A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
σ’: Il. 1:170: οἴκαδ’ ἴμεν σὺν νηυσὶ κορωνίσιν, οὐδέ σ’ ὀΐω
σ’: Il. 1:173: “ Φεῦγε μάλ’, εἴ τοι θυμὸς ἐπέσσυται, οὐδέ σ’ ἔγωγε
σ’: Il. 1:414: “ Ὤ μοι τέκνον ἐμόν, τί νύ σ’ ἔτρεφον αἰνὰ τεκοῦσα;
σ’: Il. 1:558: τῇ σ’ ὀΐω κατανεῦσαι ἐτήτυμον ὡς Ἀχιλῆα
σ’: Il. 2:258: εἴ κ’ ἔτι σ’ ἀφραίνοντα κιχήσομαι ὥς νύ περ ὧδε,
σ’: Il. 3:409: εἰς ὅ κέ σ’ ἢ ἄλοχον ποιήσεται ἢ ὅ γε δούλην.
σ’: Il. 3:415: τὼς δέ σ’ ἀπεχθήρω ὡς νῦν ἔκπαγλ’ ἐφίλησα,
σ’: Il. 3:433: ἐξαῦτις μαχέσασθαι ἐναντίον· ἀλλά σ’ ἔγωγε
σ’: Il. 4:157: ὥς σ’ ἔβαλον Τρῶες, κατὰ δ’ ὅρκια πιστὰ πάτησαν.
σ’: Il. 5:278: ἦ μάλα σ’ οὐ βέλος ὠκὺ δαμάσσατο πικρὸς ὀϊστός·
σ’: Il. 5:284: βέβληαι κενεῶνα διαμπερές, οὐδέ σ’ ὀΐω
σ’: Il. 5:350: εἰ δὲ σύ γ’ ἐς πόλεμον πωλήσεαι, ἦ τέ σ’ ὀΐω
σ’: Il. 5:894: τώ σ’ ὀΐω κείνης τάδε πάσχειν ἐννεσίῃσιν.
σ’: Il. 5:895: ἀλλ’ οὐ μάν σ’ ἔτι δηρὸν ἀνέξομαι ἄλγε’ ἔχοντα·
σ’: Il. 6:341: ἢ ἴθ’, ἐγὼ δὲ μέτειμι· κιχήσεσθαι δέ σ’ ὀΐω.
σ’: Il. 6:490: ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε
σ’: Il. 7:242: ἀλλ’ οὐ γάρ σ’ ἐθέλω βαλέειν τοιοῦτον ἐόντα
σ’: Il. 8:153: εἴ περ γάρ σ’ Ἕκτωρ γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φήσει,
σ’: Il. 8:163: νῦν δέ σ’ ἀτιμήσουσι· γυναικὸς ἄρ’ ἀντὶ τέτυξο.
σ’: Il. 8:283: πατρί τε σῷ Τελαμῶνι, ὅ σ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα,
σ’: Il. 9:253: ἤματι τῷ ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε·
σ’: Il. 9:439: ἤματι τῷ ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε
σ’: Il. 9:484: πρίν γ’ ὅτε δή σ’ ἐπ’ ἐμοῖσιν ἐγὼ γούνεσσι καθίσσας
σ’: Il. 10:63: ἦε θέω μετὰ σ’ αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω;
σ’: Il. 10:388: ἦ σ’ Ἕκτωρ προέηκε διασκοπιᾶσθαι ἕκαστα
σ’: Il. 10:389: νῆας ἔπι γλαφυράς; ἦ σ’ αὐτὸν θυμὸς ἀνῆκε;
σ’: Il. 11:363: ἦλθε κακόν· νῦν αὖτέ σ’ ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων
σ’: Il. 11:365: ἦ θήν σ’ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας,
σ’: Il. 11:765: ἤματι τῷ ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε,
σ’: Il. 15:31: τῶν σ’ αὖτις μνήσω ἵν’ ἀπολλήξῃς ἀπατάων,
σ’: Il. 15:91: ἦ μάλα δή σ’ ἐφόβησε Κρόνου πάϊς, ὅς τοι ἀκοίτης.
σ’: Il. 15:138: τώ σ’ αὖ νῦν κέλομαι μεθέμεν χόλον υἷος ἑῆος·
σ’: Il. 15:176: παυσάμενόν σ’ ἐκέλευσε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
σ’: Il. 16:203: σχέτλιε Πηλέος υἱὲ χόλῳ ἄρα σ’ ἔτρεφε μήτηρ,
σ’: Il. 16:618: ἔγχος ἐμὸν κατέπαυσε διαμπερές, εἴ σ’ ἔβαλόν περ.
σ’: Il. 17:30: στήῃς· ἀλλά σ’ ἔγωγ’ ἀναχωρήσαντα κελεύω
σ’: Il. 17:143: ἦ σ’ αὔτως κλέος ἐσθλὸν ἔχει φύξηλιν ἐόντα.
σ’: Il. 17:586: Ἕκτορ τίς κέ σ’ ἔτ’ ἄλλος Ἀχαιῶν ταρβήσειεν;
σ’: Il. 18:199: αἴ κέ σ’ ὑποδείσαντες ἀπόσχωνται πολέμοιο
σ’: Il. 19:300: τώ σ’ ἄμοτον κλαίω τεθνηότα μείλιχον αἰεί.
σ’: Il. 19:408: καὶ λίην σ’ ἔτι νῦν γε σαώσομεν ὄβριμ’ Ἀχιλλεῦ·
σ’: Il. 20:186: αἴ κεν ἐμὲ κτείνης; χαλεπῶς δέ σ’ ἔολπα τὸ ῥέξειν.
σ’: Il. 20:196: βάλλεαι· ἀλλά σ’ ἔγωγ’ ἀναχωρήσαντα κελεύω
σ’: Il. 20:332: Αἰνεία, τίς σ’ ὧδε θεῶν ἀτέοντα κελεύει
σ’: Il. 20:339: οὐ μὲν γάρ τίς σ’ ἄλλος Ἀχαιῶν ἐξεναρίξει.
σ’: Il. 20:378: μή πώς σ’ ἠὲ βάλῃ ἠὲ σχεδὸν ἄορι τύψῃ.
σ’: Il. 20:450: ἦλθε κακόν· νῦν αὖτέ σ’ ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
σ’: Il. 20:452: ἦ θήν σ’ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας,
σ’: Il. 21:74: γουνοῦμαι σ’ Ἀχιλεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·
σ’: Il. 21:122: ἐνταυθοῖ νῦν κεῖσο μετ’ ἰχθύσιν, οἵ σ’ ὠτειλὴν
σ’: Il. 21:399: τώ σ’ αὖ νῦν ὀΐω ἀποτισέμεν ὅσσα ἔοργας.
σ’: Il. 22:20: ἦ σ’ ἂν τισαίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη.
σ’: Il. 22:86: σχέτλιος· εἴ περ γάρ σε κατακτάνῃ, οὔ σ’ ἔτ’ ἔγωγε
σ’: Il. 22:250: οὔ σ’ ἔτι Πηλέος υἱὲ φοβήσομαι, ὡς τὸ πάρος περ
σ’: Il. 22:256: οὐ γὰρ ἐγώ σ’ ἔκπαγλον ἀεικιῶ, αἴ κεν ἐμοὶ Ζεὺς
σ’: Il. 22:282: ὄφρά σ’ ὑποδείσας μένεος ἀλκῆς τε λάθωμαι.
σ’: Il. 22:351: οὐδ’ εἴ κέν σ’ αὐτὸν χρυσῷ ἐρύσασθαι ἀνώγοι
σ’: Il. 22:356: ἦ σ’ εὖ γιγνώσκων προτιόσσομαι, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλον
σ’: Il. 23:345: οὐκ ἔσθ’ ὅς κέ σ’ ἕλῃσι μετάλμενος οὐδὲ παρέλθῃ,
σ’: Il. 23:440: ἔῤῥ’, ἐπεὶ οὔ σ’ ἔτυμόν γε φάμεν πεπνῦσθαι Ἀχαιοί.
σ’: Il. 23:552: ἠὲ καὶ αὐτίκα νῦν, ἵνα σ’ αἰνήσωσιν Ἀχαιοί.
σ’: Il. 24:106: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω τοῦ σ’ εἵνεκα δεῦρο κάλεσσα.
σ’: Il. 24:175: λύσασθαί σ’ ἐκέλευσεν Ὀλύμπιος Ἕκτορα δῖον,
σ’: Il. 24:183: ὅς σ’ ἄξει εἷός κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ.
σ’: Il. 24:206: εἰ γάρ σ’ αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν
σ’: Il. 24:207: ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ γε οὔ σ’ ἐλεήσει,
σ’: Il. 24:208: οὐδέ τί σ’ αἰδέσεται. νῦν δὲ κλαίωμεν ἄνευθεν
σ’: Il. 24:297: οὐκ ἂν ἔγωγέ σ’ ἔπειτα ἐποτρύνουσα κελοίμην
σ’: Il. 24:564: ὅττι θεῶν τίς σ’ ἦγε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
σ’: Il. 24:684: ἀνδράσιν ἐν δηΐοισιν, ἐπεί σ’ εἴασεν Ἀχιλλεύς.
σ’: Il. 24:688: γνώῃ σ’ Ἀτρεΐδης, γνώωσι δὲ πάντες Ἀχαιοί.
σ’: Od. 1:301: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
σ’: Od. 1:356: ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε,
σ’: Od. 1:403: μὴ γὰρ ὅ γ’ ἔλθοι ἀνήρ, ὅς τίς σ’ ἀέκοντα βίηφι
σ’: Od. 3:199: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
σ’: Od. 3:218: εἰ γάρ σ’ ὣς ἐθέλοι φιλέειν γλαυκῶπις Ἀθήνη,
σ’: Od. 3:223: εἴ σ’ οὕτως ἐθέλοι φιλέειν κήδοιτό τε θυμῷ,
σ’: Od. 4:274: ἦλθες ἔπειτα σὺ κεῖσε· κελευσέμεναι δέ σ’ ἔμελλε
σ’: Od. 4:407: ἔνθα σ’ ἐγὼν ἀγαγοῦσα ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφιν
σ’: Od. 4:420: ἀλλ’ ὅτε κεν δή σ’ αὐτὸς ἀνείρηται ἐπέεσσι,
σ’: Od. 4:563: ἀλλά σ’ ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης
σ’: Od. 4:589: καὶ τότε σ’ εὖ πέμψω, δώσω δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα,
σ’: Od. 4:748: ἤ σ’ αὐτὴν ποθέσαι καὶ ἀφορμηθέντος ἀκοῦσαι,
σ’: Od. 4:805: οὐ μέν σ’ οὐδὲ ἐῶσι θεοὶ ῥεῖα ζώοντες
σ’: Od. 5:112: τὸν νῦν σ’ ἠνώγειν ἀποπεμπέμεν ὅττι τάχιστα·
σ’: Od. 5:445: “κλῦθι, ἄναξ, ὅτις ἐσσί· πολύλλιστον δέ σ’ ἱκάνω
σ’: Od. 6:25: “Ναυσικάα, τί νύ σ’ ὧδε μεθήμονα γείνατο μήτηρ;
σ’: Od. 6:28: ἕννυσθαι, τὰ δὲ τοῖσι παρασχεῖν, οἵ κέ σ’ ἄγωνται·
σ’: Od. 6:159: ὅς κέ σ’ ἐέδνοισι βρίσας οἶκόνδ’ ἀγάγηται.
σ’: Od. 7:300: παῖς ἐμή, οὕνεκά σ’ οὔ τι μετ’ ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
σ’: Od. 7:315: εἴ κ’ ἐθέλων γε μένοις· ἀέκοντα δέ σ’ οὔ τις ἐρύξει
σ’: Od. 8:146: εἴ τινά που δεδάηκας· ἔοικε δέ σ’ ἴδμεν ἀέθλους.
σ’: Od. 8:159: “οὐ γάρ σ’ οὐδέ, ξεῖνε, δαήμονι φωτὶ ἐΐσκω
σ’: Od. 8:238: χωόμενος, ὅτι σ’ οὗτος ἀνὴρ ἐν ἀγῶνι παραστὰς
σ’: Od. 8:549: ὅττι κέ σ’ εἴρωμαι· φάσθαι δέ σε κάλλιόν ἐστιν.
σ’: Od. 9:406: ἦ μή τίς σ’ αὐτὸν κτείνει δόλῳ ἠὲ βίηφι;”
σ’: Od. 10:65: ἦ μέν σ’ ἐνδυκέως ἀπεπέμπομεν, ὄφρα ἵκοιο
σ’: Od. 10:293: ὁππότε κεν Κίρκη σ’ ἐλάσῃ περιμήκεϊ ῥάβδῳ,
σ’: Od. 10:296: ἡ δέ σ’ ὑποδδείσασα κελήσεται εὐνηθῆναι·
σ’: Od. 10:301: μή σ’ ἀπογυμνωθέντα κακὸν καὶ ἀνήνορα θήῃ.”
σ’: Od. 11:67: πρός τ’ ἀλόχου καὶ πατρός, ὅ σ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα,
σ’: Od. 11:71: ἔνθα σ’ ἔπειτα, ἄναξ, κέλομαι μνήσασθαι ἐμεῖο.
σ’: Od. 11:363: “ὦ Ὀδυσεῦ, τὸ μὲν οὔ τί σ’ ἐΐσκομεν εἰσορόωντες
σ’: Od. 11:401: ἦέ σ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου
σ’: Od. 12:50: δησάντων σ’ ἐν νηῒ θοῇ χεῖράς τε πόδας τε
σ’: Od. 12:54: οἱ δέ σ’ ἔτι πλεόνεσσι τότ’ ἐν δεσμοῖσι διδέντων.
σ’: Od. 12:107: οὐ γάρ κεν ῥύσαιτό σ’ ὑπὲκ κακοῦ οὐδ’ ἐνοσίχθων.
σ’: Od. 12:122: δείδω μή σ’ ἐξαῦτις ἐφορμηθεῖσα κίχῃσι
σ’: Od. 13:5: ὑψερεφές, τῶ σ’ οὔ τι πάλιν πλαγχθέντα γ’ ὀΐω
σ’: Od. 13:141: οὔ τί σ’ ἀτιμάζουσι θεοί· χαλεπὸν δέ κεν εἴη
σ’: Od. 13:318: οὔ σ’ ἔτ’ ἔπειτα ἴδον, κούρη Διός, οὐδ’ ἐνόησα
σ’: Od. 13:397: ἀλλ’ ἄγε σ’ ἄγνωστον τεύξω πάντεσσι βροτοῖσι·
σ’: Od. 14:185: ἀλλ’ ἄγε μοι σύ, γεραιέ, τὰ σ’ αὐτοῦ κήδε’ ἐνίσπες
σ’: Od. 14:214: ἀλλ’ ἔμπης καλάμην γέ σ’ ὀΐομαι εἰσορόωντα
σ’: Od. 14:388: οὐ γὰρ τοὔνεκ’ ἐγώ σ’ αἰδέσσομαι οὐδὲ φιλήσω,
σ’: Od. 14:392: οἷόν σ’ οὐδ’ ὀμόσας περ ἐπήγαγον οὐδέ σε πείθω.
σ’: Od. 14:404: ὅς σ’ ἐπεὶ ἐς κλισίην ἄγαγον καὶ ξείνια δῶκα,
σ’: Od. 15:28: μνηστήρων σ’ ἐπιτηδὲς ἀριστῆες λοχόωσιν
σ’: Od. 15:68: “Τηλέμαχ’, οὔ τί σ’ ἐγώ γε πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἐρύξω
σ’: Od. 15:280: “οὐ μὲν δή σ’ ἐθέλοντά γ’ ἀπώσω νηὸς ἐΐσης,
σ’: Od. 15:513: “ἄλλως μέν σ’ ἂν ἐγώ γε καὶ ἡμέτερόνδε κελοίμην
σ’: Od. 16:23: “ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος· οὔ σ’ ἔτ’ ἐγώ γε
σ’: Od. 16:317: αἵ τέ σ’ ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εἰσιν·
σ’: Od. 17:41: “ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος· οὔ σ’ ἔτ’ ἐγώ γε
σ’: Od. 17:186: σήμερον, ὡς ἐπέτελλεν ἄναξ ἐμός· - ἦ σ’ ἂν ἐγώ γε
σ’: Od. 17:278: μηδὲ σὺ δηθύνειν, μή τίς σ’ ἔκτοσθε νοήσας
σ’: Od. 17:460: “νῦν δή σ’ οὐκέτι καλὰ διὲκ μεγάροιο ὀΐω
σ’: Od. 18:23: αὔριον· οὐ μὲν γάρ τί σ’ ὑποστρέψεσθαι ὀΐω
σ’: Od. 18:61: “ξεῖν’, εἴ σ’ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
σ’: Od. 18:83: αἴ κέν σ’ οὗτος νικήσῃ κρείσσων τε γένηται,
σ’: Od. 18:84: πέμψω σ’ ἤπειρόνδε, βαλὼν ἐν νηῒ μελαίνῃ,
σ’: Od. 18:128: τοῦ σ’ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπητῇ δ’ ἀνδρὶ ἔοικας.
σ’: Od. 18:335: ὅς τίς σ’ ἀμφὶ κάρη κεκοπὼς χερσὶ στιβαρῇσι
σ’: Od. 18:339: κεῖσ’ ἐλθών, ἵνα σ’ αὖθι διὰ μελεϊστὶ τάμῃσιν.”
σ’: Od. 18:357: “ξεῖν’, ἦ ἄρ κ’ ἐθέλοις θητευέμεν, εἴ σ’ ἀνελοίμην,
σ’: Od. 19:474: “ἦ μάλ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι, φίλον τέκος· οὐδέ σ’ ἐγώ γε
σ’: Od. 19:498: αἵ τέ σ’ ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εἰσι.”
σ’: Od. 19:509: “ξεῖνε, τὸ μέν σ’ ἔτι τυτθὸν ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή·
σ’: Od. 20:167: ἦέ σ’ ἀτιμάζουσι κατὰ μέγαρ’ ὡς τὸ πάρος περ;”
σ’: Od. 20:364: “Εὐρύμαχ’, οὔ τί σ’ ἄνωγα ἐμοὶ πομπῆας ὀπάζειν.
σ’: Od. 21:350: ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε,
σ’: Od. 21:363: πλαγκτέ; τάχ’ αὖ σ’ ἐφ’ ὕεσσι κύνες ταχέες κατέδονται
σ’: Od. 21:424: “Τηλέμαχ’, οὔ σ’ ὁ ξεῖνος ἐνὶ μεγάροισιν ἐλέγχει
σ’: Od. 22:30: κούρων εἰν Ἰθάκῃ· τῶ σ’ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται.”
σ’: Od. 22:209: ὅς σ’ ἀγαθὰ ῥέζεσκον· ὁμηλικίη δέ μοί ἐσσι.”
σ’: Od. 22:213: “Μέντορ, μή σ’ ἐπέεσσι παραιπεπίθῃσιν Ὀδυσσεὺς
σ’: Od. 22:312: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·
σ’: Od. 22:344: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον.
σ’: Od. 22:372: “θάρσει, ἐπεὶ δή σ’ οὗτος ἐρύσατο καὶ ἐσάωσεν,
σ’: Od. 23:79: αἴ κέν σ’ ἐξαπάφω, κτεῖναί μ’ οἰκτίστῳ ὀλέθρῳ.”
σ’: Od. 23:214: οὕνεκά σ’ οὐ τὸ πρῶτον, ἐπεὶ ἴδον, ὧδ’ ἀγάπησα.
σ’: Od. 24:34: νῦν δ’ ἄρα σ’ οἰκτίστῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι.”
σ’: Od. 24:37: ὃς θάνες ἐν Τροίῃ ἑκὰς Ἄργεος· ἀμφὶ δέ σ’ ἄλλοι
σ’: Od. 24:43: αὐτὰρ ἐπεί σ’ ἐπὶ νῆας ἐνείκαμεν ἐκ πολέμοιο,
σ’: Od. 24:45: ὕδατί τε λιαρῷ καὶ ἀλείφατι· πολλὰ δέ σ’ ἀμφὶ
σ’: Od. 24:58: ἀμφὶ δέ σ’ ἔστησαν κοῦραι ἁλίοιο γέροντος
σ’: Od. 24:244: “ὦ γέρον, οὐκ ἀδαημονίη σ’ ἔχει ἀμφιπολεύειν
σ’: Od. 24:249: αὐτόν σ’ οὐκ ἀγαθὴ κομιδὴ ἔχει, ἀλλ’ ἅμα γῆρας
σ’: Od. 24:285: τῶ κέν σ’ εὖ δώροισιν ἀμειψάμενος ἀπέπεμψε
σ’: Od. 24:299: ποῦ δαὶ νηῦς ἕστηκε θοή, ἥ σ’ ἤγαγε δεῦρο
σὰ: Il. 8:374: ἀλλὰ σὰ μὲν νῦν νῶϊν ἐπέντυε μώνυχας ἵππους,
σὰ: Il. 9:675: πιμπλάνεται μένεος, σὲ δ’ ἀναίνεται ἠδὲ σὰ δῶρα.
σὰ: Il. 16:40: δὸς δέ μοι ὤμοιιν τὰ σὰ τεύχεα θωρηχθῆναι,
σὰ: Il. 18:457: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
σὰ: Il. 24:542: ἧμαι ἐνὶ Τροίῃ, σέ τε κήδων ἠδὲ σὰ τέκνα.
σὰ: Od. 3:92: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
σὰ: Od. 4:322: τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ’ ἱκάνομαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα
σά: Od. 5:449: σόν τε ῥόον σά τε γούναθ’ ἱκάνω πολλὰ μογήσας.
σά: Od. 7:147: σόν τε πόσιν σά τε γούναθ’ ἱκάνω πολλὰ μογήσας,
σὰ: Od. 9:266: πολλούς. ἡμεῖς δ’ αὖτε κιχανόμενοι τὰ σὰ γοῦνα
σά: Od. 11:202: ἀλλά με σός τε πόθος σά τε μήδεα, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ,
σὰ: Od. 11:376: τλαίης ἐν μεγάρῳ τὰ σὰ κήδεα μυθήσασθαι.”
σὰ: Od. 14:512: νῦν· ἀτὰρ ἠῶθέν γε τὰ σὰ ῥάκεα δνοπαλίξεις.
Σαγγαρίοιο: Il. 3:187: οἵ ῥα τότ’ ἐστρατόωντο παρ’ ὄχθας Σαγγαρίοιο·
Σαγγαρίοιο: Il. 16:719: ὃς Φρυγίῃ ναίεσκε ῥοῇς ἔπι Σαγγαρίοιο·
σαῖνον: Od. 10:219: σαῖνον· τοὶ δ’ ἔδδεισαν, ἐπεὶ ἴδον αἰνὰ πέλωρα.
σαίνοντάς: Od. 16:6: σαίνοντάς τε κύνας, περί τε κτύπος ἦλθε ποδοῖϊν.
σαίνωσ’: Od. 10:217: σαίνωσ’· αἰεὶ γάρ τε φέρει μειλίγματα θυμοῦ·
σάκε’: Il. 11:592: πλησίοι ἔστησαν σάκε’ ὤμοισι κλίναντες
σάκε’: Il. 13:488: πλησίοι ἔστησαν, σάκε’ ὤμοισι κλίναντες.
σάκε’: Il. 22:4: τείχεος ἆσσον ἴσαν σάκε’ ὤμοισι κλίναντες.
σάκε’: Od. 22:110: ἔνθεν τέσσαρα μὲν σάκε’ εἵλετο, δούρατα δ’ ὀκτὼ
σάκε’: Od. 22:144: ἔνθεν δώδεκα μὲν σάκε’ ἔξελε, τόσσα δὲ δοῦρα
σάκεα: Il. 4:113: ἀγκλίνας· πρόσθεν δὲ σάκεα σχέθον ἐσθλοὶ ἑταῖροι
σακέεσσι: Od. 14:477: ψυχρή, καὶ σακέεσσι περιτρέφετο κρύσταλλος.
σάκεϊ: Il. 8:267: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπ’ Αἴαντος σάκεϊ Τελαμωνιάδαο.
σάκεϊ: Il. 8:272: εἰς Αἴανθ’· ὃ δέ μιν σάκεϊ κρύπτασκε φαεινῷ.
σάκεϊ: Il. 11:571: ἄλλα μὲν ἐν σάκεϊ μεγάλῳ πάγεν ὄρμενα πρόσσω,
σάκεϊ: Il. 13:130: φράξαντες δόρυ δουρί, σάκος σάκεϊ προθελύμνῳ·
σάκει: Il. 13:565: ἐν σάκει Ἀντιλόχοιο, τὸ δ’ ἥμισυ κεῖτ’ ἐπὶ γαίης·
σάκει: Il. 20:259: Ἦ ῥα καὶ ἐν δεινῷ σάκει ἤλασεν ὄβριμον ἔγχος
σάκεϊ: Il. 21:241: ὤθει δ’ ἐν σάκεϊ πίπτων ῥόος· οὐδὲ πόδεσσιν
σάκεος: Il. 14:404: ἤτοι ὃ μὲν σάκεος, ὃ δὲ φασγάνου ἀργυροήλου·
σάκεος: Il. 18:481: πέντε δ’ ἄρ’ αὐτοῦ ἔσαν σάκεος πτύχες· αὐτὰρ ἐν αὐτῷ
σάκεος: Il. 18:608: ἄντυγα πὰρ πυμάτην σάκεος πύκα ποιητοῖο.
σάκεος: Il. 19:379: ὣς ἀπ’ Ἀχιλλῆος σάκεος σέλας αἰθέρ’ ἵκανε
σάκεος: Il. 22:291: τῆλε δ’ ἀπεπλάγχθη σάκεος δόρυ· χώσατο δ’ Ἕκτωρ
σάκεος: Il. 23:820: Τυδεΐδης δ’ ἄρ’ ἔπειτα ὑπὲρ σάκεος μεγάλοιο
σάκεσίν: Il. 4:282: κυάνεαι, σάκεσίν τε καὶ ἔγχεσι πεφρικυῖαι.
σάκεσιν: Il. 17:268: φραχθέντες σάκεσιν χαλκήρεσιν· ἀμφὶ δ’ ἄρά σφι
σάκεσιν: Od. 14:479: εὗδον δ’ εὔκηλοι, σάκεσιν εἰλυμένοι ὤμους·
σακέσπαλος: Il. 5:126: ἄτρομον, οἷον ἔχεσκε σακέσπαλος ἱππότα Τυδεύς·
σάκεσσι: Il. 17:354: ἀλλ’ οὔ πως ἔτι εἶχε· σάκεσσι γὰρ ἔρχατο πάντῃ
σάκεσσι: Od. 16:474: βεβρίθει δὲ σάκεσσι καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι·
σακέων: Il. 12:339: βαλλομένων σακέων τε καὶ ἱπποκόμων τρυφαλειῶν
σακέων: Il. 13:342: θωρήκων τε νεοσμήκτων σακέων τε φαεινῶν
σάκος: Il. 3:335: χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε·
σάκος: Il. 5:619: ὀξέα παμφανόωντα· σάκος δ’ ἀνεδέξατο πολλά.
σάκος: Il. 7:219: Αἴας δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον
σάκος: Il. 7:222: ὅς οἱ ἐποίησεν σάκος αἰόλον ἑπταβόειον
σάκος: Il. 7:245: καὶ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάκος ἑπταβόειον
σάκος: Il. 7:258: Πριαμίδης μὲν ἔπειτα μέσον σάκος οὔτασε δουρί,
σάκος: Il. 7:266: τῷ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάκος ἑπταβόειον
σάκος: Il. 8:268: ἔνθ’ Αἴας μὲν ὑπεξέφερεν σάκος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
σάκος: Il. 8:331: ἀλλὰ θέων περίβη καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψε.
σάκος: Il. 10:149: ποικίλον ἀμφ’ ὤμοισι σάκος θέτο, βῆ δὲ μετ’ αὐτούς.
σάκος: Il. 10:257: καὶ σάκος· ἀμφὶ δέ οἱ κυνέην κεφαλῆφιν ἔθηκε
σάκος: Il. 11:485: Αἴας δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον,
σάκος: Il. 11:527: εὐρὺ γὰρ ἀμφ’ ὤμοισιν ἔχει σάκος· ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς
σάκος: Il. 11:544: στῆ δὲ ταφών, ὄπιθεν δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον,
σάκος: Il. 11:564: νύσσοντες ξυστοῖσι μέσον σάκος αἰὲν ἕποντο.
σάκος: Il. 13:130: φράξαντες δόρυ δουρί, σάκος σάκεϊ προθελύμνῳ·
σάκος: Il. 13:420: ἀλλὰ θέων περίβη καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψε.
σάκος: Il. 13:552: οὔταζον σάκος εὐρὺ παναίολον, οὐδὲ δύναντο
σάκος: Il. 13:561: Ἀσιάδην, ὅ οἱ οὖτα μέσον σάκος ὀξέϊ χαλκῷ
σάκος: Il. 13:606: Πείσανδρος δὲ σάκος Μενελάου κυδαλίμοιο
σάκος: Il. 13:608: ἔσχεθε γὰρ σάκος εὐρύ, κατεκλάσθη δ’ ἐνὶ καυλῷ
σάκος: Il. 13:646: ὅς ῥα τότ’ Ἀτρεΐδαο μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ
σάκος: Il. 13:710: λαοὶ ἕπονθ’ ἕταροι, οἵ οἱ σάκος ἐξεδέχοντο
σάκος: Il. 14:9: Ὣς εἰπὼν σάκος εἷλε τετυγμένον υἷος ἑοῖο
σάκος: Il. 14:375: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ μενέχαρμος, ἔχει δ’ ὀλίγον σάκος ὤμῳ,
σάκος: Il. 15:125: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν κεφαλῆς κόρυθ’ εἵλετο καὶ σάκος ὤμων,
σάκος: Il. 15:474: αὐτὰρ χερσὶν ἑλὼν δολιχὸν δόρυ καὶ σάκος ὤμῳ
σάκος: Il. 15:479: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀμφ’ ὤμοισι σάκος θέτο τετραθέλυμνον,
σάκος: Il. 15:528: ὃς τότε Φυλεΐδαο μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ
σάκος: Il. 16:107: ἔμπεδον αἰὲν ἔχων σάκος αἰόλον· οὐδὲ δύναντο
σάκος: Il. 16:136: χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε·
σάκος: Il. 17:128: Αἴας δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον·
σάκος: Il. 17:132: Αἴας δ’ ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ σάκος εὐρὺ καλύψας
σάκος: Il. 18:193: εἰ μὴ Αἴαντός γε σάκος Τελαμωνιάδαο.
σάκος: Il. 18:478: Ποίει δὲ πρώτιστα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε
σάκος: Il. 18:609: Αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε σάκος μέγα τε στιβαρόν τε,
σάκος: Il. 19:373: χάλκεον· αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε
σάκος: Il. 20:260: σμερδαλέῳ· μέγα δ’ ἀμφὶ σάκος μύκε δουρὸς ἀκωκῇ.
σάκος: Il. 20:261: Πηλεΐδης δὲ σάκος μὲν ἀπὸ ἕο χειρὶ παχείῃ
σάκος: Il. 20:268: ῥῆξε σάκος· χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε, δῶρα θεοῖο·
σάκος: Il. 20:289: ἢ κόρυθ’ ἠὲ σάκος, τό οἱ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
σάκος: Il. 21:164: καί ῥ’ ἑτέρῳ μὲν δουρὶ σάκος βάλεν, οὐδὲ διὰ πρὸ
σάκος: Il. 21:165: ῥῆξε σάκος· χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε δῶρα θεοῖο·
σάκος: Il. 22:290: καὶ βάλε Πηλεΐδαο μέσον σάκος οὐδ’ ἀφάμαρτε·
σάκος: Il. 22:313: ἀγρίου, πρόσθεν δὲ σάκος στέρνοιο κάλυψε
σάκος: Od. 14:277: καὶ σάκος ὤμοιϊν, δόρυ δ’ ἔκβαλον ἔκτοσε χειρός·
σάκος: Od. 14:482: ἀλλ’ ἐπόμην σάκος οἶον ἔχων καὶ ζῶμα φαεινόν.
σάκος: Od. 18:377: σήμερον, αὐτὰρ ἐμοὶ σάκος εἴη καὶ δύο δοῦρε
σάκος: Od. 22:101: “ὦ πάτερ, ἤδη τοι σάκος οἴσω καὶ δύο δοῦρε
σάκος: Od. 22:122: αὐτὸς δ’ ἀμφ’ ὤμοισι σάκος θέτο τετραθέλυμνον,
σάκος: Od. 22:184: τῇ δ’ ἑτέρῃ σάκος εὐρὺ γέρον, πεπαλαγμένον ἄζῃ,
σάκος: Od. 22:279: Κτήσιππος δ’ Εὔμαιον ὑπὲρ σάκος ἔγχεϊ μακρῷ
Σαλαμῖνι: Il. 7:199: ἔλπομαι ἐν Σαλαμῖνι γενέσθαι τε τραφέμεν τε.
Σαλαμῖνος: Il. 2:557: Αἴας δ’ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας,
Σαλμωνῆος: Od. 11:236: ἣ φάτο Σαλμωνῆος ἀμύμονος ἔκγονος εἶναι,
σάλπιγξ: Il. 18:219: ὡς δ’ ὅτ’ ἀριζήλη φωνή, ὅτε τ’ ἴαχε σάλπιγξ
σάλπιγξεν: Il. 21:388: ἀμφὶ δὲ σάλπιγξεν μέγας οὐρανός. ἄϊε δὲ Ζεὺς
Σάμῃ: Od. 1:246: Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,
Σάμη: Od. 9:24: Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνθος.
Σάμῃ: Od. 16:123: Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,
Σάμῃ: Od. 19:131: Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,
Σάμῃ: Od. 20:288: Κτήσιππος δ’ ὄνομ’ ἔσκε, Σάμῃ δ’ ἐνὶ οἰκία ναῖεν·
Σάμηνδ’: Od. 15:367: τὴν μὲν ἔπειτα Σάμηνδ’ ἔδοσαν καὶ μυρί’ ἕλοντο,
Σάμης: Od. 16:249: ἐκ δὲ Σάμης πίσυρες τε καὶ εἴκοσι φῶτες ἔασιν,
Σάμοιό: Od. 4:671: ἐν πορθμῷ Ἰθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης,
Σάμοιό: Od. 4:845: μεσσηγὺς Ἰθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης,
Σάμοιό: Od. 15:29: ἐν πορθμῷ Ἰθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης
Σάμον: Il. 2:634: οἵ τε Ζάκυνθον ἔχον ἠδ’ οἳ Σάμον ἀμφενέμοντο,
Σάμον: Il. 24:753: ἐς Σάμον ἔς τ’ Ἴμβρον καὶ Λῆμνον ἀμιχθαλόεσσαν·
Σάμου: Il. 13:12: ὑψοῦ ἐπ’ ἀκροτάτης κορυφῆς Σάμου ὑληέσσης
Σάμου: Il. 24:78: μεσσηγὺς δὲ Σάμου τε καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης
σανίδας: Il. 9:579: σείων κολλητὰς σανίδας γουνούμενος υἱόν·
σανίδας: Il. 12:121: εὗρ’ ἐπικεκλιμένας σανίδας καὶ μακρὸν ὀχῆα,
σανίδας: Il. 21:535: αὖτις ἐπανθέμεναι σανίδας πυκινῶς ἀραρυίας·
σανίδας: Od. 22:174: ἐς θάλαμον βαλέειν, σανίδας δ’ ἐκδῆσαι ὄπισθε,
σανίδες: Il. 12:461: ἐσχεθέτην, σανίδες δὲ διέτμαγεν ἄλλυδις ἄλλη
σανίδες: Il. 18:275: ὑψηλαί τε πύλαι σανίδες τ’ ἐπὶ τῇς ἀραρυῖαι
σανίδες: Od. 2:344: κληϊσταὶ δ’ ἔπεσαν σανίδες πυκινῶς ἀραρυῖαι,
σανίδες: Od. 22:128: ἦν ὁδὸς ἐς λαύρην, σανίδες δ’ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι·
σανίδες: Od. 23:42: ἥμεθ’ ἀτυζόμεναι, σανίδες δ’ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι,
σανίδεσσιν: Od. 21:137: κλίνας κολλητῇσιν ἐϋξέστῃς σανίδεσσιν,
σανίδεσσιν: Od. 21:164: κλίνας κολλητῇσιν ἐϋξέστῃς σανίδεσσιν,
σανίδος: Od. 21:51: ἡ δ’ ἄρ’ ἐφ’ ὑψηλῆς σανίδος βῆ· ἔνθα δὲ χηλοὶ
σανίδων: Il. 12:453: ὣς Ἕκτωρ ἰθὺς σανίδων φέρε λαᾶν ἀείρας,
σαόφρονα: Il. 21:462: ἐννοσίγαι’ οὐκ ἄν με σαόφρονα μυθήσαιο
σαοφροσύνης: Od. 23:13: καί τε χαλιφρονέοντα σαοφροσύνης ἐπέβησαν·
σαοφροσύνῃσι: Od. 23:30: ἀλλὰ σαοφροσύνῃσι νοήματα πατρὸς ἔκευθεν,
σαόφρων: Od. 4:158: ἀλλὰ σαόφρων ἐστί, νεμεσσᾶται δ’ ἐνὶ θυμῷ
σαπήῃ: Il. 19:27: ἐκ δ’ αἰὼν πέφαται, κατὰ δὲ χρόα πάντα σαπήῃ.
σαρδάνιον: Od. 20:302: σαρδάνιον μάλα τοῖον· ὁ δ’ εὔδμητον βάλε τοῖχον.
σάρκας: Od. 9:293: ἔγκατά τε σάρκας τε καὶ ὀστέα μυελόεντα.
σάρκας: Od. 11:219: οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν,
σάρκες: Od. 18:77: δειδιότα· σάρκες δὲ περιτρομέοντο μέλεσσιν.
σάρκεσσι: Il. 8:380: δημῷ καὶ σάρκεσσι, πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
σάρκεσσι: Il. 13:832: δημῷ καὶ σάρκεσσι πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
σαρκὸς: Od. 19:450: γουνὸς ὕπερ, πολλὸν δὲ διήφυσε σαρκὸς ὀδόντι
Σαρπηδόν’: Il. 17:150: σχέτλι’, ἐπεὶ Σαρπηδόν’ ἅμα ξεῖνον καὶ ἑταῖρον
Σαρπῆδον: Il. 5:633: Σαρπῆδον Λυκίων βουληφόρε, τίς τοι ἀνάγκη
Σαρπηδόνα: Il. 5:663: Οἳ μὲν ἄρ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι
Σαρπηδόνα: Il. 5:692: οἳ μὲν ἄρ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι
Σαρπηδόνα: Il. 6:199: ἣ δ’ ἔτεκ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα χαλκοκορυστήν.
Σαρπηδόνα: Il. 12:292: εἰ μὴ ἄρ’ υἱὸν ἑὸν Σαρπηδόνα μητίετα Ζεὺς
Σαρπηδόνα: Il. 12:307: ὥς ῥα τότ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα θυμὸς ἀνῆκε
Σαρπηδόνα: Il. 15:67: τοὺς ἄλλους, μετὰ δ’ υἱὸν ἐμὸν Σαρπηδόνα δῖον.
Σαρπηδόνα: Il. 16:433: ὤ μοι ἐγών, ὅ τέ μοι Σαρπηδόνα φίλτατον ἀνδρῶν
Σαρπηδόνα: Il. 16:445: αἴ κε ζὼν πέμψῃς Σαρπηδόνα ὃν δὲ δόμον δέ,
Σαρπηδόνα: Il. 16:638: οὐδ’ ἂν ἔτι φράδμων περ ἀνὴρ Σαρπηδόνα δῖον
Σαρπηδόνα: Il. 16:668: ἐλθὼν ἐκ βελέων Σαρπηδόνα, καί μιν ἔπειτα
Σαρπηδόνα: Il. 16:678: αὐτίκα δ’ ἐκ βελέων Σαρπηδόνα δῖον ἀείρας
Σαρπηδόνι: Il. 5:629: ὦρσεν ἐπ’ ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι μοῖρα κραταιή.
Σαρπηδόνι: Il. 16:649: αὐτοῦ ἐπ’ ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι φαίδιμος Ἕκτωρ
Σαρπηδόνος: Il. 16:327: βήτην εἰς Ἔρεβος Σαρπηδόνος ἐσθλοὶ ἑταῖροι
Σαρπηδόνος: Il. 16:464: ὅς ῥ’ ἠῢς θεράπων Σαρπηδόνος ἦεν ἄνακτος,
Σαρπηδόνος: Il. 16:496: πάντῃ ἐποιχόμενος Σαρπηδόνος ἀμφιμάχεσθαι·
Σαρπηδόνος: Il. 16:533: πάντῃ ἐποιχόμενος Σαρπηδόνος ἀμφιμάχεσθαι·
Σαρπηδόνος: Il. 16:553: Ἕκτωρ χωόμενος Σαρπηδόνος. αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
Σαρπηδόνος: Il. 16:663: οἳ δ’ ἄρ’ ἀπ’ ὤμοιιν Σαρπηδόνος ἔντε’ ἕλοντο
Σαρπηδόνος: Il. 17:162: αἶψά κεν Ἀργεῖοι Σαρπηδόνος ἔντεα καλὰ
Σαρπήδοντι: Il. 12:392: Σαρπήδοντι δ’ ἄχος γένετο Γλαύκου ἀπιόντος
Σαρπήδοντος: Il. 12:379: Σαρπήδοντος ἑταῖρον Ἐπικλῆα μεγάθυμον
Σαρπήδοντος: Il. 23:800: τεύχεα Σαρπήδοντος, ἅ μιν Πάτροκλος ἀπηύρα.
Σαρπηδὼν: Il. 2:876: Σαρπηδὼν δ’ ἦρχεν Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων
Σαρπηδὼν: Il. 5:471: ἔνθ’ αὖ Σαρπηδὼν μάλα νείκεσεν Ἕκτορα δῖον·
Σαρπηδών: Il. 5:493: Ὣς φάτο Σαρπηδών, δάκε δὲ φρένας Ἕκτορι μῦθος·
Σαρπηδὼν: Il. 5:647: Τὸν δ’ αὖ Σαρπηδὼν Λυκίων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
Σαρπηδών: Il. 5:655: Ὣς φάτο Σαρπηδών, ὃ δ’ ἀνέσχετο μείλινον ἔγχος
Σαρπηδών: Il. 5:658: Σαρπηδών, αἰχμὴ δὲ διαμπερὲς ἦλθ’ ἀλεγεινή·
Σαρπηδὼν: Il. 5:683: Σαρπηδὼν Διὸς υἱός, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπε·
Σαρπηδὼν: Il. 12:101: Σαρπηδὼν δ’ ἡγήσατ’ ἀγακλειτῶν ἐπικούρων,
Σαρπηδὼν: Il. 12:397: Σαρπηδὼν δ’ ἄρ’ ἔπαλξιν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν
Σαρπηδών: Il. 14:425: Σαρπηδών τ’ ἀρχὸς Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων.
Σαρπηδὼν: Il. 16:419: Σαρπηδὼν δ’ ὡς οὖν ἴδ’ ἀμιτροχίτωνας ἑταίρους
Σαρπηδὼν: Il. 16:466: Σαρπηδὼν δ’ αὐτοῦ μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῷ
Σαρπηδὼν: Il. 16:477: Ἔνθ’ αὖ Σαρπηδὼν μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῷ,
Σαρπηδὼν: Il. 16:522: Σαρπηδὼν Διὸς υἱός· ὃ δ’ οὐ οὗ παιδὸς ἀμύνει.
Σαρπηδὼν: Il. 16:541: κεῖται Σαρπηδὼν Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων,
Σαρπηδών: Il. 16:559: Σαρπηδών· ἀλλ’ εἴ μιν ἀεικισσαίμεθ’ ἑλόντες,
σὰς: Il. 21:93: σὰς χεῖρας φεύξεσθαι, ἐπεί ῥ’ ἐπέλασσέ γε δαίμων.
Σατνιόεντι: Il. 21:87: Πήδασον αἰπήεσσαν ἔχων ἐπὶ Σατνιόεντι.
Σατνιόεντος: Il. 6:34: ναῖε δὲ Σατνιόεντος ἐϋῤῥείταο παρ’ ὄχθας
Σατνιόεντος: Il. 14:444: Ἤνοπι βουκολέοντι παρ’ ὄχθας Σατνιόεντος.
Σάτνιον: Il. 14:442: Σάτνιον οὔτασε δουρὶ μετάλμενος ὀξυόεντι
σαυρωτῆρος: Il. 10:153: ὄρθ’ ἐπὶ σαυρωτῆρος ἐλήλατο, τῆλε δὲ χαλκὸς
σάφα: Il. 2:192: οὐ γάρ πω σάφα οἶσθ’ οἷος νόος Ἀτρεΐωνος·
σάφα: Il. 2:252: οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν ὅπως ἔσται τάδε ἔργα,
σάφα: Il. 4:404: Ἀτρεΐδη μὴ ψεύδε’ ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν·
σάφα: Il. 5:183: ἵππους τ’ εἰσορόων· σάφα δ’ οὐκ οἶδ’ εἰ θεός ἐστιν.
σάφα: Il. 7:226: Ἕκτορ νῦν μὲν δὴ σάφα εἴσεαι οἰόθεν οἶος
σάφα: Il. 12:228: ὧδέ χ’ ὑποκρίναιτο θεοπρόπος, ὃς σάφα θυμῷ
σάφα: Il. 15:632: μυρίαι, ἐν δέ τε τῇσι νομεὺς οὔ πω σάφα εἰδὼς
σάφα: Il. 20:201: ἔλπεο δειδίξεσθαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς
σάφα: Il. 20:432: ἔλπεο δειδίξεσθαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς
σάφα: Od. 1:202: οὔτε τι μάντις ἐὼν οὔτ’ οἰωνῶν σάφα εἰδώς.
σάφα: Od. 2:31: ἥν χ’ ἥμιν σάφα εἴποι, ὅτε πρότερός γε πύθοιτο;
σάφα: Od. 2:43: ἥν χ’ ὕμιν σάφα εἴπω, ὅτε πρότερός γε πυθοίμην,
σάφα: Od. 2:108: καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη,
σάφα: Od. 3:89: οὐ γάρ τις δύναται σάφα εἰπέμεν ὁππόθ’ ὄλωλεν,
σάφα: Od. 4:730: ἐκ λεχέων μ’ ἀνεγεῖραι, ἐπιστάμεναι σάφα θυμῷ,
σάφα: Od. 17:106: νόστον σοῦ πατρὸς σάφα εἰπέμεν, εἴ που ἄκουσας.”
σάφα: Od. 17:153: ἦ τοι ὅ γ’ οὐ σάφα οἶδεν, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον·
σάφα: Od. 17:307: καλὸς μὲν δέμας ἐστίν, ἀτὰρ τόδε γ’ οὐ σάφα οἶδα,
σάφα: Od. 17:373: αὐτὸν δ’ οὐ σάφα οἶδα, πόθεν γένος εὔχεται εἶναι.”
σάφα: Od. 24:144: καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη,
σάφα: Od. 24:404: ἢ ἤδη σάφα οἶδε περίφρων Πηνελόπεια
σαῷ: Il. 9:424: ἥ κέ σφιν νῆάς τε σαῷ καὶ λαὸν Ἀχαιῶν
σάω: Il. 16:363: ἀλλὰ καὶ ὧς ἀνέμιμνε, σάω δ’ ἐρίηρας ἑταίρους.
σάω: Il. 21:238: χέρσον δέ· ζωοὺς δὲ σάω κατὰ καλὰ ῥέεθρα,
σάω: Od. 13:230: ἀλλὰ σάω μὲν ταῦτα, σάω δ’ ἐμέ· σοὶ γὰρ ἐγώ γε
σάω: Od. 13:230: ἀλλὰ σάω μὲν ταῦτα, σάω δ’ ἐμέ· σοὶ γὰρ ἐγώ γε
σάω: Od. 17:595: αὐτὸν μὲν σὲ πρῶτα σάω, καὶ φράζεο θυμῷ,
σαωθῆναι: Il. 15:503: ἠὲ σαωθῆναι καὶ ἀπώσασθαι κακὰ νηῶν.
σαωθῆναι: Od. 10:473: εἴ τοι θέσφατόν ἐστι σαωθῆναι καὶ ἱκέσθαι
σαωθήτω: Il. 17:228: ἠὲ σαωθήτω· ἣ γὰρ πολέμου ὀαριστύς.
σαῷς: Il. 9:677: ὅππως κεν νῆάς τε σαῷς καὶ λαὸν Ἀχαιῶν·
σαῶσαι: Il. 21:274: ἐκ ποταμοῖο σαῶσαι· ἔπειτα δὲ καί τι πάθοιμι.
σαώσαι: Il. 21:611: ἐς πόλιν, ὅν τινα τῶν γε πόδες καὶ γοῦνα σαώσαι.
σαῶσαι: Il. 24:35: τὸν νῦν οὐκ ἔτλητε νέκυν περ ἐόντα σαῶσαι
σαώσαι: Od. 3:231: ῥεῖα θεός γ’ ἐθέλων καὶ τηλόθεν ἄνδρα σαώσαι.
σαώσαι: Od. 4:753: ἡ γάρ κέν μιν ἔπειτα καὶ ἐκ θανάτοιο σαώσαι.
σάωσας: Il. 22:18: νῦν δ’ ἐμὲ μὲν μέγα κῦδος ἀφείλεο, τοὺς δὲ σάωσας
σαώσατε: Il. 15:427: ἀλλ’ υἷα Κλυτίοιο σαώσατε, μή μιν Ἀχαιοὶ
σάωσε: Il. 5:23: ἀλλ’ Ἥφαιστος ἔρυτο, σάωσε δὲ νυκτὶ καλύψας,
σάωσε: Od. 4:288: νωλεμέως κρατερῇσι, σάωσε δὲ πάντας Ἀχαιούς·
σάωσε: Od. 4:513: ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι· σάωσε δὲ πότνια Ἥρη.
σαώσεαι: Od. 21:309: πέμψομεν· ἔνθεν δ’ οὔ τι σαώσεαι. ἀλλὰ ἕκηλος
σαώσει: Il. 9:78: νὺξ δ’ ἧδ’ ἠὲ διαῤῥαίσει στρατὸν ἠὲ σαώσει.
σαώσει: Il. 10:44: κερδαλέης, ἥ τίς κεν ἐρύσσεται ἠδὲ σαώσει
σαώσειαν: Il. 12:123: ἐκ πολέμου φεύγοντα σαώσειαν μετὰ νῆας.
σαώσειας: Il. 17:149: πῶς κε σὺ χείρονα φῶτα σαώσειας μεθ’ ὅμιλον
σαώσεις: Il. 1:83: ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι· σὺ δὲ φράσαι εἴ με σαώσεις. ”
σαωσέμεν: Il. 9:230: δείδιμεν· ἐν δοιῇ δὲ σαωσέμεν ἢ ἀπολέσθαι
σαωσέμεν: Il. 19:401: ἄλλως δὴ φράζεσθε σαωσέμεν ἡνιοχῆα
σαωσέμεναι: Il. 13:96: μαρναμένοισι πέποιθα σαωσέμεναι νέας ἁμάς·
σαώσετε: Il. 13:47: Αἴαντε σφὼ μέν τε σαώσετε λαὸν Ἀχαιῶν
σαώσετον: Il. 5:224: τὼ καὶ νῶϊ πόλιν δὲ σαώσετον, εἴ περ ἂν αὖτε
σαώσετον: Il. 17:452: ὄφρα καὶ Αὐτομέδοντα σαώσετον ἐκ πολέμοιο
σαώσῃ: Il. 17:692: εἰπεῖν, αἴ κε τάχιστα νέκυν ἐπὶ νῆα σαώσῃ
σαώσῃς: Il. 17:144: φράζεο νῦν ὅππως κε πόλιν καὶ ἄστυ σαώσῃς
σαώσῃς: Il. 22:56: ἀλλ’ εἰσέρχεο τεῖχος ἐμὸν τέκος, ὄφρα σαώσῃς
σαῶσι: Il. 9:393: ἢν γὰρ δή με σαῶσι θεοὶ καὶ οἴκαδ’ ἵκωμαι,
σαώσομεν: Il. 5:469: ἀλλ’ ἄγετ’ ἐκ φλοίσβοιο σαώσομεν ἐσθλὸν ἑταῖρον.
σαώσομεν: Il. 19:408: καὶ λίην σ’ ἔτι νῦν γε σαώσομεν ὄβριμ’ Ἀχιλλεῦ·
σαώσομεν: Il. 22:175: ἠέ μιν ἐκ θανάτοιο σαώσομεν, ἦέ μιν ἤδη
σαώσομεν: Od. 22:357: καὶ κήρυκα Μέδοντα σαώσομεν, ὅς τέ μευ αἰεὶ
σάωσον: Il. 11:827: ἀλλ’ ἐμὲ μὲν σὺ σάωσον ἄγων ἐπὶ νῆα μέλαιναν,
σάωσον: Od. 4:765: τῶν νῦν μοι μνῆσαι καί μοι φίλον υἷα σάωσον,
σαώσω: Od. 10:286: ἀλλ’ ἄγε δή σε κακῶν ἐκλύσομαι ἠδὲ σαώσω·
σαώτερος: Il. 1:32: ἀλλ’ ἴθι μή μ’ ἐρέθιζε, σαώτερος ὥς κε νέηαι. ”
σβέσαν: Il. 23:250: πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνῳ
σβέσαν: Il. 24:791: πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνῳ
σβέσατ’: Il. 23:237: πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσατ’ αἴθοπι οἴνῳ
σβέσσαι: Il. 9:674: κεῖνός γ’ οὐκ ἐθέλει σβέσσαι χόλον, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον
σβέσσαι: Il. 16:621: πάντων ἀνθρώπων σβέσσαι μένος, ὅς κέ σευ ἄντα
σε: Il. 1:26: “ Μή σε, γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω
σε: Il. 1:280: εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι θεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ,
σε: Il. 1:362: “ Τέκνον, τί κλαίεις; τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος;
σε: Il. 1:418: ἔπλεο· τώ σε κακῇ αἴσῃ τέκον ἐν μεγάροισι.
σε: Il. 1:503: “ Ζεῦ πάτερ, εἴ ποτε δή σε μετ’ ἀθανάτοισιν ὄνησα
σε: Il. 1:553: καὶ λίην σε πάρος γ’ οὔτ’ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ,
σε: Il. 1:555: νῦν δ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μή σε παρείπῃ
σε: Il. 1:561: “ Δαιμονίη αἰεὶ μὲν ὀΐεαι οὐδέ σε λήθω·
σε: Il. 1:587: μή σε φίλην περ ἐοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι
σε: Il. 2:28: θωρῆξαί σε κέλευσε κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς
σε: Il. 2:33: ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσί, μηδέ σε λήθη
σε: Il. 2:34: αἱρείτω εὖτ’ ἄν σε μελίφρων ὕπνος ἀνήῃ.
σε: Il. 2:65: θωρῆξαί σε κέλευσε κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς
σε: Il. 2:190: δαιμόνι’ οὔ σε ἔοικε κακὸν ὣς δειδίσσεσθαι,
σε: Il. 2:261: εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω,
σε: Il. 2:284: Ἀτρεΐδη νῦν δή σε ἄναξ ἐθέλουσιν Ἀχαιοὶ
σε: Il. 3:390: δεῦρ’ ἴθ’· Ἀλέξανδρός σε καλεῖ οἶκον δὲ νέεσθαι.
σε: Il. 3:414: μή μ’ ἔρεθε σχετλίη, μὴ χωσαμένη σε μεθείω,
σε: Il. 3:443: οὐδ’ ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς
σε: Il. 4:31: δαιμονίη τί νύ σε Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες
σε: Il. 4:257: Ἰδομενεῦ περὶ μέν σε τίω Δαναῶν ταχυπώλων
σε: Il. 4:315: ἀλλά σε γῆρας τείρει ὁμοίϊον· ὡς ὄφελέν τις
σε: Il. 4:350: Ἀτρεΐδη ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων;
σε: Il. 4:359: οὔτέ σε νεικείω περιώσιον οὔτε κελεύω·
σὲ: Il. 5:252: μή τι φόβον δ’ ἀγόρευ’, ἐπεὶ οὐδὲ σὲ πεισέμεν οἴω.
σε: Il. 5:373: τίς νύ σε τοιάδ’ ἔρεξε φίλον τέκος Οὐρανιώνων
σέ: Il. 5:635: ψευδόμενοι δέ σέ φασι Διὸς γόνον αἰγιόχοιο
σε: Il. 5:644: οὐδέ τί σε Τρώεσσιν ὀΐομαι ἄλκαρ ἔσεσθαι
σε: Il. 5:810: καί σε προφρονέως κέλομαι Τρώεσσι μάχεσθαι·
σέ: Il. 5:812: ἤ νύ σέ που δέος ἴσχει ἀκήριον· οὐ σύ γ’ ἔπειτα
σε: Il. 5:815: γιγνώσκω σε θεὰ θύγατερ Διὸς αἰγιόχοιο·
σε: Il. 5:896: ἐκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσί, ἐμοὶ δέ σε γείνατο μήτηρ·
σὲ: Il. 6:256: μαρνάμενοι περὶ ἄστυ· σὲ δ’ ἐνθάδε θυμὸς ἀνῆκεν
σε: Il. 6:355: δᾶερ, ἐπεί σε μάλιστα πόνος φρένας ἀμφιβέβηκεν
σε: Il. 6:407: δαιμόνιε φθίσει σε τὸ σὸν μένος, οὐδ’ ἐλεαίρεις
σε: Il. 6:409: σεῦ ἔσομαι· τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν Ἀχαιοὶ
σε: Il. 6:518: ἠθεῖ’ ἦ μάλα δή σε καὶ ἐσσύμενον κατερύκω
σε: Il. 7:25: ἦλθες ἀπ’ Οὐλύμποιο, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν;
σε: Il. 7:109: ἀφραίνεις Μενέλαε διοτρεφές, οὐδέ τί σε χρὴ
σε: Il. 7:331: τώ σε χρὴ πόλεμον μὲν ἅμ’ ἠοῖ παῦσαι Ἀχαιῶν,
σε: Il. 8:102: ὦ γέρον ἦ μάλα δή σε νέοι τείρουσι μαχηταί,
σε: Il. 8:103: σὴ δὲ βίη λέλυται, χαλεπὸν δέ σε γῆρας ὀπάζει,
σε: Il. 8:161: Τυδεΐδη περὶ μέν σε τίον Δαναοὶ ταχύπωλοι
σε: Il. 8:284: καί σε νόθον περ ἐόντα κομίσσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ·
σε: Il. 9:100: τώ σε χρὴ περὶ μὲν φάσθαι ἔπος ἠδ’ ἐπακοῦσαι,
σε: Il. 9:257: ληγέμεναι δ’ ἔριδος κακομηχάνου, ὄφρά σε μᾶλλον
σε: Il. 9:284: γαμβρός κέν οἱ ἔοις· τίσει δέ σε ἶσον Ὀρέστῃ,
σε: Il. 9:297: οἵ κέ σε δωτίνῃσι θεὸν ὣς τιμήσουσι
σε: Il. 9:302: τειρομένους ἐλέαιρε κατὰ στρατόν, οἵ σε θεὸν ὣς
σε: Il. 9:481: καί σε τοσοῦτον ἔθηκα θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ,
σὲ: Il. 9:490: ἐξ ἐμεῦ· ἀλλὰ σὲ παῖδα θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ
σε: Il. 9:492: ἀλλ’ Ἀχιλεῦ δάμασον θυμὸν μέγαν· οὐδέ τί σε χρὴ
σε: Il. 9:513: οὐκ ἂν ἔγωγέ σε μῆνιν ἀποῤῥίψαντα κελοίμην
σε: Il. 9:596: ἀλλὰ σὺ μή μοι ταῦτα νόει φρεσί, μὴ δέ σε δαίμων
σε: Il. 9:599: ἔρχεο· ἶσον γάρ σε θεῷ τίσουσιν Ἀχαιοί.
σε: Il. 9:609: Ἀτρεΐδῃ ἥρωϊ φέρων χάριν· οὐδέ τί σε χρὴ
σὲ: Il. 9:675: πιμπλάνεται μένεος, σὲ δ’ ἀναίνεται ἠδὲ σὰ δῶρα.
σε: Il. 9:676: αὐτόν σε φράζεσθαι ἐν Ἀργείοισιν ἄνωγεν
σὲ: Il. 10:43: χρεὼ βουλῆς ἐμὲ καὶ σὲ διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε
σε: Il. 10:85: φθέγγεο, μηδ’ ἀκέων ἐπ’ ἔμ’ ἔρχεο· τίπτε δέ σε χρεώ;
σέ: Il. 10:96: ἀλλ’ εἴ τι δραίνεις, ἐπεὶ οὐδὲ σέ γ’ ὕπνος ἱκάνει,
σε: Il. 10:120: ὦ γέρον ἄλλοτε μέν σε καὶ αἰτιάασθαι ἄνωγα·
σε: Il. 10:279: ἐν πάντεσσι πόνοισι παρίστασαι, οὐδέ σε λήθω
σέ: Il. 10:331: Τρώων, ἀλλά σέ φημι διαμπερὲς ἀγλαϊεῖσθαι.
σε: Il. 10:370: ἠὲ μέν’ ἠέ σε δουρὶ κιχήσομαι, οὐδέ σέ φημι
σέ: Il. 10:370: ἠὲ μέν’ ἠέ σε δουρὶ κιχήσομαι, οὐδέ σέ φημι
σε: Il. 10:449: εἰ μὲν γάρ κέ σε νῦν ἀπολύσομεν ἠὲ μεθῶμεν,
σὲ: Il. 10:462: χαῖρε θεὰ τοῖσδεσσι· σὲ γὰρ πρώτην ἐν Ὀλύμπῳ
σε: Il. 10:479: ἀλλ’ ἄγε δὴ πρόφερε κρατερὸν μένος· οὐδέ τί σε χρὴ
σε: Il. 11:383: οἵ τέ σε πεφρίκασι λέονθ’ ὡς μηκάδες αἶγες.
σε: Il. 11:441: ἆ δείλ’ ἦ μάλα δή σε κιχάνεται αἰπὺς ὄλεθρος.
σε: Il. 11:451: φθῆ σε τέλος θανάτοιο κιχήμενον, οὐδ’ ὑπάλυξας.
σε: Il. 11:605: τίπτέ με κικλήσκεις Ἀχιλεῦ; τί δέ σε χρεὼ ἐμεῖο;
σέ: Il. 11:771: ἠδὲ σέ, πὰρ δ’ Ἀχιλῆα· γέρων δ’ ἱππηλάτα Πηλεὺς
σέ: Il. 11:795: ἀλλὰ σέ περ προέτω, ἅμα δ’ ἄλλος λαὸς ἑπέσθω
σε: Il. 11:798: αἴ κέ σε τῷ εἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο
σε: Il. 11:830: ἐσθλά, τά σε προτί φασιν Ἀχιλλῆος δεδιδάχθαι,
σὲ: Il. 12:325: οὔτέ κε σὲ στέλλοιμι μάχην ἐς κυδιάνειραν·
σε: Il. 13:251: ἠέ τι βέβληαι, βέλεος δέ σε τείρει ἀκωκή,
σὲ: Il. 13:273: λήθω μαρνάμενος, σὲ δὲ ἴδμεναι αὐτὸν ὀΐω.
σε: Il. 13:275: οἶδ’ ἀρετὴν οἷός ἐσσι· τί σε χρὴ ταῦτα λέγεσθαι;
σε: Il. 13:374: Ὀθρυονεῦ περὶ δή σε βροτῶν αἰνίζομ’ ἁπάντων
σε: Il. 13:463: Αἰνεία Τρώων βουληφόρε νῦν σε μάλα χρὴ
σε: Il. 13:464: γαμβρῷ ἀμυνέμεναι, εἴ πέρ τί σε κῆδος ἱκάνει.
σε: Il. 13:465: ἀλλ’ ἕπευ Ἀλκαθόῳ ἐπαμύνομεν, ὅς σε πάρος γε
σέ: Il. 13:631: Ζεῦ πάτερ ἦ τέ σέ φασι περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων
σε: Il. 13:736: πάντῃ γάρ σε περὶ στέφανος πολέμοιο δέδηε·
σε: Il. 13:784: νῦν δ’ ἄρχ’ ὅππῃ σε κραδίη θυμός τε κελεύει·
σε: Il. 13:820: οἵ σε πόλιν δ’ οἴσουσι κονίοντες πεδίοιο.
σε: Il. 14:83: Ἀτρεΐδη ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων·
σέ: Il. 14:220: ποικίλον, ᾧ ἔνι πάντα τετεύχαται· οὐδέ σέ φημι
σε: Il. 15:17: πρώτη ἐπαύρηαι καί σε πληγῇσιν ἱμάσσω.
σὲ: Il. 15:180: ἐνθάδ’ ἐλεύσεσθαι· σὲ δ’ ὑπεξαλέασθαι ἄνωγε
σε: Il. 15:245: ἧσ’ ὀλιγηπελέων; ἦ πού τί σε κῆδος ἱκάνει;
σε: Il. 15:256: Φοῖβον Ἀπόλλωνα χρυσάορον, ὅς σε πάρος περ
σὲ: Il. 15:401: ἀλλὰ σὲ μὲν θεράπων ποτιτερπέτω, αὐτὰρ ἔγωγε
σε: Il. 16:34: οὐδὲ Θέτις μήτηρ· γλαυκὴ δέ σε τίκτε θάλασσα
σε: Il. 16:492: Γλαῦκε πέπον πολεμιστὰ μετ’ ἀνδράσι νῦν σε μάλα χρὴ
σε: Il. 16:617: Μηριόνη τάχα κέν σε καὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα
σε: Il. 16:620: Αἰνεία χαλεπόν σε καὶ ἴφθιμόν περ ἐόντα
σε: Il. 16:623: εἰ καὶ ἐγώ σε βάλοιμι τυχὼν μέσον ὀξέϊ χαλκῷ,
σε: Il. 16:693: Πατρόκλεις, ὅτε δή σε θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν;
σε: Il. 16:721: Ἕκτορ τίπτε μάχης ἀποπαύεαι; οὐδέ τί σε χρή.
σὲ: Il. 16:836: ἦμαρ ἀναγκαῖον· σὲ δέ τ’ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται.
σε: Il. 16:842: ὥς πού σε προσέφη, σοὶ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθε.
σε: Il. 17:17: μή σε βάλω, ἀπὸ δὲ μελιηδέα θυμὸν ἕλωμαι.
σὲ: Il. 17:171: ὢ πόποι ἦ τ’ ἐφάμην σὲ περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων
σὲ: Il. 17:687: ἤδη μὲν σὲ καὶ αὐτὸν ὀΐομαι εἰσορόωντα
σε: Il. 18:73: τέκνον τί κλαίεις; τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος;
σε: Il. 18:85: ἤματι τῷ ὅτε σε βροτοῦ ἀνέρος ἔμβαλον εὐνῇ.
σε: Il. 18:178: ἀλλ’ ἄνα μηδ’ ἔτι κεῖσο· σέβας δέ σε θυμὸν ἱκέσθω
σε: Il. 18:182: Ἶρι θεὰ τίς γάρ σε θεῶν ἐμοὶ ἄγγελον ἧκε;
σε: Il. 18:334: οὔ σε πρὶν κτεριῶ πρίν γ’ Ἕκτορος ἐνθάδ’ ἐνεῖκαι
σὲ: Il. 18:339: ἀμφὶ δὲ σὲ Τρῳαὶ καὶ Δαρδανίδες βαθύκολποι
σε: Il. 19:179: αὐτὰρ ἔπειτά σε δαιτὶ ἐνὶ κλισίῃς ἀρεσάσθω
σε: Il. 19:288: ζωὸν μέν σε ἔλειπον ἐγὼ κλισίηθεν ἰοῦσα,
σε: Il. 19:289: νῦν δέ σε τεθνηῶτα κιχάνομαι ὄρχαμε λαῶν
σὲ: Il. 19:330: αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, σὲ δέ τε Φθίην δὲ νέεσθαι,
σε: Il. 19:420: Ξάνθε τί μοι θάνατον μαντεύεαι; οὐδέ τί σε χρή.
σὲ: Il. 20:2: ἀμφὶ σὲ Πηλέος υἱὲ μάχης ἀκόρητον Ἀχαιοί,
σέ: Il. 20:105: εὔχεο· καὶ δὲ σέ φασι Διὸς κούρης Ἀφροδίτης
σε: Il. 20:108: ἀλλ’ ἰθὺς φέρε χαλκὸν ἀτειρέα, μηδέ σε πάμπαν
σε: Il. 20:133: Ἥρη μὴ χαλέπαινε παρ’ ἐκ νόον· οὐδέ τί σε χρή.
σὲ: Il. 20:152: ἀμφὶ σὲ ἤϊε Φοῖβε καὶ Ἄρηα πτολίπορθον.
σέ: Il. 20:179: ἔστης; ἦ σέ γε θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγει
σέ: Il. 20:187: ἤδη μὲν σέ γέ φημι καὶ ἄλλοτε δουρὶ φοβῆσαι.
σε: Il. 20:188: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο μοῦνον ἐόντα
σὲ: Il. 20:194: ἦγον· ἀτὰρ σὲ Ζεὺς ἐῤῥύσατο καὶ θεοὶ ἄλλοι.
σὲ: Il. 20:206: φασὶ σὲ μὲν Πηλῆος ἀμύμονος ἔκγονον εἶναι,
σε: Il. 20:436: αἴ κέ σε χειρότερός περ ἐὼν ἀπὸ θυμὸν ἕλωμαι
σε: Il. 21:123: αἷμ’ ἀπολιχμήσονται ἀκηδέες· οὐδέ σε μήτηρ
σε: Il. 21:338: δένδρεα καῖ’, ἐν δ’ αὐτὸν ἵει πυρί· μὴ δέ σε πάμπαν
σε: Il. 21:395: θάρσος ἄητον ἔχουσα, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν;
σὲ: Il. 21:483: τοξοφόρῳ περ ἐούσῃ, ἐπεὶ σὲ λέοντα γυναιξὶ
σε: Il. 21:509: τίς νύ σε τοιάδ’ ἔρεξε φίλον τέκος Οὐρανιώνων
σε: Il. 22:86: σχέτλιος· εἴ περ γάρ σε κατακτάνῃ, οὔ σ’ ἔτ’ ἔγωγε
σε: Il. 22:88: οὐδ’ ἄλοχος πολύδωρος· ἄνευθε δέ σε μέγα νῶϊν
σε: Il. 22:229: ἠθεῖ’ ἦ μάλα δή σε βιάζεται ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
σε: Il. 22:258: ἀλλ’ ἐπεὶ ἄρ κέ σε συλήσω κλυτὰ τεύχε’ Ἀχιλλεῦ
σὲ: Il. 22:265: ὣς οὐκ ἔστ’ ἐμὲ καὶ σὲ φιλήμεναι, οὐδέ τι νῶϊν
σε: Il. 22:268: παντοίης ἀρετῆς μιμνήσκεο· νῦν σε μάλα χρὴ
σε: Il. 22:270: οὔ τοι ἔτ’ ἔσθ’ ὑπάλυξις, ἄφαρ δέ σε Παλλὰς Ἀθήνη
σὲ: Il. 22:335: ὅς τοι γούνατ’ ἔλυσα· σὲ μὲν κύνες ἠδ’ οἰωνοὶ
σέ: Il. 22:352: Δαρδανίδης Πρίαμος· οὐδ’ ὧς σέ γε πότνια μήτηρ
σε: Il. 22:359: ἤματι τῷ ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων
σε: Il. 22:434: Τρωσί τε καὶ Τρῳῇσι κατὰ πτόλιν, οἵ σε θεὸν ὣς
σὲ: Il. 22:508: νῦν δὲ σὲ μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι νόσφι τοκήων
σε: Il. 23:306: Ἀντίλοχ’ ἤτοι μέν σε νέον περ ἐόντ’ ἐφίλησαν
σε: Il. 23:308: παντοίας· τὼ καί σε διδασκέμεν οὔ τι μάλα χρεώ·
σε: Il. 23:314: παντοίην, ἵνα μή σε παρεκπροφύγῃσιν ἄεθλα.
σε: Il. 23:326: σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει.
σε: Il. 23:478: ἀλλ’ αἰεὶ μύθοις λαβρεύεαι· οὐδέ τί σε χρὴ
σε: Il. 23:648: ὥς μευ ἀεὶ μέμνησαι ἐνηέος, οὐδέ σε λήθω,
σέ: Il. 23:724: ἤ μ’ ἀνάειρ’, ἢ ἐγὼ σέ· τὰ δ’ αὖ Διὶ πάντα μελήσει.
σέ: Il. 24:288: ἂψ ἐκ δυσμενέων ἀνδρῶν, ἐπεὶ ἂρ σέ γε θυμὸς
σε: Il. 24:366: τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν
σε: Il. 24:370: ἀλλ’ ἐγὼ οὐδέν σε ῥέξω κακά, καὶ δέ κεν ἄλλον
σε: Il. 24:371: σεῦ ἀπαλεξήσαιμι· φίλῳ δέ σε πατρὶ ἐΐσκω.
σέ: Il. 24:542: ἧμαι ἐνὶ Τροίῃ, σέ τε κήδων ἠδὲ σὰ τέκνα.
σὲ: Il. 24:543: καὶ σὲ γέρον τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι·
σε: Il. 24:546: τῶν σε γέρον πλούτῳ τε καὶ υἱάσι φασὶ κεκάσθαι.
σε: Il. 24:563: καὶ δέ σε γιγνώσκω Πρίαμε φρεσίν, οὐδέ με λήθεις,
σε: Il. 24:569: μή σε γέρον οὐδ’ αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω
σε: Il. 24:653: τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν,
σέ: Il. 24:773: τὼ σέ θ’ ἅμα κλαίω καὶ ἔμ’ ἄμμορον ἀχνυμένη κῆρ·
σε: Od. 1:64: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
σε: Od. 1:124: δείπνου πασσάμενος μυθήσεαι ὅττεό σε χρή.”
σε: Od. 1:171: ὁπποίης τ’ ἐπὶ νηὸς ἀφίκεο; πῶς δέ σε ναῦται
σε: Od. 1:173: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.
σέ: Od. 1:223: θῆκαν, ἐπεὶ σέ γε τοῖον ἐγείνατο Πηνελόπεια.
σε: Od. 1:225: τίς δαίς, τίς δὲ ὅμιλος ὅδ’ ἔπλετο; τίπτε δέ σε χρεώ;
σὲ: Od. 1:269: οἷσιν ἐνὶ μεγάροισι· σὲ δὲ φράζεσθαι ἄνωγα,
σε: Od. 1:296: κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδόν· οὐδέ τί σε χρὴ
σε: Od. 1:302: ἄλκιμος ἔσσ’, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ.
σε: Od. 1:384: “Τηλέμαχ’, ἦ μάλα δή σε διδάσκουσιν θεοὶ αὐτοὶ
σέ: Od. 1:386: μὴ σέ γ’ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ βασιλῆα Κρονίων
σε: Od. 1:405: ἀλλ’ ἐθέλω σε, φέριστε, περὶ ξείνοιο ἐρέσθαι,
σε: Od. 2:275: οὔ σε ἔπειτα ἔολπα τελευτήσειν ἃ μενοινᾷς.
σε: Od. 2:279: οὐδέ σε πάγχυ γε μῆτις Ὀδυσσῆος προλέλοιπεν,
σε: Od. 2:369: ἀλλὰ μέν’ αὖθ’ ἐπὶ σοῖσι καθήμενος· οὐδέ τί σε χρὴ
σε: Od. 3:14: “Τηλέμαχ’, οὐ μέν σε χρὴ ἔτ’ αἰδοῦς οὐδ’ ἠβαιόν·
σε: Od. 3:28: οὔ σε θεῶν ἀέκητι γενέσθαι τε τραφέμεν τε.”
σε: Od. 3:187: πεύθομαι, ἣ θέμις ἐστί, δαήσεαι, οὐδέ σε κεύσω.
σε: Od. 3:200: ἄλκιμος ἔσσ’, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ.”
σέ: Od. 3:214: εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ
σε: Od. 3:230: “Τηλέμαχε, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
σε: Od. 3:375: “ὦ φίλος, οὔ σε ἔολπα κακὸν καὶ ἄναλκιν ἔσεσθαι,
σε: Od. 4:162: τῷ ἅμα πομπὸν ἕπεσθαι· ἐέλδετο γάρ σε ἰδέσθαι,
σε: Od. 4:190: “Ἀτρεΐδη, περὶ μέν σε βροτῶν πεπνυμένον εἶναι
σέ: Od. 4:286: Ἄντικλος δὲ σέ γ’ οἶος ἀμείψασθαι ἐπέεσσιν
σε: Od. 4:289: τόφρα δ’ ἔχ’, ὄφρα σε νόσφιν ἀπήγαγε Παλλὰς Ἀθήνη.”
σε: Od. 4:312: “τίπτε δέ σε χρειὼ δεῦρ’ ἤγαγε, Τηλέμαχ’ ἥρως,
σε: Od. 4:423: ἥρως, εἴρεσθαι δέ, θεῶν ὅς τίς σε χαλέπτει,
σε: Od. 4:463: ὄφρα μ’ ἕλοις ἀέκοντα λοχησάμενος; τέο σε χρή;
σε: Od. 4:492: Ἀτρεΐδη, τί με ταῦτα διείρεαι; οὐδέ τί σε χρὴ
σέ: Od. 4:493: ἴδμεναι, οὐδὲ δαῆναι ἐμὸν νόον· οὐδέ σέ φημι
σε: Od. 4:646: ἤ σε βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρα νῆα μέλαιναν,
σε: Od. 4:681: “κῆρυξ, τίπτε δέ σε πρόεσαν μνηστῆρες ἀγαυοί;
σὲ: Od. 4:828: Παλλὰς Ἀθηναίη· σὲ δ’ ὀδυρομένην ἐλεαίρει·
σε: Od. 5:22: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
σε: Od. 5:161: φθινέτω· ἤδη γάρ σε μάλα πρόφρασσ’ ἀποπέμψω.
σε: Od. 5:164: ὑψοῦ, ὥς σε φέρῃσιν ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον.
σε: Od. 5:341: οὐ μὲν δή σε καταφθείσει, μάλα περ μενεαίνων.
σε: Od. 5:379: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς σε ἔολπα ὀνόσσεσθαι κακότητος.”
σε: Od. 6:34: ἤδη γάρ σε μνῶνται ἀριστῆες κατὰ δῆμον
σε: Od. 6:149: “γουνοῦμαί σε, ἄνασσα· θεός νύ τις ἦ βροτός ἐσσι;
σε: Od. 6:151: Ἀρτέμιδί σε ἐγώ γε, Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
σέ: Od. 6:168: ὡς σέ, γύναι, ἄγαμαί τε τέθηπά τε, δείδια δ’ αἰνῶς
σὲ: Od. 6:175: ἀλλά, ἄνασσ’, ἐλέαιρε· σὲ γὰρ κακὰ πολλὰ μογήσας
σὲ: Od. 6:190: καί που σοὶ τά γ’ ἔδωκε, σὲ δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.
σε: Od. 6:255: “ὄρσεο νῦν, ὦ ξεῖνε, πόλινδ’ ἴμεν, ὄφρα σε πέμψω
σέ: Od. 6:256: πατρὸς ἐμοῦ πρὸς δῶμα δαΐφρονος, ἔνθα σέ φημι
σε: Od. 6:303: ἥρως. ἀλλ’ ὁπότ’ ἄν σε δόμοι κεκύθωσι καὶ αὐλή,
σε: Od. 7:237: “ξεῖνε, τὸ μέν σε πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή·
σε: Od. 8:352: πῶς ἂν ἐγώ σε δέοιμι μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
σε: Od. 8:487: “Δημόδοκ’, ἔξοχα δή σε βροτῶν αἰνίζομ’ ἁπάντων·
σέ: Od. 8:488: ἢ σέ γε Μοῦσ’ ἐδίδαξε, Διὸς πάϊς, ἢ σέ γ’ Ἀπόλλων·
σέ: Od. 8:488: ἢ σέ γε Μοῦσ’ ἐδίδαξε, Διὸς πάϊς, ἢ σέ γ’ Ἀπόλλων·
σε: Od. 8:549: ὅττι κέ σ’ εἴρωμαι· φάσθαι δέ σε κάλλιόν ἐστιν.
σε: Od. 8:550: εἴπ’ ὄνομ’, ὅττι σε κεῖθι κάλεον μήτηρ τε πατήρ τε,
σε: Od. 8:556: ὄφρα σε τῇ πέμψωσι τιτυσκόμεναι φρεσὶ νῆες.
σε: Od. 9:351: σχέτλιε, πῶς κέν τίς σε καὶ ὕστερον ἄλλος ἵκοιτο
σε: Od. 9:410: “εἰ μὲν δὴ μή τίς σε βιάζεται οἶον ἐόντα,
σέ: Od. 9:477: καὶ λίην σέ γ’ ἔμελλε κιχήσεσθαι κακὰ ἔργα,
σε: Od. 9:479: ἐσθέμεναι· τῶ σε Ζεὺς τείσατο καὶ θεοὶ ἄλλοι.”
σε: Od. 9:502: “Κύκλωψ, αἴ κέν τίς σε καταθνητῶν ἀνθρώπων
σε: Od. 9:523: “αἲ γὰρ δὴ ψυχῆς τε καὶ αἰῶνός σε δυναίμην
σέ: Od. 10:284: ἦ τοὺς λυσόμενος δεῦρ’ ἔρχεαι; οὐδέ σέ φημι
σε: Od. 10:286: ἀλλ’ ἄγε δή σε κακῶν ἐκλύσομαι ἠδὲ σαώσω·
σε: Od. 10:291: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς θέλξαι σε δυνήσεται· οὐ γὰρ ἐάσει
σε: Od. 10:380: ἦ τινά που δόλον ἄλλον ὀΐεαι; οὐδέ τί σε χρὴ
σε: Od. 10:516: ἔνθα δ’ ἔπειθ’, ἥρως, χριμφθεὶς πέλας, ὥς σε κελεύω,
σε: Od. 11:66: νῦν δέ σε τῶν ὄπιθεν γουνάζομαι, οὐ παρεόντων,
σε: Od. 11:126: σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει·
σε: Od. 11:135: ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ σε πέφνῃ
σε: Od. 11:171: τίς νύ σε κὴρ ἐδάμασσε τανηλεγέος θανάτοιο;
σε: Od. 11:217: οὔ τί σε Περσεφόνεια Διὸς θυγάτηρ ἀπαφίσκει,
σε: Od. 11:398: τίς νύ σε κὴρ ἐδάμασσε τανηλεγέος θανάτοιο;
σέ: Od. 11:399: ἠέ σέ γ’ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμασσεν
σε: Od. 11:484: πρὶν μὲν γάρ σε ζωὸν ἐτίομεν ἶσα θεοῖσιν
σε: Od. 12:38: ὥς τοι ἐγὼν ἐρέω, μνήσει δέ σε καὶ θεὸς αὐτός.
σε: Od. 12:220: νῆα, σὺ δὲ σκοπέλου ἐπιμαίεο, μή σε λάθῃσι
σε: Od. 13:143: ἀνδρῶν δ’ εἴ πέρ τίς σε βίῃ καὶ κάρτεϊ εἴκων
σε: Od. 13:228: “ὦ φίλ’, ἐπεί σε πρῶτα κιχάνω τῷδ’ ἐνὶ χώρῳ,
σε: Od. 13:291: “κερδαλέος κ’ εἴη καὶ ἐπίκλοπος, ὅς σε παρέλθοι
σε: Od. 13:302: καὶ δέ σε Φαιήκεσσι φίλον πάντεσσιν ἔθηκα.
σε: Od. 13:312: “ἀργαλέον σε, θεά, γνῶναι βροτῷ ἀντιάσαντι
σὲ: Od. 13:313: καὶ μάλ’ ἐπισταμένῳ· σὲ γὰρ αὐτὴν παντὶ ἐΐσκεις.
σε: Od. 13:324: νῦν δέ σε πρὸς πατρὸς γουνάζομαι· - οὐ γὰρ ὀΐω
σὲ: Od. 13:326: γαῖαν ἀναστρέφομαι· σὲ δὲ κερτομέουσαν ὀΐω
σε: Od. 13:331: τῶ σε καὶ οὐ δύναμαι προλιπεῖν δύστηνον ἐόντα,
σε: Od. 14:37: “ὦ γέρον, ἦ ὀλίγου σε κύνες διεδηλήσαντο
σε: Od. 14:115: “ὦ φίλε, τίς γάρ σε πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν,
σε: Od. 14:188: ὁπποίης τ’ ἐπὶ νηὸς ἀφίκεο; πῶς δέ σε ναῦται
σε: Od. 14:190: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
σε: Od. 14:364: εἰπὼν ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ. τί σε χρὴ τοῖον ἐόντα
σέ: Od. 14:386: καὶ σύ, γέρον πολυπενθές, ἐπεί σέ μοι ἤγαγε δαίμων,
σε: Od. 14:392: οἷόν σ’ οὐδ’ ὀμόσας περ ἐπήγαγον οὐδέ σε πείθω.
σε: Od. 14:516: κεῖνός σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσει,
σε: Od. 14:517: πέμψει δ’, ὅππῃ σε κραδίη θυμός τε κελεύει.”
σε: Od. 15:35: ἀθανάτων ὅς τίς σε φυλάσσει τε ῥύεταί τε.
σε: Od. 15:212: οἷος κείνου θυμὸς ὑπέρβιος, οὔ σε μεθήσει,
σε: Od. 15:260: “ὦ φίλ’, ἐπεί σε θύοντα κιχάνω τῷδ’ ἐνὶ χώρῳ,
σε: Od. 15:277: ἀλλά με νηὸς ἔφεσσαι, ἐπεί σε φυγὼν ἱκέτευσα,
σε: Od. 15:309: πτωχεύσων, ἵνα μή σε κατατρύχω καὶ ἑταίρους.
σε: Od. 15:338: κεῖνός σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσει,
σε: Od. 15:339: πέμψει δ’ ὅππῃ σε κραδίη θυμός τε κελεύει.”
σέ: Od. 15:386: ἦ σέ γε μουνωθέντα παρ’ οἴεσιν ἢ παρὰ βουσὶν
σε: Od. 15:393: ἔστι δὲ τερπομένοισιν ἀκουέμεν· οὐδέ τί σε χρή,
σε: Od. 15:515: χεῖρον, ἐπεί τοι ἐγὼ μὲν ἀπέσσομαι, οὐδέ σε μήτηρ
σε: Od. 15:538: ἐξ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.”
σε: Od. 16:25: ἀλλ’ ἄγε νῦν εἴσελθε, φίλον τέκος, ὄφρα σε θυμῷ
σέ: Od. 16:32: ὄφρα σέ τ’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω καὶ μῦθον ἀκούσω,
σε: Od. 16:84: ἔδμεναι, ὡς ἂν μή σε κατατρύχῃ καὶ ἑταίρους.
σέ: Od. 16:95: εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ
σε: Od. 16:202: “Τηλέμαχ’, οὔ σε ἔοικε φίλον πατέρ’ ἔνδον ἐόντα
σε: Od. 16:222: “ποίῃ γὰρ νῦν δεῦρο, πάτερ φίλε, νηΐ σε ναῦται
σε: Od. 16:224: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
σε: Od. 16:287: παρφάσθαι, ὅτε κέν σε μεταλλῶσιν ποθέοντες·
σὲ: Od. 16:307: ἠδ’ ὅτις οὐκ ἀλέγει, σὲ δ’ ἀτιμᾷ τοῖον ἐόντα.”
σὲ: Od. 16:312: ἡμῖν ἀμφοτέροισι· σὲ δὲ φράζεσθαι ἄνωγα.
σε: Od. 16:316: ἀλλ’ ἦ τοί σε γυναῖκας ἐγὼ δεδάασθαι ἄνωγα,
σέ: Od. 16:418: “Ἀντίνο’, ὕβριν ἔχων, κακομήχανε, καὶ δέ σέ φασιν
σε: Od. 16:433: ἀλλά σε παύεσθαι κέλομαι καὶ ἀνωγέμεν ἄλλους.”
σὲ: Od. 17:81: αὐτὸν ἔχοντα σὲ βούλομ’ ἐπαυρέμεν ἤ τινα τῶνδε·
σε: Od. 17:165: ἐξ ἐμεῦ, ὥς κέν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.”
σε: Od. 17:279: ἢ βάλῃ ἢ ἐλάσῃ· τὰ δέ σε φράζεσθαι ἄνωγα.”
σε: Od. 17:350: “Τηλέμαχός τοι, ξεῖνε, διδοῖ τάδε καί σε κελεύει
σε: Od. 17:417: τῶ σε χρὴ δόμεναι καὶ λώϊον ἠέ περ ἄλλοι
σε: Od. 17:418: σίτου· ἐγὼ δέ κέ σε κλείω κατ’ ἀπείρονα γαῖαν.
σε: Od. 17:479: μή σε νέοι διὰ δώματ’ ἐρύσσωσ’, οἷ’ ἀγορεύεις,
σε: Od. 17:494: “αἴθ’ οὕτως αὐτόν σε βάλοι κλυτότοξος Ἀπόλλων.”
σε: Od. 17:553: “ξεῖνε πάτερ, καλέει σε περίφρων Πηνελόπεια,
σε: Od. 17:556: εἰ δέ κέ σε γνώῃ νημερτέα πάντ’ ἐνέποντα,
σε: Od. 17:557: ἕσσει σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, τῶν σὺ μάλιστα
σε: Od. 17:573: λύγρ’ ἔχω· οἶσθα καὶ αὐτός, ἐπεί σε πρῶθ’ ἱκέτευσα.”
σε: Od. 17:582: ἀλλά σε μεῖναι ἄνωγεν ἐς ἠέλιον καταδύντα.
σὲ: Od. 17:595: αὐτὸν μὲν σὲ πρῶτα σάω, καὶ φράζεο θυμῷ,
σε: Od. 18:15: “δαιμόνι’, οὔτε τί σε ῥέζω κακὸν οὔτ’ ἀγορεύω,
σε: Od. 18:17: οὐδὸς δ’ ἀμφοτέρους ὅδε χείσεται, οὐδέ τί σε χρὴ
σε: Od. 18:21: μή σε γέρων περ ἐὼν στῆθος καὶ χείλεα φύρσω
σε: Od. 18:63: δείδιθ’, ἐπεὶ πλεόνεσσι μαχήσεται ὅς κέ σε θείνῃ.
σε: Od. 18:146: δηρὸν ἀπέσσεσθαι· μάλα δὲ σχεδόν. ἀλλά σε δαίμων
σε: Od. 18:227: “μῆτερ ἐμή, τὸ μὲν οὔ σε νεμεσσῶμαι κεχολῶσθαι·
σε: Od. 18:246: εἰ πάντες σε ἴδοιεν ἀν’ Ἴασον Ἄργος Ἀχαιοί,
σε: Od. 18:289: πρίν γέ σε τῷ γήμασθαι Ἀχαιῶν, ὅς τις ἄριστος.”
σε: Od. 18:331: ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
σε: Od. 18:391: ταρβεῖς· ἦ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ
σε: Od. 19:6: παρφάσθαι, ὅτε κέν σε μεταλλῶσιν ποθέοντες·
σε: Od. 19:104: “ξεῖνε, τὸ μέν σε πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή·
σε: Od. 19:107: “ὦ γύναι, οὐκ ἄν τίς σε βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν
σε: Od. 19:311: ἐξ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.
σε: Od. 19:356: ἥ σε πόδας νίψει, ὀλιγηπελέουσά περ ἔμπης.
σε: Od. 19:363: “ὤ μοι ἐγὼ σέο, τέκνον, ἀμήχανος· ἦ σε περὶ Ζεὺς
σε: Od. 19:376: τῶ σε πόδας νίψω ἅμα τ’ αὐτῆς Πηνελοπείης
σε: Od. 19:492: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
σε: Od. 19:500: “μαῖα, τίη δὲ σὺ τὰς μυθήσεαι; οὐδέ τί σε χρή·
σε: Od. 20:20: ἰφθίμους ἑτάρους· σὺ δ’ ἐτόλμας, ὄφρα σε μῆτις
σε: Od. 20:43: πῇ κεν ὑπεκπροφύγοιμι; τά σε φράζεσθαι ἄνωγα.”
σε: Od. 20:47: αὐτὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, διαμπερὲς ἥ σε φυλάσσω
σε: Od. 20:52: ἀλλ’ ἑλέτω σε καὶ ὕπνος· ἀνίη καὶ τὸ φυλάσσειν
σε: Od. 20:166: “ξεῖν’, ἦ ἄρ τί σε μᾶλλον Ἀχαιοὶ εἰσορόωσιν,
σε: Od. 20:306: ἦ γάρ κέν σε μέσον βάλον ἔγχεϊ ὀξυόεντι,
σε: Od. 21:168: “Λειῶδες, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων,
σέ: Od. 21:172: οὐ γάρ τοι σέ γε τοῖον ἐγείνατο πότνια μήτηρ,
σε: Od. 21:293: οἶνός σε τρώει μελιηδής, ὅς τε καὶ ἄλλους
σε: Od. 21:307: ἡμετέρῳ ἐνὶ δήμῳ, ἄφαρ δέ σε νηῒ μελαίνῃ
σε: Od. 21:322: οὔ τί σε τόνδ’ ἄξεσθαι ὀϊόμεθ’, οὐδὲ ἔοικεν,
σε: Od. 21:370: μή σε καὶ ὁπλότερος περ ἐὼν ἀγρόνδε δίωμαι
σε: Od. 21:381: “Τηλέμαχος κέλεταί σε, περίφρων Εὐρύκλεια,
σε: Od. 22:196: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ καταλέγμενος, ὥς σε ἔοικεν·
σέ: Od. 22:197: οὐδὲ σέ γ’ ἠριγένεια παρ’ Ὠκεανοῖο ῥοάων
σὲ: Od. 22:370: κτήματ’ ἐνὶ μεγάροις, σὲ δὲ νήπιοι οὐδὲν ἔτιον.”
σε: Od. 22:397: ἔρχεο· κικλήσκει σε πατὴρ ἐμός, ὄφρα τι εἴπῃ.”
σε: Od. 23:11: “μαῖα φίλη, μάργην σε θεοὶ θέσαν, οἵ τε δύνανται
σέ: Od. 23:14: οἵ σέ περ ἔβλαψαν· πρὶν δὲ φρένας αἰσίμη ἦσθα.
σὲ: Od. 23:24: αὖτις ἔσω μέγαρον· σὲ δὲ τοῦτό γε γῆρας ὀνήσει.”
σε: Od. 23:26: “οὔ τί σε λωβεύω, τέκνον φίλον, ἀλλ’ ἔτυμόν τοι
σὲ: Od. 23:51: πῦρ μέγα κηάμενος· σὲ δέ με προέηκε καλέσσαι.
σὲ: Od. 23:55: ἦλθε μὲν αὐτὸς ζωὸς ἐφέστιος, εὗρε δὲ καὶ σὲ
σε: Od. 23:70: “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων,
σε: Od. 23:81: “μαῖα φίλη, χαλεπόν σε θεῶν αἰειγενετάων
σε: Od. 23:122: κούρων εἰν Ἰθάκῃ· τὰ δέ σε φράζεσθαι ἄνωγα.”
σε: Od. 23:258: σῷ ἐθέλῃς, ἐπεὶ ἄρ σε θεοὶ ποίησαν ἱκέσθαι
σε: Od. 23:273: σῆμα δέ μοι τόδ’ ἔειπεν ἀριφραδές, οὐδέ σε κεύσω·
σε: Od. 24:24: “Ἀτρεΐδη, περὶ μέν σε φάμεν Διὶ τερπικεραύνῳ
σε: Od. 24:63: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μέν σε ὁμῶς νύκτας τε καὶ ἦμαρ
σε: Od. 24:71: αὐτὰρ ἐπεὶ δή σε φλὸξ ἤνυσεν Ἡφαίστοιο,
σε: Od. 24:251: οὐ μὲν ἀεργίης γε ἄναξ ἕνεκ’ οὔ σε κομίζει,
σε: Od. 24:337: εἴπω, ἅ μοί ποτ’ ἔδωκας, ἐγὼ δ’ ᾔτευν σε ἕκαστα
σε: Od. 24:373: “ὦ πάτερ, ἦ μάλα τίς σε θεῶν αἰειγενετάων
σε: Od. 24:401: οὐδ’ ἔτ’ ὀϊομένοισι, θεοὶ δέ σε ἤγαγον αὐτοί,
σε: Od. 24:405: νοστήσαντά σε δεῦρ’, ἦ ἄγγελον ὀτρύνωμεν.”
σε: Od. 24:407: “ὦ γέρον, ἤδη οἶδε· τί σε χρὴ ταῦτα πένεσθαι;”
σέβας: Il. 18:178: ἀλλ’ ἄνα μηδ’ ἔτι κεῖσο· σέβας δέ σε θυμὸν ἱκέσθω
σέβας: Od. 3:123: κείνου ἔκγονός ἐσσι· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.
σέβας: Od. 4:75: ὅσσα τάδ’ ἄσπετα πολλά· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.”
σέβας: Od. 4:142: οὔτ’ ἄνδρ’ οὔτε γυναῖκα, σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωσαν,
σέβας: Od. 6:161: οὔτ’ ἄνδρ’ οὔτε γυναῖκα· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.
σέβας: Od. 8:384: ἠδ’ ἄρ’ ἑτοῖμα τέτυκτο· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.”
σεβάσσατο: Il. 6:167: κτεῖναι μέν ῥ’ ἀλέεινε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ,
σεβάσσατο: Il. 6:417: οὐδέ μιν ἐξενάριξε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ,
σέβεσθε: Il. 4:242: Ἀργεῖοι ἰόμωροι ἐλεγχέες οὔ νυ σέβεσθε;
σέθεν: Il. 1:180: Μυρμιδόνεσσιν ἄνασσε, σέθεν δ’ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω,
σέθεν: Il. 1:186: ὅσσον φέρτερός εἰμι σέθεν, στυγέῃ δὲ καὶ ἄλλος
σέθεν: Il. 1:230: δῶρ’ ἀποαιρεῖσθαι ὅς τις σέθεν ἀντίον εἴπῃ·
σέθεν: Il. 4:127: Οὐδὲ σέθεν Μενέλαε θεοὶ μάκαρες λελάθοντο
σέθεν: Il. 4:169: ἀλλά μοι αἰνὸν ἄχος σέθεν ἔσσεται ὦ Μενέλαε
σέθεν: Il. 6:524: ἄχνυται ἐν θυμῷ, ὅθ’ ὑπὲρ σέθεν αἴσχε’ ἀκούω
σέθεν: Il. 7:231: ἡμεῖς δ’ εἰμὲν τοῖοι οἳ ἂν σέθεν ἀντιάσαιμεν
σέθεν: Il. 8:477: ὣς γὰρ θέσφατόν ἐστι· σέθεν δ’ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω
σέθεν: Il. 16:539: οἳ σέθεν εἵνεκα τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
σέθεν: Il. 18:337: Τρώων ἀγλαὰ τέκνα σέθεν κταμένοιο χολωθείς.
σέθεν: Il. 20:434: οἶδα δ’ ὅτι σὺ μὲν ἐσθλός, ἐγὼ δὲ σέθεν πολὺ χείρων.
σέθεν: Il. 21:331: ὄρσεο κυλλοπόδιον ἐμὸν τέκος· ἄντα σέθεν γὰρ
σέθεν: Il. 23:23: Τρώων ἀγλαὰ τέκνα σέθεν κταμένοιο χολωθείς.
σέθεν: Il. 23:312: πλείονα ἴσασιν σέθεν αὐτοῦ μητίσασθαι.
σέθεν: Il. 24:490: ἀλλ’ ἤτοι κεῖνός γε σέθεν ζώοντος ἀκούων
σέθεν: Od. 3:213: ἐν μεγάροισ’ ἀέκητι σέθεν κακὰ μηχανάασθαι.
σέθεν: Od. 4:160: ἄντα σέθεν, τοῦ νῶϊ θεοῦ ὣς τερπόμεθ’ αὐδῇ.
σέθεν: Od. 4:393: οἰχομένοιο σέθεν δολιχὴν ὁδὸν ἀργαλέην τε.
σέθεν: Od. 5:177: οὐδ’ ἂν ἐγώ γ’ ἀέκητι σέθεν σχεδίης ἐπιβαίην,
σέθεν: Od. 14:56: “ξεῖν’, οὔ μοι θέμις ἔστ’, οὐδ’ εἰ κακίων σέθεν ἔλθοι,
σέθεν: Od. 16:31: “ἔσσεται οὕτως, ἄττα· σέθεν δ’ ἕνεκ’ ἐνθάδ’ ἱκάνω,
σέθεν: Od. 16:94: ἐν μεγάροισ’, ἀέκητι σέθεν τοιούτου ἐόντος.
σέθεν: Od. 19:372: ὡς σέθεν αἱ κύνες αἵδε καθεψιόωνται ἅπασαι,
σέθεν: Od. 19:377: καὶ σέθεν εἵνεκ’, ἐπεί μοι ὀρώρεται ἔνδοθι θυμὸς
σέθεν: Od. 20:42: εἴ περ γὰρ κτείναιμι Διός τε σέθεν τε ἕκητι,
σέθεν: Od. 20:232: ἦ σέθεν ἐνθάδ’ ἐόντος ἐλεύσεται οἴκαδ’ Ὀδυσσεύς·
σείετο: Il. 13:805: ἀμφὶ δέ οἱ κροτάφοισι φαεινὴ σείετο πήληξ.
σείετο: Il. 14:284: βήτην, ἀκροτάτη δὲ ποδῶν ὕπο σείετο ὕλη.
σεῖο: Il. 3:137: μακρῇς ἐγχείῃσι μαχήσονται περὶ σεῖο·
σεῖο: Il. 3:365: Ζεῦ πάτερ οὔ τις σεῖο θεῶν ὀλοώτερος ἄλλος·
σεῖο: Il. 5:411: φραζέσθω μή τίς οἱ ἀμείνων σεῖο μάχηται,
σεῖο: Il. 6:525: πρὸς Τρώων, οἳ ἔχουσι πολὺν πόνον εἵνεκα σεῖο.
σεῖο: Il. 9:60: ἀλλ’ ἄγ’ ἐγών, ὃς σεῖο γεραίτερος εὔχομαι εἶναι,
σεῖο: Il. 9:437: πῶς ἂν ἔπειτ’ ἀπὸ σεῖο φίλον τέκος αὖθι λιποίμην
σεῖο: Il. 9:444: ὡς ἂν ἔπειτ’ ἀπὸ σεῖο φίλον τέκος οὐκ ἐθέλοιμι
σεῖο: Il. 11:840: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς περ σεῖο μεθήσω τειρομένοιο.
σεῖο: Il. 15:569: Ἀντίλοχ’ οὔ τις σεῖο νεώτερος ἄλλος Ἀχαιῶν,
σεῖο: Il. 18:358: ἀνστήσασ’ Ἀχιλῆα πόδας ταχύν· ἦ ῥά νυ σεῖο
σεῖο: Il. 18:392: Ἥφαιστε πρόμολ’ ὧδε· Θέτις νύ τι σεῖο χατίζει.
σεῖο: Il. 19:218: ἔγχει, ἐγὼ δέ κε σεῖο νοήματί γε προβαλοίμην
σεῖο: Il. 22:253: στήμεναι ἀντία σεῖο· ἕλοιμί κεν ἤ κεν ἁλοίην.
σεῖο: Il. 22:288: σεῖο καταφθιμένοιο· σὺ γάρ σφισι πῆμα μέγιστον.
σεῖο: Il. 23:439: Ἀντίλοχ’ οὔ τις σεῖο βροτῶν ὀλοώτερος ἄλλος·
σεῖο: Il. 23:588: σεῖο ἄναξ Μενέλαε, σὺ δὲ πρότερος καὶ ἀρείων.
σεῖο: Il. 24:502: λυσόμενος παρὰ σεῖο, φέρω δ’ ἀπερείσι’ ἄποινα.
σεῖο: Il. 24:686: σεῖο δέ κε ζωοῦ καὶ τρὶς τόσα δοῖεν ἄποινα
σεῖο: Od. 4:191: Νέστωρ φάσχ’ ὁ γέρων, ὅτ’ ἐπιμνησαίμεθα σεῖο
σεῖο: Od. 5:216: πάντα μάλ’, οὕνεκα σεῖο περίφρων Πηνελόπεια
σεῖο: Od. 6:156: αἰὲν ἐϋφροσύνῃσιν ἰαίνεται εἵνεκα σεῖο,
σεῖο: Od. 11:482: γῆς ἐπέβην, ἀλλ’ αἰὲν ἔχω κακά. σεῖο δ’, Ἀχιλλεῦ,
σεῖο: Od. 11:556: τοῖος γάρ σφιν πύργος ἀπώλεο· σεῖο δ’ Ἀχαιοὶ
σεῖο: Od. 15:158: εἴποιμ’, ὡς παρὰ σεῖο τυχὼν φιλότητος ἁπάσης
σεῖο: Od. 16:241: “ὦ πάτερ, ἦ τοι σεῖο μέγα κλέος αἰὲν ἄκουον,
σεῖο: Od. 20:201: Ζεῦ πάτερ, οὔ τις σεῖο θεῶν ὀλοώτερος ἄλλος·
σεῖο: Od. 20:376: “Τηλέμαχ’, οὔ τις σεῖο κακοξεινώτερος ἄλλος,
σεῖο: Od. 24:39: μαρνάμενοι περὶ σεῖο· σὺ δ’ ἐν στροφάλιγγι κονίης
σειόμεν’: Il. 13:135: σειόμεν’· οἳ δ’ ἰθὺς φρόνεον, μέμασαν δὲ μάχεσθαι.
σειόμενον: Il. 13:558: σειόμενον ἐλέλικτο· τιτύσκετο δὲ φρεσὶν ᾗσιν
σεῖον: Od. 3:486: οἱ δὲ πανημέριοι σεῖον ζυγὸν ἀμφὶς ἔχοντες.
σεῖον: Od. 15:184: οἱ δὲ πανημέριοι σεῖον ζυγὸν ἀμφὶς ἔχοντες.
σείοντ’: Il. 3:345: σείοντ’ ἐγχείας ἀλλήλοισιν κοτέοντε.
σειράς: Il. 23:115: σειράς τ’ εὐπλέκτους· πρὸ δ’ ἄρ’ οὐρῆες κίον αὐτῶν.
σειρὴν: Il. 8:19: σειρὴν χρυσείην ἐξ οὐρανόθεν κρεμάσαντες
σειρὴν: Il. 8:25: σειρὴν μέν κεν ἔπειτα περὶ ῥίον Οὐλύμποιο
σειρὴν: Od. 22:175: σειρὴν δὲ πλεκτὴν ἐξ αὐτοῦ πειρήναντε
σειρὴν: Od. 22:192: σειρὴν δὲ πλεκτὴν ἐξ αὐτοῦ πειρήναντε
Σειρῆνας: Od. 12:39: Σειρῆνας μὲν πρῶτον ἀφίξεαι, αἵ ῥά τε πάντας
Σειρῆνες: Od. 12:44: ἀλλά τε Σειρῆνες λιγυρῇ θέλγουσιν ἀοιδῇ,
Σειρήνοιϊν: Od. 12:52: ὄφρα κε τερπόμενος ὄπ’ ἀκούσῃς Σειρήνοιϊν.
Σειρήνοιϊν: Od. 12:167: νῆσον Σειρήνοιϊν· ἔπειγε γὰρ οὖρος ἀπήμων.
Σειρήνων: Od. 12:42: Σειρήνων, τῷ δ’ οὔ τι γυνὴ καὶ νήπια τέκνα
Σειρήνων: Od. 12:158: Σειρήνων μὲν πρῶτον ἀνώγει θεσπεσιάων
Σειρήνων: Od. 12:198: φθόγγον Σειρήνων ἠκούομεν οὐδέ τ’ ἀοιδήν,
Σειρήνων: Od. 23:326: ἠδ’ ὡς Σειρήνων ἁδινάων φθόγγον ἄκουσεν,
σεῖσ’: Il. 15:321: σεῖσ’, ἐπὶ δ’ αὐτὸς ἄϋσε μάλα μέγα, τοῖσι δὲ θυμὸν
σείσατο: Il. 8:199: σείσατο δ’ εἰνὶ θρόνῳ, ἐλέλιξε δὲ μακρὸν Ὄλυμπον,
σείων: Il. 5:563: σείων ἐγχείην· τοῦ δ’ ὄτρυνεν μένος Ἄρης,
σείων: Il. 9:579: σείων κολλητὰς σανίδας γουνούμενος υἱόν·
σείων: Il. 22:133: σείων Πηλιάδα μελίην κατὰ δεξιὸν ὦμον
σέλᾳ: Il. 8:559: εἴατο πεντήκοντα σέλᾳ πυρὸς αἰθομένοιο.
σέλᾳ: Od. 21:246: θάλπων ἔνθα καὶ ἔνθα σέλᾳ πυρός· ἀλλά μιν οὐδ’ ὧς
Σελάγου: Il. 5:612: καὶ βάλεν Ἄμφιον Σελάγου υἱόν, ὅς ῥ’ ἐνὶ Παισῷ
σέλαϊ: Il. 17:739: ἐν σέλαϊ μεγάλῳ· τὸ δ’ ἐπιβρέμει ἲς ἀνέμοιο.
σέλας: Il. 8:76: ἧκε σέλας μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν· οἳ δὲ ἰδόντες
σέλας: Il. 8:509: καίωμεν πυρὰ πολλά, σέλας δ’ εἰς οὐρανὸν ἵκῃ,
σέλας: Il. 15:600: νηὸς καιομένης σέλας ὀφθαλμοῖσιν ἰδέθαι.
σέλας: Il. 18:214: ὣς ἀπ’ Ἀχιλλῆος κεφαλῆς σέλας αἰθέρ’ ἵκανε·
σέλας: Il. 19:17: δεινὸν ὑπὸ βλεφάρων ὡς εἰ σέλας ἐξεφάανθεν·
σέλας: Il. 19:366: λαμπέσθην ὡς εἴ τε πυρὸς σέλας, ἐν δέ οἱ ἦτορ
σέλας: Il. 19:374: εἵλετο, τοῦ δ’ ἀπάνευθε σέλας γένετ’ ἠΰτε μήνης.
σέλας: Il. 19:375: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἐκ πόντοιο σέλας ναύτῃσι φανήῃ
σέλας: Il. 19:379: ὣς ἀπ’ Ἀχιλλῆος σάκεος σέλας αἰθέρ’ ἵκανε
σέλας: Od. 18:354: ἔμπης μοι δοκέει δαΐδων σέλας ἔμμεναι αὐτοῦ
σελήνη: Od. 9:144: ἀὴρ γὰρ περὶ νηυσὶ βαθεῖ’ ἦν, οὐδὲ σελήνη
σελήνῃ: Od. 24:148: πλύνασ’, ἠελίῳ ἐναλίγκιον ἠὲ σελήνῃ,
σελήνην: Il. 8:551: ὡς δ’ ὅτ’ ἐν οὐρανῷ ἄστρα φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην
σελήνην: Il. 17:367: οὔτέ ποτ’ ἠέλιον σῶν ἔμμεναι οὔτε σελήνην·
σελήνην: Il. 18:484: ἠέλιόν τ’ ἀκάμαντα σελήνην τε πλήθουσαν,
σελήνης: Od. 4:45: ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης
σελήνης: Od. 7:84: ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης
Σεληπιάδαο: Il. 2:693: υἱέας Εὐηνοῖο Σεληπιάδαο ἄνακτος·
σέλινον: Il. 2:776: λωτὸν ἐρεπτόμενοι ἐλεόθρεπτόν τε σέλινον
σελίνου: Od. 5:72: ἀμφὶ δὲ λειμῶνες μαλακοὶ ἴου ἠδὲ σελίνου
Σελλήεντος: Il. 2:659: τὴν ἄγετ’ ἐξ Ἐφύρης ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος
Σελλήεντος: Il. 2:839: αἴθωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος.
Σελλήεντος: Il. 12:97: αἴθωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος.
Σελλήεντος: Il. 15:531: ἤγαγεν ἐξ Ἐφύρης, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος.
Σελλοὶ: Il. 16:234: Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου, ἀμφὶ δὲ Σελλοὶ
Σεμέλη: Il. 14:324: ἣ δὲ Διώνυσον Σεμέλη τέκε χάρμα βροτοῖσιν·
Σεμέλης: Il. 14:322: οὐδ’ ὅτε περ Σεμέλης οὐδ’ Ἀλκμήνης ἐνὶ Θήβῃ,
σεο: Il. 1:396: πολλάκι γάρ σεο πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄκουσα
σέο: Il. 2:201: οἳ σέο φέρτεροί εἰσι, σὺ δ’ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις
σέο: Il. 2:248: οὐ γὰρ ἐγὼ σέο φημὶ χερειότερον βροτὸν ἄλλον
σεο: Il. 3:446: ὥς σεο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.
σέο: Il. 4:174: Ἀργείην Ἑλένην· σέο δ’ ὀστέα πύσει ἄρουρα
σέο: Il. 5:173: οὐδέ τις ἐν Λυκίῃ σέο γ’ εὔχεται εἶναι ἀμείνων.
σέο: Il. 6:328: μαρνάμενοι· σέο δ’ εἵνεκ’ ἀϋτή τε πτόλεμός τε
σέο: Il. 7:114: ἔῤῥιγ’ ἀντιβολῆσαι, ὅ περ σέο πολλὸν ἀμείνων.
σέο: Il. 7:457: ὃς σέο πολλὸν ἀφαυρότερος χεῖράς τε μένος τε·
σέο: Il. 8:483: σκυζομένης ἀλέγω, ἐπεὶ οὐ σέο κύντερον ἄλλο.
σέο: Il. 9:97: ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ’ ἄρξομαι, οὕνεκα πολλῶν
σέο: Il. 9:102: εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν· σέο δ’ ἕξεται ὅττί κεν ἄρχῃ.
σέο: Il. 13:632: ἀνδρῶν ἠδὲ θεῶν· σέο δ’ ἐκ τάδε πάντα πέλονται·
σέο: Il. 14:327: ὡς σέο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.
σέο: Il. 15:181: χεῖρας, ἐπεὶ σέο φησὶ βίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι
σέο: Il. 16:709: οὐδ’ ὑπ’ Ἀχιλλῆος, ὅς περ σέο πολλὸν ἀμείνων.
σέο: Il. 16:722: αἴθ’ ὅσον ἥσσων εἰμί, τόσον σέο φέρτερος εἴην·
σέο: Il. 17:168: οὐδ’ ἰθὺς μαχέσασθαι, ἐπεὶ σέο φέρτερός ἐστι.
σέο: Il. 21:107: κάτθανε καὶ Πάτροκλος, ὅ περ σέο πολλὸν ἀμείνων.
σέο: Il. 24:434: ὅς με κέλῃ σέο δῶρα παρὲξ Ἀχιλῆα δέχεσθαι.
σέο: Od. 2:180: ταῦτα δ’ ἐγὼ σέο πολλὸν ἀμείνων μαντεύεσθαι.
σέο: Od. 11:369: πάντων Ἀργείων σέο τ’ αὐτοῦ κήδεα λυγρά.
σέο: Od. 19:363: “ὤ μοι ἐγὼ σέο, τέκνον, ἀμήχανος· ἦ σε περὶ Ζεὺς
σέσηπε: Il. 2:135: καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν καὶ σπάρτα λέλυνται·
σεῦ: Il. 2:27: ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει.
σεῦ: Il. 2:64: ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει·
σεῦ: Il. 3:206: σεῦ ἕνεκ’ ἀγγελίης σὺν ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ·
σευ: Il. 5:811: ἀλλά σευ ἢ κάματος πολυᾶϊξ γυῖα δέδυκεν
σεῦ: Il. 6:409: σεῦ ἔσομαι· τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν Ἀχαιοὶ
σεῦ: Il. 6:411: σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χθόνα δύμεναι· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλη
σεῦ: Il. 6:454: ὅσσον σεῦ, ὅτε κέν τις Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
σεῦ: Il. 7:111: μηδ’ ἔθελ’ ἐξ ἔριδος σεῦ ἀμείνονι φωτὶ μάχεσθαι
σευ: Il. 8:482: οὐδ’ ἢν ἔνθ’ ἀφίκηαι ἀλωμένη, οὔ σευ ἔγωγε
σευ: Il. 14:95: νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας, οἷον ἔειπες·
σεῦ: Il. 14:308: νῦν δὲ σεῦ εἵνεκα δεῦρο κατ’ Οὐλύμπου τόδ’ ἱκάνω,
σεῦ: Il. 14:326: οὐδ’ ὁπότε Λητοῦς ἐρικυδέος, οὐδὲ σεῦ αὐτῆς,
σευ: Il. 16:31: αἰναρέτη· τί σευ ἄλλος ὀνήσεται ὀψίγονός περ
σευ: Il. 16:621: πάντων ἀνθρώπων σβέσσαι μένος, ὅς κέ σευ ἄντα
σευ: Il. 17:173: νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας οἷον ἔειπες,
σεῦ: Il. 18:77: σεῦ ἐπιδευομένους, παθέειν τ’ ἀεκήλια ἔργα.
σεῦ: Il. 18:333: νῦν δ’ ἐπεὶ οὖν Πάτροκλε σεῦ ὕστερος εἶμ’ ὑπὸ γαῖαν,
σεῦ: Il. 19:185: χαίρω σεῦ Λαερτιάδη τὸν μῦθον ἀκούσας·
σεῦ: Il. 20:334: ὃς σεῦ ἅμα κρείσσων καὶ φίλτερος ἀθανάτοισιν;
σευ: Il. 21:475: μή σευ νῦν ἔτι πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἀκούσω
σεῦ: Il. 22:432: σεῦ ἀποτεθνηῶτος; ὅ μοι νύκτάς τε καὶ ἦμαρ
σευ: Il. 24:174: ὅς σευ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει.
σεῦ: Il. 24:371: σεῦ ἀπαλεξήσαιμι· φίλῳ δέ σε πατρὶ ἐΐσκω.
σεῦ: Il. 24:750: οἳ δ’ ἄρα σεῦ κήδοντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ.
σεῦ: Il. 24:754: σεῦ δ’ ἐπεὶ ἐξέλετο ψυχὴν ταναήκεϊ χαλκῷ,
σεῦ: Il. 24:767: ἀλλ’ οὔ πω σεῦ ἄκουσα κακὸν ἔπος οὐδ’ ἀσύφηλον·
σεῦ: Od. 9:278: οὔτε σεῦ οὔθ’ ἑτάρων, εἰ μὴ θυμός με κελεύοι.
σευ: Od. 9:405: ἦ μή τίς σευ μῆλα βροτῶν ἀέκοντος ἐλαύνει;
σευ: Od. 13:231: εὔχομαι ὥς τε θεῷ καί σευ φίλα γούναθ’ ἱκάνω.
σευ: Od. 14:493: “σίγα νῦν, μή τίς σευ Ἀχαιῶν ἄλλος ἀκούσῃ.”
σεῦ: Od. 15:19: μή νύ τι σεῦ ἀέκητι δόμων ἐκ κτῆμα φέρηται.
σευ: Od. 19:108: νεικέοι· ἦ γάρ σευ κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει,
σευ: Od. 19:215: “νῦν μὲν δή σευ ξεῖνέ γ’ ὀΐω πειρήσεσθαι,
σεῦ: Od. 19:489: οὐδὲ τροφοῦ οὔσης σεῦ ἀφέξομαι, ὁππότ’ ἂν ἄλλας
σεῦα: Il. 20:189: σεῦα κατ’ Ἰδαίων ὀρέων ταχέεσσι πόδεσσι
σεύαιτο: Il. 17:463: ἀλλ’ οὐχ ᾕρει φῶτας ὅτε σεύαιτο διώκειν·
σεύαιτο: Il. 20:148: ὁππότε μιν σεύαιτο ἀπ’ ἠϊόνος πεδίον δέ.
σεύαιτο: Il. 23:198: ὕλη τε σεύαιτο καήμεναι. ὦκα δὲ Ἶρις
σευάμενος: Il. 22:22: σευάμενος ὥς θ’ ἵππος ἀεθλοφόρος σὺν ὄχεσφιν,
σεῦαν: Od. 6:89: καὶ τὰς μὲν σεῦαν ποταμὸν πάρα δινήεντα
σεύας: Il. 15:681: σεύας ἐκ πεδίοιο μέγα προτὶ ἄστυ δίηται
σεύατ’: Il. 6:505: σεύατ’ ἔπειτ’ ἀνὰ ἄστυ ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιθώς.
σεύατ’: Il. 7:208: σεύατ’ ἔπειθ’ οἷός τε πελώριος ἔρχεται Ἄρης,
σεύατ’: Il. 14:227: σεύατ’ ἐφ’ ἱπποπόλων Θρῃκῶν ὄρεα νιφόεντα
σεύατ’: Od. 5:51: σεύατ’ ἔπειτ’ ἐπὶ κῦμα λάρῳ ὄρνιθι ἐοικώς,
σεῦε: Il. 6:133: σεῦε κατ’ ἠγάθεον Νυσήϊον· αἳ δ’ ἅμα πᾶσαι
σεῦε: Il. 11:294: ὣς ἐπ’ Ἀχαιοῖσιν σεῦε Τρῶας μεγαθύμους
σεῦεν: Od. 14:35: τοὺς μὲν ὁμοκλήσας σεῦεν κύνας ἄλλυδις ἄλλον
σεύῃ: Il. 11:293: σεύῃ ἐπ’ ἀγροτέρῳ συῒ καπρίῳ ἠὲ λέοντι,
σεύωνται: Il. 3:26: σεύωνται ταχέες τε κύνες θαλεροί τ’ αἰζηοί·
σεύωνται: Il. 11:415: σεύωνται, ὃ δέ τ’ εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο
σέων: Il. 5:818: ἀλλ’ ἔτι σέων μέμνημαι ἐφετμέων ἃς ἐπέτειλας·
σῇ: Il. 3:431: σῇ τε βίῃ καὶ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ φέρτερος εἶναι·
σὴ: Il. 4:60: ἀμφότερον γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις
σῇ: Il. 6:87: μητέρι σῇ καὶ ἐμῇ· ἣ δὲ ξυνάγουσα γεραιὰς
σὴ: Il. 8:103: σὴ δὲ βίη λέλυται, χαλεπὸν δέ σε γῆρας ὀπάζει,
σὴ: Il. 14:102: ἔνθά κε σὴ βουλὴ δηλήσεται ὄρχαμε λαῶν.
σή: Il. 15:39: σή θ’ ἱερὴ κεφαλὴ καὶ νωΐτερον λέχος αὐτῶν
σῇ: Il. 17:243: καὶ σῇ, ἐπεὶ πολέμοιο νέφος περὶ πάντα καλύπτει
σὴ: Il. 18:365: ἀμφότερον γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις
σῇ: Il. 19:321: σῇ ποθῇ· οὐ μὲν γάρ τι κακώτερον ἄλλο πάθοιμι,
σή: Il. 21:512: σή μ’ ἄλοχος στυφέλιξε πάτερ λευκώλενος Ἥρη,
σῇ: Il. 24:772: σῇ τ’ ἀγανοφροσύνῃ καὶ σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσι.
σῇ: Od. 3:323: ἀλλ’ ἴθι νῦν σὺν νηΐ τε σῇ καὶ σοῖσ’ ἑτάροισιν·
σῇ: Od. 8:243: δαινύῃ παρὰ σῇ τ’ ἀλόχῳ καὶ σοῖσι τέκεσσιν,
σή: Od. 11:203: σή τ’ ἀγανοφροσύνη μελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα.”
σῇ: Od. 13:294: οὐδ’ ἐν σῇ περ ἐὼν γαίῃ, λήξειν ἀπατάων
σῇ: Od. 13:403: σῇ τ’ ἀλόχῳ καὶ παιδί, τὸν ἐν μεγάροισιν ἔλειπες.
σῇ: Od. 15:127: σῇ ἀλόχῳ φορέειν· τεῖος δὲ φίλῃ παρὰ μητρὶ
σῇ: Od. 16:469: κῆρυξ, ὃς δὴ πρῶτος ἔπος σῇ μητρὶ ἔειπεν.
σῇ: Od. 19:92: ἕρδουσα μέγα ἔργον, ὃ σῇ κεφαλῇ ἀναμάξεις.
σῇ: Od. 20:334: ἀλλ’ ἄγε σῇ τάδε μητρὶ παρεζόμενος κατάλεξον,
σῇ: Od. 22:230: σῇ δ’ ἥλω βουλῇ Πριάμου πόλις εὐρυάγυια.
σῇ: Od. 22:429: εἴπω σῇ ἀλόχῳ, τῇ τις θεὸς ὕπνον ἐπῶρσε.”
σήκασθεν: Il. 8:131: καί νύ κε σήκασθεν κατὰ Ἴλιον ἠΰτε ἄρνες,
σηκοὶ: Od. 9:219: ταρσοὶ μὲν τυρῶν βρῖθον στείνοντο δὲ σηκοὶ
σηκοὶ: Od. 10:412: πᾶσαι ἅμα σκαίρουσιν ἐναντίαι· οὐδ’ ἔτι σηκοὶ
σηκοκόρον: Od. 17:224: σηκοκόρον τ’ ἔμεναι θαλλόν τ’ ἐρίφοισι φορῆναι,
σηκούς: Il. 18:589: σταθμούς τε κλισίας τε κατηρεφέας ἰδὲ σηκούς.
σηκούς: Od. 9:439: θήλειαι δὲ μέμηκον ἀνήμελκτοι περὶ σηκούς·
σηκῷ: Od. 9:319: Κύκλωπος γὰρ ἔκειτο μέγα ῥόπαλον παρὰ σηκῷ,
σηκῶν: Od. 9:227: σηκῶν ἐξελάσαντας ἐπιπλεῖν ἁλμυρὸν ὕδωρ·
σῆμ’: Il. 6:419: ἠδ’ ἐπὶ σῆμ’ ἔχεεν· περὶ δὲ πτελέας ἐφύτευσαν
σῆμ’: Il. 24:51: ἵππων ἐξάπτων περὶ σῆμ’ ἑτάροιο φίλοιο
σῆμ’: Il. 24:755: πολλὰ ῥυστάζεσκεν ἑοῦ περὶ σῆμ’ ἑτάροιο
σῆμ’: Il. 24:799: ῥίμφα δὲ σῆμ’ ἔχεαν, περὶ δὲ σκοποὶ ἥατο πάντῃ,
σῆμα: Il. 2:308: ἔνθ’ ἐφάνη μέγα σῆμα· δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινὸς
σῆμα: Il. 2:814: ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης·
σῆμα: Il. 6:176: καὶ τότε μιν ἐρέεινε καὶ ᾔτεε σῆμα ἰδέσθαι
σῆμα: Il. 6:178: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σῆμα κακὸν παρεδέξατο γαμβροῦ,
σῆμά: Il. 7:86: σῆμά τέ οἱ χεύωσιν ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντῳ.
σῆμα: Il. 7:89: ἀνδρὸς μὲν τόδε σῆμα πάλαι κατατεθνηῶτος,
σῆμα: Il. 7:189: γνῶ δὲ κλήρου σῆμα ἰδών, γήθησε δὲ θυμῷ.
σῆμα: Il. 8:171: σῆμα τιθεὶς Τρώεσσι μάχης ἑτεραλκέα νίκην.
σῆμά: Il. 10:466: θῆκεν ἀνὰ μυρίκην· δέελον δ’ ἐπὶ σῆμά τ’ ἔθηκε
σῆμα: Il. 11:166: οἳ δὲ παρ’ Ἴλου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο
σῆμα: Il. 13:244: δεικνὺς σῆμα βροτοῖσιν· ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαί·
σῆμα: Il. 21:322: αὐτοῦ οἱ καὶ σῆμα τετεύξεται, οὐδέ τί μιν χρεὼ
σῆμα: Il. 22:30: λαμπρότατος μὲν ὅ γ’ ἐστί, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται,
σῆμά: Il. 23:45: πρίν γ’ ἐνὶ Πάτροκλον θέμεναι πυρὶ σῆμά τε χεῦαι
σῆμα: Il. 23:255: τορνώσαντο δὲ σῆμα θεμείλιά τε προβάλοντο
σῆμα: Il. 23:257: χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
σῆμα: Il. 23:326: σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει.
σῆμα: Il. 23:331: ἤ τευ σῆμα βροτοῖο πάλαι κατατεθνηῶτος,
σῆμα: Il. 23:455: λευκὸν σῆμα τέτυκτο περίτροχον ἠΰτε μήνη.
σῆμα: Il. 24:16: τρὶς δ’ ἐρύσας περὶ σῆμα Μενοιτιάδαο θανόντος
σῆμα: Il. 24:349: Οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν μέγα σῆμα παρὲξ Ἴλοιο ἔλασσαν,
σῆμα: Il. 24:416: ἦ μέν μιν περὶ σῆμα ἑοῦ ἑτάροιο φίλοιο
σῆμα: Il. 24:801: χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον· αὐτὰρ ἔπειτα
σῆμά: Od. 1:291: σῆμά τέ οἱ χεῦαι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξαι
σῆμά: Od. 2:222: σῆμά τέ οἱ χείω καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξω
σῆμα: Od. 8:195: “καί κ’ ἀλαός τοι, ξεῖνε, διακρίνειε τὸ σῆμα
σῆμά: Od. 11:75: σῆμά τέ μοι χεῦαι πολιῆς ἐπὶ θινὶ θαλάσσης,
σῆμα: Od. 11:126: σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει·
σῆμα: Od. 20:111: ἥ ῥα μύλην στήσασα ἔπος φάτο, σῆμα ἄνακτι·
σῆμα: Od. 21:217: εἰ δ’ ἄγε δὴ καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλο τι δείξω,
σῆμα: Od. 21:231: πρῶτος ἐγώ, μετὰ δ’ ὔμμες. ἀτὰρ τόδε σῆμα τετύχθω·
σῆμα: Od. 23:73: ἀλλ’ ἄγε τοι καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλο τι εἴπω,
σῆμα: Od. 23:188: ῥεῖα μετοχλίσσειεν, ἐπεὶ μέγα σῆμα τέτυκται
σῆμα: Od. 23:202: οὕτω τοι τόδε σῆμα πιφαύσκομαι· οὐδέ τι οἶδα,
σῆμα: Od. 23:273: σῆμα δέ μοι τόδ’ ἔειπεν ἀριφραδές, οὐδέ σε κεύσω·
σῆμά: Od. 24:329: σῆμά τί μοι νῦν εἰπὲ ἀριφραδές, ὄφρα πεποίθω.”
σήμαθ’: Od. 23:110: σήμαθ’, ἃ δὴ καὶ νῶϊ κεκρυμμένα ἴδμεν ἀπ’ ἄλλων.”
σήμαιν’: Il. 1:296: σήμαιν’· οὐ γὰρ ἔγωγ’ ἔτι σοὶ πείσεσθαι ὀΐω.
σήμαινε: Od. 22:450: ἀλλήλοισιν ἐρείδουσαι· σήμαινε δ’ Ὀδυσσεὺς
σημαίνει: Il. 10:58: σημαίνει φυλάκεσσι καὶ Ἰδομενῆος ὀπάων
σημαίνειν: Il. 1:289: πᾶσι δὲ σημαίνειν, ἅ τιν’ οὐ πείσεσθαι ὀΐω·
σημαίνειν: Il. 11:788: καί οἱ σημαίνειν· ὃ δὲ πείσεται εἰς ἀγαθόν περ.
σημαίνειν: Il. 14:85: σημαίνειν, μὴ δ’ ἄμμιν ἀνασσέμεν, οἷσιν ἄρα Ζεὺς
σημαίνειν: Il. 16:172: σημαίνειν· αὐτὸς δὲ μέγα κρατέων ἤνασσε.
σημαίνειν: Od. 22:427: σημαίνειν εἴασκεν ἐπὶ δμῳῇσι γυναιξίν.
σημαινέτω: Il. 2:805: τοῖσιν ἕκαστος ἀνὴρ σημαινέτω οἷσί περ ἄρχει,
σημαίνουσιν: Il. 17:250: δήμια πίνουσιν καὶ σημαίνουσιν ἕκαστος
σημαίνων: Il. 21:445: μισθῷ ἔπι ῥητῷ· ὃ δὲ σημαίνων ἐπέτελλεν.
σημανέω: Od. 12:26: σημανέω, ἵνα μή τι κακοῤῥαφίῃ ἀλεγεινῇ
σημάντορας: Il. 4:431: σιγῇ δειδιότες σημάντορας· ἀμφὶ δὲ πᾶσι
σημάντορές: Od. 19:314: τεύξῃ, ἐπεὶ οὐ τοῖοι σημάντορές εἰσ’ ἐνὶ οἴκῳ,
σημάντορι: Od. 17:21: ὥς τ’ ἐπιτειλαμένῳ σημάντορι πάντα πιθέσθαι.
σημάντορος: Il. 8:127: ἵππω δευέσθην σημάντορος· αἶψα γὰρ εὗρεν
σημάντορος: Il. 15:325: ἐλθόντ’ ἐξαπίνης σημάντορος οὐ παρεόντος,
σήματ’: Od. 19:250: σήματ’ ἀναγνούσῃ, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ’ Ὀδυσσεύς.
σήματ’: Od. 23:206: σήματ’ ἀναγνούσῃ, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ’ Ὀδυσσεύς·
σήματ’: Od. 23:225: νῦν δ’, ἐπεὶ ἤδη σήματ’ ἀριφραδέα κατέλεξας
σήματ’: Od. 24:346: σήματ’ ἀναγνόντος, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ’ Ὀδυσσεύς·
σήματα: Il. 2:353: ἀστράπτων ἐπιδέξι’ ἐναίσιμα σήματα φαίνων.
σήματα: Il. 4:381: ἀλλὰ Ζεὺς ἔτρεψε παραίσια σήματα φαίνων.
σήματα: Il. 6:168: πέμπε δέ μιν Λυκίην δέ, πόρεν δ’ ὅ γε σήματα λυγρὰ
σήματα: Il. 9:236: Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ἐνδέξια σήματα φαίνων
σήματα: Il. 23:843: χειρὸς ἄπο στιβαρῆς, καὶ ὑπέρβαλε σήματα πάντων.
σήματα: Od. 8:192: λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς· ὁ δ’ ὑπέρπτατο σήματα πάντων,
σήματα: Od. 21:413: ἐτράπετο. Ζεὺς δὲ μεγάλ’ ἔκτυπε σήματα φαίνων·
σήματι: Il. 10:415: βουλὰς βουλεύει θείου παρὰ σήματι Ἴλου
σήμερον: Il. 7:30: σήμερον· ὕστερον αὖτε μαχήσοντ’ εἰς ὅ κε τέκμωρ
σήμερον: Il. 7:291: σήμερον· ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε δαίμων
σήμερον: Il. 8:142: σήμερον· ὕστερον αὖτε καὶ ἡμῖν, αἴ κ’ ἐθέλῃσι,
σήμερον: Il. 11:431: σήμερον ἢ δοιοῖσιν ἐπεύξεαι Ἱππασίδῃσι
σήμερον: Il. 19:103: σήμερον ἄνδρα φόως δὲ μογοστόκος Εἰλείθυια
σήμερον: Il. 20:127: σήμερον· ὕστερον αὖτε τὰ πείσεται ἅσσά οἱ αἶσα
σήμερον: Il. 20:211: σήμερον· οὐ γάρ φημ’ ἐπέεσσί γε νηπυτίοισιν
σήμερον: Od. 17:186: σήμερον, ὡς ἐπέτελλεν ἄναξ ἐμός· - ἦ σ’ ἂν ἐγώ γε
σήμερον: Od. 17:252: σήμερον ἐν μεγάροισ’, ἢ ὑπὸ μνηστῆρσι δαμείη,
σήμερον: Od. 18:377: σήμερον, αὐτὰρ ἐμοὶ σάκος εἴη καὶ δύο δοῦρε
σήμηνε: Il. 23:358: στὰν δὲ μεταστοιχί, σήμηνε δὲ τέρματ’ Ἀχιλλεὺς
σήμηνε: Il. 23:757: στὰν δὲ μεταστοιχί· σήμηνε δὲ τέρματ’ Ἀχιλλεύς.
σὴν: Il. 14:268: δώσω ὀπυιέμεναι καὶ σὴν κεκλῆσθαι ἄκοιτιν.
σὴν: Il. 22:257: δώῃ καμμονίην, σὴν δὲ ψυχὴν ἀφέλωμαι·
σὴν: Il. 24:129: σὴν ἔδεαι κραδίην μεμνημένος οὔτέ τι σίτου
σὴν: Il. 24:557: σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, ἐπεί με πρῶτον ἔασας
σὴν: Od. 2:113: μητέρα σὴν ἀπόπεμψον, ἄνωχθι δέ μιν γαμέεσθαι
σὴν: Od. 2:403: εἵατ’ ἐπήρετμοι, τὴν σὴν ποτιδέγμενοι ὁρμήν·
σὴν: Od. 3:117: πρίν κεν ἀνιηθεὶς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκοιο.
σὴν: Od. 4:474: σὴν ἐς πατρίδ’ ἵκοιο πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον.
σὴν: Od. 4:476: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν,
σὴν: Od. 4:545: πείρα, ὅπως κεν δὴ σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι.
σὴν: Od. 5:168: ὥς κε μάλ’ ἀσκηθὴς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι,
σὴν: Od. 5:210: σὴν ἄλοχον, τῆς τ’ αἰὲν ἐέλδεαι ἤματα πάντα.
σὴν: Od. 6:315: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
σὴν: Od. 7:77: οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
σὴν: Od. 7:320: πατρίδα σὴν καὶ δῶμα, καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστίν,
σὴν: Od. 8:237: ἀλλ’ ἐθέλεις ἀρετὴν σὴν φαινέμεν, ἥ τοι ὀπηδεῖ,
σὴν: Od. 8:239: νείκεσεν, ὡς ἂν σὴν ἀρετὴν βροτὸς οὔ τις ὄνοιτο,
σὴν: Od. 10:66: πατρίδα σὴν καὶ δῶμα, καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστίν.”
σὴν: Od. 10:474: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
σὴν: Od. 15:129: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”
σὴν: Od. 18:364: βούλεαι, ὄφρ’ ἂν ἔχῃς βόσκειν σὴν γαστέρ’ ἄναλτον.”
σὴν: Od. 19:45: ὄφρα κ’ ἔτι δμῳὰς καὶ μητέρα σὴν ἐρεθίζω·
σὴν: Od. 23:124: “αὐτὸς ταῦτά γε λεῦσσε, πάτερ φίλε· σὴν γὰρ ἀρίστην
σὴν: Od. 23:259: οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν·
σήπεται: Il. 24:414: κειμένῳ, οὐδέ τί οἱ χρὼς σήπεται, οὐδέ μιν εὐλαὶ
σῇς: Il. 1:179: οἴκαδ’ ἰὼν σὺν νηυσί τε σῇς καὶ σοῖς ἑτάροισι
σῆς: Il. 6:465: πρίν γέ τι σῆς τε βοῆς σοῦ θ’ ἑλκηθμοῖο πυθέσθαι.
σῆς: Il. 19:64: δηρὸν ἐμῆς καὶ σῆς ἔριδος μνήσεσθαι ὀΐω.
σῆς: Il. 19:111: τῶν ἀνδρῶν οἳ σῆς ἐξ αἵματός εἰσι γενέθλης.
σῆς: Il. 22:348: ὡς οὐκ ἔσθ’ ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπαλάλκοι,
σῇς: Il. 24:638: ἐξ οὗ σῇς ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς πάϊς ὤλεσε θυμόν,
σῆς: Od. 3:212: φασὶ μνηστῆρας σῆς μητέρος εἵνεκα πολλοὺς
σῆς: Od. 10:340: ἐς θάλαμόν τ’ ἰέναι καὶ σῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς,
σῆς: Od. 13:336: πρίν γ’ ἔτι σῆς ἀλόχου πειρήσεαι, ἥ τέ τοι αὔτως
σῆς: Od. 15:262: σῆς τ’ αὐτοῦ κεφαλῆς καὶ ἑταίρων, οἵ τοι ἕπονται,
σῆς: Od. 15:382: πολλὸν ἀπεπλάγχθης σῆς πατρίδος ἠδὲ τοκήων.
σῆς: Od. 15:511: ἦ ἰθὺς σῆς μητρὸς ἴω καὶ σοῖο δόμοιο;”
Σήσαμον: Il. 2:853: οἵ ῥα Κύτωρον ἔχον καὶ Σήσαμον ἀμφενέμοντο
σῇσι: Il. 1:297: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
σῇσι: Il. 9:607: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
σῇσι: Il. 10:237: μηδὲ σύ γ’ αἰδόμενος σῇσι φρεσὶ τὸν μὲν ἀρείω
σῇσι: Il. 14:221: ἄπρηκτόν γε νέεσθαι, ὅ τι φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς.
σῇσι: Il. 14:264: Ὕπνε τί ἢ δὲ σὺ ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς;
σῇσι: Il. 16:36: εἰ δέ τινα φρεσὶ σῇσι θεοπροπίην ἀλεείνεις
σῇσι: Il. 18:463: θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
σῇσι: Il. 19:29: τέκνον μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
σῇσι: Il. 20:310: ἐννοσίγαι’, αὐτὸς σὺ μετὰ φρεσὶ σῇσι νόησον
σῇσι: Il. 21:94: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
σῇσι: Od. 3:26: “Τηλέμαχ’, ἄλλα μὲν αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶ σῇσι νοήσεις,
σῇσι: Od. 5:206: εἴ γε μὲν εἰδείης σῇσι φρεσίν, ὅσσα τοι αἶσα
σῇσι: Od. 6:180: σοὶ δὲ θεοὶ τόσα δοῖεν, ὅσα φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,
σῇσι: Od. 11:454: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
σῇσι: Od. 13:362: “θάρσει, μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων·
σῇσι: Od. 15:111: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι νόστον, ὅπως φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,
σῇσι: Od. 16:436: θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
σῇσι: Od. 24:357: “θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
σῇσιν: Il. 2:33: ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσί, μηδέ σε λήθη
σῇσιν: Il. 2:70: ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν· ὣς ὃ μὲν εἰπὼν
σῇσιν: Il. 4:39: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
σῇσιν: Il. 5:259: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
σῇσιν: Il. 16:444: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
σῇσιν: Il. 16:851: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
σῇσιν: Il. 19:174: ὀφθαλμοῖσιν ἴδωσι, σὺ δὲ φρεσὶ σῇσιν ἰανθῇς.
σῇσιν: Od. 16:281: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
σῇσιν: Od. 16:299: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
σῇσιν: Od. 17:548: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
σῇσιν: Od. 19:236: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
σῇσιν: Od. 19:495: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
σῇσιν: Od. 19:570: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
Σηστὸν: Il. 2:836: καὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν Ἀρίσβην,
σθεναρή: Il. 9:501: ἣ δ’ ἄτη σθεναρή τε καὶ ἀρτίπος, οὕνεκα πάσας
σθένεϊ: Il. 8:337: Ἕκτωρ δ’ ἐν πρώτοισι κίε σθένεϊ βλεμεαίνων.
σθένεϊ: Il. 9:237: ἀστράπτει· Ἕκτωρ δὲ μέγα σθένεϊ βλεμεαίνων
σθένεϊ: Il. 12:42: κάπριος ἠὲ λέων στρέφεται σθένεϊ βλεμεαίνων·
σθένεϊ: Il. 12:224: ῥηξόμεθα σθένεϊ μεγάλῳ, εἴξωσι δ’ Ἀχαιοί,
σθένεϊ: Il. 13:193: ὦσε δέ μιν σθένεϊ μεγάλῳ· ὃ δὲ χάσσατ’ ὀπίσσω
σθένει: Il. 13:678: ὄτρυν’ Ἀργείους, πρὸς δὲ σθένει αὐτὸς ἄμυνεν·
σθένεΐ: Il. 15:108: κάρτεΐ τε σθένεΐ τε διακριδὸν εἶναι ἄριστος.
σθένεϊ: Il. 16:542: ὃς Λυκίην εἴρυτο δίκῃσί τε καὶ σθένεϊ ᾧ·
σθένεϊ: Il. 17:22: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι περὶ σθένεϊ βλεμεαίνει,
σθένεϊ: Il. 17:135: ἄνδρες ἐπακτῆρες· ὃ δέ τε σθένεϊ βλεμεαίνει,
σθένεϊ: Il. 17:322: κάρτεϊ καὶ σθένεϊ σφετέρῳ· ἀλλ’ αὐτὸς Ἀπόλλων
σθένεΐ: Il. 17:329: κάρτεΐ τε σθένεΐ τε πεποιθότας ἠνορέῃ τε
σθένεϊ: Il. 17:751: πλάζων· οὐδέ τί μιν σθένεϊ ῥηγνῦσι ῥέοντες·
σθένεϊ: Il. 20:36: Ἥφαιστος δ’ ἅμα τοῖσι κίε σθένεϊ βλεμεαίνων
σθένει: Il. 20:361: καὶ σθένει, οὔ μ’ ἔτι φημὶ μεθησέμεν οὐδ’ ἠβαιόν,
Σθενέλαον: Il. 16:586: καί ῥ’ ἔβαλε Σθενέλαον Ἰθαιμένεος φίλον υἱὸν
Σθενέλοιο: Il. 19:123: Εὐρυσθεὺς Σθενέλοιο πάϊς Περσηϊάδαο
Σθένελον: Il. 5:108: ἔστη, καὶ Σθένελον προσέφη Καπανήϊον υἱόν·
Σθένελον: Il. 5:835: Ὣς φαμένη Σθένελον μὲν ἀφ’ ἵππων ὦσε χαμᾶζε,
Σθένελος: Il. 2:564: καὶ Σθένελος, Καπανῆος ἀγακλειτοῦ φίλος υἱός·
Σθένελος: Il. 4:367: πὰρ δέ οἱ ἑστήκει Σθένελος Καπανήϊος υἱός.
Σθένελος: Il. 5:111: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Σθένελος δὲ καθ’ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε,
Σθένελος: Il. 5:241: τοὺς δὲ ἴδε Σθένελος Καπανήϊος ἀγλαὸς υἱός,
Σθένελός: Il. 8:114: ἴφθιμοι Σθένελός τε καὶ Εὐρυμέδων ἀγαπήνωρ.
Σθένελός: Il. 9:48: νῶϊ δ’ ἐγὼ Σθένελός τε μαχησόμεθ’ εἰς ὅ κε τέκμωρ
Σθένελος: Il. 23:511: ἴφθιμος Σθένελος, ἀλλ’ ἐσσυμένως λάβ’ ἄεθλον,
Σθενέλου: Il. 19:116: ἰφθίμην ἄλοχον Σθενέλου Περσηϊάδαο.
σθένεος: Il. 15:359: γίγνεται, ὁππότ’ ἀνὴρ σθένεος πειρώμενος ᾗσι.
σθένεος: Il. 17:212: ἀλκῆς καὶ σθένεος· μετὰ δὲ κλειτοὺς ἐπικούρους
σθένεος: Il. 17:499: ἀλκῆς καὶ σθένεος πλῆτο φρένας ἀμφὶ μελαίνας·
σθένεος: Od. 21:282: χειρῶν καὶ σθένεος πειρήσομαι, ἤ μοι ἔτ’ ἐστὶν
σθένεός: Od. 22:237: ἀλλ’ ἔτ’ ἄρα σθένεός τε καὶ ἀλκῆς πειρήτιζεν
σθένος: Il. 2:451: ὀτρύνουσ’ ἰέναι· ἐν δὲ σθένος ὦρσεν ἑκάστῳ
σθένος: Il. 5:139: τοῦ μέν τε σθένος ὦρσεν, ἔπειτα δέ τ’ οὐ προσαμύνει,
σθένος: Il. 5:783: ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν,
σθένος: Il. 7:257: ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν.
σθένος: Il. 8:32: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐκ ἐπιεικτόν·
σθένος: Il. 8:463: εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν·
σθένος: Il. 9:351: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς δύναται σθένος Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
σθένος: Il. 11:11: ὄρθι’, Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμβαλ’ ἑκάστῳ
σθένος: Il. 11:826: χερσὶν ὕπο Τρώων· τῶν δὲ σθένος ὄρνυται αἰέν.
σθένος: Il. 13:248: οἰσόμενος· τὸν δὲ προσέφη σθένος Ἰδομενῆος·
σθένος: Il. 14:151: ἧκεν· Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμβαλ’ ἑκάστῳ
σθένος: Il. 18:274: νύκτα μὲν εἰν ἀγορῇ σθένος ἕξομεν, ἄστυ δὲ πύργοι
σθένος: Il. 18:420: καὶ σθένος, ἀθανάτων δὲ θεῶν ἄπο ἔργα ἴσασιν.
σθένος: Il. 18:486: Πληϊάδας θ’ Ὑάδας τε τό τε σθένος Ὠρίωνος
σθένος: Il. 18:607: Ἐν δ’ ἐτίθει ποταμοῖο μέγα σθένος Ὠκεανοῖο
σθένος: Il. 21:195: οὐδὲ βαθυῤῥείταο μέγα σθένος Ὠκεανοῖο,
σθένος: Il. 21:304: εὐρὺ ῥέων ποταμός· μέγα γὰρ σθένος ἔμβαλ’ Ἀθήνη.
σθένος: Il. 21:308: φίλε κασίγνητε σθένος ἀνέρος ἀμφότεροί περ
σθένος: Il. 23:827: ὃν πρὶν μὲν ῥίπτασκε μέγα σθένος Ἠετίωνος·
σθένος: Od. 8:136: αὐχένα τε στιβαρὸν μέγα τε σθένος· οὐδέ τι ἥβης
σθένος: Od. 18:373: ἥλικες ἰσοφόροι, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν,
σιάλοιο: Il. 9:208: ἐν δὲ συὸς σιάλοιο ῥάχιν τεθαλυῖαν ἀλοιφῇ.
σιάλοιο: Il. 21:363: κνίσην μελδόμενος ἁπαλοτρεφέος σιάλοιο
σιάλοισιν: Od. 10:390: ἐκ δ’ ἔλασεν σιάλοισιν ἐοικότας ἐννεώροισιν.
σιάλους: Od. 2:300: αἶγας ἀνιεμένους σιάλους θ’ εὕοντας ἐν αὐλῇ.
σιάλους: Od. 14:41: ἧμαι, ἄλλοισιν δὲ σύας σιάλους ἀτιτάλλω
σιάλους: Od. 14:81: χοίρε’· ἀτὰρ σιάλους γε σύας μνηστῆρες ἔδουσιν,
σιάλους: Od. 17:181: ἵρευον δὲ σύας σιάλους καὶ βοῦν ἀγελαίην,
σιάλους: Od. 20:163: τρεῖς σιάλους κατάγων, οἳ ἔσαν μετὰ πᾶσιν ἄριστοι.
σιάλους: Od. 20:251: ἵρευον δὲ σύας σιάλους καὶ βοῦν ἀγελαίην·
σιάλων: Od. 14:19: αἰεὶ ζατρεφέων σιάλων τὸν ἄριστον ἁπάντων·
σίγα: Il. 14:90: σίγα, μή τίς τ’ ἄλλος Ἀχαιῶν τοῦτον ἀκούσῃ
σίγα: Od. 14:493: “σίγα νῦν, μή τίς σευ Ἀχαιῶν ἄλλος ἀκούσῃ.”
σίγα: Od. 17:393: “σίγα, μή μοι τοῦτον ἀμείβεο πόλλ’ ἐπέεσσιν·
σίγα: Od. 19:42: “σίγα καὶ κατὰ σὸν νόον ἴσχανε μηδ’ ἐρέεινε·
σίγα: Od. 19:486: σίγα, μή τίς τ’ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισι πύθηται.
σιγαλόεντα: Il. 5:226: ἀλλ’ ἄγε νῦν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα
σιγαλόεντα: Il. 5:328: ὧν ἵππων ἐπιβὰς ἔλαβ’ ἡνία σιγαλόεντα,
σιγαλόεντα: Il. 8:116: Νέστωρ δ’ ἐν χείρεσσι λάβ’ ἡνία σιγαλόεντα,
σιγαλόεντα: Il. 8:137: Νέστορα δ’ ἐκ χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα,
σιγαλόεντα: Il. 11:128: ἐκ γάρ σφεας χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα,
σιγαλόεντα: Il. 17:479: ἀλλὰ σὺ μὲν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα
σιγαλόεντα: Il. 22:154: καλοὶ λαΐνεοι, ὅθι εἵματα σιγαλόεντα
σιγαλόεντα: Il. 22:468: τῆλε δ’ ἀπὸ κρατὸς βάλε δέσματα σιγαλόεντα,
σιγαλόεντα: Od. 6:26: εἵματα μέν τοι κεῖται ἀκηδέα σιγαλόεντα,
σιγαλόεντα: Od. 6:38: ζῶστρά τε καὶ πέπλους καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα.
σιγαλόεντα: Od. 6:81: ἡ δ’ ἔλαβεν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα,
σιγαλόεντα: Od. 11:189: δέμνια καὶ χλαῖναι καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα,
σιγαλόεντα: Od. 15:60: σπερχόμενός ῥα χιτῶνα περὶ χροῒ σιγαλόεντα
σιγαλόεντα: Od. 16:449: ἡ μὲν ἄρ’ εἰσαναβᾶσ’ ὑπερώϊα σιγαλόεντα
σιγαλόεντα: Od. 18:206: ὣς φαμένη κατέβαιν’ ὑπερώϊα σιγαλόεντα,
σιγαλόεντα: Od. 19:232: τὸν δὲ χιτῶν’ ἐνόησα περὶ χροῒ σιγαλόεντα,
σιγαλόεντα: Od. 19:318: δέμνια καὶ χλαίνας καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα,
σιγαλόεντα: Od. 19:337: ἦ τοι ἐμοὶ χλαῖναι καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα
σιγαλόεντα: Od. 19:600: ὣς εἰποῦσ’ ἀνέβαιν’ ὑπερώϊα σιγαλόεντα,
σιγαλόεντα: Od. 22:428: ἀλλ’ ἄγ’ ἐγὼν ἀναβᾶσ’ ὑπερώϊα σιγαλόεντα
σιγαλόεντα: Od. 23:180: κώεα καὶ χλαίνας καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα.”
σιγαλόεντι: Od. 5:86: ἐν θρόνῳ ἱδρύσασα φαεινῷ σιγαλόεντι·
σιγαλόεντι: Od. 13:118: αὐτῷ σύν τε λίνῳ καὶ ῥήγεϊ σιγαλόεντι,
σιγῇ: Il. 3:8: οἳ δ’ ἄρ’ ἴσαν σιγῇ μένεα πνείοντες Ἀχαιοὶ
σιγῇ: Il. 3:134: οἳ δὴ νῦν ἕαται σιγῇ, πόλεμος δὲ πέπαυται,
σιγῇ: Il. 3:420: σιγῇ, πάσας δὲ Τρῳὰς λάθεν· ἦρχε δὲ δαίμων.
σιγῇ: Il. 4:431: σιγῇ δειδιότες σημάντορας· ἀμφὶ δὲ πᾶσι
σιγῇ: Il. 7:195: σιγῇ ἐφ’ ὑμείων ἵνα μὴ Τρῶές γε πύθωνται,
σιγῇ: Il. 19:255: εὔχετο· τοὶ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτόφιν εἵατο σιγῇ
σιγῇ: Od. 4:776: ἀλλ’ ἄγε σιγῇ τοῖον ἀναστάντες τελέωμεν
σιγῇ: Od. 7:30: ἀλλ’ ἴθι σιγῇ τοῖον, ἐγὼ δ’ ὁδὸν ἡγεμονεύσω,
σιγῇ: Od. 13:76: σιγῇ· τοὶ δὲ καθῖζον ἐπὶ κληῖσιν ἕκαστοι
σιγῇ: Od. 15:391: σιγῇ νῦν ξυνίει καὶ τέρπεο πῖνέ τε οἶνον,
σιγῇ: Od. 15:440: “σιγῇ νῦν· μή τίς με προσαυδάτω ἐπέεσσιν
σιγῇ: Od. 18:142: ἀλλ’ ὅ γε σιγῇ δῶρα θεῶν ἔχοι, ὅττι διδοῖεν.
σιγῇ: Od. 19:502: ἀλλ’ ἔχε σιγῇ μῦθον, ἐπίτρεψον δὲ θεοῖσιν.”
σιγῇ: Od. 21:388: σιγῇ δ’ ἐξ οἴκοιο Φιλοίτιος ἆλτο θύραζε,
σιδήρεα: Od. 1:204: ἔσσεται, οὐδ’ εἴ πέρ τε σιδήρεα δέσματ’ ἔχῃσι·
σιδήρεα: Od. 12:280: κάμνεις· ἦ ῥά νυ σοί γε σιδήρεα πάντα τέτυκται,
σιδηρέη: Od. 4:293: οὐδ’ εἴ οἱ κραδίη γε σιδηρέη ἔνδοθεν ἦεν.
σιδήρειαί: Il. 8:15: ἔνθα σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλκεος οὐδός,
σιδηρείῃ: Il. 7:141: ἀλλὰ σιδηρείῃ κορύνῃ ῥήγνυσκε φάλαγγας.
σιδηρείη: Il. 7:144: χραῖσμε σιδηρείη· πρὶν γὰρ Λυκόοργος ὑποφθὰς
σιδήρειόν: Il. 24:205: υἱέας ἐξενάριξε· σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ.
σιδήρειόν: Il. 24:521: υἱέας ἐξενάριξα; σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ.
σιδήρειος: Il. 17:424: ὣς οἳ μὲν μάρναντο, σιδήρειος δ’ ὀρυμαγδὸς
σιδήρεον: Il. 23:177: ἐν δὲ πυρὸς μένος ἧκε σιδήρεον ὄφρα νέμοιτο.
σιδήρεον: Od. 15:329: τῶν ὕβρις τε βίη τε σιδήρεον οὐρανὸν ἵκει.
σιδήρεον: Od. 17:565: τῶν ὕβρις τε βίη τε σιδήρεον οὐρανὸν ἵκει.
σιδήρεον: Od. 23:172: λέξομαι· ἦ γὰρ τῇ γε σιδήρεον ἐν φρεσὶν ἦτορ.”
σιδήρεος: Il. 22:357: πείσειν· ἦ γὰρ σοί γε σιδήρεος ἐν φρεσὶ θυμός.
σιδήρεος: Od. 5:191: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι σιδήρεος, ἀλλ’ ἐλεήμων.”
σιδηρέῳ: Il. 5:723: χάλκεα ὀκτάκνημα σιδηρέῳ ἄξονι ἀμφίς.
σίδηρον: Il. 4:123: νευρὴν μὲν μαζῷ πέλασεν, τόξῳ δὲ σίδηρον.
σίδηρον: Il. 9:366: ἠδὲ γυναῖκας ἐϋζώνους πολιόν τε σίδηρον
σίδηρον: Il. 23:261: ἠδὲ γυναῖκας ἐϋζώνους πολιόν τε σίδηρον.
σίδηρον: Il. 23:850: Αὐτὰρ ὃ τοξευτῇσι τίθει ἰόεντα σίδηρον,
σίδηρον: Od. 1:184: ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκόν, ἄγω δ’ αἴθωνα σίδηρον.
σίδηρον: Od. 14:324: χαλκόν τε χρυσόν τε πολύκμητόν τε σίδηρον.
σίδηρον: Od. 21:3: τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον
σίδηρον: Od. 21:81: τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον.
σίδηρον: Od. 24:168: τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον,
σίδηρος: Il. 4:510: Ἀργείοις, ἐπεὶ οὔ σφι λίθος χρὼς οὐδὲ σίδηρος
σίδηρος: Il. 6:48: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
σίδηρος: Il. 10:379: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
σίδηρος: Il. 11:133: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
σίδηρος: Od. 16:294: καὶ μνηστύν· αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος.”
σίδηρος: Od. 19:13: καὶ μνηστύν· αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος.”
σίδηρος: Od. 19:211: ὀφθαλμοὶ δ’ ὡς εἰ κέρα ἕστασαν ἠὲ σίδηρος
σίδηρος: Od. 19:494: ἕξω δ’ ὡς ὅτε τις στερεὴ λίθος ἠὲ σίδηρος.
σίδηρος: Od. 21:10: χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος.
σίδηρος: Od. 21:61: τῇ δ’ ἄρ’ ἅμ’ ἀμφίπολοι φέρον ὄγκιον, ἔνθα σίδηρος
σιδήρου: Il. 23:834: χρεώμενος· οὐ μὲν γάρ οἱ ἀτεμβόμενός γε σιδήρου
σιδήρου: Od. 9:393: φαρμάσσων· τὸ γὰρ αὖτε σιδήρου γε κράτος ἐστίν·
σιδήρου: Od. 19:587: νευρήν τ’ ἐντανύσαι διοϊστεῦσαί τε σιδήρου.”
σιδήρου: Od. 21:97: νευρὴν ἐντανύειν διοϊστεύσειν τε σιδήρου.
σιδήρου: Od. 21:114: εἰ δέ κεν ἐντανύσω διοϊστεύσω τε σιδήρου,
σιδήρου: Od. 21:127: νευρὴν ἐντανύειν διοϊστεύσειν τε σιδήρου.
σιδήρου: Od. 21:328: ῥηϊδίως ἐτάνυσσε βιόν, διὰ δ’ ἧκε σιδήρου."
σιδήρου: Od. 24:177: ῥηϊδίως δ’ ἐτάνυσσε βιόν, διὰ δ’ ἧκε σιδήρου·
σιδήρῳ: Il. 4:485: τὴν μέν θ’ ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ αἴθωνι σιδήρῳ
σιδήρῳ: Il. 7:473: ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ’ αἴθωνι σιδήρῳ,
σιδήρῳ: Il. 18:34: δείδιε γὰρ μὴ λαιμὸν ἀπαμήσειε σιδήρῳ.
σιδήρῳ: Il. 20:372: εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε, μένος δ’ αἴθωνι σιδήρῳ.
σιδήρῳ: Il. 23:30: πολλοὶ μὲν βόες ἀργοὶ ὀρέχθεον ἀμφὶ σιδήρῳ
Σιδόνες: Il. 23:743: πολλόν, ἐπεὶ Σιδόνες πολυδαίδαλοι εὖ ἤσκησαν,
Σιδονίηθεν: Il. 6:291: ἤγαγε Σιδονίηθεν ἐπιπλὼς εὐρέα πόντον,
Σιδονίην: Od. 13:285: οἱ δ’ ἐς Σιδονίην εὖ ναιομένην ἀναβάντες
Σιδονίους: Od. 4:84: Αἰθίοπάς θ’ ἱκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβοὺς
Σιδονίων: Il. 6:290: Σιδονίων, τὰς αὐτὸς Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
Σιδονίων: Od. 4:618: Σιδονίων βασιλεύς, ὅθ’ ἑὸς δόμος ἀμφεκάλυψε
Σιδονίων: Od. 15:118: Σιδονίων βασιλεύς, ὅθ’ ἑὸς δόμος ἀμφεκάλυψε
Σιδῶνος: Od. 15:425: “ἐκ μὲν Σιδῶνος πολυχάλκου εὔχομαι εἶναι,
σίζ’: Od. 9:394: ὣς τοῦ σίζ’ ὀφθαλμὸς ἐλαϊνέῳ περὶ μοχλῷ.
Σικανίης: Od. 24:307: πλάγξ’ ἀπὸ Σικανίης δεῦρ’ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα·
Σικελὴ: Od. 24:211: ἐν δὲ γυνὴ Σικελὴ γρηῢς πέλεν, ἥ ῥα γέροντα
Σικελὴ: Od. 24:366: ἀμφίπολος Σικελὴ λοῦσεν καὶ χρῖσεν ἐλαίῳ,
Σικελή: Od. 24:389: μήτηρ, γρηῦς Σικελή, ἥ σφεας τρέφε καί ῥα γέροντα
Σικελοὺς: Od. 20:383: ἐς Σικελοὺς πέμψωμεν, ὅθεν κέ τοι ἄξιον ἄλφοι.”
Σικυῶν’: Il. 2:572: καὶ Σικυῶν’, ὅθ’ ἄρ’ Ἄδρηστος πρῶτ’ ἐμβασίλευεν,
Σικυῶνι: Il. 23:299: Ζεὺς ἄφενος, ναῖεν δ’ ὅ γ’ ἐν εὐρυχόρῳ Σικυῶνι·
Σιμόεις: Il. 5:774: ἧχι ῥοὰς Σιμόεις συμβάλλετον ἠδὲ Σκάμανδρος,
Σιμόεις: Il. 5:777: τοῖσιν δ’ ἀμβροσίην Σιμόεις ἀνέτειλε νέμεσθαι.
Σιμόεις: Il. 12:22: καὶ Σιμόεις, ὅθι πολλὰ βοάγρια καὶ τρυφάλειαι
Σιμοείσιον: Il. 4:474: ἠΐθεον θαλερὸν Σιμοείσιον, ὅν ποτε μήτηρ
Σιμοείσιον: Il. 4:477: τοὔνεκά μιν κάλεον Σιμοείσιον· οὐδὲ τοκεῦσι
Σιμοείσιον: Il. 4:488: τοῖον ἄρ’ Ἀνθεμίδην Σιμοείσιον ἐξενάριξεν
Σιμόεντι: Il. 20:53: ἄλλοτε πὰρ Σιμόεντι θέων ἐπὶ Καλλικολώνῃ.
Σιμόεντι: Il. 21:307: ὑψόσ’ ἀειρόμενος, Σιμόεντι δὲ κέκλετ’ ἀΰσας·
Σιμόεντος: Il. 4:475: Ἴδηθεν κατιοῦσα παρ’ ὄχθῃσιν Σιμόεντος
Σιμόεντος: Il. 6:4: μεσσηγὺς Σιμόεντος ἰδὲ Ξάνθοιο ῥοάων.
σινέσκοντο: Od. 6:6: οἵ σφεας σινέσκοντο, βίηφι δὲ φέρτεροι ἦσαν.
σίνεται: Il. 24:45: γίγνεται, ἥ τ’ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ’ ὀνίνησι.
σίνηαι: Od. 11:112: εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ’ ὄλεθρον
σίνηαι: Od. 12:139: εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ’ ὄλεθρον
σίνοιτό: Od. 12:114: τὴν δέ κ’ ἀμυναίμην, ὅτε μοι σίνοιτό γ’ ἑταίρους.”
σίνται: Il. 16:353: σίνται ὑπ’ ἐκ μήλων αἱρεύμενοι, αἵ τ’ ἐν ὄρεσσι
σίντην: Il. 11:481: σίντην· θῶες μέν τε διέτρεσαν, αὐτὰρ ὃ δάπτει·
σίντης: Il. 20:165: σίντης, ὅν τε καὶ ἄνδρες ἀποκτάμεναι μεμάασιν
Σίντιας: Od. 8:294: οἴχεται ἐς Λῆμνον μετὰ Σίντιας ἀγριοφώνους.”
Σίντιες: Il. 1:594: ἔνθά με Σίντιες ἄνδρες ἄφαρ κομίσαντο πεσόντα. ”
Σιπύλῳ: Il. 24:615: ἐν Σιπύλῳ, ὅθι φασὶ θεάων ἔμμεναι εὐνὰς
Σίσυφον: Od. 11:593: καὶ μὴν Σίσυφον εἰσεῖδον κρατέρ’ ἄλγε’ ἔχοντα,
Σίσυφος: Il. 6:153: ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ’ ἀνδρῶν,
Σίσυφος: Il. 6:154: Σίσυφος Αἰολίδης· ὃ δ’ ἄρα Γλαῦκον τέκεθ’ υἱόν,
σιτέσκοντο: Od. 24:209: ἐν τῷ σιτέσκοντο καὶ ἵζανον ἠδὲ ἴαυον
σίτοιο: Il. 19:44: καὶ ταμίαι παρὰ νηυσὶν ἔσαν σίτοιο δοτῆρες,
σίτοιο: Il. 19:163: ἄκμηνος σίτοιο δυνήσεται ἄντα μάχεσθαι·
σίτοιο: Il. 19:306: μή με πρὶν σίτοιο κελεύετε μηδὲ ποτῆτος
σίτοιό: Od. 9:87: αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιό τ’ ἐπασσάμεθ’ ἠδὲ ποτῆτος,
σίτοιό: Od. 10:58: αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιό τ’ ἐπασσάμεθ’ ἠδὲ ποτῆτος,
σίτοιο: Od. 24:489: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σίτοιο μελίφρονος ἐξ ἔρον ἕντο,
σῖτον: Il. 5:341: οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ’, οὐ πίνουσ’ αἴθοπα οἶνον,
σῖτόν: Il. 8:507: σῖτόν τ’ ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγεσθε,
σῖτόν: Il. 8:547: σῖτόν τ’ ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγοντο.
σῖτον: Il. 9:216: Πάτροκλος μὲν σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ
σῖτον: Il. 24:625: Αὐτομέδων δ’ ἄρα σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ
σῖτον: Od. 1:139: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
σῖτον: Od. 1:147: σῖτον δὲ δμῳαὶ παρενήεον ἐν κανέοισι,
σῖτον: Od. 3:479: ἐν δὲ γυνὴ ταμίη σῖτον καὶ οἶνον ἔθηκεν
σῖτον: Od. 4:55: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
σῖτον: Od. 4:623: σῖτον δέ σφ’ ἄλοχοι καλλικρήδεμνοι ἔπεμπον.
σῖτον: Od. 4:746: σῖτον καὶ μέθυ ἡδύ· ἐμεῦ δ’ ἕλετο μέγαν ὅρκον
σῖτον: Od. 5:165: αὐτὰρ ἐγὼ σῖτον καὶ ὕδωρ καὶ οἶνον ἐρυθρὸν
σῖτον: Od. 7:175: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
σῖτον: Od. 7:265: σῖτον καὶ μέθυ ἡδύ, καὶ ἄμβροτα εἵματα ἕσσεν,
σῖτον: Od. 7:295: ἥ μοι σῖτον δῶκεν ἅλις ἠδ’ αἴθοπα οἶνον
σῖτον: Od. 8:222: ὅσσοι νῦν βροτοί εἰσιν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες.
σῖτον: Od. 9:89: οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες,
σῖτον: Od. 10:101: οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες,
σῖτον: Od. 10:371: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
σῖτον: Od. 12:19: σῖτον καὶ κρέα πολλὰ καὶ αἴθοπα οἶνον ἐρυθρόν.
σῖτον: Od. 12:327: οἱ δ’ εἷος μὲν σῖτον ἔχον καὶ οἶνον ἐρυθρόν,
σῖτόν: Od. 13:69: ἡ δ’ ἄλλη σῖτόν τ’ ἔφερεν καὶ οἶνον ἐρυθρόν.
σῖτον: Od. 14:449: σῖτον δέ σφιν ἔνειμε Μεσαύλιος, ὅν ῥα συβώτης
σῖτον: Od. 14:455: σῖτον μέν σφιν ἀφεῖλε Μεσαύλιος, οἱ δ’ ἐπὶ κοῖτον,
σῖτον: Od. 15:138: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
σῖτον: Od. 16:51: σῖτον δ’ ἐσσυμένως παρενήεεν ἐν κανέοισιν,
σῖτον: Od. 16:83: εἵματα δ’ ἐνθάδ’ ἐγὼ πέμψω καὶ σῖτον ἅπαντα
σῖτον: Od. 16:110: καὶ οἶνον διαφυσσόμενον, καὶ σῖτον ἔδοντας
σῖτον: Od. 17:94: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
σῖτον: Od. 17:259: σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα
σῖτον: Od. 17:335: μοῖραν ἑλὼν ἐτίθει κανέου τ’ ἐκ σῖτον ἀείρας.
σῖτον: Od. 17:558: χρηΐζεις· σῖτον δὲ καὶ αἰτίζων κατὰ δῆμον
σῖτον: Od. 18:360: ἔνθα κ’ ἐγὼ σῖτον μὲν ἐπηετανὸν παρέχοιμι,
σῖτον: Od. 19:61: αἱ δ’ ἀπὸ μὲν σῖτον πολὺν ᾕρεον ἠδὲ τραπέζας
σῖτον: Od. 20:254: σῖτον δέ σφ’ ἐπένειμε Φιλοίτιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
σῖτος: Od. 13:244: ἐν μὲν γάρ οἱ σῖτος ἀθέσφατος, ἐν δέ τε οἶνος
σῖτος: Od. 17:533: σῖτος καὶ μέθυ ἡδύ· τὰ μέν τ’ οἰκῆες ἔδουσιν,
σῖτός: Od. 22:21: σῖτός τε κρέα τ’ ὀπτὰ φορύνετο. τοὶ δ’ ὁμάδησαν
σίτου: Il. 9:702: σίτου καὶ οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή·
σίτου: Il. 11:89: σίτου τε γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ,
σίτου: Il. 19:161: σίτου καὶ οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή.
σίτου: Il. 24:129: σὴν ἔδεαι κραδίην μεμνημένος οὔτέ τι σίτου
σίτου: Il. 24:602: καὶ γάρ τ’ ἠΰκομος Νιόβη ἐμνήσατο σίτου,
σίτου: Il. 24:613: ἣ δ’ ἄρα σίτου μνήσατ’, ἐπεὶ κάμε δάκρυ χέουσα.
σίτου: Il. 24:619: σίτου· ἔπειτά κεν αὖτε φίλον παῖδα κλαίοισθα
σίτου: Il. 24:641: νῦν δὴ καὶ σίτου πασάμην καὶ αἴθοπα οἶνον
σίτου: Od. 4:60: “σίτου θ’ ἅπτεσθον καὶ χαίρετον· αὐτὰρ ἔπειτα
σίτου: Od. 6:99: αὐτὰρ ἐπεὶ σίτου τάρφθεν δμῳαί τε καὶ αὐτή,
σίτου: Od. 9:9: σίτου καὶ κρειῶν, μέθυ δ’ ἐκ κρητῆρος ἀφύσσων
σίτου: Od. 14:46: σίτου καὶ οἴνοιο κορεσσάμενος κατὰ θυμόν,
σίτου: Od. 14:456: σίτου καὶ κρειῶν κεκορημένοι, ἐσσεύοντο.
σίτου: Od. 15:334: σίτου καὶ κρειῶν ἠδ’ οἴνου βεβρίθασιν.
σίτου: Od. 17:412: σίτου καὶ κρειῶν. τάχα δὴ καὶ μέλλεν Ὀδυσσεὺς
σίτου: Od. 17:418: σίτου· ἐγὼ δέ κέ σε κλείω κατ’ ἀπείρονα γαῖαν.
σίτου: Od. 17:457: σίτου ἀποπροελὼν δόμεναι· τὰ δὲ πολλὰ πάρεστιν.”
σίτου: Od. 20:137: σίτου δ’ οὐκέτ’ ἔφη πεινήμεναι· εἴρετο γάρ μιν.
σίτου: Od. 20:313: καὶ σίτου· χαλεπὸν γὰρ ἐρυκακέειν ἕνα πολλούς.
σίτου: Od. 20:378: σίτου καὶ οἴνου κεχρημένον, οὐδέ τι ἔργων
σιτοφάγῳ: Od. 9:191: ἀνδρί γε σιτοφάγῳ, ἀλλὰ ῥίῳ ὑλήεντι
σίτῳ: Od. 10:235: οἴνῳ Πραμνείῳ ἐκύκα· ἀνέμισγε δὲ σίτῳ
σίτῳ: Od. 10:290: τεύξει τοι κυκεῶ, βαλέει δ’ ἐν φάρμακα σίτῳ·
σίτῳ: Od. 10:375: Κίρκη δ’ ὡς ἐνόησεν ἔμ’ ἥμενον οὐδ’ ἐπὶ σίτῳ
σίτῳ: Od. 20:130: εὐνῇ καὶ σίτῳ, ἦ αὔτως κεῖται ἀκηδής;
σίτῳ: Od. 24:395: δηρὸν γὰρ σίτῳ ἐπιχειρήσειν μεμαῶτες
σιφλώσειε: Il. 14:142: ἀλλ’ ὃ μὲν ὣς ἀπόλοιτο, θεὸς δέ ἑ σιφλώσειε·
σιωπᾶν: Il. 2:280: εἰδομένη κήρυκι σιωπᾶν λαὸν ἀνώγει,
σιωπῇ: Il. 3:95: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
σιωπῇ: Il. 4:412: τέττα, σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ δ’ ἐπιπείθεο μύθῳ·
σιωπῇ: Il. 6:404: ἤτοι ὃ μὲν μείδησεν ἰδὼν ἐς παῖδα σιωπῇ·
σιωπῇ: Il. 7:92: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
σιωπῇ: Il. 7:398: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
σιωπῇ: Il. 7:427: οὐδ’ εἴα κλαίειν Πρίαμος μέγας· οἳ δὲ σιωπῇ
σιωπῇ: Il. 8:28: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
σιωπῇ: Il. 9:29: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
σιωπῇ: Il. 9:190: Πάτροκλος δέ οἱ οἶος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ,
σιωπῇ: Il. 9:430: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
σιωπῇ: Il. 9:616: Ἦ καὶ Πατρόκλῳ ὅ γ’ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε σιωπῇ
σιωπῇ: Il. 9:689: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
σιωπῇ: Il. 10:218: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
σιωπῇ: Il. 10:313: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
σιωπῇ: Il. 14:309: μή πώς μοι μετέπειτα χολώσεαι, αἴ κε σιωπῇ
σιωπῇ: Il. 18:556: ἀσπερχὲς πάρεχον· βασιλεὺς δ’ ἐν τοῖσι σιωπῇ
σιωπῇ: Il. 23:676: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
σιωπῇ: Od. 1:325: τοῖσι δ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός, οἱ δὲ σιωπῇ
σιωπῇ: Od. 1:339: τῶν ἕν γέ σφιν ἄειδε παρήμενος, οἱ δὲ σιωπῇ
σιωπῇ: Od. 7:154: πὰρ πυρί· οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
σιωπῇ: Od. 8:234: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
σιωπῇ: Od. 10:140: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἀκτῆς νηῒ κατηγαγόμεσθα σιωπῇ
σιωπῇ: Od. 11:333: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ,
σιωπῇ: Od. 13:1: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ,
σιωπῇ: Od. 13:309: πάντων, οὕνεκ’ ἄρ’ ἦλθες ἀλώμενος, ἀλλὰ σιωπῇ
σιωπῇ: Od. 15:463: ὦνον ὑπισχόμεναι· ὁ δὲ τῇ κατένευσε σιωπῇ.
σιωπῇ: Od. 16:393: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
σιωπῇ: Od. 20:320: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
σιωπῆσαί: Il. 23:568: χειρὶ σκῆπτρον ἔθηκε, σιωπῆσαί τε κέλευσεν
σιωπήσειαν: Od. 17:513: “εἰ γάρ τοι, βασίλεια, σιωπήσειαν Ἀχαιοί·
σκάζοντε: Il. 19:47: τὼ δὲ δύω σκάζοντε βάτην Ἄρεος θεράποντε
σκάζων: Il. 11:810: σκάζων ἐκ πολέμου· κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρὼς
Σκαιαὶ: Il. 3:145: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκανον ὅθι Σκαιαὶ πύλαι ἦσαν.
Σκαιάς: Il. 6:237: Ἕκτωρ δ’ ὡς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν,
Σκαιάς: Il. 6:393: Σκαιάς, τῇ ἄρ’ ἔμελλε διεξίμεναι πεδίον δέ,
Σκαιάς: Il. 9:354: ἀλλ’ ὅσον ἐς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν·
Σκαιάς: Il. 11:170: ἀλλ’ ὅτε δὴ Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκοντο,
Σκαιάων: Il. 22:6: Ἰλίου προπάροιθε πυλάων τε Σκαιάων.
σκαιῇ: Il. 1:501: σκαιῇ, δεξιτερῇ δ’ ἄρ’ ὑπ’ ἀνθερεῶνος ἑλοῦσα
σκαιῇ: Il. 16:734: σκαιῇ ἔγχος ἔχων· ἑτέρηφι δὲ λάζετο πέτρον
σκαιῇ: Il. 21:490: σκαιῇ, δεξιτερῇ δ’ ἄρ’ ἀπ’ ὤμων αἴνυτο τόξα,
Σκαιῇσι: Il. 3:149: ἥατο δημογέροντες ἐπὶ Σκαιῇσι πύλῃσι,
Σκαιῇσι: Il. 16:712: Ἕκτωρ δ’ ἐν Σκαιῇσι πύλῃς ἔχε μώνυχας ἵππους·
Σκαιῇσι: Il. 18:453: πᾶν δ’ ἦμαρ μάρναντο περὶ Σκαιῇσι πύλῃσι·
Σκαιῇσι: Il. 22:360: ἐσθλὸν ἐόντ’ ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν.
σκαιὸν: Od. 3:295: ἔνθα νότος μέγα κῦμα ποτὶ σκαιὸν ῥίον ὠθεῖ,
σκαίροντες: Il. 18:572: μολπῇ τ’ ἰυγμῷ τε ποσὶ σκαίροντες ἕποντο.
σκαίρουσιν: Od. 10:412: πᾶσαι ἅμα σκαίρουσιν ἐναντίαι· οὐδ’ ἔτι σηκοὶ
Σκαιῶν: Il. 3:263: τὼ δὲ διὰ Σκαιῶν πεδίον δ’ ἔχον ὠκέας ἵππους.
Σκαιῶν: Il. 6:307: πρηνέα δὸς πεσέειν Σκαιῶν προπάροιθε πυλάων,
Σκάμανδρε: Il. 21:223: ἔσται ταῦτα Σκάμανδρε διοτρεφές, ὡς σὺ κελεύεις.
Σκαμάνδριον: Il. 2:465: ἐς πεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον· αὐτὰρ ὑπὸ χθὼν
Σκαμάνδριον: Il. 5:49: υἱὸν δὲ Στροφίοιο Σκαμάνδριον αἵμονα θήρης
Σκαμάνδριον: Il. 6:402: τόν ῥ’ Ἕκτωρ καλέεσκε Σκαμάνδριον, αὐτὰρ οἱ ἄλλοι
Σκαμανδρίῳ: Il. 2:467: ἔσταν δ’ ἐν λειμῶνι Σκαμανδρίῳ ἀνθεμόεντι
Σκάμανδρον: Il. 7:329: τῶν νῦν αἷμα κελαινὸν ἐΰῤῥοον ἀμφὶ Σκάμανδρον
Σκάμανδρον: Il. 20:74: ὃν Ξάνθον καλέουσι θεοί, ἄνδρες δὲ Σκάμανδρον.
Σκάμανδρον: Il. 21:603: τρέψας πὰρ ποταμὸν βαθυδινήεντα Σκάμανδρον
Σκάμανδρος: Il. 5:774: ἧχι ῥοὰς Σιμόεις συμβάλλετον ἠδὲ Σκάμανδρος,
Σκάμανδρος: Il. 12:21: Γρήνικός τε καὶ Αἴσηπος δῖός τε Σκάμανδρος
Σκάμανδρος: Il. 21:124: ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήσεται, ἀλλὰ Σκάμανδρος
Σκάμανδρος: Il. 21:305: οὐδὲ Σκάμανδρος ἔληγε τὸ ὃν μένος, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον
Σκαμάνδρου: Il. 5:77: υἱὸν ὑπερθύμου Δολοπίονος, ὅς ῥα Σκαμάνδρου
Σκαμάνδρου: Il. 11:499: ὄχθας πὰρ ποταμοῖο Σκαμάνδρου, τῇ ῥα μάλιστα
Σκαμάνδρου: Il. 22:148: δοιαὶ ἀναΐσσουσι Σκαμάνδρου δινήεντος.
Σκαμάνδρῳ: Il. 5:36: τὸν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπ’ ἠϊόεντι Σκαμάνδρῳ,
Σκάνδειαν: Il. 10:268: Σκάνδειαν δ’ ἄρα δῶκε Κυθηρίῳ Ἀμφιδάμαντι·
Σκάρφην: Il. 2:532: Βῆσσάν τε Σκάρφην τε καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινὰς
σκαφίδες: Od. 9:223: γαυλοί τε σκαφίδες τε, τετυγμένα, τοῖσ’ ἐνάμελγεν.
σκέδασ’: Il. 20:341: αἶψα δ’ ἔπειτ’ Ἀχιλῆος ἀπ’ ὀφθαλμῶν σκέδασ’ ἀχλὺν
σκέδασ’: Od. 13:352: ὣς εἰποῦσα θεὰ σκέδασ’ ἠέρα, εἴσατο δὲ χθών·
σκέδασεν: Il. 17:649: αὐτίκα δ’ ἠέρα μὲν σκέδασεν καὶ ἀπῶσεν ὀμίχλην,
σκέδασεν: Il. 23:162: αὐτίκα λαὸν μὲν σκέδασεν κατὰ νῆας ἐΐσας,
σκέδασιν: Od. 1:116: μνηστήρων τῶν μὲν σκέδασιν κατὰ δώματα θείη,
σκέδασιν: Od. 20:225: ἀνδρῶν μνηστήρων σκέδασιν κατὰ δώματα θείη.”
σκέδασον: Il. 19:171: ἀλλ’ ἄγε λαὸν μὲν σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχθι
σκέδασον: Il. 23:158: νῦν δ’ ἀπὸ πυρκαϊῆς σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχθι
σκέδασον: Od. 8:149: ἀλλ’ ἄγε πείρησαι, σκέδασον δ’ ἀπὸ κήδεα θυμοῦ·
σκέλος: Il. 16:314: ἔφθη ὀρεξάμενος πρυμνὸν σκέλος, ἔνθα πάχιστος
σκέπαρνον: Od. 5:237: δῶκε δ’ ἔπειτα σκέπαρνον ἐΰξοον· ἦρχε δ’ ὁδοῖο
σκέπαρνον: Od. 9:391: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ χαλκεὺς πέλεκυν μέγαν ἠὲ σκέπαρνον
σκέπας: Od. 5:443: λεῖος πετράων, καὶ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο·
σκέπας: Od. 6:210: λούσατέ τ’ ἐν ποταμῷ, ὅθ’ ἐπὶ σκέπας ἔστ’ ἀνέμοιο.”
σκέπας: Od. 6:212: κὰδ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσέα εἷσαν ἐπὶ σκέπας, ὡς ἐκέλευσε
σκέπας: Od. 7:282: λεῖος πετράων, καὶ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο.
σκέπας: Od. 12:336: χεῖρας νιψάμενος, ὅθ’ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο,
σκεπόωσι: Od. 13:99: αἵ τ’ ἀνέμων σκεπόωσι δυσαήων μέγα κῦμα
σκέπτεο: Il. 17:652: σκέπτεο νῦν Μενέλαε διοτρεφὲς αἴ κεν ἴδηαι
σκέπτετ’: Il. 16:361: σκέπτετ’ ὀϊστῶν τε ῥοῖζον καὶ δοῦπον ἀκόντων.
σκεψάμενος: Od. 12:247: σκεψάμενος δ’ ἐς νῆα θοὴν ἅμα καὶ μεθ’ ἑταίρους
σκήλει’: Il. 23:191: σκήλει’ ἀμφὶ περὶ χρόα ἴνεσιν ἠδὲ μέλεσσιν.
σκηπανίῳ: Il. 13:59: Ἦ καὶ σκηπανίῳ γαιήοχος ἐννοσίγαιος
σκηπανίῳ: Il. 24:247: Ἦ καὶ σκηπανίῳ δίεπ’ ἀνέρας· οἳ δ’ ἴσαν ἔξω
σκηπτόμενον: Il. 14:456: αὐτῷ σκηπτόμενον κατίμεν δόμον Ἄϊδος εἴσω.
σκηπτόμενον: Od. 17:203: σκηπτόμενον· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο.
σκηπτόμενον: Od. 24:158: σκηπτόμενον· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο·
σκηπτόμενος: Od. 17:338: σκηπτόμενος· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο.
σκηπτοῦχοι: Il. 2:86: σκηπτοῦχοι βασιλῆες· ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί.
σκηπτοῦχοι: Od. 8:41: σκηπτοῦχοι βασιλῆες ἐμὰ πρὸς δώματα καλὰ
σκηπτοῦχοι: Od. 8:47: σκηπτοῦχοι· κῆρυξ δὲ μετῴχετο θεῖον ἀοιδόν.
σκηπτοῦχος: Il. 1:279: σκηπτοῦχος βασιλεύς, ᾧ τε Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν.
σκηπτοῦχός: Il. 14:93: σκηπτοῦχός τ’ εἴη, καί οἱ πειθοίατο λαοὶ
σκηπτοῦχος: Od. 2:231: σκηπτοῦχος βασιλεύς, μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδώς,
σκηπτοῦχος: Od. 5:9: σκηπτοῦχος βασιλεύς, μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδώς,
σκηπτούχων: Od. 4:64: σκηπτούχων, ἐπεὶ οὔ κε κακοὶ τοιούσδε τέκοιεν.”
σκῆπτρα: Il. 7:277: μέσσῳ δ’ ἀμφοτέρων σκῆπτρα σχέθον, εἶπέ τε μῦθον
σκῆπτρα: Il. 18:505: σκῆπτρα δὲ κηρύκων ἐν χέρσ’ ἔχον ἠεροφώνων·
σκῆπτρον: Il. 1:28: μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο·
σκῆπτρον: Il. 1:234: ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον, τὸ μὲν οὔ ποτε φύλλα καὶ ὄζους
σκῆπτρον: Il. 1:245: Ὣς φάτο Πηλεΐδης, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ
σκῆπτρον: Il. 2:46: εἵλετο δὲ σκῆπτρον πατρώϊον ἄφθιτον αἰεὶ
σκῆπτρον: Il. 2:101: ἔστη σκῆπτρον ἔχων τὸ μὲν Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
σκῆπτρον: Il. 2:186: δέξατό οἱ σκῆπτρον πατρώϊον ἄφθιτον αἰεί·
σκῆπτρόν: Il. 2:206: σκῆπτρόν τ’ ἠδὲ θέμιστας, ἵνά σφισι βουλεύῃσι.
σκῆπτρον: Il. 2:279: ἔστη σκῆπτρον ἔχων· παρὰ δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
σκῆπτρον: Il. 3:218: σκῆπτρον δ’ οὔτ’ ὀπίσω οὔτε προπρηνὲς ἐνώμα,
σκῆπτρον: Il. 7:412: Ὣς εἰπὼν τὸ σκῆπτρον ἀνέσχεθε πᾶσι θεοῖσιν,
σκῆπτρόν: Il. 9:99: σκῆπτρόν τ’ ἠδὲ θέμιστας, ἵνά σφισι βουλεύῃσθα.
σκῆπτρον: Il. 10:321: ἀλλ’ ἄγε μοι τὸ σκῆπτρον ἀνάσχεο, καί μοι ὄμοσσον
σκῆπτρον: Il. 10:328: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἐν χερσὶ σκῆπτρον λάβε καί οἱ ὄμοσσεν·
σκῆπτρον: Il. 18:416: δῦ δὲ χιτῶν’, ἕλε δὲ σκῆπτρον παχύ, βῆ δὲ θύραζε
σκῆπτρον: Il. 18:557: σκῆπτρον ἔχων ἑστήκει ἐπ’ ὄγμου γηθόσυνος κῆρ.
σκῆπτρον: Il. 23:568: χειρὶ σκῆπτρον ἔθηκε, σιωπῆσαί τε κέλευσεν
σκῆπτρον: Od. 2:37: στῆ δὲ μέσῃ ἀγορῇ· σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρὶ
σκῆπτρον: Od. 2:80: ὣς φάτο χωόμενος, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ,
σκῆπτρον: Od. 3:412: σκῆπτρον ἔχων. περὶ δ’ υἷες ἀολλέες ἠγερέθοντο
σκῆπτρον: Od. 11:91: χρύσεον σκῆπτρον ἔχων, ἐμὲ δ’ ἔγνω καὶ προσέειπε·
σκῆπτρον: Od. 11:569: χρύσεον σκῆπτρον ἔχοντα θεμιστεύοντα νέκυσσιν,
σκῆπτρον: Od. 13:437: ψιλόν· δῶκε δέ οἱ σκῆπτρον καὶ ἀεικέα πήρην,
σκῆπτρον: Od. 14:31: ἕζετο κερδοσύνῃ, σκῆπτρον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
σκῆπτρον: Od. 17:199: Εὔμαιος δ’ ἄρα οἱ σκῆπτρον θυμαρὲς ἔδωκε.
σκῆπτρον: Od. 18:103: εἷσεν ἀνακλίνας, σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρί,
σκήπτρου: Il. 2:268: σκήπτρου ὕπο χρυσέου· ὃ δ’ ἄρ’ ἕζετο τάρβησέν τε,
σκήπτρῳ: Il. 1:15: χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,
σκήπτρῳ: Il. 1:374: χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,
σκήπτρῳ: Il. 2:199: τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν ὁμοκλήσασκέ τε μύθῳ·
σκήπτρῳ: Il. 2:265: Ὣς ἄρ’ ἔφη, σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω
σκήπτρῳ: Il. 6:159: Ἀργείων· Ζεὺς γάρ οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ ἐδάμασσε.
σκήπτρῳ: Il. 9:38: σκήπτρῳ μέν τοι δῶκε τετιμῆσθαι περὶ πάντων,
σκήπτρῳ: Il. 9:156: καί οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας.
σκήπτρῳ: Il. 9:298: καί τοι ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας.
σκηρίπτεσθ’: Od. 17:196: σκηρίπτεσθ’, ἐπεὶ ἦ φατ’ ἀρισφαλέ’ ἔμμεναι οὐδόν.”
σκηριπτόμενος: Od. 11:595: ἦ τοι ὁ μὲν σκηριπτόμενος χερσίν τε ποσίν τε
σκιαὶ: Od. 10:495: οἴῳ πεπνῦσθαι· τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσιν.”
σκιάσῃ: Il. 21:232: δείελος ὀψὲ δύων, σκιάσῃ δ’ ἐρίβωλον ἄρουραν.
σκίδναθ’: Il. 16:375: σκίδναθ’ ὑπὸ νεφέων, τανύοντο δὲ μώνυχες ἵπποι
σκίδνασθ’: Od. 2:252: ἀλλ’ ἄγε, λαοὶ μὲν σκίδνασθ’ ἐπὶ ἔργα ἕκαστος,
σκίδνασθαι: Od. 1:274: μνηστῆρας μὲν ἐπὶ σφέτερα σκίδνασθαι ἄνωχθι,
σκίδναται: Il. 11:308: σκίδναται ἐξ ἀνέμοιο πολυπλάγκτοιο ἰωῆς·
σκίδναται: Od. 7:130: σκίδναται, ἡ δ’ ἑτέρωθεν ὑπ’ αὐλῆς οὐδὸν ἵησι
σκιερὸν: Od. 20:278: ἄλσος ὕπο σκιερὸν ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος.
σκιερῷ: Il. 11:480: ἐν νέμεϊ σκιερῷ· ἐπί τε λῖν ἤγαγε δαίμων
σκιῇ: Od. 11:207: τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ
σκιόεντα: Il. 1:157: οὔρεά τε σκιόεντα θάλασσά τε ἠχήεσσα·
σκιόεντα: Il. 5:525: ζαχρειῶν ἀνέμων, οἵ τε νέφεα σκιόεντα
σκιόεντα: Il. 11:63: παμφαίνων, τοτὲ δ’ αὖτις ἔδυ νέφεα σκιόεντα,
σκιόεντα: Il. 12:157: ἅς τ’ ἄνεμος ζαὴς νέφεα σκιόεντα δονήσας
σκιόεντα: Od. 1:365: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα·
σκιόεντα: Od. 4:768: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα·
σκιόεντα: Od. 5:279: ὀκτωκαιδεκάτῃ δ’ ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα
σκιόεντα: Od. 7:268: ὀκτωκαιδεκάτῃ δ’ ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα
σκιόεντα: Od. 8:374: τὴν ἕτερος ῥίπτασκε ποτὶ νέφεα σκιόεντα
σκιόεντα: Od. 10:479: οἱ μὲν κοιμήσαντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
σκιόεντα: Od. 11:334: κηληθμῷ δ’ ἔσχοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
σκιόεντα: Od. 11:592: τὰς δ’ ἄνεμος ῥίπτασκε ποτὶ νέφεα σκιόεντα.
σκιόεντα: Od. 13:2: κηληθμῷ δ’ ἔσχοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
σκιόεντα: Od. 18:399: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα,
σκιόεντα: Od. 23:299: αὐτοὶ δ’ εὐνάζοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
σκιόωντό: Od. 2:388: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
σκιόωντό: Od. 3:487: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
σκιόωντό: Od. 3:497: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί.
σκιόωντό: Od. 11:12: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
σκιόωντό: Od. 15:185: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
σκιόωντό: Od. 15:296: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
σκιόωντό: Od. 15:471: δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
σκιρτῷεν: Il. 20:226: αἳ δ’ ὅτε μὲν σκιρτῷεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν,
σκιρτῷεν: Il. 20:228: ἀλλ’ ὅτε δὴ σκιρτῷεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης,
σκολιὰς: Il. 16:387: οἳ βίῃ εἰν ἀγορῇ σκολιὰς κρίνωσι θέμιστας,
σκόλοπας: Il. 7:441: εὐρεῖαν μεγάλην, ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξαν.
σκόλοπας: Il. 8:343: αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν
σκόλοπας: Il. 9:350: εὐρεῖαν μεγάλην, ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξεν·
σκόλοπας: Il. 15:1: Αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν
σκόλοπες: Il. 12:63: ἣ δὲ μάλ’ ἀργαλέη περάαν· σκόλοπες γὰρ ἐν αὐτῇ
σκολόπεσσι: Il. 18:177: πῆξαι ἀνὰ σκολόπεσσι ταμόνθ’ ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς.
σκολόπεσσιν: Il. 12:55: ἕστασαν ἀμφοτέρωθεν, ὕπερθεν δὲ σκολόπεσσιν
σκολόπεσσιν: Il. 15:344: τάφρῳ καὶ σκολόπεσσιν ἐνιπλήξαντες ὀρυκτῇ
σκολόπεσσιν: Od. 7:45: ὑψηλά, σκολόπεσσιν ἀρηρότα, θαῦμα ἰδέσθαι.
σκόπελοι: Od. 12:73: οἱ δὲ δύω σκόπελοι ὁ μὲν οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει
σκοπέλοισιν: Od. 12:239: ἄκροισι σκοπέλοισιν ἐπ’ ἀμφοτέροισιν ἔπιπτεν.
σκόπελον: Od. 12:95: αὐτοῦ δ’ ἰχθυάᾳ, σκόπελον περιμαιμώωσα,
σκόπελον: Od. 12:101: τὸν δ’ ἕτερον σκόπελον χθαμαλώτερον ὄψει, Ὀδυσσεῦ,
σκόπελον: Od. 12:430: ἦλθον ἐπὶ Σκύλλης σκόπελον δεινήν τε Χάρυβδιν.
σκοπέλου: Od. 12:220: νῆα, σὺ δὲ σκοπέλου ἐπιμαίεο, μή σε λάθῃσι
σκοπέλῳ: Il. 2:396: προβλῆτι σκοπέλῳ· τὸν δ’ οὔ ποτε κύματα λείπει
σκοπέλῳ: Od. 12:80: μέσσῳ δ’ ἐν σκοπέλῳ ἐστὶ σπέος ἠεροειδές,
σκοπέλῳ: Od. 12:108: ἀλλὰ μάλα Σκύλλης σκοπέλῳ πεπλημένος ὦκα
σκοπιαζέμεν: Il. 10:40: ἄνδρας δυσμενέας σκοπιαζέμεν οἶος ἐπελθὼν
σκοπιάζων: Il. 14:58: νωλεμές· οὐδ’ ἂν ἔτι γνοίης μάλα περ σκοπιάζων
σκοπιαὶ: Il. 8:553: ἔκ τ’ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι
σκοπιαὶ: Il. 16:299: ἔκ τ’ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι
σκοπιὰς: Od. 14:261: ὀπτῆρας δὲ κατὰ σκοπιὰς ὤτρυνα νέεσθαι·
σκοπιὰς: Od. 17:430: ὀπτῆρας δὲ κατὰ σκοπιὰς ὤτρυνα νέεσθαι.
σκοπιῇ: Il. 5:771: ἥμενος ἐν σκοπιῇ, λεύσσων ἐπὶ οἴνοπα πόντον,
σκοπιήν: Il. 20:137: ἐκ πάτου ἐς σκοπιήν, πόλεμος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει.
σκοπιὴν: Il. 22:145: οἳ δὲ παρὰ σκοπιὴν καὶ ἐρινεὸν ἠνεμόεντα
σκοπιὴν: Od. 8:285: οὐδ’ ἀλαὸς σκοπιὴν εἶχε χρυσήνιος Ἄρης,
σκοπιὴν: Od. 8:302: Ἠέλιος γάρ οἱ σκοπιὴν ἔχεν εἶπέ τε μῦθον.
σκοπιὴν: Od. 10:97: ἔστην δὲ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθών·
σκοπιὴν: Od. 10:148: ἔστην δὲ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθών,
σκοπιὴν: Od. 10:194: εἶδον γὰρ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθὼν
σκοπιῆς: Il. 4:275: ὡς δ’ ὅτ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδεν νέφος αἰπόλος ἀνὴρ
σκοπιῆς: Od. 4:524: τὸν δ’ ἄρ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδε σκοπός, ὅν ῥα καθεῖσεν
σκοποὶ: Il. 18:523: τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε δύω σκοποὶ εἵατο λαῶν
σκοποὶ: Il. 24:799: ῥίμφα δὲ σῆμ’ ἔχεαν, περὶ δὲ σκοποὶ ἥατο πάντῃ,
σκοποὶ: Od. 16:365: ἤματα μὲν σκοποὶ ἷζον ἐπ’ ἄκριας ἠνεμοέσσας
σκοπὸν: Il. 10:526: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σκοπὸν Ἕκτορος ἔκταν,
σκοπὸν: Il. 10:561: τὸν τρισκαιδέκατον σκοπὸν εἵλομεν ἐγγύθι νηῶν,
σκοπὸν: Il. 23:359: τηλόθεν ἐν λείῳ πεδίῳ· παρὰ δὲ σκοπὸν εἷσεν
σκοπὸν: Od. 22:6: νῦν αὖτε σκοπὸν ἄλλον, ὃν οὔ πώ τις βάλεν ἀνήρ,
σκοπὸς: Il. 2:792: ὃς Τρώων σκοπὸς ἷζε ποδωκείῃσι πεποιθὼς
σκοπὸς: Il. 10:324: σοὶ δ’ ἐγὼ οὐχ ἅλιος σκοπὸς ἔσσομαι οὐδ’ ἀπὸ δόξης·
σκοπός: Od. 4:524: τὸν δ’ ἄρ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδε σκοπός, ὅν ῥα καθεῖσεν
σκοπὸς: Od. 22:156: κάλλιπον ἀγκλίνας· τῶν δὲ σκοπὸς ἦεν ἀμείνων.
σκοπός: Od. 22:396: δμῳάων σκοπός ἐσσι κατὰ μέγαρ’ ἡμετεράων,
σκοποῦ: Od. 11:344: “ὦ φίλοι, οὐ μὰν ἧμιν ἀπὸ σκοποῦ οὐδ’ ἀπὸ δόξης
σκοποῦ: Od. 21:425: ἥμενος, οὐδέ τι τοῦ σκοποῦ ἤμβροτον οὐδέ τι τόξον
σκότιον: Il. 6:24: πρεσβύτατος γενεῇ, σκότιον δέ ἑ γείνατο μήτηρ·
σκοτομήνιος: Od. 14:457: νὺξ δ’ ἄρ’ ἐπῆλθε κακὴ σκοτομήνιος· ὗε δ’ ἄρα Ζεὺς
σκότον: Od. 19:389: ἷζεν ἀπ’ ἐσχαρόφιν, ποτὶ δὲ σκότον ἐτράπετ’ αἶψα·
σκότος: Il. 4:461: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν,
σκότος: Il. 4:503: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε,
σκότος: Il. 4:526: χύντο χαμαὶ χολάδες, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
σκότος: Il. 5:47: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλε.
σκότος: Il. 6:11: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
σκότος: Il. 13:575: ἥρως Μηριόνης· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
σκότος: Il. 13:672: ᾤχετ’ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
σκότος: Il. 14:518: ἔσσυτ’ ἐπειγομένη, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
σκότος: Il. 15:578: δούπησεν δὲ πεσών, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
σκότος: Il. 16:316: νεῦρα διεσχίσθη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
σκότος: Il. 16:325: δούπησεν δὲ πεσών, κατὰ δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
σκότος: Il. 16:607: ᾤχετ’ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
σκότος: Il. 20:393: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
σκότος: Il. 20:471: κόλπον ἐνέπλησεν· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε
σκότος: Il. 21:181: χύντο χαμαὶ χολάδες· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν
σκυδμαινέμεν: Il. 24:592: μή μοι Πάτροκλε σκυδμαινέμεν, αἴ κε πύθηαι
σκύζεσθαί: Il. 24:113: σκύζεσθαί οἱ εἰπὲ θεούς, ἐμὲ δ’ ἔξοχα πάντων
σκύζεσθαι: Il. 24:134: σκύζεσθαι σοί φησι θεούς, ἑὲ δ’ ἔξοχα πάντων
σκύζευ: Od. 23:209: “μή μοι, Ὀδυσσεῦ, σκύζευ, ἐπεὶ τά περ ἄλλα μάλιστα
σκυζομένη: Il. 4:23: σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
σκυζομένη: Il. 8:460: σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
σκυζομένης: Il. 8:483: σκυζομένης ἀλέγω, ἐπεὶ οὐ σέο κύντερον ἄλλο.
σκυζομένῳ: Il. 9:198: οἵ μοι σκυζομένῳ περ Ἀχαιῶν φίλτατοί ἐστον.
σκύλακας: Od. 9:289: σὺν δὲ δύω μάρψας ὥς τε σκύλακας ποτὶ γαίῃ
σκυλάκεσσι: Od. 20:14: ὡς δὲ κύων ἀμαλῇσι περὶ σκυλάκεσσι βεβῶσα
σκύλακος: Od. 12:86: τῆς ἦ τοι φωνὴ μὲν ὅση σκύλακος νεογιλλῆς
Σκύλλη: Od. 12:85: ἔνθα δ’ ἐνὶ Σκύλλη ναίει δεινὸν λελακυῖα.
Σκύλλη: Od. 12:235: ἔνθεν γὰρ Σκύλλη, ἑτέρωθι δὲ δῖα Χάρυβδις
Σκύλλη: Od. 12:245: τόφρα δέ μοι Σκύλλη γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑταίρους
Σκύλλη: Od. 12:310: οὓς ἔφαγε Σκύλλη γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλοῦσα·
Σκύλλην: Od. 12:223: Σκύλλην δ’ οὐκέτ’ ἐμυθεόμην, ἄπρηκτον ἀνίην,
Σκύλλην: Od. 12:231: Σκύλλην πετραίην, ἥ μοι φέρε πῆμ’ ἑτάροισιν.
Σκύλλην: Od. 12:261: Σκύλλην τ’, αὐτίκ’ ἔπειτα θεοῦ ἐς ἀμύμονα νῆσον
Σκύλλην: Od. 12:445: Σκύλλην δ’ οὐκέτ’ ἔασε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
Σκύλλην: Od. 23:328: Σκύλλην θ’, ἣν οὔ πώ ποτ’ ἀκήριοι ἄνδρες ἄλυξαν·
Σκύλλης: Od. 12:108: ἀλλὰ μάλα Σκύλλης σκοπέλῳ πεπλημένος ὦκα
Σκύλλης: Od. 12:125: μητέρα τῆς Σκύλλης, ἥ μιν τέκε πῆμα βροτοῖσιν·
Σκύλλης: Od. 12:430: ἦλθον ἐπὶ Σκύλλης σκόπελον δεινήν τε Χάρυβδιν.
σκύμνους: Il. 18:319: ᾧ ῥά θ’ ὑπὸ σκύμνους ἐλαφηβόλος ἁρπάσῃ ἀνὴρ
Σκυρόθεν: Il. 19:332: Σκυρόθεν ἐξαγάγοις καί οἱ δείξειας ἕκαστα
Σκῦρον: Il. 9:664: Σκῦρον ἑλὼν αἰπεῖαν Ἐνυῆος πτολίεθρον.
Σκύρου: Od. 11:509: ἤγαγον ἐκ Σκύρου μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
Σκύρῳ: Il. 19:326: ἠὲ τὸν ὃς Σκύρῳ μοι ἔνι τρέφεται φίλος υἱός,
σκῦτος: Od. 14:34: ἔσσυτ’ ἀνὰ πρόθυρον, σκῦτος δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
σκυτοτόμων: Il. 7:221: σκυτοτόμων ὄχ’ ἄριστος Ὕλῃ ἔνι οἰκία ναίων,
σκύφος: Od. 14:112: καί οἱ πλησάμενος δῶκε σκύφος, ᾧ περ ἔπινεν,
σκώληξ: Il. 13:654: θυμὸν ἀποπνείων, ὥς τε σκώληξ ἐπὶ γαίῃ
Σκῶλόν: Il. 2:497: Σχοῖνόν τε Σκῶλόν τε πολύκνημόν τ’ Ἐτεωνόν,
σκῶλος: Il. 13:564: καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ μεῖν’ ὥς τε σκῶλος πυρίκαυστος
σκῶπές: Od. 5:66: σκῶπές τ’ ἴρηκές τε τανύγλωσσοί τε κορῶναι
σμαραγεῖ: Il. 2:210: αἰγιαλῷ μεγάλῳ βρέμεται, σμαραγεῖ δέ τε πόντος.
σμαραγεῖ: Il. 2:463: κλαγγηδὸν προκαθιζόντων, σμαραγεῖ δέ τε λειμών,
σμαραγήσῃ: Il. 21:199: δεινήν τε βροντήν, ὅτ’ ἀπ’ οὐρανόθεν σμαραγήσῃ.
σμερδαλέ’: Il. 20:65: σμερδαλέ’ εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ·
σμερδαλέα: Il. 5:302: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ
σμερδαλέα: Il. 7:479: σμερδαλέα κτυπέων· τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει·
σμερδαλέα: Il. 8:321: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρί,
σμερδαλέα: Il. 16:785: σμερδαλέα ἰάχων, τρὶς δ’ ἐννέα φῶτας ἔπεφνεν.
σμερδαλέα: Il. 19:41: σμερδαλέα ἰάχων, ὦρσεν δ’ ἥρωας Ἀχαιούς.
σμερδαλέα: Il. 20:285: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ
σμερδαλέα: Il. 20:382: σμερδαλέα ἰάχων, πρῶτον δ’ ἕλεν Ἰφιτίωνα
σμερδαλέα: Il. 20:443: σμερδαλέα ἰάχων· τὸν δ’ ἐξήρπαξεν Ἀπόλλων
σμερδαλέα: Od. 22:81: σμερδαλέα ἰάχων· ὁ δ’ ἁμαρτὴ δῖος Ὀδυσσεὺς
σμερδαλέη: Od. 12:91: σμερδαλέη κεφαλή, ἐν δὲ τρίστοιχοι ὀδόντες,
σμερδαλέην: Il. 21:401: σμερδαλέην, ἣν οὐδὲ Διὸς δάμνησι κεραυνός·
σμερδαλέον: Il. 2:334: σμερδαλέον κονάβησαν ἀϋσάντων ὑπ’ Ἀχαιῶν,
σμερδαλέον: Il. 2:466: σμερδαλέον κονάβιζε ποδῶν αὐτῶν τε καὶ ἵππων.
σμερδαλέον: Il. 8:92: σμερδαλέον δ’ ἐβόησεν ἐποτρύνων Ὀδυσῆα·
σμερδαλέον: Il. 13:498: σμερδαλέον κονάβιζε τιτυσκομένων καθ’ ὅμιλον
σμερδαλέον: Il. 15:609: σμερδαλέον κροτάφοισι τινάσσετο μαρναμένοιο
σμερδαλέον: Il. 15:648: σμερδαλέον κονάβησε περὶ κροτάφοισι πεσόντος.
σμερδαλέον: Il. 16:277: σμερδαλέον κονάβησαν ἀϋσάντων ὑπ’ Ἀχαιῶν.
σμερδαλέον: Il. 18:35: σμερδαλέον δ’ ᾤμωξεν· ἄκουσε δὲ πότνια μήτηρ
σμερδαλέον: Il. 19:399: σμερδαλέον δ’ ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο·
σμερδαλέον: Il. 21:255: σμερδαλέον κονάβιζεν· ὕπαιθα δὲ τοῖο λιασθεὶς
σμερδαλέον: Il. 21:593: σμερδαλέον κονάβησε· πάλιν δ’ ἀπὸ χαλκὸς ὄρουσε
σμερδαλέον: Il. 22:95: σμερδαλέον δὲ δέδορκεν ἑλισσόμενος περὶ χειῇ·
σμερδαλέον: Od. 8:305: σμερδαλέον δ’ ἐβόησε γέγωνέ τε πᾶσι θεοῖσι·
σμερδαλέον: Od. 9:395: σμερδαλέον δὲ μέγ’ ᾤμωξεν, περὶ δ’ ἴαχε πέτρη,
σμερδαλέον: Od. 10:399: σμερδαλέον κονάβιζε· θεὰ δ’ ἐλέαιρε καὶ αὐτή.
σμερδαλέον: Od. 17:542: σμερδαλέον κονάβησε· γέλασσε δὲ Πηνελόπεια,
σμερδαλέον: Od. 24:537: σμερδαλέον δ’ ἐβόησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
σμερδαλέος: Il. 2:309: σμερδαλέος, τόν ῥ’ αὐτὸς Ὀλύμπιος ἧκε φόως δέ,
σμερδαλέος: Od. 6:137: σμερδαλέος δ’ αὐτῇσι φάνη κεκακωμένος ἅλμῃ,
σμερδαλέος: Od. 11:609: σμερδαλέος δέ οἱ ἀμφὶ περὶ στήθεσσιν ἀορτὴρ
σμερδαλέῳ: Il. 12:464: σμερδαλέῳ, τὸν ἕεστο περὶ χροΐ, δοιὰ δὲ χερσὶ
σμερδαλέῳ: Il. 13:192: σμερδαλέῳ κεκάλυφθ’· ὃ δ’ ἄρ’ ἀσπίδος ὀμφαλὸν οὖτα,
σμερδαλέω: Il. 18:579: σμερδαλέω δὲ λέοντε δύ’ ἐν πρώτῃσι βόεσσι
σμερδαλέῳ: Il. 20:260: σμερδαλέῳ· μέγα δ’ ἀμφὶ σάκος μύκε δουρὸς ἀκωκῇ.
σμερδνή: Il. 5:742: δεινή τε σμερδνή τε, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.
σμερδνὸν: Il. 15:687: αἰεὶ δὲ σμερδνὸν βοόων Δαναοῖσι κέλευε
σμερδνὸν: Il. 15:732: αἰεὶ δὲ σμερδνὸν βοόων Δαναοῖσι κέλευε·
σμικρῇσι: Il. 17:757: κίρκον, ὅ τε σμικρῇσι φόνον φέρει ὀρνίθεσσιν,
Σμινθεῦ: Il. 1:39: Σμινθεῦ, εἴ ποτέ τοι χαρίεντ’ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα,
σμῦξαι: Il. 9:649: κτείνοντ’ Ἀργείους, κατά τε σμῦξαι πυρὶ νῆας.
σμύχοιτο: Il. 22:411: Ἴλιος ὀφρυόεσσα πυρὶ σμύχοιτο κατ’ ἄκρης.
σμώδιγγες: Il. 23:716: πυκναὶ δὲ σμώδιγγες ἀνὰ πλευράς τε καὶ ὤμους
σμῶδιξ: Il. 2:267: σμῶδιξ δ’ αἱματόεσσα μεταφρένου ἐξυπανέστη
σόα: Il. 24:382: ἄνδρας ἐς ἀλλοδαποὺς ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ,
σόα: Od. 13:364: θείομεν αὐτίκα νῦν, ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ·
σόη: Il. 15:497: τεθνάμεν· ἀλλ’ ἄλοχός τε σόη καὶ παῖδες ὀπίσσω,
σοὶ: Il. 1:89: σοὶ κοίλῃς παρὰ νηυσὶ βαρείας χεῖρας ἐποίσει
σοὶ: Il. 1:158: ἀλλὰ σοὶ ὦ μέγ’ ἀναιδὲς ἅμ’ ἑσπόμεθ’ ὄφρα σὺ χαίρῃς,
σοί: Il. 1:159: τιμὴν ἀρνύμενοι Μενελάῳ σοί τε κυνῶπα
σοί: Il. 1:163: οὐ μὲν σοί ποτε ἶσον ἔχω γέρας ὁππότ’ Ἀχαιοὶ
σοὶ: Il. 1:167: σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ἐγὼ δ’ ὀλίγον τε φίλον τε
σοὶ: Il. 1:178: εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, θεός που σοὶ τό γ’ ἔδωκεν·
σοὶ: Il. 1:294: εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι ὅττί κεν εἴπῃς·
σοὶ: Il. 1:296: σήμαιν’· οὐ γὰρ ἔγωγ’ ἔτι σοὶ πείσεσθαι ὀΐω.
σοὶ: Il. 1:299: οὔτε σοὶ οὔτέ τῳ ἄλλῳ, ἐπεί μ’ ἀφέλεσθέ γε δόντες·
σοὶ: Il. 1:443: παῖδά τε σοὶ ἀγέμεν, Φοίβῳ θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην
σοί: Il. 1:557: ἠερίη γὰρ σοί γε παρέζετο καὶ λάβε γούνων·
σοὶ: Il. 2:802: Ἕκτορ σοὶ δὲ μάλιστ’ ἐπιτέλλομαι, ὧδε δὲ ῥέξαι·
σοὶ: Il. 3:51: δυσμενέσιν μὲν χάρμα, κατηφείην δὲ σοὶ αὐτῷ;
σοὶ: Il. 3:63: ὣς σοὶ ἐνὶ στήθεσσιν ἀτάρβητος νόος ἐστί·
σοὶ: Il. 4:38: σοὶ καὶ ἐμοὶ μέγ’ ἔρισμα μετ’ ἀμφοτέροισι γένηται.
σοὶ: Il. 4:43: καὶ γὰρ ἐγὼ σοὶ δῶκα ἑκὼν ἀέκοντί γε θυμῷ·
σοί: Il. 4:58: καὶ γὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, γένος δέ μοι ἔνθεν ὅθεν σοί,
σοὶ: Il. 4:63: σοὶ μὲν ἐγώ, σὺ δ’ ἐμοί· ἐπὶ δ’ ἕψονται θεοὶ ἄλλοι
σοὶ: Il. 5:244: ἄνδρ’ ὁρόω κρατερὼ ἐπὶ σοὶ μεμαῶτε μάχεσθαι
σοὶ: Il. 5:405: σοὶ δ’ ἐπὶ τοῦτον ἀνῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
σοὶ: Il. 5:490: σοὶ δὲ χρὴ τάδε πάντα μέλειν νύκτάς τε καὶ ἦμαρ
σοὶ: Il. 5:643: σοὶ δὲ κακὸς μὲν θυμός, ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί.
σοὶ: Il. 5:652: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν
σοὶ: Il. 5:809: σοὶ δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ παρά θ’ ἵσταμαι ἠδὲ φυλάσσω,
σοὶ: Il. 5:875: σοὶ πάντες μαχόμεσθα· σὺ γὰρ τέκες ἄφρονα κούρην
σοί: Il. 5:878: σοί τ’ ἐπιπείθονται καὶ δεδμήμεσθα ἕκαστος·
σοὶ: Il. 6:56: ἀνδρῶν; ἦ σοὶ ἄριστα πεποίηται κατὰ οἶκον
σοὶ: Il. 6:224: τὼ νῦν σοὶ μὲν ἐγὼ ξεῖνος φίλος Ἄργεϊ μέσσῳ
σοὶ: Il. 6:229: πολλοὶ δ’ αὖ σοὶ Ἀχαιοὶ ἐναιρέμεν ὅν κε δύνηαι.
σοὶ: Il. 6:462: ὥς ποτέ τις ἐρέει· σοὶ δ’ αὖ νέον ἔσσεται ἄλγος
σοί: Il. 8:201: ὢ πόποι ἐννοσίγαι’ εὐρυσθενές, οὐδέ νυ σοί περ
σοὶ: Il. 8:286: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐξερέω ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται·
σοὶ: Il. 9:32: Ἀτρεΐδη σοὶ πρῶτα μαχήσομαι ἀφραδέοντι,
σοὶ: Il. 9:37: σοὶ δὲ διάνδιχα δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω·
σοὶ: Il. 9:97: ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ’ ἄρξομαι, οὕνεκα πολλῶν
σοί: Il. 9:252: ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε πατὴρ ἐπετέλλετο Πηλεὺς
σοὶ: Il. 9:260: παύε’, ἔα δὲ χόλον θυμαλγέα· σοὶ δ’ Ἀγαμέμνων
σοί: Il. 9:346: ἀλλ’ Ὀδυσεῦ σὺν σοί τε καὶ ἄλλοισιν βασιλεῦσι
σοὶ: Il. 9:438: οἶος; σοὶ δέ μ’ ἔπεμπε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς
σοὶ: Il. 9:488: ὣς ἐπὶ σοὶ μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα,
σοὶ: Il. 9:517: κρινάμενος κατὰ λαὸν Ἀχαιϊκόν, οἵ τε σοὶ αὐτῷ
σοὶ: Il. 9:632: ποινὴν δεξαμένῳ· σοὶ δ’ ἄληκτόν τε κακόν τε
σοὶ: Il. 10:108: σοὶ δὲ μάλ’ ἕψομ’ ἐγώ· ποτὶ δ’ αὖ καὶ ἐγείρομεν ἄλλους
σοὶ: Il. 10:116: ὡς εὕδει, σοὶ δ’ οἴῳ ἐπέτρεψεν πονέεσθαι.
σοὶ: Il. 10:290: σὺν σοὶ δῖα θεά, ὅτε οἱ πρόφρασσα παρέστης.
σοὶ: Il. 10:292: σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἦνιν εὐρυμέτωπον
σοὶ: Il. 10:324: σοὶ δ’ ἐγὼ οὐχ ἅλιος σκοπὸς ἔσσομαι οὐδ’ ἀπὸ δόξης·
σοὶ: Il. 11:443: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν
σοί: Il. 11:452: ἆ δείλ’ οὐ μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
σοί: Il. 11:764: ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε Μενοίτιος ὧδ’ ἐπέτελλεν
σοὶ: Il. 11:784: σοὶ δ’ αὖθ’ ὧδ’ ἐπέτελλε Μενοίτιος Ἄκτορος υἱός·
σοὶ: Il. 12:246: νηυσὶν ἐπ’ Ἀργείων, σοὶ δ’ οὐ δέος ἔστ’ ἀπολέσθαι·
σοί: Il. 13:454: σοί τε κακὸν καὶ πατρὶ καὶ ἄλλοισι Τρώεσσιν.
σοὶ: Il. 13:603: σοὶ Μενέλαε δαμῆναι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
σοὶ: Il. 13:817: σοὶ δ’ αὐτῷ φημὶ σχεδὸν ἔμμεναι ὁππότε φεύγων
σοὶ: Il. 14:143: σοὶ δ’ οὔ πω μάλα πάγχυ θεοὶ μάκαρες κοτέουσιν,
σοὶ: Il. 15:231: σοὶ δ’ αὐτῷ μελέτω ἑκατηβόλε φαίδιμος Ἕκτωρ·
σοί: Il. 15:553: οὕτω δὴ Μελάνιππε μεθήσομεν; οὐδέ νυ σοί περ
σοὶ: Il. 15:582: ὣς ἐπὶ σοὶ Μελάνιππε θόρ’ Ἀντίλοχος μενεχάρμης
σοί: Il. 16:33: νηλεές, οὐκ ἄρα σοί γε πατὴρ ἦν ἱππότα Πηλεύς,
σοὶ: Il. 16:41: αἴ κ’ ἐμὲ σοὶ ἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο
σοὶ: Il. 16:235: σοὶ ναίουσ’ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι,
σοὶ: Il. 16:498: σοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα κατηφείη καὶ ὄνειδος
σοὶ: Il. 16:842: ὥς πού σε προσέφη, σοὶ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθε.
σοὶ: Il. 16:844: ἤδη νῦν Ἕκτορ μεγάλ’ εὔχεο· σοὶ γὰρ ἔδωκε
σοὶ: Il. 17:556: σοὶ μὲν δὴ Μενέλαε κατηφείη καὶ ὄνειδος
σοὶ: Il. 17:679: ὣς τότε σοὶ Μενέλαε διοτρεφὲς ὄσσε φαεινὼ
σοὶ: Il. 17:702: οὐδ’ ἄρα σοὶ Μενέλαε διοτρεφὲς ἤθελε θυμὸς
σοὶ: Il. 18:88: νῦν δ’ ἵνα καὶ σοὶ πένθος ἐνὶ φρεσὶ μυρίον εἴη
σοὶ: Il. 18:180: σοὶ λώβη, αἴ κέν τι νέκυς ᾐσχυμμένος ἔλθῃ.
σοὶ: Il. 19:57: ἔπλετο σοὶ καὶ ἐμοί, ὅ τε νῶΐ περ ἀχνυμένω κῆρ
σοί: Il. 19:148: ἤ τ’ ἐχέμεν παρὰ σοί· νῦν δὲ μνησώμεθα χάρμης
σοὶ: Il. 19:178: καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ φρεσὶν ἵλαος ἔστω.
σοὶ: Il. 19:192: σοὶ δ’ αὐτῷ τόδ’ ἐγὼν ἐπιτέλλομαι ἠδὲ κελεύω·
σοὶ: Il. 19:416: ἥν περ ἐλαφροτάτην φάσ’ ἔμμεναι· ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ
σοὶ: Il. 21:76: πὰρ γὰρ σοὶ πρώτῳ πασάμην Δημήτερος ἀκτὴν
σοὶ: Il. 21:84: ὅς με σοὶ αὖτις δῶκε· μινυνθάδιον δέ με μήτηρ
σοὶ: Il. 21:192: καὶ γὰρ σοὶ ποταμός γε πάρα μέγας, εἰ δύναταί τι
σοί: Il. 21:357: Ἥφαιστ’, οὔ τις σοί γε θεῶν δύνατ’ ἀντιφερίζειν,
σοί: Il. 21:358: οὐδ’ ἂν ἐγὼ σοί γ’ ὧδε πυρὶ φλεγέθοντι μαχοίμην.
σοί: Il. 21:463: ἔμμεναι, εἰ δὴ σοί γε βροτῶν ἕνεκα πτολεμίξω
σοί: Il. 22:357: πείσειν· ἦ γὰρ σοί γε σιδήρεος ἐν φρεσὶ θυμός.
σοὶ: Il. 22:486: ἔσσεαι Ἕκτορ ὄνειαρ ἐπεὶ θάνες, οὔτε σοὶ οὗτος.
σοί: Il. 22:513: οὐδὲν σοί γ’ ὄφελος, ἐπεὶ οὐκ ἐγκείσεαι αὐτοῖς,
σοὶ: Il. 23:80: καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ μοῖρα, θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ,
σοί: Il. 23:144: Σπερχεί’ ἄλλως σοί γε πατὴρ ἠρήσατο Πηλεὺς
σοί: Il. 23:146: σοί τε κόμην κερέειν ῥέξειν θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην,
σοὶ: Il. 23:156: Ἀτρεΐδη, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε λαὸς Ἀχαιῶν
σοὶ: Il. 23:182: τοὺς ἅμα σοὶ πάντας πῦρ ἐσθίει· Ἕκτορα δ’ οὔ τι
σοὶ: Il. 23:342: χάρμα δὲ τοῖς ἄλλοισιν, ἐλεγχείη δὲ σοὶ αὐτῷ
σοί: Il. 23:594: βουλοίμην ἢ σοί γε διοτρεφὲς ἤματα πάντα
σοὶ: Il. 23:600: ὣς ἄρα σοὶ Μενέλαε μετὰ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.
σοὶ: Il. 23:618: τῆ νῦν, καὶ σοὶ τοῦτο γέρον κειμήλιον ἔστω
σοὶ: Il. 23:650: σοὶ δὲ θεοὶ τῶνδ’ ἀντὶ χάριν μενοεικέα δοῖεν.
σοί: Il. 24:134: σκύζεσθαι σοί φησι θεούς, ἑὲ δ’ ἔξοχα πάντων
σοὶ: Il. 24:310: πέμψον δ’ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τε σοὶ αὐτῷ
σοὶ: Il. 24:334: Ἑρμεία, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε φίλτατόν ἐστιν
σοὶ: Il. 24:437: σοὶ δ’ ἂν ἐγὼ πομπὸς καί κε κλυτὸν Ἄργος ἱκοίμην,
σοὶ: Il. 24:461: Ἑρμείας· σοὶ γάρ με πατὴρ ἅμα πομπὸν ὄπασσεν.
σοὶ: Il. 24:595: σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ καὶ τῶνδ’ ἀποδάσσομαι ὅσσ’ ἐπέοικεν.
σοί: Il. 24:683: ὦ γέρον οὔ νύ τι σοί γε μέλει κακόν, οἷον ἔθ’ εὕδεις
σοί: Od. 1:59: ἧς γαίης, θανέειν ἱμείρεται. οὐδέ νυ σοί περ
σοὶ: Od. 1:279: σοὶ δ’ αὐτῷ πυκινῶς ὑποθήσομαι, αἴ κε πίθηαι·
σοὶ: Od. 1:305: σοὶ δ’ αὐτῷ μελέτω, καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων.”
σοὶ: Od. 1:318: καὶ μάλα καλὸν ἑλών· σοὶ δ’ ἄξιον ἔσται ἀμοιβῆς.”
σοὶ: Od. 1:353: σοὶ δ’ ἐπιτολμάτω κραδίη καὶ θυμὸς ἀκούειν·
σοὶ: Od. 2:87: σοὶ δ’ οὔ τι μνηστῆρες Ἀχαιῶν αἴτιοί εἰσιν,
σοὶ: Od. 2:111: σοὶ δ’ ὧδε μνηστῆρες ὑποκρίνονται, ἵν’ εἰδῇς
σοί: Od. 2:126: ποιεῖτ’, αὐτὰρ σοί γε ποθὴν πολέος βιότοιο.
σοὶ: Od. 2:192: σοὶ δὲ, γέρον, θῳὴν ἐπιθήσομεν, ἥν κ’ ἐνὶ θυμῷ
σοὶ: Od. 2:285: σοὶ δ’ ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται ἣν σὺ μενοινᾷς·
σοὶ: Od. 3:50: τοὔνεκα σοὶ προτέρῳ δώσω χρύσειον ἄλεισον.”
σοὶ: Od. 3:85: σὺν σοὶ μαρνάμενον Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξαι.
σοὶ: Od. 3:357: “εὖ δὴ ταῦτά γ’ ἔφησθα, γέρον φίλε· σοὶ δὲ ἔοικε
σοι: Od. 3:359: ἀλλ’ οὗτος μὲν νῦν σοι ἅμ’ ἕψεται, ὄφρα κεν εὕδῃ
σοὶ: Od. 3:382: σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἤνιν εὐρυμέτωπον,
σοὶ: Od. 4:561: σοὶ δ’ οὐ θέσφατόν ἐστι, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε,
σοί: Od. 4:595: καὶ γάρ κ’ εἰς ἐνιαυτὸν ἐγὼ παρὰ σοί γ’ ἀνεχοίμην
σοὶ: Od. 4:601: ἵππους δ’ εἰς Ἰθάκην οὐκ ἄξομαι, ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ
σοὶ: Od. 4:747: μὴ πρὶν σοὶ ἐρέειν, πρὶν δωδεκάτην γε γενέσθαι
σοὶ: Od. 6:27: σοὶ δὲ γάμος σχεδόν ἐστιν, ἵνα χρὴ καλὰ μὲν αὐτὴν
σοὶ: Od. 6:39: καὶ δὲ σοὶ ὧδ’ αὐτῇ πολὺ κάλλιον ἠὲ πόδεσσιν
σοὶ: Od. 6:60: καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ ἔοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντα
σοί: Od. 6:154: τρὶς μάκαρες μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ,
σοὶ: Od. 6:180: σοὶ δὲ θεοὶ τόσα δοῖεν, ὅσα φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,
σοὶ: Od. 6:190: καί που σοὶ τά γ’ ἔδωκε, σὲ δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.
σοὶ: Od. 7:306: μή πως καὶ σοὶ θυμὸς ἐπισκύσσαιτο ἰδόντι·
σοὶ: Od. 8:150: σοὶ δ’ ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται, ἀλλά τοι ἤδη
σοὶ: Od. 8:176: ὡς καὶ σοὶ εἶδος μὲν ἀριπρεπές, οὐδέ κεν ἄλλως
σοὶ: Od. 8:410: σοὶ δὲ θεοὶ ἄλοχόν τ’ ἰδέειν καὶ πατρίδ’ ἱκέσθαι
σοὶ: Od. 9:12: σοὶ δ’ ἐμὰ κήδεα θυμὸς ἐπετράπετο στονόεντα
σοὶ: Od. 9:349: ἡμετέρη· σοὶ δ’ αὖ λοιβὴν φέρον, εἴ μ’ ἐλεήσας
σοὶ: Od. 10:329: σοὶ δέ τις ἐν στήθεσσιν ἀκήλητος νόος ἐστίν.
σοὶ: Od. 10:337: “ὦ Κίρκη, πῶς γάρ με κέλῃ σοὶ ἤπιον εἶναι,
σοὶ: Od. 10:419: “σοὶ μὲν νοστήσαντι, διοτρεφές, ὣς ἐχάρημεν,
σοὶ: Od. 11:367: σοὶ δ’ ἔπι μὲν μορφὴ ἐπέων, ἔνι δὲ φρένες ἐσθλαί,
σοι: Od. 11:381: τούτων σοι φθονέοιμι καὶ οἰκτρότερ’ ἄλλ’ ἀγορεύειν,
σοὶ: Od. 11:439: σοὶ δὲ Κλυταιμνήστρη δόλον ἤρτυε τηλόθ’ ἐόντι.”
σοί: Od. 11:444: ἀλλ’ οὐ σοί γ’, Ὀδυσεῦ, φόνος ἔσσεται ἔκ γε γυναικός·
σοὶ: Od. 12:217: σοὶ δέ, κυβερνῆθ’, ὧδ’ ἐπιτέλλομαι· ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ
σοί: Od. 12:280: κάμνεις· ἦ ῥά νυ σοί γε σιδήρεα πάντα τέτυκται,
σοί: Od. 12:452: σοί τε καὶ ἰφθίμῃ ἀλόχῳ· ἐχθρὸν δέ μοί ἐστιν
σοὶ: Od. 13:144: οὔ τι τίει, σοὶ δ’ ἐστὶ καὶ ἐξοπίσω τίσις αἰεί.
σοὶ: Od. 13:230: ἀλλὰ σάω μὲν ταῦτα, σάω δ’ ἐμέ· σοὶ γὰρ ἐγώ γε
σοὶ: Od. 13:335: σοὶ δ’ οὔ πω φίλον ἐστὶ δαήμεναι οὐδὲ πυθέσθαι,
σοί: Od. 13:391: σὺν σοί, πότνα θεά, ὅτε μοι πρόφρασσ’ ἐπαρήγοις.”
σοὶ: Od. 15:168: ἢ νῶϊν τόδ’ ἔφηνε θεὸς τέρας ἦε σοὶ αὐτῷ.”
σοὶ: Od. 15:488: ἀλλ’ ἦ τοι σοὶ μὲν παρὰ καὶ κακῷ ἐσθλὸν ἔθηκε
σοὶ: Od. 15:514: ἔρχεσθ’· οὐ γάρ τι ξενίων ποθή· ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ
σοί: Od. 17:9: πρίν γ’ αὐτόν με ἴδηται· ἀτὰρ σοί γ’ ὧδ’ ἐπιτέλλω·
σοί: Od. 17:454: “ὢ πόποι, οὐκ ἄρα σοί γ’ ἐπὶ εἴδεϊ καὶ φρένες ἦσαν.
σοὶ: Od. 17:583: καὶ δὲ σοὶ ὧδ’ αὐτῇ πολὺ κάλλιον, ὦ βασίλεια,
σοὶ: Od. 17:594: σὸν καὶ ἐμὸν βίοτον· σοὶ δ’ ἐνθάδε πάντα μελόντων.
σοί: Od. 18:225: σοί κ’ αἶσχος λώβη τε μετ’ ἀνθρώποισι πέλοιτο.”
σοὶ: Od. 18:266: αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ· σοὶ δ’ ἐνθάδε πάντα μελόντων·
σοί: Od. 19:496: εἴ χ’ ὑπὸ σοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
σοὶ: Od. 21:240: σοὶ δέ, Φιλοίτιε δῖε, θύρας ἐπιτέλλομαι αὐλῆς
σοὶ: Od. 21:305: ὣς καὶ σοὶ μέγα πῆμα πιφαύσκομαι, αἴ κε τὸ τόξον
σοι: Od. 22:168: ἦέ σοι ἐνθάδ’ ἄγω, ἵν’ ὑπερβασίας ἀποτείσῃ
σοί: Od. 22:226: “οὐκέτι σοί γ’, Ὀδυσεῦ, μένος ἔμπεδον οὐδέ τις ἀλκή,
σοὶ: Od. 22:324: σοὶ δ’ ἄλοχόν τε φίλην σπέσθαι καὶ τέκνα τεκέσθαι·
σοὶ: Od. 22:360: ἠὲ σοὶ ἀντεβόλησεν ὀρινομένῳ κατὰ δῶμα.”
σοὶ: Od. 23:75: τὴν ἀπονίζουσα φρασάμην, ἔθελον δὲ σοὶ αὐτῇ
σοὶ: Od. 23:103: σοὶ δ’ αἰεὶ κραδίη στερεωτέρη ἐστὶ λίθοιο.”
σοί: Od. 23:166: “δαιμονίη, περὶ σοί γε γυναικῶν θηλυτεράων
σοί: Od. 23:257: “εὐνὴ μὲν δὴ σοί γε τότ’ ἔσσεται, ὁππότε θυμῷ
σοὶ: Od. 23:361: σοὶ δέ, γύναι, τόδ’ ἐπιστέλλω πινυτῇ περ ἐούσῃ·
σοὶ: Od. 24:28: ἦ τ’ ἄρα καὶ σοὶ πρωῒ παραστήσεσθαι ἔμελλε
σοὶ: Od. 24:91: οἷ’ ἐπὶ σοὶ κατέθηκε θεὰ περικαλλέ’ ἄεθλα,
σοὶ: Od. 24:123: σοὶ δ’ ἐγὼ εὖ μάλα πάντα καὶ ἀτρεκέως καταλέξω,
σοῖο: Il. 18:335: τεύχεα καὶ κεφαλὴν μεγαθύμου σοῖο φονῆος·
σοῖο: Il. 24:486: μνῆσαι πατρὸς σοῖο θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ,
σοῖο: Od. 15:511: ἦ ἰθὺς σῆς μητρὸς ἴω καὶ σοῖο δόμοιο;”
σοῖο: Od. 19:358: νίψον σοῖο ἄνακτος ὁμήλικα· καί που Ὀδυσσεὺς
σοῖσ’: Od. 3:323: ἀλλ’ ἴθι νῦν σὺν νηΐ τε σῇ καὶ σοῖσ’ ἑτάροισιν·
σοῖσ’: Od. 8:242: εἴπῃς ἡρώων, ὅτε κεν σοῖσ’ ἐν μεγάροισι
σοῖς: Il. 1:179: οἴκαδ’ ἰὼν σὺν νηυσί τε σῇς καὶ σοῖς ἑτάροισι
σοῖς: Il. 2:164: σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον,
σοῖς: Il. 2:180: σοῖς δ’ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον,
σοῖς: Il. 24:772: σῇ τ’ ἀγανοφροσύνῃ καὶ σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσι.
σοῖσι: Il. 1:42: τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν. ”
σοῖσι: Il. 3:407: μηδ’ ἔτι σοῖσι πόδεσσιν ὑποστρέψειας Ὄλυμπον,
σοῖσι: Il. 5:474: οἶος σὺν γαμβροῖσι κασιγνήτοισί τε σοῖσι.
σοῖσι: Od. 2:178: “ὦ γέρον, εἰ δ’ ἄγε δὴ μαντεύεο σοῖσι τέκεσσιν
σοῖσι: Od. 2:369: ἀλλὰ μέν’ αὖθ’ ἐπὶ σοῖσι καθήμενος· οὐδέ τί σε χρὴ
σοῖσι: Od. 3:314: κτήματά τε προλιπὼν ἄνδρας τ’ ἐν σοῖσι δόμοισιν
σοῖσι: Od. 8:243: δαινύῃ παρὰ σῇ τ’ ἀλόχῳ καὶ σοῖσι τέκεσσιν,
σοῖσι: Od. 15:11: κτήματά τε προλιπὼν ἄνδρας τ’ ἐν σοῖσι δόμοισιν
σοῖσιν: Il. 6:262: ὡς τύνη κέκμηκας ἀμύνων σοῖσιν ἔτῃσι.
σοῖσιν: Od. 1:402: κτήματα δ’ αὐτὸς ἔχοις καὶ δώμασι σοῖσιν ἀνάσσοις.
σοῖσιν: Od. 3:360: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ἐγὼ δ’ ἐπὶ νῆα μέλαιναν
σοῖσιν: Od. 4:597: αἰνῶς γὰρ μύθοισιν ἔπεσσί τε σοῖσιν ἀκούων
σοῖσιν: Od. 11:182: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
σοῖσιν: Od. 15:542: καὶ νῦν μοι τὸν ξεῖνον ἄγων ἐν δώμασι σοῖσιν
σοῖσιν: Od. 16:38: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
σοῖσιν: Od. 20:233: σοῖσιν δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἐπόψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα,
σόλον: Il. 23:826: Αὐτὰρ Πηλεΐδης θῆκεν σόλον αὐτοχόωνον
σόλον: Il. 23:839: ἑξείης δ’ ἵσταντο, σόλον δ’ ἕλε δῖος Ἐπειός,
σόλον: Il. 23:844: ἀλλ’ ὅτε δὴ σόλον εἷλε μενεπτόλεμος Πολυποίτης,
Σολύμοισι: Il. 6:184: δεύτερον αὖ Σολύμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισι·
Σολύμοισι: Il. 6:204: μαρνάμενον Σολύμοισι κατέκτανε κυδαλίμοισι·
Σολύμων: Od. 5:283: τηλόθεν ἐκ Σολύμων ὀρέων ἴδεν· εἴσατο γάρ οἱ
σὸν: Il. 1:185: αὐτὸς ἰὼν κλισίην δὲ τὸ σὸν γέρας ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
σὸν: Il. 1:207: “ Ἧλθον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος, αἴ κε πίθηαι,
σὸν: Il. 4:262: δαιτρὸν πίνωσιν, σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ
σὸν: Il. 6:407: δαιμόνιε φθίσει σε τὸ σὸν μένος, οὐδ’ ἐλεαίρεις
σὸν: Il. 7:458: σὸν δ’ ἤτοι κλέος ἔσται ὅσον τ’ ἐπικίδναται ἠώς.
σὸν: Il. 12:214: οὔτέ ποτ’ ἐν πολέμῳ, σὸν δὲ κράτος αἰὲν ἀέξειν·
σὸν: Il. 15:52: αἶψα μεταστρέψειε νόον μετὰ σὸν καὶ ἐμὸν κῆρ.
σὸν: Il. 15:182: καὶ γενεῇ πρότερος· σὸν δ’ οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ
σὸν: Il. 17:29: ὥς θην καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος εἴ κέ μευ ἄντα
σὸν: Il. 17:589: νεκρὸν ὑπ’ ἐκ Τρώων, σὸν δ’ ἔκτανε πιστὸν ἑταῖρον
σὸν: Il. 19:124: σὸν γένος· οὔ οἱ ἀεικὲς ἀνασσέμεν Ἀργείοισιν.
σὸν: Il. 23:90: ἔτραφέ τ’ ἐνδυκέως καὶ σὸν θεράποντ’ ὀνόμηνεν·
σὸν: Il. 23:646: ἀλλ’ ἴθι καὶ σὸν ἑταῖρον ἀέθλοισι κτερέϊζε.
σὸν: Il. 24:518: ἆ δείλ’, ἦ δὴ πολλὰ κάκ’ ἄνσχεο σὸν κατὰ θυμόν.
σὸν: Il. 24:549: ἄνσχεο, μὴ δ’ ἀλίαστον ὀδύρεο σὸν κατὰ θυμόν·
σὸν: Od. 1:195: σὸν πατέρ’· ἀλλά νυ τόν γε θεοὶ βλάπτουσι κελεύθου.
σόν: Od. 5:449: σόν τε ῥόον σά τε γούναθ’ ἱκάνω πολλὰ μογήσας.
σόν: Od. 7:147: σόν τε πόσιν σά τε γούναθ’ ἱκάνω πολλὰ μογήσας,
σὸν: Od. 7:161: οἵδε δὲ σὸν μῦθον ποτιδέγμενοι ἰσχανόωνται.
σὸν: Od. 11:105: αἴ κ’ ἐθέλῃς σὸν θυμὸν ἐρυκακέειν καὶ ἑταίρων,
σὸν: Od. 11:184: σὸν δ’ οὔ πώ τις ἔχει καλὸν γέρας, ἀλλὰ ἕκηλος
σὸν: Od. 11:196: σὸν νόστον ποθέων· χαλεπὸν δ’ ἐπὶ γῆρας ἱκάνει.
σὸν: Od. 13:148: ἀλλὰ σὸν αἰεὶ θυμὸν ὀπίζομαι ἠδ’ ἀλεείνω.
σὸν: Od. 13:379: ἡ δὲ σὸν αἰεὶ νόστον ὀδυρομένη κατὰ θυμὸν
σὸν: Od. 13:406: παῖδά τε σὸν φιλέει καὶ ἐχέφρονα Πηνελόπειαν.
σὸν: Od. 13:415: ᾤχετο πευσόμενος μετὰ σὸν κλέος, εἴ που ἔτ’ εἴης.”
σὸν: Od. 16:274: εἰ δέ μ’ ἀτιμήσουσι δόμον κάτα, σὸν δὲ φίλον κῆρ
σὸν: Od. 17:594: σὸν καὶ ἐμὸν βίοτον· σοὶ δ’ ἐνθάδε πάντα μελόντων.
σὸν: Od. 19:42: “σίγα καὶ κατὰ σὸν νόον ἴσχανε μηδ’ ἐρέεινε·
σὸν: Od. 22:53: αὐτός, ἀτὰρ σὸν παῖδα κατακτείνειε λοχήσας.
σὸν: Od. 22:58: χαλκόν τε χρυσόν τ’ ἀποδώσομεν, εἰς ὅ κε σὸν κῆρ
σόν: Od. 22:231: πῶς δὴ νῦν, ὅτε σόν γε δόμον καὶ κτήμαθ’ ἱκάνεις,
σὸν: Od. 22:351: ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν ἐς σὸν δόμον οὐδὲ χατίζων
σὸν: Od. 24:289: σὸν ξεῖνον δύστηνον, ἐμὸν παῖδ’, εἴ ποτ’ ἔην γε;
σόοι: Il. 1:344: ὅππως οἱ παρὰ νηυσὶ σόοι μαχέοιντο Ἀχαιοί. ”
σόοι: Il. 5:531: αἰδομένων ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται·
σόοι: Il. 15:563: αἰδομένων δ’ ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται·
σόοι: Od. 4:98: ναίειν, οἱ δ’ ἄνδρες σόοι ἔμμεναι, οἳ τότ’ ὄλοντο
σόον: Il. 7:310: καί ῥ’ ἦγον προτὶ ἄστυ ἀελπτέοντες σόον εἶναι.
σόον: Il. 8:246: νεῦσε δέ οἱ λαὸν σόον ἔμμεναι οὐδ’ ἀπολέσθαι.
σόον: Il. 16:252: δῶκε, σόον δ’ ἀνένευσε μάχης ἐξαπονέεσθαι.
σόος: Od. 19:300: ὣς ὁ μὲν οὕτως ἐστὶ σόος καὶ ἐλεύσεται ἤδη
σορὸς: Il. 23:91: ὣς δὲ καὶ ὀστέα νῶϊν ὁμὴ σορὸς ἀμφικαλύπτοι
σὸς: Il. 15:14: ἦ μάλα δὴ κακότεχνος ἀμήχανε σὸς δόλος Ἥρη
σὸς: Il. 21:369: Ἥρη τίπτε σὸς υἱὸς ἐμὸν ῥόον ἔχραε κήδειν
σός: Il. 22:498: ἔῤῥ’ οὕτως· οὐ σός γε πατὴρ μεταδαίνυται ἡμῖν.
σός: Il. 23:608: σός τε πατὴρ ἀγαθὸς καὶ ἀδελφεὸς εἵνεκ’ ἐμεῖο·
σὸς: Il. 24:385: σὸς πάϊς· οὐ μὲν γάρ τι μάχης ἐπιδεύετ’ Ἀχαιῶν.
σὸς: Od. 4:512: σὸς δέ που ἔκφυγε κῆρας ἀδελφεὸς ἠδ’ ὑπάλυξεν
σὸς: Od. 4:807: σὸς πάϊς· οὐ μὲν γάρ τι θεοῖσ’ ἀλιτήμενός ἐστι.”
σός: Od. 9:529: εἰ ἐτεόν γε σός εἰμι, πατὴρ δ’ ἐμὸς εὔχεαι εἶναι,
σὸς: Od. 11:187: πάντες γὰρ καλέουσι. πατὴρ δὲ σὸς αὐτόθι μίμνει
σός: Od. 11:202: ἀλλά με σός τε πόθος σά τε μήδεα, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ,
σὸς: Od. 22:350: καί κεν Τηλέμαχος τάδε γ’ εἴποι, σὸς φίλος υἱός,
σὸς: Od. 23:43: πρίν γ’ ὅτε δή με σὸς υἱὸς ἀπὸ μεγάροιο κάλεσσε
σοῦ: Il. 6:465: πρίν γέ τι σῆς τε βοῆς σοῦ θ’ ἑλκηθμοῖο πυθέσθαι.
σοῦ: Il. 24:504: μνησάμενος σοῦ πατρός· ἐγὼ δ’ ἐλεεινότερός περ,
σοῦ: Od. 2:271: εἰ δή τοι σοῦ πατρὸς ἐνέστακται μένος ἠΰ,
σοῦ: Od. 17:106: νόστον σοῦ πατρὸς σάφα εἰπέμεν, εἴ που ἄκουσας.”
Σούνιον: Od. 3:278: ἀλλ’ ὅτε Σούνιον ἱρὸν ἀφικόμεθ’, ἄκρον Ἀθηνέων,
σούς: Il. 7:295: σούς τε μάλιστα ἔτας καὶ ἑταίρους, οἵ τοι ἔασιν·
σούς: Il. 20:205: ὄψει δ’ οὔτ’ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ σούς.
σοὺς: Il. 23:572: τοὺς σοὺς πρόσθε βαλών, οἵ τοι πολὺ χείρονες ἦσαν.
σοφίης: Il. 15:412: εὖ εἰδῇ σοφίης ὑποθημοσύνῃσιν Ἀθήνης,
σπάρτα: Il. 2:135: καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν καὶ σπάρτα λέλυνται·
Σπάρτη: Il. 4:52: Ἄργός τε Σπάρτη τε καὶ εὐρυάγυια Μυκήνη·
Σπάρτῃ: Od. 11:460: ἤ που πὰρ Μενελάῳ ἐνὶ Σπάρτῃ εὐρείῃ·
Σπάρτηθεν: Od. 2:327: ἢ ὅ γε καὶ Σπάρτηθεν, ἐπεί νύ περ ἵεται αἰνῶς·
Σπάρτηθεν: Od. 4:10: υἱέϊ δὲ Σπάρτηθεν Ἀλέκτορος ἤγετο κούρην,
Σπάρτην: Il. 2:582: Φᾶρίν τε Σπάρτην τε πολυτρήρωνά τε Μέσσην,
Σπάρτην: Od. 1:93: πέμψω δ’ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα
Σπάρτην: Od. 2:214: εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα,
Σπάρτην: Od. 2:359: εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα,
Σπάρτην: Od. 13:412: ὄφρ’ ἂν ἐγὼν ἔλθω Σπάρτην ἐς καλλιγύναικα
Σπάρτηνδε: Od. 1:285: κεῖθεν δὲ Σπάρτηνδε παρὰ ξανθὸν Μενέλαον·
σπασάμην: Od. 10:166: εἴασ’· αὐτὰρ ἐγὼ σπασάμην ῥῶπάς τε λύγους τε,
σπάσατ’: Od. 2:321: ἦ ῥα, καὶ ἐκ χειρὸς χεῖρα σπάσατ’ Ἀντινόοιο
σπάσεν: Il. 5:859: ἐκ δὲ δόρυ σπάσεν αὖτις· ὃ δ’ ἔβραχε χάλκεος Ἄρης
σπασθέντος: Il. 11:458: αἷμα δέ οἱ σπασθέντος ἀνέσσυτο, κῆδε δὲ θυμόν.
σπασσάμενος: Il. 16:473: σπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ
σπασσάμενος: Od. 10:439: σπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ,
σπασσάμενος: Od. 11:231: σπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ
σπάσσασθε: Od. 22:74: φάσγανά τε σπάσσασθε καὶ ἀντίσχεσθε τραπέζας
σπάσσατο: Il. 11:240: σπάσσατο· τὸν δ’ ἄορι πλῆξ’ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα.
σπέεσι: Od. 1:15: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι.
σπέεσι: Od. 1:73: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι Ποσειδάωνι μιγεῖσα.
σπέεσι: Od. 4:403: ἐκ δ’ ἐλθὼν κοιμᾶται ὑπὸ σπέεσι γλαφυροῖσιν·
σπέεσι: Od. 5:155: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι παρ’ οὐκ ἐθέλων ἐθελούσῃ·
σπέεσι: Od. 9:30: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι·
σπέεσι: Od. 9:114: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, θεμιστεύει δὲ ἕκαστος
σπέεσι: Od. 23:335: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκεν
σπεῖό: Il. 10:285: σπεῖό μοι ὡς ὅτε πατρὶ ἅμ’ ἕσπεο Τυδέϊ δίῳ
σπεῖος: Od. 5:194: ἷξον δὲ σπεῖος γλαφυρὸν θεὸς ἠδὲ καὶ ἀνήρ·
σπείους: Od. 5:68: ἡ δ’ αὐτοῦ τετάνυστο περὶ σπείους γλαφυροῖο
σπείους: Od. 5:226: ἐλθόντες δ’ ἄρα τώ γε μυχῷ σπείους γλαφυροῖο
σπείους: Od. 9:141: κρήνη ὑπὸ σπείους· περὶ δ’ αἴγειροι πεφύασιν.
σπείους: Od. 9:330: ἥ ῥα κατὰ σπείους κέχυτο μεγάλ’ ἤλιθα πολλή·
σπείους: Od. 9:462: ἐλθόντες δ’ ἠβαιὸν ἀπὸ σπείους τε καὶ αὐλῆς
σπείους: Od. 12:93: μέσση μέν τε κατὰ σπείους κοίλοιο δέδυκεν,
σπεῖρα: Od. 4:245: σπεῖρα κάκ’ ἀμφ’ ὤμοισι βαλών, οἰκῆϊ ἐοικώς,
σπείρας: Od. 6:269: πείσματα καὶ σπείρας, καὶ ἀποξύνουσιν ἐρετμά.
σπεῖρον: Od. 5:318: τηλοῦ δὲ σπεῖρον καὶ ἐπίκριον ἔμπεσε πόντῳ.
σπείρου: Od. 2:102: αἴ κεν ἄτερ σπείρου κεῖται πολλὰ κτεατίσσας.
σπείρου: Od. 19:147: αἴ κεν ἄτερ σπείρου κεῖται πολλὰ κτεατίσσας.”
σπείρου: Od. 24:137: αἴ κεν ἄτερ σπείρου κεῖται πολλὰ κτεατίσσας.”
σπείρων: Od. 6:179: εἴ τί που εἴλυμα σπείρων ἔχες ἐνθάδ’ ἰοῦσα.
σπεῖσαι: Od. 3:47: σπεῖσαι, ἐπεὶ καὶ τοῦτον ὀΐομαι ἀθανάτοισιν
σπεῖσάν: Il. 9:177: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ’ ἔπιόν θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
σπεῖσάν: Od. 3:342: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
σπεῖσάν: Od. 3:395: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
σπεῖσάν: Od. 7:184: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
σπεῖσάν: Od. 7:228: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
σπεῖσάν: Od. 18:427: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
σπεῖσάν: Od. 21:273: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
σπείσαντες: Il. 9:653: σπείσαντες παρὰ νῆας ἴσαν πάλιν· ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
σπείσαντες: Il. 9:708: καὶ τότε δὴ σπείσαντες ἔβαν κλισίην δὲ ἕκαστος,
σπείσαντες: Od. 3:334: σπείσαντες κοίτοιο μεδώμεθα· τοῖο γὰρ ὥρη.
σπείσαντες: Od. 13:39: πέμπετέ με σπείσαντες ἀπήμονα, χαίρετε δ’ αὐτοί.
σπείσαντες: Od. 18:419: ὄφρα σπείσαντες κατακείομεν οἴκαδ’ ἰόντες·
σπείσαντες: Od. 21:264: ὄφρα σπείσαντες καταθείομεν ἀγκύλα τόξα·
σπείσας: Il. 16:253: ἤτοι ὃ μὲν σπείσας τε καὶ εὐξάμενος Διὶ πατρὶ
σπείσας: Od. 14:447: σπείσας δ’ αἴθοπα οἶνον Ὀδυσσῆϊ πτολιπόρθῳ
σπείσας: Od. 18:151: ὣς φάτο, καὶ σπείσας ἔπιεν μελιηδέα οἶνον,
σπείσασκε: Od. 8:89: καὶ δέπας ἀμφικύπελλον ἑλὼν σπείσασκε θεοῖσιν·
σπείσῃς: Il. 6:259: ὡς σπείσῃς Διὶ πατρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισι
σπείσῃς: Od. 3:45: αὐτὰρ ἐπὴν σπείσῃς τε καὶ εὔξεαι, ἣ θέμις ἐστί,
σπείσομεν: Od. 7:165: σπείσομεν, ὅς θ’ ἱκέτῃσιν ἅμ’ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ·
σπείσομεν: Od. 7:181: σπείσομεν, ὅς θ’ ἱκέτῃσιν ἅμ’ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ.”
σπεῖσον: Il. 24:287: τῆ σπεῖσον Διὶ πατρί, καὶ εὔχεο οἴκαδ’ ἱκέσθαι
Σπειώ: Il. 18:40: Νησαίη Σπειώ τε Θόη θ’ Ἁλίη τε βοῶπις
σπένδεσκε: Il. 16:227: οὔτέ τεῳ σπένδεσκε θεῶν, ὅτε μὴ Διὶ πατρί.
σπένδεσκον: Od. 7:138: ᾧ πυμάτῳ σπένδεσκον, ὅτε μνησαίατο κοίτου.
σπένδῃ: Od. 8:432: σπένδῃ ἐνὶ μεγάρῳ Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσιν.”
σπένδῃσθα: Od. 4:591: δώσω καλὸν ἄλεισον, ἵνα σπένδῃσθα θεοῖσιν
σπένδοντ’: Od. 15:258: σπένδοντ’ εὐχόμενόν τε θοῇ παρὰ νηῒ μελαίνῃ,
σπένδοντας: Od. 7:137: σπένδοντας δεπάεσσιν ἐϋσκόπῳ Ἀργεϊφόντῃ,
σπένδοντες: Od. 12:363: ἀλλ’ ὕδατι σπένδοντες ἐπώπτων ἔγκατα πάντα.
σπένδων: Il. 11:774: σπένδων αἴθοπα οἶνον ἐπ’ αἰθομένοις ἱεροῖσι.
σπένδων: Il. 23:196: πολλὰ δὲ καὶ σπένδων χρυσέῳ δέπαϊ λιτάνευεν
σπέος: Il. 4:279: ῥίγησέν τε ἰδών, ὑπό τε σπέος ἤλασε μῆλα·
σπέος: Il. 13:32: Ἔστι δέ τι σπέος εὐρὺ βαθείης βένθεσι λίμνης
σπέος: Il. 18:50: τῶν δὲ καὶ ἀργύφεον πλῆτο σπέος· αἳ δ’ ἅμα πᾶσαι
σπέος: Il. 18:65: Ὣς ἄρα φωνήσασα λίπε σπέος· αἳ δὲ σὺν αὐτῇ
σπέος: Od. 5:57: ἤϊεν, ὄφρα μέγα σπέος ἵκετο, τῷ ἔνι νύμφη
σπέος: Od. 5:63: ὕλη δὲ σπέος ἀμφὶ πεφύκει τηλεθόωσα,
σπέος: Od. 5:77: αὐτίκ’ ἄρ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλυθεν. οὐδέ μιν ἄντην
σπέος: Od. 9:182: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἐσχατιῇ σπέος εἴδομεν ἄγχι θαλάσσης,
σπέος: Od. 9:237: αὐτὰρ ὅ γ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλασε πίονα μῆλα,
σπέος: Od. 9:337: αὐτίκα δ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλασε πίονα μῆλα,
σπέος: Od. 9:402: ἱστάμενοι δ’ εἴροντο περὶ σπέος, ὅττι ἑ κήδοι·
σπέος: Od. 9:447: “κριὲ πέπον, τί μοι ὧδε διὰ σπέος ἔσσυο μήλων
σπέος: Od. 9:458: τῶ κέ οἱ ἐγκέφαλός γε διὰ σπέος ἄλλυδις ἄλλῃ
σπέος: Od. 12:80: μέσσῳ δ’ ἐν σκοπέλῳ ἐστὶ σπέος ἠεροειδές,
σπέος: Od. 12:84: τόξῳ ὀϊστεύσας κοῖλον σπέος εἰσαφίκοιτο.
σπέος: Od. 12:317: νῆα μὲν ὡρμίσαμεν, κοῖλον σπέος εἰσερύσαντες·
σπέος: Od. 13:349: τοῦτο δέ τοι σπέος εὐρὺ κατηρεφές, ἔνθα σὺ πολλὰς
σπέος: Od. 13:366: ὣς εἰποῦσα θεὰ δῦνε σπέος ἠεροειδές,
σπέος: Od. 13:367: μαιομένη κευθμῶνας ἀνὰ σπέος· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
σπέος: Od. 19:188: στῆσε δ’ ἐν Ἀμνισῷ, ὅθι τε σπέος Εἰλειθυίης,
σπέρμα: Od. 5:490: σπέρμα πυρὸς σῴζων, ἵνα μή ποθεν ἄλλοθεν αὕοι,
Σπερχεί’: Il. 23:144: Σπερχεί’ ἄλλως σοί γε πατὴρ ἠρήσατο Πηλεὺς
Σπερχειοῖο: Il. 16:174: υἱὸς Σπερχειοῖο διιπετέος ποταμοῖο·
Σπερχειῷ: Il. 16:176: Σπερχειῷ ἀκάμαντι γυνὴ θεῷ εὐνηθεῖσα,
Σπερχειῷ: Il. 23:142: τήν ῥα Σπερχειῷ ποταμῷ τρέφε τηλεθόωσαν·
σπερχοίατ’: Il. 19:317: αἶψα καὶ ὀτραλέως, ὁπότε σπερχοίατ’ Ἀχαιοὶ
σπερχοίατ’: Od. 13:22: βλάπτοι ἐλαυνόντων, ὁπότε σπερχοίατ’ ἐρετμοῖς·
σπέρχοιεν: Od. 3:283: νῆα κυβερνῆσαι, ὁπότε σπέρχοιεν ἄελλαι.
σπερχομένη: Od. 13:115: σπερχομένη· τοῖον γὰρ ἐπείγετο χέρσ’ ἐρετάων.
σπερχομένοιο: Il. 24:248: σπερχομένοιο γέροντος· ὃ δ’ υἱάσιν οἷσιν ὁμόκλα
σπερχόμενος: Il. 11:110: σπερχόμενος δ’ ἀπὸ τοῖιν ἐσύλα τεύχεα καλὰ
σπερχόμενος: Il. 23:870: σπερχόμενος δ’ ἄρα Μηριόνης ἐξείρυσε χειρὸς
Σπερχόμενος: Il. 24:322: Σπερχόμενος δ’ ὃ γεραιὸς ἑοῦ ἐπεβήσετο δίφρου,
σπερχόμενός: Od. 15:60: σπερχόμενός ῥα χιτῶνα περὶ χροῒ σιγαλόεντα
σπερχομένους: Od. 9:101: σπερχομένους νηῶν ἐπιβαινέμεν ὠκειάων,
σπέρχωσιν: Il. 13:334: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ λιγέων ἀνέμων σπέρχωσιν ἄελλαι
σπέσθαι: Il. 5:423: Τρωσὶν ἅμα σπέσθαι, τοὺς νῦν ἔκπαγλα φίλησε,
σπέσθαι: Od. 4:38: ὀτρηροὺς θεράποντας ἅμα σπέσθαι ἑοῖ αὐτῷ.
σπέσθαι: Od. 22:324: σοὶ δ’ ἄλοχόν τε φίλην σπέσθαι καὶ τέκνα τεκέσθαι·
σπέσθω: Il. 12:350: καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐῢ εἰδώς.
σπέσθω: Il. 12:363: καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐῢ εἰδώς.
σπεύδειν: Il. 13:236: σπεύδειν, αἴ κ’ ὄφελός τι γενώμεθα καὶ δύ’ ἐόντε.
σπευδέμεν: Od. 24:324: ἐκ γάρ τοι ἐρέω· - μάλα δὲ χρὴ σπευδέμεν ἔμπης· -
σπεύδετον: Il. 8:191: ἀλλ’ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον ὄφρα λάβωμεν
σπεύδετον: Il. 23:414: ἀλλ’ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον ὅττι τάχιστα·
σπεύδοντα: Il. 4:225: ἀλλὰ μάλα σπεύδοντα μάχην ἐς κυδιάνειραν.
σπεύδοντα: Il. 8:293: Ἀτρεΐδη κύδιστε τί με σπεύδοντα καὶ αὐτὸν
σπεύδοντα: Il. 18:373: σπεύδοντα· τρίποδας γὰρ ἐείκοσι πάντας ἔτευχεν
σπεύδοντας: Il. 4:232: καί ῥ’ οὓς μὲν σπεύδοντας ἴδοι Δαναῶν ταχυπώλων,
σπεύδοντε: Il. 23:506: ἐν λεπτῇ κονίῃ· τὼ δὲ σπεύδοντε πετέσθην.
σπευδόντεσσιν: Il. 17:745: τείρεθ’ ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἱδρῷ σπευδόντεσσιν·
σπεύδοντι: Il. 18:472: ἄλλοτε μὲν σπεύδοντι παρέμμεναι, ἄλλοτε δ’ αὖτε,
σπεύδοντι: Il. 23:767: νίκης ἱεμένῳ, μάλα δὲ σπεύδοντι κέλευον.
σπευδόντων: Il. 5:667: σπευδόντων· τοῖον γὰρ ἔχον πόνον ἀμφιέποντες.
σπεύδουσ’: Il. 11:119: σπεύδουσ’ ἱδρώουσα κραταιοῦ θηρὸς ὑφ’ ὁρμῆς·
σπεύδουσιν: Od. 19:137: οἱ δὲ γάμον σπεύδουσιν· ἐγὼ δὲ δόλους τολυπεύω.
σπεύσατέ: Il. 24:253: σπεύσατέ μοι κακὰ τέκνα κατηφόνες· αἴθ’ ἅμα πάντες
σπεῦσε: Od. 9:250: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα,
σπεῦσε: Od. 9:310: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα,
σπεῦσε: Od. 9:343: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα,
σπεύσομαι: Il. 15:402: σπεύσομαι εἰς Ἀχιλῆα, ἵν’ ὀτρύνω πολεμίζειν.
σπεύσομεν: Il. 17:121: σπεύσομεν, αἴ κε νέκυν περ Ἀχιλλῆϊ προφέρωμεν
σπήεσσι: Od. 9:400: ᾤκεον ἐν σπήεσσι δι’ ἄκριας ἠνεμοέσσας.
σπήεσσι: Od. 10:404: κτήματα δ’ ἐν σπήεσσι πελάσσατε ὅπλα τε πάντα·
σπήεσσι: Od. 10:424: κτήματα δ’ ἐν σπήεσσι πελάσσομεν ὅπλα τε πάντα·
σπήεσσι: Od. 16:232: καὶ τὰ μὲν ἐν σπήεσσι θεῶν ἰότητι κέονται·
σπῆϊ: Il. 18:402: ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ· περὶ δὲ ῥόος Ὠκεανοῖο
σπῆϊ: Il. 24:83: εὗρε δ’ ἐνὶ σπῆϊ γλαφυρῷ Θέτιν, ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἄλλαι
σπῆϊ: Od. 2:20: ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ, πύματον δ’ ὁπλίσσατο δόρπον.
σπῆϊ: Od. 9:476: ἔδμεναι ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ κρατερῆφι βίηφι.
σπῆϊ: Od. 12:210: εἴλει ἐνὶ σπῆϊ γλαφυρῷ κρατερῆφι βίηφιν·
σπιδέος: Il. 11:753: τόφρα γὰρ οὖν ἑπόμεσθα διὰ σπιδέος πεδίοιο
σπιλάδες: Od. 5:405: ἀλλ’ ἀκταὶ προβλῆτες ἔσαν σπιλάδες τε πάγοι τε· -
σπιλάδεσσι: Od. 5:401: καὶ δὴ δοῦπον ἄκουσε ποτὶ σπιλάδεσσι θαλάσσης· -
σπιλάδεσσιν: Od. 3:298: ἄνδρες, ἀτὰρ νῆάς γε ποτὶ σπιλάδεσσιν ἔαξαν
σπινθῆρες: Il. 4:77: λαμπρόν· τοῦ δέ τε πολλοὶ ἀπὸ σπινθῆρες ἵενται·
σπλάγχνα: Il. 1:464: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρε κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
σπλάγχνα: Il. 2:426: σπλάγχνα δ’ ἄρ’ ἀμπείραντες ὑπείρεχον Ἡφαίστοιο.
σπλάγχνα: Il. 2:427: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρε κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
σπλάγχνα: Od. 3:9: εὖθ’ οἱ σπλάγχνα πάσαντο, θεῷ δ’ ἐπὶ μηρί’ ἔκηαν,
σπλάγχνα: Od. 3:461: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ’ ἐκάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
σπλάγχνα: Od. 12:364: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ’ ἐκάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
σπλάγχνα: Od. 20:252: σπλάγχνα δ’ ἄρ’ ὀπτήσαντες ἐνώμων, ἐν δέ τε οἶνον
σπλάγχνων: Od. 3:40: δῶκε δ’ ἄρα σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ’ οἶνον ἔχευε
σπλάγχνων: Od. 20:260: πὰρ δ’ ἐτίθει σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ’ οἶνον ἔχευεν
σπόγγοισι: Od. 1:111: οἱ δ’ αὖτε σπόγγοισι πολυτρήτοισι τραπέζας
σπόγγοισι: Od. 20:151: βάλλετε πορφυρέους· αἱ δὲ σπόγγοισι τραπέζας
σπόγγοισι: Od. 22:439: ὕδατι καὶ σπόγγοισι πολυτρήτοισι καθαίρειν.
σπόγγοισι: Od. 22:453: ὕδατι καὶ σπόγγοισι πολυτρήτοισι κάθαιρον.
σπόγγῳ: Il. 18:414: σπόγγῳ δ’ ἀμφὶ πρόσωπα καὶ ἄμφω χεῖρ’ ἀπομόργνυ
σποδιῇ: Od. 5:488: ὡς δ’ ὅτε τις δαλὸν σποδιῇ ἐνέκρυψε μελαίνῃ
σποδοῦ: Od. 9:375: καὶ τότ’ ἐγὼ τὸν μοχλὸν ὑπὸ σποδοῦ ἤλασα πολλῆς,
σπονδαί: Il. 2:341: σπονδαί τ’ ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ᾗς ἐπέπιθμεν·
σπονδαί: Il. 4:159: σπονδαί τ’ ἄκρητοι καὶ δεξιαὶ ᾗς ἐπέπιθμεν.
σπουδῇ: Il. 2:99: σπουδῇ δ’ ἕζετο λαός, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας
σπουδῇ: Il. 5:893: Ἥρης· τὴν μὲν ἐγὼ σπουδῇ δάμνημ’ ἐπέεσσι·
σπουδῇ: Il. 11:561: σπουδῇ τ’ ἐξήλασσαν, ἐπεί τ’ ἐκορέσσατο φορβῆς·
σπουδῇ: Il. 13:687: σπουδῇ ἐπαΐσσοντα νεῶν ἔχον, οὐδὲ δύναντο
σπουδῇ: Il. 23:37: σπουδῇ παρπεπιθόντες ἑταίρου χωόμενον κῆρ.
σπουδῇ: Od. 3:297: αἱ μὲν ἄρ’ ἔνθ’ ἦλθον, σπουδῇ δ’ ἤλυξαν ὄλεθρον
σπουδῇ: Od. 13:279: σπουδῇ δ’ ἐς λιμένα προερέσσαμεν, οὐδέ τις ἥμιν
σπουδῇ: Od. 15:209: “σπουδῇ νῦν ἀνάβαινε κέλευέ τε πάντας ἑταίρους,
σπουδῇ: Od. 24:119: σπουδῇ παρπεπιθόντες Ὀδυσσῆα πτολίπορθον.”
σπουδῆς: Il. 7:359: εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις,
σπουδῆς: Il. 12:233: εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις,
σπουδῆς: Od. 21:409: ὣς ἄρ’ ἄτερ σπουδῆς τάνυσεν μέγα τόξον Ὀδυσσεύς.
σταδίῃ: Il. 7:241: οἶδα δ’ ἐνὶ σταδίῃ δηΐῳ μέλπεσθαι Ἄρηϊ.
σταδίῃ: Il. 13:314: τοξοσύνῃ, ἀγαθὸς δὲ καὶ ἐν σταδίῃ ὑσμίνῃ·
σταδίῃ: Il. 13:514: τώ ῥα καὶ ἐν σταδίῃ μὲν ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ,
σταδίῃ: Il. 13:713: οὐ γάρ σφι σταδίῃ ὑσμίνῃ μίμνε φίλον κῆρ·
σταδίῃ: Il. 15:283: ἐσθλὸς δ’ ἐν σταδίῃ· ἀγορῇ δέ ἑ παῦροι Ἀχαιῶν
στάθμη: Il. 15:410: ἀλλ’ ὥς τε στάθμη δόρυ νήϊον ἐξιθύνει
στάθμην: Od. 5:245: ξέσσε δ’ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνε.
στάθμην: Od. 17:341: ξέσσεν ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνε.
στάθμην: Od. 21:44: ξέσσεν ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνεν,
στάθμην: Od. 21:121: πᾶσι μίαν μακρήν, καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνεν,
στάθμην: Od. 23:197: εὖ καὶ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνα,
σταθμοὶ: Od. 7:89: ἀργύρεοι δὲ σταθμοὶ ἐν χαλκέῳ ἕστασαν οὐδῷ,
σταθμοῖϊν: Od. 6:19: σταθμοῖϊν ἑκάτερθε· θύραι δ’ ἐπέκειντο φαειναί.
σταθμοῖο: Il. 12:304: οὔ ῥά τ’ ἀπείρητος μέμονε σταθμοῖο δίεσθαι,
σταθμοῖο: Il. 17:110: ὅν ῥα κύνες τε καὶ ἄνδρες ἀπὸ σταθμοῖο δίωνται
σταθμοῖο: Od. 4:838: ὣς εἰπὸν σταθμοῖο παρὰ κληῖδα λιάσθη
σταθμοῖο: Od. 16:156: λῆθεν ἀπὸ σταθμοῖο κιὼν Εὔμαιος ὑφορβός,
σταθμοῖο: Od. 16:163: κνυζηθμῷ δ’ ἑτέρωσε διὰ σταθμοῖο φόβηθεν.
σταθμοῖο: Od. 17:26: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ διὲκ σταθμοῖο βεβήκει,
σταθμοῖσι: Od. 14:504: δοίη κέν τις χλαῖναν ἐνὶ σταθμοῖσι συφορβῶν,
σταθμοῖσι: Od. 17:20: οὐ γὰρ ἐπὶ σταθμοῖσι μένειν ἔτι τηλίκος εἰμί,
σταθμοῖσι: Od. 22:181: τὼ δ’ ἔσταν ἑκάτερθε παρὰ σταθμοῖσι μένοντε.
σταθμοῖσιν: Il. 14:167: Ἥφαιστος, πυκινὰς δὲ θύρας σταθμοῖσιν ἐπῆρσε
σταθμοῖσιν: Il. 14:338: Ἥφαιστος, πυκινὰς δὲ θύρας σταθμοῖσιν ἐπῆρσεν·
σταθμοῖσιν: Od. 10:62: ἐλθόντες δ’ ἐς δῶμα παρὰ σταθμοῖσιν ἐπ’ οὐδοῦ
σταθμοῖσιν: Od. 16:82: εἰ δ’ ἐθέλεις, σὺ κόμισσον ἐνὶ σταθμοῖσιν ἐρύξας·
σταθμὸν: Il. 2:470: αἵ τε κατὰ σταθμὸν ποιμνήϊον ἠλάσκουσιν
σταθμὸν: Il. 12:434: ἥ τε σταθμὸν ἔχουσα καὶ εἴριον ἀμφὶς ἀνέλκει
σταθμὸν: Od. 1:333: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο,
σταθμὸν: Od. 8:458: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο,
σταθμόν: Od. 14:381: ἤλυθ’ ἐμὸν πρὸς σταθμόν· ἐγὼ δέ μιν ἀμφαγάπαζον.
σταθμόν: Od. 16:66: ἤλυθ’ ἐμὸν πρὸς σταθμόν, ἐγὼ δέ τοι ἐγγυαλίξω.
σταθμὸν: Od. 16:415: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο,
σταθμὸν: Od. 17:96: μήτηρ δ’ ἀντίον ἷζε παρὰ σταθμὸν μεγάροιο
σταθμὸν: Od. 17:200: τὼ βήτην, σταθμὸν δὲ κύνες καὶ βώτορες ἄνδρες
σταθμὸν: Od. 18:209: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο
σταθμὸν: Od. 21:64: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο,
σταθμὸν: Od. 22:120: τόξον μὲν πρὸς σταθμὸν ἐϋσταθέος μεγάροιο
σταθμὸν: Od. 22:257: τῶν ἄλλος μὲν σταθμὸν ἐϋσταθέος μεγάροιο
σταθμὸν: Od. 22:274: τῶν ἄλλος μὲν σταθμὸν ἐϋσταθέος μεγάροιο
σταθμόνδε: Od. 9:451: πρῶτος δὲ σταθμόνδε λιλαίεαι ἀπονέεσθαι
σταθμοὺς: Il. 5:140: ἀλλὰ κατὰ σταθμοὺς δύεται, τὰ δ’ ἐρῆμα φοβεῖται·
σταθμοὺς: Il. 5:557: σταθμοὺς ἀνθρώπων κεραΐζετον, ὄφρα καὶ αὐτὼ
σταθμοὺς: Il. 16:752: οἶμα λέοντος ἔχων, ὅς τε σταθμοὺς κεραΐζων
σταθμούς: Il. 18:589: σταθμούς τε κλισίας τε κατηρεφέας ἰδὲ σηκούς.
σταθμοὺς: Od. 16:318: ἀνδρῶν δ’ οὐκ ἂν ἐγώ γε κατὰ σταθμοὺς ἐθέλοιμι
σταθμοὺς: Od. 21:45: ἐν δὲ σταθμοὺς ἄρσε, θύρας δ’ ἐπέθηκε φαεινάς,
σταθμῷ: Il. 16:642: σταθμῷ ἔνι βρομέωσι περιγλαγέας κατὰ πέλλας
σταθμῷ: Il. 19:377: σταθμῷ ἐν οἰοπόλῳ· τοὺς δ’ οὐκ ἐθέλοντας ἄελλαι
σταθμῷ: Od. 14:32: ἔνθα κεν ᾧ πὰρ σταθμῷ ἀεικέλιον πάθεν ἄλγος·
σταθμῷ: Od. 14:358: ῥηϊδίως, καί με σταθμῷ ἐπέλασσαν ἄγοντες
σταθμῷ: Od. 15:306: αὐτοῦ ἐνὶ σταθμῷ ἦ ὀτρύνειε πόλινδε·
σταθμῷ: Od. 16:45: σταθμῷ ἐν ἡμετέρῳ· παρὰ δ’ ἀνήρ, ὃς καταθήσει.”
σταθμῷ: Od. 17:340: κλινάμενος σταθμῷ κυπαρισσίνῳ, ὅν ποτε τέκτων
σταθμῶν: Od. 17:187: αὐτοῦ βουλοίμην σταθμῶν ῥυτῆρα λιπέσθαι·
σταθμῶν: Od. 17:223: τόν γ’ εἴ μοι δοίης σταθμῶν ῥυτῆρα γενέσθαι
σταίη: Od. 1:256: σταίη, ἔχων πήληκα καὶ ἀσπίδα καὶ δύο δοῦρε,
σταίησαν: Il. 17:733: σταίησαν, τῶν δὲ τράπετο χρώς, οὐδέ τις ἔτλη
σταμίνεσσι: Od. 5:252: ἴκρια δὲ στήσας, ἀραρὼν θαμέσι σταμίνεσσι,
στὰν: Il. 9:193: στὰν δὲ πρόσθ’ αὐτοῖο· ταφὼν δ’ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς
στὰν: Il. 11:216: ἀρτύνθη δὲ μάχη, στὰν δ’ ἀντίοι· ἐν δ’ Ἀγαμέμνων
στὰν: Il. 16:601: στὰν δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἰόντες ἀολλέες· οὐδ’ ἄρ’ Ἀχαιοὶ
στὰν: Il. 23:358: στὰν δὲ μεταστοιχί, σήμηνε δὲ τέρματ’ Ἀχιλλεὺς
στὰν: Il. 23:757: στὰν δὲ μεταστοιχί· σήμηνε δὲ τέρματ’ Ἀχιλλεύς.
στάντε: Il. 11:621: στάντε ποτὶ πνοιὴν παρὰ θῖν’ ἁλός· αὐτὰρ ἔπειτα
στάντες: Il. 17:490: τλαῖεν ἐναντίβιον στάντες μαχέσασθαι Ἄρηϊ.
στάντων: Il. 3:210: στάντων μὲν Μενέλαος ὑπείρεχεν εὐρέας ὤμους,
στάξ’: Il. 19:354: στάξ’, ἵνα μή μιν λιμὸς ἀτερπὴς γούναθ’ ἵκοιτο·
στάξε: Il. 19:39: στάξε κατὰ ῥινῶν, ἵνα οἱ χρὼς ἔμπεδος εἴη.
στάξον: Il. 19:348: στάξον ἐνὶ στήθεσσ’, ἵνα μή μιν λιμὸς ἵκηται.
στᾶσ’: Il. 5:784: ἔνθα στᾶσ’ ἤϋσε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
στᾶσ’: Il. 11:10: ἔνθα στᾶσ’ ἤϋσε θεὰ μέγα τε δεινόν τε
στᾶσ’: Il. 14:154: στᾶσ’ ἐξ Οὐλύμποιο ἀπὸ ῥίου· αὐτίκα δ’ ἔγνω
στᾶσ’: Il. 20:49: στᾶσ’ ὁτὲ μὲν παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός,
στὰς: Il. 5:112: πὰρ δὲ στὰς βέλος ὠκὺ διαμπερὲς ἐξέρυσ’ ὤμου·
στὰς: Il. 7:384: στὰς ἐν μέσσοισιν μετεφώνεεν ἠπύτα κῆρυξ·
στὰς: Il. 7:417: στὰς ἐν μέσσοισιν· τοὶ δ’ ὁπλίζοντο μάλ’ ὦκα,
στὰς: Il. 16:231: εὔχετ’ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
στὰς: Il. 16:321: στὰς πρόσθεν νέκυος· τοῦ δ’ ἀντίθεος Θρασυμήδης
στὰς: Il. 17:192: στὰς δ’ ἀπάνευθε μάχης πολυδακρύου ἔντε’ ἄμειβεν·
στὰς: Il. 18:217: ἔνθα στὰς ἤϋσ’, ἀπάτερθε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
στὰς: Il. 22:377: στὰς ἐν Ἀχαιοῖσιν ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευεν·
στὰς: Il. 23:141: στὰς ἀπάνευθε πυρῆς ξανθὴν ἀπεκείρατο χαίτην,
στὰς: Il. 23:194: στὰς ἀπάνευθε πυρῆς δοιοῖς ἠρᾶτ’ ἀνέμοισι
στὰς: Il. 23:535: στὰς δ’ ἄρ’ ἐν Ἀργείοις ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευε·
στὰς: Il. 23:582: στὰς ἵππων προπάροιθε καὶ ἅρματος, αὐτὰρ ἱμάσθλην
στὰς: Il. 24:306: εὔχετ’ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
στὰς: Il. 24:477: τοὺς δ’ ἔλαθ’ εἰσελθὼν Πρίαμος μέγας, ἄγχι δ’ ἄρα στὰς
στὰς: Od. 1:120: ξεῖνον δηθὰ θύρῃσιν ἐφεστάμεν· ἐγγύθι δὲ στὰς
στάς: Od. 3:449: ἤλασεν ἄγχι στάς· πέλεκυς δ’ ἀπέκοψε τένοντας
στὰς: Od. 5:75: ἔνθα στὰς θηεῖτο διάκτορος Ἀργεϊφόντης.
στὰς: Od. 7:133: ἔνθα στὰς θηεῖτο πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
στὰς: Od. 10:311: ἔνθα στὰς ἐβόησα, θεὰ δέ μευ ἔκλυεν αὐδῆς.
στὰς: Od. 19:575: στὰς δ’ ὅ γε πολλὸν ἄνευθε διαῤῥίπτασκεν ὀϊστόν.
στὰς: Od. 24:234: στὰς ἄρ’ ὑπὸ βλωθρὴν ὄγχνην κατὰ δάκρυον εἶβε.
στᾶσα: Il. 4:129: ἥ τοι πρόσθε στᾶσα βέλος ἐχεπευκὲς ἄμυνεν.
στᾶσα: Od. 4:370: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα ἔπος φάτο φώνησέν τε·
στᾶσα: Od. 6:56: ἡ δὲ μάλ’ ἄγχι στᾶσα φίλον πατέρα προσέειπε·
στᾶσα: Od. 10:400: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα προσηύδα δῖα θεάων·
στᾶσα: Od. 10:455: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα προσηύδα δῖα θεάων·
στᾶσα: Od. 12:20: ἡ δ’ ἐν μέσσῳ στᾶσα μετηύδα δῖα θεάων·
στάσκε: Il. 18:160: στάσκε μέγα ἰάχων· ὀπίσω δ’ οὐ χάζετο πάμπαν.
στάσκεν: Il. 3:217: στάσκεν, ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας,
στατὸς: Il. 6:506: ὡς δ’ ὅτε τις στατὸς ἵππος ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ
στατὸς: Il. 15:263: ὡς δ’ ὅτε τις στατὸς ἵππος ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ
σταυροῖσιν: Il. 24:453: σταυροῖσιν πυκινοῖσι· θύρην δ’ ἔχε μοῦνος ἐπιβλὴς
σταυροὺς: Od. 14:11: σταυροὺς δ’ ἐκτὸς ἔλασσε διαμπερὲς ἔνθα καὶ ἔνθα
σταφυλαὶ: Od. 24:343: ἤην; ἔνθα δ’ ἀνὰ σταφυλαὶ παντοῖαι ἔασιν,
σταφύλῃ: Il. 2:765: ὄτριχας οἰέτεας σταφύλῃ ἐπὶ νῶτον ἐΐσας·
σταφυλή: Od. 7:121: αὐτὰρ ἐπὶ σταφυλῇ σταφυλή, σῦκον δ’ ἐπὶ σύκῳ.
σταφυλῇ: Od. 7:121: αὐτὰρ ἐπὶ σταφυλῇ σταφυλή, σῦκον δ’ ἐπὶ σύκῳ.
σταφυλῇσι: Il. 18:561: Ἐν δ’ ἐτίθει σταφυλῇσι μέγα βρίθουσαν ἀλωὴν
σταφυλῇσι: Od. 5:69: ἡμερὶς ἡβώωσα, τεθήλει δὲ σταφυλῇσι.
σταχύεσσιν: Il. 23:598: ἰάνθη ὡς εἴ τε περὶ σταχύεσσιν ἐέρση
στέατος: Od. 21:178: ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος,
στέατος: Od. 21:183: ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος.
στεῖβον: Il. 20:499: στεῖβον ὁμοῦ νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ’ ἄξων
στεῖβον: Od. 6:92: στεῖβον δ’ ἐν βόθροισι θοῶς, ἔριδα προφέρουσαι.
στείβοντες: Il. 11:534: στείβοντες νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ’ ἄξων
στεῖλα: Od. 14:248: ἐννέα νῆας στεῖλα, θοῶς δ’ ἐσαγείρετο λαός.
στεῖλαν: Il. 4:384: ἔνθ’ αὖτ’ ἀγγελίην ἐπὶ Τυδῆ στεῖλαν Ἀχαιοί.
στεῖλαν: Od. 3:11: στεῖλαν ἀείραντες, τὴν δ’ ὥρμισαν, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί·
στείλαντα: Od. 14:247: νῆας ἐῢ στείλαντα, σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισιν.
στείλαντο: Il. 1:433: ἱστία μὲν στείλαντο, θέσαν δ’ ἐν νηῒ μελαίνῃ,
στειλειῆς: Od. 21:422: πρώτης στειλειῆς, διὰ δ’ ἀμπερὲς ἦλθε θύραζε
στειλειὸν: Od. 5:236: στειλειὸν περικαλλὲς ἐλάϊνον, εὖ ἐναρηρός·
στείνει: Il. 8:476: στείνει ἐν αἰνοτάτῳ περὶ Πατρόκλοιο θανόντος·
στείνεϊ: Il. 15:426: μὴ δή πω χάζεσθε μάχης ἐν στείνεϊ τῷδε,
στείνει: Od. 22:460: εἴλεον ἐν στείνει, ὅθεν οὔ πως ἦεν ἀλύξαι.
στείνοιτο: Od. 18:386: φεύγοντι στείνοιτο διὲκ προθύροιο θύραζε.”
στεινόμενος: Il. 21:220: στεινόμενος νεκύεσσι, σὺ δὲ κτείνεις ἀϊδήλως.
στεινόμενος: Od. 9:445: λάχνῳ στεινόμενος καὶ ἐμοὶ πυκινὰ φρονέοντι.
στείνοντο: Il. 14:34: αἰγιαλὸς νῆας χαδέειν, στείνοντο δὲ λαοί·
στείνοντο: Od. 9:219: ταρσοὶ μὲν τυρῶν βρῖθον στείνοντο δὲ σηκοὶ
στεῖνος: Il. 12:66: ἱππεῦσι· στεῖνος γάρ, ὅθι τρώσεσθαι ὀΐω.
στεῖνος: Il. 23:419: στεῖνος ὁδοῦ κοίλης ἴδεν Ἀντίλοχος μενεχάρμης.
στεινωπὸν: Od. 12:234: ἡμεῖς μὲν στεινωπὸν ἀνεπλέομεν γοόωντες·
στεινωπὸς: Il. 23:427: στεινωπὸς γὰρ ὁδός, τάχα δ’ εὐρυτέρη παρελάσσαι·
στεινωπῷ: Il. 7:143: στεινωπῷ ἐν ὁδῷ ὅθ’ ἄρ’ οὐ κορύνη οἱ ὄλεθρον
στεινωπῷ: Il. 23:416: στεινωπῷ ἐν ὁδῷ παραδύμεναι, οὐδέ με λήσει.
στεῖραν: Od. 10:522: ἐλθὼν εἰς Ἰθάκην στεῖραν βοῦν, ἥ τις ἀρίστη,
στεῖραν: Od. 11:30: ἐλθὼν εἰς Ἰθάκην στεῖραν βοῦν, ἥ τις ἀρίστη,
στεῖραν: Od. 20:186: βοῦν στεῖραν μνηστῆρσιν ἄγων καὶ πίονας αἶγας.
στείρῃ: Il. 1:482: στείρῃ πορφύρεον μεγάλ’ ἴαχε νηὸς ἰούσης·
στείρῃ: Od. 2:428: στείρῃ πορφύρεον μεγάλ’ ἴαχε νηὸς ἰούσης·
στείχειν: Il. 2:833: στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα· τὼ δέ οἱ οὔ τι
στείχειν: Il. 11:331: στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα· τὼ δέ οἱ οὔ τι
στείχῃσ’: Od. 7:72: δειδέχαται μύθοισιν, ὅτε στείχῃσ’ ἀνὰ ἄστυ.
στείχῃσι: Od. 11:17: οὔθ’ ὁπότ’ ἂν στείχῃσι πρὸς οὐρανὸν ἀστερόεντα,
στεῖχον: Il. 9:86: κοῦροι ἅμα στεῖχον δολίχ’ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες·
στείχοντα: Od. 9:418: εἴ τινά που μετ’ ὄεσσι λάβοι στείχοντα θύραζε·
στείχοντες: Il. 2:287: ἐνθάδ’ ἔτι στείχοντες ἀπ’ Ἄργεος ἱπποβότοιο
στείχοντες: Od. 17:204: ἀλλ’ ὅτε δὴ στείχοντες ὁδὸν κάτα παιπαλόεσσαν
στείχων: Od. 23:136: ἢ ἀν’ ὁδὸν στείχων ἢ οἳ περιναιετάουσι·
στελέω: Od. 2:287: ὅς τοι νῆα θοὴν στελέω καὶ ἅμ’ ἕψομαι αὐτός.
στέλλεσθε: Il. 23:285: ἄλλοι δὲ στέλλεσθε κατὰ στρατόν, ὅς τις Ἀχαιῶν
στέλλοιμι: Il. 12:325: οὔτέ κε σὲ στέλλοιμι μάχην ἐς κυδιάνειραν·
στέλλοντα: Il. 4:294: οὓς ἑτάρους στέλλοντα καὶ ὀτρύνοντα μάχεσθαι
στέλλοντας: Od. 16:353: ἱστία τε στέλλοντας ἐρετμά τε χερσὶν ἔχοντας.
στέμμα: Il. 1:28: μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο·
στέμματ’: Il. 1:14: στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
στέμματ’: Il. 1:373: στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
στενάχεσχ’: Il. 19:132: τὴν αἰεὶ στενάχεσχ’ ὅθ’ ἑὸν φίλον υἱὸν ὁρῷτο
στεναχίζετο: Il. 2:95: τετρήχει δ’ ἀγορή, ὑπὸ δὲ στεναχίζετο γαῖα
στεναχίζετο: Il. 2:784: ὣς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ μέγα στεναχίζετο γαῖα
στεναχίζετο: Il. 7:95: νείκει ὀνειδίζων, μέγα δὲ στεναχίζετο θυμῷ·
στεναχίζετο: Od. 10:454: κλαῖον ὀδυρόμενοι, περὶ δὲ στεναχίζετο δῶμα.
στεναχίζω: Od. 1:243: κάλλιπεν· οὐδέ τι κεῖνον ὀδυρόμενος στεναχίζω
στεναχίζω: Od. 9:13: εἴρεσθ’, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω.
στεναχίζω: Od. 11:214: ὤτρυν’, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω;”
στεναχίζω: Od. 16:195: θέλγει, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω.
στεναχίζων: Il. 19:304: λισσόμενοι δειπνῆσαι· ὃ δ’ ἠρνεῖτο στεναχίζων·
στεναχίζων: Il. 23:172: ἐσσυμένως ἐνέβαλλε πυρῇ μεγάλα στεναχίζων.
στεναχίζων: Il. 23:225: ἑρπύζων παρὰ πυρκαϊὴν ἁδινὰ στεναχίζων.
στεναχίζων: Od. 16:188: ἀλλὰ πατὴρ τεός εἰμι, τοῦ εἵνεκα σὺ στεναχίζων
στεναχίζων: Od. 24:317: χεύατο κὰκ κεφαλῆς πολιῆς, ἁδινὰ στεναχίζων.
στενάχοντα: Il. 8:334: νῆας ἔπι γλαφυρὰς φερέτην βαρέα στενάχοντα.
στενάχοντα: Il. 13:423: νῆας ἔπι γλαφυρὰς φερέτην βαρέα στενάχοντα.
στενάχοντα: Il. 13:538: οἳ τόν γε προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα
στενάχοντα: Il. 14:431: οἳ τόν γε προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα.
στενάχοντα: Il. 21:417: πυκνὰ μάλα στενάχοντα· μόγις δ’ ἐσαγείρετο θυμόν.
στενάχοντα: Il. 24:123: εὗρ’ ἁδινὰ στενάχοντα· φίλοι δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἑταῖροι
στενάχοντα: Od. 4:516: πόντον ἐπ’ ἰχθυόεντα φέρεν βαρέα στενάχοντα,
στενάχοντα: Od. 5:420: πόντον ἐπ’ ἰχθυόεντα φέρῃ βαρέα στενάχοντα,
στενάχοντα: Od. 7:274: εἴα ἐπὶ σχεδίης ἁδινὰ στενάχοντα φέρεσθαι.
στενάχοντα: Od. 10:76: ὣς εἰπὼν ἀπέπεμπε δόμων βαρέα στενάχοντα.
στενάχοντα: Od. 23:317: πόντον ἐπ’ ἰχθυόεντα φέρεν βαρέα στενάχοντα·
στενάχοντες: Od. 9:306: ὣς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
στενάχοντες: Od. 9:436: ὣς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
στενάχοντες: Od. 14:354: κείμην πεπτηώς. οἱ δὲ μεγάλα στενάχοντες
στενάχοντι: Il. 18:70: τῷ δὲ βαρὺ στενάχοντι παρίστατο πότνια μήτηρ,
στενάχοντο: Il. 16:393: ὣς ἵπποι Τρῳαὶ μεγάλα στενάχοντο θέουσαι.
στενάχοντο: Il. 19:301: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες
στενάχοντο: Il. 19:338: Ὣς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γέροντες,
στενάχοντο: Il. 22:429: Ὣς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο πολῖται·
στενάχοντο: Il. 22:515: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
στενάχοντο: Il. 23:1: Ὣς οἳ μὲν στενάχοντο κατὰ πτόλιν· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
στενάχοντο: Il. 24:722: οἳ μὲν ἄρ’ ἐθρήνεον, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
στενάχοντο: Il. 24:746: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
στενάχοντο: Od. 9:467: οἳ φύγομεν θάνατον· τοὺς δὲ στενάχοντο γοῶντες.
στενάχοντο: Od. 10:55: αὖτις ἐπ’ Αἰολίην νῆσον, στενάχοντο δ’ ἑταῖροι.
στενάχοντος: Od. 8:95: ἥμενος ἄγχ’ αὐτοῦ, βαρὺ δὲ στενάχοντος ἄκουσεν.
στενάχοντος: Od. 8:534: ἥμενος ἄγχ’ αὐτοῦ, βαρὺ δὲ στενάχοντος ἄκουσεν.
στενάχουσι: Il. 16:391: ἐς δ’ ἅλα πορφυρέην μεγάλα στενάχουσι ῥέουσαι
στενάχω: Il. 24:639: ἀλλ’ αἰεὶ στενάχω καὶ κήδεα μυρία πέσσω
στενάχων: Il. 1:364: Τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
στενάχων: Il. 4:153: τοῖς δὲ βαρὺ στενάχων μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων
στενάχων: Il. 9:16: ὣς ὃ βαρὺ στενάχων ἔπε’ Ἀργείοισι μετηύδα·
στενάχων: Il. 16:20: Τὸν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφης Πατρόκλεες ἱππεῦ·
στενάχων: Il. 16:489: ὤλετό τε στενάχων ὑπὸ γαμφηλῇσι λέοντος,
στενάχων: Il. 18:78: Τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
στενάχων: Il. 18:318: πυκνὰ μάλα στενάχων ὥς τε λὶς ἠϋγένειος,
στενάχων: Il. 18:323: ὣς ὃ βαρὺ στενάχων μετεφώνεε Μυρμιδόνεσσιν·
στενάχων: Il. 23:60: κεῖτο βαρὺ στενάχων πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσιν
στενάχων: Od. 5:429: τῆς ἔχετο στενάχων, εἷος μέγα κῦμα παρῆλθε.
στενάχων: Od. 9:415: Κύκλωψ δὲ στενάχων τε καὶ ὠδίνων ὀδύνῃσι,
στένει: Il. 20:169: γίγνεται, ἐν δέ τέ οἱ κραδίῃ στένει ἄλκιμον ἦτορ,
Στέντορι: Il. 5:785: Στέντορι εἰσαμένη μεγαλήτορι χαλκεοφώνῳ,
στερεὴ: Od. 19:494: ἕξω δ’ ὡς ὅτε τις στερεὴ λίθος ἠὲ σίδηρος.
στερεῇσι: Il. 17:493: αὔῃσι στερεῇσι· πολὺς δ’ ἐπελήλατο χαλκός.
στερεοῖς: Il. 12:267: ἄλλον μειλιχίοις, ἄλλον στερεοῖς ἐπέεσσι
στερέσαι: Od. 13:262: οὕνεκά με στερέσαι τῆς ληΐδος ἤθελε πάσης
στερεῶς: Il. 9:506: ὃς δέ κ’ ἀνήνηται καί τε στερεῶς ἀποείπῃ,
στερεῶς: Il. 10:263: ἐντέτατο στερεῶς· ἔκτοσθε δὲ λευκοὶ ὀδόντες
στερεῶς: Il. 23:42: αὐτὰρ ὅ γ’ ἠρνεῖτο στερεῶς, ἐπὶ δ’ ὅρκον ὄμοσσεν·
στερεῶς: Il. 23:715: ἑλκόμενα στερεῶς· κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρώς,
στερεῶς: Od. 14:346: ὅπλῳ ἐϋστρεφέϊ στερεῶς, αὐτοὶ δ’ ἀποβάντες
στερεωτέρη: Od. 23:103: σοὶ δ’ αἰεὶ κραδίη στερεωτέρη ἐστὶ λίθοιο.”
στέρνοιο: Il. 4:106: ἀγρίου, ὅν ῥά ποτ’ αὐτὸς ὑπὸ στέρνοιο τυχήσας
στέρνοιο: Il. 4:530: ἐσπάσατο στέρνοιο, ἐρύσσατο δὲ ξίφος ὀξύ,
στέρνοιο: Il. 7:224: τὸ πρόσθε στέρνοιο φέρων Τελαμώνιος Αἴας
στέρνοιο: Il. 11:841: Ἦ, καὶ ὑπὸ στέρνοιο λαβὼν ἄγε ποιμένα λαῶν
στέρνοιο: Il. 15:542: αἰχμὴ δὲ στέρνοιο διέσσυτο μαιμώωσα
στέρνοιο: Il. 20:163: πρόσθεν ἔχε στέρνοιο, τίνασσε δὲ χάλκεον ἔγχος.
στέρνοιο: Il. 22:313: ἀγρίου, πρόσθεν δὲ σάκος στέρνοιο κάλυψε
στέρνοιο: Il. 23:508: ἵππων ἔκ τε λόφων καὶ ἀπὸ στέρνοιο χαμᾶζε.
στέρνοιο: Od. 5:346: τῆ δέ, τόδε κρήδεμνον ὑπὸ στέρνοιο τανύσσαι
στέρνοιο: Od. 5:373: αὐτίκα δὲ κρήδεμνον ὑπὸ στέρνοιο τάνυσσεν,
στέρνοισι: Il. 13:282: ἐν δέ τέ οἱ κραδίη μεγάλα στέρνοισι πατάσσει
στέρνοισι: Il. 23:365: νόσφι νεῶν ταχέως· ὑπὸ δὲ στέρνοισι κονίη
στέρνοισι: Od. 9:443: ὥς οἱ ὑπ’ εἰροπόκων ὀΐων στέρνοισι δέδεντο.
στέρνοισιν: Il. 3:194: εὐρύτερος δ’ ὤμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσθαι.
στέρνον: Il. 2:479: Ἄρεϊ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι.
στέρνον: Il. 4:528: στέρνον ὑπὲρ μαζοῖο, πάγη δ’ ἐν πνεύμονι χαλκός·
στέρνον: Il. 16:312: στέρνον γυμνωθέντα παρ’ ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα.
στέρνον: Il. 16:400: στέρνον γυμνωθέντα παρ’ ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα·
στέρνων: Il. 13:290: ἀλλά κεν ἢ στέρνων ἢ νηδύος ἀντιάσειε
στεροπὴ: Il. 10:154: λάμφ’ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διός· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
στεροπὴ: Il. 11:66: λάμφ’ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο.
στεροπηγερέτα: Il. 16:298: κινήσῃ πυκινὴν νεφέλην στεροπηγερέτα Ζεύς,
στεροπήν: Il. 11:83: χαλκοῦ τε στεροπήν, ὀλλύντάς τ’ ὀλλυμένους τε.
στεροπὴν: Od. 4:72: χαλκοῦ τε στεροπὴν κατὰ δώματα ἠχήεντα
στεροπῆς: Il. 19:363: χαλκοῦ ὑπὸ στεροπῆς· ὑπὸ δὲ κτύπος ὄρνυτο ποσσὶν
στεροπῆς: Od. 14:268: χαλκοῦ τε στεροπῆς. ἐν δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος
στεροπῆς: Od. 17:437: χαλκοῦ τε στεροπῆς. ἐν δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος
στεῦτ’: Il. 5:832: ὃς πρῴην μὲν ἐμοί τε καὶ Ἥρῃ στεῦτ’ ἀγορεύων
στεῦται: Il. 3:83: στεῦται γάρ τι ἔπος ἐρέειν κορυθαίολος Ἕκτωρ.
στεῦται: Il. 9:241: στεῦται γὰρ νηῶν ἀποκόψειν ἄκρα κόρυμβα
στεῦται: Od. 17:525: προπροκυλινδόμενος· στεῦται δ’ Ὀδυσῆος ἀκοῦσαι
στεῦτο: Il. 2:597: στεῦτο γὰρ εὐχόμενος νικησέμεν εἴ περ ἂν αὐταὶ
στεῦτο: Il. 18:191: στεῦτο γὰρ Ἡφαίστοιο πάρ’ οἰσέμεν ἔντεα καλά.
στεῦτο: Il. 21:455: στεῦτο δ’ ὅ γ’ ἀμφοτέρων ἀπολεψέμεν οὔατα χαλκῷ.
στεῦτο: Od. 11:584: στεῦτο δὲ διψάων, πιέειν δ’ οὐκ εἶχεν ἑλέσθαι·
στεφάνας: Il. 18:597: καί ῥ’ αἳ μὲν καλὰς στεφάνας ἔχον, οἳ δὲ μαχαίρας
στεφάνη: Il. 11:96: νύξ’, οὐδὲ στεφάνη δόρυ οἱ σχέθε χαλκοβάρεια,
στεφάνην: Il. 10:30: ποικίλῃ, αὐτὰρ ἐπὶ στεφάνην κεφαλῆφιν ἀείρας
στεφάνης: Il. 7:12: αὐχέν’ ὑπὸ στεφάνης εὐχάλκου, λύντο δὲ γυῖα.
στεφάνης: Il. 13:138: ὅν τε κατὰ στεφάνης ποταμὸς χειμάῤῥοος ὤσῃ
στέφανος: Il. 13:736: πάντῃ γάρ σε περὶ στέφανος πολέμοιο δέδηε·
στέφει: Od. 8:170: ἀλλὰ θεὸς μορφὴν ἔπεσι στέφει· οἱ δέ τ’ ἐς αὐτὸν
στέωμεν: Il. 11:348: ἀλλ’ ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες.
στέωμεν: Il. 22:231: ἀλλ’ ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες.
στῆ: Il. 1:197: στῆ δ’ ὄπιθεν, ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλεΐωνα
στῆ: Il. 2:20: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς Νηληΐῳ υἷι ἐοικώς
στῆ: Il. 2:59: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί με πρὸς μῦθον ἔειπεν·
στῆ: Il. 4:496: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰὼν καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
στῆ: Il. 5:170: στῆ δὲ πρόσθ’ αὐτοῖο ἔπος τέ μιν ἀντίον ηὔδα·
στῆ: Il. 5:611: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
στῆ: Il. 7:46: στῆ δὲ παρ’ Ἕκτορ’ ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
στῆ: Il. 7:225: στῆ ῥα μάλ’ Ἕκτορος ἐγγύς, ἀπειλήσας δὲ προσηύδα·
στῆ: Il. 8:100: στῆ δὲ πρόσθ’ ἵππων Νηληϊάδαο γέροντος,
στῆ: Il. 8:222: στῆ δ’ ἐπ’ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηῒ μελαίνῃ,
στῆ: Il. 8:267: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπ’ Αἴαντος σάκεϊ Τελαμωνιάδαο.
στῆ: Il. 8:280: στῆ δὲ παρ’ αὐτὸν ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
στῆ: Il. 8:329: στῆ δὲ γνὺξ ἐριπών, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
στῆ: Il. 11:5: στῆ δ’ ἐπ’ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηῒ μελαίνῃ,
στῆ: Il. 11:251: στῆ δ’ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθὼν Ἀγαμέμνονα δῖον,
στῆ: Il. 11:355: στῆ δὲ γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ
στῆ: Il. 11:429: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν
στῆ: Il. 11:486: στῆ δὲ παρέξ· Τρῶες δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος.
στῆ: Il. 11:544: στῆ δὲ ταφών, ὄπιθεν δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον,
στῆ: Il. 11:576: στῆ ῥα παρ’ αὐτὸν ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
στῆ: Il. 11:594: στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων.
στῆ: Il. 12:353: στῆ δὲ παρ’ Αἰάντεσσι κιών, εἶθαρ δὲ προσηύδα·
στῆ: Il. 12:457: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἐρεισάμενος βάλε μέσσας
στῆ: Il. 13:146: στῆ ῥα μάλ’ ἐγχριμφθείς· οἳ δ’ ἀντίοι υἷες Ἀχαιῶν
στῆ: Il. 14:13: στῆ δ’ ἐκτὸς κλισίης, τάχα δ’ εἴσιδεν ἔργον ἀεικὲς
στῆ: Il. 14:296: στῆ δ’ αὐτῆς προπάροιθεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
στῆ: Il. 15:6: στῆ δ’ ἄρ’ ἀναΐξας, ἴδε δὲ Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς
στῆ: Il. 15:541: στῆ δ’ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθών, βάλε δ’ ὦμον ὄπισθεν·
στῆ: Il. 15:591: στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων.
στῆ: Il. 16:255: στῆ δὲ πάροιθ’ ἐλθὼν κλισίης, ἔτι δ’ ἤθελε θυμῷ
στῆ: Il. 16:791: στῆ δ’ ὄπιθεν, πλῆξεν δὲ μετάφρενον εὐρέε τ’ ὤμω
στῆ: Il. 16:806: στῆ δὲ ταφών· ὄπιθεν δὲ μετάφρενον ὀξέϊ δουρὶ
στῆ: Il. 17:114: στῆ δὲ μεταστρεφθεὶς ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων
στῆ: Il. 17:347: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
στῆ: Il. 17:468: στῆ δ’ ὄπιθεν δίφροιο καὶ Αὐτομέδοντα προσηύδα·
στῆ: Il. 17:707: στῆ δὲ παρ’ Αἰάντεσσι θέων, εἶθαρ δὲ προσηύδα·
στῆ: Il. 18:215: στῆ δ’ ἐπὶ τάφρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος, οὐδ’ ἐς Ἀχαιοὺς
στῆ: Il. 22:225: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπὶ μελίης χαλκογλώχινος ἐρεισθείς.
στῆ: Il. 22:293: στῆ δὲ κατηφήσας, οὐδ’ ἄλλ’ ἔχε μείλινον ἔγχος.
στῆ: Il. 23:68: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
στῆ: Il. 23:271: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
στῆ: Il. 23:456: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
στῆ: Il. 23:507: στῆ δὲ μέσῳ ἐν ἀγῶνι, πολὺς δ’ ἀνεκήκιεν ἱδρὼς
στῆ: Il. 23:657: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
στῆ: Il. 23:706: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
στῆ: Il. 23:752: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
στῆ: Il. 23:780: στῆ δὲ κέρας μετὰ χερσὶν ἔχων βοὸς ἀγραύλοιο
στῆ: Il. 23:801: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
στῆ: Il. 23:830: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
στῆ: Il. 24:169: στῆ δὲ παρὰ Πρίαμον Διὸς ἄγγελος, ἠδὲ προσηύδα
στῆ: Il. 24:286: στῆ δ’ ἵππων προπάροιθεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
στῆ: Il. 24:360: στῆ δὲ ταφών· αὐτὸς δ’ ἐριούνιος ἐγγύθεν ἐλθὼν
στῆ: Il. 24:682: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
στῆ: Od. 1:103: στῆ δ’ Ἰθάκης ἐνὶ δήμῳ ἐπὶ προθύροισ’ Ὀδυσῆος,
στῆ: Od. 1:333: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο,
στῆ: Od. 2:37: στῆ δὲ μέσῃ ἀγορῇ· σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρὶ
στῆ: Od. 4:803: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
στῆ: Od. 6:21: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν,
στῆ: Od. 6:141: στῆ δ’ ἄντα σχομένη· ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεύς,
στῆ: Od. 7:21: στῆ δὲ πρόσθ’ αὐτοῦ· ὁ δ’ ἀνείρετο δῖος Ὀδυσσεύς·
στῆ: Od. 8:144: στῆ ῥ’ ἐς μέσσον ἰὼν καὶ Ὀδυσσῆα προσέειπε·
στῆ: Od. 8:458: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο,
στῆ: Od. 13:197: στῆ δ’ ἄρ’ ἀναΐξας καί ῥ’ εἴσιδε πατρίδα γαῖαν,
στῆ: Od. 15:150: στῆ δ’ ἵππων προπάροιθε, δεδισκόμενος δὲ προσηύδα·
στῆ: Od. 16:159: στῆ δὲ κατ’ ἀντίθυρον κλισίης Ὀδυσῆϊ φανεῖσα·
στῆ: Od. 16:166: στῆ δὲ πάροιθ’ αὐτῆς. τὸν δὲ προσέειπεν Ἀθήνη·
στῆ: Od. 16:415: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο,
στῆ: Od. 17:414: στῆ δὲ παρ’ Ἀντίνοον καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
στῆ: Od. 18:209: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο
στῆ: Od. 19:447: στῆ ῥ’ αὐτῶν σχεδόθεν. ὁ δ’ ἄρα πρώτιστος Ὀδυσσεὺς
στῆ: Od. 20:32: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
στῆ: Od. 20:128: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, πρὸς δ’ Εὐρύκλειαν ἔειπε·
στῆ: Od. 21:64: στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο,
στῆ: Od. 21:124: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν καὶ τόξου πειρήτιζε.
στῆ: Od. 21:149: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν καὶ τόξου πειρήτιζεν,
στῆ: Od. 23:4: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
στῆ: Od. 24:178: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, ταχέας δ’ ἐκχεύατ’ ὀϊστοὺς
στῆ: Od. 24:493: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, τοὺς δὲ σχεδὸν εἴσιδε πάντας.
στήῃ: Il. 5:598: στήῃ ἐπ’ ὠκυρόῳ ποταμῷ ἅλα δὲ προρέοντι
στήῃς: Il. 17:30: στήῃς· ἀλλά σ’ ἔγωγ’ ἀναχωρήσαντα κελεύω
στῆθ’: Od. 6:218: “ἀμφίπολοι, στῆθ’ οὕτω ἀπόπροθεν, ὄφρ’ ἐγὼ αὐτὸς
στῆθ’: Od. 17:447: στῆθ’ οὕτως ἐς μέσσον, ἐμῆς ἀπάνευθε τραπέζης,
στήθεά: Il. 3:397: στήθεά θ’ ἱμερόεντα καὶ ὄμματα μαρμαίροντα,
στήθεα: Il. 11:282: ἄφρεον δὲ στήθεα, ῥαίνοντο δὲ νέρθε κονίῃ
στήθεα: Il. 18:31: στήθεα πεπλήγοντο, λύθεν δ’ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης.
στήθεα: Il. 18:51: στήθεα πεπλήγοντο, Θέτις δ’ ἐξῆρχε γόοιο·
στήθεα: Il. 18:415: αὐχένα τε στιβαρὸν καὶ στήθεα λαχνήεντα,
στήθεά: Il. 19:285: στήθεά τ’ ἠδ’ ἁπαλὴν δειρὴν ἰδὲ καλὰ πρόσωπα.
στήθεα: Il. 21:424: καί ῥ’ ἐπιεισαμένη πρὸς στήθεα χειρὶ παχείῃ
στήθεά: Od. 18:69: στήθεά τε στιβαροί τε βραχίονες· αὐτὰρ Ἀθήνη
στήθεϊ: Il. 15:650: στήθεϊ δ’ ἐν δόρυ πῆξε, φίλων δέ μιν ἐγγὺς ἑταίρων
στήθεος: Il. 3:221: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος εἵη
στήθεός: Il. 23:761: στήθεός ἐστι κανών, ὅν τ’ εὖ μάλα χερσὶ τανύσσῃ
στήθεος: Il. 23:763: στήθεος· ὣς Ὀδυσεὺς θέεν ἐγγύθεν, αὐτὰρ ὄπισθεν
στήθεσι: Il. 6:65: λὰξ ἐν στήθεσι βὰς ἐξέσπασε μείλινον ἔγχος.
στήθεσι: Il. 11:100: στήθεσι παμφαίνοντας, ἐπεὶ περίδυσε χιτῶνας·
στήθεσι: Il. 13:618: ἰδνώθη δὲ πεσών· ὃ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων
στήθεσι: Il. 16:503: ὀφθαλμοὺς ῥῖνάς θ’· ὃ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων
στήθεσι: Il. 20:20: ἔγνως ἐννοσίγαιε ἐμὴν ἐν στήθεσι βουλὴν
στήθεσι: Il. 22:452: στήθεσι πάλλεται ἦτορ ἀνὰ στόμα, νέρθε δὲ γοῦνα
στήθεσιν: Il. 4:430: τόσσον λαὸν ἕπεσθαι ἔχοντ’ ἐν στήθεσιν αὐδήν,
στήθεσιν: Il. 16:163: στήθεσιν ἄτρομός ἐστι, περιστένεται δέ τε γαστήρ·
στήθεσσ’: Il. 19:348: στάξον ἐνὶ στήθεσσ’, ἵνα μή μιν λιμὸς ἵκηται.
στήθεσσι: Il. 2:416: Ἑκτόρεον δὲ χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαΐξαι
στήθεσσι: Il. 2:544: θώρηκας ῥήξειν δηΐων ἀμφὶ στήθεσσι·
στήθεσσι: Il. 4:289: τοῖος πᾶσιν θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γένοιτο·
στήθεσσι: Il. 4:313: ὦ γέρον εἴθ’ ὡς θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
στήθεσσι: Il. 4:360: οἶδα γὰρ ὥς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
στήθεσσι: Il. 5:125: ἐν γάρ τοι στήθεσσι μένος πατρώϊον ἧκα
στήθεσσι: Il. 5:317: χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕλοιτο.
στήθεσσι: Il. 5:346: χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕλοιτο·
στήθεσσι: Il. 5:452: δῄουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήθεσσι βοείας
στήθεσσι: Il. 5:513: ἧκε, καὶ ἐν στήθεσσι μένος βάλε ποιμένι λαῶν.
στήθεσσι: Il. 7:68: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
στήθεσσι: Il. 7:216: Ἕκτορί τ’ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι πάτασσεν·
στήθεσσι: Il. 7:349: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
στήθεσσι: Il. 7:369: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
στήθεσσι: Il. 8:6: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
στήθεσσι: Il. 9:256: ἴσχειν ἐν στήθεσσι· φιλοφροσύνη γὰρ ἀμείνων·
στήθεσσι: Il. 9:486: πολλάκι μοι κατέδευσας ἐπὶ στήθεσσι χιτῶνα
στήθεσσι: Il. 9:550: οἰδάνει ἐν στήθεσσι νόον πύκα περ φρονεόντων,
στήθεσσι: Il. 9:606: ἐν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ.
στήθεσσι: Il. 9:625: ἄγριον ἐν στήθεσσι θέτο μεγαλήτορα θυμὸν
στήθεσσι: Il. 9:633: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι θεοὶ θέσαν εἵνεκα κούρης
στήθεσσι: Il. 10:21: ὀρθωθεὶς δ’ ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα,
στήθεσσι: Il. 10:90: ἐν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ.
στήθεσσι: Il. 10:131: Ὣς εἰπὼν ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα,
στήθεσσι: Il. 12:151: ὣς τῶν κόμπει χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσι φαεινὸς
στήθεσσι: Il. 12:401: βεβλήκει τελαμῶνα περὶ στήθεσσι φαεινὸν
στήθεσσι: Il. 12:425: δῄουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήθεσσι βοείας
στήθεσσι: Il. 13:73: καὶ δ’ ἐμοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι
στήθεσσι: Il. 13:245: ὣς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος.
στήθεσσι: Il. 13:494: ὣς Αἰνείᾳ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γεγήθει
στήθεσσι: Il. 13:497: μακροῖσι ξυστοῖσι· περὶ στήθεσσι δὲ χαλκὸς
στήθεσσι: Il. 13:732: ἄλλῳ δ’ ἐν στήθεσσι τιθεῖ νόον εὐρύοπα Ζεὺς
στήθεσσι: Il. 14:140: γηθεῖ ἐνὶ στήθεσσι φόνον καὶ φύζαν Ἀχαιῶν
στήθεσσι: Il. 14:315: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι περιπροχυθεὶς ἐδάμασσεν,
στήθεσσι: Il. 14:403: τῇ ῥα δύω τελαμῶνε περὶ στήθεσσι τετάσθην,
στήθεσσι: Il. 16:841: αἱματόεντα χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαΐξαι.
στήθεσσι: Il. 17:22: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι περὶ σθένεϊ βλεμεαίνει,
στήθεσσι: Il. 18:113: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγκῃ·
στήθεσσι: Il. 19:66: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγκῃ·
στήθεσσι: Il. 19:353: νέκταρ ἐνὶ στήθεσσι καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν
στήθεσσι: Il. 21:254: τῷ ἐϊκὼς ἤϊξεν, ἐπὶ στήθεσσι δὲ χαλκὸς
στήθεσσι: Il. 22:32: ὣς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος.
στήθεσσι: Il. 24:41: γναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι, λέων δ’ ὣς ἄγρια οἶδεν,
στήθεσσι: Od. 1:341: λυγρῆς, ἥ τέ μοι αἰὲν ἐνὶ στήθεσσι φίλον κῆρ
στήθεσσι: Od. 2:125: ἐν στήθεσσι τιθεῖσι θεοί· μέγα μὲν κλέος αὐτῇ
στήθεσσι: Od. 2:304: ἐν στήθεσσι κακὸν μελέτω ἔργον τε ἔπος τε,
στήθεσσι: Od. 3:18: εἴδομεν ἥν τινα μῆτιν ἐνὶ στήθεσσι κέκευθε.
στήθεσσι: Od. 4:549: αὖτις ἐνὶ στήθεσσι καὶ ἀχνυμένῳ περ ἰάνθη,
στήθεσσι: Od. 5:191: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι σιδήρεος, ἀλλ’ ἐλεήμων.”
στήθεσσι: Od. 7:187: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
στήθεσσι: Od. 7:309: “ξεῖν’, οὔ μοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι φίλον κῆρ
στήθεσσι: Od. 8:27: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
στήθεσσι: Od. 8:178: ὤρινάς μοι θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
στήθεσσι: Od. 10:461: εἰς ὅ κεν αὖτις θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι λάβητε,
στήθεσσι: Od. 11:566: ἀλλά μοι ἤθελε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι
στήθεσσι: Od. 13:255: αἰὲν ἐνὶ στήθεσσι νόον πολυκερδέα νωμῶν· -
στήθεσσι: Od. 13:330: “αἰεί τοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι νόημα·
στήθεσσι: Od. 15:20: οἶσθα γὰρ οἷος θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γυναικός·
στήθεσσι: Od. 16:275: τετλάτω ἐν στήθεσσι κακῶς πάσχοντος ἐμεῖο,
στήθεσσι: Od. 17:403: ἀλλ’ οὔ τοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι νόημα·
στήθεσσι: Od. 17:469: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
στήθεσσι: Od. 18:352: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
στήθεσσι: Od. 20:9: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι·
στήθεσσι: Od. 20:22: ὣς ἔφατ’, ἐν στήθεσσι καθαπτόμενος φίλον ἦτορ·
στήθεσσι: Od. 20:62: ἰὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλοῦσ’ ἐκ θυμὸν ἕλοιο
στήθεσσι: Od. 20:217: αὐτὰρ ἐμοὶ τόδε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι
στήθεσσι: Od. 20:366: καὶ νόος ἐν στήθεσσι τετυγμένος, οὐδὲν ἀεικής·
στήθεσσι: Od. 21:276: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει·
στήθεσσι: Od. 23:105: “τέκνον ἐμόν, θυμός μοι ἐνὶ στήθεσσι τέθηπεν,
στήθεσσι: Od. 23:215: αἰεὶ γάρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
στήθεσσιν: Il. 1:83: ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι· σὺ δὲ φράσαι εἴ με σαώσεις. ”
στήθεσσιν: Il. 1:189: στήθεσσιν λασίοισι διάνδιχα μερμήριξεν,
στήθεσσιν: Il. 2:142: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε
στήθεσσιν: Il. 3:63: ὣς σοὶ ἐνὶ στήθεσσιν ἀτάρβητος νόος ἐστί·
στήθεσσιν: Il. 3:332: δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν
στήθεσσιν: Il. 3:395: Ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε·
στήθεσσιν: Il. 4:152: ἄψοῤῥόν οἱ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀγέρθη.
στήθεσσιν: Il. 4:208: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε·
στήθεσσιν: Il. 4:309: τόνδε νόον καὶ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔχοντες.
στήθεσσιν: Il. 4:420: δεινὸν δ’ ἔβραχε χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσιν ἄνακτος
στήθεσσιν: Il. 6:51: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθε·
στήθεσσιν: Il. 9:8: ὣς ἐδαΐζετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
στήθεσσιν: Il. 9:583: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς τοῦ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθον,
στήθεσσιν: Il. 9:699: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγῃ καὶ θεὸς ὄρσῃ.
στήθεσσιν: Il. 10:9: ὣς πυκίν’ ἐν στήθεσσιν ἀνεστενάχιζ’ Ἀγαμέμνων
στήθεσσιν: Il. 11:19: δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε,
στήθεσσιν: Il. 11:803: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,
στήθεσσιν: Il. 13:468: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,
στήθεσσιν: Il. 13:808: ἀλλ’ οὐ σύγχει θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
στήθεσσιν: Il. 14:39: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν. ὃ δὲ ξύμβλητο γεραιὸς
στήθεσσιν: Il. 14:40: Νέστωρ, πτῆξε δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
στήθεσσιν: Il. 15:322: ἐν στήθεσσιν ἔθελξε, λάθοντο δὲ θούριδος ἀλκῆς.
στήθεσσιν: Il. 15:629: ὣς ἐδαΐζετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
στήθεσσιν: Il. 15:701: Τρωσὶν δ’ ἔλπετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἑκάστου
στήθεσσιν: Il. 16:133: δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε
στήθεσσιν: Il. 16:691: ὅς οἱ καὶ τότε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἀνῆκεν.
στήθεσσιν: Il. 17:68: ὣς τῶν οὔ τινι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐτόλμα
στήθεσσιν: Il. 17:139: ἑστήκει, μέγα πένθος ἐνὶ στήθεσσιν ἀέξων.
στήθεσσιν: Il. 17:470: ἐν στήθεσσιν ἔθηκε, καὶ ἐξέλετο φρένας ἐσθλάς;
στήθεσσιν: Il. 17:570: καί οἱ μυίης θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἐνῆκεν,
στήθεσσιν: Il. 18:110: ἀνδρῶν ἐν στήθεσσιν ἀέξεται ἠΰτε καπνός·
στήθεσσιν: Il. 18:317: χεῖρας ἐπ’ ἀνδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου
στήθεσσιν: Il. 19:102: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγει.
στήθεσσιν: Il. 19:202: καὶ μένος οὐ τόσον ᾖσιν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσι.
στήθεσσιν: Il. 19:271: οὐκ ἂν δή ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν
στήθεσσιν: Il. 19:328: πρὶν μὲν γάρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
στήθεσσιν: Il. 19:371: δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν.
στήθεσσιν: Il. 21:182: ἀσθμαίνοντ’· Ἀχιλεὺς δ’ ἄρ’ ἐνὶ στήθεσσιν ὀρούσας
στήθεσσιν: Il. 23:18: χεῖρας ἐπ’ ἀνδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου·
στήθεσσιν: Il. 23:727: κὰδ δ’ ἔβαλ’ ἐξοπίσω· ἐπὶ δὲ στήθεσσιν Ὀδυσσεὺς
στήθεσσιν: Od. 2:90: ἐξ οὗ ἀτέμβει θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
στήθεσσιν: Od. 5:222: τλήσομαι ἐν στήθεσσιν ἔχων ταλαπενθέα θυμόν·
στήθεσσιν: Od. 7:258: ἀλλ’ ἐμὸν οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν.
στήθεσσιν: Od. 9:33: ἀλλ’ ἐμὸν οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν.
στήθεσσιν: Od. 10:329: σοὶ δέ τις ἐν στήθεσσιν ἀκήλητος νόος ἐστίν.
στήθεσσιν: Od. 11:609: σμερδαλέος δέ οἱ ἀμφὶ περὶ στήθεσσιν ἀορτὴρ
στήθεσσιν: Od. 14:169: μίμνῃσκ’· ἦ γὰρ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν
στήθεσσιν: Od. 14:391: “ἦ μάλα τίς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἄπιστος,
στήθεσσιν: Od. 16:141: πῖνε καὶ ἦσθ’, ὅτε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγοι·
στήθεσσιν: Od. 17:47: ἐν στήθεσσιν ὄρινε φυγόντι περ αἰπὺν ὄλεθρον·
στήθεσσιν: Od. 17:150: ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε.
στήθεσσιν: Od. 20:328: ὄφρα μὲν ὕμιν θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
στήθεσσιν: Od. 21:87: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὀρίνετον; ᾗ τε καὶ ἄλλως
στήθεσσιν: Od. 21:96: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
στήθεσσιν: Od. 21:317: οὐδ’ αὐτός που τοῦτό γ’ ἐνὶ στήθεσσιν ἔολπε·
στήθεσσιν: Od. 23:337: ἀλλὰ τοῦ οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν·
στήθεσφι: Il. 11:374: αἴνυτ’ ἀπὸ στήθεσφι παναίολον ἀσπίδα τ’ ὤμων
στήθεσφι: Od. 16:174: θῆκ’ ἀμφὶ στήθεσφι, δέμας δ’ ὤφελλε καὶ ἥβην.
στήθεσφιν: Il. 2:388: ἱδρώσει μέν τευ τελαμὼν ἀμφὶ στήθεσφιν
στήθεσφιν: Il. 5:41: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε,
στήθεσφιν: Il. 5:57: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν,
στήθεσφιν: Il. 8:259: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν·
στήθεσφιν: Il. 11:448: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε,
στήθεσφιν: Il. 14:150: τόσσην ἐκ στήθεσφιν ὄπα κρείων ἐνοσίχθων
στήθεσφιν: Il. 14:214: Ἦ, καὶ ἀπὸ στήθεσφιν ἐλύσατο κεστὸν ἱμάντα
στήθεσφιν: Il. 22:284: ἀλλ’ ἰθὺς μεμαῶτι διὰ στήθεσφιν ἔλασσον
στήθεσφιν: Od. 22:93: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε·
στηθέων: Il. 10:95: στηθέων ἐκθρῴσκει, τρομέει δ’ ὑπὸ φαίδιμα γυῖα.
στῆθι: Il. 22:222: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν στῆθι καὶ ἄμπνυε, τόνδε δ’ ἐγώ τοι
στῆθι: Il. 23:97: ἀλλά μοι ἆσσον στῆθι· μίνυνθά περ ἀμφιβαλόντε
στῆθι: Od. 13:387: πὰρ δέ μοι αὐτὴ στῆθι μένος πολυθαρσὲς ἐνεῖσα,
στῆθος: Il. 2:218: κυρτὼ ἐπὶ στῆθος συνοχωκότε· αὐτὰρ ὕπερθε
στῆθος: Il. 4:24: Ἥρῃ δ’ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα·
στῆθος: Il. 4:108: βεβλήκει πρὸς στῆθος· ὃ δ’ ὕπτιος ἔμπεσε πέτρῃ.
στῆθος: Il. 4:480: πρῶτον γάρ μιν ἰόντα βάλε στῆθος παρὰ μαζὸν
στῆθος: Il. 5:19: ἀλλ’ ἔβαλε στῆθος μεταμάζιον, ὦσε δ’ ἀφ’ ἵππων.
στῆθος: Il. 8:121: ἵππων ἡνί’ ἔχοντα βάλε στῆθος παρὰ μαζόν.
στῆθος: Il. 8:303: υἱὸν ἐῢν Πριάμοιο κατὰ στῆθος βάλεν ἰῷ,
στῆθος: Il. 8:313: ἱέμενον πόλεμον δὲ βάλε στῆθος παρὰ μαζόν·
στῆθός: Il. 8:326: αὐχένα τε στῆθός τε, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστι,
στῆθος: Il. 8:461: Ἥρῃ δ’ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα·
στῆθος: Il. 11:108: τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο κατὰ στῆθος βάλε δουρί,
στῆθος: Il. 11:144: δουρὶ βαλὼν πρὸς στῆθος· ὃ δ’ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη.
στῆθος: Il. 12:204: κόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆθος παρὰ δειρὴν
στῆθος: Il. 13:186: νισόμενον πόλεμον δὲ κατὰ στῆθος βάλε δουρί·
στῆθος: Il. 13:438: ἀτρέμας ἑσταότα στῆθος μέσον οὔτασε δουρὶ
στῆθος: Il. 13:586: Πριαμίδης μὲν ἔπειτα κατὰ στῆθος βάλεν ἰῷ
στῆθος: Il. 14:180: χρυσείῃς δ’ ἐνετῇσι κατὰ στῆθος περονᾶτο.
στῆθος: Il. 14:411: στῆθος βεβλήκει ὑπὲρ ἄντυγος ἀγχόθι δειρῆς,
στῆθος: Il. 15:250: χερμαδίῳ πρὸς στῆθος, ἔπαυσε δὲ θούριδος ἀλκῆς;
στῆθος: Il. 15:420: πῦρ ἐς νῆα φέροντα κατὰ στῆθος βάλε δουρί.
στῆθος: Il. 15:523: αὐτὰρ ὅ γε Κροίσμου στῆθος μέσον οὔτασε δουρί.
στῆθος: Il. 15:577: νισόμενον πόλεμον δὲ βάλε στῆθος παρὰ μαζόν.
στῆθος: Il. 16:597: τὸν μὲν ἄρα Γλαῦκος στῆθος μέσον οὔτασε δουρὶ
στῆθος: Il. 16:753: ἔβλητο πρὸς στῆθος, ἑή τέ μιν ὤλεσεν ἀλκή·
στῆθος: Il. 17:606: βεβλήκει θώρηκα κατὰ στῆθος παρὰ μαζόν·
στῆθος: Od. 9:301: οὐτάμεναι πρὸς στῆθος, ὅθι φρένες ἧπαρ ἔχουσι,
στῆθος: Od. 14:351: στῆθος, ἔπειτα δὲ χερσὶ διήρεσα ἀμφοτέρῃσι
στῆθος: Od. 18:21: μή σε γέρων περ ἐὼν στῆθος καὶ χείλεα φύρσω
στῆθος: Od. 20:17: στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ·
στῆθος: Od. 22:82: ἰὸν ἀποπροΐει, βάλε δὲ στῆθος παρὰ μαζόν,
στῆθος: Od. 22:286: βεβλήκει πρὸς στῆθος, ἐπευχόμενος δὲ προσηύδα·
στῆθός: Od. 22:404: πᾶν δ’ ἄρα οἱ στῆθός τε παρήϊά τ’ ἀμφοτέρωθεν
στήλας: Il. 12:259: στήλας τε προβλῆτας ἐμόχλεον, ἃς ἄρ’ Ἀχαιοὶ
στήλῃ: Il. 11:371: στήλῃ κεκλιμένος ἀνδροκμήτῳ ἐπὶ τύμβῳ
στήλῃ: Il. 16:457: τύμβῳ τε στήλῃ τε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
στήλῃ: Il. 16:675: τύμβῳ τε στήλῃ τε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
στήλη: Il. 17:434: ἀλλ’ ὥς τε στήλη μένει ἔμπεδον, ἥ τ’ ἐπὶ τύμβῳ
στήλην: Il. 13:437: ἀλλ’ ὥς τε στήλην ἢ δένδρεον ὑψιπέτηλον
στήλην: Od. 12:14: τύμβον χεύαντες καὶ ἐπὶ στήλην ἐρύσαντες
στῆμεν: Il. 11:776: στῆμεν ἐνὶ προθύροισι· ταφὼν δ’ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεύς,
στήμεναι: Il. 17:167: στήμεναι ἄντα κατ’ ὄσσε ἰδὼν δηΐων ἐν ἀϋτῇ,
στήμεναι: Il. 22:253: στήμεναι ἀντία σεῖο· ἕλοιμί κεν ἤ κεν ἁλοίην.
στήμεναι: Od. 5:414: στήμεναι ἀμφοτέροισι καὶ ἐκφυγέειν κακότητα·
στῆν: Il. 11:743: στῆν ῥα μετὰ προμάχοισιν· ἀτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ
στῆναι: Il. 21:266: στῆναι ἐναντίβιον καὶ γνώμεναι εἴ μιν ἅπαντες
στῆναι: Od. 17:439: στῆναι ἐναντίβιον· περὶ γὰρ κακὰ πάντοθεν ἔστη.
στῆναι: Od. 18:241: οὐδ’ ὀρθὸς στῆναι δύναται ποσὶν οὐδὲ νέεσθαι
στήομεν: Il. 15:297: στήομεν, εἴ κεν πρῶτον ἐρύξομεν ἀντιάσαντες
στηρίξαι: Od. 12:434: οὔτε στηρίξαι ποσὶν ἔμπεδον οὔτ’ ἐπιβῆναι·
στηρίξασθαι: Il. 21:242: εἶχε στηρίξασθαι· ὃ δὲ πτελέην ἕλε χερσὶν
στήριξε: Il. 11:28: ἐν νέφεϊ στήριξε, τέρας μερόπων ἀνθρώπων.
στῆσα: Od. 4:582: στῆσα νέας καὶ ἔρεξα τεληέσσας ἑκατόμβας.
στῆσα: Od. 14:258: στῆσα δ’ ἐν Αἰγύπτῳ ποταμῷ νέας ἀμφιελίσσας.
στῆσα: Od. 17:427: στῆσα δ’ ἐν Αἰγύπτῳ ποταμῷ νέας ἀμφιελίσσας.
στῆσαι: Il. 18:344: ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα τάχιστα
στῆσαι: Il. 22:443: ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα πέλοιτο
στῆσαι: Il. 23:40: ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, εἰ πεπίθοιεν
στῆσαι: Od. 8:434: ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν ὅττι τάχιστα.
στήσαμεν: Od. 12:305: στήσαμεν ἐν λιμένι γλαφυρῷ εὐεργέα νῆα
στησαμένη: Od. 2:94: στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινε,
στησαμένῃ: Od. 19:139: στησαμένῃ μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὑφαίνειν,
στησαμένη: Od. 24:129: στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινε,
στησάμενοι: Il. 18:533: στησάμενοι δ’ ἐμάχοντο μάχην ποταμοῖο παρ’ ὄχθας,
στησάμενοι: Od. 9:54: στησάμενοι δ’ ἐμάχοντο μάχην παρὰ νηυσὶ θοῇσι,
στησάμενοι: Od. 9:77: ἱστοὺς στησάμενοι ἀνά θ’ ἱστία λεύκ’ ἐρύσαντες
στησάμενοι: Od. 12:402: ἱστὸν στησάμενοι ἀνά θ’ ἱστία λεύκ’ ἐρύσαντες.
στῆσαν: Il. 23:745: στῆσαν δ’ ἐν λιμένεσσι, Θόαντι δὲ δῶρον ἔδωκαν·
στῆσαν: Il. 24:350: στῆσαν ἄρ’ ἡμιόνους τε καὶ ἵππους ὄφρα πίοιεν
στῆσαν: Od. 2:425: στῆσαν ἀείραντες, κατὰ δὲ προτόνοισιν ἔδησαν,
στῆσαν: Od. 4:22: στῆσαν· ὁ δὲ προμολὼν ἴδετο κρείων Ἐτεωνεύς,
στῆσαν: Od. 15:290: στῆσαν ἀείραντες, κατὰ δὲ προτόνοισιν ἔδησαν,
στήσαντ’: Il. 1:480: οἳ δ’ ἱστὸν στήσαντ’ ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πέτασσαν,
στήσαντες: Od. 16:292: μή πως οἰνωθέντες, ἔριν στήσαντες ἐν ὑμῖν,
στήσαντες: Od. 19:11: μή πως οἰνωθέντες, ἔριν στήσαντες ἐν ὑμῖν,
στήσαντο: Od. 2:431: στήσαντο κρητῆρας ἐπιστεφέας οἴνοιο,
στήσας: Il. 19:247: χρυσοῦ δὲ στήσας Ὀδυσεὺς δέκα πάντα τάλαντα
στήσας: Il. 24:232: χρυσοῦ δὲ στήσας ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα,
στήσας: Od. 5:252: ἴκρια δὲ στήσας, ἀραρὼν θαμέσι σταμίνεσσι,
στήσας: Od. 10:506: ἱστὸν δὲ στήσας ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πετάσσας
στήσασα: Il. 5:755: ἔνθ’ ἵππους στήσασα θεὰ λευκώλενος Ἥρη
στήσασα: Il. 20:114: ἣ δ’ ἄμυδις στήσασα θεοὺς μετὰ μῦθον ἔειπε·
στήσασα: Od. 20:111: ἥ ῥα μύλην στήσασα ἔπος φάτο, σῆμα ἄνακτι·
στήσασθαι: Il. 6:528: κρητῆρα στήσασθαι ἐλεύθερον ἐν μεγάροισιν
στῆσε: Il. 2:558: στῆσε δ’ ἄγων ἵν’ Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγες.
στῆσε: Od. 2:391: στῆσε δ’ ἐπ’ ἐσχατιῇ λιμένος, περὶ δ’ ἐσθλοὶ ἑταῖροι
στῆσε: Od. 19:188: στῆσε δ’ ἐν Ἀμνισῷ, ὅθι τε σπέος Εἰλειθυίης,
στῆσε: Od. 21:123: ὡς εὐκόσμως στῆσε· πάρος δ’ οὔ πώ ποτ’ ὀπώπει.
στήσειν: Od. 11:314: φυλόπιδα στήσειν πολυάϊκος πολέμοιο.
στῆσεν: Il. 4:298: πεζοὺς δ’ ἐξόπιθε στῆσεν πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
στῆσεν: Il. 16:199: στῆσεν ἐῢ κρίνας, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
στῆσεν: Od. 7:4: στῆσεν ἄρ’ ἐν προθύροισι· κασίγνητοι δέ μιν ἀμφὶς
στῆσεν: Od. 21:120: πρῶτον μὲν πελέκεας στῆσεν, διὰ τάφρον ὀρύξας
στήσεσθ’: Il. 8:234: στήσεσθ’ ἐν πολέμῳ· νῦν δ’ οὐδ’ ἑνὸς ἄξιοί εἰμεν
στήσεσθαι: Il. 11:608: νῦν ὀΐω περὶ γούνατ’ ἐμὰ στήσεσθαι Ἀχαιοὺς
στήσεσθαι: Il. 21:482: στήσεσθαι; χαλεπή τοι ἐγὼ μένος ἀντιφέρεσθαι
στήσομαι: Il. 18:308: στήσομαι, ἤ κε φέρῃσι μέγα κράτος, ἦ κε φεροίμην.
στήσομαι: Il. 20:90: στήσομαι, ἀλλ’ ἤδη με καὶ ἄλλοτε δουρὶ φόβησεν
στησόμεθ’: Il. 18:278: στησόμεθ’ ἂμ πύργους· τῷ δ’ ἄλγιον, αἴ κ’ ἐθέλῃσιν
στῆσον: Il. 6:433: λαὸν δὲ στῆσον παρ’ ἐρινεόν, ἔνθα μάλιστα
στήσωσ’: Il. 22:350: στήσωσ’ ἐνθάδ’ ἄγοντες, ὑπόσχωνται δὲ καὶ ἄλλα,
στῆτ’: Il. 6:80: στῆτ’ αὐτοῦ, καὶ λαὸν ἐρυκάκετε πρὸ πυλάων
στῆτ’: Il. 11:587: στῆτ’ ἐλελιχθέντες καὶ ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ
στῆτέ: Od. 6:199: “στῆτέ μοι ἀμφίπολοι· πόσε φεύγετε φῶτα ἰδοῦσαι;
στήτην: Il. 1:332: στήτην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ’ ἐρέοντο·
στήτην: Il. 3:344: καί ῥ’ ἐγγὺς στήτην διαμετρητῷ ἐνὶ χώρῳ
στήτην: Il. 15:155: στήτην· οὐδέ σφωϊν ἰδὼν ἐχολώσατο θυμῷ,
στήτην: Il. 21:285: στήτην ἐγγὺς ἰόντε, δέμας δ’ ἄνδρεσσιν ἐΐκτην,
στήτην: Od. 17:261: στήτην ἐρχομένω, περὶ δέ σφεας ἤλυθ’ ἰωὴ
στιβαράς: Od. 5:454: χεῖράς τε στιβαράς· ἁλὶ γὰρ δέδμητο φίλον κῆρ·
στιβαρῆς: Il. 13:505: ᾤχετ’, ἐπεί ῥ’ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.
στιβαρῆς: Il. 14:454: χειρὸς ἄπο στιβαρῆς ἅλιον πηδῆσαι ἄκοντα,
στιβαρῆς: Il. 15:126: ἔγχος δ’ ἔστησε στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ἑλοῦσα
στιβαρῆς: Il. 16:615: ᾤχετ’, ἐπεί ῥ’ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.
στιβαρῆς: Il. 23:843: χειρὸς ἄπο στιβαρῆς, καὶ ὑπέρβαλε σήματα πάντων.
στιβαρῆς: Od. 8:189: τόν ῥα περιστρέψας ἧκε στιβαρῆς ἀπὸ χειρός·
στιβαρῇσι: Od. 8:84: πορφύρεον μέγα φᾶρος ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσι
στιβαρῇσι: Od. 12:174: τυτθὰ διατμήξας χερσὶ στιβαρῇσι πίεζον·
στιβαρῇσι: Od. 18:335: ὅς τίς σ’ ἀμφὶ κάρη κεκοπὼς χερσὶ στιβαρῇσι
στιβαρῇσιν: Il. 12:397: Σαρπηδὼν δ’ ἄρ’ ἔπαλξιν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν
στιβαρῇσιν: Il. 23:686: ἄντα δ’ ἀνασχομένω χερσὶ στιβαρῇσιν ἅμ’ ἄμφω
στιβαρῇσιν: Il. 23:711: ἀγκὰς δ’ ἀλλήλων λαβέτην χερσὶ στιβαρῇσιν
στιβαρῇσιν: Od. 4:506: αὐτίκ’ ἔπειτα τρίαιναν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν
στιβαροί: Od. 18:69: στήθεά τε στιβαροί τε βραχίονες· αὐτὰρ Ἀθήνη
στιβαροῖς: Od. 14:528: πρῶτον μὲν ξίφος ὀξὺ περὶ στιβαροῖς βάλετ’ ὤμοις,
στιβαροῖς: Od. 15:61: δῦνεν καὶ μέγα φᾶρος ἐπὶ στιβαροῖς βάλετ’ ὤμοις
στιβαρόν: Il. 3:335: χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε·
στιβαρόν: Il. 5:746: βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν
στιβαρόν: Il. 8:390: βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν
στιβαρόν: Il. 16:136: χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε·
στιβαρόν: Il. 16:141: βριθὺ μέγα στιβαρόν· τὸ μὲν οὐ δύνατ’ ἄλλος Ἀχαιῶν
στιβαρὸν: Il. 16:802: βριθὺ μέγα στιβαρὸν κεκορυθμένον· αὐτὰρ ἀπ’ ὤμων
στιβαρὸν: Il. 18:415: αὐχένα τε στιβαρὸν καὶ στήθεα λαχνήεντα,
στιβαρόν: Il. 18:478: Ποίει δὲ πρώτιστα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε
στιβαρόν: Il. 18:609: Αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε σάκος μέγα τε στιβαρόν τε,
στιβαρόν: Il. 19:373: χάλκεον· αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε
στιβαρόν: Il. 19:388: βριθὺ μέγα στιβαρόν· τὸ μὲν οὐ δύνατ’ ἄλλος Ἀχαιῶν
στιβαρόν: Il. 22:307: τό οἱ ὑπὸ λαπάρην τέτατο μέγα τε στιβαρόν τε,
στιβαρόν: Od. 1:100: βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν
στιβαρὸν: Od. 8:136: αὐχένα τε στιβαρὸν μέγα τε σθένος· οὐδέ τι ἥβης
στιβαρῷ: Il. 5:400: ὤμῳ ἔνι στιβαρῷ ἠλήλατο, κῆδε δὲ θυμόν.
στιβαρῶς: Il. 12:454: αἵ ῥα πύλας εἴρυντο πύκα στιβαρῶς ἀραρυίας
στιβαρώτερον: Od. 8:187: μείζονα καὶ πάχετον, στιβαρώτερον οὐκ ὀλίγον περ
στίβη: Od. 5:467: μή μ’ ἄμυδις στίβη τε κακὴ καὶ θῆλυς ἐέρση
στίβη: Od. 17:25: στίβη ὑπηοίη· ἕκαθεν δέ τε ἄστυ φάτ’ εἶναι.”
στίλβοντας: Il. 18:596: εἵατ’ ἐϋννήτους, ἦκα στίλβοντας ἐλαίῳ·
στίλβων: Il. 3:392: κάλλεΐ τε στίλβων καὶ εἵμασιν· οὐδέ κε φαίης
στίλβων: Od. 6:237: κάλλεϊ καὶ χάρισι στίλβων· θηεῖτο δὲ κούρη.
στιλπναὶ: Il. 14:350: καλὴν χρυσείην· στιλπναὶ δ’ ἀπέπιπτον ἔερσαι.
στίχας: Il. 2:525: οἳ μὲν Φωκήων στίχας ἵστασαν ἀμφιέποντες,
στίχας: Il. 2:687: οὐ γὰρ ἔην ὅς τίς σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο·
στίχας: Il. 3:113: καί ῥ’ ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί,
στίχας: Il. 3:196: αὐτὸς δὲ κτίλος ὣς ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν·
στίχας: Il. 3:326: οἳ μὲν ἔπειθ’ ἵζοντο κατὰ στίχας, ἧχι ἑκάστῳ
στίχας: Il. 4:231: αὐτὰρ ὃ πεζὸς ἐὼν ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν·
στίχας: Il. 4:250: Ὣς ὅ γε κοιρανέων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν·
στίχας: Il. 5:166: Τὸν δ’ ἴδεν Αἰνείας ἀλαπάζοντα στίχας ἀνδρῶν,
στίχας: Il. 5:461: Τρῳὰς δὲ στίχας οὖλος Ἄρης ὄτρυνε μετελθὼν
στίχας: Il. 5:590: Τοὺς δ’ Ἕκτωρ ἐνόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτοὺς
στίχας: Il. 5:746: βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν
στίχας: Il. 8:390: βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν
στίχας: Il. 11:91: κεκλόμενοι ἑτάροισι κατὰ στίχας· ἐν δ’ Ἀγαμέμνων
στίχας: Il. 11:188: θύνοντ’ ἐν προμάχοισιν ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν,
στίχας: Il. 11:203: θύνοντ’ ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν,
στίχας: Il. 11:264: Αὐτὰρ ὃ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν
στίχας: Il. 11:343: Ἕκτωρ δ’ ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτοὺς
στίχας: Il. 11:540: αὐτὰρ ὃ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν
στίχας: Il. 12:47: ταρφέα τε στρέφεται στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων·
στίχας: Il. 13:680: ῥηξάμενος Δαναῶν πυκινὰς στίχας ἀσπιστάων,
στίχας: Il. 15:279: αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδον Ἕκτορ’ ἐποιχόμενον στίχας ἀνδρῶν
στίχας: Il. 15:353: κεκλόμενος Τρώεσσι κατὰ στίχας· οἳ δὲ σὺν αὐτῷ
στίχας: Il. 15:615: καί ῥ’ ἔθελεν ῥῆξαι στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων,
στίχας: Il. 16:820: ἀγχίμολόν ῥά οἱ ἦλθε κατὰ στίχας, οὖτα δὲ δουρὶ
στίχας: Il. 17:84: πάπτηνεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα κατὰ στίχας, αὐτίκα δ’ ἔγνω
στίχας: Il. 17:505: νῶϊ κατακτείναντα, φοβῆσαί τε στίχας ἀνδρῶν
στίχας: Il. 17:510: ἀμφ’ αὐτῷ βεβάμεν καὶ ἀμύνεσθαι στίχας ἀνδρῶν,
στίχας: Il. 18:602: ἄλλοτε δ’ αὖ θρέξασκον ἐπὶ στίχας ἀλλήλοισι.
στίχας: Il. 20:326: πολλὰς δὲ στίχας ἡρώων, πολλὰς δὲ καὶ ἵππων
στίχας: Il. 20:353: Ἦ, καὶ ἐπὶ στίχας ἆλτο, κέλευε δὲ φωτὶ ἑκάστῳ·
στίχας: Od. 1:100: βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν
στίχες: Il. 4:90: ἑσταότ’· ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων
στίχες: Il. 4:201: ἑσταότ’· ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων
στίχες: Il. 4:221: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων·
στίχες: Il. 4:330: πὰρ δὲ Κεφαλλήνων ἀμφὶ στίχες οὐκ ἀλαπαδναὶ
στίχες: Il. 7:61: ἀνδράσι τερπόμενοι· τῶν δὲ στίχες εἵατο πυκναὶ
στίχες: Il. 7:65: τοῖαι ἄρα στίχες εἵατ’ Ἀχαιῶν τε Τρώων τε
στίχες: Il. 11:412: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων,
στίχες: Il. 12:48: ὅππῃ τ’ ἰθύσῃ τῇ εἴκουσι στίχες ἀνδρῶν·
στίχες: Il. 16:211: μᾶλλον δὲ στίχες ἄρθεν, ἐπεὶ βασιλῆος ἄκουσαν.
στίχες: Il. 17:107: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον· ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ.
Στιχίον: Il. 15:329: Ἕκτωρ μὲν Στιχίον τε καὶ Ἀρκεσίλαον ἔπεφνε,
Στιχίος: Il. 13:195: Ἀμφίμαχον μὲν ἄρα Στιχίος δῖός τε Μενεσθεὺς
Στιχίος: Il. 13:691: Φείδας τε Στιχίος τε Βίας τ’ ἐΰς· αὐτὰρ Ἐπειῶν
στιχὸς: Il. 16:173: τῆς μὲν ἰῆς στιχὸς ἦρχε Μενέσθιος αἰολοθώρηξ
στιχὸς: Il. 20:362: ἀλλὰ μάλα στιχὸς εἶμι διαμπερές, οὐδέ τιν’ οἴω
στόμ’: Il. 2:250: τὼ οὐκ ἂν βασιλῆας ἀνὰ στόμ’ ἔχων ἀγορεύοις,
στόμ’: Il. 16:410: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπὶ στόμ’ ἔωσε· πεσόντα δέ μιν λίπε θυμός.
στόμ’: Od. 11:426: χερσὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς ἑλέειν σύν τε στόμ’ ἐρεῖσαι.
στόμα: Il. 6:43: πρηνὴς ἐν κονίῃσιν ἐπὶ στόμα· πὰρ δέ οἱ ἔστη
στόμα: Il. 10:8: ἠέ ποθι πτολέμοιο μέγα στόμα πευκεδανοῖο,
στόμα: Il. 10:375: βαμβαίνων· ἄραβος δὲ διὰ στόμα γίγνετ’ ὀδόντων·
στόμα: Il. 14:36: ἠϊόνος στόμα μακρόν, ὅσον συνεέργαθον ἄκραι.
στόμα: Il. 14:91: μῦθον, ὃν οὔ κεν ἀνήρ γε διὰ στόμα πάμπαν ἄγοιτο
στόμα: Il. 14:466: τοῦ δὲ πολὺ προτέρη κεφαλὴ στόμα τε ῥῖνές τε
στόμα: Il. 15:389: ναύμαχα κολλήεντα, κατὰ στόμα εἱμένα χαλκῷ.
στόμα: Il. 15:607: ἀφλοισμὸς δὲ περὶ στόμα γίγνετο, τὼ δέ οἱ ὄσσε
στόμα: Il. 16:345: Ἰδομενεὺς δ’ Ἐρύμαντα κατὰ στόμα νηλέϊ χαλκῷ
στόμα: Il. 16:349: αἵματος ὀφθαλμοί· τὸ δ’ ἀνὰ στόμα καὶ κατὰ ῥῖνας
στόμα: Il. 19:313: τέρπετο, πρὶν πολέμου στόμα δύμεναι αἱματόεντος.
στόμα: Il. 20:359: τοσσῆσδ’ ὑσμίνης ἐφέποι στόμα καὶ πονέοιτο·
στόμα: Il. 22:452: στήθεσι πάλλεται ἦτορ ἀνὰ στόμα, νέρθε δὲ γοῦνα
στόμα: Il. 23:395: ἀγκῶνάς τε περιδρύφθη στόμα τε ῥῖνάς τε,
στόμα: Il. 23:777: ἐν δ’ ὄνθου βοέου πλῆτο στόμα τε ῥῖνάς τε·
στόμα: Il. 24:506: ἀνδρὸς παιδοφόνοιο ποτὶ στόμα χεῖρ’ ὀρέγεσθαι.
στόμα: Od. 5:441: ἀλλ’ ὅτε δὴ ποταμοῖο κατὰ στόμα καλλιρόοιο
στόμα: Od. 5:456: ἂν στόμα τε ῥῖνάς θ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἄπνευστος καὶ ἄναυδος
στόμα: Od. 18:97: ἔθλασεν· αὐτίκα δ’ ἦλθεν ἀνὰ στόμα φοίνιον αἷμα,
στόμα: Od. 22:137: αὐλῆς καλὰ θύρετρα, καὶ ἀργαλέον στόμα λαύρης·
στόματ’: Il. 2:489: οὐδ’ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ’ εἶεν,
στόματ’: Il. 12:24: τῶν πάντων ὁμόσε στόματ’ ἔτραπε Φοῖβος Ἀπόλλων,
στόματι: Od. 10:90: ἐν στόματι προὔχουσιν, ἀραιὴ δ’ εἴσοδός ἐστιν,
στόματος: Od. 5:322: ὀψὲ δὲ δή ῥ’ ἀνέδυ, στόματος δ’ ἐξέπτυσεν ἅλμην
στομάτων: Od. 12:187: πρίν γ’ ἡμέων μελίγηρυν ἀπὸ στομάτων ὄπ’ ἀκοῦσαι,
στομάχοιο: Il. 17:47: ἂψ δ’ ἀναχαζομένοιο κατὰ στομάχοιο θέμεθλα
στόμαχον: Il. 19:266: Ἦ, καὶ ἀπὸ στόμαχον κάπρου τάμε νηλέϊ χαλκῷ.
στομάχους: Il. 3:292: Ἦ, καὶ ἀπὸ στομάχους ἀρνῶν τάμε νηλέϊ χαλκῷ·
στοναχάς: Il. 2:39: θήσειν γὰρ ἔτ’ ἔμελλεν ἐπ’ ἄλγεά τε στοναχάς τε
στοναχάς: Il. 2:356: τίσασθαι δ’ Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε.
στοναχάς: Il. 2:590: τίσασθαι Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε.
στοναχάς: Od. 14:39: καὶ δέ μοι ἄλλα θεοὶ δόσαν ἄλγεά τε στοναχάς τε·
στοναχὴ: Il. 24:512: Πάτροκλον· τῶν δὲ στοναχὴ κατὰ δώματ’ ὀρώρει.
στοναχῇ: Il. 24:696: οἳ δ’ εἰς ἄστυ ἔλων οἰμωγῇ τε στοναχῇ τε
στοναχῇ: Od. 16:144: οὐδ’ ἐπὶ ἔργα ἰδεῖν, ἀλλὰ στοναχῇ τε γόῳ τε
στοναχῇ: Od. 24:416: μυχμῷ τε στοναχῇ τε δόμων προπάροιθ’ Ὀδυσῆος,
στοναχῆς: Od. 21:237: ἢν δέ τις ἢ στοναχῆς ἠὲ κτύπου ἔνδον ἀκούσῃ
στοναχῆς: Od. 21:383: ἢν δέ τις ἢ στοναχῆς ἠὲ κτύπου ἔνδον ἀκούσῃ
στοναχῆς: Od. 22:501: κλαυθμοῦ καὶ στοναχῆς, γίνωσκε δ’ ἄρα φρεσὶ πάσας.
στοναχῆσαι: Il. 18:124: δάκρυ’ ὀμορξαμένην ἁδινὸν στοναχῆσαι ἐφείην,
στοναχῇσι: Od. 5:83: δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων
στοναχῇσι: Od. 5:157: [δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων]
στονόεντα: Il. 8:159: ἠχῇ θεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο.
στονόεντα: Il. 15:590: ἠχῇ θεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο·
στονόεντα: Il. 17:374: ἀλλήλων ἀλεείνοντες βέλεα στονόεντα
στονόεντα: Od. 9:12: σοὶ δ’ ἐμὰ κήδεα θυμὸς ἐπετράπετο στονόεντα
στονόεντα: Od. 24:180: αὐτὰρ ἔπειτ’ ἄλλοισ’ ἐφίει στονόεντα βέλεμνα
στονόεντες: Od. 21:12: ἰοδόκος, πολλοὶ δ’ ἔνεσαν στονόεντες ὀϊστοί,
στονόεντες: Od. 21:60: ἰοδόκον· πολλοὶ δ’ ἔνεσαν στονόεντες ὀϊστοί.
στονόεσσα: Od. 17:102: λέξομαι εἰς εὐνήν, ἥ μοι στονόεσσα τέτυκται,
στονόεσσα: Od. 19:595: λέξομαι εἰς εὐνήν, ἥ μοι στονόεσσα τέτυκται,
στονόεσσαν: Il. 24:721: θρήνων ἐξάρχους, οἵ τε στονόεσσαν ἀοιδὴν
στονόεσσαν: Od. 11:383: οἳ Τρώων μὲν ὑπεξέφυγον στονόεσσαν ἀϋτήν,
στόνον: Il. 4:445: ἐρχομένη καθ’ ὅμιλον ὀφέλλουσα στόνον ἀνδρῶν.
στόνον: Od. 23:40: “οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, ἀλλὰ στόνον οἶον ἄκουσα
στόνος: Il. 10:483: κτεῖνε δ’ ἐπιστροφάδην· τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς
στόνος: Il. 19:214: ἀλλὰ φόνος τε καὶ αἷμα καὶ ἀργαλέος στόνος ἀνδρῶν.
στόνος: Il. 21:20: τύπτε δ’ ἐπιστροφάδην· τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς
στόνος: Od. 22:308: τύπτον ἐπιστροφάδην· τῶν δὲ στόνος ὤρνυτ’ ἀεικὴς
στόνος: Od. 24:184: κτεῖνον ἐπιστροφάδην, τῶν δὲ στόνος ὤρνυτ’ ἀεικὴς
στόρεσ’: Od. 20:2: κὰμ μὲν ἀδέψητον βοέην στόρεσ’, αὐτὰρ ὕπερθεν
στορέσαι: Il. 9:617: Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος, ὄφρα τάχιστα
στορέσαι: Il. 9:655: Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος ὅττι τάχιστα.
στορέσαι: Il. 24:645: πορφύρε’ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ’ ἐφύπερθε τάπητας,
στορέσαι: Od. 4:298: πορφύρε’ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ’ ἐφύπερθε τάπητας
στορέσαι: Od. 7:337: πορφύρε’ ἐμβαλέειν στορέσαι τ’ ἐφύπερθε τάπητας,
στόρεσαν: Il. 9:656: αἳ δ’ ἐπιπειθόμεναι στόρεσαν λέχος ὡς ἐκέλευσε
στόρεσαν: Il. 24:648: αἶψα δ’ ἄρα στόρεσαν δοιὼ λέχε’ ἐγκονέουσαι.
στόρεσαν: Od. 7:340: αὐτὰρ ἐπεὶ στόρεσαν πυκινὸν λέχος ἐγκονέουσαι,
στόρεσαν: Od. 13:73: κὰδ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ στόρεσαν ῥῆγός τε λίνον τε
στόρεσαν: Od. 23:291: αὐτὰρ ἐπεὶ στόρεσαν πυκινὸν λέχος ἐγκονέουσαι,
στορέσας: Il. 9:213: ἀνθρακιὴν στορέσας ὀβελοὺς ἐφύπερθε τάνυσσε,
στορέσας: Od. 19:599: ἢ χαμάδις στορέσας, ἤ τοι κατὰ δέμνια θέντων.”
στόρεσον: Od. 23:171: ἀλλ’ ἄγε μοι, μαῖα, στόρεσον λέχος, ὄφρα καὶ αὐτὸς
στόρεσον: Od. 23:177: ἀλλ’ ἄγε οἱ στόρεσον πυκινὸν λέχος, Εὐρύκλεια,
Στρατίην: Il. 2:606: Ῥίπην τε Στρατίην τε καὶ ἠνεμόεσσαν Ἐνίσπην
Στρατίος: Od. 3:413: ἐκ θαλάμων ἐλθόντες, Ἐχέφρων τε Στρατίος τε
Στρατίος: Od. 3:439: βοῦν δ’ ἀγέτην κεράων Στρατίος καὶ δῖος Ἐχέφρων.
στρατοὶ: Il. 18:509: Τὴν δ’ ἑτέρην πόλιν ἀμφὶ δύω στρατοὶ ἥατο λαῶν
στρατὸν: Il. 1:10: νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί,
στρατὸν: Il. 1:53: Ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾤχετο κῆλα θεοῖο,
στρατὸν: Il. 1:229: ἦ πολὺ λώϊόν ἐστι κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
στρατόν: Il. 1:318: Ὣς οἳ μὲν τὰ πένοντο κατὰ στρατόν· οὐδ’ Ἀγαμέμνων
στρατὸν: Il. 1:384: πάντῃ ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν· ἄμμι δὲ μάντις
στρατὸν: Il. 1:478: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀνάγοντο μετὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν·
στρατὸν: Il. 1:484: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκοντο κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν,
στρατόν: Il. 2:207: Ὣς ὅ γε κοιρανέων δίεπε στρατόν· οἳ δ’ ἀγορὴν δὲ
στρατὸν: Il. 2:439: ἡμεῖς δ’ ἀθρόοι ὧδε κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
στρατὸν: Il. 2:779: φοίτων ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ στρατὸν οὐδὲ μάχοντο.
στρατὸν: Il. 4:70: αἶψα μάλ’ ἐς στρατὸν ἐλθὲ μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
στρατὸν: Il. 4:179: ὡς καὶ νῦν ἅλιον στρατὸν ἤγαγεν ἐνθάδ’ Ἀχαιῶν,
στρατὸν: Il. 4:209: βὰν δ’ ἰέναι καθ’ ὅμιλον ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.
στρατὸν: Il. 4:436: ὣς Τρώων ἀλαλητὸς ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ὀρώρει·
στρατὸν: Il. 5:495: πάλλων δ’ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
στρατὸν: Il. 5:589: τοὺς ἵμασ’ Ἀντίλοχος, μετὰ δὲ στρατὸν ἤλασ’ Ἀχαιῶν.
στρατὸν: Il. 6:104: πάλλων δ’ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
στρατὸν: Il. 7:380: δόρπον ἔπειθ’ εἵλοντο κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν·
στρατὸν: Il. 8:472: ὀλλύντ’ Ἀργείων πουλὺν στρατὸν αἰχμητάων·
στρατὸν: Il. 9:78: νὺξ δ’ ἧδ’ ἠὲ διαῤῥαίσει στρατὸν ἠὲ σαώσει.
στρατόν: Il. 9:234: κηάμενοι πυρὰ πολλὰ κατὰ στρατόν, οὐδ’ ἔτι φασὶ
στρατόν: Il. 9:302: τειρομένους ἐλέαιρε κατὰ στρατόν, οἵ σε θεὸν ὣς
στρατόν: Il. 10:66: ἐρχομένω· πολλαὶ γὰρ ἀνὰ στρατόν εἰσι κέλευθοι.
στρατὸν: Il. 10:82: τίς δ’ οὗτος κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν ἔρχεαι οἶος
στρατὸν: Il. 10:141: τίφθ’ οὕτω κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν οἶοι ἀλᾶσθε
στρατὸν: Il. 10:221: ἀνδρῶν δυσμενέων δῦναι στρατὸν ἐγγὺς ἐόντων
στρατὸν: Il. 10:325: τόφρα γὰρ ἐς στρατὸν εἶμι διαμπερὲς ὄφρ’ ἂν ἵκωμαι
στρατὸν: Il. 10:417: οὔ τις κεκριμένη ῥύεται στρατὸν οὐδὲ φυλάσσει.
στρατὸν: Il. 11:212: πάλλων δ’ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
στρατόν: Il. 11:657: πένθεος, ὅσσον ὄρωρε κατὰ στρατόν· οἳ γὰρ ἄριστοι
στρατὸν: Il. 11:729: δόρπον ἔπειθ’ ἑλόμεσθα κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι,
στρατὸν: Il. 13:38: νοστήσαντα ἄνακτα· ὃ δ’ ἐς στρατὸν ᾤχετ’ Ἀχαιῶν.
στρατόν: Il. 13:117: πάντες ἄριστοι ἐόντες ἀνὰ στρατόν. οὐδ’ ἂν ἔγωγε
στρατὸν: Il. 13:329: ἦρχ’ ἴμεν, ὄφρ’ ἀφίκοντο κατὰ στρατὸν ᾗ μιν ἀνώγει,
στρατὸν: Il. 13:357: λάθρῃ δ’ αἰὲν ἔγειρε κατὰ στρατὸν ἀνδρὶ ἐοικώς.
στρατόν: Il. 15:657: ἁθρόοι, οὐδὲ κέδασθεν ἀνὰ στρατόν· ἴσχε γὰρ αἰδὼς
στρατὸν: Il. 16:73: ἤπια εἰδείη· νῦν δὲ στρατὸν ἀμφιμάχονται.
στρατὸν: Il. 18:298: νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι,
στρατόν: Il. 18:314: δόρπον ἔπειθ’ εἵλοντο κατὰ στρατόν· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
στρατὸν: Il. 19:196: Ταλθύβιος δέ μοι ὦκα κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
στρατόν: Il. 19:352: αὐτίκα θωρήσσοντο κατὰ στρατόν· ἣ δ’ Ἀχιλῆϊ
στρατόν: Il. 23:285: ἄλλοι δὲ στέλλεσθε κατὰ στρατόν, ὅς τις Ἀχαιῶν
στρατὸν: Il. 24:112: αἶψα μάλ’ ἐς στρατὸν ἐλθὲ καὶ υἱέϊ σῷ ἐπίτειλον·
στρατὸν: Il. 24:199: κεῖσ’ ἰέναι ἐπὶ νῆας ἔσω στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.
στρατόν: Il. 24:566: ἐς στρατόν· οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκους λάθοι, οὐδέ κ’ ὀχῆα
στρατόν: Il. 24:691: ῥίμφα δ’ ἄρ’ αὐτὸς ἔλαυνε κατὰ στρατόν, οὐδέ τις ἔγνω.
στρατὸν: Od. 11:559: αἴτιος, ἀλλὰ Ζεὺς Δαναῶν στρατὸν αἰχμητάων
στρατὸς: Od. 24:81: χεύαμεν Ἀργείων ἱερὸς στρατὸς αἰχμητάων
στρατοῦ: Il. 10:336: βῆ δ’ ἰέναι προτὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
στρατοῦ: Il. 10:341: οὗτός τις Διόμηδες ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεται ἀνήρ,
στρατοῦ: Il. 10:385: πῇ δὴ οὕτως ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεαι οἷος
στρατοῦ: Il. 10:562: τόν ῥα διοπτῆρα στρατοῦ ἔμμεναι ἡμετέροιο
στρατοῦ: Il. 13:308: ἢ ἐπὶ δεξιόφιν παντὸς στρατοῦ, ἦ ἀνὰ μέσσους,
στρατοῦ: Il. 13:326: νῶϊν δ’ ὧδ’ ἐπ’ ἀριστέρ’ ἔχε στρατοῦ, ὄφρα τάχιστα
στρατοῦ: Il. 14:84: οὐλόμεν’ αἴθ’ ὤφελλες ἀεικελίου στρατοῦ ἄλλου
στρατοῦ: Od. 2:30: ἠέ τιν’ ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυεν ἐρχομένοιο,
στρατοῦ: Od. 2:42: οὔτε τιν’ ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυον ἐρχομένοιο,
στρατόφι: Il. 10:347: αἰεί μιν ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατόφι προτιειλεῖν
στρατῷ: Il. 4:76: ἢ ναύτῃσι τέρας ἠὲ στρατῷ εὐρέϊ λαῶν
στρατῷ: Il. 14:370: ἀσπίδες ὅσσαι ἄρισται ἐνὶ στρατῷ ἠδὲ μέγισται
στρατῷ: Il. 15:296: αὐτοὶ δ’, ὅσσοι ἄριστοι ἐνὶ στρατῷ εὐχόμεθ’ εἶναι,
στρατῷ: Il. 22:49: ἀλλ’ εἰ μὲν ζώουσι μετὰ στρατῷ, ἦ τ’ ἂν ἔπειτα
στρατῷ: Od. 20:89: τοῖος ἐὼν, οἷος ᾖεν ἅμα στρατῷ· αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
στρεπταὶ: Il. 15:203: ἦ τι μεταστρέψεις; στρεπταὶ μέν τε φρένες ἐσθλῶν.
στρεπτὴ: Il. 20:248: στρεπτὴ δὲ γλῶσσ’ ἐστὶ βροτῶν, πολέες δ’ ἔνι μῦθοι
στρεπτοὶ: Il. 9:493: νηλεὲς ἦτορ ἔχειν· στρεπτοὶ δέ τε καὶ θεοὶ αὐτοί,
στρεπτοῖο: Il. 5:113: αἷμα δ’ ἀνηκόντιζε διὰ στρεπτοῖο χιτῶνος.
στρεπτοῖσι: Il. 21:31: τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσι,
στρεύγεσθαι: Il. 15:512: ἢ δηθὰ στρεύγεσθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι
στρεύγεσθαι: Od. 12:351: ἢ δηθὰ στρεύγεσθαι ἐὼν ἐν νήσῳ ἐρήμῃ.”
στρεφεδίνηθεν: Il. 16:792: χειρὶ καταπρηνεῖ, στρεφεδίνηθεν δέ οἱ ὄσσε.
στρέφει: Il. 23:323: αἰεὶ τέρμ’ ὁρόων στρέφει ἐγγύθεν, οὐδέ ἑ λήθει
στρέφεται: Il. 12:42: κάπριος ἠὲ λέων στρέφεται σθένεϊ βλεμεαίνων·
στρέφεται: Il. 12:47: ταρφέα τε στρέφεται στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων·
στρέφεται: Il. 18:488: ἥ τ’ αὐτοῦ στρέφεται καί τ’ Ὠρίωνα δοκεύει,
στρέφεται: Od. 5:274: ἥ τ’ αὐτοῦ στρέφεται καί τ’ Ὠρίωνα δοκεύει,
στρεφθεῖσ’: Il. 18:139: καὶ στρεφθεῖσ’ ἁλίῃσι κασιγνήτῃσι μετηύδα·
στρεφθεὶς: Il. 15:645: στρεφθεὶς γὰρ μετόπισθεν ἐν ἀσπίδος ἄντυγι πάλτο,
στρεφθεὶς: Il. 16:598: στρεφθεὶς ἐξαπίνης, ὅτε μιν κατέμαρπτε διώκων·
στρεφθεὶς: Od. 9:435: νωλεμέως στρεφθεὶς ἐχόμην τετληότι θυμῷ.
στρεφθεὶς: Od. 16:352: στρεφθεὶς ἐκ χώρης, λιμένος πολυβενθέος ἐντός,
στρεφθέντε: Il. 5:575: αὐτὼ δὲ στρεφθέντε μετὰ πρώτοισι μαχέσθην.
στρεφθέντι: Il. 5:40: πρώτῳ γὰρ στρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν
στρεφθέντι: Il. 12:428: ἠμὲν ὅτεῳ στρεφθέντι μετάφρενα γυμνωθείη
στρεφθέντος: Il. 16:308: αὐτίκ’ ἄρα στρεφθέντος Ἀρηϊλύκου βάλε μηρὸν
στρέψ’: Od. 15:205: στρέψ’ ἵππους ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης,
στρέψαι: Il. 8:168: ἵππους τε στρέψαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασθαι.
στρέψαι: Il. 13:396: ἂψ ἵππους στρέψαι, τὸν δ’ Ἀντίλοχος μενεχάρμης
στρέψαν: Od. 4:520: ἂψ δὲ θεοὶ οὖρον στρέψαν, καὶ οἴκαδ’ ἵκοντο,
στρέψαντα: Il. 20:488: ἂψ ἵππους στρέψαντα μετάφρενον ὀξέϊ δουρὶ
στρέψαντες: Il. 18:544: οἳ δ’ ὁπότε στρέψαντες ἱκοίατο τέλσον ἀρούρης,
στρέψας: Od. 10:528: εἰς Ἔρεβος στρέψας, αὐτὸς δ’ ἀπονόσφι τραπέσθαι
στρέψασκον: Il. 18:546: δόσκεν ἀνὴρ ἐπιών· τοὶ δὲ στρέψασκον ἀν’ ὄγμους,
στρέψεσθ’: Il. 6:516: στρέψεσθ’ ἐκ χώρης ὅθι ᾗ ὀάριζε γυναικί.
στρόμβον: Il. 14:412: στρόμβον δ’ ὣς ἔσσευε βαλών, περὶ δ’ ἔδραμε πάντῃ.
στρουθοῖο: Il. 2:311: ἔνθα δ’ ἔσαν στρουθοῖο νεοσσοί, νήπια τέκνα,
στρουθοῖο: Il. 2:317: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτήν,
στρουθοῖο: Il. 2:326: ὡς οὗτος κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτὴν
στροφάλιγγι: Il. 16:775: μαρναμένων ἀμφ’ αὐτόν· ὃ δ’ ἐν στροφάλιγγι κονίης
στροφάλιγγι: Il. 21:503: πεπτεῶτ’ ἄλλυδις ἄλλα μετὰ στροφάλιγγι κονίης.
στροφάλιγγι: Od. 24:39: μαρνάμενοι περὶ σεῖο· σὺ δ’ ἐν στροφάλιγγι κονίης
στροφαλίζετε: Od. 18:315: τῇ δὲ παρ’ ἠλάκατα στροφαλίζετε, τέρπετε δ’ αὐτὴν
Στροφίοιο: Il. 5:49: υἱὸν δὲ Στροφίοιο Σκαμάνδριον αἵμονα θήρης
στρόφος: Od. 13:438: πυκνὰ ῥωγαλέην· ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ.
στρόφος: Od. 17:198: πυκνὰ ῥωγαλέην, ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ·
στρόφος: Od. 18:109: πυκνὰ ῥωγαλέην, ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ.
στρωφᾶσθ’: Il. 20:422: δηρὸν ἑκὰς στρωφᾶσθ’, ἀλλ’ ἀντίος ἦλθ’ Ἀχιλῆϊ
στρωφᾶσθαι: Il. 9:459: πατρὸς χωομένοιο κατὰ μέγαρα στρωφᾶσθαι.
στρωφᾶτ’: Il. 13:557: στρωφᾶτ’· οὐδέ οἱ ἔγχος ἔχ’ ἀτρέμας, ἀλλὰ μάλ’ αἰεὶ
στρωφῶσ’: Od. 6:53: ἠλάκατα στρωφῶσ’ ἁλιπόρφυρα· τῷ δὲ θύραζε
στρωφῶσ’: Od. 6:306: ἠλάκατα στρωφῶσ’ ἁλιπόρφυρα, θαῦμα ἰδέσθαι,
στρωφῶσα: Od. 17:97: κλισμῷ κεκλιμένη, λέπτ’ ἠλάκατα στρωφῶσα.
στρωφῶσιν: Od. 7:105: αἱ δ’ ἱστοὺς ὑφόωσι καὶ ἠλάκατα στρωφῶσιν
στυγέει: Il. 8:370: νῦν δ’ ἐμὲ μὲν στυγέει, Θέτιδος δ’ ἐξήνυσε βουλάς,
στυγέῃ: Il. 1:186: ὅσσον φέρτερός εἰμι σέθεν, στυγέῃ δὲ καὶ ἄλλος
στυγέῃσι: Il. 8:515: νηὸς ἐπιθρῴσκων, ἵνα τις στυγέῃσι καὶ ἄλλος
στυγέῃσιν: Od. 13:400: ἕσσω, ὅ κεν στυγέῃσιν ἰδὼν ἄνθρωπος ἔχοντα,
στυγέουσι: Il. 7:112: Ἕκτορι Πριαμίδῃ, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.
στυγέουσι: Il. 15:167: ἶσον ἐμοὶ φάσθαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.
στυγέουσι: Il. 15:183: ἶσόν οἱ φάσθαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι.
στυγέουσι: Il. 20:65: σμερδαλέ’ εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ·
στυγερὰς: Il. 9:454: πολλὰ κατηρᾶτο, στυγερὰς δ’ ἐπεκέκλετ’ Ἐρινῦς,
στυγερὰς: Od. 2:135: δώσει, ἐπεὶ μήτηρ στυγερὰς ἀρήσετ’ ἐρινῦς
στυγερῇ: Il. 23:48: ἀλλ’ ἤτοι νῦν μὲν στυγερῇ πειθώμεθα δαιτί·
στυγερή: Il. 23:79: ἀμφέχανε στυγερή, ἥ περ λάχε γιγνόμενόν περ·
στυγερῇ: Od. 7:216: οὐ γάρ τι στυγερῇ ἐπὶ γαστέρι κύντερον ἄλλο
στυγερῇ: Od. 11:201: τηκεδόνι στυγερῇ μελέων ἐξείλετο θυμόν·
στυγερὴ: Od. 15:408: νοῦσος ἐπὶ στυγερὴ πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν·
στυγερὴ: Od. 24:200: κουρίδιον κτείνασα πόσιν, στυγερὴ δέ τ’ ἀοιδὴ
στυγερὴν: Il. 3:404: νικήσας ἐθέλει στυγερὴν ἐμὲ οἴκαδ’ ἄγεσθαι,
στυγερήν: Il. 13:670: νοῦσόν τε στυγερήν, ἵνα μὴ πάθοι ἄλγεα θυμῷ.
στυγερὴν: Od. 3:288: ἷξε θέων, τότε δὴ στυγερὴν ὁδὸν εὐρύοπα Ζεὺς
στυγερήν: Od. 11:326: Μαῖράν τε κλυμένην τε ἴδον στυγερήν τ’ Ἐριφύλην,
στυγερὴν: Od. 14:235: ἀλλ’ ὅτε δὴ τήν γε στυγερὴν ὁδὸν εὐρύοπα Ζεὺς
στυγερὴν: Od. 20:81: ὀσσομένη καὶ γαῖαν ὕπο στυγερὴν ἀφικοίμην,
στυγερῆς: Od. 3:310: μητρός τε στυγερῆς καὶ ἀνάλκιδος Αἰγίσθοιο·
στυγερῇσιν: Od. 20:78: καί ῥ’ ἔδοσαν στυγερῇσιν Ἐρινύσιν ἀμφιπολεύειν·
στυγεροὶ: Od. 12:341: πάντες μὲν στυγεροὶ θάνατοι δειλοῖσι βροτοῖσι,
στυγεροῖο: Il. 19:230: ὅσσοι δ’ ἂν πολέμοιο περὶ στυγεροῖο λίπωνται
στυγεροῖο: Od. 17:8: κλαυθμοῦ τε στυγεροῖο γόοιό τε δακρυόεντος,
στυγεροῖσιν: Od. 11:81: νῶϊ μὲν ὣς ἐπέεσσιν ἀμειβομένω στυγεροῖσιν
στυγεροῖσιν: Od. 11:465: νῶϊ μὲν ὣς ἐπέεσσιν ἀμειβομένω στυγεροῖσιν
στυγερὸν: Od. 1:249: ἡ δ’ οὔτ’ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν
στυγερὸν: Od. 10:376: χεῖρας ἰάλλοντα, στυγερὸν δέ με πένθος ἔχοντα,
στυγερὸν: Od. 16:126: ἡ δ’ οὔτ’ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν
στυγερὸν: Od. 24:126: ἡ δ’ οὔτ’ ἠρνεῖτο στυγερὸν γάμον οὔτε τελεύτα,
στυγερὸν: Od. 24:414: μνηστήρων στυγερὸν θάνατον καὶ κῆρ’ ἐνέπουσα.
στυγερὸς: Il. 5:47: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλε.
στυγερὸς: Il. 13:672: ᾤχετ’ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
στυγερὸς: Il. 14:158: ἥμενον εἰσεῖδε, στυγερὸς δέ οἱ ἔπλετο θυμῷ.
στυγερὸς: Il. 16:607: ᾤχετ’ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
στυγερὸς: Od. 5:396: δηρὸν τηκόμενος, στυγερὸς δέ οἱ ἔχραε δαίμων,
στυγερὸς: Od. 18:272: νὺξ δ’ ἔσται, ὅτε δὴ στυγερὸς γάμος ἀντιβολήσει
στυγερὸς: Od. 22:470: αὖλιν ἐσιέμεναι, στυγερὸς δ’ ὑπεδέξατο κοῖτος,
στυγεροῦ: Il. 4:240: Οὕς τινας αὖ μεθιέντας ἴδοι στυγεροῦ πολέμοιο,
στυγεροῦ: Il. 6:330: ὅν τινά που μεθιέντα ἴδοις στυγεροῦ πολέμοιο.
στυγεροῦ: Il. 8:368: ἐξ Ἐρέβευς ἄξοντα κύνα στυγεροῦ Ἀΐδαο,
στυγερῷ: Il. 2:385: ὥς κε πανημέριοι στυγερῷ κρινώμεθ’ Ἄρηϊ.
στυγερῷ: Il. 18:209: οἵ τε πανημέριοι στυγερῷ κρίνονται Ἄρηϊ
στυγερῷ: Il. 19:336: γήραΐ τε στυγερῷ καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενον αἰεὶ
στυγερῷ: Il. 22:483: ἔρχεαι, αὐτὰρ ἐμὲ στυγερῷ ἐνὶ πένθεϊ λείπεις
στυγερῷ: Od. 12:278: αὐτίκα δ’ Εὐρύλοχος στυγερῷ μ’ ἠμείβετο μύθῳ·
στυγερῶς: Il. 16:723: τώ κε τάχα στυγερῶς πολέμου ἀπερωήσειας.
στυγερῶς: Od. 21:374: τῶ κε τάχα στυγερῶς τιν’ ἐγὼ πέμψαιμι νέεσθαι
στυγερῶς: Od. 23:23: τῶ κε τάχα στυγερῶς μιν ἐγὼν ἀπέπεμψα νέεσθαι
Στυγὸς: Il. 2:755: ὅρκου γὰρ δεινοῦ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ.
Στυγὸς: Il. 8:369: οὐκ ἂν ὑπεξέφυγε Στυγὸς ὕδατος αἰπὰ ῥέεθρα.
Στυγὸς: Il. 14:270: ἄγρει νῦν μοι ὄμοσσον ἀάατον Στυγὸς ὕδωρ,
Στυγὸς: Il. 15:37: καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος
Στυγὸς: Od. 5:185: καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος
Στυγὸς: Od. 10:514: Κώκυτός θ’, ὃς δὴ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀποῤῥώξ,
Στύμφηλόν: Il. 2:608: Στύμφηλόν τ’ εἶχον καὶ Παρρασίην ἐνέμοντο,
στύξαιμι: Od. 11:502: τῶ κέ τεῳ στύξαιμι μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους,
Στύρα: Il. 2:539: οἵ τε Κάρυστον ἔχον ἠδ’ οἳ Στύρα ναιετάασκον,
στυφελίζειν: Il. 21:380: ἀθάνατον θεὸν ὧδε βροτῶν ἕνεκα στυφελίζειν.
στυφελίζετε: Od. 18:416: μήτε τι τὸν ξεῖνον στυφελίζετε μήτε τιν’ ἄλλον
στυφελίζετε: Od. 20:324: μήτε τι τὸν ξεῖνον στυφελίζετε μήτε τιν’ ἄλλον
στυφελιζομένους: Od. 16:108: ξείνους τε στυφελιζομένους δμῳάς τε γυναῖκας
στυφελιζομένους: Od. 20:318: ξείνους τε στυφελιζομένους δμῳάς τε γυναῖκας
στυφελίξαι: Il. 1:581: ἐξ ἑδέων στυφελίξαι· ὃ γὰρ πολὺ φέρτατός ἐστιν.
στυφέλιξε: Il. 7:261: ἤλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα,
στυφέλιξε: Il. 12:405: ἤλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα.
στυφέλιξε: Il. 21:512: σή μ’ ἄλοχος στυφέλιξε πάτερ λευκώλενος Ἥρη,
στυφελίξῃ: Il. 11:305: πληθύν, ὡς ὁπότε νέφεα Ζέφυρος στυφελίξῃ
σὺ: Il. 1:76: τοὶ γὰρ ἐγὼν ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μοι ὄμοσσον
σὺ: Il. 1:83: ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι· σὺ δὲ φράσαι εἴ με σαώσεις. ”
σὺ: Il. 1:86: οὐ μὰ γὰρ Ἀπόλλωνα Διῒ φίλον, ᾧ τε σὺ, Κάλχαν,
σὺ: Il. 1:127: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν τῆνδε θεῷ πρόες· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
σὺ: Il. 1:146: ἠὲ σὺ Πηλεΐδη πάντων ἐκπαγλότατ’ ἀνδρῶν,
σὺ: Il. 1:158: ἀλλὰ σοὶ ὦ μέγ’ ἀναιδὲς ἅμ’ ἑσπόμεθ’ ὄφρα σὺ χαίρῃς,
σὺ: Il. 1:214: ὕβριος εἵνεκα τῆσδε· σὺ δ’ ἴσχεο, πείθεο δ’ ἡμῖν. ”
σὺ: Il. 1:243: θνήσκοντες πίπτωσι· σὺ δ’ ἔνδοθι θυμὸν ἀμύξεις
σὺ: Il. 1:275: μήτε σὺ τόνδ’ ἀγαθός περ ἐὼν ἀποαίρεο κούρην,
σὺ: Il. 1:277: μήτε σὺ Πηλείδη ’θελ’ ἐριζέμεναι βασιλῆϊ
σὺ: Il. 1:280: εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι θεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ,
σὺ: Il. 1:282: Ἀτρεΐδη σὺ δὲ παῦε τεὸν μένος· αὐτὰρ ἔγωγε
σὺ: Il. 1:297: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
σὺ: Il. 1:393: ἀλλὰ σὺ εἰ δύνασαί γε περίσχεο παιδὸς ἑῆος·
σὺ: Il. 1:401: ἀλλὰ σὺ τόν γ’ ἐλθοῦσα θεὰ ὑπελύσαο δεσμῶν,
σὺ: Il. 1:421: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισι
σύ: Il. 1:508: ἀλλὰ σύ πέρ μιν τῖσον Ὀλύμπιε μητίετα Ζεῦ·
σὺ: Il. 1:522: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖτις ἀπόστιχε μή τι νοήσῃ
σὺ: Il. 1:550: μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο μηδὲ μετάλλα. ”
σὺ: Il. 1:582: ἀλλὰ σὺ τὸν ἐπέεσσι καθάπτεσθαι μαλακοῖσιν·
σὺ: Il. 2:33: ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσί, μηδέ σε λήθη
σὺ: Il. 2:70: ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν· ὣς ὃ μὲν εἰπὼν
σὺ: Il. 2:201: οἳ σέο φέρτεροί εἰσι, σὺ δ’ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις
σὺ: Il. 2:256: ἥρωες Δαναοί· σὺ δὲ κερτομέων ἀγορεύεις.
σὺ: Il. 2:344: Ἀτρεΐδη σὺ δ’ ἔθ’ ὡς πρὶν ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν
σύ: Il. 2:761: τίς τὰρ τῶν ὄχ’ ἄριστος ἔην σύ μοι ἔννεπε Μοῦσα
σὺ: Il. 3:417: Τρώων καὶ Δαναῶν, σὺ δέ κεν κακὸν οἶτον ὄληαι.
σύ: Il. 4:34: εἰ δὲ σύ γ’ εἰσελθοῦσα πύλας καὶ τείχεα μακρὰ
σὺ: Il. 4:39: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
σὺ: Il. 4:61: κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ’ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις.
σὺ: Il. 4:63: σοὶ μὲν ἐγώ, σὺ δ’ ἐμοί· ἐπὶ δ’ ἕψονται θεοὶ ἄλλοι
σὺ: Il. 4:64: ἀθάνατοι· σὺ δὲ θᾶσσον Ἀθηναίῃ ἐπιτεῖλαι
σὺ: Il. 4:316: ἀνδρῶν ἄλλος ἔχειν, σὺ δὲ κουροτέροισι μετεῖναι.
σὺ: Il. 4:339: καὶ σὺ κακοῖσι δόλοισι κεκασμένε κερδαλεόφρον
σὺ: Il. 4:355: Τρώων ἱπποδάμων· σὺ δὲ ταῦτ’ ἀνεμώλια βάζεις.
σύ: Il. 5:130: μή τι σύ γ’ ἀθανάτοισι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι
σὺ: Il. 5:228: ἠὲ σὺ τόνδε δέδεξο, μελήσουσιν δ’ ἐμοὶ ἵπποι.
σὺ: Il. 5:230: Αἰνεία σὺ μὲν αὐτὸς ἔχ’ ἡνία καὶ τεὼ ἵππω·
σύ: Il. 5:237: ἀλλὰ σύ γ’ αὐτὸς ἔλαυνε τέ’ ἅρματα καὶ τεὼ ἵππω,
σὺ: Il. 5:259: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
σὺ: Il. 5:261: ἀμφοτέρω κτεῖναι, σὺ δὲ τούσδε μὲν ὠκέας ἵππους
σύ: Il. 5:350: εἰ δὲ σύ γ’ ἐς πόλεμον πωλήσεαι, ἦ τέ σ’ ὀΐω
σύ: Il. 5:429: ἀλλὰ σύ γ’ ἱμερόεντα μετέρχεο ἔργα γάμοιο,
σύ: Il. 5:812: ἤ νύ σέ που δέος ἴσχει ἀκήριον· οὐ σύ γ’ ἔπειτα
σύ: Il. 5:827: μήτε σύ γ’ Ἄρηα τό γε δείδιθι μήτε τιν’ ἄλλον
σὺ: Il. 5:875: σοὶ πάντες μαχόμεσθα· σὺ γὰρ τέκες ἄφρονα κούρην
σὺ: Il. 6:46: ζώγρει Ἀτρέος υἱέ, σὺ δ’ ἄξια δέξαι ἄποινα·
σὺ: Il. 6:55: ὦ πέπον ὦ Μενέλαε, τί ἢ δὲ σὺ κήδεαι οὕτως
σὺ: Il. 6:86: Ἕκτορ ἀτὰρ σὺ πόλιν δὲ μετέρχεο, εἰπὲ δ’ ἔπειτα
σύ: Il. 6:123: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε καταθνητῶν ἀνθρώπων;
σὺ: Il. 6:225: εἰμί, σὺ δ’ ἐν Λυκίῃ ὅτε κεν τῶν δῆμον ἵκωμαι.
σὺ: Il. 6:269: ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν Ἀθηναίης ἀγελείης
σὺ: Il. 6:279: ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν Ἀθηναίης ἀγελείης
σὺ: Il. 6:329: ἄστυ τόδ’ ἀμφιδέδηε· σὺ δ’ ἂν μαχέσαιο καὶ ἄλλῳ,
σὺ: Il. 6:334: τοὔνεκά τοι ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
σύ: Il. 6:363: ἀλλὰ σύ γ’ ὄρνυθι τοῦτον, ἐπειγέσθω δὲ καὶ αὐτός,
σύ: Il. 6:412: ἔσται θαλπωρὴ ἐπεὶ ἂν σύ γε πότμον ἐπίσπῃς
σύ: Il. 6:429: Ἕκτορ ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
σὺ: Il. 6:430: ἠδὲ κασίγνητος, σὺ δέ μοι θαλερὸς παρακοίτης·
σὺ: Il. 7:24: τίπτε σὺ δ’ αὖ μεμαυῖα Διὸς θύγατερ μεγάλοιο
σὺ: Il. 7:115: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἵζευ ἰὼν μετὰ ἔθνος ἑταίρων,
σύ: Il. 7:294: ὡς σύ τ’ ἐϋφρήνῃς πάντας παρὰ νηυσὶν Ἀχαιούς,
σὺ: Il. 7:357: Ἀντῆνορ σὺ μὲν οὐκέτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις·
σὺ: Il. 8:35: ἀλλ’ ἤτοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεθ’ ὡς σὺ κελεύεις·
σὺ: Il. 8:185: Ξάνθέ τε καὶ σὺ Πόδαργε καὶ Αἴθων Λάμπέ τε δῖε
σὺ: Il. 8:204: πολλά τε καὶ χαρίεντα· σὺ δέ σφισι βούλεο νίκην.
σύ: Il. 8:423: ἀλλὰ σύ γ’ αἰνοτάτη κύον ἀδεὲς εἰ ἐτεόν γε
σὺ: Il. 8:466: ἀλλ’ ἤτοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεθ’, εἰ σὺ κελεύεις·
σὺ: Il. 9:33: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἀγορῇ· σὺ δὲ μή τι χολωθῇς.
σὺ: Il. 9:69: Ἀτρεΐδη σὺ μὲν ἄρχε· σὺ γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι.
σὺ: Il. 9:69: Ἀτρεΐδη σὺ μὲν ἄρχε· σὺ γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι.
σὺ: Il. 9:109: πόλλ’ ἀπεμυθεόμην· σὺ δὲ σῷ μεγαλήτορι θυμῷ
σύ: Il. 9:231: νῆας ἐϋσσέλμους, εἰ μὴ σύ γε δύσεαι ἀλκήν.
σὺ: Il. 9:255: δώσουσ’ αἴ κ’ ἐθέλωσι, σὺ δὲ μεγαλήτορα θυμὸν
σὺ: Il. 9:259: ὣς ἐπέτελλ’ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
σὺ: Il. 9:262: εἰ δὲ σὺ μέν μευ ἄκουσον, ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω
σὺ: Il. 9:301: αὐτὸς καὶ τοῦ δῶρα, σὺ δ’ ἄλλους περ Παναχαιοὺς
σὺ: Il. 9:509: ἀλλ’ Ἀχιλεῦ πόρε καὶ σὺ Διὸς κούρῃσιν ἕπεσθαι
σύ: Il. 9:518: φίλτατοι Ἀργείων· τῶν μὴ σύ γε μῦθον ἐλέγξῃς
σὺ: Il. 9:596: ἀλλὰ σὺ μή μοι ταῦτα νόει φρεσί, μὴ δέ σε δαίμων
σὺ: Il. 9:607: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
σὺ: Il. 9:613: οὗτοι δ’ ἀγγελέουσι, σὺ δ’ αὐτόθι λέξεο μίμνων
σὺ: Il. 9:635: ἄλλά τε πόλλ’ ἐπὶ τῇσι· σὺ δ’ ἵλαον ἔνθεο θυμόν,
σὺ: Il. 10:125: τὸν μὲν ἐγὼ προέηκα καλήμεναι οὓς σὺ μεταλλᾷς.
σὺ: Il. 10:164: σχέτλιός ἐσσι γεραιέ· σὺ μὲν πόνου οὔ ποτε λήγεις.
σὺ: Il. 10:167: πάντῃ ἐποιχόμενοι; σὺ δ’ ἀμήχανός ἐσσι γεραιέ.
σὺ: Il. 10:176: ἄνστησον· σὺ γάρ ἐσσι νεώτερος· εἴ μ’ ἐλεαίρεις.
σύ: Il. 10:237: μηδὲ σύ γ’ αἰδόμενος σῇσι φρεσὶ τὸν μὲν ἀρείω
σὺ: Il. 10:238: καλλείπειν, σὺ δὲ χείρον’ ὀπάσσεαι αἰδοῖ εἴκων
σὺ: Il. 10:453: οὐκέτ’ ἔπειτα σὺ πῆμά ποτ’ ἔσσεαι Ἀργείοισιν.
σύ: Il. 10:481: ἠὲ σύ γ’ ἄνδρας ἔναιρε, μελήσουσιν δ’ ἐμοὶ ἵπποι.
σὺ: Il. 11:131: ζώγρει Ἀτρέος υἱέ, σὺ δ’ ἄξια δέξαι ἄποινα·
σὺ: Il. 11:652: εὖ δὲ σὺ οἶσθα γεραιὲ διοτρεφές, οἷος ἐκεῖνος
σύ: Il. 11:786: πρεσβύτερος δὲ σύ ἐσσι· βίῃ δ’ ὅ γε πολλὸν ἀμείνων.
σὺ: Il. 11:789: ὣς ἐπέτελλ’ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
σὺ: Il. 11:827: ἀλλ’ ἐμὲ μὲν σὺ σάωσον ἄγων ἐπὶ νῆα μέλαιναν,
σὺ: Il. 12:164: Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά νυ καὶ σὺ φιλοψευδὴς ἐτέτυξο
σὺ: Il. 12:231: Πουλυδάμα, σὺ μὲν οὐκ ἔτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις·
σὺ: Il. 12:244: τίπτε σὺ δείδοικας πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα;
σὺ: Il. 12:248: εἰ δὲ σὺ δηϊοτῆτος ἀφέξεαι, ἠέ τιν’ ἄλλον
σὺ: Il. 12:366: Αἶαν σφῶϊ μὲν αὖθι, σὺ καὶ κρατερὸς Λυκομήδης,
σύ: Il. 13:294: ἀλλὰ σύ γε κλισίην δὲ κιὼν ἕλευ ὄβριμον ἔγχος.
σύ: Il. 13:447: τρεῖς ἑνὸς ἀντὶ πεφάσθαι; ἐπεὶ σύ περ εὔχεαι οὕτω.
σὺ: Il. 13:751: Πουλυδάμα σὺ μὲν αὐτοῦ ἐρύκακε πάντας ἀρίστους,
σὺ: Il. 13:780: νωλεμέως· ἕταροι δὲ κατέκταθεν οὓς σὺ μεταλλᾷς.
σὺ: Il. 13:829: πᾶσι μάλ’, ἐν δὲ σὺ τοῖσι πεφήσεαι, αἴ κε ταλάσσῃς
σὺ: Il. 14:5: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν πῖνε καθήμενος αἴθοπα οἶνον
σὺ: Il. 14:94: τοσσοῖδ’ ὅσσοισιν σὺ μετ’ Ἀργείοισιν ἀνάσσεις·
σὺ: Il. 14:145: εὐρὺ κονίσουσιν πεδίον, σὺ δ’ ἐπόψεαι αὐτὸς
σὺ: Il. 14:192: οὕνεκ’ ἐγὼ Δαναοῖσι, σὺ δὲ Τρώεσσιν ἀρήγεις;
σὺ: Il. 14:198: δὸς νῦν μοι φιλότητα καὶ ἵμερον, ᾧ τε σὺ πάντας
σὺ: Il. 14:253: νήδυμος ἀμφιχυθείς· σὺ δέ οἱ κακὰ μήσαο θυμῷ
σὺ: Il. 14:264: Ὕπνε τί ἢ δὲ σὺ ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς;
σὺ: Il. 15:20: χρύσεον ἄῤῥηκτον; σὺ δ’ ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν
σὺ: Il. 15:26: τὸν σὺ ξὺν Βορέῃ ἀνέμῳ πεπιθοῦσα θυέλλας
σὺ: Il. 15:46: τῇ ἴμεν ᾗ κεν δὴ σὺ κελαινεφὲς ἡγεμονεύῃς.
σύ: Il. 15:49: εἰ μὲν δὴ σύ γ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη
σύ: Il. 15:95: ἀλλὰ σύ γ’ ἄρχε θεοῖσι δόμοις ἔνι δαιτὸς ἐΐσης·
σύ: Il. 15:229: ἀλλὰ σύ γ’ ἐν χείρεσσι λάβ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν,
σὺ: Il. 15:244: Ἕκτορ υἱὲ Πριάμοιο, τί ἢ δὲ σὺ νόσφιν ἀπ’ ἄλλων
σύ: Il. 15:247: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε θεῶν ὅς μ’ εἴρεαι ἄντην;
σὺ: Il. 15:365: ὥς ῥα σὺ ἤϊε Φοῖβε πολὺν κάματον καὶ ὀϊζὺν
σὺ: Il. 15:374: εὔχετο νοστῆσαι, σὺ δ’ ὑπέσχεο καὶ κατένευσας,
σὺ: Il. 15:570: οὔτε ποσὶν θάσσων οὔτ’ ἄλκιμος ὡς σὺ μάχεσθαι·
σύ: Il. 16:17: ἦε σύ γ’ Ἀργείων ὀλοφύρεαι, ὡς ὀλέκονται
σὺ: Il. 16:29: ἕλκε’ ἀκειόμενοι· σὺ δ’ ἀμήχανος ἔπλευ Ἀχιλλεῦ.
σὺ: Il. 16:30: μὴ ἐμέ γ’ οὖν οὗτός γε λάβοι χόλος, ὃν σὺ φυλάσσεις
σύ: Il. 16:89: μὴ σύ γ’ ἄνευθεν ἐμεῖο λιλαίεσθαι πολεμίζειν
σὺ: Il. 16:444: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
σὺ: Il. 16:515: εἲς ἢ ἐνὶ Τροίῃ· δύνασαι δὲ σὺ πάντοσ’ ἀκούειν
σύ: Il. 16:523: ἀλλὰ σύ πέρ μοι ἄναξ τόδε καρτερὸν ἕλκος ἄκεσσαι,
σὺ: Il. 16:540: θυμὸν ἀποφθινύθουσι· σὺ δ’ οὐκ ἐθέλεις ἐπαμύνειν.
σὺ: Il. 16:622: ἔλθῃ ἀμυνόμενος· θνητὸς δέ νυ καὶ σὺ τέτυξαι.
σὺ: Il. 16:627: Μηριόνη τί σὺ ταῦτα καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορεύεις;
σὺ: Il. 16:850: ἀνδρῶν δ’ Εὔφορβος· σὺ δέ με τρίτος ἐξεναρίζεις.
σὺ: Il. 16:851: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
σὺ: Il. 17:75: Ἕκτορ νῦν σὺ μὲν ὧδε θέεις ἀκίχητα διώκων
σὺ: Il. 17:149: πῶς κε σὺ χείρονα φῶτα σαώσειας μεθ’ ὅμιλον
σύ: Il. 17:166: ἀλλὰ σύ γ’ Αἴαντος μεγαλήτορος οὐκ ἐτάλασσας
σὺ: Il. 17:170: Γλαῦκε τί ἢ δὲ σὺ τοῖος ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπες;
σὺ: Il. 17:202: ὃς δή τοι σχεδὸν εἶσι· σὺ δ’ ἄμβροτα τεύχεα δύνεις
σὺ: Il. 17:479: ἀλλὰ σὺ μὲν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα
σύ: Il. 17:488: τώ κεν ἐελποίμην αἱρησέμεν, εἰ σύ γε θυμῷ
σὺ: Il. 17:645: Ζεῦ πάτερ ἀλλὰ σὺ ῥῦσαι ὑπ’ ἠέρος υἷας Ἀχαιῶν,
σύ: Il. 17:691: ἀλλὰ σύ γ’ αἶψ’ Ἀχιλῆϊ θέων ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
σὺ: Il. 17:717: ἀλλὰ σὺ μὲν καὶ Μηριόνης ὑποδύντε μάλ’ ὦκα
σὺ: Il. 18:86: αἴθ’ ὄφελες σὺ μὲν αὖθι μετ’ ἀθανάτῃς ἁλίῃσι
σὺ: Il. 18:134: ἀλλὰ σὺ μὲν μή πω καταδύσεο μῶλον Ἄρηος
σὺ: Il. 18:285: Πουλυδάμα σὺ μὲν οὐκέτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις,
σὺ: Il. 18:366: κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ’ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις,
σὺ: Il. 18:408: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν οἱ παράθες ξεινήϊα καλά,
σύ: Il. 19:34: ἀλλὰ σύ γ’ εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας Ἀχαιοὺς
σὺ: Il. 19:174: ὀφθαλμοῖσιν ἴδωσι, σὺ δὲ φρεσὶ σῇσιν ἰανθῇς.
σὺ: Il. 19:181: Ἀτρεΐδη σὺ δ’ ἔπειτα δικαιότερος καὶ ἐπ’ ἄλλῳ
σὺ: Il. 19:315: ἦ ῥά νύ μοί ποτε καὶ σὺ δυσάμμορε φίλταθ’ ἑταίρων
σὺ: Il. 19:319: νῦν δὲ σὺ μὲν κεῖσαι δεδαϊγμένος, αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
σὺ: Il. 20:104: ἥρως ἀλλ’ ἄγε καὶ σὺ θεοῖς αἰειγενέτῃσιν
σὺ: Il. 20:178: Αἰνεία τί σὺ τόσσον ὁμίλου πολλὸν ἐπελθὼν
σὺ: Il. 20:205: ὄψει δ’ οὔτ’ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ σούς.
σὺ: Il. 20:310: ἐννοσίγαι’, αὐτὸς σὺ μετὰ φρεσὶ σῇσι νόησον
σὺ: Il. 20:434: οἶδα δ’ ὅτι σὺ μὲν ἐσθλός, ἐγὼ δὲ σέθεν πολὺ χείρων.
σὺ: Il. 21:74: γουνοῦμαι σ’ Ἀχιλεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·
σὺ: Il. 21:89: τῆς δὲ δύω γενόμεσθα, σὺ δ’ ἄμφω δειροτομήσεις,
σὺ: Il. 21:94: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
σύ: Il. 21:106: ἀλλὰ φίλος θάνε καὶ σύ· τί ἦ ὀλοφύρεαι οὕτως;
σὺ: Il. 21:186: φῆσθα σὺ μὲν ποταμοῦ γένος ἔμμεναι εὐρὺ ῥέοντος,
σὺ: Il. 21:220: στεινόμενος νεκύεσσι, σὺ δὲ κτείνεις ἀϊδήλως.
σὺ: Il. 21:223: ἔσται ταῦτα Σκάμανδρε διοτρεφές, ὡς σὺ κελεύεις.
σύ: Il. 21:229: ὢ πόποι ἀργυρότοξε Διὸς τέκος οὐ σύ γε βουλὰς
σὺ: Il. 21:292: ἀλλ’ ὅδε μὲν τάχα λωφήσει, σὺ δὲ εἴσεαι αὐτός·
σὺ: Il. 21:296: Τρωϊκόν, ὅς κε φύγῃσι· σὺ δ’ Ἕκτορι θυμὸν ἀπούρας
σὺ: Il. 21:337: φλέγμα κακὸν φορέουσα· σὺ δὲ Ξάνθοιο παρ’ ὄχθας
σὺ: Il. 21:372: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼν ἀποπαύσομαι εἰ σὺ κελεύεις,
σὺ: Il. 21:439: ἄρχε· σὺ γὰρ γενεῆφι νεώτερος· οὐ γὰρ ἔμοιγε
σὺ: Il. 21:448: Φοῖβε σὺ δ’ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς βουκολέεσκες
σὺ: Il. 21:481: πῶς δὲ σὺ νῦν μέμονας κύον ἀδεὲς ἀντί’ ἐμεῖο
σὺ: Il. 21:588: Ἴλιον εἰρυόμεσθα· σὺ δ’ ἐνθάδε πότμον ἐφέψεις
σὺ: Il. 22:10: ἔγνως ὡς θεός εἰμι, σὺ δ’ ἀσπερχὲς μενεαίνεις.
σὺ: Il. 22:12: οἳ δή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν, σὺ δὲ δεῦρο λιάσθης.
σὺ: Il. 22:55: ἔσσεται, ἢν μὴ καὶ σὺ θάνῃς Ἀχιλῆϊ δαμασθείς.
σὺ: Il. 22:222: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν στῆθι καὶ ἄμπνυε, τόνδε δ’ ἐγώ τοι
σὺ: Il. 22:259: νεκρὸν Ἀχαιοῖσιν δώσω πάλιν· ὣς δὲ σὺ ῥέζειν.
σὺ: Il. 22:288: σεῖο καταφθιμένοιο· σὺ γάρ σφισι πῆμα μέγιστον.
σὺ: Il. 22:340: ἀλλὰ σὺ μὲν χαλκόν τε ἅλις χρυσόν τε δέδεξο
σὺ: Il. 22:478: ἀμφότεροι, σὺ μὲν ἐν Τροίῃ Πριάμου κατὰ δῶμα,
σὺ: Il. 22:482: νῦν δὲ σὺ μὲν Ἀΐδαο δόμους ὑπὸ κεύθεσι γαίης
σύ: Il. 22:485: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι· οὔτε σὺ τούτῳ
σὺ: Il. 22:485: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι· οὔτε σὺ τούτῳ
σὺ: Il. 23:96: πάντα μάλ’ ἐκτελέω καὶ πείσομαι ὡς σὺ κελεύεις.
σὺ: Il. 23:149: ὣς ἠρᾶθ’ ὃ γέρων, σὺ δέ οἱ νόον οὐκ ἐτέλεσσας.
σὺ: Il. 23:313: ἀλλ’ ἄγε δὴ σὺ φίλος μῆτιν ἐμβάλλεο θυμῷ
σὺ: Il. 23:334: τῷ σὺ μάλ’ ἐγχρίμψας ἐλάαν σχεδὸν ἅρμα καὶ ἵππους,
σὺ: Il. 23:588: σεῖο ἄναξ Μενέλαε, σὺ δὲ πρότερος καὶ ἀρείων.
σὺ: Il. 23:607: ἀλλὰ σὺ γὰρ δὴ πολλὰ πάθες καὶ πολλὰ μόγησας
σὺ: Il. 23:892: ἀλλὰ σὺ μὲν τόδ’ ἄεθλον ἔχων κοίλας ἐπὶ νῆας
σύ: Il. 23:894: εἰ σύ γε σῷ θυμῷ ἐθέλοις· κέλομαι γὰρ ἔγωγε.
σὺ: Il. 24:62: πάντες δ’ ἀντιάασθε θεοὶ γάμου· ἐν δὲ σὺ τοῖσι
σύ: Il. 24:290: ἀλλ’ εὔχεο σύ γ’ ἔπειτα κελαινεφέϊ Κρονίωνι
σύ: Il. 24:364: οὐδὲ σύ γ’ ἔδεισας μένεα πνείοντας Ἀχαιούς,
σὺ: Il. 24:376: αἴσιον, οἷος δὴ σὺ δέμας καὶ εἶδος ἀγητός,
σύ: Il. 24:387: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε τέων δ’ ἔξεσσι τοκήων;
σύ: Il. 24:398: ἀφνειὸς μὲν ὅ γ’ ἐστί, γέρων δὲ δὴ ὡς σύ περ ὧδε,
σὺ: Il. 24:500: τὸν σὺ πρῴην κτεῖνας ἀμυνόμενον περὶ πάτρης
σὺ: Il. 24:555: λῦσον ἵν’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω· σὺ δὲ δέξαι ἄποινα
σὺ: Il. 24:556: πολλά, τά τοι φέρομεν· σὺ δὲ τῶνδ’ ἀπόναιο, καὶ ἔλθοις
σὺ: Il. 24:669: ἔσται τοι καὶ ταῦτα γέρον Πρίαμ’ ὡς σὺ κελεύεις·
σύ: Il. 24:727: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι, οὐδέ μιν οἴω
σὺ: Il. 24:732: καὶ μὲν ἐγὼ μετὰ τῇσι· σὺ δ’ αὖ τέκος ἢ ἐμοὶ αὐτῇ
σὺ: Il. 24:771: ἀλλὰ σὺ τὸν ἐπέεσσι παραιφάμενος κατέρυκες
σύ: Od. 1:220: τοῦ μ’ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπεὶ σύ με τοῦτ’ ἐρεείνεις.”
σύ: Od. 1:301: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
σὺ: Od. 2:183: ὤλετο τῆλ’, ὡς καὶ σὺ καταφθίσθαι σὺν ἐκείνῳ
σύ: Od. 2:201: οὔτε θεοπροπίης ἐμπαζόμεθ’, ἣν σύ, γεραιέ,
σὺ: Od. 2:251: εἰ πλεόνεσσι μάχοιτο· σὺ δ’ οὐ κατὰ μοῖραν ἔειπες.
σὺ: Od. 2:285: σοὶ δ’ ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται ἣν σὺ μενοινᾷς·
σὺ: Od. 2:288: ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς δώματ’ ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει,
σὺ: Od. 2:350: ἡδύν, ὅτις μετὰ τὸν λαρώτατος, ὃν σὺ φυλάσσεις,
σύ: Od. 3:199: καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
σὺ: Od. 3:247: ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, σὺ δ’ ἀληθὲς ἐνίσπες·
σύ: Od. 3:313: καὶ σύ, φίλος, μὴ δηθὰ δόμων ἄπο τῆλ’ ἀλάλησο,
σὺ: Od. 3:316: κτήματα δασσάμενοι, σὺ δὲ τηϋσίην ὁδὸν ἔλθῃς.
σὺ: Od. 3:368: οὐδ’ ὀλίγον· σὺ δὲ τοῦτον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα,
σὺ: Od. 4:148: “οὕτω νῦν καὶ ἐγὼ νοέω, γύναι, ὡς σὺ ἐΐσκεις·
σὺ: Od. 4:200: Ἀργείων· μέλλεις δὲ σὺ ἴδμεναι· - οὐ γὰρ ἐγώ γε
σὺ: Od. 4:274: ἦλθες ἔπειτα σὺ κεῖσε· κελευσέμεναι δέ σ’ ἔμελλε
σύ: Od. 4:376: ἐκ μέν τοι ἐρέω, ἥ τις σύ πέρ ἐσσι θεάων,
σύ: Od. 4:379: ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ, θεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν,
σὺ: Od. 4:388: τόν γ’ εἴ πως σὺ δύναιο λοχησάμενος λελαβέσθαι,
σὺ: Od. 4:395: αὐτὴ νῦν φράζευ σὺ λόχον θείοιο γέροντος,
σὺ: Od. 4:408: εὐνάσω ἑξείης· σὺ δ’ ἐῢ κρίνασθαι ἑταίρους
σύ: Od. 4:468: ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ, θεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν,
σὺ: Od. 4:480: καὶ τότε τοι δώσουσιν ὁδὸν θεοί, ἣν σὺ μενοινᾷς.
σὺ: Od. 4:485: ταῦτα μὲν οὕτω δὴ τελέω, γέρον, ὡς σὺ κελεύεις.
σὺ: Od. 4:497: ἐν νόστῳ ἀπόλοντο· μάχῃ δέ τε καὶ σὺ παρῆσθα.
σὺ: Od. 4:547: κτεῖνεν ὑποφθάμενος· σὺ δέ κεν τάφου ἀντιβολήσαις.
σὺ: Od. 4:551: τούτους μὲν δὴ οἶδα· σὺ δὲ τρίτον ἄνδρ’ ὀνόμαζε,
σὺ: Od. 4:599: ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ· σὺ δέ με χρόνον ἐνθάδ’ ἐρύκεις.
σὺ: Od. 4:602: ἐνθάδε λείψω ἄγαλμα· σὺ γὰρ πεδίοιο ἀνάσσεις
σὺ: Od. 4:743: “νύμφα φίλη, σὺ μὲν ἄρ με κατάκτανε νηλέϊ χαλκῷ,
σὺ: Od. 5:25: Τηλέμαχον δὲ σὺ πέμψον ἐπισταμένως, δύνασαι γάρ,
σὺ: Od. 5:29: “Ἑρμεία· σὺ γὰρ αὖτε τά τ’ ἄλλα περ ἄγγελός ἐσσι·
σύ: Od. 5:173: “ἄλλο τι δὴ σύ, θεά, τόδε μήδεαι οὐδέ τι πομπήν,
σὺ: Od. 5:205: αὐτίκα νῦν ἐθέλεις ἰέναι; σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔμπης.
σὺ: Od. 5:218: ἡ μὲν γὰρ βροτός ἐστι, σὺ δ’ ἀθάνατος καὶ ἀγήρως.
σὺ: Od. 6:289: ξεῖνε, σὺ δ’ ὦκ’ ἐμέθεν ξυνίει ἔπος, ὄφρα τάχιστα
σὺ: Od. 7:50: δαίτην δαινυμένους· σὺ δ’ ἔσω κίε μηδέ τι θυμῷ
σὺ: Od. 7:163: ἕσσον ἀναστήσας, σὺ δὲ κηρύκεσσι κέλευσον
σὺ: Od. 7:301: ἦγεν ἐς ἡμετέρου· σὺ δ’ ἄρα πρώτην ἱκέτευσας.”
σὺ: Od. 7:318: αὔριον ἔς· τῆμος δὲ σὺ μὲν δεδμημένος ὕπνῳ
σύ: Od. 8:145: “δεῦρ’ ἄγε καὶ σύ, ξεῖνε πάτερ, πείρησαι ἀέθλων,
σύ: Od. 8:180: ὡς σύ γε μυθεῖαι, ἀλλ’ ἐν πρώτοισιν ὀΐω
σὺ: Od. 8:197: ἀλλὰ πολὺ πρῶτον. σὺ δὲ θάρσει τόνδε γ’ ἄεθλον·
σὺ: Od. 8:347: “λῦσον· ἐγὼ δέ τοι αὐτὸν ὑπίσχομαι, ὡς σὺ κελεύεις,
σὺ: Od. 8:402: τοιγὰρ ἐγὼ τὸν ξεῖνον ἀρέσσομαι, ὡς σὺ κελεύεις.
σύ: Od. 8:413: “καὶ σύ, φίλος, μάλα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν·
σὺ: Od. 8:468: αἰεὶ ἤματα πάντα· σὺ γάρ μ’ ἐβιώσαο, κούρη.”
σὺ: Od. 8:548: τῶ νῦν μηδὲ σὺ κεῦθε νοήμασι κερδαλέοισιν,
σὺ: Od. 9:350: οἴκαδε πέμψειας· σὺ δὲ μαίνεαι οὐκέτ’ ἀνεκτῶς.
σὺ: Od. 9:356: αὐτίκα νῦν, ἵνα τοι δῶ ξείνιον, ᾧ κε σὺ χαίρῃς.
σὺ: Od. 9:365: ἐξερέω· σὺ δέ μοι δὸς ξείνιον, ὥς περ ὑπέστης.
σύ: Od. 9:412: ἀλλὰ σύ γ’ εὔχεο πατρὶ Ποσειδάωνι ἄνακτι.”
σύ: Od. 9:452: ἑσπέριος, νῦν αὖτε πανύστατος. ἦ σύ γ’ ἄνακτος
σὺ: Od. 10:271: “Εὐρύλοχ’, ἦ τοι μὲν σὺ μέν’ αὐτοῦ τῷδ’ ἐνὶ χώρῳ
σύ: Od. 10:285: αὐτὸν νοστήσειν, μενέεις δὲ σύ γ’ ἔνθα περ ἄλλοι.
σὺ: Od. 10:294: δὴ τότε σὺ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
σὺ: Od. 10:297: ἔνθα σὺ μηκέτ’ ἔπειτ’ ἀπανήνασθαι θεοῦ εὐνήν,
σύ: Od. 10:330: ἦ σύ γ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι πολύτροπος, ὅν τέ μοι αἰεὶ
σὺ: Od. 10:443: “διογενές, τοῦτον μὲν ἐάσομεν, εἰ σὺ κελεύεις,
σύ: Od. 10:486: ἀμφ’ ἔμ’ ὀδυρόμενοι, ὅτε που σύ γε νόσφι γένηαι.”
σὺ: Od. 11:250: ἀθανάτων· σὺ δὲ τοὺς κομέειν ἀτιταλλέμεναί τε.
σὺ: Od. 11:374: εὕδειν ἐν μεγάρῳ· σὺ δέ μοι λέγε θέσκελα ἔργα.
σὺ: Od. 11:375: καί κεν ἐς ἠῶ δῖαν ἀνασχοίμην, ὅτε μοι σὺ
σὺ: Od. 11:441: “τῶ νῦν μή ποτε καὶ σὺ γυναικί περ ἤπιος εἶναι
σὺ: Od. 11:454: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
σὺ: Od. 11:618: ἆ δείλ’, ἦ τινὰ καὶ σὺ κακὸν μόρον ἡγηλάζεις,
σὺ: Od. 12:37: “ταῦτα μὲν οὕτω πάντα πεπείρανται, σὺ δ’ ἄκουσον,
σύ: Od. 12:106: δεινόν· μὴ σύ γε κεῖθι τύχοις, ὅτε ῥυβδήσειεν·
σὺ: Od. 12:220: νῆα, σὺ δὲ σκοπέλου ἐπιμαίεο, μή σε λάθῃσι
σὺ: Od. 12:385: “Ἠέλι’, ἦ τοι μὲν σὺ μετ’ ἀθανάτοισι φάεινε
σὺ: Od. 13:61: αὐτὰρ ἐγὼ νέομαι· σὺ δὲ τέρπεο τῷδ’ ἐνὶ οἴκῳ
σὺ: Od. 13:133: πάγχυ, ἐπεὶ σὺ πρῶτον ὑπέσχεο καὶ κατένευσας· -
σὺ: Od. 13:297: κέρδε’, ἐπεὶ σὺ μέν ἐσσι βροτῶν ὄχ’ ἄριστος ἁπάντων
σύ: Od. 13:299: μήτι τε κλέομαι καὶ κέρδεσιν· οὐδὲ σύ γ’ ἔγνως
σὺ: Od. 13:307: κήδε’ ἀνασχέσθαι· σὺ δὲ τετλάμεναι καὶ ἀνάγκῃ,
σὺ: Od. 13:349: τοῦτο δέ τοι σπέος εὐρὺ κατηρεφές, ἔνθα σὺ πολλὰς
σὺ: Od. 13:385: εἰ μή μοι σὺ ἕκαστα, θεά, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
σύ: Od. 14:131: αἶψά κε καὶ σύ, γεραιέ, ἔπος παρατεκτήναιο,
σύ: Od. 14:185: ἀλλ’ ἄγε μοι σύ, γεραιέ, τὰ σ’ αὐτοῦ κήδε’ ἐνίσπες
σύ: Od. 14:386: καὶ σύ, γέρον πολυπενθές, ἐπεί σέ μοι ἤγαγε δαίμων,
σὺ: Od. 15:13: κτήματα δασσάμενοι, σὺ δὲ τηϋσίην ὁδὸν ἔλθῃς.
σύ: Od. 15:24: ἀλλὰ σύ γ’ ἐλθὼν αὐτὸς ἐπιτρέψειας ἕκαστα,
σὺ: Od. 15:27: ἄλλο δέ τοί τι ἔπος ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο θυμῷ.
σὺ: Od. 15:76: καλά, σὺ δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδῃς, εἴπω δὲ γυναιξὶ
σὺ: Od. 15:128: κεῖσθαι ἐνὶ μεγάρῳ. σὺ δέ μοι χαίρων ἀφίκοιο
σὺ: Od. 15:318: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
σύ: Od. 15:327: ἔπλετο; ἦ σύ γε πάγχυ λιλαίεαι αὐτόθ’ ὀλέσθαι,
σὺ: Od. 15:540: “Πείραιε Κλυτίδη, σὺ δέ μοι τά περ ἄλλα μάλιστα
σὺ: Od. 15:545: “Τηλέμαχ’, εἰ γάρ κεν σὺ πολὺν χρόνον ἐνθάδε μίμνοις,
σὺ: Od. 16:82: εἰ δ’ ἐθέλεις, σὺ κόμισσον ἐνὶ σταθμοῖσιν ἐρύξας·
σὺ: Od. 16:130: ἄττα, σὺ δ’ ἔρχεο θᾶσσον, ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ
σὺ: Od. 16:132: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μενέω, σὺ δὲ δεῦρο νέεσθαι
σύ: Od. 16:142: αὐτὰρ νῦν, ἐξ οὗ σύ γε ᾤχεο νηῒ Πύλονδε,
σύ: Od. 16:150: ἀλλὰ σύ γ’ ἀγγείλας ὀπίσω κίε, μηδὲ κατ’ ἀγροὺς
σὺ: Od. 16:188: ἀλλὰ πατὴρ τεός εἰμι, τοῦ εἵνεκα σὺ στεναχίζων
σύ: Od. 16:194: “οὐ σύ γ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι πατὴρ ἐμός, ἀλλά με δαίμων
σύ: Od. 16:256: ἀλλὰ σύ γ’, εἰ δύνασαί τιν’ ἀμύντορα μερμηρίξαι,
σὺ: Od. 16:259: “τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον,
σὺ: Od. 16:270: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἔρχευ ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφι
σὺ: Od. 16:277: ἢ βέλεσιν βάλλωσι· σὺ δ’ εἰσορόων ἀνέχεσθαι.
σὺ: Od. 16:281: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
σὺ: Od. 16:283: νεύσω μέν τοι ἐγὼ κεφαλῇ, σὺ δ’ ἔπειτα νοήσας,
σὺ: Od. 16:299: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
σύ: Od. 16:304: ἀλλ’ οἶοι σύ τ’ ἐγώ τε γυναικῶν γνώομεν ἰθύν.
σὺ: Od. 16:420: βουλῇ καὶ μύθοισι· σὺ δ’ οὐκ ἄρα τοῖος ἔησθα.
σὺ: Od. 16:421: μάργε, τίη δὲ σὺ Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε
σὺ: Od. 17:22: ἀλλ’ ἔρχευ· ἐμὲ δ’ ἄξει ἀνὴρ ὅδε, τὸν σὺ κελεύεις,
σὺ: Od. 17:194: ἀλλ’ ἴομεν, σὺ δ’ ἔπειτα διαμπερὲς ἡγεμόνευε.
σὺ: Od. 17:275: ἠὲ σὺ πρῶτος ἔσελθε δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
σὺ: Od. 17:278: μηδὲ σὺ δηθύνειν, μή τίς σ’ ἔκτοσθε νοήσας
σὺ: Od. 17:375: “ὦ ἀρίγνωτε συβῶτα, τίη δὲ σὺ τόνδε πόλινδε
σὺ: Od. 17:379: ἐνθάδ’ ἀγειρόμενοι, σὺ δὲ καί ποθι τόνδ’ ἐκάλεσσας;”
σύ: Od. 17:455: οὐ σύ γ’ ἂν ἐξ οἴκου σῷ ἐπιστάτῃ οὐδ’ ἅλα δοίης,
σὺ: Od. 17:548: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
σὺ: Od. 17:557: ἕσσει σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, τῶν σὺ μάλιστα
σύ: Od. 17:576: “οὐ σύ γ’ ἄγεις, Εὔμαιε; τί τοῦτ’ ἐνόησεν ἀλήτης;
σὺ: Od. 17:599: “ἔσσεται οὕτως, ἄττα· σὺ δ’ ἔρχεο δειελιήσας·
σὺ: Od. 18:31: μαρναμένους· πῶς δ’ ἂν σὺ νεωτέρῳ ἀνδρὶ μάχοιο;”
σύ: Od. 18:106: μηδὲ σύ γε ξείνων καὶ πτωχῶν κοίρανος εἶναι
σὺ: Od. 18:129: τοὔνεκά τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
σὺ: Od. 18:175: ἤδη μὲν γάρ τοι παῖς τηλίκος, ὃν σὺ μάλιστα
σύ: Od. 18:327: “ξεῖνε τάλαν, σύ γέ τις φρένας ἐκπεπαταγμένος ἐσσί,
σὺ: Od. 18:369: καὶ δὲ σὺ τοῖον ἔχοις, ἵνα πειρησαίμεθα ἔργου
σὺ: Od. 19:44: ἀλλὰ σὺ μὲν κατάλεξαι, ἐγὼ δ’ ὑπολείψομαι αὐτοῦ,
σύ: Od. 19:81: τῶ νῦν μή ποτε καὶ σύ, γύναι, ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσῃς
σύ: Od. 19:121: μή τίς μοι δμῳῶν νεμεσήσεται ἠὲ σύ γ’ αὐτή,
σὺ: Od. 19:236: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
σὺ: Od. 19:313: οὔτ’ Ὀδυσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται, οὔτε σὺ πομπῆς
σύ: Od. 19:325: πῶς γὰρ ἐμεῦ σύ, ξεῖνε, δαήσεαι, εἴ τι γυναικῶν
σὺ: Od. 19:352: ὡς σὺ μάλ’ εὐφραδέως πεπνυμένα πάντ’ ἀγορεύεις·
σὺ: Od. 19:367: ὅσσα σὺ τῷ ἐδίδους ἀρώμενος, εἷος ἵκοιο
σὺ: Od. 19:381: ὡς σὺ δέμας φωνήν τε πόδας τ’ Ὀδυσῆϊ ἔοικας.”
σύ: Od. 19:385: ἔμμεναι, ὡς σύ περ αὐτὴ ἐπιφρονέουσ’ ἀγορεύεις.”
σὺ: Od. 19:482: “μαῖα, τίη μ’ ἐθέλεις ὀλέσαι; σὺ δέ μ’ ἔτρεφες αὐτὴ
σὺ: Od. 19:495: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
σὺ: Od. 19:500: “μαῖα, τίη δὲ σὺ τὰς μυθήσεαι; οὐδέ τί σε χρή·
σὺ: Od. 19:570: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
σὺ: Od. 19:598: ἔνθα κε λεξαίμην· σὺ δὲ λέξεο τῷδ’ ἐνὶ οἴκῳ,
σὺ: Od. 20:20: ἰφθίμους ἑτάρους· σὺ δ’ ἐτόλμας, ὄφρα σε μῆτις
σύ: Od. 20:181: πρὶν χειρῶν γεύσασθαι, ἐπεὶ σύ περ οὐ κατὰ κόσμον
σὺ: Od. 20:336: ὄφρα σὺ μὲν χαίρων πατρώϊα πάντα νέμηαι,
σὺ: Od. 21:171: θυμοῦ καὶ ψυχῆς, ἐπεὶ οὐ δύνασαι σὺ τανύσσαι.
σύ: Od. 21:193: “βουκόλε καὶ σύ, συφορβέ, ἔπος τί κε μυθησαίμην,
σύ: Od. 21:234: ἀλλὰ σύ, δῖ’ Εὔμαιε, φέρων ἀνὰ δώματα τόξον
σὺ: Od. 22:54: νῦν δ’ ὁ μὲν ἐν μοίρῃ πέφαται, σὺ δὲ φείδεο λαῶν
σὺ: Od. 22:166: ἔρχεται ἐς θάλαμον· σὺ δέ μοι νημερτὲς ἐνίσπες,
σὺ: Od. 22:217: ἐν δὲ σὺ τοῖσιν ἔπειτα πεφήσεαι, οἷα μενοινᾷς
σὺ: Od. 22:312: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·
σὺ: Od. 22:344: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον.
σὺ: Od. 22:367: “ὦ φίλ’, ἐγὼ μὲν ὅδ’ εἰμί, σὺ δ’ ἴσχεο· εἰπὲ δὲ πατρί,
σύ: Od. 22:376: ἐκ φόνου εἰς αὐλήν, σύ τε καὶ πολύφημος ἀοιδός,
σὺ: Od. 22:417: ἀλλ’ ἄγε μοι σὺ γυναῖκας ἐνὶ μεγάροις κατάλεξον,
σὺ: Od. 22:431: “μή πω τήν γ’ ἐπέγειρε· σὺ δ’ ἐνθάδε εἰπὲ γυναιξὶν
σὺ: Od. 22:482: ὄφρα θεειώσω μέγαρον· σὺ δὲ Πηνελόπειαν
σύ: Od. 23:227: ἀλλ’ οἶοι σύ τ’ ἐγώ τε καὶ ἀμφίπολος μία μούνη,
σὺ: Od. 23:351: ἀμφοτέρω, σὺ μὲν ἐνθάδ’ ἐμὸν πολυκηδέα νόστον
σὺ: Od. 24:39: μαρνάμενοι περὶ σεῖο· σὺ δ’ ἐν στροφάλιγγι κονίης
σὺ: Od. 24:93: ὣς σὺ μὲν οὐδὲ θανὼν ὄνομ’ ὤλεσας, ἀλλά τοι αἰεὶ
σὺ: Od. 24:248: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δὲ μὴ χόλον ἔνθεο θυμῷ·
σὺ: Od. 24:265: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
σὺ: Od. 24:321: “κεῖνος μὲν δὴ ὅδ’ αὐτὸς ἐγώ, πάτερ, ὃν σὺ μεταλλᾷς,
σὺ: Od. 24:333: οἰχόμενον· σὺ δέ με προΐεις καὶ πότνια μήτηρ
σὺ: Od. 24:339: ἱκνεύμεσθα, σὺ δ’ ὠνόμασας καὶ ἔειπες ἕκαστα.
σὺ: Od. 24:382: πολλῶν ἐν μεγάροισι, σὺ δὲ φρένας ἔνδον ἐγήθεις.”
σύας: Od. 14:41: ἧμαι, ἄλλοισιν δὲ σύας σιάλους ἀτιτάλλω
σύας: Od. 14:81: χοίρε’· ἀτὰρ σιάλους γε σύας μνηστῆρες ἔδουσιν,
σύας: Od. 17:181: ἵρευον δὲ σύας σιάλους καὶ βοῦν ἀγελαίην,
σύας: Od. 17:593: “ὦ φίλ’, ἐγὼ μὲν ἄπειμι σύας καὶ κεῖνα φυλάξων,
σύας: Od. 18:105: “ἐνταυθοῖ νῦν ἧσο κύνας τε σύας τ’ ἀπερύκων,
σύας: Od. 20:251: ἵρευον δὲ σύας σιάλους καὶ βοῦν ἀγελαίην·
συβόσια: Il. 11:678: τόσσα συῶν συβόσια, τόσ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν,
συβόσια: Od. 14:101: τόσσα συῶν συβόσια, τόσ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν
συβῶτα: Od. 14:55: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
συβῶτα: Od. 14:165: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
συβῶτα: Od. 14:360: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
συβῶτα: Od. 14:442: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
συβῶτα: Od. 14:507: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
συβῶτα: Od. 15:325: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
συβῶτα: Od. 15:381: “ὢ πόποι, ὡς ἄρα τυτθὸς ἐών, Εὔμαιε συβῶτα,
συβῶτα: Od. 16:60: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
συβῶτα: Od. 16:135: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
συβῶτα: Od. 16:464: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
συβῶτα: Od. 17:219: πῇ δὴ τόνδε μολοβρὸν ἄγεις, ἀμέγαρτε συβῶτα,
συβῶτα: Od. 17:272: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
συβῶτα: Od. 17:311: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
συβῶτα: Od. 17:375: “ὦ ἀρίγνωτε συβῶτα, τίη δὲ σὺ τόνδε πόλινδε
συβῶτα: Od. 17:380: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
συβῶτα: Od. 17:512: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
συβῶτα: Od. 17:579: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
συβῶτα: Od. 20:191: “τίς δὴ ὅδε ξεῖνος νέον εἰλήλουθε, συβῶτα,
συβῶτα: Od. 21:362: “πῇ δὴ καμπύλα τόξα φέρεις, ἀμέγαρτε συβῶτα,
συβῶτα: Od. 22:194: τὸν δ’ ἐπικερτομέων προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
συβώτεω: Od. 14:459: τοῖς δ’ Ὀδυσεὺς μετέειπε, συβώτεω πειρητίζων,
συβώτεω: Od. 15:304: τοῖς δ’ Ὀδυσεὺς μετέειπε, συβώτεω πειρητίζων,
συβώτῃ: Od. 4:640: ἀγρῶν ἢ μήλοισι παρέμμεναι ἠὲ συβώτῃ.
συβώτῃ: Od. 14:524: ἄνδρες κοιμήσαντο νεηνίαι. οὐδὲ συβώτῃ
συβώτῃ: Od. 22:103: αὐτός τ’ ἀμφιβαλεῦμαι ἰών, δώσω δὲ συβώτῃ
συβώτην: Od. 13:404: αὐτὸς δὲ πρώτιστα συβώτην εἰσαφικέσθαι,
συβώτην: Od. 15:38: αὐτὸς δὲ πρώτιστα συβώτην εἰσαφικέσθαι,
συβώτην: Od. 17:5: ἄστυδε ἱέμενος, καὶ ἑὸν προσέειπε συβώτην·
συβώτην: Od. 17:263: Φήμιος. αὐτὰρ ὁ χειρὸς ἑλὼν προσέειπε συβώτην·
συβώτην: Od. 17:329: ἐρχόμενον κατὰ δῶμα συβώτην, ὦκα δ’ ἔπειτα
συβώτην: Od. 17:342: Τηλέμαχος δ’ ἐπὶ οἷ καλέσας προσέειπε συβώτην,
συβώτην: Od. 17:374: ὣς ἔφατ’, Ἀντίνοος δ’ ἔπεσιν νείκεσσε συβώτην·
συβώτην: Od. 20:190: αὐτὸς δ’ αὖτ’ ἐρέεινε συβώτην ἄγχι παραστάς·
συβώτην: Od. 22:435: αὐτὰρ ὁ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην
συβώτην: Od. 23:367: ὦρσε δὲ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην,
συβώτην: Od. 24:359: ἔνθα δὲ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην
συβώτην: Od. 24:363: εὗρον Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην
συβώτης: Od. 14:7: καλή τε μεγάλη τε, περίδρομος· ἥν ῥα συβώτης
συβώτης: Od. 14:18: ἀντίθεοι μνηστῆρες, ἐπεὶ προΐαλλε συβώτης
συβώτης: Od. 14:22: τέσσαρες, οὓς ἔθρεψε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν.
συβώτης: Od. 14:33: ἀλλὰ συβώτης ὦκα ποσὶ κραιπνοῖσι μετασπὼν
συβώτης: Od. 14:121: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
συβώτης: Od. 14:420: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἔστησαν ἐπ’ ἐσχάρῃ· οὐδὲ συβώτης
συβώτης: Od. 14:427: αἶψα δέ μιν διέχευαν· ὁ δ’ ὠμοθετεῖτο συβώτης,
συβώτης: Od. 14:432: βάλλον δ’ εἰν ἐλεοῖσιν ἀολλέα. ἂν δὲ συβώτης
συβώτης: Od. 14:449: σῖτον δέ σφιν ἔνειμε Μεσαύλιος, ὅν ῥα συβώτης
συβώτης: Od. 15:351: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
συβώτης: Od. 15:389: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
συβώτης: Od. 15:556: ἔνθα οἱ ἦσαν ὕες μάλα μυρίαι, ᾗσι συβώτης
συβώτης: Od. 16:12: ἔστη ἐνὶ προθύροισι. ταφὼν δ’ ἀνόρουσε συβώτης,
συβώτης: Od. 16:36: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
συβώτης: Od. 16:46: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τῷ δὲ συβώτης
συβώτης: Od. 16:49: τοῖσιν δὲ κρειῶν πίνακας παρέθηκε συβώτης
συβώτης: Od. 16:272: αὐτὰρ ἐμὲ προτὶ ἄστυ συβώτης ὕστερον ἄξει
συβώτης: Od. 16:302: μήτ’ οὖν Λαέρτης ἴστω τό γε μήτε συβώτης
συβώτης: Od. 16:338: Πηνελοπείῃ δ’ εἶπε συβώτης ἄγχι παραστὰς
συβώτης: Od. 16:457: λυγρὰ δὲ εἵματα ἕσσε περὶ χροΐ, μή ἑ συβώτης
συβώτης: Od. 17:184: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
συβώτης: Od. 17:238: ἀλλ’ ἐπετόλμησε, φρεσὶ δ’ ἔσχετο. τὸν δὲ συβώτης
συβώτης: Od. 17:372: ἦ τοι μέν οἱ δεῦρο συβώτης ἡγεμόνευεν,
συβώτης: Od. 20:162: ἦλθον ἀπὸ κρήνης. ἐπὶ δέ σφισιν ἦλθε συβώτης
συβώτης: Od. 20:253: κρητῆρσιν κερόωντο· κύπελλα δὲ νεῖμε συβώτης.
συβώτης: Od. 21:378: Τηλεμάχῳ· τὰ δὲ τόξα φέρων ἀνὰ δῶμα συβώτης
συβώτης: Od. 22:267: Εὐρυάδην δ’ ἄρα Τηλέμαχος, Ἔλατον δὲ συβώτης,
συβώτης: Od. 22:284: Ἀμφιμέδοντα δὲ Τηλέμαχος, Πόλυβον δὲ συβώτης·
συβώτης: Od. 22:359: εἰ δὴ μή μιν ἔπεφνε Φιλοίτιος ἠὲ συβώτης,
συβώτης: Od. 22:454: αὐτὰρ Τηλέμαχος καὶ βουκόλος ἠδὲ συβώτης
συβώτης: Od. 23:297: αὐτὰρ Τηλέμαχος καὶ βουκόλος ἠδὲ συβώτης
συβώτης: Od. 24:150: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅθι δώματα ναῖε συβώτης.
συβώτης: Od. 24:156: τὸν δὲ συβώτης ἦγε κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα,
συγκαλέσας: Il. 2:55: τοὺς ὅ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἀρτύνετο βουλήν·
συγκαλέσας: Il. 10:302: τοὺς ὅ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἀρτύνετο βουλήν·
συγκύρσειαν: Il. 23:435: μή πως συγκύρσειαν ὁδῷ ἔνι μώνυχες ἵπποι,
σύγχεας: Il. 15:366: σύγχεας Ἀργείων, αὐτοῖσι δὲ φύζαν ἐνῶρσας.
σύγχει: Il. 9:608: μή μοι σύγχει θυμὸν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
σύγχει: Il. 13:808: ἀλλ’ οὐ σύγχει θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
συγχεῦαι: Od. 8:139: ἄνδρα γε συγχεῦαι, εἰ καὶ μάλα καρτερὸς εἴη.”
σύγχυτ’: Il. 16:471: σύγχυτ’, ἐπεὶ δὴ κεῖτο παρήορος ἐν κονίῃσι.
σύες: Il. 9:463: ἔσφαζον, πολλοὶ δὲ σύες θαλέθοντες ἀλοιφῇ
σύες: Od. 10:243: ἔδμεναι, οἷα σύες χαμαιευνάδες αἰὲν ἔδουσιν.
σύες: Od. 10:283: ἔρχαται ὥς τε σύες πυκινοὺς κευθμῶνας ἔχοντες.
σύες: Od. 11:413: νωλεμέως κτείνοντο σύες ὣς ἀργιόδοντες,
σύες: Od. 11:611: ἄρκτοι τ’ ἀγρότεροί τε σύες χαροποί τε λέοντες,
σύες: Od. 14:15: πεντήκοντα σύες χαμαιευνάδες ἐρχατόωντο,
σύες: Od. 14:410: ἀγχίμολον δὲ σύες τε καὶ ἀνέρες ἦλθον ὑφορβοί.
σύες: Od. 14:532: βῆ δ’ ἴμεναι κείων, ὅθι περ σύες ἀργιόδοντες
σύεσσι: Od. 13:407: δήεις τόν γε σύεσσι παρήμενον· αἱ δὲ νέμονται
σύεσσι: Od. 16:3: ἔκπεμψάν τε νομῆας ἅμ’ ἀγρομένοισι σύεσσι.
σύεσσιν: Il. 12:146: ἀγροτέροισι σύεσσιν ἐοικότε, τώ τ’ ἐν ὄρεσσιν
σύεσσιν: Od. 14:25: ᾤχοντ’ ἄλλυδις ἄλλος ἅμ’ ἀγρομένοισι σύεσσιν,
συῒ: Il. 4:253: Ἰδομενεὺς μὲν ἐνὶ προμάχοις συῒ εἴκελος ἀλκήν,
συῒ: Il. 11:293: σεύῃ ἐπ’ ἀγροτέρῳ συῒ καπρίῳ ἠὲ λέοντι,
συῒ: Il. 17:281: ἴθυσεν δὲ διὰ προμάχων συῒ εἴκελος ἀλκὴν
συκέαι: Od. 7:116: συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεθόωσαι.
συκέαι: Od. 11:590: συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεθόωσαι·
συκέας: Od. 24:341: συκέας τεσσαράκοντ’· ὄρχους δέ μοι ὧδ’ ὀνόμηνας
συκῆ: Od. 24:246: οὐ φυτόν, οὐ συκῆ, οὐκ ἄμπελος, οὐ μὲν ἐλαίη,
σῦκον: Od. 7:121: αὐτὰρ ἐπὶ σταφυλῇ σταφυλή, σῦκον δ’ ἐπὶ σύκῳ.
σύκῳ: Od. 7:121: αὐτὰρ ἐπὶ σταφυλῇ σταφυλή, σῦκον δ’ ἐπὶ σύκῳ.
σύλα: Il. 4:116: αὐτὰρ ὁ σύλα πῶμα φαρέτρης, ἐκ δ’ ἕλετ’ ἰὸν
συλεύειν: Il. 24:436: συλεύειν, μή μοί τι κακὸν μετόπισθε γένηται.
συλήσας: Il. 7:78: τεύχεα συλήσας φερέτω κοίλας ἐπὶ νῆας,
σύλησας: Il. 7:82: τεύχεα σύλησας οἴσω προτὶ Ἴλιον ἱρήν,
συλήσας: Il. 13:641: συλήσας ἑτάροισι δίδου Μενέλαος ἀμύμων,
συλήσειε: Il. 4:466: τεύχεα συλήσειε· μίνυνθα δέ οἱ γένεθ’ ὁρμή.
συλήσειν: Il. 15:545: συλήσειν· Ἕκτωρ δὲ κασιγνήτοισι κέλευσε
συλήσετε: Il. 6:71: νεκροὺς ἂμ πεδίον συλήσετε τεθνηῶτας.
συλήσω: Il. 22:258: ἀλλ’ ἐπεὶ ἄρ κέ σε συλήσω κλυτὰ τεύχε’ Ἀχιλλεῦ
συλήσων: Il. 5:618: τεύχεα συλήσων· Τρῶες δ’ ἐπὶ δούρατ’ ἔχευαν
συλήσων: Il. 10:343: ἦ τινα συλήσων νεκύων κατατεθνηώτων.
συλήσων: Il. 10:387: ἤ τινα συλήσων νεκύων κατατεθνηώτων;
συλήσων: Il. 15:583: τεύχεα συλήσων· ἀλλ’ οὐ λάθεν Ἕκτορα δῖον,
συλήσωσι: Il. 15:428: τεύχεα συλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα.
συλήσωσι: Il. 16:500: τεύχεα συλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα.
συλήτην: Il. 13:202: τεύχεα συλήτην· κεφαλὴν δ’ ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς
συλλέξας: Il. 18:301: συλλέξας λαοῖσι δότω καταδημοβορῆσαι·
συλλέξατο: Il. 18:413: λάρνακ’ ἐς ἀργυρέην συλλέξατο, τοῖς ἐπονεῖτο·
συλλέξομαι: Od. 2:292: αἶψ’ ἐθελοντῆρας συλλέξομαι. εἰσὶ δὲ νῆες
συμβάλετ’: Il. 3:70: συμβάλετ’ ἀμφ’ Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσθαι·
συμβάλλετον: Il. 4:453: ἐς μισγάγκειαν συμβάλλετον ὄβριμον ὕδωρ
συμβάλλετον: Il. 5:774: ἧχι ῥοὰς Σιμόεις συμβάλλετον ἠδὲ Σκάμανδρος,
σύμβαλον: Il. 16:565: σύμβαλον ἀμφὶ νέκυι κατατεθνηῶτι μάχεσθαι
σύμβαλον: Il. 20:55: σύμβαλον, ἐν δ’ αὐτοῖς ἔριδα ῥήγνυντο βαρεῖαν·
συμβλήσεαι: Il. 20:335: ἀλλ’ ἀναχωρῆσαι ὅτε κεν συμβλήσεαι αὐτῷ,
Σύμηθεν: Il. 2:671: Νιρεὺς αὖ Σύμηθεν ἄγε τρεῖς νῆας ἐΐσας
συμμάρψας: Il. 10:467: συμμάρψας δόνακας μυρίκης τ’ ἐριθηλέας ὄζους,
συμμητιάασθαι: Il. 10:197: ἤϊσαν· αὐτοὶ γὰρ κάλεον συμμητιάασθαι.
συμμίσγεται: Il. 2:753: οὐδ’ ὅ γε Πηνειῷ συμμίσγεται ἀργυροδίνῃ,
σύμπαντας: Il. 1:241: σύμπαντας· τότε δ’ οὔ τι δυνήσεαι ἀχνύμενός περ
σύμπαντες: Il. 22:380: ὃς κακὰ πόλλ’ ἔῤῥεξεν ὅσ’ οὐ σύμπαντες οἱ ἄλλοι,
σύμπαντες: Od. 3:217: ἢ ὅ γε μοῦνος ἐὼν ἢ καὶ σύμπαντες Ἀχαιοί;
συμπάντων: Il. 1:90: συμπάντων Δαναῶν, οὐδ’ ἢν Ἀγαμέμνονα εἴπῃς,
συμπάντων: Il. 2:567: συμπάντων δ’ ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
σύμπασιν: Od. 3:59: σύμπασιν Πυλίοισιν ἀγακλειτῆς ἑκατόμβης.
συμπλατάγησεν: Il. 23:102: χερσί τε συμπλατάγησεν, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν·
συμφερόμεσθα: Il. 11:735: συμφερόμεσθα μάχῃ Διί τ’ εὐχόμενοι καὶ Ἀθήνῃ.
συμφερτὴ: Il. 13:237: συμφερτὴ δ’ ἀρετὴ πέλει ἀνδρῶν καὶ μάλα λυγρῶν,
συμφράδμονες: Il. 2:372: τοιοῦτοι δέκα μοι συμφράδμονες εἶεν Ἀχαιῶν·
συμφράσσατο: Il. 1:537: ἠγνοίησεν ἰδοῦσ’ ὅτι οἱ συμφράσσατο βουλὰς
συμφράσσατο: Il. 1:540: “ Τίς δ’ αὖ τοι δολομῆτα θεῶν συμφράσσατο βουλάς;
συμφράσσατο: Od. 4:462: τίς νύ τοι, Ἀτρέος υἱέ, θεῶν συμφράσσατο βουλάς,
συμφράσσατο: Od. 15:202: ὣς φάτο, Νεστορίδης δ’ ἄρ’ ἑῷ συμφράσσατο θυμῷ,
συμφράσσομαι: Il. 9:374: οὐδέ τί οἱ βουλὰς συμφράσσομαι, οὐδὲ μὲν ἔργον·
σὺν: Il. 1:170: οἴκαδ’ ἴμεν σὺν νηυσὶ κορωνίσιν, οὐδέ σ’ ὀΐω
σὺν: Il. 1:179: οἴκαδ’ ἰὼν σὺν νηυσί τε σῇς καὶ σοῖς ἑτάροισι
σὺν: Il. 1:183: τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηΐ τ’ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισι
σὺν: Il. 1:227: οὔτε λόχον δ’ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν
σύν: Il. 1:307: ἤϊε σύν τε Μενοιτιάδῃ καὶ οἷς ἑτάροισιν·
σὺν: Il. 1:325: ἐλθὼν σὺν πλεόνεσσι· τό οἱ καὶ ῥίγιον ἔσται. ”
σὺν: Il. 1:389: τὴν μὲν γὰρ σὺν νηῒ θοῇ ἑλίκωπες Ἀχαιοὶ
σὺν: Il. 1:579: νεικείῃσι πατήρ, σὺν δ’ ἡμῖν δαῖτα ταράξῃ.
σὺν: Il. 2:47: σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων·
σὺν: Il. 2:74: καὶ φεύγειν σὺν νηυσὶ πολυκλήϊσι κελεύσω·
σὺν: Il. 2:140: φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν·
σὺν: Il. 2:187: σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
σὺν: Il. 2:236: οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεθα, τόνδε δ’ ἐῶμεν
σὺν: Il. 2:293: ἀσχαλάᾳ σὺν νηῒ πολυζύγῳ, ὅν περ ἄελλαι
σὺν: Il. 2:450: σὺν τῇ παιφάσσουσα διέσσυτο λαὸν Ἀχαιῶν
σὺν: Il. 2:787: πὰρ Διὸς αἰγιόχοιο σὺν ἀγγελίῃ ἀλεγεινῇ·
σὺν: Il. 3:29: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
σὺν: Il. 3:206: σεῦ ἕνεκ’ ἀγγελίης σὺν ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ·
σὺν: Il. 3:439: νῦν μὲν γὰρ Μενέλαος ἐνίκησεν σὺν Ἀθήνῃ,
σύν: Il. 4:161: ἔκ τε καὶ ὀψὲ τελεῖ, σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν
σὺν: Il. 4:162: σὺν σφῇσιν κεφαλῇσι γυναιξί τε καὶ τεκέεσσιν.
σὺν: Il. 4:181: σὺν κεινῇσιν νηυσὶ λιπὼν ἀγαθὸν Μενέλαον.
σύν: Il. 4:269: ὄφρα τάχιστα μαχώμεθ’, ἐπεὶ σύν γ’ ὅρκι’ ἔχευαν
σὺν: Il. 4:297: ἱππῆας μὲν πρῶτα σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφι,
σὺν: Il. 4:419: Ἦ ῥα καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε·
σύν: Il. 4:447: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
σὺν: Il. 4:447: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
σὺν: Il. 5:219: πρίν γ’ ἐπὶ νὼ τῷδ’ ἀνδρὶ σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
σὺν: Il. 5:220: ἀντιβίην ἐλθόντε σὺν ἔντεσι πειρηθῆναι.
σὺν: Il. 5:297: Αἰνείας δ’ ἀπόρουσε σὺν ἀσπίδι δουρί τε μακρῷ
σὺν: Il. 5:474: οἶος σὺν γαμβροῖσι κασιγνήτοισί τε σοῖσι.
σὺν: Il. 5:494: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,
σὺν: Il. 5:641: ἓξ οἴῃς σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν
σὺν: Il. 6:103: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,
σὺν: Il. 6:270: ἔρχεο σὺν θυέεσσιν ἀολλίσσασα γεραιάς·
σὺν: Il. 6:314: καλά, τά ῥ’ αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν οἳ τότ’ ἄριστοι
σὺν: Il. 6:418: ἀλλ’ ἄρα μιν κατέκηε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν
σύν: Il. 7:256: σύν ῥ’ ἔπεσον λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν
σὺν: Il. 7:304: σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐϋτμήτῳ τελαμῶνι·
σὺν: Il. 7:460: οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
σύν: Il. 8:61: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
σὺν: Il. 8:61: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
σὺν: Il. 8:86: σὺν δ’ ἵππους ἐτάραξε κυλινδόμενος περὶ χαλκῷ.
σὺν: Il. 8:530: πρῶϊ δ’ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
σὺν: Il. 9:27: φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν·
σὺν: Il. 9:47: φευγόντων σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν·
σὺν: Il. 9:49: Ἰλίου εὕρωμεν· σὺν γὰρ θεῷ εἰλήλουθμεν.
σὺν: Il. 9:80: ἐκ δὲ φυλακτῆρες σὺν τεύχεσιν ἐσσεύοντο
σὺν: Il. 9:194: αὐτῇ σὺν φόρμιγγι λιπὼν ἕδος ἔνθα θάασσεν.
σὺν: Il. 9:328: δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ’ ἀνθρώπων,
σὺν: Il. 9:346: ἀλλ’ Ὀδυσεῦ σὺν σοί τε καὶ ἄλλοισιν βασιλεῦσι
σὺν: Il. 9:384: ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν·
σῦν: Il. 9:535: ὦρσεν ἔπι χλούνην σῦν ἄγριον ἀργιόδοντα,
σὺν: Il. 9:611: καλόν τοι σὺν ἐμοὶ τὸν κήδειν ὅς κ’ ἐμὲ κήδῃ·
σὺν: Il. 10:19: εἴ τινά οἱ σὺν μῆτιν ἀμύμονα τεκτήναιτο,
σὺν: Il. 10:151: ἐκτὸς ἀπὸ κλισίης σὺν τεύχεσιν· ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
σὺν: Il. 10:182: ἀλλ’ ἐγρηγορτὶ σὺν τεύχεσιν εἵατο πάντες.
σύν: Il. 10:224: σύν τε δύ’ ἐρχομένω καί τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν
σὺν: Il. 10:290: σὺν σοὶ δῖα θεά, ὅτε οἱ πρόφρασσα παρέστης.
σὺν: Il. 10:480: ἑστάμεναι μέλεον σὺν τεύχεσιν, ἀλλὰ λύ’ ἵππους·
σὺν: Il. 10:499: σὺν δ’ ἤειρεν ἱμᾶσι καὶ ἐξήλαυνεν ὁμίλου
σὺν: Il. 11:49: αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
σὺν: Il. 11:140: ἀγγελίην ἐλθόντα σὺν ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ
σὺν: Il. 11:211: Ἕκτωρ δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,
σὺν: Il. 11:228: σὺν δυοκαίδεκα νηυσὶ κορωνίσιν, αἵ οἱ ἕποντο.
σὺν: Il. 11:251: στῆ δ’ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθὼν Ἀγαμέμνονα δῖον,
σὺν: Il. 11:386: εἰ μὲν δὴ ἀντίβιον σὺν τεύχεσι πειρηθείης,
σὺν: Il. 11:724: ἔνθεν πανσυδίῃ σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
σὺν: Il. 11:791: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίναις
σὺν: Il. 12:77: αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
σὺν: Il. 12:81: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
σὺν: Il. 12:112: ἀλλὰ σὺν αὐτοῖσιν πέλασεν νήεσσι θοῇσι
σὺν: Il. 12:119: ἐκ πεδίου νίσοντο σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφι·
σὺν: Il. 12:181: σὺν δ’ ἔβαλον Λαπίθαι πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα.
σὺν: Il. 12:303: σὺν κυσὶ καὶ δούρεσσι φυλάσσοντας περὶ μῆλα,
σὺν: Il. 12:377: σὺν δ’ ἐβάλοντο μάχεσθαι ἐναντίον, ὦρτο δ’ ἀϋτή.
σὺν: Il. 12:384: θλάσσε δὲ τετράφαλον κυνέην, σὺν δ’ ὀστέ’ ἄραξε
σὺν: Il. 13:331: αὐτὸν καὶ θεράποντα σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι,
σὺν: Il. 13:379: Ἄργεος ἐξαγαγόντες ὀπυιέμεν, εἴ κε σὺν ἄμμιν
σὺν: Il. 13:719: δή ῥα τόθ’ οἳ μὲν πρόσθε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι
σὺν: Il. 13:738: οἳ μὲν ἀφεστᾶσιν σὺν τεύχεσιν, οἳ δὲ μάχονται
σὺν: Il. 13:749: αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε
σὺν: Il. 14:497: αὐτῇ σὺν πήληκι κάρη· ἔτι δ’ ὄβριμον ἔγχος
σὺν: Il. 14:504: ἐκ Τροίης σὺν νηυσὶ νεώμεθα κοῦροι Ἀχαιῶν.
σὺν: Il. 15:353: κεκλόμενος Τρώεσσι κατὰ στίχας· οἳ δὲ σὺν αὐτῷ
σὺν: Il. 15:403: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίνω
σὺν: Il. 15:499: οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
σὺν: Il. 15:541: στῆ δ’ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθών, βάλε δ’ ὦμον ὄπισθεν·
σὺν: Il. 15:744: σὺν πυρὶ κηλείῳ, χάριν Ἕκτορος ὀτρύναντος,
σὺν: Il. 16:156: πάντας ἀνὰ κλισίας σὺν τεύχεσιν· οἳ δὲ λύκοι ὣς
σὺν: Il. 16:205: οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεθα ποντοπόροισιν
σὺν: Il. 16:279: αὐτὸν καὶ θεράποντα σὺν ἔντεσι μαρμαίροντας,
σὺν: Il. 16:368: ἔκφερον ὠκύποδες σὺν τεύχεσι, λεῖπε δὲ λαὸν
σὺν: Il. 16:426: Ἦ ῥα, καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε.
σὺν: Il. 16:803: ἀσπὶς σὺν τελαμῶνι χαμαὶ πέσε τερμιόεσσα.
σὺν: Il. 16:811: πρῶτ’ ἐλθὼν σὺν ὄχεσφι διδασκόμενος πολέμοιο·
σῦν: Il. 16:823: ὡς δ’ ὅτε σῦν ἀκάμαντα λέων ἐβιήσατο χάρμῃ,
σὺν: Il. 17:57: ἐλθὼν δ’ ἐξαπίνης ἄνεμος σὺν λαίλαπι πολλῇ
σὺν: Il. 17:145: οἶος σὺν λαοῖς τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν·
σὺν: Il. 17:407: ἐκπέρσειν πτολίεθρον ἄνευ ἕθεν, οὐδὲ σὺν αὐτῷ·
σὺν: Il. 17:487: ἐς πόλεμον προφανέντε σὺν ἡνιόχοισι κακοῖσι·
σὺν: Il. 18:65: Ὣς ἄρα φωνήσασα λίπε σπέος· αἳ δὲ σὺν αὐτῇ
σὺν: Il. 18:213: αἴ κέν πως σὺν νηυσὶν ἄρεω ἀλκτῆρες ἵκωνται·
σὺν: Il. 18:237: τόν ῥ’ ἤτοι μὲν ἔπεμπε σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
σὺν: Il. 18:269: αὔριον ὁρμηθεὶς σὺν τεύχεσιν, εὖ νύ τις αὐτὸν
σὺν: Il. 18:277: πρῶϊ δ’ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
σὺν: Il. 18:303: πρῶϊ δ’ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
σὺν: Il. 18:518: καλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν, ὥς τε θεώ περ
σὺν: Il. 20:192: πέρσα μεθορμηθεὶς σὺν Ἀθήνῃ καὶ Διὶ πατρί,
σὺν: Il. 20:407: αὐτὰρ ὃ βῆ σὺν δουρὶ μετ’ ἀντίθεον Πολύδωρον
σὺν: Il. 20:493: ὣς ὅ γε πάντῃ θῦνε σὺν ἔγχεϊ δαίμονι ἶσος
σὺν: Il. 21:387: σὺν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ’ εὐρεῖα χθών,
σὺν: Il. 21:453: σὺν μὲν ὅ γ’ ἠπείλησε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθε
σὺν: Il. 21:460: πρόχνυ κακῶς σὺν παισὶ καὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισι
σὺν: Il. 22:22: σευάμενος ὥς θ’ ἵππος ἀεθλοφόρος σὺν ὄχεσφιν,
σὺν: Il. 22:381: εἰ δ’ ἄγετ’ ἀμφὶ πόλιν σὺν τεύχεσι πειρηθῶμεν,
σύν: Il. 23:467: ἔνθά μιν ἐκπεσέειν ὀΐω σύν θ’ ἅρματα ἆξαι,
σὺν: Il. 23:518: ἕλκῃσιν πεδίοιο τιταινόμενος σὺν ὄχεσφι·
σύν: Il. 23:673: ἀντικρὺ χρόα τε ῥήξω σύν τ’ ὀστέ’ ἀράξω.
σύν: Il. 23:687: σύν ῥ’ ἔπεσον, σὺν δέ σφι βαρεῖαι χεῖρες ἔμιχθεν.
σὺν: Il. 23:687: σύν ῥ’ ἔπεσον, σὺν δέ σφι βαρεῖαι χεῖρες ἔμιχθεν.
σὺν: Il. 23:825: σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐϋτμήτῳ τελαμῶνι.
σὺν: Il. 23:829: τὸν δ’ ἄγετ’ ἐν νήεσσι σὺν ἄλλοισι κτεάτεσσι.
σὺν: Il. 23:879: αὐχέν’ ἀπεκρέμασεν, σὺν δὲ πτερὰ πυκνὰ λίασθεν.
σὺν: Il. 24:7: ἠδ’ ὁπόσα τολύπευσε σὺν αὐτῷ καὶ πάθεν ἄλγεα
σὺν: Il. 24:358: Ὣς φάτο, σὺν δὲ γέροντι νόος χύτο, δείδιε δ’ αἰνῶς,
σὺν: Il. 24:420: οὐδέ ποθι μιαρός· σὺν δ’ ἕλκεα πάντα μέμυκεν
σύν: Il. 24:430: αὐτόν τε ῥῦσαι, πέμψον δέ με σύν γε θεοῖσιν,
σὺν: Il. 24:467: λίσσεο καὶ τέκεος, ἵνα οἱ σὺν θυμὸν ὀρίνῃς.
σὺν: Il. 24:590: σὺν δ’ ἕταροι ἤειραν ἐϋξέστην ἐπ’ ἀπήνην.
σὺν: Od. 1:191: γρηῒ σὺν ἀμφιπόλῳ, ἥ οἱ βρῶσίν τε πόσιν τε
σὺν: Od. 1:362: ἐς δ’ ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ
σὺν: Od. 2:183: ὤλετο τῆλ’, ὡς καὶ σὺ καταφθίσθαι σὺν ἐκείνῳ
σὺν: Od. 3:32: ἔνθ’ ἄρα Νέστωρ ἧστο σὺν υἱάσιν, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
σὺν: Od. 3:61: οὕνεκα δεῦρ’ ἱκόμεσθα θοῇ σὺν νηῒ μελαίνῃ.”
σὺν: Od. 3:85: σὺν σοὶ μαρνάμενον Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξαι.
σὺν: Od. 3:165: αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηυσὶν ἀολλέσιν, αἵ μοι ἔποντο,
σὺν: Od. 3:323: ἀλλ’ ἴθι νῦν σὺν νηΐ τε σῇ καὶ σοῖσ’ ἑτάροισιν·
σὺν: Od. 3:369: πέμψον σὺν δίφρῳ τε καὶ υἱέϊ· δὸς δέ οἱ ἵππους,
σὺν: Od. 4:175: ἐξ Ἰθάκης ἀγαγὼν σὺν κτήμασι καὶ τέκεϊ ᾧ
σὺν: Od. 4:487: ἢ πάντες σὺν νηυσὶν ἀπήμονες ἦλθον Ἀχαιοί,
σὺν: Od. 4:751: εἰς ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
σὺν: Od. 4:760: εἰς ὑπερῷ’ ἀνέβαινε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν,
σὺν: Od. 5:208: ἐνθάδε κ’ αὖθι μένων σὺν ἐμοὶ τόδε δῶμα φυλάσσοις
σὺν: Od. 5:293: παντοίων ἀνέμων, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε
σὺν: Od. 5:295: σὺν δ’ εὖρός τε νότος τ’ ἔπεσον ζέφυρός τε δυσαὴς
σὺν: Od. 5:426: ἔνθα κ’ ἀπὸ ῥινοὺς δρύφθη, σὺν δ’ ὀστέ’ ἀράχθη,
σὺν: Od. 6:52: ἡ μὲν ἐπ’ ἐσχάρῃ ἧστο σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν,
σὺν: Od. 6:80: εἷος χυτλώσαιτο σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν.
σὺν: Od. 6:260: τόφρα σὺν ἀμφιπόλοισι μεθ’ ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν
σὺν: Od. 7:235: καλά, τά ῥ’ αὐτὴ τεῦξε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξί·
σὺν: Od. 7:304: ἡ μὲν γάρ μ’ ἐκέλευε σὺν ἀμφιπόλοισιν ἕπεσθαι,
σὺν: Od. 8:493: δουρατέου, τὸν Ἐπειὸς ἐποίησεν σὺν Ἀθήνῃ,
σὺν: Od. 8:518: βήμεναι, ἠΰτ’ Ἄρηα, σὺν ἀντιθέῳ Μενελάῳ.
σὺν: Od. 9:68: λαίλαπι θεσπεσίῃ, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε
σὺν: Od. 9:173: αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηΐ τ’ ἐμῇ καὶ ἐμοῖσ’ ἑτάροισιν
σὺν: Od. 9:199: οὕνεκά μιν σὺν παιδὶ περισχόμεθ’ ἠδὲ γυναικὶ
σὺν: Od. 9:286: αὐτὰρ ἐγὼ σὺν τοῖσδε ὑπέκφυγον αἰπὺν ὄλεθρον.”
σὺν: Od. 9:289: σὺν δὲ δύω μάρψας ὥς τε σκύλακας ποτὶ γαίῃ
σὺν: Od. 9:311: σὺν δ’ ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δεῖπνον.
σὺν: Od. 9:332: ὅς τις τολμήσειεν ἐμοὶ σὺν μοχλὸν ἀείρας
σὺν: Od. 9:344: σὺν δ’ ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δόρπον.
σὺν: Od. 9:454: σὺν λυγροῖσ’ ἑτάροισι, δαμασσάμενος φρένας οἴνῳ,
σύν: Od. 9:498: σύν κεν ἄραξ’ ἡμέων κεφαλὰς καὶ νήϊα δοῦρα
σὺν: Od. 10:42: οἴκαδε νισόμεθα κενεὰς σὺν χεῖρας ἔχοντες.
σὺν: Od. 10:332: ἐκ Τροίης ἀνιόντα θοῇ σὺν νηῒ μελαίνῃ.
σὺν: Od. 10:436: ἡμέτεροι ἕταροι, σὺν δ’ ὁ θρασὺς εἵπετ’ Ὀδυσσεύς·
σὺν: Od. 11:58: ἔφθης πεζὸς ἰὼν ἢ ἐγὼ σὺν νηῒ μελαίνῃ.”
σὺν: Od. 11:74: ἀλλά με κακκῆαι σὺν τεύχεσιν, ἅσσα μοί ἐστι,
σὺν: Od. 11:359: πλειοτέρῃ σὺν χειρὶ φίλην ἐς πατρίδ’ ἱκέσθαι,
σὺν: Od. 11:410: ἔκτα σὺν οὐλομένῃ ἀλόχῳ οἶκόνδε καλέσσας,
σύν: Od. 11:426: χερσὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς ἑλέειν σύν τε στόμ’ ἐρεῖσαι.
σὺν: Od. 12:99: παρφυγέειν σὺν νηΐ· φέρει δέ τε κρατὶ ἑκάστῳ
σὺν: Od. 12:314: λαίλαπι θεσπεσίῃ, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε
σὺν: Od. 12:408: κεκληγὼς ζέφυρος μεγάλῃ σὺν λαίλαπι θύων.
σὺν: Od. 12:412: πλῆξε κυβερνήτεω κεφαλήν, σὺν δ’ ὀστέ’ ἄραξε
σὺν: Od. 13:43: νοστήσας εὕροιμι σὺν ἀρτεμέεσσι φίλοισιν.
σύν: Od. 13:118: αὐτῷ σύν τε λίνῳ καὶ ῥήγεϊ σιγαλόεντι,
σὺν: Od. 13:258: χρήμασι σὺν τοίσδεσσι· λιπὼν δ’ ἔτι παισὶ τοσαῦτα
σὺν: Od. 13:268: ἀγρόθεν, ἐγγὺς ὁδοῖο λοχησάμενος σὺν ἑταίρῳ·
σὺν: Od. 13:303: νῦν αὖ δεῦρ’ ἱκόμην, ἵνα τοι σὺν μῆτιν ὑφήνω
σὺν: Od. 13:391: σὺν σοί, πότνα θεά, ὅτε μοι πρόφρασσ’ ἐπαρήγοις.”
σὺν: Od. 13:425: ἦ μέν μιν λοχόωσι νέοι σὺν νηῒ μελαίνῃ,
σῦν: Od. 14:27: σῦν ἀγέμεν μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ἀνάγκῃ,
σὺν: Od. 14:151: ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ αὔτως μυθήσομαι, ἀλλὰ σὺν ὅρκῳ,
σὺν: Od. 14:242: οἴκαδε σὺν νήεσσι, θεὸς δ’ ἐκέδασσεν Ἀχαιούς.
σὺν: Od. 14:247: νῆας ἐῢ στείλαντα, σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισιν.
σὺν: Od. 14:296: ψεύδεα βουλεύσας, ἵνα οἱ σὺν φόρτον ἄγοιμι,
σὺν: Od. 14:385: πολλὰ χρήματ’ ἄγοντα, σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισι.
σὺν: Od. 16:260: καὶ φράσαι, ἤ κεν νῶϊν Ἀθήνη σὺν Διὶ πατρὶ
σὺν: Od. 16:413: βῆ δ’ ἰέναι μέγαρόνδε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν.
σῦν: Od. 16:454: σῦν ἱερεύσαντες ἐνιαύσιον. αὐτὰρ Ἀθήνη
σὺν: Od. 17:49: εἰς ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
σὺν: Od. 17:54: τὸν μὲν ἐγὼ προὔπεμψα σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισι,
σὺν: Od. 17:113: ἐνδυκέως ἐκόμιζε σὺν υἱάσι κυδαλίμοισιν.
σὺν: Od. 17:540: αἶψά κε σὺν ᾧ παιδὶ βίας ἀποτείσεται ἀνδρῶν.”
σὺν: Od. 18:98: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, σὺν δ’ ἤλασ’ ὀδόντας
σὺν: Od. 19:2: μνηστήρεσσι φόνον σὺν Ἀθήνῃ μερμηρίζων.
σὺν: Od. 19:52: μνηστήρεσσι φόνον σὺν Ἀθήνῃ μερμηρίζων.
σὺν: Od. 19:193: οἰχομένῳ σὺν νηυσὶ κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω.
σὺν: Od. 19:216: εἰ ἐτεὸν δὴ κεῖθι σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισι
σὺν: Od. 19:466: Παρνησόνδ’ ἐλθόντα σὺν υἱάσιν Αὐτολύκοιο.
σὺν: Od. 19:602: ἐς δ’ ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ
σὺν: Od. 21:8: βῆ δ’ ἴμεναι θάλαμόνδε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
σὺν: Od. 21:220: Παρνησόνδ’ ἐλθόντα σὺν υἱάσιν Αὐτολύκοιο.”
σὺν: Od. 21:356: ἐς δ’ ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ
σὺν: Od. 22:189: σὺν δὲ πόδας χεῖράς τε δέον θυμαλγέϊ δεσμῷ
σὺν: Od. 22:483: ἐλθεῖν ἐνθάδ’ ἄνωχθι σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξί·
σὺν: Od. 23:340: καὶ πέμψαν σὺν νηῒ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
σὺν: Od. 23:364: εἰς ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
σὺν: Od. 24:47: μήτηρ δ’ ἐξ ἁλὸς ἦλθε σὺν ἀθανάτῃσ’ ἁλίῃσιν
σὺν: Od. 24:55: μήτηρ ἐξ ἁλὸς ἥδε σὺν ἀθανάτῃσ’ ἁλίῃσιν
σὺν: Od. 24:116: ὀτρυνέων Ὀδυσῆα σὺν ἀντιθέῳ Μενελάῳ
σὺν: Od. 24:152: ἐκ Πύλου ἠμαθόεντος ἰὼν σὺν νηῒ μελαίνῃ·
σὺν: Od. 24:165: σὺν μὲν Τηλεμάχῳ περικαλλέα τεύχε’ ἀείρας
σὺν: Od. 24:193: ἦ ἄρα σὺν μεγάλῃ ἀρετῇ ἐκτήσω ἄκοιτιν·
σὺν: Od. 24:387: ἦλθ’ ὁ γέρων Δολίος, σὺν δ’ υἱεῖς τοῖο γέροντος,
σὺν: Od. 24:427: τοὺς μὲν σὺν νήεσσιν ἄγων πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
συναγειρόμενοι: Il. 24:802: εὖ συναγειρόμενοι δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα
σύναγεν: Od. 5:291: ὣς εἰπὼν σύναγεν νεφέλας, ἐτάραξε δὲ πόντον
σύναγον: Il. 3:269: ὅρκια πιστὰ θεῶν σύναγον, κρητῆρι δὲ οἶνον
σύναγον: Il. 14:447: Τρῶες καὶ Δαναοὶ σύναγον κρατερὴν ὑσμίνην.
σύναγον: Il. 16:764: Τρῶες καὶ Δαναοὶ σύναγον κρατερὴν ὑσμίνην.
συναγρόμενοι: Il. 11:686: οἳ δὲ συναγρόμενοι Πυλίων ἡγήτορες ἄνδρες
συναείρεται: Il. 15:680: ὅς τ’ ἐπεὶ ἐκ πολέων πίσυρας συναείρεται ἵππους,
συναίνυτο: Il. 21:502: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Λητὼ δὲ συναίνυτο καμπύλα τόξα
συναντέσθην: Il. 7:22: ἀλλήλοισι δὲ τώ γε συναντέσθην παρὰ φηγῷ.
συναντήσωνται: Il. 17:134: ᾧ ῥά τε νήπι’ ἄγοντι συναντήσωνται ἐν ὕλῃ
συναντήτην: Od. 16:333: τὼ δὲ συναντήτην κῆρυξ καὶ δῖος ὑφορβὸς
συναντόμενος: Od. 15:538: ἐξ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.”
συναντόμενος: Od. 17:165: ἐξ ἐμεῦ, ὥς κέν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.”
συναντόμενος: Od. 19:311: ἐξ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.
συνέαξε: Il. 11:114: ῥηϊδίως συνέαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν
συνέδησα: Od. 10:168: πλεξάμενος συνέδησα πόδας δεινοῖο πελώρου,
συνέδραμον: Il. 16:335: Πηνέλεως δὲ Λύκων τε συνέδραμον· ἔγχεσι μὲν γὰρ
συνέδραμον: Il. 16:337: τὼ δ’ αὖτις ξιφέεσσι συνέδραμον. ἔνθα Λύκων μὲν
συνεέργαθον: Il. 14:36: ἠϊόνος στόμα μακρόν, ὅσον συνεέργαθον ἄκραι.
συνέεργε: Od. 14:72: ὣς εἰπὼν ζωστῆρι θοῶς συνέεργε χιτῶνα,
συνέεργον: Od. 9:427: τοὺς ἀκέων συνέεργον ἐϋστρεφέεσσι λύγοισι,
συνέεργον: Od. 12:424: τῷ ῥ’ ἄμφω συνέεργον ὁμοῦ τρόπιν ἠδὲ καὶ ἱστόν,
συνεκλόνεον: Il. 13:722: Τρῶες μιμνήσκοντο· συνεκλόνεον γὰρ ὀϊστοί.
συνελάσσαμεν: Il. 11:676: ληΐδα δ’ ἐκ πεδίου συνελάσσαμεν ἤλιθα πολλὴν
σύνελεν: Il. 16:740: ἀμφοτέρας δ’ ὀφρῦς σύνελεν λίθος, οὐδέ οἱ ἔσχεν
συνελὼν: Od. 20:95: χλαῖναν μὲν συνελὼν καὶ κώεα, τοῖσιν ἐνεῦδεν,
συνεοχμῷ: Il. 14:464: τόν ῥ’ ἔβαλεν κεφαλῆς τε καὶ αὐχένος ἐν συνεοχμῷ,
συνέπηξεν: Il. 5:902: ὡς δ’ ὅτ’ ὀπὸς γάλα λευκὸν ἐπειγόμενος συνέπηξεν
συνέριθος: Od. 6:32: καί τοι ἐγὼ συνέριθος ἅμ’ ἕψομαι, ὄφρα τάχιστα
συνέῤῥηκται: Od. 8:137: δεύεται, ἀλλὰ κακοῖσι συνέῤῥηκται πολέεσσιν.
συνεσταότος: Il. 14:96: ὃς κέλεαι πολέμοιο συνεσταότος καὶ ἀϋτῆς
συνεχές: Il. 12:26: συνεχές, ὄφρά κε θᾶσσον ἁλίπλοα τείχεα θείη.
συνέχευε: Il. 15:364: ἂψ αὖτις συνέχευε ποσὶν καὶ χερσὶν ἀθύρων.
συνέχευε: Il. 15:473: κεῖσθαι, ἐπεὶ συνέχευε θεὸς Δαναοῖσι μεγήρας·
σύνεχον: Il. 4:133: χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο θώρηξ.
σύνεχον: Il. 20:415: χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο θώρηξ·
συνημοσύνας: Il. 22:261: Ἕκτορ μή μοι ἄλαστε συνημοσύνας ἀγόρευε·
συνήντετο: Il. 21:34: Ἔνθ’ υἷι Πριάμοιο συνήντετο Δαρδανίδαο
συνήντετο: Od. 4:367: ἥ μ’ οἴῳ ἔῤῥοντι συνήντετο νόσφιν ἑταίρων·
συνήντετο: Od. 21:31: τὰς ἐρέων Ὀδυσῆϊ συνήντετο, δῶκε δὲ τόξον,
συνήορός: Od. 8:99: φόρμιγγός θ’, ἣ δαιτὶ συνήορός ἐστι θαλείῃ·
σύνθεο: Il. 1:76: τοὶ γὰρ ἐγὼν ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μοι ὄμοσσον
σύνθεο: Il. 6:334: τοὔνεκά τοι ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
σύνθεο: Od. 15:27: ἄλλο δέ τοί τι ἔπος ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο θυμῷ.
σύνθεο: Od. 15:318: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
σύνθεο: Od. 16:259: “τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον,
σύνθεο: Od. 17:153: ἦ τοι ὅ γ’ οὐ σάφα οἶδεν, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον·
σύνθεο: Od. 18:129: τοὔνεκά τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
σύνθεο: Od. 19:268: ἀλλὰ γόου μὲν παῦσαι, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον·
σύνθεο: Od. 24:265: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
σύνθεσθ’: Il. 19:84: σύνθεσθ’ Ἀργεῖοι, μῦθόν τ’ εὖ γνῶτε ἕκαστος.
συνθεσίαι: Il. 2:339: πῇ δὴ συνθεσίαι τε καὶ ὅρκια βήσεται ἥμιν;
συνθεσιάων: Il. 5:319: οὐδ’ υἱὸς Καπανῆος ἐλήθετο συνθεσιάων
σύνθετο: Il. 7:44: τῶν δ’ Ἕλενος Πριάμοιο φίλος παῖς σύνθετο θυμῷ
σύνθετο: Od. 1:328: τοῦ δ’ ὑπερωϊόθεν φρεσὶ σύνθετο θέσπιν ἀοιδὴν
σύνθετο: Od. 20:92: τῆς δ’ ἄρα κλαιούσης ὄπα σύνθετο δῖος Ὀδυσσεύς·
συνθεύσεται: Od. 20:245: “ὦ φίλοι, οὐχ ἥμιν συνθεύσεται ἥδε γε βουλή,
συνίτην: Il. 6:120: ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι.
συνίτην: Il. 16:476: τὼ δ’ αὖτις συνίτην ἔριδος πέρι θυμοβόροιο.
συνίτην: Il. 20:159: ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι
συνίτην: Il. 23:814: ἐς μέσον ἀμφοτέρω συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι
συννεχὲς: Od. 9:74: ἔνθα δύω νύκτας δύο τ’ ἤματα συννεχὲς αἰεὶ
συνοισόμεθα: Il. 8:400: ἔρχεσθ’· οὐ γὰρ καλὰ συνοισόμεθα πτόλεμον δέ.
συνορινόμεναι: Il. 4:332: ἀλλὰ νέον συνορινόμεναι κίνυντο φάλαγγες
συνοχωκότε: Il. 2:218: κυρτὼ ἐπὶ στῆθος συνοχωκότε· αὐτὰρ ὕπερθε
σύντρεις: Od. 9:429: σύντρεις αἰνύμενος· ὁ μὲν ἐν μέσῳ ἄνδρα φέρεσκε,
συνώμεθα: Il. 13:381: ἀλλ’ ἕπε’, ὄφρ’ ἐπὶ νηυσὶ συνώμεθα ποντοπόροισιν
συὸς: Il. 8:338: ὡς δ’ ὅτε τίς τε κύων συὸς ἀγρίου ἠὲ λέοντος
συὸς: Il. 9:208: ἐν δὲ συὸς σιάλοιο ῥάχιν τεθαλυῖαν ἀλοιφῇ.
συὸς: Il. 9:544: ἀμφὶ συὸς κεφαλῇ καὶ δέρματι λαχνήεντι,
συὸς: Il. 17:21: οὔτε συὸς κάπρου ὀλοόφρονος, οὗ τε μέγιστος
συὸς: Od. 18:29: γναθμῶν ἐξελάσαιμι συὸς ὣς ληϊβοτείρης.
σύριγγος: Il. 19:387: ἐκ δ’ ἄρα σύριγγος πατρώϊον ἐσπάσατ’ ἔγχος
συρίγγων: Il. 10:13: αὐλῶν συρίγγων τ’ ἐνοπὴν ὅμαδόν τ’ ἀνθρώπων.
σύριγξι: Il. 18:526: τερπόμενοι σύριγξι· δόλον δ’ οὔ τι προνόησαν.
Συρίη: Od. 15:403: νῆσός τις Συρίη κικλήσκεται, εἴ που ἀκούεις,
σῦς: Il. 13:471: ἀλλ’ ἔμεν’ ὡς ὅτε τις σῦς οὔρεσιν ἀλκὶ πεποιθώς,
σῦς: Od. 4:457: αὐτὰρ ἔπειτα δράκων καὶ πάρδαλις ἠδὲ μέγας σῦς·
σῦς: Od. 10:338: ἥ μοι σῦς μὲν ἔθηκας ἐνὶ μεγάροισιν ἑταίρους,
σῦς: Od. 10:433: ἢ σῦς ἠὲ λύκους ποιήσεται ἠὲ λέοντας,
σῦς: Od. 14:107: αὐτὰρ ἐγὼ σῦς τάσδε φυλάσσω τε ῥύομαί τε
σῦς: Od. 19:393: οὐλήν, τήν ποτέ μιν σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι
σῦς: Od. 19:439: ἔνθα δ’ ἄρ’ ἐν λόχμῃ πυκινῇ κατέκειτο μέγας σῦς·
σῦς: Od. 19:449: οὐτάμεναι μεμαώς· ὁ δέ μιν φθάμενος ἔλασεν σῦς
σῦς: Od. 19:465: ὥς μιν θηρεύοντ’ ἔλασεν σῦς λευκῷ ὀδόντι
σῦς: Od. 21:219: οὐλήν, τήν ποτέ με σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι
σῦς: Od. 23:74: οὐλήν, τήν ποτέ μιν σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι·
σῦς: Od. 24:332: τὴν ἐν Παρνησῷ μ’ ἔλασεν σῦς λευκῷ ὀδόντι
συσὶ: Il. 5:783: ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν,
συσὶ: Il. 7:257: ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν.
συσίν: Od. 14:14: πλησίον ἀλλήλων, εὐνὰς συσίν· ἐν δὲ ἑκάστῳ
σύτο: Il. 21:167: δεξιτερῆς, σύτο δ’ αἷμα κελαινεφές· ἣ δ’ ὑπὲρ αὐτοῦ
συφειοῦ: Od. 10:389: ῥάβδον ἔχουσ’ ἐν χειρί, θύρας δ’ ἀνέῳξε συφειοῦ,
συφεοῖσιν: Od. 10:238: ῥάβδῳ πεπληγυῖα κατὰ συφεοῖσιν ἐέργνυ.
συφεόνδε: Od. 10:320: “ἔρχεο νῦν συφεόνδε, μετ’ ἄλλων λέξο ἑταίρων.”
συφεοὺς: Od. 14:13: ἔντοσθεν δ’ αὐλῆς συφεοὺς δυοκαίδεκα ποίει
συφεούς: Od. 14:73: βῆ δ’ ἴμεν ἐς συφεούς, ὅθι ἔθνεα ἔρχατο χοίρων.
συφορβέ: Od. 21:193: “βουκόλε καὶ σύ, συφορβέ, ἔπος τί κε μυθησαίμην,
συφορβόν: Il. 21:282: ἐρχθέντ’ ἐν μεγάλῳ ποταμῷ ὡς παῖδα συφορβόν,
συφορβόν: Od. 16:154: ἦ ῥα, καὶ ὦρσε συφορβόν· ὁ δ’ εἵλετο χερσὶ πέδιλα,
συφορβός: Od. 17:348: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν,
συφορβός: Od. 17:551: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν,
συφορβός: Od. 17:574: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε.
συφορβὸς: Od. 21:189: βουκόλος ἠδὲ συφορβὸς Ὀδυσσῆος θείοιο·
συφορβῶν: Od. 14:504: δοίη κέν τις χλαῖναν ἐνὶ σταθμοῖσι συφορβῶν,
συῶν: Il. 11:678: τόσσα συῶν συβόσια, τόσ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν,
συῶν: Od. 10:239: οἱ δὲ συῶν μὲν ἔχον κεφαλὰς φωνήν τε τρίχας τε
συῶν: Od. 11:131: ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ’ ἐπιβήτορα κάπρον,
συῶν: Od. 14:101: τόσσα συῶν συβόσια, τόσ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν
συῶν: Od. 14:108: καί σφι συῶν τὸν ἄριστον ἐῢ κρίνας ἀποπέμπω.”
συῶν: Od. 14:412: κλαγγὴ δ’ ἄσπετος ὦρτο συῶν αὐλιζομενάων.
συῶν: Od. 23:278: ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ’ ἐπιβήτορα κάπρον,
συῶν: Od. 24:215: δεῖπνον δ’ αἶψα συῶν ἱερεύσατε ὅς τις ἄριστος·
σφ’: Il. 3:300: ὧδέ σφ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέοι ὡς ὅδε οἶνος
σφ’: Il. 8:4: αὐτὸς δέ σφ’ ἀγόρευε, θεοὶ δ’ ὑπὸ πάντες ἄκουον·
σφ’: Il. 8:412: ἀντομένη κατέρυκε, Διὸς δέ σφ’ ἔννεπε μῦθον·
σφ’: Il. 11:115: ἐλθὼν εἰς εὐνήν, ἁπαλόν τέ σφ’ ἦτορ ἀπηύρα·
σφ’: Il. 11:806: ἷξε θέων Πάτροκλος, ἵνά σφ’ ἀγορή τε θέμις τε
σφ’: Il. 14:205: τοὺς εἶμ’ ὀψομένη, καί σφ’ ἄκριτα νείκεα λύσω·
σφ’: Il. 14:303: τοὺς εἶμ’ ὀψομένη, καί σφ’ ἄκριτα νείκεα λύσω·
σφ’: Il. 15:388: μακροῖσι ξυστοῖσι, τά ῥά σφ’ ἐπὶ νηυσὶν ἔκειτο
σφ’: Il. 18:375: χρύσεα δέ σφ’ ὑπὸ κύκλα ἑκάστῳ πυθμένι θῆκεν,
σφ’: Il. 19:265: πολλὰ μάλ’, ὅσσα διδοῦσιν ὅτίς σφ’ ἀλίτηται ὀμόσσας.
σφ’: Il. 24:283: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθ’ Ἑκάβη τετιηότι θυμῷ
σφ’: Od. 3:440: χέρνιβα δέ σφ’ Ἄρητος ἐν ἀνθεμόεντι λέβητι
σφ’: Od. 4:623: σῖτον δέ σφ’ ἄλοχοι καλλικρήδεμνοι ἔπεμπον.
σφ’: Od. 4:784: τεύχεα δέ σφ’ ἤνεικαν ὑπέρθυμοι θεράποντες.
σφ’: Od. 6:266: ἔνθα δέ τέ σφ’ ἀγορὴ καλὸν Ποσιδήϊον ἀμφίς,
σφ’: Od. 8:271: Ἥλιος, ὅ σφ’ ἐνόησε μιγαζομένους φιλότητι.
σφ’: Od. 8:300: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις,
σφ’: Od. 15:57: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
σφ’: Od. 16:326: τεύχεα δέ σφ’ ἀπένεικαν ὑπέρθυμοι θεράποντες,
σφ’: Od. 16:360: τεύχεα δέ σφ’ ἀπένεικαν ὑπέρθυμοι θεράποντες.
σφ’: Od. 20:173: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
σφ’: Od. 20:254: σῖτον δέ σφ’ ἐπένειμε Φιλοίτιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
σφ’: Od. 21:192: φθεγξάμενός σφ’ ἐπέεσσι προσηύδα μειλιχίοισι·
σφ’: Od. 21:206: ἐξαῦτίς σφ’ ἐπέεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
σφ’: Od. 24:99: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε διάκτορος Ἀργεϊφόντης
σφ’: Od. 24:439: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε Μέδων καὶ θεῖος ἀοιδὸς
σφαζόμενοι: Il. 23:31: σφαζόμενοι, πολλοὶ δ’ ὄϊες καὶ μηκάδες αἶγες·
σφαζομένων: Od. 20:312: μήλων σφαζομένων οἴνοιό τε πινομένοιο
σφάζουσι: Od. 1:92: μῆλ’ ἁδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς.
σφάζουσι: Od. 4:320: μῆλ’ ἁδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς,
σφαῖραν: Od. 6:115: σφαῖραν ἔπειτ’ ἔῤῥιψε μετ’ ἀμφίπολον βασίλεια·
σφαῖραν: Od. 8:372: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σφαῖραν καλὴν μετὰ χερσὶν ἕλοντο,
σφαίρῃ: Od. 6:100: σφαίρῃ ταὶ δ’ ἄρ’ ἔπαιζον, ἀπὸ κρήδεμνα βαλοῦσαι,
σφαίρῃ: Od. 8:377: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σφαίρῃ ἀν’ ἰθὺν πειρήσαντο,
σφαιρηδὸν: Il. 13:204: ἧκε δέ μιν σφαιρηδὸν ἑλιξάμενος δι’ ὁμίλου·
σφάξ’: Il. 24:622: σφάξ’· ἕταροι δ’ ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον εὖ κατὰ κόσμον,
σφάξεν: Od. 3:454: ἔσχον· ἀτὰρ σφάξεν Πεισίστρατος, ὄρχαμος ἀνδρῶν.
σφαραγεῦντο: Od. 9:390: γλήνης καιομένης· σφαραγεῦντο δέ οἱ πυρὶ ῥίζαι.
σφαραγεῦντο: Od. 9:440: οὔθατα γὰρ σφαραγεῦντο. ἄναξ δ’ ὀδύνῃσι κακῇσι
σφας: Il. 5:567: μή τι πάθοι, μέγα δέ σφας ἀποσφήλειε πόνοιο.
σφὰς: Od. 2:237: σφὰς γὰρ παρθέμενοι κεφαλὰς κατέδουσι βιαίως
σφε: Il. 11:111: γιγνώσκων· καὶ γάρ σφε πάρος παρὰ νηυσὶ θοῇσιν
σφεας: Il. 2:96: λαῶν ἱζόντων, ὅμαδος δ’ ἦν· ἐννέα δέ σφεας
σφέας: Il. 2:366: ἠδ’ ὅς κ’ ἐσθλὸς ἔῃσι· κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται.
σφεας: Il. 2:704: ἀλλά σφεας κόσμησε Ποδάρκης ὄζος Ἄρηος
σφεας: Il. 4:284: καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
σφεας: Il. 4:337: καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
σφεας: Il. 5:151: ἀλλά σφεας κρατερὸς Διομήδης ἐξενάριξε·
σφεας: Il. 10:140: ἐκ δ’ ἦλθε κλισίης καί σφεας πρὸς μῦθον ἔειπε·
σφεας: Il. 10:191: καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
σφεας: Il. 11:128: ἐκ γάρ σφεας χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα,
σφέας: Il. 12:43: οἳ δέ τε πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες
σφέας: Il. 12:86: οἳ δὲ διαστάντες σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες
σφέας: Il. 13:152: καὶ μάλα πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες,
σφεας: Il. 15:145: καί σφεας φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
σφεας: Il. 17:278: μέλλον ἀπέσσεσθαι· μάλα γάρ σφεας ὦκ’ ἐλέλιξεν
σφεας: Il. 23:235: ἕζετο δ’ ὀρθωθεὶς καί σφεας πρὸς μῦθον ἔειπεν·
σφεας: Od. 4:77: καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
σφεας: Od. 6:6: οἵ σφεας σινέσκοντο, βίηφι δὲ φέρτεροι ἦσαν.
σφέας: Od. 7:40: ἐρχόμενον κατὰ ἄστυ διὰ σφέας· οὐ γὰρ Ἀθήνη
σφεας: Od. 8:315: οὐ μέν σφεας ἔτ’ ἔολπα μίνυνθά γε κειέμεν οὕτω,
σφέας: Od. 8:480: τιμῆς ἔμμοροί εἰσι καὶ αἰδοῦς, οὕνεκ’ ἄρα σφέας
σφεας: Od. 10:430: καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
σφεας: Od. 12:40: ἀνθρώπους θέλγουσιν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκηται.
σφέας: Od. 12:225: εἰρεσίης, ἐντὸς δὲ πυκάζοιεν σφέας αὐτούς.
σφεας: Od. 13:213: Ζεύς σφεας τείσαιτο ἱκετήσιος, ὅς τε καὶ ἄλλους
σφεας: Od. 13:276: ἀλλ’ ἦ τοί σφεας κεῖθεν ἀπώσατο ἲς ἀνέμοιο
σφεας: Od. 16:228: ἀνθρώπους πέμπουσιν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκηται·
σφεας: Od. 16:475: καί σφεας ὠΐσθην τοὺς ἔμμεναι, οὐδέ τι οἶδα.”
σφέας: Od. 17:212: ἔνθα σφέας ἐκίχανεν υἱὸς Δολίοιο Μελανθεὺς
σφεας: Od. 17:261: στήτην ἐρχομένω, περὶ δέ σφεας ἤλυθ’ ἰωὴ
σφεας: Od. 20:188: ἀνθρώπους πέμπουσιν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκηται.
σφεας: Od. 22:415: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκοιτο·
σφεας: Od. 23:66: οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκοιτο·
σφεας: Od. 24:389: μήτηρ, γρηῦς Σικελή, ἥ σφεας τρέφε καί ῥα γέροντα
σφεας: Od. 24:440: ἐκ μεγάρων Ὀδυσῆος, ἐπεί σφεας ὕπνος ἀνῆκεν,
σφεδανὸν: Il. 11:165: Ἀτρεΐδης δ’ ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων.
σφεδανὸν: Il. 16:372: Πάτροκλος δ’ ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων
σφεδανὸν: Il. 21:542: φεῦγον· ὃ δὲ σφεδανὸν ἔφεπ’ ἔγχεϊ, λύσσα δέ οἱ κῆρ
σφείων: Il. 4:535: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
σφείων: Il. 5:626: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
σφείων: Il. 13:148: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
σφείων: Il. 13:688: ὦσαι ἀπὸ σφείων φλογὶ εἴκελον Ἕκτορα δῖον
σφέλα: Od. 17:231: πολλά οἱ ἀμφὶ κάρη σφέλα ἀνδρῶν ἐκ παλαμάων
σφέλας: Od. 18:394: ὣς ἄρα φωνήσας σφέλας ἔλλαβεν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
σφενδόνῃ: Il. 13:600: σφενδόνῃ, ἣν ἄρα οἱ θεράπων ἔχε ποιμένι λαῶν.
σφέτερ’: Od. 14:91: μνᾶσθαι οὐδὲ νέεσθαι ἐπὶ σφέτερ’, ἀλλὰ ἕκηλοι
σφέτερα: Od. 1:274: μνηστῆρας μὲν ἐπὶ σφέτερα σκίδνασθαι ἄνωχθι,
σφετεράων: Il. 9:327: ἀνδράσι μαρνάμενος ὀάρων ἕνεκα σφετεράων.
σφετέρῃσιν: Il. 4:409: κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο·
σφετέρῃσιν: Od. 1:7: αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,
σφέτερον: Il. 17:287: ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύειν καὶ κῦδος ἀρέσθαι.
σφέτερον: Il. 17:419: ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύσαι καὶ κῦδος ἀρέσθαι.
σφετέρου: Il. 18:210: ἄστεος ἐκ σφετέρου· ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
σφετέρῳ: Il. 17:322: κάρτεϊ καὶ σθένεϊ σφετέρῳ· ἀλλ’ αὐτὸς Ἀπόλλων
σφετέρῳ: Il. 17:330: πλήθεΐ τε σφετέρῳ καὶ ὑπερδέα δῆμον ἔχοντας·
σφεων: Il. 18:311: νήπιοι· ἐκ γάρ σφεων φρένας εἵλετο Παλλὰς Ἀθήνη.
σφεων: Od. 3:134: πάντες ἔσαν· τῶ σφεων πολέες κακὸν οἶτον ἐπέσπον
σφέων: Od. 20:348: αἱμοφόρυκτα δὲ δὴ κρέα ἤσθιον· ὄσσε δ’ ἄρα σφέων
σφεων: Od. 24:381: ἄνδρας μνηστῆρας· τῶ κέ σφεων γούνατ’ ἔλυσα
σφῇ: Il. 11:90: τῆμος σφῇ ἀρετῇ Δαναοὶ ῥήξαντο φάλαγγας
σφῆκες: Il. 12:167: οἳ δ’, ὥς τε σφῆκες μέσον αἰόλοι ἠὲ μέλισσαι
σφήκεσσιν: Il. 16:259: αὐτίκα δὲ σφήκεσσιν ἐοικότες ἐξεχέοντο
σφῆλαι: Il. 23:719: οὔτ’ Ὀδυσεὺς δύνατο σφῆλαι οὔδει τε πελάσσαι,
σφῆλεν: Od. 17:464: ἔμπεδον, οὐδ’ ἄρα μιν σφῆλεν βέλος Ἀντινόοιο,
Σφήλοιο: Il. 15:338: υἱὸς δὲ Σφήλοιο καλέσκετο Βουκολίδαο.
σφῆς: Il. 16:18: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ὑπερβασίης ἕνεκα σφῆς;
σφῇσιν: Il. 4:162: σὺν σφῇσιν κεφαλῇσι γυναιξί τε καὶ τεκέεσσιν.
σφῇσιν: Od. 1:34: σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε’ ἔχουσιν,
σφι: Il. 2:614: Ἀτρεΐδης, ἐπεὶ οὔ σφι θαλάσσια ἔργα μεμήλει.
σφι: Il. 4:166: Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ὑψίζυγος αἰθέρι ναίων
σφι: Il. 4:245: ἑστᾶσ’, οὐδ’ ἄρα τίς σφι μετὰ φρεσὶ γίγνεται ἀλκή·
σφι: Il. 4:510: Ἀργείοις, ἐπεὶ οὔ σφι λίθος χρὼς οὐδὲ σίδηρος
σφι: Il. 9:90: ἐς κλισίην, παρὰ δέ σφι τίθει μενοεικέα δαῖτα.
σφι: Il. 9:236: Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ἐνδέξια σήματα φαίνων
σφι: Il. 9:303: τίσουσ’· ἦ γάρ κέ σφι μάλα μέγα κῦδος ἄροιο·
σφι: Il. 11:116: ἣ δ’ εἴ πέρ τε τύχῃσι μάλα σχεδόν, οὐ δύναταί σφι
σφι: Il. 11:637: ἐν τῷ ῥά σφι κύκησε γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσιν
σφι: Il. 11:708: πανσυδίῃ· μετὰ δέ σφι Μολίονε θωρήσσοντο
σφι: Il. 11:733: ἀλλά σφι προπάροιθε φάνη μέγα ἔργον Ἄρηος·
σφι: Il. 11:807: ἤην, τῇ δὴ καί σφι θεῶν ἐτετεύχατο βωμοί,
σφι: Il. 13:658: ἀχνύμενοι· μετὰ δέ σφι πατὴρ κίε δάκρυα λείβων,
σφι: Il. 13:704: ἶσον θυμὸν ἔχοντε τιταίνετον· ἀμφὶ δ’ ἄρά σφι
σφι: Il. 13:713: οὐ γάρ σφι σταδίῃ ὑσμίνῃ μίμνε φίλον κῆρ·
σφι: Il. 14:25: μαρνάμενοι· λάκε δέ σφι περὶ χροῒ χαλκὸς ἀτειρὴς
σφι: Il. 14:38: ἔγχει ἐρειδόμενοι κίον ἀθρόοι· ἄχνυτο δέ σφι
σφι: Il. 14:210: αἰεί κέ σφι φίλη τε καὶ αἰδοίη καλεοίμην.
σφι: Il. 14:383: βάν ῥ’ ἴμεν· ἦρχε δ’ ἄρά σφι Ποσειδάων ἐνοσίχθων
σφι: Il. 15:8: Ἀργείους, μετὰ δέ σφι Ποσειδάωνα ἄνακτα·
σφι: Il. 15:274: εἰρύσατ’, οὐδ’ ἄρα τέ σφι κιχήμεναι αἴσιμον ἦεν·
σφι: Il. 15:669: θεσπέσιον· μάλα δέ σφι φόως γένετ’ ἀμφοτέρωθεν
σφι: Il. 16:470: τὼ δὲ διαστήτην, κρίκε δὲ ζυγόν, ἡνία δέ σφι
σφι: Il. 17:268: φραχθέντες σάκεσιν χαλκήρεσιν· ἀμφὶ δ’ ἄρά σφι
σφι: Il. 17:437: οὔδει ἐνισκίμψαντε καρήατα· δάκρυα δέ σφι
σφι: Il. 18:234: μυρόμενοι· μετὰ δέ σφι ποδώκης εἵπετ’ Ἀχιλλεὺς
σφι: Il. 18:578: τέσσαρες, ἐννέα δέ σφι κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο.
σφι: Il. 22:435: δειδέχατ’· ἦ γὰρ καί σφι μάλα μέγα κῦδος ἔησθα
σφι: Il. 23:14: μυρόμενοι· μετὰ δέ σφι Θέτις γόου ἵμερον ὦρσε.
σφι: Il. 23:283: τὸν τώ γ’ ἑσταότες πενθείετον, οὔδεϊ δέ σφι
σφι: Il. 23:687: σύν ῥ’ ἔπεσον, σὺν δέ σφι βαρεῖαι χεῖρες ἔμιχθεν.
σφι: Il. 24:96: ἡγεῖτ’· ἀμφὶ δ’ ἄρα σφι λιάζετο κῦμα θαλάσσης.
σφι: Il. 24:319: τόσσ’ ἄρα τοῦ ἑκάτερθεν ἔσαν πτερά· εἴσατο δέ σφι
σφι: Il. 24:423: καὶ νέκυός περ ἐόντος, ἐπεί σφι φίλος περὶ κῆρι.
σφι: Od. 1:142: παντοίων, παρὰ δέ σφι τίθει χρύσεια κύπελλα,
σφι: Od. 3:216: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέ ποτέ σφι βίας ἀποτείσεται ἐλθών,
σφι: Od. 4:58: παντοίων, παρὰ δέ σφι τίθει χρύσεια κύπελλα.]
σφι: Od. 9:93: ἡμετέροισ’, ἀλλά σφι δόσαν λωτοῖο πάσασθαι.
σφι: Od. 10:355: ἀργυρέας, ἐπὶ δέ σφι τίθει χρύσεια κάνεια·
σφι: Od. 14:108: καί σφι συῶν τὸν ἄριστον ἐῢ κρίνας ἀποπέμπω.”
σφι: Od. 16:280: πείσονται· δὴ γάρ σφι παρίσταται αἴσιμον ἦμαρ.
σφι: Od. 21:145: ὅ σφι θυοσκόος ἔσκε, παρὰ κρητῆρα δὲ καλὸν
σφι: Od. 24:182: γνωτὸν δ’ ἦν, ὅ ῥά τίς σφι θεῶν ἐπιτάῤῥοθος ἦεν·
σφιν: Il. 1:73: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
σφιν: Il. 1:110: ὡς δὴ τοῦδ’ ἕνεκά σφιν ἑκηβόλος ἄλγεα τεύχει,
σφιν: Il. 1:253: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
σφιν: Il. 2:78: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
σφιν: Il. 2:251: καί σφιν ὀνείδεά τε προφέροις, νόστόν τε φυλάσσοις.
σφιν: Il. 2:283: ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
σφιν: Il. 2:612: αὐτὸς γάρ σφιν δῶκεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
σφιν: Il. 2:670: καί σφιν θεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων.
σφιν: Il. 2:687: οὐ γὰρ ἔην ὅς τίς σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο·
σφιν: Il. 3:302: Ὣς ἔφαν, οὐδ’ ἄρα πώ σφιν ἐπεκραίαινε Κρονίων.
σφιν: Il. 3:454: ἶσον γάρ σφιν πᾶσιν ἀπήχθετο κηρὶ μελαίνῃ.
σφιν: Il. 4:331: ἕστασαν· οὐ γάρ πώ σφιν ἀκούετο λαὸς ἀϋτῆς,
σφιν: Il. 4:444: ἥ σφιν καὶ τότε νεῖκος ὁμοίϊον ἔμβαλε μέσσῳ
σφιν: Il. 5:195: πέπτανται· παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι
σφιν: Il. 5:592: καρτεραί· ἦρχε δ’ ἄρα σφιν Ἄρης καὶ πότνι’ Ἐνυώ,
σφιν: Il. 6:367: οὐ γὰρ οἶδ’ εἰ ἔτι σφιν ὑπότροπος ἵξομαι αὖτις,
σφιν: Il. 6:438: ἤ πού τίς σφιν ἔνισπε θεοπροπίων ἐῢ εἰδώς,
σφιν: Il. 7:326: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
σφιν: Il. 7:367: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
σφιν: Il. 7:478: παννύχιος δέ σφιν κακὰ μήδετο μητίετα Ζεὺς
σφιν: Il. 9:95: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
σφιν: Il. 9:424: ἥ κέ σφιν νῆάς τε σαῷ καὶ λαὸν Ἀχαιῶν
σφιν: Il. 10:127: ἐν φυλάκεσσ’, ἵνα γάρ σφιν ἐπέφραδον ἠγερέθεσθαι.
σφιν: Il. 10:152: εὗδον, ὑπὸ κρασὶν δ’ ἔχον ἀσπίδας· ἔγχεα δέ σφιν
σφιν: Il. 10:422: οὐ γάρ σφιν παῖδες σχεδὸν εἵαται οὐδὲ γυναῖκες.
σφιν: Il. 10:435: ἐν δέ σφιν Ῥῆσος βασιλεὺς πάϊς Ἠϊονῆος.
σφιν: Il. 10:471: οἳ δ’ εὗδον καμάτῳ ἀδηκότες, ἔντεα δέ σφιν
σφιν: Il. 10:473: τριστοιχί· παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι.
σφιν: Il. 10:559: Θρηΐκιοι· τὸν δέ σφιν ἄνακτ’ ἀγαθὸς Διομήδης
σφιν: Il. 10:574: αὐτὰρ ἐπεί σφιν κῦμα θαλάσσης ἱδρῶ πολλὸν
σφιν: Il. 11:75: οἳ δ’ ἄλλοι οὔ σφιν πάρεσαν θεοί, ἀλλὰ ἕκηλοι
σφιν: Il. 11:336: Ἔνθά σφιν κατὰ ἶσα μάχην ἐτάνυσσε Κρονίων
σφιν: Il. 12:7: ὄφρά σφιν νῆάς τε θοὰς καὶ ληΐδα πολλὴν
σφιν: Il. 12:79: οὐ μενέουσ’ εἰ δή σφιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπται.
σφιν: Il. 12:91: καί σφιν Κεβριόνης τρίτος εἵπετο· πὰρ δ’ ἄρ’ ὄχεσφιν
σφιν: Il. 12:200: ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέμεναι μεμαῶσιν
σφιν: Il. 12:348: εἰ δέ σφιν καὶ κεῖθι πόνος καὶ νεῖκος ὄρωρεν,
σφιν: Il. 13:82: χάρμῃ γηθόσυνοι, τήν σφιν θεὸς ἔμβαλε θυμῷ·
σφιν: Il. 13:86: καί σφιν ἄχος κατὰ θυμὸν ἐγίγνετο δερκομένοισι
σφιν: Il. 14:134: βὰν δ’ ἴμεν, ἦρχε δ’ ἄρά σφιν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
σφιν: Il. 14:357: καί σφιν κῦδος ὄπαζε μίνυνθά περ, ὄφρ’ ἔτι εὕδει
σφιν: Il. 15:285: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
σφιν: Il. 16:552: βὰν δ’ ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι· ἦρχε δ’ ἄρά σφιν
σφιν: Il. 16:835: Τρωσὶ φιλοπτολέμοισι μεταπρέπω, ὅ σφιν ἀμύνω
σφιν: Il. 17:38: ἦ κέ σφιν δειλοῖσι γόου κατάπαυμα γενοίμην
σφιν: Il. 17:118: θεσπέσιον γάρ σφιν φόβον ἔμβαλε Φοῖβος Ἀπόλλων·
σφιν: Il. 17:736: νῆας ἔπι γλαφυράς· ἐπὶ δὲ πτόλεμος τέτατό σφιν
σφιν: Il. 18:253: ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
σφιν: Il. 18:516: οἳ δ’ ἴσαν· ἦρχε δ’ ἄρά σφιν Ἄρης καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
σφιν: Il. 21:386: ἀργαλέη, δίχα δέ σφιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἄητο·
σφιν: Il. 22:507: οἶος γάρ σφιν ἔρυσο πύλας καὶ τείχεα μακρά.
σφιν: Il. 23:810: καί σφιν δαῖτ’ ἀγαθὴν παραθήσομεν ἐν κλισίῃσιν.
σφιν: Il. 24:27: ἀλλ’ ἔχον ὥς σφιν πρῶτον ἀπήχθετο Ἴλιος ἱρὴ
σφιν: Od. 1:339: τῶν ἕν γέ σφιν ἄειδε παρήμενος, οἱ δὲ σιωπῇ
σφιν: Od. 2:160: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
σφιν: Od. 2:169: παυέσθων· καὶ γάρ σφιν ἄφαρ τόδε λώϊόν ἐστιν.
σφιν: Od. 2:173: Ἀργεῖοι, μετὰ δέ σφιν ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς.
σφιν: Od. 2:228: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
σφιν: Od. 2:284: ὡς δή σφιν σχεδόν ἐστιν ἐπ’ ἤματι πάντας ὀλέσθαι.
σφιν: Od. 3:118: εἰνάετες γάρ σφιν κακὰ ῥάπτομεν ἀμφιέποντες
σφιν: Od. 4:17: τερπόμενοι· μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδὸς
σφιν: Od. 4:65: ὣς φάτο, καί σφιν νῶτα βοὸς παρὰ πίονα θῆκεν
σφιν: Od. 4:352: ἔσχον, ἐπεὶ οὔ σφιν ἔρεξα τεληέσσας ἑκατόμβας·
σφιν: Od. 4:569: οὕνεκ’ ἔχεις Ἑλένην καί σφιν γαμβρὸς Διός ἐσσι.
σφιν: Od. 5:109: ἥ σφιν ἐπῶρσ’ ἄνεμόν τε κακὸν καὶ κύματα μακρά.
σφιν: Od. 6:121: ἦε φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής;
σφιν: Od. 7:158: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
σφιν: Od. 8:5: Φαιήκων ἀγορήνδ’, ἥ σφιν παρὰ νηυσὶ τέτυκτο.
σφιν: Od. 8:373: πορφυρέην, τήν σφιν Πόλυβος ποίησε δαΐφρων,
σφιν: Od. 8:562: ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυμμέναι· οὐδέ ποτέ σφιν
σφιν: Od. 8:576: οἵ τε φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής.
σφιν: Od. 9:48: οἵ σφιν γείτονες ἦσαν, ἅμα πλέονες καὶ ἀρείους,
σφιν: Od. 9:70: αἱ μὲν ἔπειτ’ ἐφέροντ’ ἐπικάρσιαι, ἱστία δέ σφιν
σφιν: Od. 9:111: οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει.
σφιν: Od. 9:130: οἵ κέ σφιν καὶ νῆσον ἐϋκτιμένην ἐκάμοντο.
σφιν: Od. 9:176: ἦε φιλόξεινοι, καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής.”
σφιν: Od. 9:358: οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει·
σφιν: Od. 10:9: δαίνυνται· παρὰ δέ σφιν ὀνείατα μυρία κεῖται,
σφιν: Od. 10:234: ἐν δέ σφιν τυρόν τε καὶ ἄλφιτα καὶ μέλι χλωρὸν
σφιν: Od. 10:394: φάρμακον οὐλόμενον, τό σφιν πόρε πότνια Κίρκη·
σφιν: Od. 11:556: τοῖος γάρ σφιν πύργος ἀπώλεο· σεῖο δ’ Ἀχαιοὶ
σφιν: Od. 12:200: ὅν σφιν ἐπ’ ὠσὶν ἄλειψ’, ἐμέ τ’ ἐκ δεσμῶν ἀνέλυσαν.
σφιν: Od. 13:27: τερπόμενοι· μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδός,
σφιν: Od. 13:152: ἀνθρώπων, μέγα δέ σφιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψαι.”
σφιν: Od. 13:158: ἄνθρωποι, μέγα δέ σφιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψαι.”
σφιν: Od. 13:202: ἦε φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής;
σφιν: Od. 13:273: ἐλλισάμην καί σφιν μενοεικέα ληΐδα δῶκα·
σφιν: Od. 14:86: ἀλλοτρίης βῶσιν καί σφιν Ζεὺς ληΐδα δώῃ,
σφιν: Od. 14:105: τῶν αἰεί σφιν ἕκαστος ἐπ’ ἤματι μῆλον ἀγινεῖ,
σφιν: Od. 14:355: φοίτων· ἀλλ’ οὐ γάρ σφιν ἐφαίνετο κέρδιον εἶναι
σφιν: Od. 14:449: σῖτον δέ σφιν ἔνειμε Μεσαύλιος, ὅν ῥα συβώτης
σφιν: Od. 14:455: σῖτον μέν σφιν ἀφεῖλε Μεσαύλιος, οἱ δ’ ἐπὶ κοῖτον,
σφιν: Od. 15:302: δορπείτην· παρὰ δέ σφιν ἐδόρπεον ἀνέρες ἄλλοι.
σφιν: Od. 15:333: οἵ σφιν ὑποδρώωσιν· ἐΰξεστοι δὲ τράπεζαι
σφιν: Od. 15:524: εἴ κέ σφιν πρὸ γάμοιο τελευτήσει κακὸν ἦμαρ.”
σφιν: Od. 16:252: καί σφιν ἅμ’ ἐστὶ Μέδων κῆρυξ καὶ θεῖος ἀοιδὸς
σφιν: Od. 16:356: ἤ τίς σφιν τόδ’ ἔειπε θεῶν ἢ εἴσιδον αὐτοὶ
σφιν: Od. 16:399: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
σφιν: Od. 17:172: καὶ τότε δή σφιν ἔειπε Μέδων· ὃς γάρ ῥα μάλιστα
σφιν: Od. 17:173: ἥνδανε κηρύκων καί σφιν παρεγίνετο δαιτί·
σφιν: Od. 19:537: ἐξ ὕδατος, καί τέ σφιν ἰαίνομαι εἰσορόωσα·
σφιν: Od. 22:33: ὡς δή σφιν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπτο.
σφιν: Od. 24:9: ὣς αἱ τετριγυῖαι ἅμ’ ἤϊσαν· ἦρχε δ’ ἄρα σφιν
σφιν: Od. 24:53: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
σφιν: Od. 24:453: ὅ σφιν ἐῢ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
σφιν: Od. 24:465: οὐ γάρ σφιν ἅδε μῦθος ἐνὶ φρεσίν, ἀλλ’ Εὐπείθει
σφισι: Il. 2:206: σκῆπτρόν τ’ ἠδὲ θέμιστας, ἵνά σφισι βουλεύῃσι.
σφισι: Il. 4:2: χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια Ἥβη
σφισι: Il. 8:204: πολλά τε καὶ χαρίεντα· σὺ δέ σφισι βούλεο νίκην.
σφισι: Il. 8:504: λύσαθ’ ὑπὲξ ὀχέων, παρὰ δέ σφισι βάλλετ’ ἐδωδήν·
σφισι: Il. 8:550: εἴατο παννύχιοι, πυρὰ δέ σφισι καίετο πολλά.
σφισι: Il. 9:99: σκῆπτρόν τ’ ἠδὲ θέμιστας, ἵνά σφισι βουλεύῃσθα.
σφίσι: Il. 11:413: ἔλσαν δ’ ἐν μέσσοισι, μετὰ σφίσι πῆμα τιθέντες.
σφισι: Il. 12:416: τείχεος ἔντοσθεν, μέγα δέ σφισι φαίνετο ἔργον·
σφισι: Il. 17:213: βῆ ῥα μέγα ἰάχων· ἰνδάλλετο δέ σφισι πᾶσι
σφισι: Il. 17:453: νῆας ἔπι γλαφυράς· ἔτι γάρ σφισι κῦδος ὀρέξω
σφισι: Il. 18:66: δακρυόεσσαι ἴσαν, περὶ δέ σφισι κῦμα θαλάσσης
σφισι: Il. 22:288: σεῖο καταφθιμένοιο· σὺ γάρ σφισι πῆμα μέγιστον.
σφισι: Il. 23:138: Οἳ δ’ ὅτε χῶρον ἵκανον ὅθί σφισι πέφραδ’ Ἀχιλλεὺς
σφίσι: Il. 23:703: τὸν δὲ δυωδεκάβοιον ἐνὶ σφίσι τῖον Ἀχαιοί·
σφίσι: Od. 4:683: ἔργων παύσασθαι, σφίσι δ’ αὐτοῖς δαῖτα πένεσθαι;
σφισι: Od. 6:155: τρὶς μάκαρες δὲ κασίγνητοι· μάλα πού σφισι θυμὸς
σφισι: Od. 7:35: λαῖτμα μέγ’ ἐκπερόωσιν, ἐπεί σφισι δῶκ’ ἐνοσίχθων·
σφισι: Od. 7:110: ἱστὸν τεχνῆσσαι· περὶ γάρ σφισι δῶκεν Ἀθήνη
σφίσι: Od. 10:415: δακρυόεντες ἔχυντο· δόκησε δ’ ἄρα σφίσι θυμὸς
σφισι: Od. 14:300: μέσσον ὑπὲρ Κρήτης· Ζεὺς δέ σφισι μήδετ’ ὄλεθρον.
σφισι: Od. 15:412: ἔνθα δύω πόλιες, δίχα δέ σφισι πάντα δέδασται·
σφισι: Od. 17:262: φόρμιγγος γλαφυρῆς· ἀνὰ γάρ σφισι βάλλετ’ ἀείδειν
σφισι: Od. 17:531: ἢ αὐτοῦ κατὰ δώματ’, ἐπεί σφισι θυμὸς ἐΰφρων.
σφίσιν: Il. 1:368: καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν υἷες Ἀχαιῶν,
σφισιν: Il. 2:93: ἰλαδὸν εἰς ἀγορήν· μετὰ δέ σφισιν ὄσσα δεδήει
σφισιν: Il. 9:425: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇς, ἐπεὶ οὔ σφισιν ἧδέ γ’ ἑτοίμη
σφισιν: Il. 10:186: ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν, ἀπό τέ σφισιν ὕπνος ὄλωλεν·
σφίσιν: Il. 10:208: ἅσσά τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν
σφίσιν: Il. 10:311: φύξιν βουλεύουσι μετὰ σφίσιν, οὐδ’ ἐθέλουσι
σφίσιν: Il. 10:398: φύξιν βουλεύουσι μετὰ σφίσιν, οὐδ’ ἐθέλουσι
σφίσιν: Il. 10:409: ἅσσά τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν
σφισιν: Il. 11:151: ἱππεῖς δ’ ἱππῆας· ὑπὸ δέ σφισιν ὦρτο κονίη
σφίσιν: Il. 12:148: δοχμώ τ’ ἀΐσσοντε περὶ σφίσιν ἄγνυτον ὕλην
σφισιν: Il. 15:594: ὅ σφισιν αἰὲν ἔγειρε μένος μέγα, θέλγε δὲ θυμὸν
σφισιν: Il. 16:549: ἄσχετον, οὐκ ἐπιεικτόν, ἐπεί σφισιν ἕρμα πόληος
σφισιν: Il. 17:234: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς
σφισιν: Il. 17:395: εἵλκεον ἀμφότεροι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς
σφισιν: Il. 17:495: ἤϊσαν ἀμφότεροι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς
σφισιν: Il. 18:510: τεύχεσι λαμπόμενοι· δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή,
σφίσιν: Il. 18:520: οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σφίσιν εἶκε λοχῆσαι
σφίσιν: Il. 22:474: αἵ ἑ μετὰ σφίσιν εἶχον ἀτυζομένην ἀπολέσθαι.
σφισιν: Il. 23:447: μᾶλλον ἐπιδραμέτην, τάχα δέ σφισιν ἄγχι γένοντο.
σφίσιν: Il. 23:698: κὰδ δ’ ἀλλοφρονέοντα μετὰ σφίσιν εἷσαν ἄγοντες,
σφισιν: Od. 2:398: εἵατ’, ἐπεί σφισιν ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτεν.
σφισιν: Od. 3:150: ἠχῇ θεσπεσίῃ, δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή.
σφισιν: Od. 7:205: οὔ τι κατακρύπτουσιν, ἐπεί σφισιν ἐγγύθεν εἰμέν,
σφισιν: Od. 8:371: μουνὰξ ὀρχήσασθαι, ἐπεί σφισιν οὔ τις ἔριζεν.
σφισιν: Od. 8:506: ἥμενοι ἀμφ’ αὐτόν· τρίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή,
σφίσιν: Od. 14:272: τοὺς δ’ ἄναγον ζωούς, σφίσιν ἐργάζεσθαι ἀνάγκῃ.
σφισιν: Od. 15:163: ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες· ὁ δέ σφισιν ἐγγύθεν ἐλθὼν
σφίσιν: Od. 15:317: αἶψά κεν εὖ δρώοιμι μετὰ σφίσιν, ὅττι θέλοιεν.
σφίσιν: Od. 17:441: τοὺς δ’ ἄναγον ζωούς, σφίσιν ἐργάζεσθαι ἀνάγκῃ.
σφίσιν: Od. 19:464: οὐλὴν ὅττι πάθοι· ὁ δ’ ἄρα σφίσιν εὖ κατέλεξεν,
σφισιν: Od. 20:162: ἦλθον ἀπὸ κρήνης. ἐπὶ δέ σφισιν ἦλθε συβώτης
σφίσιν: Od. 20:213: τὰς δ’ ἄλλοι με κέλονται ἀγινέμεναι σφίσιν αὐτοῖς
σφισιν: Od. 23:144: φόρμιγγα γλαφυρήν, ἐν δέ σφισιν ἵμερον ὦρσε
σφοδρῶς: Od. 12:124: ἀλλὰ μάλα σφοδρῶς ἐλάαν, βωστρεῖν δὲ Κράταιϊν,
σφοῖς: Il. 18:231: ἀμφὶ σφοῖς ὀχέεσσι καὶ ἔγχεσιν. αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
σφοῖσι: Il. 14:202: οἵ μ’ ἐν σφοῖσι δόμοισιν ἐῢ τρέφον ἠδ’ ἀτίταλλον
σφοῖσι: Il. 14:302: οἵ με σφοῖσι δόμοισιν ἐῢ τρέφον ἠδ’ ἀτίταλλον·
σφοῖσιν: Il. 11:76: σφοῖσιν ἐνὶ μεγάροισι καθήατο, ἧχι ἑκάστῳ
σφόν: Od. 24:411: ἑξείης δ’ ἕζοντο παραὶ Δολίον, πατέρα σφόν.
σφονδυλίων: Il. 20:483: σφονδυλίων ἔκπαλθ’, ὃ δ’ ἐπὶ χθονὶ κεῖτο τανυσθείς.
σφοῦ: Il. 1:534: ἐξ ἑδέων σφοῦ πατρὸς ἐναντίον· οὐδέ τις ἔτλη
σφοὺς: Il. 4:302: σφοὺς ἵππους ἐχέμεν μηδὲ κλονέεσθαι ὁμίλῳ·
σφυρὰ: Il. 4:147: εὐφυέες κνῆμαί τε ἰδὲ σφυρὰ κάλ’ ὑπένερθε.
σφυρὰ: Il. 6:117: ἀμφὶ δέ μιν σφυρὰ τύπτε καὶ αὐχένα δέρμα κελαινὸν
σφῦράν: Od. 3:434: ἄκμονά τε σφῦράν τ’ εὐποίητόν τε πυράγρην,
σφυρὸν: Il. 4:518: χερμαδίῳ γὰρ βλῆτο παρὰ σφυρὸν ὀκριόεντι
σφυρὸν: Il. 17:290: δησάμενος τελαμῶνι παρὰ σφυρὸν ἀμφὶ τένοντας
σφυρὸν: Il. 22:397: ἐς σφυρὸν ἐκ πτέρνης, βοέους δ’ ἐξῆπτεν ἱμάντας,
σφω’: Il. 17:531: εἰ μή σφω’ Αἴαντε διέκριναν μεμαῶτε,
σφὼ: Il. 1:574: εἰ δὴ σφὼ ἕνεκα θνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε,
σφὼ: Il. 11:781: σφὼ δὲ μάλ’ ἠθέλετον, τὼ δ’ ἄμφω πόλλ’ ἐπέτελλον.
σφὼ: Il. 13:47: Αἴαντε σφὼ μέν τε σαώσετε λαὸν Ἀχαιῶν
σφὼ: Il. 15:146: Ζεὺς σφὼ εἰς Ἴδην κέλετ’ ἐλθέμεν ὅττι τάχιστα·
σφῷ: Od. 14:262: οἱ δ’ ὕβρει εἴξαντες, ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ,
σφῷ: Od. 17:431: οἱ δ’ ὕβρει εἴξαντες, ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ,
σφῷ: Od. 24:183: αὐτίκα γὰρ κατὰ δώματ’ ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ
σφωε: Il. 1:8: Τίς γάρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι;
σφωε: Il. 10:546: Τρώων, ἦ τίς σφωε πόρεν θεὸς ἀντιβολήσας.
σφωε: Il. 11:750: εἰ μή σφωε πατὴρ εὐρὺ κρείων ἐνοσίχθων
σφωε: Od. 8:317: εὕδειν· ἀλλά σφωε δόλος καὶ δεσμὸς ἐρύξει,
σφῶϊ: Il. 1:336: ὃ σφῶϊ προΐει Βρισηΐδος εἵνεκα κούρης.
σφῶϊ: Il. 4:286: σφῶϊ μέν· οὐ γὰρ ἔοικ’ ὀτρυνέμεν· οὔ τι κελεύω·
σφῶΐ: Il. 5:287: ἤμβροτες οὐδ’ ἔτυχες· ἀτὰρ οὐ μὲν σφῶΐ γ’ ὀΐω
σφῶϊ: Il. 7:280: ἀμφοτέρω γὰρ σφῶϊ φιλεῖ νεφεληγερέτα Ζεύς,
σφῶϊ: Il. 10:552: ἀμφοτέρω γὰρ σφῶϊ φιλεῖ νεφεληγερέτα Ζεὺς
σφῶϊ: Il. 11:775: σφῶϊ μὲν ἀμφὶ βοὸς ἕπετον κρέα, νῶϊ δ’ ἔπειτα
σφῶϊ: Il. 12:366: Αἶαν σφῶϊ μὲν αὖθι, σὺ καὶ κρατερὸς Λυκομήδης,
σφῶϊ: Il. 17:443: ἆ δειλώ, τί σφῶϊ δόμεν Πηλῆϊ ἄνακτι
σφῶϊ: Il. 20:115: φράζεσθον δὴ σφῶϊ Ποσείδαον καὶ Ἀθήνη
σφῶϊ: Il. 23:403: ἔμβητον καὶ σφῶϊ· τιταίνετον ὅττι τάχιστα.
σφῶϊ: Od. 22:173: σφῶϊ δ’ ἀποστρέψαντε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν
σφῶϊν: Il. 1:257: εἰ σφῶϊν τάδε πάντα πυθοίατο μαρναμένοιϊν,
σφωϊν: Il. 1:338: καί σφωϊν δὸς ἄγειν· τὼ δ’ αὐτὼ μάρτυροι ἔστων
σφῶϊν: Il. 4:341: σφῶϊν μέν τ’ ἐπέοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντας
σφωϊν: Il. 8:402: γυιώσω μέν σφωϊν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
σφῶϊν: Il. 8:413: πῇ μέματον; τί σφῶϊν ἐνὶ φρεσὶ μαίνεται ἦτορ;
σφῶϊν: Il. 8:416: γυιώσειν μὲν σφῶϊν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
σφῶϊν: Il. 8:452: σφῶϊν δὲ πρίν περ τρόμος ἔλλαβε φαίδιμα γυῖα
σφωϊν: Il. 11:627: ἥ σφωϊν πρῶτον μὲν ἐπιπροΐηλε τράπεζαν
σφῶϊν: Il. 13:55: σφῶϊν δ’ ὧδε θεῶν τις ἐνὶ φρεσὶ ποιήσειεν
σφωϊν: Il. 15:155: στήτην· οὐδέ σφωϊν ἰδὼν ἐχολώσατο θυμῷ,
σφῶϊν: Il. 16:556: Αἴαντε νῦν σφῶϊν ἀμύνεσθαι φίλον ἔστω,
σφῶϊν: Il. 17:451: σφῶϊν δ’ ἐν γούνεσσι βαλῶ μένος ἠδ’ ἐνὶ θυμῷ,
σφωϊν: Il. 23:281: ἠπίου, ὅς σφωϊν μάλα πολλάκις ὑγρὸν ἔλαιον
σφῶϊν: Il. 23:408: καρπαλίμως, μὴ σφῶϊν ἐλεγχείην καταχεύῃ
σφῶϊν: Il. 23:411: οὐ σφῶϊν κομιδὴ παρὰ Νέστορι ποιμένι λαῶν
σφωϊν: Od. 4:28: ἀλλ’ εἴπ’, ἤ σφωϊν καταλύσομεν ὠκέας ἵππους,
σφωϊν: Od. 11:319: ἀμφοτέρω, πρίν σφωϊν ὑπὸ κροτάφοισιν ἰούλους
σφῶϊν: Od. 16:171: δηρὸν ἀπὸ σφῶϊν ἔσομαι μεμαυῖα μάχεσθαι.”
σφωϊν: Od. 20:327: ἤπιον, εἴ σφωϊν κραδίῃ ἅδοι ἀμφοτέροιϊν.
σφῶϊν: Od. 21:209: γινώσκω δ’ ὡς σφῶϊν ἐελδομένοισιν ἱκάνω
σφῶϊν: Od. 21:212: σφῶϊν δ’, ὡς ἔσεταί περ, ἀληθείην καταλέξω·
σφῶϊν: Od. 23:52: ἀλλ’ ἕπευ, ὄφρα σφῶϊν ἐϋφροσύνης ἐπιβῆτον
σφωΐτερόν: Il. 1:216: “ Χρὴ μὲν σφωΐτερόν γε θεὰ ἔπος εἰρύσσασθαι
σφῶν: Il. 12:155: βάλλον ἀμυνόμενοι σφῶν τ’ αὐτῶν καὶ κλισιάων
σφῶν: Il. 19:302: Πάτροκλον πρόφασιν, σφῶν δ’ αὐτῶν κήδε’ ἑκάστη.
σφῶν: Od. 4:62: ἀνδρῶν· οὐ γὰρ σφῶν γε γένος ἀπόλωλε τοκήων,
σχεδίῃ: Od. 5:174: ἥ με κέλεαι σχεδίῃ περάαν μέγα λαῖτμα θαλάσσης,
σχεδίην: Il. 5:830: τύψον δὲ σχεδίην μηδ’ ἅζεο θοῦρον Ἄρηα
σχεδίην: Od. 5:163: εὐρεῖαν σχεδίην· ἀτὰρ ἴκρια πῆξαι ἐπ’ αὐτῆς
σχεδίην: Od. 5:251: τόσσον ἐπ’ εὐρεῖαν σχεδίην ποιήσατ’ Ὀδυσσεύς.
σχεδίην: Od. 5:314: δεινὸν ἐπεσσύμενον, περὶ δὲ σχεδίην ἐλέλιξε.
σχεδίην: Od. 5:343: εἵματα ταῦτ’ ἀποδὺς σχεδίην ἀνέμοισι φέρεσθαι
σχεδίην: Od. 5:363: αὐτὰρ ἐπὴν δή μοι σχεδίην διὰ κῦμα τινάξῃ,
σχεδίης: Od. 5:33: ἀλλ’ ὅ γ’ ἐπὶ σχεδίης πολυδέσμου πήματα πάσχων
σχεδίης: Od. 5:177: οὐδ’ ἂν ἐγώ γ’ ἀέκητι σέθεν σχεδίης ἐπιβαίην,
σχεδίης: Od. 5:315: τῆλε δ’ ἀπὸ σχεδίης αὐτὸς πέσε, πηδάλιον δὲ
σχεδίης: Od. 5:324: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς σχεδίης ἐπελήθετο, τειρόμενός περ,
σχεδίης: Od. 5:338: ἷζε δ’ ἐπὶ σχεδίης καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
σχεδίης: Od. 5:357: ἀθανάτων, ὅ τέ με σχεδίης ἀποβῆναι ἀνώγει.
σχεδίης: Od. 7:264: πέμπε δ’ ἐπὶ σχεδίης πολυδέσμου, πολλὰ δ’ ἔδωκε,
σχεδίης: Od. 7:274: εἴα ἐπὶ σχεδίης ἁδινὰ στενάχοντα φέρεσθαι.
Σχεδίον: Il. 15:515: ἔνθ’ Ἕκτωρ μὲν ἕλε Σχεδίον Περιμήδεος υἱὸν
Σχεδίον: Il. 17:306: τυτθόν· ὃ δὲ Σχεδίον μεγαθύμου Ἰφίτου υἱὸν
Σχεδίος: Il. 2:517: Αὐτὰρ Φωκήων Σχεδίος καὶ Ἐπίστροφος ἦρχον
σχεδόθεν: Il. 16:800: ᾗ κεφαλῇ φορέειν, σχεδόθεν δέ οἱ ἦεν ὄλεθρος.
σχεδόθεν: Il. 16:807: ὤμων μεσσηγὺς σχεδόθεν βάλε Δάρδανος ἀνὴρ
σχεδόθεν: Il. 17:359: ἀλλὰ μάλ’ ἀμφ’ αὐτῷ βεβάμεν, σχεδόθεν δὲ μάχεσθαι.
σχεδόθεν: Od. 2:267: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη,
σχεδόθεν: Od. 13:221: πόλλ’ ὀλοφυρόμενος. σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη,
σχεδόθεν: Od. 15:223: νηῒ πάρα πρυμνῇ· σχεδόθεν δέ οἱ ἤλυθεν ἀνὴρ
σχεδόθεν: Od. 19:447: στῆ ῥ’ αὐτῶν σχεδόθεν. ὁ δ’ ἄρα πρώτιστος Ὀδυσσεὺς
σχεδόθεν: Od. 20:30: μοῦνος ἐὼν πολέσι. σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη
σχεδὸν: Il. 3:15: Οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
σχεδὸν: Il. 4:247: ἦ μένετε Τρῶας σχεδὸν ἐλθέμεν ἔνθά τε νῆες
σχεδὸν: Il. 5:14: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
σχεδὸν: Il. 5:458: Κύπριδα μὲν πρῶτα σχεδὸν οὔτασε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ,
σχεδὸν: Il. 5:607: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Τρῶες δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθον αὐτῶν.
σχεδὸν: Il. 5:630: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
σχεδὸν: Il. 5:850: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
σχεδὸν: Il. 5:883: Κύπριδα μὲν πρῶτον σχεδὸν οὔτασε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ,
σχεδὸν: Il. 6:121: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντε,
σχεδὸν: Il. 9:304: νῦν γάρ χ’ Ἕκτορ’ ἕλοις, ἐπεὶ ἂν μάλα τοι σχεδὸν ἔλθοι
σχεδὸν: Il. 10:100: δυσμενέες δ’ ἄνδρες σχεδὸν εἵαται· οὐδέ τι ἴδμεν
σχεδὸν: Il. 10:308: νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι
σχεδὸν: Il. 10:320: νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν ἔκ τε πυθέσθαι.
σχεδὸν: Il. 10:395: ἀνδρῶν δυσμενέων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι
σχεδὸν: Il. 10:422: οὐ γάρ σφιν παῖδες σχεδὸν εἵαται οὐδὲ γυναῖκες.
σχεδόν: Il. 11:116: ἣ δ’ εἴ πέρ τε τύχῃσι μάλα σχεδόν, οὐ δύναταί σφι
σχεδὸν: Il. 11:232: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
σχεδὸν: Il. 11:488: χειρὸς ἔχων, εἷος θεράπων σχεδὸν ἤλασεν ἵππους.
σχεδὸν: Il. 12:53: εὐρεῖ’, οὔτ’ ἄρ’ ὑπερθορέειν σχεδὸν οὔτε περῆσαι
σχεδόν: Il. 13:268: πόλλ’ ἔναρα Τρώων· ἀλλ’ οὐ σχεδόν ἐστιν ἑλέσθαι.
σχεδὸν: Il. 13:402: Δηΐφοβος δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθεν Ἰδομενῆος
σχεδὸν: Il. 13:559: ἤ τευ ἀκοντίσσαι, ἠὲ σχεδὸν ὁρμηθῆναι.
σχεδὸν: Il. 13:576: Δηΐπυρον δ’ Ἕλενος ξίφεϊ σχεδὸν ἤλασε κόρσην
σχεδὸν: Il. 13:604: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες
σχεδὸν: Il. 13:810: δαιμόνιε σχεδὸν ἐλθέ· τί ἢ δειδίσσεαι αὔτως
σχεδὸν: Il. 13:817: σοὶ δ’ αὐτῷ φημὶ σχεδὸν ἔμμεναι ὁππότε φεύγων
σχεδὸν: Il. 15:456: πολλὰ δ’ ἐπότρυνε σχεδὸν ἴσχειν εἰσορόωντα
σχεδόν: Il. 15:737: οὐ μέν τι σχεδόν ἐστι πόλις πύργοις ἀραρυῖα,
σχεδὸν: Il. 16:462: Οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
σχεδὸν: Il. 16:828: Ἕκτωρ Πριαμίδης σχεδὸν ἔγχεϊ θυμὸν ἀπηύρα,
σχεδὸν: Il. 17:202: ὃς δή τοι σχεδὸν εἶσι· σὺ δ’ ἄμβροτα τεύχεα δύνεις
σχεδὸν: Il. 17:600: αἰχμὴ Πουλυδάμαντος· ὃ γάρ ῥ’ ἔβαλε σχεδὸν ἐλθών.
σχεδὸν: Il. 17:601: Λήϊτον αὖθ’ Ἕκτωρ σχεδὸν οὔτασε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ
σχεδὸν: Il. 17:699: Λαοδόκῳ, ὅς οἱ σχεδὸν ἔστρεφε μώνυχας ἵππους.
σχεδὸν: Il. 20:176: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
σχεδὸν: Il. 20:290: τὸν δέ κε Πηλεΐδης σχεδὸν ἄορι θυμὸν ἀπηύρα,
σχεδὸν: Il. 20:363: Τρώων χαιρήσειν, ὅς τις σχεδὸν ἔγχεος ἔλθῃ.
σχεδὸν: Il. 20:378: μή πώς σ’ ἠὲ βάλῃ ἠὲ σχεδὸν ἄορι τύψῃ.
σχεδὸν: Il. 20:462: τὸν μὲν δουρὶ βαλών, τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας.
σχεδὸν: Il. 21:64: Ὣς ὅρμαινε μένων· ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθε τεθηπὼς
σχεδὸν: Il. 21:148: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
σχεδὸν: Il. 21:179: ἀλλὰ πρὶν Ἀχιλεὺς σχεδὸν ἄορι θυμὸν ἀπηύρα.
σχεδὸν: Il. 22:131: Ὣς ὅρμαινε μένων, ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθεν Ἀχιλλεὺς
σχεδὸν: Il. 22:248: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
σχεδὸν: Il. 23:334: τῷ σὺ μάλ’ ἐγχρίμψας ἐλάαν σχεδὸν ἅρμα καὶ ἵππους,
σχεδὸν: Il. 23:499: Ὣς φάτο, Τυδεΐδης δὲ μάλα σχεδὸν ἦλθε διώκων,
σχεδὸν: Il. 23:816: ἀλλ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
σχεδὸν: Il. 23:817: τρὶς μὲν ἐπήϊξαν, τρὶς δὲ σχεδὸν ὁρμήθησαν.
σχεδόν: Od. 2:284: ὡς δή σφιν σχεδόν ἐστιν ἐπ’ ἤματι πάντας ὀλέσθαι.
σχεδὸν: Od. 4:439: ἧστο μένουσ’· ἡμεῖς δὲ μάλα σχεδὸν ἤλθομεν αὐτῆς·
σχεδόν: Od. 5:288: καὶ δὴ Φαιήκων γαίης σχεδόν, ἔνθα οἱ αἶσα
σχεδὸν: Od. 5:392: ἔπλετο νηνεμίη· ὁ δ’ ἄρα σχεδὸν εἴσιδε γαῖαν
σχεδὸν: Od. 5:475: βῆ ῥ’ ἴμεν εἰς ὕλην· τὴν δὲ σχεδὸν ὕδατος εὗρεν
σχεδόν: Od. 6:27: σοὶ δὲ γάμος σχεδόν ἐστιν, ἵνα χρὴ καλὰ μὲν αὐτὴν
σχεδὸν: Od. 6:125: ἦ νύ που ἀνθρώπων εἰμὶ σχεδὸν αὐδηέντων.
σχεδὸν: Od. 9:23: πολλαὶ ναιετάουσι μάλα σχεδὸν ἀλλήλῃσι,
σχεδὸν: Od. 9:117: γαίης Κυκλώπων οὔτε σχεδὸν οὔτ’ ἀποτηλοῦ,
σχεδόν: Od. 9:280: ἤ που ἐπ’ ἐσχατιῆς ἦ καὶ σχεδόν, ὄφρα δαείω.”
σχεδὸν: Od. 10:156: ἀλλ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦα κιὼν νεὸς ἀμφιελίσσης,
σχεδόν: Od. 10:441: καὶ πηῷ περ ἐόντι μάλα σχεδόν· ἀλλά μ’ ἑταῖροι
σχεδὸν: Od. 11:142: ἡ δ’ ἀκέουσ’ ἧσται σχεδὸν αἵματος οὐδ’ ἑὸν υἱὸν
σχεδὸν: Od. 11:166: οὐ γάρ πω σχεδὸν ἦλθον Ἀχαιΐδος οὐδέ πω ἁμῆς
σχεδὸν: Od. 11:481: οὐ γάρ πω σχεδὸν ἦλθον Ἀχαιΐδος οὐδέ πω ἁμῆς
σχεδὸν: Od. 12:368: ἀλλ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦα κιὼν νεὸς ἀμφιελίσσης,
σχεδὸν: Od. 13:161: ἔνθ’ ἔμεν’· ἡ δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθε ποντοπόρος νηῦς
σχεδὸν: Od. 13:162: ῥίμφα διωκομένη. τῆς δὲ σχεδὸν ἦλθ’ ἐνοσίχθων,
σχεδὸν: Od. 16:157: ἀλλ’ ἥ γε σχεδὸν ἦλθε· δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικὶ
σχεδόν: Od. 18:146: δηρὸν ἀπέσσεσθαι· μάλα δὲ σχεδόν. ἀλλά σε δαίμων
σχεδὸν: Od. 24:491: “ἐξελθών τις ἴδοι, μὴ δὴ σχεδὸν ὦσι κιόντες.”
σχεδὸν: Od. 24:493: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, τοὺς δὲ σχεδὸν εἴσιδε πάντας.
σχέθ’: Il. 13:163: ἀσπίδα ταυρείην σχέθ’ ἀπὸ ἕο, δεῖσε δὲ θυμῷ
σχέθε: Il. 1:219: Ἦ καὶ ἐπ’ ἀργυρέῃ κώπῃ σχέθε χεῖρα βαρεῖαν,
σχέθε: Il. 11:96: νύξ’, οὐδὲ στεφάνη δόρυ οἱ σχέθε χαλκοβάρεια,
σχέθε: Il. 19:119: Ἀλκμήνης δ’ ἀπέπαυσε τόκον, σχέθε δ’ Εἰλειθυίας.
σχέθε: Od. 4:758: ὣς φάτο, τῆς δ’ εὔνησε γόον, σχέθε δ’ ὄσσε γόοιο.
σχέθε: Od. 14:490: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα νόον σχέθε τόνδ’ ἐνὶ θυμῷ,
σχεθέειν: Il. 23:466: εὖ σχεθέειν περὶ τέρμα καὶ οὐκ ἐτύχησεν ἑλίξας·
σχέθεν: Od. 14:494: ἦ, καὶ ἐπ’ ἀγκῶνος κεφαλὴν σχέθεν εἶπέ τε μῦθον·
σχέθεν: Od. 23:243: νύκτα μὲν ἐν περάτῃ δολιχὴν σχέθεν, Ἠῶ δ’ αὖτε
σχεθέτω: Od. 8:537: Δημόδοκος δ’ ἤδη σχεθέτω φόρμιγγα λίγειαν·
σχεθέτω: Od. 8:542: ἀλλ’ ἄγ’ ὁ μὲν σχεθέτω, ἵν’ ὁμῶς τερπώμεθα πάντες,
σχέθον: Il. 4:113: ἀγκλίνας· πρόσθεν δὲ σάκεα σχέθον ἐσθλοὶ ἑταῖροι
σχέθον: Il. 7:277: μέσσῳ δ’ ἀμφοτέρων σκῆπτρα σχέθον, εἶπέ τε μῦθον
σχέθον: Il. 14:427: ἀσπίδας εὐκύκλους σχέθον αὐτοῦ. τὸν δ’ ἄρ’ ἑταῖροι
σχέθον: Il. 16:506: Μυρμιδόνες δ’ αὐτοῦ σχέθον ἵππους φυσιόωντας
σχέθον: Od. 10:95: αὐτὰρ ἐγὼν οἶος σχέθον ἔξω νῆα μέλαιναν,
σχεῖν: Il. 16:520: ἔγχος δ’ οὐ δύναμαι σχεῖν ἔμπεδον, οὐδὲ μάχεσθαι
σχεῖν: Il. 21:341: φθέγξομ’ ἐγὼν ἰάχουσα, τότε σχεῖν ἀκάματον πῦρ.
σχεῖν: Il. 23:50: ὕλην τ’ ἀξέμεναι παρά τε σχεῖν ὅσσ’ ἐπιεικὲς
σχέμεν: Il. 8:254: εὔξατο Τυδεΐδαο πάρος σχέμεν ὠκέας ἵππους
σχέο: Il. 7:110: ταύτης ἀφροσύνης· ἀνὰ δὲ σχέο κηδόμενός περ,
σχέο: Il. 21:379: Ἥφαιστε σχέο τέκνον ἀγακλεές· οὐ γὰρ ἔοικεν
Σχερίῃ: Od. 6:8: εἷσεν δὲ Σχερίῃ, ἑκὰς ἀνδρῶν ἀλφηστάων,
Σχερίην: Od. 5:34: ἤματι εἰκοστῷ Σχερίην ἐρίβωλον ἵκοιτο,
Σχερίην: Od. 7:79: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον, λίπε δὲ Σχερίην ἐρατεινήν,
Σχερίην: Od. 13:160: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς Σχερίην, ὅθι Φαίηκες γεγάασιν.
σχέσθαι: Od. 4:422: καὶ τότε δὴ σχέσθαι τε βίης λῦσαί τε γέροντα,
σχέσθε: Il. 22:416: σχέσθε φίλοι, καί μ’ οἶον ἐάσατε κηδόμενοί περ
σχέσθε: Od. 2:70: σχέσθε, φίλοι, καί μ’ οἶον ἐάσατε πένθεϊ λυγρῷ
σχέτλι’: Il. 17:150: σχέτλι’, ἐπεὶ Σαρπηδόν’ ἅμα ξεῖνον καὶ ἑταῖρον
σχέτλι’: Od. 9:478: σχέτλι’, ἐπεὶ ξείνους οὐχ ἅζεο σῷ ἐνὶ οἴκῳ
σχέτλια: Od. 9:295: σχέτλια ἔργ’ ὁρόωντες· ἀμηχανίη δ’ ἔχε θυμόν.
σχέτλια: Od. 14:83: οὐ μὲν σχέτλια ἔργα θεοὶ μάκαρες φιλέουσιν,
σχέτλια: Od. 22:413: τούσδε δὲ μοῖρ’ ἐδάμασσε θεῶν καὶ σχέτλια ἔργα·
σχέτλιαι: Od. 4:729: σχέτλιαι, οὐδ’ ὑμεῖς περ ἐνὶ φρεσὶ θέσθε ἑκάστη
σχέτλιε: Il. 16:203: σχέτλιε Πηλέος υἱὲ χόλῳ ἄρα σ’ ἔτρεφε μήτηρ,
σχέτλιε: Od. 9:351: σχέτλιε, πῶς κέν τίς σε καὶ ὕστερον ἄλλος ἵκοιτο
σχέτλιε: Od. 9:494: “σχέτλιε, τίπτ’ ἐθέλεις ἐρεθιζέμεν ἄγριον ἄνδρα;
σχέτλιε: Od. 11:474: σχέτλιε, τίπτ’ ἔτι μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μήσεαι ἔργον;
σχέτλιε: Od. 12:116: “σχέτλιε, καὶ δὴ αὖ τοι πολεμήϊα ἔργα μέμηλε
σχέτλιε: Od. 13:293: σχέτλιε, ποικιλομῆτα, δόλων ἄατ’, οὐκ ἄρ’ ἔμελλες,
σχέτλιε: Od. 20:45: “σχέτλιε, καὶ μέν τίς τε χερείονι πείθεθ’ ἑταίρῳ,
σχετλίη: Il. 3:414: μή μ’ ἔρεθε σχετλίη, μὴ χωσαμένη σε μεθείω,
σχετλίη: Od. 23:150: σχετλίη, οὐδ’ ἔτλη πόσιος οὗ κουριδίοιο
σχέτλιοί: Il. 24:33: σχέτλιοί ἐστε θεοί, δηλήμονες· οὔ νύ ποθ’ ὑμῖν
σχέτλιοί: Od. 5:118: “σχέτλιοί ἐστε, θεοί, ζηλήμονες ἔξοχον ἄλλων,
σχέτλιοι: Od. 12:21: “σχέτλιοι, οἳ ζώοντες ὑπήλθετε δῶμ’ Ἀΐδαο,
σχέτλιος: Il. 2:112: σχέτλιος, ὃς πρὶν μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν
σχέτλιος: Il. 5:403: σχέτλιος ὀβριμοεργὸς ὃς οὐκ ὄθετ’ αἴσυλα ῥέζων,
σχέτλιος: Il. 8:361: σχέτλιος, αἰὲν ἀλιτρός, ἐμῶν μενέων ἀπερωεύς·
σχέτλιος: Il. 9:19: σχέτλιος, ὃς τότε μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν
σχέτλιος: Il. 9:626: σχέτλιος, οὐδὲ μετατρέπεται φιλότητος ἑταίρων
σχέτλιός: Il. 10:164: σχέτλιός ἐσσι γεραιέ· σὺ μὲν πόνου οὔ ποτε λήγεις.
σχέτλιος: Il. 18:13: σχέτλιος· ἦ τ’ ἐκέλευον ἀπωσάμενον δήϊον πῦρ
σχέτλιος: Il. 22:41: σχέτλιος· αἴθε θεοῖσι φίλος τοσσόνδε γένοιτο
σχέτλιος: Il. 22:86: σχέτλιος· εἴ περ γάρ σε κατακτάνῃ, οὔ σ’ ἔτ’ ἔγωγε
σχέτλιος: Od. 3:161: σχέτλιος, ὅς ῥ’ ἔριν ὦρσε κακὴν ἔπι δεύτερον αὖτις.
σχέτλιος: Od. 10:69: σχέτλιος. ἀλλ’ ἀκέσασθε, φίλοι· δύναμις γὰρ ἐν ὑμῖν.”
σχέτλιός: Od. 12:279: “σχέτλιός εἰς, Ὀδυσεῦ, περί τοι μένος, οὐδέ τι γυῖα
σχέτλιος: Od. 21:28: σχέτλιος, οὐδὲ θεῶν ὄπιν αἰδέσατ’ οὐδὲ τράπεζαν,
σχέτο: Il. 7:248: ἐν τῇ δ’ ἑβδομάτῃ ῥινῷ σχέτο· δεύτερος αὖτε
σχέτο: Il. 21:345: πᾶν δ’ ἐξηράνθη πεδίον, σχέτο δ’ ἀγλαὸν ὕδωρ.
σχήσει: Od. 22:70: “ὦ φίλοι, οὐ γὰρ σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους,
σχήσει: Od. 22:248: “ὦ φίλοι, ἤδη σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους·
σχήσειν: Il. 12:4: τάφρος ἔτι σχήσειν Δαναῶν καὶ τεῖχος ὕπερθεν
σχήσειν: Il. 12:166: σχήσειν ἡμέτερόν γε μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους.
σχήσεις: Od. 11:70: νῆσον ἐς Αἰαίην σχήσεις εὐεργέα νῆα·
σχήσεσθ’: Il. 9:235: σχήσεσθ’, ἀλλ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι.
σχήσεσθ’: Il. 12:107: σχήσεσθ’, ἀλλ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι.
σχήσεσθ’: Il. 12:126: σχήσεσθ’, ἀλλ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι
σχήσεσθ’: Il. 17:639: σχήσεσθ’, ἀλλ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι.
σχήσεσθαι: Il. 9:651: Ἕκτορα καὶ μεμαῶτα μάχης σχήσεσθαι ὀΐω.
σχήσεσθαι: Il. 13:747: μίμνει, ὃν οὐκέτι πάγχυ μάχης σχήσεσθαι ὀΐω.
σχήσεσθαι: Il. 17:503: Ἕκτορα Πριαμίδην μένεος σχήσεσθαι ὀΐω,
σχήσεσθε: Il. 13:630: ἀλλά ποθι σχήσεσθε καὶ ἐσσύμενοί περ Ἄρηος.
σχήσομεν: Od. 22:172: σχήσομεν ἔντοσθεν μεγάρων μάλα περ μεμαῶτας·
σχήσουσι: Il. 11:819: ἤ ῥ’ ἔτι που σχήσουσι πελώριον Ἕκτορ’ Ἀχαιοί,
σχήσουσιν: Il. 13:151: παρμένετ’· οὔ τοι δηρὸν ἐμὲ σχήσουσιν Ἀχαιοὶ
σχήσουσιν: Il. 14:100: σχήσουσιν πόλεμον νηῶν ἅλα δ’ ἑλκομενάων,
σχήσω: Il. 17:182: σχήσω ἀμυνέμεναι περὶ Πατρόκλοιο θανόντος.
σχήσω: Il. 24:670: σχήσω γὰρ πόλεμον τόσσον χρόνον ὅσσον ἄνωγας.
σχίζῃ: Od. 14:425: κόψε δ’ ἀνασχόμενος σχίζῃ δρυός, ἣν λίπε κείων·
σχίζῃσ’: Od. 3:459: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃσ’ ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
σχίζῃς: Il. 1:462: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃς ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον
σχίζῃσιν: Il. 2:425: καὶ τὰ μὲν ἂρ σχίζῃσιν ἀφύλλοισιν κατέκαιον,
σχοίατ’: Il. 2:98: σχοίατ’, ἀκούσειαν δὲ διοτρεφέων βασιλήων.
Σχοῖνόν: Il. 2:497: Σχοῖνόν τε Σκῶλόν τε πολύκνημόν τ’ Ἐτεωνόν,
σχοίνῳ: Od. 5:463: σχοίνῳ ὑπεκλίνθη, κύσε δὲ ζείδωρον ἄρουραν.
σχομένη: Od. 1:334: ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα·
σχομένη: Od. 6:141: στῆ δ’ ἄντα σχομένη· ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεύς,
σχομένη: Od. 11:279: ᾧ ἄχεϊ σχομένη· τῷ δ’ ἄλγεα κάλλιπ’ ὀπίσσω
σχομένη: Od. 16:416: ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα,
σχομένη: Od. 18:210: ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα·
σχομένη: Od. 21:65: ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα·
σχόμενος: Il. 12:298: τὴν ἄρ’ ὅ γε πρόσθε σχόμενος δύο δοῦρε τινάσσων
σχῶμεν: Il. 21:309: σχῶμεν, ἐπεὶ τάχα ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
σχὼν: Od. 1:157: ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι·
σχὼν: Od. 4:70: ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι·
σχὼν: Od. 17:592: ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι·
σχῶνται: Od. 13:151: ῥαῖσαι, ἵν’ ἤδη σχῶνται, ἀπολλήξωσι δὲ πομπῆς
σῷ: Il. 3:50: πατρί τε σῷ μέγα πῆμα πόληΐ τε παντί τε δήμῳ,
σῷ: Il. 3:174: υἱέϊ σῷ ἑπόμην θάλαμον γνωτούς τε λιποῦσα
σῷ: Il. 4:99: σῷ βέλεϊ δμηθέντα πυρῆς ἐπιβάντ’ ἀλεγεινῆς.
σῷ: Il. 6:126: σῷ θάρσει, ὅ τ’ ἐμὸν δολιχόσκιον ἔγχος ἔμεινας·
σῷ: Il. 8:283: πατρί τε σῷ Τελαμῶνι, ὅ σ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα,
σῷ: Il. 8:420: ὄφρα ἰδῇς γλαυκῶπι ὅτ’ ἂν σῷ πατρὶ μάχηαι.
σῷ: Il. 9:109: πόλλ’ ἀπεμυθεόμην· σὺ δὲ σῷ μεγαλήτορι θυμῷ
σῷ: Il. 16:708: σῷ ὑπὸ δουρὶ πόλιν πέρθαι Τρώων ἀγερώχων,
σῷ: Il. 17:489: σῷ ἐθέλεις, ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐφορμηθέντε γε νῶϊ
σῷ: Il. 22:246: νῆας ἔπι γλαφυράς, ἦ κεν σῷ δουρὶ δαμήῃ.
σῷ: Il. 22:286: χάλκεον· ὡς δή μιν σῷ ἐν χροῒ πᾶν κομίσαιο.
σῷ: Il. 23:894: εἰ σύ γε σῷ θυμῷ ἐθέλοις· κέλομαι γὰρ ἔγωγε.
σῷ: Il. 24:112: αἶψα μάλ’ ἐς στρατὸν ἐλθὲ καὶ υἱέϊ σῷ ἐπίτειλον·
σῷ: Od. 2:112: αὐτὸς σῷ θυμῷ, εἰδῶσι δὲ πάντες Ἀχαιοί·
σῷ: Od. 2:186: σῷ οἴκῳ δῶρον ποτιδέγμενος, αἴ κε πόρῃσιν.
σῷ: Od. 9:478: σχέτλι’, ἐπεὶ ξείνους οὐχ ἅζεο σῷ ἐνὶ οἴκῳ
σῷ: Od. 16:168: ἤδη νῦν σῷ παιδὶ ἔπος φάο μηδ’ ἐπίκευθε,
σῷ: Od. 16:438: ὅς κεν Τηλεμάχῳ, σῷ υἱέϊ, χεῖρας ἐποίσει
σῷ: Od. 17:455: οὐ σύ γ’ ἂν ἐξ οἴκου σῷ ἐπιστάτῃ οὐδ’ ἅλα δοίης,
σῷ: Od. 18:171: ἀλλ’ ἴθι καὶ σῷ παιδὶ ἔπος φάο μηδ’ ἐπίκευθε,
σῷ: Od. 19:115: τῶ ἐμὲ νῦν τὰ μὲν ἄλλα μετάλλα σῷ ἐνὶ οἴκῳ,
σῷ: Od. 19:483: τῷ σῷ ἐπὶ μαζῷ· νῦν δ’ ἄλγεα πολλὰ μογήσας
σῷ: Od. 22:169: πολλάς, ὅσσας οὗτος ἐμήσατο σῷ ἐνὶ οἴκῳ.”
σῷ: Od. 22:218: ἕρδειν ἐν μεγάροις· σῷ δ’ αὐτοῦ κράατι τείσεις.
σῷ: Od. 23:258: σῷ ἐθέλῃς, ἐπεὶ ἄρ σε θεοὶ ποίησαν ἱκέσθαι
σῷ: Od. 24:33: ἠδέ κε καὶ σῷ παιδὶ μέγα κλέος ἤρα’ ὀπίσσω·
σώεσκον: Il. 8:363: τειρόμενον σώεσκον ὑπ’ Εὐρυσθῆος ἀέθλων.
σῴζων: Od. 5:490: σπέρμα πυρὸς σῴζων, ἵνα μή ποθεν ἄλλοθεν αὕοι,
Σώκοιο: Il. 11:427: αὐτοκασίγνητον εὐηφενέος Σώκοιο.
Σώκοιο: Il. 11:456: Ὣς εἰπὼν Σώκοιο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος
Σῶκον: Il. 11:440: ἂψ δ’ ἀναχωρήσας Σῶκον πρὸς μῦθον ἔειπεν·
Σῶκος: Il. 11:428: τῷ δ’ ἐπαλεξήσων Σῶκος κίεν ἰσόθεος φώς,
σῶκος: Il. 20:72: Λητοῖ δ’ ἀντέστη σῶκος ἐριούνιος Ἑρμῆς,
σῶμα: Il. 7:79: σῶμα δὲ οἴκαδ’ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με
σῶμα: Il. 22:342: σῶμα δὲ οἴκαδ’ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με
σῶμα: Od. 11:53: σῶμα γὰρ ἐν Κίρκης μεγάρῳ κατελείπομεν ἡμεῖς
σώματ’: Od. 24:187: σώματ’ ἀκηδέα κεῖται ἐνὶ μεγάροισ’ Ὀδυσῆος·
σώματα: Il. 23:169: ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, περὶ δὲ δρατὰ σώματα νήει.
σώματα: Od. 12:67: ἀλλά θ’ ὁμοῦ πίνακάς τε νεῶν καὶ σώματα φωτῶν
σώματι: Il. 3:23: ὥς τε λέων ἐχάρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας
σώματος: Il. 18:161: ὡς δ’ ἀπὸ σώματος οὔ τι λέοντ’ αἴθωνα δύνανται
σῶν: Il. 1:117: βούλομ’ ἐγὼ λαὸν σῶν ἔμμεναι ἢ ἀπολέσθαι·
σῶν: Il. 11:512: ἄγρει σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, πὰρ δὲ Μαχάων
σῶν: Il. 17:367: οὔτέ ποτ’ ἠέλιον σῶν ἔμμεναι οὔτε σελήνην·
σῶν: Il. 22:338: λίσσομ’ ὑπὲρ ψυχῆς καὶ γούνων σῶν τε τοκήων
σῶν: Il. 23:83: μὴ ἐμὰ σῶν ἀπάνευθε τιθήμεναι ὀστέ’ Ἀχιλλεῦ,
σῶν: Od. 10:268: ἄξεις σῶν ἑτάρων. ἀλλὰ ξὺν τοίσδεσι θᾶσσον
σῶν: Od. 22:55: σῶν· ἀτὰρ ἄμμες ὄπισθεν ἀρεσσάμενοι κατὰ δῆμον,
σώοντες: Od. 9:430: τὼ δ’ ἑτέρω ἑκάτερθεν ἴτην σώοντες ἑταίρους.
σῶς: Il. 13:773: Ἴλιος αἰπεινή· νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος.
σῶς: Il. 22:332: σῶς ἔσσεσθ’, ἐμὲ δ’ οὐδὲν ὀπίζεο νόσφιν ἐόντα
σῶς: Od. 5:305: παντοίων ἀνέμων· νῦν μοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος.
σῶς: Od. 15:42: οὕνεκά οἱ σῶς ἐσσι καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουθας.”
σῶς: Od. 16:131: εἴφ’, ὅτι οἱ σῶς εἰμι καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουθα.
σῶς: Od. 22:28: ἄλλων ἀντιάσεις· νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος.
Σῶχ’: Il. 11:450: ὦ Σῶχ’ Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο