A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
δὴ: Il. 1:6: ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
δή: Il. 1:40: ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί’ ἔκηα
δὴ: Il. 1:61: εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς Ἀχαιούς·
δή: Il. 1:62: ἀλλ’ ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν ἢ ἱερῆα,
δὴ: Il. 1:92: Καὶ τότε δὴ θάρσησε καὶ ηὔδα μάντις ἀμύμων·
δὴ: Il. 1:110: ὡς δὴ τοῦδ’ ἕνεκά σφιν ἑκηβόλος ἄλγεα τεύχει,
δή: Il. 1:161: καὶ δή μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς,
δὴ: Il. 1:235: φύσει, ἐπεὶ δὴ πρῶτα τομὴν ἐν ὄρεσσι λέλοιπεν,
δὴ: Il. 1:266: κάρτιστοι δὴ κεῖνοι ἐπιχθονίων τράφεν ἀνδρῶν·
δὴ: Il. 1:286: “ Ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες·
δὴ: Il. 1:294: εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι ὅττί κεν εἴπῃς·
δὴ: Il. 1:295: ἄλλοισιν δὴ ταῦτ’ ἐπιτέλλεο, μὴ γὰρ ἔμοιγε
δὴ: Il. 1:388: ἠπείλησεν μῦθον ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστί·
δή: Il. 1:394: ἐλθοῦσ’ Οὔλυμπον δὲ Δία λίσαι, εἴ ποτε δή τι
δὴ: Il. 1:432: οἳ δ’ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο
δή: Il. 1:453: ἦ μὲν δή ποτ’ ἐμεῦ πάρος ἔκλυες εὐξαμένοιο,
δὴ: Il. 1:476: δὴ τότε κοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηός·
δή: Il. 1:493: Ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ’ ἠώς,
δὴ: Il. 1:494: καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες
δή: Il. 1:503: “ Ζεῦ πάτερ, εἴ ποτε δή σε μετ’ ἀθανάτοισιν ὄνησα
δή: Il. 1:514: “ Νημερτὲς μὲν δή μοι ὑπόσχεο καὶ κατάνευσον
δὴ: Il. 1:518: “ Ἦ δὴ λοίγια ἔργ’ ὅ τέ μ’ ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις
δὴ: Il. 1:545: “ Ἥρη, μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύθους
δὴ: Il. 1:573: “ Ἦ δὴ λοίγια ἔργα τάδ’ ἔσσεται οὐδ’ ἔτ’ ἀνεκτά,
δὴ: Il. 1:574: εἰ δὴ σφὼ ἕνεκα θνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε,
δὴ: Il. 2:117: ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα
δὴ: Il. 2:134: ἐννέα δὴ βεβάασι Διὸς μεγάλου ἐνιαυτοί,
δὴ: Il. 2:135: καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν καὶ σπάρτα λέλυνται·
δὴ: Il. 2:158: οὕτω δὴ οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
δὴ: Il. 2:174: οὕτω δὴ οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
δὴ: Il. 2:272: ὢ πόποι ἦ δὴ μυρί’ Ὀδυσσεὺς ἐσθλὰ ἔοργε
δή: Il. 2:284: Ἀτρεΐδη νῦν δή σε ἄναξ ἐθέλουσιν Ἀχαιοὶ
δὴ: Il. 2:301: εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν, ἐστὲ δὲ πάντες
δὴ: Il. 2:330: κεῖνος τὼς ἀγόρευε· τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
δὴ: Il. 2:337: ὦ πόποι ἦ δὴ παισὶν ἐοικότες ἀγοράασθε
δὴ: Il. 2:339: πῇ δὴ συνθεσίαι τε καὶ ὅρκια βήσεται ἥμιν;
δὴ: Il. 2:340: ἐν πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο μήδεά τ’ ἀνδρῶν
δὴ: Il. 2:436: ἀμβαλλώμεθα ἔργον ὃ δὴ θεὸς ἐγγυαλίζει.
δὴ: Il. 3:15: Οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
δὴ: Il. 3:52: οὐκ ἂν δὴ μείνειας ἀρηΐφιλον Μενέλαον;
δὴ: Il. 3:134: οἳ δὴ νῦν ἕαται σιγῇ, πόλεμος δὲ πέπαυται,
δὴ: Il. 3:150: γήραϊ δὴ πολέμοιο πεπαυμένοι, ἀλλ’ ἀγορηταὶ
δὴ: Il. 3:209: ἀλλ’ ὅτε δὴ Τρώεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν
δὴ: Il. 3:212: ἀλλ’ ὅτε δὴ μύθους καὶ μήδεα πᾶσιν ὕφαινον
δὴ: Il. 3:216: ἀλλ’ ὅτε δὴ πολύμητις ἀναΐξειεν Ὀδυσσεὺς
δὴ: Il. 3:221: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος εἵη
δή: Il. 3:264: Ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
δὴ: Il. 3:317: ὁππότερος δὴ πρόσθεν ἀφείη χάλκεον ἔγχος.
δὴ: Il. 3:403: οὕνεκα δὴ νῦν δῖον Ἀλέξανδρον Μενέλαος
δὴ: Il. 3:405: τοὔνεκα δὴ νῦν δεῦρο δολοφρονέουσα παρέστης;
δὴ: Il. 3:430: ἦ μὲν δὴ πρίν γ’ εὔχε’ ἀρηϊφίλου Μενελάου
δὴ: Il. 3:441: ἀλλ’ ἄγε δὴ φιλότητι τραπείομεν εὐνηθέντε·
δὴ: Il. 3:457: νίκη μὲν δὴ φαίνετ’ ἀρηϊφίλου Μενελάου,
δὴ: Il. 4:97: τοῦ κεν δὴ πάμπρωτα παρ’ ἀγλαὰ δῶρα φέροιο,
δὴ: Il. 4:124: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ κυκλοτερὲς μέγα τόξον ἔτεινε,
δὴ: Il. 4:180: καὶ δὴ ἔβη οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
δὴ: Il. 4:189: αἲ γὰρ δὴ οὕτως εἴη φίλος ὦ Μενέλαε·
δή: Il. 4:210: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι ξανθὸς Μενέλαος
δὴ: Il. 4:351: πῶς δὴ φῂς πολέμοιο μεθιέμεν ὁππότ’ Ἀχαιοὶ
δὴ: Il. 4:418: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα θούριδος ἀλκῆς.
δή: Il. 4:446: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο,
δὴ: Il. 5:14: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
δή: Il. 5:24: ὡς δή οἱ μὴ πάγχυ γέρων ἀκαχήμενος εἴη.
δὴ: Il. 5:32: οὐκ ἂν δὴ Τρῶας μὲν ἐάσαιμεν καὶ Ἀχαιοὺς
δὴ: Il. 5:65: τὸν μὲν Μηριόνης ὅτε δὴ κατέμαρπτε διώκων
δὴ: Il. 5:114: δὴ τότ’ ἔπειτ’ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
δὴ: Il. 5:136: δὴ τότε μιν τρὶς τόσσον ἕλεν μένος ὥς τε λέοντα
δὴ: Il. 5:175: ὅς τις ὅδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε
δὴ: Il. 5:249: ἀλλ’ ἄγε δὴ χαζώμεθ’ ἐφ’ ἵππων, μηδέ μοι οὕτω
δή: Il. 5:334: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκίχανε πολὺν καθ’ ὅμιλον ὀπάζων,
δὴ: Il. 5:383: πολλοὶ γὰρ δὴ τλῆμεν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
δή: Il. 5:422: ἦ μάλα δή τινα Κύπρις Ἀχαιϊάδων ἀνιεῖσα
δὴ: Il. 5:438: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
δὴ: Il. 5:454: δὴ τότε θοῦρον Ἄρηα προσηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων·
δὴ: Il. 5:456: οὐκ ἂν δὴ τόνδ’ ἄνδρα μάχης ἐρύσαιο μετελθὼν
δή: Il. 5:472: Ἕκτορ πῇ δή τοι μένος οἴχεται ὃ πρὶν ἔχεσκες;
δὴ: Il. 5:568: τὼ μὲν δὴ χεῖράς τε καὶ ἔγχεα ὀξυόεντα
δὴ: Il. 5:601: ὦ φίλοι οἷον δὴ θαυμάζομεν Ἕκτορα δῖον
δὴ: Il. 5:630: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
δή: Il. 5:684: Πριαμίδη, μὴ δή με ἕλωρ Δαναοῖσιν ἐάσῃς
δὴ: Il. 5:718: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα θούριδος ἀλκῆς.
δὴ: Il. 5:773: ἀλλ’ ὅτε δὴ Τροίην ἷξον ποταμώ τε ῥέοντε,
δή: Il. 5:780: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι πλεῖστοι καὶ ἄριστοι
δὴ: Il. 5:850: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
δὴ: Il. 5:898: καί κεν δὴ πάλαι ἦσθα ἐνέρτερος Οὐρανιώνων.
δή: Il. 6:52: καὶ δή μιν τάχ’ ἔμελλε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
δὴ: Il. 6:98: ὃν δὴ ἐγὼ κάρτιστον Ἀχαιῶν φημι γενέσθαι.
δὴ: Il. 6:121: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντε,
δὴ: Il. 6:172: ἀλλ’ ὅτε δὴ Λυκίην ἷξε Ξάνθόν τε ῥέοντα,
δὴ: Il. 6:175: ἀλλ’ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς
δὴ: Il. 6:178: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σῆμα κακὸν παρεδέξατο γαμβροῦ,
δὴ: Il. 6:185: καρτίστην δὴ τήν γε μάχην φάτο δύμεναι ἀνδρῶν.
δὴ: Il. 6:191: ἀλλ’ ὅτε δὴ γίγνωσκε θεοῦ γόνον ἠῢν ἐόντα
δὴ: Il. 6:200: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ κεῖνος ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν,
δὴ: Il. 6:242: Ἀλλ’ ὅτε δὴ Πριάμοιο δόμον περικαλλέ’ ἵκανε
δὴ: Il. 6:255: ἦ μάλα δὴ τείρουσι δυσώνυμοι υἷες Ἀχαιῶν
δὴ: Il. 6:306: ἆξον δὴ ἔγχος Διομήδεος, ἠδὲ καὶ αὐτὸν
δὴ: Il. 6:388: ἣ μὲν δὴ πρὸς τεῖχος ἐπειγομένη ἀφικάνει
δὴ: Il. 6:398: τοῦ περ δὴ θυγάτηρ ἔχεθ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ.
δὴ: Il. 6:476: Ζεῦ ἄλλοι τε θεοὶ δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι
δή: Il. 6:518: ἠθεῖ’ ἦ μάλα δή σε καὶ ἐσσύμενον κατερύκω
δὴ: Il. 7:26: ἦ ἵνα δὴ Δαναοῖσι μάχης ἑτεραλκέα νίκην
δὴ: Il. 7:94: ὀψὲ δὲ δὴ Μενέλαος ἀνίστατο καὶ μετέειπε
δὴ: Il. 7:97: ἦ μὲν δὴ λώβη τάδε γ’ ἔσσεται αἰνόθεν αἰνῶς
δὴ: Il. 7:155: τὸν δὴ μήκιστον καὶ κάρτιστον κτάνον ἄνδρα·
δὴ: Il. 7:172: οὗτος γὰρ δὴ ὀνήσει ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς,
δὴ: Il. 7:186: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸν ἵκανε φέρων ἀν’ ὅμιλον ἁπάντῃ
δὴ: Il. 7:207: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα περὶ χροῒ ἕσσατο τεύχεα,
δὴ: Il. 7:226: Ἕκτορ νῦν μὲν δὴ σάφα εἴσεαι οἰόθεν οἶος
δὴ: Il. 7:273: καί νύ κε δὴ ξιφέεσσ’ αὐτοσχεδὸν οὐτάζοντο,
δὴ: Il. 7:281: ἄμφω δ’ αἰχμητά· τό γε δὴ καὶ ἴδμεν ἅπαντες.
δὴ: Il. 7:313: Οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἐν Ἀτρεΐδαο γένοντο,
δὴ: Il. 7:359: εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις,
δή: Il. 7:360: ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί.
δὴ: Il. 7:399: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
δὴ: Il. 8:23: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼ πρόφρων ἐθέλοιμι ἐρύσσαι,
δὴ: Il. 8:30: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δὴ: Il. 8:34: οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται.
δή: Il. 8:60: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο
δὴ: Il. 8:69: καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα·
δή: Il. 8:102: ὦ γέρον ἦ μάλα δή σε νέοι τείρουσι μαχηταί,
δὴ: Il. 8:146: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες·
δὴ: Il. 8:177: νήπιοι οἳ ἄρα δὴ τάδε τείχεα μηχανόωντο
δὴ: Il. 8:180: ἀλλ’ ὅτε κεν δὴ νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι γένωμαι,
δὴ: Il. 8:229: πῇ ἔβαν εὐχωλαί, ὅτε δὴ φάμεν εἶναι ἄριστοι,
δή: Il. 8:238: οὐ μὲν δή ποτέ φημι τεὸν περικαλλέα βωμὸν
δή: Il. 8:243: αὐτοὺς δή περ ἔασον ὑπεκφυγέειν καὶ ἀλύξαι,
δὴ: Il. 8:296: ἐκ τοῦ δὴ τόξοισι δεδεγμένος ἄνδρας ἐναίρω.
δὴ: Il. 8:297: ὀκτὼ δὴ προέηκα τανυγλώχινας ὀϊστούς,
δὴ: Il. 8:345: οἳ μὲν δὴ παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες,
δὴ: Il. 8:354: οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται
δὴ: Il. 8:356: Ἕκτωρ Πριαμίδης, καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε.
δὴ: Il. 8:465: οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται.
δὴ: Il. 8:470: ἠοῦς δὴ καὶ μᾶλλον ὑπερμενέα Κρονίωνα
δὴ: Il. 8:491: ἐν καθαρῷ ὅθι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος.
δὴ: Il. 9:24: ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα
δὴ: Il. 9:31: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
δὴ: Il. 9:202: μείζονα δὴ κρητῆρα Μενοιτίου υἱὲ καθίστα,
δὴ: Il. 9:245: ἐκτελέσωσι θεοί, ἡμῖν δὲ δὴ αἴσιμον εἴη
δὴ: Il. 9:309: χρὴ μὲν δὴ τὸν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν,
δὴ: Il. 9:310: ᾗ περ δὴ φρονέω τε καὶ ὡς τετελεσμένον ἔσται,
δὴ: Il. 9:328: δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ’ ἀνθρώπων,
δὴ: Il. 9:348: ἦ μὲν δὴ μάλα πολλὰ πονήσατο νόσφιν ἐμεῖο,
δὴ: Il. 9:349: καὶ δὴ τεῖχος ἔδειμε, καὶ ἤλασε τάφρον ἐπ’ αὐτῷ
δή: Il. 9:375: ἐκ γὰρ δή μ’ ἀπάτησε καὶ ἤλιτεν· οὐδ’ ἂν ἔτ’ αὖτις
δή: Il. 9:393: ἢν γὰρ δή με σαῶσι θεοὶ καὶ οἴκαδ’ ἵκωμαι,
δὴ: Il. 9:432: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ
δὴ: Il. 9:434: εἰ μὲν δὴ νόστόν γε μετὰ φρεσὶ φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ
δὴ: Il. 9:470: ἀλλ’ ὅτε δὴ δεκάτη μοι ἐπήλυθε νὺξ ἐρεβεννή,
δή: Il. 9:484: πρίν γ’ ὅτε δή σ’ ἐπ’ ἐμοῖσιν ἐγὼ γούνεσσι καθίσσας
δὴ: Il. 9:549: ἀλλ’ ὅτε δὴ Μελέαγρον ἔδυ χόλος, ὅς τε καὶ ἄλλων
δὴ: Il. 9:584: πρίν γ’ ὅτε δὴ θάλαμος πύκ’ ἐβάλλετο, τοὶ δ’ ἐπὶ πύργων
δὴ: Il. 9:586: καὶ τότε δὴ Μελέαγρον ἐΰζωνος παράκοιτις
δὴ: Il. 9:665: Οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἐν Ἀτρεΐδαο γένοντο.
δὴ: Il. 9:692: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
δὴ: Il. 9:708: καὶ τότε δὴ σπείσαντες ἔβαν κλισίην δὲ ἕκαστος,
δὴ: Il. 10:27: Ἀργεῖοι, τοὶ δὴ ἕθεν εἵνεκα πουλὺν ἐφ’ ὑγρὴν
δὴ: Il. 10:142: νύκτα δι’ ἀμβροσίην, ὅ τι δὴ χρειὼ τόσον ἵκει;
δὴ: Il. 10:169: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα φίλος κατὰ μοῖραν ἔειπες.
δὴ: Il. 10:173: νῦν γὰρ δὴ πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς
δὴ: Il. 10:180: Οἳ δ’ ὅτε δὴ φυλάκεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν,
δὴ: Il. 10:199: ἐν καθαρῷ, ὅθι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος
δὴ: Il. 10:201: ὀλλὺς Ἀργείους, ὅτε δὴ περὶ νὺξ ἐκάλυψεν.
δή: Il. 10:204: ὦ φίλοι οὐκ ἂν δή τις ἀνὴρ πεπίθοιθ’ ἑῷ αὐτοῦ
δὴ: Il. 10:235: τὸν μὲν δὴ ἕταρόν γ’ αἱρήσεαι ὅν κ’ ἐθέλῃσθα,
δὴ: Il. 10:242: εἰ μὲν δὴ ἕταρόν γε κελεύετέ μ’ αὐτὸν ἑλέσθαι,
δὴ: Il. 10:252: ἄστρα δὲ δὴ προβέβηκε, παροίχωκεν δὲ πλέων νὺξ
δὴ: Il. 10:271: δὴ τότ’ Ὀδυσσῆος πύκασεν κάρη ἀμφιτεθεῖσα.
δή: Il. 10:316: ὃς δή τοι εἶδος μὲν ἔην κακός, ἀλλὰ ποδώκης·
δή: Il. 10:338: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν κάλλιφ’ ὅμιλον,
δή: Il. 10:351: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀπέην ὅσσόν τ’ ἐπὶ οὖρα πέλονται
δή: Il. 10:357: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἄπεσαν δουρηνεκὲς ἢ καὶ ἔλασσον,
δὴ: Il. 10:365: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλε μιγήσεσθαι φυλάκεσσι
δὴ: Il. 10:366: φεύγων ἐς νῆας, τότε δὴ μένος ἔμβαλ’ Ἀθήνη
δὴ: Il. 10:385: πῇ δὴ οὕτως ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεαι οἷος
δὴ: Il. 10:433: εἰ γὰρ δὴ μέματον Τρώων καταδῦναι ὅμιλον
δὴ: Il. 10:436: τοῦ δὴ καλλίστους ἵππους ἴδον ἠδὲ μεγίστους·
δή: Il. 10:447: μὴ δή μοι φύξίν γε Δόλων ἐμβάλλεο θυμῷ·
δὴ: Il. 10:479: ἀλλ’ ἄγε δὴ πρόφερε κρατερὸν μένος· οὐδέ τί σε χρὴ
δὴ: Il. 10:494: ἀλλ’ ὅτε δὴ βασιλῆα κιχήσατο Τυδέος υἱός,
δὴ: Il. 10:509: νόστου δὴ μνῆσαι μεγαθύμου Τυδέος υἱὲ
δή: Il. 10:526: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σκοπὸν Ἕκτορος ἔκταν,
δὴ: Il. 10:536: αἲ γὰρ δὴ Ὀδυσεύς τε καὶ ὃ κρατερὸς Διομήδης
δὴ: Il. 11:107: δὴ τότε γ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
δὴ: Il. 11:126: τοῦ περ δὴ δύο παῖδε λάβε κρείων Ἀγαμέμνων
δὴ: Il. 11:138: εἰ μὲν δὴ Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος υἱέες ἐστόν,
δὴ: Il. 11:142: νῦν μὲν δὴ τοῦ πατρὸς ἀεικέα τίσετε λώβην.
δὴ: Il. 11:170: ἀλλ’ ὅτε δὴ Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκοντο,
δὴ: Il. 11:171: ἔνθ’ ἄρα δὴ ἵσταντο καὶ ἀλλήλους ἀνέμιμνον.
δὴ: Il. 11:181: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλεν ὑπὸ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος
δή: Il. 11:182: ἵξεσθαι, τότε δή ῥα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
δὴ: Il. 11:219: ὅς τις δὴ πρῶτος Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν
δὴ: Il. 11:232: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
δὴ: Il. 11:246: δὴ τότε γ’ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων ἐξενάριξε,
δὴ: Il. 11:314: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵσταο· δὴ γὰρ ἔλεγχος
δὴ: Il. 11:319: Τρωσὶν δὴ βόλεται δοῦναι κράτος ἠέ περ ἡμῖν.
δὴ: Il. 11:347: νῶϊν δὴ τόδε πῆμα κυλίνδεται ὄβριμος Ἕκτωρ·
δὴ: Il. 11:348: ἀλλ’ ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες.
δὴ: Il. 11:386: εἰ μὲν δὴ ἀντίβιον σὺν τεύχεσι πειρηθείης,
δή: Il. 11:441: ἆ δείλ’ ἦ μάλα δή σε κιχάνεται αἰπὺς ὄλεθρος.
δὴ: Il. 11:478: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε δαμάσσεται ὠκὺς ὀϊστός,
δὴ: Il. 11:524: ἐσχατιῇ πολέμοιο δυσηχέος· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
δὴ: Il. 11:558: νωθής, ᾧ δὴ πολλὰ περὶ ῥόπαλ’ ἀμφὶς ἐάγῃ,
δὴ: Il. 11:617: Οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίην Νηληϊάδεω ἀφίκοντο,
δὴ: Il. 11:656: ὅσσοι δὴ βέλεσιν βεβλήαται; οὐδέ τι οἶδε
δὴ: Il. 11:665: ἦ μένει εἰς ὅ κε δὴ νῆες θοαὶ ἄγχι θαλάσσης
δὴ: Il. 11:732: ἀμφέσταν δὴ ἄστυ διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες·
δὴ: Il. 11:736: ἀλλ’ ὅτε δὴ Πυλίων καὶ Ἐπειῶν ἔπλετο νεῖκος,
δὴ: Il. 11:805: ἀλλ’ ὅτε δὴ κατὰ νῆας Ὀδυσσῆος θείοιο
δὴ: Il. 11:807: ἤην, τῇ δὴ καί σφι θεῶν ἐτετεύχατο βωμοί,
δὴ: Il. 11:824: οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι,
δὴ: Il. 12:17: δὴ τότε μητιόωντο Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων
δὴ: Il. 12:60: δὴ τότε Πουλυδάμας θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς·
δή: Il. 12:79: οὐ μενέουσ’ εἰ δή σφιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπται.
δὴ: Il. 12:143: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησαν
δή: Il. 12:162: δή ῥα τότ’ ᾤμωξεν καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
δὴ: Il. 12:210: δὴ τότε Πουλυδάμας θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς·
δὴ: Il. 12:233: εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις,
δή: Il. 12:234: ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί,
δὴ: Il. 12:256: τοῦ περ δὴ τεράεσσι πεποιθότες ἠδὲ βίηφι
δὴ: Il. 12:310: Γλαῦκε τί ἢ δὴ νῶϊ τετιμήμεσθα μάλιστα
δὴ: Il. 12:323: αἰεὶ δὴ μέλλοιμεν ἀγήρω τ’ ἀθανάτω τε
δὴ: Il. 12:332: τοῦ γὰρ δὴ πρὸς πύργον ἴσαν κακότητα φέροντες.
δὴ: Il. 12:430: πάντῃ δὴ πύργοι καὶ ἐπάλξιες αἵματι φωτῶν
δὴ: Il. 12:437: πρίν γ’ ὅτε δὴ Ζεὺς κῦδος ὑπέρτερον Ἕκτορι δῶκε
δὴ: Il. 13:52: τῇ δὲ δὴ αἰνότατον περιδείδια μή τι πάθωμεν,
δὴ: Il. 13:98: νῦν δὴ εἴδεται ἦμαρ ὑπὸ Τρώεσσι δαμῆναι.
δὴ: Il. 13:111: ἀλλ’ εἰ δὴ καὶ πάμπαν ἐτήτυμον αἴτιός ἐστιν
δή: Il. 13:120: ὦ πέπονες τάχα δή τι κακὸν ποιήσετε μεῖζον
δὴ: Il. 13:122: αἰδῶ καὶ νέμεσιν· δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν.
δὴ: Il. 13:123: Ἕκτωρ δὴ παρὰ νηυσὶ βοὴν ἀγαθὸς πολεμίζει
δὴ: Il. 13:145: κτείνων· ἀλλ’ ὅτε δὴ πυκινῇς ἐνέκυρσε φάλαγξι
δὴ: Il. 13:206: Καὶ τότε δὴ περὶ κῆρι Ποσειδάων ἐχολώθη
δὴ: Il. 13:226: μέλλει δὴ φίλον εἶναι ὑπερμενέϊ Κρονίωνι
δὴ: Il. 13:240: Ἰδομενεὺς δ’ ὅτε δὴ κλισίην εὔτυκτον ἵκανε
δή: Il. 13:374: Ὀθρυονεῦ περὶ δή σε βροτῶν αἰνίζομ’ ἁπάντων
δὴ: Il. 13:375: εἰ ἐτεὸν δὴ πάντα τελευτήσεις ὅσ’ ὑπέστης
δὴ: Il. 13:441: δὴ τότε γ’ αὖον ἄϋσεν ἐρεικόμενος περὶ δουρί.
δή: Il. 13:446: Δηΐφοβ’ ἦ ἄρα δή τι ἐΐσκομεν ἄξιον εἶναι
δὴ: Il. 13:517: Δηΐφοβος· δὴ γάρ οἱ ἔχεν κότον ἐμμενὲς αἰεί.
δὴ: Il. 13:604: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
δὴ: Il. 13:633: οἷον δὴ ἄνδρεσσι χαρίζεαι ὑβριστῇσι
δή: Il. 13:719: δή ῥα τόθ’ οἳ μὲν πρόσθε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι
δὴ: Il. 13:762: ἀλλ’ οἳ μὲν δὴ νηυσὶν ἔπι πρυμνῇσιν Ἀχαιῶν
δή: Il. 13:776: ἄλλοτε δή ποτε μᾶλλον ἐρωῆσαι πολέμοιο
δὴ: Il. 14:4: μείζων δὴ παρὰ νηυσὶ βοὴ θαλερῶν αἰζηῶν.
δή: Il. 14:44: δείδω μὴ δή μοι τελέσῃ ἔπος ὄβριμος Ἕκτωρ,
δὴ: Il. 14:48: κεῖνος τὼς ἀγόρευε· τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
δὴ: Il. 14:53: ἦ δὴ ταῦτά γ’ ἑτοῖμα τετεύχαται, οὐδέ κεν ἄλλως
δὴ: Il. 14:55: τεῖχος μὲν γὰρ δὴ κατερήριπεν, ᾧ ἐπέπιθμεν
δὴ: Il. 14:65: Νέστορ ἐπεὶ δὴ νηυσὶν ἔπι πρυμνῇσι μάχονται,
δὴ: Il. 14:88: οὕτω δὴ μέμονας Τρώων πόλιν εὐρυάγυιαν
δὴ: Il. 14:112: οὕνεκα δὴ γενεῆφι νεώτατός εἰμι μεθ’ ὑμῖν·
δή: Il. 14:139: Ἀτρεΐδη νῦν δή που Ἀχιλλῆος ὀλοὸν κῆρ
δὴ: Il. 14:187: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα περὶ χροῒ θήκατο κόσμον
δή: Il. 14:234: ἠμὲν δή ποτ’ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες, ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν
δή: Il. 14:336: ἀλλ’ εἰ δή ῥ’ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ,
δή: Il. 14:388: δή ῥα τότ’ αἰνοτάτην ἔριδα πτολέμοιο τάνυσσαν
δὴ: Il. 14:432: Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋῤῥεῖος ποταμοῖο
δὴ: Il. 14:503: ἀνδρὶ φίλῳ ἐλθόντι γανύσσεται, ὁππότε κεν δὴ
δὴ: Il. 14:508: ὅς τις δὴ πρῶτος βροτόεντ’ ἀνδράγρι’ Ἀχαιῶν
δὴ: Il. 15:3: οἳ μὲν δὴ παρ’ ὄχεσφιν ἐρητύοντο μένοντες
δὴ: Il. 15:14: ἦ μάλα δὴ κακότεχνος ἀμήχανε σὸς δόλος Ἥρη
δὴ: Il. 15:46: τῇ ἴμεν ᾗ κεν δὴ σὺ κελαινεφὲς ἡγεμονεύῃς.
δὴ: Il. 15:49: εἰ μὲν δὴ σύ γ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη
δή: Il. 15:53: ἀλλ’ εἰ δή ῥ’ ἐτεόν γε καὶ ἀτρεκέως ἀγορεύεις,
δή: Il. 15:91: ἦ μάλα δή σ’ ἐφόβησε Κρόνου πάϊς, ὅς τοι ἀκοίτης.
δὴ: Il. 15:131: ἣ δὴ νῦν πὰρ Ζηνὸς Ὀλυμπίου εἰλήλουθεν;
δὴ: Il. 15:163: φραζέσθω δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
δή: Il. 15:201: οὕτω γὰρ δή τοι γαιήοχε κυανοχαῖτα
δὴ: Il. 15:251: καὶ δὴ ἔγωγ’ ἐφάμην νέκυας καὶ δῶμ’ Ἀΐδαο
δὴ: Il. 15:291: Ἕκτορ’, ὃ δὴ πολλῶν Δαναῶν ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν,
δὴ: Il. 15:395: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησε
δὴ: Il. 15:400: ἐνθάδε παρμενέμεν· δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν·
δή: Il. 15:426: μὴ δή πω χάζεσθε μάχης ἐν στείνεϊ τῷδε,
δὴ: Il. 15:437: Τεῦκρε πέπον δὴ νῶϊν ἀπέκτατο πιστὸς ἑταῖρος
δὴ: Il. 15:467: ὢ πόποι ἦ δὴ πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κείρει
δὴ: Il. 15:488: νῆας ἀνὰ γλαφυράς· δὴ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
δὴ: Il. 15:507: Ἕκτορος, ὃς δὴ νῆας ἐνιπρῆσαι μενεαίνει;
δὴ: Il. 15:553: οὕτω δὴ Μελάνιππε μεθήσομεν; οὐδέ νυ σοί περ
δὴ: Il. 15:601: ἐκ γὰρ δὴ τοῦ μέλλε παλίωξιν παρὰ νηῶν
δὴ: Il. 15:616: ᾗ δὴ πλεῖστον ὅμιλον ὅρα καὶ τεύχε’ ἄριστα·
δὴ: Il. 15:707: τοῦ περ δὴ περὶ νηὸς Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
δὴ: Il. 15:711: ὀξέσι δὴ πελέκεσσι καὶ ἀξίνῃσι μάχοντο
δή: Il. 15:724: ἀλλ’ εἰ δή ῥα τότε βλάπτε φρένας εὐρύοπα Ζεὺς
δὴ: Il. 16:23: οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι,
δὴ: Il. 16:53: ὁππότε δὴ τὸν ὁμοῖον ἀνὴρ ἐθέλῃσιν ἀμέρσαι
δὴ: Il. 16:62: οὐ πρὶν μηνιθμὸν καταπαυσέμεν, ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ
δὴ: Il. 16:66: εἰ δὴ κυάνεον Τρώων νέφος ἀμφιβέβηκε
δὴ: Il. 16:81: ἔμπεσ’ ἐπικρατέως, μὴ δὴ πυρὸς αἰθομένοιο
δὴ: Il. 16:113: ὅππως δὴ πρῶτον πῦρ ἔμπεσε νηυσὶν Ἀχαιῶν.
δὴ: Il. 16:127: λεύσσω δὴ παρὰ νηυσὶ πυρὸς δηΐοιο ἰωήν·
δὴ: Il. 16:128: μὴ δὴ νῆας ἕλωσι καὶ οὐκέτι φυκτὰ πέλωνται·
δὴ: Il. 16:187: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε μογοστόκος Εἰλείθυια
δὴ: Il. 16:198: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντας ἅμ’ ἡγεμόνεσσιν Ἀχιλλεὺς
δή: Il. 16:236: ἠμὲν δή ποτ’ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες εὐξαμένοιο,
δὴ: Il. 16:362: ἦ μὲν δὴ γίγνωσκε μάχης ἑτεραλκέα νίκην·
δή: Il. 16:386: Ζεύς, ὅτε δή ῥ’ ἄνδρεσσι κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ,
δὴ: Il. 16:424: ὅς τις ὅδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε
δὴ: Il. 16:453: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τόν γε λίπῃ ψυχή τε καὶ αἰών,
δὴ: Il. 16:455: εἰς ὅ κε δὴ Λυκίης εὐρείης δῆμον ἵκωνται,
δὴ: Il. 16:462: Οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
δὴ: Il. 16:471: σύγχυτ’, ἐπεὶ δὴ κεῖτο παρήορος ἐν κονίῃσι.
δή: Il. 16:511: ἕλκος, ὃ δή μιν Τεῦκρος ἐπεσσύμενον βάλεν ἰῷ
δὴ: Il. 16:538: Ἕκτορ νῦν δὴ πάγχυ λελασμένος εἰς ἐπικούρων,
δή: Il. 16:693: Πατρόκλεις, ὅτε δή σε θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν;
δὴ: Il. 16:705: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
δή: Il. 16:746: εἰ δή που καὶ πόντῳ ἐν ἰχθυόεντι γένοιτο,
δὴ: Il. 16:763: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἔχεν ποδός· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
δή: Il. 16:780: καὶ τότε δή ῥ’ ὑπὲρ αἶσαν Ἀχαιοὶ φέρτεροι ἦσαν.
δὴ: Il. 16:786: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
δὴ: Il. 16:810: καὶ γὰρ δὴ τότε φῶτας ἐείκοσι βῆσεν ἀφ’ ἵππων
δὴ: Il. 17:34: νῦν μὲν δὴ Μενέλαε διοτρεφὲς ἦ μάλα τείσεις
δή: Il. 17:202: ὃς δή τοι σχεδὸν εἶσι· σὺ δ’ ἄμβροτα τεύχεα δύνεις
δὴ: Il. 17:204: τοῦ δὴ ἑταῖρον ἔπεφνες ἐνηέα τε κρατερόν τε,
δὴ: Il. 17:261: ὅσσοι δὴ μετόπισθε μάχην ἤγειραν Ἀχαιῶν;
δὴ: Il. 17:328: Ἴλιον αἰπεινήν; ὡς δὴ ἴδον ἀνέρας ἄλλους
δὴ: Il. 17:410: δὴ τότε γ’ οὔ οἱ ἔειπε κακὸν τόσον ὅσσον ἐτύχθη
δὴ: Il. 17:427: κλαῖον, ἐπεὶ δὴ πρῶτα πυθέσθην ἡνιόχοιο
δή: Il. 17:466: ὀψὲ δὲ δή μιν ἑταῖρος ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν
δή: Il. 17:501: Ἀλκίμεδον μὴ δή μοι ἀπόπροθεν ἰσχέμεν ἵππους,
δὴ: Il. 17:530: καί νύ κε δὴ ξιφέεσσ’ αὐτοσχεδὸν ὁρμηθήτην
δὴ: Il. 17:538: ἦ δὴ μὰν ὀλίγον γε Μενοιτιάδαο θανόντος
δὴ: Il. 17:546: ὀρνύμεναι Δαναούς· δὴ γὰρ νόος ἐτράπετ’ αὐτοῦ.
δὴ: Il. 17:556: σοὶ μὲν δὴ Μενέλαε κατηφείη καὶ ὄνειδος
δὴ: Il. 17:587: οἷον δὴ Μενέλαον ὑπέτρεσας, ὃς τὸ πάρος γε
δὴ: Il. 17:625: νῆας ἔπι γλαφυράς· δὴ γὰρ δέος ἔμπεσε θυμῷ.
δὴ: Il. 17:627: Ζεύς, ὅτε δὴ Τρώεσσι δίδου ἑτεραλκέα νίκην.
δὴ: Il. 17:708: κεῖνον μὲν δὴ νηυσὶν ἐπιπροέηκα θοῇσιν
δή: Il. 17:728: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐν τοῖσιν ἑλίξεται ἀλκὶ πεποιθώς,
δή: Il. 17:732: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ Αἴαντε μεταστρεφθέντε κατ’ αὐτοὺς
δὴ: Il. 18:4: τὰ φρονέοντ’ ἀνὰ θυμὸν ἃ δὴ τετελεσμένα ἦεν·
δή: Il. 18:8: μὴ δή μοι τελέσωσι θεοὶ κακὰ κήδεα θυμῷ,
δὴ: Il. 18:12: ἦ μάλα δὴ τέθνηκε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς
δὴ: Il. 18:20: κεῖται Πάτροκλος, νέκυος δὲ δὴ ἀμφιμάχονται
δὴ: Il. 18:67: ῥήγνυτο· ταὶ δ’ ὅτε δὴ Τροίην ἐρίβωλον ἵκοντο
δή: Il. 18:74: ἐξαύδα, μὴ κεῦθε· τὰ μὲν δή τοι τετέλεσται
δὴ: Il. 18:75: ἐκ Διός, ὡς ἄρα δὴ πρίν γ’ εὔχεο χεῖρας ἀνασχὼν
δή: Il. 18:95: ὠκύμορος δή μοι τέκος ἔσσεαι, οἷ’ ἀγορεύεις·
δὴ: Il. 18:103: τοῖς ἄλλοις, οἳ δὴ πολέες δάμεν Ἕκτορι δίῳ,
δὴ: Il. 18:115: Ἕκτορα· κῆρα δ’ ἐγὼ τότε δέξομαι ὁππότε κεν δὴ
δή: Il. 18:120: ὣς καὶ ἐγών, εἰ δή μοι ὁμοίη μοῖρα τέτυκται,
δὴ: Il. 18:125: γνοῖεν δ’ ὡς δὴ δηρὸν ἐγὼ πολέμοιο πέπαυμαι·
δὴ: Il. 18:128: ναὶ δὴ ταῦτά γε τέκνον ἐτήτυμον οὐ κακόν ἐστι
δὴ: Il. 18:153: αὖτις γὰρ δὴ τόν γε κίχον λαός τε καὶ ἵπποι
δή: Il. 18:272: Τρώων· αἲ γὰρ δή μοι ἀπ’ οὔατος ὧδε γένοιτο.
δὴ: Il. 18:290: νῦν δὲ δὴ ἐξαπόλωλε δόμων κειμήλια καλά,
δὴ: Il. 18:291: πολλὰ δὲ δὴ Φρυγίην καὶ Μῃονίην ἐρατεινὴν
δὴ: Il. 18:349: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ ζέσσεν ὕδωρ ἐνὶ ἤνοπι χαλκῷ,
δὴ: Il. 18:350: καὶ τότε δὴ λοῦσάν τε καὶ ἤλειψαν λίπ’ ἐλαίῳ,
δή: Il. 18:362: καὶ μὲν δή πού τις μέλλει βροτὸς ἀνδρὶ τελέσσαι,
δὴ: Il. 18:364: πῶς δὴ ἔγωγ’, ἥ φημι θεάων ἔμμεν ἀρίστη,
δή: Il. 18:429: Ἥφαιστ’, ἦ ἄρα δή τις, ὅσαι θεαί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ,
δὴ: Il. 18:434: πολλὰ μάλ’ οὐκ ἐθέλουσα. ὃ μὲν δὴ γήραϊ λυγρῷ
δή: Il. 18:520: οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σφίσιν εἶκε λοχῆσαι
δὴ: Il. 18:549: χρυσείη περ ἐοῦσα· τὸ δὴ περὶ θαῦμα τέτυκτο.
δὴ: Il. 18:609: Αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε σάκος μέγα τε στιβαρόν τε,
δὴ: Il. 19:9: κεῖσθαι, ἐπεὶ δὴ πρῶτα θεῶν ἰότητι δαμάσθη·
δὴ: Il. 19:54: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντες ἀολλίσθησαν Ἀχαιοί,
δή: Il. 19:85: πολλάκι δή μοι τοῦτον Ἀχαιοὶ μῦθον ἔειπον
δή: Il. 19:95: καὶ γὰρ δή νύ ποτε Ζεὺς ἄσατο, τόν περ ἄριστον
δή: Il. 19:271: οὐκ ἂν δή ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν
δὴ: Il. 19:342: τέκνον ἐμόν, δὴ πάμπαν ἀποίχεαι ἀνδρὸς ἑῆος.
δὴ: Il. 19:345: ἧσται ὀδυρόμενος ἕταρον φίλον· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
δὴ: Il. 19:401: ἄλλως δὴ φράζεσθε σαωσέμεν ἡνιοχῆα
δὴ: Il. 20:23: ἥμενος, ἔνθ’ ὁρόων φρένα τέρψομαι· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
δὴ: Il. 20:29: νῦν δ’ ὅτε δὴ καὶ θυμὸν ἑταίρου χώεται αἰνῶς
δὴ: Il. 20:115: φράζεσθον δὴ σφῶϊ Ποσείδαον καὶ Ἀθήνη
δὴ: Il. 20:176: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
δὴ: Il. 20:200: Πηλεΐδη μὴ δὴ ἐπέεσσί με νηπύτιον ὣς
δὴ: Il. 20:210: τῶν δὴ νῦν ἕτεροί γε φίλον παῖδα κλαύσονται
δὴ: Il. 20:220: ὃς δὴ ἀφνειότατος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων·
δὴ: Il. 20:228: ἀλλ’ ὅτε δὴ σκιρτῷεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης,
δὴ: Il. 20:233: ὃς δὴ κάλλιστος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων·
δὴ: Il. 20:307: νῦν δὲ δὴ Αἰνείαο βίη Τρώεσσιν ἀνάξει
δὴ: Il. 20:338: θαρσήσας δὴ ἔπειτα μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι·
δὴ: Il. 20:351: ἀλλ’ ἄγε δὴ Δαναοῖσι φιλοπτολέμοισι κελεύσας
δὴ: Il. 20:411: δὴ τότε νηπιέῃσι ποδῶν ἀρετὴν ἀναφαίνων
δὴ: Il. 20:431: Πηλεΐδη μὴ δὴ ἐπέεσσί με νηπύτιον ὣς
δὴ: Il. 20:447: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,
δὴ: Il. 21:1: Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋῤῥεῖος ποταμοῖο
δὴ: Il. 21:55: ἦ μάλα δὴ Τρῶες μεγαλήτορες οὕς περ ἔπεφνον
δὴ: Il. 21:57: οἷον δὴ καὶ ὅδ’ ἦλθε φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ
δὴ: Il. 21:60: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ δουρὸς ἀκωκῆς ἡμετέροιο
δὴ: Il. 21:92: νῦν δὲ δὴ ἐνθάδ’ ἐμοὶ κακὸν ἔσσεται· οὐ γὰρ ὀΐω
δὴ: Il. 21:131: ἀρκέσει, ᾧ δὴ δηθὰ πολέας ἱερεύετε ταύρους,
δὴ: Il. 21:148: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
δή: Il. 21:218: πλήθει γὰρ δή μοι νεκύων ἐρατεινὰ ῥέεθρα,
δὴ: Il. 21:221: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ ἔασον· ἄγη μ’ ἔχει ὄρχαμε λαῶν.
δὴ: Il. 21:315: ὃς δὴ νῦν κρατέει, μέμονεν δ’ ὅ γε ἶσα θεοῖσι.
δὴ: Il. 21:340: μὴ δὲ πρὶν ἀπόπαυε τεὸν μένος, ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ
δὴ: Il. 21:432: τώ κεν δὴ πάλαι ἄμμες ἐπαυσάμεθα πτολέμοιο
δὴ: Il. 21:436: Φοῖβε τί ἢ δὴ νῶϊ διέσταμεν; οὐδὲ ἔοικεν
δὴ: Il. 21:442: μέμνηαι ὅσα δὴ πάθομεν κακὰ Ἴλιον ἀμφὶ
δὴ: Il. 21:450: ἀλλ’ ὅτε δὴ μισθοῖο τέλος πολυγηθέες ὧραι
δὴ: Il. 21:458: τοῦ δὴ νῦν λαοῖσι φέρεις χάριν, οὐδὲ μεθ’ ἡμέων
δὴ: Il. 21:463: ἔμμεναι, εἰ δὴ σοί γε βροτῶν ἕνεκα πτολεμίξω
δὴ: Il. 21:472: φεύγεις δὴ ἑκάεργε, Ποσειδάωνι δὲ νίκην
δή: Il. 21:583: ἦ δή που μάλ’ ἔολπας ἐνὶ φρεσὶ φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ
δή: Il. 22:12: οἳ δή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν, σὺ δὲ δεῦρο λιάσθης.
δὴ: Il. 22:74: ἀλλ’ ὅτε δὴ πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον
δὴ: Il. 22:76: τοῦτο δὴ οἴκτιστον πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν.
δή: Il. 22:185: ἔρξον ὅπῃ δή τοι νόος ἔπλετο, μὴ δ’ ἔτ’ ἐρώει.
δὴ: Il. 22:208: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ κρουνοὺς ἀφίκοντο,
δὴ: Il. 22:209: καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα,
δὴ: Il. 22:216: νῦν δὴ νῶι ἔολπα Διῒ φίλε φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ
δή: Il. 22:229: ἠθεῖ’ ἦ μάλα δή σε βιάζεται ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
δὴ: Il. 22:231: ἀλλ’ ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες.
δὴ: Il. 22:248: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
δή: Il. 22:286: χάλκεον· ὡς δή μιν σῷ ἐν χροῒ πᾶν κομίσαιο.
δή: Il. 22:297: ὢ πόποι ἦ μάλα δή με θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν·
δὴ: Il. 22:300: νῦν δὲ δὴ ἐγγύθι μοι θάνατος κακός, οὐδ’ ἔτ’ ἄνευθεν,
δὴ: Il. 22:365: τέθναθι· κῆρα δ’ ἐγὼ τότε δέξομαι ὁππότε κεν δὴ
δὴ: Il. 22:373: ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μαλακώτερος ἀμφαφάασθαι
δὴ: Il. 22:379: ἐπεὶ δὴ τόνδ’ ἄνδρα θεοὶ δαμάσασθαι ἔδωκαν,
δή: Il. 22:453: πήγνυται· ἐγγὺς δή τι κακὸν Πριάμοιο τέκεσσιν.
δή: Il. 22:455: δείδω μὴ δή μοι θρασὺν Ἕκτορα δῖος Ἀχιλλεὺς
δή: Il. 22:457: καὶ δή μιν καταπαύσῃ ἀγηνορίης ἀλεγεινῆς
δὴ: Il. 23:2: ἐπεὶ δὴ νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο,
δή: Il. 23:7: μὴ δή πω ὑπ’ ὄχεσφι λυώμεθα μώνυχας ἵππους,
δὴ: Il. 23:38: οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίην Ἀγαμέμνονος ἷξον ἰόντες,
δὴ: Il. 23:117: ἀλλ’ ὅτε δὴ κνημοὺς προσέβαν πολυπίδακος Ἴδης,
δὴ: Il. 23:207: ἀθανάτοις, ἵνα δὴ καὶ ἐγὼ μεταδαίσομαι ἱρῶν.
δὴ: Il. 23:313: ἀλλ’ ἄγε δὴ σὺ φίλος μῆτιν ἐμβάλλεο θυμῷ
δὴ: Il. 23:373: Ἀλλ’ ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον ὠκέες ἵπποι
δὴ: Il. 23:374: ἂψ ἐφ’ ἁλὸς πολιῆς, τότε δὴ ἀρετή γε ἑκάστου
δὴ: Il. 23:490: καί νύ κε δὴ προτέρω ἔτ’ ἔρις γένετ’ ἀμφοτέροισιν,
δὴ: Il. 23:522: τόσσον δὴ Μενέλαος ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο
δή: Il. 23:537: ἀλλ’ ἄγε δή οἱ δῶμεν ἀέθλιον ὡς ἐπιεικὲς
δή: Il. 23:558: Ἀντίλοχ’, εἰ μὲν δή με κελεύεις οἴκοθεν ἄλλο
δὴ: Il. 23:607: ἀλλὰ σὺ γὰρ δὴ πολλὰ πάθες καὶ πολλὰ μόγησας
δὴ: Il. 23:626: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα τέκος κατὰ μοῖραν ἔειπες·
δὴ: Il. 23:640: οὕνεκα δὴ τὰ μέγιστα παρ’ αὐτόθι λείπετ’ ἄεθλα.
δή: Il. 23:721: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀνίαζον ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς,
δὴ: Il. 23:722: δὴ τότε μιν προσέειπε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
δὴ: Il. 23:768: ἀλλ’ ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον, αὐτίκ’ Ὀδυσσεὺς
δὴ: Il. 23:773: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλον ἐπαΐξασθαι ἄεθλον,
δὴ: Il. 23:785: Ἀντίλοχος δ’ ἄρα δὴ λοισθήϊον ἔκφερ’ ἄεθλον
δὴ: Il. 23:816: ἀλλ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
δή: Il. 23:822: καὶ τότε δή ῥ’ Αἴαντι περιδείσαντες Ἀχαιοὶ
δὴ: Il. 23:844: ἀλλ’ ὅτε δὴ σόλον εἷλε μενεπτόλεμος Πολυποίτης,
δὴ: Il. 23:858: ἥσσων γὰρ δὴ κεῖνος, ὃ δ’ οἴσεται ἡμιπέλεκκα.
δὴ: Il. 23:871: τόξον· ἀτὰρ δὴ ὀϊστὸν ἔχεν πάλαι, ὡς ἴθυνεν.
δή: Il. 24:31: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ’ ἠώς,
δὴ: Il. 24:54: κωφὴν γὰρ δὴ γαῖαν ἀεικίζει μενεαίνων.
δὴ: Il. 24:57: εἰ δὴ ὁμὴν Ἀχιλῆϊ καὶ Ἕκτορι θήσετε τιμήν.
δὴ: Il. 24:65: Ἥρη μὴ δὴ πάμπαν ἀποσκύδμαινε θεοῖσιν·
δὴ: Il. 24:107: ἐννῆμαρ δὴ νεῖκος ἐν ἀθανάτοισιν ὄρωρεν
δὴ: Il. 24:137: ἀλλ’ ἄγε δὴ λῦσον, νεκροῖο δὲ δέξαι ἄποινα.
δὴ: Il. 24:140: εἰ δὴ πρόφρονι θυμῷ Ὀλύμπιος αὐτὸς ἀνώγει.
δὴ: Il. 24:167: τῶν μιμνησκόμεναι οἳ δὴ πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ
δή: Il. 24:201: ὤ μοι πῇ δή τοι φρένες οἴχονθ’, ᾗς τὸ πάρος περ
δὴ: Il. 24:243: ῥηΐτεροι γὰρ μᾶλλον Ἀχαιοῖσιν δὴ ἔσεσθε
δή: Il. 24:263: οὐκ ἂν δή μοι ἄμαξαν ἐφοπλίσσαιτε τάχιστα,
δὴ: Il. 24:351: ἐν ποταμῷ· δὴ γὰρ καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλυθε γαῖαν.
δὴ: Il. 24:356: ἀλλ’ ἄγε δὴ φεύγωμεν ἐφ’ ἵππων, ἤ μιν ἔπειτα
δή: Il. 24:367: τοσσάδ’ ὀνείατ’ ἄγοντα, τίς ἂν δή τοι νόος εἴη;
δὴ: Il. 24:376: αἴσιον, οἷος δὴ σὺ δέμας καὶ εἶδος ἀγητός,
δὴ: Il. 24:379: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες.
δὴ: Il. 24:398: ἀφνειὸς μὲν ὅ γ’ ἐστί, γέρων δὲ δὴ ὡς σύ περ ὧδε,
δὴ: Il. 24:406: εἰ μὲν δὴ θεράπων Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
δή: Il. 24:407: εἴς, ἄγε δή μοι πᾶσαν ἀληθείην κατάλεξον,
δὴ: Il. 24:429: ἀλλ’ ἄγε δὴ τόδε δέξαι ἐμεῦ πάρα καλὸν ἄλεισον,
δὴ: Il. 24:443: ἀλλ’ ὅτε δὴ πύργους τε νεῶν καὶ τάφρον ἵκοντο,
δὴ: Il. 24:448: ἀλλ’ ὅτε δὴ κλισίην Πηληϊάδεω ἀφίκοντο
δή: Il. 24:457: δή ῥα τόθ’ Ἑρμείας ἐριούνιος ᾦξε γέροντι,
δὴ: Il. 24:518: ἆ δείλ’, ἦ δὴ πολλὰ κάκ’ ἄνσχεο σὸν κατὰ θυμόν.
δὴ: Il. 24:522: ἀλλ’ ἄγε δὴ κατ’ ἄρ’ ἕζευ ἐπὶ θρόνου, ἄλγεα δ’ ἔμπης
δή: Il. 24:599: υἱὸς μὲν δή τοι λέλυται γέρον ὡς ἐκέλευες,
δὴ: Il. 24:618: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα δῖε γεραιὲ
δὴ: Il. 24:641: νῦν δὴ καὶ σίτου πασάμην καὶ αἴθοπα οἶνον
δὴ: Il. 24:650: ἐκτὸς μὲν δὴ λέξο γέρον φίλε, μή τις Ἀχαιῶν
δή: Il. 24:660: εἰ μὲν δή μ’ ἐθέλεις τελέσαι τάφον Ἕκτορι δίῳ,
δὴ: Il. 24:692: Ἀλλ’ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋῤῥεῖος ποταμοῖο
δὴ: Il. 24:713: καί νύ κε δὴ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
δή: Il. 24:731: αἳ δή τοι τάχα νηυσὶν ὀχήσονται γλαφυρῇσι,
δή: Il. 24:736: χωόμενος, ᾧ δή που ἀδελφεὸν ἔκτανεν Ἕκτωρ
δὴ: Il. 24:785: ἀλλ’ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη φαεσίμβροτος ἠώς,
δὴ: Od. 1:16: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν,
δὴ: Od. 1:26: ἔνθ’ ὅ γε τέρπετο δαιτὶ παρήμενος· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
δή: Od. 1:32: “ὢ πόποι, οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται.
δὴ: Od. 1:49: δυσμόρῳ, ὃς δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχει
δὴ: Od. 1:74: ἐκ τοῦ δὴ Ὀδυσῆα Ποσειδάων ἐνοσίχθων
δὴ: Od. 1:82: εἰ μὲν δὴ νῦν τοῦτο φίλον μακάρεσσι θεοῖσι,
δή: Od. 1:126: οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἔντοσθεν ἔσαν δόμου ὑψηλοῖο,
δή: Od. 1:161: ἀνέρος, οὗ δή που λεύκ’ ὀστέα πύθεται ὄμβρῳ
δὴ: Od. 1:194: νῦν δ’ ἦλθον· δὴ γάρ μιν ἔφαντ’ ἐπιδήμιον εἶναι,
δὴ: Od. 1:207: εἰ δὴ ἐξ αὐτοῖο τόσος πάϊς εἰς Ὀδυσῆος.
δὴ: Od. 1:217: ὡς δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον μάκαρός νύ τευ ἔμμεναι υἱὸς
δὴ: Od. 1:231: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,
δή: Od. 1:251: οἶκον ἐμόν· τάχα δή με διαῤῥαίσουσι καὶ αὐτόν.”
δὴ: Od. 1:253: “ὢ πόποι, ἦ δὴ πολλὸν ἀποιχομένου Ὀδυσῆος
δὴ: Od. 1:290: νοστήσας δὴ ἔπειτα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
δὴ: Od. 1:293: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ ταῦτα τελευτήσῃς τε καὶ ἕρξῃς,
δὴ: Od. 1:294: φράζεσθαι δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
δὴ: Od. 1:332: ἡ δ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
δή: Od. 1:384: “Τηλέμαχ’, ἦ μάλα δή σε διδάσκουσιν θεοὶ αὐτοὶ
δὴ: Od. 1:424: δὴ τότε κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος.
δὴ: Od. 2:16: ὃς δὴ γήραϊ κυφὸς ἔην καὶ μυρία ᾔδη.
δὴ: Od. 2:25: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω.
δὴ: Od. 2:48: νῦν δ’ αὖ καὶ πολὺ μεῖζον, ὃ δὴ τάχα οἶκον ἅπαντα
δή: Od. 2:108: καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη,
δὴ: Od. 2:150: ἀλλ’ ὅτε δὴ μέσσην ἀγορὴν πολύφημον ἱκέσθην,
δὴ: Od. 2:161: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω·
δὴ: Od. 2:176: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.”
δὴ: Od. 2:178: “ὦ γέρον, εἰ δ’ ἄγε δὴ μαντεύεο σοῖσι τέκεσσιν
δὴ: Od. 2:221: νοστήσας δὴ ἔπειτα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
δὴ: Od. 2:229: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω·
δή: Od. 2:271: εἰ δή τοι σοῦ πατρὸς ἐνέστακται μένος ἠΰ,
δή: Od. 2:284: ὡς δή σφιν σχεδόν ἐστιν ἐπ’ ἤματι πάντας ὀλέσθαι.
δὴ: Od. 2:314: νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγας εἰμί, καὶ ἄλλων μῦθον ἀκούων
δή: Od. 2:315: πυνθάνομαι, καὶ δή μοι ἀέξεται ἔνδοθι θυμός,
δή: Od. 2:349: “μαῖ’, ἄγε δή μοι οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἄφυσσον
δὴ: Od. 2:357: ἑσπέριος γὰρ ἐγὼν αἱρήσομαι, ὁππότε κεν δὴ
δὴ: Od. 3:69: “νῦν δὴ κάλλιόν ἐστι μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
δὴ: Od. 3:132: καὶ τότε δὴ Ζεὺς λυγρὸν ἐνὶ φρεσὶ μήδετο νόστον
δὴ: Od. 3:166: φεῦγον, ἐπεὶ γίνωσκον, ὃ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων.
δὴ: Od. 3:168: ὀψὲ δὲ δὴ μετὰ νῶϊ κίε ξανθὸς Μενέλαος,
δὴ: Od. 3:183: οὖρος, ἐπεὶ δὴ πρῶτα θεὸς προέηκεν ἀῆναι.
δὴ: Od. 3:211: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ δὴ ταῦτά μ’ ἀνέμνησας καὶ ἔειπες,
δὴ: Od. 3:237: καὶ φίλῳ ἀνδρὶ δύνανται ἀλαλκέμεν, ὁππότε κεν δὴ
δή: Od. 3:245: τρὶς γὰρ δή μίν φασιν ἀνάξασθαι γένε’ ἀνδρῶν,
δή: Od. 3:269: ἀλλ’ ὅτε δή μιν μοῖρα θεῶν ἐπέδησε δαμῆναι,
δὴ: Od. 3:270: δὴ τότε τὸν μὲν ἀοιδὸν ἄγων ἐς νῆσον ἐρήμην
δὴ: Od. 3:286: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ κεῖνος ἰὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον
δὴ: Od. 3:288: ἷξε θέων, τότε δὴ στυγερὴν ὁδὸν εὐρύοπα Ζεὺς
δὴ: Od. 3:343: δὴ τότ’ Ἀθηναίη καὶ Τηλέμαχος θεοειδὴς
δὴ: Od. 3:352: οὔ θην δὴ τοῦδ’ ἀνδρὸς Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς
δὴ: Od. 3:357: “εὖ δὴ ταῦτά γ’ ἔφησθα, γέρον φίλε· σοὶ δὲ ἔοικε
δή: Od. 3:376: εἰ δή τοι νέῳ ὧδε θεοὶ πομπῆες ἕπονται.
δὴ: Od. 4:13: ἐπεὶ δὴ τὸ πρῶτον ἐγείνατο παῖδ’ ἐρατεινήν,
δή: Od. 4:26: “ξείνω δή τινε τώδε, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε,
δὴ: Od. 4:33: ἦ μὲν δὴ νῶϊ ξεινήϊα πολλὰ φαγόντες
δὴ: Od. 4:69: δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε Νέστορος υἱόν,
δὴ: Od. 4:109: κείνου, ὅπως δὴ δηρὸν ἀποίχεται, οὐδέ τι ἴδμεν,
δή: Od. 4:138: “ἴδμεν δή, Μενέλαε διοτρεφές, οἵ τινες οἵδε
δὴ: Od. 4:169: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ φίλου ἀνέρος υἱὸς ἐμὸν δῶ
δὴ: Od. 4:180: πρίν γ’ ὅτε δὴ θανάτοιο μέλαν νέφος ἀμφεκάλυψεν.
δή: Od. 4:252: ἀλλ’ ὅτε δή μιν ἐγὼ λόεον καὶ χρῖον ἐλαίῳ,
δή: Od. 4:256: καὶ τότε δή μοι πάντα νόον κατέλεξεν Ἀχαιῶν.
δὴ: Od. 4:266: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γύναι, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
δὴ: Od. 4:333: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ κρατερόφρονος ἀνδρὸς ἐν εὐνῇ
δὴ: Od. 4:373: ὡς δὴ δήθ’ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκεαι, οὐδέ τι τέκμωρ
δὴ: Od. 4:414: τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτα κατευνηθέντα ἴδησθε,
δή: Od. 4:420: ἀλλ’ ὅτε κεν δή σ’ αὐτὸς ἀνείρηται ἐπέεσσι,
δὴ: Od. 4:422: καὶ τότε δὴ σχέσθαι τε βίης λῦσαί τε γέροντα,
δὴ: Od. 4:430: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
δὴ: Od. 4:432: καὶ τότε δὴ παρὰ θῖνα θαλάσσης εὐρυπόροιο
δή: Od. 4:460: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀνίαζ’ ὁ γέρων ὀλοφώϊα εἰδώς,
δή: Od. 4:461: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσιν ἀνειρόμενος προσέειπε·
δὴ: Od. 4:466: ὡς δὴ δήθ’ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκομαι, οὐδέ τι τέκμωρ
δὴ: Od. 4:485: ταῦτα μὲν οὕτω δὴ τελέω, γέρον, ὡς σὺ κελεύεις.
δὴ: Od. 4:514: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλε Μαλειάων ὄρος αἰπὺ
δή: Od. 4:515: ἵξεσθαι, τότε δή μιν ἀναρπάξασα θύελλα
δὴ: Od. 4:519: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ κεῖθεν ἐφαίνετο νόστος ἀπήμων,
δὴ: Od. 4:542: δὴ τότε με προσέειπε γέρων ἅλιος νημερτής·
δὴ: Od. 4:545: πείρα, ὅπως κεν δὴ σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι.
δὴ: Od. 4:551: τούτους μὲν δὴ οἶδα· σὺ δὲ τρίτον ἄνδρ’ ὀνόμαζε,
δὴ: Od. 4:575: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
δή: Od. 4:594: “Ἀτρεΐδη, μὴ δή με πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἔρυκε.
δή: Od. 4:697: “εἰ γὰρ δή, βασίλεια, τόδε πλεῖστον κακὸν εἴη.
δή: Od. 4:706: ὀψὲ δὲ δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβομένη προσέειπε·
δή: Od. 4:739: εἰ δή πού τινα κεῖνος ἐνὶ φρεσὶ μῆτιν ὑφήνας
δὴ: Od. 4:770: “ἦ μάλα δὴ γάμον ἄμμι πολυμνήστη βασίλεια
δὴ: Od. 4:777: μῦθον, ὃ δὴ καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶν ἤραρεν ἥμιν.”
δὴ: Od. 4:819: τοῦ δὴ ἐγὼ καὶ μᾶλλον ὀδύρομαι ἤ περ ἐκείνου.
δὴ: Od. 4:831: “εἰ μὲν δὴ θεός ἐσσι, θεοῖό τε ἔκλυες αὐδήν,
δὴ: Od. 5:23: οὐ γὰρ δὴ τοῦτον μὲν ἐβούλευσας νόον αὐτή,
δὴ: Od. 5:55: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἀφίκετο τηλόθ’ ἐοῦσαν,
δὴ: Od. 5:76: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ,
δή: Od. 5:96: καὶ τότε δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
δὴ: Od. 5:150: ἤϊ’, ἐπεὶ δὴ Ζηνὸς ἐπέκλυεν ἀγγελιάων.
δὴ: Od. 5:173: “ἄλλο τι δὴ σύ, θεά, τόδε μήδεαι οὐδέ τι πομπήν,
δὴ: Od. 5:182: “ἦ δὴ ἀλιτρός γ’ ἐσσὶ καὶ οὐκ ἀποφώλια εἰδώς,
δὴ: Od. 5:183: οἷον δὴ τὸν μῦθον ἐπεφράσθης ἀγορεῦσαι.
δὴ: Od. 5:204: οὕτω δὴ οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
δὴ: Od. 5:241: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δεῖξ’ ὅθι δένδρεα μακρὰ πεφύκει,
δή: Od. 5:276: τὴν γὰρ δή μιν ἄνωγε Καλυψώ, δῖα θεάων,
δὴ: Od. 5:286: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μετεβούλευσαν θεοὶ ἄλλως
δὴ: Od. 5:288: καὶ δὴ Φαιήκων γαίης σχεδόν, ἔνθα οἱ αἶσα
δὴ: Od. 5:300: δείδω μὴ δὴ πάντα θεὰ νημερτέα εἶπεν,
δὴ: Od. 5:302: ἄλγε’ ἀναπλήσειν· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
δὴ: Od. 5:308: ὡς δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν
δή: Od. 5:322: ὀψὲ δὲ δή ῥ’ ἀνέδυ, στόματος δ’ ἐξέπτυσεν ἅλμην
δή: Od. 5:341: οὐ μὲν δή σε καταφθείσει, μάλα περ μενεαίνων.
δή: Od. 5:363: αὐτὰρ ἐπὴν δή μοι σχεδίην διὰ κῦμα τινάξῃ,
δὴ: Od. 5:390: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ Ἠώς,
δὴ: Od. 5:401: καὶ δὴ δοῦπον ἄκουσε ποτὶ σπιλάδεσσι θαλάσσης· -
δὴ: Od. 5:408: “ὤ μοι, ἐπεὶ δὴ γαῖαν ἀελπέα δῶκεν ἰδέσθαι
δὴ: Od. 5:409: Ζεύς, καὶ δὴ τόδε λαῖτμα διατμήξας ἐπέρησα,
δὴ: Od. 5:436: ἔνθα κε δὴ δύστηνος ὑπὲρ μόρον ὤλετ’ Ὀδυσσεύς,
δὴ: Od. 5:441: ἀλλ’ ὅτε δὴ ποταμοῖο κατὰ στόμα καλλιρόοιο
δή: Od. 5:442: ἷξε νέων, τῇ δή οἱ ἐείσατο χῶρος ἄριστος,
δή: Od. 5:458: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη,
δὴ: Od. 5:459: καὶ τότε δὴ κρήδεμνον ἀπὸ ἕο λῦσε θεοῖο.
δή: Od. 6:57: “πάππα φίλ’, οὐκ ἂν δή μοι ἐφοπλίσσειας ἀπήνην
δὴ: Od. 6:85: αἱ δ’ ὅτε δὴ ποταμοῖο ῥόον περικαλλέ’ ἵκοντο,
δὴ: Od. 6:110: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλε πάλιν οἶκόνδε νέεσθαι
δή: Od. 6:162: Δήλῳ δή ποτε τοῖον Ἀπόλλωνος παρὰ βωμῷ
δὴ: Od. 6:165: τὴν ὁδόν, ᾗ δὴ μέλλεν ἐμοὶ κακὰ κήδε’ ἔσεσθαι·
δή: Od. 6:217: δή ῥα τότ’ ἀμφιπόλοισι μετηύδα δῖος Ὀδυσσεύς·
δὴ: Od. 6:227: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα λοέσσατο καὶ λίπ’ ἄλειψεν,
δή: Od. 6:238: δή ῥα τότ’ ἀμφιπόλοισιν ἐϋπλοκάμοισι μετηύδα·
δή: Od. 6:242: πρόσθεν μὲν γὰρ δή μοι ἀεικέλιος δέατ’ εἶναι,
δή: Od. 6:325: νῦν δή πέρ μευ ἄκουσον, ἐπεὶ πάρος οὔ ποτ’ ἄκουσας
δὴ: Od. 7:3: ἡ δ’ ὅτε δὴ οὗ πατρὸς ἀγακλυτὰ δώμαθ’ ἵκανε,
δὴ: Od. 7:18: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλε πόλιν δύσεσθαι ἐραννήν,
δὴ: Od. 7:46: ἀλλ’ ὅτε δὴ βασιλῆος ἀγακλυτὰ δώμαθ’ ἵκοντο,
δή: Od. 7:48: “οὗτος δή τοι, ξεῖνε πάτερ, δόμος, ὅν με κελεύεις
δὴ: Od. 7:134: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ,
δή: Od. 7:143: καὶ τότε δή ῥ’ αὐτοῖο πάλιν χύτο θέσφατος ἀήρ.
δὴ: Od. 7:152: θᾶσσον, ἐπεὶ δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχω.”
δὴ: Od. 7:155: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἥρως Ἐχένηος,
δὴ: Od. 7:156: ὃς δὴ Φαιήκων ἀνδρῶν προγενέστερος ἦεν
δὴ: Od. 7:162: ἀλλ’ ἄγε δὴ ξεῖνον μὲν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου
δὴ: Od. 7:200: ἄλλο τι δὴ τόδ’ ἔπειτα θεοὶ περιμηχανόωνται.
δὴ: Od. 7:214: ὅσσα γε δὴ ξύμπαντα θεῶν ἰότητι μόγησα.
δὴ: Od. 7:239: οὐ δὴ φῂς ἐπὶ πόντον ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκέσθαι;”
δὴ: Od. 7:261: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλθε,
δή: Od. 7:262: καὶ τότε δή μ’ ἐκέλευσεν ἐποτρύνουσα νέεσθαι
δή: Od. 7:281: ἐς ποταμόν, τῇ δή μοι ἐείσατο χῶρος ἄριστος,
δὴ: Od. 8:131: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντες ἐτέρφθησαν φρέν’ ἀέθλοις,
δὴ: Od. 8:209: ἄφρων δὴ κεῖνός γε καὶ οὐτιδανὸς πέλει ἀνήρ,
δή: Od. 8:219: οἶος δή με Φιλοκτήτης ἀπεκαίνυτο τόξῳ
δὴ: Od. 8:276: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε δόλον κεχολωμένος Ἄρει,
δὴ: Od. 8:282: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα δόλον περὶ δέμνια χεῦεν,
δὴ: Od. 8:299: καὶ τότε δὴ γίνωσκον, ὅ τ’ οὐκέτι φυκτὰ πέλοντο.
δὴ: Od. 8:377: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σφαίρῃ ἀν’ ἰθὺν πειρήσαντο,
δὴ: Od. 8:378: ὀρχείσθην δὴ ἔπειτα ποτὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ
δὴ: Od. 8:381: δὴ τότ’ ἄρ’ Ἀλκίνοον προσεφώνεε δῖος Ὀδυσσεύς·
δὴ: Od. 8:411: δοῖεν, ἐπεὶ δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχεις.”
δή: Od. 8:415: τούτου, ὃ δή μοι δῶκας ἀρεσσάμενος ἐπέεσσιν.”
δή: Od. 8:423: δή ῥα τότ’ Ἀρήτην προσέφη μένος Ἀλκινόοιο·
δὴ: Od. 8:452: ἐπεὶ δὴ λίπε δῶμα Καλυψοῦς ἠϋκόμοιο·
δὴ: Od. 8:474: δὴ τότε κήρυκα προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς,
δή: Od. 8:477: “κῆρυξ, τῆ δή, τοῦτο πόρε κρέας, ὄφρα φάγῃσι,
δὴ: Od. 8:486: δὴ τότε Δημόδοκον προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δή: Od. 8:487: “Δημόδοκ’, ἔξοχα δή σε βροτῶν αἰνίζομ’ ἁπάντων·
δὴ: Od. 8:492: ἀλλ’ ἄγε δὴ μετάβηθι καὶ ἵππου κόσμον ἄεισον
δή: Od. 8:496: αἴ κεν δή μοι ταῦτα κατὰ μοῖραν καταλέξῃς,
δὴ: Od. 8:510: τῇ περ δὴ καὶ ἔπειτα τελευτήσεσθαι ἔμελλεν·
δὴ: Od. 8:519: κεῖθι δὴ αἰνότατον πόλεμον φάτο τολμήσαντα
δή: Od. 9:52: ἠέριοι· τότε δή ῥα κακὴ Διὸς αἶσα παρέστη
δὴ: Od. 9:59: καὶ τότε δὴ Κίκονες κλῖναν δαμάσαντες Ἀχαιούς.
δὴ: Od. 9:76: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ Ἠώς,
δὴ: Od. 9:88: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάρους προΐην πεύθεσθαι ἰόντας,
δὴ: Od. 9:169: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
δὴ: Od. 9:181: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸν χῶρον ἀφικόμεθ’ ἐγγὺς ἐόντα,
δὴ: Od. 9:193: δὴ τότε τοὺς ἄλλους κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
δὴ: Od. 9:250: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα,
δὴ: Od. 9:264: τοῦ δὴ νῦν γε μέγιστον ὑπουράνιον κλέος ἐστί·
δὴ: Od. 9:310: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα,
δὴ: Od. 9:311: σὺν δ’ ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δεῖπνον.
δὴ: Od. 9:343: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα,
δὴ: Od. 9:344: σὺν δ’ ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δόρπον.
δή: Od. 9:363: καὶ τότε δή μιν ἔπεσσι προσηύδων μειλιχίοισι·
δὴ: Od. 9:378: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ὁ μοχλὸς ἐλάϊνος ἐν πυρὶ μέλλεν
δὴ: Od. 9:410: “εἰ μὲν δὴ μή τίς σε βιάζεται οἶον ἐόντα,
δὴ: Od. 9:456: εἰ δὴ ὁμοφρονέοις ποτιφωνήεις τε γένοιο
δὴ: Od. 9:491: ἀλλ’ ὅτε δὴ δὶς τόσσον ἅλα πρήσσοντες ἀπῆμεν,
δὴ: Od. 9:492: καὶ τότε δὴ Κύκλωπα προσηύδων· ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
δὴ: Od. 9:496: αὖτις ἐς ἤπειρον, καὶ δὴ φάμεν αὐτόθ’ ὀλέσθαι.
δή: Od. 9:507: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ’ ἱκάνει.
δὴ: Od. 9:523: “αἲ γὰρ δὴ ψυχῆς τε καὶ αἰῶνός σε δυναίμην
δὴ: Od. 9:543: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἀφικόμεθ’, ἔνθα περ ἄλλαι
δὴ: Od. 9:559: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
δὴ: Od. 9:561: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
δὴ: Od. 10:17: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼν ὁδὸν ᾔτεον ἠδ’ ἐκέλευον
δὴ: Od. 10:30: καὶ δὴ πυρπολέοντας ἐλεύσσομεν ἐγγὺς ἐόντας.
δὴ: Od. 10:59: δὴ τότ’ ἐγὼ κήρυκά τ’ ὀπασσάμενος καὶ ἑταῖρον,
δὴ: Od. 10:100: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάρους προΐην πεύθεσθαι ἰόντας,
δὴ: Od. 10:115: ὃν πόσιν, ὃς δὴ τοῖσιν ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον.
δὴ: Od. 10:144: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ Ἠώς,
δὴ: Od. 10:156: ἀλλ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦα κιὼν νεὸς ἀμφιελίσσης,
δὴ: Od. 10:160: πιόμενος· δὴ γάρ μιν ἔχεν μένος ἠελίοιο.
δὴ: Od. 10:186: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
δή: Od. 10:249: ἀλλ’ ὅτε δή μιν πάντες ἀγαζόμεθ’ ἐξερέοντες,
δὴ: Od. 10:275: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλον ἰὼν ἱερὰς ἀνὰ βήσσας
δὴ: Od. 10:281: “πῇ δὴ αὖτ’, ὦ δύστηνε, δι’ ἄκριας ἔρχεαι οἶος,
δή: Od. 10:286: ἀλλ’ ἄγε δή σε κακῶν ἐκλύσομαι ἠδὲ σαώσω·
δὴ: Od. 10:294: δὴ τότε σὺ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
δὴ: Od. 10:333: ἀλλ’ ἄγε δὴ κολεῷ μὲν ἄορ θέο, νῶϊ δ’ ἔπειτα
δὴ: Od. 10:360: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ ζέσσεν ὕδωρ ἐνὶ ἤνοπι χαλκῷ,
δὴ: Od. 10:386: ἀλλ’ εἰ δὴ πρόφρασσα πιεῖν φαγέμεν τε κελεύεις,
δή: Od. 10:469: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐνιαυτὸς ἔην, περὶ δ’ ἔτραπον ὧραι,
δή: Od. 10:500: καὶ τότε δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
δὴ: Od. 10:508: ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ νηῒ δι’ Ὠκεανοῖο περήσῃς,
δὴ: Od. 10:514: Κώκυτός θ’, ὃς δὴ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀποῤῥώξ,
δὴ: Od. 10:531: δὴ τότ’ ἔπειθ’ ἑτάροισιν ἐποτρῦναι καὶ ἀνῶξαι
δὴ: Od. 10:532: μῆλα, τὰ δὴ κατάκειτ’ ἐσφαγμένα νηλέϊ χαλκῷ,
δὴ: Od. 10:549: ἀλλ’ ἴομεν· δὴ γάρ μοι ἐπέφραδε πότνια Κίρκη.”
δή: Od. 10:569: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης
δὴ: Od. 11:44: δὴ τότ’ ἔπειθ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
δὴ: Od. 11:45: μῆλα, τὰ δὴ κατέκειτ’ ἐσφαγμένα νηλέϊ χαλκῷ,
δή: Od. 11:99: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσι προσηύδα μάντις ἀμύμων·
δὴ: Od. 11:121: ἔρχεσθαι δὴ ἔπειτα, λαβὼν εὐῆρες ἐρετμόν,
δή: Od. 11:127: ὁππότε κεν δή τοι ξυμβλήμενος ἄλλος ὁδίτης
δὴ: Od. 11:129: καὶ τότε δὴ γαίῃ πήξας εὐῆρες ἐρετμόν,
δὴ: Od. 11:160: ἦ νῦν δὴ Τροίηθεν ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκάνεις
δὴ: Od. 11:261: ἣ δὴ καὶ Διὸς εὔχετ’ ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαῦσαι,
δὴ: Od. 11:294: ἀλλ’ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο
δή: Od. 11:296: καὶ τότε δή μιν ἔλυσε βίη Ἰφικληείη
δὴ: Od. 11:306: εἴσιδον, ἣ δὴ φάσκε Ποσειδάωνι μιγῆναι,
δὴ: Od. 11:309: οὓς δὴ μηκίστους θρέψε ζείδωρος ἄρουρα
δὴ: Od. 11:343: ὃς δὴ Φαιήκων ἀνδρῶν προγενέστερος ἦεν·
δὴ: Od. 11:348: “τοῦτο μὲν οὕτω δὴ ἔσται ἔπος, αἴ κεν ἐγώ γε
δὴ: Od. 11:382: κήδε’ ἐμῶν ἑτάρων, οἳ δὴ μετόπισθεν ὄλοντο,
δὴ: Od. 11:428: ἥ τις δὴ τοιαῦτα μετὰ φρεσὶν ἔργα βάληται·
δὴ: Od. 11:429: οἷον δὴ καὶ κείνη ἐμήσατο ἔργον ἀεικές,
δὴ: Od. 11:436: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ γόνον Ἀτρέος εὐρύοπα Ζεὺς
δή: Od. 11:488: “μὴ δή μοι θάνατόν γε παραύδα, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ.
δὴ: Od. 11:522: κεῖνον δὴ κάλλιστον ἴδον μετὰ Μέμνονα δῖον.
δὴ: Od. 11:533: ἀλλ’ ὅτε δὴ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπήν,
δὴ: Od. 11:548: ὡς δὴ μὴ ὄφελον νικᾶν τοιῷδ’ ἐπ’ ἀέθλῳ·
δὴ: Od. 11:629: ἀνδρῶν ἡρώων, οἳ δὴ τὸ πρόσθεν ὄλοντο.
δὴ: Od. 12:9: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάρους προΐην ἐς δώματα Κίρκης
δή: Od. 12:36: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσι προσηύδα πότνια Κίρκη·
δὴ: Od. 12:55: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τάς γε παρὲξ ἐλάσωσιν ἑταῖροι,
δή: Od. 12:57: ὁπποτέρῃ δή τοι ὁδὸς ἔσσεται, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς
δή: Od. 12:61: Πλαγκτὰς δή τοι τάς γε θεοὶ μάκαρες καλέουσι.
δὴ: Od. 12:69: οἴη δὴ κείνῃ γε παρέπλω ποντοπόρος νηῦς
δή: Od. 12:112: “εἰ δ’ ἄγε δή μοι τοῦτο, θεά, νημερτὲς ἐνίσπες,
δὴ: Od. 12:116: “σχέτλιε, καὶ δὴ αὖ τοι πολεμήϊα ἔργα μέμηλε
δὴ: Od. 12:153: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάροισι μετηύδων ἀχνύμενος κῆρ·
δὴ: Od. 12:197: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τάς γε παρήλασαν οὐδ’ ἔτ’ ἔπειτα
δὴ: Od. 12:201: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἐλείπομεν, αὐτίκ’ ἔπειτα
δὴ: Od. 12:209: οὐ μὲν δὴ τόδε μεῖζον ἔπι κακόν, ἢ ὅτε Κύκλωψ
δὴ: Od. 12:226: καὶ τότε δὴ Κίρκης μὲν ἐφημοσύνης ἀλεγεινῆς
δὴ: Od. 12:258: οἴκτιστον δὴ κεῖνο ἐμοῖσ’ ἴδον ὀφθαλμοῖσι
δὴ: Od. 12:264: δὴ τότ’ ἐγὼν ἔτι πόντῳ ἐὼν ἐν νηῒ μελαίνῃ
δὴ: Od. 12:270: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάροισι μετηύδων ἀχνύμενος κῆρ·
δὴ: Od. 12:295: καὶ τότε δὴ γίνωσκον, ὃ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων,
δὴ: Od. 12:295: καὶ τότε δὴ γίνωσκον, ὃ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων,
δή: Od. 12:297: “Εὐρύλοχ’, ἦ μάλα δή με βιάζετε μοῦνον ἐόντα.
δὴ: Od. 12:309: μνησάμενοι δὴ ἔπειτα φίλους ἔκλαιον ἑταίρους,
δὴ: Od. 12:329: ἀλλ’ ὅτε δὴ νηὸς ἐξέφθιτο ἤϊα πάντα,
δὴ: Od. 12:330: καὶ δὴ ἄγρην ἐφέπεσκον ἀλητεύοντες ἀνάγκῃ,
δὴ: Od. 12:333: δὴ τότ’ ἐγὼν ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχον, ὄφρα θεοῖσιν
δὴ: Od. 12:335: ἀλλ’ ὅτε δὴ διὰ νήσου ἰὼν ἤλυξα ἑταίρους,
δὴ: Od. 12:368: ἀλλ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦα κιὼν νεὸς ἀμφιελίσσης,
δὴ: Od. 12:378: τεῖσαι δὴ ἑτάρους Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
δὴ: Od. 12:399: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἕβδομον ἦμαρ ἐπὶ Ζεὺς θῆκε Κρονίων,
δὴ: Od. 12:403: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἐλείπομεν οὐδέ τις ἄλλη
δὴ: Od. 12:405: δὴ τότε κυανέην νεφέλην ἔστησε Κρονίων
δὴ: Od. 12:441: τῆμος δὴ τά γε δοῦρα Χαρύβδιος ἐξεφαάνθη.
