A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
ἄρ’: Il. 1:46: ἔκλαγξαν δ’ ἄρ’ ὀιστοὶ ἐπ’ ὤμων χωομένοιο,
ἄρ’: Il. 1:68: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἄρ’: Il. 1:96: τοὔνεκ’ ἄρ’ ἄλγε’ ἔδωκεν ἑκηβόλος ἠδ’ ἔτι δώσει,
ἄρ’: Il. 1:101: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἄρ’: Il. 1:148: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἄρ’: Il. 1:292: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑποβλήδην ἠμείβετο δῖος Ἀχιλλεύς·
ἄρ’: Il. 1:501: σκαιῇ, δεξιτερῇ δ’ ἄρ’ ὑπ’ ἀνθερεῶνος ἑλοῦσα
ἄρ’: Il. 1:584: Ὣς ἄρ’ ἔφη καὶ ἀναΐξας δέπας ἀμφικύπελλον
ἄρ’: Il. 1:599: ἄσβεστος δ’ ἄρ’ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσιν
ἄρ’: Il. 2:16: Ὣς φάτο, βῆ δ’ ἄρ’ ὄνειρος ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε·
ἄρ’: Il. 2:18: βῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα· τὸν δὲ κίχανεν
ἄρ’: Il. 2:20: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς Νηληΐῳ υἷι ἐοικώς
ἄρ’: Il. 2:45: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον·
ἄρ’: Il. 2:59: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί με πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἄρ’: Il. 2:76: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἄρ’: Il. 2:222: ὀξέα κεκλήγων λέγ’ ὀνείδεα· τῷ δ’ ἄρ’ Ἀχαιοὶ
ἄρ’: Il. 2:265: Ὣς ἄρ’ ἔφη, σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω
ἄρ’: Il. 2:268: σκήπτρου ὕπο χρυσέου· ὃ δ’ ἄρ’ ἕζετο τάρβησέν τε,
ἄρ’: Il. 2:426: σπλάγχνα δ’ ἄρ’ ἀμπείραντες ὑπείρεχον Ἡφαίστοιο.
ἄρ’: Il. 2:482: τοῖον ἄρ’ Ἀτρεΐδην θῆκε Ζεὺς ἤματι κείνῳ
ἄρ’: Il. 2:546: Οἳ δ’ ἄρ’ Ἀθήνας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον
ἄρ’: Il. 2:572: καὶ Σικυῶν’, ὅθ’ ἄρ’ Ἄδρηστος πρῶτ’ ἐμβασίλευεν,
ἄρ’: Il. 2:584: οἵ τ’ ἄρ’ Ἀμύκλας εἶχον Ἕλος τ’ ἔφαλον πτολίεθρον,
ἄρ’: Il. 2:620: τῶν μὲν ἄρ’ Ἀμφίμαχος καὶ Θάλπιος ἡγησάσθην
ἄρ’: Il. 2:621: υἷες ὃ μὲν Κτεάτου, ὃ δ’ ἄρ’ Εὐρύτου, Ἀκτορίωνε·
ἄρ’: Il. 2:642: οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ αὐτὸς ἔην, θάνε δὲ ξανθὸς Μελέαγρος·
ἄρ’: Il. 2:650: τῶν μὲν ἄρ’ Ἰδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευε
ἄρ’: Il. 2:760: Οὗτοι ἄρ’ ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν·
ἄρ’: Il. 2:780: Οἳ δ’ ἄρ’ ἴσαν ὡς εἴ τε πυρὶ χθὼν πᾶσα νέμοιτο·
ἄρ’: Il. 2:870: τῶν μὲν ἄρ’ Ἀμφίμαχος καὶ Νάστης ἡγησάσθην,
ἄρ’: Il. 3:8: οἳ δ’ ἄρ’ ἴσαν σιγῇ μένεα πνείοντες Ἀχαιοὶ
ἄρ’: Il. 3:120: οἰσέμεναι· ὃ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησ’ Ἀγαμέμνονι δίῳ.
ἄρ’: Il. 3:161: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, Πρίαμος δ’ Ἑλένην ἐκαλέσσατο φωνῇ·
ἄρ’: Il. 3:261: ἂν δ’ ἄρ’ ἔβη Πρίαμος, κατὰ δ’ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
ἄρ’: Il. 3:311: ἂν δ’ ἄρ’ ἔβαιν’ αὐτός, κατὰ δ’ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
ἄρ’: Il. 3:313: τὼ μὲν ἄρ’ ἄψοῤῥοι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο·
ἄρ’: Il. 3:324: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, πάλλεν δὲ μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
ἄρ’: Il. 3:334: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον
ἄρ’: Il. 3:362: πλῆξεν ἀνασχόμενος κόρυθος φάλον· ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτῷ
ἄρ’: Il. 3:374: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη,
ἄρ’: Il. 3:381: ῥεῖα μάλ’ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ,
ἄρ’: Il. 3:398: θάμβησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἄρ’: Il. 3:448: Τὼ μὲν ἄρ’ ἐν τρητοῖσι κατεύνασθεν λεχέεσσιν,
ἄρ’: Il. 4:139: ἀκρότατον δ’ ἄρ’ ὀϊστὸς ἐπέγραψε χρόα φωτός·
ἄρ’: Il. 4:148: Ῥίγησεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἄρ’: Il. 4:218: αἷμ’ ἐκμυζήσας ἐπ’ ἄρ’ ἤπια φάρμακα εἰδὼς
ἄρ’: Il. 4:349: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἄρ’: Il. 4:392: ἂψ ἄρ’ ἀνερχομένῳ πυκινὸν λόχον εἷσαν ἄγοντες
ἄρ’: Il. 4:411: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
ἄρ’: Il. 4:460: ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ’ ἄρ’ ὀστέον εἴσω
ἄρ’: Il. 4:488: τοῖον ἄρ’ Ἀνθεμίδην Σιμοείσιον ἐξενάριξεν
ἄρ’: Il. 4:520: Πείρως Ἰμβρασίδης ὃς ἄρ’ Αἰνόθεν εἰληλούθει.
ἄρ’: Il. 5:45: τὸν μὲν ἄρ’ Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἔγχεϊ μακρῷ
ἄρ’: Il. 5:48: Τὸν μὲν ἄρ’ Ἰδομενῆος ἐσύλευον θεράποντες·
ἄρ’: Il. 5:69: Πήδαιον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε Μέγης Ἀντήνορος υἱὸν
ἄρ’: Il. 5:79: τὸν μὲν ἄρ’ Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός,
ἄρ’: Il. 5:111: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Σθένελος δὲ καθ’ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε,
ἄρ’: Il. 5:133: ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἄρ’: Il. 5:205: τόξοισιν πίσυνος· τὰ δέ μ’ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ὀνήσειν.
ἄρ’: Il. 5:251: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
ἄρ’: Il. 5:299: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτῷ βαῖνε λέων ὣς ἀλκὶ πεποιθώς,
ἄρ’: Il. 5:312: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
ἄρ’: Il. 5:333: οὔτ’ ἄρ’ Ἀθηναίη οὔτε πτολίπορθος Ἐνυώ.
ἄρ’: Il. 5:353: τὴν μὲν ἄρ’ Ἶρις ἑλοῦσα ποδήνεμος ἔξαγ’ ὁμίλου
ἄρ’: Il. 5:363: Ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρ’ Ἄρης δῶκε χρυσάμπυκας ἵππους·
ἄρ’: Il. 5:434: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ οὐδὲ θεὸν μέγαν ἅζετο, ἵετο δ’ αἰεὶ
ἄρ’: Il. 5:451: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ εἰδώλῳ Τρῶες καὶ δῖοι Ἀχαιοὶ
ἄρ’: Il. 5:547: Ὀρτίλοχος δ’ ἄρ’ ἔτικτε Διοκλῆα μεγάθυμον,
ἄρ’: Il. 5:550: τὼ μὲν ἄρ’ ἡβήσαντε μελαινάων ἐπὶ νηῶν
ἄρ’: Il. 5:556: τὼ μὲν ἄρ’ ἁρπάζοντε βόας καὶ ἴφια μῆλα
ἄρ’: Il. 5:578: τὸν μὲν ἄρ’ Ἀτρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος
ἄρ’: Il. 5:584: Ἀντίλοχος δ’ ἄρ’ ἐπαΐξας ξίφει ἤλασε κόρσην·
ἄρ’: Il. 5:607: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Τρῶες δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθον αὐτῶν.
ἄρ’: Il. 5:621: ἐσπάσατ’· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ
ἄρ’: Il. 5:663: Οἳ μὲν ἄρ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι
ἄρ’: Il. 5:674: οὐδ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μόρσιμον ἦεν
ἄρ’: Il. 5:680: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ἄρ’: Il. 5:686: ἐν πόλει ὑμετέρῃ, ἐπεὶ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ἔγωγε
ἄρ’: Il. 5:692: οἳ μὲν ἄρ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι
ἄρ’: Il. 5:738: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν
ἄρ’: Il. 5:748: Ἥρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ’ ἄρ’ ἵππους·
ἄρ’: Il. 5:836: χειρὶ πάλιν ἐρύσασ’, ὃ δ’ ἄρ’ ἐμμαπέως ἀπόρουσεν·
ἄρ’: Il. 5:862: τοὺς δ’ ἄρ’ ὑπὸ τρόμος εἷλεν Ἀχαιούς τε Τρῶάς τε
ἄρ’: Il. 5:888: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς.
ἄρ’: Il. 6:2: πολλὰ δ’ ἄρ’ ἔνθα καὶ ἔνθ’ ἴθυσε μάχη πεδίοιο
ἄρ’: Il. 6:10: ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ’ ἄρ’ ὀστέον εἴσω
ἄρ’: Il. 6:12: Ἄξυλον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης
ἄρ’: Il. 6:29: Ἀστύαλον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε μενεπτόλεμος Πολυποίτης·
ἄρ’: Il. 6:37: Ἄδρηστον δ’ ἄρ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
ἄρ’: Il. 6:45: Ἄδρηστος δ’ ἄρ’ ἔπειτα λαβὼν ἐλίσσετο γούνων·
ἄρ’: Il. 6:75: εἰ μὴ ἄρ’ Αἰνείᾳ τε καὶ Ἕκτορι εἶπε παραστὰς
ἄρ’: Il. 6:139: καί μιν τυφλὸν ἔθηκε Κρόνου πάϊς· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
ἄρ’: Il. 6:180: πεφνέμεν· ἣ δ’ ἄρ’ ἔην θεῖον γένος οὐδ’ ἀνθρώπων,
ἄρ’: Il. 6:187: τῷ δ’ ἄρ’ ἀνερχομένῳ πυκινὸν δόλον ἄλλον ὕφαινε·
ἄρ’: Il. 6:287: κέκλετο· ταὶ δ’ ἄρ’ ἀόλλισσαν κατὰ ἄστυ γεραιάς.
ἄρ’: Il. 6:352: τούτῳ δ’ οὔτ’ ἂρ νῦν φρένες ἔμπεδοι οὔτ’ ἄρ’ ὀπίσσω
ἄρ’: Il. 6:393: Σκαιάς, τῇ ἄρ’ ἔμελλε διεξίμεναι πεδίον δέ,
ἄρ’: Il. 6:515: Ἕκτορα δῖον ἔτετμεν ἀδελφεὸν εὖτ’ ἄρ’ ἔμελλε
ἄρ’: Il. 7:58: κὰδ δ’ ἄρ’ Ἀθηναίη τε καὶ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
ἄρ’: Il. 7:140: οὕνεκ’ ἄρ’ οὐ τόξοισι μαχέσκετο δουρί τε μακρῷ,
ἄρ’: Il. 7:143: στεινωπῷ ἐν ὁδῷ ὅθ’ ἄρ’ οὐ κορύνη οἱ ὄλεθρον
ἄρ’: Il. 7:169: πάντες ἄρ’ οἵ γ’ ἔθελον πολεμίζειν Ἕκτορι δίῳ.
ἄρ’: Il. 7:181: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, πάλλεν δὲ Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
ἄρ’: Il. 7:182: ἐκ δ’ ἔθορε κλῆρος κυνέης ὃν ἄρ’ ἤθελον αὐτοὶ
ἄρ’: Il. 7:188: ἤτοι ὑπέσχεθε χεῖρ’, ὃ δ’ ἄρ’ ἔμβαλεν ἄγχι παραστάς,
ἄρ’: Il. 7:206: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, Αἴας δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῷ.
ἄρ’: Il. 7:211: τοῖος ἄρ’ Αἴας ὦρτο πελώριος ἕρκος Ἀχαιῶν
ἄρ’: Il. 7:317: μίστυλλόν τ’ ἄρ’ ἐπισταμένως πεῖράν τ’ ὀβελοῖσιν,
ἄρ’: Il. 7:354: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἄρ’: Il. 7:365: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἄρ’: Il. 7:405: καὶ τότ’ ἄρ’ Ἰδαῖον προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
ἄρ’: Il. 7:415: πάντες ὁμηγερέες, ποτιδέγμενοι ὁππότ’ ἄρ’ ἔλθοι
ἄρ’: Il. 7:416: Ἰδαῖος· ὃ δ’ ἄρ’ ἦλθε καὶ ἀγγελίην ἀπέειπε
ἄρ’: Il. 7:434: τῆμος ἄρ’ ἀμφὶ πυρὴν κριτὸς ἔγρετο λαὸς Ἀχαιῶν,
ἄρ’: Il. 7:482: κοιμήσαντ’ ἄρ’ ἔπειτα καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
ἄρ’: Il. 8:91: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
ἄρ’: Il. 8:126: κεῖσθαι, ὃ δ’ ἡνίοχον μέθεπε θρασύν· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
ἄρ’: Il. 8:132: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἄρ’: Il. 8:163: νῦν δέ σ’ ἀτιμήσουσι· γυναικὸς ἄρ’ ἀντὶ τέτυξο.
ἄρ’: Il. 8:170: τρὶς δ’ ἄρ’ ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων κτύπε μητίετα Ζεὺς
ἄρ’: Il. 8:251: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ ὅ τ’ ἄρ’ ἐκ Διὸς ἤλυθεν ὄρνις,
ἄρ’: Il. 8:267: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπ’ Αἴαντος σάκεϊ Τελαμωνιάδαο.
ἄρ’: Il. 8:319: ἵππων ἡνί’ ἑλεῖν· ὃ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας.
ἄρ’: Il. 8:392: Ἥρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ’ ἄρ’ ἵππους·
ἄρ’: Il. 8:397: Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐπεὶ ἴδε χώσατ’ ἄρ’ αἰνῶς,
ἄρ’: Il. 8:425: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ἄρ’: Il. 8:554: καὶ νάπαι· οὐρανόθεν δ’ ἄρ’ ὑπεῤῥάγη ἄσπετος αἰθήρ,
ἄρ’: Il. 8:558: χίλι’ ἄρ’ ἐν πεδίῳ πυρὰ καίετο, πὰρ δὲ ἑκάστῳ
ἄρ’: Il. 9:558: Ἀλκυόνην καλέεσκον ἐπώνυμον, οὕνεκ’ ἄρ’ αὐτῆς
ἄρ’: Il. 9:618: ἐκ κλισίης νόστοιο μεδοίατο· τοῖσι δ’ ἄρ’ Αἴας
ἄρ’: Il. 10:80: ὀρθωθεὶς δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀγκῶνος κεφαλὴν ἐπαείρας
ἄρ’: Il. 10:287: τοὺς δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀσωπῷ λίπε χαλκοχίτωνας Ἀχαιούς,
ἄρ’: Il. 10:336: βῆ δ’ ἰέναι προτὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
ἄρ’: Il. 10:350: κλινθήτην· ὃ δ’ ἄρ’ ὦκα παρέδραμεν ἀφραδίῃσιν.
ἄρ’: Il. 10:354: τὼ μὲν ἐπεδραμέτην, ὃ δ’ ἄρ’ ἔστη δοῦπον ἀκούσας.
ἄρ’: Il. 10:374: ἐν γαίῃ ἐπάγη· ὃ δ’ ἄρ’ ἔστη τάρβησέν τε
ἄρ’: Il. 10:446: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
ἄρ’: Il. 10:465: Ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, καὶ ἀπὸ ἕθεν ὑψόσ’ ἀείρας
ἄρ’: Il. 10:498: τόφρα δ’ ἄρ’ ὃ τλήμων Ὀδυσεὺς λύε μώνυχας ἵππους,
ἄρ’: Il. 10:522: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα φίλον τ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον.
ἄρ’: Il. 10:540: Οὔ πω πᾶν εἴρητο ἔπος ὅτ’ ἄρ’ ἤλυθον αὐτοί.
ἄρ’: Il. 11:29: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος· ἐν δέ οἱ ἧλοι
ἄρ’: Il. 11:73: θῦνον· Ἔρις δ’ ἄρ’ ἔχαιρε πολύστονος εἰσορόωσα·
ἄρ’: Il. 11:80: τῶν μὲν ἄρ’ οὐκ ἀλέγιζε πατήρ· ὃ δὲ νόσφι λιασθεὶς
ἄρ’: Il. 11:158: ὣς ἄρ’ ὑπ’ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι πῖπτε κάρηνα
ἄρ’: Il. 11:210: ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ἄρ’: Il. 11:254: ῥίγησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἄρ’: Il. 11:304: τοὺς ἄρ’ ὅ γ’ ἡγεμόνας Δαναῶν ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα
ἄρ’: Il. 11:426: τοὺς μὲν ἔασ’, ὃ δ’ ἄρ’ Ἱππασίδην Χάροπ’ οὔτασε δουρὶ
ἄρ’: Il. 11:464: αἶψα δ’ ἄρ’ Αἴαντα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
ἄρ’: Il. 11:473: εὗρον ἔπειτ’ Ὀδυσῆα Διῒ φίλον· ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτὸν
ἄρ’: Il. 11:536: ἃς ἄρ’ ἀφ’ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον
ἄρ’: Il. 11:816: ὣς ἄρ’ ἐμέλλετε τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
ἄρ’: Il. 12:3: Ἀργεῖοι καὶ Τρῶες ὁμιλαδόν· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλε
ἄρ’: Il. 12:34: Ὣς ἄρ’ ἔμελλον ὄπισθε Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων
ἄρ’: Il. 12:53: εὐρεῖ’, οὔτ’ ἄρ’ ὑπερθορέειν σχεδὸν οὔτε περῆσαι
ἄρ’: Il. 12:91: καί σφιν Κεβριόνης τρίτος εἵπετο· πὰρ δ’ ἄρ’ ὄχεσφιν
ἄρ’: Il. 12:113: νήπιος, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλε κακὰς ὑπὸ κῆρας ἀλύξας
ἄρ’: Il. 12:192: πλῆξ’ αὐτοσχεδίην· ὃ δ’ ἄρ’ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη·
ἄρ’: Il. 12:230: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ἄρ’: Il. 12:259: στήλας τε προβλῆτας ἐμόχλεον, ἃς ἄρ’ Ἀχαιοὶ
ἄρ’: Il. 12:288: αἱ μὲν ἄρ’ ἐς Τρῶας, αἱ δ’ ἐκ Τρώων ἐς Ἀχαιούς,
ἄρ’: Il. 12:292: εἰ μὴ ἄρ’ υἱὸν ἑὸν Σαρπηδόνα μητίετα Ζεὺς
ἄρ’: Il. 12:298: τὴν ἄρ’ ὅ γε πρόσθε σχόμενος δύο δοῦρε τινάσσων
ἄρ’: Il. 12:305: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἢ ἥρπαξε μετάλμενος, ἠὲ καὶ αὐτὸς
ἄρ’: Il. 12:383: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δ’ ἄρ’ ὑψόθεν ἔμβαλ’ ἀείρας,
ἄρ’: Il. 12:385: πάντ’ ἄμυδις κεφαλῆς· ὃ δ’ ἄρ’ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς
ἄρ’: Il. 12:397: Σαρπηδὼν δ’ ἄρ’ ἔπαλξιν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν
ἄρ’: Il. 12:409: ὦ Λύκιοι τί τ’ ἄρ’ ὧδε μεθίετε θούριδος ἀλκῆς;
ἄρ’: Il. 12:460: βριθοσύνῃ, μέγα δ’ ἀμφὶ πύλαι μύκον, οὐδ’ ἄρ’ ὀχῆες
ἄρ’: Il. 12:462: λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς· ὃ δ’ ἄρ’ ἔσθορε φαίδιμος Ἕκτωρ
ἄρ’: Il. 13:15: ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ ἐξ ἁλὸς ἕζετ’ ἰών, ἐλέαιρε δ’ Ἀχαιοὺς
ἄρ’: Il. 13:67: αἶψα δ’ ἄρ’ Αἴαντα προσέφη Τελαμώνιον υἱόν·
ἄρ’: Il. 13:126: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ Αἴαντας δοιοὺς ἵσταντο φάλαγγες
ἄρ’: Il. 13:131: ἀσπὶς ἄρ’ ἀσπίδ’ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ’ ἀνήρ·
ἄρ’: Il. 13:136: Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ
ἄρ’: Il. 13:192: σμερδαλέῳ κεκάλυφθ’· ὃ δ’ ἄρ’ ἀσπίδος ὀμφαλὸν οὖτα,
ἄρ’: Il. 13:301: τὼ μὲν ἄρ’ ἐκ Θρῄκης Ἐφύρους μέτα θωρήσσεσθον,
ἄρ’: Il. 13:406: τὴν ἄρ’ ὅ γε ῥινοῖσι βοῶν καὶ νώροπι χαλκῷ
ἄρ’: Il. 13:461: οὕνεκ’ ἄρ’ ἐσθλὸν ἐόντα μετ’ ἀνδράσιν οὔ τι τίεσκεν.
ἄρ’: Il. 13:510: ἐσπάσατ’, οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ
ἄρ’: Il. 13:513: οὔτ’ ἄρ’ ἐπαΐξαι μεθ’ ἑὸν βέλος οὔτ’ ἀλέασθαι.
ἄρ’: Il. 13:523: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἄκρῳ Ὀλύμπῳ ὑπὸ χρυσέοισι νέφεσσιν
ἄρ’: Il. 13:584: τὼ δ’ ἄρ’ ὁμαρτήδην ὃ μὲν ἔγχεϊ ὀξυόεντι
ἄρ’: Il. 13:712: οὐδ’ ἄρ’ Ὀϊλιάδῃ μεγαλήτορι Λοκροὶ ἕποντο·
ἄρ’: Il. 14:82: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἄρ’: Il. 14:178: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἀμβρόσιον ἑανὸν ἕσαθ’, ὅν οἱ Ἀθήνη
ἄρ’: Il. 14:427: ἀσπίδας εὐκύκλους σχέθον αὐτοῦ. τὸν δ’ ἄρ’ ἑταῖροι
ἄρ’: Il. 14:446: οὖτα κατὰ λαπάρην· ὃ δ’ ἀνετράπετ’, ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτῷ
ἄρ’: Il. 14:491: τῷ δ’ ἄρ’ ὑπὸ μήτηρ μοῦνον τέκεν Ἰλιονῆα.
ἄρ’: Il. 14:515: Ἀτρεΐδης δ’ ἄρ’ ἔπειθ’ Ὑπερήνορα ποιμένα λαῶν
ἄρ’: Il. 15:6: στῆ δ’ ἄρ’ ἀναΐξας, ἴδε δὲ Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς
ἄρ’: Il. 15:72: τὸ πρὶν δ’ οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ παύω χόλον οὔτέ τιν’ ἄλλον
ἄρ’: Il. 15:100: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσα καθέζετο πότνια Ἥρη,
ἄρ’: Il. 15:149: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσα πάλιν κίε πότνια Ἥρη,
ἄρ’: Il. 15:301: οἳ μὲν ἄρ’ ἀμφ’ Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα
ἄρ’: Il. 15:306: Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ
ἄρ’: Il. 15:311: τὴν ἄρ’ ὅ γ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων ἡγήσατο λαῶν.
ἄρ’: Il. 15:397: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
ἄρ’: Il. 15:405: Τὸν μὲν ἄρ’ ὣς εἰπόντα πόδες φέρον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ἄρ’: Il. 15:586: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἔτρεσε θηρὶ κακὸν ῥέξαντι ἐοικώς,
ἄρ’: Il. 15:674: Οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ Αἴαντι μεγαλήτορι ἥνδανε θυμῷ
ἄρ’: Il. 15:730: ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ ἑστήκει δεδοκημένος, ἔγχεϊ δ’ αἰεὶ
ἄρ’: Il. 16:135: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον
ἄρ’: Il. 16:155: Μυρμιδόνας δ’ ἄρ’ ἐποιχόμενος θώρηξεν Ἀχιλλεὺς
ἄρ’: Il. 16:171: πέντε δ’ ἄρ’ ἡγεμόνας ποιήσατο τοῖς ἐπεποίθει
ἄρ’: Il. 16:215: ἀσπὶς ἄρ’ ἀσπίδ’ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ’ ἀνήρ·
ἄρ’: Il. 16:300: καὶ νάπαι, οὐρανόθεν δ’ ἄρ’ ὑπεῤῥάγη ἄσπετος αἰθήρ,
ἄρ’: Il. 16:305: ἀλλ’ ἔτ’ ἄρ’ ἀνθίσταντο, νεῶν δ’ ὑπόεικον ἀνάγκῃ.
ἄρ’: Il. 16:347: νέρθεν ὑπ’ ἐγκεφάλοιο, κέασσε δ’ ἄρ’ ὀστέα λευκά·
ἄρ’: Il. 16:351: Οὗτοι ἄρ’ ἡγεμόνες Δαναῶν ἕλον ἄνδρα ἕκαστος.
ἄρ’: Il. 16:410: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπὶ στόμ’ ἔωσε· πεσόντα δέ μιν λίπε θυμός.
ἄρ’: Il. 16:421: κέκλετ’ ἄρ’ ἀντιθέοισι καθαπτόμενος Λυκίοισιν·
ἄρ’: Il. 16:581: Πατρόκλῳ δ’ ἄρ’ ἄχος γένετο φθιμένου ἑτάροιο,
ἄρ’: Il. 16:601: στὰν δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἰόντες ἀολλέες· οὐδ’ ἄρ’ Ἀχαιοὶ
ἄρ’: Il. 16:663: οἳ δ’ ἄρ’ ἀπ’ ὤμοιιν Σαρπηδόνος ἔντε’ ἕλοντο
ἄρ’: Il. 16:742: αὐτοῦ πρόσθε ποδῶν· ὃ δ’ ἄρ’ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς
ἄρ’: Il. 17:4: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτῷ βαῖν’ ὥς τις περὶ πόρτακι μήτηρ
ἄρ’: Il. 17:10: Πατρόκλοιο πεσόντος ἀμύμονος· ἄγχι δ’ ἄρ’ αὐτοῦ
ἄρ’: Il. 17:84: πάπτηνεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα κατὰ στίχας, αὐτίκα δ’ ἔγνω
ἄρ’: Il. 17:107: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον· ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ.
ἄρ’: Il. 17:169: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ἄρ’: Il. 17:237: καὶ τότ’ ἄρ’ Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον·
ἄρ’: Il. 17:262: Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες· ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ.
ἄρ’: Il. 17:497: νήπιοι, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλον ἀναιμωτί γε νέεσθαι
ἄρ’: Il. 17:523: ὣς ἄρ’ ὅ γε προθορὼν πέσεν ὕπτιος· ἐν δέ οἱ ἔγχος
ἄρ’: Il. 17:617: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος, ἐκ δ’ ἄρ’ ὀδόντας
ἄρ’: Il. 17:651: καὶ τότ’ ἄρ’ Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον·
ἄρ’: Il. 17:758: ὣς ἄρ’ ὑπ’ Αἰνείᾳ τε καὶ Ἕκτορι κοῦροι Ἀχαιῶν
ἄρ’: Il. 18:6: ὤ μοι ἐγώ, τί τ’ ἄρ’ αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
ἄρ’: Il. 18:37: κώκυσέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα· θεαὶ δέ μιν ἀμφαγέροντο
ἄρ’: Il. 18:39: ἔνθ’ ἄρ’ ἔην Γλαύκη τε Θάλειά τε Κυμοδόκη τε
ἄρ’: Il. 18:98: αὐτίκα τεθναίην, ἐπεὶ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ἑταίρῳ
ἄρ’: Il. 18:148: Τὴν μὲν ἄρ’ Οὔλυμπον δὲ πόδες φέρον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ἄρ’: Il. 18:202: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ἄρ’: Il. 18:284: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ἄρ’: Il. 18:313: Πουλυδάμαντι δ’ ἄρ’ οὔ τις ὃς ἐσθλὴν φράζετο βουλήν.
ἄρ’: Il. 18:347: ἐν δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἔχεαν, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλόντες.
ἄρ’: Il. 18:481: πέντε δ’ ἄρ’ αὐτοῦ ἔσαν σάκεος πτύχες· αὐτὰρ ἐν αὐτῷ
ἄρ’: Il. 18:507: κεῖτο δ’ ἄρ’ ἐν μέσσοισι δύω χρυσοῖο τάλαντα,
ἄρ’: Il. 18:554: τρεῖς δ’ ἄρ’ ἀμαλλοδετῆρες ἐφέστασαν· αὐτὰρ ὄπισθε
ἄρ’: Il. 19:276: Ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, λῦσεν δ’ ἀγορὴν αἰψηρήν.
ἄρ’: Il. 19:277: οἳ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος,
ἄρ’: Il. 19:282: Βρισηῒς δ’ ἄρ’ ἔπειτ’ ἰκέλη χρυσέῃ Ἀφροδίτῃ
ἄρ’: Il. 19:372: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον
ἄρ’: Il. 19:404: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπὸ ζυγόφι προσέφη πόδας αἰόλος ἵππος
ἄρ’: Il. 20:15: ἷζε δ’ ἄρ’ ἐν μέσσοισι, Διὸς δ’ ἐξείρετο βουλήν·
ἄρ’: Il. 20:73: ἄντα δ’ ἄρ’ Ἡφαίστοιο μέγας ποταμὸς βαθυδίνης,
ἄρ’: Il. 20:149: ἔνθα Ποσειδάων κατ’ ἄρ’ ἕζετο καὶ θεοὶ ἄλλοι,
ἄρ’: Il. 20:150: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἄῤῥηκτον νεφέλην ὤμοισιν ἕσαντο·
ἄρ’: Il. 20:205: ὄψει δ’ οὔτ’ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ σούς.
ἄρ’: Il. 20:239: Ἀσσάρακος δὲ Κάπυν, ὃ δ’ ἄρ’ Ἀγχίσην τέκε παῖδα·
ἄρ’: Il. 20:269: ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας, αἳ δ’ ἄρ’ ἔτι τρεῖς
ἄρ’: Il. 20:279: δείσας· ἐγχείη δ’ ἄρ’ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ
ἄρ’: Il. 20:291: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
ἄρ’: Il. 20:375: καὶ τότ’ ἄρ’ Ἕκτορα εἶπε παραστὰς Φοῖβος Ἀπόλλων·
ἄρ’: Il. 20:421: κάρ ῥά οἱ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
ἄρ’: Il. 20:444: ῥεῖα μάλ’ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ.
ἄρ’: Il. 20:501: ἃς ἄρ’ ἀφ’ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον
ἄρ’: Il. 21:39: τῷ δ’ ἄρ’ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυθε δῖος Ἀχιλλεύς.
ἄρ’: Il. 21:62: ἢ ἄρ’ ὁμῶς καὶ κεῖθεν ἐλεύσεται, ἦ μιν ἐρύξει
ἄρ’: Il. 21:69: κύψας· ἐγχείη δ’ ἄρ’ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ
ἄρ’: Il. 21:136: Ὣς ἄρ’ ἔφη, ποταμὸς δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον,
ἄρ’: Il. 21:172: μεσσοπαγὲς δ’ ἄρ’ ἔθηκε κατ’ ὄχθης μείλινον ἔγχος.
ἄρ’: Il. 21:182: ἀσθμαίνοντ’· Ἀχιλεὺς δ’ ἄρ’ ἐνὶ στήθεσσιν ὀρούσας
ἄρ’: Il. 21:189: Πηλεὺς Αἰακίδης· ὃ δ’ ἄρ’ Αἰακὸς ἐκ Διὸς ἦεν.
ἄρ’: Il. 21:203: τὸν μὲν ἄρ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες ἀμφεπένοντο
ἄρ’: Il. 21:246: εἴσω πᾶσ’ ἐριποῦσ’· ὃ δ’ ἄρ’ ἐκ δίνης ἀνορούσας
ἄρ’: Il. 21:298: Τὼ μὲν ἄρ’ ὣς εἰπόντε μετ’ ἀθανάτους ἀπεβήτην·
ἄρ’: Il. 21:378: αὐτίκ’ ἄρ’ Ἥφαιστον προσεφώνεεν ὃν φίλον υἱόν·
ἄρ’: Il. 21:426: τὼ μὲν ἄρ’ ἄμφω κεῖντο ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
ἄρ’: Il. 21:427: ἣ δ’ ἄρ’ ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευε·
ἄρ’: Il. 21:490: σκαιῇ, δεξιτερῇ δ’ ἄρ’ ἀπ’ ὤμων αἴνυτο τόξα,
ἄρ’: Il. 21:491: αὐτοῖσιν δ’ ἄρ’ ἔθεινε παρ’ οὔατα μειδιόωσα
ἄρ’: Il. 21:502: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Λητὼ δὲ συναίνυτο καμπύλα τόξα
ἄρ’: Il. 21:505: ἣ δ’ ἄρ’ Ὄλυμπον ἵκανε Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
ἄρ’: Il. 21:507: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἀμβρόσιος ἑανὸς τρέμε· τὴν δὲ προτὶ οἷ
ἄρ’: Il. 21:549: φηγῷ κεκλιμένος· κεκάλυπτο δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ.
ἄρ’: Il. 21:581: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἀσπίδα μὲν πρόσθ’ ἔσχετο πάντοσ’ ἐΐσην,
ἄρ’: Il. 21:597: ἀλλά μιν ἐξήρπαξε, κάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ,
ἄρ’: Il. 21:604: τυτθὸν ὑπεκπροθέοντα· δόλῳ δ’ ἄρ’ ἔθελγεν Ἀπόλλων
ἄρ’: Il. 22:77: Ἦ ῥ’ ὃ γέρων, πολιὰς δ’ ἄρ’ ἀνὰ τρίχας ἕλκετο χερσὶ
ἄρ’: Il. 22:136: Ἕκτορα δ’, ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
ἄρ’: Il. 22:143: ὣς ἄρ’ ὅ γ’ ἐμμεμαὼς ἰθὺς πέτετο, τρέσε δ’ Ἕκτωρ
ἄρ’: Il. 22:200: οὔτ’ ἄρ’ ὃ τὸν δύναται ὑποφεύγειν οὔθ’ ὃ διώκειν·
ἄρ’: Il. 22:225: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπὶ μελίης χαλκογλώχινος ἐρεισθείς.
ἄρ’: Il. 22:260: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἄρ’: Il. 22:319: ὣς αἰχμῆς ἀπέλαμπ’ εὐήκεος, ἣν ἄρ’ Ἀχιλλεὺς
ἄρ’: Il. 22:328: οὐδ’ ἄρ’ ἀπ’ ἀσφάραγον μελίη τάμε χαλκοβάρεια,
ἄρ’: Il. 22:344: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἄρ’: Il. 22:356: ἦ σ’ εὖ γιγνώσκων προτιόσσομαι, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλον
ἄρ’: Il. 22:410: τῷ δὲ μάλιστ’ ἄρ’ ἔην ἐναλίγκιον ὡς εἰ ἅπασα
ἄρ’: Il. 23:3: οἳ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος,
ἄρ’: Il. 23:68: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἄρ’: Il. 23:115: σειράς τ’ εὐπλέκτους· πρὸ δ’ ἄρ’ οὐρῆες κίον αὐτῶν.
ἄρ’: Il. 23:125: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀκτῆς βάλλον ἐπισχερώ, ἔνθ’ ἄρ’ Ἀχιλλεὺς
ἄρ’: Il. 23:125: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀκτῆς βάλλον ἐπισχερώ, ἔνθ’ ἄρ’ Ἀχιλλεὺς
ἄρ’: Il. 23:128: ἥατ’ ἄρ’ αὖθι μένοντες ἀολλέες. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ἄρ’: Il. 23:178: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα, φίλον δ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
ἄρ’: Il. 23:212: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπεβήσετο, τοὶ δ’ ὀρέοντο
ἄρ’: Il. 23:293: τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδης ὦρτο ξανθὸς Μενέλαος
ἄρ’: Il. 23:355: τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδης δουρὶ κλειτὸς Μενέλαος,
ἄρ’: Il. 23:388: οὐδ’ ἄρ’ Ἀθηναίην ἐλεφηράμενος λάθ’ Ἀπόλλων
ἄρ’: Il. 23:401: τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδης εἶχε ξανθὸς Μενέλαος.
ἄρ’: Il. 23:514: Τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀντίλοχος Νηλήϊος ἤλασεν ἵππους
ἄρ’: Il. 23:535: στὰς δ’ ἄρ’ ἐν Ἀργείοις ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευε·
ἄρ’: Il. 23:541: εἰ μὴ ἄρ’ Ἀντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς
ἄρ’: Il. 23:632: ἔνθ’ οὔ τίς μοι ὁμοῖος ἀνὴρ γένετ’, οὔτ’ ἄρ’ Ἐπειῶν
ἄρ’: Il. 23:641: οἳ δ’ ἄρ’ ἔσαν δίδυμοι· ὃ μὲν ἔμπεδον ἡνιόχευεν,
ἄρ’: Il. 23:690: κόψε δὲ παπτήναντα παρήϊον· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
ἄρ’: Il. 23:820: Τυδεΐδης δ’ ἄρ’ ἔπειτα ὑπὲρ σάκεος μεγάλοιο
ἄρ’: Il. 23:854: λεπτῇ μηρίνθῳ δῆσεν ποδός, ἧς ἄρ’ ἀνώγει
ἄρ’: Il. 23:887: ἂν μὲν ἄρ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων,
ἄρ’: Il. 24:32: καὶ τότ’ ἄρ’ ἀθανάτοισι μετηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων·
ἄρ’: Il. 24:83: εὗρε δ’ ἐνὶ σπῆϊ γλαφυρῷ Θέτιν, ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἄλλαι
ἄρ’: Il. 24:188: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ἄρ’: Il. 24:330: οἳ μὲν ἄρ’ ἄψοῤῥοι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο
ἄρ’: Il. 24:333: αἶψα δ’ ἄρ’ Ἑρμείαν υἱὸν φίλον ἀντίον ηὔδα·
ἄρ’: Il. 24:350: στῆσαν ἄρ’ ἡμιόνους τε καὶ ἵππους ὄφρα πίοιεν
ἄρ’: Il. 24:456: τῶν ἄλλων· Ἀχιλεὺς δ’ ἄρ’ ἐπιῤῥήσσεσκε καὶ οἶος·
ἄρ’: Il. 24:522: ἀλλ’ ἄγε δὴ κατ’ ἄρ’ ἕζευ ἐπὶ θρόνου, ἄλγεα δ’ ἔμπης
ἄρ’: Il. 24:559: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἄρ’: Il. 24:591: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα, φίλον δ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
ἄρ’: Il. 24:610: οἳ μὲν ἄρ’ ἐννῆμαρ κέατ’ ἐν φόνῳ, οὐδέ τις ἦεν
ἄρ’: Il. 24:623: μίστυλλόν τ’ ἄρ’ ἐπισταμένως πεῖράν τ’ ὀβελοῖσιν,
ἄρ’: Il. 24:673: οἳ μὲν ἄρ’ ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόθι κοιμήσαντο
ἄρ’: Il. 24:682: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἄρ’: Il. 24:691: ῥίμφα δ’ ἄρ’ αὐτὸς ἔλαυνε κατὰ στρατόν, οὐδέ τις ἔγνω.
ἄρ’: Il. 24:702: τὸν δ’ ἄρ’ ἐφ’ ἡμιόνων ἴδε κείμενον ἐν λεχέεσσι·
ἄρ’: Il. 24:703: κώκυσέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα γέγωνέ τε πᾶν κατὰ ἄστυ·
ἄρ’: Il. 24:715: εἰ μὴ ἄρ’ ἐκ δίφροιο γέρων λαοῖσι μετηύδα·
ἄρ’: Il. 24:722: οἳ μὲν ἄρ’ ἐθρήνεον, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
ἄρ’: Il. 24:786: καὶ τότ’ ἄρ’ ἐξέφερον θρασὺν Ἕκτορα δάκρυ χέοντες,
ἄρ’: Il. 24:789: τῆμος ἄρ’ ἀμφὶ πυρὴν κλυτοῦ Ἕκτορος ἔγρετο λαός.
ἄρ’: Il. 24:797: αἶψα δ’ ἄρ’ ἐς κοίλην κάπετον θέσαν, αὐτὰρ ὕπερθε
ἄρ’: Od. 1:110: οἱ μὲν ἄρ’ οἶνον ἔμισγον ἐνὶ κρητῆρσι καὶ ὕδωρ,
ἄρ’: Od. 1:319: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἄρ’: Od. 1:428: τῷ δ’ ἄρ’ ἅμ’ αἰθομένας δαΐδας φέρε κεδνὰ ἰδυῖα
ἄρ’: Od. 2:2: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
ἄρ’: Od. 2:36: οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν ἧστο, μενοίνησεν δ’ ἀγορεύειν,
ἄρ’: Od. 2:224: ἦ τοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἄρ’: Od. 2:257: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, λῦσεν δ’ ἀγορὴν αἰψηρήν.
ἄρ’: Od. 2:258: οἱ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὰ πρὸς δώμαθ’ ἕκαστος,
ἄρ’: Od. 2:296: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, κούρη Διός· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
ἄρ’: Od. 2:377: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ θεῶν μέγαν ὅρκον ἀπώμνυ.
ἄρ’: Od. 2:397: οἱ δ’ εὕδειν ὤρνυντο κατὰ πτόλιν, οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
ἄρ’: Od. 2:417: νηῒ δ’ ἐνὶ πρυμνῇ κατ’ ἄρ’ ἕζετο· ἄγχι δ’ ἄρ’ αὐτῆς
ἄρ’: Od. 2:417: νηῒ δ’ ἐνὶ πρυμνῇ κατ’ ἄρ’ ἕζετο· ἄγχι δ’ ἄρ’ αὐτῆς
ἄρ’: Od. 3:22: “Μέντορ, πῶς τ’ ἄρ’ ἴω, πῶς τ’ ἂρ προσπτύξομαι αὐτόν;
ἄρ’: Od. 3:62: ὣς ἄρ’ ἔπειτ’ ἠρᾶτο καὶ αὐτὴ πάντα τελεύτα.
ἄρ’: Od. 3:267: πὰρ δ’ ἄρ’ ἔην καὶ ἀοιδὸς ἀνήρ, ᾧ πόλλ’ ἐπέτελλεν
ἄρ’: Od. 3:297: αἱ μὲν ἄρ’ ἔνθ’ ἦλθον, σπουδῇ δ’ ἤλυξαν ὄλεθρον
ἄρ’: Od. 3:329: ὣς ἔφατ’, ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε.
ἄρ’: Od. 3:400: πὰρ δ’ ἄρ’ ἐϋμμελίην Πεισίστρατον, ὄρχαμον ἀνδρῶν,
ἄρ’: Od. 3:405: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφι Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
ἄρ’: Od. 3:406: ἐκ δ’ ἐλθὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοισιν,
ἄρ’: Od. 3:469: πὰρ δ’ ὅ γε Νέστορ’ ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, ποιμένα λαῶν.
ἄρ’: Od. 4:8: τὴν ἄρ’ ὅ γ’ ἔνθ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι πέμπε νέεσθαι
ἄρ’: Od. 4:107: ὅσσ’ Ὀδυσεὺς ἐμόγησε καὶ ἤρατο. τῷ δ’ ἄρ’ ἔμελλεν
ἄρ’: Od. 4:123: τῇ δ’ ἄρ’ ἅμ’ Ἀδρήστη κλισίην εὔτυκτον ἔθηκεν,
ἄρ’: Od. 4:216: ὣς ἔφατ’, Ἀσφαλίων δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευεν,
ἄρ’: Od. 4:220: αὐτίκ’ ἄρ’ εἰς οἶνον βάλε φάρμακον, ἔνθεν ἔπινον,
ἄρ’: Od. 4:302: οἱ μὲν ἄρ’ ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόθι κοιμήσαντο,
ἄρ’: Od. 4:307: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφι βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
ἄρ’: Od. 4:401: τῆμος ἄρ’ ἐξ ἁλὸς εἶσι γέρων ἅλιος νημερτὴς
ἄρ’: Od. 4:435: τόφρα δ’ ἄρ’ ἥ γ’ ὑποδῦσα θαλάσσης εὐρέα κόλπον
ἄρ’: Od. 4:451: ζατρεφέας, πάσας δ’ ἄρ’ ἐπῴχετο, λέκτο δ’ ἀριθμόν.
ἄρ’: Od. 4:524: τὸν δ’ ἄρ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδε σκοπός, ὅν ῥα καθεῖσεν
ἄρ’: Od. 4:716: τὴν δ’ ἄχος ἀμφεχύθη θυμοφθόρον, οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
ἄρ’: Od. 4:718: ἀλλ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδοῦ ἷζε πολυκμήτου θαλάμοιο
ἄρ’: Od. 4:788: κεῖτ’ ἄρ’ ἄσιτος, ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος,
ἄρ’: Od. 4:803: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἄρ’: Od. 5:77: αὐτίκ’ ἄρ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλυθεν. οὐδέ μιν ἄντην
ἄρ’: Od. 5:81: οὐδ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ἔνδον ἔτετμεν,
ἄρ’: Od. 5:151: τὸν δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀκτῆς εὗρε καθήμενον· οὐδέ ποτ’ ὄσσε
ἄρ’: Od. 5:225: ὣς ἔφατ’, ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν·
ἄρ’: Od. 5:319: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόβρυχα θῆκε πολὺν χρόνον, οὐδὲ δυνάσθη
ἄρ’: Od. 5:453: ἐς ποταμοῦ προχοάς. ὁ δ’ ἄρ’ ἄμφω γούνατ’ ἔκαμψε
ἄρ’: Od. 5:456: ἂν στόμα τε ῥῖνάς θ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἄπνευστος καὶ ἄναυδος
ἄρ’: Od. 5:461: ἂψ δ’ ἔφερεν μέγα κῦμα κατὰ ῥόον, αἶψα δ’ ἄρ’ Ἰνὼ
ἄρ’: Od. 5:476: ἐν περιφαινομένῳ. δοιοὺς δ’ ἄρ’ ὑπήλυθε θάμνους
ἄρ’: Od. 5:478: τοὺς μὲν ἄρ’ οὔτ’ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων,
ἄρ’: Od. 5:491: ὣς Ὀδυσεὺς φύλλοισι καλύψατο. τῷ δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
ἄρ’: Od. 6:21: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν,
ἄρ’: Od. 6:41: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
ἄρ’: Od. 6:72: οἱ μὲν ἄρ’ ἐκτὸς ἄμαξαν ἐΰτροχον ἡμιονείην
ἄρ’: Od. 6:100: σφαίρῃ ταὶ δ’ ἄρ’ ἔπαιζον, ἀπὸ κρήδεμνα βαλοῦσαι,
ἄρ’: Od. 6:110: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλε πάλιν οἶκόνδε νέεσθαι
ἄρ’: Od. 6:212: κὰδ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσέα εἷσαν ἐπὶ σκέπας, ὡς ἐκέλευσε
ἄρ’: Od. 6:248: πὰρ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ ἔθεσαν βρῶσίν τε πόσιν τε.
ἄρ’: Od. 6:322: ἱρὸν Ἀθηναίης, ἵν’ ἄρ’ ἕζετο δῖος Ὀδυσσεύς.
ἄρ’: Od. 7:4: στῆσεν ἄρ’ ἐν προθύροισι· κασίγνητοι δέ μιν ἀμφὶς
ἄρ’: Od. 7:18: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλε πόλιν δύσεσθαι ἐραννήν,
ἄρ’: Od. 7:132: τοῖ’ ἄρ’ ἐν Ἀλκινόοιο θεῶν ἔσαν ἀγλαὰ δῶρα.
ἄρ’: Od. 7:142: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ Ἀρήτης βάλε γούνασι χεῖρας Ὀδυσσεύς,
ἄρ’: Od. 7:153: ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν κονίῃσι
ἄρ’: Od. 8:2: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆς ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
ἄρ’: Od. 8:18: υἱὸν Λαέρταο δαΐφρονα. τῷ δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
ἄρ’: Od. 8:57: πλῆντο δ’ ἄρ’ αἴθουσαί τε καὶ ἕρκεα καὶ δόμοι ἀνδρῶν
ἄρ’: Od. 8:58: ἀγρομένων· πολλοὶ δ’ ἄρ’ ἔσαν, νέοι ἠδὲ παλαιοί.
ἄρ’: Od. 8:73: Μοῦσ’ ἄρ’ ἀοιδὸν ἀνῆκεν ἀειδέμεναι κλέα ἀνδρῶν,
ἄρ’: Od. 8:83: ταῦτ’ ἄρ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἄρ’: Od. 8:165: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἄρ’: Od. 8:278: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἑρμῖσιν χέε δέσματα κύκλῳ ἁπάντῃ,
ἄρ’: Od. 8:290: ἐρχομένη κατ’ ἄρ’ ἕζεθ’· ὁ δ’ εἴσω δώματος ᾔει
ἄρ’: Od. 8:326: ἄσβεστος δ’ ἄρ’ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσι
ἄρ’: Od. 8:367: ταῦτ’ ἄρ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἄρ’: Od. 8:381: δὴ τότ’ ἄρ’ Ἀλκίνοον προσεφώνεε δῖος Ὀδυσσεύς·
ἄρ’: Od. 8:384: ἠδ’ ἄρ’ ἑτοῖμα τέτυκτο· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.”
ἄρ’: Od. 8:399: δῶρα δ’ ἄρ’ οἰσέμεναι πρόεσαν κήρυκα ἕκαστος.
ἄρ’: Od. 8:436: ἐν δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἔχεον, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλοῦσαι.
ἄρ’: Od. 8:438: τόφρα δ’ ἄρ’ Ἀρήτη ξείνῳ περικαλλέα χηλὸν
ἄρ’: Od. 8:450: ἔς ῥ’ ἀσάμινθον βάνθ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἀσπασίως ἴδε θυμῷ
ἄρ’: Od. 8:472: Δημόδοκον, λαοῖσι τετιμένον· εἷσε δ’ ἄρ’ αὐτὸν
ἄρ’: Od. 8:482: ὣς ἄρ’ ἔφη, κῆρυξ δὲ φέρων ἐν χερσὶν ἔθηκεν
ἄρ’: Od. 8:521: ταῦτ’ ἄρ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἄρ’: Od. 9:47: τόφρα δ’ ἄρ’ οἰχόμενοι Κίκονες Κικόνεσσι γεγώνευν,
ἄρ’: Od. 9:230: οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλ’ ἑτάροισι φανεὶς ἐρατεινὸς ἔσεσθαι.
ἄρ’: Od. 9:413: ὣς ἄρ’ ἔφαν ἀπιόντες, ἐμὸν δ’ ἐγέλασσε φίλον κῆρ,
ἄρ’: Od. 9:475: “Κύκλωψ, οὐκ ἄρ’ ἔμελλες ἀνάλκιδος ἀνδρὸς ἑταίρους
ἄρ’: Od. 10:26: ὄφρα φέροι νῆάς τε καὶ αὐτούς· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
ἄρ’: Od. 10:92: αἱ μὲν ἄρ’ ἔντοσθεν λιμένος κοίλοιο δέδεντο
ἄρ’: Od. 10:107: ἡ μὲν ἄρ’ ἐς κρήνην κατεβήσετο καλλιρέεθρον
ἄρ’: Od. 10:229: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τοὶ δ’ ἐφθέγγοντο καλεῦντες.
ἄρ’: Od. 10:275: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλον ἰὼν ἱερὰς ἀνὰ βήσσας
ἄρ’: Od. 10:378: “τίφθ’ οὕτως, Ὀδυσεῦ, κατ’ ἄρ’ ἕζεαι ἶσος ἀναύδῳ,
ἄρ’: Od. 10:571: τόφρα δ’ ἄρ’ οἰχομένη Κίρκη παρὰ νηῒ μελαίνῃ
ἄρ’: Od. 11:257: ναῖε πολύῤῥηνος, ὁ δ’ ἄρ’ ἐν Πύλῳ ἠμαθόεντι.
ἄρ’: Od. 11:483: οὔ τις ἀνὴρ προπάροιθε μακάρτερος οὔτ’ ἄρ’ ὀπίσσω·
ἄρ’: Od. 11:553: “Αἶαν, παῖ Τελαμῶνος ἀμύμονος, οὐκ ἄρ’ ἔμελλες
ἄρ’: Od. 12:413: πάντ’ ἄμυδις κεφαλῆς· ὁ δ’ ἄρ’ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς
ἄρ’: Od. 13:73: κὰδ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ στόρεσαν ῥῆγός τε λίνον τε
ἄρ’: Od. 13:119: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπὶ ψαμάθῳ ἔθεσαν δεδμημένον ὕπνῳ,
ἄρ’: Od. 13:194: τοὔνεκ’ ἄρ’ ἀλλοειδέα φαινέσκετο πάντα ἄνακτι,
ἄρ’: Od. 13:197: στῆ δ’ ἄρ’ ἀναΐξας καί ῥ’ εἴσιδε πατρίδα γαῖαν,
ἄρ’: Od. 13:198: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
ἄρ’: Od. 13:219: τῶν μὲν ἄρ’ οὔ τι πόθει· ὁ δ’ ὀδύρετο πατρίδα γαῖαν
ἄρ’: Od. 13:265: οὕνεκ’ ἄρ’ οὐχ ᾧ πατρὶ χαριζόμενος θεράπευον
ἄρ’: Od. 13:293: σχέτλιε, ποικιλομῆτα, δόλων ἄατ’, οὐκ ἄρ’ ἔμελλες,
ἄρ’: Od. 13:309: πάντων, οὕνεκ’ ἄρ’ ἦλθες ἀλώμενος, ἀλλὰ σιωπῇ
ἄρ’: Od. 13:353: γήθησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
ἄρ’: Od. 13:417: “τίπτε τ’ ἄρ’ οὔ οἱ ἔειπες, ἐνὶ φρεσὶ πάντα ἰδυῖα;
ἄρ’: Od. 14:5: τὸν δ’ ἄρ’ ἐνὶ προδόμῳ εὗρ’ ἥμενον, ἔνθα οἱ αὐλὴ
ἄρ’: Od. 14:166: “ὦ γέρον, οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼν εὐαγγέλιον τόδε τείσω
ἄρ’: Od. 14:421: λήθετ’ ἄρ’ ἀθανάτων· φρεσὶ γὰρ κέχρητ’ ἀγαθῇσιν·
ἄρ’: Od. 14:457: νὺξ δ’ ἄρ’ ἐπῆλθε κακὴ σκοτομήνιος· ὗε δ’ ἄρα Ζεὺς
ἄρ’: Od. 14:475: κείμεθα, νὺξ δ’ ἄρ’ ἐπῆλθε κακὴ βορέαο πεσόντος,
ἄρ’: Od. 14:485: ἀγκῶνι νύξας· ὁ δ’ ἄρ’ ἐμμαπέως ὑπάκουσε·
ἄρ’: Od. 14:526: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἔξω ἰὼν ὁπλίζετο· χαῖρε δ’ Ὀδυσσεύς,
ἄρ’: Od. 15:43: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον,
ἄρ’: Od. 15:93: αὐτίκ’ ἄρ’ ᾗ ἀλόχῳ ἠδὲ δμῳῇσι κέλευσε
ἄρ’: Od. 15:98: ὀπτῆσαί τε κρεῶν· ὁ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας.
ἄρ’: Od. 15:134: ἑζέσθην δ’ ἄρ’ ἔπειτα κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
ἄρ’: Od. 15:202: ὣς φάτο, Νεστορίδης δ’ ἄρ’ ἑῷ συμφράσσατο θυμῷ,
ἄρ’: Od. 15:221: αἶψα δ’ ἄρ’ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
ἄρ’: Od. 15:256: τοῦ μὲν ἄρ’ υἱὸς ἐπῆλθε, Θεοκλύμενος δ’ ὄνομ’ ἦεν,
ἄρ’: Od. 15:285: ἐν πρύμνῃ δ’ ἄρ’ ἔπειτα καθέζετο, πὰρ δὲ οἷ αὐτῷ
ἄρ’: Od. 15:454: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πρὸς δώματα καλά·
ἄρ’: Od. 15:458: καὶ τότ’ ἄρ’ ἄγγελον ἧκαν, ὃς ἀγγείλειε γυναικί.
ἄρ’: Od. 15:461: τὸν μὲν ἄρ’ ἐν μεγάρῳ δμῳαὶ καὶ πότνια μήτηρ
ἄρ’: Od. 15:468: οἱ μὲν ἄρ’ ἐς θῶκον πρόμολον δήμοιό τε φῆμιν,
ἄρ’: Od. 16:7: αἶψα δ’ ἄρ’ Εὔμαιον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἄρ’: Od. 16:46: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τῷ δὲ συβώτης
ἄρ’: Od. 16:155: δησάμενος δ’ ὑπὸ ποσσὶ πόλινδ’ ἴεν. οὐδ’ ἄρ’ Ἀθήνην
ἄρ’: Od. 16:164: ἡ δ’ ἄρ’ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
ἄρ’: Od. 16:177: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἕρξασα πάλιν κίεν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἄρ’: Od. 16:213: ὣς ἄρα φωνήσας κατ’ ἄρ’ ἕζετο, Τηλέμαχος δὲ
ἄρ’: Od. 16:322: ἡ δ’ ἄρ’ ἔπειτ’ Ἰθάκηνδε κατήγετο νηῦς ἐϋεργής,
ἄρ’: Od. 16:351: οὔ πω πᾶν εἴρηθ’, ὅτ’ ἄρ’ Ἀμφίνομος ἴδε νῆα,
ἄρ’: Od. 16:354: ἡδὺ δ’ ἄρ’ ἐκγελάσας μετεφώνεεν οἷσ’ ἑτάροισι·
ἄρ’: Od. 16:449: ἡ μὲν ἄρ’ εἰσαναβᾶσ’ ὑπερώϊα σιγαλόεντα
ἄρ’: Od. 17:33: δακρύσασα δ’ ἔπειτ’ ἰθὺς κίεν· ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἄλλαι
ἄρ’: Od. 17:57: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος.
ἄρ’: Od. 17:61: Τηλέμαχος δ’ ἄρ’ ἔπειτα διὲκ μεγάροιο βεβήκει
ἄρ’: Od. 17:72: ξεῖνον ἄγων ἀγορήνδε διὰ πτόλιν· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
ἄρ’: Od. 17:208: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αἰγείρων ὑδατοτρεφέων ἦν ἄλσος,
ἄρ’: Od. 17:334: ἀντίον, ἔνθα δ’ ἄρ’ αὐτὸς ἐφέζετο· τῷ δ’ ἄρα κῆρυξ
ἄρ’: Od. 17:409: ὣς ἄρ’ ἔφη, καὶ θρῆνυν ἑλὼν ὑπέφηνε τραπέζης
ἄρ’: Od. 17:462: ὣς ἄρ’ ἔφη, καὶ θρῆνυν ἑλὼν βάλε δεξιὸν ὦμον
ἄρ’: Od. 17:466: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, κὰδ δ’ ἄρα πήρην
ἄρ’: Od. 17:488: ὣς ἄρ’ ἔφαν μνηστῆρες, ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων.
ἄρ’: Od. 17:505: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἀγόρευε μετὰ δμῳῇσι γυναιξὶν
ἄρ’: Od. 17:543: αἶψα δ’ ἄρ’ Εὔμαιον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἄρ’: Od. 17:589: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἀγόρευεν, ὁ δ’ ᾤχετο δῖος ὑφορβὸς
ἄρ’: Od. 17:602: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἄρ’ ἕζετ’ ἐϋξέστου ἐπὶ δίφρου.
ἄρ’: Od. 18:14: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἄρ’: Od. 18:35: ἡδὺ δ’ ἄρ’ ἐκγελάσας μετεφώνει μνηστήρεσσιν·
ἄρ’: Od. 18:75: ὣς ἄρ’ ἔφαν, Ἴρῳ δὲ κακῶς ὠρίνετο θυμός.
ἄρ’: Od. 18:110: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοὶ δ’ ἴσαν εἴσω
ἄρ’: Od. 18:117: ὣς ἄρ’ ἔφαν, χαῖρεν δὲ κλεηδόνι δῖος Ὀδυσσεύς.
ἄρ’: Od. 18:157: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη.
ἄρ’: Od. 18:158: τῇ δ’ ἄρ’ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἄρ’: Od. 18:185: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
ἄρ’: Od. 18:197: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἕρξασ’ ἀπεβήσετο δῖα θεάων·
ἄρ’: Od. 18:291: δῶρα δ’ ἄρ’ οἰσέμεναι πρόεσαν κήρυκα ἕκαστος.
ἄρ’: Od. 18:293: ποικίλον· ἐν δ’ ἄρ’ ἔσαν περόναι δυοκαίδεκα πᾶσαι
ἄρ’: Od. 18:301: ἄλλο δ’ ἄρ’ ἄλλος δῶρον Ἀχαιῶν καλὸν ἔνεικεν.
ἄρ’: Od. 18:303: τῇ δ’ ἄρ’ ἅμ’ ἀμφίπολοι ἔφερον περικαλλέα δῶρα·
ἄρ’: Od. 18:323: παῖδα δὲ ὣς ἀτίταλλε, δίδου δ’ ἄρ’ ἀθύρματα θυμῷ·
ἄρ’: Od. 18:337: τὴν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἄρ’: Od. 18:396: Εὐρύμαχον δείσας. ὁ δ’ ἄρ’ οἰνοχόον βάλε χεῖρα
ἄρ’: Od. 19:29: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος·
ἄρ’: Od. 19:31: τὼ δ’ ἄρ’ ἀναΐξαντ’ Ὀδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱὸς
ἄρ’: Od. 19:55: τῇ παρὰ μὲν κλισίην πυρὶ κάτθεσαν, ἔνθ’ ἄρ’ ἐφῖζε,
ἄρ’: Od. 19:62: καὶ δέπα, ἔνθεν ἄρ’ ἄνδρες ὑπερμενέοντες ἔπινον·
ἄρ’: Od. 19:70: τὴν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἄρ’: Od. 19:204: τῆς δ’ ἄρ’ ἀκουούσης ῥέε δάκρυα, τήκετο δὲ χρώς.
ἄρ’: Od. 19:278: τὸν δ’ ἄρ’ ἐπὶ τρόπιος νηὸς βάλε κῦμ’ ἐπὶ χέρσου,
ἄρ’: Od. 19:361: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ κατέσχετο χερσὶ πρόσωπα,
ἄρ’: Od. 19:386: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ λέβηθ’ ἕλε παμφανόωντα,
ἄρ’: Od. 19:392: νίζε δ’ ἄρ’ ἄσσον ἰοῦσα ἄναχθ’ ἑόν· αὐτίκα δ’ ἔγνω
ἄρ’: Od. 19:414: τὸν μὲν ἄρ’ Αὐτόλυκός τε καὶ υἱέες Αὐτολύκοιο
ἄρ’: Od. 19:422: μίστυλλόν τ’ ἄρ’ ἐπισταμένως πεῖράν τ’ ὀβελοῖσιν
ἄρ’: Od. 19:435: οἱ δ’ ἐς βῆσσαν ἵκανον ἐπακτῆρες· πρὸ δ’ ἄρ’ αὐτῶν
ἄρ’: Od. 19:439: ἔνθα δ’ ἄρ’ ἐν λόχμῃ πυκινῇ κατέκειτο μέγας σῦς·
ἄρ’: Od. 19:440: τὴν μὲν ἄρ’ οὔτ’ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων,
ἄρ’: Od. 19:455: τὸν μὲν ἄρ’ Αὐτολύκου παῖδες φίλοι ἀμφεπένοντο,
ἄρ’: Od. 19:459: τὸν μὲν ἄρ’ Αὐτόλυκός τε καὶ υἱέες Αὐτολύκοιο
ἄρ’: Od. 19:503: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
ἄρ’: Od. 19:506: αὖτις ἄρ’ ἀσσοτέρω πυρὸς ἕλκετο δίφρον Ὀδυσσεὺς
ἄρ’: Od. 19:544: ἂψ δ’ ἐλθὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ προὔχοντι μελάθρῳ,
ἄρ’: Od. 20:4: Εὐρυνόμη δ’ ἄρ’ ἐπὶ χλαῖναν βάλε κοιμηθέντι.
ἄρ’: Od. 20:28: ὣς ἄρ’ ὅ γ’ ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλίσσετο μερμηρίζων,
ἄρ’: Od. 20:32: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἄρ’: Od. 20:57: λυσιμελής, ἄλοχος δ’ ἄρ’ ἐπέγρετο κεδνὰ ἰδυῖα,
ἄρ’: Od. 20:109: αἱ μὲν ἄρ’ ἄλλαι εὗδον, ἐπεὶ κατὰ πυρὸν ἄλεσσαν,
ἄρ’: Od. 20:120: ὣς ἄρ’ ἔφη, χαῖρεν δὲ κλεηδόνι δῖος Ὀδυσσεὺς
ἄρ’: Od. 20:128: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, πρὸς δ’ Εὐρύκλειαν ἔειπε·
ἄρ’: Od. 20:252: σπλάγχνα δ’ ἄρ’ ὀπτήσαντες ἐνώμων, ἐν δέ τε οἶνον
ἄρ’: Od. 20:275: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος· ὁ δ’ ἄρ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων.
ἄρ’: Od. 20:281: πὰρ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ μοῖραν θέσαν, οἳ πονέοντο,
ἄρ’: Od. 21:1: Τῇ δ’ ἄρ’ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἄρ’: Od. 21:46: αὐτίκ’ ἄρ’ ἥ γ’ ἱμάντα θοῶς ἀπέλυσε κορώνης,
ἄρ’: Od. 21:51: ἡ δ’ ἄρ’ ἐφ’ ὑψηλῆς σανίδος βῆ· ἔνθα δὲ χηλοὶ
ἄρ’: Od. 21:61: τῇ δ’ ἄρ’ ἅμ’ ἀμφίπολοι φέρον ὄγκιον, ἔνθα σίδηρος
ἄρ’: Od. 21:124: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν καὶ τόξου πειρήτιζε.
ἄρ’: Od. 21:139: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη.
ἄρ’: Od. 21:149: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν καὶ τόξου πειρήτιζεν,
ἄρ’: Od. 21:163: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν καὶ ἀπὸ ἕο τόξον ἔθηκε,
ἄρ’: Od. 21:166: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη.
ἄρ’: Od. 21:223: κλαῖον ἄρ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι χεῖρε βαλόντε
ἄρ’: Od. 21:386: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος,
ἄρ’: Od. 21:389: κλήϊσεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα θύρας εὐερκέος αὐλῆς.
ἄρ’: Od. 21:404: ὣς ἄρ’ ἔφαν μνηστῆρες· ἀτὰρ πολύμητις Ὀδυσσεύς,
ἄρ’: Od. 21:409: ὣς ἄρ’ ἄτερ σπουδῆς τάνυσεν μέγα τόξον Ὀδυσσεύς.
ἄρ’: Od. 21:412: μνηστῆρσιν δ’ ἄρ’ ἄχος γένετο μέγα, πᾶσι δ’ ἄρα χρὼς
ἄρ’: Od. 21:414: γήθησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ἄρ’: Od. 21:433: ἀμφὶ δὲ χεῖρα φίλην βάλεν ἔγχεϊ, ἄγχι δ’ ἄρ’ αὐτοῦ
ἄρ’: Od. 22:34: τοὺς δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἄρ’: Od. 22:60: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἄρ’: Od. 22:158: καὶ φράσαι, ἤ τις ἄρ’ ἐστὶ γυναικῶν, ἣ τάδε ῥέζει,
ἄρ’: Od. 22:187: τὼ δ’ ἄρ’ ἐπαΐξανθ’ ἑλέτην ἔρυσάν τέ μιν εἴσω
ἄρ’: Od. 22:268: Πείσανδρον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ.
ἄρ’: Od. 22:271: τοὶ δ’ ἄρ’ ἐπήϊξαν, νεκύων δ’ ἐξ ἔγχε’ ἕλοντο.
ἄρ’: Od. 22:285: Κτήσιππον δ’ ἄρ’ ἔπειτα βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνὴρ
ἄρ’: Od. 22:320: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἄρ’: Od. 22:365: Τηλέμαχον δ’ ἄρ’ ἔπειτα προσαΐξας λάβε γούνων
ἄρ’: Od. 22:398: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος,
ἄρ’: Od. 22:433: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
ἄρ’: Od. 22:445: τὴν ἄρ’ ὑπὸ μνηστῆρσιν ἔχον μίσγοντό τε λάθρῃ.”
ἄρ’: Od. 22:449: κὰδ δ’ ἄρ’ ὑπ’ αἰθούσῃ τίθεσαν εὐερκέος αὐλῆς,
ἄρ’: Od. 22:465: ὣς ἄρ’ ἔφη, καὶ πεῖσμα νεὸς κυανοπρῴροιο
ἄρ’: Od. 22:498: αἱ μὲν ἄρ’ ἀμφεχέοντο καὶ ἠσπάζοντ’ Ὀδυσῆα
ἄρ’: Od. 23:4: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἄρ’: Od. 23:164: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη,
ἄρ’: Od. 23:181: ὣς ἄρ’ ἔφη πόσιος πειρωμένη· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἄρ’: Od. 23:242: εἰ μὴ ἄρ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
ἄρ’: Od. 23:247: καὶ τότ’ ἄρ’ ἣν ἄλοχον προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἄρ’: Od. 23:264: “δαιμονίη, τί τ’ ἄρ’ αὖ με μάλ’ ὀτρύνουσα κελεύεις
ἄρ’: Od. 23:289: τόφρα δ’ ἄρ’ Εὐρυνόμη τε ἰδὲ τροφὸς ἔντυον εὐνὴν
ἄρ’: Od. 23:298: παῦσαν ἄρ’ ὀρχηθμοῖο πόδας, παῦσαν δὲ γυναῖκας,
ἄρ’: Od. 23:371: ἤδη μὲν φάος ἦεν ἐπὶ χθόνα, τοὺς δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
ἄρ’: Od. 24:178: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, ταχέας δ’ ἐκχεύατ’ ὀϊστοὺς
ἄρ’: Od. 24:234: στὰς ἄρ’ ὑπὸ βλωθρὴν ὄγχνην κατὰ δάκρυον εἶβε.
ἄρ’: Od. 24:397: ὣς ἄρ’ ἔφη, Δολίος δ’ ἰθὺς κίε χεῖρε πετάσσας
ἄρ’: Od. 24:408: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἄρ’ ἕζετ’ ἐϋξέστου ἐπὶ δίφρου.
ἄρ’: Od. 24:413: ὄσσα δ’ ἄρ’ ἄγγελος ὦκα κατὰ πτόλιν ᾤχετο πάντῃ
ἄρ’: Od. 24:415: οἱ δ’ ἄρ’ ὁμῶς ἀΐοντες ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος
ἄρ’: Od. 24:463: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρ’ ἀνήϊξαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ
ἄρ’: Od. 24:470: φῆ δ’ ὅ γε τείσεσθαι παιδὸς φόνον, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
ἄρ’: Od. 24:493: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, τοὺς δὲ σχεδὸν εἴσιδε πάντας.
ἄρ’: Od. 24:521: εὐξάμενος δ’ ἄρ’ ἔπειτα Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
ἄρ: Il. 1:93: “ Οὔ τ’ ἄρ ὅ γ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὐδ’ ἑκατόμβης,
ἂρ: Il. 1:115: οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτέ τι ἔργα.
ἂρ: Il. 2:425: καὶ τὰ μὲν ἂρ σχίζῃσιν ἀφύλλοισιν κατέκαιον,
ἂρ: Il. 4:135: διὰ μὲν ἂρ ζωστῆρος ἐλήλατο δαιδαλέοιο,
ἄρ: Il. 5:89: τὸν δ’ οὔτ’ ἄρ τε γέφυραι ἐεργμέναι ἰσχανόωσιν,
ἂρ: Il. 5:532: φευγόντων δ’ οὔτ’ ἂρ κλέος ὄρνυται οὔτε τις ἀλκή.
ἂρ: Il. 6:352: τούτῳ δ’ οὔτ’ ἂρ νῦν φρένες ἔμπεδοι οὔτ’ ἄρ’ ὀπίσσω
ἂρ: Il. 6:426: τὴν ἐπεὶ ἂρ δεῦρ’ ἤγαγ’ ἅμ’ ἄλλοισι κτεάτεσσιν,
ἄρ: Il. 7:400: μήτ’ ἄρ τις νῦν κτήματ’ Ἀλεξάνδροιο δεχέσθω
ἄρ: Il. 7:433: Ἦμος δ’ οὔτ’ ἄρ πω ἠώς, ἔτι δ’ ἀμφιλύκη νύξ,
ἄρ: Il. 8:269: παπτήνας, ἐπεὶ ἄρ τιν’ ὀϊστεύσας ἐν ὁμίλῳ
ἄρ: Il. 9:409: οὔθ’ ἑλετή, ἐπεὶ ἄρ κεν ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων.
ἄρ: Il. 10:249: Τυδεΐδη μήτ’ ἄρ με μάλ’ αἴνεε μήτέ τι νείκει·
ἂρ: Il. 13:284: τοῦ δ’ ἀγαθοῦ οὔτ’ ἂρ τρέπεται χρὼς οὔτέ τι λίην
ἂρ: Il. 15:564: φευγόντων δ’ οὔτ’ ἂρ κλέος ὄρνυται οὔτέ τις ἀλκή.
ἂρ: Il. 16:374: πάσας πλῆσαν ὁδούς, ἐπεὶ ἂρ τμάγεν· ὕψι δ’ ἀέλλη
ἂρ: Il. 17:430: πολλὰ μὲν ἂρ μάστιγι θοῇ ἐπεμαίετο θείνων,
ἄρ: Il. 17:658: ὅς τ’ ἐπεὶ ἄρ κε κάμῃσι κύνας τ’ ἄνδρας τ’ ἐρεθίζων,
ἂρ: Il. 18:55: ἥ τ’ ἐπεὶ ἂρ τέκον υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε
ἄρ: Il. 18:79: μῆτερ ἐμή, τὰ μὲν ἄρ μοι Ὀλύμπιος ἐξετέλεσσεν·
ἂρ: Il. 18:252: ἀλλ’ ὃ μὲν ἂρ μύθοισιν, ὃ δ’ ἔγχεϊ πολλὸν ἐνίκα·
ἄρ: Il. 19:56: Ἀτρεΐδη ἦ ἄρ τι τόδ’ ἀμφοτέροισιν ἄρειον
ἄρ: Il. 20:205: ὄψει δ’ οὔτ’ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ σούς.
ἄρ: Il. 21:288: Πηλεΐδη μήτ’ ἄρ τι λίην τρέε μήτέ τι τάρβει·
ἄρ: Il. 22:258: ἀλλ’ ἐπεὶ ἄρ κέ σε συλήσω κλυτὰ τεύχε’ Ἀχιλλεῦ
ἂρ: Il. 24:40: ᾧ οὔτ’ ἂρ φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὔτε νόημα
ἂρ: Il. 24:42: ὅς τ’ ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τε βίῃ καὶ ἀγήνορι θυμῷ
ἂρ: Il. 24:288: ἂψ ἐκ δυσμενέων ἀνδρῶν, ἐπεὶ ἂρ σέ γε θυμὸς
ἄρ: Il. 24:337: ὣς ἄγαγ’, ὡς μήτ’ ἄρ τις ἴδῃ μήτ’ ἄρ τε νοήσῃ
ἄρ: Il. 24:337: ὣς ἄγαγ’, ὡς μήτ’ ἄρ τις ἴδῃ μήτ’ ἄρ τε νοήσῃ
ἂρ: Od. 1:231: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,
ἂρ: Od. 3:22: “Μέντορ, πῶς τ’ ἄρ’ ἴω, πῶς τ’ ἂρ προσπτύξομαι αὐτόν;
ἂρ: Od. 3:430: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐποίπνυον· ἦλθε μὲν ἂρ βοῦς
ἂρ: Od. 4:264: οὔ τευ δευόμενον, οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτε τι εἶδος.”
ἂρ: Od. 4:566: οὐ νιφετός, οὔτ’ ἂρ χειμὼν πολὺς οὔτε ποτ’ ὄμβρος,
ἂρ: Od. 4:605: ἐν δ’ Ἰθάκῃ οὔτ’ ἂρ δρόμοι εὐρέες οὔτε τι λειμών·
ἄρ: Od. 4:743: “νύμφα φίλη, σὺ μὲν ἄρ με κατάκτανε νηλέϊ χαλκῷ,
ἄρ: Od. 5:369: καρφαλέων, τὰ μὲν ἄρ τε διεσκέδασ’ ἄλλυδις ἄλλῃ,
ἂρ: Od. 8:168: ἀνδράσιν, οὔτε φυὴν οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτ’ ἀγορητύν.
ἂρ: Od. 10:403: νῆα μὲν ἂρ πάμπρωτον ἐρύσσατε ἤπειρόνδε,
ἂρ: Od. 10:423: “νῆα μὲν ἂρ πάμπρωτον ἐρύσσομεν ἤπειρόνδε,
ἂρ: Od. 11:2: νῆα μὲν ἂρ πάμπρωτον ἐρύσσαμεν εἰς ἅλα δῖαν,
ἄρ: Od. 11:139: “Τειρεσίη, τὰ μὲν ἄρ που ἐπέκλωσαν θεοὶ αὐτοί.
ἂρ: Od. 11:535: ἀσκηθής, οὔτ’ ἂρ βεβλημένος ὀξέϊ χαλκῷ
ἄρ: Od. 13:207: νῦν δ’ οὔτ’ ἄρ πῃ θέσθαι ἐπίσταμαι, οὐδὲ μὲν αὐτοῦ
ἂρ: Od. 15:390: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,
ἂρ: Od. 16:245: μνηστήρων δ’ οὔτ’ ἂρ δεκὰς ἀτρεκὲς οὔτε δύ’ οἶαι,
ἂρ: Od. 17:185: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ἔπειτα πόλινδ’ ἴμεναι μενεαίνεις
ἄρ: Od. 18:357: “ξεῖν’, ἦ ἄρ κ’ ἐθέλοις θητευέμεν, εἴ σ’ ἀνελοίμην,
ἂρ: Od. 20:86: ἐσθλῶν ἠδὲ κακῶν, ἐπεὶ ἂρ βλέφαρ’ ἀμφικαλύψῃ· -
ἄρ: Od. 20:166: “ξεῖν’, ἦ ἄρ τί σε μᾶλλον Ἀχαιοὶ εἰσορόωσιν,
ἂρ: Od. 23:131: πρῶτα μὲν ἂρ λούσασθε καὶ ἀμφιέσασθε χιτῶνας,
ἂρ: Od. 23:142: πρῶτα μὲν ἂρ λούσαντο καὶ ἀμφιέσαντο χιτῶνας,
ἄρ: Od. 23:258: σῷ ἐθέλῃς, ἐπεὶ ἄρ σε θεοὶ ποίησαν ἱκέσθαι
ἄρα: Il. 1:308: Ἀτρεΐδης δ’ ἄρα νῆα θοὴν ἅλα δὲ προέρυσσεν,
ἄρα: Il. 1:330: ἥμενον· οὐδ’ ἄρα τώ γε ἰδὼν γήθησεν Ἀχιλλεύς.
ἄρα: Il. 1:428: Ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἀπεβήσετο, τὸν δὲ λίπ’ αὐτοῦ
ἄρα: Il. 1:465: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειραν,
ἄρα: Il. 1:471: νώμησαν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν·
ἄρα: Il. 1:529: ἀμβρόσιαι δ’ ἄρα χαῖται ἐπεῤῥώσαντο ἄνακτος
ἄρα: Il. 2:35: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπεβήσετο, τὸν δὲ λίπ’ αὐτοῦ
ἄρα: Il. 2:84: Ὣς ἄρα φωνήσας βουλῆς ἐξῆρχε νέεσθαι,
ἄρα: Il. 2:103: αὐτὰρ ἄρα Ζεὺς δῶκε διακτόρῳ ἀργεϊφόντῃ·
ἄρα: Il. 2:419: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα πώ οἱ ἐπεκραίαινε Κρονίων,
ἄρα: Il. 2:428: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειραν,
ἄρα: Il. 2:433: τοῖς ἄρα μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἄρα: Il. 2:522: οἵ τ’ ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον,
ἄρα: Il. 2:615: Οἳ δ’ ἄρα Βουπράσιόν τε καὶ Ἤλιδα δῖαν ἔναιον
ἄρα: Il. 2:676: Οἳ δ’ ἄρα Νίσυρόν τ’ εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε
ἄρα: Il. 2:716: Οἳ δ’ ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο
ἄρα: Il. 2:784: ὣς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ μέγα στεναχίζετο γαῖα
ἄρα: Il. 2:835: Οἳ δ’ ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο
ἄρα: Il. 3:7: ἠέριαι δ’ ἄρα ταί γε κακὴν ἔριδα προφέρονται.
ἄρα: Il. 3:13: ὣς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ κονίσαλος ὄρνυτ’ ἀελλὴς
ἄρα: Il. 3:95: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
ἄρα: Il. 3:153: τοῖοι ἄρα Τρώων ἡγήτορες ἧντ’ ἐπὶ πύργῳ.
ἄρα: Il. 3:302: Ὣς ἔφαν, οὐδ’ ἄρα πώ σφιν ἐπεκραίαινε Κρονίων.
ἄρα: Il. 3:395: Ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε·
ἄρα: Il. 3:424: τῇ δ’ ἄρα δίφρον ἑλοῦσα φιλομειδὴς Ἀφροδίτη
ἄρα: Il. 4:85: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε.
ἄρα: Il. 4:198: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας,
ἄρα: Il. 4:208: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε·
ἄρα: Il. 4:245: ἑστᾶσ’, οὐδ’ ἄρα τίς σφι μετὰ φρεσὶ γίγνεται ἀλκή·
ἄρα: Il. 4:254: Μηριόνης δ’ ἄρα οἱ πυμάτας ὄτρυνε φάλαγγας.
ἄρα: Il. 4:398: Μαίον’ ἄρα προέηκε θεῶν τεράεσσι πιθήσας.
ἄρα: Il. 4:525: Πείροος, οὖτα δὲ δουρὶ παρ’ ὀμφαλόν· ἐκ δ’ ἄρα πᾶσαι
ἄρα: Il. 5:43: Ἰδομενεὺς δ’ ἄρα Φαῖστον ἐνήρατο Μῄονος υἱὸν
ἄρα: Il. 5:47: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλε.
ἄρα: Il. 5:90: οὔτ’ ἄρα ἕρκεα ἴσχει ἀλωάων ἐριθηλέων
ἄρα: Il. 5:94: Τρώων, οὐδ’ ἄρα μιν μίμνον πολέες περ ἐόντες.
ἄρα: Il. 5:239: Ὣς ἄρα φωνήσαντες ἐς ἅρματα ποικίλα βάντες
ἄρα: Il. 5:574: τὼ μὲν ἄρα δειλὼ βαλέτην ἐν χερσὶν ἑταίρων,
ἄρα: Il. 5:582: χερμαδίῳ ἀγκῶνα τυχὼν μέσον· ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
ἄρα: Il. 5:592: καρτεραί· ἦρχε δ’ ἄρα σφιν Ἄρης καὶ πότνι’ Ἐνυώ,
ἄρα: Il. 5:660: Τληπόλεμος δ’ ἄρα μηρὸν ἀριστερὸν ἔγχεϊ μακρῷ
ἄρα: Il. 5:682: δεῖμα φέρων Δαναοῖσι· χάρη δ’ ἄρα οἱ προσιόντι
ἄρα: Il. 5:694: ἐκ δ’ ἄρα οἱ μηροῦ δόρυ μείλινον ὦσε θύραζε
ἄρα: Il. 5:904: ὣς ἄρα καρπαλίμως ἰήσατο θοῦρον Ἄρηα.
ἄρα: Il. 6:51: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθε·
ἄρα: Il. 6:116: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ἄρα: Il. 6:154: Σίσυφος Αἰολίδης· ὃ δ’ ἄρα Γλαῦκον τέκεθ’ υἱόν,
ἄρα: Il. 6:232: Ὣς ἄρα φωνήσαντε καθ’ ἵππων ἀΐξαντε
ἄρα: Il. 6:238: ἀμφ’ ἄρα μιν Τρώων ἄλοχοι θέον ἠδὲ θύγατρες
ἄρα: Il. 6:253: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἄρα: Il. 6:302: ἣ δ’ ἄρα πέπλον ἑλοῦσα Θεανὼ καλλιπάρῃος
ἄρα: Il. 6:318: ἔνθ’ Ἕκτωρ εἰσῆλθε Διῒ φίλος, ἐν δ’ ἄρα χειρὶ
ἄρα: Il. 6:323: Ἀργείη δ’ Ἑλένη μετ’ ἄρα δμῳῇσι γυναιξὶν
ἄρα: Il. 6:369: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ἄρα: Il. 6:406: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἄρα: Il. 6:418: ἀλλ’ ἄρα μιν κατέκηε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν
ἄρα: Il. 6:483: παῖδ’ ἑόν· ἣ δ’ ἄρα μιν κηώδεϊ δέξατο κόλπῳ
ἄρα: Il. 6:494: Ὣς ἄρα φωνήσας κόρυθ’ εἵλετο φαίδιμος Ἕκτωρ
ἄρα: Il. 7:2: τῷ δ’ ἅμ’ Ἀλέξανδρος κί’ ἀδελφεός· ἐν δ’ ἄρα θυμῷ
ἄρα: Il. 7:7: ὣς ἄρα τὼ Τρώεσσιν ἐελδομένοισι φανήτην.
ἄρα: Il. 7:65: τοῖαι ἄρα στίχες εἵατ’ Ἀχαιῶν τε Τρώων τε
ἄρα: Il. 7:92: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
ἄρα: Il. 7:103: Ὣς ἄρα φωνήσας κατεδύσετο τεύχεα καλά.
ἄρα: Il. 7:267: μέσσον ἐπομφάλιον· περιήχησεν δ’ ἄρα χαλκός.
ἄρα: Il. 7:303: Ὣς ἄρα φωνήσας δῶκε ξίφος ἀργυρόηλον
ἄρα: Il. 7:344: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνησαν βασιλῆες.
ἄρα: Il. 7:360: ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί.
ἄρα: Il. 7:379: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο·
ἄρα: Il. 7:398: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
ἄρα: Il. 7:403: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Ἀχαιῶν
ἄρα: Il. 8:28: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
ἄρα: Il. 8:53: Οἳ δ’ ἄρα δεῖπνον ἕλοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
ἄρα: Il. 8:133: βροντήσας δ’ ἄρα δεινὸν ἀφῆκ’ ἀργῆτα κεραυνόν,
ἄρα: Il. 8:157: Ὣς ἄρα φωνήσας φύγαδε τράπε μώνυχας ἵππους
ἄρα: Il. 8:177: νήπιοι οἳ ἄρα δὴ τάδε τείχεα μηχανόωντο
ἄρα: Il. 8:432: Ὣς ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέπε μώνυχας ἵππους·
ἄρα: Il. 8:493: τόν ῥ’ Ἕκτωρ ἀγόρευε Διῒ φίλος· ἐν δ’ ἄρα χειρὶ
ἄρα: Il. 9:29: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἄρα: Il. 9:50: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Ἀχαιῶν
ἄρα: Il. 9:79: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
ἄρα: Il. 9:176: νώμησαν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν.
ἄρα: Il. 9:189: τῇ ὅ γε θυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ’ ἄρα κλέα ἀνδρῶν.
ἄρα: Il. 9:199: Ὣς ἄρα φωνήσας προτέρω ἄγε δῖος Ἀχιλλεύς,
ἄρα: Il. 9:207: ἐν δ’ ἄρα νῶτον ἔθηκ’ ὄϊος καὶ πίονος αἰγός,
ἄρα: Il. 9:209: τῷ δ’ ἔχεν Αὐτομέδων, τάμνεν δ’ ἄρα δῖος Ἀχιλλεύς.
ἄρα: Il. 9:316: οὔτ’ ἄλλους Δαναούς, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν
ἄρα: Il. 9:324: μάστακ’ ἐπεί κε λάβῃσι, κακῶς δ’ ἄρα οἱ πέλει αὐτῇ,
ἄρα: Il. 9:430: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
ἄρα: Il. 9:507: λίσσονται δ’ ἄρα ταί γε Δία Κρονίωνα κιοῦσαι
ἄρα: Il. 9:660: τῷ δ’ ἄρα παρκατέλεκτο γυνή, τὴν Λεσβόθεν ἦγε,
ἄρα: Il. 9:662: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἐλέξατο· πὰρ δ’ ἄρα καὶ τῷ
ἄρα: Il. 9:666: τοὺς μὲν ἄρα χρυσέοισι κυπέλλοις υἷες Ἀχαιῶν
ἄρα: Il. 9:689: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
ἄρα: Il. 9:706: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνησαν βασιλῆες
ἄρα: Il. 10:46: Ἑκτορέοις ἄρα μᾶλλον ἐπὶ φρένα θῆχ’ ἱεροῖσιν·
ἄρα: Il. 10:133: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαῖναν περονήσατο φοινικόεσσαν
ἄρα: Il. 10:218: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἄρα: Il. 10:268: Σκάνδειαν δ’ ἄρα δῶκε Κυθηρίῳ Ἀμφιδάμαντι·
ἄρα: Il. 10:313: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἄρα: Il. 10:349: Ὣς ἄρα φωνήσαντε παρὲξ ὁδοῦ ἐν νεκύεσσι
ἄρα: Il. 10:457: φθεγγομένου δ’ ἄρα τοῦ γε κάρη κονίῃσιν ἐμίχθη.
ἄρα: Il. 10:502: ῥοίζησεν δ’ ἄρα πιφαύσκων Διομήδεϊ δίῳ.
ἄρα: Il. 11:65: ἄλλοτε δ’ ἐν πυμάτοισι κελεύων· πᾶς δ’ ἄρα χαλκῷ
ἄρα: Il. 11:79: οὕνεκ’ ἄρα Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι.
ἄρα: Il. 11:120: ὣς ἄρα τοῖς οὔ τις δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον
ἄρα: Il. 11:171: ἔνθ’ ἄρα δὴ ἵσταντο καὶ ἀλλήλους ἀνέμιμνον.
ἄρα: Il. 11:239: ἕλκ’ ἐπὶ οἷ μεμαὼς ὥς τε λίς, ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
ἄρα: Il. 11:309: ὣς ἄρα πυκνὰ καρήαθ’ ὑφ’ Ἕκτορι δάμνατο λαῶν.
ἄρα: Il. 11:376: καὶ βάλεν, οὐδ’ ἄρα μιν ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός,
ἄρα: Il. 11:403: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ἄρα: Il. 11:531: Ὣς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
ἄρα: Il. 11:603: ἔκμολεν ἶσος Ἄρηϊ, κακοῦ δ’ ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή.
ἄρα: Il. 11:803: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,
ἄρα: Il. 12:25: ἐννῆμαρ δ’ ἐς τεῖχος ἵει ῥόον· ὗε δ’ ἄρα Ζεὺς
ἄρα: Il. 12:28: ἡγεῖτ’, ἐκ δ’ ἄρα πάντα θεμείλια κύμασι πέμπε
ἄρα: Il. 12:131: τὼ μὲν ἄρα προπάροιθε πυλάων ὑψηλάων
ἄρα: Il. 12:135: ὣς ἄρα τὼ χείρεσσι πεποιθότες ἠδὲ βίηφι
ἄρα: Il. 12:154: οἳ δ’ ἄρα χερμαδίοισιν ἐϋδμήτων ἀπὸ πύργων
ἄρα: Il. 12:184: οὐδ’ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν, ἀλλὰ διὰ πρὸ
ἄρα: Il. 12:234: ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί,
ἄρα: Il. 12:251: Ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
ἄρα: Il. 12:295: καλὴν χαλκείην ἐξήλατον, ἣν ἄρα χαλκεὺς
ἄρα: Il. 12:320: οἶνόν τ’ ἔξαιτον μελιηδέα· ἀλλ’ ἄρα καὶ ἲς
ἄρα: Il. 12:351: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας,
ἄρα: Il. 12:370: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη Τελαμώνιος Αἴας,
ἄρα: Il. 12:406: χώρησεν δ’ ἄρα τυτθὸν ἐπάλξιος· οὐδ’ ὅ γε πάμπαν
ἄρα: Il. 12:424: ὣς ἄρα τοὺς διέεργον ἐπάλξιες· οἳ δ’ ὑπὲρ αὐτέων
ἄρα: Il. 13:191: Ἕκτορος· ἀλλ’ οὔ πῃ χροὸς εἴσατο, πᾶς δ’ ἄρα χαλκῷ
ἄρα: Il. 13:195: Ἀμφίμαχον μὲν ἄρα Στιχίος δῖός τε Μενεσθεὺς
ἄρα: Il. 13:210: Ἰδομενεὺς δ’ ἄρα οἱ δουρικλυτὸς ἀντεβόλησεν
ἄρα: Il. 13:246: Μηριόνης δ’ ἄρα οἱ θεράπων ἐῢς ἀντεβόλησεν
ἄρα: Il. 13:302: ἠὲ μετὰ Φλεγύας μεγαλήτορας· οὐδ’ ἄρα τώ γε
ἄρα: Il. 13:337: ὣς ἄρα τῶν ὁμόσ’ ἦλθε μάχη, μέμασαν δ’ ἐνὶ θυμῷ
ἄρα: Il. 13:446: Δηΐφοβ’ ἦ ἄρα δή τι ἐΐσκομεν ἄξιον εἶναι
ἄρα: Il. 13:468: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,
ἄρα: Il. 13:474: ὀφθαλμὼ δ’ ἄρα οἱ πυρὶ λάμπετον· αὐτὰρ ὀδόντας
ἄρα: Il. 13:487: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἕνα φρεσὶ θυμὸν ἔχοντες
ἄρα: Il. 13:493: πιόμεν’ ἐκ βοτάνης· γάνυται δ’ ἄρα τε φρένα ποιμήν·
ἄρα: Il. 13:506: Ἰδομενεὺς δ’ ἄρα Οἰνόμαον βάλε γαστέρα μέσσην,
ἄρα: Il. 13:521: οὐδ’ ἄρα πώ τι πέπυστο βριήπυος ὄβριμος Ἄρης
ἄρα: Il. 13:529: δουρὶ βραχίονα τύψεν ἐπάλμενος, ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
ἄρα: Il. 13:593: Ἀτρεΐδης δ’ ἄρα χεῖρα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
ἄρα: Il. 13:594: τὴν βάλεν ᾗ ῥ’ ἔχε τόξον ἐΰξοον· ἐν δ’ ἄρα τόξῳ
ἄρα: Il. 13:600: σφενδόνῃ, ἣν ἄρα οἱ θεράπων ἔχε ποιμένι λαῶν.
ἄρα: Il. 13:672: ᾤχετ’ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
ἄρα: Il. 13:689: οἳ μὲν Ἀθηναίων προλελεγμένοι· ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν
ἄρά: Il. 13:704: ἶσον θυμὸν ἔχοντε τιταίνετον· ἀμφὶ δ’ ἄρά σφι
ἄρα: Il. 13:716: ἀλλ’ ἄρα τόξοισιν καὶ ἐϋστρεφεῖ οἶος ἀώτῳ
ἄρα: Il. 13:821: Ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις
ἄρα: Il. 13:833: Ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο· τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
ἄρα: Il. 14:18: αὔτως, οὐδ’ ἄρα τε προκυλίνδεται οὐδετέρωσε,
ἄρα: Il. 14:85: σημαίνειν, μὴ δ’ ἄμμιν ἀνασσέμεν, οἷσιν ἄρα Ζεὺς
ἄρα: Il. 14:133: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
ἄρά: Il. 14:134: βὰν δ’ ἴμεν, ἦρχε δ’ ἄρά σφιν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
ἄρα: Il. 14:182: ἐν δ’ ἄρα ἕρματα ἧκεν ἐϋτρήτοισι λοβοῖσι
ἄρα: Il. 14:232: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἄρα: Il. 14:377: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
ἄρά: Il. 14:383: βάν ῥ’ ἴμεν· ἦρχε δ’ ἄρά σφι Ποσειδάων ἐνοσίχθων
ἄρα: Il. 14:399: ὅσση ἄρα Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἔπλετο φωνὴ
ἄρα: Il. 14:443: Ἠνοπίδην, ὃν ἄρα νύμφη τέκε νηῒς ἀμύμων
ἄρα: Il. 14:505: Ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἄρα πάντας ὑπὸ τρόμος ἔλλαβε γυῖα,
ἄρα: Il. 15:236: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν Ἀπόλλων,
ἄρα: Il. 15:274: εἰρύσατ’, οὐδ’ ἄρα τέ σφι κιχήμεναι αἴσιμον ἦεν·
ἄρα: Il. 15:300: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
ἄρα: Il. 15:309: δεινὴν ἀμφιδάσειαν ἀριπρεπέ’, ἣν ἄρα χαλκεὺς
ἄρα: Il. 15:543: πρόσσω ἱεμένη· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐλιάσθη.
ἄρα: Il. 15:708: δῄουν ἀλλήλους αὐτοσχεδόν· οὐδ’ ἄρα τοί γε
ἄρα: Il. 15:726: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα μᾶλλον ἐπ’ Ἀργείοισιν ὄρουσαν.
ἄρα: Il. 16:33: νηλεές, οὐκ ἄρα σοί γε πατὴρ ἦν ἱππότα Πηλεύς,
ἄρα: Il. 16:56: κούρην ἣν ἄρα μοι γέρας ἔξελον υἷες Ἀχαιῶν,
ἄρα: Il. 16:60: ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν· οὐδ’ ἄρα πως ἦν
ἄρα: Il. 16:166: ῥώοντ’· ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν ἀρήϊος ἵστατ’ Ἀχιλλεύς,
ἄρα: Il. 16:203: σχέτλιε Πηλέος υἱὲ χόλῳ ἄρα σ’ ἔτρεφε μήτηρ,
ἄρα: Il. 16:294: ἡμιδαὴς δ’ ἄρα νηῦς λίπετ’ αὐτόθι· τοὶ δὲ φόβηθεν
ἄρα: Il. 16:308: αὐτίκ’ ἄρα στρεφθέντος Ἀρηϊλύκου βάλε μηρὸν
ἄρα: Il. 16:380: ἀντικρὺ δ’ ἄρα τάφρον ὑπέρθορον ὠκέες ἵπποι
ἄρα: Il. 16:403: ἧστο ἀλείς· ἐκ γὰρ πλήγη φρένας, ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
ἄρα: Il. 16:413: ἐν κόρυθι βριαρῇ· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
ἄρα: Il. 16:481: ἀλλ’ ἔβαλ’ ἔνθ’ ἄρα τε φρένες ἔρχαται ἀμφ’ ἁδινὸν κῆρ.
ἄρα: Il. 16:502: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψεν
ἄρα: Il. 16:513: εὐχόμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι·
ἄρά: Il. 16:552: βὰν δ’ ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι· ἦρχε δ’ ἄρά σφιν
ἄρα: Il. 16:579: ἐν κόρυθι βριαρῇ· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ νεκρῷ
ἄρα: Il. 16:597: τὸν μὲν ἄρα Γλαῦκος στῆθος μέσον οὔτασε δουρὶ
ἄρα: Il. 16:607: ᾤχετ’ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
ἄρα: Il. 16:616: Αἰνείας δ’ ἄρα θυμὸν ἐχώσατο φώνησέν τε·
ἄρα: Il. 16:644: ὣς ἄρα τοὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, οὐδέ ποτε Ζεὺς
ἄρα: Il. 16:676: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν Ἀπόλλων.
ἄρα: Il. 16:715: ταῦτ’ ἄρα οἱ φρονέοντι παρίστατο Φοῖβος Ἀπόλλων
ἄρα: Il. 16:787: ἔνθ’ ἄρα τοι Πάτροκλε φάνη βιότοιο τελευτή·
ἄρα: Il. 16:855: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε·
ἄρα: Il. 16:862: Ὣς ἄρα φωνήσας δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς
ἄρα: Il. 17:9: οὐδ’ ἄρα Πάνθου υἱὸς ἐϋμμελίης ἀμέλησε
ἄρα: Il. 17:90: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ἄρα: Il. 17:142: Ἕκτορ εἶδος ἄριστε μάχης ἄρα πολλὸν ἐδεύεο.
ἄρα: Il. 17:147: εἶσι περὶ πτόλιος, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν
ἄρα: Il. 17:188: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ
ἄρα: Il. 17:196: πατρὶ φίλῳ ἔπορον· ὃ δ’ ἄρα ᾧ παιδὶ ὄπασσε
ἄρα: Il. 17:211: δεινὸς ἐνυάλιος, πλῆσθεν δ’ ἄρα οἱ μέλε’ ἐντὸς
ἄρα: Il. 17:266: τόσσῃ ἄρα Τρῶες ἰαχῇ ἴσαν. αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ἄρά: Il. 17:268: φραχθέντες σάκεσιν χαλκήρεσιν· ἀμφὶ δ’ ἄρά σφι
ἄρα: Il. 17:272: μίσησεν δ’ ἄρα μιν δηΐων κυσὶ κύρμα γενέσθαι
ἄρα: Il. 17:298: αἱματόεις· τοῦ δ’ αὖθι λύθη μένος, ἐκ δ’ ἄρα χειρῶν
ἄρα: Il. 17:391: δεξάμενοι δ’ ἄρα τοί γε διαστάντες τανύουσι
ἄρα: Il. 17:401: ἤματι τῷ ἐτάνυσσε κακὸν πόνον· οὐδ’ ἄρα πώ τι
ἄρα: Il. 17:423: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, μένος δ’ ὄρσασκεν ἑκάστου.
ἄρα: Il. 17:441: Μυρομένω δ’ ἄρα τώ γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων,
ἄρα: Il. 17:593: καὶ τότ’ ἄρα Κρονίδης ἕλετ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν
ἄρα: Il. 17:673: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη ξανθὸς Μενέλαος,
ἄρα: Il. 17:702: οὐδ’ ἄρα σοὶ Μενέλαε διοτρεφὲς ἤθελε θυμὸς
ἄρα: Il. 17:722: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα νεκρὸν ἀπὸ χθονὸς ἀγκάζοντο
ἄρα: Il. 18:5: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ἄρα: Il. 18:65: Ὣς ἄρα φωνήσασα λίπε σπέος· αἳ δὲ σὺν αὐτῇ
ἄρα: Il. 18:75: ἐκ Διός, ὡς ἄρα δὴ πρίν γ’ εὔχεο χεῖρας ἀνασχὼν
ἄρα: Il. 18:138: Ὣς ἄρα φωνήσασα πάλιν τράπεθ’ υἷος ἑοῖο,
ἄρα: Il. 18:384: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἄρα: Il. 18:388: Ὣς ἄρα φωνήσασα πρόσω ἄγε δῖα θεάων.
ἄρα: Il. 18:423: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἄρα: Il. 18:429: Ἥφαιστ’, ἦ ἄρα δή τις, ὅσαι θεαί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ,
ἄρα: Il. 18:444: κούρην ἣν ἄρα οἱ γέρας ἔξελον υἷες Ἀχαιῶν,
ἄρα: Il. 18:494: κοῦροι δ’ ὀρχηστῆρες ἐδίνεον, ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν
ἄρα: Il. 18:503: κήρυκες δ’ ἄρα λαὸν ἐρήτυον· οἳ δὲ γέροντες
ἄρά: Il. 18:516: οἳ δ’ ἴσαν· ἦρχε δ’ ἄρά σφιν Ἄρης καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
ἄρα: Il. 18:522: ἔνθ’ ἄρα τοί γ’ ἵζοντ’ εἰλυμένοι αἴθοπι χαλκῷ.
ἄρα: Il. 18:610: τεῦξ’ ἄρα οἱ θώρηκα φαεινότερον πυρὸς αὐγῆς,
ἄρα: Il. 19:7: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἄρα: Il. 19:12: Ὡς ἄρα φωνήσασα θεὰ κατὰ τεύχε’ ἔθηκε
ἄρα: Il. 19:14: Μυρμιδόνας δ’ ἄρα πάντας ἕλε τρόμος, οὐδέ τις ἔτλη
ἄρα: Il. 19:37: Ὣς ἄρα φωνήσασα μένος πολυθαρσὲς ἐνῆκε,
ἄρα: Il. 19:93: πίλναται, ἀλλ’ ἄρα ἥ γε κατ’ ἀνδρῶν κράατα βαίνει
ἄρα: Il. 19:96: ἀνδρῶν ἠδὲ θεῶν φασ’ ἔμμεναι· ἀλλ’ ἄρα καὶ τὸν
ἄρα: Il. 19:115: καρπαλίμως δ’ ἵκετ’ Ἄργος Ἀχαιικόν, ἔνθ’ ἄρα ᾔδη
ἄρα: Il. 19:255: εὔχετο· τοὶ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτόφιν εἵατο σιγῇ
ἄρα: Il. 19:257: εὐξάμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
ἄρα: Il. 19:286: εἶπε δ’ ἄρα κλαίουσα γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσι·
ἄρα: Il. 19:340: μυρομένους δ’ ἄρα τούς γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων,
ἄρα: Il. 19:367: δῦν’ ἄχος ἄτλητον· ὃ δ’ ἄρα Τρωσὶν μενεαίνων
ἄρα: Il. 19:387: ἐκ δ’ ἄρα σύριγγος πατρώϊον ἐσπάσατ’ ἔγχος
ἄρα: Il. 19:418: Ὣς ἄρα φωνήσαντος Ἐρινύες ἔσχεθον αὐδήν.
ἄρα: Il. 20:5: κρατὸς ἀπ’ Οὐλύμποιο πολυπτύχου· ἣ δ’ ἄρα πάντῃ
ἄρα: Il. 20:8: οὔτ’ ἄρα νυμφάων αἵ τ’ ἄλσεα καλὰ νέμονται
ἄρα: Il. 20:66: τόσσος ἄρα κτύπος ὦρτο θεῶν ἔριδι ξυνιόντων.
ἄρα: Il. 20:144: Ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο κυανοχαίτης
ἄρα: Il. 20:237: Λαομέδων δ’ ἄρα Τιθωνὸν τέκετο Πρίαμόν τε
ἄρα: Il. 20:343: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ἄρα: Il. 20:398: οὐδ’ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν, ἀλλὰ δι’ αὐτῆς
ἄρα: Il. 20:406: ὣς ἄρα τόν γ’ ἐρυγόντα λίπ’ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ·
ἄρα: Il. 21:53: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ἄρα: Il. 21:97: Ὣς ἄρα μιν Πριάμοιο προσηύδα φαίδιμος υἱὸς
ἄρα: Il. 21:118: δῦ ξίφος ἄμφηκες· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
ἄρα: Il. 21:174: ἆλτ’ ἐπί οἱ μεμαώς· ὃ δ’ ἄρα μελίην Ἀχιλῆος
ἄρα: Il. 21:180: γαστέρα γάρ μιν τύψε παρ’ ὀμφαλόν, ἐκ δ’ ἄρα πᾶσαι
ἄρα: Il. 21:326: πορφύρεον δ’ ἄρα κῦμα διιπετέος ποταμοῖο
ἄρα: Il. 21:348: ὣς ἐξηράνθη πεδίον πᾶν, κὰδ δ’ ἄρα νεκροὺς
ἄρα: Il. 21:382: ἄψοῤῥον δ’ ἄρα κῦμα κατέσσυτο καλὰ ῥέεθρα.
ἄρα: Il. 21:415: Ὣς ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέπεν ὄσσε φαεινώ·
ἄρα: Il. 21:468: Ὣς ἄρα φωνήσας πάλιν ἐτράπετ’· αἴδετο γάρ ῥα
ἄρα: Il. 21:495: χηραμόν· οὐδ’ ἄρα τῇ γε ἁλώμεναι αἴσιμον ἦεν·
ἄρα: Il. 21:552: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ἄρα: Il. 21:598: ἡσύχιον δ’ ἄρα μιν πολέμου ἔκπεμπε νέεσθαι.
ἄρα: Il. 21:608: οὐδ’ ἄρα τοί γ’ ἔτλαν πόλιος καὶ τείχεος ἐκτὸς
ἄρα: Il. 22:98: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ἄρα: Il. 22:226: ἣ δ’ ἄρα τὸν μὲν ἔλειπε, κιχήσατο δ’ Ἕκτορα δῖον
ἄρα: Il. 22:279: ἤμβροτες, οὐδ’ ἄρα πώ τι θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ
ἄρα: Il. 22:306: Ὣς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξύ,
ἄρα: Il. 22:361: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε,
ἄρα: Il. 22:371: Ἕκτορος· οὐδ’ ἄρα οἵ τις ἀνουτητί γε παρέστη.
ἄρα: Il. 22:375: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκε καὶ οὐτήσασκε παραστάς.
ἄρα: Il. 22:477: Ἕκτορ ἐγὼ δύστηνος· ἰῇ ἄρα γεινόμεθ’ αἴσῃ
ἄρα: Il. 23:54: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
ἄρα: Il. 23:55: ἐσσυμένως δ’ ἄρα δόρπον ἐφοπλίσσαντες ἕκαστοι
ἄρα: Il. 23:99: Ὣς ἄρα φωνήσας ὠρέξατο χερσὶ φίλῃσιν
ἄρα: Il. 23:118: αὐτίκ’ ἄρα δρῦς ὑψικόμους ταναήκεϊ χαλκῷ
ἄρα: Il. 23:143: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπεν ἰδὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον·
ἄρα: Il. 23:167: πρόσθε πυρῆς ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον· ἐκ δ’ ἄρα πάντων
ἄρα: Il. 23:200: οἳ μὲν ἄρα Ζεφύροιο δυσαέος ἀθρόοι ἔνδον
ἄρα: Il. 23:217: παννύχιοι δ’ ἄρα τοί γε πυρῆς ἄμυδις φλόγ’ ἔβαλλον
ἄρα: Il. 23:351: Μηριόνης δ’ ἄρα πέμπτος ἐΰτριχας ὁπλίσαθ’ ἵππους.
ἄρα: Il. 23:510: κλῖνε δ’ ἄρα μάστιγα ποτὶ ζυγόν· οὐδὲ μάτησεν
ἄρα: Il. 23:539: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευε.
ἄρα: Il. 23:567: Ἀντιλόχῳ ἄμοτον κεχολωμένος· ἐν δ’ ἄρα κῆρυξ
ἄρα: Il. 23:600: ὣς ἄρα σοὶ Μενέλαε μετὰ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.
ἄρα: Il. 23:642: ἔμπεδον ἡνιόχευ’, ὃ δ’ ἄρα μάστιγι κέλευεν.
ἄρα: Il. 23:656: τῷ δ’ ἄρα νικηθέντι τίθει δέπας ἀμφικύπελλον.
ἄρα: Il. 23:670: ἦ οὐχ ἅλις ὅττι μάχης ἐπιδεύομαι; οὐδ’ ἄρα πως ἦν
ἄρα: Il. 23:676: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἄρα: Il. 23:710: ζωσαμένω δ’ ἄρα τώ γε βάτην ἐς μέσσον ἀγῶνα,
ἄρα: Il. 23:714: τετρίγει δ’ ἄρα νῶτα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
ἄρα: Il. 23:730: κίνησεν δ’ ἄρα τυτθὸν ἀπὸ χθονός, οὐδ’ ἔτ’ ἄειρεν,
ἄρα: Il. 23:738: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο,
ἄρα: Il. 23:741: ἀργύρεον κρητῆρα τετυγμένον· ἓξ δ’ ἄρα μέτρα
ἄρα: Il. 23:765: κὰδ δ’ ἄρα οἱ κεφαλῆς χέ’ ἀϋτμένα δῖος Ὀδυσσεὺς
ἄρα: Il. 23:784: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.
ἄρα: Il. 23:785: Ἀντίλοχος δ’ ἄρα δὴ λοισθήϊον ἔκφερ’ ἄεθλον
ἄρα: Il. 23:812: ἂν δ’ ἄρα Τυδεΐδης ὦρτο, κρατερὸς Διομήδης.
ἄρα: Il. 23:860: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης θεράπων ἐῢς Ἰδομενῆος.
ἄρα: Il. 23:870: σπερχόμενος δ’ ἄρα Μηριόνης ἐξείρυσε χειρὸς
ἄρα: Il. 23:882: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης πελέκεας δέκα πάντας ἄειρε,
ἄρα: Il. 23:888: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης, θεράπων ἐῢς Ἰδομενῆος.
ἄρα: Il. 24:93: Ὣς ἄρα φωνήσασα κάλυμμ’ ἕλε δῖα θεάων
ἄρα: Il. 24:96: ἡγεῖτ’· ἀμφὶ δ’ ἄρα σφι λιάζετο κῦμα θαλάσσης.
ἄρα: Il. 24:100: ἣ δ’ ἄρα πὰρ Διὶ πατρὶ καθέζετο, εἶξε δ’ Ἀθήνη.
ἄρα: Il. 24:122: ἷξεν δ’ ἐς κλισίην οὗ υἱέος· ἔνθ’ ἄρα τόν γε
ἄρα: Il. 24:265: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πατρὸς ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
ἄρα: Il. 24:319: τόσσ’ ἄρα τοῦ ἑκάτερθεν ἔσαν πτερά· εἴσατο δέ σφι
ἄρα: Il. 24:346: αἶψα δ’ ἄρα Τροίην τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκανε,
ἄρα: Il. 24:468: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον
ἄρα: Il. 24:477: τοὺς δ’ ἔλαθ’ εἰσελθὼν Πρίαμος μέγας, ἄγχι δ’ ἄρα στὰς
ἄρα: Il. 24:507: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα πατρὸς ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
ἄρα: Il. 24:508: ἁψάμενος δ’ ἄρα χειρὸς ἀπώσατο ἦκα γέροντα.
ἄρα: Il. 24:607: οὕνεκ’ ἄρα Λητοῖ ἰσάσκετο καλλιπαρῄῳ·
ἄρα: Il. 24:609: τὼ δ’ ἄρα καὶ δοιώ περ ἐόντ’ ἀπὸ πάντας ὄλεσσαν.
ἄρα: Il. 24:612: τοὺς δ’ ἄρα τῇ δεκάτῃ θάψαν θεοὶ Οὐρανίωνες.
ἄρα: Il. 24:613: ἣ δ’ ἄρα σίτου μνήσατ’, ἐπεὶ κάμε δάκρυ χέουσα.
ἄρα: Il. 24:625: Αὐτομέδων δ’ ἄρα σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ
ἄρα: Il. 24:648: αἶψα δ’ ἄρα στόρεσαν δοιὼ λέχε’ ἐγκονέουσαι.
ἄρα: Il. 24:671: Ὣς ἄρα φωνήσας ἐπὶ καρπῷ χεῖρα γέροντος
ἄρα: Il. 24:699: ἀλλ’ ἄρα Κασσάνδρη ἰκέλη χρυσῇ Ἀφροδίτῃ
ἄρα: Il. 24:750: οἳ δ’ ἄρα σεῦ κήδοντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ.
ἄρα: Od. 1:106: εὗρε δ’ ἄρα μνηστῆρας ἀγήνορας· οἱ μὲν ἔπειτα
ἄρα: Od. 1:335: ἀμφίπολος δ’ ἄρα οἱ κεδνὴ ἑκάτερθε παρέστη.
ἄρα: Od. 1:346: “μῆτερ ἐμή, τί τ’ ἄρα φθονέεις ἐρίηρον ἀοιδὸν
ἄρα: Od. 1:381: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
ἄρα: Od. 2:12: θεσπεσίην δ’ ἄρα τῷ γε χάριν κατέχευεν Ἀθήνη·
ἄρα: Od. 2:13: τὸν δ’ ἄρα πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον θηεῦντο.
ἄρα: Od. 2:299: εὗρε δ’ ἄρα μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν
ἄρα: Od. 2:302: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἄρα: Od. 2:405: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο Παλλὰς Ἀθήνη
ἄρα: Od. 2:413: ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο.
ἄρα: Od. 2:414: οἱ δ’ ἄρα πάντα φέροντες ἐϋσσέλμῳ ἐνὶ νηῒ
ἄρα: Od. 2:416: ἂν δ’ ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν’, ἦρχε δ’ Ἀθήνη,
ἄρα: Od. 2:430: δησάμενοι δ’ ἄρα ὅπλα θοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν
ἄρα: Od. 3:12: ἐκ δ’ ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν’, ἦρχε δ’ Ἀθήνη.
ἄρα: Od. 3:29: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο Παλλὰς Ἀθήνη
ἄρα: Od. 3:32: ἔνθ’ ἄρα Νέστωρ ἧστο σὺν υἱάσιν, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἄρα: Od. 3:40: δῶκε δ’ ἄρα σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ’ οἶνον ἔχευε
ἄρα: Od. 3:68: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ἄρα: Od. 3:155: ἡμίσεες δ’ ἄρα λαοὶ ἐρητύοντο μένοντες
ἄρα: Od. 3:259: ἀλλ’ ἄρα τόν γε κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατέδαψαν
ἄρα: Od. 3:340: νώμησαν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσι·
ἄρα: Od. 3:371: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
ἄρα: Od. 3:416: πὰρ δ’ ἄρα Τηλέμαχον θεοείκελον εἷσαν ἄγοντες.
ἄρα: Od. 3:430: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐποίπνυον· ἦλθε μὲν ἂρ βοῦς
ἄρα: Od. 3:456: αἶψ’ ἄρα μιν διέχευαν, ἄφαρ δ’ ἐκ μηρία τάμνον
ἄρα: Od. 3:462: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον,
ἄρα: Od. 3:477: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ἄρα: Od. 3:481: ἂν δ’ ἄρα Τηλέμαχος περικαλλέα βήσετο δίφρον·
ἄρα: Od. 3:482: πὰρ δ’ ἄρα Νεστορίδης Πεισίστρατος, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
ἄρα: Od. 3:490: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἄεσαν, ὁ δ’ ἄρα ξεινήϊα δῶκεν.
ἄρα: Od. 4:2: πρὸς δ’ ἄρα δώματ’ ἔλων Μενελάου κυδαλίμοιο.
ἄρα: Od. 4:50: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλον ἠδὲ χιτῶνας,
ἄρα: Od. 4:113: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα πατρὸς ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
ἄρα: Od. 4:186: οὐδ’ ἄρα Νέστορος υἱὸς ἀδακρύτω ἔχεν ὄσσε·
ἄρα: Od. 4:657: ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς δώματα πατρός,
ἄρα: Od. 4:673: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον·
ἄρα: Od. 4:675: οὐδ’ ἄρα Πηνελόπεια πολὺν χρόνον ἦεν ἄπυστος
ἄρα: Od. 4:715: ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κατὰ δῶμ’ Ὀδυσῆος.
ἄρα: Od. 4:772: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ’ οὐκ ἴσαν, ὡς ἐτέτυκτο.
ἄρα: Od. 5:3: οἱ δὲ θεοὶ θῶκόνδε καθίζανον, ἐν δ’ ἄρα τοῖσι
ἄρα: Od. 5:92: ὣς ἄρα φωνήσασα θεὰ παρέθηκε τράπεζαν
ἄρα: Od. 5:111: τὸν δ’ ἄρα δεῦρ’ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.
ἄρα: Od. 5:134: τὸν δ’ ἄρα δεῦρ’ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.
ἄρα: Od. 5:148: ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κρατὺς Ἀργεϊφόντης·
ἄρα: Od. 5:192: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο δῖα θεάων
ἄρα: Od. 5:202: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε Καλυψώ, δῖα θεάων·
ἄρα: Od. 5:226: ἐλθόντες δ’ ἄρα τώ γε μυχῷ σπείους γλαφυροῖο
ἄρα: Od. 5:244: εἴκοσι δ’ ἔκβαλε πάντα, πελέκκησεν δ’ ἄρα χαλκῷ,
ἄρα: Od. 5:247: τέτρηνεν δ’ ἄρα πάντα καὶ ἥρμοσεν ἀλλήλοισι,
ἄρα: Od. 5:248: γόμφοισιν δ’ ἄρα τήν γε καὶ ἁρμονίῃσιν ἄρασσεν.
ἄρα: Od. 5:255: πρὸς δ’ ἄρα πηδάλιον ποιήσατο, ὄφρ’ ἰθύνοι.
ἄρα: Od. 5:261: μοχλοῖσιν δ’ ἄρα τήν γε κατείρυσεν εἰς ἅλα δῖαν.
ἄρα: Od. 5:263: τῷ δ’ ἄρα πέμπτῳ πέμπ’ ἀπὸ νήσου δῖα Καλυψώ,
ἄρα: Od. 5:298: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ἄρα: Od. 5:313: ὣς ἄρα μιν εἰπόντ’ ἔλασεν μέγα κῦμα κατ’ ἄκρης,
ἄρα: Od. 5:351: ὣς ἄρα φωνήσασα θεὰ κρήδεμνον ἔδωκεν,
ἄρα: Od. 5:355: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ἄρα: Od. 5:380: ὣς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους,
ἄρα: Od. 5:392: ἔπλετο νηνεμίη· ὁ δ’ ἄρα σχεδὸν εἴσιδε γαῖαν
ἄρα: Od. 5:397: ἀσπάσιον δ’ ἄρα τόν γε θεοὶ κακότητος ἔλυσαν,
ἄρα: Od. 5:407: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ἄρα: Od. 5:464: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ἄρα: Od. 5:474: ὣς ἄρα οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι·
ἄρα: Od. 5:480: οὔτ’ ὄμβρος περάασκε διαμπερές· ὣς ἄρα πυκνοὶ
ἄρα: Od. 5:487: ἐν δ’ ἄρα μέσσῃ λέκτο, χύσιν δ’ ἐπεχεύατο φύλλων.
ἄρα: Od. 6:145: ὣς ἄρα οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
ἄρα: Od. 6:214: πὰρ δ’ ἄρα οἱ φᾶρός τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἔθηκαν,
ἄρα: Od. 6:216: ἤνωγον δ’ ἄρα μιν λοῦσθαι ποταμοῖο ῥοῇσι.
ἄρα: Od. 6:223: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἀπάνευθεν ἴσαν, εἶπον δ’ ἄρα κούρῃ.
ἄρα: Od. 6:235: ὣς ἄρα τῷ κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοις.
ἄρα: Od. 6:247: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ἄρα: Od. 6:252: εἵματ’ ἄρα πτύξασα τίθει καλῆς ἐπ’ ἀπήνης,
ἄρα: Od. 6:316: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἵμασεν μάστιγι φαεινῇ
ἄρα: Od. 7:37: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο Παλλὰς Ἀθήνη
ἄρα: Od. 7:39: τὸν δ’ ἄρα Φαίηκες ναυσικλυτοὶ οὐκ ἐνόησαν
ἄρα: Od. 7:78: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
ἄρα: Od. 7:100: χρύσειοι δ’ ἄρα κοῦροι ἐϋδμήτων ἐπὶ βωμῶν
ἄρα: Od. 7:124: τέρσεται ἠελίῳ, ἑτέρας δ’ ἄρα τε τρυγόωσιν,
ἄρα: Od. 7:154: πὰρ πυρί· οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἄρα: Od. 7:183: νώμησεν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενος δεπάεσσιν.
ἄρα: Od. 7:204: εἰ δ’ ἄρα τις καὶ μοῦνος ἰὼν ξύμβληται ὁδίτης,
ἄρα: Od. 7:226: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον
ἄρα: Od. 7:301: ἦγεν ἐς ἡμετέρου· σὺ δ’ ἄρα πρώτην ἱκέτευσας.”
ἄρα: Od. 7:330: εὐχόμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἄρα: Od. 7:346: Ἀλκίνοος δ’ ἄρα λέκτο μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο,
ἄρα: Od. 8:3: ἂν δ’ ἄρα διογενὴς ὦρτο πτολίπορθος Ὀδυσσεύς.
ἄρα: Od. 8:17: ἀγρομένων· πολλοὶ δ’ ἄρα θηήσαντο ἰδόντες
ἄρα: Od. 8:46: ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
ἄρα: Od. 8:65: τῷ δ’ ἄρα Ποντόνοος θῆκε θρόνον ἀργυρόηλον
ἄρα: Od. 8:74: οἴμης, τῆς τότ’ ἄρα κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἵκανε,
ἄρα: Od. 8:104: ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο.
ἄρα: Od. 8:132: τοῖσ’ ἄρα Λαοδάμας μετέφη, πάϊς Ἀλκινόοιο·
ἄρα: Od. 8:234: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
ἄρα: Od. 8:291: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἄρα: Od. 8:362: ἡ δ’ ἄρα Κύπρον ἵκανε φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη,
ἄρα: Od. 8:398: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον,
ἄρα: Od. 8:419: δεξάμενοι δ’ ἄρα παῖδες ἀμύμονος Ἀλκινόοιο
ἄρα: Od. 8:449: αὐτόδιον δ’ ἄρα μιν ταμίη λούσασθαι ἀνώγει
ἄρα: Od. 8:480: τιμῆς ἔμμοροί εἰσι καὶ αἰδοῦς, οὕνεκ’ ἄρα σφέας
ἄρα: Od. 8:498: ὡς ἄρα τοι πρόφρων θεὸς ὤπασε θέσπιν ἀοιδήν.”
ἄρα: Od. 9:64: οὐδ’ ἄρα μοι προτέρω νῆες κίον ἀμφιέλισσαι,
ἄρα: Od. 9:92: οὐδ’ ἄρα Λωτοφάγοι μήδονθ’ ἑτάροισιν ὄλεθρον
ἄρα: Od. 9:122: οὔτ’ ἄρα ποίμνῃσιν καταΐσχεται οὔτ’ ἀρότοισιν,
ἄρα: Od. 10:214: οὐδ’ οἵ γ’ ὡρμήθησαν ἐπ’ ἀνδράσιν, ἀλλ’ ἄρα τοί γε
ἄρα: Od. 10:280: ἔν τ’ ἄρα μοι φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἄρα: Od. 10:302: ὣς ἄρα φωνήσας πόρε φάρμακον Ἀργεϊφόντης
ἄρα: Od. 10:348: ἀμφίπολοι δ’ ἄρα τεῖος ἐνὶ μεγάροισι πένοντο
ἄρα: Od. 10:350: γίνονται δ’ ἄρα ταί γ’ ἔκ τε κρηνέων ἀπό τ’ ἀλσέων
ἄρα: Od. 10:415: δακρυόεντες ἔχυντο· δόκησε δ’ ἄρα σφίσι θυμὸς
ἄρα: Od. 10:451: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλεν ἠδὲ χιτῶνας·
ἄρα: Od. 11:124: οὐδ’ ἄρα τοὶ ἴσασι νέας φοινικοπαρῄους,
ἄρα: Od. 11:241: τῷ δ’ ἄρα εἰσάμενος γαιήοχος ἐννοσίγαιος
ἄρα: Od. 11:243: πορφύρεον δ’ ἄρα κῦμα περιστάθη οὔρεϊ ἶσον,
ἄρα: Od. 11:247: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἄρα: Od. 11:333: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ,
ἄρα: Od. 12:16: ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν· οὐδ’ ἄρα Κίρκην
ἄρα: Od. 12:134: τὰς μὲν ἄρα θρέψασα τεκοῦσά τε πότνια μήτηρ
ἄρα: Od. 12:203: τῶν δ’ ἄρα δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατ’ ἐρετμά,
ἄρα: Od. 12:204: βόμβησαν δ’ ἄρα πάντα κατὰ ῥόον· ἔσχετο δ’ αὐτοῦ
ἄρα: Od. 12:338: οἱ δ’ ἄρα μοι γλυκὺν ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν ἔχευαν.
ἄρα: Od. 12:365: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον.
ἄρα: Od. 12:411: εἰς ἄντλον κατέχυνθ’· ὁ δ’ ἄρα πρυμνῇ ἐνὶ νηῒ
ἄρα: Od. 13:1: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ,
ἄρα: Od. 13:33: ἀσπασίως δ’ ἄρα τῷ κατέδυ φάος ἠελίοιο
ἄρα: Od. 13:47: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον
ἄρα: Od. 13:54: νώμησεν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπισταδόν· οἱ δὲ θεοῖσιν
ἄρα: Od. 13:66: Ἀρήτη δ’ ἄρα οἱ δμῳὰς ἅμ’ ἔπεμπε γυναῖκας,
ἄρα: Od. 13:84: ὣς ἄρα τῆς πρύμνη μὲν ἀείρετο, κῦμα δ’ ὄπισθεν
ἄρα: Od. 13:170: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε· τὰ δ’ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο.
ἄρα: Od. 13:209: ὢ πόποι, οὐκ ἄρα πάντα νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι
ἄρα: Od. 13:429: ὣς ἄρα μιν φαμένη ῥάβδῳ ἐπεμάσσατ’ Ἀθήνη.
ἄρα: Od. 14:76: ὀπτήσας δ’ ἄρα πάντα φέρων παρέθηκ’ Ὀδυσῆϊ
ἄρα: Od. 14:78: ἐν δ’ ἄρα κισσυβίῳ κίρνη μελιηδέα οἶνον,
ἄρα: Od. 14:411: τὰς μὲν ἄρα ἔρξαν κατὰ ἤθεα κοιμηθῆναι,
ἄρα: Od. 14:418: ὣς ἄρα φωνήσας κέασε ξύλα νηλέϊ χαλκῷ·
ἄρα: Od. 14:430: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον
ἄρα: Od. 14:452: πὰρ δ’ ἄρα μιν Ταφίων πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν.
ἄρα: Od. 14:457: νὺξ δ’ ἄρ’ ἐπῆλθε κακὴ σκοτομήνιος· ὗε δ’ ἄρα Ζεὺς
ἄρα: Od. 14:518: ὣς εἰπὼν ἀνόρουσε, τίθει δ’ ἄρα οἱ πυρὸς ἐγγὺς
ἄρα: Od. 15:121: ἥρως Ἀτρεΐδης· ὁ δ’ ἄρα κρητῆρα φαεινὸν
ἄρα: Od. 15:160: ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις,
ἄρα: Od. 15:215: ὣς ἄρα φωνήσας ἔλασεν καλλίτριχας ἵππους
ἄρα: Od. 15:216: ἂψ Πυλίων εἰς ἄστυ, θοῶς δ’ ἄρα δώμαθ’ ἵκανε.
ἄρα: Od. 15:220: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ἄρα: Od. 15:282: ὣς ἄρα φωνήσας οἱ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος·
ἄρα: Od. 15:374: ἐκ δ’ ἄρα δεσποίνης οὐ μείλιχόν ἐστιν ἀκοῦσαι
ἄρα: Od. 15:381: “ὢ πόποι, ὡς ἄρα τυτθὸς ἐών, Εὔμαιε συβῶτα,
ἄρα: Od. 15:419: τὴν δ’ ἄρα Φοίνικες πολυπαίπαλοι ἠπερόπευον.
ἄρα: Od. 15:437: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπώμνυον, ὡς ἐκέλευεν.
ἄρα: Od. 15:473: ἔνθ’ ἄρα Φοινίκων ἀνδρῶν ἦν ὠκύαλος νηῦς.
ἄρα: Od. 15:525: ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις,
ἄρα: Od. 15:530: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἄρα: Od. 16:13: ἐκ δ’ ἄρα οἱ χειρῶν πέσον ἄγγεα, τοῖσ’ ἐπονεῖτο
ἄρα: Od. 16:40: ὣς ἄρα φωνήσας οἱ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος·
ἄρα: Od. 16:52: ἐν δ’ ἄρα κισσυβίῳ κίρνη μελιηδέα οἶνον·
ἄρα: Od. 16:160: οὐδ’ ἄρα Τηλέμαχος ἴδεν ἀντίον οὐδ’ ἐνόησεν, -
ἄρα: Od. 16:190: ὣς ἄρα φωνήσας υἱὸν κύσε, κὰδ δὲ παρειῶν
ἄρα: Od. 16:213: ὣς ἄρα φωνήσας κατ’ ἄρ’ ἕζετο, Τηλέμαχος δὲ
ἄρα: Od. 16:219: ὣς ἄρα τοί γ’ ἐλεεινὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβον.
ἄρα: Od. 16:370: αὐτόν· τὸν δ’ ἄρα τεῖος ἀπήγαγεν οἴκαδε δαίμων.
ἄρα: Od. 16:393: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἄρα: Od. 16:420: βουλῇ καὶ μύθοισι· σὺ δ’ οὐκ ἄρα τοῖος ἔησθα.
ἄρα: Od. 16:422: ῥάπτεις, οὐδ’ ἱκέτας ἐμπάζεαι, οἷσιν ἄρα Ζεὺς
ἄρα: Od. 16:453: ἤλυθεν· οἱ δ’ ἄρα δόρπον ἐπισταδὸν ὁπλίζοντο,
ἄρα: Od. 17:63: θεσπεσίην δ’ ἄρα τῷ γε χάριν κατέχευεν Ἀθήνη·
ἄρα: Od. 17:64: τὸν δ’ ἄρα πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον θηεῦντο.
ἄρα: Od. 17:89: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλον ἠδὲ χιτῶνας,
ἄρα: Od. 17:150: ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε.
ἄρα: Od. 17:199: Εὔμαιος δ’ ἄρα οἱ σκῆπτρον θυμαρὲς ἔδωκε.
ἄρα: Od. 17:271: ἠπύει, ἣν ἄρα δαιτὶ θεοὶ ποίησαν ἑταίρην.”
ἄρα: Od. 17:334: ἀντίον, ἔνθα δ’ ἄρ’ αὐτὸς ἐφέζετο· τῷ δ’ ἄρα κῆρυξ
ἄρα: Od. 17:411: οἱ δ’ ἄλλοι πάντες δίδοσαν, πλῆσαν δ’ ἄρα πήρην
ἄρα: Od. 17:454: “ὢ πόποι, οὐκ ἄρα σοί γ’ ἐπὶ εἴδεϊ καὶ φρένες ἦσαν.
ἄρα: Od. 17:464: ἔμπεδον, οὐδ’ ἄρα μιν σφῆλεν βέλος Ἀντινόοιο,
ἄρα: Od. 17:466: ἂψ δ’ ὅ γ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, κὰδ δ’ ἄρα πήρην
ἄρα: Od. 17:481: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως νεμέσησαν·
ἄρα: Od. 17:490: βλημένου, οὐδ’ ἄρα δάκρυ χαμαὶ βάλεν ἐκ βλεφάροιϊν,
ἄρα: Od. 17:493: βλημένου ἐν μεγάρῳ, μετ’ ἄρα δμῳῇσιν ἔειπεν·
ἄρα: Od. 17:603: πλησάμενος δ’ ἄρα θυμὸν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος
ἄρα: Od. 18:40: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀνήϊξαν γελόωντες,
ἄρα: Od. 18:41: ἀμφὶ δ’ ἄρα πτωχοὺς κακοείμονας ἠγερέθοντο.
ἄρα: Od. 18:58: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπώμνυον, ὡς ἐκέλευεν.
ἄρα: Od. 18:66: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἄρα: Od. 18:71: μνηστῆρες δ’ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως ἀγάσαντο·
ἄρα: Od. 18:118: Ἀντίνοος δ’ ἄρα οἱ μεγάλην παρὰ γαστέρα θῆκεν,
ἄρα: Od. 18:190: αὐτοῦ ἐνὶ κλιντῆρι· τέως δ’ ἄρα δῖα θεάων
ἄρα: Od. 18:196: λευκοτέρην δ’ ἄρα μιν θῆκε πριστοῦ ἐλέφαντος.
ἄρα: Od. 18:211: ἀμφίπολος δ’ ἄρα οἱ κεδνὴ ἑκάτερθε παρέστη.
ἄρα: Od. 18:212: τῶν δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατ’, ἔρῳ δ’ ἄρα θυμὸν ἔθελχθεν,
ἄρα: Od. 18:299: ἐκ δ’ ἄρα Πεισάνδροιο Πολυκτορίδαο ἄνακτος
ἄρα: Od. 18:394: ὣς ἄρα φωνήσας σφέλας ἔλλαβεν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἄρα: Od. 18:410: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
ἄρα: Od. 18:425: νώμησεν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπισταδόν· οἱ δὲ θεοῖσι
ἄρα: Od. 19:50: ἔνθ’ ἄρα καὶ τότ’ ἔλεκτο καὶ Ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν.
ἄρα: Od. 19:207: τηκομένης δ’ ἄρα τῆς ποταμοὶ πλήθουσι ῥέοντες·
ἄρα: Od. 19:226: διπλῆν· ἐν δ’ ἄρα οἱ περόνη χρυσοῖο τέτυκτο
ἄρα: Od. 19:283: ἤην· ἀλλ’ ἄρα οἱ τό γε κέρδιον εἴσατο θυμῷ,
ἄρα: Od. 19:417: κύσσ’ ἄρα μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλά.
ἄρα: Od. 19:442: οὔτ’ ὄμβρος περάασκε διαμπερές· ὣς ἄρα πυκνὴ
ἄρα: Od. 19:447: στῆ ῥ’ αὐτῶν σχεδόθεν. ὁ δ’ ἄρα πρώτιστος Ὀδυσσεὺς
ἄρα: Od. 19:464: οὐλὴν ὅττι πάθοι· ὁ δ’ ἄρα σφίσιν εὖ κατέλεξεν,
ἄρα: Od. 20:92: τῆς δ’ ἄρα κλαιούσης ὄπα σύνθετο δῖος Ὀδυσσεύς·
ἄρα: Od. 20:106: πλησίον, ἔνθ’ ἄρα οἱ μύλαι εἵατο ποιμένι λαῶν.
ἄρα: Od. 20:157: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο.
ἄρα: Od. 20:187: πορθμῆες δ’ ἄρα τούς γε διήγαγον, οἵ τε καὶ ἄλλους
ἄρα: Od. 20:241: μνηστῆρες δ’ ἄρα Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε
ἄρα: Od. 20:268: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
ἄρα: Od. 20:303: Κτήσιππον δ’ ἄρα Τηλέμαχος ἠνίπαπε μύθῳ·
ἄρα: Od. 20:320: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἄρα: Od. 20:348: αἱμοφόρυκτα δὲ δὴ κρέα ἤσθιον· ὄσσε δ’ ἄρα σφέων
ἄρα: Od. 20:358: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.
ἄρα: Od. 20:373: μνηστῆρες δ’ ἄρα πάντες ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες
ἄρα: Od. 21:52: ἕστασαν, ἐν δ’ ἄρα τῇσι θυώδεα εἵματ’ ἔκειτο.
ἄρα: Od. 21:66: ἀμφίπολος δ’ ἄρα οἱ κεδνὴ ἑκάτερθε παρέστη.
ἄρα: Od. 21:96: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
ἄρα: Od. 21:244: ἐς δ’ ἄρα καὶ τὼ δμῶε ἴτην θείου Ὀδυσῆος.
ἄρα: Od. 21:248: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἄρα: Od. 21:272: νώμησαν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν.
ἄρα: Od. 21:285: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως νεμέσησαν,
ἄρα: Od. 21:360: μνηστῆρες δ’ ἄρα πάντες ὁμόκλεον ἐν μεγάροισιν·
ἄρα: Od. 21:376: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν
ἄρα: Od. 21:410: δεξιτερῇ δ’ ἄρα χειρὶ λαβὼν πειρήσατο νευρῆς·
ἄρα: Od. 21:412: μνηστῆρσιν δ’ ἄρ’ ἄχος γένετο μέγα, πᾶσι δ’ ἄρα χρὼς
ἅρα: Od. 22:42: ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἅρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλε·
ἄρα: Od. 22:79: ὣς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξύ,
ἄρα: Od. 22:83: ἐν δέ οἱ ἥπατι πῆξε θοὸν βέλος. ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
ἄρα: Od. 22:91: εἴ πώς οἱ εἴξειε θυράων. ἀλλ’ ἄρα μιν φθῆ
ἄρα: Od. 22:178: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ἄρα: Od. 22:237: ἀλλ’ ἔτ’ ἄρα σθένεός τε καὶ ἀλκῆς πειρήτιζεν
ἄρα: Od. 22:255: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκόντισαν, ὡς ἐκέλευεν,
ἄρα: Od. 22:261: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
ἄρα: Od. 22:265: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα
ἄρα: Od. 22:267: Εὐρυάδην δ’ ἄρα Τηλέμαχος, Ἔλατον δὲ συβώτης,
ἄρα: Od. 22:277: Ἀμφιμέδων δ’ ἄρα Τηλέμαχον βάλε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ
ἄρα: Od. 22:307: ὣς ἄρα τοὶ μνηστῆρας ἐπεσσύμενοι κατὰ δῶμα
ἄρα: Od. 22:326: ὣς ἄρα φωνήσας ξίφος εἵλετο χειρὶ παχείῃ
ἄρα: Od. 22:329: φθεγγομένου δ’ ἄρα τοῦ γε κάρη κονίῃσιν ἐμίχθη.
ἄρα: Od. 22:335: ἑρκείου ἕζοιτο τετυγμένον, ἔνθ’ ἄρα πολλὰ
ἄρα: Od. 22:379: ἑζέσθην δ’ ἄρα τώ γε Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμόν,
ἄρα: Od. 22:389: ὣς τότ’ ἄρα μνηστῆρες ἐπ’ ἀλλήλοισι κέχυντο.
ἄρα: Od. 22:404: πᾶν δ’ ἄρα οἱ στῆθός τε παρήϊά τ’ ἀμφοτέρωθεν
ἄρα: Od. 22:493: ἤνεικεν δ’ ἄρα πῦρ καὶ θήϊον· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἄρα: Od. 22:501: κλαυθμοῦ καὶ στοναχῆς, γίνωσκε δ’ ἄρα φρεσὶ πάσας.
ἄρα: Od. 23:29: Τηλέμαχος δ’ ἄρα μιν πάλαι ᾔδεεν ἔνδον ἐόντα,
ἄρα: Od. 23:90: τοίχου τοῦ ἑτέρου· ὁ δ’ ἄρα πρὸς κίονα μακρὴν
ἄρα: Od. 23:141: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο.
ἄρα: Od. 23:152: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ’ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο.
ἄρα: Od. 23:162: ὣς ἄρα τῷ κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοις.
ἄρα: Od. 23:239: ὣς ἄρα τῇ ἀσπαστὸς ἔην πόσις εἰσοροώσῃ,
ἄρα: Od. 23:271: οὐδ’ ἄρα τοὶ ἴσασι νέας φοινικοπαρῄους
ἄρα: Od. 23:308: πάντ’ ἔλεγ’· ἡ δ’ ἄρα τέρπετ’ ἀκούουσ’, οὐδέ οἱ ὕπνος
ἄρα: Od. 23:342: τοῦτ’ ἄρα δεύτατον εἶπεν ἔπος, ὅτε οἱ γλυκὺς ὕπνος
ἄρα: Od. 24:9: ὣς αἱ τετριγυῖαι ἅμ’ ἤϊσαν· ἦρχε δ’ ἄρα σφιν
ἄρα: Od. 24:28: ἦ τ’ ἄρα καὶ σοὶ πρωῒ παραστήσεσθαι ἔμελλε
ἄρα: Od. 24:34: νῦν δ’ ἄρα σ’ οἰκτίστῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι.”
ἄρα: Od. 24:101: τὼ δ’ ἄρα θαμβήσαντ’ ἰθὺς κίον, ὡς ἐσιδέσθην.
ἄρα: Od. 24:193: ἦ ἄρα σὺν μεγάλῃ ἀρετῇ ἐκτήσω ἄκοιτιν·
ἄρα: Od. 24:223: οὐδέ τινα δμώων οὐδ’ υἱῶν· ἀλλ’ ἄρα τοί γε
ἄρα: Od. 24:361: ὣς ἄρα φωνήσαντε βάτην πρὸς δώματα καλά.
ἄρα: Od. 24:367: ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαῖναν καλὴν βάλεν· αὐτὰρ Ἀθήνη
ἄρα: Od. 24:450: ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἄρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος ᾕρει.
ἄρα: Od. 24:490: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
ἄρα: Od. 24:498: ἐν δ’ ἄρα Λαέρτης Δολίος τ’ ἐς τεύχε’ ἔδυνον,
ἄρα: Od. 24:534: τῶν δ’ ἄρα δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατο τεύχεα,
ἀράβησε: Il. 4:504: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἀράβησε: Il. 5:42: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἀράβησε: Il. 5:58: ἤριπε δὲ πρηνής, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἀράβησε: Il. 5:294: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ
ἀράβησε: Il. 5:540: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἀράβησε: Il. 8:260: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἀράβησε: Il. 13:187: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἀράβησε: Il. 17:50: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἀράβησε: Il. 17:311: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἀράβησε: Od. 24:525: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
ἄραβος: Il. 10:375: βαμβαίνων· ἄραβος δὲ διὰ στόμα γίγνετ’ ὀδόντων·
ἀραιαί: Il. 18:411: χωλεύων· ὑπὸ δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἀραιαί.
ἀραιαί: Il. 20:37: χωλεύων, ὑπὸ δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἀραιαί.
ἀραιὴ: Od. 10:90: ἐν στόματι προὔχουσιν, ἀραιὴ δ’ εἴσοδός ἐστιν,
ἀραιήν: Il. 5:425: πρὸς χρυσῇ περόνῃ καταμύξατο χεῖρα ἀραιήν.
ἀραιῇσιν: Il. 16:161: λάψοντες γλώσσῃσιν ἀραιῇσιν μέλαν ὕδωρ
Ἀραιθυρέην: Il. 2:571: Ὀρνειάς τ’ ἐνέμοντο Ἀραιθυρέην τ’ ἐρατεινὴν
ἄραξ’: Od. 9:498: σύν κεν ἄραξ’ ἡμέων κεφαλὰς καὶ νήϊα δοῦρα
ἄραξε: Il. 12:384: θλάσσε δὲ τετράφαλον κυνέην, σὺν δ’ ὀστέ’ ἄραξε
ἄραξε: Il. 16:324: δρύψ’ ἀπὸ μυώνων, ἀπὸ δ’ ὀστέον ἄχρις ἄραξε·
ἄραξε: Od. 12:412: πλῆξε κυβερνήτεω κεφαλήν, σὺν δ’ ὀστέ’ ἄραξε
ἄραξε: Od. 12:422: ἐκ δέ οἱ ἱστὸν ἄραξε ποτὶ τρόπιν· αὐτὰρ ἐπ’ αὐτῷ
ἄραξεν: Il. 13:577: Θρηϊκίῳ μεγάλῳ, ἀπὸ δὲ τρυφάλειαν ἄραξεν.
ἀράξω: Il. 23:673: ἀντικρὺ χρόα τε ῥήξω σύν τ’ ὀστέ’ ἀράξω.
ἀράρῃ: Il. 16:212: ὡς δ’ ὅτε τοῖχον ἀνὴρ ἀράρῃ πυκινοῖσι λίθοισι
ἀράρισκε: Od. 14:23: αὐτὸς δ’ ἀμφὶ πόδεσσιν ἑοῖς ἀράρισκε πέδιλα,
ἄραρον: Il. 12:105: οἳ δ’ ἐπεὶ ἀλλήλους ἄραρον τυκτῇσι βόεσσι
ἄραρον: Il. 16:214: ὣς ἄραρον κόρυθές τε καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι.
ἀραρόντε: Od. 16:169: ὡς ἂν μνηστῆρσιν θάνατον καὶ κῆρ’ ἀραρόντε
ἀραρυῖα: Il. 15:737: οὐ μέν τι σχεδόν ἐστι πόλις πύργοις ἀραρυῖα,
ἀραρυῖα: Il. 24:318: ἀνέρος ἀφνειοῖο ἐῢ κληῗσ’ ἀραρυῖα,
ἀραρυῖα: Od. 6:267: ῥυτοῖσιν λάεσσι κατωρυχέεσσ’ ἀραρυῖα.
ἀραρυῖα: Od. 18:378: καὶ κυνέη πάγχαλκος ἐπὶ κροτάφοισ’ ἀραρυῖα,
ἀραρυῖαι: Il. 12:134: ῥίζῃσιν μεγάλῃσι διηνεκέεσσ’ ἀραρυῖαι·
ἀραρυῖαι: Il. 18:275: ὑψηλαί τε πύλαι σανίδες τ’ ἐπὶ τῇς ἀραρυῖαι
ἀραρυῖαι: Od. 2:344: κληϊσταὶ δ’ ἔπεσαν σανίδες πυκινῶς ἀραρυῖαι,
ἀραρυῖαι: Od. 18:294: χρύσειαι, κληῖσιν ἐϋγνάμπτοισ’ ἀραρυῖαι·
ἀραρυῖαι: Od. 22:128: ἦν ὁδὸς ἐς λαύρην, σανίδες δ’ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι·
ἀραρυῖαι: Od. 23:42: ἥμεθ’ ἀτυζόμεναι, σανίδες δ’ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι,
ἀραρυῖαν: Il. 5:744: χρυσείην, ἑκατὸν πολίων πρυλέεσσ’ ἀραρυῖαν·
ἀραρυῖαν: Il. 13:188: Ἕκτωρ δ’ ὁρμήθη κόρυθα κροτάφοις ἀραρυῖαν
ἀραρυῖαν: Il. 13:407: δινωτὴν φορέεσκε, δύω κανόνεσσ’ ἀραρυῖαν·
ἀραρυῖαν: Il. 18:611: τεῦξε δέ οἱ κόρυθα βριαρὴν κροτάφοις ἀραρυῖαν
ἀραρυῖαν: Il. 19:396: χειρὶ λαβὼν ἀραρυῖαν ἐφ’ ἵπποιιν ἀνόρουσεν
ἀραρυῖαν: Od. 6:70: ὑψηλὴν εὔκυκλον, ὑπερτερίῃ ἀραρυῖαν.”
ἀραρυῖαν: Od. 22:102: καὶ κυνέην πάγχαλκον, ἐπὶ κροτάφοισ’ ἀραρυῖαν,
ἀραρυῖαν: Od. 22:155: αἴτιος, - ὃς θαλάμοιο θύρην πυκινῶς ἀραρυῖαν
ἀραρυῖαν: Od. 22:258: βεβλήκειν, ἄλλος δὲ θύρην πυκινῶς ἀραρυῖαν·
ἀραρυῖαν: Od. 22:275: βεβλήκειν, ἄλλος δὲ θύρην πυκινῶς ἀραρυῖαν·
ἀραρυίας: Il. 3:331: καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·
ἀραρυίας: Il. 7:339: ἐν δ’ αὐτοῖσι πύλας ποιήσομεν εὖ ἀραρυίας,
ἀραρυίας: Il. 7:438: ἐν δ’ αὐτοῖσι πύλας ἐνεποίεον εὖ ἀραρυίας,
ἀραρυίας: Il. 9:471: καὶ τότ’ ἐγὼ θαλάμοιο θύρας πυκινῶς ἀραρυίας
ἀραρυίας: Il. 11:18: καλὰς ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·
ἀραρυίας: Il. 12:454: αἵ ῥα πύλας εἴρυντο πύκα στιβαρῶς ἀραρυίας
ἀραρυίας: Il. 16:132: καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·
ἀραρυίας: Il. 18:459: καὶ καλὰς κνημῖδας ἐπισφυρίοις ἀραρυίας
ἀραρυίας: Il. 19:370: καλὰς ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·
ἀραρυίας: Il. 21:535: αὖτις ἐπανθέμεναι σανίδας πυκινῶς ἀραρυίας·
ἀραρυίας: Od. 21:236: κληῖσαι μεγάροιο θύρας πυκινῶς ἀραρυίας·
ἀραρυίας: Od. 21:382: κληῖσαι μεγάροιο θύρας πυκινῶς ἀραρυίας·
ἀραρυίας: Od. 23:194: κολλητὰς δ’ ἐπέθηκα θύρας, πυκινῶς ἀραρυίας.
ἀραρυίῃ: Il. 14:181: ζώσατο δὲ ζώνῃ ἑκατὸν θυσάνοις ἀραρυίῃ,
ἀραρὼν: Od. 5:252: ἴκρια δὲ στήσας, ἀραρὼν θαμέσι σταμίνεσσι,
ἄρασσεν: Od. 5:248: γόμφοισιν δ’ ἄρα τήν γε καὶ ἁρμονίῃσιν ἄρασσεν.
ἀρᾶται: Il. 9:240: ἀρᾶται δὲ τάχιστα φανήμεναι Ἠῶ δῖαν·
ἀρᾶται: Il. 13:286: ἀρᾶται δὲ τάχιστα μιγήμεναι ἐν δαῒ λυγρῇ·
ἀρᾶται: Il. 23:209: ἐλθεῖν ἀρᾶται, καὶ ὑπίσχεται ἱερὰ καλά,
ἀρᾶται: Od. 19:533: καὶ δή μ’ ἀρᾶται πάλιν ἐλθέμεν ἐκ μεγάροιο,
ἀράχθη: Od. 5:426: ἔνθα κ’ ἀπὸ ῥινοὺς δρύφθη, σὺν δ’ ὀστέ’ ἀράχθη,
ἀράχνια: Od. 8:280: ἠΰτ’ ἀράχνια λεπτά· τά γ’ οὔ κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο,
ἀράχνια: Od. 16:35: χήτει ἐνευναίων κάκ’ ἀράχνια κεῖται ἔχουσα.”
ἀράων: Il. 15:378: ἀράων ἀΐων Νηληϊάδαο γέροντος.
ἀράων: Il. 23:199: ἀράων ἀΐουσα μετάγγελος ἦλθ’ ἀνέμοισιν.
ἀργαλέας: Od. 11:291: ἀργαλέας. τὰς δ’ οἶος ὑπέσχετο μάντις ἀμύμων
ἀργαλέη: Il. 12:63: ἣ δὲ μάλ’ ἀργαλέη περάαν· σκόλοπες γὰρ ἐν αὐτῇ
ἀργαλέῃ: Il. 13:667: νούσῳ ὑπ’ ἀργαλέῃ φθίσθαι οἷς ἐν μεγάροισιν,
ἀργαλέῃ: Il. 14:105: ἀργαλέῃ· ἀτὰρ οὐ μὲν ἐγὼν ἀέκοντας ἄνωγα
ἀργαλέη: Il. 17:544: ἀργαλέη πολύδακρυς, ἔγειρε δὲ νεῖκος Ἀθήνη
ἀργαλέη: Il. 21:386: ἀργαλέη, δίχα δέ σφιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἄητο·
ἀργαλέῃ: Il. 22:61: αἴσῃ ἐν ἀργαλέῃ φθίσει κακὰ πόλλ’ ἐπιδόντα
ἀργαλέην: Il. 11:4: ἀργαλέην, πολέμοιο τέρας μετὰ χερσὶν ἔχουσαν.
ἀργαλέην: Il. 11:278: φύλοπιν ἀργαλέην, ἐπεὶ οὐκ ἐμὲ μητίετα Ζεὺς
ἀργαλέην: Il. 13:669: τώ ῥ’ ἅμα τ’ ἀργαλέην θωὴν ἀλέεινεν Ἀχαιῶν
ἀργαλέην: Od. 4:393: οἰχομένοιο σέθεν δολιχὴν ὁδὸν ἀργαλέην τε.
ἀργαλέην: Od. 4:483: Αἴγυπτόνδ’ ἰέναι, δολιχὴν ὁδὸν ἀργαλέην τε.
ἀργαλέης: Il. 17:385: ἀργαλέης· καμάτῳ δὲ καὶ ἱδρῷ νωλεμὲς αἰεὶ
ἀργαλέης: Od. 2:199: μνηστύος ἀργαλέης, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης,
ἀργαλέῃσι: Il. 10:521: ἄνδράς τ’ ἀσπαίροντας ἐν ἀργαλέῃσι φονῇσιν,
ἀργαλέοι: Od. 11:293: δεσμοί τ’ ἀργαλέοι καὶ βουκόλοι ἀγροιῶται.
ἀργαλέοιο: Il. 10:107: ἐκ χόλου ἀργαλέοιο μεταστρέψῃ φίλον ἦτορ.
ἀργαλέοιο: Il. 11:811: ὤμων καὶ κεφαλῆς, ἀπὸ δ’ ἕλκεος ἀργαλέοιο
ἀργαλέοιο: Il. 16:528: αὐτίκα παῦσ’ ὀδύνας ἀπὸ δ’ ἕλκεος ἀργαλέοιο
ἀργαλέοιο: Od. 24:531: “ἴσχεσθε πτολέμου, Ἰθακήσιοι, ἀργαλέοιο,
ἀργαλέον: Il. 4:471: ἀργαλέον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν· οἳ δὲ λύκοι ὣς
ἀργαλέον: Il. 12:176: ἀργαλέον δέ με ταῦτα θεὸν ὣς πάντ’ ἀγορεῦσαι·
ἀργαλέον: Il. 12:410: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι
ἀργαλέον: Il. 15:140: ἢ πέφατ’, ἢ καὶ ἔπειτα πεφήσεται· ἀργαλέον δὲ
ἀργαλέον: Il. 17:252: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι διασκοπιᾶσθαι ἕκαστον
ἀργαλέον: Il. 20:356: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι
ἀργαλέον: Il. 20:368: ἔγχεϊ δ’ ἀργαλέον, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσιν.
ἀργαλέον: Il. 21:498: Λητοῖ ἐγὼ δέ τοι οὔ τι μαχήσομαι· ἀργαλέον δὲ
ἀργαλέον: Il. 23:791: ὠμογέροντα δέ μίν φασ’ ἔμμεναι· ἀργαλέον δὲ
ἀργαλέον: Od. 2:244: ἡμέας ὀτρύνων καταπαυέμεν. ἀργαλέον δὲ
ἀργαλέον: Od. 5:175: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε· τὸ δ’ οὐδ’ ἐπὶ νῆες ἐῖσαι
ἀργαλέον: Od. 5:367: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε, κατηρεφές, ἤλασε δ’ αὐτόν.
ἀργαλέον: Od. 7:241: “ἀργαλέον, βασίλεια, διηνεκέως ἀγορεῦσαι,
ἀργαλέον: Od. 11:101: τὸν δέ τοι ἀργαλέον θήσει θεός. οὐ γὰρ ὀΐω
ἀργαλέον: Od. 12:119: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε καὶ ἄγριον οὐδὲ μαχητόν·
ἀργαλέον: Od. 13:15: τεισόμεθ’· ἀργαλέον γὰρ ἕνα προικὸς χαρίσασθαι.”
ἀργαλέον: Od. 13:312: “ἀργαλέον σε, θεά, γνῶναι βροτῷ ἀντιάσαντι
ἀργαλέον: Od. 16:88: πρῆξαι δ’ ἀργαλέον τι μετὰ πλεόνεσσιν ἐόντα
ἀργαλέον: Od. 19:221: “ὦ γύναι, ἀργαλέον τόσσον χρόνον ἀμφὶς ἐόντα
ἀργαλέον: Od. 21:169: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε, νεμεσσῶμαι δέ τ’ ἀκούων,
ἀργαλέον: Od. 22:137: αὐλῆς καλὰ θύρετρα, καὶ ἀργαλέον στόμα λαύρης·
ἀργαλέος: Il. 1:589: χραισμεῖν· ἀργαλέος γὰρ Ὀλύμπιος ἀντιφέρεσθαι·
ἀργαλέος: Il. 18:119: ἀλλά ἑ μοῖρα δάμασσε καὶ ἀργαλέος χόλος Ἥρης.
ἀργαλέος: Il. 19:214: ἀλλὰ φόνος τε καὶ αἷμα καὶ ἀργαλέος στόνος ἀνδρῶν.
ἀργαλέος: Od. 4:397: ἀργαλέος γάρ τ’ ἐστὶ θεὸς βροτῷ ἀνδρὶ δαμῆναι.
ἀργαλέου: Il. 17:667: ἀργαλέου πρὸ φόβοιο ἕλωρ δηΐοισι λίποιεν.
ἀργαλέους: Il. 14:87: ἀργαλέους πολέμους, ὄφρα φθιόμεσθα ἕκαστος.
ἀργαλέους: Od. 24:110: ὄρσας ἀργαλέους ἀνέμους καὶ κύματα μακρά,
ἀργαλέῳ: Il. 13:85: τῶν ῥ’ ἅμα τ’ ἀργαλέῳ καμάτῳ φίλα γυῖα λέλυντο,
ἀργαλέῳ: Il. 15:10: εἵαθ’, ὃ δ’ ἀργαλέῳ ἔχετ’ ἄσθματι κῆρ ἀπινύσσων
ἀργαλέῳ: Il. 16:109: αἰεὶ δ’ ἀργαλέῳ ἔχετ’ ἄσθματι, κὰδ δέ οἱ ἱδρὼς
ἀργαλέῳ: Od. 12:161: δήσατ’ ἐν ἀργαλέῳ, ὄφρ’ ἔμπεδον αὐτόθι μίμνω,
ἀργαλέῳ: Od. 15:232: δεσμῷ ἐν ἀργαλέῳ δέδετο, κρατέρ’ ἄλγεα πάσχων
ἀργαλέῳ: Od. 15:444: δεσμῷ ἐν ἀργαλέῳ, ὑμῖν δ’ ἐπιφράσσετ’ ὄλεθρον.
ἀργαλέων: Il. 13:795: οἳ δ’ ἴσαν ἀργαλέων ἀνέμων ἀτάλαντοι ἀέλλῃ,
ἀργαλέων: Il. 14:254: ὄρσασ’ ἀργαλέων ἀνέμων ἐπὶ πόντον ἀήτας,
ἀργαλέων: Od. 11:400: ὄρσας ἀργαλέων ἀνέμων ἀμέγαρτον ἀϋτμήν;
ἀργαλέων: Od. 11:407: ὄρσας ἀργαλέων ἀνέμων ἀμέγαρτον ἀϋτμήν,
ἀργαλεώτερον: Od. 4:698: ἀλλὰ πολὺ μεῖζόν τε καὶ ἀργαλεώτερον ἄλλο
ἀργαλεώτερος: Il. 15:121: ἔνθά κ’ ἔτι μείζων τε καὶ ἀργαλεώτερος ἄλλος
Ἀργεάδην: Il. 16:417: Ἰφέα τ’ Εὔιππόν τε καὶ Ἀργεάδην Πολύμηλον
Ἄργεϊ: Il. 1:30: ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν Ἄργεϊ, τηλόθι πάτρης,
Ἄργεϊ: Il. 2:108: πολλῇσιν νήσοισι καὶ Ἄργεϊ παντὶ ἀνάσσειν.
Ἄργεϊ: Il. 6:224: τὼ νῦν σοὶ μὲν ἐγὼ ξεῖνος φίλος Ἄργεϊ μέσσῳ
Ἄργει: Il. 6:456: καί κεν ἐν Ἄργει ἐοῦσα πρὸς ἄλλης ἱστὸν ὑφαίνοις,
Ἄργεϊ: Il. 14:119: ἀλλ’ ὃ μὲν αὐτόθι μεῖνε, πατὴρ δ’ ἐμὸς Ἄργεϊ νάσθη
Ἄργεΐ: Il. 15:372: Ζεῦ πάτερ εἴ ποτέ τίς τοι ἐν Ἄργεΐ περ πολυπύρῳ
Ἄργεϊ: Od. 3:180: τέτρατον ἦμαρ ἔην, ὅτ’ ἐν Ἄργεϊ νῆας ἐΐσας
Ἄργεϊ: Od. 4:174: καί κέ οἱ Ἄργεϊ νάσσα πόλιν καὶ δώματ’ ἔτευξα,
Ἄργει: Od. 4:562: Ἄργει ἐν ἱπποβότῳ θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν,
Ἀργείη: Il. 4:8: Ἥρη τ’ Ἀργείη καὶ Ἀλαλκομενηῒς Ἀθήνη.
Ἀργείη: Il. 5:908: Ἥρη τ’ Ἀργείη καὶ Ἀλαλκομενηῒς Ἀθήνη
Ἀργείη: Il. 6:323: Ἀργείη δ’ Ἑλένη μετ’ ἄρα δμῳῇσι γυναιξὶν
Ἀργείη: Od. 4:184: κλαῖε μὲν Ἀργείη Ἑλένη, Διὸς ἐκγεγαυῖα,
Ἀργείη: Od. 4:296: ὣς ἔφατ’, Ἀργείη δ’ Ἑλένη δμῳῇσι κέλευσε
Ἀργείη: Od. 23:218: οὐδέ κεν Ἀργείη Ἑλένη, Διὸς ἐκγεγαυῖα,
Ἀργείην: Il. 2:161: Ἀργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν
Ἀργείην: Il. 2:177: Ἀργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν
Ἀργείην: Il. 3:458: ὑμεῖς δ’ Ἀργείην Ἑλένην καὶ κτήμαθ’ ἅμ’ αὐτῇ
Ἀργείην: Il. 4:19: αὖτις δ’ Ἀργείην Ἑλένην Μενέλαος ἄγοιτο.
Ἀργείην: Il. 4:174: Ἀργείην Ἑλένην· σέο δ’ ὀστέα πύσει ἄρουρα
Ἀργείην: Il. 7:350: δεῦτ’ ἄγετ’ Ἀργείην Ἑλένην καὶ κτήμαθ’ ἅμ’ αὐτῇ
Ἀργείην: Il. 9:140: αἴ κε μετ’ Ἀργείην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν.
Ἀργείην: Il. 9:282: αἵ κε μετ’ Ἀργείην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν.
Ἀργείην: Od. 17:118: ἔνθ’ ἴδον Ἀργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλὰ
Ἀργεῖοι: Il. 2:159: Ἀργεῖοι φεύξονται ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης,
Ἀργεῖοι: Il. 2:333: Ὣς ἔφατ’, Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἴαχον, ἀμφὶ δὲ νῆες
Ἀργεῖοι: Il. 2:352: Ἀργεῖοι Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες
Ἀργεῖοι: Il. 2:394: Ὣς ἔφατ’, Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἴαχον ὡς ὅτε κῦμα
Ἀργεῖοι: Il. 2:725: Ἀργεῖοι παρὰ νηυσὶ Φιλοκτήταο ἄνακτος.
Ἀργεῖοι: Il. 3:82: ἴσχεσθ’ Ἀργεῖοι, μὴ βάλλετε κοῦροι Ἀχαιῶν·
Ἀργεῖοι: Il. 4:234: Ἀργεῖοι μή πώ τι μεθίετε θούριδος ἀλκῆς·
Ἀργεῖοι: Il. 4:242: Ἀργεῖοι ἰόμωροι ἐλεγχέες οὔ νυ σέβεσθε;
Ἀργεῖοι: Il. 4:506: Ἀργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκρούς,
Ἀργεῖοι: Il. 5:498: Ἀργεῖοι δ’ ὑπέμειναν ἀολλέες οὐδὲ φόβηθεν.
Ἀργεῖοι: Il. 5:699: Ἀργεῖοι δ’ ὑπ’ Ἄρηϊ καὶ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
Ἀργεῖοι: Il. 5:787: αἰδὼς Ἀργεῖοι κάκ’ ἐλέγχεα εἶδος ἀγητοί·
Ἀργεῖοι: Il. 6:107: Ἀργεῖοι δ’ ὑπεχώρησαν, λῆξαν δὲ φόνοιο,
Ἀργεῖοι: Il. 7:214: τὸν δὲ καὶ Ἀργεῖοι μὲν ἐγήθεον εἰσορόωντες,
Ἀργεῖοι: Il. 7:419: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐϋσσέλμων ἀπὸ νηῶν
Ἀργεῖοι: Il. 8:228: αἰδὼς Ἀργεῖοι, κάκ’ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί·
Ἀργεῖοι: Il. 10:27: Ἀργεῖοι, τοὶ δὴ ἕθεν εἵνεκα πουλὺν ἐφ’ ὑγρὴν
Ἀργεῖοι: Il. 11:215: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας.
Ἀργεῖοι: Il. 12:3: Ἀργεῖοι καὶ Τρῶες ὁμιλαδόν· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλε
Ἀργεῖοι: Il. 12:16: Ἀργεῖοι δ’ ἐν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδ’ ἔβησαν,
Ἀργεῖοι: Il. 12:37: βαλλόμεν’· Ἀργεῖοι δὲ Διὸς μάστιγι δαμέντες
Ἀργεῖοι: Il. 12:178: λάϊνον· Ἀργεῖοι δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἀνάγκῃ
Ἀργεῖοι: Il. 12:415: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας
Ἀργεῖοι: Il. 13:95: αἰδὼς Ἀργεῖοι, κοῦροι νέοι· ὔμμιν ἔγωγε
Ἀργεῖοι: Il. 13:835: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐπίαχον, οὐδὲ λάθοντο
Ἀργεῖοι: Il. 14:363: Ἀργεῖοι καὶ δ’ αὖτε μεθίεμεν Ἕκτορι νίκην
Ἀργεῖοι: Il. 14:439: Ἀργεῖοι δ’ ὡς οὖν ἴδον Ἕκτορα νόσφι κιόντα
Ἀργεῖοι: Il. 14:478: Ἀργεῖοι ἰόμωροι ἀπειλάων ἀκόρητοι
Ἀργεῖοι: Il. 15:312: Ἀργεῖοι δ’ ὑπέμειναν ἀολλέες, ὦρτο δ’ ἀϋτὴ
Ἀργεῖοι: Il. 15:502: αἰδὼς Ἀργεῖοι· νῦν ἄρκιον ἢ ἀπολέσθαι
Ἀργεῖοι: Il. 15:655: Ἀργεῖοι δὲ νεῶν μὲν ἐχώρησαν καὶ ἀνάγκῃ
Ἀργεῖοι: Il. 16:69: Ἀργεῖοι, Τρώων δὲ πόλις ἐπὶ πᾶσα βέβηκε
Ἀργεῖοι: Il. 17:162: αἶψά κεν Ἀργεῖοι Σαρπηδόνος ἔντεα καλὰ
Ἀργεῖοι: Il. 17:317: Ἀργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκροὺς
Ἀργεῖοι: Il. 17:321: Ἀργεῖοι δέ κε κῦδος ἕλον καὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν
Ἀργεῖοι: Il. 19:84: σύνθεσθ’ Ἀργεῖοι, μῦθόν τ’ εὖ γνῶτε ἕκαστος.
Ἀργεῖοι: Il. 19:256: Ἀργεῖοι κατὰ μοῖραν ἀκούοντες βασιλῆος.
Ἀργεῖοι: Il. 23:448: Ἀργεῖοι δ’ ἐν ἀγῶνι καθήμενοι εἰσορόωντο
Ἀργεῖοι: Od. 2:173: Ἀργεῖοι, μετὰ δέ σφιν ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς.
Ἀργεῖοι: Od. 8:502: Ἀργεῖοι, τοὶ δ’ ἤδη ἀγακλυτὸν ἀμφ’ Ὀδυσῆα
Ἀργεῖοι: Od. 8:513: Ἀργεῖοι Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες.
Ἀργεῖοι: Od. 11:485: Ἀργεῖοι, νῦν αὖτε μέγα κρατέεις νεκύεσσιν
Ἀργεῖοι: Od. 12:190: Ἀργεῖοι Τρῶές τε θεῶν ἰότητι μόγησαν,
Ἀργεῖοι: Od. 17:119: Ἀργεῖοι Τρῶές τε θεῶν ἰότητι μόγησαν.
Ἀργεῖοι: Od. 18:253: Ἀργεῖοι, μετὰ τοῖσι δ’ ἐμὸς πόσις ᾖεν Ὀδυσσεύς.
Ἀργεῖοι: Od. 19:126: Ἀργεῖοι, μετὰ τοῖσι δ’ ἐμὸς πόσις ᾖεν Ὀδυσσεύς.
Ἀργεῖοι: Od. 24:54: “ἴσχεσθ’, Ἀργεῖοι, μὴ φεύγετε, κοῦροι Ἀχαιῶν.
Ἀργείοισ’: Od. 3:133: Ἀργείοισ’, ἐπεὶ οὔ τι νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι
Ἀργείοις: Il. 3:286: τιμὴν δ’ Ἀργείοις ἀποτινέμεν ἥν τιν’ ἔοικεν,
Ἀργείοις: Il. 4:510: Ἀργείοις, ἐπεὶ οὔ σφι λίθος χρὼς οὐδὲ σίδηρος
Ἀργείοις: Il. 8:36: βουλὴν δ’ Ἀργείοις ὑποθησόμεθ’ ἥ τις ὀνήσει,
Ἀργείοις: Il. 8:467: βουλὴν δ’ Ἀργείοις ὑποθησόμεθ’ ἥ τις ὀνήσει,
Ἀργείοις: Il. 10:250: εἰδόσι γάρ τοι ταῦτα μετ’ Ἀργείοις ἀγορεύεις.
Ἀργείοις: Il. 23:535: στὰς δ’ ἄρ’ ἐν Ἀργείοις ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευε·
Ἀργείοισι: Il. 1:382: ἧκε δ’ ἐπ’ Ἀργείοισι κακὸν βέλος· οἳ δέ νυ λαοὶ
Ἀργείοισι: Il. 1:445: ὃς νῦν Ἀργείοισι πολύστονα κήδε’ ἐφῆκεν. ”
Ἀργείοισι: Il. 2:109: τῷ ὅ γ’ ἐρεισάμενος ἔπε’ Ἀργείοισι μετηύδα·
Ἀργείοισι: Il. 2:345: ἄρχευ’ Ἀργείοισι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας,
Ἀργείοισι: Il. 5:3: Ἀργείοισι γένοιτο ἰδὲ κλέος ἐσθλὸν ἄροιτο·
Ἀργείοισι: Il. 9:16: ὣς ὃ βαρὺ στενάχων ἔπε’ Ἀργείοισι μετηύδα·
Ἀργείοισι: Il. 10:51: ἔργα δ’ ἔρεξ’ ὅσα φημὶ μελησέμεν Ἀργείοισι
Ἀργείοισι: Il. 11:121: Τρώων, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ὑπ’ Ἀργείοισι φέβοντο.
Ἀργείοισι: Il. 11:154: αἰὲν ἀποκτείνων ἕπετ’ Ἀργείοισι κελεύων.
Ἀργείοισι: Il. 12:293: ὦρσεν ἐπ’ Ἀργείοισι λέονθ’ ὣς βουσὶν ἕλιξιν.
Ἀργείοισι: Il. 13:417: Ὣς ἔφατ’, Ἀργείοισι δ’ ἄχος γένετ’ εὐξαμένοιο,
Ἀργείοισι: Il. 13:828: ὡς νῦν ἡμέρη ἧδε κακὸν φέρει Ἀργείοισι
Ἀργείοισι: Il. 14:457: Ὣς ἔφατ’, Ἀργείοισι δ’ ἄχος γένετ’ εὐξαμένοιο·
Ἀργείοισι: Il. 14:485: Ὣς ἔφατ’, Ἀργείοισι δ’ ἄχος γένετ’ εὐξαμένοιο·
Ἀργείοισι: Il. 15:380: μᾶλλον ἐπ’ Ἀργείοισι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης.
Ἀργείοισι: Il. 15:556: ἀλλ’ ἕπευ· οὐ γὰρ ἔτ’ ἔστιν ἀποσταδὸν Ἀργείοισι
Ἀργείοισι: Il. 19:269: ἀνστὰς Ἀργείοισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα·
Ἀργείοισι: Il. 21:429: εἶεν, ὅτ’ Ἀργείοισι μαχοίατο θωρηκτῇσιν,
Ἀργείοισι: Il. 23:476: οὔτε νεώτατός ἐσσι μετ’ Ἀργείοισι τοσοῦτον,
Ἀργείοισι: Il. 23:620: ὄψῃ ἐν Ἀργείοισι· δίδωμι δέ τοι τόδ’ ἄεθλον
Ἀργείοισι: Od. 3:309: ἦ τοι ὁ τὸν κτείνας δαίνυ τάφον Ἀργείοισι
Ἀργείοισι: Od. 11:555: οὐλομένων; τὰ δὲ πῆμα θεοὶ θέσαν Ἀργείοισι·
Ἀργείοισιν: Il. 2:155: Ἔνθά κεν Ἀργείοισιν ὑπέρμορα νόστος ἐτύχθη
Ἀργείοισιν: Il. 2:215: ἀλλ’ ὅ τι οἱ εἴσαιτο γελοίϊον Ἀργείοισιν
Ἀργείοισιν: Il. 2:274: νῦν δὲ τόδε μέγ’ ἄριστον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν,
Ἀργείοισιν: Il. 5:551: Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἅμ’ Ἀργείοισιν ἑπέσθην,
Ἀργείοισιν: Il. 5:779: ἀνδράσιν Ἀργείοισιν ἀλεξέμεναι μεμαυῖαι·
Ἀργείοισιν: Il. 5:833: Τρωσὶ μαχήσεσθαι, ἀτὰρ Ἀργείοισιν ἀρήξειν,
Ἀργείοισιν: Il. 6:66: Νέστωρ δ’ Ἀργείοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
Ἀργείοισιν: Il. 7:123: Νέστωρ δ’ Ἀργείοισιν ἀνίστατο καὶ μετέειπεν·
Ἀργείοισιν: Il. 8:414: οὐκ ἐάᾳ Κρονίδης ἐπαμυνέμεν Ἀργείοισιν.
Ἀργείοισιν: Il. 8:541: ὡς νῦν ἡμέρη ἧδε κακὸν φέρει Ἀργείοισιν.
Ἀργείοισιν: Il. 9:514: Ἀργείοισιν ἀμυνέμεναι χατέουσί περ ἔμπης·
Ἀργείοισιν: Il. 9:643: μνήσομαι ὥς μ’ ἀσύφηλον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν
Ἀργείοισιν: Il. 9:676: αὐτόν σε φράζεσθαι ἐν Ἀργείοισιν ἄνωγεν
Ἀργείοισιν: Il. 10:453: οὐκέτ’ ἔπειτα σὺ πῆμά ποτ’ ἔσσεαι Ἀργείοισιν.
Ἀργείοισιν: Il. 14:94: τοσσοῖδ’ ὅσσοισιν σὺ μετ’ Ἀργείοισιν ἀνάσσεις·
Ἀργείοισιν: Il. 14:390: ἤτοι ὃ μὲν Τρώεσσιν, ὃ δ’ Ἀργείοισιν ἀρήγων.
Ἀργείοισιν: Il. 15:216: ἐκπέρσαι, δοῦναι δὲ μέγα κράτος Ἀργείοισιν,
Ἀργείοισιν: Il. 15:726: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα μᾶλλον ἐπ’ Ἀργείοισιν ὄρουσαν.
Ἀργείοισιν: Il. 16:32: αἴ κε μὴ Ἀργείοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς;
Ἀργείοισιν: Il. 16:729: δύσεθ’ ὅμιλον ἰών, ἐν δὲ κλόνον Ἀργείοισιν
Ἀργείοισιν: Il. 17:151: κάλλιπες Ἀργείοισιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι,
Ἀργείοισιν: Il. 19:122: ἤδη ἀνὴρ γέγον’ ἐσθλὸς ὃς Ἀργείοισιν ἀνάξει
Ἀργείοισιν: Il. 19:124: σὸν γένος· οὔ οἱ ἀεικὲς ἀνασσέμεν Ἀργείοισιν.
Ἀργείοισιν: Il. 23:271: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
Ἀργείοισιν: Il. 23:456: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
Ἀργείοισιν: Il. 23:471: Αἰτωλὸς γενεήν, μετὰ δ’ Ἀργείοισιν ἀνάσσει
Ἀργείοισιν: Il. 23:657: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
Ἀργείοισιν: Il. 23:706: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
Ἀργείοισιν: Il. 23:752: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
Ἀργείοισιν: Il. 23:781: ὄνθον ἀποπτύων, μετὰ δ’ Ἀργείοισιν ἔειπεν·
Ἀργείοισιν: Il. 23:786: μειδιόων, καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
Ἀργείοισιν: Il. 23:801: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
Ἀργείοισιν: Il. 23:830: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
Ἀργείοισιν: Od. 3:129: φραζόμεθ’ Ἀργείοισιν ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένοιτο.
Ἀργείοισιν: Od. 3:379: ἥ τοι καὶ πατέρ’ ἐσθλὸν ἐν Ἀργείοισιν ἐτίμα.
Ἀργείοισιν: Od. 11:500: πέφνον λαὸν ἄριστον, ἀμύνων Ἀργείοισιν, -
Ἀργείοισιν: Od. 11:518: ὅσσον λαὸν ἔπεφνεν ἀμύνων Ἀργείοισιν,
Ἀργείοισιν: Od. 15:240: ναιέμεναι πολλοῖσιν ἀνάσσοντ’ Ἀργείοισιν.
Ἀργείοσιν: Il. 19:175: ὀμνυέτω δέ τοι ὅρκον ἐν Ἀργείοσιν ἀναστὰς
Ἀργείους: Il. 3:99: Ἀργείους καὶ Τρῶας, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέπασθε
Ἀργείους: Il. 5:691: ὤσαιτ’ Ἀργείους, πολέων δ’ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
Ἀργείους: Il. 5:712: Ἀργείους ὀλέκοντας ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ,
Ἀργείους: Il. 5:823: Ἀργείους ἐκέλευσα ἀλήμεναι ἐνδάδε πάντας·
Ἀργείους: Il. 7:18: Ἀργείους ὀλέκοντας ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ,
Ἀργείους: Il. 8:183: Ἀργείους παρὰ νηυσὶν ἀτυζομένους ὑπὸ καπνοῦ.
Ἀργείους: Il. 8:501: Ἀργείους καὶ νῆας ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
Ἀργείους: Il. 9:338: Ἀργείους; τί δὲ λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ’ ἀγείρας
Ἀργείους: Il. 9:649: κτείνοντ’ Ἀργείους, κατά τε σμῦξαι πυρὶ νῆας.
Ἀργείους: Il. 10:45: Ἀργείους καὶ νῆας, ἐπεὶ Διὸς ἐτράπετο φρήν.
Ἀργείους: Il. 10:201: ὀλλὺς Ἀργείους, ὅτε δὴ περὶ νὺξ ἐκάλυψεν.
Ἀργείους: Il. 11:16: Ἀργείους· ἐν δ’ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν.
Ἀργείους: Il. 13:44: Ἀργείους ὄτρυνε βαθείης ἐξ ἁλὸς ἐλθὼν
Ἀργείους: Il. 13:351: Ἀργείους δὲ Ποσειδάων ὀρόθυνε μετελθὼν
Ἀργείους: Il. 13:678: ὄτρυν’ Ἀργείους, πρὸς δὲ σθένει αὐτὸς ἄμυνεν·
Ἀργείους: Il. 13:811: Ἀργείους; οὔ τοί τι μάχης ἀδαήμονές εἰμεν,
Ἀργείους: Il. 15:8: Ἀργείους, μετὰ δέ σφι Ποσειδάωνα ἄνακτα·
Ἀργείους: Il. 15:560: Ἀργείους δ’ ὄτρυνε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
Ἀργείους: Il. 19:135: Ἀργείους ὀλέκεσκεν ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν,
Ἀργείους: Il. 23:569: Ἀργείους· ὃ δ’ ἔπειτα μετηύδα ἰσόθεος φώς·
Ἀργείους: Il. 24:393: Ἀργείους κτείνεσκε δαΐζων ὀξέϊ χαλκῷ·
Ἀργείους: Od. 4:258: ἦλθε μετ’ Ἀργείους, κατὰ δὲ φρόνιν ἤγαγε πολλήν.
ἀργεϊφόντῃ: Il. 2:103: αὐτὰρ ἄρα Ζεὺς δῶκε διακτόρῳ ἀργεϊφόντῃ·
Ἀργεϊφόντῃ: Od. 7:137: σπένδοντας δεπάεσσιν ἐϋσκόπῳ Ἀργεϊφόντῃ,
Ἀργειφόντην: Il. 24:24: κλέψαι δ’ ὀτρύνεσκον ἐΰσκοπον Ἀργειφόντην.
Ἀργειφόντην: Il. 24:109: κλέψαι δ’ ὀτρύνουσιν ἐΰσκοπον Ἀργειφόντην·
Ἀργειφόντην: Il. 24:153: τοῖον γάρ οἱ πομπὸν ὀπάσσομεν Ἀργειφόντην,
Ἀργεϊφόντην: Od. 1:38: Ἑρμείαν πέμψαντες, ἐΰσκοπον Ἀργεϊφόντην,
Ἀργεϊφόντην: Od. 1:84: Ἑρμείαν μὲν ἔπειτα, διάκτορον Ἀργεϊφόντην,
Ἀργειφόντης: Il. 16:181: Φύλαντος θυγάτηρ· τῆς δὲ κρατὺς Ἀργειφόντης
Ἀργειφόντης: Il. 21:497: Λητὼ δὲ προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
Ἀργειφόντης: Il. 24:182: τοῖος γάρ τοι πομπὸς ἅμ’ ἕψεται Ἀργειφόντης,
Ἀργειφόντης: Il. 24:339: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε διάκτορος Ἀργειφόντης.
Ἀργειφόντης: Il. 24:345: τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς Ἀργειφόντης.
Ἀργειφόντης: Il. 24:378: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
Ἀργειφόντης: Il. 24:389: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
Ἀργειφόντης: Il. 24:410: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
Ἀργειφόντης: Il. 24:432: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
Ἀργειφόντης: Il. 24:445: τοῖσι δ’ ἐφ’ ὕπνον ἔχευε διάκτορος Ἀργειφόντης
Ἀργεϊφόντης: Od. 5:43: ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε διάκτορος Ἀργεϊφόντης.
Ἀργεϊφόντης: Od. 5:49: τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς Ἀργεϊφόντης.
Ἀργεϊφόντης: Od. 5:75: ἔνθα στὰς θηεῖτο διάκτορος Ἀργεϊφόντης.
Ἀργεϊφόντης: Od. 5:94: αὐτὰρ ὁ πῖνε καὶ ἦσθε διάκτορος Ἀργεϊφόντης.
Ἀργεϊφόντης: Od. 5:145: τὴν δ’ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργεϊφόντης·
Ἀργεϊφόντης: Od. 5:148: ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κρατὺς Ἀργεϊφόντης·
Ἀργεϊφόντης: Od. 8:338: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα διάκτορος Ἀργεϊφόντης·
Ἀργεϊφόντης: Od. 10:302: ὣς ἄρα φωνήσας πόρε φάρμακον Ἀργεϊφόντης
Ἀργεϊφόντης: Od. 10:331: φάσκεν ἐλεύσεσθαι χρυσόῤῥαπις Ἀργεϊφόντης,
Ἀργεϊφόντης: Od. 24:99: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε διάκτορος Ἀργεϊφόντης
Ἀργείων: Il. 1:79: Ἀργείων κρατέει καί οἱ πείθονται Ἀχαιοί·
Ἀργείων: Il. 1:119: Ἀργείων ἀγέραστος ἔω, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε·
Ἀργείων: Il. 2:79: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
Ἀργείων: Il. 3:19: πάλλων Ἀργείων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους
Ἀργείων: Il. 3:227: ἔξοχος Ἀργείων κεφαλήν τε καὶ εὐρέας ὤμους;
Ἀργείων: Il. 4:260: Ἀργείων οἳ ἄριστοι ἐνὶ κρητῆρι κέρωνται.
Ἀργείων: Il. 4:285: Αἴαντ’ Ἀργείων ἡγήτορε χαλκοχιτώνων,
Ἀργείων: Il. 6:159: Ἀργείων· Ζεὺς γάρ οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ ἐδάμασσε.
Ἀργείων: Il. 7:128: πάντων Ἀργείων ἐρέων γενεήν τε τόκον τε.
Ἀργείων: Il. 8:359: χερσὶν ὑπ’ Ἀργείων φθίμενος ἐν πατρίδι γαίῃ·
Ἀργείων: Il. 8:472: ὀλλύντ’ Ἀργείων πουλὺν στρατὸν αἰχμητάων·
Ἀργείων: Il. 9:17: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
Ἀργείων: Il. 9:36: ἴσασ’ Ἀργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες.
Ἀργείων: Il. 9:59: Ἀργείων βασιλῆας, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπες.
Ἀργείων: Il. 9:258: τίωσ’ Ἀργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες.
Ἀργείων: Il. 9:518: φίλτατοι Ἀργείων· τῶν μὴ σύ γε μῦθον ἐλέγξῃς
Ἀργείων: Il. 10:33: Ἀργείων ἤνασσε, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ.
Ἀργείων: Il. 10:130: Ἀργείων, ὅτε κέν τιν’ ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ.
Ἀργείων: Il. 10:195: Ἀργείων βασιλῆες ὅσοι κεκλήατο βουλήν.
Ἀργείων: Il. 10:533: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
Ἀργείων: Il. 10:539: Ἀργείων οἳ ἄριστοι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ.
Ἀργείων: Il. 11:276: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
Ἀργείων: Il. 11:402: Ἀργείων παρέμεινεν, ἐπεὶ φόβος ἔλλαβε πάντας·
Ἀργείων: Il. 11:586: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
Ἀργείων: Il. 11:666: Ἀργείων ἀέκητι πυρὸς δηΐοιο θέρωνται,
Ἀργείων: Il. 12:14: πολλοὶ δ’ Ἀργείων οἳ μὲν δάμεν, οἳ δὲ λίποντο,
Ἀργείων: Il. 12:246: νηυσὶν ἐπ’ Ἀργείων, σοὶ δ’ οὐ δέος ἔστ’ ἀπολέσθαι·
Ἀργείων: Il. 12:269: ὦ φίλοι Ἀργείων ὅς τ’ ἔξοχος ὅς τε μεσήεις
Ἀργείων: Il. 12:354: Αἴαντ’ Ἀργείων ἡγήτορε χαλκοχιτώνων
Ἀργείων: Il. 12:441: Ἀργείων καὶ νηυσὶν ἐνίετε θεσπιδαὲς πῦρ.
Ἀργείων: Il. 13:676: λαοὶ ὑπ’ Ἀργείων. τάχα δ’ ἂν καὶ κῦδος Ἀχαιῶν
Ἀργείων: Il. 13:763: χερσὶν ὑπ’ Ἀργείων κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες,
Ἀργείων: Il. 14:392: Ἀργείων· οἳ δὲ ξύνισαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ.
Ἀργείων: Il. 14:455: ἀλλά τις Ἀργείων κόμισε χροΐ, καί μιν ὀΐω
Ἀργείων: Il. 15:366: σύγχεας Ἀργείων, αὐτοῖσι δὲ φύζαν ἐνῶρσας.
Ἀργείων: Il. 15:493: ὡς νῦν Ἀργείων μινύθει μένος, ἄμμι δ’ ἀρήγει.
Ἀργείων: Il. 15:595: Ἀργείων καὶ κῦδος ἀπαίνυτο, τοὺς δ’ ὀρόθυνεν.
Ἀργείων: Il. 16:17: ἦε σύ γ’ Ἀργείων ὀλοφύρεαι, ὡς ὀλέκονται
Ἀργείων: Il. 16:99: μήτέ τις Ἀργείων, νῶϊν δ’ ἐκδῦμεν ὄλεθρον,
Ἀργείων: Il. 16:272: Ἀργείων παρὰ νηυσὶ καὶ ἀγχέμαχοι θεράποντες,
Ἀργείων: Il. 17:165: Ἀργείων παρὰ νηυσὶ καὶ ἀγχέμαχοι θεράποντες.
Ἀργείων: Il. 17:248: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
Ἀργείων: Il. 17:506: Ἀργείων, ἤ κ’ αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισιν ἁλοίη.
Ἀργείων: Il. 17:508: Αἴαντ’ Ἀργείων ἡγήτορε καὶ Μενέλαε
Ἀργείων: Il. 17:669: Αἴαντ’ Ἀργείων ἡγήτορε Μηριόνη τε
Ἀργείων: Il. 18:449: Ἀργείων, καὶ πολλὰ περικλυτὰ δῶρ’ ὀνόμαζον.
Ἀργείων: Il. 19:236: νηυσὶν ἐπ’ Ἀργείων· ἀλλ’ ἀθρόοι ὁρμηθέντες
Ἀργείων: Il. 22:89: Ἀργείων παρὰ νηυσὶ κύνες ταχέες κατέδονται.
Ἀργείων: Il. 22:378: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
Ἀργείων: Il. 23:457: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
Ἀργείων: Il. 23:484: δεύεαι Ἀργείων, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής.
Ἀργείων: Il. 23:498: ἵππους Ἀργείων, οἳ δεύτεροι οἵ τε πάροιθεν.
Ἀργείων: Il. 23:573: ἀλλ’ ἄγετ’ Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
Ἀργείων: Il. 23:617: Ἀργείων ἀν’ ἀγῶνα φέρων, καὶ ἔειπε παραστάς·
Ἀργείων: Il. 24:168: χερσὶν ὑπ’ Ἀργείων κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες.
Ἀργείων: Il. 24:298: νῆας ἐπ’ Ἀργείων ἰέναι μάλα περ μεμαῶτα.
Ἀργείων: Il. 24:779: δείσητ’ Ἀργείων πυκινὸν λόχον· ἦ γὰρ Ἀχιλλεὺς
Ἀργείων: Od. 1:61: Ἀργείων παρὰ νηυσὶ χαρίζετο ἱερὰ ῥέζων
Ἀργείων: Od. 1:211: Ἀργείων οἱ ἄριστοι ἔβαν κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσίν·
Ἀργείων: Od. 4:172: Ἀργείων, εἰ νῶϊν ὑπεὶρ ἅλα νόστον ἔδωκε
Ἀργείων: Od. 4:200: Ἀργείων· μέλλεις δὲ σὺ ἴδμεναι· - οὐ γὰρ ἐγώ γε
Ἀργείων: Od. 4:273: Ἀργείων, Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες.
Ἀργείων: Od. 4:279: πάντων Ἀργείων φωνὴν ἴσκουσ’ ἀλόχοισιν·
Ἀργείων: Od. 8:578: Ἀργείων Δαναῶν ἠδ’ Ἰλίου οἶτον ἀκούων.
Ἀργείων: Od. 10:15: Ἴλιον Ἀργείων τε νέας καὶ νόστον Ἀχαιῶν·
Ἀργείων: Od. 11:369: πάντων Ἀργείων σέο τ’ αὐτοῦ κήδεα λυγρά.
Ἀργείων: Od. 11:524: Ἀργείων οἱ ἄριστοι, ἐμοὶ δ’ ἐπὶ πάντ’ ἐτέταλτο,
Ἀργείων: Od. 24:62: Ἀργείων· τοῖον γὰρ ὑπώρορε Μοῦσα λίγεια.
Ἀργείων: Od. 24:81: χεύαμεν Ἀργείων ἱερὸς στρατὸς αἰχμητάων
ἀργεννάων: Il. 3:198: ὅς τ’ οἰῶν μέγα πῶϋ διέρχεται ἀργεννάων.
ἀργεννάων: Il. 18:588: ἐν καλῇ βήσσῃ μέγαν οἰῶν ἀργεννάων,
ἀργεννέων: Il. 18:529: ἀργεννέων οἰῶν, κτεῖνον δ’ ἐπὶ μηλοβοτῆρας.
ἀργεννῇσ’: Od. 17:472: βλήεται ἢ περὶ βουσὶν ἢ ἀργεννῇσ’ ὀΐεσσιν·
ἀργεννῇς: Il. 6:424: βουσὶν ἐπ’ εἰλιπόδεσσι καὶ ἀργεννῇς ὀΐεσσι.
ἀργεννῇσι: Il. 3:141: αὐτίκα δ’ ἀργεννῇσι καλυψαμένη ὀθόνῃσιν
Ἄργεος: Il. 2:287: ἐνθάδ’ ἔτι στείχοντες ἀπ’ Ἄργεος ἱπποβότοιο
Ἄργεος: Il. 6:152: ἔστι πόλις Ἐφύρη μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο,
Ἄργεος: Il. 7:363: κτήματα δ’ ὅσσ’ ἀγόμην ἐξ Ἄργεος ἡμέτερον δῶ
Ἄργεος: Il. 9:246: φθίσθαι ἐνὶ Τροίῃ ἑκὰς Ἄργεος ἱπποβότοιο.
Ἄργεος: Il. 12:70: νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ’ Ἄργεος ἐνθάδ’ Ἀχαιούς·
Ἄργεος: Il. 13:227: νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ’ Ἄργεος ἐνθάδ’ Ἀχαιούς.
Ἄργεος: Il. 13:379: Ἄργεος ἐξαγαγόντες ὀπυιέμεν, εἴ κε σὺν ἄμμιν
Ἄργεος: Il. 14:70: νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ’ Ἄργεος ἐνθάδ’ Ἀχαιούς.
Ἄργεος: Il. 19:329: οἶον ἐμὲ φθίσεσθαι ἀπ’ Ἄργεος ἱπποβότοιο
Ἄργεος: Od. 3:251: ἦ οὐκ Ἄργεος ἦεν Ἀχαιϊκοῦ, ἀλλά πῃ ἄλλῃ
Ἄργεος: Od. 3:263: ἥμεθ’· ὁ δ’ εὔκηλος μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο
Ἄργεος: Od. 4:99: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, ἑκὰς Ἄργεος ἱπποβότοιο.
Ἄργεος: Od. 15:224: τηλεδαπός, φεύγων ἐξ Ἄργεος ἄνδρα κατακτάς,
Ἄργεος: Od. 21:108: οὔτε Πύλου ἱερῆς οὔτ’ Ἄργεος οὔτε Μυκήνης,
Ἄργεος: Od. 24:37: ὃς θάνες ἐν Τροίῃ ἑκὰς Ἄργεος· ἀμφὶ δέ σ’ ἄλλοι
ἀργεστᾶο: Il. 11:306: ἀργεστᾶο Νότοιο βαθείῃ λαίλαπι τύπτων·
ἀργεστᾶο: Il. 21:334: αὐτὰρ ἐγὼ Ζεφύροιο καὶ ἀργεστᾶο Νότοιο
ἀργέτα: Il. 21:127: ἰχθύς, ὅς κε φάγῃσι Λυκάονος ἀργέτα δημόν.
ἀργέτι: Il. 11:817: ἄσειν ἐν Τροίῃ ταχέας κύνας ἀργέτι δημῷ.
ἀργὴν: Od. 15:161: αἰετὸς ἀργὴν χῆνα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον,
ἀργῆτα: Il. 8:133: βροντήσας δ’ ἄρα δεινὸν ἀφῆκ’ ἀργῆτα κεραυνόν,
ἀργῆτι: Il. 3:419: βῆ δὲ κατασχομένη ἑανῷ ἀργῆτι φαεινῷ
ἀργῆτι: Od. 5:128: Ζεύς, ὅς μιν κατέπεφνε βαλὼν ἀργῆτι κεραυνῷ.
ἀργῆτι: Od. 5:131: οἶον, ἐπεί οἱ νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ
ἀργῆτι: Od. 7:249: οἶον, ἐπεί μοι νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ
ἀργῆτι: Od. 12:387: τῶν δέ κ’ ἐγὼ τάχα νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ
ἀργικέραυνε: Il. 19:121: Ζεῦ πάτερ ἀργικέραυνε ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ θήσω·
ἀργικέραυνε: Il. 20:16: τίπτ’ αὖτ’ ἀργικέραυνε θεοὺς ἀγορὴν δὲ κάλεσσας;
ἀργικέραυνε: Il. 22:178: ὦ πάτερ ἀργικέραυνε κελαινεφὲς οἷον ἔειπες·
ἀργινόεντα: Il. 2:647: Λύκτον Μίλητόν τε καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον
ἀργινόεντα: Il. 2:656: Λίνδον Ἰηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον.
ἀργιόδοντα: Il. 9:535: ὦρσεν ἔπι χλούνην σῦν ἄγριον ἀργιόδοντα,
ἀργιόδοντας: Il. 11:292: ὡς δ’ ὅτε πού τις θηρητὴρ κύνας ἀργιόδοντας
ἀργιόδοντας: Od. 8:60: ὀκτὼ δ’ ἀργιόδοντας ὕας, δύο δ’ εἰλίποδας βοῦς·
ἀργιόδοντες: Il. 23:32: πολλοὶ δ’ ἀργιόδοντες ὕες θαλέθοντες ἀλοιφῇ
ἀργιόδοντες: Od. 11:413: νωλεμέως κτείνοντο σύες ὣς ἀργιόδοντες,
ἀργιόδοντες: Od. 14:532: βῆ δ’ ἴμεναι κείων, ὅθι περ σύες ἀργιόδοντες
ἀργιόδοντος: Il. 10:264: ἀργιόδοντος ὑὸς θαμέες ἔχον ἔνθα καὶ ἔνθα
ἀργιόδοντος: Od. 8:476: ἀργιόδοντος ὑός, θαλερὴ δ’ ἦν ἀμφὶς ἀλοιφή·
ἀργιόδοντος: Od. 14:423: ἀργιόδοντος ὑὸς καὶ ἐπεύχετο πᾶσι θεοῖσι
ἀργιόδοντος: Od. 14:438: ἀργιόδοντος ὑός, κύδαινε δὲ θυμὸν ἄνακτος.
ἀργιοδόντων: Od. 14:416: δὴν ἔχομεν πάσχοντες ὑῶν ἕνεκ’ ἀργιοδόντων·
ἀργίποδας: Il. 24:211: ἀργίποδας κύνας ἆσαι ἑῶν ἀπάνευθε τοκήων
Ἄργισσαν: Il. 2:738: Οἳ δ’ Ἄργισσαν ἔχον καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο,
ἄργματα: Od. 14:446: ἦ ῥα, καὶ ἄργματα θῦσε θεοῖσ’ αἰειγενέτῃσι,
ἀργοὶ: Il. 18:283: οὐδέ ποτ’ ἐκπέρσει· πρίν μιν κύνες ἀργοὶ ἔδονται.
ἀργοὶ: Il. 18:578: τέσσαρες, ἐννέα δέ σφι κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο.
ἀργοὶ: Il. 23:30: πολλοὶ μὲν βόες ἀργοὶ ὀρέχθεον ἀμφὶ σιδήρῳ
ἀργοὶ: Od. 2:11: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω κύνες ἀργοὶ ἕποντο.
ἀργοὶ: Od. 17:62: ἔγχος ἔχων· ἅμα τῷ γε κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο.
ἀργοὶ: Od. 20:145: ἔγχος ἔχων· ἅμα τῷ γε κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο.
Ἄργον: Od. 17:326: Ἄργον δ’ αὖ κατὰ μοῖρ’ ἔλαβεν μέλανος θανάτοιο,
Ἄργος: Il. 2:115: δυσκλέα Ἄργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν.
Ἄργος: Il. 2:348: πρὶν Ἄργος δ’ ἰέναι πρὶν καὶ Διὸς αἰγιόχοιο
Ἄργός: Il. 2:559: Οἳ δ’ Ἄργός τ’ εἶχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν
Ἄργος: Il. 2:681: Νῦν αὖ τοὺς ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν Ἄργος ἔναιον,
Ἄργος: Il. 3:75: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ Ἀχαιΐδα καλλιγύναικα.
Ἄργος: Il. 3:258: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ Ἀχαιΐδα καλλιγύναικα.
Ἄργός: Il. 4:52: Ἄργός τε Σπάρτη τε καὶ εὐρυάγυια Μυκήνη·
Ἄργος: Il. 4:171: καί κεν ἐλέγχιστος πολυδίψιον Ἄργος ἱκοίμην·
Ἄργος: Il. 9:22: δυσκλέα Ἄργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν.
Ἄργος: Il. 9:141: εἰ δέ κεν Ἄργος ἱκοίμεθ’ Ἀχαιϊκὸν οὖθαρ ἀρούρης
Ἄργος: Il. 9:283: εἰ δέ κεν Ἄργος ἱκοίμεθ’ Ἀχαιϊκὸν οὖθαρ ἀρούρης
Ἄργος: Il. 15:30: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ πολλά περ ἀθλήσαντα.
Ἄργος: Il. 19:115: καρπαλίμως δ’ ἵκετ’ Ἄργος Ἀχαιικόν, ἔνθ’ ἄρα ᾔδη
Ἄργος: Il. 24:437: σοὶ δ’ ἂν ἐγὼ πομπὸς καί κε κλυτὸν Ἄργος ἱκοίμην,
Ἄργος: Od. 1:344: ἀνδρός, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.”
Ἄργος: Od. 4:726: ἐσθλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.
Ἄργος: Od. 4:816: ἐσθλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.
Ἄργος: Od. 15:80: εἰ δ’ ἐθέλεις τραφθῆναι ἀν’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος,
Ἄργος: Od. 15:239: Ἄργος ἐς ἱππόβοτον· τόθι γάρ νύ οἱ αἴσιμον ἦεν
Ἄργος: Od. 15:274: Ἄργος ἀν’ ἱππόβοτον, μέγα δὲ κρατέουσιν Ἀχαιῶν·
Ἄργος: Od. 17:292: Ἄργος, Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὅν ῥά ποτ’ αὐτὸς
Ἄργος: Od. 17:300: ἔνθα κύων κεῖτ’ Ἄργος ἐνίπλειος κυνοραιστέων.
Ἄργος: Od. 18:246: εἰ πάντες σε ἴδοιεν ἀν’ Ἴασον Ἄργος Ἀχαιοί,
ἀργούς: Il. 1:50: οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς,
ἀργυρέας: Od. 4:128: ὃς Μενελάῳ δῶκε δύ’ ἀργυρέας ἀσαμίνθους,
ἀργυρέας: Od. 10:355: ἀργυρέας, ἐπὶ δέ σφι τίθει χρύσεια κάνεια·
ἀργυρέῃ: Il. 1:219: Ἦ καὶ ἐπ’ ἀργυρέῃ κώπῃ σχέθε χεῖρα βαρεῖαν,
ἀργυρέῃ: Od. 1:442: ἀργυρέῃ, ἐπὶ δὲ κληῗδ’ ἐτάνυσσεν ἱμάντι.
ἀργυρέη: Od. 8:404: ἀργυρέη, κολεὸν δὲ νεοπρίστου ἐλέφαντος
ἀργυρέῃ: Od. 10:24: ἀργυρέῃ, ἵνα μή τι παραπνεύσει’ ὀλίγον περ·
ἀργυρέην: Il. 18:413: λάρνακ’ ἐς ἀργυρέην συλλέξατο, τοῖς ἐπονεῖτο·
ἀργυρέῃσιν: Il. 18:563: ἑστήκει δὲ κάμαξι διαμπερὲς ἀργυρέῃσιν.
ἀργύρεοι: Od. 7:89: ἀργύρεοι δὲ σταθμοὶ ἐν χαλκέῳ ἕστασαν οὐδῷ,
ἀργύρεοι: Od. 7:91: χρύσειοι δ’ ἑκάτερθε καὶ ἀργύρεοι κύνες ἦσαν,
ἀργυρέοιο: Il. 1:49: δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ’ ἀργυρέοιο βιοῖο·
ἀργυρέοιο: Il. 24:605: τοὺς μὲν Ἀπόλλων πέφνεν ἀπ’ ἀργυρέοιο βιοῖο
ἀργυρέοιο: Od. 1:137: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
ἀργυρέοιο: Od. 4:53: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
ἀργυρέοιο: Od. 7:173: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
ἀργυρέοιο: Od. 10:369: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
ἀργυρέοιο: Od. 15:136: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
ἀργυρέοιο: Od. 17:92: καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
ἀργυρέοισιν: Il. 3:331: καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·
ἀργυρέοισιν: Il. 5:727: δίφρος δὲ χρυσέοισι καὶ ἀργυρέοισιν ἱμᾶσιν
ἀργυρέοισιν: Il. 11:18: καλὰς ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·
ἀργυρέοισιν: Il. 16:132: καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·
ἀργυρέοισιν: Il. 19:370: καλὰς ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·
ἀργύρεον: Il. 9:187: καλῇ δαιδαλέῃ, ἐπὶ δ’ ἀργύρεον ζυγὸν ἦεν,
ἀργύρεον: Il. 11:31: ἀργύρεον χρυσέοισιν ἀορτήρεσσιν ἀρηρός.
ἀργύρεον: Il. 18:480: τρίπλακα μαρμαρέην, ἐκ δ’ ἀργύρεον τελαμῶνα.
ἀργύρεον: Il. 23:741: ἀργύρεον κρητῆρα τετυγμένον· ἓξ δ’ ἄρα μέτρα
ἀργύρεον: Od. 4:125: Φυλὼ δ’ ἀργύρεον τάλαρον φέρε, τόν οἱ ἔδωκεν
ἀργύρεον: Od. 4:132: ἀργύρεον, χρυσῷ δ’ ἐπὶ χείλεα κεκράαντο.
ἀργύρεον: Od. 7:90: ἀργύρεον δ’ ἐφ’ ὑπερθύριον, χρυσέη δὲ κορώνη.
ἀργύρεον: Od. 15:104: ἀργύρεον· Ἑλένη δὲ παρίστατο φωριαμοῖσιν,
ἀργύρεον: Od. 15:123: ἀργύρεον· Ἑλένη δὲ παρίστατο καλλιπάρῃος
ἀργύρεος: Il. 5:729: τοῦ δ’ ἐξ ἀργύρεος ῥυμὸς πέλεν· αὐτὰρ ἐπ’ ἄκρῳ
ἀργύρεος: Il. 11:38: τῆς δ’ ἐξ ἀργύρεος τελαμὼν ἦν· αὐτὰρ ἐπ’ αὐτοῦ
ἀργύρεος: Od. 4:615: δώσω τοι κρητῆρα τετυγμένον· ἀργύρεος δὲ
ἀργύρεος: Od. 15:115: δώσω τοι κρητῆρα τετυγμένον· ἀργύρεος δὲ
ἀργυρέῳ: Od. 10:357: ἡδὺν ἐν ἀργυρέῳ, νέμε δὲ χρύσεια κύπελλα·
ἀργυρέων: Il. 18:598: εἶχον χρυσείας ἐξ ἀργυρέων τελαμώνων.
ἀργυροδίνῃ: Il. 2:753: οὐδ’ ὅ γε Πηνειῷ συμμίσγεται ἀργυροδίνῃ,
ἀργυροδίνην: Il. 21:8: ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο βαθύῤῥοον ἀργυροδίνην,
ἀργυροδίνης: Il. 21:130: οὐδ’ ὑμῖν ποταμός περ ἐΰῤῥοος ἀργυροδίνης
ἀργυρόηλον: Il. 2:45: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον·
ἀργυρόηλον: Il. 3:334: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον
ἀργυρόηλον: Il. 3:361: Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον
ἀργυρόηλον: Il. 7:303: Ὣς ἄρα φωνήσας δῶκε ξίφος ἀργυρόηλον
ἀργυρόηλον: Il. 13:610: Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον
ἀργυρόηλον: Il. 16:135: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον
ἀργυρόηλον: Il. 19:372: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον
ἀργυρόηλον: Il. 23:807: τῷ μὲν ἐγὼ δώσω τόδε φάσγανον ἀργυρόηλον
ἀργυρόηλον: Od. 8:65: τῷ δ’ ἄρα Ποντόνοος θῆκε θρόνον ἀργυρόηλον
ἀργυρόηλον: Od. 8:406: ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει ξίφος ἀργυρόηλον,
ἀργυρόηλον: Od. 8:416: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισι θέτο ξίφος ἀργυρόηλον.
ἀργυρόηλον: Od. 10:261: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγὼ περὶ μὲν ξίφος ἀργυρόηλον
ἀργυρόηλον: Od. 11:97: ὣς φάτ’, ἐγὼ δ’ ἀναχασσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον
ἀργυροήλου: Il. 14:404: ἤτοι ὃ μὲν σάκεος, ὃ δὲ φασγάνου ἀργυροήλου·
ἀργυροήλου: Il. 18:389: τὴν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου
ἀργυροήλου: Od. 7:162: ἀλλ’ ἄγε δὴ ξεῖνον μὲν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου
ἀργυροήλου: Od. 10:314: εἷσε δέ μ’ εἰσαγαγοῦσα ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου,
ἀργυροήλου: Od. 10:366: εἷσε δέ μ’ εἰσαγαγοῦσα ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου,
ἀργυροήλου: Od. 22:341: μεσσηγὺς κρητῆρος ἰδὲ θρόνου ἀργυροήλου,
ἄργυρον: Il. 18:475: καὶ χρυσὸν τιμῆντα καὶ ἄργυρον· αὐτὰρ ἔπειτα
ἄργυρον: Od. 10:35: καί μ’ ἔφασαν χρυσόν τε καὶ ἄργυρον οἴκαδ’ ἄγεσθαι,
ἀργυρόπεζα: Il. 1:538: ἀργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος.
ἀργυρόπεζα: Il. 1:556: ἀργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος·
ἀργυρόπεζα: Il. 9:410: μήτηρ γάρ τέ μέ φησι θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
ἀργυρόπεζα: Il. 16:222: καλῆς δαιδαλέης, τήν οἱ Θέτις ἀργυρόπεζα
ἀργυρόπεζα: Il. 18:127: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
ἀργυρόπεζα: Il. 18:146: ἣ δ’ αὖτ’ Οὔλυμπον δὲ θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
ἀργυρόπεζα: Il. 18:369: Ἡφαίστου δ’ ἵκανε δόμον Θέτις ἀργυρόπεζα
ἀργυρόπεζα: Il. 18:381: τόφρά οἱ ἐγγύθεν ἦλθε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα.
ἀργυρόπεζα: Il. 19:28: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
ἀργυρόπεζα: Il. 24:89: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
ἀργυρόπεζα: Il. 24:120: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα,
ἀργυρόπεζα: Od. 24:92: ἀργυρόπεζα Θέτις· μάλα γὰρ φίλος ἦσθα θεοῖσιν.
ἀργυρόπεζαν: Il. 16:574: ἐς Πηλῆ’ ἱκέτευσε καὶ ἐς Θέτιν ἀργυρόπεζαν·
ἄργυρος: Od. 10:45: ὅσσος τις χρυσός τε καὶ ἄργυρος ἀσκῷ ἔνεστιν.”
Ἀργυρότοξ’: Il. 1:37: “ Κλῦθί μευ, Ἀργυρότοξ’, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας
ἀργυρότοξ’: Il. 1:451: “ Κλῦθί μευ ἀργυρότοξ’, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας
ἀργυρότοξε: Il. 21:229: ὢ πόποι ἀργυρότοξε Διὸς τέκος οὐ σύ γε βουλὰς
ἀργυρότοξε: Il. 24:56: εἴη κεν καὶ τοῦτο τεὸν ἔπος ἀργυρότοξε
ἀργυρότοξος: Il. 2:766: τὰς ἐν Πηρείῃ θρέψ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
ἀργυρότοξος: Il. 5:449: αὐτὰρ ὃ εἴδωλον τεῦξ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
ἀργυρότοξος: Il. 5:517: οὐ γὰρ ἔα πόνος ἄλλος, ὃν ἀργυρότοξος ἔγειρεν
ἀργυρότοξος: Il. 5:760: τέρπονται Κύπρίς τε καὶ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
ἀργυρότοξος: Il. 7:58: κὰδ δ’ ἄρ’ Ἀθηναίη τε καὶ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
ἀργυρότοξος: Il. 10:515: Οὐδ’ ἀλαοσκοπιὴν εἶχ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
ἀργυρότοξος: Il. 24:758: κεῖσαι, τῷ ἴκελος ὅν τ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
ἀργυρότοξος: Od. 7:64: τὸν μὲν ἄκουρον ἐόντα βάλ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
ἀργυρότοξος: Od. 15:410: ἐλθὼν ἀργυρότοξος Ἀπόλλων Ἀρτέμιδι ξύν,
ἀργυρότοξος: Od. 17:251: αἲ γὰρ Τηλέμαχον βάλοι ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
ἀργύρου: Il. 2:857: τηλόθεν ἐξ Ἀλύβης, ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη.
ἀργύρου: Il. 5:726: πλῆμναι δ’ ἀργύρου εἰσὶ περίδρομοι ἀμφοτέρωθεν·
ἀργύρου: Od. 4:73: χρυσοῦ τ’ ἠλέκτρου τε καὶ ἀργύρου ἠδ’ ἐλέφαντος.
ἀργύρῳ: Il. 10:438: ἅρμα δέ οἱ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ εὖ ἤσκηται·
ἀργύρῳ: Il. 11:237: ἀργύρῳ ἀντομένη μόλιβος ὣς ἐτράπετ’ αἰχμή.
ἀργύρῳ: Il. 17:52: πλοχμοί θ’, οἳ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο.
ἀργύρῳ: Od. 6:232: ὡς δ’ ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ
ἀργύρῳ: Od. 19:56: δινωτὴν ἐλέφαντι καὶ ἀργύρῳ, ἥν ποτε τέκτων
ἀργύρῳ: Od. 23:159: ὡς δ’ ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ
ἀργύρῳ: Od. 23:200: δαιδάλλων χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἠδ’ ἐλέφαντι·
ἄργυφα: Od. 10:85: τὸν μὲν βουκολέων, τὸν δ’ ἄργυφα μῆλα νομεύων·
ἀργύφεον: Il. 18:50: τῶν δὲ καὶ ἀργύφεον πλῆτο σπέος· αἳ δ’ ἅμα πᾶσαι
ἀργύφεον: Od. 5:230: αὐτὴ δ’ ἀργύφεον φᾶρος μέγα ἕννυτο νύμφη,
ἀργύφεον: Od. 10:543: αὐτὴ δ’ ἀργύφεον φᾶρος μέγα ἕννυτο νύμφη,
ἄργυφον: Il. 24:621: Ἦ καὶ ἀναΐξας ὄϊν ἄργυφον ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
Ἀργὼ: Od. 12:70: Ἀργὼ πᾶσι μέλουσα, παρ’ Αἰήταο πλέουσα·
ἀρδμοὶ: Od. 13:247: παντοίη, ἐν δ’ ἀρδμοὶ ἐπηετανοὶ παρέασι.
ἀρδμὸς: Il. 18:521: ἐν ποταμῷ, ὅθι τ’ ἀρδμὸς ἔην πάντεσσι βοτοῖσιν,
Ἀρεθούσῃ: Od. 13:408: πὰρ Κόρακος πέτρῃ ἐπί τε κρήνῃ Ἀρεθούσῃ,
Ἄρεϊ: Il. 2:479: Ἄρεϊ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι.
Ἄρει: Od. 8:276: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε δόλον κεχολωμένος Ἄρει,
ἀρειῇ: Il. 17:431: πολλὰ δὲ μειλιχίοισι προσηύδα, πολλὰ δ’ ἀρειῇ·
ἀρειῇ: Il. 20:109: λευγαλέοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ.
ἀρειῇ: Il. 21:339: μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ·
ἀρείον’: Od. 20:133: χείρονα, τὸν δέ τ’ ἀρείον’ ἀτιμήσασ’ ἀποπέμπει.”
ἄρειον: Il. 4:407: παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ’ ὑπὸ τεῖχος ἄρειον,
ἄρειον: Il. 15:736: ἦέ τι τεῖχος ἄρειον, ὅ κ’ ἀνδράσι λοιγὸν ἀμύναι;
ἄρειον: Il. 19:56: Ἀτρεΐδη ἦ ἄρ τι τόδ’ ἀμφοτέροισιν ἄρειον
ἄρειον: Od. 6:182: ἐσθλήν· οὐ μὲν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον καὶ ἄρειον,
ἄρειον: Od. 23:114: πειράζειν ἐμέθεν· τάχα δὲ φράσεται καὶ ἄρειον.
ἄρειον: Od. 23:286: “εἰ μὲν δὴ γῆράς γε θεοὶ τελέουσιν ἄρειον,
ἀρείοσιν: Il. 1:260: ἤδη γάρ ποτ’ ἐγὼ καὶ ἀρείοσιν ἠέ περ ὑμῖν
ἀρείους: Il. 16:557: οἷοί περ πάρος ἦτε μετ’ ἀνδράσιν ἢ καὶ ἀρείους.
ἀρείους: Od. 2:277: οἱ πλέονες κακίους, παῦροι δέ τε πατρὸς ἀρείους.
ἀρείους: Od. 9:48: οἵ σφιν γείτονες ἦσαν, ἅμα πλέονες καὶ ἀρείους,
ἀρείω: Il. 10:237: μηδὲ σύ γ’ αἰδόμενος σῇσι φρεσὶ τὸν μὲν ἀρείω
ἀρείω: Od. 3:250: Αἴγισθος δολόμητις, ἐπεὶ κτάνε πολλὸν ἀρείω;
ἀρείων: Il. 2:707: ὁπλότερος γενεῇ· ὁ δ’ ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων
ἀρείων: Il. 19:33: αἰεὶ τῷ γ’ ἔσται χρὼς ἔμπεδος, ἢ καὶ ἀρείων.
ἀρείων: Il. 21:410: νηπύτι’ οὐδέ νύ πώ περ ἐπεφράσω ὅσσον ἀρείων
ἀρείων: Il. 23:588: σεῖο ἄναξ Μενέλαε, σὺ δὲ πρότερος καὶ ἀρείων.
ἀρείων: Od. 19:184: ὁπλότερος γενεῇ· ὁ δ’ ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων.
ἄρεκτον: Il. 19:150: οὐδὲ διατρίβειν· ἔτι γὰρ μέγα ἔργον ἄρεκτον·
Ἄρεος: Il. 4:441: Ἄρεος ἀνδροφόνοιο κασιγνήτη ἑτάρη τε,
Ἄρεος: Il. 19:47: τὼ δὲ δύω σκάζοντε βάτην Ἄρεος θεράποντε
Ἄρεος: Od. 8:267: ἀμφ’ Ἄρεος φιλότητος ἐϋστεφάνου τ’ Ἀφροδίτης,
Ἄρες: Il. 5:31: Ἆρες Ἄρες βροτολοιγὲ μιαιφόνε τειχεσιπλῆτα
Ἆρες: Il. 5:31: Ἆρες Ἄρες βροτολοιγὲ μιαιφόνε τειχεσιπλῆτα
Ἄρες: Il. 5:455: Ἆρες Ἄρες βροτολοιγὲ μιαιφόνε τειχεσιπλῆτα,
Ἆρες: Il. 5:455: Ἆρες Ἄρες βροτολοιγὲ μιαιφόνε τειχεσιπλῆτα,
ἀρέσαι: Il. 9:120: ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι δόμεναί τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα.
ἀρέσαι: Il. 19:138: ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι, δόμεναί τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα·
ἀρεσάσθω: Il. 19:179: αὐτὰρ ἔπειτά σε δαιτὶ ἐνὶ κλισίῃς ἀρεσάσθω
ἀρέσθ’: Il. 18:294: κῦδος ἀρέσθ’ ἐπὶ νηυσί, θαλάσσῃ τ’ ἔλσαι Ἀχαιούς,
ἀρέσθαι: Il. 7:203: δὸς νίκην Αἴαντι καὶ ἀγλαὸν εὖχος ἀρέσθαι·
ἀρέσθαι: Il. 12:407: χάζετ’, ἐπεί οἱ θυμὸς ἐέλπετο κῦδος ἀρέσθαι.
ἀρέσθαι: Il. 16:88: δώῃ κῦδος ἀρέσθαι ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης,
ἀρέσθαι: Il. 17:16: τώ με ἔα κλέος ἐσθλὸν ἐνὶ Τρώεσσιν ἀρέσθαι,
ἀρέσθαι: Il. 17:287: ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύειν καὶ κῦδος ἀρέσθαι.
ἀρέσθαι: Il. 17:419: ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύσαι καὶ κῦδος ἀρέσθαι.
ἀρέσθαι: Il. 20:502: αἵ τ’ ἀπ’ ἐπισσώτρων· ὃ δὲ ἵετο κῦδος ἀρέσθαι
ἀρέσθαι: Il. 21:297: ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν· δίδομεν δέ τοι εὖχος ἀρέσθαι.
ἀρέσθαι: Il. 21:543: αἰὲν ἔχε κρατερή, μενέαινε δὲ κῦδος ἀρέσθαι.
ἀρέσθαι: Il. 21:596: δεύτερος· οὐδ’ ἔτ’ ἔασεν Ἀπόλλων κῦδος ἀρέσθαι,
ἀρέσθαι: Od. 1:390: καί κεν τοῦτ’ ἐθέλοιμι Διός γε διδόντος ἀρέσθαι.
ἀρέσθαι: Od. 22:253: δώῃ Ὀδυσσῆα βλῆσθαι καὶ κῦδος ἀρέσθαι.
ἀρεσσάμενοι: Il. 9:112: φραζώμεσθ’ ὥς κέν μιν ἀρεσσάμενοι πεπίθωμεν
ἀρεσσάμενοι: Od. 22:55: σῶν· ἀτὰρ ἄμμες ὄπισθεν ἀρεσσάμενοι κατὰ δῆμον,
ἀρεσσάμενος: Od. 8:415: τούτου, ὃ δή μοι δῶκας ἀρεσσάμενος ἐπέεσσιν.”
ἀρεσσάσθω: Od. 8:396: Εὐρύαλος δέ ἑ αὐτὸν ἀρεσσάσθω ἐπέεσσι
ἀρέσσομαι: Od. 8:402: τοιγὰρ ἐγὼ τὸν ξεῖνον ἀρέσσομαι, ὡς σὺ κελεύεις.
ἀρεσσόμεθ’: Il. 4:362: ἀλλ’ ἴθι ταῦτα δ’ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ’ εἴ τι κακὸν νῦν
ἀρεσσόμεθ’: Il. 6:526: ἀλλ’ ἴομεν· τὰ δ’ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ’, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
ἄρετ’: Il. 9:188: τὴν ἄρετ’ ἐξ ἐνάρων πόλιν Ἠετίωνος ὀλέσσας·
ἄρετ’: Il. 11:624: τὴν ἄρετ’ ἐκ Τενέδοιο γέρων, ὅτε πέρσεν Ἀχιλλεύς,
ἀρετᾷ: Od. 8:329: “οὐκ ἀρετᾷ κακὰ ἔργα· κιχάνει τοι βραδὺς ὠκύν,
Ἀρετάονα: Il. 6:31: ἔγχεϊ χαλκείῳ, Τεῦκρος δ’ Ἀρετάονα δῖον.
ἀρετάς: Il. 15:642: παντοίας ἀρετάς, ἠμὲν πόδας ἠδὲ μάχεσθαι,
ἀρετὴ: Il. 9:494: τῶν περ καὶ μείζων ἀρετὴ τιμή τε βίη τε.
ἀρετῇ: Il. 11:90: τῆμος σφῇ ἀρετῇ Δαναοὶ ῥήξαντο φάλαγγας
ἀρετὴ: Il. 13:237: συμφερτὴ δ’ ἀρετὴ πέλει ἀνδρῶν καὶ μάλα λυγρῶν,
ἀρετὴ: Il. 13:277: ἐς λόχον, ἔνθα μάλιστ’ ἀρετὴ διαείδεται ἀνδρῶν,
ἀρετῇ: Il. 14:118: πατρὸς ἐμοῖο πατήρ· ἀρετῇ δ’ ἦν ἔξοχος αὐτῶν.
ἀρετῇ: Il. 23:276: ἴστε γὰρ ὅσσον ἐμοὶ ἀρετῇ περιβάλλετον ἵπποι·
ἀρετή: Il. 23:374: ἂψ ἐφ’ ἁλὸς πολιῆς, τότε δὴ ἀρετή γε ἑκάστου
ἀρετῇ: Il. 23:578: ἵπποι, αὐτὸς δὲ κρείσσων ἀρετῇ τε βίῃ τε.
ἀρετῇ: Od. 4:629: ἀρχοὶ μνηστήρων, ἀρετῇ δ’ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι.
ἀρετῇ: Od. 12:211: ἀλλὰ καὶ ἔνθεν ἐμῇ ἀρετῇ βουλῇ τε νόῳ τε
ἀρετή: Od. 14:402: “ξεῖν’, οὕτω γάρ κέν μοι ἐϋκλείη τ’ ἀρετή τε
ἀρετῇ: Od. 21:187: ἀρχοὶ μνηστήρων· ἀρετῇ δ’ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι.
ἀρετῇ: Od. 22:244: οἱ γὰρ μνηστήρων ἀρετῇ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι,
ἀρετῇ: Od. 24:193: ἦ ἄρα σὺν μεγάλῃ ἀρετῇ ἐκτήσω ἄκοιτιν·
ἀρετὴν: Il. 8:535: αὔριον ἣν ἀρετὴν διαείσεται, εἴ κ’ ἐμὸν ἔγχος
ἀρετὴν: Il. 13:275: οἶδ’ ἀρετὴν οἷός ἐσσι· τί σε χρὴ ταῦτα λέγεσθαι;
ἀρετὴν: Il. 20:242: Ζεὺς δ’ ἀρετὴν ἄνδρεσσιν ὀφέλλει τε μινύθει τε
ἀρετὴν: Il. 20:411: δὴ τότε νηπιέῃσι ποδῶν ἀρετὴν ἀναφαίνων
ἀρετήν: Il. 23:571: ᾔσχυνας μὲν ἐμὴν ἀρετήν, βλάψας δέ μοι ἵππους
ἀρετὴν: Od. 8:237: ἀλλ’ ἐθέλεις ἀρετὴν σὴν φαινέμεν, ἥ τοι ὀπηδεῖ,
ἀρετὴν: Od. 8:239: νείκεσεν, ὡς ἂν σὴν ἀρετὴν βροτὸς οὔ τις ὄνοιτο,
ἀρετὴν: Od. 13:45: κουριδίας καὶ τέκνα· θεοὶ δ’ ἀρετὴν ὀπάσειαν
ἀρετὴν: Od. 18:133: ὄφρ’ ἀρετὴν παρέχωσι θεοὶ καὶ γούνατ’ ὀρώρῃ·
ἀρετήν: Od. 18:205: παντοίην ἀρετήν, ἐπεὶ ἔξοχος ἦεν Ἀχαιῶν.”
ἀρετὴν: Od. 18:251: “Εὐρύμαχ’, ἦ τοι ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε
ἀρετὴν: Od. 19:124: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε
ἀρετῆς: Il. 11:762: οἶος τῆς ἀρετῆς ἀπονήσεται· ἦ τέ μιν οἴω
ἀρετῆς: Il. 22:268: παντοίης ἀρετῆς μιμνήσκεο· νῦν σε μάλα χρὴ
ἀρετῆς: Od. 2:206: εἵνεκα τῆς ἀρετῆς ἐριδαίνομεν, οὐδὲ μετ’ ἄλλας
ἀρετῆς: Od. 8:244: ἡμετέρης ἀρετῆς μεμνημένος, οἷα καὶ ἡμῖν
ἀρετῆς: Od. 14:212: εἵνεκ’ ἐμῆς ἀρετῆς. ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιος ἦα
ἀρετῆς: Od. 17:322: ἥμισυ γάρ τ’ ἀρετῆς ἀποαίνυται εὐρύοπα Ζεὺς
ἀρετῆς: Od. 24:197: ἧς ἀρετῆς, τεύξουσι δ’ ἐπιχθονίοισιν ἀοιδὴν
ἀρετῆς: Od. 24:515: υἱός θ’ υἱωνός τ’ ἀρετῆς πέρι δῆριν ἔχουσι.”
ἀρετῇσι: Od. 4:725: παντοίῃσ’ ἀρετῇσι κεκασμένον ἐν Δαναοῖσιν,
ἀρετῇσι: Od. 4:815: παντοίῃσ’ ἀρετῇσι κεκασμένον ἐν Δαναοῖσιν,
ἀρετῶσι: Od. 19:114: ἐξ εὐηγεσίης, ἀρετῶσι δὲ λαοὶ ὑπ’ αὐτοῦ.
ἄρεω: Il. 18:213: αἴ κέν πως σὺν νηυσὶν ἄρεω ἀλκτῆρες ἵκωνται·
ἀρέων: Il. 9:562: ἐξ ἀρέων μητρὸς κεχολωμένος, ἥ ῥα θεοῖσι
Ἄρη’: Il. 5:909: παύσασαι βροτολοιγὸν Ἄρη’ ἀνδροκτασιάων.
Ἄρῃ: Il. 5:757: Ζεῦ πάτερ οὐ νεμεσίζῃ Ἄρῃ τάδε καρτερὰ ἔργα
Ἄρῃ: Il. 21:112: ὁππότε τις καὶ ἐμεῖο Ἄρῃ ἐκ θυμὸν ἕληται
Ἄρῃ: Il. 21:431: ἦλθεν Ἄρῃ ἐπίκουρος ἐμῷ μένει ἀντιόωσα·
Ἄρηα: Il. 2:381: νῦν δ’ ἔρχεσθ’ ἐπὶ δεῖπνον ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα.
Ἄρηα: Il. 2:440: ἴομεν ὄφρα κε θᾶσσον ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
Ἄρηα: Il. 3:132: οἳ πρὶν ἐπ’ ἀλλήλοισι φέρον πολύδακρυν Ἄρηα
Ἄρηα: Il. 4:352: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα;
Ἄρηα: Il. 5:30: χειρὸς ἑλοῦσ’ ἐπέεσσι προσηύδα θοῦρον Ἄρηα·
Ἄρηα: Il. 5:35: Ὣς εἰποῦσα μάχης ἐξήγαγε θοῦρον Ἄρηα·
Ἄρηα: Il. 5:289: αἵματος ἆσαι Ἄρηα, ταλαύρινον πολεμιστήν.
Ἄρηα: Il. 5:355: εὗρεν ἔπειτα μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ θοῦρον Ἄρηα
Ἄρηα: Il. 5:390: Ἑρμέᾳ ἐξήγγειλεν· ὃ δ’ ἐξέκλεψεν Ἄρηα
Ἄρηα: Il. 5:454: δὴ τότε θοῦρον Ἄρηα προσηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων·
Ἄρηα: Il. 5:702: χάζονθ’, ὡς ἐπύθοντο μετὰ Τρώεσσιν Ἄρηα.
Ἄρηα: Il. 5:717: εἰ οὕτω μαίνεσθαι ἐάσομεν οὖλον Ἄρηα.
Ἄρηα: Il. 5:762: Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά τί μοι κεχολώσεαι, αἴ κεν Ἄρηα
Ἄρηα: Il. 5:824: γιγνώσκω γὰρ Ἄρηα μάχην ἀνὰ κοιρανέοντα.
Ἄρηα: Il. 5:827: μήτε σύ γ’ Ἄρηα τό γε δείδιθι μήτε τιν’ ἄλλον
Ἄρηα: Il. 5:830: τύψον δὲ σχεδίην μηδ’ ἅζεο θοῦρον Ἄρηα
Ἄρηα: Il. 5:904: ὣς ἄρα καρπαλίμως ἰήσατο θοῦρον Ἄρηα.
Ἄρηα: Il. 8:516: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν Ἄρηα.
Ἄρηα: Il. 8:531: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
Ἄρηα: Il. 11:835: κεῖσθαι· ὃ δ’ ἐν πεδίῳ Τρώων μένει ὀξὺν Ἄρηα.
Ἄρηα: Il. 15:127: χάλκεον· ἣ δ’ ἐπέεσσι καθάπτετο θοῦρον Ἄρηα·
Ἄρηα: Il. 15:142: Ὣς εἰποῦσ’ ἵδρυσε θρόνῳ ἔνι θοῦρον Ἄρηα.
Ἄρηα: Il. 17:721: μίμνομεν ὀξὺν Ἄρηα παρ’ ἀλλήλοισι μένοντες.
Ἄρηα: Il. 18:304: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
Ἄρηα: Il. 19:237: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
Ἄρηα: Il. 19:275: νῦν δ’ ἔρχεσθ’ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα.
Ἄρηα: Il. 19:318: Τρωσὶν ἐφ’ ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν Ἄρηα.
Ἄρηα: Il. 20:78: αἵματος ἆσαι Ἄρηα ταλαύρινον πολεμιστήν.
Ἄρηα: Il. 20:152: ἀμφὶ σὲ ἤϊε Φοῖβε καὶ Ἄρηα πτολίπορθον.
Ἄρηα: Il. 21:406: τῷ βάλε θοῦρον Ἄρηα κατ’ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα.
Ἄρηα: Il. 21:421: καὶ δ’ αὖθ’ ἡ κυνάμυια ἄγει βροτολοιγὸν Ἄρηα
Ἄρηα: Il. 22:267: αἵματος ἆσαι Ἄρηα ταλαύρινον πολεμιστήν.
Ἄρηα: Od. 8:309: αἰὲν ἀτιμάζει, φιλέει δ’ ἀΐδηλον Ἄρηα,
Ἄρηα: Od. 8:330: ὡς καὶ νῦν Ἥφαιστος ἐὼν βραδὺς εἷλεν Ἄρηα,
Ἄρηα: Od. 8:345: Ἥφαιστον κλυτοεργόν, ὅπως λύσειεν Ἄρηα·
Ἄρηα: Od. 8:518: βήμεναι, ἠΰτ’ Ἄρηα, σὺν ἀντιθέῳ Μενελάῳ.
ἄρηαι: Il. 16:84: ὡς ἄν μοι τιμὴν μεγάλην καὶ κῦδος ἄρηαι
ἀρήγεθ’: Il. 20:25: ἀμφοτέροισι δ’ ἀρήγεθ’ ὅπῃ νόος ἐστὶν ἑκάστου.
ἀρήγει: Il. 15:42: πημαίνει Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα, τοῖσι δ’ ἀρήγει,
ἀρήγει: Il. 15:493: ὡς νῦν Ἀργείων μινύθει μένος, ἄμμι δ’ ἀρήγει.
ἀρήγει: Il. 17:630: γνοίη ὅτι Τρώεσσι πατὴρ Ζεὺς αὐτὸς ἀρήγει.
ἀρήγειν: Il. 1:521: νεικεῖ, καί τέ μέ φησι μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν.
ἀρήγειν: Il. 12:68: Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, Τρώεσσι δὲ ἵετ’ ἀρήγειν,
ἀρήγεις: Il. 14:192: οὕνεκ’ ἐγὼ Δαναοῖσι, σὺ δὲ Τρώεσσιν ἀρήγεις;
ἀρηγέμεν: Il. 8:11: ἐλθόντ’ ἢ Τρώεσσιν ἀρηγέμεν ἢ Δαναοῖσι
ἀρήγῃ: Il. 2:363: ὡς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγῃ, φῦλα δὲ φύλοις.
ἀρηγόνες: Il. 4:7: δοιαὶ μὲν Μενελάῳ ἀρηγόνες εἰσὶ θεάων
ἀρήγων: Il. 5:507: θοῦρος Ἄρης ἐκάλυψε μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγων
ἀρηγών: Il. 5:511: οἰχομένην· ἣ γάρ ῥα πέλεν Δαναοῖσιν ἀρηγών.
ἀρήγων: Il. 11:242: οἰκτρὸς ἀπὸ μνηστῆς ἀλόχου, ἀστοῖσιν ἀρήγων,
ἀρήγων: Il. 14:390: ἤτοι ὃ μὲν Τρώεσσιν, ὃ δ’ Ἀργείοισιν ἀρήγων.
ἀρήγων: Il. 16:701: ἔστη τῷ ὀλοὰ φρονέων, Τρώεσσι δ’ ἀρήγων.
Ἄρηϊ: Il. 2:385: ὥς κε πανημέριοι στυγερῷ κρινώμεθ’ Ἄρηϊ.
Ἄρηϊ: Il. 2:515: Ἄρηϊ κρατερῷ· ὃ δέ οἱ παρελέξατο λάθρῃ·
Ἄρηϊ: Il. 2:627: τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε Μέγης ἀτάλαντος Ἄρηϊ
Ἄρηϊ: Il. 5:430: ταῦτα δ’ Ἄρηϊ θοῷ καὶ Ἀθήνῃ πάντα μελήσει.
Ἄρηϊ: Il. 5:576: Ἔνθα Πυλαιμένεα ἑλέτην ἀτάλαντον Ἄρηϊ
Ἄρηϊ: Il. 5:699: Ἀργεῖοι δ’ ὑπ’ Ἄρηϊ καὶ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ
Ἄρηϊ: Il. 5:829: ἀλλ’ ἄγ’ ἐπ’ Ἄρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους,
Ἄρηϊ: Il. 5:841: αὐτίκ’ ἐπ’ Ἄρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους.
Ἄρηϊ: Il. 7:241: οἶδα δ’ ἐνὶ σταδίῃ δηΐῳ μέλπεσθαι Ἄρηϊ.
Ἄρηϊ: Il. 8:215: εἰλομένων· εἴλει δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
Ἄρηϊ: Il. 9:528: Κουρῆτες δὲ διαπραθέειν μεμαῶτες Ἄρηϊ.
ἄρηι: Il. 9:546: ὄφρα μὲν οὖν Μελέαγρος ἄρηι φίλος πολέμιζε,
Ἄρηϊ: Il. 11:295: Ἕκτωρ Πριαμίδης βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ.
ἄρηι: Il. 11:463: τρὶς δ’ ἄϊεν ἰάχοντος ἄρηι φίλος Μενέλαος.
Ἄρηϊ: Il. 11:603: ἔκμολεν ἶσος Ἄρηϊ, κακοῦ δ’ ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή.
Ἄρηϊ: Il. 12:130: τὸν δὲ Λεοντῆα βροτολοιγῷ ἶσον Ἄρηϊ.
Ἄρηϊ: Il. 13:295: Ὣς φάτο, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
Ἄρηϊ: Il. 13:328: Ὣς φάτο, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
Ἄρηϊ: Il. 13:500: Αἰνείας τε καὶ Ἰδομενεὺς ἀτάλαντοι Ἄρηϊ
Ἄρηϊ: Il. 13:528: ἥρπασε, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
Ἄρηϊ: Il. 13:802: Ἕκτωρ δ’ ἡγεῖτο βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ
Ἄρηΐ: Il. 15:110: ἤδη γὰρ νῦν ἔλπομ’ Ἄρηΐ γε πῆμα τετύχθαι·
Ἄρηϊ: Il. 15:302: Τεῦκρον Μηριόνην τε Μέγην τ’ ἀτάλαντον Ἄρηϊ
Ἄρηϊ: Il. 16:784: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἐπόρουσε θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
Ἄρηϊ: Il. 17:72: ὅς ῥά οἱ Ἕκτορ’ ἐπῶρσε θοῷ ἀτάλαντον Ἄρηϊ
Ἄρηϊ: Il. 17:490: τλαῖεν ἐναντίβιον στάντες μαχέσασθαι Ἄρηϊ.
Ἄρηϊ: Il. 17:536: κείμενον· Αὐτομέδων δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
Ἄρηϊ: Il. 18:209: οἵ τε πανημέριοι στυγερῷ κρίνονται Ἄρηϊ
Ἄρηϊ: Il. 20:46: τεύχεσι λαμπόμενον βροτολοιγῷ ἶσον Ἄρηϊ.
ἄρηϊ: Il. 22:72: ἄρηϊ κταμένῳ δεδαϊγμένῳ ὀξέϊ χαλκῷ
Ἄρηϊ: Od. 8:115: ἂν δὲ καὶ Εὐρύαλος, βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ,
Ἄρηϊ: Od. 20:50: νῶϊ περισταῖεν, κτεῖναι μεμαῶτες Ἄρηϊ,
Ἀρήϊα: Il. 6:340: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, Ἀρήϊα τεύχεα δύω·
ἀρήϊα: Il. 10:407: ποῦ δέ οἱ ἔντεα κεῖται ἀρήϊα, ποῦ δέ οἱ ἵπποι;
ἀρήϊα: Il. 14:380: οἰχόμενοι δ’ ἐπὶ πάντας ἀρήϊα τεύχε’ ἄμειβον·
ἀρήϊα: Od. 16:284: ὅσσα τοι ἐν μεγάροισιν ἀρήϊα τεύχεα κεῖται,
ἀρήϊα: Od. 19:4: “Τηλέμαχε, χρὴ τεύχε’ ἀρήϊα κατθέμεν εἴσω
ἀρήϊα: Od. 23:368: πάντας δ’ ἔντε’ ἄνωγεν ἀρήϊα χερσὶν ἑλέσθαι.
ἀρήϊα: Od. 24:219: ὣς εἰπὼν δμώεσσιν ἀρήϊα τεύχε’ ἔδωκεν.
Ἀρηϊθόοιο: Il. 7:8: Ἔνθ’ ἑλέτην ὃ μὲν υἱὸν Ἀρηϊθόοιο ἄνακτος
Ἀρηϊθόοιο: Il. 7:137: τεύχε’ ἔχων ὤμοισιν Ἀρηϊθόοιο ἄνακτος
Ἀρηΐθοον: Il. 20:487: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων· ὃ δ’ Ἀρηΐθοον θεράποντα
Ἀρηΐθοος: Il. 7:10: γείνατ’ Ἀρηΐθοος καὶ Φυλομέδουσα βοῶπις·
Ἀρηϊθόου: Il. 7:138: δίου Ἀρηϊθόου, τὸν ἐπίκλησιν κορυνήτην
ἀρηϊθόων: Il. 8:298: πάντες δ’ ἐν χροῒ πῆχθεν ἀρηϊθόων αἰζηῶν·
ἀρηϊθόων: Il. 15:315: ἄλλα μὲν ἐν χροῒ πήγνυτ’ ἀρηϊθόων αἰζηῶν,
ἀρηϊθόων: Il. 20:167: ἔρχεται, ἀλλ’ ὅτε κέν τις ἀρηϊθόων αἰζηῶν
Ἀρηϊλύκοιο: Il. 14:450: υἱὸν Ἀρηϊλύκοιο, δι’ ὤμου δ’ ὄβριμον ἔγχος
Ἀρηϊλύκου: Il. 16:308: αὐτίκ’ ἄρα στρεφθέντος Ἀρηϊλύκου βάλε μηρὸν
ἀρήϊοι: Il. 4:114: μὴ πρὶν ἀναΐξειαν ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
ἀρήϊοι: Il. 11:799: Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ’ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
ἀρήϊοι: Il. 13:499: ἀλλήλων· δύο δ’ ἄνδρες ἀρήϊοι ἔξοχον ἄλλων
Ἀρήϊοι: Il. 16:42: Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ’ Ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
ἀρήϊοι: Il. 18:200: Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ’ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
ἀρήϊοι: Il. 20:317: καιομένη, καίωσι δ’ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν.
ἀρήϊοι: Il. 21:376: καιομένη, καίωσι δ’ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν.
ἀρήϊοι: Od. 23:220: εἰ ᾔδη, ὅ μιν αὖτις ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
ἀρήϊον: Il. 4:98: αἴ κεν ἴδῃ Μενέλαον ἀρήϊον Ἀτρέος υἱὸν
ἀρήϊον: Il. 4:115: πρὶν βλῆσθαι Μενέλαον ἀρήϊον Ἀτρέος υἱόν.
ἀρήϊον: Il. 4:195: ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ἀρήϊον Ἀτρέος υἱόν,
ἀρήϊον: Il. 4:205: ὄφρα ἴδῃς Μενέλαον ἀρήϊον ἀρχὸν Ἀχαιῶν,
ἀρήϊον: Il. 11:501: Νέστορά τ’ ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀρήϊον Ἰδομενῆα.
ἀρήϊον: Il. 12:102: πρὸς δ’ ἕλετο Γλαῦκον καὶ ἀρήϊον Ἀστεροπαῖον·
ἀρήϊος: Il. 2:698: τῶν αὖ Πρωτεσίλαος ἀρήϊος ἡγεμόνευε
ἀρήϊος: Il. 2:708: ἥρως Πρωτεσίλαος ἀρήϊος· οὐδέ τι λαοὶ
ἀρήϊος: Il. 3:339: ὣς δ’ αὔτως Μενέλαος ἀρήϊος ἔντε’ ἔδυνεν.
ἀρήϊος: Il. 11:487: ἤτοι τὸν Μενέλαος ἀρήϊος ἔξαγ’ ὁμίλου
ἀρήϊος: Il. 15:540: τόφρα δέ οἱ Μενέλαος ἀρήϊος ἦλθεν ἀμύντωρ,
ἀρήϊος: Il. 16:166: ῥώοντ’· ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν ἀρήϊος ἵστατ’ Ἀχιλλεύς,
ἀρήϊος: Il. 16:179: τῆς δ’ ἑτέρης Εὔδωρος ἀρήϊος ἡγεμόνευε
ἀρήϊος: Il. 16:193: τῆς δὲ τρίτης Πείσανδρος ἀρήϊος ἡγεμόνευε
ἀρήϊος: Il. 16:311: κάππεσ’· ἀτὰρ Μενέλαος ἀρήϊος οὖτα Θόαντα
ἀρήϊος: Il. 17:79: τόφρα δέ τοι Μενέλαος ἀρήϊος Ἀτρέος υἱὸς
ἀρήϊος: Il. 17:352: Τὸν δὲ πεσόντ’ ἐλέησεν ἀρήϊος Ἀστεροπαῖος,
ἀρήϊος: Od. 3:109: ἔνθα μὲν Αἴας κεῖται ἀρήϊος, ἔνθα δ’ Ἀχιλλεύς,
ἀρήϊος: Od. 3:167: φεῦγε δὲ Τυδέος υἱὸς ἀρήϊος, ὦρσε δ’ ἑταίρους.
ἀρηΐφατοι: Od. 11:41: ἄνδρες ἀρηΐφατοι, βεβροτωμένα τεύχε’ ἔχοντες·
ἀρηϊφάτους: Il. 19:31: μυίας, αἵ ῥά τε φῶτας ἀρηϊφάτους κατέδουσιν·
ἀρηϊφάτους: Il. 24:415: ἔσθουσ’, αἵ ῥά τε φῶτας ἀρηϊφάτους κατέδουσιν.
ἀρηΐφιλον: Il. 2:778: ἐν κλισίῃς· οἳ δ’ ἀρχὸν ἀρηΐφιλον ποθέοντες
ἀρηΐφιλον: Il. 3:52: οὐκ ἂν δὴ μείνειας ἀρηΐφιλον Μενέλαον;
ἀρηΐφιλον: Il. 3:69: αὐτὰρ ἔμ’ ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηΐφιλον Μενέλαον
ἀρηΐφιλον: Il. 3:90: αὐτὸν δ’ ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηΐφιλον Μενέλαον
ἀρηΐφιλον: Il. 3:432: ἀλλ’ ἴθι νῦν προκάλεσσαι ἀρηΐφιλον Μενέλαον
ἀρηΐφιλον: Il. 17:1: Οὐδ’ ἔλαθ’ Ἀτρέος υἱὸν ἀρηΐφιλον Μενέλαον
ἀρηΐφιλον: Il. 17:11: ἔστη, καὶ προσέειπεν ἀρηΐφιλον Μενέλαον·
ἀρηΐφιλος: Il. 3:21: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος
ἀρηΐφιλος: Il. 3:136: αὐτὰρ Ἀλέξανδρος καὶ ἀρηΐφιλος Μενέλαος
ἀρηΐφιλος: Il. 3:232: πολλάκι μιν ξείνισσεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος
ἀρηΐφιλος: Il. 3:253: αὐτὰρ Ἀλέξανδρος καὶ ἀρηΐφιλος Μενέλαος
ἀρηΐφιλος: Il. 4:150: ῥίγησεν δὲ καὶ αὐτὸς ἀρηΐφιλος Μενέλαος.
ἀρηΐφιλος: Il. 5:561: Τὼ δὲ πεσόντ’ ἐλέησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος,
ἀρηΐφιλος: Il. 17:138: Ἀτρεΐδης δ’ ἑτέρωθεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος
ἀρηΐφιλος: Il. 17:346: τὸν δὲ πεσόντ’ ἐλέησεν ἀρηΐφιλος Λυκομήδης,
ἀρηΐφιλος: Od. 15:169: ὣς φάτο, μερμήριξε δ’ ἀρηΐφιλος Μενέλαος,
ἀρηϊφίλου: Il. 3:430: ἦ μὲν δὴ πρίν γ’ εὔχε’ ἀρηϊφίλου Μενελάου
ἀρηϊφίλου: Il. 3:457: νίκη μὲν δὴ φαίνετ’ ἀρηϊφίλου Μενελάου,
ἀρηϊφίλου: Il. 4:13: ἀλλ’ ἤτοι νίκη μὲν ἀρηϊφίλου Μενελάου·
ἀρηϊφίλῳ: Il. 3:206: σεῦ ἕνεκ’ ἀγγελίης σὺν ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ·
ἀρηϊφίλῳ: Il. 3:307: μαρνάμενον φίλον υἱὸν ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ·
ἀρηϊφίλῳ: Il. 3:452: δεῖξαι Ἀλέξανδρον τότ’ ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ·
ἀρηϊφίλων: Il. 6:73: ἔνθά κεν αὖτε Τρῶες ἀρηϊφίλων ὑπ’ Ἀχαιῶν
ἀρηϊφίλων: Il. 16:303: οὐ γάρ πώ τι Τρῶες ἀρηϊφίλων ὑπ’ Ἀχαιῶν
ἀρηϊφίλων: Il. 17:319: Ἔνθά κεν αὖτε Τρῶες ἀρηϊφίλων ὑπ’ Ἀχαιῶν
ἀρηϊφίλων: Il. 17:336: αἰδὼς μὲν νῦν ἧδε γ’ ἀρηϊφίλων ὑπ’ Ἀχαιῶν
ἀρήμεναι: Od. 22:322: πολλάκι που μέλλεις ἀρήμεναι ἐν μεγάροισι
ἀρημένον: Od. 11:136: γήρᾳ ὕπο λιπαρῷ ἀρημένον· ἀμφὶ δὲ λαοὶ
ἀρημένον: Od. 18:53: ἄνδρα γέροντα δύῃ ἀρημένον· ἀλλά με γαστὴρ
ἀρημένον: Od. 18:81: ἄνδρα γέροντα δύῃ ἀρημένον, ἥ μιν ἱκάνει.
ἀρημένον: Od. 23:283: γήρᾳ ὕπο λιπαρῷ ἀρημένον· ἀμφὶ δὲ λαοὶ
ἀρημένος: Il. 18:435: κεῖται ἐνὶ μεγάροις ἀρημένος, ἄλλα δέ μοι νῦν,
ἀρημένος: Od. 6:2: ὕπνῳ καὶ καμάτῳ ἀρημένος· αὐτὰρ Ἀθήνη
ἀρημένος: Od. 9:403: “τίπτε τόσον, Πολύφημ’, ἀρημένος ὧδ’ ἐβόησας
ἀρὴν: Il. 12:334: ἡγεμόνων, ὅς τίς οἱ ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύναι·
ἀρὴν: Il. 15:598: ἐμβάλοι ἀκάματον, Θέτιδος δ’ ἐξαίσιον ἀρὴν
ἀρὴν: Il. 16:512: τείχεος ὑψηλοῖο, ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύνων.
ἀρὴν: Il. 24:489: τείρουσ’, οὐδέ τίς ἐστιν ἀρὴν καὶ λοιγὸν ἀμῦναι.
ἀρὴν: Od. 2:59: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν, ἀρὴν ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι.
ἀρὴν: Od. 17:538: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν, ἀρὴν ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι.
ἀρήν: Od. 22:208: “Μέντορ, ἄμυνον ἀρήν, μνῆσαι δ’ ἐτάροιο φίλοιο,
Ἀρήνην: Il. 2:591: Οἳ δὲ Πύλον τ’ ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην ἐρατεινὴν
Ἀρήνης: Il. 11:722: ἐγγύθεν Ἀρήνης, ὅθι μείναμεν Ἠῶ δῖαν
ἀρῆξαι: Il. 1:408: αἴ κέν πως ἐθέλῃσιν ἐπὶ Τρώεσσιν ἀρῆξαι,
ἀρήξειν: Il. 1:77: ἦ μέν μοι πρόφρων ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν·
ἀρήξειν: Il. 5:833: Τρωσὶ μαχήσεσθαι, ἀτὰρ Ἀργείοισιν ἀρήξειν,
ἀρηξέμεν: Il. 13:9: ἐλθόντ’ ἢ Τρώεσσιν ἀρηξέμεν ἢ Δαναοῖσιν.
ἀρηξέμεν: Il. 14:265: ἦ φῂς ὣς Τρώεσσιν ἀρηξέμεν εὐρύοπα Ζῆν
Ἄρηος: Il. 2:110: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
Ἄρηος: Il. 2:401: εὐχόμενος θάνατόν τε φυγεῖν καὶ μῶλον Ἄρηος.
Ἄρηος: Il. 2:512: τῶν ἦρχ’ Ἀσκάλαφος καὶ Ἰάλμενος υἷες Ἄρηος
Ἄρηος: Il. 2:540: τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευ’ Ἐλεφήνωρ ὄζος Ἄρηος
Ἄρηος: Il. 2:663: ἤδη γηράσκοντα Λικύμνιον ὄζον Ἄρηος·
Ἄρηος: Il. 2:704: ἀλλά σφεας κόσμησε Ποδάρκης ὄζος Ἄρηος
Ἄρηος: Il. 2:745: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος
Ἄρηος: Il. 2:767: ἄμφω θηλείας, φόβον Ἄρηος φορεούσας.
Ἄρηος: Il. 2:842: τῶν ἦρχ’ Ἱππόθοός τε Πύλαιός τ’ ὄζος Ἄρηος,
Ἄρηος: Il. 3:128: οὕς ἑθεν εἵνεκ’ ἔπασχον ὑπ’ Ἄρηος παλαμάων·
Ἄρηος: Il. 3:147: Λάμπόν τε Κλυτίον θ’ Ἱκετάονά τ’ ὄζον Ἄρηος
Ἄρηος: Il. 5:861: ἀνέρες ἐν πολέμῳ ἔριδα ξυνάγοντες Ἄρηος.
Ἄρηος: Il. 6:67: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
Ἄρηος: Il. 7:147: καὶ τὰ μὲν αὐτὸς ἔπειτα φόρει μετὰ μῶλον Ἄρηος·
Ἄρηος: Il. 7:382: τοὺς δ’ εὗρ’ εἰν ἀγορῇ Δαναοὺς θεράποντας Ἄρηος
Ἄρηος: Il. 8:79: οὔτε δύ’ Αἴαντες μενέτην θεράποντες Ἄρηος·
Ἄρηος: Il. 8:349: Γοργοῦς ὄμματ’ ἔχων ἠδὲ βροτολοιγοῦ Ἄρηος.
Ἄρηος: Il. 9:82: ἠδ’ ἀμφ’ Ἀσκάλαφον καὶ Ἰάλμενον υἷας Ἄρηος
Ἄρηος: Il. 10:228: ἠθελέτην Αἴαντε δύω θεράποντες Ἄρηος,
Ἄρηος: Il. 11:733: ἀλλά σφι προπάροιθε φάνη μέγα ἔργον Ἄρηος·
Ἄρηος: Il. 12:188: υἱὸν δ’ Ἀντιμάχοιο Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος
Ἄρηος: Il. 13:630: ἀλλά ποθι σχήσεσθε καὶ ἐσσύμενοί περ Ἄρηος.
Ἄρηος: Il. 14:149: ἀνέρες ἐν πολέμῳ ἔριδα ξυνάγοντες Ἄρηος,
Ἄρηος: Il. 15:733: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
Ἄρηος: Il. 16:245: μαίνονθ’, ὁππότ’ ἐγώ περ ἴω μετὰ μῶλον Ἄρηος.
Ἄρηος: Il. 18:134: ἀλλὰ σὺ μὲν μή πω καταδύσεο μῶλον Ἄρηος
Ἄρηος: Il. 18:264: ἐν μέσῳ ἀμφότεροι μένος Ἄρηος δατέονται,
Ἄρηος: Il. 19:78: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
Ἄρηος: Il. 19:142: εἰ δ’ ἐθέλεις, ἐπίμεινον ἐπειγόμενός περ Ἄρηος,
Ἄρηος: Il. 19:189: μιμνέτω αὐτόθι τεῖος ἐπειγόμενός περ Ἄρηος·
Ἄρηος: Il. 20:238: Λάμπόν τε Κλυτίον θ’ Ἱκετάονά τ’ ὄζον Ἄρηος·
Ἄρηος: Il. 23:841: δεύτερος αὖτ’ ἀφέηκε Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος·
Ἄρηος: Il. 24:474: ἥρως Αὐτομέδων τε καὶ Ἄλκιμος ὄζος Ἄρηος
Ἄρηος: Od. 16:269: ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι μένος κρίνηται Ἄρηος.
ἀρήρει: Il. 3:338: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει.
ἀρήρει: Il. 10:265: εὖ καὶ ἐπισταμένως· μέσσῃ δ’ ἐνὶ πῖλος ἀρήρει.
ἀρήρει: Il. 16:139: εἵλετο δ’ ἄλκιμα δοῦρε, τά οἱ παλάμηφιν ἀρήρει.
ἀρήρει: Od. 17:4: εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει,
ἀρήρῃ: Od. 5:361: ὄφρ’ ἂν μέν κεν δούρατ’ ἐν ἁρμονίῃσιν ἀρήρῃ,
ἀρηρομένῃ: Il. 18:548: ἣ δὲ μελαίνετ’ ὄπισθεν, ἀρηρομένῃ δὲ ἐῴκει,
ἀρηρός: Il. 11:31: ἀργύρεον χρυσέοισιν ἀορτήρεσσιν ἀρηρός.
ἀρηρός: Il. 24:269: πύξινον ὀμφαλόεν εὖ οἰήκεσσιν ἀρηρός·
ἀρηρότα: Il. 15:530: τόν ῥ’ ἐφόρει γυάλοισιν ἀρηρότα· τόν ποτε Φυλεὺς
ἀρηρότα: Od. 7:45: ὑψηλά, σκολόπεσσιν ἀρηρότα, θαῦμα ἰδέσθαι.
ἀρηρότες: Il. 13:800: ὣς Τρῶες πρὸ μὲν ἄλλοι ἀρηρότες, αὐτὰρ ἐπ’ ἄλλοι,
ἀρηρότες: Il. 15:618: ἴσχον γὰρ πυργηδὸν ἀρηρότες, ἠΰτε πέτρη
ἀρηρότες: Od. 2:342: ἑξείης ποτὶ τοῖχον ἀρηρότες, εἴ ποτ’ Ὀδυσσεὺς
ἀρηρότι: Il. 4:134: ἐν δ’ ἔπεσε ζωστῆρι ἀρηρότι πικρὸς ὀϊστός·
ἀρηρότος: Il. 4:213: αὐτίκα δ’ ἐκ ζωστῆρος ἀρηρότος ἕλκεν ὀϊστόν·
ἀρηρώς: Od. 10:553: ἄλκιμος ἐν πολέμῳ οὔτε φρεσὶν ᾗσιν ἀρηρώς,
Ἄρης: Il. 4:439: ὄρσε δὲ τοὺς μὲν Ἄρης, τοὺς δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
Ἄρης: Il. 5:363: Ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρ’ Ἄρης δῶκε χρυσάμπυκας ἵππους·
Ἄρης: Il. 5:385: τλῆ μὲν Ἄρης ὅτε μιν Ὦτος κρατερός τ’ Ἐφιάλτης
Ἄρης: Il. 5:388: καί νύ κεν ἔνθ’ ἀπόλοιτο Ἄρης ἆτος πολέμοιο,
Ἄρης: Il. 5:461: Τρῳὰς δὲ στίχας οὖλος Ἄρης ὄτρυνε μετελθὼν
Ἄρης: Il. 5:507: θοῦρος Ἄρης ἐκάλυψε μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγων
Ἄρης: Il. 5:518: Ἄρης τε βροτολοιγὸς Ἔρις τ’ ἄμοτον μεμαυῖα.
Ἄρης: Il. 5:563: σείων ἐγχείην· τοῦ δ’ ὄτρυνεν μένος Ἄρης,
Ἄρης: Il. 5:592: καρτεραί· ἦρχε δ’ ἄρα σφιν Ἄρης καὶ πότνι’ Ἐνυώ,
Ἄρης: Il. 5:594: Ἄρης δ’ ἐν παλάμῃσι πελώριον ἔγχος ἐνώμα,
Ἄρης: Il. 5:604: καὶ νῦν οἱ πάρα κεῖνος Ἄρης βροτῷ ἀνδρὶ ἐοικώς.
Ἄρης: Il. 5:704: Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς καὶ χάλκεος Ἄρης;
Ἄρης: Il. 5:844: τὸν μὲν Ἄρης ἐνάριζε μιαιφόνος· αὐτὰρ Ἀθήνη
Ἄρης: Il. 5:845: δῦν’ Ἄϊδος κυνέην, μή μιν ἴδοι ὄβριμος Ἄρης.
Ἄρης: Il. 5:846: Ὡς δὲ ἴδε βροτολοιγὸς Ἄρης Διομήδεα δῖον,
Ἄρης: Il. 5:851: πρόσθεν Ἄρης ὠρέξαθ’ ὑπὲρ ζυγὸν ἡνία θ’ ἵππων
Ἄρης: Il. 5:859: ἐκ δὲ δόρυ σπάσεν αὖτις· ὃ δ’ ἔβραχε χάλκεος Ἄρης
Ἄρης: Il. 5:863: δείσαντας· τόσον ἔβραχ’ Ἄρης ἆτος πολέμοιο.
Ἄρης: Il. 5:866: τοῖος Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ χάλκεος Ἄρης
Ἄρης: Il. 6:203: Ἴσανδρον δέ οἱ υἱὸν Ἄρης ἆτος πολέμοιο
Ἄρης: Il. 7:146: τεύχεα δ’ ἐξενάριξε, τά οἱ πόρε χάλκεος Ἄρης.
Ἄρης: Il. 7:208: σεύατ’ ἔπειθ’ οἷός τε πελώριος ἔρχεται Ἄρης,
Ἄρης: Il. 7:330: ἐσκέδασ’ ὀξὺς Ἄρης, ψυχαὶ δ’ Ἄϊδος δὲ κατῆλθον·
Ἄρης: Il. 13:127: καρτεραί, ἃς οὔτ’ ἄν κεν Ἄρης ὀνόσαιτο μετελθὼν
Ἄρης: Il. 13:298: . οἷος δὲ βροτολοιγὸς Ἄρης πόλεμον δὲ μέτεισι,
Ἄρης: Il. 13:444: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης·
Ἄρης: Il. 13:521: οὐδ’ ἄρα πώ τι πέπυστο βριήπυος ὄβριμος Ἄρης
Ἄρης: Il. 13:569: γίγνετ’ Ἄρης ἀλεγεινὸς ὀϊζυροῖσι βροτοῖσιν.
ἀρῆς: Il. 14:484: γνωτὸν ἐνὶ μεγάροισιν ἀρῆς ἀλκτῆρα λιπέσθαι.
Ἄρης: Il. 15:112: Ἀσκάλαφος, τόν φησιν ὃν ἔμμεναι ὄβριμος Ἄρης.
Ἄρης: Il. 15:113: Ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ Ἄρης θαλερὼ πεπλήγετο μηρὼ
Ἄρης: Il. 15:605: μαίνετο δ’ ὡς ὅτ’ Ἄρης ἐγχέσπαλος ἢ ὀλοὸν πῦρ
Ἄρης: Il. 16:543: τὸν δ’ ὑπὸ Πατρόκλῳ δάμασ’ ἔγχεϊ χάλκεος Ἄρης.
Ἄρης: Il. 16:613: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης.
Ἄρης: Il. 17:210: Ἕκτορι δ’ ἥρμοσε τεύχε’ ἐπὶ χροΐ, δῦ δέ μιν Ἄρης
Ἄρης: Il. 17:398: ἄγριος· οὐδέ κ’ Ἄρης λαοσσόος οὐδέ κ’ Ἀθήνη
Ἄρης: Il. 17:529: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης.
ἀρῆς: Il. 18:100: ἔφθιτ’, ἐμεῖο δὲ δῆσεν ἀρῆς ἀλκτῆρα γενέσθαι.
Ἄρης: Il. 18:516: οἳ δ’ ἴσαν· ἦρχε δ’ ἄρά σφιν Ἄρης καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
Ἄρης: Il. 20:38: ἐς δὲ Τρῶας Ἄρης κορυθαίολος, αὐτὰρ ἅμ’ αὐτῷ
Ἄρης: Il. 20:51: αὖε δ’ Ἄρης ἑτέρωθεν ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσος
Ἄρης: Il. 20:138: εἰ δέ κ’ Ἄρης ἄρχωσι μάχης ἢ Φοῖβος Ἀπόλλων,
Ἄρης: Il. 20:358: οὐδέ κ’ Ἄρης, ὅς περ θεὸς ἄμβροτος, οὐδέ κ’ Ἀθήνη
Ἄρης: Il. 21:391: ἔνθ’ οἵ γ’ οὐκέτι δηρὸν ἀφέστασαν· ἦρχε γὰρ Ἄρης
Ἄρης: Il. 21:402: τῇ μιν Ἄρης οὔτησε μιαιφόνος ἔγχεϊ μακρῷ.
Ἄρης: Il. 24:260: τοὺς μὲν ἀπώλεσ’ Ἄρης, τὰ δ’ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται
Ἄρης: Il. 24:498: τῶν μὲν πολλῶν θοῦρος Ἄρης ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν·
ἀρῆς: Od. 4:767: ὣς εἰποῦσ’ ὀλόλυξε, θεὰ δέ οἱ ἔκλυεν ἀρῆς.
Ἄρης: Od. 8:285: οὐδ’ ἀλαὸς σκοπιὴν εἶχε χρυσήνιος Ἄρης,
Ἄρης: Od. 8:353: εἴ κεν Ἄρης οἴχοιτο χρέος καὶ δεσμὸν ἀλύξας;”
Ἄρης: Od. 8:355: “Ἥφαιστ’, εἴ περ γάρ κεν Ἄρης χρεῖος ὑπαλύξας
Ἄρης: Od. 11:537: γίνεται ἐν πολέμῳ· ἐπιμὶξ δέ τε μαίνεται Ἄρης.”
Ἄρης: Od. 14:216: ἦ μὲν δὴ θάρσος μοι Ἄρης τ’ ἔδοσαν καὶ Ἀθήνη
ἀρησαίατ’: Od. 1:164: πάντες κ’ ἀρησαίατ’ ἐλαφρότεροι πόδας εἶναι
ἀρήσασθαι: Il. 6:115: δαίμοσιν ἀρήσασθαι, ὑποσχέσθαι δ’ ἑκατόμβας.
ἀρήσετ’: Od. 2:135: δώσει, ἐπεὶ μήτηρ στυγερὰς ἀρήσετ’ ἐρινῦς
ἀρήσῃ: Il. 13:818: ἀρήσῃ Διὶ πατρὶ καὶ ἄλλις ἀθανάτοισι
ἄρησθε: Il. 11:290: ἰφθίμων Δαναῶν, ἵν’ ὑπέρτερον εὖχος ἄρησθε.
ἀρῇσιν: Od. 17:496: “εἰ γὰρ ἐπ’ ἀρῇσιν τέλος ἡμετέρῃσι γένοιτο·
ἀρησόμεθ’: Il. 9:172: ὄφρα Διὶ Κρονίδῃ ἀρησόμεθ’, αἴ κ’ ἐλεήσῃ.
ἄρηται: Il. 12:435: ἰσάζουσ’, ἵνα παισὶν ἀεικέα μισθὸν ἄρηται·
ἄρηται: Il. 14:130: ἐκ βελέων, μή πού τις ἐφ’ ἕλκεϊ ἕλκος ἄρηται·
ἄρηται: Il. 14:364: Πριαμίδῃ, ἵνα νῆας ἕλῃ καὶ κῦδος ἄρηται;
Ἀρήτη: Od. 7:54: Ἀρήτη δ’ ὄνομ’ ἐστὶν ἐπώνυμον, ἐκ δὲ τοκήων
Ἀρήτη: Od. 7:146: “Ἀρήτη, θύγατερ Ῥηξήνορος ἀντιθέοιο,
Ἀρήτη: Od. 7:231: πὰρ δέ οἱ Ἀρήτη τε καὶ Ἀλκίνοος θεοειδὴς
Ἀρήτη: Od. 7:233: τοῖσιν δ’ Ἀρήτη λευκώλενος ἤρχετο μύθων·
Ἀρήτη: Od. 7:335: κέκλετο δ’ Ἀρήτη λευκώλενος ἀμφιπόλοισι
Ἀρήτη: Od. 8:433: ὣς ἔφατ’, Ἀρήτη δὲ μετὰ δμῳῇσιν ἔειπεν
Ἀρήτη: Od. 8:438: τόφρα δ’ ἄρ’ Ἀρήτη ξείνῳ περικαλλέα χηλὸν
Ἀρήτη: Od. 11:335: τοῖσιν δ’ Ἀρήτη λευκώλενος ἤρχετο μύθων·
Ἀρήτῃ: Od. 13:57: Ἀρήτῃ δ’ ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἀμφικύπελλον
Ἀρήτη: Od. 13:66: Ἀρήτη δ’ ἄρα οἱ δμῳὰς ἅμ’ ἔπεμπε γυναῖκας,
Ἀρήτην: Od. 7:66: Ἀρήτην· τὴν δ’ Ἀλκίνοος ποιήσατ’ ἄκοιτιν
Ἀρήτην: Od. 7:141: ὄφρ’ ἵκετ’ Ἀρήτην τε καὶ Ἀλκίνοον βασιλῆα.
Ἀρήτην: Od. 8:423: δή ῥα τότ’ Ἀρήτην προσέφη μένος Ἀλκινόοιο·
ἀρητὴρ: Il. 5:78: ἀρητὴρ ἐτέτυκτο, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ,
ἀρητῆρα: Il. 1:11: οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα
ἀρητῆρος: Il. 1:94: ἀλλ’ ἕνεκ’ ἀρητῆρος, ὃν ἠτίμησ’ Ἀγαμέμνων,
Ἀρήτης: Od. 7:142: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ Ἀρήτης βάλε γούνασι χεῖρας Ὀδυσσεύς,
Ἀρητιάδαο: Od. 16:395: Νίσου φαίδιμος υἱός, Ἀρητιάδαο ἄνακτος,
Ἀρητιάδαο: Od. 18:413: Νίσου φαίδιμος υἱός, Ἀρητιάδαο ἄνακτος.
Ἀρήτοιο: Il. 17:517: καὶ βάλεν Ἀρήτοιο κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην·
ἀρητὸν: Il. 17:37: ἀρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκας.
Ἄρητον: Il. 17:535: Ἄρητον δὲ κατ’ αὖθι λίπον δεδαϊγμένον ἦτορ
ἀρητὸν: Il. 24:741: ἀρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκας
Ἄρητος: Il. 17:494: τοῖσι δ’ ἅμα Χρομίος τε καὶ Ἄρητος θεοειδὴς
Ἄρητός: Od. 3:414: Περσεύς τ’ Ἄρητός τε καὶ ἀντίθεος Θρασυμήδης.
Ἄρητος: Od. 3:440: χέρνιβα δέ σφ’ Ἄρητος ἐν ἀνθεμόεντι λέβητι
ἀρθεὶς: Il. 13:63: ὅς ῥά τ’ ἀπ’ αἰγίλιπος πέτρης περιμήκεος ἀρθεὶς
ἀρθείς: Od. 5:393: ὀξὺ μάλα προϊδών, μεγάλου ὑπὸ κύματος ἀρθείς.
ἄρθεν: Il. 16:211: μᾶλλον δὲ στίχες ἄρθεν, ἐπεὶ βασιλῆος ἄκουσαν.
ἀρθμήσαντε: Il. 7:302: ἠδ’ αὖτ’ ἐν φιλότητι διέτμαγεν ἀρθμήσαντε.
ἄρθμιοι: Od. 16:427: ἤκαχε Θεσπρωτούς· οἱ δ’ ἥμιν ἄρθμιοι ἦσαν.
Ἀριάδνῃ: Il. 18:592: Δαίδαλος ἤσκησεν καλλιπλοκάμῳ Ἀριάδνῃ.
Ἀριάδνην: Od. 11:321: Φαίδρην τε Πρόκριν τε ἴδον καλήν τ’ Ἀριάδνην,
ἀρίγνωτ’: Od. 6:300: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτ’ ἐστί, καὶ ἂν πάϊς ἡγήσαιτο
ἀρίγνωτ’: Od. 17:265: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτ’ ἐστὶ καὶ ἐν πολλοῖσιν ἰδέσθαι.
ἀρίγνωτε: Od. 17:375: “ὦ ἀρίγνωτε συβῶτα, τίη δὲ σὺ τόνδε πόλινδε
ἀριγνώτη: Od. 6:108: ῥεῖά τ’ ἀριγνώτη πέλεται, καλαὶ δέ τε πᾶσαι·
ἀρίγνωτοι: Il. 13:72: ῥεῖ’ ἔγνων ἀπιόντος· ἀρίγνωτοι δὲ θεοί περ·
ἀρίγνωτος: Il. 15:490: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτος Διὸς ἀνδράσι γίγνεται ἀλκή,
ἀρίγνωτος: Od. 4:207: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτος γόνος ἀνέρος, ᾧ τε Κρονίων
ἀριδείκετε: Od. 8:382: “Ἀλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν,
ἀριδείκετε: Od. 8:401: “Ἀλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν,
ἀριδείκετε: Od. 9:2: “Ἀλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν,
ἀριδείκετε: Od. 11:355: “Ἀλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν,
ἀριδείκετε: Od. 11:378: “Ἀλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν,
ἀριδείκετε: Od. 13:38: “Ἀλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν,
ἀριδείκετον: Il. 14:319: ἣ τέκε Περσῆα πάντων ἀριδείκετον ἀνδρῶν·
ἀριδείκετον: Od. 11:540: γηθοσύνη, ὅ οἱ υἱὸν ἔφην ἀριδείκετον εἶναι.
ἀριδείκετος: Il. 11:248: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε Κόων ἀριδείκετος ἀνδρῶν
ἀριζήλη: Il. 18:219: ὡς δ’ ὅτ’ ἀριζήλη φωνή, ὅτε τ’ ἴαχε σάλπιγξ
ἀριζήλη: Il. 18:221: ὣς τότ’ ἀριζήλη φωνὴ γένετ’ Αἰακίδαο.
ἀρίζηλοι: Il. 13:244: δεικνὺς σῆμα βροτοῖσιν· ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαί·
ἀρίζηλοι: Il. 22:27: ὅς ῥά τ’ ὀπώρης εἶσιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαὶ
ἀρίζηλον: Il. 2:318: τὸν μὲν ἀρίζηλον θῆκεν θεὸς ὅς περ ἔφηνε·
ἀριζήλω: Il. 18:519: ἀμφὶς ἀριζήλω· λαοὶ δ’ ὑπολίζονες ἦσαν.
ἀριζήλως: Od. 12:453: αὖτις ἀριζήλως εἰρημένα μυθολογεύειν.”
ἀριθμηθήμεναι: Il. 2:124: ὅρκια πιστὰ ταμόντες ἀριθμηθήμεναι ἄμφω,
ἀριθμήσας: Od. 16:235: ἀλλ’ ἄγε μοι μνηστῆρας ἀριθμήσας κατάλεξον,
ἀριθμήσει: Od. 4:411: φώκας μέν τοι πρῶτον ἀριθμήσει καὶ ἔπεισιν·
ἀριθμήσω: Od. 13:215: ἀλλ’ ἄγε δὴ τὰ χρήματ’ ἀριθμήσω καὶ ἴδωμαι,
ἀριθμόν: Od. 4:451: ζατρεφέας, πάσας δ’ ἄρ’ ἐπῴχετο, λέκτο δ’ ἀριθμόν.
ἀριθμόν: Od. 16:246: ἀλλὰ πολὺ πλέονες· τάχα δ’ εἴσεαι ἐνθάδ’ ἀριθμόν.
ἀριθμῷ: Od. 11:449: νήπιος, ὅς που νῦν γε μετ’ ἀνδρῶν ἵζει ἀριθμῷ,
Ἀρίμοις: Il. 2:783: εἰν Ἀρίμοις, ὅθι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς·
Ἀρίονα: Il. 23:346: οὐδ’ εἴ κεν μετόπισθεν Ἀρίονα δῖον ἐλαύνοι
ἀριπρεπέ’: Il. 15:309: δεινὴν ἀμφιδάσειαν ἀριπρεπέ’, ἣν ἄρα χαλκεὺς
ἀριπρεπέ’: Od. 8:424: “δεῦρο, γύναι, φέρε χηλὸν ἀριπρεπέ’, ἥ τις ἀρίστη·
ἀριπρεπέα: Il. 6:477: παῖδ’ ἐμὸν ὡς καὶ ἐγώ περ ἀριπρεπέα Τρώεσσιν,
ἀριπρεπέα: Il. 8:552: φαίνετ’ ἀριπρεπέα, ὅτε τ’ ἔπλετο νήνεμος αἰθήρ·
ἀριπρεπέα: Il. 23:453: ἔγνω, φράσσατο δ’ ἵππον ἀριπρεπέα προὔχοντα,
ἀριπρεπέες: Il. 9:441: οὐδ’ ἀγορέων, ἵνα τ’ ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέθουσι.
ἀριπρεπέες: Od. 8:390: δώδεκα γὰρ κατὰ δῆμον ἀριπρεπέες βασιλῆες
ἀριπρεπές: Od. 8:176: ὡς καὶ σοὶ εἶδος μὲν ἀριπρεπές, οὐδέ κεν ἄλλως
ἀριπρεπές: Od. 9:22: Νήριτον εἰνοσίφυλλον, ἀριπρεπές· ἀμφὶ δὲ νῆσοι
Ἀρίσβαντος: Il. 17:345: υἱὸν Ἀρίσβαντος Λυκομήδεος ἐσθλὸν ἑταῖρον.
Ἀρίσβῃ: Il. 6:13: Τευθρανίδην, ὃς ἔναιεν ἐϋκτιμένῃ ἐν Ἀρίσβῃ
Ἀρίσβηθεν: Il. 2:838: Ἄσιος Ὑρτακίδης ὃν Ἀρίσβηθεν φέρον ἵπποι
Ἀρίσβηθεν: Il. 12:96: Ἄσιος Ὑρτακίδης, ὃν Ἀρίσβηθεν φέρον ἵπποι
Ἀρίσβην: Il. 2:836: καὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν Ἀρίσβην,
Ἀρίσβην: Il. 21:43: Ἴμβριος Ἠετίων, πέμψεν δ’ ἐς δῖαν Ἀρίσβην·
ἄριστα: Il. 3:110: λεύσσει, ὅπως ὄχ’ ἄριστα μετ’ ἀμφοτέροισι γένηται.
ἄριστα: Il. 6:56: ἀνδρῶν; ἦ σοὶ ἄριστα πεποίηται κατὰ οἶκον
ἄριστα: Il. 9:103: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
ἄριστα: Il. 9:314: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
ἄριστα: Il. 12:215: νῦν αὖτ’ ἐξερέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
ἄριστα: Il. 13:735: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
ἄριστα: Il. 15:616: ᾗ δὴ πλεῖστον ὅμιλον ὅρα καὶ τεύχε’ ἄριστα·
ἄριστα: Od. 3:129: φραζόμεθ’ Ἀργείοισιν ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένοιτο.
ἄριστα: Od. 9:420: αὐτὰρ ἐγὼ βούλευον, ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένοιτο,
ἄριστα: Od. 13:154: “ὦ πέπον, ὣς μὲν ἐμῷ θυμῷ δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
ἄριστα: Od. 13:365: αὐτοὶ δὲ φραζώμεθ’, ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένηται.”
ἄριστα: Od. 23:117: ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’, ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένηται.
ἄριστα: Od. 23:130: “τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
ἄρισται: Il. 2:763: Ἵπποι μὲν μέγ’ ἄρισται ἔσαν Φηρητιάδαο,
ἄρισται: Il. 14:370: ἀσπίδες ὅσσαι ἄρισται ἐνὶ στρατῷ ἠδὲ μέγισται
ἄρισται: Od. 7:327: εἰδήσεις δὲ καὶ αὐτὸς ἐνὶ φρεσίν, ὅσσον ἄρισται
ἀρίστας: Il. 9:634: οἴης· νῦν δέ τοι ἑπτὰ παρίσχομεν ἔξοχ’ ἀρίστας,
ἀρίστας: Od. 12:343: ἀλλ’ ἄγετ’, Ἠελίοιο βοῶν ἐλάσαντες ἀρίστας
ἀρίστας: Od. 12:353: αὐτίκα δ’ Ἠελίοιο βοῶν ἐλάσαντες ἀρίστας
ἀρίστας: Od. 12:398: δαίνυντ’ Ἠελίοιο βοῶν ἐλόωντες ἀρίστας·
ἄριστε: Il. 3:39: Δύσπαρι εἶδος ἄριστε γυναιμανὲς ἠπεροπευτὰ
ἄριστε: Il. 13:769: Δύσπαρι εἶδος ἄριστε γυναιμανὲς ἠπεροπευτὰ
ἄριστε: Il. 17:142: Ἕκτορ εἶδος ἄριστε μάχης ἄρα πολλὸν ἐδεύεο.
ἄριστε: Il. 23:483: Αἶαν νεῖκος ἄριστε κακοφραδὲς ἄλλά τε πάντα
ἀριστέρ’: Il. 13:326: νῶϊν δ’ ὧδ’ ἐπ’ ἀριστέρ’ ἔχε στρατοῦ, ὄφρα τάχιστα
ἀριστέρ’: Od. 3:171: νήσου ἔπι Ψυρίης, αὐτὴν ἐπ’ ἀριστέρ’ ἔχοντες,
ἀριστερὰ: Il. 2:526: Βοιωτῶν δ’ ἔμπλην ἐπ’ ἀριστερὰ θωρήσσοντο.
ἀριστερὰ: Il. 5:355: εὗρεν ἔπειτα μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ θοῦρον Ἄρηα
ἀριστερὰ: Il. 7:238: οἶδ’ ἐπὶ δεξιά, οἶδ’ ἐπ’ ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν
ἀριστερὰ: Il. 11:498: πεύθετ’, ἐπεί ῥα μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ μάρνατο πάσης
ἀριστερά: Il. 12:118: εἴσατο γὰρ νηῶν ἐπ’ ἀριστερά, τῇ περ Ἀχαιοὶ
ἀριστερὰ: Il. 12:201: αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ’ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων
ἀριστερὰ: Il. 12:219: αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ’ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων
ἀριστερὰ: Il. 12:240: εἴτ’ ἐπ’ ἀριστερὰ τοί γε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα.
ἀριστερὰ: Il. 13:675: ὅττί ῥά οἱ νηῶν ἐπ’ ἀριστερὰ δηϊόωντο
ἀριστερὰ: Il. 13:765: τὸν δὲ τάχ’ εὗρε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ δακρυοέσσης
ἀριστερὰ: Il. 17:116: τὸν δὲ μάλ’ αἶψ’ ἐνόησε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ πάσης
ἀριστερὰ: Il. 17:682: τὸν δὲ μάλ’ αἶψ’ ἐνόησε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ πάσης
ἀριστερὰ: Il. 23:336: ἦκ’ ἐπ’ ἀριστερὰ τοῖιν· ἀτὰρ τὸν δεξιὸν ἵππον
ἀριστερὰ: Od. 5:277: ποντοπορευέμεναι ἐπ’ ἀριστερὰ χειρὸς ἔχοντα.
ἀριστερὸν: Il. 5:16: Τυδεΐδεω δ’ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυθ’ ἀκωκὴ
ἀριστερὸν: Il. 5:660: Τληπόλεμος δ’ ἄρα μηρὸν ἀριστερὸν ἔγχεϊ μακρῷ
ἀριστερόν: Il. 11:321: δουρὶ βαλὼν κατὰ μαζὸν ἀριστερόν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἀριστερὸν: Il. 16:106: κὰπ φάλαρ’ εὐποίηθ’· ὃ δ’ ἀριστερὸν ὦμον ἔκαμνεν
ἀριστερὸν: Il. 16:478: Πατρόκλου δ’ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυθ’ ἀκωκὴ
ἀριστερὸς: Il. 23:338: ἐν νύσσῃ δέ τοι ἵππος ἀριστερὸς ἐγχριμφθήτω,
ἀριστερὸς: Od. 20:242: ἤρτυον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀριστερὸς ἤλυθεν ὄρνις,
ἀριστερόφιν: Il. 13:309: ἦ ἐπ’ ἀριστερόφιν; ἐπεὶ οὔπωθι ἔλπομαι οὕτω
ἀριστεύειν: Il. 6:208: αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων,
ἀριστεύειν: Il. 11:783: αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων·
ἀριστεύεσκε: Il. 6:460: Ἕκτορος ἧδε γυνὴ ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι
ἀριστεύεσκε: Il. 11:745: ἡγεμόν’ ἱππήων, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι.
ἀριστεύεσκε: Il. 16:292: ἡγεμόνα κτείνας, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι.
ἀριστεύεσκε: Il. 16:551: λαοὶ ἕποντ’, ἐν δ’ αὐτὸς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι·
ἀριστεύεσκε: Il. 17:351: καὶ δὲ μετ’ Ἀστεροπαῖον ἀριστεύεσκε μάχεσθαι.
ἀριστεύεσκεν: Il. 11:626: ἔξελον οὕνεκα βουλῇ ἀριστεύεσκεν ἁπάντων.
ἀριστεύῃσι: Il. 11:409: ὃς δέ κ’ ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι τὸν δὲ μάλα χρεὼ
ἀριστεύοντα: Il. 7:90: ὅν ποτ’ ἀριστεύοντα κατέκτανε φαίδιμος Ἕκτωρ.
ἀριστεύοντα: Il. 11:506: παῦσεν ἀριστεύοντα Μαχάονα ποιμένα λαῶν,
ἀριστεύοντα: Il. 15:460: εἴ μιν ἀριστεύοντα βαλὼν ἐξείλετο θυμόν.
ἀριστεύουσι: Od. 4:652: κοῦροι δ’, οἳ κατὰ δῆμον ἀριστεύουσι μεθ’ ἡμέας,
ἀρίστη: Il. 2:5: ἧδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή,
ἀρίστη: Il. 2:715: Ἄλκηστις Πελίαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστη.
ἀρίστη: Il. 7:325: Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
ἀρίστη: Il. 9:94: Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
ἀρίστη: Il. 10:17: ἧδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλὴ
ἀρίστη: Il. 14:161: ἧδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλὴ
ἀρίστη: Il. 17:62: βοσκομένης ἀγέλης βοῦν ἁρπάσῃ ἥ τις ἀρίστη·
ἀρίστη: Il. 18:364: πῶς δὴ ἔγωγ’, ἥ φημι θεάων ἔμμεν ἀρίστη,
ἀρίστη: Od. 1:280: νῆ’ ἄρσας ἐρέτῃσιν ἐείκοσιν, ἥ τις ἀρίστη,
ἀρίστη: Od. 2:294: τάων μέν τοι ἐγὼν ἐπιόψομαι ἥ τις ἀρίστη,
ἀρίστη: Od. 7:57: γείνατο καὶ Περίβοια, γυναικῶν εἶδος ἀρίστη,
ἀρίστη: Od. 8:424: “δεῦρο, γύναι, φέρε χηλὸν ἀριπρεπέ’, ἥ τις ἀρίστη·
ἀρίστη: Od. 9:318: ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
ἀρίστη: Od. 9:424: ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
ἀρίστη: Od. 10:522: ἐλθὼν εἰς Ἰθάκην στεῖραν βοῦν, ἥ τις ἀρίστη,
ἀρίστη: Od. 11:30: ἐλθὼν εἰς Ἰθάκην στεῖραν βοῦν, ἥ τις ἀρίστη,
ἀρίστη: Od. 11:230: ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
ἀρίστη: Od. 15:25: δμῳάων ἥ τίς τοι ἀρίστη φαίνεται εἶναι,
ἀρίστη: Od. 16:348: ἀλλ’ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν, ἥ τις ἀρίστη,
ἀρίστη: Od. 24:52: Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
ἀριστῆα: Il. 3:44: φάντες ἀριστῆα πρόμον ἔμμεναι, οὕνεκα καλὸν
ἀριστῆας: Il. 2:404: κίκλησκεν δὲ γέροντας ἀριστῆας Παναχαιῶν,
ἀριστῆας: Il. 10:117: νῦν ὄφελεν κατὰ πάντας ἀριστῆας πονέεσθαι
ἀριστῆας: Il. 15:303: ὑσμίνην ἤρτυνον ἀριστῆας καλέσαντες
ἀριστῆας: Il. 17:245: ἀλλ’ ἄγ’ ἀριστῆας Δαναῶν κάλει, ἤν τις ἀκούσῃ.
ἀριστῆας: Il. 19:193: κρινάμενος κούρητας ἀριστῆας Παναχαιῶν
ἀριστῆας: Od. 14:218: ἄνδρας ἀριστῆας, κακὰ δυσμενέεσσι φυτεύων,
ἀριστῆας: Od. 21:153: πολλοὺς γὰρ τόδε τόξον ἀριστῆας κεκαδήσει
ἀριστῆας: Od. 21:170: εἰ δὴ τοῦτό γε τόξον ἀριστῆας κεκαδήσει
ἀριστῆες: Il. 7:73: ὑμῖν δ’ ἐν γὰρ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν·
ἀριστῆες: Il. 7:159: ὑμέων δ’ οἵ περ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν
ἀριστῆες: Il. 7:227: οἷοι καὶ Δαναοῖσιν ἀριστῆες μετέασι
ἀριστῆες: Il. 7:327: Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν,
ἀριστῆες: Il. 7:385: Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν
ἀριστῆες: Il. 10:1: Ἄλλοι μὲν παρὰ νηυσὶν ἀριστῆες Παναχαιῶν
ἀριστῆες: Il. 23:236: Ἀτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν,
ἀριστῆες: Od. 6:34: ἤδη γάρ σε μνῶνται ἀριστῆες κατὰ δῆμον
ἀριστῆες: Od. 15:28: μνηστήρων σ’ ἐπιτηδὲς ἀριστῆες λοχόωσιν
ἀριστήεσσι: Il. 9:334: ἄλλα δ’ ἀριστήεσσι δίδου γέρα καὶ βασιλεῦσι·
ἀριστήεσσιν: Il. 1:227: οὔτε λόχον δ’ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν
ἀριστήεσσιν: Il. 5:206: ἤδη γὰρ δοιοῖσιν ἀριστήεσσιν ἐφῆκα
ἀριστήεσσιν: Il. 7:184: δεῖξ’ ἐνδέξια πᾶσιν ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν.
ἀριστήεσσιν: Il. 9:421: ἀλλ’ ὑμεῖς μὲν ἰόντες ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν
ἀριστήεσσιν: Od. 24:86: θῆκε μέσῳ ἐν ἀγῶνι ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν.
ἀρίστην: Il. 3:124: Λαοδίκην Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην.
ἀρίστην: Il. 6:252: Λαοδίκην ἐσάγουσα θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην·
ἀρίστην: Il. 9:74: πολλῶν δ’ ἀγρομένων τῷ πείσεαι ὅς κεν ἀρίστην
ἀρίστην: Il. 13:365: ᾔτεε δὲ Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην
ἀρίστην: Il. 13:378: δοῖμεν δ’ Ἀτρεΐδαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην
ἀρίστην: Il. 17:634: ἀλλ’ ἄγετ’ αὐτοί περ φραζώμεθα μῆτιν ἀρίστην,
ἀρίστην: Il. 17:712: ἡμεῖς δ’ αὐτοί περ φραζώμεθα μῆτιν ἀρίστην,
ἀρίστην: Od. 23:124: “αὐτὸς ταῦτά γε λεῦσσε, πάτερ φίλε· σὴν γὰρ ἀρίστην
ἀριστῆος: Il. 15:489: ἀνδρὸς ἀριστῆος Διόθεν βλαφθέντα βέλεμνα.
ἀριστῆος: Il. 17:203: ἀνδρὸς ἀριστῆος, τόν τε τρομέουσι καὶ ἄλλοι·
ἀριστῆος: Od. 21:333: ἀνδρὸς ἀριστῆος· τί δ’ ἐλέγχεα ταῦτα τίθεσθε;
ἀριστῆος: Od. 24:460: ἀνδρὸς ἀριστῆος· τὸν δ’ οὐκέτι φάντο νέεσθαι.
ἀριστήων: Il. 9:396: κοῦραι ἀριστήων, οἵ τε πτολίεθρα ῥύονται,
ἀριστήων: Od. 11:227: ὅσσαι ἀριστήων ἄλοχοι ἔσαν ἠδὲ θύγατρες.
ἄριστοι: Il. 2:577: Ἀτρεΐδης· ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 2:817: Πριαμίδης· ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 3:250: ὄρσεο Λαομεδοντιάδη, καλέουσιν ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 4:211: βλήμενος ἦν, περὶ δ’ αὐτὸν ἀγηγέραθ’ ὅσσοι ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 4:260: Ἀργείων οἳ ἄριστοι ἐνὶ κρητῆρι κέρωνται.
ἄριστοι: Il. 5:266: δῶχ’ υἷος ποινὴν Γανυμήδεος, οὕνεκ’ ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 5:780: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι πλεῖστοι καὶ ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 6:78: Τρώων καὶ Λυκίων ἐγκέκλιται, οὕνεκ’ ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 6:209: μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν, οἳ μέγ’ ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 6:314: καλά, τά ῥ’ αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν οἳ τότ’ ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 6:435: τρὶς γὰρ τῇ γ’ ἐλθόντες ἐπειρήσανθ’ οἱ ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 8:229: πῇ ἔβαν εὐχωλαί, ὅτε δὴ φάμεν εἶναι ἄριστοι,
ἄριστοι: Il. 9:3: πένθεϊ δ’ ἀτλήτῳ βεβολήατο πάντες ἄριστοι.
ἄριστοι: Il. 10:214: ὅσσοι γὰρ νήεσσιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 10:306: οἵ κεν ἄριστοι ἔωσι θοῇς ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν
ἄριστοι: Il. 10:326: νῆ’ Ἀγαμεμνονέην, ὅθι που μέλλουσιν ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 10:539: Ἀργείων οἳ ἄριστοι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ.
ἄριστοι: Il. 11:657: πένθεος, ὅσσον ὄρωρε κατὰ στρατόν· οἳ γὰρ ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 11:690: τῶν προτέρων ἐτέων, κατὰ δ’ ἔκταθεν ὅσσοι ἄριστοι·
ἄριστοι: Il. 11:824: οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι,
ἄριστοι: Il. 12:13: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μὲν Τρώων θάνον ὅσσοι ἄριστοι,
ἄριστοι: Il. 12:89: οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα
ἄριστοι: Il. 12:103: οἳ γάρ οἱ εἴσαντο διακριδὸν εἶναι ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 12:197: οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα
ἄριστοι: Il. 13:117: πάντες ἄριστοι ἐόντες ἀνὰ στρατόν. οὐδ’ ἂν ἔγωγε
ἄριστοι: Il. 13:128: οὔτε κ’ Ἀθηναίη λαοσσόος· οἳ γὰρ ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 13:276: εἰ γὰρ νῦν παρὰ νηυσὶ λεγοίμεθα πάντες ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 14:423: οὐτάσαι οὐδὲ βαλεῖν· πρὶν γὰρ περίβησαν ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 15:296: αὐτοὶ δ’, ὅσσοι ἄριστοι ἐνὶ στρατῷ εὐχόμεθ’ εἶναι,
ἄριστοι: Il. 16:23: οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι,
ἄριστοι: Il. 17:368: ἠέρι γὰρ κατέχοντο μάχης ἐπί θ’ ὅσσον ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 17:377: ὅσσοι ἄριστοι ἔσαν· δύο δ’ οὔ πω φῶτε πεπύσθην
ἄριστοι: Il. 17:509: ἤτοι μὲν τὸν νεκρὸν ἐπιτράπεθ’ οἵ περ ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 17:513: Ἕκτωρ Αἰνείας θ’, οἳ Τρώων εἰσὶν ἄριστοι.
ἄριστοι: Il. 18:230: ἔνθα δὲ καὶ τότ’ ὄλοντο δυώδεκα φῶτες ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 20:122: δευέσθω, ἵνα εἰδῇ ὅ μιν φιλέουσιν ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 20:158: ὀρνυμένων ἄμυδις. δύο δ’ ἀνέρες ἔξοχ’ ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 22:254: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο θεοὺς ἐπιδώμεθα· τοὶ γὰρ ἄριστοι
ἄριστοι: Il. 24:261: ψεῦσταί τ’ ὀρχησταί τε χοροιτυπίῃσιν ἄριστοι
ἄριστοι: Od. 1:211: Ἀργείων οἱ ἄριστοι ἔβαν κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσίν·
ἄριστοι: Od. 1:245: ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι,
ἄριστοι: Od. 2:51: τῶν ἀνδρῶν φίλοι υἷες οἳ ἐνθάδε γ’ εἰσὶν ἄριστοι,
ἄριστοι: Od. 3:108: μαρνάμεθ’· ἔνθα δ’ ἔπειτα κατέκταθεν ὅσσοι ἄριστοι·
ἄριστοι: Od. 3:370: οἵ τοι ἐλαφρότατοι θείειν καὶ κάρτος ἄριστοι.”
ἄριστοι: Od. 4:272: ἵππῳ ἔνι ξεστῷ, ἵν’ ἐνήμεθα πάντες ἄριστοι
ἄριστοι: Od. 4:409: τρεῖς, οἵ τοι παρὰ νηυσὶν ἐϋσσέλμοισιν ἄριστοι.
ἄριστοι: Od. 4:629: ἀρχοὶ μνηστήρων, ἀρετῇ δ’ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι.
ἄριστοι: Od. 6:257: πάντων Φαιήκων εἰδησέμεν, ὅσσοι ἄριστοι.
ἄριστοι: Od. 8:36: κρινάσθων κατὰ δῆμον, ὅσοι πάρος εἰσὶν ἄριστοι.
ἄριστοι: Od. 8:78: χαῖρε νόῳ, ὅ τ’ ἄριστοι Ἀχαιῶν δηριόωντο.
ἄριστοι: Od. 8:91: Φαιήκων οἱ ἄριστοι, ἐπεὶ τέρποντ’ ἐπέεσσιν,
ἄριστοι: Od. 8:108: Φαιήκων οἱ ἄριστοι, ἀέθλια θαυμανέοντες.
ἄριστοι: Od. 8:247: ἀλλὰ ποσὶ κραιπνῶς θέομεν καὶ νηυσὶν ἄριστοι,
ἄριστοι: Od. 8:250: ἀλλ’ ἄγε, Φαιήκων βητάρμονες ὅσσοι ἄριστοι,
ἄριστοι: Od. 8:512: δουράτεον μέγαν ἵππον, ὅθ’ εἵατο πάντες ἄριστοι
ἄριστοι: Od. 11:524: Ἀργείων οἱ ἄριστοι, ἐμοὶ δ’ ἐπὶ πάντ’ ἐτέταλτο,
ἄριστοι: Od. 16:122: ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι,
ἄριστοι: Od. 16:251: ἐκ δ’ αὐτῆς Ἰθάκης δυοκαίδεκα πάντες ἄριστοι,
ἄριστοι: Od. 18:371: εἰ δ’ αὖ καὶ βόες εἶεν ἐλαυνέμεν, οἵ περ ἄριστοι,
ἄριστοι: Od. 19:130: ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι,
ἄριστοι: Od. 20:163: τρεῖς σιάλους κατάγων, οἳ ἔσαν μετὰ πᾶσιν ἄριστοι.
ἄριστοι: Od. 21:187: ἀρχοὶ μνηστήρων· ἀρετῇ δ’ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι.
ἄριστοι: Od. 22:244: οἱ γὰρ μνηστήρων ἀρετῇ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι,
ἄριστοι: Od. 23:121: ἡμεῖς δ’ ἕρμα πόληος ἀπέκταμεν, οἳ μέγ’ ἄριστοι
ἄριστοι: Od. 24:38: κτείνοντο Τρώων καὶ Ἀχαιῶν υἷες ἄριστοι,
ἄριστοι: Od. 24:507: ἀνδρῶν μαρναμένων ἵνα τε κρίνονται ἄριστοι,
ἀρίστοις: Il. 3:274: κήρυκες Τρώων καὶ Ἀχαιῶν νεῖμαν ἀρίστοις.
ἄριστον: Il. 1:244: χωόμενος ὅ τ’ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισας. ”
ἄριστον: Il. 1:412: ἣν ἄτην ὅ τ’ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν. ”
ἄριστον: Il. 2:274: νῦν δὲ τόδε μέγ’ ἄριστον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν,
ἄριστον: Il. 5:414: κουρίδιον ποθέουσα πόσιν τὸν ἄριστον Ἀχαιῶν
ἄριστον: Il. 5:839: βριθοσύνῃ· δεινὴν γὰρ ἄγεν θεὸν ἄνδρά τ’ ἄριστον.
ἄριστον: Il. 5:843: Αἰτωλῶν ὄχ’ ἄριστον Ὀχησίου ἀγλαὸν υἱόν·
ἄριστον: Il. 10:236: φαινομένων τὸν ἄριστον, ἐπεὶ μεμάασί γε πολλοί.
ἄριστον: Il. 12:344: ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστον ἁπάντων
ἄριστον: Il. 12:357: ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστον ἁπάντων
ἄριστον: Il. 16:274: ἣν ἄτην, ὅ τ’ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν.
ἄριστον: Il. 17:80: Πατρόκλῳ περιβὰς Τρώων τὸν ἄριστον ἔπεφνε
ἄριστον: Il. 17:307: Φωκήων ὄχ’ ἄριστον, ὃς ἐν κλειτῷ Πανοπῆϊ
ἄριστον: Il. 18:10: Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον ἔτι ζώοντος ἐμεῖο
ἄριστον: Il. 19:95: καὶ γὰρ δή νύ ποτε Ζεὺς ἄσατο, τόν περ ἄριστον
ἄριστον: Il. 21:207: ὡς εἶδον τὸν ἄριστον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
ἄριστον: Il. 24:124: ἐσσυμένως ἐπένοντο καὶ ἐντύνοντο ἄριστον·
ἄριστον: Il. 24:242: παῖδ’ ὀλέσαι τὸν ἄριστον; ἀτὰρ γνώσεσθε καὶ ὔμμες·
ἄριστον: Od. 5:360: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρξω, δοκέει δέ μοι εἶναι ἄριστον·
ἄριστον: Od. 11:500: πέφνον λαὸν ἄριστον, ἀμύνων Ἀργείοισιν, -
ἄριστον: Od. 13:142: πρεσβύτατον καὶ ἄριστον ἀτιμίῃσιν ἰάλλειν.
ἄριστον: Od. 14:19: αἰεὶ ζατρεφέων σιάλων τὸν ἄριστον ἁπάντων·
ἄριστον: Od. 14:108: καί σφι συῶν τὸν ἄριστον ἐῢ κρίνας ἀποπέμπω.”
ἄριστον: Od. 14:414: “ἄξεθ’ ὑῶν τὸν ἄριστον, ἵνα ξείνῳ ἱερεύσω
ἄριστον: Od. 15:253: θῆκε βροτῶν ὄχ’ ἄριστον, ἐπεὶ θάνεν Ἀμφιάρηος·
ἄριστον: Od. 16:2: ἐντύνοντ’ ἄριστον ἅμ’ ἠόϊ, κηαμένω πῦρ,
ἄριστον: Od. 16:419: ἐν δήμῳ Ἰθάκης μεθ’ ὁμήλικας ἔμμεν ἄριστον
ἄριστος: Il. 1:69: Κάλχας Θεστορίδης, οἰωνοπόλων ὄχ’ ἄριστος,
ἄριστος: Il. 1:91: ὃς νῦν πολλὸν ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι. ”
ἄριστος: Il. 2:82: νῦν δ’ ἴδεν ὃς μέγ’ ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι·
ἄριστος: Il. 2:580: οὕνεκ’ ἄριστος ἔην πολὺ δὲ πλείστους ἄγε λαούς.
ἄριστος: Il. 2:761: τίς τὰρ τῶν ὄχ’ ἄριστος ἔην σύ μοι ἔννεπε Μοῦσα
ἄριστος: Il. 2:768: ἀνδρῶν αὖ μέγ’ ἄριστος ἔην Τελαμώνιος Αἴας
ἄριστος: Il. 5:103: βέβληται γὰρ ἄριστος Ἀχαιῶν, οὐδέ ἕ φημι
ἄριστος: Il. 6:7: ἄνδρα βαλὼν ὃς ἄριστος ἐνὶ Θρῄκεσσι τέτυκτο
ἄριστος: Il. 6:76: Πριαμίδης Ἕλενος οἰωνοπόλων ὄχ’ ἄριστος·
ἄριστος: Il. 7:50: αὐτὸς δὲ προκάλεσσαι Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος
ἄριστος: Il. 7:221: σκυτοτόμων ὄχ’ ἄριστος Ὕλῃ ἔνι οἰκία ναίων,
ἄριστος: Il. 9:54: καὶ βουλῇ μετὰ πάντας ὁμήλικας ἔπλευ ἄριστος.
ἄριστος: Il. 12:243: εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης.
ἄριστος: Il. 13:313: Αἴαντές τε δύω Τεῦκρός θ’, ὃς ἄριστος Ἀχαιῶν
ἄριστος: Il. 15:108: κάρτεΐ τε σθένεΐ τε διακριδὸν εἶναι ἄριστος.
ἄριστος: Il. 15:282: Αἰτωλῶν ὄχ’ ἄριστος ἐπιστάμενος μὲν ἄκοντι
ἄριστος: Il. 16:271: ὡς ἂν Πηλεΐδην τιμήσομεν, ὃς μέγ’ ἄριστος
ἄριστος: Il. 17:164: τοίου γὰρ θεράπων πέφατ’ ἀνέρος, ὃς μέγ’ ἄριστος
ἄριστος: Il. 19:258: ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος
ἄριστος: Il. 21:279: ὥς μ’ ὄφελ’ Ἕκτωρ κτεῖναι ὃς ἐνθάδε γ’ ἔτραφ’ ἄριστος·
ἄριστος: Il. 23:43: οὐ μὰ Ζῆν’, ὅς τίς τε θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος,
ἄριστος: Il. 23:357: Τυδεΐδης ὄχ’ ἄριστος ἐὼν λάχ’ ἐλαυνέμεν ἵππους.
ἄριστος: Il. 23:669: πυγμῇ νικήσαντ’, ἐπεὶ εὔχομαι εἶναι ἄριστος.
ἄριστος: Il. 23:891: ἠδ’ ὅσσον δυνάμει τε καὶ ἥμασιν ἔπλευ ἄριστος·
ἄριστος: Od. 5:442: ἷξε νέων, τῇ δή οἱ ἐείσατο χῶρος ἄριστος,
ἄριστος: Od. 7:281: ἐς ποταμόν, τῇ δή μοι ἐείσατο χῶρος ἄριστος,
ἄριστος: Od. 8:116: Ναυβολίδης, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
ἄριστος: Od. 8:123: τῶν δὲ θέειν ὄχ’ ἄριστος ἔην Κλυτόνηος ἀμύμων·
ἄριστος: Od. 9:432: ἀρνειὸς γὰρ ἔην μήλων ὄχ’ ἄριστος ἁπάντων, -
ἄριστος: Od. 11:179: ἦ ἤδη μιν ἔγημεν Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος.”
ἄριστος: Od. 11:469: Αἴαντός θ’, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
ἄριστος: Od. 13:297: κέρδε’, ἐπεὶ σὺ μέν ἐσσι βροτῶν ὄχ’ ἄριστος ἁπάντων
ἄριστος: Od. 14:106: ζατρεφέων αἰγῶν ὅς τις φαίνηται ἄριστος.
ἄριστος: Od. 15:521: καὶ γὰρ πολλὸν ἄριστος ἀνὴρ μέμονέν τε μάλιστα
ἄριστος: Od. 16:76: ἦ ἤδη ἅμ’ ἕπηται, Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος
ἄριστος: Od. 18:289: πρίν γέ σε τῷ γήμασθαι Ἀχαιῶν, ὅς τις ἄριστος.”
ἄριστος: Od. 19:303: ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα, θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος,
ἄριστος: Od. 19:528: ἦ ἤδη ἅμ’ ἕπωμαι, Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος
ἄριστος: Od. 20:230: ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα, θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος,
ἄριστος: Od. 20:335: γήμασθ’ ὅς τις ἄριστος ἀνὴρ καὶ πλεῖστα πόρῃσιν,
ἄριστος: Od. 22:29: καὶ γὰρ δὴ νῦν φῶτα κατέκτανες, ὃς μέγ’ ἄριστος
ἄριστος: Od. 24:17: Αἴαντός θ’, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
ἄριστος: Od. 24:215: δεῖπνον δ’ αἶψα συῶν ἱερεύσατε ὅς τις ἄριστος·
ἀρίστου: Il. 14:213: Ζηνὸς γὰρ τοῦ ἀρίστου ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαύεις.
ἀρίστους: Il. 3:19: πάλλων Ἀργείων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους
ἀρίστους: Il. 5:541: Ἔνθ’ αὖτ’ Αἰνείας Δαναῶν ἕλεν ἄνδρας ἀρίστους
ἀρίστους: Il. 6:188: κρίνας ἐκ Λυκίης εὐρείης φῶτας ἀρίστους
ἀρίστους: Il. 7:150: τοῦ ὅ γε τεύχε’ ἔχων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους.
ἀρίστους: Il. 7:285: αὐτὸς γὰρ χάρμῃ προκαλέσσατο πάντας ἀρίστους.
ἀρίστους: Il. 9:516: ἄνδρας δὲ λίσσεσθαι ἐπιπροέηκεν ἀρίστους
ἀρίστους: Il. 9:571: Αἰτωλῶν, πέμπον δὲ θεῶν ἱερῆας ἀρίστους,
ἀρίστους: Il. 10:273: βάν ῥ’ ἰέναι, λιπέτην δὲ κατ’ αὐτόθι πάντας ἀρίστους.
ἀρίστους: Il. 10:300: εὕδειν, ἀλλ’ ἄμυδις κικλήσκετο πάντας ἀρίστους,
ἀρίστους: Il. 10:560: ἔκτανε, πὰρ δ’ ἑτάρους δυοκαίδεκα πάντας ἀρίστους.
ἀρίστους: Il. 11:258: ἕλκε ποδὸς μεμαώς, καὶ ἀΰτει πάντας ἀρίστους·
ἀρίστους: Il. 12:127: νήπιοι, ἐν δὲ πύλῃσι δύ’ ἀνέρας εὗρον ἀρίστους
ἀρίστους: Il. 13:42: αἱρήσειν, κτενέειν δὲ παρ’ αὐτόθι πάντας ἀρίστους.
ἀρίστους: Il. 13:740: ἀλλ’ ἀναχασσάμενος κάλει ἐνθάδε πάντας ἀρίστους·
ἀρίστους: Il. 13:751: Πουλυδάμα σὺ μὲν αὐτοῦ ἐρύκακε πάντας ἀρίστους,
ἀρίστους: Il. 13:836: ἀλκῆς, ἀλλ’ ἔμενον Τρώων ἐπιόντας ἀρίστους.
ἀρίστους: Il. 24:255: ὤ μοι ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους
ἀρίστους: Il. 24:493: αὐτὰρ ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους
ἀρίστους: Od. 4:211: υἱέας αὖ πινυτούς τε καὶ ἔγχεσιν εἶναι ἀρίστους.
ἀρίστους: Od. 4:278: ἐκ δ’ ὀνομακλήδην Δαναῶν ὀνόμαζες ἀρίστους,
ἀρίστους: Od. 4:530: κρινάμενος κατὰ δῆμον ἐείκοσι φῶτας ἀρίστους
ἀρίστους: Od. 4:666: νῆα ἐρυσσάμενος κρίνας τ’ ἀνὰ δῆμον ἀρίστους,
ἀρίστους: Od. 4:778: ὣς εἰπὼν ἐκρίνατ’ ἐείκοσι φῶτας ἀρίστους,
ἀρίστους: Od. 8:127: τῇ δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπεκαίνυτο πάντας ἀρίστους.
ἀρίστους: Od. 8:383: ἠμὲν ἀπείλησας βητάρμονας εἶναι ἀρίστους,
ἀρίστους: Od. 9:195: αὐτὰρ ἐγὼ κρίνας ἑτάρων δυοκαίδεκ’ ἀρίστους
ἀρίστους: Od. 24:108: κρινάμενος λέξαιτο κατὰ πτόλιν ἄνδρας ἀρίστους.
ἀρίστους: Od. 24:429: τοὺς δ’ ἐλθὼν ἔκτεινε Κεφαλλήνων ὄχ’ ἀρίστους.
ἀρίστω: Il. 11:328: Ἔνθ’ ἑλέτην δίφρόν τε καὶ ἀνέρε δήμου ἀρίστω
ἀρίστω: Il. 12:447: ὀξὺς ἔην· τὸν δ’ οὔ κε δύ’ ἀνέρε δήμου ἀρίστω
ἀρίστω: Il. 23:659: ἄνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν, ὥ περ ἀρίστω,
ἀρίστω: Il. 23:802: ἄνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν, ὥ περ ἀρίστω,
ἀρισφαλέ’: Od. 17:196: σκηρίπτεσθ’, ἐπεὶ ἦ φατ’ ἀρισφαλέ’ ἔμμεναι οὐδόν.”
ἀριφραδέα: Il. 23:240: εὖ διαγιγνώσκοντες· ἀριφραδέα δὲ τέτυκται·
ἀριφραδέα: Od. 23:225: νῦν δ’, ἐπεὶ ἤδη σήματ’ ἀριφραδέα κατέλεξας
ἀριφραδές: Il. 23:326: σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει.
ἀριφραδές: Od. 11:126: σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει·
ἀριφραδὲς: Od. 21:217: εἰ δ’ ἄγε δὴ καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλο τι δείξω,
ἀριφραδὲς: Od. 23:73: ἀλλ’ ἄγε τοι καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλο τι εἴπω,
ἀριφραδές: Od. 23:273: σῆμα δέ μοι τόδ’ ἔειπεν ἀριφραδές, οὐδέ σε κεύσω·
ἀριφραδές: Od. 24:329: σῆμά τί μοι νῦν εἰπὲ ἀριφραδές, ὄφρα πεποίθω.”
Ἀρκάδες: Il. 2:611: Ἀρκάδες ἄνδρες ἔβαινον ἐπιστάμενοι πολεμίζειν.
Ἀρκάδες: Il. 7:134: ἀγρόμενοι Πύλιοί τε καὶ Ἀρκάδες ἐγχεσίμωροι
Ἀρκαδίην: Il. 2:603: Οἳ δ’ ἔχον Ἀρκαδίην ὑπὸ Κυλλήνης ὄρος αἰπὺ
Ἀρκεισιάδαο: Od. 4:755: πάγχυ θεοῖς μακάρεσσι γονὴν Ἀρκεισιάδαο
Ἀρκεισιάδη: Od. 24:517: “ὦ Ἀρκεισιάδη, πάντων πολὺ φίλταθ’ ἑταίρων,
Ἀρκεισιάδην: Od. 24:270: Λαέρτην Ἀρκεισιάδην πατέρ’ ἔμμεναι αὐτῷ.
Ἀρκείσιος: Od. 16:118: μοῦνον Λαέρτην Ἀρκείσιος υἱὸν ἔτικτε,
Ἀρκεισίου: Od. 14:182: νώνυμον ἐξ Ἰθάκης Ἀρκεισίου ἀντιθέοιο.
ἀρκέσει: Il. 21:131: ἀρκέσει, ᾧ δὴ δηθὰ πολέας ἱερεύετε ταύρους,
ἀρκέσει: Od. 16:261: ἀρκέσει, ἦέ τιν’ ἄλλον ἀμύντορα μερμηρίξω.”
Ἀρκεσίλαον: Il. 15:329: Ἕκτωρ μὲν Στιχίον τε καὶ Ἀρκεσίλαον ἔπεφνε,
Ἀρκεσίλαός: Il. 2:495: Ἀρκεσίλαός τε Προθοήνωρ τε Κλονίος τε,
ἄρκιον: Il. 2:393: ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας ἠδ’ οἰωνούς.
ἄρκιον: Il. 15:502: αἰδὼς Ἀργεῖοι· νῦν ἄρκιον ἢ ἀπολέσθαι
ἄρκιος: Il. 10:304: δώρῳ ἔπι μεγάλῳ; μισθὸς δέ οἱ ἄρκιος ἔσται.
ἄρκιος: Od. 18:358: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιῆς, - μισθὸς δέ τοι ἄρκιος ἔσται, -
ἄρκτοι: Od. 11:611: ἄρκτοι τ’ ἀγρότεροί τε σύες χαροποί τε λέοντες,
Ἄρκτόν: Il. 18:487: Ἄρκτόν θ’, ἣν καὶ Ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν,
Ἄρκτον: Od. 5:273: Ἄρκτον θ’, ἣν καὶ ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν,
Ἅρμ’: Il. 2:499: οἵ τ’ ἀμφ’ Ἅρμ’ ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ Ἐρυθράς,
ἅρμ’: Il. 11:528: κεῖσ’ ἵππους τε καὶ ἅρμ’ ἰθύνομεν, ἔνθα μάλιστα
ἅρμ’: Il. 17:481: Ὣς ἔφατ’, Ἀλκιμέδων δὲ βοηθόον ἅρμ’ ἐπορούσας
ἅρμ’: Il. 23:531: ἤκιστος δ’ ἦν αὐτὸς ἐλαυνέμεν ἅρμ’ ἐν ἀγῶνι.
ἅρμα: Il. 2:390: ἱδρώσει δέ τευ ἵππος ἐΰξοον ἅρμα τιταίνων.
ἅρμα: Il. 5:231: μᾶλλον ὑφ’ ἡνιόχῳ εἰωθότι καμπύλον ἅρμα
ἅρμα: Il. 6:39: ὄζῳ ἔνι βλαφθέντε μυρικίνῳ ἀγκύλον ἅρμα
ἅρμα: Il. 8:438: Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐΰτροχον ἅρμα καὶ ἵππους
ἅρμα: Il. 10:438: ἅρμα δέ οἱ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ εὖ ἤσκηται·
ἅρμα: Il. 11:533: ῥίμφ’ ἔφερον θοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς
ἅρμα: Il. 12:58: ἔνθ’ οὔ κεν ῥέα ἵππος ἐΰτροχον ἅρμα τιταίνων
ἅρμα: Il. 12:120: τῇ ῥ’ ἵππους τε καὶ ἅρμα διήλασεν, οὐδὲ πύλῃσιν
ἅρμα: Il. 17:458: ῥίμφα φέρον θοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς.
ἅρμα: Il. 23:304: ὠκύποδες φέρον ἅρμα· πατὴρ δέ οἱ ἄγχι παραστὰς
ἅρμα: Il. 23:334: τῷ σὺ μάλ’ ἐγχρίμψας ἐλάαν σχεδὸν ἅρμα καὶ ἵππους,
ἅρμα: Il. 23:585: ὄμνυθι μὴ μὲν ἑκὼν τὸ ἐμὸν δόλῳ ἅρμα πεδῆσαι.
ἅρμα: Il. 24:440: Ἦ καὶ ἀναΐξας ἐριούνιος ἅρμα καὶ ἵππους
ἅρμαθ’: Il. 4:306: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἕτερ’ ἅρμαθ’ ἵκηται
ἅρμασι: Il. 4:366: ἑσταότ’ ἔν θ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσι·
ἅρμασι: Il. 11:198: ἑσταότ’ ἔν θ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν·
ἅρμασι: Il. 17:448: ἀλλ’ οὐ μὰν ὑμῖν γε καὶ ἅρμασι δαιδαλέοισιν
ἅρμασι: Il. 23:286: ἵπποισίν τε πέποιθε καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν.
ἅρμασι: Od. 4:8: τὴν ἄρ’ ὅ γ’ ἔνθ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι πέμπε νέεσθαι
ἅρμασι: Od. 17:117: ἵπποισι προὔπεμψε καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν.
ἅρμασιν: Il. 2:775: τόξοισίν θ’· ἵπποι δὲ παρ’ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος
ἅρμασιν: Il. 5:199: ἵπποισίν μ’ ἐκέλευε καὶ ἅρμασιν ἐμβεβαῶτα
ἅρμασιν: Il. 8:402: γυιώσω μέν σφωϊν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
ἅρμασιν: Il. 8:416: γυιώσειν μὲν σφῶϊν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
ἅρμασιν: Il. 8:544: δῆσαν δ’ ἱμάντεσσι παρ’ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος·
ἅρμασιν: Il. 18:244: χωρήσαντες ἔλυσαν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
ἅρμασιν: Il. 23:8: ἀλλ’ αὐτοῖς ἵπποισι καὶ ἅρμασιν ἆσσον ἰόντες
ἅρμασιν: Il. 23:319: ἀλλ’ ὃς μέν θ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασιν οἷσι πεποιθὼς
ἅρμασιν: Il. 24:14: ἀλλ’ ὅ γ’ ἐπεὶ ζεύξειεν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
ἅρμασιν: Od. 3:478: καρπαλίμως δ’ ἔζευξαν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους.
ἅρματ’: Il. 16:371: ἄξαντ’ ἐν πρώτῳ ῥυμῷ λίπον ἅρματ’ ἀνάκτων,
ἅρματ’: Il. 16:507: ἱεμένους φοβέεσθαι, ἐπεὶ λίπον ἅρματ’ ἀνάκτων.
ἅρματ’: Od. 3:476: ζεύξαθ’ ὑφ’ ἅρματ’ ἄγοντες, ἵνα πρήσσῃσιν ὁδοῖο.”
ἅρματ’: Od. 15:47: ζεῦξον ὑφ’ ἅρματ’ ἄγων, ὄφρα πρήσσωμεν ὁδοῖο.”
ἅρματα: Il. 2:777: ἕστασαν· ἅρματα δ’ εὖ πεπυκασμένα κεῖτο ἀνάκτων
ἅρματα: Il. 4:226: ἵππους μὲν γὰρ ἔασε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ·
ἅρματα: Il. 5:192: ἵπποι δ’ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα τῶν κ’ ἐπιβαίην·
ἅρματα: Il. 5:237: ἀλλὰ σύ γ’ αὐτὸς ἔλαυνε τέ’ ἅρματα καὶ τεὼ ἵππω,
ἅρματα: Il. 5:239: Ὣς ἄρα φωνήσαντες ἐς ἅρματα ποικίλα βάντες
ἅρματα: Il. 8:115: τὼ δ’ εἰς ἀμφοτέρω Διομήδεος ἅρματα βήτην·
ἅρματα: Il. 8:403: αὐτὰς δ’ ἐκ δίφρου βαλέω κατά θ’ ἅρματα ἄξω·
ἅρματα: Il. 8:417: αὐτὰς δ’ ἐκ δίφρου βαλέειν κατά θ’ ἅρματα ἄξειν·
ἅρματα: Il. 8:435: ἅρματα δ’ ἔκλιναν πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα·
ἅρματα: Il. 8:441: ἅρματα δ’ ἂμ βωμοῖσι τίθει κατὰ λῖτα πετάσσας·
ἅρματα: Il. 10:322: ἦ μὲν τοὺς ἵππους τε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ
ἅρματα: Il. 10:393: δωσέμεναι κατένευσε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ,
ἅρματα: Il. 13:537: ἕστασαν ἡνίοχόν τε καὶ ἅρματα ποικίλ’ ἔχοντες·
ἅρματα: Il. 14:298: ἵπποι δ’ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα τῶν κ’ ἐπιβαίης.
ἅρματα: Il. 14:430: ἕστασαν ἡνίοχόν τε καὶ ἅρματα ποικίλ’ ἔχοντες·
ἅρματα: Il. 23:341: μή πως ἵππους τε τρώσῃς κατά θ’ ἅρματα ἄξῃς·
ἅρματα: Il. 23:368: ἅρματα δ’ ἄλλοτε μὲν χθονὶ πίλνατο πουλυβοτείρῃ,
ἅρματα: Il. 23:467: ἔνθά μιν ἐκπεσέειν ὀΐω σύν θ’ ἅρματα ἆξαι,
ἅρματα: Il. 23:503: ἅρματα δὲ χρυσῷ πεπυκασμένα κασσιτέρῳ τε
ἅρματα: Il. 23:533: ἕλκων ἅρματα καλὰ ἐλαύνων πρόσσοθεν ἵππους.
ἅρματα: Il. 23:545: τὰ φρονέων ὅτι οἱ βλάβεν ἅρματα καὶ ταχέ’ ἵππω
ἅρματα: Od. 3:492: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
ἅρματα: Od. 4:42: ἅρματα δ’ ἔκλιναν πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα,
ἅρματα: Od. 15:145: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
ἅρματα: Od. 15:190: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
ἅρματι: Il. 23:428: μή πως ἀμφοτέρους δηλήσεαι ἅρματι κύρσας.
ἁρματοπηγὸς: Il. 4:485: τὴν μέν θ’ ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ αἴθωνι σιδήρῳ
ἅρματος: Il. 2:384: εὖ δέ τις ἅρματος ἀμφὶς ἰδὼν πολέμοιο μεδέσθω,
ἅρματος: Il. 20:489: νύξ’, ἀπὸ δ’ ἅρματος ὦσε· κυκήθησαν δέ οἱ ἵπποι.
ἅρματος: Il. 21:38: τάμνε νέους ὄρπηκας, ἵν’ ἅρματος ἄντυγες εἶεν·
ἅρματος: Il. 23:582: στὰς ἵππων προπάροιθε καὶ ἅρματος, αὐτὰρ ἱμάσθλην
ἁρματροχιὴ: Il. 23:505: γίγνετ’ ἐπισσώτρων ἁρματροχιὴ κατόπισθεν
ἄρμενον: Il. 18:600: ῥεῖα μάλ’, ὡς ὅτε τις τροχὸν ἄρμενον ἐν παλάμῃσιν
ἄρμενον: Od. 5:234: δῶκε μέν οἱ πέλεκυν μέγαν, ἄρμενον ἐν παλάμῃσι,
ἄρμενον: Od. 5:254: ἐν δ’ ἱστὸν ποίει καὶ ἐπίκριον ἄρμενον αὐτῷ·
ἁρμόζεο: Od. 5:162: ἀλλ’ ἄγε δούρατα μακρὰ ταμὼν ἁρμόζεο χαλκῷ
ἁρμονιάων: Il. 22:255: μάρτυροι ἔσσονται καὶ ἐπίσκοποι ἁρμονιάων·
Ἁρμονίδεω: Il. 5:60: Ἁρμονίδεω, ὃς χερσὶν ἐπίστατο δαίδαλα πάντα
ἁρμονίῃσιν: Od. 5:248: γόμφοισιν δ’ ἄρα τήν γε καὶ ἁρμονίῃσιν ἄρασσεν.
ἁρμονίῃσιν: Od. 5:361: ὄφρ’ ἂν μέν κεν δούρατ’ ἐν ἁρμονίῃσιν ἀρήρῃ,
ἄρν’: Il. 3:103: οἴσετε ἄρν’, ἕτερον λευκόν, ἑτέρην δὲ μέλαιναν,
ἄρν’: Il. 3:119: νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἰέναι, ἠδ’ ἄρν’ ἐκέλευεν
ἄρν’: Il. 22:310: ἁρπάξων ἢ ἄρν’ ἀμαλὴν ἢ πτῶκα λαγωόν·
Ἀρναῖος: Od. 18:5: Ἀρναῖος δ’ ὄνομ’ ἔσκε· τὸ γὰρ θέτο πότνια μήτηρ
ἄρνάς: Il. 3:117: καρπαλίμως ἄρνάς τε φέρειν Πρίαμόν τε καλέσσαι·
ἄρνας: Il. 3:310: Ἦ ῥα καὶ ἐς δίφρον ἄρνας θέτο ἰσόθεος φώς,
ἄρνας: Od. 9:226: καρπαλίμως ἐπὶ νῆα θοὴν ἐρίφους τε καὶ ἄρνας
ἄρνε: Il. 3:246: ἄρνε δύω καὶ οἶνον ἐΰφρονα καρπὸν ἀρούρης
ἀρνειοῖς: Il. 2:550: ἔνθα δέ μιν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖς ἱλάονται
ἀρνειὸν: Od. 9:550: ἀρνειὸν δ’ ἐμοὶ οἴῳ ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι
ἀρνειὸν: Od. 10:527: ἔνθ’ ὄϊν ἀρνειὸν ῥέζειν θῆλύν τε μέλαιναν
ἀρνειὸν: Od. 10:572: ἀρνειὸν κατέδησεν ὄϊν θῆλύν τε μέλαιναν,
ἀρνειὸν: Od. 11:131: ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ’ ἐπιβήτορα κάπρον,
ἀρνειὸν: Od. 23:278: ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ’ ἐπιβήτορα κάπρον,
ἀρνειὸς: Od. 9:432: ἀρνειὸς γὰρ ἔην μήλων ὄχ’ ἄριστος ἁπάντων, -
ἀρνειὸς: Od. 9:444: ὕστατος ἀρνειὸς μήλων ἔστειχε θύραζε,
ἀρνειοῦ: Od. 9:463: πρῶτος ὑπ’ ἀρνειοῦ λυόμην, ὑπέλυσα δ’ ἑταίρους.
ἀρνειούς: Od. 9:239: ἀρνειούς τε τράγους τε, βαθείης ἔντοθεν αὐλῆς.
ἀρνείσθω: Od. 8:43: μηδέ τις ἀρνείσθω. καλέσασθε δὲ θεῖον ἀοιδόν,
ἀρνεῖται: Od. 1:249: ἡ δ’ οὔτ’ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν
ἀρνεῖται: Od. 16:126: ἡ δ’ οὔτ’ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν
ἀρνειῷ: Il. 3:197: ἀρνειῷ μιν ἔγωγε ἐΐσκω πηγεσιμάλλῳ,
ἀρνειῶν: Od. 1:25: ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης.
ἄρνες: Il. 8:131: καί νύ κε σήκασθεν κατὰ Ἴλιον ἠΰτε ἄρνες,
ἄρνες: Il. 22:263: οὐδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ὁμόφρονα θυμὸν ἔχουσιν,
ἄρνες: Od. 4:85: καὶ Λιβύην, ἵνα τ’ ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέθουσι.
ἄρνεσσιν: Il. 16:352: ὡς δὲ λύκοι ἄρνεσσιν ἐπέχραον ἢ ἐρίφοισι
ἀρνευτῆρι: Il. 12:385: πάντ’ ἄμυδις κεφαλῆς· ὃ δ’ ἄρ’ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς
ἀρνευτῆρι: Il. 16:742: αὐτοῦ πρόσθε ποδῶν· ὃ δ’ ἄρ’ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς
ἀρνευτῆρι: Od. 12:413: πάντ’ ἄμυδις κεφαλῆς· ὁ δ’ ἄρ’ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς
Ἄρνῃ: Il. 7:9: Ἄρνῃ ναιετάοντα Μενέσθιον, ὃν κορυνήτης
Ἄρνην: Il. 2:507: οἵ τε πολυστάφυλον Ἄρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν
ἀρνήσαιο: Il. 14:191: ἦέ κεν ἀρνήσαιο κοτεσσαμένη τό γε θυμῷ,
ἀρνήσασθαι: Il. 14:212: οὐκ ἔστ’ οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι·
ἀρνήσασθαι: Od. 8:358: “οὐκ ἔστ’ οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι.”
ἀρνήσασθαι: Od. 21:345: κρείσσων, ᾧ κ’ ἐθέλω, δόμεναί τε καὶ ἀρνήσασθαι,
ἀρνύμενοι: Il. 1:159: τιμὴν ἀρνύμενοι Μενελάῳ σοί τε κυνῶπα
ἀρνύμενος: Il. 6:446: ἀρνύμενος πατρός τε μέγα κλέος ἠδ’ ἐμὸν αὐτοῦ.
ἀρνύμενος: Od. 1:5: ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
ἀρνυμένω: Il. 5:553: ἀρνυμένω· τὼ δ’ αὖθι τέλος θανάτοιο κάλυψεν.
ἀρνύσθην: Il. 22:160: ἀρνύσθην, ἅ τε ποσσὶν ἀέθλια γίγνεται ἀνδρῶν,
ἀρνῶν: Il. 1:66: αἴ κέν πως ἀρνῶν κνίσης αἰγῶν τε τελείων
ἀρνῶν: Il. 3:273: ἀρνῶν ἐκ κεφαλέων τάμνε τρίχας· αὐτὰρ ἔπειτα
ἀρνῶν: Il. 3:292: Ἦ, καὶ ἀπὸ στομάχους ἀρνῶν τάμε νηλέϊ χαλκῷ·
ἀρνῶν: Il. 4:102: ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην
ἀρνῶν: Il. 4:120: ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην
ἀρνῶν: Il. 4:158: οὐ μέν πως ἅλιον πέλει ὅρκιον αἷμά τε ἀρνῶν
ἀρνῶν: Il. 4:435: ἀζηχὲς μεμακυῖαι ἀκούουσαι ὄπα ἀρνῶν,
ἀρνῶν: Il. 23:864: ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην.
ἀρνῶν: Il. 23:873: ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην.
ἀρνῶν: Il. 24:262: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες.
ἀρνῶν: Od. 9:220: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων· διακεκριμέναι δὲ ἕκασται
ἀρνῶν: Od. 17:242: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων, τόδε μοι κρηήνατ’ ἐέλδωρ,
ἀρνῶν: Od. 19:398: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων· ὁ δέ οἱ πρόφρων ἅμ’ ὀπήδει.
ἀρξάμενοι: Od. 21:142: ἀρξάμενοι τοῦ χώρου, ὅθεν τέ περ οἰνοχοεύει.”
ἀρξάμενος: Il. 19:254: κάπρου ἀπὸ τρίχας ἀρξάμενος Διὶ χεῖρας ἀνασχὼν
ἀρξάντων: Il. 21:437: ἀρξάντων ἑτέρων· τὸ μὲν αἴσχιον αἴ κ’ ἀμαχητὶ
ἄρξει: Od. 4:667: ἄρξει καὶ προτέρω κακὸν ἔμμεναι· ἀλλά οἱ αὐτῷ
ἄρξειαν: Il. 4:335: Τρώων ὁρμήσειε καὶ ἄρξειαν πολέμοιο.
ἄρξειεν: Od. 3:106: πλαζόμενοι κατὰ ληΐδ’, ὅπῃ ἄρξειεν Ἀχιλλεύς,
ἄρξομαι: Il. 9:97: ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ’ ἄρξομαι, οὕνεκα πολλῶν
ἄρξωσι: Il. 4:67: ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσασθαι.
ἄρξωσι: Il. 4:72: ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσασθαι.
ἀροίμεθά: Il. 5:273: εἰ τούτω κε λάβοιμεν, ἀροίμεθά κε κλέος ἐσθλόν.
ἀροίμην: Il. 18:121: κείσομ’ ἐπεί κε θάνω· νῦν δὲ κλέος ἐσθλὸν ἀροίμην,
ἄροιο: Il. 4:95: πᾶσι δέ κε Τρώεσσι χάριν καὶ κῦδος ἄροιο,
ἄροιο: Il. 9:303: τίσουσ’· ἦ γάρ κέ σφι μάλα μέγα κῦδος ἄροιο·
ἄροιτο: Il. 5:3: Ἀργείοισι γένοιτο ἰδὲ κλέος ἐσθλὸν ἄροιτο·
ἄροιτο: Il. 10:307: ὅς τίς κε τλαίη, οἷ τ’ αὐτῷ κῦδος ἄροιτο,
ἄροιτο: Il. 20:247: πολλὰ μάλ’, οὐδ’ ἂν νηῦς ἑκατόζυγος ἄχθος ἄροιτο.
ἄροιτο: Il. 22:207: μή τις κῦδος ἄροιτο βαλών, ὃ δὲ δεύτερος ἔλθοι.
ἄροιτο: Od. 13:422: αὐτή μιν πόμπευον, ἵνα κλέος ἐσθλὸν ἄροιτο
ἀρόμην: Il. 23:592: δώσω, τὴν ἀρόμην. εἰ καί νύ κεν οἴκοθεν ἄλλο
ἄροντο: Il. 9:124: πηγοὺς ἀθλοφόρους, οἳ ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο.
ἄροντο: Il. 9:266: πηγοὺς ἀθλοφόρους, οἳ ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο.
ἄροντο: Il. 9:269: ὅσσ’ Ἀγαμέμνονος ἵπποι ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο.
ἄροσιν: Il. 9:576: ἥμισυ δὲ ψιλὴν ἄροσιν πεδίοιο ταμέσθαι.
ἄροσις: Od. 9:134: ἐν δ’ ἄροσις λείη· μάλα κεν βαθὺ λήϊον αἰεὶ
ἀροτὴρ: Il. 23:835: ποιμὴν οὐδ’ ἀροτὴρ εἶσ’ ἐς πόλιν, ἀλλὰ παρέξει.
ἀροτῆρες: Il. 18:542: εὐρεῖαν τρίπολον· πολλοὶ δ’ ἀροτῆρες ἐν αὐτῇ
ἀρότοισιν: Od. 9:122: οὔτ’ ἄρα ποίμνῃσιν καταΐσχεται οὔτ’ ἀρότοισιν,
ἄροτρον: Il. 10:353: ἑλκέμεναι νειοῖο βαθείης πηκτὸν ἄροτρον·
ἄροτρον: Il. 13:703: ἀλλ’ ὥς τ’ ἐν νειῷ βόε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον
ἄροτρον: Od. 13:32: νειὸν ἀν’ ἕλκητον βόε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον·
ἀρότρῳ: Od. 18:374: τετράγυον δ’ εἴη, εἴκοι δ’ ὑπὸ βῶλος ἀρότρῳ·
ἄρουρα: Il. 2:548: θρέψε Διὸς θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα,
ἄρουρα: Il. 3:115: πλησίον ἀλλήλων, ὀλίγη δ’ ἦν ἀμφὶς ἄρουρα·
ἄρουρα: Il. 4:174: Ἀργείην Ἑλένην· σέο δ’ ὀστέα πύσει ἄρουρα
ἄρουρα: Od. 1:407: γαίης; ποῦ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα;
ἄρουρα: Od. 4:229: Αἰγυπτίη, τῇ πλεῖστα φέρει ζείδωρος ἄρουρα
ἄρουρα: Od. 9:357: καὶ γὰρ Κυκλώπεσσι φέρει ζείδωρος ἄρουρα
ἄρουρα: Od. 10:29: τῇ δεκάτῃ δ’ ἤδη ἀνεφαίνετο πατρὶς ἄρουρα,
ἄρουρα: Od. 11:309: οὓς δὴ μηκίστους θρέψε ζείδωρος ἄρουρα
ἄρουρα: Od. 20:193: ἀνδρῶν; ποῦ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα;
ἄρουραι: Il. 14:122: ἀφνειὸν βιότοιο, ἅλις δέ οἱ ἦσαν ἄρουραι
ἄρουραι: Il. 23:599: ληΐου ἀλδήσκοντος, ὅτε φρίσσουσιν ἄρουραι·
ἄρουραν: Il. 8:486: ἕλκον νύκτα μέλαιναν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν.
ἄρουραν: Il. 11:68: ὄγμον ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς μάκαρος κατ’ ἄρουραν
ἄρουραν: Il. 11:557: ὡς δ’ ὅτ’ ὄνος παρ’ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας
ἄρουραν: Il. 18:541: Ἐν δ’ ἐτίθει νειὸν μαλακὴν πίειραν ἄρουραν
ἄρουραν: Il. 20:226: αἳ δ’ ὅτε μὲν σκιρτῷεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν,
ἄρουραν: Il. 21:232: δείελος ὀψὲ δύων, σκιάσῃ δ’ ἐρίβωλον ἄρουραν.
ἄρουραν: Od. 2:328: ἠὲ καὶ εἰς Ἐφύρην ἐθέλει, πίειραν ἄρουραν,
ἄρουραν: Od. 3:3: καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν·
ἄρουραν: Od. 5:463: σχοίνῳ ὑπεκλίνθη, κύσε δὲ ζείδωρον ἄρουραν.
ἄρουραν: Od. 7:332: Ἀλκίνοος· τοῦ μέν κεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν
ἄρουραν: Od. 12:386: καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν·
ἄρουραν: Od. 13:354: χαίρων ᾗ γαίῃ, κύσε δὲ ζείδωρον ἄρουραν.
ἄρουραν: Od. 19:593: ἀθάνατοι θνητοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν.
ἄρουραν: Od. 23:311: ἦλθεν Λωτοφάγων ἀνδρῶν πίειραν ἄρουραν·
ἀρούρας: Il. 7:421: Ἠέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας
ἀρούρας: Il. 10:7: ἢ νιφετόν, ὅτε πέρ τε χιὼν ἐπάλυνεν ἀρούρας,
ἀρούρας: Il. 22:489: ἔσσοντ’· ἄλλοι γάρ οἱ ἀπουρίσσουσιν ἀρούρας.
ἀρούρας: Od. 6:10: καὶ νηοὺς ποίησε θεῶν καὶ ἐδάσσατ’ ἀρούρας.
ἀρούρας: Od. 19:433: Ἠέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας
ἀρούρῃ: Il. 12:422: μέτρ’ ἐν χερσὶν ἔχοντες ἐπιξύνῳ ἐν ἀρούρῃ,
ἀρούρης: Il. 3:246: ἄρνε δύω καὶ οἶνον ἐΰφρονα καρπὸν ἀρούρης
ἀρούρης: Il. 6:142: εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν,
ἀρούρης: Il. 6:195: καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμοιτο.
ἀρούρης: Il. 9:141: εἰ δέ κεν Ἄργος ἱκοίμεθ’ Ἀχαιϊκὸν οὖθαρ ἀρούρης
ἀρούρης: Il. 9:283: εἰ δέ κεν Ἄργος ἱκοίμεθ’ Ἀχαιϊκὸν οὖθαρ ἀρούρης
ἀρούρης: Il. 12:314: καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης πυροφόροιο;
ἀρούρης: Il. 13:707: ἱεμένω κατὰ ὦλκα· τέμει δέ τε τέλσον ἀρούρης·
ἀρούρης: Il. 18:104: ἀλλ’ ἧμαι παρὰ νηυσὶν ἐτώσιον ἄχθος ἀρούρης,
ἀρούρης: Il. 18:544: οἳ δ’ ὁπότε στρέψαντες ἱκοίατο τέλσον ἀρούρης,
ἀρούρης: Il. 20:185: καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμηαι
ἀρούρης: Il. 21:405: τόν ῥ’ ἄνδρες πρότεροι θέσαν ἔμμεναι οὖρον ἀρούρης·
ἀρούρης: Il. 21:465: ζαφλεγέες τελέθουσιν ἀρούρης καρπὸν ἔδοντες,
ἀρούρης: Od. 20:379: ἔμπαιον οὐδὲ βίης, ἀλλ’ αὔτως ἄχθος ἀρούρης·
ἀρόωσιν: Od. 9:108: οὔτε φυτεύουσιν χερσὶν φυτὸν οὔτ’ ἀρόωσιν,
ἁρπάζοντε: Il. 5:556: τὼ μὲν ἄρ’ ἁρπάζοντε βόας καὶ ἴφια μῆλα
ἁρπακτῆρες: Il. 24:262: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες.
ἁρπαλέων: Od. 8:164: κερδέων θ’ ἁρπαλέων· οὐδ’ ἀθλητῆρι ἔοικας.”
ἁρπαλέως: Od. 6:250: ἁρπαλέως· δηρὸν γὰρ ἐδητύος ἦεν ἄπαστος.
ἁρπαλέως: Od. 14:110: ἁρπαλέως ἀκέων, κακὰ δὲ μνηστῆρσι φύτευεν.
Ἁρπαλίων: Il. 13:644: Ἁρπαλίων, ὅ ῥα πατρὶ φίλῳ ἕπετο πτολεμίξων
ἁρπάξαν: Od. 5:416: κῦμα μέγ’ ἁρπάξαν· μελέη δέ μοι ἔσσεται ὁρμή.
ἁρπάξαντε: Il. 13:199: ἁρπάξαντε φέρητον ἀνὰ ῥωπήϊα πυκνὰ
ἁρπάξας: Il. 3:444: ἔπλεον ἁρπάξας ἐν ποντοπόροισι νέεσσι,
ἁρπάξας: Il. 12:445: Ἕκτωρ δ’ ἁρπάξας λᾶαν φέρεν, ὅς ῥα πυλάων
ἁρπάξας: Il. 16:814: ἐκ χροὸς ἁρπάξας δόρυ μείλινον, οὐδ’ ὑπέμεινε
ἁρπάξασα: Od. 10:48: τοὺς δ’ αἶψ’ ἁρπάξασα φέρεν πόντονδε θύελλα
ἁρπάξων: Il. 22:310: ἁρπάξων ἢ ἄρν’ ἀμαλὴν ἢ πτῶκα λαγωόν·
ἁρπάσῃ: Il. 17:62: βοσκομένης ἀγέλης βοῦν ἁρπάσῃ ἥ τις ἀρίστη·
ἁρπάσῃ: Il. 18:319: ᾧ ῥά θ’ ὑπὸ σκύμνους ἐλαφηβόλος ἁρπάσῃ ἀνὴρ
ἅρπῃ: Il. 19:350: ἣ δ’ ἅρπῃ ἐϊκυῖα τανυπτέρυγι λιγυφώνῳ
Ἅρπυια: Il. 16:150: τοὺς ἔτεκε Ζεφύρῳ ἀνέμῳ Ἅρπυια Ποδάργη
Ἅρπυιαι: Od. 1:241: νῦν δέ μιν ἀκλειῶς Ἅρπυιαι ἀνηρέψαντο·
Ἅρπυιαι: Od. 14:371: νῦν δέ μιν ἀκλειῶς Ἅρπυιαι ἀνηρέψαντο.
Ἅρπυιαι: Od. 20:77: τόφρα δὲ τὰς κούρας Ἅρπυιαι ἀνηρέψαντο
ἄῤῥηκτόν: Il. 13:360: ἄῤῥηκτόν τ’ ἄλυτόν τε, τὸ πολλῶν γούνατ’ ἔλυσεν.
ἄῤῥηκτον: Il. 14:56: ἄῤῥηκτον νηῶν τε καὶ αὐτῶν εἶλαρ ἔσεσθαι·
ἄῤῥηκτον: Il. 14:68: ἄῤῥηκτον νηῶν τε καὶ αὐτῶν εἶλαρ ἔσεσθαι·
ἄῤῥηκτον: Il. 15:20: χρύσεον ἄῤῥηκτον; σὺ δ’ ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν
ἄῤῥηκτον: Il. 20:150: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἄῤῥηκτον νεφέλην ὤμοισιν ἕσαντο·
ἄῤῥηκτον: Od. 10:4: χάλκεον ἄῤῥηκτον, λισσὴ δ’ ἀναδέδρομε πέτρη.
ἄρρηκτος: Il. 2:490: φωνὴ δ’ ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ἦτορ ἐνείη,
ἄῤῥηκτος: Il. 21:447: εὐρύ τε καὶ μάλα καλόν, ἵν’ ἄῤῥηκτος πόλις εἴη·
ἀῤῥήκτους: Il. 13:37: ἀῤῥήκτους ἀλύτους, ὄφρ’ ἔμπεδον αὖθι μένοιεν
ἀῤῥήκτους: Od. 8:275: ἀῤῥήκτους ἀλύτους, ὄφρ’ ἔμπεδον αὖθι μένοιεν.
ἄῤῥητον: Od. 14:466: καί τι ἔπος προέηκεν, ὅ πέρ τ’ ἄῤῥητον ἄμεινον.
ἄρσαντες: Il. 1:136: ἄρσαντες κατὰ θυμὸν ὅπως ἀντάξιον ἔσται·
ἄρσας: Od. 1:280: νῆ’ ἄρσας ἐρέτῃσιν ἐείκοσιν, ἥ τις ἀρίστη,
ἄρσε: Od. 21:45: ἐν δὲ σταθμοὺς ἄρσε, θύρας δ’ ἐπέθηκε φαεινάς,
ἄρσενα: Il. 7:315: ἄρσενα πενταέτηρον ὑπερμενέϊ Κρονίωνι.
ἄρσενα: Od. 9:238: πάντα μάλ’, ὅσσ’ ἤμελγε, τὰ δ’ ἄρσενα λεῖπε θύρηφιν,
ἄρσενα: Od. 9:438: καὶ τότ’ ἔπειτα νομόνδ’ ἐξέσσυτο ἄρσενα μῆλα,
ἄρσενα: Od. 19:420: αὐτίκα δ’ εἰσάγαγον βοῦν ἄρσενα πενταέτηρον·
ἄρσενας: Il. 20:495: ὡς δ’ ὅτε τις ζεύξῃ βόας ἄρσενας εὐρυμετώπους
ἄρσενες: Il. 23:377: τὰς δὲ μετ’ ἐξέφερον Διομήδεος ἄρσενες ἵπποι
ἄρσενες: Od. 9:425: ἄρσενες οἴιες ἦσαν ἐϋτρεφέες δασύμαλλοι,
ἄρσενες: Od. 13:81: ἡ δ’, ὥς τ’ ἐν πεδίῳ τετράοροι ἄρσενες ἵπποι,
ἄρσενες: Od. 14:16: θήλειαι τοκάδες· τοὶ δ’ ἄρσενες ἐκτὸς ἴαυον,
ἄρσενος: Il. 12:451: ὡς δ’ ὅτε ποιμὴν ῥεῖα φέρει πόκον ἄρσενος οἰὸς
ἄρσην: Il. 8:7: μήτέ τις οὖν θήλεια θεὸς τό γε μήτέ τις ἄρσην
Ἀρσινόου: Il. 11:625: θυγατέρ’ Ἀρσινόου μεγαλήτορος, ἥν οἱ Ἀχαιοὶ
ἄρσον: Od. 2:289: ὅπλισσόν τ’ ἤϊα καὶ ἄγγεσιν ἄρσον ἅπαντα,
ἄρσον: Od. 2:353: δώδεκα δ’ ἔμπλησον καὶ πώμασιν ἄρσον ἅπαντας.
Ἀρτακίην: Od. 10:108: Ἀρτακίην· ἔνθεν γὰρ ὕδωρ προτὶ ἄστυ φέρεσκον·
ἀρτεμέα: Il. 5:515: ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα
ἀρτεμέα: Il. 7:308: ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα,
ἀρτεμέεσσι: Od. 13:43: νοστήσας εὕροιμι σὺν ἀρτεμέεσσι φίλοισιν.
Ἄρτεμι: Od. 20:61: “Ἄρτεμι, πότνα θεά, θύγατερ Διός, αἴθε μοι ἤδη
Ἀρτέμιδι: Od. 4:122: ἤλυθεν Ἀρτέμιδι χρυσηλακάτῳ ἐϊκυῖα.
Ἀρτέμιδί: Od. 6:151: Ἀρτέμιδί σε ἐγώ γε, Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
Ἀρτέμιδι: Od. 15:410: ἐλθὼν ἀργυρότοξος Ἀπόλλων Ἀρτέμιδι ξύν,
Ἀρτέμιδι: Od. 17:37: Ἀρτέμιδι ἰκέλη ἠὲ χρυσῇ Ἀφροδίτῃ,
Ἀρτέμιδι: Od. 19:54: Ἀρτέμιδι ἰκέλη ἠὲ χρυσῇ Ἀφροδίτῃ.
Ἀρτέμιδι: Od. 20:60: Ἀρτέμιδι πρώτιστον ἐπεύξατο δῖα γυναικῶν·
Ἀρτέμιδος: Il. 16:183: ἐν χορῷ Ἀρτέμιδος χρυσηλακάτου κελαδεινῆς.
Ἄρτεμις: Il. 5:51: ἐσθλὸν θηρητῆρα· δίδαξε γὰρ Ἄρτεμις αὐτὴ
Ἄρτεμις: Il. 5:53: ἀλλ’ οὔ οἱ τότε γε χραῖσμ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
Ἄρτεμις: Il. 5:447: ἤτοι τὸν Λητώ τε καὶ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα
Ἄρτεμις: Il. 6:205: τὴν δὲ χολωσαμένη χρυσήνιος Ἄρτεμις ἔκτα.
Ἄρτεμις: Il. 6:428: πατρὸς δ’ ἐν μεγάροισι βάλ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα.
Ἄρτεμις: Il. 9:529: καὶ γὰρ τοῖσι κακὸν χρυσόθρονος Ἄρτεμις ὦρσε
Ἄρτεμις: Il. 19:59: τὴν ὄφελ’ ἐν νήεσσι κατακτάμεν Ἄρτεμις ἰῷ
Ἄρτεμις: Il. 20:39: Φοῖβος ἀκερσεκόμης ἠδ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα
Ἄρτεμις: Il. 20:71: Ἄρτεμις ἰοχέαιρα κασιγνήτη ἑκάτοιο·
Ἄρτεμις: Il. 21:471: Ἄρτεμις ἀγροτέρη, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦθον·
Ἄρτεμις: Il. 24:606: χωόμενος Νιόβῃ, τὰς δ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
Ἄρτεμις: Od. 5:123: ἕως μιν ἐν Ὀρτυγίῃ χρυσόθρονος Ἄρτεμις ἁγνὴ
Ἄρτεμις: Od. 6:102: οἵη δ’ Ἄρτεμις εἶσι κατ’ οὔρεα ἰοχέαιρα,
Ἄρτεμις: Od. 11:172: ἢ δολιχὴ νοῦσος, ἦ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα
Ἄρτεμις: Od. 11:324: ἦγε μέν, οὐδ’ ἀπόνητο· πάρος δέ μιν Ἄρτεμις ἔκτα
Ἄρτεμις: Od. 15:478: τὴν μὲν ἔπειτα γυναῖκα βάλ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
Ἄρτεμις: Od. 18:202: αἴθε μοι ὣς μαλακὸν θάνατον πόροι Ἄρτεμις ἁγνὴ
Ἄρτεμις: Od. 20:71: εἶδος καὶ πινυτήν, μῆκος δ’ ἔπορ’ Ἄρτεμις ἁγνή,
Ἄρτεμις: Od. 20:80: ἠέ μ’ ἐϋπλόκαμος βάλοι Ἄρτεμις, ὄφρ’ Ὀδυσῆα
ἄρτια: Il. 5:326: τῖεν ὁμηλικίης ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδη,
ἄρτια: Il. 14:92: ὅς τις ἐπίσταιτο ᾗσι φρεσὶν ἄρτια βάζειν
ἄρτια: Od. 8:240: ὅς τις ἐπίσταιτο ᾗσι φρεσὶν ἄρτια βάζειν·
ἄρτια: Od. 19:248: ὧν ἑτάρων Ὀδυσεύς, ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδη.”
ἀρτιεπὴς: Il. 22:281: ἀλλά τις ἀρτιεπὴς καὶ ἐπίκλοπος ἔπλεο μύθων,
ἀρτίπος: Il. 9:501: ἣ δ’ ἄτη σθεναρή τε καὶ ἀρτίπος, οὕνεκα πάσας
ἀρτίπος: Od. 8:310: οὕνεχ’ ὁ μὲν καλός τε καὶ ἀρτίπος, αὐτὰρ ἐγώ γε
ἀρτίφρων: Od. 24:261: οὔ τι μάλ’ ἀρτίφρων, ἐπεὶ οὐ τόλμησεν ἕκαστα
ἄρτον: Od. 17:343: ἄρτον τ’ οὖλον ἑλὼν περικαλλέος ἐκ κανέοιο
ἄρτους: Od. 18:120: ἄρτους ἐκ κανέοιο δύω παρέθηκεν ἀείρας
ἀρτύει: Od. 4:771: ἀρτύει, οὐδέ τι οἶδεν, ὅ οἱ φόνος υἷϊ τέτυκται.”
ἀρτύναντε: Od. 24:153: τὼ δὲ μνηστῆρσιν θάνατον κακὸν ἀρτύναντε
ἀρτύναντες: Il. 12:43: οἳ δέ τε πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες
ἀρτύναντες: Il. 12:86: οἳ δὲ διαστάντες σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες
ἀρτύναντες: Il. 13:152: καὶ μάλα πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες,
ἀρτύναντες: Od. 14:469: ὡς ὅθ’ ὑπὸ Τροίην λόχον ἤγομεν ἀρτύναντες.
ἀρτυνέουσιν: Od. 1:277: οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα
ἀρτυνέουσιν: Od. 2:196: οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα
ἀρτύνετο: Il. 2:55: τοὺς ὅ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἀρτύνετο βουλήν·
ἀρτύνετο: Il. 10:302: τοὺς ὅ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἀρτύνετο βουλήν·
ἀρτύνθη: Il. 11:216: ἀρτύνθη δὲ μάχη, στὰν δ’ ἀντίοι· ἐν δ’ Ἀγαμέμνων
ἀρτύνοντας: Od. 11:366: ψεύδεά τ’ ἀρτύνοντας, ὅθεν κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο·
Ἀρύβαντος: Od. 15:426: κούρη δ’ εἴμ’ Ἀρύβαντος ἐγὼ ῥυδὸν ἀφνειοῖο·
ἄρχ’: Il. 13:784: νῦν δ’ ἄρχ’ ὅππῃ σε κραδίη θυμός τε κελεύει·
ἄρχε: Il. 3:447: Ἦ ῥα, καὶ ἄρχε λέχος δὲ κιών· ἅμα δ’ εἵπετ’ ἄκοιτις.
ἄρχε: Il. 7:232: καὶ πολέες· ἀλλ’ ἄρχε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο.
ἄρχε: Il. 9:69: Ἀτρεΐδη σὺ μὲν ἄρχε· σὺ γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι.
ἄρχε: Il. 15:95: ἀλλὰ σύ γ’ ἄρχε θεοῖσι δόμοις ἔνι δαιτὸς ἐΐσης·
ἄρχε: Il. 16:65: ἄρχε δὲ Μυρμιδόνεσσι φιλοπτολέμοισι μάχεσθαι,
ἄρχε: Il. 21:439: ἄρχε· σὺ γὰρ γενεῆφι νεώτερος· οὐ γὰρ ἔμοιγε
ἄρχει: Il. 2:805: τοῖσιν ἕκαστος ἀνὴρ σημαινέτω οἷσί περ ἄρχει,
ἀρχεκάκους: Il. 5:63: ἀρχεκάκους, αἳ πᾶσι κακὸν Τρώεσσι γένοντο
Ἀρχέλοχός: Il. 2:823: Ἀρχέλοχός τ’ Ἀκάμας τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
Ἀρχέλοχός: Il. 12:100: Ἀρχέλοχός τ’ Ἀκάμας τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
Ἀρχέλοχος: Il. 14:463: Ἀρχέλοχος· τῷ γάρ ῥα θεοὶ βούλευσαν ὄλεθρον.
ἀρχέμεναι: Il. 20:154: βουλάς· ἀρχέμεναι δὲ δυσηλεγέος πολέμοιο
Ἀρχεπτόλεμον: Il. 8:128: Ἰφιτίδην Ἀρχεπτόλεμον θρασύν, ὅν ῥα τόθ’ ἵππων
Ἀρχεπτόλεμον: Il. 8:312: ἀλλ’ Ἀρχεπτόλεμον θρασὺν Ἕκτορος ἡνιοχῆα
ἄρχετε: Od. 22:437: “ἄρχετε νῦν νέκυας φορέειν καὶ ἄνωχθε γυναῖκας·
ἀρχέτω: Il. 7:286: ἀρχέτω· αὐτὰρ ἐγὼ μάλα πείσομαι ᾗ περ ἂν οὗτος.
ἄρχευ’: Il. 2:345: ἄρχευ’ Ἀργείοισι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας,
ἀρχεύειν: Il. 5:200: ἀρχεύειν Τρώεσσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας·
ἄρχῃ: Il. 9:102: εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν· σέο δ’ ἕξεται ὅττί κεν ἄρχῃ.
ἀρχή: Il. 11:603: ἔκμολεν ἶσος Ἄρηϊ, κακοῦ δ’ ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή.
ἀρχή: Il. 22:116: ἠγάγετο Τροίηνδ’, ἥ τ’ ἔπλετο νείκεος ἀρχή,
ἀρχὴ: Od. 8:81: χρησόμενος. τότε γάρ ῥα κυλίνδετο πήματος ἀρχὴ
ἀρχήν: Od. 21:4: ἐν μεγάροισ’ Ὀδυσῆος, ἀέθλια καὶ φόνου ἀρχήν.
ἀρχὴν: Od. 21:35: ἀρχὴν ξεινοσύνης προσκηδέος· οὐδὲ τραπέζῃ
ἀρχήν: Od. 24:169: ἡμῖν αἰνομόροισιν ἀέθλια καὶ φόνου ἀρχήν.
ἀρχῆς: Il. 3:100: εἵνεκ’ ἐμῆς ἔριδος καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ’ ἀρχῆς·
ἀρχῆς: Od. 1:188: ἐξ ἀρχῆς, εἴ πέρ τε γέροντ’ εἴρηαι ἐπελθὼν
ἀρχῆς: Od. 2:254: οἵ τέ οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώϊοί εἰσιν ἑταῖροι.
ἀρχῆς: Od. 11:438: ἐξ ἀρχῆς· Ἑλένης μὲν ἀπωλόμεθ’ εἵνεκα πολλοί,
ἀρχῆς: Od. 17:69: οἵ τέ οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώϊοι ἦσαν ἑταῖροι,
ἀρχοὶ: Il. 2:618: τῶν αὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα δ’ ἀνδρὶ ἑκάστῳ
ἀρχοὶ: Il. 13:196: ἀρχοὶ Ἀθηναίων κόμισαν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν·
ἀρχοὶ: Od. 4:496: ἀρχοὶ δ’ αὖ δύο μοῦνοι Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
ἀρχοὶ: Od. 4:629: ἀρχοὶ μνηστήρων, ἀρετῇ δ’ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι.
ἀρχοὶ: Od. 8:391: ἀρχοὶ κραίνουσι, τρεισκαιδέκατος δ’ ἐγὼ αὐτός·
ἀρχοὶ: Od. 21:187: ἀρχοὶ μνηστήρων· ἀρετῇ δ’ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι.
ἄρχοιτο: Od. 8:90: αὐτὰρ ὅτ’ ἂψ ἄρχοιτο καὶ ὀτρύνειαν ἀείδειν
ἀρχόμενος: Od. 14:428: πάντων ἀρχόμενος μελέων, ἐς πίονα δημόν.
ἀρχόμενος: Od. 23:199: ἐκ δὲ τοῦ ἀρχόμενος λέχος ἔξεον, ὄφρ’ ἐτέλεσσα,
ἀρχὸν: Il. 2:234: ἀρχὸν ἐόντα κακῶν ἐπιβασκέμεν υἷας Ἀχαιῶν.
ἀρχόν: Il. 2:703: οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
ἀρχόν: Il. 2:726: οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
ἀρχὸν: Il. 2:778: ἐν κλισίῃς· οἳ δ’ ἀρχὸν ἀρηΐφιλον ποθέοντες
ἀρχὸν: Il. 4:205: ὄφρα ἴδῃς Μενέλαον ἀρήϊον ἀρχὸν Ἀχαιῶν,
ἀρχὸν: Il. 5:39: ἀρχὸν Ἁλιζώνων Ὀδίον μέγαν ἔκβαλε δίφρου·
ἀρχὸν: Il. 5:577: ἀρχὸν Παφλαγόνων μεγαθύμων ἀσπιστάων.
ἀρχὸν: Il. 15:516: ἀρχὸν Φωκήων, Αἴας δ’ ἕλε Λαοδάμαντα
ἀρχὸν: Il. 15:519: Φυλεΐδεω ἕταρον, μεγαθύμων ἀρχὸν Ἐπειῶν.
ἀρχὸν: Od. 4:653: οἵ οἱ ἕποντ’· ἐν δ’ ἀρχὸν ἐγὼ βαίνοντ’ ἐνόησα
ἀρχὸν: Od. 10:204: ἠρίθμεον, ἀρχὸν δὲ μετ’ ἀμφοτέροισιν ὄπασσα·
ἀρχὸς: Il. 1:144: βήσομεν· εἷς δέ τις ἀρχὸς ἀνὴρ βουληφόρος ἔστω,
ἀρχὸς: Il. 1:311: εἷσεν ἄγων· ἐν δ’ ἀρχὸς ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς.
ἀρχὸς: Il. 2:541: Χαλκωδοντιάδης μεγαθύμων ἀρχὸς Ἀβάντων.
ἀρχὸς: Il. 2:685: τῶν αὖ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχὸς Ἀχιλλεύς.
ἀρχὸς: Il. 2:846: Εὔφημος δ’ ἀρχὸς Κικόνων ἦν αἰχμητάων
ἀρχὸς: Il. 4:464: Χαλκωδοντιάδης μεγαθύμων ἀρχὸς Ἀβάντων,
ἀρχὸς: Il. 14:425: Σαρπηδών τ’ ἀρχὸς Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων.
ἀρχὸς: Il. 15:337: Ἴασος αὖτ’ ἀρχὸς μὲν Ἀθηναίων ἐτέτυκτο,
ἀρχὸς: Od. 8:162: ἀρχὸς ναυτάων, οἵ τε πρηκτῆρες ἔασι,
ἀρχοὺς: Il. 2:493: ἀρχοὺς αὖ νηῶν ἐρέω νῆάς τε προπάσας.
ἀρχοὺς: Il. 5:491: ἀρχοὺς λισσομένῳ τηλεκλειτῶν ἐπικούρων
ἄρχωσι: Il. 20:138: εἰ δέ κ’ Ἄρης ἄρχωσι μάχης ἢ Φοῖβος Ἀπόλλων,
ἀρωγῇ: Il. 4:408: πειθόμενοι τεράεσσι θεῶν καὶ Ζηνὸς ἀρωγῇ·
ἀρωγῇ: Il. 23:574: ἐς μέσον ἀμφοτέροισι δικάσσατε, μὴ δ’ ἐπ’ ἀρωγῇ,
ἀρωγῆς: Il. 21:360: ἄστεος ἐξελάσειε· τί μοι ἔριδος καὶ ἀρωγῆς;
ἀρωγοί: Il. 8:205: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλοιμεν, ὅσοι Δαναοῖσιν ἀρωγοί,
ἀρωγοί: Il. 18:502: λαοὶ δ’ ἀμφοτέροισιν ἐπήπυον ἀμφὶς ἀρωγοί·
ἀρωγοί: Il. 21:371: ὅσσον οἱ ἄλλοι πάντες, ὅσοι Τρώεσσιν ἀρωγοί.
ἀρωγοὶ: Il. 21:428: τοιοῦτοι νῦν πάντες ὅσοι Τρώεσσιν ἀρωγοὶ
ἀρωγοί: Od. 18:232: οἵδε κακὰ φρονέοντες, ἐμοὶ δ’ οὐκ εἰσὶν ἀρωγοί.
ἀρωγός: Il. 4:235: οὐ γὰρ ἐπὶ ψευδέσσι πατὴρ Ζεὺς ἔσσετ’ ἀρωγός,
ἀρώμενος: Od. 19:367: ὅσσα σὺ τῷ ἐδίδους ἀρώμενος, εἷος ἵκοιο
ἅς: Il. 2:227: εἰσὶν ἐνὶ κλισίῃς ἐξαίρετοι, ἅς τοι Ἀχαιοὶ
ἃς: Il. 5:320: τάων ἃς ἐπέτελλε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,
ἅς: Il. 5:522: ἀλλ’ ἔμενον νεφέλῃσιν ἐοικότες ἅς τε Κρονίων
ἃς: Il. 5:749: αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ ἃς ἔχον Ὧραι,
ἃς: Il. 5:818: ἀλλ’ ἔτι σέων μέμνημαι ἐφετμέων ἃς ἐπέτειλας·
ἃς: Il. 8:230: ἃς ὁπότ’ ἐν Λήμνῳ κενεαυχέες ἠγοράασθε,
ἃς: Il. 8:393: αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ ἃς ἔχον Ὧραι,
ἃς: Il. 9:129: Λεσβίδας, ἃς ὅτε Λέσβον ἐϋκτιμένην ἕλεν αὐτὸς
ἃς: Il. 9:271: Λεσβίδας, ἃς ὅτε Λέσβον ἐϋκτιμένην ἕλες αὐτὸς
ἃς: Il. 10:416: νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου· φυλακὰς δ’ ἃς εἴρεαι ἥρως
ἅς: Il. 11:27: τρεῖς ἑκάτερθ’ ἴρισσιν ἐοικότες, ἅς τε Κρονίων
ἅς: Il. 11:173: ἅς τε λέων ἐφόβησε μολὼν ἐν νυκτὸς ἀμολγῷ
ἃς: Il. 11:536: ἃς ἄρ’ ἀφ’ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον
ἅς: Il. 12:157: ἅς τ’ ἄνεμος ζαὴς νέφεα σκιόεντα δονήσας
ἅς: Il. 12:236: βουλέων, ἅς τέ μοι αὐτὸς ὑπέσχετο καὶ κατένευσε·
ἃς: Il. 12:259: στήλας τε προβλῆτας ἐμόχλεον, ἃς ἄρ’ Ἀχαιοὶ
ἃς: Il. 12:327: μυρίαι, ἃς οὐκ ἔστι φυγεῖν βροτὸν οὐδ’ ὑπαλύξαι,
ἃς: Il. 13:127: καρτεραί, ἃς οὔτ’ ἄν κεν Ἄρης ὀνόσαιτο μετελθὼν
ἃς: Il. 13:340: μακρῇς, ἃς εἶχον ταμεσίχροας· ὄσσε δ’ ἄμερδεν
ἃς: Il. 13:394: ἐκ δέ οἱ ἡνίοχος πλήγη φρένας ἃς πάρος εἶχεν,
ἃς: Il. 16:201: ἃς ἐπὶ νηυσὶ θοῇσιν ἀπειλεῖτε Τρώεσσι
ἃς: Il. 18:28: δμῳαὶ δ’ ἃς Ἀχιλεὺς ληΐσσατο Πάτροκλός τε
ἃς: Il. 19:383: χρύσεαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ θαμειάς.
ἃς: Il. 20:11: ξεστῇς αἰθούσῃσιν ἐνίζανον, ἃς Διὶ πατρὶ
ἃς: Il. 20:84: ἃς Τρώων βασιλεῦσιν ὑπίσχεο οἰνοποτάζων
ἃς: Il. 20:501: ἃς ἄρ’ ἀφ’ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον
ἃς: Il. 22:316: χρύσεαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ θαμειάς.
ἃς: Il. 23:135: θριξὶ δὲ πάντα νέκυν καταείνυσαν, ἃς ἐπέβαλλον
ἃς: Od. 2:207: ἐρχόμεθ’, ἃς ἐπιεικὲς ὀπυιέμεν ἐστὶν ἑκάστῳ.”
ἅς: Od. 8:573: ὅππῃ ἀπεπλάγχθης τε καὶ ἅς τινας ἵκεο χώρας
ἃς: Od. 10:393: τῶν δ’ ἐκ μὲν μελέων τρίχες ἔῤῥεον, ἃς πρὶν ἔφυσε
ἃς: Od. 11:186: δαίνυται, ἃς ἐπέοικε δικασπόλον ἄνδρ’ ἀλεγύνειν·
ἃς: Od. 12:133: ἃς τέκεν Ἠελίῳ Ὑπερίονι δῖα Νέαιρα.
ἃς: Od. 24:279: τέσσαρας εἰδαλίμας, ἃς ἤθελεν αὐτὸς ἑλέσθαι.”
ἆσαι: Il. 5:289: αἵματος ἆσαι Ἄρηα, ταλαύρινον πολεμιστήν.
ἆσαι: Il. 11:573: ἐν γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι.
ἆσαι: Il. 15:317: ἐν γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι.
ἆσαι: Il. 20:78: αἵματος ἆσαι Ἄρηα ταλαύρινον πολεμιστήν.
ἆσαι: Il. 21:168: γαίῃ ἐνεστήρικτο λιλαιομένη χροὸς ἆσαι.
ἆσαι: Il. 22:267: αἵματος ἆσαι Ἄρηα ταλαύρινον πολεμιστήν.
ἆσαι: Il. 23:157: πείσονται μύθοισι, γόοιο μὲν ἔστι καὶ ἆσαι,
ἆσαι: Il. 24:211: ἀργίποδας κύνας ἆσαι ἑῶν ἀπάνευθε τοκήων
ἄσαιμι: Il. 9:485: ὄψου τ’ ἄσαιμι προταμὼν καὶ οἶνον ἐπισχών.
Ἀσαῖον: Il. 11:301: Ἀσαῖον μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ Ὀπίτην
ἄσαμεν: Od. 16:367: οὔ ποτ’ ἐπ’ ἠπείρου νύκτ’ ἄσαμεν, ἀλλ’ ἐνὶ πόντῳ
ἀσάμινθον: Od. 8:450: ἔς ῥ’ ἀσάμινθον βάνθ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἀσπασίως ἴδε θυμῷ
ἀσάμινθον: Od. 10:361: ἔς ῥ’ ἀσάμινθον ἕσασα λό’ ἐκ τρίποδος μεγάλοιο,
ἀσαμίνθου: Od. 3:468: ἔκ ῥ’ ἀσαμίνθου βῆ δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος·
ἀσαμίνθου: Od. 8:456: ἔκ ῥ’ ἀσαμίνθου βὰς ἄνδρας μέτα οἰνοποτῆρας
ἀσαμίνθου: Od. 23:163: ἐκ δ’ ἀσαμίνθου βῆ δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος·
ἀσαμίνθου: Od. 24:370: ἐκ δ’ ἀσαμίνθου βῆ· θαύμαζε δέ μιν φίλος υἱός,
ἀσαμίνθους: Il. 10:576: ἔς ῥ’ ἀσαμίνθους βάντες ἐϋξέστας λούσαντο.
ἀσαμίνθους: Od. 4:48: ἔς ῥ’ ἀσαμίνθους βάντες ἐϋξέστας λούσαντο.
ἀσαμίνθους: Od. 4:128: ὃς Μενελάῳ δῶκε δύ’ ἀργυρέας ἀσαμίνθους,
ἀσαμίνθους: Od. 17:87: ἐς δ’ ἀσαμίνθους βάντες ἐϋξέστας λούσαντο.
ἀσαμίνθων: Od. 17:90: ἔκ ῥ’ ἀσαμίνθων βάντες ἐπὶ κλισμοῖσι καθῖζον.
ἄσασθαι: Il. 19:307: ἄσασθαι φίλον ἦτορ, ἐπεί μ’ ἄχος αἰνὸν ἱκάνει·
ἄσατο: Il. 19:95: καὶ γὰρ δή νύ ποτε Ζεὺς ἄσατο, τόν περ ἄριστον
ἀσβέστη: Il. 16:123: νηῒ θοῇ· τῆς δ’ αἶψα κατ’ ἀσβέστη κέχυτο φλόξ.
ἄσβεστον: Il. 22:96: ὣς Ἕκτωρ ἄσβεστον ἔχων μένος οὐχ ὑπεχώρει
ἄσβεστον: Od. 4:584: χεῦ’ Ἀγαμέμνονι τύμβον, ἵν’ ἄσβεστον κλέος εἴη.
ἄσβεστον: Od. 7:333: ἄσβεστον κλέος εἴη, ἐγὼ δέ κε πατρίδ’ ἱκοίμην.”
ἄσβεστον: Od. 20:346: ἄσβεστον γέλω ὦρσε, παρέπλαγξεν δὲ νόημα.
ἄσβεστος: Il. 1:599: ἄσβεστος δ’ ἄρ’ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσιν
ἄσβεστος: Il. 11:50: ῥώοντ’· ἄσβεστος δὲ βοὴ γένετ’ ἠῶθι πρό.
ἄσβεστος: Il. 11:500: ἀνδρῶν πῖπτε κάρηνα, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει
ἄσβεστος: Il. 11:530: ἀλλήλους ὀλέκουσι, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὄρωρεν.
ἄσβεστος: Il. 13:169: Οἳ δ’ ἄλλοι μάρναντο, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει.
ἄσβεστος: Il. 13:540: Οἳ δ’ ἄλλοι μάρναντο, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει.
ἄσβεστος: Il. 16:267: ἐκ νηῶν ἐχέοντο· βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει.
ἄσβεστος: Od. 8:326: ἄσβεστος δ’ ἄρ’ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσι
ἀσβέστῳ: Il. 17:89: ἀσβέστῳ· οὐδ’ υἱὸν λάθεν Ἀτρέος ὀξὺ βοήσας·
ἆσέ: Od. 11:61: ἆσέ με δαίμονος αἶσα κακὴ καὶ ἀθέσφατος οἶνος·
ἄσειν: Il. 11:817: ἄσειν ἐν Τροίῃ ταχέας κύνας ἀργέτι δημῷ.
ἄσεσθε: Il. 24:717: ἄσεσθε κλαυθμοῖο, ἐπὴν ἀγάγωμι δόμον δέ.
ἄσῃ: Il. 18:281: παντοίου δρόμου ἄσῃ ὑπὸ πτόλιν ἠλασκάζων·
ἀσημάντοισιν: Il. 10:485: ὡς δὲ λέων μήλοισιν ἀσημάντοισιν ἐπελθὼν
ἆσθμα: Il. 15:241: ἀμφὶ ἓ γιγνώσκων ἑτάρους· ἀτὰρ ἆσθμα καὶ ἱδρὼς
ἀσθμαίνοντ’: Il. 21:182: ἀσθμαίνοντ’· Ἀχιλεὺς δ’ ἄρ’ ἐνὶ στήθεσσιν ὀρούσας
ἀσθμαίνοντα: Il. 10:496: ἀσθμαίνοντα· κακὸν γὰρ ὄναρ κεφαλῆφιν ἐπέστη
ἀσθμαίνοντα: Il. 16:826: πολλὰ δέ τ’ ἀσθμαίνοντα λέων ἐδάμασσε βίηφιν·
ἀσθμαίνοντε: Il. 10:376: χλωρὸς ὑπαὶ δείους· τὼ δ’ ἀσθμαίνοντε κιχήτην,
ἀσθμαίνων: Il. 5:585: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀσθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου
ἀσθμαίνων: Il. 13:399: αὐτὰρ ὃ ἀσθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου,
ἄσθματι: Il. 15:10: εἵαθ’, ὃ δ’ ἀργαλέῳ ἔχετ’ ἄσθματι κῆρ ἀπινύσσων
ἄσθματι: Il. 16:109: αἰεὶ δ’ ἀργαλέῳ ἔχετ’ ἄσθματι, κὰδ δέ οἱ ἱδρὼς
Ἀσιάδῃ: Il. 17:583: Φαίνοπι Ἀσιάδῃ ἐναλίγκιος, ὅς οἱ ἁπάντων
Ἀσιάδην: Il. 12:140: Ἀσιάδην τ’ Ἀδάμαντα Θόωνά τε Οἰνόμαόν τε.
Ἀσιάδην: Il. 13:561: Ἀσιάδην, ὅ οἱ οὖτα μέσον σάκος ὀξέϊ χαλκῷ
Ἀσιάδην: Il. 13:759: Ἀσιάδην τ’ Ἀδάμαντα καὶ Ἄσιον Ὑρτάκου υἱὸν
Ἀσιάδης: Il. 13:771: Ἀσιάδης τ’ Ἀδάμας ἠδ’ Ἄσιος Ὑρτάκου υἱός;
ἄσιν: Il. 21:321: ἀλλέξαι· τόσσην οἱ ἄσιν καθύπερθε καλύψω.
ἀσινέας: Od. 11:110: τὰς εἰ μέν κ’ ἀσινέας ἐάᾳς νόστου τε μέδηαι,
ἀσινέας: Od. 12:137: τὰς εἰ μέν κ’ ἀσινέας ἐάᾳς νόστου τε μέδηαι,
Ἀσίνην: Il. 2:560: Ἑρμιόνην Ἀσίνην τε, βαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας,
Ἄσιον: Il. 12:136: μίμνον ἐπερχόμενον μέγαν Ἄσιον οὐδὲ φέβοντο.
Ἄσιον: Il. 12:139: Ἄσιον ἀμφὶ ἄνακτα καὶ Ἰαμενὸν καὶ Ὀρέστην
Ἄσιον: Il. 13:759: Ἀσιάδην τ’ Ἀδάμαντα καὶ Ἄσιον Ὑρτάκου υἱὸν
Ἄσιος: Il. 2:837: τῶν αὖθ’ Ὑρτακίδης ἦρχ’ Ἄσιος ὄρχαμος ἀνδρῶν,
Ἄσιος: Il. 2:838: Ἄσιος Ὑρτακίδης ὃν Ἀρίσβηθεν φέρον ἵπποι
Ἄσιος: Il. 12:95: υἷε δύω Πριάμοιο· τρίτος δ’ ἦν Ἄσιος ἥρως
Ἄσιος: Il. 12:96: Ἄσιος Ὑρτακίδης, ὃν Ἀρίσβηθεν φέρον ἵπποι
Ἄσιος: Il. 12:110: ἀλλ’ οὐχ Ὑρτακίδης ἔθελ’ Ἄσιος ὄρχαμος ἀνδρῶν
Ἄσιος: Il. 12:163: Ἄσιος Ὑρτακίδης, καὶ ἀλαστήσας ἔπος ηὔδα·
Ἄσιος: Il. 13:384: ἥρως Ἰδομενεύς· τῷ δ’ Ἄσιος ἦλθ’ ἐπαμύντωρ
Ἄσιος: Il. 13:414: οὐ μὰν αὖτ’ ἄτιτος κεῖτ’ Ἄσιος, ἀλλά ἕ φημι
Ἄσιος: Il. 13:771: Ἀσιάδης τ’ Ἀδάμας ἠδ’ Ἄσιος Ὑρτάκου υἱός;
Ἀσίου: Il. 13:403: Ἀσίου ἀχνύμενος, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
ἄσιτος: Od. 4:788: κεῖτ’ ἄρ’ ἄσιτος, ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος,
Ἀσίω: Il. 2:461: Ἀσίω ἐν λειμῶνι Καϋστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα
Ἀσίῳ: Il. 16:717: Ἀσίῳ, ὃς μήτρως ἦν Ἕκτορος ἱπποδάμοιο
Ἀσκάλαφον: Il. 9:82: ἠδ’ ἀμφ’ Ἀσκάλαφον καὶ Ἰάλμενον υἷας Ἄρηος
Ἀσκάλαφόν: Il. 13:478: Ἀσκάλαφόν τ’ ἐσορῶν Ἀφαρῆά τε Δηΐπυρόν τε
Ἀσκάλαφον: Il. 13:518: ἀλλ’ ὅ γε καὶ τόθ’ ἅμαρτεν, ὃ δ’ Ἀσκάλαφον βάλε δουρὶ
Ἀσκάλαφος: Il. 2:512: τῶν ἦρχ’ Ἀσκάλαφος καὶ Ἰάλμενος υἷες Ἄρηος
Ἀσκάλαφος: Il. 15:112: Ἀσκάλαφος, τόν φησιν ὃν ἔμμεναι ὄβριμος Ἄρης.
Ἀσκαλάφου: Il. 13:527: Δηΐφοβος μὲν ἀπ’ Ἀσκαλάφου πήληκα φαεινὴν
Ἀσκαλάφῳ: Il. 13:526: Οἳ δ’ ἀμφ’ Ἀσκαλάφῳ αὐτοσχεδὸν ὁρμήθησαν·
Ἀσκανίης: Il. 2:863: τῆλ’ ἐξ Ἀσκανίης· μέμασαν δ’ ὑσμῖνι μάχεσθαι.
Ἀσκανίης: Il. 13:793: οἵ ῥ’ ἐξ Ἀσκανίης ἐριβώλακος ἦλθον ἀμοιβοὶ
Ἀσκάνιόν: Il. 13:792: Πάλμύν τ’ Ἀσκάνιόν τε Μόρυν θ’ υἷ’ Ἱπποτίωνος,
Ἀσκάνιος: Il. 2:862: Φόρκυς αὖ Φρύγας ἦγε καὶ Ἀσκάνιος θεοειδὴς
ἀσκελέες: Od. 10:463: τρηχείης Ἰθάκης· νῦν δ’ ἀσκελέες καὶ ἄθυμοι,
ἀσκελὲς: Od. 1:68: ἀλλὰ Ποσειδάων γαιήοχος ἀσκελὲς αἰὲν
ἀσκελὲς: Od. 4:543: μηκέτι, Ἀτρέος υἱέ, πολὺν χρόνον ἀσκελὲς οὕτω
ἀσκελέως: Il. 19:68: ἀσκελέως αἰεὶ μενεαινέμεν· ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον
ἀσκηθέες: Od. 14:255: νηῶν πημάνθη, ἀλλ’ ἀσκηθέες καὶ ἄνουσοι
ἀσκηθής: Il. 10:212: ἀσκηθής· μέγα κέν οἱ ὑπουράνιον κλέος εἴη
ἀσκηθής: Il. 16:247: ἀσκηθής μοι ἔπειτα θοὰς ἐπὶ νῆας ἵκοιτο
ἀσκηθὴς: Od. 5:26: ὥς κε μάλ’ ἀσκηθὴς ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται,
ἀσκηθὴς: Od. 5:144: ὥς κε μάλ’ ἀσκηθὴς ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται.”
ἀσκηθὴς: Od. 5:168: ὥς κε μάλ’ ἀσκηθὴς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι,
ἀσκηθὴς: Od. 9:79: καί νύ κεν ἀσκηθὴς ἱκόμην ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἀσκηθής: Od. 11:535: ἀσκηθής, οὔτ’ ἂρ βεβλημένος ὀξέϊ χαλκῷ
ἀσκήσας: Il. 4:110: καὶ τὰ μὲν ἀσκήσας κεραοξόος ἤραρε τέκτων,
ἀσκήσας: Il. 14:240: τεύξει’ ἀσκήσας, ὑπὸ δὲ θρῆνυν ποσὶν ἥσει,
ἀσκήσας: Od. 3:438: ἀσκήσας, ἵν’ ἄγαλμα θεὰ κεχάροιτο ἰδοῦσα.
ἀσκήσας: Od. 23:198: ἑρμῖν’ ἀσκήσας, τέτρηνα δὲ πάντα τερέτρῳ.
ἀσκήσασα: Il. 14:179: ἔξυσ’ ἀσκήσασα, τίθει δ’ ἐνὶ δαίδαλα πολλά·
ἀσκήσασα: Od. 1:439: ἡ μὲν τὸν πτύξασα καὶ ἀσκήσασα χιτῶνα,
ἀσκητοῖο: Od. 4:134: νήματος ἀσκητοῖο βεβυσμένον· αὐτὰρ ἐπ’ αὐτῷ
ἀσκητῷ: Od. 23:189: ἐν λέχει ἀσκητῷ· τὸ δ’ ἐγὼ κάμον οὐδέ τις ἄλλος.
Ἀσκληπιάδη: Il. 4:204: ὄρσ’ Ἀσκληπιάδη, καλέει κρείων Ἀγαμέμνων,
Ἀσκληπιάδῃ: Il. 11:613: τῷ Ἀσκληπιάδῃ, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὄμματα φωτός·
Ἀσκληπιάδην: Il. 14:2: ἀλλ’ Ἀσκληπιάδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
Ἀσκληπιοῦ: Il. 2:731: τῶν αὖθ’ ἡγείσθην Ἀσκληπιοῦ δύο παῖδε
Ἀσκληπιοῦ: Il. 4:194: φῶτ’ Ἀσκληπιοῦ υἱὸν ἀμύμονος ἰητῆρος,
Ἀσκληπιοῦ: Il. 11:518: βαῖν’ Ἀσκληπιοῦ υἱὸς ἀμύμονος ἰητῆρος·
ἀσκὸν: Od. 5:265: ἐν δέ οἱ ἀσκὸν ἔθηκε θεὰ μέλανος οἴνοιο
ἀσκὸν: Od. 9:196: βῆν· ἀτὰρ αἴγεον ἀσκὸν ἔχον μέλανος οἴνοιο,
ἀσκὸν: Od. 9:212: τοῦ φέρον ἐμπλήσας ἀσκὸν μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα
ἀσκὸν: Od. 10:19: δῶκε δέ μ’ ἐκδείρας ἀσκὸν βοὸς ἐννεώροιο,
ἀσκὸν: Od. 10:47: ἀσκὸν μὲν λῦσαν, ἄνεμοι δ’ ἐκ πάντες ὄρουσαν,
ἄσκοπος: Il. 24:157: οὔτε γάρ ἐστ’ ἄφρων οὔτ’ ἄσκοπος οὔτ’ ἀλιτήμων,
ἄσκοπος: Il. 24:186: οὔτε γάρ ἔστ’ ἄφρων οὔτ’ ἄσκοπος οὔτ’ ἀλιτήμων,
ἀσκῷ: Il. 3:247: ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ· φέρε δὲ κρητῆρα φαεινὸν
ἀσκῷ: Od. 6:78: ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ· κούρη δ’ ἐπεβήσετ’ ἀπήνης.
ἀσκῷ: Od. 10:45: ὅσσος τις χρυσός τε καὶ ἄργυρος ἀσκῷ ἔνεστιν.”
ἄσμενοι: Od. 9:63: ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους.
ἄσμενοι: Od. 9:566: ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους.
ἄσμενοι: Od. 10:134: ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους.
ἄσμενος: Il. 20:350: ἔσσεται, ὃς καὶ νῦν φύγεν ἄσμενος ἐκ θανάτοιο.
ἀσμένῳ: Il. 14:108: ἢ νέος ἠὲ παλαιός· ἐμοὶ δέ κεν ἀσμένῳ εἴη.
ἀσπαίροντα: Il. 12:203: ζωὸν ἔτ’ ἀσπαίροντα, καὶ οὔ πω λήθετο χάρμης,
ἀσπαίροντα: Od. 8:526: ἡ μὲν τὸν θνῄσκοντα καὶ ἀσπαίροντα ἰδοῦσα
ἀσπαίροντα: Od. 12:254: ἀσπαίροντα δ’ ἔπειτα λαβὼν ἔῤῥιψε θύραζε,
ἀσπαίροντα: Od. 19:229: ἀσπαίροντα λάων· τὸ δὲ θαυμάζεσκον ἅπαντες,
ἀσπαίροντας: Il. 3:293: καὶ τοὺς μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὸς ἀσπαίροντας
ἀσπαίροντας: Il. 10:521: ἄνδράς τ’ ἀσπαίροντας ἐν ἀργαλέῃσι φονῇσιν,
ἀσπαίροντες: Od. 12:255: ὣς οἵ γ’ ἀσπαίροντες ἀείροντο προτὶ πέτρας.
ἀσπαίρουσα: Il. 13:443: ἥ ῥά οἱ ἀσπαίρουσα καὶ οὐρίαχον πελέμιζεν
ἄσπαρτα: Od. 9:109: ἀλλὰ τά γ’ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται,
ἄσπαρτος: Od. 9:123: ἀλλ’ ἥ γ’ ἄσπαρτος καὶ ἀνήροτος ἤματα πάντα
ἀσπασίη: Il. 8:488: ἀσπασίη τρίλλιστος ἐπήλυθε νὺξ ἐρεβεννή.
ἀσπάσιοι: Il. 21:607: ἀσπάσιοι προτὶ ἄστυ, πόλις δ’ ἔμπλητο ἀλέντων.
ἀσπάσιοι: Od. 9:466: ἱκόμεθ’· ἀσπάσιοι δὲ φίλοισ’ ἑτάροισι φάνημεν,
ἀσπάσιοι: Od. 23:238: ἀσπάσιοι δ’ ἐπέβαν γαίης, κακότητα φυγόντες·
ἀσπάσιοι: Od. 23:296: ἀσπάσιοι λέκτροιο παλαιοῦ θεσμὸν ἵκοντο·
ἀσπάσιον: Od. 5:397: ἀσπάσιον δ’ ἄρα τόν γε θεοὶ κακότητος ἔλυσαν,
ἀσπάσιος: Il. 10:35: νηῒ πάρα πρύμνῃ· τῷ δ’ ἀσπάσιος γένετ’ ἐλθών.
ἀσπάσιος: Od. 5:394: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀσπάσιος βίοτος παίδεσσι φανήῃ
ἀσπάσιος: Od. 11:431: ἀσπάσιος παίδεσσιν ἰδὲ δμώεσσιν ἐμοῖσιν
ἀσπάσιος: Od. 23:233: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀσπάσιος γῆ νηχομένοισι φανήῃ,
ἀσπασίως: Il. 7:118: φημί μιν ἀσπασίως γόνυ κάμψειν, αἴ κε φύγῃσι
ἀσπασίως: Il. 11:327: ἀσπασίως φεύγοντες ἀνέπνεον Ἕκτορα δῖον.
ἀσπασίως: Il. 18:232: ἀσπασίως Πάτροκλον ὑπ’ ἐκ βελέων ἐρύσαντες
ἀσπασίως: Il. 18:270: γνώσεται· ἀσπασίως γὰρ ἀφίξεται Ἴλιον ἱρὴν
ἀσπασίως: Il. 19:72: ἀσπασίως αὐτῶν γόνυ κάμψειν, ὅς κε φύγῃσι
ἀσπασίως: Od. 4:523: δάκρυα θερμὰ χέοντ’, ἐπεὶ ἀσπασίως ἴδε γαῖαν.
ἀσπασίως: Od. 8:450: ἔς ῥ’ ἀσάμινθον βάνθ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἀσπασίως ἴδε θυμῷ
ἀσπασίως: Od. 10:131: ἀσπασίως δ’ ἐς πόντον ἐπηρεφέας φύγε πέτρας
ἀσπασίως: Od. 13:33: ἀσπασίως δ’ ἄρα τῷ κατέδυ φάος ἠελίοιο
ἀσπασίως: Od. 13:333: ἀσπασίως γάρ κ’ ἄλλος ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλθὼν
ἀσπασίως: Od. 14:502: κείμην ἀσπασίως, φάε δὲ χρυσόθρονος Ἠώς.
ἀσπαστὸν: Od. 5:398: ὣς Ὀδυσῆ’ ἀσπαστὸν ἐείσατο γαῖα καὶ ὕλη,
ἀσπαστὸν: Od. 7:343: ὣς φάν· τῷ δ’ ἀσπαστὸν ἐείσατο κοιμηθῆναι.
ἀσπαστὸν: Od. 8:295: ὣς φάτο, τῇ δ’ ἀσπαστὸν ἐείσατο κοιμηθῆναι.
ἀσπαστὸν: Od. 13:35: ὣς Ὀδυσῆ’ ἀσπαστὸν ἔδυ φάος ἠελίοιο.
ἀσπαστὸν: Od. 19:569: ἐλθέμεν· ἦ κ’ ἀσπαστὸν ἐμοὶ καὶ παιδὶ γένοιτο.
ἀσπαστὸς: Od. 23:60: οἶσθα γὰρ ὥς κ’ ἀσπαστὸς ἐνὶ μεγάροισι φανείη
ἀσπαστὸς: Od. 23:239: ὣς ἄρα τῇ ἀσπαστὸς ἔην πόσις εἰσοροώσῃ,
ἄσπερμος: Il. 20:303: ὄφρα μὴ ἄσπερμος γενεὴ καὶ ἄφαντος ὄληται
ἀσπερχὲς: Il. 4:32: τόσσα κακὰ ῥέζουσιν, ὅ τ’ ἀσπερχὲς μενεαίνεις
ἀσπερχὲς: Il. 16:61: ἀσπερχὲς κεχολῶσθαι ἐνὶ φρεσίν· ἤτοι ἔφην γε
ἀσπερχὲς: Il. 18:556: ἀσπερχὲς πάρεχον· βασιλεὺς δ’ ἐν τοῖσι σιωπῇ
ἀσπερχὲς: Il. 22:10: ἔγνως ὡς θεός εἰμι, σὺ δ’ ἀσπερχὲς μενεαίνεις.
ἀσπερχὲς: Il. 22:188: Ἕκτορα δ’ ἀσπερχὲς κλονέων ἔφεπ’ ὠκὺς Ἀχιλλεύς.
ἀσπερχὲς: Od. 1:20: νόσφι Ποσειδάωνος· ὁ δ’ ἀσπερχὲς μενέαινεν
ἄσπετα: Il. 11:245: αἶγας ὁμοῦ καὶ ὄϊς, τά οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο.
ἄσπετα: Il. 11:703: ἐξέλετ’ ἄσπετα πολλά· τὰ δ’ ἄλλ’ ἐς δῆμον ἔδωκε
ἄσπετα: Od. 4:75: ὅσσα τάδ’ ἄσπετα πολλά· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.”
ἄσπετα: Od. 9:162: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ.
ἄσπετα: Od. 9:557: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
ἄσπετα: Od. 10:184: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
ἄσπετα: Od. 10:468: ἥμεθα, δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
ἄσπετα: Od. 10:477: ἥμεθα, δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ.
ἄσπετα: Od. 12:30: ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ’ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ·
ἄσπετα: Od. 13:424: ἧσται ἐν Ἀτρεΐδαο δόμοις, παρὰ δ’ ἄσπετα κεῖται.
ἄσπετα: Od. 20:342: γήμασθ’ ᾧ κ’ ἐθέλῃ, ποτὶ δ’ ἄσπετα δῶρα δίδωμι·
ἄσπετον: Il. 2:455: Ἠΰτε πῦρ ἀΐδηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην
ἄσπετον: Il. 3:373: καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος,
ἄσπετον: Il. 17:332: νίκην· ἀλλ’ αὐτοὶ τρεῖτ’ ἄσπετον οὐδὲ μάχεσθε.
ἄσπετον: Il. 18:165: καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος,
ἄσπετον: Il. 18:218: φθέγξατ’· ἀτὰρ Τρώεσσιν ἐν ἄσπετον ὦρσε κυδοιμόν.
ἄσπετον: Il. 19:61: τώ κ’ οὐ τόσσοι Ἀχαιοὶ ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας
ἄσπετον: Il. 23:127: Αὐτὰρ ἐπεὶ πάντῃ παρακάββαλον ἄσπετον ὕλην
ἄσπετον: Il. 24:738: Ἕκτορος ἐν παλάμῃσιν ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας.
ἄσπετον: Il. 24:784: ἐννῆμαρ μὲν τοί γε ἀγίνεον ἄσπετον ὕλην·
ἄσπετον: Od. 5:101: ἄσπετον; οὐδέ τις ἄγχι βροτῶν πόλις, οἵ τε θεοῖσιν
ἄσπετον: Od. 13:395: αἵματί τ’ ἐγκεφάλῳ τε παλαξέμεν ἄσπετον οὖδας
ἄσπετον: Od. 14:297: κεῖθι δέ μ’ ὡς περάσειε καὶ ἄσπετον ὦνον ἕλοιτο.
ἄσπετον: Od. 22:269: οἱ μὲν ἔπειθ’ ἅμα πάντες ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας,
ἄσπετον: Od. 22:407: ἡ δ’ ὡς οὖν νέκυάς τε καὶ ἄσπετον εἴσιδεν αἷμα,
ἄσπετος: Il. 8:554: καὶ νάπαι· οὐρανόθεν δ’ ἄρ’ ὑπεῤῥάγη ἄσπετος αἰθήρ,
ἄσπετος: Il. 10:523: Τρώων δὲ κλαγγή τε καὶ ἄσπετος ὦρτο κυδοιμὸς
ἄσπετος: Il. 16:157: ὠμοφάγοι, τοῖσίν τε περὶ φρεσὶν ἄσπετος ἀλκή,
ἄσπετος: Il. 16:300: καὶ νάπαι, οὐρανόθεν δ’ ἄρ’ ὑπεῤῥάγη ἄσπετος αἰθήρ,
ἄσπετος: Il. 18:403: ἀφρῷ μορμύρων ῥέεν ἄσπετος· οὐδέ τις ἄλλος
ἄσπετος: Od. 14:96: ἦ γάρ οἱ ζωή γ’ ἦν ἄσπετος· οὔ τινι τόσση
ἄσπετος: Od. 14:412: κλαγγὴ δ’ ἄσπετος ὦρτο συῶν αὐλιζομενάων.
ἀσπέτῳ: Il. 13:139: ῥήξας ἀσπέτῳ ὄμβρῳ ἀναιδέος ἔχματα πέτρης·
ἀσπίδ’: Il. 3:349: ἀσπίδ’ ἐνὶ κρατερῇ· ὃ δὲ δεύτερον ὄρνυτο χαλκῷ
ἀσπίδ’: Il. 5:437: τρὶς δέ οἱ ἐστυφέλιξε φαεινὴν ἀσπίδ’ Ἀπόλλων·
ἀσπίδ’: Il. 7:270: εἴσω δ’ ἀσπίδ’ ἔαξε βαλὼν μυλοειδέϊ πέτρῳ,
ἀσπίδ’: Il. 13:131: ἀσπὶς ἄρ’ ἀσπίδ’ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ’ ἀνήρ·
ἀσπίδ’: Il. 16:215: ἀσπὶς ἄρ’ ἀσπίδ’ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ’ ἀνήρ·
ἀσπίδ’: Il. 17:45: ἀσπίδ’ ἐνὶ κρατερῇ· ὃ δὲ δεύτερος ὄρνυτο χαλκῷ
ἀσπίδ’: Il. 20:278: Αἰνείας δ’ ἐάλη καὶ ἀπὸ ἕθεν ἀσπίδ’ ἀνέσχε
ἀσπίδ’: Il. 22:97: πύργῳ ἔπι προὔχοντι φαεινὴν ἀσπίδ’ ἐρείσας·
ἀσπίδα: Il. 2:382: εὖ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ δ’ ἀσπίδα θέσθω,
ἀσπίδα: Il. 3:347: καὶ βάλεν Ἀτρεΐδαο κατ’ ἀσπίδα πάντοσε ἴσην,
ἀσπίδα: Il. 3:356: καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ’ ἀσπίδα πάντοσε ἴσην·
ἀσπίδα: Il. 5:281: καὶ βάλε Τυδεΐδαο κατ’ ἀσπίδα· τῆς δὲ διὰ πρὸ
ἀσπίδα: Il. 5:300: πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ’ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
ἀσπίδα: Il. 5:537: τόν ῥα κατ’ ἀσπίδα δουρὶ βάλε κρείων Ἀγαμέμνων·
ἀσπίδα: Il. 6:322: ἀσπίδα καὶ θώρηκα, καὶ ἀγκύλα τόξ’ ἁφόωντα·
ἀσπίδα: Il. 7:250: καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην.
ἀσπίδα: Il. 7:260: Αἴας δ’ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος· ἣ δὲ διαπρὸ
ἀσπίδα: Il. 8:192: ἀσπίδα Νεστορέην, τῆς νῦν κλέος οὐρανὸν ἵκει
ἀσπίδα: Il. 11:32: ἂν δ’ ἕλετ’ ἀμφιβρότην πολυδαίδαλον ἀσπίδα θοῦριν
ἀσπίδα: Il. 11:61: Ἕκτωρ δ’ ἐν πρώτοισι φέρ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
ἀσπίδα: Il. 11:374: αἴνυτ’ ἀπὸ στήθεσφι παναίολον ἀσπίδα τ’ ὤμων
ἀσπίδα: Il. 11:434: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην.
ἀσπίδα: Il. 12:294: αὐτίκα δ’ ἀσπίδα μὲν πρόσθ’ ἔσχετο πάντοσ’ ἐΐσην
ἀσπίδα: Il. 12:404: Αἴας δ’ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος, οὐδὲ διὰ πρὸ
ἀσπίδα: Il. 13:157: Πριαμίδης, πρόσθεν δ’ ἔχεν ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
ἀσπίδα: Il. 13:160: καὶ βάλεν, οὐδ’ ἀφάμαρτε, κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
ἀσπίδα: Il. 13:163: ἀσπίδα ταυρείην σχέθ’ ἀπὸ ἕο, δεῖσε δὲ θυμῷ
ἀσπίδα: Il. 13:258: ἀσπίδα Δηϊφόβοιο βαλὼν ὑπερηνορέοντος.
ἀσπίδα: Il. 13:803: Πριαμίδης· πρόσθεν δ’ ἔχεν ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
ἀσπίδα: Il. 14:11: χαλκῷ παμφαῖνον· ὃ δ’ ἔχ’ ἀσπίδα πατρὸς ἑοῖο.
ἀσπίδα: Il. 16:312: στέρνον γυμνωθέντα παρ’ ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα.
ἀσπίδα: Il. 16:400: στέρνον γυμνωθέντα παρ’ ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα·
ἀσπίδα: Il. 16:704: χείρεσσ’ ἀθανάτῃσι φαεινὴν ἀσπίδα νύσσων.
ἀσπίδα: Il. 17:7: πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ’ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
ἀσπίδα: Il. 17:43: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην·
ἀσπίδα: Il. 17:517: καὶ βάλεν Ἀρήτοιο κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην·
ἀσπίδα: Il. 18:458: υἱεῖ ἐμῷ ὠκυμόρῳ δόμεν ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν
ἀσπίδα: Il. 20:162: νευστάζων κόρυθι βριαρῇ· ἀτὰρ ἀσπίδα θοῦριν
ἀσπίδα: Il. 20:274: καὶ βάλεν Αἰνείαο κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
ἀσπίδα: Il. 21:581: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἀσπίδα μὲν πρόσθ’ ἔσχετο πάντοσ’ ἐΐσην,
ἀσπίδα: Il. 22:111: εἰ δέ κεν ἀσπίδα μὲν καταθείομαι ὀμφαλόεσσαν
ἀσπίδα: Il. 23:799: θῆκ’ ἐς ἀγῶνα φέρων, κατὰ δ’ ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν
ἀσπίδα: Il. 23:818: ἔνθ’ Αἴας μὲν ἔπειτα κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
ἀσπίδα: Od. 1:256: σταίη, ἔχων πήληκα καὶ ἀσπίδα καὶ δύο δοῦρε,
ἀσπίδας: Il. 5:453: ἀσπίδας εὐκύκλους λαισήϊά τε πτερόεντα.
ἀσπίδας: Il. 10:152: εὗδον, ὑπὸ κρασὶν δ’ ἔχον ἀσπίδας· ἔγχεα δέ σφιν
ἀσπίδας: Il. 11:534: στείβοντες νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ’ ἄξων
ἀσπίδας: Il. 12:426: ἀσπίδας εὐκύκλους λαισήϊά τε πτερόεντα.
ἀσπίδας: Il. 13:715: οὐδ’ ἔχον ἀσπίδας εὐκύκλους καὶ μείλινα δοῦρα,
ἀσπίδας: Il. 14:427: ἀσπίδας εὐκύκλους σχέθον αὐτοῦ. τὸν δ’ ἄρ’ ἑταῖροι
ἀσπίδας: Il. 16:774: πολλὰ δὲ χερμάδια μεγάλ’ ἀσπίδας ἐστυφέλιξαν
ἀσπίδας: Il. 20:499: στεῖβον ὁμοῦ νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ’ ἄξων
ἀσπίδας: Od. 19:32: ἐσφόρεον κόρυθάς τε καὶ ἀσπίδας ὀμφαλοέσσας
ἀσπίδες: Il. 4:448: χαλκεοθωρήκων· ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι
ἀσπίδες: Il. 8:62: χαλκεοθωρήκων· ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι
ἀσπίδες: Il. 12:161: βαλλομένων μυλάκεσσι καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι.
ἀσπίδες: Il. 13:264: τώ μοι δούρατά τ’ ἔστι καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι
ἀσπίδες: Il. 14:370: ἀσπίδες ὅσσαι ἄρισται ἐνὶ στρατῷ ἠδὲ μέγισται
ἀσπίδες: Il. 16:214: ὣς ἄραρον κόρυθές τε καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι.
ἀσπίδες: Il. 19:360: νηῶν ἐκφορέοντο καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι
ἀσπίδι: Il. 5:182: ἀσπίδι γιγνώσκων αὐλώπιδί τε τρυφαλείῃ,
ἀσπίδι: Il. 5:297: Αἰνείας δ’ ἀπόρουσε σὺν ἀσπίδι δουρί τε μακρῷ
ἀσπίδι: Il. 7:272: ἀσπίδι ἐγχριμφθείς· τὸν δ’ αἶψ’ ὤρθωσεν Ἀπόλλων.
ἀσπίδι: Il. 13:405: Ἰδομενεύς· κρύφθη γὰρ ὑπ’ ἀσπίδι πάντοσ’ ἐΐσῃ,
ἀσπίδι: Il. 14:376: χείρονι φωτὶ δότω, ὃ δ’ ἐν ἀσπίδι μείζονι δύτω.
ἀσπίδι: Il. 16:360: ἀσπίδι ταυρείῃ κεκαλυμμένος εὐρέας ὤμους
ἀσπιδιώτας: Il. 2:554: κοσμῆσαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας·
ἀσπιδιώτας: Il. 16:167: ὀτρύνων ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας.
ἀσπίδος: Il. 2:389: ἀσπίδος ἀμφιβρότης, περὶ δ’ ἔγχεϊ χεῖρα καμεῖται·
ἀσπίδος: Il. 3:357: διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
ἀσπίδος: Il. 4:468: πλευρά, τά οἱ κύψαντι παρ’ ἀσπίδος ἐξεφαάνθη,
ἀσπίδος: Il. 5:4: δαῖέ οἱ ἐκ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ἀκάματον πῦρ
ἀσπίδος: Il. 5:797: ἀσπίδος εὐκύλου· τῷ τείρετο, κάμνε δὲ χεῖρα,
ἀσπίδος: Il. 6:118: ἄντυξ ἣ πυμάτη θέεν ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης.
ἀσπίδος: Il. 7:251: διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
ἀσπίδος: Il. 11:259: τὸν δ’ ἕλκοντ’ ἀν’ ὅμιλον ὑπ’ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης
ἀσπίδος: Il. 11:424: δουρὶ κατὰ πρότμησιν ὑπ’ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης
ἀσπίδος: Il. 11:435: διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
ἀσπίδος: Il. 11:457: ἔξω τε χροὸς ἕλκε καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης·
ἀσπίδος: Il. 12:402: ἀσπίδος ἀμφιβρότης· ἀλλὰ Ζεὺς κῆρας ἄμυνε
ἀσπίδος: Il. 12:429: μαρναμένων, πολλοὶ δὲ διαμπερὲς ἀσπίδος αὐτῆς.
ἀσπίδος: Il. 13:192: σμερδαλέῳ κεκάλυφθ’· ὃ δ’ ἄρ’ ἀσπίδος ὀμφαλὸν οὖτα,
ἀσπίδος: Il. 13:611: ἆλτ’ ἐπὶ Πεισάνδρῳ· ὃ δ’ ὑπ’ ἀσπίδος εἵλετο καλὴν
ἀσπίδος: Il. 15:645: στρεφθεὶς γὰρ μετόπισθεν ἐν ἀσπίδος ἄντυγι πάλτο,
ἀσπίδος: Il. 20:281: ἀσπίδος ἀμφιβρότης· ὃ δ’ ἀλευάμενος δόρυ μακρὸν
ἀσπίδος: Il. 20:323: ἀσπίδος ἐξέρυσεν μεγαλήτορος Αἰνείαο·
ἀσπίδος: Il. 21:50: γυμνὸν ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος, οὐδ’ ἔχεν ἔγχος,
ἀσπὶς: Il. 10:76: ἀσπὶς καὶ δύο δοῦρε φαεινή τε τρυφάλεια.
ἀσπὶς: Il. 13:131: ἀσπὶς ἄρ’ ἀσπίδ’ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ’ ἀνήρ·
ἀσπὶς: Il. 13:409: καρφαλέον δέ οἱ ἀσπὶς ἐπιθρέξαντος ἄϋσεν
ἀσπὶς: Il. 13:543: ἐκλίνθη δ’ ἑτέρωσε κάρη, ἐπὶ δ’ ἀσπὶς ἑάφθη
ἀσπὶς: Il. 14:418: χειρὸς δ’ ἔκβαλεν ἔγχος, ἐπ’ αὐτῷ δ’ ἀσπὶς ἑάφθη
ἀσπὶς: Il. 16:215: ἀσπὶς ἄρ’ ἀσπίδ’ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ’ ἀνήρ·
ἀσπὶς: Il. 16:803: ἀσπὶς σὺν τελαμῶνι χαμαὶ πέσε τερμιόεσσα.
ἀσπὶς: Il. 20:277: Πηλιὰς ἤϊξεν μελίη, λάκε δ’ ἀσπὶς ὑπ’ αὐτῆς.
ἀσπὶς: Od. 22:25: οὐδέ που ἀσπὶς ἔην οὐδ’ ἄλκιμον ἔγχος ἑλέσθαι.
ἀσπίσι: Il. 3:135: ἀσπίσι κεκλιμένοι, παρὰ δ’ ἔγχεα μακρὰ πέπηγεν.
ἀσπίσι: Il. 7:62: ἀσπίσι καὶ κορύθεσσι καὶ ἔγχεσι πεφρικυῖαι.
ἀσπιστάων: Il. 4:90: ἑσταότ’· ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων
ἀσπιστάων: Il. 4:201: ἑσταότ’· ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων
ἀσπιστάων: Il. 4:221: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων·
ἀσπιστάων: Il. 5:577: ἀρχὸν Παφλαγόνων μεγαθύμων ἀσπιστάων.
ἀσπιστάων: Il. 8:155: καὶ Τρώων ἄλοχοι μεγαθύμων ἀσπιστάων,
ἀσπιστάων: Il. 8:214: πλῆθεν ὁμῶς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν ἀσπιστάων
ἀσπιστάων: Il. 11:412: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων,
ἀσπιστάων: Il. 13:680: ῥηξάμενος Δαναῶν πυκινὰς στίχας ἀσπιστάων,
ἀσπιστάων: Il. 16:490: ὣς ὑπὸ Πατρόκλῳ Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων
ἀσπιστάων: Il. 16:541: κεῖται Σαρπηδὼν Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων,
ἀσπιστάων: Il. 16:593: Γλαῦκος δὲ πρῶτος Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων
Ἀσπληδόνα: Il. 2:511: Οἳ δ’ Ἀσπληδόνα ναῖον ἰδ’ Ὀρχομενὸν Μινύειον,
ἀσπουδί: Il. 8:512: μὴ μὰν ἀσπουδί γε νεῶν ἐπιβαῖεν ἕκηλοι,
ἀσπουδί: Il. 15:476: μὴ μὰν ἀσπουδί γε δαμασσάμενοί περ ἕλοιεν
ἀσπουδί: Il. 22:304: μὴ μὰν ἀσπουδί γε καὶ ἀκλειῶς ἀπολοίμην,
ἅσσ’: Il. 1:554: ἀλλὰ μάλ’ εὔκηλος τὰ φράζεαι ἅσσ’ ἐθέλῃσθα.
ἅσσ’: Il. 9:367: ἄξομαι, ἅσσ’ ἔλαχόν γε· γέρας δέ μοι, ὅς περ ἔδωκεν,
ἅσσ’: Od. 5:188: ἀλλὰ τὰ μὲν νοέω καὶ φράσσομαι, ἅσσ’ ἂν ἐμοί περ
ἅσσά: Il. 10:208: ἅσσά τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν
ἅσσά: Il. 10:409: ἅσσά τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν
ἅσσά: Il. 20:127: σήμερον· ὕστερον αὖτε τὰ πείσεται ἅσσά οἱ αἶσα
ἅσσα: Od. 7:197: πείσεται, ἅσσα οἱ αἶσα κατὰ Κλῶθές τε βαρεῖαι
ἅσσα: Od. 11:74: ἀλλά με κακκῆαι σὺν τεύχεσιν, ἅσσα μοί ἐστι,
ἄσσα: Od. 19:218: εἰπέ μοι, ὁπποῖ’ ἄσσα περὶ χροῒ εἵματα ἕστο,
Ἀσσάρακός: Il. 20:232: Ἶλός τ’ Ἀσσάρακός τε καὶ ἀντίθεος Γανυμήδης,
Ἀσσάρακος: Il. 20:239: Ἀσσάρακος δὲ Κάπυν, ὃ δ’ ἄρ’ Ἀγχίσην τέκε παῖδα·
ἆσσον: Il. 1:335: ἆσσον ἴτ’· οὔ τί μοι ὔμμες ἐπαίτιοι ἀλλ’ Ἀγαμέμνων,
ἆσσον: Il. 1:567: ἆσσον ἰόνθ’, ὅτε κέν τοι ἀάπτους χεῖρας ἐφείω. ”
ἆσσον: Il. 6:143: ἆσσον ἴθ’ ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ’ ἵκηαι.
ἆσσον: Il. 9:504: ὃς μέν τ’ αἰδέσεται κούρας Διὸς ἆσσον ἰούσας,
ἆσσον: Il. 14:247: Ζηνὸς δ’ οὐκ ἂν ἔγωγε Κρονίονος ἆσσον ἱκοίμην
ἆσσον: Il. 15:105: ἦ ἔτι μιν μέμαμεν καταπαυσέμεν ἆσσον ἰόντες
ἆσσον: Il. 20:429: ἆσσον ἴθ’ ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ’ ἵκηαι.
ἆσσον: Il. 22:4: τείχεος ἆσσον ἴσαν σάκε’ ὤμοισι κλίναντες.
ἆσσον: Il. 22:92: ἀλλ’ ὅ γε μίμν’ Ἀχιλῆα πελώριον ἆσσον ἰόντα.
ἆσσον: Il. 23:8: ἀλλ’ αὐτοῖς ἵπποισι καὶ ἅρμασιν ἆσσον ἰόντες
ἆσσον: Il. 23:44: οὐ θέμις ἐστὶ λοετρὰ καρήατος ἆσσον ἱκέσθαι
ἆσσον: Il. 23:97: ἀλλά μοι ἆσσον στῆθι· μίνυνθά περ ἀμφιβαλόντε
ἆσσον: Il. 23:667: ἆσσον ἴτω ὅς τις δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον·
ἆσσον: Il. 24:74: ἀλλ’ εἴ τις καλέσειε θεῶν Θέτιν ἆσσον ἐμεῖο,
ἄσσον: Od. 9:300: ἄσσον ἰών, ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ,
ἄσσον: Od. 9:380: καὶ τότ’ ἐγὼν ἄσσον φέρον ἐκ πυρός, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἄσσον: Od. 10:537: αἵματος ἄσσον ἴμεν πρὶν Τειρεσίαο πυθέσθαι.
ἄσσον: Od. 11:50: αἵματος ἄσσον ἴμεν πρὶν Τειρεσίαο πυθέσθαι.
ἄσσον: Od. 11:89: αἵματος ἄσσον ἴμεν πρὶν Τειρεσίαο πυθέσθαι.
ἄσσον: Od. 11:148: αἵματος ἄσσον ἴμεν, ὁ δέ τοι νημερτὲς ἐνίψει·
ἄσσον: Od. 13:368: ἄσσον πάντ’ ἐφόρει, χρυσὸν καὶ ἀτειρέα χαλκὸν
ἄσσον: Od. 17:303: ἄσσον δ’ οὐκέτ’ ἔπειτα δυνήσατο οἷο ἄνακτος
ἄσσον: Od. 19:392: νίζε δ’ ἄρ’ ἄσσον ἰοῦσα ἄναχθ’ ἑόν· αὐτίκα δ’ ἔγνω
ἄσσον: Od. 19:481: τῇ δ’ ἑτέρῃ ἕθεν ἄσσον ἐρύσσατο φώνησέν τε·
ἄσσον: Od. 24:221: ἄσσον ἴεν πολυκάρπου ἀλῳῆς πειρητίζων.
ἀσσοτέρω: Od. 17:572: ἀσσοτέρω καθίσασα παραὶ πυρί· εἵματα γάρ τοι
ἀσσοτέρω: Od. 19:506: αὖτις ἄρ’ ἀσσοτέρω πυρὸς ἕλκετο δίφρον Ὀδυσσεὺς
ἀσταχύεσσιν: Il. 2:148: λάβρος ἐπαιγίζων, ἐπί τ’ ἠμύει ἀσταχύεσσιν,
ἄστε’: Od. 9:128: ἄστε’ ἐπ’ ἀνθρώπων ἱκνεύμεναι, οἷά τε πολλὰ
ἄστε’: Od. 15:492: πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε’ ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκάνω.”
ἄστε’: Od. 19:170: πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε’ ἀλώμενος, ἄλγεα πάσχων.
ἄστε’: Od. 23:267: χαίρω, ἐπεὶ μάλα πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε’ ἄνωγεν
ἄστεα: Il. 2:660: πέρσας ἄστεα πολλὰ διοτρεφέων αἰζηῶν.
ἄστεα: Od. 1:3: πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
ἄστεα: Od. 15:82: ἄστεα δ’ ἀνθρώπων ἡγήσομαι· οὐδέ τις ἥμεας
ἄστεα: Od. 16:63: φησὶ δὲ πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστεα δινηθῆναι
ἄστεϊ: Od. 8:525: ἄστεϊ καὶ τεκέεσσιν ἀμύνων νηλεὲς ἦμαρ·
ἀστεμφέα: Il. 2:344: Ἀτρεΐδη σὺ δ’ ἔθ’ ὡς πρὶν ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν
ἀστεμφὲς: Il. 3:219: ἀλλ’ ἀστεμφὲς ἔχεσκεν ἀΐδρεϊ φωτὶ ἐοικώς·
ἀστεμφέως: Od. 4:419: ὑμεῖς δ’ ἀστεμφέως ἐχέμεν μᾶλλόν τε πιέζειν.
ἀστεμφέως: Od. 4:459: ἡμεῖς δ’ ἀστεμφέως ἔχομεν τετληότι θυμῷ.
ἄστεος: Il. 3:140: ἀνδρός τε προτέρου καὶ ἄστεος ἠδὲ τοκήων·
ἄστεος: Il. 15:351: ἀλλὰ κύνες ἐρύουσι πρὸ ἄστεος ἡμετέροιο.
ἄστεος: Il. 18:207: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν ἐξ ἄστεος αἰθέρ’ ἵκηται
ἄστεος: Il. 18:210: ἄστεος ἐκ σφετέρου· ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
ἄστεος: Il. 21:360: ἄστεος ἐξελάσειε· τί μοι ἔριδος καὶ ἀρωγῆς;
ἄστεος: Il. 21:523: ἄστεος αἰθομένοιο, θεῶν δέ ἑ μῆνις ἀνῆκε,
ἄστεος: Il. 24:320: δεξιὸς ἀΐξας διὰ ἄστεος· οἳ δὲ ἰδόντες
ἄστεος: Il. 24:783: ζεύγνυσαν, αἶψα δ’ ἔπειτα πρὸ ἄστεος ἠγερέθοντο.
ἄστεος: Od. 3:260: κείμενον ἐν πεδίῳ ἑκὰς ἄστεος, οὐδὲ κέ τίς μιν
ἄστεος: Od. 10:105: κούρῃ δὲ ξύμβληντο πρὸ ἄστεος ὑδρευούσῃ,
ἄστεος: Od. 10:118: αὐτὰρ ὁ τεῦχε βοὴν διὰ ἄστεος· οἱ δ’ ἀΐοντες
ἄστεος: Od. 17:205: ἄστεος ἐγγὺς ἔσαν καὶ ἐπὶ κρήνην ἀφίκοντο
ἄστεος: Od. 24:468: ἁθρόοι ἠγερέθοντο πρὸ ἄστεος εὐρυχόροιο.
ἀστέρ’: Il. 5:5: ἀστέρ’ ὀπωρινῷ ἐναλίγκιον, ὅς τε μάλιστα
ἀστέρ’: Il. 22:26: παμφαίνονθ’ ὥς τ’ ἀστέρ’ ἐπεσσύμενον πεδίοιο,
ἀστέρα: Il. 4:75: οἷον δ’ ἀστέρα ἧκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
ἀστέρι: Il. 6:401: Ἑκτορίδην ἀγαπητὸν ἀλίγκιον ἀστέρι καλῷ,
Ἀστέριον: Il. 2:735: οἵ τ’ ἔχον Ἀστέριον Τιτάνοιό τε λευκὰ κάρηνα,
Ἀστερίς: Od. 4:846: Ἀστερίς, οὐ μεγάλη, λιμένες δ’ ἔνι ναύλοχοι αὐτῇ
ἀστερόεντα: Il. 15:371: εὔχετο χεῖρ’ ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα·
ἀστερόεντα: Il. 16:134: ποικίλον ἀστερόεντα ποδώκεος Αἰακίδαο.
ἀστερόεντα: Il. 18:370: ἄφθιτον ἀστερόεντα μεταπρεπέ’ ἀθανάτοισι
ἀστερόεντα: Il. 19:128: μή ποτ’ ἐς Οὔλυμπόν τε καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα
ἀστερόεντα: Od. 9:527: εὔχετο, χεῖρ’ ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα·
ἀστερόεντα: Od. 11:17: οὔθ’ ὁπότ’ ἂν στείχῃσι πρὸς οὐρανὸν ἀστερόεντα,
ἀστερόεντα: Od. 12:380: χαίρεσκον μὲν ἰὼν εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα,
ἀστερόεντι: Il. 4:44: αἳ γὰρ ὑπ’ ἠελίῳ τε καὶ οὐρανῷ ἀστερόεντι
ἀστερόεντος: Il. 5:769: μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος.
ἀστερόεντος: Il. 6:108: φὰν δέ τιν’ ἀθανάτων ἐξ οὐρανοῦ ἀστερόεντος
ἀστερόεντος: Il. 8:46: μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος.
ἀστερόεντος: Il. 19:130: ὣς εἰπὼν ἔῤῥιψεν ἀπ’ οὐρανοῦ ἀστερόεντος
ἀστερόεντος: Od. 20:113: ἦ μεγάλ’ ἐβρόντησας ἀπ’ οὐρανοῦ ἀστερόεντος,
Ἀστεροπαῖον: Il. 12:102: πρὸς δ’ ἕλετο Γλαῦκον καὶ ἀρήϊον Ἀστεροπαῖον·
Ἀστεροπαῖόν: Il. 17:217: Ἀστεροπαῖόν τε Δεισήνορά θ’ Ἱππόθοόν τε
Ἀστεροπαῖον: Il. 17:351: καὶ δὲ μετ’ Ἀστεροπαῖον ἀριστεύεσκε μάχεσθαι.
Ἀστεροπαῖον: Il. 23:560: δώσω οἱ θώρηκα, τὸν Ἀστεροπαῖον ἀπηύρων
Ἀστεροπαῖον: Il. 23:808: καλὸν Θρηΐκιον, τὸ μὲν Ἀστεροπαῖον ἀπηύρων·
Ἀστεροπαῖος: Il. 17:352: Τὸν δὲ πεσόντ’ ἐλέησεν ἀρήϊος Ἀστεροπαῖος,
Ἀστεροπαῖος: Il. 21:163: ἥρως Ἀστεροπαῖος, ἐπεὶ περιδέξιος ἦεν.
Ἀστεροπαίῳ: Il. 21:140: Ἀστεροπαίῳ ἐπᾶλτο κατακτάμεναι μενεαίνων
Ἀστεροπαίῳ: Il. 21:170: Ἀστεροπαίῳ ἐφῆκε κατακτάμεναι μενεαίνων.
ἀστεροπῇ: Il. 13:242: βῆ δ’ ἴμεν ἀστεροπῇ ἐναλίγκιος, ἥν τε Κρονίων
ἀστεροπῇ: Il. 14:385: εἴκελον ἀστεροπῇ· τῷ δ’ οὐ θέμις ἐστὶ μιγῆναι
ἀστεροπὴν: Il. 11:184: οὐρανόθεν καταβάς· ἔχε δ’ ἀστεροπὴν μετὰ χερσίν.
ἀστεροπητῇ: Il. 7:443: οἳ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἀστεροπητῇ
ἀστεροπητὴς: Il. 1:580: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς
ἀστεροπητής: Il. 1:609: Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος ἤϊ’ Ὀλύμπιος ἀστεροπητής,
ἀστεροπητὴς: Il. 12:275: αἴ κε Ζεὺς δώῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς
ἀστὴρ: Il. 6:295: ἀστὴρ δ’ ὣς ἀπέλαμπεν· ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων.
ἀστὴρ: Il. 11:62: οἷος δ’ ἐκ νεφέων ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ
ἀστὴρ: Il. 19:381: κρατὶ θέτο βριαρήν· ἣ δ’ ἀστὴρ ὣς ἀπέλαμπεν
ἀστὴρ: Il. 22:317: οἷος δ’ ἀστὴρ εἶσι μετ’ ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ
ἀστήρ: Il. 22:318: ἕσπερος, ὃς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἵσταται ἀστήρ,
ἀστὴρ: Od. 13:93: εὖτ’ ἀστὴρ ὑπερέσχε φαάντατος, ὅς τε μάλιστα
ἀστὴρ: Od. 15:108: ἀστὴρ δ’ ὣς ἀπέλαμπεν· ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων.
ἀστοί: Od. 13:192: μή μιν πρὶν ἄλοχος γνοίη ἀστοί τε φίλοι τε,
ἀστοῖσιν: Il. 11:242: οἰκτρὸς ἀπὸ μνηστῆς ἀλόχου, ἀστοῖσιν ἀρήγων,
ἄστρα: Il. 8:551: ὡς δ’ ὅτ’ ἐν οὐρανῷ ἄστρα φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην
ἄστρα: Il. 8:555: πάντα δὲ εἴδεται ἄστρα, γέγηθε δέ τε φρένα ποιμήν·
ἄστρα: Il. 10:252: ἄστρα δὲ δὴ προβέβηκε, παροίχωκεν δὲ πλέων νὺξ
ἄστρα: Od. 12:312: ἦμος δὲ τρίχα νυκτὸς ἔην, μετὰ δ’ ἄστρα βεβήκει,
ἄστρα: Od. 14:483: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίχα νυκτὸς ἔην, μετὰ δ’ ἄστρα βεβήκει,
ἀστραγάλοισι: Il. 23:88: νήπιος οὐκ ἐθέλων ἀμφ’ ἀστραγάλοισι χολωθείς·
ἀστράγαλον: Il. 14:465: νείατον ἀστράγαλον, ἀπὸ δ’ ἄμφω κέρσε τένοντε·
ἀστραγάλων: Od. 10:560: ἀστραγάλων ἐάγη, ψυχὴ δ’ Ἄϊδόσδε κατῆλθεν.
ἀστραγάλων: Od. 11:65: ἀστραγάλων ἐάγη, ψυχὴ δ’ Ἄϊδόσδε κατῆλθε.
ἀστράπτει: Il. 9:237: ἀστράπτει· Ἕκτωρ δὲ μέγα σθένεϊ βλεμεαίνων
ἀστράπτῃ: Il. 10:5: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀστράπτῃ πόσις Ἥρης ἠϋκόμοιο
ἀστράπτων: Il. 2:353: ἀστράπτων ἐπιδέξι’ ἐναίσιμα σήματα φαίνων.
ἀστράσι: Il. 22:28: φαίνονται πολλοῖσι μετ’ ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ,
ἀστράσι: Il. 22:317: οἷος δ’ ἀστὴρ εἶσι μετ’ ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ
ἀστράψας: Il. 17:595: ἀστράψας δὲ μάλα μεγάλ’ ἔκτυπε, τὴν δὲ τίναξε,
ἄστυ: Il. 2:332: αὐτοῦ εἰς ὅ κεν ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἕλωμεν.
ἄστυ: Il. 2:801: ἔρχονται πεδίοιο μαχησόμενοι προτὶ ἄστυ.
ἄστυ: Il. 2:803: πολλοὶ γὰρ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμου ἐπίκουροι,
ἄστυ: Il. 3:116: Ἕκτωρ δὲ προτὶ ἄστυ δύω κήρυκας ἔπεμπε
ἄστυ: Il. 3:245: Κήρυκες δ’ ἀνὰ ἄστυ θεῶν φέρον ὅρκια πιστὰ
ἄστυ: Il. 4:103: οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης.
ἄστυ: Il. 4:121: οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης.
ἄστύ: Il. 6:95: ἄστύ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα,
ἄστυ: Il. 6:256: μαρνάμενοι περὶ ἄστυ· σὲ δ’ ἐνθάδε θυμὸς ἀνῆκεν
ἄστύ: Il. 6:276: ἄστύ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα,
ἄστυ: Il. 6:287: κέκλετο· ταὶ δ’ ἄρ’ ἀόλλισσαν κατὰ ἄστυ γεραιάς.
ἄστύ: Il. 6:310: ἄστύ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα.
ἄστυ: Il. 6:329: ἄστυ τόδ’ ἀμφιδέδηε· σὺ δ’ ἂν μαχέσαιο καὶ ἄλλῳ,
ἄστυ: Il. 6:331: ἀλλ’ ἄνα μὴ τάχα ἄστυ πυρὸς δηΐοιο θέρηται.
ἄστυ: Il. 6:392: εὖτε πύλας ἵκανε διερχόμενος μέγα ἄστυ
ἄστυ: Il. 6:505: σεύατ’ ἔπειτ’ ἀνὰ ἄστυ ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιθώς.
ἄστυ: Il. 7:32: ὑμῖν ἀθανάτῃσι, διαπραθέειν τόδε ἄστυ.
ἄστυ: Il. 7:296: αὐτὰρ ἐγὼ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
ἄστυ: Il. 7:310: καί ῥ’ ἦγον προτὶ ἄστυ ἀελπτέοντες σόον εἶναι.
ἄστυ: Il. 8:517: κήρυκες δ’ ἀνὰ ἄστυ Διῒ φίλοι ἀγγελλόντων
ἄστυ: Il. 8:519: λέξασθαι περὶ ἄστυ θεοδμήτων ἐπὶ πύργων·
ἄστυ: Il. 9:136: ἄστυ μέγα Πριάμοιο θεοὶ δώωσ’ ἀλαπάξαι,
ἄστυ: Il. 9:278: ἄστυ μέγα Πριάμοιο θεοὶ δώωσ’ ἀλαπάξαι,
ἄστυ: Il. 9:585: βαῖνον Κουρῆτες καὶ ἐνέπρηθον μέγα ἄστυ.
ἄστυ: Il. 9:588: κήδε’, ὅσ’ ἀνθρώποισι πέλει τῶν ἄστυ ἁλώῃ·
ἄστυ: Il. 10:348: ἔγχει ἐπαΐσσων, μή πως προτὶ ἄστυ ἀλύξῃ.
ἄστυ: Il. 11:682: ἐννύχιοι προτὶ ἄστυ· γεγήθει δὲ φρένα Νηλεύς,
ἄστυ: Il. 11:705: ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν, ἀμφί τε ἄστυ
ἄστυ: Il. 11:732: ἀμφέσταν δὴ ἄστυ διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες·
ἄστυ: Il. 11:802: ὤσαισθε προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.
ἄστυ: Il. 12:74: ἄψοῤῥον προτὶ ἄστυ ἑλιχθέντων ὑπ’ Ἀχαιῶν.
ἄστυ: Il. 12:276: νεῖκος ἀπωσαμένους δηΐους προτὶ ἄστυ δίεσθαι.
ἄστυ: Il. 13:538: οἳ τόν γε προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα
ἄστυ: Il. 14:146: φεύγοντας προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.
ἄστυ: Il. 14:280: τὼ βήτην Λήμνου τε καὶ Ἴμβρου ἄστυ λιπόντε
ἄστυ: Il. 14:431: οἳ τόν γε προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα.
ἄστυ: Il. 15:681: σεύας ἐκ πεδίοιο μέγα προτὶ ἄστυ δίηται
ἄστυ: Il. 16:45: ὤσαιμεν προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.
ἄστυ: Il. 16:376: ἄψοῤῥον προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.
ἄστυ: Il. 16:448: πολλοὶ γὰρ περὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο μάχονται
ἄστυ: Il. 16:655: ὤσαιτο προτὶ ἄστυ, πολέων δ’ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
ἄστυ: Il. 17:131: Τρωσὶ φέρειν προτὶ ἄστυ, μέγα κλέος ἔμμεναι αὐτῷ.
ἄστυ: Il. 17:144: φράζεο νῦν ὅππως κε πόλιν καὶ ἄστυ σαώσῃς
ἄστυ: Il. 17:160: εἰ δ’ οὗτος προτὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
ἄστυ: Il. 17:191: οἳ προτὶ ἄστυ φέρον κλυτὰ τεύχεα Πηλεΐωνος.
ἄστυ: Il. 17:287: ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύειν καὶ κῦδος ἀρέσθαι.
ἄστυ: Il. 17:419: ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύσαι καὶ κῦδος ἀρέσθαι.
ἄστυ: Il. 18:220: ἄστυ περιπλομένων δηΐων ὕπο θυμοραϊστέων,
ἄστυ: Il. 18:266: ἀλλ’ ἴομεν προτὶ ἄστυ, πίθεσθέ μοι· ὧδε γὰρ ἔσται·
ἄστυ: Il. 18:274: νύκτα μὲν εἰν ἀγορῇ σθένος ἕξομεν, ἄστυ δὲ πύργοι
ἄστυ: Il. 18:286: ὃς κέλεαι κατὰ ἄστυ ἀλήμεναι αὖτις ἰόντας.
ἄστυ: Il. 18:493: ἠγίνεον ἀνὰ ἄστυ, πολὺς δ’ ὑμέναιος ὀρώρει·
ἄστυ: Il. 21:128: φθείρεσθ’ εἰς ὅ κεν ἄστυ κιχείομεν Ἰλίου ἱρῆς
ἄστυ: Il. 21:225: πρὶν ἔλσαι κατὰ ἄστυ καὶ Ἕκτορι πειρηθῆναι
ἄστυ: Il. 21:309: σχῶμεν, ἐπεὶ τάχα ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
ἄστυ: Il. 21:532: ἔλθωσι προτὶ ἄστυ πεφυζότες· ἦ γὰρ Ἀχιλλεὺς
ἄστυ: Il. 21:607: ἀσπάσιοι προτὶ ἄστυ, πόλις δ’ ἔμπλητο ἀλέντων.
ἄστυ: Il. 22:1: Ὣς οἳ μὲν κατὰ ἄστυ πεφυζότες ἠΰτε νεβροὶ
ἄστυ: Il. 22:12: οἳ δή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν, σὺ δὲ δεῦρο λιάσθης.
ἄστυ: Il. 22:21: Ὣς εἰπὼν προτὶ ἄστυ μέγα φρονέων ἐβεβήκει,
ἄστυ: Il. 22:47: οὐ δύναμαι ἰδέειν Τρώων εἰς ἄστυ ἀλέντων,
ἄστυ: Il. 22:173: ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκει.
ἄστυ: Il. 22:230: ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκων·
ἄστυ: Il. 22:251: τρὶς περὶ ἄστυ μέγα Πριάμου δίον, οὐδέ ποτ’ ἔτλην
ἄστυ: Il. 22:394: ᾧ Τρῶες κατὰ ἄστυ θεῷ ὣς εὐχετόωντο.
ἄστυ: Il. 22:409: κωκυτῷ τ’ εἴχοντο καὶ οἰμωγῇ κατὰ ἄστυ.
ἄστυ: Il. 22:433: εὐχωλὴ κατὰ ἄστυ πελέσκεο, πᾶσί τ’ ὄνειαρ
ἄστυ: Il. 24:151: νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
ἄστυ: Il. 24:180: νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
ἄστυ: Il. 24:327: καρπαλίμως κατὰ ἄστυ· φίλοι δ’ ἅμα πάντες ἕποντο
ἄστυ: Il. 24:402: θήσονται περὶ ἄστυ μάχην ἑλίκωπες Ἀχαιοί.
ἄστυ: Il. 24:499: ὃς δέ μοι οἶος ἔην, εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτούς,
ἄστυ: Il. 24:548: αἰεί τοι περὶ ἄστυ μάχαι τ’ ἀνδροκτασίαι τε.
ἄστυ: Il. 24:662: οἶσθα γὰρ ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεθα, τηλόθι δ’ ὕλη
ἄστυ: Il. 24:696: οἳ δ’ εἰς ἄστυ ἔλων οἰμωγῇ τε στοναχῇ τε
ἄστυ: Il. 24:703: κώκυσέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα γέγωνέ τε πᾶν κατὰ ἄστυ·
ἄστυ: Il. 24:740: τὼ καί μιν λαοὶ μὲν ὀδύρονται κατὰ ἄστυ,
ἄστυ: Il. 24:778: ἄξετε νῦν Τρῶες ξύλα ἄστυ δέ, μὴ δέ τι θυμῷ
ἄστυ: Od. 2:77: τόφρα γὰρ ἂν κατὰ ἄστυ ποτιπτυσσοίμεθα μύθῳ
ἄστυ: Od. 3:107: ἠδ’ ὅσα καὶ περὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
ἄστυ: Od. 4:9: Μυρμιδόνων προτὶ ἄστυ περικλυτόν, οἷσιν ἄνασσεν.
ἄστυ: Od. 5:106: τῶν ἀνδρῶν, οἳ ἄστυ πέρι Πριάμοιο μάχοντο
ἄστυ: Od. 6:178: ἄστυ δέ μοι δεῖξον, δὸς δὲ ῥάκος ἀμφιβαλέσθαι,
ἄστυ: Od. 6:194: ἄστυ δέ τοι δείξω, ἐρέω δέ τοι οὔνομα λαῶν·
ἄστυ: Od. 7:2: κούρην δὲ προτὶ ἄστυ φέρεν μένος ἡμιόνοιϊν.
ἄστυ: Od. 7:40: ἐρχόμενον κατὰ ἄστυ διὰ σφέας· οὐ γὰρ Ἀθήνη
ἄστυ: Od. 7:72: δειδέχαται μύθοισιν, ὅτε στείχῃσ’ ἀνὰ ἄστυ.
ἄστυ: Od. 8:7: πλησίον· ἡ δ’ ἀνὰ ἄστυ μετῴχετο Παλλὰς Ἀθήνη
ἄστυ: Od. 8:173: ἐρχόμενον δ’ ἀνὰ ἄστυ θεὸν ὣς εἰσορόωσιν.
ἄστυ: Od. 8:514: ἤειδεν δ’ ὡς ἄστυ διέπραθον υἷες Ἀχαιῶν
ἄστυ: Od. 8:551: ἄλλοι θ’ οἳ κατὰ ἄστυ καὶ οἳ περιναιετάουσιν.
ἄστυ: Od. 10:108: Ἀρτακίην· ἔνθεν γὰρ ὕδωρ προτὶ ἄστυ φέρεσκον·
ἄστυ: Od. 13:181: ἡμέτερον προτὶ ἄστυ· Ποσειδάωνι δὲ ταύρους
ἄστυ: Od. 14:473: ἡμεῖς μὲν περὶ ἄστυ κατὰ ῥωπήϊα πυκνά,
ἄστυ: Od. 15:216: ἂψ Πυλίων εἰς ἄστυ, θοῶς δ’ ἄρα δώμαθ’ ἵκανε.
ἄστυ: Od. 15:308: ἠῶθεν προτὶ ἄστυ λιλαίομαι ἀπονέεσθαι
ἄστυ: Od. 15:505: ἑσπέριος δ’ εἰς ἄστυ ἰδὼν ἐμὰ ἔργα κάτειμι.
ἄστυ: Od. 16:170: ἔρχησθον προτὶ ἄστυ περικλυτόν· οὐδ’ ἐγὼ αὐτὴ
ἄστυ: Od. 16:272: αὐτὰρ ἐμὲ προτὶ ἄστυ συβώτης ὕστερον ἄξει
ἄστυ: Od. 16:461: “ἦλθες, δῖ’ Εὔμαιε· τί δὴ κλέος ἔστ’ ἀνὰ ἄστυ;
ἄστυ: Od. 16:466: ἄστυ καταβλώσκοντα· τάχιστά με θυμὸς ἀνώγει
ἄστυ: Od. 17:25: στίβη ὑπηοίη· ἕκαθεν δέ τε ἄστυ φάτ’ εἶναι.”
ἄστυ: Od. 17:246: ἄστυ κάτ’· αὐτὰρ μῆλα κακοὶ φθείρουσι νομῆες.”
ἄστυ: Od. 18:1: Ἦλθε δ’ ἐπὶ πτωχὸς πανδήμιος, ὃς κατὰ ἄστυ
ἄστυ: Od. 20:276: κήρυκες δ’ ἀνὰ ἄστυ θεῶν ἱερὴν ἑκατόμβην
ἄστυ: Od. 22:77: ἔλθωμεν δ’ ἀνὰ ἄστυ, βοὴ δ’ ὤκιστα γένηται·
ἄστυ: Od. 22:223: οὐδ’ ἄλοχον κεδνὴν Ἰθάκης κατὰ ἄστυ πολεύειν.”
ἄστυ: Od. 23:137: μὴ πρόσθε κλέος εὐρὺ φόνου κατὰ ἄστυ γένηται
ἄστυ: Od. 24:154: ἵκοντο προτὶ ἄστυ περικλυτόν, ἦ τοι Ὀδυσσεὺς
Ἀστύαλον: Il. 6:29: Ἀστύαλον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε μενεπτόλεμος Πολυποίτης·
Ἀστυάνακτ’: Il. 6:403: Ἀστυάνακτ’· οἶος γὰρ ἐρύετο Ἴλιον Ἕκτωρ.
Ἀστυάναξ: Il. 22:500: Ἀστυάναξ, ὃς πρὶν μὲν ἑοῦ ἐπὶ γούνασι πατρὸς
Ἀστυάναξ: Il. 22:506: Ἀστυάναξ, ὃν Τρῶες ἐπίκλησιν καλέουσιν·
ἀστυβοώτην: Il. 24:701: ἑσταότ’ ἐν δίφρῳ, κήρυκά τε ἀστυβοώτην·
ἄστυδ’: Od. 10:104: ἄστυδ’ ἀφ’ ὑψηλῶν ὀρέων καταγίνεον ὕλην.
ἄστυδ’: Od. 15:503: “ὑμεῖς μὲν νῦν ἄστυδ’ ἐλαύνετε νῆα μέλαιναν,
ἄστυδ’: Od. 16:331: ἄστυδ’ ἀποπλείειν, ἵνα μὴ δείσασ’ ἐνὶ θυμῷ
ἄστυδ’: Od. 19:190: αὐτίκα δ’ Ἰδομενῆα μετάλλα ἄστυδ’ ἀνελθών·
ἄστυδε: Il. 18:255: ἄστυδε νῦν ἰέναι, μὴ μίμνειν ἠῶ δῖαν
ἄστυδε: Od. 6:296: ἄστυδε ἔλθωμεν καὶ ἱκώμεθα δώματα πατρός.
ἄστυδε: Od. 17:5: ἄστυδε ἱέμενος, καὶ ἑὸν προσέειπε συβώτην·
Ἀστύνοον: Il. 5:144: Ἔνθ’ ἕλεν Ἀστύνοον καὶ Ὑπείρονα ποιμένα λαῶν,
Ἀστυνόῳ: Il. 15:455: τοὺς μὲν ὅ γ’ Ἀστυνόῳ Προτιάονος υἱέϊ δῶκε,
Ἀστυόχεια: Il. 2:658: ὃν τέκεν Ἀστυόχεια βίῃ Ἡρακληείῃ,
Ἀστυόχη: Il. 2:513: οὓς τέκεν Ἀστυόχη δόμῳ Ἄκτορος Ἀζεΐδαο,
Ἀστύπυλόν: Il. 21:209: ἔνθ’ ἕλε Θερσίλοχόν τε Μύδωνά τε Ἀστύπυλόν τε
ἀσύφηλον: Il. 9:643: μνήσομαι ὥς μ’ ἀσύφηλον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν
ἀσύφηλον: Il. 24:767: ἀλλ’ οὔ πω σεῦ ἄκουσα κακὸν ἔπος οὐδ’ ἀσύφηλον·
ἀσφαλὲς: Il. 15:683: ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες· ὃ δ’ ἔμπεδον ἀσφαλὲς αἰεὶ
ἀσφαλὲς: Od. 6:42: Οὔλυμπόνδ’, ὅθι φασὶ θεῶν ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ
ἀσφαλέως: Il. 13:141: ὕλη· ὃ δ’ ἀσφαλέως θέει ἔμπεδον, εἷος ἵκηται
ἀσφαλέως: Il. 17:436: ὣς μένον ἀσφαλέως περικαλλέα δίφρον ἔχοντες
ἀσφαλέως: Il. 23:325: ἀλλ’ ἔχει ἀσφαλέως καὶ τὸν προὔχοντα δοκεύει.
ἀσφαλέως: Od. 8:171: τερπόμενοι λεύσσουσιν, ὁ δ’ ἀσφαλέως ἀγορεύει,
ἀσφαλέως: Od. 13:86: ἡ δὲ μάλ’ ἀσφαλέως θέεν ἔμπεδον· οὐδέ κεν ἴρηξ
ἀσφαλέως: Od. 17:235: ἀλλ’ ἔμεν’ ἀσφαλέως. ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεύς,
Ἀσφαλίων: Od. 4:216: ὣς ἔφατ’, Ἀσφαλίων δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευεν,
ἀσφάραγον: Il. 22:328: οὐδ’ ἄρ’ ἀπ’ ἀσφάραγον μελίη τάμε χαλκοβάρεια,
ἀσφοδελὸν: Od. 11:539: φοίτα μακρὰ βιβᾶσα κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
ἀσφοδελὸν: Od. 11:573: θῆρας ὁμοῦ εἰλεῦντα κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
ἀσφοδελὸν: Od. 24:13: ἤϊσαν· αἶψα δ’ ἵκοντο κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
ἀσχαλάᾳ: Il. 2:293: ἀσχαλάᾳ σὺν νηῒ πολυζύγῳ, ὅν περ ἄελλαι
ἀσχαλάᾳ: Od. 19:159: γήμασθ’, ἀσχαλάᾳ δὲ πάϊς βίοτον κατεδόντων,
ἀσχαλάαν: Il. 2:297: ἀσχαλάαν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν· ἀλλὰ καὶ ἔμπης
ἀσχάλλῃς: Od. 2:193: τίνων ἀσχάλλῃς· χαλεπὸν δέ τοι ἔσσεται ἄλγος.
ἀσχαλόων: Od. 19:534: κτήσιος ἀσχαλόων, τήν οἱ κατέδουσιν Ἀχαιοί.
ἀσχαλόωντα: Il. 22:412: λαοὶ μέν ῥα γέροντα μόγις ἔχον ἀσχαλόωντα
ἀσχαλόωσι: Il. 24:403: ἀσχαλόωσι γὰρ οἷδε καθήμενοι, οὐδὲ δύνανται
ἀσχαλόωσι: Od. 1:304: ἠδ’ ἑτάρους, οἵ πού με μάλ’ ἀσχαλόωσι μένοντες·
ἄσχετε: Od. 2:85: “Τηλέμαχ’ ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, ποῖον ἔειπες
ἄσχετε: Od. 2:303: “Τηλέμαχ’ ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, μή τί τοι ἄλλο
ἄσχετε: Od. 17:406: “Τηλέμαχ’ ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, ποῖον ἔειπες.
ἄσχετοι: Od. 3:104: δήμῳ ἀνέτλημεν μένος ἄσχετοι υἷες Ἀχαιῶν,
ἄσχετον: Il. 16:549: ἄσχετον, οὐκ ἐπιεικτόν, ἐπεί σφισιν ἕρμα πόληος
ἄσχετος: Od. 20:19: ἤματι τῷ, ὅτε μοι μένος ἄσχετος ἤσθιε Κύκλωψ
Ἀσωποῖο: Od. 11:260: τὴν δὲ μέτ’ Ἀντιόπην ἴδον, Ἀσωποῖο θύγατρα,
Ἀσωπὸν: Il. 4:383: Ἀσωπὸν δ’ ἵκοντο βαθύσχοινον λεχεποίην,
Ἀσωπῷ: Il. 10:287: τοὺς δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀσωπῷ λίπε χαλκοχίτωνας Ἀχαιούς,