A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
λᾶαν: Il. 2:319: λᾶαν γάρ μιν ἔθηκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω·
Λάαν: Il. 2:585: οἵ τε Λάαν εἶχον ἠδ’ Οἴτυλον ἀμφενέμοντο,
λᾶαν: Il. 3:12: τόσσόν τίς τ’ ἐπιλεύσσει ὅσον τ’ ἐπὶ λᾶαν ἵησιν·
λᾶαν: Il. 7:268: δεύτερος αὖτ’ Αἴας πολὺ μείζονα λᾶαν ἀείρας
λᾶαν: Il. 12:445: Ἕκτωρ δ’ ἁρπάξας λᾶαν φέρεν, ὅς ῥα πυλάων
λαᾶν: Il. 12:453: ὣς Ἕκτωρ ἰθὺς σανίδων φέρε λαᾶν ἀείρας,
λᾶαν: Od. 9:537: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐξαῦτις πολὺ μείζονα λᾶαν ἀείρας
λᾶαν: Od. 11:594: λᾶαν βαστάζοντα πελώριον ἀμφοτέρῃσιν.
λᾶαν: Od. 11:596: λᾶαν ἄνω ὤθεσκε ποτὶ λόφον· ἀλλ’ ὅτε μέλλοι
λᾶαν: Od. 13:163: ὅς μιν λᾶαν ἔθηκε καὶ ἐῤῥίζωσεν ἔνερθε
λᾶας: Il. 4:521: ἀμφοτέρω δὲ τένοντε καὶ ὀστέα λᾶας ἀναιδὴς
λᾶας: Od. 11:598: αὖτις ἔπειτα πέδονδε κυλίνδετο λᾶας ἀναιδής.
λάβ’: Il. 8:116: Νέστωρ δ’ ἐν χείρεσσι λάβ’ ἡνία σιγαλόεντα,
λάβ’: Il. 15:229: ἀλλὰ σύ γ’ ἐν χείρεσσι λάβ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν,
λάβ’: Il. 23:511: ἴφθιμος Σθένελος, ἀλλ’ ἐσσυμένως λάβ’ ἄεθλον,
λαβὲ: Il. 1:407: τῶν νῦν μιν μνήσασα παρέζεο καὶ λαβὲ γούνων
λάβε: Il. 1:500: καί ῥα πάροιθ’ αὐτοῖο καθέζετο, καὶ λάβε γούνων
λάβε: Il. 1:557: ἠερίη γὰρ σοί γε παρέζετο καὶ λάβε γούνων·
λάβε: Il. 5:159: Ἔνθ’ υἷας Πριάμοιο δύω λάβε Δαρδανίδαο
λάβε: Il. 5:302: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ
λάβε: Il. 8:321: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρί,
λάβε: Il. 10:328: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἐν χερσὶ σκῆπτρον λάβε καί οἱ ὄμοσσεν·
λάβε: Il. 11:126: τοῦ περ δὴ δύο παῖδε λάβε κρείων Ἀγαμέμνων
λάβε: Il. 13:470: ἀλλ’ οὐκ Ἰδομενῆα φόβος λάβε τηλύγετον ὥς,
λάβε: Il. 16:548: Ὣς ἔφατο, Τρῶας δὲ κατὰ κρῆθεν λάβε πένθος
λάβε: Il. 17:695: δὴν δέ μιν ἀμφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
λάβε: Il. 18:71: ὀξὺ δὲ κωκύσασα κάρη λάβε παιδὸς ἑοῖο,
λάβε: Il. 18:155: τρὶς μέν μιν μετόπισθε ποδῶν λάβε φαίδιμος Ἕκτωρ
λάβε: Il. 20:285: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ
λάβε: Il. 21:68: οὐτάμεναι μεμαώς, ὃ δ’ ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων
λαβὲ: Il. 24:465: τύνη δ’ εἰσελθὼν λαβὲ γούνατα Πηλεΐωνος,
λάβε: Il. 24:478: χερσὶν Ἀχιλλῆος λάβε γούνατα καὶ κύσε χεῖρας
λάβε: Od. 4:704: δὴν δέ μιν ἀφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
λάβε: Od. 5:428: ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἐπεσσύμενος λάβε πέτρης,
λάβε: Od. 8:186: ἦ ῥα, καὶ αὐτῷ φάρει ἀναΐξας λάβε δίσκον
λάβε: Od. 10:323: ἡ δὲ μέγα ἰάχουσα ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων
λάβε: Od. 19:480: χείρ’ ἐπιμασσάμενος φάρυγος λάβε δεξιτερῆφι,
λάβε: Od. 21:148: ὅς ῥα τότε πρῶτος τόξον λάβε καὶ βέλος ὠκύ.
λάβε: Od. 22:310: Λειώδης δ’ Ὀδυσῆος ἐπεσσύμενος λάβε γούνων
λάβε: Od. 22:342: αὐτὸς δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα προσαΐξας λάβε γούνων
λάβε: Od. 22:365: Τηλέμαχον δ’ ἄρ’ ἔπειτα προσαΐξας λάβε γούνων
λάβεν: Il. 1:387: Ἀτρεΐωνα δ’ ἔπειτα χόλος λάβεν, αἶψα δ’ ἀναστὰς
λάβεν: Il. 2:316: τὴν δ’ ἐλελιξάμενος πτέρυγος λάβεν ἀμφιαχυῖαν.
λάβεν: Il. 3:369: Ἦ καὶ ἐπαΐξας κόρυθος λάβεν ἱπποδασείης,
λάβεν: Il. 5:394: βεβλήκει· τότε καί μιν ἀνήκεστον λάβεν ἄλγος.
λάβεν: Il. 6:166: ὣς φάτο, τὸν δὲ ἄνακτα χόλος λάβεν οἷον ἄκουσε·
λάβεν: Il. 15:716: Ἕκτωρ δὲ πρύμνηθεν ἐπεὶ λάβεν οὐχὶ μεθίει
λάβεν: Il. 16:762: Ἕκτωρ μὲν κεφαλῆφιν ἐπεὶ λάβεν οὐχὶ μεθίει·
λάβεν: Od. 15:102: Ἀτρεΐδης μὲν ἔπειτα δέπας λάβεν ἀμφικύπελλον,
λαβέτην: Il. 6:233: χεῖράς τ’ ἀλλήλων λαβέτην καὶ πιστώσαντο·
λαβέτην: Il. 23:711: ἀγκὰς δ’ ἀλλήλων λαβέτην χερσὶ στιβαρῇσιν
λάβετον: Il. 10:545: ὅππως τοῦσδ’ ἵππους λάβετον καταδύντες ὅμιλον
λαβέτω: Od. 21:152: “ὦ φίλοι, οὐ μὲν ἐγὼ τανύω, λαβέτω δὲ καὶ ἄλλος.
λάβῃ: Il. 4:230: γυῖα λάβῃ κάματος πολέας διὰ κοιρανέοντα·
λάβῃ: Il. 24:480: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἄνδρ’ ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὅς τ’ ἐνὶ πάτρῃ
λάβῃσι: Il. 9:324: μάστακ’ ἐπεί κε λάβῃσι, κακῶς δ’ ἄρα οἱ πέλει αὐτῇ,
λάβῃσιν: Il. 21:24: δειδιότες· μάλα γάρ τε κατεσθίει ὅν κε λάβῃσιν·
λάβῃσιν: Il. 24:43: εἴξας εἶσ’ ἐπὶ μῆλα βροτῶν ἵνα δαῖτα λάβῃσιν·
λάβῃσιν: Od. 1:192: παρτιθεῖ, εὖτ’ ἄν μιν κάματος κατὰ γυῖα λάβῃσιν
λάβητε: Od. 10:461: εἰς ὅ κεν αὖτις θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι λάβητε,
λάβοι: Il. 16:30: μὴ ἐμέ γ’ οὖν οὗτός γε λάβοι χόλος, ὃν σὺ φυλάσσεις
λάβοι: Od. 9:418: εἴ τινά που μετ’ ὄεσσι λάβοι στείχοντα θύραζε·
λάβοιμεν: Il. 5:273: εἰ τούτω κε λάβοιμεν, ἀροίμεθά κε κλέος ἐσθλόν.
λάβοιμεν: Il. 8:196: εἰ τούτω κε λάβοιμεν, ἐελποίμην κεν Ἀχαιοὺς
λάβοιμι: Il. 15:22: λῦσαι δ’ οὐκ ἐδύναντο παρασταδόν· ὃν δὲ λάβοιμι
λάβον: Od. 15:387: ἄνδρες δυσμενέες νηυσὶν λάβον ἠδ’ ἐπέρασσαν
λαβόντες: Il. 21:286: χειρὶ δὲ χεῖρα λαβόντες ἐπιστώσαντ’ ἐπέεσσι.
λαβόντες: Od. 9:41: ἐκ πόλιος δ’ ἀλόχους καὶ κτήματα πολλὰ λαβόντες
λαβόντες: Od. 11:4: ἐν δὲ τὰ μῆλα λαβόντες ἐβήσαμεν, ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ
λαβόντι: Od. 6:147: μή οἱ γοῦνα λαβόντι χολώσαιτο φρένα κούρη.
λαβοῦσα: Il. 3:385: χειρὶ δὲ νεκταρέου ἑανοῦ ἐτίναξε λαβοῦσα,
λαβοῦσα: Il. 5:853: καὶ τό γε χειρὶ λαβοῦσα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
λαβοῦσα: Il. 21:504: ἣ μὲν τόξα λαβοῦσα πάλιν κίε θυγατέρος ἧς·
λαβοῦσα: Od. 7:255: ναίει ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεός· ἥ με λαβοῦσα
λαβοῦσα: Od. 19:390: αὐτίκα γὰρ κατὰ θυμὸν ὀΐσατο, μή ἑ λαβοῦσα
λαβοῦσα: Od. 19:467: τὴν γρηῢς χείρεσσι καταπρηνέσσι λαβοῦσα
λαβοῦσα: Od. 23:87: ἦ παρστᾶσα κύσειε κάρη καὶ χεῖρε λαβοῦσα.
λαβραγόρην: Il. 23:479: λαβραγόρην ἔμεναι· πάρα γὰρ καὶ ἀμείνονες ἄλλοι.
λαβρεύεαι: Il. 23:474: Ἰδομενεῦ τί πάρος λαβρεύεαι; αἳ δέ τ’ ἄνευθεν
λαβρεύεαι: Il. 23:478: ἀλλ’ αἰεὶ μύθοις λαβρεύεαι· οὐδέ τί σε χρὴ
λάβρον: Il. 15:625: λάβρον ὑπαὶ νεφέων ἀνεμοτρεφές· ἣ δέ τε πᾶσα
λάβρον: Od. 15:293: λάβρον ἐπαιγίζοντα δι’ αἰθέρος, ὄφρα τάχιστα
λάβρος: Il. 2:148: λάβρος ἐπαιγίζων, ἐπί τ’ ἠμύει ἀσταχύεσσιν,
λάβρος: Il. 21:271: λάβρος ὕπαιθα ῥέων, κονίην δ’ ὑπέρεπτε ποδοῖιν.
λαβρότατον: Il. 16:385: ἤματ’ ὀπωρινῷ, ὅτε λαβρότατον χέει ὕδωρ
λάβωμεν: Il. 8:191: ἀλλ’ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον ὄφρα λάβωμεν
λαβὼν: Il. 2:261: εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω,
λαβὼν: Il. 4:122: ἕλκε δ’ ὁμοῦ γλυφίδας τε λαβὼν καὶ νεῦρα βόεια·
λαβὼν: Il. 6:45: Ἄδρηστος δ’ ἄρ’ ἔπειτα λαβὼν ἐλίσσετο γούνων·
λαβὼν: Il. 6:427: ἂψ ὅ γε τὴν ἀπέλυσε λαβὼν ἀπερείσι’ ἄποινα,
λαβών: Il. 8:72: ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ’ αἴσιμον ἦμαρ Ἀχαιῶν.
λαβὼν: Il. 10:490: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς μετόπισθε λαβὼν ποδὸς ἐξερύσασκε,
λαβών: Il. 11:106: ποιμαίνοντ’ ἐπ’ ὄεσσι λαβών, καὶ ἔλυσεν ἀποίνων.
λαβὼν: Il. 11:114: ῥηϊδίως συνέαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν
λαβὼν: Il. 11:175: τῆς δ’ ἐξ αὐχέν’ ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσι
λαβὼν: Il. 11:238: καὶ τό γε χειρὶ λαβὼν εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
λαβὼν: Il. 11:841: Ἦ, καὶ ὑπὸ στέρνοιο λαβὼν ἄγε ποιμένα λαῶν
λαβὼν: Il. 12:452: χειρὶ λαβὼν ἑτέρῃ, ὀλίγον τέ μιν ἄχθος ἐπείγει,
λαβὼν: Il. 13:235: ἀλλ’ ἄγε τεύχεα δεῦρο λαβὼν ἴθι· ταῦτα δ’ ἅμα χρὴ
λαβὼν: Il. 13:243: χειρὶ λαβὼν ἐτίναξεν ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπου
λαβὼν: Il. 16:228: τό ῥα τότ’ ἐκ χηλοῖο λαβὼν ἐκάθηρε θεείῳ
λαβὼν: Il. 17:63: τῆς δ’ ἐξ αὐχέν’ ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσι
λαβὼν: Il. 17:678: ἔσσυτο, καί τέ μιν ὦκα λαβὼν ἐξείλετο θυμόν.
λαβὼν: Il. 19:396: χειρὶ λαβὼν ἀραρυῖαν ἐφ’ ἵπποιιν ἀνόρουσεν
λαβὼν: Il. 20:464: εἴ πώς εὑ πεφίδοιτο λαβὼν καὶ ζωὸν ἀφείη
λαβὼν: Il. 21:36: ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα
λαβὼν: Il. 21:120: τὸν δ’ Ἀχιλεὺς ποταμὸν δὲ λαβὼν ποδὸς ἧκε φέρεσθαι,
λαβών: Il. 22:212: ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ’ Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ,
λαβὼν: Il. 23:275: ἦ τ’ ἂν ἐγὼ τὰ πρῶτα λαβὼν κλισίην δὲ φεροίμην.
λαβὼν: Il. 23:695: χερσὶ λαβὼν ὤρθωσε· φίλοι δ’ ἀμφέσταν ἑταῖροι,
λαβὼν: Od. 6:142: ἢ γούνων λίσσοιτο λαβὼν εὐώπιδα κούρην,
λαβὼν: Od. 9:328: ἄκρον, ἄφαρ δὲ λαβὼν ἐπυράκτεον ἐν πυρὶ κηλέῳ.
λαβών: Od. 9:433: τοῦ κατὰ νῶτα λαβών, λασίην ὑπὸ γαστέρ’ ἐλυσθεὶς
λαβὼν: Od. 9:487: αὐτὰρ ἐγὼ χείρεσσι λαβὼν περιμήκεα κοντὸν
λαβὼν: Od. 10:264: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀμφοτέρῃσι λαβὼν ἐλλίσσετο γούνων
λαβὼν: Od. 11:35: ἐλλισάμην, τὰ δὲ μῆλα λαβὼν ἀπεδειροτόμησα
λαβὼν: Od. 11:121: ἔρχεσθαι δὴ ἔπειτα, λαβὼν εὐῆρες ἐρετμόν,
λαβὼν: Od. 12:254: ἀσπαίροντα δ’ ἔπειτα λαβὼν ἔῤῥιψε θύραζε,
λαβὼν: Od. 15:269: τοὔνεκα νῦν ἑτάρους τε λαβὼν καὶ νῆα μέλαιναν
λαβὼν: Od. 18:101: ἕλκε διὲκ προθύροιο λαβὼν ποδός, ὄφρ’ ἵκετ’ αὐλὴν
λαβών: Od. 20:300: κείμενον ἐκ κανέοιο λαβών· ὁ δ’ ἀλεύατ’ Ὀδυσσεὺς
λαβὼν: Od. 21:359: αὐτὰρ ὁ τόξα λαβὼν φέρε καμπύλα δῖος ὑφορβός·
λαβὼν: Od. 21:410: δεξιτερῇ δ’ ἄρα χειρὶ λαβὼν πειρήσατο νευρῆς·
λαβὼν: Od. 24:398: ἀμφοτέρας, Ὀδυσεῦς δὲ λαβὼν κύσε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ
λάγχανον: Od. 9:160: ἐννέα λάγχανον αἶγες· ἐμοὶ δὲ δέκ’ ἔξελον οἴῳ.
λάγχανον: Od. 14:233: λάγχανον· αἶψα δὲ οἶκος ὀφέλλετο, καί ῥα ἔπειτα
λαγωὸν: Il. 10:361: ἢ κεμάδ’ ἠὲ λαγωὸν ἐπείγετον ἐμμενὲς αἰεὶ
λαγωόν: Il. 22:310: ἁρπάξων ἢ ἄρν’ ἀμαλὴν ἢ πτῶκα λαγωόν·
λαγωούς: Od. 17:295: αἶγας ἐπ’ ἀγροτέρας ἠδὲ πρόκας ἠδὲ λαγωούς·
λᾶε: Il. 23:329: λᾶε δὲ τοῦ ἑκάτερθεν ἐρηρέδαται δύο λευκὼ
λάε: Od. 19:230: ὡς οἱ χρύσεοι ἐόντες ὁ μὲν λάε νεβρὸν ἀπάγχων,
Λαέρκεα: Od. 3:425: εἷς δ’ αὖ χρυσοχόον Λαέρκεα δεῦρο κελέσθω
Λαέρκεος: Il. 16:197: πέμπτης δ’ Ἀλκιμέδων Λαέρκεος υἱὸς ἀμύμων.
Λαέρκεος: Il. 17:467: Ἀλκιμέδων υἱὸς Λαέρκεος Αἱμονίδαο·
Λαέρταο: Od. 8:18: υἱὸν Λαέρταο δαΐφρονα. τῷ δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
Λαέρταο: Od. 14:9: νόσφιν δεσποίνης καὶ Λαέρταο γέροντος,
Λαέρταο: Od. 14:451: νόσφιν δεσποίνης καὶ Λαέρταο γέροντος·
Λαέρταο: Od. 22:191: υἱὸς Λαέρταο, πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Λαέρταο: Od. 24:192: “ὄλβιε Λαέρταο πάϊ, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Λαέρταο: Od. 24:206: καλὸν Λαέρταο τετυγμένον, ὅν ῥά ποτ’ αὐτὸς
Λαέρτεω: Od. 4:555: υἱὸς Λαέρτεω, Ἰθάκῃ ἔνι οἰκία ναίων·
Λαέρτεω: Od. 9:505: υἱὸν Λαέρτεω, Ἰθάκῃ ἔνι οἰκί’ ἔχοντα.”
Λαέρτεω: Od. 9:531: υἱὸν Λαέρτεω, Ἰθάκῃ ἔνι οἰκί’ ἔχοντα.
Λαέρτεω: Od. 22:185: Λαέρτεω ἥρωος, ὃ κουρίζων φορέεσκε·
Λαέρτῃ: Od. 2:99: Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν
Λαέρτῃ: Od. 4:738: Λαέρτῃ τάδε πάντα παρεζόμενος καταλέξῃ,
Λαέρτῃ: Od. 16:138: εἰ καὶ Λαέρτῃ αὐτὴν ὁδὸν ἄγγελος ἔλθω
Λαέρτῃ: Od. 19:144: Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν
Λαέρτῃ: Od. 24:134: Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν
Λαέρτην: Od. 1:189: Λαέρτην ἥρωα, τὸν οὐκέτι φασὶ πόλινδε
Λαέρτην: Od. 16:118: μοῦνον Λαέρτην Ἀρκείσιος υἱὸν ἔτικτε,
Λαέρτην: Od. 24:270: Λαέρτην Ἀρκεισιάδην πατέρ’ ἔμμεναι αὐτῷ.
Λαέρτην: Od. 24:365: τόφρα δὲ Λαέρτην μεγαλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
Λαέρτης: Od. 1:430: τήν ποτε Λαέρτης πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσι,
Λαέρτης: Od. 4:111: Λαέρτης θ’ ὁ γέρων καὶ ἐχέφρων Πηνελόπεια
Λαέρτης: Od. 14:173: Λαέρτης θ’ ὁ γέρων καὶ Τηλέμαχος θεοειδής.
Λαέρτης: Od. 15:353: Λαέρτης μὲν ἔτι ζώει, Διὶ δ’ εὔχεται αἰεὶ
Λαέρτης: Od. 15:483: ἔνθα με Λαέρτης πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν.
Λαέρτης: Od. 16:302: μήτ’ οὖν Λαέρτης ἴστω τό γε μήτε συβώτης
Λαέρτης: Od. 22:336: Λαέρτης Ὀδυσεύς τε βοῶν ἐπὶ μηρί’ ἔκηαν,
Λαέρτης: Od. 24:207: Λαέρτης κτεάτισσεν, ἐπεὶ μάλα πολλὰ μόγησεν.
Λαέρτης: Od. 24:327: τὸν δ’ αὖ Λαέρτης ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
Λαέρτης: Od. 24:375: τὸν δ’ αὖ Λαέρτης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
Λαέρτης: Od. 24:498: ἐν δ’ ἄρα Λαέρτης Δολίος τ’ ἐς τεύχε’ ἔδυνον,
Λαέρτης: Od. 24:513: ὣς φάτο, Λαέρτης δ’ ἐχάρη καὶ μῦθον ἔειπε·
Λαερτιάδεω: Od. 12:378: τεῖσαι δὴ ἑτάρους Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
Λαερτιάδεω: Od. 16:104: ἐλθὼν ἐς μέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.
Λαερτιάδεω: Od. 17:152: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
Λαερτιάδεω: Od. 18:24: δεύτερον ἐς μέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.”
Λαερτιάδεω: Od. 18:348: δύη ἄχος κραδίην Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.
Λαερτιάδεω: Od. 19:165: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
Λαερτιάδεω: Od. 19:262: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
Λαερτιάδεω: Od. 19:336: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
Λαερτιάδεω: Od. 19:583: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
Λαερτιάδεω: Od. 20:286: δύη ἄχος κραδίην Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.
Λαερτιάδεω: Od. 21:262: ἐλθόντ’ ἐς μέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.
Λαερτιάδεω: Od. 22:339: γούνων ἅψασθαι Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.
Λαερτιάδη: Il. 2:173: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Λαερτιάδη: Il. 4:358: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ
Λαερτιάδη: Il. 8:93: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ
Λαερτιάδη: Il. 9:308: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ
Λαερτιάδη: Il. 9:620: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ
Λαερτιάδη: Il. 10:144: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ
Λαερτιάδη: Il. 19:185: χαίρω σεῦ Λαερτιάδη τὸν μῦθον ἀκούσας·
Λαερτιάδη: Il. 23:723: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ
Λαερτιάδη: Od. 5:203: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Λαερτιάδη: Od. 10:401: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Λαερτιάδη: Od. 10:456: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Λαερτιάδη: Od. 10:488: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Λαερτιάδη: Od. 10:504: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Λαερτιάδη: Od. 11:60: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Λαερτιάδη: Od. 11:92: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Λαερτιάδη: Od. 11:405: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Λαερτιάδη: Od. 11:473: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Λαερτιάδη: Od. 11:617: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Λαερτιάδη: Od. 13:375: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Λαερτιάδη: Od. 14:486: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Λαερτιάδη: Od. 16:167: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Λαερτιάδη: Od. 22:164: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Λαερτιάδη: Od. 24:542: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
Λαερτιάδην: Od. 16:455: ἄγχι παρισταμένη Λαερτιάδην Ὀδυσῆα
Λαερτιάδην: Od. 17:361: ἄγχι παρισταμένη Λαερτιάδην Ὀδυσῆα
Λαερτιάδης: Il. 3:200: οὗτος δ’ αὖ Λαερτιάδης πολύμητις Ὀδυσσεύς,
Λαερτιάδης: Od. 9:19: εἴμ’ Ὀδυσεὺς Λαερτιάδης, ὃς πᾶσι δόλοισιν
λάεσσί: Il. 3:80: ἰοῖσίν τε τιτυσκόμενοι λάεσσί τ’ ἔβαλλον·
λάεσσι: Il. 24:798: πυκνοῖσιν λάεσσι κατεστόρεσαν μεγάλοισι·
λάεσσι: Od. 6:267: ῥυτοῖσιν λάεσσι κατωρυχέεσσ’ ἀραρυῖα.
λάεσσι: Od. 10:211: ξεστοῖσιν λάεσσι, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ.
λάεσσι: Od. 10:253: ξεστοῖσιν λάεσσι, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ.
λάεσσι: Od. 14:10: ῥυτοῖσιν λάεσσι καὶ ἐθρίγκωσεν ἀχέρδῳ.
λάζετο: Il. 4:357: ὡς γνῶ χωομένοιο· πάλιν δ’ ὅ γε λάζετο μῦθον·
λάζετο: Il. 5:365: πὰρ δέ οἱ Ἶρις ἔβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί,
λάζετο: Il. 5:745: ἐς δ’ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ’ ἔγχος
λάζετο: Il. 5:840: λάζετο δὲ μάστιγα καὶ ἡνία Παλλὰς Ἀθήνη·
λάζετο: Il. 8:389: ἐς δ’ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ’ ἔγχος
λάζετο: Il. 16:734: σκαιῇ ἔγχος ἔχων· ἑτέρηφι δὲ λάζετο πέτρον
λάζετο: Il. 17:482: καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν,
λάζετο: Il. 24:441: καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν,
λάζετο: Od. 3:483: ἐς δίφρον τ’ ἀνέβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί,
λάζετο: Od. 13:254: οὐδ’ ὅ γ’ ἀληθέα εἶπε, πάλιν δ’ ὅ γε λάζετο μῦθον,
λαζοίατο: Il. 2:418: πρηνέες ἐν κονίῃσιν ὀδὰξ λαζοίατο γαῖαν.
λάθ’: Il. 23:388: οὐδ’ ἄρ’ Ἀθηναίην ἐλεφηράμενος λάθ’ Ἀπόλλων
λάθε: Il. 16:232: οὐρανὸν εἰσανιδών· Δία δ’ οὐ λάθε τερπικέραυνον·
λάθε: Il. 22:277: ἂψ δ’ Ἀχιλῆϊ δίδου, λάθε δ’ Ἕκτορα ποιμένα λαῶν.
λάθεν: Il. 3:420: σιγῇ, πάσας δὲ Τρῳὰς λάθεν· ἦρχε δὲ δαίμων.
λάθεν: Il. 15:583: τεύχεα συλήσων· ἀλλ’ οὐ λάθεν Ἕκτορα δῖον,
λάθεν: Il. 17:89: ἀσβέστῳ· οὐδ’ υἱὸν λάθεν Ἀτρέος ὀξὺ βοήσας·
λάθεν: Od. 9:281: ὣς φάτο πειράζων, ἐμὲ δ’ οὐ λάθεν εἰδότα πολλά,
λάθεν: Od. 12:182: ῥίμφα διώκοντες, τὰς δ’ οὐ λάθεν ὠκύαλος νηῦς
λαθέσθαι: Il. 12:235: ὃς κέλεαι Ζηνὸς μὲν ἐριγδούποιο λαθέσθαι
λαθέσθαι: Od. 9:97: λωτὸν ἐρεπτόμενοι μενέμεν νόστου τε λαθέσθαι.
λάθετ’: Il. 9:533: ἢ λάθετ’ ἢ οὐκ ἐνόησεν· ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ.
λαθέτην: Od. 22:179: βὰν δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, λαθέτην δέ μιν ἔνδον ἐόντα.
λάθῃσι: Il. 22:191: τὸν δ’ εἴ πέρ τε λάθῃσι καταπτήξας ὑπὸ θάμνῳ,
λάθῃσι: Od. 12:220: νῆα, σὺ δὲ σκοπέλου ἐπιμαίεο, μή σε λάθῃσι
λάθηται: Od. 9:102: μή πώς τις λωτοῖο φαγὼν νόστοιο λάθηται.
λαθικηδέα: Il. 22:83: αὐτήν, εἴ ποτέ τοι λαθικηδέα μαζὸν ἐπέσχον·
λάθοι: Il. 10:468: μὴ λάθοι αὖτις ἰόντε θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν.
λάθοι: Il. 24:566: ἐς στρατόν· οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκους λάθοι, οὐδέ κ’ ὀχῆα
λάθοι: Od. 4:527: μή ἑ λάθοι παριών, μνήσαιτο δὲ θούριδος ἀλκῆς.
λαθοίατο: Od. 10:236: φάρμακα λύγρ’, ἵνα πάγχυ λαθοίατο πατρίδος αἴης.
λαθοίμην: Il. 10:243: πῶς ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην,
λαθοίμην: Od. 1:65: πῶς ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην,
λάθον: Il. 24:331: παῖδες καὶ γαμβροί, τὼ δ’ οὐ λάθον εὐρύοπα Ζῆν
λάθον: Od. 13:270: ἀνθρώπων ἐνόησε, λάθον δέ ἑ θυμὸν ἀπούρας.
λάθοντο: Il. 13:835: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐπίαχον, οὐδὲ λάθοντο
λάθοντο: Il. 15:322: ἐν στήθεσσιν ἔθελξε, λάθοντο δὲ θούριδος ἀλκῆς.
λάθοντο: Il. 16:357: δυσκελάδου μνήσαντο, λάθοντο δὲ θούριδος ἀλκῆς.
λάθρῃ: Il. 2:515: Ἄρηϊ κρατερῷ· ὃ δέ οἱ παρελέξατο λάθρῃ·
λάθρῃ: Il. 5:269: λάθρῃ Λαομέδοντος ὑποσχὼν θήλεας ἵππους·
λάθρῃ: Il. 7:243: λάθρῃ ὀπιπεύσας, ἀλλ’ ἀμφαδόν, αἴ κε τύχωμι.
λάθρῃ: Il. 13:352: λάθρῃ ὑπεξαναδὺς πολιῆς ἁλός· ἤχθετο γάρ ῥα
λάθρῃ: Il. 13:357: λάθρῃ δ’ αἰὲν ἔγειρε κατὰ στρατὸν ἀνδρὶ ἐοικώς.
λάθρῃ: Il. 16:184: αὐτίκα δ’ εἰς ὑπερῷ’ ἀναβὰς παρελέξατο λάθρῃ
λάθρῃ: Il. 19:165: ἀλλά τε λάθρῃ γυῖα βαρύνεται, ἠδὲ κιχάνει
λάθρῃ: Il. 24:72: λάθρῃ Ἀχιλλῆος θρασὺν Ἕκτορα· ἦ γάρ οἱ αἰεὶ
λάθρῃ: Od. 4:92: λάθρῃ, ἀνωϊστί, δόλῳ οὐλομένης ἀλόχοιο.
λάθρῃ: Od. 8:269: λάθρῃ· πολλὰ δὲ δῶκε, λέχος δ’ ᾔσχυνε καὶ εὐνὴν
λάθρῃ: Od. 15:430: τὴν δ’ αὖτε προσέειπεν ἀνήρ, ὃς μίσγετο λάθρῃ·
λάθρῃ: Od. 17:43: λάθρῃ, ἐμεῦ ἀέκητι, φίλου μετὰ πατρὸς ἀκουήν.
λάθρῃ: Od. 17:80: λάθρῃ κτείναντες πατρώϊα πάντα δάσωνται,
λάθρῃ: Od. 22:445: τὴν ἄρ’ ὑπὸ μνηστῆρσιν ἔχον μίσγοντό τε λάθρῃ.”
λάθωμαι: Il. 6:265: μή μ’ ἀπογυιώσῃς μένεος, ἀλκῆς τε λάθωμαι·
λάθωμαι: Il. 22:282: ὄφρά σ’ ὑποδείσας μένεος ἀλκῆς τε λάθωμαι.
λαθὼν: Il. 9:473: ῥεῖα, λαθὼν φύλακάς τ’ ἄνδρας δμῳάς τε γυναῖκας.
λαθὼν: Il. 11:251: στῆ δ’ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθὼν Ἀγαμέμνονα δῖον,
λαθών: Il. 12:390: ἂψ δ’ ἀπὸ τείχεος ἆλτο λαθών, ἵνα μή τις Ἀχαιῶν
λαθών: Il. 15:541: στῆ δ’ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθών, βάλε δ’ ὦμον ὄπισθεν·
λαθὼν: Il. 24:681: νηῶν ἐκπέμψειε λαθὼν ἱεροὺς πυλαωρούς.
λαθὼν: Od. 17:305: ῥεῖα λαθὼν Εὔμαιον, ἄφαρ δ’ ἐρεείνετο μύθῳ·
λάθωνται: Il. 10:99: κοιμήσωνται, ἀτὰρ φυλακῆς ἐπὶ πάγχυ λάθωνται.
λᾶϊ: Il. 16:739: ἵππων ἡνί’ ἔχοντα μετώπιον ὀξέϊ λᾶϊ.
λάϊγγας: Od. 6:95: λάϊγγας ποτὶ χέρσον ἀποπτύεσκε θάλασσα.
λάϊγγες: Od. 5:433: πρὸς κοτυληδονόφιν πυκιναὶ λάϊγγες ἔχονται,
λαίλαπα: Il. 4:278: φαίνετ’ ἰὸν κατὰ πόντον, ἄγει δέ τε λαίλαπα πολλήν,
λαίλαπα: Il. 16:365: αἰθέρος ἐκ δίης, ὅτε τε Ζεὺς λαίλαπα τείνῃ,
λαίλαπι: Il. 11:306: ἀργεστᾶο Νότοιο βαθείῃ λαίλαπι τύπτων·
λαίλαπι: Il. 11:746: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπόρουσα κελαινῇ λαίλαπι ἶσος,
λαίλαπι: Il. 12:375: οἳ δ’ ἐπ’ ἐπάλξεις βαῖνον ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσοι
λαίλαπι: Il. 16:384: ὡς δ’ ὑπὸ λαίλαπι πᾶσα κελαινὴ βέβριθε χθὼν
λαίλαπι: Il. 17:57: ἐλθὼν δ’ ἐξαπίνης ἄνεμος σὺν λαίλαπι πολλῇ
λαίλαπι: Il. 20:51: αὖε δ’ Ἄρης ἑτέρωθεν ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσος
λαίλαπι: Od. 9:68: λαίλαπι θεσπεσίῃ, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε
λαίλαπι: Od. 12:314: λαίλαπι θεσπεσίῃ, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε
λαίλαπι: Od. 12:400: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο λαίλαπι θύων,
λαίλαπι: Od. 12:408: κεκληγὼς ζέφυρος μεγάλῃ σὺν λαίλαπι θύων.
λαίλαπι: Od. 12:426: ἔνθ’ ἦ τοι ζέφυρος μὲν ἐπαύσατο λαίλαπι θύων,
λαίλαπι: Od. 24:42: παυσάμεθα πτολέμου, εἰ μὴ Ζεὺς λαίλαπι παῦσεν.
λαιμὸν: Il. 13:388: λαιμὸν ὑπ’ ἀνθερεῶνα, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν.
λαιμὸν: Il. 13:542: λαιμὸν τύψ’ ἐπὶ οἷ τετραμμένον ὀξέϊ δουρί·
λαιμὸν: Il. 18:34: δείδιε γὰρ μὴ λαιμὸν ἀπαμήσειε σιδήρῳ.
λαιμὸν: Il. 19:209: πρὶν δ’ οὔ πως ἂν ἔμοιγε φίλον κατὰ λαιμὸν ἰείη
λαιμὸν: Od. 22:15: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς κατὰ λαιμὸν ἐπισχόμενος βάλεν ἰῷ,
λαΐνεοι: Il. 22:154: καλοὶ λαΐνεοι, ὅθι εἵματα σιγαλόεντα
λάϊνοι: Od. 13:106: λάϊνοι· ἔνθα δ’ ἔπειτα τιθαιβώσσουσι μέλισσαι.
λάϊνον: Il. 3:57: λάϊνον ἕσσο χιτῶνα κακῶν ἕνεχ’ ὅσσα ἔοργας.
λάϊνον: Il. 12:178: λάϊνον· Ἀργεῖοι δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἀνάγκῃ
λάϊνον: Od. 8:80: Πυθοῖ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθ’ ὑπέρβη λάϊνον οὐδὸν
λάϊνον: Od. 16:41: αὐτὰρ ὅ γ’ εἴσω ἴεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν.
λάϊνον: Od. 17:30: αὐτὸς δ’ εἴσω ἴεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν.
λάϊνον: Od. 20:258: ἐντὸς ἐϋσταθέος μεγάρου, παρὰ λάϊνον οὐδόν,
λάϊνον: Od. 23:88: ἡ δ’ ἐπεὶ εἰσῆλθεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν,
λάϊνος: Il. 9:404: οὐδ’ ὅσα λάϊνος οὐδὸς ἀφήτορος ἐντὸς ἐέργει
λαισήϊά: Il. 5:453: ἀσπίδας εὐκύκλους λαισήϊά τε πτερόεντα.
λαισήϊά: Il. 12:426: ἀσπίδας εὐκύκλους λαισήϊά τε πτερόεντα.
Λαιστρυγόνες: Od. 10:119: φοίτων ἴφθιμοι Λαιστρυγόνες ἄλλοθεν ἄλλος,
Λαιστρυγονίην: Od. 10:82: Τηλέπυλον Λαιστρυγονίην, ὅθι ποιμένα ποιμὴν
Λαιστρυγονίην: Od. 23:318: ἠδ’ ὡς Τηλέπυλον Λαιστρυγονίην ἀφίκανεν,
Λαιστρυγόνος: Od. 10:106: θυγατέρ’ ἰφθίμῃ Λαιστρυγόνος Ἀντιφάταο.
Λαιστρυγόνος: Od. 10:199: μνησαμένοισ’ ἔργων Λαιστρυγόνος Ἀντιφάταο
λαῖτμα: Il. 19:267: τὸν μὲν Ταλθύβιος πολιῆς ἁλὸς ἐς μέγα λαῖτμα
λαῖτμα: Od. 4:504: φῆ ῥ’ ἀέκητι θεῶν φυγέειν μέγα λαῖτμα θαλάσσης.
λαῖτμα: Od. 5:174: ἥ με κέλεαι σχεδίῃ περάαν μέγα λαῖτμα θαλάσσης,
λαῖτμα: Od. 5:409: Ζεύς, καὶ δὴ τόδε λαῖτμα διατμήξας ἐπέρησα,
λαῖτμα: Od. 7:35: λαῖτμα μέγ’ ἐκπερόωσιν, ἐπεί σφισι δῶκ’ ἐνοσίχθων·
λαῖτμα: Od. 7:276: νηχόμενος τόδε λαῖτμα διέτμαγον, ὄφρα με γαίῃ
λαῖτμα: Od. 8:561: ἀνθρώπων καὶ λαῖτμα τάχισθ’ ἁλὸς ἐκπερόωσιν
λαῖτμα: Od. 9:260: παντοίοισ’ ἀνέμοισιν ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θαλάσσης,
λαῖτμα: Od. 9:323: φορτίδος εὐρείης, ἥ τ’ ἐκπεράᾳ μέγα λαῖτμα·
λαίφε’: Od. 20:206: τοιάδε λαίφε’ ἔχοντα κατ’ ἀνθρώπους ἀλάλησθαι,
λαῖφος: Od. 13:399: ξανθὰς δ’ ἐκ κεφαλῆς ὀλέσω τρίχας, ἀμφὶ δὲ λαῖφος
λαιψηρὰ: Il. 10:358: γνῶ ῥ’ ἄνδρας δηΐους, λαιψηρὰ δὲ γούνατ’ ἐνώμα
λαιψηρὰ: Il. 14:17: ὀσσόμενον λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευθα
λαιψηρὰ: Il. 15:269: ὣς Ἕκτωρ λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ’ ἐνώμα
λαιψηρὰ: Il. 15:620: ἥ τε μένει λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευθα
λαιψηρά: Il. 20:93: εἰρύσαθ’, ὅς μοι ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα.
λαιψηρὰ: Il. 22:24: ὣς Ἀχιλεὺς λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ’ ἐνώμα.
λαιψηρὰ: Il. 22:144: τεῖχος ὕπο Τρώων, λαιψηρὰ δὲ γούνατ’ ἐνώμα.
λαιψηρά: Il. 22:204: ἐγγύθεν, ὅς οἱ ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα;
λαιψηροῖς: Il. 21:278: λαιψηροῖς ὀλέεσθαι Ἀπόλλωνος βελέεσσιν.
λαιψηρὸν: Il. 21:264: καὶ λαιψηρὸν ἐόντα· θεοὶ δέ τε φέρτεροι ἀνδρῶν.
λάκε: Il. 13:616: ῥινὸς ὕπερ πυμάτης· λάκε δ’ ὀστέα, τὼ δέ οἱ ὄσσε
λάκε: Il. 14:25: μαρνάμενοι· λάκε δέ σφι περὶ χροῒ χαλκὸς ἀτειρὴς
λάκε: Il. 20:277: Πηλιὰς ἤϊξεν μελίη, λάκε δ’ ἀσπὶς ὑπ’ αὐτῆς.
Λακεδαίμονα: Il. 2:581: Οἳ δ’ εἶχον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν,
Λακεδαίμονα: Od. 3:326: ἐς Λακεδαίμονα δῖαν, ὅθι ξανθὸς Μενέλαος.
Λακεδαίμονα: Od. 4:1: Οἱ δ’ ἷξον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν,
Λακεδαίμονα: Od. 4:313: ἐς Λακεδαίμονα δῖαν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης;
Λακεδαίμονα: Od. 4:702: ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδ’ ἐς Λακεδαίμονα δῖαν.”
Λακεδαίμονα: Od. 5:20: ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδ’ ἐς Λακεδαίμονα δῖαν.”
Λακεδαίμονα: Od. 13:414: ὅς τοι ἐς εὐρύχορον Λακεδαίμονα πὰρ Μενέλαον
Λακεδαίμονα: Od. 13:440: ἐς Λακεδαίμονα δῖαν ἔβη μετὰ παῖδ’ Ὀδυσῆος.
Λακεδαίμονα: Od. 15:1: Ἡ δ’ εἰς εὐρύχορον Λακεδαίμονα Παλλὰς Ἀθήνη
Λακεδαίμονα: Od. 17:121: ὅττευ χρηΐζων ἱκόμην Λακεδαίμονα δῖαν·
Λακεδαίμονι: Il. 3:244: ἐν Λακεδαίμονι αὖθι φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ.
Λακεδαίμονι: Il. 3:387: εἰροκόμῳ, ἥ οἱ Λακεδαίμονι ναιετοώσῃ
Λακεδαίμονι: Od. 21:13: δῶρα τά οἱ ξεῖνος Λακεδαίμονι δῶκε τυχήσας
Λακεδαίμονος: Il. 3:239: ἢ οὐχ ἑσπέσθην Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς,
Λακεδαίμονος: Il. 3:443: οὐδ’ ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς
λακτίζων: Od. 18:99: λακτίζων ποσὶ γαῖαν· ἀτὰρ μνηστῆρες ἀγαυοὶ
λακτίζων: Od. 22:88: λακτίζων ἐτίνασσε· κατ’ ὀφθαλμῶν δ’ ἔχυτ’ ἀχλύς.
Λάμου: Od. 10:81: ἑβδομάτῃ δ’ ἱκόμεσθα Λάμου αἰπὺ πτολίεθρον,
λάμπ’: Il. 11:45: λάμπ’· ἐπὶ δ’ ἐγδούπησαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
Λάμπέ: Il. 8:185: Ξάνθέ τε καὶ σὺ Πόδαργε καὶ Αἴθων Λάμπέ τε δῖε
λάμπε: Il. 12:463: νυκτὶ θοῇ ἀτάλαντος ὑπώπια· λάμπε δὲ χαλκῷ
λαμπέσθην: Il. 15:608: λαμπέσθην βλοσυρῇσιν ὑπ’ ὀφρύσιν, ἀμφὶ δὲ πήληξ
λαμπέσθην: Il. 19:366: λαμπέσθην ὡς εἴ τε πυρὸς σέλας, ἐν δέ οἱ ἦτορ
Λαμπετίδης: Il. 15:526: Λαμπετίδης, ὃν Λάμπος ἐγείνατο φέρτατον υἱὸν
Λαμπετίη: Od. 12:132: νύμφαι ἐϋπλόκαμοι, Φαέθουσά τε Λαμπετίη τε,
Λαμπετίη: Od. 12:375: Λαμπετίη τανύπεπλος, ὅ οἱ βόας ἔκταμεν ἡμεῖς.
λάμπετο: Il. 6:319: ἔγχος ἔχ’ ἑνδεκάπηχυ· πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς
λάμπετο: Il. 8:494: ἔγχος ἔχ’ ἑνδεκάπηχυ· πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς
λάμπετο: Il. 20:156: Τῶν δ’ ἅπαν ἐπλήσθη πεδίον καὶ λάμπετο χαλκῷ
λάμπετον: Il. 13:474: ὀφθαλμὼ δ’ ἄρα οἱ πυρὶ λάμπετον· αὐτὰρ ὀδόντας
λαμπετόωντι: Il. 1:104: πίμπλαντ’, ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην·
λαμπετόωντι: Od. 4:662: πίμπλαντ’, ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην·
λαμπομενάων: Il. 13:341: αὐγὴ χαλκείη κορύθων ἄπο λαμπομενάων
λαμπομενάων: Il. 18:492: νύμφας δ’ ἐκ θαλάμων δαΐδων ὕπο λαμπομενάων
λαμπομενάων: Od. 19:48: κείων ἐς θάλαμον δαΐδων ὕπο λαμπομενάων,
λαμπομενάων: Od. 23:290: ἐσθῆτος μαλακῆς δαΐδων ὕπο λαμπομενάων.
λαμπομένης: Il. 16:71: ἐγγύθι λαμπομένης· τάχα κεν φεύγοντες ἐναύλους
λαμπόμενοι: Il. 18:510: τεύχεσι λαμπόμενοι· δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή,
λαμπόμενον: Il. 20:46: τεύχεσι λαμπόμενον βροτολοιγῷ ἶσον Ἄρηϊ.
λαμπόμενος: Il. 15:623: αὐτὰρ ὃ λαμπόμενος πυρὶ πάντοθεν ἔνθορ’ ὁμίλῳ,
λαμπόμενος: Il. 17:214: τεύχεσι λαμπόμενος μεγαθύμου Πηλεΐωνος.
Λάμπόν: Il. 3:147: Λάμπόν τε Κλυτίον θ’ Ἱκετάονά τ’ ὄζον Ἄρηος
Λάμπόν: Il. 20:238: Λάμπόν τε Κλυτίον θ’ Ἱκετάονά τ’ ὄζον Ἄρηος·
Λάμπον: Od. 23:246: Λάμπον καὶ Φαέθονθ’, οἵ τ’ Ἠῶ πῶλοι ἄγουσι.
Λάμπος: Il. 15:526: Λαμπετίδης, ὃν Λάμπος ἐγείνατο φέρτατον υἱὸν
λαμπρῇσιν: Il. 17:269: λαμπρῇσιν κορύθεσσι Κρονίων ἠέρα πολλὴν
λαμπροῖσι: Il. 13:132: ψαῦον δ’ ἱππόκομοι κόρυθες λαμπροῖσι φάλοισι
λαμπροῖσι: Il. 16:216: ψαῦον δ’ ἱππόκομοι κόρυθες λαμπροῖσι φάλοισι
λαμπρὸν: Il. 1:605: Αὐτὰρ ἐπεὶ κατέδυ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο,
λαμπρόν: Il. 4:77: λαμπρόν· τοῦ δέ τε πολλοὶ ἀπὸ σπινθῆρες ἵενται·
λαμπρὸν: Il. 5:6: λαμπρὸν παμφαίνῃσι λελουμένος ὠκεανοῖο·
λαμπρὸν: Il. 5:120: δηρὸν ἔτ’ ὄψεσθαι λαμπρὸν φάος ἠελίοιο.
λαμπρὸν: Il. 8:485: ἐν δ’ ἔπεσ’ Ὠκεανῷ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο
λαμπρὸν: Il. 13:265: καὶ κόρυθες καὶ θώρηκες λαμπρὸν γανόωντες.
λαμπρὸν: Il. 19:359: ὣς τότε ταρφειαὶ κόρυθες λαμπρὸν γανόωσαι
λαμπρὸς: Od. 19:234: τὼς μὲν ἔην μαλακός, λαμπρὸς δ’ ἦν ἠέλιος ὥς.
λαμπρότατος: Il. 22:30: λαμπρότατος μὲν ὅ γ’ ἐστί, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται,
λαμπτῆρας: Od. 18:307: αὐτίκα λαμπτῆρας τρεῖς ἵστασαν ἐν μεγάροισιν,
λαμπτῆρσι: Od. 18:343: αὐτὰρ ὁ πὰρ λαμπτῆρσι φαείνων αἰθομένοισιν
λαμπτήρων: Od. 19:63: πῦρ δ’ ἀπὸ λαμπτήρων χαμάδις βάλον, ἄλλα δ’ ἐπ’ αὐτῶν
λάμφ’: Il. 10:154: λάμφ’ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διός· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
λάμφ’: Il. 11:66: λάμφ’ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο.
λανθανόμην: Od. 12:227: λανθανόμην, ἐπεὶ οὔ τί μ’ ἀνώγει θωρήσσεσθαι·
λὰξ: Il. 5:620: αὐτὰρ ὃ λὰξ προσβὰς ἐκ νεκροῦ χάλκεον ἔγχος
λὰξ: Il. 6:65: λὰξ ἐν στήθεσι βὰς ἐξέσπασε μείλινον ἔγχος.
λὰξ: Il. 10:158: λὰξ ποδὶ κινήσας, ὄτρυνέ τε νείκεσέ τ’ ἄντην·
λὰξ: Il. 13:618: ἰδνώθη δὲ πεσών· ὃ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων
λὰξ: Il. 16:503: ὀφθαλμοὺς ῥῖνάς θ’· ὃ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων
λὰξ: Il. 16:863: εἴρυσε λὰξ προσβάς, τὸν δ’ ὕπτιον ὦσ’ ἀπὸ δουρός.
λὰξ: Od. 15:45: λὰξ ποδὶ κινήσας, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
λὰξ: Od. 17:233: ὣς φάτο, καὶ παριὼν λὰξ ἔνθορεν ἀφραδίῃσιν
Λαόγονον: Il. 16:604: Λαόγονον θρασὺν υἱὸν Ὀνήτορος, ὃς Διὸς ἱρεὺς
Λαόγονον: Il. 20:460: αὐτὰρ ὃ Λαόγονον καὶ Δάρδανον υἷε Βίαντος
Λαοδάμαν: Od. 8:141: “Λαοδάμαν, μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες.
Λαοδάμαν: Od. 8:153: “Λαοδάμαν, τί με ταῦτα κελεύετε κερτομέοντες;
Λαοδάμαντα: Il. 15:516: ἀρχὸν Φωκήων, Αἴας δ’ ἕλε Λαοδάμαντα
Λαοδάμαντα: Od. 7:170: υἱὸν ἀναστήσας ἀγαπήνορα Λαοδάμαντα,
Λαοδάμαντα: Od. 8:117: πάντων Φαιήκων μετ’ ἀμύμονα Λαοδάμαντα.
Λαοδάμαντα: Od. 8:370: Ἀλκίνοος δ’ Ἅλιον καὶ Λαοδάμαντα κέλευσε
Λαοδάμαντος: Od. 8:207: πάντων Φαιήκων πλήν γ’ αὐτοῦ Λαοδάμαντος.
Λαοδάμας: Od. 8:119: Λαοδάμας θ’ Ἅλιός τε καὶ ἀντίθεος Κλυτόνηος.
Λαοδάμας: Od. 8:130: πὺξ δ’ αὖ Λαοδάμας, ἀγαθὸς πάϊς Ἀλκινόοιο.
Λαοδάμας: Od. 8:132: τοῖσ’ ἄρα Λαοδάμας μετέφη, πάϊς Ἀλκινόοιο·
Λαοδάμειαν: Il. 6:197: Ἴσανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον καὶ Λαοδάμειαν.
Λαοδαμείῃ: Il. 6:198: Λαοδαμείῃ μὲν παρελέξατο μητίετα Ζεύς,
Λαοδίκη: Il. 9:145: Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα,
Λαοδίκη: Il. 9:287: Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα,
Λαοδίκην: Il. 3:124: Λαοδίκην Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην.
Λαοδίκην: Il. 6:252: Λαοδίκην ἐσάγουσα θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην·
Λαοδόκῳ: Il. 4:87: Λαοδόκῳ Ἀντηνορίδῃ κρατερῷ αἰχμητῇ,
Λαοδόκῳ: Il. 17:699: Λαοδόκῳ, ὅς οἱ σχεδὸν ἔστρεφε μώνυχας ἵππους.
Λαοθόη: Il. 21:85: γείνατο Λαοθόη θυγάτηρ Ἄλταο γέροντος
Λαοθόη: Il. 22:48: τούς μοι Λαοθόη τέκετο κρείουσα γυναικῶν.
λαοί: Il. 1:10: νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί,
λαοὶ: Il. 1:382: ἧκε δ’ ἐπ’ Ἀργείοισι κακὸν βέλος· οἳ δέ νυ λαοὶ
λαοί: Il. 2:25: ᾧ λαοί τ’ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·
λαοί: Il. 2:62: ᾧ λαοί τ’ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·
λαοί: Il. 2:86: σκηπτοῦχοι βασιλῆες· ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί.
λαοὶ: Il. 2:578: λαοὶ ἕποντ’· ἐν δ’ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν
λαοὶ: Il. 2:708: ἥρως Πρωτεσίλαος ἀρήϊος· οὐδέ τι λαοὶ
λαοὶ: Il. 2:773: Ἀτρεΐδῃ· λαοὶ δὲ παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης
λαοὶ: Il. 2:818: λαοὶ θωρήσσοντο μεμαότες ἐγχείῃσι.
λαοὶ: Il. 3:318: λαοὶ δ’ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον,
λαοί: Il. 5:643: σοὶ δὲ κακὸς μὲν θυμός, ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί.
λαοὶ: Il. 6:327: λαοὶ μὲν φθινύθουσι περὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος
λαοὶ: Il. 7:177: λαοὶ δ’ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον·
λαοί: Il. 9:420: χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεθαρσήκασι δὲ λαοί.
λαοί: Il. 9:683: χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεθαρσήκασι δὲ λαοί.
λαοὶ: Il. 10:170: εἰσὶν μέν μοι παῖδες ἀμύμονες, εἰσὶ δὲ λαοὶ
λαοὶ: Il. 11:675: κὰδ δ’ ἔπεσεν, λαοὶ δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται.
λαοί: Il. 12:229: εἰδείη τεράων καί οἱ πειθοίατο λαοί.
λαοὶ: Il. 13:492: λαοὶ ἕπονθ’, ὡς εἴ τε μετὰ κτίλον ἕσπετο μῆλα
λαοὶ: Il. 13:676: λαοὶ ὑπ’ Ἀργείων. τάχα δ’ ἂν καὶ κῦδος Ἀχαιῶν
λαοὶ: Il. 13:710: λαοὶ ἕπονθ’ ἕταροι, οἵ οἱ σάκος ἐξεδέχοντο
λαοί: Il. 14:34: αἰγιαλὸς νῆας χαδέειν, στείνοντο δὲ λαοί·
λαοὶ: Il. 14:93: σκηπτοῦχός τ’ εἴη, καί οἱ πειθοίατο λαοὶ
λαοὶ: Il. 16:551: λαοὶ ἕποντ’, ἐν δ’ αὐτὸς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι·
λαοὶ: Il. 18:497: λαοὶ δ’ εἰν ἀγορῇ ἔσαν ἀθρόοι· ἔνθα δὲ νεῖκος
λαοὶ: Il. 18:502: λαοὶ δ’ ἀμφοτέροισιν ἐπήπυον ἀμφὶς ἀρωγοί·
λαοὶ: Il. 18:519: ἀμφὶς ἀριζήλω· λαοὶ δ’ ὑπολίζονες ἦσαν.
λαοὶ: Il. 21:531: πεπταμένας ἐν χερσὶ πύλας ἔχετ’ εἰς ὅ κε λαοὶ
λαοὶ: Il. 22:408: ᾤμωξεν δ’ ἐλεεινὰ πατὴρ φίλος, ἀμφὶ δὲ λαοὶ
λαοὶ: Il. 22:412: λαοὶ μέν ῥα γέροντα μόγις ἔχον ἀσχαλόωντα
λαοὶ: Il. 23:53: θᾶσσον ἀπ’ ὀφθαλμῶν, λαοὶ δ’ ἐπὶ ἔργα τράπωνται.
λαοὶ: Il. 23:728: κάππεσε· λαοὶ δ’ αὖ θηεῦντό τε θάμβησάν τε.
λαοὶ: Il. 23:881: κάππεσε· λαοὶ δ’ αὖ θηεῦντό τε θάμβησάν τε.
λαοὶ: Il. 24:1: Λῦτο δ’ ἀγών, λαοὶ δὲ θοὰς ἐπὶ νῆας ἕκαστοι
λαοὶ: Il. 24:740: τὼ καί μιν λαοὶ μὲν ὀδύρονται κατὰ ἄστυ,
λαοὶ: Od. 2:13: τὸν δ’ ἄρα πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον θηεῦντο.
λαοὶ: Od. 2:252: ἀλλ’ ἄγε, λαοὶ μὲν σκίδνασθ’ ἐπὶ ἔργα ἕκαστος,
λαοὶ: Od. 3:155: ἡμίσεες δ’ ἄρα λαοὶ ἐρητύοντο μένοντες
λαοὶ: Od. 3:214: εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ
λαοὶ: Od. 9:263: λαοὶ δ’ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος εὐχόμεθ’ εἶναι,
λαοὶ: Od. 11:136: γήρᾳ ὕπο λιπαρῷ ἀρημένον· ἀμφὶ δὲ λαοὶ
λαοὶ: Od. 13:156: λαοὶ ἀπὸ πτόλιος, θεῖναι λίθον ἐγγύθι γαίης
λαοὶ: Od. 16:95: εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ
λαοὶ: Od. 16:375: λαοὶ δ’ οὐκέτι πάμπαν ἐφ’ ἡμῖν ἦρα φέρουσιν.
λαοὶ: Od. 17:64: τὸν δ’ ἄρα πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον θηεῦντο.
λαοὶ: Od. 19:114: ἐξ εὐηγεσίης, ἀρετῶσι δὲ λαοὶ ὑπ’ αὐτοῦ.
λαοὶ: Od. 23:283: γήρᾳ ὕπο λιπαρῷ ἀρημένον· ἀμφὶ δὲ λαοὶ
λαοῖς: Il. 17:145: οἶος σὺν λαοῖς τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν·
λαοῖς: Il. 17:251: λαοῖς· ἐκ δὲ Διὸς τιμὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ.
λαοῖσι: Il. 18:301: συλλέξας λαοῖσι δότω καταδημοβορῆσαι·
λαοῖσι: Il. 21:458: τοῦ δὴ νῦν λαοῖσι φέρεις χάριν, οὐδὲ μεθ’ ἡμέων
λαοῖσί: Il. 24:37: καὶ πατέρι Πριάμῳ λαοῖσί τε, τοί κέ μιν ὦκα
λαοῖσι: Il. 24:715: εἰ μὴ ἄρ’ ἐκ δίφροιο γέρων λαοῖσι μετηύδα·
λαοῖσι: Od. 4:176: καὶ πᾶσιν λαοῖσι, μίαν πόλιν ἐξαλαπάξας,
λαοῖσι: Od. 8:472: Δημόδοκον, λαοῖσι τετιμένον· εἷσε δ’ ἄρ’ αὐτὸν
λαοῖσι: Od. 13:28: Δημόδοκος, λαοῖσι τετιμένος. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
λαοῖσι: Od. 13:62: παισί τε καὶ λαοῖσι καὶ Ἀλκινόῳ βασιλῆϊ.”
λαοῖσι: Od. 22:133: καὶ εἴποι λαοῖσι, βοὴ δ’ ὤκιστα γένοιτο;
λαοῖσιν: Il. 5:486: λαοῖσιν μενέμεν καὶ ἀμυνέμεναι ὤρεσσι.
λαοῖσιν: Il. 12:153: λαοῖσιν καθύπερθε πεποιθότες ἠδὲ βίηφιν.
λαοῖσιν: Il. 17:390: λαοῖσιν δώῃ τανύειν μεθύουσαν ἀλοιφῇ·
λαοῖσιν: Il. 22:54: λαοῖσιν δ’ ἄλλοισι μινυνθαδιώτερον ἄλγος
λαοῖσιν: Il. 22:205: λαοῖσιν δ’ ἀνένευε καρήατι δῖος Ἀχιλλεύς,
λαοῖσιν: Il. 24:777: λαοῖσιν δ’ ὃ γέρων Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπεν·
λαοῖσιν: Od. 4:740: ἐξελθὼν λαοῖσιν ὀδύρεται, οἳ μεμάασιν
Λαομέδοντα: Il. 20:236: Ἶλος δ’ αὖ τέκεθ’ υἱὸν ἀμύμονα Λαομέδοντα·
Λαομέδοντι: Il. 7:453: ἥρῳ Λαομέδοντι πολίσσαμεν ἀθλήσαντε.
Λαομέδοντι: Il. 21:443: μοῦνοι νῶϊ θεῶν, ὅτ’ ἀγήνορι Λαομέδοντι
Λαομεδοντιάδη: Il. 3:250: ὄρσεο Λαομεδοντιάδη, καλέουσιν ἄριστοι
Λαομεδοντιάδης: Il. 15:527: Λαομεδοντιάδης εὖ εἰδότα θούριδος ἀλκῆς,
Λαομέδοντος: Il. 5:269: λάθρῃ Λαομέδοντος ὑποσχὼν θήλεας ἵππους·
Λαομέδοντος: Il. 5:640: ὅς ποτε δεῦρ’ ἐλθὼν ἕνεχ’ ἵππων Λαομέδοντος
Λαομέδοντος: Il. 5:649: ἀνέρος ἀφραδίῃσιν ἀγαυοῦ Λαομέδοντος,
Λαομέδοντος: Il. 6:23: Βουκολίων δ’ ἦν υἱὸς ἀγαυοῦ Λαομέδοντος
Λαομέδοντος: Il. 23:348: ἢ τοὺς Λαομέδοντος, οἳ ἐνθάδε γ’ ἔτραφεν ἐσθλοί.
Λαομέδων: Il. 20:237: Λαομέδων δ’ ἄρα Τιθωνὸν τέκετο Πρίαμόν τε
Λαομέδων: Il. 21:452: Λαομέδων ἔκπαγλος, ἀπειλήσας δ’ ἀπέπεμπε.
λαὸν: Il. 1:54: τῇ δεκάτῃ δ’ ἀγορὴν δὲ καλέσσατο λαὸν Ἀχιλλεύς·
λαὸν: Il. 1:117: βούλομ’ ἐγὼ λαὸν σῶν ἔμμεναι ἢ ἀπολέσθαι·
λαὸν: Il. 1:454: τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ’ ἴψαο λαὸν Ἀχαιῶν·
λαόν: Il. 2:115: δυσκλέα Ἄργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν.
λαὸν: Il. 2:120: μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν Ἀχαιῶν
λαὸν: Il. 2:163: ἀλλ’ ἴθι νῦν κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων·
λαὸν: Il. 2:179: ἀλλ’ ἴθι νῦν κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν, μηδ’ ἔτ’ ἐρώει,
λαὸν: Il. 2:280: εἰδομένη κήρυκι σιωπᾶν λαὸν ἀνώγει,
λαὸν: Il. 2:438: λαὸν κηρύσσοντες ἀγειρόντων κατὰ νῆας,
λαὸν: Il. 2:450: σὺν τῇ παιφάσσουσα διέσσυτο λαὸν Ἀχαιῶν
λαὸν: Il. 2:664: αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολὺν δ’ ὅ γε λαὸν ἀγείρας
λαὸν: Il. 2:799: ἀλλ’ οὔ πω τοιόνδε τοσόνδέ τε λαὸν ὄπωπα·
λαὸν: Il. 4:28: λαὸν ἀγειρούσῃ, Πριάμῳ κακὰ τοῖό τε παισίν.
λαὸν: Il. 4:184: θάρσει, μηδέ τί πω δειδίσσεο λαὸν Ἀχαιῶν·
λαὸν: Il. 4:199: βῆ δ’ ἰέναι κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
λαὸν: Il. 4:287: αὐτὼ γὰρ μάλα λαὸν ἀνώγετον ἶφι μάχεσθαι.
λαὸν: Il. 4:377: ξεῖνος ἅμ’ ἀντιθέῳ Πολυνείκεϊ λαὸν ἀγείρων·
λαὸν: Il. 4:407: παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ’ ὑπὸ τεῖχος ἄρειον,
λαὸν: Il. 4:430: τόσσον λαὸν ἕπεσθαι ἔχοντ’ ἐν στήθεσιν αὐδήν,
λαὸν: Il. 5:465: ἐς τί ἔτι κτείνεσθαι ἐάσετε λαὸν Ἀχαιοῖς;
λαὸν: Il. 5:573: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν νεκροὺς ἔρυσαν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν,
λαὸν: Il. 5:758: ὁσσάτιόν τε καὶ οἷον ἀπώλεσε λαὸν Ἀχαιῶν
λαὸν: Il. 6:80: στῆτ’ αὐτοῦ, καὶ λαὸν ἐρυκάκετε πρὸ πυλάων
λαὸν: Il. 6:433: λαὸν δὲ στῆσον παρ’ ἐρινεόν, ἔνθα μάλιστα
λαὸν: Il. 7:306: τὼ δὲ διακρινθέντε ὃ μὲν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν
λαὸν: Il. 7:342: ἥ χ’ ἵππον καὶ λαὸν ἐρυκάκοι ἀμφὶς ἐοῦσα,
λαὸν: Il. 8:76: ἧκε σέλας μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν· οἳ δὲ ἰδόντες
λαὸν: Il. 8:246: νεῦσε δέ οἱ λαὸν σόον ἔμμεναι οὐδ’ ἀπολέσθαι.
λαόν: Il. 9:22: δυσκλέα Ἄργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν.
λαὸν: Il. 9:118: ὡς νῦν τοῦτον ἔτισε, δάμασσε δὲ λαὸν Ἀχαιῶν.
λαὸν: Il. 9:338: Ἀργείους; τί δὲ λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ’ ἀγείρας
λαὸν: Il. 9:424: ἥ κέ σφιν νῆάς τε σαῷ καὶ λαὸν Ἀχαιῶν
λαόν: Il. 9:479: καί μ’ ἀφνειὸν ἔθηκε, πολὺν δέ μοι ὤπασε λαόν·
λαὸν: Il. 9:517: κρινάμενος κατὰ λαὸν Ἀχαιϊκόν, οἵ τε σοὶ αὐτῷ
λαὸν: Il. 9:677: ὅππως κεν νῆάς τε σαῷς καὶ λαὸν Ἀχαιῶν·
λαόν: Il. 9:704: καρπαλίμως πρὸ νεῶν ἐχέμεν λαόν τε καὶ ἵππους
λαὸν: Il. 10:14: αὐτὰρ ὅτ’ ἐς νῆάς τε ἴδοι καὶ λαὸν Ἀχαιῶν,
λαὸν: Il. 10:79: λαὸν ἄγων, ἐπεὶ οὐ μὲν ἐπέτρεπε γήραϊ λυγρῷ.
λαὸν: Il. 11:189: τόφρ’ ἀναχωρείτω, τὸν δ’ ἄλλον λαὸν ἀνώχθω
λαὸν: Il. 11:204: τόφρ’ ὑπόεικε μάχης, τὸν δ’ ἄλλον λαὸν ἄνωχθι
λαὸν: Il. 11:715: ἔννυχος, οὐδ’ ἀέκοντα Πύλον κάτα λαὸν ἄγειρεν
λαὸν: Il. 11:757: κέκληται· ὅθεν αὖτις ἀπέτραπε λαὸν Ἀθήνη.
λαὸν: Il. 11:769: λαὸν ἀγείροντες κατ’ Ἀχαιΐδα πουλυβότειραν.
λαὸν: Il. 12:201: αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ’ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων
λαὸν: Il. 12:219: αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ’ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων
λαὸν: Il. 13:47: Αἴαντε σφὼ μέν τε σαώσετε λαὸν Ἀχαιῶν
λαὸν: Il. 13:196: ἀρχοὶ Ἀθηναίων κόμισαν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν·
λαὸν: Il. 13:349: ἤθελε λαὸν ὀλέσθαι Ἀχαιϊκὸν Ἰλιόθι πρό,
λαὸν: Il. 15:56: ὄφρ’ ἣ μὲν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
λαὸν: Il. 15:218: Ὣς εἰπὼν λίπε λαὸν Ἀχαιϊκὸν ἐννοσίγαιος,
λαὸν: Il. 15:506: ἦ οὐκ ὀτρύνοντος ἀκούετε λαὸν ἅπαντα
λαὸν: Il. 15:695: χειρὶ μάλα μεγάλῃ, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅμ’ αὐτῷ.
λαόν: Il. 15:723: αὐτόν τ’ ἰσχανάασκον ἐρητύοντό τε λαόν·
λαὸν: Il. 16:38: ἀλλ’ ἐμέ περ πρόες ὦχ’, ἅμα δ’ ἄλλον λαὸν ὄπασσον
λαὸν: Il. 16:129: δύσεο τεύχεα θᾶσσον, ἐγὼ δέ κε λαὸν ἀγείρω.
λαὸν: Il. 16:237: τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ’ ἴψαο λαὸν Ἀχαιῶν,
λαὸν: Il. 16:368: ἔκφερον ὠκύποδες σὺν τεύχεσι, λεῖπε δὲ λαὸν
λαόν: Il. 16:377: Πάτροκλος δ’ ᾗ πλεῖστον ὀρινόμενον ἴδε λαόν,
λαὸν: Il. 16:501: ἀλλ’ ἔχεο κρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα.
λαὸν: Il. 16:822: δούπησεν δὲ πεσών, μέγα δ’ ἤκαχε λαὸν Ἀχαιῶν·
λαὸν: Il. 17:559: ἀλλ’ ἔχεο κρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα.
λαὸν: Il. 18:452: πέμπε δέ μιν πόλεμον δέ, πολὺν δ’ ἅμα λαὸν ὄπασσε.
λαὸν: Il. 18:503: κήρυκες δ’ ἄρα λαὸν ἐρήτυον· οἳ δὲ γέροντες
λαὸν: Il. 19:171: ἀλλ’ ἄγε λαὸν μὲν σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχθι
λαὸν: Il. 21:295: πρὶν κατὰ Ἰλιόφι κλυτὰ τείχεα λαὸν ἐέλσαι
λαὸν: Il. 22:104: νῦν δ’ ἐπεὶ ὤλεσα λαὸν ἀτασθαλίῃσιν ἐμῇσιν,
λαόν: Il. 22:107: Ἕκτωρ ἧφι βίηφι πιθήσας ὤλεσε λαόν.
λαὸν: Il. 23:162: αὐτίκα λαὸν μὲν σκέδασεν κατὰ νῆας ἐΐσας,
λαὸν: Il. 23:258: αὐτοῦ λαὸν ἔρυκε καὶ ἵζανεν εὐρὺν ἀγῶνα,
λαὸν: Il. 24:658: ὄφρα τέως αὐτός τε μένω καὶ λαὸν ἐρύκω.
λαὸν: Od. 2:41: ὃς λαὸν ἤγειρα· μάλιστα δέ μ’ ἄλγος ἱκάνει.
λαὸν: Od. 2:81: δάκρυ’ ἀναπρήσας· οἶκτος δ’ ἕλε λαὸν ἅπαντα.
λαὸν: Od. 3:140: μῦθον μυθείσθην, τοῦ εἵνεκα λαὸν ἄγειραν.
λαὸν: Od. 3:144: λαὸν ἐρυκακέειν ῥέξαι θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας,
λαὸν: Od. 7:60: ἀλλ’ ὁ μὲν ὤλεσε λαὸν ἀτάσθαλον, ὤλετο δ’ αὐτός·
λαὸν: Od. 11:500: πέφνον λαὸν ἄριστον, ἀμύνων Ἀργείοισιν, -
λαὸν: Od. 11:518: ὅσσον λαὸν ἔπεφνεν ἀμύνων Ἀργείοισιν,
λαὸν: Od. 24:530: ἤϋσεν φωνῇ, κατὰ δ’ ἔσχεθε λαὸν ἅπαντα·
λαός: Il. 2:99: σπουδῇ δ’ ἕζετο λαός, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας
λαός: Il. 2:675: ἀλλ’ ἀλαπαδνὸς ἔην, παῦρος δέ οἱ εἵπετο λαός.
λαὸς: Il. 2:809: πᾶσαι δ’ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ δ’ ἔσσυτο λαὸς
λαὸς: Il. 4:47: καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϋμμελίω Πριάμοιο.
λαὸς: Il. 4:165: καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϋμμελίω Πριάμοιο,
λαὸς: Il. 4:331: ἕστασαν· οὐ γάρ πώ σφιν ἀκούετο λαὸς ἀϋτῆς,
λαὸς: Il. 6:223: κάλλιφ’, ὅτ’ ἐν Θήβῃσιν ἀπώλετο λαὸς Ἀχαιῶν.
λαὸς: Il. 6:449: καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϋμμελίω Πριάμοιο.
λαὸς: Il. 7:434: τῆμος ἄρ’ ἀμφὶ πυρὴν κριτὸς ἔγρετο λαὸς Ἀχαιῶν,
λαός: Il. 8:58: πᾶσαι δ’ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ δ’ ἔσσυτο λαός,
λαός: Il. 8:67: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός.
λαός: Il. 11:85: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός·
λαὸς: Il. 11:763: πολλὰ μετακλαύσεσθαι ἐπεί κ’ ἀπὸ λαὸς ὄληται.
λαὸς: Il. 11:795: ἀλλὰ σέ περ προέτω, ἅμα δ’ ἄλλος λαὸς ἑπέσθω
λᾶος: Il. 12:462: λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς· ὃ δ’ ἄρ’ ἔσθορε φαίδιμος Ἕκτωρ
λαὸς: Il. 13:822: αἰετὸς ὑψιπέτης· ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς Ἀχαιῶν
λαὸς: Il. 13:834: ἠχῇ θεσπεσίῃ, ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς ὄπισθεν.
λαός: Il. 15:319: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός.
λαός: Il. 16:778: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός·
λαὸς: Il. 17:723: ὕψι μάλα μεγάλως· ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς ὄπισθε
λαός: Il. 18:153: αὖτις γὰρ δὴ τόν γε κίχον λαός τε καὶ ἵπποι
λαὸς: Il. 23:156: Ἀτρεΐδη, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε λαὸς Ἀχαιῶν
λαὸς: Il. 24:28: καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς Ἀλεξάνδρου ἕνεκ’ ἄτης,
λαός: Il. 24:665: τῇ δεκάτῃ δέ κε θάπτοιμεν δαινῦτό τε λαός,
λαός: Il. 24:789: τῆμος ἄρ’ ἀμφὶ πυρὴν κλυτοῦ Ἕκτορος ἔγρετο λαός.
λαὸς: Od. 3:304: κτείνας Ἀτρεΐδην, δέδμητο δὲ λαὸς ὑπ’ αὐτῷ.
λαός: Od. 6:164: ἦλθον γὰρ καὶ κεῖσε, πολὺς δέ μοι ἕσπετο λαός,
λᾶος: Od. 8:192: λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς· ὁ δ’ ὑπέρπτατο σήματα πάντων,
λαός: Od. 14:248: ἐννέα νῆας στεῖλα, θοῶς δ’ ἐσαγείρετο λαός.
λαοσσόον: Od. 15:244: αὐτὰρ Ὀϊκλείης λαοσσόον Ἀμφιάρηον,
λαοσσόον: Od. 22:210: ὣς φάτ’, ὀϊόμενος λαοσσόον ἔμμεν’ Ἀθήνην.
λαοσσόος: Il. 13:128: οὔτε κ’ Ἀθηναίη λαοσσόος· οἳ γὰρ ἄριστοι
λαοσσόος: Il. 17:398: ἄγριος· οὐδέ κ’ Ἄρης λαοσσόος οὐδέ κ’ Ἀθήνη
λαοσσόος: Il. 20:48: ὦρτο δ’ Ἔρις κρατερὴ λαοσσόος, αὖε δ’ Ἀθήνη
λαοσσόος: Il. 20:79: Αἰνείαν δ’ ἰθὺς λαοσσόος ὦρσεν Ἀπόλλων
λαοῦ: Il. 10:364: λαοῦ ἀποτμήξαντε διώκετον ἐμμενὲς αἰεί.
λαοῦ: Il. 21:599: αὐτὰρ ὃ Πηλεΐωνα δόλῳ ἀποέργαθε λαοῦ·
λαοὺς: Il. 1:126: λαοὺς δ’ οὐκ ἐπέοικε παλίλλογα ταῦτ’ ἐπαγείρειν.
λαοὺς: Il. 1:313: λαοὺς δ’ Ἀτρεΐδης ἀπολυμαίνεσθαι ἄνωγεν·
λαούς: Il. 2:191: ἀλλ’ αὐτός τε κάθησο καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς·
λαούς: Il. 2:580: οὕνεκ’ ἄριστος ἔην πολὺ δὲ πλείστους ἄγε λαούς.
λαοὺς: Il. 3:186: λαοὺς Ὀτρῆος καὶ Μυγδόνος ἀντιθέοιο,
λαούς: Il. 15:15: Ἕκτορα δῖον ἔπαυσε μάχης, ἐφόβησε δὲ λαούς.
λαούς: Il. 15:475: μάρναό τε Τρώεσσι καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς.
λαοὺς: Il. 16:714: ἦ λαοὺς ἐς τεῖχος ὁμοκλήσειεν ἀλῆναι.
λαούς: Il. 17:226: λαούς, ὑμέτερον δὲ ἑκάστου θυμὸν ἀέξω.
λαούς: Il. 19:139: ἀλλ’ ὄρσευ πόλεμον δὲ καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς.
λαοὺς: Il. 24:611: κατθάψαι, λαοὺς δὲ λίθους ποίησε Κρονίων·
λαοὺς: Od. 8:125: τόσσον ὑπεκπροθέων λαοὺς ἵκεθ’, οἱ δ’ ἐλίποντο.
λαοὺς: Od. 9:265: τόσσην γὰρ διέπερσε πόλιν καὶ ἀπώλεσε λαοὺς
λαούς: Od. 24:428: ὤλεσε μὲν νῆας γλαφυράς, ἀπὸ δ’ ὤλεσε λαούς,
λαοφόρον: Il. 15:682: λαοφόρον καθ’ ὁδόν· πολέες τέ ἑ θηήσαντο
λαπάρην: Il. 3:359: ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα
λαπάρην: Il. 6:64: οὖτα κατὰ λαπάρην· ὃ δ’ ἀνετράπετ’, Ἀτρεΐδης δὲ
λαπάρην: Il. 7:253: ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα
λαπάρην: Il. 14:446: οὖτα κατὰ λαπάρην· ὃ δ’ ἀνετράπετ’, ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτῷ
λαπάρην: Il. 14:516: οὖτα κατὰ λαπάρην, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς ἄφυσσε
λαπάρην: Il. 22:307: τό οἱ ὑπὸ λαπάρην τέτατο μέγα τε στιβαρόν τε,
λαπάρης: Il. 16:318: Ἀντίλοχος, λαπάρης δὲ διήλασε χάλκεον ἔγχος·
Λαπίθαι: Il. 12:181: σὺν δ’ ἔβαλον Λαπίθαι πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα.
Λαπίθας: Od. 21:297: ἐς Λαπίθας ἐλθόνθ’· ὁ δ’ ἐπεὶ φρένας ἄασεν οἴνῳ,
Λαπιθάων: Il. 12:128: υἷας ὑπερθύμους Λαπιθάων αἰχμητάων,
Λάρισαν: Il. 2:841: τῶν οἳ Λάρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον·
Λαρίσης: Il. 17:301: τῆλ’ ἀπὸ Λαρίσης ἐριβώλακος, οὐδὲ τοκεῦσι
λάρνακ’: Il. 18:413: λάρνακ’ ἐς ἀργυρέην συλλέξατο, τοῖς ἐπονεῖτο·
λάρνακα: Il. 24:795: καὶ τά γε χρυσείην ἐς λάρνακα θῆκαν ἑλόντες
λαρόν: Il. 17:572: ἰσχανάᾳ δακέειν, λαρόν τέ οἱ αἷμ’ ἀνθρώπου·
λαρὸν: Il. 19:316: αὐτὸς ἐνὶ κλισίῃ λαρὸν παρὰ δεῖπνον ἔθηκας
λαρὸν: Od. 12:283: νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ λαρὸν τετυκοίμεθα δόρπον,
λαρὸν: Od. 14:408: εἶεν, ἵν’ ἐν κλισίῃ λαρὸν τετυκοίμεθα δόρπον.”
λάρῳ: Od. 5:51: σεύατ’ ἔπειτ’ ἐπὶ κῦμα λάρῳ ὄρνιθι ἐοικώς,
λαρώτατος: Od. 2:350: ἡδύν, ὅτις μετὰ τὸν λαρώτατος, ὃν σὺ φυλάσσεις,
λασίην: Od. 9:433: τοῦ κατὰ νῶτα λαβών, λασίην ὑπὸ γαστέρ’ ἐλυσθεὶς
λασίοισι: Il. 1:189: στήθεσσιν λασίοισι διάνδιχα μερμήριξεν,
λάσιον: Il. 2:851: Παφλαγόνων δ’ ἡγεῖτο Πυλαιμένεος λάσιον κῆρ
λάσιον: Il. 16:554: ὦρσε Μενοιτιάδεω Πατροκλῆος λάσιον κῆρ·
λάσιος: Il. 24:125: τοῖσι δ’ ὄϊς λάσιος μέγας ἐν κλισίῃ ἱέρευτο.
λαυκανίην: Il. 22:325: λαυκανίην, ἵνα τε ψυχῆς ὤκιστος ὄλεθρος·
λαυκανίης: Il. 24:642: λαυκανίης καθέηκα· πάρος γε μὲν οὔ τι πεπάσμην.
λαύρην: Od. 22:128: ἦν ὁδὸς ἐς λαύρην, σανίδες δ’ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι·
λαύρης: Od. 22:137: αὐλῆς καλὰ θύρετρα, καὶ ἀργαλέον στόμα λαύρης·
λαφύσσει: Il. 11:176: πρῶτον, ἔπειτα δέ θ’ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει·
λαφύσσει: Il. 17:64: πρῶτον, ἔπειτα δέ θ’ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει
λαφύσσετον: Il. 18:583: ἔγκατα καὶ μέλαν αἷμα λαφύσσετον· οἳ δὲ νομῆες
λάχ’: Il. 23:356: τῷ δ’ ἐπὶ Μηριόνης λάχ’ ἐλαυνέμεν· ὕστατος αὖτε
λάχ’: Il. 23:357: Τυδεΐδης ὄχ’ ἄριστος ἐὼν λάχ’ ἐλαυνέμεν ἵππους.
λάχε: Il. 23:79: ἀμφέχανε στυγερή, ἥ περ λάχε γιγνόμενόν περ·
λάχεια: Od. 9:116: νῆσος ἔπειτα λάχεια παρὲκ λιμένος τετάνυσται,
λάχεια: Od. 10:509: ἔνθ’ ἀκτή τε λάχεια καὶ ἄλσεα Περσεφονείης
λαχεῖν: Il. 7:179: Ζεῦ πάτερ ἢ Αἴαντα λαχεῖν, ἢ Τυδέος υἱόν,
λάχεν: Il. 23:862: Τεῦκρος δὲ πρῶτος κλήρῳ λάχεν· αὐτίκα δ’ ἰὸν
λάχῃ: Il. 24:76: δώρων ἐκ Πριάμοιο λάχῃ ἀπό θ’ Ἕκτορα λύσῃ.
λάχῃσιν: Il. 7:171: κλήρῳ νῦν πεπάλασθε διαμπερὲς ὅς κε λάχῃσιν·
λάχνη: Il. 2:219: φοξὸς ἔην κεφαλήν, ψεδνὴ δ’ ἐπενήνοθε λάχνη.
λάχνη: Il. 10:134: διπλῆν ἐκταδίην, οὔλη δ’ ἐπενήνοθε λάχνη.
λάχνῃ: Od. 11:320: ἀνθῆσαι πυκάσαι τε γένυς εὐανθέϊ λάχνῃ.
λαχνήεντ’: Il. 24:451: λαχνήεντ’ ὄροφον λειμωνόθεν ἀμήσαντες·
λαχνήεντα: Il. 18:415: αὐχένα τε στιβαρὸν καὶ στήθεα λαχνήεντα,
λαχνήεντας: Il. 2:743: ἤματι τῷ ὅτε Φῆρας ἐτίσατο λαχνήεντας,
λαχνήεντι: Il. 9:544: ἀμφὶ συὸς κεφαλῇ καὶ δέρματι λαχνήεντι,
λάχνῳ: Od. 9:445: λάχνῳ στεινόμενος καὶ ἐμοὶ πυκινὰ φρονέοντι.
λάχομεν: Il. 4:49: λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
λάχομεν: Il. 24:70: λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
λάχον: Il. 24:400: τῶν μέτα παλλόμενος κλήρῳ λάχον ἐνθάδ’ ἕπεσθαι.
λαχόντα: Il. 18:327: Ἴλιον ἐκπέρσαντα, λαχόντα τε ληΐδος αἶσαν.
λαχὼν: Od. 5:40: εἴ περ ἀπήμων ἦλθε, λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶσαν.
λαχὼν: Od. 13:138: εἴ περ ἀπήμων ἦλθε, λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶσαν.”
λάψοντες: Il. 16:161: λάψοντες γλώσσῃσιν ἀραιῇσιν μέλαν ὕδωρ
λαῷ: Il. 1:226: οὔτέ ποτ’ ἐς πόλεμον ἅμα λαῷ θωρηχθῆναι
λαῷ: Il. 5:600: ὣς τότε Τυδεΐδης ἀνεχάζετο, εἶπέ τε λαῷ·
λαῶν: Il. 1:16: Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν·
λαῶν: Il. 1:263: οἷον Πειρίθοόν τε Δρύαντά τε ποιμένα λαῶν
λαῶν: Il. 1:375: Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω κοσμήτορε λαῶν.
λαῶν: Il. 2:85: οἳ δ’ ἐπανέστησαν πείθοντό τε ποιμένι λαῶν
λαῶν: Il. 2:96: λαῶν ἱζόντων, ὅμαδος δ’ ἦν· ἐννέα δέ σφεας
λαῶν: Il. 2:105: αὐτὰρ ὃ αὖτε Πέλοψ δῶκ’ Ἀτρέϊ ποιμένι λαῶν,
λαῶν: Il. 2:243: Ὣς φάτο νεικείων Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν,
λαῶν: Il. 2:254: τὼ νῦν Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν
λαῶν: Il. 2:365: γνώσῃ ἔπειθ’ ὅς θ’ ἡγεμόνων κακὸς ὅς τέ νυ λαῶν
λαῶν: Il. 2:772: κεῖτ’ ἀπομηνίσας Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν
λαῶν: Il. 3:236: δοιὼ δ’ οὐ δύναμαι ἰδέειν κοσμήτορε λαῶν
λαῶν: Il. 4:76: ἢ ναύτῃσι τέρας ἠὲ στρατῷ εὐρέϊ λαῶν
λαῶν: Il. 4:91: λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο ἀπ’ Αἰσήποιο ῥοάων·
λαῶν: Il. 4:202: λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο Τρίκης ἐξ ἱπποβότοιο.
λαῶν: Il. 4:296: Αἵμονά τε κρείοντα Βίαντά τε ποιμένα λαῶν·
λαῶν: Il. 4:413: οὐ γὰρ ἐγὼ νεμεσῶ Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν
λαῶν: Il. 5:144: Ἔνθ’ ἕλεν Ἀστύνοον καὶ Ὑπείρονα ποιμένα λαῶν,
λαῶν: Il. 5:473: φῆς που ἄτερ λαῶν πόλιν ἑξέμεν ἠδ’ ἐπικούρων
λαῶν: Il. 5:513: ἧκε, καὶ ἐν στήθεσσι μένος βάλε ποιμένι λαῶν.
λαῶν: Il. 5:566: βῆ δὲ διὰ προμάχων· περὶ γὰρ δίε ποιμένι λαῶν
λαῶν: Il. 5:570: Ἀντίλοχος δὲ μάλ’ ἄγχι παρίστατο ποιμένι λαῶν.
λαῶν: Il. 6:214: αὐτὰρ ὃ μειλιχίοισι προσηύδα ποιμένα λαῶν·
λαῶν: Il. 7:218: ἂψ λαῶν ἐς ὅμιλον, ἐπεὶ προκαλέσσατο χάρμῃ.
λαῶν: Il. 7:230: κεῖτ’ ἀπομηνίσας Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν·
λαῶν: Il. 7:234: Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν
λαῶν: Il. 7:469: τόν ῥ’ ἔτεχ’ Ὑψιπύλη ὑπ’ Ἰήσονι ποιμένι λαῶν.
λαῶν: Il. 8:281: Τεῦκρε φίλη κεφαλή, Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν
λαῶν: Il. 8:522: μὴ λόχος εἰσέλθῃσι πόλιν λαῶν ἀπεόντων.
λαῶν: Il. 9:81: ἀμφί τε Νεστορίδην Θρασυμήδεα ποιμένα λαῶν,
λαῶν: Il. 9:98: λαῶν ἐσσι ἄναξ καί τοι Ζεὺς ἐγγυάλιξε
λαῶν: Il. 9:117: λαῶν ἐστὶν ἀνὴρ ὅν τε Ζεὺς κῆρι φιλήσῃ,
λαῶν: Il. 9:640: Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν
λαῶν: Il. 10:3: ἀλλ’ οὐκ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν
λαῶν: Il. 10:73: αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ’ ἰέναι μετὰ Νέστορα ποιμένα λαῶν·
λαῶν: Il. 10:406: ποῦ νῦν δεῦρο κιὼν λίπες Ἕκτορα ποιμένα λαῶν;
λαῶν: Il. 11:92: πρῶτος ὄρουσ’, ἕλε δ’ ἄνδρα Βιάνορα ποιμένα λαῶν
λαῶν: Il. 11:187: ὄφρ’ ἂν μέν κεν ὁρᾷ Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν
λαῶν: Il. 11:202: ὄφρ’ ἂν μέν κεν ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν
λαῶν: Il. 11:309: ὣς ἄρα πυκνὰ καρήαθ’ ὑφ’ Ἕκτορι δάμνατο λαῶν.
λαῶν: Il. 11:370: Τυδεΐδῃ ἔπι τόξα τιταίνετο ποιμένι λαῶν,
λαῶν: Il. 11:465: Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν
λαῶν: Il. 11:506: παῦσεν ἀριστεύοντα Μαχάονα ποιμένα λαῶν,
λαῶν: Il. 11:577: καὶ βάλε Φαυσιάδην Ἀπισάονα ποιμένα λαῶν
λαῶν: Il. 11:597: ἱδρῶσαι, ἦγον δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν.
λαῶν: Il. 11:650: γιγνώσκω, ὁρόω δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν.
λαῶν: Il. 11:841: Ἦ, καὶ ὑπὸ στέρνοιο λαβὼν ἄγε ποιμένα λαῶν
λάων: Il. 12:29: φιτρῶν καὶ λάων, τὰ θέσαν μογέοντες Ἀχαιοί,
λαῶν: Il. 13:108: ἡγεμόνος κακότητι μεθημοσύνῃσί τε λαῶν,
λαῶν: Il. 13:411: ἀλλ’ ἔβαλ’ Ἱππασίδην Ὑψήνορα ποιμένα λαῶν
λαῶν: Il. 13:495: ὡς ἴδε λαῶν ἔθνος ἐπισπόμενον ἑοῖ αὐτῷ.
λαῶν: Il. 13:600: σφενδόνῃ, ἣν ἄρα οἱ θεράπων ἔχε ποιμένι λαῶν.
λαῶν: Il. 14:22: ἦε μετ’ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν.
λαῶν: Il. 14:102: ἔνθά κε σὴ βουλὴ δηλήσεται ὄρχαμε λαῶν.
λαῶν: Il. 14:422: αἰχμάς· ἀλλ’ οὔ τις ἐδυνήσατο ποιμένα λαῶν
λαῶν: Il. 14:515: Ἀτρεΐδης δ’ ἄρ’ ἔπειθ’ Ὑπερήνορα ποιμένα λαῶν
λαῶν: Il. 15:262: Ὣς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν.
λαῶν: Il. 15:311: τὴν ἄρ’ ὅ γ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων ἡγήσατο λαῶν.
λαῶν: Il. 16:2: Πάτροκλος δ’ Ἀχιλῆϊ παρίστατο ποιμένι λαῶν
λαῶν: Il. 17:12: Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφὲς ὄρχαμε λαῶν
λαῶν: Il. 17:348: καὶ βάλεν Ἱππασίδην Ἀπισάονα ποιμένα λαῶν
λαῶν: Il. 18:509: Τὴν δ’ ἑτέρην πόλιν ἀμφὶ δύω στρατοὶ ἥατο λαῶν
λαῶν: Il. 18:523: τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε δύω σκοποὶ εἵατο λαῶν
λαῶν: Il. 19:35: μῆνιν ἀποειπὼν Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν
λαῶν: Il. 19:234: λαῶν ὀτρυντὺν ποτιδέγμενος ἰσχαναάσθω·
λαῶν: Il. 19:251: κάπρον ἔχων ἐν χερσὶ παρίστατο ποιμένι λαῶν.
λαῶν: Il. 19:289: νῦν δέ σε τεθνηῶτα κιχάνομαι ὄρχαμε λαῶν
λαῶν: Il. 19:386: τῷ δ’ εὖτε πτερὰ γίγνετ’, ἄειρε δὲ ποιμένα λαῶν.
λαῶν: Il. 20:110: Ὣς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν,
λαῶν: Il. 20:383: ἐσθλὸν Ὀτρυντεΐδην πολέων ἡγήτορα λαῶν,
λαῶν: Il. 21:221: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ ἔασον· ἄγη μ’ ἔχει ὄρχαμε λαῶν.
λάων: Il. 21:314: φιτρῶν καὶ λάων, ἵνα παύσομεν ἄγριον ἄνδρα
λαῶν: Il. 22:277: ἂψ δ’ Ἀχιλῆϊ δίδου, λάθε δ’ Ἕκτορα ποιμένα λαῶν.
λαῶν: Il. 23:389: Τυδεΐδην, μάλα δ’ ὦκα μετέσσυτο ποιμένα λαῶν,
λαῶν: Il. 23:411: οὐ σφῶϊν κομιδὴ παρὰ Νέστορι ποιμένι λαῶν
λαῶν: Il. 24:654: αὐτίκ’ ἂν ἐξείποι Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν,
λαῶν: Od. 2:234: λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν.
λαῶν: Od. 3:156: αὖθι παρ’ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν·
λαῶν: Od. 3:469: πὰρ δ’ ὅ γε Νέστορ’ ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, ποιμένα λαῶν.
λαῶν: Od. 4:24: βῆ δ’ ἴμεν ἀγγελέων διὰ δώματα ποιμένι λαῶν,
λαῶν: Od. 4:156: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
λαῶν: Od. 4:291: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
λαῶν: Od. 4:316: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
λαῶν: Od. 4:528: βῆ δ’ ἴμεν ἀγγελέων πρὸς δώματα ποιμένι λαῶν.
λαῶν: Od. 4:532: αὐτὰρ ὁ βῆ καλέων Ἀγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν,
λαῶν: Od. 5:12: λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν.
λαῶν: Od. 6:194: ἄστυ δέ τοι δείξω, ἐρέω δέ τοι οὔνομα λαῶν·
λαῶν: Od. 7:71: καὶ λαῶν, οἵ μίν ῥα θεὸν ὣς εἰσορόωντες
λαῶν: Od. 7:323: λαῶν ἡμετέρων, ὅτε τε ξανθὸν Ῥαδάμανθυν
λαῶν: Od. 8:382: “Ἀλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν,
λαῶν: Od. 8:401: “Ἀλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν,
λαῶν: Od. 8:524: ὅς τε ἑῆς πρόσθεν πόλιος λαῶν τε πέσῃσιν,
λαῶν: Od. 9:2: “Ἀλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν,
λαῶν: Od. 10:538: ἔνθα τοι αὐτίκα μάντις ἐλεύσεται, ὄρχαμε λαῶν,
λαῶν: Od. 11:355: “Ἀλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν,
λαῶν: Od. 11:378: “Ἀλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν,
λαῶν: Od. 13:38: “Ἀλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν,
λαῶν: Od. 14:497: εἰπεῖν Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν,
λαῶν: Od. 15:64: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
λαῶν: Od. 15:87: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
λαῶν: Od. 15:151: “χαίρετον, ὦ κούρω, καὶ Νέστορι ποιμένι λαῶν
λαῶν: Od. 15:167: “φράζεο δή, Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
λαῶν: Od. 17:109: ᾠχόμεθ’ ἔς τε Πύλον καὶ Νέστορα, ποιμένα λαῶν·
λαῶν: Od. 18:70: ἄγχι παρισταμένη μέλε’ ἤλδανε ποιμένι λαῶν.
λαῶν: Od. 18:152: ἂψ δ’ ἐν χερσὶν ἔθηκε δέπας κοσμήτορι λαῶν.
λάων: Od. 19:229: ἀσπαίροντα λάων· τὸ δὲ θαυμάζεσκον ἅπαντες,
λαῶν: Od. 20:106: πλησίον, ἔνθ’ ἄρα οἱ μύλαι εἵατο ποιμένι λαῶν.
λαῶν: Od. 22:54: νῦν δ’ ὁ μὲν ἐν μοίρῃ πέφαται, σὺ δὲ φείδεο λαῶν
λαῶν: Od. 24:368: ἄγχι παρισταμένη μέλε’ ἤλδανε ποιμένι λαῶν,
λαῶν: Od. 24:456: οὐ γὰρ ἐμοὶ πείθεσθ’, οὐ Μέντορι ποιμένι λαῶν,
λέβηθ’: Il. 23:613: ἵππον ἄγειν· ὃ δ’ ἔπειτα λέβηθ’ ἕλε παμφανόωντα.
λέβηθ’: Od. 19:386: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ λέβηθ’ ἕλε παμφανόωντα,
λέβης: Il. 21:362: ὡς δὲ λέβης ζεῖ ἔνδον ἐπειγόμενος πυρὶ πολλῷ
λέβης: Od. 12:237: ἦ τοι ὅτ’ ἐξεμέσειε, λέβης ὣς ἐν πυρὶ πολλῷ
λέβητ’: Il. 23:885: κὰδ δὲ λέβητ’ ἄπυρον βοὸς ἄξιον ἀνθεμόεντα
λέβητα: Il. 23:267: αὐτὰρ τῷ τριτάτῳ ἄπυρον κατέθηκε λέβητα
λέβητα: Od. 13:13: ἀλλ’ ἄγε οἱ δῶμεν τρίποδα μέγαν ἠδὲ λέβητα
λέβητας: Il. 9:123: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους
λέβητας: Il. 9:265: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους
λέβητας: Il. 19:244: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους·
λέβητάς: Il. 23:259: νηῶν δ’ ἔκφερ’ ἄεθλα λέβητάς τε τρίποδάς τε
λέβητας: Il. 24:233: ἐκ δὲ δύ’ αἴθωνας τρίποδας, πίσυρας δὲ λέβητας,
λέβητας: Od. 13:217: ὣς εἰπὼν τρίποδας περικαλλέας ἠδὲ λέβητας
λέβητας: Od. 17:222: αἰτίζων ἀκόλους, οὐκ ἄορα οὐδὲ λέβητας.
λέβητι: Od. 3:440: χέρνιβα δέ σφ’ Ἄρητος ἐν ἀνθεμόεντι λέβητι
λέβητι: Od. 19:469: ἐν δὲ λέβητι πέσε κνήμη, κανάχησε δὲ χαλκός,
λέβητος: Il. 23:485: δεῦρό νυν ἢ τρίποδος περιδώμεθον ἠὲ λέβητος,
λέβητος: Od. 1:137: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
λέβητος: Od. 4:53: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
λέβητος: Od. 7:173: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
λέβητος: Od. 10:369: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
λέβητος: Od. 15:136: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
λέβητος: Od. 17:92: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
λεβήτων: Od. 15:84: ἠέ τινα τριπόδων εὐχάλκων ἠὲ λεβήτων
λέγ’: Il. 2:222: ὀξέα κεκλήγων λέγ’ ὀνείδεα· τῷ δ’ ἄρ’ Ἀχαιοὶ
λέγε: Od. 4:452: ἐν δ’ ἡμέας πρώτους λέγε κήτεσιν, οὐδέ τι θυμῷ
λέγε: Od. 5:5: τοῖσι δ’ Ἀθηναίη λέγε κήδεα πόλλ’ Ὀδυσῆος
λέγε: Od. 11:374: εὕδειν ἐν μεγάρῳ· σὺ δέ μοι λέγε θέσκελα ἔργα.
λέγεσθαι: Il. 13:275: οἶδ’ ἀρετὴν οἷός ἐσσι· τί σε χρὴ ταῦτα λέγεσθαι;
λέγεσθε: Il. 8:507: σῖτόν τ’ ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγεσθε,
λεγοίμεθα: Il. 13:276: εἰ γὰρ νῦν παρὰ νηυσὶ λεγοίμεθα πάντες ἄριστοι
λέγομεν: Od. 24:72: ἠῶθεν δή τοι λέγομεν λεύκ’ ὀστέ’, Ἀχιλλεῦ,
λέγοντες: Il. 11:754: κτείνοντές τ’ αὐτοὺς ἀνά τ’ ἔντεα καλὰ λέγοντες,
λέγοντο: Il. 8:547: σῖτόν τ’ ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγοντο.
λέγοντο: Il. 24:793: ὀστέα λευκὰ λέγοντο κασίγνητοί θ’ ἕταροί τε
λεγώμεθα: Il. 2:435: μηκέτι νῦν δήθ’ αὖθι λεγώμεθα, μηδ’ ἔτι δηρὸν
λεγώμεθα: Il. 13:292: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα νηπύτιοι ὣς
λεγώμεθα: Il. 20:244: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα νηπύτιοι ὣς
λεγώμεθα: Od. 3:240: “Μέντορ, μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα κηδόμενοί περ·
λεγώμεθα: Od. 13:296: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα, εἰδότες ἄμφω
λέγωμεν: Il. 23:239: ὀστέα Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο λέγωμεν
λέγων: Od. 12:165: ἦ τοι ἐγὼ τὰ ἕκαστα λέγων ἑτάροισι πίφαυσκον·
λέγων: Od. 14:197: οὔ τι διαπρήξαιμι λέγων ἐμὰ κήδεα θυμοῦ,
λέγων: Od. 14:362: ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάθες ἠδ’ ὅσ’ ἀλήθης.
λέγων: Od. 15:487: ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάθες ἄλγεα θυμῷ.
λέγων: Od. 18:359: αἱμασιάς τε λέγων καὶ δένδρεα μακρὰ φυτεύων;
λέγων: Od. 19:203: ἴσκε ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα·
λεῖα: Il. 12:30: λεῖα δ’ ἐποίησεν παρ’ ἀγάῤῥοον Ἐλλήσποντον,
λειανέω: Il. 15:261: πᾶσαν λειανέω, τρέψω δ’ ἥρωας Ἀχαιούς.
λεῖβε: Il. 1:463: λεῖβε· νέοι δὲ παρ’ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν.
λεῖβε: Il. 16:231: εὔχετ’ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
λεῖβε: Il. 24:306: εὔχετ’ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
λεῖβε: Od. 3:460: λεῖβε· νέοι δὲ παρ’ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν.
λείβειν: Il. 6:266: χερσὶ δ’ ἀνίπτοισιν Διὶ λείβειν αἴθοπα οἶνον
λεῖβον: Il. 10:579: πλείου ἀφυσσόμενοι λεῖβον μελιηδέα οἶνον.
λεῖβον: Il. 13:88: τοὺς οἵ γ’ εἰσορόωντες ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυα λεῖβον·
λεῖβον: Od. 2:432: λεῖβον δ’ ἀθανάτοισι θεοῖσ’ αἰειγενέτῃσιν,
λείβων: Il. 13:658: ἀχνύμενοι· μετὰ δέ σφι πατὴρ κίε δάκρυα λείβων,
λείβων: Il. 18:32: Ἀντίλοχος δ’ ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυα λείβων
λείβων: Od. 5:84: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων.
λείβων: Od. 5:158: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων.
λείβων: Od. 8:86: αἴδετο γὰρ Φαίηκας ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυα λείβων.
λείβων: Od. 8:93: ἔνθ’ ἄλλους μὲν πάντας ἐλάνθανε δάκρυα λείβων,
λείβων: Od. 8:532: ἔνθ’ ἄλλους μὲν πάντας ἐλάνθανε δάκρυα λείβων,
λείβων: Od. 16:214: ἀμφιχυθεὶς πατέρ’ ἐσθλὸν ὀδύρετο δάκρυα λείβων.
λείη: Il. 4:484: λείη, ἀτάρ τέ οἱ ὄζοι ἐπ’ ἀκροτάτῃ πεφύασι·
λείη: Od. 9:134: ἐν δ’ ἄροσις λείη· μάλα κεν βαθὺ λήϊον αἰεὶ
λείην: Od. 10:103: οἱ δ’ ἴσαν ἐκβάντες λείην ὁδόν, ᾗ περ ἄμαξαι
λείηναν: Od. 8:260: λείηναν δὲ χορόν, καλὸν δ’ εὔρυναν ἀγῶνα.
λειήνας: Il. 4:111: πᾶν δ’ εὖ λειήνας χρυσέην ἐπέθηκε κορώνην.
λειμῶν’: Od. 12:159: φθόγγον ἀλεύασθαι καὶ λειμῶν’ ἀνθεμόεντα.
λειμών: Il. 2:463: κλαγγηδὸν προκαθιζόντων, σμαραγεῖ δέ τε λειμών,
λειμών: Od. 4:605: ἐν δ’ Ἰθάκῃ οὔτ’ ἂρ δρόμοι εὐρέες οὔτε τι λειμών·
λειμών: Od. 6:292: αἰγείρων, ἐν δὲ κρήνη νάει, ἀμφὶ δὲ λειμών·
λειμῶνα: Od. 11:539: φοίτα μακρὰ βιβᾶσα κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
λειμῶνα: Od. 11:573: θῆρας ὁμοῦ εἰλεῦντα κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
λειμῶνα: Od. 24:13: ἤϊσαν· αἶψα δ’ ἵκοντο κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
λειμῶνες: Od. 5:72: ἀμφὶ δὲ λειμῶνες μαλακοὶ ἴου ἠδὲ σελίνου
λειμῶνες: Od. 9:132: ἐν μὲν γὰρ λειμῶνες ἁλὸς πολιοῖο παρ’ ὄχθας
λειμῶνι: Il. 2:461: Ἀσίω ἐν λειμῶνι Καϋστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα
λειμῶνι: Il. 2:467: ἔσταν δ’ ἐν λειμῶνι Σκαμανδρίῳ ἀνθεμόεντι
λειμῶνι: Il. 16:151: βοσκομένη λειμῶνι παρὰ ῥόον Ὠκεανοῖο.
λειμῶνι: Od. 12:45: ἥμεναι ἐν λειμῶνι· πολὺς δ’ ἀμφ’ ὀστεόφιν θὶς
λειμῶνι: Od. 21:49: βοσκόμενος λειμῶνι· τόσ’ ἔβραχε καλὰ θύρετρα
λειμωνόθεν: Il. 24:451: λαχνήεντ’ ὄροφον λειμωνόθεν ἀμήσαντες·
λεῖος: Il. 23:330: ἐν ξυνοχῇσιν ὁδοῦ, λεῖος δ’ ἱππόδρομος ἀμφὶς
λεῖος: Od. 5:443: λεῖος πετράων, καὶ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο·
λεῖος: Od. 7:282: λεῖος πετράων, καὶ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο.
λείουσιν: Il. 5:782: εἰλόμενοι λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν
λείουσιν: Il. 7:256: σύν ῥ’ ἔπεσον λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν
λείουσιν: Il. 15:592: Τρῶες δὲ λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισι
λεῖπ’: Il. 5:157: λεῖπ’, ἐπεὶ οὐ ζώοντε μάχης ἐκνοστήσαντε
λεῖπε: Il. 2:107: αὐτὰρ ὃ αὖτε Θυέστ’ Ἀγαμέμνονι λεῖπε φορῆναι,
λεῖπε: Il. 16:368: ἔκφερον ὠκύποδες σὺν τεύχεσι, λεῖπε δὲ λαὸν
λεῖπε: Il. 17:13: χάζεο, λεῖπε δὲ νεκρόν, ἔα δ’ ἔναρα βροτόεντα·
λεῖπε: Il. 17:108: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, λεῖπε δὲ νεκρὸν
λεῖπε: Od. 9:238: πάντα μάλ’, ὅσσ’ ἤμελγε, τὰ δ’ ἄρσενα λεῖπε θύρηφιν,
λεῖπε: Od. 9:338: πάντα μάλ’, οὐδέ τι λεῖπε βαθείης ἔντοθεν αὐλῆς,
λείπει: Il. 2:396: προβλῆτι σκοπέλῳ· τὸν δ’ οὔ ποτε κύματα λείπει
λείπεις: Il. 22:483: ἔρχεαι, αὐτὰρ ἐμὲ στυγερῷ ἐνὶ πένθεϊ λείπεις
λείπεις: Il. 24:726: λείπεις ἐν μεγάροισι· πάϊς δ’ ἔτι νήπιος αὔτως
λεῖπεν: Il. 21:201: τὸν δὲ κατ’ αὐτόθι λεῖπεν, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα,
λείπεσθ’: Il. 9:445: λείπεσθ’, οὐδ’ εἴ κέν μοι ὑποσταίη θεὸς αὐτὸς
λείπεσθε: Il. 23:409: Αἴθη θῆλυς ἐοῦσα· τί ἢ λείπεσθε φέριστοι;
λείπετ’: Il. 23:523: λείπετ’· ἀτὰρ τὰ πρῶτα καὶ ἐς δίσκουρα λέλειπτο,
λείπετ’: Il. 23:529: λείπετ’ ἀγακλῆος Μενελάου δουρὸς ἐρωήν·
λείπετ’: Il. 23:640: οὕνεκα δὴ τὰ μέγιστα παρ’ αὐτόθι λείπετ’ ἄεθλα.
λείποι: Od. 21:116: λείποι ἅμ’ ἄλλῳ ἰοῦσ’, ὅτ’ ἐγὼ κατόπισθε λιποίμην
λείπονται: Od. 22:250: οἱ δ’ οἶοι λείπονται ἐπὶ πρώτῃσι θύρῃσι.
λειριόεντα: Il. 13:830: μεῖναι ἐμὸν δόρυ μακρόν, ὅ τοι χρόα λειριόεντα
λειριόεσσαν: Il. 3:152: δενδρέῳ ἐφεζόμενοι ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσι·
λεϊστὴ: Il. 9:408: ἀνδρὸς δὲ ψυχὴ πάλιν ἐλθεῖν οὔτε λεϊστὴ
λεῖψαι: Il. 7:481: πρὶν πιέειν πρὶν λεῖψαι ὑπερμενέϊ Κρονίωνι.
λεῖψαι: Od. 12:362: οὐδ’ εἶχον μέθυ λεῖψαι ἐπ’ αἰθομένοισ’ ἱεροῖσιν,
λείψαντε: Il. 24:285: χρυσέῳ ἐν δέπαϊ, ὄφρα λείψαντε κιοίτην·
λείψαντε: Od. 15:149: ἐν δέπαϊ χρυσέῳ, ὄφρα λείψαντε κιοίτην.
λείψαντες: Od. 18:426: λείψαντες μακάρεσσι πίον μελιηδέα οἶνον.
λείψει: Il. 15:136: λείψει, ὃ δ’ ἡμέας εἶσι κυδοιμήσων ἐς Ὄλυμπον,
λείψειν: Il. 18:11: χερσὶν ὕπο Τρώων λείψειν φάος ἠελίοιο.
λείψετέ: Il. 13:620: λείψετέ θην οὕτω γε νέας Δαναῶν ταχυπώλων
λείψω: Od. 4:602: ἐνθάδε λείψω ἄγαλμα· σὺ γὰρ πεδίοιο ἀνάσσεις
λείῳ: Il. 23:359: τηλόθεν ἐν λείῳ πεδίῳ· παρὰ δὲ σκοπὸν εἷσεν
Λειῶδες: Od. 21:168: “Λειῶδες, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων,
Λειώδης: Od. 21:144: Λειώδης δὲ πρῶτος ἀνίστατο, Ἤνοπος υἱός,
Λειώδης: Od. 22:310: Λειώδης δ’ Ὀδυσῆος ἐπεσσύμενος λάβε γούνων
Λειώκριτον: Il. 17:344: ἔνθ’ αὖτ’ Αἰνείας Λειώκριτον οὔτασε δουρὶ
Λειώκριτον: Od. 22:294: Τηλέμαχος δ’ Εὐηνορίδην Λειώκριτον οὖτα
Λειώκριτος: Od. 2:242: τὸν δ’ Εὐηνορίδης Λειώκριτος ἀντίον ηὔδα·
λέκτο: Od. 4:451: ζατρεφέας, πάσας δ’ ἄρ’ ἐπῴχετο, λέκτο δ’ ἀριθμόν.
λέκτο: Od. 4:453: ὠΐσθη δόλον εἶναι· ἔπειτα δὲ λέκτο καὶ αὐτός.
λέκτο: Od. 5:487: ἐν δ’ ἄρα μέσσῃ λέκτο, χύσιν δ’ ἐπεχεύατο φύλλων.
λέκτο: Od. 7:346: Ἀλκίνοος δ’ ἄρα λέκτο μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο,
Λεκτόν: Il. 14:283: Λεκτόν, ὅθι πρῶτον λιπέτην ἅλα· τὼ δ’ ἐπὶ χέρσου
λέκτροιο: Od. 23:32: ὣς ἔφαθ’, ἡ δ’ ἐχάρη καὶ ἀπὸ λέκτροιο θοροῦσα
λέκτροιο: Od. 23:296: ἀσπάσιοι λέκτροιο παλαιοῦ θεσμὸν ἵκοντο·
λέκτροισι: Od. 8:337: εὕδειν ἐν λέκτροισι παρὰ χρυσῇ Ἀφροδίτῃ;”
λέκτροισι: Od. 20:58: κλαῖεν δ’ ἐν λέκτροισι καθεζομένη μαλακοῖσιν.
λέκτροισι: Od. 20:141: οὐκ ἔθελ’ ἐν λέκτροισι καὶ ἐν ῥήγεσσι καθεύδειν,
λέκτροισιν: Il. 22:503: εὕδεσκ’ ἐν λέκτροισιν ἐν ἀγκαλίδεσσι τιθήνης
λέκτρονδ’: Od. 23:254: ἀλλ’ ἔρχευ, λέκτρονδ’ ἴομεν, γύναι, ὄφρα καὶ ἤδη
λέκτρονδε: Od. 8:292: “δεῦρο, φίλη, λέκτρονδε, τραπείομεν εὐνηθέντε·
λέκτρῳ: Od. 1:437: ἕζετο δ’ ἐν λέκτρῳ, μαλακὸν δ’ ἔκδυνε χιτῶνα·
λέκτρῳ: Od. 19:516: κεῖμαι ἐνὶ λέκτρῳ, πυκιναὶ δέ μοι ἀμφ’ ἁδινὸν κῆρ
λελαβέσθαι: Od. 4:388: τόν γ’ εἴ πως σὺ δύναιο λοχησάμενος λελαβέσθαι,
λελαθέσθ’: Il. 19:136: οὐ δυνάμην λελαθέσθ’ Ἄτης ᾗ πρῶτον ἀάσθην.
λελαθέσθω: Il. 16:200: Μυρμιδόνες μή τίς μοι ἀπειλάων λελαθέσθω,
λελάθῃ: Il. 15:60: αὖτις δ’ ἐμπνεύσῃσι μένος, λελάθῃ δ’ ὀδυνάων
λελάθοντο: Il. 4:127: Οὐδὲ σέθεν Μενέλαε θεοὶ μάκαρες λελάθοντο
λελακυῖα: Od. 12:85: ἔνθα δ’ ἐνὶ Σκύλλη ναίει δεινὸν λελακυῖα.
λελάσμεθα: Il. 11:313: Τυδεΐδη τί παθόντε λελάσμεθα θούριδος ἀλκῆς;
λελασμένον: Il. 13:269: οὐδὲ γὰρ οὐδ’ ἐμέ φημι λελασμένον ἔμμεναι ἀλκῆς,
λελασμένος: Il. 16:538: Ἕκτορ νῦν δὴ πάγχυ λελασμένος εἰς ἐπικούρων,
λελασμένος: Il. 16:776: κεῖτο μέγας μεγαλωστί, λελασμένος ἱπποσυνάων.
λελασμένος: Il. 23:69: εὕδεις, αὐτὰρ ἐμεῖο λελασμένος ἔπλευ Ἀχιλλεῦ.
λελασμένος: Od. 13:92: δὴ τότε γ’ ἀτρέμας εὗδε, λελασμένος ὅσσ’ ἐπεπόνθει.
λελασμένος: Od. 24:40: κεῖσο μέγας μεγαλωστί, λελασμένος ἱπποσυνάων.
λέλασται: Il. 5:834: νῦν δὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλεῖ, τῶν δὲ λέλασται.
λελάχητε: Il. 23:76: νίσομαι ἐξ Ἀΐδαο, ἐπήν με πυρὸς λελάχητε.
λελάχωσι: Il. 7:80: Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι θανόντα.
λελάχωσι: Il. 15:350: γνωτοί τε γνωταί τε πυρὸς λελάχωσι θανόντα,
λελάχωσι: Il. 22:343: Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι θανόντα.
Λέλεγας: Il. 20:96: ἔγχεϊ χαλκείῳ Λέλεγας καὶ Τρῶας ἐναίρειν.
Λέλεγες: Il. 10:429: καὶ Λέλεγες καὶ Καύκωνες δῖοί τε Πελασγοί,
Λελέγεσσι: Il. 21:86: Ἄλτεω, ὃς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει
λελειμμένοι: Il. 24:687: παῖδες τοὶ μετόπισθε λελειμμένοι, αἴ κ’ Ἀγαμέμνων
λελειμμένος: Od. 9:448: ὕστατος; οὔ τι πάρος γε λελειμμένος ἔρχεαι οἰῶν,
λελείμμην: Il. 22:334: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγὼ μετόπισθε λελείμμην,
λέλειπται: Il. 10:253: τῶν δύο μοιράων, τριτάτη δ’ ἔτι μοῖρα λέλειπται.
λέλειπται: Il. 13:256: ἔρχομαι εἴ τί τοι ἔγχος ἐνὶ κλισίῃσι λέλειπται
λέλειπται: Il. 24:260: τοὺς μὲν ἀπώλεσ’ Ἄρης, τὰ δ’ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται
λέλειπτο: Il. 10:256: φάσγανον ἄμφηκες· τὸ δ’ ἑὸν παρὰ νηῒ λέλειπτο·
λέλειπτο: Il. 13:168: οἰσόμενος δόρυ μακρόν, ὅ οἱ κλισίηφι λέλειπτο.
λέλειπτο: Il. 23:523: λείπετ’· ἀτὰρ τὰ πρῶτα καὶ ἐς δίσκουρα λέλειπτο,
λέλειπτο: Od. 10:447: οὐδὲ μὲν Εὐρύλοχος κοίλῃ παρὰ νηῒ λέλειπτο,
λέλειπτο: Od. 22:200: ὣς ὁ μὲν αὖθι λέλειπτο, ταθεὶς ὀλοῷ ἐνὶ δεσμῷ·
λελεῖφθαι: Il. 24:256: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ’ οὔ τινά φημι λελεῖφθαι,
λελεῖφθαι: Il. 24:494: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ’ οὔ τινά φημι λελεῖφθαι.
λελείψεται: Il. 24:742: Ἕκτορ· ἐμοὶ δὲ μάλιστα λελείψεται ἄλγεα λυγρά.
λεληκὼς: Il. 22:141: ἣ δέ θ’ ὕπαιθα φοβεῖται, ὃ δ’ ἐγγύθεν ὀξὺ λεληκὼς
λελιημένοι: Il. 12:106: βάν ῥ’ ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι, οὐδ’ ἔτ’ ἔφαντο
λελιημένοι: Il. 16:552: βὰν δ’ ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι· ἦρχε δ’ ἄρά σφιν
λελιημένος: Il. 4:465: ἕλκε δ’ ὑπ’ ἐκ βελέων, λελιημένος ὄφρα τάχιστα
λελιημένος: Il. 5:690: ἀλλὰ παρήϊξεν λελιημένος ὄφρα τάχιστα
λελόγχασιν: Od. 11:304: τεθνᾶσιν· τιμὴν δὲ λελόγχασιν ἶσα θεοῖσι.
λέλοιπεν: Il. 1:235: φύσει, ἐπεὶ δὴ πρῶτα τομὴν ἐν ὄρεσσι λέλοιπεν,
λέλοιπεν: Od. 14:134: ῥινὸν ἀπ’ ὀστεόφιν ἐρύσαι, ψυχὴ δὲ λέλοιπεν·
λέλοιπεν: Od. 14:213: οὐδὲ φυγοπτόλεμος· νῦν δ’ ἤδη πάντα λέλοιπεν·
λελουμένος: Il. 5:6: λαμπρὸν παμφαίνῃσι λελουμένος ὠκεανοῖο·
λέλυνται: Il. 2:135: καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν καὶ σπάρτα λέλυνται·
λέλυνται: Il. 7:6: πόντον ἐλαύνοντες, καμάτῳ δ’ ὑπὸ γυῖα λέλυνται,
λέλυνται: Od. 8:233: ἦεν ἐπηετανός· τῶ μοι φίλα γυῖα λέλυνται.”
λέλυνται: Od. 18:242: οἴκαδ’, ὅπῃ οἱ νόστος, ἐπεὶ φίλα γυῖα λέλυνται.”
λέλυντο: Il. 13:85: τῶν ῥ’ ἅμα τ’ ἀργαλέῳ καμάτῳ φίλα γυῖα λέλυντο,
λέλυται: Il. 8:103: σὴ δὲ βίη λέλυται, χαλεπὸν δέ σε γῆρας ὀπάζει,
λέλυται: Il. 24:599: υἱὸς μὲν δή τοι λέλυται γέρον ὡς ἐκέλευες,
λελῦτο: Od. 18:238: οἱ δ’ ἔντοσθε δόμοιο, λελῦτο δὲ γυῖα ἑκάστου,
λεξαίμην: Od. 3:365: ἔνθα κε λεξαίμην κοίλῃ παρὰ νηῒ μελαίνῃ,
λεξαίμην: Od. 19:598: ἔνθα κε λεξαίμην· σὺ δὲ λέξεο τῷδ’ ἐνὶ οἴκῳ,
λέξαιτο: Od. 24:108: κρινάμενος λέξαιτο κατὰ πτόλιν ἄνδρας ἀρίστους.
λέξασθαι: Il. 2:125: Τρῶας μὲν λέξασθαι ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν,
λέξασθαι: Il. 8:519: λέξασθαι περὶ ἄστυ θεοδμήτων ἐπὶ πύργων·
λεξάσθην: Il. 14:349: τῷ ἔνι λεξάσθην, ἐπὶ δὲ νεφέλην ἕσσαντο
λεξάσθων: Il. 9:67: λεξάσθων παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός.
λέξαται: Il. 4:131: παιδὸς ἐέργῃ μυῖαν ὅθ’ ἡδέϊ λέξαται ὕπνῳ,
λέξατο: Il. 21:27: ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο κούρους
λέξεαι: Od. 7:319: λέξεαι, οἱ δ’ ἐλόωσι γαλήνην, ὄφρ’ ἂν ἵκηαι
λέξεο: Il. 9:613: οὗτοι δ’ ἀγγελέουσι, σὺ δ’ αὐτόθι λέξεο μίμνων
λέξεο: Od. 19:598: ἔνθα κε λεξαίμην· σὺ δὲ λέξεο τῷδ’ ἐνὶ οἴκῳ,
λέξεται: Od. 4:413: λέξεται ἐν μέσσῃσι, νομεὺς ὣς πώεσι μήλων.
λέξο: Il. 24:650: ἐκτὸς μὲν δὴ λέξο γέρον φίλε, μή τις Ἀχαιῶν
λέξο: Od. 10:320: “ἔρχεο νῦν συφεόνδε, μετ’ ἄλλων λέξο ἑταίρων.”
λέξομαι: Od. 17:102: λέξομαι εἰς εὐνήν, ἥ μοι στονόεσσα τέτυκται,
λέξομαι: Od. 19:595: λέξομαι εἰς εὐνήν, ἥ μοι στονόεσσα τέτυκται,
λέξομαι: Od. 23:172: λέξομαι· ἦ γὰρ τῇ γε σιδήρεον ἐν φρεσὶν ἦτορ.”
λέξον: Il. 24:635: λέξον νῦν με τάχιστα διοτρεφές, ὄφρα καὶ ἤδη
λέξοντες: Od. 24:224: αἱμασιὰς λέξοντες ἀλῳῆς ἔμμεναι ἕρκος
λέονθ’: Il. 11:383: οἵ τέ σε πεφρίκασι λέονθ’ ὡς μηκάδες αἶγες.
λέονθ’: Il. 12:293: ὦρσεν ἐπ’ Ἀργείοισι λέονθ’ ὣς βουσὶν ἕλιξιν.
λέονθ’: Il. 16:756: τὼ περὶ Κεβριόναο λέονθ’ ὣς δηρινθήτην,
λέοντ’: Il. 18:161: ὡς δ’ ἀπὸ σώματος οὔ τι λέοντ’ αἴθωνα δύνανται
λέοντα: Il. 5:136: δὴ τότε μιν τρὶς τόσσον ἕλεν μένος ὥς τε λέοντα
λέοντα: Il. 5:476: ἀλλὰ καταπτώσσουσι κύνες ὣς ἀμφὶ λέοντα·
λέοντα: Il. 11:547: ὡς δ’ αἴθωνα λέοντα βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο
λέοντα: Il. 21:483: τοξοφόρῳ περ ἐούσῃ, ἐπεὶ σὲ λέοντα γυναιξὶ
λέοντα: Od. 22:402: αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον ὥς τε λέοντα,
λέοντα: Od. 23:48: αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον ὥς τε λέοντα.
λέοντας: Od. 10:433: ἢ σῦς ἠὲ λύκους ποιήσεται ἠὲ λέοντας,
λέοντε: Il. 5:554: οἵω τώ γε λέοντε δύω ὄρεος κορυφῇσιν
λέοντε: Il. 10:297: βάν ῥ’ ἴμεν ὥς τε λέοντε δύω διὰ νύκτα μέλαιναν
λέοντε: Il. 13:198: ὥς τε δύ’ αἶγα λέοντε κυνῶν ὕπο καρχαροδόντων
λέοντε: Il. 18:579: σμερδαλέω δὲ λέοντε δύ’ ἐν πρώτῃσι βόεσσι
λέοντες: Od. 10:212: ἀμφὶ δέ μιν λύκοι ἦσαν ὀρέστεροι ἠδὲ λέοντες,
λέοντες: Od. 10:218: ὣς τοὺς ἀμφὶ λύκοι κρατερώνυχες ἠδὲ λέοντες
λέοντες: Od. 11:611: ἄρκτοι τ’ ἀγρότεροί τε σύες χαροποί τε λέοντες,
Λεοντεὺς: Il. 2:745: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος
Λεοντεὺς: Il. 12:188: υἱὸν δ’ Ἀντιμάχοιο Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος
Λεοντεὺς: Il. 23:841: δεύτερος αὖτ’ ἀφέηκε Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος·
Λεοντῆα: Il. 12:130: τὸν δὲ Λεοντῆα βροτολοιγῷ ἶσον Ἄρηϊ.
Λεοντῆος: Il. 23:837: ἂν δὲ Λεοντῆος κρατερὸν μένος ἀντιθέοιο,
λέοντι: Il. 11:293: σεύῃ ἐπ’ ἀγροτέρῳ συῒ καπρίῳ ἠὲ λέοντι,
λέοντος: Il. 8:338: ὡς δ’ ὅτε τίς τε κύων συὸς ἀγρίου ἠὲ λέοντος
λέοντος: Il. 10:23: ἀμφὶ δ’ ἔπειτα δαφοινὸν ἑέσσατο δέρμα λέοντος
λέοντος: Il. 10:177: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἑέσσατο δέρμα λέοντος
λέοντος: Il. 16:489: ὤλετό τε στενάχων ὑπὸ γαμφηλῇσι λέοντος,
λέοντος: Il. 16:752: οἶμα λέοντος ἔχων, ὅς τε σταθμοὺς κεραΐζων
λέοντος: Il. 17:20: οὔτ’ οὖν παρδάλιος τόσσον μένος οὔτε λέοντος
λέοντος: Od. 4:335: ὡς δ’ ὁπότ’ ἐν ξυλόχῳ ἔλαφος κρατεροῖο λέοντος
λέοντος: Od. 17:126: ὡς δ’ ὁπότ’ ἐν ξυλόχῳ ἔλαφος κρατεροῖο λέοντος
λεόντων: Il. 18:585: οἳ δ’ ἤτοι δακέειν μὲν ἀπετρωπῶντο λεόντων,
λέουσι: Il. 22:262: ὡς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὅρκια πιστά,
λέπαδν’: Il. 19:393: ζεύγνυον· ἀμφὶ δὲ καλὰ λέπαδν’ ἕσαν, ἐν δὲ χαλινοὺς
λέπαδνα: Il. 5:730: δῆσε χρύσειον καλὸν ζυγόν, ἐν δὲ λέπαδνα
λέπτ’: Il. 20:497: ῥίμφά τε λέπτ’ ἐγένοντο βοῶν ὑπὸ πόσσ’ ἐριμύκων,
λέπτ’: Od. 17:97: κλισμῷ κεκλιμένη, λέπτ’ ἠλάκατα στρωφῶσα.
λεπτά: Il. 22:511: λεπτά τε καὶ χαρίεντα τετυγμένα χερσὶ γυναικῶν.
λεπτά: Od. 8:280: ἠΰτ’ ἀράχνια λεπτά· τά γ’ οὔ κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο,
λεπτά: Od. 10:223: λεπτά τε καὶ χαρίεντα καὶ ἀγλαὰ ἔργα πέλονται.
λεπταλέῃ: Il. 18:571: λεπταλέῃ φωνῇ· τοὶ δὲ ῥήσσοντες ἁμαρτῇ
λεπτὰς: Il. 18:595: τῶν δ’ αἳ μὲν λεπτὰς ὀθόνας ἔχον, οἳ δὲ χιτῶνας
λεπτὴ: Il. 10:226: ἀλλά τέ οἱ βράσσων τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις.
λεπτῇ: Il. 23:506: ἐν λεπτῇ κονίῃ· τὼ δὲ σπεύδοντε πετέσθην.
λεπτὴ: Il. 23:590: κραιπνότερος μὲν γάρ τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις.
λεπτῇ: Il. 23:854: λεπτῇ μηρίνθῳ δῆσεν ποδός, ἧς ἄρ’ ἀνώγει
λεπτὴ: Od. 6:264: λεπτὴ δ’ εἰσίθμη· νῆες δ’ ὁδὸν ἀμφιέλισσαι
λεπτοὶ: Od. 7:97: λεπτοὶ ἐΰννητοι βεβλήατο, ἔργα γυναικῶν.
λεπτὸν: Il. 9:657: κώεά τε ῥῆγός τε λίνοιό τε λεπτὸν ἄωτον.
λεπτὸν: Od. 2:95: λεπτὸν καὶ περίμετρον· ἄφαρ δ’ ἡμῖν μετέειπε·
λεπτὸν: Od. 5:231: λεπτὸν καὶ χαρίεν, περὶ δὲ ζώνην βάλετ’ ἰξυῖ
λεπτὸν: Od. 10:544: λεπτὸν καὶ χαρίεν, περὶ δὲ ζώνην βάλετ’ ἰξυῖ
λεπτὸν: Od. 19:140: λεπτὸν καὶ περίμετρον· ἄφαρ δ’ αὐτοῖς μετέειπον·
λεπτὸν: Od. 24:130: λεπτὸν καὶ περίμετρον· ἄφαρ δ’ ἡμῖν μετέειπε·
λεπτοτάτη: Il. 20:276: λεπτοτάτη δ’ ἐπέην ῥινὸς βοός· ἣ δὲ διὰ πρὸ
λεπτότατος: Il. 20:275: ἄντυγ’ ὕπο πρώτην, ᾗ λεπτότατος θέε χαλκός,
Λεσβίδας: Il. 9:129: Λεσβίδας, ἃς ὅτε Λέσβον ἐϋκτιμένην ἕλεν αὐτὸς
Λεσβίδας: Il. 9:271: Λεσβίδας, ἃς ὅτε Λέσβον ἐϋκτιμένην ἕλες αὐτὸς
Λεσβόθεν: Il. 9:660: τῷ δ’ ἄρα παρκατέλεκτο γυνή, τὴν Λεσβόθεν ἦγε,
Λέσβον: Il. 9:129: Λεσβίδας, ἃς ὅτε Λέσβον ἐϋκτιμένην ἕλεν αὐτὸς
Λέσβον: Il. 9:271: Λεσβίδας, ἃς ὅτε Λέσβον ἐϋκτιμένην ἕλες αὐτὸς
Λέσβος: Il. 24:544: ὅσσον Λέσβος ἄνω Μάκαρος ἕδος ἐντὸς ἐέργει
Λέσβῳ: Od. 3:169: ἐν Λέσβῳ δ’ ἔκιχεν δολιχὸν πλόον ὁρμαίνοντας,
Λέσβῳ: Od. 4:342: τοῖος ἐὼν οἷός ποτ’ ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Λέσβῳ
Λέσβῳ: Od. 17:133: τοῖος ἐὼν οἷός ποτ’ ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Λέσβῳ
λέσχην: Od. 18:329: ἠέ που ἐς λέσχην, ἀλλ’ ἐνθάδε πόλλ’ ἀγορεύεις
λευγαλέῃ: Il. 14:386: ἐν δαῒ λευγαλέῃ, ἀλλὰ δέος ἰσχάνει ἄνδρας.
λευγαλέῃσι: Il. 9:119: ἀλλ’ ἐπεὶ ἀασάμην φρεσὶ λευγαλέῃσι πιθήσας,
λευγαλέοι: Od. 2:61: λευγαλέοι τ’ ἐσόμεσθα καὶ οὐ δεδαηκότες ἀλκήν.
λευγαλέοιο: Il. 13:97: εἰ δ’ ὑμεῖς πολέμοιο μεθήσετε λευγαλέοιο,
λευγαλέοις: Il. 20:109: λευγαλέοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ.
λευγαλέοισι: Od. 15:399: κήδεσιν ἀλλήλων τερπώμεθα λευγαλέοισι
λευγαλέοισιν: Od. 20:203: μισγέμεναι κακότητι καὶ ἄλγεσι λευγαλέοισιν.
λευγαλέῳ: Il. 21:281: νῦν δέ με λευγαλέῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι
λευγαλέῳ: Od. 5:312: νῦν δέ με λευγαλέῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι.”
λευγαλέῳ: Od. 15:359: λευγαλέῳ θανάτῳ, ὡς μὴ θάνοι ὅς τις ἐμοί γε
λευγαλέῳ: Od. 16:273: πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέροντι.
λευγαλέῳ: Od. 17:202: πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέροντι,
λευγαλέῳ: Od. 17:337: πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιος ἠδὲ γέροντι,
λευγαλέῳ: Od. 24:157: πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέροντι,
λευγαλέως: Il. 13:723: Ἔνθά κε λευγαλέως νηῶν ἄπο καὶ κλισιάων
λεύκ’: Il. 5:583: ἡνία λεύκ’ ἐλέφαντι χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν.
λεύκ’: Il. 18:560: δεῖπνον ἐρίθοισιν λεύκ’ ἄλφιτα πολλὰ πάλυνον.
λεύκ’: Od. 1:161: ἀνέρος, οὗ δή που λεύκ’ ὀστέα πύθεται ὄμβρῳ
λεύκ’: Od. 9:77: ἱστοὺς στησάμενοι ἀνά θ’ ἱστία λεύκ’ ἐρύσαντες
λεύκ’: Od. 11:221: δαμνᾷ, ἐπεί κε πρῶτα λίπῃ λεύκ’ ὀστέα θυμός,
λεύκ’: Od. 12:402: ἱστὸν στησάμενοι ἀνά θ’ ἱστία λεύκ’ ἐρύσαντες.
λεύκ’: Od. 24:72: ἠῶθεν δή τοι λέγομεν λεύκ’ ὀστέ’, Ἀχιλλεῦ,
λεύκ’: Od. 24:76: ἐν τῷ τοι κεῖται λεύκ’ ὀστέα, φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ,
λευκὰ: Il. 1:480: οἳ δ’ ἱστὸν στήσαντ’ ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πέτασσαν,
λευκὰ: Il. 2:735: οἵ τ’ ἔχον Ἀστέριον Τιτάνοιό τε λευκὰ κάρηνα,
λευκὰ: Il. 11:639: κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ δ’ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε,
λευκά: Il. 16:347: νέρθεν ὑπ’ ἐγκεφάλοιο, κέασσε δ’ ἄρ’ ὀστέα λευκά·
λευκὰ: Il. 23:252: κλαίοντες δ’ ἑτάροιο ἐνηέος ὀστέα λευκὰ
λευκά: Il. 24:231: τόσσα δὲ φάρεα λευκά, τόσους δ’ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας.
λευκὰ: Il. 24:793: ὀστέα λευκὰ λέγοντο κασίγνητοί θ’ ἕταροί τε
λευκὰ: Od. 2:426: ἕλκον δ’ ἱστία λευκὰ ἐϋστρέπτοισι βοεῦσιν.
λευκὰ: Od. 4:783: [πάντα κατὰ μοῖραν· ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πέτασσαν·]
λευκὰ: Od. 8:54: πάντα κατὰ μοῖραν· παρὰ δ’ ἱστία λευκὰ τάνυσσαν.
λευκὰ: Od. 10:506: ἱστὸν δὲ στήσας ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πετάσσας
λευκὰ: Od. 10:520: τὸ τρίτον αὖθ’ ὕδατι· ἐπὶ δ’ ἄλφιτα λευκὰ παλύνειν.
λευκὰ: Od. 11:28: τὸ τρίτον αὖθ’ ὕδατι· ἐπὶ δ’ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνον.
λευκὰ: Od. 14:77: θέρμ’ αὐτοῖσ’ ὀβελοῖσιν, ὁ δ’ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνεν.
λευκὰ: Od. 15:291: ἕλκον δ’ ἱστία λευκὰ ἐϋστρέπτοισι βοεῦσι.
Λευκάδα: Od. 24:11: πὰρ δ’ ἴσαν Ὠκεανοῦ τε ῥοὰς καὶ Λευκάδα πέτρην,
λεύκαινον: Od. 12:172: ἑζόμενοι λεύκαινον ὕδωρ ξεστῇσ’ ἐλάτῃσιν.
λευκάσπιδα: Il. 22:294: Δηΐφοβον δ’ ἐκάλει λευκάσπιδα μακρὸν ἀΰσας·
λευκὴ: Od. 6:45: πέπταται ἀννέφελος, λευκὴ δ’ ἐπιδέδρομεν αἴγλη·
λευκὴ: Od. 10:94: οὔτε μέγ’ οὔτ’ ὀλίγον, λευκὴ δ’ ἦν ἀμφὶ γαλήνη.
λευκήν: Il. 2:739: Ὄρθην Ἠλώνην τε πόλιν τ’ Ὀλοοσσόνα λευκήν,
Λευκοθέη: Od. 5:334: Λευκοθέη, ἣ πρὶν μὲν ἔην βροτὸς αὐδήεσσα,
λευκοὶ: Il. 5:503: λευκοὶ ὕπερθε γένοντο κονισάλῳ, ὅν ῥα δι’ αὐτῶν
λευκοὶ: Il. 10:263: ἐντέτατο στερεῶς· ἔκτοσθε δὲ λευκοὶ ὀδόντες
λευκοί: Il. 11:35: λευκοί, ἐν δὲ μέσοισιν ἔην μέλανος κυάνοιο.
λευκοί: Od. 3:408: λευκοί, ἀποστίλβοντες ἀλείφατος· οἷσ’ ἔπι μὲν πρὶν
λευκοῖο: Od. 9:246: αὐτίκα δ’ ἥμισυ μὲν θρέψας λευκοῖο γάλακτος
λευκόν: Il. 3:103: οἴσετε ἄρν’, ἕτερον λευκόν, ἑτέρην δὲ μέλαιναν,
λευκὸν: Il. 4:434: μυρίαι ἑστήκασιν ἀμελγόμεναι γάλα λευκὸν
Λεῦκον: Il. 4:491: τοῦ μὲν ἅμαρθ’, ὃ δὲ Λεῦκον Ὀδυσσέος ἐσθλὸν ἑταῖρον
λευκὸν: Il. 5:196: ἑστᾶσι κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας.
λευκὸν: Il. 5:902: ὡς δ’ ὅτ’ ὀπὸς γάλα λευκὸν ἐπειγόμενος συνέπηξεν
λευκὸν: Il. 8:560: ἵπποι δὲ κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας
λευκὸν: Il. 11:416: θήγων λευκὸν ὀδόντα μετὰ γναμπτῇσι γένυσσιν,
λευκὸν: Il. 11:572: πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγύ, πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν,
λευκὸν: Il. 14:185: καλῷ νηγατέῳ· λευκὸν δ’ ἦν ἠέλιος ὥς·
λευκὸν: Il. 15:316: πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγὺ πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν
λευκὸν: Il. 20:496: τριβέμεναι κρῖ λευκὸν ἐϋκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ,
λευκὸν: Il. 23:268: καλὸν τέσσαρα μέτρα κεχανδότα λευκὸν ἔτ’ αὔτως·
λευκὸν: Il. 23:455: λευκὸν σῆμα τέτυκτο περίτροχον ἠΰτε μήνη.
λευκὸν: Od. 4:41: πὰρ δ’ ἔβαλον ζειάς, ἀνὰ δὲ κρῖ λευκὸν ἔμειξαν,
λευκόν: Od. 4:604: πυροί τε ζειαί τε ἰδ’ εὐρυφυὲς κρῖ λευκόν.
λευκὸν: Od. 12:358: οὐ γὰρ ἔχον κρῖ λευκὸν ἐϋσσέλμου ἐπὶ νηός.
λευκοτέρην: Od. 18:196: λευκοτέρην δ’ ἄρα μιν θῆκε πριστοῦ ἐλέφαντος.
λευκότεροι: Il. 10:437: λευκότεροι χιόνος, θείειν δ’ ἀνέμοισιν ὁμοῖοι·
λευκοὺς: Il. 5:291: ῥῖνα παρ’ ὀφθαλμόν, λευκοὺς δ’ ἐπέρησεν ὀδόντας.
λευκώ: Il. 5:314: ἀμφὶ δ’ ἑὸν φίλον υἱὸν ἐχεύατο πήχεε λευκώ,
λευκῷ: Il. 17:56: παντοίων ἀνέμων, καί τε βρύει ἄνθεϊ λευκῷ·
λευκῷ: Il. 18:353: ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, καθύπερθε δὲ φάρεϊ λευκῷ.
λευκῷ: Il. 23:282: χαιτάων κατέχευε λοέσσας ὕδατι λευκῷ.
λευκὼ: Il. 23:329: λᾶε δὲ τοῦ ἑκάτερθεν ἐρηρέδαται δύο λευκὼ
λευκῷ: Od. 5:70: κρῆναι δ’ ἑξείης πίσυρες ῥέον ὕδατι λευκῷ,
λευκῷ: Od. 19:393: οὐλήν, τήν ποτέ μιν σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι
λευκῷ: Od. 19:465: ὥς μιν θηρεύοντ’ ἔλασεν σῦς λευκῷ ὀδόντι
λευκῷ: Od. 21:219: οὐλήν, τήν ποτέ με σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι
λευκῷ: Od. 23:74: οὐλήν, τήν ποτέ μιν σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι·
λευκώ: Od. 23:240: δειρῆς δ’ οὔ πω πάμπαν ἀφίετο πήχεε λευκώ.
λευκῷ: Od. 24:332: τὴν ἐν Παρνησῷ μ’ ἔλασεν σῦς λευκῷ ὀδόντι
λευκώλενοι: Od. 6:239: “κλῦτέ μοι, ἀμφίπολοι λευκώλενοι, ὄφρα τι εἴπω.
λευκώλενοι: Od. 18:198: ἦλθον δ’ ἀμφίπολοι λευκώλενοι ἐκ μεγάροιο
λευκώλενοι: Od. 19:60: ἦλθον δὲ δμῳαὶ λευκώλενοι ἐκ μεγάροιο.
λευκώλενον: Il. 6:371: οὐδ’ εὗρ’ Ἀνδρομάχην λευκώλενον ἐν μεγάροισιν,
λευκώλενον: Il. 20:112: οὐδ’ ἔλαθ’ Ἀγχίσαο πάϊς λευκώλενον Ἥρην
λευκώλενον: Od. 7:12: ἣ τρέφε Ναυσικάαν λευκώλενον ἐν μεγάροισιν.
λευκώλενος: Il. 1:55: τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη·
λευκώλενος: Il. 1:195: οὐρανόθεν· πρὸ γὰρ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
λευκώλενος: Il. 1:208: οὐρανόθεν· πρὸ δέ μ’ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
λευκώλενος: Il. 1:595: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
λευκώλενος: Il. 5:711: Τοὺς δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
λευκώλενος: Il. 5:755: ἔνθ’ ἵππους στήσασα θεὰ λευκώλενος Ἥρη
λευκώλενος: Il. 5:767: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
λευκώλενος: Il. 5:775: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
λευκώλενος: Il. 5:784: ἔνθα στᾶσ’ ἤϋσε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
λευκώλενος: Il. 6:377: πῇ ἔβη Ἀνδρομάχη λευκώλενος ἐκ μεγάροιο;
λευκώλενος: Il. 8:350: Τοὺς δὲ ἰδοῦσ’ ἐλέησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
λευκώλενος: Il. 8:381: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη.
λευκώλενος: Il. 8:484: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη λευκώλενος Ἥρη.
λευκώλενος: Il. 14:276: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
λευκώλενος: Il. 15:78: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
λευκώλενος: Il. 15:92: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ λευκώλενος Ἥρη·
λευκώλενος: Il. 15:130: οὐκ ἀΐεις ἅ τέ φησι θεὰ λευκώλενος Ἥρη
λευκώλενος: Il. 19:407: αὐδήεντα δ’ ἔθηκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη·
λευκώλενος: Il. 21:377: Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
λευκώλενος: Il. 21:418: τὴν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
λευκώλενος: Il. 21:434: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη.
λευκώλενος: Il. 21:512: σή μ’ ἄλοχος στυφέλιξε πάτερ λευκώλενος Ἥρη,
λευκώλενος: Il. 24:55: Τὸν δὲ χολωσαμένη προσέφη λευκώλενος Ἥρη·
λευκώλενος: Il. 24:723: τῇσιν δ’ Ἀνδρομάχη λευκώλενος ἦρχε γόοιο
λευκώλενος: Od. 6:101: τῇσι δὲ Ναυσικάα λευκώλενος ἤρχετο μολπῆς.
λευκώλενος: Od. 6:186: τὸν δ’ αὖ Ναυσικάα λευκώλενος ἀντίον ηὔδα·
λευκώλενος: Od. 6:251: αὐτὰρ Ναυσικάα λευκώλενος ἄλλ’ ἐνόησεν·
λευκώλενος: Od. 7:233: τοῖσιν δ’ Ἀρήτη λευκώλενος ἤρχετο μύθων·
λευκώλενος: Od. 7:335: κέκλετο δ’ Ἀρήτη λευκώλενος ἀμφιπόλοισι
λευκώλενος: Od. 11:335: τοῖσιν δ’ Ἀρήτη λευκώλενος ἤρχετο μύθων·
λευκωλένῳ: Il. 1:572: μητρὶ φίλῃ ἐπίηρα φέρων λευκωλένῳ Ἥρῃ·
λευκωλένῳ: Il. 3:121: Ἶρις δ’ αὖθ’ Ἑλένῃ λευκωλένῳ ἄγγελος ἦλθεν
λευκωλένῳ: Od. 22:227: οἵη ὅτ’ ἀμφ’ Ἑλένῃ λευκωλένῳ εὐπατερείῃ
λευρῷ: Od. 7:123: τῆς ἕτερον μέν θ’ εἱλόπεδον λευρῷ ἐνὶ χώρῳ
λεῦσσ’: Od. 8:200: χαίρων οὕνεχ’ ἑταῖρον ἐνηέα λεῦσσ’ ἐν ἀγῶνι.
λεῦσσε: Od. 23:124: “αὐτὸς ταῦτά γε λεῦσσε, πάτερ φίλε· σὴν γὰρ ἀρίστην
λεύσσει: Il. 3:110: λεύσσει, ὅπως ὄχ’ ἄριστα μετ’ ἀμφοτέροισι γένηται.
λεύσσετε: Il. 1:120: λεύσσετε γὰρ τό γε πάντες ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ. ”
λευσσόντων: Od. 6:157: λευσσόντων τοιόνδε θάλος χορὸν εἰσοιχνεῦσαν.
λεύσσουσι: Il. 16:70: θάρσυνος· οὐ γὰρ ἐμῆς κόρυθος λεύσσουσι μέτωπον
λεύσσουσιν: Od. 8:171: τερπόμενοι λεύσσουσιν, ὁ δ’ ἀσφαλέως ἀγορεύει,
λεύσσω: Il. 16:127: λεύσσω δὴ παρὰ νηυσὶ πυρὸς δηΐοιο ἰωήν·
λεύσσω: Il. 20:346: λεύσσω, τῷ ἐφέηκα κατακτάμεναι μενεαίνων.
λεύσσων: Il. 5:771: ἥμενος ἐν σκοπιῇ, λεύσσων ἐπὶ οἴνοπα πόντον,
λεύσσων: Il. 19:19: αὐτὰρ ἐπεὶ φρεσὶν ᾗσι τετάρπετο δαίδαλα λεύσσων
λέχε’: Il. 24:648: αἶψα δ’ ἄρα στόρεσαν δοιὼ λέχε’ ἐγκονέουσαι.
λέχεα: Il. 23:171: πρὸς λέχεα κλίνων· πίσυρας δ’ ἐριαύχενας ἵππους
λεχέεσσ’: Il. 24:600: κεῖται δ’ ἐν λεχέεσσ’· ἅμα δ’ ἠοῖ φαινομένηφιν
λεχέεσσι: Il. 18:233: κάτθεσαν ἐν λεχέεσσι· φίλοι δ’ ἀμφέσταν ἑταῖροι
λεχέεσσι: Il. 18:352: ἐν λεχέεσσι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν
λεχέεσσι: Il. 21:124: ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήσεται, ἀλλὰ Σκάμανδρος
λεχέεσσι: Il. 22:87: κλαύσομαι ἐν λεχέεσσι φίλον θάλος, ὃν τέκον αὐτή,
λεχέεσσι: Il. 22:353: ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήσεται ὃν τέκεν αὐτή,
λεχέεσσι: Il. 23:25: πρηνέα πὰρ λεχέεσσι Μενοιτιάδαο τανύσσας
λεχέεσσι: Il. 24:702: τὸν δ’ ἄρ’ ἐφ’ ἡμιόνων ἴδε κείμενον ἐν λεχέεσσι·
λεχέεσσι: Il. 24:720: τρητοῖς ἐν λεχέεσσι θέσαν, παρὰ δ’ εἷσαν ἀοιδοὺς
λεχέεσσι: Od. 1:366: πάντες δ’ ἠρήσαντο παραὶ λεχέεσσι κλιθῆναι.
λεχέεσσι: Od. 10:497: κλαῖον δ’ ἐν λεχέεσσι καθήμενος, οὐδέ νύ μοι κῆρ
λεχέεσσι: Od. 18:213: πάντες δ’ ἠρήσαντο παραὶ λεχέεσσι κλιθῆναι.
λεχέεσσι: Od. 24:44: κάτθεμεν ἐν λεχέεσσι, καθήραντες χρόα καλὸν
λεχέεσσιν: Il. 3:448: Τὼ μὲν ἄρ’ ἐν τρητοῖσι κατεύνασθεν λεχέεσσιν,
λεχέεσσιν: Od. 3:399: τρητοῖσ’ ἐν λεχέεσσιν, ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ,
λεχέεσσιν: Od. 7:345: τρητοῖσ’ ἐν λεχέεσσιν ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ·
λεχέεσσιν: Od. 24:295: κώκυσ’ ἐν λεχέεσσιν ἑὸν πόσιν, ὡς ἐπεῴκει,
λέχει: Od. 23:189: ἐν λέχει ἀσκητῷ· τὸ δ’ ἐγὼ κάμον οὐδέ τις ἄλλος.
λεχεποίην: Il. 2:697: ἀγχίαλόν τ’ Ἀντρῶνα ἰδὲ Πτελεὸν λεχεποίην,
λεχεποίην: Il. 4:383: Ἀσωπὸν δ’ ἵκοντο βαθύσχοινον λεχεποίην,
λέχεσσι: Il. 3:391: κεῖνος ὅ γ’ ἐν θαλάμῳ καὶ δινωτοῖσι λέχεσσι
λέχεσσι: Od. 1:440: πασσάλῳ ἀγκρεμάσασα παρὰ τρητοῖσι λέχεσσι,
λέχεσσι: Od. 10:12: εὕδουσ’ ἔν τε τάπησι καὶ ἐν τρητοῖσι λέχεσσι.
λεχέων: Il. 11:1: Ἠὼς δ’ ἐκ λεχέων παρ’ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο
λεχέων: Il. 24:589: αὐτὸς τόν γ’ Ἀχιλεὺς λεχέων ἐπέθηκεν ἀείρας,
λεχέων: Il. 24:743: οὐ γάρ μοι θνῄσκων λεχέων ἐκ χεῖρας ὄρεξας,
λεχέων: Od. 4:730: ἐκ λεχέων μ’ ἀνεγεῖραι, ἐπιστάμεναι σάφα θυμῷ,
λεχέων: Od. 5:1: Ἠὼς δ’ ἐκ λεχέων παρ’ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο
λέχος: Il. 1:31: ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν·
λέχος: Il. 1:609: Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος ἤϊ’ Ὀλύμπιος ἀστεροπητής,
λέχος: Il. 3:411: κείνου πορσανέουσα λέχος· Τρῳαὶ δέ μ’ ὀπίσσω
λέχος: Il. 3:447: Ἦ ῥα, καὶ ἄρχε λέχος δὲ κιών· ἅμα δ’ εἵπετ’ ἄκοιτις.
λέχος: Il. 8:291: ἠὲ γυναῖχ’, ἥ κέν τοι ὁμὸν λέχος εἰσαναβαίνοι.
λέχος: Il. 9:617: Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος, ὄφρα τάχιστα
λέχος: Il. 9:655: Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος ὅττι τάχιστα.
λέχος: Il. 9:656: αἳ δ’ ἐπιπειθόμεναι στόρεσαν λέχος ὡς ἐκέλευσε
λέχος: Il. 15:39: σή θ’ ἱερὴ κεφαλὴ καὶ νωΐτερον λέχος αὐτῶν
λέχος: Od. 3:403: τῷ δ’ ἄλοχος δέσποινα λέχος πόρσυνε καὶ εὐνήν.
λέχος: Od. 7:340: αὐτὰρ ἐπεὶ στόρεσαν πυκινὸν λέχος ἐγκονέουσαι,
λέχος: Od. 7:347: πὰρ δὲ γυνὴ δέσποινα λέχος πόρσυνε καὶ εὐνήν.
λέχος: Od. 8:269: λάθρῃ· πολλὰ δὲ δῶκε, λέχος δ’ ᾔσχυνε καὶ εὐνὴν
λέχος: Od. 23:171: ἀλλ’ ἄγε μοι, μαῖα, στόρεσον λέχος, ὄφρα καὶ αὐτὸς
λέχος: Od. 23:177: ἀλλ’ ἄγε οἱ στόρεσον πυκινὸν λέχος, Εὐρύκλεια,
λέχος: Od. 23:179: ἔνθα οἱ ἐκθεῖσαι πυκινὸν λέχος ἐμβάλετ’ εὐνήν,
λέχος: Od. 23:184: τίς δέ μοι ἄλλοσε θῆκε λέχος; χαλεπὸν δέ κεν εἴη
λέχος: Od. 23:199: ἐκ δὲ τοῦ ἀρχόμενος λέχος ἔξεον, ὄφρ’ ἐτέλεσσα,
λέχος: Od. 23:203: ἤ μοι ἔτ’ ἔμπεδόν ἐστι, γύναι, λέχος, ἦέ τις ἤδη
λέχος: Od. 23:291: αὐτὰρ ἐπεὶ στόρεσαν πυκινὸν λέχος ἐγκονέουσαι,
λέχοσδε: Od. 23:294: ἐρχομένοισι λέχοσδε δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσα·
λέων: Il. 3:23: ὥς τε λέων ἐχάρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας
λέων: Il. 5:161: ὡς δὲ λέων ἐν βουσὶ θορὼν ἐξ αὐχένα ἄξῃ
λέων: Il. 5:299: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτῷ βαῖνε λέων ὣς ἀλκὶ πεποιθώς,
λέων: Il. 6:181: πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα,
λέων: Il. 10:485: ὡς δὲ λέων μήλοισιν ἀσημάντοισιν ἐπελθὼν
λέων: Il. 11:113: ὡς δὲ λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα
λέων: Il. 11:129: τὼ δὲ κυκηθήτην· ὃ δ’ ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς
λέων: Il. 11:173: ἅς τε λέων ἐφόβησε μολὼν ἐν νυκτὸς ἀμολγῷ
λέων: Il. 12:42: κάπριος ἠὲ λέων στρέφεται σθένεϊ βλεμεαίνων·
λέων: Il. 12:299: βῆ ῥ’ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ὅς τ’ ἐπιδευὴς
λέων: Il. 15:630: αὐτὰρ ὅ γ’ ὥς τε λέων ὀλοόφρων βουσὶν ἐπελθών,
λέων: Il. 16:487: ἠΰτε ταῦρον ἔπεφνε λέων ἀγέληφι μετελθὼν
λέων: Il. 16:823: ὡς δ’ ὅτε σῦν ἀκάμαντα λέων ἐβιήσατο χάρμῃ,
λέων: Il. 16:826: πολλὰ δέ τ’ ἀσθμαίνοντα λέων ἐδάμασσε βίηφιν·
λέων: Il. 17:61: Ὡς δ’ ὅτε τίς τε λέων ὀρεσίτροφος ἀλκὶ πεποιθὼς
λέων: Il. 17:133: ἑστήκει ὥς τίς τε λέων περὶ οἷσι τέκεσσιν,
λέων: Il. 17:542: αἱματόεις ὥς τίς τε λέων κατὰ ταῦρον ἐδηδώς.
λέων: Il. 17:657: βῆ δ’ ἰέναι ὥς τίς τε λέων ἀπὸ μεσσαύλοιο,
λέων: Il. 20:164: Πηλεΐδης δ’ ἑτέρωθεν ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς
λέων: Il. 24:41: γναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι, λέων δ’ ὣς ἄγρια οἶδεν,
λέων: Il. 24:572: Πηλεΐδης δ’ οἴκοιο λέων ὣς ἆλτο θύραζε
λέων: Od. 4:456: ἀλλ’ ἦ τοι πρώτιστα λέων γένετ’ ἠϋγένειος,
λέων: Od. 4:791: ὅσσα δὲ μερμήριξε λέων ἀνδρῶν ἐν ὁμίλῳ
λέων: Od. 6:130: βῆ δ’ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ἀλκὶ πεποιθώς,
λέων: Od. 9:292: ἤσθιε δ’ ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, οὐδ’ ἀπέλειπεν,
λῆγ’: Il. 1:210: ἀλλ’ ἄγε λῆγ’ ἔριδος, μηδὲ ξίφος ἕλκεο χειρί·
λῆγ’: Il. 1:319: λῆγ’ ἔριδος τὴν πρῶτον ἐπηπείλησ’ Ἀχιλῆϊ,
λῆγ’: Il. 21:359: λῆγ’ ἔριδος, Τρῶας δὲ καὶ αὐτίκα δῖος Ἀχιλλεὺς
λῆγε: Il. 1:224: Ἀτρεΐδην προσέειπε, καὶ οὔ πω λῆγε χόλοιο·
λῆγε: Il. 13:424: Ἰδομενεὺς δ’ οὐ λῆγε μένος μέγα, ἵετο δ’ αἰεὶ
λήγεις: Il. 10:164: σχέτλιός ἐσσι γεραιέ· σὺ μὲν πόνου οὔ ποτε λήγεις.
ληγέμεναι: Il. 9:257: ληγέμεναι δ’ ἔριδος κακομηχάνου, ὄφρά σε μᾶλλον
λήγοντα: Il. 3:394: ἔρχεσθ’, ἠὲ χοροῖο νέον λήγοντα καθίζειν.
Λήδην: Od. 11:298: καὶ Λήδην εἶδον, τὴν Τυνδαρέου παράκοιτιν,
λῆθ’: Il. 13:560: Ἀλλ’ οὐ λῆθ’ Ἀδάμαντα τιτυσκόμενος καθ’ ὅμιλον
ληθάνει: Od. 7:221: ληθάνει, ὅσσ’ ἔπαθον, καὶ ἐνιπλησθῆναι ἀνώγει.
λῆθε: Il. 15:461: ἀλλ’ οὐ λῆθε Διὸς πυκινὸν νόον, ὅς ῥ’ ἐφύλασσεν
λῆθε: Il. 22:193: ὣς Ἕκτωρ οὐ λῆθε ποδώκεα Πηλεΐωνα.
λήθεαι: Il. 9:259: ὣς ἐπέτελλ’ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
λήθεαι: Il. 11:789: ὣς ἐπέτελλ’ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
λήθει: Il. 23:323: αἰεὶ τέρμ’ ὁρόων στρέφει ἐγγύθεν, οὐδέ ἑ λήθει
λήθει: Od. 19:88: λήθει ἀτασθάλλουσ’, ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐστίν.”
λήθεις: Il. 24:563: καὶ δέ σε γιγνώσκω Πρίαμε φρεσίν, οὐδέ με λήθεις,
λήθεις: Od. 19:91: “πάντως, θαρσαλέη, κύον ἀδδεές, οὔ τί με λήθεις
λῆθεν: Od. 16:156: λῆθεν ἀπὸ σταθμοῖο κιὼν Εὔμαιος ὑφορβός,
λήθεσκεν: Il. 24:13: φαινομένη λήθεσκεν ὑπεὶρ ἅλα τ’ ἠϊόνας τε.
λήθετ’: Il. 1:495: πάντες ἅμα, Ζεὺς δ’ ἦρχε· Θέτις δ’ οὐ λήθετ’ ἐφετμέων
λήθετ’: Il. 23:725: Ὣς εἰπὼν ἀνάειρε· δόλου δ’ οὐ λήθετ’ Ὀδυσσεύς·
λήθετ’: Il. 24:427: λήθετ’ ἐνὶ μεγάροισι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι·
λήθετ’: Od. 2:23: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς τοῦ λήθετ’ ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων.
λήθετ’: Od. 13:126: λήθετ’ ἀπειλάων, τὰς ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ
λήθετ’: Od. 14:421: λήθετ’ ἄρ’ ἀθανάτων· φρεσὶ γὰρ κέχρητ’ ἀγαθῇσιν·
λήθετο: Il. 12:203: ζωὸν ἔτ’ ἀσπαίροντα, καὶ οὔ πω λήθετο χάρμης,
λήθετο: Il. 12:393: αὐτίκ’ ἐπεί τ’ ἐνόησεν· ὅμως δ’ οὐ λήθετο χάρμης,
λήθη: Il. 2:33: ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσί, μηδέ σε λήθη
Λήθοιο: Il. 2:843: υἷε δύω Λήθοιο Πελασγοῦ Τευταμίδαο.
Λήθοιο: Il. 17:288: Ἤτοι τὸν Λήθοιο Πελασγοῦ φαίδιμος υἱὸς
λήθοντε: Il. 14:295: εἰς εὐνὴν φοιτῶντε, φίλους λήθοντε τοκῆας.
λήθοντο: Il. 17:759: οὖλον κεκλήγοντες ἴσαν, λήθοντο δὲ χάρμης.
λήθω: Il. 1:561: “ Δαιμονίη αἰεὶ μὲν ὀΐεαι οὐδέ σε λήθω·
λήθω: Il. 10:279: ἐν πάντεσσι πόνοισι παρίστασαι, οὐδέ σε λήθω
λήθω: Il. 13:273: λήθω μαρνάμενος, σὲ δὲ ἴδμεναι αὐτὸν ὀΐω.
λήθω: Il. 23:648: ὥς μευ ἀεὶ μέμνησαι ἐνηέος, οὐδέ σε λήθω,
ληϊάδας: Il. 20:193: ληϊάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας
ληϊβοτείρης: Od. 18:29: γναθμῶν ἐξελάσαιμι συὸς ὣς ληϊβοτείρης.
ληΐδ’: Il. 9:138: εἰσελθών, ὅτε κεν δατεώμεθα ληΐδ’ Ἀχαιοί,
ληΐδ’: Il. 9:280: εἰσελθών, ὅτε κεν δατεώμεθα ληΐδ’ Ἀχαιοί,
ληΐδ’: Od. 3:106: πλαζόμενοι κατὰ ληΐδ’, ὅπῃ ἄρξειεν Ἀχιλλεύς,
ληΐδα: Il. 11:676: ληΐδα δ’ ἐκ πεδίου συνελάσσαμεν ἤλιθα πολλὴν
ληΐδα: Il. 12:7: ὄφρά σφιν νῆάς τε θοὰς καὶ ληΐδα πολλὴν
ληΐδα: Od. 13:273: ἐλλισάμην καί σφιν μενοεικέα ληΐδα δῶκα·
ληΐδα: Od. 14:86: ἀλλοτρίης βῶσιν καί σφιν Ζεὺς ληΐδα δώῃ,
ληΐδος: Il. 18:327: Ἴλιον ἐκπέρσαντα, λαχόντα τε ληΐδος αἶσαν.
ληΐδος: Od. 5:40: εἴ περ ἀπήμων ἦλθε, λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶσαν.
ληΐδος: Od. 10:41: ληΐδος· ἡμεῖς δ’ αὖτε ὁμὴν ὁδὸν ἐκτελέσαντες
ληΐδος: Od. 13:138: εἴ περ ἀπήμων ἦλθε, λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶσαν.”
ληΐδος: Od. 13:262: οὕνεκά με στερέσαι τῆς ληΐδος ἤθελε πάσης
λήϊον: Il. 2:147: ὡς δ’ ὅτε κινήσῃ Ζέφυρος βαθὺ λήϊον ἐλθὼν
λήϊον: Il. 11:559: κείρει τ’ εἰσελθὼν βαθὺ λήϊον· οἳ δέ τε παῖδες
λήϊον: Od. 9:134: ἐν δ’ ἄροσις λείη· μάλα κεν βαθὺ λήϊον αἰεὶ
ληΐου: Il. 23:599: ληΐου ἀλδήσκοντος, ὅτε φρίσσουσιν ἄρουραι·
ληΐσσατο: Il. 18:28: δμῳαὶ δ’ ἃς Ἀχιλεὺς ληΐσσατο Πάτροκλός τε
ληΐσσατο: Od. 1:398: καὶ δμώων, οὕς μοι ληΐσσατο δῖος Ὀδυσσεύς.”
ληΐσσομαι: Od. 23:357: πολλὰ μὲν αὐτὸς ἐγὼ ληΐσσομαι, ἄλλα δ’ Ἀχαιοὶ
ληϊστῆρες: Od. 3:73: οἷά τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ’ ἀλόωνται
ληϊστῆρες: Od. 9:254: οἷά τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ’ ἀλόωνται
ληϊστῆρσι: Od. 17:425: ὅς μ’ ἅμα ληϊστῆρσι πολυπλάγκτοισιν ἀνῆκεν
ληϊστῆρσιν: Od. 16:426: οὕνεκα ληϊστῆρσιν ἐπισπόμενος Ταφίοισιν
ληϊστοὶ: Il. 9:406: ληϊστοὶ μὲν γάρ τε βόες καὶ ἴφια μῆλα,
ληΐστορες: Od. 15:427: ἀλλά μ’ ἀνήρπαξαν Τάφιοι ληΐστορες ἄνδρες
ληΐτιδι: Il. 10:460: καὶ τά γ’ Ἀθηναίῃ ληΐτιδι δῖος Ὀδυσσεὺς
Λήϊτον: Il. 13:91: Τεῦκρον ἔπι πρῶτον καὶ Λήϊτον ἦλθε κελεύων
Λήϊτον: Il. 17:601: Λήϊτον αὖθ’ Ἕκτωρ σχεδὸν οὔτασε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ
Λήϊτον: Il. 17:605: Ἕκτορα δ’ Ἰδομενεὺς μετὰ Λήϊτον ὁρμηθέντα
Λήϊτος: Il. 2:494: Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεως καὶ Λήϊτος ἦρχον
Λήϊτος: Il. 6:35: Πήδασον αἰπεινήν. Φύλακον δ’ ἕλε Λήϊτος ἥρως
ληκύθῳ: Od. 6:79: δῶκεν δὲ χρυσέῃ ἐν ληκύθῳ ὑγρὸν ἔλαιον,
ληκύθῳ: Od. 6:215: δῶκαν δὲ χρυσέῃ ἐν ληκύθῳ ὑγρὸν ἔλαιον,
Λήμνοιο: Il. 7:467: νῆες δ’ ἐκ Λήμνοιο παρέσταν οἶνον ἄγουσαι
Λήμνοιο: Il. 21:46: ἐλθὼν ἐκ Λήμνοιο· δυωδεκάτῃ δέ μιν αὖτις
Λῆμνον: Il. 14:230: Λῆμνον δ’ εἰσαφίκανε πόλιν θείοιο Θόαντος.
Λῆμνον: Il. 21:40: καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐϋκτιμένην ἐπέρασσε
Λῆμνον: Il. 21:58: Λῆμνον ἐς ἠγαθέην πεπερημένος· οὐδέ μιν ἔσχε
Λῆμνον: Il. 21:79: Λῆμνον ἐς ἠγαθέην, ἑκατόμβοιον δέ τοι ἦλφον.
Λῆμνον: Il. 24:753: ἐς Σάμον ἔς τ’ Ἴμβρον καὶ Λῆμνον ἀμιχθαλόεσσαν·
Λῆμνον: Od. 8:283: εἴσατ’ ἴμεν ἐς Λῆμνον, ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
Λῆμνον: Od. 8:294: οἴχεται ἐς Λῆμνον μετὰ Σίντιας ἀγριοφώνους.”
Λήμνου: Il. 14:280: τὼ βήτην Λήμνου τε καὶ Ἴμβρου ἄστυ λιπόντε
Λήμνου: Od. 8:301: αὖτις ὑποστρέψας πρὶν Λήμνου γαῖαν ἱκέσθαι·
Λήμνῳ: Il. 1:593: κάππεσον ἐν Λήμνῳ, ὀλίγος δ’ ἔτι θυμὸς ἐνῆεν·
Λήμνῳ: Il. 2:722: Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι μιν λίπον υἷες Ἀχαιῶν
Λήμνῳ: Il. 8:230: ἃς ὁπότ’ ἐν Λήμνῳ κενεαυχέες ἠγοράασθε,
λήξαιμι: Od. 22:63: οὐδέ κεν ὧς ἔτι χεῖρας ἐμὰς λήξαιμι φόνοιο,
λῆξαν: Il. 6:107: Ἀργεῖοι δ’ ὑπεχώρησαν, λῆξαν δὲ φόνοιο,
λήξειεν: Il. 9:191: δέγμενος Αἰακίδην ὁπότε λήξειεν ἀείδων,
λήξειεν: Od. 8:87: ἦ τοι ὅτε λήξειεν ἀείδων θεῖος ἀοιδός,
λήξειν: Od. 13:294: οὐδ’ ἐν σῇ περ ἐὼν γαίῃ, λήξειν ἀπατάων
λήξω: Il. 9:97: ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ’ ἄρξομαι, οὕνεκα πολλῶν
λήξω: Il. 19:423: οὐ λήξω πρὶν Τρῶας ἅδην ἐλάσαι πολέμοιο.
λήξω: Il. 21:224: Τρῶας δ’ οὐ πρὶν λήξω ὑπερφιάλους ἐναρίζων,
λήσει: Il. 23:326: σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει.
λήσει: Il. 23:416: στεινωπῷ ἐν ὁδῷ παραδύμεναι, οὐδέ με λήσει.
λήσει: Od. 11:126: σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει·
λήσει: Od. 22:198: λήσει ἀνερχομένη χρυσόθρονος, ἡνίκ’ ἀγινεῖς
λήσειν: Od. 11:102: λήσειν ἐννοσίγαιον, ὅ τοι κότον ἔνθετο θυμῷ,
λήσεις: Od. 13:393: “καὶ λίην τοι ἐγώ γε παρέσσομαι, οὐδέ με λήσεις,
λήσεσθαι: Od. 11:554: οὐδὲ θανὼν λήσεσθαι ἐμοὶ χόλου εἵνεκα τευχέων
λήσομαι: Od. 1:308: ὥς τε πατὴρ ᾧ παιδί, καὶ οὔ ποτε λήσομαι αὐτῶν.
Λητοῖ: Il. 20:72: Λητοῖ δ’ ἀντέστη σῶκος ἐριούνιος Ἑρμῆς,
Λητοῖ: Il. 21:498: Λητοῖ ἐγὼ δέ τοι οὔ τι μαχήσομαι· ἀργαλέον δὲ
Λητοῖ: Il. 24:607: οὕνεκ’ ἄρα Λητοῖ ἰσάσκετο καλλιπαρῄῳ·
Λητοῦς: Il. 1:9: Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός· ὃ γὰρ βασιλῆι χολωθεὶς
Λητοῦς: Il. 14:326: οὐδ’ ὁπότε Λητοῦς ἐρικυδέος, οὐδὲ σεῦ αὐτῆς,
Λητοῦς: Il. 16:849: ἀλλά με μοῖρ’ ὀλοὴ καὶ Λητοῦς ἔκτανεν υἱός,
Λητώ: Il. 1:36: Ἀπόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠύκομος τέκε Λητώ·
Λητώ: Il. 5:447: ἤτοι τὸν Λητώ τε καὶ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα
Λητώ: Il. 19:413: ἀλλὰ θεῶν ὤριστος, ὃν ἠΰκομος τέκε Λητώ,
Λητώ: Il. 20:40: Λητώ τε Ξάνθός τε φιλομειδής τ’ Ἀφροδίτη.
Λητὼ: Il. 21:497: Λητὼ δὲ προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
Λητὼ: Il. 21:502: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Λητὼ δὲ συναίνυτο καμπύλα τόξα
Λητώ: Od. 6:106: ἀγρονόμοι παίζουσι· γέγηθε δέ τε φρένα Λητώ·
Λητώ: Od. 11:318: ἀλλ’ ὄλεσεν Διὸς υἱός, ὃν ἠύκομος τέκε Λητώ,
Λητὼ: Od. 11:580: Λητὼ γὰρ ἕλκησε, Διὸς κυδρὴν παράκοιτιν,
λιάζετο: Il. 24:96: ἡγεῖτ’· ἀμφὶ δ’ ἄρα σφι λιάζετο κῦμα θαλάσσης.
λιαζόμενον: Il. 20:420: ἔντερα χερσὶν ἔχοντα λιαζόμενον ποτὶ γαίη
λιαρὸν: Il. 11:477: φεύγων, ὄφρ’ αἷμα λιαρὸν καὶ γούνατ’ ὀρώρῃ·
λιαρόν: Il. 14:164: ᾗ χροιῇ, τῷ δ’ ὕπνον ἀπήμονά τε λιαρόν τε
λιαρόν: Od. 5:268: οὖρον δὲ προέηκεν ἀπήμονά τε λιαρόν τε.
λιαρόν: Od. 7:266: οὖρον δὲ προέηκεν ἀπήμονά τε λιαρόν τε.
λιαρῷ: Il. 11:829: νίζ’ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δ’ ἤπια φάρμακα πάσσε
λιαρῷ: Il. 11:845: νίζ’ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δὲ ῥίζαν βάλε πικρὴν
λιαρῷ: Il. 22:149: ἣ μὲν γάρ θ’ ὕδατι λιαρῷ ῥέει, ἀμφὶ δὲ καπνὸς
λιαρῷ: Od. 24:45: ὕδατί τε λιαρῷ καὶ ἀλείφατι· πολλὰ δέ σ’ ἀμφὶ
λιασθείς: Il. 1:349: δακρύσας ἑτάρων ἄφαρ ἕζετο νόσφι λιασθείς,
λιασθεὶς: Il. 11:80: τῶν μὲν ἄρ’ οὐκ ἀλέγιζε πατήρ· ὃ δὲ νόσφι λιασθεὶς
λιασθείς: Il. 20:418: κυανέη, προτὶ οἷ δ’ ἔλαβ’ ἔντερα χερσὶ λιασθείς.
λιασθεὶς: Il. 21:255: σμερδαλέον κονάβιζεν· ὕπαιθα δὲ τοῖο λιασθεὶς
λιασθεὶς: Il. 23:231: Πηλεΐδης δ’ ἀπὸ πυρκαϊῆς ἑτέρωσε λιασθεὶς
λιασθεὶς: Od. 5:462: δέξατο χερσὶ φίλῃσιν· ὁ δ’ ἐκ ποταμοῖο λιασθεὶς
λίασθεν: Il. 23:879: αὐχέν’ ἀπεκρέμασεν, σὺν δὲ πτερὰ πυκνὰ λίασθεν.
λιάσθη: Il. 15:520: τῷ δὲ Μέγης ἐπόρουσεν ἰδών· ὃ δ’ ὕπαιθα λιάσθη
λιάσθη: Od. 4:838: ὣς εἰπὸν σταθμοῖο παρὰ κληῖδα λιάσθη
λιάσθης: Il. 22:12: οἳ δή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν, σὺ δὲ δεῦρο λιάσθης.
Λιβύην: Od. 4:85: καὶ Λιβύην, ἵνα τ’ ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέθουσι.
Λιβύην: Od. 14:295: ἐς Λιβύην μ’ ἐπὶ νηὸς ἐφέσσατο ποντοπόροιο,
λίγ’: Il. 19:284: ἀμφ’ αὐτῷ χυμένη λίγ’ ἐκώκυε, χερσὶ δ’ ἄμυσσε
λίγ’: Od. 4:259: ἔνθ’ ἄλλαι Τρῳαὶ λίγ’ ἐκώκυον· αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
λίγ’: Od. 10:254: ἔνθα δέ τις μέγαν ἱστὸν ἐποιχομένη λίγ’ ἄειδεν
λίγα: Od. 8:527: ἀμφ’ αὐτῷ χυμένη λίγα κωκύει· οἱ δέ τ’ ὄπισθε
λίγδην: Od. 22:278: λίγδην, ἄκρην δὲ ῥινὸν δηλήσατο χαλκός.
λίγεια: Od. 24:62: Ἀργείων· τοῖον γὰρ ὑπώρορε Μοῦσα λίγεια.
λίγειαν: Od. 8:67: κὰδ δ’ ἐκ πασσαλόφι κρέμασεν φόρμιγγα λίγειαν
λίγειαν: Od. 8:105: κὰδ δ’ ἐκ πασσαλόφι κρέμασεν φόρμιγγα λίγειαν,
λίγειαν: Od. 8:254: Δημοδόκῳ δέ τις αἶψα κιὼν φόρμιγγα λίγειαν
λίγειαν: Od. 8:261: κῆρυξ δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων φόρμιγγα λίγειαν
λίγειαν: Od. 8:537: Δημόδοκος δ’ ἤδη σχεθέτω φόρμιγγα λίγειαν·
λίγειαν: Od. 22:332: ἔστη δ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων φόρμιγγα λίγειαν
λίγειαν: Od. 23:133: αὐτὰρ θεῖος ἀοιδὸς ἔχων φόρμιγγα λίγειαν
λιγείῃ: Il. 9:186: τὸν δ’ εὗρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγείῃ
λιγείῃ: Il. 18:569: τοῖσιν δ’ ἐν μέσσοισι πάϊς φόρμιγγι λιγείῃ
λιγέων: Il. 13:334: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ λιγέων ἀνέμων σπέρχωσιν ἄελλαι
λιγέων: Il. 14:17: ὀσσόμενον λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευθα
λιγέων: Il. 15:620: ἥ τε μένει λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευθα
λιγέων: Od. 3:289: ἐφράσατο, λιγέων δ’ ἀνέμων ἐπ’ ἀϋτμένα χεῦε
λιγέως: Il. 3:214: παῦρα μὲν ἀλλὰ μάλα λιγέως, ἐπεὶ οὐ πολύμυθος
λιγέως: Il. 19:5: κλαίοντα λιγέως· πολέες δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι
λιγέως: Il. 23:218: φυσῶντες λιγέως· ὃ δὲ πάννυχος ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
λιγέως: Od. 10:201: κλαῖον δὲ λιγέως, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες·
λιγέως: Od. 11:391: κλαῖε δ’ ὅ γε λιγέως, θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἴβων,
λιγέως: Od. 16:216: κλαῖον δὲ λιγέως, ἁδινώτερον ἤ τ’ οἰωνοί,
λιγέως: Od. 21:56: κλαῖε μάλα λιγέως, ἐκ δ’ ᾕρεε τόξον ἄνακτος.
λίγξε: Il. 4:125: λίγξε βιός, νευρὴ δὲ μέγ’ ἴαχεν, ἆλτο δ’ ὀϊστὸς
λιγὺ: Od. 4:567: ἀλλ’ αἰεὶ ζεφύροιο λιγὺ πνείοντος ἀήτας
λιγὺν: Il. 4:293: ἔνθ’ ὅ γε Νέστορ’ ἔτετμε λιγὺν Πυλίων ἀγορητὴν
λιγύν: Od. 20:274: παύσαμεν ἐν μεγάροισι, λιγύν περ ἐόντ’ ἀγορητήν.”
λιγυρῇ: Il. 11:532: μάστιγι λιγυρῇ· τοὶ δὲ πληγῆς ἀΐοντες
λιγυρῇ: Il. 13:590: πνοιῇ ὕπο λιγυρῇ καὶ λικμητῆρος ἐρωῇ,
λιγυρῇ: Il. 14:289: ὄρνιθι λιγυρῇ ἐναλίγκιος, ἥν τ’ ἐν ὄρεσσι
λιγυρῇ: Il. 23:215: πνοιῇ ὕπο λιγυρῇ· Τροίην δ’ ἐρίβωλον ἱκέσθην,
λιγυρῇ: Od. 12:44: ἀλλά τε Σειρῆνες λιγυρῇ θέλγουσιν ἀοιδῇ,
λιγυρὴν: Od. 12:183: ἐγγύθεν ὀρνυμένη, λιγυρὴν δ’ ἔντυνον ἀοιδήν·
λιγυρῇσι: Il. 5:526: πνοιῇσιν λιγυρῇσι διασκιδνᾶσιν ἀέντες·
λιγὺς: Il. 1:248: ἡδυεπὴς ἀνόρουσε λιγὺς Πυλίων ἀγορητής,
λιγύς: Il. 2:246: Θερσῖτ’ ἀκριτόμυθε, λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής,
λιγύς: Il. 19:82: ἢ εἴποι; βλάβεται δὲ λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής.
λιγὺς: Od. 3:176: ὦρτο δ’ ἐπὶ λιγὺς οὖρος ἀήμεναι· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
λιγὺς: Od. 4:357: ἤνυσεν, ᾗ λιγὺς οὖρος ἐπιπνείῃσιν ὄπισθεν.
λιγυφθόγγοισι: Il. 2:50: αὐτὰρ ὃ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε
λιγυφθόγγοισι: Il. 2:442: αὐτίκα κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε
λιγυφθόγγοισι: Il. 9:10: φοίτα κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κελεύων
λιγυφθόγγοισι: Il. 23:39: αὐτίκα κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσαν
λιγυφθόγγοισι: Od. 2:6: αἶψα δὲ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε
λιγυφώνῳ: Il. 19:350: ἣ δ’ ἅρπῃ ἐϊκυῖα τανυπτέρυγι λιγυφώνῳ
λίην: Il. 1:553: καὶ λίην σε πάρος γ’ οὔτ’ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ,
λίην: Il. 2:800: λίην γὰρ φύλλοισιν ἐοικότες ἢ ψαμάθοισιν
λίην: Il. 5:361: λίην ἄχθομαι ἕλκος ὅ με βροτὸς οὔτασεν ἀνὴρ
λίην: Il. 6:100: ὅν πέρ φασι θεᾶς ἐξέμμεναι· ἀλλ’ ὅδε λίην
λίην: Il. 6:486: δαιμονίη μή μοί τι λίην ἀκαχίζεο θυμῷ·
λίην: Il. 8:358: καὶ λίην οὗτός γε μένος θυμόν τ’ ὀλέσειε
λίην: Il. 9:229: ἀλλὰ λίην μέγα πῆμα διοτρεφὲς εἰσορόωντες
λίην: Il. 13:284: τοῦ δ’ ἀγαθοῦ οὔτ’ ἂρ τρέπεται χρὼς οὔτέ τι λίην
λίην: Il. 14:367: κείνου δ’ οὔ τι λίην ποθὴ ἔσσεται, εἴ κεν οἳ ἄλλοι
λίην: Il. 19:226: λίην γὰρ πολλοὶ καὶ ἐπήτριμοι ἤματα πάντα
λίην: Il. 19:408: καὶ λίην σ’ ἔτι νῦν γε σαώσομεν ὄβριμ’ Ἀχιλλεῦ·
λίην: Il. 21:288: Πηλεΐδη μήτ’ ἄρ τι λίην τρέε μήτέ τι τάρβει·
λίην: Il. 21:566: λίην γὰρ κρατερὸς περὶ πάντων ἔστ’ ἀνθρώπων.
λίην: Od. 1:46: καὶ λίην κεῖνός γε ἐοικότι κεῖται ὀλέθρῳ,
λίην: Od. 3:203: καὶ λίην κεῖνος μὲν ἐτείσατο, καί οἱ Ἀχαιοὶ
λίην: Od. 3:227: λίην γὰρ μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει. οὐκ ἂν ἐμοί γε
λίην: Od. 4:371: νήπιός εἰς, ὦ ξεῖνε, λίην τόσον ἠδὲ χαλίφρων,
λίην: Od. 4:825: “θάρσει, μηδέ τι πάγχυ μετὰ φρεσὶ δείδιθι λίην·
λίην: Od. 8:205: δεῦρ’ ἄγε πειρηθήτω, ἐπεί μ’ ἐχολώσατε λίην,
λίην: Od. 8:231: Φαιήκων· λίην γὰρ ἀεικελίως ἐδαμάσθην
λίην: Od. 8:489: λίην γὰρ κατὰ κόσμον Ἀχαιῶν οἶτον ἀείδεις,
λίην: Od. 9:477: καὶ λίην σέ γ’ ἔμελλε κιχήσεσθαι κακὰ ἔργα,
λίην: Od. 10:552: Ἐλπήνωρ δέ τις ἔσκε νεώτατος, οὔτε τι λίην
λίην: Od. 11:181: “καὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμῷ
λίην: Od. 11:445: λίην γὰρ πινυτή τε καὶ εὖ φρεσὶ μήδεα οἶδε
λίην: Od. 13:238: εἰ δὴ τήνδε τε γαῖαν ἀνείρεαι. οὐδέ τι λίην
λίην: Od. 13:243: οὐδὲ λίην λυπρή, ἀτὰρ οὐδ’ εὐρεῖα τέτυκται.
λίην: Od. 13:393: “καὶ λίην τοι ἐγώ γε παρέσσομαι, οὐδέ με λήσεις,
λίην: Od. 13:421: “μὴ δή τοι κεῖνός γε λίην ἐνθύμιος ἔστω.
λίην: Od. 14:282: ἱέμενοι κτεῖναι· δὴ γὰρ κεχολώατο λίην·
λίην: Od. 14:461: ἄλλον ἐποτρύνειεν, ἐπεί ἑο κήδετο λίην·
λίην: Od. 14:496: λίην γὰρ νηῶν ἑκὰς ἤλθομεν. ἀλλά τις εἴη
λίην: Od. 15:155: “καὶ λίην κείνῳ γε, διοτρεφές, ὡς ἀγορεύεις,
λίην: Od. 15:405: οὔ τι περιπληθὴς λίην τόσον, ἀλλ’ ἀγαθὴ μέν,
λίην: Od. 16:37: “καὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμῷ
λίην: Od. 16:86: ἔρχεσθαι, λίην γὰρ ἀτάσθαλον ὕβριν ἔχουσι·
λίην: Od. 16:243: ἀλλὰ λίην μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει· οὐδέ κεν εἴη
λίην: Od. 16:425: δῆμον ὑποδδείσας; δὴ γὰρ κεχολώατο λίην,
λίην: Od. 17:312: “καὶ λίην ἀνδρός γε κύων ὅδε τῆλε θανόντος
λίην: Od. 18:20: χερσὶ δὲ μή τι λίην προκαλίζεο, μή με χολώσῃς,
λίην: Od. 20:99: ἤγετ’ ἐμὴν ἐς γαῖαν, ἐπεί μ’ ἐκακώσατε λίην,
λίην: Od. 23:175: οὐδὲ λίην ἄγαμαι, μάλα δ’ εὖ οἶδ’ οἷος ἔησθα
λῖθ’: Od. 10:353: πορφύρεα καθύπερθ’, ὑπένερθε δὲ λῖθ’ ὑπέβαλλεν·
λιθάδεσσι: Od. 23:193: πυκνῇσιν λιθάδεσσι, καὶ εὖ καθύπερθεν ἔρεψα,
λιθάδεσσιν: Od. 14:36: πυκνῇσιν λιθάδεσσιν, ὁ δὲ προσέειπεν ἄνακτα·
λίθακι: Od. 5:415: μή πώς μ’ ἐκβαίνοντα βάλῃ λίθακι ποτὶ πέτρῃ
λίθεοι: Od. 13:107: ἐν δ’ ἱστοὶ λίθεοι περιμήκεες, ἔνθα τε Νύμφαι
λιθέῳ: Il. 23:202: βηλῷ ἔπι λιθέῳ· τοὶ δ’ ὡς ἴδον ὀφθαλμοῖσι
λίθοι: Il. 12:287: ὣς τῶν ἀμφοτέρωσε λίθοι πωτῶντο θαμειαί,
λίθοιο: Il. 6:244: πεντήκοντ’ ἔνεσαν θάλαμοι ξεστοῖο λίθοιο
λίθοιο: Il. 6:248: δώδεκ’ ἔσαν τέγεοι θάλαμοι ξεστοῖο λίθοιο
λίθοιο: Od. 13:77: κόσμῳ, πεῖσμα δ’ ἔλυσαν ἀπὸ τρητοῖο λίθοιο.
λίθοιο: Od. 23:103: σοὶ δ’ αἰεὶ κραδίη στερεωτέρη ἐστὶ λίθοιο.”
λίθοις: Il. 18:504: εἵατ’ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοις ἱερῷ ἐνὶ κύκλῳ,
λίθοισι: Il. 16:212: ὡς δ’ ὅτε τοῖχον ἀνὴρ ἀράρῃ πυκινοῖσι λίθοισι
λίθοισι: Od. 8:6: ἐλθόντες δὲ καθῖζον ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοισι
λίθοισι: Od. 9:185: ὑψηλὴ δέδμητο κατωρυχέεσσι λίθοισι
λίθοισιν: Od. 3:406: ἐκ δ’ ἐλθὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοισιν,
λίθον: Il. 7:264: ἀλλ’ ἀναχασσάμενος λίθον εἵλετο χειρὶ παχείῃ
λίθον: Il. 21:403: ἣ δ’ ἀναχασσαμένη λίθον εἵλετο χειρὶ παχείῃ
λίθον: Od. 9:305: χερσὶν ἀπώσασθαι λίθον ὄβριμον, ὃν προσέθηκεν.
λίθον: Od. 9:416: χερσὶ ψηλαφόων, ἀπὸ μὲν λίθον εἷλε θυράων,
λίθον: Od. 13:156: λαοὶ ἀπὸ πτόλιος, θεῖναι λίθον ἐγγύθι γαίης
λίθον: Od. 13:370: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέθηκε, λίθον δ’ ἐπέθηκε θύρῃσι
λίθος: Il. 4:510: Ἀργείοις, ἐπεὶ οὔ σφι λίθος χρὼς οὐδὲ σίδηρος
λίθος: Il. 5:308: ὦσε δ’ ἀπὸ ῥινὸν τρηχὺς λίθος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
λίθος: Il. 12:459: ῥῆξε δ’ ἀπ’ ἀμφοτέρους θαιρούς· πέσε δὲ λίθος εἴσω
λίθος: Il. 16:740: ἀμφοτέρας δ’ ὀφρῦς σύνελεν λίθος, οὐδέ οἱ ἔσχεν
λίθος: Il. 24:617: ἔνθα λίθος περ ἐοῦσα θεῶν ἐκ κήδεα πέσσει.
λίθος: Od. 3:296: ἐς Φαιστόν, μικρὸς δὲ λίθος μέγα κῦμ’ ἀποέργει.
λίθος: Od. 8:190: βόμβησεν δὲ λίθος· κατὰ δ’ ἔπτηξαν ποτὶ γαίῃ
λίθος: Od. 19:494: ἕξω δ’ ὡς ὅτε τις στερεὴ λίθος ἠὲ σίδηρος.
λίθου: Il. 23:340: κύκλου ποιητοῖο· λίθου δ’ ἀλέασθαι ἐπαυρεῖν,
λίθους: Il. 24:611: κατθάψαι, λαοὺς δὲ λίθους ποίησε Κρονίων·
λίθῳ: Il. 8:327: τῇ ῥ’ ἐπὶ οἷ μεμαῶτα βάλεν λίθῳ ὀκριόεντι,
λικμητῆρος: Il. 13:590: πνοιῇ ὕπο λιγυρῇ καὶ λικμητῆρος ἐρωῇ,
λικμώντων: Il. 5:500: ἀνδρῶν λικμώντων, ὅτε τε ξανθὴ Δημήτηρ
λικριφὶς: Il. 14:462: λικριφὶς ἀΐξας, κόμισεν δ’ Ἀντήνορος υἱὸς
λικριφὶς: Od. 19:451: λικριφὶς ἀΐξας, οὐδ’ ὀστέον ἵκετο φωτός.
Λικύμνιον: Il. 2:663: ἤδη γηράσκοντα Λικύμνιον ὄζον Ἄρηος·
Λίλαιαν: Il. 2:523: οἵ τε Λίλαιαν ἔχον πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο·
λιλαίεαι: Il. 3:399: δαιμονίη, τί με ταῦτα λιλαίεαι ἠπεροπεύειν;
λιλαίεαι: Il. 14:330: εἰ νῦν ἐν φιλότητι λιλαίεαι εὐνηθῆναι
λιλαίεαι: Od. 9:451: πρῶτος δὲ σταθμόνδε λιλαίεαι ἀπονέεσθαι
λιλαίεαι: Od. 11:380: εἰ δ’ ἔτ’ ἀκουέμεναί γε λιλαίεαι, οὐκ ἂν ἔπειτα
λιλαίεαι: Od. 15:327: ἔπλετο; ἦ σύ γε πάγχυ λιλαίεαι αὐτόθ’ ὀλέσθαι,
λιλαίεο: Od. 11:223: ἀλλὰ φόωσδε τάχιστα λιλαίεο· ταῦτα δὲ πάντα
λιλαίεο: Od. 22:349: ὥς τε θεῷ· τῶ μή με λιλαίεο δειροτομῆσαι.
λιλαίεσθαι: Il. 16:89: μὴ σύ γ’ ἄνευθεν ἐμεῖο λιλαίεσθαι πολεμίζειν
λιλαίεται: Od. 13:31: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ δόρποιο λιλαίεται, ᾧ τε πανῆμαρ
λιλαίεται: Od. 20:27: αἰόλλῃ, μάλα δ’ ὦκα λιλαίεται ὀπτηθῆναι,
λιλαίετο: Il. 20:76: Ἕκτορος ἄντα μάλιστα λιλαίετο δῦναι ὅμιλον
λιλαίομαι: Il. 13:253: ἧσθαι ἐνὶ κλισίῃσι λιλαίομαι, ἀλλὰ μάχεσθαι.
λιλαίομαι: Od. 15:308: ἠῶθεν προτὶ ἄστυ λιλαίομαι ἀπονέεσθαι
λιλαιόμενα: Il. 11:573: ἐν γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι.
λιλαιόμενα: Il. 15:317: ἐν γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι.
λιλαιομένη: Il. 21:168: γαίῃ ἐνεστήρικτο λιλαιομένη χροὸς ἆσαι.
λιλαιομένη: Od. 1:15: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι.
λιλαιομένη: Od. 9:30: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι·
λιλαιομένη: Od. 9:32: Αἰαίη δολόεσσα, λιλαιομένη πόσιν εἶναι·
λιλαιομένη: Od. 23:334: ἣ δή μιν κατέρυκε, λιλαιομένη πόσιν εἶναι,
λιλαιόμενοι: Il. 3:133: ἐν πεδίῳ ὀλοοῖο λιλαιόμενοι πολέμοιο·
λιλαιόμενοι: Od. 12:328: τόφρα βοῶν ἀπέχοντο λιλαιόμενοι βιότοιο·
λιλαιόμενοι: Od. 24:536: πρὸς δὲ πόλιν τρωπῶντο λιλαιόμενοι βιότοιο.
λιλαιόμενόν: Od. 1:315: “μή μ’ ἔτι νῦν κατέρυκε, λιλαιόμενόν περ ὁδοῖο·
λιμέν’: Od. 16:473: ἐς λιμέν’ ἡμέτερον· πολλοὶ δ’ ἔσαν ἄνδρες ἐν αὐτῇ,
λιμένα: Od. 10:87: ἔνθ’ ἐπεὶ ἐς λιμένα κλυτὸν ἤλθομεν, ὃν πέρι πέτρη
λιμένα: Od. 10:141: ναύλοχον ἐς λιμένα, καί τις θεὸς ἡγεμόνευεν.
λιμένα: Od. 13:279: σπουδῇ δ’ ἐς λιμένα προερέσσαμεν, οὐδέ τις ἥμιν
λιμένα: Od. 15:472: ἡμεῖς δ’ ἐς λιμένα κλυτὸν ἤλθομεν ὦκα κιόντες,
λιμένας: Od. 5:418: ἠϊόνας τε παραπλῆγας λιμένας τε θαλάσσης,
λιμένας: Od. 5:440: ἠϊόνας τε παραπλῆγας λιμένας τε θαλάσσης.
λιμένας: Od. 7:43: θαύμαζεν δ’ Ὀδυσεὺς λιμένας καὶ νῆας ἐΐσας,
λιμένες: Od. 4:846: Ἀστερίς, οὐ μεγάλη, λιμένες δ’ ἔνι ναύλοχοι αὐτῇ
λιμένες: Od. 5:404: οὐ γὰρ ἔσαν λιμένες νηῶν ὀχοί, οὐδ’ ἐπιωγαί,
λιμένες: Od. 13:195: ἀτραπιτοί τε διηνεκέες λιμένες τε πάνορμοι
λιμένεσσι: Il. 23:745: στῆσαν δ’ ἐν λιμένεσσι, Θόαντι δὲ δῶρον ἔδωκαν·
λιμένι: Od. 1:186: ἐν λιμένι Ῥείθρῳ, ὑπὸ Νηΐῳ ὑλήεντι.
λιμένι: Od. 12:305: στήσαμεν ἐν λιμένι γλαφυρῷ εὐεργέα νῆα
λιμένος: Il. 1:432: οἳ δ’ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο
λιμένος: Il. 21:23: φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐόρμου
λιμένος: Od. 2:391: στῆσε δ’ ἐπ’ ἐσχατιῇ λιμένος, περὶ δ’ ἐσθλοὶ ἑταῖροι
λιμένος: Od. 9:116: νῆσος ἔπειτα λάχεια παρὲκ λιμένος τετάνυσται,
λιμένος: Od. 9:140: αὐτὰρ ἐπὶ κρατὸς λιμένος ῥέει ἀγλαὸν ὕδωρ,
λιμένος: Od. 10:92: αἱ μὲν ἄρ’ ἔντοσθεν λιμένος κοίλοιο δέδεντο
λιμένος: Od. 10:125: ὄφρ’ οἱ τοὺς ὄλεκον λιμένος πολυβενθέος ἐντός,
λιμένος: Od. 13:98: ἀκταὶ ἀποῤῥῶγες, λιμένος πότι πεπτηυῖαι,
λιμένος: Od. 13:102: αὐτὰρ ἐπὶ κρατὸς λιμένος τανύφυλλος ἐλαίη,
λιμένος: Od. 13:346: ἥδε δ’ ἐπὶ κρατὸς λιμένος τανύφυλλος ἐλαίη·
λιμένος: Od. 14:1: Αὐτὰρ ὁ ἐκ λιμένος προσέβη τρηχεῖαν ἀταρπὸν
λιμένος: Od. 16:324: οἱ δ’ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο,
λιμένος: Od. 16:352: στρεφθεὶς ἐκ χώρης, λιμένος πολυβενθέος ἐντός,
λιμέσιν: Il. 12:284: καί τ’ ἐφ’ ἁλὸς πολιῆς κέχυται λιμέσιν τε καὶ ἀκταῖς,
λιμέσιν: Od. 19:189: ἐν λιμέσιν χαλεποῖσι, μόγις δ’ ὑπάλυξεν ἀέλλας.
λιμὴν: Od. 4:358: ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ὅθεν τ’ ἀπὸ νῆας ἐΐσας
λιμὴν: Od. 6:263: ὑψηλός, καλὸς δὲ λιμὴν ἑκάτερθε πόληος,
λιμὴν: Od. 9:136: ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ἵν’ οὐ χρεὼ πείσματός ἐστιν,
λιμήν: Od. 13:96: Φόρκυνος δέ τίς ἐστι λιμήν, ἁλίοιο γέροντος,
λιμήν: Od. 13:345: Φόρκυνος μὲν ὅδ’ ἐστὶ λιμήν, ἁλίοιο γέροντος,
λίμνη: Il. 2:865: υἷε Ταλαιμένεος τὼ Γυγαίη τέκε λίμνη,
λίμνῃ: Il. 5:709: λίμνῃ κεκλιμένος Κηφισίδι· πὰρ δέ οἱ ἄλλοι
λίμνῃ: Il. 20:390: ἐνθάδε τοι θάνατος, γενεὴ δέ τοί ἐστ’ ἐπὶ λίμνῃ
λίμνη: Il. 24:79: ἔνθορε μείλανι πόντῳ· ἐπεστονάχησε δὲ λίμνη.
λίμνῃ: Od. 11:583: ἑσταότ’ ἐν λίμνῃ· ἡ δὲ προσέπλαζε γενείῳ.
λίμνην: Il. 2:711: Οἳ δὲ Φερὰς ἐνέμοντο παραὶ Βοιβηΐδα λίμνην
λίμνην: Od. 3:1: Ἠέλιος δ’ ἀνόρουσε, λιπὼν περικαλλέα λίμνην,
λίμνης: Il. 13:21: Αἰγάς, ἔνθα δέ οἱ κλυτὰ δώματα βένθεσι λίμνης
λίμνης: Il. 13:32: Ἔστι δέ τι σπέος εὐρὺ βαθείης βένθεσι λίμνης
λίμνης: Il. 21:317: οὔτε τὰ τεύχεα καλά, τά που μάλα νειόθι λίμνης
λίμνης: Od. 5:337: αἰθυίῃ δ’ εἰκυῖα ποτῇ ἀνεδύσετο λίμνης,
Λιμνώρεια: Il. 18:41: Κυμοθόη τε καὶ Ἀκταίη καὶ Λιμνώρεια
λιμὸν: Od. 5:166: ἐνθήσω μενοεικέ’, ἅ κέν τοι λιμὸν ἐρύκοι,
λιμός: Il. 19:166: δίψά τε καὶ λιμός, βλάβεται δέ τε γούνατ’ ἰόντι.
λιμὸς: Il. 19:348: στάξον ἐνὶ στήθεσσ’, ἵνα μή μιν λιμὸς ἵκηται.
λιμὸς: Il. 19:354: στάξ’, ἵνα μή μιν λιμὸς ἀτερπὴς γούναθ’ ἵκοιτο·
λιμός: Od. 4:369: γναμπτοῖσ’ ἀγκίστροισιν, ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός.
λιμός: Od. 12:332: γναμπτοῖσ’ ἀγκίστροισιν· ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός·
λιμῷ: Od. 10:177: μνησόμεθα βρώμης μηδὲ τρυχώμεθα λιμῷ.”
λιμῷ: Od. 12:342: λιμῷ δ’ οἴκτιστον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν.
λῖν: Il. 11:480: ἐν νέμεϊ σκιερῷ· ἐπί τε λῖν ἤγαγε δαίμων
Λίνδον: Il. 2:656: Λίνδον Ἰηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον.
λινοθώρηξ: Il. 2:529: ἀλλὰ πολὺ μείων· ὀλίγος μὲν ἔην λινοθώρηξ,
λινοθώρηξ: Il. 2:830: τῶν ἦρχ’ Ἄδρηστός τε καὶ Ἄμφιος λινοθώρηξ
λίνοιό: Il. 9:657: κώεά τε ῥῆγός τε λίνοιό τε λεπτὸν ἄωτον.
λίνον: Il. 18:570: ἱμερόεν κιθάριζε, λίνον δ’ ὑπὸ καλὸν ἄειδε
λίνον: Od. 13:73: κὰδ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ στόρεσαν ῥῆγός τε λίνον τε
λίνου: Il. 5:487: μή πως ὡς ἀψῖσι λίνου ἁλόντε πανάγρου
λίνῳ: Il. 16:408: ἐκ πόντοιο θύραζε λίνῳ καὶ ἤνοπι χαλκῷ·
λίνῳ: Il. 20:128: γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ ὅτε μιν τέκε μήτηρ.
λίνῳ: Il. 24:210: γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε μιν τέκον αὐτή,
λίνῳ: Od. 7:198: γεινομένῳ νήσαντο λίνῳ, ὅτε μιν τέκε μήτηρ.
λίνῳ: Od. 13:118: αὐτῷ σύν τε λίνῳ καὶ ῥήγεϊ σιγαλόεντι,
λίπ’: Il. 1:428: Ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἀπεβήσετο, τὸν δὲ λίπ’ αὐτοῦ
λίπ’: Il. 2:35: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπεβήσετο, τὸν δὲ λίπ’ αὐτοῦ
λίπ’: Il. 10:577: τὼ δὲ λοεσσαμένω καὶ ἀλειψαμένω λίπ’ ἐλαίῳ
λίπ’: Il. 14:171: λύματα πάντα κάθηρεν, ἀλείψατο δὲ λίπ’ ἐλαίῳ
λίπ’: Il. 18:350: καὶ τότε δὴ λοῦσάν τε καὶ ἤλειψαν λίπ’ ἐλαίῳ,
λίπ’: Il. 20:406: ὣς ἄρα τόν γ’ ἐρυγόντα λίπ’ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ·
λίπ’: Od. 3:466: αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
λίπ’: Od. 6:96: αἱ δὲ λοεσσάμεναι καὶ χρισάμεναι λίπ’ ἐλαίῳ
λίπ’: Od. 6:227: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα λοέσσατο καὶ λίπ’ ἄλειψεν,
λίπ’: Od. 10:266: “μή μ’ ἄγε κεῖσ’ ἀέκοντα, διοτρεφές, ἀλλὰ λίπ’ αὐτοῦ·
λίπ’: Od. 10:364: αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
λίπ’: Od. 10:450: ἐνδυκέως λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
λίπ’: Od. 15:199: μή με παρὲξ ἄγε νῆα, διοτρεφές, ἀλλὰ λίπ’ αὐτοῦ,
λίπ’: Od. 19:505: αὐτὰρ ἐπεὶ νίψεν τε καὶ ἤλειψεν λίπ’ ἐλαίῳ,
λιπαρὰ: Od. 1:334: ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα·
λιπαρὰ: Od. 13:388: οἷον ὅτε Τροίης λύομεν λιπαρὰ κρήδεμνα.
λιπαρὰ: Od. 16:416: ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα,
λιπαρὰ: Od. 18:210: ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα·
λιπαρὰ: Od. 21:65: ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα·
λιπαρὰς: Il. 9:156: καί οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας.
λιπαρὰς: Il. 9:298: καί τοι ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας.
λιπαρὴν: Il. 22:406: τίλλε κόμην, ἀπὸ δὲ λιπαρὴν ἔῤῥιψε καλύπτρην
λιπαροὶ: Od. 15:332: αἰεὶ δὲ λιπαροὶ κεφαλὰς καὶ καλὰ πρόσωπα,
λιπαροῖσι: Od. 13:225: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσι πέδιλ’ ἔχε, χερσὶ δ’ ἄκοντα.
λιπαροῖσιν: Il. 2:44: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
λιπαροῖσιν: Il. 10:22: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
λιπαροῖσιν: Il. 10:132: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
λιπαροῖσιν: Il. 14:186: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα.
λιπαροῖσιν: Od. 2:4: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
λιπαροῖσιν: Od. 4:309: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
λιπαροῖσιν: Od. 20:126: ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
λιπαροκρήδεμνος: Il. 18:382: τὴν δὲ ἴδε προμολοῦσα Χάρις λιπαροκρήδεμνος
λιπαρὸν: Od. 19:368: γῆράς τε λιπαρὸν θρέψαιό τε φαίδιμον υἱόν·
λιπαροπλοκάμοιο: Il. 19:126: αὐτίκα δ’ εἷλ’ Ἄτην κεφαλῆς λιπαροπλοκάμοιο
λιπαροὺς: Il. 14:241: τῷ κεν ἐπισχοίης λιπαροὺς πόδας εἰλαπινάζων.
λιπαροὺς: Od. 17:410: κείμενον, ᾧ ῥ’ ἔπεχεν λιπαροὺς πόδας εἰλαπινάζων.
λιπαρῷ: Od. 11:136: γήρᾳ ὕπο λιπαρῷ ἀρημένον· ἀμφὶ δὲ λαοὶ
λιπαρῷ: Od. 23:283: γήρᾳ ὕπο λιπαρῷ ἀρημένον· ἀμφὶ δὲ λαοὶ
λιπαρῶς: Od. 4:210: αὐτὸν μὲν λιπαρῶς γηρασκέμεν ἐν μεγάροισιν,
λίπε: Il. 4:470: ὣς τὸν μὲν λίπε θυμός, ἐπ’ αὐτῷ δ’ ἔργον ἐτύχθη
λίπε: Il. 10:287: τοὺς δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀσωπῷ λίπε χαλκοχίτωνας Ἀχαιούς,
λίπε: Il. 11:229: τὰς μὲν ἔπειτ’ ἐν Περκώτῃ λίπε νῆας ἐΐσας,
λίπε: Il. 12:386: κάππεσ’ ἀφ’ ὑψηλοῦ πύργου, λίπε δ’ ὀστέα θυμός.
λίπε: Il. 15:124: ὦρτο διὲκ προθύρου, λίπε δὲ θρόνον ἔνθα θάασσε,
λίπε: Il. 15:218: Ὣς εἰπὼν λίπε λαὸν Ἀχαιϊκὸν ἐννοσίγαιος,
λίπε: Il. 15:729: θρῆνυν ἐφ’ ἑπταπόδην, λίπε δ’ ἴκρια νηὸς ἐΐσης.
λίπε: Il. 16:410: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπὶ στόμ’ ἔωσε· πεσόντα δέ μιν λίπε θυμός.
λίπε: Il. 16:743: κάππεσ’ ἀπ’ εὐεργέος δίφρου, λίπε δ’ ὀστέα θυμός.
λίπε: Il. 18:65: Ὣς ἄρα φωνήσασα λίπε σπέος· αἳ δὲ σὺν αὐτῇ
λίπε: Il. 21:496: ὣς ἣ δακρυόεσσα φύγεν, λίπε δ’ αὐτόθι τόξα.
λίπε: Il. 22:137: αὖθι μένειν, ὀπίσω δὲ πύλας λίπε, βῆ δὲ φοβηθείς·
λίπε: Od. 3:455: τῆς δ’ ἐπεὶ ἐκ μέλαν αἷμα ῥύη, λίπε δ’ ὀστέα θυμός,
λίπε: Od. 7:79: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον, λίπε δὲ Σχερίην ἐρατεινήν,
λίπε: Od. 8:452: ἐπεὶ δὴ λίπε δῶμα Καλυψοῦς ἠϋκόμοιο·
λίπε: Od. 12:414: κάππεσ’ ἀπ’ ἰκριόφιν, λίπε δ’ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ.
λίπε: Od. 14:425: κόψε δ’ ἀνασχόμενος σχίζῃ δρυός, ἣν λίπε κείων·
λίπε: Od. 16:341: βῆ ῥ’ ἴμεναι μεθ’ ὕας, λίπε δ’ ἕρκεά τε μέγαρόν τε.
λίπε: Od. 17:604: βῆ ῥ’ ἴμεναι μεθ’ ὕας, λίπε δ’ ἕρκεά τε μέγαρόν τε
λίπεθ’: Od. 4:536: οὐδέ τις Ἀτρεΐδεω ἑτάρων λίπεθ’, οἵ οἱ ἕποντο,
λιπεῖν: Il. 12:111: αὖθι λιπεῖν ἵππους τε καὶ ἡνίοχον θεράποντα,
λίπεν: Il. 4:292: Ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ’ ἄλλους·
λίπεν: Il. 4:364: Ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ’ ἄλλους.
λίπεν: Il. 11:99: καὶ τοὺς μὲν λίπεν αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
λίπεν: Il. 14:225: Ἥρη δ’ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο,
λίπεν: Il. 18:468: Ὣς εἰπὼν τὴν μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δ’ ἐπὶ φύσας·
λίπεν: Il. 19:114: Ἥρη δ’ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο,
λίπεν: Il. 20:340: Ὣς εἰπὼν λίπεν αὐτόθ’, ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα.
λίπεν: Il. 21:17: Αὐτὰρ ὃ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ’ ὄχθῃ
λίπεν: Il. 22:213: ᾤχετο δ’ εἰς Ἀΐδαο, λίπεν δέ ἑ Φοῖβος Ἀπόλλων.
λίπεν: Il. 24:470: Ἰδαῖον δὲ κατ’ αὖθι λίπεν· ὃ δὲ μίμνεν ἐρύκων
λίπεν: Od. 12:1: Αὐτὰρ ἐπεὶ ποταμοῖο λίπεν ῥόον Ὠκεανοῖο
λίπεν: Od. 16:120: μοῦνον ἔμ’ ἐν μεγάροισι τεκὼν λίπεν, οὐδ’ ἀπόνητο.
λίπεν: Od. 17:254: ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτόθι ἦκα κιόντας,
λίπες: Il. 10:406: ποῦ νῦν δεῦρο κιὼν λίπες Ἕκτορα ποιμένα λαῶν;
λιπέσθαι: Il. 5:154: υἱὸν δ’ οὐ τέκετ’ ἄλλον ἐπὶ κτεάτεσσι λιπέσθαι.
λιπέσθαι: Il. 14:484: γνωτὸν ἐνὶ μεγάροισιν ἀρῆς ἀλκτῆρα λιπέσθαι.
λιπέσθαι: Od. 3:196: ὡς ἀγαθὸν καὶ παῖδα καταφθιμένοιο λιπέσθαι
λιπέσθαι: Od. 17:187: αὐτοῦ βουλοίμην σταθμῶν ῥυτῆρα λιπέσθαι·
λίπετ’: Il. 10:443: ἠέ με δήσαντες λίπετ’ αὐτόθι νηλέϊ δεσμῷ,
λίπετ’: Il. 16:294: ἡμιδαὴς δ’ ἄρα νηῦς λίπετ’ αὐτόθι· τοὶ δὲ φόβηθεν
λίπετ’: Il. 19:403: μηδ’ ὡς Πάτροκλον λίπετ’ αὐτόθι τεθνηῶτα.
λίπετ’: Il. 24:707: Ὣς ἔφατ’, οὐδέ τις αὐτόθ’ ἐνὶ πτόλεϊ λίπετ’ ἀνὴρ
λιπέτην: Il. 10:273: βάν ῥ’ ἰέναι, λιπέτην δὲ κατ’ αὐτόθι πάντας ἀρίστους.
λιπέτην: Il. 14:283: Λεκτόν, ὅθι πρῶτον λιπέτην ἅλα· τὼ δ’ ἐπὶ χέρσου
λιπέτην: Od. 3:485: ἐς πεδίον, λιπέτην δὲ Πύλου αἰπὺ πτολίεθρον.
λιπέτω: Od. 3:424: πάντας ἰὼν ἑτάρους ἀγέτω, λιπέτω δὲ δύ’ οἴους·
λίπῃ: Il. 16:453: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τόν γε λίπῃ ψυχή τε καὶ αἰών,
λίπῃ: Od. 11:221: δαμνᾷ, ἐπεί κε πρῶτα λίπῃ λεύκ’ ὀστέα θυμός,
λίπησθε: Il. 23:248: δεύτεροι ἐν νήεσσι πολυκλήϊσι λίπησθε.
λίπησθον: Il. 23:407: ἵππους δ’ Ἀτρεΐδαο κιχάνετε, μὴ δὲ λίπησθον,
λίπηται: Il. 19:235: ἧδε γὰρ ὀτρυντὺς κακὸν ἔσσεται ὅς κε λίπηται
λίπηται: Od. 4:710: ἦ ἵνα μηδ’ ὄνομ’ αὐτοῦ ἐν ἀνθρώποισι λίπηται;”
λίποι: Il. 5:685: κεῖσθαι, ἀλλ’ ἐπάμυνον· ἔπειτά με καὶ λίποι αἰὼν
λίποι: Od. 7:224: καί περ πολλὰ παθόντα· ἰδόντα με καὶ λίποι αἰὼν
λίποι: Od. 18:91: ἢ ἐλάσει’ ὥς μιν ψυχὴ λίποι αὖθι πεσόντα,
λίποιεν: Il. 2:160: κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιεν
λίποιεν: Il. 17:667: ἀργαλέου πρὸ φόβοιο ἕλωρ δηΐοισι λίποιεν.
λίποιμεν: Il. 4:173: κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιμεν
λιποίμην: Il. 9:437: πῶς ἂν ἔπειτ’ ἀπὸ σεῖο φίλον τέκος αὖθι λιποίμην
λιποίμην: Od. 21:116: λείποι ἅμ’ ἄλλῳ ἰοῦσ’, ὅτ’ ἐγὼ κατόπισθε λιποίμην
λίποιτε: Il. 2:176: κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιτε
λίποιτο: Il. 3:160: μηδ’ ἡμῖν τεκέεσσί τ’ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο.
λίπομεν: Od. 4:488: οὓς Νέστωρ καὶ ἐγὼ λίπομεν Τροίηθεν ἰόντες,
λιπόμην: Il. 11:692: τῶν οἶος λιπόμην, οἳ δ’ ἄλλοι πάντες ὄλοντο.
λιπόμην: Od. 9:316: Κύκλωψ· αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην κακὰ βυσσοδομεύων,
λιπόμην: Od. 13:286: ᾤχοντ’· αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ.”
λιπόμην: Od. 15:481: ἔκβαλον· αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ.
λίπον: Il. 2:722: Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι μιν λίπον υἷες Ἀχαιῶν
λίπον: Il. 5:204: ὣς λίπον, αὐτὰρ πεζὸς ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα
λίπον: Il. 9:447: οἷον ὅτε πρῶτον λίπον Ἑλλάδα καλλιγύναικα
λίπον: Il. 11:758: ἔνθ’ ἄνδρα κτείνας πύματον λίπον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
λίπον: Il. 16:371: ἄξαντ’ ἐν πρώτῳ ῥυμῷ λίπον ἅρματ’ ἀνάκτων,
λίπον: Il. 16:507: ἱεμένους φοβέεσθαι, ἐπεὶ λίπον ἅρματ’ ἀνάκτων.
λίπον: Il. 17:535: Ἄρητον δὲ κατ’ αὖθι λίπον δεδαϊγμένον ἦτορ
λίπον: Od. 6:317: ἡμιόνους· αἱ δ’ ὦκα λίπον ποταμοῖο ῥέεθρα.
λίπον: Od. 10:209: κλαίοντες· κατὰ δ’ ἄμμε λίπον γοόωντας ὄπισθεν.
λίπον: Od. 22:119: αὐτὰρ ἐπεὶ λίπον ἰοὶ ὀϊστεύοντα ἄνακτα,
λιπόντα: Od. 7:65: νυμφίον, ἐν μεγάρῳ μίαν οἴην παῖδα λιπόντα,
λιπόντε: Il. 14:280: τὼ βήτην Λήμνου τε καὶ Ἴμβρου ἄστυ λιπόντε
λιπόντε: Od. 21:90: κλαίετον ἐξελθόντε κατ’ αὐτόθι τόξα λιπόντε,
λίποντο: Il. 12:14: πολλοὶ δ’ Ἀργείων οἳ μὲν δάμεν, οἳ δὲ λίποντο,
λίποντο: Od. 4:495: πολλοὶ μὲν γὰρ τῶν γε δάμεν, πολλοὶ δὲ λίποντο·
λιποῦσ’: Il. 16:857: ὃν πότμον γοόωσα λιποῦσ’ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην.
λιποῦσ’: Il. 22:363: ὃν πότμον γοόωσα λιποῦσ’ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην.
λιποῦσ’: Il. 24:144: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα λιποῦσ’ ἕδος Οὐλύμποιο
λιποῦσα: Il. 3:174: υἱέϊ σῷ ἑπόμην θάλαμον γνωτούς τε λιποῦσα
λιποῦσα: Od. 18:270: γήμασθ’ ᾧ κ’ ἐθέλῃσθα, τεὸν κατὰ δῶμα λιποῦσα.”
λιποῦσαν: Od. 19:531: γήμασθ’ οὔ μ’ εἴα πόσιος κατὰ δῶμα λιποῦσαν·
λίπω: Il. 17:91: ὤ μοι ἐγὼν εἰ μέν κε λίπω κάτα τεύχεα καλὰ
λιπὼν: Il. 4:181: σὺν κεινῇσιν νηυσὶ λιπὼν ἀγαθὸν Μενέλαον.
λιπὼν: Il. 5:20: Ἰδαῖος δ’ ἀπόρουσε λιπὼν περικαλλέα δίφρον,
λιπὼν: Il. 6:254: τέκνον τίπτε λιπὼν πόλεμον θρασὺν εἰλήλουθας;
λιπὼν: Il. 9:194: αὐτῇ σὺν φόρμιγγι λιπὼν ἕδος ἔνθα θάασσεν.
λιπὼν: Il. 13:250: τίπτ’ ἦλθες πόλεμόν τε λιπὼν καὶ δηϊοτῆτα;
λιπὼν: Il. 14:43: τίπτε λιπὼν πόλεμον φθισήνορα δεῦρ’ ἀφικάνεις;
λιπὼν: Il. 17:612: πεζὸς γὰρ τὰ πρῶτα λιπὼν νέας ἀμφιελίσσας
λιπὼν: Od. 3:1: Ἠέλιος δ’ ἀνόρουσε, λιπὼν περικαλλέα λίμνην,
λιπὼν: Od. 11:93: τίπτ’ αὖτ’, ὦ δύστηνε, λιπὼν φάος ἠελίοιο
λιπὼν: Od. 13:258: χρήμασι σὺν τοίσδεσσι· λιπὼν δ’ ἔτι παισὶ τοσαῦτα
λιπὼν: Od. 18:257: ἦ μὲν δὴ ὅτε τ’ ᾖε λιπὼν κάτα πατρίδα γαῖαν,
λιπὼν: Od. 22:95: Τηλέμαχος δ’ ἀπόρουσε, λιπὼν δολιχόσκιον ἔγχος
λίπωνται: Il. 19:230: ὅσσοι δ’ ἂν πολέμοιο περὶ στυγεροῖο λίπωνται
λίπωνται: Od. 3:354: ζώω, ἔπειτα δὲ παῖδες ἐνὶ μεγάροισι λίπωνται
λίς: Il. 11:239: ἕλκ’ ἐπὶ οἷ μεμαὼς ὥς τε λίς, ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
λὶς: Il. 15:275: τῶν δέ θ’ ὑπὸ ἰαχῆς ἐφάνη λὶς ἠϋγένειος
λὶς: Il. 17:109: ἐντροπαλιζόμενος ὥς τε λὶς ἠϋγένειος,
λὶς: Il. 18:318: πυκνὰ μάλα στενάχων ὥς τε λὶς ἠϋγένειος,
λὶς: Od. 12:64: ἀλλά τε καὶ τῶν αἰὲν ἀφαιρεῖται λὶς πέτρη·
λίς: Od. 12:79: πέτρη γὰρ λίς ἐστι, περιξέστῃ ἐϊκυῖα.
λίσαι: Il. 1:394: ἐλθοῦσ’ Οὔλυμπον δὲ Δία λίσαι, εἴ ποτε δή τι
λίσῃ: Od. 10:526: αὐτὰρ ἐπὴν εὐχῇσι λίσῃ κλυτὰ ἔθνεα νεκρῶν,
λίσσεαι: Od. 4:347: ταῦτα δ’, ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
λίσσεαι: Od. 17:138: ταῦτα δ’ ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
λίσσεθ’: Il. 15:660: λίσσεθ’ ὑπὲρ τοκέων γουνούμενος ἄνδρα ἕκαστον·
λίσσεο: Il. 24:467: λίσσεο καὶ τέκεος, ἵνα οἱ σὺν θυμὸν ὀρίνῃς.
λίσσεσθ’: Il. 20:469: ἱέμενος λίσσεσθ’, ὃ δὲ φασγάνῳ οὖτα καθ’ ἧπαρ·
λίσσεσθαι: Il. 9:516: ἄνδρας δὲ λίσσεσθαι ἐπιπροέηκεν ἀρίστους
λίσσεσθαι: Il. 9:694: μὴ ὄφελες λίσσεσθαι ἀμύμονα Πηλεΐωνα
λίσσεσθαι: Il. 10:455: ἁψάμενος λίσσεσθαι, ὃ δ’ αὐχένα μέσσον ἔλασσε
λίσσεσθαι: Od. 3:19: λίσσεσθαι δέ μιν αὐτόν, ὅπως νημερτέα εἴπῃ·
λίσσεσθαι: Od. 3:327: λίσσεσθαι δέ μιν αὐτός, ἵνα νημερτὲς ἐνίσπῃ·
λίσσεσθαι: Od. 6:146: λίσσεσθαι ἐπέεσσιν ἀποσταδὰ μειλιχίοισι,
λισσέσκετο: Il. 9:451: μητέρ’ ἐμήν· ἣ δ’ αἰὲν ἐμὲ λισσέσκετο γούνων
λίσσετ’: Il. 9:587: λίσσετ’ ὀδυρομένη, καί οἱ κατέλεξεν ἅπαντα
λίσσεται: Od. 8:30: πομπὴν δ’ ὀτρύνει καὶ λίσσεται ἔμπεδον εἶναι.
λίσσετο: Il. 1:15: χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,
λίσσετο: Il. 1:374: χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,
λίσσετο: Od. 8:344: οὐδὲ Ποσειδάωνα γέλως ἔχε, λίσσετο δ’ αἰεὶ
λισσὴ: Od. 3:293: ἔστι δέ τις λισσὴ αἰπεῖά τε εἰς ἅλα πέτρη
λισσὴ: Od. 5:412: βέβρυχεν ῥόθιον, λισσὴ δ’ ἀναδέδρομε πέτρη,
λισσὴ: Od. 10:4: χάλκεον ἄῤῥηκτον, λισσὴ δ’ ἀναδέδρομε πέτρη.
λίσσηαι: Od. 12:53: εἰ δέ κε λίσσηαι ἑτάρους λῦσαί τε κελεύῃς,
λίσσοιτ’: Od. 6:144: λίσσοιτ’, εἰ δείξειε πόλιν καὶ εἵματα δοίη.
λίσσοιτο: Od. 6:142: ἢ γούνων λίσσοιτο λαβὼν εὐώπιδα κούρην,
λίσσοιτο: Od. 22:337: ἦ γούνων λίσσοιτο προσαΐξας Ὀδυσῆα.
λίσσομ’: Il. 1:283: λίσσομ’ Ἀχιλλῆϊ μεθέμεν χόλον, ὃς μέγα πᾶσιν
λίσσομ’: Il. 22:338: λίσσομ’ ὑπὲρ ψυχῆς καὶ γούνων σῶν τε τοκήων
λίσσομ’: Od. 15:261: λίσσομ’ ὑπὲρ θυέων καὶ δαίμονος, αὐτὰρ ἔπειτα
λίσσομ’: Od. 21:278: λίσσομ’, ἐπεὶ καὶ τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπε,
λίσσομαι: Il. 1:174: λίσσομαι εἵνεκ’ ἐμεῖο μένειν· πάρ’ ἔμοιγε καὶ ἄλλοι
λίσσομαι: Il. 19:305: λίσσομαι, εἴ τις ἔμοιγε φίλων ἐπιπείθεθ’ ἑταίρων,
λίσσομαι: Od. 2:68: λίσσομαι ἠμὲν Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἠδὲ Θέμιστος,
λίσσομαι: Od. 2:210: ταῦτα μὲν οὐχ ὑμέας ἔτι λίσσομαι οὐδ’ ἀγορεύω·
λίσσομαι: Od. 3:98: λίσσομαι, εἴ ποτέ τοί τι πατὴρ ἐμός, ἐσθλὸς Ὀδυσσεύς,
λίσσομαι: Od. 4:328: λίσσομαι, εἴ ποτέ τοί τι πατὴρ ἐμός, ἐσθλὸς Ὀδυσσεύς,
λισσομένη: Il. 1:502: λισσομένη προσέειπε Δία Κρονίωνα ἄνακτα·
λισσομένη: Il. 2:15: Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε’ ἐφῆπται.
λισσομένη: Il. 2:32: Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε’ ἐφῆπται
λισσομένη: Il. 2:69: Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε’ ἐφῆπται
λισσομένη: Il. 5:358: πολλὰ λισσομένη χρυσάμπυκας ᾔτεεν ἵππους·
λισσομένη: Il. 8:372: λισσομένη τιμῆσαι Ἀχιλλῆα πτολίπορθον.
λισσομένη: Il. 15:77: λισσομένη τιμῆσαι Ἀχιλλῆα πτολίπορθον.
λισσόμενοι: Il. 9:461: αὐτοῦ λισσόμενοι κατερήτυον ἐν μεγάροισι,
λισσόμενοι: Il. 9:497: λισσόμενοι, ὅτε κέν τις ὑπερβήῃ καὶ ἁμάρτῃ.
λισσόμενοι: Il. 19:304: λισσόμενοι δειπνῆσαι· ὃ δ’ ἠρνεῖτο στεναχίζων·
λισσόμενος: Il. 10:118: λισσόμενος· χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ’ ἀνεκτός.
λισσόμενος: Il. 16:46: Ὣς φάτο λισσόμενος μέγα νήπιος· ἦ γὰρ ἔμελλεν
λισσόμενος: Il. 21:98: λισσόμενος ἐπέεσσιν, ἀμείλικτον δ’ ὄπ’ ἄκουσε·
λισσόμενος: Il. 21:368: πολλὰ λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
λισσόμενος: Il. 22:35: λισσόμενος φίλον υἱόν· ὃ δὲ προπάροιθε πυλάων
λισσόμενος: Il. 24:485: τὸν καὶ λισσόμενος Πρίαμος πρὸς μῦθον ἔειπε·
λισσόμενος: Od. 8:157: ἧμαι, λισσόμενος βασιλῆά τε πάντα τε δῆμον.”
λισσόμενος: Od. 22:311: καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
λισσόμενος: Od. 22:343: καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
λισσόμενος: Od. 22:366: καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
λισσομένους: Il. 11:609: λισσομένους· χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ’ ἀνεκτός.
λισσομένῳ: Il. 5:491: ἀρχοὺς λισσομένῳ τηλεκλειτῶν ἐπικούρων
λισσομένω: Il. 22:91: πολλὰ λισσομένω· οὐδ’ Ἕκτορι θυμὸν ἔπειθον,
λισσομένῳ: Il. 23:609: τώ τοι λισσομένῳ ἐπιπείσομαι, ἠδὲ καὶ ἵππον
λίσσονθ’: Il. 22:240: λίσσονθ’ ἑξείης γουνούμενοι, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι,
λίσσοντ’: Od. 9:224: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν πρώτισθ’ ἕταροι λίσσοντ’ ἐπέεσσι
λίσσονται: Il. 9:507: λίσσονται δ’ ἄρα ταί γε Δία Κρονίωνα κιοῦσαι
λίσσοντο: Il. 4:379: καί ῥα μάλα λίσσοντο δόμεν κλειτοὺς ἐπικούρους·
λίσσοντο: Il. 9:570: πύργων βαλλομένων· τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες
λίσσοντο: Il. 18:448: εἴων ἐξιέναι· τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες
λίσσωμ’: Il. 22:418: λίσσωμ’ ἀνέρα τοῦτον ἀτάσθαλον ὀβριμοεργόν,
λίσσωμαι: Od. 12:163: εἰ δέ κε λίσσωμαι ὑμέας λῦσαί τε κελεύω,
λιστρεύοντα: Od. 24:227: λιστρεύοντα φυτόν· ῥυπόωντα δὲ ἕστο χιτῶνα,
λίστροισιν: Od. 22:455: λίστροισιν δάπεδον πύκα ποιητοῖο δόμοιο
λῖτα: Il. 8:441: ἅρματα δ’ ἂμ βωμοῖσι τίθει κατὰ λῖτα πετάσσας·
λῖτα: Od. 1:130: αὐτὴν δ’ ἐς θρόνον εἷσεν ἄγων, ὑπὸ λῖτα πετάσσας,
λιταί: Il. 9:498: καὶ γάρ τε λιταί εἰσι Διὸς κοῦραι μεγάλοιο
λιτάνευε: Il. 9:577: πολλὰ δέ μιν λιτάνευε γέρων ἱππηλάτα Οἰνεὺς
λιτάνευεν: Il. 23:196: πολλὰ δὲ καὶ σπένδων χρυσέῳ δέπαϊ λιτάνευεν
λιτανεύσομεν: Il. 24:357: γούνων ἁψάμενοι λιτανεύσομεν αἴ κ’ ἐλεήσῃ.
λιτέσθαι: Il. 16:47: οἷ αὐτῷ θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα λιτέσθαι.
λιτῇσί: Od. 11:34: τοὺς δ’ ἐπεὶ εὐχωλῇσι λιτῇσί τε, ἔθνεα νεκρῶν,
λιτὶ: Il. 18:352: ἐν λεχέεσσι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν
λιτὶ: Il. 23:254: ἐν κλισίῃσι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν·
λιτοίμην: Od. 14:406: πρόφρων κεν δὴ ἔπειτα Δία Κρονίωνα λιτοίμην.
λό’: Od. 10:361: ἔς ῥ’ ἀσάμινθον ἕσασα λό’ ἐκ τρίποδος μεγάλοιο,
λοβοῖσι: Il. 14:182: ἐν δ’ ἄρα ἕρματα ἧκεν ἐϋτρήτοισι λοβοῖσι
λόγοις: Il. 15:393: ἧστό τε καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις, ἐπὶ δ’ ἕλκεϊ λυγρῷ
λόγοισι: Od. 1:56: αἰεὶ δὲ μαλακοῖσι καὶ αἱμυλίοισι λόγοισι
λόεον: Od. 4:252: ἀλλ’ ὅτε δή μιν ἐγὼ λόεον καὶ χρῖον ἐλαίῳ,
λοέσσαι: Od. 19:320: ἠῶθεν δὲ μάλ’ ἦρι λοέσσαι τε χρῖσαί τε,
λοεσσάμεναι: Od. 6:96: αἱ δὲ λοεσσάμεναι καὶ χρισάμεναι λίπ’ ἐλαίῳ
λοεσσάμενος: Il. 21:560: ἑσπέριος δ’ ἂν ἔπειτα λοεσσάμενος ποταμοῖο
λοεσσάμενός: Od. 1:310: ὄφρα λοεσσάμενός τε τεταρπόμενός τε φίλον κῆρ
λοεσσάμενός: Od. 8:427: ὄφρα λοεσσάμενός τε ἰδών τ’ ἐῢ κείμενα πάντα
λοεσσαμένω: Il. 10:577: τὼ δὲ λοεσσαμένω καὶ ἀλειψαμένω λίπ’ ἐλαίῳ
λοέσσας: Il. 23:282: χαιτάων κατέχευε λοέσσας ὕδατι λευκῷ.
λοέσσατο: Od. 6:227: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα λοέσσατο καὶ λίπ’ ἄλειψεν,
λοέσσομαι: Od. 6:221: ἄντην δ’ οὐκ ἂν ἐγώ γε λοέσσομαι· αἰδέομαι γὰρ
λοέτρ’: Od. 8:451: θερμὰ λοέτρ’, ἐπεὶ οὔ τι κομιζόμενός γε θάμιζεν,
λοετρὰ: Il. 14:6: εἰς ὅ κε θερμὰ λοετρὰ ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη
λοετρὰ: Il. 22:444: Ἕκτορι θερμὰ λοετρὰ μάχης ἐκ νοστήσαντι
λοετρὰ: Il. 23:44: οὐ θέμις ἐστὶ λοετρὰ καρήατος ἆσσον ἱκέσθαι
λοετρά: Od. 8:249: εἵματά τ’ ἐξημοιβὰ λοετρά τε θερμὰ καὶ εὐναί.
λοετροχόον: Il. 18:346: οἳ δὲ λοετροχόον τρίποδ’ ἵστασαν ἐν πυρὶ κηλέῳ,
λοετροχόον: Od. 8:435: αἱ δὲ λοετροχόον τρίποδ’ ἵστασαν ἐν πυρὶ κηλέῳ,
λοετροχόῳ: Od. 20:297: ἠὲ λοετροχόῳ δώῃ γέρας ἠέ τῳ ἄλλῳ
λοετρῶν: Il. 18:489: οἴη δ’ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο.
λοετρῶν: Il. 22:445: νηπίη, οὐδ’ ἐνόησεν ὅ μιν μάλα τῆλε λοετρῶν
λοετρῶν: Od. 5:275: οἴη δ’ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο·
λοιβῇ: Il. 9:496: λοιβῇ τε κνίσῃ τε παρατρωπῶσ’ ἄνθρωποι
λοιβὴν: Od. 9:349: ἡμετέρη· σοὶ δ’ αὖ λοιβὴν φέρον, εἴ μ’ ἐλεήσας
λοιβῆς: Il. 4:49: λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
λοιβῆς: Il. 24:70: λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
λοίγι’: Il. 21:533: ἐγγὺς ὅδε κλονέων· νῦν οἴω λοίγι’ ἔσεσθαι.
λοίγι’: Il. 23:310: βάρδιστοι θείειν· τώ τ’ οἴω λοίγι’ ἔσεσθαι.
λοίγια: Il. 1:518: “ Ἦ δὴ λοίγια ἔργ’ ὅ τέ μ’ ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις
λοίγια: Il. 1:573: “ Ἦ δὴ λοίγια ἔργα τάδ’ ἔσσεται οὐδ’ ἔτ’ ἀνεκτά,
λοιγὸν: Il. 1:67: βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι. ”
λοιγὸν: Il. 1:97: οὐδ’ ὅ γε πρὶν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει
λοιγὸν: Il. 1:341: χρειὼ ἐμεῖο γένηται ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι
λοιγὸν: Il. 1:398: οἴη ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι,
λοιγὸν: Il. 1:456: ἤδη νῦν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἄμυνον. ”
λοιγὸν: Il. 5:603: τῷ δ’ αἰεὶ πάρα εἷς γε θεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύνει·
λοιγὸν: Il. 5:662: ὀστέω ἐγχριμφθεῖσα, πατὴρ δ’ ἔτι λοιγὸν ἄμυνεν.
λοιγὸν: Il. 9:491: ποιεύμην, ἵνα μοί ποτ’ ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς.
λοιγὸν: Il. 13:426: ἢ αὐτὸς δουπῆσαι ἀμύνων λοιγὸν Ἀχαιοῖς.
λοιγὸν: Il. 15:736: ἦέ τι τεῖχος ἄρειον, ὅ κ’ ἀνδράσι λοιγὸν ἀμύναι;
λοιγὸν: Il. 16:32: αἴ κε μὴ Ἀργείοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς;
λοιγὸν: Il. 16:75: μαίνεται ἐγχείη Δαναῶν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι·
λοιγὸν: Il. 16:80: ἀλλὰ καὶ ὧς Πάτροκλε νεῶν ἄπο λοιγὸν ἀμύνων
λοιγὸν: Il. 18:450: ἔνθ’ αὐτὸς μὲν ἔπειτ’ ἠναίνετο λοιγὸν ἀμῦναι,
λοιγὸν: Il. 20:98: αἰεὶ γὰρ πάρα εἷς γε θεῶν ὃς λοιγὸν ἀμύνει.
λοιγὸν: Il. 21:134: τίσετε Πατρόκλοιο φόνον καὶ λοιγὸν Ἀχαιῶν,
λοιγὸν: Il. 21:138: δῖον Ἀχιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλκοι.
λοιγὸν: Il. 21:250: δῖον Ἀχιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλκοι.
λοιγὸν: Il. 21:539: ἀντίος ἐξέθορε Τρώων ἵνα λοιγὸν ἀλάλκοι.
λοιγὸν: Il. 24:489: τείρουσ’, οὐδέ τίς ἐστιν ἀρὴν καὶ λοιγὸν ἀμῦναι.
λοιγὸς: Il. 8:130: Ἔνθά κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο,
λοιγὸς: Il. 11:310: Ἔνθά κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο,
λοιμὸς: Il. 1:61: εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς Ἀχαιούς·
λοισθήϊ’: Il. 23:751: ἡμιτάλαντον δὲ χρυσοῦ λοισθήϊ’ ἔθηκε.
λοισθήϊον: Il. 23:785: Ἀντίλοχος δ’ ἄρα δὴ λοισθήϊον ἔκφερ’ ἄεθλον
λοῖσθος: Il. 23:536: λοῖσθος ἀνὴρ ὤριστος ἐλαύνει μώνυχας ἵππους·
Λοκροὶ: Il. 13:686: Λοκροὶ καὶ Φθῖοι καὶ φαιδιμόεντες Ἐπειοὶ
Λοκροὶ: Il. 13:712: οὐδ’ ἄρ’ Ὀϊλιάδῃ μεγαλήτορι Λοκροὶ ἕποντο·
Λοκρῶν: Il. 2:527: Λοκρῶν δ’ ἡγεμόνευεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας
Λοκρῶν: Il. 2:535: Λοκρῶν, οἳ ναίουσι πέρην ἱερῆς Εὐβοίης.
λοπὸν: Od. 19:233: οἷόν τε κρομύοιο λοπὸν κάτα ἰσχαλέοιο·
λούεσθαι: Il. 6:508: εἰωθὼς λούεσθαι ἐϋῤῥεῖος ποταμοῖο
λούεσθαι: Il. 15:265: εἰωθὼς λούεσθαι ἐϋῤῥεῖος ποταμοῖο
λοῦσ’: Od. 7:296: καὶ λοῦσ’ ἐν ποταμῷ καί μοι τάδε εἵματ’ ἔδωκε.
λοῦσαι: Il. 24:582: δμῳὰς δ’ ἐκκαλέσας λοῦσαι κέλετ’ ἀμφί τ’ ἀλεῖψαι
λούσαιτο: Od. 24:254: τοιούτῳ δὲ ἔοικεν, ἐπεὶ λούσαιτο φάγοι τε,
λοῦσάν: Il. 18:350: καὶ τότε δὴ λοῦσάν τε καὶ ἤλειψαν λίπ’ ἐλαίῳ,
λοῦσαν: Il. 24:587: τὸν δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
λοῦσαν: Od. 4:49: τοὺς δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
λοῦσαν: Od. 8:364: ἔνθα δέ μιν Χάριτες λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
λοῦσαν: Od. 8:454: τὸν δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
λοῦσαν: Od. 17:88: τοὺς δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
λούσαντο: Il. 10:576: ἔς ῥ’ ἀσαμίνθους βάντες ἐϋξέστας λούσαντο.
λούσαντο: Od. 4:48: ἔς ῥ’ ἀσαμίνθους βάντες ἐϋξέστας λούσαντο.
λούσαντο: Od. 17:87: ἐς δ’ ἀσαμίνθους βάντες ἐϋξέστας λούσαντο.
λούσαντο: Od. 23:142: πρῶτα μὲν ἂρ λούσαντο καὶ ἀμφιέσαντο χιτῶνας,
λούσασα: Od. 5:264: εἵματά τ’ ἀμφιέσασα θυώδεα καὶ λούσασα.
λούσασθαι: Il. 23:41: Πηλεΐδην λούσασθαι ἄπο βρότον αἱματόεντα.
λούσασθαι: Od. 8:449: αὐτόδιον δ’ ἄρα μιν ταμίη λούσασθαι ἀνώγει
λούσασθε: Od. 23:131: πρῶτα μὲν ἂρ λούσασθε καὶ ἀμφιέσασθε χιτῶνας,
λούσατέ: Od. 6:210: λούσατέ τ’ ἐν ποταμῷ, ὅθ’ ἐπὶ σκέπας ἔστ’ ἀνέμοιο.”
λούσειαν: Il. 18:345: Πάτροκλον λούσειαν ἄπο βρότον αἱματόεντα.
λοῦσεν: Il. 5:905: τὸν δ’ Ἥβη λοῦσεν, χαρίεντα δὲ εἵματα ἕσσε·
λοῦσεν: Il. 16:679: πολλὸν ἀπὸ πρὸ φέρων λοῦσεν ποταμοῖο ῥοῇσι
λοῦσεν: Od. 3:464: τόφρα δὲ Τηλέμαχον λοῦσεν καλὴ Πολυκάστη,
λοῦσέν: Od. 3:466: αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
λοῦσέν: Od. 10:364: αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
λοῦσέν: Od. 10:450: ἐνδυκέως λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
λοῦσεν: Od. 23:154: Εὐρυνόμη ταμίη λοῦσεν καὶ χρῖσεν ἐλαίῳ,
λοῦσεν: Od. 24:366: ἀμφίπολος Σικελὴ λοῦσεν καὶ χρῖσεν ἐλαίῳ,
λούσῃ: Il. 14:7: θερμήνῃ καὶ λούσῃ ἄπο βρότον αἱματόεντα·
λοῦσθαι: Od. 6:216: ἤνωγον δ’ ἄρα μιν λοῦσθαι ποταμοῖο ῥοῇσι.
λοῦσον: Il. 16:669: πολλὸν ἀπὸ πρὸ φέρων λοῦσον ποταμοῖο ῥοῇσι
λοφιήν: Od. 19:446: φρίξας εὖ λοφιήν, πῦρ δ’ ὀφθαλμοῖσι δεδορκώς,
λόφον: Il. 6:469: ταρβήσας χαλκόν τε ἰδὲ λόφον ἱππιοχαίτην,
λόφον: Il. 10:573: ἐσβάντες κνήμας τε ἰδὲ λόφον ἀμφί τε μηρούς.
λόφον: Il. 13:615: ἄκρον ὑπὸ λόφον αὐτόν, ὃ δὲ προσιόντα μέτωπον
λόφον: Il. 15:537: ῥῆξε δ’ ἀφ’ ἵππειον λόφον αὐτοῦ· πᾶς δὲ χαμᾶζε
λόφον: Il. 18:612: καλὴν δαιδαλέην, ἐπὶ δὲ χρύσεον λόφον ἧκε,
λόφον: Il. 19:383: χρύσεαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ θαμειάς.
λόφον: Il. 22:316: χρύσεαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ θαμειάς.
λόφον: Od. 11:596: λᾶαν ἄνω ὤθεσκε ποτὶ λόφον· ἀλλ’ ὅτε μέλλοι
λόφος: Il. 3:337: ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·
λόφος: Il. 11:42: ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν.
λόφος: Il. 15:481: ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·
λόφος: Il. 16:138: ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν.
λόφος: Od. 16:471: ἤδη ὑπὲρ πόλιος, ὅθι Ἕρμαιος λόφος ἐστίν,
λόφος: Od. 22:124: ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·
λόφων: Il. 23:508: ἵππων ἔκ τε λόφων καὶ ἀπὸ στέρνοιο χαμᾶζε.
λοχῆσαι: Il. 18:520: οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σφίσιν εἶκε λοχῆσαι
λοχησάμενος: Od. 4:388: τόν γ’ εἴ πως σὺ δύναιο λοχησάμενος λελαβέσθαι,
λοχησάμενος: Od. 4:463: ὄφρα μ’ ἕλοις ἀέκοντα λοχησάμενος; τέο σε χρή;
λοχησάμενος: Od. 13:268: ἀγρόθεν, ἐγγὺς ὁδοῖο λοχησάμενος σὺν ἑταίρῳ·
λοχήσας: Od. 22:53: αὐτός, ἀτὰρ σὸν παῖδα κατακτείνειε λοχήσας.
λοχήσομαι: Od. 4:670: ὄφρα μιν αὖτις ἰόντα λοχήσομαι ἠδὲ φυλάξω
λόχμῃ: Od. 19:439: ἔνθα δ’ ἄρ’ ἐν λόχμῃ πυκινῇ κατέκειτο μέγας σῦς·
λόχοι: Od. 20:49: εἴ περ πεντήκοντα λόχοι μερόπων ἀνθρώπων
λόχον: Il. 1:227: οὔτε λόχον δ’ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν
λόχον: Il. 4:392: ἂψ ἄρ’ ἀνερχομένῳ πυκινὸν λόχον εἷσαν ἄγοντες
λόχον: Il. 6:189: εἷσε λόχον· τοὶ δ’ οὔ τι πάλιν οἶκον δὲ νέοντο·
λόχον: Il. 13:277: ἐς λόχον, ἔνθα μάλιστ’ ἀρετὴ διαείδεται ἀνδρῶν,
λόχον: Il. 13:285: ταρβεῖ, ἐπειδὰν πρῶτον ἐσίζηται λόχον ἀνδρῶν,
λόχον: Il. 24:779: δείσητ’ Ἀργείων πυκινὸν λόχον· ἦ γὰρ Ἀχιλλεὺς
λόχον: Od. 4:277: τρὶς δὲ περίστειξας κοῖλον λόχον ἀμφαφόωσα,
λόχον: Od. 4:395: αὐτὴ νῦν φράζευ σὺ λόχον θείοιο γέροντος,
λόχον: Od. 4:531: εἷσε λόχον, ἑτέρωθι δ’ ἀνώγει δαῖτα πένεσθαι·
λόχον: Od. 8:515: ἱππόθεν ἐκχύμενοι, κοῖλον λόχον ἐκπρολιπόντες.
λόχον: Od. 11:525: ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν λόχον ἠδ’ ἐπιθεῖναι,
λόχον: Od. 14:469: ὡς ὅθ’ ὑπὸ Τροίην λόχον ἤγομεν ἀρτύναντες.
λόχονδε: Od. 14:217: καὶ ῥηξηνορίην· ὁπότε κρίνοιμι λόχονδε
λόχος: Il. 8:522: μὴ λόχος εἰσέλθῃσι πόλιν λαῶν ἀπεόντων.
λόχος: Od. 4:441: ἔνθα κεν αἰνότατος λόχος ἔπλετο· τεῖρε γὰρ αἰνῶς
λόχου: Il. 11:379: ἐκ λόχου ἀμπήδησε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
λόχου: Od. 16:463: ἐκ λόχου, ἦ ἔτι μ’ αὖθ’ εἰρύαται οἴκαδ’ ἰόντα;”
λοχόωντες: Od. 4:847: ἀμφίδυμοι· τῇ τόν γε μένον λοχόωντες Ἀχαιοί.
λοχόωντες: Od. 16:369: Τηλέμαχον λοχόωντες, ἵνα φθείσωμεν ἑλόντες
λοχόωσι: Od. 13:425: ἦ μέν μιν λοχόωσι νέοι σὺν νηῒ μελαίνῃ,
λοχόωσιν: Od. 15:28: μνηστήρων σ’ ἐπιτηδὲς ἀριστῆες λοχόωσιν
λόχῳ: Il. 18:513: οἳ δ’ οὔ πω πείθοντο, λόχῳ δ’ ὑπεθωρήσσοντο.
λοχῶσιν: Od. 14:181: οἴκαδ’ ἰόντα λοχῶσιν, ὅπως ἀπὸ φῦλον ὄληται
λύ’: Il. 10:480: ἑστάμεναι μέλεον σὺν τεύχεσιν, ἀλλὰ λύ’ ἵππους·
λύ’: Od. 4:35: ἐξοπίσω περ παύσῃ ὀϊζύος. ἀλλὰ λύ’ ἵππους
λύγοισι: Il. 11:105: Ἴδης ἐν κνημοῖσι δίδη μόσχοισι λύγοισι,
λύγοισι: Od. 9:427: τοὺς ἀκέων συνέεργον ἐϋστρεφέεσσι λύγοισι,
λύγους: Od. 10:166: εἴασ’· αὐτὰρ ἐγὼ σπασάμην ῥῶπάς τε λύγους τε,
λύγρ’: Od. 10:236: φάρμακα λύγρ’, ἵνα πάγχυ λαθοίατο πατρίδος αἴης.
λύγρ’: Od. 17:573: λύγρ’ ἔχω· οἶσθα καὶ αὐτός, ἐπεί σε πρῶθ’ ἱκέτευσα.”
λυγρὰ: Il. 3:416: μέσσῳ δ’ ἀμφοτέρων μητίσομαι ἔχθεα λυγρὰ
λυγρὰ: Il. 5:156: ἀμφοτέρω, πατέρι δὲ γόον καὶ κήδεα λυγρὰ
λυγρὰ: Il. 6:168: πέμπε δέ μιν Λυκίην δέ, πόρεν δ’ ὅ γε σήματα λυγρὰ
λυγρά: Il. 13:346: ἀνδράσιν ἡρώεσσιν ἐτεύχετον ἄλγεα λυγρά.
λυγρὰ: Il. 18:430: τοσσάδ’ ἐνὶ φρεσὶν ᾗσιν ἀνέσχετο κήδεα λυγρὰ
λυγρά: Il. 19:49: ἔγχει ἐρειδομένω· ἔτι γὰρ ἔχον ἕλκεα λυγρά·
λυγρά: Il. 24:742: Ἕκτορ· ἐμοὶ δὲ μάλιστα λελείψεται ἄλγεα λυγρά.
λυγρά: Od. 3:303: τόφρα δὲ ταῦτ’ Αἴγισθος ἐμήσατο οἴκοθι λυγρά,
λυγρά: Od. 4:230: φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ λυγρά,
λυγρά: Od. 11:369: πάντων Ἀργείων σέο τ’ αὐτοῦ κήδεα λυγρά.
λυγρὰ: Od. 11:432: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· ἡ δ’ ἔξοχα λυγρὰ ἰδυῖα
λυγρά: Od. 14:226: λυγρά, τά τ’ ἄλλοισίν γε καταῤῥιγηλὰ πέλονται.
λυγρὰ: Od. 16:457: λυγρὰ δὲ εἵματα ἕσσε περὶ χροΐ, μή ἑ συβώτης
λυγρὰ: Od. 17:203: σκηπτόμενον· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο.
λυγρὰ: Od. 17:338: σκηπτόμενος· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο.
λυγρὰ: Od. 18:134: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ λυγρὰ θεοὶ μάκαρες τελέωσι,
λυγρὰ: Od. 24:158: σκηπτόμενον· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο·
λυγρῇ: Il. 13:286: ἀρᾶται δὲ τάχιστα μιγήμεναι ἐν δαῒ λυγρῇ·
λυγρῇ: Il. 24:739: οὐ γὰρ μείλιχος ἔσκε πατὴρ τεὸς ἐν δαῒ λυγρῇ·
λυγρὴν: Il. 19:337: λυγρὴν ἀγγελίην, ὅτ’ ἀποφθιμένοιο πύθηται.
λυγρήν: Od. 23:224: λυγρήν, ἐξ ἧς πρῶτα καὶ ἡμέας ἵκετο πένθος.
λυγρῆς: Il. 17:642: λυγρῆς ἀγγελίης, ὅτι οἱ φίλος ὤλεθ’ ἑταῖρος.
λυγρῆς: Il. 17:686: λυγρῆς ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσθαι.
λυγρῆς: Il. 18:18: ὤ μοι Πηλέος υἱὲ δαΐφρονος ἦ μάλα λυγρῆς
λυγρῆς: Il. 23:86: ἤγαγεν ὑμέτερον δ’ ἀνδροκτασίης ὕπο λυγρῆς,
λυγρῆς: Od. 1:341: λυγρῆς, ἥ τέ μοι αἰὲν ἐνὶ στήθεσσι φίλον κῆρ
λυγρῆς: Od. 17:473: αὐτὰρ ἔμ’ Ἀντίνοος βάλε γαστέρος εἵνεκα λυγρῆς,
λυγροῖσ’: Od. 9:454: σὺν λυγροῖσ’ ἑτάροισι, δαμασσάμενος φρένας οἴνῳ,
λυγρὸν: Il. 2:873: νήπιος, οὐδέ τί οἱ τό γ’ ἐπήρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
λυγρὸν: Il. 6:16: ἀλλά οἱ οὔ τις τῶν γε τότ’ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον
λυγρὸν: Il. 20:289: ἢ κόρυθ’ ἠὲ σάκος, τό οἱ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
λυγρὸν: Il. 20:296: νήπιος, οὐδέ τί οἱ χραισμήσει λυγρὸν ὄλεθρον.
λυγρὸν: Il. 24:735: ῥίψει χειρὸς ἑλὼν ἀπὸ πύργου λυγρὸν ὄλεθρον
λυγρόν: Od. 1:327: λυγρόν, ὃν ἐκ Τροίης ἐπετείλατο Παλλὰς Ἀθήνη.
λυγρὸν: Od. 3:93: κείνου λυγρὸν ὄλεθρον ἐνισπεῖν, εἴ που ὄπωπας
λυγρὸν: Od. 3:132: καὶ τότε δὴ Ζεὺς λυγρὸν ἐνὶ φρεσὶ μήδετο νόστον
λυγρὸν: Od. 3:194: ὥς τ’ ἦλθ’ ὥς τ’ Αἴγισθος ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον.
λυγρὸν: Od. 4:292: ἄλγιον· οὐ γάρ οἵ τι τό γ’ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
λυγρὸν: Od. 4:323: κείνου λυγρὸν ὄλεθρον ἐνισπεῖν, εἴ που ὄπωπας
λυγρὸν: Od. 10:115: ὃν πόσιν, ὃς δὴ τοῖσιν ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον.
λυγρὸν: Od. 14:90: κείνου λυγρὸν ὄλεθρον, ὅ τ’ οὐκ ἐθέλουσι δικαίως
λυγρὸν: Od. 16:371: ἡμεῖς δ’ ἐνθάδε οἱ φραζώμεθα λυγρὸν ὄλεθρον
λυγρὸν: Od. 24:96: ἐν νόστῳ γάρ μοι Ζεὺς μήσατο λυγρὸν ὄλεθρον
λυγρὸν: Od. 24:250: λυγρὸν ἔχεις αὐχμεῖς τε κακῶς καὶ ἀεικέα ἕσσαι.
λυγρὸς: Il. 10:174: ἢ μάλα λυγρὸς ὄλεθρος Ἀχαιοῖς ἠὲ βιῶναι.
λυγρὸς: Il. 13:119: λυγρὸς ἐών· ὑμῖν δὲ νεμεσσῶμαι περὶ κῆρι.
λυγρὸς: Od. 18:107: λυγρὸς ἐών, μή πού τι κακὸν καὶ μεῖζον ἐπαύρῃ.”
λυγρῷ: Il. 5:153: ἄμφω τηλυγέτω· ὃ δὲ τείρετο γήραϊ λυγρῷ,
λυγρῷ: Il. 10:79: λαὸν ἄγων, ἐπεὶ οὐ μὲν ἐπέτρεπε γήραϊ λυγρῷ.
λυγρῷ: Il. 15:393: ἧστό τε καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις, ἐπὶ δ’ ἕλκεϊ λυγρῷ
λυγρῷ: Il. 18:434: πολλὰ μάλ’ οὐκ ἐθέλουσα. ὃ μὲν δὴ γήραϊ λυγρῷ
λυγρῷ: Il. 22:242: ἀλλ’ ἐμὸς ἔνδοθι θυμὸς ἐτείρετο πένθεϊ λυγρῷ.
λυγρῷ: Il. 23:644: ἔργων τοιούτων· ἐμὲ δὲ χρὴ γήραϊ λυγρῷ
λυγρῷ: Od. 2:70: σχέσθε, φίλοι, καί μ’ οἶον ἐάσατε πένθεϊ λυγρῷ
λυγρῷ: Od. 3:87: πευθόμεθ’, ἧχι ἕκαστος ἀπώλετο λυγρῷ ὀλέθρῳ·
λυγρῷ: Od. 15:268: εἴ ποτ’ ἔην· νῦν δ’ ἤδη ἀπέφθιτο λυγρῷ ὀλέθρῳ.
λυγρῶν: Il. 13:237: συμφερτὴ δ’ ἀρετὴ πέλει ἀνδρῶν καὶ μάλα λυγρῶν,
λυγρῶν: Il. 24:531: ᾧ δέ κε τῶν λυγρῶν δώῃ, λωβητὸν ἔθηκε,
λυγρῶς: Il. 5:763: λυγρῶς πεπληγυῖα μάχης ἐξαποδίωμαι;
λύε: Il. 10:498: τόφρα δ’ ἄρ’ ὃ τλήμων Ὀδυσεὺς λύε μώνυχας ἵππους,
λύε: Il. 11:619: ἵππους δ’ Εὐρυμέδων θεράπων λύε τοῖο γέροντος
λύε: Il. 17:524: νηδυίοισι μάλ’ ὀξὺ κραδαινόμενον λύε γυῖα.
λύει: Od. 2:69: ἥ τ’ ἀνδρῶν ἀγορὰς ἠμὲν λύει ἠδὲ καθίζει·
λύει: Od. 7:74: οἷσί τ’ ἐῢ φρονέῃσι, καὶ ἀνδράσι νείκεα λύει.
λύθεν: Il. 16:805: τὸν δ’ ἄτη φρένας εἷλε, λύθεν δ’ ὑπὸ φαίδιμα γυῖα,
λύθεν: Il. 18:31: στήθεα πεπλήγοντο, λύθεν δ’ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης.
λύθεν: Od. 4:794: εὗδε δ’ ἀνακλινθεῖσα, λύθεν δέ οἱ ἅψεα πάντα.
λύθεν: Od. 8:360: τὼ δ’ ἐπεὶ ἐκ δεσμοῖο λύθεν, κρατεροῦ περ ἐόντος,
λύθεν: Od. 18:189: εὗδε δ’ ἀνακλινθεῖσα, λύθεν δέ οἱ ἅψεα πάντα
λύθεν: Od. 18:341: βὰν δ’ ἴμεναι διὰ δῶμα, λύθεν δ’ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης
λύθη: Il. 5:296: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
λύθη: Il. 8:123: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
λύθη: Il. 8:315: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
λύθη: Il. 17:298: αἱματόεις· τοῦ δ’ αὖθι λύθη μένος, ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
λύθρῳ: Il. 6:268: αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον εὐχετάασθαι.
λύθρῳ: Il. 11:169: Ἀτρεΐδης, λύθρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους.
λύθρῳ: Il. 20:503: Πηλεΐδης, λύθρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους.
λύθρῳ: Od. 22:402: αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον ὥς τε λέοντα,
λύθρῳ: Od. 23:48: αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον ὥς τε λέοντα.
λυκάβαντος: Od. 14:161: τοῦδ’ αὐτοῦ λυκάβαντος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
λυκάβαντος: Od. 19:306: τοῦδ’ αὐτοῦ λυκάβαντος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
Λυκάονα: Il. 22:46: καὶ γὰρ νῦν δύο παῖδε Λυκάονα καὶ Πολύδωρον
Λυκάονι: Il. 20:81: υἱέϊ δὲ Πριάμοιο Λυκάονι εἴσατο φωνήν·
Λυκάονι: Il. 21:35: ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι Λυκάονι, τόν ῥά ποτ’ αὐτὸς
Λυκάονος: Il. 2:826: Τρῶες, τῶν αὖτ’ ἦρχε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς
Λυκάονος: Il. 3:333: οἷο κασιγνήτοιο Λυκάονος· ἥρμοσε δ’ αὐτῷ.
Λυκάονος: Il. 4:89: εὗρε Λυκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε
Λυκάονος: Il. 4:93: ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο Λυκάονος υἱὲ δαΐφρον.
Λυκάονος: Il. 5:95: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς
Λυκάονος: Il. 5:101: τῷ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
Λυκάονος: Il. 5:169: εὗρε Λυκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε,
Λυκάονος: Il. 5:179: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
Λυκάονος: Il. 5:193: ἀλλά που ἐν μεγάροισι Λυκάονος ἕνδεκα δίφροι
Λυκάονος: Il. 5:229: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
Λυκάονος: Il. 5:246: Πάνδαρος, υἱὸς δ’ αὖτε Λυκάονος εὔχεται εἶναι·
Λυκάονος: Il. 5:276: τὸν πρότερος προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
Λυκάονος: Il. 5:283: τῷ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
Λυκάονος: Il. 21:127: ἰχθύς, ὅς κε φάγῃσι Λυκάονος ἀργέτα δημόν.
Λυκάονος: Il. 23:746: υἷος δὲ Πριάμοιο Λυκάονος ὦνον ἔδωκε
Λύκαστον: Il. 2:647: Λύκτον Μίλητόν τε καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον
Λυκάων: Il. 5:197: ἦ μέν μοι μάλα πολλὰ γέρων αἰχμητὰ Λυκάων
λυκέην: Il. 10:459: καὶ λυκέην καὶ τόξα παλίντονα καὶ δόρυ μακρόν·
Λυκηγενέϊ: Il. 4:101: εὔχεο δ’ Ἀπόλλωνι Λυκηγενέϊ κλυτοτόξῳ
Λυκηγενέϊ: Il. 4:119: εὔχετο δ’ Ἀπόλλωνι Λυκηγενέϊ κλυτοτόξῳ
Λυκίῃ: Il. 5:173: οὐδέ τις ἐν Λυκίῃ σέο γ’ εὔχεται εἶναι ἀμείνων.
Λυκίη: Il. 5:479: τηλοῦ γὰρ Λυκίη Ξάνθῳ ἔπι δινήεντι,
Λυκίῃ: Il. 6:210: ἔν τ’ Ἐφύρῃ ἐγένοντο καὶ ἐν Λυκίῃ εὐρείῃ.
Λυκίῃ: Il. 6:225: εἰμί, σὺ δ’ ἐν Λυκίῃ ὅτε κεν τῶν δῆμον ἵκωμαι.
Λυκίῃ: Il. 12:312: ἐν Λυκίῃ, πάντες δὲ θεοὺς ὣς εἰσορόωσι,
Λυκίηθεν: Il. 5:105: ὦρσεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ἀπορνύμενον Λυκίηθεν.
Λυκίην: Il. 6:168: πέμπε δέ μιν Λυκίην δέ, πόρεν δ’ ὅ γε σήματα λυγρὰ
Λυκίην: Il. 6:171: αὐτὰρ ὁ βῆ Λυκίην δὲ θεῶν ὑπ’ ἀμύμονι πομπῇ.
Λυκίην: Il. 6:172: ἀλλ’ ὅτε δὴ Λυκίην ἷξε Ξάνθόν τε ῥέοντα,
Λυκίην: Il. 12:318: οὐ μὰν ἀκλεέες Λυκίην κάτα κοιρανέουσιν
Λυκίην: Il. 16:542: ὃς Λυκίην εἴρυτο δίκῃσί τε καὶ σθένεϊ ᾧ·
Λυκίην: Il. 17:172: τῶν ὅσσοι Λυκίην ἐριβώλακα ναιετάουσι·
Λυκίης: Il. 2:877: τηλόθεν ἐκ Λυκίης, Ξάνθου ἄπο δινήεντος.
Λυκίης: Il. 5:645: ἐλθόντ’ ἐκ Λυκίης, οὐδ’ εἰ μάλα καρτερός ἐσσι,
Λυκίης: Il. 6:173: προφρονέως μιν τῖεν ἄναξ Λυκίης εὐρείης·
Λυκίης: Il. 6:188: κρίνας ἐκ Λυκίης εὐρείης φῶτας ἀρίστους
Λυκίης: Il. 16:437: θείω ἀναρπάξας Λυκίης ἐν πίονι δήμῳ,
Λυκίης: Il. 16:455: εἰς ὅ κε δὴ Λυκίης εὐρείης δῆμον ἵκωνται,
Λυκίης: Il. 16:514: κλῦθι ἄναξ ὅς που Λυκίης ἐν πίονι δήμῳ
Λυκίης: Il. 16:673: θήσουσ’ ἐν Λυκίης εὐρείης πίονι δήμῳ,
Λυκίης: Il. 16:683: κάτθεσαν ἐν Λυκίης εὐρείης πίονι δήμῳ.
Λύκιοι: Il. 6:194: καὶ μέν οἱ Λύκιοι τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων
Λύκιοι: Il. 8:173: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
Λύκιοι: Il. 10:430: πρὸς Θύμβρης δ’ ἔλαχον Λύκιοι Μυσοί τ’ ἀγέρωχοι
Λύκιοι: Il. 11:286: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
Λύκιοι: Il. 12:409: ὦ Λύκιοι τί τ’ ἄρ’ ὧδε μεθίετε θούριδος ἀλκῆς;
Λύκιοι: Il. 12:417: οὔτε γὰρ ἴφθιμοι Λύκιοι Δαναῶν ἐδύναντο
Λύκιοι: Il. 13:150: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
Λύκιοι: Il. 15:425: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
Λύκιοι: Il. 15:486: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ
Λύκιοι: Il. 16:422: αἰδὼς ὦ Λύκιοι· πόσε φεύγετε; νῦν θοοὶ ἔστε.
Λύκιοι: Il. 16:564: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Μυρμιδόνες καὶ Ἀχαιοί,
Λύκιοι: Il. 16:659: ἔνθ’ οὐδ’ ἴφθιμοι Λύκιοι μένον, ἀλλὰ φόβηθεν
Λύκιοι: Il. 17:184: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί,
Λυκίοισι: Il. 12:315: τὼ νῦν χρὴ Λυκίοισι μέτα πρώτοισιν ἐόντας
Λυκίοισι: Il. 12:321: ἐσθλή, ἐπεὶ Λυκίοισι μέτα πρώτοισι μάχονται.
Λυκίοισιν: Il. 11:285: Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
Λυκίοισιν: Il. 12:408: κέκλετο δ’ ἀντιθέοισιν ἑλιξάμενος Λυκίοισιν·
Λυκίοισιν: Il. 15:424: Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
Λυκίοισιν: Il. 15:485: Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
Λυκίοισιν: Il. 16:421: κέκλετ’ ἄρ’ ἀντιθέοισι καθαπτόμενος Λυκίοισιν·
Λυκίοισιν: Il. 16:525: κεκλόμενος Λυκίοισιν ἐποτρύνω πολεμίζειν,
Λυκίους: Il. 5:482: ἀλλὰ καὶ ὧς Λυκίους ὀτρύνω καὶ μέμον’ αὐτὸς
Λυκίους: Il. 12:419: οὔτέ ποτ’ αἰχμηταὶ Δαναοὶ Λυκίους ἐδύναντο
Λυκίους: Il. 16:685: Τρῶας καὶ Λυκίους μετεκίαθε, καὶ μέγ’ ἀάσθη
Λυκίων: Il. 2:876: Σαρπηδὼν δ’ ἦρχεν Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων
Λυκίων: Il. 4:197: Τρώων ἢ Λυκίων, τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος.
Λυκίων: Il. 4:207: Τρώων ἢ Λυκίων, τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος.
Λυκίων: Il. 5:633: Σαρπῆδον Λυκίων βουληφόρε, τίς τοι ἀνάγκη
Λυκίων: Il. 5:647: Τὸν δ’ αὖ Σαρπηδὼν Λυκίων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
Λυκίων: Il. 5:673: ἦ ὅ γε τῶν πλεόνων Λυκίων ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
Λυκίων: Il. 5:676: τώ ῥα κατὰ πληθὺν Λυκίων τράπε θυμὸν Ἀθήνη.
Λυκίων: Il. 5:679: καί νύ κ’ ἔτι πλέονας Λυκίων κτάνε δῖος Ὀδυσσεὺς
Λυκίων: Il. 6:78: Τρώων καὶ Λυκίων ἐγκέκλιται, οὕνεκ’ ἄριστοι
Λυκίων: Il. 7:13: Γλαῦκος δ’ Ἱππολόχοιο πάϊς Λυκίων ἀγὸς ἀνδρῶν
Λυκίων: Il. 12:317: ὄφρά τις ὧδ’ εἴπῃ Λυκίων πύκα θωρηκτάων·
Λυκίων: Il. 12:330: τὼ δ’ ἰθὺς βήτην Λυκίων μέγα ἔθνος ἄγοντε.
Λυκίων: Il. 12:346: ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ
Λυκίων: Il. 12:359: ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ
Λυκίων: Il. 12:376: ἴφθιμοι Λυκίων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·
Λυκίων: Il. 14:425: Σαρπηδών τ’ ἀρχὸς Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων.
Λυκίων: Il. 16:490: ὣς ὑπὸ Πατρόκλῳ Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων
Λυκίων: Il. 16:495: πρῶτα μὲν ὄτρυνον Λυκίων ἡγήτορας ἄνδρας
Λυκίων: Il. 16:532: πρῶτα μὲν ὄτρυνεν Λυκίων ἡγήτορας ἄνδρας
Λυκίων: Il. 16:541: κεῖται Σαρπηδὼν Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων,
Λυκίων: Il. 16:584: ὣς ἰθὺς Λυκίων Πατρόκλεες ἱπποκέλευθε
Λυκίων: Il. 16:593: Γλαῦκος δὲ πρῶτος Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων
Λυκίων: Il. 17:140: Γλαῦκος δ’ Ἱππολόχοιο πάϊς Λυκίων ἀγὸς ἀνδρῶν
Λυκίων: Il. 17:146: οὐ γάρ τις Λυκίων γε μαχησόμενος Δαναοῖσιν
Λυκίων: Il. 17:154: τὼ νῦν εἴ τις ἐμοὶ Λυκίων ἐπιπείσεται ἀνδρῶν
λύκοι: Il. 4:471: ἀργαλέον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν· οἳ δὲ λύκοι ὣς
λύκοι: Il. 11:72: ἴσας δ’ ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, οἳ δὲ λύκοι ὣς
λύκοι: Il. 16:156: πάντας ἀνὰ κλισίας σὺν τεύχεσιν· οἳ δὲ λύκοι ὣς
λύκοι: Il. 16:352: ὡς δὲ λύκοι ἄρνεσσιν ἐπέχραον ἢ ἐρίφοισι
λύκοι: Il. 22:263: οὐδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ὁμόφρονα θυμὸν ἔχουσιν,
λύκοι: Od. 10:212: ἀμφὶ δέ μιν λύκοι ἦσαν ὀρέστεροι ἠδὲ λέοντες,
λύκοι: Od. 10:218: ὣς τοὺς ἀμφὶ λύκοι κρατερώνυχες ἠδὲ λέοντες
λύκοιο: Il. 10:334: ἕσσατο δ’ ἔκτοσθεν ῥινὸν πολιοῖο λύκοιο,
Λυκομήδεα: Il. 9:84: ἠδ’ ἀμφὶ Κρείοντος υἱὸν Λυκομήδεα δῖον.
Λυκομήδεα: Il. 19:240: καὶ Κρειοντιάδην Λυκομήδεα καὶ Μελάνιππον·
Λυκομήδεος: Il. 17:345: υἱὸν Ἀρίσβαντος Λυκομήδεος ἐσθλὸν ἑταῖρον.
Λυκομήδης: Il. 12:366: Αἶαν σφῶϊ μὲν αὖθι, σὺ καὶ κρατερὸς Λυκομήδης,
Λυκομήδης: Il. 17:346: τὸν δὲ πεσόντ’ ἐλέησεν ἀρηΐφιλος Λυκομήδης,
Λυκόοργος: Il. 6:130: οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Δρύαντος υἱὸς κρατερὸς Λυκόοργος
Λυκόοργος: Il. 7:142: τὸν Λυκόοργος ἔπεφνε δόλῳ, οὔ τι κράτεΐ γε,
Λυκόοργος: Il. 7:144: χραῖσμε σιδηρείη· πρὶν γὰρ Λυκόοργος ὑποφθὰς
Λυκόοργος: Il. 7:148: αὐτὰρ ἐπεὶ Λυκόοργος ἐνὶ μεγάροισιν ἐγήρα,
Λυκούργου: Il. 6:134: θύσθλα χαμαὶ κατέχευαν ὑπ’ ἀνδροφόνοιο Λυκούργου
λύκους: Od. 10:433: ἢ σῦς ἠὲ λύκους ποιήσεται ἠὲ λέοντας,
Λυκοφόντην: Il. 8:275: Δαίτορά τε Χρομίον τε καὶ ἀντίθεον Λυκοφόντην
Λυκόφρονα: Il. 15:430: τοῦ μὲν ἅμαρθ’, ὃ δ’ ἔπειτα Λυκόφρονα Μάστορος υἱὸν
Λύκτον: Il. 2:647: Λύκτον Μίλητόν τε καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον
Λύκτου: Il. 17:611: Κοίρανον, ὅς ῥ’ ἐκ Λύκτου ἐϋκτιμένης ἕπετ’ αὐτῷ·
λύκων: Il. 13:103: θώων παρδαλίων τε λύκων τ’ ἤϊα πέλονται
Λύκων: Il. 16:335: Πηνέλεως δὲ Λύκων τε συνέδραμον· ἔγχεσι μὲν γὰρ
Λύκων: Il. 16:337: τὼ δ’ αὖτις ξιφέεσσι συνέδραμον. ἔνθα Λύκων μὲν
λύματα: Il. 1:314: οἳ δ’ ἀπελυμαίνοντο καὶ εἰς ἅλα λύματα βάλλον,
λύματα: Il. 14:171: λύματα πάντα κάθηρεν, ἀλείψατο δὲ λίπ’ ἐλαίῳ
λύμην: Il. 21:80: νῦν δὲ λύμην τρὶς τόσσα πορών· ἠὼς δέ μοί ἐστιν
λύντο: Il. 7:12: αὐχέν’ ὑπὸ στεφάνης εὐχάλκου, λύντο δὲ γυῖα.
λύντο: Il. 7:16: ὦμον· ὃ δ’ ἐξ ἵππων χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα.
λύντο: Il. 15:435: νηὸς ἄπο πρυμνῆς χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα.
λύομεν: Od. 13:388: οἷον ὅτε Τροίης λύομεν λιπαρὰ κρήδεμνα.
λυόμην: Od. 9:463: πρῶτος ὑπ’ ἀρνειοῦ λυόμην, ὑπέλυσα δ’ ἑταίρους.
λύον: Il. 23:27: χάλκεα μαρμαίροντα, λύον δ’ ὑψηχέας ἵππους,
λύον: Il. 24:576: οἳ τόθ’ ὑπὸ ζυγόφιν λύον ἵππους ἡμιόνους τε,
λύον: Od. 15:496: Τηλεμάχου ἕταροι λύον ἱστία, κὰδ δ’ ἕλον ἱστὸν
λύοντο: Il. 17:318: Φόρκυν θ’ Ἱππόθοόν τε, λύοντο δὲ τεύχε’ ἀπ’ ὤμων.
λυπρή: Od. 13:243: οὐδὲ λίην λυπρή, ἀτὰρ οὐδ’ εὐρεῖα τέτυκται.
Λυρνησσὸν: Il. 2:691: Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήβης,
Λυρνησσὸν: Il. 19:60: ἤματι τῷ ὅτ’ ἐγὼν ἑλόμην Λυρνησσὸν ὀλέσσας·
Λυρνησσὸν: Il. 20:92: πέρσε δὲ Λυρνησσὸν καὶ Πήδασον· αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς
Λυρνησσὸν: Il. 20:191: ἔνθεν δ’ ἐς Λυρνησσὸν ὑπέκφυγες· αὐτὰρ ἐγὼ τὴν
Λυρνησσοῦ: Il. 2:690: τὴν ἐκ Λυρνησσοῦ ἐξείλετο πολλὰ μογήσας
λύσαθ’: Il. 8:504: λύσαθ’ ὑπὲξ ὀχέων, παρὰ δέ σφισι βάλλετ’ ἐδωδήν·
λῦσαι: Il. 15:22: λῦσαι δ’ οὐκ ἐδύναντο παρασταδόν· ὃν δὲ λάβοιμι
λῦσαι: Il. 24:561: Ἕκτορά τοι λῦσαι, Διόθεν δέ μοι ἄγγελος ἦλθε
λῦσαί: Od. 4:422: καὶ τότε δὴ σχέσθαι τε βίης λῦσαί τε γέροντα,
λῦσαι: Od. 9:178: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι.
λῦσαι: Od. 9:562: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι.
λῦσαι: Od. 11:637: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι·
λῦσαί: Od. 12:53: εἰ δέ κε λίσσηαι ἑτάρους λῦσαί τε κελεύῃς,
λῦσαι: Od. 12:145: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι.
λῦσαί: Od. 12:163: εἰ δέ κε λίσσωμαι ὑμέας λῦσαί τε κελεύω,
λῦσαί: Od. 12:193: ἤθελ’ ἀκουέμεναι, λῦσαί τ’ ἐκέλευον ἑταίρους
λῦσαι: Od. 15:548: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι.
λύσαιτε: Il. 1:20: παῖδα δ’ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ’ ἄποινα δέχεσθαι,
λυσάμενοι: Il. 23:11: ἵππους λυσάμενοι δορπήσομεν ἐνθάδε πάντες.
λῦσαν: Il. 1:305: ἀνστήτην, λῦσαν δ’ ἀγορὴν παρὰ νηυσὶν Ἀχαιῶν·
λῦσαν: Il. 8:433: τῇσιν δ’ Ὧραι μὲν λῦσαν καλλίτριχας ἵππους,
λῦσαν: Il. 8:543: οἳ δ’ ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας,
λῦσαν: Od. 4:39: οἱ δ’ ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας·
λῦσαν: Od. 10:47: ἀσκὸν μὲν λῦσαν, ἄνεμοι δ’ ἐκ πάντες ὄρουσαν,
Λύσανδρον: Il. 11:491: οὖτα δὲ Λύσανδρον καὶ Πύρασον ἠδὲ Πυλάρτην.
λύσασ’: Il. 5:369: λύσασ’ ἐξ ὀχέων, παρὰ δ’ ἀμβρόσιον βάλεν εἶδαρ·
λύσασ’: Il. 5:776: λύσασ’ ἐξ ὀχέων, περὶ δ’ ἠέρα πουλὺν ἔχευε·
λύσας: Il. 8:50: λύσας ἐξ ὀχέων, κατὰ δ’ ἠέρα πουλὺν ἔχευεν.
λύσας: Il. 13:35: λύσας ἐξ ὀχέων, παρὰ δ’ ἀμβρόσιον βάλεν εἶδαρ
λύσασθ’: Od. 10:385: πρὶν λύσασθ’ ἑτάρους καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι;
λύσασθαι: Il. 24:118: λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ’ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
λύσασθαι: Il. 24:146: λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ’ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
λύσασθαί: Il. 24:175: λύσασθαί σ’ ἐκέλευσεν Ὀλύμπιος Ἕκτορα δῖον,
λύσασθαι: Il. 24:195: λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ’ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
λύσασθαι: Il. 24:237: λύσασθαι φίλον υἱόν. ὃ δὲ Τρῶας μὲν ἅπαντας
λῦσε: Il. 4:215: λῦσε δέ οἱ ζωστῆρα παναίολον ἠδ’ ὑπένερθε
λῦσε: Il. 4:469: οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα.
λῦσε: Il. 8:440: τῷ δὲ καὶ ἵππους μὲν λῦσε κλυτὸς ἐννοσίγαιος,
λῦσε: Il. 11:240: σπάσσατο· τὸν δ’ ἄορι πλῆξ’ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα.
λῦσε: Il. 11:260: οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα·
λῦσε: Il. 16:312: στέρνον γυμνωθέντα παρ’ ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα.
λῦσε: Il. 16:332: λῦσε μένος πλήξας ξίφει αὐχένα κωπήεντι.
λῦσε: Il. 16:400: στέρνον γυμνωθέντα παρ’ ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα·
λῦσε: Il. 16:465: τὸν βάλε νείαιραν κατὰ γαστέρα, λῦσε δὲ γυῖα.
λῦσε: Il. 16:804: λῦσε δέ οἱ θώρηκα ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων.
λῦσε: Il. 21:406: τῷ βάλε θοῦρον Ἄρηα κατ’ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα.
λῦσε: Od. 5:459: καὶ τότε δὴ κρήδεμνον ἀπὸ ἕο λῦσε θεοῖο.
λῦσε: Od. 11:245: λῦσε δὲ παρθενίην ζώνην, κατὰ δ’ ὕπνον ἔχευεν.
λῦσε: Od. 12:421: λῦσε κλύδων τρόπιος· τὴν δὲ ψιλὴν φέρε κῦμα.
λύσει: Il. 2:118: ἠδ’ ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον.
λύσει: Il. 9:25: ἠδ’ ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον.
λύσειαν: Il. 17:163: λύσειαν, καί κ’ αὐτὸν ἀγοίμεθα Ἴλιον εἴσω·
λύσειεν: Od. 8:345: Ἥφαιστον κλυτοεργόν, ὅπως λύσειεν Ἄρηα·
λῦσεν: Il. 19:276: Ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, λῦσεν δ’ ἀγορὴν αἰψηρήν.
λῦσεν: Od. 2:257: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, λῦσεν δ’ ἀγορὴν αἰψηρήν.
λῦσεν: Od. 3:450: αὐχενίους, λῦσεν δὲ βοὸς μένος· αἱ δ’ ὀλόλυξαν
λύσῃ: Il. 24:76: δώρων ἐκ Πριάμοιο λάχῃ ἀπό θ’ Ἕκτορα λύσῃ.
λύσῃ: Il. 24:116: αἴ κέν πως ἐμέ τε δείσῃ ἀπό θ’ Ἕκτορα λύσῃ.
λύσῃ: Od. 10:298: ὄφρα κέ τοι λύσῃ θ’ ἑτάρους αὐτόν τε κομίσσῃ·
λυσιμελής: Od. 20:57: λυσιμελής, ἄλοχος δ’ ἄρ’ ἐπέγρετο κεδνὰ ἰδυῖα,
λυσιμελὴς: Od. 23:343: λυσιμελὴς ἐπόρουσε, λύων μελεδήματα θυμοῦ.
λύσιν: Od. 9:421: εἴ τιν’ ἑταίροισιν θανάτου λύσιν ἠδ’ ἐμοὶ αὐτῷ
λύσιος: Il. 24:655: καί κεν ἀνάβλησις λύσιος νεκροῖο γένηται.
λύσομαι: Il. 10:378: ζωγρεῖτ’, αὐτὰρ ἐγὼν ἐμὲ λύσομαι· ἔστι γὰρ ἔνδον
λυσόμενός: Il. 1:13: λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα,
λυσόμενός: Il. 1:372: λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα,
λυσόμενος: Il. 24:502: λυσόμενος παρὰ σεῖο, φέρω δ’ ἀπερείσι’ ἄποινα.
λυσόμενος: Od. 10:284: ἦ τοὺς λυσόμενος δεῦρ’ ἔρχεαι; οὐδέ σέ φημι
λῦσον: Il. 24:137: ἀλλ’ ἄγε δὴ λῦσον, νεκροῖο δὲ δέξαι ἄποινα.
λῦσον: Il. 24:555: λῦσον ἵν’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω· σὺ δὲ δέξαι ἄποινα
λῦσον: Od. 8:347: “λῦσον· ἐγὼ δέ τοι αὐτὸν ὑπίσχομαι, ὡς σὺ κελεύεις,
λῦσον: Od. 10:387: λῦσον, ἵν’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω ἐρίηρας ἑταίρους.”
λύσσα: Il. 9:239: ἀνέρας οὐδὲ θεούς· κρατερὴ δέ ἑ λύσσα δέδυκεν.
λύσσα: Il. 21:542: φεῦγον· ὃ δὲ σφεδανὸν ἔφεπ’ ἔγχεϊ, λύσσα δέ οἱ κῆρ
λύσσαν: Il. 9:305: λύσσαν ἔχων ὀλοήν, ἐπεὶ οὔ τινά φησιν ὁμοῖον
λυσσητῆρα: Il. 8:299: τοῦτον δ’ οὐ δύναμαι βαλέειν κύνα λυσσητῆρα.
λυσσώδης: Il. 13:53: ᾗ ῥ’ ὅ γ’ ὁ λυσσώδης φλογὶ εἴκελος ἡγεμονεύει
λύσω: Il. 1:29: τὴν δ’ ἐγὼ οὐ λύσω· πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν
λύσω: Il. 14:205: τοὺς εἶμ’ ὀψομένη, καί σφ’ ἄκριτα νείκεα λύσω·
λύσω: Il. 14:303: τοὺς εἶμ’ ὀψομένη, καί σφ’ ἄκριτα νείκεα λύσω·
λύσω: Il. 17:29: ὥς θην καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος εἴ κέ μευ ἄντα
λύτο: Il. 21:114: Ὣς φάτο, τοῦ δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ·
λύτο: Il. 21:425: ἤλασε· τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ.
Λῦτο: Il. 24:1: Λῦτο δ’ ἀγών, λαοὶ δὲ θοὰς ἐπὶ νῆας ἕκαστοι
λύτο: Od. 4:703: ὣς φάτο, τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ·
λύτο: Od. 5:297: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
λύτο: Od. 5:406: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
λύτο: Od. 18:212: τῶν δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατ’, ἔρῳ δ’ ἄρα θυμὸν ἔθελχθεν,
λύτο: Od. 22:68: ὣς φάτο, τῶν δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ.
λύτο: Od. 22:147: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
λύτο: Od. 23:205: ὣς φάτο, τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
λύτο: Od. 24:345: ὣς φάτο, τοῦ δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
λύχνον: Od. 19:34: χρύσεον λύχνον ἔχουσα φάος περικαλλὲς ἐποίει.
λυώμεθα: Il. 23:7: μὴ δή πω ὑπ’ ὄχεσφι λυώμεθα μώνυχας ἵππους,
λύωμεν: Il. 16:100: ὄφρ’ οἶοι Τροίης ἱερὰ κρήδεμνα λύωμεν.
λύων: Il. 23:62: εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε λύων μελεδήματα θυμοῦ
λύων: Od. 20:56: εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε, λύων μελεδήματα θυμοῦ,
λύων: Od. 23:343: λυσιμελὴς ἐπόρουσε, λύων μελεδήματα θυμοῦ.
λωβεύεις: Od. 23:15: τίπτε με λωβεύεις πολυπενθέα θυμὸν ἔχουσαν
λωβεύω: Od. 23:26: “οὔ τί σε λωβεύω, τέκνον φίλον, ἀλλ’ ἔτυμόν τοι
λώβη: Il. 7:97: ἦ μὲν δὴ λώβη τάδε γ’ ἔσσεται αἰνόθεν αἰνῶς
λώβη: Il. 18:180: σοὶ λώβη, αἴ κέν τι νέκυς ᾐσχυμμένος ἔλθῃ.
λώβη: Od. 18:225: σοί κ’ αἶσχος λώβη τε μετ’ ἀνθρώποισι πέλοιτο.”
λώβη: Od. 24:433: λώβη γὰρ τάδε γ’ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι,
λώβην: Il. 3:42: ἢ οὕτω λώβην τ’ ἔμεναι καὶ ὑπόψιον ἄλλων.
λώβην: Il. 9:387: πρίν γ’ ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δόμεναι θυμαλγέα λώβην.
λώβην: Il. 11:142: νῦν μὲν δὴ τοῦ πατρὸς ἀεικέα τίσετε λώβην.
λώβην: Il. 19:208: τεύξεσθαι μέγα δόρπον, ἐπὴν τεισαίμεθα λώβην.
λώβην: Od. 19:373: τάων νῦν λώβην τε καὶ αἴσχεα πόλλ’ ἀλεείνων
λώβην: Od. 20:169: “αἲ γὰρ δή, Εὔμαιε, θεοὶ τεισαίατο λώβην,
λώβην: Od. 24:326: λώβην τεινύμενος θυμαλγέα καὶ κακὰ ἔργα.”
λώβης: Il. 13:622: ἄλλης μὲν λώβης τε καὶ αἴσχεος οὐκ ἐπιδευεῖς
λώβης: Od. 18:347: λώβης ἴσχεσθαι θυμαλγέος, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
λώβης: Od. 20:285: λώβης ἴσχεσθαι θυμαλγέος, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
λωβήσαιο: Il. 1:232: ἦ γὰρ ἂν Ἀτρεΐδη νῦν ὕστατα λωβήσαιο.
λωβήσαιο: Il. 2:242: ἦ γὰρ ἂν Ἀτρεΐδη νῦν ὕστατα λωβήσαιο·
λωβήσασθε: Il. 13:623: ἣν ἐμὲ λωβήσασθε κακαὶ κύνες, οὐδέ τι θυμῷ
λωβητὴρ: Il. 11:385: τοξότα λωβητὴρ κέρᾳ ἀγλαὲ παρθενοπῖπα
λωβητῆρα: Il. 2:275: ὃς τὸν λωβητῆρα ἐπεσβόλον ἔσχ’ ἀγοράων.
λωβητῆρες: Il. 24:239: ἔῤῥετε λωβητῆρες ἐλεγχέες· οὔ νυ καὶ ὑμῖν
λωβητὸν: Il. 24:531: ᾧ δέ κε τῶν λυγρῶν δώῃ, λωβητὸν ἔθηκε,
λώϊόν: Il. 1:229: ἦ πολὺ λώϊόν ἐστι κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
λώϊον: Il. 6:339: λώϊον ἔσσεσθαι· νίκη δ’ ἐπαμείβεται ἄνδρας.
λώϊόν: Od. 2:169: παυέσθων· καὶ γάρ σφιν ἄφαρ τόδε λώϊόν ἐστιν.
λώϊον: Od. 17:417: τῶ σε χρὴ δόμεναι καὶ λώϊον ἠέ περ ἄλλοι
λώϊον: Od. 23:109: γνωσόμεθ’ ἀλλήλω καὶ λώϊον· ἔστι γὰρ ἥμιν
λωΐτερον: Od. 1:376: εἰ δ’ ὕμιν δοκέει τόδε λωΐτερον καὶ ἄμεινον
λωΐτερον: Od. 2:141: εἰ δ’ ὕμιν δοκέει τόδε λωΐτερον καὶ ἄμεινον
λώπην: Od. 13:224: δίπτυχον ἀμφ’ ὤμοισιν ἔχουσ’ εὐεργέα λώπην·
λωτοῖο: Od. 9:93: ἡμετέροισ’, ἀλλά σφι δόσαν λωτοῖο πάσασθαι.
λωτοῖο: Od. 9:94: τῶν δ’ ὅς τις λωτοῖο φάγοι μελιηδέα καρπόν,
λωτοῖο: Od. 9:102: μή πώς τις λωτοῖο φαγὼν νόστοιο λάθηται.
λωτὸν: Il. 2:776: λωτὸν ἐρεπτόμενοι ἐλεόθρεπτόν τε σέλινον
λωτόν: Il. 14:347: λωτόν θ’ ἑρσήεντα ἰδὲ κρόκον ἠδ’ ὑάκινθον
λωτὸν: Od. 9:97: λωτὸν ἐρεπτόμενοι μενέμεν νόστου τε λαθέσθαι.
λωτός: Il. 21:351: καίετο δὲ λωτός τε ἰδὲ θρύον ἠδὲ κύπειρον,
λωτὸς: Od. 4:603: εὐρέος, ᾧ ἔνι μὲν λωτὸς πολύς, ἐν δὲ κύπειρον
λωτοῦντα: Il. 12:283: καὶ πεδία λωτοῦντα καὶ ἀνδρῶν πίονα ἔργα,
Λωτοφάγοι: Od. 9:92: οὐδ’ ἄρα Λωτοφάγοι μήδονθ’ ἑτάροισιν ὄλεθρον
Λωτοφάγοισι: Od. 9:96: ἀλλ’ αὐτοῦ βούλοντο μετ’ ἀνδράσι Λωτοφάγοισι
Λωτοφάγοισιν: Od. 9:91: οἱ δ’ αἶψ’ οἰχόμενοι μίγεν ἀνδράσι Λωτοφάγοισιν·
Λωτοφάγων: Od. 9:84: γαίης Λωτοφάγων, οἵ τ’ ἄνθινον εἶδαρ ἔδουσιν.
Λωτοφάγων: Od. 23:311: ἦλθεν Λωτοφάγων ἀνδρῶν πίειραν ἄρουραν·
λωφήσει: Il. 21:292: ἀλλ’ ὅδε μὲν τάχα λωφήσει, σὺ δὲ εἴσεαι αὐτός·
λωφήσειε: Od. 9:460: λωφήσειε κακῶν, τά μοι οὐτιδανὸς πόρεν Οὖτις.”