δὴ: Od. 13:10: εἵματα μὲν δὴ ξείνῳ ἐϋξέστῃ ἐνὶ χηλῷ
δὴ: Od. 13:30: δῦναι ἐπειγόμενος· δὴ γὰρ μενέαινε νέεσθαι.
δὴ: Od. 13:92: δὴ τότε γ’ ἀτρέμας εὗδε, λελασμένος ὅσσ’ ἐπεπόνθει.
δὴ: Od. 13:95: τῆμος δὴ νήσῳ προσεπίλνατο ποντοπόρος νηῦς.
δὴ: Od. 13:155: ὁππότε κεν δὴ πάντες ἐλαυνομένην προΐδωνται
δὴ: Od. 13:168: “ὤ μοι, τίς δὴ νῆα θοὴν ἐπέδησ’ ἐνὶ πόντῳ
δὴ: Od. 13:169: οἴκαδ’ ἐλαυνομένην; καὶ δὴ προὐφαίνετο πᾶσα.”
δή: Od. 13:172: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ’ ἱκάνει
δὴ: Od. 13:178: ὣς ἀγόρευ’ ὁ γέρων· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
δὴ: Od. 13:203: πῇ δὴ χρήματα πολλὰ φέρω τάδε; πῇ δὲ καὶ αὐτὸς
δὴ: Od. 13:215: ἀλλ’ ἄγε δὴ τὰ χρήματ’ ἀριθμήσω καὶ ἴδωμαι,
δὴ: Od. 13:238: εἰ δὴ τήνδε τε γαῖαν ἀνείρεαι. οὐδέ τι λίην
δὴ: Od. 13:271: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε κατέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
δή: Od. 13:377: οἳ δή τοι τρίετες μέγαρον κάτα κοιρανέουσι,
δὴ: Od. 13:383: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
δὴ: Od. 13:394: ὁππότε κεν δὴ ταῦτα πενώμεθα· καί τιν’ ὀΐω
δή: Od. 13:421: “μὴ δή τοι κεῖνός γε λίην ἐνθύμιος ἔστω.
δὴ: Od. 14:24: τάμνων δέρμα βόειον ἐϋχροές· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
δὴ: Od. 14:149: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ δὴ πάμπαν ἀναίνεαι οὐδ’ ἔτι φῇσθα
δὴ: Od. 14:198: ὅσσα γε δὴ ξύμπαντα θεῶν ἰότητι μόγησα.
δὴ: Od. 14:216: ἦ μὲν δὴ θάρσος μοι Ἄρης τ’ ἔδοσαν καὶ Ἀθήνη
δὴ: Od. 14:235: ἀλλ’ ὅτε δὴ τήν γε στυγερὴν ὁδὸν εὐρύοπα Ζεὺς
δὴ: Od. 14:237: δὴ τότ’ ἔμ’ ἤνωγον καὶ ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα
δὴ: Od. 14:282: ἱέμενοι κτεῖναι· δὴ γὰρ κεχολώατο λίην·
δὴ: Od. 14:287: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλθε,
δὴ: Od. 14:288: δὴ τότε Φοῖνιξ ἦλθεν ἀνὴρ ἀπατήλια εἰδώς,
δὴ: Od. 14:289: τρώκτης, ὃς δὴ πολλὰ κάκ’ ἀνθρώπους ἐεόργει·
δὴ: Od. 14:293: ἀλλ’ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο
δὴ: Od. 14:301: ἀλλ’ ὅτε δὴ Κρήτην μὲν ἐλείπομεν, οὐδέ τις ἄλλη
δὴ: Od. 14:303: δὴ τότε κυανέην νεφέλην ἔστησε Κρονίων
δή: Od. 14:333: οἳ δή μιν πέμψουσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
δὴ: Od. 14:362: ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάθες ἠδ’ ὅσ’ ἀλήθης.
δή: Od. 14:379: ἐξ οὗ δή μ’ Αἰτωλὸς ἀνὴρ ἐξήπαφε μύθῳ,
δὴ: Od. 14:406: πρόφρων κεν δὴ ἔπειτα Δία Κρονίωνα λιτοίμην.
δή: Od. 14:472: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἱκόμεσθα ποτὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος,
δὴ: Od. 14:483: ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίχα νυκτὸς ἔην, μετὰ δ’ ἄστρα βεβήκει,
δή: Od. 15:101: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκαν’, ὅθι οἱ κειμήλια κεῖτο,
δὴ: Od. 15:144: δὴ τότε Τηλέμαχος καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς
δή: Od. 15:167: “φράζεο δή, Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
δὴ: Od. 15:228: δὴ τότε γ’ ἄλλων δῆμον ἀφίκετο, πατρίδα φεύγων
δή: Od. 15:280: “οὐ μὲν δή σ’ ἐθέλοντά γ’ ἀπώσω νηὸς ἐΐσης,
δὴ: Od. 15:328: εἰ δὴ μνηστήρων ἐθέλεις καταδῦναι ὅμιλον,
δὴ: Od. 15:361: ὄφρα μὲν οὖν δὴ κείνη ἔην, ἀχέουσά περ ἔμπης,
δὴ: Od. 15:390: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,
δὴ: Od. 15:401: ὅς τις δὴ μάλα πολλὰ πάθῃ καὶ πόλλ’ ἐπαληθῇ.
δὴ: Od. 15:423: εἰρώτα δὴ ἔπειτα, τίς εἴη καὶ πόθεν ἔλθοι·
δὴ: Od. 15:446: ἀλλ’ ὅτε κεν δὴ νηῦς πλείη βιότοιο γένηται,
δὴ: Od. 15:451: κερδαλέον δὴ τοῖον, ἅμα τροχόωντα θύραζε·
δὴ: Od. 15:457: ἀλλ’ ὅτε δὴ κοίλη νηῦς ἤχθετο τοῖσι νέεσθαι,
δὴ: Od. 15:477: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἕβδομον ἦμαρ ἐπὶ Ζεὺς θῆκε Κρονίων,
δή: Od. 15:486: “Εὔμαι’, ἦ μάλα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ὄρινας
δὴ: Od. 15:487: ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάθες ἄλγεα θυμῷ.
δή: Od. 15:490: ἠπίου, ὃς δή τοι παρέχει βρῶσίν τε πόσιν τε
δὴ: Od. 16:56: δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε δῖον ὑφορβόν·
δὴ: Od. 16:70: πῶς γὰρ δὴ τὸν ξεῖνον ἐγὼν ὑποδέξομαι οἴκῳ;
δή: Od. 16:128: οἶκον ἐμόν· τάχα δή με διαῤῥαίσουσι καὶ αὐτόν.
δὴ: Od. 16:136: “γινώσκω, φρονέω· τά γε δὴ νοέοντι κελεύεις.
δὴ: Od. 16:280: πείσονται· δὴ γάρ σφι παρίσταται αἴσιμον ἦμαρ.
δὴ: Od. 16:324: οἱ δ’ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο,
δή: Od. 16:335: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο δόμον θείου βασιλῆος,
δὴ: Od. 16:340: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πᾶσαν ἐφημοσύνην ἀπέειπε,
δὴ: Od. 16:414: ἀλλ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
δὴ: Od. 16:425: δῆμον ὑποδδείσας; δὴ γὰρ κεχολώατο λίην,
δὴ: Od. 16:461: “ἦλθες, δῖ’ Εὔμαιε· τί δὴ κλέος ἔστ’ ἀνὰ ἄστυ;
δὴ: Od. 16:469: κῆρυξ, ὃς δὴ πρῶτος ἔπος σῇ μητρὶ ἔειπεν.
δὴ: Od. 17:2: δὴ τότ’ ἔπειθ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα
δὴ: Od. 17:83: δὴ τότε μοι χαίροντι φέρειν πρὸς δώματα χαίρων.”
δή: Od. 17:123: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
δὴ: Od. 17:124: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ κρατερόφρονος ἀνδρὸς ἐν εὐνῇ
δὴ: Od. 17:170: ἀλλ’ ὅτε δὴ δείπνηστος ἔην καὶ ἐπήλυθε μῆλα
δή: Od. 17:172: καὶ τότε δή σφιν ἔειπε Μέδων· ὃς γάρ ῥα μάλιστα
δὴ: Od. 17:174: “κοῦροι, ἐπεὶ δὴ πάντες ἐτέρφθητε φρέν’ ἀέθλοις,
δὴ: Od. 17:185: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ἔπειτα πόλινδ’ ἴμεναι μενεαίνεις
δὴ: Od. 17:190: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἴομεν· δὴ γὰρ μέμβλωκε μάλιστα
δὴ: Od. 17:193: “γινώσκω, φρονέω· τά γε δὴ νοέοντι κελεύεις.
δὴ: Od. 17:204: ἀλλ’ ὅτε δὴ στείχοντες ὁδὸν κάτα παιπαλόεσσαν
δὴ: Od. 17:217: “νῦν μὲν δὴ μάλα πάγχυ κακὸς κακὸν ἡγηλάζει,
δὴ: Od. 17:219: πῇ δὴ τόνδε μολοβρὸν ἄγεις, ἀμέγαρτε συβῶτα,
δὴ: Od. 17:226: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ’ ἔμμαθεν, οὐκ ἐθελήσει
δὴ: Od. 17:264: “Εὔμαι’, ἦ μάλα δὴ τάδε δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος·
δὴ: Od. 17:274: ἀλλ’ ἄγε δὴ φραζώμεθ’, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
δὴ: Od. 17:281: “γινώσκω, φρονέω· τά γε δὴ νοέοντι κελεύεις.
δὴ: Od. 17:296: δὴ τότε κεῖτ’ ἀπόθεστος ἀποιχομένοιο ἄνακτος
δὴ: Od. 17:301: δὴ τότε γ’, ὡς ἐνόησεν Ὀδυσσέα ἐγγὺς ἐόντα,
δὴ: Od. 17:308: ἢ δὴ καὶ ταχὺς ἔσκε θέειν ἐπὶ εἴδεϊ τῷδε,
δὴ: Od. 17:382: τίς γὰρ δὴ ξεῖνον καλεῖ ἄλλοθεν αὐτὸς ἐπελθὼν
δὴ: Od. 17:412: σίτου καὶ κρειῶν. τάχα δὴ καὶ μέλλεν Ὀδυσσεὺς
δὴ: Od. 17:444: ἔνθεν δὴ νῦν δεῦρο τόδ’ ἵκω πήματα πάσχων.”
δή: Od. 17:460: “νῦν δή σ’ οὐκέτι καλὰ διὲκ μεγάροιο ὀΐω
δὴ: Od. 17:461: ἂψ ἀναχωρήσειν, ὅτε δὴ καὶ ὀνείδεα βάζεις.”
δή: Od. 17:484: οὐλόμεν’, εἰ δή πού τις ἐπουράνιος θεός ἐστι·
δή: Od. 17:515: τρεῖς γὰρ δή μιν νύκτας ἔχον, τρία δ’ ἤματ’ ἔρυξα
δὴ: Od. 17:524: ἔνθεν δὴ νῦν δεῦρο τόδ’ ἵκετο πήματα πάσχων
δὴ: Od. 18:10: “εἶκε, γέρον, προθύρου, μὴ δὴ τάχα καὶ ποδὸς ἕλκῃ.
δή: Od. 18:11: οὐκ ἀΐεις, ὅτι δή μοι ἐπιλλίζουσιν ἅπαντες,
δὴ: Od. 18:80: εἰ δὴ τοῦτόν γε τρομέεις καὶ δείδιας αἰνῶς,
δὴ: Od. 18:90: δὴ τότε μερμήριξε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
δὴ: Od. 18:95: δὴ τότ’ ἀνασχομένω ὁ μὲν ἤλασε δεξιὸν ὦμον
δὴ: Od. 18:134: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ λυγρὰ θεοὶ μάκαρες τελέωσι,
δὴ: Od. 18:154: νευστάζων κεφαλῇ· δὴ γὰρ κακὸν ὄσσετο θυμῷ.
δὴ: Od. 18:170: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, τέκος, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
δὴ: Od. 18:208: ἡ δ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
δὴ: Od. 18:217: νῦν δ’, ὅτε δὴ μέγας ἐσσὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνεις,
δὴ: Od. 18:221: οἷον δὴ τόδε ἔργον ἐνὶ μεγάροισιν ἐτύχθη,
δὴ: Od. 18:257: ἦ μὲν δὴ ὅτε τ’ ᾖε λιπὼν κάτα πατρίδα γαῖαν,
δὴ: Od. 18:269: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ παῖδα γενειήσαντα ἴδηαι,
δὴ: Od. 18:271: κεῖνος τὼς ἀγόρευε· τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
δὴ: Od. 18:272: νὺξ δ’ ἔσται, ὅτε δὴ στυγερὸς γάμος ἀντιβολήσει
δὴ: Od. 18:362: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ’ ἔμμαθες, οὐκ ἐθελήσεις
δή: Od. 18:414: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηθέντι δικαίῳ
δή: Od. 19:16: “μαῖ’, ἄγε δή μοι ἔρυξον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας,
δή: Od. 19:22: “αἲ γὰρ δή ποτε, τέκνον, ἐπιφροσύνας ἀνέλοιο
δὴ: Od. 19:35: δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεεν ὃν πατέρ’ αἶψα·
δὴ: Od. 19:72: ἦ ὅτι δὴ ῥυπόω, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷμαι,
δὴ: Od. 19:97: “Εὐρυνόμη, φέρε δὴ δίφρον καὶ κῶας ἐπ’ αὐτοῦ,
δή: Od. 19:154: καὶ τότε δή με διὰ δμῳάς, κύνας οὐκ ἀλεγούσας,
δή: Od. 19:215: “νῦν μὲν δή σευ ξεῖνέ γ’ ὀΐω πειρήσεσθαι,
δὴ: Od. 19:216: εἰ ἐτεὸν δὴ κεῖθι σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισι
δή: Od. 19:253: “νῦν μὲν δή μοι, ξεῖνε, πάρος περ ἐὼν ἐλεεινός,
δή: Od. 19:280: οἳ δή μιν περὶ κῆρι θεὸν ὣς τιμήσαντο
δή: Od. 19:290: οἳ δή μιν πέμψουσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
δὴ: Od. 19:341: πολλὰς γὰρ δὴ νύκτας ἀεικελίῳ ἐνὶ κοίτῃ
δὴ: Od. 19:347: ἥ τις δὴ τέτληκε τόσα φρεσὶν ὅσσα τ’ ἐγώ περ·
δὴ: Od. 19:379: πολλοὶ δὴ ξεῖνοι ταλαπείριοι ἐνθάδ’ ἵκοντο,
δὴ: Od. 19:427: δὴ τότε κοιμήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
δὴ: Od. 19:497: δὴ τότε τοι καταλέξω ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας,
δὴ: Od. 19:510: καὶ γὰρ δὴ κοίτοιο τάχ’ ἔσσεται ἡδέος ὥρη,
δὴ: Od. 19:532: νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγας ἐστὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνει,
δή: Od. 19:533: καὶ δή μ’ ἀρᾶται πάλιν ἐλθέμεν ἐκ μεγάροιο,
δὴ: Od. 19:571: ἥδε δὴ ἠὼς εἶσι δυσώνυμος, ἥ μ’ Ὀδυσῆος
δή: Od. 20:18: “τέτλαθι δή, κραδίη· καὶ κύντερον ἄλλο ποτ’ ἔτλης,
δὴ: Od. 20:29: ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσει,
δὴ: Od. 20:37: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, θεά, κατὰ μοῖραν ἔειπες·
δὴ: Od. 20:39: ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσω,
δή: Od. 20:118: οἳ δή μοι καμάτῳ θυμαλγέϊ γούνατ’ ἔλυσαν
δὴ: Od. 20:138: ἀλλ’ ὅτε δὴ κοίτοιο καὶ ὕπνου μιμνῄσκοντο,
δή: Od. 20:169: “αἲ γὰρ δή, Εὔμαιε, θεοὶ τεισαίατο λώβην,
δὴ: Od. 20:191: “τίς δὴ ὅδε ξεῖνος νέον εἰλήλουθε, συβῶτα,
δὴ: Od. 20:202: οὐκ ἐλεαίρεις ἄνδρας, ἐπὴν δὴ γείνεαι αὐτός,
δὴ: Od. 20:222: καί κεν δὴ πάλαι ἄλλον ὑπερμενέων βασιλήων
δή: Od. 20:289: ὃς δή τοι κτεάτεσσι πεποιθὼς πατρὸς ἑοῖο
δὴ: Od. 20:293: μοῖραν μὲν δὴ ξεῖνος ἔχει πάλαι, ὡς ἐπέοικεν,
δὴ: Od. 20:321: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε Δαμαστορίδης Ἀγέλαος·
δή: Od. 20:322: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηθέντι δικαίῳ
δὴ: Od. 20:348: αἱμοφόρυκτα δὲ δὴ κρέα ἤσθιον· ὄσσε δ’ ἄρα σφέων
δὴ: Od. 20:386: ὁππότε δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσει.
δὴ: Od. 20:393: οἷον δὴ τάχ’ ἔμελλε θεὰ καὶ καρτερὸς ἀνὴρ
δή: Od. 21:24: αἳ δή οἱ καὶ ἔπειτα φόνος καὶ μοῖρα γένοντο,
δὴ: Od. 21:25: ἐπεὶ δὴ Διὸς υἱὸν ἀφίκετο καρτερόθυμον,
δὴ: Od. 21:42: ἡ δ’ ὅτε δὴ θάλαμον τὸν ἀφίκετο δῖα γυναικῶν
δὴ: Od. 21:63: ἡ δ’ ὄτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
δὴ: Od. 21:128: καί νύ κε δὴ ἐτάνυσσε βίῃ τὸ τέταρτον ἀνέλκων,
δή: Od. 21:160: ἄλλην δή τιν’ ἔπειτα Ἀχαιϊάδων εὐπέπλων
δὴ: Od. 21:170: εἰ δὴ τοῦτό γε τόξον ἀριστῆας κεκαδήσει
δή: Od. 21:176: “ἄγρει δή, πῦρ κῆον ἐνὶ μεγάροισι, Μελανθεῦ,
δή: Od. 21:191: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκτὸς θυρέων ἔσαν ἠδὲ καὶ αὐλῆς,
δὴ: Od. 21:205: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τῶν γε νόον νημερτέ’ ἀνέγνω,
δὴ: Od. 21:207: “ἔνδον μὲν δὴ ὅδ’ αὐτὸς ἐγώ, κακὰ πολλὰ μογήσας,
δὴ: Od. 21:217: εἰ δ’ ἄγε δὴ καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλο τι δείξω,
δὴ: Od. 21:253: ἀλλ’ εἰ δὴ τοσσόνδε βίης ἐπιδευέες εἰμὲν
δὴ: Od. 21:332: ἔμμεναι, οἳ δὴ οἶκον ἀτιμάζοντες ἔδουσιν
δὴ: Od. 21:362: “πῇ δὴ καμπύλα τόξα φέρεις, ἀμέγαρτε συβῶτα,
δὴ: Od. 21:377: μνηστῆρες καὶ δὴ μέθιεν χαλεποῖο χόλοιο
δὴ: Od. 21:402: “αἲ γὰρ δὴ τοσσοῦτον ὀνήσιος ἀντιάσειεν,
δὴ: Od. 22:5: “οὗτος μὲν δὴ ἄεθλος ἀάατος ἐκτετέλεσται·
δὴ: Od. 22:10: χρύσεον ἄμφωτον, καὶ δὴ μετὰ χερσὶν ἐνώμα,
δὴ: Od. 22:29: καὶ γὰρ δὴ νῦν φῶτα κατέκτανες, ὃς μέγ’ ἄριστος
δή: Od. 22:33: ὡς δή σφιν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπτο.
δὴ: Od. 22:45: “εἰ μὲν δὴ Ὀδυσεὺς Ἰθακήσιος εἰλήλουθας,
δή: Od. 22:132: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἀν’ ὀρσοθύρην ἀναβαίη
δή: Od. 22:151: “Τηλέμαχ’, ἦ μάλα δή τις ἐνὶ μεγάροισι γυναικῶν
δὴ: Od. 22:165: κεῖνος δὴ αὖτ’ ἀΐδηλος ἀνήρ, ὃν ὀϊόμεθ’ αὐτοί,
δὴ: Od. 22:186: δὴ τότε γ’ ἤδη κεῖτο, ῥαφαὶ δ’ ἐλέλυντο ἱμάντων·
δὴ: Od. 22:195: “νῦν μὲν δὴ μάλα πάγχυ, Μελάνθιε, νύκτα φυλάξεις,
δὴ: Od. 22:231: πῶς δὴ νῦν, ὅτε σόν γε δόμον καὶ κτήμαθ’ ἱκάνεις,
δή: Od. 22:249: καὶ δή οἱ Μέντωρ μὲν ἔβη κενὰ εὔγματα εἰπών,
δὴ: Od. 22:260: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δούρατ’ ἀλεύαντο μνηστήρων,
δὴ: Od. 22:297: δὴ τότ’ Ἀθηναίη φθισίμβροτον αἰγίδ’ ἀνέσχεν
δὴ: Od. 22:321: “εἰ μὲν δὴ μετὰ τοῖσι θυοσκόος εὔχεαι εἶναι,
δὴ: Od. 22:359: εἰ δὴ μή μιν ἔπεφνε Φιλοίτιος ἠὲ συβώτης,
δή: Od. 22:372: “θάρσει, ἐπεὶ δή σ’ οὗτος ἐρύσατο καὶ ἐσάωσεν,
δὴ: Od. 22:390: δὴ τότε Τηλέμαχον προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δὴ: Od. 22:395: “δεῦρο δὴ ὄρσο, γρηῢ παλαιγενές, ἥ τε γυναικῶν
δὴ: Od. 22:440: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ πάντα δόμον διακοσμήσησθε,
δὴ: Od. 22:457: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πᾶν μέγαρον διεκοσμήσαντο,
δὴ: Od. 22:462: “μὴ μὲν δὴ καθαρῷ θανάτῳ ἀπὸ θυμὸν ἑλοίμην
δὴ: Od. 22:463: τάων, αἳ δὴ ἐμῇ κεφαλῇ κατ’ ὀνείδεα χεῦαν
δὴ: Od. 22:486: “ναὶ δὴ ταῦτά γε, τέκνον ἐμόν, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
δή: Od. 23:35: “εἰ δ’ ἄγε δή μοι, μαῖα φίλη, νημερτὲς ἐνίσπες,
δὴ: Od. 23:36: εἰ ἐτεὸν δὴ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύεις,
δὴ: Od. 23:37: ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφῆκε
δή: Od. 23:43: πρίν γ’ ὅτε δή με σὸς υἱὸς ἀπὸ μεγάροιο κάλεσσε
δὴ: Od. 23:49: νῦν δ’ οἱ μὲν δὴ πάντες ἐπ’ αὐλείῃσι θύρῃσιν
δὴ: Od. 23:107: οὐδ’ εἰς ὦπα ἰδέσθαι ἐναντίον. εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ
δὴ: Od. 23:110: σήμαθ’, ἃ δὴ καὶ νῶϊ κεκρυμμένα ἴδμεν ἀπ’ ἄλλων.”
δή: Od. 23:149: “ἦ μάλα δή τις ἔγημε πολυμνήστην βασίλειαν·
δή: Od. 23:230: πείθεις δή μευ θυμόν, ἀπηνέα περ μάλ’ ἐόντα.”
δὴ: Od. 23:252: ἤματι τῷ, ὅτε δὴ κατέβην δόμον Ἄϊδος εἴσω,
δὴ: Od. 23:257: “εὐνὴ μὲν δὴ σοί γε τότ’ ἔσσεται, ὁππότε θυμῷ
δή: Od. 23:274: ὁππότε κεν δή μοι ξυμβλήμενος ἄλλος ὁδίτης
δὴ: Od. 23:286: “εἰ μὲν δὴ γῆράς γε θεοὶ τελέουσιν ἄρειον,
δή: Od. 23:334: ἣ δή μιν κατέρυκε, λιλαιομένη πόσιν εἶναι,
δή: Od. 23:339: οἳ δή μιν περὶ κῆρι θεὸν ὣς τιμήσαντο
δή: Od. 23:345: ὁππότε δή ῥ’ Ὀδυσῆα ἐέλπετο ὃν κατὰ θυμὸν
δή: Od. 24:71: αὐτὰρ ἐπεὶ δή σε φλὸξ ἤνυσεν Ἡφαίστοιο,
δή: Od. 24:72: ἠῶθεν δή τοι λέγομεν λεύκ’ ὀστέ’, Ἀχιλλεῦ,
δή: Od. 24:144: καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη,
δή: Od. 24:149: καὶ τότε δή ῥ’ Ὀδυσῆα κακός ποθεν ἤγαγε δαίμων
δή: Od. 24:164: ἀλλ’ ὅτε δή μιν ἔγειρε Διὸς νόος αἰγιόχοιο,
δὴ: Od. 24:260: οὗτος ἀνὴρ νῦν δὴ ξυμβλήμενος ἐνθάδ’ ἰόντι,
δὴ: Od. 24:288: πόστον δὴ ἔτος ἐστίν, ὅτε ξείνισσας ἐκεῖνον,
δὴ: Od. 24:309: αὐτὰρ Ὀδυσσῆϊ τόδε δὴ πέμπτον ἔτος ἐστίν,
δὴ: Od. 24:321: “κεῖνος μὲν δὴ ὅδ’ αὐτὸς ἐγώ, πάτερ, ὃν σὺ μεταλλᾷς,
δὴ: Od. 24:328: “εἰ μὲν δὴ Ὀδυσεύς γε, ἐμὸς πάϊς, εἰλήλουθας,
δὴ: Od. 24:344: ὁππότε δὴ Διὸς ὧραι ἐπιβρίσειαν ὕπερθεν.”
δή: Od. 24:362: οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
δὴ: Od. 24:434: εἰ δὴ μὴ παίδων τε κασιγνήτων τε φονῆας
δὴ: Od. 24:443: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι· οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς
δὴ: Od. 24:454: “κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω.
δὴ: Od. 24:479: οὐ γὰρ δὴ τοῦτον μὲν ἐβούλευσας νόον αὐτή,
δὴ: Od. 24:482: ἐπεὶ δὴ μνηστῆρας ἐτείσατο δῖος Ὀδυσσεύς,
δὴ: Od. 24:491: “ἐξελθών τις ἴδοι, μὴ δὴ σχεδὸν ὦσι κιόντες.”
δὴ: Od. 24:495: “οἵδε δὴ ἐγγὺς ἔασ’· ἀλλ’ ὁπλιζώμεθα θᾶσσον.”
δὴ: Od. 24:528: καί νύ κε δὴ πάντας ὄλεσαν καὶ θῆκαν ἀνόστους,
δὴ: Od. 24:539: καὶ τότε δὴ Κρονίδης ἀφίει ψολόεντα κεραυνόν,
δὴ: Od. 24:541: δὴ τότ’ Ὀδυσσῆα προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δήεις: Il. 13:260: δούρατα δ’ αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ ἓν καὶ εἴκοσι δήεις
δήεις: Od. 7:49: πεφραδέμεν. δήεις δὲ διοτρεφέας βασιλῆας
δήεις: Od. 11:115: νηὸς ἐπ’ ἀλλοτρίης· δήεις δ’ ἐν πήματα οἴκῳ,
δήεις: Od. 13:407: δήεις τόν γε σύεσσι παρήμενον· αἱ δὲ νέμονται
δήετε: Il. 9:418: οἴκαδ’ ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ
δήετε: Il. 9:681: οἴκαδ’ ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ
δήθ’: Il. 2:435: μηκέτι νῦν δήθ’ αὖθι λεγώμεθα, μηδ’ ἔτι δηρὸν
δήθ’: Il. 5:104: δήθ’ ἀνσχήσεσθαι κρατερὸν βέλος, εἰ ἐτεόν με
δήθ’: Od. 4:373: ὡς δὴ δήθ’ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκεαι, οὐδέ τι τέκμωρ
δήθ’: Od. 4:466: ὡς δὴ δήθ’ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκομαι, οὐδέ τι τέκμωρ
δηθὰ: Il. 5:587: δηθὰ μάλ’ ἑστήκει· τύχε γάρ ῥ’ ἀμάθοιο βαθείης·
δηθά: Il. 10:52: δηθά τε καὶ δολιχόν· τόσα γὰρ κακὰ μήσατ’ Ἀχαιούς.
δηθὰ: Il. 14:110: ἐγγὺς ἀνήρ· οὐ δηθὰ ματεύσομεν· αἴ κ’ ἐθέλητε
δηθὰ: Il. 15:512: ἢ δηθὰ στρεύγεσθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι
δηθὰ: Il. 21:131: ἀρκέσει, ᾧ δὴ δηθὰ πολέας ἱερεύετε ταύρους,
δηθὰ: Od. 1:49: δυσμόρῳ, ὃς δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχει
δηθὰ: Od. 1:120: ξεῖνον δηθὰ θύρῃσιν ἐφεστάμεν· ἐγγύθι δὲ στὰς
δηθὰ: Od. 2:255: ἀλλ’, ὀΐω, καὶ δηθὰ καθήμενος ἀγγελιάων
δηθὰ: Od. 2:404: ἀλλ’ ἴομεν, μὴ δηθὰ διατρίβωμεν ὁδοῖο.”
δηθὰ: Od. 3:313: καὶ σύ, φίλος, μὴ δηθὰ δόμων ἄπο τῆλ’ ἀλάλησο,
δηθὰ: Od. 3:336: δηθὰ θεῶν ἐν δαιτὶ θαασσέμεν, ἀλλὰ νέεσθαι.”
δηθὰ: Od. 7:152: θᾶσσον, ἐπεὶ δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχω.”
δηθὰ: Od. 8:411: δοῖεν, ἐπεὶ δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχεις.”
δηθὰ: Od. 12:351: ἢ δηθὰ στρεύγεσθαι ἐὼν ἐν νήσῳ ἐρήμῃ.”
δηθὰ: Od. 16:313: δηθὰ γὰρ αὔτως εἴσῃ ἑκάστου πειρητίζων,
δηθὰ: Od. 22:177: ὥς κεν δηθὰ ζωὸς ἐὼν χαλέπ’ ἄλγεα πάσχῃ.”
δηθύνειν: Od. 17:278: μηδὲ σὺ δηθύνειν, μή τίς σ’ ἔκτοσθε νοήσας
δήθυνεν: Il. 6:503: Οὐδὲ Πάρις δήθυνεν ἐν ὑψηλοῖσι δόμοισιν,
δηθύνῃσθα: Od. 12:121: ἢν γὰρ δηθύνῃσθα κορυσσόμενος παρὰ πέτρῃ,
δηθύνοντ’: Il. 1:27: ἢ νῦν δηθύνοντ’ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα,
δηθύνων: Il. 6:519: δηθύνων, οὐδ’ ἦλθον ἐναίσιμον ὡς ἐκέλευες;
Δηϊκόωντα: Il. 5:534: Αἰνείω ἕταρον μεγαθύμου Δηϊκόωντα
δήϊοι: Il. 9:76: ἐσθλῆς καὶ πυκινῆς, ὅτι δήϊοι ἐγγύθι νηῶν
δήϊοι: Il. 18:208: τηλόθεν ἐκ νήσου, τὴν δήϊοι ἀμφιμάχωνται,
δηΐοιο: Il. 2:415: αἰθαλόεν, πρῆσαι δὲ πυρὸς δηΐοιο θύρετρα,
δηΐοιο: Il. 6:331: ἀλλ’ ἄνα μὴ τάχα ἄστυ πυρὸς δηΐοιο θέρηται.
δηΐοιο: Il. 8:181: μνημοσύνη τις ἔπειτα πυρὸς δηΐοιο γενέσθω,
δηΐοιο: Il. 11:666: Ἀργείων ἀέκητι πυρὸς δηΐοιο θέρωνται,
δηΐοιο: Il. 16:127: λεύσσω δὴ παρὰ νηυσὶ πυρὸς δηΐοιο ἰωήν·
δηΐοισι: Il. 4:373: ἀλλὰ πολὺ πρὸ φίλων ἑτάρων δηΐοισι μάχεσθαι,
δηΐοισι: Il. 6:82: φεύγοντας πεσέειν, δηΐοισι δὲ χάρμα γενέσθαι.
δηΐοισι: Il. 11:190: μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην.
δηΐοισι: Il. 11:205: μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην.
δηΐοισι: Il. 17:667: ἀργαλέου πρὸ φόβοιο ἕλωρ δηΐοισι λίποιεν.
δηΐοισιν: Il. 9:317: μάρνασθαι δηΐοισιν ἐπ’ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί.
δηΐοισιν: Il. 17:148: μάρνασθαι δηΐοισιν ἐπ’ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί.
δηΐοισιν: Il. 24:684: ἀνδράσιν ἐν δηΐοισιν, ἐπεί σ’ εἴασεν Ἀχιλλεύς.
δήϊον: Il. 4:281: δήϊον ἐς πόλεμον πυκιναὶ κίνυντο φάλαγγες
δήϊον: Il. 6:481: κτείνας δήϊον ἄνδρα, χαρείη δὲ φρένα μήτηρ.
δήϊον: Il. 9:347: φραζέσθω νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήϊον πῦρ.
δήϊον: Il. 9:670: ἤ ῥ’ ἐθέλει νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήϊον πῦρ,
δήϊον: Il. 16:301: ὣς Δαναοὶ νηῶν μὲν ἀπωσάμενοι δήϊον πῦρ
δήϊον: Il. 18:13: σχέτλιος· ἦ τ’ ἐκέλευον ἀπωσάμενον δήϊον πῦρ
δήϊον: Il. 22:84: τῶν μνῆσαι φίλε τέκνον ἄμυνε δὲ δήϊον ἄνδρα
Δηϊοπίτην: Il. 11:420: Τρῶες· ὃ δὲ πρῶτον μὲν ἀμύμονα Δηϊοπίτην
δηϊοτῆτα: Il. 7:29: νῦν μὲν παύσωμεν πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα
δηϊοτῆτα: Il. 12:181: σὺν δ’ ἔβαλον Λαπίθαι πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα.
δηϊοτῆτα: Il. 12:244: τίπτε σὺ δείδοικας πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα;
δηϊοτῆτα: Il. 13:250: τίπτ’ ἦλθες πόλεμόν τε λιπὼν καὶ δηϊοτῆτα;
δηϊοτῆτα: Il. 15:584: ὅς ῥά οἱ ἀντίος ἦλθε θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα.
δηϊοτῆτα: Il. 17:257: πρῶτος δ’ ἀντίος ἦλθε θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα,
δηϊοτῆτα: Il. 20:124: Τρωσὶν ἀμύνουσιν πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα.
δηϊοτῆτα: Od. 6:203: δηϊοτῆτα φέρων· μάλα γὰρ φίλοι ἀθανάτοισιν.
δηϊοτῆτι: Il. 3:20: ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
δηϊοτῆτι: Il. 7:40: ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,
δηϊοτῆτι: Il. 7:51: ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι·
δηϊοτῆτι: Il. 13:207: υἱωνοῖο πεσόντος ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,
δηϊοτῆτι: Il. 13:603: σοὶ Μενέλαε δαμῆναι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
δηϊοτῆτι: Il. 15:512: ἢ δηθὰ στρεύγεσθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι
δηϊοτῆτι: Il. 16:91: μὴ δ’ ἐπαγαλλόμενος πολέμῳ καὶ δηϊοτῆτι
δηϊοτῆτι: Il. 16:815: Πάτροκλον γυμνόν περ ἐόντ’ ἐν δηϊοτῆτι.
δηϊοτῆτι: Il. 17:2: Πάτροκλος Τρώεσσι δαμεὶς ἐν δηϊοτῆτι.
δηϊοτῆτι: Il. 22:64: βαλλόμενα προτὶ γαίῃ ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,
δηϊοτῆτι: Od. 11:516: πολλοὺς δ’ ἄνδρας ἔπεφνεν ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
δηϊοτῆτι: Od. 12:257: χεῖρας ἐμοὶ ὀρέγοντας ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
δηϊοτῆτι: Od. 22:229: πολλοὺς δ’ ἄνδρας ἔπεφνες ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,
δηϊοτῆτος: Il. 5:348: εἶκε Διὸς θύγατερ πολέμου καὶ δηϊοτῆτος·
δηϊοτῆτος: Il. 5:409: ἐλθόντ’ ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος.
δηϊοτῆτος: Il. 5:593: ἣ μὲν ἔχουσα Κυδοιμὸν ἀναιδέα δηϊοτῆτος,
δηϊοτῆτος: Il. 7:119: δηΐου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος.
δηϊοτῆτος: Il. 7:174: δηΐου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος.
δηϊοτῆτος: Il. 7:290: νῦν μὲν παυσώμεσθα μάχης καὶ δηϊοτῆτος
δηϊοτῆτος: Il. 12:248: εἰ δὲ σὺ δηϊοτῆτος ἀφέξεαι, ἠέ τιν’ ἄλλον
δηϊοτῆτος: Il. 14:129: ἔνθα δ’ ἔπειτ’ αὐτοὶ μὲν ἐχώμεθα δηϊοτῆτος
δηϊοτῆτος: Il. 20:245: ἑσταότ’ ἐν μέσσῃ ὑσμίνῃ δηϊοτῆτος.
δηΐου: Il. 7:119: δηΐου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος.
δηΐου: Il. 7:174: δηΐου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος.
δηΐου: Il. 17:189: δηΐου ἐκ πολέμοιο· θέων δ’ ἐκίχανεν ἑταίρους
δηΐου: Il. 19:73: δηΐου ἐκ πολέμοιο ὑπ’ ἔγχεος ἡμετέροιο.
δηΐου: Il. 21:422: δηΐου ἐκ πολέμοιο κατὰ κλόνον· ἀλλὰ μέτελθε.
δηΐους: Il. 10:358: γνῶ ῥ’ ἄνδρας δηΐους, λαιψηρὰ δὲ γούνατ’ ἐνώμα
δηΐους: Il. 12:264: βάλλον ἀπ’ αὐτάων δηΐους ὑπὸ τεῖχος ἰόντας.
δηΐους: Il. 12:276: νεῖκος ἀπωσαμένους δηΐους προτὶ ἄστυ δίεσθαι.
Δηΐοχον: Il. 15:341: Δηΐοχον δὲ Πάρις βάλε νείατον ὦμον ὄπισθε
δηϊόῳεν: Od. 4:226: χαλκῷ δηϊόῳεν, ὁ δ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῷτο.
δηϊόων: Il. 17:566: χαλκῷ δηϊόων· τῷ γὰρ Ζεὺς κῦδος ὀπάζει.
δηϊόων: Il. 18:195: ἔγχεϊ δηϊόων περὶ Πατρόκλοιο θανόντος.
δηϊόων: Il. 23:176: χαλκῷ δηϊόων· κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα·
δηϊόωντες: Il. 11:153: χαλκῷ δηϊόωντες· ἀτὰρ κρείων Ἀγαμέμνων
δηϊόωντο: Il. 13:675: ὅττί ῥά οἱ νηῶν ἐπ’ ἀριστερὰ δηϊόωντο
Δηϊπύλῳ: Il. 5:325: δῶκε δὲ Δηϊπύλῳ ἑτάρῳ φίλῳ, ὃν περὶ πάσης
Δηΐπυρόν: Il. 9:83: ἀμφί τε Μηριόνην Ἀφαρῆά τε Δηΐπυρόν τε,
Δηΐπυρόν: Il. 13:92: Πηνέλεών θ’ ἥρωα Θόαντά τε Δηΐπυρόν τε
Δηΐπυρόν: Il. 13:478: Ἀσκάλαφόν τ’ ἐσορῶν Ἀφαρῆά τε Δηΐπυρόν τε
Δηΐπυρον: Il. 13:576: Δηΐπυρον δ’ Ἕλενος ξίφεϊ σχεδὸν ἤλασε κόρσην
Δηΐφοβ’: Il. 13:446: Δηΐφοβ’ ἦ ἄρα δή τι ἐΐσκομεν ἄξιον εἶναι
Δηΐφοβ’: Il. 22:233: Δηΐφοβ’ ἦ μέν μοι τὸ πάρος πολὺ φίλτατος ἦσθα
Δηϊφόβοιο: Il. 13:258: ἀσπίδα Δηϊφόβοιο βαλὼν ὑπερηνορέοντος.
Δηϊφόβοιο: Od. 8:517: αὐτὰρ Ὀδυσσῆα προτὶ δώματα Δηϊφόβοιο
Δηΐφοβόν: Il. 13:490: Δηΐφοβόν τε Πάριν τ’ ἐσορῶν καὶ Ἀγήνορα δῖον,
Δηΐφοβόν: Il. 13:758: αὐτὰρ ὃ Δηΐφοβόν τε βίην θ’ Ἑλένοιο ἄνακτος
Δηΐφοβον: Il. 22:294: Δηΐφοβον δ’ ἐκάλει λευκάσπιδα μακρὸν ἀΰσας·
Δηΐφοβον: Il. 22:298: Δηΐφοβον γὰρ ἔγωγ’ ἐφάμην ἥρωα παρεῖναι·
Δηΐφοβόν: Il. 24:251: Δηΐφοβόν τε καὶ Ἱππόθοον καὶ δῖον Ἀγαυόν·
Δηΐφοβος: Il. 12:94: τῶν δὲ τρίτων Ἕλενος καὶ Δηΐφοβος θεοειδὴς
Δηΐφοβος: Il. 13:156: Δηΐφοβος δ’ ἐν τοῖσι μέγα φρονέων ἐβεβήκει
Δηΐφοβος: Il. 13:162: ἐν καυλῷ ἐάγη δολιχὸν δόρυ· Δηΐφοβος δὲ
Δηΐφοβος: Il. 13:402: Δηΐφοβος δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθεν Ἰδομενῆος
Δηΐφοβος: Il. 13:413: Δηΐφοβος δ’ ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας·
Δηΐφοβος: Il. 13:455: Ὣς φάτο, Δηΐφοβος δὲ διάνδιχα μερμήριξεν
Δηΐφοβος: Il. 13:517: Δηΐφοβος· δὴ γάρ οἱ ἔχεν κότον ἐμμενὲς αἰεί.
Δηΐφοβος: Il. 13:527: Δηΐφοβος μὲν ἀπ’ Ἀσκαλάφου πήληκα φαεινὴν
Δηΐφοβός: Il. 13:770: ποῦ τοι Δηΐφοβός τε βίη θ’ Ἑλένοιο ἄνακτος
Δηΐφοβός: Il. 13:781: οἴω Δηΐφοβός τε βίη θ’ Ἑλένοιο ἄνακτος
Δηΐφοβος: Od. 4:276: καί τοι Δηΐφοβος θεοείκελος ἕσπετ’ ἰούσῃ.
Δηϊφόβῳ: Il. 22:227: Δηϊφόβῳ ἐϊκυῖα δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν·
δηΐῳ: Il. 5:117: δηΐῳ ἐν πολέμῳ, νῦν αὖτ’ ἐμὲ φῖλαι Ἀθήνη·
δηΐῳ: Il. 7:241: οἶδα δ’ ἐνὶ σταδίῃ δηΐῳ μέλπεσθαι Ἄρηϊ.
δηΐων: Il. 2:544: θώρηκας ῥήξειν δηΐων ἀμφὶ στήθεσσι·
δηΐων: Il. 10:206: ἐλθεῖν, εἴ τινά που δηΐων ἕλοι ἐσχατόωντα,
δηΐων: Il. 12:57: πυκνοὺς καὶ μεγάλους δηΐων ἀνδρῶν ἀλεωρήν.
δηΐων: Il. 13:395: οὐδ’ ὅ γ’ ἐτόλμησεν δηΐων ὑπὸ χεῖρας ἀλύξας
δηΐων: Il. 13:556: οὐ μὲν γάρ ποτ’ ἄνευ δηΐων ἦν, ἀλλὰ κατ’ αὐτοὺς
δηΐων: Il. 15:533: ἐς πόλεμον φορέειν δηΐων ἀνδρῶν ἀλεωρήν·
δηΐων: Il. 15:548: βόσκ’ ἐν Περκώτῃ δηΐων ἀπὸ νόσφιν ἐόντων·
δηΐων: Il. 16:591: ἠὲ καὶ ἐν πολέμῳ δηΐων ὕπο θυμοραϊστέων,
δηΐων: Il. 17:167: στήμεναι ἄντα κατ’ ὄσσε ἰδὼν δηΐων ἐν ἀϋτῇ,
δηΐων: Il. 17:272: μίσησεν δ’ ἄρα μιν δηΐων κυσὶ κύρμα γενέσθαι
δηΐων: Il. 18:220: ἄστυ περιπλομένων δηΐων ὕπο θυμοραϊστέων,
δηλήματα: Od. 12:286: ἐκ νυκτῶν δ’ ἄνεμοι χαλεποί, δηλήματα νηῶν,
δηλήμονα: Od. 18:85: εἰς Ἔχετον βασιλῆα, βροτῶν δηλήμονα πάντων,
δηλήμονα: Od. 18:116: εἰς Ἔχετον βασιλῆα, βροτῶν δηλήμονα πάντων.”
δηλήμονα: Od. 21:308: εἰς Ἔχετον βασιλῆα, βροτῶν δηλήμονα πάντων,
δηλήμονες: Il. 24:33: σχέτλιοί ἐστε θεοί, δηλήμονες· οὔ νύ ποθ’ ὑμῖν
δηλήσαιτο: Od. 13:124: πρὶν Ὀδυσῆ’ ἐγρέσθαι, ἐπελθὼν δηλήσαιτο·
δηλήσαντο: Il. 4:236: ἀλλ’ οἵ περ πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσαντο
δηλήσαντο: Il. 4:271: ἔσσετ’ ἐπεὶ πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσαντο.
δηλήσασθαι: Il. 4:67: ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσασθαι.
δηλήσασθαι: Il. 4:72: ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσασθαι.
δηλήσατο: Od. 22:278: λίγδην, ἄκρην δὲ ῥινὸν δηλήσατο χαλκός.
δηλήσεαι: Il. 23:428: μή πως ἀμφοτέρους δηλήσεαι ἅρματι κύρσας.
δηλήσεται: Il. 14:102: ἔνθά κε σὴ βουλὴ δηλήσεται ὄρχαμε λαῶν.
δηλήσεται: Od. 8:444: μή τίς τοι καθ’ ὁδὸν δηλήσεται, ὁππότ’ ἂν αὖτε
δηλήσεται: Od. 22:368: μή με περισθενέων δηλήσεται ὀξέϊ χαλκῷ,
δηλήσηται: Il. 3:107: μή τις ὑπερβασίῃ Διὸς ὅρκια δηλήσηται.
δῆλον: Od. 20:333: νῦν δ’ ἤδη τόδε δῆλον, ὅ τ’ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν.
Δήλῳ: Od. 6:162: Δήλῳ δή ποτε τοῖον Ἀπόλλωνος παρὰ βωμῷ
Δημήτερος: Il. 13:322: ὃς θνητός τ’ εἴη καὶ ἔδοι Δημήτερος ἀκτὴν
Δημήτερος: Il. 21:76: πὰρ γὰρ σοὶ πρώτῳ πασάμην Δημήτερος ἀκτὴν
Δημήτηρ: Il. 5:500: ἀνδρῶν λικμώντων, ὅτε τε ξανθὴ Δημήτηρ
Δημήτηρ: Od. 5:125: ὣς δ’ ὁπότ’ Ἰασίωνι ἐϋπλόκαμος Δημήτηρ,
Δήμητρος: Il. 2:696: Δήμητρος τέμενος, Ἴτωνά τε μητέρα μήλων,
Δήμητρος: Il. 14:325: οὐδ’ ὅτε Δήμητρος καλλιπλοκάμοιο ἀνάσσης,
δήμια: Il. 17:250: δήμια πίνουσιν καὶ σημαίνουσιν ἕκαστος
δημιοεργοὶ: Od. 17:383: ἄλλον γ’, εἰ μὴ τῶν, οἳ δημιοεργοὶ ἔασι;
δημιοεργοὶ: Od. 19:135: οὔτε τι κηρύκων, οἳ δημιοεργοὶ ἔασιν·
δήμιοι: Od. 8:259: δήμιοι, οἳ κατ’ ἀγῶνα ἐῢ πρήσσεσκον ἕκαστα,
δήμιον: Od. 2:32: ἦέ τι δήμιον ἄλλο πιφαύσκεται ἠδ’ ἀγορεύει;
δήμιον: Od. 2:44: οὔτε τι δήμιον ἄλλο πιφαύσκομαι οὐδ’ ἀγορεύω,
δήμιον: Od. 4:314: δήμιον ἦ ἴδιον; τόδε μοι νημερτὲς ἐνίσπες.”
δήμιος: Od. 3:82: πρῆξις δ’ ἥδ’ ἰδίη, οὐ δήμιος, ἣν ἀγορεύω.
δήμιός: Od. 20:264: πάντων μνηστήρων, ἐπεὶ οὔ τοι δήμιός ἐστιν
δημοβόρος: Il. 1:231: δημοβόρος βασιλεὺς ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις·
δημογέροντες: Il. 3:149: ἥατο δημογέροντες ἐπὶ Σκαιῇσι πύλῃσι,
δημογέροντος: Il. 11:372: Ἴλου Δαρδανίδαο, παλαιοῦ δημογέροντος.
Δημόδοκ’: Od. 8:487: “Δημόδοκ’, ἔξοχα δή σε βροτῶν αἰνίζομ’ ἁπάντων·
Δημόδοκον: Od. 8:44: Δημόδοκον· τῷ γάρ ῥα θεὸς περὶ δῶκεν ἀοιδὴν
Δημόδοκον: Od. 8:472: Δημόδοκον, λαοῖσι τετιμένον· εἷσε δ’ ἄρ’ αὐτὸν
Δημόδοκον: Od. 8:486: δὴ τότε Δημόδοκον προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
Δημόδοκος: Od. 8:537: Δημόδοκος δ’ ἤδη σχεθέτω φόρμιγγα λίγειαν·
Δημόδοκος: Od. 13:28: Δημόδοκος, λαοῖσι τετιμένος. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Δημοδόκου: Od. 8:106: Δημοδόκου δ’ ἕλε χεῖρα καὶ ἔξαγεν ἐκ μεγάροιο
Δημοδόκῳ: Od. 8:254: Δημοδόκῳ δέ τις αἶψα κιὼν φόρμιγγα λίγειαν
Δημοδόκῳ: Od. 8:262: Δημοδόκῳ· ὁ δ’ ἔπειτα κί’ ἐς μέσον· ἀμφὶ δὲ κοῦροι
Δημοδόκῳ: Od. 8:478: Δημοδόκῳ, καί μιν προσπτύξομαι, ἀχνύμενός περ·
Δημοδόκῳ: Od. 8:483: ἥρῳ Δημοδόκῳ· ὁ δ’ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ.
δημόθεν: Od. 19:197: δημόθεν ἄλφιτα δῶκα καὶ αἴθοπα οἶνον ἀγείρας
δήμοιό: Od. 15:468: οἱ μὲν ἄρ’ ἐς θῶκον πρόμολον δήμοιό τε φῆμιν,
δήμοιό: Od. 16:75: εὐνήν τ’ αἰδομένη πόσιος δήμοιό τε φῆμιν,
δήμοιό: Od. 19:527: εὐνήν τ’ αἰδομένη πόσιος δήμοιό τε φῆμιν,
Δημοκόωντα: Il. 4:499: ἀλλ’ υἱὸν Πριάμοιο νόθον βάλε Δημοκόωντα
Δημολέοντα: Il. 20:395: πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ· ὃ δ’ ἐπ’ αὐτῷ Δημολέοντα
δῆμον: Il. 2:547: δῆμον Ἐρεχθῆος μεγαλήτορος, ὅν ποτ’ Ἀθήνη
δῆμον: Il. 2:828: Οἳ δ’ Ἀδρήστειάν τ’ εἶχον καὶ δῆμον Ἀπαισοῦ
δῆμον: Il. 5:710: ναῖον Βοιωτοὶ μάλα πίονα δῆμον ἔχοντες.
δῆμον: Il. 6:225: εἰμί, σὺ δ’ ἐν Λυκίῃ ὅτε κεν τῶν δῆμον ἵκωμαι.
δημὸν: Il. 8:240: ἀλλ’ ἐπὶ πᾶσι βοῶν δημὸν καὶ μηρί’ ἔκηα
δῆμον: Il. 11:703: ἐξέλετ’ ἄσπετα πολλά· τὰ δ’ ἄλλ’ ἐς δῆμον ἔδωκε
δῆμον: Il. 12:213: δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορευέμεν, οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ
δῆμον: Il. 15:738: ᾗ κ’ ἀπαμυναίμεσθ’ ἑτεραλκέα δῆμον ἔχοντες·
δῆμον: Il. 16:455: εἰς ὅ κε δὴ Λυκίης εὐρείης δῆμον ἵκωνται,
δῆμον: Il. 17:330: πλήθεΐ τε σφετέρῳ καὶ ὑπερδέα δῆμον ἔχοντας·
δημόν: Il. 21:127: ἰχθύς, ὅς κε φάγῃσι Λυκάονος ἀργέτα δημόν.
δημὸν: Il. 21:204: δημὸν ἐρεπτόμενοι ἐπινεφρίδιον κείροντες·
δημόν: Il. 22:501: μυελὸν οἶον ἔδεσκε καὶ οἰῶν πίονα δημόν·
δημὸν: Il. 23:168: δημὸν ἑλὼν ἐκάλυψε νέκυν μεγάθυμος Ἀχιλλεὺς
δημόν: Il. 23:253: ἄλλεγον ἐς χρυσέην φιάλην καὶ δίπλακα δημόν,
δῆμον: Il. 24:481: φῶτα κατακτείνας ἄλλων ἐξίκετο δῆμον
δῆμον: Od. 2:101: μή τίς μοι κατὰ δῆμον Ἀχαιϊάδων νεμεσήσῃ,
δῆμον: Od. 2:291: δέρμασιν ἐν πυκινοῖσιν· ἐγὼ δ’ ἀνὰ δῆμον ἑταίρους
δῆμον: Od. 3:215: ἐχθαίρουσ’ ἀνὰ δῆμον, ἐπισπόμενοι θεοῦ ὀμφῇ.
δῆμον: Od. 4:167: εἴσ’, οἵ κεν κατὰ δῆμον ἀλάλκοιεν κακότητα.”
δῆμον: Od. 4:530: κρινάμενος κατὰ δῆμον ἐείκοσι φῶτας ἀρίστους
δῆμον: Od. 4:652: κοῦροι δ’, οἳ κατὰ δῆμον ἀριστεύουσι μεθ’ ἡμέας,
δῆμον: Od. 4:666: νῆα ἐρυσσάμενος κρίνας τ’ ἀνὰ δῆμον ἀρίστους,
δῆμόν: Od. 6:3: βῆ ῥ’ ἐς Φαιήκων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε·
δῆμον: Od. 6:34: ἤδη γάρ σε μνῶνται ἀριστῆες κατὰ δῆμον
δῆμον: Od. 6:274: μωμεύῃ· μάλα δ’ εἰσὶν ὑπερφίαλοι κατὰ δῆμον·
δῆμον: Od. 6:283: ἄλλοθεν· ἦ γὰρ τούσδε γ’ ἀτιμάζει κατὰ δῆμον
δῆμον: Od. 8:36: κρινάσθων κατὰ δῆμον, ὅσοι πάρος εἰσὶν ἄριστοι.
δῆμον: Od. 8:157: ἧμαι, λισσόμενος βασιλῆά τε πάντα τε δῆμον.”
δῆμον: Od. 8:390: δώδεκα γὰρ κατὰ δῆμον ἀριπρεπέες βασιλῆες
δῆμόν: Od. 8:555: εἰπὲ δέ μοι γαῖάν τε τεὴν δῆμόν τε πόλιν τε,
δῆμον: Od. 9:6: ἢ ὅτ’ ἐϋφροσύνη μὲν ἔχῃ κάτα δῆμον ἅπαντα,
δῆμον: Od. 13:14: ἀνδρακάς, ἡμεῖς δ’ αὖτε ἀγειρόμενοι κατὰ δῆμον
δῆμόν: Od. 14:43: πλάζετ’ ἐπ’ ἀλλοθρόων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε,
δῆμον: Od. 14:126: ὃς δέ κ’ ἀλητεύων Ἰθάκης ἐς δῆμον ἵκηται,
δῆμον: Od. 14:329: ὅππως νοστήσει’ Ἰθάκης ἐς πίονα δῆμον,
δημόν: Od. 14:428: πάντων ἀρχόμενος μελέων, ἐς πίονα δημόν.
δῆμον: Od. 15:228: δὴ τότε γ’ ἄλλων δῆμον ἀφίκετο, πατρίδα φεύγων
δῆμον: Od. 15:238: ἠγάγετο πρὸς δώμαθ’· ὁ δ’ ἄλλων ἵκετο δῆμον,
δῆμον: Od. 15:407: πείνη δ’ οὔ ποτε δῆμον ἐσέρχεται, οὐδέ τις ἄλλη
δῆμον: Od. 16:96: ἐχθαίρουσ’ ἀνὰ δῆμον ἐπισπόμενοι θεοῦ ὀμφῇ·
δῆμον: Od. 16:382: γαίης ἡμετέρης, ἄλλων δ’ ἀφικώμεθα δῆμον.
δῆμον: Od. 16:425: δῆμον ὑποδδείσας; δὴ γὰρ κεχολώατο λίην,
δῆμον: Od. 17:227: ἔργον ἐποίχεσθαι, ἀλλὰ πτώσσων κατὰ δῆμον
δῆμον: Od. 17:558: χρηΐζεις· σῖτον δὲ καὶ αἰτίζων κατὰ δῆμον
δῆμον: Od. 18:363: ἔργον ἐποίχεσθαι, ἀλλὰ πτώσσειν κατὰ δῆμον
δῆμον: Od. 19:73: πτωχεύω δ’ ἀνὰ δῆμον; ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει.
δῆμον: Od. 19:146: μή τίς μοι κατὰ δῆμον Ἀχαιϊάδων νεμεσήσῃ,
δῆμον: Od. 19:273: αἰτίζων ἀνὰ δῆμον. ἀτὰρ ἐρίηρας ἑταίρους
δῆμον: Od. 19:399: Αὐτόλυκος δ’ ἐλθὼν Ἰθάκης ἐς πίονα δῆμον
δῆμον: Od. 20:219: ἄλλων δῆμον ἱκέσθαι ἰόντ’ αὐτῇσι βόεσσιν
δῆμον: Od. 21:258: νῦν μὲν γὰρ κατὰ δῆμον ἑορτὴ τοῖο θεοῖο
δῆμον: Od. 21:331: “Εὐρύμαχ’, οὔ πως ἔστιν ἐϋκλεῖας κατὰ δῆμον
δῆμον: Od. 22:52: ὄφρ’ Ἰθάκης κατὰ δῆμον ἐϋκτιμένης βασιλεύοι
δῆμον: Od. 22:55: σῶν· ἀτὰρ ἄμμες ὄπισθεν ἀρεσσάμενοι κατὰ δῆμον,
δῆμον: Od. 24:12: ἠδὲ παρ’ Ἠελίοιο πύλας καὶ δῆμον Ὀνείρων
δῆμον: Od. 24:136: μή τίς μοι κατὰ δῆμον Ἀχαιϊάδων νεμεσήσῃ,
Δημοπτόλεμον: Od. 22:266: ἄντα τιτυσκόμενοι· Δημοπτόλεμον μὲν Ὀδυσσεύς,
Δημοπτόλεμός: Od. 22:242: Εὐρύνομός τε καὶ Ἀμφιμέδων Δημοπτόλεμός τε
δῆμος: Il. 20:166: ἀγρόμενοι πᾶς δῆμος· ὃ δὲ πρῶτον μὲν ἀτίζων
δῆμος: Il. 24:776: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δ’ ἔστενε δῆμος ἀπείρων.
δῆμος: Od. 7:11: Φαιήκεσσιν ἄνασσε, θεοῦ δ’ ὣς δῆμος ἄκουεν·
δῆμος: Od. 7:150: κτήματ’ ἐνὶ μεγάροισι γέρας θ’, ὅ τι δῆμος ἔδωκεν.
δῆμός: Od. 11:14: ἔνθα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμός τε πόλις τε,
δῆμος: Od. 13:233: τίς γῆ, τίς δῆμος, τίνες ἀνέρες ἐγγεγάασιν;
δῆμος: Od. 16:114: οὔτε τί μοι πᾶς δῆμος ἀπεχθόμενος χαλεπαίνει,
δῆμος: Od. 21:17: ἦλθε μετὰ χρεῖος, τό ῥά οἱ πᾶς δῆμος ὄφελλε·
δήμου: Il. 2:198: Ὃν δ’ αὖ δήμου τ’ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ’ ἐφεύροι,
δήμου: Il. 6:158: ὅς ῥ’ ἐκ δήμου ἔλασσεν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν,
δήμου: Il. 11:328: Ἔνθ’ ἑλέτην δίφρόν τε καὶ ἀνέρε δήμου ἀρίστω
δήμου: Il. 12:447: ὀξὺς ἔην· τὸν δ’ οὔ κε δύ’ ἀνέρε δήμου ἀρίστω
δήμου: Il. 17:577: δήμου, ἐπεί οἱ ἑταῖρος ἔην φίλος εἰλαπιναστής·
δήμου: Od. 13:186: δήμου Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
δήμου: Od. 14:239: ἦεν ἀνήνασθαι, χαλεπὴ δ’ ἔχε δήμου φῆμις.
δήμου: Od. 22:36: δήμου ἄπο Τρώων, ὅτι μοι κατεκείρετε οἶκον
Δημοῦχον: Il. 20:457: Δημοῦχον δὲ Φιλητορίδην ἠΰν τε μέγαν τε
δήμῳ: Il. 3:50: πατρί τε σῷ μέγα πῆμα πόληΐ τε παντί τε δήμῳ,
δήμῳ: Il. 3:201: ὃς τράφη ἐν δήμῳ Ἰθάκης κραναῆς περ ἐούσης
δήμῳ: Il. 5:78: ἀρητὴρ ἐτέτυκτο, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ,
δημῷ: Il. 8:380: δημῷ καὶ σάρκεσσι, πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
δήμῳ: Il. 9:630: καί ῥ’ ὃ μὲν ἐν δήμῳ μένει αὐτοῦ πόλλ’ ἀποτίσας,
δήμῳ: Il. 10:33: Ἀργείων ἤνασσε, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ.
δήμῳ: Il. 11:58: Αἰνείαν θ’, ὃς Τρωσὶ θεὸς ὣς τίετο δήμῳ,
δημῷ: Il. 11:817: ἄσειν ἐν Τροίῃ ταχέας κύνας ἀργέτι δημῷ.
δήμῳ: Il. 13:218: Αἰτωλοῖσιν ἄνασσε, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ·
δημῷ: Il. 13:832: δημῷ καὶ σάρκεσσι πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
δήμῳ: Il. 16:437: θείω ἀναρπάξας Λυκίης ἐν πίονι δήμῳ,
δήμῳ: Il. 16:514: κλῦθι ἄναξ ὅς που Λυκίης ἐν πίονι δήμῳ
δήμῳ: Il. 16:605: Ἰδαίου ἐτέτυκτο, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ.
δήμῳ: Il. 16:673: θήσουσ’ ἐν Λυκίης εὐρείης πίονι δήμῳ,
δήμῳ: Il. 16:683: κάτθεσαν ἐν Λυκίης εὐρείης πίονι δήμῳ.
δήμῳ: Il. 18:295: νήπιε μηκέτι ταῦτα νοήματα φαῖν’ ἐνὶ δήμῳ·
δήμῳ: Il. 18:500: δήμῳ πιφαύσκων, ὃ δ’ ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι·
δήμῳ: Il. 19:324: χήτεϊ τοιοῦδ’ υἷος· ὃ δ’ ἀλλοδαπῷ ἐνὶ δήμῳ
δήμῳ: Il. 20:385: Τμώλῳ ὕπο νιφόεντι Ὕδης ἐν πίονι δήμῳ·
δημῷ: Il. 23:243: καὶ τὰ μὲν ἐν χρυσέῃ φιάλῃ καὶ δίπλακι δημῷ
δημῷ: Il. 23:750: δευτέρῳ αὖ βοῦν θῆκε μέγαν καὶ πίονα δημῷ,
δήμῳ: Il. 24:706: χαίρετ’, ἐπεὶ μέγα χάρμα πόλει τ’ ἦν παντί τε δήμῳ.
δήμῳ: Od. 1:103: στῆ δ’ Ἰθάκης ἐνὶ δήμῳ ἐπὶ προθύροισ’ Ὀδυσῆος,
δήμῳ: Od. 1:237: εἰ μετὰ οἷσ’ ἑτάροισι δάμη Τρώων ἐνὶ δήμῳ,
δήμῳ: Od. 2:239: νῦν δ’ ἄλλῳ δήμῳ νεμεσίζομαι, οἷον ἅπαντες
δήμῳ: Od. 2:317: ἠὲ Πύλονδ’ ἐλθὼν ἢ αὐτοῦ τῷδ’ ἐνὶ δήμῳ.
δήμῳ: Od. 2:366: διογενὴς Ὀδυσεὺς ἀλλογνώτῳ ἐνὶ δήμῳ.
δήμῳ: Od. 3:100: δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅθι πάσχετε πήματ’ Ἀχαιοί·
δήμῳ: Od. 3:104: δήμῳ ἀνέτλημεν μένος ἄσχετοι υἷες Ἀχαιῶν,
δήμῳ: Od. 3:220: δήμῳ ἔνι Τρώων. ὅθι πάσχομεν ἄλγε’ Ἀχαιοί· -
δήμῳ: Od. 4:243: δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅθι πάσχετε πήματ’ Ἀχαιοί.
δήμῳ: Od. 4:330: δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅθι πάσχετε πήματ’ Ἀχαιοί·
δήμῳ: Od. 4:691: ἐν δήμῳ; ἥ τ’ ἐστὶ δίκη θείων βασιλήων·
δήμῳ: Od. 4:821: ἢ ὅ γε τῶν ἐνὶ δήμῳ, ἵν’ οἴχεται, ἢ ἐνὶ πόντῳ·
δήμῳ: Od. 8:211: δήμῳ ἐν ἀλλοδαπῷ· ἕο δ’ αὐτοῦ πάντα κολούει.
δήμῳ: Od. 8:220: δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅτε τοξαζοίμεθ’ Ἀχαιοί·
δημῷ: Od. 9:464: καρπαλίμως δὲ τὰ μῆλα ταναύποδα, πίονα δημῷ,
δήμῳ: Od. 11:353: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ δήμῳ.”
δήμῳ: Od. 13:97: ἐν δήμῳ Ἰθάκης· δύο δὲ προβλῆτες ἐν αὐτῷ
δήμῳ: Od. 13:266: δήμῳ ἔνι Τρώων, ἀλλ’ ἄλλων ἦρχον ἑταίρων.
δήμῳ: Od. 13:322: πρίν γ’ ὅτε Φαιήκων ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ
δήμῳ: Od. 14:205: ὃς τότ’ ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὣς τίετο δήμῳ
δήμῳ: Od. 15:534: ἐν δήμῳ Ἰθάκης, ἀλλ’ ὑμεῖς καρτεροὶ αἰεί.”
δήμῳ: Od. 16:419: ἐν δήμῳ Ἰθάκης μεθ’ ὁμήλικας ἔμμεν ἄριστον
δημῷ: Od. 17:241: ὔμμ’ ἐπὶ μηρί’ ἔκηε, καλύψας πίονι δημῷ,
δήμῳ: Od. 17:526: ἀγχοῦ, Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ,
δήμῳ: Od. 18:115: ἐν δήμῳ· τάχα γάρ μιν ἀνάξομεν ἤπειρόνδε
δήμῳ: Od. 19:271: ἀγχοῦ, Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ,
δήμῳ: Od. 20:210: εἷσ’ ἔτι τυτθὸν ἐόντα Κεφαλλήνων ἐνὶ δήμῳ.
δήμῳ: Od. 21:307: ἡμετέρῳ ἐνὶ δήμῳ, ἄφαρ δέ σε νηῒ μελαίνῃ
δήμῳ: Od. 23:118: καὶ γάρ τίς θ’ ἕνα φῶτα κατακτείνας ἐνὶ δήμῳ,
δήμῳ: Od. 24:27: δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅθι πάσχομεν ἄλγε’ Ἀχαιοί.
δήμῳ: Od. 24:31: δήμῳ ἔνι Τρώων θάνατον καὶ πότμον ἐπισπεῖν·
δήμῳ: Od. 24:284: εἰ γάρ μιν ζωόν γε κίχεις Ἰθάκης ἐνὶ δήμῳ,
δήν: Il. 1:416: ἧσθαι, ἐπεί νύ τοι αἶσα μίνυνθά περ οὔ τι μάλα δήν·
δὴν: Il. 1:512: ἀλλ’ ἀκέων δὴν ἧστο· Θέτις δ’ ὡς ἥψατο γούνων
δὴν: Il. 5:412: μὴ δὴν Αἰγιάλεια περίφρων Ἀδρηστίνη
δὴν: Il. 6:131: δὴν ἦν, ὅς ῥα θεοῖσιν ἐπουρανίοισιν ἔριζεν·
δὴν: Il. 6:139: καί μιν τυφλὸν ἔθηκε Κρόνου πάϊς· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
δὴν: Il. 8:126: κεῖσθαι, ὃ δ’ ἡνίοχον μέθεπε θρασύν· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
δὴν: Il. 9:30: δὴν δ’ ἄνεῳ ἦσαν τετιηότες υἷες Ἀχαιῶν·
δὴν: Il. 9:691: δὴν δ’ ἄνεῳ ἦσαν τετιηότες υἷες Ἀχαιῶν·
δήν: Il. 13:573: ὣς ὃ τυπεὶς ἤσπαιρε μίνυνθά περ, οὔ τι μάλα δήν,
δὴν: Il. 16:736: ἧκε δ’ ἐρεισάμενος, οὐδὲ δὴν χάζετο φωτός,
δὴν: Il. 17:695: δὴν δέ μιν ἀμφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
δὴν: Il. 20:426: ὅς μοι ἑταῖρον ἔπεφνε τετιμένον· οὐδ’ ἂν ἔτι δὴν
δὴν: Il. 23:690: κόψε δὲ παπτήναντα παρήϊον· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
δὴν: Od. 1:281: ἔρχεο πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο,
δὴν: Od. 2:36: οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν ἧστο, μενοίνησεν δ’ ἀγορεύειν,
δὴν: Od. 2:164: δὴν ἀπάνευθε φίλων ὧν ἔσσεται, ἀλλά που ἤδη
δὴν: Od. 2:215: νόστον πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο,
δὴν: Od. 2:264: νόστον πευσόμενον πατρὸς δὴν οἰχομένοιο,
δὴν: Od. 2:296: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, κούρη Διός· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
δὴν: Od. 2:397: οἱ δ’ εὕδειν ὤρνυντο κατὰ πτόλιν, οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
δὴν: Od. 4:494: δὴν ἄκλαυτον ἔσεσθαι, ἐπεί κ’ ἐῢ πάντα πύθηαι.
δὴν: Od. 4:704: δὴν δέ μιν ἀφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
δὴν: Od. 5:127: νειῷ ἔνι τριπόλῳ· οὐδὲ δὴν ἦεν ἄπυστος
δὴν: Od. 6:33: ἐντύνεαι, ἐπεὶ οὔ τοι ἔτι δὴν παρθένος ἔσσεαι·
δήν: Od. 6:167: δήν, ἐπεὶ οὔ πω τοῖον ἀνήλυθεν ἐκ δόρυ γαίης,
δὴν: Od. 13:189: ἤδη δὴν ἀπεών· περὶ γὰρ θεὸς ἠέρα χεῦε
δὴν: Od. 14:330: ἤδη δὴν ἀπεών, ἢ ἀμφαδὸν ἦε κρυφηδόν.
δὴν: Od. 14:376: ἠμὲν οἳ ἄχνυνται δὴν οἰχομένοιο ἄνακτος,
δὴν: Od. 14:416: δὴν ἔχομεν πάσχοντες ὑῶν ἕνεκ’ ἀργιοδόντων·
δὴν: Od. 15:270: ἦλθον πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο.”
δὴν: Od. 17:72: ξεῖνον ἄγων ἀγορήνδε διὰ πτόλιν· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
δὴν: Od. 18:313: “δμῳαὶ Ὀδυσσῆος, δὴν οἰχομένοιο ἄνακτος,
δὴν: Od. 19:299: ἤδη δὴν ἀπεών, ἢ ἀμφαδὸν ἦε κρυφηδόν.
δὴν: Od. 20:155: οὐ γὰρ δὴν μνηστῆρες ἀπέσσονται μεγάροιο,
δὴν: Od. 20:216: κτήματα δάσσασθαι δὴν οἰχομένοιο ἄνακτος.
δὴν: Od. 20:290: μνάσκετ’ Ὀδυσσῆος δὴν οἰχομένοιο δάμαρτα.
δὴν: Od. 21:426: δὴν ἔκαμον τανύων· ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν,
δήν: Od. 22:473: ἤσπαιρον δὲ πόδεσσι μίνυνθά περ, οὔ τι μάλα δήν.
δὴν: Od. 23:93: ἡ δ’ ἄνεω δὴν ἧστο, τάφος δέ οἱ ἦτορ ἵκανεν·
δὴν: Od. 24:125: μνώμεθ’ Ὀδυσσῆος δὴν οἰχομένοιο δάμαρτα·
δηναιὸς: Il. 5:407: ὅττι μάλ’ οὐ δηναιὸς ὃς ἀθανάτοισι μάχηται,
δήνεα: Il. 4:361: ἤπια δήνεα οἶδε· τὰ γὰρ φρονέεις ἅ τ’ ἐγώ περ.
δήνεα: Od. 10:289: πάντα δέ τοι ἐρέω ὀλοφώϊα δήνεα Κίρκης.
δήνεα: Od. 23:82: δήνεα εἴρυσθαι, μάλα περ πολύϊδριν ἐοῦσαν·
δήομεν: Od. 4:544: κλαῖ’, ἐπεὶ οὐκ ἄνυσίν τινα δήομεν· ἀλλὰ τάχιστα
δήομεν: Od. 6:291: δήομεν ἀγλαὸν ἄλσος Ἀθήνης ἄγχι κελεύθου
δήομεν: Od. 16:44: “ἧσο, ξεῖν’· ἡμεῖς δὲ καὶ ἄλλοθι δήομεν ἕδρην
δῄουν: Il. 5:452: δῄουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήθεσσι βοείας
δῄουν: Il. 11:71: δῄουν, οὐδ’ ἕτεροι μνώοντ’ ὀλοοῖο φόβοιο.
δῄουν: Il. 12:425: δῄουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήθεσσι βοείας
δῄουν: Il. 15:708: δῄουν ἀλλήλους αὐτοσχεδόν· οὐδ’ ἄρα τοί γε
δῄουν: Il. 16:771: δῄουν, οὐδ’ ἕτεροι μνώοντ’ ὀλοοῖο φόβοιο.
δηριάασθαι: Il. 16:96: θήῃς, τοὺς δ’ ἔτ’ ἐᾶν πεδίον κάτα δηριάασθαι.
δηριάασθαι: Il. 17:734: πρόσσω ἀΐξας περὶ νεκροῦ δηριάασθαι.
δηριάασθον: Il. 12:421: ἀλλ’ ὥς τ’ ἀμφ’ οὔροισι δύ’ ἀνέρε δηριάασθον
δηριαάσθων: Il. 21:467: παυώμεσθα μάχης· οἳ δ’ αὐτοὶ δηριαάσθων.
δῆριν: Il. 17:158: ἀνδράσι δυσμενέεσσι πόνον καὶ δῆριν ἔθεντο,
δῆριν: Od. 24:515: υἱός θ’ υἱωνός τ’ ἀρετῆς πέρι δῆριν ἔχουσι.”
δηρινθήτην: Il. 16:756: τὼ περὶ Κεβριόναο λέονθ’ ὣς δηρινθήτην,
δηριόωντο: Od. 8:78: χαῖρε νόῳ, ὅ τ’ ἄριστοι Ἀχαιῶν δηριόωντο.
δηρίσαντο: Od. 8:76: ὥς ποτε δηρίσαντο θεῶν ἐν δαιτὶ θαλείῃ
δηρόν: Il. 2:298: αἰσχρόν τοι δηρόν τε μένειν κενεόν τε νέεσθαι.
δηρὸν: Il. 2:435: μηκέτι νῦν δήθ’ αὖθι λεγώμεθα, μηδ’ ἔτι δηρὸν
δηρὸν: Il. 5:120: δηρὸν ἔτ’ ὄψεσθαι λαμπρὸν φάος ἠελίοιο.
δηρὸν: Il. 5:285: δηρὸν ἔτ’ ἀνσχήσεσθαι· ἐμοὶ δὲ μέγ’ εὖχος ἔδωκας.
δηρὸν: Il. 5:885: ἀλλά μ’ ὑπήνεικαν ταχέες πόδες· ἦ τέ κε δηρὸν
δηρὸν: Il. 5:895: ἀλλ’ οὐ μάν σ’ ἔτι δηρὸν ἀνέξομαι ἄλγε’ ἔχοντα·
δηρὸν: Il. 9:415: ὤλετό μοι κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν
δηρὸν: Il. 10:371: δηρὸν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἀλύξειν αἰπὺν ὄλεθρον.
δηρὸν: Il. 12:300: δηρὸν ἔῃ κρειῶν, κέλεται δέ ἑ θυμὸς ἀγήνωρ
δηρὸν: Il. 13:151: παρμένετ’· οὔ τοι δηρὸν ἐμὲ σχήσουσιν Ἀχαιοὶ
δηρὸν: Il. 14:206: ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται
δηρὸν: Il. 14:304: ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται
δηρὸν: Il. 14:483: δηρὸν ἄτιτος ἔῃ· τὼ καί κέ τις εὔχεται ἀνὴρ
δηρὸν: Il. 16:852: οὔ θην οὐδ’ αὐτὸς δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη
δηρὸν: Il. 17:41: ἀλλ’ οὐ μὰν ἔτι δηρὸν ἀπείρητος πόνος ἔσται
δηρὸν: Il. 18:125: γνοῖεν δ’ ὡς δὴ δηρὸν ἐγὼ πολέμοιο πέπαυμαι·
δηρὸν: Il. 18:133: δηρὸν ἐπαγλαϊεῖσθαι, ἐπεὶ φόνος ἐγγύθεν αὐτῷ.
δηρὸν: Il. 18:248: ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ’ ἀλεγεινῆς.
δηρὸν: Il. 19:46: ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ’ ἀλεγεινῆς.
δηρὸν: Il. 19:64: δηρὸν ἐμῆς καὶ σῆς ἔριδος μνήσεσθαι ὀΐω.
δηρὸν: Il. 20:43: ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ’ ἀλεγεινῆς·
δηρὸν: Il. 20:422: δηρὸν ἑκὰς στρωφᾶσθ’, ἀλλ’ ἀντίος ἦλθ’ Ἀχιλῆϊ
δηρὸν: Il. 21:391: ἔνθ’ οἵ γ’ οὐκέτι δηρὸν ἀφέστασαν· ἦρχε γὰρ Ἄρης
δηρὸν: Il. 24:131: μίσγεσθ’· οὐ γάρ μοι δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη
δηρόν: Od. 1:203: οὔ τοι ἔτι δηρόν γε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης
δηρὸν: Od. 2:285: σοὶ δ’ ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται ἣν σὺ μενοινᾷς·
δηρὸν: Od. 4:109: κείνου, ὅπως δὴ δηρὸν ἀποίχεται, οὐδέ τι ἴδμεν,
δηρὸν: Od. 5:396: δηρὸν τηκόμενος, στυγερὸς δέ οἱ ἔχραε δαίμων,
δηρὸν: Od. 6:220: χρίσομαι· ἦ γὰρ δηρὸν ἀπὸ χροός ἐστιν ἀλοιφή.
δηρὸν: Od. 6:250: ἁρπαλέως· δηρὸν γὰρ ἐδητύος ἦεν ἄπαστος.
δηρὸν: Od. 8:33: ἐνθάδ’ ὀδυρόμενος δηρὸν μένει εἵνεκα πομπῆς.
δηρὸν: Od. 8:150: σοὶ δ’ ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται, ἀλλά τοι ἤδη
δηρὸν: Od. 10:260: ἐξεφάνη· δηρὸν δὲ καθήμενος ἐσκοπίαζον.”
δηρὸν: Od. 16:171: δηρὸν ἀπὸ σφῶϊν ἔσομαι μεμαυῖα μάχεσθαι.”
δηρὸν: Od. 18:146: δηρὸν ἀπέσσεσθαι· μάλα δὲ σχεδόν. ἀλλά σε δαίμων
δηρὸν: Od. 19:302: δηρὸν ἀπεσσεῖται· ἔμπης δέ τοι ὅρκια δώσω.
δηρὸν: Od. 21:112: δηρὸν ἀποτρωπᾶσθε τανυστύος, ὄφρα ἴδωμεν.
δηρὸν: Od. 24:395: δηρὸν γὰρ σίτῳ ἐπιχειρήσειν μεμαῶτες
δῆσα: Od. 9:99: νηυσὶ δ’ ἐνὶ γλαφυρῇσιν ὑπὸ ζυγὰ δῆσα ἐρύσσας·
δῆσαι: Il. 24:190: ὁπλίσαι ἠνώγει, πείρινθα δὲ δῆσαι ἐπ’ αὐτῆς.
δησαίμην: Il. 8:26: δησαίμην, τὰ δέ κ’ αὖτε μετήορα πάντα γένοιτο.
δησάμενοι: Od. 2:430: δησάμενοι δ’ ἄρα ὅπλα θοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν
δησάμενοι: Od. 8:37: δησάμενοι δ’ εὖ πάντες ἐπὶ κληῖσιν ἐρετμὰ
δησάμενος: Il. 17:290: δησάμενος τελαμῶνι παρὰ σφυρὸν ἀμφὶ τένοντας
δησάμενος: Od. 16:155: δησάμενος δ’ ὑπὸ ποσσὶ πόλινδ’ ἴεν. οὐδ’ ἄρ’ Ἀθήνην
δῆσαν: Il. 5:386: παῖδες Ἀλωῆος, δῆσαν κρατερῷ ἐνὶ δεσμῷ·
δῆσαν: Il. 8:544: δῆσαν δ’ ἱμάντεσσι παρ’ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος·
δῆσαν: Il. 24:267: καλὴν πρωτοπαγέα, πείρινθα δὲ δῆσαν ἐπ’ αὐτῆς,
δῆσαν: Od. 19:457: δῆσαν ἐπισταμένως, ἐπαοιδῇ δ’ αἷμα κελαινὸν
δήσαντες: Il. 10:443: ἠέ με δήσαντες λίπετ’ αὐτόθι νηλέϊ δεσμῷ,
δήσαντες: Il. 13:572: ἰλλάσιν οὐκ ἐθέλοντα βίῃ δήσαντες ἄγουσιν·
δησάντων: Od. 12:50: δησάντων σ’ ἐν νηῒ θοῇ χεῖράς τε πόδας τε
δήσας: Il. 2:231: ὅν κεν ἐγὼ δήσας ἀγάγω ἢ ἄλλος Ἀχαιῶν,
δήσας: Od. 10:96: αὐτοῦ ἐπ’ ἐσχατιῇ, πέτρης ἐκ πείσματα δήσας.
