὸν
ἴθι: Il. 11:186: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα, τὸν Ἕκτορι μῦθον ἐνίσπες·
ἴθι: Il. 11:610: ἀλλ’ ἴθι νῦν Πάτροκλε Διῒ φίλε Νέστορ’ ἔρειο
ἴθι: Il. 13:235: ἀλλ’ ἄγε τεύχεα δεῦρο λαβὼν ἴθι· ταῦτα δ’ ἅμα χρὴ
ἴθι: Il. 15:158: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα, Ποσειδάωνι ἄνακτι
ἴθι: Il. 19:347: ἀλλ’ ἴθι οἱ νέκτάρ τε καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν
ἴθι: Il. 23:646: ἀλλ’ ἴθι καὶ σὸν ἑταῖρον ἀέθλοισι κτερέϊζε.
ἴθι: Il. 24:144: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα λιποῦσ’ ἕδος Οὐλύμποιο
ἴθι: Il. 24:336: βάσκ’ ἴθι καὶ Πρίαμον κοίλας ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
ἴθι: Od. 3:323: ἀλλ’ ἴθι νῦν σὺν νηΐ τε σῇ καὶ σοῖσ’ ἑτάροισιν·
ἴθι: Od. 7:30: ἀλλ’ ἴθι σιγῇ τοῖον, ἐγὼ δ’ ὁδὸν ἡγεμονεύσω,
ἴθι: Od. 18:171: ἀλλ’ ἴθι καὶ σῷ παιδὶ ἔπος φάο μηδ’ ἐπίκευθε,
ἴθι: Od. 22:157: ἀλλ’ ἴθι, δῖ’ Εὔμαιε, θύρην ἐπίθες θαλάμοιο,
ἴθμαθ’: Il. 5:778: Αἳ δὲ βάτην τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ’ ὁμοῖαι
ἰθύ: Il. 14:402: ἔγχει, ἐπεὶ τέτραπτο πρὸς ἰθύ οἱ, οὐδ’ ἀφάμαρτε,
ἰθὺ: Il. 20:99: καὶ δ’ ἄλλως τοῦ γ’ ἰθὺ βέλος πέτετ’, οὐδ’ ἀπολήγει
ἰθύει: Il. 11:551: ἰθύει, ἀλλ’ οὔ τι πρήσσει· θαμέες γὰρ ἄκοντες
ἰθύει: Il. 17:661: ἰθύει, ἀλλ’ οὔ τι πρήσσει· θαμέες γὰρ ἄκοντες
ἰθύν: Il. 6:79: πᾶσαν ἐπ’ ἰθύν ἐστε μάχεσθαί τε φρονέειν τε,
ἰθύν: Il. 21:303: πρὸς ῥόον ἀΐσσοντος ἀν’ ἰθύν, οὐδέ μιν ἴσχεν
ἰθύν: Od. 4:434: τρεῖς ἄγον, οἷσι μάλιστα πεποίθεα πᾶσαν ἐπ’ ἰθύν.
ἰθὺν: Od. 8:377: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σφαίρῃ ἀν’ ἰθὺν πειρήσαντο,
ἰθύν: Od. 16:304: ἀλλ’ οἶοι σύ τ’ ἐγώ τε γυναικῶν γνώομεν ἰθύν.
ἴθυνα: Od. 23:197: εὖ καὶ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνα,
ἴθυνε: Od. 5:245: ξέσσε δ’ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνε.
ἴθυνε: Od. 11:10: ἥμεθα· τὴν δ’ ἄνεμός τε κυβερνήτης τ’ ἴθυνε.
ἴθυνε: Od. 12:152: ἥμεθα· τὴν δ’ ἄνεμός τε κυβερνήτης τ’ ἴθυνε.
ἴθυνε: Od. 17:341: ξέσσεν ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνε.
ἰθύνει: Il. 17:632: ἢ κακὸς ἢ ἀγαθός· Ζεὺς δ’ ἔμπης πάντ’ ἰθύνει·
ἰθύνει: Il. 23:317: νῆα θοὴν ἰθύνει ἐρεχθομένην ἀνέμοισι·
ἰθύνεις: Il. 24:362: πῇ πάτερ ὧδ’ ἵππους τε καὶ ἡμιόνους ἰθύνεις
ἴθυνεν: Il. 4:132: αὐτὴ δ’ αὖτ’ ἴθυνεν ὅθι ζωστῆρος ὀχῆες
ἴθυνεν: Il. 5:290: Ὣς φάμενος προέηκε· βέλος δ’ ἴθυνεν Ἀθήνη
ἴθυνεν: Il. 23:871: τόξον· ἀτὰρ δὴ ὀϊστὸν ἔχεν πάλαι, ὡς ἴθυνεν.
ἴθυνεν: Od. 21:44: ξέσσεν ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνεν,
ἴθυνεν: Od. 21:121: πᾶσι μίαν μακρήν, καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνεν,
ἰθύνετε: Od. 12:82: νῆα παρὰ γλαφυρὴν ἰθύνετε, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ.
ἰθύνετο: Od. 5:270: αὐτὰρ ὁ πηδαλίῳ ἰθύνετο τεχνηέντως
ἰθύνετο: Od. 22:8: ἦ, καὶ ἐπ’ Ἀντινόῳ ἰθύνετο πικρὸν ὀϊστόν.
ἰθυνθήτην: Il. 16:475: τὼ δ’ ἰθυνθήτην, ἐν δὲ ῥυτῆρσι τάνυσθεν·
ἰθύνοι: Il. 24:149: κῆρύξ τίς οἱ ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ’ ἰθύνοι
ἰθύνοι: Il. 24:178: κῆρύξ τίς τοι ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ’ ἰθύνοι
ἰθύνοι: Od. 5:255: πρὸς δ’ ἄρα πηδάλιον ποιήσατο, ὄφρ’ ἰθύνοι.
ἰθύνομεν: Il. 8:110: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοις ἰθύνομεν, ὄφρα καὶ Ἕκτωρ
ἰθύνομεν: Il. 11:528: κεῖσ’ ἵππους τε καὶ ἅρμ’ ἰθύνομεν, ἔνθα μάλιστα
ἰθυνομένων: Il. 6:3: ἀλλήλων ἰθυνομένων χαλκήρεα δοῦρα
ἴθυνον: Od. 9:78: ἥμεθα· τὰς δ’ ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ’ ἴθυνον.
ἴθυνον: Od. 14:256: ἥμεθα, τὰς δ’ ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ’ ἴθυνον.
ἰθύντατα: Il. 18:508: τῷ δόμεν ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἰθύντατα εἴποι.
ἰθυπτίωνα: Il. 21:169: δεύτερος αὖτ’ Ἀχιλεὺς μελίην ἰθυπτίωνα
ἰθὺς: Il. 5:506: οἳ δὲ μένος χειρῶν ἰθὺς φέρον· ἀμφὶ δὲ νύκτα
ἰθὺς: Il. 5:849: αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ’ ἰθὺς Διομήδεος ἱπποδάμοιο.
ἰθὺς: Il. 8:118: τοῦ δ’ ἰθὺς μεμαῶτος ἀκόντισε Τυδέος υἱός·
ἰθὺς: Il. 8:322: βῆ δ’ ἰθὺς Τεύκρου, βαλέειν δέ ἑ θυμὸς ἀνώγει.
ἰθὺς: Il. 8:336: οἳ δ’ ἰθὺς τάφροιο βαθείης ὦσαν Ἀχαιούς·
ἰθὺς: Il. 11:95: τὸν δ’ ἰθὺς μεμαῶτα μετώπιον ὀξέϊ δουρὶ
ἰθὺς: Il. 11:289: Ζεὺς Κρονίδης· ἀλλ’ ἰθὺς ἐλαύνετε μώνυχας ἵππους
ἰθὺς: Il. 12:106: βάν ῥ’ ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι, οὐδ’ ἔτ’ ἔφαντο
ἰθὺς: Il. 12:124: τῇ ῥ’ ἰθὺς φρονέων ἵππους ἔχε, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
ἰθὺς: Il. 12:137: οἳ δ’ ἰθὺς πρὸς τεῖχος ἐΰδμητον βόας αὔας
ἰθὺς: Il. 12:254: ἥ ῥ’ ἰθὺς νηῶν κονίην φέρεν· αὐτὰρ Ἀχαιῶν
ἰθὺς: Il. 12:330: τὼ δ’ ἰθὺς βήτην Λυκίων μέγα ἔθνος ἄγοντε.
ἰθὺς: Il. 12:453: ὣς Ἕκτωρ ἰθὺς σανίδων φέρε λαᾶν ἀείρας,
ἰθὺς: Il. 13:135: σειόμεν’· οἳ δ’ ἰθὺς φρόνεον, μέμασαν δὲ μάχεσθαι.
ἰθὺς: Il. 13:601: Πείσανδρος δ’ ἰθὺς Μενελάου κυδαλίμοιο
ἰθὺς: Il. 16:552: βὰν δ’ ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι· ἦρχε δ’ ἄρά σφιν
ἰθὺς: Il. 16:584: ὣς ἰθὺς Λυκίων Πατρόκλεες ἱπποκέλευθε
ἰθὺς: Il. 16:602: ἀλκῆς ἐξελάθοντο, μένος δ’ ἰθὺς φέρον αὐτῶν.
ἰθὺς: Il. 17:168: οὐδ’ ἰθὺς μαχέσασθαι, ἐπεὶ σέο φέρτερός ἐστι.
ἰθὺς: Il. 17:227: τώ τις νῦν ἰθὺς τετραμμένος ἢ ἀπολέσθω
ἰθὺς: Il. 17:233: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἰθὺς Δαναῶν βρίσαντες ἔβησαν
ἰθὺς: Il. 17:340: τώ ῥ’ ἰθὺς Δαναῶν ἴομεν, μηδ’ οἵ γε ἕκηλοι
ἰθὺς: Il. 17:492: τὼ δ’ ἰθὺς βήτην βοέῃς εἰλυμένω ὤμους
ἰθὺς: Il. 20:79: Αἰνείαν δ’ ἰθὺς λαοσσόος ὦρσεν Ἀπόλλων
ἰθὺς: Il. 20:108: ἀλλ’ ἰθὺς φέρε χαλκὸν ἀτειρέα, μηδέ σε πάμπαν
ἰθὺς: Il. 20:172: γλαυκιόων δ’ ἰθὺς φέρεται μένει, ἤν τινα πέφνῃ
ἰθὺς: Il. 20:386: τὸν δ’ ἰθὺς μεμαῶτα βάλ’ ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεὺς
ἰθὺς: Il. 21:398: ἰθὺς ἐμεῦ ὦσας, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψας;
ἰθὺς: Il. 21:540: οἳ δ’ ἰθὺς πόλιος καὶ τείχεος ὑψηλοῖο
ἰθὺς: Il. 22:143: ὣς ἄρ’ ὅ γ’ ἐμμεμαὼς ἰθὺς πέτετο, τρέσε δ’ Ἕκτωρ
ἰθὺς: Il. 22:243: νῦν δ’ ἰθὺς μεμαῶτε μαχώμεθα, μὴ δέ τι δούρων
ἰθὺς: Il. 22:284: ἀλλ’ ἰθὺς μεμαῶτι διὰ στήθεσφιν ἔλασσον
ἰθὺς: Il. 24:471: ἵππους ἡμιόνους τε· γέρων δ’ ἰθὺς κίεν οἴκου,
ἰθὺς: Od. 1:119: βῆ δ’ ἰθὺς προθύροιο, νεμεσσήθη δ’ ἐνὶ θυμῷ
ἰθὺς: Od. 2:301: Ἀντίνοος δ’ ἰθὺς γελάσας κίε Τηλεμάχοιο·
ἰθὺς: Od. 3:10: οἱ δ’ ἰθὺς κατάγοντο ἰδ’ ἱστία νηὸς ἐΐσης
ἰθὺς: Od. 3:17: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἰθὺς κίε Νέστορος ἱπποδάμοιο·
ἰθὺς: Od. 15:511: ἦ ἰθὺς σῆς μητρὸς ἴω καὶ σοῖο δόμοιο;”
ἰθὺς: Od. 17:33: δακρύσασα δ’ ἔπειτ’ ἰθὺς κίεν· ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἄλλαι
ἰθὺς: Od. 17:325: βῆ δ’ ἰθὺς μεγάροιο μετὰ μνηστῆρας ἀγαυούς.
ἰθὺς: Od. 23:207: δακρύσασα δ’ ἔπειτ’ ἰθὺς κίεν, ἀμφὶ δὲ χεῖρας
ἰθὺς: Od. 24:101: τὼ δ’ ἄρα θαμβήσαντ’ ἰθὺς κίον, ὡς ἐσιδέσθην.
ἰθὺς: Od. 24:241: τὰ φρονέων ἰθὺς κίεν αὐτοῦ δῖος Ὀδυσσεύς.
ἰθὺς: Od. 24:397: ὣς ἄρ’ ἔφη, Δολίος δ’ ἰθὺς κίε χεῖρε πετάσσας
ἴθυσαν: Il. 4:507: ἴθυσαν δὲ πολὺ προτέρω· νεμέσησε δ’ Ἀπόλλων
ἴθυσαν: Il. 12:443: ἴθυσαν δ’ ἐπὶ τεῖχος ἀολλέες· οἳ μὲν ἔπειτα
ἴθυσαν: Il. 17:725: ἴθυσαν δὲ κύνεσσιν ἐοικότες, οἵ τ’ ἐπὶ κάπρῳ
ἴθυσε: Il. 6:2: πολλὰ δ’ ἄρ’ ἔνθα καὶ ἔνθ’ ἴθυσε μάχη πεδίοιο
ἴθυσε: Il. 15:693: ὣς Ἕκτωρ ἴθυσε νεὸς κυανοπρῴροιο
ἰθύσει’: Od. 11:591: τῶν ὁπότ’ ἰθύσει’ ὁ γέρων ἐπὶ χερσὶ μάσασθαι,
ἴθυσεν: Il. 16:582: ἴθυσεν δὲ διὰ προμάχων ἴρηκι ἐοικὼς
ἴθυσεν: Il. 17:281: ἴθυσεν δὲ διὰ προμάχων συῒ εἴκελος ἀλκὴν
ἴθυσεν: Il. 17:353: ἴθυσεν δὲ καὶ ὃ πρόφρων Δαναοῖσι μάχεσθαι·
ἴθυσέν: Od. 22:408: ἴθυσέν ῥ’ ὀλολύξαι, ἐπεὶ μέγα εἴσιδεν ἔργον·
ἰθύσῃ: Il. 12:48: ὅππῃ τ’ ἰθύσῃ τῇ εἴκουσι στίχες ἀνδρῶν·
Ἰθώμην: Il. 2:729: Οἳ δ’ εἶχον Τρίκκην καὶ Ἰθώμην κλωμακόεσσαν,
ἵκαν’: Od. 15:101: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκαν’, ὅθι οἱ κειμήλια κεῖτο,
ἵκανε: Il. 2:17: καρπαλίμως δ’ ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
ἵκανε: Il. 2:168: καρπαλίμως δ’ ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
ἵκανε: Il. 5:868: καρπαλίμως δ’ ἵκανε θεῶν ἕδος αἰπὺν Ὄλυμπον,
ἵκανε: Il. 6:242: Ἀλλ’ ὅτε δὴ Πριάμοιο δόμον περικαλλέ’ ἵκανε
ἵκανε: Il. 6:370: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας,
ἵκανε: Il. 6:392: εὖτε πύλας ἵκανε διερχόμενος μέγα ἄστυ
ἵκανε: Il. 6:497: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας
ἵκανε: Il. 7:186: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸν ἵκανε φέρων ἀν’ ὅμιλον ἁπάντῃ
ἵκανε: Il. 13:240: Ἰδομενεὺς δ’ ὅτε δὴ κλισίην εὔτυκτον ἵκανε
ἵκανε: Il. 18:214: ὣς ἀπ’ Ἀχιλλῆος κεφαλῆς σέλας αἰθέρ’ ἵκανε·
ἵκανε: Il. 18:369: Ἡφαίστου δ’ ἵκανε δόμον Θέτις ἀργυρόπεζα
ἵκανε: Il. 19:3: ἣ δ’ ἐς νῆας ἵκανε θεοῦ πάρα δῶρα φέρουσα.
ἵκανε: Il. 19:379: ὣς ἀπ’ Ἀχιλλῆος σάκεος σέλας αἰθέρ’ ἵκανε
ἵκανε: Il. 21:505: ἣ δ’ ἄρ’ Ὄλυμπον ἵκανε Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
ἵκανε: Il. 22:214: Πηλεΐωνα δ’ ἵκανε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἵκανε: Il. 24:346: αἶψα δ’ ἄρα Τροίην τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκανε,
ἵκανε: Od. 6:136: μείξεσθαι, γυμνός περ ἐών· χρειὼ γὰρ ἵκανε.
ἵκανε: Od. 7:3: ἡ δ’ ὅτε δὴ οὗ πατρὸς ἀγακλυτὰ δώμαθ’ ἵκανε,
ἵκανε: Od. 8:74: οἴμης, τῆς τότ’ ἄρα κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἵκανε,
ἵκανε: Od. 8:362: ἡ δ’ ἄρα Κύπρον ἵκανε φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη,
ἵκανε: Od. 11:13: ἡ δ’ ἐς πείραθ’ ἵκανε βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο.
ἵκανε: Od. 15:216: ἂψ Πυλίων εἰς ἄστυ, θοῶς δ’ ἄρα δώμαθ’ ἵκανε.
ἵκανε: Od. 17:28: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκανε δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ἱκάνει: Il. 1:254: “ Ὦ πόποι, ἦ μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει·
ἱκάνει: Il. 3:97: κέκλυτε νῦν καὶ ἐμεῖο· μάλιστα γὰρ ἄλγος ἱκάνει
ἱκάνει: Il. 7:124: ὢ πόποι ἦ μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει.
ἱκάνει: Il. 8:147: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει·
ἱκάνει: Il. 10:96: ἀλλ’ εἴ τι δραίνεις, ἐπεὶ οὐδὲ σέ γ’ ὕπνος ἱκάνει,
ἱκάνει: Il. 11:117: χραισμεῖν· αὐτὴν γάρ μιν ὑπὸ τρόμος αἰνὸς ἱκάνει·
ἱκάνει: Il. 13:464: γαμβρῷ ἀμυνέμεναι, εἴ πέρ τί σε κῆδος ἱκάνει.
ἱκάνει: Il. 13:547: ἥ τ’ ἀνὰ νῶτα θέουσα διαμπερὲς αὐχέν’ ἱκάνει·
ἱκάνει: Il. 15:208: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει
ἱκάνει: Il. 15:245: ἧσ’ ὀλιγηπελέων; ἦ πού τί σε κῆδος ἱκάνει;
ἱκάνει: Il. 16:52: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει,
ἱκάνει: Il. 16:516: ἀνέρι κηδομένῳ, ὡς νῦν ἐμὲ κῆδος ἱκάνει.
ἱκάνει: Il. 19:307: ἄσασθαι φίλον ἦτορ, ἐπεί μ’ ἄχος αἰνὸν ἱκάνει·
ἱκάνει: Od. 1:409: ἦ ἑὸν αὐτοῦ χρεῖος ἐελδόμενος τόδ’ ἱκάνει;
ἱκάνει: Od. 2:41: ὃς λαὸν ἤγειρα· μάλιστα δέ μ’ ἄλγος ἱκάνει.
ἱκάνει: Od. 5:289: ἐκφυγέειν μέγα πεῖραρ ὀϊζύος, ἥ μιν ἱκάνει.
ἱκάνει: Od. 6:169: γούνων ἅψασθαι· χαλεπὸν δέ με πένθος ἱκάνει.
ἱκάνει: Od. 6:206: ἀλλ’ ὅδε τις δύστηνος ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκάνει,
ἱκάνει: Od. 9:507: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ’ ἱκάνει.
ἱκάνει: Od. 11:196: σὸν νόστον ποθέων· χαλεπὸν δ’ ἐπὶ γῆρας ἱκάνει.
ἱκάνει: Od. 12:73: οἱ δὲ δύω σκόπελοι ὁ μὲν οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει
ἱκάνει: Od. 13:172: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ’ ἱκάνει
ἱκάνει: Od. 18:81: ἄνδρα γέροντα δύῃ ἀρημένον, ἥ μιν ἱκάνει.
ἱκάνει: Od. 18:274: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει·
ἱκάνει: Od. 19:108: νεικέοι· ἦ γάρ σευ κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει,
ἱκάνει: Od. 19:532: νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγας ἐστὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνει,
ἱκάνεις: Il. 14:297: Ἥρη πῇ μεμαυῖα κατ’ Οὐλύμπου τόδ’ ἱκάνεις;
ἱκάνεις: Il. 18:385: τίπτε Θέτι τανύπεπλε ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ
ἱκάνεις: Il. 18:424: τίπτε Θέτι τανύπεπλε ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ
ἱκάνεις: Od. 6:191: νῦν δ’, ἐπεὶ ἡμετέρην τε πόλιν καὶ γαῖαν ἱκάνεις,
ἱκάνεις: Od. 10:75: ἔῤῥ’, ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπεχθόμενος τόδ’ ἱκάνεις.”
ἱκάνεις: Od. 11:160: ἦ νῦν δὴ Τροίηθεν ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκάνεις
ἱκάνεις: Od. 18:217: νῦν δ’, ὅτε δὴ μέγας ἐσσὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνεις,
ἱκάνεις: Od. 22:231: πῶς δὴ νῦν, ὅτε σόν γε δόμον καὶ κτήμαθ’ ἱκάνεις,
ἱκάνεις: Od. 24:281: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν γαῖαν ἱκάνεις, ἣν ἐρεείνεις,
ἱκανέμεν: Od. 4:29: ἦ ἄλλον πέμπωμεν ἱκανέμεν, ὅς κε φιλήσῃ.”
ἱκανέμεν: Od. 4:139: ἀνδρῶν εὐχετόωνται ἱκανέμεν ἡμέτερον δῶ;
ἵκανεν: Il. 1:431: ἐς Χρύσην ἵκανεν ἄγων ἱερὴν ἑκατόμβην.
ἵκανεν: Il. 2:171: ἅπτετ’, ἐπεί μιν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἵκανεν·
ἵκανεν: Il. 6:237: Ἕκτωρ δ’ ὡς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν,
ἵκανεν: Il. 8:47: Ἴδην δ’ ἵκανεν πολυπίδακα μητέρα θηρῶν
ἵκανεν: Il. 9:354: ἀλλ’ ὅσον ἐς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν·
ἵκανεν: Il. 14:287: μακροτάτη πεφυυῖα δι’ ἠέρος αἰθέρ’ ἵκανεν·
ἵκανεν: Il. 15:686: φοίτα μακρὰ βιβάς, φωνὴ δέ οἱ αἰθέρ’ ἵκανεν,
ἵκανεν: Il. 19:406: ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν οὖδας ἵκανεν·
ἵκανεν: Il. 23:819: νύξ’, οὐδὲ χρό’ ἵκανεν· ἔρυτο γὰρ ἔνδοθι θώρηξ·
ἵκανεν: Od. 5:457: κεῖτ’ ὀλιγηπελέων, κάματος δέ μιν αἰνὸς ἵκανεν.
ἵκανεν: Od. 17:255: αὐτὰρ ὁ βῆ, μάλα δ’ ὦκα δόμους ἵκανεν ἄνακτος.
ἵκανεν: Od. 23:93: ἡ δ’ ἄνεω δὴν ἧστο, τάφος δέ οἱ ἦτορ ἵκανεν·
ἵκανεν: Od. 24:172: ἀλλ’ ὅτε χεῖρας ἵκανεν Ὀδυσσῆος μέγα τόξον,
ἱκάνεται: Il. 10:118: λισσόμενος· χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ’ ἀνεκτός.
ἱκάνεται: Il. 11:609: λισσομένους· χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ’ ἀνεκτός.
ἱκάνεται: Od. 23:7: ἦλθ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὀψέ περ ἐλθών·
ἱκάνεται: Od. 23:27: ἦλθ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύω,
ἱκάνεται: Od. 23:36: εἰ ἐτεὸν δὴ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύεις,
ἱκάνεται: Od. 23:108: ἔστ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ἦ μάλα νῶϊ
ἱκάνετον: Il. 9:197: χαίρετον· ἦ φίλοι ἄνδρες ἱκάνετον ἦ τι μάλα χρεώ,
ἱκάνοι: Il. 1:610: ἔνθα πάρος κοιμᾶθ’ ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι·
ἱκάνοι: Il. 18:465: νόσφιν ἀποκρύψαι, ὅτε μιν μόρος αἰνὸς ἱκάνοι,
ἱκάνοι: Od. 9:333: τρῖψαι ἐν ὀφθαλμῷ, ὅτε τὸν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι.
ἱκάνοι: Od. 19:49: ἔνθα πάρος κοιμᾶθ’, ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι·
ἱκάνομαι: Il. 18:457: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
ἱκάνομαι: Od. 3:92: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
ἱκάνομαι: Od. 4:322: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
ἱκάνομεν: Od. 13:278: κεῖθεν δὲ πλαγχθέντες ἱκάνομεν ἐνθάδε νυκτός.
ἵκανον: Il. 3:145: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκανον ὅθι Σκαιαὶ πύλαι ἦσαν.
ἵκανον: Il. 4:210: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι ξανθὸς Μενέλαος
ἵκανον: Il. 5:780: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι πλεῖστοι καὶ ἄριστοι
ἵκανον: Il. 6:297: Αἳ δ’ ὅτε νηὸν ἵκανον Ἀθήνης ἐν πόλει ἄκρῃ,
ἵκανον: Il. 10:526: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σκοπὸν Ἕκτορος ἔκταν,
ἵκανον: Il. 15:151: Ἴδην δ’ ἵκανον πολυπίδακα μητέρα θηρῶν,
ἵκανον: Il. 18:520: οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σφίσιν εἶκε λοχῆσαι
ἵκανον: Il. 22:147: κρουνὼ δ’ ἵκανον καλλιῤῥόω· ἔνθα δὲ πηγαὶ
ἵκανον: Il. 23:138: Οἳ δ’ ὅτε χῶρον ἵκανον ὅθί σφισι πέφραδ’ Ἀχιλλεὺς
ἵκανον: Il. 23:214: αἶψα δὲ πόντον ἵκανον ἀήμεναι, ὦρτο δὲ κῦμα
ἵκανον: Od. 19:432: Παρνησοῦ, τάχα δ’ ἵκανον πτύχας ἠνεμοέσσας.
ἵκανον: Od. 19:435: οἱ δ’ ἐς βῆσσαν ἵκανον ἐπακτῆρες· πρὸ δ’ ἄρ’ αὐτῶν
ἱκάνω: Il. 13:449: ὄφρα ἴδῃ οἷος Ζηνὸς γόνος ἐνθάδ’ ἱκάνω,
ἱκάνω: Il. 14:308: νῦν δὲ σεῦ εἵνεκα δεῦρο κατ’ Οὐλύμπου τόδ’ ἱκάνω,
ἱκάνω: Il. 24:172: οὐ μὲν γάρ τοι ἐγὼ κακὸν ὀσσομένη τόδ’ ἱκάνω
ἱκάνω: Il. 24:501: Ἕκτορα· τοῦ νῦν εἵνεχ’ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν
ἱκάνω: Od. 5:445: “κλῦθι, ἄναξ, ὅτις ἐσσί· πολύλλιστον δέ σ’ ἱκάνω
ἱκάνω: Od. 5:449: σόν τε ῥόον σά τε γούναθ’ ἱκάνω πολλὰ μογήσας.
ἱκάνω: Od. 6:119: “ὤ μοι ἐγώ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω;
ἱκάνω: Od. 7:24: καὶ γὰρ ἐγὼ ξεῖνος ταλαπείριος ἐνθάδ’ ἱκάνω
ἱκάνω: Od. 7:147: σόν τε πόσιν σά τε γούναθ’ ἱκάνω πολλὰ μογήσας,
ἱκάνω: Od. 13:200: “ὤ μοι ἐγώ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω;
ἱκάνω: Od. 13:231: εὔχομαι ὥς τε θεῷ καί σευ φίλα γούναθ’ ἱκάνω.
ἱκάνω: Od. 13:328: εἰπέ μοι εἰ ἐτεόν γε φίλην ἐς πατρίδ’ ἱκάνω.”
ἱκάνω: Od. 15:492: πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε’ ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκάνω.”
ἱκάνω: Od. 16:31: “ἔσσεται οὕτως, ἄττα· σέθεν δ’ ἕνεκ’ ἐνθάδ’ ἱκάνω,
ἱκάνω: Od. 19:407: πολλοῖσιν γὰρ ἐγώ γε ὀδυσσάμενος τόδ’ ἱκάνω,
ἱκάνω: Od. 21:209: γινώσκω δ’ ὡς σφῶϊν ἐελδομένοισιν ἱκάνω
Ἰκαρίοιο: Il. 2:145: πόντου Ἰκαρίοιο, τὰ μέν τ’ Εὖρός τε Νότος τε
Ἰκαρίοιο: Od. 1:329: κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια·
Ἰκαρίοιο: Od. 4:797: Ἰφθίμῃ, κούρῃ μεγαλήτορος Ἰκαρίοιο,
Ἰκαρίοιο: Od. 4:840: κούρη Ἰκαρίοιο· φίλον δέ οἱ ἦτορ ἰάνθη,
Ἰκαρίοιο: Od. 11:446: κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια.
Ἰκαρίοιο: Od. 16:435: “κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια,
Ἰκαρίοιο: Od. 17:562: κούρῃ Ἰκαρίοιο, περίφρονι Πηνελοπείῃ·
Ἰκαρίοιο: Od. 18:159: κούρῃ Ἰκαρίοιο, περίφρονι Πηνελοπείῃ,
Ἰκαρίοιο: Od. 18:188: κούρῃ Ἰκαρίοιο κατὰ γλυκὺν ὕπνον ἔχευεν,
Ἰκαρίοιο: Od. 18:245: “κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια,
Ἰκαρίοιο: Od. 18:285: “κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια,
Ἰκαρίοιο: Od. 19:375: κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια.
Ἰκαρίοιο: Od. 20:388: κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια,
Ἰκαρίοιο: Od. 21:2: κούρῃ Ἰκαρίοιο, περίφρονι Πηνελοπείῃ,
Ἰκαρίοιο: Od. 21:321: “κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια,
Ἰκαρίου: Od. 2:53: Ἰκαρίου, ὅς κ’ αὐτὸς ἐεδνώσαιτο θύγατρα,
Ἰκαρίου: Od. 19:546: “θάρσει, Ἰκαρίου κούρη τηλεκλειτοῖο·
Ἰκαρίου: Od. 24:195: κούρῃ Ἰκαρίου, ὡς εὖ μέμνητ’ Ὀδυσῆος,
Ἰκαρίῳ: Od. 2:133: Ἰκαρίῳ, αἴ κ’ αὐτὸς ἑκὼν ἀπὸ μητέρα πέμψω.
ἷκε: Il. 2:458: αἴγλη παμφανόωσα δι’ αἰθέρος οὐρανὸν ἷκε.
ἷκε: Il. 12:338: τόσσος γὰρ κτύπος ἦεν, ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἷκε,
ἷκε: Il. 17:425: χάλκεον οὐρανὸν ἷκε δι’ αἰθέρος ἀτρυγέτοιο·
ἷκε: Il. 19:362: αἴγλη δ’ οὐρανὸν ἷκε, γέλασσε δὲ πᾶσα περὶ χθὼν
ἵκεθ’: Il. 13:535: ἐξῆγεν πολέμοιο δυσηχέος, ὄφρ’ ἵκεθ’ ἵππους
ἵκεθ’: Il. 14:428: χερσὶν ἀείραντες φέρον ἐκ πόνου, ὄφρ’ ἵκεθ’ ἵππους
ἵκεθ’: Il. 20:440: ἦκα μάλα ψύξασα· τὸ δ’ ἂψ ἵκεθ’ Ἕκτορα δῖον,
ἵκεθ’: Od. 4:170: ἵκεθ’, ὃς εἵνεκ’ ἐμεῖο πολέας ἐμόγησεν ἀέθλους·
ἵκεθ’: Od. 8:125: τόσσον ὑπεκπροθέων λαοὺς ἵκεθ’, οἱ δ’ ἐλίποντο.
ἵκεθ’: Od. 23:314: ἠδ’ ὡς Αἴολον ἵκεθ’, ὅ μιν πρόφρων ὑπέδεκτο
ἵκει: Il. 8:192: ἀσπίδα Νεστορέην, τῆς νῦν κλέος οὐρανὸν ἵκει
ἵκει: Il. 10:142: νύκτα δι’ ἀμβροσίην, ὅ τι δὴ χρειὼ τόσον ἵκει;
ἵκει: Il. 14:60: ὡς ἐπιμὶξ κτείνονται, ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἵκει.
ἵκει: Il. 18:292: κτήματα περνάμεν’ ἵκει, ἐπεὶ μέγας ὠδύσατο Ζεύς.
ἵκει: Il. 18:406: ἣ νῦν ἡμέτερον δόμον ἵκει· τώ με μάλα χρεὼ
ἵκει: Od. 2:28: νῦν δὲ τίς ὧδ’ ἤγειρε; τίνα χρειὼ τόσον ἵκει
ἵκει: Od. 9:20: ἀνθρώποισι μέλω, καί μευ κλέος οὐρανὸν ἵκει.
ἵκει: Od. 13:248: τῶ τοι, ξεῖν’, Ἰθάκης γε καὶ ἐς Τροίην ὄνομ’ ἵκει,
ἵκει: Od. 15:329: τῶν ὕβρις τε βίη τε σιδήρεον οὐρανὸν ἵκει.
ἵκει: Od. 17:565: τῶν ὕβρις τε βίη τε σιδήρεον οὐρανὸν ἵκει.
ἵκει: Od. 18:353: οὐκ ἀθεεὶ ὅδ’ ἀνὴρ Ὀδυσήϊον ἐς δόμον ἵκει·
ἵκει: Od. 20:228: γινώσκω δὲ καὶ αὐτός, ὅ τοι πινυτὴ φρένας ἵκει,
ἰκέλη: Il. 4:86: ἣ δ’ ἀνδρὶ ἰκέλη Τρώων κατεδύσεθ’ ὅμιλον
ἰκέλη: Il. 11:467: τῷ ἰκέλη ὡς εἴ ἑ βιῴατο μοῦνον ἐόντα
ἰκέλη: Il. 19:282: Βρισηῒς δ’ ἄρ’ ἔπειτ’ ἰκέλη χρυσέῃ Ἀφροδίτῃ
ἰκέλη: Il. 24:80: ἣ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐς βυσσὸν ὄρουσεν,
ἰκέλη: Il. 24:699: ἀλλ’ ἄρα Κασσάνδρη ἰκέλη χρυσῇ Ἀφροδίτῃ
ἰκέλη: Od. 17:37: Ἀρτέμιδι ἰκέλη ἠὲ χρυσῇ Ἀφροδίτῃ,
ἰκέλη: Od. 19:54: Ἀρτέμιδι ἰκέλη ἠὲ χρυσῇ Ἀφροδίτῃ.
ἴκελοι: Od. 12:418: οἱ δὲ κορώνῃσιν ἴκελοι περὶ νῆα μέλαιναν
ἴκελοι: Od. 14:308: οἱ δὲ κορώνῃσιν ἴκελοι περὶ νῆα μέλαιναν
ἴκελον: Il. 5:450: αὐτῷ τ’ Αἰνείᾳ ἴκελον καὶ τεύχεσι τοῖον,
ἴκελον: Il. 18:591: τῷ ἴκελον οἷόν ποτ’ ἐνὶ Κνωσῷ εὐρείῃ
ἴκελον: Od. 13:157: νηῒ θοῇ ἴκελον, ἵνα θαυμάζωσιν ἅπαντες
ἴκελος: Il. 2:478: ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ,
ἴκελος: Il. 16:11: τῇ ἴκελος Πάτροκλε τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβεις.
ἴκελος: Il. 24:758: κεῖσαι, τῷ ἴκελος ὅν τ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
ἴκελος: Od. 4:249: τῷ ἴκελος κατέδυ Τρώων πόλιν, οἱ δ’ ἀβάκησαν
ἴκελος: Od. 5:54: τῷ ἴκελος πολέεσσιν ὀχήσατο κύμασιν Ἑρμῆς.
ἷκεν: Il. 1:317: κνίση δ’ οὐρανὸν ἷκεν ἑλισσομένη περὶ καπνῷ.
ἷκεν: Il. 2:153: οὐρούς τ’ ἐξεκάθαιρον· ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἷκεν
ἵκεο: Il. 9:56: οὐδὲ πάλιν ἐρέει· ἀτὰρ οὐ τέλος ἵκεο μύθων.
ἵκεο: Il. 10:448: ἐσθλά περ ἀγγείλας, ἐπεὶ ἵκεο χεῖρας ἐς ἁμάς.
ἵκεο: Od. 8:573: ὅππῃ ἀπεπλάγχθης τε καὶ ἅς τινας ἵκεο χώρας
ἱκέσθ’: Il. 22:417: ἐξελθόντα πόληος ἱκέσθ’ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
ἱκέσθαι: Il. 1:19: ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ’ οἴκαδ’ ἱκέσθαι·
ἱκέσθαι: Il. 2:115: δυσκλέα Ἄργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν.
ἱκέσθαι: Il. 9:22: δυσκλέα Ἄργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν.
ἱκέσθαι: Il. 9:648: Μυρμιδόνων ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: Il. 12:221: ζωόν· ἄφαρ δ’ ἀφέηκε πάρος φίλα οἰκί’ ἱκέσθαι,
ἱκέσθαι: Il. 15:58: παυσάμενον πολέμοιο τὰ ἃ πρὸς δώμαθ’ ἱκέσθαι,
ἱκέσθαι: Il. 18:547: ἱέμενοι νειοῖο βαθείης τέλσον ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: Il. 23:44: οὐ θέμις ἐστὶ λοετρὰ καρήατος ἆσσον ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: Il. 23:339: ὡς ἄν τοι πλήμνη γε δοάσσεται ἄκρον ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: Il. 24:287: τῆ σπεῖσον Διὶ πατρί, καὶ εὔχεο οἴκαδ’ ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: Il. 24:338: τῶν ἄλλων Δαναῶν, πρὶν Πηλεΐωνα δ’ ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: Od. 1:21: ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: Od. 1:173: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: Od. 4:475: οὐ γάρ τοι πρὶν μοῖρα φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: Od. 4:558: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
ἱκέσθαι: Od. 4:668: Ζεὺς ὀλέσειε βίην, πρὶν ἥβης μέτρον ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: Od. 4:823: ἱέμενοι κτεῖναι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι.”
ἱκέσθαι: Od. 5:15: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
ἱκέσθαι: Od. 5:41: ὣς γάρ οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: Od. 5:114: ἀλλ’ ἔτι οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: Od. 5:207: κήδε’ ἀναπλῆσαι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι,
ἱκέσθαι: Od. 5:301: ἥ μ’ ἔφατ’ ἐν πόντῳ, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι,
ἱκέσθαι: Od. 6:314: ἐλπωρή τοι ἔπειτα φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: Od. 6:331: ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: Od. 7:76: ἐλπωρή τοι ἔπειτα φίλους ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: Od. 7:83: ὥρμαιν’ ἱσταμένῳ, πρὶν χάλκεον οὐδὸν ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: Od. 7:151: αὐτὰρ ἐμοὶ πομπὴν ὀτρύνετε πατρίδ’ ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: Od. 7:239: οὐ δὴ φῂς ἐπὶ πόντον ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκέσθαι;”
ἱκέσθαι: Od. 8:301: αὖτις ὑποστρέψας πρὶν Λήμνου γαῖαν ἱκέσθαι·
ἱκέσθαι: Od. 8:376: ῥηϊδίως μεθέλεσκε, πάρος ποσὶν οὖδας ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: Od. 8:410: σοὶ δὲ θεοὶ ἄλοχόν τ’ ἰδέειν καὶ πατρίδ’ ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: Od. 9:483: τυτθόν, ἐδεύησεν δ’ οἰήϊον ἄκρον ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: Od. 9:486: πλημυρὶς ἐκ πόντοιο, θέμωσε δὲ χέρσον ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: Od. 9:530: δὸς μὴ Ὀδυσσῆα πτολιπόρθιον οἴκαδ’ ἱκέσθαι,
ἱκέσθαι: Od. 9:532: ἀλλ’ εἴ οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: Od. 9:540: τυτθόν, ἐδεύησεν δ’ οἰήϊον ἄκρον ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: Od. 9:542: τὴν δὲ πρόσω φέρε κῦμα, θέμωσε δὲ χέρσον ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: Od. 10:473: εἴ τοι θέσφατόν ἐστι σαωθῆναι καὶ ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: Od. 10:490: ἀλλ’ ἄλλην χρὴ πρῶτον ὁδὸν τελέσαι καὶ ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: Od. 11:359: πλειοτέρῃ σὺν χειρὶ φίλην ἐς πατρίδ’ ἱκέσθαι,
ἱκέσθαι: Od. 13:426: ἱέμενοι κτεῖναι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
ἱκέσθαι: Od. 14:190: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
ἱκέσθαι: Od. 15:30: ἱέμενοι κτεῖναι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: Od. 15:66: ἤδη γάρ μοι θυμὸς ἐέλδεται οἴκαδ’ ἱκέσθαι.”
ἱκέσθαι: Od. 15:201: ἱέμενος φιλέειν· ἐμὲ δὲ χρεὼ θᾶσσον ἱκέσθαι.”
ἱκέσθαι: Od. 15:210: πρὶν ἐμὲ οἴκαδ’ ἱκέσθαι ἀπαγγεῖλαί τε γέροντι.
ἱκέσθαι: Od. 16:59: οὐ μὲν γάρ τί ἑ πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
ἱκέσθαι: Od. 16:224: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
ἱκέσθαι: Od. 17:144: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
ἱκέσθαι: Od. 20:219: ἄλλων δῆμον ἱκέσθαι ἰόντ’ αὐτῇσι βόεσσιν
ἱκέσθαι: Od. 21:211: εὐξαμένου ἐμὲ αὖτις ὑπότροπον οἴκαδ’ ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: Od. 23:212: ἥβης ταρπῆναι καὶ γήραος οὐδὸν ἱκέσθαι.
ἱκέσθαι: Od. 23:258: σῷ ἐθέλῃς, ἐπεὶ ἄρ σε θεοὶ ποίησαν ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: Od. 23:315: καὶ πέμπ’, οὐδέ πω αἶσα φίλην ἐς πατρίδ’ ἱκέσθαι
ἱκέσθαι: Od. 24:430: ἀλλ’ ἄγετε, πρὶν τοῦτον ἢ ἐς Πύλον ὦκα ἱκέσθαι
ἱκέσθην: Il. 1:328: Μυρμιδόνων δ’ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην,
ἱκέσθην: Il. 9:185: Μυρμιδόνων δ’ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην,
ἱκέσθην: Il. 14:282: Ἴδην δ’ ἱκέσθην πολυπίδακα μητέρα θηρῶν
ἱκέσθην: Il. 23:215: πνοιῇ ὕπο λιγυρῇ· Τροίην δ’ ἐρίβωλον ἱκέσθην,
ἱκέσθην: Od. 2:150: ἀλλ’ ὅτε δὴ μέσσην ἀγορὴν πολύφημον ἱκέσθην,
ἱκέσθην: Od. 10:117: τὼ δὲ δύ’ ἀΐξαντε φυγῇ ἐπὶ νῆας ἱκέσθην.
ἵκεσθον: Il. 8:456: ἂψ ἐς Ὄλυμπον ἵκεσθον, ἵν’ ἀθανάτων ἕδος ἐστίν.
ἱκέσθω: Il. 18:178: ἀλλ’ ἄνα μηδ’ ἔτι κεῖσο· σέβας δέ σε θυμὸν ἱκέσθω
ἱκέσθω: Od. 15:447: ἀγγελίη μοι ἔπειτα θοῶς πρὸς δώμαθ’ ἱκέσθω·
ἵκετ’: Il. 11:227: γήμας δ’ ἐκ θαλάμοιο μετὰ κλέος ἵκετ’ Ἀχαιῶν
ἵκετ’: Il. 11:466: ἀμφί μ’ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵκετ’ ἀϋτὴ
ἵκετ’: Il. 13:837: ἠχὴ δ’ ἀμφοτέρων ἵκετ’ αἰθέρα καὶ Διὸς αὐγάς.
ἵκετ’: Il. 14:174: ἔμπης ἐς γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἵκετ’ ἀϋτμή.
ἵκετ’: Il. 19:115: καρπαλίμως δ’ ἵκετ’ Ἄργος Ἀχαιικόν, ἔνθ’ ἄρα ᾔδη
ἵκετ’: Od. 7:141: ὄφρ’ ἵκετ’ Ἀρήτην τε καὶ Ἀλκίνοον βασιλῆα.
ἵκετ’: Od. 8:28: ξεῖνος ὅδ’, οὐκ οἶδ’ ὅς τις, ἀλώμενος ἵκετ’ ἐμὸν δῶ,
ἵκετ’: Od. 8:227: ἵκετ’ ἐνὶ μεγάροισι· χολωσάμενος γὰρ Ἀπόλλων
ἵκετ’: Od. 14:265: αὐτούς τ’ ἔκτεινον· τάχα δ’ ἐς πόλιν ἵκετ’ ἀϋτή.
ἵκετ’: Od. 15:555: τὸν δ’ ὦκα προβιβῶντα πόδες φέρον, ὄφρ’ ἵκετ’ αὐλήν,
ἵκετ’: Od. 16:290: ἀλλὰ κατῄκισται, ὅσσον πυρὸς ἵκετ’ ἀϋτμή.
ἵκετ’: Od. 17:434: αὐτούς τ’ ἔκτεινον· τάχα δ’ ἐς πόλιν ἵκετ’ ἀϋτή.
ἵκετ’: Od. 18:101: ἕλκε διὲκ προθύροιο λαβὼν ποδός, ὄφρ’ ἵκετ’ αὐλὴν
ἵκετ’: Od. 19:9: ἀλλὰ κατῄκισται, ὅσσον πυρὸς ἵκετ’ ἀϋτμή.
ἵκετ’: Od. 23:333: ὥς θ’ ἵκετ’ Ὠγυγίην νῆσον νύμφην τε Καλυψώ,
ἱκέται: Od. 9:269: ἀλλ’ αἰδεῖο, φέριστε, θεούς· ἱκέται δέ τοί εἰμεν.
ἱκέταο: Il. 21:75: ἀντί τοί εἰμ’ ἱκέταο διοτρεφὲς αἰδοίοιο·
Ἱκετάονά: Il. 3:147: Λάμπόν τε Κλυτίον θ’ Ἱκετάονά τ’ ὄζον Ἄρηος
Ἱκετάονά: Il. 20:238: Λάμπόν τε Κλυτίον θ’ Ἱκετάονά τ’ ὄζον Ἄρηος·
Ἱκεταονίδην: Il. 15:546: πᾶσι μάλα, πρῶτον δ’ Ἱκεταονίδην ἐνένιπεν
Ἱκετάονος: Il. 15:576: ἀλλ’ Ἱκετάονος υἱὸν ὑπέρθυμον Μελάνιππον
ἱκέτας: Od. 16:422: ῥάπτεις, οὐδ’ ἱκέτας ἐμπάζεαι, οἷσιν ἄρα Ζεὺς
ἱκετάων: Od. 9:270: Ζεὺς δ’ ἐπιτιμήτωρ ἱκετάων τε ξείνων τε,
ἱκετάων: Od. 19:134: τῶ οὔτε ξείνων ἐμπάζομαι οὔθ’ ἱκετάων
ἱκέτευεν: Od. 11:530: δάκρυ’ ὀμορξάμενον· ὁ δέ με μάλα πόλλ’ ἱκέτευεν
ἱκέτευσ’: Od. 7:292: τὴν ἱκέτευσ’· ἡ δ’ οὔ τι νοήματος ἤμβροτεν ἐσθλοῦ,
ἱκέτευσα: Od. 15:277: ἀλλά με νηὸς ἔφεσσαι, ἐπεί σε φυγὼν ἱκέτευσα,
ἱκέτευσα: Od. 17:573: λύγρ’ ἔχω· οἶσθα καὶ αὐτός, ἐπεί σε πρῶθ’ ἱκέτευσα.”
ἱκέτευσας: Od. 7:301: ἦγεν ἐς ἡμετέρου· σὺ δ’ ἄρα πρώτην ἱκέτευσας.”
ἱκέτευσε: Il. 16:574: ἐς Πηλῆ’ ἱκέτευσε καὶ ἐς Θέτιν ἀργυρόπεζαν·
ἱκέτεω: Il. 24:158: ἀλλὰ μάλ’ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.
ἱκέτεω: Il. 24:187: ἀλλὰ μάλ’ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.
ἱκέτην: Il. 24:570: καὶ ἱκέτην περ ἐόντα, Διὸς δ’ ἀλίτωμαι ἐφετμάς.
ἱκέτην: Od. 6:193: ὧν ἐπέοιχ’ ἱκέτην ταλαπείριον ἀντιάσαντα.
ἱκέτην: Od. 14:511: ὧν ἐπέοιχ’ ἱκέτην ταλαπείριον ἀντιάσαντα,
ἱκέτης: Od. 5:450: ἀλλ’ ἐλέαιρε, ἄναξ· ἱκέτης δέ τοι εὔχομαι εἶναι.”
ἱκέτης: Od. 8:546: ἀντὶ κασιγνήτου ξεῖνός θ’ ἱκέτης τε τέτυκται
ἱκέτης: Od. 16:67: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· ἱκέτης δέ τοι εὔχεται εἶναι.”
ἱκέτῃσιν: Od. 7:165: σπείσομεν, ὅς θ’ ἱκέτῃσιν ἅμ’ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ·
ἱκέτῃσιν: Od. 7:181: σπείσομεν, ὅς θ’ ἱκέτῃσιν ἅμ’ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ.”
ἱκετήσιος: Od. 13:213: Ζεύς σφεας τείσαιτο ἱκετήσιος, ὅς τε καὶ ἄλλους
ἵκετο: Il. 1:362: “ Τέκνον, τί κλαίεις; τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος;
ἵκετο: Il. 8:149: Τυδεΐδης ὑπ’ ἐμεῖο φοβεύμενος ἵκετο νῆας.
ἵκετο: Il. 11:88: τάμνων δένδρεα μακρά, ἅδος τέ μιν ἵκετο θυμόν,
ἵκετο: Il. 11:225: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἥβης ἐρικυδέος ἵκετο μέτρον,
ἵκετο: Il. 11:352: οὐδ’ ἵκετο χρόα καλόν· ἐρύκακε γὰρ τρυφάλεια
ἵκετο: Il. 11:594: στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων.
ἵκετο: Il. 13:20: τρὶς μὲν ὀρέξατ’ ἰών, τὸ δὲ τέτρατον ἵκετο τέκμωρ
ἵκετο: Il. 15:84: ἵκετο δ’ αἰπὺν Ὄλυμπον, ὁμηγερέεσσι δ’ ἐπῆλθεν
ἵκετο: Il. 15:591: στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων.
ἵκετο: Il. 17:114: στῆ δὲ μεταστρεφθεὶς ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων
ἵκετο: Il. 18:64: ὅττί μιν ἵκετο πένθος ἀπὸ πτολέμοιο μένοντα.
ἵκετο: Il. 18:73: τέκνον τί κλαίεις; τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος;
ἵκετο: Il. 19:131: χειρὶ περιστρέψας· τάχα δ’ ἵκετο ἔργ’ ἀνθρώπων.
ἵκετο: Il. 21:44: ἔνθεν ὑπεκπροφυγὼν πατρώϊον ἵκετο δῶμα.
ἵκετο: Il. 24:708: οὐδὲ γυνή· πάντας γὰρ ἀάσχετον ἵκετο πένθος·
ἵκετο: Od. 3:368: οὐδ’ ὀλίγον· σὺ δὲ τοῦτον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα,
ἵκετο: Od. 5:57: ἤϊεν, ὄφρα μέγα σπέος ἵκετο, τῷ ἔνι νύμφη
ἵκετο: Od. 5:381: ἵκετο δ’ εἰς Αἰγάς, ὅθι οἱ κλυτὰ δώματ’ ἔασιν.
ἵκετο: Od. 7:80: ἵκετο δ’ ἐς Μαραθῶνα καὶ εὐρυάγυιαν Ἀθήνην,
ἵκετο: Od. 8:13: ὃς νέον Ἀλκινόοιο δαΐφρονος ἵκετο δῶμα
ἵκετο: Od. 12:2: νηῦς, ἀπὸ δ’ ἵκετο κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο
ἵκετο: Od. 14:319: χειρὸς ἀναστήσας, ὄφρ’ ἵκετο δώματα πατρός·
ἵκετο: Od. 15:238: ἠγάγετο πρὸς δώμαθ’· ὁ δ’ ἄλλων ἵκετο δῆμον,
ἵκετο: Od. 15:246: παντοίην φιλότητ’· οὐδ’ ἵκετο γήραος οὐδόν,
ἵκετο: Od. 16:57: “ἄττα, πόθεν τοι ξεῖνος ὅδ’ ἵκετο; πῶς δέ ἑ ναῦται
ἵκετο: Od. 16:78: ἀλλ’ ἦ τοι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα,
ἵκετο: Od. 16:424: ἦ οὐκ οἶσθ’ ὅτε δεῦρο πατὴρ τεὸς ἵκετο φεύγων,
ἵκετο: Od. 17:516: ἐν κλισίῃ· πρῶτον γὰρ ἔμ’ ἵκετο νηὸς ἀποδράς·
ἵκετο: Od. 17:524: ἔνθεν δὴ νῦν δεῦρο τόδ’ ἵκετο πήματα πάσχων
ἵκετο: Od. 18:421: Τηλεμάχῳ μελέμεν· τοῦ γὰρ φίλον ἵκετο δῶμα.”
ἵκετο: Od. 19:351: ξείνων τηλεδαπῶν φιλίων ἐμὸν ἵκετο δῶμα,
ἵκετο: Od. 19:451: λικριφὶς ἀΐξας, οὐδ’ ὀστέον ἵκετο φωτός.
ἵκετο: Od. 20:332: εἰ νόστησ’ Ὀδυσεὺς καὶ ὑπότροπος ἵκετο δῶμα·
ἵκετο: Od. 20:372: ἵκετο δ’ ἐς Πείραιον, ὅ μιν πρόφρων ὑπέδεκτο.
ἵκετο: Od. 23:224: λυγρήν, ἐξ ἧς πρῶτα καὶ ἡμέας ἵκετο πένθος.
ἵκετο: Od. 23:327: ὥς θ’ ἵκετο Πλαγκτὰς πέτρας δεινήν τε Χάρυβδιν
ἵκετο: Od. 24:268: ξείνων τηλεδαπῶν φιλίων ἐμὸν ἵκετο δῶμα·
ἵκευ: Od. 13:4: “ὦ Ὀδυσεῦ, ἐπεὶ ἵκευ ἐμὸν ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
ἵκῃ: Il. 8:509: καίωμεν πυρὰ πολλά, σέλας δ’ εἰς οὐρανὸν ἵκῃ,
ἵκηαι: Il. 6:143: ἆσσον ἴθ’ ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ’ ἵκηαι.
ἵκηαι: Il. 8:478: χωομένης, οὐδ’ εἴ κε τὰ νείατα πείραθ’ ἵκηαι
ἵκηαι: Il. 17:622: μάστιε νῦν εἷός κε θοὰς ἐπὶ νῆας ἵκηαι·
ἵκηαι: Il. 20:429: ἆσσον ἴθ’ ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ’ ἵκηαι.
ἵκηαι: Od. 2:307: νῆα καὶ ἐξαίτους ἐρέτας, ἵνα θᾶσσον ἵκηαι
ἵκηαι: Od. 4:545: πείρα, ὅπως κεν δὴ σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι.
ἵκηαι: Od. 5:168: ὥς κε μάλ’ ἀσκηθὴς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι,
ἵκηαι: Od. 6:304: ὦκα μάλα μεγάροιο διελθέμεν, ὄφρ’ ἂν ἵκηαι
ἵκηαι: Od. 7:319: λέξεαι, οἱ δ’ ἐλόωσι γαλήνην, ὄφρ’ ἂν ἵκηαι
ἵκησθε: Il. 20:24: ἔρχεσθ’ ὄφρ’ ἂν ἵκησθε μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
ἵκηται: Il. 1:166: χεῖρες ἐμαὶ διέπουσ’· ἀτὰρ ἤν ποτε δασμὸς ἵκηται,
ἵκηται: Il. 4:306: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἕτερ’ ἅρμαθ’ ἵκηται
ἵκηται: Il. 5:129: τὼ νῦν αἴ κε θεὸς πειρώμενος ἐνθάδ’ ἵκηται
ἵκηται: Il. 6:69: μιμνέτω ὥς κε πλεῖστα φέρων ἐπὶ νῆας ἵκηται,
ἵκηται: Il. 13:141: ὕλη· ὃ δ’ ἀσφαλέως θέει ἔμπεδον, εἷος ἵκηται
ἵκηται: Il. 15:23: ῥίπτασκον τεταγὼν ἀπὸ βηλοῦ ὄφρ’ ἂν ἵκηται
ἵκηται: Il. 18:207: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν ἐξ ἄστεος αἰθέρ’ ἵκηται
ἵκηται: Il. 19:348: στάξον ἐνὶ στήθεσσ’, ἵνα μή μιν λιμὸς ἵκηται.
ἵκηται: Il. 21:522: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρὺν ἵκηται
ἵκηται: Od. 3:355: ξείνους ξεινίζειν, ὅς τίς κ’ ἐμὰ δώμαθ’ ἵκηται.”
ἵκηται: Od. 5:26: ὥς κε μάλ’ ἀσκηθὴς ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται,
ἵκηται: Od. 5:144: ὥς κε μάλ’ ἀσκηθὴς ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται.”
ἵκηται: Od. 5:448: ἀνδρῶν ὅς τις ἵκηται ἀλώμενος, ὡς καὶ ἐγὼ νῦν
ἵκηται: Od. 6:202: ὅς κεν Φαιήκων ἀνδρῶν ἐς γαῖαν ἵκηται
ἵκηται: Od. 7:193: πομπῇ ὑφ’ ἡμετέρῃ ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται
ἵκηται: Od. 8:32: οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος, ὅτις κ’ ἐμὰ δώμαθ’ ἵκηται,
ἵκηται: Od. 10:39: ἀνθρώποισ’, ὅτεών κε πόλιν καὶ γαῖαν ἵκηται.
ἵκηται: Od. 12:66: τῇ δ’ οὔ πώ τις νηῦς φύγεν ἀνδρῶν, ἥ τις ἵκηται,
ἵκηται: Od. 13:180: πομπῆς μὲν παύεσθε βροτῶν, ὅτε κέν τις ἵκηται
ἵκηται: Od. 14:126: ὃς δέ κ’ ἀλητεύων Ἰθάκης ἐς δῆμον ἵκηται,
ἵκηται: Od. 14:153: αὐτίκ’, ἐπεί κεν κεῖνος ἰὼν τὰ ἃ δώμαθ’ ἵκηται·
ἵκηται: Od. 15:345: ἀνέρες, ὅν τιν’ ἵκηται ἄλη καὶ πῆμα καὶ ἄλγος.
ἵκηται: Od. 19:319: ὥς κ’ εὖ θαλπιόων χρυσόθρονον Ἠῶ ἵκηται.
ἵκηται: Od. 20:295: ξείνους Τηλεμάχου, ὅς κεν τάδε δώμαθ’ ἵκηται.
ἵκηται: Od. 21:313: ξείνους Τηλεμάχου, ὅς κεν τάδε δώμαθ’ ἵκηται.
Ἰκμάλιος: Od. 19:57: ποίησ’ Ἰκμάλιος καὶ ὑπὸ θρῆνυν ποσὶν ἧκε
ἰκμὰς: Il. 17:392: κυκλόσ’, ἄφαρ δέ τε ἰκμὰς ἔβη, δύνει δέ τ’ ἀλοιφὴ
ἴκμενον: Il. 1:479: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει ἑκάεργος Ἀπόλλων·
ἴκμενον: Od. 2:420: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἴκμενον: Od. 11:7: ἴκμενον οὖρον ἵει πλησίστιον, ἐσθλὸν ἑταῖρον,
ἴκμενον: Od. 12:149: ἴκμενον οὖρον ἵει πλησίστιον, ἐσθλὸν ἑταῖρον,
ἴκμενον: Od. 15:292: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἱκνεύμεναι: Od. 9:128: ἄστε’ ἐπ’ ἀνθρώπων ἱκνεύμεναι, οἷά τε πολλὰ
ἱκνεύμεσθα: Od. 24:339: ἱκνεύμεσθα, σὺ δ’ ὠνόμασας καὶ ἔειπες ἕκαστα.
ἵκοι: Il. 9:521: ἡρώων, ὅτε κέν τιν’ ἐπιζάφελος χόλος ἵκοι·
ἵκοι: Il. 17:399: τόν γε ἰδοῦσ’ ὀνόσαιτ’, οὐδ’ εἰ μάλα μιν χόλος ἵκοι·
ἵκοι: Od. 5:189: αὐτῇ μηδοίμην, ὅτε με χρειὼ τόσον ἵκοι·
ἱκοίατο: Il. 18:544: οἳ δ’ ὁπότε στρέψαντες ἱκοίατο τέλσον ἀρούρης,
ἱκοίατο: Od. 10:416: ὣς ἔμεν, ὡς εἰ πατρίδ’ ἱκοίατο καὶ πόλιν αὐτὴν
ἱκοίμεθ’: Il. 9:141: εἰ δέ κεν Ἄργος ἱκοίμεθ’ Ἀχαιϊκὸν οὖθαρ ἀρούρης
ἱκοίμεθ’: Il. 9:283: εἰ δέ κεν Ἄργος ἱκοίμεθ’ Ἀχαιϊκὸν οὖθαρ ἀρούρης
ἱκοίμεθα: Od. 10:33: δῶχ’ ἑτάρων, ἵνα θᾶσσον ἱκοίμεθα πατρίδα γαῖαν·
ἱκοίμην: Il. 4:171: καί κεν ἐλέγχιστος πολυδίψιον Ἄργος ἱκοίμην·
ἱκοίμην: Il. 9:363: ἤματί κε τριτάτῳ Φθίην ἐρίβωλον ἱκοίμην.
ἱκοίμην: Il. 14:247: Ζηνὸς δ’ οὐκ ἂν ἔγωγε Κρονίονος ἆσσον ἱκοίμην
ἱκοίμην: Il. 24:437: σοὶ δ’ ἂν ἐγὼ πομπὸς καί κε κλυτὸν Ἄργος ἱκοίμην,
ἱκοίμην: Od. 7:333: ἄσβεστον κλέος εἴη, ἐγὼ δέ κε πατρίδ’ ἱκοίμην.”
ἱκοίμην: Od. 11:480: εἴποι, ὅπως Ἰθάκην ἐς παιπαλόεσσαν ἱκοίμην·
ἵκοιο: Od. 3:117: πρίν κεν ἀνιηθεὶς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκοιο.
ἵκοιο: Od. 4:474: σὴν ἐς πατρίδ’ ἵκοιο πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον.
ἵκοιο: Od. 10:65: ἦ μέν σ’ ἐνδυκέως ἀπεπέμπομεν, ὄφρα ἵκοιο
ἵκοιο: Od. 15:518: ἀλλά τοι ἄλλον φῶτα πιφαύσκομαι, ὅν κεν ἵκοιο,
ἵκοιο: Od. 19:367: ὅσσα σὺ τῷ ἐδίδους ἀρώμενος, εἷος ἵκοιο
ἵκοισθε: Od. 11:104: ἀλλ’ ἔτι μέν κε καὶ ὧς, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε,
ἵκοισθε: Od. 11:111: καί κεν ἔτ’ εἰς Ἰθάκην, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε·
ἵκοισθε: Od. 12:138: ἦ τ’ ἂν ἔτ’ εἰς Ἰθάκην, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε·
ἵκοιτ’: Od. 17:539: εἰ δ’ Ὀδυσεὺς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἵκοιτ’: Od. 18:384: εἰ δ’ Ὀδυσεὺς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἵκοιτ’: Od. 24:237: εἰπεῖν, ὡς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἵκοιτο: Il. 3:233: οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ ὁπότε Κρήτηθεν ἵκοιτο.
ἵκοιτο: Il. 13:711: ὁππότε μιν κάματός τε καὶ ἱδρὼς γούναθ’ ἵκοιτο.
ἵκοιτο: Il. 16:247: ἀσκηθής μοι ἔπειτα θοὰς ἐπὶ νῆας ἵκοιτο
ἵκοιτο: Il. 19:354: στάξ’, ἵνα μή μιν λιμὸς ἀτερπὴς γούναθ’ ἵκοιτο·
ἵκοιτο: Od. 5:34: ἤματι εἰκοστῷ Σχερίην ἐρίβωλον ἵκοιτο,
ἵκοιτο: Od. 9:351: σχέτλιε, πῶς κέν τίς σε καὶ ὕστερον ἄλλος ἵκοιτο
ἵκοιτο: Od. 12:331: ἰχθῦς ὄρνιθάς τε, φίλας ὅ τι χεῖρας ἵκοιτο,
ἵκοιτο: Od. 17:497: οὐκ ἄν τις τούτων γε ἐΰθρονον Ἠῶ ἵκοιτο.”
ἵκοιτο: Od. 19:371: ξείνων τηλεδαπῶν, ὅτε τευ κλυτὰ δώμαθ’ ἵκοιτο,
ἵκοιτο: Od. 22:467: ὑψόσ’ ἐπεντανύσας, μή τις ποσὶν οὖδας ἵκοιτο.
ἵκοιτο: Od. 23:151: εἴρυσθαι μέγα δῶμα διαμπερές, εἷος ἵκοιτο.”
ἱκόμεθ’: Od. 4:34: ἄλλων ἀνθρώπων δεῦρ’ ἱκόμεθ’, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
ἱκόμεθ’: Od. 9:107: ἱκόμεθ’, οἵ ῥα θεοῖσι πεποιθότες ἀθανάτοισιν
ἱκόμεθ’: Od. 9:267: ἱκόμεθ’, εἴ τι πόροις ξεινήϊον ἠὲ καὶ ἄλλως
ἱκόμεθ’: Od. 9:466: ἱκόμεθ’· ἀσπάσιοι δὲ φίλοισ’ ἑτάροισι φάνημεν,
ἱκόμεθ’: Od. 12:262: ἱκόμεθ’· ἔνθα δ’ ἔσαν καλαὶ βόες εὐρυμέτωποι,
ἱκόμεθ’: Od. 15:366: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἥβην πολυήρατον ἱκόμεθ’ ἄμφω,
ἱκόμεθ’: Od. 23:354: νῦν δ’ ἐπεὶ ἀμφοτέρω πολυήρατον ἱκόμεθ’ εὐνήν,
ἱκόμεθ’: Od. 24:259: εἰ ἐτεόν γ’ Ἰθάκην τήνδ’ ἱκόμεθ’, ὥς μοι ἔειπεν
ἱκόμεσθ’: Il. 11:725: ἔνδιοι ἱκόμεσθ’ ἱερὸν ῥόον Ἀλφειοῖο.
ἱκόμεσθα: Il. 2:138: αὔτως ἀκράαντον οὗ εἵνεκα δεῦρ’ ἱκόμεσθα.
ἱκόμεσθα: Il. 11:768: Πηλῆος δ’ ἱκόμεσθα δόμους εὖ ναιετάοντας
ἱκόμεσθα: Od. 3:61: οὕνεκα δεῦρ’ ἱκόμεσθα θοῇ σὺν νηῒ μελαίνῃ.”
ἱκόμεσθα: Od. 10:13: καὶ μὲν τῶν ἱκόμεσθα πόλιν καὶ δώματα καλά.
ἱκόμεσθα: Od. 10:81: ἑβδομάτῃ δ’ ἱκόμεσθα Λάμου αἰπὺ πτολίεθρον,
ἱκόμεσθα: Od. 14:257: πεμπταῖοι δ’ Αἴγυπτον ἐϋῤῥείτην ἱκόμεσθα,
ἱκόμεσθα: Od. 14:290: ὅς μ’ ἄγε παρπεπιθὼν ᾗσι φρεσίν, ὄφρ’ ἱκόμεσθα
ἱκόμεσθα: Od. 14:472: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἱκόμεσθα ποτὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος,
ἱκόμην: Il. 14:260: τὴν ἱκόμην φεύγων, ὃ δ’ ἐπαύσατο χωόμενός περ.
ἱκόμην: Od. 4:84: Αἰθίοπάς θ’ ἱκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβοὺς
ἱκόμην: Od. 6:176: ἐς πρώτην ἱκόμην, τῶν δ’ ἄλλων οὔ τινα οἶδα
ἱκόμην: Od. 9:79: καί νύ κεν ἀσκηθὴς ἱκόμην ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἱκόμην: Od. 13:303: νῦν αὖ δεῦρ’ ἱκόμην, ἵνα τοι σὺν μῆτιν ὑφήνω
ἱκόμην: Od. 16:233: νῦν αὖ δεῦρ’ ἱκόμην ὑποθημοσύνῃσιν Ἀθήνης,
ἱκόμην: Od. 17:121: ὅττευ χρηΐζων ἱκόμην Λακεδαίμονα δῖαν·
ἵκοντο: Il. 1:432: οἳ δ’ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο
ἵκοντο: Il. 1:484: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκοντο κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν,
ἵκοντο: Il. 3:264: Ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
ἵκοντο: Il. 3:421: Αἳ δ’ ὅτ’ Ἀλεξάνδροιο δόμον περικαλλέ’ ἵκοντο,
ἵκοντο: Il. 4:383: Ἀσωπὸν δ’ ἵκοντο βαθύσχοινον λεχεποίην,
ἵκοντο: Il. 4:446: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο,
ἵκοντο: Il. 5:367: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκοντο θεῶν ἕδος αἰπὺν Ὄλυμπον·
ἵκοντο: Il. 8:60: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο
ἵκοντο: Il. 10:566: οἳ δ’ ὅτε Τυδεΐδεω κλισίην εὔτυκτον ἵκοντο,
ἵκοντο: Il. 11:170: ἀλλ’ ὅτε δὴ Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκοντο,
ἵκοντο: Il. 12:373: εὖτε Μενεσθῆος μεγαθύμου πύργον ἵκοντο
ἵκοντο: Il. 12:374: τείχεος ἐντὸς ἰόντες, ἐπειγομένοισι δ’ ἵκοντο,
ἵκοντο: Il. 18:67: ῥήγνυτο· ταὶ δ’ ὅτε δὴ Τροίην ἐρίβωλον ἵκοντο
ἵκοντο: Il. 18:150: φεύγοντες νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο.
ἵκοντο: Il. 18:532: βάντες ἀερσιπόδων μετεκίαθον, αἶψα δ’ ἵκοντο.
ἵκοντο: Il. 23:2: ἐπεὶ δὴ νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο,
ἵκοντο: Il. 24:29: ὃς νείκεσσε θεὰς ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο,
ἵκοντο: Il. 24:443: ἀλλ’ ὅτε δὴ πύργους τε νεῶν καὶ τάφρον ἵκοντο,
ἵκοντο: Od. 3:388: ἀλλ’ ὅτε δώμαθ’ ἵκοντο ἀγακλυτὰ τοῖο ἄνακτος,
ἵκοντο: Od. 3:488: ἐς Φηρὰς δ’ ἵκοντο Διοκλῆος ποτὶ δῶμα,
ἵκοντο: Od. 4:520: ἂψ δὲ θεοὶ οὖρον στρέψαν, καὶ οἴκαδ’ ἵκοντο,
ἵκοντο: Od. 6:85: αἱ δ’ ὅτε δὴ ποταμοῖο ῥόον περικαλλέ’ ἵκοντο,
ἵκοντο: Od. 6:321: δύσετό τ’ ἠέλιος, καὶ τοὶ κλυτὸν ἄλσος ἵκοντο
ἵκοντο: Od. 7:46: ἀλλ’ ὅτε δὴ βασιλῆος ἀγακλυτὰ δώμαθ’ ἵκοντο,
ἵκοντο: Od. 10:435: ὥς περ Κύκλωψ ἕρξ’, ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο
ἵκοντο: Od. 11:317: καί νύ κεν ἐξετέλεσσαν, εἰ ἥβης μέτρον ἵκοντο·
ἵκοντο: Od. 15:109: βὰν δ’ ἰέναι προτέρω διὰ δώματος, εἷος ἵκοντο
ἵκοντο: Od. 15:186: ἐς φηρὰς δ’ ἵκοντο Διοκλῆος ποτὶ δῶμα,
ἵκοντο: Od. 15:193: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκοντο Πύλου αἰπὺ πτολίεθρον·
ἵκοντο: Od. 16:324: οἱ δ’ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο,
ἵκοντο: Od. 16:335: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο δόμον θείου βασιλῆος,
ἵκοντο: Od. 17:85: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκοντο δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ἵκοντο: Od. 17:178: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκοντο δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ἵκοντο: Od. 19:379: πολλοὶ δὴ ξεῖνοι ταλαπείριοι ἐνθάδ’ ἵκοντο,
ἵκοντο: Od. 19:458: ἔσχεθον, αἶψα δ’ ἵκοντο φίλου πρὸς δώματα πατρός.
ἵκοντο: Od. 23:296: ἀσπάσιοι λέκτροιο παλαιοῦ θεσμὸν ἵκοντο·
ἵκοντο: Od. 24:13: ἤϊσαν· αἶψα δ’ ἵκοντο κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
ἵκοντο: Od. 24:154: ἵκοντο προτὶ ἄστυ περικλυτόν, ἦ τοι Ὀδυσσεὺς
ἵκοντο: Od. 24:205: οἱ δ’ ἐπεὶ ἐκ πόλιος κατέβαν, τάχα δ’ ἀγρὸν ἵκοντο
ἵκοντο: Od. 24:362: οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ἴκρι’: Il. 15:676: ἀλλ’ ὅ γε νηῶν ἴκρι’ ἐπῴχετο μακρὰ βιβάσθων,
ἴκρια: Il. 15:685: ὣς Αἴας ἐπὶ πολλὰ θοάων ἴκρια νηῶν
ἴκρια: Il. 15:729: θρῆνυν ἐφ’ ἑπταπόδην, λίπε δ’ ἴκρια νηὸς ἐΐσης.
ἴκρια: Od. 5:163: εὐρεῖαν σχεδίην· ἀτὰρ ἴκρια πῆξαι ἐπ’ αὐτῆς
ἴκρια: Od. 5:252: ἴκρια δὲ στήσας, ἀραρὼν θαμέσι σταμίνεσσι,
ἴκρια: Od. 12:229: μάκρ’ ἐν χερσὶν ἑλὼν εἰς ἴκρια νηὸς ἔβαινον
ἰκριόφιν: Od. 3:353: νηὸς ἐπ’ ἰκριόφιν καταλέξεται, ὄφρ’ ἂν ἐγώ γε
ἰκριόφιν: Od. 12:414: κάππεσ’ ἀπ’ ἰκριόφιν, λίπε δ’ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ.
ἰκριόφιν: Od. 13:74: νηὸς ἐπ’ ἰκριόφιν γλαφυρῆς, ἵνα νήγρετον εὕδοι,
ἰκριόφιν: Od. 15:283: καὶ τό γ’ ἐπ’ ἰκριόφιν τάνυσεν νεὸς ἀμφιελίσσης,
ἰκριόφιν: Od. 15:552: νηὸς ἀπ’ ἰκριόφιν· τοὶ δὲ πρυμνήσι’ ἔλυσαν.
ἵκω: Od. 17:444: ἔνθεν δὴ νῦν δεῦρο τόδ’ ἵκω πήματα πάσχων.”
ἵκωμαι: Il. 1:139: ἄξω ἑλών· ὃ δέ κεν κεχολώσεται ὅν κεν ἵκωμαι.
ἵκωμαι: Il. 5:360: ὄφρ’ ἐς Ὄλυμπον ἵκωμαι ἵν’ ἀθανάτων ἕδος ἐστί.
ἵκωμαι: Il. 6:225: εἰμί, σὺ δ’ ἐν Λυκίῃ ὅτε κεν τῶν δῆμον ἵκωμαι.
ἵκωμαι: Il. 9:393: ἢν γὰρ δή με σαῶσι θεοὶ καὶ οἴκαδ’ ἵκωμαι,
ἵκωμαι: Il. 10:325: τόφρα γὰρ ἐς στρατὸν εἶμι διαμπερὲς ὄφρ’ ἂν ἵκωμαι
ἵκωμαι: Il. 21:558: φεύγω πρὸς πεδίον Ἰλήϊον, ὄφρ’ ἂν ἵκωμαι
ἵκωμαι: Il. 22:123: μή μιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ἰών, ὃ δέ μ’ οὐκ ἐλεήσει
ἵκωμαι: Od. 14:140: οὐδ’ εἴ κεν πατρὸς καὶ μητέρος αὖτις ἵκωμαι
ἵκωμαι: Od. 15:509: “πῇ γὰρ ἐγώ, φίλε τέκνον, ἴω; τεῦ δώμαθ’ ἵκωμαι
ἱκώμεθα: Od. 6:296: ἄστυδε ἔλθωμεν καὶ ἱκώμεθα δώματα πατρός.
ἵκωμι: Il. 9:414: εἰ δέ κεν οἴκαδ’ ἵκωμι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἵκωνται: Il. 15:233: φεύγοντες νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκωνται.
ἵκωνται: Il. 16:455: εἰς ὅ κε δὴ Λυκίης εὐρείης δῆμον ἵκωνται,
ἵκωνται: Il. 18:213: αἴ κέν πως σὺν νηυσὶν ἄρεω ἀλκτῆρες ἵκωνται·
ἵκωνται: Od. 13:101: νῆες ἐΰσσελμοι, ὅτ’ ἂν ὅρμου μέτρον ἵκωνται.
ἰλαδὸν: Il. 2:93: ἰλαδὸν εἰς ἀγορήν· μετὰ δέ σφισιν ὄσσα δεδήει
ἵλαον: Il. 9:635: ἄλλά τε πόλλ’ ἐπὶ τῇσι· σὺ δ’ ἵλαον ἔνθεο θυμόν,
ἱλάονται: Il. 2:550: ἔνθα δέ μιν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖς ἱλάονται
ἵλαος: Il. 1:583: αὐτίκ’ ἔπειθ’ ἵλαος Ὀλύμπιος ἔσσεται ἡμῖν. ”
ἵλαος: Il. 19:178: καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ φρεσὶν ἵλαος ἔστω.
ἱλάσκεσθαι: Il. 1:386: αὐτίκ’ ἐγὼ πρῶτος κελόμην θεὸν ἱλάσκεσθαι·
ἱλάσκονται: Il. 6:380: Τρῳαὶ ἐϋπλόκαμοι δεινὴν θεὸν ἱλάσκονται;
ἱλάσκονται: Il. 6:385: Τρῳαὶ ἐϋπλόκαμοι δεινὴν θεὸν ἱλάσκονται,
ἱλάσκοντο: Il. 1:472: οἳ δὲ πανημέριοι μολπῇ θεὸν ἱλάσκοντο
ἱλασόμεσθα: Il. 1:444: ῥέξαι ὑπὲρ Δαναῶν ὄφρ’ ἱλασόμεσθα ἄνακτα,
ἱλασσάμενοι: Il. 1:100: ἐς Χρύσην· τότε κέν μιν ἱλασσάμενοι πεπίθοιμεν. ”
ἱλάσσεαι: Il. 1:147: ὄφρ’ ἥμιν ἑκάεργον ἱλάσσεαι ἱερὰ ῥέξας. ”
ἱλάσσομ’: Od. 3:419: ὄφρ’ ἦ τοι πρώτιστα θεῶν ἱλάσσομ’ Ἀθήνην,
ἵληθ’: Od. 16:184: ἀλλ’ ἵληθ’, ἵνα τοι κεχαρισμένα δώομεν ἱρὰ
ἵληθι: Od. 3:380: ἀλλά, ἄνασσ’, ἵληθι, δίδωθι δέ μοι κλέος ἐσθλόν,
Ἰλήϊον: Il. 21:558: φεύγω πρὸς πεδίον Ἰλήϊον, ὄφρ’ ἂν ἵκωμαι
ἱλήκῃσι: Od. 21:365: ἡμῖν ἱλήκῃσι καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.”
Ἰλιόθεν: Il. 14:251: ἔπλεεν Ἰλιόθεν Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξας.
Ἰλιόθεν: Od. 9:39: Ἰλιόθεν με φέρων ἄνεμος Κικόνεσσι πέλασσεν,
Ἰλιόθι: Il. 8:557: Τρώων καιόντων πυρὰ φαίνετο Ἰλιόθι πρό.
Ἰλιόθι: Il. 10:12: θαύμαζεν πυρὰ πολλὰ τὰ καίετο Ἰλιόθι πρὸ
Ἰλιόθι: Il. 13:349: ἤθελε λαὸν ὀλέσθαι Ἀχαιϊκὸν Ἰλιόθι πρό,
Ἰλιόθι: Od. 8:581: ἦ τίς τοι καὶ πηὸς ἀπέφθιτο Ἰλιόθι πρό,
Ἴλιον: Il. 1:71: καὶ νήεσσ’ ἡγήσατ’ Ἀχαιῶν Ἴλιον εἴσω
Ἴλιον: Il. 2:113: Ἴλιον ἐκπέρσαντ’ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι,
Ἴλιον: Il. 2:216: ἔμμεναι· αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε·
Ἴλιον: Il. 2:249: ἔμμεναι, ὅσσοι ἅμ’ Ἀτρεΐδῃς ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον.
Ἴλιον: Il. 2:288: Ἴλιον ἐκπέρσαντ’ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι.
Ἴλιον: Il. 2:492: θυγατέρες μνησαίαθ’ ὅσοι ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον·
Ἴλιον: Il. 2:673: Νιρεύς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε
Ἴλιον: Il. 3:305: ἤτοι ἐγὼν εἶμι προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν
Ἴλιον: Il. 3:313: τὼ μὲν ἄρ’ ἄψοῤῥοι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο·
Ἴλιον: Il. 4:416: Τρῶας δῃώσωσιν ἕλωσί τε Ἴλιον ἱρήν,
Ἴλιον: Il. 5:204: ὣς λίπον, αὐτὰρ πεζὸς ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα
Ἴλιον: Il. 5:210: ἤματι τῷ ἑλόμην ὅτε Ἴλιον εἰς ἐρατεινὴν
Ἴλιον: Il. 5:551: Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἅμ’ Ἀργείοισιν ἑπέσθην,
Ἴλιον: Il. 5:648: Τληπόλεμ’ ἤτοι κεῖνος ἀπώλεσεν Ἴλιον ἱρὴν
Ἴλιον: Il. 5:716: Ἴλιον ἐκπέρσαντ’ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι,
Ἴλιον: Il. 6:74: Ἴλιον εἰσανέβησαν ἀναλκείῃσι δαμέντες,
Ἴλιον: Il. 6:113: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ βείω προτὶ Ἴλιον, ἠδὲ γέρουσιν
Ἴλιον: Il. 6:403: Ἀστυάνακτ’· οἶος γὰρ ἐρύετο Ἴλιον Ἕκτωρ.
Ἴλιον: Il. 6:461: Τρώων ἱπποδάμων ὅτε Ἴλιον ἀμφεμάχοντο.
Ἴλιον: Il. 7:20: Ἴλιον εἰς ἱερήν· τῇ δ’ ἀντίος ὄρνυτ’ Ἀπόλλων
Ἴλιον: Il. 7:82: τεύχεα σύλησας οἴσω προτὶ Ἴλιον ἱρήν,
Ἴλιον: Il. 7:413: ἄψοῤῥον δ’ Ἰδαῖος ἔβη προτὶ Ἴλιον ἱρήν.
Ἴλιον: Il. 7:429: ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν προτὶ Ἴλιον ἱρήν.
Ἴλιον: Il. 8:131: καί νύ κε σήκασθεν κατὰ Ἴλιον ἠΰτε ἄρνες,
Ἴλιον: Il. 8:295: παύομαι, ἀλλ’ ἐξ οὗ προτὶ Ἴλιον ὠσάμεθ’ αὐτοὺς
Ἴλιον: Il. 8:499: ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν·
Ἴλιον: Il. 9:20: Ἴλιον ἐκπέρσαντ’ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι,
Ἴλιον: Il. 9:402: Ἴλιον ἐκτῆσθαι εὖ ναιόμενον πτολίεθρον
Ἴλιον: Il. 11:196: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν.
Ἴλιον: Il. 11:230: αὐτὰρ ὃ πεζὸς ἐὼν ἐς Ἴλιον εἰληλούθει·
Ἴλιον: Il. 12:115: ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν·
Ἴλιον: Il. 13:175: ἂψ ἐς Ἴλιον ἦλθε, μετέπρεπε δὲ Τρώεσσι,
Ἴλιον: Il. 13:657: ἐς δίφρον δ’ ἀνέσαντες ἄγον προτὶ Ἴλιον ἱρὴν
Ἴλιον: Il. 13:717: Ἴλιον εἰς ἅμ’ ἕποντο πεποιθότες, οἷσιν ἔπειτα
Ἴλιον: Il. 13:724: Τρῶες ἐχώρησαν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν,
Ἴλιον: Il. 14:46: μὴ πρὶν πὰρ νηῶν προτὶ Ἴλιον ἀπονέεσθαι
Ἴλιον: Il. 15:71: Ἴλιον αἰπὺ ἕλοιεν Ἀθηναίης διὰ βουλάς.
Ἴλιον: Il. 15:169: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν.
Ἴλιον: Il. 15:550: ἂψ εἰς Ἴλιον ἦλθε, μετέπρεπε δὲ Τρώεσσι,
Ἴλιον: Il. 15:558: Ἴλιον αἰπεινὴν ἑλέειν κτάσθαι τε πολίτας.
Ἴλιον: Il. 16:92: Τρῶας ἐναιρόμενος προτὶ Ἴλιον ἡγεμονεύειν,
Ἴλιον: Il. 16:576: Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μάχοιτο.
Ἴλιον: Il. 17:159: αἶψά κε Πάτροκλον ἐρυσαίμεθα Ἴλιον εἴσω.
Ἴλιον: Il. 17:163: λύσειαν, καί κ’ αὐτὸν ἀγοίμεθα Ἴλιον εἴσω·
Ἴλιον: Il. 17:193: ἤτοι ὃ μὲν τὰ ἃ δῶκε φέρειν προτὶ Ἴλιον ἱρὴν
Ἴλιον: Il. 17:320: Ἴλιον εἰσανέβησαν ἀναλκείῃσι δαμέντες,
Ἴλιον: Il. 17:328: Ἴλιον αἰπεινήν; ὡς δὴ ἴδον ἀνέρας ἄλλους
Ἴλιον: Il. 17:337: Ἴλιον εἰσαναβῆναι ἀναλκείῃσι δαμέντας.
Ἴλιον: Il. 17:396: Τρωσὶν μὲν ἐρύειν προτὶ Ἴλιον, αὐτὰρ Ἀχαιοῖς
Ἴλιον: Il. 18:58: νηυσὶν ἐπιπροέηκα κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω
Ἴλιον: Il. 18:174: οἳ δὲ ἐρύσσασθαι ποτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν
Ἴλιον: Il. 18:270: γνώσεται· ἀσπασίως γὰρ ἀφίξεται Ἴλιον ἱρὴν
Ἴλιον: Il. 18:327: Ἴλιον ἐκπέρσαντα, λαχόντα τε ληΐδος αἶσαν.
Ἴλιον: Il. 18:439: νηυσὶν ἐπιπροέηκα κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω
Ἴλιον: Il. 19:156: νήστιας ὄτρυνε προτὶ Ἴλιον υἷας Ἀχαιῶν
Ἴλιον: Il. 21:81: ἧδε δυωδεκάτη, ὅτ’ ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα
Ἴλιον: Il. 21:156: ἠὼς ἑνδεκάτη ὅτε Ἴλιον εἰλήλουθα.
Ἴλιον: Il. 21:442: μέμνηαι ὅσα δὴ πάθομεν κακὰ Ἴλιον ἀμφὶ
Ἴλιον: Il. 21:515: αὐτὰρ Ἀπόλλων Φοῖβος ἐδύσετο Ἴλιον ἱρήν·
Ἴλιον: Il. 21:561: ἱδρῶ ἀποψυχθεὶς προτὶ Ἴλιον ἀπονεοίμην·
Ἴλιον: Il. 21:588: Ἴλιον εἰρυόμεσθα· σὺ δ’ ἐνθάδε πότμον ἐφέψεις
Ἴλιον: Il. 22:17: γαῖαν ὀδὰξ εἷλον πρὶν Ἴλιον εἰσαφικέσθαι.
