A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
μ’: Il. 1:32: ἀλλ’ ἴθι μή μ’ ἐρέθιζε, σαώτερος ὥς κε νέηαι. ”
μ’: Il. 1:208: οὐρανόθεν· πρὸ δέ μ’ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
μ’: Il. 1:261: ἀνδράσιν ὡμίλησα, καὶ οὔ ποτέ μ’ οἵ γ’ ἀθέριζον.
μ’: Il. 1:299: οὔτε σοὶ οὔτέ τῳ ἄλλῳ, ἐπεί μ’ ἀφέλεσθέ γε δόντες·
μ’: Il. 1:352: “ Μῆτερ ἐπεί μ’ ἔτεκές γε μινυνθάδιόν περ ἐόντα,
μ’: Il. 1:355: ἦ γάρ μ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
μ’: Il. 1:442: “ Ὤ Χρύση, πρό μ’ ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
μ’: Il. 1:518: “ Ἦ δὴ λοίγια ἔργ’ ὅ τέ μ’ ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις
μ’: Il. 1:519: Ἥρῃ ὅτ’ ἄν μ’ ἐρέθῃσιν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν·
μ’: Il. 1:520: ἣ δὲ καὶ αὔτως μ’ αἰεὶ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι
μ’: Il. 3:67: νῦν αὖτ’ εἴ μ’ ἐθέλεις πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι,
μ’: Il. 3:177: τοῦτο δέ τοι ἐρέω ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς·
μ’: Il. 3:411: κείνου πορσανέουσα λέχος· Τρῳαὶ δέ μ’ ὀπίσσω
μ’: Il. 3:414: μή μ’ ἔρεθε σχετλίη, μὴ χωσαμένη σε μεθείω,
μ’: Il. 3:442: οὐ γάρ πώ ποτέ μ’ ὧδέ γ’ ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψεν,
μ’: Il. 4:42: μή τι διατρίβειν τὸν ἐμὸν χόλον, ἀλλά μ’ ἐᾶσαι·
μ’: Il. 5:118: δὸς δέ τέ μ’ ἄνδρα ἑλεῖν καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν
μ’: Il. 5:119: ὅς μ’ ἔβαλε φθάμενος καὶ ἐπεύχεται, οὐδέ μέ φησι
μ’: Il. 5:199: ἵπποισίν μ’ ἐκέλευε καὶ ἅρμασιν ἐμβεβαῶτα
μ’: Il. 5:205: τόξοισιν πίσυνος· τὰ δέ μ’ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ὀνήσειν.
μ’: Il. 5:256: ἀντίον εἶμ’ αὐτῶν· τρεῖν μ’ οὐκ ἐᾷ Παλλὰς Ἀθήνη.
μ’: Il. 5:819: οὔ μ’ εἴας μακάρεσσι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι
μ’: Il. 5:885: ἀλλά μ’ ὑπήνεικαν ταχέες πόδες· ἦ τέ κε δηρὸν
μ’: Il. 6:165: ὅς μ’ ἔθελεν φιλότητι μιγήμεναι οὐκ ἐθελούσῃ.
μ’: Il. 6:206: Ἱππόλοχος δέ μ’ ἔτικτε, καὶ ἐκ τοῦ φημι γενέσθαι·
μ’: Il. 6:207: πέμπε δέ μ’ ἐς Τροίην, καί μοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλεν
μ’: Il. 6:222: Τυδέα δ’ οὐ μέμνημαι, ἐπεί μ’ ἔτι τυτθὸν ἐόντα
μ’: Il. 6:265: μή μ’ ἀπογυιώσῃς μένεος, ἀλκῆς τε λάθωμαι·
μ’: Il. 6:345: ὥς μ’ ὄφελ’ ἤματι τῷ ὅτε με πρῶτον τέκε μήτηρ
μ’: Il. 6:368: ἦ ἤδη μ’ ὑπὸ χερσὶ θεοὶ δαμόωσιν Ἀχαιῶν.
μ’: Il. 6:487: οὐ γάρ τίς μ’ ὑπὲρ αἶσαν ἀνὴρ Ἄϊδι προϊάψει·
μ’: Il. 7:127: ὅς ποτέ μ’ εἰρόμενος μέγ’ ἐγήθεεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
μ’: Il. 8:532: εἴσομαι εἴ κέ μ’ ὁ Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης
μ’: Il. 9:344: νῦν δ’ ἐπεὶ ἐκ χειρῶν γέρας εἵλετο καί μ’ ἀπάτησε
μ’: Il. 9:375: ἐκ γὰρ δή μ’ ἀπάτησε καὶ ἤλιτεν· οὐδ’ ἂν ἔτ’ αὖτις
μ’: Il. 9:416: ἔσσεται, οὐδέ κέ μ’ ὦκα τέλος θανάτοιο κιχείη.
μ’: Il. 9:438: οἶος; σοὶ δέ μ’ ἔπεμπε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς
μ’: Il. 9:477: καί μ’ ἐφίλησ’ ὡς εἴ τε πατὴρ ὃν παῖδα φιλήσῃ
μ’: Il. 9:479: καί μ’ ἀφνειὸν ἔθηκε, πολὺν δέ μοι ὤπασε λαόν·
μ’: Il. 9:605: ἥ μ’ ἕξει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν εἰς ὅ κ’ ἀϋτμὴ
μ’: Il. 9:643: μνήσομαι ὥς μ’ ἀσύφηλον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν
μ’: Il. 9:669: εἴπ’ ἄγε μ’ ὦ πολύαιν’ Ὀδυσεῦ μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
μ’: Il. 10:176: ἄνστησον· σὺ γάρ ἐσσι νεώτερος· εἴ μ’ ἐλεαίρεις.
μ’: Il. 10:242: εἰ μὲν δὴ ἕταρόν γε κελεύετέ μ’ αὐτὸν ἑλέσθαι,
μ’: Il. 10:391: πολλῇσίν μ’ ἄτῃσι παρὲκ νόον ἤγαγεν Ἕκτωρ,
μ’: Il. 10:394: ἠνώγει δέ μ’ ἰόντα θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν
μ’: Il. 10:535: ἵππων μ’ ὠκυπόδων ἀμφὶ κτύπος οὔατα βάλλει.
μ’: Il. 10:544: εἴπ’ ἄγε μ’ ὦ πολύαιν’ Ὀδυσεῦ μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
μ’: Il. 11:388: νῦν δέ μ’ ἐπιγράψας ταρσὸν ποδὸς εὔχεαι αὔτως.
μ’: Il. 11:466: ἀμφί μ’ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵκετ’ ἀϋτὴ
μ’: Il. 11:718: οὐ γάρ πώ τί μ’ ἔφη ἴδμεν πολεμήϊα ἔργα.
μ’: Il. 13:481: δεῦτε φίλοι, καί μ’ οἴῳ ἀμύνετε· δείδια δ’ αἰνῶς
μ’: Il. 14:202: οἵ μ’ ἐν σφοῖσι δόμοισιν ἐῢ τρέφον ἠδ’ ἀτίταλλον
μ’: Il. 14:258: ζήτει· καί κέ μ’ ἄϊστον ἀπ’ αἰθέρος ἔμβαλε πόντῳ,
μ’: Il. 14:262: νῦν αὖ τοῦτό μ’ ἄνωγας ἀμήχανον ἄλλο τελέσσαι.
μ’: Il. 14:307: ἑστᾶσ’, οἵ μ’ οἴσουσιν ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρήν.
μ’: Il. 14:314: οὐ γάρ πώ ποτέ μ’ ὧδε θεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικὸς
μ’: Il. 15:33: ἣν ἐμίγης ἐλθοῦσα θεῶν ἄπο καί μ’ ἀπάτησας.
μ’: Il. 15:164: μή μ’ οὐδὲ κρατερός περ ἐὼν ἐπιόντα ταλάσσῃ
μ’: Il. 15:186: εἴ μ’ ὁμότιμον ἐόντα βίῃ ἀέκοντα καθέξει.
μ’: Il. 15:247: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε θεῶν ὅς μ’ εἴρεαι ἄντην;
μ’: Il. 15:722: οἵ μ’ ἐθέλοντα μάχεσθαι ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν
μ’: Il. 16:202: πάνθ’ ὑπὸ μηνιθμόν, καί μ’ ᾐτιάασθε ἕκαστος·
μ’: Il. 16:207: ταῦτά μ’ ἀγειρόμενοι θάμ’ ἐβάζετε· νῦν δὲ πέφανται
μ’: Il. 16:499: ἔσσομαι ἤματα πάντα διαμπερές, εἴ κέ μ’ Ἀχαιοὶ
μ’: Il. 17:25: ἧς ἥβης ἀπόνηθ’, ὅτε μ’ ὤνατο καί μ’ ὑπέμεινε
μ’: Il. 17:25: ἧς ἥβης ἀπόνηθ’, ὅτε μ’ ὤνατο καί μ’ ὑπέμεινε
μ’: Il. 17:26: καί μ’ ἔφατ’ ἐν Δαναοῖσιν ἐλέγχιστον πολεμιστὴν
μ’: Il. 17:100: τώ μ’ οὔ τις Δαναῶν νεμεσήσεται ὅς κεν ἴδηται
μ’: Il. 18:126: μὴ δέ μ’ ἔρυκε μάχης φιλέουσά περ· οὐδέ με πείσεις.
μ’: Il. 18:395: ἥ μ’ ἐσάωσ’ ὅτε μ’ ἄλγος ἀφίκετο τῆλε πεσόντα
μ’: Il. 18:395: ἥ μ’ ἐσάωσ’ ὅτε μ’ ἄλγος ἀφίκετο τῆλε πεσόντα
μ’: Il. 18:396: μητρὸς ἐμῆς ἰότητι κυνώπιδος, ἥ μ’ ἐθέλησε
μ’: Il. 18:398: εἰ μή μ’ Εὐρυνόμη τε Θέτις θ’ ὑπεδέξατο κόλπῳ
μ’: Il. 18:405: ἀλλὰ Θέτις τε καὶ Εὐρυνόμη ἴσαν, αἵ μ’ ἐσάωσαν.
μ’: Il. 18:432: ἐκ μέν μ’ ἀλλάων ἁλιάων ἀνδρὶ δάμασσεν
μ’: Il. 19:295: οὐδὲ μὲν οὐδέ μ’ ἔασκες, ὅτ’ ἄνδρ’ ἐμὸν ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
μ’: Il. 19:297: κλαίειν, ἀλλά μ’ ἔφασκες Ἀχιλλῆος θείοιο
μ’: Il. 19:307: ἄσασθαι φίλον ἦτορ, ἐπεί μ’ ἄχος αἰνὸν ἱκάνει·
μ’: Il. 20:256: ἀλκῆς δ’ οὔ μ’ ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις μεμαῶτα
μ’: Il. 20:361: καὶ σθένει, οὔ μ’ ἔτι φημὶ μεθησέμεν οὐδ’ ἠβαιόν,
μ’: Il. 21:74: γουνοῦμαι σ’ Ἀχιλεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·
μ’: Il. 21:74: γουνοῦμαι σ’ Ἀχιλεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·
μ’: Il. 21:77: ἤματι τῷ ὅτε μ’ εἷλες ἐϋκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ,
μ’: Il. 21:78: καί μ’ ἐπέρασσας ἄνευθεν ἄγων πατρός τε φίλων τε
μ’: Il. 21:188: τίκτέ μ’ ἀνὴρ πολλοῖσιν ἀνάσσων Μυρμιδόνεσσι
μ’: Il. 21:221: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ ἔασον· ἄγη μ’ ἔχει ὄρχαμε λαῶν.
μ’: Il. 21:277: ἥ μ’ ἔφατο Τρώων ὑπὸ τείχεϊ θωρηκτάων
μ’: Il. 21:279: ὥς μ’ ὄφελ’ Ἕκτωρ κτεῖναι ὃς ἐνθάδε γ’ ἔτραφ’ ἄριστος·
μ’: Il. 21:512: σή μ’ ἄλοχος στυφέλιξε πάτερ λευκώλενος Ἥρη,
μ’: Il. 21:563: μή μ’ ἀπαειρόμενον πόλιος πεδίον δὲ νοήσῃ
μ’: Il. 22:15: ἔβλαψάς μ’ ἑκάεργε θεῶν ὀλοώτατε πάντων
μ’: Il. 22:44: ὅς μ’ υἱῶν πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν εὖνιν ἔθηκε
μ’: Il. 22:82: Ἕκτορ τέκνον ἐμὸν τάδε τ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον
μ’: Il. 22:101: ὅς μ’ ἐκέλευε Τρωσὶ ποτὶ πτόλιν ἡγήσασθαι
μ’: Il. 22:123: μή μιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ἰών, ὃ δέ μ’ οὐκ ἐλεήσει
μ’: Il. 22:124: οὐδέ τί μ’ αἰδέσεται, κτενέει δέ με γυμνὸν ἐόντα
μ’: Il. 22:416: σχέσθε φίλοι, καί μ’ οἶον ἐάσατε κηδόμενοί περ
μ’: Il. 22:425: ὡς ἑνός, οὗ μ’ ἄχος ὀξὺ κατοίσεται Ἄϊδος εἴσω,
μ’: Il. 22:480: ἐν δόμῳ Ἠετίωνος, ὅ μ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐοῦσαν
μ’: Il. 23:46: κείρασθαί τε κόμην, ἐπεὶ οὔ μ’ ἔτι δεύτερον ὧδε
μ’: Il. 23:579: εἰ δ’ ἄγ’ ἐγὼν αὐτὸς δικάσω, καί μ’ οὔ τινά φημι
μ’: Il. 23:638: οἴοισίν μ’ ἵπποισι παρήλασαν Ἀκτορίωνε
μ’: Il. 23:649: τιμῆς ἧς τέ μ’ ἔοικε τετιμῆσθαι μετ’ Ἀχαιοῖς.
μ’: Il. 23:724: ἤ μ’ ἀνάειρ’, ἢ ἐγὼ σέ· τὰ δ’ αὖ Διὶ πάντα μελήσει.
μ’: Il. 23:782: ὢ πόποι ἦ μ’ ἔβλαψε θεὰ πόδας, ἣ τὸ πάρος περ
μ’: Il. 24:198: αἰνῶς γάρ μ’ αὐτόν γε μένος καὶ θυμὸς ἄνωγε
μ’: Il. 24:218: μή μ’ ἐθέλοντ’ ἰέναι κατερύκανε, μὴ δέ μοι αὐτὴ
μ’: Il. 24:220: εἰ μὲν γάρ τίς μ’ ἄλλος ἐπιχθονίων ἐκέλευεν,
μ’: Il. 24:240: οἴκοι ἔνεστι γόος, ὅτι μ’ ἤλθετε κηδήσοντες;
μ’: Il. 24:309: δός μ’ ἐς Ἀχιλλῆος φίλον ἐλθεῖν ἠδ’ ἐλεεινόν,
μ’: Il. 24:553: μή πω μ’ ἐς θρόνον ἵζε διοτρεφὲς ὄφρά κεν Ἕκτωρ
μ’: Il. 24:560: μηκέτι νῦν μ’ ἐρέθιζε γέρον· νοέω δὲ καὶ αὐτὸς
μ’: Il. 24:562: μήτηρ, ἥ μ’ ἔτεκεν, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος.
μ’: Il. 24:660: εἰ μὲν δή μ’ ἐθέλεις τελέσαι τάφον Ἕκτορι δίῳ,
μ’: Il. 24:764: ὅς μ’ ἄγαγε Τροίηνδ’· ὡς πρὶν ὤφελλον ὀλέσθαι.
μ’: Il. 24:780: πέμπων μ’ ὧδ’ ἐπέτελλε μελαινάων ἀπὸ νηῶν
μ’: Od. 1:220: τοῦ μ’ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπεὶ σύ με τοῦτ’ ἐρεείνεις.”
μ’: Od. 1:231: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,
μ’: Od. 1:315: “μή μ’ ἔτι νῦν κατέρυκε, λιλαιόμενόν περ ὁδοῖο·
μ’: Od. 2:41: ὃς λαὸν ἤγειρα· μάλιστα δέ μ’ ἄλγος ἱκάνει.
μ’: Od. 2:70: σχέσθε, φίλοι, καί μ’ οἶον ἐάσατε πένθεϊ λυγρῷ
μ’: Od. 2:73: τῶν μ’ ἀποτεινύμενοι κακὰ ῥέζετε δυσμενέοντες,
μ’: Od. 2:131: ἥ μ’ ἔτεχ’, ἥ μ’ ἔθρεψε, πατὴρ δ’ ἐμὸς ἄλλοθι γαίης,
μ’: Od. 2:131: ἥ μ’ ἔτεχ’, ἥ μ’ ἔθρεψε, πατὴρ δ’ ἐμὸς ἄλλοθι γαίης,
μ’: Od. 2:263: καί μ’ ἐν νηῒ κέλευσας ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον,
μ’: Od. 3:96: μηδέ τί μ’ αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ’ ἐλεαίρων,
μ’: Od. 3:103: “ὦ φίλ’, ἐπεί μ’ ἔμνησας ὀϊζύος, ἣν ἐν ἐκείνῳ
μ’: Od. 3:123: κείνου ἔκγονός ἐσσι· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.
μ’: Od. 3:211: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ δὴ ταῦτά μ’ ἀνέμνησας καὶ ἔειπες,
μ’: Od. 3:227: λίην γὰρ μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει. οὐκ ἂν ἐμοί γε
μ’: Od. 4:75: ὅσσα τάδ’ ἄσπετα πολλά· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.”
μ’: Od. 4:142: οὔτ’ ἄνδρ’ οὔτε γυναῖκα, σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωσαν,
μ’: Od. 4:262: δῶχ’, ὅτε μ’ ἤγαγε κεῖσε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης,
μ’: Od. 4:326: μηδέ τί μ’ αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ’ ἐλεαίρων,
μ’: Od. 4:347: ταῦτα δ’, ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
μ’: Od. 4:351: Αἰγύπτῳ μ’ ἔτι δεῦρο θεοὶ μεμαῶτα νέεσθαι
μ’: Od. 4:360: ἔνθα μ’ ἐείκοσιν ἤματ’ ἔχον θεοί, οὐδέ ποτ’ οὖροι
μ’: Od. 4:364: εἰ μή τίς με θεῶν ὀλοφύρατο καί μ’ ἐλέησε,
μ’: Od. 4:367: ἥ μ’ οἴῳ ἔῤῥοντι συνήντετο νόσφιν ἑταίρων·
μ’: Od. 4:380: ὅς τίς μ’ ἀθανάτων πεδάᾳ καὶ ἔδησε κελεύθου,
μ’: Od. 4:461: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσιν ἀνειρόμενος προσέειπε·
μ’: Od. 4:463: ὄφρα μ’ ἕλοις ἀέκοντα λοχησάμενος; τέο σε χρή;
μ’: Od. 4:469: ὅς τίς μ’ ἀθανάτων πεδάᾳ καὶ ἔδησε κελεύθου,
μ’: Od. 4:471: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπεν·
μ’: Od. 4:482: οὕνεκά μ’ αὖτις ἄνωγεν ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον
μ’: Od. 4:491: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπεν·
μ’: Od. 4:554: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπεν·
μ’: Od. 4:586: ἀθάνατοι, τοί μ’ ὦκα φίλην ἐς πατρίδ’ ἔπεμψαν.
μ’: Od. 4:596: ἥμενος, οὐδέ κέ μ’ οἴκου ἕλοι πόθος οὐδὲ τοκήων·
μ’: Od. 4:730: ἐκ λεχέων μ’ ἀνεγεῖραι, ἐπιστάμεναι σάφα θυμῷ,
μ’: Od. 4:813: πολλέων, αἵ μ’ ἐρέθουσι κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
μ’: Od. 5:97: “εἰρωτᾷς μ’ ἐλθόντα θεὰ θεόν· αὐτὰρ ἐγώ τοι
μ’: Od. 5:301: ἥ μ’ ἔφατ’ ἐν πόντῳ, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι,
μ’: Od. 5:415: μή πώς μ’ ἐκβαίνοντα βάλῃ λίθακι ποτὶ πέτρῃ
μ’: Od. 5:419: δείδω μή μ’ ἐξαῦτις ἀναρπάξασα θύελλα
μ’: Od. 5:467: μή μ’ ἄμυδις στίβη τε κακὴ καὶ θῆλυς ἐέρση
μ’: Od. 6:161: οὔτ’ ἄνδρ’ οὔτε γυναῖκα· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.
μ’: Od. 6:171: τόφρα δέ μ’ αἰεὶ κῦμα φόρει κραιπναί τε θύελλαι
μ’: Od. 6:326: ῥαιομένου, ὅτε μ’ ἔῤῥαιε κλυτὸς ἐννοσίγαιος.
μ’: Od. 6:327: δός μ’ ἐς Φαίηκας φίλον ἐλθεῖν ἠδ’ ἐλεεινόν.”
μ’: Od. 7:243: τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
μ’: Od. 7:262: καὶ τότε δή μ’ ἐκέλευσεν ἐποτρύνουσα νέεσθαι
μ’: Od. 7:278: ἔνθα κέ μ’ ἐκβαίνοντα βιήσατο κῦμ’ ἐπὶ χέρσου,
μ’: Od. 7:304: ἡ μὲν γάρ μ’ ἐκέλευε σὺν ἀμφιπόλοισιν ἕπεσθαι,
μ’: Od. 8:205: δεῦρ’ ἄγε πειρηθήτω, ἐπεί μ’ ἐχολώσατε λίην,
μ’: Od. 8:384: ἠδ’ ἄρ’ ἑτοῖμα τέτυκτο· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.”
μ’: Od. 8:468: αἰεὶ ἤματα πάντα· σὺ γάρ μ’ ἐβιώσαο, κούρη.”
μ’: Od. 9:29: ἦ μέν μ’ αὐτόθ’ ἔρυκε Καλυψώ, δῖα θεάων,
μ’: Od. 9:272: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ·
μ’: Od. 9:287: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οὐδὲν ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ,
μ’: Od. 9:349: ἡμετέρη· σοὶ δ’ αὖ λοιβὴν φέρον, εἴ μ’ ἐλεήσας
μ’: Od. 9:354: ἡδὺ ποτὸν πίνων καί μ’ ᾔτεε δεύτερον αὖτις·
μ’: Od. 9:364: “Κύκλωψ, εἰρωτᾷς μ’ ὄνομα κλυτόν; αὐτὰρ ἐγώ τοι
μ’: Od. 9:368: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ·
μ’: Od. 9:419: οὕτω γάρ πού μ’ ἤλπετ’ ἐνὶ φρεσὶ νήπιον εἶναι.
μ’: Od. 9:506: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οἰμώξας ἠμείβετο μύθῳ·
μ’: Od. 9:515: νῦν δέ μ’ ἐὼν ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς
μ’: Od. 9:516: ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν, ἐπεί μ’ ἐδαμάσσατο οἴνῳ.
μ’: Od. 10:19: δῶκε δέ μ’ ἐκδείρας ἀσκὸν βοὸς ἐννεώροιο,
μ’: Od. 10:35: καί μ’ ἔφασαν χρυσόν τε καὶ ἄργυρον οἴκαδ’ ἄγεσθαι,
μ’: Od. 10:68: “ἄασάν μ’ ἕταροί τε κακοὶ πρὸς τοῖσί τε ὕπνος
μ’: Od. 10:265: καί μ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μ’: Od. 10:266: “μή μ’ ἄγε κεῖσ’ ἀέκοντα, διοτρεφές, ἀλλὰ λίπ’ αὐτοῦ·
μ’: Od. 10:314: εἷσε δέ μ’ εἰσαγαγοῦσα ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου,
μ’: Od. 10:318: αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον οὐδέ μ’ ἔθελξε,
μ’: Od. 10:324: καί μ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μ’: Od. 10:326: θαῦμά μ’ ἔχει, ὡς οὔ τι πιὼν τάδε φάρμακ’ ἐθέλχθης.
μ’: Od. 10:366: εἷσε δέ μ’ εἰσαγαγοῦσα ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου,
μ’: Od. 10:418: καί μ’ ὀλοφυρόμενοι ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
μ’: Od. 10:441: καὶ πηῷ περ ἐόντι μάλα σχεδόν· ἀλλά μ’ ἑταῖροι
μ’: Od. 10:471: καὶ τότε μ’ ἐκκαλέσαντες ἔφαν ἐρίηρες ἑταῖροι·
μ’: Od. 11:59: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οἰμώξας ἠμείβετο μύθῳ·
μ’: Od. 11:72: μή μ’ ἄκλαυτον ἄθαπτον ἰὼν ὄπιθεν καταλείπειν
μ’: Od. 11:99: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσι προσηύδα μάντις ἀμύμων·
μ’: Od. 11:145: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
μ’: Od. 11:154: καί μ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μ’: Od. 11:210: “μῆτερ ἐμή, τί νύ μ’ οὐ μίμνεις ἑλέειν μεμαῶτα,
μ’: Od. 11:361: πᾶσιν, ὅσοι μ’ Ἰθάκηνδε ἰδοίατο νοστήσαντα.”
μ’: Od. 11:404: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
μ’: Od. 11:408: οὔτε μ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου,
μ’: Od. 11:440: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
μ’: Od. 11:487: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
μ’: Od. 11:563: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οὐδὲν ἀμείβετο, βῆ δὲ μετ’ ἄλλας
μ’: Od. 11:616: καί μ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μ’: Od. 11:623: καί ποτέ μ’ ἐνθάδ’ ἔπεμψε κύν’ ἄξοντ’· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλον
μ’: Od. 11:626: Ἑρμείας δέ μ’ ἔπεμπεν ἰδὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη.”
μ’: Od. 12:36: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσι προσηύδα πότνια Κίρκη·
μ’: Od. 12:178: οἱ δ’ ἐν νηΐ μ’ ἔδησαν ὁμοῦ χεῖράς τε πόδας τε
μ’: Od. 12:196: πλείοσί μ’ ἐν δεσμοῖσι δέον μᾶλλόν τε πίεζον.
μ’: Od. 12:227: λανθανόμην, ἐπεὶ οὔ τί μ’ ἀνώγει θωρήσσεσθαι·
μ’: Od. 12:278: αὐτίκα δ’ Εὐρύλοχος στυγερῷ μ’ ἠμείβετο μύθῳ·
μ’: Od. 12:450: ἥ μ’ ἐφίλει τ’ ἐκόμει τε. τί τοι τάδε μυθολογεύω;
μ’: Od. 13:206: ἐξικόμην, ὅς κέν μ’ ἐφίλει καὶ ἔπεμπε νέεσθαι.
μ’: Od. 13:211: οἵ μ’ εἰς ἄλλην γαῖαν ἀπήγαγον· ἦ τέ μ’ ἔφαντο
μ’: Od. 13:211: οἵ μ’ εἰς ἄλλην γαῖαν ἀπήγαγον· ἦ τέ μ’ ἔφαντο
μ’: Od. 13:274: τούς μ’ ἐκέλευσα Πύλονδε καταστῆσαι καὶ ἐφέσσαι
μ’: Od. 14:141: οἶκον, ὅθι πρῶτον γενόμην καί μ’ ἔτρεφον αὐτοί.
μ’: Od. 14:144: ἀλλά μ’ Ὀδυσσῆος πόθος αἴνυται οἰχομένοιο.
μ’: Od. 14:146: αἰδέομαι· περὶ γάρ μ’ ἐφίλει καὶ κήδετο θυμῷ·
μ’: Od. 14:279: καὶ κύσα γούναθ’ ἑλών· ὁ δ’ ἐρύσατο καί μ’ ἐλέησεν,
μ’: Od. 14:280: ἐς δίφρον δέ μ’ ἕσας ἄγεν οἴκαδε δάκρυ χέοντα.
μ’: Od. 14:290: ὅς μ’ ἄγε παρπεπιθὼν ᾗσι φρεσίν, ὄφρ’ ἱκόμεσθα
μ’: Od. 14:295: ἐς Λιβύην μ’ ἐπὶ νηὸς ἐφέσσατο ποντοπόροιο,
μ’: Od. 14:297: κεῖθι δέ μ’ ὡς περάσειε καὶ ἄσπετον ὦνον ἕλοιτο.
μ’: Od. 14:336: ἔνθ’ ὅ γέ μ’ ἠνώγει πέμψαι βασιλῆϊ Ἀκάστῳ
μ’: Od. 14:379: ἐξ οὗ δή μ’ Αἰτωλὸς ἀνὴρ ἐξήπαφε μύθῳ,
μ’: Od. 14:488: δάμναται· οὐ γὰρ ἔχω χλαῖναν· παρά μ’ ἤπαφε δαίμων
μ’: Od. 14:506: νῦν δέ μ’ ἀτιμάζουσι κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα.”
μ’: Od. 15:65: ἤδη νῦν μ’ ἀπόπεμπε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν·
μ’: Od. 15:200: μή μ’ ὁ γέρων ἀέκοντα κατάσχῃ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
μ’: Od. 15:342: ὡς ἐμοί, ὅττι μ’ ἔπαυσας ἄλης καὶ ὀϊζύος αἰνῆς.
μ’: Od. 15:363: οὕνεκά μ’ αὐτὴ θρέψεν ἅμα Κτιμένῃ τανυπέπλῳ,
μ’: Od. 15:365: τῇ ὁμοῦ ἐτρεφόμην, ὀλίγον δέ τί μ’ ἧσσον ἐτίμα.
μ’: Od. 15:390: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,
μ’: Od. 15:402: τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
μ’: Od. 15:427: ἀλλά μ’ ἀνήρπαξαν Τάφιοι ληΐστορες ἄνδρες
μ’: Od. 15:436: ὅρκῳ πιστωθῆναι ἀπήμονά μ’ οἴκαδ’ ἀπάξειν.”
μ’: Od. 16:187: “οὔ τίς τοι θεός εἰμι· τί μ’ ἀθανάτοισιν ἐΐσκεις;
μ’: Od. 16:227: Φαίηκές μ’ ἄγαγον ναυσικλυτοί, οἵ τε καὶ ἄλλους
μ’: Od. 16:229: καί μ’ εὕδοντ’ ἐν νηῒ θοῇ ἐπὶ πόντον ἄγοντες
μ’: Od. 16:243: ἀλλὰ λίην μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει· οὐδέ κεν εἴη
μ’: Od. 16:274: εἰ δέ μ’ ἀτιμήσουσι δόμον κάτα, σὸν δὲ φίλον κῆρ
μ’: Od. 16:310: γνώσεαι· οὐ μὲν γάρ τι χαλιφροσύναι γέ μ’ ἔχουσιν·
μ’: Od. 16:463: ἐκ λόχου, ἦ ἔτι μ’ αὖθ’ εἰρύαται οἴκαδ’ ἰόντα;”
μ’: Od. 17:116: ἀλλά μ’ ἐς Ἀτρεΐδην, δουρικλειτὸν Μενέλαον,
μ’: Od. 17:123: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
μ’: Od. 17:138: ταῦτα δ’ ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
μ’: Od. 17:149: ἀθάνατοι, τοί μ’ ὦκα φίλην ἐς πατρίδ’ ἔπεμψαν.”
μ’: Od. 17:425: ὅς μ’ ἅμα ληϊστῆρσι πολυπλάγκτοισιν ἀνῆκεν
μ’: Od. 17:566: καὶ γὰρ νῦν, ὅτε μ’ οὗτος ἀνὴρ κατὰ δῶμα κιόντα
μ’: Od. 17:571: καὶ τότε μ’ εἰρέσθω πόσιος πέρι νόστιμον ἦμαρ
μ’: Od. 18:265: τῶ οὐκ οἶδ’, ἤ κέν μ’ ἀνέσει θεός, ἦ κεν ἁλώω
μ’: Od. 18:375: τῶ κέ μ’ ἴδοις, εἰ ὦλκα διηνεκέα προταμοίμην.
μ’: Od. 18:379: τῶ κέ μ’ ἴδοις πρώτοισιν ἐνὶ προμάχοισι μιγέντα,
μ’: Od. 19:46: ἡ δέ μ’ ὀδυρομένη εἰρήσεται ἀμφὶς ἕκαστα.”
μ’: Od. 19:133: οἵ μ’ ἀεκαζομένην μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
μ’: Od. 19:167: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω. ἦ μέν μ’ ἀχέεσσί γε δώσεις
μ’: Od. 19:171: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
μ’: Od. 19:482: “μαῖα, τίη μ’ ἐθέλεις ὀλέσαι; σὺ δέ μ’ ἔτρεφες αὐτὴ
μ’: Od. 19:482: “μαῖα, τίη μ’ ἐθέλεις ὀλέσαι; σὺ δέ μ’ ἔτρεφες αὐτὴ
μ’: Od. 19:531: γήμασθ’ οὔ μ’ εἴα πόσιος κατὰ δῶμα λιποῦσαν·
μ’: Od. 19:533: καὶ δή μ’ ἀρᾶται πάλιν ἐλθέμεν ἐκ μεγάροιο,
μ’: Od. 19:542: ἀμφὶ δέ μ’ ἠγερέθοντο ἐϋπλοκαμῖδες Ἀχαιαί,
μ’: Od. 19:571: ἥδε δὴ ἠὼς εἶσι δυσώνυμος, ἥ μ’ Ὀδυσῆος
μ’: Od. 20:63: αὐτίκα νῦν, ἢ ἔπειτά μ’ ἀναρπάξασα θύελλα
μ’: Od. 20:80: ἠέ μ’ ἐϋπλόκαμος βάλοι Ἄρτεμις, ὄφρ’ Ὀδυσῆα
μ’: Od. 20:98: “Ζεῦ πάτερ, εἴ μ’ ἐθέλοντες ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρὴν
μ’: Od. 20:99: ἤγετ’ ἐμὴν ἐς γαῖαν, ἐπεί μ’ ἐκακώσατε λίην,
μ’: Od. 20:209: ὤ μοι ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὅς μ’ ἐπὶ βουσὶν
μ’: Od. 20:315: εἰ δ’ ἤδη μ’ αὐτὸν κτεῖναι μενεαίνετε χαλκῷ,
μ’: Od. 21:218: ὄφρα μ’ ἐῢ γνῶτον πιστωθῆτόν τ’ ἐνὶ θυμῷ,
μ’: Od. 21:316: οἴκαδέ μ’ ἄξεσθαι καὶ ἑὴν θήσεσθαι ἄκοιτιν;
μ’: Od. 21:348: τῶν οὔ τίς μ’ ἀέκοντα βιήσεται, αἴ κ’ ἐθέλωμι
μ’: Od. 22:35: “ὦ κύνες, οὔ μ’ ἔτ’ ἐφάσκεθ’ ὑπότροπον οἴκαδε νεῖσθαι
μ’: Od. 22:107: μή μ’ ἀποκινήσωσι θυράων μοῦνον ἐόντα.”
μ’: Od. 22:312: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·
μ’: Od. 22:312: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·
μ’: Od. 22:344: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον.
μ’: Od. 22:344: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον.
μ’: Od. 22:418: αἵ τέ μ’ ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εἰσι.”
μ’: Od. 23:16: ταῦτα παρὲξ ἐρέουσα, καὶ ἐξ ὕπνου μ’ ἀνεγείρεις
μ’: Od. 23:17: ἡδέος, ὅς μ’ ἐπέδησε φίλα βλέφαρ’ ἀμφικαλύψας;
μ’: Od. 23:21: εἰ γάρ τίς μ’ ἄλλη γε γυναικῶν, αἵ μοι ἔασι,
μ’: Od. 23:79: αἴ κέν σ’ ἐξαπάφω, κτεῖναί μ’ οἰκτίστῳ ὀλέθρῳ.”
μ’: Od. 23:276: καὶ τότε μ’ ἐν γαίῃ πήξαντ’ ἐκέλευσεν ἐρετμόν,
μ’: Od. 24:217: αἴ κέ μ’ ἐπιγνώῃ καὶ φράσσεται ὀφθαλμοῖσιν,
μ’: Od. 24:332: τὴν ἐν Παρνησῷ μ’ ἔλασεν σῦς λευκῷ ὀδόντι
μὰ: Il. 1:86: οὐ μὰ γὰρ Ἀπόλλωνα Διῒ φίλον, ᾧ τε σὺ, Κάλχαν,
μὰ: Il. 1:234: ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον, τὸ μὲν οὔ ποτε φύλλα καὶ ὄζους
μὰ: Il. 23:43: οὐ μὰ Ζῆν’, ὅς τίς τε θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος,
μὰ: Od. 20:339: “οὐ μὰ Ζῆν’, Ἀγέλαε, καὶ ἄλγεα πατρὸς ἐμοῖο,
Μαγνήτων: Il. 2:756: Μαγνήτων δ’ ἦρχε Πρόθοος Τενθρηδόνος υἱός,
μαζοῖο: Il. 4:528: στέρνον ὑπὲρ μαζοῖο, πάγη δ’ ἐν πνεύμονι χαλκός·
μαζοῖο: Il. 5:145: τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο βαλὼν χαλκήρεϊ δουρί,
μαζοῖο: Il. 11:108: τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο κατὰ στῆθος βάλε δουρί,
μαζὸν: Il. 4:480: πρῶτον γάρ μιν ἰόντα βάλε στῆθος παρὰ μαζὸν
μαζὸν: Il. 5:393: δεξιτερὸν κατὰ μαζὸν ὀϊστῷ τριγλώχινι
μαζόν: Il. 8:121: ἵππων ἡνί’ ἔχοντα βάλε στῆθος παρὰ μαζόν.
μαζόν: Il. 8:313: ἱέμενον πόλεμον δὲ βάλε στῆθος παρὰ μαζόν·
μαζὸν: Il. 11:321: δουρὶ βαλὼν κατὰ μαζὸν ἀριστερόν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
μαζόν: Il. 15:577: νισόμενον πόλεμον δὲ βάλε στῆθος παρὰ μαζόν.
μαζόν: Il. 17:606: βεβλήκει θώρηκα κατὰ στῆθος παρὰ μαζόν·
μαζὸν: Il. 22:80: κόλπον ἀνιεμένη, ἑτέρηφι δὲ μαζὸν ἀνέσχε·
μαζὸν: Il. 22:83: αὐτήν, εἴ ποτέ τοι λαθικηδέα μαζὸν ἐπέσχον·
μαζόν: Il. 24:58: Ἕκτωρ μὲν θνητός τε γυναῖκά τε θήσατο μαζόν·
μαζόν: Od. 22:82: ἰὸν ἀποπροΐει, βάλε δὲ στῆθος παρὰ μαζόν,
μαζῷ: Il. 4:123: νευρὴν μὲν μαζῷ πέλασεν, τόξῳ δὲ σίδηρον.
μαζῷ: Od. 11:448: ἐρχόμενοι πόλεμόνδε· πάϊς δέ οἱ ἦν ἐπὶ μαζῷ
μαζῷ: Od. 19:483: τῷ σῷ ἐπὶ μαζῷ· νῦν δ’ ἄλγεα πολλὰ μογήσας
μάθον: Il. 6:444: οὐδέ με θυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ μάθον ἔμμεναι ἐσθλὸς
μαῖ’: Od. 2:349: “μαῖ’, ἄγε δή μοι οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἄφυσσον
μαῖ’: Od. 2:372: “θάρσει, μαῖ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἥδε γε βουλή.
μαῖ’: Od. 17:499: “μαῖ’, ἐχθροὶ μὲν πάντες, ἐπεὶ κακὰ μηχανόωνται·
μαῖ’: Od. 19:16: “μαῖ’, ἄγε δή μοι ἔρυξον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας,
μαῖα: Od. 19:482: “μαῖα, τίη μ’ ἐθέλεις ὀλέσαι; σὺ δέ μ’ ἔτρεφες αὐτὴ
μαῖα: Od. 19:500: “μαῖα, τίη δὲ σὺ τὰς μυθήσεαι; οὐδέ τί σε χρή·
μαῖα: Od. 20:129: “μαῖα φίλη, πῶς ξεῖνον ἐτιμήσασθ’ ἐνὶ οἴκῳ
μαῖα: Od. 23:11: “μαῖα φίλη, μάργην σε θεοὶ θέσαν, οἵ τε δύνανται
μαῖα: Od. 23:35: “εἰ δ’ ἄγε δή μοι, μαῖα φίλη, νημερτὲς ἐνίσπες,
μαῖα: Od. 23:59: “μαῖα φίλη, μή πω μέγ’ ἐπεύχεο καγχαλόωσα.
μαῖα: Od. 23:81: “μαῖα φίλη, χαλεπόν σε θεῶν αἰειγενετάων
μαῖα: Od. 23:171: ἀλλ’ ἄγε μοι, μαῖα, στόρεσον λέχος, ὄφρα καὶ αὐτὸς
Μαιάδος: Od. 14:435: τὴν μὲν ἴαν Νύμφῃσι καὶ Ἑρμῇ, Μαιάδος υἷι,
Μαιάνδρου: Il. 2:869: Μαιάνδρου τε ῥοὰς Μυκάλης τ’ αἰπεινὰ κάρηνα·
μαίεσθαι: Od. 14:356: μαίεσθαι προτέρω, τοὶ μὲν πάλιν αὖτις ἔβαινον
Μαιμαλίδης: Il. 16:194: Μαιμαλίδης, ὃς πᾶσι μετέπρεπε Μυρμιδόνεσσιν
μαίμησε: Il. 5:670: τλήμονα θυμὸν ἔχων, μαίμησε δέ οἱ φίλον ἦτορ·
μαιμῶσιν: Il. 13:78: μαιμῶσιν, καί μοι μένος ὤρορε, νέρθε δὲ ποσσὶν
μαιμώων: Il. 15:742: Ἦ, καὶ μαιμώων ἔφεπ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι.
μαιμώωσα: Il. 5:661: βεβλήκειν, αἰχμὴ δὲ διέσσυτο μαιμώωσα
μαιμώωσα: Il. 15:542: αἰχμὴ δὲ στέρνοιο διέσσυτο μαιμώωσα
μαιμώωσι: Il. 13:75: μαιμώωσι δ’ ἔνερθε πόδες καὶ χεῖρες ὕπερθε.
μαινάδι: Il. 22:460: Ὣς φαμένη μεγάροιο διέσσυτο μαινάδι ἴση
μαίνεαι: Od. 9:350: οἴκαδε πέμψειας· σὺ δὲ μαίνεαι οὐκέτ’ ἀνεκτῶς.
μαίνεσθαι: Il. 5:717: εἰ οὕτω μαίνεσθαι ἐάσομεν οὖλον Ἄρηα.
μαίνεσθε: Od. 18:406: “δαιμόνιοι, μαίνεσθε καὶ οὐκέτι κεύθετε θυμῷ
μαίνεται: Il. 5:185: οὐχ ὅ γ’ ἄνευθε θεοῦ τάδε μαίνεται, ἀλλά τις ἄγχι
μαίνεται: Il. 6:101: μαίνεται, οὐδέ τίς οἱ δύναται μένος ἰσοφαρίζειν.
μαίνεται: Il. 8:111: εἴσεται εἰ καὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεται ἐν παλάμῃσιν.
μαίνεται: Il. 8:355: ἀνδρὸς ἑνὸς ῥιπῇ, ὃ δὲ μαίνεται οὐκέτ’ ἀνεκτῶς
μαίνεται: Il. 8:360: ἀλλὰ πατὴρ οὑμὸς φρεσὶ μαίνεται οὐκ ἀγαθῇσι
μαίνεται: Il. 8:413: πῇ μέματον; τί σφῶϊν ἐνὶ φρεσὶ μαίνεται ἦτορ;
μαίνεται: Il. 9:238: μαίνεται ἐκπάγλως πίσυνος Διί, οὐδέ τι τίει
μαίνεται: Il. 16:75: μαίνεται ἐγχείη Δαναῶν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι·
μαίνεται: Od. 11:537: γίνεται ἐν πολέμῳ· ἐπιμὶξ δέ τε μαίνεται Ἄρης.”
μαίνετο: Il. 15:605: μαίνετο δ’ ὡς ὅτ’ Ἄρης ἐγχέσπαλος ἢ ὀλοὸν πῦρ
μαίνετο: Il. 21:5: ἤματι τῷ προτέρῳ, ὅτε μαίνετο φαίδιμος Ἕκτωρ·
μαίνηται: Il. 15:606: οὔρεσι μαίνηται βαθέης ἐν τάρφεσιν ὕλης·
μαινόμενε: Il. 15:128: μαινόμενε φρένας ἠλὲ διέφθορας· ἦ νύ τοι αὔτως
μαινομένῃ: Il. 6:389: μαινομένῃ ἐϊκυῖα· φέρει δ’ ἅμα παῖδα τιθήνη.
μαινομένῃσιν: Il. 24:114: ἀθανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν
μαινομένῃσιν: Il. 24:135: ἀθανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν
μαινομένοιο: Il. 6:132: ὅς ποτε μαινομένοιο Διωνύσοιο τιθήνας
μαινόμενον: Il. 5:831: τοῦτον μαινόμενον, τυκτὸν κακόν, ἀλλοπρόσαλλον,
μαινόμενος: Od. 21:298: μαινόμενος κάκ’ ἔρεξε δόμον κάτα Πειριθόοιο.
μαίνονθ’: Il. 16:245: μαίνονθ’, ὁππότ’ ἐγώ περ ἴω μετὰ μῶλον Ἄρηος.
μαιομένη: Od. 13:367: μαιομένη κευθμῶνας ἀνὰ σπέος· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Μαίον’: Il. 4:398: Μαίον’ ἄρα προέηκε θεῶν τεράεσσι πιθήσας.
Μαῖρα: Il. 18:48: Μαῖρα καὶ Ὠρείθυια ἐϋπλόκαμός τ’ Ἀμάθεια
Μαῖράν: Od. 11:326: Μαῖράν τε κλυμένην τε ἴδον στυγερήν τ’ Ἐριφύλην,
Μαίων: Il. 4:394: Μαίων Αἱμονίδης ἐπιείκελος ἀθανάτοισιν,
μάκαρ: Il. 3:182: ὦ μάκαρ Ἀτρεΐδη μοιρηγενὲς ὀλβιόδαιμον,
μάκαρες: Il. 1:406: τὸν καὶ ὑπέδεισαν μάκαρες θεοὶ οὐδ’ ἔτ’ ἔδησαν.
μάκαρες: Il. 4:127: Οὐδὲ σέθεν Μενέλαε θεοὶ μάκαρες λελάθοντο
μάκαρες: Il. 14:143: σοὶ δ’ οὔ πω μάλα πάγχυ θεοὶ μάκαρες κοτέουσιν,
μάκαρες: Il. 20:54: Ὣς τοὺς ἀμφοτέρους μάκαρες θεοὶ ὀτρύνοντες
μάκαρες: Il. 24:23: τὸν δ’ ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες,
μάκαρες: Il. 24:99: εἵαθ’ ὁμηγερέες μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες.
μάκαρες: Il. 24:422: ὥς τοι κήδονται μάκαρες θεοὶ υἷος ἑῆος
μάκαρες: Od. 5:7: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
μάκαρες: Od. 5:306: τρὶς μάκαρες Δαναοὶ καὶ τετράκις, οἳ τότ’ ὄλοντο
μάκαρες: Od. 6:46: τῷ ἔνι τέρπονται μάκαρες θεοὶ ἤματα πάντα.
μάκαρες: Od. 6:154: τρὶς μάκαρες μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ,
μάκαρες: Od. 6:155: τρὶς μάκαρες δὲ κασίγνητοι· μάλα πού σφισι θυμὸς
μάκαρες: Od. 8:306: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
μάκαρες: Od. 12:61: Πλαγκτὰς δή τοι τάς γε θεοὶ μάκαρες καλέουσι.
μάκαρες: Od. 12:371: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
μάκαρες: Od. 12:377: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
μάκαρες: Od. 14:83: οὐ μὲν σχέτλια ἔργα θεοὶ μάκαρες φιλέουσιν,
μάκαρες: Od. 15:372: ἔργον ἀέξουσιν μάκαρες θεοί, ᾧ ἐπιμίμνω·
μάκαρες: Od. 18:134: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ λυγρὰ θεοὶ μάκαρες τελέωσι,
μακάρεσσι: Il. 1:599: ἄσβεστος δ’ ἄρ’ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσιν
μακάρεσσι: Il. 5:340: ἰχώρ, οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι θεοῖσιν·
μακάρεσσι: Il. 5:819: οὔ μ’ εἴας μακάρεσσι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι
μακάρεσσι: Il. 6:141: οὐδ’ ἂν ἐγὼ μακάρεσσι θεοῖς ἐθέλοιμι μάχεσθαι.
μακάρεσσι: Il. 14:72: οἶδα δὲ νῦν ὅτε τοὺς μὲν ὁμῶς μακάρεσσι θεοῖσι
μακάρεσσι: Il. 15:38: ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσι,
μακάρεσσι: Od. 1:82: εἰ μὲν δὴ νῦν τοῦτο φίλον μακάρεσσι θεοῖσι,
μακάρεσσι: Od. 4:755: πάγχυ θεοῖς μακάρεσσι γονὴν Ἀρκεισιάδαο
μακάρεσσι: Od. 5:186: ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσι,
μακάρεσσι: Od. 8:326: ἄσβεστος δ’ ἄρ’ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσι
μακάρεσσι: Od. 13:55: ἔσπεισαν μακάρεσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
μακάρεσσι: Od. 18:426: λείψαντες μακάρεσσι πίον μελιηδέα οἶνον.
μακάρεσσιν: Od. 10:74: ἄνδρα τόν, ὅς τε θεοῖσιν ἀπέχθηται μακάρεσσιν.
μακαρίζοι: Od. 15:538: ἐξ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.”
μακαρίζοι: Od. 17:165: ἐξ ἐμεῦ, ὥς κέν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.”
μακαρίζοι: Od. 19:311: ἐξ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.
μάκαρος: Il. 11:68: ὄγμον ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς μάκαρος κατ’ ἄρουραν
Μάκαρος: Il. 24:544: ὅσσον Λέσβος ἄνω Μάκαρος ἕδος ἐντὸς ἐέργει
μάκαρός: Od. 1:217: ὡς δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον μάκαρός νύ τευ ἔμμεναι υἱὸς
μακάρτατος: Od. 6:158: κεῖνος δ’ αὖ περὶ κῆρι μακάρτατος ἔξοχον ἄλλων,
μακάρτερος: Od. 11:483: οὔ τις ἀνὴρ προπάροιθε μακάρτερος οὔτ’ ἄρ’ ὀπίσσω·
μακάρων: Il. 1:339: πρός τε θεῶν μακάρων πρός τε θνητῶν ἀνθρώπων
μακάρων: Il. 24:377: πέπνυσαί τε νόῳ, μακάρων δ’ ἔξεσσι τοκήων.
μακάρων: Od. 8:281: οὐδὲ θεῶν μακάρων· περὶ γὰρ δολόεντα τέτυκτο.
μακάρων: Od. 9:276: οὐδὲ θεῶν μακάρων, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰμεν·
μακάρων: Od. 9:521: οὔτε θεῶν μακάρων οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων.”
μακάρων: Od. 10:299: ἀλλὰ κέλεσθαί μιν μακάρων μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι
μακεδνῆς: Od. 7:106: ἥμεναι, οἱά τε φύλλα μακεδνῆς αἰγείροιο·
μάκελλαν: Il. 21:259: χερσὶ μάκελλαν ἔχων, ἀμάρης ἐξ ἔχματα βάλλων·
μάκρ’: Od. 12:229: μάκρ’ ἐν χερσὶν ἑλὼν εἰς ἴκρια νηὸς ἔβαινον
μακρὰ: Il. 1:486: ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, ὑπὸ δ’ ἕρματα μακρὰ τάνυσσαν·
μακρὰ: Il. 2:144: κινήθη δ’ ἀγορὴ φὴ κύματα μακρὰ θαλάσσης
μακρὰ: Il. 2:224: αὐτὰρ ὃ μακρὰ βοῶν Ἀγαμέμνονα νείκεε μύθῳ·
μακρὰ: Il. 3:22: ἐρχόμενον προπάροιθεν ὁμίλου μακρὰ βιβάντα,
μακρὰ: Il. 3:135: ἀσπίσι κεκλιμένοι, παρὰ δ’ ἔγχεα μακρὰ πέπηγεν.
μακρὰ: Il. 4:34: εἰ δὲ σύ γ’ εἰσελθοῦσα πύλας καὶ τείχεα μακρὰ
μακρὰ: Il. 5:656: Τληπόλεμος· καὶ τῶν μὲν ἁμαρτῇ δούρατα μακρὰ
μακρὰ: Il. 7:213: ἤϊε μακρὰ βιβάς, κραδάων δολιχόσκιον ἔγχος.
μακρὰ: Il. 9:537: πολλὰ δ’ ὅ γε προθέλυμνα χαμαὶ βάλε δένδρεα μακρὰ
μακρά: Il. 11:88: τάμνων δένδρεα μακρά, ἅδος τέ μιν ἵκετο θυμόν,
μακρὰ: Il. 13:18: κραιπνὰ ποσὶ προβιβάς· τρέμε δ’ οὔρεα μακρὰ καὶ ὕλη
μάκρα: Il. 13:809: Αἴας δὲ πρῶτος προκαλέσσατο μάκρα βιβάσθων·
μακρὰ: Il. 15:307: μακρὰ βιβάς· πρόσθεν δὲ κί’ αὐτοῦ Φοῖβος Ἀπόλλων
μακρὰ: Il. 15:676: ἀλλ’ ὅ γε νηῶν ἴκρι’ ἐπῴχετο μακρὰ βιβάσθων,
μακρὰ: Il. 15:686: φοίτα μακρὰ βιβάς, φωνὴ δέ οἱ αἰθέρ’ ἵκανεν,
μακρὰ: Il. 16:534: αὐτὰρ ἔπειτα μετὰ Τρῶας κίε μακρὰ βιβάσθων
μακρὰ: Il. 18:580: ταῦρον ἐρύγμηλον ἐχέτην· ὃ δὲ μακρὰ μεμυκὼς
μακρὰ: Il. 21:197: καὶ πᾶσαι κρῆναι καὶ φρείατα μακρὰ νάουσιν·
μακρά: Il. 22:507: οἶος γάρ σφιν ἔρυσο πύλας καὶ τείχεα μακρά.
μακρά: Od. 5:109: ἥ σφιν ἐπῶρσ’ ἄνεμόν τε κακὸν καὶ κύματα μακρά.
μακρὰ: Od. 5:162: ἀλλ’ ἄγε δούρατα μακρὰ ταμὼν ἁρμόζεο χαλκῷ
μακρὰ: Od. 5:238: νήσου ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅθι δένδρεα μακρὰ πεφύκει,
μακρὰ: Od. 5:241: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δεῖξ’ ὅθι δένδρεα μακρὰ πεφύκει,
μακρὰ: Od. 5:370: ὣς τῆς δούρατα μακρὰ διεσκέδασ’. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
μακρά: Od. 7:44: αὐτῶν θ’ ἡρώων ἀγορὰς καὶ τείχεα μακρά,
μακρὰ: Od. 7:114: ἔνθα δὲ δένδρεα μακρὰ πεφύκασι τηλεθάοντα,
μακρὰ: Od. 9:147: οὔτ’ οὖν κύματα μακρὰ κυλινδόμενα προτὶ χέρσον
μακρὰ: Od. 9:450: μακρὰ βιβάς, πρῶτος δὲ ῥοὰς ποταμῶν ἀφικάνεις,
μακρὰ: Od. 10:470: μηνῶν φθινόντων, περὶ δ’ ἤματα μακρὰ τελέσθη,
μακρὰ: Od. 11:539: φοίτα μακρὰ βιβᾶσα κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
μακρὰ: Od. 18:359: αἱμασιάς τε λέγων καὶ δένδρεα μακρὰ φυτεύων;
μακρὰ: Od. 18:367: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ’ ἤματα μακρὰ πέλονται,
μακρὰ: Od. 22:149: μακρὰ τινάσσοντας· μέγα δ’ αὐτῷ φαίνετο ἔργον.
μακρά: Od. 22:251: τῶ νῦν μὴ ἅμα πάντες ἐφίετε δούρατα μακρά,
μακρὰ: Od. 22:301: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ’ ἤματα μακρὰ πέλονται·
μακρά: Od. 24:110: ὄρσας ἀργαλέους ἀνέμους καὶ κύματα μακρά,
μακραὶ: Il. 18:276: μακραὶ ἐΰξεστοι ἐζευγμέναι εἰρύσσονται·
μακραί: Od. 10:510: μακραί τ’ αἴγειροι καὶ ἰτέαι ὠλεσίκαρποι,
μακράς: Od. 1:54: μακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσι.
μακρή: Od. 11:373: νὺξ δ’ ἥδε μάλα μακρή, ἀθέσφατος, οὐδέ πω ὥρη
μακρὴν: Il. 15:358: μακρὴν ἠδ’ εὐρεῖαν, ὅσον τ’ ἐπὶ δουρὸς ἐρωὴ
μακρὴν: Od. 1:127: ἔγχος μέν ῥ’ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρὴν
μακρήν: Od. 10:558: ἄψοῤῥον καταβῆναι ἰὼν ἐς κλίμακα μακρήν,
μακρήν: Od. 11:63: ἄψοῤῥον καταβῆναι ἰὼν ἐς κλίμακα μακρήν,
μακρήν: Od. 17:29: ἔγχος μέν ῥ’ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρήν,
μακρήν: Od. 21:121: πᾶσι μίαν μακρήν, καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνεν,
μακρὴν: Od. 23:90: τοίχου τοῦ ἑτέρου· ὁ δ’ ἄρα πρὸς κίονα μακρὴν
μακρῇς: Il. 3:137: μακρῇς ἐγχείῃσι μαχήσονται περὶ σεῖο·
μακρῇς: Il. 3:254: μακρῇς ἐγχείῃσι μαχήσοντ’ ἀμφὶ γυναικί·
μακρῇς: Il. 13:340: μακρῇς, ἃς εἶχον ταμεσίχροας· ὄσσε δ’ ἄμερδεν
μακρῇσι: Il. 13:782: οἴχεσθον, μακρῇσι τετυμμένω ἐγχείῃσιν
μακρῇσι: Od. 10:215: οὐρῇσιν μακρῇσι περισσαίνοντες ἀνέσταν.
μακρῇσιν: Od. 5:253: ποίει· ἀτὰρ μακρῇσιν ἐπηγκενίδεσσι τελεύτα.
μακρῇσίν: Od. 9:186: μακρῇσίν τε πίτυσσιν ἰδὲ δρυσὶν ὑψικόμοισιν.
μακροί: Od. 12:436: μακροί τε μεγάλοι τε, κατεσκίαον δὲ Χάρυβδιν.
μακροῖσι: Il. 13:497: μακροῖσι ξυστοῖσι· περὶ στήθεσσι δὲ χαλκὸς
μακροῖσι: Il. 15:388: μακροῖσι ξυστοῖσι, τά ῥά σφ’ ἐπὶ νηυσὶν ἔκειτο
μακρὸν: Il. 1:402: ὦχ’ ἑκατόγχειρον καλέσασ’ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον,
μακρὸν: Il. 2:48: Ἠὼς μέν ῥα θεὰ προσεβήσετο μακρὸν Ὄλυμπον
μακρὸν: Il. 3:81: αὐτὰρ ὃ μακρὸν ἄϋσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
μακρὸν: Il. 5:101: τῷ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
μακρὸν: Il. 5:283: τῷ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός·
μακρὸν: Il. 5:347: τῇ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
μακρὸν: Il. 5:398: αὐτὰρ ὃ βῆ πρὸς δῶμα Διὸς καὶ μακρὸν Ὄλυμπον
μακρὸν: Il. 5:664: ἐξέφερον πολέμοιο· βάρυνε δέ μιν δόρυ μακρὸν
μακρὸν: Il. 6:66: Νέστωρ δ’ Ἀργείοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
μακρὸν: Il. 6:110: Ἕκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
μακρὸν: Il. 8:160: τῷ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
μακρὸν: Il. 8:172: Ἕκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
μακρὸν: Il. 8:199: σείσατο δ’ εἰνὶ θρόνῳ, ἐλέλιξε δὲ μακρὸν Ὄλυμπον,
μακρὸν: Il. 8:410: βῆ δ’ ἐξ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον.
μακρόν: Il. 10:459: καὶ λυκέην καὶ τόξα παλίντονα καὶ δόρυ μακρόν·
μακρὸν: Il. 11:285: Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
μακρὸν: Il. 12:121: εὗρ’ ἐπικεκλιμένας σανίδας καὶ μακρὸν ὀχῆα,
μακρὸν: Il. 12:291: τείχεος ἐῤῥήξαντο πύλας καὶ μακρὸν ὀχῆα,
μακρὸν: Il. 13:124: καρτερός, ἔῤῥηξεν δὲ πύλας καὶ μακρὸν ὀχῆα.
μακρόν: Il. 13:168: οἰσόμενος δόρυ μακρόν, ὅ οἱ κλισίηφι λέλειπτο.
μακρὸν: Il. 13:413: Δηΐφοβος δ’ ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας·
μακρὸν: Il. 13:445: Ἰδομενεὺς δ’ ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας
μακρόν: Il. 13:830: μεῖναι ἐμὸν δόρυ μακρόν, ὅ τοι χρόα λειριόεντα
μακρόν: Il. 14:36: ἠϊόνος στόμα μακρόν, ὅσον συνεέργαθον ἄκραι.
μακρὸν: Il. 14:452: Πουλυδάμας δ’ ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας·
μακρὸν: Il. 14:477: τῷ δ’ Ἀκάμας ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας·
μακρὸν: Il. 15:21: ἐκρέμω· ἠλάστεον δὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον,
μακρὸν: Il. 15:79: βῆ δ’ ἐξ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον.
μακρὸν: Il. 15:346: Ἕκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας
μακρὸν: Il. 15:424: Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
μακρὸν: Il. 15:485: Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
μακρὸν: Il. 16:268: Πάτροκλος δ’ ἑτάροισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
μακρὸν: Il. 16:611: πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ δ’ ἐξόπιθεν δόρυ μακρὸν
μακρὸν: Il. 17:183: Ὣς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
μακρὸν: Il. 17:527: πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ δ’ ἐξόπιθεν δόρυ μακρὸν
μακρὸν: Il. 18:142: καί οἱ πάντ’ ἀγορεύσατ’· ἐγὼ δ’ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον
μακρὸν: Il. 20:50: ἄλλοτ’ ἐπ’ ἀκτάων ἐριδούπων μακρὸν ἀΰτει.
μακρὸν: Il. 20:281: ἀσπίδος ἀμφιβρότης· ὃ δ’ ἀλευάμενος δόρυ μακρὸν
μακρὸν: Il. 21:67: ἤτοι ὃ μὲν δόρυ μακρὸν ἀνέσχετο δῖος Ἀχιλλεὺς
μακρὸν: Il. 22:294: Δηΐφοβον δ’ ἐκάλει λευκάσπιδα μακρὸν ἀΰσας·
μακρόν: Il. 22:295: ᾔτεέ μιν δόρυ μακρόν· ὃ δ’ οὔ τί οἱ ἐγγύθεν ἦεν.
μακρὸν: Il. 24:468: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον
μακρὸν: Il. 24:694: Ἑρμείας μὲν ἔπειτ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον,
μακρὸν: Od. 6:117: αἱ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσαν· ὁ δ’ ἔγρετο δῖος Ὀδυσσεύς,
μακρὸν: Od. 8:66: μέσσῳ δαιτυμόνων, πρὸς κίονα μακρὸν ἐρείσας·
μακρὸν: Od. 8:473: μέσσῳ δαιτυμόνων, πρὸς κίονα μακρὸν ἐρείσας.
μακρὸν: Od. 10:307: Ἑρμείας μὲν ἔπειτ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον
μακρὸν: Od. 12:432: αὐτὰρ ἐγὼ ποτὶ μακρὸν ἐρινεὸν ὑψόσ’ ἀερθείς,
μακρὸν: Od. 15:43: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον,
μακρὸν: Od. 20:73: εὖτ’ Ἀφροδίτη δῖα προσέστιχε μακρὸν Ὄλυμπον,
μακρὸν: Od. 23:54: νῦν δ’ ἤδη τόδε μακρὸν ἐέλδωρ ἐκτετέλεσται·
μακρὸν: Od. 24:351: “Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥ’ ἔτι ἐστὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον,
μακρὸς: Il. 15:193: γαῖα δ’ ἔτι ξυνὴ πάντων καὶ μακρὸς Ὄλυμπος.
μακρότατ’: Il. 14:372: κρύψαντες, χερσίν τε τὰ μακρότατ’ ἔγχε’ ἑλόντες
μακροτάτη: Il. 14:287: μακροτάτη πεφυυῖα δι’ ἠέρος αἰθέρ’ ἵκανεν·
μακροτέρην: Od. 18:195: καί μιν μακροτέρην καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι,
μακρότερον: Od. 8:20: καί μιν μακρότερον καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι,
μακρῷ: Il. 5:45: τὸν μὲν ἄρ’ Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἔγχεϊ μακρῷ
μακρῷ: Il. 5:297: Αἰνείας δ’ ἀπόρουσε σὺν ἀσπίδι δουρί τε μακρῷ
μακρῷ: Il. 5:660: Τληπόλεμος δ’ ἄρα μηρὸν ἀριστερὸν ἔγχεϊ μακρῷ
μακρῷ: Il. 7:140: οὕνεκ’ ἄρ’ οὐ τόξοισι μαχέσκετο δουρί τε μακρῷ,
μακρῷ: Il. 13:177: τόν ῥ’ υἱὸς Τελαμῶνος ὑπ’ οὔατος ἔγχεϊ μακρῷ
μακρῷ: Il. 13:613: μακρῷ ἐϋξέστῳ· ἅμα δ’ ἀλλήλων ἐφίκοντο.
μακρῷ: Il. 15:745: τὸν δ’ Αἴας οὔτασκε δεδεγμένος ἔγχεϊ μακρῷ·
μακρῷ: Il. 18:341: τὰς αὐτοὶ καμόμεσθα βίηφί τε δουρί τε μακρῷ
μακρῷ: Il. 21:402: τῇ μιν Ἄρης οὔτησε μιαιφόνος ἔγχεϊ μακρῷ.
μακρῷ: Od. 22:279: Κτήσιππος δ’ Εὔμαιον ὑπὲρ σάκος ἔγχεϊ μακρῷ
μακρῷ: Od. 22:293: οὖτα Δαμαστορίδην αὐτοσχεδὸν ἔγχεϊ μακρῷ·
μακών: Il. 16:469: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
μακών: Od. 10:163: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
μακών: Od. 18:98: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, σὺν δ’ ἤλασ’ ὀδόντας
μακών: Od. 19:454: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
μάλ’: Il. 1:173: “ Φεῦγε μάλ’, εἴ τοι θυμὸς ἐπέσσυται, οὐδέ σ’ ἔγωγε
μάλ’: Il. 1:554: ἀλλὰ μάλ’ εὔκηλος τὰ φράζεαι ἅσσ’ ἐθέλῃσθα.
μάλ’: Il. 2:10: πάντα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορευέμεν ὡς ἐπιτέλλω·
μάλ’: Il. 2:52: οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα·
μάλ’: Il. 2:241: ἀλλὰ μάλ’ οὐκ Ἀχιλῆϊ χόλος φρεσίν, ἀλλὰ μεθήμων·
μάλ’: Il. 2:444: οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα.
μάλ’: Il. 3:381: ῥεῖα μάλ’ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ,
μάλ’: Il. 4:70: αἶψα μάλ’ ἐς στρατὸν ἐλθὲ μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
μάλ’: Il. 4:496: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰὼν καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
μάλ’: Il. 5:223: κραιπνὰ μάλ’ ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέμεν ἠδὲ φέβεσθαι·
μάλ’: Il. 5:407: ὅττι μάλ’ οὐ δηναιὸς ὃς ἀθανάτοισι μάχηται,
μάλ’: Il. 5:570: Ἀντίλοχος δὲ μάλ’ ἄγχι παρίστατο ποιμένι λαῶν.
μάλ’: Il. 5:587: δηθὰ μάλ’ ἑστήκει· τύχε γάρ ῥ’ ἀμάθοιο βαθείης·
μάλ’: Il. 5:611: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
μάλ’: Il. 6:382: Ἕκτορ ἐπεὶ μάλ’ ἄνωγας ἀληθέα μυθήσασθαι,
μάλ’: Il. 6:441: ἦ καὶ ἐμοὶ τάδε πάντα μέλει γύναι· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
μάλ’: Il. 7:151: οἳ δὲ μάλ’ ἐτρόμεον καὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλη·
μάλ’: Il. 7:225: στῆ ῥα μάλ’ Ἕκτορος ἐγγύς, ἀπειλήσας δὲ προσηύδα·
μάλ’: Il. 7:417: στὰς ἐν μέσσοισιν· τοὶ δ’ ὁπλίζοντο μάλ’ ὦκα,
μάλ’: Il. 8:14: τῆλε μάλ’, ἧχι βάθιστον ὑπὸ χθονός ἐστι βέρεθρον,
μάλ’: Il. 8:67: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός.
μάλ’: Il. 8:107: κραιπνὰ μάλ’ ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέμεν ἠδὲ φέβεσθαι,
μάλ’: Il. 8:144: οὐδὲ μάλ’ ἴφθιμος, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστι.
μάλ’: Il. 9:148: πολλὰ μάλ’, ὅσσ’ οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε θυγατρί·
μάλ’: Il. 9:183: πολλὰ μάλ’ εὐχομένω γαιηόχῳ ἐννοσιγαίῳ
μάλ’: Il. 9:290: πολλὰ μάλ’, ὅσσ’ οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε θυγατρί·
μάλ’: Il. 9:360: ἦρι μάλ’ Ἑλλήσποντον ἐπ’ ἰχθυόεντα πλεούσας
μάλ’: Il. 10:38: ὀτρυνέεις Τρώεσσιν ἐπίσκοπον; ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
μάλ’: Il. 10:108: σοὶ δὲ μάλ’ ἕψομ’ ἐγώ· ποτὶ δ’ αὖ καὶ ἐγείρομεν ἄλλους
μάλ’: Il. 10:113: τῶν γὰρ νῆες ἔασιν ἑκαστάτω, οὐδὲ μάλ’ ἐγγύς.
μάλ’: Il. 10:124: νῦν δ’ ἐμέο πρότερος μάλ’ ἐπέγρετο καί μοι ἐπέστη·
μάλ’: Il. 10:249: Τυδεΐδη μήτ’ ἄρ με μάλ’ αἴνεε μήτέ τι νείκει·
μάλ’: Il. 10:413: τοὶ γὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω.
μάλ’: Il. 10:427: τοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω.
μάλ’: Il. 11:85: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός·
μάλ’: Il. 11:429: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν
μάλ’: Il. 11:589: φεύξεσθ’ ἐκ πολέμοιο δυσηχέος· ἀλλὰ μάλ’ ἄντην
μάλ’: Il. 11:716: ἀλλὰ μάλ’ ἐσσυμένους πολεμίζειν. οὐδέ με Νηλεὺς
μάλ’: Il. 11:767: πάντα μάλ’ ἐν μεγάροις ἠκούομεν ὡς ἐπέτελλε.
μάλ’: Il. 11:781: σφὼ δὲ μάλ’ ἠθέλετον, τὼ δ’ ἄμφω πόλλ’ ἐπέτελλον.
μάλ’: Il. 12:63: ἣ δὲ μάλ’ ἀργαλέη περάαν· σκόλοπες γὰρ ἐν αὐτῇ
μάλ’: Il. 12:165: πάγχυ μάλ’· οὐ γὰρ ἔγωγ’ ἐφάμην ἥρωας Ἀχαιοὺς
μάλ’: Il. 12:382: χείρεσσ’ ἀμφοτέρῃς ἔχοι ἀνὴρ οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν,
μάλ’: Il. 12:457: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἐρεισάμενος βάλε μέσσας
μάλ’: Il. 13:30: ῥίμφα μάλ’, οὐδ’ ὑπένερθε διαίνετο χάλκεος ἄξων·
μάλ’: Il. 13:146: στῆ ῥα μάλ’ ἐγχριμφθείς· οἳ δ’ ἀντίοι υἷες Ἀχαιῶν
μάλ’: Il. 13:557: στρωφᾶτ’· οὐδέ οἱ ἔγχος ἔχ’ ἀτρέμας, ἀλλὰ μάλ’ αἰεὶ
μάλ’: Il. 13:708: ὣς τὼ παρβεβαῶτε μάλ’ ἕστασαν ἀλλήλοιιν.
μάλ’: Il. 13:829: πᾶσι μάλ’, ἐν δὲ σὺ τοῖσι πεφήσεαι, αἴ κε ταλάσσῃς
μάλ’: Il. 15:230: τῇ μάλ’ ἐπισσείων φοβέειν ἥρωας Ἀχαιούς·
μάλ’: Il. 15:319: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός.
μάλ’: Il. 15:362: ῥεῖα μάλ’, ὡς ὅτε τις ψάμαθον πάϊς ἄγχι θαλάσσης,
μάλ’: Il. 16:16: τῶν κε μάλ’ ἀμφοτέρων ἀκαχοίμεθα τεθνηώτων.
μάλ’: Il. 16:647: πολλὰ μάλ’ ἀμφὶ φόνῳ Πατρόκλου μερμηρίζων,
μάλ’: Il. 16:745: ὢ πόποι ἦ μάλ’ ἐλαφρὸς ἀνήρ, ὡς ῥεῖα κυβιστᾷ.
μάλ’: Il. 16:778: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός·
μάλ’: Il. 17:66: πολλὰ μάλ’ ἰύζουσιν ἀπόπροθεν οὐδ’ ἐθέλουσιν
μάλ’: Il. 17:116: τὸν δὲ μάλ’ αἶψ’ ἐνόησε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ πάσης
μάλ’: Il. 17:190: ὦκα μάλ’ οὔ πω τῆλε ποσὶ κραιπνοῖσι μετασπών,
μάλ’: Il. 17:347: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
μάλ’: Il. 17:359: ἀλλὰ μάλ’ ἀμφ’ αὐτῷ βεβάμεν, σχεδόθεν δὲ μάχεσθαι.
μάλ’: Il. 17:502: ἀλλὰ μάλ’ ἐμπνείοντε μεταφρένῳ· οὐ γὰρ ἔγωγε
μάλ’: Il. 17:524: νηδυίοισι μάλ’ ὀξὺ κραδαινόμενον λύε γυῖα.
μάλ’: Il. 17:682: τὸν δὲ μάλ’ αἶψ’ ἐνόησε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ πάσης
μάλ’: Il. 17:717: ἀλλὰ σὺ μὲν καὶ Μηριόνης ὑποδύντε μάλ’ ὦκα
μάλ’: Il. 18:307: φεύξομαι ἐκ πολέμοιο δυσηχέος, ἀλλὰ μάλ’ ἄντην
μάλ’: Il. 18:434: πολλὰ μάλ’ οὐκ ἐθέλουσα. ὃ μὲν δὴ γήραϊ λυγρῷ
μάλ’: Il. 18:586: ἱστάμενοι δὲ μάλ’ ἐγγὺς ὑλάκτεον ἔκ τ’ ἀλέοντο.
μάλ’: Il. 18:600: ῥεῖα μάλ’, ὡς ὅτε τις τροχὸν ἄρμενον ἐν παλάμῃσιν
μάλ’: Il. 19:11: καλὰ μάλ’, οἷ’ οὔ πώ τις ἀνὴρ ὤμοισι φόρησεν.
μάλ’: Il. 19:23: νῦν δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ θωρήξομαι· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
μάλ’: Il. 19:36: αἶψα μάλ’ ἐς πόλεμον θωρήσσεο, δύσεο δ’ ἀλκήν.
μάλ’: Il. 19:149: αἶψα μάλ’· οὐ γὰρ χρὴ κλοτοπεύειν ἐνθάδ’ ἐόντας
μάλ’: Il. 19:265: πολλὰ μάλ’, ὅσσα διδοῦσιν ὅτίς σφ’ ἀλίτηται ὀμόσσας.
μάλ’: Il. 20:247: πολλὰ μάλ’, οὐδ’ ἂν νηῦς ἑκατόζυγος ἄχθος ἄροιτο.
μάλ’: Il. 20:330: τῷ δὲ μάλ’ ἐγγύθεν ἦλθε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
μάλ’: Il. 20:444: ῥεῖα μάλ’ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ.
μάλ’: Il. 20:468: ἀλλὰ μάλ’ ἐμμεμαώς· ὃ μὲν ἥπτετο χείρεσι γούνων
μάλ’: Il. 21:284: Ὣς φάτο, τῷ δὲ μάλ’ ὦκα Ποσειδάων καὶ Ἀθήνη
μάλ’: Il. 21:583: ἦ δή που μάλ’ ἔολπας ἐνὶ φρεσὶ φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ
μάλ’: Il. 22:115: πάντα μάλ’ ὅσσά τ’ Ἀλέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν
μάλ’: Il. 22:454: αἲ γὰρ ἀπ’ οὔατος εἴη ἐμεῦ ἔπος· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
μάλ’: Il. 23:96: πάντα μάλ’ ἐκτελέω καὶ πείσομαι ὡς σὺ κελεύεις.
μάλ’: Il. 23:326: σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει.
μάλ’: Il. 23:334: τῷ σὺ μάλ’ ἐγχρίμψας ἐλάαν σχεδὸν ἅρμα καὶ ἵππους,
μάλ’: Il. 23:378: Τρώϊοι, οὐδέ τι πολλὸν ἄνευθ’ ἔσαν, ἀλλὰ μάλ’ ἐγγύς·
μάλ’: Il. 23:660: πὺξ μάλ’ ἀνασχομένω πεπληγέμεν· ᾧ δέ κ’ Ἀπόλλων
μάλ’: Il. 23:717: αἵματι φοινικόεσσαι ἀνέδραμον· οἳ δὲ μάλ’ αἰεὶ
μάλ’: Il. 23:760: ἄγχι μάλ’, ὡς ὅτε τίς τε γυναικὸς ἐϋζώνοιο
μάλ’: Il. 24:112: αἶψα μάλ’ ἐς στρατὸν ἐλθὲ καὶ υἱέϊ σῷ ἐπίτειλον·
μάλ’: Il. 24:126: ἣ δὲ μάλ’ ἄγχ’ αὐτοῖο καθέζετο πότνια μήτηρ,
μάλ’: Il. 24:158: ἀλλὰ μάλ’ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.
μάλ’: Il. 24:187: ἀλλὰ μάλ’ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.
μάλ’: Il. 24:565: οὐ γάρ κε τλαίη βροτὸς ἐλθέμεν, οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν,
μάλ’: Od. 1:179: “τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
μάλ’: Od. 1:214: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
μάλ’: Od. 1:278: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς ἕπεσθαι.
μάλ’: Od. 1:292: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δοῦναι.
μάλ’: Od. 1:304: ἠδ’ ἑτάρους, οἵ πού με μάλ’ ἀσχαλόωσι μένοντες·
μάλ’: Od. 2:8: οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα.
μάλ’: Od. 2:197: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς ἕπεσθαι.
μάλ’: Od. 2:223: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δώσω.”
μάλ’: Od. 2:305: ἀλλὰ μάλ’ ἐσθιέμεν καὶ πινέμεν, ὡς τὸ πάρος περ.
μάλ’: Od. 3:157: ἡμίσεες δ’ ἀναβάντες ἐλαύνομεν· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
μάλ’: Od. 3:176: ὦρτο δ’ ἐπὶ λιγὺς οὖρος ἀήμεναι· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
μάλ’: Od. 4:383: τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
μάλ’: Od. 4:399: [τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.]
μάλ’: Od. 4:472: ἀλλὰ μάλ’ ὤφελλες Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσι
μάλ’: Od. 4:733: τῶ κε μάλ’ ἤ κεν ἔμεινε, καὶ ἐσσύμενός περ ὁδοῖο,
μάλ’: Od. 5:26: ὥς κε μάλ’ ἀσκηθὴς ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται,
μάλ’: Od. 5:103: ἀλλὰ μάλ’ οὔ πως ἔστι Διὸς νόον αἰγιόχοιο
μάλ’: Od. 5:144: ὥς κε μάλ’ ἀσκηθὴς ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται.”
μάλ’: Od. 5:168: ὥς κε μάλ’ ἀσκηθὴς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι,
μάλ’: Od. 5:216: πάντα μάλ’, οὕνεκα σεῖο περίφρων Πηνελόπεια
μάλ’: Od. 5:320: αἶψα μάλ’ ἀνσχεθέειν μεγάλου ὑπὸ κύματος ὁρμῆς·
μάλ’: Od. 5:342: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρξαι, δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν·
μάλ’: Od. 5:358: ἀλλὰ μάλ’ οὔ πω πείσομ’, ἐπεὶ ἑκὰς ὀφθαλμοῖσι
μάλ’: Od. 5:360: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρξω, δοκέει δέ μοι εἶναι ἄριστον·
μάλ’: Od. 6:44: δεύεται οὔτε χιὼν ἐπιπίλναται, ἀλλὰ μάλ’ αἴθρη
μάλ’: Od. 6:56: ἡ δὲ μάλ’ ἄγχι στᾶσα φίλον πατέρα προσέειπε·
μάλ’: Od. 6:258: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρδειν· δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν·
μάλ’: Od. 6:319: ἡ δὲ μάλ’ ἡνιόχευεν, ὅπως ἅμ’ ἑποίατο πεζοὶ
μάλ’: Od. 7:32: οὐ γὰρ ξείνους οἵ γε μάλ’ ἀνθρώπους ἀνέχονται
μάλ’: Od. 7:118: χείματος οὐδὲ θέρευς, ἐπετήσιος· ἀλλὰ μάλ’ αἰεὶ
μάλ’: Od. 7:219: ὡς καὶ ἐγὼ πένθος μὲν ἔχω φρεσίν, ἡ δὲ μάλ’ αἰεὶ
μάλ’: Od. 9:238: πάντα μάλ’, ὅσσ’ ἤμελγε, τὰ δ’ ἄρσενα λεῖπε θύρηφιν,
μάλ’: Od. 9:338: πάντα μάλ’, οὐδέ τι λεῖπε βαθείης ἔντοθεν αὐλῆς,
μάλ’: Od. 10:111: ἡ δὲ μάλ’ αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν ὑψερεφὲς δῶ.
μάλ’: Od. 11:126: σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει·
μάλ’: Od. 11:134: πᾶσι μάλ’ ἑξείης. θάνατος δέ τοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ
μάλ’: Od. 11:280: πολλὰ μάλ’, ὅσσα τε μητρὸς ἐρινύες ἐκτελέουσι.
μάλ’: Od. 12:17: ἐξ Ἀΐδεω ἐλθόντες ἐλήθομεν, ἀλλὰ μάλ’ ὦκα
μάλ’: Od. 12:372: ἦ με μάλ’ εἰς ἄτην κοιμήσατε νηλέϊ ὕπνῳ,
μάλ’: Od. 13:86: ἡ δὲ μάλ’ ἀσφαλέως θέεν ἔμπεδον· οὐδέ κεν ἴρηξ
μάλ’: Od. 13:313: καὶ μάλ’ ἐπισταμένῳ· σὲ γὰρ αὐτὴν παντὶ ἐΐσκεις.
μάλ’: Od. 14:116: ὧδε μάλ’ ἀφνειὸς καὶ καρτερός, ὡς ἀγορεύεις;
μάλ’: Od. 14:192: “τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
μάλ’: Od. 14:263: αἶψα μάλ’ Αἰγυπτίων ἀνδρῶν περικαλλέας ἀγροὺς
μάλ’: Od. 14:367: πάγχυ μάλ’, ὅττι μιν οὔ τι μετὰ Τρώεσσι δάμασσαν
μάλ’: Od. 14:464: ἠλεός, ὅς τ’ ἐφέηκε πολύφρονά περ μάλ’ ἀεῖσαι
μάλ’: Od. 15:182: ἦ, καὶ ἐφ’ ἵπποιϊν μάστιν βάλε· τοὶ δὲ μάλ’ ὦκα
μάλ’: Od. 15:266: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
μάλ’: Od. 15:352: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
μάλ’: Od. 15:369: καλὰ μάλ’ ἀμφιέσασα ποσίν θ’ ὑποδήματα δοῦσα
μάλ’: Od. 15:424: ἡ δὲ μάλ’ αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν ὑψερεφὲς δῶ·
μάλ’: Od. 16:113: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
μάλ’: Od. 16:286: πάντα μάλ’· αὐτὰρ μνηστῆρας μαλακοῖσ’ ἐπέεσσι
μάλ’: Od. 17:432: αἶψα μάλ’ Αἰγυπτίων ἀνδρῶν περικαλλέας ἀγροὺς
μάλ’: Od. 17:547: πᾶσι μάλ’, οὐδέ κέ τις θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξει.
μάλ’: Od. 18:201: “ἦ με μάλ’ αἰνοπαθῆ μαλακὸν περὶ κῶμ’ ἐκάλυψεν.
μάλ’: Od. 18:319: οὔ τί με νικήσουσι· πολυτλήμων δὲ μάλ’ εἰμί.”
μάλ’: Od. 18:381: ἀλλὰ μάλ’ ὑβρίζεις καί τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής·
μάλ’: Od. 18:385: αἶψά κέ τοι τὰ θύρετρα, καὶ εὐρέα περ μάλ’ ἐόντα,
μάλ’: Od. 19:5: πάντα μάλ’, αὐτὰρ μνηστῆρας μαλακοῖσ’ ἐπέεσσι
μάλ’: Od. 19:100: ὣς ἔφαθ’, ἡ δὲ μάλ’ ὀτραλέως κατέθηκε φέρουσα
μάλ’: Od. 19:301: ἄγχι μάλ’, οὐδ’ ἔτι τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
μάλ’: Od. 19:320: ἠῶθεν δὲ μάλ’ ἦρι λοέσσαι τε χρῖσαί τε,
μάλ’: Od. 19:352: ὡς σὺ μάλ’ εὐφραδέως πεπνυμένα πάντ’ ἀγορεύεις·
μάλ’: Od. 19:474: “ἦ μάλ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι, φίλον τέκος· οὐδέ σ’ ἐγώ γε
μάλ’: Od. 19:558: πᾶσι μάλ’, οὐδέ κέ τις θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξει.”
μάλ’: Od. 20:23: τῷ δὲ μάλ’ ἐν πείσῃ κραδίη μένε τετληυῖα
μάλ’: Od. 20:156: ἀλλὰ μάλ’ ἦρι νέονται, ἐπεὶ καὶ πᾶσιν ἑορτή.”
μάλ’: Od. 21:196: ὧδε μάλ’ ἐξαπίνης καί τις θεὸς αὐτὸν ἐνείκαι;
μάλ’: Od. 22:190: εὖ μάλ’ ἀποστρέψαντε διαμπερές, ὡς ἐκέλευσεν
μάλ’: Od. 23:12: ἄφρονα ποιῆσαι καὶ ἐπίφρονά περ μάλ’ ἐόντα,
μάλ’: Od. 23:185: καὶ μάλ’ ἐπισταμένῳ, ὅτε μὴ θεὸς αὐτὸς ἐπελθὼν
μάλ’: Od. 23:187: ἀνδρῶν δ’ οὔ κέν τις ζωὸς βροτός, οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν,
μάλ’: Od. 23:230: πείθεις δή μευ θυμόν, ἀπηνέα περ μάλ’ ἐόντα.”
μάλ’: Od. 23:264: “δαιμονίη, τί τ’ ἄρ’ αὖ με μάλ’ ὀτρύνουσα κελεύεις
μάλ’: Od. 23:281: πᾶσι μάλ’ ἑξείης· θάνατος δέ μοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ
μάλ’: Od. 24:261: οὔ τι μάλ’ ἀρτίφρων, ἐπεὶ οὐ τόλμησεν ἕκαστα
μάλ’: Od. 24:303: “τοιγὰρ ἐγώ τοι πάντα μάλ’ ἀτρεκέως καταλέξω.
μάλ’: Od. 24:400: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ νόστησας ἐελδομένοισι μάλ’ ἡμῖν
μάλ’: Od. 24:519: αἶψα μάλ’ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος.”
μάλ’: Od. 24:522: αἶψα μάλ’ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος
μάλα: Il. 1:85: “ Θαρσήσας μάλα εἰπὲ θεοπρόπιον ὅ τι οἶσθα·
μάλα: Il. 1:156: καρπὸν ἐδηλήσαντ’, ἐπεὶ ἦ μάλα πολλὰ μεταξὺ
μάλα: Il. 1:178: εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, θεός που σοὶ τό γ’ ἔδωκεν·
μάλα: Il. 1:217: καὶ μάλα περ θυμῷ κεχολωμένον· ὧς γὰρ ἄμεινον·
μάλα: Il. 1:218: ὅς κε θεοῖς ἐπιπείθηται μάλα τ’ ἔκλυον αὐτοῦ. ”
μάλα: Il. 1:381: εὐξαμένου ἤκουσεν, ἐπεὶ μάλα οἱ φίλος ἦεν,
μάλα: Il. 1:416: ἧσθαι, ἐπεί νύ τοι αἶσα μίνυνθά περ οὔ τι μάλα δήν·
μάλα: Il. 2:255: ἧσαι ὀνειδίζων, ὅτι οἱ μάλα πολλὰ διδοῦσιν
μάλα: Il. 2:785: ἐρχομένων· μάλα δ’ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο.
μάλα: Il. 2:798: ἤδη μὲν μάλα πολλὰ μάχας εἰσήλυθον ἀνδρῶν,
μάλα: Il. 3:14: ἐρχομένων· μάλα δ’ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο.
μάλα: Il. 3:25: πεινάων· μάλα γάρ τε κατεσθίει, εἴ περ ἂν αὐτὸν
μάλα: Il. 3:56: ἀλλὰ μάλα Τρῶες δειδήμονες· ἦ τέ κεν ἤδη
μάλα: Il. 3:204: ὦ γύναι ἦ μάλα τοῦτο ἔπος νημερτὲς ἔειπες·
μάλα: Il. 3:214: παῦρα μὲν ἀλλὰ μάλα λιγέως, ἐπεὶ οὐ πολύμυθος
μάλα: Il. 4:225: ἀλλὰ μάλα σπεύδοντα μάχην ἐς κυδιάνειραν.
μάλα: Il. 4:229: τῷ μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε παρισχέμεν ὁππότε κέν μιν
μάλα: Il. 4:233: τοὺς μάλα θαρσύνεσκε παριστάμενος ἐπέεσσιν·
μάλα: Il. 4:241: τοὺς μάλα νεικείεσκε χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν·
μάλα: Il. 4:266: Ἀτρεΐδη μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐρίηρος ἑταῖρος
μάλα: Il. 4:287: αὐτὼ γὰρ μάλα λαὸν ἀνώγετον ἶφι μάχεσθαι.
μάλα: Il. 4:318: Ἀτρεΐδη μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐθέλοιμι καὶ αὐτὸς
μάλα: Il. 4:379: καί ῥα μάλα λίσσοντο δόμεν κλειτοὺς ἐπικούρους·
μάλα: Il. 4:494: τοῦ δ’ Ὀδυσεὺς μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη,
μάλα: Il. 5:197: ἦ μέν μοι μάλα πολλὰ γέρων αἰχμητὰ Λυκάων
μάλα: Il. 5:278: ἦ μάλα σ’ οὐ βέλος ὠκὺ δαμάσσατο πικρὸς ὀϊστός·
μάλα: Il. 5:410: τὼ νῦν Τυδεΐδης, εἰ καὶ μάλα καρτερός ἐστι,
μάλα: Il. 5:422: ἦ μάλα δή τινα Κύπρις Ἀχαιϊάδων ἀνιεῖσα
μάλα: Il. 5:471: ἔνθ’ αὖ Σαρπηδὼν μάλα νείκεσεν Ἕκτορα δῖον·
μάλα: Il. 5:478: καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μάλα τηλόθεν ἥκω·
μάλα: Il. 5:512: αὐτὸς δ’ Αἰνείαν μάλα πίονος ἐξ ἀδύτοιο
μάλα: Il. 5:607: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Τρῶες δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθον αὐτῶν.
μάλα: Il. 5:645: ἐλθόντ’ ἐκ Λυκίης, οὐδ’ εἰ μάλα καρτερός ἐσσι,
μάλα: Il. 5:710: ναῖον Βοιωτοὶ μάλα πίονα δῆμον ἔχοντες.
μάλα: Il. 5:903: ὑγρὸν ἐόν, μάλα δ’ ὦκα περιτρέφεται κυκόωντι,
μάλα: Il. 6:85: καὶ μάλα τειρόμενοί περ· ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει·
μάλα: Il. 6:207: πέμπε δέ μ’ ἐς Τροίην, καί μοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλεν
μάλα: Il. 6:255: ἦ μάλα δὴ τείρουσι δυσώνυμοι υἷες Ἀχαιῶν
μάλα: Il. 6:518: ἠθεῖ’ ἦ μάλα δή σε καὶ ἐσσύμενον κατερύκω
μάλα: Il. 7:286: ἀρχέτω· αὐτὰρ ἐγὼ μάλα πείσομαι ᾗ περ ἂν οὗτος.
μάλα: Il. 7:379: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο·
μάλα: Il. 7:401: μήθ’ Ἑλένην· γνωτὸν δὲ καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστιν
μάλα: Il. 8:22: Ζῆν’ ὕπατον μήστωρ’, οὐδ’ εἰ μάλα πολλὰ κάμοιτε.
μάλα: Il. 8:29: μῦθον ἀγασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσεν.
μάλα: Il. 8:102: ὦ γέρον ἦ μάλα δή σε νέοι τείρουσι μαχηταί,
μάλα: Il. 8:186: νῦν μοι τὴν κομιδὴν ἀποτίνετον, ἣν μάλα πολλὴν
μάλα: Il. 8:362: οὐδέ τι τῶν μέμνηται, ὅ οἱ μάλα πολλάκις υἱὸν
μάλα: Il. 9:40: δαιμόνι’ οὕτω που μάλα ἔλπεαι υἷας Ἀχαιῶν
μάλα: Il. 9:44: ἑστᾶσ’, αἵ τοι ἕποντο Μυκήνηθεν μάλα πολλαί.
μάλα: Il. 9:75: βουλὴν βουλεύσῃ· μάλα δὲ χρεὼ πάντας Ἀχαιοὺς
μάλα: Il. 9:79: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
μάλα: Il. 9:108: οὔ τι καθ’ ἡμέτερόν γε νόον· μάλα γάρ τοι ἔγωγε
μάλα: Il. 9:197: χαίρετον· ἦ φίλοι ἄνδρες ἱκάνετον ἦ τι μάλα χρεώ,
μάλα: Il. 9:303: τίσουσ’· ἦ γάρ κέ σφι μάλα μέγα κῦδος ἄροιο·
μάλα: Il. 9:304: νῦν γάρ χ’ Ἕκτορ’ ἕλοις, ἐπεὶ ἂν μάλα τοι σχεδὸν ἔλθοι
μάλα: Il. 9:318: ἴση μοῖρα μένοντι καὶ εἰ μάλα τις πολεμίζοι·
μάλα: Il. 9:348: ἦ μὲν δὴ μάλα πολλὰ πονήσατο νόσφιν ἐμεῖο,
μάλα: Il. 9:364: ἔστι δέ μοι μάλα πολλά, τὰ κάλλιπον ἐνθάδε ἔῤῥων·
μάλα: Il. 9:398: ἔνθα δέ μοι μάλα πολλὸν ἐπέσσυτο θυμὸς ἀγήνωρ
μάλα: Il. 9:419: Ἰλίου αἰπεινῆς· μάλα γάρ ἑθεν εὐρύοπα Ζεὺς
μάλα: Il. 9:431: μῦθον ἀγασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερῶς ἀπέειπεν·
μάλα: Il. 9:488: ὣς ἐπὶ σοὶ μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα,
μάλα: Il. 9:682: Ἰλίου αἰπεινῆς· μάλα γάρ ἑθεν εὐρύοπα Ζεὺς
μάλα: Il. 9:690: μῦθον ἀγασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσε.
μάλα: Il. 10:41: νύκτα δι’ ἀμβροσίην· μάλα τις θρασυκάρδιος ἔσται.
μάλα: Il. 10:162: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἐξ ὕπνοιο μάλα κραιπνῶς ἀνόρουσε,
μάλα: Il. 10:172: ἀλλὰ μάλα μεγάλη χρειὼ βεβίηκεν Ἀχαιούς.
μάλα: Il. 10:174: ἢ μάλα λυγρὸς ὄλεθρος Ἀχαιοῖς ἠὲ βιῶναι.
μάλα: Il. 10:229: ἤθελε Μηριόνης, μάλα δ’ ἤθελε Νέστορος υἱός,
μάλα: Il. 10:251: ἀλλ’ ἴομεν· μάλα γὰρ νὺξ ἄνεται, ἐγγύθι δ’ ἠώς,
μάλα: Il. 10:289: κεῖσ’· ἀτὰρ ἂψ ἀπιὼν μάλα μέρμερα μήσατο ἔργα
μάλα: Il. 11:116: ἣ δ’ εἴ πέρ τε τύχῃσι μάλα σχεδόν, οὐ δύναταί σφι
μάλα: Il. 11:378: ἐν γαίῃ κατέπηκτο· ὃ δὲ μάλα ἡδὺ γελάσσας
μάλα: Il. 11:409: ὃς δέ κ’ ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι τὸν δὲ μάλα χρεὼ
μάλα: Il. 11:441: ἆ δείλ’ ἦ μάλα δή σε κιχάνεται αἰπὺς ὄλεθρος.
μάλα: Il. 11:709: παῖδ’ ἔτ’ ἐόντ’, οὔ πω μάλα εἰδότε θούριδος ἀλκῆς.
μάλα: Il. 12:51: τόλμων ὠκύποδες, μάλα δὲ χρεμέτιζον ἐπ’ ἄκρῳ
μάλα: Il. 12:152: ἄντην βαλλομένων· μάλα γὰρ κρατερῶς ἐμάχοντο
μάλα: Il. 13:152: καὶ μάλα πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες,
μάλα: Il. 13:237: συμφερτὴ δ’ ἀρετὴ πέλει ἀνδρῶν καὶ μάλα λυγρῶν,
μάλα: Il. 13:316: Ἕκτορα Πριαμίδην, καὶ εἰ μάλα καρτερός ἐστιν.
μάλα: Il. 13:317: αἰπύ οἱ ἐσσεῖται μάλα περ μεμαῶτι μάχεσθαι
μάλα: Il. 13:343: ἐρχομένων ἄμυδις· μάλα κεν θρασυκάρδιος εἴη
μάλα: Il. 13:402: Δηΐφοβος δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθεν Ἰδομενῆος
μάλα: Il. 13:463: Αἰνεία Τρώων βουληφόρε νῦν σε μάλα χρὴ
μάλα: Il. 13:483: ὃς μάλα καρτερός ἐστι μάχῃ ἔνι φῶτας ἐναίρειν·
μάλα: Il. 13:573: ὣς ὃ τυπεὶς ἤσπαιρε μίνυνθά περ, οὔ τι μάλα δήν,
μάλα: Il. 13:660: Τοῦ δὲ Πάρις μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη·
μάλα: Il. 13:741: ἔνθεν δ’ ἂν μάλα πᾶσαν ἐπιφρασσαίμεθα βουλὴν
μάλα: Il. 14:58: νωλεμές· οὐδ’ ἂν ἔτι γνοίης μάλα περ σκοπιάζων
μάλα: Il. 14:104: ὦ Ὀδυσεῦ μάλα πώς με καθίκεο θυμὸν ἐνιπῇ
μάλα: Il. 14:133: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
μάλα: Il. 14:143: σοὶ δ’ οὔ πω μάλα πάγχυ θεοὶ μάκαρες κοτέουσιν,
μάλα: Il. 14:374: Ἕκτορα Πριαμίδην μενέειν μάλα περ μεμαῶτα.
μάλα: Il. 14:377: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
μάλα: Il. 15:14: ἦ μάλα δὴ κακότεχνος ἀμήχανε σὸς δόλος Ἥρη
μάλα: Il. 15:51: τώ κε Ποσειδάων γε, καὶ εἰ μάλα βούλεται ἄλλῃ,
μάλα: Il. 15:91: ἦ μάλα δή σ’ ἐφόβησε Κρόνου πάϊς, ὅς τοι ἀκοίτης.
μάλα: Il. 15:206: Ἶρι θεὰ μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες·
μάλα: Il. 15:224: ἡμέτερον· μάλα γάρ κε μάχης ἐπύθοντο καὶ ἄλλοι,
μάλα: Il. 15:288: Ἕκτωρ· ἦ θήν μιν μάλα ἔλπετο θυμὸς ἑκάστου
μάλα: Il. 15:300: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
μάλα: Il. 15:321: σεῖσ’, ἐπὶ δ’ αὐτὸς ἄϋσε μάλα μέγα, τοῖσι δὲ θυμὸν
μάλα: Il. 15:444: ἰοδόκον· μάλα δ’ ὦκα βέλεα Τρώεσσιν ἐφίει.
μάλα: Il. 15:483: βῆ δ’ ἰέναι, μάλα δ’ ὦκα θέων Αἴαντι παρέστη.
μάλα: Il. 15:546: πᾶσι μάλα, πρῶτον δ’ Ἱκεταονίδην ἐνένιπεν
μάλα: Il. 15:604: Ἕκτορα Πριαμίδην μάλα περ μεμαῶτα καὶ αὐτόν.
μάλα: Il. 15:617: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς δύνατο ῥῆξαι μάλα περ μενεαίνων·
μάλα: Il. 15:652: χραισμεῖν· αὐτοὶ γὰρ μάλα δείδισαν Ἕκτορα δῖον.
μάλα: Il. 15:669: θεσπέσιον· μάλα δέ σφι φόως γένετ’ ἀμφοτέρωθεν
μάλα: Il. 15:695: χειρὶ μάλα μεγάλῃ, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅμ’ αὐτῷ.
μάλα: Il. 16:94: ἐμβήῃ· μάλα τούς γε φιλεῖ ἑκάεργος Ἀπόλλων·
μάλα: Il. 16:492: Γλαῦκε πέπον πολεμιστὰ μετ’ ἀνδράσι νῦν σε μάλα χρὴ
μάλα: Il. 16:838: ὅς πού τοι μάλα πολλὰ μένων ἐπετέλλετ’ ἰόντι·
μάλα: Il. 17:34: νῦν μὲν δὴ Μενέλαε διοτρεφὲς ἦ μάλα τείσεις
μάλα: Il. 17:67: ἀντίον ἐλθέμεναι· μάλα γὰρ χλωρὸν δέος αἱρεῖ·
μάλα: Il. 17:181: ἦ τινα καὶ Δαναῶν ἀλκῆς μάλα περ μεμαῶτα
μάλα: Il. 17:234: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς
μάλα: Il. 17:278: μέλλον ἀπέσσεσθαι· μάλα γάρ σφεας ὦκ’ ἐλέλιξεν
μάλα: Il. 17:356: Αἴας γὰρ μάλα πάντας ἐπῴχετο πολλὰ κελεύων·
μάλα: Il. 17:395: εἵλκεον ἀμφότεροι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς
μάλα: Il. 17:399: τόν γε ἰδοῦσ’ ὀνόσαιτ’, οὐδ’ εἰ μάλα μιν χόλος ἵκοι·
μάλα: Il. 17:495: ἤϊσαν ἀμφότεροι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς
μάλα: Il. 17:564: Πατρόκλῳ· μάλα γάρ με θανὼν ἐσεμάσσατο θυμόν.
μάλα: Il. 17:571: ἥ τε καὶ ἐργομένη μάλα περ χροὸς ἀνδρομέοιο
μάλα: Il. 17:595: ἀστράψας δὲ μάλα μεγάλ’ ἔκτυπε, τὴν δὲ τίναξε,
μάλα: Il. 17:629: ὢ πόποι ἤδη μέν κε καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστι
μάλα: Il. 17:710: νῦν ἰέναι μάλα περ κεχολωμένον Ἕκτορι δίῳ·
μάλα: Il. 17:723: ὕψι μάλα μεγάλως· ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς ὄπισθε
μάλα: Il. 18:12: ἦ μάλα δὴ τέθνηκε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς
μάλα: Il. 18:18: ὤ μοι Πηλέος υἱὲ δαΐφρονος ἦ μάλα λυγρῆς
μάλα: Il. 18:99: κτεινομένῳ ἐπαμῦναι· ὃ μὲν μάλα τηλόθι πάτρης
μάλα: Il. 18:254: ἀμφὶ μάλα φράζεσθε φίλοι· κέλομαι γὰρ ἔγωγε
μάλα: Il. 18:318: πυκνὰ μάλα στενάχων ὥς τε λὶς ἠϋγένειος,
μάλα: Il. 18:322: εἴ ποθεν ἐξεύροι· μάλα γὰρ δριμὺς χόλος αἱρεῖ·
μάλα: Il. 18:406: ἣ νῦν ἡμέτερον δόμον ἵκει· τώ με μάλα χρεὼ
μάλα: Il. 20:101: ἶσον τείνειεν πολέμου τέλος, οὔ κε μάλα ῥέα
μάλα: Il. 20:141: φυλόπιδος· μάλα δ’ ὦκα διακρινθέντας ὀΐω
μάλα: Il. 20:362: ἀλλὰ μάλα στιχὸς εἶμι διαμπερές, οὐδέ τιν’ οἴω
μάλα: Il. 20:440: ἦκα μάλα ψύξασα· τὸ δ’ ἂψ ἵκεθ’ Ἕκτορα δῖον,
μάλα: Il. 21:24: δειδιότες· μάλα γάρ τε κατεσθίει ὅν κε λάβῃσιν·
μάλα: Il. 21:55: ἦ μάλα δὴ Τρῶες μεγαλήτορες οὕς περ ἔπεφνον
μάλα: Il. 21:230: εἰρύσαο Κρονίωνος, ὅ τοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε
μάλα: Il. 21:317: οὔτε τὰ τεύχεα καλά, τά που μάλα νειόθι λίμνης
μάλα: Il. 21:417: πυκνὰ μάλα στενάχοντα· μόγις δ’ ἐσαγείρετο θυμόν.
μάλα: Il. 21:447: εὐρύ τε καὶ μάλα καλόν, ἵν’ ἄῤῥηκτος πόλις εἴη·
μάλα: Il. 21:470: τὸν δὲ κασιγνήτη μάλα νείκεσε πότνια θηρῶν
μάλα: Il. 21:500: ἀλλὰ μάλα πρόφρασσα μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν
μάλα: Il. 22:163: ῥίμφα μάλα τρωχῶσι· τὸ δὲ μέγα κεῖται ἄεθλον
μάλα: Il. 22:220: οὐδ’ εἴ κεν μάλα πολλὰ πάθοι ἑκάεργος Ἀπόλλων
μάλα: Il. 22:229: ἠθεῖ’ ἦ μάλα δή σε βιάζεται ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
μάλα: Il. 22:268: παντοίης ἀρετῆς μιμνήσκεο· νῦν σε μάλα χρὴ
μάλα: Il. 22:297: ὢ πόποι ἦ μάλα δή με θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν·
μάλα: Il. 22:373: ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μαλακώτερος ἀμφαφάασθαι
μάλα: Il. 22:407: τηλόσε, κώκυσεν δὲ μάλα μέγα παῖδ’ ἐσιδοῦσα·
μάλα: Il. 22:435: δειδέχατ’· ἦ γὰρ καί σφι μάλα μέγα κῦδος ἔησθα
μάλα: Il. 22:445: νηπίη, οὐδ’ ἐνόησεν ὅ μιν μάλα τῆλε λοετρῶν
μάλα: Il. 23:54: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
μάλα: Il. 23:63: νήδυμος ἀμφιχυθείς· μάλα γὰρ κάμε φαίδιμα γυῖα
μάλα: Il. 23:245: τύμβον δ’ οὐ μάλα πολλὸν ἐγὼ πονέεσθαι ἄνωγα,
μάλα: Il. 23:281: ἠπίου, ὅς σφωϊν μάλα πολλάκις ὑγρὸν ἔλαιον
μάλα: Il. 23:308: παντοίας· τὼ καί σε διδασκέμεν οὔ τι μάλα χρεώ·
μάλα: Il. 23:389: Τυδεΐδην, μάλα δ’ ὦκα μετέσσυτο ποιμένα λαῶν,
μάλα: Il. 23:499: Ὣς φάτο, Τυδεΐδης δὲ μάλα σχεδὸν ἦλθε διώκων,
μάλα: Il. 23:520: οὐραῖαι· ὃ δέ τ’ ἄγχι μάλα τρέχει, οὐδέ τι πολλὴ
μάλα: Il. 23:543: ὦ Ἀχιλεῦ μάλα τοι κεχολώσομαι αἴ κε τελέσσῃς
μάλα: Il. 23:738: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο,
μάλα: Il. 23:761: στήθεός ἐστι κανών, ὅν τ’ εὖ μάλα χερσὶ τανύσσῃ
μάλα: Il. 23:767: νίκης ἱεμένῳ, μάλα δὲ σπεύδοντι κέλευον.
μάλα: Il. 23:832: εἴ οἱ καὶ μάλα πολλὸν ἀπόπροθι πίονες ἀγροί,
μάλα: Il. 24:298: νῆας ἐπ’ Ἀργείων ἰέναι μάλα περ μεμαῶτα.
μάλα: Il. 24:391: τὸν μὲν ἐγὼ μάλα πολλὰ μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
μάλα: Il. 24:541: γηράσκοντα κομίζω, ἐπεὶ μάλα τηλόθι πάτρης
μάλα: Il. 24:663: ἀξέμεν ἐξ ὄρεος, μάλα δὲ Τρῶες δεδίασιν.
μάλα: Il. 24:737: ἢ πατέρ’ ἠὲ καὶ υἱόν, ἐπεὶ μάλα πολλοὶ Ἀχαιῶν
μάλα: Od. 1:1: Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
μάλα: Od. 1:301: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
μάλα: Od. 1:312: τιμῆεν, μάλα καλόν, ὅ τοι κειμήλιον ἔσται
μάλα: Od. 1:318: καὶ μάλα καλὸν ἑλών· σοὶ δ’ ἄξιον ἔσται ἀμοιβῆς.”
μάλα: Od. 1:384: “Τηλέμαχ’, ἦ μάλα δή σε διδάσκουσιν θεοὶ αὐτοὶ
μάλα: Od. 2:200: οὔτ’ οὖν Τηλέμαχον, μάλα περ πολύμυθον ἐόντα,
μάλα: Od. 2:249: οὔ κέν οἱ κεχάροιτο γυνή, μάλα περ χατέουσα,
μάλα: Od. 2:306: ταῦτα δέ τοι μάλα πάντα τελευτήσουσιν Ἀχαιοί,
μάλα: Od. 2:325: “ἦ μάλα Τηλέμαχος φόνον ἥμιν μερμηρίζει.
μάλα: Od. 3:20: ψεῦδος δ’ οὐκ ἐρέει· μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστί.”
μάλα: Od. 3:121: ἤθελ’, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἐνίκα δῖος Ὀδυσσεὺς
μάλα: Od. 3:199: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
μάλα: Od. 3:261: κλαῦσεν Ἀχαιϊάδων· μάλα γὰρ μέγα μήσατο ἔργον.
μάλα: Od. 3:328: ψεῦδος δ’ οὐκ ἐρέει· μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστίν.”
μάλα: Od. 3:477: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
μάλα: Od. 4:95: εἰσίν· - ἐπεὶ μάλα πολλὰ πάθον καὶ ἀπώλεσα οἶκον
μάλα: Od. 4:96: εὖ μάλα ναιετάοντα, κεχανδότα πολλὰ καὶ ἐσθλά.
μάλα: Od. 4:169: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ φίλου ἀνέρος υἱὸς ἐμὸν δῶ
μάλα: Od. 4:333: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ κρατερόφρονος ἀνδρὸς ἐν εὐνῇ
μάλα: Od. 4:439: ἧστο μένουσ’· ἡμεῖς δὲ μάλα σχεδὸν ἤλθομεν αὐτῆς·
μάλα: Od. 4:446: ἡδὺ μάλα πνείουσαν, ὄλεσσε δὲ κήτεος ὀδμήν.
μάλα: Od. 4:770: “ἦ μάλα δὴ γάμον ἄμμι πολυμνήστη βασίλεια
μάλα: Od. 4:809: ἡδὺ μάλα κνώσσουσ’ ἐν ὀνειρείῃσι πύλῃσιν·
μάλα: Od. 4:811: πωλέ’, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀπόπροθι δώματα ναίεις·
μάλα: Od. 5:161: φθινέτω· ἤδη γάρ σε μάλα πρόφρασσ’ ἀποπέμψω.
μάλα: Od. 5:223: ἤδη γὰρ μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα
μάλα: Od. 5:286: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μετεβούλευσαν θεοὶ ἄλλως
μάλα: Od. 5:341: οὐ μὲν δή σε καταφθείσει, μάλα περ μενεαίνων.
μάλα: Od. 5:393: ὀξὺ μάλα προϊδών, μεγάλου ὑπὸ κύματος ἀρθείς.
μάλα: Od. 5:485: ὥρῃ χειμερίῃ, εἰ καὶ μάλα περ χαλεπαίνοι.
μάλα: Od. 6:87: καλὸν ὑπεκπρόρεεν μάλα περ ῥυπόωντα καθῆραι,
μάλα: Od. 6:155: τρὶς μάκαρες δὲ κασίγνητοι· μάλα πού σφισι θυμὸς
μάλα: Od. 6:203: δηϊοτῆτα φέρων· μάλα γὰρ φίλοι ἀθανάτοισιν.
μάλα: Od. 6:247: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
μάλα: Od. 6:274: μωμεύῃ· μάλα δ’ εἰσὶν ὑπερφίαλοι κατὰ δῆμον·
μάλα: Od. 6:304: ὦκα μάλα μεγάροιο διελθέμεν, ὄφρ’ ἂν ἵκηαι
μάλα: Od. 6:312: χαίρων καρπαλίμως, εἰ καὶ μάλα τηλόθεν ἐσσί.
μάλα: Od. 7:194: χαίρων καρπαλίμως, εἰ καὶ μάλα τηλόθεν ἐστί,
μάλα: Od. 7:218: καὶ μάλα τειρόμενον καὶ ἐνὶ φρεσὶ πένθος ἔχοντα,
μάλα: Od. 7:321: εἴ περ καὶ μάλα πολλὸν ἑκαστέρω ἔστ’ Εὐβοίης·
μάλα: Od. 8:139: ἄνδρα γε συγχεῦαι, εἰ καὶ μάλα καρτερὸς εἴη.”
μάλα: Od. 8:141: “Λαοδάμαν, μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες.
μάλα: Od. 8:155: ὃς πρὶν μὲν μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα,
μάλα: Od. 8:217: ἀνδρῶν δυσμενέων, εἰ καὶ μάλα πολλοὶ ἑταῖροι
μάλα: Od. 8:316: καὶ μάλα περ φιλέοντε· τάχ’ οὐκ ἐθελήσετον ἄμφω
μάλα: Od. 8:318: εἰς ὅ κέ μοι μάλα πάντα πατὴρ ἀποδῷσιν ἔεδνα,
μάλα: Od. 8:388: ὁ ξεῖνος μάλα μοι δοκέει πεπνυμένος εἶναι.
μάλα: Od. 8:413: “καὶ σύ, φίλος, μάλα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν·
μάλα: Od. 8:541: ὁ ξεῖνος· μάλα πού μιν ἄχος φρένας ἀμφιβέβηκεν.
μάλα: Od. 9:23: πολλαὶ ναιετάουσι μάλα σχεδὸν ἀλλήλῃσι,
μάλα: Od. 9:133: ὑδρηλοὶ μαλακοί· μάλα κ’ ἄφθιτοι ἄμπελοι εἶεν·
μάλα: Od. 9:134: ἐν δ’ ἄροσις λείη· μάλα κεν βαθὺ λήϊον αἰεὶ
μάλα: Od. 9:135: εἰς ὥρας ἀμόῳεν, ἐπεὶ μάλα πῖαρ ὑπ’ οὖδας.
μάλα: Od. 9:507: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ’ ἱκάνει.
μάλα: Od. 10:171: χειρὶ φέρειν ἑτέρῃ· μάλα γὰρ μέγα θηρίον ἦεν.
μάλα: Od. 10:180: θηήσαντ’ ἔλαφον· μάλα γὰρ μέγα θηρίον ἦεν.
μάλα: Od. 10:441: καὶ πηῷ περ ἐόντι μάλα σχεδόν· ἀλλά μ’ ἑταῖροι
μάλα: Od. 10:465: θυμὸς ἐν εὐφροσύνῃ, ἐπεὶ ἦ μάλα πολλὰ πέπασθε.”
μάλα: Od. 11:135: ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ σε πέφνῃ
μάλα: Od. 11:350: ξεῖνος δὲ τλήτω, μάλα περ νόστοιο χατίζων,
μάλα: Od. 11:373: νὺξ δ’ ἥδε μάλα μακρή, ἀθέσφατος, οὐδέ πω ὥρη
μάλα: Od. 11:436: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ γόνον Ἀτρέος εὐρύοπα Ζεὺς
μάλα: Od. 11:530: δάκρυ’ ὀμορξάμενον· ὁ δέ με μάλα πόλλ’ ἱκέτευεν
μάλα: Od. 11:621: εἶχον ἀπειρεσίην· μάλα γὰρ πολὺ χείρονι φωτὶ
μάλα: Od. 12:108: ἀλλὰ μάλα Σκύλλης σκοπέλῳ πεπλημένος ὦκα
μάλα: Od. 12:124: ἀλλὰ μάλα σφοδρῶς ἐλάαν, βωστρεῖν δὲ Κράταιϊν,
μάλα: Od. 12:268: Κίρκης τ’ Αἰαίης, ἥ μοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε
μάλα: Od. 12:273: Κίρκης τ’ Αἰαίης, ἥ μοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε
μάλα: Od. 12:297: “Εὐρύλοχ’, ἦ μάλα δή με βιάζετε μοῦνον ἐόντα.
μάλα: Od. 12:407: ἡ δ’ ἔθει οὐ μάλα πολλὸν ἐπὶ χρόνον· αἶψα γὰρ ἦλθε
μάλα: Od. 13:6: ἂψ ἀπονοστήσειν, εἰ καὶ μάλα πολλὰ πέπονθας.
μάλα: Od. 13:90: ὃς πρὶν μὲν μάλα πολλὰ πάθ’ ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
μάλα: Od. 13:161: ἔνθ’ ἔμεν’· ἡ δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθε ποντοπόρος νηῦς
μάλα: Od. 13:172: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ’ ἱκάνει
μάλα: Od. 13:239: οὕτω νώνυμός ἐστιν· ἴσασι δέ μιν μάλα πολλοί,
μάλα: Od. 13:269: νὺξ δὲ μάλα δνοφερὴ κάτεχ’ οὐρανόν, οὐδέ τις ἥμεας
μάλα: Od. 13:280: δόρπου μνῆστις ἔην μάλα περ χατέουσιν ἑλέσθαι,
μάλα: Od. 13:383: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
μάλα: Od. 14:155: πρὶν δέ κε, καὶ μάλα περ κεχρημένος, οὔ τι δεχοίμην.
μάλα: Od. 14:210: αὐτὰρ ἐμοὶ μάλα παῦρα δόσαν καὶ οἰκί’ ἔνειμαν.
μάλα: Od. 14:231: ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς, καί μοι μάλα τύγχανε πολλά.
μάλα: Od. 14:281: ἦ μέν μοι μάλα πολλοὶ ἐπήϊσσον μελίῃσιν,
μάλα: Od. 14:352: νηχόμενος, μάλα δ’ ὦκα θύρηθ’ ἔα ἀμφὶς ἐκείνων.
μάλα: Od. 14:361: “ἆ δειλὲ ξείνων, ἦ μοι μάλα θυμὸν ὄρινας
μάλα: Od. 14:391: “ἦ μάλα τίς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἄπιστος,
μάλα: Od. 14:419: οἱ δ’ ὗν εἰσῆγον μάλα πίονα πενταέτηρον.
μάλα: Od. 14:529: ἀμφὶ δὲ χλαῖναν ἐέσσατ’, ἀλεξάνεμον μάλα πυκνήν,
μάλα: Od. 15:214: ἂψ ἰέναι κενεόν· μάλα γὰρ κεχολώσεται ἔμπης.”
μάλα: Od. 15:220: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
μάλα: Od. 15:401: ὅς τις δὴ μάλα πολλὰ πάθῃ καὶ πόλλ’ ἐπαληθῇ.
μάλα: Od. 15:486: “Εὔμαι’, ἦ μάλα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ὄρινας
μάλα: Od. 15:556: ἔνθα οἱ ἦσαν ὕες μάλα μυρίαι, ᾗσι συβώτης
μάλα: Od. 16:8: “Εὔμαι’, ἦ μάλα τίς τοι ἐλεύσεται ἐνθάδ’ ἑταῖρος
μάλα: Od. 16:69: “Εὔμαι’, ἦ μάλα τοῦτο ἔπος θυμαλγὲς ἔειπες.
μάλα: Od. 16:92: ἦ μάλα μευ καταδάπτετ’ ἀκούοντος φίλον ἦτορ,
μάλα: Od. 16:121: τῶ νῦν δυσμενέες μάλα μυρίοι εἴσ’ ἐνὶ οἴκῳ.
μάλα: Od. 16:183: ἦ μάλα τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν·
μάλα: Od. 17:14: ὁ ξεῖνος δ’ εἴ περ μάλα μηνίει, ἄλγιον αὐτῷ
μάλα: Od. 17:124: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ κρατερόφρονος ἀνδρὸς ἐν εὐνῇ
μάλα: Od. 17:217: “νῦν μὲν δὴ μάλα πάγχυ κακὸς κακὸν ἡγηλάζει,
μάλα: Od. 17:255: αὐτὰρ ὁ βῆ, μάλα δ’ ὦκα δόμους ἵκανεν ἄνακτος.
μάλα: Od. 17:264: “Εὔμαι’, ἦ μάλα δὴ τάδε δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος·
μάλα: Od. 17:306: “Εὔμαι’, ἦ μάλα θαῦμα κύων ὅδε κεῖτ’ ἐνὶ κόπρῳ.
μάλα: Od. 17:346: αἰτίζειν μάλα πάντας ἐποιχόμενον μνηστῆρας·
μάλα: Od. 17:351: αἰτίζειν μάλα πάντας ἐποιχόμενον μνηστῆρας·
μάλα: Od. 17:422: ἦσαν δὲ δμῶες μάλα μυρίοι ἄλλα τε πολλά,
μάλα: Od. 18:4: οὐδὲ βίη, εἶδος δὲ μάλα μέγας ἦν ὁράασθαι.
μάλα: Od. 18:125: “Ἀμφίνομ’, ἦ μάλα μοι δοκέεις πεπνυμένος εἶναι·
μάλα: Od. 18:146: δηρὸν ἀπέσσεσθαι· μάλα δὲ σχεδόν. ἀλλά σε δαίμων
μάλα: Od. 18:370: νήστιες ἄχρι μάλα κνέφαος, ποίη δὲ παρείη·
μάλα: Od. 19:40: ἦ μάλα τις θεὸς ἔνδον, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι.”
μάλα: Od. 19:78: ἦσαν δὲ δμῶες μάλα μυρίοι ἄλλα τε πολλά,
μάλα: Od. 19:118: μνησαμένῳ· μάλα δ’ εἰμὶ πολύστονος· οὐδέ τί με χρὴ
μάλα: Od. 19:158: μῆτιν ἔθ’ εὑρίσκω· μάλα δ’ ὀτρύνουσι τοκῆες
μάλα: Od. 19:324: ἐνθάδ’ ἔτι πρήξει, μάλα περ κεχολωμένος αἰνῶς.
μάλα: Od. 19:384: ἡμέας ἀμφοτέρους, μάλα εἰκέλω ἀλλήλοιϊν
μάλα: Od. 19:580: κουρίδιον, μάλα καλόν, ἐνίπλειον βιότοιο,
μάλα: Od. 20:27: αἰόλλῃ, μάλα δ’ ὦκα λιλαίεται ὀπτηθῆναι,
μάλα: Od. 20:157: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο.
μάλα: Od. 20:218: πόλλ’ ἐπιδινεῖται· μάλα μὲν κακὸν υἷος ἐόντος
μάλα: Od. 20:272: Τηλεμάχου· μάλα δ’ ἧμιν ἀπειλήσας ἀγορεύει.
μάλα: Od. 20:302: σαρδάνιον μάλα τοῖον· ὁ δ’ εὔδμητον βάλε τοῖχον.
μάλα: Od. 20:304: “Κτήσιππ’, ἦ μάλα τοι τόδε κέρδιον ἔπλετο θυμῷ·
μάλα: Od. 20:391: ἡδύ τε καὶ μενοεικές, ἐπεὶ μάλα πόλλ’ ἱέρευσαν·
μάλα: Od. 21:56: κλαῖε μάλα λιγέως, ἐκ δ’ ᾕρεε τόξον ἄνακτος.
μάλα: Od. 21:78: κουρίδιον, μάλα καλόν, ἐνίπλειον βιότοιο,
μάλα: Od. 21:102: “ὢ πόποι, ἦ μάλα με Ζεὺς ἄφρονα θῆκε Κρονίων·
μάλα: Od. 21:334: οὗτος δὲ ξεῖνος μάλα μὲν μέγας ἠδ’ εὐπηγής,
μάλα: Od. 22:13: μοῦνον ἐνὶ πλεόνεσσι, καὶ εἰ μάλα καρτερὸς εἴη,
μάλα: Od. 22:99: βῆ δὲ θέειν, μάλα δ’ ὦκα φίλον πατέρ’ εἰσαφίκανεν,
μάλα: Od. 22:112: βῆ δὲ φέρων, μάλα δ’ ὦκα φίλον πατέρ’ εἰσαφίκανεν.
μάλα: Od. 22:146: βῆ δ’ ἴμεναι, μάλα δ’ ὦκα φέρων μνηστῆρσιν ἔδωκε.
μάλα: Od. 22:151: “Τηλέμαχ’, ἦ μάλα δή τις ἐνὶ μεγάροισι γυναικῶν
μάλα: Od. 22:172: σχήσομεν ἔντοσθεν μεγάρων μάλα περ μεμαῶτας·
μάλα: Od. 22:178: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
μάλα: Od. 22:195: “νῦν μὲν δὴ μάλα πάγχυ, Μελάνθιε, νύκτα φυλάξεις,
μάλα: Od. 22:383: τοὺς δὲ ἴδεν μάλα πάντας ἐν αἵματι καὶ κονίῃσι
μάλα: Od. 22:473: ἤσπαιρον δὲ πόδεσσι μίνυνθά περ, οὔ τι μάλα δήν.
μάλα: Od. 23:82: δήνεα εἴρυσθαι, μάλα περ πολύϊδριν ἐοῦσαν·
μάλα: Od. 23:108: ἔστ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ἦ μάλα νῶϊ
μάλα: Od. 23:141: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο.
μάλα: Od. 23:149: “ἦ μάλα δή τις ἔγημε πολυμνήστην βασίλειαν·
μάλα: Od. 23:175: οὐδὲ λίην ἄγαμαι, μάλα δ’ εὖ οἶδ’ οἷος ἔησθα
μάλα: Od. 23:183: “ὦ γύναι, ἦ μάλα τοῦτο ἔπος θυμαλγὲς ἔειπες.
μάλα: Od. 23:267: χαίρω, ἐπεὶ μάλα πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε’ ἄνωγεν
μάλα: Od. 23:282: ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ με πέφνῃ
μάλα: Od. 24:66: μῆλα κατεκτάνομεν μάλα πίονα καὶ ἕλικας βοῦς.
μάλα: Od. 24:92: ἀργυρόπεζα Θέτις· μάλα γὰρ φίλος ἦσθα θεοῖσιν.
μάλα: Od. 24:123: σοὶ δ’ ἐγὼ εὖ μάλα πάντα καὶ ἀτρεκέως καταλέξω,
μάλα: Od. 24:174: τόξον μὴ δόμεναι, μηδ’ εἰ μάλα πόλλ’ ἀγορεύοι,
μάλα: Od. 24:207: Λαέρτης κτεάτισσεν, ἐπεὶ μάλα πολλὰ μόγησεν.
μάλα: Od. 24:324: ἐκ γάρ τοι ἐρέω· - μάλα δὲ χρὴ σπευδέμεν ἔμπης· -
μάλα: Od. 24:373: “ὦ πάτερ, ἦ μάλα τίς σε θεῶν αἰειγενετάων
μάλα: Od. 24:514: “τίς νύ μοι ἡμέρη ἥδε, θεοὶ φίλοι; ἦ μάλα χαίρω·
μαλακῇ: Il. 9:614: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ· ἅμα δ’ ἠοῖ φαινομένηφι
μαλακῇ: Il. 10:75: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ· παρὰ δ’ ἔντεα ποικίλ’ ἔκειτο
μαλακῇ: Il. 22:504: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ θαλέων ἐμπλησάμενος κῆρ·
μαλακῇ: Od. 22:196: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ καταλέγμενος, ὥς σε ἔοικεν·
μαλακὴν: Il. 18:541: Ἐν δ’ ἐτίθει νειὸν μαλακὴν πίειραν ἄρουραν
μαλακῆς: Od. 23:290: ἐσθῆτος μαλακῆς δαΐδων ὕπο λαμπομενάων.
μαλακῆς: Od. 23:349: εὐνῆς ἐκ μαλακῆς, ἀλόχῳ δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν·
μαλακοὶ: Od. 5:72: ἀμφὶ δὲ λειμῶνες μαλακοὶ ἴου ἠδὲ σελίνου
μαλακοί: Od. 9:133: ὑδρηλοὶ μαλακοί· μάλα κ’ ἄφθιτοι ἄμπελοι εἶεν·
μαλακοῖσ’: Od. 10:422: ὣς ἔφαν, αὐτὰρ ἐγὼ προσέφην μαλακοῖσ’ ἐπέεσσι·
μαλακοῖσ’: Od. 16:286: πάντα μάλ’· αὐτὰρ μνηστῆρας μαλακοῖσ’ ἐπέεσσι
μαλακοῖσ’: Od. 19:5: πάντα μάλ’, αὐτὰρ μνηστῆρας μαλακοῖσ’ ἐπέεσσι
μαλακοῖς: Il. 6:337: νῦν δέ με παρειποῦσ’ ἄλοχος μαλακοῖς ἐπέεσσιν
μαλακοῖσι: Od. 1:56: αἰεὶ δὲ μαλακοῖσι καὶ αἱμυλίοισι λόγοισι
μαλακοῖσι: Od. 10:70: ὣς ἐφάμην μαλακοῖσι καθαπτόμενος ἐπέεσσιν·
μαλακοῖσιν: Il. 1:582: ἀλλὰ σὺ τὸν ἐπέεσσι καθάπτεσθαι μαλακοῖσιν·
μαλακοῖσιν: Il. 24:796: πορφυρέοις πέπλοισι καλύψαντες μαλακοῖσιν.
μαλακοῖσιν: Od. 3:38: κώεσιν ἐν μαλακοῖσιν, ἐπὶ ψαμάθοισ’ ἁλίῃσι,
μαλακοῖσιν: Od. 20:58: κλαῖεν δ’ ἐν λέκτροισι καθεζομένη μαλακοῖσιν.
μαλακὸν: Il. 2:42: ἕζετο δ’ ὀρθωθείς, μαλακὸν δ’ ἔνδυνε χιτῶνα
μαλακόν: Il. 14:348: πυκνὸν καὶ μαλακόν, ὃς ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἔεργε.
μαλακὸν: Il. 14:358: Ζεύς, ἐπεὶ αὐτῷ ἐγὼ μαλακὸν περὶ κῶμ’ ἐκάλυψα·
μαλακὸν: Od. 1:437: ἕζετο δ’ ἐν λέκτρῳ, μαλακὸν δ’ ἔκδυνε χιτῶνα·
μαλακὸν: Od. 18:201: “ἦ με μάλ’ αἰνοπαθῆ μαλακὸν περὶ κῶμ’ ἐκάλυψεν.
μαλακὸν: Od. 18:202: αἴθε μοι ὣς μαλακὸν θάνατον πόροι Ἄρτεμις ἁγνὴ
μαλακός: Od. 19:234: τὼς μὲν ἔην μαλακός, λαμπρὸς δ’ ἦν ἠέλιος ὥς.
μαλακοῦ: Od. 4:124: Ἀλκίππη δὲ τάπητα φέρεν μαλακοῦ ἐρίοιο,
μαλακῷ: Il. 10:2: εὗδον παννύχιοι μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ·
μαλακῷ: Il. 24:678: εὗδον παννύχιοι μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ·
μαλακῷ: Od. 15:6: ἦ τοι Νεστορίδην μαλακῷ δεδμημένον ὕπνῳ·
μαλακῶς: Od. 3:350: οὔτ’ αὐτῷ μαλακῶς οὔτε ξείνοισιν ἐνεύδειν.
μαλακῶς: Od. 24:255: εὑδέμεναι μαλακῶς· ἡ γὰρ δίκη ἐστὶ γερόντων.
μαλακώτερος: Il. 22:373: ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μαλακώτερος ἀμφαφάασθαι
Μάλειαν: Od. 9:80: ἀλλά με κῦμα ῥόος τε περιγνάμπτοντα Μάλειαν
Μαλειάων: Od. 3:287: ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι Μαλειάων ὄρος αἰπὺ
Μαλειάων: Od. 4:514: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλε Μαλειάων ὄρος αἰπὺ
Μαλειῶν: Od. 19:187: ἱέμενον Τροίηνδε, παραπλάγξασα Μαλειῶν·
μαλεροῦ: Il. 9:242: αὐτάς τ’ ἐμπρήσειν μαλεροῦ πυρός, αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
μαλερῷ: Il. 20:316: μηδ’ ὁπότ’ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται
μαλερῷ: Il. 21:375: μὴ δ’ ὁπότ’ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται
μαλθακὸς: Il. 17:588: μαλθακὸς αἰχμητής· νῦν δ’ οἴχεται οἶος ἀείρας
μάλιστ’: Il. 2:220: ἔχθιστος δ’ Ἀχιλῆϊ μάλιστ’ ἦν ἠδ’ Ὀδυσῆϊ·
μάλιστ’: Il. 2:802: Ἕκτορ σοὶ δὲ μάλιστ’ ἐπιτέλλομαι, ὧδε δὲ ῥέξαι·
μάλιστ’: Il. 5:766: ἥ ἑ μάλιστ’ εἴωθε κακῇς ὀδύνῃσι πελάζειν.
μάλιστ’: Il. 13:277: ἐς λόχον, ἔνθα μάλιστ’ ἀρετὴ διαείδεται ἀνδρῶν,
μάλιστ’: Il. 20:425: ἐγγὺς ἀνὴρ ὃς ἐμόν γε μάλιστ’ ἐσεμάσσατο θυμόν,
μάλιστ’: Il. 22:410: τῷ δὲ μάλιστ’ ἄρ’ ἔην ἐναλίγκιον ὡς εἰ ἅπασα
μάλιστ’: Od. 7:211: οὕς τινας ὑμεῖς ἴστε μάλιστ’ ὀχέοντας ὀϊζὺν
μάλιστ’: Od. 14:54: ὅττι μάλιστ’ ἐθέλεις, ὅτι με πρόφρων ὑπέδεξο.”
μάλιστ’: Od. 18:113: ὅττι μάλιστ’ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ,
μάλιστα: Il. 1:16: Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν·
μάλιστα: Il. 1:175: οἵ κέ με τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα Ζεύς.
μάλιστα: Il. 1:375: Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω κοσμήτορε λαῶν.
μάλιστα: Il. 2:21: Νέστορι, τόν ῥα μάλιστα γερόντων τῖ’ Ἀγαμέμνων·
μάλιστα: Il. 2:57: ἀμβροσίην διὰ νύκτα· μάλιστα δὲ Νέστορι δίῳ
μάλιστα: Il. 2:589: ὀτρύνων πόλεμον δέ· μάλιστα δὲ ἵετο θυμῷ
μάλιστα: Il. 3:97: κέκλυτε νῦν καὶ ἐμεῖο· μάλιστα γὰρ ἄλγος ἱκάνει
μάλιστα: Il. 3:388: ἤσκειν εἴρια καλά, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκε·
μάλιστα: Il. 4:96: ἐκ πάντων δὲ μάλιστα Ἀλεξάνδρῳ βασιλῆϊ.
μάλιστα: Il. 5:5: ἀστέρ’ ὀπωρινῷ ἐναλίγκιον, ὅς τε μάλιστα
μάλιστα: Il. 6:77: Αἰνεία τε καὶ Ἕκτορ, ἐπεὶ πόνος ὔμμι μάλιστα
μάλιστα: Il. 6:355: δᾶερ, ἐπεί σε μάλιστα πόνος φρένας ἀμφιβέβηκεν
μάλιστα: Il. 6:433: λαὸν δὲ στῆσον παρ’ ἐρινεόν, ἔνθα μάλιστα
μάλιστα: Il. 6:493: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί, τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν.
μάλιστα: Il. 7:295: σούς τε μάλιστα ἔτας καὶ ἑταίρους, οἵ τοι ἔασιν·
μάλιστα: Il. 8:84: κρανίῳ ἐμπεφύασι, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστιν.
μάλιστα: Il. 8:326: αὐχένα τε στῆθός τε, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστι,
μάλιστα: Il. 8:500: ἀλλὰ πρὶν κνέφας ἦλθε, τὸ νῦν ἐσάωσε μάλιστα
μάλιστα: Il. 9:180: δενδίλλων ἐς ἕκαστον, Ὀδυσσῆϊ δὲ μάλιστα,
μάλιστα: Il. 10:57: κείνῳ γάρ κε μάλιστα πιθοίατο· τοῖο γὰρ υἱὸς
μάλιστα: Il. 10:59: Μηριόνης· τοῖσιν γὰρ ἐπετράπομέν γε μάλιστα.
μάλιστά: Il. 10:280: κινύμενος· νῦν αὖτε μάλιστά με φῖλαι Ἀθήνη,
μάλιστα: Il. 11:123: υἱέας Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος, ὅς ῥα μάλιστα
μάλιστα: Il. 11:499: ὄχθας πὰρ ποταμοῖο Σκαμάνδρου, τῇ ῥα μάλιστα
μάλιστα: Il. 11:528: κεῖσ’ ἵππους τε καὶ ἅρμ’ ἰθύνομεν, ἔνθα μάλιστα
μάλιστα: Il. 12:89: οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα
μάλιστα: Il. 12:197: οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα
μάλιστα: Il. 12:310: Γλαῦκε τί ἢ δὴ νῶϊ τετιμήμεσθα μάλιστα
μάλιστα: Il. 13:418: Ἀντιλόχῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινεν·
μάλιστα: Il. 13:568: αἰδοίων τε μεσηγὺ καὶ ὀμφαλοῦ, ἔνθα μάλιστα
μάλιστα: Il. 13:683: τεῖχος ἐδέδμητο χθαμαλώτατον, ἔνθα μάλιστα
μάλιστα: Il. 13:734: καί τε πολέας ἐσάωσε, μάλιστα δὲ καὐτὸς ἀνέγνω.
μάλιστα: Il. 13:789: βὰν δ’ ἴμεν ἔνθα μάλιστα μάχη καὶ φύλοπις ἦεν
μάλιστα: Il. 14:398: ἠπύει, ὅς τε μάλιστα μέγα βρέμεται χαλεπαίνων,
μάλιστα: Il. 14:458: Αἴαντι δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινε
μάλιστα: Il. 14:459: τῷ Τελαμωνιάδῃ· τοῦ γὰρ πέσεν ἄγχι μάλιστα.
μάλιστα: Il. 14:486: Πηνέλεῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινεν·
μάλιστα: Il. 14:489: υἱὸν Φόρβαντος πολυμήλου, τόν ῥα μάλιστα
μάλιστα: Il. 15:370: Νέστωρ αὖτε μάλιστα Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν
μάλιστά: Il. 15:383: ἲς ἀνέμου· ἣ γάρ τε μάλιστά γε κύματ’ ὀφέλλει·
μάλιστα: Il. 15:659: Νέστωρ αὖτε μάλιστα Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν
μάλιστα: Il. 16:146: τὸν μετ’ Ἀχιλλῆα ῥηξήνορα τῖε μάλιστα,
μάλιστα: Il. 17:286: οἳ περὶ Πατρόκλῳ βέβασαν, φρόνεον δὲ μάλιστα
μάλιστα: Il. 17:576: ἀφνειός τ’ ἀγαθός τε· μάλιστα δέ μιν τίεν Ἕκτωρ
μάλιστα: Il. 17:753: Τρώων· οἳ δ’ ἅμ’ ἕποντο, δύω δ’ ἐν τοῖσι μάλιστα
μάλιστα: Il. 18:175: Τρῶες ἐπιθύουσι· μάλιστα δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ
μάλιστα: Il. 20:76: Ἕκτορος ἄντα μάλιστα λιλαίετο δῦναι ὅμιλον
μάλιστά: Il. 20:77: Πριαμίδεω· τοῦ γάρ ῥα μάλιστά ἑ θυμὸς ἀνώγει
μάλιστα: Il. 22:321: εἰσορόων χρόα καλόν, ὅπῃ εἴξειε μάλιστα.
μάλιστα: Il. 22:422: Τρωσί· μάλιστα δ’ ἐμοὶ περὶ πάντων ἄλγε’ ἔθηκε.
μάλιστά: Il. 23:156: Ἀτρεΐδη, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε λαὸς Ἀχαιῶν
μάλιστα: Il. 23:159: ὅπλεσθαι· τάδε δ’ ἀμφὶ πονησόμεθ’ οἷσι μάλιστα
μάλιστά: Il. 24:334: Ἑρμεία, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε φίλτατόν ἐστιν
μάλιστα: Il. 24:574: ἥρως Αὐτομέδων ἠδ’ Ἄλκιμος, οὕς ῥα μάλιστα
μάλιστα: Il. 24:742: Ἕκτορ· ἐμοὶ δὲ μάλιστα λελείψεται ἄλγεα λυγρά.
μάλιστα: Od. 1:283: ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισι.
μάλιστα: Od. 1:342: τείρει, ἐπεί με μάλιστα καθίκετο πένθος ἄλαστον.
μάλιστα: Od. 1:359: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
μάλιστα: Od. 1:434: ἥ οἱ ἅμ’ αἰθομένας δαΐδας φέρε καί ἑ μάλιστα
μάλιστα: Od. 2:41: ὃς λαὸν ἤγειρα· μάλιστα δέ μ’ ἄλγος ἱκάνει.
μάλιστα: Od. 2:162: μνηστῆρσιν δὲ μάλιστα πιφαυσκόμενος τάδε εἴρω.
μάλιστα: Od. 2:217: ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισιν.
μάλιστα: Od. 2:266: μνηστῆρες δὲ μάλιστα, κακῶς ὑπερηνορέοντες.”
μάλιστα: Od. 2:433: ἐκ πάντων δὲ μάλιστα Διὸς γλαυκώπιδι κούρῃ.
μάλιστά: Od. 4:366: Εἰδοθέη· τῇ γάρ ῥα μάλιστά γε θυμὸν ὄρινα·
μάλιστα: Od. 4:434: τρεῖς ἄγον, οἷσι μάλιστα πεποίθεα πᾶσαν ἐπ’ ἰθύν.
μάλιστα: Od. 6:94: ἑξείης πέτασαν παρὰ θῖν’ ἁλός, ἧχι μάλιστα
μάλιστα: Od. 6:185: χάρματα δ’ εὐμενέτῃσι· μάλιστα δέ τ’ ἔκλυον αὐτοί.”
μάλιστα: Od. 7:171: ὅς οἱ πλησίον ἷζε, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκε.
μάλιστα: Od. 8:582: ἐσθλὸς ἐών, γαμβρὸς ἢ πενθερός; οἵ τε μάλιστα
μάλιστα: Od. 11:200: οὔτε τις οὖν μοι νοῦσος ἐπήλυθεν, ἥ τε μάλιστα
μάλιστα: Od. 11:353: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ δήμῳ.”
μάλιστα: Od. 11:418: ἀλλά κε κεῖνα μάλιστα ἰδὼν ὀλοφύραο θυμῷ,
μάλιστα: Od. 12:289: ἢ νότου ἢ ζεφύροιο δυσαέος, οἵ τε μάλιστα
μάλιστα: Od. 13:37: Ἀλκινόῳ δὲ μάλιστα πιφαυσκόμενος φάτο μῦθον·
μάλιστα: Od. 13:93: εὖτ’ ἀστὴρ ὑπερέσχε φαάντατος, ὅς τε μάλιστα
μάλιστα: Od. 14:3: πέφραδε δῖον ὑφορβόν, ὅ οἱ βιότοιο μάλιστα
μάλιστα: Od. 14:138: πᾶσιν, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, τετεύχαται· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλον
μάλιστα: Od. 14:284: ξεινίου, ὅς τε μάλιστα νεμεσσᾶται κακὰ ἔργα.
μάλιστα: Od. 15:356: κουριδίης τ’ ἀλόχοιο δαΐφρονος, ἥ ἑ μάλιστα
μάλιστα: Od. 15:521: καὶ γὰρ πολλὸν ἄριστος ἀνὴρ μέμονέν τε μάλιστα
μάλιστα: Od. 15:540: “Πείραιε Κλυτίδη, σὺ δέ μοι τά περ ἄλλα μάλιστα
μάλιστα: Od. 16:397: ἡγεῖτο μνηστῆρσι, μάλιστα δὲ Πηνελοπείῃ
μάλιστα: Od. 17:172: καὶ τότε δή σφιν ἔειπε Μέδων· ὃς γάρ ῥα μάλιστα
μάλιστα: Od. 17:190: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἴομεν· δὴ γὰρ μέμβλωκε μάλιστα
μάλιστα: Od. 17:257: ἀντίον Εὐρυμάχου· τὸν γὰρ φιλέεσκε μάλιστα.
μάλιστα: Od. 17:500: Ἀντίνοος δὲ μάλιστα μελαίνῃ κηρὶ ἔοικε.
μάλιστα: Od. 17:557: ἕσσει σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, τῶν σὺ μάλιστα
μάλιστα: Od. 18:160: μνηστήρεσσι φανῆναι, ὅπως πετάσειε μάλιστα
μάλιστα: Od. 18:175: ἤδη μὲν γάρ τοι παῖς τηλίκος, ὃν σὺ μάλιστα
μάλιστα: Od. 19:160: γινώσκων· ἤδη γὰρ ἀνὴρ οἷός τε μάλιστα
μάλιστα: Od. 21:277: Εὐρύμαχον δὲ μάλιστα καὶ Ἀντίνοον θεοειδέα
μάλιστα: Od. 21:353: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
μάλιστα: Od. 23:61: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί τε καὶ υἱέϊ, τὸν τεκόμεσθα·
μάλιστα: Od. 23:209: “μή μοι, Ὀδυσσεῦ, σκύζευ, ἐπεὶ τά περ ἄλλα μάλιστα
μάλιστα: Od. 24:90: ἀλλά κε κεῖνα μάλιστα ἰδὼν θηήσαο θυμῷ,
μᾶλλον: Il. 1:563: μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι· τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον ἔσται.
μᾶλλον: Il. 2:81: ψεῦδός κεν φαῖμεν καὶ νοσφιζοίμεθα μᾶλλον·
μᾶλλον: Il. 5:208: ἀτρεκὲς αἷμ’ ἔσσευα βαλών, ἤγειρα δὲ μᾶλλον.
μᾶλλον: Il. 5:231: μᾶλλον ὑφ’ ἡνιόχῳ εἰωθότι καμπύλον ἅρμα
μᾶλλον: Il. 8:252: μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης.
μᾶλλον: Il. 8:470: ἠοῦς δὴ καὶ μᾶλλον ὑπερμενέα Κρονίωνα
μᾶλλον: Il. 9:257: ληγέμεναι δ’ ἔριδος κακομηχάνου, ὄφρά σε μᾶλλον
μᾶλλον: Il. 9:300: εἰ δέ τοι Ἀτρεΐδης μὲν ἀπήχθετο κηρόθι μᾶλλον
μᾶλλον: Il. 9:581: ἐλλίσσονθ’· ὃ δὲ μᾶλλον ἀναίνετο· πολλὰ δ’ ἑταῖροι,
μᾶλλον: Il. 9:674: κεῖνός γ’ οὐκ ἐθέλει σβέσσαι χόλον, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον
μᾶλλον: Il. 9:696: νῦν αὖ μιν πολὺ μᾶλλον ἀγηνορίῃσιν ἐνῆκας.
μᾶλλον: Il. 10:46: Ἑκτορέοις ἄρα μᾶλλον ἐπὶ φρένα θῆχ’ ἱεροῖσιν·
μᾶλλον: Il. 10:223: μᾶλλον θαλπωρὴ καὶ θαρσαλεώτερον ἔσται.
μᾶλλον: Il. 12:344: ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστον ἁπάντων
μᾶλλον: Il. 12:357: ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστον ἁπάντων
μᾶλλον: Il. 12:414: μᾶλλον ἐπέβρισαν βουληφόρον ἀμφὶ ἄνακτα.
μᾶλλον: Il. 13:74: μᾶλλον ἐφορμᾶται πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι,
μᾶλλον: Il. 13:272: ἄλλόν πού τινα μᾶλλον Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
μᾶλλον: Il. 13:638: τῶν πέρ τις καὶ μᾶλλον ἐέλδεται ἐξ ἔρον εἷναι
μᾶλλον: Il. 13:776: ἄλλοτε δή ποτε μᾶλλον ἐρωῆσαι πολέμοιο
μᾶλλον: Il. 14:97: νῆας ἐϋσσέλμους ἅλαδ’ ἑλκέμεν, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
μᾶλλον: Il. 14:361: τὸν δ’ ἔτι μᾶλλον ἀνῆκεν ἀμυνέμεναι Δαναοῖσιν.
μᾶλλον: Il. 14:440: μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης.
μᾶλλον: Il. 15:380: μᾶλλον ἐπ’ Ἀργείοισι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης.
μᾶλλον: Il. 15:726: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα μᾶλλον ἐπ’ Ἀργείοισιν ὄρουσαν.
μᾶλλον: Il. 16:211: μᾶλλον δὲ στίχες ἄρθεν, ἐπεὶ βασιλῆος ἄκουσαν.
μᾶλλον: Il. 19:16: ὡς εἶδ’, ὥς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
μᾶλλον: Il. 19:200: ἄλλοτέ περ καὶ μᾶλλον ὀφέλλετε ταῦτα πένεσθαι,
μᾶλλον: Il. 19:231: μεμνῆσθαι πόσιος καὶ ἐδητύος, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
μᾶλλον: Il. 21:136: Ὣς ἄρ’ ἔφη, ποταμὸς δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον,
μᾶλλον: Il. 21:305: οὐδὲ Σκάμανδρος ἔληγε τὸ ὃν μένος, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον
μᾶλλον: Il. 22:235: νῦν δ’ ἔτι καὶ μᾶλλον νοέω φρεσὶ τιμήσασθαι,
μᾶλλον: Il. 23:386: οὕνεκα τὰς μὲν ὅρα ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἰούσας,
μᾶλλον: Il. 23:418: μᾶλλον ἐπιδραμέτην ὀλίγον χρόνον· αἶψα δ’ ἔπειτα
μᾶλλον: Il. 23:429: Ὣς ἔφατ’, Ἀντίλοχος δ’ ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἔλαυνε
μᾶλλον: Il. 23:447: μᾶλλον ἐπιδραμέτην, τάχα δέ σφισιν ἄγχι γένοντο.
μᾶλλον: Il. 24:222: ψεῦδός κεν φαῖμεν καὶ νοσφιζοίμεθα μᾶλλον·
μᾶλλον: Il. 24:243: ῥηΐτεροι γὰρ μᾶλλον Ἀχαιοῖσιν δὴ ἔσεσθε
μᾶλλον: Il. 24:568: τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς,
μᾶλλον: Od. 1:89: μᾶλλον ἐποτρύνω καί οἱ μένος ἐν φρεσὶ θείω,
μᾶλλον: Od. 1:322: μᾶλλον ἔτ’ ἢ τὸ πάροιθεν. ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσι νοήσας
μᾶλλον: Od. 1:351: τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ’ ἄνθρωποι,
μᾶλλον: Od. 2:202: μυθέαι ἀκράαντον, ἀπεχθάνεαι δ’ ἔτι μᾶλλον.
μᾶλλον: Od. 2:334: οὕτω κεν καὶ μᾶλλον ὀφέλλειεν πόνον ἄμμιν·
μᾶλλόν: Od. 4:419: ὑμεῖς δ’ ἀστεμφέως ἐχέμεν μᾶλλόν τε πιέζειν.
μᾶλλον: Od. 4:606: αἰγίβοτος, καὶ μᾶλλον ἐπήρατος ἱπποβότοιο.
μᾶλλον: Od. 4:819: τοῦ δὴ ἐγὼ καὶ μᾶλλον ὀδύρομαι ἤ περ ἐκείνου.
μᾶλλον: Od. 5:284: πόντον ἐπιπλείων. ὁ δ’ ἐχώσατο κηρόθι μᾶλλον,
μᾶλλον: Od. 8:154: κήδεά μοι καὶ μᾶλλον ἐνὶ φρεσὶν ἤ περ ἄεθλοι,
μᾶλλον: Od. 9:13: εἴρεσθ’, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω.
μᾶλλον: Od. 9:480: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα χολώσατο κηρόθι μᾶλλον·
μᾶλλον: Od. 11:208: ἔπτατ’· ἐμοὶ δ’ ἄχος ὀξὺ γενέσκετο κηρόθι μᾶλλον,
μᾶλλον: Od. 11:214: ὤτρυν’, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω;”
μᾶλλόν: Od. 12:196: πλείοσί μ’ ἐν δεσμοῖσι δέον μᾶλλόν τε πίεζον.
μᾶλλον: Od. 15:198: ἥδε δ’ ὁδὸς καὶ μᾶλλον ὁμοφροσύνῃσιν ἐνήσει.
μᾶλλον: Od. 15:370: ἀγρόνδε προΐαλλε· φίλει δέ με κηρόθι μᾶλλον.
μᾶλλον: Od. 16:195: θέλγει, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω.
μᾶλλον: Od. 17:458: ὣς ἔφατ’, Ἀντίνοος δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον
μᾶλλον: Od. 18:22: αἵματος· ἡσυχίη δ’ ἂν ἐμοὶ καὶ μᾶλλον ἔτ’ εἴη
μᾶλλον: Od. 18:88: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑπὸ τρόμος ἤλυθε γυῖα.
μᾶλλον: Od. 18:162: μᾶλλον πρὸς πόσιός τε καὶ υἱέος ἢ πάρος ἦεν.
μᾶλλον: Od. 18:216: παῖς ἔτ’ ἐὼν καὶ μᾶλλον ἐνὶ φρεσὶ κέρδε’ ἐνώμας·
μᾶλλον: Od. 18:268: ὡς νῦν, ἢ ἔτι μᾶλλον, ἐμεῦ ἀπονόσφιν ἐόντος·
μᾶλλον: Od. 18:347: λώβης ἴσχεσθαι θυμαλγέος, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
μᾶλλον: Od. 18:387: ὣς ἔφατ’, Εὐρύμαχος δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον
μᾶλλον: Od. 19:117: μή μοι μᾶλλον θυμὸν ἐνιπλήσῃς ὀδυνάων
μᾶλλον: Od. 19:249: ὣς φάτο, τῇ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο
μᾶλλον: Od. 20:166: “ξεῖν’, ἦ ἄρ τί σε μᾶλλον Ἀχαιοὶ εἰσορόωσιν,
μᾶλλον: Od. 20:285: λώβης ἴσχεσθαι θυμαλγέος, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
μᾶλλον: Od. 22:224: ὣς φάτ’, Ἀθηναίη δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον,
μᾶλλον: Od. 23:231: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
μὰν: Il. 2:370: ἦ μὰν αὖτ’ ἀγορῇ νικᾷς γέρον υἷας Ἀχαιῶν.
μὰν: Il. 4:512: οὐ μὰν οὐδ’ Ἀχιλεὺς Θέτιδος πάϊς ἠϋκόμοιο
μάν: Il. 5:765: ἄγρει μάν οἱ ἔπορσον Ἀθηναίην ἀγελείην,
μάν: Il. 5:895: ἀλλ’ οὐ μάν σ’ ἔτι δηρὸν ἀνέξομαι ἄλγε’ ἔχοντα·
μὰν: Il. 7:459: ἄγρει μὰν ὅτ’ ἂν αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
μὰν: Il. 8:373: ἔσται μὰν ὅτ’ ἂν αὖτε φίλην γλαυκώπιδα εἴπῃ.
μὰν: Il. 8:512: μὴ μὰν ἀσπουδί γε νεῶν ἐπιβαῖεν ἕκηλοι,
μὰν: Il. 12:318: οὐ μὰν ἀκλεέες Λυκίην κάτα κοιρανέουσιν
μὰν: Il. 13:354: ἦ μὰν ἀμφοτέροισιν ὁμὸν γένος ἠδ’ ἴα πάτρη,
μὰν: Il. 13:414: οὐ μὰν αὖτ’ ἄτιτος κεῖτ’ Ἄσιος, ἀλλά ἕ φημι
μὰν: Il. 14:453: οὐ μὰν αὖτ’ ὀΐω μεγαθύμου Πανθοΐδαο
μὰν: Il. 15:16: οὐ μὰν οἶδ’ εἰ αὖτε κακοῤῥαφίης ἀλεγεινῆς
μὰν: Il. 15:476: μὴ μὰν ἀσπουδί γε δαμασσάμενοί περ ἕλοιεν
μὰν: Il. 15:508: οὐ μὰν ἔς γε χορὸν κέλετ’ ἐλθέμεν, ἀλλὰ μάχεσθαι.
μὰν: Il. 16:14: ζώειν μὰν ἔτι φασὶ Μενοίτιον Ἄκτορος υἱόν,
μὰν: Il. 17:41: ἀλλ’ οὐ μὰν ἔτι δηρὸν ἀπείρητος πόνος ἔσται
μὰν: Il. 17:415: ὦ φίλοι οὐ μὰν ἧμιν ἐϋκλεὲς ἀπονέεσθαι
μὰν: Il. 17:429: ἦ μὰν Αὐτομέδων Διώρεος ἄλκιμος υἱὸς
μὰν: Il. 17:448: ἀλλ’ οὐ μὰν ὑμῖν γε καὶ ἅρμασι δαιδαλέοισιν
μὰν: Il. 17:538: ἦ δὴ μὰν ὀλίγον γε Μενοιτιάδαο θανόντος
μὰν: Il. 22:304: μὴ μὰν ἀσπουδί γε καὶ ἀκλειῶς ἀπολοίμην,
μὰν: Il. 23:441: ἀλλ’ οὐ μὰν οὐδ’ ὧς ἄτερ ὅρκου οἴσῃ ἄεθλον.
μὰν: Od. 11:344: “ὦ φίλοι, οὐ μὰν ἧμιν ἀπὸ σκοποῦ οὐδ’ ἀπὸ δόξης
μὰν: Od. 17:470: οὐ μὰν οὔτ’ ἄχος ἐστὶ μετὰ φρεσὶν οὔτε τι πένθος,
μάντεϊ: Il. 13:69: μάντεϊ εἰδόμενος κέλεται παρὰ νηυσὶ μάχεσθαι,
μαντεύεαι: Il. 16:859: Πατρόκλεις τί νύ μοι μαντεύεαι αἰπὺν ὄλεθρον;
μαντεύεαι: Il. 19:420: Ξάνθε τί μοι θάνατον μαντεύεαι; οὐδέ τί σε χρή.
μαντεύεο: Od. 2:178: “ὦ γέρον, εἰ δ’ ἄγε δὴ μαντεύεο σοῖσι τέκεσσιν
μαντεύεσθαι: Il. 1:107: αἰεί τοι τὰ κάκ’ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι,
μαντεύεσθαι: Od. 2:180: ταῦτα δ’ ἐγὼ σέο πολλὸν ἀμείνων μαντεύεσθαι.
μαντεύεσθαι: Od. 20:380: ἄλλος δ’ αὖτέ τις οὗτος ἀνέστη μαντεύεσθαι.
μαντεύεται: Il. 2:300: ἢ ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται ἦε καὶ οὐκί.
μαντεύετο: Od. 15:255: ἔνθ’ ὅ γε ναιετάων μαντεύετο πᾶσι βροτοῖσι.
μαντεύομαι: Od. 2:170: οὐ γὰρ ἀπείρητος μαντεύομαι, ἀλλ’ ἐῢ εἰδώς·
μαντευόμενος: Od. 9:510: καὶ μαντευόμενος κατεγήρα Κυκλώπεσσιν·
μαντεύσατο: Od. 23:251: ὣς γάρ μοι ψυχὴ μαντεύσατο Τειρεσίαο
μαντεύσομαι: Od. 1:200: αὐτὰρ νῦν τοι ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
μαντεύσομαι: Od. 15:172: “κλῦτέ μευ· αὐτὰρ ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
μαντεύσομαι: Od. 17:154: ἀτρεκέως γάρ τοι μαντεύσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω.
μαντήϊα: Od. 12:272: ὄφρ’ ὕμιν εἴπω μαντήϊα Τειρεσίαο
Μάντι: Il. 1:106: “ Μάντι κακῶν οὐ πώ ποτέ μοι τὸ κρήγυον εἶπας·
μάντιές: Il. 24:221: ἢ οἳ μάντιές εἰσι θυοσκόοι ἢ ἱερῆες,
μάντιν: Il. 1:62: ἀλλ’ ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν ἢ ἱερῆα,
μάντιν: Od. 15:252: αὐτὰρ ὑπέρθυμον Πολυφείδεα μάντιν Ἀπόλλων
μάντιν: Od. 17:384: μάντιν ἢ ἰητῆρα κακῶν ἢ τέκτονα δούρων,
Μαντινέην: Il. 2:607: καὶ Τεγέην εἶχον καὶ Μαντινέην ἐρατεινὴν
Μάντιον: Od. 15:242: γείνατο δ’ Ἀντιφάτην καὶ Μάντιον, υἷε κραταιώ.
μάντιος: Il. 13:663: ἦν δέ τις Εὐχήνωρ Πολυΐδου μάντιος υἱὸς
μάντιος: Od. 10:493: μάντιος ἀλαοῦ, τοῦ τε φρένες ἔμπεδοί εἰσι·
μάντιος: Od. 12:267: μάντιος ἀλαοῦ, Θηβαίου Τειρεσίαο,
Μάντιος: Od. 15:249: Μάντιος αὖ τέκετο Πολυφείδεά τε Κλεῖτόν τε·
μάντις: Il. 1:92: Καὶ τότε δὴ θάρσησε καὶ ηὔδα μάντις ἀμύμων·
μάντις: Il. 1:384: πάντῃ ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν· ἄμμι δὲ μάντις
μάντις: Od. 1:202: οὔτε τι μάντις ἐὼν οὔτ’ οἰωνῶν σάφα εἰδώς.
μάντις: Od. 9:508: ἔσκε τις ἐνθάδε μάντις ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε,
μάντις: Od. 10:538: ἔνθα τοι αὐτίκα μάντις ἐλεύσεται, ὄρχαμε λαῶν,
μάντις: Od. 11:99: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσι προσηύδα μάντις ἀμύμων·
μάντις: Od. 11:291: ἀργαλέας. τὰς δ’ οἶος ὑπέσχετο μάντις ἀμύμων
μάντις: Od. 15:225: μάντις· ἀτὰρ γενεήν γε Μελάμποδος ἔκγονος ἦεν,
μαντοσύνας: Il. 2:832: ᾔδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκε
μαντοσύνας: Il. 11:330: ᾔδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκε
μαντοσύνῃ: Od. 9:509: Τήλεμος Εὐρυμίδης, ὃς μαντοσύνῃ ἐκέκαστο
μαντοσύνην: Il. 1:72: ἣν διὰ μαντοσύνην, τήν οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων·
Μαραθῶνα: Od. 7:80: ἵκετο δ’ ἐς Μαραθῶνα καὶ εὐρυάγυιαν Ἀθήνην,
μαργαίνειν: Il. 5:882: μαργαίνειν ἀνέηκεν ἐπ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι.
μάργε: Od. 16:421: μάργε, τίη δὲ σὺ Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε
μάργῃ: Od. 18:2: πτωχεύεσκ’ Ἰθάκης, μετὰ δ’ ἔπρεπε γαστέρι μάργῃ
μάργην: Od. 23:11: “μαῖα φίλη, μάργην σε θεοὶ θέσαν, οἵ τε δύνανται
Μάρις: Il. 16:319: ἤριπε δὲ προπάροιθε. Μάρις δ’ αὐτοσχεδὰ δουρὶ
μαρμαίροντα: Il. 3:397: στήθεά θ’ ἱμερόεντα καὶ ὄμματα μαρμαίροντα,
μαρμαίροντα: Il. 12:195: Ὄφρ’ οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ’ ἔντεα μαρμαίροντα,
μαρμαίροντα: Il. 13:22: χρύσεα μαρμαίροντα τετεύχαται ἄφθιτα αἰεί.
μαρμαίροντα: Il. 16:664: χάλκεα μαρμαίροντα, τὰ μὲν κοίλας ἐπὶ νῆας
μαρμαίροντα: Il. 18:131: χάλκεα μαρμαίροντα· τὰ μὲν κορυθαίολος Ἕκτωρ
μαρμαίροντα: Il. 18:617: τεύχεα μαρμαίροντα παρ’ Ἡφαίστοιο φέρουσα.
μαρμαίροντα: Il. 23:27: χάλκεα μαρμαίροντα, λύον δ’ ὑψηχέας ἵππους,
μαρμαίροντας: Il. 16:279: αὐτὸν καὶ θεράποντα σὺν ἔντεσι μαρμαίροντας,
μαρμαίροντες: Il. 13:801: χαλκῷ μαρμαίροντες ἅμ’ ἡγεμόνεσσιν ἕποντο.
μαρμαρέην: Il. 14:272: τῇ δ’ ἑτέρῃ ἅλα μαρμαρέην, ἵνα νῶϊν ἅπαντες
μαρμαρέην: Il. 17:594: μαρμαρέην, Ἴδην δὲ κατὰ νεφέεσσι κάλυψεν,
μαρμαρέην: Il. 18:480: τρίπλακα μαρμαρέην, ἐκ δ’ ἀργύρεον τελαμῶνα.
μάρμαρον: Il. 16:735: μάρμαρον ὀκριόεντα τόν οἱ περὶ χεὶρ ἐκάλυψεν,
μαρμαρυγὰς: Od. 8:265: μαρμαρυγὰς θηεῖτο ποδῶν, θαύμαζε δὲ θυμῷ.
μαρμάρῳ: Il. 12:380: μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλών, ὅ ῥα τείχεος ἐντὸς
μαρμάρῳ: Od. 9:499: μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλών· τόσσον γὰρ ἵησιν.”
μάρναθ’: Il. 13:369: δωσέμεναι· ὃ δὲ μάρναθ’ ὑποσχεσίῃσι πιθήσας.
μαρναίμεθ’: Od. 11:513: αὐτὰρ ὅτ’ ἐν πεδίῳ Τρώων μαρναίμεθ’ Ἀχαιοί,
μαρνάμεθ’: Od. 3:108: μαρνάμεθ’· ἔνθα δ’ ἔπειτα κατέκταθεν ὅσσοι ἄριστοι·
μαρνάμενοι: Il. 6:256: μαρνάμενοι περὶ ἄστυ· σὲ δ’ ἐνθάδε θυμὸς ἀνῆκεν
μαρνάμενοι: Il. 6:328: μαρνάμενοι· σέο δ’ εἵνεκ’ ἀϋτή τε πτόλεμός τε
μαρνάμενοι: Il. 14:25: μαρνάμενοι· λάκε δέ σφι περὶ χροῒ χαλκὸς ἀτειρὴς
μαρνάμενοι: Od. 24:39: μαρνάμενοι περὶ σεῖο· σὺ δ’ ἐν στροφάλιγγι κονίης
μαρναμένοιϊν: Il. 1:257: εἰ σφῶϊν τάδε πάντα πυθοίατο μαρναμένοιϊν,
μαρναμένοιιν: Il. 17:387: χεῖρές τ’ ὀφθαλμοί τε παλάσσετο μαρναμένοιιν
μαρναμένοιο: Il. 15:609: σμερδαλέον κροτάφοισι τινάσσετο μαρναμένοιο
μαρναμένοισι: Il. 13:96: μαρναμένοισι πέποιθα σαωσέμεναι νέας ἁμάς·
μαρναμένοισι: Od. 16:98: μαρναμένοισι πέποιθε, καὶ εἰ μέγα νεῖκος ὄρηται;
μαρναμένοισι: Od. 16:116: μαρναμένοισι πέποιθε, καὶ εἰ μέγα νεῖκος ὄρηται.
μαρναμένοισιν: Il. 11:74: οἴη γάρ ῥα θεῶν παρετύγχανε μαρναμένοισιν,
μαρναμένοισιν: Il. 15:699: τοῖσι δὲ μαρναμένοισιν ὅδ’ ἦν νόος· ἤτοι Ἀχαιοὶ
μαρνάμενον: Il. 3:307: μαρνάμενον φίλον υἱὸν ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ·
μαρνάμενον: Il. 6:204: μαρνάμενον Σολύμοισι κατέκτανε κυδαλίμοισι·
μαρνάμενον: Od. 3:85: σὺν σοὶ μαρνάμενον Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξαι.
μαρνάμενος: Il. 9:327: ἀνδράσι μαρνάμενος ὀάρων ἕνεκα σφετεράων.
μαρνάμενος: Il. 13:273: λήθω μαρνάμενος, σὲ δὲ ἴδμεναι αὐτὸν ὀΐω.
μαρναμένους: Od. 18:31: μαρναμένους· πῶς δ’ ἂν σὺ νεωτέρῳ ἀνδρὶ μάχοιο;”
μαρναμένων: Il. 12:429: μαρναμένων, πολλοὶ δὲ διαμπερὲς ἀσπίδος αὐτῆς.
μαρναμένων: Il. 13:579: μαρναμένων μετὰ ποσσὶ κυλινδομένην ἐκόμισσε·
μαρναμένων: Il. 14:410: πὰρ ποσὶ μαρναμένων ἐκυλίνδετο, τῶν ἓν ἀείρας
μαρναμένων: Il. 15:715: ἀνδρῶν μαρναμένων· ῥέε δ’ αἵματι γαῖα μέλαινα.
μαρναμένων: Il. 16:775: μαρναμένων ἀμφ’ αὐτόν· ὃ δ’ ἐν στροφάλιγγι κονίης
μαρναμένων: Od. 24:507: ἀνδρῶν μαρναμένων ἵνα τε κρίνονται ἄριστοι,
μάρναντο: Il. 11:595: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο·
μάρναντο: Il. 13:169: Οἳ δ’ ἄλλοι μάρναντο, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει.
μάρναντο: Il. 13:540: Οἳ δ’ ἄλλοι μάρναντο, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει.
μάρναντο: Il. 13:673: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο·
μάρναντο: Il. 13:720: μάρναντο Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ,
μάρναντο: Il. 17:366: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρός, οὐδέ κε φαίης
μάρναντο: Il. 17:403: πολλὸν γὰρ ῥ’ ἀπάνευθε νεῶν μάρναντο θοάων
μάρναντο: Il. 17:424: ὣς οἳ μὲν μάρναντο, σιδήρειος δ’ ὀρυμαγδὸς
μάρναντο: Il. 18:1: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο,
μάρναντο: Il. 18:453: πᾶν δ’ ἦμαρ μάρναντο περὶ Σκαιῇσι πύλῃσι·
μάρναό: Il. 15:475: μάρναό τε Τρώεσσι καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς.
μάρναο: Il. 16:497: αὐτὰρ ἔπειτα καὶ αὐτὸς ἐμεῦ πέρι μάρναο χαλκῷ.
μάρνασθ’: Il. 5:33: μάρνασθ’, ὁπποτέροισι πατὴρ Ζεὺς κῦδος ὀρέξῃ,
μάρνασθαι: Il. 9:317: μάρνασθαι δηΐοισιν ἐπ’ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί.
μάρνασθαι: Il. 11:190: μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην.
μάρνασθαι: Il. 11:205: μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην.
μάρνασθαι: Il. 15:557: μάρνασθαι, πρίν γ’ ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ κατ’ ἄκρης
μάρνασθαι: Il. 16:195: ἔγχεϊ μάρνασθαι μετὰ Πηλεΐωνος ἑταῖρον.
μάρνασθαι: Il. 16:241: μάρνασθαι· τῷ κῦδος ἅμα πρόες εὐρύοπα Ζεῦ,
μάρνασθαι: Il. 17:148: μάρνασθαι δηΐοισιν ἐπ’ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί.
μάρνασθαι: Il. 24:395: εἴα μάρνασθαι κεχολωμένος Ἀτρεΐωνι.
μάρνασθαι: Od. 9:50: ἀνδράσι μάρνασθαι καὶ ὅθι χρὴ πεζὸν ἐόντα.
μάρναται: Il. 4:513: μάρναται, ἀλλ’ ἐπὶ νηυσὶ χόλον θυμαλγέα πέσσει.
μάρνατο: Il. 11:498: πεύθετ’, ἐπεί ῥα μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ μάρνατο πάσης
Μαρπήσσης: Il. 9:553: κούρῃ Μαρπήσσης καλλισφύρου Εὐηνίνης
μάρπτε: Il. 14:228: ἀκροτάτας κορυφάς· οὐδὲ χθόνα μάρπτε ποδοῖιν·
μάρπτῃσι: Il. 8:405: ἕλκε’ ἀπαλθήσεσθον, ἅ κεν μάρπτῃσι κεραυνός·
μάρπτῃσι: Il. 8:419: ἕλκε’ ἀπαλθήσεσθον, ἅ κεν μάρπτῃσι κεραυνός·
μαρτυρίῃσι: Od. 11:325: Δίῃ ἐν ἀμφιρύτῃ Διονύσου μαρτυρίῃσι.
μάρτυροι: Il. 1:338: καί σφωϊν δὸς ἄγειν· τὼ δ’ αὐτὼ μάρτυροι ἔστων
μάρτυροι: Il. 2:302: μάρτυροι, οὓς μὴ κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι·
μάρτυροι: Il. 3:280: ὑμεῖς μάρτυροι ἔστε, φυλάσσετε δ’ ὅρκια πιστά·
μάρτυροι: Il. 14:273: μάρτυροι ὦσ’ οἳ ἔνερθε θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες,
μάρτυροι: Il. 22:255: μάρτυροι ἔσσονται καὶ ἐπίσκοποι ἁρμονιάων·
μάρτυροι: Od. 1:273: μῦθον πέφραδε πᾶσι, θεοὶ δ’ ἐπὶ μάρτυροι ἔστων.
μάρτυροι: Od. 14:394: μάρτυροι ἀμφοτέροισι θεοί, τοὶ Ὄλυμπον ἔχουσιν.
μάρτυρος: Od. 16:423: μάρτυρος; οὐδ’ ὁσίη κακὰ ῥάπτειν ἀλλήλοισιν.
μάρψαι: Il. 22:201: ὣς ὃ τὸν οὐ δύνατο μάρψαι ποσίν, οὐδ’ ὃς ἀλύξαι.
μάρψας: Od. 9:289: σὺν δὲ δύω μάρψας ὥς τε σκύλακας ποτὶ γαίῃ
μάρψας: Od. 9:311: σὺν δ’ ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δεῖπνον.
μάρψας: Od. 9:344: σὺν δ’ ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δόρπον.
μάρψας: Od. 10:116: αὐτίχ’ ἕνα μάρψας ἑτάρων ὁπλίσσατο δεῖπνον.
μάρψει: Il. 15:137: μάρψει δ’ ἑξείης ὅς τ’ αἴτιος ὅς τε καὶ οὐκί.
μάρψῃ: Il. 21:564: καί με μεταΐξας μάρψῃ ταχέεσσι πόδεσσιν.
Μάρων: Od. 9:197: ἡδέος, ὅν μοι δῶκε Μάρων, Εὐάνθεος υἱός,
μάσασθαι: Od. 11:591: τῶν ὁπότ’ ἰθύσει’ ὁ γέρων ἐπὶ χερσὶ μάσασθαι,
Μάσητά: Il. 2:562: οἵ τ’ ἔχον Αἴγιναν Μάσητά τε κοῦροι Ἀχαιῶν,
μάσσεται: Il. 9:394: Πηλεύς θήν μοι ἔπειτα γυναῖκά γε μάσσεται αὐτός.
μάσσον: Od. 8:203: ἥσειν ἢ τοσσοῦτον ὀΐομαι ἢ ἔτι μάσσον.
μάστακ’: Il. 9:324: μάστακ’ ἐπεί κε λάβῃσι, κακῶς δ’ ἄρα οἱ πέλει αὐτῇ,
μάστακα: Od. 4:287: ἤθελεν· ἀλλ’ Ὀδυσεὺς ἐπὶ μάστακα χερσὶ πίεζε
μάστακα: Od. 23:76: εἰπέμεν· ἀλλά με κεῖνος ἑλὼν ἐπὶ μάστακα χερσὶν
μάστι: Il. 23:500: μάστι δ’ αἰὲν ἔλαυνε κατωμαδόν· οἳ δέ οἱ ἵπποι
μάστιγα: Il. 5:226: ἀλλ’ ἄγε νῦν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα
μάστιγα: Il. 5:840: λάζετο δὲ μάστιγα καὶ ἡνία Παλλὰς Ἀθήνη·
μάστιγα: Il. 10:500: τόξῳ ἐπιπλήσσων, ἐπεὶ οὐ μάστιγα φαεινὴν
μάστιγα: Il. 17:479: ἀλλὰ σὺ μὲν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα
μάστιγα: Il. 17:482: καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν,
μάστιγα: Il. 19:395: κολλητὸν ποτὶ δίφρον. ὃ δὲ μάστιγα φαεινὴν
μάστιγα: Il. 23:384: ὅς ῥά οἱ ἐκ χειρῶν ἔβαλεν μάστιγα φαεινήν.
μάστιγα: Il. 23:390: δῶκε δέ οἱ μάστιγα, μένος δ’ ἵπποισιν ἐνῆκεν·
μάστιγα: Il. 23:510: κλῖνε δ’ ἄρα μάστιγα ποτὶ ζυγόν· οὐδὲ μάτησεν
μάστιγα: Il. 24:441: καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν,
μάστιγα: Od. 6:81: ἡ δ’ ἔλαβεν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα,
μάστιγας: Il. 23:362: Οἳ δ’ ἅμα πάντες ἐφ’ ἵπποιιν μάστιγας ἄειραν,
μάστιγι: Il. 5:748: Ἥρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ’ ἄρ’ ἵππους·
μάστιγι: Il. 8:392: Ἥρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ’ ἄρ’ ἵππους·
μάστιγι: Il. 11:532: μάστιγι λιγυρῇ· τοὶ δὲ πληγῆς ἀΐοντες
μάστιγι: Il. 12:37: βαλλόμεν’· Ἀργεῖοι δὲ Διὸς μάστιγι δαμέντες
μάστιγι: Il. 13:812: ἀλλὰ Διὸς μάστιγι κακῇ ἐδάμημεν Ἀχαιοί.
μάστιγι: Il. 15:352: Ὣς εἰπὼν μάστιγι κατωμαδὸν ἤλασεν ἵππους
μάστιγι: Il. 17:430: πολλὰ μὲν ἂρ μάστιγι θοῇ ἐπεμαίετο θείνων,
μάστιγι: Il. 23:642: ἔμπεδον ἡνιόχευ’, ὃ δ’ ἄρα μάστιγι κέλευεν.
μάστιγι: Il. 24:326: ἵπποι, τοὺς ὃ γέρων ἐφέπων μάστιγι κέλευε
μάστιγι: Od. 6:316: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἵμασεν μάστιγι φαεινῇ
μάστιε: Il. 17:622: μάστιε νῦν εἷός κε θοὰς ἐπὶ νῆας ἵκηαι·
μαστίεται: Il. 20:171: μαστίεται, ἑὲ δ’ αὐτὸν ἐποτρύνει μαχέσασθαι,
μάστιν: Od. 15:182: ἦ, καὶ ἐφ’ ἵπποιϊν μάστιν βάλε· τοὶ δὲ μάλ’ ὦκα
μάστιξεν: Il. 5:366: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
μάστιξεν: Il. 5:768: μάστιξεν δ’ ἵππους· τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
μάστιξεν: Il. 8:45: μάστιξεν δ’ ἐλάαν· τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
μάστιξεν: Il. 8:117: μάστιξεν δ’ ἵππους· τάχα δ’ Ἕκτορος ἄγχι γένοντο.
μάστιξεν: Il. 10:530: μάστιξεν δ’ ἵππους, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
μάστιξεν: Il. 11:519: μάστιξεν δ’ ἵππους, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
μάστιξέν: Il. 22:400: μάστιξέν ῥ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
μάστιξεν: Od. 3:484: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
μάστιξεν: Od. 3:494: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
μάστιξεν: Od. 6:82: μάστιξεν δ’ ἐλάαν· καναχὴ δ’ ἦν ἡμιόνοιϊν·
μάστιξεν: Od. 15:192: μάστιξεν δ’ ἐλάαν, τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
Μαστορίδης: Il. 15:438: Μαστορίδης, ὃν νῶϊ Κυθηρόθεν ἔνδον ἐόντα
Μαστορίδης: Od. 2:158: Μαστορίδης· ὁ γὰρ οἶος ὁμηλικίην ἐκέκαστο
Μαστορίδης: Od. 24:452: Μαστορίδης· ὁ γὰρ οἶος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω·
Μάστορος: Il. 15:430: τοῦ μὲν ἅμαρθ’, ὃ δ’ ἔπειτα Λυκόφρονα Μάστορος υἱὸν
ματεύσομεν: Il. 14:110: ἐγγὺς ἀνήρ· οὐ δηθὰ ματεύσομεν· αἴ κ’ ἐθέλητε
μάτησεν: Il. 23:510: κλῖνε δ’ ἄρα μάστιγα ποτὶ ζυγόν· οὐδὲ μάτησεν
ματήσετον: Il. 5:233: μὴ τὼ μὲν δείσαντε ματήσετον, οὐδ’ ἐθέλητον
ματίῃ: Od. 10:79: ἡμετέρῃ ματίῃ, ἐπεὶ οὐκέτι φαίνετο πομπή.
μάχαι: Il. 1:177: αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε·
μάχαι: Il. 5:891: αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε.
μάχαι: Il. 24:548: αἰεί τοι περὶ ἄστυ μάχαι τ’ ἀνδροκτασίαι τε.
μάχαι: Od. 11:612: ὑσμῖναί τε μάχαι τε φόνοι τ’ ἀνδροκτασίαι τε.
μάχαιραν: Il. 3:271: Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν,
μάχαιραν: Il. 19:252: Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν,
μαχαίρας: Il. 18:597: καί ῥ’ αἳ μὲν καλὰς στεφάνας ἔχον, οἳ δὲ μαχαίρας
μαχαίρῃ: Il. 11:843: ἔνθά μιν ἐκτανύσας ἐκ μηροῦ τάμνε μαχαίρῃ
Μαχᾶον: Il. 14:3: φράζεο δῖε Μαχᾶον ὅπως ἔσται τάδε ἔργα·
Μαχάονα: Il. 4:193: Ταλθύβι’ ὅττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον
Μαχάονα: Il. 4:200: παπταίνων ἥρωα Μαχάονα· τὸν δὲ νόησεν
Μαχάονα: Il. 11:506: παῦσεν ἀριστεύοντα Μαχάονα ποιμένα λαῶν,
Μαχάονα: Il. 11:597: ἱδρῶσαι, ἦγον δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν.
Μαχάονα: Il. 11:650: γιγνώσκω, ὁρόω δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν.
Μαχάονι: Il. 11:612: ἤτοι μὲν τά γ’ ὄπισθε Μαχάονι πάντα ἔοικε
μάχας: Il. 2:798: ἤδη μὲν μάλα πολλὰ μάχας εἰσήλυθον ἀνδρῶν,
μάχας: Il. 7:237: αὐτὰρ ἐγὼν εὖ οἶδα μάχας τ’ ἀνδροκτασίας τε·
Μαχάων: Il. 2:732: ἰητῆρ’ ἀγαθὼ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων·
Μαχάων: Il. 11:512: ἄγρει σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, πὰρ δὲ Μαχάων
Μαχάων: Il. 11:517: αὐτίκα δ’ ὧν ὀχέων ἐπεβήσετο, πὰρ δὲ Μαχάων
Μαχάων: Il. 11:832: ἰητροὶ μὲν γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων
μάχεαι: Il. 17:471: οἷον πρὸς Τρῶας μάχεαι πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ
μαχειόμενος: Od. 17:471: ὁππότ’ ἀνὴρ περὶ οἷσι μαχειόμενος κτεάτεσσι
μαχεῖται: Il. 20:26: εἰ γὰρ Ἀχιλλεὺς οἶος ἐπὶ Τρώεσσι μαχεῖται
μαχέοιντο: Il. 1:344: ὅππως οἱ παρὰ νηυσὶ σόοι μαχέοιντο Ἀχαιοί. ”
μαχέοιτο: Il. 1:272: τῶν οἳ νῦν βροτοί εἰσιν ἐπιχθόνιοι μαχέοιτο·
μαχέονται: Il. 2:366: ἠδ’ ὅς κ’ ἐσθλὸς ἔῃσι· κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται.
μαχεούμενοι: Od. 24:113: ἦε περὶ πτόλιος μαχεούμενοι ἠδὲ γυναικῶν;
μαχεούμενον: Od. 11:403: ἠὲ περὶ πτόλιος μαχεούμενον ἠδὲ γυναικῶν;”
μαχέσαιο: Il. 6:329: ἄστυ τόδ’ ἀμφιδέδηε· σὺ δ’ ἂν μαχέσαιο καὶ ἄλλῳ,
μαχέσαιτο: Il. 24:439: οὐκ ἄν τίς τοι πομπὸν ὀνοσσάμενος μαχέσαιτο.
μαχέσασθαι: Il. 3:20: ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
μαχέσασθαι: Il. 3:433: ἐξαῦτις μαχέσασθαι ἐναντίον· ἀλλά σ’ ἔγωγε
μαχέσασθαι: Il. 5:496: ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν.
μαχέσασθαι: Il. 6:105: ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν.
μαχέσασθαι: Il. 7:40: ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,
μαχέσασθαι: Il. 7:51: ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι·
μαχέσασθαι: Il. 7:74: τῶν νῦν ὅν τινα θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγει
μαχέσασθαι: Il. 8:168: ἵππους τε στρέψαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασθαι.
μαχέσασθαι: Il. 8:255: τάφρου τ’ ἐξελάσαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασθαι,
μαχέσασθαι: Il. 11:213: ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν.
μαχέσασθαι: Il. 17:168: οὐδ’ ἰθὺς μαχέσασθαι, ἐπεὶ σέο φέρτερός ἐστι.
μαχέσασθαι: Il. 17:178: ῥηϊδίως, ὁτὲ δ’ αὐτὸς ἐποτρύνει μαχέσασθαι.
μαχέσασθαι: Il. 17:490: τλαῖεν ἐναντίβιον στάντες μαχέσασθαι Ἄρηϊ.
μαχέσασθαι: Il. 20:171: μαστίεται, ἑὲ δ’ αὐτὸν ἐποτρύνει μαχέσασθαι,
μαχέσασθαι: Il. 20:179: ἔστης; ἦ σέ γε θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγει
μαχέσασθαι: Il. 20:257: πρὶν χαλκῷ μαχέσασθαι ἐναντίον· ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον
μαχέσασθαι: Il. 22:223: οἰχομένη πεπιθήσω ἐναντίβιον μαχέσασθαι.
μάχεσθ’: Il. 15:494: ἀλλὰ μάχεσθ’ ἐπὶ νηυσὶν ἀολλέες· ὃς δέ κεν ὕμεων
μάχεσθαι: Il. 1:8: Τίς γάρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι;
μάχεσθαι: Il. 1:151: ἢ ὁδὸν ἐλθέμεναι ἢ ἀνδράσιν ἶφι μάχεσθαι;
μάχεσθαι: Il. 1:258: οἳ περὶ μὲν βουλὴν Δαναῶν, περὶ δ’ ἐστὲ μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 2:121: ἄπρηκτον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι
μάχεσθαι: Il. 2:452: καρδίῃ ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 2:720: ἐμβέβασαν τόξων εὖ εἰδότες ἶφι μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 2:863: τῆλ’ ἐξ Ἀσκανίης· μέμασαν δ’ ὑσμῖνι μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 3:67: νῦν αὖτ’ εἴ μ’ ἐθέλεις πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι,
μάχεσθαι: Il. 3:70: συμβάλετ’ ἀμφ’ Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσθαι·
μάχεσθαι: Il. 3:91: οἴους ἀμφ’ Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 3:435: ἀντίβιον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι
μάχεσθαι: Il. 4:156: οἶον προστήσας πρὸ Ἀχαιῶν Τρωσὶ μάχεσθαι,
μάχεσθαι: Il. 4:224: οὐδὲ καταπτώσσοντ’ οὐδ’ οὐκ ἐθέλοντα μάχεσθαι,
μάχεσθαι: Il. 4:287: αὐτὼ γὰρ μάλα λαὸν ἀνώγετον ἶφι μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 4:294: οὓς ἑτάρους στέλλοντα καὶ ὀτρύνοντα μάχεσθαι
μάχεσθαι: Il. 4:304: οἶος πρόσθ’ ἄλλων μεμάτω Τρώεσσι μάχεσθαι,
μάχεσθαι: Il. 4:373: ἀλλὰ πολὺ πρὸ φίλων ἑτάρων δηΐοισι μάχεσθαι,
μάχεσθαι: Il. 4:414: ὀτρύνοντι μάχεσθαι ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς·
μάχεσθαι: Il. 5:124: θαρσῶν νῦν Διόμηδες ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι·
μάχεσθαι: Il. 5:130: μή τι σύ γ’ ἀθανάτοισι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι
μάχεσθαι: Il. 5:135: καὶ πρίν περ θυμῷ μεμαὼς Τρώεσσι μάχεσθαι·
μάχεσθαι: Il. 5:244: ἄνδρ’ ὁρόω κρατερὼ ἐπὶ σοὶ μεμαῶτε μάχεσθαι
μάχεσθαι: Il. 5:253: οὐ γάρ μοι γενναῖον ἀλυσκάζοντι μάχεσθαι
μάχεσθαι: Il. 5:536: τῖον, ἐπεὶ θοὸς ἔσκε μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 5:569: ἀντίον ἀλλήλων ἐχέτην μεμαῶτε μάχεσθαι·
μάχεσθαι: Il. 5:606: εἴκετε, μηδὲ θεοῖς μενεαινέμεν ἶφι μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 5:810: καί σε προφρονέως κέλομαι Τρώεσσι μάχεσθαι·
μάχεσθαι: Il. 5:819: οὔ μ’ εἴας μακάρεσσι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι
μάχεσθαί: Il. 6:79: πᾶσαν ἐπ’ ἰθύν ἐστε μάχεσθαί τε φρονέειν τε,
μάχεσθαι: Il. 6:120: ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 6:141: οὐδ’ ἂν ἐγὼ μακάρεσσι θεοῖς ἐθέλοιμι μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 6:445: αἰεὶ καὶ πρώτοισι μετὰ Τρώεσσι μάχεσθαι
μάχεσθαι: Il. 6:460: Ἕκτορος ἧδε γυνὴ ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι
μάχεσθαι: Il. 7:3: ἀμφότεροι μέμασαν πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 7:111: μηδ’ ἔθελ’ ἐξ ἔριδος σεῦ ἀμείνονι φωτὶ μάχεσθαι
μάχεσθαι: Il. 7:210: θυμοβόρου ἔριδος μένεϊ ξυνέηκε μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 8:56: παυρότεροι· μέμασαν δὲ καὶ ὧς ὑσμῖνι μάχεσθαι
μάχεσθαι: Il. 8:210: οὐκ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι Διὶ Κρονίωνι μάχεσθαι
μάχεσθαι: Il. 9:705: ὀτρύνων, καὶ δ’ αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 10:101: μή πως καὶ διὰ νύκτα μενοινήσωσι μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 10:147: βουλὰς βουλεύειν, ἢ φευγέμεν ἠὲ μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 10:327: βουλὰς βουλεύειν ἢ φευγέμεν ἠὲ μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 11:12: καρδίῃ ἄληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 11:442: ἤτοι μέν ῥ’ ἔμ’ ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι·
μάχεσθαι: Il. 11:745: ἡγεμόν’ ἱππήων, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 12:65: ἔνθ’ οὔ πως ἔστιν καταβήμεναι οὐδὲ μάχεσθαι
μάχεσθαι: Il. 12:90: τεῖχος ῥηξάμενοι κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 12:367: ἑσταότες Δαναοὺς ὀτρύνετον ἶφι μάχεσθαι·
μάχεσθαι: Il. 12:377: σὺν δ’ ἐβάλοντο μάχεσθαι ἐναντίον, ὦρτο δ’ ἀϋτή.
μάχεσθαι: Il. 13:69: μάντεϊ εἰδόμενος κέλεται παρὰ νηυσὶ μάχεσθαι,
μάχεσθαι: Il. 13:74: μᾶλλον ἐφορμᾶται πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι,
μάχεσθαι: Il. 13:80: Ἕκτορι Πριαμίδῃ ἄμοτον μεμαῶτι μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 13:135: σειόμεν’· οἳ δ’ ἰθὺς φρόνεον, μέμασαν δὲ μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 13:234: ὅς τις ἐπ’ ἤματι τῷδε ἑκὼν μεθίῃσι μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 13:238: νῶϊ δὲ καί κ’ ἀγαθοῖσιν ἐπισταίμεσθα μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 13:253: ἧσθαι ἐνὶ κλισίῃσι λιλαίομαι, ἀλλὰ μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 13:317: αἰπύ οἱ ἐσσεῖται μάλα περ μεμαῶτι μάχεσθαι
μάχεσθαι: Il. 13:767: θαρσύνονθ’ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι,
μάχεσθαι: Il. 13:794: ἠοῖ τῇ προτέρῃ· τότε δὲ Ζεὺς ὦρσε μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 14:51: οὐδ’ ἐθέλουσι μάχεσθαι ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσι.
μάχεσθαι: Il. 14:63: δύμεναι· οὐ γάρ πως βεβλημένον ἐστὶ μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 14:152: καρδίῃ, ἄληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 15:508: οὐ μὰν ἔς γε χορὸν κέλετ’ ἐλθέμεν, ἀλλὰ μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 15:570: οὔτε ποσὶν θάσσων οὔτ’ ἄλκιμος ὡς σὺ μάχεσθαι·
μάχεσθαι: Il. 15:642: παντοίας ἀρετάς, ἠμὲν πόδας ἠδὲ μάχεσθαι,
μάχεσθαι: Il. 15:722: οἵ μ’ ἐθέλοντα μάχεσθαι ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν
μάχεσθαι: Il. 16:65: ἄρχε δὲ Μυρμιδόνεσσι φιλοπτολέμοισι μάχεσθαι,
μάχεσθαι: Il. 16:292: ἡγεμόνα κτείνας, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 16:520: ἔγχος δ’ οὐ δύναμαι σχεῖν ἔμπεδον, οὐδὲ μάχεσθαι
μάχεσθαι: Il. 16:551: λαοὶ ἕποντ’, ἐν δ’ αὐτὸς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι·
μάχεσθαι: Il. 16:565: σύμβαλον ἀμφὶ νέκυι κατατεθνηῶτι μάχεσθαι
μάχεσθαι: Il. 16:631: τὼ οὔ τι χρὴ μῦθον ὀφέλλειν, ἀλλὰ μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 16:690: ῥηϊδίως, ὅτε δ’ αὐτὸς ἐποτρύνῃσι μάχεσθαι·
μάχεσθαι: Il. 17:98: ὁππότ’ ἀνὴρ ἐθέλῃ πρὸς δαίμονα φωτὶ μάχεσθαι
μάχεσθαι: Il. 17:117: θαρσύνονθ’ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι·
μάχεσθαι: Il. 17:351: καὶ δὲ μετ’ Ἀστεροπαῖον ἀριστεύεσκε μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 17:353: ἴθυσεν δὲ καὶ ὃ πρόφρων Δαναοῖσι μάχεσθαι·
μάχεσθαι: Il. 17:359: ἀλλὰ μάλ’ ἀμφ’ αὐτῷ βεβάμεν, σχεδόθεν δὲ μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 17:380: ζωὸν ἐνὶ πρώτῳ ὁμάδῳ Τρώεσσι μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 17:683: θαρσύνονθ’ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι,
μάχεσθαι: Il. 18:14: ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν, μηδ’ Ἕκτορι ἶφι μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 18:279: ἐλθὼν ἐκ νηῶν περὶ τείχεος ἄμμι μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 19:163: ἄκμηνος σίτοιο δυνήσεται ἄντα μάχεσθαι·
μάχεσθαι: Il. 20:88: ἀντία Πηλεΐωνος ὑπερθύμοιο μάχεσθαι;
μάχεσθαι: Il. 20:97: τὼ οὐκ ἔστ’ Ἀχιλῆος ἐναντίον ἄνδρα μάχεσθαι·
μάχεσθαι: Il. 20:139: ἢ Ἀχιλῆ’ ἴσχωσι καὶ οὐκ εἰῶσι μάχεσθαι,
μάχεσθαι: Il. 20:159: ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι
μάχεσθαι: Il. 20:333: ἀντία Πηλεΐωνος ὑπερθύμοιο μάχεσθαι,
μάχεσθαι: Il. 20:338: θαρσήσας δὴ ἔπειτα μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι·
μάχεσθαι: Il. 20:355: ἀλλ’ ἄγ’ ἀνὴρ ἄντ’ ἀνδρὸς ἴτω, μεμάτω δὲ μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 20:357: τοσσούσδ’ ἀνθρώπους ἐφέπειν καὶ πᾶσι μάχεσθαι·
μάχεσθαι: Il. 20:408: Πριαμίδην. τὸν δ’ οὔ τι πατὴρ εἴασκε μάχεσθαι,
μάχεσθαι: Il. 21:193: χραισμεῖν· ἀλλ’ οὐκ ἔστι Διὶ Κρονίωνι μάχεσθαι,
μάχεσθαι: Il. 21:486: ἀγροτέρας τ’ ἐλάφους ἢ κρείσσοσιν ἶφι μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 21:572: ἄλκιμον ὁρμᾶτο πτολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 22:36: ἑστήκει ἄμοτον μεμαὼς Ἀχιλῆϊ μάχεσθαι·
μάχεσθαι: Il. 23:554: ἀνδρῶν ὅς κ’ ἐθέλῃσιν ἐμοὶ χείρεσσι μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Il. 23:814: ἐς μέσον ἀμφοτέρω συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι
μάχεσθαι: Od. 13:341: ἀλλά τοι οὐκ ἐθέλησα Ποσειδάωνι μάχεσθαι
μάχεσθαι: Od. 14:491: οἷος κεῖνος ἔην βουλευέμεν ἠδὲ μάχεσθαι·
μάχεσθαι: Od. 16:171: δηρὸν ἀπὸ σφῶϊν ἔσομαι μεμαυῖα μάχεσθαι.”
μάχεσθαι: Od. 16:244: ἄνδρε δύω πολλοῖσι καὶ ἰφθίμοισι μάχεσθαι.
μάχεσθαι: Od. 18:52: “ὦ φίλοι, οὔ πως ἔστι νεωτέρῳ ἀνδρὶ μάχεσθαι
μάχεσθαι: Od. 20:15: ἄνδρ’ ἀγνοιήσασ’ ὑλάει μέμονέν τε μάχεσθαι,
μάχεσθαι: Od. 22:65: νῦν ὕμιν παράκειται ἐναντίον ἠὲ μάχεσθαι
μάχεσθαι: Od. 22:214: μνηστήρεσσι μάχεσθαι, ἀμυνέμεναι δὲ οἷ αὐτῷ.
μάχεσθε: Il. 4:246: ὣς ὑμεῖς ἔστητε τεθηπότες οὐδὲ μάχεσθε.
μάχεσθε: Il. 17:332: νίκην· ἀλλ’ αὐτοὶ τρεῖτ’ ἄσπετον οὐδὲ μάχεσθε.
μαχέσθην: Il. 5:575: αὐτὼ δὲ στρεφθέντε μετὰ πρώτοισι μαχέσθην.
μαχέσθην: Il. 12:145: ἐκ δὲ τὼ ἀΐξαντε πυλάων πρόσθε μαχέσθην
μάχεσθον: Il. 7:279: μηκέτι παῖδε φίλω πολεμίζετε μηδὲ μάχεσθον·
μάχεσθον: Il. 16:758: ἄμφω πεινάοντε μέγα φρονέοντε μάχεσθον·
μάχεσθον: Il. 16:824: ὥ τ’ ὄρεος κορυφῇσι μέγα φρονέοντε μάχεσθον
μαχέσθω: Il. 16:209: ἔνθά τις ἄλκιμον ἦτορ ἔχων Τρώεσσι μαχέσθω.
μαχέσθω: Il. 19:153: ὧδέ τις ὑμείων μεμνημένος ἀνδρὶ μαχέσθω.
μαχέσκετο: Il. 7:140: οὕνεκ’ ἄρ’ οὐ τόξοισι μαχέσκετο δουρί τε μακρῷ,
μαχεσσαίμην: Il. 13:118: ἀνδρὶ μαχεσσαίμην ὅς τις πολέμοιο μεθείη
μαχεσσάμεθ’: Il. 2:377: καὶ γὰρ ἐγὼν Ἀχιλεύς τε μαχεσσάμεθ’ εἵνεκα κούρης
μαχεσσάμενον: Il. 3:393: ἀνδρὶ μαχεσσάμενον τόν γ’ ἐλθεῖν, ἀλλὰ χορὸν δὲ
μαχεσσαμένω: Il. 1:304: Ὣς τώ γ’ ἀντιβίοισι μαχεσσαμένω ἐπέεσσιν
μαχέσσασθαι: Il. 15:633: θηρὶ μαχέσσασθαι ἕλικος βοὸς ἀμφὶ φονῇσιν·
μαχέσσασθαι: Od. 2:245: ἀνδράσι καὶ πλεόνεσσι μαχέσσασθαι περὶ δαιτί.
μαχέσσασθαι: Od. 18:39: χερσὶ μαχέσσασθαι· ἀλλὰ ξυνελάσσομεν ὦκα.”
μαχέσσατο: Il. 6:184: δεύτερον αὖ Σολύμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισι·
μάχετ’: Il. 17:459: τοῖσι δ’ ἐπ’ Αὐτομέδων μάχετ’ ἀχνύμενός περ ἑταίρου
μάχῃ: Il. 1:521: νεικεῖ, καί τέ μέ φησι μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν.
μάχῃ: Il. 4:400: γείνατο εἷο χέρεια μάχῃ, ἀγορῇ δέ τ’ ἀμείνω.
μάχῃ: Il. 5:507: θοῦρος Ἄρης ἐκάλυψε μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγων
μάχῃ: Il. 5:701: οὔτε ποτ’ ἀντεφέροντο μάχῃ, ἀλλ’ αἰὲν ὀπίσσω
μάχη: Il. 6:2: πολλὰ δ’ ἄρ’ ἔνθα καὶ ἔνθ’ ἴθυσε μάχη πεδίοιο
μάχῃ: Il. 6:124: οὐ μὲν γάρ ποτ’ ὄπωπα μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
μάχῃ: Il. 7:113: καὶ δ’ Ἀχιλεὺς τούτῳ γε μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
μάχῃ: Il. 8:448: οὐ μέν θην κάμετόν γε μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
μάχη: Il. 11:216: ἀρτύνθη δὲ μάχη, στὰν δ’ ἀντίοι· ἐν δ’ Ἀγαμέμνων
μάχῃ: Il. 11:409: ὃς δέ κ’ ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι τὸν δὲ μάλα χρεὼ
μάχῃ: Il. 11:735: συμφερόμεσθα μάχῃ Διί τ’ εὐχόμενοι καὶ Ἀθήνῃ.
μάχη: Il. 12:35: θησέμεναι· τότε δ’ ἀμφὶ μάχη ἐνοπή τε δεδήει
μάχη: Il. 12:436: ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε,
μάχη: Il. 13:337: ὣς ἄρα τῶν ὁμόσ’ ἦλθε μάχη, μέμασαν δ’ ἐνὶ θυμῷ
μάχη: Il. 13:339: ἔφριξεν δὲ μάχη φθισίμβροτος ἐγχείῃσι
μάχῃ: Il. 13:483: ὃς μάλα καρτερός ἐστι μάχῃ ἔνι φῶτας ἐναίρειν·
μάχῃ: Il. 13:684: ζαχρηεῖς γίγνοντο μάχῃ αὐτοί τε καὶ ἵπποι.
μάχη: Il. 13:789: βὰν δ’ ἴμεν ἔνθα μάλιστα μάχη καὶ φύλοπις ἦεν
μάχῃ: Il. 15:111: υἱὸς γάρ οἱ ὄλωλε μάχῃ ἔνι φίλτατος ἀνδρῶν
μάχη: Il. 15:413: ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε·
μάχη: Il. 15:696: Αὖτις δὲ δριμεῖα μάχη παρὰ νηυσὶν ἐτύχθη·
μάχῃ: Il. 16:79: πᾶν πεδίον κατέχουσι μάχῃ νικῶντες Ἀχαιούς.
μάχῃ: Il. 16:147: πιστότατος δέ οἱ ἔσκε μάχῃ ἔνι μεῖναι ὁμοκλήν.
μάχη: Il. 17:650: ἠέλιος δ’ ἐπέλαμψε, μάχη δ’ ἐπὶ πᾶσα φαάνθη·
μάχη: Il. 20:18: τῶν γὰρ νῦν ἄγχιστα μάχη πόλεμός τε δέδηε.
μάχῃ: Il. 21:332: Ξάνθον δινήεντα μάχῃ ἠΐσκομεν εἶναι·
μάχῃ: Il. 24:391: τὸν μὲν ἐγὼ μάλα πολλὰ μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
μάχῃ: Od. 4:497: ἐν νόστῳ ἀπόλοντο· μάχῃ δέ τε καὶ σὺ παρῆσθα.
μάχηαι: Il. 8:420: ὄφρα ἰδῇς γλαυκῶπι ὅτ’ ἂν σῷ πατρὶ μάχηαι.
μαχήμων: Il. 12:247: οὐ γάρ τοι κραδίη μενεδήϊος οὐδὲ μαχήμων.
μάχην: Il. 3:241: νῦν αὖτ’ οὐκ ἐθέλουσι μάχην καταδύμεναι ἀνδρῶν
μάχην: Il. 4:225: ἀλλὰ μάλα σπεύδοντα μάχην ἐς κυδιάνειραν.
μάχην: Il. 5:167: βῆ δ’ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων
μάχην: Il. 5:824: γιγνώσκω γὰρ Ἄρηα μάχην ἀνὰ κοιρανέοντα.
μάχην: Il. 6:185: καρτίστην δὴ τήν γε μάχην φάτο δύμεναι ἀνδρῶν.
μάχην: Il. 9:353: οὐκ ἐθέλεσκε μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν Ἕκτωρ,
μάχην: Il. 11:336: Ἔνθά σφιν κατὰ ἶσα μάχην ἐτάνυσσε Κρονίων
μάχην: Il. 11:542: Αἴαντος δ’ ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο.
μάχην: Il. 12:175: Ἄλλοι δ’ ἀμφ’ ἄλλῃσι μάχην ἐμάχοντο πύλῃσιν·
μάχην: Il. 12:277: Ὣς τώ γε προβοῶντε μάχην ὄτρυνον Ἀχαιῶν.
μάχην: Il. 12:325: οὔτέ κε σὲ στέλλοιμι μάχην ἐς κυδιάνειραν·
μάχην: Il. 13:11: καὶ γὰρ ὃ θαυμάζων ἧστο πτόλεμόν τε μάχην τε
μάχην: Il. 13:270: ἀλλὰ μετὰ πρώτοισι μάχην ἀνὰ κυδιάνειραν
μάχην: Il. 13:778: ἐξ οὗ γὰρ παρὰ νηυσὶ μάχην ἤγειρας ἑταίρων,
μάχην: Il. 14:57: οἳ δ’ ἐπὶ νηυσὶ θοῇσι μάχην ἀλίαστον ἔχουσι
μάχην: Il. 14:155: τὸν μὲν ποιπνύοντα μάχην ἀνὰ κυδιάνειραν
μάχην: Il. 14:509: ἤρατ’, ἐπεί ῥ’ ἔκλινε μάχην κλυτὸς ἐννοσίγαιος.
μάχην: Il. 15:59: Ἕκτορα δ’ ὀτρύνῃσι μάχην ἐς Φοῖβος Ἀπόλλων,
μάχην: Il. 15:414: ἄλλοι δ’ ἀμφ’ ἄλλῃσι μάχην ἐμάχοντο νέεσσιν,
μάχην: Il. 15:673: ἠδ’ ὅσσοι παρὰ νηυσὶ μάχην ἐμάχοντο θοῇσιν.
μάχην: Il. 16:246: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἀπὸ ναῦφι μάχην ἐνοπήν τε δίηται,
μάχην: Il. 16:251: νηῶν μέν οἱ ἀπώσασθαι πόλεμόν τε μάχην τε
μάχην: Il. 17:175: οὔ τοι ἐγὼν ἔῤῥιγα μάχην οὐδὲ κτύπον ἵππων·
μάχην: Il. 17:261: ὅσσοι δὴ μετόπισθε μάχην ἤγειραν Ἀχαιῶν;
μάχην: Il. 17:752: ὣς αἰεὶ Αἴαντε μάχην ἀνέεργον ὀπίσσω
μάχην: Il. 18:533: στησάμενοι δ’ ἐμάχοντο μάχην ποταμοῖο παρ’ ὄχθας,
μάχην: Il. 20:319: βῆ ῥ’ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων,
μάχην: Il. 24:402: θήσονται περὶ ἄστυ μάχην ἑλίκωπες Ἀχαιοί.
μάχην: Od. 9:54: στησάμενοι δ’ ἐμάχοντο μάχην παρὰ νηυσὶ θοῇσι,
μάχης: Il. 2:391: ὃν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω
μάχης: Il. 2:823: Ἀρχέλοχός τ’ Ἀκάμας τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
μάχης: Il. 3:84: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἔσχοντο μάχης ἄνεῴ τ’ ἐγένοντο
μάχης: Il. 4:342: ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστειρῆς ἀντιβολῆσαι·
μάχης: Il. 5:11: Φηγεὺς Ἰδαῖός τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
μάχης: Il. 5:35: Ὣς εἰποῦσα μάχης ἐξήγαγε θοῦρον Ἄρηα·
μάχης: Il. 5:157: λεῖπ’, ἐπεὶ οὐ ζώοντε μάχης ἐκνοστήσαντε
μάχης: Il. 5:355: εὗρεν ἔπειτα μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ θοῦρον Ἄρηα
μάχης: Il. 5:456: οὐκ ἂν δὴ τόνδ’ ἄνδρα μάχης ἐρύσαιο μετελθὼν
μάχης: Il. 5:549: Κρήθων Ὀρσίλοχός τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
μάχης: Il. 5:634: πτώσσειν ἐνθάδ’ ἐόντι μάχης ἀδαήμονι φωτί;
μάχης: Il. 5:763: λυγρῶς πεπληγυῖα μάχης ἐξαποδίωμαι;
μάχης: Il. 6:522: ἔργον ἀτιμήσειε μάχης, ἐπεὶ ἄλκιμός ἐσσι·
μάχης: Il. 7:26: ἦ ἵνα δὴ Δαναοῖσι μάχης ἑτεραλκέα νίκην
μάχης: Il. 7:158: τώ κε τάχ’ ἀντήσειε μάχης κορυθαίολος Ἕκτωρ.
μάχης: Il. 7:232: καὶ πολέες· ἀλλ’ ἄρχε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο.
μάχης: Il. 7:263: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἀπέληγε μάχης κορυθαίολος Ἕκτωρ,
μάχης: Il. 7:290: νῦν μὲν παυσώμεσθα μάχης καὶ δηϊοτῆτος
μάχης: Il. 8:171: σῆμα τιθεὶς Τρώεσσι μάχης ἑτεραλκέα νίκην.
μάχης: Il. 9:651: Ἕκτορα καὶ μεμαῶτα μάχης σχήσεσθαι ὀΐω.
μάχης: Il. 11:204: τόφρ’ ὑπόεικε μάχης, τὸν δ’ ἄλλον λαὸν ἄνωχθι
μάχης: Il. 11:255: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἀπέληγε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο,
μάχης: Il. 11:283: τειρόμενον βασιλῆα μάχης ἀπάνευθε φέροντες.
μάχης: Il. 11:498: πεύθετ’, ἐπεί ῥα μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ μάρνατο πάσης
μάχης: Il. 12:100: Ἀρχέλοχός τ’ Ἀκάμας τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
μάχης: Il. 12:180: πάντες ὅσοι Δαναοῖσι μάχης ἐπιτάῤῥοθοι ἦσαν.
μάχης: Il. 12:268: νείκεον, ὅν τινα πάγχυ μάχης μεθιέντα ἴδοιεν·
μάχης: Il. 12:316: ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστείρης ἀντιβολῆσαι,
μάχης: Il. 13:536: ὠκέας, οἵ οἱ ὄπισθε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
μάχης: Il. 13:639: ἢ πολέμου· Τρῶες δὲ μάχης ἀκόρητοι ἔασιν.
μάχης: Il. 13:747: μίμνει, ὃν οὐκέτι πάγχυ μάχης σχήσεσθαι ὀΐω.
μάχης: Il. 13:765: τὸν δὲ τάχ’ εὗρε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ δακρυοέσσης
μάχης: Il. 13:811: Ἀργείους; οὔ τοί τι μάχης ἀδαήμονές εἰμεν,
μάχης: Il. 14:30: πολλὸν γάρ ῥ’ ἀπάνευθε μάχης εἰρύατο νῆες
μάχης: Il. 14:429: ὠκέας, οἵ οἱ ὄπισθε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
μάχης: Il. 15:15: Ἕκτορα δῖον ἔπαυσε μάχης, ἐφόβησε δὲ λαούς.
μάχης: Il. 15:160: παυσάμενόν μιν ἄνωχθι μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
μάχης: Il. 15:176: παυσάμενόν σ’ ἐκέλευσε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
μάχης: Il. 15:224: ἡμέτερον· μάλα γάρ κε μάχης ἐπύθοντο καὶ ἄλλοι,
μάχης: Il. 15:426: μὴ δή πω χάζεσθε μάχης ἐν στείνεϊ τῷδε,
μάχης: Il. 15:459: αἴνυτο, καί κεν ἔπαυσε μάχης ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν,
μάχης: Il. 15:467: ὢ πόποι ἦ δὴ πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κείρει
μάχης: Il. 16:120: ἔργα θεῶν, ὅ ῥα πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κεῖρε
μάχης: Il. 16:252: δῶκε, σόον δ’ ἀνένευσε μάχης ἐξαπονέεσθαι.
μάχης: Il. 16:362: ἦ μὲν δὴ γίγνωσκε μάχης ἑτεραλκέα νίκην·
μάχης: Il. 16:436: ἤ μιν ζωὸν ἐόντα μάχης ἄπο δακρυοέσσης
μάχης: Il. 16:568: ὄφρα φίλῳ περὶ παιδὶ μάχης ὀλοὸς πόνος εἴη.
μάχης: Il. 16:721: Ἕκτορ τίπτε μάχης ἀποπαύεαι; οὐδέ τί σε χρή.
μάχης: Il. 17:116: τὸν δὲ μάλ’ αἶψ’ ἐνόησε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ πάσης
μάχης: Il. 17:142: Ἕκτορ εἶδος ἄριστε μάχης ἄρα πολλὸν ἐδεύεο.
μάχης: Il. 17:192: στὰς δ’ ἀπάνευθε μάχης πολυδακρύου ἔντε’ ἄμειβεν·
μάχης: Il. 17:207: τῶν ποινὴν ὅ τοι οὔ τι μάχης ἐκνοστήσαντι
μάχης: Il. 17:339: Ζῆν’ ὕπατον μήστωρα μάχης ἐπιτάῤῥοθον εἶναι·
μάχης: Il. 17:368: ἠέρι γὰρ κατέχοντο μάχης ἐπί θ’ ὅσσον ἄριστοι
μάχης: Il. 17:426: ἵπποι δ’ Αἰακίδαο μάχης ἀπάνευθεν ἐόντες
μάχης: Il. 17:682: τὸν δὲ μάλ’ αἶψ’ ἐνόησε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ πάσης
μάχης: Il. 18:126: μὴ δέ μ’ ἔρυκε μάχης φιλέουσά περ· οὐδέ με πείσεις.
μάχης: Il. 18:248: ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ’ ἀλεγεινῆς.
μάχης: Il. 19:46: ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ’ ἀλεγεινῆς.
μάχης: Il. 20:2: ἀμφὶ σὲ Πηλέος υἱὲ μάχης ἀκόρητον Ἀχαιοί,
μάχης: Il. 20:43: ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ’ ἀλεγεινῆς·
μάχης: Il. 20:126: τῆσδε μάχης, ἵνα μή τι μετὰ Τρώεσσι πάθῃσι
μάχης: Il. 20:138: εἰ δέ κ’ Ἄρης ἄρχωσι μάχης ἢ Φοῖβος Ἀπόλλων,
μάχης: Il. 20:212: ὧδε διακρινθέντε μάχης ἐξαπονέεσθαι.
μάχης: Il. 20:396: ἐσθλὸν ἀλεξητῆρα μάχης Ἀντήνορος υἱὸν
μάχης: Il. 21:467: παυώμεσθα μάχης· οἳ δ’ αὐτοὶ δηριαάσθων.
μάχης: Il. 22:218: Ἕκτορα δῃώσαντε μάχης ἄατόν περ ἐόντα.
μάχης: Il. 22:444: Ἕκτορι θερμὰ λοετρὰ μάχης ἐκ νοστήσαντι
μάχης: Il. 23:670: ἦ οὐχ ἅλις ὅττι μάχης ἐπιδεύομαι; οὐδ’ ἄρα πως ἦν
μάχης: Il. 24:385: σὸς πάϊς· οὐ μὲν γάρ τι μάχης ἐπιδεύετ’ Ἀχαιῶν.
μάχης: Il. 24:705: εἴ ποτε καὶ ζώοντι μάχης ἐκνοστήσαντι
μαχήσασθαι: Il. 5:483: ἀνδρὶ μαχήσασθαι· ἀτὰρ οὔ τί μοι ἐνθάδε τοῖον
μαχήσεαι: Il. 23:621: αὔτως· οὐ γὰρ πύξ γε μαχήσεαι, οὐδὲ παλαίσεις,
μαχήσεσθαι: Il. 5:833: Τρωσὶ μαχήσεσθαι, ἀτὰρ Ἀργείοισιν ἀρήξειν,
μαχήσεσθαι: Il. 17:604: ἔγχος ἔχων ἐν χειρὶ μαχήσεσθαι Τρώεσσιν.
μαχήσεται: Il. 9:698: ἦ κε μένῃ· τότε δ’ αὖτε μαχήσεται ὁππότε κέν μιν
μαχήσεται: Il. 18:265: ἀλλὰ περὶ πτόλιός τε μαχήσεται ἠδὲ γυναικῶν.
μαχήσεται: Od. 18:63: δείδιθ’, ἐπεὶ πλεόνεσσι μαχήσεται ὅς κέ σε θείνῃ.
μαχήσομαι: Il. 1:298: χερσὶ μὲν οὔ τοι ἔγωγε μαχήσομαι εἵνεκα κούρης
μαχήσομαι: Il. 3:290: αὐτὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα μαχήσομαι εἵνεκα ποινῆς
μαχήσομαι: Il. 9:32: Ἀτρεΐδη σοὶ πρῶτα μαχήσομαι ἀφραδέοντι,
μαχήσομαι: Il. 21:498: Λητοῖ ἐγὼ δέ τοι οὔ τι μαχήσομαι· ἀργαλέον δὲ
μαχησόμεθ’: Il. 6:84: ἡμεῖς μὲν Δαναοῖσι μαχησόμεθ’ αὖθι μένοντες,
μαχησόμεθ’: Il. 7:291: σήμερον· ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε δαίμων
μαχησόμεθ’: Il. 7:377: κήομεν· ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε δαίμων
μαχησόμεθ’: Il. 7:396: κήομεν· ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε δαίμων
μαχησόμεθ’: Il. 9:48: νῶϊ δ’ ἐγὼ Σθένελός τε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε τέκμωρ
μαχησόμεθα: Il. 17:719: νῶϊ μαχησόμεθα Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι δίῳ
μαχησόμενοι: Il. 2:801: ἔρχονται πεδίοιο μαχησόμενοι προτὶ ἄστυ.
μαχησόμενοι: Il. 12:216: μὴ ἴομεν Δαναοῖσι μαχησόμενοι περὶ νηῶν.
μαχησόμενον: Il. 18:59: Τρωσὶ μαχησόμενον· τὸν δ’ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις
μαχησόμενον: Il. 18:440: Τρωσὶ μαχησόμενον· τὸν δ’ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις
μαχησόμενος: Il. 1:153: δεῦρο μαχησόμενος, ἐπεὶ οὔ τί μοι αἴτιοί εἰσιν·
μαχησόμενος: Il. 17:146: οὐ γάρ τις Λυκίων γε μαχησόμενος Δαναοῖσιν
μαχησομένους: Il. 19:157: Τρωσὶ μαχησομένους, ἐπεὶ οὐκ ὀλίγον χρόνον ἔσται
μαχήσοντ’: Il. 3:254: μακρῇς ἐγχείῃσι μαχήσοντ’ ἀμφὶ γυναικί·
μαχήσοντ’: Il. 7:30: σήμερον· ὕστερον αὖτε μαχήσοντ’ εἰς ὅ κε τέκμωρ
μαχήσονται: Il. 3:137: μακρῇς ἐγχείῃσι μαχήσονται περὶ σεῖο·
μάχηται: Il. 5:407: ὅττι μάλ’ οὐ δηναιὸς ὃς ἀθανάτοισι μάχηται,
μάχηται: Il. 5:411: φραζέσθω μή τίς οἱ ἀμείνων σεῖο μάχηται,
μαχηταί: Il. 8:102: ὦ γέρον ἦ μάλα δή σε νέοι τείρουσι μαχηταί,
μάχηται: Il. 8:406: ὄφρα ἰδῇ γλαυκῶπις ὅτ’ ἂν ᾧ πατρὶ μάχηται.
μαχητὰς: Od. 18:261: καὶ γὰρ Τρῶάς φασι μαχητὰς ἔμμεναι ἄνδρας,
μαχητήν: Il. 16:186: Εὔδωρον πέρι μὲν θείειν ταχὺν ἠδὲ μαχητήν.
μαχητήν: Od. 4:202: Ἀντίλοχον, περὶ μὲν θείειν ταχὺν ἠδὲ μαχητήν.”
μαχητής: Il. 5:801: Τυδεύς τοι μικρὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ μαχητής·
μαχητής: Od. 3:112: Ἀντίλοχος, περὶ μὲν θείειν ταχὺς ἠδὲ μαχητής·
μαχητόν: Od. 12:119: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε καὶ ἄγριον οὐδὲ μαχητόν·
μαχλοσύνην: Il. 24:30: τὴν δ’ ᾔνησ’ ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν.
μαχοίατο: Il. 4:348: ὑμείων προπάροιθε μαχοίατο νηλέϊ χαλκῷ.
μαχοίατο: Il. 21:429: εἶεν, ὅτ’ Ἀργείοισι μαχοίατο θωρηκτῇσιν,
μαχοίμην: Il. 6:129: οὐκ ἂν ἔγωγε θεοῖσιν ἐπουρανίοισι μαχοίμην.
μαχοίμην: Il. 12:324: ἔσσεσθ’, οὔτέ κεν αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μαχοίμην
μαχοίμην: Il. 20:367: καί κεν ἐγὼ ἐπέεσσι καὶ ἀθανάτοισι μαχοίμην,
μαχοίμην: Il. 21:358: οὐδ’ ἂν ἐγὼ σοί γ’ ὧδε πυρὶ φλεγέθοντι μαχοίμην.
μαχοίμην: Od. 11:169: Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μαχοίμην.
μαχοίμην: Od. 13:390: καί κε τριηκοσίοισιν ἐγὼν ἄνδρεσσι μαχοίμην
μάχοιο: Od. 18:31: μαρναμένους· πῶς δ’ ἂν σὺ νεωτέρῳ ἀνδρὶ μάχοιο;”
μάχοιτο: Il. 5:362: Τυδεΐδης, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο.
μάχοιτο: Il. 5:457: Τυδεΐδην, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο;
μάχοιτο: Il. 16:576: Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μάχοιτο.
μάχοιτο: Il. 16:713: δίζε γὰρ ἠὲ μάχοιτο κατὰ κλόνον αὖτις ἐλάσσας,
μάχοιτο: Il. 17:711: οὐ γάρ πως ἂν γυμνὸς ἐὼν Τρώεσσι μάχοιτο.
μάχοιτο: Od. 2:251: εἰ πλεόνεσσι μάχοιτο· σὺ δ’ οὐ κατὰ μοῖραν ἔειπες.
μάχοιτο: Od. 8:208: ξεῖνος γάρ μοι ὅδ’ ἐστί· τίς ἂν φιλέοντι μάχοιτο;
μάχοιτο: Od. 14:71: Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μάχοιτο.”
μαχόμεσθ’: Il. 5:477: ἡμεῖς δὲ μαχόμεσθ’ οἵ πέρ τ’ ἐπίκουροι ἔνειμεν.
μαχόμεσθα: Il. 5:875: σοὶ πάντες μαχόμεσθα· σὺ γὰρ τέκες ἄφρονα κούρην
μαχόμεσθα: Il. 7:352: ψευσάμενοι μαχόμεσθα· τὼ οὔ νύ τι κέρδιον ἡμῖν
μαχόμην: Il. 1:271: καὶ μαχόμην κατ’ ἔμ’ αὐτὸν ἐγώ· κείνοισι δ’ ἂν οὔ τις
μαχόμην: Il. 7:154: καὶ μαχόμην οἱ ἐγώ, δῶκεν δέ μοι εὖχος Ἀθήνη.
μάχονται: Il. 5:380: ἀλλ’ ἤδη Δαναοί γε καὶ ἀθανάτοισι μάχονται.
μάχονται: Il. 5:791: νῦν δὲ ἑκὰς πόλιος κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται.
μάχονται: Il. 12:321: ἐσθλή, ἐπεὶ Λυκίοισι μέτα πρώτοισι μάχονται.
μάχονται: Il. 13:107: νῦν δὲ ἑκὰς πόλιος κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται
μάχονται: Il. 13:738: οἳ μὲν ἀφεστᾶσιν σὺν τεύχεσιν, οἳ δὲ μάχονται
μάχονται: Il. 14:65: Νέστορ ἐπεὶ δὴ νηυσὶν ἔπι πρυμνῇσι μάχονται,
μάχονται: Il. 14:132: θυμῷ ἦρα φέροντες ἀφεστᾶσ’ οὐδὲ μάχονται.
μάχονται: Il. 16:448: πολλοὶ γὰρ περὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο μάχονται
μάχοντο: Il. 2:779: φοίτων ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ στρατὸν οὐδὲ μάχοντο.
μάχοντο: Il. 7:133: ἡβῷμ’ ὡς ὅτ’ ἐπ’ ὠκυρόῳ Κελάδοντι μάχοντο
μάχοντο: Il. 12:2: ἰᾶτ’ Εὐρύπυλον βεβλημένον· οἳ δὲ μάχοντο
μάχοντο: Il. 15:385: ἵππους δ’ εἰσελάσαντες ἐπὶ πρύμνῃσι μάχοντο
μάχοντο: Il. 15:672: ἠμὲν ὅσοι μετόπισθεν ἀφέστασαν οὐδὲ μάχοντο,
μάχοντο: Il. 15:711: ὀξέσι δὴ πελέκεσσι καὶ ἀξίνῃσι μάχοντο
μάχοντο: Il. 16:1: Ὣς οἳ μὲν περὶ νηὸς ἐϋσσέλμοιο μάχοντο·
μάχοντο: Il. 17:363: καὶ Δαναῶν· οὐδ’ οἳ γὰρ ἀναιμωτί γε μάχοντο,
μάχοντο: Il. 17:373: γαίης οὐδ’ ὀρέων· μεταπαυόμενοι δὲ μάχοντο
μάχοντο: Od. 5:106: τῶν ἀνδρῶν, οἳ ἄστυ πέρι Πριάμοιο μάχοντο
μάχωμαι: Il. 5:227: δέξαι, ἐγὼ δ’ ἵππων ἀποβήσομαι ὄφρα μάχωμαι·
μάχωμαι: Il. 16:526: αὐτός τ’ ἀμφὶ νέκυι κατατεθνηῶτι μάχωμαι.
μάχωμαι: Il. 17:94: εἰ δέ κεν Ἕκτορι μοῦνος ἐὼν καὶ Τρωσὶ μάχωμαι
μάχωμαι: Il. 17:480: δέξαι, ἐγὼ δ’ ἵππων ἀποβήσομαι, ὄφρα μάχωμαι.
μαχώμεθ’: Il. 4:269: ὄφρα τάχιστα μαχώμεθ’, ἐπεὶ σύν γ’ ὅρκι’ ἔχευαν
μαχώμεθα: Il. 19:232: ἀνδράσι δυσμενέεσσι μαχώμεθα νωλεμὲς αἰεὶ
μαχώμεθα: Il. 21:160: γείνασθαι· νῦν αὖτε μαχώμεθα φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ.
μαχώμεθα: Il. 22:243: νῦν δ’ ἰθὺς μεμαῶτε μαχώμεθα, μὴ δέ τι δούρων
μάχωνται: Il. 5:466: ἦ εἰς ὅ κεν ἀμφὶ πύλῃς εὖ ποιητῇσι μάχωνται;
μάχωνται: Il. 8:475: ἤματι τῷ ὅτ’ ἂν οἳ μὲν ἐπὶ πρύμνῃσι μάχωνται
μάχωνται: Il. 16:429: πέτρῃ ἐφ’ ὑψηλῇ μεγάλα κλάζοντε μάχωνται,
μὰψ: Il. 2:120: μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν Ἀχαιῶν
μάψ: Il. 2:214: μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν,
μὰψ: Il. 5:759: μὰψ ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον ἐμοὶ δ’ ἄχος, οἳ δὲ ἕκηλοι
μὰψ: Il. 13:627: μὰψ οἴχεσθ’ ἀνάγοντες, ἐπεὶ φιλέεσθε παρ’ αὐτῇ·
μὰψ: Il. 15:40: κουρίδιον, τὸ μὲν οὐκ ἂν ἐγώ ποτε μὰψ ὀμόσαιμι·
μὰψ: Il. 20:298: μὰψ ἕνεκ’ ἀλλοτρίων ἀχέων, κεχαρισμένα δ’ αἰεὶ
μὰψ: Il. 20:348: ἦεν· ἀτάρ μιν ἔφην μὰψ αὔτως εὐχετάασθαι.
μάψ: Od. 3:138: μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐς ἠέλιον καταδύντα, -
μὰψ: Od. 16:111: μὰψ αὔτως ἀτέλεστον, ἀνηνύστῳ ἐπὶ ἔργῳ.”
μαψιδίως: Il. 5:374: μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ;
μαψιδίως: Il. 21:510: μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ;
μαψιδίως: Od. 2:58: μαψιδίως· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται. οὐ γὰρ ἔπ’ ἀνήρ,
μαψιδίως: Od. 3:72: ἤ τι κατὰ πρῆξιν ἦ μαψιδίως ἀλάλησθε
μαψιδίως: Od. 7:310: μαψιδίως κεχολῶσθαι· ἀμείνω δ’ αἴσιμα πάντα.
μαψιδίως: Od. 9:253: ἤ τι κατὰ πρῆξιν ἦ μαψιδίως ἀλάλησθε
μαψιδίως: Od. 14:365: μαψιδίως ψεύδεσθαι; ἐγὼ δ’ ἐῢ οἶδα καὶ αὐτὸς
μαψιδίως: Od. 17:451: μαψιδίως, ἐπεὶ οὔ τις ἐπίσχεσις οὐδ’ ἐλεητὺς
μαψιδίως: Od. 17:537: μαψιδίως· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται· οὐ γὰρ ἔπ’ ἀνήρ,