δησάσκετο: Il. 24:15: Ἕκτορα δ’ ἕλκεσθαι δησάσκετο δίφρου ὄπισθεν,
δήσατ’: Od. 12:161: δήσατ’ ἐν ἀργαλέῳ, ὄφρ’ ἔμπεδον αὐτόθι μίμνω,
δῆσε: Il. 5:730: δῆσε χρύσειον καλὸν ζυγόν, ἐν δὲ λέπαδνα
δῆσε: Il. 21:30: δῆσε δ’ ὀπίσσω χεῖρας ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι,
δήσειν: Il. 21:454: δήσειν, καὶ περάαν νήσων ἔπι τηλεδαπάων·
δῆσεν: Il. 18:100: ἔφθιτ’, ἐμεῖο δὲ δῆσεν ἀρῆς ἀλκτῆρα γενέσθαι.
δῆσεν: Il. 23:854: λεπτῇ μηρίνθῳ δῆσεν ποδός, ἧς ἄρ’ ἀνώγει
δῃωθέντες: Od. 9:66: οἳ θάνον ἐν πεδίῳ Κικόνων ὕπο δῃωθέντες.
δῃωθέντων: Il. 4:417: τούτῳ δ’ αὖ μέγα πένθος Ἀχαιῶν δῃωθέντων.
δῃῶν: Il. 17:65: δῃῶν· ἀμφὶ δὲ τόν γε κύνες τ’ ἄνδρές τε νομῆες
δῃώσαντε: Il. 22:218: Ἕκτορα δῃώσαντε μάχης ἄατόν περ ἐόντα.
δῃώσαντες: Il. 16:158: οἵ τ’ ἔλαφον κεραὸν μέγαν οὔρεσι δῃώσαντες
δῃώσας: Il. 8:534: χαλκῷ δῃώσας ἔναρα βροτόεντα φέρωμαι.
δῃώσας: Il. 14:517: δῃώσας· ψυχὴ δὲ κατ’ οὐταμένην ὠτειλὴν
δῃώσας: Il. 18:83: δῃώσας ἀπέδυσε πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι
δῃώσειν: Il. 9:243: δῃώσειν παρὰ τῇσιν ὀρινομένους ὑπὸ καπνοῦ.
δῃώσῃ: Il. 16:650: χαλκῷ δῃώσῃ, ἀπό τ’ ὤμων τεύχε’ ἕληται,
δῃώσωσιν: Il. 4:416: Τρῶας δῃώσωσιν ἕλωσί τε Ἴλιον ἱρήν,
δῃώσωσιν: Il. 12:227: χαλκῷ δῃώσωσιν ἀμυνόμενοι περὶ νηῶν.
δι’: Il. 2:458: αἴγλη παμφανόωσα δι’ αἰθέρος οὐρανὸν ἷκε.
δῖ’: Il. 2:820: Αἰνείας, τὸν ὑπ’ Ἀγχίσῃ τέκε δῖ’ Ἀφροδίτη
δῖ’: Il. 3:389: τῇ μιν ἐεισαμένη προσεφώνεε δῖ’ Ἀφροδίτη·
δῖ’: Il. 3:413: Τὴν δὲ χολωσαμένη προσεφώνεε δῖ’ Ἀφροδίτη·
δι’: Il. 4:481: δεξιόν· ἀντικρὺ δὲ δι’ ὤμου χάλκεον ἔγχος
δῖ’: Il. 5:370: ἣ δ’ ἐν γούνασι πῖπτε Διώνης δῖ’ Ἀφροδίτη
δι’: Il. 5:503: λευκοὶ ὕπερθε γένοντο κονισάλῳ, ὅν ῥα δι’ αὐτῶν
δι’: Il. 5:752: τῇ ῥα δι’ αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους·
δῖ’: Il. 6:160: τῷ δὲ γυνὴ Προίτου ἐπεμήνατο δῖ’ Ἄντεια
δι’: Il. 6:226: ἔγχεα δ’ ἀλλήλων ἀλεώμεθα καὶ δι’ ὁμίλου·
δι’: Il. 7:340: ὄφρα δι’ αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη·
δι’: Il. 7:439: ὄφρα δι’ αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη·
δι’: Il. 8:396: τῇ ῥα δι’ αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους.
δι’: Il. 9:474: φεῦγον ἔπειτ’ ἀπάνευθε δι’ Ἑλλάδος εὐρυχόροιο,
δι’: Il. 10:41: νύκτα δι’ ἀμβροσίην· μάλα τις θρασυκάρδιος ἔσται.
δι’: Il. 10:83: νύκτα δι’ ὀρφναίην, ὅτε θ’ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι,
δι’: Il. 10:142: νύκτα δι’ ἀμβροσίην, ὅ τι δὴ χρειὼ τόσον ἵκει;
δι’: Il. 10:185: ἔρχηται δι’ ὄρεσφι· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ἐπ’ αὐτῷ
δι’: Il. 10:276: νύκτα δι’ ὀρφναίην, ἀλλὰ κλάγξαντος ἄκουσαν.
δι’: Il. 10:386: νύκτα δι’ ὀρφναίην, ὅτε θ’ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι;
δι’: Il. 11:97: ἀλλὰ δι’ αὐτῆς ἦλθε καὶ ὀστέου, ἐγκέφαλος δὲ
δι’: Il. 11:147: ὅλμον δ’ ὣς ἔσσευε κυλίνδεσθαι δι’ ὁμίλου.
δι’: Il. 12:191: Ἀντιφάτην μὲν πρῶτον ἐπαΐξας δι’ ὁμίλου
δι’: Il. 13:204: ἧκε δέ μιν σφαιρηδὸν ἑλιξάμενος δι’ ὁμίλου·
δι’: Il. 13:519: υἱὸν Ἐνυαλίοιο· δι’ ὤμου δ’ ὄβριμον ἔγχος
δι’: Il. 14:287: μακροτάτη πεφυυῖα δι’ ἠέρος αἰθέρ’ ἵκανεν·
δι’: Il. 14:450: υἱὸν Ἀρηϊλύκοιο, δι’ ὤμου δ’ ὄβριμον ἔγχος
δι’: Il. 15:41: μὴ δι’ ἐμὴν ἰότητα Ποσειδάων ἐνοσίχθων
δι’: Il. 17:49: ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή,
δι’: Il. 17:293: τὸν δ’ υἱὸς Τελαμῶνος ἐπαΐξας δι’ ὁμίλου
δι’: Il. 17:425: χάλκεον οὐρανὸν ἷκε δι’ αἰθέρος ἀτρυγέτοιο·
δι’: Il. 19:351: οὐρανοῦ ἐκκατεπᾶλτο δι’ αἰθέρος. αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
δι’: Il. 20:398: οὐδ’ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν, ἀλλὰ δι’ αὐτῆς
δι’: Il. 20:473: δουρὶ κατ’ οὖς· εἶθαρ δὲ δι’ οὔατος ἦλθ’ ἑτέροιο
δι’: Il. 22:327: ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή·
δι’: Il. 23:696: οἵ μιν ἄγον δι’ ἀγῶνος ἐφελκομένοισι πόδεσσιν
δι’: Il. 24:363: νύκτα δι’ ἀμβροσίην, ὅτε θ’ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι;
δι’: Od. 9:143: νύκτα δι’ ὀρφναίην, οὐδὲ προὐφαίνετ’ ἰδέσθαι·
δι’: Od. 9:400: ᾤκεον ἐν σπήεσσι δι’ ἄκριας ἠνεμοέσσας.
δι’: Od. 9:404: νύκτα δι’ ἀμβροσίην καὶ ἀΰπνους ἄμμε τίθησθα;
δι’: Od. 10:281: “πῇ δὴ αὖτ’, ὦ δύστηνε, δι’ ἄκριας ἔρχεαι οἶος,
δι’: Od. 10:391: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἔστησαν ἐναντίοι, ἡ δὲ δι’ αὐτῶν
δι’: Od. 10:508: ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ νηῒ δι’ Ὠκεανοῖο περήσῃς,
δι’: Od. 14:2: χῶρον ἀν’ ὑλήεντα δι’ ἄκριας, ᾗ οἱ Ἀθήνη
δι’: Od. 15:8: νύκτα δι’ ἀμβροσίην μελεδήματα πατρὸς ἔγειρεν.
δι’: Od. 15:293: λάβρον ἐπαιγίζοντα δι’ αἰθέρος, ὄφρα τάχιστα
δῖ’: Od. 16:461: “ἦλθες, δῖ’ Εὔμαιε· τί δὴ κλέος ἔστ’ ἀνὰ ἄστυ;
δῖ’: Od. 17:508: “ἔρχεο, δῖ’ Εὔμαιε, κιὼν τὸν ξεῖνον ἄνωχθι
δι’: Od. 19:523: κτεῖνε δι’ ἀφραδίας, κοῦρον Ζήθοιο ἄνακτος·
δῖ’: Od. 20:68: ὀρφαναὶ ἐν μεγάροισι, κόμισσε δὲ δῖ’ Ἀφροδίτη
δῖ’: Od. 21:234: ἀλλὰ σύ, δῖ’ Εὔμαιε, φέρων ἀνὰ δώματα τόξον
δι’: Od. 22:16: ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή.
δῖ’: Od. 22:157: ἀλλ’ ἴθι, δῖ’ Εὔμαιε, θύρην ἐπίθες θαλάμοιο,
δι’: Od. 23:67: τῶ δι’ ἀτασθαλίας ἔπαθον κακόν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
διὰ: Il. 1:72: ἣν διὰ μαντοσύνην, τήν οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων·
Δία: Il. 1:394: ἐλθοῦσ’ Οὔλυμπον δὲ Δία λίσαι, εἴ ποτε δή τι
Δία: Il. 1:502: λισσομένη προσέειπε Δία Κρονίωνα ἄνακτα·
Δία: Il. 1:539: αὐτίκα κερτομίοισι Δία Κρονίωνα προσηύδα·
διὰ: Il. 1:600: ὡς ἴδον Ἥφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα.
Δία: Il. 2:2: εὗδον παννύχιοι, Δία δ’ οὐκ ἔχε νήδυμος ὕπνος,
διὰ: Il. 2:40: Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας.
διὰ: Il. 2:57: ἀμβροσίην διὰ νύκτα· μάλιστα δὲ Νέστορι δίῳ
διὰ: Il. 2:655: οἳ Ῥόδον ἀμφενέμοντο διὰ τρίχα κοσμηθέντες
δῖα: Il. 2:714: Εὔμηλος, τὸν ὑπ’ Ἀδμήτῳ τέκε δῖα γυναικῶν
διὰ: Il. 3:61: ὅς τ’ εἶσιν διὰ δουρὸς ὑπ’ ἀνέρος ὅς ῥά τε τέχνῃ
δῖα: Il. 3:171: Τὸν δ’ Ἑλένη μύθοισιν ἀμείβετο δῖα γυναικῶν·
δῖα: Il. 3:228: Τὸν δ’ Ἑλένη τανύπεπλος ἀμείβετο δῖα γυναικῶν·
διὰ: Il. 3:263: τὼ δὲ διὰ Σκαιῶν πεδίον δ’ ἔχον ὠκέας ἵππους.
διὰ: Il. 3:357: διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
διὰ: Il. 3:358: καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο·
δῖα: Il. 3:423: ἣ δ’ εἰς ὑψόροφον θάλαμον κίε δῖα γυναικῶν.
διὰ: Il. 4:135: διὰ μὲν ἂρ ζωστῆρος ἐλήλατο δαιδαλέοιο,
διὰ: Il. 4:136: καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο
διὰ: Il. 4:138: ἥ οἱ πλεῖστον ἔρυτο· διὰ πρὸ δὲ εἴσατο καὶ τῆς.
διὰ: Il. 4:230: γυῖα λάβῃ κάματος πολέας διὰ κοιρανέοντα·
διὰ: Il. 4:495: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ,
διὰ: Il. 4:502: κόρσην· ἣ δ’ ἑτέροιο διὰ κροτάφοιο πέρησεν
διὰ: Il. 5:41: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε,
διὰ: Il. 5:57: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν,
δῖα: Il. 5:70: ὅς ῥα νόθος μὲν ἔην, πύκα δ’ ἔτρεφε δῖα Θεανὼ
διὰ: Il. 5:99: θώρηκος γύαλον· διὰ δ’ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός,
διὰ: Il. 5:113: αἷμα δ’ ἀνηκόντιζε διὰ στρεπτοῖο χιτῶνος.
διὰ: Il. 5:158: δέξατο· χηρωσταὶ δὲ διὰ κτῆσιν δατέοντο.
διὰ: Il. 5:189: δεξιὸν ἀντικρὺ διὰ θώρηκος γυάλοιο·
διὰ: Il. 5:250: θῦνε διὰ προμάχων, μή πως φίλον ἦτορ ὀλέσσῃς.
διὰ: Il. 5:281: καὶ βάλε Τυδεΐδαο κατ’ ἀσπίδα· τῆς δὲ διὰ πρὸ
διὰ: Il. 5:338: ἀμβροσίου διὰ πέπλου, ὅν οἱ Χάριτες κάμον αὐταί,
δῖα: Il. 5:381: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Διώνη, δῖα θεάων·
Δία: Il. 5:419: κερτομίοις ἐπέεσσι Δία Κρονίδην ἐρέθιζον.
διὰ: Il. 5:538: ἣ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός,
διὰ: Il. 5:539: νειαίρῃ δ’ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσε·
διὰ: Il. 5:545: Ἀλφειοῦ, ὅς τ’ εὐρὺ ῥέει Πυλίων διὰ γαίης,
διὰ: Il. 5:562: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ
διὰ: Il. 5:566: βῆ δὲ διὰ προμάχων· περὶ γὰρ δίε ποιμένι λαῶν
διὰ: Il. 5:681: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ
διὰ: Il. 5:858: τῇ ῥά μιν οὖτα τυχών, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψεν,
δῖα: Il. 6:305: πότνι’ Ἀθηναίη ἐρυσίπτολι δῖα θεάων
διὰ: Il. 7:247: ἓξ δὲ διὰ πτύχας ἦλθε δαΐζων χαλκὸς ἀτειρής,
διὰ: Il. 7:251: διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
διὰ: Il. 7:252: καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο·
διὰ: Il. 8:259: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν·
διά: Il. 8:343: αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν
διὰ: Il. 8:510: μή πως καὶ διὰ νύκτα κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
διὰ: Il. 9:333: δεξάμενος διὰ παῦρα δασάσκετο, πολλὰ δ’ ἔχεσκεν.
διὰ: Il. 9:464: εὑόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸς Ἡφαίστοιο,
Δία: Il. 9:507: λίσσονται δ’ ἄρα ταί γε Δία Κρονίωνα κιοῦσαι
διὰ: Il. 10:101: μή πως καὶ διὰ νύκτα μενοινήσωσι μάχεσθαι.
δῖα: Il. 10:290: σὺν σοὶ δῖα θεά, ὅτε οἱ πρόφρασσα παρέστης.
διὰ: Il. 10:297: βάν ῥ’ ἴμεν ὥς τε λέοντε δύω διὰ νύκτα μέλαιναν
διά: Il. 10:298: ἂμ φόνον, ἂν νέκυας, διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα.
διὰ: Il. 10:375: βαμβαίνων· ἄραβος δὲ διὰ στόμα γίγνετ’ ὀδόντων·
διὰ: Il. 10:394: ἠνώγει δέ μ’ ἰόντα θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν
διὰ: Il. 10:468: μὴ λάθοι αὖτις ἰόντε θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν.
διά: Il. 10:469: τὼ δὲ βάτην προτέρω διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα,
διὰ: Il. 10:497: τὴν νύκτ’ Οἰνεΐδαο πάϊς διὰ μῆτιν Ἀθήνης.
διὰ: Il. 11:118: καρπαλίμως δ’ ἤϊξε διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην
διὰ: Il. 11:342: θῦνε διὰ προμάχων, εἷος φίλον ὤλεσε θυμόν.
διὰ: Il. 11:358: τῆλε διὰ προμάχων, ὅθι οἱ καταείσατο γαίης
διὰ: Il. 11:377: ταρσὸν δεξιτεροῖο ποδός· διὰ δ’ ἀμπερὲς ἰὸς
διὰ: Il. 11:398: ἐκ πόδος ἕλκ’, ὀδύνη δὲ διὰ χροὸς ἦλθ’ ἀλεγεινή.
διὰ: Il. 11:435: διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
διὰ: Il. 11:436: καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο,
διὰ: Il. 11:448: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε,
διὰ: Il. 11:753: τόφρα γὰρ οὖν ἑπόμεσθα διὰ σπιδέος πεδίοιο
διὰ: Il. 12:62: ἀφραδέως διὰ τάφρον ἐλαύνομεν ὠκέας ἵππους·
διὰ: Il. 12:104: τῶν ἄλλων μετά γ’ αὐτόν· ὃ δ’ ἔπρεπε καὶ διὰ πάντων.
διὰ: Il. 12:183: δουρὶ βάλεν Δάμασον κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου·
διὰ: Il. 12:184: οὐδ’ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν, ἀλλὰ διὰ πρὸ
διά: Il. 12:308: τεῖχος ἐπαΐξαι διά τε ῥήξασθαι ἐπάλξεις.
διὰ: Il. 12:404: Αἴας δ’ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος, οὐδὲ διὰ πρὸ
διὰ: Il. 13:388: λαιμὸν ὑπ’ ἀνθερεῶνα, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν.
διὰ: Il. 13:507: ῥῆξε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς
διὰ: Il. 13:595: ἀντικρὺ διὰ χειρὸς ἐλήλατο χάλκεον ἔγχος.
διὰ: Il. 13:607: οὔτασεν, οὐδὲ διὰ πρὸ δυνήσατο χαλκὸν ἐλάσσαι·
διὰ: Il. 13:647: ἐγγύθεν, οὐδὲ διὰ πρὸ δυνήσατο χαλκὸν ἐλάσσαι
διὰ: Il. 13:755: κεκλήγων, διὰ δὲ Τρώων πέτετ’ ἠδ’ ἐπικούρων.
διὰ: Il. 14:91: μῦθον, ὃν οὔ κεν ἀνήρ γε διὰ στόμα πάμπαν ἄγοιτο
δῖα: Il. 14:184: κρηδέμνῳ δ’ ἐφύπερθε καλύψατο δῖα θεάων
δῖα: Il. 14:346: τοῖσι δ’ ὑπὸ χθὼν δῖα φύεν νεοθηλέα ποίην,
διὰ: Il. 14:493: ἐκ δ’ ὦσε γλήνην· δόρυ δ’ ὀφθαλμοῖο διὰ πρὸ
διὰ: Il. 14:494: καὶ διὰ ἰνίου ἦλθεν, ὃ δ’ ἕζετο χεῖρε πετάσσας
διὰ: Il. 14:516: οὖτα κατὰ λαπάρην, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς ἄφυσσε
διά: Il. 15:1: Αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν
διὰ: Il. 15:71: Ἴλιον αἰπὺ ἕλοιεν Ἀθηναίης διὰ βουλάς.
διὰ: Il. 15:342: φεύγοντ’ ἐν προμάχοισι, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν.
Δία: Il. 16:232: οὐρανὸν εἰσανιδών· Δία δ’ οὐ λάθε τερπικέραυνον·
διὰ: Il. 16:309: ἔγχεϊ ὀξυόεντι, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε·
διὰ: Il. 16:405: γναθμὸν δεξιτερόν, διὰ δ’ αὐτοῦ πεῖρεν ὀδόντων,
διὰ: Il. 16:582: ἴθυσεν δὲ διὰ προμάχων ἴρηκι ἐοικὼς
διὰ: Il. 16:821: νείατον ἐς κενεῶνα, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε·
διὰ: Il. 17:3: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ,
διὰ: Il. 17:87: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ
διὰ: Il. 17:124: βῆ δὲ διὰ προμάχων, ἅμα δὲ ξανθὸς Μενέλαος.
διὰ: Il. 17:281: ἴθυσεν δὲ διὰ προμάχων συῒ εἴκελος ἀλκὴν
διὰ: Il. 17:283: ῥηϊδίως ἐκέδασσεν, ἑλιξάμενος διὰ βήσσας·
διὰ: Il. 17:294: πλῆξ’ αὐτοσχεδίην κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου·
διὰ: Il. 17:309: τὸν βάλ’ ὑπὸ κληῗδα μέσην· διὰ δ’ ἀμπερὲς ἄκρη
διὰ: Il. 17:314: ῥῆξε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς
διὰ: Il. 17:393: πολλῶν ἑλκόντων, τάνυται δέ τε πᾶσα διὰ πρό·
διὰ: Il. 17:518: ἣ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός,
διὰ: Il. 17:519: νειαίρῃ δ’ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσεν.
διὰ: Il. 17:522: ἶνα τάμῃ διὰ πᾶσαν, ὃ δὲ προθορὼν ἐρίπῃσιν,
διὰ: Il. 17:579: ἀΐξαντα φόβον δέ, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε·
διὰ: Il. 17:592: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ.
διὰ: Il. 17:618: ὦσε δόρυ πρυμνόν, διὰ δὲ γλῶσσαν τάμε μέσσην.
διά: Il. 17:729: ἄψ τ’ ἀνεχώρησαν διά τ’ ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος.
δῖα: Il. 18:205: ἀμφὶ δέ οἱ κεφαλῇ νέφος ἔστεφε δῖα θεάων
δῖα: Il. 18:388: Ὣς ἄρα φωνήσασα πρόσω ἄγε δῖα θεάων.
δῖα: Il. 19:6: μύρονθ’· ἣ δ’ ἐν τοῖσι παρίστατο δῖα θεάων,
διὰ: Il. 19:90: ἀλλὰ τί κεν ῥέξαιμι; θεὸς διὰ πάντα τελευτᾷ.
Δία: Il. 19:120: αὐτὴ δ’ ἀγγελέουσα Δία Κρονίωνα προσηύδα·
διὰ: Il. 20:111: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ.
διὰ: Il. 20:269: ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας, αἳ δ’ ἄρ’ ἔτι τρεῖς
διὰ: Il. 20:276: λεπτοτάτη δ’ ἐπέην ῥινὸς βοός· ἣ δὲ διὰ πρὸ
διὰ: Il. 20:280: ἔστη ἱεμένη, διὰ δ’ ἀμφοτέρους ἕλε κύκλους
διὰ: Il. 20:397: νύξε κατὰ κρόταφον, κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου.
διὰ: Il. 20:412: θῦνε διὰ προμάχων, εἷος φίλον ὤλεσε θυμόν.
διὰ: Il. 20:479: ἀγκῶνος, τῇ τόν γε φίλης διὰ χειρὸς ἔπειρεν
διὰ: Il. 21:164: καί ῥ’ ἑτέρῳ μὲν δουρὶ σάκος βάλεν, οὐδὲ διὰ πρὸ
διὰ: Il. 21:398: ἰθὺς ἐμεῦ ὦσας, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψας;
διά: Il. 22:190: ὄρσας ἐξ εὐνῆς διά τ’ ἄγκεα καὶ διὰ βήσσας·
διὰ: Il. 22:190: ὄρσας ἐξ εὐνῆς διά τ’ ἄγκεα καὶ διὰ βήσσας·
διὰ: Il. 22:284: ἀλλ’ ἰθὺς μεμαῶτι διὰ στήθεσφιν ἔλασσον
διὰ: Il. 22:309: ὅς τ’ εἶσιν πεδίον δὲ διὰ νεφέων ἐρεβεννῶν
διὰ: Il. 23:33: εὑόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸς Ἡφαίστοιο·
διὰ: Il. 23:122: ἐλδόμεναι πεδίοιο διὰ ῥωπήϊα πυκνά.
διά: Il. 23:806: ψαύσῃ δ’ ἐνδίνων διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα,
διὰ: Il. 23:846: ἣ δέ θ’ ἑλισσομένη πέτεται διὰ βοῦς ἀγελαίας,
δῖα: Il. 24:93: Ὣς ἄρα φωνήσασα κάλυμμ’ ἕλε δῖα θεάων
διὰ: Il. 24:320: δεξιὸς ἀΐξας διὰ ἄστεος· οἳ δὲ ἰδόντες
διὰ: Il. 24:366: τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν
δῖα: Il. 24:417: ἕλκει ἀκηδέστως ἠὼς ὅτε δῖα φανήῃ,
διὰ: Il. 24:653: τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν,
δῖα: Od. 1:14: νύμφη πότνι’ ἔρυκε Καλυψώ, δῖα θεάων,
δῖα: Od. 1:332: ἡ δ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
διά: Od. 2:154: δεξιὼ ἤϊξαν διά τ’ οἰκία καὶ πόλιν αὐτῶν.
δῖα: Od. 3:266: δῖα Κλυταιμνήστρη· φρεσὶ γὰρ κέχρητ’ ἀγαθῇσι·
διὰ: Od. 4:24: βῆ δ’ ἴμεν ἀγγελέων διὰ δώματα ποιμένι λαῶν,
δῖα: Od. 4:305: πὰρ δ’ Ἑλένη τανύπεπλος ἐλέξατο, δῖα γυναικῶν.
δῖα: Od. 4:382: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
δῖα: Od. 4:398: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
διὰ: Od. 4:679: βῆ δ’ ἴμεν ἀγγελέων διὰ δώματα Πηνελοπείῃ·
δῖα: Od. 5:78: ἠγνοίησεν ἰδοῦσα Καλυψώ, δῖα θεάων·
δῖα: Od. 5:85: Ἑρμείαν δ’ ἐρέεινε Καλυψώ, δῖα θεάων,
δῖα: Od. 5:116: ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ Καλυψώ, δῖα θεάων,
δῖα: Od. 5:159: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσεφώνεε δῖα θεάων·
δῖα: Od. 5:180: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ Καλυψώ, δῖα θεάων,
δῖα: Od. 5:192: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο δῖα θεάων
δῖα: Od. 5:202: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε Καλυψώ, δῖα θεάων·
δῖα: Od. 5:242: ἡ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Καλυψώ, δῖα θεάων,
δῖα: Od. 5:246: τόφρα δ’ ἔνεικε τέρετρα Καλυψώ, δῖα θεάων·
δῖα: Od. 5:258: τόφρα δὲ φάρε’ ἔνεικε Καλυψώ, δῖα θεάων,
δῖα: Od. 5:263: τῷ δ’ ἄρα πέμπτῳ πέμπ’ ἀπὸ νήσου δῖα Καλυψώ,
δῖα: Od. 5:276: τὴν γὰρ δή μιν ἄνωγε Καλυψώ, δῖα θεάων,
δῖα: Od. 5:321: εἵματα γάρ ἑ βάρυνε, τά οἱ πόρε δῖα Καλυψώ.
διὰ: Od. 5:363: αὐτὰρ ἐπὴν δή μοι σχεδίην διὰ κῦμα τινάξῃ,
δῖα: Od. 5:372: εἵματα δ’ ἐξαπέδυνε, τά οἱ πόρε δῖα Καλυψώ.
διὰ: Od. 6:50: βῆ δ’ ἴμεναι διὰ δώμαθ’, ἵν’ ἀγγείλειε τοκεῦσι,
διὰ: Od. 7:40: ἐρχόμενον κατὰ ἄστυ διὰ σφέας· οὐ γὰρ Ἀθήνη
διὰ: Od. 7:139: αὐτὰρ ὁ βῆ διὰ δῶμα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
διὰ: Od. 8:82: Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι Διὸς μεγάλου διὰ βουλάς.
διὰ: Od. 8:520: νικῆσαι καὶ ἔπειτα διὰ μεγάθυμον Ἀθήνην.
δῖα: Od. 9:29: ἦ μέν μ’ αὐτόθ’ ἔρυκε Καλυψώ, δῖα θεάων,
διὰ: Od. 9:157: εἱλόμεθ’ ἐκ νηῶν, διὰ δὲ τρίχα κοσμηθέντες
διὰ: Od. 9:291: τοὺς δὲ διὰ μελεϊστὶ ταμὼν ὁπλίσσατο δόρπον·
διὰ: Od. 9:298: κεῖτ’ ἔντοσθ’ ἄντροιο τανυσσάμενος διὰ μήλων.
διὰ: Od. 9:447: “κριὲ πέπον, τί μοι ὧδε διὰ σπέος ἔσσυο μήλων
διὰ: Od. 9:458: τῶ κέ οἱ ἐγκέφαλός γε διὰ σπέος ἄλλυδις ἄλλῃ
διὰ: Od. 10:118: αὐτὰρ ὁ τεῦχε βοὴν διὰ ἄστεος· οἱ δ’ ἀΐοντες
διὰ: Od. 10:150: Κίρκης ἐν μεγάροισι διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην.
διὰ: Od. 10:197: ἔδρακον ὀφθαλμοῖσι διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην.”
δῖα: Od. 10:400: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα προσηύδα δῖα θεάων·
δῖα: Od. 10:455: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα προσηύδα δῖα θεάων·
δῖα: Od. 10:487: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
δῖα: Od. 10:503: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
διὰ: Od. 10:546: αὐτὰρ ἐγὼ διὰ δώματ’ ἰὼν ὤτρυνον ἑταίρους
διὰ: Od. 11:276: Καδμείων ἤνασσε θεῶν ὀλοὰς διὰ βουλάς·
διὰ: Od. 11:282: γῆμεν ἑὸν διὰ κάλλος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα,
διὰ: Od. 11:437: ἐκπάγλως ἤχθηρε γυναικείας διὰ βουλὰς
διὰ: Od. 11:581: Πυθώδ’ ἐρχομένην διὰ καλλιχόρου Πανοπῆος.
δῖα: Od. 12:20: ἡ δ’ ἐν μέσσῳ στᾶσα μετηύδα δῖα θεάων·
δῖα: Od. 12:104: τῷ δ’ ὑπὸ δῖα Χάρυβδις ἀναῤῥυβδεῖ μέλαν ὕδωρ.
δῖα: Od. 12:115: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
δῖα: Od. 12:133: ἃς τέκεν Ἠελίῳ Ὑπερίονι δῖα Νέαιρα.
δῖα: Od. 12:143: ἡ μὲν ἔπειτ’ ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχε δῖα θεάων·
δῖα: Od. 12:155: θέσφαθ’, ἅ μοι Κίρκη μυθήσατο, δῖα θεάων·
διὰ: Od. 12:206: αὐτὰρ ἐγὼ διὰ νηὸς ἰὼν ὤτρυνον ἑταίρους
δῖα: Od. 12:235: ἔνθεν γὰρ Σκύλλη, ἑτέρωθι δὲ δῖα Χάρυβδις
διὰ: Od. 12:284: ἀλλ’ αὔτως διὰ νύκτα θοὴν ἀλάλησθαι ἄνωγας,
διὰ: Od. 12:335: ἀλλ’ ὅτε δὴ διὰ νήσου ἰὼν ἤλυξα ἑταίρους,
διὰ: Od. 12:420: αὐτὰρ ἐγὼ διὰ νηὸς ἐφοίτων, ὄφρ’ ἀπὸ τοίχους
διὰ: Od. 13:21: αὐτὸς ἰὼν διὰ νηός, ὑπὸ ζυγά, μή τιν’ ἑταίρων
διὰ: Od. 13:121: ὤπασαν οἴκαδ’ ἰόντι διὰ μεγάθυμον Ἀθήνην.
Δία: Od. 14:389: ἀλλὰ Δία ξένιον δείσας αὐτόν τ’ ἐλεαίρων.”
Δία: Od. 14:406: πρόφρων κεν δὴ ἔπειτα Δία Κρονίωνα λιτοίμην.
διὰ: Od. 15:50: νύκτα διὰ δνοφερὴν ἐλάαν· τάχα δ’ ἔσσεται ἠώς.
δῖα: Od. 15:106: τῶν ἕν’ ἀειραμένη Ἑλένη φέρε, δῖα γυναικῶν,
διὰ: Od. 15:109: βὰν δ’ ἰέναι προτέρω διὰ δώματος, εἷος ἵκοντο
διὰ: Od. 15:183: ἤϊξαν πεδίονδε διὰ πτόλιος μεμαῶτες.
διά: Od. 15:322: πῦρ τ’ εὖ νηῆσαι διά τε ξύλα δανὰ κεάσσαι,
διὰ: Od. 16:163: κνυζηθμῷ δ’ ἑτέρωσε διὰ σταθμοῖο φόβηθεν.
διὰ: Od. 16:276: ἤν περ καὶ διὰ δῶμα ποδῶν ἕλκωσι θύραζε
δῖα: Od. 16:414: ἀλλ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
διὰ: Od. 17:72: ξεῖνον ἄγων ἀγορήνδε διὰ πτόλιν· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
διὰ: Od. 17:479: μή σε νέοι διὰ δώματ’ ἐρύσσωσ’, οἷ’ ἀγορεύεις,
δῖα: Od. 18:190: αὐτοῦ ἐνὶ κλιντῆρι· τέως δ’ ἄρα δῖα θεάων
δῖα: Od. 18:197: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἕρξασ’ ἀπεβήσετο δῖα θεάων·
δῖα: Od. 18:208: ἡ δ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
δῖα: Od. 18:302: ἡ μὲν ἔπειτ’ ἀνέβαιν’ ὑπερώϊα δῖα γυναικῶν,
διὰ: Od. 18:339: κεῖσ’ ἐλθών, ἵνα σ’ αὖθι διὰ μελεϊστὶ τάμῃσιν.”
διὰ: Od. 18:341: βὰν δ’ ἴμεναι διὰ δῶμα, λύθεν δ’ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης
διὰ: Od. 19:66: “ξεῖν’, ἔτι καὶ νῦν ἐνθάδ’ ἀνιήσεις διὰ νύκτα
διὰ: Od. 19:154: καὶ τότε δή με διὰ δμῳάς, κύνας οὐκ ἀλεγούσας,
διὰ: Od. 19:333: τοῦ μέν τε κλέος εὐρὺ διὰ ξεῖνοι φορέουσι
διὰ: Od. 19:564: τῶν οἳ μέν κ’ ἔλθωσι διὰ πριστοῦ ἐλέφαντος,
διὰ: Od. 19:566: οἳ δὲ διὰ ξεστῶν κεράων ἔλθωσι θύραζε,
δῖα: Od. 20:55: αὐτὴ δ’ ἂψ ἐς Ὄλυμπον ἀπέστιχε δῖα θεάων.
δῖα: Od. 20:60: Ἀρτέμιδι πρώτιστον ἐπεύξατο δῖα γυναικῶν·
δῖα: Od. 20:73: εὖτ’ Ἀφροδίτη δῖα προσέστιχε μακρὸν Ὄλυμπον,
Δία: Od. 20:75: ἐς Δία τερπικέραυνον, - ὁ γάρ τ’ ἐῢ οἶδεν ἅπαντα,
δῖα: Od. 20:147: ἡ δ’ αὖτε δμῳῇσιν ἐκέκλετο δῖα γυναικῶν,
δῖα: Od. 21:42: ἡ δ’ ὅτε δὴ θάλαμον τὸν ἀφίκετο δῖα γυναικῶν
δῖα: Od. 21:63: ἡ δ’ ὄτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
διὰ: Od. 21:120: πρῶτον μὲν πελέκεας στῆσεν, διὰ τάφρον ὀρύξας
διὰ: Od. 21:328: ῥηϊδίως ἐτάνυσσε βιόν, διὰ δ’ ἧκε σιδήρου."
διὰ: Od. 21:422: πρώτης στειλειῆς, διὰ δ’ ἀμπερὲς ἦλθε θύραζε
διὰ: Od. 22:93: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε·
διὰ: Od. 22:495: γρηῢς δ’ αὖτ’ ἀπέβη διὰ δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος
δῖα: Od. 23:302: ἡ μὲν ὅσ’ ἐν μεγάροισιν ἀνέσχετο δῖα γυναικῶν
διὰ: Od. 24:177: ῥηϊδίως δ’ ἐτάνυσσε βιόν, διὰ δ’ ἧκε σιδήρου·
διὰ: Od. 24:338: παιδνὸς ἐών, κατὰ κῆπον ἐπισπόμενος· διὰ δ’ αὐτῶν
διὰ: Od. 24:523: καὶ βάλεν Εὐπείθεα κόρυθος διὰ χαλκοπαρῄου.
διαβαινέμεν: Il. 12:50: τάφρον ἐποτρύνων διαβαινέμεν· οὐδέ οἱ ἵπποι
διαβάς: Il. 12:458: εὖ διαβάς, ἵνα μή οἱ ἀφαυρότερον βέλος εἴη,
διαβήμεναι: Od. 4:635: Ἤλιδ’ ἐς εὐρύχορον διαβήμεναι, ἔνθα μοι ἵπποι
διαγιγνώσκοντες: Il. 23:240: εὖ διαγιγνώσκοντες· ἀριφραδέα δὲ τέτυκται·
διαγιγνώσκω: Il. 23:470: εὖ διαγιγνώσκω· δοκέει δέ μοι ἔμμεναι ἀνὴρ
διαγλάψασ’: Od. 4:438: εὐνὰς δ’ ἐν ψαμάθοισι διαγλάψασ’ ἁλίῃσιν
διαγνῶναι: Il. 7:424: ἔνθα διαγνῶναι χαλεπῶς ἦν ἄνδρα ἕκαστον·
διαδράκοι: Il. 14:343: χρύσεον· οὐδ’ ἂν νῶϊ διαδράκοι Ἠέλιός περ,
διαδράμοι: Od. 5:100: τίς δ’ ἂν ἑκὼν τοσσόνδε διαδράμοι ἁλμυρὸν ὕδωρ
διαείδεται: Il. 13:277: ἐς λόχον, ἔνθα μάλιστ’ ἀρετὴ διαείδεται ἀνδρῶν,
διαειπέμεν: Od. 4:215: Τηλεμάχῳ καὶ ἐμοὶ διαειπέμεν ἀλλήλοισιν.”
διαείσεται: Il. 8:535: αὔριον ἣν ἀρετὴν διαείσεται, εἴ κ’ ἐμὸν ἔγχος
διάη: Od. 5:478: τοὺς μὲν ἄρ’ οὔτ’ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων,
διάη: Od. 19:440: τὴν μὲν ἄρ’ οὔτ’ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων,
δίαινε: Il. 21:202: κείμενον ἐν ψαμάθοισι, δίαινε δέ μιν μέλαν ὕδωρ.
διαίνετο: Il. 13:30: ῥίμφα μάλ’, οὐδ’ ὑπένερθε διαίνετο χάλκεος ἄξων·
διακεκριμέναι: Od. 9:220: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων· διακεκριμέναι δὲ ἕκασται
διακέρσαι: Il. 8:8: πειράτω διακέρσαι ἐμὸν ἔπος, ἀλλ’ ἅμα πάντες
διακλάσσας: Il. 5:216: χερσὶ διακλάσσας· ἀνεμώλια γάρ μοι ὀπηδεῖ.
διακοσμηθεῖμεν: Il. 2:126: ἡμεῖς δ’ ἐς δεκάδας διακοσμηθεῖμεν Ἀχαιοί,
διακοσμήσησθε: Od. 22:440: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ πάντα δόμον διακοσμήσησθε,
διακριδὸν: Il. 12:103: οἳ γάρ οἱ εἴσαντο διακριδὸν εἶναι ἄριστοι
διακριδὸν: Il. 15:108: κάρτεΐ τε σθένεΐ τε διακριδὸν εἶναι ἄριστος.
διακρινέει: Il. 2:387: εἰ μὴ νὺξ ἐλθοῦσα διακρινέει μένος ἀνδρῶν.
διακρινέεσθαι: Od. 18:149: οὐ γὰρ ἀναιμωτί γε διακρινέεσθαι ὀΐω
διακρινέεσθαι: Od. 20:180: πάντως οὐκέτι νῶϊ διακρινέεσθαι ὀΐω
διακρίνειε: Od. 8:195: “καί κ’ ἀλαός τοι, ξεῖνε, διακρίνειε τὸ σῆμα
διακρίνῃ: Il. 7:292: ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ’ ἑτέροισί γε νίκην.
διακρίνῃ: Il. 7:378: ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ’ ἑτέροισί γε νίκην.
διακρίνῃ: Il. 7:397: ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ’ ἑτέροισί γε νίκην.
διακρινθεῖτε: Il. 3:102: τεθναίη· ἄλλοι δὲ διακρινθεῖτε τάχιστα.
διακρινθέντας: Il. 20:141: φυλόπιδος· μάλα δ’ ὦκα διακρινθέντας ὀΐω
διακρινθέντε: Il. 7:306: τὼ δὲ διακρινθέντε ὃ μὲν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν
διακρινθέντε: Il. 20:212: ὧδε διακρινθέντε μάχης ἐξαπονέεσθαι.
διακρινθήμεναι: Il. 3:98: θυμὸν ἐμόν, φρονέω δὲ διακρινθήμεναι ἤδη
διακρινθῆτε: Od. 24:532: ὥς κεν ἀναιμωτί γε διακρινθῆτε τάχιστα.”
διακρίνωσιν: Il. 2:475: ῥεῖα διακρίνωσιν ἐπεί κε νομῷ μιγέωσιν,
διάκτορε: Od. 8:335: “Ἑρμεία Διὸς υἱέ, διάκτορε, δῶτορ ἑάων,
διάκτορον: Od. 1:84: Ἑρμείαν μὲν ἔπειτα, διάκτορον Ἀργεϊφόντην,
διάκτορος: Il. 21:497: Λητὼ δὲ προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
διάκτορος: Il. 24:339: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε διάκτορος Ἀργειφόντης.
διάκτορος: Il. 24:378: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
διάκτορος: Il. 24:389: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
διάκτορος: Il. 24:410: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
διάκτορος: Il. 24:432: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
διάκτορος: Il. 24:445: τοῖσι δ’ ἐφ’ ὕπνον ἔχευε διάκτορος Ἀργειφόντης
διάκτορος: Od. 5:43: ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε διάκτορος Ἀργεϊφόντης.
διάκτορος: Od. 5:75: ἔνθα στὰς θηεῖτο διάκτορος Ἀργεϊφόντης.
διάκτορος: Od. 5:94: αὐτὰρ ὁ πῖνε καὶ ἦσθε διάκτορος Ἀργεϊφόντης.
διάκτορος: Od. 5:145: τὴν δ’ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργεϊφόντης·
διάκτορος: Od. 8:338: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα διάκτορος Ἀργεϊφόντης·
διάκτορος: Od. 24:99: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε διάκτορος Ἀργεϊφόντης
διακτόρου: Od. 12:390: ἡ δ’ ἔφη Ἑρμείαο διακτόρου αὐτὴ ἀκοῦσαι.
διακτόρου: Od. 15:319: Ἑρμείαο ἕκητι διακτόρου, ὅς ῥά τε πάντων
διακτόρῳ: Il. 2:103: αὐτὰρ ἄρα Ζεὺς δῶκε διακτόρῳ ἀργεϊφόντῃ·
διαμετρητῷ: Il. 3:344: καί ῥ’ ἐγγὺς στήτην διαμετρητῷ ἐνὶ χώρῳ
διάμησε: Il. 3:359: ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα
διάμησε: Il. 7:253: ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα
διαμπερὲς: Il. 5:112: πὰρ δὲ στὰς βέλος ὠκὺ διαμπερὲς ἐξέρυσ’ ὤμου·
διαμπερές: Il. 5:284: βέβληαι κενεῶνα διαμπερές, οὐδέ σ’ ὀΐω
διαμπερὲς: Il. 5:658: Σαρπηδών, αἰχμὴ δὲ διαμπερὲς ἦλθ’ ἀλεγεινή·
διαμπερὲς: Il. 7:171: κλήρῳ νῦν πεπάλασθε διαμπερὲς ὅς κε λάχῃσιν·
διαμπερὲς: Il. 10:89: Ζεὺς ἐνέηκε πόνοισι διαμπερὲς εἰς ὅ κ’ ἀϋτμὴ
διαμπερὲς: Il. 10:325: τόφρα γὰρ ἐς στρατὸν εἶμι διαμπερὲς ὄφρ’ ἂν ἵκωμαι
διαμπερὲς: Il. 10:331: Τρώων, ἀλλά σέ φημι διαμπερὲς ἀγλαϊεῖσθαι.
διαμπερές: Il. 12:398: ἕλχ’, ἣ δ’ ἕσπετο πᾶσα διαμπερές, αὐτὰρ ὕπερθε
διαμπερὲς: Il. 12:429: μαρναμένων, πολλοὶ δὲ διαμπερὲς ἀσπίδος αὐτῆς.
διαμπερὲς: Il. 13:547: ἥ τ’ ἀνὰ νῶτα θέουσα διαμπερὲς αὐχέν’ ἱκάνει·
διαμπερὲς: Il. 15:70: αἰὲν ἐγὼ τεύχοιμι διαμπερὲς εἰς ὅ κ’ Ἀχαιοὶ
διαμπερές: Il. 16:499: ἔσσομαι ἤματα πάντα διαμπερές, εἴ κέ μ’ Ἀχαιοὶ
διαμπερές: Il. 16:618: ἔγχος ἐμὸν κατέπαυσε διαμπερές, εἴ σ’ ἔβαλόν περ.
διαμπερὲς: Il. 16:640: ἐκ κεφαλῆς εἴλυτο διαμπερὲς ἐς πόδας ἄκρους.
διαμπερὲς: Il. 18:563: ἑστήκει δὲ κάμαξι διαμπερὲς ἀργυρέῃσιν.
διαμπερές: Il. 19:272: Ἀτρεΐδης ὤρινε διαμπερές, οὐδέ κε κούρην
διαμπερές: Il. 20:362: ἀλλὰ μάλα στιχὸς εἶμι διαμπερές, οὐδέ τιν’ οἴω
διαμπερὲς: Il. 22:264: ἀλλὰ κακὰ φρονέουσι διαμπερὲς ἀλλήλοισιν,
διαμπερὲς: Od. 4:209: ὡς νῦν Νέστορι δῶκε διαμπερὲς ἤματα πάντα
διαμπερὲς: Od. 5:256: φράξε δέ μιν ῥίπεσσι διαμπερὲς οἰσυΐνῃσι,
διαμπερές: Od. 5:480: οὔτ’ ὄμβρος περάασκε διαμπερές· ὣς ἄρα πυκνοὶ
διαμπερές: Od. 7:96: ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῖο διαμπερές, ἔνθ’ ἐνὶ πέπλοι
διαμπερὲς: Od. 8:245: Ζεὺς ἐπὶ ἔργα τίθησι διαμπερὲς ἐξ ἔτι πατρῶν.
διαμπερὲς: Od. 10:88: ἠλίβατος τετύχηκε διαμπερὲς ἀμφοτέρωθεν,
διαμπερές: Od. 11:558: ἀχνύμεθα φθιμένοιο διαμπερές· οὐδέ τις ἄλλος
διαμπερές: Od. 13:59: “χαῖρέ μοι, ὦ βασίλεια, διαμπερές, εἰς ὅ κε γῆρας
διαμπερὲς: Od. 14:11: σταυροὺς δ’ ἐκτὸς ἔλασσε διαμπερὲς ἔνθα καὶ ἔνθα
διαμπερὲς: Od. 15:196: μῦθον ἐμόν; ξεῖνοι δὲ διαμπερὲς εὐχόμεθ’ εἶναι
διαμπερὲς: Od. 17:194: ἀλλ’ ἴομεν, σὺ δ’ ἔπειτα διαμπερὲς ἡγεμόνευε.
διαμπερές: Od. 19:442: οὔτ’ ὄμβρος περάασκε διαμπερές· ὣς ἄρα πυκνὴ
διαμπερὲς: Od. 20:47: αὐτὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, διαμπερὲς ἥ σε φυλάσσω
διαμπερές: Od. 22:190: εὖ μάλ’ ἀποστρέψαντε διαμπερές, ὡς ἐκέλευσεν
διαμπερές: Od. 23:151: εἴρυσθαι μέγα δῶμα διαμπερές, εἷος ἵκοιτο.”
δῖαν: Il. 1:141: νῦν δ’ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν,
δῖαν: Il. 2:152: ἅπτεσθαι νηῶν ἠδ’ ἑλκέμεν εἰς ἅλα δῖαν,
δῖαν: Il. 2:615: Οἳ δ’ ἄρα Βουπράσιόν τε καὶ Ἤλιδα δῖαν ἔναιον
δῖαν: Il. 2:836: καὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν Ἀρίσβην,
δῖαν: Il. 9:240: ἀρᾶται δὲ τάχιστα φανήμεναι Ἠῶ δῖαν·
δῖαν: Il. 9:658: ἔνθ’ ὃ γέρων κατέλεκτο καὶ ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν.
δῖαν: Il. 11:722: ἐγγύθεν Ἀρήνης, ὅθι μείναμεν Ἠῶ δῖαν
δῖαν: Il. 14:76: ἕλκωμεν, πάσας δὲ ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν,
δῖαν: Il. 15:161: ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν.
δῖαν: Il. 15:177: ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν.
δῖαν: Il. 15:223: οἴχεται εἰς ἅλα δῖαν ἀλευάμενος χόλον αἰπὺν
δῖαν: Il. 18:255: ἄστυδε νῦν ἰέναι, μὴ μίμνειν ἠῶ δῖαν
δῖαν: Il. 21:43: Ἴμβριος Ἠετίων, πέμψεν δ’ ἐς δῖαν Ἀρίσβην·
δῖαν: Il. 21:219: οὐδέ τί πῃ δύναμαι προχέειν ῥόον εἰς ἅλα δῖαν
δῖαν: Il. 24:532: καί ἑ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δῖαν ἐλαύνει,
δῖαν: Od. 3:153: ἠῶθεν δ’ οἱ μὲν νέας ἕλκομεν εἰς ἅλα δῖαν
δῖαν: Od. 3:326: ἐς Λακεδαίμονα δῖαν, ὅθι ξανθὸς Μενέλαος.
δῖαν: Od. 4:313: ἐς Λακεδαίμονα δῖαν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης;
δῖαν: Od. 4:577: νῆας μὲν πάμπρωτον ἐρύσσαμεν εἰς ἅλα δῖαν,
δῖαν: Od. 4:702: ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδ’ ἐς Λακεδαίμονα δῖαν.”
δῖαν: Od. 5:20: ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδ’ ἐς Λακεδαίμονα δῖαν.”
δῖαν: Od. 5:261: μοχλοῖσιν δ’ ἄρα τήν γε κατείρυσεν εἰς ἅλα δῖαν.
δῖαν: Od. 8:34: ἀλλ’ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν
δῖαν: Od. 9:151: ἔνθα δ’ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
δῖαν: Od. 9:306: ὣς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
δῖαν: Od. 9:436: ὣς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
δῖαν: Od. 11:2: νῆα μὲν ἂρ πάμπρωτον ἐρύσσαμεν εἰς ἅλα δῖαν,
δῖαν: Od. 11:375: καί κεν ἐς ἠῶ δῖαν ἀνασχοίμην, ὅτε μοι σὺ
δῖαν: Od. 12:7: ἔνθα δ’ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
δῖαν: Od. 13:275: ἢ εἰς Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί.
δῖαν: Od. 13:440: ἐς Λακεδαίμονα δῖαν ἔβη μετὰ παῖδ’ Ὀδυσῆος.
δῖαν: Od. 15:298: ἠδὲ παρ’ Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί.
δῖαν: Od. 16:368: νηῒ θοῇ πλείοντες ἐμίμνομεν Ἠῶ δῖαν,
δῖαν: Od. 17:121: ὅττευ χρηΐζων ἱκόμην Λακεδαίμονα δῖαν·
δῖαν: Od. 19:50: ἔνθ’ ἄρα καὶ τότ’ ἔλεκτο καὶ Ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν.
δῖαν: Od. 19:342: ἄεσα καί τ’ ἀνέμεινα ἐΰθρονον Ἠῶ δῖαν.
δῖαν: Od. 19:540: ἁθρόοι ἐν μεγάροισ’, ὁ δ’ ἐς αἰθέρα δῖαν ἀέρθη.
δῖαν: Od. 24:431: ἢ καὶ ἐς Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί,
διάνδιχα: Il. 1:189: στήθεσσιν λασίοισι διάνδιχα μερμήριξεν,
διάνδιχα: Il. 8:167: Ὣς φάτο, Τυδεΐδης δὲ διάνδιχα μερμήριξεν
διάνδιχα: Il. 9:37: σοὶ δὲ διάνδιχα δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω·
διάνδιχα: Il. 13:455: Ὣς φάτο, Δηΐφοβος δὲ διάνδιχα μερμήριξεν
διαπειρηθῆναι: Od. 24:240: πρῶτον κερτομίοισ’ ἔπεσιν διαπειρηθῆναι.
διαπέρσαι: Il. 4:53: τὰς διαπέρσαι ὅτ’ ἄν τοι ἀπέχθωνται περὶ κῆρι·
διαπέρσαι: Il. 4:55: εἴ περ γὰρ φθονέω τε καὶ οὐκ εἰῶ διαπέρσαι,
διαπέρσομεν: Il. 9:46: εἰς ὅ κέ περ Τροίην διαπέρσομεν. εἰ δὲ καὶ αὐτοὶ
διαπλήσσοντες: Il. 23:120: πῖπτον· τὰς μὲν ἔπειτα διαπλήσσοντες Ἀχαιοὶ
διαπορθήσας: Il. 2:691: Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήβης,
διαπραθέειν: Il. 7:32: ὑμῖν ἀθανάτῃσι, διαπραθέειν τόδε ἄστυ.
διαπραθέειν: Il. 9:528: Κουρῆτες δὲ διαπραθέειν μεμαῶτες Ἄρηϊ.
διαπραθέειν: Il. 18:511: ἠὲ διαπραθέειν ἢ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι
διαπρήξαιμι: Od. 14:197: οὔ τι διαπρήξαιμι λέγων ἐμὰ κήδεα θυμοῦ,
διαπρήσσουσα: Il. 1:483: ἣ δ’ ἔθεεν κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευθον.
διαπρήσσουσα: Od. 2:429: [ἡ δ’ ἔθεεν κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευθον.]
διαπρήσσωσι: Od. 2:213: οἵ κέ μοι ἔνθα καὶ ἔνθα διαπρήσσωσι κέλευθον.
διαπρὸ: Il. 5:66: βεβλήκει γλουτὸν κατὰ δεξιόν· ἣ δὲ διαπρὸ
διαπρὸ: Il. 7:260: Αἴας δ’ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος· ἣ δὲ διαπρὸ
διαπρὸ: Od. 22:295: δουρὶ μέσον κενεῶνα, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν·
διαπρὸ: Od. 24:524: ἡ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκός·
διαπρύσιον: Il. 8:227: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
διαπρύσιον: Il. 11:275: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
διαπρύσιον: Il. 11:585: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
διαπρύσιον: Il. 12:439: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώς·
διαπρύσιον: Il. 13:149: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώς·
διαπρύσιον: Il. 17:247: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
διαπρύσιον: Il. 17:748: ὑλήεις πεδίοιο διαπρύσιον τετυχηκώς,
διαρπάζουσιν: Il. 16:355: αἶψα διαρπάζουσιν ἀνάλκιδα θυμὸν ἐχούσας·
διαῤῥαίουσι: Od. 12:290: νῆα διαῤῥαίουσι, θεῶν ἀέκητι ἀνάκτων;
διαρραῖσαι: Il. 2:473: ἐν πεδίῳ ἵσταντο διαρραῖσαι μεμαῶτες.
διαῤῥαῖσαι: Il. 11:712: τὴν ἀμφεστρατόωντο διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες.
διαῤῥαῖσαι: Il. 11:732: ἀμφέσταν δὴ ἄστυ διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες·
διαῤῥαῖσαι: Il. 17:727: ἕως μὲν γάρ τε θέουσι διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες,
διαῤῥαίσει: Il. 9:78: νὺξ δ’ ἧδ’ ἠὲ διαῤῥαίσει στρατὸν ἠὲ σαώσει.
διαῤῥαίσει: Od. 2:49: πάγχυ διαῤῥαίσει, βίοτον δ’ ἀπὸ πάμπαν ὀλέσσει.
διαῤῥαίσεσθαι: Il. 24:355: ἄνδρ’ ὁρόω, τάχα δ’ ἄμμε διαῤῥαίσεσθαι ὀΐω.
διαῤῥαίσουσι: Od. 1:251: οἶκον ἐμόν· τάχα δή με διαῤῥαίσουσι καὶ αὐτόν.”
διαῤῥαίσουσι: Od. 16:128: οἶκον ἐμόν· τάχα δή με διαῤῥαίσουσι καὶ αὐτόν.
διαῤῥίπτασκεν: Od. 19:575: στὰς δ’ ὅ γε πολλὸν ἄνευθε διαῤῥίπτασκεν ὀϊστόν.
διασκεδάσειεν: Od. 17:244: τῶ κέ τοι ἀγλαΐας γε διασκεδάσειεν ἁπάσας,
διασκιδνᾶσιν: Il. 5:526: πνοιῇσιν λιγυρῇσι διασκιδνᾶσιν ἀέντες·
διασκοπιᾶσθαι: Il. 10:388: ἦ σ’ Ἕκτωρ προέηκε διασκοπιᾶσθαι ἕκαστα
διασκοπιᾶσθαι: Il. 17:252: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι διασκοπιᾶσθαι ἕκαστον
διαστάντες: Il. 12:86: οἳ δὲ διαστάντες σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες
διαστάντες: Il. 17:391: δεξάμενοι δ’ ἄρα τοί γε διαστάντες τανύουσι
διαστήτην: Il. 1:6: ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
διαστήτην: Il. 16:470: τὼ δὲ διαστήτην, κρίκε δὲ ζυγόν, ἡνία δέ σφι
διατμῆξαι: Od. 8:507: ἠὲ διατμῆξαι κοῖλον δόρυ νηλέϊ χαλκῷ,
διατμήξας: Il. 21:3: ἔνθα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίον δὲ δίωκε
διατμήξας: Od. 3:291: ἔνθα διατμήξας τὰς μὲν Κρήτῃ ἐπέλασσεν,
διατμήξας: Od. 5:409: Ζεύς, καὶ δὴ τόδε λαῖτμα διατμήξας ἐπέρησα,
διατμήξας: Od. 12:174: τυτθὰ διατμήξας χερσὶ στιβαρῇσι πίεζον·
διατρίβειν: Il. 4:42: μή τι διατρίβειν τὸν ἐμὸν χόλον, ἀλλά μ’ ἐᾶσαι·
διατρίβειν: Il. 19:150: οὐδὲ διατρίβειν· ἔτι γὰρ μέγα ἔργον ἄρεκτον·
διατρίβῃσιν: Od. 2:204: ἔσσεται, ὄφρα κεν ἥ γε διατρίβῃσιν Ἀχαιοὺς
διατρίβουσιν: Od. 2:265: ἔρχεσθαι· τὰ δὲ πάντα διατρίβουσιν Ἀχαιοί,
διατρίβω: Od. 20:341: οὔ τι διατρίβω μητρὸς γάμον, ἀλλὰ κελεύω
διατρίβωμεν: Od. 2:404: ἀλλ’ ἴομεν, μὴ δηθὰ διατρίβωμεν ὁδοῖο.”
διατρίψας: Il. 11:846: χερσὶ διατρίψας ὀδυνήφατον, ἥ οἱ ἁπάσας
διατρύγιος: Od. 24:342: δώσειν πεντήκοντα, διατρύγιος δὲ ἕκαστος
διατρυφὲν: Il. 3:363: τριχθά τε καὶ τετραχθὰ διατρυφὲν ἔκπεσε χειρός.
διαφθέρσει: Il. 13:625: ξεινίου, ὅς τέ ποτ’ ὔμμι διαφθέρσει πόλιν αἰπήν·
διαφυσσόμενον: Od. 16:110: καὶ οἶνον διαφυσσόμενον, καὶ σῖτον ἔδοντας
διδάξαμεν: Od. 22:422: δμῳαί, τὰς μέν τ’ ἔργα διδάξαμεν ἐργάζεσθαι,
δίδαξε: Il. 5:51: ἐσθλὸν θηρητῆρα· δίδαξε γὰρ Ἄρτεμις αὐτὴ
διδασκέμεν: Il. 23:308: παντοίας· τὼ καί σε διδασκέμεν οὔ τι μάλα χρεώ·
διδασκέμεναι: Il. 9:442: τοὔνεκά με προέηκε διδασκέμεναι τάδε πάντα,
διδασκόμενος: Il. 16:811: πρῶτ’ ἐλθὼν σὺν ὄχεσφι διδασκόμενος πολέμοιο·
διδάσκουσιν: Od. 1:384: “Τηλέμαχ’, ἦ μάλα δή σε διδάσκουσιν θεοὶ αὐτοὶ
διδέντων: Od. 12:54: οἱ δέ σ’ ἔτι πλεόνεσσι τότ’ ἐν δεσμοῖσι διδέντων.
δίδη: Il. 11:105: Ἴδης ἐν κνημοῖσι δίδη μόσχοισι λύγοισι,
διδοῖ: Il. 9:515: νῦν δ’ ἅμα τ’ αὐτίκα πολλὰ διδοῖ τὰ δ’ ὄπισθεν ὑπέστη,
διδοῖ: Od. 4:237: Ζεὺς ἀγαθόν τε κακόν τε διδοῖ· δύναται γὰρ ἅπαντα· -
διδοῖ: Od. 17:350: “Τηλέμαχός τοι, ξεῖνε, διδοῖ τάδε καί σε κελεύει
διδοῖεν: Od. 18:142: ἀλλ’ ὅ γε σιγῇ δῶρα θεῶν ἔχοι, ὅττι διδοῖεν.
διδοῖς: Il. 9:164: δῶρα μὲν οὐκέτ’ ὀνοστὰ διδοῖς Ἀχιλῆϊ ἄνακτι·
διδοῖσθα: Il. 19:270: Ζεῦ πάτερ ἦ μεγάλας ἄτας ἄνδρεσσι διδοῖσθα·
διδοῖτε: Od. 11:357: πομπήν τ’ ὀτρύνοιτε καὶ ἀγλαὰ δῶρα διδοῖτε,
δίδομεν: Il. 2:228: πρωτίστῳ δίδομεν εὖτ’ ἂν πτολίεθρον ἕλωμεν.
δίδομεν: Il. 21:297: ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν· δίδομεν δέ τοι εὖχος ἀρέσθαι.
δίδομεν: Od. 8:545: πομπὴ καὶ φίλα δῶρα, τὰ οἱ δίδομεν φιλέοντες.
διδόντες: Od. 11:117: μνώμενοι ἀντιθέην ἄλοχον καὶ ἕδνα διδόντες.
διδόντες: Od. 13:378: μνώμενοι ἀντιθέην ἄλοχον καὶ ἕδνα διδόντες·
διδόντος: Od. 1:390: καί κεν τοῦτ’ ἐθέλοιμι Διός γε διδόντος ἀρέσθαι.
δίδοσαν: Od. 14:286: χρήματ’ ἀν’ Αἰγυπτίους ἄνδρας· δίδοσαν γὰρ ἅπαντες.
δίδοσαν: Od. 17:367: οἱ δ’ ἐλεαίροντες δίδοσαν καὶ ἐθάμβεον αὐτὸν
δίδοσαν: Od. 17:411: οἱ δ’ ἄλλοι πάντες δίδοσαν, πλῆσαν δ’ ἄρα πήρην
δίδου: Il. 5:165: ἵππους δ’ οἷς ἑτάροισι δίδου μετὰ νῆας ἐλαύνειν.
δίδου: Il. 6:192: αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ’ ὅ γε θυγατέρα ἥν,
δίδου: Il. 6:219: Οἰνεὺς μὲν ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν,
δίδου: Il. 7:305: Αἴας δὲ ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν.
δίδου: Il. 8:129: ὠκυπόδων ἐπέβησε, δίδου δέ οἱ ἡνία χερσίν.
δίδου: Il. 9:334: ἄλλα δ’ ἀριστήεσσι δίδου γέρα καὶ βασιλεῦσι·
δίδου: Il. 10:260: Μηριόνης δ’ Ὀδυσῆϊ δίδου βιὸν ἠδὲ φαρέτρην
δίδου: Il. 11:226: αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ’ ὅ γε θυγατέρα ἥν·
δίδου: Il. 13:641: συλήσας ἑτάροισι δίδου Μενέλαος ἀμύμων,
δίδου: Il. 17:130: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε· δίδου δ’ ὅ γε τεύχεα καλὰ
δίδου: Il. 17:596: νίκην δὲ Τρώεσσι δίδου, ἐφόβησε δ’ Ἀχαιούς.
δίδου: Il. 17:627: Ζεύς, ὅτε δὴ Τρώεσσι δίδου ἑτεραλκέα νίκην.
δίδου: Il. 22:277: ἂψ δ’ Ἀχιλῆϊ δίδου, λάθε δ’ Ἕκτορα ποιμένα λαῶν.
δίδου: Il. 23:897: Ταλθυβίῳ κήρυκι δίδου περικαλλὲς ἄεθλον.
δίδου: Od. 3:58: αὐτὰρ ἔπειτ’ ἄλλοισι δίδου χαρίεσσαν ἀμοιβὴν
δίδου: Od. 8:63: τὸν περὶ Μοῦσ’ ἐφίλησε, δίδου δ’ ἀγαθόν τε κακόν τε·
δίδου: Od. 8:64: ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσε, δίδου δ’ ἡδεῖαν ἀοιδήν.
δίδου: Od. 18:191: ἄμβροτα δῶρα δίδου, ἵνα θηησαίατ’ Ἀχαιοί.
δίδου: Od. 18:323: παῖδα δὲ ὣς ἀτίταλλε, δίδου δ’ ἄρ’ ἀθύρματα θυμῷ·
δίδου: Od. 22:236: ἦ ῥα, καὶ οὔ πω πάγχυ δίδου ἑτεραλκέα νίκην,
διδοῦναι: Il. 24:425: ὦ τέκος, ἦ ῥ’ ἀγαθὸν καὶ ἐναίσιμα δῶρα διδοῦναι
διδούς: Il. 9:695: μυρία δῶρα διδούς· ὃ δ’ ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἄλλως·
διδοῦσι: Od. 1:313: ἐξ ἐμεῦ, οἷα φίλοι ξεῖνοι ξείνοισι διδοῦσι.”
διδοῦσι: Od. 17:450: ἑξείης πάντεσσι παρίστασαι· οἱ δὲ διδοῦσι
διδοῦσιν: Il. 2:255: ἧσαι ὀνειδίζων, ὅτι οἱ μάλα πολλὰ διδοῦσιν
διδοῦσιν: Il. 19:265: πολλὰ μάλ’, ὅσσα διδοῦσιν ὅτίς σφ’ ἀλίτηται ὀμόσσας.
διδοῦσιν: Od. 8:167: οὕτως οὐ πάντεσσι θεοὶ χαρίεντα διδοῦσιν
διδοῦσιν: Od. 18:279: κούρης δαῖτα φίλοισι, καὶ ἀγλαὰ δῶρα διδοῦσιν·
διδυμάονε: Il. 5:548: ἐκ δὲ Διοκλῆος διδυμάονε παῖδε γενέσθην,
διδυμάονε: Il. 6:26: ἣ δ’ ὑποκυσαμένη διδυμάονε γείνατο παῖδε.
διδυμάοσιν: Il. 16:672: ὕπνῳ καὶ θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα
διδυμάοσιν: Il. 16:682: ὕπνῳ καὶ θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα
δίδυμοι: Il. 23:641: οἳ δ’ ἄρ’ ἔσαν δίδυμοι· ὃ μὲν ἔμπεδον ἡνιόχευεν,
διδύμοισι: Od. 19:227: αὐλοῖσιν διδύμοισι· πάροιθε δὲ δαίδαλον ἦεν·
δίδωθι: Od. 3:380: ἀλλά, ἄνασσ’, ἵληθι, δίδωθι δέ μοι κλέος ἐσθλόν,
δίδωμι: Il. 23:620: ὄψῃ ἐν Ἀργείοισι· δίδωμι δέ τοι τόδ’ ἄεθλον
δίδωμι: Od. 15:125: “δῶρόν τοι καὶ ἐγώ, τέκνον φίλε, τοῦτο δίδωμι,
δίδωμι: Od. 20:342: γήμασθ’ ᾧ κ’ ἐθέλῃ, ποτὶ δ’ ἄσπετα δῶρα δίδωμι·
διδώσειν: Od. 24:314: μείξεσθαι ξενίῃ ἠδ’ ἀγλαὰ δῶρα διδώσειν.”
δίδωσι: Il. 9:261: ἄξια δῶρα δίδωσι μεταλήξαντι χόλοιο.
δίδωσι: Il. 20:299: δῶρα θεοῖσι δίδωσι τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν;
δίδωσι: Il. 24:528: δώρων οἷα δίδωσι κακῶν, ἕτερος δὲ ἑάων·
δίδωσι: Od. 17:287: οὐλομένην, ἣ πολλὰ κάκ’ ἀνθρώποισι δίδωσι·
δίδωσιν: Od. 1:348: αἴτιοι, ἀλλά ποθι Ζεὺς αἴτιος, ὅς τε δίδωσιν
δίδωσιν: Od. 17:474: οὐλομένης, ἣ πολλὰ κάκ’ ἀνθρώποισι δίδωσιν.
διδώσομεν: Od. 13:358: χαίρετ’· ἀτὰρ καὶ δῶρα διδώσομεν, ὡς τὸ πάρος περ,
δίε: Il. 5:566: βῆ δὲ διὰ προμάχων· περὶ γὰρ δίε ποιμένι λαῶν
δῖε: Il. 8:185: Ξάνθέ τε καὶ σὺ Πόδαργε καὶ Αἴθων Λάμπέ τε δῖε
δίε: Il. 9:433: δάκρυ’ ἀναπρήσας· περὶ γὰρ δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν·
δίε: Il. 11:556: ἤϊε πόλλ’ ἀέκων· περὶ γὰρ δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν.
δῖε: Il. 11:607: δῖε Μενοιτιάδη τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ
δῖε: Il. 12:343: ἔρχεο δῖε Θοῶτα, θέων Αἴαντα κάλεσσον,
δῖε: Il. 14:3: φράζεο δῖε Μαχᾶον ὅπως ἔσται τάδε ἔργα·
δίε: Il. 17:666: ἤϊε πόλλ’ ἀέκων· περὶ γὰρ δίε μή μιν Ἀχαιοὶ
δῖε: Il. 24:618: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα δῖε γεραιὲ
δῖε: Od. 21:240: σοὶ δέ, Φιλοίτιε δῖε, θύρας ἐπιτέλλομαι αὐλῆς
δίε: Od. 22:96: αὐτοῦ ἐν Ἀμφινόμῳ· περὶ γὰρ δίε, μή τις Ἀχαιῶν
διεδηλήσαντο: Od. 14:37: “ὦ γέρον, ἦ ὀλίγου σε κύνες διεδηλήσαντο
διέδραμον: Od. 3:177: ἰχθυόεντα κέλευθα διέδραμον, ἐς δὲ Γεραιστὸν
διέεργον: Il. 12:424: ὣς ἄρα τοὺς διέεργον ἐπάλξιες· οἳ δ’ ὑπὲρ αὐτέων
διεθείωσεν: Od. 22:494: εὖ διεθείωσεν μέγαρον καὶ δῶμα καὶ αὐλήν.
δίειπέ: Il. 10:425: εὕδουσ’ ἦ ἀπάνευθε; δίειπέ μοι ὄφρα δαείω.
διείπομεν: Il. 11:705: ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν, ἀμφί τε ἄστυ
διείπομεν: Od. 12:16: ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν· οὐδ’ ἄρα Κίρκην
διείρεαι: Od. 4:492: Ἀτρεΐδη, τί με ταῦτα διείρεαι; οὐδέ τί σε χρὴ
διείρεαι: Od. 11:463: “Ἀτρεΐδη, τί με ταῦτα διείρεαι; οὐδέ τι οἶδα,
διείρεαι: Od. 24:478: “τέκνον ἐμόν, τί με ταῦτα διείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς;
διείρεο: Il. 1:550: μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο μηδὲ μετάλλα. ”
διείρεο: Il. 15:93: μή με θεὰ Θέμι ταῦτα διείρεο· οἶσθα καὶ αὐτὴ
διὲκ: Il. 15:124: ὦρτο διὲκ προθύρου, λίπε δὲ θρόνον ἔνθα θάασσε,
διὲκ: Od. 10:388: ὣς ἐφάμην, Κίρκη δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
διὲκ: Od. 17:26: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ διὲκ σταθμοῖο βεβήκει,
διὲκ: Od. 17:61: Τηλέμαχος δ’ ἄρ’ ἔπειτα διὲκ μεγάροιο βεβήκει
διὲκ: Od. 17:460: “νῦν δή σ’ οὐκέτι καλὰ διὲκ μεγάροιο ὀΐω
διὲκ: Od. 18:101: ἕλκε διὲκ προθύροιο λαβὼν ποδός, ὄφρ’ ἵκετ’ αὐλὴν
διὲκ: Od. 18:185: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
διὲκ: Od. 18:386: φεύγοντι στείνοιτο διὲκ προθύροιο θύραζε.”
διὲκ: Od. 19:47: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
διὲκ: Od. 19:503: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
διὲκ: Od. 20:144: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
διὲκ: Od. 21:299: ἥρωας δ’ ἄχος εἷλε, διὲκ προθύρου δὲ θύραζε
διὲκ: Od. 22:433: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
διεκόσμεον: Il. 2:476: ὣς τοὺς ἡγεμόνες διεκόσμεον ἔνθα καὶ ἔνθα
διεκοσμήσαντο: Od. 22:457: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πᾶν μέγαρον διεκοσμήσαντο,
διέκριθεν: Il. 2:815: ἔνθα τότε Τρῶές τε διέκριθεν ἠδ’ ἐπίκουροι.
διέκριναν: Il. 17:531: εἰ μή σφω’ Αἴαντε διέκριναν μεμαῶτε,
διέκρινεν: Od. 4:179: ἄλλο διέκρινεν φιλέοντέ τε τερπομένω τε,
διελέξατο: Il. 11:407: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
διελέξατο: Il. 17:97: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
διελέξατο: Il. 21:562: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
διελέξατο: Il. 22:122: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
διελέξατο: Il. 22:385: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
διελεύσεσθαι: Il. 13:144: ῥέα διελεύσεσθαι κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν
διελεύσεσθαι: Il. 20:263: ῥέα διελεύσεσθαι μεγαλήτορος Αἰνείαο
διελθέμεν: Il. 20:100: πρὶν χροὸς ἀνδρομέοιο διελθέμεν. εἰ δὲ θεός περ
διελθέμεν: Il. 24:716: εἴξατέ μοι οὐρεῦσι διελθέμεν· αὐτὰρ ἔπειτα
διελθέμεν: Od. 6:304: ὦκα μάλα μεγάροιο διελθέμεν, ὄφρ’ ἂν ἵκηαι
διέλθοιεν: Il. 10:492: ῥεῖα διέλθοιεν μηδὲ τρομεοίατο θυμῷ
διεμέτρεον: Il. 3:315: χῶρον μὲν πρῶτον διεμέτρεον, αὐτὰρ ἔπειτα
διεμμοιρᾶτο: Od. 14:434: καὶ τὰ μὲν ἕπταχα πάντα διεμμοιρᾶτο δαΐζων·
δίενται: Il. 23:475: ἵπποι ἀερσίποδες πολέος πεδίοιο δίενται.
διεξερέεσθε: Il. 10:432: ἀλλὰ τί ἢ ἐμὲ ταῦτα διεξερέεσθε ἕκαστα;
διεξίμεναι: Il. 6:393: Σκαιάς, τῇ ἄρ’ ἔμελλε διεξίμεναι πεδίον δέ,
δίεπ’: Il. 24:247: Ἦ καὶ σκηπανίῳ δίεπ’ ἀνέρας· οἳ δ’ ἴσαν ἔξω
δίεπε: Il. 2:207: Ὣς ὅ γε κοιρανέων δίεπε στρατόν· οἳ δ’ ἀγορὴν δὲ
διεπέρσαμεν: Od. 3:130: αὐτὰρ ἐπεὶ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπήν,
διεπέρσαμεν: Od. 11:533: ἀλλ’ ὅτε δὴ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπήν,
διεπέρσαμεν: Od. 13:316: αὐτὰρ ἐπεὶ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπήν,
διέπερσε: Od. 9:265: τόσσην γὰρ διέπερσε πόλιν καὶ ἀπώλεσε λαοὺς
διεπέφραδε: Il. 18:9: ὥς ποτέ μοι μήτηρ διεπέφραδε καί μοι ἔειπε
διεπέφραδε: Il. 20:340: Ὣς εἰπὼν λίπεν αὐτόθ’, ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα.
διεπέφραδε: Od. 6:47: ἔνθ’ ἀπέβη γλαυκῶπις, ἐπεὶ διεπέφραδε κούρῃ.
διεπέφραδε: Od. 17:590: μνηστήρων ἐς ὅμιλον, ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα.
διέπουσ’: Il. 1:166: χεῖρες ἐμαὶ διέπουσ’· ἀτὰρ ἤν ποτε δασμὸς ἵκηται,
διεπράθετο: Od. 15:384: ἠὲ διεπράθετο πτόλις ἀνδρῶν εὐρυάγυια,
διεπράθομέν: Il. 1:367: τὴν δὲ διεπράθομέν τε καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα·
διέπραθον: Od. 8:514: ἤειδεν δ’ ὡς ἄστυ διέπραθον υἷες Ἀχαιῶν
διέπρησσον: Il. 2:785: ἐρχομένων· μάλα δ’ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο.
διέπρησσον: Il. 3:14: ἐρχομένων· μάλα δ’ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο.
διέπρησσον: Il. 9:326: ἤματα δ’ αἱματόεντα διέπρησσον πολεμίζων
διέπρησσον: Il. 23:364: ἐσσυμένως· οἳ δ’ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο
διέπτατο: Il. 15:83: ὣς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο πότνια Ἥρη·
διέπτατο: Il. 15:172: ὣς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο ὠκέα Ἶρις,
διέπτατο: Od. 1:320: ὄρνις δ’ ὣς ἀνόπαια διέπτατο· τῷ δ’ ἐνὶ θυμῷ
διεπτοίησε: Od. 18:340: ὣς εἰπὼν ἐπέεσσι διεπτοίησε γυναῖκας.
διερὸς: Od. 6:201: οὐκ ἔσθ’ οὗτος ἀνὴρ διερὸς βροτὸς οὐδὲ γένηται,
διέρχεται: Il. 3:198: ὅς τ’ οἰῶν μέγα πῶϋ διέρχεται ἀργεννάων.
διερχόμενος: Il. 6:392: εὖτε πύλας ἵκανε διερχόμενος μέγα ἄστυ
διερῷ: Od. 9:43: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ διερῷ ποδὶ φευγέμεν ἡμέας
δίεσθαι: Il. 12:276: νεῖκος ἀπωσαμένους δηΐους προτὶ ἄστυ δίεσθαι.
δίεσθαι: Il. 12:304: οὔ ῥά τ’ ἀπείρητος μέμονε σταθμοῖο δίεσθαι,
δίεσθαι: Il. 18:162: ποιμένες ἄγραυλοι μέγα πεινάοντα δίεσθαι,
δίεσθαι: Od. 17:398: ὃς τὸν ξεῖνον ἄνωγας ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι
δίεσθαι: Od. 20:343: αἰδέομαι δ’ ἀέκουσαν ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι
διεσκέδασ’: Od. 5:369: καρφαλέων, τὰ μὲν ἄρ τε διεσκέδασ’ ἄλλυδις ἄλλῃ,
διεσκέδασ’: Od. 5:370: ὣς τῆς δούρατα μακρὰ διεσκέδασ’. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
διεσκέδασ’: Od. 7:275: τὴν μὲν ἔπειτα θύελλα διεσκέδασ’· αὐτὰρ ἐγώ γε
διέσσυτο: Il. 2:450: σὺν τῇ παιφάσσουσα διέσσυτο λαὸν Ἀχαιῶν
διέσσυτο: Il. 5:661: βεβλήκειν, αἰχμὴ δὲ διέσσυτο μαιμώωσα
διέσσυτο: Il. 10:194: Ὣς εἰπὼν τάφροιο διέσσυτο· τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
διέσσυτο: Il. 15:542: αἰχμὴ δὲ στέρνοιο διέσσυτο μαιμώωσα
διέσσυτο: Il. 22:460: Ὣς φαμένη μεγάροιο διέσσυτο μαινάδι ἴση
διέσσυτο: Od. 4:37: ὣς φάθ’, ὁ δὲ μεγάροιο διέσσυτο, κέκλετο δ’ ἄλλους
διέσταμεν: Il. 21:436: Φοῖβε τί ἢ δὴ νῶϊ διέσταμεν; οὐδὲ ἔοικεν
διέστησαν: Il. 24:718: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ διέστησαν καὶ εἶξαν ἀπήνῃ.
διέσχε: Il. 5:100: ἀντικρὺ δὲ διέσχε, παλάσσετο δ’ αἵματι θώρηξ.
διέσχε: Il. 11:253: ἀντικρὺ δὲ διέσχε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή.
διέσχε: Il. 20:416: ἀντικρὺ δὲ διέσχε παρ’ ὀμφαλὸν ἔγχεος αἰχμή,
διέσχισεν: Od. 9:71: τριχθά τε καὶ τετραχθὰ διέσχισεν ἲς ἀνέμοιο.
διεσχίσθη: Il. 16:316: νεῦρα διεσχίσθη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
διέτμαγεν: Il. 1:531: Τώ γ’ ὣς βουλεύσαντε διέτμαγεν· ἣ μὲν ἔπειτα
διέτμαγεν: Il. 7:302: ἠδ’ αὖτ’ ἐν φιλότητι διέτμαγεν ἀρθμήσαντε.
διέτμαγεν: Il. 12:461: ἐσχεθέτην, σανίδες δὲ διέτμαγεν ἄλλυδις ἄλλη
διέτμαγεν: Il. 16:354: ποιμένος ἀφραδίῃσι διέτμαγεν· οἳ δὲ ἰδόντες
διέτμαγεν: Od. 13:439: τώ γ’ ὣς βουλεύσαντε διέτμαγεν· ἡ μὲν ἔπειτα
διέτμαγον: Od. 7:276: νηχόμενος τόδε λαῖτμα διέτμαγον, ὄφρα με γαίῃ
διέτρεσαν: Il. 11:481: σίντην· θῶες μέν τε διέτρεσαν, αὐτὰρ ὃ δάπτει·
διέτρεσαν: Il. 11:486: στῆ δὲ παρέξ· Τρῶες δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος.
διεφαίνετο: Il. 8:491: ἐν καθαρῷ ὅθι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος.
διεφαίνετο: Il. 10:199: ἐν καθαρῷ, ὅθι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος
διεφαίνετο: Od. 9:379: ἅψασθαι, χλωρός περ ἐών, διεφαίνετο δ’ αἰνῶς,
διέφθορας: Il. 15:128: μαινόμενε φρένας ἠλὲ διέφθορας· ἦ νύ τοι αὔτως
διέχευαν: Il. 7:316: τὸν δέρον ἀμφί θ’ ἕπον, καί μιν διέχευαν ἅπαντα,
διέχευαν: Od. 3:456: αἶψ’ ἄρα μιν διέχευαν, ἄφαρ δ’ ἐκ μηρία τάμνον
διέχευαν: Od. 14:427: αἶψα δέ μιν διέχευαν· ὁ δ’ ὠμοθετεῖτο συβώτης,
διέχευαν: Od. 19:421: τὸν δέρον ἀμφί θ’ ἕπον καί μιν διέχευαν ἅπαντα
δίζε: Il. 16:713: δίζε γὰρ ἠὲ μάχοιτο κατὰ κλόνον αὖτις ἐλάσσας,
δίζηαι: Od. 11:100: “νόστον δίζηαι μελιηδέα, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ·
διζημένη: Il. 4:88: Πάνδαρον ἀντίθεον διζημένη εἴ που ἐφεύροι.
διζήμενος: Il. 5:168: Πάνδαρον ἀντίθεον διζήμενος εἴ που ἐφεύροι·
διζήμενος: Il. 10:84: ἠέ τιν’ οὐρήων διζήμενος, ἤ τιν’ ἑταίρων;
διζήμενος: Il. 13:760: φοίτα ἀνὰ προμάχους διζήμενος, εἴ που ἐφεύροι.
διζήμενος: Il. 17:221: οὐ γὰρ ἐγὼ πληθὺν διζήμενος οὐδὲ χατίζων
διζήμενος: Od. 1:261: φάρμακον ἀνδροφόνον διζήμενος, ὄφρα οἱ εἴη
διζήμενος: Od. 15:90: μὴ πατέρ’ ἀντίθεον διζήμενος αὐτὸς ὄλωμαι,
διζήμενος: Od. 16:391: μνάσθω ἐέδνοισιν διζήμενος· ἡ δέ κ’ ἔπειτα
διζήμενος: Od. 21:22: Ἴφιτος αὖθ’ ἵππους διζήμενος, αἵ οἱ ὄλοντο
διζήμενος: Od. 21:161: μνάσθω ἐέδνοισιν διζήμενος· ἡ δέ κ’ ἔπειτα
διζήμενος: Od. 23:253: νόστον ἑταίροισιν διζήμενος ἠδ’ ἐμοὶ αὐτῷ.
διζησόμεθ’: Od. 16:239: μούνω ἄνευθ’ ἄλλων, ἦ καὶ διζησόμεθ’ ἄλλους.”
δίζυγες: Il. 5:195: πέπτανται· παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι
δίζυγες: Il. 10:473: τριστοιχί· παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι.
δίῃ: Il. 11:685: τοὺς ἴμεν οἷσι χρεῖος ὀφείλετ’ ἐν Ἤλιδι δίῃ·
δίῃ: Il. 11:697: καὶ γὰρ τῷ χρεῖος μέγ’ ὀφείλετ’ ἐν Ἤλιδι δίῃ
δίῃ: Il. 17:40: Πάνθῳ ἐν χείρεσσι βάλω καὶ Φρόντιδι δίῃ.
Δίῃ: Od. 11:325: Δίῃ ἐν ἀμφιρύτῃ Διονύσου μαρτυρίῃσι.
διήγαγον: Od. 20:187: πορθμῆες δ’ ἄρα τούς γε διήγαγον, οἵ τε καὶ ἄλλους
διηκόσιοι: Il. 9:383: αἵ θ’ ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ’ ἀν’ ἑκάστας
διηκοσίων: Il. 8:233: Τρώων ἄνθ’ ἑκατόν τε διηκοσίων τε ἕκαστος
διήλασε: Il. 10:564: Ὣς εἰπὼν τάφροιο διήλασε μώνυχας ἵππους
διήλασε: Il. 16:318: Ἀντίλοχος, λαπάρης δὲ διήλασε χάλκεον ἔγχος·
διήλασεν: Il. 12:120: τῇ ῥ’ ἵππους τε καὶ ἅρμα διήλασεν, οὐδὲ πύλῃσιν
διήλασεν: Il. 13:161: ταυρείην· τῆς δ’ οὔ τι διήλασεν, ἀλλὰ πολὺ πρὶν
διῆλθε: Il. 23:876: ἀντικρὺ δὲ διῆλθε βέλος· τὸ μὲν ἂψ ἐπὶ γαίῃ
διῆλθε: Od. 19:453: ἀντικρὺ δὲ διῆλθε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή·
διηνεκέα: Od. 18:375: τῶ κέ μ’ ἴδοις, εἰ ὦλκα διηνεκέα προταμοίμην.
διηνεκέες: Od. 13:195: ἀτραπιτοί τε διηνεκέες λιμένες τε πάνορμοι
διηνεκέεσσ’: Il. 12:134: ῥίζῃσιν μεγάλῃσι διηνεκέεσσ’ ἀραρυῖαι·
διηνεκέεσσι: Il. 7:321: νώτοισιν δ’ Αἴαντα διηνεκέεσσι γέραιρεν
διηνεκέεσσι: Od. 14:437: νώτοισιν δ’ Ὀδυσῆα διηνεκέεσσι γέραιρεν
διηνεκέσιν: Il. 12:297: χρυσείῃς ῥάβδοισι διηνεκέσιν περὶ κύκλον.
διηνεκέως: Od. 4:836: “οὐ μέν τοι κεῖνόν γε διηνεκέως ἀγορεύσω,
διηνεκέως: Od. 7:241: “ἀργαλέον, βασίλεια, διηνεκέως ἀγορεῦσαι,
διηνεκέως: Od. 12:56: ἔνθα τοι οὐκέτ’ ἔπειτα διηνεκέως ἀγορεύσω,
διήνυσεν: Od. 17:517: ἀλλ’ οὔ πω κακότητα διήνυσεν ἣν ἀγορεύων.
διήρεσα: Od. 12:444: ἑζόμενος δ’ ἐπὶ τοῖσι διήρεσα χερσὶν ἐμῇσι.
διήρεσα: Od. 14:351: στῆθος, ἔπειτα δὲ χερσὶ διήρεσα ἀμφοτέρῃσι
δίης: Il. 16:365: αἰθέρος ἐκ δίης, ὅτε τε Ζεὺς λαίλαπα τείνῃ,
δίηται: Il. 7:197: οὐ γάρ τίς με βίῃ γε ἑκὼν ἀέκοντα δίηται
δίηται: Il. 15:681: σεύας ἐκ πεδίοιο μέγα προτὶ ἄστυ δίηται
δίηται: Il. 16:246: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἀπὸ ναῦφι μάχην ἐνοπήν τε δίηται,
δίηται: Il. 22:189: ὡς δ’ ὅτε νεβρὸν ὄρεσφι κύων ἐλάφοιο δίηται
δίηται: Il. 22:456: μοῦνον ἀποτμήξας πόλιος πεδίον δὲ δίηται,
διήφυσε: Od. 19:450: γουνὸς ὕπερ, πολλὸν δὲ διήφυσε σαρκὸς ὀδόντι
Διῒ: Il. 1:74: “ Ὦ Ἀχιλεῦ, κέλεαί με, Διῒ φίλε, μυθήσασθαι
Διῒ: Il. 1:86: οὐ μὰ γὰρ Ἀπόλλωνα Διῒ φίλον, ᾧ τε σὺ, Κάλχαν,
Διὶ: Il. 1:419: τοῦτο δέ τοι ἐρέουσα ἔπος Διὶ τερπικεραύνῳ
Διί: Il. 1:578: πατρὶ φίλῳ ἐπίηρα φέρειν Διί, ὄφρα μὴ αὖτε
Διὶ: Il. 2:102: Ἥφαιστος μὲν δῶκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι,
Διὶ: Il. 2:116: οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι,
Διὶ: Il. 2:169: εὗρεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον
Διὶ: Il. 2:407: ἕκτον δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον.
Διὶ: Il. 2:478: ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ,
Διῒ: Il. 2:628: Φυλεΐδης, ὃν τίκτε Διῒ φίλος ἱππότα Φυλεύς,
Διὶ: Il. 2:636: τῶν μὲν Ὀδυσσεὺς ἦρχε Διὶ μῆτιν ἀτάλαντος·
Διὶ: Il. 2:781: γαῖα δ’ ὑπεστενάχιζε Διὶ ὣς τερπικεραύνῳ
Διὶ: Il. 3:104: Γῇ τε καὶ Ἠελίῳ· Διὶ δ’ ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον·
Διὶ: Il. 3:350: Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἐπευξάμενος Διὶ πατρί·
Διὶ: Il. 4:23: σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
Διὶ: Il. 5:174: ἀλλ’ ἄγε τῷδ’ ἔφες ἀνδρὶ βέλος Διὶ χεῖρας ἀνασχὼν
Διὶ: Il. 5:362: Τυδεΐδης, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο.
Διὶ: Il. 5:457: Τυδεΐδην, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο;
Διὶ: Il. 5:869: πὰρ δὲ Διὶ Κρονίωνι καθέζετο θυμὸν ἀχεύων,
Διὶ: Il. 5:906: πὰρ δὲ Διὶ Κρονίωνι καθέζετο κύδεϊ γαίων.
Διὶ: Il. 6:257: ἐλθόντ’ ἐξ ἄκρης πόλιος Διὶ χεῖρας ἀνασχεῖν.
Διὶ: Il. 6:259: ὡς σπείσῃς Διὶ πατρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισι
Διὶ: Il. 6:266: χερσὶ δ’ ἀνίπτοισιν Διὶ λείβειν αἴθοπα οἶνον
Διῒ: Il. 6:318: ἔνθ’ Ἕκτωρ εἰσῆλθε Διῒ φίλος, ἐν δ’ ἄρα χειρὶ
Διί: Il. 6:475: εἶπε δ’ ἐπευξάμενος Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσι·
Διὶ: Il. 7:47: Ἕκτορ υἱὲ Πριάμοιο Διὶ μῆτιν ἀτάλαντε
Διὶ: Il. 7:194: τόφρ’ ὑμεῖς εὔχεσθε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι
Διὶ: Il. 7:200: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ εὔχοντο Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι·
Διὶ: Il. 8:210: οὐκ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι Διὶ Κρονίωνι μάχεσθαι
Διὶ: Il. 8:460: σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
Διῒ: Il. 8:493: τόν ῥ’ Ἕκτωρ ἀγόρευε Διῒ φίλος· ἐν δ’ ἄρα χειρὶ
Διῒ: Il. 8:517: κήρυκες δ’ ἀνὰ ἄστυ Διῒ φίλοι ἀγγελλόντων
Διί: Il. 8:526: ἔλπομαι εὐχόμενος Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσιν
Διὶ: Il. 9:23: οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι,
Διῒ: Il. 9:168: Φοῖνιξ μὲν πρώτιστα Διῒ φίλος ἡγησάσθω,
Διὶ: Il. 9:172: ὄφρα Διὶ Κρονίδῃ ἀρησόμεθ’, αἴ κ’ ἐλεήσῃ.
Διί: Il. 9:238: μαίνεται ἐκπάγλως πίσυνος Διί, οὐδέ τι τίει
Διὶ: Il. 9:357: αὔριον ἱρὰ Διὶ ῥέξας καὶ πᾶσι θεοῖσι
Διί: Il. 10:16: ὑψόθ’ ἐόντι Διί, μέγα δ’ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ.
Διῒ: Il. 10:49: ὅσσ’ Ἕκτωρ ἔῤῥεξε Διῒ φίλος υἷας Ἀχαιῶν
Διὶ: Il. 10:137: πρῶτον ἔπειτ’ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον
Διῒ: Il. 10:527: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς μὲν ἔρυξε Διῒ φίλος ὠκέας ἵππους,
Διὶ: Il. 11:200: Ἕκτορ υἱὲ Πριάμοιο Διὶ μῆτιν ἀτάλαντε
Διῒ: Il. 11:419: ὥς ῥα τότ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆα Διῒ φίλον ἐσσεύοντο
Διῒ: Il. 11:473: εὗρον ἔπειτ’ Ὀδυσῆα Διῒ φίλον· ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτὸν
Διῒ: Il. 11:610: ἀλλ’ ἴθι νῦν Πάτροκλε Διῒ φίλε Νέστορ’ ἔρειο
Διὶ: Il. 11:726: ἔνθα Διὶ ῥέξαντες ὑπερμενεῖ ἱερὰ καλά,
Διί: Il. 11:735: συμφερόμεσθα μάχῃ Διί τ’ εὐχόμενοι καὶ Ἀθήνῃ.
Διὶ: Il. 11:760: πάντες δ’ εὐχετόωντο θεῶν Διὶ Νέστορί τ’ ἀνδρῶν.
Διὶ: Il. 11:772: πίονα μηρία καῖε βοὸς Διὶ τερπικεραύνῳ
Διὶ: Il. 13:16: Τρωσὶν δαμναμένους, Διὶ δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα.
Διὶ: Il. 13:353: Τρωσὶν δαμναμένους, Διὶ δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα.
Διῒ: Il. 13:674: Ἕκτωρ δ’ οὐκ ἐπέπυστο Διῒ φίλος, οὐδέ τι ᾔδη
Διὶ: Il. 13:818: ἀρήσῃ Διὶ πατρὶ καὶ ἄλλις ἀθανάτοισι
Διὶ: Il. 14:69: οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι
Διὶ: Il. 15:202: τόνδε φέρω Διὶ μῦθον ἀπηνέα τε κρατερόν τε,
Διὶ: Il. 15:310: Ἥφαιστος Διὶ δῶκε φορήμεναι ἐς φόβον ἀνδρῶν·
Διὶ: Il. 15:637: θεσπεσίως ἐφόβηθεν ὑφ’ Ἕκτορι καὶ Διὶ πατρὶ
Διῒ: Il. 16:169: ἐς Τροίην ἡγεῖτο Διῒ φίλος· ἐν δὲ ἑκάστῃ
Διὶ: Il. 16:227: οὔτέ τεῳ σπένδεσκε θεῶν, ὅτε μὴ Διὶ πατρί.
Διὶ: Il. 16:253: ἤτοι ὃ μὲν σπείσας τε καὶ εὐξάμενος Διὶ πατρὶ
Διὶ: Il. 17:46: Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἐπευξάμενος Διὶ πατρί·
Διὶ: Il. 17:498: αὖτις ἀπ’ Αὐτομέδοντος. ὃ δ’ εὐξάμενος Διὶ πατρὶ
Διὶ: Il. 17:515: ἥσω γὰρ καὶ ἐγώ, τὰ δέ κεν Διὶ πάντα μελήσει.
Διὶ: Il. 18:118: ὅς περ φίλτατος ἔσκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι·
Διῒ: Il. 18:203: αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς ὦρτο Διῒ φίλος· ἀμφὶ δ’ Ἀθήνη
Διί: Il. 19:197: κάπρον ἑτοιμασάτω ταμέειν Διί τ’ Ἠελίῳ τε.
Διὶ: Il. 19:254: κάπρου ἀπὸ τρίχας ἀρξάμενος Διὶ χεῖρας ἀνασχὼν
Διὶ: Il. 20:11: ξεστῇς αἰθούσῃσιν ἐνίζανον, ἃς Διὶ πατρὶ
Διὶ: Il. 20:192: πέρσα μεθορμηθεὶς σὺν Ἀθήνῃ καὶ Διὶ πατρί,
Διὶ: Il. 20:234: τὸν καὶ ἀνηρείψαντο θεοὶ Διὶ οἰνοχοεύειν
Διὶ: Il. 21:83: μοῖρ’ ὀλόη· μέλλω που ἀπεχθέσθαι Διὶ πατρί,
Διὶ: Il. 21:193: χραισμεῖν· ἀλλ’ οὐκ ἔστι Διὶ Κρονίωνι μάχεσθαι,
Διῒ: Il. 22:216: νῦν δὴ νῶι ἔολπα Διῒ φίλε φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ
Διὶ: Il. 23:724: ἤ μ’ ἀνάειρ’, ἢ ἐγὼ σέ· τὰ δ’ αὖ Διὶ πάντα μελήσει.
Διὶ: Il. 24:100: ἣ δ’ ἄρα πὰρ Διὶ πατρὶ καθέζετο, εἶξε δ’ Ἀθήνη.
Διὶ: Il. 24:287: τῆ σπεῖσον Διὶ πατρί, καὶ εὔχεο οἴκαδ’ ἱκέσθαι
Διὶ: Il. 24:301: ἐσθλὸν γὰρ Διὶ χεῖρας ἀνασχέμεν αἴ κ’ ἐλεήσῃ.
Διῒ: Il. 24:472: τῇ ῥ’ Ἀχιλεὺς ἵζεσκε Διῒ φίλος· ἐν δέ μιν αὐτὸν
Διί: Od. 4:472: ἀλλὰ μάλ’ ὤφελλες Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσι
Διὶ: Od. 7:164: οἶνον ἐπικρῆσαι, ἵνα καὶ Διὶ τερπικεραύνῳ
Διὶ: Od. 7:180: πᾶσιν ἀνὰ μέγαρον, ἵνα καὶ Διὶ τερπικεραύνῳ
Διὶ: Od. 7:316: Φαιήκων· μὴ τοῦτο φίλον Διὶ πατρὶ γένοιτο.
Διί: Od. 8:432: σπένδῃ ἐνὶ μεγάρῳ Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσιν.”
Διὶ: Od. 9:294: ἡμεῖς δὲ κλαίοντες ἀνεσχέθομεν Διὶ χεῖρας,
Διὶ: Od. 12:63: τρήρωνες, ταί τ’ ἀμβροσίην Διὶ πατρὶ φέρουσιν,
Διὶ: Od. 13:51: πᾶσιν ἀνὰ μέγαρον, ὄφρ’ εὐξάμενοι Διὶ πατρὶ
Διὶ: Od. 14:440: “αἴθ’ οὕτως, Εὔμαιε, φίλος Διὶ πατρὶ γένοιο
Διὶ: Od. 15:341: “αἴθ’ οὕτως, Εὔμαιε, φίλος Διὶ πατρὶ γένοιο
Διὶ: Od. 15:353: Λαέρτης μὲν ἔτι ζώει, Διὶ δ’ εὔχεται αἰεὶ
Διὶ: Od. 16:260: καὶ φράσαι, ἤ κεν νῶϊν Ἀθήνη σὺν Διὶ πατρὶ
Διὶ: Od. 19:365: οὐ γάρ πώ τις τόσσα βροτῶν Διὶ τερπικεραύνῳ
Διὶ: Od. 20:97: θῆκε θύραζε φέρων, Διὶ δ’ εὔξατο χεῖρας ἀνασχών·
Διὶ: Od. 24:24: “Ἀτρεΐδη, περὶ μέν σε φάμεν Διὶ τερπικεραύνῳ
Διὶ: Od. 24:518: εὐξάμενος κούρῃ γλαυκώπιδι καὶ Διὶ πατρί,
διίκεο: Il. 19:186: ἐν μοίρῃ γὰρ πάντα διίκεο καὶ κατέλεξας.
διίξομαι: Il. 9:61: ἐξείπω καὶ πάντα διίξομαι· οὐδέ κέ τίς μοι
διιπετέος: Il. 16:174: υἱὸς Σπερχειοῖο διιπετέος ποταμοῖο·
διιπετέος: Il. 17:263: ὡς δ’ ὅτ’ ἐπὶ προχοῇσι διιπετέος ποταμοῖο
διιπετέος: Il. 21:268: τοσσάκι μιν μέγα κῦμα διιπετέος ποταμοῖο
διιπετέος: Il. 21:326: πορφύρεον δ’ ἄρα κῦμα διιπετέος ποταμοῖο
διιπετέος: Od. 4:477: πρίν γ’ ὅτ’ ἂν Αἰγύπτοιο, διιπετέος ποταμοῖο,
διιπετέος: Od. 4:581: ἂψ δ’ εἰς Αἰγύπτοιο, διιπετέος ποταμοῖο,
διιπετέος: Od. 7:284: ἤλυθ’· ἐγὼ δ’ ἀπάνευθε διιπετέος ποταμοῖο
διίστατο: Il. 13:29: γηθοσύνῃ δὲ θάλασσα διίστατο· τοὶ δὲ πέτοντο
δικαζέμεν: Il. 1:542: κρυπτάδια φρονέοντα δικαζέμεν· οὐδέ τί πώ μοι
δικαζέτω: Il. 8:431: Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι δικαζέτω, ὡς ἐπιεικές.
δικαζόμενος: Od. 11:545: τήν μιν ἐγὼ νίκησα δικαζόμενος παρὰ νηυσὶ
δικαζομένων: Od. 12:440: κρίνων νείκεα πολλὰ δικαζομένων αἰζηῶν,
δίκαζον: Il. 18:506: τοῖσιν ἔπειτ’ ἤϊσσον, ἀμοιβηδὶς δὲ δίκαζον.
δίκαιοι: Od. 2:282: ἀφραδέων, ἐπεὶ οὔ τι νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι·
δίκαιοι: Od. 3:133: Ἀργείοισ’, ἐπεὶ οὔ τι νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι
δίκαιοι: Od. 6:120: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
δίκαιοι: Od. 8:575: ἠμὲν ὅσοι χαλεποί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
δίκαιοι: Od. 9:175: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
δίκαιοι: Od. 13:201: ἤ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι,
δίκαιοι: Od. 13:209: ὢ πόποι, οὐκ ἄρα πάντα νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι
δίκαιον: Od. 20:294: ἴσην· οὐ γὰρ καλὸν ἀτέμβειν οὐδὲ δίκαιον
δίκαιον: Od. 21:312: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν καλὸν ἀτέμβειν οὐδὲ δίκαιον
δικαιότατος: Il. 11:831: ὃν Χείρων ἐδίδαξε δικαιότατος Κενταύρων.
δικαιοτάτων: Il. 13:6: γλακτοφάγων Ἀβίων τε δικαιοτάτων ἀνθρώπων.
δικαιότερος: Il. 19:181: Ἀτρεΐδη σὺ δ’ ἔπειτα δικαιότερος καὶ ἐπ’ ἄλλῳ
δικαίῳ: Od. 3:52: χαῖρε δ’ Ἀθηναίη πεπνυμένῳ ἀνδρὶ δικαίῳ,
δικαίῳ: Od. 18:414: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηθέντι δικαίῳ
δικαίῳ: Od. 20:322: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηθέντι δικαίῳ
δικαίως: Od. 14:90: κείνου λυγρὸν ὄλεθρον, ὅ τ’ οὐκ ἐθέλουσι δικαίως
δίκας: Od. 3:244: Νέστορ’, ἐπεὶ περίοιδε δίκας ἠδὲ φρόνιν ἄλλων·
δίκας: Od. 9:215: ἄγριον, οὔτε δίκας εὖ εἰδότα οὔτε θέμιστας.
δίκας: Od. 11:570: ἥμενον· οἱ δέ μιν ἀμφὶ δίκας εἴροντο ἄνακτα,
δίκασαν: Od. 11:547: παῖδες δὲ Τρώων δίκασαν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη.
δικασπόλοι: Il. 1:238: ἐν παλάμῃς φορέουσι δικασπόλοι, οἵ τε θέμιστας
δικασπόλον: Od. 11:186: δαίνυται, ἃς ἐπέοικε δικασπόλον ἄνδρ’ ἀλεγύνειν·
δικάσσατε: Il. 23:574: ἐς μέσον ἀμφοτέροισι δικάσσατε, μὴ δ’ ἐπ’ ἀρωγῇ,
δικάσω: Il. 23:579: εἰ δ’ ἄγ’ ἐγὼν αὐτὸς δικάσω, καί μ’ οὔ τινά φημι
δίκῃ: Il. 23:542: Πηλεΐδην Ἀχιλῆα δίκῃ ἠμείψατ’ ἀναστάς·
δίκη: Od. 4:691: ἐν δήμῳ; ἥ τ’ ἐστὶ δίκη θείων βασιλήων·
δίκη: Od. 11:218: ἀλλ’ αὕτη δίκη ἐστὶ βροτῶν, ὅτε τίς κε θάνῃσιν.
δίκη: Od. 14:59: γίνεται ἡμετέρη· ἡ γὰρ δμώων δίκη ἐστίν,
δίκη: Od. 18:275: μνηστήρων οὐχ ἥδε δίκη τὸ πάροιθε τέτυκτο,
δίκη: Od. 19:43: αὕτη τοι δίκη ἐστὶ θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν.
δίκη: Od. 19:168: πλείοσιν ἢ ἔχομαι· ἡ γὰρ δίκη, ὁππότε πάτρης
δίκη: Od. 24:255: εὑδέμεναι μαλακῶς· ἡ γὰρ δίκη ἐστὶ γερόντων.
δίκην: Il. 16:388: ἐκ δὲ δίκην ἐλάσωσι θεῶν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντες·
δίκην: Il. 18:508: τῷ δόμεν ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἰθύντατα εἴποι.
δίκην: Od. 14:84: ἀλλὰ δίκην τίουσι καὶ αἴσιμα ἔργ’ ἀνθρώπων.
δίκης: Il. 19:180: πιείρῃ, ἵνα μή τι δίκης ἐπιδευὲς ἔχῃσθα.
δίκῃσί: Il. 16:542: ὃς Λυκίην εἴρυτο δίκῃσί τε καὶ σθένεϊ ᾧ·
δικλίδας: Il. 12:455: δικλίδας ὑψηλάς· δοιοὶ δ’ ἔντοσθεν ὀχῆες
δικλίδες: Od. 2:345: δικλίδες· ἐν δὲ γυνὴ ταμίη νύκτας τε καὶ ἦμαρ
δικλίδες: Od. 17:268: δικλίδες· οὔ κέν τίς μιν ἀνὴρ ὑπεροπλίσσαιτο.
δικτύῳ: Od. 22:386: δικτύῳ ἐξέρυσαν πολυωπῷ· οἱ δέ τε πάντες
δίνας: Il. 21:11: ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλισσόμενοι περὶ δίνας.
δίνας: Il. 21:353: τείροντ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες οἳ κατὰ δίνας,
δινείσθην: Il. 17:680: πάντοσε δινείσθην πολέων κατὰ ἔθνος ἑταίρων,
δινέομεν: Od. 9:388: δινέομεν, τὸν δ’ αἷμα περίῤῥεε θερμὸν ἐόντα.
δίνεον: Od. 9:384: δίνεον, ὡς ὅτε τις τρυπᾷ δόρυ νήϊον ἀνὴρ
δινεύεσκ’: Il. 24:12: δινεύεσκ’ ἀλύων παρὰ θῖν’ ἁλός· οὐδέ μιν ἠὼς
δινεύοι: Il. 4:541: δινεύοι κατὰ μέσσον, ἄγοι δέ ἑ Παλλὰς Ἀθήνη
δινεύοντες: Il. 18:543: ζεύγεα δινεύοντες ἐλάστρεον ἔνθα καὶ ἔνθα.
δινεύουσαν: Il. 23:875: τῇ ῥ’ ὅ γε δινεύουσαν ὑπὸ πτέρυγος βάλε μέσσην,
δινεύων: Od. 19:67: δινεύων κατὰ οἶκον, ὀπιπεύσεις δὲ γυναῖκας;
δίνῃ: Od. 6:116: ἀμφιπόλου μὲν ἅμαρτε, βαθείῃ δ’ ἔμβαλε δίνῃ.
δινήεις: Il. 21:125: οἴσει δινήεις εἴσω ἁλὸς εὐρέα κόλπον·
δινήεντα: Il. 21:206: οἵ ῥ’ ἔτι πὰρ ποταμὸν πεφοβήατο δινήεντα,
δινήεντα: Il. 21:332: Ξάνθον δινήεντα μάχῃ ἠΐσκομεν εἶναι·
δινήεντα: Od. 6:89: καὶ τὰς μὲν σεῦαν ποταμὸν πάρα δινήεντα
δινήεντι: Il. 5:479: τηλοῦ γὰρ Λυκίη Ξάνθῳ ἔπι δινήεντι,
δινήεντι: Il. 8:490: νόσφι νεῶν ἀγαγὼν ποταμῷ ἔπι δινήεντι,
δινήεντι: Il. 20:392: Ὕλλῳ ἐπ’ ἰχθυόεντι καὶ Ἕρμῳ δινήεντι.
δινήεντος: Il. 2:877: τηλόθεν ἐκ Λυκίης, Ξάνθου ἄπο δινήεντος.
δινήεντος: Il. 14:433: Ξάνθου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς,
δινήεντος: Il. 21:2: Ξάνθου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς,
δινήεντος: Il. 22:148: δοιαὶ ἀναΐσσουσι Σκαμάνδρου δινήεντος.
δινήεντος: Il. 24:693: Ξάνθου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς,
δινήεντος: Od. 11:242: ἐν προχοῇς ποταμοῦ παρελέξατο δινήεντος·
δινηθῆναι: Od. 16:63: φησὶ δὲ πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστεα δινηθῆναι
δινηθήτην: Il. 22:165: ὣς τὼ τρὶς Πριάμοιο πόλιν πέρι δινηθήτην
δίνης: Il. 21:213: ἀνέρι εἰσάμενος, βαθέης δ’ ἐκ φθέγξατο δίνης·
δίνης: Il. 21:246: εἴσω πᾶσ’ ἐριποῦσ’· ὃ δ’ ἄρ’ ἐκ δίνης ἀνορούσας
δινήσας: Il. 23:840: ἧκε δὲ δινήσας· γέλασαν δ’ ἐπὶ πάντες Ἀχαιοί.
δίνῃσι: Il. 21:132: ζωοὺς δ’ ἐν δίνῃσι καθίετε μώνυχας ἵππους.
δίνῃσι: Il. 21:239: κρύπτων ἐν δίνῃσι βαθείῃσιν μεγάλῃσι.
δινωτὴν: Il. 13:407: δινωτὴν φορέεσκε, δύω κανόνεσσ’ ἀραρυῖαν·
δινωτὴν: Od. 19:56: δινωτὴν ἐλέφαντι καὶ ἀργύρῳ, ἥν ποτε τέκτων
δινωτοῖσι: Il. 3:391: κεῖνος ὅ γ’ ἐν θαλάμῳ καὶ δινωτοῖσι λέχεσσι
διογενὲς: Il. 1:337: ἀλλ’ ἄγε διογενὲς Πατρόκλεες ἔξαγε κούρην
διογενὲς: Il. 2:173: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
διογενὲς: Il. 4:358: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ
διογενὲς: Il. 7:234: Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν
διογενὲς: Il. 8:93: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ
διογενὲς: Il. 9:106: ἐξ ἔτι τοῦ ὅτε διογενὲς Βρισηΐδα κούρην
διογενὲς: Il. 9:308: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ
διογενὲς: Il. 9:620: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ
διογενὲς: Il. 9:640: Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν
διογενὲς: Il. 10:144: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ
διογενὲς: Il. 11:465: Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν
διογενὲς: Il. 11:822: οὐκέτι διογενὲς Πατρόκλεες ἄλκαρ Ἀχαιῶν
διογενὲς: Il. 16:49: ὤ μοι διογενὲς Πατρόκλεες οἷον ἔειπες·
διογενὲς: Il. 16:126: ὄρσεο διογενὲς Πατρόκλεες ἱπποκέλευθε·
διογενὲς: Il. 16:707: χάζεο διογενὲς Πατρόκλεες· οὔ νύ τοι αἶσα
διογενὲς: Il. 23:723: διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ
διογενὲς: Od. 5:203: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
διογενὲς: Od. 10:401: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
διογενές: Od. 10:443: “διογενές, τοῦτον μὲν ἐάσομεν, εἰ σὺ κελεύεις,
διογενὲς: Od. 10:456: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
διογενὲς: Od. 10:488: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
διογενὲς: Od. 10:504: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
διογενὲς: Od. 11:60: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
διογενὲς: Od. 11:92: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
διογενὲς: Od. 11:405: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
διογενὲς: Od. 11:473: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
διογενὲς: Od. 11:617: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
διογενὲς: Od. 13:375: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
διογενὲς: Od. 14:486: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
διογενὲς: Od. 16:167: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
διογενὲς: Od. 22:164: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
διογενὲς: Od. 24:542: “διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ,
διογενὴς: Il. 1:489: διογενὴς Πηλῆος υἱὸς πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
διογενής: Il. 4:489: Αἴας διογενής· τοῦ δ’ Ἄντιφος αἰολοθώρηξ
διογενὴς: Il. 7:249: Αἴας διογενὴς προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
διογενὴς: Il. 10:340: διογενὴς Ὀδυσεύς, Διομήδεα δὲ προσέειπεν·
διογενὴς: Il. 11:809: διογενὴς Εὐαιμονίδης κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ
διογενὴς: Il. 21:17: Αὐτὰρ ὃ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ’ ὄχθῃ
διογενής: Il. 23:294: διογενής, ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν ὠκέας ἵππους
διογενὴς: Od. 2:352: διογενὴς Ὀδυσεὺς θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξας.
διογενὴς: Od. 2:366: διογενὴς Ὀδυσεὺς ἀλλογνώτῳ ἐνὶ δήμῳ.
διογενὴς: Od. 5:387: διογενὴς Ὀδυσεύς, θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξας.
διογενὴς: Od. 8:3: ἂν δ’ ἄρα διογενὴς ὦρτο πτολίπορθος Ὀδυσσεύς.
διογενὴς: Od. 15:485: τὸν δ’ αὖ διογενὴς Ὀδυσεὺς ἠμείβετο μύθῳ·
διογενὴς: Od. 18:312: αὐτὸς διογενὴς μετέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
διογενὴς: Od. 23:306: αὐτὰρ διογενὴς Ὀδυσεύς, ὅσα κήδε’ ἔθηκεν
Διόθεν: Il. 15:489: ἀνδρὸς ἀριστῆος Διόθεν βλαφθέντα βέλεμνα.
Διόθεν: Il. 24:194: δαιμονίη Διόθεν μοι Ὀλύμπιος ἄγγελος ἦλθε
Διόθεν: Il. 24:561: Ἕκτορά τοι λῦσαι, Διόθεν δέ μοι ἄγγελος ἦλθε
δῖοι: Il. 5:451: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ εἰδώλῳ Τρῶες καὶ δῖοι Ἀχαιοὶ
δῖοι: Il. 5:663: Οἳ μὲν ἄρ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι
δῖοι: Il. 5:692: οἳ μὲν ἄρ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι
δῖοί: Il. 10:429: καὶ Λέλεγες καὶ Καύκωνες δῖοί τε Πελασγοί,
δῖοι: Il. 11:455: αὐτὰρ ἔμ’, εἴ κε θάνω, κτεριοῦσί γε δῖοι Ἀχαιοί.
δῖοι: Il. 11:504: οὐδ’ ἄν πω χάζοντο κελεύθου δῖοι Ἀχαιοὶ
δῖοι: Il. 18:241: ἠέλιος μὲν ἔδυ, παύσαντο δὲ δῖοι Ἀχαιοὶ
δῖοι: Il. 20:354: μηκέτι νῦν Τρώων ἑκὰς ἕστατε δῖοι Ἀχαιοί,
δῖοι: Od. 3:116: ἐξερέοις, ὅσα κεῖθι πάθον κακὰ δῖοι Ἀχαιοί·
δῖοί: Od. 19:177: Δωριέες τε τριχάϊκες δῖοί τε Πελασγοί· -
δῖοι: Od. 19:199: ἔνθα δυώδεκα μὲν μένον ἤματα δῖοι Ἀχαιοί·
διοϊστεῦσαί: Od. 19:587: νευρήν τ’ ἐντανύσαι διοϊστεῦσαί τε σιδήρου.”
διοϊστεύσειας: Od. 12:102: πλησίον ἀλλήλων· καί κεν διοϊστεύσειας.
διοϊστεύσειν: Od. 21:97: νευρὴν ἐντανύειν διοϊστεύσειν τε σιδήρου.
διοϊστεύσειν: Od. 21:127: νευρὴν ἐντανύειν διοϊστεύσειν τε σιδήρου.
διοϊστεύσῃ: Od. 19:578: καὶ διοϊστεύσῃ πελέκεων δυοκαίδεκα πάντων,
διοϊστεύσῃ: Od. 21:76: καὶ διοϊστεύσῃ πελέκεων δυοκαίδεκα πάντων,
διοϊστεύσω: Od. 21:114: εἰ δέ κεν ἐντανύσω διοϊστεύσω τε σιδήρου,
δίοιτο: Od. 17:317: κνώδαλον, ὅττι δίοιτο· καὶ ἴχνεσι γὰρ περιῄδη.
Διοκλῆα: Il. 5:547: Ὀρτίλοχος δ’ ἄρ’ ἔτικτε Διοκλῆα μεγάθυμον,
Διοκλῆος: Il. 5:542: υἷε Διοκλῆος Κρήθωνά τε Ὀρσίλοχόν τε,
Διοκλῆος: Il. 5:548: ἐκ δὲ Διοκλῆος διδυμάονε παῖδε γενέσθην,
Διοκλῆος: Od. 3:488: ἐς Φηρὰς δ’ ἵκοντο Διοκλῆος ποτὶ δῶμα,
Διοκλῆος: Od. 15:186: ἐς φηρὰς δ’ ἵκοντο Διοκλῆος ποτὶ δῶμα,
διόλωλε: Od. 2:64: οἶκος ἐμὸς διόλωλε· νεμεσσήθητε καὶ αὐτοί,
Διομήδε’: Il. 21:396: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε Τυδεΐδην Διομήδε’ ἀνῆκας
Διομήδεα: Il. 4:365: εὗρε δὲ Τυδέος υἱὸν ὑπέρθυμον Διομήδεα
Διομήδεα: Il. 5:837: ἣ δ’ ἐς δίφρον ἔβαινε παραὶ Διομήδεα δῖον
Διομήδεα: Il. 5:846: Ὡς δὲ ἴδε βροτολοιγὸς Ἄρης Διομήδεα δῖον,
Διομήδεα: Il. 5:881: ἣ νῦν Τυδέος υἱὸν ὑπερφίαλον Διομήδεα
Διομήδεα: Il. 6:235: ὃς πρὸς Τυδεΐδην Διομήδεα τεύχε’ ἄμειβε
Διομήδεα: Il. 8:138: δεῖσε δ’ ὅ γ’ ἐν θυμῷ, Διομήδεα δὲ προσέειπε·
Διομήδεα: Il. 10:150: βὰν δ’ ἐπὶ Τυδεΐδην Διομήδεα· τὸν δὲ κίχανον
Διομήδεα: Il. 10:340: διογενὴς Ὀδυσεύς, Διομήδεα δὲ προσέειπεν·
Διομήδεα: Il. 10:508: ἐγγύθεν ἱσταμένη προσέφη Διομήδεα δῖον·
Διομήδεϊ: Il. 5:1: Ἔνθ’ αὖ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ Παλλὰς Ἀθήνη
Διομήδεϊ: Il. 5:225: Ζεὺς ἐπὶ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ κῦδος ὀρέξῃ.
Διομήδεϊ: Il. 5:866: τοῖος Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ χάλκεος Ἄρης
Διομήδεϊ: Il. 10:227: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἔθελον Διομήδεϊ πολλοὶ ἕπεσθαι.
Διομήδεϊ: Il. 10:476: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς προπάροιθεν ἰδὼν Διομήδεϊ δεῖξεν·
Διομήδεϊ: Il. 10:502: ῥοίζησεν δ’ ἄρα πιφαύσκων Διομήδεϊ δίῳ.
Διομήδεϊ: Il. 11:312: εἰ μὴ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ κέκλετ’ Ὀδυσσεύς·
Διομήδεος: Il. 5:415: ἰφθίμη ἄλοχος Διομήδεος ἱπποδάμοιο.
Διομήδεος: Il. 5:781: ἕστασαν ἀμφὶ βίην Διομήδεος ἱπποδάμοιο
Διομήδεος: Il. 5:849: αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ’ ἰθὺς Διομήδεος ἱπποδάμοιο.
Διομήδεος: Il. 6:306: ἆξον δὴ ἔγχος Διομήδεος, ἠδὲ καὶ αὐτὸν
Διομήδεος: Il. 7:404: μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο·
Διομήδεος: Il. 8:115: τὼ δ’ εἰς ἀμφοτέρω Διομήδεος ἅρματα βήτην·
Διομήδεος: Il. 8:134: κὰδ δὲ πρόσθ’ ἵππων Διομήδεος ἧκε χαμᾶζε·
Διομήδεος: Il. 8:194: αὐτὰρ ἀπ’ ὤμοιιν Διομήδεος ἱπποδάμοιο
Διομήδεος: Il. 9:51: μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο.
Διομήδεος: Il. 9:707: μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο.
Διομήδεος: Il. 10:568: φάτνῃ ἐφ’ ἱππείῃ, ὅθι περ Διομήδεος ἵπποι
Διομήδεος: Il. 16:74: οὐ γὰρ Τυδεΐδεω Διομήδεος ἐν παλάμῃσι
Διομήδεος: Il. 23:377: τὰς δὲ μετ’ ἐξέφερον Διομήδεος ἄρσενες ἵπποι
Διομήδεος: Od. 3:181: Τυδεΐδεω ἕταροι Διομήδεος ἱπποδάμοιο
Διόμηδες: Il. 5:124: θαρσῶν νῦν Διόμηδες ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι·
Διόμηδες: Il. 5:243: Τυδεΐδη Διόμηδες ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ,
Διόμηδες: Il. 5:826: Τυδεΐδη Διόμηδες ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ
Διόμηδες: Il. 10:234: Τυδεΐδη Διόμηδες ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ
Διόμηδες: Il. 10:341: οὗτός τις Διόμηδες ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεται ἀνήρ,
Διόμηδες: Il. 10:477: οὗτός τοι Διόμηδες ἀνήρ, οὗτοι δέ τοι ἵπποι,
Διομήδη: Il. 9:661: Φόρβαντος θυγάτηρ Διομήδη καλλιπάρῃος.
Διομήδης: Il. 2:563: τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης
Διομήδης: Il. 2:567: συμπάντων δ’ ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 4:401: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη κρατερὸς Διομήδης
Διομήδης: Il. 4:411: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 5:114: δὴ τότ’ ἔπειτ’ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 5:143: ὣς μεμαὼς Τρώεσσι μίγη κρατερὸς Διομήδης.
Διομήδης: Il. 5:151: ἀλλά σφεας κρατερὸς Διομήδης ἐξενάριξε·
Διομήδης: Il. 5:251: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 5:286: Τὸν δ’ οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 5:320: τάων ἃς ἐπέτελλε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,
Διομήδης: Il. 5:347: τῇ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 5:376: οὖτά με Τυδέος υἱὸς ὑπέρθυμος Διομήδης,
Διομήδης: Il. 5:432: Αἰνείᾳ δ’ ἐπόρουσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,
Διομήδης: Il. 5:519: Τοὺς δ’ Αἴαντε δύω καὶ Ὀδυσσεὺς καὶ Διομήδης
Διομήδης: Il. 5:596: Τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 5:814: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 5:855: δεύτερος αὖθ’ ὡρμᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης
Διομήδης: Il. 6:12: Ἄξυλον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης
Διομήδης: Il. 6:122: τὸν πρότερος προσέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 6:212: Ὣς φάτο, γήθησεν δὲ βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 7:163: τῷ δ’ ἐπὶ Τυδεΐδης ὦρτο κρατερὸς Διομήδης,
Διομήδης: Il. 7:399: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 8:91: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 8:145: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 8:532: εἴσομαι εἴ κέ μ’ ὁ Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης
Διομήδης: Il. 9:31: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 9:692: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 10:219: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 10:241: τοῖς δ’ αὖτις μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 10:283: Δεύτερος αὖτ’ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 10:369: δουρὶ δ’ ἐπαΐσσων προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 10:446: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 10:536: αἲ γὰρ δὴ Ὀδυσεύς τε καὶ ὃ κρατερὸς Διομήδης
Διομήδης: Il. 10:559: Θρηΐκιοι· τὸν δέ σφιν ἄνακτ’ ἀγαθὸς Διομήδης
Διομήδης: Il. 11:316: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 11:333: τοὺς μὲν Τυδεΐδης δουρικλειτὸς Διομήδης
Διομήδης: Il. 11:345: τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,
Διομήδης: Il. 11:361: δουρὶ δ’ ἐπαΐσσων προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 11:384: Τὸν δ’ οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 11:659: βέβληται μὲν ὃ Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης,
Διομήδης: Il. 14:109: Τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
Διομήδης: Il. 16:25: βέβληται μὲν ὃ Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης,
Διομήδης: Il. 23:290: τῷ δ’ ἐπὶ Τυδεΐδης ὦρτο κρατερὸς Διομήδης,
Διομήδης: Il. 23:472: Τυδέος ἱπποδάμου υἱὸς κρατερὸς Διομήδης.
Διομήδης: Il. 23:812: ἂν δ’ ἄρα Τυδεΐδης ὦρτο, κρατερὸς Διομήδης.
δῖον: Il. 2:522: οἵ τ’ ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον,
δῖον: Il. 3:352: δῖον Ἀλέξανδρον, καὶ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δάμασσον,
δῖον: Il. 3:403: οὕνεκα δὴ νῦν δῖον Ἀλέξανδρον Μενέλαος
δῖον: Il. 4:223: Ἔνθ’ οὐκ ἂν βρίζοντα ἴδοις Ἀγαμέμνονα δῖον
δῖον: Il. 4:319: ὣς ἔμεν ὡς ὅτε δῖον Ἐρευθαλίωνα κατέκταν.
δῖον: Il. 5:76: Εὐρύπυλος δ’ Εὐαιμονίδης Ὑψήνορα δῖον
δῖον: Il. 5:471: ἔνθ’ αὖ Σαρπηδὼν μάλα νείκεσεν Ἕκτορα δῖον·
δῖον: Il. 5:601: ὦ φίλοι οἷον δὴ θαυμάζομεν Ἕκτορα δῖον
δῖον: Il. 5:837: ἣ δ’ ἐς δίφρον ἔβαινε παραὶ Διομήδεα δῖον
δῖον: Il. 5:846: Ὡς δὲ ἴδε βροτολοιγὸς Ἄρης Διομήδεα δῖον,
δῖον: Il. 6:31: ἔγχεϊ χαλκείῳ, Τεῦκρος δ’ Ἀρετάονα δῖον.
δῖον: Il. 6:515: Ἕκτορα δῖον ἔτετμεν ἀδελφεὸν εὖτ’ ἄρ’ ἔμελλε
δῖον: Il. 7:192: θυμῷ, ἐπεὶ δοκέω νικησέμεν Ἕκτορα δῖον.
δῖον: Il. 7:312: εἰς Ἀγαμέμνονα δῖον ἄγον κεχαρηότα νίκῃ.
δῖον: Il. 9:84: ἠδ’ ἀμφὶ Κρείοντος υἱὸν Λυκομήδεα δῖον.
δῖον: Il. 9:534: ἣ δὲ χολωσαμένη δῖον γένος ἰοχέαιρα
δῖον: Il. 9:647: πρίν γ’ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον
δῖον: Il. 10:54: ῥίμφα θέων παρὰ νῆας· ἐγὼ δ’ ἐπὶ Νέστορα δῖον
δῖον: Il. 10:508: ἐγγύθεν ἱσταμένη προσέφη Διομήδεα δῖον·
δῖον: Il. 11:59: τρεῖς τ’ Ἀντηνορίδας Πόλυβον καὶ Ἀγήνορα δῖον
δῖον: Il. 11:197: εὗρ’ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον
δῖον: Il. 11:251: στῆ δ’ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθὼν Ἀγαμέμνονα δῖον,
δῖον: Il. 11:327: ἀσπασίως φεύγοντες ἀνέπνεον Ἕκτορα δῖον.
δῖον: Il. 11:510: αὐτίκα δ’ Ἰδομενεὺς προσεφώνεε Νέστορα δῖον·
δῖον: Il. 12:83: ἀλλ’ ἀπὸ πάντες ὄρουσαν, ἐπεὶ ἴδον Ἕκτορα δῖον.
δῖον: Il. 13:129: κρινθέντες Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα δῖον ἔμιμνον,
δῖον: Il. 13:490: Δηΐφοβόν τε Πάριν τ’ ἐσορῶν καὶ Ἀγήνορα δῖον,
δῖον: Il. 13:688: ὦσαι ἀπὸ σφείων φλογὶ εἴκελον Ἕκτορα δῖον
δῖον: Il. 13:766: δῖον Ἀλέξανδρον Ἑλένης πόσιν ἠϋκόμοιο
δῖον: Il. 15:15: Ἕκτορα δῖον ἔπαυσε μάχης, ἐφόβησε δὲ λαούς.
δῖον: Il. 15:67: τοὺς ἄλλους, μετὰ δ’ υἱὸν ἐμὸν Σαρπηδόνα δῖον.
δῖον: Il. 15:239: εὗρ’ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον
δῖον: Il. 15:583: τεύχεα συλήσων· ἀλλ’ οὐ λάθεν Ἕκτορα δῖον,
δῖον: Il. 15:652: χραισμεῖν· αὐτοὶ γὰρ μάλα δείδισαν Ἕκτορα δῖον.
δῖον: Il. 16:535: Πουλυδάμαντ’ ἔπι Πανθοΐδην καὶ Ἀγήνορα δῖον,
δῖον: Il. 16:638: οὐδ’ ἂν ἔτι φράδμων περ ἀνὴρ Σαρπηδόνα δῖον
δῖον: Il. 16:678: αὐτίκα δ’ ἐκ βελέων Σαρπηδόνα δῖον ἀείρας
δῖον: Il. 17:705: ἀλλ’ ὅ γε τοῖσιν μὲν Θρασυμήδεα δῖον ἀνῆκεν,
δῖον: Il. 20:240: αὐτὰρ ἔμ’ Ἀγχίσης, Πρίαμος δ’ ἔτεχ’ Ἕκτορα δῖον.
δῖον: Il. 20:428: Ἦ, καὶ ὑπόδρα ἰδὼν προσεφώνεεν Ἕκτορα δῖον·
δῖον: Il. 20:440: ἦκα μάλα ψύξασα· τὸ δ’ ἂψ ἵκεθ’ Ἕκτορα δῖον,
δῖον: Il. 21:138: δῖον Ἀχιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλκοι.
δῖον: Il. 21:250: δῖον Ἀχιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλκοι.
δῖον: Il. 21:545: εἰ μὴ Ἀπόλλων Φοῖβος Ἀγήνορα δῖον ἀνῆκε
δῖον: Il. 22:226: ἣ δ’ ἄρα τὸν μὲν ἔλειπε, κιχήσατο δ’ Ἕκτορα δῖον
δίον: Il. 22:251: τρὶς περὶ ἄστυ μέγα Πριάμου δίον, οὐδέ ποτ’ ἔτλην
δῖον: Il. 22:393: ἠράμεθα μέγα κῦδος· ἐπέφνομεν Ἕκτορα δῖον,
δῖον: Il. 22:395: Ἦ ῥα, καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα.
δῖον: Il. 23:24: Ἦ ῥα καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα
δῖον: Il. 23:36: εἰς Ἀγαμέμνονα δῖον ἄγον βασιλῆες Ἀχαιῶν
δῖον: Il. 23:346: οὐδ’ εἴ κεν μετόπισθεν Ἀρίονα δῖον ἐλαύνοι
δῖον: Il. 24:22: Ὣς ὃ μὲν Ἕκτορα δῖον ἀείκιζεν μενεαίνων·
δῖον: Il. 24:50: αὐτὰρ ὅ γ’ Ἕκτορα δῖον, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα,
δῖον: Il. 24:175: λύσασθαί σ’ ἐκέλευσεν Ὀλύμπιος Ἕκτορα δῖον,
δῖον: Il. 24:249: νεικείων Ἕλενόν τε Πάριν τ’ Ἀγάθωνά τε δῖον
δῖον: Il. 24:251: Δηΐφοβόν τε καὶ Ἱππόθοον καὶ δῖον Ἀγαυόν·
δῖον: Il. 24:390: πειρᾷ ἐμεῖο γεραιὲ καὶ εἴρεαι Ἕκτορα δῖον.
δῖον: Il. 24:593: εἰν Ἄϊδός περ ἐὼν ὅτι Ἕκτορα δῖον ἔλυσα
δῖον: Il. 24:657: ποσσῆμαρ μέμονας κτερεϊζέμεν Ἕκτορα δῖον,
δῖον: Od. 1:284: πρῶτα μὲν ἐς Πύλον ἐλθὲ καὶ εἴρεο Νέστορα δῖον,
δῖον: Od. 4:655: ἀλλὰ τὸ θαυμάζω· ἴδον ἐνθάδε Μέντορα δῖον
δῖον: Od. 11:522: κεῖνον δὴ κάλλιστον ἴδον μετὰ Μέμνονα δῖον.
δῖον: Od. 14:3: πέφραδε δῖον ὑφορβόν, ὅ οἱ βιότοιο μάλιστα
δῖον: Od. 16:56: δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε δῖον ὑφορβόν·
δῖον: Od. 17:507: ἡ δ’ ἐπὶ οἷ καλέσασα προσηύδα δῖον ὑφορβόν·
δῖον: Od. 21:80: ὣς φάτο, καί ῥ’ Εὔμαιον ἀνώγει, δῖον ὑφορβόν,
δῖον: Od. 22:129: τὴν Ὀδυσεὺς φράζεσθαι ἀνώγει δῖον ὑφορβὸν
Διονύσου: Od. 11:325: Δίῃ ἐν ἀμφιρύτῃ Διονύσου μαρτυρίῃσι.
διοπτεύσων: Il. 10:451: ἠὲ διοπτεύσων ἢ ἐναντίβιον πολεμίξων·
διοπτῆρα: Il. 10:562: τόν ῥα διοπτῆρα στρατοῦ ἔμμεναι ἡμετέροιο
Διὸς: Il. 1:5: οἰωνοῖσί τε πᾶσι· Διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή·
δῖος: Il. 1:7: Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.
Διὸς: Il. 1:9: Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός· ὃ γὰρ βασιλῆι χολωθεὶς
Διὸς: Il. 1:21: ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα. ”
Διός: Il. 1:63: ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν,
δῖος: Il. 1:121: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
δῖος: Il. 1:145: ἢ Αἴας ἢ Ἰδομενεὺς ἢ δῖος Ὀδυσσεὺς
Διὸς: Il. 1:202: “ Τίπτ’ αὖτ’ αἰγιόχοιο Διὸς τέκος εἰλήλουθας;
Διὸς: Il. 1:222: δώματ’ ἐς αἰγιόχοιο Διὸς μετὰ δαίμονας ἄλλους.
Διὸς: Il. 1:239: πρὸς Διὸς εἰρύαται· ὃ δέ τοι μέγας ἔσσεται ὅρκος·
δῖος: Il. 1:292: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑποβλήδην ἠμείβετο δῖος Ἀχιλλεύς·
Διὸς: Il. 1:334: “ Χαίρετε, κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν,
Διὸς: Il. 1:395: ἢ ἔπει ὤνησας κραδίην Διὸς ἠὲ καὶ ἔργῳ.
Διὸς: Il. 1:426: καὶ τότ’ ἔπειτά τοι εἶμι Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
Διὸς: Il. 1:570: ὄχθησαν δ’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοὶ Οὐρανίωνες·
Διὸς: Il. 2:26: νῦν δ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
Διός: Il. 2:33: ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσί, μηδέ σε λήθη
Διὸς: Il. 2:63: νῦν δ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
Διός: Il. 2:70: ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν· ὣς ὃ μὲν εἰπὼν
Διὸς: Il. 2:94: ὀτρύνουσ’ ἰέναι Διὸς ἄγγελος· οἳ δ’ ἀγέροντο.
Διὸς: Il. 2:134: ἐννέα δὴ βεβάασι Διὸς μεγάλου ἐνιαυτοί,
Διὸς: Il. 2:146: ὤρορ’ ἐπαΐξας πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων.
Διὸς: Il. 2:157: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη,
Διός: Il. 2:197: τιμὴ δ’ ἐκ Διός ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ μητίετα Ζεύς.
δῖος: Il. 2:244: Θερσίτης· τῷ δ’ ὦκα παρίστατο δῖος Ὀδυσσεύς,
Διὸς: Il. 2:348: πρὶν Ἄργος δ’ ἰέναι πρὶν καὶ Διὸς αἰγιόχοιο
Διὸς: Il. 2:491: εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες Μοῦσαι Διὸς αἰγιόχοιο
Διὸς: Il. 2:548: θρέψε Διὸς θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα,
Διὸς: Il. 2:598: Μοῦσαι ἀείδοιεν κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο·
Διός: Il. 2:669: ἐκ Διός, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει,
δῖος: Il. 2:688: κεῖτο γὰρ ἐν νήεσσι ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
Διὸς: Il. 2:787: πὰρ Διὸς αἰγιόχοιο σὺν ἀγγελίῃ ἀλεγεινῇ·
Διὸς: Il. 3:107: μή τις ὑπερβασίῃ Διὸς ὅρκια δηλήσηται.
Διὸς: Il. 3:199: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειθ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα·
δῖος: Il. 3:205: ἤδη γὰρ καὶ δεῦρό ποτ’ ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεὺς
δῖος: Il. 3:314: Ἕκτωρ δὲ Πριάμοιο πάϊς καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
δῖος: Il. 3:329: δῖος Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο.
Διὸς: Il. 3:374: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη,
Διὸς: Il. 3:418: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα,
Διὸς: Il. 3:426: ἔνθα κάθιζ’ Ἑλένη κούρη Διὸς αἰγιόχοιο
Διὸς: Il. 4:128: ἀθάνατοι, πρώτη δὲ Διὸς θυγάτηρ ἀγελείη,
Διὸς: Il. 4:515: ὦρσε Διὸς θυγάτηρ κυδίστη Τριτογένεια
Διὸς: Il. 5:34: νῶϊ δὲ χαζώμεσθα, Διὸς δ’ ἀλεώμεθα μῆνιν;
Διὸς: Il. 5:91: ἐλθόντ’ ἐξαπίνης ὅτ’ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος·
Διὸς: Il. 5:105: ὦρσεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ἀπορνύμενον Λυκίηθεν.
Διὸς: Il. 5:115: κλῦθί μευ αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη,
Διὸς: Il. 5:131: τοῖς ἄλλοις· ἀτὰρ εἴ κε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
Διὸς: Il. 5:312: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
Διὸς: Il. 5:348: εἶκε Διὸς θύγατερ πολέμου καὶ δηϊοτῆτος·
Διὸς: Il. 5:396: εὖτέ μιν ωὐτὸς ἀνὴρ υἱὸς Διὸς αἰγιόχοιο
Διὸς: Il. 5:398: αὐτὰρ ὃ βῆ πρὸς δῶμα Διὸς καὶ μακρὸν Ὄλυμπον
Διὸς: Il. 5:631: υἱός θ’ υἱωνός τε Διὸς νεφεληγερέταο,
Διὸς: Il. 5:635: ψευδόμενοι δέ σέ φασι Διὸς γόνον αἰγιόχοιο
Διὸς: Il. 5:637: οἳ Διὸς ἐξεγένοντο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων·
δῖος: Il. 5:669: ἐξέφερον πολέμοιο· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς
Διὸς: Il. 5:672: ἢ προτέρω Διὸς υἱὸν ἐριγδούποιο διώκοι,
Διὸς: Il. 5:675: ἴφθιμον Διὸς υἱὸν ἀποκτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ·
δῖος: Il. 5:679: καί νύ κ’ ἔτι πλέονας Λυκίων κτάνε δῖος Ὀδυσσεὺς
Διὸς: Il. 5:683: Σαρπηδὼν Διὸς υἱός, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπε·
Διὸς: Il. 5:693: εἷσαν ὑπ’ αἰγιόχοιο Διὸς περικαλλέϊ φηγῷ·
Διὸς: Il. 5:714: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη,
Διὸς: Il. 5:733: Αὐτὰρ Ἀθηναίη κούρη Διὸς αἰγιόχοιο
Διὸς: Il. 5:736: ἣ δὲ χιτῶν’ ἐνδῦσα Διὸς νεφεληγερέταο
Διὸς: Il. 5:742: δεινή τε σμερδνή τε, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.
δῖος: Il. 5:788: ὄφρα μὲν ἐς πόλεμον πωλέσκετο δῖος Ἀχιλλεύς,
Διὸς: Il. 5:815: γιγνώσκω σε θεὰ θύγατερ Διὸς αἰγιόχοιο·
Διὸς: Il. 5:820: τοῖς ἄλλοις· ἀτὰρ εἴ κε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
Διὸς: Il. 5:907: Αἳ δ’ αὖτις πρὸς δῶμα Διὸς μεγάλοιο νέοντο
δῖος: Il. 6:216: Οἰνεὺς γάρ ποτε δῖος ἀμύμονα Βελλεροφόντην
Διὸς: Il. 6:304: εὐχομένη δ’ ἠρᾶτο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο·
Διὸς: Il. 6:312: ὣς αἳ μέν ῥ’ εὔχοντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
δῖος: Il. 6:414: ἤτοι γὰρ πατέρ’ ἁμὸν ἀπέκτανε δῖος Ἀχιλλεύς,
Διὸς: Il. 6:420: νύμφαι ὀρεστιάδες κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο.
δῖος: Il. 6:423: πάντας γὰρ κατέπεφνε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
Διὸς: Il. 7:23: τὴν πρότερος προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
Διὸς: Il. 7:24: τίπτε σὺ δ’ αὖ μεμαυῖα Διὸς θύγατερ μεγάλοιο
Διὸς: Il. 7:37: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
Διὸς: Il. 7:60: φηγῷ ἐφ’ ὑψηλῇ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο
δῖος: Il. 7:168: ἂν δὲ Θόας Ἀνδραιμονίδης καὶ δῖος Ὀδυσσεύς·
Διὸς: Il. 7:274: εἰ μὴ κήρυκες Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν
δῖος: Il. 7:355: δῖος Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο,
δῖος: Il. 8:82: δῖος Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο
δῖος: Il. 8:97: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἐσάκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Διὸς: Il. 8:140: ἦ οὐ γιγνώσκεις ὅ τοι ἐκ Διὸς οὐχ ἕπετ’ ἀλκή;
Διὸς: Il. 8:143: δώσει· ἀνὴρ δέ κεν οὔ τι Διὸς νόον εἰρύσσαιτο
Διὸς: Il. 8:249: πὰρ δὲ Διὸς βωμῷ περικαλλέϊ κάββαλε νεβρόν,
Διὸς: Il. 8:251: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ ὅ τ’ ἄρ’ ἐκ Διὸς ἤλυθεν ὄρνις,
δῖος: Il. 8:333: Μηκιστεὺς Ἐχίοιο πάϊς καὶ δῖος Ἀλάστωρ
Διὸς: Il. 8:352: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος οὐκέτι νῶϊ
Διὸς: Il. 8:375: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ καταδῦσα Διὸς δόμον αἰγιόχοιο
Διὸς: Il. 8:384: αὐτὰρ Ἀθηναίη κούρη Διὸς αἰγιόχοιο
Διὸς: Il. 8:387: ἣ δὲ χιτῶν’ ἐνδῦσα Διὸς νεφεληγερέταο
Διὸς: Il. 8:412: ἀντομένη κατέρυκε, Διὸς δέ σφ’ ἔννεπε μῦθον·
Διὸς: Il. 8:424: τολμήσεις Διὸς ἄντα πελώριον ἔγχος ἀεῖραι.
Διὸς: Il. 8:427: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, οὐκέτ’ ἔγωγε
Διὸς: Il. 8:428: νῶϊ ἐῶ Διὸς ἄντα βροτῶν ἕνεκα πτολεμίζειν·
Διὸς: Il. 8:444: αἳ δ’ οἶαι Διὸς ἀμφὶς Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
δῖος: Il. 9:169: αὐτὰρ ἔπειτ’ Αἴας τε μέγας καὶ δῖος Ὀδυσσεύς·
δῖος: Il. 9:192: τὼ δὲ βάτην προτέρω, ἡγεῖτο δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
δῖος: Il. 9:199: Ὣς ἄρα φωνήσας προτέρω ἄγε δῖος Ἀχιλλεύς,
δῖος: Il. 9:209: τῷ δ’ ἔχεν Αὐτομέδων, τάμνεν δ’ ἄρα δῖος Ἀχιλλεύς.
δῖος: Il. 9:223: νεῦσ’ Αἴας Φοίνικι· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
Διὸς: Il. 9:498: καὶ γάρ τε λιταί εἰσι Διὸς κοῦραι μεγάλοιο
Διὸς: Il. 9:504: ὃς μέν τ’ αἰδέσεται κούρας Διὸς ἆσσον ἰούσας,
Διὸς: Il. 9:509: ἀλλ’ Ἀχιλεῦ πόρε καὶ σὺ Διὸς κούρῃσιν ἕπεσθαι
Διὸς: Il. 9:532: οἴῃ δ’ οὐκ ἔῤῥεξε Διὸς κούρῃ μεγάλοιο.
Διὸς: Il. 9:604: χρεὼ τιμῆς· φρονέω δὲ τετιμῆσθαι Διὸς αἴσῃ,
δῖος: Il. 9:663: Ἶφις ἐΰζωνος, τήν οἱ πόρε δῖος Ἀχιλλεὺς
δῖος: Il. 9:672: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Διὸς: Il. 10:45: Ἀργείους καὶ νῆας, ἐπεὶ Διὸς ἐτράπετο φρήν.
Διός: Il. 10:154: λάμφ’ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διός· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
δῖος: Il. 10:248: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Διὸς: Il. 10:278: κλῦθί μευ αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἥ τέ μοι αἰεὶ
Διὸς: Il. 10:284: κέκλυθι νῦν καὶ ἐμεῖο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη·
Διὸς: Il. 10:296: οἳ δ’ ἐπεὶ ἠρήσαντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
δῖος: Il. 10:460: καὶ τά γ’ Ἀθηναίῃ ληΐτιδι δῖος Ὀδυσσεὺς
Διὸς: Il. 10:553: κούρη τ’ αἰγιόχοιο Διὸς γλαυκῶπις Ἀθήνη.
Διὸς: Il. 11:66: λάμφ’ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο.
δῖος: Il. 11:449: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ὀδυσσεύς·
Διὸς: Il. 11:493: χειμάῤῥους κατ’ ὄρεσφιν ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ,
δῖος: Il. 11:598: τὸν δὲ ἰδὼν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
δῖος: Il. 11:766: νῶϊ δέ τ’ ἔνδον ἐόντες ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
δῖός: Il. 12:21: Γρήνικός τε καὶ Αἴσηπος δῖός τε Σκάμανδρος
Διὸς: Il. 12:37: βαλλόμεν’· Ἀργεῖοι δὲ Διὸς μάστιγι δαμέντες
Διὸς: Il. 12:173: Ὣς ἔφατ’, οὐδὲ Διὸς πεῖθε φρένα ταῦτ’ ἀγορεύων·
Διὸς: Il. 12:209: κείμενον ἐν μέσσοισι Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.
Διὸς: Il. 12:241: ἡμεῖς δὲ μεγάλοιο Διὸς πειθώμεθα βουλῇ,
Διὸς: Il. 12:286: εἴλυται καθύπερθ’, ὅτ’ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος·
Διὸς: Il. 13:54: Ἕκτωρ, ὃς Διὸς εὔχετ’ ἐρισθενέος πάϊς εἶναι.
δῖός: Il. 13:195: Ἀμφίμαχον μὲν ἄρα Στιχίος δῖός τε Μενεσθεὺς
δῖος: Il. 13:422: Μηκιστεὺς Ἐχίοιο πάϊς καὶ δῖος Ἀλάστωρ,
Διὸς: Il. 13:524: ἧστο Διὸς βουλῇσιν ἐελμένος, ἔνθά περ ἄλλοι
Διὸς: Il. 13:796: ἥ ῥά θ’ ὑπὸ βροντῆς πατρὸς Διὸς εἶσι πέδον δέ,
Διὸς: Il. 13:812: ἀλλὰ Διὸς μάστιγι κακῇ ἐδάμημεν Ἀχαιοί.
Διὸς: Il. 13:825: εἰ γὰρ ἐγὼν οὕτω γε Διὸς πάϊς αἰγιόχοιο
Διὸς: Il. 13:837: ἠχὴ δ’ ἀμφοτέρων ἵκετ’ αἰθέρα καὶ Διὸς αὐγάς.
Διὸς: Il. 14:19: πρίν τινα κεκριμένον καταβήμεναι ἐκ Διὸς οὖρον,
Διὸς: Il. 14:160: ὅππως ἐξαπάφοιτο Διὸς νόον αἰγιόχοιο·
Διὸς: Il. 14:173: τοῦ καὶ κινυμένοιο Διὸς κατὰ χαλκοβατὲς δῶ
Διὸς: Il. 14:193: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη·
Διὸς: Il. 14:224: Ἣ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη,
Διὸς: Il. 14:250: ἤματι τῷ ὅτε κεῖνος ὑπέρθυμος Διὸς υἱὸς
Διὸς: Il. 14:252: ἤτοι ἐγὼ μὲν ἔλεξα Διὸς νόον αἰγιόχοιο
Διὸς: Il. 14:285: ἔνθ’ Ὕπνος μὲν ἔμεινε πάρος Διὸς ὄσσε ἰδέσθαι
Διὸς: Il. 14:413: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ πληγῆς πατρὸς Διὸς ἐξερίπῃ δρῦς
Διὸς: Il. 14:416: ἐγγὺς ἐών, χαλεπὸς δὲ Διὸς μεγάλοιο κεραυνός,
δῖος: Il. 14:424: Πουλυδάμας τε καὶ Αἰνείας καὶ δῖος Ἀγήνωρ
δῖος: Il. 15:68: τοῦ δὲ χολωσάμενος κτενεῖ Ἕκτορα δῖος Ἀχιλλεύς.
Διὸς: Il. 15:85: ἀθανάτοισι θεοῖσι Διὸς δόμῳ· οἳ δὲ ἰδόντες
Διὸς: Il. 15:101: ὄχθησαν δ’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοί· ἣ δ’ ἐγέλασσε
Διὸς: Il. 15:117: εἴ πέρ μοι καὶ μοῖρα Διὸς πληγέντι κεραυνῷ
Διὸς: Il. 15:122: πὰρ Διὸς ἀθανάτοισι χόλος καὶ μῆνις ἐτύχθη,
Διός: Il. 15:147: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθητε, Διός τ’ εἰς ὦπα ἴδησθε,
Διὸς: Il. 15:154: τὼ δὲ πάροιθ’ ἐλθόντε Διὸς νεφεληγερέταο
Διὸς: Il. 15:175: ἦλθον δεῦρο φέρουσα παραὶ Διὸς αἰγιόχοιο.
Διὸς: Il. 15:194: τώ ῥα καὶ οὔ τι Διὸς βέομαι φρεσίν, ἀλλὰ ἕκηλος
Διὸς: Il. 15:242: παύετ’, ἐπεί μιν ἔγειρε Διὸς νόος αἰγιόχοιο.
δῖος: Il. 15:340: πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ, Κλονίον δ’ ἕλε δῖος Ἀγήνωρ.
Διὸς: Il. 15:379: Τρῶες δ’ ὡς ἐπύθοντο Διὸς κτύπον αἰγιόχοιο,
Διὸς: Il. 15:461: ἀλλ’ οὐ λῆθε Διὸς πυκινὸν νόον, ὅς ῥ’ ἐφύλασσεν
Διὸς: Il. 15:490: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτος Διὸς ἀνδράσι γίγνεται ἀλκή,
Διὸς: Il. 15:593: νηυσὶν ἐπεσσεύοντο, Διὸς δ’ ἐτέλειον ἐφετμάς,
δῖος: Il. 16:5: τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτιρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
Διὸς: Il. 16:522: Σαρπηδὼν Διὸς υἱός· ὃ δ’ οὐ οὗ παιδὸς ἀμύνει.
δῖος: Il. 16:571: υἱὸς Ἀγακλῆος μεγαθύμου δῖος Ἐπειγεύς,
Διὸς: Il. 16:604: Λαόγονον θρασὺν υἱὸν Ὀνήτορος, ὃς Διὸς ἱρεὺς
Διὸς: Il. 16:658: Τρῶας φευγέμεναι· γνῶ γὰρ Διὸς ἱρὰ τάλαντα.
Διὸς: Il. 16:688: ἀλλ’ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος ἠέ περ ἀνδρῶν·
Διὸς: Il. 16:720: τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
Διὸς: Il. 16:804: λῦσε δέ οἱ θώρηκα ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων.
Διὸς: Il. 17:176: ἀλλ’ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος αἰγιόχοιο,
Διὸς: Il. 17:251: λαοῖς· ἐκ δὲ Διὸς τιμὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ.
Διὸς: Il. 17:321: Ἀργεῖοι δέ κε κῦδος ἕλον καὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν
Διὸς: Il. 17:326: τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
δῖος: Il. 17:402: ᾔδεε Πάτροκλον τεθνηότα δῖος Ἀχιλλεύς·
Διὸς: Il. 17:409: ἥ οἱ ἀπαγγέλλεσκε Διὸς μεγάλοιο νόημα.
Διός: Il. 18:75: ἐκ Διός, ὡς ἄρα δὴ πρίν γ’ εὔχεο χεῖρας ἀνασχὼν
Διὸς: Il. 18:168: κρύβδα Διὸς ἄλλων τε θεῶν· πρὸ γὰρ ἧκέ μιν Ἥρη.
δῖος: Il. 18:181: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
Διὸς: Il. 18:184: Ἥρη με προέηκε Διὸς κυδρὴ παράκοιτις·
δῖος: Il. 18:228: τρὶς μὲν ὑπὲρ τάφρου μεγάλ’ ἴαχε δῖος Ἀχιλλεύς,
δῖος: Il. 18:305: εἰ δ’ ἐτεὸν παρὰ ναῦφιν ἀνέστη δῖος Ἀχιλλεύς,
δῖος: Il. 18:343: Ὣς εἰπὼν ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος Ἀχιλλεὺς
δῖος: Il. 19:40: Αὐτὰρ ὃ βῆ παρὰ θῖνα θαλάσσης δῖος Ἀχιλλεὺς
δῖος: Il. 19:48: Τυδεΐδης τε μενεπτόλεμος καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
Διὸς: Il. 19:91: πρέσβα Διὸς θυγάτηρ Ἄτη, ἣ πάντας ἀᾶται,
δῖος: Il. 19:141: χθιζὸς ἐνὶ κλισίῃσιν ὑπέσχετο δῖος Ὀδυσσεύς.
δῖος: Il. 19:310: δοιὼ δ’ Ἀτρεΐδα μενέτην καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
Διὸς: Il. 19:357: ὡς δ’ ὅτε ταρφειαὶ νιφάδες Διὸς ἐκποτέονται
δῖος: Il. 19:364: ἀνδρῶν· ἐν δὲ μέσοισι κορύσσετο δῖος Ἀχιλλεύς.
δῖος: Il. 19:384: πειρήθη δ’ ἕο αὐτοῦ ἐν ἔντεσι δῖος Ἀχιλλεύς,
Διὸς: Il. 20:6: φοιτήσασα κέλευσε Διὸς πρὸς δῶμα νέεσθαι.
Διὸς: Il. 20:10: ἐλθόντες δ’ ἐς δῶμα Διὸς νεφεληγερέταο
Διὸς: Il. 20:13: Ὣς οἳ μὲν Διὸς ἔνδον ἀγηγέρατ’· οὐδ’ ἐνοσίχθων
Διὸς: Il. 20:15: ἷζε δ’ ἄρ’ ἐν μέσσοισι, Διὸς δ’ ἐξείρετο βουλήν·
Διὸς: Il. 20:82: τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
Διὸς: Il. 20:103: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
Διὸς: Il. 20:105: εὔχεο· καὶ δὲ σέ φασι Διὸς κούρης Ἀφροδίτης
Διός: Il. 20:107: ἣ μὲν γὰρ Διός ἐσθ’, ἣ δ’ ἐξ ἁλίοιο γέροντος.
δῖος: Il. 20:160: Αἰνείας τ’ Ἀγχισιάδης καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.
δῖος: Il. 20:177: τὸν πρότερος προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
δῖος: Il. 20:386: τὸν δ’ ἰθὺς μεμαῶτα βάλ’ ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεὺς
δῖος: Il. 20:388: δούπησεν δὲ πεσών, ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ἀχιλλεύς·
δῖος: Il. 20:413: τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
δῖος: Il. 20:445: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἐπόρουσε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
δῖος: Il. 21:39: τῷ δ’ ἄρ’ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυθε δῖος Ἀχιλλεύς.
δῖος: Il. 21:49: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
δῖος: Il. 21:67: ἤτοι ὃ μὲν δόρυ μακρὸν ἀνέσχετο δῖος Ἀχιλλεὺς
δῖος: Il. 21:149: τὸν πρότερος προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
δῖος: Il. 21:161: Ὣς φάτ’ ἀπειλήσας, ὃ δ’ ἀνέσχετο δῖος Ἀχιλλεὺς
Διὸς: Il. 21:187: αὐτὰρ ἐγὼ γενεὴν μεγάλου Διὸς εὔχομαι εἶναι.
Διὸς: Il. 21:189: Πηλεὺς Αἰακίδης· ὃ δ’ ἄρ’ Αἰακὸς ἐκ Διὸς ἦεν.
Διὸς: Il. 21:191: κρείσσων αὖτε Διὸς γενεὴ ποταμοῖο τέτυκται.
Διὸς: Il. 21:198: ἀλλὰ καὶ ὃς δείδοικε Διὸς μεγάλοιο κεραυνὸν
Διὸς: Il. 21:229: ὢ πόποι ἀργυρότοξε Διὸς τέκος οὐ σύ γε βουλὰς
δῖος: Il. 21:265: ὁσσάκι δ’ ὁρμήσειε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
δῖος: Il. 21:359: λῆγ’ ἔριδος, Τρῶας δὲ καὶ αὐτίκα δῖος Ἀχιλλεὺς
Διὸς: Il. 21:401: σμερδαλέην, ἣν οὐδὲ Διὸς δάμνησι κεραυνός·
Διὸς: Il. 21:416: τὸν δ’ ἄγε χειρὸς ἑλοῦσα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
Διὸς: Il. 21:420: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη
Διὸς: Il. 21:438: ἴομεν Οὔλυμπον δὲ Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ.
Διὸς: Il. 21:444: πὰρ Διὸς ἐλθόντες θητεύσαμεν εἰς ἐνιαυτὸν
Διὸς: Il. 21:479: ἀλλὰ χολωσαμένη Διὸς αἰδοίη παράκοιτις
Διὸς: Il. 21:499: πληκτίζεσθ’ ἀλόχοισι Διὸς νεφεληγερέταο·
Διὸς: Il. 21:505: ἣ δ’ ἄρ’ Ὄλυμπον ἵκανε Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
δῖος: Il. 21:579: ὣς Ἀντήνορος υἱὸς ἀγαυοῦ δῖος Ἀγήνωρ
δῖος: Il. 22:102: νύχθ’ ὕπο τήνδ’ ὀλοὴν ὅτε τ’ ὤρετο δῖος Ἀχιλλεύς.
δῖος: Il. 22:172: ἐν πόλει ἀκροτάτῃ· νῦν αὖτέ ἑ δῖος Ἀχιλλεὺς
δῖος: Il. 22:205: λαοῖσιν δ’ ἀνένευε καρήατι δῖος Ἀχιλλεύς,
Διὸς: Il. 22:221: προπροκυλινδόμενος πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο.
Διὸς: Il. 22:280: ἐκ Διὸς ἠείδης τὸν ἐμὸν μόρον, ἦ τοι ἔφης γε·
Διὸς: Il. 22:302: Ζηνί τε καὶ Διὸς υἷι ἑκηβόλῳ, οἵ με πάρος γε
δῖος: Il. 22:326: τῇ ῥ’ ἐπὶ οἷ μεμαῶτ’ ἔλασ’ ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεύς,
δῖος: Il. 22:330: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃς· ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ἀχιλλεύς·
δῖος: Il. 22:364: τὸν καὶ τεθνηῶτα προσηύδα δῖος Ἀχιλλεύς·
δῖος: Il. 22:376: τὸν δ’ ἐπεὶ ἐξενάριξε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
δῖος: Il. 22:455: δείδω μὴ δή μοι θρασὺν Ἕκτορα δῖος Ἀχιλλεὺς
δῖος: Il. 23:136: κειρόμενοι· ὄπιθεν δὲ κάρη ἔχε δῖος Ἀχιλλεὺς
δῖος: Il. 23:140: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
Διὸς: Il. 23:185: ἀλλὰ κύνας μὲν ἄλαλκε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
δῖος: Il. 23:193: ἔνθ’ αὖτ’ ἀλλ’ ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
δῖος: Il. 23:333: καὶ νῦν τέρματ’ ἔθηκε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς.
δῖος: Il. 23:534: τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
δῖος: Il. 23:555: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
δῖος: Il. 23:689: πάντοθεν ἐκ μελέων· ἐπὶ δ’ ὄρνυτο δῖος Ἐπειός,
δῖος: Il. 23:729: δεύτερος αὖτ’ ἀνάειρε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
δῖος: Il. 23:759: ἔκφερ’ Ὀϊλιάδης· ἐπὶ δ’ ὄρνυτο δῖος Ὀδυσσεὺς
δῖος: Il. 23:765: κὰδ δ’ ἄρα οἱ κεφαλῆς χέ’ ἀϋτμένα δῖος Ὀδυσσεὺς
δῖος: Il. 23:778: κρητῆρ’ αὖτ’ ἀνάειρε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
δῖος: Il. 23:828: ἀλλ’ ἤτοι τὸν ἔπεφνε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
δῖος: Il. 23:838: ἂν δ’ Αἴας Τελαμωνιάδης καὶ δῖος Ἐπειός.
δῖος: Il. 23:839: ἑξείης δ’ ἵσταντο, σόλον δ’ ἕλε δῖος Ἐπειός,
δῖος: Il. 23:889: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
Διὸς: Il. 24:133: ἀλλ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα, Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι·
δῖος: Il. 24:151: νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
Διὸς: Il. 24:169: στῆ δὲ παρὰ Πρίαμον Διὸς ἄγγελος, ἠδὲ προσηύδα
Διὸς: Il. 24:173: ἀλλ’ ἀγαθὰ φρονέουσα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
δῖος: Il. 24:180: νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
δῖος: Il. 24:513: αὐτὰρ ἐπεί ῥα γόοιο τετάρπετο δῖος Ἀχιλλεύς,
Διὸς: Il. 24:527: δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει
Διὸς: Il. 24:570: καὶ ἱκέτην περ ἐόντα, Διὸς δ’ ἀλίτωμαι ἐφετμάς.
Διὸς: Il. 24:586: καί ἑ κατακτείνειε, Διὸς δ’ ἀλίτηται ἐφετμάς.
δῖος: Il. 24:596: Ἦ ῥα, καὶ ἐς κλισίην πάλιν ἤϊε δῖος Ἀχιλλεύς,
δῖος: Il. 24:668: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
Διός: Od. 1:10: τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν.