Ἴλιον: Il. 23:64: Ἕκτορ’ ἐπαΐσσων προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν·
Ἴλιον: Il. 23:297: δῶρ’, ἵνα μή οἱ ἕποιθ’ ὑπὸ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν,
Ἴλιον: Il. 24:143: Ἶριν δ’ ὄτρυνε Κρονίδης εἰς Ἴλιον ἱρήν·
Ἴλιον: Il. 24:145: ἄγγειλον Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἴλιον εἴσω
Ἴλιον: Il. 24:330: οἳ μὲν ἄρ’ ἄψοῤῥοι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο
Ἴλιον: Il. 24:383: ἦ ἤδη πάντες καταλείπετε Ἴλιον ἱρὴν
Ἴλιον: Il. 24:620: Ἴλιον εἰσαγαγών· πολυδάκρυτος δέ τοι ἔσται.
Ἴλιον: Od. 2:18: Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἔβη κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσίν,
Ἴλιον: Od. 2:172: ὥς οἱ ἐμυθεόμην, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον
Ἴλιον: Od. 8:495: ἀνδρῶν ἐμπλήσας, οἳ Ἴλιον ἐξαλάπαξαν.
Ἴλιον: Od. 10:15: Ἴλιον Ἀργείων τε νέας καὶ νόστον Ἀχαιῶν·
Ἴλιον: Od. 11:86: τὴν ζωὴν κατέλειπον ἰὼν εἰς Ἴλιον ἱρήν.
Ἴλιον: Od. 11:169: Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μαχοίμην.
Ἴλιον: Od. 11:372: Ἴλιον εἰς ἅμ’ ἕποντο καὶ αὐτοῦ πότμον ἐπέσπον.
Ἴλιον: Od. 14:71: Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μάχοιτο.”
Ἴλιον: Od. 14:238: νήεσσ’ ἡγήσασθαι ἐς Ἴλιον· οὐδέ τι μῆχος
Ἴλιον: Od. 17:104: ᾤχεθ’ ἅμ’ Ἀτρεΐδῃσιν ἐς Ἴλιον· οὐδέ μοι ἔτλης,
Ἴλιον: Od. 17:293: θρέψε μέν, οὐδ’ ἀπόνητο, πάρος δ’ εἰς Ἴλιον ἱρὴν
Ἴλιον: Od. 18:252: ὤλεσαν ἀθάνατοι, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον
Ἴλιον: Od. 19:125: ὤλεσαν ἀθάνατοι, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον
Ἴλιον: Od. 19:182: ἀλλ’ ὁ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω
Ἴλιον: Od. 19:193: οἰχομένῳ σὺν νηυσὶ κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω.
Ἴλιον: Od. 24:117: Ἴλιον εἰς ἅμ’ ἕπεσθαι ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν;
Ἰλιονῆα: Il. 14:488: Πηνελέωο ἄνακτος· ὃ δ’ οὔτασεν Ἰλιονῆα
Ἰλιονῆα: Il. 14:491: τῷ δ’ ἄρ’ ὑπὸ μήτηρ μοῦνον τέκεν Ἰλιονῆα.
Ἰλιονῆος: Il. 14:500: εἰπέμεναί μοι Τρῶες ἀγαυοῦ Ἰλιονῆος
Ἴλιος: Il. 4:46: τάων μοι περὶ κῆρι τιέσκετο Ἴλιος ἱρὴ
Ἴλιος: Il. 4:164: ἔσσεται ἦμαρ ὅτ’ ἄν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ
Ἴλιος: Il. 6:448: ἔσσεται ἦμαρ ὅτ’ ἄν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ
Ἴλιος: Il. 13:773: Ἴλιος αἰπεινή· νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος.
Ἴλιος: Il. 20:216: κτίσσε δὲ Δαρδανίην, ἐπεὶ οὔ πω Ἴλιος ἱρὴ
Ἴλιος: Il. 22:411: Ἴλιος ὀφρυόεσσα πυρὶ σμύχοιτο κατ’ ἄκρης.
Ἴλιος: Il. 24:27: ἀλλ’ ἔχον ὥς σφιν πρῶτον ἀπήχθετο Ἴλιος ἱρὴ
Ἰλίου: Il. 2:133: Ἰλίου ἐκπέρσαι εὖ ναιόμενον πτολίεθρον.
Ἰλίου: Il. 2:230: Τρώων ἱπποδάμων ἐξ Ἰλίου υἷος ἄποινα,
Ἰλίου: Il. 4:33: Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐϋκτίμενον πτολίεθρον;
Ἰλίου: Il. 5:642: Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ’ ἀγυιάς·
Ἰλίου: Il. 6:60: Ἰλίου ἐξαπολοίατ’ ἀκήδεστοι καὶ ἄφαντοι.
Ἰλίου: Il. 6:96: ὥς κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰλίου ἱρῆς
Ἰλίου: Il. 6:277: αἴ κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰλίου ἱρῆς
Ἰλίου: Il. 6:386: ἀλλ’ ἐπὶ πύργον ἔβη μέγαν Ἰλίου, οὕνεκ’ ἄκουσε
Ἰλίου: Il. 6:478: ὧδε βίην τ’ ἀγαθόν, καὶ Ἰλίου ἶφι ἀνάσσειν·
Ἰλίου: Il. 7:31: Ἰλίου εὕρωσιν, ἐπεὶ ὣς φίλον ἔπλετο θυμῷ
Ἰλίου: Il. 7:345: Τρώων αὖτ’ ἀγορὴ γένετ’ Ἰλίου ἐν πόλει ἄκρῃ
Ἰλίου: Il. 8:288: Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
Ἰλίου: Il. 9:49: Ἰλίου εὕρωμεν· σὺν γὰρ θεῷ εἰλήλουθμεν.
Ἰλίου: Il. 9:419: Ἰλίου αἰπεινῆς· μάλα γάρ ἑθεν εὐρύοπα Ζεὺς
Ἰλίου: Il. 9:682: Ἰλίου αἰπεινῆς· μάλα γάρ ἑθεν εὐρύοπα Ζεὺς
Ἰλίου: Il. 13:380: Ἰλίου ἐκπέρσῃς εὖ ναιόμενον πτολίεθρον.
Ἰλίου: Il. 15:66: Ἰλίου προπάροιθε πολέας ὀλέσαντ’ αἰζηοὺς
Ἰλίου: Il. 15:215: Ἰλίου αἰπεινῆς πεφιδήσεται, οὐδ’ ἐθελήσει
Ἰλίου: Il. 21:104: Ἰλίου προπάροιθεν ἐμῇς ἐν χερσὶ βάλῃσι
Ἰλίου: Il. 21:128: φθείρεσθ’ εἰς ὅ κεν ἄστυ κιχείομεν Ἰλίου ἱρῆς
Ἰλίου: Il. 21:433: Ἰλίου ἐκπέρσαντες ἐϋκτίμενον πτολίεθρον.
Ἰλίου: Il. 22:6: Ἰλίου προπάροιθε πυλάων τε Σκαιάων.
Ἰλίου: Od. 8:578: Ἀργείων Δαναῶν ἠδ’ Ἰλίου οἶτον ἀκούων.
Ἰλιόφι: Il. 21:295: πρὶν κατὰ Ἰλιόφι κλυτὰ τείχεα λαὸν ἐέλσαι
Ἰλίῳ: Il. 6:493: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί, τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν.
Ἰλίῳ: Il. 17:145: οἶος σὺν λαοῖς τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν·
Ἰλίῳ: Il. 24:67: φίλτατος ἔσκε θεοῖσι βροτῶν οἳ ἐν Ἰλίῳ εἰσίν·
ἰλλάσιν: Il. 13:572: ἰλλάσιν οὐκ ἐθέλοντα βίῃ δήσαντες ἄγουσιν·
Ἴλοιο: Il. 24:349: Οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν μέγα σῆμα παρὲξ Ἴλοιο ἔλασσαν,
Ἶλός: Il. 20:232: Ἶλός τ’ Ἀσσάρακός τε καὶ ἀντίθεος Γανυμήδης,
Ἶλος: Il. 20:236: Ἶλος δ’ αὖ τέκεθ’ υἱὸν ἀμύμονα Λαομέδοντα·
Ἴλου: Il. 10:415: βουλὰς βουλεύει θείου παρὰ σήματι Ἴλου
Ἴλου: Il. 11:166: οἳ δὲ παρ’ Ἴλου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο
Ἴλου: Il. 11:372: Ἴλου Δαρδανίδαο, παλαιοῦ δημογέροντος.
Ἴλου: Od. 1:259: ἐξ Ἐφύρης ἀνιόντα παρ’ Ἴλου Μερμερίδαο· -
ἰλύος: Il. 21:318: κείσεθ’ ὑπ’ ἰλύος κεκαλυμμένα· κὰδ δέ μιν αὐτὸν
ἱμάντα: Il. 3:375: ἥ οἱ ῥῆξεν ἱμάντα βοὸς ἶφι κταμένοιο·
ἱμάντα: Il. 14:214: Ἦ, καὶ ἀπὸ στήθεσφιν ἐλύσατο κεστὸν ἱμάντα
ἱμάντα: Il. 14:219: τῆ νῦν τοῦτον ἱμάντα τεῷ ἐγκάτθεο κόλπῳ
ἱμάντα: Od. 4:802: ἐς θάλαμον δ’ εἰσῆλθε παρὰ κληῖδος ἱμάντα,
ἱμάντα: Od. 21:46: αὐτίκ’ ἄρ’ ἥ γ’ ἱμάντα θοῶς ἀπέλυσε κορώνης,
ἱμάντα: Od. 23:201: ἐν δ’ ἐτάνυσσ’ ἱμάντα βοὸς φοίνικι φαεινόν.
ἱμάντας: Il. 22:397: ἐς σφυρὸν ἐκ πτέρνης, βοέους δ’ ἐξῆπτεν ἱμάντας,
ἱμάντας: Il. 23:684: δῶκεν ἱμάντας ἐϋτμήτους βοὸς ἀγραύλοιο.
ἱμάντεσσι: Il. 8:544: δῆσαν δ’ ἱμάντεσσι παρ’ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος·
ἱμάντι: Od. 1:442: ἀργυρέῃ, ἐπὶ δὲ κληῗδ’ ἐτάνυσσεν ἱμάντι.
ἱμάντι: Od. 9:385: τρυπάνῳ, οἱ δέ τ’ ἔνερθεν ὑποσσείουσιν ἱμάντι
ἱμάντων: Od. 22:186: δὴ τότε γ’ ἤδη κεῖτο, ῥαφαὶ δ’ ἐλέλυντο ἱμάντων·
ἵμασ’: Il. 5:589: τοὺς ἵμασ’ Ἀντίλοχος, μετὰ δὲ στρατὸν ἤλασ’ Ἀχαιῶν.
ἱμὰς: Il. 3:371: ἄγχε δέ μιν πολύκεστος ἱμὰς ἁπαλὴν ὑπὸ δειρήν,
ἵμασεν: Il. 11:280: Ὣς ἔφαθ’, ἡνίοχος δ’ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
ἵμασεν: Il. 11:531: Ὣς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
ἵμασεν: Il. 17:624: Ὣς ἔφατ’, Ἰδομενεὺς δ’ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
ἵμασεν: Od. 5:380: ὣς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους,
ἵμασεν: Od. 6:316: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἵμασεν μάστιγι φαεινῇ
ἱμάσθλην: Il. 8:43: χρυσὸν δ’ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ’ ἱμάσθλην
ἱμάσθλην: Il. 13:25: χρυσὸν δ’ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ’ ἱμάσθλην
ἱμάσθλην: Il. 23:582: στὰς ἵππων προπάροιθε καὶ ἅρματος, αὐτὰρ ἱμάσθλην
ἱμάσθλην: Od. 6:320: ἀμφίπολοί τ’ Ὀδυσεύς τε· νόῳ δ’ ἐπέβαλλεν ἱμάσθλην.
ἱμάσθλης: Od. 13:82: πάντες ἅμ’ ὁρμηθέντες ὑπὸ πληγῇσιν ἱμάσθλης
ἱμᾶσι: Il. 10:475: ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεντο.
ἱμᾶσι: Il. 10:499: σὺν δ’ ἤειρεν ἱμᾶσι καὶ ἐξήλαυνεν ὁμίλου
ἱμᾶσι: Il. 10:567: ἵππους μὲν κατέδησαν ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι
ἱμᾶσι: Il. 21:30: δῆσε δ’ ὀπίσσω χεῖρας ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι,
ἱμᾶσιν: Il. 5:727: δίφρος δὲ χρυσέοισι καὶ ἀργυρέοισιν ἱμᾶσιν
ἱμᾶσιν: Il. 10:262: ῥινοῦ ποιητήν· πολέσιν δ’ ἔντοσθεν ἱμᾶσιν
ἱμᾶσιν: Il. 23:324: ὅππως τὸ πρῶτον τανύσῃ βοέοισιν ἱμᾶσιν,
ἱμᾶσιν: Il. 23:363: πέπληγόν θ’ ἱμᾶσιν, ὁμόκλησάν τ’ ἐπέεσσιν
ἱμάσσῃ: Il. 2:782: χωομένῳ ὅτε τ’ ἀμφὶ Τυφωέϊ γαῖαν ἱμάσσῃ
ἱμάσσω: Il. 15:17: πρώτη ἐπαύρηαι καί σε πληγῇσιν ἱμάσσω.
Ἰμβρασίδης: Il. 4:520: Πείρως Ἰμβρασίδης ὃς ἄρ’ Αἰνόθεν εἰληλούθει.
Ἴμβριον: Il. 13:171: Ἴμβριον αἰχμητὴν πολυΐππου Μέντορος υἱόν·
Ἴμβριον: Il. 13:197: Ἴμβριον αὖτ’ Αἴαντε μεμαότε θούριδος ἀλκῆς
Ἴμβριος: Il. 21:43: Ἴμβριος Ἠετίων, πέμψεν δ’ ἐς δῖαν Ἀρίσβην·
Ἴμβρον: Il. 24:753: ἐς Σάμον ἔς τ’ Ἴμβρον καὶ Λῆμνον ἀμιχθαλόεσσαν·
Ἴμβρου: Il. 13:33: μεσσηγὺς Τενέδοιο καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης·
Ἴμβρου: Il. 14:280: τὼ βήτην Λήμνου τε καὶ Ἴμβρου ἄστυ λιπόντε
Ἴμβρου: Il. 24:78: μεσσηγὺς δὲ Σάμου τε καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης
ἱμείραιτο: Il. 14:163: εἴ πως ἱμείραιτο παραδραθέειν φιλότητι
ἱμείρεται: Od. 1:41: ὁππότ’ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης.
ἱμείρεται: Od. 1:59: ἧς γαίης, θανέειν ἱμείρεται. οὐδέ νυ σοί περ
ἱμείρετε: Od. 10:431: “ἆ δειλοί, πόσ’ ἴμεν; τί κακῶν ἱμείρετε τούτων;
ἱμειρόμενός: Od. 5:209: ἀθάνατός τ’ εἴης, ἱμειρόμενός περ ἰδέσθαι
ἱμείρων: Od. 10:555: ψύχεος ἱμείρων, κατελέξατο οἰνοβαρείων·
ἴμεν: Il. 1:170: οἴκαδ’ ἴμεν σὺν νηυσὶ κορωνίσιν, οὐδέ σ’ ὀΐω
ἴμεν: Il. 5:167: βῆ δ’ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων
ἴμεν: Il. 10:32: βῆ δ’ ἴμεν ἀνστήσων ὃν ἀδελφεόν, ὃς μέγα πάντων
ἴμεν: Il. 10:297: βάν ῥ’ ἴμεν ὥς τε λέοντε δύω διὰ νύκτα μέλαιναν
ἴμεν: Il. 11:685: τοὺς ἴμεν οἷσι χρεῖος ὀφείλετ’ ἐν Ἤλιδι δίῃ·
ἴμεν: Il. 12:299: βῆ ῥ’ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ὅς τ’ ἐπιδευὴς
ἴμεν: Il. 12:356: κεῖσ’ ἴμεν, ὄφρα πόνοιο μίνυνθά περ ἀντιάσητον
ἴμεν: Il. 13:242: βῆ δ’ ἴμεν ἀστεροπῇ ἐναλίγκιος, ἥν τε Κρονίων
ἴμεν: Il. 13:329: ἦρχ’ ἴμεν, ὄφρ’ ἀφίκοντο κατὰ στρατὸν ᾗ μιν ἀνώγει,
ἴμεν: Il. 13:789: βὰν δ’ ἴμεν ἔνθα μάλιστα μάχη καὶ φύλοπις ἦεν
ἴμεν: Il. 14:134: βὰν δ’ ἴμεν, ἦρχε δ’ ἄρά σφιν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
ἴμεν: Il. 14:166: βῆ δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, τόν οἱ φίλος υἱὸς ἔτευξεν
ἴμεν: Il. 14:188: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο, καλεσσαμένη δ’ Ἀφροδίτην
ἴμεν: Il. 14:383: βάν ῥ’ ἴμεν· ἦρχε δ’ ἄρά σφι Ποσειδάων ἐνοσίχθων
ἴμεν: Il. 15:46: τῇ ἴμεν ᾗ κεν δὴ σὺ κελαινεφὲς ἡγεμονεύῃς.
ἴμεν: Il. 15:133: ἂψ ἴμεν Οὔλυμπον δὲ καὶ ἀχνύμενός περ ἀνάγκῃ,
ἴμεν: Il. 16:221: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς κλισίην, χηλοῦ δ’ ἀπὸ πῶμ’ ἀνέῳγε
ἴμεν: Il. 17:155: οἴκαδ’ ἴμεν, Τροίῃ δὲ πεφήσεται αἰπὺς ὄλεθρος.
ἴμεν: Il. 18:14: ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν, μηδ’ Ἕκτορι ἶφι μάχεσθαι.
ἴμεν: Il. 19:241: βὰν δ’ ἴμεν ἐς κλισίην Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο.
ἴμεν: Il. 20:142: ἂψ ἴμεν Οὔλυμπον δὲ θεῶν μεθ’ ὁμήγυριν ἄλλων
ἴμεν: Il. 20:319: βῆ ῥ’ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων,
ἴμεν: Il. 21:297: ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν· δίδομεν δέ τοι εὖχος ἀρέσθαι.
ἴμεν: Od. 1:441: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο, θύρην δ’ ἐπέρυσσε κορώνῃ
ἴμεν: Od. 2:5: βῆ δ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο θεῷ ἐναλίγκιος ἄντην.
ἴμεν: Od. 2:10: βῆ ῥ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχος,
ἴμεν: Od. 2:127: ἡμεῖς δ’ οὔτ’ ἐπὶ ἔργα πάρος γ’ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ,
ἴμεν: Od. 4:24: βῆ δ’ ἴμεν ἀγγελέων διὰ δώματα ποιμένι λαῶν,
ἴμεν: Od. 4:310: βῆ δ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο θεῷ ἐναλίγκιος ἄντην,
ἴμεν: Od. 4:528: βῆ δ’ ἴμεν ἀγγελέων πρὸς δώματα ποιμένι λαῶν.
ἴμεν: Od. 4:679: βῆ δ’ ἴμεν ἀγγελέων διὰ δώματα Πηνελοπείῃ·
ἴμεν: Od. 4:713: θυμὸς ἐφωρμήθη ἴμεν ἐς Πύλον, ὄφρα πύθηται
ἴμεν: Od. 5:475: βῆ ῥ’ ἴμεν εἰς ὕλην· τὴν δὲ σχεδὸν ὕδατος εὗρεν
ἴμεν: Od. 6:15: βῆ δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον πολυδαίδαλον, ᾧ ἔνι κούρη
ἴμεν: Od. 6:130: βῆ δ’ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ἀλκὶ πεποιθώς,
ἴμεν: Od. 6:255: “ὄρσεο νῦν, ὦ ξεῖνε, πόλινδ’ ἴμεν, ὄφρα σε πέμψω
ἴμεν: Od. 6:298: καὶ τότε Φαιήκων ἴμεν ἐς πόλιν ἠδ’ ἐρέεσθαι
ἴμεν: Od. 7:14: καὶ τότ’ Ὀδυσσεὺς ὦρτο πόλινδ’ ἴμεν· ἀμφὶ δ’ Ἀθήνη
ἴμεν: Od. 8:56: βάν ῥ’ ἴμεν Ἀλκινόοιο δαΐφρονος ἐς μέγα δῶμα.
ἴμεν: Od. 8:109: βὰν δ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, ἅμα δ’ ἕσπετο πουλὺς ὅμιλος,
ἴμεν: Od. 8:273: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς χαλκεῶνα, κακὰ φρεσὶ βυσσοδομεύων·
ἴμεν: Od. 8:277: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, ὅθι οἱ φίλα δέμνια κεῖτο·
ἴμεν: Od. 8:283: εἴσατ’ ἴμεν ἐς Λῆμνον, ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
ἴμεν: Od. 10:431: “ἆ δειλοί, πόσ’ ἴμεν; τί κακῶν ἱμείρετε τούτων;
ἴμεν: Od. 10:537: αἵματος ἄσσον ἴμεν πρὶν Τειρεσίαο πυθέσθαι.
ἴμεν: Od. 11:50: αἵματος ἄσσον ἴμεν πρὶν Τειρεσίαο πυθέσθαι.
ἴμεν: Od. 11:89: αἵματος ἄσσον ἴμεν πρὶν Τειρεσίαο πυθέσθαι.
ἴμεν: Od. 11:148: αἵματος ἄσσον ἴμεν, ὁ δέ τοι νημερτὲς ἐνίψει·
ἴμεν: Od. 13:160: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς Σχερίην, ὅθι Φαίηκες γεγάασιν.
ἴμεν: Od. 14:73: βῆ δ’ ἴμεν ἐς συφεούς, ὅθι ἔθνεα ἔρχατο χοίρων.
ἴμεν: Od. 15:79: δειπνήσαντας ἴμεν πολλὴν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν.
ἴμεν: Od. 17:365: βῆ δ’ ἴμεν αἰτήσων ἐνδέξια φῶτα ἕκαστον,
ἴμεν: Od. 18:288: ἡμεῖς δ’ οὔτ’ ἐπὶ ἔργα πάρος γ’ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ,
ἴμεν: Od. 19:429: βάν ῥ’ ἴμεν ἐς θήρην, ἠμὲν κύνες ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
ἴμεν: Od. 20:146: βῆ δ’ ἴμεν εἰς ἀγορὴν μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
ἴμεν: Od. 22:179: βὰν δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, λαθέτην δέ μιν ἔνδον ἐόντα.
ἴμεν: Od. 22:400: βῆ δ’ ἴμεν· αὐτὰρ Τηλέμαχος πρόσθ’ ἡγεμόνευεν.
ἴμεναι: Il. 20:32: βὰν δ’ ἴμεναι πόλεμον δὲ θεοὶ δίχα θυμὸν ἔχοντες·
ἴμεναι: Il. 20:365: κέκλεθ’ ὁμοκλήσας, φάτο δ’ ἴμεναι ἄντ’ Ἀχιλῆος·
ἴμεναι: Od. 2:298: βῆ δ’ ἴμεναι πρὸς δῶμα, φίλον τετιημένος ἦτορ,
ἴμεναι: Od. 2:394: βῆ ῥ’ ἴμεναι πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο·
ἴμεναι: Od. 6:50: βῆ δ’ ἴμεναι διὰ δώμαθ’, ἵν’ ἀγγείλειε τοκεῦσι,
ἴμεναι: Od. 8:287: βῆ δ’ ἴμεναι πρὸς δῶμα περικλυτοῦ Ἡφαίστοιο,
ἴμεναι: Od. 8:303: βῆ δ’ ἴμεναι πρὸς δῶμα, φίλον τετιημένος ἦτορ·
ἴμεναι: Od. 14:489: οἰοχίτων’ ἴμεναι· νῦν δ’ οὐκέτι φυκτὰ πέλονται.”
ἴμεναι: Od. 14:532: βῆ δ’ ἴμεναι κείων, ὅθι περ σύες ἀργιόδοντες
ἴμεναι: Od. 16:341: βῆ ῥ’ ἴμεναι μεθ’ ὕας, λίπε δ’ ἕρκεά τε μέγαρόν τε.
ἴμεναι: Od. 17:185: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ἔπειτα πόλινδ’ ἴμεναι μενεαίνεις
ἴμεναι: Od. 17:604: βῆ ῥ’ ἴμεναι μεθ’ ὕας, λίπε δ’ ἕρκεά τε μέγαρόν τε
ἴμεναι: Od. 18:341: βὰν δ’ ἴμεναι διὰ δῶμα, λύθεν δ’ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης
ἴμεναι: Od. 18:428: βάν ῥ’ ἴμεναι κείοντες ἑὰ πρὸς δώμαθ’ ἕκαστος.
ἴμεναι: Od. 21:8: βῆ δ’ ἴμεναι θάλαμόνδε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
ἴμεναι: Od. 21:58: βῆ ῥ’ ἴμεναι μέγαρόνδε μετὰ μνηστῆρας ἀγαυοὺς
ἴμεναι: Od. 22:109: βῆ δ’ ἴμεναι θάλαμόνδ’, ὅθι οἱ κλυτὰ τεύχεα κεῖτο.
ἴμεναι: Od. 22:146: βῆ δ’ ἴμεναι, μάλα δ’ ὦκα φέρων μνηστῆρσιν ἔδωκε.
ἱμερόεις: Od. 10:398: πᾶσιν δ’ ἱμερόεις ὑπέδυ γόος, ἀμφὶ δὲ δῶμα
ἱμερόεν: Il. 18:570: ἱμερόεν κιθάριζε, λίνον δ’ ὑπὸ καλὸν ἄειδε
ἱμερόεντα: Il. 3:397: στήθεά θ’ ἱμερόεντα καὶ ὄμματα μαρμαίροντα,
ἱμερόεντα: Il. 5:429: ἀλλὰ σύ γ’ ἱμερόεντα μετέρχεο ἔργα γάμοιο,
ἱμερόεντα: Il. 18:603: πολλὸς δ’ ἱμερόεντα χορὸν περιίσταθ’ ὅμιλος
ἱμερόεντα: Od. 17:519: ἀείδῃ δεδαὼς ἔπε’ ἱμερόεντα βροτοῖσι,
ἱμερόεντα: Od. 18:194: χρίεται, εὖτ’ ἂν ἴῃ Χαρίτων χορὸν ἱμερόεντα·
ἱμερόεντος: Il. 14:170: ἀμβροσίῃ μὲν πρῶτον ἀπὸ χροὸς ἱμερόεντος
ἱμερόεσσαν: Od. 1:421: οἱ δ’ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν
ἱμερόεσσαν: Od. 18:304: οἱ δ’ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν
ἵμερον: Il. 3:139: Ὣς εἰποῦσα θεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ
ἵμερον: Il. 14:198: δὸς νῦν μοι φιλότητα καὶ ἵμερον, ᾧ τε σὺ πάντας
ἵμερον: Il. 23:14: μυρόμενοι· μετὰ δέ σφι Θέτις γόου ἵμερον ὦρσε.
ἵμερον: Il. 23:108: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
ἵμερον: Il. 23:153: θῆκεν, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο.
ἵμερον: Il. 24:507: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα πατρὸς ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
ἵμερον: Od. 4:113: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα πατρὸς ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
ἵμερον: Od. 4:183: ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο.
ἵμερον: Od. 19:249: ὣς φάτο, τῇ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο
ἵμερον: Od. 23:144: φόρμιγγα γλαφυρήν, ἐν δέ σφισιν ἵμερον ὦρσε
ἵμερον: Od. 23:231: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
ἵμερος: Il. 3:446: ὥς σεο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.
ἵμερος: Il. 11:89: σίτου τε γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ,
ἵμερος: Il. 14:216: ἔνθ’ ἔνι μὲν φιλότης, ἐν δ’ ἵμερος, ἐν δ’ ὀαριστὺς
ἵμερος: Il. 14:327: ὡς σέο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.
ἵμερος: Il. 24:514: καί οἱ ἀπὸ πραπίδων ἦλθ’ ἵμερος ἠδ’ ἀπὸ γυίων,
ἵμερος: Od. 16:215: ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ὑφ’ ἵμερος ὦρτο γόοιο·
ἵμερος: Od. 22:500: χεῖράς τ’ αἰνύμεναι· τὸν δὲ γλυκὺς ἵμερος ᾕρει
ἱμερτὸν: Il. 2:751: οἵ τ’ ἀμφ’ ἱμερτὸν Τιταρησσὸν ἔργα νέμοντο
ἵν’: Il. 2:558: στῆσε δ’ ἄγων ἵν’ Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγες.
ἵν’: Il. 2:604: Αἰπύτιον παρὰ τύμβον ἵν’ ἀνέρες ἀγχιμαχηταί,
ἵν’: Il. 3:252: ἐς πεδίον καταβῆναι ἵν’ ὅρκια πιστὰ τάμητε·
ἵν’: Il. 5:2: δῶκε μένος καὶ θάρσος, ἵν’ ἔκδηλος μετὰ πᾶσιν
ἶν’: Il. 5:245: ἶν’ ἀπέλεθρον ἔχοντας· ὃ μὲν τόξων ἐῢ εἰδὼς
ἵν’: Il. 5:360: ὄφρ’ ἐς Ὄλυμπον ἵκωμαι ἵν’ ἀθανάτων ἕδος ἐστί.
ἶν’: Il. 7:269: ἧκ’ ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ ἶν’ ἀπέλεθρον,
ἵν’: Il. 8:456: ἂψ ἐς Ὄλυμπον ἵκεσθον, ἵν’ ἀθανάτων ἕδος ἐστίν.
ἵν’: Il. 8:479: γαίης καὶ πόντοιο, ἵν’ Ἰάπετός τε Κρόνος τε
ἵν’: Il. 9:452: παλλακίδι προμιγῆναι, ἵν’ ἐχθήρειε γέροντα.
ἵν’: Il. 11:2: ὄρνυθ’, ἵν’ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσι·
ἵν’: Il. 11:290: ἰφθίμων Δαναῶν, ἵν’ ὑπέρτερον εὖχος ἄρησθε.
ἵν’: Il. 15:31: τῶν σ’ αὖτις μνήσω ἵν’ ἀπολλήξῃς ἀπατάων,
ἵν’: Il. 15:402: σπεύσομαι εἰς Ἀχιλῆα, ἵν’ ὀτρύνω πολεμίζειν.
ἵν’: Il. 17:126: ἕλχ’ ἵν’ ἀπ’ ὤμοιιν κεφαλὴν τάμοι ὀξέϊ χαλκῷ,
ἵν’: Il. 19:2: ὄρνυθ’, ἵν’ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν·
ἵν’: Il. 20:235: κάλλεος εἵνεκα οἷο ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη.
ἵν’: Il. 21:38: τάμνε νέους ὄρπηκας, ἵν’ ἅρματος ἄντυγες εἶεν·
ἵν’: Il. 21:447: εὐρύ τε καὶ μάλα καλόν, ἵν’ ἄῤῥηκτος πόλις εἴη·
ἵν’: Il. 24:555: λῦσον ἵν’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω· σὺ δὲ δέξαι ἄποινα
ἵν’: Od. 1:373: πάντες, ἵν’ ὕμιν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποείπω,
ἵν’: Od. 2:111: σοὶ δ’ ὧδε μνηστῆρες ὑποκρίνονται, ἵν’ εἰδῇς
ἵν’: Od. 3:2: οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον, ἵν’ ἀθανάτοισι φαείνοι
ἵν’: Od. 3:438: ἀσκήσας, ἵν’ ἄγαλμα θεὰ κεχάροιτο ἰδοῦσα.
ἵν’: Od. 4:272: ἵππῳ ἔνι ξεστῷ, ἵν’ ἐνήμεθα πάντες ἄριστοι
ἵν’: Od. 4:584: χεῦ’ Ἀγαμέμνονι τύμβον, ἵν’ ἄσβεστον κλέος εἴη.
ἵν’: Od. 4:821: ἢ ὅ γε τῶν ἐνὶ δήμῳ, ἵν’ οἴχεται, ἢ ἐνὶ πόντῳ·
ἵν’: Od. 5:2: ὤρνυθ’, ἵν’ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν·
ἵν’: Od. 6:50: βῆ δ’ ἴμεναι διὰ δώμαθ’, ἵν’ ἀγγείλειε τοκεῦσι,
ἵν’: Od. 6:322: ἱρὸν Ἀθηναίης, ἵν’ ἄρ’ ἕζετο δῖος Ὀδυσσεύς.
ἵν’: Od. 8:542: ἀλλ’ ἄγ’ ὁ μὲν σχεθέτω, ἵν’ ὁμῶς τερπώμεθα πάντες,
ἵν’: Od. 9:53: ἡμῖν αἰνομόροισιν, ἵν’ ἄλγεα πολλὰ πάθοιμεν.
ἵν’: Od. 9:136: ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ἵν’ οὐ χρεὼ πείσματός ἐστιν,
ἵν’: Od. 9:489: ἐμβαλέειν κώπῃσ’, ἵν’ ὑπὲκ κακότητα φύγοιμεν,
ἶν’: Od. 9:538: ἧκ’ ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ ἶν’ ἀπέλεθρον·
ἵν’: Od. 10:129: ἐμβαλέειν κώπῃσ’, ἵν’ ὑπὲκ κακότητα φύγοιμεν·
ἵν’: Od. 10:387: λῦσον, ἵν’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω ἐρίηρας ἑταίρους.”
ἵν’: Od. 11:316: Πήλιον εἰνοσίφυλλον, ἵν’ οὐρανὸς ἀμβατὸς εἴη.
ἵν’: Od. 11:561: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο, ἄναξ, ἵν’ ἔπος καὶ μῦθον ἀκούσῃς
ἵν’: Od. 13:151: ῥαῖσαι, ἵν’ ἤδη σχῶνται, ἀπολλήξωσι δὲ πομπῆς
ἵν’: Od. 13:327: ταῦτ’ ἀγορευέμεναι, ἵν’ ἐμὰς φρένας ἠπεροπεύῃς· -
ἵν’: Od. 14:408: εἶεν, ἵν’ ἐν κλισίῃ λαρὸν τετυκοίμεθα δόρπον.”
ἵν’: Od. 15:251: κάλλεος εἵνεκα οἷο, ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη·
ἵν’: Od. 17:175: ἔρχεσθε πρὸς δώμαθ’, ἵν’ ἐντυνώμεθα δαῖτα·
ἵν’: Od. 17:529: “ἔρχεο, δεῦρο κάλεσσον, ἵν’ ἀντίον αὐτὸς ἐνίσπῃ.
ἵν’: Od. 18:314: ἔρχεσθε πρὸς δώμαθ’, ἵν’ αἰδοίη βασίλεια·
ἵν’: Od. 19:20: νῦν δ’ ἐθέλω καταθέσθαι, ἵν’ οὐ πυρὸς ἵξετ’ ἀϋτμή.”
ἵν’: Od. 22:168: ἦέ σοι ἐνθάδ’ ἄγω, ἵν’ ὑπερβασίας ἀποτείσῃ
ἵν’: Od. 23:348: ὦρσεν, ἵν’ ἀνθρώποισι φόως φέροι. ὦρτο δ’ Ὀδυσσεὺς
ἵνα: Il. 1:203: ἦ ἵνα ὕβριν ἴδῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο;
ἵνα: Il. 1:302: εἰ δ’ ἄγε μὴν πείρησαι ἵνα γνώωσι καὶ οἷδε·
ἵνα: Il. 1:363: ἐξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω. ”
ἵνα: Il. 1:410: κτεινομένους, ἵνα πάντες ἐπαύρωνται βασιλῆος,
ἵνά: Il. 2:206: σκῆπτρόν τ’ ἠδὲ θέμιστας, ἵνά σφισι βουλεύῃσι.
ἵνα: Il. 2:232: ἠὲ γυναῖκα νέην, ἵνα μίσγεαι ἐν φιλότητι,
ἵνα: Il. 2:381: νῦν δ’ ἔρχεσθ’ ἐπὶ δεῖπνον ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα.
ἵνα: Il. 3:130: δεῦρ’ ἴθι νύμφα φίλη, ἵνα θέσκελα ἔργα ἴδηαι
ἵνα: Il. 5:564: τὰ φρονέων ἵνα χερσὶν ὑπ’ Αἰνείαο δαμείη.
ἵνα: Il. 7:26: ἦ ἵνα δὴ Δαναοῖσι μάχης ἑτεραλκέα νίκην
ἵνα: Il. 7:195: σιγῇ ἐφ’ ὑμείων ἵνα μὴ Τρῶές γε πύθωνται,
ἵνα: Il. 7:353: ἔλπομαι ἐκτελέεσθαι, ἵνα μὴ ῥέξομεν ὧδε.
ἵνα: Il. 8:18: εἰ δ’ ἄγε πειρήσασθε θεοὶ ἵνα εἴδετε πάντες·
ἵνα: Il. 8:515: νηὸς ἐπιθρῴσκων, ἵνα τις στυγέῃσι καὶ ἄλλος
ἵνά: Il. 9:99: σκῆπτρόν τ’ ἠδὲ θέμιστας, ἵνά σφισι βουλεύῃσθα.
ἵνα: Il. 9:441: οὐδ’ ἀγορέων, ἵνα τ’ ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέθουσι.
ἵνα: Il. 9:491: ποιεύμην, ἵνα μοί ποτ’ ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς.
ἵνα: Il. 9:508: τῷ ἄτην ἅμ’ ἕπεσθαι, ἵνα βλαφθεὶς ἀποτίσῃ.
ἵνα: Il. 9:610: τὸν φιλέειν, ἵνα μή μοι ἀπέχθηαι φιλέοντι.
ἵνα: Il. 10:127: ἐν φυλάκεσσ’, ἵνα γάρ σφιν ἐπέφραδον ἠγερέθεσθαι.
ἵνα: Il. 10:367: Τυδεΐδῃ, ἵνα μή τις Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
ἵνά: Il. 11:806: ἷξε θέων Πάτροκλος, ἵνά σφ’ ἀγορή τε θέμις τε
ἵνα: Il. 12:390: ἂψ δ’ ἀπὸ τείχεος ἆλτο λαθών, ἵνα μή τις Ἀχαιῶν
ἵνα: Il. 12:435: ἰσάζουσ’, ἵνα παισὶν ἀεικέα μισθὸν ἄρηται·
ἵνα: Il. 12:458: εὖ διαβάς, ἵνα μή οἱ ἀφαυρότερον βέλος εἴη,
ἵνα: Il. 13:670: νοῦσόν τε στυγερήν, ἵνα μὴ πάθοι ἄλγεα θυμῷ.
ἵνα: Il. 14:272: τῇ δ’ ἑτέρῃ ἅλα μαρμαρέην, ἵνα νῶϊν ἅπαντες
ἵνα: Il. 14:364: Πριαμίδῃ, ἵνα νῆας ἕλῃ καὶ κῦδος ἄρηται;
ἵνα: Il. 14:482: ἔγχει ἐμῷ, ἵνα μή τι κασιγνήτοιό γε ποινὴ
ἵνα: Il. 15:597: Πριαμίδῃ, ἵνα νηυσὶ κορωνίσι θεσπιδαὲς πῦρ
ἵνα: Il. 16:19: ἐξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω.
ἵνα: Il. 16:576: Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μάχοιτο.
ἵνα: Il. 17:223: ἀλλ’ ἵνα μοι Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα
ἵνα: Il. 17:445: ἦ ἵνα δυστήνοισι μετ’ ἀνδράσιν ἄλγε’ ἔχητον;
ἶνα: Il. 17:522: ἶνα τάμῃ διὰ πᾶσαν, ὃ δὲ προθορὼν ἐρίπῃσιν,
ἵνα: Il. 18:88: νῦν δ’ ἵνα καὶ σοὶ πένθος ἐνὶ φρεσὶ μυρίον εἴη
ἵνα: Il. 18:387: ἀλλ’ ἕπεο προτέρω, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω.
ἵνα: Il. 19:39: στάξε κατὰ ῥινῶν, ἵνα οἱ χρὼς ἔμπεδος εἴη.
ἵνα: Il. 19:173: οἰσέτω ἐς μέσσην ἀγορήν, ἵνα πάντες Ἀχαιοὶ
ἵνα: Il. 19:180: πιείρῃ, ἵνα μή τι δίκης ἐπιδευὲς ἔχῃσθα.
ἵνα: Il. 19:275: νῦν δ’ ἔρχεσθ’ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα.
ἵνα: Il. 19:348: στάξον ἐνὶ στήθεσσ’, ἵνα μή μιν λιμὸς ἵκηται.
ἵνα: Il. 19:354: στάξ’, ἵνα μή μιν λιμὸς ἀτερπὴς γούναθ’ ἵκοιτο·
ἵνα: Il. 20:122: δευέσθω, ἵνα εἰδῇ ὅ μιν φιλέουσιν ἄριστοι
ἵνα: Il. 20:126: τῆσδε μάχης, ἵνα μή τι μετὰ Τρώεσσι πάθῃσι
ἵνα: Il. 20:478: Δευκαλίωνα δ’ ἔπειθ’, ἵνα τε ξυνέχουσι τένοντες
ἵνα: Il. 21:249: ἀκροκελαινιόων, ἵνα μιν παύσειε πόνοιο
ἵνα: Il. 21:314: φιτρῶν καὶ λάων, ἵνα παύσομεν ἄγριον ἄνδρα
ἵνα: Il. 21:539: ἀντίος ἐξέθορε Τρώων ἵνα λοιγὸν ἀλάλκοι.
ἵνα: Il. 22:39: οἶος ἄνευθ’ ἄλλων, ἵνα μὴ τάχα πότμον ἐπίσπῃς
ἵνα: Il. 22:244: ἔστω φειδωλή, ἵνα εἴδομεν εἴ κεν Ἀχιλλεὺς
ἵνα: Il. 22:325: λαυκανίην, ἵνα τε ψυχῆς ὤκιστος ὄλεθρος·
ἵνα: Il. 23:187: ἀμβροσίῳ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων.
ἵνα: Il. 23:207: ἀθανάτοις, ἵνα δὴ καὶ ἐγὼ μεταδαίσομαι ἱρῶν.
ἵνα: Il. 23:297: δῶρ’, ἵνα μή οἱ ἕποιθ’ ὑπὸ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν,
ἵνα: Il. 23:314: παντοίην, ἵνα μή σε παρεκπροφύγῃσιν ἄεθλα.
ἵνα: Il. 23:487: ὁππότεραι πρόσθ’ ἵπποι, ἵνα γνώῃς ἀποτίνων.
ἵνα: Il. 23:552: ἠὲ καὶ αὐτίκα νῦν, ἵνα σ’ αἰνήσωσιν Ἀχαιοί.
ἵνα: Il. 23:610: δώσω ἐμήν περ ἐοῦσαν, ἵνα γνώωσι καὶ οἷδε
ἵνα: Il. 24:21: χρυσείῃ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων.
ἵνα: Il. 24:43: εἴξας εἶσ’ ἐπὶ μῆλα βροτῶν ἵνα δαῖτα λάβῃσιν·
ἵνα: Il. 24:264: ταῦτά τε πάντ’ ἐπιθεῖτε, ἵνα πρήσσωμεν ὁδοῖο;
ἵνα: Il. 24:382: ἄνδρας ἐς ἀλλοδαποὺς ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ,
ἵνα: Il. 24:467: λίσσεο καὶ τέκεος, ἵνα οἱ σὺν θυμὸν ὀρίνῃς.
ἵνα: Od. 1:95: ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν.”
ἵνα: Od. 1:135: ἠδ’ ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο.
ἵνα: Od. 1:157: ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι·
ἵνα: Od. 1:302: ἄλκιμος ἔσσ’, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ.
ἵνα: Od. 2:307: νῆα καὶ ἐξαίτους ἐρέτας, ἵνα θᾶσσον ἵκηαι
ἵνα: Od. 3:77: θῆχ’, ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο,
ἵνα: Od. 3:78: [ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν·]
ἵνα: Od. 3:200: ἄλκιμος ἔσσ’, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ.”
ἵνα: Od. 3:327: λίσσεσθαι δέ μιν αὐτός, ἵνα νημερτὲς ἐνίσπῃ·
ἵνα: Od. 3:361: εἶμ’, ἵνα θαρσύνω θ’ ἑτάρους εἴπω τε ἕκαστα.
ἵνα: Od. 3:476: ζεύξαθ’ ὑφ’ ἅρματ’ ἄγοντες, ἵνα πρήσσῃσιν ὁδοῖο.”
ἵνα: Od. 4:70: ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι·
ἵνα: Od. 4:85: καὶ Λιβύην, ἵνα τ’ ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέθουσι.
ἵνα: Od. 4:591: δώσω καλὸν ἄλεισον, ἵνα σπένδῃσθα θεοῖσιν
ἵνα: Od. 4:710: ἦ ἵνα μηδ’ ὄνομ’ αὐτοῦ ἐν ἀνθρώποισι λίπηται;”
ἵνα: Od. 5:91: [ἀλλ’ ἕπεο προτέρω, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω.]”
ἵνα: Od. 5:490: σπέρμα πυρὸς σῴζων, ἵνα μή ποθεν ἄλλοθεν αὕοι,
ἵνα: Od. 5:492: ὕπνον ἐπ’ ὄμμασι χεῦ’, ἵνα μιν παύσειε τάχιστα
ἵνα: Od. 6:27: σοὶ δὲ γάμος σχεδόν ἐστιν, ἵνα χρὴ καλὰ μὲν αὐτὴν
ἵνα: Od. 6:55: ἐς βουλήν, ἵνα μιν κάλεον Φαίηκες ἀγαυοί.
ἵνα: Od. 6:58: ὑψηλὴν εὔκυκλον, ἵνα κλυτὰ εἵματ’ ἄγωμαι
ἵνα: Od. 6:311: βάλλειν ἡμετέρης, ἵνα νόστιμον ἦμαρ ἴδηαι
ἵνα: Od. 7:164: οἶνον ἐπικρῆσαι, ἵνα καὶ Διὶ τερπικεραύνῳ
ἵνα: Od. 7:180: πᾶσιν ἀνὰ μέγαρον, ἵνα καὶ Διὶ τερπικεραύνῳ
ἵνα: Od. 8:307: δεῦθ’, ἵνα ἔργ’ ἀγέλαστα καὶ οὐκ ἐπιεικτὰ ἴδησθε,
ἵνα: Od. 8:313: ἀλλ’ ὄψεσθ’, ἵνα τώ γε καθεύδετον ἐν φιλότητι,
ἵνα: Od. 8:461: “χαῖρε, ξεῖν’, ἵνα καί ποτ’ ἐὼν ἐν πατρίδι γαίῃ
ἵνα: Od. 8:580: ἀνθρώποισ’, ἵνα ᾖσι καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδή.
ἵνα: Od. 9:155: αἶγας ὀρεσκῴους, ἵνα δειπνήσειαν ἑταῖροι.
ἵνα: Od. 9:234: ὕλης ἀζαλέης, ἵνα οἱ ποτιδόρπιον εἴη.
ἵνα: Od. 9:356: αὐτίκα νῦν, ἵνα τοι δῶ ξείνιον, ᾧ κε σὺ χαίρῃς.
ἵνα: Od. 9:517: ἀλλ’ ἄγε δεῦρ’, Ὀδυσεῦ, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω,
ἵνα: Od. 10:24: ἀργυρέῃ, ἵνα μή τι παραπνεύσει’ ὀλίγον περ·
ἵνα: Od. 10:33: δῶχ’ ἑτάρων, ἵνα θᾶσσον ἱκοίμεθα πατρίδα γαῖαν·
ἵνα: Od. 10:236: φάρμακα λύγρ’, ἵνα πάγχυ λαθοίατο πατρίδος αἴης.
ἵνα: Od. 10:417: τρηχείης Ἰθάκης, ἵνα τ’ ἔτραφον ἠδ’ ἐγένοντο·
ἵνα: Od. 11:169: Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μαχοίμην.
ἵνα: Od. 11:224: ἴσθ’, ἵνα καὶ μετόπισθε τεῇ εἴπῃσθα γυναικί.”
ἵνα: Od. 11:610: χρύσεος ἦν τελαμών, ἵνα θέσκελα ἔργα τέτυκτο,
ἵνα: Od. 12:26: σημανέω, ἵνα μή τι κακοῤῥαφίῃ ἀλεγεινῇ
ἵνα: Od. 12:156: ἀλλ’ ἐρέω μὲν ἐγών, ἵνα εἰδότες ἠὲ θάνωμεν
ἵνα: Od. 12:185: νῆα κατάστησον, ἵνα νωϊτέρην ὄπ’ ἀκούσῃς.
ἵνα: Od. 13:74: νηὸς ἐπ’ ἰκριόφιν γλαφυρῆς, ἵνα νήγρετον εὕδοι,
ἵνα: Od. 13:157: νηῒ θοῇ ἴκελον, ἵνα θαυμάζωσιν ἅπαντες
ἵνα: Od. 13:303: νῦν αὖ δεῦρ’ ἱκόμην, ἵνα τοι σὺν μῆτιν ὑφήνω
ἵνα: Od. 13:364: θείομεν αὐτίκα νῦν, ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ·
ἵνα: Od. 13:418: ἦ ἵνα που καὶ κεῖνος ἀλώμενος ἄλγεα πάσχῃ
ἵνα: Od. 13:422: αὐτή μιν πόμπευον, ἵνα κλέος ἐσθλὸν ἄροιτο
ἵνα: Od. 14:71: Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μάχοιτο.”
ἵνα: Od. 14:296: ψεύδεα βουλεύσας, ἵνα οἱ σὺν φόρτον ἄγοιμι,
ἵνα: Od. 14:414: “ἄξεθ’ ὑῶν τὸν ἄριστον, ἵνα ξείνῳ ἱερεύσω
ἵνα: Od. 15:219: αὐτοί τ’ ἀμβαίνωμεν, ἵνα πρήσσωμεν ὁδοῖο.”
ἵνα: Od. 15:309: πτωχεύσων, ἵνα μή σε κατατρύχω καὶ ἑταίρους.
ἵνα: Od. 16:184: ἀλλ’ ἵληθ’, ἵνα τοι κεχαρισμένα δώομεν ἱρὰ
ἵνα: Od. 16:331: ἄστυδ’ ἀποπλείειν, ἵνα μὴ δείσασ’ ἐνὶ θυμῷ
ἵνα: Od. 16:369: Τηλέμαχον λοχόωντες, ἵνα φθείσωμεν ἑλόντες
ἵνα: Od. 17:68: ἀλλ’ ἵνα Μέντωρ ἧστο καὶ Ἄντιφος ἠδ’ Ἁλιθέρσης,
ἵνα: Od. 17:250: ἄξω τῆλ’ Ἰθάκης, ἵνα μοι βίοτον πολὺν ἄλφοι.
ἵνα: Od. 17:592: ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι·
ἵνα: Od. 18:30: ζῶσαι νῦν, ἵνα πάντες ἐπιγνώωσι καὶ οἵδε
ἵνα: Od. 18:54: ὀτρύνει κακοεργός, ἵνα πληγῇσι δαμείω.
ἵνα: Od. 18:94: ἦκ’ ἐλάσαι, ἵνα μή μιν ἐπιφρασσαίατ’ Ἀχαιοί.
ἵνα: Od. 18:191: ἄμβροτα δῶρα δίδου, ἵνα θηησαίατ’ Ἀχαιοί.
ἵνα: Od. 18:203: αὐτίκα νῦν, ἵνα μηκέτ’ ὀδυρομένη κατὰ θυμὸν
ἵνα: Od. 18:339: κεῖσ’ ἐλθών, ἵνα σ’ αὖθι διὰ μελεϊστὶ τάμῃσιν.”
ἵνα: Od. 18:369: καὶ δὲ σὺ τοῖον ἔχοις, ἵνα πειρησαίμεθα ἔργου
ἵνα: Od. 19:198: καὶ βοῦς ἱρεύσασθαι, ἵνα πλησαίατο θυμόν.
ἵνα: Od. 19:413: τῶν ἕνεκ’ ἦλθ’ Ὀδυσεύς, ἵνα οἱ πόροι ἀγλαὰ δῶρα.
ἵνα: Od. 20:267: καὶ χειρῶν, ἵνα μή τις ἔρις καὶ νεῖκος ὄρηται.”
ἵνα: Od. 24:507: ἀνδρῶν μαρναμένων ἵνα τε κρίνονται ἄριστοι,
ἰνδάλλεται: Il. 23:460: ἄλλος δ’ ἡνίοχος ἰνδάλλεται· αἳ δέ που αὐτοῦ
ἰνδάλλεται: Od. 3:246: ὥς τέ μοι ἀθάνατος ἰνδάλλεται εἰσοράασθαι.
ἰνδάλλεται: Od. 19:224: αὐτάρ τοι ἐρέω, ὥς μοι ἰνδάλλεται ἦτορ.
ἰνδάλλετο: Il. 17:213: βῆ ῥα μέγα ἰάχων· ἰνδάλλετο δέ σφισι πᾶσι
ἶνες: Od. 11:219: οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν,
ἴνεσιν: Il. 23:191: σκήλει’ ἀμφὶ περὶ χρόα ἴνεσιν ἠδὲ μέλεσσιν.
ἰνίον: Il. 5:73: βεβλήκει κεφαλῆς κατὰ ἰνίον ὀξέϊ δουρί·
ἰνίου: Il. 14:494: καὶ διὰ ἰνίου ἦλθεν, ὃ δ’ ἕζετο χεῖρε πετάσσας
Ἰνώ: Od. 5:333: τὸν δὲ ἴδεν Κάδμου θυγάτηρ, καλλίσφυρος Ἰνώ,
Ἰνὼ: Od. 5:461: ἂψ δ’ ἔφερεν μέγα κῦμα κατὰ ῥόον, αἶψα δ’ ἄρ’ Ἰνὼ
ἰξάλου: Il. 4:105: αὐτίκ’ ἐσύλα τόξον ἐΰξοον ἰξάλου αἰγὸς
ἷξε: Il. 6:172: ἀλλ’ ὅτε δὴ Λυκίην ἷξε Ξάνθόν τε ῥέοντα,
ἷξε: Il. 11:806: ἷξε θέων Πάτροκλος, ἵνά σφ’ ἀγορή τε θέμις τε
ἷξε: Il. 20:320: ἷξε δ’ ὅθ’ Αἰνείας ἠδ’ ὃ κλυτὸς ἦεν Ἀχιλλεύς.
ἷξε: Il. 20:328: ἷξε δ’ ἐπ’ ἐσχατιὴν πολυάϊκος πολέμοιο,
ἷξε: Od. 3:288: ἷξε θέων, τότε δὴ στυγερὴν ὁδὸν εὐρύοπα Ζεὺς
ἷξε: Od. 5:442: ἷξε νέων, τῇ δή οἱ ἐείσατο χῶρος ἄριστος,
ἷξεν: Il. 2:667: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐς Ῥόδον ἷξεν ἀλώμενος ἄλγεα πάσχων·
ἷξεν: Il. 22:462: αὐτὰρ ἐπεὶ πύργόν τε καὶ ἀνδρῶν ἷξεν ὅμιλον
ἷξεν: Il. 24:122: ἷξεν δ’ ἐς κλισίην οὗ υἱέος· ἔνθ’ ἄρα τόν γε
ἷξεν: Il. 24:160: ἷξεν δ’ ἐς Πριάμοιο, κίχεν δ’ ἐνοπήν τε γόον τε.
ἵξεσθαι: Il. 6:502: ἵξεσθαι προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας Ἀχαιῶν.
ἵξεσθαι: Il. 11:182: ἵξεσθαι, τότε δή ῥα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
ἵξεσθαι: Il. 15:252: ἤματι τῷδ’ ἵξεσθαι, ἐπεὶ φίλον ἄϊον ἦτορ.
ἵξεσθαι: Il. 15:505: ἐμβαδὸν ἵξεσθαι ἣν πατρίδα γαῖαν ἕκαστος;
ἵξεσθαι: Il. 24:728: ἥβην ἵξεσθαι· πρὶν γὰρ πόλις ἧδε κατ’ ἄκρης
ἵξεσθαι: Od. 4:515: ἵξεσθαι, τότε δή μιν ἀναρπάξασα θύελλα
ἵξεσθαι: Od. 10:276: Κίρκης ἵξεσθαι πολυφαρμάκου ἐς μέγα δῶμα,
ἵξετ’: Il. 23:47: ἵξετ’ ἄχος κραδίην ὄφρα ζωοῖσι μετείω.
ἵξετ’: Od. 19:20: νῦν δ’ ἐθέλω καταθέσθαι, ἵν’ οὐ πυρὸς ἵξετ’ ἀϋτμή.”
ἵξεται: Il. 1:240: ἦ ποτ’ Ἀχιλλῆος ποθὴ ἵξεται υἷας Ἀχαιῶν
ἵξεται: Od. 8:198: οὔ τις Φαιήκων τόν γ’ ἵξεται οὐδ’ ὑπερήσει.”
Ἰξιονίης: Il. 14:316: οὐδ’ ὁπότ’ ἠρασάμην Ἰξιονίης ἀλόχοιο,
ἵξομαι: Il. 6:367: οὐ γὰρ οἶδ’ εἰ ἔτι σφιν ὑπότροπος ἵξομαι αὖτις,
ἷξον: Il. 5:773: ἀλλ’ ὅτε δὴ Τροίην ἷξον ποταμώ τε ῥέοντε,
ἷξον: Il. 10:470: αἶψα δ’ ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν τέλος ἷξον ἰόντες.
ἷξον: Il. 14:432: Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋῤῥεῖος ποταμοῖο
ἷξον: Il. 21:1: Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋῤῥεῖος ποταμοῖο
ἷξον: Il. 23:38: οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίην Ἀγαμέμνονος ἷξον ἰόντες,
ἷξον: Il. 24:692: Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋῤῥεῖος ποταμοῖο
ἷξον: Od. 3:5: ἷξον· τοὶ δ’ ἐπὶ θινὶ θαλάσσης ἱερὰ ῥέζον,
ἷξον: Od. 3:31: ἷξον δ’ ἐς Πυλίων ἀνδρῶν ἄγυρίν τε καὶ ἕδρας,
ἷξον: Od. 3:495: ἷξον δ’ ἐς πεδίον πυρηφόρον, ἔνθα δ’ ἔπειτα
ἷξον: Od. 4:1: Οἱ δ’ ἷξον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν,
ἷξον: Od. 5:194: ἷξον δὲ σπεῖος γλαφυρὸν θεὸς ἠδὲ καὶ ἀνήρ·
ἰξυῖ: Od. 5:231: λεπτὸν καὶ χαρίεν, περὶ δὲ ζώνην βάλετ’ ἰξυῖ
ἰξυῖ: Od. 10:544: λεπτὸν καὶ χαρίεν, περὶ δὲ ζώνην βάλετ’ ἰξυῖ
ἰοδνεφὲς: Od. 4:135: ἠλακάτη τετάνυστο ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχουσα.
ἰοδνεφὲς: Od. 9:426: καλοί τε μεγάλοι τε, ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχοντες·
ἰοδόκον: Il. 15:444: ἰοδόκον· μάλα δ’ ὦκα βέλεα Τρώεσσιν ἐφίει.
ἰοδόκον: Od. 21:60: ἰοδόκον· πολλοὶ δ’ ἔνεσαν στονόεντες ὀϊστοί.
ἰοδόκος: Od. 21:12: ἰοδόκος, πολλοὶ δ’ ἔνεσαν στονόεντες ὀϊστοί,
ἰοειδέα: Il. 11:298: ἥ τε καθαλλομένη ἰοειδέα πόντον ὀρίνει.
ἰοειδέα: Od. 11:107: Θρινακίῃ νήσῳ, προφυγὼν ἰοειδέα πόντον,
ἰοειδέος: Od. 5:56: ἔνθ’ ἐκ πόντου βὰς ἰοειδέος ἤπειρόνδε
ἰόεντα: Il. 23:850: Αὐτὰρ ὃ τοξευτῇσι τίθει ἰόεντα σίδηρον,
ἰοί: Il. 11:387: οὐκ ἄν τοι χραίσμῃσι βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί·
ἴοι: Il. 14:21: διχθάδι’, ἢ μεθ’ ὅμιλον ἴοι Δαναῶν ταχυπώλων,
ἰοὶ: Il. 15:440: τὸν δ’ Ἕκτωρ μεγάθυμος ἀπέκτανε. ποῦ νύ τοι ἰοὶ
ἰοί: Il. 16:773: ἰοί τε πτερόεντες ἀπὸ νευρῆφι θορόντες,
ἰοί: Od. 22:116: αὐτὰρ ὅ γ’, ὄφρα μὲν αὐτῷ ἀμύνεσθαι ἔσαν ἰοί,
ἰοὶ: Od. 22:119: αὐτὰρ ἐπεὶ λίπον ἰοὶ ὀϊστεύοντα ἄνακτα,
ἰοί: Od. 22:246: τοὺς δ’ ἤδη ἐδάμασσε βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί.
ἰοῖσίν: Il. 3:80: ἰοῖσίν τε τιτυσκόμενοι λάεσσί τ’ ἔβαλλον·
ἴομεν: Il. 2:440: ἴομεν ὄφρα κε θᾶσσον ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
ἴομεν: Il. 6:526: ἀλλ’ ἴομεν· τὰ δ’ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ’, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
ἴομεν: Il. 9:621: ἴομεν· οὐ γάρ μοι δοκέει μύθοιο τελευτὴ
ἴομεν: Il. 10:126: ἀλλ’ ἴομεν· κείνους δὲ κιχησόμεθα πρὸ πυλάων
ἴομεν: Il. 10:251: ἀλλ’ ἴομεν· μάλα γὰρ νὺξ ἄνεται, ἐγγύθι δ’ ἠώς,
ἴομεν: Il. 11:469: ἀλλ’ ἴομεν καθ’ ὅμιλον· ἀλεξέμεναι γὰρ ἄμεινον.
ἴομεν: Il. 12:216: μὴ ἴομεν Δαναοῖσι μαχησόμενοι περὶ νηῶν.
ἴομεν: Il. 12:328: ἴομεν ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν ἠέ τις ἡμῖν.
ἴομεν: Il. 14:128: δεῦτ’ ἴομεν πόλεμον δὲ καὶ οὐτάμενοί περ ἀνάγκῃ.
ἴομεν: Il. 14:339: ἔνθ’ ἴομεν κείοντες, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν εὐνή.
ἴομεν: Il. 14:373: ἴομεν· αὐτὰρ ἐγὼν ἡγήσομαι, οὐδ’ ἔτι φημὶ
ἴομεν: Il. 17:340: τώ ῥ’ ἰθὺς Δαναῶν ἴομεν, μηδ’ οἵ γε ἕκηλοι
ἴομεν: Il. 18:266: ἀλλ’ ἴομεν προτὶ ἄστυ, πίθεσθέ μοι· ὧδε γὰρ ἔσται·
ἴομεν: Il. 21:438: ἴομεν Οὔλυμπον δὲ Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ.
ἴομεν: Od. 2:404: ἀλλ’ ἴομεν, μὴ δηθὰ διατρίβωμεν ὁδοῖο.”
ἴομεν: Od. 6:31: ἀλλ’ ἴομεν πλυνέουσαι ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφι·
ἴομεν: Od. 6:259: ὄφρ’ ἂν μέν κ’ ἀγροὺς ἴομεν καὶ ἔργ’ ἀνθρώπων,
ἴομεν: Od. 10:549: ἀλλ’ ἴομεν· δὴ γάρ μοι ἐπέφραδε πότνια Κίρκη.”
ἴομεν: Od. 14:45: ἀλλ’ ἕπεο, κλισίηνδ’ ἴομεν, γέρον, ὄφρα καὶ αὐτός,
ἴομεν: Od. 17:190: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἴομεν· δὴ γὰρ μέμβλωκε μάλιστα
ἴομεν: Od. 17:194: ἀλλ’ ἴομεν, σὺ δ’ ἔπειτα διαμπερὲς ἡγεμόνευε.
ἴομεν: Od. 23:83: ἀλλ’ ἔμπης ἴομεν μετὰ παῖδ’ ἐμόν, ὄφρα ἴδωμαι
ἴομεν: Od. 23:254: ἀλλ’ ἔρχευ, λέκτρονδ’ ἴομεν, γύναι, ὄφρα καὶ ἤδη
ἴομεν: Od. 24:358: ἀλλ’ ἴομεν προτὶ οἶκον, ὃς ὀρχάτου ἐγγύθι κεῖται·
ἴομεν: Od. 24:432: ἴομεν· ἢ καὶ ἔπειτα κατηφέες ἐσσόμεθ’ αἰεί.
ἴομεν: Od. 24:437: ἀλλ’ ἴομεν, μὴ φθέωσι περαιωθέντες ἐκεῖνοι.”
ἴομεν: Od. 24:462: μὴ ἴομεν, μή πού τις ἐπίσπαστον κακὸν εὕρῃ.”
ἰόμωροι: Il. 4:242: Ἀργεῖοι ἰόμωροι ἐλεγχέες οὔ νυ σέβεσθε;
ἰόμωροι: Il. 14:478: Ἀργεῖοι ἰόμωροι ἀπειλάων ἀκόρητοι
ἰὸν: Il. 1:48: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ’ ἰὸν ἕηκε·
ἰόν: Il. 4:94: τλαίης κεν Μενελάῳ ἐπιπροέμεν ταχὺν ἰόν,
ἰὸν: Il. 4:116: αὐτὰρ ὁ σύλα πῶμα φαρέτρης, ἐκ δ’ ἕλετ’ ἰὸν
ἰὸν: Il. 4:278: φαίνετ’ ἰὸν κατὰ πόντον, ἄγει δέ τε λαίλαπα πολλήν,
ἰὸν: Il. 23:862: Τεῦκρος δὲ πρῶτος κλήρῳ λάχεν· αὐτίκα δ’ ἰὸν
ἰὸν: Od. 20:62: ἰὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλοῦσ’ ἐκ θυμὸν ἕλοιο
ἰὸν: Od. 22:82: ἰὸν ἀποπροΐει, βάλε δὲ στῆθος παρὰ μαζόν,
ἰόνθ’: Il. 1:567: ἆσσον ἰόνθ’, ὅτε κέν τοι ἀάπτους χεῖρας ἐφείω. ”
ἰονθάδος: Od. 14:50: ἐστόρεσεν δ’ ἐπὶ δέρμα ἰονθάδος ἀγρίου αἰγός,
ἰόντ’: Il. 15:116: τίσασθαι φόνον υἷος ἰόντ’ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
ἰόντ’: Il. 24:118: λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ’ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
ἰόντ’: Il. 24:146: λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ’ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
ἰόντ’: Il. 24:195: λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ’ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
ἰόντ’: Od. 14:322: ξεινίσαι ἠδὲ φιλῆσαι ἰόντ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἰόντ’: Od. 20:219: ἄλλων δῆμον ἱκέσθαι ἰόντ’ αὐτῇσι βόεσσιν
ἰόντα: Il. 1:27: ἢ νῦν δηθύνοντ’ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα,
ἰόντα: Il. 2:596: Οἰχαλίηθεν ἰόντα παρ’ Εὐρύτου Οἰχαλιῆος·
ἰόντα: Il. 4:480: πρῶτον γάρ μιν ἰόντα βάλε στῆθος παρὰ μαζὸν
ἰόντα: Il. 10:394: ἠνώγει δέ μ’ ἰόντα θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν
ἰόντα: Il. 12:147: ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν δέχαται κολοσυρτὸν ἰόντα,
ἰόντα: Il. 12:336: ἑσταότας, Τεῦκρόν τε νέον κλισίηθεν ἰόντα
ἰόντα: Il. 13:415: εἰς Ἄϊδός περ ἰόντα πυλάρταο κρατεροῖο
ἰόντα: Il. 16:789: δεινός· ὃ μὲν τὸν ἰόντα κατὰ κλόνον οὐκ ἐνόησεν,
ἰόντα: Il. 17:654: ὄτρυνον δ’ Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι θᾶσσον ἰόντα
ἰόντα: Il. 17:756: οὖλον κεκλήγοντες, ὅτε προΐδωσιν ἰόντα
ἰόντα: Il. 22:92: ἀλλ’ ὅ γε μίμν’ Ἀχιλῆα πελώριον ἆσσον ἰόντα.
ἰόντα: Il. 24:492: ὄψεσθαι φίλον υἱὸν ἀπὸ Τροίηθεν ἰόντα·
ἰόντα: Od. 4:670: ὄφρα μιν αὖτις ἰόντα λοχήσομαι ἠδὲ φυλάξω
ἰόντα: Od. 10:216: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀμφὶ ἄνακτα κύνες δαίτηθεν ἰόντα
ἰόντα: Od. 14:181: οἴκαδ’ ἰόντα λοχῶσιν, ὅπως ἀπὸ φῦλον ὄληται
ἰόντα: Od. 16:463: ἐκ λόχου, ἦ ἔτι μ’ αὖθ’ εἰρύαται οἴκαδ’ ἰόντα;”
ἰόντας: Il. 12:264: βάλλον ἀπ’ αὐτάων δηΐους ὑπὸ τεῖχος ἰόντας.
ἰόντας: Il. 18:286: ὃς κέλεαι κατὰ ἄστυ ἀλήμεναι αὖτις ἰόντας.
ἰόντας: Od. 9:88: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάρους προΐην πεύθεσθαι ἰόντας,
ἰόντας: Od. 10:100: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάρους προΐην πεύθεσθαι ἰόντας,
ἰόντε: Il. 6:121: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντε,
ἰόντε: Il. 10:468: μὴ λάθοι αὖτις ἰόντε θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν.
ἰόντε: Il. 11:324: τὼ δ’ ἀν’ ὅμιλον ἰόντε κυδοίμεον, ὡς ὅτε κάπρω
ἰόντε: Il. 21:285: στήτην ἐγγὺς ἰόντε, δέμας δ’ ἄνδρεσσιν ἐΐκτην,
ἰόντες: Il. 3:15: Οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἰόντες: Il. 5:14: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
ἰόντες: Il. 5:630: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
ἰόντες: Il. 5:850: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἰόντες: Il. 9:87: κὰδ δὲ μέσον τάφρου καὶ τείχεος ἷζον ἰόντες·
ἰόντες: Il. 9:421: ἀλλ’ ὑμεῖς μὲν ἰόντες ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν
ἰόντες: Il. 10:470: αἶψα δ’ ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν τέλος ἷξον ἰόντες.
ἰόντες: Il. 11:232: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἰόντες: Il. 12:374: τείχεος ἐντὸς ἰόντες, ἐπειγομένοισι δ’ ἵκοντο,
ἰόντες: Il. 13:604: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
ἰόντες: Il. 15:105: ἦ ἔτι μιν μέμαμεν καταπαυσέμεν ἆσσον ἰόντες
ἰόντες: Il. 16:462: Οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἰόντες: Il. 16:601: στὰν δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἰόντες ἀολλέες· οὐδ’ ἄρ’ Ἀχαιοὶ
ἰόντες: Il. 17:103: ἄμφω κ’ αὖτις ἰόντες ἐπιμνησαίμεθα χάρμης
ἰόντες: Il. 20:176: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἰόντες: Il. 21:148: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἰόντες: Il. 22:248: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἰόντες: Il. 23:8: ἀλλ’ αὐτοῖς ἵπποισι καὶ ἅρμασιν ἆσσον ἰόντες
ἰόντες: Il. 23:38: οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίην Ἀγαμέμνονος ἷξον ἰόντες,
ἰόντες: Il. 23:816: ἀλλ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
ἰόντες: Il. 24:704: ὄψεσθε Τρῶες καὶ Τρῳάδες Ἕκτορ’ ἰόντες,
ἰόντες: Od. 3:276: ἡμεῖς μὲν γὰρ ἅμα πλέομεν Τροίηθεν ἰόντες,
ἰόντες: Od. 4:488: οὓς Νέστωρ καὶ ἐγὼ λίπομεν Τροίηθεν ἰόντες,
ἰόντες: Od. 7:188: νῦν μὲν δαισάμενοι κατακείετε οἴκαδ’ ἰόντες,
ἰόντες: Od. 18:408: ἀλλ’ εὖ δαισάμενοι κατακείετε οἴκαδ’ ἰόντες,
ἰόντες: Od. 18:419: ὄφρα σπείσαντες κατακείομεν οἴκαδ’ ἰόντες·
ἰόντι: Il. 16:838: ὅς πού τοι μάλα πολλὰ μένων ἐπετέλλετ’ ἰόντι·
ἰόντι: Il. 19:166: δίψά τε καὶ λιμός, βλάβεται δέ τε γούνατ’ ἰόντι.
ἰόντι: Od. 2:367: οἱ δέ τοι αὐτίκ’ ἰόντι κακὰ φράσσονται ὀπίσσω,
ἰόντι: Od. 9:38: ὅν μοι Ζεὺς ἐφέηκεν ἀπὸ Τροίηθεν ἰόντι.
ἰόντι: Od. 11:425: νοσφίσατ’ οὐδέ μοι ἔτλη, ἰόντι περ εἰς Ἀΐδαο,
ἰόντι: Od. 13:34: δόρπον ἐποίχεσθαι, βλάβεται δέ τε γούνατ’ ἰόντι·
ἰόντι: Od. 13:121: ὤπασαν οἴκαδ’ ἰόντι διὰ μεγάθυμον Ἀθήνην.
ἰόντι: Od. 13:305: ὤπασαν οἴκαδ’ ἰόντι ἐμῇ βουλῇ τε νόῳ τε,
ἰόντι: Od. 19:238: ἦ τις ἑταίρων δῶκε θοῆς ἐπὶ νηὸς ἰόντι
ἰόντι: Od. 19:284: χρήματ’ ἀγυρτάζειν πολλὴν ἐπὶ γαῖαν ἰόντι·
ἰόντι: Od. 24:260: οὗτος ἀνὴρ νῦν δὴ ξυμβλήμενος ἐνθάδ’ ἰόντι,
ἰόντι: Od. 24:311: δύσμορος· ἦ τέ οἱ ἐσθλοὶ ἔσαν ὄρνιθες ἰόντι,
ἰόντος: Il. 13:19: ποσσὶν ὑπ’ ἀθανάτοισι Ποσειδάωνος ἰόντος.
ἰόντων: Il. 10:189: τετράφαθ’, ὁππότ’ ἐπὶ Τρώων ἀΐοιεν ἰόντων.
ἰὸς: Il. 11:377: ταρσὸν δεξιτεροῖο ποδός· διὰ δ’ ἀμπερὲς ἰὸς
ἰός: Il. 15:451: αὐχένι γάρ οἱ ὄπισθε πολύστονος ἔμπεσεν ἰός·
ἰὸς: Il. 15:465: ἰὸς χαλκοβαρής, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
ἰὸς: Od. 21:423: ἰὸς χαλκοβαρής. ὁ δὲ Τηλέμαχον προσέειπε·
ἰότητα: Il. 15:41: μὴ δι’ ἐμὴν ἰότητα Ποσειδάων ἐνοσίχθων
ἰότητι: Il. 5:874: ἀλλήλων ἰότητι, χάριν ἄνδρεσσι φέροντες.
ἰότητι: Il. 18:396: μητρὸς ἐμῆς ἰότητι κυνώπιδος, ἥ μ’ ἐθέλησε
ἰότητι: Il. 19:9: κεῖσθαι, ἐπεὶ δὴ πρῶτα θεῶν ἰότητι δαμάσθη·
ἰότητι: Od. 7:214: ὅσσα γε δὴ ξύμπαντα θεῶν ἰότητι μόγησα.
ἰότητι: Od. 11:341: κτήματ’ ἐνὶ μεγάροισι θεῶν ἰότητι κέονται.”
ἰότητι: Od. 11:384: ἐν νόστῳ δ’ ἀπόλοντο κακῆς ἰότητι γυναικός.
ἰότητι: Od. 12:190: Ἀργεῖοι Τρῶές τε θεῶν ἰότητι μόγησαν,
ἰότητι: Od. 14:198: ὅσσα γε δὴ ξύμπαντα θεῶν ἰότητι μόγησα.
ἰότητι: Od. 16:232: καὶ τὰ μὲν ἐν σπήεσσι θεῶν ἰότητι κέονται·
ἰότητι: Od. 17:119: Ἀργεῖοι Τρῶές τε θεῶν ἰότητι μόγησαν.
ἰότητι: Od. 18:234: μνηστήρων ἰότητι, βίῃ δ’ ὅ γε φέρτερος ἦεν.
ἴου: Od. 5:72: ἀμφὶ δὲ λειμῶνες μαλακοὶ ἴου ἠδὲ σελίνου
ἰούλους: Od. 11:319: ἀμφοτέρω, πρίν σφωϊν ὑπὸ κροτάφοισιν ἰούλους
ἰοῦσ’: Od. 21:116: λείποι ἅμ’ ἄλλῳ ἰοῦσ’, ὅτ’ ἐγὼ κατόπισθε λιποίμην
ἰούς: Il. 11:515: ἰούς τ’ ἐκτάμνειν ἐπί τ’ ἤπια φάρμακα πάσσειν.
ἰοὺς: Il. 15:472: ὦ πέπον ἀλλὰ βιὸν μὲν ἔα καὶ ταρφέας ἰοὺς
ἰοὺς: Od. 1:262: ἰοὺς χρίεσθαι χαλκήρεας· ἀλλ’ ὁ μὲν οὔ οἱ
ἰοῦσα: Il. 3:406: ἧσο παρ’ αὐτὸν ἰοῦσα, θεῶν δ’ ἀπόεικε κελεύθου,
ἰοῦσα: Il. 6:490: ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε
ἰοῦσα: Il. 18:62: ἄχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα.
ἰοῦσα: Il. 18:443: ἄχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα.
ἰοῦσα: Il. 19:288: ζωὸν μέν σε ἔλειπον ἐγὼ κλισίηθεν ἰοῦσα,
ἰοῦσα: Il. 20:95: ἥ οἱ πρόσθεν ἰοῦσα τίθει φάος ἠδ’ ἐκέλευεν
ἰοῦσα: Od. 1:356: ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε,
ἰοῦσα: Od. 6:179: εἴ τί που εἴλυμα σπείρων ἔχες ἐνθάδ’ ἰοῦσα.
ἰοῦσα: Od. 19:392: νίζε δ’ ἄρ’ ἄσσον ἰοῦσα ἄναχθ’ ἑόν· αὐτίκα δ’ ἔγνω
ἰοῦσα: Od. 21:350: ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε,
ἰοῦσαι: Il. 20:254: νεικεῦσ’ ἀλλήλῃσι μέσην ἐς ἄγυιαν ἰοῦσαι
ἰοῦσαι: Od. 20:154: ἔρχεσθε κρήνηνδε καὶ οἴσετε θᾶσσον ἰοῦσαι.
ἰοῦσαν: Il. 3:154: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ Ἑλένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν,
ἰούσας: Il. 9:504: ὃς μέν τ’ αἰδέσεται κούρας Διὸς ἆσσον ἰούσας,
ἰούσας: Il. 23:386: οὕνεκα τὰς μὲν ὅρα ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἰούσας,
ἰούσῃ: Od. 4:276: καί τοι Δηΐφοβος θεοείκελος ἕσπετ’ ἰούσῃ.
ἰούσης: Il. 1:482: στείρῃ πορφύρεον μεγάλ’ ἴαχε νηὸς ἰούσης·
ἰούσης: Od. 2:428: στείρῃ πορφύρεον μεγάλ’ ἴαχε νηὸς ἰούσης·
ἰοχέαιρα: Il. 5:53: ἀλλ’ οὔ οἱ τότε γε χραῖσμ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
ἰοχέαιρα: Il. 5:447: ἤτοι τὸν Λητώ τε καὶ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα
ἰοχέαιρα: Il. 6:428: πατρὸς δ’ ἐν μεγάροισι βάλ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα.
ἰοχέαιρα: Il. 9:534: ἣ δὲ χολωσαμένη δῖον γένος ἰοχέαιρα
ἰοχέαιρα: Il. 20:39: Φοῖβος ἀκερσεκόμης ἠδ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα
ἰοχέαιρα: Il. 20:71: Ἄρτεμις ἰοχέαιρα κασιγνήτη ἑκάτοιο·
ἰοχέαιρα: Il. 24:606: χωόμενος Νιόβῃ, τὰς δ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
ἰοχέαιρα: Od. 6:102: οἵη δ’ Ἄρτεμις εἶσι κατ’ οὔρεα ἰοχέαιρα,
ἰοχέαιρα: Od. 11:172: ἢ δολιχὴ νοῦσος, ἦ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα
ἰοχέαιρα: Od. 11:198: οὔτ’ ἐμέ γ’ ἐν μεγάροισιν ἐΰσκοπος ἰοχέαιρα
ἰοχέαιρα: Od. 15:478: τὴν μὲν ἔπειτα γυναῖκα βάλ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
ἰοχέαιραν: Il. 21:480: νείκεσεν ἰοχέαιραν ὀνειδείοις ἐπέεσσι·
ἶπες: Od. 21:395: μὴ κέρα ἶπες ἔδοιεν ἀποιχομένοιο ἄνακτος.
ἱππάζεαι: Il. 23:426: Ἀντίλοχ’ ἀφραδέως ἱππάζεαι, ἀλλ’ ἄνεχ’ ἵππους·
Ἱππασίδην: Il. 11:426: τοὺς μὲν ἔασ’, ὃ δ’ ἄρ’ Ἱππασίδην Χάροπ’ οὔτασε δουρὶ
Ἱππασίδην: Il. 13:411: ἀλλ’ ἔβαλ’ Ἱππασίδην Ὑψήνορα ποιμένα λαῶν
Ἱππασίδην: Il. 17:348: καὶ βάλεν Ἱππασίδην Ἀπισάονα ποιμένα λαῶν
Ἱππασίδῃσι: Il. 11:431: σήμερον ἢ δοιοῖσιν ἐπεύξεαι Ἱππασίδῃσι
Ἱππάσου: Il. 11:450: ὦ Σῶχ’ Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο
ἱππείῃ: Il. 10:568: φάτνῃ ἐφ’ ἱππείῃ, ὅθι περ Διομήδεος ἵπποι
ἱππείῃσι: Od. 4:40: καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν ἐφ’ ἱππείῃσι κάπῃσι,
ἵππειον: Il. 15:537: ῥῆξε δ’ ἀφ’ ἵππειον λόφον αὐτοῦ· πᾶς δὲ χαμᾶζε
ἵππειον: Il. 23:392: ἵππειον δέ οἱ ἦξε θεὰ ζυγόν· αἳ δέ οἱ ἵπποι
ἱππείου: Il. 5:799: ἱππείου δὲ θεὰ ζυγοῦ ἥψατο φώνησέν τε·
ἱππεῖς: Il. 11:151: ἱππεῖς δ’ ἱππῆας· ὑπὸ δέ σφισιν ὦρτο κονίη
ἱππείων: Il. 11:536: ἃς ἄρ’ ἀφ’ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον
ἱππείων: Il. 20:501: ἃς ἄρ’ ἀφ’ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον
ἱππεῦ: Il. 16:20: Τὸν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφης Πατρόκλεες ἱππεῦ·
ἱππεῦ: Il. 16:744: τὸν δ’ ἐπικερτομέων προσέφης Πατρόκλεες ἱππεῦ·
ἱππεῦ: Il. 16:812: ὅς τοι πρῶτος ἐφῆκε βέλος Πατρόκλεες ἱππεῦ
ἱππεῦ: Il. 16:843: Τὸν δ’ ὀλιγοδρανέων προσέφης Πατρόκλεες ἱππεῦ·
ἱππεῦσι: Il. 4:322: ἀλλὰ καὶ ὧς ἱππεῦσι μετέσσομαι ἠδὲ κελεύσω
ἱππεῦσι: Il. 11:719: ἀλλὰ καὶ ὧς ἱππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισι
ἱππεῦσι: Il. 12:66: ἱππεῦσι· στεῖνος γάρ, ὅθι τρώσεσθαι ὀΐω.
ἱππεῦσιν: Il. 4:301: ἱππεῦσιν μὲν πρῶτ’ ἐπετέλλετο· τοὺς γὰρ ἀνώγει
ἱππεῦσιν: Il. 15:258: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἱππεῦσιν ἐπότρυνον πολέεσσι
Ἱππεῦσιν: Il. 23:262: Ἱππεῦσιν μὲν πρῶτα ποδώκεσιν ἀγλά’ ἄεθλα
ἱππῆας: Il. 4:297: ἱππῆας μὲν πρῶτα σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφι,
ἱππῆας: Il. 11:151: ἱππεῖς δ’ ἱππῆας· ὑπὸ δέ σφισιν ὦρτο κονίη
ἱππῆας: Il. 15:270: ὀτρύνων ἱππῆας, ἐπεὶ θεοῦ ἔκλυεν αὐδήν.
ἱππῆας: Il. 23:273: ἱππῆας τάδ’ ἄεθλα δεδεγμένα κεῖτ’ ἐν ἀγῶνι.
ἱππῆές: Il. 2:810: πεζοί θ’ ἱππῆές τε· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
ἱππῆες: Il. 4:144: ἱππῆες φορέειν· βασιλῆϊ δὲ κεῖται ἄγαλμα,
ἱππῆές: Il. 8:59: πεζοί θ’ ἱππῆές τε· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
ἱππῆες: Il. 11:52: ἱππῆες δ’ ὀλίγον μετεκίαθον· ἐν δὲ κυδοιμὸν
ἱππῆες: Il. 11:529: ἱππῆες πεζοί τε κακὴν ἔριδα προβαλόντες
ἱππῆες: Il. 11:723: ἱππῆες Πυλίων, τὰ δ’ ἐπέῤῥεον ἔθνεα πεζῶν.
ἱππῆες: Il. 23:133: πρόσθε μὲν ἱππῆες, μετὰ δὲ νέφος εἵπετο πεζῶν
ἱππῆες: Il. 23:287: Ὣς φάτο Πηλεΐδης, ταχέες δ’ ἱππῆες ἄγερθεν.
ἱππῆές: Od. 24:70: πεζοί θ’ ἱππῆές τε· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
ἱππηλασίη: Il. 7:340: ὄφρα δι’ αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη·
ἱππηλασίη: Il. 7:439: ὄφρα δι’ αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη·
ἱππηλάτα: Il. 4:387: ἔνθ’ οὐδὲ ξεῖνός περ ἐὼν ἱππηλάτα Τυδεὺς
ἱππηλάτα: Il. 7:125: ἦ κε μέγ’ οἰμώξειε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς
ἱππηλάτα: Il. 9:432: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ
ἱππηλάτα: Il. 9:438: οἶος; σοὶ δέ μ’ ἔπεμπε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς
ἱππηλάτα: Il. 9:577: πολλὰ δέ μιν λιτάνευε γέρων ἱππηλάτα Οἰνεὺς
ἱππηλάτα: Il. 11:771: ἠδὲ σέ, πὰρ δ’ Ἀχιλῆα· γέρων δ’ ἱππηλάτα Πηλεὺς
ἱππηλάτα: Il. 16:196: τῆς δὲ τετάρτης ἦρχε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ,
ἱππηλάτα: Il. 18:331: δέξεται ἐν μεγάροισι γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς
ἱππηλάτα: Il. 19:311: Νέστωρ Ἰδομενεύς τε γέρων θ’ ἱππηλάτα Φοῖνιξ
ἱππηλάτα: Od. 3:436: ἱρῶν ἀντιόωσα. γέρων δ’ ἱππηλάτα Νέστωρ
ἱππηλάτα: Od. 3:444: Περσεὺς δ’ ἀμνίον εἶχε. γέρων δ’ ἱππηλάτα Νέστωρ
ἱππήλατος: Od. 4:607: οὐ γάρ τις νήσων ἱππήλατος οὐδ’ εὐλείμων,
ἱππήλατός: Od. 13:242: ἦ τοι μὲν τρηχεῖα καὶ οὐχ ἱππήλατός ἐστιν
ἱππημολγῶν: Il. 13:5: Μυσῶν τ’ ἀγχεμάχων καὶ ἀγαυῶν ἱππημολγῶν
ἱππήων: Il. 11:51: φθὰν δὲ μέγ’ ἱππήων ἐπὶ τάφρῳ κοσμηθέντες,
ἱππήων: Il. 11:745: ἡγεμόν’ ἱππήων, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι.
ἱππιοχαίτην: Il. 6:469: ταρβήσας χαλκόν τε ἰδὲ λόφον ἱππιοχαίτην,
ἱππιοχάρμην: Il. 24:257: Μήστορά τ’ ἀντίθεον καὶ Τρωΐλον ἱππιοχάρμην
ἱππιοχάρμην: Od. 11:259: Αἴσονά τ’ ἠδὲ Φέρητ’ Ἀμυθάονά θ’ ἱππιοχάρμην.
ἱπποβότοιο: Il. 2:287: ἐνθάδ’ ἔτι στείχοντες ἀπ’ Ἄργεος ἱπποβότοιο
ἱπποβότοιο: Il. 4:202: λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο Τρίκης ἐξ ἱπποβότοιο.
ἱπποβότοιο: Il. 6:152: ἔστι πόλις Ἐφύρη μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο,
ἱπποβότοιο: Il. 9:246: φθίσθαι ἐνὶ Τροίῃ ἑκὰς Ἄργεος ἱπποβότοιο.
ἱπποβότοιο: Il. 19:329: οἶον ἐμὲ φθίσεσθαι ἀπ’ Ἄργεος ἱπποβότοιο
ἱπποβότοιο: Od. 3:263: ἥμεθ’· ὁ δ’ εὔκηλος μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο
ἱπποβότοιο: Od. 4:99: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, ἑκὰς Ἄργεος ἱπποβότοιο.
ἱπποβότοιο: Od. 4:606: αἰγίβοτος, καὶ μᾶλλον ἐπήρατος ἱπποβότοιο.
ἱπποβότοιο: Od. 21:347: οὔθ’ ὅσσοι νήσοισι πρὸς Ἤλιδος ἱπποβότοιο·
ἱππόβοτον: Il. 3:75: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ Ἀχαιΐδα καλλιγύναικα.
ἱππόβοτον: Il. 3:258: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ Ἀχαιΐδα καλλιγύναικα.
ἱππόβοτον: Il. 15:30: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ πολλά περ ἀθλήσαντα.
ἱππόβοτον: Od. 15:239: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον· τόθι γάρ νύ οἱ αἴσιμον ἦεν
ἱππόβοτον: Od. 15:274: Ἄργος ἀν’ ἱππόβοτον, μέγα δὲ κρατέουσιν Ἀχαιῶν·
ἱπποβότῳ: Od. 4:562: Ἄργει ἐν ἱπποβότῳ θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν,
Ἱπποδάμαντα: Il. 20:401: Ἱπποδάμαντα δ’ ἔπειτα καθ’ ἵππων ἀΐξαντα
Ἱπποδάμεια: Il. 2:742: τόν ῥ’ ὑπὸ Πειριθόῳ τέκετο κλυτὸς Ἱπποδάμεια
Ἱπποδάμειαν: Il. 13:429: πρεσβυτάτην δ’ ὤπυιε θυγατρῶν Ἱπποδάμειαν
Ἱπποδάμειαν: Od. 18:182: ἀλλά μοι Αὐτονόην τε καὶ Ἱπποδάμειαν ἄνωχθι
ἱππόδαμοι: Il. 4:509: ὄρνυσθ’ ἱππόδαμοι Τρῶες μηδ’ εἴκετε χάρμης
ἱππόδαμοι: Il. 12:440: ὄρνυσθ’ ἱππόδαμοι Τρῶες, ῥήγνυσθε δὲ τεῖχος
ἱπποδάμοιο: Il. 2:23: εὕδεις Ἀτρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο·
ἱπποδάμοιο: Il. 2:60: εὕδεις Ἀτρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο·
ἱπποδάμοιο: Il. 4:370: ὤ μοι Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο
ἱπποδάμοιο: Il. 5:415: ἰφθίμη ἄλοχος Διομήδεος ἱπποδάμοιο.
ἱπποδάμοιο: Il. 5:781: ἕστασαν ἀμφὶ βίην Διομήδεος ἱπποδάμοιο
ἱπποδάμοιο: Il. 5:849: αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ’ ἰθὺς Διομήδεος ἱπποδάμοιο.
ἱπποδάμοιο: Il. 6:299: Κισσηῒς ἄλοχος Ἀντήνορος ἱπποδάμοιο·
ἱπποδάμοιο: Il. 7:38: Ἕκτορος ὄρσωμεν κρατερὸν μένος ἱπποδάμοιο,
ἱπποδάμοιο: Il. 7:404: μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο·
ἱπποδάμοιο: Il. 8:194: αὐτὰρ ἀπ’ ὤμοιιν Διομήδεος ἱπποδάμοιο
ἱπποδάμοιο: Il. 9:51: μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο.
ἱπποδάμοιο: Il. 9:707: μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο.
ἱπποδάμοιο: Il. 11:450: ὦ Σῶχ’ Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο
ἱπποδάμοιο: Il. 14:10: κείμενον ἐν κλισίῃ Θρασυμήδεος ἱπποδάμοιο
ἱπποδάμοιο: Il. 14:472: ἀλλὰ κασίγνητος Ἀντήνορος ἱπποδάμοιο
ἱπποδάμοιο: Il. 16:717: Ἀσίῳ, ὃς μήτρως ἦν Ἕκτορος ἱπποδάμοιο
ἱπποδάμοιο: Il. 17:24: οὐδὲ μὲν οὐδὲ βίη Ὑπερήνορος ἱπποδάμοιο
ἱπποδάμοιο: Il. 22:161: ἀλλὰ περὶ ψυχῆς θέον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο.
ἱπποδάμοιο: Il. 22:211: τὴν μὲν Ἀχιλλῆος, τὴν δ’ Ἕκτορος ἱπποδάμοιο,
ἱπποδάμοιο: Il. 24:804: ὣς οἵ γ’ ἀμφίεπον τάφον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο.
ἱπποδάμοιο: Od. 3:17: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἰθὺς κίε Νέστορος ἱπποδάμοιο·
ἱπποδάμοιο: Od. 3:181: Τυδεΐδεω ἕταροι Διομήδεος ἱπποδάμοιο
ἱπποδάμοις: Il. 7:361: αὐτὰρ ἐγὼ Τρώεσσι μεθ’ ἱπποδάμοις ἀγορεύσω·
ἱπποδάμοις: Il. 8:110: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοις ἰθύνομεν, ὄφρα καὶ Ἕκτωρ
ἱπποδάμοις: Il. 8:525: τὸν δ’ ἠοῦς Τρώεσσι μεθ’ ἱπποδάμοις ἀγορεύσω.
ἱπποδάμοισι: Il. 8:516: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν Ἄρηα.
ἱπποδάμοισι: Il. 19:318: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν Ἄρηα.
ἱπποδάμοισι: Il. 20:180: ἐλπόμενον Τρώεσσιν ἀνάξειν ἱπποδάμοισι
ἱπποδάμοισιν: Il. 4:352: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα;
ἱπποδάμοισιν: Il. 10:424: πῶς γὰρ νῦν Τρώεσσι μεμιγμένοι ἱπποδάμοισιν
ἱπποδάμοισιν: Il. 17:418: εἰ τοῦτον Τρώεσσι μεθήσομεν ἱπποδάμοισιν
ἱπποδάμοισιν: Il. 19:237: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
ἱππόδαμον: Il. 3:237: Κάστορά θ’ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα
Ἱππόδαμον: Il. 11:335: Ἱππόδαμον δ’ Ὀδυσεὺς καὶ Ὑπείροχον ἐξενάριξεν.
ἱππόδαμον: Od. 11:300: Κάστορά θ’ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα,
ἱπποδάμου: Il. 23:472: Τυδέος ἱπποδάμου υἱὸς κρατερὸς Διομήδης.
ἱπποδάμους: Il. 3:343: Τρῶάς θ’ ἱπποδάμους καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
ἱπποδάμους: Il. 4:80: Τρῶάς θ’ ἱπποδάμους καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς·
ἱπποδάμους: Il. 17:230: Τρῶας ἐς ἱπποδάμους ἐρύσῃ, εἴξῃ δέ οἱ Αἴας,
ἱπποδάμων: Il. 2:230: Τρώων ἱπποδάμων ἐξ Ἰλίου υἷος ἄποινα,
ἱπποδάμων: Il. 3:127: Τρώων θ’ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
ἱπποδάμων: Il. 3:131: Τρώων θ’ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
ἱπποδάμων: Il. 3:251: Τρώων θ’ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
ἱπποδάμων: Il. 4:333: Τρώων ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν· οἳ δὲ μένοντες
ἱπποδάμων: Il. 4:355: Τρώων ἱπποδάμων· σὺ δὲ ταῦτ’ ἀνεμώλια βάζεις.
ἱπποδάμων: Il. 6:461: Τρώων ἱπποδάμων ὅτε Ἴλιον ἀμφεμάχοντο.
ἱπποδάμων: Il. 8:71: Τρώων θ’ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
ἱπποδάμων: Il. 11:567: Τρώων ἱπποδάμων· ὁτὲ δὲ τρωπάσκετο φεύγειν.
ἱπποδάσεια: Il. 17:295: ἤρικε δ’ ἱπποδάσεια κόρυς περὶ δουρὸς ἀκωκῇ
ἱπποδασείας: Il. 13:714: οὐ γὰρ ἔχον κόρυθας χαλκήρεας ἱπποδασείας,
ἱπποδασείας: Od. 22:111: καὶ πίσυρας κυνέας χαλκήρεας ἱπποδασείας·
ἱπποδασείας: Od. 22:145: καὶ τόσσας κυνέας χαλκήρεας ἱπποδασείας·
ἱπποδασείης: Il. 3:369: Ἦ καὶ ἐπαΐξας κόρυθος λάβεν ἱπποδασείης,
ἱπποδασείης: Il. 4:459: τόν ῥ’ ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης,
ἱπποδασείης: Il. 6:9: τόν ῥ’ ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης,
ἱπποδασείης: Il. 13:614: ἤτοι ὃ μὲν κόρυθος φάλον ἤλασεν ἱπποδασείης
ἱπποδασείης: Il. 15:535: τοῦ δὲ Μέγης κόρυθος χαλκήρεος ἱπποδασείης
ἱππόδρομος: Il. 23:330: ἐν ξυνοχῇσιν ὁδοῦ, λεῖος δ’ ἱππόδρομος ἀμφὶς
ἱππόθεν: Od. 8:515: ἱππόθεν ἐκχύμενοι, κοῖλον λόχον ἐκπρολιπόντες.
ἱππόθεν: Od. 11:531: ἱππόθεν ἐξέμεναι, ξίφεος δ’ ἐπεμαίετο κώπην
Ἱππόθοόν: Il. 17:217: Ἀστεροπαῖόν τε Δεισήνορά θ’ Ἱππόθοόν τε
Ἱππόθοόν: Il. 17:318: Φόρκυν θ’ Ἱππόθοόν τε, λύοντο δὲ τεύχε’ ἀπ’ ὤμων.
Ἱππόθοον: Il. 24:251: Δηΐφοβόν τε καὶ Ἱππόθοον καὶ δῖον Ἀγαυόν·
Ἱππόθοος: Il. 2:840: Ἱππόθοος δ’ ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων
Ἱππόθοός: Il. 2:842: τῶν ἦρχ’ Ἱππόθοός τε Πύλαιός τ’ ὄζος Ἄρηος,
Ἱππόθοος: Il. 17:289: Ἱππόθοος ποδὸς ἕλκε κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην
Ἱπποθόῳ: Il. 17:313: Ἱπποθόῳ περιβάντα μέσην κατὰ γαστέρα τύψε·
Ἵπποι: Il. 2:763: Ἵπποι μὲν μέγ’ ἄρισται ἔσαν Φηρητιάδαο,
ἵπποι: Il. 2:770: ἵπποι θ’ οἳ φορέεσκον ἀμύμονα Πηλεΐωνα.
ἵπποι: Il. 2:775: τόξοισίν θ’· ἵπποι δὲ παρ’ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος
ἵπποι: Il. 2:838: Ἄσιος Ὑρτακίδης ὃν Ἀρίσβηθεν φέρον ἵπποι
ἵπποι: Il. 3:327: ἵπποι ἀερσίποδες καὶ ποικίλα τεύχε’ ἔκειτο·
ἵπποι: Il. 4:27: ἱδρῶ θ’ ὃν ἵδρωσα μόγῳ, καμέτην δέ μοι ἵπποι
ἵπποι: Il. 5:192: ἵπποι δ’ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα τῶν κ’ ἐπιβαίην·
ἵπποι: Il. 5:195: πέπτανται· παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι
ἵπποι: Il. 5:222: οἷοι Τρώϊοι ἵπποι ἐπιστάμενοι πεδίοιο
ἵπποι: Il. 5:228: ἠὲ σὺ τόνδε δέδεξο, μελήσουσιν δ’ ἐμοὶ ἵπποι.
ἵπποι: Il. 5:257: τούτω δ’ οὐ πάλιν αὖτις ἀποίσετον ὠκέες ἵπποι
ἵπποι: Il. 5:295: αἰόλα παμφανόωντα, παρέτρεσσαν δέ οἱ ἵπποι
ἵπποι: Il. 5:772: τόσσον ἐπιθρῴσκουσι θεῶν ὑψηχέες ἵπποι.
ἵπποι: Il. 8:88: φασγάνῳ ἀΐσσων, τόφρ’ Ἕκτορος ὠκέες ἵπποι
ἵπποι: Il. 8:104: ἠπεδανὸς δέ νύ τοι θεράπων, βραδέες δέ τοι ἵπποι.
ἵπποι: Il. 8:106: οἷοι Τρώϊοι ἵπποι ἐπιστάμενοι πεδίοιο
ἵπποι: Il. 8:122: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
ἵπποι: Il. 8:179: ἵπποι δὲ ῥέα τάφρον ὑπερθορέονται ὀρυκτήν.
ἵπποι: Il. 8:314: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
ἵπποι: Il. 8:560: ἵπποι δὲ κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας
ἵπποι: Il. 9:127: ὅσσά μοι ἠνείκαντο ἀέθλια μώνυχες ἵπποι.
ἵπποι: Il. 9:269: ὅσσ’ Ἀγαμέμνονος ἵπποι ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο.
ἵπποι: Il. 10:407: ποῦ δέ οἱ ἔντεα κεῖται ἀρήϊα, ποῦ δέ οἱ ἵπποι;
ἵπποι: Il. 10:473: τριστοιχί· παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι.
ἵπποι: Il. 10:474: Ῥῆσος δ’ ἐν μέσῳ εὗδε, παρ’ αὐτῷ δ’ ὠκέες ἵπποι
ἵπποι: Il. 10:477: οὗτός τοι Διόμηδες ἀνήρ, οὗτοι δέ τοι ἵπποι,
ἵπποι: Il. 10:481: ἠὲ σύ γ’ ἄνδρας ἔναιρε, μελήσουσιν δ’ ἐμοὶ ἵπποι.
ἵπποι: Il. 10:491: τὰ φρονέων κατὰ θυμὸν ὅπως καλλίτριχες ἵπποι
ἵπποι: Il. 10:520: ὡς ἴδε χῶρον ἐρῆμον, ὅθ’ ἕστασαν ὠκέες ἵπποι,
ἵπποι: Il. 10:558: ἵπποι δ’ οἷδε γεραιὲ νεήλυδες οὓς ἐρεείνεις
ἵπποι: Il. 10:568: φάτνῃ ἐφ’ ἱππείῃ, ὅθι περ Διομήδεος ἵπποι
ἵπποι: Il. 11:159: Τρώων φευγόντων, πολλοὶ δ’ ἐριαύχενες ἵπποι
ἵπποι: Il. 11:339: Παιονίδην ἥρωα κατ’ ἰσχίον· οὐ δέ οἱ ἵπποι
ἵπποι: Il. 11:525: Τρῶες ὀρίνονται ἐπιμὶξ ἵπποι τε καὶ αὐτοί.
ἵπποι: Il. 11:596: Νέστορα δ’ ἐκ πολέμοιο φέρον Νηλήϊαι ἵπποι
ἵπποι: Il. 11:614: ἵπποι γάρ με παρήϊξαν πρόσσω μεμαυῖαι.
ἵπποι: Il. 11:698: τέσσαρες ἀθλοφόροι ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχεσφιν
ἵπποι: Il. 11:707: ἦλθον ὁμῶς αὐτοί τε πολεῖς καὶ μώνυχες ἵπποι
ἵπποι: Il. 12:50: τάφρον ἐποτρύνων διαβαινέμεν· οὐδέ οἱ ἵπποι
ἵπποι: Il. 12:96: Ἄσιος Ὑρτακίδης, ὃν Ἀρίσβηθεν φέρον ἵπποι
ἵπποι: Il. 13:31: τὸν δ’ ἐς Ἀχαιῶν νῆας ἐΰσκαρθμοι φέρον ἵπποι.
ἵπποι: Il. 13:684: ζαχρηεῖς γίγνοντο μάχῃ αὐτοί τε καὶ ἵπποι.
ἵπποι: Il. 14:298: ἵπποι δ’ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα τῶν κ’ ἐπιβαίης.
ἵπποι: Il. 14:306: ἵπποι δ’ ἐν πρυμνωρείῃ πολυπίδακος Ἴδης
ἵπποι: Il. 15:452: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
ἵπποι: Il. 16:367: οὐδὲ κατὰ μοῖραν πέραον πάλιν. Ἕκτορα δ’ ἵπποι
ἵπποι: Il. 16:370: πολλοὶ δ’ ἐν τάφρῳ ἐρυσάρματες ὠκέες ἵπποι
ἵπποι: Il. 16:375: σκίδναθ’ ὑπὸ νεφέων, τανύοντο δὲ μώνυχες ἵπποι
ἵπποι: Il. 16:380: ἀντικρὺ δ’ ἄρα τάφρον ὑπέρθορον ὠκέες ἵπποι
ἵπποι: Il. 16:383: ἵετο γὰρ βαλέειν· τὸν δ’ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι.
ἵπποι: Il. 16:393: ὣς ἵπποι Τρῳαὶ μεγάλα στενάχοντο θέουσαι.
ἵπποι: Il. 16:833: νήπιε· τάων δὲ πρόσθ’ Ἕκτορος ὠκέες ἵπποι
ἵπποι: Il. 16:866: ἵετο γὰρ βαλέειν· τὸν δ’ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι
ἵπποι: Il. 17:426: ἵπποι δ’ Αἰακίδαο μάχης ἀπάνευθεν ἐόντες
ἵπποι: Il. 17:644: ἠέρι γὰρ κατέχονται ὁμῶς αὐτοί τε καὶ ἵπποι.
ἵπποι: Il. 18:153: αὖτις γὰρ δὴ τόν γε κίχον λαός τε καὶ ἵπποι
ἵπποι: Il. 18:223: πᾶσιν ὀρίνθη θυμός· ἀτὰρ καλλίτριχες ἵπποι
ἵπποι: Il. 20:221: τοῦ τρισχίλιαι ἵπποι ἕλος κάτα βουκολέοντο
ἵπποι: Il. 20:394: τὸν μὲν Ἀχαιῶν ἵπποι ἐπισσώτροις δατέοντο
ἵπποι: Il. 20:489: νύξ’, ἀπὸ δ’ ἅρματος ὦσε· κυκήθησαν δέ οἱ ἵπποι.
ἵπποι: Il. 20:498: ὣς ὑπ’ Ἀχιλλῆος μεγαθύμου μώνυχες ἵπποι
ἵπποι: Il. 22:162: ὡς δ’ ὅτ’ ἀεθλοφόροι περὶ τέρματα μώνυχες ἵπποι
ἵπποι: Il. 22:464: ἑλκόμενον πρόσθεν πόλιος· ταχέες δέ μιν ἵπποι
ἵπποι: Il. 23:242: ἐσχατιῇ καίοντ’ ἐπιμὶξ ἵπποι τε καὶ ἄνδρες.
ἵπποι: Il. 23:276: ἴστε γὰρ ὅσσον ἐμοὶ ἀρετῇ περιβάλλετον ἵπποι·
ἵπποι: Il. 23:279: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ μενέω καὶ μώνυχες ἵπποι·
ἵπποι: Il. 23:303: τοῦ Νηληϊάδαο· Πυλοιγενέες δέ οἱ ἵπποι
ἵπποι: Il. 23:309: οἶσθα γὰρ εὖ περὶ τέρμαθ’ ἑλισσέμεν· ἀλλά τοι ἵπποι
ἵπποι: Il. 23:311: τῶν δ’ ἵπποι μὲν ἔασιν ἀφάρτεροι, οὐδὲ μὲν αὐτοὶ
ἵπποι: Il. 23:321: ἵπποι δὲ πλανόωνται ἀνὰ δρόμον, οὐδὲ κατίσχει·
ἵπποι: Il. 23:373: Ἀλλ’ ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον ὠκέες ἵπποι
ἵπποι: Il. 23:376: αἳ Φηρητιάδαο ποδώκεες ἔκφερον ἵπποι.
ἵπποι: Il. 23:377: τὰς δὲ μετ’ ἐξέφερον Διομήδεος ἄρσενες ἵπποι
ἵπποι: Il. 23:392: ἵππειον δέ οἱ ἦξε θεὰ ζυγόν· αἳ δέ οἱ ἵπποι
ἵπποι: Il. 23:435: μή πως συγκύρσειαν ὁδῷ ἔνι μώνυχες ἵπποι,
ἵπποι: Il. 23:459: ἄλλοι μοι δοκέουσι παροίτεροι ἔμμεναι ἵπποι,
ἵπποι: Il. 23:475: ἵπποι ἀερσίποδες πολέος πεδίοιο δίενται.
ἵπποι: Il. 23:480: ἵπποι δ’ αὐταὶ ἔασι παροίτεραι, αἳ τὸ πάρος περ,
ἵπποι: Il. 23:487: ὁππότεραι πρόσθ’ ἵπποι, ἵνα γνώῃς ἀποτίνων.
ἵπποι: Il. 23:500: μάστι δ’ αἰὲν ἔλαυνε κατωμαδόν· οἳ δέ οἱ ἵπποι
ἵπποι: Il. 23:530: βάρδιστοι μὲν γάρ οἱ ἔσαν καλλίτριχες ἵπποι,
ἵπποι: Il. 23:550: καὶ πρόβατ’, εἰσὶ δέ τοι δμῳαὶ καὶ μώνυχες ἵπποι·
ἵπποι: Il. 23:578: ἵπποι, αὐτὸς δὲ κρείσσων ἀρετῇ τε βίῃ τε.
ἵπποι: Il. 24:326: ἵπποι, τοὺς ὃ γέρων ἐφέπων μάστιγι κέλευε
ἵπποι: Od. 3:324: εἰ δ’ ἐθέλεις πεζός, πάρα τοι δίφρος τε καὶ ἵπποι,
ἵπποι: Od. 3:496: ἦνον ὁδόν· τοῖον γὰρ ὑπέκφερον ὠκέες ἵπποι.
ἵπποι: Od. 4:635: Ἤλιδ’ ἐς εὐρύχορον διαβήμεναι, ἔνθα μοι ἵπποι
ἵπποι: Od. 4:708: νηῶν ὠκυπόρων ἐπιβαινέμεν, αἵ θ’ ἁλὸς ἵπποι
ἵπποι: Od. 13:81: ἡ δ’, ὥς τ’ ἐν πεδίῳ τετράοροι ἄρσενες ἵπποι,
ἵπποιιν: Il. 5:13: τὼ μὲν ἀφ’ ἵπποιιν, ὃ δ’ ἀπὸ χθονὸς ὄρνυτο πεζός.
ἵπποιιν: Il. 5:107: ἀλλ’ ἀναχωρήσας πρόσθ’ ἵπποιιν καὶ ὄχεσφιν
ἵπποιιν: Il. 19:396: χειρὶ λαβὼν ἀραρυῖαν ἐφ’ ἵπποιιν ἀνόρουσεν
ἵπποιιν: Il. 23:362: Οἳ δ’ ἅμα πάντες ἐφ’ ἵπποιιν μάστιγας ἄειραν,
ἵπποιϊν: Od. 15:182: ἦ, καὶ ἐφ’ ἵπποιϊν μάστιν βάλε· τοὶ δὲ μάλ’ ὦκα
ἵπποιο: Il. 8:87: ὄφρ’ ὁ γέρων ἵπποιο παρηορίας ἀπέταμνε
ἵπποις: Il. 16:154: ὃς καὶ θνητὸς ἐὼν ἕπεθ’ ἵπποις ἀθανάτοισι.
ἵπποις: Il. 17:460: ἵπποις ἀΐσσων ὥς τ’ αἰγυπιὸς μετὰ χῆνας·
ἵπποις: Il. 23:372: ἵπποις, οἳ δ’ ἐπέτοντο κονίοντες πεδίοιο.
ἵπποις: Il. 23:400: ἵπποις ἧκε μένος καὶ ἐπ’ αὐτῷ κῦδος ἔθηκε.
ἵπποις: Il. 23:504: ἵπποις ὠκυπόδεσσιν ἐπέτρεχον· οὐδέ τι πολλὴ
ἵπποισι: Il. 4:366: ἑσταότ’ ἔν θ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσι·
ἵπποισι: Il. 11:198: ἑσταότ’ ἔν θ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν·
ἵπποισι: Il. 15:260: αὐτὰρ ἐγὼ προπάροιθε κιὼν ἵπποισι κέλευθον
ἵπποισι: Il. 15:679: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ἵπποισι κελητίζειν ἐῢ εἰδώς,
ἵπποισι: Il. 16:684: Πάτροκλος δ’ ἵπποισι καὶ Αὐτομέδοντι κελεύσας
ἵπποισι: Il. 23:8: ἀλλ’ αὐτοῖς ἵπποισι καὶ ἅρμασιν ἆσσον ἰόντες
ἵπποισι: Il. 23:319: ἀλλ’ ὃς μέν θ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασιν οἷσι πεποιθὼς
ἵπποισι: Il. 23:375: φαίνετ’, ἄφαρ δ’ ἵπποισι τάθη δρόμος· ὦκα δ’ ἔπειτα
ἵπποισι: Il. 23:405: Τυδεΐδεω ἵπποισι δαΐφρονος, οἷσιν Ἀθήνη
ἵπποισι: Il. 23:638: οἴοισίν μ’ ἵπποισι παρήλασαν Ἀκτορίωνε
ἵπποισι: Il. 24:442: ἐν δ’ ἔπνευσ’ ἵπποισι καὶ ἡμιόνοις μένος ἠΰ.
ἵπποισι: Od. 4:8: τὴν ἄρ’ ὅ γ’ ἔνθ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι πέμπε νέεσθαι
ἵπποισι: Od. 17:117: ἵπποισι προὔπεμψε καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν.
ἵπποισιν: Il. 2:383: εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠκυπόδεσσιν,
ἵπποισιν: Il. 4:297: ἱππῆας μὲν πρῶτα σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφι,
ἵπποισίν: Il. 5:199: ἵπποισίν μ’ ἐκέλευε καὶ ἅρμασιν ἐμβεβαῶτα
ἵπποισιν: Il. 5:219: πρίν γ’ ἐπὶ νὼ τῷδ’ ἀνδρὶ σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
ἵπποισιν: Il. 5:794: εὗρε δὲ τόν γε ἄνακτα παρ’ ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
ἵπποισιν: Il. 8:184: Ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε·
ἵπποισιν: Il. 9:384: ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν·
ἵπποισιν: Il. 10:330: μὴ μὲν τοῖς ἵπποισιν ἀνὴρ ἐποχήσεται ἄλλος
ἵπποισιν: Il. 12:114: ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν ἀγαλλόμενος παρὰ νηῶν
ἵπποισιν: Il. 12:119: ἐκ πεδίου νίσοντο σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφι·
ἵπποισιν: Il. 17:456: Ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐνέπνευσεν μένος ἠΰ.
ἵπποισιν: Il. 18:237: τόν ῥ’ ἤτοι μὲν ἔπεμπε σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
ἵπποισιν: Il. 19:399: σμερδαλέον δ’ ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο·
ἵπποισίν: Il. 23:286: ἵπποισίν τε πέποιθε καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν.
ἵπποισιν: Il. 23:390: δῶκε δέ οἱ μάστιγα, μένος δ’ ἵπποισιν ἐνῆκεν·
ἵπποισιν: Il. 23:402: Ἀντίλοχος δ’ ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο·
ἵπποισιν: Il. 23:442: Ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε·
ἵπποισιν: Od. 4:533: ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν, ἀεικέα μερμηρίζων.
ἱπποκέλευθε: Il. 16:126: ὄρσεο διογενὲς Πατρόκλεες ἱπποκέλευθε·
ἱπποκέλευθε: Il. 16:584: ὣς ἰθὺς Λυκίων Πατρόκλεες ἱπποκέλευθε
ἱπποκέλευθε: Il. 16:839: μή μοι πρὶν ἰέναι Πατρόκλεες ἱπποκέλευθε
ἱππόκομοι: Il. 13:132: ψαῦον δ’ ἱππόκομοι κόρυθες λαμπροῖσι φάλοισι
ἱππόκομοι: Il. 16:216: ψαῦον δ’ ἱππόκομοι κόρυθες λαμπροῖσι φάλοισι
ἱππόκομον: Il. 16:797: ἱππόκομον πήληκα μιαίνεσθαι κονίῃσιν,
ἱπποκόμου: Il. 16:338: ἱπποκόμου κόρυθος φάλον ἤλασεν, ἀμφὶ δὲ καυλὸν
ἱπποκόμων: Il. 12:339: βαλλομένων σακέων τε καὶ ἱπποκόμων τρυφαλειῶν
ἱπποκορυσταὶ: Il. 2:1: Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ
ἱπποκορυσταί: Il. 10:431: καὶ Φρύγες ἱππόμαχοι καὶ Μῄονες ἱπποκορυσταί.
ἱπποκορυσταὶ: Il. 24:677: Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ
ἱπποκορυστὰς: Il. 16:287: καὶ βάλε Πυραίχμην, ὃς Παίονας ἱπποκορυστὰς
ἱπποκορυστάς: Il. 21:205: αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ’ ἰέναι μετὰ Παίονας ἱπποκορυστάς,
Ἱπποκόωντα: Il. 10:518: ὦρσεν δὲ Θρῃκῶν βουληφόρον Ἱπποκόωντα
Ἱππολόχοιο: Il. 6:119: Γλαῦκος δ’ Ἱππολόχοιο πάϊς καὶ Τυδέος υἱὸς
Ἱππολόχοιο: Il. 6:144: Τὸν δ’ αὖθ’ Ἱππολόχοιο προσηύδα φαίδιμος υἱός·
Ἱππολόχοιο: Il. 7:13: Γλαῦκος δ’ Ἱππολόχοιο πάϊς Λυκίων ἀγὸς ἀνδρῶν
Ἱππολόχοιο: Il. 12:309: αὐτίκα δὲ Γλαῦκον προσέφη παῖδ’ Ἱππολόχοιο·
Ἱππολόχοιο: Il. 12:387: Τεῦκρος δὲ Γλαῦκον κρατερὸν παῖδ’ Ἱππολόχοιο
Ἱππολόχοιο: Il. 17:140: Γλαῦκος δ’ Ἱππολόχοιο πάϊς Λυκίων ἀγὸς ἀνδρῶν
Ἱππόλοχον: Il. 6:197: Ἴσανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον καὶ Λαοδάμειαν.
Ἱππόλοχον: Il. 11:122: Αὐτὰρ ὃ Πείσανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον μενεχάρμην
Ἱππόλοχος: Il. 6:206: Ἱππόλοχος δέ μ’ ἔτικτε, καὶ ἐκ τοῦ φημι γενέσθαι·
Ἱππόλοχος: Il. 11:145: Ἱππόλοχος δ’ ἀπόρουσε, τὸν αὖ χαμαὶ ἐξενάριξε
ἱππόμαχοι: Il. 10:431: καὶ Φρύγες ἱππόμαχοι καὶ Μῄονες ἱπποκορυσταί.
Ἱππόμαχον: Il. 12:189: Ἱππόμαχον βάλε δουρὶ κατὰ ζωστῆρα τυχήσας.
ἵππον: Il. 7:342: ἥ χ’ ἵππον καὶ λαὸν ἐρυκάκοι ἀμφὶς ἐοῦσα,
ἵππον: Il. 16:467: δεύτερον ὁρμηθείς, ὃ δὲ Πήδασον οὔτασεν ἵππον
ἵππον: Il. 23:265: τῷ πρώτῳ· ἀτὰρ αὖ τῷ δευτέρῳ ἵππον ἔθηκεν
ἵππον: Il. 23:336: ἦκ’ ἐπ’ ἀριστερὰ τοῖιν· ἀτὰρ τὸν δεξιὸν ἵππον
ἵππον: Il. 23:347: Ἀδρήστου ταχὺν ἵππον, ὃς ἐκ θεόφιν γένος ἦεν,
ἵππον: Il. 23:453: ἔγνω, φράσσατο δ’ ἵππον ἀριπρεπέα προὔχοντα,
ἵππον: Il. 23:540: καί νύ κέ οἱ πόρεν ἵππον, ἐπῄνησαν γὰρ Ἀχαιοί,
ἵππον: Il. 23:577: οἴχεται ἵππον ἄγων, ὅτι οἱ πολὺ χείρονες ἦσαν
ἵππον: Il. 23:591: τώ τοι ἐπιτλήτω κραδίη· ἵππον δέ τοι αὐτὸς
ἵππον: Il. 23:596: Ἦ ῥα καὶ ἵππον ἄγων μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς
ἵππον: Il. 23:609: τώ τοι λισσομένῳ ἐπιπείσομαι, ἠδὲ καὶ ἵππον
ἵππον: Il. 23:613: ἵππον ἄγειν· ὃ δ’ ἔπειτα λέβηθ’ ἕλε παμφανόωντα.
ἵππον: Od. 5:371: ἀμφ’ ἑνὶ δούρατι βαῖνε, κέληθ’ ὡς ἵππον ἐλαύνων,
ἵππον: Od. 8:512: δουράτεον μέγαν ἵππον, ὅθ’ εἵατο πάντες ἄριστοι
ἵππον: Od. 11:523: αὐτὰρ ὅτ’ εἰς ἵππον κατεβαίνομεν, ὃν κάμ’ Ἐπειός,
Ἱππόνοον: Il. 11:303: Αἴσυμνόν τ’ Ὦρόν τε καὶ Ἱππόνοον μενεχάρμην.
ἱπποπόλων: Il. 13:4: νόσφιν ἐφ’ ἱπποπόλων Θρῃκῶν καθορώμενος αἶαν
ἱπποπόλων: Il. 14:227: σεύατ’ ἐφ’ ἱπποπόλων Θρῃκῶν ὄρεα νιφόεντα
ἵππος: Il. 2:390: ἱδρώσει δέ τευ ἵππος ἐΰξοον ἅρμα τιταίνων.
ἵππος: Il. 6:506: ὡς δ’ ὅτε τις στατὸς ἵππος ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ
ἵππος: Il. 8:81: οὔ τι ἑκών, ἀλλ’ ἵππος ἐτείρετο, τὸν βάλεν ἰῷ
ἵππος: Il. 12:58: ἔνθ’ οὔ κεν ῥέα ἵππος ἐΰτροχον ἅρμα τιταίνων
ἵππος: Il. 15:263: ὡς δ’ ὅτε τις στατὸς ἵππος ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ
ἵππος: Il. 19:404: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπὸ ζυγόφι προσέφη πόδας αἰόλος ἵππος
ἵππος: Il. 22:22: σευάμενος ὥς θ’ ἵππος ἀεθλοφόρος σὺν ὄχεσφιν,
ἵππος: Il. 23:338: ἐν νύσσῃ δέ τοι ἵππος ἀριστερὸς ἐγχριμφθήτω,
ἵππος: Il. 23:517: ὅσσον δὲ τροχοῦ ἵππος ἀφίσταται, ὅς ῥα ἄνακτα
ἱπποσύνας: Il. 23:307: Ζεύς τε Ποσειδάων τε, καὶ ἱπποσύνας ἐδίδαξαν
ἱπποσυνάων: Il. 16:776: κεῖτο μέγας μεγαλωστί, λελασμένος ἱπποσυνάων.
ἱπποσυνάων: Od. 24:40: κεῖσο μέγας μεγαλωστί, λελασμένος ἱπποσυνάων.
ἱπποσύνῃ: Il. 4:303: μηδέ τις ἱπποσύνῃ τε καὶ ἠνορέηφι πεποιθὼς
ἱπποσύνῃ: Il. 11:503: ἔγχεΐ θ’ ἱπποσύνῃ τε, νέων δ’ ἀλάπαζε φάλαγγας·
ἱπποσύνῃ: Il. 16:809: ἔγχεΐ θ’ ἱπποσύνῃ τε πόδεσσί τε καρπαλίμοισι·
ἱπποσύνῃ: Il. 23:289: Ἀδμήτου φίλος υἱός, ὃς ἱπποσύνῃ ἐκέκαστο·
ἱππότα: Il. 2:336: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Il. 2:433: τοῖς ἄρα μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Il. 2:601: τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Il. 2:628: Φυλεΐδης, ὃν τίκτε Διῒ φίλος ἱππότα Φυλεύς,
ἱππότα: Il. 4:317: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Il. 5:126: ἄτρομον, οἷον ἔχεσκε σακέσπαλος ἱππότα Τυδεύς·
ἱππότα: Il. 7:170: τοῖς δ’ αὖτις μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Il. 7:181: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, πάλλεν δὲ Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
ἱππότα: Il. 8:112: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ.
ἱππότα: Il. 8:151: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Il. 9:52: τοῖσι δ’ ἀνιστάμενος μετεφώνεεν ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Il. 9:162: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Il. 9:179: τοῖσι δὲ πόλλ’ ἐπέτελλε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ
ἱππότα: Il. 10:102: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Il. 10:128: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Il. 10:138: ἐξ ὕπνου ἀνέγειρε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ
ἱππότα: Il. 10:143: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Il. 10:157: τὸν παρστὰς ἀνέγειρε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
ἱππότα: Il. 10:168: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Il. 10:203: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Il. 10:543: πρῶτος δ’ ἐξερέεινε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Il. 11:516: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ.
ἱππότα: Il. 11:654: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Il. 14:52: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Il. 14:117: Ἄγριος ἠδὲ Μέλας, τρίτατος δ’ ἦν ἱππότα Οἰνεὺς
ἱππότα: Il. 16:33: νηλεές, οὐκ ἄρα σοί γε πατὴρ ἦν ἱππότα Πηλεύς,
ἱππότα: Il. 23:89: ἔνθά με δεξάμενος ἐν δώμασιν ἱππότα Πηλεὺς
ἱππότα: Od. 3:68: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Od. 3:102: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Od. 3:210: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Od. 3:253: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Od. 3:386: τοῖσιν δ’ ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
ἱππότα: Od. 3:397: τὸν δ’ αὐτοῦ κοίμησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
ἱππότα: Od. 3:405: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφι Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
ἱππότα: Od. 3:417: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Od. 3:474: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἱππότα: Od. 4:161: αὐτὰρ ἐμὲ προέηκε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ
Ἱπποτάδαο: Od. 10:36: δῶρα παρ’ Αἰόλοο μεγαλήτορος Ἱπποτάδαο.
Ἱπποτάδης: Od. 10:2: Αἴολος Ἱπποτάδης, φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσι,
Ἱπποτίωνα: Il. 14:513: Μηριόνης δὲ Μόρυν τε καὶ Ἱπποτίωνα κατέκτα,
Ἱπποτίωνος: Il. 13:792: Πάλμύν τ’ Ἀσκάνιόν τε Μόρυν θ’ υἷ’ Ἱπποτίωνος,
ἵππου: Il. 23:525: ἵππου τῆς Ἀγαμεμνονέης καλλίτριχος Αἴθης·
ἵππου: Od. 8:492: ἀλλ’ ἄγε δὴ μετάβηθι καὶ ἵππου κόσμον ἄεισον
ἵππουριν: Il. 3:337: ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·
ἵππουριν: Il. 6:495: ἵππουριν· ἄλοχος δὲ φίλη οἶκον δὲ βεβήκει
ἵππουριν: Il. 11:42: ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν.
ἵππουριν: Il. 15:481: ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·
ἵππουριν: Il. 16:138: ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν.
ἵππουριν: Od. 22:124: ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·
ἵππουρις: Il. 19:382: ἵππουρις τρυφάλεια, περισσείοντο δ’ ἔθειραι
ἵππους: Il. 1:154: οὐ γὰρ πώποτ’ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν ἵππους,
ἵππους: Il. 2:554: κοσμῆσαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας·
ἵππους: Il. 3:113: καί ῥ’ ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί,
ἵππους: Il. 3:260: ἵππους ζευγνύμεναι· τοὶ δ’ ὀτραλέως ἐπίθοντο.
ἵππους: Il. 3:263: τὼ δὲ διὰ Σκαιῶν πεδίον δ’ ἔχον ὠκέας ἵππους.
ἵππους: Il. 4:226: ἵππους μὲν γὰρ ἔασε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ·
ἵππους: Il. 4:302: σφοὺς ἵππους ἐχέμεν μηδὲ κλονέεσθαι ὁμίλῳ·
ἵππους: Il. 5:25: ἵππους δ’ ἐξελάσας μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς
ἵππους: Il. 5:165: ἵππους δ’ οἷς ἑτάροισι δίδου μετὰ νῆας ἐλαύνειν.
ἵππους: Il. 5:183: ἵππους τ’ εἰσορόων· σάφα δ’ οὐκ οἶδ’ εἰ θεός ἐστιν.
ἵππους: Il. 5:236: αὐτώ τε κτείνῃ καὶ ἐλάσσῃ μώνυχας ἵππους.
ἵππους: Il. 5:240: ἐμμεμαῶτ’ ἐπὶ Τυδεΐδῃ ἔχον ὠκέας ἵππους.
ἵππους: Il. 5:261: ἀμφοτέρω κτεῖναι, σὺ δὲ τούσδε μὲν ὠκέας ἵππους
ἵππους: Il. 5:269: λάθρῃ Λαομέδοντος ὑποσχὼν θήλεας ἵππους·
ἵππους: Il. 5:275: τὼ δὲ τάχ’ ἐγγύθεν ἦλθον ἐλαύνοντ’ ὠκέας ἵππους.
ἵππους: Il. 5:321: ἀλλ’ ὅ γε τοὺς μὲν ἑοὺς ἠρύκακε μώνυχας ἵππους
ἵππους: Il. 5:323: Αἰνείαο δ’ ἐπαΐξας καλλίτριχας ἵππους
ἵππους: Il. 5:329: αἶψα δὲ Τυδεΐδην μέθεπε κρατερώνυχας ἵππους
ἵππους: Il. 5:358: πολλὰ λισσομένη χρυσάμπυκας ᾔτεεν ἵππους·
ἵππους: Il. 5:359: φίλε κασίγνητε κόμισαί τέ με δός τέ μοι ἵππους,
ἵππους: Il. 5:363: Ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρ’ Ἄρης δῶκε χρυσάμπυκας ἵππους·
ἵππους: Il. 5:368: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
ἵππους: Il. 5:581: ἐσθλὸν Ἀτυμνιάδην· ὃ δ’ ὑπέστρεφε μώνυχας ἵππους·
ἵππους: Il. 5:651: οὐδ’ ἀπέδωχ’ ἵππους, ὧν εἵνεκα τηλόθεν ἦλθε.
ἵππους: Il. 5:720: ἣ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους
ἵππους: Il. 5:732: ἵππους ὠκύποδας, μεμαυῖ’ ἔριδος καὶ ἀϋτῆς.
ἵππους: Il. 5:748: Ἥρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ’ ἄρ’ ἵππους·
ἵππους: Il. 5:752: τῇ ῥα δι’ αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους·
ἵππους: Il. 5:755: ἔνθ’ ἵππους στήσασα θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἵππους: Il. 5:768: μάστιξεν δ’ ἵππους· τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
ἵππους: Il. 5:775: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἵππους: Il. 5:829: ἀλλ’ ἄγ’ ἐπ’ Ἄρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους,
ἵππους: Il. 5:841: αὐτίκ’ ἐπ’ Ἄρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους.
ἵππους: Il. 8:49: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
ἵππους: Il. 8:86: σὺν δ’ ἵππους ἐτάραξε κυλινδόμενος περὶ χαλκῷ.
ἵππους: Il. 8:113: Νεστορέας μὲν ἔπειθ’ ἵππους θεράποντε κομείτην
ἵππους: Il. 8:117: μάστιξεν δ’ ἵππους· τάχα δ’ Ἕκτορος ἄγχι γένοντο.
ἵππους: Il. 8:139: Τυδεΐδη ἄγε δ’ αὖτε φόβον δ’ ἔχε μώνυχας ἵππους.
ἵππους: Il. 8:157: Ὣς ἄρα φωνήσας φύγαδε τράπε μώνυχας ἵππους
ἵππους: Il. 8:168: ἵππους τε στρέψαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασθαι.
ἵππους: Il. 8:254: εὔξατο Τυδεΐδαο πάρος σχέμεν ὠκέας ἵππους
ἵππους: Il. 8:257: Φραδμονίδην Ἀγέλαον· ὃ μὲν φύγαδ’ ἔτραπεν ἵππους·
ἵππους: Il. 8:290: ἢ τρίποδ’ ἠὲ δύω ἵππους αὐτοῖσιν ὄχεσφιν
ἵππους: Il. 8:348: Ἕκτωρ δ’ ἀμφιπεριστρώφα καλλίτριχας ἵππους
ἵππους: Il. 8:374: ἀλλὰ σὰ μὲν νῦν νῶϊν ἐπέντυε μώνυχας ἵππους,
ἵππους: Il. 8:382: ἣ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους
ἵππους: Il. 8:392: Ἥρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ’ ἄρ’ ἵππους·
ἵππους: Il. 8:396: τῇ ῥα δι’ αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους.
ἵππους: Il. 8:402: γυιώσω μέν σφωϊν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
ἵππους: Il. 8:416: γυιώσειν μὲν σφῶϊν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
ἵππους: Il. 8:432: Ὣς ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέπε μώνυχας ἵππους·
ἵππους: Il. 8:433: τῇσιν δ’ Ὧραι μὲν λῦσαν καλλίτριχας ἵππους,
ἵππους: Il. 8:438: Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐΰτροχον ἅρμα καὶ ἵππους
ἵππους: Il. 8:440: τῷ δὲ καὶ ἵππους μὲν λῦσε κλυτὸς ἐννοσίγαιος,
ἵππους: Il. 8:503: δόρπά τ’ ἐφοπλισόμεσθα· ἀτὰρ καλλίτριχας ἵππους
ἵππους: Il. 8:543: οἳ δ’ ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας,
ἵππους: Il. 9:123: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους
ἵππους: Il. 9:265: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους
ἵππους: Il. 9:704: καρπαλίμως πρὸ νεῶν ἐχέμεν λαόν τε καὶ ἵππους
ἵππους: Il. 10:305: δώσω γὰρ δίφρόν τε δύω τ’ ἐριαύχενας ἵππους
ἵππους: Il. 10:322: ἦ μὲν τοὺς ἵππους τε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ
ἵππους: Il. 10:392: ὅς μοι Πηλεΐωνος ἀγαυοῦ μώνυχας ἵππους
ἵππους: Il. 10:436: τοῦ δὴ καλλίστους ἵππους ἴδον ἠδὲ μεγίστους·
ἵππους: Il. 10:464: πέμψον ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν ἵππους τε καὶ εὐνάς.
ἵππους: Il. 10:480: ἑστάμεναι μέλεον σὺν τεύχεσιν, ἀλλὰ λύ’ ἵππους·
ἵππους: Il. 10:498: τόφρα δ’ ἄρ’ ὃ τλήμων Ὀδυσεὺς λύε μώνυχας ἵππους,
ἵππους: Il. 10:527: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς μὲν ἔρυξε Διῒ φίλος ὠκέας ἵππους,
ἵππους: Il. 10:530: μάστιξεν δ’ ἵππους, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
ἵππους: Il. 10:537: ὧδ’ ἄφαρ ἐκ Τρώων ἐλασαίατο μώνυχας ἵππους·
ἵππους: Il. 10:545: ὅππως τοῦσδ’ ἵππους λάβετον καταδύντες ὅμιλον
ἵππους: Il. 10:550: ἀλλ’ οὔ πω τοίους ἵππους ἴδον οὐδὲ νοήσα.
ἵππους: Il. 10:557: ἵππους δωρήσαιτ’, ἐπεὶ ἢ πολὺ φέρτεροί εἰσιν.
ἵππους: Il. 10:564: Ὣς εἰπὼν τάφροιο διήλασε μώνυχας ἵππους
ἵππους: Il. 10:567: ἵππους μὲν κατέδησαν ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι
ἵππους: Il. 11:48: ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ’ ἐπὶ τάφρῳ,
ἵππους: Il. 11:127: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ὁμοῦ δ’ ἔχον ὠκέας ἵππους·
ἵππους: Il. 11:192: εἰς ἵππους ἅλεται, τότε οἱ κράτος ἐγγυαλίξω
ἵππους: Il. 11:207: εἰς ἵππους ἅλεται, τότε τοι κράτος ἐγγυαλίξει
ἵππους: Il. 11:280: Ὣς ἔφαθ’, ἡνίοχος δ’ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
ἵππους: Il. 11:289: Ζεὺς Κρονίδης· ἀλλ’ ἰθὺς ἐλαύνετε μώνυχας ἵππους
ἵππους: Il. 11:488: χειρὸς ἔχων, εἷος θεράπων σχεδὸν ἤλασεν ἵππους.
ἵππους: Il. 11:497: δαΐζων ἵππους τε καὶ ἀνέρας· οὐδέ πω Ἕκτωρ
ἵππους: Il. 11:513: βαινέτω, ἐς νῆας δὲ τάχιστ’ ἔχε μώνυχας ἵππους·
ἵππους: Il. 11:519: μάστιξεν δ’ ἵππους, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
ἵππους: Il. 11:528: κεῖσ’ ἵππους τε καὶ ἅρμ’ ἰθύνομεν, ἔνθα μάλιστα
ἵππους: Il. 11:531: Ὣς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
ἵππους: Il. 11:619: ἵππους δ’ Εὐρυμέδων θεράπων λύε τοῖο γέροντος
ἵππους: Il. 11:679: ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα
ἵππους: Il. 11:717: εἴα θωρήσσεσθαι, ἀπέκρυψεν δέ μοι ἵππους·
ἵππους: Il. 11:737: πρῶτος ἐγὼν ἕλον ἄνδρα, κόμισσα δὲ μώνυχας ἵππους,
ἵππους: Il. 11:755: ὄφρ’ ἐπὶ Βουπρασίου πολυπύρου βήσαμεν ἵππους
ἵππους: Il. 11:759: ἂψ ἀπὸ Βουπρασίοιο Πύλονδ’ ἔχον ὠκέας ἵππους,
ἵππους: Il. 12:62: ἀφραδέως διὰ τάφρον ἐλαύνομεν ὠκέας ἵππους·
ἵππους: Il. 12:76: ἵππους μὲν θεράποντες ἐρυκόντων ἐπὶ τάφρῳ,
ἵππους: Il. 12:85: ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ’ ἐπὶ τάφρῳ·
ἵππους: Il. 12:111: αὖθι λιπεῖν ἵππους τε καὶ ἡνίοχον θεράποντα,
ἵππους: Il. 12:120: τῇ ῥ’ ἵππους τε καὶ ἅρμα διήλασεν, οὐδὲ πύλῃσιν
ἵππους: Il. 12:124: τῇ ῥ’ ἰθὺς φρονέων ἵππους ἔχε, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
ἵππους: Il. 13:34: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε Ποσειδάων ἐνοσίχθων
ἵππους: Il. 13:396: ἂψ ἵππους στρέψαι, τὸν δ’ Ἀντίλοχος μενεχάρμης
ἵππους: Il. 13:400: ἵππους δ’ Ἀντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς
ἵππους: Il. 13:535: ἐξῆγεν πολέμοιο δυσηχέος, ὄφρ’ ἵκεθ’ ἵππους
ἵππους: Il. 13:819: θάσσονας ἰρήκων ἔμεναι καλλίτριχας ἵππους,
ἵππους: Il. 14:428: χερσὶν ἀείραντες φέρον ἐκ πόνου, ὄφρ’ ἵκεθ’ ἵππους
ἵππους: Il. 15:119: Ὣς φάτο, καί ῥ’ ἵππους κέλετο Δεῖμόν τε Φόβον τε
ἵππους: Il. 15:259: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν ὠκέας ἵππους·
ἵππους: Il. 15:352: Ὣς εἰπὼν μάστιγι κατωμαδὸν ἤλασεν ἵππους
ἵππους: Il. 15:354: πάντες ὁμοκλήσαντες ἔχον ἐρυσάρματας ἵππους
ἵππους: Il. 15:385: ἵππους δ’ εἰσελάσαντες ἐπὶ πρύμνῃσι μάχοντο
ἵππους: Il. 15:447: ἡνία χερσὶν ἔχοντα· ὃ μὲν πεπόνητο καθ’ ἵππους·
ἵππους: Il. 15:457: ἵππους· αὐτὸς δ’ αὖτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη.
ἵππους: Il. 15:680: ὅς τ’ ἐπεὶ ἐκ πολέων πίσυρας συναείρεται ἵππους,
ἵππους: Il. 16:145: ἵππους δ’ Αὐτομέδοντα θοῶς ζευγνῦμεν ἄνωγε,
ἵππους: Il. 16:148: τῷ δὲ καὶ Αὐτομέδων ὕπαγε ζυγὸν ὠκέας ἵππους
ἵππους: Il. 16:167: ὀτρύνων ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας.
ἵππους: Il. 16:506: Μυρμιδόνες δ’ αὐτοῦ σχέθον ἵππους φυσιόωντας
ἵππους: Il. 16:712: Ἕκτωρ δ’ ἐν Σκαιῇσι πύλῃς ἔχε μώνυχας ἵππους·
ἵππους: Il. 16:724: ἀλλ’ ἄγε Πατρόκλῳ ἔφεπε κρατερώνυχας ἵππους,
ἵππους: Il. 16:728: ἵππους ἐς πόλεμον πεπληγέμεν. αὐτὰρ Ἀπόλλων
ἵππους: Il. 16:732: αὐτὰρ ὃ Πατρόκλῳ ἔφεπε κρατερώνυχας ἵππους.
ἵππους: Il. 17:76: ἵππους Αἰακίδαο δαΐφρονος· οἳ δ’ ἀλεγεινοὶ
ἵππους: Il. 17:465: ἔγχει ἐφορμᾶσθαι καὶ ἐπίσχειν ὠκέας ἵππους.
ἵππους: Il. 17:496: αὐτώ τε κτενέειν ἐλάαν τ’ ἐριαύχενας ἵππους
ἵππους: Il. 17:501: Ἀλκίμεδον μὴ δή μοι ἀπόπροθεν ἰσχέμεν ἵππους,
ἵππους: Il. 17:614: εἰ μὴ Κοίρανος ὦκα ποδώκεας ἤλασεν ἵππους·
ἵππους: Il. 17:624: Ὣς ἔφατ’, Ἰδομενεὺς δ’ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
ἵππους: Il. 17:699: Λαοδόκῳ, ὅς οἱ σχεδὸν ἔστρεφε μώνυχας ἵππους.
ἵππους: Il. 18:244: χωρήσαντες ἔλυσαν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
ἵππους: Il. 18:280: ἂψ πάλιν εἶσ’ ἐπὶ νῆας, ἐπεί κ’ ἐριαύχενας ἵππους
ἵππους: Il. 19:244: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους·
ἵππους: Il. 19:281: ἵππους δ’ εἰς ἀγέλην ἔλασαν θεράποντες ἀγαυοί.
ἵππους: Il. 19:392: ἵππους δ’ Αὐτομέδων τε καὶ Ἄλκιμος ἀμφιέποντες
ἵππους: Il. 19:424: Ἦ ῥα, καὶ ἐν πρώτοις ἰάχων ἔχε μώνυχας ἵππους.
ἵππους: Il. 20:488: ἂψ ἵππους στρέψαντα μετάφρενον ὀξέϊ δουρὶ
ἵππους: Il. 21:132: ζωοὺς δ’ ἐν δίνῃσι καθίετε μώνυχας ἵππους.
ἵππους: Il. 21:521: Τρῶας ὁμῶς αὐτούς τ’ ὄλεκεν καὶ μώνυχας ἵππους.
ἵππους: Il. 23:7: μὴ δή πω ὑπ’ ὄχεσφι λυώμεθα μώνυχας ἵππους,
ἵππους: Il. 23:11: ἵππους λυσάμενοι δορπήσομεν ἐνθάδε πάντες.
ἵππους: Il. 23:13: οἳ δὲ τρὶς περὶ νεκρὸν ἐΰτριχας ἤλασαν ἵππους
ἵππους: Il. 23:27: χάλκεα μαρμαίροντα, λύον δ’ ὑψηχέας ἵππους,
ἵππους: Il. 23:131: ἵππους· οἳ δ’ ὄρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον,
ἵππους: Il. 23:171: πρὸς λέχεα κλίνων· πίσυρας δ’ ἐριαύχενας ἵππους
ἵππους: Il. 23:260: ἵππους θ’ ἡμιόνους τε βοῶν τ’ ἴφθιμα κάρηνα,
ἵππους: Il. 23:291: ἵππους δὲ Τρῳοὺς ὕπαγε ζυγόν, οὕς ποτ’ ἀπηύρα
ἵππους: Il. 23:294: διογενής, ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν ὠκέας ἵππους
ἵππους: Il. 23:301: Ἀντίλοχος δὲ τέταρτος ἐΰτριχας ὁπλίσαθ’ ἵππους,
ἵππους: Il. 23:322: ὃς δέ κε κέρδεα εἰδῇ ἐλαύνων ἥσσονας ἵππους,
ἵππους: Il. 23:334: τῷ σὺ μάλ’ ἐγχρίμψας ἐλάαν σχεδὸν ἅρμα καὶ ἵππους,
ἵππους: Il. 23:341: μή πως ἵππους τε τρώσῃς κατά θ’ ἅρματα ἄξῃς·
ἵππους: Il. 23:351: Μηριόνης δ’ ἄρα πέμπτος ἐΰτριχας ὁπλίσαθ’ ἵππους.
ἵππους: Il. 23:357: Τυδεΐδης ὄχ’ ἄριστος ἐὼν λάχ’ ἐλαυνέμεν ἵππους.
ἵππους: Il. 23:398: Τυδεΐδης δὲ παρατρέψας ἔχε μώνυχας ἵππους,
ἵππους: Il. 23:407: ἵππους δ’ Ἀτρεΐδαο κιχάνετε, μὴ δὲ λίπησθον,
ἵππους: Il. 23:423: Ἀντίλοχος δὲ παρατρέψας ἔχε μώνυχας ἵππους
ἵππους: Il. 23:426: Ἀντίλοχ’ ἀφραδέως ἱππάζεαι, ἀλλ’ ἄνεχ’ ἵππους·
ἵππους: Il. 23:449: ἵππους· τοὶ δὲ πέτοντο κονίοντες πεδίοιο.
ἵππους: Il. 23:450: πρῶτος δ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἐφράσαθ’ ἵππους·
ἵππους: Il. 23:458: οἶος ἐγὼν ἵππους αὐγάζομαι ἦε καὶ ὑμεῖς;
ἵππους: Il. 23:496: ἵππους· οἳ δὲ τάχ’ αὐτοὶ ἐπειγόμενοι περὶ νίκης
ἵππους: Il. 23:498: ἵππους Ἀργείων, οἳ δεύτεροι οἵ τε πάροιθεν.
ἵππους: Il. 23:513: καὶ τρίποδ’ ὠτώεντα φέρειν· ὃ δ’ ἔλυεν ὑφ’ ἵππους.
ἵππους: Il. 23:514: Τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀντίλοχος Νηλήϊος ἤλασεν ἵππους
ἵππους: Il. 23:516: ἀλλὰ καὶ ὧς Μενέλαος ἔχ’ ἐγγύθεν ὠκέας ἵππους.
ἵππους: Il. 23:533: ἕλκων ἅρματα καλὰ ἐλαύνων πρόσσοθεν ἵππους.
ἵππους: Il. 23:536: λοῖσθος ἀνὴρ ὤριστος ἐλαύνει μώνυχας ἵππους·
ἵππους: Il. 23:571: ᾔσχυνας μὲν ἐμὴν ἀρετήν, βλάψας δέ μοι ἵππους
ἵππους: Il. 24:14: ἀλλ’ ὅ γ’ ἐπεὶ ζεύξειεν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
ἵππους: Il. 24:279: ἵππους δὲ Πριάμῳ ὕπαγον ζυγόν, οὓς ὃ γεραιὸς
ἵππους: Il. 24:350: στῆσαν ἄρ’ ἡμιόνους τε καὶ ἵππους ὄφρα πίοιεν
ἵππους: Il. 24:362: πῇ πάτερ ὧδ’ ἵππους τε καὶ ἡμιόνους ἰθύνεις
ἵππους: Il. 24:440: Ἦ καὶ ἀναΐξας ἐριούνιος ἅρμα καὶ ἵππους
ἵππους: Il. 24:471: ἵππους ἡμιόνους τε· γέρων δ’ ἰθὺς κίεν οἴκου,
ἵππους: Il. 24:576: οἳ τόθ’ ὑπὸ ζυγόφιν λύον ἵππους ἡμιόνους τε,
ἵππους: Il. 24:690: τοῖσιν δ’ Ἑρμείας ζεῦξ’ ἵππους ἡμιόνους τε,
ἵππους: Il. 24:697: ἵππους, ἡμίονοι δὲ νέκυν φέρον. οὐδέ τις ἄλλος
ἵππους: Od. 3:369: πέμψον σὺν δίφρῳ τε καὶ υἱέϊ· δὸς δέ οἱ ἵππους,
ἵππους: Od. 3:475: “παῖδες ἐμοί, ἄγε Τηλεμάχῳ καλλίτριχας ἵππους
ἵππους: Od. 3:478: καρπαλίμως δ’ ἔζευξαν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους.
ἵππους: Od. 3:492: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
ἵππους: Od. 4:28: ἀλλ’ εἴπ’, ἤ σφωϊν καταλύσομεν ὠκέας ἵππους,
ἵππους: Od. 4:35: ἐξοπίσω περ παύσῃ ὀϊζύος. ἀλλὰ λύ’ ἵππους
ἵππους: Od. 4:39: οἱ δ’ ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας·
ἵππους: Od. 4:590: τρεῖς ἵππους καὶ δίφρον ἐΰξοον· αὐτὰρ ἔπειτα
ἵππους: Od. 4:601: ἵππους δ’ εἰς Ἰθάκην οὐκ ἄξομαι, ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ
ἵππους: Od. 5:380: ὣς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους,
ἵππους: Od. 15:46: “ἔγρεο, Νεστορίδη Πεισίστρατε· μώνυχας ἵππους
ἵππους: Od. 15:81: ὄφρα τοι αὐτὸς ἕπωμαι, ὑποζεύξω δέ τοι ἵππους,
ἵππους: Od. 15:145: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
ἵππους: Od. 15:190: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
ἵππους: Od. 15:205: στρέψ’ ἵππους ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης,
ἵππους: Od. 15:215: ὣς ἄρα φωνήσας ἔλασεν καλλίτριχας ἵππους
ἵππους: Od. 21:22: Ἴφιτος αὖθ’ ἵππους διζήμενος, αἵ οἱ ὄλοντο
ἵππους: Od. 21:30: ἵππους δ’ αὐτὸς ἔχε κρατερώνυχας ἐν μεγάροισι.
ἵππους: Od. 23:244: ῥύσατ’ ἐπ’ Ὠκεανῷ χρυσόθρονον οὐδ’ ἔα ἵππους
ἵππῳ: Il. 4:145: ἀμφότερον κόσμός θ’ ἵππῳ ἐλατῆρί τε κῦδος·
ἵππω: Il. 5:230: Αἰνεία σὺ μὲν αὐτὸς ἔχ’ ἡνία καὶ τεὼ ἵππω·
ἵππω: Il. 5:237: ἀλλὰ σύ γ’ αὐτὸς ἔλαυνε τέ’ ἅρματα καὶ τεὼ ἵππω,
ἵππω: Il. 5:356: ἥμενον· ἠέρι δ’ ἔγχος ἐκέκλιτο καὶ ταχέ’ ἵππω·
ἵππω: Il. 5:588: ὄφρ’ ἵππω πλήξαντε χαμαὶ βάλον ἐν κονίῃσι·
ἵππω: Il. 6:38: ζωὸν ἕλ’· ἵππω γάρ οἱ ἀτυζομένω πεδίοιο
ἵππω: Il. 8:41: Ὣς εἰπὼν ὑπ’ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ’ ἵππω
ἵππω: Il. 8:127: ἵππω δευέσθην σημάντορος· αἶψα γὰρ εὗρεν
ἵππω: Il. 8:136: τὼ δ’ ἵππω δείσαντε καταπτήτην ὑπ’ ὄχεσφι·
ἵππω: Il. 13:23: ἔνθ’ ἐλθὼν ὑπ’ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ’ ἵππω
ἵππω: Il. 17:486: ἵππω τώδ’ ἐνόησα ποδώκεος Αἰακίδαο
ἵππω: Il. 17:504: πρίν γ’ ἐπ’ Ἀχιλλῆος καλλίτριχε βήμεναι ἵππω
ἵππῳ: Il. 20:224: ἵππῳ δ’ εἰσάμενος παρελέξατο κυανοχαίτῃ·
ἵππω: Il. 23:545: τὰ φρονέων ὅτι οἱ βλάβεν ἅρματα καὶ ταχέ’ ἵππω
ἵππω: Od. 4:20: τὼ δ’ αὖτ’ ἐν προθύροισι δόμων αὐτώ τε καὶ ἵππω,
ἵππῳ: Od. 4:272: ἵππῳ ἔνι ξεστῷ, ἵν’ ἐνήμεθα πάντες ἄριστοι
ἵππῳ: Od. 8:503: εἵατ’ ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ κεκαλυμμένοι ἵππῳ·
ἵππων: Il. 2:466: σμερδαλέον κονάβιζε ποδῶν αὐτῶν τε καὶ ἵππων.
ἵππων: Il. 2:762: αὐτῶν ἠδ’ ἵππων, οἳ ἅμ’ Ἀτρεΐδῃσιν ἕποντο.
ἵππων: Il. 3:265: ἐξ ἵππων ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν
ἵππων: Il. 4:142: Μῃονὶς ἠὲ Κάειρα παρήϊον ἔμμεναι ἵππων·
ἵππων: Il. 4:391: οἳ δὲ χολωσάμενοι Καδμεῖοι κέντορες ἵππων
ἵππων: Il. 4:500: ὅς οἱ Ἀβυδόθεν ἦλθε παρ’ ἵππων ὠκειάων.
ἵππων: Il. 5:19: ἀλλ’ ἔβαλε στῆθος μεταμάζιον, ὦσε δ’ ἀφ’ ἵππων.
ἵππων: Il. 5:46: νύξ’ ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὦμον·
ἵππων: Il. 5:102: ὄρνυσθε Τρῶες μεγάθυμοι κέντορες ἵππων·
ἵππων: Il. 5:111: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Σθένελος δὲ καθ’ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε,
ἵππων: Il. 5:163: ὣς τοὺς ἀμφοτέρους ἐξ ἵππων Τυδέος υἱὸς
ἵππων: Il. 5:202: ἵππων φειδόμενος, μή μοι δευοίατο φορβῆς
ἵππων: Il. 5:227: δέξαι, ἐγὼ δ’ ἵππων ἀποβήσομαι ὄφρα μάχωμαι·
ἵππων: Il. 5:249: ἀλλ’ ἄγε δὴ χαζώμεθ’ ἐφ’ ἵππων, μηδέ μοι οὕτω
ἵππων: Il. 5:255: ὀκνείω δ’ ἵππων ἐπιβαινέμεν, ἀλλὰ καὶ αὔτως
ἵππων: Il. 5:263: Αἰνείαο δ’ ἐπαΐξαι μεμνημένος ἵππων,
ἵππων: Il. 5:267: ἵππων ὅσσοι ἔασιν ὑπ’ ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
ἵππων: Il. 5:328: ὧν ἵππων ἐπιβὰς ἔλαβ’ ἡνία σιγαλόεντα,
ἵππων: Il. 5:504: οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον ἐπέπληγον πόδες ἵππων
ἵππων: Il. 5:640: ὅς ποτε δεῦρ’ ἐλθὼν ἕνεχ’ ἵππων Λαομέδοντος
ἵππων: Il. 5:835: Ὣς φαμένη Σθένελον μὲν ἀφ’ ἵππων ὦσε χαμᾶζε,
ἵππων: Il. 5:851: πρόσθεν Ἄρης ὠρέξαθ’ ὑπὲρ ζυγὸν ἡνία θ’ ἵππων
ἵππων: Il. 6:18: αὐτὸν καὶ θεράποντα Καλήσιον, ὅς ῥα τόθ’ ἵππων
ἵππων: Il. 6:232: Ὣς ἄρα φωνήσαντε καθ’ ἵππων ἀΐξαντε
ἵππων: Il. 6:511: ῥίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ’ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων·
ἵππων: Il. 7:15: Δεξιάδην ἵππων ἐπιάλμενον ὠκειάων
ἵππων: Il. 7:16: ὦμον· ὃ δ’ ἐξ ἵππων χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα.
ἵππων: Il. 7:240: οἶδα δ’ ἐπαΐξαι μόθον ἵππων ὠκειάων·
ἵππων: Il. 8:83: ἄκρην κὰκ κορυφήν, ὅθι τε πρῶται τρίχες ἵππων
ἵππων: Il. 8:100: στῆ δὲ πρόσθ’ ἵππων Νηληϊάδαο γέροντος,
ἵππων: Il. 8:121: ἵππων ἡνί’ ἔχοντα βάλε στῆθος παρὰ μαζόν.
ἵππων: Il. 8:128: Ἰφιτίδην Ἀρχεπτόλεμον θρασύν, ὅν ῥα τόθ’ ἵππων
ἵππων: Il. 8:134: κὰδ δὲ πρόσθ’ ἵππων Διομήδεος ἧκε χαμᾶζε·
ἵππων: Il. 8:214: πλῆθεν ὁμῶς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν ἀσπιστάων
ἵππων: Il. 8:319: ἵππων ἡνί’ ἑλεῖν· ὃ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας.
ἵππων: Il. 8:492: ἐξ ἵππων δ’ ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα μῦθον ἄκουον
ἵππων: Il. 9:407: κτητοὶ δὲ τρίποδές τε καὶ ἵππων ξανθὰ κάρηνα,
ἵππων: Il. 10:338: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν κάλλιφ’ ὅμιλον,
ἵππων: Il. 10:402: ἵππων Αἰακίδαο δαΐφρονος· οἳ δ’ ἀλεγεινοὶ
ἵππων: Il. 10:513: καρπαλίμως δ’ ἵππων ἐπεβήσετο· κόψε δ’ Ὀδυσσεὺς
ἵππων: Il. 10:529: ἐν χείρεσσ’ Ὀδυσῆϊ τίθει, ἐπεβήσετο δ’ ἵππων·
ἵππων: Il. 10:535: ἵππων μ’ ὠκυπόδων ἀμφὶ κτύπος οὔατα βάλλει.
ἵππων: Il. 11:94: ἤτοι ὅ γ’ ἐξ ἵππων κατεπάλμενος ἀντίος ἔστη·
ἵππων: Il. 11:109: Ἄντιφον αὖ παρὰ οὖς ἔλασε ξίφει, ἐκ δ’ ἔβαλ’ ἵππων.
ἵππων: Il. 11:143: Ἦ, καὶ Πείσανδρον μὲν ἀφ’ ἵππων ὦσε χαμᾶζε
ἵππων: Il. 11:152: ἐκ πεδίου, τὴν ὦρσαν ἐρίγδουποι πόδες ἵππων
ἵππων: Il. 11:179: πολλοὶ δὲ πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι ἔκπεσον ἵππων
ἵππων: Il. 11:320: Ἦ καὶ Θυμβραῖον μὲν ἀφ’ ἵππων ὦσε χαμᾶζε
ἵππων: Il. 11:423: Χερσιδάμαντα δ’ ἔπειτα καθ’ ἵππων ἀΐξαντα
ἵππων: Il. 11:701: κάσχεθε, τὸν δ’ ἐλατῆρ’ ἀφίει ἀκαχήμενον ἵππων.
ἵππων: Il. 12:82: οὐδὲ μὲν ἄλλοι Τρῶες ἐφ’ ἵππων ἠγερέθοντο,
ἵππων: Il. 13:385: πεζὸς πρόσθ’ ἵππων· τὼ δὲ πνείοντε κατ’ ὤμων
ἵππων: Il. 13:392: ὣς ὃ πρόσθ’ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθεὶς
ἵππων: Il. 14:434: ἔνθά μιν ἐξ ἵππων πέλασαν χθονί, κὰδ δέ οἱ ὕδωρ
ἵππων: Il. 15:268: ῥίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ’ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων·
ἵππων: Il. 15:386: ἔγχεσιν ἀμφιγύοις αὐτοσχεδόν, οἳ μὲν ἀφ’ ἵππων,
ἵππων: Il. 15:454: Πουλυδάμας, καὶ πρῶτος ἐναντίος ἤλυθεν ἵππων.
ἵππων: Il. 16:343: νύξ’ ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὦμον·
ἵππων: Il. 16:485: ὣς ὃ πρόσθ’ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθεὶς
ἵππων: Il. 16:733: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἀφ’ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε
ἵππων: Il. 16:739: ἵππων ἡνί’ ἔχοντα μετώπιον ὀξέϊ λᾶϊ.
ἵππων: Il. 16:749: ὡς νῦν ἐν πεδίῳ ἐξ ἵππων ῥεῖα κυβιστᾷ.
ἵππων: Il. 16:755: Ἕκτωρ δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἀφ’ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε.
ἵππων: Il. 16:794: ἣ δὲ κυλινδομένη καναχὴν ἔχε ποσσὶν ὑφ’ ἵππων
ἵππων: Il. 16:810: καὶ γὰρ δὴ τότε φῶτας ἐείκοσι βῆσεν ἀφ’ ἵππων
ἵππων: Il. 17:175: οὔ τοι ἐγὼν ἔῤῥιγα μάχην οὐδὲ κτύπον ἵππων·
ἵππων: Il. 17:400: τοῖον Ζεὺς ἐπὶ Πατρόκλῳ ἀνδρῶν τε καὶ ἵππων
ἵππων: Il. 17:476: ἵππων ἀθανάτων ἐχέμεν δμῆσίν τε μένος τε,
ἵππων: Il. 17:480: δέξαι, ἐγὼ δ’ ἵππων ἀποβήσομαι, ὄφρα μάχωμαι.
ἵππων: Il. 17:740: ὣς μὲν τοῖς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν αἰχμητάων
ἵππων: Il. 18:531: εἰράων προπάροιθε καθήμενοι, αὐτίκ’ ἐφ’ ἵππων
ἵππων: Il. 20:157: ἀνδρῶν ἠδ’ ἵππων· κάρκαιρε δὲ γαῖα πόδεσσιν
ἵππων: Il. 20:326: πολλὰς δὲ στίχας ἡρώων, πολλὰς δὲ καὶ ἵππων
ἵππων: Il. 20:401: Ἱπποδάμαντα δ’ ἔπειτα καθ’ ἵππων ἀΐξαντα
ἵππων: Il. 20:461: ἄμφω ἐφορμηθεὶς ἐξ ἵππων ὦσε χαμᾶζε,
ἵππων: Il. 21:16: πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν.
ἵππων: Il. 23:508: ἵππων ἔκ τε λόφων καὶ ἀπὸ στέρνοιο χαμᾶζε.
ἵππων: Il. 23:582: στὰς ἵππων προπάροιθε καὶ ἅρματος, αὐτὰρ ἱμάσθλην
ἵππων: Il. 23:584: ἵππων ἁψάμενος γαιήοχον ἐννοσίγαιον
ἵππων: Il. 24:51: ἵππων ἐξάπτων περὶ σῆμ’ ἑτάροιο φίλοιο
ἵππων: Il. 24:286: στῆ δ’ ἵππων προπάροιθεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἵππων: Il. 24:356: ἀλλ’ ἄγε δὴ φεύγωμεν ἐφ’ ἵππων, ἤ μιν ἔπειτα
ἵππων: Il. 24:459: ἐξ ἵππων δ’ ἀπέβαινεν ἐπὶ χθόνα φώνησέν τε·
ἵππων: Il. 24:469: Ἑρμείας· Πρίαμος δ’ ἐξ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε,
ἵππων: Od. 9:49: ἤπειρον ναίοντες, ἐπιστάμενοι μὲν ἀφ’ ἵππων
ἵππων: Od. 14:267: ἦλθον· πλῆτο δὲ πᾶν πεδίον πεζῶν τε καὶ ἵππων
ἵππων: Od. 14:278: αὐτὰρ ἐγὼ βασιλῆος ἐναντίον ἤλυθον ἵππων
ἵππων: Od. 15:150: στῆ δ’ ἵππων προπάροιθε, δεδισκόμενος δὲ προσηύδα·
ἵππων: Od. 15:164: δεξιὸς ἤϊξε πρόσθ’ ἵππων. οἱ δὲ ἰδόντες
ἵππων: Od. 17:436: ἦλθον· πλῆτο δὲ πᾶν πεδίον πεζῶν τε καὶ ἵππων
ἵππων: Od. 18:263: ἵππων τ’ ὠκυπόδων ἐπιβήτορας, οἵ τε τάχιστα
ἱρά: Il. 2:420: ἀλλ’ ὅ γε δέκτο μὲν ἱρά, πόνον δ’ ἀμέγαρτον ὄφελλεν.
ἱρὰ: Il. 9:357: αὔριον ἱρὰ Διὶ ῥέξας καὶ πᾶσι θεοῖσι
ἱρὰ: Il. 11:706: ἕρδομεν ἱρὰ θεοῖς· οἳ δὲ τρίτῳ ἤματι πάντες
ἱρὰ: Il. 16:658: Τρῶας φευγέμεναι· γνῶ γὰρ Διὸς ἱρὰ τάλαντα.
ἱρὰ: Od. 1:66: ὃς περὶ μὲν νόον ἐστὶ βροτῶν, περὶ δ’ ἱρὰ θεοῖσιν
ἱρὰ: Od. 3:159: ἐς Τένεδον δ’ ἐλθόντες ἐρέξαμεν ἱρὰ θεοῖσιν,
ἱρὰ: Od. 16:184: ἀλλ’ ἵληθ’, ἵνα τοι κεχαρισμένα δώομεν ἱρὰ
ἱρεύεσκον: Od. 20:3: κώεα πόλλ’ ὀΐων, τοὺς ἱρεύεσκον Ἀχαιοί·
ἵρευον: Od. 17:181: ἵρευον δὲ σύας σιάλους καὶ βοῦν ἀγελαίην,
ἵρευον: Od. 20:251: ἵρευον δὲ σύας σιάλους καὶ βοῦν ἀγελαίην·
ἱρεύουσ’: Od. 14:94: οὔ ποθ’ ἓν ἱρεύουσ’ ἱερήϊον οὐδὲ δύ’ οἶα·
ἱρεὺς: Il. 5:10: ἱρεὺς Ἡφαίστοιο· δύω δέ οἱ υἱέες ἤστην
ἱρεὺς: Il. 16:604: Λαόγονον θρασὺν υἱὸν Ὀνήτορος, ὃς Διὸς ἱρεὺς
ἱρεὺς: Od. 9:198: ἱρεὺς Ἀπόλλωνος, ὃς Ἴσμαρον ἀμφιβεβήκει,
ἱρεύσασθαι: Od. 19:198: καὶ βοῦς ἱρεύσασθαι, ἵνα πλησαίατο θυμόν.
ἱρὴ: Il. 4:46: τάων μοι περὶ κῆρι τιέσκετο Ἴλιος ἱρὴ
ἱρὴ: Il. 4:164: ἔσσεται ἦμαρ ὅτ’ ἄν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ
ἱρὴ: Il. 6:448: ἔσσεται ἦμαρ ὅτ’ ἄν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ
ἱρὴ: Il. 20:216: κτίσσε δὲ Δαρδανίην, ἐπεὶ οὔ πω Ἴλιος ἱρὴ
ἱρὴ: Il. 24:27: ἀλλ’ ἔχον ὥς σφιν πρῶτον ἀπήχθετο Ἴλιος ἱρὴ
ἴρηκές: Od. 5:66: σκῶπές τ’ ἴρηκές τε τανύγλωσσοί τε κορῶναι
ἴρηκι: Il. 15:237: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων ἴρηκι ἐοικὼς
ἴρηκι: Il. 16:582: ἴθυσεν δὲ διὰ προμάχων ἴρηκι ἐοικὼς
ἴρηκος: Il. 21:494: ἥ ῥά θ’ ὑπ’ ἴρηκος κοίλην εἰσέπτατο πέτρην
ἰρήκων: Il. 13:819: θάσσονας ἰρήκων ἔμεναι καλλίτριχας ἵππους,
ἱρήν: Il. 4:416: Τρῶας δῃώσωσιν ἕλωσί τε Ἴλιον ἱρήν,
ἱρὴν: Il. 5:648: Τληπόλεμ’ ἤτοι κεῖνος ἀπώλεσεν Ἴλιον ἱρὴν
ἱρήν: Il. 7:82: τεύχεα σύλησας οἴσω προτὶ Ἴλιον ἱρήν,
ἱρήν: Il. 7:413: ἄψοῤῥον δ’ Ἰδαῖος ἔβη προτὶ Ἴλιον ἱρήν.
ἱρήν: Il. 7:429: ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν προτὶ Ἴλιον ἱρήν.
Ἱρὴν: Il. 9:150: Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν
Ἱρὴν: Il. 9:292: Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν
ἱρήν: Il. 11:196: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν.
ἱρὴν: Il. 13:657: ἐς δίφρον δ’ ἀνέσαντες ἄγον προτὶ Ἴλιον ἱρὴν
ἱρήν: Il. 15:169: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν.
ἱρὴν: Il. 17:193: ἤτοι ὃ μὲν τὰ ἃ δῶκε φέρειν προτὶ Ἴλιον ἱρὴν
ἱρὴν: Il. 18:270: γνώσεται· ἀσπασίως γὰρ ἀφίξεται Ἴλιον ἱρὴν
ἱρήν: Il. 21:515: αὐτὰρ Ἀπόλλων Φοῖβος ἐδύσετο Ἴλιον ἱρήν·
ἱρήν: Il. 24:143: Ἶριν δ’ ὄτρυνε Κρονίδης εἰς Ἴλιον ἱρήν·
ἱρὴν: Il. 24:383: ἦ ἤδη πάντες καταλείπετε Ἴλιον ἱρὴν
ἱρήν: Od. 11:86: τὴν ζωὴν κατέλειπον ἰὼν εἰς Ἴλιον ἱρήν.
ἱρὴν: Od. 17:293: θρέψε μέν, οὐδ’ ἀπόνητο, πάρος δ’ εἰς Ἴλιον ἱρὴν
ἴρηξ: Il. 13:62: αὐτὸς δ’ ὥς τ’ ἴρηξ ὠκύπτερος ὦρτο πέτεσθαι,
ἴρηξ: Il. 18:616: ἣ δ’ ἴρηξ ὣς ἆλτο κατ’ Οὐλύμπου νιφόεντος
ἴρηξ: Od. 13:86: ἡ δὲ μάλ’ ἀσφαλέως θέεν ἔμπεδον· οὐδέ κεν ἴρηξ
ἱρῆς: Il. 6:96: ὥς κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰλίου ἱρῆς
ἱρῆς: Il. 6:277: αἴ κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰλίου ἱρῆς
ἱρῆς: Il. 21:128: φθείρεσθ’ εἰς ὅ κεν ἄστυ κιχείομεν Ἰλίου ἱρῆς
Ἶρι: Il. 8:399: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα, πάλιν τρέπε μηδ’ ἔα ἄντην
Ἶρι: Il. 11:186: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα, τὸν Ἕκτορι μῦθον ἐνίσπες·
Ἶρι: Il. 15:158: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα, Ποσειδάωνι ἄνακτι
Ἶρι: Il. 15:206: Ἶρι θεὰ μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες·
Ἶρι: Il. 18:182: Ἶρι θεὰ τίς γάρ σε θεῶν ἐμοὶ ἄγγελον ἧκε;
Ἶρι: Il. 24:144: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα λιποῦσ’ ἕδος Οὐλύμποιο
Ἶριν: Il. 8:398: Ἶριν δ’ ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν·
Ἶριν: Il. 11:185: Ἶριν δ’ ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν·
Ἶρίν: Il. 15:55: Ἶρίν τ’ ἐλθέμεναι καὶ Ἀπόλλωνα κλυτότοξον,
Ἶρίν: Il. 15:144: Ἶρίν θ’, ἥ τε θεοῖσι μετάγγελος ἀθανάτοισι,
Ἶριν: Il. 15:157: Ἶριν δὲ προτέρην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἶριν: Il. 17:547: ἠΰτε πορφυρέην ἶριν θνητοῖσι τανύσσῃ
Ἶριν: Il. 24:117: αὐτὰρ ἐγὼ Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἶριν ἐφήσω
Ἶριν: Il. 24:143: Ἶριν δ’ ὄτρυνε Κρονίδης εἰς Ἴλιον ἱρήν·
Ἶρις: Il. 2:786: Τρωσὶν δ’ ἄγγελος ἦλθε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
Ἶρις: Il. 2:790: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
Ἶρις: Il. 2:795: τῷ μιν ἐεισαμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
Ἶρις: Il. 3:121: Ἶρις δ’ αὖθ’ Ἑλένῃ λευκωλένῳ ἄγγελος ἦλθεν
Ἶρις: Il. 3:129: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
Ἶρις: Il. 5:353: τὴν μὲν ἄρ’ Ἶρις ἑλοῦσα ποδήνεμος ἔξαγ’ ὁμίλου
Ἶρις: Il. 5:365: πὰρ δέ οἱ Ἶρις ἔβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί,
Ἶρις: Il. 5:368: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
Ἶρις: Il. 8:409: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
Ἶρις: Il. 8:425: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
Ἶρις: Il. 11:195: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις,
Ἶρις: Il. 11:199: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
Ἶρις: Il. 11:210: ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
Ἶρις: Il. 15:168: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις,
Ἶρις: Il. 15:172: ὣς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο ὠκέα Ἶρις,
Ἶρις: Il. 15:200: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·
Ἶρις: Il. 18:166: εἰ μὴ Πηλεΐωνι ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
Ἶρις: Il. 18:183: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·
Ἶρις: Il. 18:196: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·
Ἶρις: Il. 18:202: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
Ἶρις: Il. 23:198: ὕλη τε σεύαιτο καήμεναι. ὦκα δὲ Ἶρις
Ἶρις: Il. 23:201: εἰλαπίνην δαίνυντο· θέουσα δὲ Ἶρις ἐπέστη
Ἶρις: Il. 24:77: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
Ἶρις: Il. 24:87: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
Ἶρις: Il. 24:95: βῆ δ’ ἰέναι, πρόσθεν δὲ ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
Ἶρις: Il. 24:159: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα.
Ἶρις: Il. 24:188: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ἴρισσιν: Il. 11:27: τρεῖς ἑκάτερθ’ ἴρισσιν ἐοικότες, ἅς τε Κρονίων
ἱρὸν: Il. 10:571: θῆκ’ Ὀδυσεύς, ὄφρ’ ἱρὸν ἑτοιμασσαίατ’ Ἀθήνῃ.
ἱρὸν: Od. 3:278: ἀλλ’ ὅτε Σούνιον ἱρὸν ἀφικόμεθ’, ἄκρον Ἀθηνέων,
ἱρὸν: Od. 6:322: ἱρὸν Ἀθηναίης, ἵν’ ἄρ’ ἕζετο δῖος Ὀδυσσεύς.
ἱρὸν: Od. 13:104: ἱρὸν Νυμφάων, αἳ Νηϊάδες καλέονται.
ἱρὸν: Od. 13:348: ἱρὸν Νυμφάων, αἳ Νηϊάδες καλέονται·
Ἶρον: Od. 18:6: ἐκ γενετῆς· Ἶρον δὲ νέοι κίκλησκον ἅπαντες,
Ἶρον: Od. 18:333: ἦ ἀλύεις ὅτι Ἶρον ἐνίκησας τὸν ἀλήτην;
Ἶρον: Od. 18:393: ἦ ἀλύεις, ὅτι Ἶρον ἐνίκησας τὸν ἀλήτην;”
Ἶρος: Od. 18:25: τὸν δὲ χολωσάμενος προσεφώνεεν Ἶρος ἀλήτης·
Ἶρος: Od. 18:38: ὁ ξεῖνός τε καὶ Ἶρος ἐρίζετον ἀλλήλοιϊν
Ἶρος: Od. 18:73: “ἦ τάχα Ἶρος Ἄϊρος ἐπίσπαστον κακὸν ἕξει,
Ἶρος: Od. 18:96: Ἶρος, ὁ δ’ αὐχέν’ ἔλασσεν ὑπ’ οὔατος, ὀστέα δ’ εἴσω
Ἶρος: Od. 18:239: ὡς νῦν Ἶρος ἐκεῖνος ἐπ’ αὐλείῃσι θύρῃσιν
Ἴρου: Od. 18:233: οὐ μέν τοι ξείνου γε καὶ Ἴρου μῶλος ἐτύχθη
Ἴρου: Od. 18:334: μή τίς τοι τάχα Ἴρου ἀμείνων ἄλλος ἀναστῇ,
Ἴρῳ: Od. 18:56: μή τις ἐπ’ Ἴρῳ ἦρα φέρων ἐμὲ χειρὶ βαρείῃ
Ἴρῳ: Od. 18:75: ὣς ἄρ’ ἔφαν, Ἴρῳ δὲ κακῶς ὠρίνετο θυμός.
ἱρῶν: Il. 5:178: ἱρῶν μηνίσας· χαλεπὴ δὲ θεοῦ ἔπι μῆνις.
ἱρῶν: Il. 23:207: ἀθανάτοις, ἵνα δὴ καὶ ἐγὼ μεταδαίσομαι ἱρῶν.
ἱρῶν: Od. 3:436: ἱρῶν ἀντιόωσα. γέρων δ’ ἱππηλάτα Νέστωρ
ἱρῶν: Od. 9:553: ῥέξας μηρί’ ἔκαιον· ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο ἱρῶν,
ἶσ’: Il. 5:441: ἶσ’ ἔθελε φρονέειν, ἐπεὶ οὔ ποτε φῦλον ὁμοῖον
ἶσ’: Il. 23:736: νίκη δ’ ἀμφοτέροισιν· ἀέθλια δ’ ἶσ’ ἀνελόντες
ἶσ’: Il. 23:823: παυσαμένους ἐκέλευσαν ἀέθλια ἶσ’ ἀνελέσθαι.
ἲς: Il. 11:667: αὐτοί τε κτεινώμεθ’ ἐπισχερώ; οὐ γὰρ ἐμὴ ἲς
ἲς: Il. 12:320: οἶνόν τ’ ἔξαιτον μελιηδέα· ἀλλ’ ἄρα καὶ ἲς
ἲς: Il. 15:383: ἲς ἀνέμου· ἣ γάρ τε μάλιστά γε κύματ’ ὀφέλλει·
ἲς: Il. 17:739: ἐν σέλαϊ μεγάλῳ· τὸ δ’ ἐπιβρέμει ἲς ἀνέμοιο.
ἲς: Il. 21:356: καίετο δ’ ἲς ποταμοῖο ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἲς: Il. 23:720: οὔτ’ Αἴας δύνατο, κρατερὴ δ’ ἔχεν ἲς Ὀδυσῆος.
ἲς: Od. 2:409: τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
ἲς: Od. 9:71: τριχθά τε καὶ τετραχθὰ διέσχισεν ἲς ἀνέμοιο.
ἲς: Od. 11:393: ἀλλ’ οὐ γάρ οἱ ἔτ’ ἦν ἲς ἔμπεδος οὐδ’ ἔτι κῖκυς,
ἲς: Od. 12:175: αἶψα δ’ ἰαίνετο κηρός, ἐπεὶ κέλετο μεγάλη ἲς
ἲς: Od. 13:276: ἀλλ’ ἦ τοί σφεας κεῖθεν ἀπώσατο ἲς ἀνέμοιο
ἲς: Od. 16:476: ὣς φάτο, μείδησεν δ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο
ἲς: Od. 18:3: ἀζηχὲς φαγέμεν καὶ πιέμεν· οὐδέ οἱ ἦν ἲς
ἲς: Od. 18:60: τοῖς δ’ αὖτις μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
ἲς: Od. 18:405: τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
ἲς: Od. 19:186: καὶ γὰρ τὸν Κρήτηνδε κατήγαγεν ἲς ἀνέμοιο
ἲς: Od. 21:101: τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
ἲς: Od. 21:130: τοῖς δ’ αὖτις μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
ἴς: Od. 21:283: ἴς, οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν,
ἲς: Od. 22:354: ὣς φάτο, τοῦ δ’ ἤκουσ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο,
ἶσα: Il. 5:71: ἶσα φίλοισι τέκεσσι χαριζομένη πόσεϊ ᾧ.
ἶσα: Il. 11:336: Ἔνθά σφιν κατὰ ἶσα μάχην ἐτάνυσσε Κρονίων
ἶσα: Il. 12:436: ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε,
ἶσα: Il. 13:176: ναῖε δὲ πὰρ Πριάμῳ· ὃ δέ μιν τίεν ἶσα τέκεσσι.
ἶσα: Il. 15:413: ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε·
ἶσα: Il. 15:439: ἶσα φίλοισι τοκεῦσιν ἐτίομεν ἐν μεγάροισι·
ἶσα: Il. 15:551: ναῖε δὲ πὰρ Πριάμῳ, ὃ δέ μιν τίεν ἶσα τέκεσσι·
ἶσα: Il. 21:315: ὃς δὴ νῦν κρατέει, μέμονεν δ’ ὅ γε ἶσα θεοῖσι.
ἶσα: Od. 1:432: ἶσα δέ μιν κεδνῇ ἀλόχῳ τίεν ἐν μεγάροισιν,
ἶσα: Od. 2:203: χρήματα δ’ αὖτε κακῶς βεβρώσεται, οὐδέ ποτ’ ἶσα
ἶσα: Od. 3:290: κύματά τε τροφόεντα πελώρια, ἶσα ὄρεσσιν.
ἶσα: Od. 11:304: τεθνᾶσιν· τιμὴν δὲ λελόγχασιν ἶσα θεοῖσι.
ἶσα: Od. 11:484: πρὶν μὲν γάρ σε ζωὸν ἐτίομεν ἶσα θεοῖσιν
ἶσα: Od. 15:520: τὸν νῦν ἶσα θεῷ Ἰθακήσιοι εἰσορόωσι·
ἰσάζουσ’: Il. 12:435: ἰσάζουσ’, ἵνα παισὶν ἀεικέα μισθὸν ἄρηται·
ἴσαν: Il. 1:494: καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες
ἴσαν: Il. 2:780: Οἳ δ’ ἄρ’ ἴσαν ὡς εἴ τε πυρὶ χθὼν πᾶσα νέμοιτο·
ἴσαν: Il. 3:2: Τρῶες μὲν κλαγγῇ τ’ ἐνοπῇ τ’ ἴσαν ὄρνιθες ὣς
ἴσαν: Il. 3:8: οἳ δ’ ἄρ’ ἴσαν σιγῇ μένεα πνείοντες Ἀχαιοὶ
ἴσαν: Il. 4:429: ἡγεμόνων· οἳ δ’ ἄλλοι ἀκὴν ἴσαν, οὐδέ κε φαίης
ἴσαν: Il. 9:653: σπείσαντες παρὰ νῆας ἴσαν πάλιν· ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
ἴσαν: Il. 10:565: καγχαλόων· ἅμα δ’ ἄλλοι ἴσαν χαίροντες Ἀχαιοί.
ἴσαν: Il. 12:88: Οἳ μὲν ἅμ’ Ἕκτορ’ ἴσαν καὶ ἀμύμονι Πουλυδάμαντι,
ἴσαν: Il. 12:332: τοῦ γὰρ δὴ πρὸς πύργον ἴσαν κακότητα φέροντες.
ἴσαν: Il. 13:795: οἳ δ’ ἴσαν ἀργαλέων ἀνέμων ἀτάλαντοι ἀέλλῃ,
ἴσαν: Il. 17:266: τόσσῃ ἄρα Τρῶες ἰαχῇ ἴσαν. αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ἴσαν: Il. 17:759: οὖλον κεκλήγοντες ἴσαν, λήθοντο δὲ χάρμης.
ἴσαν: Il. 18:66: δακρυόεσσαι ἴσαν, περὶ δέ σφισι κῦμα θαλάσσης
ἴσαν: Il. 18:405: ἀλλὰ Θέτις τε καὶ Εὐρυνόμη ἴσαν, αἵ μ’ ἐσάωσαν.
ἴσαν: Il. 18:516: οἳ δ’ ἴσαν· ἦρχε δ’ ἄρά σφιν Ἄρης καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
ἴσαν: Il. 19:45: καὶ μὴν οἳ τότε γ’ εἰς ἀγορὴν ἴσαν, οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
ἴσαν: Il. 20:75: Ὣς οἳ μὲν θεοὶ ἄντα θεῶν ἴσαν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ἴσαν: Il. 21:518: οἳ δ’ ἄλλοι πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
ἴσαν: Il. 22:4: τείχεος ἆσσον ἴσαν σάκε’ ὤμοισι κλίναντες.
ἴσαν: Il. 23:114: οἳ δ’ ἴσαν ὑλοτόμους πελέκεας ἐν χερσὶν ἔχοντες
ἴσαν: Il. 24:247: Ἦ καὶ σκηπανίῳ δίεπ’ ἀνέρας· οἳ δ’ ἴσαν ἔξω
ἴσαν: Il. 24:647: αἳ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
ἴσαν: Od. 1:176: ξεῖνος, ἐπεὶ πολλοὶ ἴσαν ἀνέρες ἡμέτερον δῶ
ἴσαν: Od. 2:259: μνηστῆρες δ’ ἐς δώματ’ ἴσαν θείου Ὀδυσῆος.
ἴσαν: Od. 4:300: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
ἴσαν: Od. 4:621: δαιτυμόνες δ’ ἐς δώματ’ ἴσαν θείου βασιλῆος.
ἴσαν: Od. 4:772: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ’ οὐκ ἴσαν, ὡς ἐτέτυκτο.
ἴσαν: Od. 6:223: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἀπάνευθεν ἴσαν, εἶπον δ’ ἄρα κούρῃ.
ἴσαν: Od. 7:339: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι·
ἴσαν: Od. 10:103: οἱ δ’ ἴσαν ἐκβάντες λείην ὁδόν, ᾗ περ ἄμαξαι
ἴσαν: Od. 13:170: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε· τὰ δ’ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο.
ἴσαν: Od. 18:110: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοὶ δ’ ἴσαν εἴσω
ἴσαν: Od. 22:497: αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι.
ἴσαν: Od. 23:152: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ’ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο.
ἴσαν: Od. 24:11: πὰρ δ’ ἴσαν Ὠκεανοῦ τε ῥοὰς καὶ Λευκάδα πέτρην,
Ἴσανδρόν: Il. 6:197: Ἴσανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον καὶ Λαοδάμειαν.
Ἴσανδρον: Il. 6:203: Ἴσανδρον δέ οἱ υἱὸν Ἄρης ἆτος πολέμοιο
ἴσασ’: Il. 9:36: ἴσασ’ Ἀργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες.
ἴσας: Il. 11:72: ἴσας δ’ ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, οἳ δὲ λύκοι ὣς
ἴσασι: Il. 20:214: ἡμετέρην γενεήν, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασι·
ἴσασι: Od. 2:211: ἤδη γὰρ τὰ ἴσασι θεοὶ καὶ πάντες Ἀχαιοί.
ἴσασι: Od. 8:559: ἀλλ’ αὐταὶ ἴσασι νοήματα καὶ φρένας ἀνδρῶν,
ἴσασι: Od. 8:560: καὶ πάντων ἴσασι πόλιας καὶ πίονας ἀγροὺς
ἴσασι: Od. 11:122: εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκηαι, οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν
ἴσασι: Od. 11:124: οὐδ’ ἄρα τοὶ ἴσασι νέας φοινικοπαρῄους,
ἴσασι: Od. 13:239: οὕτω νώνυμός ἐστιν· ἴσασι δέ μιν μάλα πολλοί,
ἴσασι: Od. 14:89: οἵδε δέ τοι ἴσασι, θεοῦ δέ τιν’ ἔκλυον αὐδήν,
ἴσασι: Od. 23:269: εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκωμαι, οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν
ἴσασι: Od. 23:271: οὐδ’ ἄρα τοὶ ἴσασι νέας φοινικοπαρῄους
ἴσασι: Od. 24:188: οὐ γάρ πω ἴσασι φίλοι κατὰ δώμαθ’ ἑκάστου,
ἴσασιν: Il. 6:151: ἡμετέρην γενεήν, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασιν·
ἴσασιν: Il. 18:420: καὶ σθένος, ἀθανάτων δὲ θεῶν ἄπο ἔργα ἴσασιν.
ἴσασιν: Il. 23:312: πλείονα ἴσασιν σέθεν αὐτοῦ μητίσασθαι.
ἴσασιν: Od. 2:283: οὐδέ τι ἴσασιν θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν,
ἴσασιν: Od. 4:379: ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ, θεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν,
ἴσασιν: Od. 4:468: ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ, θεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν,
ἰσάσκετο: Il. 24:607: οὕνεκ’ ἄρα Λητοῖ ἰσάσκετο καλλιπαρῄῳ·
ἴση: Il. 9:318: ἴση μοῖρα μένοντι καὶ εἰ μάλα τις πολεμίζοι·
ἴση: Il. 22:460: Ὣς φαμένη μεγάροιο διέσσυτο μαινάδι ἴση
ἴσην: Il. 3:347: καὶ βάλεν Ἀτρεΐδαο κατ’ ἀσπίδα πάντοσε ἴσην,
ἴσην: Il. 3:356: καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ’ ἀσπίδα πάντοσε ἴσην·
ἴσην: Il. 7:205: ἴσην ἀμφοτέροισι βίην καὶ κῦδος ὄπασσον.
ἴσην: Od. 20:282: ἴσην, ὡς αὐτοί περ ἐλάγχανον· ὣς γὰρ ἀνώγει
ἴσην: Od. 20:294: ἴσην· οὐ γὰρ καλὸν ἀτέμβειν οὐδὲ δίκαιον
ἴσης: Il. 11:704: δαιτρεύειν, μή τίς οἱ ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης.
ἴσης: Il. 12:423: ὥ τ’ ὀλίγῳ ἐνὶ χώρῳ ἐρίζητον περὶ ἴσης,
ἴσης: Od. 9:42: δασσάμεθ’, ὡς μή τίς μοι ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης.
ἴσης: Od. 9:549: δασσάμεθ’, ὡς μή τίς μοι ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης.
ἴσθ’: Od. 11:224: ἴσθ’, ἵνα καὶ μετόπισθε τεῇ εἴπῃσθα γυναικί.”
ἴσθι: Od. 2:356: αὐτὴ δ’ οἴη ἴσθι· τὰ δ’ ἁθρόα πάντα τετύχθω·
ἴσθμιον: Od. 18:300: ἴσθμιον ἤνεικεν θεράπων, περικαλλὲς ἄγαλμα·
ἴσκε: Od. 19:203: ἴσκε ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα·
ἴσκεν: Od. 22:31: ἴσκεν ἕκαστος ἀνήρ, ἐπεὶ ἦ φάσαν οὐκ ἐθέλοντα
ἴσκοντες: Il. 16:41: αἴ κ’ ἐμὲ σοὶ ἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο
ἴσκουσ’: Od. 4:279: πάντων Ἀργείων φωνὴν ἴσκουσ’ ἀλόχοισιν·
Ἴσμαρον: Od. 9:198: ἱρεὺς Ἀπόλλωνος, ὃς Ἴσμαρον ἀμφιβεβήκει,
Ἰσμάρῳ: Od. 9:40: Ἰσμάρῳ· ἔνθα δ’ ἐγὼ πόλιν ἔπραθον, ὤλεσα δ’ αὐτούς.
ἰσόθεος: Il. 2:565: τοῖσι δ’ ἅμ’ Εὐρύαλος τρίτατος κίεν ἰσόθεος φὼς
ἰσόθεος: Il. 3:310: Ἦ ῥα καὶ ἐς δίφρον ἄρνας θέτο ἰσόθεος φώς,
ἰσόθεος: Il. 4:212: κυκλόσ’, ὃ δ’ ἐν μέσσοισι παρίστατο ἰσόθεος φώς,
ἰσόθεος: Il. 7:136: τοῖσι δ’ Ἐρευθαλίων πρόμος ἵστατο ἰσόθεος φὼς
ἰσόθεος: Il. 9:211: πῦρ δὲ Μενοιτιάδης δαῖεν μέγα ἰσόθεος φώς.
ἰσόθεος: Il. 11:428: τῷ δ’ ἐπαλεξήσων Σῶκος κίεν ἰσόθεος φώς,
ἰσόθεος: Il. 11:472: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
ἰσόθεος: Il. 11:643: Πάτροκλος δὲ θύρῃσιν ἐφίστατο ἰσόθεος φώς.
ἰσόθεος: Il. 15:559: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς·
ἰσόθεος: Il. 16:632: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
ἰσόθεος: Il. 23:569: Ἀργείους· ὃ δ’ ἔπειτα μετηύδα ἰσόθεος φώς·
ἰσόθεος: Il. 23:677: Εὐρύαλος δέ οἱ οἶος ἀνίστατο ἰσόθεος φὼς
ἰσόθεος: Od. 1:324: αὐτίκα δὲ μνηστῆρας ἐπῴχετο ἰσόθεος φώς.
ἰσόθεος: Od. 20:124: Τηλέμαχος δ’ εὐνῆθεν ἀνίστατο, ἰσόθεος φώς,
ἶσοι: Il. 12:375: οἳ δ’ ἐπ’ ἐπάλξεις βαῖνον ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσοι
ἶσοι: Il. 13:39: Τρῶες δὲ φλογὶ ἶσοι ἀολλέες ἠὲ θυέλλῃ
ἰσόμορον: Il. 15:209: ὁππότ’ ἂν ἰσόμορον καὶ ὁμῇ πεπρωμένον αἴσῃ
ἶσον: Il. 1:163: οὐ μὲν σοί ποτε ἶσον ἔχω γέρας ὁππότ’ Ἀχαιοὶ
ἶσον: Il. 1:187: ἶσον ἐμοὶ φάσθαι καὶ ὁμοιωθήμεναι ἄντην. ”
ἶσον: Il. 3:454: ἶσον γάρ σφιν πᾶσιν ἀπήχθετο κηρὶ μελαίνῃ.
ἶσον: Il. 5:467: κεῖται ἀνὴρ ὃν ἶσον ἐτίομεν Ἕκτορι δίῳ
ἶσον: Il. 9:142: γαμβρός κέν μοι ἔοι· τίσω δέ μιν ἶσον Ὀρέστῃ,
ἶσον: Il. 9:284: γαμβρός κέν οἱ ἔοις· τίσει δέ σε ἶσον Ὀρέστῃ,
ἶσον: Il. 9:599: ἔρχεο· ἶσον γάρ σε θεῷ τίσουσιν Ἀχαιοί.
ἶσον: Il. 9:612: ἶσον ἐμοὶ βασίλευε καὶ ἥμισυ μείρεο τιμῆς.
Ἶσόν: Il. 11:101: αὐτὰρ ὃ βῆ Ἶσόν τε καὶ Ἄντιφον ἐξεναρίξων
ἶσον: Il. 12:130: τὸν δὲ Λεοντῆα βροτολοιγῷ ἶσον Ἄρηϊ.
ἶσον: Il. 13:704: ἶσον θυμὸν ἔχοντε τιταίνετον· ἀμφὶ δ’ ἄρά σφι
ἶσον: Il. 15:50: ἶσον ἐμοὶ φρονέουσα μετ’ ἀθανάτοισι καθίζοις,
ἶσον: Il. 15:167: ἶσον ἐμοὶ φάσθαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.
ἶσόν: Il. 15:183: ἶσόν οἱ φάσθαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.
ἶσον: Il. 17:720: ἶσον θυμὸν ἔχοντες ὁμώνυμοι, οἳ τὸ πάρος περ
ἶσον: Il. 18:82: ἶσον ἐμῇ κεφαλῇ; τὸν ἀπώλεσα, τεύχεα δ’ Ἕκτωρ
ἶσον: Il. 20:46: τεύχεσι λαμπόμενον βροτολοιγῷ ἶσον Ἄρηϊ.
ἶσον: Il. 20:101: ἶσον τείνειεν πολέμου τέλος, οὔ κε μάλα ῥέα
ἶσον: Od. 11:243: πορφύρεον δ’ ἄρα κῦμα περιστάθη οὔρεϊ ἶσον,
ἶσον: Od. 11:557: ἶσον Ἀχιλλῆος κεφαλῇ Πηληϊάδαο
ἶσον: Od. 14:175: Τηλεμάχου. τὸν ἐπεὶ θρέψαν θεοὶ ἔρνεϊ ἶσον,
ἶσον: Od. 14:203: παλλακίς, ἀλλά με ἶσον ἰθαιγενέεσσιν ἐτίμα
ἶσόν: Od. 15:72: ἶσόν τοι κακόν ἐσθ’, ὅς τ’ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι
ἰσόπεδον: Il. 13:142: ἰσόπεδον, τότε δ’ οὔ τι κυλίνδεται ἐσσύμενός περ·
ἶσος: Il. 5:438: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
ἶσος: Il. 5:459: αὐτὰρ ἔπειτ’ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος.
ἶσος: Il. 5:884: αὐτὰρ ἔπειτ’ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος·
ἶσος: Il. 11:295: Ἕκτωρ Πριαμίδης βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ.
ἶσος: Il. 11:297: ἐν δ’ ἔπεσ’ ὑσμίνῃ ὑπεραέϊ ἶσος ἀέλλῃ,
ἶσος: Il. 11:603: ἔκμολεν ἶσος Ἄρηϊ, κακοῦ δ’ ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή.
ἶσος: Il. 11:746: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπόρουσα κελαινῇ λαίλαπι ἶσος,
ἶσος: Il. 12:40: αὐτὰρ ὅ γ’ ὡς τὸ πρόσθεν ἐμάρνατο ἶσος ἀέλλῃ·
ἶσος: Il. 13:802: Ἕκτωρ δ’ ἡγεῖτο βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ
ἶσος: Il. 16:705: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
ἶσος: Il. 16:786: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
ἶσος: Il. 18:56: ἔξοχον ἡρώων· ὃ δ’ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος·
ἶσος: Il. 18:437: ἔξοχον ἡρώων· ὃ δ’ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος·
ἶσος: Il. 20:51: αὖε δ’ Ἄρης ἑτέρωθεν ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσος
ἶσος: Il. 20:447: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
ἶσος: Il. 20:493: ὣς ὅ γε πάντῃ θῦνε σὺν ἔγχεϊ δαίμονι ἶσος
ἶσος: Il. 21:18: κεκλιμένον μυρίκῃσιν, ὃ δ’ ἔσθορε δαίμονι ἶσος
ἶσος: Il. 21:227: Ὣς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος·
ἶσος: Il. 22:132: ἶσος Ἐνυαλίῳ κορυθάϊκι πτολεμιστῇ
ἶσος: Od. 8:115: ἂν δὲ καὶ Εὐρύαλος, βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ,
ἶσος: Od. 10:378: “τίφθ’ οὕτως, Ὀδυσεῦ, κατ’ ἄρ’ ἕζεαι ἶσος ἀναύδῳ,
ἶσος: Od. 18:27: γρηῒ καμινοῖ ἶσος· ὃν ἂν κακὰ μητισαίμην
ἰσοφαρίζει: Il. 21:194: τῷ οὐδὲ κρείων Ἀχελώϊος ἰσοφαρίζει,
ἰσοφαρίζειν: Il. 6:101: μαίνεται, οὐδέ τίς οἱ δύναται μένος ἰσοφαρίζειν.
ἰσοφαρίζεις: Il. 21:411: εὔχομ’ ἐγὼν ἔμεναι, ὅτι μοι μένος ἰσοφαρίζεις.
ἰσοφαρίζοι: Il. 9:390: ἔργα δ’ Ἀθηναίῃ γλαυκώπιδι ἰσοφαρίζοι·
ἰσοφόροι: Od. 18:373: ἥλικες ἰσοφόροι, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν,
ἵσταμαι: Il. 4:54: τάων οὔ τοι ἐγὼ πρόσθ’ ἵσταμαι οὐδὲ μεγαίρω.
ἵσταμαι: Il. 5:809: σοὶ δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ παρά θ’ ἵσταμαι ἠδὲ φυλάσσω,
ἵσταμαι: Il. 13:271: ἵσταμαι, ὁππότε νεῖκος ὀρώρηται πολέμοιο.
ἱστάμεναι: Il. 18:496: ἱστάμεναι θαύμαζον ἐπὶ προθύροισιν ἑκάστη.
ἱσταμένη: Il. 2:172: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἱσταμένη: Il. 2:790: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ἱσταμένη: Il. 3:129: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ἱσταμένη: Il. 4:92: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἱσταμένη: Il. 5:123: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἱσταμένη: Il. 10:508: ἐγγύθεν ἱσταμένη προσέφη Διομήδεα δῖον·
ἱσταμένη: Il. 11:199: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ἱσταμένη: Il. 15:173: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη κλυτὸν ἐννοσίγαιον·
ἱσταμένη: Il. 18:169: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἱσταμένη: Il. 22:215: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἱσταμένη: Il. 22:228: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἱσταμένη: Il. 24:87: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ἱσταμένη: Od. 5:159: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσεφώνεε δῖα θεάων·
ἱσταμένη: Od. 15:9: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἱστάμενοι: Il. 12:341: ἱστάμενοι πειρῶντο βίῃ ῥήξαντες ἐσελθεῖν.
ἱστάμενοι: Il. 15:710: ἀλλ’ οἵ γ’ ἐγγύθεν ἱστάμενοι ἕνα θυμὸν ἔχοντες
ἱστάμενοι: Il. 18:586: ἱστάμενοι δὲ μάλ’ ἐγγὺς ὑλάκτεον ἔκ τ’ ἀλέοντο.
ἱστάμενοι: Od. 9:402: ἱστάμενοι δ’ εἴροντο περὶ σπέος, ὅττι ἑ κήδοι·
ἱσταμένοιο: Od. 14:162: τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός, τοῦ δ’ ἱσταμένοιο,
ἱσταμένοιο: Od. 19:307: τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός, τοῦ δ’ ἱσταμένοιο.”
ἱσταμένοιο: Od. 19:519: καλὸν ἀείδῃσιν ἔαρος νέον ἱσταμένοιο,
ἱστάμενος: Il. 4:203: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἱστάμενος: Il. 11:570: ἱστάμενος· τὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
ἱστάμενος: Il. 13:263: ἀνδρῶν δυσμενέων ἑκὰς ἱστάμενος πολεμίζειν.
ἱστάμενος: Il. 13:462: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἱστάμενος: Il. 13:768: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος προσέφη αἰσχροῖς ἐπέεσσι·
ἱστάμενος: Il. 14:355: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἱστάμενος: Il. 15:243: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων·
ἱστάμενος: Il. 16:537: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἱστάμενος: Il. 17:582: Ἕκτορα δ’ ἐγγύθεν ἱστάμενος ὄτρυνεν Ἀπόλλων
ἱστάμενος: Il. 17:684: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
ἱστάμενος: Od. 4:25: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἱστάμενος: Od. 17:349: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευε·
ἱστάμενος: Od. 17:552: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἱστάμενος: Od. 22:100: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἱσταμένῳ: Od. 7:83: ὥρμαιν’ ἱσταμένῳ, πρὶν χάλκεον οὐδὸν ἱκέσθαι.
ἵσταντ’: Od. 7:5: ἵσταντ’ ἀθανάτοισ’ ἐναλίγκιοι, οἵ ῥ’ ὑπ’ ἀπήνης
ἵσταντ’: Od. 9:381: ἵσταντ’· αὐτὰρ θάρσος ἐνέπνευσεν μέγα δαίμων.
ἵστανται: Il. 12:44: ἀντίον ἵστανται καὶ ἀκοντίζουσι θαμειὰς
ἵσταντο: Il. 2:473: ἐν πεδίῳ ἵσταντο διαρραῖσαι μεμαῶτες.
ἵσταντο: Il. 2:558: στῆσε δ’ ἄγων ἵν’ Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγες.
ἵσταντο: Il. 11:171: ἔνθ’ ἄρα δὴ ἵσταντο καὶ ἀλλήλους ἀνέμιμνον.
ἵσταντο: Il. 11:573: ἐν γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι.
ἵσταντο: Il. 13:126: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ Αἴαντας δοιοὺς ἵσταντο φάλαγγες
ἵσταντο: Il. 15:317: ἐν γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι.
ἵσταντο: Il. 23:839: ἑξείης δ’ ἵσταντο, σόλον δ’ ἕλε δῖος Ἐπειός,
ἵσταντο: Od. 8:110: μυρίοι· ἂν δ’ ἵσταντο νέοι πολλοί τε καὶ ἐσθλοί.
ἵσταντο: Od. 8:263: πρωθῆβαι ἵσταντο, δαήμονες ὀρχηθμοῖο,
ἵσταο: Il. 11:314: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵσταο· δὴ γὰρ ἔλεγχος
ἵστασ’: Il. 13:448: δαιμόνι’ ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐναντίον ἵστασ’ ἐμεῖο,
ἵστασ’: Il. 17:31: ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ’ ἀντίος ἵστασ’ ἐμεῖο
ἵστασ’: Il. 20:197: ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ’ ἀντίος ἵστασ’ ἐμεῖο,
ἵστασαν: Il. 2:525: οἳ μὲν Φωκήων στίχας ἵστασαν ἀμφιέποντες,
ἵστασαν: Il. 12:56: ὀξέσιν ἠρήρει, τοὺς ἵστασαν υἷες Ἀχαιῶν
ἵστασαν: Il. 18:346: οἳ δὲ λοετροχόον τρίποδ’ ἵστασαν ἐν πυρὶ κηλέῳ,
ἵστασαν: Od. 3:182: ἵστασαν· αὐτὰρ ἐγώ γε Πύλονδ’ ἔχον, οὐδέ ποτ’ ἔσβη
ἵστασαν: Od. 8:435: αἱ δὲ λοετροχόον τρίποδ’ ἵστασαν ἐν πυρὶ κηλέῳ,
ἵστασαν: Od. 18:307: αὐτίκα λαμπτῆρας τρεῖς ἵστασαν ἐν μεγάροισιν,
ἵστασθ’: Il. 11:590: ἵστασθ’ ἀμφ’ Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱόν.
ἵστασθαι: Od. 19:201: εἴα ἵστασθαι, χαλεπὸς δέ τις ὤρορε δαίμων·
ἱστᾶσιν: Il. 13:336: οἵ τ’ ἄμυδις κονίης μεγάλην ἱστᾶσιν ὀμίχλην,
ἵστασο: Il. 17:179: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον,
ἵστασο: Il. 22:85: τείχεος ἐντὸς ἐών, μὴ δὲ πρόμος ἵστασο τούτῳ
ἵστασο: Od. 22:233: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον,
ἵστασχ’: Od. 19:574: ἵστασχ’ ἑξείης, δρυόχους ὥς, δώδεκα πάντας·
ἵστατ’: Il. 2:151: ἵστατ’ ἀειρομένη· τοὶ δ’ ἀλλήλοισι κέλευον
ἵστατ’: Il. 13:702: ἵστατ’ ἀπ’ Αἴαντος Τελαμωνίου οὐδ’ ἠβαιόν,
ἵστατ’: Il. 16:166: ῥώοντ’· ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν ἀρήϊος ἵστατ’ Ἀχιλλεύς,
ἵστατ’: Il. 20:68: ἵστατ’ Ἀπόλλων Φοῖβος ἔχων ἰὰ πτερόεντα,
ἵστατ’: Il. 21:327: ἵστατ’ ἀειρόμενον, κατὰ δ’ ᾕρεε Πηλεΐωνα·
ἵστατ’: Il. 23:366: ἵστατ’ ἀειρομένη ὥς τε νέφος ἠὲ θύελλα,
ἵσταται: Il. 10:173: νῦν γὰρ δὴ πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς
ἵσταται: Il. 15:293: Ζηνὸς ἐριγδούπου πρόμος ἵσταται ὧδε μενοινῶν.
ἵσταται: Il. 22:318: ἕσπερος, ὃς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἵσταται ἀστήρ,
ἵστατο: Il. 7:136: τοῖσι δ’ Ἐρευθαλίων πρόμος ἵστατο ἰσόθεος φὼς
ἵστατο: Il. 9:14: ἵστατο δάκρυ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος
ἵστατο: Il. 13:333: τῶν δ’ ὁμὸν ἵστατο νεῖκος ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν.
ἵστατο: Il. 19:250: ἵστατο· Ταλθύβιος δὲ θεῷ ἐναλίγκιος αὐδὴν
ἵστατο: Il. 21:240: δεινὸν δ’ ἀμφ’ Ἀχιλῆα κυκώμενον ἵστατο κῦμα,
ἵστατο: Od. 1:129: ἔγχε’ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵστατο πολλά,
ἵστατο: Od. 13:56: αὐτόθεν ἐξ ἑδρέων. ἀνὰ δ’ ἵστατο δῖος Ὀδυσσεύς,
ἵστατο: Od. 14:433: ἵστατο δαιτρεύσων· περὶ γὰρ φρεσὶν αἴσιμα ᾔδη.
ἵστατο: Od. 15:257: ὃς τότε Τηλεμάχου πέλας ἵστατο· τὸν δ’ ἐκίχανε
ἵστατο: Od. 24:422: τοῖσιν δ’ Εὐπείθης ἀνά θ’ ἵστατο καὶ μετέειπε·
ἴστέ: Il. 2:485: ὑμεῖς γὰρ θεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστέ τε πάντα,
ἴστε: Il. 23:276: ἴστε γὰρ ὅσσον ἐμοὶ ἀρετῇ περιβάλλετον ἵπποι·
ἴστε: Od. 7:211: οὕς τινας ὑμεῖς ἴστε μάλιστ’ ὀχέοντας ὀϊζὺν
ἴστε: Od. 21:110: καὶ δ’ αὐτοὶ τόδε ἴστε· τί με χρὴ μητέρος αἴνου; -
ἵστη: Il. 21:313: ἵστη δὲ μέγα κῦμα, πολὺν δ’ ὀρυμαγδὸν ὄρινε
ἱστία: Il. 1:433: ἱστία μὲν στείλαντο, θέσαν δ’ ἐν νηῒ μελαίνῃ,
ἱστία: Il. 1:480: οἳ δ’ ἱστὸν στήσαντ’ ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πέτασσαν,
ἱστία: Od. 2:426: ἕλκον δ’ ἱστία λευκὰ ἐϋστρέπτοισι βοεῦσιν.
ἱστία: Od. 3:10: οἱ δ’ ἰθὺς κατάγοντο ἰδ’ ἱστία νηὸς ἐΐσης
ἱστία: Od. 4:578: ἐν δ’ ἱστοὺς τιθέμεσθα καὶ ἱστία νηυσὶν ἐΐσῃς·
ἱστία: Od. 4:781: ἐν δ’ ἱστόν τε τίθεντο καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
ἱστία: Od. 4:783: [πάντα κατὰ μοῖραν· ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πέτασσαν·]
ἱστία: Od. 5:259: ἱστία ποιήσασθαι· ὁ δ’ εὖ τεχνήσατο καὶ τά.
ἱστία: Od. 5:269: γηθόσυνος δ’ οὔρῳ πέτασ’ ἱστία δῖος Ὀδυσσεύς.
ἱστία: Od. 8:52: ἐν δ’ ἱστόν τ’ ἐτίθεντο καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
ἱστία: Od. 8:54: πάντα κατὰ μοῖραν· παρὰ δ’ ἱστία λευκὰ τάνυσσαν.
ἱστία: Od. 9:70: αἱ μὲν ἔπειτ’ ἐφέροντ’ ἐπικάρσιαι, ἱστία δέ σφιν
ἱστία: Od. 9:77: ἱστοὺς στησάμενοι ἀνά θ’ ἱστία λεύκ’ ἐρύσαντες
ἱστία: Od. 9:149: κελσάσῃσι δὲ νηυσὶ καθείλομεν ἱστία πάντα,
ἱστία: Od. 10:506: ἱστὸν δὲ στήσας ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πετάσσας
ἱστία: Od. 11:3: ἐν δ’ ἱστὸν τιθέμεσθα καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
ἱστία: Od. 11:11: τῆς δὲ πανημερίης τέταθ’ ἱστία ποντοπορούσης.
ἱστία: Od. 12:170: ἀνστάντες δ’ ἕταροι νεὸς ἱστία μηρύσαντο,
ἱστία: Od. 12:402: ἱστὸν στησάμενοι ἀνά θ’ ἱστία λεύκ’ ἐρύσαντες.
ἱστία: Od. 15:291: ἕλκον δ’ ἱστία λευκὰ ἐϋστρέπτοισι βοεῦσι.
ἱστία: Od. 15:496: Τηλεμάχου ἕταροι λύον ἱστία, κὰδ δ’ ἕλον ἱστὸν
ἱστία: Od. 16:353: ἱστία τε στέλλοντας ἐρετμά τε χερσὶν ἔχοντας.
Ἱστίαιαν: Il. 2:537: Χαλκίδα τ’ Εἰρέτριάν τε πολυστάφυλόν θ’ Ἱστίαιαν
ἱστίη: Od. 14:159: ἱστίη τ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω·
ἱστίη: Od. 17:156: ἱστίη τ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω,
ἱστίη: Od. 19:304: ἱστίη τ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω·
ἱστίη: Od. 20:231: ἱστίη τ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω·
ἱστίον: Il. 1:481: ἐν δ’ ἄνεμος πρῆσεν μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα
ἱστίον: Od. 2:427: ἔμπρησεν δ’ ἄνεμος μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα
ἱστίῳ: Il. 15:627: ἱστίῳ ἐμβρέμεται, τρομέουσι δέ τε φρένα ναῦται
ἱστοδόκῃ: Il. 1:434: ἱστὸν δ’ ἱστοδόκῃ πέλασαν προτόνοισιν ὑφέντες
ἱστοὶ: Od. 6:271: ἀλλ’ ἱστοὶ καὶ ἐρετμὰ νεῶν καὶ νῆες ἐῖσαι,
ἱστοὶ: Od. 13:107: ἐν δ’ ἱστοὶ λίθεοι περιμήκεες, ἔνθα τε Νύμφαι
ἱστὸν: Il. 1:31: ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν·
ἱστὸν: Il. 1:434: ἱστὸν δ’ ἱστοδόκῃ πέλασαν προτόνοισιν ὑφέντες
ἱστὸν: Il. 1:480: οἳ δ’ ἱστὸν στήσαντ’ ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πέτασσαν,
ἱστὸν: Il. 3:125: τὴν δ’ εὗρ’ ἐν μεγάρῳ· ἣ δὲ μέγαν ἱστὸν ὕφαινε
ἱστὸν: Il. 6:456: καί κεν ἐν Ἄργει ἐοῦσα πρὸς ἄλλης ἱστὸν ὑφαίνοις,
ἱστόν: Il. 6:491: ἱστόν τ’ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε
ἱστὸν: Il. 22:440: ἀλλ’ ἥ γ’ ἱστὸν ὕφαινε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο
ἱστὸν: Il. 23:852: ἱστὸν δ’ ἔστησεν νηὸς κυανοπρῴροιο
ἱστόν: Od. 1:357: ἱστόν τ’ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε
ἱστὸν: Od. 2:94: στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινε,
ἱστόν: Od. 2:104: ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστόν,
ἱστόν: Od. 2:109: καὶ τήν γ’ ἀλλύουσαν ἐφεύρομεν ἀγλαὸν ἱστόν.
ἱστὸν: Od. 2:424: ἱστὸν δ’ εἰλάτινον κοίλης ἔντοσθε μεσόδμης
ἱστόν: Od. 4:781: ἐν δ’ ἱστόν τε τίθεντο καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
ἱστὸν: Od. 5:62: ἱστὸν ἐποιχομένη χρυσείῃ κερκίδ’ ὕφαινεν.
ἱστὸν: Od. 5:254: ἐν δ’ ἱστὸν ποίει καὶ ἐπίκριον ἄρμενον αὐτῷ·
ἱστὸν: Od. 5:316: ἐκ χειρῶν προέηκε· μέσον δέ οἱ ἱστὸν ἔαξε
ἱστὸν: Od. 7:110: ἱστὸν τεχνῆσσαι· περὶ γάρ σφισι δῶκεν Ἀθήνη
ἱστόν: Od. 8:52: ἐν δ’ ἱστόν τ’ ἐτίθεντο καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
ἱστὸν: Od. 9:322: ὅσσον θ’ ἱστὸν νηὸς ἐεικοσόροιο μελαίνης,
ἱστὸν: Od. 10:222: ἱστὸν ἐποιχομένης μέγαν ἄμβροτον, οἷα θεάων
ἱστὸν: Od. 10:226: “ὦ φίλοι, ἔνδον γάρ τις ἐποιχομένη μέγαν ἱστὸν
ἱστὸν: Od. 10:254: ἔνθα δέ τις μέγαν ἱστὸν ἐποιχομένη λίγ’ ἄειδεν
ἱστὸν: Od. 10:506: ἱστὸν δὲ στήσας ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πετάσσας
ἱστὸν: Od. 11:3: ἐν δ’ ἱστὸν τιθέμεσθα καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
ἱστὸν: Od. 12:402: ἱστὸν στησάμενοι ἀνά θ’ ἱστία λεύκ’ ἐρύσαντες.
ἱστὸν: Od. 12:422: ἐκ δέ οἱ ἱστὸν ἄραξε ποτὶ τρόπιν· αὐτὰρ ἐπ’ αὐτῷ
ἱστόν: Od. 12:424: τῷ ῥ’ ἄμφω συνέεργον ὁμοῦ τρόπιν ἠδὲ καὶ ἱστόν,
ἱστὸν: Od. 12:438: ἱστὸν καὶ τρόπιν αὖτις· ἐελδομένῳ δέ μοι ἦλθον,
ἱστὸν: Od. 14:311: ἱστὸν ἀμαιμάκετον νηὸς κυανοπρῴροιο
ἱστὸν: Od. 15:289: ἱστὸν δ’ εἰλάτινον κοίλης ἔντοσθε μεσόδμης
ἱστὸν: Od. 15:496: Τηλεμάχου ἕταροι λύον ἱστία, κὰδ δ’ ἕλον ἱστὸν
ἱστὸν: Od. 15:517: φαίνεται, ἀλλ’ ἀπὸ τῶν ὑπερωΐῳ ἱστὸν ὑφαίνει.
ἱστὸν: Od. 19:139: στησαμένῃ μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὑφαίνειν,
ἱστόν: Od. 19:149: ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκον μέγαν ἱστόν,
ἱστόν: Od. 21:351: ἱστόν τ’ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε
ἱστὸν: Od. 24:129: στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινε,
ἱστόν: Od. 24:139: ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστόν,
ἱστόν: Od. 24:145: καὶ τήν γ’ ἀλλύουσαν ἐφεύρομεν ἀγλαὸν ἱστόν.
ἱστόν: Od. 24:147: εὖθ’ ἡ φᾶρος ἔδειξεν, ὑφήνασα μέγαν ἱστόν,
ἱστοπέδῃ: Od. 12:51: ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ’ αὐτοῦ πείρατ’ ἀνήφθω,
ἱστοπέδῃ: Od. 12:162: ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ’ αὐτοῦ πείρατ’ ἀνήφθω.
ἱστοπέδῃ: Od. 12:179: ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ’ αὐτοῦ πείρατ’ ἀνῆπτον·
ἴστορα: Il. 23:486: ἴστορα δ’ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα θείομεν ἄμφω,
ἴστορι: Il. 18:501: ἄμφω δ’ ἱέσθην ἐπὶ ἴστορι πεῖραρ ἑλέσθαι.
ἱστὸς: Od. 12:410: ἀμφοτέρους, ἱστὸς δ’ ὀπίσω πέσεν, ὅπλα τε πάντα
ἱστοῦ: Od. 12:409: ἱστοῦ δὲ προτόνους ἔῤῥηξ’ ἀνέμοιο θύελλα
ἱστοὺς: Od. 4:578: ἐν δ’ ἱστοὺς τιθέμεσθα καὶ ἱστία νηυσὶν ἐΐσῃς·
ἱστοὺς: Od. 7:105: αἱ δ’ ἱστοὺς ὑφόωσι καὶ ἠλάκατα στρωφῶσιν
ἱστοὺς: Od. 9:77: ἱστοὺς στησάμενοι ἀνά θ’ ἱστία λεύκ’ ἐρύσαντες
ἴστω: Il. 7:411: ὅρκια δὲ Ζεὺς ἴστω ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.
ἴστω: Il. 10:329: ἴστω νῦν Ζεὺς αὐτὸς ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης
ἴστω: Il. 15:36: ἴστω νῦν τόδε Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε
ἴστω: Il. 15:217: ἴστω τοῦθ’ ὅτι νῶϊν ἀνήκεστος χόλος ἔσται.
ἴστω: Il. 19:258: ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος
ἱστῷ: Il. 23:878: ἱστῷ ἐφεζομένη νηὸς κυανοπρῴροιο
ἴστω: Od. 5:184: ἴστω νῦν τόδε γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε
ἴστω: Od. 14:158: ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα θεῶν ξενίη τε τράπεζα
ἴστω: Od. 16:302: μήτ’ οὖν Λαέρτης ἴστω τό γε μήτε συβώτης
ἴστω: Od. 17:155: ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα θεῶν ξενίη τε τράπεζα
ἴστω: Od. 19:303: ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα, θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος,
ἴστω: Od. 20:230: ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα, θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος,
ἰσχαλέοιο: Od. 19:233: οἷόν τε κρομύοιο λοπὸν κάτα ἰσχαλέοιο·
ἰσχανάᾳ: Il. 17:572: ἰσχανάᾳ δακέειν, λαρόν τέ οἱ αἷμ’ ἀνθρώπου·
ἰσχανάᾳς: Od. 15:346: νῦν δ’ ἐπεὶ ἰσχανάᾳς μεῖναί τέ με κεῖνον ἄνωγας,
ἰσχαναάσθω: Il. 19:234: λαῶν ὀτρυντὺν ποτιδέγμενος ἰσχαναάσθω·
ἰσχανάασκον: Il. 15:723: αὐτόν τ’ ἰσχανάασκον ἐρητύοντό τε λαόν·
ἴσχανε: Od. 19:42: “σίγα καὶ κατὰ σὸν νόον ἴσχανε μηδ’ ἐρέεινε·
ἰσχάνει: Il. 14:386: ἐν δαῒ λευγαλέῃ, ἀλλὰ δέος ἰσχάνει ἄνδρας.
ἰσχάνει: Il. 17:747: Αἴαντ’ ἰσχανέτην, ὥς τε πρὼν ἰσχάνει ὕδωρ
ἰσχανέτην: Il. 17:747: Αἴαντ’ ἰσχανέτην, ὥς τε πρὼν ἰσχάνει ὕδωρ
ἰσχανόωνται: Od. 7:161: οἵδε δὲ σὸν μῦθον ποτιδέγμενοι ἰσχανόωνται.
ἰσχανόωντο: Il. 12:38: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐελμένοι ἰσχανόωντο
ἰσχανόωσαν: Il. 23:300: τὴν ὅ γ’ ὑπὸ ζυγὸν ἦγε μέγα δρόμου ἰσχανόωσαν.
ἰσχανόωσιν: Il. 5:89: τὸν δ’ οὔτ’ ἄρ τε γέφυραι ἐεργμέναι ἰσχανόωσιν,
ἴσχε: Il. 15:657: ἁθρόοι, οὐδὲ κέδασθεν ἀνὰ στρατόν· ἴσχε γὰρ αἰδὼς
ἴσχει: Il. 5:90: οὔτ’ ἄρα ἕρκεα ἴσχει ἀλωάων ἐριθηλέων
ἴσχει: Il. 5:812: ἤ νύ σέ που δέος ἴσχει ἀκήριον· οὐ σύ γ’ ἔπειτα
ἴσχει: Il. 5:817: οὔτέ τί με δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτέ τις ὄκνος,
ἴσχει: Il. 13:224: οὔτέ τινα δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτέ τις ὄκνῳ
ἴσχει: Il. 17:750: ἴσχει, ἄφαρ δέ τε πᾶσι ῥόον πεδίον δὲ τίθησι
ἴσχει: Il. 23:762: πηνίον ἐξέλκουσα παρὲκ μίτον, ἀγχόθι δ’ ἴσχει
ἴσχει: Od. 4:558: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
ἴσχει: Od. 5:15: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
ἴσχει: Od. 17:144: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
ἴσχειν: Il. 9:256: ἴσχειν ἐν στήθεσσι· φιλοφροσύνη γὰρ ἀμείνων·
ἴσχειν: Il. 9:352: ἴσχειν· ὄφρα δ’ ἐγὼ μετ’ Ἀχαιοῖσιν πολέμιζον
ἴσχειν: Il. 15:456: πολλὰ δ’ ἐπότρυνε σχεδὸν ἴσχειν εἰσορόωντα
ἴσχειν: Il. 24:404: ἴσχειν ἐσσυμένους πολέμου βασιλῆες Ἀχαιῶν.
ἰσχέμεν: Il. 17:501: Ἀλκίμεδον μὴ δή μοι ἀπόπροθεν ἰσχέμεν ἵππους,
ἰσχέμεναί: Od. 20:330: τόφρ’ οὔ τις νέμεσις μενέμεν τ’ ἦν ἰσχέμεναί τε
ἴσχεν: Il. 21:303: πρὸς ῥόον ἀΐσσοντος ἀν’ ἰθύν, οὐδέ μιν ἴσχεν
ἴσχεο: Il. 1:214: ὕβριος εἵνεκα τῆσδε· σὺ δ’ ἴσχεο, πείθεο δ’ ἡμῖν. ”
ἴσχεο: Il. 2:247: ἴσχεο, μηδ’ ἔθελ’ οἶος ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν·
ἴσχεο: Od. 11:251: νῦν δ’ ἔρχευ πρὸς δῶμα καὶ ἴσχεο μηδ’ ὀνομήνῃς·
ἴσχεο: Od. 22:356: “ἴσχεο, μηδέ τι τοῦτον ἀναίτιον οὔταε χαλκῷ.
ἴσχεο: Od. 22:367: “ὦ φίλ’, ἐγὼ μὲν ὅδ’ εἰμί, σὺ δ’ ἴσχεο· εἰπὲ δὲ πατρί,
ἴσχεο: Od. 22:411: “ἐν θυμῷ, γρηῦ, χαῖρε καὶ ἴσχεο μηδ’ ὀλόλυζε·
ἴσχεο: Od. 24:543: ἴσχεο, παῦε δὲ νεῖκος ὁμοιΐου πτολέμοιο,
ἴσχεσθ’: Il. 3:82: ἴσχεσθ’ Ἀργεῖοι, μὴ βάλλετε κοῦροι Ἀχαιῶν·
ἴσχεσθ’: Od. 24:54: “ἴσχεσθ’, Ἀργεῖοι, μὴ φεύγετε, κοῦροι Ἀχαιῶν.
ἴσχεσθαι: Od. 18:347: λώβης ἴσχεσθαι θυμαλγέος, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
ἴσχεσθαι: Od. 20:285: λώβης ἴσχεσθαι θυμαλγέος, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
ἴσχεσθε: Od. 24:531: “ἴσχεσθε πτολέμου, Ἰθακήσιοι, ἀργαλέοιο,
ἴσχετο: Il. 21:366: οὐδ’ ἔθελε προρέειν, ἀλλ’ ἴσχετο· τεῖρε δ’ ἀϋτμὴ
ἴσχευ: Od. 24:323: ἀλλ’ ἴσχευ κλαυθμοῖο γόοιό τε δακρυόεντος.
ἰσχία: Il. 8:340: ἰσχία τε γλουτούς τε, ἑλισσόμενόν τε δοκεύει,
ἰσχία: Il. 20:170: οὐρῇ δὲ πλευράς τε καὶ ἰσχία ἀμφοτέρωθεν
ἰσχίον: Il. 5:305: τῷ βάλεν Αἰνείαο κατ’ ἰσχίον ἔνθά τε μηρὸς
ἰσχίον: Il. 11:339: Παιονίδην ἥρωα κατ’ ἰσχίον· οὐ δέ οἱ ἵπποι
ἰσχίῳ: Il. 5:306: ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, κοτύλην δέ τέ μιν καλέουσι·
ἰσχίῳ: Od. 17:234: ἰσχίῳ· οὐδέ μιν ἐκτὸς ἀταρπιτοῦ ἐστυφέλιξεν,
ἴσχον: Il. 15:618: ἴσχον γὰρ πυργηδὸν ἀρηρότες, ἠΰτε πέτρη
ἴσχουσ’: Od. 10:413: ἴσχουσ’, ἀλλ’ ἁδινὸν μυκώμεναι ἀμφιθέουσι
ἴσχων: Il. 5:798: ἂν δ’ ἴσχων τελαμῶνα κελαινεφὲς αἷμ’ ἀπομόργνυ.
ἴσχων: Od. 11:82: ἥμεθ’, ἐγὼ μὲν ἄνευθεν ἐφ’ αἵματι φάσγανον ἴσχων,
ἴσχωσι: Il. 20:139: ἢ Ἀχιλῆ’ ἴσχωσι καὶ οὐκ εἰῶσι μάχεσθαι,
ἰσωσαίμην: Od. 7:212: ἀνθρώπων, τοῖσίν κεν ἐν ἄλγεσιν ἰσωσαίμην·
ἴτ’: Il. 1:335: ἆσσον ἴτ’· οὔ τί μοι ὔμμες ἐπαίτιοι ἀλλ’ Ἀγαμέμνων,
ἰτέαι: Il. 21:350: καίοντο πτελέαι τε καὶ ἰτέαι ἠδὲ μυρῖκαι,
ἰτέαι: Od. 10:510: μακραί τ’ αἴγειροι καὶ ἰτέαι ὠλεσίκαρποι,
ἴτην: Il. 1:347: δῶκε δ’ ἄγειν· τὼ δ’ αὖτις ἴτην παρὰ νῆας Ἀχαιῶν·
ἴτην: Od. 9:430: τὼ δ’ ἑτέρω ἑκάτερθεν ἴτην σώοντες ἑταίρους.
ἴτην: Od. 21:244: ἐς δ’ ἄρα καὶ τὼ δμῶε ἴτην θείου Ὀδυσῆος.
Ἴτυλον: Od. 19:522: παῖδ’ ὀλοφυρομένη Ἴτυλον φίλον, ὅν ποτε χαλκῷ
Ἰτυμονῆα: Il. 11:671: ἀμφὶ βοηλασίῃ, ὅτ’ ἐγὼ κτάνον Ἰτυμονῆα
ἴτυν: Il. 4:486: ἐξέταμ’, ὄφρα ἴτυν κάμψῃ περικαλλέϊ δίφρῳ·
ἴτυς: Il. 5:724: τῶν ἤτοι χρυσέη ἴτυς ἄφθιτος, αὐτὰρ ὕπερθε
ἴτω: Il. 7:75: δεῦρ’ ἴτω ἐκ πάντων πρόμος ἔμμεναι Ἕκτορι δίῳ.
ἴτω: Il. 7:372: ἠῶθεν δ’ Ἰδαῖος ἴτω κοίλας ἐπὶ νῆας
ἴτω: Il. 12:349: ἀλλά περ οἶος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας,
ἴτω: Il. 12:362: ἀλλά περ οἶος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας,
ἴτω: Il. 17:254: ἀλλά τις αὐτὸς ἴτω, νεμεσιζέσθω δ’ ἐνὶ θυμῷ
ἴτω: Il. 20:355: ἀλλ’ ἄγ’ ἀνὴρ ἄντ’ ἀνδρὸς ἴτω, μεμάτω δὲ μάχεσθαι.
ἴτω: Il. 23:667: ἆσσον ἴτω ὅς τις δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον·
ἴτω: Il. 24:148: οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ.
ἴτω: Il. 24:177: οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ.
ἴτω: Od. 1:276: ἂψ ἴτω ἐς μέγαρον πατρὸς μέγα δυναμένοιο·
ἴτω: Od. 3:421: ἀλλ’ ἄγ’ ὁ μὲν πεδίονδ’ ἐπὶ βοῦν ἴτω, ὄφρα τάχιστα
Ἴτωνά: Il. 2:696: Δήμητρος τέμενος, Ἴτωνά τε μητέρα μήλων,
ἰυγμῷ: Il. 18:572: μολπῇ τ’ ἰυγμῷ τε ποσὶ σκαίροντες ἕποντο.
ἰύζοντες: Od. 15:162: ἥμερον ἐξ αὐλῆς· οἱ δ’ ἰύζοντες ἕποντο
ἰύζουσιν: Il. 17:66: πολλὰ μάλ’ ἰύζουσιν ἀπόπροθεν οὐδ’ ἐθέλουσιν
Ἰφέα: Il. 16:417: Ἰφέα τ’ Εὔιππόν τε καὶ Ἀργεάδην Πολύμηλον
ἴφθιμα: Il. 23:260: ἵππους θ’ ἡμιόνους τε βοῶν τ’ ἴφθιμα κάρηνα,
ἰφθίμη: Il. 5:415: ἰφθίμη ἄλοχος Διομήδεος ἱπποδάμοιο.
Ἰφθίμῃ: Od. 4:797: Ἰφθίμῃ, κούρῃ μεγαλήτορος Ἰκαρίοιο,
ἰφθίμῃ: Od. 10:106: θυγατέρ’ ἰφθίμῃ Λαιστρυγόνος Ἀντιφάταο.
ἰφθίμῃ: Od. 12:452: σοί τε καὶ ἰφθίμῃ ἀλόχῳ· ἐχθρὸν δέ μοί ἐστιν
ἰφθίμῃ: Od. 15:364: θυγατέρ’ ἰφθίμῃ, τὴν ὁπλοτάτην τέκε παίδων·
ἰφθίμη: Od. 16:332: ἰφθίμη βασίλεια τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβοι.
ἰφθίμη: Od. 23:92: ἰφθίμη παράκοιτις, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν.
ἰφθίμην: Il. 19:116: ἰφθίμην ἄλοχον Σθενέλου Περσηϊάδαο.
ἰφθίμην: Od. 11:287: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἰφθίμην Πηρὼ τέκε, θαῦμα βροτοῖσι,
ἴφθιμοι: Il. 8:114: ἴφθιμοι Σθένελός τε καὶ Εὐρυμέδων ἀγαπήνωρ.
ἴφθιμοι: Il. 12:376: ἴφθιμοι Λυκίων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·
ἴφθιμοι: Il. 12:417: οὔτε γὰρ ἴφθιμοι Λύκιοι Δαναῶν ἐδύναντο
ἴφθιμοι: Il. 16:659: ἔνθ’ οὐδ’ ἴφθιμοι Λύκιοι μένον, ἀλλὰ φόβηθεν
ἴφθιμοι: Od. 10:119: φοίτων ἴφθιμοι Λαιστρυγόνες ἄλλοθεν ἄλλος,
ἰφθίμοιο: Il. 11:373: ἤτοι ὃ μὲν θώρηκα Ἀγαστρόφου ἰφθίμοιο
ἰφθίμοισι: Il. 18:204: ὤμοις ἰφθίμοισι βάλ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν,
ἰφθίμοισι: Od. 16:244: ἄνδρε δύω πολλοῖσι καὶ ἰφθίμοισι μάχεσθαι.
ἰφθίμοισιν: Od. 19:110: ἀνδράσιν ἐν πολλοῖσι καὶ ἰφθίμοισιν ἀνάσσων
ἰφθίμοισιν: Od. 24:26: οὕνεκα πολλοῖσίν τε καὶ ἰφθίμοισιν ἄνασσες
ἴφθιμον: Il. 4:534: οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν
ἴφθιμον: Il. 5:625: οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν
ἴφθιμον: Il. 5:675: ἴφθιμον Διὸς υἱὸν ἀποκτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ·
ἴφθιμον: Il. 15:547: ἴφθιμον Μελάνιππον. ὃ δ’ ὄφρα μὲν εἰλίποδας βοῦς
ἴφθιμόν: Il. 16:620: Αἰνεία χαλεπόν σε καὶ ἴφθιμόν περ ἐόντα
ἴφθιμον: Il. 17:554: ἴφθιμον Μενέλαον· ὃ γάρ ῥά οἱ ἐγγύθεν ἦεν·
ἴφθιμον: Od. 16:89: ἄνδρα καὶ ἴφθιμον, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσι.”
ἴφθιμος: Il. 5:695: ἴφθιμος Πελάγων, ὅς οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος.
ἴφθιμος: Il. 8:144: οὐδὲ μάλ’ ἴφθιμος, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστι.
ἴφθιμος: Il. 23:511: ἴφθιμος Σθένελος, ἀλλ’ ἐσσυμένως λάβ’ ἄεθλον,
ἰφθίμου: Od. 4:365: Πρωτέος ἰφθίμου θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος,
ἰφθίμους: Il. 1:3: πολλὰς δ’ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
ἰφθίμους: Il. 11:55: πολλὰς ἰφθίμους κεφαλὰς Ἄϊδι προϊάψειν.
ἰφθίμους: Od. 20:20: ἰφθίμους ἑτάρους· σὺ δ’ ἐτόλμας, ὄφρα σε μῆτις
ἰφθίμῳ: Il. 3:336: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν
ἰφθίμῳ: Il. 12:410: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι
ἰφθίμῳ: Il. 15:480: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν
ἰφθίμῳ: Il. 16:137: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν
ἰφθίμῳ: Il. 20:356: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι
ἰφθίμῳ: Od. 10:534: ἰφθίμῳ τ’ Ἀΐδῃ καὶ ἐπαινῇ Περσεφονείῃ·
ἰφθίμῳ: Od. 11:47: ἰφθίμῳ τ’ Ἀΐδῃ καὶ ἐπαινῇ Περσεφονείῃ·
ἰφθίμῳ: Od. 22:123: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν,
ἰφθίμων: Il. 11:290: ἰφθίμων Δαναῶν, ἵν’ ὑπέρτερον εὖχος ἄρησθε.
ἰφθίμων: Il. 17:749: ὅς τε καὶ ἰφθίμων ποταμῶν ἀλεγεινὰ ῥέεθρα
ἰφθίμων: Od. 23:313: ἰφθίμων ἑτάρων, οὓς ἤσθιεν οὐδ’ ἐλέαιρεν·
ἶφι: Il. 1:38: Κίλλάν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις,
ἶφι: Il. 1:151: ἢ ὁδὸν ἐλθέμεναι ἢ ἀνδράσιν ἶφι μάχεσθαι;
ἶφι: Il. 1:452: Κίλλάν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις·
ἶφι: Il. 2:720: ἐμβέβασαν τόξων εὖ εἰδότες ἶφι μάχεσθαι.
ἶφι: Il. 3:375: ἥ οἱ ῥῆξεν ἱμάντα βοὸς ἶφι κταμένοιο·
ἶφι: Il. 4:287: αὐτὼ γὰρ μάλα λαὸν ἀνώγετον ἶφι μάχεσθαι.
ἶφι: Il. 5:606: εἴκετε, μηδὲ θεοῖς μενεαινέμεν ἶφι μάχεσθαι.
ἶφι: Il. 6:478: ὧδε βίην τ’ ἀγαθόν, καὶ Ἰλίου ἶφι ἀνάσσειν·
ἶφι: Il. 12:367: ἑσταότες Δαναοὺς ὀτρύνετον ἶφι μάχεσθαι·
ἶφι: Il. 18:14: ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν, μηδ’ Ἕκτορι ἶφι μάχεσθαι.
ἶφι: Il. 19:417: μόρσιμόν ἐστι θεῷ τε καὶ ἀνέρι ἶφι δαμῆναι.
ἶφι: Il. 21:208: χέρσ’ ὕπο Πηλεΐδαο καὶ ἄορι ἶφι δαμέντα.
ἶφι: Il. 21:486: ἀγροτέρας τ’ ἐλάφους ἢ κρείσσοσιν ἶφι μάχεσθαι.
ἶφι: Od. 11:284: ὅς ποτ’ ἐν Ὀρχομενῷ Μινυηΐῳ ἶφι ἄνασσεν·
ἶφι: Od. 17:443: Δμήτορι Ἰασίδῃ, ὃς Κύπρου ἶφι ἄνασσεν.
ἶφι: Od. 18:57: πλήξῃ ἀτασθάλλων, τούτῳ δέ με ἶφι δαμάσσῃ.”
ἶφι: Od. 18:156: Τηλεμάχου ὑπὸ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ ἶφι δαμῆναι.
ἴφια: Il. 5:556: τὼ μὲν ἄρ’ ἁρπάζοντε βόας καὶ ἴφια μῆλα
ἴφια: Il. 8:505: ἐκ πόλιος δ’ ἄξεσθε βόας καὶ ἴφια μῆλα
ἴφια: Il. 8:545: ἐκ πόλιος δ’ ἄξοντο βόας καὶ ἴφια μῆλα
ἴφια: Il. 9:406: ληϊστοὶ μὲν γάρ τε βόες καὶ ἴφια μῆλα,
ἴφια: Il. 9:462: πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς
ἴφια: Il. 23:166: πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς
ἴφια: Od. 11:108: βοσκομένας δ’ εὕρητε βόας καὶ ἴφια μῆλα
ἴφια: Od. 12:128: βόσκοντ’ Ἠελίοιο βόες καὶ ἴφια μῆλα.
ἴφια: Od. 12:263: πολλὰ δὲ ἴφια μῆλ’ Ὑπερίονος Ἠελίοιο.
ἴφια: Od. 12:322: δεινοῦ γὰρ θεοῦ αἵδε βόες καὶ ἴφια μῆλα,
ἴφια: Od. 18:278: αὐτοὶ τοί γ’ ἀπάγουσι βόας καὶ ἴφια μῆλα
ἴφια: Od. 20:51: καί κεν τῶν ἐλάσαιο βόας καὶ ἴφια μῆλα.
ἴφια: Od. 23:304: οἳ ἕθεν εἵνεκα πολλά, βόας καὶ ἴφια μῆλα,
Ἰφιάνασσα: Il. 9:145: Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα,
Ἰφιάνασσα: Il. 9:287: Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα,
Ἰφιδάμαντα: Il. 11:257: ἤτοι ὃ Ἰφιδάμαντα κασίγνητον καὶ ὄπατρον
Ἰφιδάμαντι: Il. 11:261: τοῖο δ’ ἐπ’ Ἰφιδάμαντι κάρη ἀπέκοψε παραστάς.
Ἰφιδάμας: Il. 11:221: Ἰφιδάμας Ἀντηνορίδης ἠΰς τε μέγας τε
Ἰφιδάμας: Il. 11:234: Ἰφιδάμας δὲ κατὰ ζώνην θώρηκος ἔνερθε
Ἰφικληείη: Od. 11:296: καὶ τότε δή μιν ἔλυσε βίη Ἰφικληείη
Ἰφικληείης: Od. 11:290: ἐκ Φυλάκης ἐλάσειε βίης Ἰφικληείης
Ἰφίκλοιο: Il. 13:698: αὐτὰρ ὃ Ἰφίκλοιο πάϊς τοῦ Φυλακίδαο.
Ἴφικλον: Il. 23:636: Ἴφικλον δὲ πόδεσσι παρέδραμον ἐσθλὸν ἐόντα,
Ἰφίκλου: Il. 2:705: Ἰφίκλου υἱὸς πολυμήλου Φυλακίδαο
Ἰφιμέδειαν: Od. 11:305: τὴν δὲ μέτ’ Ἰφιμέδειαν, Ἀλωῆος παράκοιτιν,
Ἰφίνοον: Il. 7:14: Ἰφίνοον βάλε δουρὶ κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην
Ἶφις: Il. 9:663: Ἶφις ἐΰζωνος, τήν οἱ πόρε δῖος Ἀχιλλεὺς
Ἰφιτίδην: Il. 8:128: Ἰφιτίδην Ἀρχεπτόλεμον θρασύν, ὅν ῥα τόθ’ ἵππων
Ἰφιτίωνα: Il. 20:382: σμερδαλέα ἰάχων, πρῶτον δ’ ἕλεν Ἰφιτίωνα
Ἴφιτον: Od. 21:37: Ἴφιτον Εὐρυτίδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν,
Ἴφιτος: Od. 21:14: Ἴφιτος Εὐρυτίδης, ἐπιείκελος ἀθανάτοισι.
Ἴφιτος: Od. 21:22: Ἴφιτος αὖθ’ ἵππους διζήμενος, αἵ οἱ ὄλοντο
Ἰφίτου: Il. 2:518: υἷες Ἰφίτου μεγαθύμου Ναυβολίδαο,
Ἰφίτου: Il. 17:306: τυτθόν· ὃ δὲ Σχεδίον μεγαθύμου Ἰφίτου υἱὸν
ἰχανόων: Od. 8:288: ἰχανόων φιλότητος ἐϋστεφάνου Κυθερείης.
ἰχθυάᾳ: Od. 12:95: αὐτοῦ δ’ ἰχθυάᾳ, σκόπελον περιμαιμώωσα,
ἰχθυάασκον: Od. 4:368: αἰεὶ γὰρ περὶ νῆσον ἀλώμενοι ἰχθυάασκον
ἰχθύας: Od. 22:384: πεπτεῶτας πολλούς, ὥς τ’ ἰχθύας, οὕς θ’ ἁλιῆες
ἰχθύες: Il. 21:22: ὡς δ’ ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι
ἰχθύες: Il. 21:203: τὸν μὲν ἄρ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες ἀμφεπένοντο
ἰχθύες: Il. 21:353: τείροντ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες οἳ κατὰ δίνας,
ἰχθύες: Od. 14:135: ἢ τόν γ’ ἐν πόντῳ φάγον ἰχθύες, ὀστέα δ’ αὐτοῦ
ἰχθύες: Od. 24:291: ἠέ που ἐν πόντῳ φάγον ἰχθύες, ἢ ἐπὶ χέρσου
ἰχθὺν: Il. 16:407: πέτρῃ ἔπι προβλῆτι καθήμενος ἱερὸν ἰχθὺν
ἰχθυόεντα: Il. 9:4: ὡς δ’ ἄνεμοι δύο πόντον ὀρίνετον ἰχθυόεντα
ἰχθυόεντα: Il. 9:360: ἦρι μάλ’ Ἑλλήσποντον ἐπ’ ἰχθυόεντα πλεούσας
ἰχθυόεντα: Il. 19:378: πόντον ἐπ’ ἰχθυόεντα φίλων ἀπάνευθε φέρουσιν·
ἰχθυόεντα: Od. 3:177: ἰχθυόεντα κέλευθα διέδραμον, ἐς δὲ Γεραιστὸν
ἰχθυόεντα: Od. 4:381: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσομαι ἰχθυόεντα.
ἰχθυόεντα: Od. 4:390: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχθυόεντα.
ἰχθυόεντα: Od. 4:424: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχθυόεντα.
ἰχθυόεντα: Od. 4:470: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσομαι ἰχθυόεντα.
ἰχθυόεντα: Od. 4:516: πόντον ἐπ’ ἰχθυόεντα φέρεν βαρέα στενάχοντα,
ἰχθυόεντα: Od. 5:420: πόντον ἐπ’ ἰχθυόεντα φέρῃ βαρέα στενάχοντα,
ἰχθυόεντα: Od. 9:83: πόντον ἐπ’ ἰχθυόεντα· ἀτὰρ δεκάτῃ ἐπέβημεν
ἰχθυόεντα: Od. 10:540: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχθυόεντα.”
ἰχθυόεντα: Od. 23:317: πόντον ἐπ’ ἰχθυόεντα φέρεν βαρέα στενάχοντα·
ἰχθυόεντι: Il. 16:746: εἰ δή που καὶ πόντῳ ἐν ἰχθυόεντι γένοιτο,
ἰχθυόεντι: Il. 20:392: Ὕλλῳ ἐπ’ ἰχθυόεντι καὶ Ἕρμῳ δινήεντι.
ἰχθυόεντι: Od. 10:458: ἠμὲν ὅσ’ ἐν πόντῳ πάθετ’ ἄλγεα ἰχθυόεντι,
ἰχθύς: Il. 21:127: ἰχθύς, ὅς κε φάγῃσι Λυκάονος ἀργέτα δημόν.
ἰχθὺς: Il. 23:692: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ φρικὸς Βορέω ἀναπάλλεται ἰχθὺς
ἰχθῦς: Od. 5:53: ἰχθῦς ἀγρώσσων πυκινὰ πτερὰ δεύεται ἅλμῃ·
ἰχθῦς: Od. 10:124: ἰχθῦς δ’ ὣς πείροντες ἀτερπέα δαῖτα φέροντο.
ἰχθῦς: Od. 12:331: ἰχθῦς ὄρνιθάς τε, φίλας ὅ τι χεῖρας ἵκοιτο,
ἰχθῦς: Od. 19:113: τίκτῃ δ’ ἔμπεδα μῆλα, θάλασσα δὲ παρέχῃ ἰχθῦς
ἰχθύσι: Il. 24:82: ἔρχεται ὠμηστῇσιν ἐπ’ ἰχθύσι κῆρα φέρουσα.
ἰχθύσι: Od. 12:252: ἰχθύσι τοῖς ὀλίγοισι δόλον κατὰ εἴδατα βάλλων
ἰχθύσι: Od. 15:480: καὶ τὴν μὲν φώκῃσι καὶ ἰχθύσι κύρμα γενέσθαι
ἰχθύσιν: Il. 19:268: ῥῖψ’ ἐπιδινήσας βόσιν ἰχθύσιν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ἰχθύσιν: Il. 21:122: ἐνταυθοῖ νῦν κεῖσο μετ’ ἰχθύσιν, οἵ σ’ ὠτειλὴν
ἴχνεσι: Od. 17:317: κνώδαλον, ὅττι δίοιτο· καὶ ἴχνεσι γὰρ περιῄδη.
ἴχνι’: Il. 18:321: πολλὰ δέ τ’ ἄγκε ἐπῆλθε μετ’ ἀνέρος ἴχνι’ ἐρευνῶν
ἴχνι’: Od. 19:436: ἴχνι’ ἐρευνῶντες κύνες ἤϊσαν, αὐτὰρ ὄπισθεν
ἴχνια: Il. 13:71: ἴχνια γὰρ μετόπισθε ποδῶν ἠδὲ κνημάων
ἴχνια: Il. 23:764: ἴχνια τύπτε πόδεσσι πάρος κόνιν ἀμφιχυθῆναι·
ἴχνια: Od. 2:406: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
ἴχνια: Od. 3:30: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
ἴχνια: Od. 5:193: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
ἴχνια: Od. 7:38: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
ἰχῶ: Il. 5:416: Ἦ ῥα καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἀπ’ ἰχῶ χειρὸς ὀμόργνυ·
ἰχώρ: Il. 5:340: ἰχώρ, οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι θεοῖσιν·
ἴψαο: Il. 1:454: τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ’ ἴψαο λαὸν Ἀχαιῶν·
ἴψαο: Il. 16:237: τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ’ ἴψαο λαὸν Ἀχαιῶν,
ἴψεται: Il. 2:193: νῦν μὲν πειρᾶται, τάχα δ’ ἴψεται υἷας Ἀχαιῶν.
ἰῷ: Il. 5:795: ἕλκος ἀναψύχοντα τό μιν βάλε Πάνδαρος ἰῷ.
ἰῷ: Il. 6:422: οἳ μὲν πάντες ἰῷ κίον ἤματι Ἄϊδος εἴσω·
ἰῷ: Il. 8:81: οὔ τι ἑκών, ἀλλ’ ἵππος ἐτείρετο, τὸν βάλεν ἰῷ
ἰῷ: Il. 8:303: υἱὸν ἐῢν Πριάμοιο κατὰ στῆθος βάλεν ἰῷ,
ἰῷ: Il. 8:514: βλήμενος ἢ ἰῷ ἢ ἔγχεϊ ὀξυόεντι
ἰῷ: Il. 11:191: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ
ἰῷ: Il. 11:206: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ
ἰῷ: Il. 11:476: ἰῷ ἀπὸ νευρῆς· τὸν μέν τ’ ἤλυξε πόδεσσι
ἰῷ: Il. 11:507: ἰῷ τριγλώχινι βαλὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον.
ἰῷ: Il. 11:663: ἰῷ ἀπὸ νευρῆς βεβλημένον. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ἰῷ: Il. 12:388: ἰῷ ἐπεσσύμενον βάλε τείχεος ὑψηλοῖο,
ἰῷ: Il. 12:400: Τὸν δ’ Αἴας καὶ Τεῦκρος ὁμαρτήσανθ’ ὃ μὲν ἰῷ
ἰῷ: Il. 13:586: Πριαμίδης μὲν ἔπειτα κατὰ στῆθος βάλεν ἰῷ
ἴω: Il. 16:245: μαίνονθ’, ὁππότ’ ἐγώ περ ἴω μετὰ μῶλον Ἄρηος.
ἰῷ: Il. 16:511: ἕλκος, ὃ δή μιν Τεῦκρος ἐπεσσύμενον βάλεν ἰῷ
ἴω: Il. 18:188: πῶς τὰρ ἴω μετὰ μῶλον; ἔχουσι δὲ τεύχε’ ἐκεῖνοι·
ἰῷ: Il. 19:59: τὴν ὄφελ’ ἐν νήεσσι κατακτάμεν Ἄρτεμις ἰῷ
ἴω: Il. 24:313: τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴω Δαναῶν ταχυπώλων.
ἴω: Od. 3:22: “Μέντορ, πῶς τ’ ἄρ’ ἴω, πῶς τ’ ἂρ προσπτύξομαι αὐτόν;
ἴω: Od. 15:509: “πῇ γὰρ ἐγώ, φίλε τέκνον, ἴω; τεῦ δώμαθ’ ἵκωμαι
ἴω: Od. 15:511: ἦ ἰθὺς σῆς μητρὸς ἴω καὶ σοῖο δόμοιο;”
ἰῷ: Od. 22:15: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς κατὰ λαιμὸν ἐπισχόμενος βάλεν ἰῷ,
ἰωγῇ: Od. 14:533: πέτρῃ ὕπο γλαφυρῇ εὗδον, βορέω ὑπ’ ἰωγῇ.
ἰωή: Il. 10:139: φθεγξάμενος· τὸν δ’ αἶψα περὶ φρένας ἤλυθ’ ἰωή,
ἰωὴ: Od. 17:261: στήτην ἐρχομένω, περὶ δέ σφεας ἤλυθ’ ἰωὴ
ἰωήν: Il. 16:127: λεύσσω δὴ παρὰ νηυσὶ πυρὸς δηΐοιο ἰωήν·
ἰωῆς: Il. 4:276: ἐρχόμενον κατὰ πόντον ὑπὸ Ζεφύροιο ἰωῆς·
ἰωῆς: Il. 11:308: σκίδναται ἐξ ἀνέμοιο πολυπλάγκτοιο ἰωῆς·
ἰῶκά: Il. 11:600: εἰσορόων πόνον αἰπὺν ἰῶκά τε δακρυόεσσαν.
ἰωκάς: Il. 5:521: οὔτε βίας Τρώων ὑπεδείδισαν οὔτε ἰωκάς,
Ἰωκή: Il. 5:740: ἐν δ’ Ἔρις, ἐν δ’ Ἀλκή, ἐν δὲ κρυόεσσα Ἰωκή,
ἰὼν: Il. 1:138: ἢ τεὸν ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας, ἢ Ὀδυσῆος
ἰὼν: Il. 1:179: οἴκαδ’ ἰὼν σὺν νηυσί τε σῇς καὶ σοῖς ἑτάροισι
ἰὼν: Il. 1:185: αὐτὸς ἰὼν κλισίην δὲ τὸ σὸν γέρας ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
ἰὼν: Il. 3:77: καί ῥ’ ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας
ἰὼν: Il. 4:496: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰὼν καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
ἰὼν: Il. 5:134: Τυδεΐδης δ’ ἐξαῦτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη
ἰὼν: Il. 5:597: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ἀπάλαμνος ἰὼν πολέος πεδίοιο
ἰών: Il. 5:611: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
ἰὼν: Il. 5:867: φαίνεθ’ ὁμοῦ νεφέεσσιν ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν.
ἰὼν: Il. 6:221: καί μιν ἐγὼ κατέλειπον ἰὼν ἐν δώμασ’ ἐμοῖσι.
ἰών: Il. 6:375: ἔστη ἐπ’ οὐδὸν ἰών, μετὰ δὲ δμῳῇσιν ἔειπεν·
ἰὼν: Il. 7:46: στῆ δὲ παρ’ Ἕκτορ’ ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἰὼν: Il. 7:55: καί ῥ’ ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας,
ἰὼν: Il. 7:115: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἵζευ ἰὼν μετὰ ἔθνος ἑταίρων,
ἰὼν: Il. 8:271: αὐτὰρ ὃ αὖτις ἰὼν πάϊς ὣς ὑπὸ μητέρα δύσκεν
ἰὼν: Il. 8:280: στῆ δὲ παρ’ αὐτὸν ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἰὼν: Il. 11:364: ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.
ἰὼν: Il. 11:429: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν
ἰὼν: Il. 11:557: ὡς δ’ ὅτ’ ὄνος παρ’ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας
ἰών: Il. 11:576: στῆ ῥα παρ’ αὐτὸν ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
ἰὼν: Il. 12:49: ὣς Ἕκτωρ ἀν’ ὅμιλον ἰὼν ἐλλίσσεθ’ ἑταίρους
ἰών: Il. 12:457: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἐρεισάμενος βάλε μέσσας
ἰών: Il. 13:15: ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ ἐξ ἁλὸς ἕζετ’ ἰών, ἐλέαιρε δ’ Ἀχαιοὺς
ἰών: Il. 13:20: τρὶς μὲν ὀρέξατ’ ἰών, τὸ δὲ τέτρατον ἵκετο τέκμωρ
ἰὼν: Il. 13:642: αὐτὸς δ’ αὖτ’ ἐξ αὖτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη.
ἰών: Il. 15:219: δῦνε δὲ πόντον ἰών, πόθεσαν δ’ ἥρωες Ἀχαιοί.
ἰὼν: Il. 15:457: ἵππους· αὐτὸς δ’ αὖτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη.
ἰών: Il. 16:729: δύσεθ’ ὅμιλον ἰών, ἐν δὲ κλόνον Ἀργείοισιν
ἰὼν: Il. 17:129: Ἕκτωρ δ’ ἂψ ἐς ὅμιλον ἰὼν ἀνεχάζεθ’ ἑταίρων,
ἰών: Il. 17:347: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
ἰὼν: Il. 18:198: ἀλλ’ αὔτως ἐπὶ τάφρον ἰὼν Τρώεσσι φάνηθι,
ἰὼν: Il. 18:207: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν ἐξ ἄστεος αἰθέρ’ ἵκηται
ἰὼν: Il. 18:215: στῆ δ’ ἐπὶ τάφρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος, οὐδ’ ἐς Ἀχαιοὺς
ἰὼν: Il. 20:113: ἀντία Πηλεΐωνος ἰὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν·
ἰὼν: Il. 20:451: ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.
ἰὼν: Il. 21:522: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρὺν ἵκηται
ἰὼν: Il. 22:113: αὐτὸς ἰὼν Ἀχιλῆος ἀμύμονος ἀντίος ἔλθω
ἰών: Il. 22:123: μή μιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ἰών, ὃ δέ μ’ οὐκ ἐλεήσει
ἰών: Od. 2:179: οἴκαδ’ ἰών, μή πού τι κακὸν πάσχωσιν ὀπίσσω·
ἰὼν: Od. 2:226: καί οἱ ἰὼν ἐν νηυσὶν ἐπέτρεπεν οἶκον ἅπαντα,
ἰὼν: Od. 2:288: ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς δώματ’ ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει,
ἰὼν: Od. 2:332: “τίς δ’ οἶδ’, εἴ κε καὶ αὐτὸς ἰὼν κοίλης ἐπὶ νηὸς
ἰὼν: Od. 2:381: Τηλέμαχος δ’ ἐς δώματ’ ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει.
ἰών: Od. 3:257: Ἀτρεΐδης Τροίηθεν ἰών, ξανθὸς Μενέλαος·
ἰὼν: Od. 3:286: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ κεῖνος ἰὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον
ἰὼν: Od. 3:424: πάντας ἰὼν ἑτάρους ἀγέτω, λιπέτω δὲ δύ’ οἴους·
ἰὼν: Od. 3:469: πὰρ δ’ ὅ γε Νέστορ’ ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, ποιμένα λαῶν.
ἰὼν: Od. 7:204: εἰ δ’ ἄρα τις καὶ μοῦνος ἰὼν ξύμβληται ὁδίτης,
ἰὼν: Od. 8:142: αὐτὸς νῦν προκάλεσσαι ἰὼν καὶ πέφραδε μῦθον.”
ἰὼν: Od. 8:144: στῆ ῥ’ ἐς μέσσον ἰὼν καὶ Ὀδυσσῆα προσέειπε·
ἰὼν: Od. 9:279: ἀλλά μοι εἴφ’, ὅπῃ ἔσχες ἰὼν εὐεργέα νῆα,
ἰών: Od. 9:300: ἄσσον ἰών, ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ,
ἰὼν: Od. 10:275: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλον ἰὼν ἱερὰς ἀνὰ βήσσας
ἰὼν: Od. 10:546: αὐτὰρ ἐγὼ διὰ δώματ’ ἰὼν ὤτρυνον ἑταίρους
ἰὼν: Od. 10:558: ἄψοῤῥον καταβῆναι ἰὼν ἐς κλίμακα μακρήν,
ἰὼν: Od. 11:58: ἔφθης πεζὸς ἰὼν ἢ ἐγὼ σὺν νηῒ μελαίνῃ.”
ἰὼν: Od. 11:63: ἄψοῤῥον καταβῆναι ἰὼν ἐς κλίμακα μακρήν,
ἰὼν: Od. 11:72: μή μ’ ἄκλαυτον ἄθαπτον ἰὼν ὄπιθεν καταλείπειν
ἰὼν: Od. 11:86: τὴν ζωὴν κατέλειπον ἰὼν εἰς Ἴλιον ἱρήν.
ἰών: Od. 12:184: “δεῦρ’ ἄγ’ ἰών, πολύαιν’ Ὀδυσεῦ, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,
ἰὼν: Od. 12:206: αὐτὰρ ἐγὼ διὰ νηὸς ἰὼν ὤτρυνον ἑταίρους
ἰὼν: Od. 12:335: ἀλλ’ ὅτε δὴ διὰ νήσου ἰὼν ἤλυξα ἑταίρους,
ἰὼν: Od. 12:380: χαίρεσκον μὲν ἰὼν εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα,
ἰὼν: Od. 13:21: αὐτὸς ἰὼν διὰ νηός, ὑπὸ ζυγά, μή τιν’ ἑταίρων
ἰὼν: Od. 14:153: αὐτίκ’, ἐπεί κεν κεῖνος ἰὼν τὰ ἃ δώμαθ’ ἵκηται·
ἰὼν: Od. 14:480: αὐτὰρ ἐγὼ χλαῖναν μὲν ἰὼν ἑτάροισιν ἔλειπον
ἰὼν: Od. 14:526: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἔξω ἰὼν ὁπλίζετο· χαῖρε δ’ Ὀδυσσεύς,
ἰὼν: Od. 15:89: οὖρον ἰὼν κατέλειπον ἐπὶ κτεάτεσσιν ἐμοῖσι·
ἰὼν: Od. 15:348: πατρός θ’, ὃν κατέλειπεν ἰὼν ἐπὶ γήραος οὐδῷ,
ἰὼν: Od. 16:46: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τῷ δὲ συβώτης
ἰών: Od. 17:70: ἔνθα καθέζετ’ ἰών· τοὶ δ’ ἐξερέεινον ἕκαστα.
ἰὼν: Od. 17:413: αὖτις ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν προικὸς γεύσασθαι Ἀχαιῶν·
ἰὼν: Od. 17:466: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, κὰδ δ’ ἄρα πήρην
ἰὼν: Od. 18:110: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοὶ δ’ ἴσαν εἴσω
ἰών: Od. 19:275: Θρινακίης ἄπο νήσου ἰών· ὀδύσαντο γὰρ αὐτῷ
ἰὼν: Od. 19:339: νοσφισάμην ἐπὶ νηὸς ἰὼν δολιχηρέτμοιο·
ἰών: Od. 20:128: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, πρὸς δ’ Εὐρύκλειαν ἔειπε·
ἰὼν: Od. 21:124: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν καὶ τόξου πειρήτιζε.
ἰὼν: Od. 21:149: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν καὶ τόξου πειρήτιζεν,
ἰών: Od. 21:243: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἐπὶ δίφρον ἰών, ἔνθεν περ ἀνέστη.
ἰών: Od. 21:392: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἐπὶ δίφρον ἰών, ἔνθεν περ ἀνέστη,
ἰῶν: Od. 22:3: ἰῶν ἐμπλείην, ταχέας δ’ ἐκχεύατ’ ὀϊστοὺς
ἰῶν: Od. 22:75: ἰῶν ὠκυμόρων· ἐπὶ δ’ αὐτῷ πάντες ἔχωμεν
ἰών: Od. 22:103: αὐτός τ’ ἀμφιβαλεῦμαι ἰών, δώσω δὲ συβώτῃ
ἰὼν: Od. 23:176: ἐξ Ἰθάκης ἐπὶ νηὸς ἰὼν δολιχηρέτμοιο.
ἰὼν: Od. 24:152: ἐκ Πύλου ἠμαθόεντος ἰὼν σὺν νηῒ μελαίνῃ·
ἰών: Od. 24:178: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, ταχέας δ’ ἐκχεύατ’ ὀϊστοὺς
ἰών: Od. 24:313: χαῖρε δὲ κεῖνος ἰών· θυμὸς δ’ ἔτι νῶϊν ἐώλπει
ἰών: Od. 24:493: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, τοὺς δὲ σχεδὸν εἴσιδε πάντας.
ἴωσι: Il. 12:239: εἴτ’ ἐπὶ δεξί’ ἴωσι πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
ἰωχμὸν: Il. 8:89: ἦλθον ἀν’ ἰωχμὸν θρασὺν ἡνίοχον φορέοντες
ἰωχμόν: Il. 8:158: αὖτις ἀν’ ἰωχμόν· ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