δῖος: Od. 1:196: οὐ γάρ πω τέθνηκεν ἐπὶ χθονὶ δῖος Ὀδυσσεύς,
Διός: Od. 1:283: ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισι.
δῖος: Od. 1:298: ἦ οὐκ ἀΐεις οἷον κλέος ἔλλαβε δῖος Ὀρέστης
Διός: Od. 1:390: καί κεν τοῦτ’ ἐθέλοιμι Διός γε διδόντος ἀρέσθαι.
δῖος: Od. 1:396: τῶν κέν τις τόδ’ ἔχῃσιν, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς·
δῖος: Od. 1:398: καὶ δμώων, οὕς μοι ληΐσσατο δῖος Ὀδυσσεύς.”
δῖος: Od. 2:27: ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς δῖος ἔβη κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσί.
δῖος: Od. 2:96: κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,
Διός: Od. 2:217: ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισιν.
Διός: Od. 2:296: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, κούρη Διός· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
Διὸς: Od. 2:433: ἐκ πάντων δὲ μάλιστα Διὸς γλαυκώπιδι κούρῃ.
Διὸς: Od. 3:42: Παλλάδ’ Ἀθηναίην, κούρην Διὸς αἰγιόχοιο·
δῖος: Od. 3:121: ἤθελ’, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἐνίκα δῖος Ὀδυσσεὺς
δῖος: Od. 3:126: ἔνθ’ ἦ τοι εἷος μὲν ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
δῖος: Od. 3:306: τῷ δέ οἱ ὀγδοάτῳ κακὸν ἤλυθε δῖος Ὀρέστης
Διὸς: Od. 3:337: ἦ ῥα Διὸς θυγάτηρ, οἱ δ’ ἔκλυον αὐδησάσης·
Διὸς: Od. 3:378: ἀλλὰ Διὸς θυγάτηρ, ἀγελείη Τριτογένεια,
Διὸς: Od. 3:394: εὔχετ’ ἀποσπένδων, κούρῃ Διὸς αἰγιόχοιο.
δῖος: Od. 3:439: βοῦν δ’ ἀγέτην κεράων Στρατίος καὶ δῖος Ἐχέφρων.
Διὸς: Od. 4:27: ἄνδρε δύω, γενεῇ δὲ Διὸς μεγάλοιο ἔϊκτον.
Διὸς: Od. 4:184: κλαῖε μὲν Ἀργείη Ἑλένη, Διὸς ἐκγεγαυῖα,
Διὸς: Od. 4:219: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα·
Διὸς: Od. 4:227: τοῖα Διὸς θυγάτηρ ἔχε φάρμακα μητιόεντα,
δῖος: Od. 4:280: αὐτὰρ ἐγὼ καὶ Τυδεΐδης καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
Διός: Od. 4:569: οὕνεκ’ ἔχεις Ἑλένην καί σφιν γαμβρὸς Διός ἐσσι.
Διὸς: Od. 4:752: εὔχε’ Ἀθηναίῃ κούρῃ Διὸς αἰγιόχοιο·
Διὸς: Od. 4:762: “κλῦθί μευ, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, Ἀτρυτώνη,
Διὸς: Od. 5:103: ἀλλὰ μάλ’ οὔ πως ἔστι Διὸς νόον αἰγιόχοιο
Διὸς: Od. 5:137: ἀλλ’ ἐπεὶ οὔ πως ἔστι Διὸς νόον αἰγιόχοιο
Διὸς: Od. 5:146: “οὕτω νῦν ἀπόπεμπε, Διὸς δ’ ἐποπίζεο μῆνιν,
δῖος: Od. 5:171: ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Διὸς: Od. 5:176: ὠκύποροι περόωσιν, ἀγαλλόμεναι Διὸς οὔρῳ.
δῖος: Od. 5:269: γηθόσυνος δ’ οὔρῳ πέτασ’ ἱστία δῖος Ὀδυσσεύς.
δῖος: Od. 5:354: αὐτὰρ ὁ μερμήριξε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Διός: Od. 5:382: αὐτὰρ Ἀθηναίη, κούρη Διός, ἄλλ’ ἐνόησεν·
δῖος: Od. 5:486: τὴν μὲν ἰδὼν γήθησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
δῖος: Od. 6:1: Ὣς ὁ μὲν ἔνθα καθεῦδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
Διὸς: Od. 6:105: τῇ δέ θ’ ἅμα Νύμφαι, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο,
δῖος: Od. 6:117: αἱ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσαν· ὁ δ’ ἔγρετο δῖος Ὀδυσσεύς,
δῖος: Od. 6:127: ὣς εἰπὼν θάμνων ὑπεδύσετο δῖος Ὀδυσσεύς,
Διὸς: Od. 6:151: Ἀρτέμιδί σε ἐγώ γε, Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
Διός: Od. 6:207: τὸν νῦν χρὴ κομέειν· πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες
δῖος: Od. 6:217: δή ῥα τότ’ ἀμφιπόλοισι μετηύδα δῖος Ὀδυσσεύς·
δῖος: Od. 6:224: αὐτὰρ ὁ ἐκ ποταμοῦ χρόα νίζετο δῖος Ὀδυσσεὺς
Διὸς: Od. 6:229: τὸν μὲν Ἀθηναίη θῆκεν, Διὸς ἐκγεγαυῖα,
δῖος: Od. 6:249: ἦ τοι ὁ πῖνε καὶ ἦσθε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
δῖος: Od. 6:322: ἱρὸν Ἀθηναίης, ἵν’ ἄρ’ ἕζετο δῖος Ὀδυσσεύς.
Διὸς: Od. 6:323: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἠρᾶτο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο·
Διὸς: Od. 6:324: “κλῦθί μοι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, Ἀτρυτώνη·
δῖος: Od. 7:1: Ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἠρᾶτο πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
δῖος: Od. 7:21: στῆ δὲ πρόσθ’ αὐτοῦ· ὁ δ’ ἀνείρετο δῖος Ὀδυσσεύς·
δῖος: Od. 7:133: ἔνθα στὰς θηεῖτο πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
δῖος: Od. 7:139: αὐτὰρ ὁ βῆ διὰ δῶμα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
δῖος: Od. 7:177: αὐτὰρ ὁ πῖνε καὶ ἦσθε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
δῖος: Od. 7:230: αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεύς,
δῖος: Od. 7:329: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
δῖος: Od. 7:344: ὣς ὁ μὲν ἔνθα καθεῦδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
Διὸς: Od. 8:82: Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι Διὸς μεγάλου διὰ βουλάς.
δῖος: Od. 8:199: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Διὸς: Od. 8:308: ὡς ἐμὲ χωλὸν ἐόντα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
Διὸς: Od. 8:334: Ἑρμῆν δὲ προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
Διὸς: Od. 8:335: “Ἑρμεία Διὸς υἱέ, διάκτορε, δῶτορ ἑάων,
δῖος: Od. 8:381: δὴ τότ’ ἄρ’ Ἀλκίνοον προσεφώνεε δῖος Ὀδυσσεύς·
δῖος: Od. 8:446: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Διὸς: Od. 8:488: ἢ σέ γε Μοῦσ’ ἐδίδαξε, Διὸς πάϊς, ἢ σέ γ’ Ἀπόλλων·
δῖος: Od. 8:494: ὅν ποτ’ ἐς ἀκρόπολιν δόλον ἤγαγε δῖος Ὀδυσσεὺς
Διὸς: Od. 9:52: ἠέριοι· τότε δή ῥα κακὴ Διὸς αἶσα παρέστη
Διὸς: Od. 9:111: οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει.
Διὸς: Od. 9:154: ὦρσαν δὲ Νύμφαι, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο,
Διὸς: Od. 9:275: οὐ γὰρ Κύκλωπες Διὸς αἰγιόχου ἀλέγουσιν
Διὸς: Od. 9:277: οὐδ’ ἂν ἐγὼ Διὸς ἔχθος ἀλευάμενος πεφιδοίμην
Διὸς: Od. 9:358: οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει·
Διὸς: Od. 9:411: νοῦσόν γ’ οὔ πως ἔστι Διὸς μεγάλου ἀλέασθαι,
Διὸς: Od. 11:217: οὔ τί σε Περσεφόνεια Διὸς θυγάτηρ ἀπαφίσκει,
Διὸς: Od. 11:255: τὼ κρατερὼ θεράποντε Διὸς μεγάλοιο γενέσθην
Διὸς: Od. 11:261: ἣ δὴ καὶ Διὸς εὔχετ’ ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαῦσαι,
Διὸς: Od. 11:268: γείνατ’ ἐν ἀγκοίνῃσι Διὸς μεγάλοιο μιγεῖσα·
Διὸς: Od. 11:297: θέσφατα πάντ’ εἰπόντα· Διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή.
Διὸς: Od. 11:318: ἀλλ’ ὄλεσεν Διὸς υἱός, ὃν ἠύκομος τέκε Λητώ,
δῖος: Od. 11:461: οὐ γάρ πω τέθνηκεν ἐπὶ χθονὶ δῖος Ὀρέστης.”
Διὸς: Od. 11:568: ἔνθ’ ἦ τοι Μίνωα ἴδον, Διὸς ἀγλαὸν υἱόν,
Διὸς: Od. 11:580: Λητὼ γὰρ ἕλκησε, Διὸς κυδρὴν παράκοιτιν,
Διὸς: Od. 11:604: παῖδα Διὸς μεγάλοιο καὶ Ἥρης χρυσοπεδίλου.
Διὸς: Od. 12:416: ἡ δ’ ἐλελίχθη πᾶσα Διὸς πληγεῖσα κεραυνῷ,
δῖος: Od. 13:56: αὐτόθεν ἐξ ἑδρέων. ἀνὰ δ’ ἵστατο δῖος Ὀδυσσεύς,
δῖος: Od. 13:63: ὣς εἰπὼν ὑπὲρ οὐδὸν ἐβήσετο δῖος Ὀδυσσεύς.
Διὸς: Od. 13:127: πρῶτον ἐπηπείλησε, Διὸς δ’ ἐξείρετο βουλήν·
δῖος: Od. 13:187: ἑσταότες περὶ βωμόν. ὁ δ’ ἔγρετο δῖος Ὀδυσσεὺς
Διός: Od. 13:190: Παλλὰς Ἀθηναίη, κούρη Διός, ὄφρα μιν αὐτὸν
δῖος: Od. 13:250: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
Διὸς: Od. 13:252: Παλλὰς Ἀθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο·
Διός: Od. 13:300: Παλλάδ’ Ἀθηναίην, κούρην Διός, ἥ τέ τοι αἰεὶ
Διός: Od. 13:318: οὔ σ’ ἔτ’ ἔπειτα ἴδον, κούρη Διός, οὐδ’ ἐνόησα
δῖος: Od. 13:353: γήθησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
Διός: Od. 13:356: “Νύμφαι Νηϊάδες, κοῦραι Διός, οὔ ποτ’ ἐγώ γε
Διὸς: Od. 13:359: αἴ κεν ἐᾷ πρόφρων με Διὸς θυγάτηρ ἀγελείη
Διὸς: Od. 13:371: Παλλὰς Ἀθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο.
δῖος: Od. 14:4: κήδετο οἰκήων, οὓς κτήσατο δῖος Ὀδυσσεύς.
δῖος: Od. 14:48: ὣς εἰπὼν κλισίηνδ’ ἡγήσατο δῖος ὑφορβός,
Διός: Od. 14:57: ξεῖνον ἀτιμῆσαι· πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες
Διός: Od. 14:93: ὅσσαι γὰρ νύκτες τε καὶ ἡμέραι ἐκ Διός εἰσιν,
δῖος: Od. 14:148: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Διὸς: Od. 14:283: ἀλλ’ ἀπὸ κεῖνος ἔρυκε, Διὸς δ’ ὠπίζετο μῆνιν
Διὸς: Od. 14:306: ἡ δ’ ἐλελίχθη πᾶσα Διὸς πληγεῖσα κεραυνῷ,
Διὸς: Od. 14:328: ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακούσαι,
δῖος: Od. 14:401: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε δῖος ὑφορβός·
δῖος: Od. 14:413: αὐτὰρ ὁ οἷσ’ ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος ὑφορβός·
Διὸς: Od. 15:297: ἡ δὲ Φεὰς ἐπέβαλλεν ἐπειγομένη Διὸς οὔρῳ,
δῖος: Od. 15:301: τὼ δ’ αὖτ’ ἐν κλισίῃ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς
δῖος: Od. 15:340: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
δῖος: Od. 16:1: Τὼ δ’ αὖτ’ ἐν κλισίῃ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς
δῖος: Od. 16:5: οὐδ’ ὕλαον προσιόντα· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς
δῖος: Od. 16:20: ὣς τότε Τηλέμαχον θεοειδέα δῖος ὑφορβὸς
δῖος: Od. 16:90: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
δῖος: Od. 16:164: ἡ δ’ ἄρ’ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
δῖος: Od. 16:186: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
δῖος: Od. 16:225: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
δῖος: Od. 16:258: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
δῖος: Od. 16:266: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Διὸς: Od. 16:320: εἰ ἐτεόν γέ τι οἶσθα Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.”
δῖος: Od. 16:333: τὼ δὲ συναντήτην κῆρυξ καὶ δῖος ὑφορβὸς
Διὸς: Od. 16:403: εἰ μέν κ’ αἰνήσωσι Διὸς μεγάλοιο θέμιστες,
δῖος: Od. 16:452: ἑσπέριος δ’ Ὀδυσῆϊ καὶ υἱέϊ δῖος ὑφορβὸς
δῖος: Od. 17:183: ὠτρύνοντ’ Ὀδυσεύς τ’ ἰέναι καὶ δῖος ὑφορβός.
Διός: Od. 17:240: “Νύμφαι κρηναῖαι, κοῦραι Διός, εἴ ποτ’ Ὀδυσσεὺς
δῖος: Od. 17:260: ἔδμεναι. ἀγχίμολον δ’ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς
δῖος: Od. 17:280: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
δῖος: Od. 17:506: ἡμένη ἐν θαλάμῳ· ὁ δ’ ἐδείπνει δῖος Ὀδυσσεύς.
δῖος: Od. 17:560: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
δῖος: Od. 17:589: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἀγόρευεν, ὁ δ’ ᾤχετο δῖος ὑφορβὸς
δῖος: Od. 18:90: δὴ τότε μερμήριξε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
δῖος: Od. 18:117: ὣς ἄρ’ ἔφαν, χαῖρεν δὲ κλεηδόνι δῖος Ὀδυσσεύς.
δῖος: Od. 18:281: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
δῖος: Od. 19:1: Αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεύς,
δῖος: Od. 19:51: αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεὺς
δῖος: Od. 19:102: ἔνθα καθέζετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
δῖος: Od. 19:141: “κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,
Διὸς: Od. 19:179: ἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου ὀαριστής,
δῖος: Od. 19:225: χλαῖναν πορφυρέην οὔλην ἔχε δῖος Ὀδυσσεύς,
Διὸς: Od. 19:297: ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακούσαι,
δῖος: Od. 19:430: υἱέες Αὐτολύκου· μετὰ τοῖσι δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς
δῖος: Od. 19:437: υἱέες Αὐτολύκου· μετὰ τοῖσι δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς
δῖος: Od. 20:1: Αὐτὰρ ὁ ἐν προδόμῳ εὐνάζετο δῖος Ὀδυσσεύς·
Διός: Od. 20:42: εἴ περ γὰρ κτείναιμι Διός τε σέθεν τε ἕκητι,
Διός: Od. 20:61: “Ἄρτεμι, πότνα θεά, θύγατερ Διός, αἴθε μοι ἤδη
δῖος: Od. 20:92: τῆς δ’ ἄρα κλαιούσης ὄπα σύνθετο δῖος Ὀδυσσεύς·
Διὸς: Od. 20:101: ἔνδοθεν, ἔκτοσθεν δὲ Διὸς τέρας ἄλλο φανήτω.”
δῖος: Od. 20:104: ὑψόθεν ἐκ νεφέων· γήθησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς.
δῖος: Od. 20:120: ὣς ἄρ’ ἔφη, χαῖρεν δὲ κλεηδόνι δῖος Ὀδυσσεὺς
Διὸς: Od. 21:25: ἐπεὶ δὴ Διὸς υἱὸν ἀφίκετο καρτερόθυμον,
Διὸς: Od. 21:36: γνώτην ἀλλήλω· πρὶν γὰρ Διὸς υἱὸς ἔπεφνεν
δῖος: Od. 21:38: ὅς οἱ τόξον ἔδωκε. τὸ δ’ οὔ ποτε δῖος Ὀδυσσεὺς
δῖος: Od. 21:190: ἐκ δ’ αὐτὸς μετὰ τοὺς δόμου ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεύς.
δῖος: Od. 21:359: αὐτὰρ ὁ τόξα λαβὼν φέρε καμπύλα δῖος ὑφορβός·
δῖος: Od. 21:414: γήθησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
δῖος: Od. 22:81: σμερδαλέα ἰάχων· ὁ δ’ ἁμαρτὴ δῖος Ὀδυσσεὺς
δῖος: Od. 22:162: οἴσων τεύχεα καλά· νόησε δὲ δῖος ὑφορβός,
δῖος: Od. 22:191: υἱὸς Λαέρταο, πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Διὸς: Od. 22:205: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν Ἀθήνη
δῖος: Od. 22:261: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Διὸς: Od. 22:334: ἢ ἐκδὺς μεγάροιο Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμὸν
Διὸς: Od. 22:379: ἑζέσθην δ’ ἄρα τώ γε Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμόν,
δῖος: Od. 23:111: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Διὸς: Od. 23:218: οὐδέ κεν Ἀργείη Ἑλένη, Διὸς ἐκγεγαυῖα,
δῖος: Od. 24:131: “κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,
Διὸς: Od. 24:164: ἀλλ’ ὅτε δή μιν ἔγειρε Διὸς νόος αἰγιόχοιο,
δῖος: Od. 24:176: αὐτὰρ ὁ δέξατο χειρὶ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
δῖος: Od. 24:232: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
δῖος: Od. 24:241: τὰ φρονέων ἰθὺς κίεν αὐτοῦ δῖος Ὀδυσσεύς.
Διὸς: Od. 24:344: ὁππότε δὴ Διὸς ὧραι ἐπιβρίσειαν ὕπερθεν.”
δῖος: Od. 24:348: εἷλεν ἀποψύχοντα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
δῖος: Od. 24:424: Ἀντινόου, τὸν πρῶτον ἐνήρατο δῖος Ὀδυσσεύς·
δῖος: Od. 24:482: ἐπεὶ δὴ μνηστῆρας ἐτείσατο δῖος Ὀδυσσεύς,
δῖος: Od. 24:490: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
Διὸς: Od. 24:502: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν Ἀθήνη,
δῖος: Od. 24:504: τὴν μὲν ἰδὼν γήθησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Διὸς: Od. 24:521: εὐξάμενος δ’ ἄρ’ ἔπειτα Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
Διὸς: Od. 24:529: εἰ μὴ Ἀθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο,
δῖος: Od. 24:537: σμερδαλέον δ’ ἐβόησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Διὸς: Od. 24:547: Παλλὰς Ἀθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο,
διοτρεφέας: Od. 7:49: πεφραδέμεν. δήεις δὲ διοτρεφέας βασιλῆας
διοτρεφέες: Il. 2:445: οἳ δ’ ἀμφ’ Ἀτρεΐωνα διοτρεφέες βασιλῆες
διοτρεφέες: Il. 14:27: Νέστορι δὲ ξύμβληντο διοτρεφέες βασιλῆες
διοτρεφέες: Od. 3:480: ὄψα τε, οἷα ἔδουσι διοτρεφέες βασιλῆες.
διοτρεφέεσσι: Il. 5:463: υἱάσι δὲ Πριάμοιο διοτρεφέεσσι κέλευεν·
διοτρεφέεσσι: Od. 5:378: εἰς ὅ κεν ἀνθρώποισι διοτρεφέεσσι μιγήῃς.
διοτρεφέος: Il. 2:847: υἱὸς Τροιζήνοιο διοτρεφέος Κεάδαο.
διοτρεφέος: Il. 4:338: ὦ υἱὲ Πετεῶο διοτρεφέος βασιλῆος,
διοτρεφέος: Il. 5:464: ὦ υἱεῖς Πριάμοιο διοτρεφέος βασιλῆος
διοτρεφέος: Il. 12:355: ἠνώγει Πετεῶο διοτρεφέος φίλος υἱὸς
διοτρεφέος: Il. 13:427: ἔνθ’ Αἰσυήταο διοτρεφέος φίλον υἱὸν
διοτρεφέος: Il. 24:803: δώμασιν ἐν Πριάμοιο διοτρεφέος βασιλῆος.
διοτρεφέος: Od. 4:44: θαύμαζον κατὰ δῶμα διοτρεφέος βασιλῆος·
διοτρεφές: Il. 7:109: ἀφραίνεις Μενέλαε διοτρεφές, οὐδέ τί σε χρὴ
διοτρεφὲς: Il. 9:229: ἀλλὰ λίην μέγα πῆμα διοτρεφὲς εἰσορόωντες
διοτρεφὲς: Il. 9:603: Φοῖνιξ ἄττα γεραιὲ διοτρεφὲς οὔ τί με ταύτης
διοτρεφὲς: Il. 10:43: χρεὼ βουλῆς ἐμὲ καὶ σὲ διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε
διοτρεφές: Il. 11:647: οὐχ ἕδος ἐστὶ γεραιὲ διοτρεφές, οὐδέ με πείσεις.
διοτρεφές: Il. 11:652: εὖ δὲ σὺ οἶσθα γεραιὲ διοτρεφές, οἷος ἐκεῖνος
διοτρεφὲς: Il. 11:818: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ διοτρεφὲς Εὐρύπυλ’ ἥρως,
διοτρεφὲς: Il. 17:12: Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφὲς ὄρχαμε λαῶν
διοτρεφὲς: Il. 17:34: νῦν μὲν δὴ Μενέλαε διοτρεφὲς ἦ μάλα τείσεις
διοτρεφὲς: Il. 17:238: ὦ πέπον ὦ Μενέλαε διοτρεφὲς οὐκέτι νῶϊ
διοτρεφὲς: Il. 17:652: σκέπτεο νῦν Μενέλαε διοτρεφὲς αἴ κεν ἴδηαι
διοτρεφὲς: Il. 17:679: ὣς τότε σοὶ Μενέλαε διοτρεφὲς ὄσσε φαεινὼ
διοτρεφὲς: Il. 17:685: Ἀντίλοχ’ εἰ δ’ ἄγε δεῦρο διοτρεφὲς ὄφρα πύθηαι
διοτρεφὲς: Il. 17:702: οὐδ’ ἄρα σοὶ Μενέλαε διοτρεφὲς ἤθελε θυμὸς
διοτρεφὲς: Il. 21:75: ἀντί τοί εἰμ’ ἱκέταο διοτρεφὲς αἰδοίοιο·
διοτρεφές: Il. 21:223: ἔσται ταῦτα Σκάμανδρε διοτρεφές, ὡς σὺ κελεύεις.
διοτρεφές: Il. 23:581: Ἀντίλοχ’ εἰ δ’ ἄγε δεῦρο διοτρεφές, ἣ θέμις ἐστί,
διοτρεφὲς: Il. 23:594: βουλοίμην ἢ σοί γε διοτρεφὲς ἤματα πάντα
διοτρεφὲς: Il. 24:553: μή πω μ’ ἐς θρόνον ἵζε διοτρεφὲς ὄφρά κεν Ἕκτωρ
διοτρεφές: Il. 24:635: λέξον νῦν με τάχιστα διοτρεφές, ὄφρα καὶ ἤδη
διοτρεφὲς: Od. 4:26: “ξείνω δή τινε τώδε, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε,
διοτρεφές: Od. 4:138: “ἴδμεν δή, Μενέλαε διοτρεφές, οἵ τινες οἵδε
διοτρεφές: Od. 4:156: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
διοτρεφὲς: Od. 4:235: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφὲς ἠδὲ καὶ οἵδε
διοτρεφές: Od. 4:291: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
διοτρεφές: Od. 4:316: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
διοτρεφές: Od. 4:391: καὶ δέ κέ τοι εἴπῃσι, διοτρεφές, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα,
διοτρεφὲς: Od. 4:561: σοὶ δ’ οὐ θέσφατόν ἐστι, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε,
διοτρεφές: Od. 10:266: “μή μ’ ἄγε κεῖσ’ ἀέκοντα, διοτρεφές, ἀλλὰ λίπ’ αὐτοῦ·
διοτρεφές: Od. 10:419: “σοὶ μὲν νοστήσαντι, διοτρεφές, ὣς ἐχάρημεν,
διοτρεφές: Od. 15:64: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
διοτρεφές: Od. 15:87: “Ἀτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
διοτρεφές: Od. 15:155: “καὶ λίην κείνῳ γε, διοτρεφές, ὡς ἀγορεύεις,
διοτρεφές: Od. 15:167: “φράζεο δή, Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν,
διοτρεφές: Od. 15:199: μή με παρὲξ ἄγε νῆα, διοτρεφές, ἀλλὰ λίπ’ αὐτοῦ,
διοτρεφές: Od. 22:136: “οὔ πως ἔστ’, Ἀγέλαε διοτρεφές· ἄγχι γὰρ αἰνῶς
διοτρεφές: Od. 24:122: μέμνημαι τάδε πάντα, διοτρεφές, ὡς ἀγορεύεις·
διοτρεφέων: Il. 1:176: ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι διοτρεφέων βασιλήων·
διοτρεφέων: Il. 2:98: σχοίατ’, ἀκούσειαν δὲ διοτρεφέων βασιλήων.
διοτρεφέων: Il. 2:196: θυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διοτρεφέων βασιλήων,
διοτρεφέων: Il. 2:660: πέρσας ἄστεα πολλὰ διοτρεφέων αἰζηῶν.
διοτρεφέων: Il. 4:280: τοῖαι ἅμ’ Αἰάντεσσι διοτρεφέων αἰζηῶν
διοτρεφέων: Od. 4:63: ἀλλ’ ἀνδρῶν γένος ἐστὲ διοτρεφέων βασιλήων
Δίου: Il. 2:538: Κήρινθόν τ’ ἔφαλον Δίου τ’ αἰπὺ πτολίεθρον,
δίου: Il. 7:138: δίου Ἀρηϊθόου, τὸν ἐπίκλησιν κορυνήτην
δίου: Od. 3:84: δίου Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὅν ποτέ φασι
δίπλακα: Il. 3:126: δίπλακα πορφυρέην, πολέας δ’ ἐνέπασσεν ἀέθλους
δίπλακα: Il. 22:441: δίπλακα πορφυρέην, ἐν δὲ θρόνα ποικίλ’ ἔπασσε.
δίπλακα: Il. 23:253: ἄλλεγον ἐς χρυσέην φιάλην καὶ δίπλακα δημόν,
δίπλακα: Od. 19:241: καί οἱ ἐγὼ χάλκειον ἄορ καὶ δίπλακα δῶκα
δίπλακι: Il. 23:243: καὶ τὰ μὲν ἐν χρυσέῃ φιάλῃ καὶ δίπλακι δημῷ
διπλῆν: Il. 10:134: διπλῆν ἐκταδίην, οὔλη δ’ ἐπενήνοθε λάχνη.
διπλῆν: Od. 19:226: διπλῆν· ἐν δ’ ἄρα οἱ περόνη χρυσοῖο τέτυκτο
διπλόος: Il. 4:133: χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο θώρηξ.
διπλόος: Il. 20:415: χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο θώρηξ·
δίπτυχα: Il. 1:461: δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν·
δίπτυχα: Il. 2:424: δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν.
δίπτυχα: Od. 3:458: δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν.
δίπτυχα: Od. 12:361: δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν.
δίπτυχον: Od. 13:224: δίπτυχον ἀμφ’ ὤμοισιν ἔχουσ’ εὐεργέα λώπην·
δὶς: Od. 9:491: ἀλλ’ ὅτε δὴ δὶς τόσσον ἅλα πρήσσοντες ἀπῆμεν,
δισθανέες: Od. 12:22: δισθανέες, ὅτε τ’ ἄλλοι ἅπαξ θνῄσκουσ’ ἄνθρωποι.
δίσκοισιν: Il. 2:774: δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες
δίσκοισιν: Od. 4:626: δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες,
δίσκοισιν: Od. 17:168: δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες
δίσκον: Od. 8:186: ἦ ῥα, καὶ αὐτῷ φάρει ἀναΐξας λάβε δίσκον
δίσκου: Il. 23:431: ὅσσα δὲ δίσκου οὖρα κατωμαδίοιο πέλονται,
δίσκουρα: Il. 23:523: λείπετ’· ἀτὰρ τὰ πρῶτα καὶ ἐς δίσκουρα λέλειπτο,
δίσκῳ: Od. 8:129: δίσκῳ δ’ αὖ πάντων πολὺ φέρτατος ἦεν Ἐλατρεύς,
δίφροι: Il. 5:193: ἀλλά που ἐν μεγάροισι Λυκάονος ἕνδεκα δίφροι
δίφροι: Il. 16:379: πρηνέες ἐξ ὀχέων, δίφροι δ’ ἀνακυμβαλίαζον.
δίφροιο: Il. 5:854: ὦσεν ὑπὲκ δίφροιο ἐτώσιον ἀϊχθῆναι.
δίφροιο: Il. 6:42: αὐτὸς δ’ ἐκ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσθη
δίφροιο: Il. 8:320: αὐτὸς δ’ ἐκ δίφροιο χαμαὶ θόρε παμφανόωντος
δίφροιο: Il. 10:501: ποικίλου ἐκ δίφροιο νοήσατο χερσὶν ἑλέσθαι·
δίφροιο: Il. 16:409: ὣς ἕλκ’ ἐκ δίφροιο κεχηνότα δουρὶ φαεινῷ,
δίφροιο: Il. 17:468: στῆ δ’ ὄπιθεν δίφροιο καὶ Αὐτομέδοντα προσηύδα·
δίφροιο: Il. 22:398: ἐκ δίφροιο δ’ ἔδησε, κάρη δ’ ἕλκεσθαι ἔασεν·
δίφροιο: Il. 23:394: αὐτὸς δ’ ἐκ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσθη,
δίφροιο: Il. 23:509: αὐτὸς δ’ ἐκ δίφροιο χαμαὶ θόρε παμφανόωντος,
δίφροιο: Il. 24:715: εἰ μὴ ἄρ’ ἐκ δίφροιο γέρων λαοῖσι μετηύδα·
δίφροιο: Od. 21:420: αὐτόθεν ἐκ δίφροιο καθήμενος, ἧκε δ’ ὀϊστὸν
δίφροισι: Il. 23:132: ἂν δ’ ἔβαν ἐν δίφροισι παραιβάται ἡνίοχοί τε,
δίφροισι: Il. 23:370: ἕστασαν ἐν δίφροισι, πάτασσε δὲ θυμὸς ἑκάστου
δίφρον: Il. 3:262: πὰρ δέ οἱ Ἀντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον·
δίφρον: Il. 3:310: Ἦ ῥα καὶ ἐς δίφρον ἄρνας θέτο ἰσόθεος φώς,
δίφρον: Il. 3:312: πὰρ δέ οἱ Ἀντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον.
δίφρον: Il. 3:424: τῇ δ’ ἄρα δίφρον ἑλοῦσα φιλομειδὴς Ἀφροδίτη
δίφρον: Il. 5:20: Ἰδαῖος δ’ ἀπόρουσε λιπὼν περικαλλέα δίφρον,
δίφρον: Il. 5:364: ἣ δ’ ἐς δίφρον ἔβαινεν ἀκηχεμένη φίλον ἦτορ,
δίφρον: Il. 5:837: ἣ δ’ ἐς δίφρον ἔβαινε παραὶ Διομήδεα δῖον
δίφρόν: Il. 10:305: δώσω γὰρ δίφρόν τε δύω τ’ ἐριαύχενας ἵππους
δίφρον: Il. 10:504: ἢ ὅ γε δίφρον ἑλών, ὅθι ποικίλα τεύχε’ ἔκειτο,
δίφρον: Il. 11:273: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε
δίφρόν: Il. 11:328: Ἔνθ’ ἑλέτην δίφρόν τε καὶ ἀνέρε δήμου ἀρίστω
δίφρον: Il. 11:359: τόφρ’ Ἕκτωρ ἔμπνυτο, καὶ ἂψ ἐς δίφρον ὀρούσας
δίφρον: Il. 11:399: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε
δίφρον: Il. 11:535: νέρθεν ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἳ περὶ δίφρον,
δίφρον: Il. 11:742: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃσιν· ἐγὼ δ’ ἐς δίφρον ὀρούσας
δίφρον: Il. 13:657: ἐς δίφρον δ’ ἀνέσαντες ἄγον προτὶ Ἴλιον ἱρὴν
δίφρον: Il. 16:657: ἐς δίφρον δ’ ἀναβὰς φύγαδ’ ἔτραπε, κέκλετο δ’ ἄλλους
δίφρον: Il. 17:130: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε· δίδου δ’ ὅ γε τεύχεα καλὰ
δίφρον: Il. 17:436: ὣς μένον ἀσφαλέως περικαλλέα δίφρον ἔχοντες
δίφρον: Il. 17:540: Ὣς εἰπὼν ἐς δίφρον ἑλὼν ἔναρα βροτόεντα
δίφρον: Il. 19:395: κολλητὸν ποτὶ δίφρον. ὃ δὲ μάστιγα φαεινὴν
δίφρον: Il. 20:500: νέρθεν ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἳ περὶ δίφρον,
δίφρον: Il. 22:399: ἐς δίφρον δ’ ἀναβὰς ἀνά τε κλυτὰ τεύχε’ ἀείρας
δίφρον: Od. 3:481: ἂν δ’ ἄρα Τηλέμαχος περικαλλέα βήσετο δίφρον·
δίφρον: Od. 3:483: ἐς δίφρον τ’ ἀνέβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί,
δίφρον: Od. 4:590: τρεῖς ἵππους καὶ δίφρον ἐΰξοον· αὐτὰρ ἔπειτα
δίφρον: Od. 14:280: ἐς δίφρον δέ μ’ ἕσας ἄγεν οἴκαδε δάκρυ χέοντα.
δίφρον: Od. 17:330: νεῦσ’ ἐπὶ οἷ καλέσας· ὁ δὲ παπτήνας ἕλε δίφρον
δίφρον: Od. 19:97: “Εὐρυνόμη, φέρε δὴ δίφρον καὶ κῶας ἐπ’ αὐτοῦ,
δίφρον: Od. 19:101: δίφρον ἐΰξεστον καὶ ἐπ’ αὐτῷ κῶας ἔβαλλεν·
δίφρον: Od. 19:506: αὖτις ἄρ’ ἀσσοτέρω πυρὸς ἕλκετο δίφρον Ὀδυσσεὺς
δίφρον: Od. 20:259: δίφρον ἀεικέλιον καταθεὶς ὀλίγην τε τράπεζαν·
δίφρον: Od. 20:387: ἡ δὲ κατ’ ἄντηστιν θεμένη περικαλλέα δίφρον
δίφρον: Od. 21:177: πὰρ δὲ τίθει δίφρον τε μέγαν καὶ κῶας ἐπ’ αὐτοῦ,
δίφρον: Od. 21:182: πὰρ δὲ φέρων δίφρον θῆκεν καὶ κῶας ἐπ’ αὐτοῦ,
δίφρον: Od. 21:243: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἐπὶ δίφρον ἰών, ἔνθεν περ ἀνέστη.
δίφρον: Od. 21:392: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἐπὶ δίφρον ἰών, ἔνθεν περ ἀνέστη,
δίφρος: Il. 5:727: δίφρος δὲ χρυσέοισι καὶ ἀργυρέοισιν ἱμᾶσιν
δίφρος: Od. 3:324: εἰ δ’ ἐθέλεις πεζός, πάρα τοι δίφρος τε καὶ ἵπποι,
δίφρου: Il. 5:39: ἀρχὸν Ἁλιζώνων Ὀδίον μέγαν ἔκβαλε δίφρου·
δίφρου: Il. 5:109: ὄρσο πέπον Καπανηϊάδη, καταβήσεο δίφρου,
δίφρου: Il. 5:585: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀσθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου
δίφρου: Il. 8:44: χρυσείην εὔτυκτον, ἑοῦ δ’ ἐπεβήσετο δίφρου,
δίφρου: Il. 8:403: αὐτὰς δ’ ἐκ δίφρου βαλέω κατά θ’ ἅρματα ἄξω·
δίφρου: Il. 8:417: αὐτὰς δ’ ἐκ δίφρου βαλέειν κατά θ’ ἅρματα ἄξειν·
δίφρου: Il. 11:130: Ἀτρεΐδης· τὼ δ’ αὖτ’ ἐκ δίφρου γουναζέσθην·
δίφρου: Il. 13:26: χρυσείην εὔτυκτον, ἑοῦ δ’ ἐπεβήσετο δίφρου,
δίφρου: Il. 13:392: ὣς ὃ πρόσθ’ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθεὶς
δίφρου: Il. 13:399: αὐτὰρ ὃ ἀσθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου,
δίφρου: Il. 16:427: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἐπεὶ ἴδεν ἔκθορε δίφρου.
δίφρου: Il. 16:485: ὣς ὃ πρόσθ’ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθεὶς
δίφρου: Il. 16:743: κάππεσ’ ἀπ’ εὐεργέος δίφρου, λίπε δ’ ὀστέα θυμός.
δίφρου: Il. 23:379: αἰεὶ γὰρ δίφρου ἐπιβησομένοισιν ἐΐκτην,
δίφρου: Il. 24:15: Ἕκτορα δ’ ἕλκεσθαι δησάσκετο δίφρου ὄπισθεν,
δίφρου: Il. 24:322: Σπερχόμενος δ’ ὃ γεραιὸς ἑοῦ ἐπεβήσετο δίφρου,
δίφρου: Il. 24:578: κὰδ δ’ ἐπὶ δίφρου εἷσαν· ἐϋξέστου δ’ ἀπ’ ἀπήνης
δίφρου: Od. 17:602: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἄρ’ ἕζετ’ ἐϋξέστου ἐπὶ δίφρου.
δίφρου: Od. 24:408: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἄρ’ ἕζετ’ ἐϋξέστου ἐπὶ δίφρου.
δίφρους: Il. 11:747: πεντήκοντα δ’ ἕλον δίφρους, δύο δ’ ἀμφὶς ἕκαστον
δίφρους: Il. 23:352: ἂν δ’ ἔβαν ἐς δίφρους, ἐν δὲ κλήρους ἐβάλοντο·
δίφρους: Il. 23:436: δίφρους τ’ ἀνστρέψειαν ἐϋπλεκέας, κατὰ δ’ αὐτοὶ
δίφρῳ: Il. 4:486: ἐξέταμ’, ὄφρα ἴτυν κάμψῃ περικαλλέϊ δίφρῳ·
δίφρῳ: Il. 5:160: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας Ἐχέμμονά τε Χρομίον τε.
δίφρῳ: Il. 5:609: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντε, Μενέσθην Ἀγχίαλόν τε.
δίφρῳ: Il. 6:354: ἀλλ’ ἄγε νῦν εἴσελθε καὶ ἕζεο τῷδ’ ἐπὶ δίφρῳ
δίφρῳ: Il. 11:103: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας· ὃ μὲν νόθος ἡνιόχευεν,
δίφρῳ: Il. 11:127: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ὁμοῦ δ’ ἔχον ὠκέας ἵππους·
δίφρῳ: Il. 16:402: δεύτερον ὁρμηθείς· ὃ μὲν εὐξέστῳ ἐνὶ δίφρῳ
δίφρῳ: Il. 17:464: οὐ γάρ πως ἦν οἶον ἐόνθ’ ἱερῷ ἐνὶ δίφρῳ
δίφρῳ: Il. 17:609: δίφρῳ ἐφεσταότος· τοῦ μέν ῥ’ ἀπὸ τυτθὸν ἅμαρτεν·
δίφρῳ: Il. 23:335: αὐτὸς δὲ κλινθῆναι ἐϋπλέκτῳ ἐνὶ δίφρῳ
δίφρῳ: Il. 24:701: ἑσταότ’ ἐν δίφρῳ, κήρυκά τε ἀστυβοώτην·
δίφρῳ: Od. 3:369: πέμψον σὺν δίφρῳ τε καὶ υἱέϊ· δὸς δέ οἱ ἵππους,
δίφρῳ: Od. 4:717: δίφρῳ ἐφέζεσθαι πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων,
διφῶν: Il. 16:747: πολλοὺς ἂν κορέσειεν ἀνὴρ ὅδε τήθεα διφῶν
δίχ’: Od. 3:127: οὔτε ποτ’ εἰν ἀγορῇ δίχ’ ἐβάζομεν οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ,
δίχα: Il. 18:510: τεύχεσι λαμπόμενοι· δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή,
δίχα: Il. 20:32: βὰν δ’ ἴμεναι πόλεμον δὲ θεοὶ δίχα θυμὸν ἔχοντες·
δίχα: Il. 21:386: ἀργαλέη, δίχα δέ σφιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἄητο·
δίχα: Od. 3:150: ἠχῇ θεσπεσίῃ, δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή.
δίχα: Od. 10:203: αὐτὰρ ἐγὼ δίχα πάντας ἐϋκνήμιδας ἑταίρους
δίχα: Od. 15:412: ἔνθα δύω πόλιες, δίχα δέ σφισι πάντα δέδασται·
δίχα: Od. 16:73: μητρὶ δ’ ἐμῇ δίχα θυμὸς ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζει,
δίχα: Od. 19:524: ὣς καὶ ἐμοὶ δίχα θυμὸς ὀρώρεται ἔνθα καὶ ἔνθα,
δίχα: Od. 22:333: ἄγχι παρ’ ὀρσοθύρην· δίχα δὲ φρεσὶ μερμήριζεν,
διχθὰ: Il. 16:435: διχθὰ δέ μοι κραδίη μέμονε φρεσὶν ὁρμαίνοντι,
διχθὰ: Od. 1:23: Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν,
διχθάδι’: Il. 14:21: διχθάδι’, ἢ μεθ’ ὅμιλον ἴοι Δαναῶν ταχυπώλων,
διχθαδίας: Il. 9:411: διχθαδίας κῆρας φερέμεν θανάτοιο τέλος δέ.
δίψά: Il. 19:166: δίψά τε καὶ λιμός, βλάβεται δέ τε γούνατ’ ἰόντι.
δίψαν: Il. 11:641: τὼ δ’ ἐπεὶ οὖν πίνοντ’ ἀφέτην πολυκαγκέα δίψαν
δίψαν: Il. 22:2: ἱδρῶ ἀπεψύχοντο πίον τ’ ἀκέοντό τε δίψαν
διψάων: Od. 11:584: στεῦτο δὲ διψάων, πιέειν δ’ οὐκ εἶχεν ἑλέσθαι·
δίψῃ: Il. 21:541: δίψῃ καρχαλέοι κεκονιμένοι ἐκ πεδίοιο
δίῳ: Il. 2:57: ἀμβροσίην διὰ νύκτα· μάλιστα δὲ Νέστορι δίῳ
δίῳ: Il. 2:221: τὼ γὰρ νεικείεσκε· τότ’ αὖτ’ Ἀγαμέμνονι δίῳ
δίῳ: Il. 3:120: οἰσέμεναι· ὃ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησ’ Ἀγαμέμνονι δίῳ.
δίῳ: Il. 5:211: ἡγεόμην Τρώεσσι φέρων χάριν Ἕκτορι δίῳ.
δίῳ: Il. 5:467: κεῖται ἀνὴρ ὃν ἶσον ἐτίομεν Ἕκτορι δίῳ
δίῳ: Il. 7:42: οἶον ἐπόρσειαν πολεμίζειν Ἕκτορι δίῳ.
δίῳ: Il. 7:75: δεῦρ’ ἴτω ἐκ πάντων πρόμος ἔμμεναι Ἕκτορι δίῳ.
δίῳ: Il. 7:169: πάντες ἄρ’ οἵ γ’ ἔθελον πολεμίζειν Ἕκτορι δίῳ.
δίῳ: Il. 9:356: νῦν δ’ ἐπεὶ οὐκ ἐθέλω πολεμιζέμεν Ἕκτορι δίῳ
δίῳ: Il. 10:285: σπεῖό μοι ὡς ὅτε πατρὶ ἅμ’ ἕσπεο Τυδέϊ δίῳ
δίῳ: Il. 10:502: ῥοίζησεν δ’ ἄρα πιφαύσκων Διομήδεϊ δίῳ.
δίῳ: Il. 13:460: ἑσταότ’· αἰεὶ γὰρ Πριάμῳ ἐπεμήνιε δίῳ
δίῳ: Il. 17:710: νῦν ἰέναι μάλα περ κεχολωμένον Ἕκτορι δίῳ·
δίῳ: Il. 17:719: νῶϊ μαχησόμεθα Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι δίῳ
δίῳ: Il. 18:103: τοῖς ἄλλοις, οἳ δὴ πολέες δάμεν Ἕκτορι δίῳ,
δίῳ: Il. 18:257: ὄφρα μὲν οὗτος ἀνὴρ Ἀγαμέμνονι μήνιε δίῳ
δίῳ: Il. 22:320: πάλλεν δεξιτερῇ φρονέων κακὸν Ἕκτορι δίῳ
δίῳ: Il. 24:660: εἰ μὲν δή μ’ ἐθέλεις τελέσαι τάφον Ἕκτορι δίῳ,
δίῳ: Od. 11:168: ἐξ οὗ τὰ πρώτισθ’ ἑπόμην Ἀγαμέμνονι δίῳ
δίωκε: Il. 8:439: Οὔλυμπον δὲ δίωκε, θεῶν δ’ ἐξίκετο θώκους.
δίωκε: Il. 21:3: ἔνθα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίον δὲ δίωκε
δίωκε: Il. 22:158: πρόσθε μὲν ἐσθλὸς ἔφευγε, δίωκε δέ μιν μέγ’ ἀμείνων
διώκει: Il. 22:173: ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκει.
διώκειν: Il. 10:359: φευγέμεναι· τοὶ δ’ αἶψα διώκειν ὁρμήθησαν.
διώκειν: Il. 13:64: ὁρμήσῃ πεδίοιο διώκειν ὄρνεον ἄλλο,
διώκειν: Il. 17:463: ἀλλ’ οὐχ ᾕρει φῶτας ὅτε σεύαιτο διώκειν·
διώκειν: Il. 21:601: ἔστη πρόσθε ποδῶν, ὃ δ’ ἐπέσσυτο ποσσὶ διώκειν·
διώκειν: Il. 22:199: ὡς δ’ ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν·
διώκειν: Il. 22:200: οὔτ’ ἄρ’ ὃ τὸν δύναται ὑποφεύγειν οὔθ’ ὃ διώκειν·
διώκειν: Od. 5:332: ἄλλοτε δ’ αὖτ’ εὖρος ζεφύρῳ εἴξασκε διώκειν.
διώκεις: Il. 22:8: τίπτέ με Πηλέος υἱὲ ποσὶν ταχέεσσι διώκεις
διωκέμεν: Il. 5:223: κραιπνὰ μάλ’ ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέμεν ἠδὲ φέβεσθαι·
διωκέμεν: Il. 8:107: κραιπνὰ μάλ’ ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέμεν ἠδὲ φέβεσθαι,
διωκέμεναι: Od. 15:278: μή με κατακτείνωσι· διωκέμεναι γὰρ ὀΐω.”
διώκετο: Il. 21:602: εἷος ὃ τὸν πεδίοιο διώκετο πυροφόροιο
διώκετο: Od. 18:8: ὅς ῥ’ ἐλθὼν Ὀδυσῆα διώκετο οἷο δόμοιο,
διώκετον: Il. 10:364: λαοῦ ἀποτμήξαντε διώκετον ἐμμενὲς αἰεί.
διώκοι: Il. 5:672: ἢ προτέρω Διὸς υἱὸν ἐριγδούποιο διώκοι,
διωκομένη: Od. 13:162: ῥίμφα διωκομένη. τῆς δὲ σχεδὸν ἦλθ’ ἐνοσίχθων,
διωκόμενον: Il. 22:168: ὢ πόποι ἦ φίλον ἄνδρα διωκόμενον περὶ τεῖχος
διώκοντες: Od. 12:182: ῥίμφα διώκοντες, τὰς δ’ οὐ λάθεν ὠκύαλος νηῦς
διώκω: Od. 18:409: ὁππότε θυμὸς ἄνωγε· διώκω δ’ οὔ τιν’ ἐγώ γε.”
διώκων: Il. 5:65: τὸν μὲν Μηριόνης ὅτε δὴ κατέμαρπτε διώκων
διώκων: Il. 8:339: ἅπτηται κατόπισθε ποσὶν ταχέεσσι διώκων
διώκων: Il. 16:598: στρεφθεὶς ἐξαπίνης, ὅτε μιν κατέμαρπτε διώκων·
διώκων: Il. 17:75: Ἕκτορ νῦν σὺ μὲν ὧδε θέεις ἀκίχητα διώκων
διώκων: Il. 22:157: τῇ ῥα παραδραμέτην φεύγων ὃ δ’ ὄπισθε διώκων·
διώκων: Il. 22:230: ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκων·
διώκων: Il. 23:344: εἰ γάρ κ’ ἐν νύσσῃ γε παρεξελάσῃσθα διώκων,
διώκων: Il. 23:499: Ὣς φάτο, Τυδεΐδης δὲ μάλα σχεδὸν ἦλθε διώκων,
διώκων: Il. 23:547: εὔχεσθαι· τό κεν οὔ τι πανύστατος ἦλθε διώκων.
δίωμαι: Od. 21:370: μή σε καὶ ὁπλότερος περ ἐὼν ἀγρόνδε δίωμαι
Διώνη: Il. 5:381: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Διώνη, δῖα θεάων·
Διώνης: Il. 5:370: ἣ δ’ ἐν γούνασι πῖπτε Διώνης δῖ’ Ἀφροδίτη
δίωνται: Il. 17:110: ὅν ῥα κύνες τε καὶ ἄνδρες ἀπὸ σταθμοῖο δίωνται
Διωνύσοιο: Il. 6:132: ὅς ποτε μαινομένοιο Διωνύσοιο τιθήνας
Διωνύσοιο: Od. 24:74: χρύσεον ἀμφιφορῆα· Διωνύσοιο δὲ δῶρον
Διώνυσον: Il. 14:324: ἣ δὲ Διώνυσον Σεμέλη τέκε χάρμα βροτοῖσιν·
Διώνυσος: Il. 6:135: θεινόμεναι βουπλῆγι· Διώνυσος δὲ φοβηθεὶς
Διώρεα: Il. 4:517: Ἔνθ’ Ἀμαρυγκείδην Διώρεα μοῖρα πέδησε·
Διώρεος: Il. 17:429: ἦ μὰν Αὐτομέδων Διώρεος ἄλκιμος υἱὸς
Διώρεος: Il. 17:474: Τὸν δ’ αὖτ’ Αὐτομέδων προσέφη Διώρεος υἱός·
Διώρης: Il. 2:622: τῶν δ’ Ἀμαρυγκεΐδης ἦρχε κρατερὸς Διώρης·
διῶσεν: Il. 21:244: κρημνὸν ἅπαντα διῶσεν, ἐπέσχε δὲ καλὰ ῥέεθρα
δμηθέντα: Il. 4:99: σῷ βέλεϊ δμηθέντα πυρῆς ἐπιβάντ’ ἀλεγεινῆς.
δμηθέντα: Il. 5:646: ἀλλ’ ὑπ’ ἐμοὶ δμηθέντα πύλας Ἀΐδαο περήσειν.
δμηθήτω: Il. 9:158: δμηθήτω· Ἀΐδης τοι ἀμείλιχος ἠδ’ ἀδάμαστος,
δμῆσίν: Il. 17:476: ἵππων ἀθανάτων ἐχέμεν δμῆσίν τε μένος τε,
δμήτειρα: Il. 14:259: εἰ μὴ Νὺξ δμήτειρα θεῶν ἐσάωσε καὶ ἀνδρῶν·
Δμήτορι: Od. 17:443: Δμήτορι Ἰασίδῃ, ὃς Κύπρου ἶφι ἄνασσεν.
δμῶ’: Od. 4:736: δμῶ’ ἐμόν, ὅν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ,
δμῳαὶ: Il. 6:376: εἰ δ’ ἄγε μοι δμῳαὶ νημερτέα μυθήσασθε·
δμῳαὶ: Il. 18:28: δμῳαὶ δ’ ἃς Ἀχιλεὺς ληΐσσατο Πάτροκλός τε
δμῳαὶ: Il. 23:550: καὶ πρόβατ’, εἰσὶ δέ τοι δμῳαὶ καὶ μώνυχες ἵπποι·
δμῳαὶ: Il. 24:587: τὸν δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
δμῳαὶ: Od. 1:147: σῖτον δὲ δμῳαὶ παρενήεον ἐν κανέοισι,
δμῳαί: Od. 2:412: οὐδ’ ἄλλαι δμῳαί, μία δ’ οἴη μῦθον ἄκουσεν.”
δμῳαὶ: Od. 4:49: τοὺς δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
δμῳαὶ: Od. 4:719: οἴκτρ’ ὀλοφυρομένη· περὶ δὲ δμῳαὶ μινύριζον
δμῳαὶ: Od. 5:199: τῇ δὲ παρ’ ἀμβροσίην δμῳαὶ καὶ νέκταρ ἔθηκαν.
δμῳαί: Od. 6:99: αὐτὰρ ἐπεὶ σίτου τάρφθεν δμῳαί τε καὶ αὐτή,
δμῳαὶ: Od. 6:307: κίονι κεκλιμένη· δμῳαὶ δέ οἱ εἵατ’ ὄπισθεν.
δμῳαὶ: Od. 7:103: πεντήκοντα δέ οἱ δμῳαὶ κατὰ δῶμα γυναῖκες
δμῳαὶ: Od. 8:454: τὸν δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
δμῳαὶ: Od. 15:461: τὸν μὲν ἄρ’ ἐν μεγάρῳ δμῳαὶ καὶ πότνια μήτηρ
δμῳαὶ: Od. 17:34: δμῳαὶ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἠγερέθοντο
δμῳαὶ: Od. 17:88: τοὺς δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
δμῳαὶ: Od. 18:311: δμῳαὶ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος. αὐτὰρ ὁ τῇσιν
δμῳαὶ: Od. 18:313: “δμῳαὶ Ὀδυσσῆος, δὴν οἰχομένοιο ἄνακτος,
δμῳαὶ: Od. 19:60: ἦλθον δὲ δμῳαὶ λευκώλενοι ἐκ μεγάροιο.
δμῳαὶ: Od. 20:122: αἱ δ’ ἄλλαι δμῳαὶ κατὰ δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος
δμῳαί: Od. 22:422: δμῳαί, τὰς μέν τ’ ἔργα διδάξαμεν ἐργάζεσθαι,
δμῳαί: Od. 22:456: ξῦον· ταὶ δ’ ἐφόρεον δμῳαί, τίθεσαν δὲ θύραζε.
δμῳάς: Il. 9:473: ῥεῖα, λαθὼν φύλακάς τ’ ἄνδρας δμῳάς τε γυναῖκας.
δμῶάς: Il. 19:333: κτῆσιν ἐμὴν δμῶάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα.
δμῳὰς: Il. 24:582: δμῳὰς δ’ ἐκκαλέσας λοῦσαι κέλετ’ ἀμφί τ’ ἀλεῖψαι
δμῶάς: Od. 7:225: κτῆσιν ἐμὴν δμῶάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα.”
δμῳὰς: Od. 13:66: Ἀρήτη δ’ ἄρα οἱ δμῳὰς ἅμ’ ἔπεμπε γυναῖκας,
δμῶας: Od. 14:399: δμῶας ἐπισσεύας βαλέειν μεγάλης κατὰ πέτρης,
δμῳάς: Od. 16:108: ξείνους τε στυφελιζομένους δμῳάς τε γυναῖκας
δμῳὰς: Od. 19:25: δμῳὰς δ’ οὐκ εἴας προβλωσκέμεν, αἵ κεν ἔφαινον.”
δμῳὰς: Od. 19:45: ὄφρα κ’ ἔτι δμῳὰς καὶ μητέρα σὴν ἐρεθίζω·
δμῳάς: Od. 19:154: καὶ τότε δή με διὰ δμῳάς, κύνας οὐκ ἀλεγούσας,
δμῳὰς: Od. 19:490: δμῳὰς ἐν μεγάροισιν ἐμοῖς κτείνωμι γυναῖκας.”
δμῳάς: Od. 19:526: κτῆσιν ἐμήν, δμῳάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα,
δμῳάς: Od. 20:318: ξείνους τε στυφελιζομένους δμῳάς τε γυναῖκας
δμῳὰς: Od. 22:441: δμῳὰς ἐξαγαγόντες ἐϋσταθέος μεγάροιο,
δμῳὰς: Od. 22:458: δμῳὰς ἐξαγαγόντες ἐϋσταθέος μεγάροιο,
δμῳὰς: Od. 22:484: πάσας δ’ ὄτρυνον δμῳὰς κατὰ δῶμα νέεσθαι.”
δμῳὰς: Od. 23:132: δμῳὰς δ’ ἐν μεγάροισιν ἀνώγετε εἵμαθ’ ἑλέσθαι·
δμῳάων: Od. 1:435: δμῳάων φιλέεσκε καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα.
δμῳάων: Od. 15:25: δμῳάων ἥ τίς τοι ἀρίστη φαίνεται εἶναι,
δμῳάων: Od. 22:396: δμῳάων σκοπός ἐσσι κατὰ μέγαρ’ ἡμετεράων,
δμῶε: Od. 21:244: ἐς δ’ ἄρα καὶ τὼ δμῶε ἴτην θείου Ὀδυσῆος.
δμῶε: Od. 22:114: ὣς δ’ αὔτως τὼ δμῶε δυέσθην τεύχεα καλά,
δμῶές: Od. 4:644: θῆτές τε δμῶές τε; δύναιτό κε καὶ τὸ τελέσσαι.
δμῶες: Od. 6:69: ἔρχευ· ἀτάρ τοι δμῶες ἐφοπλίσσουσιν ἀπήνην
δμῶες: Od. 11:190: ἀλλ’ ὅ γε χεῖμα μὲν εὕδει ὅθι δμῶες ἐνὶ οἴκῳ,
δμῶες: Od. 15:376: ἄνδρες ὑπερφίαλοι· μέγα δὲ δμῶες χατέουσιν
δμῶες: Od. 17:299: δμῶες Ὀδυσσῆος τέμενος μέγα κοπρίσσοντες·
δμῶες: Od. 17:320: δμῶες δ’, εὖτ’ ἂν μηκέτ’ ἐπικρατέωσιν ἄνακτες,
δμῶες: Od. 17:422: ἦσαν δὲ δμῶες μάλα μυρίοι ἄλλα τε πολλά,
δμῶες: Od. 19:78: ἦσαν δὲ δμῶες μάλα μυρίοι ἄλλα τε πολλά,
δμῶες: Od. 24:210: δμῶες ἀναγκαῖοι, τοί οἱ φίλα ἐργάζοντο.
δμώεσσι: Od. 14:80: “ἔσθιε νῦν, ὦ ξεῖνε, τά τε δμώεσσι πάρεστι,
δμώεσσι: Od. 24:213: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς δμώεσσι καὶ υἱέϊ μῦθον ἔειπεν·
δμώεσσιν: Od. 6:71: ὣς εἰπὼν δμώεσσιν ἐκέκλετο, τοὶ δ’ ἐπίθοντο.
δμώεσσιν: Od. 11:431: ἀσπάσιος παίδεσσιν ἰδὲ δμώεσσιν ἐμοῖσιν
δμώεσσιν: Od. 15:379: ἀγρόνδ’, οἷά τε θυμὸν ἀεὶ δμώεσσιν ἰαίνει.”
δμώεσσιν: Od. 24:219: ὣς εἰπὼν δμώεσσιν ἀρήϊα τεύχε’ ἔδωκεν.
δμῳῇσι: Il. 6:323: Ἀργείη δ’ Ἑλένη μετ’ ἄρα δμῳῇσι γυναιξὶν
δμωῇσι: Il. 9:654: Πάτροκλος δ’ ἑτάροισιν ἰδὲ δμωῇσι κέλευσε
δμῳῇσι: Il. 24:643: Ἦ ῥ’, Ἀχιλεὺς δ’ ἑτάροισιν ἰδὲ δμῳῇσι κέλευσε
δμῳῇσι: Od. 4:296: ὣς ἔφατ’, Ἀργείη δ’ Ἑλένη δμῳῇσι κέλευσε
δμῳῇσι: Od. 15:93: αὐτίκ’ ἄρ’ ᾗ ἀλόχῳ ἠδὲ δμῳῇσι κέλευσε
δμῳῇσι: Od. 17:505: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἀγόρευε μετὰ δμῳῇσι γυναιξὶν
δμῳῇσι: Od. 19:82: ἀγλαΐην, τῇ νῦν γε μετὰ δμῳῇσι κέκασσαι,
δμῳῇσι: Od. 22:427: σημαίνειν εἴασκεν ἐπὶ δμῳῇσι γυναιξίν.
δμῳῇσιν: Il. 6:375: ἔστη ἐπ’ οὐδὸν ἰών, μετὰ δὲ δμῳῇσιν ἔειπεν·
δμῳῇσιν: Il. 22:449: ἣ δ’ αὖτις δμῳῇσιν ἐϋπλοκάμοισι μετηύδα·
δμῳῇσιν: Od. 3:428: δμῳῇσιν κατὰ δώματ’ ἀγακλυτὰ δαῖτα πένεσθαι,
δμῳῇσιν: Od. 4:682: ἦ εἰπέμεναι δμῳῇσιν Ὀδυσσῆος θείοιο
δμῳῇσιν: Od. 8:433: ὣς ἔφατ’, Ἀρήτη δὲ μετὰ δμῳῇσιν ἔειπεν
δμῳῇσιν: Od. 16:336: κῆρυξ μέν ῥα μέσῃσι μετὰ δμῳῇσιν ἔειπεν·
δμῳῇσιν: Od. 17:493: βλημένου ἐν μεγάρῳ, μετ’ ἄρα δμῳῇσιν ἔειπεν·
δμῳῇσιν: Od. 20:139: ἡ μὲν δέμνι’ ἄνωγεν ὑποστορέσαι δμῳῇσιν,
δμῳῇσιν: Od. 20:147: ἡ δ’ αὖτε δμῳῇσιν ἐκέκλετο δῖα γυναικῶν,
δμῳῇσίν: Od. 22:37: δμῳῇσίν τε γυναιξὶ παρευνάζεσθε βιαίως
δμώς: Od. 24:257: τεῦ δμώς εἰς ἀνδρῶν; τεῦ δ’ ὄρχατον ἀμφιπολεύεις;
δμωσὶν: Od. 17:389: δμωσὶν Ὀδυσσῆος, περὶ δ’ αὖτ’ ἐμοί· αὐτὰρ ἐγώ γε
δμώων: Od. 1:398: καὶ δμώων, οὕς μοι ληΐσσατο δῖος Ὀδυσσεύς.”
δμώων: Od. 9:206: ἠείδη δμώων οὐδ’ ἀμφιπόλων ἐνὶ οἴκῳ,
δμώων: Od. 14:59: γίνεται ἡμετέρη· ἡ γὰρ δμώων δίκη ἐστίν,
δμώων: Od. 16:140: ἔργα τ’ ἐποπτεύεσκε μετὰ δμώων τ’ ἐνὶ οἴκῳ
δμώων: Od. 16:305: καί κέ τεο δμώων ἀνδρῶν ἔτι πειρηθεῖμεν,
δμώων: Od. 17:402: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.
δμώων: Od. 18:417: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.
δμῳῶν: Od. 19:121: μή τίς μοι δμῳῶν νεμεσήσεται ἠὲ σύ γ’ αὐτή,
δμώων: Od. 20:298: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.”
δμώων: Od. 20:325: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.
δμώων: Od. 21:210: οἴοισι δμώων· τῶν δ’ ἄλλων οὔ τευ ἄκουσα
δμώων: Od. 24:223: οὐδέ τινα δμώων οὐδ’ υἱῶν· ἀλλ’ ἄρα τοί γε
δνοπαλίξεις: Od. 14:512: νῦν· ἀτὰρ ἠῶθέν γε τὰ σὰ ῥάκεα δνοπαλίξεις.
δνοφερὴ: Od. 13:269: νὺξ δὲ μάλα δνοφερὴ κάτεχ’ οὐρανόν, οὐδέ τις ἥμεας
δνοφερὴν: Od. 15:50: νύκτα διὰ δνοφερὴν ἐλάαν· τάχα δ’ ἔσσεται ἠώς.
δνοφερὸν: Il. 9:15: ἥ τε κατ’ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ·
δνοφερὸν: Il. 16:4: ἥ τε κατ’ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ.
δοάσσατο: Il. 13:458: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι
δοάσσατο: Il. 14:23: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι
δοάσσατο: Il. 16:652: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι
δοάσσατο: Od. 5:474: ὣς ἄρα οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι·
δοάσσατο: Od. 6:145: ὣς ἄρα οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
δοάσσατο: Od. 10:153: ὧδε δέ μοι φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
δοάσσατο: Od. 15:204: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι·
δοάσσατο: Od. 18:93: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
δοάσσατο: Od. 22:338: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
δοάσσατο: Od. 24:239: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
δοάσσεται: Il. 23:339: ὡς ἄν τοι πλήμνη γε δοάσσεται ἄκρον ἱκέσθαι
δοθείη: Od. 2:78: χρήματ’ ἀπαιτίζοντες, ἕως κ’ ἀπὸ πάντα δοθείη·
δοιὰ: Il. 12:464: σμερδαλέῳ, τὸν ἕεστο περὶ χροΐ, δοιὰ δὲ χερσὶ
δοιά: Od. 2:46: δοιά· τὸ μὲν πατέρ’ ἐσθλὸν ἀπώλεσα, ὅς ποτ’ ἐν ὑμῖν
δοιὰ: Od. 4:526: χρυσοῦ δοιὰ τάλαντα· φύλασσε δ’ ὅ γ’ εἰς ἐνιαυτόν,
δοιὰ: Od. 16:296: καλλιπέειν καὶ δοιὰ βοάγρια χερσὶν ἑλέσθαι,
δοιαὶ: Il. 4:7: δοιαὶ μὲν Μενελάῳ ἀρηγόνες εἰσὶ θεάων
δοιαὶ: Il. 5:728: ἐντέταται, δοιαὶ δὲ περίδρομοι ἄντυγές εἰσι.
δοιαὶ: Il. 11:633: τέσσαρ’ ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον
δοιαὶ: Il. 22:148: δοιαὶ ἀναΐσσουσι Σκαμάνδρου δινήεντος.
δοιαὶ: Od. 19:562: δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσὶν ὀνείρων·
δοῖεν: Il. 1:18: ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
δοῖεν: Il. 19:264: εἰ δέ τι τῶνδ’ ἐπίορκον ἐμοὶ θεοὶ ἄλγεα δοῖεν
δοῖεν: Il. 23:650: σοὶ δὲ θεοὶ τῶνδ’ ἀντὶ χάριν μενοεικέα δοῖεν.
δοῖεν: Il. 24:686: σεῖο δέ κε ζωοῦ καὶ τρὶς τόσα δοῖεν ἄποινα
δοῖεν: Od. 6:180: σοὶ δὲ θεοὶ τόσα δοῖεν, ὅσα φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,
δοῖεν: Od. 7:148: τούσδε τε δαιτυμόνας, τοῖσιν θεοὶ ὄλβια δοῖεν,
δοῖεν: Od. 8:411: δοῖεν, ἐπεὶ δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχεις.”
δοῖεν: Od. 8:413: “καὶ σύ, φίλος, μάλα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν·
δοῖεν: Od. 15:316: εἴ μοι δεῖπνον δοῖεν ὀνείατα μυρί’ ἔχοντες.
δοῖεν: Od. 24:402: οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν.
δοιῇ: Il. 9:230: δείδιμεν· ἐν δοιῇ δὲ σαωσέμεν ἢ ἀπολέσθαι
δοίη: Il. 9:379: οὐδ’ εἴ μοι δεκάκις τε καὶ εἰκοσάκις τόσα δοίη
δοίη: Il. 9:385: οὐδ’ εἴ μοι τόσα δοίη ὅσα ψάμαθός τε κόνις τε,
δοίη: Il. 17:127: τὸν δὲ νέκυν Τρῳῇσιν ἐρυσσάμενος κυσὶ δοίη.
δοίη: Il. 17:562: δοίη κάρτος ἐμοί, βελέων δ’ ἀπερύκοι ἐρωήν·
δοίη: Il. 20:121: παρσταίη, δοίη δὲ κράτος μέγα, μηδέ τι θυμῷ
δοίη: Il. 24:581: ὄφρα νέκυν πυκάσας δοίη οἶκον δὲ φέρεσθαι.
δοίη: Od. 2:54: δοίη δ’ ᾧ κ’ ἐθέλοι καί οἱ κεχαρισμένος ἔλθοι·
δοίη: Od. 6:144: λίσσοιτ’, εἰ δείξειε πόλιν καὶ εἵματα δοίη.
δοίη: Od. 9:229: ὄφρ’ αὐτόν τε ἴδοιμι, καὶ εἴ μοι ξείνια δοίη.
δοίη: Od. 9:317: εἴ πως τεισαίμην, δοίη δέ μοι εὖχος Ἀθήνη.
δοίη: Od. 14:53: “Ζεύς τοι δοίη, ξεῖνε, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
δοίη: Od. 14:132: εἴ τίς τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα δοίη.
δοίη: Od. 14:504: δοίη κέν τις χλαῖναν ἐνὶ σταθμοῖσι συφορβῶν,
δοίη: Od. 18:112: “Ζεύς τοι δοίη, ξεῖνε, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
δοίην: Od. 7:314: αὖθι μένων· οἶκον δέ κ’ ἐγὼ καὶ κτήματα δοίην,
δοίην: Od. 15:449: καὶ δέ κεν ἄλλ’ ἐπίβαθρον ἐγὼν ἐθέλουσά γε δοίην·
δοίην: Od. 18:361: εἵματα δ’ ἀμφιέσαιμι ποσίν θ’ ὑποδήματα δοίην.
δοίης: Il. 16:625: εὖχος ἐμοὶ δοίης, ψυχὴν δ’ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ.
δοίης: Od. 9:268: δοίης δωτίνην, ἥ τε ξείνων θέμις ἐστίν.
δοίης: Od. 17:223: τόν γ’ εἴ μοι δοίης σταθμῶν ῥυτῆρα γενέσθαι
δοίης: Od. 17:455: οὐ σύ γ’ ἂν ἐξ οἴκου σῷ ἐπιστάτῃ οὐδ’ ἅλα δοίης,
δοῖμεν: Il. 13:378: δοῖμεν δ’ Ἀτρεΐδαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην
δοῖμεν: Od. 2:336: τούτου μητέρι δοῖμεν ἔχειν ἠδ’ ὅς τις ὀπυίοι.”
δοῖμεν: Od. 16:386: κείνου μητέρι δοῖμεν ἔχειν ἠδ’ ὅς τις ὀπυίοι.
δοιοὶ: Il. 12:455: δικλίδας ὑψηλάς· δοιοὶ δ’ ἔντοσθεν ὀχῆες
δοιοὶ: Il. 24:527: δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει
δοιοῖς: Il. 23:194: στὰς ἀπάνευθε πυρῆς δοιοῖς ἠρᾶτ’ ἀνέμοισι
δοιοῖσι: Il. 16:326: ὣς τὼ μὲν δοιοῖσι κασιγνήτοισι δαμέντε
δοιοῖσιν: Il. 5:206: ἤδη γὰρ δοιοῖσιν ἀριστήεσσιν ἐφῆκα
δοιοῖσιν: Il. 11:431: σήμερον ἢ δοιοῖσιν ἐπεύξεαι Ἱππασίδῃσι
δοιοὺς: Il. 13:126: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ Αἴαντας δοιοὺς ἵσταντο φάλαγγες
δοιοὺς: Od. 4:129: δοιοὺς δὲ τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα.
δοιοὺς: Od. 5:476: ἐν περιφαινομένῳ. δοιοὺς δ’ ἄρ’ ὑπήλυθε θάμνους
δοιοὺς: Od. 10:84: ἔνθα κ’ ἄϋπνος ἀνὴρ δοιοὺς ἐξήρατο μισθούς,
δοιὼ: Il. 3:236: δοιὼ δ’ οὐ δύναμαι ἰδέειν κοσμήτορε λαῶν
δοιὼ: Il. 18:605: δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ’ αὐτοὺς
δοιὼ: Il. 19:310: δοιὼ δ’ Ἀτρεΐδα μενέτην καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
δοιὼ: Il. 24:608: φῆ δοιὼ τεκέειν, ἣ δ’ αὐτὴ γείνατο πολλούς·
δοιώ: Il. 24:609: τὼ δ’ ἄρα καὶ δοιώ περ ἐόντ’ ἀπὸ πάντας ὄλεσσαν.
δοιὼ: Il. 24:648: αἶψα δ’ ἄρα στόρεσαν δοιὼ λέχε’ ἐγκονέουσαι.
δοιὼ: Od. 4:18: φορμίζων· δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ’ αὐτοὺς
δοιὼ: Od. 16:253: καὶ δοιὼ θεράποντε, δαήμονε δαιτροσυνάων.
δοκέει: Il. 6:90: πέπλον, ὅς οἱ δοκέει χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος
δοκέει: Il. 6:338: ὅρμησ’ ἐς πόλεμον· δοκέει δέ μοι ὧδε καὶ αὐτῷ
δοκέει: Il. 9:621: ἴομεν· οὐ γάρ μοι δοκέει μύθοιο τελευτὴ
δοκέει: Il. 23:470: εὖ διαγιγνώσκω· δοκέει δέ μοι ἔμμεναι ἀνὴρ
δοκέει: Od. 1:376: εἰ δ’ ὕμιν δοκέει τόδε λωΐτερον καὶ ἄμεινον
δοκέει: Od. 2:141: εἰ δ’ ὕμιν δοκέει τόδε λωΐτερον καὶ ἄμεινον
δοκέει: Od. 5:360: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρξω, δοκέει δέ μοι εἶναι ἄριστον·
δοκέει: Od. 8:388: ὁ ξεῖνος μάλα μοι δοκέει πεπνυμένος εἶναι.
δοκέει: Od. 18:354: ἔμπης μοι δοκέει δαΐδων σέλας ἔμμεναι αὐτοῦ
δοκέεις: Od. 5:342: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρξαι, δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν·
δοκέεις: Od. 6:258: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρδειν· δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν·
δοκέεις: Od. 17:415: “δός, φίλος· οὐ μέν μοι δοκέεις ὁ κάκιστος Ἀχαιῶν
δοκέεις: Od. 18:18: ἀλλοτρίων φθονέειν· δοκέεις δέ μοι εἶναι ἀλήτης
δοκέεις: Od. 18:125: “Ἀμφίνομ’, ἦ μάλα μοι δοκέεις πεπνυμένος εἶναι·
δοκέεις: Od. 18:382: καί πού τις δοκέεις μέγας ἔμμεναι ἠδὲ κραταιός,
δοκεῖ: Il. 9:103: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
δοκεῖ: Il. 9:314: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
δοκεῖ: Il. 12:215: νῦν αὖτ’ ἐξερέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
δοκεῖ: Il. 13:735: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
δοκεῖ: Od. 2:33: ἐσθλός μοι δοκεῖ εἶναι, ὀνήμενος. εἴθε οἱ αὐτῷ
δοκεῖ: Od. 13:154: “ὦ πέπον, ὣς μὲν ἐμῷ θυμῷ δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
δοκεῖ: Od. 23:130: “τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
δοκέουσι: Il. 23:459: ἄλλοι μοι δοκέουσι παροίτεροι ἔμμεναι ἵπποι,
δοκέουσι: Od. 1:227: ὥς τέ μοι ὑβρίζοντες ὑπερφιάλως δοκέουσι
δοκεύει: Il. 8:340: ἰσχία τε γλουτούς τε, ἑλισσόμενόν τε δοκεύει,
δοκεύει: Il. 18:488: ἥ τ’ αὐτοῦ στρέφεται καί τ’ Ὠρίωνα δοκεύει,
δοκεύει: Il. 23:325: ἀλλ’ ἔχει ἀσφαλέως καὶ τὸν προὔχοντα δοκεύει.
δοκεύει: Od. 5:274: ἥ τ’ αὐτοῦ στρέφεται καί τ’ Ὠρίωνα δοκεύει,
δοκεύσας: Il. 13:545: Ἀντίλοχος δὲ Θόωνα μεταστρεφθέντα δοκεύσας
δοκεύσας: Il. 16:313: Φυλεΐδης δ’ Ἄμφικλον ἐφορμηθέντα δοκεύσας
δοκέω: Il. 7:192: θυμῷ, ἐπεὶ δοκέω νικησέμεν Ἕκτορα δῖον.
δόκησε: Od. 10:415: δακρυόεντες ἔχυντο· δόκησε δ’ ἄρα σφίσι θυμὸς
δόκησε: Od. 20:93: μερμήριξε δ’ ἔπειτα, δόκησε δέ οἱ κατὰ θυμὸν
δοκοὶ: Od. 19:38: εἰλάτιναί τε δοκοὶ καὶ κίονες ὑψόσ’ ἔχοντες
δοκοῖσι: Od. 22:193: κίον’ ἀν’ ὑψηλὴν ἔρυσαν πέλασάν τε δοκοῖσι.
δοκοῖσιν: Od. 22:176: κίον’ ἀν’ ὑψηλὴν ἐρύσαι πελάσαι τε δοκοῖσιν,
δοκὸν: Il. 17:744: ἢ δοκὸν ἠὲ δόρυ μέγα νήϊον· ἐν δέ τε θυμὸς
δολίην: Od. 4:529: αὐτίκα δ’ Αἴγισθος δολίην ἐφράσσατο τέχνην·
δολίης: Od. 4:455: βάλλομεν· οὐδ’ ὁ γέρων δολίης ἐπελήθετο τέχνης,
Δολίοιο: Od. 17:212: ἔνθα σφέας ἐκίχανεν υἱὸς Δολίοιο Μελανθεὺς
Δολίοιο: Od. 22:159: ἦ υἱὸς Δολίοιο Μελανθεύς, τόν περ ὀΐω.”
Δολίοιο: Od. 24:497: τέσσαρες ἀμφ’ Ὀδυσῆ’, ἓξ δ’ υἱεῖς οἱ Δολίοιο·
δολίοισ’: Od. 9:282: ἀλλά μιν ἄψοῤῥον προσέφην δολίοισ’ ἐπέεσσι·
Δολίον: Od. 4:735: ἀλλά τις ὀτρηρῶς Δολίον καλέσειε γέροντα,
δόλιον: Od. 4:792: δείσας, ὁππότε μιν δόλιον περὶ κύκλον ἄγωσι,
Δολίον: Od. 24:222: οὐδ’ εὗρεν Δολίον, μέγαν ὄρχατον ἐσκαταβαίνων,
Δολίον: Od. 24:411: ἑξείης δ’ ἕζοντο παραὶ Δολίον, πατέρα σφόν.
Δολίος: Od. 18:322: τὴν Δολίος μὲν ἔτικτε, κόμισσε δὲ Πηνελόπεια,
Δολίος: Od. 24:387: ἦλθ’ ὁ γέρων Δολίος, σὺν δ’ υἱεῖς τοῖο γέροντος,
Δολίος: Od. 24:397: ὣς ἄρ’ ἔφη, Δολίος δ’ ἰθὺς κίε χεῖρε πετάσσας
Δολίος: Od. 24:498: ἐν δ’ ἄρα Λαέρτης Δολίος τ’ ἐς τεύχε’ ἔδυνον,
Δολίου: Od. 24:409: ὣς δ’ αὔτως παῖδες Δολίου κλυτὸν ἀμφ’ Ὀδυσῆα
Δολίου: Od. 24:492: ὣς ἔφατ’· ἐκ δ’ υἱὸς Δολίου κίεν, ὡς ἐκέλευε,
δολίχ’: Il. 4:533: Θρήϊκες ἀκρόκομοι δολίχ’ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες,
δολίχ’: Il. 7:255: τὼ δ’ ἐκσπασσαμένω δολίχ’ ἔγχεα χερσὶν ἅμ’ ἄμφω
δολίχ’: Il. 9:86: κοῦροι ἅμα στεῖχον δολίχ’ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες·
δολιχαύλους: Od. 9:156: αὐτίκα καμπύλα τόξα καὶ αἰγανέας δολιχαύλους
δολιχεγχέας: Il. 21:155: Παίονας ἄνδρας ἄγων δολιχεγχέας· ἥδε δέ μοι νῦν
δολιχὴ: Od. 11:172: ἢ δολιχὴ νοῦσος, ἦ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα
δολιχὴν: Od. 4:393: οἰχομένοιο σέθεν δολιχὴν ὁδὸν ἀργαλέην τε.
δολιχὴν: Od. 4:483: Αἴγυπτόνδ’ ἰέναι, δολιχὴν ὁδὸν ἀργαλέην τε.
δολιχὴν: Od. 17:426: Αἴγυπτόνδ’ ἰέναι, δολιχὴν ὁδόν, ὄφρ’ ἀπολοίμην.
δολιχὴν: Od. 23:243: νύκτα μὲν ἐν περάτῃ δολιχὴν σχέθεν, Ἠῶ δ’ αὖτε
δολιχήρετμοι: Od. 8:191: Φαίηκες δολιχήρετμοι, ναυσικλυτοὶ ἄνδρες,
δολιχήρετμοι: Od. 8:369: Φαίηκες δολιχήρετμοι, ναυσικλυτοὶ ἄνδρες.
δολιχήρετμοι: Od. 13:166: Φαίηκες δολιχήρετμοι, ναυσικλυτοὶ ἄνδρες.
δολιχηρέτμοιο: Od. 19:339: νοσφισάμην ἐπὶ νηὸς ἰὼν δολιχηρέτμοιο·
δολιχηρέτμοιο: Od. 23:176: ἐξ Ἰθάκης ἐπὶ νηὸς ἰὼν δολιχηρέτμοιο.
δολιχηρέτμοισι: Od. 4:499: Αἴας μὲν μετὰ νηυσὶ δάμη δολιχηρέτμοισι·
δολιχόν: Il. 10:52: δηθά τε καὶ δολιχόν· τόσα γὰρ κακὰ μήσατ’ Ἀχαιούς.
δολιχὸν: Il. 13:162: ἐν καυλῷ ἐάγη δολιχὸν δόρυ· Δηΐφοβος δὲ
δολιχὸν: Il. 15:474: αὐτὰρ χερσὶν ἑλὼν δολιχὸν δόρυ καὶ σάκος ὤμῳ
δολιχὸν: Il. 17:607: ἐν καυλῷ δ’ ἐάγη δολιχὸν δόρυ, τοὶ δὲ βόησαν
δολιχὸν: Od. 3:169: ἐν Λέσβῳ δ’ ἔκιχεν δολιχὸν πλόον ὁρμαίνοντας,
δολιχὸν: Od. 19:448: ἔσσυτ’ ἀνασχόμενος δολιχὸν δόρυ χειρὶ παχείῃ,
δολιχόσκιον: Il. 3:346: πρόσθε δ’ Ἀλέξανδρος προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
δολιχόσκιον: Il. 3:355: Ἦ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
δολιχόσκιον: Il. 5:15: Φηγεύς ῥα πρότερος προΐει δολιχόσκιον ἔγχος·
δολιχόσκιον: Il. 5:280: Ἦ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος
δολιχόσκιον: Il. 5:616: νειαίρῃ δ’ ἐν γαστρὶ πάγη δολιχόσκιον ἔγχος,
δολιχόσκιον: Il. 6:44: Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἔχων δολιχόσκιον ἔγχος.
δολιχόσκιον: Il. 6:126: σῷ θάρσει, ὅ τ’ ἐμὸν δολιχόσκιον ἔγχος ἔμεινας·
δολιχόσκιον: Il. 7:213: ἤϊε μακρὰ βιβάς, κραδάων δολιχόσκιον ἔγχος.
δολιχόσκιον: Il. 7:244: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
δολιχόσκιον: Il. 7:249: Αἴας διογενὴς προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
δολιχόσκιον: Il. 11:349: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος
δολιχόσκιον: Il. 13:509: Ἰδομενεὺς δ’ ἐκ μὲν νέκυος δολιχόσκιον ἔγχος
δολιχόσκιον: Il. 16:801: πᾶν δέ οἱ ἐν χείρεσσιν ἄγη δολιχόσκιον ἔγχος
δολιχόσκιον: Il. 17:516: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
δολιχόσκιον: Il. 20:262: ἔσχετο ταρβήσας· φάτο γὰρ δολιχόσκιον ἔγχος
δολιχόσκιον: Il. 20:273: Δεύτερος αὖτ’ Ἀχιλεὺς προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
δολιχόσκιον: Il. 21:139: τόφρα δὲ Πηλέος υἱὸς ἔχων δολιχόσκιον ἔγχος
δολιχόσκιον: Il. 22:273: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος·
δολιχόσκιον: Il. 22:289: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
δολιχόσκιον: Il. 23:798: αὐτὰρ Πηλεΐδης κατὰ μὲν δολιχόσκιον ἔγχος
δολιχόσκιον: Il. 23:884: Αὐτὰρ Πηλεΐδης κατὰ μὲν δολιχόσκιον ἔγχος,
δολιχόσκιον: Od. 19:438: ἤϊεν ἄγχι κυνῶν, κραδάων δολιχόσκιον ἔγχος.
δολιχόσκιον: Od. 22:95: Τηλέμαχος δ’ ἀπόρουσε, λιπὼν δολιχόσκιον ἔγχος
δολιχόσκιον: Od. 22:97: ἔγχος ἀνελκόμενον δολιχόσκιον ἢ ἐλάσειε
δολιχόσκιον: Od. 24:519: αἶψα μάλ’ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος.”
δολιχόσκιον: Od. 24:522: αἶψα μάλ’ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος
δολόεντα: Od. 8:281: οὐδὲ θεῶν μακάρων· περὶ γὰρ δολόεντα τέτυκτο.
δολόεσσα: Od. 7:245: ἔνθα μὲν Ἄτλαντος θυγάτηρ, δολόεσσα Καλυψώ,
δολόεσσα: Od. 9:32: Αἰαίη δολόεσσα, λιλαιομένη πόσιν εἶναι·
δόλοισι: Il. 4:339: καὶ σὺ κακοῖσι δόλοισι κεκασμένε κερδαλεόφρον
δόλοισι: Od. 3:119: παντοίοισι δόλοισι, μόγις δ’ ἐτέλεσσε Κρονίων.
δόλοισι: Od. 3:122: παντοίοισι δόλοισι, πατὴρ τεός, εἰ ἐτεόν γε
δόλοισι: Od. 13:292: ἐν πάντεσσι δόλοισι, καὶ εἰ θεὸς ἀντιάσειε.
δόλοισιν: Od. 9:19: εἴμ’ Ὀδυσεὺς Λαερτιάδης, ὃς πᾶσι δόλοισιν
δολομῆτα: Il. 1:540: “ Τίς δ’ αὖ τοι δολομῆτα θεῶν συμφράσσατο βουλάς;
δολόμητιν: Od. 1:300: Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα;
δολόμητιν: Od. 3:198: Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα.
δολόμητιν: Od. 3:308: [Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα.]
δολόμητις: Od. 3:250: Αἴγισθος δολόμητις, ἐπεὶ κτάνε πολλὸν ἀρείω;
δολόμητις: Od. 4:525: Αἴγισθος δολόμητις ἄγων, ὑπὸ δ’ ἔσχετο μισθὸν
δολόμητις: Od. 11:422: Κασσάνδρης, τὴν κτεῖνε Κλυταιμνήστρη δολόμητις
δόλον: Il. 6:187: τῷ δ’ ἄρ’ ἀνερχομένῳ πυκινὸν δόλον ἄλλον ὕφαινε·
δόλον: Il. 18:526: τερπόμενοι σύριγξι· δόλον δ’ οὔ τι προνόησαν.
δόλον: Od. 2:93: ἡ δὲ δόλον τόνδ’ ἄλλον ἐνὶ φρεσὶ μερμήριξε·
δόλον: Od. 4:437: πάντα δ’ ἔσαν νεόδαρτα· - δόλον δ’ ἐπεμήδετο πατρί.
δόλον: Od. 4:453: ὠΐσθη δόλον εἶναι· ἔπειτα δὲ λέκτο καὶ αὐτός.
δόλον: Od. 5:356: “ὤ μοι ἐγώ, μή τίς μοι ὑφαίνῃσιν δόλον αὖτε
δόλον: Od. 8:276: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε δόλον κεχολωμένος Ἄρει,
δόλον: Od. 8:282: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα δόλον περὶ δέμνια χεῦεν,
δόλον: Od. 8:494: ὅν ποτ’ ἐς ἀκρόπολιν δόλον ἤγαγε δῖος Ὀδυσσεὺς
δόλον: Od. 10:232: Εὐρύλοχος δ’ ὑπέμεινεν· ὀΐσατο γὰρ δόλον εἶναι.
δόλον: Od. 10:258: αὐτὰρ ἐγὼν ὑπέμεινα, ὀϊσάμενος δόλον εἶναι.
δόλον: Od. 10:380: ἦ τινά που δόλον ἄλλον ὀΐεαι; οὐδέ τί σε χρὴ
δόλον: Od. 11:439: σοὶ δὲ Κλυταιμνήστρη δόλον ἤρτυε τηλόθ’ ἐόντι.”
δόλον: Od. 12:252: ἰχθύσι τοῖς ὀλίγοισι δόλον κατὰ εἴδατα βάλλων
δόλον: Od. 23:321: καὶ Κίρκης κατέλεξε δόλον πολυμηχανίην τε,
δόλον: Od. 24:128: ἀλλὰ δόλον τόνδ’ ἄλλον ἐνὶ φρεσὶ μερμήριξε·
Δόλοπα: Il. 11:302: καὶ Δόλοπα Κλυτίδην καὶ Ὀφέλτιον ἠδ’ Ἀγέλαον
Δολόπεσσιν: Il. 9:480: ναῖον δ’ ἐσχατιὴν Φθίης Δολόπεσσιν ἀνάσσων.
Δολοπίονος: Il. 5:77: υἱὸν ὑπερθύμου Δολοπίονος, ὅς ῥα Σκαμάνδρου
Δόλοπος: Il. 15:555: οὐχ ὁράᾳς οἷον Δόλοπος περὶ τεύχε’ ἕπουσιν;
δόλος: Il. 15:14: ἦ μάλα δὴ κακότεχνος ἀμήχανε σὸς δόλος Ἥρη
δόλος: Od. 8:317: εὕδειν· ἀλλά σφωε δόλος καὶ δεσμὸς ἐρύξει,
δόλου: Il. 23:725: Ὣς εἰπὼν ἀνάειρε· δόλου δ’ οὐ λήθετ’ Ὀδυσσεύς·
δόλους: Il. 3:202: εἰδὼς παντοίους τε δόλους καὶ μήδεα πυκνά.
δόλους: Od. 9:422: εὑροίμην· πάντας δὲ δόλους καὶ μῆτιν ὕφαινον,
δόλους: Od. 19:137: οἱ δὲ γάμον σπεύδουσιν· ἐγὼ δὲ δόλους τολυπεύω.
δολοφρονέουσα: Il. 3:405: τοὔνεκα δὴ νῦν δεῦρο δολοφρονέουσα παρέστης;
δολοφρονέουσα: Il. 14:197: Τὴν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη·
δολοφρονέουσα: Il. 14:299: Τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη·
δολοφρονέουσα: Il. 14:328: Τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη·
δολοφρονέουσα: Il. 19:106: τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη·
δολοφρονέουσα: Od. 10:339: αὐτὸν δ’ ἐνθάδ’ ἔχουσα δολοφρονέουσα κελεύεις
δολοφρονέων: Od. 18:51: τοῖς δὲ δολοφρονέων μετέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δολοφρονέων: Od. 21:274: τοῖς δὲ δολοφρονέων μετέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δολοφροσύνην: Il. 19:112: ὣς ἔφατο· Ζεὺς δ’ οὔ τι δολοφροσύνην ἐνόησεν,
δολοφροσύνῃς: Il. 19:97: Ἥρη θῆλυς ἐοῦσα δολοφροσύνῃς ἀπάτησεν,
Δόλοψ: Il. 15:525: τόφρα δὲ τῷ ἐπόρουσε Δόλοψ αἰχμῆς ἐῢ εἰδὼς
δόλῳ: Il. 7:142: τὸν Λυκόοργος ἔπεφνε δόλῳ, οὔ τι κράτεΐ γε,
δόλῳ: Il. 21:599: αὐτὰρ ὃ Πηλεΐωνα δόλῳ ἀποέργαθε λαοῦ·
δόλῳ: Il. 21:604: τυτθὸν ὑπεκπροθέοντα· δόλῳ δ’ ἄρ’ ἔθελγεν Ἀπόλλων
δόλῳ: Il. 23:585: ὄμνυθι μὴ μὲν ἑκὼν τὸ ἐμὸν δόλῳ ἅρμα πεδῆσαι.
δόλῳ: Od. 1:296: κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδόν· οὐδέ τί σε χρὴ
δόλῳ: Od. 2:106: ὣς τρίετες μὲν ἔληθε δόλῳ καὶ ἔπειθεν Ἀχαιούς·
δόλῳ: Od. 2:368: ὥς κε δόλῳ φθίῃς, τάδε δ’ αὐτοὶ πάντα δάσωνται.
δόλῳ: Od. 3:235: ὤλεθ’ ὑπ’ Αἰγίσθοιο δόλῳ καὶ ἧς ἀλόχοιο.
δόλῳ: Od. 4:92: λάθρῃ, ἀνωϊστί, δόλῳ οὐλομένης ἀλόχοιο.
δόλῳ: Od. 9:406: ἦ μή τίς σ’ αὐτὸν κτείνει δόλῳ ἠὲ βίηφι;”
δόλῳ: Od. 9:408: “ὦ φίλοι, Οὖτίς με κτείνει δόλῳ οὐδὲ βίηφιν.”
δόλῳ: Od. 11:120: κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδὸν ὀξέϊ χαλκῷ,
δόλῳ: Od. 19:212: ἀτρέμας ἐν βλεφάροισι· δόλῳ δ’ ὅ γε δάκρυα κεῦθεν.
δόλῳ: Od. 24:141: ὣς τρίετες μὲν ἔληθε δόλῳ καὶ ἔπειθεν Ἀχαιούς·
Δόλων: Il. 10:314: ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δόλων Εὐμήδεος υἱὸς
Δόλων: Il. 10:390: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Δόλων, ὑπὸ δ’ ἔτρεμε γυῖα·
Δόλων: Il. 10:412: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Δόλων Εὐμήδεος υἱός·
Δόλων: Il. 10:426: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Δόλων Εὐμήδεος υἱός·
Δόλων: Il. 10:447: μὴ δή μοι φύξίν γε Δόλων ἐμβάλλεο θυμῷ·
Δόλων: Il. 10:478: οὓς νῶϊν πίφαυσκε Δόλων ὃν ἐπέφνομεν ἡμεῖς.
δόλων: Il. 11:430: ὦ Ὀδυσεῦ πολύαινε δόλων ἆτ’ ἠδὲ πόνοιο
δόλων: Od. 13:293: σχέτλιε, ποικιλομῆτα, δόλων ἄατ’, οὐκ ἄρ’ ἔμελλες,
Δόλωνος: Il. 10:570: νηῒ δ’ ἐνὶ πρυμνῇ ἔναρα βροτόεντα Δόλωνος
δόμεν: Il. 4:379: καί ῥα μάλα λίσσοντο δόμεν κλειτοὺς ἐπικούρους·
δόμεν: Il. 9:567: παιδὶ δόμεν θάνατον· τῆς δ’ ἠεροφοῖτις Ἐρινὺς
δόμεν: Il. 17:443: ἆ δειλώ, τί σφῶϊ δόμεν Πηλῆϊ ἄνακτι
δόμεν: Il. 18:458: υἱεῖ ἐμῷ ὠκυμόρῳ δόμεν ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν
δόμεν: Il. 18:508: τῷ δόμεν ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἰθύντατα εἴποι.
δόμεν: Od. 17:404: αὐτὸς γὰρ φαγέμεν πολὺ βούλεαι ἢ δόμεν ἄλλῳ.”
δόμεναι: Il. 1:98: πρίν γ’ ἀπὸ πατρὶ φίλῳ δόμεναι ἑλικώπιδα κούρην
δόμεναι: Il. 1:116: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω δόμεναι πάλιν εἰ τό γ’ ἄμεινον·
δόμεναι: Il. 4:380: οἳ δ’ ἔθελον δόμεναι καὶ ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευον·
δόμεναι: Il. 7:79: σῶμα δὲ οἴκαδ’ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με
δόμεναι: Il. 7:364: πάντ’ ἐθέλω δόμεναι καὶ οἴκοθεν ἄλλ’ ἐπιθεῖναι.
δόμεναι: Il. 7:391: πάντ’ ἐθέλει δόμεναι καὶ οἴκοθεν ἄλλ’ ἐπιθεῖναι·
δόμεναί: Il. 9:120: ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι δόμεναί τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα.
δόμεναι: Il. 9:387: πρίν γ’ ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δόμεναι θυμαλγέα λώβην.
δόμεναι: Il. 10:551: ἀλλά τιν’ ὔμμ’ ὀΐω δόμεναι θεὸν ἀντιάσαντα·
δόμεναι: Il. 11:125: οὐκ εἴασχ’ Ἑλένην δόμεναι ξανθῷ Μενελάῳ,
δόμεναι: Il. 12:222: οὐδ’ ἐτέλεσσε φέρων δόμεναι τεκέεσσιν ἑοῖσιν.
δόμεναι: Il. 13:743: αἴ κ’ ἐθέλῃσι θεὸς δόμεναι κράτος, ἦ κεν ἔπειτα
δόμεναι: Il. 18:144: υἱεῖ ἐμῷ δόμεναι κλυτὰ τεύχεα παμφανόωντα.
δόμεναί: Il. 19:138: ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι, δόμεναί τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα·
δόμεναι: Il. 22:342: σῶμα δὲ οἴκαδ’ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με
δόμεναι: Il. 23:551: τῶν οἱ ἔπειτ’ ἀνελὼν δόμεναι καὶ μεῖζον ἄεθλον
δόμεναι: Od. 1:317: αὖτις ἀνερχομένῳ δόμεναι οἶκόνδε φέρεσθαι,
δόμεναι: Od. 9:518: πομπήν τ’ ὀτρύνω δόμεναι κλυτὸν ἐννοσίγαιον·
δόμεναι: Od. 10:155: δεῖπνον ἑταίροισιν δόμεναι προέμεν τε πυθέσθαι.
δόμεναι: Od. 17:417: τῶ σε χρὴ δόμεναι καὶ λώϊον ἠέ περ ἄλλοι
δόμεναι: Od. 17:457: σίτου ἀποπροελὼν δόμεναι· τὰ δὲ πολλὰ πάρεστιν.”
δόμεναι: Od. 18:16: οὔτε τινὰ φθονέω δόμεναι καὶ πόλλ’ ἀνελόντα.
δόμεναι: Od. 21:233: οὐκ ἐάσουσιν ἐμοὶ δόμεναι βιὸν ἠδὲ φαρέτρην·
δόμεναί: Od. 21:345: κρείσσων, ᾧ κ’ ἐθέλω, δόμεναί τε καὶ ἀρνήσασθαι,
δόμεναι: Od. 21:349: καὶ καθάπαξ ξείνῳ δόμεναι τάδε τόξα φέρεσθαι.
δόμεναι: Od. 24:174: τόξον μὴ δόμεναι, μηδ’ εἰ μάλα πόλλ’ ἀγορεύοι,
δόμοι: Od. 4:79: ἀθάνατοι γὰρ τοῦ γε δόμοι καὶ κτήματ’ ἔασιν·
δόμοι: Od. 6:303: ἥρως. ἀλλ’ ὁπότ’ ἄν σε δόμοι κεκύθωσι καὶ αὐλή,
δόμοι: Od. 8:57: πλῆντο δ’ ἄρ’ αἴθουσαί τε καὶ ἕρκεα καὶ δόμοι ἀνδρῶν
δόμοι: Od. 14:291: Φοινίκην, ὅθι τοῦ γε δόμοι καὶ κτήματ’ ἔκειτο.
δόμοιο: Il. 6:89: οἴξασα κληῗδι θύρας ἱεροῖο δόμοιο
δόμοιο: Od. 1:330: κλίμακα δ’ ὑψηλὴν κατεβήσετο οἷο δόμοιο,
δόμοιο: Od. 15:511: ἦ ἰθὺς σῆς μητρὸς ἴω καὶ σοῖο δόμοιο;”
δόμοιο: Od. 18:8: ὅς ῥ’ ἐλθὼν Ὀδυσῆα διώκετο οἷο δόμοιο,
δόμοιο: Od. 18:238: οἱ δ’ ἔντοσθε δόμοιο, λελῦτο δὲ γυῖα ἑκάστου,
δόμοιο: Od. 21:5: κλίμακα δ’ ὑψηλὴν προσεβήσετο οἷο δόμοιο,
δόμοιο: Od. 22:455: λίστροισιν δάπεδον πύκα ποιητοῖο δόμοιο
δόμοισ’: Od. 4:127: Αἰγυπτίῃσ’, ὅθι πλεῖστα δόμοισ’ ἐν κτήματα κεῖται·
δόμοισ’: Od. 13:306: εἴπω θ’ ὅσσα τοι αἶσα δόμοισ’ ἔνι ποιητοῖσι
δόμοισ’: Od. 19:584: μηκέτι νῦν ἀνάβαλλε δόμοισ’ ἔνι τοῦτον ἄεθλον·
δόμοισ’: Od. 24:204: ἑσταότ’ εἰν Ἀΐδαο δόμοισ’, ὑπὸ κεύθεσι γαίης·
δόμοις: Il. 5:198: ἐρχομένῳ ἐπέτελλε δόμοις ἔνι ποιητοῖσιν·
δόμοις: Il. 9:382: Αἰγυπτίας, ὅθι πλεῖστα δόμοις ἐν κτήματα κεῖται,
δόμοις: Il. 11:132: πολλὰ δ’ ἐν Ἀντιμάχοιο δόμοις κειμήλια κεῖται
δόμοις: Il. 11:223: Κισσῆς τόν γ’ ἔθρεψε δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα
δόμοις: Il. 13:466: γαμβρὸς ἐὼν ἔθρεψε δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα·
δόμοις: Il. 15:95: ἀλλὰ σύ γ’ ἄρχε θεοῖσι δόμοις ἔνι δαιτὸς ἐΐσης·
δόμοις: Od. 13:424: ἧσται ἐν Ἀτρεΐδαο δόμοις, παρὰ δ’ ἄσπετα κεῖται.
δόμοισι: Il. 23:19: χαῖρέ μοι ὦ Πάτροκλε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι·
δόμοισι: Il. 23:103: ὢ πόποι ἦ ῥά τίς ἐστι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι
δόμοισι: Il. 23:179: χαῖρέ μοι ὦ Πάτροκλε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι·
δόμοισι: Od. 4:834: ἦ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι.”
δόμοισι: Od. 8:268: ὡς τὰ πρῶτ’ ἐμίγησαν ἐν Ἡφαίστοιο δόμοισι
δόμοισι: Od. 15:350: ἦ ἤδη τεθνᾶσι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι.”
δόμοισι: Od. 18:236: οὕτω νῦν μνηστῆρες ἐν ἡμετέροισι δόμοισι
δόμοισι: Od. 24:325: μνηστῆρας κατέπεφνον ἐν ἡμετέροισι δόμοισι
δόμοισι: Od. 24:379: τοῖος ἐών τοι χθιζὸς ἐν ἡμετέροισι δόμοισι
δόμοισιν: Il. 6:503: Οὐδὲ Πάρις δήθυνεν ἐν ὑψηλοῖσι δόμοισιν,
δόμοισιν: Il. 14:202: οἵ μ’ ἐν σφοῖσι δόμοισιν ἐῢ τρέφον ἠδ’ ἀτίταλλον
δόμοισιν: Il. 14:302: οἵ με σφοῖσι δόμοισιν ἐῢ τρέφον ἠδ’ ἀτίταλλον·
δόμοισιν: Il. 22:52: εἰ δ’ ἤδη τεθνᾶσι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν,
δόμοισιν: Il. 23:84: ἀλλ’ ὁμοῦ ὡς ἐτράφημεν ἐν ὑμετέροισι δόμοισιν,
δόμοισιν: Od. 3:314: κτήματά τε προλιπὼν ἄνδρας τ’ ἐν σοῖσι δόμοισιν
δόμοισιν: Od. 8:255: οἰσέτω, ἥ που κεῖται ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν.”
δόμοισιν: Od. 15:11: κτήματά τε προλιπὼν ἄνδρας τ’ ἐν σοῖσι δόμοισιν
δόμοισιν: Od. 17:110: δεξάμενος δέ με κεῖνος ἐν ὑψηλοῖσι δόμοισιν
δόμοισιν: Od. 18:223: πῶς νῦν, εἴ τι ξεῖνος ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν
δόμοισιν: Od. 18:247: πλέονές κε μνηστῆρες ἐν ὑμετέροισι δόμοισιν
δόμοισιν: Od. 20:208: εἰ δ’ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν,
δόμοισιν: Od. 24:264: ἦ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν.
δόμον: Il. 3:322: τὸν δὸς ἀποφθίμενον δῦναι δόμον Ἄϊδος εἴσω,
δόμον: Il. 3:421: Αἳ δ’ ὅτ’ Ἀλεξάνδροιο δόμον περικαλλέ’ ἵκοντο,
δόμον: Il. 6:242: Ἀλλ’ ὅτε δὴ Πριάμοιο δόμον περικαλλέ’ ἵκανε
δόμον: Il. 7:131: θυμὸν ἀπὸ μελέων δῦναι δόμον Ἄϊδος εἴσω.
δόμον: Il. 8:375: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ καταδῦσα Διὸς δόμον αἰγιόχοιο
δόμον: Il. 10:267: ἐξέλετ’ Αὐτόλυκος πυκινὸν δόμον ἀντιτορήσας,
δόμον: Il. 11:263: πότμον ἀναπλήσαντες ἔδυν δόμον Ἄϊδος εἴσω.
δόμον: Il. 12:169: οὐδ’ ἀπολείπουσιν κοῖλον δόμον, ἀλλὰ μένοντες
δόμον: Il. 12:301: μήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλθεῖν·
δόμον: Il. 14:456: αὐτῷ σκηπτόμενον κατίμεν δόμον Ἄϊδος εἴσω.
δόμον: Il. 16:445: αἴ κε ζὼν πέμψῃς Σαρπηδόνα ὃν δὲ δόμον δέ,
δόμον: Il. 18:60: οἴκαδε νοστήσαντα δόμον Πηλήϊον εἴσω.
δόμον: Il. 18:369: Ἡφαίστου δ’ ἵκανε δόμον Θέτις ἀργυρόπεζα
δόμον: Il. 18:406: ἣ νῦν ἡμέτερον δόμον ἵκει· τώ με μάλα χρεὼ
δόμον: Il. 18:441: οἴκαδε νοστήσαντα δόμον Πηλήϊον εἴσω.
δόμον: Il. 20:336: μὴ καὶ ὑπὲρ μοῖραν δόμον Ἄϊδος εἰσαφίκηαι.
δόμον: Il. 24:246: ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν βαίην δόμον Ἄϊδος εἴσω.
δόμον: Il. 24:717: ἄσεσθε κλαυθμοῖο, ἐπὴν ἀγάγωμι δόμον δέ.
δόμον: Od. 2:322: ῥεῖα· μνηστῆρες δὲ δόμον κάτα δαῖτα πένοντο.
δόμον: Od. 4:43: αὐτοὺς δ’ εἰσῆγον θεῖον δόμον. οἱ δὲ ἰδόντες
δόμον: Od. 4:674: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀνστάντες ἔβαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος.
δόμον: Od. 6:134: μήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλθεῖν·
δόμον: Od. 7:22: “ὦ τέκος, οὐκ ἄν μοι δόμον ἀνέρος ἡγήσαιο
δόμον: Od. 7:28: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε πάτερ, δόμον, ὅν με κελεύεις,
δόμον: Od. 7:81: δῦνε δ’ Ἐρεχθῆος πυκινὸν δόμον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
δόμον: Od. 7:88: χρύσειαι δὲ θύραι πυκινὸν δόμον ἐντὸς ἔεργον·
δόμον: Od. 7:131: πρὸς δόμον ὑψηλόν, ὅθεν ὑδρεύοντο πολῖται.
δόμον: Od. 7:144: οἱ δ’ ἄνεω ἐγένοντο δόμον κάτα φῶτα ἰδόντες,
δόμον: Od. 9:524: εὖνιν ποιήσας πέμψαι δόμον Ἄϊδος εἴσω,
δόμον: Od. 10:512: αὐτὸς δ’ εἰς Ἀΐδεω ἰέναι δόμον εὐρώεντα.
δόμον: Od. 11:150: ὣς φαμένη ψυχὴ μὲν ἔβη δόμον Ἄϊδος εἴσω
δόμον: Od. 11:627: ὣς εἰπὼν ὁ μὲν αὖτις ἔβη δόμον Ἄϊδος εἴσω,
δόμον: Od. 16:274: εἰ δέ μ’ ἀτιμήσουσι δόμον κάτα, σὸν δὲ φίλον κῆρ
δόμον: Od. 16:328: αὐτὰρ κήρυκα πρόεσαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος,
δόμον: Od. 16:335: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο δόμον θείου βασιλῆος,
δόμον: Od. 16:407: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀνστάντες ἔβαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος,
δόμον: Od. 17:232: πλευραὶ ἀποτρίψουσι δόμον κάτα βαλλομένοιο.”
δόμον: Od. 17:332: δαιόμενος μνηστῆρσι δόμον κάτα δαινυμένοισι·
δόμον: Od. 18:328: οὐδ’ ἐθέλεις εὕδειν χαλκήϊον ἐς δόμον ἐλθὼν
δόμον: Od. 18:353: οὐκ ἀθεεὶ ὅδ’ ἀνὴρ Ὀδυσήϊον ἐς δόμον ἵκει·
δόμον: Od. 21:298: μαινόμενος κάκ’ ἔρεξε δόμον κάτα Πειριθόοιο.
δόμον: Od. 22:199: αἶγας μνηστήρεσσι δόμον κάτα δαῖτα πένεσθαι.”
δόμον: Od. 22:231: πῶς δὴ νῦν, ὅτε σόν γε δόμον καὶ κτήμαθ’ ἱκάνεις,
δόμον: Od. 22:291: ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ δόμον κάτ’ ἀλητεύοντι.”
δόμον: Od. 22:351: ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν ἐς σὸν δόμον οὐδὲ χατίζων
δόμον: Od. 22:381: πάπτηνεν δ’ Ὀδυσεὺς καθ’ ἑὸν δόμον, εἴ τις ἔτ’ ἀνδρῶν
δόμον: Od. 22:440: αὐτὰρ ἐπὴν δὴ πάντα δόμον διακοσμήσησθε,
δόμον: Od. 23:252: ἤματι τῷ, ὅτε δὴ κατέβην δόμον Ἄϊδος εἴσω,
δόμον: Od. 23:322: ἠδ’ ὡς εἰς Ἀΐδεω δόμον ἤλυθεν εὐρώεντα
δόμον: Od. 24:214: “ὑμεῖς μὲν νῦν ἔλθετ’ ἐϋκτίμενον δόμον εἴσω,
δόμονδε: Od. 1:83: νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε,
δόμονδε: Od. 3:272: τὴν δ’ ἐθέλων ἐθέλουσαν ἀνήγαγεν ὅνδε δόμονδε.
δόμονδε: Od. 14:424: νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε.
δόμονδε: Od. 17:527: ζωοῦ· πολλὰ δ’ ἄγει κειμήλια ὅνδε δόμονδε.”
δόμονδε: Od. 20:239: νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε.
δόμονδε: Od. 20:329: νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε,
δόμονδε: Od. 21:204: νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε.
δόμονδε: Od. 22:479: εἰς Ὀδυσῆα δόμονδε κίον, τετέλεστο δὲ ἔργον.
δόμονδε: Od. 24:220: οἱ μὲν ἔπειτα δόμονδε θοῶς κίον, αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
δόμος: Il. 2:701: καὶ δόμος ἡμιτελής· τὸν δ’ ἔκτανε Δάρδανος ἀνὴρ
δόμος: Od. 4:319: δυσμενέων δ’ ἀνδρῶν πλεῖος δόμος, οἵ τέ μοι αἰεὶ
δόμος: Od. 4:618: Σιδονίων βασιλεύς, ὅθ’ ἑὸς δόμος ἀμφεκάλυψε
δόμος: Od. 6:302: δώματα Φαιήκων, οἷος δόμος Ἀλκινόοιο
δόμος: Od. 7:48: “οὗτος δή τοι, ξεῖνε πάτερ, δόμος, ὅν με κελεύεις
δόμος: Od. 15:118: Σιδονίων βασιλεύς, ὅθ’ ἑὸς δόμος ἀμφεκάλυψε
δόμου: Il. 22:440: ἀλλ’ ἥ γ’ ἱστὸν ὕφαινε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο
δόμου: Il. 22:472: ἐκ δόμου Ἠετίωνος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα.
δόμου: Il. 24:673: οἳ μὲν ἄρ’ ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόθι κοιμήσαντο
δόμου: Od. 1:126: οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἔντοσθεν ἔσαν δόμου ὑψηλοῖο,
δόμου: Od. 1:255: εἰ γὰρ νῦν ἐλθὼν δόμου ἐν πρώτῃσι θύρῃσι
δόμου: Od. 3:402: αὐτὸς δ’ αὖτε καθεῦδε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο·
δόμου: Od. 4:302: οἱ μὲν ἄρ’ ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόθι κοιμήσαντο,
δόμου: Od. 4:304: Ἀτρεΐδης δὲ καθεῦδε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο,
δόμου: Od. 7:346: Ἀλκίνοος δ’ ἄρα λέκτο μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο,
δόμου: Od. 8:257: οἴσων φόρμιγγα γλαφυρὴν δόμου ἐκ βασιλῆος.
δόμου: Od. 11:69: οἶδα γὰρ ὡς ἐνθένδε κιὼν δόμου ἐξ Ἀΐδαο
δόμου: Od. 20:361: ἀλλά μιν αἶψα, νέοι, δόμου ἐκπέμψασθε θύραζε
δόμου: Od. 21:190: ἐκ δ’ αὐτὸς μετὰ τοὺς δόμου ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεύς.
δόμους: Il. 6:370: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας,
δόμους: Il. 6:497: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας
δόμους: Il. 11:768: Πηλῆος δ’ ἱκόμεσθα δόμους εὖ ναιετάοντας
δόμους: Il. 22:482: νῦν δὲ σὺ μὲν Ἀΐδαο δόμους ὑπὸ κεύθεσι γαίης
δόμους: Od. 10:175: εἰς Ἀΐδαο δόμους, πρὶν μόρσιμον ἦμαρ ἐπέλθῃ·
δόμους: Od. 10:491: εἰς Ἀΐδαο δόμους καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης
δόμους: Od. 10:564: εἰς Ἀΐδαο δόμους καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης
δόμους: Od. 14:208: εἰς Ἀΐδαο δόμους· τοὶ δὲ ζωὴν ἐδάσαντο
δόμους: Od. 17:28: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκανε δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
δόμους: Od. 17:85: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκοντο δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
δόμους: Od. 17:178: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκοντο δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
δόμους: Od. 17:255: αὐτὰρ ὁ βῆ, μάλα δ’ ὦκα δόμους ἵκανεν ἄνακτος.
δόμους: Od. 17:275: ἠὲ σὺ πρῶτος ἔσελθε δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
δόμους: Od. 17:324: ὣς εἰπὼν εἰσῆλθε δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
δόμους: Od. 21:242: ὣς εἰπὼν εἰσῆλθε δόμους ἐῢ ναιετάοντας·
δόμους: Od. 24:362: οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
δόμῳ: Il. 2:513: οὓς τέκεν Ἀστυόχη δόμῳ Ἄκτορος Ἀζεΐδαο,
δόμῳ: Il. 15:85: ἀθανάτοισι θεοῖσι Διὸς δόμῳ· οἳ δὲ ἰδόντες
δόμῳ: Il. 22:480: ἐν δόμῳ Ἠετίωνος, ὅ μ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐοῦσαν
δόμων: Il. 18:290: νῦν δὲ δὴ ἐξαπόλωλε δόμων κειμήλια καλά,
δόμων: Od. 1:380: νήποινοί κεν ἔπειτα δόμων ἔντοσθεν ὄλοισθε.”
δόμων: Od. 2:130: “Ἀντίνο’, οὔ πως ἔστι δόμων ἀέκουσαν ἀπῶσαι
δόμων: Od. 2:145: νήποινοί κεν ἔπειτα δόμων ἔντοσθεν ὄλοισθε.”
δόμων: Od. 3:313: καὶ σύ, φίλος, μὴ δηθὰ δόμων ἄπο τῆλ’ ἀλάλησο,
δόμων: Od. 4:20: τὼ δ’ αὖτ’ ἐν προθύροισι δόμων αὐτώ τε καὶ ἵππω,
δόμων: Od. 10:76: ὣς εἰπὼν ἀπέπεμπε δόμων βαρέα στενάχοντα.
δόμων: Od. 15:10: “Τηλέμαχ’, οὐκέτι καλὰ δόμων ἄπο τῆλ’ ἀλάλησαι,
δόμων: Od. 15:19: μή νύ τι σεῦ ἀέκητι δόμων ἐκ κτῆμα φέρηται.
δόμων: Od. 15:465: ἡ δ’ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα δόμων ἐξῆγε θύραζε.
δόμων: Od. 20:371: ὣς εἰπὼν ἐξῆλθε δόμων ἐῢ ναιεταόντων,
δόμων: Od. 22:204: τέσσαρες, οἱ δ’ ἔντοσθε δόμων πολέες τε καὶ ἐσθλοί.
δόμων: Od. 23:148: ὧδε δέ τις εἴπεσκε δόμων ἔκτοσθεν ἀκούων·
δόμων: Od. 24:416: μυχμῷ τε στοναχῇ τε δόμων προπάροιθ’ Ὀδυσῆος,
δόνακας: Il. 10:467: συμμάρψας δόνακας μυρίκης τ’ ἐριθηλέας ὄζους,
δόνακας: Od. 14:474: ἂν δόνακας καὶ ἕλος, ὑπὸ τεύχεσι πεπτηῶτες
δονακῆα: Il. 18:576: πὰρ ποταμὸν κελάδοντα, παρὰ ῥοδανὸν δονακῆα.
δόναξ: Il. 11:583: δεξιόν· ἐκλάσθη δὲ δόναξ, ἐβάρυνε δὲ μηρόν.
δονέουσι: Il. 17:55: καλὸν τηλεθάον· τὸ δέ τε πνοιαὶ δονέουσι
δονήσας: Il. 12:157: ἅς τ’ ἄνεμος ζαὴς νέφεα σκιόεντα δονήσας
δόντες: Il. 1:299: οὔτε σοὶ οὔτέ τῳ ἄλλῳ, ἐπεί μ’ ἀφέλεσθέ γε δόντες·
δόντες: Od. 5:38: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά τε δόντες,
δόντες: Od. 23:341: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά τε δόντες.
δόξης: Il. 10:324: σοὶ δ’ ἐγὼ οὐχ ἅλιος σκοπὸς ἔσσομαι οὐδ’ ἀπὸ δόξης·
δόξης: Od. 11:344: “ὦ φίλοι, οὐ μὰν ἧμιν ἀπὸ σκοποῦ οὐδ’ ἀπὸ δόξης
δοροῖσι: Od. 2:380: ἐν δέ οἱ ἄλφιτα χεῦεν ἐϋῤῥαφέεσσι δοροῖσι·
δοροῖσιν: Od. 2:354: ἐν δέ μοι ἄλφιτα χεῦον ἐϋῤῥαφέεσσι δοροῖσιν·
δόρπά: Il. 8:503: δόρπά τ’ ἐφοπλισόμεσθα· ἀτὰρ καλλίτριχας ἵππους
δόρπά: Il. 9:66: δόρπά τ’ ἐφοπλισόμεσθα· φυλακτῆρες δὲ ἕκαστοι
δόρπα: Il. 9:88: ἔνθα δὲ πῦρ κήαντο, τίθεντο δὲ δόρπα ἕκαστος.
δόρπα: Il. 24:444: οἳ δὲ νέον περὶ δόρπα φυλακτῆρες πονέοντο,
δορπείτην: Od. 15:302: δορπείτην· παρὰ δέ σφιν ἐδόρπεον ἀνέρες ἄλλοι.
δορπέομέν: Od. 8:539: ἐξ οὗ δορπέομέν τε καὶ ὤρορε θεῖος ἀοιδός,
δορπῆσαι: Od. 7:215: ἀλλ’ ἐμὲ μὲν δορπῆσαι ἐάσατε κηδόμενόν περ·
δορπήσομεν: Il. 23:11: ἵππους λυσάμενοι δορπήσομεν ἐνθάδε πάντες.
δόρποιο: Il. 18:245: ἐς δ’ ἀγορὴν ἀγέροντο πάρος δόρποιο μέδεσθαι.
δόρποιο: Il. 24:2: ἐσκίδναντ’ ἰέναι. τοὶ μὲν δόρποιο μέδοντο
δόρποιο: Od. 13:31: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ δόρποιο λιλαίεται, ᾧ τε πανῆμαρ
δόρποιο: Od. 14:407: νῦν δ’ ὥρη δόρποιο· τάχιστά μοι ἔνδον ἑταῖροι
δόρποιο: Od. 19:402: παυομένῳ δόρποιο, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
δόρπον: Il. 7:370: νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε κατὰ πτόλιν ὡς τὸ πάρος περ,
δόρπον: Il. 7:380: δόρπον ἔπειθ’ εἵλοντο κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν·
δόρπον: Il. 7:466: βουφόνεον δὲ κατὰ κλισίας καὶ δόρπον ἕλοντο.
δόρπον: Il. 11:729: δόρπον ἔπειθ’ ἑλόμεσθα κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι,
δόρπον: Il. 18:298: νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι,
δόρπον: Il. 18:314: δόρπον ἔπειθ’ εἵλοντο κατὰ στρατόν· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
δόρπον: Il. 19:208: τεύξεσθαι μέγα δόρπον, ἐπὴν τεισαίμεθα λώβην.
δόρπον: Il. 23:55: ἐσσυμένως δ’ ἄρα δόρπον ἐφοπλίσσαντες ἕκαστοι
δόρπον: Od. 2:20: ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ, πύματον δ’ ὁπλίσσατο δόρπον.
δόρπον: Od. 4:429: δόρπον θ’ ὁπλισάμεσθ’ ἐπί τ’ ἤλυθεν ἀμβροσίη νύξ,
δόρπον: Od. 4:574: δόρπον θ’ ὁπλισάμεσθ’ ἐπί τ’ ἤλυθεν ἀμβροσίη νύξ,
δόρπον: Od. 4:786: ἔνθα δὲ δόρπον ἕλοντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
δόρπον: Od. 7:13: ἥ οἱ πῦρ ἀνέκαιε καὶ εἴσω δόρπον ἐκόσμει.
δόρπον: Od. 7:166: δόρπον δὲ ξείνῳ ταμίη δότω ἔνδον ἐόντων.”
δόρπον: Od. 8:395: ξεῖνος ἔχων ἐπὶ δόρπον ἴῃ χαίρων ἐνὶ θυμῷ.
δόρπον: Od. 9:291: τοὺς δὲ διὰ μελεϊστὶ ταμὼν ὁπλίσσατο δόρπον·
δόρπον: Od. 9:344: σὺν δ’ ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δόρπον.
δόρπον: Od. 12:283: νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ λαρὸν τετυκοίμεθα δόρπον,
δόρπον: Od. 12:292: δόρπον θ’ ὁπλισόμεσθα θοῇ παρὰ νηῒ μένοντες·
δόρπον: Od. 12:307: νηός, ἔπειτα δὲ δόρπον ἐπισταμένως τετύκοντο.
δόρπον: Od. 12:439: ὄψ’· ἦμος δ’ ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορῆθεν ἀνέστη
δόρπον: Od. 13:34: δόρπον ἐποίχεσθαι, βλάβεται δέ τε γούνατ’ ἰόντι·
δόρπον: Od. 14:347: ἐσσυμένως παρὰ θῖνα θαλάσσης δόρπον ἕλοντο.
δόρπον: Od. 14:408: εἶεν, ἵν’ ἐν κλισίῃ λαρὸν τετυκοίμεθα δόρπον.”
δόρπον: Od. 16:453: ἤλυθεν· οἱ δ’ ἄρα δόρπον ἐπισταδὸν ὁπλίζοντο,
δόρπον: Od. 21:428: νῦν δ’ ὥρη καὶ δόρπον Ἀχαιοῖσιν τετυκέσθαι
δόρπου: Il. 24:601: ὄψεαι αὐτὸς ἄγων· νῦν δὲ μνησώμεθα δόρπου.
δόρπου: Od. 4:213: δόρπου δ’ ἐξαῦτις μνησώμεθα, χερσὶ δ’ ἐφ’ ὕδωρ
δόρπου: Od. 13:280: δόρπου μνῆστις ἔην μάλα περ χατέουσιν ἑλέσθαι,
δόρπου: Od. 20:392: δόρπου δ’ οὐκ ἄν πως ἀχαρίστερον ἄλλο γένοιτο,
δόρπῳ: Od. 18:44: γαστέρες αἵδ’ αἰγῶν κέατ’ ἐν πυρί, τὰς ἐπὶ δόρπῳ
δόρυ: Il. 2:382: εὖ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ δ’ ἀσπίδα θέσθω,
δόρυ: Il. 5:40: πρώτῳ γὰρ στρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν
δόρυ: Il. 5:300: πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ’ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
δόρυ: Il. 5:337: ἀβληχρήν· εἶθαρ δὲ δόρυ χροὸς ἀντετόρησεν
δόρυ: Il. 5:664: ἐξέφερον πολέμοιο· βάρυνε δέ μιν δόρυ μακρὸν
δόρυ: Il. 5:666: μηροῦ ἐξερύσαι δόρυ μείλινον ὄφρ’ ἐπιβαίη
δόρυ: Il. 5:694: ἐκ δ’ ἄρα οἱ μηροῦ δόρυ μείλινον ὦσε θύραζε
δόρυ: Il. 5:859: ἐκ δὲ δόρυ σπάσεν αὖτις· ὃ δ’ ἔβραχε χάλκεος Ἄρης
δόρυ: Il. 8:95: μή τίς τοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξῃ·
δόρυ: Il. 8:111: εἴσεται εἰ καὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεται ἐν παλάμῃσιν.
δόρυ: Il. 8:258: τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν
δόρυ: Il. 10:31: θήκατο χαλκείην, δόρυ δ’ εἵλετο χειρὶ παχείῃ.
δόρυ: Il. 10:459: καὶ λυκέην καὶ τόξα παλίντονα καὶ δόρυ μακρόν·
δόρυ: Il. 11:96: νύξ’, οὐδὲ στεφάνη δόρυ οἱ σχέθε χαλκοβάρεια,
δόρυ: Il. 11:447: τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν
δόρυ: Il. 13:130: φράξαντες δόρυ δουρί, σάκος σάκεϊ προθελύμνῳ·
δόρυ: Il. 13:162: ἐν καυλῷ ἐάγη δολιχὸν δόρυ· Δηΐφοβος δὲ
δόρυ: Il. 13:168: οἰσόμενος δόρυ μακρόν, ὅ οἱ κλισίηφι λέλειπτο.
δόρυ: Il. 13:247: ἐγγὺς ἔτι κλισίης· μετὰ γὰρ δόρυ χάλκεον ᾔει
δόρυ: Il. 13:442: δούπησεν δὲ πεσών, δόρυ δ’ ἐν κραδίῃ ἐπεπήγει,
δόρυ: Il. 13:583: ὀξὺ δόρυ κραδάων· ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκε.
δόρυ: Il. 13:830: μεῖναι ἐμὸν δόρυ μακρόν, ὅ τοι χρόα λειριόεντα
δόρυ: Il. 14:493: ἐκ δ’ ὦσε γλήνην· δόρυ δ’ ὀφθαλμοῖο διὰ πρὸ
δόρυ: Il. 15:410: ἀλλ’ ὥς τε στάθμη δόρυ νήϊον ἐξιθύνει
δόρυ: Il. 15:474: αὐτὰρ χερσὶν ἑλὼν δολιχὸν δόρυ καὶ σάκος ὤμῳ
δόρυ: Il. 15:650: στήθεϊ δ’ ἐν δόρυ πῆξε, φίλων δέ μιν ἐγγὺς ἑταίρων
δόρυ: Il. 16:114: Ἕκτωρ Αἴαντος δόρυ μείλινον ἄγχι παραστὰς
δόρυ: Il. 16:117: πῆλ’ αὔτως ἐν χειρὶ κόλον δόρυ, τῆλε δ’ ἀπ’ αὐτοῦ
δόρυ: Il. 16:346: νύξε· τὸ δ’ ἀντικρὺ δόρυ χάλκεον ἐξεπέρησε
δόρυ: Il. 16:504: ἐκ χροὸς ἕλκε δόρυ, προτὶ δὲ φρένες αὐτῷ ἕποντο·
δόρυ: Il. 16:608: Αἰνείας δ’ ἐπὶ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον ἧκεν·
δόρυ: Il. 16:611: πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ δ’ ἐξόπιθεν δόρυ μακρὸν
δόρυ: Il. 16:814: ἐκ χροὸς ἁρπάξας δόρυ μείλινον, οὐδ’ ὑπέμεινε
δόρυ: Il. 16:862: Ὣς ἄρα φωνήσας δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς
δόρυ: Il. 17:7: πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ’ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
δόρυ: Il. 17:527: πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ δ’ ἐξόπιθεν δόρυ μακρὸν
δόρυ: Il. 17:607: ἐν καυλῷ δ’ ἐάγη δολιχὸν δόρυ, τοὶ δὲ βόησαν
δόρυ: Il. 17:618: ὦσε δόρυ πρυμνόν, διὰ δὲ γλῶσσαν τάμε μέσσην.
δόρυ: Il. 17:744: ἢ δοκὸν ἠὲ δόρυ μέγα νήϊον· ἐν δέ τε θυμὸς
δόρυ: Il. 20:281: ἀσπίδος ἀμφιβρότης· ὃ δ’ ἀλευάμενος δόρυ μακρὸν
δόρυ: Il. 20:423: ὀξὺ δόρυ κραδάων φλογὶ εἴκελος· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
δόρυ: Il. 20:438: Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δόρυ, καὶ τό γ’ Ἀθήνη
δόρυ: Il. 21:17: Αὐτὰρ ὃ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ’ ὄχθῃ
δόρυ: Il. 21:67: ἤτοι ὃ μὲν δόρυ μακρὸν ἀνέσχετο δῖος Ἀχιλλεὺς
δόρυ: Il. 21:178: ἆξαι ἐπιγνάμψας δόρυ μείλινον Αἰακίδαο,
δόρυ: Il. 22:112: καὶ κόρυθα βριαρήν, δόρυ δὲ πρὸς τεῖχος ἐρείσας
δόρυ: Il. 22:283: οὐ μέν μοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξεις,
δόρυ: Il. 22:291: τῆλε δ’ ἀπεπλάγχθη σάκεος δόρυ· χώσατο δ’ Ἕκτωρ
δόρυ: Il. 22:295: ᾔτεέ μιν δόρυ μακρόν· ὃ δ’ οὔ τί οἱ ἐγγύθεν ἦεν.
δόρυ: Il. 23:893: ἔρχευ, ἀτὰρ δόρυ Μηριόνῃ ἥρωϊ πόρωμεν,
δόρυ: Il. 23:896: δῶκε δὲ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
δόρυ: Od. 6:167: δήν, ἐπεὶ οὔ πω τοῖον ἀνήλυθεν ἐκ δόρυ γαίης,
δόρυ: Od. 8:507: ἠὲ διατμῆξαι κοῖλον δόρυ νηλέϊ χαλκῷ,
δόρυ: Od. 9:384: δίνεον, ὡς ὅτε τις τρυπᾷ δόρυ νήϊον ἀνὴρ
δόρυ: Od. 10:162: πλῆξα· τὸ δ’ ἀντικρὺ δόρυ χάλκεον ἐξεπέρησε,
δόρυ: Od. 10:164: τῷ δ’ ἐγὼ ἐμβαίνων δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς
δόρυ: Od. 11:532: καὶ δόρυ χαλκοβαρές, κακὰ δὲ Τρώεσσι μενοίνα.
δόρυ: Od. 14:277: καὶ σάκος ὤμοιϊν, δόρυ δ’ ἔκβαλον ἔκτοσε χειρός·
δόρυ: Od. 19:448: ἔσσυτ’ ἀνασχόμενος δολιχὸν δόρυ χειρὶ παχείῃ,
Δόρυκλον: Il. 11:489: Αἴας δὲ Τρώεσσιν ἐπάλμενος εἷλε Δόρυκλον
δὸς: Il. 1:338: καί σφωϊν δὸς ἄγειν· τὼ δ’ αὐτὼ μάρτυροι ἔστων
δὸς: Il. 3:322: τὸν δὸς ἀποφθίμενον δῦναι δόμον Ἄϊδος εἴσω,
δὸς: Il. 3:351: Ζεῦ ἄνα δὸς τίσασθαι ὅ με πρότερος κάκ’ ἔοργε
δὸς: Il. 5:118: δὸς δέ τέ μ’ ἄνδρα ἑλεῖν καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν
δός: Il. 5:359: φίλε κασίγνητε κόμισαί τέ με δός τέ μοι ἵππους,
δὸς: Il. 6:307: πρηνέα δὸς πεσέειν Σκαιῶν προπάροιθε πυλάων,
δὸς: Il. 7:203: δὸς νίκην Αἴαντι καὶ ἀγλαὸν εὖχος ἀρέσθαι·
δὸς: Il. 10:281: δὸς δὲ πάλιν ἐπὶ νῆας ἐϋκλεῖας ἀφικέσθαι
δὸς: Il. 14:198: δὸς νῦν μοι φιλότητα καὶ ἵμερον, ᾧ τε σὺ πάντας
δὸς: Il. 16:40: δὸς δέ μοι ὤμοιιν τὰ σὰ τεύχεα θωρηχθῆναι,
δὸς: Il. 16:524: κοίμησον δ’ ὀδύνας, δὸς δὲ κράτος, ὄφρ’ ἑτάροισι
δὸς: Il. 17:646: ποίησον δ’ αἴθρην, δὸς δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι·
δὸς: Il. 23:75: καί μοι δὸς τὴν χεῖρ’· ὀλοφύρομαι, οὐ γὰρ ἔτ’ αὖτις
δός: Il. 24:309: δός μ’ ἐς Ἀχιλλῆος φίλον ἐλθεῖν ἠδ’ ἐλεεινόν,
δὸς: Od. 3:46: δὸς καὶ τούτῳ ἔπειτα δέπας μελιηδέος οἴνου
δὸς: Od. 3:60: δὸς δ’ ἔτι Τηλέμαχον καὶ ἐμὲ πρήξαντα νέεσθαι,
δὸς: Od. 3:369: πέμψον σὺν δίφρῳ τε καὶ υἱέϊ· δὸς δέ οἱ ἵππους,
δὸς: Od. 6:178: ἄστυ δέ μοι δεῖξον, δὸς δὲ ῥάκος ἀμφιβαλέσθαι,
δός: Od. 6:327: δός μ’ ἐς Φαίηκας φίλον ἐλθεῖν ἠδ’ ἐλεεινόν.”
δός: Od. 9:355: “δός μοι ἔτι πρόφρων καί μοι τεὸν οὔνομα εἰπὲ
δὸς: Od. 9:365: ἐξερέω· σὺ δέ μοι δὸς ξείνιον, ὥς περ ὑπέστης.
δὸς: Od. 9:530: δὸς μὴ Ὀδυσσῆα πτολιπόρθιον οἴκαδ’ ἱκέσθαι,
δὸς: Od. 17:195: δὸς δέ μοι, εἴ ποθί τοι ῥόπαλον τετμημένον ἐστί,
δὸς: Od. 17:345: “δὸς τῷ ξείνῳ ταῦτα φέρων αὐτόν τε κέλευε
δός: Od. 17:400: δός οἱ ἑλών· οὔ τοι φθονέω· κέλομαι γὰρ ἐγώ γε.
δός: Od. 17:415: “δός, φίλος· οὐ μέν μοι δοκέεις ὁ κάκιστος Ἀχαιῶν
δόσαν: Il. 1:162: ᾧ ἔπι πολλὰ μόγησα, δόσαν δέ μοι υἷες Ἀχαιῶν.
δόσαν: Il. 1:276: ἀλλ’ ἔα ὥς οἱ πρῶτα δόσαν γέρας υἷες Ἀχαιῶν·
δόσαν: Il. 1:392: κούρην Βρισῆος τήν μοι δόσαν υἷες Ἀχαιῶν.
δόσαν: Il. 4:320: ἀλλ’ οὔ πως ἅμα πάντα θεοὶ δόσαν ἀνθρώποισιν·
δόσαν: Il. 7:450: ἤλασαν, οὐδὲ θεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας;
δόσαν: Il. 12:6: ἤλασαν· οὐδὲ θεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας·
δόσαν: Il. 16:381: ἄμβροτοι, οὓς Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα,
δόσαν: Il. 16:867: ἄμβροτοι, οὓς Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα.
δόσαν: Il. 18:84: καλά· τὰ μὲν Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα
δόσαν: Il. 24:278: τούς ῥά ποτε Πριάμῳ Μυσοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα.
δόσαν: Il. 24:534: ὣς μὲν καὶ Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα
δόσαν: Od. 7:242: κήδε’ ἐπεί μοι πολλὰ δόσαν θεοὶ Οὐρανίωνες·
δόσαν: Od. 9:15: κήδε’ ἐπεί μοι πολλὰ δόσαν θεοὶ Οὐρανίωνες.
δόσαν: Od. 9:93: ἡμετέροισ’, ἀλλά σφι δόσαν λωτοῖο πάσασθαι.
δόσαν: Od. 9:551: μήλων δαιομένων δόσαν ἔξοχα· τὸν δ’ ἐπὶ θινὶ
δόσαν: Od. 14:39: καὶ δέ μοι ἄλλα θεοὶ δόσαν ἄλγεά τε στοναχάς τε·
δόσαν: Od. 14:210: αὐτὰρ ἐμοὶ μάλα παῦρα δόσαν καὶ οἰκί’ ἔνειμαν.
δόσαν: Od. 17:442: αὐτὰρ ἔμ’ ἐς Κύπρον ξείνῳ δόσαν ἀντιάσαντι,
δόσαν: Od. 19:281: καί οἱ πολλὰ δόσαν πέμπειν τέ μιν ἤθελον αὐτοὶ
δόσιν: Od. 4:651: αἰτίζῃ; χαλεπόν κεν ἀνήνασθαι δόσιν εἴη.
δόσιν: Od. 18:287: δέξασθ’· οὐ γὰρ καλὸν ἀνήνασθαι δόσιν ἐστίν·
δόσις: Il. 10:213: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, καί οἱ δόσις ἔσσεται ἐσθλή·
δόσις: Od. 6:208: ξεῖνοί τε πτωχοί τε, δόσις δ’ ὀλίγη τε φίλη τε.
δόσις: Od. 14:58: ξεῖνοί τε πτωχοί τε. δόσις δ’ ὀλίγη τε φίλη τε
δόσκεν: Il. 14:381: ἐσθλὰ μὲν ἐσθλὸς ἔδυνε, χέρεια δὲ χείρονι δόσκεν.
δόσκεν: Il. 18:546: δόσκεν ἀνὴρ ἐπιών· τοὶ δὲ στρέψασκον ἀν’ ὄγμους,
δόσκον: Il. 9:331: ἐξελόμην, καὶ πάντα φέρων Ἀγαμέμνονι δόσκον
δόσκον: Od. 17:420: ὄλβιος ἀφνειὸν καὶ πολλάκι δόσκον ἀλήτῃ
δόσκον: Od. 19:76: ὄλβιος ἀφνειὸν καὶ πολλάκι δόσκον ἀλήτῃ
δότ’: Od. 6:209: ἀλλὰ δότ’, ἀμφίπολοι, ξείνῳ βρῶσίν τε πόσιν τε,
δότ’: Od. 6:246: ἀλλὰ δότ’, ἀμφίπολοι, ξείνῳ βρῶσίν τε πόσιν τε.”
δότε: Il. 6:476: Ζεῦ ἄλλοι τε θεοὶ δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι
δότε: Od. 2:212: ἀλλ’ ἄγε μοι δότε νῆα θοὴν καὶ εἴκοσ’ ἑταίρους,
δότε: Od. 4:669: ἀλλ’ ἄγε μοι δότε νῆα θοὴν καὶ εἴκοσ’ ἑταίρους,
δότε: Od. 21:281: ἀλλ’ ἄγ’ ἐμοὶ δότε τόξον ἐΰξοον, ὄφρα μεθ’ ὑμῖν
δότε: Od. 21:336: ἀλλ’ ἄγε οἱ δότε τόξον ἐΰξοον, ὄφρα ἴδωμεν.
δοτῆρες: Il. 19:44: καὶ ταμίαι παρὰ νηυσὶν ἔσαν σίτοιο δοτῆρες,
δότω: Il. 2:383: εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠκυπόδεσσιν,
δότω: Il. 11:797: καί τοι τεύχεα καλὰ δότω πόλεμον δὲ φέρεσθαι,
δότω: Il. 14:376: χείρονι φωτὶ δότω, ὃ δ’ ἐν ἀσπίδι μείζονι δύτω.
δότω: Il. 18:301: συλλέξας λαοῖσι δότω καταδημοβορῆσαι·
δότω: Od. 7:166: δόρπον δὲ ξείνῳ ταμίη δότω ἔνδον ἐόντων.”
δούλειον: Od. 24:252: οὐδέ τί τοι δούλειον ἐπιπρέπει εἰσοράασθαι
δούλην: Il. 3:409: εἰς ὅ κέ σ’ ἢ ἄλοχον ποιήσεται ἢ ὅ γε δούλην.
δούλης: Od. 4:12: ἐκ δούλης· Ἑλένῃ δὲ θεοὶ γόνον οὐκέτ’ ἔφαινον,
δούλιον: Il. 6:463: χήτεϊ τοιοῦδ’ ἀνδρὸς ἀμύνειν δούλιον ἦμαρ.
δούλιον: Od. 14:340: αὐτίκα δούλιον ἦμαρ ἐμοὶ περιμηχανόωντο.
δούλιον: Od. 17:323: ἀνέρος, εὖτ’ ἄν μιν κατὰ δούλιον ἦμαρ ἕλῃσιν.”
Δουλιχιεύς: Od. 18:424: κῆρυξ Δουλιχιεύς· θεράπων δ’ ἦν Ἀμφινόμοιο·
Δουλιχιῆα: Od. 18:127: Νῖσον Δουλιχιῆα ἐΰν τ’ ἔμεν ἀφνειόν τε·
Δουλιχιῆος: Od. 18:395: Ἀμφινόμου πρὸς γοῦνα καθέζετο Δουλιχιῆος,
Δουλιχίοιο: Il. 2:625: Οἳ δ’ ἐκ Δουλιχίοιο Ἐχινάων θ’ ἱεράων
Δουλιχίοιο: Od. 16:247: ἐκ μὲν Δουλιχίοιο δύω καὶ πεντήκοντα
Δουλίχιον: Il. 2:629: ὅς ποτε Δουλίχιον δ’ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείς·
Δουλίχιόν: Od. 9:24: Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνθος.
Δουλίχιον: Od. 14:335: ἀνδρῶν Θεσπρωτῶν ἐς Δουλίχιον πολύπυρον.
Δουλίχιον: Od. 19:292: ἀνδρῶν Θεσπρωτῶν ἐς Δουλίχιον πολύπυρον.
Δουλίχιόνδ’: Od. 14:397: Δουλίχιόνδ’ ἰέναι, ὅθι μοι φίλον ἔπλετο θυμῷ·
Δουλιχίου: Od. 16:396: ὅς ῥ’ ἐκ Δουλιχίου πολυπύρου ποιήεντος
Δουλιχίῳ: Od. 1:246: Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,
Δουλιχίῳ: Od. 16:123: Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,
Δουλιχίῳ: Od. 19:131: Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,
δουλιχοδείρων: Il. 2:460: χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων
δουλιχοδείρων: Il. 15:692: χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων,
δουλοσύνην: Od. 22:423: εἴριά τε ξαίνειν καὶ δουλοσύνην ἀνέχεσθαι·
δοῦναι: Il. 11:319: Τρωσὶν δὴ βόλεται δοῦναι κράτος ἠέ περ ἡμῖν.
δοῦναι: Il. 15:216: ἐκπέρσαι, δοῦναι δὲ μέγα κράτος Ἀργείοισιν,
δοῦναι: Il. 23:593: μεῖζον ἐπαιτήσειας, ἄφαρ κέ τοι αὐτίκα δοῦναι
δοῦναι: Od. 1:292: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δοῦναι.
δοῦναι: Od. 1:316: δῶρον δ’ ὅττι κέ μοι δοῦναι φίλον ἦτορ ἀνώγῃ,
δουπῆσαι: Il. 13:426: ἢ αὐτὸς δουπῆσαι ἀμύνων λοιγὸν Ἀχαιοῖς.
δούπησεν: Il. 4:504: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δούπησεν: Il. 5:42: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δούπησεν: Il. 5:540: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δούπησεν: Il. 5:617: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἐπέδραμε φαίδιμος Αἴας
δούπησεν: Il. 11:449: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ὀδυσσεύς·
δούπησεν: Il. 13:187: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δούπησεν: Il. 13:373: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἐπεύξατο φώνησέν τε·
δούπησεν: Il. 13:442: δούπησεν δὲ πεσών, δόρυ δ’ ἐν κραδίῃ ἐπεπήγει,
δούπησεν: Il. 15:421: δούπησεν δὲ πεσών, δαλὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
δούπησεν: Il. 15:524: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα.
δούπησεν: Il. 15:578: δούπησεν δὲ πεσών, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
δούπησεν: Il. 16:325: δούπησεν δὲ πεσών, κατὰ δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
δούπησεν: Il. 16:401: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δὲ Θέστορα Ἤνοπος υἱὸν
δούπησεν: Il. 16:599: δούπησεν δὲ πεσών· πυκινὸν δ’ ἄχος ἔλλαβ’ Ἀχαιούς,
δούπησεν: Il. 16:822: δούπησεν δὲ πεσών, μέγα δ’ ἤκαχε λαὸν Ἀχαιῶν·
δούπησεν: Il. 17:50: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δούπησεν: Il. 17:311: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δούπησεν: Il. 17:580: δούπησεν δὲ πεσών· ἀτὰρ Ἀτρεΐδης Μενέλαος
δούπησεν: Il. 20:388: δούπησεν δὲ πεσών, ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ἀχιλλεύς·
δούπησεν: Od. 22:94: δούπησεν δὲ πεσών, χθόνα δ’ ἤλασε παντὶ μετώπῳ.
δούπησεν: Od. 24:525: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δοῦπον: Il. 4:455: τῶν δέ τε τηλόσε δοῦπον ἐν οὔρεσιν ἔκλυε ποιμήν·
δοῦπον: Il. 10:354: τὼ μὲν ἐπεδραμέτην, ὃ δ’ ἄρ’ ἔστη δοῦπον ἀκούσας.
δοῦπον: Il. 11:364: ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.
δοῦπον: Il. 16:361: σκέπτετ’ ὀϊστῶν τε ῥοῖζον καὶ δοῦπον ἀκόντων.
δοῦπον: Il. 20:451: ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.
δοῦπον: Od. 5:401: καὶ δὴ δοῦπον ἄκουσε ποτὶ σπιλάδεσσι θαλάσσης· -
δοῦπον: Od. 10:556: κινυμένων δ’ ἑτάρων ὅμαδον καὶ δοῦπον ἀκούσας
δοῦπον: Od. 12:202: καπνὸν καὶ μέγα κῦμα ἴδον καὶ δοῦπον ἄκουσα.
δοῦπον: Od. 16:10: ἀλλὰ περισσαίνουσι· ποδῶν δ’ ὑπὸ δοῦπον ἀκούω.”
δοῦπος: Il. 9:569: τῶν δὲ τάχ’ ἀμφὶ πύλας ὅμαδος καὶ δοῦπος ὀρώρει
δοῦπος: Il. 12:289: βαλλομένων· τὸ δὲ τεῖχος ὕπερ πᾶν δοῦπος ὀρώρει.
δοῦπος: Il. 16:635: ὣς τῶν ὄρνυτο δοῦπος ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
δοῦπος: Il. 23:234: τῶν μιν ἐπερχομένων ὅμαδος καὶ δοῦπος ἔγειρεν,
δοῦρ’: Il. 12:465: δοῦρ’ ἔχεν· οὔ κέν τίς μιν ἐρύκακεν ἀντιβολήσας
δοῦρ’: Il. 24:450: δοῦρ’ ἐλάτης κέρσαντες· ἀτὰρ καθύπερθεν ἔρεψαν
δοῦρα: Il. 2:135: καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν καὶ σπάρτα λέλυνται·
δοῦρα: Il. 5:495: πάλλων δ’ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
δοῦρα: Il. 6:3: ἀλλήλων ἰθυνομένων χαλκήρεα δοῦρα
δοῦρα: Il. 6:104: πάλλων δ’ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
δοῦρα: Il. 11:212: πάλλων δ’ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
δοῦρα: Il. 11:570: ἱστάμενος· τὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
δοῦρα: Il. 13:715: οὐδ’ ἔχον ἀσπίδας εὐκύκλους καὶ μείλινα δοῦρα,
δοῦρα: Il. 15:314: θρῷσκον· πολλὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
δοῦρα: Il. 16:772: πολλὰ δὲ Κεβριόνην ἀμφ’ ὀξέα δοῦρα πεπήγει
δοῦρα: Il. 19:361: θώρηκές τε κραταιγύαλοι καὶ μείλινα δοῦρα.
δοῦρα: Od. 5:243: αὐτὰρ ὁ τάμνετο δοῦρα· θοῶς δέ οἱ ἤνυτο ἔργον.
δοῦρα: Od. 5:309: ἤματι τῷ ὅτε μοι πλεῖστοι χαλκήρεα δοῦρα
δοῦρα: Od. 9:498: σύν κεν ἄραξ’ ἡμέων κεφαλὰς καὶ νήϊα δοῦρα
δοῦρα: Od. 12:441: τῆμος δὴ τά γε δοῦρα Χαρύβδιος ἐξεφαάνθη.
δοῦρα: Od. 12:443: μέσσῳ δ’ ἐνδούπησα παρὲξ περιμήκεα δοῦρα,
δοῦρα: Od. 22:144: ἔνθεν δώδεκα μὲν σάκε’ ἔξελε, τόσσα δὲ δοῦρα
δοῦρα: Od. 22:148: ὡς περιβαλλομένους ἴδε τεύχεα χερσί τε δοῦρα
δοῦρα: Od. 22:265: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα
δοῦρα: Od. 22:272: αὖτις δὲ μνηστῆρες ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα
δοῦρα: Od. 22:282: μνηστήρων ἐς ὅμιλον ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα.
δούρασιν: Il. 21:162: Πηλιάδα μελίην· ὃ δ’ ἁμαρτῇ δούρασιν ἀμφὶς
δούρατ’: Il. 5:618: τεύχεα συλήσων· Τρῶες δ’ ἐπὶ δούρατ’ ἔχευαν
δούρατ’: Il. 11:593: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· τῶν δ’ ἀντίος ἤλυθεν Αἴας.
δούρατ’: Il. 12:444: κροσσάων ἐπέβαινον ἀκαχμένα δούρατ’ ἔχοντες,
δούρατ’: Il. 15:298: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· τὸν δ’ οἴω καὶ μεμαῶτα
δούρατ’: Il. 17:234: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς
δούρατ’: Il. 17:355: ἑσταότες περὶ Πατρόκλῳ, πρὸ δὲ δούρατ’ ἔχοντο.
δούρατ’: Il. 17:412: Οἳ δ’ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ἀκαχμένα δούρατ’ ἔχοντες
δούρατ’: Od. 5:361: ὄφρ’ ἂν μέν κεν δούρατ’ ἐν ἁρμονίῃσιν ἀρήρῃ,
δούρατ’: Od. 22:260: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δούρατ’ ἀλεύαντο μνηστήρων,
δούρατα: Il. 5:656: Τληπόλεμος· καὶ τῶν μὲν ἁμαρτῇ δούρατα μακρὰ
δούρατα: Il. 12:36: τεῖχος ἐΰδμητον, κανάχιζε δὲ δούρατα πύργων
δούρατα: Il. 13:260: δούρατα δ’ αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ ἓν καὶ εἴκοσι δήεις
δούρατά: Il. 13:264: τώ μοι δούρατά τ’ ἔστι καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι
δούρατα: Od. 5:162: ἀλλ’ ἄγε δούρατα μακρὰ ταμὼν ἁρμόζεο χαλκῷ
δούρατα: Od. 5:370: ὣς τῆς δούρατα μακρὰ διεσκέδασ’. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
δούρατα: Od. 22:110: ἔνθεν τέσσαρα μὲν σάκε’ εἵλετο, δούρατα δ’ ὀκτὼ
δούρατα: Od. 22:251: τῶ νῦν μὴ ἅμα πάντες ἐφίετε δούρατα μακρά,
δουράτεον: Od. 8:512: δουράτεον μέγαν ἵππον, ὅθ’ εἵατο πάντες ἄριστοι
δουρατέου: Od. 8:493: δουρατέου, τὸν Ἐπειὸς ἐποίησεν σὺν Ἀθήνῃ,
δούρατι: Il. 13:77: οὕτω νῦν καὶ ἐμοὶ περὶ δούρατι χεῖρες ἄαπτοι
δούρατι: Od. 5:371: ἀμφ’ ἑνὶ δούρατι βαῖνε, κέληθ’ ὡς ἵππον ἐλαύνων,
δούρατος: Il. 11:357: ὄφρα δὲ Τυδεΐδης μετὰ δούρατος ᾤχετ’ ἐρωὴν
δοῦρε: Il. 3:18: καὶ ξίφος· αὐτὰρ δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ
δοῦρε: Il. 10:76: ἀσπὶς καὶ δύο δοῦρε φαεινή τε τρυφάλεια.
δοῦρε: Il. 11:43: εἵλετο δ’ ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ
δοῦρε: Il. 12:298: τὴν ἄρ’ ὅ γε πρόσθε σχόμενος δύο δοῦρε τινάσσων
δοῦρε: Il. 13:241: δύσετο τεύχεα καλὰ περὶ χροΐ, γέντο δὲ δοῦρε,
δοῦρε: Il. 16:139: εἵλετο δ’ ἄλκιμα δοῦρε, τά οἱ παλάμηφιν ἀρήρει.
δοῦρε: Il. 21:145: ἔστη ἔχων δύο δοῦρε· μένος δέ οἱ ἐν φρεσὶ θῆκε
δοῦρε: Od. 1:256: σταίη, ἔχων πήληκα καὶ ἀσπίδα καὶ δύο δοῦρε,
δοῦρε: Od. 12:228: αὐτὰρ ἐγὼ καταδὺς κλυτὰ τεύχεα καὶ δύο δοῦρε
δοῦρε: Od. 16:295: νῶϊν δ’ οἴοισιν δύο φάσγανα καὶ δύο δοῦρε
δοῦρε: Od. 18:377: σήμερον, αὐτὰρ ἐμοὶ σάκος εἴη καὶ δύο δοῦρε
δοῦρε: Od. 22:101: “ὦ πάτερ, ἤδη τοι σάκος οἴσω καὶ δύο δοῦρε
δοῦρε: Od. 22:125: εἵλετο δ’ ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ.
δούρεσσι: Il. 12:303: σὺν κυσὶ καὶ δούρεσσι φυλάσσοντας περὶ μῆλα,
δούρεσσι: Od. 8:528: κόπτοντες δούρεσσι μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμους
δουρηνεκὲς: Il. 10:357: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἄπεσαν δουρηνεκὲς ἢ καὶ ἔλασσον,
δουρί: Il. 1:303: αἶψά τοι αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρί. ”
δουρὶ: Il. 2:645: Κρητῶν δ’ Ἰδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευεν,
δουρὶ: Il. 2:650: τῶν μὲν ἄρ’ Ἰδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευε
δουρὶ: Il. 2:657: τῶν μὲν Τληπόλεμος δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευεν,
δουρὶ: Il. 3:436: ἀφραδέως, μή πως τάχ’ ὑπ’ αὐτοῦ δουρὶ δαμήῃς.
δουρὶ: Il. 4:479: ἔπλεθ’ ὑπ’ Αἴαντος μεγαθύμου δουρὶ δαμέντι.
δουρί: Il. 4:490: Πριαμίδης καθ’ ὅμιλον ἀκόντισεν ὀξέϊ δουρί.
δουρὶ: Il. 4:496: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰὼν καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
δουρὶ: Il. 4:501: τόν ῥ’ Ὀδυσεὺς ἑτάροιο χολωσάμενος βάλε δουρὶ
δουρὶ: Il. 4:525: Πείροος, οὖτα δὲ δουρὶ παρ’ ὀμφαλόν· ἐκ δ’ ἄρα πᾶσαι
δουρὶ: Il. 4:527: Τὸν δὲ Θόας Αἰτωλὸς ἀπεσσύμενον βάλε δουρὶ
δουρὶ: Il. 5:56: πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μετάφρενον οὔτασε δουρὶ
δουρὶ: Il. 5:72: τὸν μὲν Φυλεΐδης δουρὶ κλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
δουρί: Il. 5:73: βεβλήκει κεφαλῆς κατὰ ἰνίον ὀξέϊ δουρί·
δουρί: Il. 5:145: τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο βαλὼν χαλκήρεϊ δουρί,
δουρί: Il. 5:238: τὸν δὲ δ’ ἐγὼν ἐπιόντα δεδέξομαι ὀξέϊ δουρί.
δουρί: Il. 5:297: Αἰνείας δ’ ἀπόρουσε σὺν ἀσπίδι δουρί τε μακρῷ
δουρὶ: Il. 5:336: ἄκρην οὔτασε χεῖρα μετάλμενος ὀξέϊ δουρὶ
δουρὶ: Il. 5:533: Ἦ καὶ ἀκόντισε δουρὶ θοῶς, βάλε δὲ πρόμον ἄνδρα
δουρὶ: Il. 5:537: τόν ῥα κατ’ ἀσπίδα δουρὶ βάλε κρείων Ἀγαμέμνων·
δουρὶ: Il. 5:611: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
δουρὶ: Il. 5:653: ἐξ ἐμέθεν τεύξεσθαι, ἐμῷ δ’ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα
δουρὶ: Il. 6:32: Ἀντίλοχος δ’ Ἄβληρον ἐνήρατο δουρὶ φαεινῷ
δουρὶ: Il. 7:14: Ἰφίνοον βάλε δουρὶ κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην
δουρί: Il. 7:140: οὕνεκ’ ἄρ’ οὐ τόξοισι μαχέσκετο δουρί τε μακρῷ,
δουρὶ: Il. 7:145: δουρὶ μέσον περόνησεν, ὃ δ’ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη·
δουρί: Il. 7:258: Πριαμίδης μὲν ἔπειτα μέσον σάκος οὔτασε δουρί,
δουρὶ: Il. 10:109: ἠμὲν Τυδεΐδην δουρὶ κλυτὸν ἠδ’ Ὀδυσῆα
δουρὶ: Il. 10:369: δουρὶ δ’ ἐπαΐσσων προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
δουρὶ: Il. 10:370: ἠὲ μέν’ ἠέ σε δουρὶ κιχήσομαι, οὐδέ σέ φημι
δουρὶ: Il. 11:95: τὸν δ’ ἰθὺς μεμαῶτα μετώπιον ὀξέϊ δουρὶ
δουρί: Il. 11:108: τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο κατὰ στῆθος βάλε δουρί,
δουρὶ: Il. 11:144: δουρὶ βαλὼν πρὸς στῆθος· ὃ δ’ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη.
δουρὶ: Il. 11:191: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ
δουρὶ: Il. 11:206: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ
δουρὶ: Il. 11:251: στῆ δ’ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθὼν Ἀγαμέμνονα δῖον,
δουρὶ: Il. 11:321: δουρὶ βαλὼν κατὰ μαζὸν ἀριστερόν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
δουρὶ: Il. 11:338: ἤτοι Τυδέος υἱὸς Ἀγάστροφον οὔτασε δουρὶ
δουρὶ: Il. 11:361: δουρὶ δ’ ἐπαΐσσων προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
δουρὶ: Il. 11:368: Ἦ, καὶ Παιονίδην δουρὶ κλυτὸν ἐξενάριζεν.
δουρὶ: Il. 11:401: Οἰώθη δ’ Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτός, οὐδέ τις αὐτῷ
δουρί: Il. 11:421: οὔτασεν ὦμον ὕπερθεν ἐπάλμενος ὀξέϊ δουρί,
δουρὶ: Il. 11:424: δουρὶ κατὰ πρότμησιν ὑπ’ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης
δουρὶ: Il. 11:426: τοὺς μὲν ἔασ’, ὃ δ’ ἄρ’ Ἱππασίδην Χάροπ’ οὔτασε δουρὶ
δουρὶ: Il. 11:433: ἤ κεν ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃς.
δουρὶ: Il. 11:444: ἤματι τῷδ’ ἔσσεσθαι, ἐμῷ δ’ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα
δουρὶ: Il. 11:576: στῆ ῥα παρ’ αὐτὸν ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
δουρὶ: Il. 11:660: οὔτασται δ’ Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτὸς ἠδ’ Ἀγαμέμνων·
δουρί: Il. 11:741: τὸν μὲν ἐγὼ προσιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρί,
δουρὶ: Il. 11:748: φῶτες ὀδὰξ ἕλον οὖδας ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες.
δουρὶ: Il. 11:820: ἦ ἤδη φθίσονται ὑπ’ αὐτοῦ δουρὶ δαμέντες;
δουρὶ: Il. 12:183: δουρὶ βάλεν Δάμασον κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου·
δουρὶ: Il. 12:189: Ἱππόμαχον βάλε δουρὶ κατὰ ζωστῆρα τυχήσας.
δουρὶ: Il. 12:250: αὐτίκ’ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσεις.
δουρὶ: Il. 12:394: ἀλλ’ ὅ γε Θεστορίδην Ἀλκμάονα δουρὶ τυχήσας
δουρὶ: Il. 12:395: νύξ’, ἐκ δ’ ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ’ ἑσπόμενος πέσε δουρὶ
δουρί: Il. 13:130: φράξαντες δόρυ δουρί, σάκος σάκεϊ προθελύμνῳ·
δουρὶ: Il. 13:159: Μηριόνης δ’ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῷ
δουρὶ: Il. 13:183: Ἕκτωρ δ’ ὁρμηθέντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
δουρί: Il. 13:186: νισόμενον πόλεμον δὲ κατὰ στῆθος βάλε δουρί·
δουρὶ: Il. 13:190: Αἴας δ’ ὁρμηθέντος ὀρέξατο δουρὶ φαεινῷ
δουρὶ: Il. 13:370: Ἰδομενεὺς δ’ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῷ,
δουρὶ: Il. 13:387: Ἰδομενῆα βαλεῖν· ὃ δέ μιν φθάμενος βάλε δουρὶ
δουρὶ: Il. 13:397: δουρὶ μέσον περόνησε τυχών· οὐδ’ ἤρκεσε θώρηξ
δουρὶ: Il. 13:403: Ἀσίου ἀχνύμενος, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
δουρὶ: Il. 13:438: ἀτρέμας ἑσταότα στῆθος μέσον οὔτασε δουρὶ
δουρί: Il. 13:441: δὴ τότε γ’ αὖον ἄϋσεν ἐρεικόμενος περὶ δουρί.
δουρὶ: Il. 13:516: τοῦ δὲ βάδην ἀπιόντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
δουρὶ: Il. 13:518: ἀλλ’ ὅ γε καὶ τόθ’ ἅμαρτεν, ὃ δ’ Ἀσκάλαφον βάλε δουρὶ
δουρὶ: Il. 13:529: δουρὶ βραχίονα τύψεν ἐπάλμενος, ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
δουρί: Il. 13:542: λαιμὸν τύψ’ ἐπὶ οἷ τετραμμένον ὀξέϊ δουρί·
δουρὶ: Il. 13:567: Μηριόνης δ’ ἀπιόντα μετασπόμενος βάλε δουρὶ
δουρὶ: Il. 13:570: ἔνθά οἱ ἔγχος ἔπηξεν· ὃ δ’ ἑσπόμενος περὶ δουρὶ
δουρὶ: Il. 13:646: ὅς ῥα τότ’ Ἀτρεΐδαο μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ
δουρὶ: Il. 14:442: Σάτνιον οὔτασε δουρὶ μετάλμενος ὀξυόεντι
δουρὶ: Il. 14:445: τὸν μὲν Ὀϊλιάδης δουρὶ κλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
δουρὶ: Il. 14:460: καρπαλίμως δ’ ἀπιόντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
δουρὶ: Il. 14:475: ἔνθ’ Ἀκάμας Πρόμαχον Βοιώτιον οὔτασε δουρὶ
δουρί: Il. 15:420: πῦρ ἐς νῆα φέροντα κατὰ στῆθος βάλε δουρί.
δουρὶ: Il. 15:429: Ὣς εἰπὼν Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
δουρί: Il. 15:523: αὐτὰρ ὅ γε Κροίσμου στῆθος μέσον οὔτασε δουρί.
δουρὶ: Il. 15:528: ὃς τότε Φυλεΐδαο μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ
δουρὶ: Il. 15:541: στῆ δ’ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθών, βάλε δ’ ὦμον ὄπισθεν·
δουρὶ: Il. 15:573: ἐκ δ’ ἔθορε προμάχων, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
δουρὶ: Il. 16:57: δουρὶ δ’ ἐμῷ κτεάτισσα πόλιν εὐτείχεα πέρσας,
δουρὶ: Il. 16:284: Πάτροκλος δὲ πρῶτος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
δουρὶ: Il. 16:317: Νεστορίδαι δ’ ὃ μὲν οὔτασ’ Ἀτύμνιον ὀξέϊ δουρὶ
δουρὶ: Il. 16:319: ἤριπε δὲ προπάροιθε. Μάρις δ’ αὐτοσχεδὰ δουρὶ
δουρὶ: Il. 16:399: ἔνθ’ ἤτοι Πρόνοον πρῶτον βάλε δουρὶ φαεινῷ
δουρὶ: Il. 16:409: ὣς ἕλκ’ ἐκ δίφροιο κεχηνότα δουρὶ φαεινῷ,
δουρὶ: Il. 16:466: Σαρπηδὼν δ’ αὐτοῦ μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῷ
δουρὶ: Il. 16:477: Ἔνθ’ αὖ Σαρπηδὼν μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῷ,
δουρὶ: Il. 16:597: τὸν μὲν ἄρα Γλαῦκος στῆθος μέσον οὔτασε δουρὶ
δουρὶ: Il. 16:708: σῷ ὑπὸ δουρὶ πόλιν πέρθαι Τρώων ἀγερώχων,
δουρὶ: Il. 16:806: στῆ δὲ ταφών· ὄπιθεν δὲ μετάφρενον ὀξέϊ δουρὶ
δουρὶ: Il. 16:816: Πάτροκλος δὲ θεοῦ πληγῇ καὶ δουρὶ δαμασθεὶς
δουρὶ: Il. 16:820: ἀγχίμολόν ῥά οἱ ἦλθε κατὰ στίχας, οὖτα δὲ δουρὶ
δουρὶ: Il. 16:848: πάντές κ’ αὐτόθ’ ὄλοντο ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες.
δουρὶ: Il. 16:861: φθήῃ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι;
δουρὶ: Il. 16:864: αὐτίκα δὲ ξὺν δουρὶ μετ’ Αὐτομέδοντα βεβήκει
δουρὶ: Il. 17:15: Πάτροκλον βάλε δουρὶ κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην·
δουρὶ: Il. 17:303: ἔπλεθ’ ὑπ’ Αἴαντος μεγαθύμου δουρὶ δαμέντι.
δουρὶ: Il. 17:304: Ἕκτωρ δ’ αὖτ’ Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ·
δουρὶ: Il. 17:344: ἔνθ’ αὖτ’ Αἰνείας Λειώκριτον οὔτασε δουρὶ
δουρὶ: Il. 17:347: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
δουρὶ: Il. 17:525: Ἕκτωρ δ’ Αὐτομέδοντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ·
δουρὶ: Il. 17:574: βῆ δ’ ἐπὶ Πατρόκλῳ, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
δουρὶ: Il. 17:598: βλῆτο γὰρ ὦμον δουρὶ πρόσω τετραμμένος αἰεὶ
δουρὶ: Il. 18:92: πρῶτος ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃ,
δουρί: Il. 18:341: τὰς αὐτοὶ καμόμεσθα βίηφί τε δουρί τε μακρῷ
δουρί: Il. 19:53: οὖτα Κόων Ἀντηνορίδης χαλκήρεϊ δουρί.
δουρὶ: Il. 20:90: στήσομαι, ἀλλ’ ἤδη με καὶ ἄλλοτε δουρὶ φόβησεν
δουρὶ: Il. 20:168: δουρὶ βάλῃ ἐάλη τε χανών, περί τ’ ἀφρὸς ὀδόντας
δουρὶ: Il. 20:187: ἤδη μὲν σέ γέ φημι καὶ ἄλλοτε δουρὶ φοβῆσαι.
δουρί: Il. 20:402: πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μετάφρενον οὔτασε δουρί.
δουρὶ: Il. 20:407: αὐτὰρ ὃ βῆ σὺν δουρὶ μετ’ ἀντίθεον Πολύδωρον
δουρὶ: Il. 20:437: δουρὶ βαλών, ἐπεὶ ἦ καὶ ἐμὸν βέλος ὀξὺ πάροιθεν.
δουρὶ: Il. 20:458: κὰγ γόνυ δουρὶ βαλὼν ἠρύκακε. τὸν μὲν ἔπειτα
δουρὶ: Il. 20:462: τὸν μὲν δουρὶ βαλών, τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας.
δουρὶ: Il. 20:473: δουρὶ κατ’ οὖς· εἶθαρ δὲ δι’ οὔατος ἦλθ’ ἑτέροιο
δουρὶ: Il. 20:488: ἂψ ἵππους στρέψαντα μετάφρενον ὀξέϊ δουρὶ
δουρί: Il. 21:91: ἀντίθεον Πολύδωρον, ἐπεὶ βάλες ὀξέϊ δουρί·
δουρὶ: Il. 21:113: ἢ ὅ γε δουρὶ βαλὼν ἢ ἀπὸ νευρῆφιν ὀϊστῷ.
δουρὶ: Il. 21:164: καί ῥ’ ἑτέρῳ μὲν δουρὶ σάκος βάλεν, οὐδὲ διὰ πρὸ
δουρὶ: Il. 21:577: ἀλλά τε καὶ περὶ δουρὶ πεπαρμένη οὐκ ἀπολήγει
δουρὶ: Il. 22:246: νῆας ἔπι γλαφυράς, ἦ κεν σῷ δουρὶ δαμήῃ.
δουρὶ: Il. 23:355: τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδης δουρὶ κλειτὸς Μενέλαος,
δουρὶ: Il. 23:637: δουρὶ δ’ ὑπειρέβαλον Φυλῆά τε καὶ Πολύδωρον.
δουρὶ: Il. 23:681: τὸν μὲν Τυδεΐδης δουρὶ κλυτὸς ἀμφεπονεῖτο
δουρὶ: Od. 8:229: δουρὶ δ’ ἀκοντίζω ὅσον οὐκ ἄλλος τις ὀϊστῷ.
δουρὶ: Od. 13:267: τὸν μὲν ἐγὼ κατιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρὶ
δουρὶ: Od. 16:441: αἶψά οἱ αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρὶ
δουρὶ: Od. 22:92: Τηλέμαχος κατόπισθε βαλὼν χαλκήρεϊ δουρὶ
δουρὶ: Od. 22:295: δουρὶ μέσον κενεῶνα, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν·
δουρικλειτὸν: Od. 17:116: ἀλλά μ’ ἐς Ἀτρεΐδην, δουρικλειτὸν Μενέλαον,
δουρικλειτὸς: Il. 5:55: ἀλλά μιν Ἀτρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος
δουρικλειτὸς: Il. 5:578: τὸν μὲν ἄρ’ Ἀτρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος
δουρικλειτὸς: Il. 10:230: ἤθελε δ’ Ἀτρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος,
δουρικλειτὸς: Il. 11:333: τοὺς μὲν Τυδεΐδης δουρικλειτὸς Διομήδης
δουρικλειτὸς: Od. 15:52: ἥρως Ἀτρεΐδης, δουρικλειτὸς Μενέλαος,
δουρικλειτὸς: Od. 17:147: ὣς ἔφατ’ Ἀτρεΐδης, δουρικλειτὸς Μενέλαος.
δουρικλυτὸς: Il. 5:45: τὸν μὲν ἄρ’ Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἔγχεϊ μακρῷ
δουρικλυτὸς: Il. 11:396: Ὣς φάτο, τοῦ δ’ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
δουρικλυτὸς: Il. 13:210: Ἰδομενεὺς δ’ ἄρα οἱ δουρικλυτὸς ἀντεβόλησεν
δουρικλυτὸς: Il. 13:467: τὸν δέ τοι Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἐξενάριξεν.
δουρικλυτός: Il. 13:476: ὣς μένεν Ἰδομενεὺς δουρικλυτός, οὐδ’ ὑπεχώρει,
δουρικλυτὸς: Il. 16:26: οὔτασται δ’ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἠδ’ Ἀγαμέμνων,
δουρικλυτὸς: Il. 16:472: τοῖο μὲν Αὐτομέδων δουρικλυτὸς εὕρετο τέκμωρ·
δουρικλυτὸς: Il. 16:619: Τὸν δ’ αὖ Μηριόνης δουρικλυτὸς ἀντίον ηὔδα·
δουρικλυτὸς: Il. 21:233: Ἦ, καὶ Ἀχιλλεὺς μὲν δουρικλυτὸς ἔνθορε μέσσῳ
δουρικλυτὸς: Od. 15:544: τὸν δ’ αὖ Πείραιος δουρικλυτὸς ἀντίον ηὔδα·
δουρικλυτὸς: Od. 17:71: τοῖσι δὲ Πείραιος δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἦλθε
δουρικτητήν: Il. 9:343: ἐκ θυμοῦ φίλεον δουρικτητήν περ ἐοῦσαν.
δουροδόκης: Od. 1:128: δουροδόκης ἔντοσθεν ἐϋξόου, ἔνθα περ ἄλλα
δουρὸς: Il. 3:61: ὅς τ’ εἶσιν διὰ δουρὸς ὑπ’ ἀνέρος ὅς ῥά τε τέχνῃ
δουρὸς: Il. 3:78: μέσσου δουρὸς ἑλών· τοὶ δ’ ἱδρύνθησαν ἅπαντες.
δουρὸς: Il. 6:319: ἔγχος ἔχ’ ἑνδεκάπηχυ· πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς
δουρὸς: Il. 7:56: μέσσου δουρὸς ἑλών· οἳ δ’ ἱδρύνθησαν ἅπαντες.
δουρὸς: Il. 8:494: ἔγχος ἔχ’ ἑνδεκάπηχυ· πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς
δουρὸς: Il. 10:373: δεξιτερὸν δ’ ὑπὲρ ὦμον ἐΰξου δουρὸς ἀκωκὴ
δουρὸς: Il. 11:253: ἀντικρὺ δὲ διέσχε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή.
δουρός: Il. 11:539: ἧκε κακὸν Δαναοῖσι, μίνυνθα δὲ χάζετο δουρός.
δουρὸς: Il. 15:358: μακρὴν ἠδ’ εὐρεῖαν, ὅσον τ’ ἐπὶ δουρὸς ἐρωὴ
δουρὸς: Il. 16:323: ὦμον ἄφαρ· πρυμνὸν δὲ βραχίονα δουρὸς ἀκωκὴ
δουρὸς: Il. 16:406: ἕλκε δὲ δουρὸς ἑλὼν ὑπὲρ ἄντυγος, ὡς ὅτε τις φὼς
δουρός: Il. 16:863: εἴρυσε λὰξ προσβάς, τὸν δ’ ὕπτιον ὦσ’ ἀπὸ δουρός.
δουρὸς: Il. 17:295: ἤρικε δ’ ἱπποδάσεια κόρυς περὶ δουρὸς ἀκωκῇ
δουρὸς: Il. 20:260: σμερδαλέῳ· μέγα δ’ ἀμφὶ σάκος μύκε δουρὸς ἀκωκῇ.
δουρὸς: Il. 21:60: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ δουρὸς ἀκωκῆς ἡμετέροιο
δουρὸς: Il. 21:251: Πηλεΐδης δ’ ἀπόρουσεν ὅσον τ’ ἐπὶ δουρὸς ἐρωή,
δουρὸς: Il. 23:529: λείπετ’ ἀγακλῆος Μενελάου δουρὸς ἐρωήν·
δουρὸς: Il. 23:821: αἰὲν ἐπ’ αὐχένι κῦρε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκῇ.
δουρὸς: Od. 19:453: ἀντικρὺ δὲ διῆλθε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή·
δούρων: Il. 22:243: νῦν δ’ ἰθὺς μεμαῶτε μαχώμεθα, μὴ δέ τι δούρων
δούρων: Od. 17:384: μάντιν ἢ ἰητῆρα κακῶν ἢ τέκτονα δούρων,
δοῦσα: Od. 15:369: καλὰ μάλ’ ἀμφιέσασα ποσίν θ’ ὑποδήματα δοῦσα
δόχμιά: Il. 23:116: πολλὰ δ’ ἄναντα κάταντα πάραντά τε δόχμιά τ’ ἦλθον·
δοχμώ: Il. 12:148: δοχμώ τ’ ἀΐσσοντε περὶ σφίσιν ἄγνυτον ὕλην
δράγματα: Il. 11:69: πυρῶν ἢ κριθῶν· τὰ δὲ δράγματα ταρφέα πίπτει·
δράγματα: Il. 18:552: δράγματα δ’ ἄλλα μετ’ ὄγμον ἐπήτριμα πῖπτον ἔραζε,
δραγμεύοντες: Il. 18:555: παῖδες δραγμεύοντες ἐν ἀγκαλίδεσσι φέροντες
δραίνεις: Il. 10:96: ἀλλ’ εἴ τι δραίνεις, ἐπεὶ οὐδὲ σέ γ’ ὕπνος ἱκάνει,
Δρακίος: Il. 13:692: Φυλεΐδης τε Μέγης Ἀμφίων τε Δρακίος τε,
δράκοντα: Il. 3:33: ὡς δ’ ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη
δράκοντα: Il. 12:202: φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον
δράκοντα: Il. 12:220: φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον
δράκοντες: Il. 11:26: κυάνεοι δὲ δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ δειρὴν
δράκων: Il. 2:308: ἔνθ’ ἐφάνη μέγα σῆμα· δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινὸς
δράκων: Il. 6:181: πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα,
δράκων: Il. 11:39: κυάνεος ἐλέλικτο δράκων, κεφαλαὶ δέ οἱ ἦσαν
δράκων: Il. 22:93: ὡς δὲ δράκων ἐπὶ χειῇ ὀρέστερος ἄνδρα μένῃσι
δράκων: Od. 4:457: αὐτὰρ ἔπειτα δράκων καὶ πάρδαλις ἠδὲ μέγας σῦς·
δραμέτην: Il. 23:393: ἀμφὶς ὁδοῦ δραμέτην, ῥυμὸς δ’ ἐπὶ γαῖαν ἐλύσθη.
δρατὰ: Il. 23:169: ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, περὶ δὲ δρατὰ σώματα νήει.
δρεπάνας: Il. 18:551: ἤμων ὀξείας δρεπάνας ἐν χερσὶν ἔχοντες.
δρέπανον: Od. 18:368: ἐν ποίῃ, δρέπανον μὲν ἐγὼν εὐκαμπὲς ἔχοιμι,
δρεψάμενοι: Od. 12:357: φύλλα δρεψάμενοι τέρενα δρυὸς ὑψικόμοιο·
Δρῆσον: Il. 6:20: Δρῆσον δ’ Εὐρύαλος καὶ Ὀφέλτιον ἐξενάριξε·
δρήστειραι: Od. 10:349: τέσσαρες, αἵ οἱ δῶμα κάτα δρήστειραι ἔασι.
δρήστειραι: Od. 19:345: τάων, αἵ τοι δῶμα κάτα δρήστειραι ἔασιν,
δρηστῆρες: Od. 16:248: κοῦροι κεκριμένοι, ἓξ δὲ δρηστῆρες ἕπονται·
δρηστῆρες: Od. 18:76: ἀλλὰ καὶ ὧς δρηστῆρες ἄγον ζώσαντες ἀνάγκῃ
δρηστῆρες: Od. 20:160: ἐς δ’ ἦλθον δρηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα
δρηστοσύνῃ: Od. 15:321: δρηστοσύνῃ οὐκ ἄν μοι ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος,
δριμεῖα: Il. 15:696: Αὖτις δὲ δριμεῖα μάχη παρὰ νηυσὶν ἐτύχθη·
δριμύ: Il. 11:270: δριμύ, τό τε προϊεῖσι μογοστόκοι Εἰλείθυιαι
δριμὺ: Od. 24:319: δριμὺ μένος προὔτυψε φίλον πατέρ’ εἰσορόωντι.
δριμὺς: Il. 18:322: εἴ ποθεν ἐξεύροι· μάλα γὰρ δριμὺς χόλος αἱρεῖ·
δρίος: Od. 14:353: ἔνθ’ ἀναβάς, ὅθι τε δρίος ἦν πολυανθέος ὕλης,
δρόμοι: Od. 4:605: ἐν δ’ Ἰθάκῃ οὔτ’ ἂρ δρόμοι εὐρέες οὔτε τι λειμών·
δρόμον: Il. 23:321: ἵπποι δὲ πλανόωνται ἀνὰ δρόμον, οὐδὲ κατίσχει·
δρόμον: Il. 23:373: Ἀλλ’ ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον ὠκέες ἵπποι
δρόμον: Il. 23:768: ἀλλ’ ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον, αὐτίκ’ Ὀδυσσεὺς
δρόμος: Il. 23:375: φαίνετ’, ἄφαρ δ’ ἵπποισι τάθη δρόμος· ὦκα δ’ ἔπειτα
δρόμος: Il. 23:526: εἰ δέ κ’ ἔτι προτέρω γένετο δρόμος ἀμφοτέροισι,
δρόμος: Il. 23:758: τοῖσι δ’ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος· ὦκα δ’ ἔπειτα
δρόμος: Od. 8:121: τοῖσι δ’ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος· οἱ δ’ ἅμα πάντες
δρόμου: Il. 18:281: παντοίου δρόμου ἄσῃ ὑπὸ πτόλιν ἠλασκάζων·
δρόμου: Il. 23:300: τὴν ὅ γ’ ὑπὸ ζυγὸν ἦγε μέγα δρόμου ἰσχανόωσαν.
δρόμους: Il. 23:361: ὡς μεμνέῳτο δρόμους καὶ ἀληθείην ἀποείποι.
Δρύαντά: Il. 1:263: οἷον Πειρίθοόν τε Δρύαντά τε ποιμένα λαῶν
Δρύαντος: Il. 6:130: οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Δρύαντος υἱὸς κρατερὸς Λυκόοργος
δρύες: Il. 12:132: ἕστασαν ὡς ὅτε τε δρύες οὔρεσιν ὑψικάρηνοι,
δρυῒ: Il. 18:558: κήρυκες δ’ ἀπάνευθεν ὑπὸ δρυῒ δαῖτα πένοντο,
δρύϊνον: Od. 21:43: οὐδόν τε δρύϊνον προσεβήσετο, τόν ποτε τέκτων
δρυμὰ: Il. 11:118: καρπαλίμως δ’ ἤϊξε διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην
δρυμὰ: Od. 10:150: Κίρκης ἐν μεγάροισι διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην.
δρυμὰ: Od. 10:197: ἔδρακον ὀφθαλμοῖσι διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην.”
δρυμά: Od. 10:251: “ᾔομεν, ὡς ἐκέλευες, ἀνὰ δρυμά, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ·
Δρύοπ’: Il. 20:455: Ὣς εἰπὼν Δρύοπ’ οὖτα κατ’ αὐχένα μέσσον ἄκοντι·
δρυὸς: Il. 22:126: οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ’ ἀπὸ πέτρης
δρυὸς: Il. 23:328: ἢ δρυὸς ἢ πεύκης· τὸ μὲν οὐ καταπύθεται ὄμβρῳ,
δρυὸς: Od. 12:357: φύλλα δρεψάμενοι τέρενα δρυὸς ὑψικόμοιο·
δρυὸς: Od. 14:12: πυκνοὺς καὶ θαμέας, τὸ μέλαν δρυὸς ἀμφικεάσσας.
δρυὸς: Od. 14:328: ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακούσαι,
δρυός: Od. 14:425: κόψε δ’ ἀνασχόμενος σχίζῃ δρυός, ἣν λίπε κείων·
δρυός: Od. 19:163: οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου οὐδ’ ἀπὸ πέτρης.”
δρυὸς: Od. 19:297: ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακούσαι,
δρυόχους: Od. 19:574: ἵστασχ’ ἑξείης, δρυόχους ὥς, δώδεκα πάντας·
δρῦς: Il. 11:494: πολλὰς δὲ δρῦς ἀζαλέας, πολλὰς δέ τε πεύκας
δρῦς: Il. 13:389: ἤριπε δ’ ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωῒς
δρῦς: Il. 14:413: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ πληγῆς πατρὸς Διὸς ἐξερίπῃ δρῦς
δρῦς: Il. 16:482: ἤριπε δ’ ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωῒς
δρῦς: Il. 23:118: αὐτίκ’ ἄρα δρῦς ὑψικόμους ταναήκεϊ χαλκῷ
δρυσὶν: Il. 14:397: οὔτ’ ἄνεμος τόσσόν γε περὶ δρυσὶν ὑψικόμοισι
δρυσὶν: Od. 9:186: μακρῇσίν τε πίτυσσιν ἰδὲ δρυσὶν ὑψικόμοισιν.
δρυτόμος: Il. 11:86: ἦμος δὲ δρυτόμος περ ἀνὴρ ὁπλίσσατο δεῖπνον
δρυτόμος: Il. 23:315: μήτι τοι δρυτόμος μέγ’ ἀμείνων ἠὲ βίηφι·
δρυτόμων: Il. 16:633: τῶν δ’ ὥς τε δρυτόμων ἀνδρῶν ὀρυμαγδὸς ὀρώρει
δρύφθη: Od. 5:426: ἔνθα κ’ ἀπὸ ῥινοὺς δρύφθη, σὺν δ’ ὀστέ’ ἀράχθη,
δρύψ’: Il. 16:324: δρύψ’ ἀπὸ μυώνων, ἀπὸ δ’ ὀστέον ἄχρις ἄραξε·
δρυψαμένω: Od. 2:153: δρυψαμένω δ’ ὀνύχεσσι παρειὰς ἀμφί τε δειρὰς
δρώοιμι: Od. 15:317: αἶψά κεν εὖ δρώοιμι μετὰ σφίσιν, ὅττι θέλοιεν.
δύ’: Il. 3:143: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο,
δύ’: Il. 5:272: τὼ δὲ δύ’ Αἰνείᾳ δῶκεν μήστωρε φόβοιο.
δύ’: Il. 8:79: οὔτε δύ’ Αἴαντες μενέτην θεράποντες Ἄρηος·
δύ’: Il. 10:224: σύν τε δύ’ ἐρχομένω καί τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν
δύ’: Il. 12:127: νήπιοι, ἐν δὲ πύλῃσι δύ’ ἀνέρας εὗρον ἀρίστους
δύ’: Il. 12:171: ὣς οἵ γ’ οὐκ ἐθέλουσι πυλάων καὶ δύ’ ἐόντε
δύ’: Il. 12:421: ἀλλ’ ὥς τ’ ἀμφ’ οὔροισι δύ’ ἀνέρε δηριάασθον
δύ’: Il. 12:447: ὀξὺς ἔην· τὸν δ’ οὔ κε δύ’ ἀνέρε δήμου ἀρίστω
δύ’: Il. 13:198: ὥς τε δύ’ αἶγα λέοντε κυνῶν ὕπο καρχαροδόντων
δύ’: Il. 13:236: σπεύδειν, αἴ κ’ ὄφελός τι γενώμεθα καὶ δύ’ ἐόντε.
δύ’: Il. 16:218: πάντων δὲ προπάροιθε δύ’ ἀνέρε θωρήσσοντο
δύ’: Il. 18:157: τρὶς δὲ δύ’ Αἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκὴν
δύ’: Il. 18:579: σμερδαλέω δὲ λέοντε δύ’ ἐν πρώτῃσι βόεσσι
δύ’: Il. 24:233: ἐκ δὲ δύ’ αἴθωνας τρίποδας, πίσυρας δὲ λέβητας,
δύ’: Il. 24:473: εὗρ’, ἕταροι δ’ ἀπάνευθε καθήατο· τὼ δὲ δύ’ οἴω
δύ’: Od. 1:331: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο.
δύ’: Od. 3:424: πάντας ἰὼν ἑτάρους ἀγέτω, λιπέτω δὲ δύ’ οἴους·
δύ’: Od. 4:128: ὃς Μενελάῳ δῶκε δύ’ ἀργυρέας ἀσαμίνθους,
δύ’: Od. 6:18: πὰρ δὲ δύ’ ἀμφίπολοι, Χαρίτων ἄπο κάλλος ἔχουσαι,
δύ’: Od. 6:63: οἱ δύ’ ὀπυίοντες, τρεῖς δ’ ἠΐθεοι θαλέθοντες·
δύ’: Od. 10:117: τὼ δὲ δύ’ ἀΐξαντε φυγῇ ἐπὶ νῆας ἱκέσθην.
δύ’: Od. 12:154: “ὦ φίλοι, οὐ γὰρ χρὴ ἕνα ἴδμεναι οὐδὲ δύ’ οἴους
δύ’: Od. 14:74: ἔνθεν ἑλὼν δύ’ ἔνεικε καὶ ἀμφοτέρους ἱέρευσεν,
δύ’: Od. 14:94: οὔ ποθ’ ἓν ἱρεύουσ’ ἱερήϊον οὐδὲ δύ’ οἶα·
δύ’: Od. 15:85: ἠὲ δύ’ ἡμιόνους ἠὲ χρύσειον ἄλεισον.”
δύ’: Od. 16:245: μνηστήρων δ’ οὔτ’ ἂρ δεκὰς ἀτρεκὲς οὔτε δύ’ οἶαι,
δύ’: Od. 18:207: οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο.
δῦ: Il. 8:85: ἀλγήσας δ’ ἀνέπαλτο, βέλος δ’ εἰς ἐγκέφαλον δῦ,
δῦ: Il. 17:210: Ἕκτορι δ’ ἥρμοσε τεύχε’ ἐπὶ χροΐ, δῦ δέ μιν Ἄρης
δῦ: Il. 18:416: δῦ δὲ χιτῶν’, ἕλε δὲ σκῆπτρον παχύ, βῆ δὲ θύραζε
δῦ: Il. 21:118: δῦ ξίφος ἄμφηκες· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
δυέσθην: Od. 22:114: ὣς δ’ αὔτως τὼ δμῶε δυέσθην τεύχεα καλά,
δύεται: Il. 5:140: ἀλλὰ κατὰ σταθμοὺς δύεται, τὰ δ’ ἐρῆμα φοβεῖται·
δύῃ: Il. 11:194: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.
δύῃ: Il. 11:209: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.
δύῃ: Il. 17:455: δύῃ τ’ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ·
δύη: Od. 14:215: γινώσκειν· ἦ γάρ με δύη ἔχει ἤλιθα πολλή.
δύῃ: Od. 18:53: ἄνδρα γέροντα δύῃ ἀρημένον· ἀλλά με γαστὴρ
δύῃ: Od. 18:81: ἄνδρα γέροντα δύῃ ἀρημένον, ἥ μιν ἱκάνει.
δύη: Od. 18:348: δύη ἄχος κραδίην Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.
δύη: Od. 20:286: δύη ἄχος κραδίην Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.
δύῃς: Il. 9:600: εἰ δέ κ’ ἄτερ δώρων πόλεμον φθισήνορα δύῃς
δύης: Od. 14:338: ἀμφ’ ἐμοί, ὄφρ’ ἔτι πάγχυ δύης ἐπὶ πῆμα γενοίμην.
δῦθι: Il. 16:64: τύνη δ’ ὤμοιιν μὲν ἐμὰ κλυτὰ τεύχεα δῦθι,
Δύμαντος: Il. 16:718: αὐτοκασίγνητος Ἑκάβης, υἱὸς δὲ Δύμαντος,
Δύμαντος: Od. 6:22: εἰδομένη κούρῃ ναυσικλειτοῖο Δύμαντος,
δύμεναι: Il. 6:185: καρτίστην δὴ τήν γε μάχην φάτο δύμεναι ἀνδρῶν.
δύμεναι: Il. 6:411: σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χθόνα δύμεναι· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλη
δύμεναι: Il. 14:63: δύμεναι· οὐ γάρ πως βεβλημένον ἐστὶ μάχεσθαι.
δύμεναι: Il. 19:313: τέρπετο, πρὶν πολέμου στόμα δύμεναι αἱματόεντος.
δῦν’: Il. 5:845: δῦν’ Ἄϊδος κυνέην, μή μιν ἴδοι ὄβριμος Ἄρης.
δῦν’: Il. 19:367: δῦν’ ἄχος ἄτλητον· ὃ δ’ ἄρα Τρωσὶν μενεαίνων
δῦναι: Il. 2:413: μὴ πρὶν ἐπ’ ἠέλιον δῦναι καὶ ἐπὶ κνέφας ἐλθεῖν
δῦναι: Il. 3:322: τὸν δὸς ἀποφθίμενον δῦναι δόμον Ἄϊδος εἴσω,
δῦναι: Il. 7:131: θυμὸν ἀπὸ μελέων δῦναι δόμον Ἄϊδος εἴσω.
δῦναι: Il. 10:221: ἀνδρῶν δυσμενέων δῦναι στρατὸν ἐγγὺς ἐόντων
δῦναι: Il. 11:537: αἵ τ’ ἀπ’ ἐπισσώτρων. ὃ δὲ ἵετο δῦναι ὅμιλον
δῦναι: Il. 20:76: Ἕκτορος ἄντα μάλιστα λιλαίετο δῦναι ὅμιλον
δῦναι: Od. 13:30: δῦναι ἐπειγόμενος· δὴ γὰρ μενέαινε νέεσθαι.
δυναίμην: Il. 18:464: αἲ γάρ μιν θανάτοιο δυσηχέος ὧδε δυναίμην
δυναίμην: Od. 9:523: “αἲ γὰρ δὴ ψυχῆς τε καὶ αἰῶνός σε δυναίμην
δύναιο: Od. 4:388: τόν γ’ εἴ πως σὺ δύναιο λοχησάμενος λελαβέσθαι,
δύναιτό: Od. 4:644: θῆτές τε δμῶές τε; δύναιτό κε καὶ τὸ τελέσσαι.
δύναμ’: Il. 5:475: τῶν νῦν οὔ τιν’ ἐγὼ ἰδέειν δύναμ’ οὐδὲ νοῆσαι,
δύναμαι: Il. 3:236: δοιὼ δ’ οὐ δύναμαι ἰδέειν κοσμήτορε λαῶν
δύναμαι: Il. 8:299: τοῦτον δ’ οὐ δύναμαι βαλέειν κύνα λυσσητῆρα.
δύναμαι: Il. 14:196: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
δύναμαι: Il. 15:399: Εὐρύπυλ’ οὐκ ἔτι τοι δύναμαι χατέοντί περ’ ἔμπης
δύναμαι: Il. 16:520: ἔγχος δ’ οὐ δύναμαι σχεῖν ἔμπεδον, οὐδὲ μάχεσθαι
δύναμαι: Il. 17:643: ἀλλ’ οὔ πῃ δύναμαι ἰδέειν τοιοῦτον Ἀχαιῶν·
δύναμαι: Il. 18:62: ἄχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα.
δύναμαι: Il. 18:427: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
δύναμαι: Il. 18:443: ἄχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα.
δύναμαι: Il. 20:360: ἀλλ’ ὅσσον μὲν ἐγὼ δύναμαι χερσίν τε ποσίν τε
δύναμαι: Il. 21:219: οὐδέ τί πῃ δύναμαι προχέειν ῥόον εἰς ἅλα δῖαν
δύναμαι: Il. 22:47: οὐ δύναμαι ἰδέειν Τρώων εἰς ἄστυ ἀλέντων,
δύναμαι: Il. 23:463: νῦν δ’ οὔ πῃ δύναμαι ἰδέειν· πάντῃ δέ μοι ὄσσε
δύναμαι: Od. 4:467: εὑρέμεναι δύναμαι, μινύθει δέ μοι ἔνδοθεν ἦτορ.
δύναμαι: Od. 4:612: τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μεταστήσω· δύναμαι γάρ.
δύναμαι: Od. 5:90: εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.
δύναμαι: Od. 9:28: ἧς γαίης δύναμαι γλυκερώτερον ἄλλο ἰδέσθαι.
δύναμαι: Od. 13:331: τῶ σε καὶ οὐ δύναμαι προλιπεῖν δύστηνον ἐόντα,
δύναμαι: Od. 18:230: ἀλλά τοι οὐ δύναμαι πεπνυμένα πάντα νοῆσαι·
δύναμαι: Od. 19:157: νῦν δ’ οὔτ’ ἐκφυγέειν δύναμαι γάμον οὔτε τιν’ ἄλλην
δύναμαι: Od. 23:106: οὐδέ τι προσφάσθαι δύναμαι ἔπος οὐδ’ ἐρέεσθαι
δυνάμει: Il. 23:891: ἠδ’ ὅσσον δυνάμει τε καὶ ἥμασιν ἔπλευ ἄριστος·
Δυναμένη: Il. 18:43: Δωτώ τε Πρωτώ τε Φέρουσά τε Δυναμένη τε
δυναμένοιο: Od. 1:276: ἂψ ἴτω ἐς μέγαρον πατρὸς μέγα δυναμένοιο·
δυναμένοιο: Od. 11:414: οἵ ῥά τ’ ἐν ἀφνειοῦ ἀνδρὸς μέγα δυναμένοιο
δυνάμεσθα: Il. 2:343: εὑρέμεναι δυνάμεσθα, πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἐόντες.
δυνάμεσθα: Od. 9:304: οὐ γάρ κεν δυνάμεσθα θυράων ὑψηλάων
δυνάμεσθα: Od. 12:393: εὑρέμεναι δυνάμεσθα· βόες δ’ ἀποτέθνασαν ἤδη.
δυνάμεσθα: Od. 21:254: ἀντιθέου Ὀδυσῆος, ὅ τ’ οὐ δυνάμεσθα τανύσσαι
δυνάμην: Il. 19:136: οὐ δυνάμην λελαθέσθ’ Ἄτης ᾗ πρῶτον ἀάσθην.
δυνάμην: Od. 12:232: οὐδέ πῃ ἀθρῆσαι δυνάμην· ἔκαμον δέ μοι ὄσσε
δύναμιν: Il. 13:787: πὰρ δύναμιν δ’ οὐκ ἔστι καὶ ἐσσύμενον πολεμίζειν.
δύναμιν: Od. 3:205: αἲ γὰρ ἐμοὶ τοσσήνδε θεοὶ δύναμιν περιθεῖεν,
δύναμίς: Il. 8:294: ὀτρύνεις; οὐ μέν τοι ὅση δύναμίς γε πάρεστι
δύναμίς: Il. 13:786: ἀλκῆς δευήσεσθαι, ὅση δύναμίς γε πάρεστι.
δύναμίς: Il. 22:20: ἦ σ’ ἂν τισαίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη.
δύναμίς: Od. 2:62: ἦ τ’ ἂν ἀμυναίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη·
δύναμις: Od. 10:69: σχέτλιος. ἀλλ’ ἀκέσασθε, φίλοι· δύναμις γὰρ ἐν ὑμῖν.”
δύναμις: Od. 20:237: γνοίης χ’, οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται.”
δύναμις: Od. 21:202: γνοίης χ’, οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται.”
δύναμίς: Od. 23:128: ἀλκῆς δευήσεσθαι, ὅση δύναμίς γε πάρεστι.”
δύνανται: Il. 13:634: Τρωσίν, τῶν μένος αἰὲν ἀτάσθαλον, οὐδὲ δύνανται
δύνανται: Il. 18:161: ὡς δ’ ἀπὸ σώματος οὔ τι λέοντ’ αἴθωνα δύνανται
δύνανται: Il. 24:403: ἀσχαλόωσι γὰρ οἷδε καθήμενοι, οὐδὲ δύνανται
δύνανται: Od. 3:237: καὶ φίλῳ ἀνδρὶ δύνανται ἀλαλκέμεν, ὁππότε κεν δὴ
δύνανται: Od. 10:306: ἀνδράσι γε θνητοῖσι· θεοὶ δέ τε πάντα δύνανται.
δύνανται: Od. 23:11: “μαῖα φίλη, μάργην σε θεοὶ θέσαν, οἵ τε δύνανται
δύναντο: Il. 9:547: τόφρα δὲ Κουρήτεσσι κακῶς ἦν, οὐδὲ δύναντο
δύναντο: Il. 13:552: οὔταζον σάκος εὐρὺ παναίολον, οὐδὲ δύναντο
δύναντο: Il. 13:687: σπουδῇ ἐπαΐσσοντα νεῶν ἔχον, οὐδὲ δύναντο
δύναντο: Il. 15:416: τὼ δὲ μιῆς περὶ νηὸς ἔχον πόνον, οὐδὲ δύναντο
δύναντο: Il. 16:107: ἔμπεδον αἰὲν ἔχων σάκος αἰόλον· οὐδὲ δύναντο
δύνασαί: Il. 1:393: ἀλλὰ σὺ εἰ δύνασαί γε περίσχεο παιδὸς ἑῆος·
δύνασαι: Il. 16:515: εἲς ἢ ἐνὶ Τροίῃ· δύνασαι δὲ σὺ πάντοσ’ ἀκούειν
δύνασαι: Od. 4:374: εὑρέμεναι δύνασαι, μινύθει δέ τοι ἦτορ ἑταίρων.
δύνασαι: Od. 5:25: Τηλέμαχον δὲ σὺ πέμψον ἐπισταμένως, δύνασαι γάρ,
δύνασαί: Od. 16:256: ἀλλὰ σύ γ’, εἰ δύνασαί τιν’ ἀμύντορα μερμηρίξαι,
δύνασαι: Od. 21:171: θυμοῦ καὶ ψυχῆς, ἐπεὶ οὐ δύνασαι σὺ τανύσσαι.
δυνάσθη: Il. 23:465: ἦε τὸν ἡνίοχον φύγον ἡνία, οὐδὲ δυνάσθη
δυνάσθη: Od. 5:319: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόβρυχα θῆκε πολὺν χρόνον, οὐδὲ δυνάσθη
δύνατ’: Il. 13:436: οὔτε γὰρ ἐξοπίσω φυγέειν δύνατ’ οὔτ’ ἀλέασθαι,
δύνατ’: Il. 16:141: βριθὺ μέγα στιβαρόν· τὸ μὲν οὐ δύνατ’ ἄλλος Ἀχαιῶν
δύνατ’: Il. 19:388: βριθὺ μέγα στιβαρόν· τὸ μὲν οὐ δύνατ’ ἄλλος Ἀχαιῶν
δύνατ’: Il. 21:175: οὐ δύνατ’ ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσαι χειρὶ παχείῃ.
δύνατ’: Il. 21:357: Ἥφαιστ’, οὔ τις σοί γε θεῶν δύνατ’ ἀντιφερίζειν,
δύνατ’: Od. 19:478: ἡ δ’ οὔτ’ ἀθρῆσαι δύνατ’ ἀντίη οὔτε νοῆσαι·
δύναται: Il. 6:101: μαίνεται, οὐδέ τίς οἱ δύναται μένος ἰσοφαρίζειν.
δύναται: Il. 9:351: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς δύναται σθένος Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
δύναταί: Il. 11:116: ἣ δ’ εἴ πέρ τε τύχῃσι μάλα σχεδόν, οὐ δύναταί σφι
δύναται: Il. 16:519: τερσῆναι δύναται, βαρύθει δέ μοι ὦμος ὑπ’ αὐτοῦ·
δύναταί: Il. 21:192: καὶ γὰρ σοὶ ποταμός γε πάρα μέγας, εἰ δύναταί τι
δύναται: Il. 22:199: ὡς δ’ ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν·
δύναται: Il. 22:200: οὔτ’ ἄρ’ ὃ τὸν δύναται ὑποφεύγειν οὔθ’ ὃ διώκειν·
δύναται: Od. 1:250: ποιῆσαι δύναται· τοὶ δὲ φθινύθουσιν ἔδοντες
δύναται: Od. 3:89: οὐ γάρ τις δύναται σάφα εἰπέμεν ὁππόθ’ ὄλωλεν,
δύναται: Od. 4:237: Ζεὺς ἀγαθόν τε κακόν τε διδοῖ· δύναται γὰρ ἅπαντα· -
δύναται: Od. 4:558: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
δύναται: Od. 4:827: ἀνέρες ἠρήσαντο παρεστάμεναι, δύναται γάρ,
δύναται: Od. 5:15: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
δύναται: Od. 14:445: ὅττι κεν ᾧ θυμῷ ἐθέλῃ· δύναται γὰρ ἅπαντα.”
δύναται: Od. 16:127: ποιῆσαι δύναται· τοὶ δὲ φθινύθουσιν ἔδοντες
δύναται: Od. 16:208: ἥ τέ με τοῖον ἔθηκεν ὅπως ἐθέλει, δύναται γάρ,
δύναται: Od. 17:144: ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·
δύναται: Od. 18:241: οὐδ’ ὀρθὸς στῆναι δύναται ποσὶν οὐδὲ νέεσθαι
δύνατο: Il. 3:451: ἀλλ’ οὔ τις δύνατο Τρώων κλειτῶν τ’ ἐπικούρων
δύνατο: Il. 11:120: ὣς ἄρα τοῖς οὔ τις δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον
δύνατο: Il. 15:617: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς δύνατο ῥῆξαι μάλα περ μενεαίνων·
δύνατο: Il. 16:509: ὠρίνθη δέ οἱ ἦτορ ὅ τ’ οὐ δύνατο προσαμῦναι.
δύνατο: Il. 22:201: ὣς ὃ τὸν οὐ δύνατο μάρψαι ποσίν, οὐδ’ ὃς ἀλύξαι.
δύνατο: Il. 23:719: οὔτ’ Ὀδυσεὺς δύνατο σφῆλαι οὔδει τε πελάσσαι,
δύνατο: Il. 23:720: οὔτ’ Αἴας δύνατο, κρατερὴ δ’ ἔχεν ἲς Ὀδυσῆος.
δύνατο: Od. 10:246: οὐδέ τι ἐκφάσθαι δύνατο ἔπος, ἱέμενός περ,
δύνατο: Od. 21:247: ἐντανύσαι δύνατο, μέγα δ’ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ·
δύνατο: Od. 24:159: οὐδέ τις ἡμείων δύνατο γνῶναι τὸν ἐόντα,
δύνατο: Od. 24:170: οὐδέ τις ἡμείων δύνατο κρατεροῖο βιοῖο
δῦνε: Il. 15:219: δῦνε δὲ πόντον ἰών, πόθεσαν δ’ ἥρωες Ἀχαιοί.
δῦνε: Il. 17:194: Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν, ὃ δ’ ἄμβροτα τεύχεα δῦνε
δῦνε: Od. 7:81: δῦνε δ’ Ἐρεχθῆος πυκινὸν δόμον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
δῦνε: Od. 13:366: ὣς εἰποῦσα θεὰ δῦνε σπέος ἠεροειδές,
δύνει: Il. 17:392: κυκλόσ’, ἄφαρ δέ τε ἰκμὰς ἔβη, δύνει δέ τ’ ἀλοιφὴ
δύνεις: Il. 17:202: ὃς δή τοι σχεδὸν εἶσι· σὺ δ’ ἄμβροτα τεύχεα δύνεις
δῦνεν: Od. 15:61: δῦνεν καὶ μέγα φᾶρος ἐπὶ στιβαροῖς βάλετ’ ὤμοις
δύνηαι: Il. 6:229: πολλοὶ δ’ αὖ σοὶ Ἀχαιοὶ ἐναιρέμεν ὅν κε δύνηαι.
δυνήσατο: Il. 5:621: ἐσπάσατ’· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ
δυνήσατο: Il. 13:510: ἐσπάσατ’, οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ
δυνήσατο: Il. 13:607: οὔτασεν, οὐδὲ διὰ πρὸ δυνήσατο χαλκὸν ἐλάσσαι·
δυνήσατο: Il. 13:647: ἐγγύθεν, οὐδὲ διὰ πρὸ δυνήσατο χαλκὸν ἐλάσσαι
δυνήσατο: Od. 17:303: ἄσσον δ’ οὐκέτ’ ἔπειτα δυνήσατο οἷο ἄνακτος
δυνήσεαι: Il. 1:241: σύμπαντας· τότε δ’ οὔ τι δυνήσεαι ἀχνύμενός περ
δυνήσεαι: Il. 1:562: πρῆξαι δ’ ἔμπης οὔ τι δυνήσεαι, ἀλλ’ ἀπὸ θυμοῦ
δυνήσεαι: Il. 13:729: ἀλλ’ οὔ πως ἅμα πάντα δυνήσεαι αὐτὸς ἑλέσθαι.
δυνήσεται: Il. 19:163: ἄκμηνος σίτοιο δυνήσεται ἄντα μάχεσθαι·
δυνήσεται: Od. 1:78: ὃν χόλον· οὐ μὲν γάρ τι δυνήσεται ἀντία πάντων
δυνήσεται: Od. 2:191: πρῆξαι δ’ ἔμπης οὔ τι δυνήσεται εἵνεκα τῶνδε·
δυνήσεται: Od. 10:291: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς θέλξαι σε δυνήσεται· οὐ γὰρ ἐάσει
δυνήσεται: Od. 21:403: ὡς οὗτός ποτε τοῦτο δυνήσεται ἐντανύσασθαι.”
δυνήσομαι: Il. 1:588: θεινομένην, τότε δ’ οὔ τι δυνήσομαι ἀχνύμενός περ
δυνησόμεθ’: Od. 16:238: φράσσομαι, ἤ κεν νῶϊ δυνησόμεθ’ ἀντιφέρεσθαι
δῦνον: Il. 11:268: ὀξεῖαι δ’ ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο.
δῦνον: Il. 11:272: ὣς ὀξεῖ’ ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο.
δύνοντες: Od. 11:579: δέρτρον ἔσω δύνοντες· ὁ δ’ οὐκ ἀπαμύνετο χερσί.
δύντα: Il. 19:308: δύντα δ’ ἐς ἠέλιον μενέω καὶ τλήσομαι ἔμπης.
δύντε: Od. 22:201: τὼ δ’ ἐς τεύχεα δύντε, θύρην ἐπιθέντε φαεινήν,
δύο: Il. 1:250: τῷ δ’ ἤδη δύο μὲν γενεαὶ μερόπων ἀνθρώπων
δύο: Il. 2:346: τοῦσδε δ’ ἔα φθινύθειν ἕνα καὶ δύο, τοί κεν Ἀχαιῶν
δύο: Il. 2:731: τῶν αὖθ’ ἡγείσθην Ἀσκληπιοῦ δύο παῖδε
δύο: Il. 5:303: Τυδεΐδης μέγα ἔργον ὃ οὐ δύο γ’ ἄνδρε φέροιεν,
δύο: Il. 5:572: ὡς εἶδεν δύο φῶτε παρ’ ἀλλήλοισι μένοντε.
δύο: Il. 5:608: ἔνθ’ Ἕκτωρ δύο φῶτε κατέκτανεν εἰδότε χάρμης
δύο: Il. 8:70: ἐν δ’ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο
δύο: Il. 9:4: ὡς δ’ ἄνεμοι δύο πόντον ὀρίνετον ἰχθυόεντα
δύο: Il. 10:76: ἀσπὶς καὶ δύο δοῦρε φαεινή τε τρυφάλεια.
δύο: Il. 10:253: τῶν δύο μοιράων, τριτάτη δ’ ἔτι μοῖρα λέλειπται.
δύο: Il. 11:126: τοῦ περ δὴ δύο παῖδε λάβε κρείων Ἀγαμέμνων
δύο: Il. 11:747: πεντήκοντα δ’ ἕλον δίφρους, δύο δ’ ἀμφὶς ἕκαστον
δύο: Il. 12:298: τὴν ἄρ’ ὅ γε πρόσθε σχόμενος δύο δοῦρε τινάσσων
δύο: Il. 13:499: ἀλλήλων· δύο δ’ ἄνδρες ἀρήϊοι ἔξοχον ἄλλων
δύο: Il. 17:377: ὅσσοι ἄριστοι ἔσαν· δύο δ’ οὔ πω φῶτε πεπύσθην
δύο: Il. 18:498: ὠρώρει, δύο δ’ ἄνδρες ἐνείκεον εἵνεκα ποινῆς
δύο: Il. 20:158: ὀρνυμένων ἄμυδις. δύο δ’ ἀνέρες ἔξοχ’ ἄριστοι
δύο: Il. 20:271: τὰς δύο χαλκείας, δύο δ’ ἔνδοθι κασσιτέροιο,
δύο: Il. 20:271: τὰς δύο χαλκείας, δύο δ’ ἔνδοθι κασσιτέροιο,
δύο: Il. 20:286: Αἰνείας, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο γ’ ἄνδρε φέροιεν,
δύο: Il. 21:145: ἔστη ἔχων δύο δοῦρε· μένος δέ οἱ ἐν φρεσὶ θῆκε
δύο: Il. 22:46: καὶ γὰρ νῦν δύο παῖδε Λυκάονα καὶ Πολύδωρον
δύο: Il. 22:210: ἐν δ’ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο,
δύο: Il. 23:174: καὶ μὲν τῶν ἐνέβαλλε πυρῇ δύο δειροτομήσας,
δύο: Il. 23:329: λᾶε δὲ τοῦ ἑκάτερθεν ἐρηρέδαται δύο λευκὼ
δύο: Il. 24:580: κὰδ δ’ ἔλιπον δύο φάρε’ ἐΰννητόν τε χιτῶνα,
δύο: Od. 1:256: σταίη, ἔχων πήληκα καὶ ἀσπίδα καὶ δύο δοῦρε,
δύο: Od. 2:22: Εὐρύνομος, δύο δ’ αἰὲν ἔχον πατρώϊα ἔργα·
δύο: Od. 4:496: ἀρχοὶ δ’ αὖ δύο μοῦνοι Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
δύο: Od. 5:388: ἔνθα δύω νύκτας δύο τ’ ἤματα κύματι πηγῷ
δύο: Od. 8:60: ὀκτὼ δ’ ἀργιόδοντας ὕας, δύο δ’ εἰλίποδας βοῦς·
δύο: Od. 9:74: ἔνθα δύω νύκτας δύο τ’ ἤματα συννεχὲς αἰεὶ
δύο: Od. 10:142: ἔνθα τότ’ ἐκβάντες δύο τ’ ἤματα καὶ δύο νύκτας
δύο: Od. 10:142: ἔνθα τότ’ ἐκβάντες δύο τ’ ἤματα καὶ δύο νύκτας
δύο: Od. 11:262: καί ῥ’ ἔτεκεν δύο παῖδ’, Ἀμφίονά τε Ζῆθόν τε,
δύο: Od. 11:307: καί ῥ’ ἔτεκεν δύο παῖδε, μινυνθαδίω δὲ γενέσθην,
δύο: Od. 12:228: αὐτὰρ ἐγὼ καταδὺς κλυτὰ τεύχεα καὶ δύο δοῦρε
δύο: Od. 13:97: ἐν δήμῳ Ἰθάκης· δύο δὲ προβλῆτες ἐν αὐτῷ
δύο: Od. 16:295: νῶϊν δ’ οἴοισιν δύο φάσγανα καὶ δύο δοῦρε
δύο: Od. 16:295: νῶϊν δ’ οἴοισιν δύο φάσγανα καὶ δύο δοῦρε
δύο: Od. 18:377: σήμερον, αὐτὰρ ἐμοὶ σάκος εἴη καὶ δύο δοῦρε
δύο: Od. 22:101: “ὦ πάτερ, ἤδη τοι σάκος οἴσω καὶ δύο δοῦρε
δυοκαίδεκ’: Od. 9:195: αὐτὰρ ἐγὼ κρίνας ἑτάρων δυοκαίδεκ’ ἀρίστους
δυοκαίδεκα: Il. 2:557: Αἴας δ’ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας,
δυοκαίδεκα: Il. 6:93: καί οἱ ὑποσχέσθαι δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ
δυοκαίδεκα: Il. 6:274: καί οἱ ὑποσχέσθαι δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ
δυοκαίδεκα: Il. 6:308: ὄφρά τοι αὐτίκα νῦν δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ
δυοκαίδεκα: Il. 10:560: ἔκτανε, πὰρ δ’ ἑτάρους δυοκαίδεκα πάντας ἀρίστους.
δυοκαίδεκα: Il. 11:228: σὺν δυοκαίδεκα νηυσὶ κορωνίσιν, αἵ οἱ ἕποντο.
δυοκαίδεκα: Il. 20:225: αἳ δ’ ὑποκυσάμεναι ἔτεκον δυοκαίδεκα πώλους.
δυοκαίδεκα: Od. 8:59: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος δυοκαίδεκα μῆλ’ ἱέρευσεν,
δυοκαίδεκα: Od. 14:13: ἔντοσθεν δ’ αὐλῆς συφεοὺς δυοκαίδεκα ποίει
δυοκαίδεκα: Od. 16:251: ἐκ δ’ αὐτῆς Ἰθάκης δυοκαίδεκα πάντες ἄριστοι,
δυοκαίδεκα: Od. 18:293: ποικίλον· ἐν δ’ ἄρ’ ἔσαν περόναι δυοκαίδεκα πᾶσαι
δυοκαίδεκα: Od. 19:578: καὶ διοϊστεύσῃ πελέκεων δυοκαίδεκα πάντων,
δυοκαίδεκα: Od. 21:76: καὶ διοϊστεύσῃ πελέκεων δυοκαίδεκα πάντων,
δύοντα: Od. 5:272: Πληϊάδας τ’ ἐσορῶντι καὶ ὀψὲ δύοντα Βοώτην
δύοντο: Il. 15:345: ἔνθα καὶ ἔνθα φέβοντο, δύοντο δὲ τεῖχος ἀνάγκῃ.
δυόωσι: Od. 20:195: ἀλλὰ θεοὶ δυόωσι πολυπλάγκτους ἀνθρώπους,
δυσαέος: Il. 5:865: καύματος ἐξ ἀνέμοιο δυσαέος ὀρνυμένοιο,
δυσαέος: Il. 23:200: οἳ μὲν ἄρα Ζεφύροιο δυσαέος ἀθρόοι ἔνδον
δυσαέος: Od. 12:289: ἢ νότου ἢ ζεφύροιο δυσαέος, οἵ τε μάλιστα
δυσαὴς: Od. 5:295: σὺν δ’ εὖρός τε νότος τ’ ἔπεσον ζέφυρός τε δυσαὴς
δυσαήων: Od. 13:99: αἵ τ’ ἀνέμων σκεπόωσι δυσαήων μέγα κῦμα
δῦσαι: Il. 5:435: Αἰνείαν κτεῖναι καὶ ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δῦσαι.
δῦσαι: Il. 13:182: Τεῦκρος δ’ ὁρμήθη μεμαὼς ἀπὸ τεύχεα δῦσαι·
δυσαίατ’: Il. 18:376: ὄφρά οἱ αὐτόματοι θεῖον δυσαίατ’ ἀγῶνα
δυσάμμορε: Il. 19:315: ἦ ῥά νύ μοί ποτε καὶ σὺ δυσάμμορε φίλταθ’ ἑταίρων
δυσάμμοροι: Il. 22:485: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι· οὔτε σὺ τούτῳ
δυσάμμοροι: Il. 24:727: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι, οὐδέ μιν οἴω
δυσάμμορος: Il. 22:428: μήτηρ θ’, ἥ μιν ἔτικτε δυσάμμορος, ἠδ’ ἐγὼ αὐτός.
δύσαντο: Il. 23:739: καί ῥ’ ἀπομορξαμένω κονίην δύσαντο χιτῶνας.
δυσαριστοτόκεια: Il. 18:54: ὤ μοι ἐγὼ δειλή, ὤ μοι δυσαριστοτόκεια,
δύσεαι: Il. 9:231: νῆας ἐϋσσέλμους, εἰ μὴ σύ γε δύσεαι ἀλκήν.
δύσεθ’: Il. 6:136: δύσεθ’ ἁλὸς κατὰ κῦμα, Θέτις δ’ ὑπεδέξατο κόλπῳ
δύσεθ’: Il. 16:729: δύσεθ’ ὅμιλον ἰών, ἐν δὲ κλόνον Ἀργείοισιν
δύσεο: Il. 16:129: δύσεο τεύχεα θᾶσσον, ἐγὼ δέ κε λαὸν ἀγείρω.
δύσεο: Il. 19:36: αἶψα μάλ’ ἐς πόλεμον θωρήσσεο, δύσεο δ’ ἀλκήν.
δύσεο: Od. 17:276: δύσεο δὲ μνηστῆρας, ἐγὼ δ’ ὑπολείψομαι αὐτοῦ·
δύσεσθαι: Od. 7:18: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλε πόλιν δύσεσθαι ἐραννήν,
δύσετ’: Il. 17:552: δύσετ’ Ἀχαιῶν ἔθνος, ἔγειρε δὲ φῶτα ἕκαστον.
δύσετ’: Od. 5:482: δύσετ’. ἄφαρ δ’ εὐνὴν ἐπαμήσατο χερσὶ φίλῃσιν
δύσετο: Il. 7:465: δύσετο δ’ ἠέλιος, τετέλεστο δὲ ἔργον Ἀχαιῶν,
δύσετο: Il. 13:241: δύσετο τεύχεα καλὰ περὶ χροΐ, γέντο δὲ δοῦρε,
δύσετο: Il. 19:368: δύσετο δῶρα θεοῦ, τά οἱ Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
δύσετό: Od. 2:388: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
δύσετό: Od. 3:487: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
δύσετό: Od. 3:497: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί.
δύσετό: Od. 6:321: δύσετό τ’ ἠέλιος, καὶ τοὶ κλυτὸν ἄλσος ἵκοντο
δύσετό: Od. 7:289: δύσετό τ’ ἠέλιος, καί με γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν.
δύσετό: Od. 8:417: δύσετό τ’ ἠέλιος, καὶ τῷ κλυτὰ δῶρα παρῆεν.
δύσετό: Od. 11:12: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
δύσετό: Od. 15:185: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
δύσετό: Od. 15:296: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
δύσετό: Od. 15:471: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
δύσετο: Od. 22:113: αὐτὸς δὲ πρώτιστα περὶ χροῒ δύσετο χαλκόν·
δύσζηλοι: Od. 7:307: δύσζηλοι γάρ τ’ εἰμὲν ἐπὶ χθονὶ φῦλ’ ἀνθρώπων.”
δυσηλεγέα: Od. 22:325: τῶ οὐκ ἂν θάνατόν γε δυσηλεγέα προφύγοισθα.”
δυσηλεγέος: Il. 20:154: βουλάς· ἀρχέμεναι δὲ δυσηλεγέος πολέμοιο
δυσηχέος: Il. 2:686: ἀλλ’ οἵ γ’ οὐ πολέμοιο δυσηχέος ἐμνώοντο·
δυσηχέος: Il. 7:376: παύσασθαι πολέμοιο δυσηχέος, εἰς ὅ κε νεκροὺς
δυσηχέος: Il. 7:395: παύσασθαι πολέμοιο δυσηχέος εἰς ὅ κε νεκροὺς
δυσηχέος: Il. 11:524: ἐσχατιῇ πολέμοιο δυσηχέος· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
δυσηχέος: Il. 11:589: φεύξεσθ’ ἐκ πολέμοιο δυσηχέος· ἀλλὰ μάλ’ ἄντην
δυσηχέος: Il. 13:535: ἐξῆγεν πολέμοιο δυσηχέος, ὄφρ’ ἵκεθ’ ἵππους
δυσηχέος: Il. 16:442: ἂψ ἐθέλεις θανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι;
δυσηχέος: Il. 18:307: φεύξομαι ἐκ πολέμοιο δυσηχέος, ἀλλὰ μάλ’ ἄντην
δυσηχέος: Il. 18:464: αἲ γάρ μιν θανάτοιο δυσηχέος ὧδε δυναίμην
δυσηχέος: Il. 22:180: ἂψ ἐθέλεις θανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι;
δυσθαλπέος: Il. 17:549: ἢ καὶ χειμῶνος δυσθαλπέος, ὅς ῥά τε ἔργων
δυσκελάδου: Il. 16:357: δυσκελάδου μνήσαντο, λάθοντο δὲ θούριδος ἀλκῆς.
δύσκεν: Il. 8:271: αὐτὰρ ὃ αὖτις ἰὼν πάϊς ὣς ὑπὸ μητέρα δύσκεν
δυσκηδέα: Od. 5:466: εἰ μέν κ’ ἐν ποταμῷ δυσκηδέα νύκτα φυλάσσω,
δυσκλέα: Il. 2:115: δυσκλέα Ἄργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν.
δυσκλέα: Il. 9:22: δυσκλέα Ἄργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν.
δυσμενέας: Il. 10:40: ἄνδρας δυσμενέας σκοπιαζέμεν οἶος ἐπελθὼν
δυσμενέες: Il. 10:100: δυσμενέες δ’ ἄνδρες σχεδὸν εἵαται· οὐδέ τι ἴδμεν
δυσμενέες: Il. 24:365: οἵ τοι δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι ἐγγὺς ἔασι;
δυσμενέες: Od. 4:822: δυσμενέες γὰρ πολλοὶ ἐπ’ αὐτῷ μηχανόωνται,
δυσμενέες: Od. 14:85: καὶ μὲν δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι, οἵ τ’ ἐπὶ γαίης
δυσμενέες: Od. 15:387: ἄνδρες δυσμενέες νηυσὶν λάβον ἠδ’ ἐπέρασσαν
δυσμενέες: Od. 16:121: τῶ νῦν δυσμενέες μάλα μυρίοι εἴσ’ ἐνὶ οἴκῳ.
δυσμενέεσσι: Il. 17:158: ἀνδράσι δυσμενέεσσι πόνον καὶ δῆριν ἔθεντο,
δυσμενέεσσι: Il. 19:168: ἀνδράσι δυσμενέεσσι πανημέριος πολεμίζῃ,
δυσμενέεσσι: Il. 19:232: ἀνδράσι δυσμενέεσσι μαχώμεθα νωλεμὲς αἰεὶ
δυσμενέεσσι: Il. 22:403: κεῖτο πάρος χαρίεν· τότε δὲ Ζεὺς δυσμενέεσσι
δυσμενέεσσι: Od. 6:184: ἀνὴρ ἠδὲ γυνή· πόλλ’ ἄλγεα δυσμενέεσσι,
δυσμενέεσσι: Od. 14:218: ἄνδρας ἀριστῆας, κακὰ δυσμενέεσσι φυτεύων,
δυσμενέεσσι: Od. 16:234: ὄφρα κε δυσμενέεσσι φόνου πέρι βουλεύσωμεν.
δυσμενέεσσι: Od. 17:289: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον κακὰ δυσμενέεσσι φέρουσαι.”
δυσμενέεσσι: Od. 22:234: ὄφρ’ εἰδῇς, οἷός τοι ἐν ἀνδράσι δυσμενέεσσι
δυσμενέεσσιν: Il. 5:488: ἀνδράσι δυσμενέεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένησθε·
δυσμενέεσσιν: Il. 6:453: ἐν κονίῃσι πέσοιεν ὑπ’ ἀνδράσι δυσμενέεσσιν,
δυσμενέεσσιν: Il. 10:193: αἱρείτω, μὴ χάρμα γενώμεθα δυσμενέεσσιν.
δυσμενέεσσιν: Il. 16:521: ἐλθὼν δυσμενέεσσιν. ἀνὴρ δ’ ὤριστος ὄλωλε
δυσμενέεσσιν: Od. 3:90: εἴ θ’ ὅ γ’ ἐπ’ ἠπείρου δάμη ἀνδράσι δυσμενέεσσιν,
δυσμενέοντες: Od. 2:73: τῶν μ’ ἀποτεινύμενοι κακὰ ῥέζετε δυσμενέοντες,
δυσμενέοντες: Od. 20:314: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι μοι κακὰ ῥέζετε δυσμενέοντες·
δυσμενέσιν: Il. 3:51: δυσμενέσιν μὲν χάρμα, κατηφείην δὲ σοὶ αὐτῷ;
δυσμενέων: Il. 10:221: ἀνδρῶν δυσμενέων δῦναι στρατὸν ἐγγὺς ἐόντων
δυσμενέων: Il. 10:395: ἀνδρῶν δυσμενέων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι
δυσμενέων: Il. 13:263: ἀνδρῶν δυσμενέων ἑκὰς ἱστάμενος πολεμίζειν.
δυσμενέων: Il. 19:62: δυσμενέων ὑπὸ χερσὶν ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος.
δυσμενέων: Il. 24:288: ἂψ ἐκ δυσμενέων ἀνδρῶν, ἐπεὶ ἂρ σέ γε θυμὸς
δυσμενέων: Od. 2:72: δυσμενέων κάκ’ ἔρεξεν ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς,
δυσμενέων: Od. 4:246: ἀνδρῶν δυσμενέων κατέδυ πόλιν εὐρυάγυιαν.
δυσμενέων: Od. 4:319: δυσμενέων δ’ ἀνδρῶν πλεῖος δόμος, οἵ τέ μοι αἰεὶ
δυσμενέων: Od. 6:200: ἦ μή πού τινα δυσμενέων φάσθ’ ἔμμεναι ἀνδρῶν;
δυσμενέων: Od. 8:217: ἀνδρῶν δυσμενέων, εἰ καὶ μάλα πολλοὶ ἑταῖροι
δυσμενέων: Od. 14:221: ἀνδρῶν δυσμενέων ὅ τέ μοι εἴξειε πόδεσσι.
δύσμητερ: Od. 23:97: “μῆτερ ἐμή, δύσμητερ, ἀπηνέα θυμὸν ἔχουσα,
δύσμορον: Il. 22:60: δύσμορον, ὅν ῥα πατὴρ Κρονίδης ἐπὶ γήραος οὐδῷ
δύσμορον: Od. 24:290: δύσμορον· ὅν που τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
δύσμορος: Il. 22:481: δύσμορος αἰνόμορον· ὡς μὴ ὤφελλε τεκέσθαι.
δύσμορος: Od. 20:194: δύσμορος· ἦ τε ἔοικε δέμας βασιλῆϊ ἄνακτι·
δύσμορος: Od. 24:311: δύσμορος· ἦ τέ οἱ ἐσθλοὶ ἔσαν ὄρνιθες ἰόντι,
δυσμόρῳ: Od. 1:49: δυσμόρῳ, ὃς δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχει
δυσμόρῳ: Od. 7:270: δυσμόρῳ· ἦ γὰρ μέλλον ἔτι ξυνέσεσθαι ὀϊζυῖ
δυσμόρῳ: Od. 16:139: δυσμόρῳ, ὃς τεῖος μὲν Ὀδυσσῆος μέγ’ ἀχεύων
δύσομαι: Od. 12:383: δύσομαι εἰς Ἀΐδαο καὶ ἐν νεκύεσσι φαείνω.”
δυσομένου: Od. 1:24: οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος, οἱ δ’ ἀνιόντος,
δύσονται: Il. 7:298: αἵ τέ μοι εὐχόμεναι θεῖον δύσονται ἀγῶνα.
Δύσπαρι: Il. 3:39: Δύσπαρι εἶδος ἄριστε γυναιμανὲς ἠπεροπευτὰ
Δύσπαρι: Il. 13:769: Δύσπαρι εἶδος ἄριστε γυναιμανὲς ἠπεροπευτὰ
δυσπέμφελος: Il. 16:748: νηὸς ἀποθρῴσκων, εἰ καὶ δυσπέμφελος εἴη,
δυσπονέος: Od. 5:493: δυσπονέος καμάτοιο, φίλα βλέφαρ’ ἀμφικαλύψας.
δύστηνε: Od. 10:281: “πῇ δὴ αὖτ’, ὦ δύστηνε, δι’ ἄκριας ἔρχεαι οἶος,
δύστηνε: Od. 11:80: “ταῦτά τοι, ὦ δύστηνε, τελευτήσω τε καὶ ἕρξω.”
δύστηνε: Od. 11:93: τίπτ’ αὖτ’, ὦ δύστηνε, λιπὼν φάος ἠελίοιο
δυστήνοιο: Od. 11:76: ἀνδρὸς δυστήνοιο, καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι·
δυστήνοισι: Il. 17:445: ἦ ἵνα δυστήνοισι μετ’ ἀνδράσιν ἄλγε’ ἔχητον;
δύστηνον: Il. 22:59: πρὸς δ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ’ ἐλέησον
δύστηνον: Od. 1:55: τοῦ θυγάτηρ δύστηνον ὀδυρόμενον κατερύκει,
δύστηνον: Od. 4:182: ὃς κεῖνον δύστηνον ἀνόστιμον οἶον ἔθηκεν.”
δύστηνον: Od. 7:223: ὥς κ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐμῆς ἐπιβήσετε πάτρης,
δύστηνον: Od. 7:248: ἀλλ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐφέστιον ἤγαγε δαίμων
δύστηνον: Od. 13:331: τῶ σε καὶ οὐ δύναμαι προλιπεῖν δύστηνον ἐόντα,
δύστηνον: Od. 17:10: τὸν ξεῖνον δύστηνον ἄγ’ ἐς πόλιν, ὄφρ’ ἂν ἐκεῖθι
δύστηνον: Od. 17:483: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν κάλ’ ἔβαλες δύστηνον ἀλήτην.
δύστηνον: Od. 19:354: ἣ κεῖνον δύστηνον ἐῢ τρέφεν ἠδ’ ἀτίταλλε
δύστηνον: Od. 20:224: ἀλλ’ ἔτι τὸν δύστηνον ὀΐομαι, εἴ ποθεν ἐλθὼν
δύστηνον: Od. 24:289: σὸν ξεῖνον δύστηνον, ἐμὸν παῖδ’, εἴ ποτ’ ἔην γε;
δύστηνος: Il. 22:477: Ἕκτορ ἐγὼ δύστηνος· ἰῇ ἄρα γεινόμεθ’ αἴσῃ
δύστηνος: Od. 5:436: ἔνθα κε δὴ δύστηνος ὑπὲρ μόρον ὤλετ’ Ὀδυσσεύς,
δύστηνος: Od. 6:206: ἀλλ’ ὅδε τις δύστηνος ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκάνει,
δύστηνος: Od. 17:501: ξεῖνός τις δύστηνος ἀλητεύει κατὰ δῶμα
δυστήνων: Il. 6:127: δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσιν.
δυστήνων: Il. 21:151: δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσι.
δυσχείμερον: Il. 2:750: οἳ περὶ Δωδώνην δυσχείμερον οἰκί’ ἔθεντο,
δυσχειμέρου: Il. 16:234: Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου, ἀμφὶ δὲ Σελλοὶ
δύσω: Il. 2:261: εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω,
δυσώνυμοι: Il. 6:255: ἦ μάλα δὴ τείρουσι δυσώνυμοι υἷες Ἀχαιῶν
δυσώνυμος: Il. 12:116: πρόσθεν γάρ μιν μοῖρα δυσώνυμος ἀμφεκάλυψεν
δυσώνυμος: Od. 19:571: ἥδε δὴ ἠὼς εἶσι δυσώνυμος, ἥ μ’ Ὀδυσῆος
δυσωρήσωνται: Il. 10:183: ὡς δὲ κύνες περὶ μῆλα δυσωρήσωνται ἐν αὐλῇ
δῦτε: Il. 18:140: ὑμεῖς μὲν νῦν δῦτε θαλάσσης εὐρέα κόλπον
δύτω: Il. 14:376: χείρονι φωτὶ δότω, ὃ δ’ ἐν ἀσπίδι μείζονι δύτω.
δύω: Il. 1:16: Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν·
δύω: Il. 1:375: Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω κοσμήτορε λαῶν.
δύω: Il. 2:406: αὐτὰρ ἔπειτ’ Αἴαντε δύω καὶ Τυδέος υἱόν,
δύω: Il. 2:679: Θεσσαλοῦ υἷε δύω Ἡρακλεΐδαο ἄνακτος·
δύω: Il. 2:748: Γουνεὺς δ’ ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας·
δύω: Il. 2:822: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω Ἀντήνορος υἷε
δύω: Il. 2:831: υἷε δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ πάντων
δύω: Il. 2:843: υἷε δύω Λήθοιο Πελασγοῦ Τευταμίδαο.
δύω: Il. 3:18: καὶ ξίφος· αὐτὰρ δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ
δύω: Il. 3:116: Ἕκτωρ δὲ προτὶ ἄστυ δύω κήρυκας ἔπεμπε
δύω: Il. 3:246: ἄρνε δύω καὶ οἶνον ἐΰφρονα καρπὸν ἀρούρης
δύω: Il. 4:393: κούρους πεντήκοντα· δύω δ’ ἡγήτορες ἦσαν,
δύω: Il. 5:10: ἱρεὺς Ἡφαίστοιο· δύω δέ οἱ υἱέες ἤστην
δύω: Il. 5:159: Ἔνθ’ υἷας Πριάμοιο δύω λάβε Δαρδανίδαο
δύω: Il. 5:519: Τοὺς δ’ Αἴαντε δύω καὶ Ὀδυσσεὺς καὶ Διομήδης
δύω: Il. 5:554: οἵω τώ γε λέοντε δύω ὄρεος κορυφῇσιν
δύω: Il. 6:340: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, Ἀρήϊα τεύχεα δύω·
δύω: Il. 6:436: ἀμφ’ Αἴαντε δύω καὶ ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα
δύω: Il. 7:193: ἀλλ’ ἄγετ’ ὄφρ’ ἂν ἐγὼ πολεμήϊα τεύχεα δύω,
δύω: Il. 8:290: ἢ τρίποδ’ ἠὲ δύω ἵππους αὐτοῖσιν ὄχεσφιν
δύω: Il. 8:332: τὸν μὲν ἔπειθ’ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι
δύω: Il. 9:685: Αἴας καὶ κήρυκε δύω πεπνυμένω ἄμφω.
δύω: Il. 10:228: ἠθελέτην Αἴαντε δύω θεράποντες Ἄρηος,
δύω: Il. 10:297: βάν ῥ’ ἴμεν ὥς τε λέοντε δύω διὰ νύκτα μέλαιναν
δύω: Il. 10:305: δώσω γὰρ δίφρόν τε δύω τ’ ἐριαύχενας ἵππους
δύω: Il. 10:360: ὡς δ’ ὅτε καρχαρόδοντε δύω κύνε εἰδότε θήρης
δύω: Il. 11:43: εἵλετο δ’ ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ
δύω: Il. 11:102: υἷε δύω Πριάμοιο νόθον καὶ γνήσιον ἄμφω
δύω: Il. 11:329: υἷε δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ πάντων
δύω: Il. 11:634: χρύσειαι νεμέθοντο, δύω δ’ ὑπὸ πυθμένες ἦσαν.
δύω: Il. 12:95: υἷε δύω Πριάμοιο· τρίτος δ’ ἦν Ἄσιος ἥρως
δύω: Il. 12:99: Αἰνείας, ἅμα τῷ γε δύω Ἀντήνορος υἷε
δύω: Il. 12:335: ἐς δ’ ἐνόησ’ Αἴαντε δύω πολέμου ἀκορήτω
δύω: Il. 13:201: ὥς ῥα τὸν ὑψοῦ ἔχοντε δύω Αἴαντε κορυστὰ
δύω: Il. 13:313: Αἴαντές τε δύω Τεῦκρός θ’, ὃς ἄριστος Ἀχαιῶν
δύω: Il. 13:345: Τὼ δ’ ἀμφὶς φρονέοντε δύω Κρόνου υἷε κραταιὼ
δύω: Il. 13:407: δινωτὴν φορέεσκε, δύω κανόνεσσ’ ἀραρυῖαν·
δύω: Il. 13:421: τὸν μὲν ἔπειθ’ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι
δύω: Il. 14:403: τῇ ῥα δύω τελαμῶνε περὶ στήθεσσι τετάσθην,
δύω: Il. 15:19: ἄκμονας ἧκα δύω, περὶ χερσὶ δὲ δεσμὸν ἴηλα
δύω: Il. 15:324: θῆρε δύω κλονέωσι μελαίνης νυκτὸς ἀμολγῷ
δύω: Il. 16:759: ὣς περὶ Κεβριόναο δύω μήστωρες ἀϋτῆς
δύω: Il. 17:186: ὄφρ’ ἂν ἐγὼν Ἀχιλῆος ἀμύμονος ἔντεα δύω
δύω: Il. 17:753: Τρώων· οἳ δ’ ἅμ’ ἕποντο, δύω δ’ ἐν τοῖσι μάλιστα
δύω: Il. 18:163: ὥς ῥα τὸν οὐκ ἐδύναντο δύω Αἴαντε κορυστὰ
δύω: Il. 18:192: ἄλλου δ’ οὔ τευ οἶδα τεῦ ἂν κλυτὰ τεύχεα δύω,
δύω: Il. 18:490: Ἐν δὲ δύω ποίησε πόλεις μερόπων ἀνθρώπων
δύω: Il. 18:507: κεῖτο δ’ ἄρ’ ἐν μέσσοισι δύω χρυσοῖο τάλαντα,
δύω: Il. 18:509: Τὴν δ’ ἑτέρην πόλιν ἀμφὶ δύω στρατοὶ ἥατο λαῶν
δύω: Il. 18:523: τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε δύω σκοποὶ εἵατο λαῶν
δύω: Il. 18:525: οἳ δὲ τάχα προγένοντο, δύω δ’ ἅμ’ ἕποντο νομῆες
δύω: Il. 19:47: τὼ δὲ δύω σκάζοντε βάτην Ἄρεος θεράποντε
δύω: Il. 20:269: ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας, αἳ δ’ ἄρ’ ἔτι τρεῖς
δύω: Il. 21:89: τῆς δὲ δύω γενόμεσθα, σὺ δ’ ἄμφω δειροτομήσεις,
δύω: Il. 21:559: Ἴδης τε κνημοὺς κατά τε ῥωπήϊα δύω·
δύω: Il. 22:99: ὤ μοι ἐγών, εἰ μέν κε πύλας καὶ τείχεα δύω,
δύω: Il. 22:125: αὔτως ὥς τε γυναῖκα, ἐπεί κ’ ἀπὸ τεύχεα δύω.
δύω: Il. 22:450: δεῦτε δύω μοι ἕπεσθον, ἴδωμ’ ὅτιν’ ἔργα τέτυκται.
δύω: Il. 23:269: τῷ δὲ τετάρτῳ θῆκε δύω χρυσοῖο τάλαντα,
δύω: Il. 23:614: Μηριόνης δ’ ἀνάειρε δύω χρυσοῖο τάλαντα
δύω: Il. 23:659: ἄνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν, ὥ περ ἀρίστω,
δύω: Il. 23:802: ἄνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν, ὥ περ ἀρίστω,
δύω: Il. 24:573: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω θεράποντες ἕποντο
δύω: Od. 2:11: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω κύνες ἀργοὶ ἕποντο.
δύω: Od. 4:27: ἄνδρε δύω, γενεῇ δὲ Διὸς μεγάλοιο ἔϊκτον.
δύω: Od. 5:388: ἔνθα δύω νύκτας δύο τ’ ἤματα κύματι πηγῷ
δύω: Od. 5:484: ὅσσον τ’ ἠὲ δύω ἠὲ τρεῖς ἄνδρας ἔρυσθαι
δύω: Od. 7:129: ἐν δὲ δύω κρῆναι ἡ μέν τ’ ἀνὰ κῆπον ἅπαντα
δύω: Od. 8:35: πρωτόπλοον, κούρω δὲ δύω καὶ πεντήκοντα
δύω: Od. 8:48: κούρω δὲ κρινθέντε δύω καὶ πεντήκοντα
δύω: Od. 8:312: ἀλλὰ τοκῆε δύω, τὼ μὴ γείνασθαι ὄφελλον.
δύω: Od. 9:74: ἔνθα δύω νύκτας δύο τ’ ἤματα συννεχὲς αἰεὶ
δύω: Od. 9:90: ἄνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρυχ’ ἅμ’ ὀπάσσας.
δύω: Od. 9:241: ὄβριμον· οὐκ ἂν τόν γε δύω καὶ εἴκοσ’ ἄμαξαι
δύω: Od. 9:289: σὺν δὲ δύω μάρψας ὥς τε σκύλακας ποτὶ γαίῃ
δύω: Od. 9:311: σὺν δ’ ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δεῖπνον.
δύω: Od. 9:344: σὺν δ’ ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δόρπον.
δύω: Od. 10:102: ἄνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρυχ’ ἅμ’ ὀπάσσας.
δύω: Od. 10:208: βῆ δ’ ἰέναι, ἅμα τῷ γε δύω καὶ εἴκοσ’ ἑταῖροι
δύω: Od. 10:515: πέτρη τε ξύνεσίς τε δύω ποταμῶν ἐριδούπων·
δύω: Od. 12:73: οἱ δὲ δύω σκόπελοι ὁ μὲν οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει
δύω: Od. 13:109: ἐν δ’ ὕδατ’ ἀενάοντα. δύω δέ τέ οἱ θύραι εἰσίν,
δύω: Od. 15:412: ἔνθα δύω πόλιες, δίχα δέ σφισι πάντα δέδασται·
δύω: Od. 16:244: ἄνδρε δύω πολλοῖσι καὶ ἰφθίμοισι μάχεσθαι.
δύω: Od. 16:247: ἐκ μὲν Δουλιχίοιο δύω καὶ πεντήκοντα
δύω: Od. 17:214: δεῖπνον μνηστήρεσσι· δύω δ’ ἅμ’ ἕποντο νομῆες.
δύω: Od. 18:120: ἄρτους ἐκ κανέοιο δύω παρέθηκεν ἀείρας
δύω: Od. 18:297: ἕρματα δ’ Εὐρυδάμαντι δύω θεράποντες ἔνεικαν
δύω: Od. 20:175: δεῖπνον μνηστήρεσσι· δύω δ’ ἅμ’ ἕποντο νομῆες.
δύω: Od. 22:125: εἵλετο δ’ ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ.
δυώδεκ’: Il. 10:488: ὄφρα δυώδεκ’ ἔπεφνεν· ἀτὰρ πολύμητις Ὀδυσσεὺς
δυώδεκα: Il. 2:637: τῷ δ’ ἅμα νῆες ἕποντο δυώδεκα μιλτοπάρῃοι.
δυώδεκα: Il. 18:230: ἔνθα δὲ καὶ τότ’ ὄλοντο δυώδεκα φῶτες ἄριστοι
δυώδεκα: Il. 21:27: ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο κούρους
δυώδεκα: Od. 9:159: νῆες μέν μοι ἕποντο δυώδεκα, ἐς δὲ ἑκάστην
δυώδεκα: Od. 9:204: οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσι δυώδεκα πᾶσιν ἀφύσσας,
δυώδεκα: Od. 12:89: τῆς ἦ τοι πόδες εἰσὶ δυώδεκα πάντες ἄωροι,
δυώδεκα: Od. 19:199: ἔνθα δυώδεκα μὲν μένον ἤματα δῖοι Ἀχαιοί·
δυωδεκάβοιον: Il. 23:703: τὸν δὲ δυωδεκάβοιον ἐνὶ σφίσι τῖον Ἀχαιοί·
δυωδεκάτη: Il. 1:493: Ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ’ ἠώς,
δυωδεκάτῃ: Il. 21:46: ἐλθὼν ἐκ Λήμνοιο· δυωδεκάτῃ δέ μιν αὖτις
δυωδεκάτη: Il. 21:81: ἧδε δυωδεκάτη, ὅτ’ ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα
δυωδεκάτη: Il. 24:31: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ’ ἠώς,
δυωδεκάτη: Il. 24:413: αὔτως ἐν κλισίῃσι· δυωδεκάτη δέ οἱ ἠὼς
δυωδεκάτῃ: Il. 24:667: τῇ δὲ δυωδεκάτῃ πολεμίξομεν εἴ περ ἀνάγκη.
δυωδεκάτη: Od. 2:374: πρίν γ’ ὅτ’ ἂν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται,
δυωδεκάτη: Od. 4:588: ὄφρα κεν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται·
δυωκαιεικοσίμετρον: Il. 23:264: καὶ τρίποδ’ ὠτώεντα δυωκαιεικοσίμετρον
δυωκαιεικοσίπηχυ: Il. 15:678: κολλητὸν βλήτροισι δυωκαιεικοσίπηχυ.
δύων: Il. 21:232: δείελος ὀψὲ δύων, σκιάσῃ δ’ ἐρίβωλον ἄρουραν.
δῶ: Il. 1:426: καὶ τότ’ ἔπειτά τοι εἶμι Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
δῶ: Il. 7:363: κτήματα δ’ ὅσσ’ ἀγόμην ἐξ Ἄργεος ἡμέτερον δῶ
δῶ: Il. 14:173: τοῦ καὶ κινυμένοιο Διὸς κατὰ χαλκοβατὲς δῶ
δῶ: Il. 18:385: τίπτε Θέτι τανύπεπλε ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ
δῶ: Il. 18:424: τίπτε Θέτι τανύπεπλε ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ
δῶ: Il. 19:355: αὐτὴ δὲ πρὸς πατρὸς ἐρισθενέος πυκινὸν δῶ
δῶ: Il. 21:438: ἴομεν Οὔλυμπον δὲ Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ.
δῶ: Il. 21:505: ἣ δ’ ἄρ’ Ὄλυμπον ἵκανε Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
δῶ: Il. 23:74: ἀλλ’ αὔτως ἀλάλημαι ἀν’ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ.
δῶ: Od. 1:176: ξεῖνος, ἐπεὶ πολλοὶ ἴσαν ἀνέρες ἡμέτερον δῶ
δῶ: Od. 1:392: οὐ μὲν γάρ τι κακὸν βασιλευέμεν· αἶψά τέ οἱ δῶ
δῶ: Od. 2:262: “κλῦθί μευ, ὃ χθιζὸς θεὸς ἤλυθες ἡμέτερον δῶ
δῶ: Od. 4:139: ἀνδρῶν εὐχετόωνται ἱκανέμεν ἡμέτερον δῶ;
δῶ: Od. 4:169: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ φίλου ἀνέρος υἱὸς ἐμὸν δῶ
δῶ: Od. 8:28: ξεῖνος ὅδ’, οὐκ οἶδ’ ὅς τις, ἀλώμενος ἵκετ’ ἐμὸν δῶ,
δῶ: Od. 8:321: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀγέροντο θεοὶ ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ·
δῶ: Od. 9:356: αὐτίκα νῦν, ἵνα τοι δῶ ξείνιον, ᾧ κε σὺ χαίρῃς.
δῶ: Od. 10:111: ἡ δὲ μάλ’ αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν ὑψερεφὲς δῶ.
δῶ: Od. 11:501: εἰ τοιόσδ’ ἔλθοιμι μίνυνθά περ ἐς πατέρος δῶ,
δῶ: Od. 11:571: ἥμενοι ἑσταότες τε, κατ’ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ.
δῶ: Od. 13:4: “ὦ Ὀδυσεῦ, ἐπεὶ ἵκευ ἐμὸν ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
δῶ: Od. 15:424: ἡ δὲ μάλ’ αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν ὑψερεφὲς δῶ·
δῶ: Od. 15:432: ὄφρα ἴδῃ πατρὸς καὶ μητέρος ὑψερεφὲς δῶ
δῶ: Od. 20:296: ἀλλ’ ἄγε οἱ καὶ ἐγὼ δῶ ξείνιον, ὄφρα καὶ αὐτὸς
δῶ: Od. 24:115: ἦ οὐ μέμνῃ, ὅτε κεῖσε κατήλυθον ὑμέτερον δῶ
δώδεκ’: Il. 6:248: δώδεκ’ ἔσαν τέγεοι θάλαμοι ξεστοῖο λίθοιο
δώδεκ’: Od. 14:100: δώδεκ’ ἐν ἠπείρῳ ἀγέλαι· τόσα πώεα οἰῶν,
δώδεκα: Il. 9:123: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους
δώδεκα: Il. 9:265: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους
δώδεκα: Il. 9:328: δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ’ ἀνθρώπων,
δώδεκα: Il. 11:25: δώδεκα δὲ χρυσοῖο καὶ εἴκοσι κασσιτέροιο·
δώδεκα: Il. 11:691: δώδεκα γὰρ Νηλῆος ἀμύμονος υἱέες ἦμεν·
δώδεκα: Il. 15:746: δώδεκα δὲ προπάροιθε νεῶν αὐτοσχεδὸν οὖτα.
δώδεκα: Il. 18:336: δώδεκα δὲ προπάροιθε πυρῆς ἀποδειροτομήσω
δώδεκα: Il. 19:244: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους·
δώδεκα: Il. 23:22: δώδεκα δὲ προπάροιθε πυρῆς ἀποδειροτομήσειν
δώδεκα: Il. 23:175: δώδεκα δὲ Τρώων μεγαθύμων υἱέας ἐσθλοὺς
δώδεκα: Il. 23:181: δώδεκα μὲν Τρώων μεγαθύμων υἱέας ἐσθλοὺς
δώδεκα: Il. 24:229: ἔνθεν δώδεκα μὲν περικαλλέας ἔξελε πέπλους,
δώδεκα: Il. 24:230: δώδεκα δ’ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας,
δώδεκα: Il. 24:603: τῇ περ δώδεκα παῖδες ἐνὶ μεγάροισιν ὄλοντο
δώδεκα: Od. 2:353: δώδεκα δ’ ἔμπλησον καὶ πώμασιν ἄρσον ἅπαντας.
δώδεκα: Od. 4:636: δώδεκα θήλειαι, ὑπὸ δ’ ἡμίονοι ταλαεργοὶ
δώδεκα: Od. 8:390: δώδεκα γὰρ κατὰ δῆμον ἀριπρεπέες βασιλῆες
δώδεκα: Od. 10:5: τοῦ καὶ δώδεκα παῖδες ἐνὶ μεγάροις γεγάασιν,
δώδεκα: Od. 13:182: δώδεκα κεκριμένους ἱερεύσομεν, αἴ κ’ ἐλεήσῃ
δώδεκα: Od. 19:574: ἵστασχ’ ἑξείης, δρυόχους ὥς, δώδεκα πάντας·
δώδεκα: Od. 20:107: τῇσιν δώδεκα πᾶσαι ἐπεῤῥώοντο γυναῖκες
δώδεκα: Od. 21:23: δώδεκα θήλειαι, ὑπὸ δ’ ἡμίονοι ταλαεργοί·
δώδεκα: Od. 22:144: ἔνθεν δώδεκα μὲν σάκε’ ἔξελε, τόσσα δὲ δοῦρα
δώδεκα: Od. 22:424: τάων δώδεκα πᾶσαι ἀναιδείης ἐπέβησαν,
δώδεκα: Od. 24:276: δώδεκα δ’ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας,
δωδεκάτῃ: Il. 1:425: δωδεκάτῃ δέ τοι αὖτις ἐλεύσεται Οὔλυμπον δέ,
δωδεκάτη: Il. 24:781: μὴ πρὶν πημανέειν πρὶν δωδεκάτη μόλῃ ἠώς.
δωδεκάτην: Od. 4:747: μὴ πρὶν σοὶ ἐρέειν, πρὶν δωδεκάτην γε γενέσθαι
Δωδωναῖε: Il. 16:233: Ζεῦ ἄνα Δωδωναῖε Πελασγικὲ τηλόθι ναίων
Δωδώνην: Il. 2:750: οἳ περὶ Δωδώνην δυσχείμερον οἰκί’ ἔθεντο,
Δωδώνην: Od. 14:327: τὸν δ’ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο
Δωδώνην: Od. 19:296: τὸν δ’ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο
Δωδώνης: Il. 16:234: Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου, ἀμφὶ δὲ Σελλοὶ
δώῃ: Il. 6:527: δώῃ ἐπουρανίοισι θεοῖς αἰειγενέτῃσι
δώῃ: Il. 7:81: εἰ δέ κ’ ἐγὼ τὸν ἕλω, δώῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων,
δώῃ: Il. 7:292: ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ’ ἑτέροισί γε νίκην.
δώῃ: Il. 7:378: ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ’ ἑτέροισί γε νίκην.
δώῃ: Il. 7:397: ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ’ ἑτέροισί γε νίκην.
δώῃ: Il. 8:287: αἴ κέν μοι δώῃ Ζεύς τ’ αἰγίοχος καὶ Ἀθήνη
δώῃ: Il. 9:362: εἰ δέ κεν εὐπλοίην δώῃ κλυτὸς ἐννοσίγαιος
δώῃ: Il. 16:88: δώῃ κῦδος ἀρέσθαι ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης,
δώῃ: Il. 16:725: αἴ κέν πώς μιν ἕλῃς, δώῃ δέ τοι εὖχος Ἀπόλλων.
δώῃ: Il. 17:390: λαοῖσιν δώῃ τανύειν μεθύουσαν ἀλοιφῇ·
δώῃ: Il. 22:257: δώῃ καμμονίην, σὴν δὲ ψυχὴν ἀφέλωμαι·
δώῃ: Il. 23:661: δώῃ καμμονίην, γνώωσι δὲ πάντες Ἀχαιοί,
δώῃ: Il. 24:529: ᾧ μέν κ’ ἀμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος,
δώῃ: Il. 24:531: ᾧ δέ κε τῶν λυγρῶν δώῃ, λωβητὸν ἔθηκε,
δώῃ: Od. 12:216: δώῃ τόνδε γ’ ὄλεθρον ὑπεκφυγέειν καὶ ἀλύξαι·
δώῃ: Od. 14:86: ἀλλοτρίης βῶσιν καί σφιν Ζεὺς ληΐδα δώῃ,
δώῃ: Od. 18:87: μήδεά τ’ ἐξερύσας δώῃ κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι.”
δώῃ: Od. 20:297: ἠὲ λοετροχόῳ δώῃ γέρας ἠέ τῳ ἄλλῳ
δώῃ: Od. 21:338: εἴ κέ μιν ἐντανύσῃ, δώῃ δέ οἱ εὖχος Ἀπόλλων,
δώῃ: Od. 22:253: δώῃ Ὀδυσσῆα βλῆσθαι καὶ κῦδος ἀρέσθαι.
δώῃς: Od. 4:600: δῶρον δ’, ὅττι κέ μοι δώῃς, κειμήλιον ἔστω·
δώῃσιν: Il. 1:324: εἰ δέ κε μὴ δώῃσιν ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι
δώῃσιν: Il. 12:275: αἴ κε Ζεὺς δώῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς
δῶκ’: Il. 2:105: αὐτὰρ ὃ αὖτε Πέλοψ δῶκ’ Ἀτρέϊ ποιμένι λαῶν,
δῶκ’: Il. 23:296: τὴν Ἀγαμέμνονι δῶκ’ Ἀγχισιάδης Ἐχέπωλος
δῶκ’: Od. 7:35: λαῖτμα μέγ’ ἐκπερόωσιν, ἐπεί σφισι δῶκ’ ἐνοσίχθων·
δῶκ’: Od. 9:202: χρυσοῦ μέν μοι δῶκ’ εὐεργέος ἑπτὰ τάλαντα,
δῶκ’: Od. 24:274: χρυσοῦ μέν οἱ δῶκ’ εὐεργέος ἑπτὰ τάλαντα,
δῶκα: Il. 4:43: καὶ γὰρ ἐγὼ σοὶ δῶκα ἑκὼν ἀέκοντί γε θυμῷ·
δῶκα: Od. 4:649: “αὐτὸς ἑκών οἱ δῶκα· τί κεν ῥέξειε καὶ ἄλλος,
δῶκα: Od. 13:273: ἐλλισάμην καί σφιν μενοεικέα ληΐδα δῶκα·
δῶκα: Od. 14:404: ὅς σ’ ἐπεὶ ἐς κλισίην ἄγαγον καὶ ξείνια δῶκα,
δῶκα: Od. 19:185: ἔνθ’ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἰδόμην καὶ ξείνια δῶκα.
δῶκα: Od. 19:197: δημόθεν ἄλφιτα δῶκα καὶ αἴθοπα οἶνον ἀγείρας
δῶκα: Od. 19:241: καί οἱ ἐγὼ χάλκειον ἄορ καὶ δίπλακα δῶκα
δῶκα: Od. 24:275: δῶκα δέ οἱ κρητῆρα πανάργυρον ἀνθεμόεντα,
δῶκαν: Od. 6:215: δῶκαν δὲ χρυσέῃ ἐν ληκύθῳ ὑγρὸν ἔλαιον,
δῶκας: Od. 4:647: ἦε ἑκών οἱ δῶκας, ἐπεὶ προσπτύξατο μύθῳ.”
δῶκας: Od. 8:415: τούτου, ὃ δή μοι δῶκας ἀρεσσάμενος ἐπέεσσιν.”
δῶκας: Od. 24:340: ὄγχνας μοι δῶκας τρεισκαίδεκα καὶ δέκα μηλέας,
δῶκε: Il. 1:347: δῶκε δ’ ἄγειν· τὼ δ’ αὖτις ἴτην παρὰ νῆας Ἀχαιῶν·
δῶκε: Il. 2:102: Ἥφαιστος μὲν δῶκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι,
δῶκε: Il. 2:103: αὐτὰρ ἄρα Ζεὺς δῶκε διακτόρῳ ἀργεϊφόντῃ·
δῶκε: Il. 2:205: εἷς βασιλεύς, ᾧ δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
δῶκε: Il. 5:2: δῶκε μένος καὶ θάρσος, ἵν’ ἔκδηλος μετὰ πᾶσιν
δῶκε: Il. 5:325: δῶκε δὲ Δηϊπύλῳ ἑτάρῳ φίλῳ, ὃν περὶ πάσης
δῶκε: Il. 5:363: Ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρ’ Ἄρης δῶκε χρυσάμπυκας ἵππους·
δῶκε: Il. 6:193: δῶκε δέ οἱ τιμῆς βασιληΐδος ἥμισυ πάσης·
δῶκε: Il. 7:149: δῶκε δ’ Ἐρευθαλίωνι φίλῳ θεράποντι φορῆναι·
δῶκε: Il. 7:288: Αἶαν ἐπεί τοι δῶκε θεὸς μέγεθός τε βίην τε
δῶκε: Il. 7:303: Ὣς ἄρα φωνήσας δῶκε ξίφος ἀργυρόηλον
δῶκε: Il. 9:37: σοὶ δὲ διάνδιχα δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω·
δῶκε: Il. 9:38: σκήπτρῳ μέν τοι δῶκε τετιμῆσθαι περὶ πάντων,
δῶκε: Il. 10:255: Τυδεΐδῃ μὲν δῶκε μενεπτόλεμος Θρασυμήδης
δῶκε: Il. 10:268: Σκάνδειαν δ’ ἄρα δῶκε Κυθηρίῳ Ἀμφιδάμαντι·
δῶκε: Il. 10:269: Ἀμφιδάμας δὲ Μόλῳ δῶκε ξεινήϊον εἶναι,
δῶκε: Il. 11:20: τόν ποτέ οἱ Κινύρης δῶκε ξεινήϊον εἶναι.
δῶκε: Il. 11:23: τοὔνεκά οἱ τὸν δῶκε χαριζόμενος βασιλῆϊ.
δῶκε: Il. 12:437: πρίν γ’ ὅτε δὴ Ζεὺς κῦδος ὑπέρτερον Ἕκτορι δῶκε
δῶκε: Il. 13:727: οὕνεκά τοι περὶ δῶκε θεὸς πολεμήϊα ἔργα
δῶκε: Il. 15:310: Ἥφαιστος Διὶ δῶκε φορήμεναι ἐς φόβον ἀνδρῶν·
δῶκε: Il. 15:455: τοὺς μὲν ὅ γ’ Ἀστυνόῳ Προτιάονος υἱέϊ δῶκε,
δῶκε: Il. 16:252: δῶκε, σόον δ’ ἀνένευσε μάχης ἐξαπονέεσθαι.
δῶκε: Il. 16:665: δῶκε φέρειν ἑτάροισι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός.
δῶκε: Il. 17:193: ἤτοι ὃ μὲν τὰ ἃ δῶκε φέρειν προτὶ Ἴλιον ἱρὴν
δῶκε: Il. 18:436: υἱὸν ἐπεί μοι δῶκε γενέσθαί τε τραφέμεν τε
δῶκε: Il. 21:32: δῶκε δ’ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας.
δῶκε: Il. 21:84: ὅς με σοὶ αὖτις δῶκε· μινυνθάδιον δέ με μήτηρ
δῶκε: Il. 22:470: κρήδεμνόν θ’, ὅ ῥά οἱ δῶκε χρυσῆ Ἀφροδίτη
δῶκε: Il. 23:390: δῶκε δέ οἱ μάστιγα, μένος δ’ ἵπποισιν ἐνῆκεν·
δῶκε: Il. 23:512: δῶκε δ’ ἄγειν ἑτάροισιν ὑπερθύμοισι γυναῖκα
δῶκε: Il. 23:896: δῶκε δὲ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
δῶκε: Od. 3:40: δῶκε δ’ ἄρα σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ’ οἶνον ἔχευε
δῶκε: Od. 3:53: οὕνεκα οἷ προτέρῃ δῶκε χρύσειον ἄλεισον·
δῶκε: Od. 3:63: δῶκε δὲ Τηλεμάχῳ καλὸν δέπας ἀμφικύπελλον·
δῶκε: Od. 4:128: ὃς Μενελάῳ δῶκε δύ’ ἀργυρέας ἀσαμίνθους,
δῶκε: Od. 4:209: ὡς νῦν Νέστορι δῶκε διαμπερὲς ἤματα πάντα
δῶκε: Od. 4:736: δμῶ’ ἐμόν, ὅν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ,
δῶκε: Od. 5:234: δῶκε μέν οἱ πέλεκυν μέγαν, ἄρμενον ἐν παλάμῃσι,
δῶκε: Od. 5:237: δῶκε δ’ ἔπειτα σκέπαρνον ἐΰξοον· ἦρχε δ’ ὁδοῖο
δῶκε: Od. 5:437: εἰ μὴ ἐπιφροσύνην δῶκε γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δῶκε: Od. 7:260: δάκρυσι δεύεσκον, τά μοι ἄμβροτα δῶκε Καλυψώ·
δῶκε: Od. 8:269: λάθρῃ· πολλὰ δὲ δῶκε, λέχος δ’ ᾔσχυνε καὶ εὐνὴν
δῶκε: Od. 9:158: βάλλομεν· αἶψα δὲ δῶκε θεὸς μενοεικέα θήρην.
δῶκε: Od. 9:197: ἡδέος, ὅν μοι δῶκε Μάρων, Εὐάνθεος υἱός,
δῶκε: Od. 9:203: δῶκε δέ μοι κρητῆρα πανάργυρον, αὐτὰρ ἔπειτα
δῶκε: Od. 10:19: δῶκε δέ μ’ ἐκδείρας ἀσκὸν βοὸς ἐννεώροιο,
δῶκε: Od. 10:43: καὶ νῦν οἱ τά γε δῶκε χαριζόμενος φιλότητι
δῶκε: Od. 13:437: ψιλόν· δῶκε δέ οἱ σκῆπτρον καὶ ἀεικέα πήρην,
δῶκε: Od. 14:112: καί οἱ πλησάμενος δῶκε σκύφος, ᾧ περ ἔπινεν,
δῶκε: Od. 19:238: ἦ τις ἑταίρων δῶκε θοῆς ἐπὶ νηὸς ἰόντι
δῶκε: Od. 20:70: Ἥρη δ’ αὐτῇσιν περὶ πασέων δῶκε γυναικῶν
δῶκε: Od. 21:13: δῶρα τά οἱ ξεῖνος Λακεδαίμονι δῶκε τυχήσας
δῶκε: Od. 21:31: τὰς ἐρέων Ὀδυσῆϊ συνήντετο, δῶκε δὲ τόξον,
δῶκε: Od. 23:228: Ἀκτορίς, ἥν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ,
δῶκε: Od. 24:73: οἴνῳ ἐν ἀκρήτῳ καὶ ἀλείφατι. δῶκε δὲ μήτηρ
δῶκεν: Il. 2:104: Ἑρμείας δὲ ἄναξ δῶκεν Πέλοπι πληξίππῳ,
δῶκεν: Il. 2:612: αὐτὸς γάρ σφιν δῶκεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
δῶκεν: Il. 5:26: δῶκεν ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας.
δῶκεν: Il. 5:272: τὼ δὲ δύ’ Αἰνείᾳ δῶκεν μήστωρε φόβοιο.
δῶκεν: Il. 7:154: καὶ μαχόμην οἱ ἐγώ, δῶκεν δέ μοι εὖχος Ἀθήνη.
δῶκεν: Il. 7:471: δῶκεν Ἰησονίδης ἀγέμεν μέθυ χίλια μέτρα.
δῶκεν: Il. 9:39: ἀλκὴν δ’ οὔ τοι δῶκεν, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
δῶκεν: Il. 10:270: αὐτὰρ ὃ Μηριόνῃ δῶκεν ᾧ παιδὶ φορῆναι·
δῶκεν: Il. 11:244: πρῶθ’ ἑκατὸν βοῦς δῶκεν, ἔπειτα δὲ χίλι’ ὑπέστη
δῶκεν: Il. 16:799: ῥύετ’ Ἀχιλλῆος· τότε δὲ Ζεὺς Ἕκτορι δῶκεν
δῶκεν: Il. 17:698: βῆ δὲ θέειν, τὰ δὲ τεύχε’ ἀμύμονι δῶκεν ἑταίρῳ
δῶκεν: Il. 22:404: δῶκεν ἀεικίσσασθαι ἑῇ ἐν πατρίδι γαίῃ.
δῶκεν: Il. 23:612: Ἦ ῥα, καὶ Ἀντιλόχοιο Νοήμονι δῶκεν ἑταίρῳ
δῶκεν: Il. 23:616: ἀμφίθετος φιάλη· τὴν Νέστορι δῶκεν Ἀχιλλεὺς
δῶκεν: Il. 23:684: δῶκεν ἱμάντας ἐϋτμήτους βοὸς ἀγραύλοιο.
δῶκεν: Il. 23:824: αὐτὰρ Τυδεΐδῃ δῶκεν μέγα φάσγανον ἥρως
δῶκεν: Il. 24:594: πατρὶ φίλῳ, ἐπεὶ οὔ μοι ἀεικέα δῶκεν ἄποινα.
δῶκεν: Od. 1:263: δῶκεν, ἐπεί ῥα θεοὺς νεμεσίζετο αἰὲν ἐόντας,
δῶκεν: Od. 1:264: ἀλλὰ πατήρ οἱ δῶκεν ἐμός· φιλέεσκε γὰρ αἰνῶς· -
δῶκεν: Od. 2:116: τὰ φρονέουσ’ ἀνὰ θυμόν, ἅ οἱ περὶ δῶκεν Ἀθήνη,
δῶκεν: Od. 3:490: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἄεσαν, ὁ δ’ ἄρα ξεινήϊα δῶκεν.
δῶκεν: Od. 5:408: “ὤ μοι, ἐπεὶ δὴ γαῖαν ἀελπέα δῶκεν ἰδέσθαι
δῶκεν: Od. 6:79: δῶκεν δὲ χρυσέῃ ἐν ληκύθῳ ὑγρὸν ἔλαιον,
δῶκεν: Od. 7:110: ἱστὸν τεχνῆσσαι· περὶ γάρ σφισι δῶκεν Ἀθήνη
δῶκεν: Od. 7:295: ἥ μοι σῖτον δῶκεν ἅλις ἠδ’ αἴθοπα οἶνον
δῶκεν: Od. 8:44: Δημόδοκον· τῷ γάρ ῥα θεὸς περὶ δῶκεν ἀοιδὴν
δῶκέν: Od. 10:237: αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον, αὐτίκ’ ἔπειτα
δῶκέν: Od. 10:318: αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον οὐδέ μ’ ἔθελξε,
δῶμ’: Il. 15:251: καὶ δὴ ἔγωγ’ ἐφάμην νέκυας καὶ δῶμ’ Ἀΐδαο
δῶμ’: Od. 4:715: ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κατὰ δῶμ’ Ὀδυσῆος.
δῶμ’: Od. 12:21: “σχέτλιοι, οἳ ζώοντες ὑπήλθετε δῶμ’ Ἀΐδαο,
δῶμα: Il. 1:533: Ζεὺς δὲ ἑὸν πρὸς δῶμα· θεοὶ δ’ ἅμα πάντες ἀνέσταν
δῶμα: Il. 1:570: ὄχθησαν δ’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοὶ Οὐρανίωνες·
δῶμα: Il. 1:607: ἧχι ἑκάστῳ δῶμα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις
δῶμα: Il. 4:386: δαινυμένους κατὰ δῶμα βίης Ἐτεοκληείης.
δῶμα: Il. 5:213: πατρίδ’ ἐμὴν ἄλοχόν τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα,
δῶμα: Il. 5:398: αὐτὰρ ὃ βῆ πρὸς δῶμα Διὸς καὶ μακρὸν Ὄλυμπον
δῶμα: Il. 5:907: Αἳ δ’ αὖτις πρὸς δῶμα Διὸς μεγάλοιο νέοντο
δῶμα: Il. 6:316: οἵ οἱ ἐποίησαν θάλαμον καὶ δῶμα καὶ αὐλὴν
δῶμα: Il. 14:121: Ἀδρήστοιο δ’ ἔγημε θυγατρῶν, ναῖε δὲ δῶμα
δῶμα: Il. 14:224: Ἣ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη,
δῶμα: Il. 14:257: ῥιπτάζων κατὰ δῶμα θεούς, ἐμὲ δ’ ἔξοχα πάντων
δῶμα: Il. 14:310: οἴχωμαι πρὸς δῶμα βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο.
δῶμα: Il. 14:334: πεφράδοι; οὐκ ἂν ἔγωγε τεὸν πρὸς δῶμα νεοίμην
δῶμα: Il. 15:101: ὄχθησαν δ’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοί· ἣ δ’ ἐγέλασσε
δῶμα: Il. 18:377: ἠδ’ αὖτις πρὸς δῶμα νεοίατο θαῦμα ἰδέσθαι.
δῶμα: Il. 19:333: κτῆσιν ἐμὴν δμῶάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα.
δῶμα: Il. 20:6: φοιτήσασα κέλευσε Διὸς πρὸς δῶμα νέεσθαι.
δῶμα: Il. 20:10: ἐλθόντες δ’ ἐς δῶμα Διὸς νεφεληγερέταο
δῶμα: Il. 21:44: ἔνθεν ὑπεκπροφυγὼν πατρώϊον ἵκετο δῶμα.
δῶμα: Il. 22:442: κέκλετο δ’ ἀμφιπόλοισιν ἐϋπλοκάμοις κατὰ δῶμα
δῶμα: Il. 22:478: ἀμφότεροι, σὺ μὲν ἐν Τροίῃ Πριάμου κατὰ δῶμα,
δῶμα: Od. 1:228: δαίνυσθαι κατὰ δῶμα. νεμεσσήσαιτό κεν ἀνὴρ
δῶμα: Od. 2:247: δαινυμένους κατὰ δῶμα ἑὸν μνηστῆρας ἀγαυοὺς
δῶμα: Od. 2:298: βῆ δ’ ἴμεναι πρὸς δῶμα, φίλον τετιημένος ἦτορ,
δῶμα: Od. 3:368: οὐδ’ ὀλίγον· σὺ δὲ τοῦτον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα,
δῶμα: Od. 3:488: ἐς Φηρὰς δ’ ἵκοντο Διοκλῆος ποτὶ δῶμα,
δῶμα: Od. 4:15: ὣς οἱ μὲν δαίνυντο καθ’ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα
δῶμα: Od. 4:44: θαύμαζον κατὰ δῶμα διοτρεφέος βασιλῆος·
δῶμα: Od. 4:46: δῶμα καθ’ ὑψερεφὲς Μενελάου κυδαλίμοιο.
δῶμα: Od. 5:208: ἐνθάδε κ’ αὖθι μένων σὺν ἐμοὶ τόδε δῶμα φυλάσσοις
δῶμα: Od. 5:242: ἡ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Καλυψώ, δῖα θεάων,
δῶμα: Od. 6:13: τοῦ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
δῶμα: Od. 6:256: πατρὸς ἐμοῦ πρὸς δῶμα δαΐφρονος, ἔνθα σέ φημι
δῶμα: Od. 7:85: δῶμα καθ’ ὑψερεφὲς μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο.
δῶμα: Od. 7:93: δῶμα φυλασσέμεναι μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο,
δῶμα: Od. 7:103: πεντήκοντα δέ οἱ δμῳαὶ κατὰ δῶμα γυναῖκες
δῶμα: Od. 7:139: αὐτὰρ ὁ βῆ διὰ δῶμα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
δῶμα: Od. 7:225: κτῆσιν ἐμὴν δμῶάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα.”
δῶμα: Od. 7:320: πατρίδα σὴν καὶ δῶμα, καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστίν,
δῶμα: Od. 8:13: ὃς νέον Ἀλκινόοιο δαΐφρονος ἵκετο δῶμα
δῶμα: Od. 8:56: βάν ῥ’ ἴμεν Ἀλκινόοιο δαΐφρονος ἐς μέγα δῶμα.
δῶμα: Od. 8:287: βῆ δ’ ἴμεναι πρὸς δῶμα περικλυτοῦ Ἡφαίστοιο,
δῶμα: Od. 8:303: βῆ δ’ ἴμεναι πρὸς δῶμα, φίλον τετιημένος ἦτορ·
δῶμα: Od. 8:452: ἐπεὶ δὴ λίπε δῶμα Καλυψοῦς ἠϋκόμοιο·
δῶμα: Od. 10:10: κνισῆεν δέ τε δῶμα περιστεναχίζεται αὐλῇ,
δῶμα: Od. 10:62: ἐλθόντες δ’ ἐς δῶμα παρὰ σταθμοῖσιν ἐπ’ οὐδοῦ
δῶμα: Od. 10:66: πατρίδα σὴν καὶ δῶμα, καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστίν.”
δῶμα: Od. 10:276: Κίρκης ἵξεσθαι πολυφαρμάκου ἐς μέγα δῶμα,
δῶμα: Od. 10:278: ἐρχομένῳ πρὸς δῶμα, νεηνίῃ ἀνδρὶ ἐοικώς,
δῶμα: Od. 10:349: τέσσαρες, αἵ οἱ δῶμα κάτα δρήστειραι ἔασι.
δῶμα: Od. 10:398: πᾶσιν δ’ ἱμερόεις ὑπέδυ γόος, ἀμφὶ δὲ δῶμα
δῶμα: Od. 10:434: οἵ κέν οἱ μέγα δῶμα φυλάσσοιμεν καὶ ἀνάγκῃ,
δῶμα: Od. 10:454: κλαῖον ὀδυρόμενοι, περὶ δὲ στεναχίζετο δῶμα.
δῶμα: Od. 11:251: νῦν δ’ ἔρχευ πρὸς δῶμα καὶ ἴσχεο μηδ’ ὀνομήνῃς·
δῶμα: Od. 14:395: εἰ μέν κεν νοστήσῃ ἄναξ τεὸς ἐς τόδε δῶμα,
δῶμα: Od. 15:133: τοὺς δ’ ἦγε πρὸς δῶμα κάρη ξανθὸς Μενέλαος.
δῶμα: Od. 15:186: ἐς φηρὰς δ’ ἵκοντο Διοκλῆος ποτὶ δῶμα,
δῶμα: Od. 15:241: ἔνθα δ’ ἔγημε γυναῖκα καὶ ὑψερεφὲς θέτο δῶμα,
δῶμα: Od. 15:442: ἤ που ἐπὶ κρήνῃ· μή τις ποτὶ δῶμα γέροντι
δῶμα: Od. 16:74: ἢ αὐτοῦ παρ’ ἐμοί τε μένῃ καὶ δῶμα κομίζῃ,
δῶμα: Od. 16:78: ἀλλ’ ἦ τοι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα,
δῶμα: Od. 16:276: ἤν περ καὶ διὰ δῶμα ποδῶν ἕλκωσι θύραζε
δῶμα: Od. 17:75: “Τηλέμαχ’, αἶψ’ ὄτρυνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα γυναῖκας,
δῶμα: Od. 17:105: πρὶν ἐλθεῖν μνηστῆρας ἀγήνορας ἐς τόδε δῶμα,
δῶμα: Od. 17:329: ἐρχόμενον κατὰ δῶμα συβώτην, ὦκα δ’ ἔπειτα
δῶμα: Od. 17:501: ξεῖνός τις δύστηνος ἀλητεύει κατὰ δῶμα
δῶμα: Od. 17:541: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ μέγ’ ἔπταρεν, ἀμφὶ δὲ δῶμα
δῶμα: Od. 17:566: καὶ γὰρ νῦν, ὅτε μ’ οὗτος ἀνὴρ κατὰ δῶμα κιόντα
δῶμα: Od. 17:578: αἰδεῖται κατὰ δῶμα; κακὸς δ’ αἰδοῖος ἀλήτης.”
δῶμα: Od. 18:37: οἵην τερπωλὴν θεὸς ἤγαγεν ἐς τόδε δῶμα·
δῶμα: Od. 18:153: αὐτὰρ ὁ βῆ κατὰ δῶμα φίλον τετιημένος ἦτορ,
δῶμα: Od. 18:270: γήμασθ’ ᾧ κ’ ἐθέλῃσθα, τεὸν κατὰ δῶμα λιποῦσα.”
δῶμα: Od. 18:341: βὰν δ’ ἴμεναι διὰ δῶμα, λύθεν δ’ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης
δῶμα: Od. 18:421: Τηλεμάχῳ μελέμεν· τοῦ γὰρ φίλον ἵκετο δῶμα.”
δῶμα: Od. 19:345: τάων, αἵ τοι δῶμα κάτα δρήστειραι ἔασιν,
δῶμα: Od. 19:351: ξείνων τηλεδαπῶν φιλίων ἐμὸν ἵκετο δῶμα,
δῶμα: Od. 19:410: ὁππότ’ ἂν ἡβήσας μητρώϊον ἐς μέγα δῶμα
δῶμα: Od. 19:526: κτῆσιν ἐμήν, δμῳάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα,
δῶμα: Od. 19:531: γήμασθ’ οὔ μ’ εἴα πόσιος κατὰ δῶμα λιποῦσαν·
δῶμα: Od. 19:579: τῷ κεν ἅμ’ ἑσποίμην, νοσφισσαμένη τόδε δῶμα
δῶμα: Od. 20:149: “ἄγρειθ’, αἱ μὲν δῶμα κορήσατε ποιπνύσασαι
δῶμα: Od. 20:178: “ξεῖν’, ἔτι καὶ νῦν ἐνθάδ’ ἀνιήσεις κατὰ δῶμα
δῶμα: Od. 20:192: ἡμέτερον πρὸς δῶμα; τέων δ’ ἒξ εὔχεται εἶναι
δῶμα: Od. 20:332: εἰ νόστησ’ Ὀδυσεὺς καὶ ὑπότροπος ἵκετο δῶμα·
δῶμα: Od. 20:337: ἔσθων καὶ πίνων, ἡ δ’ ἄλλου δῶμα κομίζῃ.”
δῶμα: Od. 20:369: μνηστήρων, οἳ δῶμα κατ’ ἀντιθέου Ὀδυσῆος
δῶμα: Od. 21:68: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, οἳ τόδε δῶμα
δῶμα: Od. 21:77: τῷ κεν ἅμ’ ἑσποίμην, νοσφισσαμένη τόδε δῶμα
δῶμα: Od. 21:104: ἄλλῳ ἅμ’ ἕψεσθαι νοσφισσαμένη τόδε δῶμα·
δῶμα: Od. 21:378: Τηλεμάχῳ· τὰ δὲ τόξα φέρων ἀνὰ δῶμα συβώτης
δῶμα: Od. 22:23: ἐκ δὲ θρόνων ἀνόρουσαν ὀρινθέντες κατὰ δῶμα,
δῶμα: Od. 22:307: ὣς ἄρα τοὶ μνηστῆρας ἐπεσσύμενοι κατὰ δῶμα
δῶμα: Od. 22:360: ἠὲ σοὶ ἀντεβόλησεν ὀρινομένῳ κατὰ δῶμα.”
δῶμα: Od. 22:377: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ κατὰ δῶμα πονήσομαι ὅττεό με χρή.”
δῶμα: Od. 22:484: πάσας δ’ ὄτρυνον δμῳὰς κατὰ δῶμα νέεσθαι.”
δῶμα: Od. 22:494: εὖ διεθείωσεν μέγαρον καὶ δῶμα καὶ αὐλήν.
δῶμα: Od. 23:50: ἁθρόοι, αὐτὰρ ὁ δῶμα θεειοῦται περικαλλές,
δῶμα: Od. 23:146: τοῖσιν δὲ μέγα δῶμα περιστεναχίζετο ποσσὶν
δῶμα: Od. 23:151: εἴρυσθαι μέγα δῶμα διαμπερές, εἷος ἵκοιτο.”
δῶμα: Od. 24:268: ξείνων τηλεδαπῶν φιλίων ἐμὸν ἵκετο δῶμα·
δώμαθ’: Il. 15:58: παυσάμενον πολέμοιο τὰ ἃ πρὸς δώμαθ’ ἱκέσθαι,
δώμαθ’: Od. 2:258: οἱ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὰ πρὸς δώμαθ’ ἕκαστος,
δώμαθ’: Od. 3:355: ξείνους ξεινίζειν, ὅς τίς κ’ ἐμὰ δώμαθ’ ἵκηται.”
δώμαθ’: Od. 3:388: ἀλλ’ ὅτε δώμαθ’ ἵκοντο ἀγακλυτὰ τοῖο ἄνακτος,
δώμαθ’: Od. 6:50: βῆ δ’ ἴμεναι διὰ δώμαθ’, ἵν’ ἀγγείλειε τοκεῦσι,
δώμαθ’: Od. 7:3: ἡ δ’ ὅτε δὴ οὗ πατρὸς ἀγακλυτὰ δώμαθ’ ἵκανε,
δώμαθ’: Od. 7:46: ἀλλ’ ὅτε δὴ βασιλῆος ἀγακλυτὰ δώμαθ’ ἵκοντο,
δώμαθ’: Od. 8:32: οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος, ὅτις κ’ ἐμὰ δώμαθ’ ἵκηται,
δώμαθ’: Od. 14:153: αὐτίκ’, ἐπεί κεν κεῖνος ἰὼν τὰ ἃ δώμαθ’ ἵκηται·
δώμαθ’: Od. 15:216: ἂψ Πυλίων εἰς ἄστυ, θοῶς δ’ ἄρα δώμαθ’ ἵκανε.
δώμαθ’: Od. 15:238: ἠγάγετο πρὸς δώμαθ’· ὁ δ’ ἄλλων ἵκετο δῆμον,
δώμαθ’: Od. 15:388: τοῦδ’ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ’, ὁ δ’ ἄξιον ὦνον ἔδωκε.”
δώμαθ’: Od. 15:429: τοῦδ’ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ’· ὁ δ’ ἄξιον ὦνον ἔδωκε.”
δώμαθ’: Od. 15:447: ἀγγελίη μοι ἔπειτα θοῶς πρὸς δώμαθ’ ἱκέσθω·
δώμαθ’: Od. 15:509: “πῇ γὰρ ἐγώ, φίλε τέκνον, ἴω; τεῦ δώμαθ’ ἵκωμαι
δώμαθ’: Od. 17:175: ἔρχεσθε πρὸς δώμαθ’, ἵν’ ἐντυνώμεθα δαῖτα·
δώμαθ’: Od. 18:314: ἔρχεσθε πρὸς δώμαθ’, ἵν’ αἰδοίη βασίλεια·
δώμαθ’: Od. 18:428: βάν ῥ’ ἴμεναι κείοντες ἑὰ πρὸς δώμαθ’ ἕκαστος.
δώμαθ’: Od. 19:371: ξείνων τηλεδαπῶν, ὅτε τευ κλυτὰ δώμαθ’ ἵκοιτο,
δώμαθ’: Od. 20:295: ξείνους Τηλεμάχου, ὅς κεν τάδε δώμαθ’ ἵκηται.
δώμαθ’: Od. 21:313: ξείνους Τηλεμάχου, ὅς κεν τάδε δώμαθ’ ἵκηται.
δώμαθ’: Od. 22:22: μνηστῆρες κατὰ δώμαθ’, ὅπως ἴδον ἄνδρα πεσόντα,
δώμαθ’: Od. 24:188: οὐ γάρ πω ἴσασι φίλοι κατὰ δώμαθ’ ἑκάστου,
δώμασ’: Il. 6:221: καί μιν ἐγὼ κατέλειπον ἰὼν ἐν δώμασ’ ἐμοῖσι.
δώμασι: Od. 1:402: κτήματα δ’ αὐτὸς ἔχοις καὶ δώμασι σοῖσιν ἀνάσσοις.
δώμασι: Od. 4:97: ὧν ὄφελον τριτάτην περ ἔχων ἐν δώμασι μοῖραν
δώμασι: Od. 5:6: μνησαμένη· μέλε γάρ οἱ ἐὼν ἐν δώμασι νύμφης·
δώμασι: Od. 10:426: ὄφρα ἴδηθ’ ἑτάρους ἱεροῖσ’ ἐν δώμασι Κίρκης
δώμασι: Od. 10:449: τόφρα δὲ τοὺς ἄλλους ἑτάρους ἐν δώμασι Κίρκη
δώμασι: Od. 10:554: ὅς μοι ἄνευθ’ ἑτάρων ἱεροῖσ’ ἐν δώμασι Κίρκης,
δώμασι: Od. 15:542: καὶ νῦν μοι τὸν ξεῖνον ἄγων ἐν δώμασι σοῖσιν
δώμασιν: Il. 23:89: ἔνθά με δεξάμενος ἐν δώμασιν ἱππότα Πηλεὺς
δώμασιν: Il. 24:281: Τὼ μὲν ζευγνύσθην ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσι
δώμασιν: Il. 24:803: δώμασιν ἐν Πριάμοιο διοτρεφέος βασιλῆος.
δώμασιν: Od. 21:33: κάλλιπ’ ἀποθνῄσκων ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσι.
δώματ’: Il. 1:18: ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
δώματ’: Il. 1:222: δώματ’ ἐς αἰγιόχοιο Διὸς μετὰ δαίμονας ἄλλους.
δώματ’: Il. 2:13: Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
δώματ’: Il. 2:30: Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
δώματ’: Il. 2:67: Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
δώματ’: Il. 2:484: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι·
δώματ’: Il. 2:854: ἀμφί τε Παρθένιον ποταμὸν κλυτὰ δώματ’ ἔναιον
δώματ’: Il. 5:383: πολλοὶ γὰρ δὴ τλῆμεν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
δώματ’: Il. 6:313: Ἕκτωρ δὲ πρὸς δώματ’ Ἀλεξάνδροιο βεβήκει
δώματ’: Il. 11:218: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι
δώματ’: Il. 14:507: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι
δώματ’: Il. 15:115: μὴ νῦν μοι νεμεσήσετ’ Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
δώματ’: Il. 16:112: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι,
δώματ’: Il. 16:190: ἠγάγετο πρὸς δώματ’, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα,
δώματ’: Il. 24:166: θυγατέρες δ’ ἀνὰ δώματ’ ἰδὲ νυοὶ ὠδύροντο
δώματ’: Il. 24:512: Πάτροκλον· τῶν δὲ στοναχὴ κατὰ δώματ’ ὀρώρει.
δώματ’: Od. 2:259: μνηστῆρες δ’ ἐς δώματ’ ἴσαν θείου Ὀδυσῆος.
δώματ’: Od. 2:288: ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς δώματ’ ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει,
δώματ’: Od. 2:381: Τηλέμαχος δ’ ἐς δώματ’ ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει.
δώματ’: Od. 2:394: βῆ ῥ’ ἴμεναι πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο·
δώματ’: Od. 3:377: οὐ μὲν γάρ τις ὅδ’ ἄλλος Ὀλύμπια δώματ’ ἐχόντων,
δώματ’: Od. 3:428: δμῳῇσιν κατὰ δώματ’ ἀγακλυτὰ δαῖτα πένεσθαι,
δώματ’: Od. 4:2: πρὸς δ’ ἄρα δώματ’ ἔλων Μενελάου κυδαλίμοιο.
δώματ’: Od. 4:174: καί κέ οἱ Ἄργεϊ νάσσα πόλιν καὶ δώματ’ ἔτευξα,
δώματ’: Od. 4:621: δαιτυμόνες δ’ ἐς δώματ’ ἴσαν θείου βασιλῆος.
δώματ’: Od. 4:720: πᾶσαι, ὅσαι κατὰ δώματ’ ἔσαν νέαι ἠδὲ παλαιαί.
δώματ’: Od. 4:799: πέμπε δέ μιν πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο,
δώματ’: Od. 5:381: ἵκετο δ’ εἰς Αἰγάς, ὅθι οἱ κλυτὰ δώματ’ ἔασιν.
δώματ’: Od. 6:297: αὐτὰρ ἐπὴν ἥμεας ἔλπῃ ποτὶ δώματ’ ἀφῖχθαι,
δώματ’: Od. 7:82: Ἀλκινόου πρὸς δώματ’ ἴε κλυτά· πολλὰ δέ οἱ κῆρ
δώματ’: Od. 9:7: δαιτυμόνες δ’ ἀνὰ δώματ’ ἀκουάζωνται ἀοιδοῦ
δώματ’: Od. 10:546: αὐτὰρ ἐγὼ διὰ δώματ’ ἰὼν ὤτρυνον ἑταίρους
δώματ’: Od. 15:313: καί κ’ ἐλθὼν πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο
δώματ’: Od. 15:489: Ζεύς, ἐπεὶ ἀνδρὸς δώματ’ ἀφίκεο πολλὰ μογήσας
δώματ’: Od. 17:230: αἴ κ’ ἔλθῃ πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο,
δώματ’: Od. 17:336: ἀγχίμολον δὲ μετ’ αὐτὸν ἐδύσετο δώματ’ Ὀδυσσεύς,
δώματ’: Od. 17:402: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.
δώματ’: Od. 17:479: μή σε νέοι διὰ δώματ’ ἐρύσσωσ’, οἷ’ ἀγορεύεις,
δώματ’: Od. 17:531: ἢ αὐτοῦ κατὰ δώματ’, ἐπεί σφισι θυμὸς ἐΰφρων.
δώματ’: Od. 18:417: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.
δώματ’: Od. 19:194: τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ’ ἄγων ἐῢ ἐξείνισσα,
δώματ’: Od. 20:79: ὣς ἔμ’ ἀϊστώσειαν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες,
δώματ’: Od. 20:159: αἱ δ’ αὐτοῦ κατὰ δώματ’ ἐπισταμένως πονέοντο.
δώματ’: Od. 20:248: ἐλθόντες δ’ ἐς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο
δώματ’: Od. 20:298: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.”
δώματ’: Od. 20:325: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.
δώματ’: Od. 20:331: μνηστῆρας κατὰ δώματ’, ἐπεὶ τόδε κέρδιον ἦεν,
δώματ’: Od. 21:372: αἲ γὰρ πάντων τόσσον, ὅσοι κατὰ δώματ’ ἔασι,
δώματ’: Od. 23:167: κῆρ ἀτέραμνον ἔθηκαν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες·
δώματ’: Od. 24:183: αὐτίκα γὰρ κατὰ δώματ’ ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ
δώματ’: Od. 24:271: τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ’ ἄγων ἐῢ ἐξείνισσα,
δώματα: Il. 1:600: ὡς ἴδον Ἥφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα.
δώματα: Il. 11:77: δώματα καλὰ τέτυκτο κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο.
δώματα: Il. 13:21: Αἰγάς, ἔνθα δέ οἱ κλυτὰ δώματα βένθεσι λίμνης
δώματα: Il. 18:141: ὀψόμεναί τε γέρονθ’ ἅλιον καὶ δώματα πατρός,
δώματα: Il. 24:719: οἳ δ’ ἐπεὶ εἰσάγαγον κλυτὰ δώματα, τὸν μὲν ἔπειτα
δώματα: Od. 1:51: νῆσος δενδρήεσσα, θεὰ δ’ ἐν δώματα ναίει,
δώματα: Od. 1:116: μνηστήρων τῶν μὲν σκέδασιν κατὰ δώματα θείη,
δώματα: Od. 3:387: υἱάσι καὶ γαμβροῖσιν, ἑὰ πρὸς δώματα καλά.
δώματα: Od. 4:24: βῆ δ’ ἴμεν ἀγγελέων διὰ δώματα ποιμένι λαῶν,
δώματα: Od. 4:72: χαλκοῦ τε στεροπὴν κατὰ δώματα ἠχήεντα
δώματα: Od. 4:517: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅθι δώματα ναῖε Θυέστης
δώματα: Od. 4:528: βῆ δ’ ἴμεν ἀγγελέων πρὸς δώματα ποιμένι λαῶν.
δώματα: Od. 4:657: ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς δώματα πατρός,
δώματα: Od. 4:679: βῆ δ’ ἴμεν ἀγγελέων διὰ δώματα Πηνελοπείῃ·
δώματά: Od. 4:757: δώματά θ’ ὑψερεφέα καὶ ἀπόπροθι πίονας ἀγρούς.”
δώματα: Od. 4:811: πωλέ’, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀπόπροθι δώματα ναίεις·
δώματα: Od. 5:80: ἀθάνατοι, οὐδ’ εἴ τις ἀπόπροθι δώματα ναίει.
δώματα: Od. 6:296: ἄστυδε ἔλθωμεν καὶ ἱκώμεθα δώματα πατρός.
δώματα: Od. 6:299: δώματα πατρὸς ἐμοῦ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο.
δώματα: Od. 6:302: δώματα Φαιήκων, οἷος δόμος Ἀλκινόοιο
δώματα: Od. 7:102: φαίνοντες νύκτας κατὰ δώματα δαιτυμόνεσσι.
δώματα: Od. 8:41: σκηπτοῦχοι βασιλῆες ἐμὰ πρὸς δώματα καλὰ
δώματα: Od. 8:517: αὐτὰρ Ὀδυσσῆα προτὶ δώματα Δηϊφόβοιο
δώματα: Od. 9:18: ὑμῖν ξεῖνος ἔω καὶ ἀπόπροθι δώματα ναίων.
δώματα: Od. 10:13: καὶ μὲν τῶν ἱκόμεσθα πόλιν καὶ δώματα καλά.
δώματα: Od. 10:60: βῆν εἰς Αἰόλοο κλυτὰ δώματα· τὸν δ’ ἐκίχανον
δώματα: Od. 10:112: οἱ δ’ ἐπεὶ εἰσῆλθον κλυτὰ δώματα, τὴν δὲ γυναῖκα
δώματα: Od. 10:210: εὗρον δ’ ἐν βήσσῃσι τετυγμένα δώματα Κίρκης
δώματα: Od. 10:252: εὕρομεν ἐν βήσσῃσι τετυγμένα δώματα καλὰ
δώματα: Od. 10:287: τῆ, τόδε φάρμακον ἐσθλὸν ἔχων ἐς δώματα Κίρκης
δώματα: Od. 10:308: νῆσον ἀν’ ὑλήεσσαν, ἐγὼ δ’ ἐς δώματα Κίρκης
δώματα: Od. 10:445: ἡμῖν δ’ ἡγεμόνευ’ ἱερὰ πρὸς δώματα Κίρκης.”
δώματα: Od. 12:9: δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάρους προΐην ἐς δώματα Κίρκης
δώματα: Od. 14:319: χειρὸς ἀναστήσας, ὄφρ’ ἵκετο δώματα πατρός·
δώματα: Od. 15:227: ἀφνειὸς Πυλίοισι μέγ’ ἔξοχα δώματα ναίων·
δώματα: Od. 15:454: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πρὸς δώματα καλά·
δώματα: Od. 15:459: ἤλυθ’ ἀνὴρ πολύϊδρις ἐμοῦ πρὸς δώματα πατρὸς
δώματα: Od. 16:109: ῥυστάζοντας ἀεικελίως κατὰ δώματα καλά,
δώματα: Od. 17:83: δὴ τότε μοι χαίροντι φέρειν πρὸς δώματα χαίρων.”
δώματα: Od. 17:264: “Εὔμαι’, ἦ μάλα δὴ τάδε δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος·
δώματα: Od. 19:458: ἔσχεθον, αἶψα δ’ ἵκοντο φίλου πρὸς δώματα πατρός.
δώματα: Od. 20:122: αἱ δ’ ἄλλαι δμῳαὶ κατὰ δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος
δώματα: Od. 20:225: ἀνδρῶν μνηστήρων σκέδασιν κατὰ δώματα θείη.”
δώματα: Od. 20:319: ῥυστάζοντας ἀεικελίως κατὰ δώματα καλά.”
δώματα: Od. 21:115: οὔ κέ μοι ἀχνυμένῳ τάδε δώματα πότνια μήτηρ
δώματα: Od. 21:234: ἀλλὰ σύ, δῖ’ Εὔμαιε, φέρων ἀνὰ δώματα τόξον
δώματα: Od. 22:495: γρηῢς δ’ αὖτ’ ἀπέβη διὰ δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος
δώματα: Od. 24:150: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅθι δώματα ναῖε συβώτης.
δώματα: Od. 24:304: εἰμὶ μὲν ἐξ Ἀλύβαντος, ὅθι κλυτὰ δώματα ναίω,
δώματα: Od. 24:361: ὣς ἄρα φωνήσαντε βάτην πρὸς δώματα καλά.
δώματος: Il. 6:390: Ἦ ῥα γυνὴ ταμίη, ὃ δ’ ἀπέσσυτο δώματος Ἕκτωρ
δώματος: Il. 15:143: Ἥρη δ’ Ἀπόλλωνα καλέσσατο δώματος ἐκτὸς
δώματος: Il. 16:213: δώματος ὑψηλοῖο βίας ἀνέμων ἀλεείνων,
δώματος: Il. 23:713: δώματος ὑψηλοῖο βίας ἀνέμων ἀλεείνων.
δώματος: Od. 7:135: καρπαλίμως ὑπὲρ οὐδὸν ἐβήσετο δώματος εἴσω.
δώματος: Od. 8:290: ἐρχομένη κατ’ ἄρ’ ἕζεθ’· ὁ δ’ εἴσω δώματος ᾔει
δώματος: Od. 15:109: βὰν δ’ ἰέναι προτέρω διὰ δώματος, εἷος ἵκοντο
δώματος: Od. 18:336: δώματος ἐκπέμψῃσι φορύξας αἵματι πολλῷ.”
δῶμεν: Il. 23:537: ἀλλ’ ἄγε δή οἱ δῶμεν ἀέθλιον ὡς ἐπιεικὲς
δῶμεν: Od. 8:389: ἀλλ’ ἄγε οἱ δῶμεν ξεινήϊον, ὡς ἐπιεικές.
δῶμεν: Od. 13:13: ἀλλ’ ἄγε οἱ δῶμεν τρίποδα μέγαν ἠδὲ λέβητα
δώομεν: Il. 7:299: δῶρα δ’ ἄγ’ ἀλλήλοισι περικλυτὰ δώομεν ἄμφω,
δώομεν: Il. 7:351: δώομεν Ἀτρεΐδῃσιν ἄγειν· νῦν δ’ ὅρκια πιστὰ
δώομεν: Od. 16:184: ἀλλ’ ἵληθ’, ἵνα τοι κεχαρισμένα δώομεν ἱρὰ
δῶρ’: Il. 1:230: δῶρ’ ἀποαιρεῖσθαι ὅς τις σέθεν ἀντίον εἴπῃ·
δῶρ’: Il. 3:54: οὐκ ἄν τοι χραίσμῃ κίθαρις τά τε δῶρ’ Ἀφροδίτης
δῶρ’: Il. 3:64: μή μοι δῶρ’ ἐρατὰ πρόφερε χρυσέης Ἀφροδίτης·
δῶρ’: Il. 8:203: οἳ δέ τοι εἰς Ἑλίκην τε καὶ Αἰγὰς δῶρ’ ἀνάγουσι
δῶρ’: Il. 9:121: ὑμῖν δ’ ἐν πάντεσσι περικλυτὰ δῶρ’ ὀνομήνω
δῶρ’: Il. 9:263: ὅσσά τοι ἐν κλισίῃσιν ὑπέσχετο δῶρ’ Ἀγαμέμνων·
δῶρ’: Il. 18:449: Ἀργείων, καὶ πολλὰ περικλυτὰ δῶρ’ ὀνόμαζον.
δῶρ’: Il. 23:297: δῶρ’, ἵνα μή οἱ ἕποιθ’ ὑπὸ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν,
δῶρ’: Il. 24:447: ἐς δ’ ἄγαγε Πρίαμόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ’ ἐπ’ ἀπήνης.
δῶρ’: Od. 13:12: δῶρ’, ὅσα Φαιήκων βουληφόροι ἐνθάδ’ ἔνεικαν·
δῶρ’: Od. 17:76: ὥς τοι δῶρ’ ἀποπέμψω, ἅ τοι Μενέλαος ἔδωκε.”
δῶρα: Il. 1:213: καί ποτέ τοι τρὶς τόσσα παρέσσεται ἀγλαὰ δῶρα
δῶρα: Il. 1:390: ἐς Χρύσην πέμπουσιν, ἄγουσι δὲ δῶρα ἄνακτι·
δῶρα: Il. 3:65: οὔ τοι ἀπόβλητ’ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα
δῶρα: Il. 4:97: τοῦ κεν δὴ πάμπρωτα παρ’ ἀγλαὰ δῶρα φέροιο,
δῶρα: Il. 7:299: δῶρα δ’ ἄγ’ ἀλλήλοισι περικλυτὰ δώομεν ἄμφω,
δῶρα: Il. 9:164: δῶρα μὲν οὐκέτ’ ὀνοστὰ διδοῖς Ἀχιλῆϊ ἄνακτι·
δῶρα: Il. 9:261: ἄξια δῶρα δίδωσι μεταλήξαντι χόλοιο.
δῶρα: Il. 9:301: αὐτὸς καὶ τοῦ δῶρα, σὺ δ’ ἄλλους περ Παναχαιοὺς
δῶρα: Il. 9:378: ἐχθρὰ δέ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ.
δῶρα: Il. 9:511: εἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα φέροι τὰ δ’ ὄπισθ’ ὀνομάζοι
δῶρα: Il. 9:594: εἴξας ᾧ θυμῷ· τῷ δ’ οὐκέτι δῶρα τέλεσσαν
δῶρα: Il. 9:675: πιμπλάνεται μένεος, σὲ δ’ ἀναίνεται ἠδὲ σὰ δῶρα.
δῶρα: Il. 9:695: μυρία δῶρα διδούς· ὃ δ’ ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἄλλως·
δῶρα: Il. 11:124: χρυσὸν Ἀλεξάνδροιο δεδεγμένος ἀγλαὰ δῶρα
δῶρα: Il. 14:238: δῶρα δέ τοι δώσω καλὸν θρόνον ἄφθιτον αἰεὶ
δῶρα: Il. 16:86: ἂψ ἀπονάσσωσιν, ποτὶ δ’ ἀγλαὰ δῶρα πόρωσιν.
δῶρα: Il. 16:381: ἄμβροτοι, οὓς Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα,
δῶρα: Il. 16:867: ἄμβροτοι, οὓς Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα.
δῶρα: Il. 18:84: καλά· τὰ μὲν Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα
δῶρα: Il. 19:3: ἣ δ’ ἐς νῆας ἵκανε θεοῦ πάρα δῶρα φέρουσα.
δῶρα: Il. 19:18: τέρπετο δ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων θεοῦ ἀγλαὰ δῶρα.
δῶρα: Il. 19:140: δῶρα δ’ ἐγὼν ὅδε πάντα παρασχέμεν ὅσσά τοι ἐλθὼν
δῶρα: Il. 19:143: δῶρα δέ τοι θεράποντες ἐμῆς παρὰ νηὸς ἑλόντες
δῶρα: Il. 19:147: δῶρα μὲν αἴ κ’ ἐθέλῃσθα παρασχέμεν, ὡς ἐπιεικές,
δῶρα: Il. 19:172: ὅπλεσθαι· τὰ δὲ δῶρα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
δῶρα: Il. 19:190: μίμνετε δ’ ἄλλοι πάντες ἀολλέες, ὄφρά κε δῶρα
δῶρα: Il. 19:194: δῶρα ἐμῆς παρὰ νηὸς ἐνεικέμεν, ὅσσ’ Ἀχιλῆϊ
δῶρα: Il. 19:248: ἦρχ’, ἅμα δ’ ἄλλοι δῶρα φέρον κούρητες Ἀχαιῶν.
δῶρα: Il. 19:278: δῶρα δὲ Μυρμιδόνες μεγαλήτορες ἀμφεπένοντο,
δῶρα: Il. 19:368: δύσετο δῶρα θεοῦ, τά οἱ Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
δῶρα: Il. 20:265: ὡς οὐ ῥηΐδι’ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα
δῶρα: Il. 20:268: ῥῆξε σάκος· χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε, δῶρα θεοῖο·
δῶρα: Il. 20:299: δῶρα θεοῖσι δίδωσι τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν;
δῶρα: Il. 21:165: ῥῆξε σάκος· χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε δῶρα θεοῖο·
δῶρα: Il. 21:594: βλημένου, οὐδ’ ἐπέρησε, θεοῦ δ’ ἠρύκακε δῶρα.
δῶρα: Il. 22:341: δῶρα τά τοι δώσουσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ,
δῶρα: Il. 24:119: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ.
δῶρα: Il. 24:147: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ
δῶρα: Il. 24:176: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ
δῶρα: Il. 24:196: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ.
δῶρα: Il. 24:278: τούς ῥά ποτε Πριάμῳ Μυσοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα.
δῶρα: Il. 24:425: ὦ τέκος, ἦ ῥ’ ἀγαθὸν καὶ ἐναίσιμα δῶρα διδοῦναι
δῶρα: Il. 24:434: ὅς με κέλῃ σέο δῶρα παρὲξ Ἀχιλῆα δέχεσθαι.
δῶρα: Il. 24:458: ἐς δ’ ἄγαγε κλυτὰ δῶρα ποδώκεϊ Πηλεΐωνι,
δῶρα: Il. 24:534: ὣς μὲν καὶ Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα
δῶρα: Od. 4:130: χωρὶς δ’ αὖθ’ Ἑλένῃ ἄλοχος πόρε κάλλιμα δῶρα·
δῶρα: Od. 4:589: καὶ τότε σ’ εὖ πέμψω, δώσω δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα,
δῶρα: Od. 7:132: τοῖ’ ἄρ’ ἐν Ἀλκινόοιο θεῶν ἔσαν ἀγλαὰ δῶρα.
δῶρα: Od. 8:399: δῶρα δ’ ἄρ’ οἰσέμεναι πρόεσαν κήρυκα ἕκαστος.
δῶρα: Od. 8:417: δύσετό τ’ ἠέλιος, καὶ τῷ κλυτὰ δῶρα παρῆεν.
δῶρα: Od. 8:420: μητρὶ παρ’ αἰδοίῃ ἔθεσαν περικαλλέα δῶρα.
δῶρα: Od. 8:428: δῶρα, τά οἱ Φαίηκες ἀμύμονες ἐνθάδ’ ἔνεικαν,
δῶρα: Od. 8:439: ἐξέφερεν θαλάμοιο, τίθει δ’ ἐνὶ κάλλιμα δῶρα,
δῶρα: Od. 8:545: πομπὴ καὶ φίλα δῶρα, τὰ οἱ δίδομεν φιλέοντες.
δῶρα: Od. 9:201: Φοίβου Ἀπόλλωνος. ὁ δέ μοι πόρεν ἀγλαὰ δῶρα·
δῶρα: Od. 10:36: δῶρα παρ’ Αἰόλοο μεγαλήτορος Ἱπποτάδαο.
δῶρα: Od. 11:339: τῶ μὴ ἐπειγόμενοι ἀποπέμπετε μηδὲ τὰ δῶρα
δῶρα: Od. 11:357: πομπήν τ’ ὀτρύνοιτε καὶ ἀγλαὰ δῶρα διδοῖτε,
δῶρα: Od. 13:41: πομπὴ καὶ φίλα δῶρα, τά μοι θεοὶ Οὐρανίωνες
δῶρα: Od. 13:135: κάτθεσαν εἰν Ἰθάκῃ, ἔδοσαν δέ οἱ ἀγλαὰ δῶρα,
δῶρα: Od. 13:358: χαίρετ’· ἀτὰρ καὶ δῶρα διδώσομεν, ὡς τὸ πάρος περ,
δῶρα: Od. 15:51: ἀλλὰ μέν’, εἰς ὅ κε δῶρα φέρων ἐπιδίφρια θήῃ
δῶρα: Od. 15:75: ἀλλὰ μέν’, εἰς ὅ κε δῶρα φέρων ἐπιδίφρια θείω
δῶρα: Od. 15:206: νηῒ δ’ ἐνὶ πρυμνῇ ἐξαίνυτο κάλλιμα δῶρα,
δῶρα: Od. 15:537: τῶ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα
δῶρα: Od. 16:185: ἠδὲ χρύσεα δῶρα, τετυγμένα· φείδεο δ’ ἡμέων.”
δῶρα: Od. 16:230: κάτθεσαν εἰν Ἰθάκῃ, ἔπορον δέ μοι ἀγλαὰ δῶρα,
δῶρα: Od. 16:327: αὐτίκα δ’ ἐς Κλυτίοιο φέρον περικαλλέα δῶρα.
δῶρα: Od. 17:164: τῶ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα
δῶρα: Od. 18:142: ἀλλ’ ὅ γε σιγῇ δῶρα θεῶν ἔχοι, ὅττι διδοῖεν.
δῶρα: Od. 18:191: ἄμβροτα δῶρα δίδου, ἵνα θηησαίατ’ Ἀχαιοί.
δῶρα: Od. 18:279: κούρης δαῖτα φίλοισι, καὶ ἀγλαὰ δῶρα διδοῦσιν·
δῶρα: Od. 18:282: οὕνεκα τῶν μὲν δῶρα παρέλκετο, θέλγε δὲ θυμὸν
δῶρα: Od. 18:286: δῶρα μὲν ὅς κ’ ἐθέλῃσιν Ἀχαιῶν ἐνθάδ’ ἐνεῖκαι,
δῶρα: Od. 18:291: δῶρα δ’ ἄρ’ οἰσέμεναι πρόεσαν κήρυκα ἕκαστος.
δῶρα: Od. 18:303: τῇ δ’ ἄρ’ ἅμ’ ἀμφίπολοι ἔφερον περικαλλέα δῶρα·
δῶρα: Od. 19:310: τῶ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα
δῶρα: Od. 19:413: τῶν ἕνεκ’ ἦλθ’ Ὀδυσεύς, ἵνα οἱ πόροι ἀγλαὰ δῶρα.
δῶρα: Od. 19:460: εὖ ἰησάμενοι ἠδ’ ἀγλαὰ δῶρα πορόντες
δῶρα: Od. 20:342: γήμασθ’ ᾧ κ’ ἐθέλῃ, ποτὶ δ’ ἄσπετα δῶρα δίδωμι·
δῶρα: Od. 21:13: δῶρα τά οἱ ξεῖνος Λακεδαίμονι δῶκε τυχήσας
δῶρα: Od. 24:273: καί οἱ δῶρα πόρον ξεινήϊα, οἷα ἐῴκει.
δῶρα: Od. 24:283: δῶρα δ’ ἐτώσια ταῦτα χαρίζεο, μυρί’ ὀπάζων·
δῶρα: Od. 24:314: μείξεσθαι ξενίῃ ἠδ’ ἀγλαὰ δῶρα διδώσειν.”
δῶρα: Od. 24:335: δῶρα, τὰ δεῦρο μολών μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν.
δωρήσαιτ’: Il. 10:557: ἵππους δωρήσαιτ’, ἐπεὶ ἢ πολὺ φέρτεροί εἰσιν.
δωρητοί: Il. 9:522: δωρητοί τε πέλοντο παράῤῥητοί τ’ ἐπέεσσι.
Δωριέες: Od. 19:177: Δωριέες τε τριχάϊκες δῖοί τε Πελασγοί· -
Δώριον: Il. 2:594: καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλος καὶ Δώριον, ἔνθά τε Μοῦσαι
Δωρὶς: Il. 18:45: Δωρὶς καὶ Πανόπη καὶ ἀγακλειτὴ Γαλάτεια
δώροισι: Il. 17:225: τὰ φρονέων δώροισι κατατρύχω καὶ ἐδωδῇ
δώροισι: Od. 15:18: μνηστῆρας δώροισι καὶ ἐξώφελλεν ἔεδνα·
δώροισίν: Il. 9:113: δώροισίν τ’ ἀγανοῖσιν ἔπεσσί τε μειλιχίοισι.
δώροισιν: Od. 24:285: τῶ κέν σ’ εὖ δώροισιν ἀμειψάμενος ἀπέπεμψε
δῶρον: Il. 6:293: τῶν ἕν’ ἀειραμένη Ἑκάβη φέρε δῶρον Ἀθήνῃ,
δῶρον: Il. 7:482: κοιμήσαντ’ ἄρ’ ἔπειτα καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
δῶρον: Il. 9:572: ἐξελθεῖν καὶ ἀμῦναι ὑποσχόμενοι μέγα δῶρον·
δῶρον: Il. 9:709: ἔνθα δὲ κοιμήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
δῶρον: Il. 23:745: στῆσαν δ’ ἐν λιμένεσσι, Θόαντι δὲ δῶρον ἔδωκαν·
δῶρον: Od. 1:311: δῶρον ἔχων ἐπὶ νῆα κίῃς, χαίρων ἐνὶ θυμῷ,
δῶρον: Od. 1:316: δῶρον δ’ ὅττι κέ μοι δοῦναι φίλον ἦτορ ἀνώγῃ,
δῶρον: Od. 2:186: σῷ οἴκῳ δῶρον ποτιδέγμενος, αἴ κε πόρῃσιν.
δῶρον: Od. 4:600: δῶρον δ’, ὅττι κέ μοι δώῃς, κειμήλιον ἔστω·
δῶρόν: Od. 15:125: “δῶρόν τοι καὶ ἐγώ, τέκνον φίλε, τοῦτο δίδωμι,
δῶρον: Od. 16:481: κοίτου τε μνήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
δῶρον: Od. 18:301: ἄλλο δ’ ἄρ’ ἄλλος δῶρον Ἀχαιῶν καλὸν ἔνεικεν.
δῶρον: Od. 19:427: δὴ τότε κοιμήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
δῶρον: Od. 24:74: χρύσεον ἀμφιφορῆα· Διωνύσοιο δὲ δῶρον
δώρῳ: Il. 10:304: δώρῳ ἔπι μεγάλῳ; μισθὸς δέ οἱ ἄρκιος ἔσται.
δώρῳ: Od. 8:397: καὶ δώρῳ, ἐπεὶ οὔ τι ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπεν.”
δώρων: Il. 9:598: νηυσὶν καιομένῃσιν ἀμυνέμεν· ἀλλ’ ἐπὶ δώρων
δώρων: Il. 9:600: εἰ δέ κ’ ἄτερ δώρων πόλεμον φθισήνορα δύῃς
δώρων: Il. 10:401: ἦ ῥά νύ τοι μεγάλων δώρων ἐπεμαίετο θυμὸς
δώρων: Il. 24:68: ὣς γὰρ ἔμοιγ’, ἐπεὶ οὔ τι φίλων ἡμάρτανε δώρων.
δώρων: Il. 24:76: δώρων ἐκ Πριάμοιο λάχῃ ἀπό θ’ Ἕκτορα λύσῃ.
δώρων: Il. 24:528: δώρων οἷα δίδωσι κακῶν, ἕτερος δὲ ἑάων·
δώρων: Od. 4:613: δώρων δ’, ὅσσ’ ἐν ἐμῷ οἴκῳ κειμήλια κεῖται,
δώρων: Od. 11:521: Κήτειοι κτείνοντο γυναίων εἵνεκα δώρων.
δώρων: Od. 15:113: δώρων δ’, ὅσσ’ ἐν ἐμῷ οἴκῳ κειμήλια κεῖται,
δώρων: Od. 15:247: ἀλλ’ ὄλετ’ ἐν Θήβῃσι γυναίων εἵνεκα δώρων.
δῷς: Il. 7:27: δῷς; ἐπεὶ οὔ τι Τρῶας ἀπολλυμένους ἐλεαίρεις.
δώσει: Il. 1:96: τοὔνεκ’ ἄρ’ ἄλγε’ ἔδωκεν ἑκηβόλος ἠδ’ ἔτι δώσει,
δώσει: Il. 8:143: δώσει· ἀνὴρ δέ κεν οὔ τι Διὸς νόον εἰρύσσαιτο
δώσει: Il. 9:270: δώσει δ’ ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
δώσει: Il. 9:273: τὰς μέν τοι δώσει, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρα
δώσει: Il. 9:289: πρὸς οἶκον Πηλῆος· ὃ δ’ αὖτ’ ἐπὶ μείλια δώσει
δώσει: Il. 9:291: ἑπτὰ δέ τοι δώσει εὖ ναιόμενα πτολίεθρα
δώσει: Il. 24:296: εἰ δέ τοι οὐ δώσει ἑὸν ἄγγελον εὐρύοπα Ζεύς,
δώσει: Od. 2:135: δώσει, ἐπεὶ μήτηρ στυγερὰς ἀρήσετ’ ἐρινῦς
δώσει: Od. 14:444: οἷα πάρεστι· θεὸς δὲ τὸ μὲν δώσει, τὸ δ’ ἐάσει,
δώσει: Od. 15:83: αὔτως ἀππέμψει, δώσει δέ τε ἕν γε φέρεσθαι,
δώσει: Od. 17:11: δαῖτα πτωχεύῃ· δώσει δέ οἱ ὅς κ’ ἐθέλῃσι,
δώσει: Od. 17:19: δαῖτα πτωχεύειν· δώσει δέ μοι ὅς κ’ ἐθέλῃσιν.
δώσει: Od. 17:559: γαστέρα βοσκήσεις· δώσει δέ τοι ὅς κ’ ἐθέλῃσι.”
δώσει: Od. 21:280: ἠῶθεν δὲ θεὸς δώσει κράτος, ᾧ κ’ ἐθέλῃσιν.
δώσειν: Il. 5:654: εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ’ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ.
δώσειν: Il. 6:53: δώσειν ᾧ θεράποντι καταξέμεν· ἀλλ’ Ἀγαμέμνων
δώσειν: Il. 7:393: οὔ φησιν δώσειν· ἦ μὴν Τρῶές γε κέλονται.
δώσειν: Il. 11:445: εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ’ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ.
δώσειν: Il. 14:274: ἦ μὲν ἐμοὶ δώσειν Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
δώσειν: Il. 19:195: χθιζὸν ὑπέστημεν δώσειν, ἀγέμεν τε γυναῖκας.
δώσειν: Il. 23:21: Ἕκτορα δεῦρ’ ἐρύσας δώσειν κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι,
δώσειν: Od. 24:342: δώσειν πεντήκοντα, διατρύγιος δὲ ἕκαστος
δώσεις: Od. 19:167: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω. ἦ μέν μ’ ἀχέεσσί γε δώσεις
δωσέμεν: Il. 10:323: δωσέμεν, οἳ φορέουσιν ἀμύμονα Πηλεΐωνα,
δωσέμεν: Il. 22:117: δωσέμεν Ἀτρεΐδῃσιν ἄγειν, ἅμα δ’ ἀμφὶς Ἀχαιοῖς
δωσέμεναι: Il. 10:393: δωσέμεναι κατένευσε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ,
δωσέμεναι: Il. 13:369: δωσέμεναι· ὃ δὲ μάρναθ’ ὑποσχεσίῃσι πιθήσας.
δωσέμεναι: Od. 4:7: δωσέμεναι, τοῖσιν δὲ θεοὶ γάμον ἐξετέλειον·
δῷσι: Il. 1:129: δῷσι πόλιν Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι. ”
δῷσι: Od. 1:379: αἴ κέ ποθι Ζεὺς δῷσι παλίντιτα ἔργα γενέσθαι·
δῷσι: Od. 2:144: αἴ κέ ποθι Ζεὺς δῷσι παλίντιτα ἔργα γενέσθαι·
δῶσιν: Il. 3:66: ὅσσά κεν αὐτοὶ δῶσιν, ἑκὼν δ’ οὐκ ἄν τις ἕλοιτο·
δώσουσ’: Il. 9:255: δώσουσ’ αἴ κ’ ἐθέλωσι, σὺ δὲ μεγαλήτορα θυμὸν
δώσουσ’: Od. 23:358: δώσουσ’, εἰς ὅ κε πάντας ἐνιπλήσωσιν ἐπαύλους.
δώσουσι: Il. 1:123: πῶς γάρ τοι δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Ἀχαιοί;
δώσουσι: Il. 1:135: ἀλλ’ εἰ μὲν δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Ἀχαιοὶ
δώσουσι: Il. 10:215: τῶν πάντων οἱ ἕκαστος ὄϊν δώσουσι μέλαιναν
δώσουσι: Il. 22:341: δῶρα τά τοι δώσουσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ,
δώσουσιν: Od. 4:480: καὶ τότε τοι δώσουσιν ὁδὸν θεοί, ἣν σὺ μενοινᾷς.
δώσω: Il. 8:166: ἄξεις ἐν νήεσσι· πάρος τοι δαίμονα δώσω.
δώσω: Il. 9:128: δώσω δ’ ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
δώσω: Il. 9:131: τὰς μέν οἱ δώσω, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρων
δώσω: Il. 9:147: πρὸς οἶκον Πηλῆος· ἐγὼ δ’ ἐπὶ μείλια δώσω
δώσω: Il. 9:149: ἑπτὰ δέ οἱ δώσω εὖ ναιόμενα πτολίεθρα
δώσω: Il. 10:305: δώσω γὰρ δίφρόν τε δύω τ’ ἐριαύχενας ἵππους
δώσω: Il. 14:238: δῶρα δέ τοι δώσω καλὸν θρόνον ἄφθιτον αἰεὶ
δώσω: Il. 14:268: δώσω ὀπυιέμεναι καὶ σὴν κεκλῆσθαι ἄκοιτιν.
δώσω: Il. 19:144: οἴσουσ’, ὄφρα ἴδηαι ὅ τοι μενοεικέα δώσω.
δώσω: Il. 22:259: νεκρὸν Ἀχαιοῖσιν δώσω πάλιν· ὣς δὲ σὺ ῥέζειν.
δώσω: Il. 23:183: δώσω Πριαμίδην πυρὶ δαπτέμεν, ἀλλὰ κύνεσσιν.
δώσω: Il. 23:553: τὴν δ’ ἐγὼ οὐ δώσω· περὶ δ’ αὐτῆς πειρηθήτω
δώσω: Il. 23:560: δώσω οἱ θώρηκα, τὸν Ἀστεροπαῖον ἀπηύρων
δώσω: Il. 23:592: δώσω, τὴν ἀρόμην. εἰ καί νύ κεν οἴκοθεν ἄλλο
δώσω: Il. 23:610: δώσω ἐμήν περ ἐοῦσαν, ἵνα γνώωσι καὶ οἷδε
δώσω: Il. 23:807: τῷ μὲν ἐγὼ δώσω τόδε φάσγανον ἀργυρόηλον
δώσω: Od. 2:223: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δώσω.”
δώσω: Od. 3:50: τοὔνεκα σοὶ προτέρῳ δώσω χρύσειον ἄλεισον.”
δώσω: Od. 4:589: καὶ τότε σ’ εὖ πέμψω, δώσω δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα,
δώσω: Od. 4:591: δώσω καλὸν ἄλεισον, ἵνα σπένδῃσθα θεοῖσιν
δώσω: Od. 4:614: δώσω, ὃ κάλλιστον καὶ τιμηέστατόν ἐστι.
δώσω: Od. 4:615: δώσω τοι κρητῆρα τετυγμένον· ἀργύρεος δὲ
δώσω: Od. 8:403: δώσω οἱ τόδ’ ἄορ παγχάλκεον, ᾧ ἔπι κώπη
δώσω: Od. 10:292: φάρμακον ἐσθλόν, ὅ τοι δώσω, ἐρέω δὲ ἕκαστα.
δώσω: Od. 15:114: δώσω ὃ κάλλιστον καὶ τιμηέστατόν ἐστι.
δώσω: Od. 15:115: δώσω τοι κρητῆρα τετυγμένον· ἀργύρεος δὲ
δώσω: Od. 16:80: δώσω δὲ ξίφος ἄμφηκες καὶ ποσσὶ πέδιλα,
δώσω: Od. 19:302: δηρὸν ἀπεσσεῖται· ἔμπης δέ τοι ὅρκια δώσω.
δώσω: Od. 19:412: τῶν οἱ ἐγὼ δώσω καί μιν χαίροντ’ ἀποπέμψω.”
δώσω: Od. 21:340: δώσω δ’ ὀξὺν ἄκοντα, κυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ἀνδρῶν,
δώσω: Od. 21:341: καὶ ξίφος ἄμφηκες· δώσω δ’ ὑπὸ ποσσὶ πέδιλα,
δώσω: Od. 22:103: αὐτός τ’ ἀμφιβαλεῦμαι ἰών, δώσω δὲ συβώτῃ
δωτῆρες: Od. 8:325: ἔσταν δ’ ἐν προθύροισι θεοί, δωτῆρες ἑάων·
δωτίνην: Od. 9:268: δοίης δωτίνην, ἥ τε ξείνων θέμις ἐστίν.
δωτίνην: Od. 11:352: δωτίνην τελέσω. πομπὴ δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
δωτίνῃσι: Il. 9:155: οἵ κέ ἑ δωτίνῃσι θεὸν ὣς τιμήσουσι
δωτίνῃσι: Il. 9:297: οἵ κέ σε δωτίνῃσι θεὸν ὣς τιμήσουσι
δῶτορ: Od. 8:335: “Ἑρμεία Διὸς υἱέ, διάκτορε, δῶτορ ἑάων,
Δωτώ: Il. 18:43: Δωτώ τε Πρωτώ τε Φέρουσά τε Δυναμένη τε
δῶχ’: Il. 5:266: δῶχ’ υἷος ποινὴν Γανυμήδεος, οὕνεκ’ ἄριστοι
δῶχ’: Od. 4:262: δῶχ’, ὅτε μ’ ἤγαγε κεῖσε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης,
δῶχ’: Od. 10:33: δῶχ’ ἑτάρων, ἵνα θᾶσσον ἱκοίμεθα πατρίδα γαῖαν·
δώωσ’: Il. 9:136: ἄστυ μέγα Πριάμοιο θεοὶ δώωσ’ ἀλαπάξαι,
δώωσ’: Il. 9:278: ἄστυ μέγα Πριάμοιο θεοὶ δώωσ’ ἀλαπάξαι,
δώωσιν: Il. 1:137: εἰ δέ κε μὴ δώωσιν ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι