A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
δὲ: Il. 1:4: ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
δὲ: Il. 1:10: νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί,
δὲ: Il. 1:16: Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν·
δὲ: Il. 1:44: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ,
δὲ: Il. 1:49: δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ’ ἀργυρέοιο βιοῖο·
δὲ: Il. 1:52: βάλλ’· αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί.
δὲ: Il. 1:54: τῇ δεκάτῃ δ’ ἀγορὴν δὲ καλέσσατο λαὸν Ἀχιλλεύς·
δὲ: Il. 1:76: τοὶ γὰρ ἐγὼν ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μοι ὄμοσσον
δὲ: Il. 1:83: ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι· σὺ δὲ φράσαι εἴ με σαώσεις. ”
δὲ: Il. 1:103: ἀχνύμενος· μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι
δέ: Il. 1:104: πίμπλαντ’, ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην·
δέ: Il. 1:134: ἧσθαι δευόμενον, κέλεαι δέ με τῆνδ’ ἀποδοῦναι;
δέ: Il. 1:137: εἰ δέ κε μὴ δώωσιν ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι
δέ: Il. 1:137: εἰ δέ κε μὴ δώωσιν ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι
δέ: Il. 1:139: ἄξω ἑλών· ὃ δέ κεν κεχολώσεται ὅν κεν ἵκωμαι.
δέ: Il. 1:144: βήσομεν· εἷς δέ τις ἀρχὸς ἀνὴρ βουληφόρος ἔστω,
δέ: Il. 1:162: ᾧ ἔπι πολλὰ μόγησα, δόσαν δέ μοι υἷες Ἀχαιῶν.
δὲ: Il. 1:175: οἵ κέ με τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα Ζεύς.
δέ: Il. 1:176: ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι διοτρεφέων βασιλήων·
δέ: Il. 1:181: οὐδ’ ὄθομαι κοτέοντος· ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε·
δέ: Il. 1:184: πέμψω, ἐγὼ δέ κ’ ἄγω Βρισηΐδα καλλιπάρῃον
δὲ: Il. 1:185: αὐτὸς ἰὼν κλισίην δὲ τὸ σὸν γέρας ὄφρ’ ἐῢ εἰδῇς
δὲ: Il. 1:186: ὅσσον φέρτερός εἰμι σέθεν, στυγέῃ δὲ καὶ ἄλλος
δέ: Il. 1:188: Ὣς φάτο· Πηλεΐωνι δ’ ἄχος γένετ’, ἐν δέ οἱ ἦτορ
δὲ: Il. 1:197: στῆ δ’ ὄπιθεν, ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλεΐωνα
δέ: Il. 1:200: Παλλάδ’ Ἀθηναίην· δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν·
δὲ: Il. 1:204: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσθαι ὀΐω·
δέ: Il. 1:208: οὐρανόθεν· πρὸ δέ μ’ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
δὲ: Il. 1:212: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
δὲ: Il. 1:221: μύθῳ Ἀθηναίης· ἣ δ’ Οὔλυμπον δὲ βεβήκει
δέ: Il. 1:228: τέτληκας θυμῷ· τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι.
δέ: Il. 1:239: πρὸς Διὸς εἰρύαται· ὃ δέ τοι μέγας ἔσσεται ὅρκος·
δὲ: Il. 1:245: Ὣς φάτο Πηλεΐδης, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ
δὲ: Il. 1:247: Ἀτρεΐδης δ’ ἑτέρωθεν ἐμήνιε· τοῖσι δὲ Νέστωρ
δὲ: Il. 1:252: ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ, μετὰ δὲ τριτάτοισιν ἄνασσεν·
δὲ: Il. 1:259: ἀλλὰ πίθεσθ’· ἄμφω δὲ νεωτέρω ἐστὸν ἐμεῖο·
δέ: Il. 1:280: εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι θεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ,
δὲ: Il. 1:280: εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι θεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ,
δὲ: Il. 1:282: Ἀτρεΐδη σὺ δὲ παῦε τεὸν μένος· αὐτὰρ ἔγωγε
δὲ: Il. 1:289: πᾶσι δὲ σημαίνειν, ἅ τιν’ οὐ πείσεσθαι ὀΐω·
δέ: Il. 1:290: εἰ δέ μιν αἰχμητὴν ἔθεσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες
δέ: Il. 1:297: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
δὲ: Il. 1:308: Ἀτρεΐδης δ’ ἄρα νῆα θοὴν ἅλα δὲ προέρυσσεν,
δὲ: Il. 1:310: βῆσε θεῷ, ἀνὰ δὲ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον
δέ: Il. 1:324: εἰ δέ κε μὴ δώῃσιν ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι
δέ: Il. 1:324: εἰ δέ κε μὴ δώῃσιν ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι
δὲ: Il. 1:345: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ’ ἑταίρῳ,
δὲ: Il. 1:351: πολλὰ δὲ μητρὶ φίλῃ ἠρήσατο χεῖρας ὀρεγνύς·
δέ: Il. 1:362: “ Τέκνον, τί κλαίεις; τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος;
δὲ: Il. 1:364: Τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δὲ: Il. 1:367: τὴν δὲ διεπράθομέν τε καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα·
δὲ: Il. 1:375: Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω κοσμήτορε λαῶν.
δέ: Il. 1:382: ἧκε δ’ ἐπ’ Ἀργείοισι κακὸν βέλος· οἳ δέ νυ λαοὶ
δὲ: Il. 1:384: πάντῃ ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν· ἄμμι δὲ μάντις
δὲ: Il. 1:390: ἐς Χρύσην πέμπουσιν, ἄγουσι δὲ δῶρα ἄνακτι·
δὲ: Il. 1:391: τὴν δὲ νέον κλισίηθεν ἔβαν κήρυκες ἄγοντες
δὲ: Il. 1:394: ἐλθοῦσ’ Οὔλυμπον δὲ Δία λίσαι, εἴ ποτε δή τι
δέ: Il. 1:403: ὃν Βριάρεων καλέουσι θεοί, ἄνδρες δέ τε πάντες
δὲ: Il. 1:409: τοὺς δὲ κατὰ πρύμνας τε καὶ ἀμφ’ ἅλα ἔλσαι Ἀχαιοὺς
δὲ: Il. 1:411: γνῷ δὲ καὶ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
δέ: Il. 1:419: τοῦτο δέ τοι ἐρέουσα ἔπος Διὶ τερπικεραύνῳ
δέ: Il. 1:425: δωδεκάτῃ δέ τοι αὖτις ἐλεύσεται Οὔλυμπον δέ,
δέ: Il. 1:425: δωδεκάτῃ δέ τοι αὖτις ἐλεύσεται Οὔλυμπον δέ,
δὲ: Il. 1:428: Ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἀπεβήσετο, τὸν δὲ λίπ’ αὐτοῦ
δὲ: Il. 1:436: ἐκ δ’ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι’ ἔδησαν·
δὲ: Il. 1:437: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης,
δὲ: Il. 1:439: ἐκ δὲ Χρυσηῒς νηὸς βῆ ποντοπόροιο.
δὲ: Il. 1:446: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δὲ δέξατο χαίρων
δὲ: Il. 1:450: τοῖσιν δὲ Χρύσης μεγάλ’ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών·
δὲ: Il. 1:463: λεῖβε· νέοι δὲ παρ’ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν.
δὲ: Il. 1:472: οἳ δὲ πανημέριοι μολπῇ θεὸν ἱλάσκοντο
δὲ: Il. 1:474: μέλποντες ἑκάεργον· ὃ δὲ φρένα τέρπετ’ ἀκούων.
δὲ: Il. 1:481: ἐν δ’ ἄνεμος πρῆσεν μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα
δὲ: Il. 1:517: Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
δὲ: Il. 1:520: ἣ δὲ καὶ αὔτως μ’ αἰεὶ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι
δέ: Il. 1:523: Ἥρη· ἐμοὶ δέ κε ταῦτα μελήσεται ὄφρα τελέσσω·
δὲ: Il. 1:533: Ζεὺς δὲ ἑὸν πρὸς δῶμα· θεοὶ δ’ ἅμα πάντες ἀνέσταν
δέ: Il. 1:549: ὃν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλωμι νοῆσαι
δὲ: Il. 1:559: τιμήσῃς, ὀλέσῃς δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν. ”
δέ: Il. 1:563: μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι· τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον ἔσται.
δὲ: Il. 1:568: Ὣς ἔφατ’ ἔδεισεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,
δὲ: Il. 1:575: ἐν δὲ θεοῖσι κολῳὸν ἐλαύνετον· οὐδέ τι δαιτὸς
δὲ: Il. 1:595: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
δὲ: Il. 1:596: μειδήσασα δὲ παιδὸς ἐδέξατο χειρὶ κύπελλον·
δὲ: Il. 1:606: οἳ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκον δὲ ἕκαστος,
δὲ: Il. 1:609: Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος ἤϊ’ Ὀλύμπιος ἀστεροπητής,
δὲ: Il. 1:611: ἔνθα καθεῦδ’ ἀναβάς, παρὰ δὲ χρυσόθρονος Ἥρη.
δὲ: Il. 2:4: τιμήσῃ, ὀλέσῃ δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
δέ: Il. 2:5: ἧδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή,
δὲ: Il. 2:15: Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε’ ἐφῆπται.
δὲ: Il. 2:18: βῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα· τὸν δὲ κίχανεν
δέ: Il. 2:26: νῦν δ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
δὲ: Il. 2:32: Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε’ ἐφῆπται
δὲ: Il. 2:35: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπεβήσετο, τὸν δὲ λίπ’ αὐτοῦ
δέ: Il. 2:41: ἔγρετο δ’ ἐξ ὕπνου, θείη δέ μιν ἀμφέχυτ’ ὀμφή·
δὲ: Il. 2:43: καλὸν νηγάτεον, περὶ δὲ μέγα βάλλετο φᾶρος·
δὲ: Il. 2:46: εἵλετο δὲ σκῆπτρον πατρώϊον ἄφθιτον αἰεὶ
δὲ: Il. 2:51: κηρύσσειν ἀγορὴν δὲ κάρη κομόωντας Ἀχαιούς·
δὲ: Il. 2:53: Βουλὴν δὲ πρῶτον μεγαθύμων ἷζε γερόντων
δὲ: Il. 2:57: ἀμβροσίην διὰ νύκτα· μάλιστα δὲ Νέστορι δίῳ
δέ: Il. 2:63: νῦν δ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
δὲ: Il. 2:69: Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε’ ἐφῆπται
δὲ: Il. 2:71: ᾤχετ’ ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν.
δὲ: Il. 2:86: σκηπτοῦχοι βασιλῆες· ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί.
δὲ: Il. 2:89: βοτρυδὸν δὲ πέτονται ἐπ’ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν·
δέ: Il. 2:90: αἳ μέν τ’ ἔνθα ἅλις πεποτήαται, αἳ δέ τε ἔνθα·
δέ: Il. 2:93: ἰλαδὸν εἰς ἀγορήν· μετὰ δέ σφισιν ὄσσα δεδήει
δὲ: Il. 2:95: τετρήχει δ’ ἀγορή, ὑπὸ δὲ στεναχίζετο γαῖα
δέ: Il. 2:96: λαῶν ἱζόντων, ὅμαδος δ’ ἦν· ἐννέα δέ σφεας
δὲ: Il. 2:98: σχοίατ’, ἀκούσειαν δὲ διοτρεφέων βασιλήων.
δὲ: Il. 2:99: σπουδῇ δ’ ἕζετο λαός, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας
δὲ: Il. 2:100: παυσάμενοι κλαγγῆς· ἀνὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
δὲ: Il. 2:104: Ἑρμείας δὲ ἄναξ δῶκεν Πέλοπι πληξίππῳ,
δὲ: Il. 2:106: Ἀτρεὺς δὲ θνῄσκων ἔλιπεν πολύαρνι Θυέστῃ,
δὲ: Il. 2:114: νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με κελεύει
δέ: Il. 2:136: αἳ δέ που ἡμέτεραί τ’ ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα
δὲ: Il. 2:137: εἵατ’ ἐνὶ μεγάροις ποτιδέγμεναι· ἄμμι δὲ ἔργον
δὲ: Il. 2:142: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε
δὲ: Il. 2:158: οὕτω δὴ οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
δέ: Il. 2:160: κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιεν
δὲ: Il. 2:167: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα·
δὲ: Il. 2:174: οὕτω δὴ οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
δέ: Il. 2:176: κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιτε
δὲ: Il. 2:182: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης,
δὲ: Il. 2:183: βῆ δὲ θέειν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε· τὴν δὲ κόμισσε
δὲ: Il. 2:183: βῆ δὲ θέειν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε· τὴν δὲ κόμισσε
δὲ: Il. 2:183: βῆ δὲ θέειν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε· τὴν δὲ κόμισσε
δὲ: Il. 2:196: θυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διοτρεφέων βασιλήων,
δέ: Il. 2:197: τιμὴ δ’ ἐκ Διός ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ μητίετα Ζεύς.
δὲ: Il. 2:207: Ὣς ὅ γε κοιρανέων δίεπε στρατόν· οἳ δ’ ἀγορὴν δὲ
δέ: Il. 2:210: αἰγιαλῷ μεγάλῳ βρέμεται, σμαραγεῖ δέ τε πόντος.
δὲ: Il. 2:211: Ἄλλοι μέν ῥ’ ἕζοντο, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας·
δὲ: Il. 2:216: ἔμμεναι· αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε·
δέ: Il. 2:217: φολκὸς ἔην, χωλὸς δ’ ἕτερον πόδα· τὼ δέ οἱ ὤμω
δὲ: Il. 2:226: πλεῖαί τοι χαλκοῦ κλισίαι, πολλαὶ δὲ γυναῖκες
δὲ: Il. 2:256: ἥρωες Δαναοί· σὺ δὲ κερτομέων ἀγορεύεις.
δὲ: Il. 2:257: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
δὲ: Il. 2:263: αὐτὸν δὲ κλαίοντα θοὰς ἐπὶ νῆας ἀφήσω
δὲ: Il. 2:265: Ὣς ἄρ’ ἔφη, σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω
δέ: Il. 2:266: πλῆξεν· ὃ δ’ ἰδνώθη, θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ·
δὲ: Il. 2:270: οἳ δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν·
δέ: Il. 2:271: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
δὲ: Il. 2:274: νῦν δὲ τόδε μέγ’ ἄριστον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν,
δὲ: Il. 2:279: ἔστη σκῆπτρον ἔχων· παρὰ δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
δὲ: Il. 2:290: ἀλλήλοισιν ὀδύρονται οἶκον δὲ νέεσθαι.
δὲ: Il. 2:301: εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν, ἐστὲ δὲ πάντες
δέ: Il. 2:309: σμερδαλέος, τόν ῥ’ αὐτὸς Ὀλύμπιος ἧκε φόως δέ,
δὲ: Il. 2:329: τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.
δὲ: Il. 2:333: Ὣς ἔφατ’, Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἴαχον, ἀμφὶ δὲ νῆες
δὲ: Il. 2:333: Ὣς ἔφατ’, Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἴαχον, ἀμφὶ δὲ νῆες
δὲ: Il. 2:336: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
δὲ: Il. 2:354: τὼ μή τις πρὶν ἐπειγέσθω οἶκον δὲ νέεσθαι
δέ: Il. 2:357: εἰ δέ τις ἐκπάγλως ἐθέλει οἶκον δὲ νέεσθαι
δὲ: Il. 2:357: εἰ δέ τις ἐκπάγλως ἐθέλει οἶκον δὲ νέεσθαι
δὲ: Il. 2:363: ὡς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγῃ, φῦλα δὲ φύλοις.
δέ: Il. 2:364: εἰ δέ κεν ὣς ἕρξῃς καί τοι πείθωνται Ἀχαιοί,
δέ: Il. 2:379: εἰ δέ ποτ’ ἔς γε μίαν βουλεύσομεν, οὐκέτ’ ἔπειτα
δέ: Il. 2:383: εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠκυπόδεσσιν,
δέ: Il. 2:384: εὖ δέ τις ἅρματος ἀμφὶς ἰδὼν πολέμοιο μεδέσθω,
δέ: Il. 2:390: ἱδρώσει δέ τευ ἵππος ἐΰξοον ἅρμα τιταίνων.
δέ: Il. 2:391: ὃν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω
δὲ: Il. 2:394: Ὣς ἔφατ’, Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἴαχον ὡς ὅτε κῦμα
δὲ: Il. 2:404: κίκλησκεν δὲ γέροντας ἀριστῆας Παναχαιῶν,
δέ: Il. 2:408: αὐτόματος δέ οἱ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
δὲ: Il. 2:410: βοῦν δὲ περιστήσαντο καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο·
δὲ: Il. 2:415: αἰθαλόεν, πρῆσαι δὲ πυρὸς δηΐοιο θύρετρα,
δὲ: Il. 2:416: Ἑκτόρεον δὲ χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαΐξαι
δὲ: Il. 2:443: κηρύσσειν πόλεμον δὲ κάρη κομόωντας Ἀχαιούς·
δὲ: Il. 2:446: θῦνον κρίνοντες, μετὰ δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
δὲ: Il. 2:449: πάντες ἐϋπλεκέες, ἑκατόμβοιος δὲ ἕκαστος·
δὲ: Il. 2:451: ὀτρύνουσ’ ἰέναι· ἐν δὲ σθένος ὦρσεν ἑκάστῳ
δέ: Il. 2:456: οὔρεος ἐν κορυφῇς, ἕκαθεν δέ τε φαίνεται αὐγή,
δέ: Il. 2:463: κλαγγηδὸν προκαθιζόντων, σμαραγεῖ δέ τε λειμών,
δὲ: Il. 2:477: ὑσμίνην δ’ ἰέναι, μετὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
δὲ: Il. 2:479: Ἄρεϊ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι.
δὲ: Il. 2:479: Ἄρεϊ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι.
δὲ: Il. 2:486: ἡμεῖς δὲ κλέος οἶον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν·
δὲ: Il. 2:489: οὐδ’ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ’ εἶεν,
δέ: Il. 2:490: φωνὴ δ’ ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ἦτορ ἐνείη,
δὲ: Il. 2:509: τῶν μὲν πεντήκοντα νέες κίον, ἐν δὲ ἑκάστῃ
δέ: Il. 2:515: Ἄρηϊ κρατερῷ· ὃ δέ οἱ παρελέξατο λάθρῃ·
δὲ: Il. 2:516: τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.
δὲ: Il. 2:548: θρέψε Διὸς θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα,
δέ: Il. 2:550: ἔνθα δέ μιν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖς ἱλάονται
δὲ: Il. 2:569: Οἳ δὲ Μυκήνας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον
δὲ: Il. 2:579: κυδιόων, πᾶσιν δὲ μετέπρεπεν ἡρώεσσιν
δὲ: Il. 2:580: οὕνεκ’ ἄριστος ἔην πολὺ δὲ πλείστους ἄγε λαούς.
δὲ: Il. 2:587: ἑξήκοντα νεῶν· ἀπάτερθε δὲ θωρήσσοντο·
δέ: Il. 2:589: ὀτρύνων πόλεμον δέ· μάλιστα δὲ ἵετο θυμῷ
δὲ: Il. 2:589: ὀτρύνων πόλεμον δέ· μάλιστα δὲ ἵετο θυμῷ
δὲ: Il. 2:591: Οἳ δὲ Πύλον τ’ ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην ἐρατεινὴν
δὲ: Il. 2:599: αἳ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν θέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν
δὲ: Il. 2:623: τῶν δὲ τετάρτων ἦρχε Πολύξεινος θεοειδὴς
δὲ: Il. 2:642: οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ αὐτὸς ἔην, θάνε δὲ ξανθὸς Μελέαγρος·
δὲ: Il. 2:664: αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολὺν δ’ ὅ γε λαὸν ἀγείρας
δὲ: Il. 2:668: τριχθὰ δὲ ᾤκηθεν καταφυλαδόν, ἠδὲ φίληθεν
δέ: Il. 2:675: ἀλλ’ ἀλαπαδνὸς ἔην, παῦρος δέ οἱ εἵπετο λαός.
δὲ: Il. 2:680: τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.
δὲ: Il. 2:684: Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί,
δὲ: Il. 2:692: κὰδ δὲ Μύνητ’ ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρους,
δὲ: Il. 2:700: τοῦ δὲ καὶ ἀμφιδρυφὴς ἄλοχος Φυλάκῃ ἐλέλειπτο
δὲ: Il. 2:711: Οἳ δὲ Φερὰς ἐνέμοντο παραὶ Βοιβηΐδα λίμνην
δὲ: Il. 2:718: τῶν δὲ Φιλοκτήτης ἦρχεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
δὲ: Il. 2:724: ἔνθ’ ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων· τάχα δὲ μνήσεσθαι ἔμελλον
δὲ: Il. 2:733: τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.
δὲ: Il. 2:773: Ἀτρεΐδῃ· λαοὶ δὲ παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης
δὲ: Il. 2:775: τόξοισίν θ’· ἵπποι δὲ παρ’ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος
δὲ: Il. 2:791: εἴσατο δὲ φθογγὴν υἷϊ Πριάμοιο Πολίτῃ,
δὲ: Il. 2:802: Ἕκτορ σοὶ δὲ μάλιστ’ ἐπιτέλλομαι, ὧδε δὲ ῥέξαι·
δὲ: Il. 2:802: Ἕκτορ σοὶ δὲ μάλιστ’ ἐπιτέλλομαι, ὧδε δὲ ῥέξαι·
δέ: Il. 2:811: Ἔστι δέ τις προπάροιθε πόλιος αἰπεῖα κολώνη
δέ: Il. 2:814: ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης·
δὲ: Il. 2:824: Οἳ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδης
δέ: Il. 2:833: στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα· τὼ δέ οἱ οὔ τι
δὲ: Il. 2:858: Μυσῶν δὲ Χρόμις ἦρχε καὶ Ἔννομος οἰωνιστής·
δέ: Il. 3:11: ποιμέσιν οὔ τι φίλην, κλέπτῃ δέ τε νυκτὸς ἀμείνω,
δὲ: Il. 3:51: δυσμενέσιν μὲν χάρμα, κατηφείην δὲ σοὶ αὐτῷ;
δέ: Il. 3:71: ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται,
δὲ: Il. 3:74: ναίοιτε Τροίην ἐριβώλακα, τοὶ δὲ νεέσθων
δὲ: Il. 3:85: ἐσσυμένως· Ἕκτωρ δὲ μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔειπε·
δέ: Il. 3:92: ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται
δὲ: Il. 3:96: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
δὲ: Il. 3:98: θυμὸν ἐμόν, φρονέω δὲ διακρινθήμεναι ἤδη
δὲ: Il. 3:102: τεθναίη· ἄλλοι δὲ διακρινθεῖτε τάχιστα.
δὲ: Il. 3:103: οἴσετε ἄρν’, ἕτερον λευκόν, ἑτέρην δὲ μέλαιναν,
δὲ: Il. 3:105: ἄξετε δὲ Πριάμοιο βίην, ὄφρ’ ὅρκια τάμνῃ
δὲ: Il. 3:116: Ἕκτωρ δὲ προτὶ ἄστυ δύω κήρυκας ἔπεμπε
δὲ: Il. 3:125: τὴν δ’ εὗρ’ ἐν μεγάρῳ· ἣ δὲ μέγαν ἱστὸν ὕφαινε
δὲ: Il. 3:134: οἳ δὴ νῦν ἕαται σιγῇ, πόλεμος δὲ πέπαυται,
δέ: Il. 3:138: τῷ δέ κε νικήσαντι φίλη κεκλήσῃ ἄκοιτις.
δέ: Il. 3:177: τοῦτο δέ τοι ἐρέω ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς·
δὲ: Il. 3:196: αὐτὸς δὲ κτίλος ὣς ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν·
δὲ: Il. 3:208: ἀμφοτέρων δὲ φυὴν ἐδάην καὶ μήδεα πυκνά.
δὲ: Il. 3:217: στάσκεν, ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας,
δέ: Il. 3:231: ἕστηκ’, ἀμφὶ δέ μιν Κρητῶν ἀγοὶ ἠγερέθονται.
δὲ: Il. 3:247: ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ· φέρε δὲ κρητῆρα φαεινὸν
δὲ: Il. 3:249: ὄτρυνεν δὲ γέροντα παριστάμενος ἐπέεσσιν·
δέ: Il. 3:255: τῷ δέ κε νικήσαντι γυνὴ καὶ κτήμαθ’ ἕποιτο·
δὲ: Il. 3:257: ναίοιμεν Τροίην ἐριβώλακα, τοὶ δὲ νέονται
δέ: Il. 3:262: πὰρ δέ οἱ Ἀντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον·
δὲ: Il. 3:263: τὼ δὲ διὰ Σκαιῶν πεδίον δ’ ἔχον ὠκέας ἵππους.
δὲ: Il. 3:269: ὅρκια πιστὰ θεῶν σύναγον, κρητῆρι δὲ οἶνον
δὲ: Il. 3:271: Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν,
δέ: Il. 3:284: εἰ δέ κ’ Ἀλέξανδρον κτείνῃ ξανθὸς Μενέλαος,
δέ: Il. 3:297: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
δὲ: Il. 3:303: τοῖσι δὲ Δαρδανίδης Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπε·
δέ: Il. 3:312: πὰρ δέ οἱ Ἀντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον.
δὲ: Il. 3:314: Ἕκτωρ δὲ Πριάμοιο πάϊς καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
δὲ: Il. 3:318: λαοὶ δ’ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον,
δέ: Il. 3:319: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
δὲ: Il. 3:324: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, πάλλεν δὲ μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
δὲ: Il. 3:325: ἂψ ὁρόων· Πάριος δὲ θοῶς ἐκ κλῆρος ὄρουσεν.
δὲ: Il. 3:337: ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·
δέ: Il. 3:348: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ
δὲ: Il. 3:349: ἀσπίδ’ ἐνὶ κρατερῇ· ὃ δὲ δεύτερον ὄρνυτο χαλκῷ
δὲ: Il. 3:359: ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα
δὲ: Il. 3:361: Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον
δέ: Il. 3:367: νῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος, ἐκ δέ μοι ἔγχος
δέ: Il. 3:367: νῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος, ἐκ δέ μοι ἔγχος
δέ: Il. 3:371: ἄγχε δέ μιν πολύκεστος ἱμὰς ἁπαλὴν ὑπὸ δειρήν,
δὲ: Il. 3:376: κεινὴ δὲ τρυφάλεια ἅμ’ ἕσπετο χειρὶ παχείῃ.
δὲ: Il. 3:383: αὐτὴ δ’ αὖ Ἑλένην καλέουσ’ ἴε· τὴν δὲ κίχανε
δὲ: Il. 3:384: πύργῳ ἐφ’ ὑψηλῷ, περὶ δὲ Τρῳαὶ ἅλις ἦσαν·
δὲ: Il. 3:385: χειρὶ δὲ νεκταρέου ἑανοῦ ἐτίναξε λαβοῦσα,
δέ: Il. 3:386: γρηῒ δέ μιν ἐϊκυῖα παλαιγενέϊ προσέειπεν
δέ: Il. 3:388: ἤσκειν εἴρια καλά, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκε·
δὲ: Il. 3:390: δεῦρ’ ἴθ’· Ἀλέξανδρός σε καλεῖ οἶκον δὲ νέεσθαι.
δὲ: Il. 3:393: ἀνδρὶ μαχεσσάμενον τόν γ’ ἐλθεῖν, ἀλλὰ χορὸν δὲ
δέ: Il. 3:410: κεῖσε δ’ ἐγὼν οὐκ εἶμι· νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη·
δέ: Il. 3:411: κείνου πορσανέουσα λέχος· Τρῳαὶ δέ μ’ ὀπίσσω
δὲ: Il. 3:413: Τὴν δὲ χολωσαμένη προσεφώνεε δῖ’ Ἀφροδίτη·
δέ: Il. 3:415: τὼς δέ σ’ ἀπεχθήρω ὡς νῦν ἔκπαγλ’ ἐφίλησα,
δέ: Il. 3:417: Τρώων καὶ Δαναῶν, σὺ δέ κεν κακὸν οἶτον ὄληαι.
δὲ: Il. 3:419: βῆ δὲ κατασχομένη ἑανῷ ἀργῆτι φαεινῷ
δὲ: Il. 3:420: σιγῇ, πάσας δὲ Τρῳὰς λάθεν· ἦρχε δὲ δαίμων.
δὲ: Il. 3:420: σιγῇ, πάσας δὲ Τρῳὰς λάθεν· ἦρχε δὲ δαίμων.
δὲ: Il. 3:437: Τὴν δὲ Πάρις μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπε·
δὲ: Il. 3:447: Ἦ ῥα, καὶ ἄρχε λέχος δὲ κιών· ἅμα δ’ εἵπετ’ ἄκοιτις.
δὲ: Il. 3:455: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
δὲ: Il. 4:1: Οἳ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἠγορόωντο
δέ: Il. 4:2: χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια Ἥβη
δὲ: Il. 4:3: νέκταρ ἐοινοχόει· τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσι
δὲ: Il. 4:14: ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα,
δὲ: Il. 4:21: πλησίαι αἵ γ’ ἥσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην.
δέ: Il. 4:23: σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
δέ: Il. 4:27: ἱδρῶ θ’ ὃν ἵδρωσα μόγῳ, καμέτην δέ μοι ἵπποι
δὲ: Il. 4:30: Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
δὲ: Il. 4:34: εἰ δὲ σύ γ’ εἰσελθοῦσα πύλας καὶ τείχεα μακρὰ
δέ: Il. 4:39: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δέ: Il. 4:58: καὶ γὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, γένος δέ μοι ἔνθεν ὅθεν σοί,
δὲ: Il. 4:61: κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ’ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις.
δὲ: Il. 4:64: ἀθάνατοι· σὺ δὲ θᾶσσον Ἀθηναίῃ ἐπιτεῖλαι
δὲ: Il. 4:74: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα.
δέ: Il. 4:77: λαμπρόν· τοῦ δέ τε πολλοὶ ἀπὸ σπινθῆρες ἵενται·
δέ: Il. 4:81: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
δέ: Il. 4:90: ἑσταότ’· ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων
δέ: Il. 4:95: πᾶσι δέ κε Τρώεσσι χάριν καὶ κῦδος ἄροιο,
δὲ: Il. 4:96: ἐκ πάντων δὲ μάλιστα Ἀλεξάνδρῳ βασιλῆϊ.
δὲ: Il. 4:104: Ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, τῷ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθεν·
δὲ: Il. 4:113: ἀγκλίνας· πρόσθεν δὲ σάκεα σχέθον ἐσθλοὶ ἑταῖροι
δὲ: Il. 4:123: νευρὴν μὲν μαζῷ πέλασεν, τόξῳ δὲ σίδηρον.
δὲ: Il. 4:125: λίγξε βιός, νευρὴ δὲ μέγ’ ἴαχεν, ἆλτο δ’ ὀϊστὸς
δὲ: Il. 4:128: ἀθάνατοι, πρώτη δὲ Διὸς θυγάτηρ ἀγελείη,
δὲ: Il. 4:130: ἣ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὸ χροὸς ὡς ὅτε μήτηρ
δὲ: Il. 4:138: ἥ οἱ πλεῖστον ἔρυτο· διὰ πρὸ δὲ εἴσατο καὶ τῆς.
δὲ: Il. 4:144: ἱππῆες φορέειν· βασιλῆϊ δὲ κεῖται ἄγαλμα,
δὲ: Il. 4:150: ῥίγησεν δὲ καὶ αὐτὸς ἀρηΐφιλος Μενέλαος.
δὲ: Il. 4:151: ὡς δὲ ἴδεν νεῦρόν τε καὶ ὄγκους ἐκτὸς ἐόντας
δὲ: Il. 4:153: τοῖς δὲ βαρὺ στενάχων μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων
δέ: Il. 4:166: Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ὑψίζυγος αἰθέρι ναίων
δέ: Il. 4:173: κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιμεν
δὲ: Il. 4:180: καὶ δὴ ἔβη οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
δὲ: Il. 4:197: Τρώων ἢ Λυκίων, τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος.
δὲ: Il. 4:200: παπταίνων ἥρωα Μαχάονα· τὸν δὲ νόησεν
δέ: Il. 4:201: ἑσταότ’· ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων
δὲ: Il. 4:207: Τρώων ἢ Λυκίων, τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος.
δέ: Il. 4:215: λῦσε δέ οἱ ζωστῆρα παναίολον ἠδ’ ὑπένερθε
δὲ: Il. 4:222: οἳ δ’ αὖτις κατὰ τεύχε’ ἔδυν, μνήσαντο δὲ χάρμης.
δὲ: Il. 4:255: τοὺς δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
δὲ: Il. 4:262: δαιτρὸν πίνωσιν, σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ
δὲ: Il. 4:272: Ὣς ἔφατ’, Ἀτρεΐδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ·
δὲ: Il. 4:274: τὼ δὲ κορυσσέσθην, ἅμα δὲ νέφος εἵπετο πεζῶν.
δὲ: Il. 4:274: τὼ δὲ κορυσσέσθην, ἅμα δὲ νέφος εἵπετο πεζῶν.
δέ: Il. 4:277: τῷ δέ τ’ ἄνευθεν ἐόντι μελάντερον ἠΰτε πίσσα
δέ: Il. 4:278: φαίνετ’ ἰὸν κατὰ πόντον, ἄγει δέ τε λαίλαπα πολλήν,
δὲ: Il. 4:292: Ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ’ ἄλλους·
δέ: Il. 4:306: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἕτερ’ ἅρμαθ’ ἵκηται
δέ: Il. 4:314: ὥς τοι γούναθ’ ἕποιτο, βίη δέ τοι ἔμπεδος εἴη·
δὲ: Il. 4:316: ἀνδρῶν ἄλλος ἔχειν, σὺ δὲ κουροτέροισι μετεῖναι.
δὲ: Il. 4:326: Ὣς ἔφατ’, Ἀτρεΐδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ.
δὲ: Il. 4:330: πὰρ δὲ Κεφαλλήνων ἀμφὶ στίχες οὐκ ἀλαπαδναὶ
δὲ: Il. 4:333: Τρώων ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν· οἳ δὲ μένοντες
δὲ: Il. 4:336: τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
δὲ: Il. 4:347: νῦν δὲ φίλως χ’ ὁρόῳτε καὶ εἰ δέκα πύργοι Ἀχαιῶν
δὲ: Il. 4:355: Τρώων ἱπποδάμων· σὺ δὲ ταῦτ’ ἀνεμώλια βάζεις.
δὲ: Il. 4:363: εἴρηται, τὰ δὲ πάντα θεοὶ μεταμώνια θεῖεν.
δὲ: Il. 4:364: Ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ’ ἄλλους.
δὲ: Il. 4:365: εὗρε δὲ Τυδέος υἱὸν ὑπέρθυμον Διομήδεα
δέ: Il. 4:367: πὰρ δέ οἱ ἑστήκει Σθένελος Καπανήϊος υἱός.
δὲ: Il. 4:378: οἳ δὲ τότ’ ἐστρατόωνθ’ ἱερὰ πρὸς τείχεα Θήβης,
δὲ: Il. 4:385: αὐτὰρ ὃ βῆ, πολέας δὲ κιχήσατο Καδμεΐωνας
δὲ: Il. 4:391: οἳ δὲ χολωσάμενοι Καδμεῖοι κέντορες ἵππων
δὲ: Il. 4:397: πάντας ἔπεφν’, ἕνα δ’ οἶον ἵει οἶκον δὲ νέεσθαι·
δέ: Il. 4:400: γείνατο εἷο χέρεια μάχῃ, ἀγορῇ δέ τ’ ἀμείνω.
δὲ: Il. 4:409: κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο·
δέ: Il. 4:425: χέρσῳ ῥηγνύμενον μεγάλα βρέμει, ἀμφὶ δέ τ’ ἄκρας
δέ: Il. 4:428: νωλεμέως πόλεμον δέ· κέλευε δὲ οἷσιν ἕκαστος
δὲ: Il. 4:428: νωλεμέως πόλεμον δέ· κέλευε δὲ οἷσιν ἕκαστος
δὲ: Il. 4:431: σιγῇ δειδιότες σημάντορας· ἀμφὶ δὲ πᾶσι
δὲ: Il. 4:439: ὄρσε δὲ τοὺς μὲν Ἄρης, τοὺς δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
δὲ: Il. 4:439: ὄρσε δὲ τοὺς μὲν Ἄρης, τοὺς δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
δέ: Il. 4:455: τῶν δέ τε τηλόσε δοῦπον ἐν οὔρεσιν ἔκλυε ποιμήν·
δὲ: Il. 4:460: ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ’ ἄρ’ ὀστέον εἴσω
δὲ: Il. 4:461: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν,
δὲ: Il. 4:463: τὸν δὲ πεσόντα ποδῶν ἔλαβε κρείων Ἐλεφήνωρ
δέ: Il. 4:466: τεύχεα συλήσειε· μίνυνθα δέ οἱ γένεθ’ ὁρμή.
δὲ: Il. 4:469: οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα.
δὲ: Il. 4:471: ἀργαλέον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν· οἳ δὲ λύκοι ὣς
δέ: Il. 4:478: θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν
δὲ: Il. 4:481: δεξιόν· ἀντικρὺ δὲ δι’ ὤμου χάλκεον ἔγχος
δὲ: Il. 4:491: τοῦ μὲν ἅμαρθ’, ὃ δὲ Λεῦκον Ὀδυσσέος ἐσθλὸν ἑταῖρον
δέ: Il. 4:493: ἤριπε δ’ ἀμφ’ αὐτῷ, νεκρὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
δὲ: Il. 4:495: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ,
δὲ: Il. 4:496: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰὼν καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
δὲ: Il. 4:497: ἀμφὶ ἓ παπτήνας· ὑπὸ δὲ Τρῶες κεκάδοντο
δὲ: Il. 4:503: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε,
δὲ: Il. 4:504: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δὲ: Il. 4:504: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δὲ: Il. 4:506: Ἀργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκρούς,
δὲ: Il. 4:506: Ἀργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκρούς,
δὲ: Il. 4:507: ἴθυσαν δὲ πολὺ προτέρω· νεμέσησε δ’ Ἀπόλλων
δὲ: Il. 4:508: Περγάμου ἐκκατιδών, Τρώεσσι δὲ κέκλετ’ ἀΰσας·
δὲ: Il. 4:519: κνήμην δεξιτερήν· βάλε δὲ Θρῃκῶν ἀγὸς ἀνδρῶν
δὲ: Il. 4:521: ἀμφοτέρω δὲ τένοντε καὶ ὀστέα λᾶας ἀναιδὴς
δὲ: Il. 4:525: Πείροος, οὖτα δὲ δουρὶ παρ’ ὀμφαλόν· ἐκ δ’ ἄρα πᾶσαι
δὲ: Il. 4:526: χύντο χαμαὶ χολάδες, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
δὲ: Il. 4:527: Τὸν δὲ Θόας Αἰτωλὸς ἀπεσσύμενον βάλε δουρὶ
δέ: Il. 4:529: ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλθε Θόας, ἐκ δ’ ὄβριμον ἔγχος
δὲ: Il. 4:530: ἐσπάσατο στέρνοιο, ἐρύσσατο δὲ ξίφος ὀξύ,
δὲ: Il. 4:535: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
δὲ: Il. 4:538: ἡγεμόνες· πολλοὶ δὲ περὶ κτείνοντο καὶ ἄλλοι.
δέ: Il. 4:541: δινεύοι κατὰ μέσσον, ἄγοι δέ ἑ Παλλὰς Ἀθήνη
δέ: Il. 5:8: ὦρσε δέ μιν κατὰ μέσσον ὅθι πλεῖστοι κλονέοντο.
δέ: Il. 5:9: Ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δάρης ἀφνειὸς ἀμύμων
δέ: Il. 5:10: ἱρεὺς Ἡφαίστοιο· δύω δέ οἱ υἱέες ἤστην
δὲ: Il. 5:23: ἀλλ’ Ἥφαιστος ἔρυτο, σάωσε δὲ νυκτὶ καλύψας,
δὲ: Il. 5:27: Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ἐπεὶ ἴδον υἷε Δάρητος
δὲ: Il. 5:28: τὸν μὲν ἀλευάμενον, τὸν δὲ κτάμενον παρ’ ὄχεσφι,
δὲ: Il. 5:34: νῶϊ δὲ χαζώμεσθα, Διὸς δ’ ἀλεώμεθα μῆνιν;
δὲ: Il. 5:38: ἡγεμόνων· πρῶτος δὲ ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
δὲ: Il. 5:41: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε,
δὲ: Il. 5:42: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δὲ: Il. 5:42: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δὲ: Il. 5:49: υἱὸν δὲ Στροφίοιο Σκαμάνδριον αἵμονα θήρης
δὲ: Il. 5:57: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν,
δὲ: Il. 5:58: ἤριπε δὲ πρηνής, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δὲ: Il. 5:58: ἤριπε δὲ πρηνής, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δὲ: Il. 5:59: Μηριόνης δὲ Φέρεκλον ἐνήρατο, τέκτονος υἱὸν
δὲ: Il. 5:66: βεβλήκει γλουτὸν κατὰ δεξιόν· ἣ δὲ διαπρὸ
δέ: Il. 5:68: γνὺξ δ’ ἔριπ’ οἰμώξας, θάνατος δέ μιν ἀμφεκάλυψε.
δὲ: Il. 5:82: αἱματόεσσα δὲ χεὶρ πεδίῳ πέσε· τὸν δὲ κατ’ ὄσσε
δὲ: Il. 5:82: αἱματόεσσα δὲ χεὶρ πεδίῳ πέσε· τὸν δὲ κατ’ ὄσσε
δὲ: Il. 5:100: ἀντικρὺ δὲ διέσχε, παλάσσετο δ’ αἵματι θώρηξ.
δὲ: Il. 5:111: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Σθένελος δὲ καθ’ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε,
δὲ: Il. 5:112: πὰρ δὲ στὰς βέλος ὠκὺ διαμπερὲς ἐξέρυσ’ ὤμου·
δέ: Il. 5:118: δὸς δέ τέ μ’ ἄνδρα ἑλεῖν καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν
δέ: Il. 5:139: τοῦ μέν τε σθένος ὦρσεν, ἔπειτα δέ τ’ οὐ προσαμύνει,
δὲ: Il. 5:152: βῆ δὲ μετὰ Ξάνθόν τε Θόωνά τε Φαίνοπος υἷε
δὲ: Il. 5:153: ἄμφω τηλυγέτω· ὃ δὲ τείρετο γήραϊ λυγρῷ,
δὲ: Il. 5:156: ἀμφοτέρω, πατέρι δὲ γόον καὶ κήδεα λυγρὰ
δὲ: Il. 5:158: δέξατο· χηρωσταὶ δὲ διὰ κτῆσιν δατέοντο.
δὲ: Il. 5:161: ὡς δὲ λέων ἐν βουσὶ θορὼν ἐξ αὐχένα ἄξῃ
δὲ: Il. 5:164: βῆσε κακῶς ἀέκοντας, ἔπειτα δὲ τεύχε’ ἐσύλα·
δὲ: Il. 5:170: στῆ δὲ πρόσθ’ αὐτοῖο ἔπος τέ μιν ἀντίον ηὔδα·
δὲ: Il. 5:178: ἱρῶν μηνίσας· χαλεπὴ δὲ θεοῦ ἔπι μῆνις.
δὲ: Il. 5:194: καλοὶ πρωτοπαγεῖς νεοτευχέες· ἀμφὶ δὲ πέπλοι
δέ: Il. 5:195: πέπτανται· παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι
δέ: Il. 5:205: τόξοισιν πίσυνος· τὰ δέ μ’ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ὀνήσειν.
δὲ: Il. 5:208: ἀτρεκὲς αἷμ’ ἔσσευα βαλών, ἤγειρα δὲ μᾶλλον.
δέ: Il. 5:212: εἰ δέ κε νοστήσω καὶ ἐσόψομαι ὀφθαλμοῖσι
δὲ: Il. 5:224: τὼ καὶ νῶϊ πόλιν δὲ σαώσετον, εἴ περ ἂν αὖτε
δὲ: Il. 5:238: τὸν δὲ δ’ ἐγὼν ἐπιόντα δεδέξομαι ὀξέϊ δουρί.
δὲ: Il. 5:241: τοὺς δὲ ἴδε Σθένελος Καπανήϊος ἀγλαὸς υἱός,
δὲ: Il. 5:242: αἶψα δὲ Τυδεΐδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δέ: Il. 5:248: εὔχεται ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ οἵ ἐστ’ Ἀφροδίτη.
δέ: Il. 5:259: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δὲ: Il. 5:261: ἀμφοτέρω κτεῖναι, σὺ δὲ τούσδε μὲν ὠκέας ἵππους
δὲ: Il. 5:272: τὼ δὲ δύ’ Αἰνείᾳ δῶκεν μήστωρε φόβοιο.
δὲ: Il. 5:275: τὼ δὲ τάχ’ ἐγγύθεν ἦλθον ἐλαύνοντ’ ὠκέας ἵππους.
δὲ: Il. 5:281: καὶ βάλε Τυδεΐδαο κατ’ ἀσπίδα· τῆς δὲ διὰ πρὸ
δὲ: Il. 5:285: δηρὸν ἔτ’ ἀνσχήσεσθαι· ἐμοὶ δὲ μέγ’ εὖχος ἔδωκας.
δὲ: Il. 5:294: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ
δέ: Il. 5:295: αἰόλα παμφανόωντα, παρέτρεσσαν δέ οἱ ἵπποι
δέ: Il. 5:300: πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ’ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
δὲ: Il. 5:302: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ
δέ: Il. 5:304: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
δέ: Il. 5:306: ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, κοτύλην δέ τέ μιν καλέουσι·
δέ: Il. 5:307: θλάσσε δέ οἱ κοτύλην, πρὸς δ’ ἄμφω ῥῆξε τένοντε·
δὲ: Il. 5:310: γαίης· ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψε.
δέ: Il. 5:315: πρόσθε δέ οἱ πέπλοιο φαεινοῦ πτύγμα κάλυψεν
δὲ: Il. 5:325: δῶκε δὲ Δηϊπύλῳ ἑτάρῳ φίλῳ, ὃν περὶ πάσης
δὲ: Il. 5:329: αἶψα δὲ Τυδεΐδην μέθεπε κρατερώνυχας ἵππους
δὲ: Il. 5:330: ἐμμεμαώς· ὃ δὲ Κύπριν ἐπῴχετο νηλέϊ χαλκῷ
δὲ: Il. 5:337: ἀβληχρήν· εἶθαρ δὲ δόρυ χροὸς ἀντετόρησεν
δὲ: Il. 5:343: ἣ δὲ μέγα ἰάχουσα ἀπὸ ἕο κάββαλεν υἱόν·
δὲ: Il. 5:350: εἰ δὲ σύ γ’ ἐς πόλεμον πωλήσεαι, ἦ τέ σ’ ὀΐω
δὲ: Il. 5:354: ἀχθομένην ὀδύνῃσι, μελαίνετο δὲ χρόα καλόν.
δὲ: Il. 5:357: ἣ δὲ γνὺξ ἐριποῦσα κασιγνήτοιο φίλοιο
δέ: Il. 5:365: πὰρ δέ οἱ Ἶρις ἔβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί,
δέ: Il. 5:391: ἤδη τειρόμενον, χαλεπὸς δέ ἑ δεσμὸς ἐδάμνα.
δὲ: Il. 5:400: ὤμῳ ἔνι στιβαρῷ ἠλήλατο, κῆδε δὲ θυμόν.
δὲ: Il. 5:417: ἄλθετο χείρ, ὀδύναι δὲ κατηπιόωντο βαρεῖαι.
δὲ: Il. 5:420: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δὲ: Il. 5:426: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
δέ: Il. 5:437: τρὶς δέ οἱ ἐστυφέλιξε φαεινὴν ἀσπίδ’ Ἀπόλλων·
δὲ: Il. 5:461: Τρῳὰς δὲ στίχας οὖλος Ἄρης ὄτρυνε μετελθὼν
δὲ: Il. 5:463: υἱάσι δὲ Πριάμοιο διοτρεφέεσσι κέλευεν·
δὲ: Il. 5:477: ἡμεῖς δὲ μαχόμεσθ’ οἵ πέρ τ’ ἐπίκουροι ἔνειμεν.
δὲ: Il. 5:481: κὰδ δὲ κτήματα πολλά, τὰ ἔλδεται ὅς κ’ ἐπιδευής.
δὲ: Il. 5:489: οἳ δὲ τάχ’ ἐκπέρσουσ’ εὖ ναιομένην πόλιν ὑμήν.
δὲ: Il. 5:490: σοὶ δὲ χρὴ τάδε πάντα μέλειν νύκτάς τε καὶ ἦμαρ
δὲ: Il. 5:493: Ὣς φάτο Σαρπηδών, δάκε δὲ φρένας Ἕκτορι μῦθος·
δὲ: Il. 5:496: ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν.
δὲ: Il. 5:506: οἳ δὲ μένος χειρῶν ἰθὺς φέρον· ἀμφὶ δὲ νύκτα
δὲ: Il. 5:506: οἳ δὲ μένος χειρῶν ἰθὺς φέρον· ἀμφὶ δὲ νύκτα
δὲ: Il. 5:514: Αἰνείας δ’ ἑτάροισι μεθίστατο· τοὶ δὲ χάρησαν,
δὲ: Il. 5:520: ὄτρυνον Δαναοὺς πολεμιζέμεν· οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ
δὲ: Il. 5:533: Ἦ καὶ ἀκόντισε δουρὶ θοῶς, βάλε δὲ πρόμον ἄνδρα
δὲ: Il. 5:538: ἣ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός,
δὲ: Il. 5:540: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δὲ: Il. 5:540: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δὲ: Il. 5:548: ἐκ δὲ Διοκλῆος διδυμάονε παῖδε γενέσθην,
δὲ: Il. 5:561: Τὼ δὲ πεσόντ’ ἐλέησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος,
δὲ: Il. 5:562: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ
δὲ: Il. 5:566: βῆ δὲ διὰ προμάχων· περὶ γὰρ δίε ποιμένι λαῶν
δέ: Il. 5:567: μή τι πάθοι, μέγα δέ σφας ἀποσφήλειε πόνοιο.
δὲ: Il. 5:570: Ἀντίλοχος δὲ μάλ’ ἄγχι παρίστατο ποιμένι λαῶν.
δὲ: Il. 5:575: αὐτὼ δὲ στρεφθέντε μετὰ πρώτοισι μαχέσθην.
δὲ: Il. 5:580: Ἀντίλοχος δὲ Μύδωνα βάλ’ ἡνίοχον θεράποντα
δὲ: Il. 5:589: τοὺς ἵμασ’ Ἀντίλοχος, μετὰ δὲ στρατὸν ἤλασ’ Ἀχαιῶν.
δὲ: Il. 5:591: κεκλήγων· ἅμα δὲ Τρώων εἵποντο φάλαγγες
δὲ: Il. 5:596: Τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
δὲ: Il. 5:598: στήῃ ἐπ’ ὠκυρόῳ ποταμῷ ἅλα δὲ προρέοντι
δὲ: Il. 5:607: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Τρῶες δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθον αὐτῶν.
δὲ: Il. 5:610: τὼ δὲ πεσόντ’ ἐλέησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
δὲ: Il. 5:611: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
δὲ: Il. 5:617: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἐπέδραμε φαίδιμος Αἴας
δὲ: Il. 5:626: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
δέ: Il. 5:635: ψευδόμενοι δέ σέ φασι Διὸς γόνον αἰγιόχοιο
δὲ: Il. 5:643: σοὶ δὲ κακὸς μὲν θυμός, ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί.
δὲ: Il. 5:643: σοὶ δὲ κακὸς μὲν θυμός, ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί.
δὲ: Il. 5:658: Σαρπηδών, αἰχμὴ δὲ διαμπερὲς ἦλθ’ ἀλεγεινή·
δὲ: Il. 5:659: τὸν δὲ κατ’ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψε.
δὲ: Il. 5:661: βεβλήκειν, αἰχμὴ δὲ διέσσυτο μαιμώωσα
δέ: Il. 5:664: ἐξέφερον πολέμοιο· βάρυνε δέ μιν δόρυ μακρὸν
δὲ: Il. 5:669: ἐξέφερον πολέμοιο· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς
δέ: Il. 5:670: τλήμονα θυμὸν ἔχων, μαίμησε δέ οἱ φίλον ἦτορ·
δὲ: Il. 5:681: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ
δὲ: Il. 5:687: νοστήσας οἶκον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
δὲ: Il. 5:697: αὖτις δ’ ἐμπνύνθη, περὶ δὲ πνοιὴ Βορέαο
δὲ: Il. 5:705: ἀντίθεον Τεύθραντ’, ἐπὶ δὲ πλήξιππον Ὀρέστην,
δέ: Il. 5:709: λίμνῃ κεκλιμένος Κηφισίδι· πὰρ δέ οἱ ἄλλοι
δὲ: Il. 5:727: δίφρος δὲ χρυσέοισι καὶ ἀργυρέοισιν ἱμᾶσιν
δὲ: Il. 5:728: ἐντέταται, δοιαὶ δὲ περίδρομοι ἄντυγές εἰσι.
δὲ: Il. 5:730: δῆσε χρύσειον καλὸν ζυγόν, ἐν δὲ λέπαδνα
δὲ: Il. 5:731: κάλ’ ἔβαλε χρύσει’· ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν Ἥρη
δὲ: Il. 5:736: ἣ δὲ χιτῶν’ ἐνδῦσα Διὸς νεφεληγερέταο
δὲ: Il. 5:740: ἐν δ’ Ἔρις, ἐν δ’ Ἀλκή, ἐν δὲ κρυόεσσα Ἰωκή,
δέ: Il. 5:741: ἐν δέ τε Γοργείη κεφαλὴ δεινοῖο πελώρου
δὲ: Il. 5:748: Ἥρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ’ ἄρ’ ἵππους·
δὲ: Il. 5:749: αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ ἃς ἔχον Ὧραι,
δὲ: Il. 5:753: εὗρον δὲ Κρονίωνα θεῶν ἄτερ ἥμενον ἄλλων
δὲ: Il. 5:759: μὰψ ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον ἐμοὶ δ’ ἄχος, οἳ δὲ ἕκηλοι
δὲ: Il. 5:778: Αἳ δὲ βάτην τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ’ ὁμοῖαι
δὲ: Il. 5:791: νῦν δὲ ἑκὰς πόλιος κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται.
δὲ: Il. 5:794: εὗρε δὲ τόν γε ἄνακτα παρ’ ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
δὲ: Il. 5:797: ἀσπίδος εὐκύλου· τῷ τείρετο, κάμνε δὲ χεῖρα,
δὲ: Il. 5:799: ἱππείου δὲ θεὰ ζυγοῦ ἥψατο φώνησέν τε·
δὲ: Il. 5:830: τύψον δὲ σχεδίην μηδ’ ἅζεο θοῦρον Ἄρηα
δὲ: Il. 5:834: νῦν δὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλεῖ, τῶν δὲ λέλασται.
δὲ: Il. 5:834: νῦν δὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλεῖ, τῶν δὲ λέλασται.
δὲ: Il. 5:840: λάζετο δὲ μάστιγα καὶ ἡνία Παλλὰς Ἀθήνη·
δὲ: Il. 5:846: Ὡς δὲ ἴδε βροτολοιγὸς Ἄρης Διομήδεα δῖον,
δὲ: Il. 5:856: ἔγχεϊ χαλκείῳ· ἐπέρεισε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
δὲ: Il. 5:858: τῇ ῥά μιν οὖτα τυχών, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψεν,
δὲ: Il. 5:859: ἐκ δὲ δόρυ σπάσεν αὖτις· ὃ δ’ ἔβραχε χάλκεος Ἄρης
δὲ: Il. 5:869: πὰρ δὲ Διὶ Κρονίωνι καθέζετο θυμὸν ἀχεύων,
δέ: Il. 5:890: ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν·
δέ: Il. 5:896: ἐκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσί, ἐμοὶ δέ σε γείνατο μήτηρ·
δέ: Il. 5:897: εἰ δέ τευ ἐξ ἄλλου γε θεῶν γένευ ὧδ’ ἀΐδηλος
δὲ: Il. 5:905: τὸν δ’ Ἥβη λοῦσεν, χαρίεντα δὲ εἵματα ἕσσε·
δὲ: Il. 5:906: πὰρ δὲ Διὶ Κρονίωνι καθέζετο κύδεϊ γαίων.
δὲ: Il. 6:5: Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἕρκος Ἀχαιῶν
δὲ: Il. 6:10: ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ’ ἄρ’ ὀστέον εἴσω
δὲ: Il. 6:11: αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
δὲ: Il. 6:21: βῆ δὲ μετ’ Αἴσηπον καὶ Πήδασον, οὕς ποτε νύμφη
δέ: Il. 6:24: πρεσβύτατος γενεῇ, σκότιον δέ ἑ γείνατο μήτηρ·
δὲ: Il. 6:33: Νεστορίδης, Ἔλατον δὲ ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
δὲ: Il. 6:34: ναῖε δὲ Σατνιόεντος ἐϋῤῥείταο παρ’ ὄχθας
δὲ: Il. 6:36: φεύγοντ’· Εὐρύπυλος δὲ Μελάνθιον ἐξενάριξεν.
δέ: Il. 6:43: πρηνὴς ἐν κονίῃσιν ἐπὶ στόμα· πὰρ δέ οἱ ἔστη
δὲ: Il. 6:55: ὦ πέπον ὦ Μενέλαε, τί ἢ δὲ σὺ κήδεαι οὕτως
δὲ: Il. 6:63: ἥρω’ Ἄδρηστον· τὸν δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
δὲ: Il. 6:64: οὖτα κατὰ λαπάρην· ὃ δ’ ἀνετράπετ’, Ἀτρεΐδης δὲ
δὲ: Il. 6:70: ἀλλ’ ἄνδρας κτείνωμεν· ἔπειτα δὲ καὶ τὰ ἕκηλοι
δὲ: Il. 6:82: φεύγοντας πεσέειν, δηΐοισι δὲ χάρμα γενέσθαι.
δὲ: Il. 6:86: Ἕκτορ ἀτὰρ σὺ πόλιν δὲ μετέρχεο, εἰπὲ δ’ ἔπειτα
δὲ: Il. 6:87: μητέρι σῇ καὶ ἐμῇ· ἣ δὲ ξυνάγουσα γεραιὰς
δὲ: Il. 6:105: ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν.
δὲ: Il. 6:107: Ἀργεῖοι δ’ ὑπεχώρησαν, λῆξαν δὲ φόνοιο,
δέ: Il. 6:108: φὰν δέ τιν’ ἀθανάτων ἐξ οὐρανοῦ ἀστερόεντος
δὲ: Il. 6:110: Ἕκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
δὲ: Il. 6:112: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς,
δέ: Il. 6:117: ἀμφὶ δέ μιν σφυρὰ τύπτε καὶ αὐχένα δέρμα κελαινὸν
δὲ: Il. 6:123: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε καταθνητῶν ἀνθρώπων;
δέ: Il. 6:127: δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσιν.
δέ: Il. 6:128: εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ’ οὐρανοῦ εἰλήλουθας,
δὲ: Il. 6:135: θεινόμεναι βουπλῆγι· Διώνυσος δὲ φοβηθεὶς
δέ: Il. 6:142: εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν,
δὲ: Il. 6:146: οἵη περ φύλλων γενεὴ τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν.
δέ: Il. 6:147: φύλλα τὰ μέν τ’ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ’ ὕλη
δέ: Il. 6:151: ἡμετέρην γενεήν, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασιν·
δὲ: Il. 6:153: ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ’ ἀνδρῶν,
δὲ: Il. 6:156: τῷ δὲ θεοὶ κάλλός τε καὶ ἠνορέην ἐρατεινὴν
δὲ: Il. 6:160: τῷ δὲ γυνὴ Προίτου ἐπεμήνατο δῖ’ Ἄντεια
δὲ: Il. 6:163: ἣ δὲ ψευσαμένη Προῖτον βασιλῆα προσηύδα·
δὲ: Il. 6:166: ὣς φάτο, τὸν δὲ ἄνακτα χόλος λάβεν οἷον ἄκουσε·
δέ: Il. 6:168: πέμπε δέ μιν Λυκίην δέ, πόρεν δ’ ὅ γε σήματα λυγρὰ
δέ: Il. 6:168: πέμπε δέ μιν Λυκίην δέ, πόρεν δ’ ὅ γε σήματα λυγρὰ
δὲ: Il. 6:171: αὐτὰρ ὁ βῆ Λυκίην δὲ θεῶν ὑπ’ ἀμύμονι πομπῇ.
δὲ: Il. 6:181: πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα,
δὲ: Il. 6:181: πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα,
δὲ: Il. 6:189: εἷσε λόχον· τοὶ δ’ οὔ τι πάλιν οἶκον δὲ νέοντο·
δέ: Il. 6:193: δῶκε δέ οἱ τιμῆς βασιληΐδος ἥμισυ πάσης·
δέ: Il. 6:203: Ἴσανδρον δέ οἱ υἱὸν Ἄρης ἆτος πολέμοιο
δὲ: Il. 6:205: τὴν δὲ χολωσαμένη χρυσήνιος Ἄρτεμις ἔκτα.
δέ: Il. 6:206: Ἱππόλοχος δέ μ’ ἔτικτε, καὶ ἐκ τοῦ φημι γενέσθαι·
δέ: Il. 6:207: πέμπε δέ μ’ ἐς Τροίην, καί μοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλεν
δὲ: Il. 6:212: Ὣς φάτο, γήθησεν δὲ βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
δὲ: Il. 6:218: οἳ δὲ καὶ ἀλλήλοισι πόρον ξεινήϊα καλά·
δὲ: Il. 6:220: Βελλεροφόντης δὲ χρύσεον δέπας ἀμφικύπελλον
δὲ: Il. 6:241: πάσας ἑξείης· πολλῇσι δὲ κήδε’ ἐφῆπτο.
δὲ: Il. 6:245: πλησίον ἀλλήλων δεδμημένοι, ἔνθα δὲ παῖδες
δὲ: Il. 6:249: πλησίον ἀλλήλων δεδμημένοι, ἔνθα δὲ γαμβροὶ
δὲ: Il. 6:260: πρῶτον, ἔπειτα δὲ καὐτὸς ὀνήσεαι αἴ κε πίῃσθα.
δὲ: Il. 6:261: ἀνδρὶ δὲ κεκμηῶτι μένος μέγα οἶνος ἀέξει,
δὲ: Il. 6:280: ἔρχευ, ἐγὼ δὲ Πάριν μετελεύσομαι ὄφρα καλέσσω
δὲ: Il. 6:286: Ὣς ἔφαθ’, ἣ δὲ μολοῦσα ποτὶ μέγαρ’ ἀμφιπόλοισι
δὲ: Il. 6:295: ἀστὴρ δ’ ὣς ἀπέλαμπεν· ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων.
δὲ: Il. 6:296: βῆ δ’ ἰέναι, πολλαὶ δὲ μετεσσεύοντο γεραιαί.
δὲ: Il. 6:311: Ὣς ἔφατ’ εὐχομένη, ἀνένευε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη.
δὲ: Il. 6:313: Ἕκτωρ δὲ πρὸς δώματ’ Ἀλεξάνδροιο βεβήκει
δὲ: Il. 6:319: ἔγχος ἔχ’ ἑνδεκάπηχυ· πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς
δὲ: Il. 6:320: αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης.
δὲ: Il. 6:334: τοὔνεκά τοι ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
δέ: Il. 6:337: νῦν δέ με παρειποῦσ’ ἄλοχος μαλακοῖς ἐπέεσσιν
δέ: Il. 6:338: ὅρμησ’ ἐς πόλεμον· δοκέει δέ μοι ὧδε καὶ αὐτῷ
δέ: Il. 6:341: ἢ ἴθ’, ἐγὼ δὲ μέτειμι· κιχήσεσθαι δέ σ’ ὀΐω.
δὲ: Il. 6:341: ἢ ἴθ’, ἐγὼ δὲ μέτειμι· κιχήσεσθαι δέ σ’ ὀΐω.
δὲ: Il. 6:363: ἀλλὰ σύ γ’ ὄρνυθι τοῦτον, ἐπειγέσθω δὲ καὶ αὐτός,
δὲ: Il. 6:365: καὶ γὰρ ἐγὼν οἶκον δὲ ἐλεύσομαι ὄφρα ἴδωμαι
δὲ: Il. 6:375: ἔστη ἐπ’ οὐδὸν ἰών, μετὰ δὲ δμῳῇσιν ἔειπεν·
δὲ: Il. 6:387: τείρεσθαι Τρῶας, μέγα δὲ κράτος εἶναι Ἀχαιῶν.
δέ: Il. 6:393: Σκαιάς, τῇ ἄρ’ ἔμελλε διεξίμεναι πεδίον δέ,
δέ: Il. 6:405: Ἀνδρομάχη δέ οἱ ἄγχι παρίστατο δάκρυ χέουσα,
δέ: Il. 6:410: πάντες ἐφορμηθέντες· ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη
δὲ: Il. 6:415: ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων εὖ ναιετάουσαν
δὲ: Il. 6:419: ἠδ’ ἐπὶ σῆμ’ ἔχεεν· περὶ δὲ πτελέας ἐφύτευσαν
δέ: Il. 6:421: οἳ δέ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν
δέ: Il. 6:430: ἠδὲ κασίγνητος, σὺ δέ μοι θαλερὸς παρακοίτης·
δὲ: Il. 6:433: λαὸν δὲ στῆσον παρ’ ἐρινεόν, ἔνθα μάλιστα
δὲ: Il. 6:481: κτείνας δήϊον ἄνδρα, χαρείη δὲ φρένα μήτηρ.
δὲ: Il. 6:495: ἵππουριν· ἄλοχος δὲ φίλη οἶκον δὲ βεβήκει
δὲ: Il. 6:495: ἵππουριν· ἄλοχος δὲ φίλη οἶκον δὲ βεβήκει
δὲ: Il. 6:499: ἀμφιπόλους, τῇσιν δὲ γόον πάσῃσιν ἐνῶρσεν.
δὲ: Il. 6:509: κυδιόων· ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται
δὲ: Il. 6:509: κυδιόων· ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται
δὲ: Il. 6:514: καγχαλόων, ταχέες δὲ πόδες φέρον· αἶψα δ’ ἔπειτα
δὲ: Il. 7:4: ὡς δὲ θεὸς ναύτῃσιν ἐελδομένοισιν ἔδωκεν
δὲ: Il. 7:12: αὐχέν’ ὑπὸ στεφάνης εὐχάλκου, λύντο δὲ γυῖα.
δὲ: Il. 7:16: ὦμον· ὃ δ’ ἐξ ἵππων χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα.
δὲ: Il. 7:21: Περγάμου ἐκκατιδών, Τρώεσσι δὲ βούλετο νίκην·
δὲ: Il. 7:22: ἀλλήλοισι δὲ τώ γε συναντέσθην παρὰ φηγῷ.
δέ: Il. 7:25: ἦλθες ἀπ’ Οὐλύμποιο, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν;
δέ: Il. 7:41: οἳ δέ κ’ ἀγασσάμενοι χαλκοκνήμιδες Ἀχαιοὶ
δὲ: Il. 7:46: στῆ δὲ παρ’ Ἕκτορ’ ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
δέ: Il. 7:48: ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο, κασίγνητος δέ τοί εἰμι·
δὲ: Il. 7:50: αὐτὸς δὲ προκάλεσσαι Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος
δὲ: Il. 7:61: ἀνδράσι τερπόμενοι· τῶν δὲ στίχες εἵατο πυκναὶ
δὲ: Il. 7:63: οἵη δὲ Ζεφύροιο ἐχεύατο πόντον ἔπι φρὶξ
δέ: Il. 7:64: ὀρνυμένοιο νέον, μελάνει δέ τε πόντος ὑπ’ αὐτῆς,
δὲ: Il. 7:66: ἐν πεδίῳ· Ἕκτωρ δὲ μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔειπε·
δὲ: Il. 7:76: ὧδε δὲ μυθέομαι, Ζεὺς δ’ ἄμμ’ ἐπιμάρτυρος ἔστω·
δὲ: Il. 7:79: σῶμα δὲ οἴκαδ’ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με
δέ: Il. 7:81: εἰ δέ κ’ ἐγὼ τὸν ἕλω, δώῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων,
δέ: Il. 7:81: εἰ δέ κ’ ἐγὼ τὸν ἕλω, δώῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων,
δὲ: Il. 7:84: τὸν δὲ νέκυν ἐπὶ νῆας ἐϋσσέλμους ἀποδώσω,
δὲ: Il. 7:94: ὀψὲ δὲ δὴ Μενέλαος ἀνίστατο καὶ μετέειπε
δὲ: Il. 7:95: νείκει ὀνειδίζων, μέγα δὲ στεναχίζετο θυμῷ·
δὲ: Il. 7:110: ταύτης ἀφροσύνης· ἀνὰ δὲ σχέο κηδόμενός περ,
δὲ: Il. 7:116: τούτῳ δὲ πρόμον ἄλλον ἀναστήσουσιν Ἀχαιοί.
δὲ: Il. 7:151: οἳ δὲ μάλ’ ἐτρόμεον καὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλη·
δὲ: Il. 7:153: θάρσεϊ ᾧ· γενεῇ δὲ νεώτατος ἔσκον ἁπάντων·
δέ: Il. 7:154: καὶ μαχόμην οἱ ἐγώ, δῶκεν δέ μοι εὖχος Ἀθήνη.
δέ: Il. 7:157: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι, βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη·
δὲ: Il. 7:168: ἂν δὲ Θόας Ἀνδραιμονίδης καὶ δῖος Ὀδυσσεύς·
δὲ: Il. 7:175: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ κλῆρον ἐσημήναντο ἕκαστος,
δὲ: Il. 7:177: λαοὶ δ’ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον·
δέ: Il. 7:178: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
δὲ: Il. 7:181: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, πάλλεν δὲ Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
δὲ: Il. 7:183: Αἴαντος· κῆρυξ δὲ φέρων ἀν’ ὅμιλον ἁπάντῃ
δὲ: Il. 7:189: γνῶ δὲ κλήρου σῆμα ἰδών, γήθησε δὲ θυμῷ.
δὲ: Il. 7:189: γνῶ δὲ κλήρου σῆμα ἰδών, γήθησε δὲ θυμῷ.
δὲ: Il. 7:191: ὦ φίλοι ἤτοι κλῆρος ἐμός, χαίρω δὲ καὶ αὐτὸς
δέ: Il. 7:201: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
δὲ: Il. 7:204: εἰ δὲ καὶ Ἕκτορά περ φιλέεις καὶ κήδεαι αὐτοῦ,
δὲ: Il. 7:206: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, Αἴας δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῷ.
δὲ: Il. 7:209: ὅς τ’ εἶσιν πόλεμον δὲ μετ’ ἀνέρας οὕς τε Κρονίων
δὲ: Il. 7:212: μειδιόων βλοσυροῖσι προσώπασι· νέρθε δὲ ποσσὶν
δὲ: Il. 7:214: τὸν δὲ καὶ Ἀργεῖοι μὲν ἐγήθεον εἰσορόωντες,
δὲ: Il. 7:215: Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυθε γυῖα ἕκαστον,
δὲ: Il. 7:225: στῆ ῥα μάλ’ Ἕκτορος ἐγγύς, ἀπειλήσας δὲ προσηύδα·
δὲ: Il. 7:247: ἓξ δὲ διὰ πτύχας ἦλθε δαΐζων χαλκὸς ἀτειρής,
δὲ: Il. 7:253: ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα
δέ: Il. 7:259: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμή.
δὲ: Il. 7:260: Αἴας δ’ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος· ἣ δὲ διαπρὸ
δέ: Il. 7:261: ἤλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα,
δὲ: Il. 7:269: ἧκ’ ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ ἶν’ ἀπέλεθρον,
δέ: Il. 7:271: βλάψε δέ οἱ φίλα γούναθ’· ὃ δ’ ὕπτιος ἐξετανύσθη
δὲ: Il. 7:305: Αἴας δὲ ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν.
δὲ: Il. 7:306: τὼ δὲ διακρινθέντε ὃ μὲν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν
δὲ: Il. 7:307: ἤϊ’, ὃ δ’ ἐς Τρώων ὅμαδον κίε· τοὶ δὲ χάρησαν,
δὲ: Il. 7:314: τοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
δὲ: Il. 7:330: ἐσκέδασ’ ὀξὺς Ἄρης, ψυχαὶ δ’ Ἄϊδος δὲ κατῆλθον·
δὲ: Il. 7:341: ἔκτοσθεν δὲ βαθεῖαν ὀρύξομεν ἐγγύθι τάφρον,
δὲ: Il. 7:375: καὶ δὲ τόδ’ εἰπέμεναι πυκινὸν ἔπος, αἴ κ’ ἐθέλωσι
δὲ: Il. 7:394: καὶ δὲ τόδ’ ἠνώγεον εἰπεῖν ἔπος αἴ κ’ ἐθέλητε
δὲ: Il. 7:399: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
δὲ: Il. 7:401: μήθ’ Ἑλένην· γνωτὸν δὲ καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστιν
δὲ: Il. 7:408: ἀμφὶ δὲ νεκροῖσιν κατακαιέμεν οὔ τι μεγαίρω·
δὲ: Il. 7:411: ὅρκια δὲ Ζεὺς ἴστω ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.
δὲ: Il. 7:418: ἀμφότερον νέκυάς τ’ ἀγέμεν ἕτεροι δὲ μεθ’ ὕλην·
δὲ: Il. 7:420: ὀτρύνοντο νέκυς τ’ ἀγέμεν, ἕτεροι δὲ μεθ’ ὕλην.
δὲ: Il. 7:427: οὐδ’ εἴα κλαίειν Πρίαμος μέγας· οἳ δὲ σιωπῇ
δὲ: Il. 7:429: ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν προτὶ Ἴλιον ἱρήν.
δὲ: Il. 7:432: ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας.
δὲ: Il. 7:440: ἔκτοσθεν δὲ βαθεῖαν ἐπ’ αὐτῷ τάφρον ὄρυξαν
δὲ: Il. 7:441: εὐρεῖαν μεγάλην, ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξαν.
δὲ: Il. 7:443: οἳ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἀστεροπητῇ
δὲ: Il. 7:445: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
δὲ: Il. 7:449: τεῖχος ἐτειχίσσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον
δὲ: Il. 7:454: Τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
δὲ: Il. 7:465: δύσετο δ’ ἠέλιος, τετέλεστο δὲ ἔργον Ἀχαιῶν,
δὲ: Il. 7:466: βουφόνεον δὲ κατὰ κλισίας καὶ δόρπον ἕλοντο.
δὲ: Il. 7:474: ἄλλοι δὲ ῥινοῖς, ἄλλοι δ’ αὐτῇσι βόεσσιν,
δὲ: Il. 7:475: ἄλλοι δ’ ἀνδραπόδεσσι· τίθεντο δὲ δαῖτα θάλειαν.
δὲ: Il. 7:477: δαίνυντο, Τρῶες δὲ κατὰ πτόλιν ἠδ’ ἐπίκουροι·
δέ: Il. 7:478: παννύχιος δέ σφιν κακὰ μήδετο μητίετα Ζεὺς
δὲ: Il. 7:479: σμερδαλέα κτυπέων· τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει·
δὲ: Il. 8:2: Ζεὺς δὲ θεῶν ἀγορὴν ποιήσατο τερπικέραυνος
δέ: Il. 8:4: αὐτὸς δέ σφ’ ἀγόρευε, θεοὶ δ’ ὑπὸ πάντες ἄκουον·
δέ: Il. 8:12: πληγεὶς οὐ κατὰ κόσμον ἐλεύσεται Οὔλυμπον δέ·
δὲ: Il. 8:21: ἀλλ’ οὐκ ἂν ἐρύσαιτ’ ἐξ οὐρανόθεν πεδίον δὲ
δέ: Il. 8:26: δησαίμην, τὰ δέ κ’ αὖτε μετήορα πάντα γένοιτο.
δὲ: Il. 8:30: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δέ: Il. 8:40: πρόφρονι μυθέομαι, ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι.
δὲ: Il. 8:56: παυρότεροι· μέμασαν δὲ καὶ ὧς ὑσμῖνι μάχεσθαι
δὲ: Il. 8:67: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός.
δὲ: Il. 8:72: ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ’ αἴσιμον ἦμαρ Ἀχαιῶν.
δὲ: Il. 8:74: ἑζέσθην, Τρώων δὲ πρὸς οὐρανὸν εὐρὺν ἄερθεν·
δὲ: Il. 8:75: αὐτὸς δ’ ἐξ Ἴδης μεγάλ’ ἔκτυπε, δαιόμενον δὲ
δὲ: Il. 8:76: ἧκε σέλας μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν· οἳ δὲ ἰδόντες
δὲ: Il. 8:84: κρανίῳ ἐμπεφύασι, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστιν.
δὲ: Il. 8:100: στῆ δὲ πρόσθ’ ἵππων Νηληϊάδαο γέροντος,
δέ: Il. 8:103: σὴ δὲ βίη λέλυται, χαλεπὸν δέ σε γῆρας ὀπάζει,
δὲ: Il. 8:103: σὴ δὲ βίη λέλυται, χαλεπὸν δέ σε γῆρας ὀπάζει,
δέ: Il. 8:104: ἠπεδανὸς δέ νύ τοι θεράπων, βραδέες δέ τοι ἵπποι.
δέ: Il. 8:104: ἠπεδανὸς δέ νύ τοι θεράπων, βραδέες δέ τοι ἵπποι.
δὲ: Il. 8:109: τούτω μὲν θεράποντε κομείτων, τώδε δὲ νῶϊ
δέ: Il. 8:122: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
δέ: Il. 8:129: ὠκυπόδων ἐπέβησε, δίδου δέ οἱ ἡνία χερσίν.
δὲ: Il. 8:134: κὰδ δὲ πρόσθ’ ἵππων Διομήδεος ἧκε χαμᾶζε·
δὲ: Il. 8:135: δεινὴ δὲ φλὸξ ὦρτο θεείου καιομένοιο,
δὲ: Il. 8:138: δεῖσε δ’ ὅ γ’ ἐν θυμῷ, Διομήδεα δὲ προσέειπε·
δέ: Il. 8:143: δώσει· ἀνὴρ δέ κεν οὔ τι Διὸς νόον εἰρύσσαιτο
δὲ: Il. 8:158: αὖτις ἀν’ ἰωχμόν· ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ
δέ: Il. 8:163: νῦν δέ σ’ ἀτιμήσουσι· γυναικὸς ἄρ’ ἀντὶ τέτυξο.
δὲ: Il. 8:167: Ὣς φάτο, Τυδεΐδης δὲ διάνδιχα μερμήριξεν
δὲ: Il. 8:172: Ἕκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
δὲ: Il. 8:174: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς.
δὲ: Il. 8:179: ἵπποι δὲ ῥέα τάφρον ὑπερθορέονται ὀρυκτήν.
δὲ: Il. 8:182: ὡς πυρὶ νῆας ἐνιπρήσω, κτείνω δὲ καὶ αὐτοὺς
δὲ: Il. 8:198: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, νεμέσησε δὲ πότνια Ἥρη,
δὲ: Il. 8:199: σείσατο δ’ εἰνὶ θρόνῳ, ἐλέλιξε δὲ μακρὸν Ὄλυμπον,
δέ: Il. 8:203: οἳ δέ τοι εἰς Ἑλίκην τε καὶ Αἰγὰς δῶρ’ ἀνάγουσι
δέ: Il. 8:204: πολλά τε καὶ χαρίεντα· σὺ δέ σφισι βούλεο νίκην.
δὲ: Il. 8:208: Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη κρείων ἐνοσίχθων·
δὲ: Il. 8:215: εἰλομένων· εἴλει δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
δὲ: Il. 8:227: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
δὲ: Il. 8:245: Ὣς φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα,
δέ: Il. 8:246: νεῦσε δέ οἱ λαὸν σόον ἔμμεναι οὐδ’ ἀπολέσθαι.
δὲ: Il. 8:249: πὰρ δὲ Διὸς βωμῷ περικαλλέϊ κάββαλε νεβρόν,
δὲ: Il. 8:252: μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης.
δὲ: Il. 8:258: τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν
δὲ: Il. 8:259: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν·
δὲ: Il. 8:260: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δὲ: Il. 8:261: Τὸν δὲ μετ’ Ἀτρεΐδαι Ἀγαμέμνων καὶ Μενέλαος,
δέ: Il. 8:272: εἰς Αἴανθ’· ὃ δέ μιν σάκεϊ κρύπτασκε φαεινῷ.
δὲ: Il. 8:278: τὸν δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
δὲ: Il. 8:280: στῆ δὲ παρ’ αὐτὸν ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
δέ: Il. 8:301: Ἕκτορος ἀντικρύ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυμός·
δέ: Il. 8:310: Ἕκτορος ἀντικρύ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυμός.
δὲ: Il. 8:313: ἱέμενον πόλεμον δὲ βάλε στῆθος παρὰ μαζόν·
δέ: Il. 8:314: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
δὲ: Il. 8:321: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρί,
δέ: Il. 8:322: βῆ δ’ ἰθὺς Τεύκρου, βαλέειν δέ ἑ θυμὸς ἀνώγει.
δὲ: Il. 8:326: αὐχένα τε στῆθός τε, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστι,
δέ: Il. 8:328: ῥῆξε δέ οἱ νευρήν· νάρκησε δὲ χεὶρ ἐπὶ καρπῷ,
δὲ: Il. 8:328: ῥῆξε δέ οἱ νευρήν· νάρκησε δὲ χεὶρ ἐπὶ καρπῷ,
δέ: Il. 8:329: στῆ δὲ γνὺξ ἐριπών, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
δὲ: Il. 8:329: στῆ δὲ γνὺξ ἐριπών, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
δὲ: Il. 8:342: αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ δὲ φέβοντο.
δὲ: Il. 8:344: φεύγοντες, πολλοὶ δὲ δάμεν Τρώων ὑπὸ χερσίν,
δὲ: Il. 8:350: Τοὺς δὲ ἰδοῦσ’ ἐλέησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
δὲ: Il. 8:355: ἀνδρὸς ἑνὸς ῥιπῇ, ὃ δὲ μαίνεται οὐκέτ’ ἀνεκτῶς
δὲ: Il. 8:387: ἣ δὲ χιτῶν’ ἐνδῦσα Διὸς νεφεληγερέταο
δὲ: Il. 8:392: Ἥρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ’ ἄρ’ ἵππους·
δὲ: Il. 8:393: αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ ἃς ἔχον Ὧραι,
δὲ: Il. 8:397: Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐπεὶ ἴδε χώσατ’ ἄρ’ αἰνῶς,
δέ: Il. 8:400: ἔρχεσθ’· οὐ γὰρ καλὰ συνοισόμεθα πτόλεμον δέ.
δὲ: Il. 8:401: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
δὲ: Il. 8:409: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
δὲ: Il. 8:411: πρώτῃσιν δὲ πύλῃσι πολυπτύχου Οὐλύμποιο
δέ: Il. 8:412: ἀντομένη κατέρυκε, Διὸς δέ σφ’ ἔννεπε μῦθον·
δὲ: Il. 8:429: τῶν ἄλλος μὲν ἀποφθίσθω, ἄλλος δὲ βιώτω,
δὲ: Il. 8:430: ὅς κε τύχῃ· κεῖνος δὲ τὰ ἃ φρονέων ἐνὶ θυμῷ
δὲ: Il. 8:436: αὐταὶ δὲ χρυσέοισιν ἐπὶ κλισμοῖσι κάθιζον
δὲ: Il. 8:438: Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐΰτροχον ἅρμα καὶ ἵππους
δὲ: Il. 8:439: Οὔλυμπον δὲ δίωκε, θεῶν δ’ ἐξίκετο θώκους.
δὲ: Il. 8:440: τῷ δὲ καὶ ἵππους μὲν λῦσε κλυτὸς ἐννοσίγαιος,
δὲ: Il. 8:442: αὐτὸς δὲ χρύσειον ἐπὶ θρόνον εὐρύοπα Ζεὺς
δὲ: Il. 8:452: σφῶϊν δὲ πρίν περ τρόμος ἔλλαβε φαίδιμα γυῖα
δέ: Il. 8:454: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δέ κεν τετελεσμένον ἦεν·
δὲ: Il. 8:458: πλησίαι αἵ γ’ ἥσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην.
δέ: Il. 8:460: σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
δέ: Il. 8:481: τέρποντ’ οὔτ’ ἀνέμοισι, βαθὺς δέ τε Τάρταρος ἀμφίς·
δὲ: Il. 8:494: ἔγχος ἔχ’ ἑνδεκάπηχυ· πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς
δὲ: Il. 8:495: αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης,
δέ: Il. 8:504: λύσαθ’ ὑπὲξ ὀχέων, παρὰ δέ σφισι βάλλετ’ ἐδωδήν·
δὲ: Il. 8:506: καρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζεσθε
δὲ: Il. 8:507: σῖτόν τ’ ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγεσθε,
δὲ: Il. 8:520: θηλύτεραι δὲ γυναῖκες ἐνὶ μεγάροισιν ἑκάστη
δέ: Il. 8:521: πῦρ μέγα καιόντων· φυλακὴ δέ τις ἔμπεδος ἔστω
δὲ: Il. 8:542: Ὣς Ἕκτωρ ἀγόρευ’, ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν.
δὲ: Il. 8:546: καρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζοντο,
δὲ: Il. 8:547: σῖτόν τ’ ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγοντο.
δὲ: Il. 8:549: Οἳ δὲ μέγα φρονέοντες ἐπὶ πτολέμοιο γεφύρας
δέ: Il. 8:550: εἴατο παννύχιοι, πυρὰ δέ σφισι καίετο πολλά.
δέ: Il. 8:555: πάντα δὲ εἴδεται ἄστρα, γέγηθε δέ τε φρένα ποιμήν·
δὲ: Il. 8:555: πάντα δὲ εἴδεται ἄστρα, γέγηθε δέ τε φρένα ποιμήν·
δὲ: Il. 8:558: χίλι’ ἄρ’ ἐν πεδίῳ πυρὰ καίετο, πὰρ δὲ ἑκάστῳ
δὲ: Il. 8:560: ἵπποι δὲ κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας
δέ: Il. 9:6: ἐλθόντ’ ἐξαπίνης· ἄμυδις δέ τε κῦμα κελαινὸν
δὲ: Il. 9:7: κορθύεται, πολλὸν δὲ παρὲξ ἅλα φῦκος ἔχευεν·
δὲ: Il. 9:12: μὴ δὲ βοᾶν· αὐτὸς δὲ μετὰ πρώτοισι πονεῖτο.
δὲ: Il. 9:12: μὴ δὲ βοᾶν· αὐτὸς δὲ μετὰ πρώτοισι πονεῖτο.
δὲ: Il. 9:21: νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με κελεύει
δὲ: Il. 9:31: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
δὲ: Il. 9:33: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἀγορῇ· σὺ δὲ μή τι χολωθῇς.
δὲ: Il. 9:35: φὰς ἔμεν ἀπτόλεμον καὶ ἀνάλκιδα· ταῦτα δὲ πάντα
δὲ: Il. 9:37: σοὶ δὲ διάνδιχα δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω·
δέ: Il. 9:42: εἰ δέ τοι αὐτῷ θυμὸς ἐπέσσυται ὥς τε νέεσθαι
δέ: Il. 9:43: ἔρχεο· πάρ τοι ὁδός, νῆες δέ τοι ἄγχι θαλάσσης
δὲ: Il. 9:46: εἰς ὅ κέ περ Τροίην διαπέρσομεν. εἰ δὲ καὶ αὐτοὶ
δέ: Il. 9:57: ἦ μὲν καὶ νέος ἐσσί, ἐμὸς δέ κε καὶ πάϊς εἴης
δὲ: Il. 9:66: δόρπά τ’ ἐφοπλισόμεσθα· φυλακτῆρες δὲ ἕκαστοι
δὲ: Il. 9:75: βουλὴν βουλεύσῃ· μάλα δὲ χρεὼ πάντας Ἀχαιοὺς
δὲ: Il. 9:80: ἐκ δὲ φυλακτῆρες σὺν τεύχεσιν ἐσσεύοντο
δὲ: Il. 9:85: ἕπτ’ ἔσαν ἡγεμόνες φυλάκων, ἑκατὸν δὲ ἑκάστῳ
δὲ: Il. 9:87: κὰδ δὲ μέσον τάφρου καὶ τείχεος ἷζον ἰόντες·
δὲ: Il. 9:88: ἔνθα δὲ πῦρ κήαντο, τίθεντο δὲ δόρπα ἕκαστος.
δὲ: Il. 9:88: ἔνθα δὲ πῦρ κήαντο, τίθεντο δὲ δόρπα ἕκαστος.
δὲ: Il. 9:89: Ἀτρεΐδης δὲ γέροντας ἀολλέας ἦγεν Ἀχαιῶν
δέ: Il. 9:90: ἐς κλισίην, παρὰ δέ σφι τίθει μενοεικέα δαῖτα.
δὲ: Il. 9:101: κρηῆναι δὲ καὶ ἄλλῳ, ὅτ’ ἄν τινα θυμὸς ἀνώγῃ
δὲ: Il. 9:109: πόλλ’ ἀπεμυθεόμην· σὺ δὲ σῷ μεγαλήτορι θυμῷ
δὲ: Il. 9:118: ὡς νῦν τοῦτον ἔτισε, δάμασσε δὲ λαὸν Ἀχαιῶν.
δὲ: Il. 9:122: ἕπτ’ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα,
δὲ: Il. 9:123: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους
δὲ: Il. 9:132: κούρη Βρισῆος· ἐπὶ δὲ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι
δέ: Il. 9:135: ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται· εἰ δέ κεν αὖτε
δὲ: Il. 9:139: Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὸς ἑλέσθω,
δέ: Il. 9:141: εἰ δέ κεν Ἄργος ἱκοίμεθ’ Ἀχαιϊκὸν οὖθαρ ἀρούρης
δέ: Il. 9:142: γαμβρός κέν μοι ἔοι· τίσω δέ μιν ἶσον Ὀρέστῃ,
δέ: Il. 9:144: τρεῖς δέ μοί εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ
δέ: Il. 9:149: ἑπτὰ δέ οἱ δώσω εὖ ναιόμενα πτολίεθρα
δὲ: Il. 9:167: εἰ δ’ ἄγε τοὺς ἂν ἐγὼ ἐπιόψομαι οἳ δὲ πιθέσθων.
δὲ: Il. 9:171: φέρτε δὲ χερσὶν ὕδωρ, εὐφημῆσαί τε κέλεσθε,
δὲ: Il. 9:173: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦθον ἔειπεν.
δὲ: Il. 9:175: κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο,
δὲ: Il. 9:179: τοῖσι δὲ πόλλ’ ἐπέτελλε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ
δὲ: Il. 9:180: δενδίλλων ἐς ἕκαστον, Ὀδυσσῆϊ δὲ μάλιστα,
δὲ: Il. 9:182: Τὼ δὲ βάτην παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
δέ: Il. 9:190: Πάτροκλος δέ οἱ οἶος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ,
δὲ: Il. 9:192: τὼ δὲ βάτην προτέρω, ἡγεῖτο δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
δὲ: Il. 9:192: τὼ δὲ βάτην προτέρω, ἡγεῖτο δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
δὲ: Il. 9:193: στὰν δὲ πρόσθ’ αὐτοῖο· ταφὼν δ’ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς
δὲ: Il. 9:201: αἶψα δὲ Πάτροκλον προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
δὲ: Il. 9:203: ζωρότερον δὲ κέραιε, δέπας δ’ ἔντυνον ἑκάστῳ·
δὲ: Il. 9:205: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ’ ἑταίρῳ.
δὲ: Il. 9:208: ἐν δὲ συὸς σιάλοιο ῥάχιν τεθαλυῖαν ἀλοιφῇ.
δὲ: Il. 9:211: πῦρ δὲ Μενοιτιάδης δαῖεν μέγα ἰσόθεος φώς.
δὲ: Il. 9:219: τοίχου τοῦ ἑτέροιο, θεοῖσι δὲ θῦσαι ἀνώγει
δὲ: Il. 9:223: νεῦσ’ Αἴας Φοίνικι· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
δὲ: Il. 9:230: δείδιμεν· ἐν δοιῇ δὲ σαωσέμεν ἢ ἀπολέσθαι
δέ: Il. 9:236: Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ἐνδέξια σήματα φαίνων
δὲ: Il. 9:237: ἀστράπτει· Ἕκτωρ δὲ μέγα σθένεϊ βλεμεαίνων
δέ: Il. 9:239: ἀνέρας οὐδὲ θεούς· κρατερὴ δέ ἑ λύσσα δέδυκεν.
δὲ: Il. 9:240: ἀρᾶται δὲ τάχιστα φανήμεναι Ἠῶ δῖαν·
δὲ: Il. 9:245: ἐκτελέσωσι θεοί, ἡμῖν δὲ δὴ αἴσιμον εἴη
δὲ: Il. 9:255: δώσουσ’ αἴ κ’ ἐθέλωσι, σὺ δὲ μεγαλήτορα θυμὸν
δὲ: Il. 9:259: ὣς ἐπέτελλ’ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
δὲ: Il. 9:260: παύε’, ἔα δὲ χόλον θυμαλγέα· σοὶ δ’ Ἀγαμέμνων
δέ: Il. 9:262: εἰ δὲ σὺ μέν μευ ἄκουσον, ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω
δὲ: Il. 9:262: εἰ δὲ σὺ μέν μευ ἄκουσον, ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω
δὲ: Il. 9:264: ἕπτ’ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα,
δὲ: Il. 9:265: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους
δὲ: Il. 9:274: κούρη Βρισῆος· ἐπὶ δὲ μέγαν ὅρκον ὀμεῖται
δέ: Il. 9:277: ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται· εἰ δέ κεν αὖτε
δὲ: Il. 9:281: Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὸς ἑλέσθαι,
δέ: Il. 9:283: εἰ δέ κεν Ἄργος ἱκοίμεθ’ Ἀχαιϊκὸν οὖθαρ ἀρούρης
δέ: Il. 9:284: γαμβρός κέν οἱ ἔοις· τίσει δέ σε ἶσον Ὀρέστῃ,
δέ: Il. 9:286: τρεῖς δέ οἵ εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ
δέ: Il. 9:291: ἑπτὰ δέ τοι δώσει εὖ ναιόμενα πτολίεθρα
δέ: Il. 9:300: εἰ δέ τοι Ἀτρεΐδης μὲν ἀπήχθετο κηρόθι μᾶλλον
δὲ: Il. 9:313: ὅς χ’ ἕτερον μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπῃ.
δὲ: Il. 9:319: ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσθλός·
δὲ: Il. 9:337: τερπέσθω. τί δὲ δεῖ πολεμιζέμεναι Τρώεσσιν
δὲ: Il. 9:338: Ἀργείους; τί δὲ λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ’ ἀγείρας
δὲ: Il. 9:350: εὐρεῖαν μεγάλην, ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξεν·
δέ: Il. 9:355: ἔνθά ποτ’ οἶον ἔμιμνε, μόγις δέ μευ ἔκφυγεν ὁρμήν.
δὲ: Il. 9:358: νηήσας εὖ νῆας, ἐπὴν ἅλα δὲ προερύσσω,
δέ: Il. 9:362: εἰ δέ κεν εὐπλοίην δώῃ κλυτὸς ἐννοσίγαιος
δέ: Il. 9:364: ἔστι δέ μοι μάλα πολλά, τὰ κάλλιπον ἐνθάδε ἔῤῥων·
δέ: Il. 9:367: ἄξομαι, ἅσσ’ ἔλαχόν γε· γέρας δέ μοι, ὅς περ ἔδωκεν,
δέ: Il. 9:376: ἐξαπάφοιτ’ ἐπέεσσιν· ἅλις δέ οἱ· ἀλλὰ ἕκηλος
δέ: Il. 9:378: ἐχθρὰ δέ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ.
δέ: Il. 9:378: ἐχθρὰ δέ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ.
δέ: Il. 9:398: ἔνθα δέ μοι μάλα πολλὸν ἐπέσσυτο θυμὸς ἀγήνωρ
δὲ: Il. 9:407: κτητοὶ δὲ τρίποδές τε καὶ ἵππων ξανθὰ κάρηνα,
δὲ: Il. 9:408: ἀνδρὸς δὲ ψυχὴ πάλιν ἐλθεῖν οὔτε λεϊστὴ
δέ: Il. 9:411: διχθαδίας κῆρας φερέμεν θανάτοιο τέλος δέ.
δέ: Il. 9:414: εἰ δέ κεν οἴκαδ’ ἵκωμι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
δέ: Il. 9:415: ὤλετό μοι κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν
δὲ: Il. 9:420: χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεθαρσήκασι δὲ λαοί.
δὲ: Il. 9:432: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ
δέ: Il. 9:438: οἶος; σοὶ δέ μ’ ἔπεμπε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς
δὲ: Il. 9:462: πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς
δὲ: Il. 9:463: ἔσφαζον, πολλοὶ δὲ σύες θαλέθοντες ἀλοιφῇ
δέ: Il. 9:466: εἰνάνυχες δέ μοι ἀμφ’ αὐτῷ παρὰ νύκτας ἴαυον·
δέ: Il. 9:476: ἐς Πηλῆα ἄναχθ’· ὃ δέ με πρόφρων ὑπέδεκτο,
δέ: Il. 9:479: καί μ’ ἀφνειὸν ἔθηκε, πολὺν δέ μοι ὤπασε λαόν·
δέ: Il. 9:493: νηλεὲς ἦτορ ἔχειν· στρεπτοὶ δέ τε καὶ θεοὶ αὐτοί,
δέ: Il. 9:502: πολλὸν ὑπεκπροθέει, φθάνει δέ τε πᾶσαν ἐπ’ αἶαν
δὲ: Il. 9:505: τὸν δὲ μέγ’ ὤνησαν καί τ’ ἔκλυον εὐχομένοιο·
δέ: Il. 9:506: ὃς δέ κ’ ἀνήνηται καί τε στερεῶς ἀποείπῃ,
δὲ: Il. 9:516: ἄνδρας δὲ λίσσεσθαι ἐπιπροέηκεν ἀρίστους
δὲ: Il. 9:528: Κουρῆτες δὲ διαπραθέειν μεμαῶτες Ἄρηϊ.
δὲ: Il. 9:531: Οἰνεὺς ῥέξ’· ἄλλοι δὲ θεοὶ δαίνυνθ’ ἑκατόμβας,
δὲ: Il. 9:533: ἢ λάθετ’ ἢ οὐκ ἐνόησεν· ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ.
δὲ: Il. 9:534: ἣ δὲ χολωσαμένη δῖον γένος ἰοχέαιρα
δὲ: Il. 9:542: τόσσος ἔην, πολλοὺς δὲ πυρῆς ἐπέβησ’ ἀλεγεινῆς.
δὲ: Il. 9:547: τόφρα δὲ Κουρήτεσσι κακῶς ἦν, οὐδὲ δύναντο
δὲ: Il. 9:557: τὴν δὲ τότ’ ἐν μεγάροισι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
δὲ: Il. 9:564: πολλὰ δὲ καὶ γαῖαν πολυφόρβην χερσὶν ἀλοία
δὲ: Il. 9:566: πρόχνυ καθεζομένη, δεύοντο δὲ δάκρυσι κόλποι,
δὲ: Il. 9:569: τῶν δὲ τάχ’ ἀμφὶ πύλας ὅμαδος καὶ δοῦπος ὀρώρει
δὲ: Il. 9:570: πύργων βαλλομένων· τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες
δὲ: Il. 9:571: Αἰτωλῶν, πέμπον δὲ θεῶν ἱερῆας ἀρίστους,
δὲ: Il. 9:576: ἥμισυ δὲ ψιλὴν ἄροσιν πεδίοιο ταμέσθαι.
δέ: Il. 9:577: πολλὰ δέ μιν λιτάνευε γέρων ἱππηλάτα Οἰνεὺς
δὲ: Il. 9:580: πολλὰ δὲ τόν γε κασίγνηται καὶ πότνια μήτηρ
δὲ: Il. 9:581: ἐλλίσσονθ’· ὃ δὲ μᾶλλον ἀναίνετο· πολλὰ δ’ ἑταῖροι,
δέ: Il. 9:589: ἄνδρας μὲν κτείνουσι, πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαθύνει,
δέ: Il. 9:590: τέκνα δέ τ’ ἄλλοι ἄγουσι βαθυζώνους τε γυναῖκας.
δέ: Il. 9:596: ἀλλὰ σὺ μή μοι ταῦτα νόει φρεσί, μὴ δέ σε δαίμων
δέ: Il. 9:597: ἐνταῦθα τρέψειε φίλος· κάκιον δέ κεν εἴη
δέ: Il. 9:600: εἰ δέ κ’ ἄτερ δώρων πόλεμον φθισήνορα δύῃς
δὲ: Il. 9:604: χρεὼ τιμῆς· φρονέω δὲ τετιμῆσθαι Διὸς αἴσῃ,
δέ: Il. 9:607: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
δὲ: Il. 9:622: τῇδέ γ’ ὁδῷ κρανέεσθαι· ἀπαγγεῖλαι δὲ τάχιστα
δέ: Il. 9:631: τοῦ δέ τ’ ἐρητύεται κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
δέ: Il. 9:634: οἴης· νῦν δέ τοι ἑπτὰ παρίσχομεν ἔξοχ’ ἀρίστας,
δέ: Il. 9:636: αἴδεσσαι δὲ μέλαθρον· ὑπωρόφιοι δέ τοί εἰμεν
δὲ: Il. 9:636: αἴδεσσαι δὲ μέλαθρον· ὑπωρόφιοι δέ τοί εἰμεν
δέ: Il. 9:637: πληθύος ἐκ Δαναῶν, μέμαμεν δέ τοι ἔξοχον ἄλλων
δέ: Il. 9:650: ἀμφὶ δέ τοι τῇ ἐμῇ κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ
δὲ: Il. 9:652: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἕκαστος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον
δὲ: Il. 9:683: χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεθαρσήκασι δὲ λαοί.
δὲ: Il. 9:692: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
δὲ: Il. 9:708: καὶ τότε δὴ σπείσαντες ἔβαν κλισίην δὲ ἕκαστος,
δὲ: Il. 9:709: ἔνθα δὲ κοιμήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
δέ: Il. 10:10: νειόθεν ἐκ κραδίης, τρομέοντο δέ οἱ φρένες ἐντός.
δέ: Il. 10:17: ἧδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλὴ
δὲ: Il. 10:77: πὰρ δὲ ζωστὴρ κεῖτο παναίολος, ᾧ ῥ’ ὁ γεραιὸς
δέ: Il. 10:85: φθέγγεο, μηδ’ ἀκέων ἐπ’ ἔμ’ ἔρχεο· τίπτε δέ σε χρεώ;
δέ: Il. 10:94: ἔμπεδον, ἀλλ’ ἀλαλύκτημαι, κραδίη δέ μοι ἔξω
δὲ: Il. 10:108: σοὶ δὲ μάλ’ ἕψομ’ ἐγώ· ποτὶ δ’ αὖ καὶ ἐγείρομεν ἄλλους
δὲ: Il. 10:126: ἀλλ’ ἴομεν· κείνους δὲ κιχησόμεθα πρὸ πυλάων
δὲ: Il. 10:148: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ κλισίην δὲ κιὼν πολύμητις Ὀδυσσεὺς
δὲ: Il. 10:148: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ κλισίην δὲ κιὼν πολύμητις Ὀδυσσεὺς
δὲ: Il. 10:149: ποικίλον ἀμφ’ ὤμοισι σάκος θέτο, βῆ δὲ μετ’ αὐτούς.
δὲ: Il. 10:150: βὰν δ’ ἐπὶ Τυδεΐδην Διομήδεα· τὸν δὲ κίχανον
δέ: Il. 10:152: εὗδον, ὑπὸ κρασὶν δ’ ἔχον ἀσπίδας· ἔγχεα δέ σφιν
δὲ: Il. 10:153: ὄρθ’ ἐπὶ σαυρωτῆρος ἐλήλατο, τῆλε δὲ χαλκὸς
δὲ: Il. 10:170: εἰσὶν μέν μοι παῖδες ἀμύμονες, εἰσὶ δὲ λαοὶ
δὲ: Il. 10:183: ὡς δὲ κύνες περὶ μῆλα δυσωρήσωνται ἐν αὐλῇ
δὲ: Il. 10:188: νύκτα φυλασσομένοισι κακήν· πεδίον δὲ γὰρ αἰεὶ
δὲ: Il. 10:203: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
δὲ: Il. 10:209: αὖθι μένειν παρὰ νηυσὶν ἀπόπροθεν, ἦε πόλιν δὲ
δὲ: Il. 10:219: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
δέ: Il. 10:226: ἀλλά τέ οἱ βράσσων τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις.
δὲ: Il. 10:233: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
δὲ: Il. 10:238: καλλείπειν, σὺ δὲ χείρον’ ὀπάσσεαι αἰδοῖ εἴκων
δὲ: Il. 10:240: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δὲ περὶ ξανθῷ Μενελάῳ.
δέ: Il. 10:245: ἐν πάντεσσι πόνοισι, φιλεῖ δέ ἑ Παλλὰς Ἀθήνη.
δὲ: Il. 10:252: ἄστρα δὲ δὴ προβέβηκε, παροίχωκεν δὲ πλέων νὺξ
δὲ: Il. 10:252: ἄστρα δὲ δὴ προβέβηκε, παροίχωκεν δὲ πλέων νὺξ
δέ: Il. 10:257: καὶ σάκος· ἀμφὶ δέ οἱ κυνέην κεφαλῆφιν ἔθηκε
δὲ: Il. 10:259: κέκληται, ῥύεται δὲ κάρη θαλερῶν αἰζηῶν.
δέ: Il. 10:261: καὶ ξίφος, ἀμφὶ δέ οἱ κυνέην κεφαλῆφιν ἔθηκε
δὲ: Il. 10:263: ἐντέτατο στερεῶς· ἔκτοσθε δὲ λευκοὶ ὀδόντες
δὲ: Il. 10:269: Ἀμφιδάμας δὲ Μόλῳ δῶκε ξεινήϊον εἶναι,
δὲ: Il. 10:273: βάν ῥ’ ἰέναι, λιπέτην δὲ κατ’ αὐτόθι πάντας ἀρίστους.
δὲ: Il. 10:274: τοῖσι δὲ δεξιὸν ἧκεν ἐρωδιὸν ἐγγὺς ὁδοῖο
δὲ: Il. 10:277: χαῖρε δὲ τῷ ὄρνιθ’ Ὀδυσεύς, ἠρᾶτο δ’ Ἀθήνῃ·
δὲ: Il. 10:281: δὸς δὲ πάλιν ἐπὶ νῆας ἐϋκλεῖας ἀφικέσθαι
δέ: Il. 10:304: δώρῳ ἔπι μεγάλῳ; μισθὸς δέ οἱ ἄρκιος ἔσται.
δέ: Il. 10:314: ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δόλων Εὐμήδεος υἱὸς
δὲ: Il. 10:339: βῆ ῥ’ ἀν’ ὁδὸν μεμαώς· τὸν δὲ φράσατο προσιόντα
δὲ: Il. 10:340: διογενὴς Ὀδυσεύς, Διομήδεα δὲ προσέειπεν·
δέ: Il. 10:345: τυτθόν· ἔπειτα δέ κ’ αὐτὸν ἐπαΐξαντες ἕλοιμεν
δὲ: Il. 10:358: γνῶ ῥ’ ἄνδρας δηΐους, λαιψηρὰ δὲ γούνατ’ ἐνώμα
δέ: Il. 10:362: χῶρον ἀν’ ὑλήενθ’, ὃ δέ τε προθέῃσι μεμηκώς,
δὲ: Il. 10:368: φθαίη ἐπευξάμενος βαλέειν, ὃ δὲ δεύτερος ἔλθοι.
δὲ: Il. 10:375: βαμβαίνων· ἄραβος δὲ διὰ στόμα γίγνετ’ ὀδόντων·
δὲ: Il. 10:377: χειρῶν δ’ ἁψάσθην· ὃ δὲ δακρύσας ἔπος ηὔδα·
δέ: Il. 10:394: ἠνώγει δέ μ’ ἰόντα θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν
δέ: Il. 10:407: ποῦ δέ οἱ ἔντεα κεῖται ἀρήϊα, ποῦ δέ οἱ ἵπποι;
δέ: Il. 10:407: ποῦ δέ οἱ ἔντεα κεῖται ἀρήϊα, ποῦ δέ οἱ ἵπποι;
δὲ: Il. 10:410: αὖθι μένειν παρὰ νηυσὶν ἀπόπροθεν, ἦε πόλιν δὲ
δέ: Il. 10:435: ἐν δέ σφιν Ῥῆσος βασιλεὺς πάϊς Ἠϊονῆος.
δέ: Il. 10:438: ἅρμα δέ οἱ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ εὖ ἤσκηται·
δὲ: Il. 10:439: τεύχεα δὲ χρύσεια πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι
δέ: Il. 10:452: εἰ δέ κ’ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσης,
δὲ: Il. 10:469: τὼ δὲ βάτην προτέρω διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα,
δέ: Il. 10:471: οἳ δ’ εὗδον καμάτῳ ἀδηκότες, ἔντεα δέ σφιν
δέ: Il. 10:473: τριστοιχί· παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι.
δέ: Il. 10:477: οὗτός τοι Διόμηδες ἀνήρ, οὗτοι δέ τοι ἵπποι,
δὲ: Il. 10:483: κτεῖνε δ’ ἐπιστροφάδην· τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς
δὲ: Il. 10:485: ὡς δὲ λέων μήλοισιν ἀσημάντοισιν ἐπελθὼν
δὲ: Il. 10:512: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης,
δὲ: Il. 10:518: ὦρσεν δὲ Θρῃκῶν βουληφόρον Ἱπποκόωντα
δὲ: Il. 10:523: Τρώων δὲ κλαγγή τε καὶ ἄσπετος ὦρτο κυδοιμὸς
δὲ: Il. 10:524: θυνόντων ἄμυδις· θηεῦντο δὲ μέρμερα ἔργα
δὲ: Il. 10:528: Τυδεΐδης δὲ χαμᾶζε θορὼν ἔναρα βροτόεντα
δὲ: Il. 10:532: Νέστωρ δὲ πρῶτος κτύπον ἄϊε φώνησέν τε·
δέ: Il. 10:534: ψεύσομαι, ἦ ἔτυμον ἐρέω; κέλεται δέ με θυμός.
δὲ: Il. 10:541: καί ῥ’ οἳ μὲν κατέβησαν ἐπὶ χθόνα, τοὶ δὲ χαρέντες
δέ: Il. 10:559: Θρηΐκιοι· τὸν δέ σφιν ἄνακτ’ ἀγαθὸς Διομήδης
δὲ: Il. 10:577: τὼ δὲ λοεσσαμένω καὶ ἀλειψαμένω λίπ’ ἐλαίῳ
δὲ: Il. 10:578: δείπνῳ ἐφιζανέτην, ἀπὸ δὲ κρητῆρος Ἀθήνῃ
δὲ: Il. 11:11: ὄρθι’, Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμβαλ’ ἑκάστῳ
δὲ: Il. 11:21: πεύθετο γὰρ Κύπρον δὲ μέγα κλέος οὕνεκ’ Ἀχαιοὶ
δὲ: Il. 11:25: δώδεκα δὲ χρυσοῖο καὶ εἴκοσι κασσιτέροιο·
δὲ: Il. 11:26: κυάνεοι δὲ δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ δειρὴν
δέ: Il. 11:29: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος· ἐν δέ οἱ ἧλοι
δέ: Il. 11:34: ἐν δέ οἱ ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο
δὲ: Il. 11:35: λευκοί, ἐν δὲ μέσοισιν ἔην μέλανος κυάνοιο.
δὲ: Il. 11:37: δεινὸν δερκομένη, περὶ δὲ Δεῖμός τε Φόβος τε.
δέ: Il. 11:39: κυάνεος ἐλέλικτο δράκων, κεφαλαὶ δέ οἱ ἦσαν
δὲ: Il. 11:42: ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν.
δὲ: Il. 11:44: ὀξέα· τῆλε δὲ χαλκὸς ἀπ’ αὐτόφιν οὐρανὸν εἴσω
δὲ: Il. 11:49: αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
δὲ: Il. 11:50: ῥώοντ’· ἄσβεστος δὲ βοὴ γένετ’ ἠῶθι πρό.
δὲ: Il. 11:51: φθὰν δὲ μέγ’ ἱππήων ἐπὶ τάφρῳ κοσμηθέντες,
δὲ: Il. 11:52: ἱππῆες δ’ ὀλίγον μετεκίαθον· ἐν δὲ κυδοιμὸν
δὲ: Il. 11:69: πυρῶν ἢ κριθῶν· τὰ δὲ δράγματα ταρφέα πίπτει·
δὲ: Il. 11:72: ἴσας δ’ ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, οἳ δὲ λύκοι ὣς
δὲ: Il. 11:80: τῶν μὲν ἄρ’ οὐκ ἀλέγιζε πατήρ· ὃ δὲ νόσφι λιασθεὶς
δὲ: Il. 11:85: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός·
δὲ: Il. 11:86: ἦμος δὲ δρυτόμος περ ἀνὴρ ὁπλίσσατο δεῖπνον
δὲ: Il. 11:97: ἀλλὰ δι’ αὐτῆς ἦλθε καὶ ὀστέου, ἐγκέφαλος δὲ
δέ: Il. 11:98: ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα.
δὲ: Il. 11:113: ὡς δὲ λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα
δὲ: Il. 11:129: τὼ δὲ κυκηθήτην· ὃ δ’ ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς
δέ: Il. 11:151: ἱππεῖς δ’ ἱππῆας· ὑπὸ δέ σφισιν ὦρτο κονίη
δέ: Il. 11:156: πάντῃ τ’ εἰλυφόων ἄνεμος φέρει, οἳ δέ τε θάμνοι
δὲ: Il. 11:166: οἳ δὲ παρ’ Ἴλου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο
δὲ: Il. 11:168: ἱέμενοι πόλιος· ὃ δὲ κεκλήγων ἕπετ’ αἰεὶ
δὲ: Il. 11:169: Ἀτρεΐδης, λύθρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους.
δέ: Il. 11:174: πάσας· τῇ δέ τ’ ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος·
δέ: Il. 11:176: πρῶτον, ἔπειτα δέ θ’ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει·
δὲ: Il. 11:179: πολλοὶ δὲ πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι ἔκπεσον ἵππων
δὲ: Il. 11:196: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν.
δὲ: Il. 11:213: ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν.
δὲ: Il. 11:216: ἀρτύνθη δὲ μάχη, στὰν δ’ ἀντίοι· ἐν δ’ Ἀγαμέμνων
δὲ: Il. 11:217: πρῶτος ὄρουσ’, ἔθελεν δὲ πολὺ προμάχεσθαι ἁπάντων.
δέ: Il. 11:233: Ἀτρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ’ ἔγχος,
δὲ: Il. 11:234: Ἰφιδάμας δὲ κατὰ ζώνην θώρηκος ἔνερθε
δὲ: Il. 11:240: σπάσσατο· τὸν δ’ ἄορι πλῆξ’ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα.
δὲ: Il. 11:244: πρῶθ’ ἑκατὸν βοῦς δῶκεν, ἔπειτα δὲ χίλι’ ὑπέστη
δὲ: Il. 11:247: βῆ δὲ φέρων ἀν’ ὅμιλον Ἀχαιῶν τεύχεα καλά.
δέ: Il. 11:252: νύξε δέ μιν κατὰ χεῖρα μέσην ἀγκῶνος ἔνερθε,
δὲ: Il. 11:253: ἀντικρὺ δὲ διέσχε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή.
δὲ: Il. 11:260: οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα·
δὲ: Il. 11:275: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
δὲ: Il. 11:282: ἄφρεον δὲ στήθεα, ῥαίνοντο δὲ νέρθε κονίῃ
δὲ: Il. 11:282: ἄφρεον δὲ στήθεα, ῥαίνοντο δὲ νέρθε κονίῃ
δὲ: Il. 11:287: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς.
δὲ: Il. 11:288: οἴχετ’ ἀνὴρ ὤριστος, ἐμοὶ δὲ μέγ’ εὖχος ἔδωκε
δὲ: Il. 11:307: πολλὸν δὲ τρόφι κῦμα κυλίνδεται, ὑψόσε δ’ ἄχνη
δέ: Il. 11:331: στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα· τὼ δέ οἱ οὔ τι
δέ: Il. 11:339: Παιονίδην ἥρωα κατ’ ἰσχίον· οὐ δέ οἱ ἵπποι
δὲ: Il. 11:340: ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν, ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ.
δὲ: Il. 11:344: κεκλήγων· ἅμα δὲ Τρώων εἵποντο φάλαγγες.
δὲ: Il. 11:345: τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,
δὲ: Il. 11:355: στῆ δὲ γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ
δὲ: Il. 11:356: γαίης· ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν.
δὲ: Il. 11:357: ὄφρα δὲ Τυδεΐδης μετὰ δούρατος ᾤχετ’ ἐρωὴν
δὲ: Il. 11:375: καὶ κόρυθα βριαρήν· ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκε
δὲ: Il. 11:378: ἐν γαίῃ κατέπηκτο· ὃ δὲ μάλα ἡδὺ γελάσσας
δέ: Il. 11:388: νῦν δέ μ’ ἐπιγράψας ταρσὸν ποδὸς εὔχεαι αὔτως.
δὲ: Il. 11:393: τοῦ δὲ γυναικὸς μέν τ’ ἀμφίδρυφοί εἰσι παρειαί,
δέ: Il. 11:394: παῖδες δ’ ὀρφανικοί· ὃ δέ θ’ αἵματι γαῖαν ἐρεύθων
δὲ: Il. 11:395: πύθεται, οἰωνοὶ δὲ περὶ πλέες ἠὲ γυναῖκες.
δὲ: Il. 11:398: ἐκ πόδος ἕλκ’, ὀδύνη δὲ διὰ χροὸς ἦλθ’ ἀλεγεινή.
δὲ: Il. 11:405: πληθὺν ταρβήσας· τὸ δὲ ῥίγιον αἴ κεν ἁλώω
δέ: Il. 11:409: ὃς δέ κ’ ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι τὸν δὲ μάλα χρεὼ
δὲ: Il. 11:409: ὃς δέ κ’ ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι τὸν δὲ μάλα χρεὼ
δέ: Il. 11:415: σεύωνται, ὃ δέ τ’ εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο
δέ: Il. 11:417: ἀμφὶ δέ τ’ ἀΐσσονται, ὑπαὶ δέ τε κόμπος ὀδόντων
δέ: Il. 11:417: ἀμφὶ δέ τ’ ἀΐσσονται, ὑπαὶ δέ τε κόμπος ὀδόντων
δὲ: Il. 11:418: γίγνεται, οἳ δὲ μένουσιν ἄφαρ δεινόν περ ἐόντα,
δὲ: Il. 11:420: Τρῶες· ὃ δὲ πρῶτον μὲν ἀμύμονα Δηϊοπίτην
δὲ: Il. 11:429: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν
δὲ: Il. 11:447: τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν
δὲ: Il. 11:448: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε,
δὲ: Il. 11:449: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ὀδυσσεύς·
δέ: Il. 11:458: αἷμα δέ οἱ σπασθέντος ἀνέσσυτο, κῆδε δὲ θυμόν.
δὲ: Il. 11:458: αἷμα δέ οἱ σπασθέντος ἀνέσσυτο, κῆδε δὲ θυμόν.
δὲ: Il. 11:459: Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ὅπως ἴδον αἷμ’ Ὀδυσῆος
δὲ: Il. 11:471: ἐσθλὸς ἐών, μεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι γένηται.
δὲ: Il. 11:486: στῆ δὲ παρέξ· Τρῶες δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος.
δὲ: Il. 11:486: στῆ δὲ παρέξ· Τρῶες δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος.
δὲ: Il. 11:489: Αἴας δὲ Τρώεσσιν ἐπάλμενος εἷλε Δόρυκλον
δὲ: Il. 11:490: Πριαμίδην νόθον υἱόν, ἔπειτα δὲ Πάνδοκον οὖτα,
δὲ: Il. 11:491: οὖτα δὲ Λύσανδρον καὶ Πύρασον ἠδὲ Πυλάρτην.
δὲ: Il. 11:492: ὡς δ’ ὁπότε πλήθων ποταμὸς πεδίον δὲ κάτεισι
δέ: Il. 11:494: πολλὰς δὲ δρῦς ἀζαλέας, πολλὰς δέ τε πεύκας
δὲ: Il. 11:494: πολλὰς δὲ δρῦς ἀζαλέας, πολλὰς δέ τε πεύκας
δέ: Il. 11:495: ἐσφέρεται, πολλὸν δέ τ’ ἀφυσγετὸν εἰς ἅλα βάλλει,
δὲ: Il. 11:512: ἄγρει σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, πὰρ δὲ Μαχάων
δὲ: Il. 11:513: βαινέτω, ἐς νῆας δὲ τάχιστ’ ἔχε μώνυχας ἵππους·
δὲ: Il. 11:517: αὐτίκα δ’ ὧν ὀχέων ἐπεβήσετο, πὰρ δὲ Μαχάων
δὲ: Il. 11:521: Κεβριόνης δὲ Τρῶας ὀρινομένους ἐνόησεν
δὲ: Il. 11:524: ἐσχατιῇ πολέμοιο δυσηχέος· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
δέ: Il. 11:526: Αἴας δὲ κλονέει Τελαμώνιος· εὖ δέ μιν ἔγνων·
δὲ: Il. 11:526: Αἴας δὲ κλονέει Τελαμώνιος· εὖ δέ μιν ἔγνων·
δὲ: Il. 11:532: μάστιγι λιγυρῇ· τοὶ δὲ πληγῆς ἀΐοντες
δὲ: Il. 11:537: αἵ τ’ ἀπ’ ἐπισσώτρων. ὃ δὲ ἵετο δῦναι ὅμιλον
δὲ: Il. 11:538: ἀνδρόμεον ῥῆξαί τε μετάλμενος· ἐν δὲ κυδοιμὸν
δὲ: Il. 11:539: ἧκε κακὸν Δαναοῖσι, μίνυνθα δὲ χάζετο δουρός.
δὲ: Il. 11:543: Ζεὺς δὲ πατὴρ Αἴανθ’ ὑψίζυγος ἐν φόβον ὦρσε·
δὲ: Il. 11:544: στῆ δὲ ταφών, ὄπιθεν δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον,
δὲ: Il. 11:544: στῆ δὲ ταφών, ὄπιθεν δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον,
δὲ: Il. 11:545: τρέσσε δὲ παπτήνας ἐφ’ ὁμίλου θηρὶ ἐοικὼς
δὲ: Il. 11:550: πάννυχοι ἐγρήσσοντες· ὃ δὲ κρειῶν ἐρατίζων
δέ: Il. 11:559: κείρει τ’ εἰσελθὼν βαθὺ λήϊον· οἳ δέ τε παῖδες
δέ: Il. 11:560: τύπτουσιν ῥοπάλοισι· βίη δέ τε νηπίη αὐτῶν·
δὲ: Il. 11:567: Τρώων ἱπποδάμων· ὁτὲ δὲ τρωπάσκετο φεύγειν.
δὲ: Il. 11:568: πάντας δὲ προέεργε θοὰς ἐπὶ νῆας ὁδεύειν,
δὲ: Il. 11:569: αὐτὸς δὲ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν θῦνε μεσηγὺ
δὲ: Il. 11:570: ἱστάμενος· τὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
δὲ: Il. 11:572: πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγύ, πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν,
δὲ: Il. 11:583: δεξιόν· ἐκλάσθη δὲ δόναξ, ἐβάρυνε δὲ μηρόν.
δὲ: Il. 11:583: δεξιόν· ἐκλάσθη δὲ δόναξ, ἐβάρυνε δὲ μηρόν.
δὲ: Il. 11:585: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
δὲ: Il. 11:591: Ὣς ἔφατ’ Εὐρύπυλος βεβλημένος· οἳ δὲ παρ’ αὐτὸν
δὲ: Il. 11:594: στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων.
δὲ: Il. 11:597: ἱδρῶσαι, ἦγον δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν.
δὲ: Il. 11:598: τὸν δὲ ἰδὼν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
δὲ: Il. 11:602: φθεγξάμενος παρὰ νηός· ὃ δὲ κλισίηθεν ἀκούσας
δέ: Il. 11:605: τίπτέ με κικλήσκεις Ἀχιλεῦ; τί δέ σε χρεὼ ἐμεῖο;
δὲ: Il. 11:615: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ’ ἑταίρῳ,
δὲ: Il. 11:616: βῆ δὲ θέειν παρά τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν.
δὲ: Il. 11:623: τοῖσι δὲ τεῦχε κυκειῶ ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη,
δὲ: Il. 11:629: χάλκειον κάνεον, ἐπὶ δὲ κρόμυον ποτῷ ὄψον,
δὲ: Il. 11:631: πὰρ δὲ δέπας περικαλλές, ὃ οἴκοθεν ἦγ’ ὁ γεραιός,
δὲ: Il. 11:633: τέσσαρ’ ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον
δὲ: Il. 11:643: Πάτροκλος δὲ θύρῃσιν ἐφίστατο ἰσόθεος φώς.
δὲ: Il. 11:644: τὸν δὲ ἰδὼν ὁ γεραιὸς ἀπὸ θρόνου ὦρτο φαεινοῦ,
δὲ: Il. 11:650: γιγνώσκω, ὁρόω δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν.
δὲ: Il. 11:651: νῦν δὲ ἔπος ἐρέων πάλιν ἄγγελος εἶμ’ Ἀχιλῆϊ.
δὲ: Il. 11:652: εὖ δὲ σὺ οἶσθα γεραιὲ διοτρεφές, οἷος ἐκεῖνος
δὲ: Il. 11:661: βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ·
δέ: Il. 11:669: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη
δὲ: Il. 11:675: κὰδ δ’ ἔπεσεν, λαοὶ δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται.
δὲ: Il. 11:679: ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα
δὲ: Il. 11:680: πάσας θηλείας, πολλῇσι δὲ πῶλοι ὑπῆσαν.
δὲ: Il. 11:682: ἐννύχιοι προτὶ ἄστυ· γεγήθει δὲ φρένα Νηλεύς,
δὲ: Il. 11:683: οὕνεκά μοι τύχε πολλὰ νέῳ πόλεμον δὲ κιόντι.
δὲ: Il. 11:686: οἳ δὲ συναγρόμενοι Πυλίων ἡγήτορες ἄνδρες
δὲ: Il. 11:706: ἕρδομεν ἱρὰ θεοῖς· οἳ δὲ τρίτῳ ἤματι πάντες
δέ: Il. 11:708: πανσυδίῃ· μετὰ δέ σφι Μολίονε θωρήσσοντο
δέ: Il. 11:710: ἔστι δέ τις Θρυόεσσα πόλις αἰπεῖα κολώνη
δέ: Il. 11:717: εἴα θωρήσσεσθαι, ἀπέκρυψεν δέ μοι ἵππους·
δέ: Il. 11:721: ἔστι δέ τις ποταμὸς Μινυήϊος εἰς ἅλα βάλλων
δὲ: Il. 11:727: ταῦρον δ’ Ἀλφειῷ, ταῦρον δὲ Ποσειδάωνι,
δὲ: Il. 11:737: πρῶτος ἐγὼν ἕλον ἄνδρα, κόμισσα δὲ μώνυχας ἵππους,
δὲ: Il. 11:739: πρεσβυτάτην δὲ θύγατρ’ εἶχε ξανθὴν Ἀγαμήδην,
δέ: Il. 11:766: νῶϊ δέ τ’ ἔνδον ἐόντες ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
δὲ: Il. 11:773: αὐλῆς ἐν χόρτῳ· ἔχε δὲ χρύσειον ἄλεισον
δὲ: Il. 11:781: σφὼ δὲ μάλ’ ἠθέλετον, τὼ δ’ ἄμφω πόλλ’ ἐπέτελλον.
δὲ: Il. 11:786: πρεσβύτερος δὲ σύ ἐσσι· βίῃ δ’ ὅ γε πολλὸν ἀμείνων.
δὲ: Il. 11:788: καί οἱ σημαίνειν· ὃ δὲ πείσεται εἰς ἀγαθόν περ.
δὲ: Il. 11:789: ὣς ἐπέτελλ’ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
δὲ: Il. 11:792: παρειπών; ἀγαθὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου.
δέ: Il. 11:793: εἰ δέ τινα φρεσὶν ᾗσι θεοπροπίην ἀλεείνει
δὲ: Il. 11:797: καί τοι τεύχεα καλὰ δότω πόλεμον δὲ φέρεσθαι,
δέ: Il. 11:800: τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ’ ἀνάπνευσις πολέμοιο.
δέ: Il. 11:801: ῥεῖα δέ κ’ ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας ἀϋτῇ
δὲ: Il. 11:804: βῆ δὲ θέειν παρὰ νῆας ἐπ’ Αἰακίδην Ἀχιλῆα.
δὲ: Il. 11:810: σκάζων ἐκ πολέμου· κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρὼς
δὲ: Il. 11:813: τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός,
δὲ: Il. 11:826: χερσὶν ὕπο Τρώων· τῶν δὲ σθένος ὄρνυται αἰέν.
δὲ: Il. 11:842: ἐς κλισίην· θεράπων δὲ ἰδὼν ὑπέχευε βοείας.
δὲ: Il. 11:845: νίζ’ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δὲ ῥίζαν βάλε πικρὴν
δὲ: Il. 12:2: ἰᾶτ’ Εὐρύπυλον βεβλημένον· οἳ δὲ μάχοντο
δὲ: Il. 12:5: εὐρύ, τὸ ποιήσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον
δὲ: Il. 12:12: τόφρα δὲ καὶ μέγα τεῖχος Ἀχαιῶν ἔμπεδον ἦεν.
δὲ: Il. 12:14: πολλοὶ δ’ Ἀργείων οἳ μὲν δάμεν, οἳ δὲ λίποντο,
δὲ: Il. 12:15: πέρθετο δὲ Πριάμοιο πόλις δεκάτῳ ἐνιαυτῷ,
δὲ: Il. 12:19: ὅσσοι ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων ἅλα δὲ προρέουσι,
δὲ: Il. 12:36: τεῖχος ἐΰδμητον, κανάχιζε δὲ δούρατα πύργων
δὲ: Il. 12:37: βαλλόμεν’· Ἀργεῖοι δὲ Διὸς μάστιγι δαμέντες
δέ: Il. 12:43: οἳ δέ τε πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες
δέ: Il. 12:46: ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἀγηνορίη δέ μιν ἔκτα·
δὲ: Il. 12:51: τόλμων ὠκύποδες, μάλα δὲ χρεμέτιζον ἐπ’ ἄκρῳ
δὲ: Il. 12:55: ἕστασαν ἀμφοτέρωθεν, ὕπερθεν δὲ σκολόπεσσιν
δὲ: Il. 12:59: ἐσβαίη, πεζοὶ δὲ μενοίνεον εἰ τελέουσι.
δὲ: Il. 12:63: ἣ δὲ μάλ’ ἀργαλέη περάαν· σκόλοπες γὰρ ἐν αὐτῇ
δὲ: Il. 12:68: Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, Τρώεσσι δὲ ἵετ’ ἀρήγειν,
δέ: Il. 12:71: εἰ δέ χ’ ὑποστρέψωσι, παλίωξις δὲ γένηται
δὲ: Il. 12:71: εἰ δέ χ’ ὑποστρέψωσι, παλίωξις δὲ γένηται
δὲ: Il. 12:77: αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
δὲ: Il. 12:86: οἳ δὲ διαστάντες σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες
δὲ: Il. 12:89: οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα
δὲ: Il. 12:94: τῶν δὲ τρίτων Ἕλενος καὶ Δηΐφοβος θεοειδὴς
δὲ: Il. 12:98: τῶν δὲ τετάρτων ἦρχεν ἐῢς πάϊς Ἀγχίσαο
δὲ: Il. 12:127: νήπιοι, ἐν δὲ πύλῃσι δύ’ ἀνέρας εὗρον ἀρίστους
δὲ: Il. 12:130: τὸν δὲ Λεοντῆα βροτολοιγῷ ἶσον Ἄρηϊ.
δὲ: Il. 12:145: ἐκ δὲ τὼ ἀΐξαντε πυλάων πρόσθε μαχέσθην
δέ: Il. 12:149: πρυμνὴν ἐκτάμνοντες, ὑπαὶ δέ τε κόμπος ὀδόντων
δέ: Il. 12:176: ἀργαλέον δέ με ταῦτα θεὸν ὣς πάντ’ ἀγορεῦσαι·
δὲ: Il. 12:178: λάϊνον· Ἀργεῖοι δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἀνάγκῃ
δὲ: Il. 12:185: αἰχμὴ χαλκείη ῥῆξ’ ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ
δέ: Il. 12:186: ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα·
δὲ: Il. 12:197: οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα
δὲ: Il. 12:207: αὐτὸς δὲ κλάγξας πέτετο πνοιῇς ἀνέμοιο.
δὲ: Il. 12:214: οὔτέ ποτ’ ἐν πολέμῳ, σὸν δὲ κράτος αἰὲν ἀέξειν·
δὲ: Il. 12:241: ἡμεῖς δὲ μεγάλοιο Διὸς πειθώμεθα βουλῇ,
δὲ: Il. 12:248: εἰ δὲ σὺ δηϊοτῆτος ἀφέξεαι, ἠέ τιν’ ἄλλον
δὲ: Il. 12:252: ἠχῇ θεσπεσίῃ· ἐπὶ δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος
δὲ: Il. 12:255: θέλγε νόον, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζε.
δὲ: Il. 12:261: τὰς οἵ γ’ αὐέρυον, ἔλποντο δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν
δέ: Il. 12:285: κῦμα δέ μιν προσπλάζον ἐρύκεται· ἄλλά τε πάντα
δὲ: Il. 12:289: βαλλομένων· τὸ δὲ τεῖχος ὕπερ πᾶν δοῦπος ὀρώρει.
δὲ: Il. 12:296: ἤλασεν, ἔντοσθεν δὲ βοείας ῥάψε θαμειὰς
δέ: Il. 12:300: δηρὸν ἔῃ κρειῶν, κέλεται δέ ἑ θυμὸς ἀγήνωρ
δὲ: Il. 12:309: αὐτίκα δὲ Γλαῦκον προσέφη παῖδ’ Ἱππολόχοιο·
δὲ: Il. 12:312: ἐν Λυκίῃ, πάντες δὲ θεοὺς ὣς εἰσορόωσι,
δὲ: Il. 12:331: τοὺς δὲ ἰδὼν ῥίγησ’ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς·
δὲ: Il. 12:340: καὶ πυλέων· πᾶσαι γὰρ ἐπώχατο, τοὶ δὲ κατ’ αὐτὰς
δέ: Il. 12:348: εἰ δέ σφιν καὶ κεῖθι πόνος καὶ νεῖκος ὄρωρεν,
δὲ: Il. 12:352: βῆ δὲ θέειν παρὰ τεῖχος Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
δὲ: Il. 12:353: στῆ δὲ παρ’ Αἰάντεσσι κιών, εἶθαρ δὲ προσηύδα·
δὲ: Il. 12:353: στῆ δὲ παρ’ Αἰάντεσσι κιών, εἶθαρ δὲ προσηύδα·
δὲ: Il. 12:361: εἰ δὲ καὶ ἐνθάδε περ πόλεμος καὶ νεῖκος ὄρωρεν,
δὲ: Il. 12:378: Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἄνδρα κατέκτα
δὲ: Il. 12:384: θλάσσε δὲ τετράφαλον κυνέην, σὺν δ’ ὀστέ’ ἄραξε
δὲ: Il. 12:387: Τεῦκρος δὲ Γλαῦκον κρατερὸν παῖδ’ Ἱππολόχοιο
δὲ: Il. 12:389: ᾗ ῥ’ ἴδε γυμνωθέντα βραχίονα, παῦσε δὲ χάρμης.
δέ: Il. 12:396: πρηνής, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ,
δὲ: Il. 12:399: τεῖχος ἐγυμνώθη, πολέεσσι δὲ θῆκε κέλευθον.
δέ: Il. 12:405: ἤλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα.
δέ: Il. 12:410: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι
δέ: Il. 12:412: ἀλλ’ ἐφομαρτεῖτε· πλεόνων δέ τι ἔργον ἄμεινον.
δὲ: Il. 12:413: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
δέ: Il. 12:416: τείχεος ἔντοσθεν, μέγα δέ σφισι φαίνετο ἔργον·
δὲ: Il. 12:429: μαρναμένων, πολλοὶ δὲ διαμπερὲς ἀσπίδος αὐτῆς.
δὲ: Il. 12:439: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώς·
δὲ: Il. 12:440: ὄρνυσθ’ ἱππόδαμοι Τρῶες, ῥήγνυσθε δὲ τεῖχος
δέ: Il. 12:449: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
δὲ: Il. 12:456: εἶχον ἐπημοιβοί, μία δὲ κληῒς ἐπαρήρει.
δὲ: Il. 12:457: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἐρεισάμενος βάλε μέσσας
δὲ: Il. 12:459: ῥῆξε δ’ ἀπ’ ἀμφοτέρους θαιρούς· πέσε δὲ λίθος εἴσω
δὲ: Il. 12:461: ἐσχεθέτην, σανίδες δὲ διέτμαγεν ἄλλυδις ἄλλη
δὲ: Il. 12:463: νυκτὶ θοῇ ἀτάλαντος ὑπώπια· λάμπε δὲ χαλκῷ
δὲ: Il. 12:464: σμερδαλέῳ, τὸν ἕεστο περὶ χροΐ, δοιὰ δὲ χερσὶ
δὲ: Il. 12:467: κέκλετο δὲ Τρώεσσιν ἑλιξάμενος καθ’ ὅμιλον
δὲ: Il. 12:469: αὐτίκα δ’ οἳ μὲν τεῖχος ὑπέρβασαν, οἳ δὲ κατ’ αὐτὰς
δὲ: Il. 12:470: ποιητὰς ἐσέχυντο πύλας· Δαναοὶ δὲ φόβηθεν
δὲ: Il. 13:3: νωλεμέως, αὐτὸς δὲ πάλιν τρέπεν ὄσσε φαεινὼ
δὲ: Il. 13:14: φαίνετο δὲ Πριάμοιο πόλις καὶ νῆες Ἀχαιῶν.
δὲ: Il. 13:16: Τρωσὶν δαμναμένους, Διὶ δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα.
δὲ: Il. 13:20: τρὶς μὲν ὀρέξατ’ ἰών, τὸ δὲ τέτρατον ἵκετο τέκμωρ
δέ: Il. 13:21: Αἰγάς, ἔνθα δέ οἱ κλυτὰ δώματα βένθεσι λίμνης
δὲ: Il. 13:27: βῆ δ’ ἐλάαν ἐπὶ κύματ’· ἄταλλε δὲ κήτε’ ὑπ’ αὐτοῦ
δὲ: Il. 13:29: γηθοσύνῃ δὲ θάλασσα διίστατο· τοὶ δὲ πέτοντο
δὲ: Il. 13:29: γηθοσύνῃ δὲ θάλασσα διίστατο· τοὶ δὲ πέτοντο
δέ: Il. 13:32: Ἔστι δέ τι σπέος εὐρὺ βαθείης βένθεσι λίμνης
δὲ: Il. 13:36: ἔδμεναι· ἀμφὶ δὲ ποσσὶ πέδας ἔβαλε χρυσείας
δὲ: Il. 13:39: Τρῶες δὲ φλογὶ ἶσοι ἀολλέες ἠὲ θυέλλῃ
δὲ: Il. 13:41: ἄβρομοι αὐΐαχοι· ἔλποντο δὲ νῆας Ἀχαιῶν
δὲ: Il. 13:42: αἱρήσειν, κτενέειν δὲ παρ’ αὐτόθι πάντας ἀρίστους.
δὲ: Il. 13:48: ἀλκῆς μνησαμένω, μὴ δὲ κρυεροῖο φόβοιο.
δὲ: Il. 13:52: τῇ δὲ δὴ αἰνότατον περιδείδια μή τι πάθωμεν,
δὲ: Il. 13:72: ῥεῖ’ ἔγνων ἀπιόντος· ἀρίγνωτοι δὲ θεοί περ·
δὲ: Il. 13:78: μαιμῶσιν, καί μοι μένος ὤρορε, νέρθε δὲ ποσσὶν
δὲ: Il. 13:79: ἔσσυμαι ἀμφοτέροισι· μενοινώω δὲ καὶ οἶος
δὲ: Il. 13:83: τόφρα δὲ τοὺς ὄπιθεν γαιήοχος ὦρσεν Ἀχαιούς,
δὲ: Il. 13:107: νῦν δὲ ἑκὰς πόλιος κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται
δὲ: Il. 13:119: λυγρὸς ἐών· ὑμῖν δὲ νεμεσσῶμαι περὶ κῆρι.
δὲ: Il. 13:124: καρτερός, ἔῤῥηξεν δὲ πύλας καὶ μακρὸν ὀχῆα.
δὲ: Il. 13:135: σειόμεν’· οἳ δ’ ἰθὺς φρόνεον, μέμασαν δὲ μάχεσθαι.
δὲ: Il. 13:136: Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ
δέ: Il. 13:140: ὕψι δ’ ἀναθρῴσκων πέτεται, κτυπέει δέ θ’ ὑπ’ αὐτοῦ
δὲ: Il. 13:148: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
δὲ: Il. 13:149: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώς·
δὲ: Il. 13:162: ἐν καυλῷ ἐάγη δολιχὸν δόρυ· Δηΐφοβος δὲ
δὲ: Il. 13:163: ἀσπίδα ταυρείην σχέθ’ ἀπὸ ἕο, δεῖσε δὲ θυμῷ
δὲ: Il. 13:170: Τεῦκρος δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἄνδρα κατέκτα
δὲ: Il. 13:172: ναῖε δὲ Πήδαιον πρὶν ἐλθεῖν υἷας Ἀχαιῶν,
δὲ: Il. 13:173: κούρην δὲ Πριάμοιο νόθην ἔχε, Μηδεσικάστην·
δὲ: Il. 13:175: ἂψ ἐς Ἴλιον ἦλθε, μετέπρεπε δὲ Τρώεσσι,
δέ: Il. 13:176: ναῖε δὲ πὰρ Πριάμῳ· ὃ δέ μιν τίεν ἶσα τέκεσσι.
δὲ: Il. 13:176: ναῖε δὲ πὰρ Πριάμῳ· ὃ δέ μιν τίεν ἶσα τέκεσσι.
δέ: Il. 13:181: ὣς πέσεν, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ.
δὲ: Il. 13:186: νισόμενον πόλεμον δὲ κατὰ στῆθος βάλε δουρί·
δὲ: Il. 13:187: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δὲ: Il. 13:187: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δέ: Il. 13:193: ὦσε δέ μιν σθένεϊ μεγάλῳ· ὃ δὲ χάσσατ’ ὀπίσσω
δὲ: Il. 13:193: ὦσε δέ μιν σθένεϊ μεγάλῳ· ὃ δὲ χάσσατ’ ὀπίσσω
δέ: Il. 13:204: ἧκε δέ μιν σφαιρηδὸν ἑλιξάμενος δι’ ὁμίλου·
δὲ: Il. 13:205: Ἕκτορι δὲ προπάροιθε ποδῶν πέσεν ἐν κονίῃσι.
δὲ: Il. 13:209: ὀτρυνέων Δαναούς, Τρώεσσι δὲ κήδεα τεῦχεν.
δὲ: Il. 13:215: ἀντιάαν· τὸν δὲ προσέφη κρείων ἐνοσίχθων
δὲ: Il. 13:229: ὀτρύνεις δὲ καὶ ἄλλον ὅθι μεθιέντα ἴδηαι·
δὲ: Il. 13:238: νῶϊ δὲ καί κ’ ἀγαθοῖσιν ἐπισταίμεσθα μάχεσθαι.
δὲ: Il. 13:241: δύσετο τεύχεα καλὰ περὶ χροΐ, γέντο δὲ δοῦρε,
δέ: Il. 13:244: δεικνὺς σῆμα βροτοῖσιν· ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαί·
δὲ: Il. 13:248: οἰσόμενος· τὸν δὲ προσέφη σθένος Ἰδομενῆος·
δέ: Il. 13:251: ἠέ τι βέβληαι, βέλεος δέ σε τείρει ἀκωκή,
δὲ: Il. 13:273: λήθω μαρνάμενος, σὲ δὲ ἴδμεναι αὐτὸν ὀΐω.
δέ: Il. 13:282: ἐν δέ τέ οἱ κραδίη μεγάλα στέρνοισι πατάσσει
δέ: Il. 13:283: κῆρας ὀϊομένῳ, πάταγος δέ τε γίγνετ’ ὀδόντων·
δὲ: Il. 13:286: ἀρᾶται δὲ τάχιστα μιγήμεναι ἐν δαῒ λυγρῇ·
δὲ: Il. 13:294: ἀλλὰ σύ γε κλισίην δὲ κιὼν ἕλευ ὄβριμον ἔγχος.
δὲ: Il. 13:295: Ὣς φάτο, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
δὲ: Il. 13:297: βῆ δὲ μετ’ Ἰδομενῆα μέγα πτολέμοιο μεμηλώς.
δὲ: Il. 13:298: . οἷος δὲ βροτολοιγὸς Ἄρης πόλεμον δὲ μέτεισι,
δὲ: Il. 13:298: . οἷος δὲ βροτολοιγὸς Ἄρης πόλεμον δὲ μέτεισι,
δὲ: Il. 13:299: τῷ δὲ Φόβος φίλος υἱὸς ἅμα κρατερὸς καὶ ἀταρβὴς
δὲ: Il. 13:303: ἔκλυον ἀμφοτέρων, ἑτέροισι δὲ κῦδος ἔδωκαν·
δὲ: Il. 13:314: τοξοσύνῃ, ἀγαθὸς δὲ καὶ ἐν σταδίῃ ὑσμίνῃ·
δέ: Il. 13:321: ἀνδρὶ δέ κ’ οὐκ εἴξειε μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
δὲ: Il. 13:328: Ὣς φάτο, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
δὲ: Il. 13:339: ἔφριξεν δὲ μάχη φθισίμβροτος ἐγχείῃσι
δὲ: Il. 13:351: Ἀργείους δὲ Ποσειδάων ὀρόθυνε μετελθὼν
δὲ: Il. 13:353: Τρωσὶν δαμναμένους, Διὶ δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα.
δὲ: Il. 13:365: ᾔτεε δὲ Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην
δὲ: Il. 13:366: Κασσάνδρην ἀνάεδνον, ὑπέσχετο δὲ μέγα ἔργον,
δὲ: Il. 13:369: δωσέμεναι· ὃ δὲ μάρναθ’ ὑποσχεσίῃσι πιθήσας.
δὲ: Il. 13:373: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἐπεύξατο φώνησέν τε·
δὲ: Il. 13:385: πεζὸς πρόσθ’ ἵππων· τὼ δὲ πνείοντε κατ’ ὤμων
δὲ: Il. 13:386: αἰὲν ἔχ’ ἡνίοχος θεράπων· ὃ δὲ ἵετο θυμῷ
δέ: Il. 13:387: Ἰδομενῆα βαλεῖν· ὃ δέ μιν φθάμενος βάλε δουρὶ
δὲ: Il. 13:388: λαιμὸν ὑπ’ ἀνθερεῶνα, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν.
δέ: Il. 13:394: ἐκ δέ οἱ ἡνίοχος πλήγη φρένας ἃς πάρος εἶχεν,
δὲ: Il. 13:402: Δηΐφοβος δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθεν Ἰδομενῆος
δέ: Il. 13:409: καρφαλέον δέ οἱ ἀσπὶς ἐπιθρέξαντος ἄϋσεν
δὲ: Il. 13:418: Ἀντιλόχῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινεν·
δὲ: Il. 13:435: θέλξας ὄσσε φαεινά, πέδησε δὲ φαίδιμα γυῖα·
δέ: Il. 13:439: ἥρως Ἰδομενεύς, ῥῆξεν δέ οἱ ἀμφὶ χιτῶνα
δὲ: Il. 13:442: δούπησεν δὲ πεσών, δόρυ δ’ ἐν κραδίῃ ἐπεπήγει,
δὲ: Il. 13:455: Ὣς φάτο, Δηΐφοβος δὲ διάνδιχα μερμήριξεν
δέ: Il. 13:458: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι
δέ: Il. 13:467: τὸν δέ τοι Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἐξενάριξεν.
δὲ: Il. 13:469: βῆ δὲ μετ’ Ἰδομενῆα μέγα πτολέμοιο μεμηλώς.
δέ: Il. 13:473: χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, φρίσσει δέ τε νῶτον ὕπερθεν·
δὲ: Il. 13:497: μακροῖσι ξυστοῖσι· περὶ στήθεσσι δὲ χαλκὸς
δὲ: Il. 13:502: Αἰνείας δὲ πρῶτος ἀκόντισεν Ἰδομενῆος·
δὲ: Il. 13:507: ῥῆξε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς
δὲ: Il. 13:516: τοῦ δὲ βάδην ἀπιόντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
δὲ: Il. 13:528: ἥρπασε, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
δὲ: Il. 13:533: ἂψ δ’ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο. τὸν δὲ Πολίτης
δέ: Il. 13:544: καὶ κόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ θάνατος χύτο θυμοραϊστής.
δὲ: Il. 13:545: Ἀντίλοχος δὲ Θόωνα μεταστρεφθέντα δοκεύσας
δὲ: Il. 13:546: οὔτασ’ ἐπαΐξας, ἀπὸ δὲ φλέβα πᾶσαν ἔκερσεν,
δὲ: Il. 13:551: παπταίνων· Τρῶες δὲ περισταδὸν ἄλλοθεν ἄλλος
δὲ: Il. 13:558: σειόμενον ἐλέλικτο· τιτύσκετο δὲ φρεσὶν ᾗσιν
δέ: Il. 13:562: ἐγγύθεν ὁρμηθείς· ἀμενήνωσεν δέ οἱ αἰχμὴν
δὲ: Il. 13:575: ἥρως Μηριόνης· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
δὲ: Il. 13:577: Θρηϊκίῳ μεγάλῳ, ἀπὸ δὲ τρυφάλειαν ἄραξεν.
δὲ: Il. 13:580: τὸν δὲ κατ’ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν.
δὲ: Il. 13:583: ὀξὺ δόρυ κραδάων· ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκε.
δὲ: Il. 13:599: αὐτὴν δὲ ξυνέδησεν ἐϋστρεφεῖ οἰὸς ἀώτῳ
δὲ: Il. 13:602: ἤϊε· τὸν δ’ ἄγε μοῖρα κακὴ θανάτοιο τέλος δὲ
δέ: Il. 13:605: Ἀτρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ’ ἔγχος,
δὲ: Il. 13:606: Πείσανδρος δὲ σάκος Μενελάου κυδαλίμοιο
δὲ: Il. 13:609: ἔγχος· ὃ δὲ φρεσὶν ᾗσι χάρη καὶ ἐέλπετο νίκην.
δὲ: Il. 13:610: Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον
δὲ: Il. 13:615: ἄκρον ὑπὸ λόφον αὐτόν, ὃ δὲ προσιόντα μέτωπον
δέ: Il. 13:616: ῥινὸς ὕπερ πυμάτης· λάκε δ’ ὀστέα, τὼ δέ οἱ ὄσσε
δὲ: Il. 13:618: ἰδνώθη δὲ πεσών· ὃ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων
δὲ: Il. 13:618: ἰδνώθη δὲ πεσών· ὃ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων
δὲ: Il. 13:639: ἢ πολέμου· Τρῶες δὲ μάχης ἀκόρητοι ἔασιν.
δὲ: Il. 13:653: ἑζόμενος δὲ κατ’ αὖθι φίλων ἐν χερσὶν ἑταίρων
δὲ: Il. 13:655: κεῖτο ταθείς· ἐκ δ’ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
δέ: Il. 13:658: ἀχνύμενοι· μετὰ δέ σφι πατὴρ κίε δάκρυα λείβων,
δὲ: Il. 13:660: Τοῦ δὲ Πάρις μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη·
δέ: Il. 13:663: ἦν δέ τις Εὐχήνωρ Πολυΐδου μάντιος υἱὸς
δὲ: Il. 13:671: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο. καὶ οὔατος· ὦκα δὲ θυμὸς
δὲ: Il. 13:678: ὄτρυν’ Ἀργείους, πρὸς δὲ σθένει αὐτὸς ἄμυνεν·
δὲ: Il. 13:685: Ἔνθα δὲ Βοιωτοὶ καὶ Ἰάονες ἑλκεχίτωνες
δὲ: Il. 13:693: πρὸ Φθίων δὲ Μέδων τε μενεπτόλεμός τε Ποδάρκης.
δέ: Il. 13:707: ἱεμένω κατὰ ὦλκα· τέμει δέ τε τέλσον ἀρούρης·
δέ: Il. 13:733: ἐσθλόν, τοῦ δέ τε πολλοὶ ἐπαυρίσκοντ’ ἄνθρωποι,
δὲ: Il. 13:734: καί τε πολέας ἐσάωσε, μάλιστα δὲ καὐτὸς ἀνέγνω.
δὲ: Il. 13:737: Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ἐπεὶ κατὰ τεῖχος ἔβησαν
δὲ: Il. 13:738: οἳ μὲν ἀφεστᾶσιν σὺν τεύχεσιν, οἳ δὲ μάχονται
δὲ: Il. 13:755: κεκλήγων, διὰ δὲ Τρώων πέτετ’ ἠδ’ ἐπικούρων.
δὲ: Il. 13:765: τὸν δὲ τάχ’ εὗρε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ δακρυοέσσης
δέ: Il. 13:772: ποῦ δέ τοι Ὀθρυονεύς; νῦν ὤλετο πᾶσα κατ’ ἄκρης
δὲ: Il. 13:780: νωλεμέως· ἕταροι δὲ κατέκταθεν οὓς σὺ μεταλλᾷς.
δὲ: Il. 13:794: ἠοῖ τῇ προτέρῃ· τότε δὲ Ζεὺς ὦρσε μάχεσθαι.
δέ: Il. 13:796: ἥ ῥά θ’ ὑπὸ βροντῆς πατρὸς Διὸς εἶσι πέδον δέ,
δέ: Il. 13:797: θεσπεσίῳ δ’ ὁμάδῳ ἁλὶ μίσγεται, ἐν δέ τε πολλὰ
δέ: Il. 13:805: ἀμφὶ δέ οἱ κροτάφοισι φαεινὴ σείετο πήληξ.
δὲ: Il. 13:809: Αἴας δὲ πρῶτος προκαλέσσατο μάκρα βιβάσθων·
δέ: Il. 13:814: νῆας· ἄφαρ δέ τε χεῖρες ἀμύνειν εἰσὶ καὶ ἡμῖν.
δέ: Il. 13:826: εἴην ἤματα πάντα, τέκοι δέ με πότνια Ἥρη,
δὲ: Il. 13:829: πᾶσι μάλ’, ἐν δὲ σὺ τοῖσι πεφήσεαι, αἴ κε ταλάσσῃς
δὲ: Il. 14:14: τοὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθε
δὲ: Il. 14:15: Τρῶας ὑπερθύμους· ἐρέριπτο δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν.
δέ: Il. 14:23: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι
δέ: Il. 14:25: μαρνάμενοι· λάκε δέ σφι περὶ χροῒ χαλκὸς ἀτειρὴς
δὲ: Il. 14:27: Νέστορι δὲ ξύμβληντο διοτρεφέες βασιλῆες
δὲ: Il. 14:31: θῖν’ ἔφ’ ἁλὸς πολιῆς· τὰς γὰρ πρώτας πεδίον δὲ
δὲ: Il. 14:34: αἰγιαλὸς νῆας χαδέειν, στείνοντο δὲ λαοί·
δέ: Il. 14:38: ἔγχει ἐρειδόμενοι κίον ἀθρόοι· ἄχνυτο δέ σφι
δὲ: Il. 14:39: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν. ὃ δὲ ξύμβλητο γεραιὸς
δὲ: Il. 14:40: Νέστωρ, πτῆξε δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
δὲ: Il. 14:47: πρὶν πυρὶ νῆας ἐνιπρῆσαι, κτεῖναι δὲ καὶ αὐτούς.
δὲ: Il. 14:61: ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα
δὲ: Il. 14:67: ᾗ ἔπι πολλὰ πάθον Δαναοί, ἔλποντο δὲ θυμῷ
δὲ: Il. 14:72: οἶδα δὲ νῦν ὅτε τοὺς μὲν ὁμῶς μακάρεσσι θεοῖσι
δὲ: Il. 14:73: κυδάνει, ἡμέτερον δὲ μένος καὶ χεῖρας ἔδησεν.
δὲ: Il. 14:76: ἕλκωμεν, πάσας δὲ ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν,
δέ: Il. 14:79: Τρῶες· ἔπειτα δέ κεν ἐρυσαίμεθα νῆας ἁπάσας.
δέ: Il. 14:95: νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας, οἷον ἔειπες·
δὲ: Il. 14:101: ἀλλ’ ἀποπαπτανέουσιν, ἐρωήσουσι δὲ χάρμης.
δέ: Il. 14:108: ἢ νέος ἠὲ παλαιός· ἐμοὶ δέ κεν ἀσμένῳ εἴη.
δὲ: Il. 14:109: Τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
δὲ: Il. 14:121: Ἀδρήστοιο δ’ ἔγημε θυγατρῶν, ναῖε δὲ δῶμα
δέ: Il. 14:122: ἀφνειὸν βιότοιο, ἅλις δέ οἱ ἦσαν ἄρουραι
δὲ: Il. 14:123: πυροφόροι, πολλοὶ δὲ φυτῶν ἔσαν ὄρχατοι ἀμφίς,
δέ: Il. 14:124: πολλὰ δέ οἱ πρόβατ’ ἔσκε· κέκαστο δὲ πάντας Ἀχαιοὺς
δὲ: Il. 14:124: πολλὰ δέ οἱ πρόβατ’ ἔσκε· κέκαστο δὲ πάντας Ἀχαιοὺς
δὲ: Il. 14:125: ἐγχείῃ· τὰ δὲ μέλλετ’ ἀκουέμεν, εἰ ἐτεόν περ.
δὲ: Il. 14:128: δεῦτ’ ἴομεν πόλεμον δὲ καὶ οὐτάμενοί περ ἀνάγκῃ.
δέ: Il. 14:142: ἀλλ’ ὃ μὲν ὣς ἀπόλοιτο, θεὸς δέ ἑ σιφλώσειε·
δὲ: Il. 14:151: ἧκεν· Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμβαλ’ ἑκάστῳ
δὲ: Il. 14:156: αὐτοκασίγνητον καὶ δαέρα, χαῖρε δὲ θυμῷ·
δέ: Il. 14:158: ἥμενον εἰσεῖδε, στυγερὸς δέ οἱ ἔπλετο θυμῷ.
δέ: Il. 14:161: ἧδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλὴ
δὲ: Il. 14:167: Ἥφαιστος, πυκινὰς δὲ θύρας σταθμοῖσιν ἐπῆρσε
δὲ: Il. 14:171: λύματα πάντα κάθηρεν, ἀλείψατο δὲ λίπ’ ἐλαίῳ
δὲ: Il. 14:181: ζώσατο δὲ ζώνῃ ἑκατὸν θυσάνοις ἀραρυίῃ,
δὲ: Il. 14:192: οὕνεκ’ ἐγὼ Δαναοῖσι, σὺ δὲ Τρώεσσιν ἀρήγεις;
δέ: Il. 14:195: αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,
δὲ: Il. 14:197: Τὴν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη·
δέ: Il. 14:215: ποικίλον, ἔνθα δέ οἱ θελκτήρια πάντα τέτυκτο·
δὲ: Il. 14:222: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,
δέ: Il. 14:235: πείθευ· ἐγὼ δέ κέ τοι ἰδέω χάριν ἤματα πάντα.
δέ: Il. 14:238: δῶρα δέ τοι δώσω καλὸν θρόνον ἄφθιτον αἰεὶ
δέ: Il. 14:239: χρύσεον· Ἥφαιστος δέ κ’ ἐμὸς πάϊς ἀμφιγυήεις
δὲ: Il. 14:240: τεύξει’ ἀσκήσας, ὑπὸ δὲ θρῆνυν ποσὶν ἥσει,
δέ: Il. 14:253: νήδυμος ἀμφιχυθείς· σὺ δέ οἱ κακὰ μήσαο θυμῷ
δὲ: Il. 14:264: Ὕπνε τί ἢ δὲ σὺ ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς;
δέ: Il. 14:267: ἀλλ’ ἴθ’, ἐγὼ δέ κέ τοι Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
δὲ: Il. 14:269: Ὣς φάτο, χήρατο δ’ Ὕπνος, ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα·
δὲ: Il. 14:271: χειρὶ δὲ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἕλε χθόνα πουλυβότειραν,
δὲ: Il. 14:284: βήτην, ἀκροτάτη δὲ ποδῶν ὕπο σείετο ὕλη.
δὲ: Il. 14:290: χαλκίδα κικλήσκουσι θεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν.
δὲ: Il. 14:291: Ἥρη δὲ κραιπνῶς προσεβήσετο Γάργαρον ἄκρον
δὲ: Il. 14:292: Ἴδης ὑψηλῆς· ἴδε δὲ νεφεληγερέτα Ζεύς.
δὲ: Il. 14:299: Τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη·
δὲ: Il. 14:308: νῦν δὲ σεῦ εἵνεκα δεῦρο κατ’ Οὐλύμπου τόδ’ ἱκάνω,
δὲ: Il. 14:324: ἣ δὲ Διώνυσον Σεμέλη τέκε χάρμα βροτοῖσιν·
δὲ: Il. 14:328: Τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη·
δὲ: Il. 14:331: Ἴδης ἐν κορυφῇσι, τὰ δὲ προπέφανται ἅπαντα·
δὲ: Il. 14:333: εὕδοντ’ ἀθρήσειε, θεοῖσι δὲ πᾶσι μετελθὼν
δέ: Il. 14:335: ἐξ εὐνῆς ἀνστᾶσα, νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη.
δὲ: Il. 14:338: Ἥφαιστος, πυκινὰς δὲ θύρας σταθμοῖσιν ἐπῆρσεν·
δὲ: Il. 14:349: τῷ ἔνι λεξάσθην, ἐπὶ δὲ νεφέλην ἕσσαντο
δὲ: Il. 14:353: βῆ δὲ θέειν ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν νήδυμος Ὕπνος
δὲ: Il. 14:371: ἑσσάμενοι, κεφαλὰς δὲ παναίθῃσιν κορύθεσσι
δέ: Il. 14:375: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ μενέχαρμος, ἔχει δ’ ὀλίγον σάκος ὤμῳ,
δὲ: Il. 14:381: ἐσθλὰ μὲν ἐσθλὸς ἔδυνε, χέρεια δὲ χείρονι δόσκεν.
δὲ: Il. 14:391: ἐκλύσθη δὲ θάλασσα ποτὶ κλισίας τε νέας τε
δὲ: Il. 14:392: Ἀργείων· οἳ δὲ ξύνισαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ.
δὲ: Il. 14:401: Αἴαντος δὲ πρῶτος ἀκόντισε φαίδιμος Ἕκτωρ
δὲ: Il. 14:404: ἤτοι ὃ μὲν σάκεος, ὃ δὲ φασγάνου ἀργυροήλου·
δὲ: Il. 14:414: πρόῤῥιζος, δεινὴ δὲ θεείου γίγνεται ὀδμὴ
δὲ: Il. 14:416: ἐγγὺς ἐών, χαλεπὸς δὲ Διὸς μεγάλοιο κεραυνός,
δέ: Il. 14:419: καὶ κόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ.
δὲ: Il. 14:420: οἳ δὲ μέγα ἰάχοντες ἐπέδραμον υἷες Ἀχαιῶν
δὲ: Il. 14:421: ἐλπόμενοι ἐρύεσθαι, ἀκόντιζον δὲ θαμειὰς
δέ: Il. 14:434: ἔνθά μιν ἐξ ἵππων πέλασαν χθονί, κὰδ δέ οἱ ὕδωρ
δέ: Il. 14:437: αὖτις δ’ ἐξοπίσω πλῆτο χθονί, τὼ δέ οἱ ὄσσε
δὲ: Il. 14:440: μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης.
δὲ: Il. 14:449: Πανθοΐδης, βάλε δὲ Προθοήνορα δεξιὸν ὦμον
δὲ: Il. 14:458: Αἴαντι δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινε
δὲ: Il. 14:466: τοῦ δὲ πολὺ προτέρη κεφαλὴ στόμα τε ῥῖνές τε
δὲ: Il. 14:486: Πηνέλεῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινεν·
δὲ: Il. 14:495: ἄμφω· Πηνέλεως δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ
δὲ: Il. 14:496: αὐχένα μέσσον ἔλασσεν, ἀπήραξεν δὲ χαμᾶζε
δὲ: Il. 14:498: ἦεν ἐν ὀφθαλμῷ· ὃ δὲ φὴ κώδειαν ἀνασχὼν
δὲ: Il. 14:506: πάπτηνεν δὲ ἕκαστος ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον.
δὲ: Il. 14:513: Μηριόνης δὲ Μόρυν τε καὶ Ἱπποτίωνα κατέκτα,
δὲ: Il. 14:514: Τεῦκρος δὲ Προθόωνά τ’ ἐνήρατο καὶ Περιφήτην·
δὲ: Il. 14:517: δῃώσας· ψυχὴ δὲ κατ’ οὐταμένην ὠτειλὴν
δὲ: Il. 14:518: ἔσσυτ’ ἐπειγομένη, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
δὲ: Il. 15:2: φεύγοντες, πολλοὶ δὲ δάμεν Δαναῶν ὑπὸ χερσίν,
δὲ: Il. 15:4: χλωροὶ ὑπαὶ δείους πεφοβημένοι· ἔγρετο δὲ Ζεὺς
δὲ: Il. 15:6: στῆ δ’ ἄρ’ ἀναΐξας, ἴδε δὲ Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς
δὲ: Il. 15:7: τοὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθεν
δέ: Il. 15:8: Ἀργείους, μετὰ δέ σφι Ποσειδάωνα ἄνακτα·
δὲ: Il. 15:12: τὸν δὲ ἰδὼν ἐλέησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
δὲ: Il. 15:15: Ἕκτορα δῖον ἔπαυσε μάχης, ἐφόβησε δὲ λαούς.
δὲ: Il. 15:18: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε τ’ ἐκρέμω ὑψόθεν, ἐκ δὲ ποδοῖιν
δὲ: Il. 15:19: ἄκμονας ἧκα δύω, περὶ χερσὶ δὲ δεσμὸν ἴηλα
δὲ: Il. 15:21: ἐκρέμω· ἠλάστεον δὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον,
δὲ: Il. 15:22: λῦσαι δ’ οὐκ ἐδύναντο παρασταδόν· ὃν δὲ λάβοιμι
δὲ: Il. 15:34: Ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,
δὲ: Il. 15:47: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
δὲ: Il. 15:65: Πάτροκλον· τὸν δὲ κτενεῖ ἔγχεϊ φαίδιμος Ἕκτωρ
δὲ: Il. 15:68: τοῦ δὲ χολωσάμενος κτενεῖ Ἕκτορα δῖος Ἀχιλλεύς.
δὲ: Il. 15:85: ἀθανάτοισι θεοῖσι Διὸς δόμῳ· οἳ δὲ ἰδόντες
δὲ: Il. 15:87: ἣ δ’ ἄλλους μὲν ἔασε, Θέμιστι δὲ καλλιπαρῄῳ
δὲ: Il. 15:90: Ἥρη τίπτε βέβηκας; ἀτυζομένῃ δὲ ἔοικας·
δὲ: Il. 15:96: ταῦτα δὲ καὶ μετὰ πᾶσιν ἀκούσεαι ἀθανάτοισιν
δὲ: Il. 15:103: ἰάνθη· πᾶσιν δὲ νεμεσσηθεῖσα μετηύδα·
δὲ: Il. 15:124: ὦρτο διὲκ προθύρου, λίπε δὲ θρόνον ἔνθα θάασσε,
δὲ: Il. 15:133: ἂψ ἴμεν Οὔλυμπον δὲ καὶ ἀχνύμενός περ ἀνάγκῃ,
δὲ: Il. 15:140: ἢ πέφατ’, ἢ καὶ ἔπειτα πεφήσεται· ἀργαλέον δὲ
δέ: Il. 15:153: ἥμενον· ἀμφὶ δέ μιν θυόεν νέφος ἐστεφάνωτο.
δὲ: Il. 15:154: τὼ δὲ πάροιθ’ ἐλθόντε Διὸς νεφεληγερέταο
δὲ: Il. 15:157: Ἶριν δὲ προτέρην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δὲ: Il. 15:159: πάντα τάδ’ ἀγγεῖλαι, μὴ δὲ ψευδάγγελος εἶναι.
δέ: Il. 15:162: εἰ δέ μοι οὐκ ἐπέεσσ’ ἐπιπείσεται, ἀλλ’ ἀλογήσει,
δὲ: Il. 15:169: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν.
δέ: Il. 15:178: εἰ δέ οἱ οὐκ ἐπέεσσ’ ἐπιπείσεαι, ἀλλ’ ἀλογήσεις,
δὲ: Il. 15:184: Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη κλυτὸς ἐννοσίγαιος·
δὲ: Il. 15:189: τριχθὰ δὲ πάντα δέδασται, ἕκαστος δ’ ἔμμορε τιμῆς·
δὲ: Il. 15:196: χερσὶ δὲ μή τί με πάγχυ κακὸν ὣς δειδισσέσθω·
δέ: Il. 15:212: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, καὶ ἀπειλήσω τό γε θυμῷ·
δὲ: Il. 15:216: ἐκπέρσαι, δοῦναι δὲ μέγα κράτος Ἀργείοισιν,
δὲ: Il. 15:219: δῦνε δὲ πόντον ἰών, πόθεσαν δ’ ἥρωες Ἀχαιοί.
δὲ: Il. 15:237: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων ἴρηκι ἐοικὼς
δὲ: Il. 15:244: Ἕκτορ υἱὲ Πριάμοιο, τί ἢ δὲ σὺ νόσφιν ἀπ’ ἄλλων
δὲ: Il. 15:247: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε θεῶν ὅς μ’ εἴρεαι ἄντην;
δὲ: Il. 15:250: χερμαδίῳ πρὸς στῆθος, ἔπαυσε δὲ θούριδος ἀλκῆς;
δὲ: Il. 15:266: κυδιόων· ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται
δὲ: Il. 15:266: κυδιόων· ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται
δέ: Il. 15:275: τῶν δέ θ’ ὑπὸ ἰαχῆς ἐφάνη λὶς ἠϋγένειος
δὲ: Il. 15:276: εἰς ὁδόν, αἶψα δὲ πάντας ἀπέτραπε καὶ μεμαῶτας·
δὲ: Il. 15:280: τάρβησαν, πᾶσιν δὲ παραὶ ποσὶ κάππεσε θυμός.
δέ: Il. 15:283: ἐσθλὸς δ’ ἐν σταδίῃ· ἀγορῇ δέ ἑ παῦροι Ἀχαιῶν
δὲ: Il. 15:306: Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ
δὲ: Il. 15:307: μακρὰ βιβάς· πρόσθεν δὲ κί’ αὐτοῦ Φοῖβος Ἀπόλλων
δὲ: Il. 15:314: θρῷσκον· πολλὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
δὲ: Il. 15:316: πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγὺ πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν
δὲ: Il. 15:319: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός.
δὲ: Il. 15:321: σεῖσ’, ἐπὶ δ’ αὐτὸς ἄϋσε μάλα μέγα, τοῖσι δὲ θυμὸν
δὲ: Il. 15:322: ἐν στήθεσσιν ἔθελξε, λάθοντο δὲ θούριδος ἀλκῆς.
δὲ: Il. 15:327: ἧκε φόβον, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζεν.
δὲ: Il. 15:331: τὸν δὲ Μενεσθῆος μεγαθύμου πιστὸν ἑταῖρον·
δὲ: Il. 15:332: Αἰνείας δὲ Μέδοντα καὶ Ἴασον ἐξενάριξεν.
δὲ: Il. 15:338: υἱὸς δὲ Σφήλοιο καλέσκετο Βουκολίδαο.
δὲ: Il. 15:339: Μηκιστῆ δ’ ἕλε Πουλυδάμας, Ἐχίον δὲ Πολίτης
δὲ: Il. 15:341: Δηΐοχον δὲ Πάρις βάλε νείατον ὦμον ὄπισθε
δὲ: Il. 15:342: φεύγοντ’ ἐν προμάχοισι, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν.
δὲ: Il. 15:345: ἔνθα καὶ ἔνθα φέβοντο, δύοντο δὲ τεῖχος ἀνάγκῃ.
δὲ: Il. 15:346: Ἕκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας
δὲ: Il. 15:353: κεκλόμενος Τρώεσσι κατὰ στίχας· οἳ δὲ σὺν αὐτῷ
δὲ: Il. 15:355: ἠχῇ θεσπεσίῃ· προπάροιθε δὲ Φοῖβος Ἀπόλλων
δὲ: Il. 15:357: ἐς μέσσον κατέβαλλε, γεφύρωσεν δὲ κέλευθον
δὲ: Il. 15:361: αἰγίδ’ ἔχων ἐρίτιμον· ἔρειπε δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν
δὲ: Il. 15:366: σύγχεας Ἀργείων, αὐτοῖσι δὲ φύζαν ἐνῶρσας.
δὲ: Il. 15:380: μᾶλλον ἐπ’ Ἀργείοισι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης.
δὲ: Il. 15:404: παρειπών; ἀγαθὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου.
δὲ: Il. 15:416: τὼ δὲ μιῆς περὶ νηὸς ἔχον πόνον, οὐδὲ δύναντο
δέ: Il. 15:421: δούπησεν δὲ πεσών, δαλὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
δὲ: Il. 15:421: δούπησεν δὲ πεσών, δαλὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
δὲ: Il. 15:435: νηὸς ἄπο πρυμνῆς χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα.
δὲ: Il. 15:436: Αἴας δ’ ἐῤῥίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα·
δέ: Il. 15:442: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ ξυνέηκε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη,
δὲ: Il. 15:442: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ ξυνέηκε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη,
δέ: Il. 15:452: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι
δέ: Il. 15:464: ῥῆξ’ ἐπὶ τῷ ἐρύοντι· παρεπλάγχθη δέ οἱ ἄλλῃ
δέ: Il. 15:465: ἰὸς χαλκοβαρής, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
δὲ: Il. 15:466: Τεῦκρος δ’ ἐῤῥίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα·
δὲ: Il. 15:478: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ τόξον μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ἔθηκεν,
δὲ: Il. 15:481: ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·
δὲ: Il. 15:487: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς
δέ: Il. 15:494: ἀλλὰ μάχεσθ’ ἐπὶ νηυσὶν ἀολλέες· ὃς δέ κεν ὕμεων
δὲ: Il. 15:520: τῷ δὲ Μέγης ἐπόρουσεν ἰδών· ὃ δ’ ὕπαιθα λιάσθη
δὲ: Il. 15:524: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα.
δὲ: Il. 15:525: τόφρα δὲ τῷ ἐπόρουσε Δόλοψ αἰχμῆς ἐῢ εἰδὼς
δέ: Il. 15:529: ἐγγύθεν ὁρμηθείς· πυκινὸς δέ οἱ ἤρκεσε θώρηξ,
δὲ: Il. 15:535: τοῦ δὲ Μέγης κόρυθος χαλκήρεος ἱπποδασείης
δὲ: Il. 15:537: ῥῆξε δ’ ἀφ’ ἵππειον λόφον αὐτοῦ· πᾶς δὲ χαμᾶζε
δέ: Il. 15:540: τόφρα δέ οἱ Μενέλαος ἀρήϊος ἦλθεν ἀμύντωρ,
δὲ: Il. 15:542: αἰχμὴ δὲ στέρνοιο διέσσυτο μαιμώωσα
δὲ: Il. 15:545: συλήσειν· Ἕκτωρ δὲ κασιγνήτοισι κέλευσε
δὲ: Il. 15:550: ἂψ εἰς Ἴλιον ἦλθε, μετέπρεπε δὲ Τρώεσσι,
δέ: Il. 15:551: ναῖε δὲ πὰρ Πριάμῳ, ὃ δέ μιν τίεν ἶσα τέκεσσι·
δὲ: Il. 15:551: ναῖε δὲ πὰρ Πριάμῳ, ὃ δέ μιν τίεν ἶσα τέκεσσι·
δὲ: Il. 15:565: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι μενέαινον,
δὲ: Il. 15:566: ἐν θυμῷ δ’ ἐβάλοντο ἔπος, φράξαντο δὲ νῆας
δὲ: Il. 15:567: ἕρκεϊ χαλκείῳ· ἐπὶ δὲ Ζεὺς Τρῶας ἔγειρεν.
δὲ: Il. 15:574: ἀμφὶ ἓ παπτήνας· ὑπὸ δὲ Τρῶες κεκάδοντο
δὲ: Il. 15:577: νισόμενον πόλεμον δὲ βάλε στῆθος παρὰ μαζόν.
δὲ: Il. 15:578: δούπησεν δὲ πεσών, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
δὲ: Il. 15:578: δούπησεν δὲ πεσών, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
δὲ: Il. 15:581: θηρητὴρ ἐτύχησε βαλών, ὑπέλυσε δὲ γυῖα·
δὲ: Il. 15:589: ὣς τρέσε Νεστορίδης, ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ
δὲ: Il. 15:591: στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων.
δὲ: Il. 15:592: Τρῶες δὲ λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισι
δὲ: Il. 15:594: ὅ σφισιν αἰὲν ἔγειρε μένος μέγα, θέλγε δὲ θυμὸν
δὲ: Il. 15:602: θησέμεναι Τρώων, Δαναοῖσι δὲ κῦδος ὀρέξειν.
δέ: Il. 15:607: ἀφλοισμὸς δὲ περὶ στόμα γίγνετο, τὼ δέ οἱ ὄσσε
δὲ: Il. 15:607: ἀφλοισμὸς δὲ περὶ στόμα γίγνετο, τὼ δέ οἱ ὄσσε
δὲ: Il. 15:608: λαμπέσθην βλοσυρῇσιν ὑπ’ ὀφρύσιν, ἀμφὶ δὲ πήληξ
δέ: Il. 15:625: λάβρον ὑπαὶ νεφέων ἀνεμοτρεφές· ἣ δέ τε πᾶσα
δὲ: Il. 15:626: ἄχνῃ ὑπεκρύφθη, ἀνέμοιο δὲ δεινὸς ἀήτη
δέ: Il. 15:627: ἱστίῳ ἐμβρέμεται, τρομέουσι δέ τε φρένα ναῦται
δέ: Il. 15:632: μυρίαι, ἐν δέ τε τῇσι νομεὺς οὔ πω σάφα εἰδὼς
δέ: Il. 15:635: αἰὲν ὁμοστιχάει, ὃ δέ τ’ ἐν μέσσῃσιν ὀρούσας
δέ: Il. 15:636: βοῦν ἔδει, αἳ δέ τε πᾶσαι ὑπέτρεσαν· ὣς τότ’ Ἀχαιοὶ
δὲ: Il. 15:647: τῇ ὅ γ’ ἐνὶ βλαφθεὶς πέσεν ὕπτιος, ἀμφὶ δὲ πήληξ
δέ: Il. 15:649: Ἕκτωρ δ’ ὀξὺ νόησε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη,
δέ: Il. 15:650: στήθεϊ δ’ ἐν δόρυ πῆξε, φίλων δέ μιν ἐγγὺς ἑταίρων
δὲ: Il. 15:655: Ἀργεῖοι δὲ νεῶν μὲν ἐχώρησαν καὶ ἀνάγκῃ
δὲ: Il. 15:656: τῶν πρωτέων, αὐτοῦ δὲ παρὰ κλισίῃσιν ἔμειναν
δὲ: Il. 15:662: ἄλλων ἀνθρώπων, ἐπὶ δὲ μνήσασθε ἕκαστος
δέ: Il. 15:666: ἑστάμεναι κρατερῶς, μὴ δὲ τρωπᾶσθε φόβον δέ.
δὲ: Il. 15:666: ἑστάμεναι κρατερῶς, μὴ δὲ τρωπᾶσθε φόβον δέ.
δέ: Il. 15:669: θεσπέσιον· μάλα δέ σφι φόως γένετ’ ἀμφοτέρωθεν
δὲ: Il. 15:671: Ἕκτορα δὲ φράσσαντο βοὴν ἀγαθὸν καὶ ἑταίρους,
δὲ: Il. 15:677: νώμα δὲ ξυστὸν μέγα ναύμαχον ἐν παλάμῃσι
δὲ: Il. 15:684: θρῴσκων ἄλλοτ’ ἐπ’ ἄλλον ἀμείβεται, οἳ δὲ πέτονται·
δέ: Il. 15:686: φοίτα μακρὰ βιβάς, φωνὴ δέ οἱ αἰθέρ’ ἵκανεν,
δὲ: Il. 15:687: αἰεὶ δὲ σμερδνὸν βοόων Δαναοῖσι κέλευε
δὲ: Il. 15:694: ἀντίος ἀΐξας· τὸν δὲ Ζεὺς ὦσεν ὄπισθε
δὲ: Il. 15:695: χειρὶ μάλα μεγάλῃ, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅμ’ αὐτῷ.
δὲ: Il. 15:696: Αὖτις δὲ δριμεῖα μάχη παρὰ νηυσὶν ἐτύχθη·
δὲ: Il. 15:699: τοῖσι δὲ μαρναμένοισιν ὅδ’ ἦν νόος· ἤτοι Ἀχαιοὶ
δὲ: Il. 15:704: Ἕκτωρ δὲ πρυμνῆς νεὸς ἥψατο ποντοπόροιο
δὲ: Il. 15:713: πολλὰ δὲ φάσγανα καλὰ μελάνδετα κωπήεντα
δὲ: Il. 15:716: Ἕκτωρ δὲ πρύμνηθεν ἐπεὶ λάβεν οὐχὶ μεθίει
δὲ: Il. 15:717: ἄφλαστον μετὰ χερσὶν ἔχων, Τρωσὶν δὲ κέλευεν·
δὲ: Il. 15:732: αἰεὶ δὲ σμερδνὸν βοόων Δαναοῖσι κέλευε·
δὲ: Il. 15:734: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς.
δὲ: Il. 15:743: ὅς τις δὲ Τρώων κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ φέροιτο
δὲ: Il. 15:746: δώδεκα δὲ προπάροιθε νεῶν αὐτοσχεδὸν οὖτα.
δὲ: Il. 16:5: τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτιρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
δέ: Il. 16:10: δακρυόεσσα δέ μιν ποτιδέρκεται, ὄφρ’ ἀνέληται·
δὲ: Il. 16:20: Τὸν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφης Πατρόκλεες ἱππεῦ·
δὲ: Il. 16:27: βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ.
δέ: Il. 16:34: οὐδὲ Θέτις μήτηρ· γλαυκὴ δέ σε τίκτε θάλασσα
δέ: Il. 16:36: εἰ δέ τινα φρεσὶ σῇσι θεοπροπίην ἀλεείνεις
δέ: Il. 16:40: δὸς δέ μοι ὤμοιιν τὰ σὰ τεύχεα θωρηχθῆναι,
δέ: Il. 16:43: τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ’ ἀνάπνευσις πολέμοιο.
δέ: Il. 16:44: ῥεῖα δέ κ’ ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας ἀϋτῇ
δὲ: Il. 16:48: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δὲ: Il. 16:65: ἄρχε δὲ Μυρμιδόνεσσι φιλοπτολέμοισι μάχεσθαι,
δὲ: Il. 16:67: νηυσὶν ἐπικρατέως, οἳ δὲ ῥηγμῖνι θαλάσσης
δὲ: Il. 16:69: Ἀργεῖοι, Τρώων δὲ πόλις ἐπὶ πᾶσα βέβηκε
δὲ: Il. 16:73: ἤπια εἰδείη· νῦν δὲ στρατὸν ἀμφιμάχονται.
δέ: Il. 16:87: ἐκ νηῶν ἐλάσας ἰέναι πάλιν· εἰ δέ κεν αὖ τοι
δέ: Il. 16:90: Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν· ἀτιμότερον δέ με θήσεις·
δὲ: Il. 16:104: βάλλοντες· δεινὴν δὲ περὶ κροτάφοισι φαεινὴ
δέ: Il. 16:109: αἰεὶ δ’ ἀργαλέῳ ἔχετ’ ἄσθματι, κὰδ δέ οἱ ἱδρὼς
δὲ: Il. 16:111: ἀμπνεῦσαι· πάντῃ δὲ κακὸν κακῷ ἐστήρικτο.
δὲ: Il. 16:121: Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, Τρώεσσι δὲ βούλετο νίκην·
δέ: Il. 16:129: δύσεο τεύχεα θᾶσσον, ἐγὼ δέ κε λαὸν ἀγείρω.
δὲ: Il. 16:130: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῷ.
δὲ: Il. 16:138: ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν.
δέ: Il. 16:147: πιστότατος δέ οἱ ἔσκε μάχῃ ἔνι μεῖναι ὁμοκλήν.
δὲ: Il. 16:148: τῷ δὲ καὶ Αὐτομέδων ὕπαγε ζυγὸν ὠκέας ἵππους
δὲ: Il. 16:152: ἐν δὲ παρηορίῃσιν ἀμύμονα Πήδασον ἵει,
δὲ: Il. 16:156: πάντας ἀνὰ κλισίας σὺν τεύχεσιν· οἳ δὲ λύκοι ὣς
δὲ: Il. 16:159: δάπτουσιν· πᾶσιν δὲ παρήϊον αἵματι φοινόν·
δέ: Il. 16:162: ἄκρον ἐρευγόμενοι φόνον αἵματος· ἐν δέ τε θυμὸς
δέ: Il. 16:163: στήθεσιν ἄτρομός ἐστι, περιστένεται δέ τε γαστήρ·
δὲ: Il. 16:169: ἐς Τροίην ἡγεῖτο Διῒ φίλος· ἐν δὲ ἑκάστῃ
δὲ: Il. 16:172: σημαίνειν· αὐτὸς δὲ μέγα κρατέων ἤνασσε.
δὲ: Il. 16:181: Φύλαντος θυγάτηρ· τῆς δὲ κρατὺς Ἀργειφόντης
δέ: Il. 16:185: Ἑρμείας ἀκάκητα, πόρεν δέ οἱ ἀγλαὸν υἱὸν
δὲ: Il. 16:188: ἐξάγαγε πρὸ φόως δὲ καὶ ἠελίου ἴδεν αὐγάς,
δὲ: Il. 16:193: τῆς δὲ τρίτης Πείσανδρος ἀρήϊος ἡγεμόνευε
δὲ: Il. 16:196: τῆς δὲ τετάρτης ἦρχε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ,
δὲ: Il. 16:207: ταῦτά μ’ ἀγειρόμενοι θάμ’ ἐβάζετε· νῦν δὲ πέφανται
δὲ: Il. 16:211: μᾶλλον δὲ στίχες ἄρθεν, ἐπεὶ βασιλῆος ἄκουσαν.
δὲ: Il. 16:218: πάντων δὲ προπάροιθε δύ’ ἀνέρε θωρήσσοντο
δέ: Il. 16:225: ἔνθα δέ οἱ δέπας ἔσκε τετυγμένον, οὐδέ τις ἄλλος
δὲ: Il. 16:231: εὔχετ’ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
δὲ: Il. 16:234: Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου, ἀμφὶ δὲ Σελλοὶ
δέ: Il. 16:242: θάρσυνον δέ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, ὄφρα καὶ Ἕκτωρ
δὲ: Il. 16:255: στῆ δὲ πάροιθ’ ἐλθὼν κλισίης, ἔτι δ’ ἤθελε θυμῷ
δὲ: Il. 16:259: αὐτίκα δὲ σφήκεσσιν ἐοικότες ἐξεχέοντο
δὲ: Il. 16:262: νηπίαχοι· ξυνὸν δὲ κακὸν πολέεσσι τιθεῖσι.
δὲ: Il. 16:270: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς,
δὲ: Il. 16:273: γνῷ δὲ καὶ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων
δὲ: Il. 16:276: ἐν δ’ ἔπεσον Τρώεσσιν ἀολλέες· ἀμφὶ δὲ νῆες
δὲ: Il. 16:280: πᾶσιν ὀρίνθη θυμός, ἐκίνηθεν δὲ φάλαγγες
δὲ: Il. 16:283: πάπτηνεν δὲ ἕκαστος ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον.
δὲ: Il. 16:284: Πάτροκλος δὲ πρῶτος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
δέ: Il. 16:290: κάππεσεν οἰμώξας, ἕταροι δέ μιν ἀμφεφόβηθεν
δὲ: Il. 16:294: ἡμιδαὴς δ’ ἄρα νηῦς λίπετ’ αὐτόθι· τοὶ δὲ φόβηθεν
δὲ: Il. 16:307: ἡγεμόνων. πρῶτος δὲ Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς
δὲ: Il. 16:309: ἔγχεϊ ὀξυόεντι, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε·
δὲ: Il. 16:310: ῥῆξεν δ’ ὀστέον ἔγχος, ὃ δὲ πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
δὲ: Il. 16:312: στέρνον γυμνωθέντα παρ’ ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα.
δὲ: Il. 16:316: νεῦρα διεσχίσθη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
δὲ: Il. 16:318: Ἀντίλοχος, λαπάρης δὲ διήλασε χάλκεον ἔγχος·
δὲ: Il. 16:319: ἤριπε δὲ προπάροιθε. Μάρις δ’ αὐτοσχεδὰ δουρὶ
δὲ: Il. 16:323: ὦμον ἄφαρ· πρυμνὸν δὲ βραχίονα δουρὸς ἀκωκὴ
δὲ: Il. 16:325: δούπησεν δὲ πεσών, κατὰ δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
δὲ: Il. 16:325: δούπησεν δὲ πεσών, κατὰ δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
δὲ: Il. 16:330: Αἴας δὲ Κλεόβουλον Ὀϊλιάδης ἐπορούσας
δὲ: Il. 16:333: πᾶν δ’ ὑπεθερμάνθη ξίφος αἵματι· τὸν δὲ κατ’ ὄσσε
δὲ: Il. 16:335: Πηνέλεως δὲ Λύκων τε συνέδραμον· ἔγχεσι μὲν γὰρ
δὲ: Il. 16:338: ἱπποκόμου κόρυθος φάλον ἤλασεν, ἀμφὶ δὲ καυλὸν
δὲ: Il. 16:341: δέρμα, παρηέρθη δὲ κάρη, ὑπέλυντο δὲ γυῖα.
δὲ: Il. 16:341: δέρμα, παρηέρθη δὲ κάρη, ὑπέλυντο δὲ γυῖα.
δέ: Il. 16:348: ἐκ δ’ ἐτίναχθεν ὀδόντες, ἐνέπλησθεν δέ οἱ ἄμφω
δὲ: Il. 16:350: πρῆσε χανών· θανάτου δὲ μέλαν νέφος ἀμφεκάλυψεν.
δὲ: Il. 16:352: ὡς δὲ λύκοι ἄρνεσσιν ἐπέχραον ἢ ἐρίφοισι
δὲ: Il. 16:354: ποιμένος ἀφραδίῃσι διέτμαγεν· οἳ δὲ ἰδόντες
δὲ: Il. 16:356: ὣς Δαναοὶ Τρώεσσιν ἐπέχραον· οἳ δὲ φόβοιο
δὲ: Il. 16:357: δυσκελάδου μνήσαντο, λάθοντο δὲ θούριδος ἀλκῆς.
δὲ: Il. 16:359: ἵετ’ ἀκοντίσσαι· ὃ δὲ ἰδρείῃ πολέμοιο
δὲ: Il. 16:368: ἔκφερον ὠκύποδες σὺν τεύχεσι, λεῖπε δὲ λαὸν
δὲ: Il. 16:373: Τρωσὶ κακὰ φρονέων· οἳ δὲ ἰαχῇ τε φόβῳ τε
δὲ: Il. 16:375: σκίδναθ’ ὑπὸ νεφέων, τανύοντο δὲ μώνυχες ἵπποι
δὲ: Il. 16:388: ἐκ δὲ δίκην ἐλάσωσι θεῶν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντες·
δέ: Il. 16:389: τῶν δέ τε πάντες μὲν ποταμοὶ πλήθουσι ῥέοντες,
δὲ: Il. 16:390: πολλὰς δὲ κλιτῦς τότ’ ἀποτμήγουσι χαράδραι,
δέ: Il. 16:392: ἐξ ὀρέων ἐπικάρ, μινύθει δέ τε ἔργ’ ἀνθρώπων·
δὲ: Il. 16:400: στέρνον γυμνωθέντα παρ’ ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα·
δὲ: Il. 16:401: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δὲ Θέστορα Ἤνοπος υἱὸν
δὲ: Il. 16:401: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δὲ Θέστορα Ἤνοπος υἱὸν
δὲ: Il. 16:406: ἕλκε δὲ δουρὸς ἑλὼν ὑπὲρ ἄντυγος, ὡς ὅτε τις φὼς
δέ: Il. 16:410: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπὶ στόμ’ ἔωσε· πεσόντα δέ μιν λίπε θυμός.
δέ: Il. 16:414: κάππεσεν, ἀμφὶ δέ μιν θάνατος χύτο θυμοραϊστής.
δὲ: Il. 16:431: τοὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω,
δὲ: Il. 16:432: Ἥρην δὲ προσέειπε κασιγνήτην ἄλοχόν τε·
δέ: Il. 16:435: διχθὰ δέ μοι κραδίη μέμονε φρεσὶν ὁρμαίνοντι,
δέ: Il. 16:444: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δέ: Il. 16:445: αἴ κε ζὼν πέμψῃς Σαρπηδόνα ὃν δὲ δόμον δέ,
δὲ: Il. 16:445: αἴ κε ζὼν πέμψῃς Σαρπηδόνα ὃν δὲ δόμον δέ,
δὲ: Il. 16:459: αἱματοέσσας δὲ ψιάδας κατέχευεν ἔραζε
δὲ: Il. 16:465: τὸν βάλε νείαιραν κατὰ γαστέρα, λῦσε δὲ γυῖα.
δὲ: Il. 16:467: δεύτερον ὁρμηθείς, ὃ δὲ Πήδασον οὔτασεν ἵππον
δέ: Il. 16:470: τὼ δὲ διαστήτην, κρίκε δὲ ζυγόν, ἡνία δέ σφι
δὲ: Il. 16:470: τὼ δὲ διαστήτην, κρίκε δὲ ζυγόν, ἡνία δέ σφι
δὲ: Il. 16:470: τὼ δὲ διαστήτην, κρίκε δὲ ζυγόν, ἡνία δέ σφι
δὲ: Il. 16:475: τὼ δ’ ἰθυνθήτην, ἐν δὲ ῥυτῆρσι τάνυσθεν·
δὲ: Il. 16:501: ἀλλ’ ἔχεο κρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα.
δὲ: Il. 16:503: ὀφθαλμοὺς ῥῖνάς θ’· ὃ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων
δὲ: Il. 16:504: ἐκ χροὸς ἕλκε δόρυ, προτὶ δὲ φρένες αὐτῷ ἕποντο·
δέ: Il. 16:509: ὠρίνθη δέ οἱ ἦτορ ὅ τ’ οὐ δύνατο προσαμῦναι.
δὲ: Il. 16:515: εἲς ἢ ἐνὶ Τροίῃ· δύνασαι δὲ σὺ πάντοσ’ ἀκούειν
δέ: Il. 16:517: ἕλκος μὲν γὰρ ἔχω τόδε καρτερόν, ἀμφὶ δέ μοι χεὶρ
δέ: Il. 16:519: τερσῆναι δύναται, βαρύθει δέ μοι ὦμος ὑπ’ αὐτοῦ·
δὲ: Il. 16:524: κοίμησον δ’ ὀδύνας, δὸς δὲ κράτος, ὄφρ’ ἑτάροισι
δέ: Il. 16:529: αἷμα μέλαν τέρσηνε, μένος δέ οἱ ἔμβαλε θυμῷ.
δὲ: Il. 16:536: βῆ δὲ μετ’ Αἰνείαν τε καὶ Ἕκτορα χαλκοκορυστήν,
δὲ: Il. 16:544: ἀλλὰ φίλοι πάρστητε, νεμεσσήθητε δὲ θυμῷ,
δὲ: Il. 16:545: μὴ ἀπὸ τεύχε’ ἕλωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρὸν
δὲ: Il. 16:548: Ὣς ἔφατο, Τρῶας δὲ κατὰ κρῆθεν λάβε πένθος
δὲ: Il. 16:562: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι μενέαινον.
δὲ: Il. 16:569: Ὦσαν δὲ πρότεροι Τρῶες ἑλίκωπας Ἀχαιούς·
δέ: Il. 16:580: κάππεσεν, ἀμφὶ δέ μιν θάνατος χύτο θυμοραϊστής.
δὲ: Il. 16:582: ἴθυσεν δὲ διὰ προμάχων ἴρηκι ἐοικὼς
δὲ: Il. 16:585: ἔσσυο καὶ Τρώων, κεχόλωσο δὲ κῆρ ἑτάροιο.
δὲ: Il. 16:593: Γλαῦκος δὲ πρῶτος Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων
δὲ: Il. 16:594: ἐτράπετ’, ἔκτεινεν δὲ Βαθυκλῆα μεγάθυμον
δὲ: Il. 16:599: δούπησεν δὲ πεσών· πυκινὸν δ’ ἄχος ἔλλαβ’ Ἀχαιούς,
δὲ: Il. 16:600: ὡς ἔπεσ’ ἐσθλὸς ἀνήρ· μέγα δὲ Τρῶες κεχάροντο,
δὲ: Il. 16:606: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος· ὦκα δὲ θυμὸς
δέ: Il. 16:622: ἔλθῃ ἀμυνόμενος· θνητὸς δέ νυ καὶ σὺ τέτυξαι.
δέ: Il. 16:634: οὔρεος ἐν βήσσῃς, ἕκαθεν δέ τε γίγνετ’ ἀκουή,
δέ: Il. 16:652: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι
δὲ: Il. 16:656: Ἕκτορι δὲ πρωτίστῳ ἀνάλκιδα θυμὸν ἐνῆκεν·
δέ: Il. 16:671: πέμπε δέ μιν πομποῖσιν ἅμα κραιπνοῖσι φέρεσθαι
δὲ: Il. 16:677: βῆ δὲ κατ’ Ἰδαίων ὀρέων ἐς φύλοπιν αἰνήν,
δέ: Il. 16:681: πέμπε δέ μιν πομποῖσιν ἅμα κραιπνοῖσι φέρεσθαι,
δὲ: Il. 16:686: νήπιος· εἰ δὲ ἔπος Πηληϊάδαο φύλαξεν
δὲ: Il. 16:693: Πατρόκλεις, ὅτε δή σε θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν;
δὲ: Il. 16:718: αὐτοκασίγνητος Ἑκάβης, υἱὸς δὲ Δύμαντος,
δέ: Il. 16:725: αἴ κέν πώς μιν ἕλῃς, δώῃ δέ τοι εὖχος Ἀπόλλων.
δὲ: Il. 16:729: δύσεθ’ ὅμιλον ἰών, ἐν δὲ κλόνον Ἀργείοισιν
δὲ: Il. 16:730: ἧκε κακόν, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζεν.
δὲ: Il. 16:734: σκαιῇ ἔγχος ἔχων· ἑτέρηφι δὲ λάζετο πέτρον
δὲ: Il. 16:741: ὀστέον, ὀφθαλμοὶ δὲ χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν
δὲ: Il. 16:763: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἔχεν ποδός· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
δέ: Il. 16:769: ἠχῇ θεσπεσίῃ, πάταγος δέ τε ἀγνυμενάων,
δὲ: Il. 16:772: πολλὰ δὲ Κεβριόνην ἀμφ’ ὀξέα δοῦρα πεπήγει
δὲ: Il. 16:774: πολλὰ δὲ χερμάδια μεγάλ’ ἀσπίδας ἐστυφέλιξαν
δὲ: Il. 16:778: τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός·
δέ: Il. 16:779: ἦμος δ’ Ἠέλιος μετενίσετο βουλυτὸν δέ,
δὲ: Il. 16:783: Πάτροκλος δὲ Τρωσὶ κακὰ φρονέων ἐνόρουσε.
δὲ: Il. 16:791: στῆ δ’ ὄπιθεν, πλῆξεν δὲ μετάφρενον εὐρέε τ’ ὤμω
δέ: Il. 16:792: χειρὶ καταπρηνεῖ, στρεφεδίνηθεν δέ οἱ ὄσσε.
δὲ: Il. 16:794: ἣ δὲ κυλινδομένη καναχὴν ἔχε ποσσὶν ὑφ’ ἵππων
δὲ: Il. 16:795: αὐλῶπις τρυφάλεια, μιάνθησαν δὲ ἔθειραι
δὲ: Il. 16:799: ῥύετ’ Ἀχιλλῆος· τότε δὲ Ζεὺς Ἕκτορι δῶκεν
δέ: Il. 16:800: ᾗ κεφαλῇ φορέειν, σχεδόθεν δέ οἱ ἦεν ὄλεθρος.
δέ: Il. 16:801: πᾶν δέ οἱ ἐν χείρεσσιν ἄγη δολιχόσκιον ἔγχος
δέ: Il. 16:804: λῦσε δέ οἱ θώρηκα ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων.
δὲ: Il. 16:806: στῆ δὲ ταφών· ὄπιθεν δὲ μετάφρενον ὀξέϊ δουρὶ
δὲ: Il. 16:806: στῆ δὲ ταφών· ὄπιθεν δὲ μετάφρενον ὀξέϊ δουρὶ
δὲ: Il. 16:816: Πάτροκλος δὲ θεοῦ πληγῇ καὶ δουρὶ δαμασθεὶς
δὲ: Il. 16:820: ἀγχίμολόν ῥά οἱ ἦλθε κατὰ στίχας, οὖτα δὲ δουρὶ
δὲ: Il. 16:821: νείατον ἐς κενεῶνα, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε·
δὲ: Il. 16:822: δούπησεν δὲ πεσών, μέγα δ’ ἤκαχε λαὸν Ἀχαιῶν·
δὲ: Il. 16:825: πίδακος ἀμφ’ ὀλίγης· ἐθέλουσι δὲ πιέμεν ἄμφω·
δέ: Il. 16:826: πολλὰ δέ τ’ ἀσθμαίνοντα λέων ἐδάμασσε βίηφιν·
δὲ: Il. 16:831: Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας
δὲ: Il. 16:833: νήπιε· τάων δὲ πρόσθ’ Ἕκτορος ὠκέες ἵπποι
δέ: Il. 16:836: ἦμαρ ἀναγκαῖον· σὲ δέ τ’ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται.
δὲ: Il. 16:842: ὥς πού σε προσέφη, σοὶ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθε.
δέ: Il. 16:850: ἀνδρῶν δ’ Εὔφορβος· σὺ δέ με τρίτος ἐξεναρίζεις.
δέ: Il. 16:851: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δὲ: Il. 16:856: ψυχὴ δ’ ἐκ ῥεθέων πταμένη Ἄϊδος δὲ βεβήκει
δὲ: Il. 16:864: αὐτίκα δὲ ξὺν δουρὶ μετ’ Αὐτομέδοντα βεβήκει
δὲ: Il. 17:3: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ,
δέ: Il. 17:7: πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ’ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
δὲ: Il. 17:13: χάζεο, λεῖπε δὲ νεκρόν, ἔα δ’ ἔναρα βροτόεντα·
δὲ: Il. 17:17: μή σε βάλω, ἀπὸ δὲ μελιηδέα θυμὸν ἕλωμαι.
δὲ: Il. 17:18: Τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
δέ: Il. 17:32: πρίν τι κακὸν παθέειν· ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω.
δὲ: Il. 17:33: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὐ πεῖθεν· ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα·
δὲ: Il. 17:36: χήρωσας δὲ γυναῖκα μυχῷ θαλάμοιο νέοιο,
δὲ: Il. 17:37: ἀρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκας.
δέ: Il. 17:44: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ
δὲ: Il. 17:45: ἀσπίδ’ ἐνὶ κρατερῇ· ὃ δὲ δεύτερος ὄρνυτο χαλκῷ
δὲ: Il. 17:50: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δὲ: Il. 17:50: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δὲ: Il. 17:53: οἷον δὲ τρέφει ἔρνος ἀνὴρ ἐριθηλὲς ἐλαίης
δέ: Il. 17:55: καλὸν τηλεθάον· τὸ δέ τε πνοιαὶ δονέουσι
δέ: Il. 17:64: πρῶτον, ἔπειτα δέ θ’ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει
δὲ: Il. 17:65: δῃῶν· ἀμφὶ δὲ τόν γε κύνες τ’ ἄνδρές τε νομῆες
δέ: Il. 17:79: τόφρα δέ τοι Μενέλαος ἀρήϊος Ἀτρέος υἱὸς
δὲ: Il. 17:81: Πανθοΐδην Εὔφορβον, ἔπαυσε δὲ θούριδος ἀλκῆς.
δὲ: Il. 17:87: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ
δέ: Il. 17:94: εἰ δέ κεν Ἕκτορι μοῦνος ἐὼν καὶ Τρωσὶ μάχωμαι
δέ: Il. 17:102: εἰ δέ που Αἴαντός γε βοὴν ἀγαθοῖο πυθοίμην,
δέ: Il. 17:105: Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ· κακῶν δέ κε φέρτατον εἴη.
δὲ: Il. 17:108: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, λεῖπε δὲ νεκρὸν
δέ: Il. 17:112: παχνοῦται, ἀέκων δέ τ’ ἔβη ἀπὸ μεσσαύλοιο·
δὲ: Il. 17:114: στῆ δὲ μεταστρεφθεὶς ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων
δὲ: Il. 17:116: τὸν δὲ μάλ’ αἶψ’ ἐνόησε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ πάσης
δὲ: Il. 17:119: βῆ δὲ θέειν, εἶθαρ δὲ παριστάμενος ἔπος ηὔδα.
δὲ: Il. 17:119: βῆ δὲ θέειν, εἶθαρ δὲ παριστάμενος ἔπος ηὔδα.
δὲ: Il. 17:123: Ὣς ἔφατ’, Αἴαντι δὲ δαΐφρονι θυμὸν ὄρινε·
δὲ: Il. 17:124: βῆ δὲ διὰ προμάχων, ἅμα δὲ ξανθὸς Μενέλαος.
δὲ: Il. 17:124: βῆ δὲ διὰ προμάχων, ἅμα δὲ ξανθὸς Μενέλαος.
δὲ: Il. 17:127: τὸν δὲ νέκυν Τρῳῇσιν ἐρυσσάμενος κυσὶ δοίη.
δέ: Il. 17:135: ἄνδρες ἐπακτῆρες· ὃ δέ τε σθένεϊ βλεμεαίνει,
δέ: Il. 17:136: πᾶν δέ τ’ ἐπισκύνιον κάτω ἕλκεται ὄσσε καλύπτων·
δὲ: Il. 17:155: οἴκαδ’ ἴμεν, Τροίῃ δὲ πεφήσεται αἰπὺς ὄλεθρος.
δὲ: Il. 17:170: Γλαῦκε τί ἢ δὲ σὺ τοῖος ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπες;
δέ: Il. 17:173: νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας οἷον ἔειπες,
δὲ: Il. 17:185: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς,
δέ: Il. 17:210: Ἕκτορι δ’ ἥρμοσε τεύχε’ ἐπὶ χροΐ, δῦ δέ μιν Ἄρης
δὲ: Il. 17:212: ἀλκῆς καὶ σθένεος· μετὰ δὲ κλειτοὺς ἐπικούρους
δέ: Il. 17:213: βῆ ῥα μέγα ἰάχων· ἰνδάλλετο δέ σφισι πᾶσι
δὲ: Il. 17:215: ὄτρυνεν δὲ ἕκαστον ἐποιχόμενος ἐπέεσσι
δὲ: Il. 17:226: λαούς, ὑμέτερον δὲ ἑκάστου θυμὸν ἀέξω.
δέ: Il. 17:229: ὃς δέ κε Πάτροκλον καὶ τεθνηῶτά περ ἔμπης
δέ: Il. 17:230: Τρῶας ἐς ἱπποδάμους ἐρύσῃ, εἴξῃ δέ οἱ Αἴας,
δέ: Il. 17:232: ἕξω ἐγώ· τὸ δέ οἱ κλέος ἔσσεται ὅσσον ἐμοί περ.
δέ: Il. 17:234: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς
δὲ: Il. 17:247: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς·
δὲ: Il. 17:251: λαοῖς· ἐκ δὲ Διὸς τιμὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ.
δέ: Il. 17:252: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι διασκοπιᾶσθαι ἕκαστον
δὲ: Il. 17:258: τὸν δὲ μετ’ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος
δὲ: Il. 17:262: Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες· ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ.
δέ: Il. 17:264: βέβρυχεν μέγα κῦμα ποτὶ ῥόον, ἀμφὶ δέ τ’ ἄκραι
δὲ: Il. 17:274: Ὦσαν δὲ πρότεροι Τρῶες ἑλίκωπας Ἀχαιούς·
δὲ: Il. 17:275: νεκρὸν δὲ προλιπόντες ὑπέτρεσαν, οὐδέ τιν’ αὐτῶν
δὲ: Il. 17:277: ἀλλὰ νέκυν ἐρύοντο· μίνυνθα δὲ καὶ τοῦ Ἀχαιοὶ
δὲ: Il. 17:281: ἴθυσεν δὲ διὰ προμάχων συῒ εἴκελος ἀλκὴν
δὲ: Il. 17:286: οἳ περὶ Πατρόκλῳ βέβασαν, φρόνεον δὲ μάλιστα
δὲ: Il. 17:297: ἐγκέφαλος δὲ παρ’ αὐλὸν ἀνέδραμεν ἐξ ὠτειλῆς
δέ: Il. 17:302: θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν
δὲ: Il. 17:306: τυτθόν· ὃ δὲ Σχεδίον μεγαθύμου Ἰφίτου υἱὸν
δὲ: Il. 17:311: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δὲ: Il. 17:311: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δὲ: Il. 17:314: ῥῆξε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς
δὲ: Il. 17:317: Ἀργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκροὺς
δὲ: Il. 17:317: Ἀργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκροὺς
δὲ: Il. 17:318: Φόρκυν θ’ Ἱππόθοόν τε, λύοντο δὲ τεύχε’ ἀπ’ ὤμων.
δέ: Il. 17:321: Ἀργεῖοι δέ κε κῦδος ἕλον καὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν
δὲ: Il. 17:331: ἡμῖν δὲ Ζεὺς μὲν πολὺ βούλεται ἢ Δαναοῖσι
δὲ: Il. 17:346: τὸν δὲ πεσόντ’ ἐλέησεν ἀρηΐφιλος Λυκομήδης,
δὲ: Il. 17:347: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ,
δὲ: Il. 17:351: καὶ δὲ μετ’ Ἀστεροπαῖον ἀριστεύεσκε μάχεσθαι.
δὲ: Il. 17:352: Τὸν δὲ πεσόντ’ ἐλέησεν ἀρήϊος Ἀστεροπαῖος,
δὲ: Il. 17:353: ἴθυσεν δὲ καὶ ὃ πρόφρων Δαναοῖσι μάχεσθαι·
δὲ: Il. 17:355: ἑσταότες περὶ Πατρόκλῳ, πρὸ δὲ δούρατ’ ἔχοντο.
δὲ: Il. 17:359: ἀλλὰ μάλ’ ἀμφ’ αὐτῷ βεβάμεν, σχεδόθεν δὲ μάχεσθαι.
δὲ: Il. 17:360: ὣς Αἴας ἐπέτελλε πελώριος, αἵματι δὲ χθὼν
δὲ: Il. 17:364: παυρότεροι δὲ πολὺ φθίνυθον· μέμνηντο γὰρ αἰεὶ
δὲ: Il. 17:373: γαίης οὐδ’ ὀρέων· μεταπαυόμενοι δὲ μάχοντο
δὲ: Il. 17:376: ἠέρι καὶ πολέμῳ, τείροντο δὲ νηλέϊ χαλκῷ
δὲ: Il. 17:383: ὀτρύνων πόλεμον δὲ μελαινάων ἀπὸ νηῶν.
δὲ: Il. 17:384: Τοῖς δὲ πανημερίοις ἔριδος μέγα νεῖκος ὀρώρει
δὲ: Il. 17:385: ἀργαλέης· καμάτῳ δὲ καὶ ἱδρῷ νωλεμὲς αἰεὶ
δέ: Il. 17:392: κυκλόσ’, ἄφαρ δέ τε ἰκμὰς ἔβη, δύνει δέ τ’ ἀλοιφὴ
δέ: Il. 17:392: κυκλόσ’, ἄφαρ δέ τε ἰκμὰς ἔβη, δύνει δέ τ’ ἀλοιφὴ
δέ: Il. 17:393: πολλῶν ἑλκόντων, τάνυται δέ τε πᾶσα διὰ πρό·
δέ: Il. 17:395: εἵλκεον ἀμφότεροι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς
δέ: Il. 17:414: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων·
δέ: Il. 17:420: Ὣς δέ τις αὖ Τρώων μεγαθύμων αὐδήσασκεν·
δὲ: Il. 17:431: πολλὰ δὲ μειλιχίοισι προσηύδα, πολλὰ δ’ ἀρειῇ·
δέ: Il. 17:437: οὔδει ἐνισκίμψαντε καρήατα· δάκρυα δέ σφι
δὲ: Il. 17:442: κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
δὲ: Il. 17:457: τὼ δ’ ἀπὸ χαιτάων κονίην οὖδας δὲ βαλόντε
δὲ: Il. 17:466: ὀψὲ δὲ δή μιν ἑταῖρος ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν
δὲ: Il. 17:481: Ὣς ἔφατ’, Ἀλκιμέδων δὲ βοηθόον ἅρμ’ ἐπορούσας
δὲ: Il. 17:483: Αὐτομέδων δ’ ἀπόρουσε· νόησε δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ,
δέ: Il. 17:495: ἤϊσαν ἀμφότεροι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς
δὲ: Il. 17:511: νῶϊν δὲ ζωοῖσιν ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ·
δέ: Il. 17:515: ἥσω γὰρ καὶ ἐγώ, τὰ δέ κεν Διὶ πάντα μελήσει.
δὲ: Il. 17:518: ἣ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός,
δὲ: Il. 17:522: ἶνα τάμῃ διὰ πᾶσαν, ὃ δὲ προθορὼν ἐρίπῃσιν,
δέ: Il. 17:523: ὣς ἄρ’ ὅ γε προθορὼν πέσεν ὕπτιος· ἐν δέ οἱ ἔγχος
δὲ: Il. 17:535: Ἄρητον δὲ κατ’ αὖθι λίπον δεδαϊγμένον ἦτορ
δὲ: Il. 17:536: κείμενον· Αὐτομέδων δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
δὲ: Il. 17:544: ἀργαλέη πολύδακρυς, ἔγειρε δὲ νεῖκος Ἀθήνη
δὲ: Il. 17:550: ἀνθρώπους ἀνέπαυσεν ἐπὶ χθονί, μῆλα δὲ κήδει,
δὲ: Il. 17:552: δύσετ’ Ἀχαιῶν ἔθνος, ἔγειρε δὲ φῶτα ἕκαστον.
δὲ: Il. 17:559: ἀλλ’ ἔχεο κρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα.
δὲ: Il. 17:567: Ὣς φάτο, γήθησεν δὲ θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
δὲ: Il. 17:569: ἐν δὲ βίην ὤμοισι καὶ ἐν γούνεσσιν ἔθηκε,
δέ: Il. 17:576: ἀφνειός τ’ ἀγαθός τε· μάλιστα δέ μιν τίεν Ἕκτωρ
δέ: Il. 17:579: ἀΐξαντα φόβον δέ, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε·
δὲ: Il. 17:579: ἀΐξαντα φόβον δέ, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε·
δὲ: Il. 17:580: δούπησεν δὲ πεσών· ἀτὰρ Ἀτρεΐδης Μενέλαος
δὲ: Il. 17:592: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ.
δὲ: Il. 17:594: μαρμαρέην, Ἴδην δὲ κατὰ νεφέεσσι κάλυψεν,
δὲ: Il. 17:595: ἀστράψας δὲ μάλα μεγάλ’ ἔκτυπε, τὴν δὲ τίναξε,
δὲ: Il. 17:595: ἀστράψας δὲ μάλα μεγάλ’ ἔκτυπε, τὴν δὲ τίναξε,
δὲ: Il. 17:596: νίκην δὲ Τρώεσσι δίδου, ἐφόβησε δ’ Ἀχαιούς.
δέ: Il. 17:599: ἄκρον ἐπιλίγδην· γράψεν δέ οἱ ὀστέον ἄχρις
δὲ: Il. 17:602: υἱὸν Ἀλεκτρυόνος μεγαθύμου, παῦσε δὲ χάρμης·
δὲ: Il. 17:603: τρέσσε δὲ παπτήνας, ἐπεὶ οὐκέτι ἔλπετο θυμῷ
δὲ: Il. 17:607: ἐν καυλῷ δ’ ἐάγη δολιχὸν δόρυ, τοὶ δὲ βόησαν
δὲ: Il. 17:615: καὶ τῷ μὲν φάος ἦλθεν, ἄμυνε δὲ νηλεὲς ἦμαρ,
δὲ: Il. 17:618: ὦσε δόρυ πρυμνόν, διὰ δὲ γλῶσσαν τάμε μέσσην.
δὲ: Il. 17:623: γιγνώσκεις δὲ καὶ αὐτὸς ὅ τ’ οὐκέτι κάρτος Ἀχαιῶν.
δὲ: Il. 17:628: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
δὲ: Il. 17:647: ἐν δὲ φάει καὶ ὄλεσσον, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν οὕτως.
δὲ: Il. 17:648: Ὣς φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα·
δὲ: Il. 17:660: πάννυχοι ἐγρήσσοντες· ὃ δὲ κρειῶν ἐρατίζων
δὲ: Il. 17:668: πολλὰ δὲ Μηριόνῃ τε καὶ Αἰάντεσσ’ ἐπέτελλεν·
δὲ: Il. 17:682: τὸν δὲ μάλ’ αἶψ’ ἐνόησε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ πάσης
δὲ: Il. 17:689: νίκη δὲ Τρώων· πέφαται δ’ ὤριστος Ἀχαιῶν
δὲ: Il. 17:690: Πάτροκλος, μεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι τέτυκται.
δὲ: Il. 17:694: Ὣς ἔφατ’, Ἀντίλοχος δὲ κατέστυγε μῦθον ἀκούσας·
δέ: Il. 17:695: δὴν δέ μιν ἀμφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
δέ: Il. 17:695: δὴν δέ μιν ἀμφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
δέ: Il. 17:696: δακρυόφι πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
δὲ: Il. 17:698: βῆ δὲ θέειν, τὰ δὲ τεύχε’ ἀμύμονι δῶκεν ἑταίρῳ
δὲ: Il. 17:698: βῆ δὲ θέειν, τὰ δὲ τεύχε’ ἀμύμονι δῶκεν ἑταίρῳ
δὲ: Il. 17:704: Ἀντίλοχος, μεγάλη δὲ ποθὴ Πυλίοισιν ἐτύχθη·
δὲ: Il. 17:707: στῆ δὲ παρ’ Αἰάντεσσι θέων, εἶθαρ δὲ προσηύδα·
δὲ: Il. 17:707: στῆ δὲ παρ’ Αἰάντεσσι θέων, εἶθαρ δὲ προσηύδα·
δὲ: Il. 17:725: ἴθυσαν δὲ κύνεσσιν ἐοικότες, οἵ τ’ ἐπὶ κάπρῳ
δὲ: Il. 17:733: σταίησαν, τῶν δὲ τράπετο χρώς, οὐδέ τις ἔτλη
δὲ: Il. 17:736: νῆας ἔπι γλαφυράς· ἐπὶ δὲ πτόλεμος τέτατό σφιν
δὲ: Il. 17:738: ὄρμενον ἐξαίφνης φλεγέθει, μινύθουσι δὲ οἶκοι
δέ: Il. 17:744: ἢ δοκὸν ἠὲ δόρυ μέγα νήϊον· ἐν δέ τε θυμὸς
δέ: Il. 17:750: ἴσχει, ἄφαρ δέ τε πᾶσι ῥόον πεδίον δὲ τίθησι
δὲ: Il. 17:750: ἴσχει, ἄφαρ δέ τε πᾶσι ῥόον πεδίον δὲ τίθησι
δὲ: Il. 17:759: οὖλον κεκλήγοντες ἴσαν, λήθοντο δὲ χάρμης.
δὲ: Il. 17:760: πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ πέσον περί τ’ ἀμφί τε τάφρον
δὲ: Il. 18:20: κεῖται Πάτροκλος, νέκυος δὲ δὴ ἀμφιμάχονται
δὲ: Il. 18:23: ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν
δὲ: Il. 18:25: νεκταρέῳ δὲ χιτῶνι μέλαιν’ ἀμφίζανε τέφρη.
δὲ: Il. 18:27: κεῖτο, φίλῃσι δὲ χερσὶ κόμην ᾔσχυνε δαΐζων.
δὲ: Il. 18:29: θυμὸν ἀκηχέμεναι μεγάλ’ ἴαχον, ἐκ δὲ θύραζε
δὲ: Il. 18:30: ἔδραμον ἀμφ’ Ἀχιλῆα δαΐφρονα, χερσὶ δὲ πᾶσαι
δὲ: Il. 18:35: σμερδαλέον δ’ ᾤμωξεν· ἄκουσε δὲ πότνια μήτηρ
δέ: Il. 18:37: κώκυσέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα· θεαὶ δέ μιν ἀμφαγέροντο
δὲ: Il. 18:50: τῶν δὲ καὶ ἀργύφεον πλῆτο σπέος· αἳ δ’ ἅμα πᾶσαι
δέ: Il. 18:61: ὄφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο
δὲ: Il. 18:65: Ὣς ἄρα φωνήσασα λίπε σπέος· αἳ δὲ σὺν αὐτῇ
δέ: Il. 18:66: δακρυόεσσαι ἴσαν, περὶ δέ σφισι κῦμα θαλάσσης
δὲ: Il. 18:70: τῷ δὲ βαρὺ στενάχοντι παρίστατο πότνια μήτηρ,
δὲ: Il. 18:71: ὀξὺ δὲ κωκύσασα κάρη λάβε παιδὸς ἑοῖο,
δέ: Il. 18:73: τέκνον τί κλαίεις; τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος;
δὲ: Il. 18:78: Τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δὲ: Il. 18:87: ναίειν, Πηλεὺς δὲ θνητὴν ἀγαγέσθαι ἄκοιτιν.
δὲ: Il. 18:97: Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δὲ: Il. 18:100: ἔφθιτ’, ἐμεῖο δὲ δῆσεν ἀρῆς ἀλκτῆρα γενέσθαι.
δέ: Il. 18:106: ἐν πολέμῳ· ἀγορῇ δέ τ’ ἀμείνονές εἰσι καὶ ἄλλοι.
δὲ: Il. 18:121: κείσομ’ ἐπεί κε θάνω· νῦν δὲ κλέος ἐσθλὸν ἀροίμην,
δέ: Il. 18:126: μὴ δέ μ’ ἔρυκε μάχης φιλέουσά περ· οὐδέ με πείσεις.
δὲ: Il. 18:146: ἣ δ’ αὖτ’ Οὔλυμπον δὲ θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
δὲ: Il. 18:148: Τὴν μὲν ἄρ’ Οὔλυμπον δὲ πόδες φέρον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
δὲ: Il. 18:156: ἑλκέμεναι μεμαώς, μέγα δὲ Τρώεσσιν ὁμόκλα·
δὲ: Il. 18:157: τρὶς δὲ δύ’ Αἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκὴν
δὲ: Il. 18:174: οἳ δὲ ἐρύσσασθαι ποτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν
δὲ: Il. 18:175: Τρῶες ἐπιθύουσι· μάλιστα δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ
δέ: Il. 18:176: ἑλκέμεναι μέμονεν· κεφαλὴν δέ ἑ θυμὸς ἄνωγε
δέ: Il. 18:178: ἀλλ’ ἄνα μηδ’ ἔτι κεῖσο· σέβας δέ σε θυμὸν ἱκέσθω
δὲ: Il. 18:188: πῶς τὰρ ἴω μετὰ μῶλον; ἔχουσι δὲ τεύχε’ ἐκεῖνοι·
δέ: Il. 18:201: τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ’ ἀνάπνευσις πολέμοιο.
δέ: Il. 18:205: ἀμφὶ δέ οἱ κεφαλῇ νέφος ἔστεφε δῖα θεάων
δὲ: Il. 18:217: ἔνθα στὰς ἤϋσ’, ἀπάτερθε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
δὲ: Il. 18:227: δαιόμενον· τὸ δὲ δαῖε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
δὲ: Il. 18:229: τρὶς δὲ κυκήθησαν Τρῶες κλειτοί τ’ ἐπίκουροι.
δὲ: Il. 18:230: ἔνθα δὲ καὶ τότ’ ὄλοντο δυώδεκα φῶτες ἄριστοι
δέ: Il. 18:234: μυρόμενοι· μετὰ δέ σφι ποδώκης εἵπετ’ Ἀχιλλεὺς
δὲ: Il. 18:241: ἠέλιος μὲν ἔδυ, παύσαντο δὲ δῖοι Ἀχαιοὶ
δὲ: Il. 18:248: ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ’ ἀλεγεινῆς.
δὲ: Il. 18:249: τοῖσι δὲ Πουλυδάμας πεπνυμένος ἦρχ’ ἀγορεύειν
δὲ: Il. 18:258: τόφρα δὲ ῥηΐτεροι πολεμίζειν ἦσαν Ἀχαιοί·
δὲ: Il. 18:271: ὅς κε φύγῃ, πολλοὺς δὲ κύνες καὶ γῦπες ἔδονται
δὲ: Il. 18:274: νύκτα μὲν εἰν ἀγορῇ σθένος ἕξομεν, ἄστυ δὲ πύργοι
δὲ: Il. 18:290: νῦν δὲ δὴ ἐξαπόλωλε δόμων κειμήλια καλά,
δὲ: Il. 18:291: πολλὰ δὲ δὴ Φρυγίην καὶ Μῃονίην ἐρατεινὴν
δὲ: Il. 18:310: Ὣς Ἕκτωρ ἀγόρευ’, ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν
δὲ: Il. 18:316: τοῖσι δὲ Πηλεΐδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο
δέ: Il. 18:320: ὕλης ἐκ πυκινῆς· ὃ δέ τ’ ἄχνυται ὕστερος ἐλθών,
δέ: Il. 18:321: πολλὰ δέ τ’ ἄγκε ἐπῆλθε μετ’ ἀνέρος ἴχνι’ ἐρευνῶν
δέ: Il. 18:326: φῆν δέ οἱ εἰς Ὀπόεντα περικλυτὸν υἱὸν ἀπάξειν
δὲ: Il. 18:336: δώδεκα δὲ προπάροιθε πυρῆς ἀποδειροτομήσω
δέ: Il. 18:338: τόφρα δέ μοι παρὰ νηυσὶ κορωνίσι κείσεαι αὔτως,
δὲ: Il. 18:339: ἀμφὶ δὲ σὲ Τρῳαὶ καὶ Δαρδανίδες βαθύκολποι
δὲ: Il. 18:346: οἳ δὲ λοετροχόον τρίποδ’ ἵστασαν ἐν πυρὶ κηλέῳ,
δὲ: Il. 18:347: ἐν δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἔχεαν, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλόντες.
δὲ: Il. 18:352: ἐν λεχέεσσι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν
δὲ: Il. 18:353: ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, καθύπερθε δὲ φάρεϊ λευκῷ.
δὲ: Il. 18:366: κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ’ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις,
δέ: Il. 18:375: χρύσεα δέ σφ’ ὑπὸ κύκλα ἑκάστῳ πυθμένι θῆκεν,
δὲ: Il. 18:379: δαιδάλεα προσέκειτο· τά ῥ’ ἤρτυε, κόπτε δὲ δεσμούς.
δὲ: Il. 18:382: τὴν δὲ ἴδε προμολοῦσα Χάρις λιπαροκρήδεμνος
δὲ: Il. 18:390: καλοῦ δαιδαλέου· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν·
δὲ: Il. 18:402: ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ· περὶ δὲ ῥόος Ὠκεανοῖο
δὲ: Il. 18:411: χωλεύων· ὑπὸ δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἀραιαί.
δὲ: Il. 18:416: δῦ δὲ χιτῶν’, ἕλε δὲ σκῆπτρον παχύ, βῆ δὲ θύραζε
δὲ: Il. 18:416: δῦ δὲ χιτῶν’, ἕλε δὲ σκῆπτρον παχύ, βῆ δὲ θύραζε
δὲ: Il. 18:416: δῦ δὲ χιτῶν’, ἕλε δὲ σκῆπτρον παχύ, βῆ δὲ θύραζε
δὲ: Il. 18:419: τῇς ἐν μὲν νόος ἐστὶ μετὰ φρεσίν, ἐν δὲ καὶ αὐδὴ
δὲ: Il. 18:420: καὶ σθένος, ἀθανάτων δὲ θεῶν ἄπο ἔργα ἴσασιν.
δέ: Il. 18:426: αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,
δέ: Il. 18:435: κεῖται ἐνὶ μεγάροις ἀρημένος, ἄλλα δέ μοι νῦν,
δέ: Il. 18:442: ὄφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο
δὲ: Il. 18:448: εἴων ἐξιέναι· τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες
δέ: Il. 18:452: πέμπε δέ μιν πόλεμον δέ, πολὺν δ’ ἅμα λαὸν ὄπασσε.
δέ: Il. 18:452: πέμπε δέ μιν πόλεμον δέ, πολὺν δ’ ἅμα λαὸν ὄπασσε.
δὲ: Il. 18:461: Τρωσὶ δαμείς· ὃ δὲ κεῖται ἐπὶ χθονὶ θυμὸν ἀχεύων.
δὲ: Il. 18:476: θῆκεν ἐν ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα, γέντο δὲ χειρὶ
δὲ: Il. 18:477: ῥαιστῆρα κρατερήν, ἑτέρηφι δὲ γέντο πυράγρην.
δὲ: Il. 18:478: Ποίει δὲ πρώτιστα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε
δὲ: Il. 18:483: Ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξ’, ἐν δ’ οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν,
δὲ: Il. 18:485: ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ’ οὐρανὸς ἐστεφάνωται,
δὲ: Il. 18:490: Ἐν δὲ δύω ποίησε πόλεις μερόπων ἀνθρώπων
δὲ: Il. 18:495: αὐλοὶ φόρμιγγές τε βοὴν ἔχον· αἳ δὲ γυναῖκες
δὲ: Il. 18:497: λαοὶ δ’ εἰν ἀγορῇ ἔσαν ἀθρόοι· ἔνθα δὲ νεῖκος
δὲ: Il. 18:503: κήρυκες δ’ ἄρα λαὸν ἐρήτυον· οἳ δὲ γέροντες
δὲ: Il. 18:505: σκῆπτρα δὲ κηρύκων ἐν χέρσ’ ἔχον ἠεροφώνων·
δὲ: Il. 18:506: τοῖσιν ἔπειτ’ ἤϊσσον, ἀμοιβηδὶς δὲ δίκαζον.
δέ: Il. 18:510: τεύχεσι λαμπόμενοι· δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή,
δὲ: Il. 18:517: ἄμφω χρυσείω, χρύσεια δὲ εἵματα ἕσθην,
δὲ: Il. 18:525: οἳ δὲ τάχα προγένοντο, δύω δ’ ἅμ’ ἕποντο νομῆες
δὲ: Il. 18:535: ἐν δ’ Ἔρις ἐν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον, ἐν δ’ ὀλοὴ Κήρ,
δὲ: Il. 18:546: δόσκεν ἀνὴρ ἐπιών· τοὶ δὲ στρέψασκον ἀν’ ὄγμους,
δὲ: Il. 18:548: ἣ δὲ μελαίνετ’ ὄπισθεν, ἀρηρομένῃ δὲ ἐῴκει,
δὲ: Il. 18:548: ἣ δὲ μελαίνετ’ ὄπισθεν, ἀρηρομένῃ δὲ ἐῴκει,
δὲ: Il. 18:559: βοῦν δ’ ἱερεύσαντες μέγαν ἄμφεπον· αἳ δὲ γυναῖκες
δὲ: Il. 18:563: ἑστήκει δὲ κάμαξι διαμπερὲς ἀργυρέῃσιν.
δὲ: Il. 18:564: ἀμφὶ δὲ κυανέην κάπετον, περὶ δ’ ἕρκος ἔλασσε
δὲ: Il. 18:567: παρθενικαὶ δὲ καὶ ἠΐθεοι ἀταλὰ φρονέοντες
δὲ: Il. 18:571: λεπταλέῃ φωνῇ· τοὶ δὲ ῥήσσοντες ἁμαρτῇ
δὲ: Il. 18:574: αἳ δὲ βόες χρυσοῖο τετεύχατο κασσιτέρου τε,
δὲ: Il. 18:575: μυκηθμῷ δ’ ἀπὸ κόπρου ἐπεσσεύοντο νομὸν δὲ
δὲ: Il. 18:577: χρύσειοι δὲ νομῆες ἅμ’ ἐστιχόωντο βόεσσι
δέ: Il. 18:578: τέσσαρες, ἐννέα δέ σφι κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο.
δὲ: Il. 18:579: σμερδαλέω δὲ λέοντε δύ’ ἐν πρώτῃσι βόεσσι
δὲ: Il. 18:580: ταῦρον ἐρύγμηλον ἐχέτην· ὃ δὲ μακρὰ μεμυκὼς
δὲ: Il. 18:581: ἕλκετο· τὸν δὲ κύνες μετεκίαθον ἠδ’ αἰζηοί.
δὲ: Il. 18:583: ἔγκατα καὶ μέλαν αἷμα λαφύσσετον· οἳ δὲ νομῆες
δὲ: Il. 18:586: ἱστάμενοι δὲ μάλ’ ἐγγὺς ὑλάκτεον ἔκ τ’ ἀλέοντο.
δὲ: Il. 18:587: Ἐν δὲ νομὸν ποίησε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις
δὲ: Il. 18:590: Ἐν δὲ χορὸν ποίκιλλε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις,
δὲ: Il. 18:595: τῶν δ’ αἳ μὲν λεπτὰς ὀθόνας ἔχον, οἳ δὲ χιτῶνας
δὲ: Il. 18:597: καί ῥ’ αἳ μὲν καλὰς στεφάνας ἔχον, οἳ δὲ μαχαίρας
δὲ: Il. 18:605: δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ’ αὐτοὺς
δέ: Il. 18:611: τεῦξε δέ οἱ κόρυθα βριαρὴν κροτάφοις ἀραρυῖαν
δὲ: Il. 18:612: καλὴν δαιδαλέην, ἐπὶ δὲ χρύσεον λόφον ἧκε,
δέ: Il. 18:613: τεῦξε δέ οἱ κνημῖδας ἑανοῦ κασσιτέροιο.
δὲ: Il. 19:4: εὗρε δὲ Πατρόκλῳ περικείμενον ὃν φίλον υἱὸν
δέ: Il. 19:16: ὡς εἶδ’, ὥς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
δὲ: Il. 19:22: ἔργ’ ἔμεν ἀθανάτων, μὴ δὲ βροτὸν ἄνδρα τελέσσαι.
δὲ: Il. 19:26: εὐλὰς ἐγγείνωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρόν,
δὲ: Il. 19:27: ἐκ δ’ αἰὼν πέφαται, κατὰ δὲ χρόα πάντα σαπήῃ.
δὲ: Il. 19:46: ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ’ ἀλεγεινῆς.
δὲ: Il. 19:47: τὼ δὲ δύω σκάζοντε βάτην Ἄρεος θεράποντε
δὲ: Il. 19:50: κὰδ δὲ μετὰ πρώτῃ ἀγορῇ ἵζοντο κιόντες.
δὲ: Il. 19:69: ὄτρυνον πόλεμον δὲ κάρη κομόωντας Ἀχαιούς,
δὲ: Il. 19:76: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
δὲ: Il. 19:82: ἢ εἴποι; βλάβεται δὲ λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής.
δὲ: Il. 19:103: σήμερον ἄνδρα φόως δὲ μογοστόκος Εἰλείθυια
δὲ: Il. 19:106: τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη·
δὲ: Il. 19:113: ἀλλ’ ὄμοσεν μέγαν ὅρκον, ἔπειτα δὲ πολλὸν ἀάσθη.
δὲ: Il. 19:118: ἐκ δ’ ἄγαγε πρὸ φόως δὲ καὶ ἠλιτόμηνον ἐόντα,
δὲ: Il. 19:139: ἀλλ’ ὄρσευ πόλεμον δὲ καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς.
δέ: Il. 19:143: δῶρα δέ τοι θεράποντες ἐμῆς παρὰ νηὸς ἑλόντες
δὲ: Il. 19:148: ἤ τ’ ἐχέμεν παρὰ σοί· νῦν δὲ μνησώμεθα χάρμης
δὲ: Il. 19:159: ἀνδρῶν, ἐν δὲ θεὸς πνεύσῃ μένος ἀμφοτέροισιν.
δέ: Il. 19:166: δίψά τε καὶ λιμός, βλάβεται δέ τε γούνατ’ ἰόντι.
δέ: Il. 19:167: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ οἴνοιο κορεσσάμενος καὶ ἐδωδῆς
δὲ: Il. 19:172: ὅπλεσθαι· τὰ δὲ δῶρα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
δὲ: Il. 19:174: ὀφθαλμοῖσιν ἴδωσι, σὺ δὲ φρεσὶ σῇσιν ἰανθῇς.
δέ: Il. 19:175: ὀμνυέτω δέ τοι ὅρκον ἐν Ἀργείοσιν ἀναστὰς
δὲ: Il. 19:178: καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ φρεσὶν ἵλαος ἔστω.
δέ: Il. 19:187: ταῦτα δ’ ἐγὼν ἐθέλω ὀμόσαι, κέλεται δέ με θυμός,
δέ: Il. 19:196: Ταλθύβιος δέ μοι ὦκα κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
δέ: Il. 19:218: ἔγχει, ἐγὼ δέ κε σεῖο νοήματί γε προβαλοίμην
δὲ: Il. 19:242: αὐτίκ’ ἔπειθ’ ἅμα μῦθος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον·
δὲ: Il. 19:244: αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ’ ἵππους·
δὲ: Il. 19:247: χρυσοῦ δὲ στήσας Ὀδυσεὺς δέκα πάντα τάλαντα
δὲ: Il. 19:250: ἵστατο· Ταλθύβιος δὲ θεῷ ἐναλίγκιος αὐδὴν
δὲ: Il. 19:252: Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν,
δέ: Il. 19:264: εἰ δέ τι τῶνδ’ ἐπίορκον ἐμοὶ θεοὶ ἄλγεα δοῖεν
δὲ: Il. 19:278: δῶρα δὲ Μυρμιδόνες μεγαλήτορες ἀμφεπένοντο,
δὲ: Il. 19:280: καὶ τὰ μὲν ἐν κλισίῃσι θέσαν, κάθισαν δὲ γυναῖκας,
δέ: Il. 19:289: νῦν δέ σε τεθνηῶτα κιχάνομαι ὄρχαμε λαῶν
δὲ: Il. 19:296: ἔκτεινεν, πέρσεν δὲ πόλιν θείοιο Μύνητος,
δὲ: Il. 19:299: ἐς Φθίην, δαίσειν δὲ γάμον μετὰ Μυρμιδόνεσσι.
δὲ: Il. 19:301: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες
δὲ: Il. 19:319: νῦν δὲ σὺ μὲν κεῖσαι δεδαϊγμένος, αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
δέ: Il. 19:330: αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, σὲ δέ τε Φθίην δὲ νέεσθαι,
δὲ: Il. 19:330: αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, σὲ δέ τε Φθίην δὲ νέεσθαι,
δὲ: Il. 19:338: Ὣς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γέροντες,
δὲ: Il. 19:345: ἧσται ὀδυρόμενος ἕταρον φίλον· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
δὲ: Il. 19:355: αὐτὴ δὲ πρὸς πατρὸς ἐρισθενέος πυκινὸν δῶ
δὲ: Il. 19:362: αἴγλη δ’ οὐρανὸν ἷκε, γέλασσε δὲ πᾶσα περὶ χθὼν
δὲ: Il. 19:363: χαλκοῦ ὑπὸ στεροπῆς· ὑπὸ δὲ κτύπος ὄρνυτο ποσσὶν
δὲ: Il. 19:364: ἀνδρῶν· ἐν δὲ μέσοισι κορύσσετο δῖος Ἀχιλλεύς.
δέ: Il. 19:365: τοῦ καὶ ὀδόντων μὲν καναχὴ πέλε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
δέ: Il. 19:366: λαμπέσθην ὡς εἴ τε πυρὸς σέλας, ἐν δέ οἱ ἦτορ
δὲ: Il. 19:380: καλοῦ δαιδαλέου· περὶ δὲ τρυφάλειαν ἀείρας
δὲ: Il. 19:386: τῷ δ’ εὖτε πτερὰ γίγνετ’, ἄειρε δὲ ποιμένα λαῶν.
δὲ: Il. 19:393: ζεύγνυον· ἀμφὶ δὲ καλὰ λέπαδν’ ἕσαν, ἐν δὲ χαλινοὺς
δὲ: Il. 19:393: ζεύγνυον· ἀμφὶ δὲ καλὰ λέπαδν’ ἕσαν, ἐν δὲ χαλινοὺς
δὲ: Il. 19:395: κολλητὸν ποτὶ δίφρον. ὃ δὲ μάστιγα φαεινὴν
δὲ: Il. 19:397: Αὐτομέδων· ὄπιθεν δὲ κορυσσάμενος βῆ Ἀχιλλεὺς
δὲ: Il. 19:405: Ξάνθος, ἄφαρ δ’ ἤμυσε καρήατι· πᾶσα δὲ χαίτη
δὲ: Il. 19:415: νῶϊ δὲ καί κεν ἅμα πνοιῇ Ζεφύροιο θέοιμεν,
δὲ: Il. 19:419: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δὲ: Il. 20:4: Ζεὺς δὲ Θέμιστα κέλευσε θεοὺς ἀγορὴν δὲ καλέσσαι
δὲ: Il. 20:4: Ζεὺς δὲ Θέμιστα κέλευσε θεοὺς ἀγορὴν δὲ καλέσσαι
δὲ: Il. 20:16: τίπτ’ αὖτ’ ἀργικέραυνε θεοὺς ἀγορὴν δὲ κάλεσσας;
δὲ: Il. 20:23: ἥμενος, ἔνθ’ ὁρόων φρένα τέρψομαι· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
δέ: Il. 20:28: καὶ δέ τί μιν καὶ πρόσθεν ὑποτρομέεσκον ὁρῶντες·
δὲ: Il. 20:32: βὰν δ’ ἴμεναι πόλεμον δὲ θεοὶ δίχα θυμὸν ἔχοντες·
δὲ: Il. 20:37: χωλεύων, ὑπὸ δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἀραιαί.
δὲ: Il. 20:38: ἐς δὲ Τρῶας Ἄρης κορυθαίολος, αὐτὰρ ἅμ’ αὐτῷ
δὲ: Il. 20:43: ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ’ ἀλεγεινῆς·
δὲ: Il. 20:44: Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυθε γυῖα ἕκαστον
δὲ: Il. 20:56: δεινὸν δὲ βρόντησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
δὲ: Il. 20:64: οἰκία δὲ θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι φανείη
δὲ: Il. 20:74: ὃν Ξάνθον καλέουσι θεοί, ἄνδρες δὲ Σκάμανδρον.
δέ: Il. 20:80: ἀντία Πηλεΐωνος, ἐνῆκε δέ οἱ μένος ἠΰ·
δὲ: Il. 20:81: υἱέϊ δὲ Πριάμοιο Λυκάονι εἴσατο φωνήν·
δὲ: Il. 20:92: πέρσε δὲ Λυρνησσὸν καὶ Πήδασον· αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς
δὲ: Il. 20:100: πρὶν χροὸς ἀνδρομέοιο διελθέμεν. εἰ δὲ θεός περ
δὲ: Il. 20:105: εὔχεο· καὶ δὲ σέ φασι Διὸς κούρης Ἀφροδίτης
δὲ: Il. 20:106: ἐκγεγάμεν, κεῖνος δὲ χερείονος ἐκ θεοῦ ἐστίν·
δὲ: Il. 20:111: βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ.
δὲ: Il. 20:118: ἀντία Πηλεΐωνος, ἀνῆκε δὲ Φοῖβος Ἀπόλλων.
δὲ: Il. 20:121: παρσταίη, δοίη δὲ κράτος μέγα, μηδέ τι θυμῷ
δὲ: Il. 20:131: ἐν πολέμῳ· χαλεποὶ δὲ θεοὶ φαίνεσθαι ἐναργεῖς.
δέ: Il. 20:138: εἰ δέ κ’ Ἄρης ἄρχωσι μάχης ἢ Φοῖβος Ἀπόλλων,
δὲ: Il. 20:142: ἂψ ἴμεν Οὔλυμπον δὲ θεῶν μεθ’ ὁμήγυριν ἄλλων
δέ: Il. 20:148: ὁππότε μιν σεύαιτο ἀπ’ ἠϊόνος πεδίον δέ.
δὲ: Il. 20:154: βουλάς· ἀρχέμεναι δὲ δυσηλεγέος πολέμοιο
δὲ: Il. 20:157: ἀνδρῶν ἠδ’ ἵππων· κάρκαιρε δὲ γαῖα πόδεσσιν
δὲ: Il. 20:161: Αἰνείας δὲ πρῶτος ἀπειλήσας ἐβεβήκει
δὲ: Il. 20:163: πρόσθεν ἔχε στέρνοιο, τίνασσε δὲ χάλκεον ἔγχος.
δὲ: Il. 20:166: ἀγρόμενοι πᾶς δῆμος· ὃ δὲ πρῶτον μὲν ἀτίζων
δέ: Il. 20:169: γίγνεται, ἐν δέ τέ οἱ κραδίῃ στένει ἄλκιμον ἦτορ,
δὲ: Il. 20:170: οὐρῇ δὲ πλευράς τε καὶ ἰσχία ἀμφοτέρωθεν
δέ: Il. 20:186: αἴ κεν ἐμὲ κτείνης; χαλεπῶς δέ σ’ ἔολπα τὸ ῥέξειν.
δὲ: Il. 20:193: ληϊάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας
δέ: Il. 20:198: πρίν τι κακὸν παθέειν· ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω.
δὲ: Il. 20:203: ἴδμεν δ’ ἀλλήλων γενεήν, ἴδμεν δὲ τοκῆας
δέ: Il. 20:209: εὔχομαι ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ μοί ἐστ’ Ἀφροδίτη·
δέ: Il. 20:214: ἡμετέρην γενεήν, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασι·
δὲ: Il. 20:216: κτίσσε δὲ Δαρδανίην, ἐπεὶ οὔ πω Ἴλιος ἱρὴ
δὲ: Il. 20:239: Ἀσσάρακος δὲ Κάπυν, ὃ δ’ ἄρ’ Ἀγχίσην τέκε παῖδα·
δὲ: Il. 20:248: στρεπτὴ δὲ γλῶσσ’ ἐστὶ βροτῶν, πολέες δ’ ἔνι μῦθοι
δὲ: Il. 20:249: παντοῖοι, ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνθα καὶ ἔνθα.
δέ: Il. 20:255: πόλλ’ ἐτεά τε καὶ οὐκί· χόλος δέ τε καὶ τὰ κελεύει.
δὲ: Il. 20:261: Πηλεΐδης δὲ σάκος μὲν ἀπὸ ἕο χειρὶ παχείῃ
δὲ: Il. 20:272: τὴν δὲ μίαν χρυσῆν, τῇ ῥ’ ἔσχετο μείλινον ἔγχος.
δὲ: Il. 20:276: λεπτοτάτη δ’ ἐπέην ῥινὸς βοός· ἣ δὲ διὰ πρὸ
δὲ: Il. 20:285: σμερδαλέα ἰάχων· ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ
δέ: Il. 20:287: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
δέ: Il. 20:290: τὸν δέ κε Πηλεΐδης σχεδὸν ἄορι θυμὸν ἀπηύρα,
δὲ: Il. 20:294: ὃς τάχα Πηλεΐωνι δαμεὶς Ἄϊδος δὲ κάτεισι
δέ: Il. 20:302: τόνδε κατακτείνῃ· μόριμον δέ οἵ ἐστ’ ἀλέασθαι,
δὲ: Il. 20:307: νῦν δὲ δὴ Αἰνείαο βίη Τρώεσσιν ἀνάξει
δὲ: Il. 20:322: Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ· ὃ δὲ μελίην εὔχαλκον
δὲ: Il. 20:326: πολλὰς δὲ στίχας ἡρώων, πολλὰς δὲ καὶ ἵππων
δὲ: Il. 20:326: πολλὰς δὲ στίχας ἡρώων, πολλὰς δὲ καὶ ἵππων
δὲ: Il. 20:330: τῷ δὲ μάλ’ ἐγγύθεν ἦλθε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
δὲ: Il. 20:353: Ἦ, καὶ ἐπὶ στίχας ἆλτο, κέλευε δὲ φωτὶ ἑκάστῳ·
δὲ: Il. 20:355: ἀλλ’ ἄγ’ ἀνὴρ ἄντ’ ἀνδρὸς ἴτω, μεμάτω δὲ μάχεσθαι.
δέ: Il. 20:356: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι
δὲ: Il. 20:364: Ὣς φάτ’ ἐποτρύνων· Τρώεσσι δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ
δὲ: Il. 20:370: ἀλλὰ τὸ μὲν τελέει, τὸ δὲ καὶ μεσσηγὺ κολούει.
δὲ: Il. 20:388: δούπησεν δὲ πεσών, ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ἀχιλλεύς·
δέ: Il. 20:390: ἐνθάδε τοι θάνατος, γενεὴ δέ τοί ἐστ’ ἐπὶ λίμνῃ
δὲ: Il. 20:393: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
δὲ: Il. 20:399: αἰχμὴ ἱεμένη ῥῆξ’ ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ
δέ: Il. 20:400: ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα.
δέ: Il. 20:405: κούρων ἑλκόντων· γάνυται δέ τε τοῖς ἐνοσίχθων·
δὲ: Il. 20:410: καί οἱ φίλτατος ἔσκε, πόδεσσι δὲ πάντας ἐνίκα
δὲ: Il. 20:416: ἀντικρὺ δὲ διέσχε παρ’ ὀμφαλὸν ἔγχεος αἰχμή,
δέ: Il. 20:417: γνὺξ δ’ ἔριπ’ οἰμώξας, νεφέλη δέ μιν ἀμφεκάλυψε
δὲ: Il. 20:434: οἶδα δ’ ὅτι σὺ μὲν ἐσθλός, ἐγὼ δὲ σέθεν πολὺ χείρων.
δὲ: Il. 20:441: αὐτοῦ δὲ προπάροιθε ποδῶν πέσεν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
δὲ: Il. 20:456: ἤριπε δὲ προπάροιθε ποδῶν· ὃ δὲ τὸν μὲν ἔασε,
δὲ: Il. 20:456: ἤριπε δὲ προπάροιθε ποδῶν· ὃ δὲ τὸν μὲν ἔασε,
δὲ: Il. 20:457: Δημοῦχον δὲ Φιλητορίδην ἠΰν τε μέγαν τε
δὲ: Il. 20:462: τὸν μὲν δουρὶ βαλών, τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας.
δὲ: Il. 20:469: ἱέμενος λίσσεσθ’, ὃ δὲ φασγάνῳ οὖτα καθ’ ἧπαρ·
δέ: Il. 20:470: ἐκ δέ οἱ ἧπαρ ὄλισθεν, ἀτὰρ μέλαν αἷμα κατ’ αὐτοῦ
δὲ: Il. 20:471: κόλπον ἐνέπλησεν· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε
δὲ: Il. 20:472: θυμοῦ δευόμενον· ὃ δὲ Μούλιον οὖτα παραστὰς
δὲ: Il. 20:473: δουρὶ κατ’ οὖς· εἶθαρ δὲ δι’ οὔατος ἦλθ’ ἑτέροιο
δὲ: Il. 20:476: πᾶν δ’ ὑπεθερμάνθη ξίφος αἵματι· τὸν δὲ κατ’ ὄσσε
δέ: Il. 20:480: αἰχμῇ χαλκείῃ· ὃ δέ μιν μένε χεῖρα βαρυνθεὶς
δὲ: Il. 20:481: πρόσθ’ ὁρόων θάνατον· ὃ δὲ φασγάνῳ αὐχένα θείνας
δέ: Il. 20:489: νύξ’, ἀπὸ δ’ ἅρματος ὦσε· κυκήθησαν δέ οἱ ἵπποι.
δὲ: Il. 20:491: οὔρεος ἀζαλέοιο, βαθεῖα δὲ καίεται ὕλη,
δὲ: Il. 20:502: αἵ τ’ ἀπ’ ἐπισσώτρων· ὃ δὲ ἵετο κῦδος ἀρέσθαι
δὲ: Il. 20:503: Πηλεΐδης, λύθρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους.
δὲ: Il. 21:3: ἔνθα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίον δὲ δίωκε
δὲ: Il. 21:7: πίτνα πρόσθε βαθεῖαν ἐρυκέμεν· ἡμίσεες δὲ
δέ: Il. 21:13: φευγέμεναι ποταμὸν δέ· τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ
δὲ: Il. 21:13: φευγέμεναι ποταμὸν δέ· τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ
δὲ: Il. 21:14: ὄρμενον ἐξαίφνης, ταὶ δὲ πτώσσουσι καθ’ ὕδωρ·
δὲ: Il. 21:19: φάσγανον οἶον ἔχων, κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα,
δὲ: Il. 21:20: τύπτε δ’ ἐπιστροφάδην· τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς
δὲ: Il. 21:42: κεῖθεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο πολλὰ δ’ ἔδωκεν
δέ: Il. 21:46: ἐλθὼν ἐκ Λήμνοιο· δυωδεκάτῃ δέ μιν αὖτις
δέ: Il. 21:64: Ὣς ὅρμαινε μένων· ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθε τεθηπὼς
δέ: Il. 21:74: γουνοῦμαι σ’ Ἀχιλεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·
δέ: Il. 21:79: Λῆμνον ἐς ἠγαθέην, ἑκατόμβοιον δέ τοι ἦλφον.
δέ: Il. 21:80: νῦν δὲ λύμην τρὶς τόσσα πορών· ἠὼς δέ μοί ἐστιν
δὲ: Il. 21:80: νῦν δὲ λύμην τρὶς τόσσα πορών· ἠὼς δέ μοί ἐστιν
δέ: Il. 21:84: ὅς με σοὶ αὖτις δῶκε· μινυνθάδιον δέ με μήτηρ
δὲ: Il. 21:88: τοῦ δ’ ἔχε θυγατέρα Πρίαμος, πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας·
δὲ: Il. 21:89: τῆς δὲ δύω γενόμεσθα, σὺ δ’ ἄμφω δειροτομήσεις,
δὲ: Il. 21:92: νῦν δὲ δὴ ἐνθάδ’ ἐμοὶ κακὸν ἔσσεται· οὐ γὰρ ὀΐω
δέ: Il. 21:94: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
δέ: Il. 21:109: πατρὸς δ’ εἴμ’ ἀγαθοῖο, θεὰ δέ με γείνατο μήτηρ·
δὲ: Il. 21:116: ἀμφοτέρας· Ἀχιλεὺς δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ
δέ: Il. 21:117: τύψε κατὰ κληῗδα παρ’ αὐχένα, πᾶν δέ οἱ εἴσω
δὲ: Il. 21:119: κεῖτο ταθείς, ἐκ δ’ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
δὲ: Il. 21:120: τὸν δ’ Ἀχιλεὺς ποταμὸν δὲ λαβὼν ποδὸς ἧκε φέρεσθαι,
δὲ: Il. 21:136: Ὣς ἄρ’ ἔφη, ποταμὸς δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον,
δὲ: Il. 21:138: δῖον Ἀχιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλκοι.
δὲ: Il. 21:139: τόφρα δὲ Πηλέος υἱὸς ἔχων δολιχόσκιον ἔγχος
δέ: Il. 21:145: ἔστη ἔχων δύο δοῦρε· μένος δέ οἱ ἐν φρεσὶ θῆκε
δέ: Il. 21:151: δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσι.
δέ: Il. 21:155: Παίονας ἄνδρας ἄγων δολιχεγχέας· ἥδε δέ μοι νῦν
δὲ: Il. 21:177: τρὶς δὲ μεθῆκε βίης· τὸ δὲ τέτρατον ἤθελε θυμῷ
δὲ: Il. 21:177: τρὶς δὲ μεθῆκε βίης· τὸ δὲ τέτρατον ἤθελε θυμῷ
δὲ: Il. 21:181: χύντο χαμαὶ χολάδες· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν
δὲ: Il. 21:201: τὸν δὲ κατ’ αὐτόθι λεῖπεν, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα,
δέ: Il. 21:202: κείμενον ἐν ψαμάθοισι, δίαινε δέ μιν μέλαν ὕδωρ.
δὲ: Il. 21:220: στεινόμενος νεκύεσσι, σὺ δὲ κτείνεις ἀϊδήλως.
δὲ: Il. 21:235: πάντα δ’ ὄρινε ῥέεθρα κυκώμενος, ὦσε δὲ νεκροὺς
δέ: Il. 21:238: χέρσον δέ· ζωοὺς δὲ σάω κατὰ καλὰ ῥέεθρα,
δὲ: Il. 21:238: χέρσον δέ· ζωοὺς δὲ σάω κατὰ καλὰ ῥέεθρα,
δὲ: Il. 21:242: εἶχε στηρίξασθαι· ὃ δὲ πτελέην ἕλε χερσὶν
δὲ: Il. 21:244: κρημνὸν ἅπαντα διῶσεν, ἐπέσχε δὲ καλὰ ῥέεθρα
δέ: Il. 21:245: ὄζοισιν πυκινοῖσι, γεφύρωσεν δέ μιν αὐτὸν
δὲ: Il. 21:250: δῖον Ἀχιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλκοι.
δὲ: Il. 21:254: τῷ ἐϊκὼς ἤϊξεν, ἐπὶ στήθεσσι δὲ χαλκὸς
δὲ: Il. 21:255: σμερδαλέον κονάβιζεν· ὕπαιθα δὲ τοῖο λιασθεὶς
δέ: Il. 21:261: ὀχλεῦνται· τὸ δέ τ’ ὦκα κατειβόμενον κελαρύζει
δέ: Il. 21:262: χώρῳ ἔνι προαλεῖ, φθάνει δέ τε καὶ τὸν ἄγοντα·
δέ: Il. 21:264: καὶ λαιψηρὸν ἐόντα· θεοὶ δέ τε φέρτεροι ἀνδρῶν.
δὲ: Il. 21:274: ἐκ ποταμοῖο σαῶσαι· ἔπειτα δὲ καί τι πάθοιμι.
δέ: Il. 21:280: τώ κ’ ἀγαθὸς μὲν ἔπεφν’, ἀγαθὸν δέ κεν ἐξενάριξε·
δέ: Il. 21:281: νῦν δέ με λευγαλέῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι
δὲ: Il. 21:284: Ὣς φάτο, τῷ δὲ μάλ’ ὦκα Ποσειδάων καὶ Ἀθήνη
δὲ: Il. 21:286: χειρὶ δὲ χεῖρα λαβόντες ἐπιστώσαντ’ ἐπέεσσι.
δὲ: Il. 21:287: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
δὲ: Il. 21:292: ἀλλ’ ὅδε μὲν τάχα λωφήσει, σὺ δὲ εἴσεαι αὐτός·
δέ: Il. 21:297: ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν· δίδομεν δέ τοι εὖχος ἀρέσθαι.
δὲ: Il. 21:300: ἐς πεδίον· τὸ δὲ πᾶν πλῆθ’ ὕδατος ἐκχυμένοιο,
δὲ: Il. 21:301: πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ δαὶ κταμένων αἰζηῶν
δὲ: Il. 21:306: χώετο Πηλεΐωνι, κόρυσσε δὲ κῦμα ῥόοιο
δὲ: Il. 21:307: ὑψόσ’ ἀειρόμενος, Σιμόεντι δὲ κέκλετ’ ἀΰσας·
δὲ: Il. 21:310: ἐκπέρσει, Τρῶες δὲ κατὰ μόθον οὐ μενέουσιν.
δὲ: Il. 21:313: ἵστη δὲ μέγα κῦμα, πολὺν δ’ ὀρυμαγδὸν ὄρινε
δέ: Il. 21:318: κείσεθ’ ὑπ’ ἰλύος κεκαλυμμένα· κὰδ δέ μιν αὐτὸν
δὲ: Il. 21:328: Ἥρη δὲ μέγ’ ἄϋσε περιδείσασ’ Ἀχιλῆϊ
δὲ: Il. 21:333: ἀλλ’ ἐπάμυνε τάχιστα, πιφαύσκεο δὲ φλόγα πολλήν.
δὲ: Il. 21:337: φλέγμα κακὸν φορέουσα· σὺ δὲ Ξάνθοιο παρ’ ὄχθας
δέ: Il. 21:338: δένδρεα καῖ’, ἐν δ’ αὐτὸν ἵει πυρί· μὴ δέ σε πάμπαν
δὲ: Il. 21:340: μὴ δὲ πρὶν ἀπόπαυε τεὸν μένος, ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ
δὲ: Il. 21:342: Ὣς ἔφαθ’, Ἥφαιστος δὲ τιτύσκετο θεσπιδαὲς πῦρ.
δὲ: Il. 21:343: πρῶτα μὲν ἐν πεδίῳ πῦρ δαίετο, καῖε δὲ νεκροὺς
δέ: Il. 21:347: αἶψ’ ἀγξηράνῃ· χαίρει δέ μιν ὅς τις ἐθείρῃ·
δὲ: Il. 21:351: καίετο δὲ λωτός τε ἰδὲ θρύον ἠδὲ κύπειρον,
δὲ: Il. 21:359: λῆγ’ ἔριδος, Τρῶας δὲ καὶ αὐτίκα δῖος Ἀχιλλεὺς
δὲ: Il. 21:362: ὡς δὲ λέβης ζεῖ ἔνδον ἐπειγόμενος πυρὶ πολλῷ
δὲ: Il. 21:364: πάντοθεν ἀμβολάδην, ὑπὸ δὲ ξύλα κάγκανα κεῖται,
δὲ: Il. 21:373: παυέσθω δὲ καὶ οὗτος· ἐγὼ δ’ ἐπὶ καὶ τόδ’ ὀμοῦμαι,
δὲ: Il. 21:381: Ὣς ἔφαθ’, Ἥφαιστος δὲ κατέσβεσε θεσπιδαὲς πῦρ,
δέ: Il. 21:386: ἀργαλέη, δίχα δέ σφιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἄητο·
δὲ: Il. 21:388: ἀμφὶ δὲ σάλπιγξεν μέγας οὐρανός. ἄϊε δὲ Ζεὺς
δὲ: Il. 21:388: ἀμφὶ δὲ σάλπιγξεν μέγας οὐρανός. ἄϊε δὲ Ζεὺς
δέ: Il. 21:389: ἥμενος Οὐλύμπῳ· ἐγέλασσε δέ οἱ φίλον ἦτορ
δέ: Il. 21:395: θάρσος ἄητον ἔχουσα, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν;
δὲ: Il. 21:397: οὐτάμεναι, αὐτὴ δὲ πανόψιον ἔγχος ἑλοῦσα
δὲ: Il. 21:398: ἰθὺς ἐμεῦ ὦσας, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψας;
δὲ: Il. 21:406: τῷ βάλε θοῦρον Ἄρηα κατ’ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα.
δὲ: Il. 21:407: ἑπτὰ δ’ ἐπέσχε πέλεθρα πεσών, ἐκόνισε δὲ χαίτας,
δὲ: Il. 21:408: τεύχεά τ’ ἀμφαράβησε· γέλασσε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη,
δὲ: Il. 21:423: Ὣς φάτ’, Ἀθηναίη δὲ μετέσσυτο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
δὲ: Il. 21:423: Ὣς φάτ’, Ἀθηναίη δὲ μετέσσυτο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
δὲ: Il. 21:434: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη.
δὲ: Il. 21:438: ἴομεν Οὔλυμπον δὲ Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ.
δὲ: Il. 21:445: μισθῷ ἔπι ῥητῷ· ὃ δὲ σημαίνων ἐπέτελλεν.
δὲ: Il. 21:456: νῶϊ δὲ ἄψοῤῥοι κίομεν κεκοτηότι θυμῷ
δὲ: Il. 21:466: ἄλλοτε δὲ φθινύθουσιν ἀκήριοι. ἀλλὰ τάχιστα
δὲ: Il. 21:470: τὸν δὲ κασιγνήτη μάλα νείκεσε πότνια θηρῶν
δὲ: Il. 21:472: φεύγεις δὴ ἑκάεργε, Ποσειδάωνι δὲ νίκην
δέ: Il. 21:473: πᾶσαν ἐπέτρεψας, μέλεον δέ οἱ εὖχος ἔδωκας·
δὲ: Il. 21:481: πῶς δὲ σὺ νῦν μέμονας κύον ἀδεὲς ἀντί’ ἐμεῖο
δὲ: Il. 21:497: Λητὼ δὲ προσέειπε διάκτορος Ἀργειφόντης·
δέ: Il. 21:498: Λητοῖ ἐγὼ δέ τοι οὔ τι μαχήσομαι· ἀργαλέον δὲ
δὲ: Il. 21:498: Λητοῖ ἐγὼ δέ τοι οὔ τι μαχήσομαι· ἀργαλέον δὲ
δὲ: Il. 21:502: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Λητὼ δὲ συναίνυτο καμπύλα τόξα
δὲ: Il. 21:506: δακρυόεσσα δὲ πατρὸς ἐφέζετο γούνασι κούρη,
δὲ: Il. 21:507: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἀμβρόσιος ἑανὸς τρέμε· τὴν δὲ προτὶ οἷ
δὲ: Il. 21:519: οἳ μὲν χωόμενοι, οἳ δὲ μέγα κυδιόωντες·
δέ: Il. 21:523: ἄστεος αἰθομένοιο, θεῶν δέ ἑ μῆνις ἀνῆκε,
δὲ: Il. 21:524: πᾶσι δ’ ἔθηκε πόνον, πολλοῖσι δὲ κήδε’ ἐφῆκεν,
δὲ: Il. 21:538: αἳ δὲ πετασθεῖσαι τεῦξαν φάος· αὐτὰρ Ἀπόλλων
δέ: Il. 21:542: φεῦγον· ὃ δὲ σφεδανὸν ἔφεπ’ ἔγχεϊ, λύσσα δέ οἱ κῆρ
δὲ: Il. 21:542: φεῦγον· ὃ δὲ σφεδανὸν ἔφεπ’ ἔγχεϊ, λύσσα δέ οἱ κῆρ
δὲ: Il. 21:543: αἰὲν ἔχε κρατερή, μενέαινε δὲ κῦδος ἀρέσθαι.
δέ: Il. 21:547: ἐν μέν οἱ κραδίῃ θάρσος βάλε, πὰρ δέ οἱ αὐτὸς
δέ: Il. 21:551: ἔστη, πολλὰ δέ οἱ κραδίη πόρφυρε μένοντι·
δὲ: Il. 21:563: μή μ’ ἀπαειρόμενον πόλιος πεδίον δὲ νοήσῃ
δέ: Il. 21:567: εἰ δέ κέ οἱ προπάροιθε πόλεος κατεναντίον ἔλθω·
δέ: Il. 21:569: ἐν δὲ ἴα ψυχή, θνητὸν δέ ἕ φασ’ ἄνθρωποι
δὲ: Il. 21:569: ἐν δὲ ἴα ψυχή, θνητὸν δέ ἕ φασ’ ἄνθρωποι
δέ: Il. 21:571: Ὣς εἰπὼν Ἀχιλῆα ἀλεὶς μένεν, ἐν δέ οἱ ἦτορ
δέ: Il. 21:592: ἀμφὶ δέ οἱ κνημὶς νεοτεύκτου κασσιτέροιο
δὲ: Il. 22:12: οἳ δή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν, σὺ δὲ δεῦρο λιάσθης.
δὲ: Il. 22:14: Τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δὲ: Il. 22:18: νῦν δ’ ἐμὲ μὲν μέγα κῦδος ἀφείλεο, τοὺς δὲ σάωσας
δέ: Il. 22:27: ὅς ῥά τ’ ὀπώρης εἶσιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαὶ
δέ: Il. 22:30: λαμπρότατος μὲν ὅ γ’ ἐστί, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται,
δὲ: Il. 22:35: λισσόμενος φίλον υἱόν· ὃ δὲ προπάροιθε πυλάων
δὲ: Il. 22:57: Τρῶας καὶ Τρῳάς, μὴ δὲ μέγα κῦδος ὀρέξῃς
δὲ: Il. 22:58: Πηλεΐδῃ, αὐτὸς δὲ φίλης αἰῶνος ἀμερθῇς.
δέ: Il. 22:71: κείσοντ’ ἐν προθύροισι. νέῳ δέ τε πάντ’ ἐπέοικεν
δὲ: Il. 22:73: κεῖσθαι· πάντα δὲ καλὰ θανόντι περ ὅττι φανήῃ·
δὲ: Il. 22:80: κόλπον ἀνιεμένη, ἑτέρηφι δὲ μαζὸν ἀνέσχε·
δὲ: Il. 22:84: τῶν μνῆσαι φίλε τέκνον ἄμυνε δὲ δήϊον ἄνδρα
δὲ: Il. 22:85: τείχεος ἐντὸς ἐών, μὴ δὲ πρόμος ἵστασο τούτῳ
δέ: Il. 22:88: οὐδ’ ἄλοχος πολύδωρος· ἄνευθε δέ σε μέγα νῶϊν
δὲ: Il. 22:93: ὡς δὲ δράκων ἐπὶ χειῇ ὀρέστερος ἄνδρα μένῃσι
δέ: Il. 22:94: βεβρωκὼς κακὰ φάρμακ’, ἔδυ δέ τέ μιν χόλος αἰνός,
δὲ: Il. 22:95: σμερδαλέον δὲ δέδορκεν ἑλισσόμενος περὶ χειῇ·
δὲ: Il. 22:108: ὣς ἐρέουσιν· ἐμοὶ δὲ τότ’ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη
δέ: Il. 22:111: εἰ δέ κεν ἀσπίδα μὲν καταθείομαι ὀμφαλόεσσαν
δὲ: Il. 22:112: καὶ κόρυθα βριαρήν, δόρυ δὲ πρὸς τεῖχος ἐρείσας
δέ: Il. 22:123: μή μιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ἰών, ὃ δέ μ’ οὐκ ἐλεήσει
δέ: Il. 22:124: οὐδέ τί μ’ αἰδέσεται, κτενέει δέ με γυμνὸν ἐόντα
δέ: Il. 22:131: Ὣς ὅρμαινε μένων, ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθεν Ἀχιλλεὺς
δὲ: Il. 22:134: δεινήν· ἀμφὶ δὲ χαλκὸς ἐλάμπετο εἴκελος αὐγῇ
δὲ: Il. 22:137: αὖθι μένειν, ὀπίσω δὲ πύλας λίπε, βῆ δὲ φοβηθείς·
δὲ: Il. 22:137: αὖθι μένειν, ὀπίσω δὲ πύλας λίπε, βῆ δὲ φοβηθείς·
δέ: Il. 22:141: ἣ δέ θ’ ὕπαιθα φοβεῖται, ὃ δ’ ἐγγύθεν ὀξὺ λεληκὼς
δὲ: Il. 22:144: τεῖχος ὕπο Τρώων, λαιψηρὰ δὲ γούνατ’ ἐνώμα.
δὲ: Il. 22:145: οἳ δὲ παρὰ σκοπιὴν καὶ ἐρινεὸν ἠνεμόεντα
δὲ: Il. 22:147: κρουνὼ δ’ ἵκανον καλλιῤῥόω· ἔνθα δὲ πηγαὶ
δὲ: Il. 22:149: ἣ μὲν γάρ θ’ ὕδατι λιαρῷ ῥέει, ἀμφὶ δὲ καπνὸς
δέ: Il. 22:158: πρόσθε μὲν ἐσθλὸς ἔφευγε, δίωκε δέ μιν μέγ’ ἀμείνων
δὲ: Il. 22:163: ῥίμφα μάλα τρωχῶσι· τὸ δὲ μέγα κεῖται ἄεθλον
δὲ: Il. 22:167: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
δέ: Il. 22:184: πρόφρονι μυθέομαι, ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι·
δὲ: Il. 22:187: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα.
δὲ: Il. 22:198: πρὸς πεδίον· αὐτὸς δὲ ποτὶ πτόλιος πέτετ’ αἰεί.
δέ: Il. 22:202: πῶς δέ κεν Ἕκτωρ κῆρας ὑπεξέφυγεν θανάτοιο,
δὲ: Il. 22:207: μή τις κῦδος ἄροιτο βαλών, ὃ δὲ δεύτερος ἔλθοι.
δὲ: Il. 22:212: ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ’ Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ,
δέ: Il. 22:213: ᾤχετο δ’ εἰς Ἀΐδαο, λίπεν δέ ἑ Φοῖβος Ἀπόλλων.
δὲ: Il. 22:224: Ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, ὃ δ’ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
δέ: Il. 22:243: νῦν δ’ ἰθὺς μεμαῶτε μαχώμεθα, μὴ δέ τι δούρων
δὲ: Il. 22:257: δώῃ καμμονίην, σὴν δὲ ψυχὴν ἀφέλωμαι·
δὲ: Il. 22:259: νεκρὸν Ἀχαιοῖσιν δώσω πάλιν· ὣς δὲ σὺ ῥέζειν.
δέ: Il. 22:270: οὔ τοι ἔτ’ ἔσθ’ ὑπάλυξις, ἄφαρ δέ σε Παλλὰς Ἀθήνη
δὲ: Il. 22:278: Ἕκτωρ δὲ προσέειπεν ἀμύμονα Πηλεΐωνα·
δὲ: Il. 22:293: στῆ δὲ κατηφήσας, οὐδ’ ἄλλ’ ἔχε μείλινον ἔγχος.
δὲ: Il. 22:297: ὢ πόποι ἦ μάλα δή με θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν·
δὲ: Il. 22:300: νῦν δὲ δὴ ἐγγύθι μοι θάνατος κακός, οὐδ’ ἔτ’ ἄνευθεν,
δὲ: Il. 22:308: οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥς τ’ αἰετὸς ὑψιπετήεις,
δὲ: Il. 22:309: ὅς τ’ εἶσιν πεδίον δὲ διὰ νεφέων ἐρεβεννῶν
δὲ: Il. 22:313: ἀγρίου, πρόσθεν δὲ σάκος στέρνοιο κάλυψε
δὲ: Il. 22:315: τετραφάλῳ· καλαὶ δὲ περισσείοντο ἔθειραι
δὲ: Il. 22:322: τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχεα
δὲ: Il. 22:336: ἑλκήσουσ’ ἀϊκῶς, τὸν δὲ κτεριοῦσιν Ἀχαιοί.
δὲ: Il. 22:342: σῶμα δὲ οἴκαδ’ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με
δὲ: Il. 22:345: μή με κύον γούνων γουνάζεο μὴ δὲ τοκήων·
δὲ: Il. 22:350: στήσωσ’ ἐνθάδ’ ἄγοντες, ὑπόσχωνται δὲ καὶ ἄλλα,
δὲ: Il. 22:355: Τὸν δὲ καταθνῄσκων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
δὲ: Il. 22:362: ψυχὴ δ’ ἐκ ῥεθέων πταμένη Ἄϊδος δὲ βεβήκει
δὲ: Il. 22:369: αἱματόεντ’· ἄλλοι δὲ περίδραμον υἷες Ἀχαιῶν,
δέ: Il. 22:372: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
δὲ: Il. 22:389: εἰ δὲ θανόντων περ καταλήθοντ’ εἰν Ἀΐδαο
δὲ: Il. 22:401: τοῦ δ’ ἦν ἑλκομένοιο κονίσαλος, ἀμφὶ δὲ χαῖται
δὲ: Il. 22:403: κεῖτο πάρος χαρίεν· τότε δὲ Ζεὺς δυσμενέεσσι
δέ: Il. 22:405: Ὣς τοῦ μὲν κεκόνιτο κάρη ἅπαν· ἣ δέ νυ μήτηρ
δὲ: Il. 22:406: τίλλε κόμην, ἀπὸ δὲ λιπαρὴν ἔῤῥιψε καλύπτρην
δὲ: Il. 22:407: τηλόσε, κώκυσεν δὲ μάλα μέγα παῖδ’ ἐσιδοῦσα·
δὲ: Il. 22:408: ᾤμωξεν δ’ ἐλεεινὰ πατὴρ φίλος, ἀμφὶ δὲ λαοὶ
δὲ: Il. 22:410: τῷ δὲ μάλιστ’ ἄρ’ ἔην ἐναλίγκιον ὡς εἰ ἅπασα
δέ: Il. 22:420: γῆρας· καὶ δέ νυ τῷ γε πατὴρ τοιόσδε τέτυκται
δὲ: Il. 22:429: Ὣς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο πολῖται·
δὲ: Il. 22:441: δίπλακα πορφυρέην, ἐν δὲ θρόνα ποικίλ’ ἔπασσε.
δέ: Il. 22:448: τῆς δ’ ἐλελίχθη γυῖα, χαμαὶ δέ οἱ ἔκπεσε κερκίς·
δὲ: Il. 22:452: στήθεσι πάλλεται ἦτορ ἀνὰ στόμα, νέρθε δὲ γοῦνα
δὲ: Il. 22:456: μοῦνον ἀποτμήξας πόλιος πεδίον δὲ δίηται,
δὲ: Il. 22:463: ἔστη παπτήνασ’ ἐπὶ τείχεϊ, τὸν δὲ νόησεν
δέ: Il. 22:464: ἑλκόμενον πρόσθεν πόλιος· ταχέες δέ μιν ἵπποι
δὲ: Il. 22:466: τὴν δὲ κατ’ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν,
δὲ: Il. 22:467: ἤριπε δ’ ἐξοπίσω, ἀπὸ δὲ ψυχὴν ἐκάπυσσε.
δέ: Il. 22:473: ἀμφὶ δέ μιν γαλόῳ τε καὶ εἰνατέρες ἅλις ἔσταν,
δὲ: Il. 22:482: νῦν δὲ σὺ μὲν Ἀΐδαο δόμους ὑπὸ κεύθεσι γαίης
δὲ: Il. 22:491: πάντα δ’ ὑπεμνήμυκε, δεδάκρυνται δὲ παρειαί,
δέ: Il. 22:492: δευόμενος δέ τ’ ἄνεισι πάϊς ἐς πατρὸς ἑταίρους,
δὲ: Il. 22:493: ἄλλον μὲν χλαίνης ἐρύων, ἄλλον δὲ χιτῶνος·
δὲ: Il. 22:496: τὸν δὲ καὶ ἀμφιθαλὴς ἐκ δαιτύος ἐστυφέλιξε
δέ: Il. 22:499: δακρυόεις δέ τ’ ἄνεισι πάϊς ἐς μητέρα χήρην
δὲ: Il. 22:508: νῦν δὲ σὲ μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι νόσφι τοκήων
δὲ: Il. 22:515: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
δὲ: Il. 23:13: οἳ δὲ τρὶς περὶ νεκρὸν ἐΰτριχας ἤλασαν ἵππους
δέ: Il. 23:14: μυρόμενοι· μετὰ δέ σφι Θέτις γόου ἵμερον ὦρσε.
δὲ: Il. 23:15: δεύοντο ψάμαθοι, δεύοντο δὲ τεύχεα φωτῶν
δὲ: Il. 23:17: τοῖσι δὲ Πηλεΐδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο
δὲ: Il. 23:22: δώδεκα δὲ προπάροιθε πυρῆς ἀποδειροτομήσειν
δὲ: Il. 23:58: οἳ μὲν κακκείοντες ἕβαν κλισίην δὲ ἕκαστος,
δὲ: Il. 23:80: καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ μοῖρα, θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ,
δέ: Il. 23:82: ἄλλο δέ τοι ἐρέω καὶ ἐφήσομαι αἴ κε πίθηαι·
δὲ: Il. 23:91: ὣς δὲ καὶ ὀστέα νῶϊν ὁμὴ σορὸς ἀμφικαλύπτοι
δὲ: Il. 23:100: οὐδ’ ἔλαβε· ψυχὴ δὲ κατὰ χθονὸς ἠΰτε καπνὸς
δὲ: Il. 23:107: καί μοι ἕκαστ’ ἐπέτελλεν, ἔϊκτο δὲ θέσκελον αὐτῷ.
δὲ: Il. 23:108: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
δὲ: Il. 23:109: μυρομένοισι δὲ τοῖσι φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς
δὲ: Il. 23:119: τάμνον ἐπειγόμενοι· ταὶ δὲ μεγάλα κτυπέουσαι
δὲ: Il. 23:121: ἔκδεον ἡμιόνων· ταὶ δὲ χθόνα ποσσὶ δατεῦντο
δὲ: Il. 23:133: πρόσθε μὲν ἱππῆες, μετὰ δὲ νέφος εἵπετο πεζῶν
δὲ: Il. 23:134: μυρίοι· ἐν δὲ μέσοισι φέρον Πάτροκλον ἑταῖροι.
δὲ: Il. 23:135: θριξὶ δὲ πάντα νέκυν καταείνυσαν, ἃς ἐπέβαλλον
δὲ: Il. 23:136: κειρόμενοι· ὄπιθεν δὲ κάρη ἔχε δῖος Ἀχιλλεὺς
δέ: Il. 23:137: ἀχνύμενος· ἕταρον γὰρ ἀμύμονα πέμπ’ Ἄϊδος δέ.
δέ: Il. 23:139: κάτθεσαν, αἶψα δέ οἱ μενοεικέα νήεον ὕλην.
δέ: Il. 23:149: ὣς ἠρᾶθ’ ὃ γέρων, σὺ δέ οἱ νόον οὐκ ἐτέλεσσας.
δὲ: Il. 23:153: θῆκεν, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο.
δὲ: Il. 23:163: κηδεμόνες δὲ παρ’ αὖθι μένον καὶ νήεον ὕλην,
δὲ: Il. 23:164: ποίησαν δὲ πυρὴν ἑκατόμπεδον ἔνθα καὶ ἔνθα,
δὲ: Il. 23:165: ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν θέσαν ἀχνύμενοι κῆρ.
δὲ: Il. 23:166: πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς
δὲ: Il. 23:169: ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, περὶ δὲ δρατὰ σώματα νήει.
δὲ: Il. 23:175: δώδεκα δὲ Τρώων μεγαθύμων υἱέας ἐσθλοὺς
δὲ: Il. 23:176: χαλκῷ δηϊόων· κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα·
δὲ: Il. 23:177: ἐν δὲ πυρὸς μένος ἧκε σιδήρεον ὄφρα νέμοιτο.
δὲ: Il. 23:186: ἤματα καὶ νύκτας, ῥοδόεντι δὲ χρῖεν ἐλαίῳ
δέ: Il. 23:189: οὐρανόθεν πεδίον δέ, κάλυψε δὲ χῶρον ἅπαντα
δὲ: Il. 23:189: οὐρανόθεν πεδίον δέ, κάλυψε δὲ χῶρον ἅπαντα
δὲ: Il. 23:196: πολλὰ δὲ καὶ σπένδων χρυσέῳ δέπαϊ λιτάνευεν
δὲ: Il. 23:198: ὕλη τε σεύαιτο καήμεναι. ὦκα δὲ Ἶρις
δὲ: Il. 23:201: εἰλαπίνην δαίνυντο· θέουσα δὲ Ἶρις ἐπέστη
δὲ: Il. 23:204: ἣ δ’ αὖθ’ ἕζεσθαι μὲν ἀνήνατο, εἶπε δὲ μῦθον·
δὲ: Il. 23:214: αἶψα δὲ πόντον ἵκανον ἀήμεναι, ὦρτο δὲ κῦμα
δὲ: Il. 23:214: αἶψα δὲ πόντον ἵκανον ἀήμεναι, ὦρτο δὲ κῦμα
δὲ: Il. 23:216: ἐν δὲ πυρῇ πεσέτην, μέγα δ’ ἴαχε θεσπιδαὲς πῦρ.
δὲ: Il. 23:218: φυσῶντες λιγέως· ὃ δὲ πάννυχος ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
δὲ: Il. 23:220: οἶνον ἀφυσσόμενος χαμάδις χέε, δεῦε δὲ γαῖαν
δὲ: Il. 23:222: ὡς δὲ πατὴρ οὗ παιδὸς ὀδύρεται ὀστέα καίων
δὲ: Il. 23:228: τῆμος πυρκαϊὴ ἐμαραίνετο, παύσατο δὲ φλόξ.
δὲ: Il. 23:229: οἳ δ’ ἄνεμοι πάλιν αὖτις ἔβαν οἶκον δὲ νέεσθαι
δὲ: Il. 23:232: κλίνθη κεκμηώς, ἐπὶ δὲ γλυκὺς ὕπνος ὄρουσεν·
δὲ: Il. 23:240: εὖ διαγιγνώσκοντες· ἀριφραδέα δὲ τέτυκται·
δὲ: Il. 23:246: ἀλλ’ ἐπιεικέα τοῖον· ἔπειτα δὲ καὶ τὸν Ἀχαιοὶ
δὲ: Il. 23:251: ὅσσον ἐπὶ φλὸξ ἦλθε, βαθεῖα δὲ κάππεσε τέφρη·
δὲ: Il. 23:254: ἐν κλισίῃσι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν·
δὲ: Il. 23:255: τορνώσαντο δὲ σῆμα θεμείλιά τε προβάλοντο
δὲ: Il. 23:256: ἀμφὶ πυρήν· εἶθαρ δὲ χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν,
δὲ: Il. 23:257: χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
δὲ: Il. 23:269: τῷ δὲ τετάρτῳ θῆκε δύω χρυσοῖο τάλαντα,
δὲ: Il. 23:275: ἦ τ’ ἂν ἐγὼ τὰ πρῶτα λαβὼν κλισίην δὲ φεροίμην.
δὲ: Il. 23:277: ἀθάνατοί τε γάρ εἰσι, Ποσειδάων δὲ πόρ’ αὐτοὺς
δέ: Il. 23:283: τὸν τώ γ’ ἑσταότες πενθείετον, οὔδεϊ δέ σφι
δὲ: Il. 23:285: ἄλλοι δὲ στέλλεσθε κατὰ στρατόν, ὅς τις Ἀχαιῶν
δὲ: Il. 23:291: ἵππους δὲ Τρῳοὺς ὕπαγε ζυγόν, οὕς ποτ’ ἀπηύρα
δὲ: Il. 23:294: διογενής, ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν ὠκέας ἵππους
δὲ: Il. 23:301: Ἀντίλοχος δὲ τέταρτος ἐΰτριχας ὁπλίσαθ’ ἵππους,
δέ: Il. 23:303: τοῦ Νηληϊάδαο· Πυλοιγενέες δέ οἱ ἵπποι
δέ: Il. 23:304: ὠκύποδες φέρον ἅρμα· πατὴρ δέ οἱ ἄγχι παραστὰς
δὲ: Il. 23:321: ἵπποι δὲ πλανόωνται ἀνὰ δρόμον, οὐδὲ κατίσχει·
δέ: Il. 23:322: ὃς δέ κε κέρδεα εἰδῇ ἐλαύνων ἥσσονας ἵππους,
δέ: Il. 23:326: σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει.
δὲ: Il. 23:329: λᾶε δὲ τοῦ ἑκάτερθεν ἐρηρέδαται δύο λευκὼ
δὲ: Il. 23:335: αὐτὸς δὲ κλινθῆναι ἐϋπλέκτῳ ἐνὶ δίφρῳ
δέ: Il. 23:338: ἐν νύσσῃ δέ τοι ἵππος ἀριστερὸς ἐγχριμφθήτω,
δὲ: Il. 23:342: χάρμα δὲ τοῖς ἄλλοισιν, ἐλεγχείη δὲ σοὶ αὐτῷ
δὲ: Il. 23:342: χάρμα δὲ τοῖς ἄλλοισιν, ἐλεγχείη δὲ σοὶ αὐτῷ
δὲ: Il. 23:352: ἂν δ’ ἔβαν ἐς δίφρους, ἐν δὲ κλήρους ἐβάλοντο·
δὲ: Il. 23:353: πάλλ’ Ἀχιλεύς, ἐκ δὲ κλῆρος θόρε Νεστορίδαο
δὲ: Il. 23:358: στὰν δὲ μεταστοιχί, σήμηνε δὲ τέρματ’ Ἀχιλλεὺς
δὲ: Il. 23:358: στὰν δὲ μεταστοιχί, σήμηνε δὲ τέρματ’ Ἀχιλλεὺς
δὲ: Il. 23:359: τηλόθεν ἐν λείῳ πεδίῳ· παρὰ δὲ σκοπὸν εἷσεν
δὲ: Il. 23:365: νόσφι νεῶν ταχέως· ὑπὸ δὲ στέρνοισι κονίη
δὲ: Il. 23:370: ἕστασαν ἐν δίφροισι, πάτασσε δὲ θυμὸς ἑκάστου
δὲ: Il. 23:371: νίκης ἱεμένων· κέκλοντο δὲ οἷσιν ἕκαστος
δὲ: Il. 23:377: τὰς δὲ μετ’ ἐξέφερον Διομήδεος ἄρσενες ἵπποι
δέ: Il. 23:387: οἳ δέ οἱ ἐβλάφθησαν ἄνευ κέντροιο θέοντες.
δέ: Il. 23:390: δῶκε δέ οἱ μάστιγα, μένος δ’ ἵπποισιν ἐνῆκεν·
δὲ: Il. 23:391: ἣ δὲ μετ’ Ἀδμήτου υἱὸν κοτέουσ’ ἐβεβήκει,
δέ: Il. 23:392: ἵππειον δέ οἱ ἦξε θεὰ ζυγόν· αἳ δέ οἱ ἵπποι
δέ: Il. 23:392: ἵππειον δέ οἱ ἦξε θεὰ ζυγόν· αἳ δέ οἱ ἵπποι
δέ: Il. 23:396: θρυλίχθη δὲ μέτωπον ἐπ’ ὀφρύσι· τὼ δέ οἱ ὄσσε
δὲ: Il. 23:396: θρυλίχθη δὲ μέτωπον ἐπ’ ὀφρύσι· τὼ δέ οἱ ὄσσε
δέ: Il. 23:397: δακρυόφι πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
δὲ: Il. 23:398: Τυδεΐδης δὲ παρατρέψας ἔχε μώνυχας ἵππους,
δὲ: Il. 23:407: ἵππους δ’ Ἀτρεΐδαο κιχάνετε, μὴ δὲ λίπησθον,
δὲ: Il. 23:417: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
δὲ: Il. 23:421: ἐξέῤῥηξεν ὁδοῖο, βάθυνε δὲ χῶρον ἅπαντα·
δὲ: Il. 23:423: Ἀντίλοχος δὲ παρατρέψας ἔχε μώνυχας ἵππους
δὲ: Il. 23:424: ἐκτὸς ὁδοῦ, ὀλίγον δὲ παρακλίνας ἐδίωκεν.
δὲ: Il. 23:431: ὅσσα δὲ δίσκου οὖρα κατωμαδίοιο πέλονται,
δὲ: Il. 23:446: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
δέ: Il. 23:447: μᾶλλον ἐπιδραμέτην, τάχα δέ σφισιν ἄγχι γένοντο.
δὲ: Il. 23:449: ἵππους· τοὶ δὲ πέτοντο κονίοντες πεδίοιο.
δὲ: Il. 23:454: ὃς τὸ μὲν ἄλλο τόσον φοῖνιξ ἦν, ἐν δὲ μετώπῳ
δέ: Il. 23:460: ἄλλος δ’ ἡνίοχος ἰνδάλλεται· αἳ δέ που αὐτοῦ
δέ: Il. 23:463: νῦν δ’ οὔ πῃ δύναμαι ἰδέειν· πάντῃ δέ μοι ὄσσε
δέ: Il. 23:470: εὖ διαγιγνώσκω· δοκέει δέ μοι ἔμμεναι ἀνὴρ
δέ: Il. 23:474: Ἰδομενεῦ τί πάρος λαβρεύεαι; αἳ δέ τ’ ἄνευθεν
δὲ: Il. 23:482: Τὸν δὲ χολωσάμενος Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
δὲ: Il. 23:496: ἵππους· οἳ δὲ τάχ’ αὐτοὶ ἐπειγόμενοι περὶ νίκης
δὲ: Il. 23:497: ἐνθάδ’ ἐλεύσονται· τότε δὲ γνώσεσθε ἕκαστος
δὲ: Il. 23:499: Ὣς φάτο, Τυδεΐδης δὲ μάλα σχεδὸν ἦλθε διώκων,
δέ: Il. 23:500: μάστι δ’ αἰὲν ἔλαυνε κατωμαδόν· οἳ δέ οἱ ἵπποι
δὲ: Il. 23:503: ἅρματα δὲ χρυσῷ πεπυκασμένα κασσιτέρῳ τε
δὲ: Il. 23:506: ἐν λεπτῇ κονίῃ· τὼ δὲ σπεύδοντε πετέσθην.
δὲ: Il. 23:507: στῆ δὲ μέσῳ ἐν ἀγῶνι, πολὺς δ’ ἀνεκήκιεν ἱδρὼς
δὲ: Il. 23:517: ὅσσον δὲ τροχοῦ ἵππος ἀφίσταται, ὅς ῥα ἄνακτα
δέ: Il. 23:520: οὐραῖαι· ὃ δέ τ’ ἄγχι μάλα τρέχει, οὐδέ τι πολλὴ
δέ: Il. 23:526: εἰ δέ κ’ ἔτι προτέρω γένετο δρόμος ἀμφοτέροισι,
δὲ: Il. 23:534: τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
δέ: Il. 23:548: εἰ δέ μιν οἰκτίρεις καί τοι φίλος ἔπλετο θυμῷ
δὲ: Il. 23:549: ἔστί τοι ἐν κλισίῃ χρυσὸς πολύς, ἔστι δὲ χαλκὸς
δέ: Il. 23:550: καὶ πρόβατ’, εἰσὶ δέ τοι δμῳαὶ καὶ μώνυχες ἵπποι·
δὲ: Il. 23:555: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
δέ: Il. 23:559: Εὐμήλῳ ἐπιδοῦναι, ἐγὼ δέ κε καὶ τὸ τελέσσω.
δέ: Il. 23:562: ἀμφιδεδίνηται· πολέος δέ οἱ ἄξιος ἔσται.
δὲ: Il. 23:565: Εὐμήλῳ δ’ ἐν χερσὶ τίθει· ὃ δὲ δέξατο χαίρων.
δὲ: Il. 23:566: Τοῖσι δὲ καὶ Μενέλαος ἀνίστατο θυμὸν ἀχεύων
δέ: Il. 23:571: ᾔσχυνας μὲν ἐμὴν ἀρετήν, βλάψας δέ μοι ἵππους
δὲ: Il. 23:578: ἵπποι, αὐτὸς δὲ κρείσσων ἀρετῇ τε βίῃ τε.
δὲ: Il. 23:588: σεῖο ἄναξ Μενέλαε, σὺ δὲ πρότερος καὶ ἀρείων.
δέ: Il. 23:590: κραιπνότερος μὲν γάρ τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις.
δέ: Il. 23:591: τώ τοι ἐπιτλήτω κραδίη· ἵππον δέ τοι αὐτὸς
δὲ: Il. 23:597: ἐν χείρεσσι τίθει Μενελάου· τοῖο δὲ θυμὸς
δέ: Il. 23:620: ὄψῃ ἐν Ἀργείοισι· δίδωμι δέ τοι τόδ’ ἄεθλον
δὲ: Il. 23:635: Ἀγκαῖον δὲ πάλῃ Πλευρώνιον, ὅς μοι ἀνέστη·
δὲ: Il. 23:636: Ἴφικλον δὲ πόδεσσι παρέδραμον ἐσθλὸν ἐόντα,
δὲ: Il. 23:644: ἔργων τοιούτων· ἐμὲ δὲ χρὴ γήραϊ λυγρῷ
δέ: Il. 23:647: τοῦτο δ’ ἐγὼ πρόφρων δέχομαι, χαίρει δέ μοι ἦτορ,
δὲ: Il. 23:650: σοὶ δὲ θεοὶ τῶνδ’ ἀντὶ χάριν μενοεικέα δοῖεν.
δὲ: Il. 23:651: Ὣς φάτο, Πηλεΐδης δὲ πολὺν καθ’ ὅμιλον Ἀχαιῶν
δέ: Il. 23:660: πὺξ μάλ’ ἀνασχομένω πεπληγέμεν· ᾧ δέ κ’ Ἀπόλλων
δὲ: Il. 23:661: δώῃ καμμονίην, γνώωσι δὲ πάντες Ἀχαιοί,
δὲ: Il. 23:662: ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων κλισίην δὲ νεέσθω·
δὲ: Il. 23:672: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
δέ: Il. 23:674: κηδεμόνες δέ οἱ ἐνθάδ’ ἀολλέες αὖθι μενόντων,
δέ: Il. 23:677: Εὐρύαλος δέ οἱ οἶος ἀνίστατο ἰσόθεος φὼς
δὲ: Il. 23:680: ἐς τάφον· ἔνθα δὲ πάντας ἐνίκα Καδμείωνας.
δέ: Il. 23:683: ζῶμα δέ οἱ πρῶτον παρακάββαλεν, αὐτὰρ ἔπειτα
δὲ: Il. 23:685: τὼ δὲ ζωσαμένω βήτην ἐς μέσσον ἀγῶνα,
δέ: Il. 23:687: σύν ῥ’ ἔπεσον, σὺν δέ σφι βαρεῖαι χεῖρες ἔμιχθεν.
δὲ: Il. 23:688: δεινὸς δὲ χρόμαδος γενύων γένετ’, ἔῤῥεε δ’ ἱδρὼς
δὲ: Il. 23:690: κόψε δὲ παπτήναντα παρήϊον· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
δέ: Il. 23:693: θίν’ ἐν φυκιόεντι, μέλαν δέ ἑ κῦμα κάλυψεν,
δὲ: Il. 23:703: τὸν δὲ δυωδεκάβοιον ἐνὶ σφίσι τῖον Ἀχαιοί·
δὲ: Il. 23:704: ἀνδρὶ δὲ νικηθέντι γυναῖκ’ ἐς μέσσον ἔθηκε,
δέ: Il. 23:705: πολλὰ δ’ ἐπίστατο ἔργα, τίον δέ ἑ τεσσαράβοιον.
δὲ: Il. 23:715: ἑλκόμενα στερεῶς· κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρώς,
δὲ: Il. 23:716: πυκναὶ δὲ σμώδιγγες ἀνὰ πλευράς τε καὶ ὤμους
δὲ: Il. 23:717: αἵματι φοινικόεσσαι ἀνέδραμον· οἳ δὲ μάλ’ αἰεὶ
δὲ: Il. 23:726: κόψ’ ὄπιθεν κώληπα τυχών, ὑπέλυσε δὲ γυῖα,
δὲ: Il. 23:727: κὰδ δ’ ἔβαλ’ ἐξοπίσω· ἐπὶ δὲ στήθεσσιν Ὀδυσσεὺς
δὲ: Il. 23:731: ἐν δὲ γόνυ γνάμψεν· ἐπὶ δὲ χθονὶ κάππεσον ἄμφω
δὲ: Il. 23:731: ἐν δὲ γόνυ γνάμψεν· ἐπὶ δὲ χθονὶ κάππεσον ἄμφω
δὲ: Il. 23:732: πλησίοι ἀλλήλοισι, μιάνθησαν δὲ κονίῃ.
δὲ: Il. 23:735: μηκέτ’ ἐρείδεσθον, μὴ δὲ τρίβεσθε κακοῖσι·
δὲ: Il. 23:745: στῆσαν δ’ ἐν λιμένεσσι, Θόαντι δὲ δῶρον ἔδωκαν·
δὲ: Il. 23:746: υἷος δὲ Πριάμοιο Λυκάονος ὦνον ἔδωκε
δὲ: Il. 23:751: ἡμιτάλαντον δὲ χρυσοῦ λοισθήϊ’ ἔθηκε.
δὲ: Il. 23:755: ἂν δ’ Ὀδυσεὺς πολύμητις, ἔπειτα δὲ Νέστορος υἱὸς
δὲ: Il. 23:757: στὰν δὲ μεταστοιχί· σήμηνε δὲ τέρματ’ Ἀχιλλεύς.
δὲ: Il. 23:757: στὰν δὲ μεταστοιχί· σήμηνε δὲ τέρματ’ Ἀχιλλεύς.
δὲ: Il. 23:767: νίκης ἱεμένῳ, μάλα δὲ σπεύδοντι κέλευον.
δὲ: Il. 23:779: ὡς ἦλθε φθάμενος· ὃ δὲ βοῦν ἕλε φαίδιμος Αἴας.
δὲ: Il. 23:780: στῆ δὲ κέρας μετὰ χερσὶν ἔχων βοὸς ἀγραύλοιο
δὲ: Il. 23:790: οὗτος δὲ προτέρης γενεῆς προτέρων τ’ ἀνθρώπων·
δέ: Il. 23:791: ὠμογέροντα δέ μίν φασ’ ἔμμεναι· ἀργαλέον δὲ
δὲ: Il. 23:791: ὠμογέροντα δέ μίν φασ’ ἔμμεναι· ἀργαλέον δὲ
δὲ: Il. 23:793: Ὣς φάτο, κύδηνεν δὲ ποδώκεα Πηλεΐωνα.
δὲ: Il. 23:817: τρὶς μὲν ἐπήϊξαν, τρὶς δὲ σχεδὸν ὁρμήθησαν.
δὲ: Il. 23:837: ἂν δὲ Λεοντῆος κρατερὸν μένος ἀντιθέοιο,
δὲ: Il. 23:840: ἧκε δὲ δινήσας· γέλασαν δ’ ἐπὶ πάντες Ἀχαιοί.
δέ: Il. 23:846: ἣ δέ θ’ ἑλισσομένη πέτεται διὰ βοῦς ἀγελαίας,
δὲ: Il. 23:847: τόσσον παντὸς ἀγῶνος ὑπέρβαλε· τοὶ δὲ βόησαν.
δὲ: Il. 23:853: τηλοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, ἐκ δὲ τρήρωνα πέλειαν
δὲ: Il. 23:856: πάντας ἀειράμενος πελέκεας οἶκον δὲ φερέσθω·
δέ: Il. 23:857: ὃς δέ κε μηρίνθοιο τύχῃ ὄρνιθος ἁμαρτών,
δὲ: Il. 23:862: Τεῦκρος δὲ πρῶτος κλήρῳ λάχεν· αὐτίκα δ’ ἰὸν
δὲ: Il. 23:868: ἣ μὲν ἔπειτ’ ἤϊξε πρὸς οὐρανόν, ἣ δὲ παρείθη
δὲ: Il. 23:876: ἀντικρὺ δὲ διῆλθε βέλος· τὸ μὲν ἂψ ἐπὶ γαίῃ
δὲ: Il. 23:879: αὐχέν’ ἀπεκρέμασεν, σὺν δὲ πτερὰ πυκνὰ λίασθεν.
δὲ: Il. 23:885: κὰδ δὲ λέβητ’ ἄπυρον βοὸς ἄξιον ἀνθεμόεντα
δὲ: Il. 23:889: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
δὲ: Il. 23:896: δῶκε δὲ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
δὲ: Il. 24:1: Λῦτο δ’ ἀγών, λαοὶ δὲ θοὰς ἐπὶ νῆας ἕκαστοι
δὲ: Il. 24:11: ὕπτιος, ἄλλοτε δὲ πρηνής· τοτὲ δ’ ὀρθὸς ἀναστὰς
δέ: Il. 24:17: αὖτις ἐνὶ κλισίῃ παυέσκετο, τὸν δέ τ’ ἔασκεν
δὲ: Il. 24:55: Τὸν δὲ χολωσαμένη προσέφη λευκώλενος Ἥρη·
δὲ: Il. 24:62: πάντες δ’ ἀντιάασθε θεοὶ γάμου· ἐν δὲ σὺ τοῖσι
δὲ: Il. 24:77: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
δὲ: Il. 24:78: μεσσηγὺς δὲ Σάμου τε καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης
δὲ: Il. 24:79: ἔνθορε μείλανι πόντῳ· ἐπεστονάχησε δὲ λίμνη.
δὲ: Il. 24:80: ἣ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐς βυσσὸν ὄρουσεν,
δὲ: Il. 24:90: τίπτέ με κεῖνος ἄνωγε μέγας θεός; αἰδέομαι δὲ
δὲ: Il. 24:95: βῆ δ’ ἰέναι, πρόσθεν δὲ ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
δὲ: Il. 24:101: Ἥρη δὲ χρύσεον καλὸν δέπας ἐν χερὶ θῆκε
δὲ: Il. 24:103: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
δὲ: Il. 24:104: ἤλυθες Οὔλυμπον δὲ θεὰ Θέτι κηδομένη περ,
δὲ: Il. 24:121: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα,
δὲ: Il. 24:126: ἣ δὲ μάλ’ ἄγχ’ αὐτοῖο καθέζετο πότνια μήτηρ,
δὲ: Il. 24:130: οὔτ’ εὐνῆς; ἀγαθὸν δὲ γυναικί περ ἐν φιλότητι
δέ: Il. 24:133: ἀλλ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα, Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι·
δὲ: Il. 24:137: ἀλλ’ ἄγε δὴ λῦσον, νεκροῖο δὲ δέξαι ἄποινα.
δέ: Il. 24:148: οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ.
δέ: Il. 24:152: μὴ δέ τί οἱ θάνατος μελέτω φρεσὶ μὴ δέ τι τάρβος·
δέ: Il. 24:152: μὴ δέ τί οἱ θάνατος μελέτω φρεσὶ μὴ δέ τι τάρβος·
δὲ: Il. 24:159: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα.
δὲ: Il. 24:163: ἐντυπὰς ἐν χλαίνῃ κεκαλυμμένος· ἀμφὶ δὲ πολλὴ
δὲ: Il. 24:169: στῆ δὲ παρὰ Πρίαμον Διὸς ἄγγελος, ἠδὲ προσηύδα
δὲ: Il. 24:170: τυτθὸν φθεγξαμένη· τὸν δὲ τρόμος ἔλλαβε γυῖα·
δέ: Il. 24:171: θάρσει Δαρδανίδη Πρίαμε φρεσί, μὴ δέ τι τάρβει·
δέ: Il. 24:173: ἀλλ’ ἀγαθὰ φρονέουσα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
δέ: Il. 24:177: οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ.
δέ: Il. 24:181: μὴ δέ τί τοι θάνατος μελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος·
δὲ: Il. 24:190: ὁπλίσαι ἠνώγει, πείρινθα δὲ δῆσαι ἐπ’ αὐτῆς.
δὲ: Il. 24:200: Ὣς φάτο, κώκυσεν δὲ γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
δὲ: Il. 24:208: οὐδέ τί σ’ αἰδέσεται. νῦν δὲ κλαίωμεν ἄνευθεν
δέ: Il. 24:218: μή μ’ ἐθέλοντ’ ἰέναι κατερύκανε, μὴ δέ μοι αὐτὴ
δέ: Il. 24:224: εἶμι καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος ἔσσεται. εἰ δέ μοι αἶσα
δὲ: Il. 24:230: δώδεκα δ’ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας,
δὲ: Il. 24:231: τόσσα δὲ φάρεα λευκά, τόσους δ’ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας.
δὲ: Il. 24:232: χρυσοῦ δὲ στήσας ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα,
δὲ: Il. 24:233: ἐκ δὲ δύ’ αἴθωνας τρίποδας, πίσυρας δὲ λέβητας,
δὲ: Il. 24:233: ἐκ δὲ δύ’ αἴθωνας τρίποδας, πίσυρας δὲ λέβητας,
δὲ: Il. 24:234: ἐκ δὲ δέπας περικαλλές, ὅ οἱ Θρῇκες πόρον ἄνδρες
δὲ: Il. 24:237: λύσασθαι φίλον υἱόν. ὃ δὲ Τρῶας μὲν ἅπαντας
δὲ: Il. 24:267: καλὴν πρωτοπαγέα, πείρινθα δὲ δῆσαν ἐπ’ αὐτῆς,
δὲ: Il. 24:272: πέζῃ ἔπι πρώτῃ, ἐπὶ δὲ κρίκον ἕστορι βάλλον,
δὲ: Il. 24:275: ἐκ θαλάμου δὲ φέροντες ἐϋξέστης ἐπ’ ἀπήνης
δὲ: Il. 24:279: ἵππους δὲ Πριάμῳ ὕπαγον ζυγόν, οὓς ὃ γεραιὸς
δέ: Il. 24:283: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθ’ Ἑκάβη τετιηότι θυμῷ
δέ: Il. 24:296: εἰ δέ τοι οὐ δώσει ἑὸν ἄγγελον εὐρύοπα Ζεύς,
δὲ: Il. 24:303: χερσὶν ὕδωρ ἐπιχεῦαι ἀκήρατον· ἣ δὲ παρέστη
δὲ: Il. 24:305: νιψάμενος δὲ κύπελλον ἐδέξατο ἧς ἀλόχοιο·
δὲ: Il. 24:306: εὔχετ’ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
δέ: Il. 24:319: τόσσ’ ἄρα τοῦ ἑκάτερθεν ἔσαν πτερά· εἴσατο δέ σφι
δὲ: Il. 24:320: δεξιὸς ἀΐξας διὰ ἄστεος· οἳ δὲ ἰδόντες
δὲ: Il. 24:328: πόλλ’ ὀλοφυρόμενοι ὡς εἰ θάνατον δὲ κιόντα.
δὲ: Il. 24:343: εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει
δὲ: Il. 24:353: Ἑρμείαν, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο φώνησέν τε·
δὲ: Il. 24:358: Ὣς φάτο, σὺν δὲ γέροντι νόος χύτο, δείδιε δ’ αἰνῶς,
δὲ: Il. 24:359: ὀρθαὶ δὲ τρίχες ἔσταν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
δὲ: Il. 24:360: στῆ δὲ ταφών· αὐτὸς δ’ ἐριούνιος ἐγγύθεν ἐλθὼν
δέ: Il. 24:368: οὔτ’ αὐτὸς νέος ἐσσί, γέρων δέ τοι οὗτος ὀπηδεῖ,
δέ: Il. 24:370: ἀλλ’ ἐγὼ οὐδέν σε ῥέξω κακά, καὶ δέ κεν ἄλλον
δέ: Il. 24:371: σεῦ ἀπαλεξήσαιμι· φίλῳ δέ σε πατρὶ ἐΐσκω.
δὲ: Il. 24:387: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε τέων δ’ ἔξεσσι τοκήων;
δέ: Il. 24:397: Μυρμιδόνων δ’ ἔξειμι, πατὴρ δέ μοί ἐστι Πολύκτωρ.
δὲ: Il. 24:398: ἀφνειὸς μὲν ὅ γ’ ἐστί, γέρων δὲ δὴ ὡς σύ περ ὧδε,
δέ: Il. 24:399: ἓξ δέ οἱ υἷες ἔασιν, ἐγὼ δέ οἱ ἕβδομός εἰμι·
δέ: Il. 24:399: ἓξ δέ οἱ υἷες ἔασιν, ἐγὼ δέ οἱ ἕβδομός εἰμι·
δέ: Il. 24:413: αὔτως ἐν κλισίῃσι· δυωδεκάτη δέ οἱ ἠὼς
δέ: Il. 24:430: αὐτόν τε ῥῦσαι, πέμψον δέ με σύν γε θεοῖσιν,
δὲ: Il. 24:444: οἳ δὲ νέον περὶ δόρπα φυλακτῆρες πονέοντο,
δέ: Il. 24:452: ἀμφὶ δέ οἱ μεγάλην αὐλὴν ποίησαν ἄνακτι
δέ: Il. 24:463: ὀφθαλμοὺς εἴσειμι· νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη
δὲ: Il. 24:470: Ἰδαῖον δὲ κατ’ αὖθι λίπεν· ὃ δὲ μίμνεν ἐρύκων
δὲ: Il. 24:470: Ἰδαῖον δὲ κατ’ αὖθι λίπεν· ὃ δὲ μίμνεν ἐρύκων
δέ: Il. 24:472: τῇ ῥ’ Ἀχιλεὺς ἵζεσκε Διῒ φίλος· ἐν δέ μιν αὐτὸν
δὲ: Il. 24:473: εὗρ’, ἕταροι δ’ ἀπάνευθε καθήατο· τὼ δὲ δύ’ οἴω
δὲ: Il. 24:484: θάμβησαν δὲ καὶ ἄλλοι, ἐς ἀλλήλους δὲ ἴδοντο.
δὲ: Il. 24:484: θάμβησαν δὲ καὶ ἄλλοι, ἐς ἀλλήλους δὲ ἴδοντο.
δέ: Il. 24:499: ὃς δέ μοι οἶος ἔην, εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτούς,
δὲ: Il. 24:499: ὃς δέ μοι οἶος ἔην, εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτούς,
δὲ: Il. 24:509: τὼ δὲ μνησαμένω ὃ μὲν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
δὲ: Il. 24:512: Πάτροκλον· τῶν δὲ στοναχὴ κατὰ δώματ’ ὀρώρει.
δὲ: Il. 24:515: αὐτίκ’ ἀπὸ θρόνου ὦρτο, γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη
δέ: Il. 24:526: ζώειν ἀχνυμένοις· αὐτοὶ δέ τ’ ἀκηδέες εἰσί.
δὲ: Il. 24:528: δώρων οἷα δίδωσι κακῶν, ἕτερος δὲ ἑάων·
δέ: Il. 24:531: ᾧ δέ κε τῶν λυγρῶν δώῃ, λωβητὸν ἔθηκε,
δὲ: Il. 24:536: ὄλβῳ τε πλούτῳ τε, ἄνασσε δὲ Μυρμιδόνεσσι,
δὲ: Il. 24:555: λῦσον ἵν’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω· σὺ δὲ δέξαι ἄποινα
δὲ: Il. 24:556: πολλά, τά τοι φέρομεν· σὺ δὲ τῶνδ’ ἀπόναιο, καὶ ἔλθοις
δὲ: Il. 24:560: μηκέτι νῦν μ’ ἐρέθιζε γέρον· νοέω δὲ καὶ αὐτὸς
δέ: Il. 24:561: Ἕκτορά τοι λῦσαι, Διόθεν δέ μοι ἄγγελος ἦλθε
δέ: Il. 24:563: καὶ δέ σε γιγνώσκω Πρίαμε φρεσίν, οὐδέ με λήθεις,
δὲ: Il. 24:581: ὄφρα νέκυν πυκάσας δοίη οἶκον δὲ φέρεσθαι.
δέ: Il. 24:588: ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
δὲ: Il. 24:598: τοίχου τοῦ ἑτέρου, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο μῦθον·
δὲ: Il. 24:601: ὄψεαι αὐτὸς ἄγων· νῦν δὲ μνησώμεθα δόρπου.
δὲ: Il. 24:611: κατθάψαι, λαοὺς δὲ λίθους ποίησε Κρονίων·
δέ: Il. 24:614: νῦν δέ που ἐν πέτρῃσιν ἐν οὔρεσιν οἰοπόλοισιν
δέ: Il. 24:620: Ἴλιον εἰσαγαγών· πολυδάκρυτος δέ τοι ἔσται.
δὲ: Il. 24:663: ἀξέμεν ἐξ ὄρεος, μάλα δὲ Τρῶες δεδίασιν.
δέ: Il. 24:665: τῇ δεκάτῃ δέ κε θάπτοιμεν δαινῦτό τε λαός,
δέ: Il. 24:666: ἑνδεκάτῃ δέ κε τύμβον ἐπ’ αὐτῷ ποιήσαιμεν,
δὲ: Il. 24:667: τῇ δὲ δυωδεκάτῃ πολεμίξομεν εἴ περ ἀνάγκη.
δὲ: Il. 24:676: τῷ δὲ Βρισηῒς παρελέξατο καλλιπάρῃος.
δέ: Il. 24:686: σεῖο δέ κε ζωοῦ καὶ τρὶς τόσα δοῖεν ἄποινα
δὲ: Il. 24:688: γνώῃ σ’ Ἀτρεΐδης, γνώωσι δὲ πάντες Ἀχαιοί.
δὲ: Il. 24:695: Ἠὼς δὲ κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ’ αἶαν,
δὲ: Il. 24:697: ἵππους, ἡμίονοι δὲ νέκυν φέρον. οὐδέ τις ἄλλος
δὲ: Il. 24:709: ἀγχοῦ δὲ ξύμβληντο πυλάων νεκρὸν ἄγοντι.
δέ: Il. 24:717: ἄσεσθε κλαυθμοῖο, ἐπὴν ἀγάγωμι δόμον δέ.
δὲ: Il. 24:718: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ διέστησαν καὶ εἶξαν ἀπήνῃ.
δὲ: Il. 24:722: οἳ μὲν ἄρ’ ἐθρήνεον, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
δέ: Il. 24:725: ἆνερ ἀπ’ αἰῶνος νέος ὤλεο, κὰδ δέ με χήρην
δὲ: Il. 24:741: ἀρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκας
δὲ: Il. 24:742: Ἕκτορ· ἐμοὶ δὲ μάλιστα λελείψεται ἄλγεα λυγρά.
δὲ: Il. 24:746: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
δέ: Il. 24:756: Πατρόκλου, τὸν ἔπεφνες· ἀνέστησεν δέ μιν οὐδ’ ὧς.
δέ: Il. 24:757: νῦν δέ μοι ἑρσήεις καὶ πρόσφατος ἐν μεγάροισι
δὲ: Il. 24:770: ἢ ἑκυρή, ἑκυρὸς δὲ πατὴρ ὣς ἤπιος αἰεί,
δέ: Il. 24:775: ἤπιος οὐδὲ φίλος, πάντες δέ με πεφρίκασιν.
δέ: Il. 24:778: ἄξετε νῦν Τρῶες ξύλα ἄστυ δέ, μὴ δέ τι θυμῷ
δέ: Il. 24:778: ἄξετε νῦν Τρῶες ξύλα ἄστυ δέ, μὴ δέ τι θυμῷ
δὲ: Il. 24:787: ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν θέσαν, ἐν δ’ ἔβαλον πῦρ.
δὲ: Il. 24:794: μυρόμενοι, θαλερὸν δὲ κατείβετο δάκρυ παρειῶν.
δὲ: Il. 24:799: ῥίμφα δὲ σῆμ’ ἔχεαν, περὶ δὲ σκοποὶ ἥατο πάντῃ,
δὲ: Il. 24:799: ῥίμφα δὲ σῆμ’ ἔχεαν, περὶ δὲ σκοποὶ ἥατο πάντῃ,
δὲ: Il. 24:801: χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον· αὐτὰρ ἔπειτα
δὲ: Od. 1:26: ἔνθ’ ὅ γε τέρπετο δαιτὶ παρήμενος· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
δὲ: Od. 1:28: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
δὲ: Od. 1:33: ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ’ ἔμμεναι· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
δέ: Od. 1:53: πάσης βένθεα οἶδεν, ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς
δὲ: Od. 1:56: αἰεὶ δὲ μαλακοῖσι καὶ αἱμυλίοισι λόγοισι
δέ: Od. 1:71: πᾶσιν Κυκλώπεσσι· Θόωσα δέ μιν τέκε νύμφη,
δὲ: Od. 1:77: νόστον, ὅπως ἔλθῃσι· Ποσειδάων δὲ μεθήσει
δὲ: Od. 1:102: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα,
δὲ: Od. 1:112: νίζον καὶ πρότιθεν, τοὶ δὲ κρέα πολλὰ δατεῦντο.
δὲ: Od. 1:113: τὴν δὲ πολὺ πρῶτος ἴδε Τηλέμαχος θεοειδής·
δὲ: Od. 1:120: ξεῖνον δηθὰ θύρῃσιν ἐφεστάμεν· ἐγγύθι δὲ στὰς
δὲ: Od. 1:131: καλὸν δαιδάλεον· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν.
δὲ: Od. 1:138: νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν.
δὲ: Od. 1:141: δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακας παρέθηκεν ἀείρας
δέ: Od. 1:142: παντοίων, παρὰ δέ σφι τίθει χρύσεια κύπελλα,
δὲ: Od. 1:146: τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
δὲ: Od. 1:147: σῖτον δὲ δμῳαὶ παρενήεον ἐν κανέοισι,
δὲ: Od. 1:148: κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο.
δέ: Od. 1:171: ὁπποίης τ’ ἐπὶ νηὸς ἀφίκεο; πῶς δέ σε ναῦται
δέ: Od. 1:185: νηῦς δέ μοι ἥδ’ ἕστηκεν ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος,
δέ: Od. 1:198: νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, χαλεποὶ δέ μιν ἄνδρες ἔχουσιν,
δέ: Od. 1:225: τίς δαίς, τίς δὲ ὅμιλος ὅδ’ ἔπλετο; τίπτε δέ σε χρεώ;
δὲ: Od. 1:225: τίς δαίς, τίς δὲ ὅμιλος ὅδ’ ἔπλετο; τίπτε δέ σε χρεώ;
δέ: Od. 1:241: νῦν δέ μιν ἀκλειῶς Ἅρπυιαι ἀνηρέψαντο·
δὲ: Od. 1:248: τόσσοι μητέρ’ ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
δὲ: Od. 1:250: ποιῆσαι δύναται· τοὶ δὲ φθινύθουσιν ἔδοντες
δὲ: Od. 1:269: οἷσιν ἐνὶ μεγάροισι· σὲ δὲ φράζεσθαι ἄνωγα,
δὲ: Od. 1:277: οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα
δὲ: Od. 1:285: κεῖθεν δὲ Σπάρτηνδε παρὰ ξανθὸν Μενέλαον·
δέ: Od. 1:289: εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσῃς μηδ’ ἔτ’ ἐόντος,
δὲ: Od. 1:322: μᾶλλον ἔτ’ ἢ τὸ πάροιθεν. ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσι νοήσας
δὲ: Od. 1:324: αὐτίκα δὲ μνηστῆρας ἐπῴχετο ἰσόθεος φώς.
δὲ: Od. 1:325: τοῖσι δ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός, οἱ δὲ σιωπῇ
δὲ: Od. 1:339: τῶν ἕν γέ σφιν ἄειδε παρήμενος, οἱ δὲ σιωπῇ
δὲ: Od. 1:355: ἐν Τροίῃ, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι φῶτες ὄλοντο.
δὲ: Od. 1:367: τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἤρχετο μύθων·
δὲ: Od. 1:378: κείρετ’· ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας,
δέ: Od. 1:407: γαίης; ποῦ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα;
δὲ: Od. 1:423: τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθε·
δέ: Od. 1:432: ἶσα δέ μιν κεδνῇ ἀλόχῳ τίεν ἐν μεγάροισιν,
δὲ: Od. 1:436: ὤϊξεν δὲ θύρας θαλάμου πύκα ποιητοῖο,
δὲ: Od. 1:442: ἀργυρέῃ, ἐπὶ δὲ κληῗδ’ ἐτάνυσσεν ἱμάντι.
δὲ: Od. 2:3: εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ,
δὲ: Od. 2:6: αἶψα δὲ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε
δὲ: Od. 2:14: ἕζετο δ’ ἐν πατρὸς θώκῳ, εἶξαν δὲ γέροντες.
δέ: Od. 2:21: τρεῖς δέ οἱ ἄλλοι ἔσαν, καὶ ὁ μὲν μνηστῆρσιν ὁμίλει,
δὲ: Od. 2:28: νῦν δὲ τίς ὧδ’ ἤγειρε; τίνα χρειὼ τόσον ἵκει
δὲ: Od. 2:35: ὣς φάτο, χαῖρε δὲ φήμῃ Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
δέ: Od. 2:37: στῆ δὲ μέσῃ ἀγορῇ· σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρὶ
δὲ: Od. 2:37: στῆ δὲ μέσῃ ἀγορῇ· σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρὶ
δέ: Od. 2:41: ὃς λαὸν ἤγειρα· μάλιστα δέ μ’ ἄλγος ἱκάνει.
δὲ: Od. 2:58: μαψιδίως· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται. οὐ γὰρ ἔπ’ ἀνήρ,
δέ: Od. 2:74: τούτους ὀτρύνοντες. ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη
δέ: Od. 2:79: νῦν δέ μοι ἀπρήκτους ὀδύνας ἐμβάλλετε θυμῷ.”
δὲ: Od. 2:80: ὣς φάτο χωόμενος, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ,
δέ: Od. 2:84: Ἀντίνοος δέ μιν οἶος ἀμειβόμενος προσέειπε·
δέ: Od. 2:86: ἡμέας αἰσχύνων, ἐθέλοις δέ κε μῶμον ἀνάψαι.
δέ: Od. 2:92: ἀγγελίας προϊεῖσα· νόος δέ οἱ ἄλλα μενοινᾷ.
δὲ: Od. 2:93: ἡ δὲ δόλον τόνδ’ ἄλλον ἐνὶ φρεσὶ μερμήριξε·
δὲ: Od. 2:112: αὐτὸς σῷ θυμῷ, εἰδῶσι δὲ πάντες Ἀχαιοί·
δέ: Od. 2:113: μητέρα σὴν ἀπόπεμψον, ἄνωχθι δέ μιν γαμέεσθαι
δέ: Od. 2:132: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δέ με πόλλ’ ἀποτίνειν
δὲ: Od. 2:134: ἐκ γὰρ τοῦ πατρὸς κακὰ πείσομαι, ἄλλα δὲ δαίμων
δέ: Od. 2:136: οἴκου ἀπερχομένη· νέμεσις δέ μοι ἐξ ἀνθρώπων
δὲ: Od. 2:143: κείρετ’· ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας,
δὲ: Od. 2:157: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἁλιθέρσης
δὲ: Od. 2:162: μνηστῆρσιν δὲ μάλιστα πιφαυσκόμενος τάδε εἴρω.
δὲ: Od. 2:166: πάντεσσιν· πολέσιν δὲ καὶ ἄλλοισιν κακὸν ἔσται,
δὲ: Od. 2:168: φραζώμεσθ’ ὥς κεν καταπαύσομεν· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
δέ: Od. 2:173: Ἀργεῖοι, μετὰ δέ σφιν ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς.
δὲ: Od. 2:176: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.”
δέ: Od. 2:181: ὄρνιθες δέ τε πολλοὶ ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο
δὲ: Od. 2:187: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
δὲ: Od. 2:192: σοὶ δὲ, γέρον, θῳὴν ἐπιθήσομεν, ἥν κ’ ἐνὶ θυμῷ
δέ: Od. 2:193: τίνων ἀσχάλλῃς· χαλεπὸν δέ τοι ἔσσεται ἄλγος.
δὲ: Od. 2:196: οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα
δέ: Od. 2:220: εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσω μηδ’ ἔτ’ ἐόντος,
δὲ: Od. 2:244: ἡμέας ὀτρύνων καταπαυέμεν. ἀργαλέον δὲ
δὲ: Od. 2:265: ἔρχεσθαι· τὰ δὲ πάντα διατρίβουσιν Ἀχαιοί,
δὲ: Od. 2:266: μνηστῆρες δὲ μάλιστα, κακῶς ὑπερηνορέοντες.”
δέ: Od. 2:267: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη,
δέ: Od. 2:277: οἱ πλέονες κακίους, παῦροι δέ τε πατρὸς ἀρείους.
δὲ: Od. 2:292: αἶψ’ ἐθελοντῆρας συλλέξομαι. εἰσὶ δὲ νῆες
δέ: Od. 2:306: ταῦτα δέ τοι μάλα πάντα τελευτήσουσιν Ἀχαιοί,
δὲ: Od. 2:322: ῥεῖα· μνηστῆρες δὲ δόμον κάτα δαῖτα πένοντο.
δέ: Od. 2:324: ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
δὲ: Od. 2:330: ἐν δὲ βάλῃ κρητῆρι καὶ ἡμέας πάντας ὀλέσσῃ.”
δὲ: Od. 2:340: ἐν δὲ πίθοι οἴνοιο παλαιοῦ ἡδυπότοιο
δὲ: Od. 2:345: δικλίδες· ἐν δὲ γυνὴ ταμίη νύκτας τε καὶ ἦμαρ
δέ: Od. 2:354: ἐν δέ μοι ἄλφιτα χεῦον ἐϋῤῥαφέεσσι δοροῖσιν·
δὲ: Od. 2:361: ὣς φάτο, κώκυσεν δὲ φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια,
δέ: Od. 2:363: “τίπτε δέ τοι, φίλε τέκνον, ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο νόημα
δέ: Od. 2:367: οἱ δέ τοι αὐτίκ’ ἰόντι κακὰ φράσσονται ὀπίσσω,
δὲ: Od. 2:377: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ θεῶν μέγαν ὅρκον ἀπώμνυ.
δέ: Od. 2:380: ἐν δέ οἱ ἄλφιτα χεῦεν ἐϋῤῥαφέεσσι δοροῖσι·
δέ: Od. 2:387: ᾔτεε νῆα θοήν· ὁ δέ οἱ πρόφρων ὑπέδεκτο.
δὲ: Od. 2:396: πλάζε δὲ πίνοντας, χειρῶν δ’ ἔκβαλλε κύπελλα.
δὲ: Od. 2:409: τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
δὲ: Od. 2:418: ἕζετο Τηλέμαχος. τοὶ δὲ πρυμνήσι’ ἔλυσαν,
δὲ: Od. 2:419: ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ βάντες ἐπὶ κληῗσι καθῖζον.
δὲ: Od. 2:425: στῆσαν ἀείραντες, κατὰ δὲ προτόνοισιν ἔδησαν,
δὲ: Od. 2:427: ἔμπρησεν δ’ ἄνεμος μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα
δὲ: Od. 2:433: ἐκ πάντων δὲ μάλιστα Διὸς γλαυκώπιδι κούρῃ.
δὲ: Od. 3:4: οἱ δὲ Πύλον, Νηλῆος ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
δέ: Od. 3:19: λίσσεσθαι δέ μιν αὐτόν, ὅπως νημερτέα εἴπῃ·
δὲ: Od. 3:27: ἄλλα δὲ καὶ δαίμων ὑποθήσεται· οὐ γὰρ ὀΐω
δὲ: Od. 3:41: χρυσείῳ δέπαϊ· δειδισκόμενος δὲ προσηύδα
δὲ: Od. 3:48: εὔχεσθαι· πάντες δὲ θεῶν χατέουσ’ ἄνθρωποι.
δὲ: Od. 3:63: δῶκε δὲ Τηλεμάχῳ καλὸν δέπας ἀμφικύπελλον·
δέ: Od. 3:80: εἴρεαι ὁππόθεν εἰμέν· ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω.
δὲ: Od. 3:110: ἔνθα δὲ Πάτροκλος, θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος,
δὲ: Od. 3:137: τὼ δὲ καλεσσαμένω ἀγορὴν ἐς πάντας Ἀχαιούς,
δέ: Od. 3:150: ἠχῇ θεσπεσίῃ, δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή.
δὲ: Od. 3:157: ἡμίσεες δ’ ἀναβάντες ἐλαύνομεν· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
δὲ: Od. 3:158: ἔπλεον, ἐστόρεσεν δὲ θεὸς μεγακήτεα πόντον.
δὲ: Od. 3:167: φεῦγε δὲ Τυδέος υἱὸς ἀρήϊος, ὦρσε δ’ ἑταίρους.
δὲ: Od. 3:168: ὀψὲ δὲ δὴ μετὰ νῶϊ κίε ξανθὸς Μενέλαος,
δὲ: Od. 3:173: ᾐτέομεν δὲ θεὸν φῆναι τέρας· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥμιν
δὲ: Od. 3:176: ὦρτο δ’ ἐπὶ λιγὺς οὖρος ἀήμεναι· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
δὲ: Od. 3:177: ἰχθυόεντα κέλευθα διέδραμον, ἐς δὲ Γεραιστὸν
δὲ: Od. 3:178: ἐννύχιαι κατάγοντο· Ποσειδάωνι δὲ ταύρων
δὲ: Od. 3:190: εὖ δὲ φιλοκτήτην, Ποιάντιον ἀγλαὸν υἱόν.
δέ: Od. 3:192: οἳ φύγον ἐκ πολέμου, πόντος δέ οἱ οὔ τιν’ ἀπηύρα.
δὲ: Od. 3:193: Ἀτρεΐδην δὲ καὶ αὐτοὶ ἀκούετε νόσφιν ἐόντες,
δὲ: Od. 3:209: πατρί τ’ ἐμῷ καὶ ἐμοί· νῦν δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.”
δὲ: Od. 3:252: πλάζετ’ ἐπ’ ἀνθρώπους, ὁ δὲ θαρσήσας κατέπεφνε;”
δὲ: Od. 3:273: πολλὰ δὲ μηρί’ ἔκηε θεῶν ἱεροῖσ’ ἐπὶ βωμοῖς,
δέ: Od. 3:293: ἔστι δέ τις λισσὴ αἰπεῖά τε εἰς ἅλα πέτρη
δὲ: Od. 3:296: ἐς Φαιστόν, μικρὸς δὲ λίθος μέγα κῦμ’ ἀποέργει.
δὲ: Od. 3:303: τόφρα δὲ ταῦτ’ Αἴγισθος ἐμήσατο οἴκοθι λυγρά,
δὲ: Od. 3:304: κτείνας Ἀτρεΐδην, δέδμητο δὲ λαὸς ὑπ’ αὐτῷ.
δέ: Od. 3:306: τῷ δέ οἱ ὀγδοάτῳ κακὸν ἤλυθε δῖος Ὀρέστης
δέ: Od. 3:311: αὐτῆμαρ δέ οἱ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
δὲ: Od. 3:316: κτήματα δασσάμενοι, σὺ δὲ τηϋσίην ὁδὸν ἔλθῃς.
δέ: Od. 3:325: πὰρ δέ τοι υἷες ἐμοί, οἵ τοι πομπῆες ἔσονται
δέ: Od. 3:327: λίσσεσθαι δέ μιν αὐτός, ἵνα νημερτὲς ἐνίσπῃ·
δὲ: Od. 3:330: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δὲ: Od. 3:332: ἀλλ’ ἄγε τάμνετε μὲν γλώσσας, κεράασθε δὲ οἶνον,
δὲ: Od. 3:338: τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
δὲ: Od. 3:339: κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο,
δὲ: Od. 3:354: ζώω, ἔπειτα δὲ παῖδες ἐνὶ μεγάροισι λίπωνται
δὲ: Od. 3:357: “εὖ δὴ ταῦτά γ’ ἔφησθα, γέρον φίλε· σοὶ δὲ ἔοικε
δὲ: Od. 3:368: οὐδ’ ὀλίγον· σὺ δὲ τοῦτον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα,
δέ: Od. 3:369: πέμψον σὺν δίφρῳ τε καὶ υἱέϊ· δὸς δέ οἱ ἵππους,
δέ: Od. 3:380: ἀλλά, ἄνασσ’, ἵληθι, δίδωθι δέ μοι κλέος ἐσθλόν,
δὲ: Od. 3:417: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
δὲ: Od. 3:422: ἔλθῃσιν, ἐλάσῃ δὲ βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ·
δὲ: Od. 3:424: πάντας ἰὼν ἑτάρους ἀγέτω, λιπέτω δὲ δύ’ οἴους·
δὲ: Od. 3:431: ἐκ πεδίου, ἦλθον δὲ θοῆς παρὰ νηὸς ἐΐσης
δὲ: Od. 3:432: Τηλεμάχου ἕταροι μεγαλήτορος, ἦλθε δὲ χαλκεὺς
δέ: Od. 3:440: χέρνιβα δέ σφ’ Ἄρητος ἐν ἀνθεμόεντι λέβητι
δὲ: Od. 3:442: ἐν κανέῳ· πέλεκυν δὲ μενεπτόλεμος Θρασυμήδης
δὲ: Od. 3:450: αὐχενίους, λῦσεν δὲ βοὸς μένος· αἱ δ’ ὀλόλυξαν
δὲ: Od. 3:460: λεῖβε· νέοι δὲ παρ’ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν.
δὲ: Od. 3:464: τόφρα δὲ Τηλέμαχον λοῦσεν καλὴ Πολυκάστη,
δέ: Od. 3:467: ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
δὲ: Od. 3:474: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
δὲ: Od. 3:479: ἐν δὲ γυνὴ ταμίη σῖτον καὶ οἶνον ἔθηκεν
δὲ: Od. 3:485: ἐς πεδίον, λιπέτην δὲ Πύλου αἰπὺ πτολίεθρον.
δὲ: Od. 3:486: οἱ δὲ πανημέριοι σεῖον ζυγὸν ἀμφὶς ἔχοντες.
δὲ: Od. 3:490: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἄεσαν, ὁ δ’ ἄρα ξεινήϊα δῶκεν.
δὲ: Od. 4:7: δωσέμεναι, τοῖσιν δὲ θεοὶ γάμον ἐξετέλειον·
δὲ: Od. 4:10: υἱέϊ δὲ Σπάρτηθεν Ἀλέκτορος ἤγετο κούρην,
δὲ: Od. 4:12: ἐκ δούλης· Ἑλένῃ δὲ θεοὶ γόνον οὐκέτ’ ἔφαινον,
δέ: Od. 4:17: τερπόμενοι· μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδὸς
δὲ: Od. 4:18: φορμίζων· δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ’ αὐτοὺς
δὲ: Od. 4:22: στῆσαν· ὁ δὲ προμολὼν ἴδετο κρείων Ἐτεωνεύς,
δὲ: Od. 4:27: ἄνδρε δύω, γενεῇ δὲ Διὸς μεγάλοιο ἔϊκτον.
δὲ: Od. 4:30: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
δὲ: Od. 4:37: ὣς φάθ’, ὁ δὲ μεγάροιο διέσσυτο, κέκλετο δ’ ἄλλους
δὲ: Od. 4:41: πὰρ δ’ ἔβαλον ζειάς, ἀνὰ δὲ κρῖ λευκὸν ἔμειξαν,
δὲ: Od. 4:43: αὐτοὺς δ’ εἰσῆγον θεῖον δόμον. οἱ δὲ ἰδόντες
δὲ: Od. 4:54: νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν.
δὲ: Od. 4:57: [δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακας παρέθηκεν ἀείρας
δέ: Od. 4:58: παντοίων, παρὰ δέ σφι τίθει χρύσεια κύπελλα.]
δὲ: Od. 4:103: παύομαι· αἰψηρὸς δὲ κόρος κρυεροῖο γόοιο· -
δέ: Od. 4:116: ἀμφοτέρῃσιν χερσί. νόησε δέ μιν Μενέλαος,
δὲ: Od. 4:124: Ἀλκίππη δὲ τάπητα φέρεν μαλακοῦ ἐρίοιο,
δὲ: Od. 4:129: δοιοὺς δὲ τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα.
δὲ: Od. 4:129: δοιοὺς δὲ τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα.
δὲ: Od. 4:136: ἕζετο δ’ ἐν κλισμῷ, ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν.
δέ: Od. 4:140: ψεύσομαι ἦ ἔτυμον ἐρέω; κέλεται δέ με θυμός.
δὲ: Od. 4:183: ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο.
δὲ: Od. 4:185: κλαῖε δὲ Τηλέμαχός τε καὶ Ἀτρεΐδης Μενέλαος,
δὲ: Od. 4:200: Ἀργείων· μέλλεις δὲ σὺ ἴδμεναι· - οὐ γὰρ ἐγώ γε
δὲ: Od. 4:212: ἡμεῖς δὲ κλαυθμὸν μὲν ἐάσομεν, ὃς πρὶν ἐτύχθη,
δὲ: Od. 4:214: χευάντων· μῦθοι δὲ καὶ ἠῶθέν περ ἔσονται
δὲ: Od. 4:230: φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ λυγρά,
δὲ: Od. 4:231: ἰητρὸς δὲ ἕκαστος ἐπιστάμενος περὶ πάντων
δέ: Od. 4:250: πάντες· ἐγὼ δέ μιν οἴη ἀνέγνων τοῖον ἐόντα,
δὲ: Od. 4:251: καί μιν ἀνειρώτευν· ὁ δὲ κερδοσύνῃ ἀλέεινεν.
δὲ: Od. 4:253: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσα καὶ ὤμοσα καρτερὸν ὅρκον,
δὲ: Od. 4:257: πολλοὺς δὲ Τρώων κτείνας ταναήκεϊ χαλκῷ
δὲ: Od. 4:258: ἦλθε μετ’ Ἀργείους, κατὰ δὲ φρόνιν ἤγαγε πολλήν.
δὲ: Od. 4:261: ἂψ οἶκόνδ’, ἄτην δὲ μετέστενον, ἣν Ἀφροδίτη
δέ: Od. 4:274: ἦλθες ἔπειτα σὺ κεῖσε· κελευσέμεναι δέ σ’ ἔμελλε
δὲ: Od. 4:277: τρὶς δὲ περίστειξας κοῖλον λόχον ἀμφαφόωσα,
δὲ: Od. 4:286: Ἄντικλος δὲ σέ γ’ οἶος ἀμείψασθαι ἐπέεσσιν
δὲ: Od. 4:288: νωλεμέως κρατερῇσι, σάωσε δὲ πάντας Ἀχαιούς·
δὲ: Od. 4:301: δέμνια δ’ ἐστόρεσαν· ἐκ δὲ ξείνους ἄγε κῆρυξ.
δὲ: Od. 4:304: Ἀτρεΐδης δὲ καθεῦδε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο,
δὲ: Od. 4:308: εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ,
δὲ: Od. 4:311: Τηλεμάχῳ δὲ παρῖζεν, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
δέ: Od. 4:312: “τίπτε δέ σε χρειὼ δεῦρ’ ἤγαγε, Τηλέμαχ’ ἥρως,
δὲ: Od. 4:318: ἐσθίεταί μοι οἶκος, ὄλωλε δὲ πίονα ἔργα,
δὲ: Od. 4:332: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
δὲ: Od. 4:339: ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν,
δὲ: Od. 4:344: κὰδ δ’ ἔβαλε κρατερῶς, κεχάροντο δὲ πάντες Ἀχαιοί,
δέ: Od. 4:355: Αἰγύπτου προπάροιθε, Φάρον δέ ἑ κικλήσκουσι,
δὲ: Od. 4:358: ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ὅθεν τ’ ἀπὸ νῆας ἐΐσας
δὲ: Od. 4:369: γναμπτοῖσ’ ἀγκίστροισιν, ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός.
δέ: Od. 4:370: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα ἔπος φάτο φώνησέν τε·
δέ: Od. 4:374: εὑρέμεναι δύνασαι, μινύθει δέ τοι ἦτορ ἑταίρων.
δέ: Od. 4:379: ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ, θεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν,
δέ: Od. 4:387: τὸν δέ τ’ ἐμόν φασιν πατέρ’ ἔμμεναι ἠδὲ τεκέσθαι.
δέ: Od. 4:391: καὶ δέ κέ τοι εἴπῃσι, διοτρεφές, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα,
δέ: Od. 4:404: ἀμφὶ δέ μιν φῶκαι νέποδες καλῆς ἁλοσύδνης
δέ: Od. 4:410: πάντα δέ τοι ἐρέω ὀλοφώϊα τοῖο γέροντος.
δὲ: Od. 4:417: πάντα δὲ γινόμενος πειρήσεται, ὅσσ’ ἐπὶ γαῖαν
δέ: Od. 4:423: ἥρως, εἴρεσθαι δέ, θεῶν ὅς τίς σε χαλέπτει,
δέ: Od. 4:427: ἤϊα· πολλὰ δέ μοι κραδίη πόρφυρε κιόντι.
δὲ: Od. 4:439: ἧστο μένουσ’· ἡμεῖς δὲ μάλα σχεδὸν ἤλθομεν αὐτῆς·
δὲ: Od. 4:446: ἡδὺ μάλα πνείουσαν, ὄλεσσε δὲ κήτεος ὀδμήν.
δὲ: Od. 4:450: ἔνδιος δ’ ὁ γέρων ἦλθ’ ἐξ ἁλός, εὗρε δὲ φώκας
δὲ: Od. 4:453: ὠΐσθη δόλον εἶναι· ἔπειτα δὲ λέκτο καὶ αὐτός.
δὲ: Od. 4:454: ἡμεῖς δὲ ἰάχοντες ἐπεσσύμεθ’, ἀμφὶ δὲ χεῖρας
δὲ: Od. 4:454: ἡμεῖς δὲ ἰάχοντες ἐπεσσύμεθ’, ἀμφὶ δὲ χεῖρας
δέ: Od. 4:467: εὑρέμεναι δύναμαι, μινύθει δέ μοι ἔνδοθεν ἦτορ.
δέ: Od. 4:468: ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ, θεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν,
δέ: Od. 4:471: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπεν·
δέ: Od. 4:491: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπεν·
δὲ: Od. 4:495: πολλοὶ μὲν γὰρ τῶν γε δάμεν, πολλοὶ δὲ λίποντο·
δέ: Od. 4:497: ἐν νόστῳ ἀπόλοντο· μάχῃ δέ τε καὶ σὺ παρῆσθα.
δὲ: Od. 4:505: τοῦ δὲ Ποσειδάων μεγάλ’ ἔκλυεν αὐδήσαντος·
δὲ: Od. 4:508: καὶ τὸ μὲν αὐτόθι μεῖνε, τὸ δὲ τρύφος ἔμπεσε πόντῳ,
δέ: Od. 4:512: σὸς δέ που ἔκφυγε κῆρας ἀδελφεὸς ἠδ’ ὑπάλυξεν
δὲ: Od. 4:513: ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι· σάωσε δὲ πότνια Ἥρη.
δὲ: Od. 4:520: ἂψ δὲ θεοὶ οὖρον στρέψαν, καὶ οἴκαδ’ ἵκοντο,
δὲ: Od. 4:527: μή ἑ λάθοι παριών, μνήσαιτο δὲ θούριδος ἀλκῆς.
δέ: Od. 4:547: κτεῖνεν ὑποφθάμενος· σὺ δέ κεν τάφου ἀντιβολήσαις.
δὲ: Od. 4:551: τούτους μὲν δὴ οἶδα· σὺ δὲ τρίτον ἄνδρ’ ὀνόμαζε,
δὲ: Od. 4:553: [ἠὲ θανών· ἐθέλω δὲ καὶ ἀχνύμενός περ ἀκοῦσαι.]
δέ: Od. 4:554: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπεν·
δέ: Od. 4:572: ἤϊα, πολλὰ δέ μοι κραδίη πόρφυρε κιόντι.
δὲ: Od. 4:579: ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ βάντες ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
δέ: Od. 4:585: ταῦτα τελευτήσας νεόμην, ἔδοσαν δέ μοι οὖρον
δέ: Od. 4:589: καὶ τότε σ’ εὖ πέμψω, δώσω δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα,
δέ: Od. 4:599: ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ· σὺ δέ με χρόνον ἐνθάδ’ ἐρύκεις.
δὲ: Od. 4:603: εὐρέος, ᾧ ἔνι μὲν λωτὸς πολύς, ἐν δὲ κύπειρον
δέ: Od. 4:608: αἵ θ’ ἁλὶ κεκλίαται· Ἰθάκη δέ τε καὶ περὶ πασέων.”
δὲ: Od. 4:609: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
δὲ: Od. 4:615: δώσω τοι κρητῆρα τετυγμένον· ἀργύρεος δὲ
δέ: Od. 4:617: ἔργον δ’ Ἡφαίστοιο· πόρεν δέ ἑ Φαίδιμος ἥρως,
δέ: Od. 4:623: σῖτον δέ σφ’ ἄλοχοι καλλικρήδεμνοι ἔπεμπον.
δὲ: Od. 4:625: μνηστῆρες δὲ πάροιθεν Ὀδυσσῆος μεγάροιο
δὲ: Od. 4:628: Ἀντίνοος δὲ καθῆστο καὶ Εὐρύμαχος θεοειδής,
δὲ: Od. 4:634: νῆά μοι οἴχετ’ ἄγων· ἐμὲ δὲ χρεὼ γίνεται αὐτῆς
δὲ: Od. 4:661: ἀχνύμενος· μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι
δέ: Od. 4:662: πίμπλαντ’, ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην·
δέ: Od. 4:664: Τηλεμάχῳ ὁδὸς ἥδε· φάμεν δέ οἱ οὐ τελέεσθαι.
δὲ: Od. 4:680: τὸν δὲ κατ’ οὐδοῦ βάντα προσηύδα Πηνελόπεια·
δέ: Od. 4:681: “κῆρυξ, τίπτε δέ σε πρόεσαν μνηστῆρες ἀγαυοί;
δέ: Od. 4:704: δὴν δέ μιν ἀφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
δέ: Od. 4:704: δὴν δέ μιν ἀφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
δέ: Od. 4:705: δακρυόφιν πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
δὲ: Od. 4:706: ὀψὲ δὲ δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβομένη προσέειπε·
δέ: Od. 4:707: “κῆρυξ, τίπτε δέ μοι πάϊς οἴχεται; οὐδέ τί μιν χρεὼ
δὲ: Od. 4:709: ἀνδράσι γίνονται, περόωσι δὲ πουλὺν ἐφ’ ὑγρήν.
δὲ: Od. 4:719: οἴκτρ’ ὀλοφυρομένη· περὶ δὲ δμῳαὶ μινύριζον
δέ: Od. 4:744: ἢ ἔα ἐν μεγάρῳ· μῦθον δέ τοι οὐκ ἐπικεύσω.
δέ: Od. 4:745: ᾔδε’ ἐγὼ τάδε πάντα, πόρον δέ οἱ, ὅσσ’ ἐκέλευσε,
δέ: Od. 4:767: ὣς εἰποῦσ’ ὀλόλυξε, θεὰ δέ οἱ ἔκλυεν ἀρῆς.
δέ: Od. 4:769: ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
δέ: Od. 4:784: τεύχεα δέ σφ’ ἤνεικαν ὑπέρθυμοι θεράποντες.
δὲ: Od. 4:786: ἔνθα δὲ δόρπον ἕλοντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
δὲ: Od. 4:791: ὅσσα δὲ μερμήριξε λέων ἀνδρῶν ἐν ὁμίλῳ
δέ: Od. 4:794: εὗδε δ’ ἀνακλινθεῖσα, λύθεν δέ οἱ ἅψεα πάντα.
δέ: Od. 4:799: πέμπε δέ μιν πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο,
δέ: Od. 4:840: κούρη Ἰκαρίοιο· φίλον δέ οἱ ἦτορ ἰάνθη,
δέ: Od. 4:844: ἔστι δέ τις νῆσος μέσσῃ ἁλὶ πετρήεσσα,
δὲ: Od. 5:3: οἱ δὲ θεοὶ θῶκόνδε καθίζανον, ἐν δ’ ἄρα τοῖσι
δὲ: Od. 5:25: Τηλέμαχον δὲ σὺ πέμψον ἐπισταμένως, δύνασαι γάρ,
δὲ: Od. 5:47: εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει,
δὲ: Od. 5:63: ὕλη δὲ σπέος ἀμφὶ πεφύκει τηλεθόωσα,
δέ: Od. 5:65: ἔνθα δέ τ’ ὄρνιθες τανυσίπτεροι εὐνάζοντο,
δὲ: Od. 5:69: ἡμερὶς ἡβώωσα, τεθήλει δὲ σταφυλῇσι.
δὲ: Od. 5:72: ἀμφὶ δὲ λειμῶνες μαλακοὶ ἴου ἠδὲ σελίνου
δέ: Od. 5:89: αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,
δὲ: Od. 5:93: ἀμβροσίης πλήσασα, κέρασσε δὲ νέκταρ ἐρυθρόν·
δὲ: Od. 5:107: εἰνάετες, δεκάτῳ δὲ πόλιν πέρσαντες ἔβησαν
δὲ: Od. 5:116: ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ Καλυψώ, δῖα θεάων,
δέ: Od. 5:140: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον. πέμψω δέ μιν οὔ πῃ ἐγώ γε·
δὲ: Od. 5:152: δακρυόφιν τέρσοντο, κατείβετο δὲ γλυκὺς αἰὼν
δέ: Od. 5:167: εἵματά τ’ ἀμφιέσω· πέμψω δέ τοι οὖρον ὄπισθεν,
δὲ: Od. 5:171: ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
δὲ: Od. 5:180: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ Καλυψώ, δῖα θεάων,
δὲ: Od. 5:194: ἷξον δὲ σπεῖος γλαφυρὸν θεὸς ἠδὲ καὶ ἀνήρ·
δὲ: Od. 5:199: τῇ δὲ παρ’ ἀμβροσίην δμῳαὶ καὶ νέκταρ ἔθηκαν.
δὲ: Od. 5:205: αὐτίκα νῦν ἐθέλεις ἰέναι; σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔμπης.
δὲ: Od. 5:231: λεπτὸν καὶ χαρίεν, περὶ δὲ ζώνην βάλετ’ ἰξυῖ
δέ: Od. 5:243: αὐτὰρ ὁ τάμνετο δοῦρα· θοῶς δέ οἱ ἤνυτο ἔργον.
δὲ: Od. 5:252: ἴκρια δὲ στήσας, ἀραρὼν θαμέσι σταμίνεσσι,
δέ: Od. 5:256: φράξε δέ μιν ῥίπεσσι διαμπερὲς οἰσυΐνῃσι,
δὲ: Od. 5:258: τόφρα δὲ φάρε’ ἔνεικε Καλυψώ, δῖα θεάων,
δέ: Od. 5:265: ἐν δέ οἱ ἀσκὸν ἔθηκε θεὰ μέλανος οἴνοιο
δὲ: Od. 5:266: τὸν ἕτερον, ἕτερον δ’ ὕδατος μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα
δέ: Od. 5:267: κωρύκῳ, ἐν δέ οἱ ὄψα τίθει μενοεικέα πολλά·
δὲ: Od. 5:268: οὖρον δὲ προέηκεν ἀπήμονά τε λιαρόν τε.
δὲ: Od. 5:278: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέεν ἤματα ποντοπορεύων,
δὲ: Od. 5:285: κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
δὲ: Od. 5:291: ὣς εἰπὼν σύναγεν νεφέλας, ἐτάραξε δὲ πόντον
δὲ: Od. 5:293: παντοίων ἀνέμων, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε
δὲ: Od. 5:302: ἄλγε’ ἀναπλήσειν· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
δὲ: Od. 5:304: Ζεύς, ἐτάραξε δὲ πόντον, ἐπισπέρχουσι δ’ ἄελλαι
δέ: Od. 5:312: νῦν δέ με λευγαλέῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι.”
δὲ: Od. 5:314: δεινὸν ἐπεσσύμενον, περὶ δὲ σχεδίην ἐλέλιξε.
δὲ: Od. 5:315: τῆλε δ’ ἀπὸ σχεδίης αὐτὸς πέσε, πηδάλιον δὲ
δέ: Od. 5:316: ἐκ χειρῶν προέηκε· μέσον δέ οἱ ἱστὸν ἔαξε
δὲ: Od. 5:318: τηλοῦ δὲ σπεῖρον καὶ ἐπίκριον ἔμπεσε πόντῳ.
δὲ: Od. 5:322: ὀψὲ δὲ δή ῥ’ ἀνέδυ, στόματος δ’ ἐξέπτυσεν ἅλμην
δὲ: Od. 5:326: ἐν μέσσῃ δὲ καθῖζε τέλος θανάτου ἀλεείνων.
δὲ: Od. 5:329: ἂμ πεδίον, πυκιναὶ δὲ πρὸς ἀλλήλῃσιν ἔχονται.
δὲ: Od. 5:333: τὸν δὲ ἴδεν Κάδμου θυγάτηρ, καλλίσφυρος Ἰνώ,
δέ: Od. 5:342: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρξαι, δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν·
δέ: Od. 5:346: τῆ δέ, τόδε κρήδεμνον ὑπὸ στέρνοιο τανύσσαι
δέ: Od. 5:353: αἰθυίῃ εἰκυῖα· μέλαν δέ ἑ κῦμ’ ἐκάλυψεν.
δέ: Od. 5:360: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρξω, δοκέει δέ μοι εἶναι ἄριστον·
δὲ: Od. 5:373: αὐτίκα δὲ κρήδεμνον ὑπὸ στέρνοιο τάνυσσεν,
δὲ: Od. 5:374: αὐτὸς δὲ πρηνὴς ἁλὶ κάππεσε, χεῖρε πετάσσας,
δὲ: Od. 5:375: νηχέμεναι μεμαώς. ἴδε δὲ κρείων ἐνοσίχθων,
δὲ: Od. 5:376: κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
δὲ: Od. 5:385: ὦρσε δ’ ἐπὶ κραιπνὸν βορέην, πρὸ δὲ κύματ’ ἔαξεν,
δέ: Od. 5:389: πλάζετο, πολλὰ δέ οἱ κραδίη προτιόσσετ’ ὄλεθρον.
δέ: Od. 5:396: δηρὸν τηκόμενος, στυγερὸς δέ οἱ ἔχραε δαίμων,
δὲ: Od. 5:403: δεινὸν ἐρευγόμενον, εἴλυτο δὲ πάνθ’ ἁλὸς ἄχνῃ·
δὲ: Od. 5:411: ἔκτοσθεν μὲν γὰρ πάγοι ὀξέες, ἀμφὶ δὲ κῦμα
δὲ: Od. 5:413: ἀγχιβαθὴς δὲ θάλασσα, καὶ οὔ πως ἔστι πόδεσσι
δέ: Od. 5:416: κῦμα μέγ’ ἁρπάξαν· μελέη δέ μοι ἔσσεται ὁρμή.
δέ: Od. 5:417: εἰ δέ κ’ ἔτι προτέρω παρανήξομαι, ἤν που ἐφεύρω
δέ: Od. 5:425: τόφρα δέ μιν μέγα κῦμα φέρεν τρηχεῖαν ἐπ’ ἀκτήν.
δὲ: Od. 5:428: ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἐπεσσύμενος λάβε πέτρης,
δέ: Od. 5:430: καὶ τὸ μὲν ὣς ὑπάλυξε, παλιῤῥόθιον δέ μιν αὖτις
δέ: Od. 5:431: πλῆξεν ἐπεσσύμενον, τηλοῦ δέ μιν ἔμβαλε πόντῳ.
δὲ: Od. 5:435: ῥινοὶ ἀπέδρυφθεν· τὸν δὲ μέγα κῦμ’ ἐκάλυψεν.
δὲ: Od. 5:444: ἔγνω δὲ προρέοντα καὶ εὔξατο ὃν κατὰ θυμόν·
δέ: Od. 5:445: “κλῦθι, ἄναξ, ὅτις ἐσσί· πολύλλιστον δέ σ’ ἱκάνω
δέ: Od. 5:450: ἀλλ’ ἐλέαιρε, ἄναξ· ἱκέτης δέ τοι εὔχομαι εἶναι.”
δὲ: Od. 5:451: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὐτίκα παῦσεν ἑὸν ῥόον, ἔσχε δὲ κῦμα,
δέ: Od. 5:452: πρόσθε δέ οἱ ποίησε γαλήνην, τὸν δ’ ἐσάωσεν
δὲ: Od. 5:455: ᾤδεε δὲ χρόα πάντα, θάλασσα δὲ κήκιε πολλὴ
δὲ: Od. 5:455: ᾤδεε δὲ χρόα πάντα, θάλασσα δὲ κήκιε πολλὴ
δέ: Od. 5:457: κεῖτ’ ὀλιγηπελέων, κάματος δέ μιν αἰνὸς ἵκανεν.
δὲ: Od. 5:463: σχοίνῳ ὑπεκλίνθη, κύσε δὲ ζείδωρον ἄρουραν.
δέ: Od. 5:470: εἰ δέ κεν ἐς κλειτὺν ἀναβὰς καὶ δάσκιον ὕλην
δέ: Od. 5:472: ῥῖγος καὶ κάματος, γλυκερὸς δέ μοι ὕπνος ἐπέλθοι,
δὲ: Od. 5:475: βῆ ῥ’ ἴμεν εἰς ὕλην· τὴν δὲ σχεδὸν ὕδατος εὗρεν
δὲ: Od. 6:6: οἵ σφεας σινέσκοντο, βίηφι δὲ φέρτεροι ἦσαν.
δὲ: Od. 6:8: εἷσεν δὲ Σχερίῃ, ἑκὰς ἀνδρῶν ἀλφηστάων,
δὲ: Od. 6:9: ἀμφὶ δὲ τεῖχος ἔλασσε πόλει καὶ ἐδείματο οἴκους
δὲ: Od. 6:12: Ἀλκίνοος δὲ τότ’ ἦρχε, θεῶν ἄπο μήδεα εἰδώς.
δὲ: Od. 6:18: πὰρ δὲ δύ’ ἀμφίπολοι, Χαρίτων ἄπο κάλλος ἔχουσαι,
δὲ: Od. 6:23: ἥ οἱ ὁμηλικίη μὲν ἔην, κεχάριστο δὲ θυμῷ.
δὲ: Od. 6:27: σοὶ δὲ γάμος σχεδόν ἐστιν, ἵνα χρὴ καλὰ μὲν αὐτὴν
δὲ: Od. 6:28: ἕννυσθαι, τὰ δὲ τοῖσι παρασχεῖν, οἵ κέ σ’ ἄγωνται·
δὲ: Od. 6:30: ἐσθλή, χαίρουσιν δὲ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ.
δὲ: Od. 6:39: καὶ δὲ σοὶ ὧδ’ αὐτῇ πολὺ κάλλιον ἠὲ πόδεσσιν
δὲ: Od. 6:53: ἠλάκατα στρωφῶσ’ ἁλιπόρφυρα· τῷ δὲ θύραζε
δὲ: Od. 6:56: ἡ δὲ μάλ’ ἄγχι στᾶσα φίλον πατέρα προσέειπε·
δὲ: Od. 6:60: καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ ἔοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντα
δέ: Od. 6:62: πέντε δέ τοι φίλοι υἷες ἐνὶ μεγάροις γεγάασιν,
δὲ: Od. 6:67: πατρὶ φίλῳ· ὁ δὲ πάντα νόει καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
δὲ: Od. 6:79: δῶκεν δὲ χρυσέῃ ἐν ληκύθῳ ὑγρὸν ἔλαιον,
δὲ: Od. 6:96: αἱ δὲ λοεσσάμεναι καὶ χρισάμεναι λίπ’ ἐλαίῳ
δὲ: Od. 6:101: τῇσι δὲ Ναυσικάα λευκώλενος ἤρχετο μολπῆς.
δέ: Od. 6:105: τῇ δέ θ’ ἅμα Νύμφαι, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο,
δέ: Od. 6:106: ἀγρονόμοι παίζουσι· γέγηθε δέ τε φρένα Λητώ·
δέ: Od. 6:108: ῥεῖά τ’ ἀριγνώτη πέλεται, καλαὶ δέ τε πᾶσαι·
δέ: Od. 6:131: ὅς τ’ εἶσ’ ὑόμενος καὶ ἀήμενος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
δέ: Od. 6:133: ἠὲ μετ’ ἀγροτέρας ἐλάφους· κέλεται δέ ἑ γαστὴρ
δὲ: Od. 6:141: στῆ δ’ ἄντα σχομένη· ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεύς,
δέ: Od. 6:153: εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν, οἳ ἐπὶ χθονὶ ναιετάουσι,
δὲ: Od. 6:155: τρὶς μάκαρες δὲ κασίγνητοι· μάλα πού σφισι θυμὸς
δέ: Od. 6:164: ἦλθον γὰρ καὶ κεῖσε, πολὺς δέ μοι ἕσπετο λαός,
δέ: Od. 6:169: γούνων ἅψασθαι· χαλεπὸν δέ με πένθος ἱκάνει.
δέ: Od. 6:171: τόφρα δέ μ’ αἰεὶ κῦμα φόρει κραιπναί τε θύελλαι
δέ: Od. 6:178: ἄστυ δέ μοι δεῖξον, δὸς δὲ ῥάκος ἀμφιβαλέσθαι,
δὲ: Od. 6:178: ἄστυ δέ μοι δεῖξον, δὸς δὲ ῥάκος ἀμφιβαλέσθαι,
δὲ: Od. 6:180: σοὶ δὲ θεοὶ τόσα δοῖεν, ὅσα φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,
δέ: Od. 6:185: χάρματα δ’ εὐμενέτῃσι· μάλιστα δέ τ’ ἔκλυον αὐτοί.”
δὲ: Od. 6:190: καί που σοὶ τά γ’ ἔδωκε, σὲ δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.
δέ: Od. 6:194: ἄστυ δέ τοι δείξω, ἐρέω δέ τοι οὔνομα λαῶν·
δέ: Od. 6:194: ἄστυ δέ τοι δείξω, ἐρέω δέ τοι οὔνομα λαῶν·
δὲ: Od. 6:215: δῶκαν δὲ χρυσέῃ ἐν ληκύθῳ ὑγρὸν ἔλαιον,
δὲ: Od. 6:228: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσαθ’ ἅ οἱ πόρε παρθένος ἀδμής,
δὲ: Od. 6:230: μείζονά τ’ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα, κὰδ δὲ κάρητος
δὲ: Od. 6:234: τέχνην παντοίην, χαρίεντα δὲ ἔργα τελείει,
δὲ: Od. 6:237: κάλλεϊ καὶ χάρισι στίλβων· θηεῖτο δὲ κούρη.
δὲ: Od. 6:243: νῦν δὲ θεοῖσιν ἔοικε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.
δέ: Od. 6:258: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρδειν· δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν·
δὲ: Od. 6:263: ὑψηλός, καλὸς δὲ λιμὴν ἑκάτερθε πόληος,
δέ: Od. 6:266: ἔνθα δέ τέ σφ’ ἀγορὴ καλὸν Ποσιδήϊον ἀμφίς,
δὲ: Od. 6:268: ἔνθα δὲ νηῶν ὅπλα μελαινάων ἀλέγουσι,
δέ: Od. 6:277: ξεῖνος; ποῦ δέ μιν εὗρε; πόσις νύ οἱ ἔσσεται αὐτῇ.
δέ: Od. 6:281: οὐρανόθεν καταβάς, ἕξει δέ μιν ἤματα πάντα.
δέ: Od. 6:285: ὣς ἐρέουσιν, ἐμοὶ δέ κ’ ὀνείδεα ταῦτα γένοιτο.
δὲ: Od. 6:292: αἰγείρων, ἐν δὲ κρήνη νάει, ἀμφὶ δὲ λειμών·
δὲ: Od. 6:292: αἰγείρων, ἐν δὲ κρήνη νάει, ἀμφὶ δὲ λειμών·
δὲ: Od. 6:293: ἔνθα δὲ πατρὸς ἐμοῦ τέμενος τεθαλυῖά τ’ ἀλῳή,
δέ: Od. 6:307: κίονι κεκλιμένη· δμῳαὶ δέ οἱ εἵατ’ ὄπισθεν.
δὲ: Od. 6:308: ἔνθα δὲ πατρὸς ἐμοῖο θρόνος ποτικέκλιται αὐτῇ,
δὲ: Od. 6:319: ἡ δὲ μάλ’ ἡνιόχευεν, ὅπως ἅμ’ ἑποίατο πεζοὶ
δὲ: Od. 7:2: κούρην δὲ προτὶ ἄστυ φέρεν μένος ἡμιόνοιϊν.
δέ: Od. 7:4: στῆσεν ἄρ’ ἐν προθύροισι· κασίγνητοι δέ μιν ἀμφὶς
δέ: Od. 7:7: αὐτὴ δ’ ἐς θάλαμον ἑὸν ἤϊε· δαῖε δέ οἱ πῦρ
δὲ: Od. 7:21: στῆ δὲ πρόσθ’ αὐτοῦ· ὁ δ’ ἀνείρετο δῖος Ὀδυσσεύς·
δὲ: Od. 7:47: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δὲ: Od. 7:49: πεφραδέμεν. δήεις δὲ διοτρεφέας βασιλῆας
δὲ: Od. 7:54: Ἀρήτη δ’ ὄνομ’ ἐστὶν ἐπώνυμον, ἐκ δὲ τοκήων
δὲ: Od. 7:61: τῇ δὲ Ποσειδάων ἐμίγη καὶ ἐγείνατο παῖδα
δὲ: Od. 7:79: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον, λίπε δὲ Σχερίην ἐρατεινήν,
δέ: Od. 7:82: Ἀλκινόου πρὸς δώματ’ ἴε κλυτά· πολλὰ δέ οἱ κῆρ
δὲ: Od. 7:87: ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῦ, περὶ δὲ θριγκὸς κυάνοιο·
δὲ: Od. 7:88: χρύσειαι δὲ θύραι πυκινὸν δόμον ἐντὸς ἔεργον·
δὲ: Od. 7:89: ἀργύρεοι δὲ σταθμοὶ ἐν χαλκέῳ ἕστασαν οὐδῷ,
δὲ: Od. 7:90: ἀργύρεον δ’ ἐφ’ ὑπερθύριον, χρυσέη δὲ κορώνη.
δὲ: Od. 7:95: ἐν δὲ θρόνοι περὶ τοῖχον ἐρηρέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα
δὲ: Od. 7:98: ἔνθα δὲ Φαιήκων ἡγήτορες ἑδριόωντο
δέ: Od. 7:103: πεντήκοντα δέ οἱ δμῳαὶ κατὰ δῶμα γυναῖκες
δὲ: Od. 7:109: νῆα θοὴν ἐνὶ πόντῳ ἐλαυνέμεν, ὣς δὲ γυναῖκες
δὲ: Od. 7:114: ἔνθα δὲ δένδρεα μακρὰ πεφύκασι τηλεθάοντα,
δὲ: Od. 7:119: ζεφυρίη πνείουσα τὰ μὲν φύει, ἄλλα δὲ πέσσει.
δέ: Od. 7:122: ἔνθα δέ οἱ πολύκαρπος ἀλῳὴ ἐῤῥίζωται,
δέ: Od. 7:125: ἄλλας δὲ τραπέουσι· πάροιθε δέ τ’ ὄμφακές εἰσιν
δὲ: Od. 7:125: ἄλλας δὲ τραπέουσι· πάροιθε δέ τ’ ὄμφακές εἰσιν
δὲ: Od. 7:127: ἔνθα δὲ κοσμηταὶ πρασιαὶ παρὰ νείατον ὄρχον
δὲ: Od. 7:129: ἐν δὲ δύω κρῆναι ἡ μέν τ’ ἀνὰ κῆπον ἅπαντα
δὲ: Od. 7:136: εὗρε δὲ Φαιήκων ἡγήτορας ἠδὲ μέδοντας
δὲ: Od. 7:155: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἥρως Ἐχένηος,
δὲ: Od. 7:161: οἵδε δὲ σὸν μῦθον ποτιδέγμενοι ἰσχανόωνται.
δὲ: Od. 7:163: ἕσσον ἀναστήσας, σὺ δὲ κηρύκεσσι κέλευσον
δὲ: Od. 7:166: δόρπον δὲ ξείνῳ ταμίη δότω ἔνδον ἐόντων.”
δέ: Od. 7:171: ὅς οἱ πλησίον ἷζε, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκε.
δὲ: Od. 7:174: νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν.
δὲ: Od. 7:182: ὣς φάτο, Ποντόνοος δὲ μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα,
δὲ: Od. 7:189: ἠῶθεν δὲ γέροντας ἐπὶ πλέονας καλέσαντες
δὲ: Od. 7:191: ῥέξομεν ἱερὰ καλά, ἔπειτα δὲ καὶ περὶ πομπῆς
δέ: Od. 7:199: εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ’ οὐρανοῦ εἰλήλουθεν,
δὲ: Od. 7:219: ὡς καὶ ἐγὼ πένθος μὲν ἔχω φρεσίν, ἡ δὲ μάλ’ αἰεὶ
δέ: Od. 7:220: ἐσθέμεναι κέλεται καὶ πινέμεν, ἐκ δέ με πάντων
δέ: Od. 7:231: πὰρ δέ οἱ Ἀρήτη τε καὶ Ἀλκίνοος θεοειδὴς
δέ: Od. 7:243: τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
δέ: Od. 7:253: ἐννῆμαρ φερόμην· δεκάτῃ δέ με νυκτὶ μελαίνῃ
δὲ: Od. 7:266: οὖρον δὲ προέηκεν ἀπήμονά τε λιαρόν τε.
δὲ: Od. 7:267: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέον ἤματα ποντοπορεύων,
δέ: Od. 7:269: γαίης ὑμετέρης, γήθησε δέ μοι φίλον ἦτορ,
δὲ: Od. 7:273: ὤρινεν δὲ θάλασσαν ἀθέσφατον, οὐδέ τι κῦμα
δὲ: Od. 7:285: ἐκβὰς ἐν θάμνοισι κατέδραθον, ἀμφὶ δὲ φύλλα
δὲ: Od. 7:286: ἠφυσάμην· ὕπνον δὲ θεὸς κατ’ ἀπείρονα χεῦεν.
δέ: Od. 7:314: αὖθι μένων· οἶκον δέ κ’ ἐγὼ καὶ κτήματα δοίην,
δέ: Od. 7:315: εἴ κ’ ἐθέλων γε μένοις· ἀέκοντα δέ σ’ οὔ τις ἐρύξει
δὲ: Od. 7:318: αὔριον ἔς· τῆμος δὲ σὺ μὲν δεδμημένος ὕπνῳ
δὲ: Od. 7:327: εἰδήσεις δὲ καὶ αὐτὸς ἐνὶ φρεσίν, ὅσσον ἄρισται
δὲ: Od. 7:329: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
δέ: Od. 7:333: ἄσβεστον κλέος εἴη, ἐγὼ δέ κε πατρίδ’ ἱκοίμην.”
δέ: Od. 7:342: “ὄρσο κέων, ὦ ξεῖνε· πεποίηται δέ τοι εὐνή.”
δὲ: Od. 7:347: πὰρ δὲ γυνὴ δέσποινα λέχος πόρσυνε καὶ εὐνήν.
δὲ: Od. 8:6: ἐλθόντες δὲ καθῖζον ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοισι
δὲ: Od. 8:35: πρωτόπλοον, κούρω δὲ δύω καὶ πεντήκοντα
δὲ: Od. 8:43: μηδέ τις ἀρνείσθω. καλέσασθε δὲ θεῖον ἀοιδόν,
δὲ: Od. 8:47: σκηπτοῦχοι· κῆρυξ δὲ μετῴχετο θεῖον ἀοιδόν.
δὲ: Od. 8:48: κούρω δὲ κρινθέντε δύω καὶ πεντήκοντα
δὲ: Od. 8:70: πὰρ δὲ δέπας οἴνοιο, πιεῖν ὅτε θυμὸς ἀνώγοι.
δὲ: Od. 8:85: κὰκ κεφαλῆς εἴρυσσε, κάλυψε δὲ καλὰ πρόσωπα·
δέ: Od. 8:94: Ἀλκίνοος δέ μιν οἶος ἐπεφράσατ’ ἠδ’ ἐνόησεν
δὲ: Od. 8:95: ἥμενος ἄγχ’ αὐτοῦ, βαρὺ δὲ στενάχοντος ἄκουσεν.
δὲ: Od. 8:96: αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα·
δὲ: Od. 8:107: κῆρυξ· ἦρχε δὲ τῷ αὐτὴν ὁδὸν ἥν περ οἱ ἄλλοι
δὲ: Od. 8:115: ἂν δὲ καὶ Εὐρύαλος, βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ,
δὲ: Od. 8:123: τῶν δὲ θέειν ὄχ’ ἄριστος ἔην Κλυτόνηος ἀμύμων·
δὲ: Od. 8:126: οἱ δὲ παλαιμοσύνης ἀλεγεινῆς πειρήσαντο·
δέ: Od. 8:146: εἴ τινά που δεδάηκας· ἔοικε δέ σ’ ἴδμεν ἀέθλους.
δὲ: Od. 8:156: νῦν δὲ μεθ’ ὑμετέρῃ ἀγορῇ νόστοιο χατίζων
δέ: Od. 8:170: ἀλλὰ θεὸς μορφὴν ἔπεσι στέφει· οἱ δέ τ’ ἐς αὐτὸν
δὲ: Od. 8:172: αἰδοῖ μειλιχίῃ, μετὰ δὲ πρέπει ἀγρομένοισιν,
δέ: Od. 8:185: θυμοδακὴς γὰρ μῦθος· ἐπώτρυνας δέ με εἰπών.”
δὲ: Od. 8:190: βόμβησεν δὲ λίθος· κατὰ δ’ ἔπτηξαν ποτὶ γαίῃ
δὲ: Od. 8:193: ῥίμφα θέων ἀπὸ χειρός· ἔθηκε δὲ τέρματ’ Ἀθήνη
δὲ: Od. 8:197: ἀλλὰ πολὺ πρῶτον. σὺ δὲ θάρσει τόνδε γ’ ἄεθλον·
δὲ: Od. 8:199: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
δὲ: Od. 8:223: ἀνδράσι δὲ προτέροισιν ἐριζέμεν οὐκ ἐθελήσω,
δέ: Od. 8:235: Ἀλκίνοος δέ μιν οἶος ἀμειβόμενος προσέειπε·
δέ: Od. 8:254: Δημοδόκῳ δέ τις αἶψα κιὼν φόρμιγγα λίγειαν
δὲ: Od. 8:256: ὣς ἔφατ’ Ἀλκίνοος θεοείκελος, ὦρτο δὲ κῆρυξ
δὲ: Od. 8:258: αἰσυμνῆται δὲ κριτοὶ ἐννέα πάντες ἀνέσταν,
δὲ: Od. 8:260: λείηναν δὲ χορόν, καλὸν δ’ εὔρυναν ἀγῶνα.
δὲ: Od. 8:262: Δημοδόκῳ· ὁ δ’ ἔπειτα κί’ ἐς μέσον· ἀμφὶ δὲ κοῦροι
δὲ: Od. 8:264: πέπληγον δὲ χορὸν θεῖον ποσίν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
δὲ: Od. 8:265: μαρμαρυγὰς θηεῖτο ποδῶν, θαύμαζε δὲ θυμῷ.
δὲ: Od. 8:269: λάθρῃ· πολλὰ δὲ δῶκε, λέχος δ’ ᾔσχυνε καὶ εὐνὴν
δέ: Od. 8:270: Ἡφαίστοιο ἄνακτος. ἄφαρ δέ οἱ ἄγγελος ἦλθεν
δὲ: Od. 8:274: ἐν δ’ ἔθετ’ ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα, κόπτε δὲ δεσμοὺς
δὲ: Od. 8:279: πολλὰ δὲ καὶ καθύπερθε μελαθρόφιν ἐξεκέχυντο,
δὲ: Od. 8:289: ἡ δὲ νέον παρὰ πατρὸς ἐρισθενέος Κρονίωνος
δὲ: Od. 8:296: τὼ δ’ ἐς δέμνια βάντε κατέδραθον· ἀμφὶ δὲ δεσμοὶ
δέ: Od. 8:300: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις,
δέ: Od. 8:304: ἔστη δ’ ἐν προθύροισι, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
δὲ: Od. 8:323: Ἑρμείας, ἦλθεν δὲ ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων.
δὲ: Od. 8:324: θηλύτεραι δὲ θεαὶ μένον αἰδόϊ οἴκοι ἑκάστη.
δέ: Od. 8:328: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
δὲ: Od. 8:334: Ἑρμῆν δὲ προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
δὲ: Od. 8:343: ὣς ἔφατ’, ἐν δὲ γέλως ὦρτ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
δέ: Od. 8:347: “λῦσον· ἐγὼ δέ τοι αὐτὸν ὑπίσχομαι, ὡς σὺ κελεύεις,
δέ: Od. 8:364: ἔνθα δέ μιν Χάριτες λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
δὲ: Od. 8:366: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσαν ἐπήρατα, θαῦμα ἰδέσθαι.
δὲ: Od. 8:386: αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα·
δὲ: Od. 8:394: αἶψα δὲ πάντα φέρωμεν ἀολλέα, ὄφρ’ ἐνὶ χερσὶ
δέ: Od. 8:396: Εὐρύαλος δέ ἑ αὐτὸν ἀρεσσάσθω ἐπέεσσι
δὲ: Od. 8:404: ἀργυρέη, κολεὸν δὲ νεοπρίστου ἐλέφαντος
δέ: Od. 8:405: ἀμφιδεδίνηται· πολέος δέ οἱ ἄξιον ἔσται.”
δὲ: Od. 8:410: σοὶ δὲ θεοὶ ἄλοχόν τ’ ἰδέειν καὶ πατρίδ’ ἱκέσθαι
δέ: Od. 8:413: “καὶ σύ, φίλος, μάλα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν·
δὲ: Od. 8:422: ἐλθόντες δὲ καθῖζον ἐν ὑψηλοῖσι θρόνοισι.
δέ: Od. 8:426: ἀμφὶ δέ οἱ πυρὶ χαλκὸν ἰήνατε, θέρμετε δ’ ὕδωρ,
δὲ: Od. 8:433: ὣς ἔφατ’, Ἀρήτη δὲ μετὰ δμῳῇσιν ἔειπεν
δὲ: Od. 8:435: αἱ δὲ λοετροχόον τρίποδ’ ἵστασαν ἐν πυρὶ κηλέῳ,
δὲ: Od. 8:436: ἐν δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἔχεον, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλοῦσαι.
δέ: Od. 8:453: τόφρα δέ οἱ κομιδή γε θεῷ ὣς ἔμπεδος ἦεν.
δέ: Od. 8:455: ἀμφὶ δέ μιν χλαῖναν καλὴν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
δὲ: Od. 8:457: ἤϊε· Ναυσικάα δὲ θεῶν ἄπο κάλλος ἔχουσα
δὲ: Od. 8:475: νώτου ἀποπροταμών, ἐπὶ δὲ πλεῖον ἐλέλειπτο,
δὲ: Od. 8:481: οἴμας Μοῦσ’ ἐδίδαξε, φίλησε δὲ φῦλον ἀοιδῶν.”
δὲ: Od. 8:482: ὣς ἄρ’ ἔφη, κῆρυξ δὲ φέρων ἐν χερσὶν ἔθηκεν
δὲ: Od. 8:483: ἥρῳ Δημοδόκῳ· ὁ δ’ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ.
δέ: Od. 8:506: ἥμενοι ἀμφ’ αὐτόν· τρίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή,
δὲ: Od. 8:523: ὡς δὲ γυνὴ κλαίῃσι φίλον πόσιν ἀμφιπεσοῦσα,
δέ: Od. 8:527: ἀμφ’ αὐτῷ χυμένη λίγα κωκύει· οἱ δέ τ’ ὄπισθε
δέ: Od. 8:533: Ἀλκίνοος δέ μιν οἶος ἐπεφράσατ’ ἠδ’ ἐνόησεν
δὲ: Od. 8:534: ἥμενος ἄγχ’ αὐτοῦ, βαρὺ δὲ στενάχοντος ἄκουσεν.
δὲ: Od. 8:535: αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα·
δέ: Od. 8:549: ὅττι κέ σ’ εἴρωμαι· φάσθαι δέ σε κάλλιόν ἐστιν.
δέ: Od. 8:555: εἰπὲ δέ μοι γαῖάν τε τεὴν δῆμόν τε πόλιν τε,
δέ: Od. 8:570: ὣς ἀγόρευ’ ὁ γέρων· τὰ δέ κεν θεὸς ἢ τελέσειεν,
δὲ: Od. 8:579: τὸν δὲ θεοὶ μὲν τεῦξαν, ἐπεκλώσαντο δ’ ὄλεθρον
δὲ: Od. 9:8: ἥμενοι ἑξείης, παρὰ δὲ πλήθωσι τράπεζαι
δὲ: Od. 9:22: Νήριτον εἰνοσίφυλλον, ἀριπρεπές· ἀμφὶ δὲ νῆσοι
δὲ: Od. 9:25: αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ πανυπερτάτη εἰν ἁλὶ κεῖται
δέ: Od. 9:26: πρὸς ζόφον, αἱ δέ τ’ ἄνευθε πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
δὲ: Od. 9:44: ἠνώγεα, τοὶ δὲ μέγα νήπιοι οὐκ ἐπίθοντο.
δὲ: Od. 9:45: ἔνθα δὲ πολλὸν μὲν μέθυ πίνετο, πολλὰ δὲ μῆλα
δὲ: Od. 9:45: ἔνθα δὲ πολλὸν μὲν μέθυ πίνετο, πολλὰ δὲ μῆλα
δὲ: Od. 9:62: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ,
δὲ: Od. 9:68: λαίλαπι θεσπεσίῃ, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε
δέ: Od. 9:70: αἱ μὲν ἔπειτ’ ἐφέροντ’ ἐπικάρσιαι, ἱστία δέ σφιν
δὲ: Od. 9:81: καὶ βορέης ἀπέωσε, παρέπλαγξεν δὲ Κυθήρων.
δὲ: Od. 9:86: αἶψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο θοῇς παρὰ νηυσὶν ἑταῖροι.
δὲ: Od. 9:105: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ.
δὲ: Od. 9:114: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, θεμιστεύει δὲ ἕκαστος
δέ: Od. 9:124: ἀνδρῶν χηρεύει, βόσκει δέ τε μηκάδας αἶγας.
δέ: Od. 9:131: οὐ μὲν γάρ τι κακή γε, φέροι δέ κεν ὥρια πάντα·
δὲ: Od. 9:136: ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ἵν’ οὐ χρεὼ πείσματός ἐστιν,
δὲ: Od. 9:145: οὐρανόθεν προὔφαινε, κατείχετο δὲ νεφέεσσιν.
δὲ: Od. 9:149: κελσάσῃσι δὲ νηυσὶ καθείλομεν ἱστία πάντα,
δὲ: Od. 9:150: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης·
δὲ: Od. 9:154: ὦρσαν δὲ Νύμφαι, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο,
δὲ: Od. 9:157: εἱλόμεθ’ ἐκ νηῶν, διὰ δὲ τρίχα κοσμηθέντες
δὲ: Od. 9:158: βάλλομεν· αἶψα δὲ δῶκε θεὸς μενοεικέα θήρην.
δὲ: Od. 9:159: νῆες μέν μοι ἕποντο δυώδεκα, ἐς δὲ ἑκάστην
δὲ: Od. 9:160: ἐννέα λάγχανον αἶγες· ἐμοὶ δὲ δέκ’ ἔξελον οἴῳ.
δὲ: Od. 9:183: ὑψηλόν, δάφνῃσι κατηρεφές· ἔνθα δὲ πολλὰ
δέ: Od. 9:201: Φοίβου Ἀπόλλωνος. ὁ δέ μοι πόρεν ἀγλαὰ δῶρα·
δέ: Od. 9:203: δῶκε δέ μοι κρητῆρα πανάργυρον, αὐτὰρ ἔπειτα
δὲ: Od. 9:212: τοῦ φέρον ἐμπλήσας ἀσκὸν μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα
δὲ: Od. 9:219: ταρσοὶ μὲν τυρῶν βρῖθον στείνοντο δὲ σηκοὶ
δὲ: Od. 9:220: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων· διακεκριμέναι δὲ ἕκασται
δὲ: Od. 9:221: ἔρχατο, χωρὶς μὲν πρόγονοι, χωρὶς δὲ μέτασσαι,
δὲ: Od. 9:231: ἔνθα δὲ πῦρ κήαντες ἐθύσαμεν ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
δὲ: Od. 9:236: ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ’ ἐς μυχὸν ἄντρου.
δέ: Od. 9:269: ἀλλ’ αἰδεῖο, φέριστε, θεούς· ἱκέται δέ τοί εἰμεν.
δέ: Od. 9:272: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ·
δέ: Od. 9:287: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οὐδὲν ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ,
δὲ: Od. 9:289: σὺν δὲ δύω μάρψας ὥς τε σκύλακας ποτὶ γαίῃ
δὲ: Od. 9:290: κόπτ’· ἐκ δ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
δὲ: Od. 9:291: τοὺς δὲ διὰ μελεϊστὶ ταμὼν ὁπλίσσατο δόρπον·
δὲ: Od. 9:294: ἡμεῖς δὲ κλαίοντες ἀνεσχέθομεν Διὶ χεῖρας,
δέ: Od. 9:302: χείρ’ ἐπιμασσάμενος· ἕτερος δέ με θυμὸς ἔρυκεν.
δὲ: Od. 9:315: πολλῇ δὲ ῥοίζῳ πρὸς ὄρος τρέπε πίονα μῆλα
δέ: Od. 9:317: εἴ πως τεισαίμην, δοίη δέ μοι εὖχος Ἀθήνη.
δέ: Od. 9:318: ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
δὲ: Od. 9:328: ἄκρον, ἄφαρ δὲ λαβὼν ἐπυράκτεον ἐν πυρὶ κηλέῳ.
δὲ: Od. 9:350: οἴκαδε πέμψειας· σὺ δὲ μαίνεαι οὐκέτ’ ἀνεκτῶς.
δὲ: Od. 9:353: ὣς ἐφάμην, ὁ δὲ δέκτο καὶ ἔκπιεν· ἥσατο δ’ αἰνῶς
δέ: Od. 9:365: ἐξερέω· σὺ δέ μοι δὸς ξείνιον, ὥς περ ὑπέστης.
δέ: Od. 9:366: Οὖτις ἐμοί γ’ ὄνομα· Οὖτιν δέ με κικλήσκουσι
δέ: Od. 9:368: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ·
δέ: Od. 9:370: τοὺς δ’ ἄλλους πρόσθεν· τὸ δέ τοι ξεινήϊον ἔσται.”
δέ: Od. 9:372: κεῖτ’ ἀποδοχμώσας παχὺν αὐχένα, κὰδ δέ μιν ὕπνος
δὲ: Od. 9:376: εἷος θερμαίνοιτο· ἔπεσσι δὲ πάντας ἑταίρους
δέ: Od. 9:385: τρυπάνῳ, οἱ δέ τ’ ἔνερθεν ὑποσσείουσιν ἱμάντι
δὲ: Od. 9:386: ἁψάμενοι ἑκάτερθε, τὸ δὲ τρέχει ἐμμενὲς αἰεί·
δέ: Od. 9:389: πάντα δέ οἱ βλέφαρ’ ἀμφὶ καὶ ὀφρύας εὗσεν ἀϋτμὴ
δέ: Od. 9:390: γλήνης καιομένης· σφαραγεῦντο δέ οἱ πυρὶ ῥίζαι.
δὲ: Od. 9:395: σμερδαλέον δὲ μέγ’ ᾤμωξεν, περὶ δ’ ἴαχε πέτρη,
δὲ: Od. 9:396: ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ’. αὐτὰρ ὁ μοχλὸν
δὲ: Od. 9:401: οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος,
δὲ: Od. 9:415: Κύκλωψ δὲ στενάχων τε καὶ ὠδίνων ὀδύνῃσι,
δὲ: Od. 9:422: εὑροίμην· πάντας δὲ δόλους καὶ μῆτιν ὕφαινον,
δέ: Od. 9:424: ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
δὲ: Od. 9:431: τρεῖς δὲ ἕκαστον φῶτ’ ὄϊες φέρον· αὐτὰρ ἐγώ γε, -
δὲ: Od. 9:439: θήλειαι δὲ μέμηκον ἀνήμελκτοι περὶ σηκούς·
δὲ: Od. 9:442: ὀρθῶν ἑσταότων· τὸ δὲ νήπιος οὐκ ἐνόησεν,
δὲ: Od. 9:450: μακρὰ βιβάς, πρῶτος δὲ ῥοὰς ποταμῶν ἀφικάνεις,
δὲ: Od. 9:451: πρῶτος δὲ σταθμόνδε λιλαίεαι ἀπονέεσθαι
δέ: Od. 9:459: θεινομένου ῥαίοιτο πρὸς οὔδεϊ, κὰδ δέ τ’ ἐμὸν κῆρ
δὲ: Od. 9:464: καρπαλίμως δὲ τὰ μῆλα ταναύποδα, πίονα δημῷ,
δὲ: Od. 9:466: ἱκόμεθ’· ἀσπάσιοι δὲ φίλοισ’ ἑτάροισι φάνημεν,
δὲ: Od. 9:467: οἳ φύγομεν θάνατον· τοὺς δὲ στενάχοντο γοῶντες.
δὲ: Od. 9:484: ἐκλύσθη δὲ θάλασσα κατερχομένης ὑπὸ πέτρης·
δὲ: Od. 9:486: πλημυρὶς ἐκ πόντοιο, θέμωσε δὲ χέρσον ἱκέσθαι.
δὲ: Od. 9:490: κρατὶ καταννεύων· οἱ δὲ προπεσόντες ἔρεσσον.
δὲ: Od. 9:497: εἰ δὲ φθεγξαμένου τευ ἢ αὐδήσαντος ἄκουσε,
δέ: Od. 9:506: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οἰμώξας ἠμείβετο μύθῳ·
δέ: Od. 9:515: νῦν δέ μ’ ἐὼν ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς
δὲ: Od. 9:538: ἧκ’ ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ ἶν’ ἀπέλεθρον·
δὲ: Od. 9:541: ἐκλύσθη δὲ θάλασσα κατερχομένης ὑπὸ πέτρης·
δὲ: Od. 9:542: τὴν δὲ πρόσω φέρε κῦμα, θέμωσε δὲ χέρσον ἱκέσθαι.
δὲ: Od. 9:542: τὴν δὲ πρόσω φέρε κῦμα, θέμωσε δὲ χέρσον ἱκέσθαι.
δὲ: Od. 9:547: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
δὲ: Od. 9:548: μῆλα δὲ Κύκλωπος γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλόντες
δὲ: Od. 9:565: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ,
δέ: Od. 10:3: πλωτῇ ἐνὶ νήσῳ· πᾶσαν δέ τέ μιν πέρι τεῖχος
δέ: Od. 10:9: δαίνυνται· παρὰ δέ σφιν ὀνείατα μυρία κεῖται,
δέ: Od. 10:10: κνισῆεν δέ τε δῶμα περιστεναχίζεται αὐλῇ,
δὲ: Od. 10:14: μῆνα δὲ πάντα φίλει με καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα,
δὲ: Od. 10:18: πεμπέμεν, οὐδέ τι κεῖνος ἀνήνατο, τεῦχε δὲ πομπήν.
δέ: Od. 10:19: δῶκε δέ μ’ ἐκδείρας ἀσκὸν βοὸς ἐννεώροιο,
δὲ: Od. 10:20: ἔνθα δὲ βυκτάων ἀνέμων κατέδησε κέλευθα·
δέ: Od. 10:37: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
δὲ: Od. 10:46: ὣς ἔφασαν, βουλὴ δὲ κακὴ νίκησεν ἑταίρων·
δὲ: Od. 10:57: αἶψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο θοῇς παρὰ νηυσὶν ἑταῖροι.
δὲ: Od. 10:77: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ·
δέ: Od. 10:83: ἠπύει εἰσελάων, ὁ δέ τ’ ἐξελάων ὑπακούει.
δὲ: Od. 10:89: ἀκταὶ δὲ προβλῆτες ἐναντίαι ἀλλήλῃσιν
δὲ: Od. 10:97: ἔστην δὲ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθών·
δὲ: Od. 10:105: κούρῃ δὲ ξύμβληντο πρὸ ἄστεος ὑδρευούσῃ,
δὲ: Od. 10:109: οἱ δὲ παριστάμενοι προσεφώνεον ἔκ τ’ ἐρέοντο,
δὲ: Od. 10:111: ἡ δὲ μάλ’ αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν ὑψερεφὲς δῶ.
δὲ: Od. 10:112: οἱ δ’ ἐπεὶ εἰσῆλθον κλυτὰ δώματα, τὴν δὲ γυναῖκα
δὲ: Od. 10:117: τὼ δὲ δύ’ ἀΐξαντε φυγῇ ἐπὶ νῆας ἱκέσθην.
δὲ: Od. 10:122: βάλλον· ἄφαρ δὲ κακὸς κόναβος κατὰ νῆας ὀρώρει
δὲ: Od. 10:133: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ,
δὲ: Od. 10:148: ἔστην δὲ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθών,
δέ: Od. 10:153: ὧδε δέ μοι φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
δὲ: Od. 10:169: βῆν δὲ καταλλοφάδια φέρων ἐπὶ νῆα μέλαιναν,
δὲ: Od. 10:179: ἐκ δὲ καλυψάμενοι παρὰ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο
δὲ: Od. 10:196: αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ κεῖται· καπνὸν δ’ ἐνὶ μέσσῃ
δὲ: Od. 10:198: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ
δὲ: Od. 10:201: κλαῖον δὲ λιγέως, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες·
δὲ: Od. 10:204: ἠρίθμεον, ἀρχὸν δὲ μετ’ ἀμφοτέροισιν ὄπασσα·
δέ: Od. 10:212: ἀμφὶ δέ μιν λύκοι ἦσαν ὀρέστεροι ἠδὲ λέοντες,
δὲ: Od. 10:224: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Πολίτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
δέ: Od. 10:234: ἐν δέ σφιν τυρόν τε καὶ ἄλφιτα καὶ μέλι χλωρὸν
δὲ: Od. 10:235: οἴνῳ Πραμνείῳ ἐκύκα· ἀνέμισγε δὲ σίτῳ
δὲ: Od. 10:239: οἱ δὲ συῶν μὲν ἔχον κεφαλὰς φωνήν τε τρίχας τε
δὲ: Od. 10:241: ὣς οἱ μὲν κλαίοντες ἐέρχατο· τοῖσι δὲ Κίρκη
δέ: Od. 10:247: κῆρ ἄχεϊ μεγάλῳ βεβολημένος· ἐν δέ οἱ ὄσσε
δέ: Od. 10:254: ἔνθα δέ τις μέγαν ἱστὸν ἐποιχομένη λίγ’ ἄειδεν
δὲ: Od. 10:260: ἐξεφάνη· δηρὸν δὲ καθήμενος ἐσκοπίαζον.”
δὲ: Od. 10:262: ὤμοιϊν βαλόμην, μέγα χάλκεον, ἀμφὶ δὲ τόξα·
δέ: Od. 10:273: αὐτὰρ ἐγὼν εἶμι· κρατερὴ δέ μοι ἔπλετ’ ἀνάγκη.”
δέ: Od. 10:282: χώρου ἄϊδρις ἐών; ἕταροι δέ τοι οἵδ’ ἐνὶ Κίρκης
δὲ: Od. 10:285: αὐτὸν νοστήσειν, μενέεις δὲ σύ γ’ ἔνθα περ ἄλλοι.
δέ: Od. 10:289: πάντα δέ τοι ἐρέω ὀλοφώϊα δήνεα Κίρκης.
δὲ: Od. 10:292: φάρμακον ἐσθλόν, ὅ τοι δώσω, ἐρέω δὲ ἕκαστα.
δέ: Od. 10:296: ἡ δέ σ’ ὑποδδείσασα κελήσεται εὐνηθῆναι·
δὲ: Od. 10:304: ῥίζῃ μὲν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δὲ εἴκελον ἄνθος·
δέ: Od. 10:305: μῶλυ δέ μιν καλέουσι θεοί, χαλεπὸν δέ τ’ ὀρύσσειν
δέ: Od. 10:305: μῶλυ δέ μιν καλέουσι θεοί, χαλεπὸν δέ τ’ ὀρύσσειν
δέ: Od. 10:306: ἀνδράσι γε θνητοῖσι· θεοὶ δέ τε πάντα δύνανται.
δέ: Od. 10:309: ἤϊα· πολλὰ δέ μοι κραδίη πόρφυρε κιόντι.
δέ: Od. 10:311: ἔνθα στὰς ἐβόησα, θεὰ δέ μευ ἔκλυεν αὐδῆς.
δέ: Od. 10:314: εἷσε δέ μ’ εἰσαγαγοῦσα ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου,
δὲ: Od. 10:315: καλοῦ δαιδαλέου· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν·
δέ: Od. 10:316: τεῦχε δέ μοι κυκεῶ χρυσέῳ δέπᾳ, ὄφρα πίοιμι,
δέ: Od. 10:317: ἐν δέ τε φάρμακον ἧκε, κακὰ φρονέουσ’ ἐνὶ θυμῷ.
δὲ: Od. 10:323: ἡ δὲ μέγα ἰάχουσα ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων
δέ: Od. 10:329: σοὶ δέ τις ἐν στήθεσσιν ἀκήλητος νόος ἐστίν.
δὲ: Od. 10:353: πορφύρεα καθύπερθ’, ὑπένερθε δὲ λῖθ’ ὑπέβαλλεν·
δέ: Od. 10:355: ἀργυρέας, ἐπὶ δέ σφι τίθει χρύσεια κάνεια·
δὲ: Od. 10:356: ἡ δὲ τρίτη κρητῆρι μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα
δὲ: Od. 10:357: ἡδὺν ἐν ἀργυρέῳ, νέμε δὲ χρύσεια κύπελλα·
δὲ: Od. 10:358: ἡ δὲ τετάρτη ὕδωρ ἐφόρει καὶ πῦρ ἀνέκαιε
δέ: Od. 10:365: ἀμφὶ δέ με χλαῖναν καλὴν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
δέ: Od. 10:366: εἷσε δέ μ’ εἰσαγαγοῦσα ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου,
δὲ: Od. 10:367: καλοῦ δαιδαλέου· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν·
δὲ: Od. 10:370: νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν.
δέ: Od. 10:376: χεῖρας ἰάλλοντα, στυγερὸν δέ με πένθος ἔχοντα,
δὲ: Od. 10:388: ὣς ἐφάμην, Κίρκη δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
δὲ: Od. 10:391: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἔστησαν ἐναντίοι, ἡ δὲ δι’ αὐτῶν
δέ: Od. 10:397: ἔγνωσαν δέ με κεῖνοι, ἔφυν τ’ ἐν χερσὶν ἕκαστος·
δὲ: Od. 10:398: πᾶσιν δ’ ἱμερόεις ὑπέδυ γόος, ἀμφὶ δὲ δῶμα
δέ: Od. 10:400: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα προσηύδα δῖα θεάων·
δέ: Od. 10:429: Εὐρύλοχος δέ μοι οἶος ἐρύκακε πάντας ἑταίρους
δὲ: Od. 10:449: τόφρα δὲ τοὺς ἄλλους ἑτάρους ἐν δώμασι Κίρκη
δὲ: Od. 10:454: κλαῖον ὀδυρόμενοι, περὶ δὲ στεναχίζετο δῶμα.
δέ: Od. 10:455: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα προσηύδα δῖα θεάων·
δέ: Od. 10:481: γούνων ἐλλιτάνευσα, θεὰ δέ μευ ἔκλυεν αὐδῆς,
δέ: Od. 10:484: οἴκαδε πεμψέμεναι· θυμὸς δέ μοι ἔσσυται ἤδη
δὲ: Od. 10:495: οἴῳ πεπνῦσθαι· τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσιν.”
δὲ: Od. 10:506: ἱστὸν δὲ στήσας ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πετάσσας
δέ: Od. 10:507: ἧσθαι· τὴν δέ κέ τοι πνοιὴ βορέαο φέρῃσιν.
δὲ: Od. 10:518: ἀμφ’ αὐτῷ δὲ χοὴν χεῖσθαι πᾶσιν νεκύεσσι,
δὲ: Od. 10:519: πρῶτα μελικρήτῳ, μετέπειτα δὲ ἡδέϊ οἴνῳ,
δὲ: Od. 10:521: πολλὰ δὲ γουνοῦσθαι νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα,
δὲ: Od. 10:529: ἱέμενος ποταμοῖο ῥοάων· ἔνθα δὲ πολλαὶ
δὲ: Od. 10:533: δείραντας κατακῆαι, ἐπεύξασθαι δὲ θεοῖσιν,
δὲ: Od. 10:535: αὐτὸς δὲ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
δὲ: Od. 10:541: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
δέ: Od. 10:542: ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν·
δὲ: Od. 10:544: λεπτὸν καὶ χαρίεν, περὶ δὲ ζώνην βάλετ’ ἰξυῖ
δέ: Od. 10:552: Ἐλπήνωρ δέ τις ἔσκε νεώτατος, οὔτε τι λίην
δέ: Od. 10:559: ἀλλὰ καταντικρὺ τέγεος πέσεν· ἐκ δέ οἱ αὐχὴν
δὲ: Od. 10:561: ἐρχομένοισι δὲ τοῖσιν ἐγὼ μετὰ μῦθον ἔειπον·
δὲ: Od. 10:566: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
δὲ: Od. 10:567: ἑζόμενοι δὲ κατ’ αὖθι γόων τίλλοντό τε χαίτας·
δὲ: Od. 11:4: ἐν δὲ τὰ μῆλα λαβόντες ἐβήσαμεν, ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ
δὲ: Od. 11:4: ἐν δὲ τὰ μῆλα λαβόντες ἐβήσαμεν, ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ
δὲ: Od. 11:11: τῆς δὲ πανημερίης τέταθ’ ἱστία ποντοπορούσης.
δὲ: Od. 11:14: ἔνθα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμός τε πόλις τε,
δὲ: Od. 11:20: νῆα μὲν ἔνθ’ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν, ἐκ δὲ τὰ μῆλα
δὲ: Od. 11:26: ἀμφ’ αὐτῷ δὲ χοὴν χεόμην πᾶσιν νεκύεσσι,
δὲ: Od. 11:27: πρῶτα μελικρήτῳ, μετέπειτα δὲ ἡδέϊ οἴνῳ,
δὲ: Od. 11:29: πολλὰ δὲ γουνούμην νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα,
δὲ: Od. 11:35: ἐλλισάμην, τὰ δὲ μῆλα λαβὼν ἀπεδειροτόμησα
δὲ: Od. 11:43: θεσπεσίῃ ἰαχῇ· ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει.
δὲ: Od. 11:46: δείραντας κατακῆαι, ἐπεύξασθαι δὲ θεοῖσιν,
δὲ: Od. 11:48: αὐτὸς δὲ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
δὲ: Od. 11:51: πρώτη δὲ ψυχὴ Ἐλπήνορος ἦλθεν ἑταίρου·
δέ: Od. 11:59: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οἰμώξας ἠμείβετο μύθῳ·
δέ: Od. 11:64: ἀλλὰ καταντικρὺ τέγεος πέσον· ἐκ δέ μοι αὐχὴν
δέ: Od. 11:66: νῦν δέ σε τῶν ὄπιθεν γουνάζομαι, οὐ παρεόντων,
δὲ: Od. 11:95: ἀλλ’ ἀποχάζεο βόθρου, ἄπισχε δὲ φάσγανον ὀξύ,
δέ: Od. 11:101: τὸν δέ τοι ἀργαλέον θήσει θεός. οὐ γὰρ ὀΐω
δέ: Od. 11:112: εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ’ ὄλεθρον
δέ: Od. 11:126: σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει·
δέ: Od. 11:134: πᾶσι μάλ’ ἑξείης. θάνατος δέ τοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ
δὲ: Od. 11:136: γήρᾳ ὕπο λιπαρῷ ἀρημένον· ἀμφὶ δὲ λαοὶ
δέ: Od. 11:137: ὄλβιοι ἔσσονται. τὰ δέ τοι νημερτέα εἴρω.”
δέ: Od. 11:145: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
δέ: Od. 11:148: αἵματος ἄσσον ἴμεν, ὁ δέ τοι νημερτὲς ἐνίψει·
δέ: Od. 11:149: ᾧ δέ κ’ ἐπιφθονέῃς, ὁ δέ τοι πάλιν εἶσιν ὀπίσσω.”
δέ: Od. 11:149: ᾧ δέ κ’ ἐπιφθονέῃς, ὁ δέ τοι πάλιν εἶσιν ὀπίσσω.”
δὲ: Od. 11:156: ζωὸς ἐών; χαλεπὸν δὲ τάδε ζωοῖσιν ὁρᾶσθαι.
δέ: Od. 11:174: εἰπὲ δέ μοι πατρός τε καὶ υἱέος, ὃν κατέλειπον,
δέ: Od. 11:177: εἰπὲ δέ μοι μνηστῆς ἀλόχου βουλήν τε νόον τε,
δέ: Od. 11:182: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
δὲ: Od. 11:187: πάντες γὰρ καλέουσι. πατὴρ δὲ σὸς αὐτόθι μίμνει
δὲ: Od. 11:191: ἐν κόνι ἄγχι πυρός, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷται·
δὲ: Od. 11:195: ἔνθ’ ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων, μέγα δὲ φρεσὶ πένθος ἀέξει
δέ: Od. 11:207: τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ
δὲ: Od. 11:223: ἀλλὰ φόωσδε τάχιστα λιλαίεο· ταῦτα δὲ πάντα
δὲ: Od. 11:225: νῶϊ μὲν ὣς ἐπέεσσιν ἀμειβόμεθ’, αἱ δὲ γυναῖκες
δέ: Od. 11:230: ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
δὲ: Od. 11:233: αἱ δὲ προμνηστῖναι ἐπήϊσαν, ἠδὲ ἑκάστη
δὲ: Od. 11:237: φῆ δὲ Κρηθῆος γυνὴ ἔμμεναι Αἰολίδαο·
δὲ: Od. 11:244: κυρτωθέν, κρύψεν δὲ θεὸν θνητήν τε γυναῖκα.
δὲ: Od. 11:245: λῦσε δὲ παρθενίην ζώνην, κατὰ δ’ ὕπνον ἔχευεν.
δὲ: Od. 11:250: ἀθανάτων· σὺ δὲ τοὺς κομέειν ἀτιταλλέμεναί τε.
δὲ: Od. 11:260: τὴν δὲ μέτ’ Ἀντιόπην ἴδον, Ἀσωποῖο θύγατρα,
δὲ: Od. 11:266: τὴν δὲ μετ’ Ἀλκμήνην ἴδον, Ἀμφιτρύωνος ἄκοιτιν,
δέ: Od. 11:285: ἡ δὲ Πύλου βασίλευε, τέκεν δέ οἱ ἀγλαὰ τέκνα,
δὲ: Od. 11:285: ἡ δὲ Πύλου βασίλευε, τέκεν δέ οἱ ἀγλαὰ τέκνα,
δὲ: Od. 11:292: ἐξελάαν· χαλεπὴ δὲ θεοῦ κατὰ μοῖρα πέδησε
δὲ: Od. 11:304: τεθνᾶσιν· τιμὴν δὲ λελόγχασιν ἶσα θεοῖσι.
δὲ: Od. 11:305: τὴν δὲ μέτ’ Ἰφιμέδειαν, Ἀλωῆος παράκοιτιν,
δὲ: Od. 11:307: καί ῥ’ ἔτεκεν δύο παῖδε, μινυνθαδίω δὲ γενέσθην,
δέ: Od. 11:324: ἦγε μέν, οὐδ’ ἀπόνητο· πάρος δέ μιν Ἄρτεμις ἔκτα
δὲ: Od. 11:332: ἢ αὐτοῦ· πομπὴ δὲ θεοῖσ’ ὑμῖν τε μελήσει.”
δὲ: Od. 11:342: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἐχένηος,
δὲ: Od. 11:350: ξεῖνος δὲ τλήτω, μάλα περ νόστοιο χατίζων,
δὲ: Od. 11:367: σοὶ δ’ ἔπι μὲν μορφὴ ἐπέων, ἔνι δὲ φρένες ἐσθλαί,
δέ: Od. 11:374: εὕδειν ἐν μεγάρῳ· σὺ δέ μοι λέγε θέσκελα ἔργα.
δὲ: Od. 11:379: ὥρη μὲν πολέων μύθων, ὥρη δὲ καὶ ὕπνου·
δέ: Od. 11:404: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
δὲ: Od. 11:424: βάλλον ἀποθνῄσκων περὶ φασγάνῳ· ἡ δὲ κυνῶπις
δὲ: Od. 11:439: σοὶ δὲ Κλυταιμνήστρη δόλον ἤρτυε τηλόθ’ ἐόντι.”
δέ: Od. 11:440: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
δὲ: Od. 11:443: ἀλλὰ τὸ μὲν φάσθαι, τὸ δὲ καὶ κεκρυμμένον εἶναι.
δέ: Od. 11:448: ἐρχόμενοι πόλεμόνδε· πάϊς δέ οἱ ἦν ἐπὶ μαζῷ
δέ: Od. 11:453: ὀφθαλμοῖσιν ἔασε· πάρος δέ με πέφνε καὶ αὐτόν.
δέ: Od. 11:454: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
δὲ: Od. 11:471: ἔγνω δὲ ψυχή με ποδώκεος Αἰακίδαο
δέ: Od. 11:487: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
δέ: Od. 11:494: εἰπὲ δέ μοι Πηλῆος ἀμύμονος εἴ τι πέπυσσαι,
δέ: Od. 11:530: δάκρυ’ ὀμορξάμενον· ὁ δέ με μάλα πόλλ’ ἱκέτευεν
δὲ: Od. 11:532: καὶ δόρυ χαλκοβαρές, κακὰ δὲ Τρώεσσι μενοίνα.
δέ: Od. 11:537: γίνεται ἐν πολέμῳ· ἐπιμὶξ δέ τε μαίνεται Ἄρης.”
δὲ: Od. 11:538: ὣς ἐφάμην, ψυχὴ δὲ ποδώκεος Αἰακίδαο
δὲ: Od. 11:542: ἕστασαν ἀχνύμεναι, εἴροντο δὲ κήδε’ ἑκάστη.
δὲ: Od. 11:546: τεύχεσιν ἀμφ’ Ἀχιλῆος· ἔθηκε δὲ πότνια μήτηρ,
δὲ: Od. 11:547: παῖδες δὲ Τρώων δίκασαν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη.
δὲ: Od. 11:555: οὐλομένων; τὰ δὲ πῆμα θεοὶ θέσαν Ἀργείοισι·
δὲ: Od. 11:562: ἡμέτερον· δάμασον δὲ μένος καὶ ἀγήνορα θυμόν.”
δέ: Od. 11:563: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οὐδὲν ἀμείβετο, βῆ δὲ μετ’ ἄλλας
δὲ: Od. 11:563: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οὐδὲν ἀμείβετο, βῆ δὲ μετ’ ἄλλας
δέ: Od. 11:570: ἥμενον· οἱ δέ μιν ἀμφὶ δίκας εἴροντο ἄνακτα,
δὲ: Od. 11:572: τὸν δὲ μέτ’ Ὠρίωνα πελώριον εἰσενόησα
δέ: Od. 11:578: γῦπε δέ μιν ἑκάτερθε παρημένω ἧπαρ ἔκειρον,
δὲ: Od. 11:583: ἑσταότ’ ἐν λίμνῃ· ἡ δὲ προσέπλαζε γενείῳ.
δὲ: Od. 11:584: στεῦτο δὲ διψάων, πιέειν δ’ οὐκ εἶχεν ἑλέσθαι·
δὲ: Od. 11:586: τοσσάχ’ ὕδωρ ἀπολέσκετ’ ἀναβροχέν, ἀμφὶ δὲ ποσσὶ
δὲ: Od. 11:587: γαῖα μέλαινα φάνεσκε, καταζήνασκε δὲ δαίμων.
δὲ: Od. 11:601: τὸν δὲ μέτ’ εἰσενόησα βίην Ἡρακληείην,
δὲ: Od. 11:602: εἴδωλον· αὐτὸς δὲ μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι
δέ: Od. 11:605: ἀμφὶ δέ μιν κλαγγὴ νεκύων ἦν οἰωνῶν ὥς,
δέ: Od. 11:609: σμερδαλέος δέ οἱ ἀμφὶ περὶ στήθεσσιν ἀορτὴρ
δέ: Od. 11:622: δεδμήμην, ὁ δέ μοι χαλεποὺς ἐπετέλλετ’ ἀέθλους.
δέ: Od. 11:626: Ἑρμείας δέ μ’ ἔπεμπεν ἰδὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη.”
δὲ: Od. 11:633: ἠχῇ θεσπεσίῃ· ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει,
δὲ: Od. 11:639: τὴν δὲ κατ’ Ὠκεανὸν ποταμὸν φέρε κῦμα ῥόοιο,
δὲ: Od. 11:640: πρῶτα μὲν εἰρεσίῃ, μετέπειτα δὲ κάλλιμος οὖρος.
δὲ: Od. 12:6: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης·
δέ: Od. 12:38: ὥς τοι ἐγὼν ἐρέω, μνήσει δέ σε καὶ θεὸς αὐτός.
δὲ: Od. 12:46: ἀνδρῶν πυθομένων, περὶ δὲ ῥινοὶ μινύθουσιν.
δέ: Od. 12:53: εἰ δέ κε λίσσηαι ἑτάρους λῦσαί τε κελεύῃς,
δέ: Od. 12:54: οἱ δέ σ’ ἔτι πλεόνεσσι τότ’ ἐν δεσμοῖσι διδέντων.
δέ: Od. 12:58: θυμῷ βουλεύειν· ἐρέω δέ τοι ἀμφοτέρωθεν.
δὲ: Od. 12:73: οἱ δὲ δύω σκόπελοι ὁ μὲν οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει
δέ: Od. 12:74: ὀξείῃ κορυφῇ, νεφέλη δέ μιν ἀμφιβέβηκε
δέ: Od. 12:90: ἓξ δέ τέ οἱ δειραὶ περιμήκεες, ἐν δὲ ἑκάστῃ
δὲ: Od. 12:90: ἓξ δέ τέ οἱ δειραὶ περιμήκεες, ἐν δὲ ἑκάστῃ
δὲ: Od. 12:91: σμερδαλέη κεφαλή, ἐν δὲ τρίστοιχοι ὀδόντες,
δέ: Od. 12:99: παρφυγέειν σὺν νηΐ· φέρει δέ τε κρατὶ ἑκάστῳ
δέ: Od. 12:114: τὴν δέ κ’ ἀμυναίμην, ὅτε μοι σίνοιτό γ’ ἑταίρους.”
δέ: Od. 12:118: ἡ δέ τοι οὐ θνητή, ἀλλ’ ἀθάνατον κακόν ἐστι,
δὲ: Od. 12:124: ἀλλὰ μάλα σφοδρῶς ἐλάαν, βωστρεῖν δὲ Κράταιϊν,
δὲ: Od. 12:127: Θρινακίην δ’ ἐς νῆσον ἀφίξεαι· ἔνθα δὲ πολλαὶ
δέ: Od. 12:139: εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ’ ὄλεθρον
δὲ: Od. 12:142: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
δέ: Od. 12:163: εἰ δέ κε λίσσωμαι ὑμέας λῦσαί τε κελεύω,
δὲ: Od. 12:164: ὑμεῖς δὲ πλεόνεσσι τότ’ ἐν δεσμοῖσι πιέζειν.”
δὲ: Od. 12:166: τόφρα δὲ καρπαλίμως ἐξίκετο νηῦς ἐϋεργὴς
δὲ: Od. 12:169: ἔπλετο νηνεμίη, κοίμησε δὲ κύματα δαίμων.
δὲ: Od. 12:194: ὀφρύσι νευστάζων· οἱ δὲ προπεσόντες ἔρεσσον.
δέ: Od. 12:217: σοὶ δέ, κυβερνῆθ’, ὧδ’ ἐπιτέλλομαι· ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ
δὲ: Od. 12:220: νῆα, σὺ δὲ σκοπέλου ἐπιμαίεο, μή σε λάθῃσι
δὲ: Od. 12:225: εἰρεσίης, ἐντὸς δὲ πυκάζοιεν σφέας αὐτούς.
δέ: Od. 12:232: οὐδέ πῃ ἀθρῆσαι δυνάμην· ἔκαμον δέ μοι ὄσσε
δὲ: Od. 12:235: ἔνθεν γὰρ Σκύλλη, ἑτέρωθι δὲ δῖα Χάρυβδις
δὲ: Od. 12:241: πᾶσ’ ἔντοσθε φάνεσκε κυκωμένη, ἀμφὶ δὲ πέτρη
δὲ: Od. 12:242: δεινὸν βεβρύχει, ὑπένερθε δὲ γαῖα φάνεσκε
δὲ: Od. 12:243: ψάμμῳ κυανέη· τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει.
δέ: Od. 12:245: τόφρα δέ μοι Σκύλλη γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑταίρους
δὲ: Od. 12:249: ὑψόσ’ ἀειρομένων· ἐμὲ δὲ φθέγγοντο καλεῦντες
δὲ: Od. 12:263: πολλὰ δὲ ἴφια μῆλ’ Ὑπερίονος Ἠελίοιο.
δὲ: Od. 12:277: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ.
δὲ: Od. 12:307: νηός, ἔπειτα δὲ δόρπον ἐπισταμένως τετύκοντο.
δὲ: Od. 12:311: κλαιόντεσσι δὲ τοῖσιν ἐπήλυθε νήδυμος ὕπνος.
δὲ: Od. 12:312: ἦμος δὲ τρίχα νυκτὸς ἔην, μετὰ δ’ ἄστρα βεβήκει,
δὲ: Od. 12:314: λαίλαπι θεσπεσίῃ, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε
δὲ: Od. 12:321: ἔστιν, τῶν δὲ βοῶν ἀπεχώμεθα, μή τι πάθωμεν·
δὲ: Od. 12:325: μῆνα δὲ πάντ’ ἄλληκτος ἄη νότος, οὐδέ τις ἄλλος
δὲ: Od. 12:332: γναμπτοῖσ’ ἀγκίστροισιν· ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός·
δέ: Od. 12:345: εἰ δέ κεν εἰς Ἰθάκην ἀφικοίμεθα, πατρίδα γαῖαν,
δέ: Od. 12:347: τεύξομεν, ἐν δέ κε θεῖμεν ἀγάλματα πολλὰ καὶ ἐσθλά.
δὲ: Od. 12:348: εἰ δὲ χολωσάμενός τι βοῶν ὀρθοκραιράων
δὲ: Od. 12:356: τὰς δὲ περιστήσαντο καὶ εὐχετόωντο θεοῖσι,
δὲ: Od. 12:370: οἰμώξας δὲ θεοῖσι μετ’ ἀθανάτοισι γεγώνευν·
δέ: Od. 12:382: εἰ δέ μοι οὐ τείσουσι βοῶν ἐπιεικέ’ ἀμοιβήν,
δέ: Od. 12:387: τῶν δέ κ’ ἐγὼ τάχα νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ
δὲ: Od. 12:406: νηὸς ὕπερ γλαφυρῆς, ἤχλυσε δὲ πόντος ὑπ’ αὐτῆς.
δὲ: Od. 12:409: ἱστοῦ δὲ προτόνους ἔῤῥηξ’ ἀνέμοιο θύελλα
δὲ: Od. 12:417: ἐν δὲ θεείου πλῆτο· πέσον δ’ ἐκ νηὸς ἑταῖροι.
δὲ: Od. 12:418: οἱ δὲ κορώνῃσιν ἴκελοι περὶ νῆα μέλαιναν
δὲ: Od. 12:421: λῦσε κλύδων τρόπιος· τὴν δὲ ψιλὴν φέρε κῦμα.
δέ: Od. 12:422: ἐκ δέ οἱ ἱστὸν ἄραξε ποτὶ τρόπιν· αὐτὰρ ἐπ’ αὐτῷ
δὲ: Od. 12:436: μακροί τε μεγάλοι τε, κατεσκίαον δὲ Χάρυβδιν.
δέ: Od. 12:438: ἱστὸν καὶ τρόπιν αὖτις· ἐελδομένῳ δέ μοι ἦλθον,
δέ: Od. 12:447: ἔνθεν δ’ ἐννῆμαρ φερόμην, δεκάτῃ δέ με νυκτὶ
δέ: Od. 12:452: σοί τε καὶ ἰφθίμῃ ἀλόχῳ· ἐχθρὸν δέ μοί ἐστιν
δὲ: Od. 13:24: τοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο
δὲ: Od. 13:26: μῆρα δὲ κήαντες δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα
δέ: Od. 13:27: τερπόμενοι· μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδός,
δέ: Od. 13:34: δόρπον ἐποίχεσθαι, βλάβεται δέ τε γούνατ’ ἰόντι·
δὲ: Od. 13:36: αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα,
δὲ: Od. 13:37: Ἀλκινόῳ δὲ μάλιστα πιφαυσκόμενος φάτο μῦθον·
δὲ: Od. 13:53: ὣς φάτο, Ποντόνοος δὲ μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα,
δὲ: Od. 13:54: νώμησεν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπισταδόν· οἱ δὲ θεοῖσιν
δὲ: Od. 13:61: αὐτὰρ ἐγὼ νέομαι· σὺ δὲ τέρπεο τῷδ’ ἐνὶ οἴκῳ
δὲ: Od. 13:75: πρυμνῆς· ἂν δὲ καὶ αὐτὸς ἐβήσετο καὶ κατέλεκτο
δὲ: Od. 13:76: σιγῇ· τοὶ δὲ καθῖζον ἐπὶ κληῖσιν ἕκαστοι
δὲ: Od. 13:86: ἡ δὲ μάλ’ ἀσφαλέως θέεν ἔμπεδον· οὐδέ κεν ἴρηξ
δέ: Od. 13:96: Φόρκυνος δέ τίς ἐστι λιμήν, ἁλίοιο γέροντος,
δὲ: Od. 13:97: ἐν δήμῳ Ἰθάκης· δύο δὲ προβλῆτες ἐν αὐτῷ
δέ: Od. 13:100: ἔκτοθεν· ἔντοσθεν δέ τ’ ἄνευ δεσμοῖο μένουσι
δὲ: Od. 13:105: ἐν δὲ κρητῆρές τε καὶ ἀμφιφορῆες ἔασι
δέ: Od. 13:109: ἐν δ’ ὕδατ’ ἀενάοντα. δύω δέ τέ οἱ θύραι εἰσίν,
δὲ: Od. 13:120: ἐκ δὲ κτήματ’ ἄειραν, ἅ οἱ Φαίηκες ἀγαυοὶ
δέ: Od. 13:132: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· - νόστον δέ οἱ οὔ ποτ’ ἀπηύρων
δέ: Od. 13:135: κάτθεσαν εἰν Ἰθάκῃ, ἔδοσαν δέ οἱ ἀγλαὰ δῶρα,
δέ: Od. 13:141: οὔ τί σ’ ἀτιμάζουσι θεοί· χαλεπὸν δέ κεν εἴη
δὲ: Od. 13:151: ῥαῖσαι, ἵν’ ἤδη σχῶνται, ἀπολλήξωσι δὲ πομπῆς
δέ: Od. 13:152: ἀνθρώπων, μέγα δέ σφιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψαι.”
δέ: Od. 13:158: ἄνθρωποι, μέγα δέ σφιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψαι.”
δὲ: Od. 13:161: ἔνθ’ ἔμεν’· ἡ δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθε ποντοπόρος νηῦς
δὲ: Od. 13:162: ῥίμφα διωκομένη. τῆς δὲ σχεδὸν ἦλθ’ ἐνοσίχθων,
δὲ: Od. 13:164: χειρὶ καταπρηνεῖ ἐλάσας· ὁ δὲ νόσφι βεβήκει.
δὲ: Od. 13:165: οἱ δὲ πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευον
δέ: Od. 13:167: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
δὲ: Od. 13:178: ὣς ἀγόρευ’ ὁ γέρων· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
δὲ: Od. 13:181: ἡμέτερον προτὶ ἄστυ· Ποσειδάωνι δὲ ταύρους
δὲ: Od. 13:184: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἔδδεισαν, ἑτοιμάσσαντο δὲ ταύρους.
δὲ: Od. 13:203: πῇ δὴ χρήματα πολλὰ φέρω τάδε; πῇ δὲ καὶ αὐτὸς
δέ: Od. 13:205: αὐτοῦ· ἐγὼ δέ κεν ἄλλον ὑπερμενέων βασιλήων
δέ: Od. 13:221: πόλλ’ ὀλοφυρόμενος. σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη,
δέ: Od. 13:239: οὕτω νώνυμός ἐστιν· ἴσασι δέ μιν μάλα πολλοί,
δέ: Od. 13:244: ἐν μὲν γάρ οἱ σῖτος ἀθέσφατος, ἐν δέ τε οἶνος
δὲ: Od. 13:250: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
δὲ: Od. 13:269: νὺξ δὲ μάλα δνοφερὴ κάτεχ’ οὐρανόν, οὐδέ τις ἥμεας
δέ: Od. 13:270: ἀνθρώπων ἐνόησε, λάθον δέ ἑ θυμὸν ἀπούρας.
δὲ: Od. 13:278: κεῖθεν δὲ πλαγχθέντες ἱκάνομεν ἐνθάδε νυκτός.
δὲ: Od. 13:283: οἱ δὲ χρήματ’ ἐμὰ γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλόντες
δὲ: Od. 13:287: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
δέ: Od. 13:302: καὶ δέ σε Φαιήκεσσι φίλον πάντεσσιν ἔθηκα.
δὲ: Od. 13:307: κήδε’ ἀνασχέσθαι· σὺ δὲ τετλάμεναι καὶ ἀνάγκῃ,
δέ: Od. 13:324: νῦν δέ σε πρὸς πατρὸς γουνάζομαι· - οὐ γὰρ ὀΐω
δὲ: Od. 13:326: γαῖαν ἀναστρέφομαι· σὲ δὲ κερτομέουσαν ὀΐω
δέ: Od. 13:337: ἧσται ἐνὶ μεγάροισιν, ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
δέ: Od. 13:349: τοῦτο δέ τοι σπέος εὐρὺ κατηρεφές, ἔνθα σὺ πολλὰς
δὲ: Od. 13:351: τοῦτο δὲ Νήριτόν ἐστιν ὄρος καταειμένον ὕλῃ.”
δὲ: Od. 13:352: ὣς εἰποῦσα θεὰ σκέδασ’ ἠέρα, εἴσατο δὲ χθών·
δὲ: Od. 13:354: χαίρων ᾗ γαίῃ, κύσε δὲ ζείδωρον ἄρουραν.
δὲ: Od. 13:355: αὐτίκα δὲ Νύμφῃσ’ ἠρήσατο χεῖρας ἀνασχών·
δὲ: Od. 13:365: αὐτοὶ δὲ φραζώμεθ’, ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένηται.”
δὲ: Od. 13:372: τὼ δὲ καθεζομένω ἱερῆς παρὰ πυθμέν’ ἐλαίης
δὲ: Od. 13:374: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δὲ: Od. 13:379: ἡ δὲ σὸν αἰεὶ νόστον ὀδυρομένη κατὰ θυμὸν
δέ: Od. 13:381: ἀγγελίας προϊεῖσα, νόος δέ οἱ ἄλλα μενοινᾷ.”
δέ: Od. 13:387: πὰρ δέ μοι αὐτὴ στῆθι μένος πολυθαρσὲς ἐνεῖσα,
δὲ: Od. 13:399: ξανθὰς δ’ ἐκ κεφαλῆς ὀλέσω τρίχας, ἀμφὶ δὲ λαῖφος
δέ: Od. 13:401: κνυζώσω δέ τοι ὄσσε πάρος περικαλλέ’ ἐόντε,
δὲ: Od. 13:404: αὐτὸς δὲ πρώτιστα συβώτην εἰσαφικέσθαι,
δέ: Od. 13:405: ὅς τοι ὑῶν ἐπίουρος, ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδε,
δὲ: Od. 13:407: δήεις τόν γε σύεσσι παρήμενον· αἱ δὲ νέμονται
δέ: Od. 13:419: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον, βίοτον δέ οἱ ἄλλοι ἔδωσι;”
δὲ: Od. 13:431: ξανθὰς δ’ ἐκ κεφαλῆς ὄλεσε τρίχας, ἀμφὶ δὲ δέρμα
δέ: Od. 13:433: κνύζωσεν δέ οἱ ὄσσε πάρος περικαλλέ’ ἐόντε·
δέ: Od. 13:434: ἀμφὶ δέ μιν ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
δέ: Od. 13:436: ἀμφὶ δέ μιν μέγα δέρμα ταχείης ἕσσ’ ἐλάφοιο,
δέ: Od. 13:437: ψιλόν· δῶκε δέ οἱ σκῆπτρον καὶ ἀεικέα πήρην,
δὲ: Od. 13:438: πυκνὰ ῥωγαλέην· ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ.
δὲ: Od. 14:14: πλησίον ἀλλήλων, εὐνὰς συσίν· ἐν δὲ ἑκάστῳ
δὲ: Od. 14:20: οἱ δὲ τριηκόσιοί τε καὶ ἑξήκοντα πέλοντο.
δὲ: Od. 14:21: πὰρ δὲ κύνες θήρεσσιν ἐοικότες αἰὲν ἴαυον
δὲ: Od. 14:24: τάμνων δέρμα βόειον ἐϋχροές· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
δὲ: Od. 14:26: οἱ τρεῖς· τὸν δὲ τέταρτον ἀποπροέηκε πόλινδε
δέ: Od. 14:31: ἕζετο κερδοσύνῃ, σκῆπτρον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
δέ: Od. 14:34: ἔσσυτ’ ἀνὰ πρόθυρον, σκῦτος δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
δὲ: Od. 14:36: πυκνῇσιν λιθάδεσσιν, ὁ δὲ προσέειπεν ἄνακτα·
δέ: Od. 14:39: καὶ δέ μοι ἄλλα θεοὶ δόσαν ἄλγεά τε στοναχάς τε·
δὲ: Od. 14:41: ἧμαι, ἄλλοισιν δὲ σύας σιάλους ἀτιτάλλω
δὲ: Od. 14:79: αὐτὸς δ’ ἀντίον ἷζεν, ἐποτρύνων δὲ προσηύδα·
δέ: Od. 14:87: πλησάμενοι δέ τε νῆας ἔβαν οἶκόνδε νέεσθαι, -
δέ: Od. 14:89: οἵδε δέ τοι ἴσασι, θεοῦ δέ τιν’ ἔκλυον αὐδήν,
δέ: Od. 14:89: οἵδε δέ τοι ἴσασι, θεοῦ δέ τιν’ ἔκλυον αὐδήν,
δὲ: Od. 14:95: οἶνον δὲ φθινύθουσιν ὑπέρβιον ἐξαφύοντες.
δέ: Od. 14:99: ἔστ’ ἄφενος τοσσοῦτον· ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω.
δὲ: Od. 14:110: ἁρπαλέως ἀκέων, κακὰ δὲ μνηστῆρσι φύτευεν.
δὲ: Od. 14:113: οἴνου ἐνίπλειον· ὁ δ’ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
δέ: Od. 14:126: ὃς δέ κ’ ἀλητεύων Ἰθάκης ἐς δῆμον ἵκηται,
δὲ: Od. 14:134: ῥινὸν ἀπ’ ὀστεόφιν ἐρύσαι, ψυχὴ δὲ λέλοιπεν·
δὲ: Od. 14:137: ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἀπόλωλε, φίλοισι δὲ κήδε’ ὀπίσσω
δὲ: Od. 14:138: πᾶσιν, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, τετεύχαται· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλον
δέ: Od. 14:150: κεῖνον ἐλεύσεσθαι, θυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος·
δέ: Od. 14:152: ὡς νεῖται Ὀδυσεύς· εὐαγγέλιον δέ μοι ἔστω
δέ: Od. 14:155: πρὶν δέ κε, καὶ μάλα περ κεχρημένος, οὔ τι δεχοίμην.
δέ: Od. 14:178: τὸν δέ τις ἀθανάτων βλάψε φρένας ἔνδον ἐΐσας
δὲ: Od. 14:180: ἐς Πύλον ἠγαθέην· τὸν δὲ μνηστῆρες ἀγαυοὶ
δέ: Od. 14:188: ὁπποίης τ’ ἐπὶ νηὸς ἀφίκεο; πῶς δέ σε ναῦται
δὲ: Od. 14:200: ἀνέρος ἀφνειοῖο πάϊς· πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι
δὲ: Od. 14:208: εἰς Ἀΐδαο δόμους· τοὶ δὲ ζωὴν ἐδάσαντο
δὲ: Od. 14:211: ἠγαγόμην δὲ γυναῖκα πολυκλήρων ἀνθρώπων
δέ: Od. 14:222: τοῖος ἔα ἐν πολέμῳ· ἔργον δέ μοι οὐ φίλον ἔσκεν
δὲ: Od. 14:233: λάγχανον· αἶψα δὲ οἶκος ὀφέλλετο, καί ῥα ἔπειτα
δὲ: Od. 14:241: τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν Πριάμου πέρσαντες ἔβημεν
δὲ: Od. 14:261: ὀπτῆρας δὲ κατὰ σκοπιὰς ὤτρυνα νέεσθαι·
δὲ: Od. 14:264: πόρθεον, ἐκ δὲ γυναῖκας ἄγον καὶ νήπια τέκνα,
δὲ: Od. 14:266: οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφι
δὲ: Od. 14:267: ἦλθον· πλῆτο δὲ πᾶν πεδίον πεζῶν τε καὶ ἵππων
δὲ: Od. 14:268: χαλκοῦ τε στεροπῆς. ἐν δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος
δέ: Od. 14:280: ἐς δίφρον δέ μ’ ἕσας ἄγεν οἴκαδε δάκρυ χέοντα.
δέ: Od. 14:297: κεῖθι δέ μ’ ὡς περάσειε καὶ ἄσπετον ὦνον ἕλοιτο.
δέ: Od. 14:300: μέσσον ὑπὲρ Κρήτης· Ζεὺς δέ σφισι μήδετ’ ὄλεθρον.
δὲ: Od. 14:304: νηὸς ὕπερ γλαφυρῆς, ἤχλυσε δὲ πόντος ὑπ’ αὐτῆς.
δὲ: Od. 14:307: ἐν δὲ θεείου πλῆτο· πέσον δ’ ἐκ νηὸς ἅπαντες.
δὲ: Od. 14:308: οἱ δὲ κορώνῃσιν ἴκελοι περὶ νῆα μέλαιναν
δέ: Od. 14:314: ἐννῆμαρ φερόμην, δεκάτῃ δέ με νυκτὶ μελαίνῃ
δέ: Od. 14:320: ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν.
δὲ: Od. 14:331: ὤμοσε δὲ πρὸς ἔμ’ αὐτόν, ἀποσπένδων ἐνὶ οἴκῳ,
δὲ: Od. 14:337: ἐνδυκέως· τοῖσιν δὲ κακὴ φρεσὶν ἥνδανε βουλὴ
δέ: Od. 14:342: ἀμφὶ δέ με ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
δὲ: Od. 14:349: ῥηϊδίως· κεφαλῇ δὲ κατὰ ῥάκος ἀμφικαλύψας,
δὲ: Od. 14:351: στῆθος, ἔπειτα δὲ χερσὶ διήρεσα ἀμφοτέρῃσι
δὲ: Od. 14:354: κείμην πεπτηώς. οἱ δὲ μεγάλα στενάχοντες
δέ: Od. 14:371: νῦν δέ μιν ἀκλειῶς Ἅρπυιαι ἀνηρέψαντο.
δέ: Od. 14:381: ἤλυθ’ ἐμὸν πρὸς σταθμόν· ἐγὼ δέ μιν ἀμφαγάπαζον.
δέ: Od. 14:382: φῆ δέ μιν ἐν Κρήτεσσι παρ’ Ἰδομενῆϊ ἰδέσθαι
δέ: Od. 14:398: εἰ δέ κε μὴ ἔλθῃσιν ἄναξ τεὸς ὡς ἀγορεύω,
δὲ: Od. 14:405: αὖτις δὲ κτείναιμι φίλον τ’ ἀπὸ θυμὸν ἑλοίμην·
δὲ: Od. 14:410: ἀγχίμολον δὲ σύες τε καὶ ἀνέρες ἦλθον ὑφορβοί.
δέ: Od. 14:427: αἶψα δέ μιν διέχευαν· ὁ δ’ ὠμοθετεῖτο συβώτης,
δὲ: Od. 14:432: βάλλον δ’ εἰν ἐλεοῖσιν ἀολλέα. ἂν δὲ συβώτης
δὲ: Od. 14:438: ἀργιόδοντος ὑός, κύδαινε δὲ θυμὸν ἄνακτος.
δὲ: Od. 14:444: οἷα πάρεστι· θεὸς δὲ τὸ μὲν δώσει, τὸ δ’ ἐάσει,
δέ: Od. 14:449: σῖτον δέ σφιν ἔνειμε Μεσαύλιος, ὅν ῥα συβώτης
δὲ: Od. 14:500: καρπαλίμως, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε φοινικόεσσαν,
δὲ: Od. 14:501: βῆ δὲ θέειν ἐπὶ νῆας· ἐγὼ δ’ ἐνὶ εἵματι κείνου
δὲ: Od. 14:502: κείμην ἀσπασίως, φάε δὲ χρυσόθρονος Ἠώς.
δέ: Od. 14:506: νῦν δέ μ’ ἀτιμάζουσι κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα.”
δὲ: Od. 14:520: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς κατέλεκτ’. ἐπὶ δὲ χλαῖναν βάλεν αὐτῷ
δὲ: Od. 14:523: ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ Ὀδυσεὺς κοιμήσατο, τοὶ δὲ παρ’ αὐτὸν
δὲ: Od. 14:529: ἀμφὶ δὲ χλαῖναν ἐέσσατ’, ἀλεξάνεμον μάλα πυκνήν,
δὲ: Od. 14:530: ἂν δὲ νάκην ἕλετ’ αἰγὸς ἐϋτρεφέος μεγάλοιο,
δὲ: Od. 15:4: εὗρε δὲ Τηλέμαχον καὶ Νέστορος ἀγλαὸν υἱὸν
δὲ: Od. 15:13: κτήματα δασσάμενοι, σὺ δὲ τηϋσίην ὁδὸν ἔλθῃς.
δὲ: Od. 15:22: παίδων δὲ προτέρων καὶ κουριδίοιο φίλοιο
δέ: Od. 15:27: ἄλλο δέ τοί τι ἔπος ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο θυμῷ.
δὲ: Od. 15:27: ἄλλο δέ τοί τι ἔπος ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο θυμῷ.
δέ: Od. 15:34: νυκτὶ δ’ ὁμῶς πλείειν· πέμψει δέ τοι οὖρον ὄπισθεν
δὲ: Od. 15:38: αὐτὸς δὲ πρώτιστα συβώτην εἰσαφικέσθαι,
δέ: Od. 15:39: ὅς τοι ὑῶν ἐπίουρος, ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδεν.
δὲ: Od. 15:40: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἀέσαι· τὸν δ’ ὀτρῦναι πόλιν εἴσω
δὲ: Od. 15:56: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
δέ: Od. 15:57: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
δὲ: Od. 15:62: ἥρως, βῆ δὲ θύραζε, παριστάμενος δὲ προσηύδα
δὲ: Od. 15:62: ἥρως, βῆ δὲ θύραζε, παριστάμενος δὲ προσηύδα
δὲ: Od. 15:69: ἱέμενον νόστοιο· νεμεσσῶμαι δὲ καὶ ἄλλῳ
δὲ: Od. 15:74: χρὴ ξεῖνον παρεόντα φιλεῖν, ἐθέλοντα δὲ πέμπειν.
δὲ: Od. 15:76: καλά, σὺ δ’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδῃς, εἴπω δὲ γυναιξὶ
δέ: Od. 15:81: ὄφρα τοι αὐτὸς ἕπωμαι, ὑποζεύξω δέ τοι ἵππους,
δέ: Od. 15:83: αὔτως ἀππέμψει, δώσει δέ τε ἕν γε φέρεσθαι,
δέ: Od. 15:95: ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλθε Βοηθοΐδης Ἐτεωνεύς,
δὲ: Od. 15:103: υἱὸν δὲ κρητῆρα φέρειν Μεγαπένθε’ ἄνωγεν
δὲ: Od. 15:104: ἀργύρεον· Ἑλένη δὲ παρίστατο φωριαμοῖσιν,
δὲ: Od. 15:108: ἀστὴρ δ’ ὣς ἀπέλαμπεν· ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων.
δὲ: Od. 15:110: Τηλέμαχον· τὸν δὲ προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
δὲ: Od. 15:115: δώσω τοι κρητῆρα τετυγμένον· ἀργύρεος δὲ
δέ: Od. 15:117: ἔργον δ’ Ἡφαίστοιο· πόρεν δέ ἑ Φαίδιμος ἥρως,
δὲ: Od. 15:123: ἀργύρεον· Ἑλένη δὲ παρίστατο καλλιπάρῃος
δὲ: Od. 15:127: σῇ ἀλόχῳ φορέειν· τεῖος δὲ φίλῃ παρὰ μητρὶ
δέ: Od. 15:128: κεῖσθαι ἐνὶ μεγάρῳ. σὺ δέ μοι χαίρων ἀφίκοιο
δὲ: Od. 15:137: νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν.
δὲ: Od. 15:140: πὰρ δὲ Βοηθοΐδης κρέα δαίετο καὶ νέμε μοίρας·
δὲ: Od. 15:147: τοὺς δὲ μετ’ Ἀτρεΐδης ἔκιε ξανθὸς Μενέλαος,
δὲ: Od. 15:150: στῆ δ’ ἵππων προπάροιθε, δεδισκόμενος δὲ προσηύδα·
δέ: Od. 15:163: ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες· ὁ δέ σφισιν ἐγγύθεν ἐλθὼν
δὲ: Od. 15:164: δεξιὸς ἤϊξε πρόσθ’ ἵππων. οἱ δὲ ἰδόντες
δὲ: Od. 15:166: τοῖσι δὲ Νεστορίδης Πεισίστρατος ἤρχετο μύθων·
δὲ: Od. 15:182: ἦ, καὶ ἐφ’ ἵπποιϊν μάστιν βάλε· τοὶ δὲ μάλ’ ὦκα
δὲ: Od. 15:184: οἱ δὲ πανημέριοι σεῖον ζυγὸν ἀμφὶς ἔχοντες.
δὲ: Od. 15:188: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἄεσαν, ὁ δὲ τοῖς πὰρ ξείνια θῆκεν.
δὲ: Od. 15:188: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἄεσαν, ὁ δὲ τοῖς πὰρ ξείνια θῆκεν.
δὲ: Od. 15:196: μῦθον ἐμόν; ξεῖνοι δὲ διαμπερὲς εὐχόμεθ’ εἶναι
δὲ: Od. 15:201: ἱέμενος φιλέειν· ἐμὲ δὲ χρεὼ θᾶσσον ἱκέσθαι.”
δέ: Od. 15:204: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι·
δέ: Od. 15:223: νηῒ πάρα πρυμνῇ· σχεδόθεν δέ οἱ ἤλυθεν ἀνὴρ
δὲ: Od. 15:231: εἶχε βίῃ. ὁ δὲ τεῖος ἐνὶ μεγάροις Φυλάκοιο
δὲ: Od. 15:237: ἀντίθεον Νηλῆα, κασιγνήτῳ δὲ γυναῖκα
δέ: Od. 15:267: ἐξ Ἰθάκης γένος εἰμί, πατὴρ δέ μοί ἐστιν Ὀδυσσεύς,
δὲ: Od. 15:273: ἔμφυλον· πολλοὶ δὲ κασίγνητοί τε ἔται τε
δὲ: Od. 15:274: Ἄργος ἀν’ ἱππόβοτον, μέγα δὲ κρατέουσιν Ἀχαιῶν·
δὲ: Od. 15:284: ἂν δὲ καὶ αὐτὸς νηὸς ἐβήσετο ποντοπόροιο.
δὲ: Od. 15:285: ἐν πρύμνῃ δ’ ἄρ’ ἔπειτα καθέζετο, πὰρ δὲ οἷ αὐτῷ
δὲ: Od. 15:286: εἷσε Θεοκλύμενον· τοὶ δὲ πρυμνήσι’ ἔλυσαν.
δὲ: Od. 15:290: στῆσαν ἀείραντες, κατὰ δὲ προτόνοισιν ἔδησαν,
δὲ: Od. 15:295: βὰν δὲ παρὰ Κρουνοὺς καὶ Χαλκίδα καλλιρέεθρον.
δὲ: Od. 15:297: ἡ δὲ Φεὰς ἐπέβαλλεν ἐπειγομένη Διὸς οὔρῳ,
δέ: Od. 15:302: δορπείτην· παρὰ δέ σφιν ἐδόρπεον ἀνέρες ἄλλοι.
δὲ: Od. 15:311: ὅς κέ με κεῖσ’ ἀγάγῃ· κατὰ δὲ πτόλιν αὐτὸς ἀνάγκῃ
δὲ: Od. 15:318: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
δὲ: Od. 15:325: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
δὲ: Od. 15:332: αἰεὶ δὲ λιπαροὶ κεφαλὰς καὶ καλὰ πρόσωπα,
δὲ: Od. 15:333: οἵ σφιν ὑποδρώωσιν· ἐΰξεστοι δὲ τράπεζαι
δέ: Od. 15:365: τῇ ὁμοῦ ἐτρεφόμην, ὀλίγον δέ τί μ’ ἧσσον ἐτίμα.
δέ: Od. 15:370: ἀγρόνδε προΐαλλε· φίλει δέ με κηρόθι μᾶλλον.
δὲ: Od. 15:376: ἄνδρες ὑπερφίαλοι· μέγα δὲ δμῶες χατέουσιν
δὲ: Od. 15:378: καὶ φαγέμεν πιέμεν τε, ἔπειτα δὲ καί τι φέρεσθαι
δὲ: Od. 15:392: ἥμενος. αἵδε δὲ νύκτες ἀθέσφατοι· ἔστι μὲν εὕδειν,
δὲ: Od. 15:393: ἔστι δὲ τερπομένοισιν ἀκουέμεν· οὐδέ τί σε χρή,
δέ: Od. 15:402: τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
δέ: Od. 15:412: ἔνθα δύω πόλιες, δίχα δέ σφισι πάντα δέδασται·
δὲ: Od. 15:415: ἔνθα δὲ Φοίνικες ναυσικλυτοὶ ἤλυθον ἄνδρες,
δὲ: Od. 15:417: ἔσκε δὲ πατρὸς ἐμοῖο γυνὴ Φοίνισσ’ ἐνὶ οἴκῳ,
δὲ: Od. 15:424: ἡ δὲ μάλ’ αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν ὑψερεφὲς δῶ·
δέ: Od. 15:428: ἀγρόθεν ἐρχομένην, πέρασαν δέ με δεῦρ’ ἀγαγόντες
δέ: Od. 15:449: καὶ δέ κεν ἄλλ’ ἐπίβαθρον ἐγὼν ἐθέλουσά γε δοίην·
δὲ: Od. 15:463: ὦνον ὑπισχόμεναι· ὁ δὲ τῇ κατένευσε σιωπῇ.
δὲ: Od. 15:475: νὼ ἀναβησάμενοι· ἐπὶ δὲ Ζεὺς οὖρον ἴαλλεν.
δὲ: Od. 15:498: ἐκ δ’ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι’ ἔδησαν·
δὲ: Od. 15:499: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης
δὲ: Od. 15:502: τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἤρχετο μύθων·
δέ: Od. 15:506: ἠῶθεν δέ κεν ὔμμιν ὁδοιπόριον παραθείμην,
δὲ: Od. 15:526: κίρκος, Ἀπόλλωνος ταχὺς ἄγγελος· ἐν δὲ πόδεσσι
δὲ: Od. 15:527: τίλλε πέλειαν ἔχων, κατὰ δὲ πτερὰ χεῦεν ἔραζε
δὲ: Od. 15:529: τὸν δὲ Θεοκλύμενος ἑτάρων ἀπονόσφι καλέσσας
δέ: Od. 15:540: “Πείραιε Κλυτίδη, σὺ δέ μοι τά περ ἄλλα μάλιστα
δέ: Od. 15:546: τόνδε τ’ ἐγὼ κομιῶ, ξενίων δέ οἱ οὐ ποθὴ ἔσται.”
δὲ: Od. 15:552: νηὸς ἀπ’ ἰκριόφιν· τοὶ δὲ πρυμνήσι’ ἔλυσαν.
δὲ: Od. 16:4: Τηλέμαχον δὲ περίσσαινον κύνες ὑλακόμωροι,
δὲ: Od. 16:5: οὐδ’ ὕλαον προσιόντα· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς
δέ: Od. 16:15: κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλὰ
δέ: Od. 16:16: χεῖράς τ’ ἀμφοτέρας· θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ.
δὲ: Od. 16:17: ὡς δὲ πατὴρ ὃν παῖδα φίλα φρονέων ἀγαπάζῃ
δέ: Od. 16:34: ἀνδρῶν ἄλλος ἔγημεν, Ὀδυσσῆος δέ που εὐνὴ
δέ: Od. 16:38: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
δὲ: Od. 16:44: “ἧσο, ξεῖν’· ἡμεῖς δὲ καὶ ἄλλοθι δήομεν ἕδρην
δὲ: Od. 16:46: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τῷ δὲ συβώτης
δὲ: Od. 16:49: τοῖσιν δὲ κρειῶν πίνακας παρέθηκε συβώτης
δέ: Od. 16:57: “ἄττα, πόθεν τοι ξεῖνος ὅδ’ ἵκετο; πῶς δέ ἑ ναῦται
δὲ: Od. 16:63: φησὶ δὲ πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστεα δινηθῆναι
δέ: Od. 16:66: ἤλυθ’ ἐμὸν πρὸς σταθμόν, ἐγὼ δέ τοι ἐγγυαλίξω.
δέ: Od. 16:67: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· ἱκέτης δέ τοι εὔχεται εἶναι.”
δὲ: Od. 16:80: δώσω δὲ ξίφος ἄμφηκες καὶ ποσσὶ πέδιλα,
δὲ: Od. 16:125: τόσσοι μητέρ’ ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
δὲ: Od. 16:127: ποιῆσαι δύναται· τοὶ δὲ φθινύθουσιν ἔδοντες
δὲ: Od. 16:132: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μενέω, σὺ δὲ δεῦρο νέεσθαι
δὲ: Od. 16:159: στῆ δὲ κατ’ ἀντίθυρον κλισίης Ὀδυσῆϊ φανεῖσα·
δὲ: Od. 16:164: ἡ δ’ ἄρ’ ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε· νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
δὲ: Od. 16:166: στῆ δὲ πάροιθ’ αὐτῆς. τὸν δὲ προσέειπεν Ἀθήνη·
δὲ: Od. 16:166: στῆ δὲ πάροιθ’ αὐτῆς. τὸν δὲ προσέειπεν Ἀθήνη·
δὲ: Od. 16:175: ἂψ δὲ μελαγχροιὴς γένετο, γναθμοὶ δ’ ἐτάνυσθεν,
δέ: Od. 16:178: ἤϊεν ἐς κλισίην. θάμβησε δέ μιν φίλος υἱός,
δὲ: Od. 16:182: ἄλλα δὲ εἵματ’ ἔχεις καί τοι χρὼς οὐκέθ’ ὁμοῖος.
δὲ: Od. 16:190: ὣς ἄρα φωνήσας υἱὸν κύσε, κὰδ δὲ παρειῶν
δὲ: Od. 16:200: νῦν δὲ θεοῖσιν ἔοικας, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι.”
δὲ: Od. 16:211: ῥηΐδιον δὲ θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
δὲ: Od. 16:213: ὣς ἄρα φωνήσας κατ’ ἄρ’ ἕζετο, Τηλέμαχος δὲ
δὲ: Od. 16:215: ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ὑφ’ ἵμερος ὦρτο γόοιο·
δὲ: Od. 16:216: κλαῖον δὲ λιγέως, ἁδινώτερον ἤ τ’ οἰωνοί,
δέ: Od. 16:230: κάτθεσαν εἰν Ἰθάκῃ, ἔπορον δέ μοι ἀγλαὰ δῶρα,
δὲ: Od. 16:248: κοῦροι κεκριμένοι, ἓξ δὲ δρηστῆρες ἕπονται·
δὲ: Od. 16:249: ἐκ δὲ Σάμης πίσυρες τε καὶ εἴκοσι φῶτες ἔασιν,
δὲ: Od. 16:250: ἐκ δὲ Ζακύνθου ἔασιν ἐείκοσι κοῦροι Ἀχαιῶν,
δὲ: Od. 16:259: “τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον,
δέ: Od. 16:274: εἰ δέ μ’ ἀτιμήσουσι δόμον κάτα, σὸν δὲ φίλον κῆρ
δὲ: Od. 16:274: εἰ δέ μ’ ἀτιμήσουσι δόμον κάτα, σὸν δὲ φίλον κῆρ
δέ: Od. 16:279: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι παραυδῶν· οἱ δέ τοι οὔ τι
δέ: Od. 16:281: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δέ: Od. 16:297: ὡς ἂν ἐπιθύσαντες ἑλοίμεθα· τοὺς δέ κ’ ἔπειτα
δέ: Od. 16:299: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δὲ: Od. 16:312: ἡμῖν ἀμφοτέροισι· σὲ δὲ φράζεσθαι ἄνωγα.
δέ: Od. 16:326: τεύχεα δέ σφ’ ἀπένεικαν ὑπέρθυμοι θεράποντες,
δὲ: Od. 16:333: τὼ δὲ συναντήτην κῆρυξ καὶ δῖος ὑφορβὸς
δὲ: Od. 16:344: αὐτοῦ δὲ προπάροιθε θυράων ἑδριόωντο.
δέ: Od. 16:347: Τηλεμάχῳ ὁδὸς ἥδε· φάμεν δέ οἱ οὐ τελέεσθαι.
δὲ: Od. 16:359: αἶψα δὲ νῆα μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν,
δέ: Od. 16:360: τεύχεα δέ σφ’ ἀπένεικαν ὑπέρθυμοι θεράποντες.
δέ: Od. 16:391: μνάσθω ἐέδνοισιν διζήμενος· ἡ δέ κ’ ἔπειτα
δὲ: Od. 16:397: ἡγεῖτο μνηστῆρσι, μάλιστα δὲ Πηνελοπείῃ
δὲ: Od. 16:401: Τηλέμαχον· δεινὸν δὲ γένος βασιλήϊόν ἐστι
δέ: Od. 16:405: εἰ δέ κ’ ἀποτρωπῶσι θεοί, παύσασθαι ἄνωγα.”
δὲ: Od. 16:408: ἐλθόντες δὲ καθῖζον ἐπὶ ξεστοῖσι θρόνοισιν.
δέ: Od. 16:418: “Ἀντίνο’, ὕβριν ἔχων, κακομήχανε, καὶ δέ σέ φασιν
δὲ: Od. 16:421: μάργε, τίη δὲ σὺ Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε
δὲ: Od. 16:431: τοῦ νῦν οἶκον ἄτιμον ἔδεις, μνάᾳ δὲ γυναῖκα
δὲ: Od. 16:432: παῖδά τ’ ἀποκτείνεις, ἐμὲ δὲ μεγάλως ἀκαχίζεις·
δὲ: Od. 16:457: λυγρὰ δὲ εἵματα ἕσσε περὶ χροΐ, μή ἑ συβώτης
δέ: Od. 16:468: ὡμήρησε δέ μοι παρ’ ἑταίρων ἄγγελος ὠκύς,
δέ: Od. 16:470: ἄλλο δέ τοι τόδε οἶδα· τὸ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν·
δὲ: Od. 16:474: βεβρίθει δὲ σάκεσσι καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι·
δέ: Od. 17:11: δαῖτα πτωχεύῃ· δώσει δέ οἱ ὅς κ’ ἐθέλῃσι,
δέ: Od. 17:19: δαῖτα πτωχεύειν· δώσει δέ μοι ὅς κ’ ἐθέλῃσιν.
δέ: Od. 17:25: στίβη ὑπηοίη· ἕκαθεν δέ τε ἄστυ φάτ’ εἶναι.”
δὲ: Od. 17:26: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ διὲκ σταθμοῖο βεβήκει,
δὲ: Od. 17:27: κραιπνὰ ποσὶ προβιβάς, κακὰ δὲ μνηστῆρσι φύτευεν.
δὲ: Od. 17:31: τὸν δὲ πολὺ πρώτη εἶδε τροφὸς Εὐρύκλεια,
δὲ: Od. 17:38: ἀμφὶ δὲ παιδὶ φίλῳ βάλε πήχεε δακρύσασα,
δέ: Od. 17:39: κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλά,
δέ: Od. 17:55: Πείραιον δέ μιν ἠνώγεα προτὶ οἶκον ἄγοντα
δέ: Od. 17:65: ἀμφὶ δέ μιν μνηστῆρες ἀγήνορες ἠγερέθοντο
δὲ: Od. 17:66: ἔσθλ’ ἀγορεύοντες, κακὰ δὲ φρεσὶ βυσσοδόμευον.
δὲ: Od. 17:71: τοῖσι δὲ Πείραιος δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἦλθε
δέ: Od. 17:82: εἰ δέ κ’ ἐγὼ τούτοισι φόνον καὶ κῆρα φυτεύσω,
δὲ: Od. 17:93: νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν.
δὲ: Od. 17:100: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε περίφρων Πηνελόπεια·
δέ: Od. 17:110: δεξάμενος δέ με κεῖνος ἐν ὑψηλοῖσι δόμοισιν
δὲ: Od. 17:130: ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν,
δὲ: Od. 17:135: κὰδ δ’ ἔβαλε κρατερῶς, κεχάροντο δὲ πάντες Ἀχαιοί,
δέ: Od. 17:148: ταῦτα τελευτήσας νεόμην· ἔδοσαν δέ μοι οὖρον
δὲ: Od. 17:151: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
δὲ: Od. 17:153: ἦ τοι ὅ γ’ οὐ σάφα οἶδεν, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον·
δὲ: Od. 17:167: μνηστῆρες δὲ πάροιθεν Ὀδυσσῆος μεγάροιο
δὲ: Od. 17:181: ἵρευον δὲ σύας σιάλους καὶ βοῦν ἀγελαίην,
δὲ: Od. 17:184: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
δέ: Od. 17:189: νεικείῃ· χαλεπαὶ δέ τ’ ἀνάκτων εἰσὶν ὁμοκλαί· -
δέ: Od. 17:195: δὸς δέ μοι, εἴ ποθί τοι ῥόπαλον τετμημένον ἐστί,
δὲ: Od. 17:198: πυκνὰ ῥωγαλέην, ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ·
δὲ: Od. 17:200: τὼ βήτην, σταθμὸν δὲ κύνες καὶ βώτορες ἄνδρες
δὲ: Od. 17:203: σκηπτόμενον· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο.
δὲ: Od. 17:209: πάντοσε κυκλοτερές, κατὰ δὲ ψυχρὸν ῥέεν ὕδωρ
δὲ: Od. 17:215: τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν
δὲ: Od. 17:216: ἔκπαγλον καὶ ἀεικές· ὄρινε δὲ κῆρ Ὀδυσῆος·
δὲ: Od. 17:229: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
δὲ: Od. 17:235: ἀλλ’ ἔμεν’ ἀσφαλέως. ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεύς,
δὲ: Od. 17:238: ἀλλ’ ἐπετόλμησε, φρεσὶ δ’ ἔσχετο. τὸν δὲ συβώτης
δέ: Od. 17:243: ὡς ἔλθοι μὲν κεῖνος ἀνήρ, ἀγάγοι δέ ἑ δαίμων.
δὲ: Od. 17:256: αὐτίκα δ’ εἴσω ἴεν, μετὰ δὲ μνηστῆρσι καθῖζεν,
δέ: Od. 17:261: στήτην ἐρχομένω, περὶ δέ σφεας ἤλυθ’ ἰωὴ
δέ: Od. 17:266: ἐξ ἑτέρων ἕτερ’ ἐστίν, ἐπήσκηται δέ οἱ αὐλὴ
δέ: Od. 17:270: ἄνδρες, ἐπεὶ κνίση μὲν ἐνήνοθεν, ἐν δέ τε φόρμιγξ
δὲ: Od. 17:276: δύσεο δὲ μνηστῆρας, ἐγὼ δ’ ὑπολείψομαι αὐτοῦ·
δέ: Od. 17:279: ἢ βάλῃ ἢ ἐλάσῃ· τὰ δέ σε φράζεσθαι ἄνωγα.”
δὲ: Od. 17:291: ἂν δὲ κύων κεφαλήν τε καὶ οὔατα κείμενος ἔσχεν,
δὲ: Od. 17:294: ᾤχετο. τὸν δὲ πάροιθεν ἀγίνεσκον νέοι ἄνδρες
δέ: Od. 17:318: νῦν δ’ ἔχεται κακότητι, ἄναξ δέ οἱ ἄλλοθι πάτρης
δὲ: Od. 17:319: ὤλετο, τὸν δὲ γυναῖκες ἀκηδέες οὐ κομέουσι.
δὲ: Od. 17:328: τὸν δὲ πολὺ πρῶτος ἴδε Τηλέμαχος θεοειδὴς
δὲ: Od. 17:330: νεῦσ’ ἐπὶ οἷ καλέσας· ὁ δὲ παπτήνας ἕλε δίφρον
δὲ: Od. 17:336: ἀγχίμολον δὲ μετ’ αὐτὸν ἐδύσετο δώματ’ Ὀδυσσεύς,
δὲ: Od. 17:338: σκηπτόμενος· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο.
δὲ: Od. 17:348: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν,
δὲ: Od. 17:369: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν·
δὲ: Od. 17:375: “ὦ ἀρίγνωτε συβῶτα, τίη δὲ σὺ τόνδε πόλινδε
δὲ: Od. 17:379: ἐνθάδ’ ἀγειρόμενοι, σὺ δὲ καί ποθι τόνδ’ ἐκάλεσσας;”
δὲ: Od. 17:395: μύθοισιν χαλεποῖσιν, ἐποτρύνει δὲ καὶ ἄλλους.”
δὲ: Od. 17:414: στῆ δὲ παρ’ Ἀντίνοον καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
δέ: Od. 17:418: σίτου· ἐγὼ δέ κέ σε κλείω κατ’ ἀπείρονα γαῖαν.
δὲ: Od. 17:422: ἦσαν δὲ δμῶες μάλα μυρίοι ἄλλα τε πολλά,
δὲ: Od. 17:430: ὀπτῆρας δὲ κατὰ σκοπιὰς ὤτρυνα νέεσθαι.
δὲ: Od. 17:433: πόρθεον, ἐκ δὲ γυναῖκας ἄγον καὶ νήπια τέκνα
δὲ: Od. 17:435: οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφι
δὲ: Od. 17:436: ἦλθον· πλῆτο δὲ πᾶν πεδίον πεζῶν τε καὶ ἵππων
δὲ: Od. 17:437: χαλκοῦ τε στεροπῆς. ἐν δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος
δὲ: Od. 17:450: ἑξείης πάντεσσι παρίστασαι· οἱ δὲ διδοῦσι
δὲ: Od. 17:457: σίτου ἀποπροελὼν δόμεναι· τὰ δὲ πολλὰ πάρεστιν.”
δὲ: Od. 17:458: ὣς ἔφατ’, Ἀντίνοος δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον
δὲ: Od. 17:467: θῆκεν ἐϋπλείην, μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπε·
δὲ: Od. 17:480: ἢ ποδὸς ἢ καὶ χειρός, ἀποδρύψωσι δὲ πάντα.”
δέ: Od. 17:482: ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
δὲ: Od. 17:500: Ἀντίνοος δὲ μάλιστα μελαίνῃ κηρὶ ἔοικε.
δὲ: Od. 17:504: οὗτος δὲ θρήνυι πρυμνὸν βάλε δεξιὸν ὦμον.”
δὲ: Od. 17:537: μαψιδίως· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται· οὐ γὰρ ἔπ’ ἀνήρ,
δὲ: Od. 17:541: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ μέγ’ ἔπταρεν, ἀμφὶ δὲ δῶμα
δὲ: Od. 17:541: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ μέγ’ ἔπταρεν, ἀμφὶ δὲ δῶμα
δὲ: Od. 17:542: σμερδαλέον κονάβησε· γέλασσε δὲ Πηνελόπεια,
δέ: Od. 17:548: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δὲ: Od. 17:551: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν,
δέ: Od. 17:556: εἰ δέ κέ σε γνώῃ νημερτέα πάντ’ ἐνέποντα,
δὲ: Od. 17:558: χρηΐζεις· σῖτον δὲ καὶ αἰτίζων κατὰ δῆμον
δέ: Od. 17:559: γαστέρα βοσκήσεις· δώσει δέ τοι ὅς κ’ ἐθέλῃσι.”
δὲ: Od. 17:574: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε.
δὲ: Od. 17:583: καὶ δὲ σοὶ ὧδ’ αὐτῇ πολὺ κάλλιον, ὦ βασίλεια,
δὲ: Od. 17:591: αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα,
δὲ: Od. 17:596: μή τι πάθῃς· πολλοὶ δὲ κακὰ φρονέουσιν Ἀχαιῶν,
δὲ: Od. 18:4: οὐδὲ βίη, εἶδος δὲ μάλα μέγας ἦν ὁράασθαι.
δὲ: Od. 18:6: ἐκ γενετῆς· Ἶρον δὲ νέοι κίκλησκον ἅπαντες,
δὲ: Od. 18:12: ἑλκέμεναι δὲ κέλονται; ἐγὼ δ’ αἰσχύνομαι ἔμπης.
δέ: Od. 18:18: ἀλλοτρίων φθονέειν· δοκέεις δέ μοι εἶναι ἀλήτης
δὲ: Od. 18:19: ὥς περ ἐγών, ὄλβον δὲ θεοὶ μέλλουσιν ὀπάζειν.
δὲ: Od. 18:20: χερσὶ δὲ μή τι λίην προκαλίζεο, μή με χολώσῃς,
δὲ: Od. 18:25: τὸν δὲ χολωσάμενος προσεφώνεεν Ἶρος ἀλήτης·
δέ: Od. 18:28: κόπτων ἀμφοτέρῃσι, χαμαὶ δέ κε πάντας ὀδόντας
δὲ: Od. 18:34: τοῖϊν δὲ ξυνέηχ’ ἱερὸν μένος Ἀντινόοιο,
δέ: Od. 18:46: ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται,
δὲ: Od. 18:51: τοῖς δὲ δολοφρονέων μετέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δέ: Od. 18:57: πλήξῃ ἀτασθάλλων, τούτῳ δέ με ἶφι δαμάσσῃ.”
δὲ: Od. 18:67: ζώσατο μὲν ῥάκεσιν περὶ μήδεα, φαῖνε δὲ μηροὺς
δέ: Od. 18:68: καλούς τε μεγάλους τε, φάνεν δέ οἱ εὐρέες ὦμοι
δέ: Od. 18:72: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
δὲ: Od. 18:75: ὣς ἄρ’ ἔφαν, Ἴρῳ δὲ κακῶς ὠρίνετο θυμός.
δὲ: Od. 18:77: δειδιότα· σάρκες δὲ περιτρομέοντο μέλεσσιν.
δὲ: Od. 18:82: ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
δέ: Od. 18:93: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
δέ: Od. 18:103: εἷσεν ἀνακλίνας, σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρί,
δὲ: Od. 18:109: πυκνὰ ῥωγαλέην, ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ.
δὲ: Od. 18:117: ὣς ἄρ’ ἔφαν, χαῖρεν δὲ κλεηδόνι δῖος Ὀδυσσεύς.
δὲ: Od. 18:119: ἐμπλείην κνίσης τε καὶ αἵματος· Ἀμφίνομος δὲ
δὲ: Od. 18:129: τοὔνεκά τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
δὲ: Od. 18:146: δηρὸν ἀπέσσεσθαι· μάλα δὲ σχεδόν. ἀλλά σε δαίμων
δὲ: Od. 18:155: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς φύγε κῆρα· πέδησε δὲ καὶ τὸν Ἀθήνη
δέ: Od. 18:166: παιδὶ δέ κεν εἴποιμι ἔπος, τό κε κέρδιον εἴη,
δὲ: Od. 18:185: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
δέ: Od. 18:189: εὗδε δ’ ἀνακλινθεῖσα, λύθεν δέ οἱ ἅψεα πάντα
δὲ: Od. 18:199: φθόγγῳ ἐπερχόμεναι· τὴν δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκε,
δὲ: Od. 18:238: οἱ δ’ ἔντοσθε δόμοιο, λελῦτο δὲ γυῖα ἑκάστου,
δὲ: Od. 18:281: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
δὲ: Od. 18:282: οὕνεκα τῶν μὲν δῶρα παρέλκετο, θέλγε δὲ θυμὸν
δέ: Od. 18:283: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι, νόος δέ οἱ ἄλλα μενοίνα.
δὲ: Od. 18:306: τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθεν·
δὲ: Od. 18:308: ὄφρα φαείνοιεν· περὶ δὲ ξύλα κάγκανα θῆκαν,
δὲ: Od. 18:315: τῇ δὲ παρ’ ἠλάκατα στροφαλίζετε, τέρπετε δ’ αὐτὴν
δὲ: Od. 18:319: οὔ τί με νικήσουσι· πολυτλήμων δὲ μάλ’ εἰμί.”
δὲ: Od. 18:320: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἐγέλασσαν, ἐς ἀλλήλας δὲ ἴδοντο.
δὲ: Od. 18:322: τὴν Δολίος μὲν ἔτικτε, κόμισσε δὲ Πηνελόπεια,
δὲ: Od. 18:323: παῖδα δὲ ὣς ἀτίταλλε, δίδου δ’ ἄρ’ ἀθύρματα θυμῷ·
δέ: Od. 18:344: ἑστήκειν ἐς πάντας ὁρώμενος· ἄλλα δέ οἱ κῆρ
δέ: Od. 18:358: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιῆς, - μισθὸς δέ τοι ἄρκιος ἔσται, -
δὲ: Od. 18:369: καὶ δὲ σὺ τοῖον ἔχοις, ἵνα πειρησαίμεθα ἔργου
δὲ: Od. 18:370: νήστιες ἄχρι μάλα κνέφαος, ποίη δὲ παρείη·
δὲ: Od. 18:387: ὣς ἔφατ’, Εὐρύμαχος δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον
δὲ: Od. 18:397: δεξιτερήν· πρόχοος δὲ χαμαὶ βόμβησε πεσοῦσα,
δέ: Od. 18:400: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
δὲ: Od. 18:403: νῦν δὲ περὶ πτωχῶν ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι δαιτὸς
δὲ: Od. 18:405: τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
δὲ: Od. 18:420: τὸν ξεῖνον δὲ ἐῶμεν ἐνὶ μεγάροισ’ Ὀδυσῆος
δὲ: Od. 18:422: ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦθον ἔειπε.
δὲ: Od. 18:423: τοῖσιν δὲ κρητῆρα κεράσσατο Μούλιος ἥρως,
δὲ: Od. 18:425: νώμησεν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπισταδόν· οἱ δὲ θεοῖσι
δὲ: Od. 19:3: αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δὲ: Od. 19:14: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρί,
δὲ: Od. 19:15: ἐκ δὲ καλεσσάμενος προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν·
δὲ: Od. 19:30: κλήϊσεν δὲ θύρας μεγάρων ἐῢ ναιεταόντων.
δὲ: Od. 19:33: ἔγχεά τ’ ὀξυόεντα· πάροιθε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
δέ: Od. 19:46: ἡ δέ μ’ ὀδυρομένη εἰρήσεται ἀμφὶς ἕκαστα.”
δὲ: Od. 19:47: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
δὲ: Od. 19:60: ἦλθον δὲ δμῳαὶ λευκώλενοι ἐκ μεγάροιο.
δὲ: Od. 19:67: δινεύων κατὰ οἶκον, ὀπιπεύσεις δὲ γυναῖκας;
δὲ: Od. 19:72: ἦ ὅτι δὴ ῥυπόω, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷμαι,
δὲ: Od. 19:78: ἦσαν δὲ δμῶες μάλα μυρίοι ἄλλα τε πολλά,
δέ: Od. 19:99: ὁ ξεῖνος ἐμέθεν· ἐθέλω δέ μιν ἐξερέεσθαι.”
δὲ: Od. 19:100: ὣς ἔφαθ’, ἡ δὲ μάλ’ ὀτραλέως κατέθηκε φέρουσα
δὲ: Od. 19:103: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε περίφρων Πηνελόπεια·
δὲ: Od. 19:111: εὐδικίας ἀνέχῃσι, φέρῃσι δὲ γαῖα μέλαινα
δὲ: Od. 19:112: πυροὺς καὶ κριθάς, βρίθῃσι δὲ δένδρεα καρπῷ,
δὲ: Od. 19:113: τίκτῃ δ’ ἔμπεδα μῆλα, θάλασσα δὲ παρέχῃ ἰχθῦς
δὲ: Od. 19:114: ἐξ εὐηγεσίης, ἀρετῶσι δὲ λαοὶ ὑπ’ αὐτοῦ.
δὲ: Od. 19:122: φῇ δὲ δάκρυ πλώειν βεβαρηότα με φρένας οἴνῳ.”
δὲ: Od. 19:133: οἵ μ’ ἀεκαζομένην μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
δὲ: Od. 19:137: οἱ δὲ γάμον σπεύδουσιν· ἐγὼ δὲ δόλους τολυπεύω.
δὲ: Od. 19:137: οἱ δὲ γάμον σπεύδουσιν· ἐγὼ δὲ δόλους τολυπεύω.
δὲ: Od. 19:159: γήμασθ’, ἀσχαλάᾳ δὲ πάϊς βίοτον κατεδόντων,
δὲ: Od. 19:176: ἐν δ’ Ἐτεόκρητες μεγαλήτορες, ἐν δὲ Κύδωνες
δέ: Od. 19:201: εἴα ἵστασθαι, χαλεπὸς δέ τις ὤρορε δαίμων·
δὲ: Od. 19:204: τῆς δ’ ἄρ’ ἀκουούσης ῥέε δάκρυα, τήκετο δὲ χρώς.
δὲ: Od. 19:205: ὡς δὲ χιὼν κατατήκετ’ ἐν ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν,
δὲ: Od. 19:227: αὐλοῖσιν διδύμοισι· πάροιθε δὲ δαίδαλον ἦεν·
δὲ: Od. 19:229: ἀσπαίροντα λάων· τὸ δὲ θαυμάζεσκον ἅπαντες,
δὲ: Od. 19:232: τὸν δὲ χιτῶν’ ἐνόησα περὶ χροῒ σιγαλόεντα,
δέ: Od. 19:236: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δέ: Od. 19:247: Εὐρυβάτης δ’ ὄνομ’ ἔσκε· τίεν δέ μιν ἔξοχον ἄλλων
δὲ: Od. 19:268: ἀλλὰ γόου μὲν παῦσαι, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον·
δὲ: Od. 19:288: ὤμνυε δὲ πρὸς ἔμ’ αὐτόν, ἀποσπένδων ἐνὶ οἴκῳ,
δέ: Od. 19:302: δηρὸν ἀπεσσεῖται· ἔμπης δέ τοι ὅρκια δώσω.
δὲ: Od. 19:320: ἠῶθεν δὲ μάλ’ ἦρι λοέσσαι τε χρῖσαί τε,
δὲ: Od. 19:328: δαινύῃ; ἄνθρωποι δὲ μινυνθάδιοι τελέθουσιν.
δὲ: Od. 19:330: τῷ δὲ καταρῶνται πάντες βροτοὶ ἄλγε’ ὀπίσσω
δέ: Od. 19:353: ἔστι δέ μοι γρηῢς πυκινὰ φρεσὶ μήδε’ ἔχουσα,
δὲ: Od. 19:361: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ κατέσχετο χερσὶ πρόσωπα,
δέ: Od. 19:369: νῦν δέ τοι οἴῳ πάμπαν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
δὲ: Od. 19:386: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ λέβηθ’ ἕλε παμφανόωντα,
δὲ: Od. 19:388: ψυχρόν, ἔπειτα δὲ θερμὸν ἐπήφυσεν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
δὲ: Od. 19:389: ἷζεν ἀπ’ ἐσχαρόφιν, ποτὶ δὲ σκότον ἐτράπετ’ αἶψα·
δέ: Od. 19:396: κλεπτοσύνῃ θ’ ὅρκῳ τε· θεὸς δέ οἱ αὐτὸς ἔδωκεν
δέ: Od. 19:398: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων· ὁ δέ οἱ πρόφρων ἅμ’ ὀπήδει.
δέ: Od. 19:404: παιδὸς παιδὶ φίλῳ· πολυάρητος δέ τοί ἐστι.”
δὲ: Od. 19:430: υἱέες Αὐτολύκου· μετὰ τοῖσι δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς
δὲ: Od. 19:437: υἱέες Αὐτολύκου· μετὰ τοῖσι δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς
δέ: Od. 19:449: οὐτάμεναι μεμαώς· ὁ δέ μιν φθάμενος ἔλασεν σῦς
δὲ: Od. 19:450: γουνὸς ὕπερ, πολλὸν δὲ διήφυσε σαρκὸς ὀδόντι
δὲ: Od. 19:453: ἀντικρὺ δὲ διῆλθε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή·
δὲ: Od. 19:468: γνῶ ῥ’ ἐπιμασσαμένη, πόδα δὲ προέηκε φέρεσθαι·
δὲ: Od. 19:469: ἐν δὲ λέβητι πέσε κνήμη, κανάχησε δὲ χαλκός,
δὲ: Od. 19:469: ἐν δὲ λέβητι πέσε κνήμη, κανάχησε δὲ χαλκός,
δέ: Od. 19:471: τὴν δ’ ἅμα χάρμα καὶ ἄλγος ἕλε φρένα, τὼ δέ οἱ ὄσσε
δέ: Od. 19:472: δακρυόφιν πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
δὲ: Od. 19:473: ἁψαμένη δὲ γενείου Ὀδυσσῆα προσέειπεν·
δέ: Od. 19:482: “μαῖα, τίη μ’ ἐθέλεις ὀλέσαι; σὺ δέ μ’ ἔτρεφες αὐτὴ
δέ: Od. 19:495: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δὲ: Od. 19:500: “μαῖα, τίη δὲ σὺ τὰς μυθήσεαι; οὐδέ τί σε χρή·
δὲ: Od. 19:502: ἀλλ’ ἔχε σιγῇ μῦθον, ἐπίτρεψον δὲ θεοῖσιν.”
δὲ: Od. 19:503: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
δὲ: Od. 19:507: θερσόμενος, οὐλὴν δὲ κατὰ ῥακέεσσι κάλυψε.
δὲ: Od. 19:508: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε περίφρων Πηνελόπεια·
δέ: Od. 19:516: κεῖμαι ἐνὶ λέκτρῳ, πυκιναὶ δέ μοι ἀμφ’ ἁδινὸν κῆρ
δέ: Od. 19:542: ἀμφὶ δέ μ’ ἠγερέθοντο ἐϋπλοκαμῖδες Ἀχαιαί,
δὲ: Od. 19:545: φωνῇ δὲ βροτέῃ κατερήτυε φώνησέν τε·
δέ: Od. 19:548: χῆνες μὲν μνηστῆρες, ἐγὼ δέ τοι αἰετὸς ὄρνις
δὲ: Od. 19:552: παπτήνασα δὲ χῆνας ἐνὶ μεγάροισ’ ἐνόησα
δὲ: Od. 19:557: πέφραδ’, ὅπως τελέει· μνηστῆρσι δὲ φαίνετ’ ὄλεθρος
δὲ: Od. 19:566: οἳ δὲ διὰ ξεστῶν κεράων ἔλθωσι θύραζε,
δέ: Od. 19:570: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
δὲ: Od. 19:576: νῦν δὲ μνηστήρεσσιν ἄεθλον τοῦτον ἐφήσω·
δέ: Od. 19:577: ὃς δέ κε ῥηΐτατ’ ἐντανύσῃ βιὸν ἐν παλάμῃσι
δὲ: Od. 19:598: ἔνθα κε λεξαίμην· σὺ δὲ λέξεο τῷδ’ ἐνὶ οἴκῳ,
δὲ: Od. 20:10: πολλὰ δὲ μερμήριζε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
δέ: Od. 20:13: ὕστατα καὶ πύματα· κραδίη δέ οἱ ἔνδον ὑλάκτει.
δὲ: Od. 20:14: ὡς δὲ κύων ἀμαλῇσι περὶ σκυλάκεσσι βεβῶσα
δὲ: Od. 20:17: στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ·
δὲ: Od. 20:23: τῷ δὲ μάλ’ ἐν πείσῃ κραδίη μένε τετληυῖα
δέ: Od. 20:30: μοῦνος ἐὼν πολέσι. σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη
δέ: Od. 20:34: οἶκος μέν τοι ὅδ’ ἐστί, γυνὴ δέ τοι ἥδ’ ἐνὶ οἴκῳ
δέ: Od. 20:48: ἐν πάντεσσι πόνοισ’. ἐρέω δέ τοι ἐξαναφανδόν·
δὲ: Od. 20:65: ἐν προχοῇς δὲ βάλοι ἀψοῤῥόου Ὠκεανοῖο.
δὲ: Od. 20:68: ὀρφαναὶ ἐν μεγάροισι, κόμισσε δὲ δῖ’ Ἀφροδίτη
δὲ: Od. 20:77: τόφρα δὲ τὰς κούρας Ἅρπυιαι ἀνηρέψαντο
δὲ: Od. 20:91: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
δέ: Od. 20:93: μερμήριξε δ’ ἔπειτα, δόκησε δέ οἱ κατὰ θυμὸν
δὲ: Od. 20:96: ἐς μέγαρον κατέθηκεν ἐπὶ θρόνου, ἐκ δὲ βοείην
δὲ: Od. 20:101: ἔνδοθεν, ἔκτοσθεν δὲ Διὸς τέρας ἄλλο φανήτω.”
δὲ: Od. 20:104: ὑψόθεν ἐκ νεφέων· γήθησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς.
δὲ: Od. 20:110: ἡ δὲ μί’ οὔ πω παύετ’, ἀφαυροτάτη δὲ τέτυκτο·
δὲ: Od. 20:110: ἡ δὲ μί’ οὔ πω παύετ’, ἀφαυροτάτη δὲ τέτυκτο·
δὲ: Od. 20:120: ὣς ἄρ’ ἔφη, χαῖρεν δὲ κλεηδόνι δῖος Ὀδυσσεὺς
δὲ: Od. 20:125: εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ,
δέ: Od. 20:133: χείρονα, τὸν δέ τ’ ἀρείον’ ἀτιμήσασ’ ἀποπέμπει.”
δὲ: Od. 20:144: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
δὲ: Od. 20:151: βάλλετε πορφυρέους· αἱ δὲ σπόγγοισι τραπέζας
δὲ: Od. 20:152: πάσας ἀμφιμάσασθε, καθήρατε δὲ κρητῆρας
δὲ: Od. 20:153: καὶ δέπα ἀμφικύπελλα τετυγμένα· ταὶ δὲ μεθ’ ὕδωρ
δὲ: Od. 20:161: εὖ καὶ ἐπισταμένως κέασαν ξύλα, ταὶ δὲ γυναῖκες
δέ: Od. 20:162: ἦλθον ἀπὸ κρήνης. ἐπὶ δέ σφισιν ἦλθε συβώτης
δέ: Od. 20:173: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
δὲ: Od. 20:182: αἰτίζεις· εἰσὶν δὲ καὶ ἄλλοθι δαῖτες Ἀχαιῶν.”
δέ: Od. 20:193: ἀνδρῶν; ποῦ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα;
δέ: Od. 20:204: ἴδιον, ὡς ἐνόησα, δεδάκρυνται δέ μοι ὄσσε
δὲ: Od. 20:220: ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς· τὸ δὲ ῥίγιον αὖθι μένοντα
δὲ: Od. 20:228: γινώσκω δὲ καὶ αὐτός, ὅ τοι πινυτὴ φρένας ἵκει,
δὲ: Od. 20:243: αἰετὸς ὑψιπέτης, ἔχε δὲ τρήρωνα πέλειαν.
δὲ: Od. 20:251: ἵρευον δὲ σύας σιάλους καὶ βοῦν ἀγελαίην·
δέ: Od. 20:252: σπλάγχνα δ’ ἄρ’ ὀπτήσαντες ἐνώμων, ἐν δέ τε οἶνον
δὲ: Od. 20:253: κρητῆρσιν κερόωντο· κύπελλα δὲ νεῖμε συβώτης.
δέ: Od. 20:254: σῖτον δέ σφ’ ἐπένειμε Φιλοίτιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
δὲ: Od. 20:255: καλοῖσ’ ἐν κανέοισιν, ἐοινοχόει δὲ Μελανθεύς.
δέ: Od. 20:263: κερτομίας δέ τοι αὐτὸς ἐγὼ καὶ χεῖρας ἀφέξω
δέ: Od. 20:266: ὑμεῖς δέ, μνηστῆρες, ἐπίσχετε θυμὸν ἐνιπῆς
δέ: Od. 20:287: ἦν δέ τις ἐν μνηστῆρσιν ἀνὴρ ἀθεμίστια εἰδώς,
δὲ: Od. 20:301: ἦκα παρακλίνας κεφαλήν, μείδησε δὲ θυμῷ
δὲ: Od. 20:321: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε Δαμαστορίδης Ἀγέλαος·
δέ: Od. 20:326: Τηλεμάχῳ δέ κε μῦθον ἐγὼ καὶ μητέρι φαίην
δὲ: Od. 20:345: ὣς φάτο Τηλέμαχος· μνηστῆρσι δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
δὲ: Od. 20:346: ἄσβεστον γέλω ὦρσε, παρέπλαγξεν δὲ νόημα.
δὲ: Od. 20:348: αἱμοφόρυκτα δὲ δὴ κρέα ἤσθιον· ὄσσε δ’ ἄρα σφέων
δὲ: Od. 20:350: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
δὲ: Od. 20:353: οἰμωγὴ δὲ δέδηε, δεδάκρυνται δὲ παρειαί,
δὲ: Od. 20:353: οἰμωγὴ δὲ δέδηε, δεδάκρυνται δὲ παρειαί,
δὲ: Od. 20:355: εἰδώλων δὲ πλέον πρόθυρον, πλείη δὲ καὶ αὐλή,
δὲ: Od. 20:355: εἰδώλων δὲ πλέον πρόθυρον, πλείη δὲ καὶ αὐλή,
δὲ: Od. 20:356: ἱεμένων Ἔρεβόσδε ὑπὸ ζόφον· ἠέλιος δὲ
δέ: Od. 20:375: ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
δὲ: Od. 20:387: ἡ δὲ κατ’ ἄντηστιν θεμένη περικαλλέα δίφρον
δὲ: Od. 21:6: εἵλετο δὲ κληῖδ’ εὐκαμπέα χειρὶ παχείῃ,
δέ: Od. 21:9: ἔσχατον· ἔνθα δέ οἱ κειμήλια κεῖτο ἄνακτος,
δὲ: Od. 21:11: ἔνθα δὲ τόξον κεῖτο παλίντονον ἠδὲ φαρέτρη
δὲ: Od. 21:29: τὴν ἥν οἱ παρέθηκεν· ἔπειτα δὲ πέφνε καὶ αὐτόν,
δὲ: Od. 21:31: τὰς ἐρέων Ὀδυσῆϊ συνήντετο, δῶκε δὲ τόξον,
δέ: Od. 21:41: κέσκετ’ ἐνὶ μεγάροισι, φόρει δέ μιν ἧς ἐπὶ γαίης.
δὲ: Od. 21:45: ἐν δὲ σταθμοὺς ἄρσε, θύρας δ’ ἐπέθηκε φαεινάς,
δὲ: Od. 21:47: ἐν δὲ κληῖδ’ ἧκε, θυρέων δ’ ἀνέκοπτεν ὀχῆας
δέ: Od. 21:50: πληγέντα κληῖδι, πετάσθησαν δέ οἱ ὦκα.
δὲ: Od. 21:51: ἡ δ’ ἄρ’ ἐφ’ ὑψηλῆς σανίδος βῆ· ἔνθα δὲ χηλοὶ
δὲ: Od. 21:55: ἑζομένη δὲ κατ’ αὖθι, φίλοισ’ ἐπὶ γούνασι θεῖσα,
δὲ: Od. 21:67: αὐτίκα δὲ μνηστῆρσι μετηύδα καὶ φάτο μῦθον·
δέ: Od. 21:75: ὃς δέ κε ῥηΐτατ’ ἐντανύσῃ βιὸν ἐν παλάμῃσι
δὲ: Od. 21:83: κλαῖε δὲ βουκόλος ἄλλοθ’, ἐπεὶ ἴδε τόξον ἄνακτος.
δέ: Od. 21:94: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν· ἐγὼ δέ μιν αὐτὸς ὄπωπα,
δὲ: Od. 21:101: τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
δέ: Od. 21:113: καὶ δέ κεν αὐτὸς ἐγὼ τοῦ τόξου πειρησαίμην·
δέ: Od. 21:114: εἰ δέ κεν ἐντανύσω διοϊστεύσω τε σιδήρου,
δὲ: Od. 21:119: ὀρθὸς ἀναΐξας, ἀπὸ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμων.
δὲ: Od. 21:122: ἀμφὶ δὲ γαῖαν ἔναξε. τάφος δ’ ἕλε πάντας ἰδόντας,
δὲ: Od. 21:126: τρὶς δὲ μεθῆκε βίης, ἐπιελπόμενος τό γε θυμῷ,
δὲ: Od. 21:144: Λειώδης δὲ πρῶτος ἀνίστατο, Ἤνοπος υἱός,
δὲ: Od. 21:145: ὅ σφι θυοσκόος ἔσκε, παρὰ κρητῆρα δὲ καλὸν
δέ: Od. 21:146: ἷζε μυχοίτατος αἰεί· ἀτασθαλίαι δέ οἱ οἴῳ
δὲ: Od. 21:147: ἐχθραὶ ἔσαν, πᾶσιν δὲ νεμέσσα μνηστήρεσσιν·
δὲ: Od. 21:151: ἀτρίπτους ἁπαλάς. μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπεν·
δὲ: Od. 21:152: “ὦ φίλοι, οὐ μὲν ἐγὼ τανύω, λαβέτω δὲ καὶ ἄλλος.
δέ: Od. 21:161: μνάσθω ἐέδνοισιν διζήμενος· ἡ δέ κ’ ἔπειτα
δέ: Od. 21:169: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε, νεμεσσῶμαι δέ τ’ ἀκούων,
δὲ: Od. 21:177: πὰρ δὲ τίθει δίφρον τε μέγαν καὶ κῶας ἐπ’ αὐτοῦ,
δὲ: Od. 21:178: ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος,
δὲ: Od. 21:182: πὰρ δὲ φέρων δίφρον θῆκεν καὶ κῶας ἐπ’ αὐτοῦ,
δὲ: Od. 21:183: ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος.
δὲ: Od. 21:185: ἐντανύσαι, πολλὸν δὲ βίης ἐπιδευέες ἦσαν.
δέ: Od. 21:194: ἦ αὐτὸς κεύθω; φάσθαι δέ με θυμὸς ἀνώγει.
δέ: Od. 21:201: ὡς ἔλθοι μὲν κεῖνος ἀνήρ, ἀγάγοι δέ ἑ δαίμων·
δὲ: Od. 21:235: ἐν χείρεσσιν ἐμοὶ θέμεναι, εἰπεῖν δὲ γυναιξὶ
δέ: Od. 21:237: ἢν δέ τις ἢ στοναχῆς ἠὲ κτύπου ἔνδον ἀκούσῃ
δέ: Od. 21:240: σοὶ δέ, Φιλοίτιε δῖε, θύρας ἐπιτέλλομαι αὐλῆς
δὲ: Od. 21:255: τόξον· ἐλεγχείη δὲ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι.”
δὲ: Od. 21:257: “Εὐρύμαχ’, οὐχ οὕτως ἔσται· νοέεις δὲ καὶ αὐτός.
δέ: Od. 21:259: ἁγνή· τίς δέ κε τόξα τιταίνοιτ’; ἀλλὰ ἕκηλοι
δὲ: Od. 21:265: ἠῶθεν δὲ κέλεσθε Μελάνθιον, αἰπόλον αἰγῶν,
δὲ: Od. 21:270: τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
δὲ: Od. 21:271: κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο,
δὲ: Od. 21:274: τοῖς δὲ δολοφρονέων μετέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
δὲ: Od. 21:277: Εὐρύμαχον δὲ μάλιστα καὶ Ἀντίνοον θεοειδέα
δὲ: Od. 21:279: νῦν μὲν παῦσαι τόξον, ἐπιτρέψαι δὲ θεοῖσιν·
δὲ: Od. 21:280: ἠῶθεν δὲ θεὸς δώσει κράτος, ᾧ κ’ ἐθέλῃσιν.
δὲ: Od. 21:299: ἥρωας δ’ ἄχος εἷλε, διὲκ προθύρου δὲ θύραζε
δὲ: Od. 21:301: ῥῖνάς τ’ ἀμήσαντες· ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσιν ἀασθεὶς
δέ: Od. 21:307: ἡμετέρῳ ἐνὶ δήμῳ, ἄφαρ δέ σε νηῒ μελαίνῃ
δὲ: Od. 21:334: οὗτος δὲ ξεῖνος μάλα μὲν μέγας ἠδ’ εὐπηγής,
δὲ: Od. 21:337: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
δέ: Od. 21:338: εἴ κέ μιν ἐντανύσῃ, δώῃ δέ οἱ εὖχος Ἀπόλλων,
δέ: Od. 21:361: ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
δὲ: Od. 21:371: βάλλων χερμαδίοισι· βίηφι δὲ φέρτερός εἰμι.
δὲ: Od. 21:378: Τηλεμάχῳ· τὰ δὲ τόξα φέρων ἀνὰ δῶμα συβώτης
δὲ: Od. 21:380: ἐκ δὲ καλεσσάμενος προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν·
δέ: Od. 21:383: ἢν δέ τις ἢ στοναχῆς ἠὲ κτύπου ἔνδον ἀκούσῃ
δὲ: Od. 21:387: κλήϊσεν δὲ θύρας μεγάρων ἐῢ ναιεταόντων.
δέ: Od. 21:396: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
δὲ: Od. 21:413: ἐτράπετο. Ζεὺς δὲ μεγάλ’ ἔκτυπε σήματα φαίνων·
δὲ: Od. 21:423: ἰὸς χαλκοβαρής. ὁ δὲ Τηλέμαχον προσέειπε·
δὲ: Od. 21:433: ἀμφὶ δὲ χεῖρα φίλην βάλεν ἔγχεϊ, ἄγχι δ’ ἄρ’ αὐτοῦ
δὲ: Od. 22:4: αὐτοῦ πρόσθε ποδῶν, μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπεν·
δέ: Od. 22:7: εἴσομαι, αἴ κε τύχωμι, πόρῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων.”
δέ: Od. 22:11: ὄφρα πίοι οἴνοιο· φόνος δέ οἱ οὐκ ἐνὶ θυμῷ
δέ: Od. 22:17: ἐκλίνθη δ’ ἑτέρωσε, δέπας δέ οἱ ἔκπεσε χειρὸς
δὲ: Od. 22:23: ἐκ δὲ θρόνων ἀνόρουσαν ὀρινθέντες κατὰ δῶμα,
δὲ: Od. 22:32: ἄνδρα κατακτεῖναι· τὸ δὲ νήπιοι οὐκ ἐνόησαν,
δὲ: Od. 22:43: πάπτηνεν δὲ ἕκαστος, ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον.
δέ: Od. 22:44: Εὐρύμαχος δέ μιν οἶος ἀμειβόμενος προσέειπεν·
δὲ: Od. 22:54: νῦν δ’ ὁ μὲν ἐν μοίρῃ πέφαται, σὺ δὲ φείδεο λαῶν
δὲ: Od. 22:82: ἰὸν ἀποπροΐει, βάλε δὲ στῆθος παρὰ μαζόν,
δέ: Od. 22:83: ἐν δέ οἱ ἥπατι πῆξε θοὸν βέλος. ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
δὲ: Od. 22:84: φάσγανον ἧκε χαμᾶζε, περιῤῥηδὴς δὲ τραπέζῃ
δὲ: Od. 22:86: καὶ δέπας ἀμφικύπελλον· ὁ δὲ χθόνα τύπτε μετώπῳ
δὲ: Od. 22:87: θυμῷ ἀνιάζων, ποσὶ δὲ θρόνον ἀμφοτέροισι
δὲ: Od. 22:90: ἀντίος ἀΐξας, εἴρυτο δὲ φάσγανον ὀξύ,
δὲ: Od. 22:93: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε·
δὲ: Od. 22:94: δούπησεν δὲ πεσών, χθόνα δ’ ἤλασε παντὶ μετώπῳ.
δὲ: Od. 22:99: βῆ δὲ θέειν, μάλα δ’ ὦκα φίλον πατέρ’ εἰσαφίκανεν,
δὲ: Od. 22:103: αὐτός τ’ ἀμφιβαλεῦμαι ἰών, δώσω δὲ συβώτῃ
δὲ: Od. 22:108: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρί,
δὲ: Od. 22:112: βῆ δὲ φέρων, μάλα δ’ ὦκα φίλον πατέρ’ εἰσαφίκανεν.
δὲ: Od. 22:113: αὐτὸς δὲ πρώτιστα περὶ χροῒ δύσετο χαλκόν·
δὲ: Od. 22:124: ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·
δέ: Od. 22:126: ὀρσοθύρη δέ τις ἔσκεν ἐϋδμήτῳ ἐνὶ τοίχῳ,
δὲ: Od. 22:127: ἀκρότατον δὲ παρ’ οὐδὸν ἐϋσταθέος μεγάροιο
δὲ: Od. 22:144: ἔνθεν δώδεκα μὲν σάκε’ ἔξελε, τόσσα δὲ δοῦρα
δὲ: Od. 22:150: αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δὲ: Od. 22:156: κάλλιπον ἀγκλίνας· τῶν δὲ σκοπὸς ἦεν ἀμείνων.
δὲ: Od. 22:162: οἴσων τεύχεα καλά· νόησε δὲ δῖος ὑφορβός,
δέ: Od. 22:166: ἔρχεται ἐς θάλαμον· σὺ δέ μοι νημερτὲς ἐνίσπες,
δὲ: Od. 22:175: σειρὴν δὲ πλεκτὴν ἐξ αὐτοῦ πειρήναντε
δέ: Od. 22:179: βὰν δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, λαθέτην δέ μιν ἔνδον ἐόντα.
δὲ: Od. 22:188: κουρίξ, ἐν δαπέδῳ δὲ χαμαὶ βάλον ἀχνύμενον κῆρ,
δὲ: Od. 22:189: σὺν δὲ πόδας χεῖράς τε δέον θυμαλγέϊ δεσμῷ
δὲ: Od. 22:192: σειρὴν δὲ πλεκτὴν ἐξ αὐτοῦ πειρήναντε
δέ: Od. 22:209: ὅς σ’ ἀγαθὰ ῥέζεσκον· ὁμηλικίη δέ μοί ἐσσι.”
δὲ: Od. 22:214: μνηστήρεσσι μάχεσθαι, ἀμυνέμεναι δὲ οἷ αὐτῷ.
δὲ: Od. 22:217: ἐν δὲ σὺ τοῖσιν ἔπειτα πεφήσεαι, οἷα μενοινᾷς
δὲ: Od. 22:224: ὣς φάτ’, Ἀθηναίη δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον,
δὲ: Od. 22:256: ἱέμενοι· τὰ δὲ πάντα ἐτώσια θῆκεν Ἀθήνη.
δὲ: Od. 22:258: βεβλήκειν, ἄλλος δὲ θύρην πυκινῶς ἀραρυῖαν·
δὲ: Od. 22:267: Εὐρυάδην δ’ ἄρα Τηλέμαχος, Ἔλατον δὲ συβώτης,
δὲ: Od. 22:272: αὖτις δὲ μνηστῆρες ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα
δὲ: Od. 22:273: ἱέμενοι· τὰ δὲ πολλὰ ἐτώσια θῆκεν Ἀθήνη.
δὲ: Od. 22:275: βεβλήκειν, ἄλλος δὲ θύρην πυκινῶς ἀραρυῖαν·
δὲ: Od. 22:278: λίγδην, ἄκρην δὲ ῥινὸν δηλήσατο χαλκός.
δὲ: Od. 22:284: Ἀμφιμέδοντα δὲ Τηλέμαχος, Πόλυβον δὲ συβώτης·
δὲ: Od. 22:284: Ἀμφιμέδοντα δὲ Τηλέμαχος, Πόλυβον δὲ συβώτης·
δὲ: Od. 22:286: βεβλήκει πρὸς στῆθος, ἐπευχόμενος δὲ προσηύδα·
δὲ: Od. 22:295: δουρὶ μέσον κενεῶνα, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν·
δὲ: Od. 22:296: ἤριπε δὲ πρηνής, χθόνα δ’ ἤλασε παντὶ μετώπῳ.
δὲ: Od. 22:298: ὑψόθεν ἐξ ὀροφῆς· τῶν δὲ φρένες ἐπτοίηθεν.
δέ: Od. 22:305: οἱ δέ τε τὰς ὀλέκουσιν ἐπάλμενοι, οὐδέ τις ἀλκὴ
δέ: Od. 22:306: γίνεται οὐδὲ φυγή· χαίρουσι δέ τ’ ἀνέρες ἄγρῃ·
δὲ: Od. 22:308: τύπτον ἐπιστροφάδην· τῶν δὲ στόνος ὤρνυτ’ ἀεικὴς
δέ: Od. 22:312: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον·
δὲ: Od. 22:333: ἄγχι παρ’ ὀρσοθύρην· δίχα δὲ φρεσὶ μερμήριζεν,
δέ: Od. 22:338: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
δέ: Od. 22:344: “γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον.
δέ: Od. 22:347: αὐτοδίδακτος δ’ εἰμί, θεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας
δέ: Od. 22:348: παντοίας ἐνέφυσεν· ἔοικα δέ τοι παραείδειν
δὲ: Od. 22:362: πεπτηὼς γὰρ ἔκειτο ὑπὸ θρόνον, ἀμφὶ δὲ δέρμα
δὲ: Od. 22:367: “ὦ φίλ’, ἐγὼ μὲν ὅδ’ εἰμί, σὺ δ’ ἴσχεο· εἰπὲ δὲ πατρί,
δὲ: Od. 22:370: κτήματ’ ἐνὶ μεγάροις, σὲ δὲ νήπιοι οὐδὲν ἔτιον.”
δὲ: Od. 22:383: τοὺς δὲ ἴδεν μάλα πάντας ἐν αἵματι καὶ κονίῃσι
δέ: Od. 22:386: δικτύῳ ἐξέρυσαν πολυωπῷ· οἱ δέ τε πάντες
δὲ: Od. 22:393: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρί,
δὲ: Od. 22:394: κινήσας δὲ θύρην προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν·
δὲ: Od. 22:399: ὤϊξεν δὲ θύρας μεγάρων ἐῢ ναιεταόντων,
δὲ: Od. 22:413: τούσδε δὲ μοῖρ’ ἐδάμασσε θεῶν καὶ σχέτλια ἔργα·
δὲ: Od. 22:426: Τηλέμαχος δὲ νέον μὲν ἀέξετο, οὐδέ ἑ μήτηρ
δὲ: Od. 22:433: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
δὲ: Od. 22:446: ὣς ἔφαθ’, αἱ δὲ γυναῖκες ἀολλέες ἦλθον ἅπασαι,
δὲ: Od. 22:456: ξῦον· ταὶ δ’ ἐφόρεον δμῳαί, τίθεσαν δὲ θύραζε.
δὲ: Od. 22:461: τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἦρχ’ ἀγορεύειν·
δὲ: Od. 22:471: ὣς αἵ γ’ ἑξείης κεφαλὰς ἔχον, ἀμφὶ δὲ πάσαις
δὲ: Od. 22:473: ἤσπαιρον δὲ πόδεσσι μίνυνθά περ, οὔ τι μάλα δήν.
δὲ: Od. 22:474: ἐκ δὲ Μελάνθιον ἦγον ἀνὰ πρόθυρόν τε καὶ αὐλήν·
δὲ: Od. 22:479: εἰς Ὀδυσῆα δόμονδε κίον, τετέλεστο δὲ ἔργον.
δέ: Od. 22:481: “οἶσε θέειον, γρηΰ, κακῶν ἄκος, οἶσε δέ μοι πῦρ,
δὲ: Od. 22:482: ὄφρα θεειώσω μέγαρον· σὺ δὲ Πηνελόπειαν
δέ: Od. 22:489: ἕσταθ’ ἐνὶ μεγάροισι· νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη.”
δὲ: Od. 22:500: χεῖράς τ’ αἰνύμεναι· τὸν δὲ γλυκὺς ἵμερος ᾕρει
δὲ: Od. 23:14: οἵ σέ περ ἔβλαψαν· πρὶν δὲ φρένας αἰσίμη ἦσθα.
δὲ: Od. 23:24: αὖτις ἔσω μέγαρον· σὲ δὲ τοῦτό γε γῆρας ὀνήσει.”
δὲ: Od. 23:41: κτεινομένων· ἡμεῖς δὲ μυχῷ θαλάμων εὐπήκτων
δέ: Od. 23:46: ἑσταόθ’· οἱ δέ μιν ἀμφί, κραταίπεδον οὖδας ἔχοντες,
δέ: Od. 23:51: πῦρ μέγα κηάμενος· σὲ δέ με προέηκε καλέσσαι.
δὲ: Od. 23:55: ἦλθε μὲν αὐτὸς ζωὸς ἐφέστιος, εὗρε δὲ καὶ σὲ
δέ: Od. 23:72: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· θυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος.
δὲ: Od. 23:75: τὴν ἀπονίζουσα φρασάμην, ἔθελον δὲ σοὶ αὐτῇ
δέ: Od. 23:85: ὣς φαμένη κατέβαιν’ ὑπερώϊα· πολλὰ δέ οἱ κῆρ
δέ: Od. 23:93: ἡ δ’ ἄνεω δὴν ἧστο, τάφος δέ οἱ ἦτορ ἵκανεν·
δὲ: Od. 23:111: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
δὲ: Od. 23:112: αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δὲ: Od. 23:114: πειράζειν ἐμέθεν· τάχα δὲ φράσεται καὶ ἄρειον.
δὲ: Od. 23:115: νῦν δ’ ὅττι ῥυπόω, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷμαι,
δὲ: Od. 23:117: ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’, ὅπως ὄχ’ ἄριστα γένηται.
δέ: Od. 23:122: κούρων εἰν Ἰθάκῃ· τὰ δέ σε φράζεσθαι ἄνωγα.”
δὲ: Od. 23:127: ἡμεῖς δὲ μεμαῶτες ἅμ’ ἑψόμεθ’, οὐδέ τί φημι
δὲ: Od. 23:143: ὅπλισθεν δὲ γυναῖκες· ὁ δ’ εἵλετο θεῖος ἀοιδὸς
δέ: Od. 23:144: φόρμιγγα γλαφυρήν, ἐν δέ σφισιν ἵμερον ὦρσε
δὲ: Od. 23:146: τοῖσιν δὲ μέγα δῶμα περιστεναχίζετο ποσσὶν
δέ: Od. 23:148: ὧδε δέ τις εἴπεσκε δόμων ἔκτοσθεν ἀκούων·
δέ: Od. 23:155: ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα·
δὲ: Od. 23:157: μείζονά τ’ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα· κὰδ δὲ κάρητος
δὲ: Od. 23:161: τέχνην παντοίην, χαρίεντα δὲ ἔργα τελείει,
δέ: Od. 23:184: τίς δέ μοι ἄλλοσε θῆκε λέχος; χαλεπὸν δέ κεν εἴη
δέ: Od. 23:184: τίς δέ μοι ἄλλοσε θῆκε λέχος; χαλεπὸν δέ κεν εἴη
δὲ: Od. 23:198: ἑρμῖν’ ἀσκήσας, τέτρηνα δὲ πάντα τερέτρῳ.
δὲ: Od. 23:199: ἐκ δὲ τοῦ ἀρχόμενος λέχος ἔξεον, ὄφρ’ ἐτέλεσσα,
δὲ: Od. 23:207: δακρύσασα δ’ ἔπειτ’ ἰθὺς κίεν, ἀμφὶ δὲ χεῖρας
δὲ: Od. 23:237: νηχόμενοι, πολλὴ δὲ περὶ χροῒ τέτροφεν ἅλμη,
δέ: Od. 23:273: σῆμα δέ μοι τόδ’ ἔειπεν ἀριφραδές, οὐδέ σε κεύσω·
δέ: Od. 23:281: πᾶσι μάλ’ ἑξείης· θάνατος δέ μοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ
δὲ: Od. 23:283: γήρᾳ ὕπο λιπαρῷ ἀρημένον· ἀμφὶ δὲ λαοὶ
δέ: Od. 23:284: ὄλβιοι ἔσσονται. τὰ δέ μοι φάτο πάντα τελεῖσθαι.”
δὲ: Od. 23:298: παῦσαν ἄρ’ ὀρχηθμοῖο πόδας, παῦσαν δὲ γυναῖκας,
δὲ: Od. 23:305: ἔσφαζον, πολλὸς δὲ πίθων ἠφύσσετο οἶνος·
δὲ: Od. 23:332: πάντες ὁμῶς, αὐτὸς δὲ κακὰς ὑπὸ κῆρας ἄλυξεν·
δέ: Od. 23:361: σοὶ δέ, γύναι, τόδ’ ἐπιστέλλω πινυτῇ περ ἐούσῃ·
δὲ: Od. 23:367: ὦρσε δὲ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην,
δέ: Od. 23:369: οἱ δέ οἱ οὐκ ἀπίθησαν, ἐθωρήσσοντο δὲ χαλκῷ,
δὲ: Od. 23:369: οἱ δέ οἱ οὐκ ἀπίθησαν, ἐθωρήσσοντο δὲ χαλκῷ,
δὲ: Od. 23:370: ὤϊξαν δὲ θύρας, ἐκ δ’ ἤϊον· ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
δὲ: Od. 24:1: Ἑρμῆς δὲ ψυχὰς Κυλλήνιος ἐξεκαλεῖτο
δὲ: Od. 24:2: ἀνδρῶν μνηστήρων· ἔχε δὲ ῥάβδον μετὰ χερσὶ
δὲ: Od. 24:5: τῇ ῥ’ ἄγε κινήσας, ταὶ δὲ τρίζουσαι ἕποντο.
δὲ: Od. 24:15: εὗρον δὲ ψυχὴν Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
δὲ: Od. 24:19: ὣς οἱ μὲν περὶ κεῖνον ὁμίλεον· ἀγχίμολον δὲ
δέ: Od. 24:37: ὃς θάνες ἐν Τροίῃ ἑκὰς Ἄργεος· ἀμφὶ δέ σ’ ἄλλοι
δὲ: Od. 24:41: ἡμεῖς δὲ πρόπαν ἦμαρ ἐμαρνάμεθ’· οὐδέ κε πάμπαν
δέ: Od. 24:45: ὕδατί τε λιαρῷ καὶ ἀλείφατι· πολλὰ δέ σ’ ἀμφὶ
δὲ: Od. 24:49: θεσπεσίη, ὑπὸ δὲ τρόμος ἤλυθε πάντας Ἀχαιούς.
δέ: Od. 24:58: ἀμφὶ δέ σ’ ἔστησαν κοῦραι ἁλίοιο γέροντος
δὲ: Od. 24:63: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μέν σε ὁμῶς νύκτας τε καὶ ἦμαρ
δὲ: Od. 24:73: οἴνῳ ἐν ἀκρήτῳ καὶ ἀλείφατι. δῶκε δὲ μήτηρ
δὲ: Od. 24:74: χρύσεον ἀμφιφορῆα· Διωνύσοιο δὲ δῶρον
δὲ: Od. 24:75: φάσκ’ ἔμεναι, ἔργον δὲ περικλυτοῦ Ἡφαίστοιο.
δὲ: Od. 24:77: μίγδα δὲ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος,
δέ: Od. 24:99: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε διάκτορος Ἀργεϊφόντης
δὲ: Od. 24:102: ἔγνω δὲ ψυχὴ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
δέ: Od. 24:114: εἰπέ μοι εἰρομένῳ· ξεῖνος δέ τοι εὔχομαι εἶναι.
δὲ: Od. 24:153: τὼ δὲ μνηστῆρσιν θάνατον κακὸν ἀρτύναντε
δὲ: Od. 24:156: τὸν δὲ συβώτης ἦγε κακὰ χροῒ εἵματ’ ἔχοντα,
δὲ: Od. 24:158: σκηπτόμενον· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο·
δέ: Od. 24:175: Τηλέμαχος δέ μιν οἶος ἐποτρύνων ἐκέλευσεν.
δὲ: Od. 24:184: κτεῖνον ἐπιστροφάδην, τῶν δὲ στόνος ὤρνυτ’ ἀεικὴς
δέ: Od. 24:200: κουρίδιον κτείνασα πόσιν, στυγερὴ δέ τ’ ἀοιδὴ
δέ: Od. 24:201: ἔσσετ’ ἐπ’ ἀνθρώπους, χαλεπὴν δέ τε φῆμιν ὀπάσσει
δὲ: Od. 24:208: ἔνθα οἱ οἶκος ἔην, περὶ δὲ κλίσιον θέε πάντῃ,
δὲ: Od. 24:211: ἐν δὲ γυνὴ Σικελὴ γρηῢς πέλεν, ἥ ῥα γέροντα
δὲ: Od. 24:227: λιστρεύοντα φυτόν· ῥυπόωντα δὲ ἕστο χιτῶνα,
δὲ: Od. 24:228: ῥαπτὸν ἀεικέλιον, περὶ δὲ κνήμῃσι βοείας
δὲ: Od. 24:233: γήραϊ τειρόμενον, μέγα δὲ φρεσὶ πένθος ἔχοντα,
δέ: Od. 24:239: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
δὲ: Od. 24:243: τὸν δὲ παριστάμενος προσεφώνεε φαίδιμος υἱός·
δέ: Od. 24:248: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δὲ μὴ χόλον ἔνθεο θυμῷ·
δὲ: Od. 24:248: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δὲ μὴ χόλον ἔνθεο θυμῷ·
δὲ: Od. 24:254: τοιούτῳ δὲ ἔοικεν, ἐπεὶ λούσαιτο φάγοι τε,
δὲ: Od. 24:265: ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον·
δέ: Od. 24:275: δῶκα δέ οἱ κρητῆρα πανάργυρον ἀνθεμόεντα,
δὲ: Od. 24:276: δώδεκα δ’ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας,
δὲ: Od. 24:277: τόσσα δὲ φάρεα καλά, τόσους δ’ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας,
δέ: Od. 24:308: νηῦς δέ μοι ἥδ’ ἕστηκεν ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος.
δὲ: Od. 24:313: χαῖρε δὲ κεῖνος ἰών· θυμὸς δ’ ἔτι νῶϊν ἐώλπει
δὲ: Od. 24:316: ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν
δέ: Od. 24:318: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμός, ἀνὰ ῥῖνας δέ οἱ ἤδη
δέ: Od. 24:320: κύσσε δέ μιν περιφὺς ἐπιάλμενος ἠδὲ προσηύδα·
δὲ: Od. 24:324: ἐκ γάρ τοι ἐρέω· - μάλα δὲ χρὴ σπευδέμεν ἔμπης· -
δέ: Od. 24:333: οἰχόμενον· σὺ δέ με προΐεις καὶ πότνια μήτηρ
δέ: Od. 24:341: συκέας τεσσαράκοντ’· ὄρχους δέ μοι ὧδ’ ὀνόμηνας
δὲ: Od. 24:342: δώσειν πεντήκοντα, διατρύγιος δὲ ἕκαστος
δὲ: Od. 24:347: ἀμφὶ δὲ παιδὶ φίλῳ βάλε πήχεε· τὸν δὲ ποτὶ οἷ
δὲ: Od. 24:347: ἀμφὶ δὲ παιδὶ φίλῳ βάλε πήχεε· τὸν δὲ ποτὶ οἷ
δὲ: Od. 24:354: ἐνθάδ’ ἐπέλθωσιν Ἰθακήσιοι, ἀγγελίας δὲ
δὲ: Od. 24:359: ἔνθα δὲ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην
δὲ: Od. 24:365: τόφρα δὲ Λαέρτην μεγαλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
δέ: Od. 24:370: ἐκ δ’ ἀσαμίνθου βῆ· θαύμαζε δέ μιν φίλος υἱός,
δὲ: Od. 24:382: πολλῶν ἐν μεγάροισι, σὺ δὲ φρένας ἔνδον ἐγήθεις.”
δὲ: Od. 24:386: ἔνθ’ οἱ μὲν δείπνῳ ἐπεχείρεον· ἀγχίμολον δὲ
δὲ: Od. 24:394: “ὦ γέρον, ἵζ’ ἐπὶ δεῖπνον, ἀπεκλελάθεσθε δὲ θάμβευς·
δὲ: Od. 24:398: ἀμφοτέρας, Ὀδυσεῦς δὲ λαβὼν κύσε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ
δέ: Od. 24:401: οὐδ’ ἔτ’ ὀϊομένοισι, θεοὶ δέ σε ἤγαγον αὐτοί,
δέ: Od. 24:402: οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν.
δὲ: Od. 24:417: ἐκ δὲ νέκυς οἴκων φόρεον καὶ θάπτον ἕκαστοι,
δέ: Od. 24:439: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε Μέδων καὶ θεῖος ἀοιδὸς
δὲ: Od. 24:442: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς·
δὲ: Od. 24:447: ἀθάνατος δὲ θεὸς τοτὲ μὲν προπάροιθ’ Ὀδυσῆος
δὲ: Od. 24:448: φαίνετο θαρσύνων, τοτὲ δὲ μνηστῆρας ὀρίνων
δὲ: Od. 24:451: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἁλιθέρσης
δέ: Od. 24:481: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· ἐρέω δέ τοι ὡς ἐπέοικεν.
δὲ: Od. 24:486: ὡς τὸ πάρος, πλοῦτος δὲ καὶ εἰρήνη ἅλις ἔστω.”
δὲ: Od. 24:488: βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα.
δὲ: Od. 24:493: στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, τοὺς δὲ σχεδὸν εἴσιδε πάντας.
δὲ: Od. 24:505: αἶψα δὲ Τηλέμαχον προσεφώνεεν ὃν φίλον υἱόν·
δὲ: Od. 24:516: τὸν δὲ παρισταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
δὲ: Od. 24:524: ἡ δ’ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκός·
δὲ: Od. 24:525: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δὲ: Od. 24:525: δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
δὲ: Od. 24:527: τύπτον δὲ ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι.
δὲ: Od. 24:533: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, τοὺς δὲ χλωρὸν δέος εἷλε·
δὲ: Od. 24:536: πρὸς δὲ πόλιν τρωπῶντο λιλαιόμενοι βιότοιο.
δὲ: Od. 24:538: οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥς τ’ αἰετὸς ὑψιπετήεις.
δὲ: Od. 24:543: ἴσχεο, παῦε δὲ νεῖκος ὁμοιΐου πτολέμοιο,
δὲ: Od. 24:545: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, ὁ δ’ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ.
δέατ’: Od. 6:242: πρόσθεν μὲν γὰρ δή μοι ἀεικέλιος δέατ’ εἶναι,
δέγμενοι: Il. 18:524: δέγμενοι ὁππότε μῆλα ἰδοίατο καὶ ἕλικας βοῦς.
δέγμενος: Il. 2:794: δέγμενος ὁππότε ναῦφιν ἀφορμηθεῖεν Ἀχαιοί·
δέγμενος: Il. 9:191: δέγμενος Αἰακίδην ὁπότε λήξειεν ἀείδων,
δέγμενος: Od. 20:385: ἀλλ’ ἀκέων πατέρα προσεδέρκετο, δέγμενος αἰεί,
δεδάασθαι: Od. 16:316: ἀλλ’ ἦ τοί σε γυναῖκας ἐγὼ δεδάασθαι ἄνωγα,
δέδαε: Od. 8:448: ποικίλον, ὅν ποτέ μιν δέδαε φρεσὶ πότνια Κίρκη.
δέδαε: Od. 20:72: ἔργα δ’ Ἀθηναίη δέδαε κλυτὰ ἐργάζεσθαι.
δέδαεν: Od. 6:233: ἴδρις, ὃν Ἥφαιστος δέδαεν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
δέδαεν: Od. 23:160: ἴδρις, ὃν Ἥφαιστος δέδαεν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
δεδάηκας: Od. 8:146: εἴ τινά που δεδάηκας· ἔοικε δέ σ’ ἴδμεν ἀέθλους.
δεδάηκε: Od. 8:134: οἶδέ τε καὶ δεδάηκε· φυήν γε μὲν οὐ κακός ἐστι,
δεδαηκότες: Od. 2:61: λευγαλέοι τ’ ἐσόμεσθα καὶ οὐ δεδαηκότες ἀλκήν.
δεδαίαται: Od. 1:23: Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν,
δεδαϊγμένοι: Il. 19:203: νῦν δ’ οἳ μὲν κέαται δεδαϊγμένοι, οὓς ἐδάμασσεν
δεδαϊγμένον: Il. 17:535: Ἄρητον δὲ κατ’ αὖθι λίπον δεδαϊγμένον ἦτορ
δεδαϊγμένον: Il. 18:236: κείμενον ἐν φέρτρῳ δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
δεδαϊγμένον: Il. 19:283: ὡς ἴδε Πάτροκλον δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
δεδαϊγμένον: Il. 19:292: εἶδον πρὸ πτόλιος δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
δεδαϊγμένον: Od. 13:320: ἀλλ’ αἰεὶ φρεσὶν ᾗσιν ἔχων δεδαϊγμένον ἦτορ
δεδαϊγμένος: Il. 19:211: ὅς μοι ἐνὶ κλισίῃ δεδαϊγμένος ὀξέϊ χαλκῷ
δεδαϊγμένος: Il. 19:319: νῦν δὲ σὺ μὲν κεῖσαι δεδαϊγμένος, αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
δεδαϊγμένῳ: Il. 22:72: ἄρηϊ κταμένῳ δεδαϊγμένῳ ὀξέϊ χαλκῷ
δεδάκρυνται: Il. 22:491: πάντα δ’ ὑπεμνήμυκε, δεδάκρυνται δὲ παρειαί,
δεδάκρυνται: Od. 20:204: ἴδιον, ὡς ἐνόησα, δεδάκρυνται δέ μοι ὄσσε
δεδάκρυνται: Od. 20:353: οἰμωγὴ δὲ δέδηε, δεδάκρυνται δὲ παρειαί,
δεδάκρυσαι: Il. 16:7: τίπτε δεδάκρυσαι Πατρόκλεες, ἠΰτε κούρη
δέδασται: Il. 1:125: ἀλλὰ τὰ μὲν πολίων ἐξεπράθομεν, τὰ δέδασται,
δέδασται: Il. 15:189: τριχθὰ δὲ πάντα δέδασται, ἕκαστος δ’ ἔμμορε τιμῆς·
δέδασται: Od. 15:412: ἔνθα δύω πόλιες, δίχα δέ σφισι πάντα δέδασται·
δεδαὼς: Od. 17:519: ἀείδῃ δεδαὼς ἔπε’ ἱμερόεντα βροτοῖσι,
δεδεγμένα: Il. 23:273: ἱππῆας τάδ’ ἄεθλα δεδεγμένα κεῖτ’ ἐν ἀγῶνι.
δεδεγμένος: Il. 4:107: πέτρης ἐκβαίνοντα δεδεγμένος ἐν προδοκῇσι
δεδεγμένος: Il. 8:296: ἐκ τοῦ δὴ τόξοισι δεδεγμένος ἄνδρας ἐναίρω.
δεδεγμένος: Il. 10:62: αὖθι μένω μετὰ τοῖσι δεδεγμένος εἰς ὅ κεν ἔλθῃς,
δεδεγμένος: Il. 11:124: χρυσὸν Ἀλεξάνδροιο δεδεγμένος ἀγλαὰ δῶρα
δεδεγμένος: Il. 15:745: τὸν δ’ Αἴας οὔτασκε δεδεγμένος ἔγχεϊ μακρῷ·
δεδειπνήκειν: Od. 17:359: εὖθ’ ὁ δεδειπνήκειν, ὁ δ’ ἐπαύετο θεῖος ἀοιδός·
δέδεντο: Il. 10:475: ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεντο.
δέδεντο: Od. 9:443: ὥς οἱ ὑπ’ εἰροπόκων ὀΐων στέρνοισι δέδεντο.
δέδεντο: Od. 10:92: αἱ μὲν ἄρ’ ἔντοσθεν λιμένος κοίλοιο δέδεντο
δέδεξο: Il. 5:228: ἠὲ σὺ τόνδε δέδεξο, μελήσουσιν δ’ ἐμοὶ ἵπποι.
δέδεξο: Il. 20:377: ἀλλὰ κατὰ πληθύν τε καὶ ἐκ φλοίσβοιο δέδεξο,
δέδεξο: Il. 22:340: ἀλλὰ σὺ μὲν χαλκόν τε ἅλις χρυσόν τε δέδεξο
δεδέξομαι: Il. 5:238: τὸν δὲ δ’ ἐγὼν ἐπιόντα δεδέξομαι ὀξέϊ δουρί.
δέδετ’: Il. 23:866: αὐτὰρ ὃ μήρινθον βάλε πὰρ πόδα, τῇ δέδετ’ ὄρνις·
δέδετο: Il. 5:387: χαλκέῳ δ’ ἐν κεράμῳ δέδετο τρισκαίδεκα μῆνας·
δέδετο: Od. 15:232: δεσμῷ ἐν ἀργαλέῳ δέδετο, κρατέρ’ ἄλγεα πάσχων
δέδετο: Od. 24:229: κνημῖδας ῥαπτὰς δέδετο, γραπτῦς ἀλεείνων,
δέδηε: Il. 13:736: πάντῃ γάρ σε περὶ στέφανος πολέμοιο δέδηε·
δέδηε: Il. 20:18: τῶν γὰρ νῦν ἄγχιστα μάχη πόλεμός τε δέδηε.
δέδηε: Od. 20:353: οἰμωγὴ δὲ δέδηε, δεδάκρυνται δὲ παρειαί,
δεδήει: Il. 2:93: ἰλαδὸν εἰς ἀγορήν· μετὰ δέ σφισιν ὄσσα δεδήει
δεδήει: Il. 12:35: θησέμεναι· τότε δ’ ἀμφὶ μάχη ἐνοπή τε δεδήει
δεδήει: Il. 12:466: νόσφι θεῶν ὅτ’ ἐσᾶλτο πύλας· πυρὶ δ’ ὄσσε δεδήει.
δέδηεν: Il. 17:253: ἡγεμόνων· τόσση γὰρ ἔρις πολέμοιο δέδηεν·
δεδίασιν: Il. 24:663: ἀξέμεν ἐξ ὄρεος, μάλα δὲ Τρῶες δεδίασιν.
δεδιδάχθαι: Il. 11:830: ἐσθλά, τά σε προτί φασιν Ἀχιλλῆος δεδιδάχθαι,
δεδισκόμενος: Od. 15:150: στῆ δ’ ἵππων προπάροιθε, δεδισκόμενος δὲ προσηύδα·
δεδμήατο: Il. 3:183: ἦ ῥά νύ τοι πολλοὶ δεδμήατο κοῦροι Ἀχαιῶν.
δεδμημένοι: Il. 6:245: πλησίον ἀλλήλων δεδμημένοι, ἔνθα δὲ παῖδες
δεδμημένοι: Il. 6:249: πλησίον ἀλλήλων δεδμημένοι, ἔνθα δὲ γαμβροὶ
δεδμημένοι: Il. 10:2: εὗδον παννύχιοι μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ·
δεδμημένοι: Il. 24:678: εὗδον παννύχιοι μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ·
δεδμημένοι: Od. 18:237: νεύοιεν κεφαλὰς δεδμημένοι, οἱ μὲν ἐν αὐλῇ,
δεδμημένον: Od. 13:119: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπὶ ψαμάθῳ ἔθεσαν δεδμημένον ὕπνῳ,
δεδμημένον: Od. 14:318: αἴθρῳ καὶ καμάτῳ δεδμημένον ἦγεν ἐς οἶκον,
δεδμημένον: Od. 15:6: ἦ τοι Νεστορίδην μαλακῷ δεδμημένον ὕπνῳ·
δεδμημένος: Il. 14:481: φράζεσθ’ ὡς ὑμῖν Πρόμαχος δεδμημένος εὕδει
δεδμημένος: Od. 7:318: αὔριον ἔς· τῆμος δὲ σὺ μὲν δεδμημένος ὕπνῳ
δεδμήμεσθα: Il. 5:878: σοί τ’ ἐπιπείθονται καὶ δεδμήμεσθα ἕκαστος·
δεδμήμην: Od. 11:622: δεδμήμην, ὁ δέ μοι χαλεποὺς ἐπετέλλετ’ ἀέθλους.
δέδμητο: Od. 1:426: ὑψηλὸς δέδμητο, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ,
δέδμητο: Od. 3:304: κτείνας Ἀτρεΐδην, δέδμητο δὲ λαὸς ὑπ’ αὐτῷ.
δέδμητο: Od. 5:454: χεῖράς τε στιβαράς· ἁλὶ γὰρ δέδμητο φίλον κῆρ·
δέδμητο: Od. 9:185: ὑψηλὴ δέδμητο κατωρυχέεσσι λίθοισι
δέδμητο: Od. 14:6: ὑψηλὴ δέδμητο, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ,
δεδοκημένος: Il. 15:730: ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ ἑστήκει δεδοκημένος, ἔγχεϊ δ’ αἰεὶ
δέδορκεν: Il. 22:95: σμερδαλέον δὲ δέδορκεν ἑλισσόμενος περὶ χειῇ·
δεδορκώς: Od. 19:446: φρίξας εὖ λοφιήν, πῦρ δ’ ὀφθαλμοῖσι δεδορκώς,
δέδοται: Il. 5:428: οὔ τοι τέκνον ἐμὸν δέδοται πολεμήϊα ἔργα,
δεδουπότος: Il. 23:679: ὅς ποτε Θήβας δ’ ἦλθε δεδουπότος Οἰδιπόδαο
δεδραγμένος: Il. 13:393: βεβρυχὼς κόνιος δεδραγμένος αἱματοέσσης.
δεδραγμένος: Il. 16:486: βεβρυχὼς κόνιος δεδραγμένος αἱματοέσσης.
δέδυκεν: Il. 5:811: ἀλλά σευ ἢ κάματος πολυᾶϊξ γυῖα δέδυκεν
δέδυκεν: Il. 9:239: ἀνέρας οὐδὲ θεούς· κρατερὴ δέ ἑ λύσσα δέδυκεν.
δέδυκεν: Od. 12:93: μέσση μέν τε κατὰ σπείους κοίλοιο δέδυκεν,
δέελον: Il. 10:466: θῆκεν ἀνὰ μυρίκην· δέελον δ’ ἐπὶ σῆμά τ’ ἔθηκε
δεῖ: Il. 9:337: τερπέσθω. τί δὲ δεῖ πολεμιζέμεναι Τρώεσσιν
δείδεκτ’: Il. 9:224: πλησάμενος δ’ οἴνοιο δέπας δείδεκτ’ Ἀχιλῆα·
δειδέχατ’: Il. 4:4: δειδέχατ’ ἀλλήλους, Τρώων πόλιν εἰσορόωντες·
δειδέχατ’: Il. 9:667: δειδέχατ’ ἄλλοθεν ἄλλος ἀνασταδόν, ἔκ τ’ ἐρέοντο·
δειδέχατ’: Il. 22:435: δειδέχατ’· ἦ γὰρ καί σφι μάλα μέγα κῦδος ἔησθα
δειδέχαται: Od. 7:72: δειδέχαται μύθοισιν, ὅτε στείχῃσ’ ἀνὰ ἄστυ.
δειδήμονες: Il. 3:56: ἀλλὰ μάλα Τρῶες δειδήμονες· ἦ τέ κεν ἤδη
δείδια: Il. 13:49: ἄλλῃ μὲν γὰρ ἔγωγ’ οὐ δείδια χεῖρας ἀάπτους
δείδια: Il. 13:481: δεῦτε φίλοι, καί μ’ οἴῳ ἀμύνετε· δείδια δ’ αἰνῶς
δείδια: Il. 21:536: δείδια γὰρ μὴ οὖλος ἀνὴρ ἐς τεῖχος ἅληται.
δείδια: Od. 4:820: τοῦ δ’ ἀμφιτρομέω καὶ δείδια μή τι πάθῃσιν,
δείδια: Od. 6:168: ὡς σέ, γύναι, ἄγαμαί τε τέθηπά τε, δείδια δ’ αἰνῶς
δείδια: Od. 17:188: ἀλλὰ τὸν αἰδέομαι καὶ δείδια, μή μοι ὀπίσσω
δείδιας: Od. 18:80: εἰ δὴ τοῦτόν γε τρομέεις καὶ δείδιας αἰνῶς,
δείδιε: Il. 18:34: δείδιε γὰρ μὴ λαιμὸν ἀπαμήσειε σιδήρῳ.
δείδιε: Il. 24:358: Ὣς φάτο, σὺν δὲ γέροντι νόος χύτο, δείδιε δ’ αἰνῶς,
δείδιε: Od. 16:306: ἠμὲν ὅ πού τις νῶϊ τίει καὶ δείδιε θυμῷ,
δείδιθ’: Od. 18:63: δείδιθ’, ἐπεὶ πλεόνεσσι μαχήσεται ὅς κέ σε θείνῃ.
δείδιθι: Il. 5:827: μήτε σύ γ’ Ἄρηα τό γε δείδιθι μήτε τιν’ ἄλλον
δείδιθι: Il. 14:341: Ἥρη μήτε θεῶν τό γε δείδιθι μήτέ τιν’ ἀνδρῶν
δείδιθι: Od. 4:825: “θάρσει, μηδέ τι πάγχυ μετὰ φρεσὶ δείδιθι λίην·
δείδιμεν: Il. 7:196: ἠὲ καὶ ἀμφαδίην, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης·
δείδιμεν: Il. 9:230: δείδιμεν· ἐν δοιῇ δὲ σαωσέμεν ἢ ἀπολέσθαι
δείδιμεν: Od. 2:199: μνηστύος ἀργαλέης, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης,
δειδίμεν: Od. 9:274: ὅς με θεοὺς κέλεαι ἢ δειδίμεν ἢ ἀλέασθαι.
δειδίμεν: Od. 10:381: δειδίμεν· ἤδη γάρ τοι ἀπώμοσα καρτερὸν ὅρκον.”
δειδίξασθαι: Il. 18:164: Ἕκτορα Πριαμίδην ἀπὸ νεκροῦ δειδίξασθαι.
δειδίξεσθαι: Il. 20:201: ἔλπεο δειδίξεσθαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς
δειδίξεσθαι: Il. 20:432: ἔλπεο δειδίξεσθαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς
δειδιότα: Il. 6:137: δειδιότα· κρατερὸς γὰρ ἔχε τρόμος ἀνδρὸς ὁμοκλῇ.
δειδιότα: Od. 18:77: δειδιότα· σάρκες δὲ περιτρομέοντο μέλεσσιν.
δειδιότας: Il. 20:45: δειδιότας, ὅθ’ ὁρῶντο ποδώκεα Πηλεΐωνα
δειδιότες: Il. 3:242: αἴσχεα δειδιότες καὶ ὀνείδεα πόλλ’ ἅ μοί ἐστιν.
δειδιότες: Il. 4:431: σιγῇ δειδιότες σημάντορας· ἀμφὶ δὲ πᾶσι
δειδιότες: Il. 12:39: Ἕκτορα δειδιότες, κρατερὸν μήστωρα φόβοιο·
δειδιότες: Il. 15:628: δειδιότες· τυτθὸν γὰρ ὑπ’ ἐκ θανάτοιο φέρονται·
δειδιότες: Il. 21:24: δειδιότες· μάλα γάρ τε κατεσθίει ὅν κε λάβῃσιν·
δειδιότες: Il. 24:384: δειδιότες· τοῖος γὰρ ἀνὴρ ὤριστος ὄλωλε
δειδιότων: Od. 14:60: αἰεὶ δειδιότων, ὅτ’ ἐπικρατέωσιν ἄνακτες
δείδισαν: Il. 15:652: χραισμεῖν· αὐτοὶ γὰρ μάλα δείδισαν Ἕκτορα δῖον.
δειδίσκετο: Od. 18:121: καὶ δέπαϊ χρυσέῳ δειδίσκετο φώνησέν τε·
δειδίσκετο: Od. 20:197: ἦ, καὶ δεξιτερῇ δειδίσκετο χειρὶ παραστὰς
δειδισκόμενος: Od. 3:41: χρυσείῳ δέπαϊ· δειδισκόμενος δὲ προσηύδα
δειδίσσεαι: Il. 13:810: δαιμόνιε σχεδὸν ἐλθέ· τί ἢ δειδίσσεαι αὔτως
δειδίσσεο: Il. 4:184: θάρσει, μηδέ τί πω δειδίσσεο λαὸν Ἀχαιῶν·
δειδίσσεσθαι: Il. 2:190: δαιμόνι’ οὔ σε ἔοικε κακὸν ὣς δειδίσσεσθαι,
δειδισσέσθω: Il. 15:196: χερσὶ δὲ μή τί με πάγχυ κακὸν ὣς δειδισσέσθω·
δειδίσσετο: Il. 12:52: χείλει ἐφεσταότες· ἀπὸ γὰρ δειδίσσετο τάφρος
δείδιτε: Il. 20:366: Τρῶες ὑπέρθυμοι μὴ δείδιτε Πηλεΐωνα.
δείδοικα: Il. 1:555: νῦν δ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μή σε παρείπῃ
δείδοικα: Il. 9:244: ταῦτ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μή οἱ ἀπειλὰς
δείδοικα: Il. 10:538: ἀλλ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μή τι πάθωσιν
δείδοικα: Il. 18:261: νῦν δ’ αἰνῶς δείδοικα ποδώκεα Πηλεΐωνα·
δείδοικα: Il. 24:435: τὸν μὲν ἐγὼ δείδοικα καὶ αἰδέομαι περὶ κῆρι
δείδοικα: Od. 8:230: οἴοισιν δείδοικα ποσὶν μή τίς με παρέλθῃ
δείδοικα: Od. 24:353: νῦν δ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μὴ τάχα πάντες
δείδοικας: Il. 12:244: τίπτε σὺ δείδοικας πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα;
δείδοικε: Il. 21:198: ἀλλὰ καὶ ὃς δείδοικε Διὸς μεγάλοιο κεραυνὸν
δείδω: Il. 10:39: δείδω μὴ οὔ τίς τοι ὑπόσχηται τόδε ἔργον
δείδω: Il. 11:470: δείδω μή τι πάθῃσιν ἐνὶ Τρώεσσι μονωθεὶς
δείδω: Il. 13:745: δείδω μὴ τὸ χθιζὸν ἀποστήσωνται Ἀχαιοὶ
δείδω: Il. 14:44: δείδω μὴ δή μοι τελέσῃ ἔπος ὄβριμος Ἕκτωρ,
δείδω: Il. 19:24: δείδω μή μοι τόφρα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν
δείδω: Il. 20:30: δείδω μὴ καὶ τεῖχος ὑπέρμορον ἐξαλαπάξῃ.
δείδω: Il. 22:455: δείδω μὴ δή μοι θρασὺν Ἕκτορα δῖος Ἀχιλλεὺς
δείδω: Od. 5:300: δείδω μὴ δὴ πάντα θεὰ νημερτέα εἶπεν,
δείδω: Od. 5:419: δείδω μή μ’ ἐξαῦτις ἀναρπάξασα θύελλα
δείδω: Od. 5:473: δείδω μὴ θήρεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένωμαι.”
δείδω: Od. 12:122: δείδω μή σ’ ἐξαῦτις ἐφορμηθεῖσα κίχῃσι
δειελιήσας: Od. 17:599: “ἔσσεται οὕτως, ἄττα· σὺ δ’ ἔρχεο δειελιήσας·
δείελον: Od. 17:606: τέρποντ’· ἤδη γὰρ καὶ ἐπήλυθε δείελον ἦμαρ.
δείελος: Il. 21:232: δείελος ὀψὲ δύων, σκιάσῃ δ’ ἐρίβωλον ἄρουραν.
δεικανόωντ’: Od. 18:111: ἡδὺ γελώοντες καὶ δεικανόωντ’ ἐπέεσσι·
δεικανόωντ’: Od. 24:410: δεικανόωντ’ ἐπέεσσι καὶ ἐν χείρεσσι φύοντο,
δεικανόωντο: Il. 15:86: πάντες ἀνήϊξαν καὶ δεικανόωντο δέπασσιν.
δεικνύμενος: Il. 9:196: τὼ καὶ δεικνύμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
δεικνύμενος: Il. 23:701: δεικνύμενος Δαναοῖσι παλαισμοσύνης ἀλεγεινῆς,
δεικνύμενος: Od. 4:59: τὼ καὶ δεικνύμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
δεικνὺς: Il. 13:244: δεικνὺς σῆμα βροτοῖσιν· ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαί·
δείλ’: Il. 11:441: ἆ δείλ’ ἦ μάλα δή σε κιχάνεται αἰπὺς ὄλεθρος.
δείλ’: Il. 11:452: ἆ δείλ’ οὐ μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
δείλ’: Il. 16:837: ἆ δείλ’, οὐδέ τοι ἐσθλὸς ἐὼν χραίσμησεν Ἀχιλλεύς,
δείλ’: Il. 17:201: ἆ δείλ’ οὐδέ τί τοι θάνατος καταθύμιός ἐστιν
δείλ’: Il. 24:518: ἆ δείλ’, ἦ δὴ πολλὰ κάκ’ ἄνσχεο σὸν κατὰ θυμόν.
δείλ’: Od. 11:618: ἆ δείλ’, ἦ τινὰ καὶ σὺ κακὸν μόρον ἡγηλάζεις,
δείλ’: Od. 18:389: “ἆ δείλ’, ἦ τάχα τοι τελέω κακόν, οἷ’ ἀγορεύεις
δειλαί: Od. 8:351: δειλαί τοι δειλῶν γε καὶ ἐγγύαι ἐγγυάασθαι.
δειλὲ: Od. 14:361: “ἆ δειλὲ ξείνων, ἦ μοι μάλα θυμὸν ὄρινας
δειλὲ: Od. 21:288: “ἆ δειλὲ ξείνων, ἔνι τοι φρένες οὐδ’ ἠβαιαί.
δειλή: Il. 18:54: ὤ μοι ἐγὼ δειλή, ὤ μοι δυσαριστοτόκεια,
δειλῇ: Il. 19:287: Πάτροκλέ μοι δειλῇ πλεῖστον κεχαρισμένε θυμῷ
δείλη: Il. 21:111: ἔσσεται ἢ ἠὼς ἢ δείλη ἢ μέσον ἦμαρ
δειλή: Il. 22:431: τέκνον ἐγὼ δειλή· τί νυ βείομαι αἰνὰ παθοῦσα
δειλῇ: Od. 20:115: κρῆνον νῦν καὶ ἐμοὶ δειλῇ ἔπος, ὅττι κεν εἴπω·
δειλοὶ: Il. 11:815: ἆ δειλοὶ Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
δειλοί: Od. 10:431: “ἆ δειλοί, πόσ’ ἴμεν; τί κακῶν ἱμείρετε τούτων;
δειλοί: Od. 20:351: “ἆ δειλοί, τί κακὸν τόδε πάσχετε; νυκτὶ μὲν ὑμέων
δειλοῖο: Il. 17:670: νῦν τις ἐνηείης Πατροκλῆος δειλοῖο
δειλοῖο: Il. 23:65: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Πατροκλῆος δειλοῖο
δειλοῖο: Il. 23:105: παννυχίη γάρ μοι Πατροκλῆος δειλοῖο
δειλοῖο: Il. 23:221: ψυχὴν κικλήσκων Πατροκλῆος δειλοῖο.
δειλοῖσι: Il. 17:38: ἦ κέ σφιν δειλοῖσι γόου κατάπαυμα γενοίμην
δειλοῖσι: Il. 22:31: καί τε φέρει πολλὸν πυρετὸν δειλοῖσι βροτοῖσιν·
δειλοῖσι: Il. 22:76: τοῦτο δὴ οἴκτιστον πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν.
δειλοῖσι: Il. 24:525: ὡς γὰρ ἐπεκλώσαντο θεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσι
δειλοῖσι: Od. 11:19: ἀλλ’ ἐπὶ νὺξ ὀλοὴ τέταται δειλοῖσι βροτοῖσι.
δειλοῖσι: Od. 12:341: πάντες μὲν στυγεροὶ θάνατοι δειλοῖσι βροτοῖσι,
δειλοῖσι: Od. 15:408: νοῦσος ἐπὶ στυγερὴ πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν·
δειλός: Il. 1:293: “ Ἦ γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην
δειλὸς: Il. 13:278: ἔνθ’ ὅ τε δειλὸς ἀνὴρ ὅς τ’ ἄλκιμος ἐξεφαάνθη·
δειλός: Od. 5:299: “ὤ μοι ἐγὼ δειλός, τί νύ μοι μήκιστα γένηται;
δειλοὺς: Il. 23:223: νυμφίου, ὅς τε θανὼν δειλοὺς ἀκάχησε τοκῆας,
δειλὼ: Il. 5:574: τὼ μὲν ἄρα δειλὼ βαλέτην ἐν χερσὶν ἑταίρων,
δειλώ: Il. 17:443: ἆ δειλώ, τί σφῶϊ δόμεν Πηλῆϊ ἄνακτι
δειλῷ: Od. 14:243: αὐτὰρ ἐμοὶ δειλῷ κακὰ μήδετο μητίετα Ζεύς·
δειλώ: Od. 21:86: ἆ δειλώ, τί νυ δάκρυ κατείβετον ἠδὲ γυναικὶ
δειλῶν: Il. 21:464: δειλῶν, οἳ φύλλοισιν ἐοικότες ἄλλοτε μέν τε
δειλῶν: Od. 8:351: δειλαί τοι δειλῶν γε καὶ ἐγγύαι ἐγγυάασθαι.
δειλῶν: Od. 9:65: πρίν τινα τῶν δειλῶν ἑτάρων τρὶς ἕκαστον ἀῦσαι,
δεῖμα: Il. 5:682: δεῖμα φέρων Δαναοῖσι· χάρη δ’ ἄρα οἱ προσιόντι
δείμαθ’: Od. 14:8: αὐτὸς δείμαθ’ ὕεσσιν ἀποιχομένοιο ἄνακτος,
δείμομεν: Il. 7:337: ἄκριτον ἐκ πεδίου· ποτὶ δ’ αὐτὸν δείμομεν ὦκα
Δεῖμόν: Il. 15:119: Ὣς φάτο, καί ῥ’ ἵππους κέλετο Δεῖμόν τε Φόβον τε
Δεῖμός: Il. 4:440: Δεῖμός τ’ ἠδὲ Φόβος καὶ Ἔρις ἄμοτον μεμαυῖα,
Δεῖμός: Il. 11:37: δεινὸν δερκομένη, περὶ δὲ Δεῖμός τε Φόβος τε.
δεινὰ: Il. 2:321: ὡς οὖν δεινὰ πέλωρα θεῶν εἰσῆλθ’ ἑκατόμβας,
δεινὰ: Il. 5:439: δεινὰ δ’ ὁμοκλήσας προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων·
δεινὰ: Il. 15:13: δεινὰ δ’ ὑπόδρα ἰδὼν Ἥρην πρὸς μῦθον ἔειπεν·
δεινὰ: Il. 16:706: δεινὰ δ’ ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δεινὰ: Il. 20:448: δεινὰ δ’ ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
δεινὰ: Od. 11:157: μέσσῳ γὰρ μεγάλοι ποταμοὶ καὶ δεινὰ ῥέεθρα,
δεινὰς: Il. 24:479: δεινὰς ἀνδροφόνους, αἵ οἱ πολέας κτάνον υἷας.
δεινὴ: Il. 1:49: δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ’ ἀργυρέοιο βιοῖο·
δεινή: Il. 5:742: δεινή τε σμερδνή τε, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.
δεινὴ: Il. 7:346: δεινὴ τετρηχυῖα, παρὰ Πριάμοιο θύρῃσι·
δεινὴ: Il. 8:135: δεινὴ δὲ φλὸξ ὦρτο θεείου καιομένοιο,
δεινὴ: Il. 14:414: πρόῤῥιζος, δεινὴ δὲ θεείου γίγνεται ὀδμὴ
δεινή: Il. 18:394: ἦ ῥά νύ μοι δεινή τε καὶ αἰδοίη θεὸς ἔνδον,
δεινὴ: Od. 5:317: δεινὴ μισγομένων ἀνέμων ἐλθοῦσα θύελλα·
δεινὴ: Od. 7:41: εἴα ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεός, ἥ ῥά οἱ ἀχλὺν
δεινὴ: Od. 7:246: ναίει ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεός· οὐδέ τις αὐτῇ
δεινὴ: Od. 7:255: ναίει ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεός· ἥ με λαβοῦσα
δεινὴ: Od. 10:136: Κίρκη ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα,
δεινὴ: Od. 11:8: Κίρκη ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα.
δεινὴ: Od. 12:150: Κίρκη ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα.
δεινὴ: Od. 12:449: ναίει ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα,
δεινήν: Il. 5:739: δεινήν, ἣν περὶ μὲν πάντῃ Φόβος ἐστεφάνωται,
δεινὴν: Il. 5:839: βριθοσύνῃ· δεινὴν γὰρ ἄγεν θεὸν ἄνδρά τ’ ἄριστον.
δεινὴν: Il. 6:380: Τρῳαὶ ἐϋπλόκαμοι δεινὴν θεὸν ἱλάσκονται;
δεινὴν: Il. 6:385: Τρῳαὶ ἐϋπλόκαμοι δεινὴν θεὸν ἱλάσκονται,
δεινὴν: Il. 15:309: δεινὴν ἀμφιδάσειαν ἀριπρεπέ’, ἣν ἄρα χαλκεὺς
δεινὴν: Il. 16:104: βάλλοντες· δεινὴν δὲ περὶ κροτάφοισι φαεινὴ
δεινήν: Il. 21:199: δεινήν τε βροντήν, ὅτ’ ἀπ’ οὐρανόθεν σμαραγήσῃ.
δεινήν: Il. 22:134: δεινήν· ἀμφὶ δὲ χαλκὸς ἐλάμπετο εἴκελος αὐγῇ
δεινήν: Od. 12:260: αὐτὰρ ἐπεὶ πέτρας φύγομεν δεινήν τε Χάρυβδιν
δεινήν: Od. 12:430: ἦλθον ἐπὶ Σκύλλης σκόπελον δεινήν τε Χάρυβδιν.
δεινήν: Od. 23:327: ὥς θ’ ἵκετο Πλαγκτὰς πέτρας δεινήν τε Χάρυβδιν
δεινῆς: Il. 13:621: Τρῶες ὑπερφίαλοι δεινῆς ἀκόρητοι ἀϋτῆς,
δεινοῖο: Il. 5:741: ἐν δέ τε Γοργείη κεφαλὴ δεινοῖο πελώρου
δεινοῖο: Il. 21:25: ὣς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα
δεινοῖο: Od. 10:168: πλεξάμενος συνέδησα πόδας δεινοῖο πελώρου,
δεινοῖο: Od. 11:634: μή μοι Γοργείην κεφαλὴν δεινοῖο πελώρου
δεινοῖο: Od. 12:94: ἔξω δ’ ἐξίσχει κεφαλὰς δεινοῖο βερέθρου·
δεινοῖσιν: Il. 10:254: Ὣς εἰπόνθ’ ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην.
δεινοῖσιν: Il. 10:272: Τὼ δ’ ἐπεὶ οὖν ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην,
δεινὸν: Il. 3:337: ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·
δεινὸν: Il. 3:342: δεινὸν δερκόμενοι· θάμβος δ’ ἔχεν εἰσορόωντας
δεινὸν: Il. 4:420: δεινὸν δ’ ἔβραχε χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσιν ἄνακτος
δεινὸν: Il. 6:182: δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο,
δεινὸν: Il. 6:470: δεινὸν ἀπ’ ἀκροτάτης κόρυθος νεύοντα νοήσας.
δεινὸν: Il. 7:245: καὶ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάκος ἑπταβόειον
δεινὸν: Il. 7:266: τῷ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάκος ἑπταβόειον
δεινὸν: Il. 8:133: βροντήσας δ’ ἄρα δεινὸν ἀφῆκ’ ἀργῆτα κεραυνόν,
δεινόν: Il. 11:10: ἔνθα στᾶσ’ ἤϋσε θεὰ μέγα τε δεινόν τε
δεινὸν: Il. 11:37: δεινὸν δερκομένη, περὶ δὲ Δεῖμός τε Φόβος τε.
δεινὸν: Il. 11:42: ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν.
δεινόν: Il. 11:418: γίγνεται, οἳ δὲ μένουσιν ἄφαρ δεινόν περ ἐόντα,
δεινόν: Il. 13:100: δεινόν, ὃ οὔ ποτ’ ἔγωγε τελευτήσεσθαι ἔφασκον,
δεινὸν: Il. 14:384: δεινὸν ἄορ τανύηκες ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ
δεινὸν: Il. 14:400: δεινὸν ἀϋσάντων, ὅτ’ ἐπ’ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν.
δεινὸν: Il. 15:481: ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·
δεινὸν: Il. 16:138: ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν.
δεινὸν: Il. 16:566: δεινὸν ἀΰσαντες· μέγα δ’ ἔβραχε τεύχεα φωτῶν.
δεινὸν: Il. 18:226: δεινὸν ὑπὲρ κεφαλῆς μεγαθύμου Πηλεΐωνος
δεινὸν: Il. 19:17: δεινὸν ὑπὸ βλεφάρων ὡς εἰ σέλας ἐξεφάανθεν·
δεινὸν: Il. 20:56: δεινὸν δὲ βρόντησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
δεινὸν: Il. 21:240: δεινὸν δ’ ἀμφ’ Ἀχιλῆα κυκώμενον ἵστατο κῦμα,
δεινὸν: Il. 23:815: δεινὸν δερκομένω· θάμβος δ’ ἔχε πάντας Ἀχαιούς.
δεινὸν: Od. 3:145: ὡς τὸν Ἀθηναίης δεινὸν χόλον ἐξακέσαιτο,
δεινόν: Od. 3:322: αὐτόετες οἰχνεῦσιν, ἐπεὶ μέγα τε δεινόν τε.
δεινόν: Od. 5:175: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε· τὸ δ’ οὐδ’ ἐπὶ νῆες ἐῖσαι
δεινὸν: Od. 5:314: δεινὸν ἐπεσσύμενον, περὶ δὲ σχεδίην ἐλέλιξε.
δεινόν: Od. 5:367: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε, κατηρεφές, ἤλασε δ’ αὐτόν.
δεινὸν: Od. 5:403: δεινὸν ἐρευγόμενον, εἴλυτο δὲ πάνθ’ ἁλὸς ἄχνῃ·
δεινόν: Od. 8:409: δεινόν, ἄφαρ τὸ φέροιεν ἀναρπάξασαι ἄελλαι.
δεινὸν: Od. 11:608: δεινὸν παπταίνων, αἰεὶ βαλέοντι ἐοικώς.
δεινὸν: Od. 12:85: ἔνθα δ’ ἐνὶ Σκύλλη ναίει δεινὸν λελακυῖα.
δεινόν: Od. 12:106: δεινόν· μὴ σύ γε κεῖθι τύχοις, ὅτε ῥυβδήσειεν·
δεινόν: Od. 12:119: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε καὶ ἄγριον οὐδὲ μαχητόν·
δεινὸν: Od. 12:236: δεινὸν ἀνεῤῥύβδησε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ.
δεινὸν: Od. 12:242: δεινὸν βεβρύχει, ὑπένερθε δὲ γαῖα φάνεσκε
δεινὸν: Od. 16:401: Τηλέμαχον· δεινὸν δὲ γένος βασιλήϊόν ἐστι
δεινόν: Od. 21:169: δεινόν τ’ ἀργαλέον τε, νεμεσσῶμαι δέ τ’ ἀκούων,
δεινὸν: Od. 22:124: ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·
δεινὸν: Od. 24:179: δεινὸν παπταίνων, βάλε δ’ Ἀντίνοον βασιλῆα.
δεινός: Il. 3:172: αἰδοῖός τέ μοί ἐσσι φίλε ἑκυρὲ δεινός τε·
δεινὸς: Il. 4:514: Ὣς φάτ’ ἀπὸ πτόλιος δεινὸς θεός· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
δεινὸς: Il. 11:653: δεινὸς ἀνήρ· τάχα κεν καὶ ἀναίτιον αἰτιόῳτο.
δεινὸς: Il. 15:626: ἄχνῃ ὑπεκρύφθη, ἀνέμοιο δὲ δεινὸς ἀήτη
δεινός: Il. 16:789: δεινός· ὃ μὲν τὸν ἰόντα κατὰ κλόνον οὐκ ἐνόησεν,
δεινὸς: Il. 17:211: δεινὸς ἐνυάλιος, πλῆσθεν δ’ ἄρα οἱ μέλε’ ἐντὸς
δεινὸς: Il. 23:688: δεινὸς δὲ χρόμαδος γενύων γένετ’, ἔῤῥεε δ’ ἱδρὼς
δεινός: Od. 8:22: δεινός τ’ αἰδοῖός τε καὶ ἐκτελέσειεν ἀέθλους
δεινός: Od. 14:234: δεινός τ’ αἰδοῖός τε μετὰ Κρήτεσσι τετύγμην.
δεινὸς: Od. 22:405: αἱματόεντα πέλει, δεινὸς δ’ εἰς ὦπα ἰδέσθαι·
δεινότατός: Il. 15:38: ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσι,
δεινότατός: Od. 5:186: ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσι,
δεινοῦ: Il. 2:755: ὅρκου γὰρ δεινοῦ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ.
δεινοῦ: Od. 12:322: δεινοῦ γὰρ θεοῦ αἵδε βόες καὶ ἴφια μῆλα,
δεινοὺς: Od. 5:52: ὅς τε κατὰ δεινοὺς κόλπους ἁλὸς ἀτρυγέτοιο
δεινὼ: Il. 1:200: Παλλάδ’ Ἀθηναίην· δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν·
δεινῷ: Il. 20:259: Ἦ ῥα καὶ ἐν δεινῷ σάκει ἤλασεν ὄβριμον ἔγχος
δεῖξ’: Il. 7:184: δεῖξ’ ἐνδέξια πᾶσιν ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν.
δεῖξ’: Od. 5:241: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δεῖξ’ ὅθι δένδρεα μακρὰ πεφύκει,
δεῖξαι: Il. 3:452: δεῖξαι Ἀλέξανδρον τότ’ ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ·
δεῖξαι: Il. 6:170: δεῖξαι δ’ ἠνώγειν ᾧ πενθερῷ ὄφρ’ ἀπόλοιτο.
δεῖξε: Od. 3:174: δεῖξε, καὶ ἠνώγει πέλαγος μέσον εἰς Εὔβοιαν
δείξειας: Il. 19:332: Σκυρόθεν ἐξαγάγοις καί οἱ δείξειας ἕκαστα
δείξειε: Od. 6:144: λίσσοιτ’, εἰ δείξειε πόλιν καὶ εἵματα δοίη.
δεῖξεν: Il. 5:870: δεῖξεν δ’ ἄμβροτον αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς,
δεῖξεν: Il. 10:476: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς προπάροιθεν ἰδὼν Διομήδεϊ δεῖξεν·
δεῖξον: Od. 6:178: ἄστυ δέ μοι δεῖξον, δὸς δὲ ῥάκος ἀμφιβαλέσθαι,
δείξω: Od. 6:194: ἄστυ δέ τοι δείξω, ἐρέω δέ τοι οὔνομα λαῶν·
δείξω: Od. 7:29: δείξω, ἐπεί μοι πατρὸς ἀμύμονος ἐγγύθι ναίει.
δείξω: Od. 12:25: πλεύσεσθ’· αὐτὰρ ἐγὼ δείξω ὁδὸν ἠδὲ ἕκαστα
δείξω: Od. 13:344: ἀλλ’ ἄγε τοι δείξω Ἰθάκης ἕδος, ὄφρα πεποίθῃς·
δείξω: Od. 21:217: εἰ δ’ ἄγε δὴ καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλο τι δείξω,
δείους: Il. 10:376: χλωρὸς ὑπαὶ δείους· τὼ δ’ ἀσθμαίνοντε κιχήτην,
δείους: Il. 15:4: χλωροὶ ὑπαὶ δείους πεφοβημένοι· ἔγρετο δὲ Ζεὺς
δειπνῆσαι: Il. 19:304: λισσόμενοι δειπνῆσαι· ὃ δ’ ἠρνεῖτο στεναχίζων·
δειπνήσαντας: Od. 15:79: δειπνήσαντας ἴμεν πολλὴν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν.
δειπνήσας: Od. 9:312: δειπνήσας δ’ ἄντρου ἐξήλασε πίονα μῆλα,
δειπνήσας: Od. 15:397: δειπνήσας ἅμ’ ὕεσσιν ἀνακτορίῃσιν ἑπέσθω.
δείπνησε: Od. 5:95: αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε θυμὸν ἐδωδῇ,
δείπνησε: Od. 14:111: αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε θυμὸν ἐδωδῇ,
δειπνήσειαν: Od. 4:685: ὕστατα καὶ πύματα νῦν ἐνθάδε δειπνήσειαν·
δειπνήσειαν: Od. 9:155: αἶγας ὀρεσκῴους, ἵνα δειπνήσειαν ἑταῖροι.
δειπνήσειαν: Od. 20:119: ἄλφιτα τευχούσῃ· νῦν ὕστατα δειπνήσειαν.”
δείπνηστος: Od. 17:170: ἀλλ’ ὅτε δὴ δείπνηστος ἔην καὶ ἐπήλυθε μῆλα
δειπνίσσας: Od. 4:535: δειπνίσσας, ὥς τίς τε κατέκτανε βοῦν ἐπὶ φάτνῃ.
δειπνίσσας: Od. 11:411: δειπνίσσας, ὥς τίς τε κατέκτανε βοῦν ἐπὶ φάτνῃ.
δείπνοιο: Od. 19:321: ὥς κ’ ἔνδον παρὰ Τηλεμάχῳ δείπνοιο μέδηται
δεῖπνον: Il. 2:381: νῦν δ’ ἔρχεσθ’ ἐπὶ δεῖπνον ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα.
δεῖπνον: Il. 2:383: εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠκυπόδεσσιν,
δεῖπνον: Il. 2:399: κάπνισσάν τε κατὰ κλισίας, καὶ δεῖπνον ἕλοντο.
δεῖπνον: Il. 8:53: Οἳ δ’ ἄρα δεῖπνον ἕλοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
δεῖπνον: Il. 11:86: ἦμος δὲ δρυτόμος περ ἀνὴρ ὁπλίσσατο δεῖπνον
δεῖπνον: Il. 18:560: δεῖπνον ἐρίθοισιν λεύκ’ ἄλφιτα πολλὰ πάλυνον.
δεῖπνον: Il. 19:171: ἀλλ’ ἄγε λαὸν μὲν σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχθι
δεῖπνον: Il. 19:275: νῦν δ’ ἔρχεσθ’ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα.
δεῖπνον: Il. 19:316: αὐτὸς ἐνὶ κλισίῃ λαρὸν παρὰ δεῖπνον ἔθηκας
δεῖπνον: Il. 19:346: οἴχονται μετὰ δεῖπνον, ὃ δ’ ἄκμηνος καὶ ἄπαστος.
δεῖπνον: Il. 23:158: νῦν δ’ ἀπὸ πυρκαϊῆς σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχθι
δεῖπνον: Od. 4:624: ὣς οἱ μὲν περὶ δεῖπνον ἐνὶ μεγάροισι πένοντο,
δεῖπνον: Od. 6:97: δεῖπνον ἔπειθ’ εἵλοντο παρ’ ὄχθῃσιν ποταμοῖο,
δεῖπνον: Od. 9:86: αἶψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο θοῇς παρὰ νηυσὶν ἑταῖροι.
δεῖπνον: Od. 9:311: σὺν δ’ ὅ γε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὁπλίσσατο δεῖπνον.
δεῖπνον: Od. 10:57: αἶψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο θοῇς παρὰ νηυσὶν ἑταῖροι.
δεῖπνον: Od. 10:116: αὐτίχ’ ἕνα μάρψας ἑτάρων ὁπλίσσατο δεῖπνον.
δεῖπνον: Od. 10:155: δεῖπνον ἑταίροισιν δόμεναι προέμεν τε πυθέσθαι.
δεῖπνον: Od. 15:77: δεῖπνον ἐνὶ μεγάροις τετυκεῖν ἅλις ἔνδον ἐόντων.
δεῖπνον: Od. 15:94: δεῖπνον ἐνὶ μεγάροις τετυκεῖν ἅλις ἔνδον ἐόντων.
δεῖπνον: Od. 15:316: εἴ μοι δεῖπνον δοῖεν ὀνείατα μυρί’ ἔχοντες.
δεῖπνόν: Od. 15:500: δεῖπνόν τ’ ἐντύνοντο κερῶντό τε αἴθοπα οἶνον.
δεῖπνον: Od. 17:176: οὐ μὲν γάρ τι χέρειον ἐν ὥρῃ δεῖπνον ἑλέσθαι.”
δεῖπνον: Od. 17:214: δεῖπνον μνηστήρεσσι· δύω δ’ ἅμ’ ἕποντο νομῆες.
δεῖπνον: Od. 19:419: δεῖπνον ἐφοπλίσσαι· τοὶ δ’ ὀτρύνοντος ἄκουσαν.
δεῖπνον: Od. 20:175: δεῖπνον μνηστήρεσσι· δύω δ’ ἅμ’ ἕποντο νομῆες.
δεῖπνον: Od. 20:390: δεῖπνον μὲν γὰρ τοί γε γελώοντες τετύκοντο
δεῖπνον: Od. 24:215: δεῖπνον δ’ αἶψα συῶν ἱερεύσατε ὅς τις ἄριστος·
δεῖπνον: Od. 24:360: προὔπεμψ’, ὡς ἂν δεῖπνον ἐφοπλίσσωσι τάχιστα.”
δεῖπνον: Od. 24:394: “ὦ γέρον, ἵζ’ ἐπὶ δεῖπνον, ἀπεκλελάθεσθε δὲ θάμβευς·
δεῖπνον: Od. 24:412: ὣς οἱ μὲν περὶ δεῖπνον ἐνὶ μεγάροισι πένοντο·
δείπνου: Od. 1:124: δείπνου πασσάμενος μυθήσεαι ὅττεό σε χρή.”
δείπνου: Od. 4:61: δείπνου πασσαμένω εἰρησόμεθ’ οἵ τινές ἐστον
δείπνῳ: Il. 10:578: δείπνῳ ἐφιζανέτην, ἀπὸ δὲ κρητῆρος Ἀθήνῃ
δείπνῳ: Od. 1:134: δείπνῳ ἀηδήσειεν, ὑπερφιάλοισι μετελθών,
δείπνῳ: Od. 24:386: ἔνθ’ οἱ μὲν δείπνῳ ἐπεχείρεον· ἀγχίμολον δὲ
δειραὶ: Od. 12:90: ἓξ δέ τέ οἱ δειραὶ περιμήκεες, ἐν δὲ ἑκάστῃ
δείραντας: Od. 10:533: δείραντας κατακῆαι, ἐπεύξασθαι δὲ θεοῖσιν,
δείραντας: Od. 11:46: δείραντας κατακῆαι, ἐπεύξασθαι δὲ θεοῖσιν,
δειρὰς: Od. 2:153: δρυψαμένω δ’ ὀνύχεσσι παρειὰς ἀμφί τε δειρὰς
δειρῇ: Od. 23:208: δειρῇ βάλλ’ Ὀδυσῆϊ, κάρη δ’ ἔκυσ’ ἠδὲ προσηύδα·
δειρήν: Il. 3:371: ἄγχε δέ μιν πολύκεστος ἱμὰς ἁπαλὴν ὑπὸ δειρήν,
δειρὴν: Il. 3:396: καί ῥ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεᾶς περικαλλέα δειρὴν
δειρὴν: Il. 11:26: κυάνεοι δὲ δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ δειρὴν
δειρὴν: Il. 12:204: κόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆθος παρὰ δειρὴν
δειρὴν: Il. 19:285: στήθεά τ’ ἠδ’ ἁπαλὴν δειρὴν ἰδὲ καλὰ πρόσωπα.
δειρῆς: Il. 13:202: τεύχεα συλήτην· κεφαλὴν δ’ ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς
δειρῆς: Il. 14:411: στῆθος βεβλήκει ὑπὲρ ἄντυγος ἀγχόθι δειρῆς,
δειρῆς: Il. 18:177: πῆξαι ἀνὰ σκολόπεσσι ταμόνθ’ ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς.
δειρῆς: Od. 23:240: δειρῆς δ’ οὔ πω πάμπαν ἀφίετο πήχεε λευκώ.
δειρῇσι: Od. 22:472: δειρῇσι βρόχοι ἦσαν, ὅπως οἴκτιστα θάνοιεν.
δειροτομῆσαι: Od. 22:349: ὥς τε θεῷ· τῶ μή με λιλαίεο δειροτομῆσαι.
δειροτομήσας: Il. 23:174: καὶ μὲν τῶν ἐνέβαλλε πυρῇ δύο δειροτομήσας,
δειροτομήσει: Il. 21:555: αἱρήσει με καὶ ὧς, καὶ ἀνάλκιδα δειροτομήσει.
δειροτομήσεις: Il. 21:89: τῆς δὲ δύω γενόμεσθα, σὺ δ’ ἄμφω δειροτομήσεις,
δεῖσαν: Il. 7:93: αἴδεσθεν μὲν ἀνήνασθαι, δεῖσαν δ’ ὑποδέχθαι·
δείσαντας: Il. 5:863: δείσαντας· τόσον ἔβραχ’ Ἄρης ἆτος πολέμοιο.
δείσαντε: Il. 5:233: μὴ τὼ μὲν δείσαντε ματήσετον, οὐδ’ ἐθέλητον
δείσαντε: Il. 8:136: τὼ δ’ ἵππω δείσαντε καταπτήτην ὑπ’ ὄχεσφι·
δείσαντες: Od. 9:72: καὶ τὰ μὲν ἐς νῆας κάθεμεν, δείσαντες ὄλεθρον,
δείσαντες: Od. 9:236: ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ’ ἐς μυχὸν ἄντρου.
δείσαντες: Od. 9:396: ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ’. αὐτὰρ ὁ μοχλὸν
δείσαντες: Od. 10:130: οἱ δ’ ἅμα πάντες ἀνέῤῥιψαν, δείσαντες ὄλεθρον.
δείσαντες: Od. 12:224: μή πώς μοι δείσαντες ἀπολλήξειαν ἑταῖροι
δείσαντες: Od. 12:244: ἡμεῖς μὲν πρὸς τὴν ἴδομεν δείσαντες ὄλεθρον·
δείσαντες: Od. 21:286: δείσαντες μὴ τόξον ἐΰξοον ἐντανύσειεν.
δείσαντες: Od. 22:39: οὔτε θεοὺς δείσαντες, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
δεισάντων: Od. 9:257: δεισάντων φθόγγον τε βαρὺν αὐτόν τε πέλωρον.
δεισάντων: Od. 12:203: τῶν δ’ ἄρα δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατ’ ἐρετμά,
δεισάντων: Od. 24:534: τῶν δ’ ἄρα δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατο τεύχεα,
δείσασ’: Od. 16:331: ἄστυδ’ ἀποπλείειν, ἵνα μὴ δείσασ’ ἐνὶ θυμῷ
δείσας: Il. 3:37: δείσας Ἀτρέος υἱὸν Ἀλέξανδρος θεοειδής.
δείσας: Il. 5:298: δείσας μή πώς οἱ ἐρυσαίατο νεκρὸν Ἀχαιοί.
δείσας: Il. 20:62: δείσας δ’ ἐκ θρόνου ἆλτο καὶ ἴαχε, μή οἱ ὕπερθε
δείσας: Il. 20:279: δείσας· ἐγχείη δ’ ἄρ’ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ
δείσας: Il. 21:248: δείσας· οὐδέ τ’ ἔληγε θεὸς μέγας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτῷ
δείσας: Od. 4:792: δείσας, ὁππότε μιν δόλιον περὶ κύκλον ἄγωσι,
δείσας: Od. 7:305: ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ ἔθελον δείσας αἰσχυνόμενός τε,
δείσας: Od. 14:389: ἀλλὰ Δία ξένιον δείσας αὐτόν τ’ ἐλεαίρων.”
δείσας: Od. 17:577: ἤ τινά που δείσας ἐξαίσιον ἦε καὶ ἄλλως
δείσας: Od. 18:396: Εὐρύμαχον δείσας. ὁ δ’ ἄρ’ οἰνοχόον βάλε χεῖρα
δείσας: Od. 21:367: δείσας, οὕνεκα πολλοὶ ὁμόκλεον ἐν μεγάροισι.
δεῖσε: Il. 5:623: δεῖσε δ’ ὅ γ’ ἀμφίβασιν κρατερὴν Τρώων ἀγερώχων,
δεῖσε: Il. 8:138: δεῖσε δ’ ὅ γ’ ἐν θυμῷ, Διομήδεα δὲ προσέειπε·
δεῖσε: Il. 13:163: ἀσπίδα ταυρείην σχέθ’ ἀπὸ ἕο, δεῖσε δὲ θυμῷ
δείσει’: Il. 24:672: ἔλλαβε δεξιτερήν, μή πως δείσει’ ἐνὶ θυμῷ.
δείσειε: Il. 7:456: ἄλλός κέν τις τοῦτο θεῶν δείσειε νόημα,
δείσεσθαι: Il. 15:299: θυμῷ δείσεσθαι Δαναῶν καταδῦναι ὅμιλον.
δείσετ’: Il. 20:130: δείσετ’ ἔπειθ’, ὅτε κέν τις ἐναντίβιον θεὸς ἔλθῃ
δείσῃ: Il. 24:116: αἴ κέν πως ἐμέ τε δείσῃ ἀπό θ’ Ἕκτορα λύσῃ.
Δεισήνορά: Il. 17:217: Ἀστεροπαῖόν τε Δεισήνορά θ’ Ἱππόθοόν τε
δείσητ’: Il. 24:779: δείσητ’ Ἀργείων πυκινὸν λόχον· ἦ γὰρ Ἀχιλλεὺς
δέκ’: Od. 9:160: ἐννέα λάγχανον αἶγες· ἐμοὶ δὲ δέκ’ ἔξελον οἴῳ.
δέκα: Il. 2:372: τοιοῦτοι δέκα μοι συμφράδμονες εἶεν Ἀχαιῶν·
δέκα: Il. 2:489: οὐδ’ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ’ εἶεν,
δέκα: Il. 2:489: οὐδ’ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ’ εἶεν,
δέκα: Il. 2:618: τῶν αὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα δ’ ἀνδρὶ ἑκάστῳ
δέκα: Il. 4:347: νῦν δὲ φίλως χ’ ὁρόῳτε καὶ εἰ δέκα πύργοι Ἀχαιῶν
δέκα: Il. 9:122: ἕπτ’ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα,
δέκα: Il. 9:264: ἕπτ’ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα,
δέκα: Il. 11:24: τοῦ δ’ ἤτοι δέκα οἶμοι ἔσαν μέλανος κυάνοιο,
δέκα: Il. 11:33: καλήν, ἣν πέρι μὲν κύκλοι δέκα χάλκεοι ἦσαν,
δέκα: Il. 19:247: χρυσοῦ δὲ στήσας Ὀδυσεὺς δέκα πάντα τάλαντα
δέκα: Il. 23:851: κὰδ δ’ ἐτίθει δέκα μὲν πελέκεας, δέκα δ’ ἡμιπέλεκκα,
δέκα: Il. 23:851: κὰδ δ’ ἐτίθει δέκα μὲν πελέκεας, δέκα δ’ ἡμιπέλεκκα,
δέκα: Il. 23:882: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης πελέκεας δέκα πάντας ἄειρε,
δέκα: Il. 24:232: χρυσοῦ δὲ στήσας ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα,
δέκα: Od. 4:129: δοιοὺς δὲ τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα.
δέκα: Od. 5:278: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέεν ἤματα ποντοπορεύων,
δέκα: Od. 7:267: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέον ἤματα ποντοπορεύων,
δέκα: Od. 24:63: ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μέν σε ὁμῶς νύκτας τε καὶ ἦμαρ
δέκα: Od. 24:340: ὄγχνας μοι δῶκας τρεισκαίδεκα καὶ δέκα μηλέας,
δεκάδας: Il. 2:126: ἡμεῖς δ’ ἐς δεκάδας διακοσμηθεῖμεν Ἀχαιοί,
δεκάδες: Il. 2:128: πολλαί κεν δεκάδες δευοίατο οἰνοχόοιο.
δεκάκις: Il. 9:379: οὐδ’ εἴ μοι δεκάκις τε καὶ εἰκοσάκις τόσα δοίη
δεκάκις: Il. 22:349: οὐδ’ εἴ κεν δεκάκις τε καὶ εἰκοσινήριτ’ ἄποινα
δεκὰς: Od. 16:245: μνηστήρων δ’ οὔτ’ ἂρ δεκὰς ἀτρεκὲς οὔτε δύ’ οἶαι,
δεκάτῃ: Il. 1:54: τῇ δεκάτῃ δ’ ἀγορὴν δὲ καλέσσατο λαὸν Ἀχιλλεύς·
δεκάτη: Il. 6:175: ἀλλ’ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς
δεκάτη: Il. 9:470: ἀλλ’ ὅτε δὴ δεκάτη μοι ἐπήλυθε νὺξ ἐρεβεννή,
δεκάτῃ: Il. 24:612: τοὺς δ’ ἄρα τῇ δεκάτῃ θάψαν θεοὶ Οὐρανίωνες.
δεκάτῃ: Il. 24:665: τῇ δεκάτῃ δέ κε θάπτοιμεν δαινῦτό τε λαός,
δεκάτη: Il. 24:785: ἀλλ’ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη φαεσίμβροτος ἠώς,
δεκάτῃ: Od. 7:253: ἐννῆμαρ φερόμην· δεκάτῃ δέ με νυκτὶ μελαίνῃ
δεκάτῃ: Od. 9:83: πόντον ἐπ’ ἰχθυόεντα· ἀτὰρ δεκάτῃ ἐπέβημεν
δεκάτῃ: Od. 10:29: τῇ δεκάτῃ δ’ ἤδη ἀνεφαίνετο πατρὶς ἄρουρα,
δεκάτῃ: Od. 12:447: ἔνθεν δ’ ἐννῆμαρ φερόμην, δεκάτῃ δέ με νυκτὶ
δεκάτῃ: Od. 14:314: ἐννῆμαρ φερόμην, δεκάτῃ δέ με νυκτὶ μελαίνῃ
δεκάτη: Od. 19:192: τῷ δ’ ἤδη δεκάτη ἢ ἑνδεκάτη πέλεν ἠὼς
δεκάτην: Od. 14:325: καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ’ ἔτι βόσκοι·
δεκάτην: Od. 19:294: καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ’ ἔτι βόσκοι·
δεκάτους: Il. 8:404: οὐδέ κεν ἐς δεκάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς
δεκάτους: Il. 8:418: οὐδέ κεν ἐς δεκάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς
δεκάτῳ: Il. 2:329: τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.
δεκάτῳ: Il. 12:15: πέρθετο δὲ Πριάμοιο πόλις δεκάτῳ ἐνιαυτῷ,
δεκάτῳ: Od. 5:107: εἰνάετες, δεκάτῳ δὲ πόλιν πέρσαντες ἔβησαν
δεκάτῳ: Od. 14:241: τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν Πριάμου πέρσαντες ἔβημεν
δεκάτῳ: Od. 16:18: ἐλθόντ’ ἐξ ἀπίης γαίης δεκάτῳ ἐνιαυτῷ,
δεκάχιλοι: Il. 5:860: ὅσσόν τ’ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι
δεκάχιλοι: Il. 14:148: ὅσσόν τ’ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι
Δέκτῃ: Od. 4:248: Δέκτῃ, ὃς οὐδὲν τοῖος ἔην ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν·
δέκτο: Il. 2:420: ἀλλ’ ὅ γε δέκτο μὲν ἱρά, πόνον δ’ ἀμέγαρτον ὄφελλεν.
δέκτο: Il. 15:88: δέκτο δέπας· πρώτη γὰρ ἐναντίη ἦλθε θέουσα,
δέκτο: Od. 9:353: ὣς ἐφάμην, ὁ δὲ δέκτο καὶ ἔκπιεν· ἥσατο δ’ αἰνῶς
δελφῖνάς: Od. 12:96: δελφῖνάς τε κύνας τε καὶ εἴ ποθι μεῖζον ἕλῃσι
δελφῖνος: Il. 21:22: ὡς δ’ ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι
δέμας: Il. 1:115: οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτέ τι ἔργα.
δέμας: Il. 5:801: Τυδεύς τοι μικρὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ μαχητής·
δέμας: Il. 8:305: καλὴ Καστιάνειρα δέμας ἐϊκυῖα θεῇσι.
δέμας: Il. 11:595: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο·
δέμας: Il. 13:45: εἰσάμενος Κάλχαντι δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν·
δέμας: Il. 13:673: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο·
δέμας: Il. 17:323: Αἰνείαν ὄτρυνε δέμας Περίφαντι ἐοικὼς
δέμας: Il. 17:366: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρός, οὐδέ κε φαίης
δέμας: Il. 17:555: εἰσαμένη Φοίνικι δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν·
δέμας: Il. 18:1: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο,
δέμας: Il. 21:285: στήτην ἐγγὺς ἰόντε, δέμας δ’ ἄνδρεσσιν ἐΐκτην,
δέμας: Il. 22:227: Δηϊφόβῳ ἐϊκυῖα δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν·
δέμας: Il. 24:376: αἴσιον, οἷος δὴ σὺ δέμας καὶ εἶδος ἀγητός,
δέμας: Od. 2:268: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν,
δέμας: Od. 2:401: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν·
δέμας: Od. 3:468: ἔκ ῥ’ ἀσαμίνθου βῆ δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος·
δέμας: Od. 4:796: εἴδωλον ποίησε, δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικί,
δέμας: Od. 5:212: οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἐπεὶ οὔ πως οὐδὲ ἔοικε
δέμας: Od. 5:213: θνητὰς ἀθανάτῃσι δέμας καὶ εἶδος ἐρίζειν.”
δέμας: Od. 7:210: οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἀλλὰ θνητοῖσι βροτοῖσιν.
δέμας: Od. 8:14: πόντον ἐπιπλαγχθείς, δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος.”
δέμας: Od. 8:116: Ναυβολίδης, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
δέμας: Od. 8:194: ἀνδρὶ δέμας εἰκυῖα, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
δέμας: Od. 10:240: καὶ δέμας, αὐτὰρ νοῦς ἦν ἔμπεδος ὡς τὸ πάρος περ.
δέμας: Od. 11:469: Αἴαντός θ’, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
δέμας: Od. 13:222: ἀνδρὶ δέμας εἰκυῖα νέῳ, ἐπιβώτορι μήλων,
δέμας: Od. 13:288: χειρί τέ μιν κατέρεξε· δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικὶ
δέμας: Od. 14:177: πατρὸς ἑοῖο φίλοιο, δέμας καὶ εἶδος ἀγητόν,
δέμας: Od. 16:157: ἀλλ’ ἥ γε σχεδὸν ἦλθε· δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικὶ
δέμας: Od. 16:174: θῆκ’ ἀμφὶ στήθεσφι, δέμας δ’ ὤφελλε καὶ ἥβην.
δέμας: Od. 17:307: καλὸς μὲν δέμας ἐστίν, ἀτὰρ τόδε γ’ οὐ σάφα οἶδα,
δέμας: Od. 17:313: εἰ τοιόσδ’ εἴη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ ἔργα,
δέμας: Od. 18:251: “Εὐρύμαχ’, ἦ τοι ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε
δέμας: Od. 19:124: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε
δέμας: Od. 19:381: ὡς σὺ δέμας φωνήν τε πόδας τ’ Ὀδυσῆϊ ἔοικας.”
δέμας: Od. 20:31: οὐρανόθεν καταβᾶσα, δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικί·
δέμας: Od. 20:194: δύσμορος· ἦ τε ἔοικε δέμας βασιλῆϊ ἄνακτι·
δέμας: Od. 22:206: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν.
δέμας: Od. 23:163: ἐκ δ’ ἀσαμίνθου βῆ δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος·
δέμας: Od. 24:17: Αἴαντός θ’, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
δέμας: Od. 24:503: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν.
δέμας: Od. 24:548: Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν.
δέμνι’: Il. 24:644: δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
δέμνι’: Od. 4:297: δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
δέμνι’: Od. 7:336: δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
δέμνι’: Od. 20:139: ἡ μὲν δέμνι’ ἄνωγεν ὑποστορέσαι δμῳῇσιν,
δέμνια: Od. 4:301: δέμνια δ’ ἐστόρεσαν· ἐκ δὲ ξείνους ἄγε κῆρυξ.
δέμνια: Od. 6:20: ἡ δ’ ἀνέμου ὡς πνοιὴ ἐπέσσυτο δέμνια κούρης,
δέμνια: Od. 8:277: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, ὅθι οἱ φίλα δέμνια κεῖτο·
δέμνια: Od. 8:282: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα δόλον περὶ δέμνια χεῦεν,
δέμνια: Od. 8:296: τὼ δ’ ἐς δέμνια βάντε κατέδραθον· ἀμφὶ δὲ δεσμοὶ
δέμνια: Od. 8:314: εἰς ἐμὰ δέμνια βάντες· ἐγὼ δ’ ὁρόων ἀκάχημαι.
δέμνια: Od. 11:189: δέμνια καὶ χλαῖναι καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα,
δέμνια: Od. 19:318: δέμνια καὶ χλαίνας καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα,
δέμνια: Od. 19:599: ἢ χαμάδις στορέσας, ἤ τοι κατὰ δέμνια θέντων.”
δέμον: Od. 23:192: τῷ δ’ ἐγὼ ἀμφιβαλὼν θάλαμον δέμον, ὄφρ’ ἐτέλεσσα,
δενδίλλων: Il. 9:180: δενδίλλων ἐς ἕκαστον, Ὀδυσσῆϊ δὲ μάλιστα,
δένδρε’: Od. 24:336: εἰ δ’ ἄγε τοι καὶ δένδρε’ ἐϋκτιμένην κατ’ ἀλῳὴν
δένδρεα: Il. 9:537: πολλὰ δ’ ὅ γε προθέλυμνα χαμαὶ βάλε δένδρεα μακρὰ
δένδρεα: Il. 11:88: τάμνων δένδρεα μακρά, ἅδος τέ μιν ἵκετο θυμόν,
δένδρεα: Il. 21:338: δένδρεα καῖ’, ἐν δ’ αὐτὸν ἵει πυρί· μὴ δέ σε πάμπαν
δένδρεα: Od. 5:238: νήσου ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅθι δένδρεα μακρὰ πεφύκει,
δένδρεα: Od. 5:241: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δεῖξ’ ὅθι δένδρεα μακρὰ πεφύκει,
δένδρεα: Od. 7:114: ἔνθα δὲ δένδρεα μακρὰ πεφύκασι τηλεθάοντα,
δένδρεα: Od. 11:588: δένδρεα δ’ ὑψιπέτηλα κατὰ κρῆθεν χέε καρπόν,
δένδρεα: Od. 13:196: πέτραι τ’ ἠλίβατοι καὶ δένδρεα τηλεθάοντα.
δένδρεα: Od. 18:359: αἱμασιάς τε λέγων καὶ δένδρεα μακρὰ φυτεύων;
δένδρεα: Od. 19:112: πυροὺς καὶ κριθάς, βρίθῃσι δὲ δένδρεα καρπῷ,
δένδρεον: Il. 13:437: ἀλλ’ ὥς τε στήλην ἢ δένδρεον ὑψιπέτηλον
δένδρεον: Od. 4:458: [γίνετο δ’ ὑγρὸν ὕδωρ καὶ δένδρεον ὑψιπέτηλον.]
δενδρέῳ: Il. 3:152: δενδρέῳ ἐφεζόμενοι ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσι·
δενδρέων: Od. 19:520: δενδρέων ἐν πετάλοισι καθεζομένη πυκινοῖσιν,
δενδρήεντι: Od. 9:200: ἁζόμενοι· ᾤκει γὰρ ἐν ἄλσεϊ δενδρήεντι
δενδρήεσσα: Od. 1:51: νῆσος δενδρήεσσα, θεὰ δ’ ἐν δώματα ναίει,
δέξαι: Il. 5:227: δέξαι, ἐγὼ δ’ ἵππων ἀποβήσομαι ὄφρα μάχωμαι·
δέξαι: Il. 6:46: ζώγρει Ἀτρέος υἱέ, σὺ δ’ ἄξια δέξαι ἄποινα·
δέξαι: Il. 11:131: ζώγρει Ἀτρέος υἱέ, σὺ δ’ ἄξια δέξαι ἄποινα·
δέξαι: Il. 17:480: δέξαι, ἐγὼ δ’ ἵππων ἀποβήσομαι, ὄφρα μάχωμαι.
δέξαι: Il. 24:137: ἀλλ’ ἄγε δὴ λῦσον, νεκροῖο δὲ δέξαι ἄποινα.
δέξαι: Il. 24:429: ἀλλ’ ἄγε δὴ τόδε δέξαι ἐμεῦ πάρα καλὸν ἄλεισον,
δέξαι: Il. 24:555: λῦσον ἵν’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω· σὺ δὲ δέξαι ἄποινα
Δεξαμένη: Il. 18:44: Δεξαμένη τε καὶ Ἀμφινόμη καὶ Καλλιάνειρα
δεξαμένη: Od. 14:128: ἡ δ’ εὖ δεξαμένη φιλέει καὶ ἕκαστα μεταλλᾷ,
δεξαμένη: Od. 19:355: δεξαμένη χείρεσσ’, ὅτε μιν πρῶτον τέκε μήτηρ·
δεξάμενοι: Il. 14:203: δεξάμενοι Ῥείας, ὅτε τε Κρόνον εὐρύοπα Ζεὺς
δεξάμενοι: Il. 17:391: δεξάμενοι δ’ ἄρα τοί γε διαστάντες τανύουσι
δεξάμενοι: Od. 8:419: δεξάμενοι δ’ ἄρα παῖδες ἀμύμονος Ἀλκινόοιο
δεξάμενοι: Od. 13:72: δεξάμενοι κατέθεντο, πόσιν καὶ βρῶσιν ἅπασαν·
δεξάμενος: Il. 9:333: δεξάμενος διὰ παῦρα δασάσκετο, πολλὰ δ’ ἔχεσκεν.
δεξάμενος: Il. 23:89: ἔνθά με δεξάμενος ἐν δώμασιν ἱππότα Πηλεὺς
δεξάμενος: Od. 15:132: δεξάμενος, καὶ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ·
δεξάμενος: Od. 17:110: δεξάμενος δέ με κεῖνος ἐν ὑψηλοῖσι δόμοισιν
δεξαμένῳ: Il. 9:632: ποινὴν δεξαμένῳ· σοὶ δ’ ἄληκτόν τε κακόν τε
δέξασθ’: Od. 18:287: δέξασθ’· οὐ γὰρ καλὸν ἀνήνασθαι δόσιν ἐστίν·
δέξασθαι: Il. 1:112: οὐκ ἔθελον δέξασθαι, ἐπεὶ πολὺ βούλομαι αὐτὴν
δέξατο: Il. 1:446: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δὲ δέξατο χαίρων
δέξατό: Il. 2:186: δέξατό οἱ σκῆπτρον πατρώϊον ἄφθιτον αἰεί·
δέξατο: Il. 5:158: δέξατο· χηρωσταὶ δὲ διὰ κτῆσιν δατέοντο.
δέξατο: Il. 6:483: παῖδ’ ἑόν· ἣ δ’ ἄρα μιν κηώδεϊ δέξατο κόλπῳ
δέξατο: Il. 23:565: Εὐμήλῳ δ’ ἐν χερσὶ τίθει· ὃ δὲ δέξατο χαίρων.
δέξατο: Od. 5:462: δέξατο χερσὶ φίλῃσιν· ὁ δ’ ἐκ ποταμοῖο λιασθεὶς
δέξατο: Od. 24:176: αὐτὰρ ὁ δέξατο χειρὶ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
δέξεται: Il. 17:208: δέξεται Ἀνδρομάχη κλυτὰ τεύχεα Πηλεΐωνος.
δέξεται: Il. 18:331: δέξεται ἐν μεγάροισι γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς
δεξί’: Il. 12:239: εἴτ’ ἐπὶ δεξί’ ἴωσι πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
δεξιά: Il. 7:238: οἶδ’ ἐπὶ δεξιά, οἶδ’ ἐπ’ ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν
Δεξιάδην: Il. 7:15: Δεξιάδην ἵππων ἐπιάλμενον ὠκειάων
δεξιαί: Il. 2:341: σπονδαί τ’ ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ᾗς ἐπέπιθμεν·
δεξιαὶ: Il. 4:159: σπονδαί τ’ ἄκρητοι καὶ δεξιαὶ ᾗς ἐπέπιθμεν.
δεξιῇ: Il. 10:542: δεξιῇ ἠσπάζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισι·
δεξιοί: Od. 24:312: δεξιοί, οἷς χαίρων μὲν ἐγὼν ἀπέπεμπον ἐκεῖνον,
δεξιόν: Il. 4:481: δεξιόν· ἀντικρὺ δὲ δι’ ὤμου χάλκεον ἔγχος
δεξιὸν: Il. 5:46: νύξ’ ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὦμον·
δεξιόν: Il. 5:66: βεβλήκει γλουτὸν κατὰ δεξιόν· ἣ δὲ διαπρὸ
δεξιὸν: Il. 5:98: καὶ βάλ’ ἐπαΐσσοντα τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον
δεξιὸν: Il. 5:189: δεξιὸν ἀντικρὺ διὰ θώρηκος γυάλοιο·
δεξιὸν: Il. 10:274: τοῖσι δὲ δεξιὸν ἧκεν ἐρωδιὸν ἐγγὺς ὁδοῖο
δεξιὸν: Il. 11:507: ἰῷ τριγλώχινι βαλὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον.
δεξιόν: Il. 11:583: δεξιόν· ἐκλάσθη δὲ δόναξ, ἐβάρυνε δὲ μηρόν.
δεξιόν: Il. 13:651: καί ῥ’ ἔβαλε γλουτὸν κάτα δεξιόν· αὐτὰρ ὀϊστὸς
δεξιὸν: Il. 14:449: Πανθοΐδης, βάλε δὲ Προθοήνορα δεξιὸν ὦμον
δεξιὸν: Il. 16:289: τὸν βάλε δεξιὸν ὦμον· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
δεξιὸν: Il. 16:343: νύξ’ ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὦμον·
δεξιὸν: Il. 16:468: ἔγχεϊ δεξιὸν ὦμον· ὃ δ’ ἔβραχε θυμὸν ἀΐσθων,
δεξιὸν: Il. 22:133: σείων Πηλιάδα μελίην κατὰ δεξιὸν ὦμον
δεξιὸν: Il. 23:336: ἦκ’ ἐπ’ ἀριστερὰ τοῖιν· ἀτὰρ τὸν δεξιὸν ἵππον
δεξιόν: Il. 24:294: δεξιόν, ὄφρά μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας
δεξιόν: Il. 24:312: δεξιόν, ὄφρά μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας
δεξιὸν: Od. 17:462: ὣς ἄρ’ ἔφη, καὶ θρῆνυν ἑλὼν βάλε δεξιὸν ὦμον
δεξιὸν: Od. 17:504: οὗτος δὲ θρήνυι πρυμνὸν βάλε δεξιὸν ὦμον.”
δεξιὸν: Od. 18:95: δὴ τότ’ ἀνασχομένω ὁ μὲν ἤλασε δεξιὸν ὦμον
δεξιὸν: Od. 19:452: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς οὔτησε τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον,
δεξιὸς: Il. 13:821: Ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις
δεξιὸς: Il. 24:320: δεξιὸς ἀΐξας διὰ ἄστεος· οἳ δὲ ἰδόντες
δεξιὸς: Od. 15:160: ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις,
δεξιὸς: Od. 15:164: δεξιὸς ἤϊξε πρόσθ’ ἵππων. οἱ δὲ ἰδόντες
δεξιὸς: Od. 15:525: ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις,
δεξιὸς: Od. 15:531: “Τηλέμαχ’, οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἤλυθε δεξιὸς ὄρνις·
δεξιόφιν: Il. 13:308: ἢ ἐπὶ δεξιόφιν παντὸς στρατοῦ, ἦ ἀνὰ μέσσους,
δεξιτερῇ: Il. 1:501: σκαιῇ, δεξιτερῇ δ’ ἄρ’ ὑπ’ ἀνθερεῶνος ἑλοῦσα
δεξιτερῇ: Il. 21:490: σκαιῇ, δεξιτερῇ δ’ ἄρ’ ἀπ’ ὤμων αἴνυτο τόξα,
δεξιτερῇ: Il. 22:320: πάλλεν δεξιτερῇ φρονέων κακὸν Ἕκτορι δίῳ
δεξιτερῇ: Od. 20:197: ἦ, καὶ δεξιτερῇ δειδίσκετο χειρὶ παραστὰς
δεξιτερῇ: Od. 21:410: δεξιτερῇ δ’ ἄρα χειρὶ λαβὼν πειρήσατο νευρῆς·
δεξιτερήν: Il. 4:519: κνήμην δεξιτερήν· βάλε δὲ Θρῃκῶν ἀγὸς ἀνδρῶν
δεξιτερὴν: Il. 14:137: δεξιτερὴν δ’ ἕλε χεῖρ’ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο,
δεξιτερήν: Il. 24:672: ἔλλαβε δεξιτερήν, μή πως δείσει’ ἐνὶ θυμῷ.
δεξιτερὴν: Od. 1:121: χεῖρ’ ἕλε δεξιτερὴν καὶ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος,
δεξιτερὴν: Od. 18:258: δεξιτερὴν ἐπὶ καρπῷ ἑλὼν ἐμὲ χεῖρα προσηύδα·
δεξιτερήν: Od. 18:397: δεξιτερήν· πρόχοος δὲ χαμαὶ βόμβησε πεσοῦσα,
δεξιτερῆς: Il. 7:108: δεξιτερῆς ἕλε χειρὸς ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
δεξιτερῆς: Il. 21:167: δεξιτερῆς, σύτο δ’ αἷμα κελαινεφές· ἣ δ’ ὑπὲρ αὐτοῦ
δεξιτερῆφι: Il. 24:284: οἶνον ἔχουσ’ ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφι
δεξιτερῆφι: Od. 15:148: οἶνον ἔχων ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφι,
δεξιτερῆφι: Od. 19:480: χείρ’ ἐπιμασσάμενος φάρυγος λάβε δεξιτερῆφι,
δεξιτεροῖο: Il. 11:377: ταρσὸν δεξιτεροῖο ποδός· διὰ δ’ ἀμπερὲς ἰὸς
δεξιτερὸν: Il. 5:393: δεξιτερὸν κατὰ μαζὸν ὀϊστῷ τριγλώχινι
δεξιτερὸν: Il. 10:373: δεξιτερὸν δ’ ὑπὲρ ὦμον ἐΰξου δουρὸς ἀκωκὴ
δεξιτερόν: Il. 16:405: γναθμὸν δεξιτερόν, διὰ δ’ αὐτοῦ πεῖρεν ὀδόντων,
δεξιὼ: Od. 2:154: δεξιὼ ἤϊξαν διά τ’ οἰκία καὶ πόλιν αὐτῶν.
δέξο: Il. 19:10: τύνη δ’ Ἡφαίστοιο πάρα κλυτὰ τεύχεα δέξο
δέξομαι: Il. 18:115: Ἕκτορα· κῆρα δ’ ἐγὼ τότε δέξομαι ὁππότε κεν δὴ
δέξομαι: Il. 22:365: τέθναθι· κῆρα δ’ ἐγὼ τότε δέξομαι ὁππότε κεν δὴ
δέοιμι: Od. 8:352: πῶς ἂν ἐγώ σε δέοιμι μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
δέον: Od. 12:196: πλείοσί μ’ ἐν δεσμοῖσι δέον μᾶλλόν τε πίεζον.
δέον: Od. 22:189: σὺν δὲ πόδας χεῖράς τε δέον θυμαλγέϊ δεσμῷ
δέοντο: Il. 18:553: ἄλλα δ’ ἀμαλλοδετῆρες ἐν ἐλλεδανοῖσι δέοντο.
δέος: Il. 1:515: ἢ ἀπόειπ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ
δέος: Il. 4:421: ὀρνυμένου· ὑπό κεν ταλασίφρονά περ δέος εἷλεν.
δέος: Il. 5:812: ἤ νύ σέ που δέος ἴσχει ἀκήριον· οὐ σύ γ’ ἔπειτα
δέος: Il. 5:817: οὔτέ τί με δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτέ τις ὄκνος,
δέος: Il. 7:479: σμερδαλέα κτυπέων· τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει·
δέος: Il. 8:77: θάμβησαν, καὶ πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλεν.
δέος: Il. 12:246: νηυσὶν ἐπ’ Ἀργείων, σοὶ δ’ οὐ δέος ἔστ’ ἀπολέσθαι·
δέος: Il. 13:224: οὔτέ τινα δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτέ τις ὄκνῳ
δέος: Il. 14:386: ἐν δαῒ λευγαλέῃ, ἀλλὰ δέος ἰσχάνει ἄνδρας.
δέος: Il. 15:658: καὶ δέος· ἀζηχὲς γὰρ ὁμόκλεον ἀλλήλοισι.
δέος: Il. 17:67: ἀντίον ἐλθέμεναι· μάλα γὰρ χλωρὸν δέος αἱρεῖ·
δέος: Il. 17:625: νῆας ἔπι γλαφυράς· δὴ γὰρ δέος ἔμπεσε θυμῷ.
δέος: Od. 5:347: ἄμβροτον· οὐδέ τί τοι παθέειν δέος οὐδ’ ἀπολέσθαι.
δέος: Od. 6:140: θάρσος ἐνὶ φρεσὶ θῆκε καὶ ἐκ δέος εἵλετο γυίων.
δέος: Od. 8:563: οὔτε τι πημανθῆναι ἔπι δέος οὔτ’ ἀπολέσθαι.
δέος: Od. 11:43: θεσπεσίῃ ἰαχῇ· ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει.
δέος: Od. 11:633: ἠχῇ θεσπεσίῃ· ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει,
δέος: Od. 12:243: ψάμμῳ κυανέη· τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει.
δέος: Od. 14:88: καὶ μὲν τοῖσ’ ὄπιδος κρατερὸν δέος ἐν φρεσὶ πίπτει·
δέος: Od. 22:42: ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἅρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλε·
δέος: Od. 24:450: ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἄρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος ᾕρει.
δέος: Od. 24:533: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, τοὺς δὲ χλωρὸν δέος εἷλε·
δέπᾳ: Od. 10:316: τεῦχε δέ μοι κυκεῶ χρυσέῳ δέπᾳ, ὄφρα πίοιμι,
δέπα: Od. 15:466: εὗρε δ’ ἐνὶ προδόμῳ ἠμὲν δέπα ἠδὲ τραπέζας
δέπα: Od. 19:62: καὶ δέπα, ἔνθεν ἄρ’ ἄνδρες ὑπερμενέοντες ἔπινον·
δέπα: Od. 20:153: καὶ δέπα ἀμφικύπελλα τετυγμένα· ταὶ δὲ μεθ’ ὕδωρ
δεπάεσσι: Il. 4:3: νέκταρ ἐοινοχόει· τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσι
δεπάεσσι: Il. 8:162: ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσι·
δεπάεσσι: Od. 3:340: νώμησαν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσι·
δεπάεσσι: Od. 9:10: οἰνοχόος φορέῃσι καὶ ἐγχείῃ δεπάεσσι·
δεπάεσσιν: Il. 1:471: νώμησαν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν·
δεπάεσσιν: Il. 3:295: οἶνον δ’ ἐκ κρητῆρος ἀφυσσόμενοι δεπάεσσιν
δεπάεσσιν: Il. 9:176: νώμησαν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν.
δεπάεσσιν: Il. 12:311: ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσιν
δεπάεσσιν: Od. 3:472: οἶνον οἰνοχοεῦντες ἐνὶ χρυσέοις δεπάεσσιν.
δεπάεσσιν: Od. 7:137: σπένδοντας δεπάεσσιν ἐϋσκόπῳ Ἀργεϊφόντῃ,
δεπάεσσιν: Od. 7:183: νώμησεν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενος δεπάεσσιν.
δεπάεσσιν: Od. 18:418: ἀλλ’ ἄγετ’, οἰνοχόος μὲν ἐπαρξάσθω δεπάεσσιν,
δεπάεσσιν: Od. 21:263: ἀλλ’ ἄγετ’, οἰνοχόος μὲν ἐπαρξάσθω δεπάεσσιν,
δεπάεσσιν: Od. 21:272: νώμησαν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν.
δέπαϊ: Il. 23:196: πολλὰ δὲ καὶ σπένδων χρυσέῳ δέπαϊ λιτάνευεν
δέπαϊ: Il. 24:285: χρυσέῳ ἐν δέπαϊ, ὄφρα λείψαντε κιοίτην·
δέπαϊ: Od. 3:41: χρυσείῳ δέπαϊ· δειδισκόμενος δὲ προσηύδα
δέπαϊ: Od. 15:149: ἐν δέπαϊ χρυσέῳ, ὄφρα λείψαντε κιοίτην.
δέπαϊ: Od. 18:121: καὶ δέπαϊ χρυσέῳ δειδίσκετο φώνησέν τε·
δέπαϊ: Od. 20:261: ἐν δέπαϊ χρυσέῳ, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
δέπας: Il. 1:584: Ὣς ἄρ’ ἔφη καὶ ἀναΐξας δέπας ἀμφικύπελλον
δέπας: Il. 4:262: δαιτρὸν πίνωσιν, σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ
δέπας: Il. 6:220: Βελλεροφόντης δὲ χρύσεον δέπας ἀμφικύπελλον
δέπας: Il. 9:203: ζωρότερον δὲ κέραιε, δέπας δ’ ἔντυνον ἑκάστῳ·
δέπας: Il. 9:224: πλησάμενος δ’ οἴνοιο δέπας δείδεκτ’ Ἀχιλῆα·
δέπας: Il. 9:652: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἕκαστος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον
δέπας: Il. 11:631: πὰρ δὲ δέπας περικαλλές, ὃ οἴκοθεν ἦγ’ ὁ γεραιός,
δέπας: Il. 15:88: δέκτο δέπας· πρώτη γὰρ ἐναντίη ἦλθε θέουσα,
δέπας: Il. 16:225: ἔνθα δέ οἱ δέπας ἔσκε τετυγμένον, οὐδέ τις ἄλλος
δέπας: Il. 16:254: ἂψ κλισίην εἰσῆλθε, δέπας δ’ ἀπέθηκ’ ἐνὶ χηλῷ,
δέπας: Il. 18:545: τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἐν χερσὶ δέπας μελιηδέος οἴνου
δέπας: Il. 23:219: χρυσέου ἐκ κρητῆρος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον
δέπας: Il. 23:656: τῷ δ’ ἄρα νικηθέντι τίθει δέπας ἀμφικύπελλον.
δέπας: Il. 23:663: αὐτὰρ ὃ νικηθεὶς δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον.
δέπας: Il. 23:667: ἆσσον ἴτω ὅς τις δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον·
δέπας: Il. 23:699: αὐτοὶ δ’ οἰχόμενοι κόμισαν δέπας ἀμφικύπελλον.
δέπας: Il. 24:101: Ἥρη δὲ χρύσεον καλὸν δέπας ἐν χερὶ θῆκε
δέπας: Il. 24:234: ἐκ δὲ δέπας περικαλλές, ὅ οἱ Θρῇκες πόρον ἄνδρες
δέπας: Od. 3:46: δὸς καὶ τούτῳ ἔπειτα δέπας μελιηδέος οἴνου
δέπας: Od. 3:51: ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἡδέος οἴνου·
δέπας: Od. 3:63: δῶκε δὲ Τηλεμάχῳ καλὸν δέπας ἀμφικύπελλον·
δέπας: Od. 8:70: πὰρ δὲ δέπας οἴνοιο, πιεῖν ὅτε θυμὸς ἀνώγοι.
δέπας: Od. 8:89: καὶ δέπας ἀμφικύπελλον ἑλὼν σπείσασκε θεοῖσιν·
δέπας: Od. 9:209: ἓν δέπας ἐμπλήσας ὕδατος ἀνὰ εἴκοσι μέτρα
δέπας: Od. 13:57: Ἀρήτῃ δ’ ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἀμφικύπελλον
δέπας: Od. 15:102: Ἀτρεΐδης μὲν ἔπειτα δέπας λάβεν ἀμφικύπελλον,
δέπας: Od. 15:120: ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἀμφικύπελλον
δέπας: Od. 18:152: ἂψ δ’ ἐν χερσὶν ἔθηκε δέπας κοσμήτορι λαῶν.
δέπας: Od. 22:17: ἐκλίνθη δ’ ἑτέρωσε, δέπας δέ οἱ ἔκπεσε χειρὸς
δέπας: Od. 22:86: καὶ δέπας ἀμφικύπελλον· ὁ δὲ χθόνα τύπτε μετώπῳ
δέπασσιν: Il. 15:86: πάντες ἀνήϊξαν καὶ δεικανόωντο δέπασσιν.
δεπάων: Il. 7:480: οἶνον δ’ ἐκ δεπάων χαμάδις χέον, οὐδέ τις ἔτλη
δέρκεσθαι: Il. 17:675: ὀξύτατον δέρκεσθαι ὑπουρανίων πετεηνῶν,
δερκέσκετο: Od. 5:84: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων.
δερκέσκετο: Od. 5:158: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων.
δερκομένη: Il. 11:37: δεινὸν δερκομένη, περὶ δὲ Δεῖμός τε Φόβος τε.
δερκόμενοι: Il. 3:342: δεινὸν δερκόμενοι· θάμβος δ’ ἔχεν εἰσορόωντας
δερκομένοιο: Il. 1:88: οὔ τις ἐμεῦ ζῶντος καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο
δερκομένοιο: Od. 16:439: ζώοντός γ’ ἐμέθεν καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο.
δερκομένοισι: Il. 13:86: καί σφιν ἄχος κατὰ θυμὸν ἐγίγνετο δερκομένοισι
δερκομένῳ: Il. 14:141: δερκομένῳ, ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι φρένες οὐδ’ ἠβαιαί.
δερκομένω: Il. 23:815: δεινὸν δερκομένω· θάμβος δ’ ἔχε πάντας Ἀχαιούς.
δέρμα: Il. 6:117: ἀμφὶ δέ μιν σφυρὰ τύπτε καὶ αὐχένα δέρμα κελαινὸν
δέρμα: Il. 10:23: ἀμφὶ δ’ ἔπειτα δαφοινὸν ἑέσσατο δέρμα λέοντος
δέρμα: Il. 10:177: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἑέσσατο δέρμα λέοντος
δέρμα: Il. 16:341: δέρμα, παρηέρθη δὲ κάρη, ὑπέλυντο δὲ γυῖα.
δέρμα: Od. 4:440: ἑξείης δ’ εὔνησε, βάλεν δ’ ἐπὶ δέρμα ἑκάστῳ.
δέρμα: Od. 13:431: ξανθὰς δ’ ἐκ κεφαλῆς ὄλεσε τρίχας, ἀμφὶ δὲ δέρμα
δέρμα: Od. 13:436: ἀμφὶ δέ μιν μέγα δέρμα ταχείης ἕσσ’ ἐλάφοιο,
δέρμα: Od. 14:24: τάμνων δέρμα βόειον ἐϋχροές· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
δέρμα: Od. 14:50: ἐστόρεσεν δ’ ἐπὶ δέρμα ἰονθάδος ἀγρίου αἰγός,
δέρμα: Od. 22:362: πεπτηὼς γὰρ ἔκειτο ὑπὸ θρόνον, ἀμφὶ δὲ δέρμα
δέρμασιν: Od. 2:291: δέρμασιν ἐν πυκινοῖσιν· ἐγὼ δ’ ἀνὰ δῆμον ἑταίρους
δέρματ’: Od. 4:436: τέσσαρα φωκάων ἐκ πόντου δέρματ’ ἔνεικε· -
δέρματ’: Od. 14:519: εὐνήν, ἐν δ’ ὀΐων τε καὶ αἰγῶν δέρματ’ ἔβαλλεν.
δέρματι: Il. 9:544: ἀμφὶ συὸς κεφαλῇ καὶ δέρματι λαχνήεντι,
δερματίνοισι: Od. 4:782: ἠρτύναντο δ’ ἐρετμὰ τροποῖσ’ ἐν δερματίνοισι
δερματίνοισι: Od. 8:53: ἠρτύναντο δ’ ἐρετμὰ τροποῖσ’ ἐν δερματίνοισι
δέρον: Il. 7:316: τὸν δέρον ἀμφί θ’ ἕπον, καί μιν διέχευαν ἅπαντα,
δέρον: Od. 8:61: τοὺς δέρον ἀμφί θ’ ἕπον, τετύκοντό τε δαῖτ’ ἐρατεινήν.
δέρον: Od. 19:421: τὸν δέρον ἀμφί θ’ ἕπον καί μιν διέχευαν ἅπαντα
δέρτρον: Od. 11:579: δέρτρον ἔσω δύνοντες· ὁ δ’ οὐκ ἀπαμύνετο χερσί.
δέσματ’: Od. 1:204: ἔσσεται, οὐδ’ εἴ πέρ τε σιδήρεα δέσματ’ ἔχῃσι·
δέσματα: Il. 22:468: τῆλε δ’ ἀπὸ κρατὸς βάλε δέσματα σιγαλόεντα,
δέσματα: Od. 8:278: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἑρμῖσιν χέε δέσματα κύκλῳ ἁπάντῃ,
δεσμοὶ: Od. 8:296: τὼ δ’ ἐς δέμνια βάντε κατέδραθον· ἀμφὶ δὲ δεσμοὶ
δεσμοὶ: Od. 8:340: δεσμοὶ μὲν τρὶς τόσσοι ἀπείρονες ἀμφὶς ἔχοιεν,
δεσμοί: Od. 11:293: δεσμοί τ’ ἀργαλέοι καὶ βουκόλοι ἀγροιῶται.
δεσμοῖο: Od. 8:360: τὼ δ’ ἐπεὶ ἐκ δεσμοῖο λύθεν, κρατεροῦ περ ἐόντος,
δεσμοῖο: Od. 13:100: ἔκτοθεν· ἔντοσθεν δέ τ’ ἄνευ δεσμοῖο μένουσι
δεσμοῖσ’: Od. 8:336: ἦ ῥά κεν ἐν δεσμοῖσ’ ἐθέλοις κρατεροῖσι πιεσθεὶς
δεσμοῖσι: Od. 12:54: οἱ δέ σ’ ἔτι πλεόνεσσι τότ’ ἐν δεσμοῖσι διδέντων.
δεσμοῖσι: Od. 12:164: ὑμεῖς δὲ πλεόνεσσι τότ’ ἐν δεσμοῖσι πιέζειν.”
δεσμοῖσι: Od. 12:196: πλείοσί μ’ ἐν δεσμοῖσι δέον μᾶλλόν τε πίεζον.
δεσμὸν: Il. 6:507: δεσμὸν ἀποῤῥήξας θείῃ πεδίοιο κροαίνων
δεσμὸν: Il. 15:19: ἄκμονας ἧκα δύω, περὶ χερσὶ δὲ δεσμὸν ἴηλα
δεσμὸν: Il. 15:264: δεσμὸν ἀποῤῥήξας θείῃ πεδίοιο κροαίνων
δεσμὸν: Od. 8:353: εἴ κεν Ἄρης οἴχοιτο χρέος καὶ δεσμὸν ἀλύξας;”
δεσμὸν: Od. 8:359: ὣς εἰπὼν δεσμὸν ἀνίει μένος Ἡφαίστοιο.
δεσμὸν: Od. 8:443: “αὐτὸς νῦν ἴδε πῶμα, θοῶς δ’ ἐπὶ δεσμὸν ἴηλον,
δεσμὸν: Od. 8:447: αὐτίκ’ ἐπήρτυε πῶμα, θοῶς δ’ ἐπὶ δεσμὸν ἴηλε
δεσμὸν: Od. 14:348: αὐτὰρ ἐμοὶ δεσμὸν μὲν ἀνέγναμψαν θεοὶ αὐτοὶ
δεσμὸν: Od. 21:241: κληῖσαι κληῖδι, θοῶς δ’ ἐπὶ δεσμὸν ἰῆλαι.”
δεσμὸς: Il. 5:391: ἤδη τειρόμενον, χαλεπὸς δέ ἑ δεσμὸς ἐδάμνα.
δεσμὸς: Od. 8:317: εὕδειν· ἀλλά σφωε δόλος καὶ δεσμὸς ἐρύξει,
δεσμούς: Il. 18:379: δαιδάλεα προσέκειτο· τά ῥ’ ἤρτυε, κόπτε δὲ δεσμούς.
δεσμοὺς: Od. 8:274: ἐν δ’ ἔθετ’ ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα, κόπτε δὲ δεσμοὺς
δεσμῷ: Il. 5:386: παῖδες Ἀλωῆος, δῆσαν κρατερῷ ἐνὶ δεσμῷ·
δεσμῷ: Il. 10:443: ἠέ με δήσαντες λίπετ’ αὐτόθι νηλέϊ δεσμῷ,
δεσμῷ: Od. 12:160: οἶον ἔμ’ ἠνώγει ὄπ’ ἀκουέμεν· ἀλλά με δεσμῷ
δεσμῷ: Od. 15:232: δεσμῷ ἐν ἀργαλέῳ δέδετο, κρατέρ’ ἄλγεα πάσχων
δεσμῷ: Od. 15:444: δεσμῷ ἐν ἀργαλέῳ, ὑμῖν δ’ ἐπιφράσσετ’ ὄλεθρον.
δεσμῷ: Od. 22:189: σὺν δὲ πόδας χεῖράς τε δέον θυμαλγέϊ δεσμῷ
δεσμῷ: Od. 22:200: ὣς ὁ μὲν αὖθι λέλειπτο, ταθεὶς ὀλοῷ ἐνὶ δεσμῷ·
δεσμῶν: Il. 1:401: ἀλλὰ σὺ τόν γ’ ἐλθοῦσα θεὰ ὑπελύσαο δεσμῶν,
δεσμῶν: Od. 12:200: ὅν σφιν ἐπ’ ὠσὶν ἄλειψ’, ἐμέ τ’ ἐκ δεσμῶν ἀνέλυσαν.
δέσποινα: Od. 3:403: τῷ δ’ ἄλοχος δέσποινα λέχος πόρσυνε καὶ εὐνήν.
δέσποινα: Od. 7:347: πὰρ δὲ γυνὴ δέσποινα λέχος πόρσυνε καὶ εὐνήν.
δέσποινα: Od. 19:83: ἤν πώς τοι δέσποινα κοτεσσαμένη χαλεπήνῃ
δέσποιναν: Od. 7:53: δέσποιναν μὲν πρῶτα κιχήσεαι ἐν μεγάροισιν·
δέσποιναν: Od. 14:127: ἐλθὼν ἐς δέσποιναν ἐμὴν ἀπατήλια βάζει·
δεσποίνῃ: Od. 23:2: δεσποίνῃ ἐρέουσα φίλον πόσιν ἔνδον ἐόντα·
δεσποίνης: Od. 14:9: νόσφιν δεσποίνης καὶ Λαέρταο γέροντος,
δεσποίνης: Od. 14:451: νόσφιν δεσποίνης καὶ Λαέρταο γέροντος·
δεσποίνης: Od. 15:374: ἐκ δ’ ἄρα δεσποίνης οὐ μείλιχόν ἐστιν ἀκοῦσαι
δεσποίνης: Od. 15:377: ἀντία δεσποίνης φάσθαι καὶ ἕκαστα πυθέσθαι
δεταί: Il. 11:553: καιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ·
δεταί: Il. 17:663: καιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ·
δεῦε: Il. 13:655: κεῖτο ταθείς· ἐκ δ’ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
δεῦε: Il. 21:119: κεῖτο ταθείς, ἐκ δ’ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
δεῦε: Il. 23:220: οἶνον ἀφυσσόμενος χαμάδις χέε, δεῦε δὲ γαῖαν
δεῦε: Od. 9:290: κόπτ’· ἐκ δ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
δεύεαι: Il. 23:484: δεύεαι Ἀργείων, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής.
δεύει: Il. 2:471: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει,
δεύει: Il. 16:643: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει·
δεύεσθαι: Il. 13:310: δεύεσθαι πολέμοιο κάρη κομόωντας Ἀχαιούς.
δευέσθην: Il. 8:127: ἵππω δευέσθην σημάντορος· αἶψα γὰρ εὗρεν
δευέσθω: Il. 20:122: δευέσθω, ἵνα εἰδῇ ὅ μιν φιλέουσιν ἄριστοι
δεύεσκον: Od. 7:260: δάκρυσι δεύεσκον, τά μοι ἄμβροτα δῶκε Καλυψώ·
δεύεται: Od. 5:53: ἰχθῦς ἀγρώσσων πυκινὰ πτερὰ δεύεται ἅλμῃ·
δεύεται: Od. 6:44: δεύεται οὔτε χιὼν ἐπιπίλναται, ἀλλὰ μάλ’ αἴθρη
δεύεται: Od. 7:73: οὐ μὲν γάρ τι νόου γε καὶ αὐτὴ δεύεται ἐσθλοῦ,
δεύεται: Od. 8:137: δεύεται, ἀλλὰ κακοῖσι συνέῤῥηκται πολέεσσιν.
δεύετο: Il. 17:361: δεύετο πορφυρέῳ, τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον
δεύῃ: Od. 1:254: δεύῃ, ὅ κε μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφείη.
δευήσεαι: Od. 6:192: οὔτ’ οὖν ἐσθῆτος δευήσεαι οὔτε τευ ἄλλου,
δευήσεαι: Od. 14:510: τῶ οὔτ’ ἐσθῆτος δευήσεαι οὔτε τευ ἄλλου,
δευήσεσθαι: Il. 13:786: ἀλκῆς δευήσεσθαι, ὅση δύναμίς γε πάρεστι.
δευήσεσθαι: Od. 23:128: ἀλκῆς δευήσεσθαι, ὅση δύναμίς γε πάρεστι.”
δεῦθ’: Od. 8:307: δεῦθ’, ἵνα ἔργ’ ἀγέλαστα καὶ οὐκ ἐπιεικτὰ ἴδησθε,
Δευκαλίδαο: Il. 12:117: ἔγχεϊ Ἰδομενῆος ἀγαυοῦ Δευκαλίδαο.
Δευκαλίδαο: Il. 17:608: Τρῶες· ὃ δ’ Ἰδομενῆος ἀκόντισε Δευκαλίδαο
Δευκαλίδη: Il. 13:307: Δευκαλίδη πῇ τὰρ μέμονας καταδῦναι ὅμιλον;
Δευκαλίων: Il. 13:452: Δευκαλίων δ’ ἐμὲ τίκτε πολέσσ’ ἄνδρεσσιν ἄνακτα
Δευκαλίων: Od. 19:181: Δευκαλίων δ’ ἐμὲ τίκτε καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα·
Δευκαλίωνα: Il. 13:451: Μίνως δ’ αὖ τέκεθ’ υἱὸν ἀμύμονα Δευκαλίωνα,
Δευκαλίωνα: Il. 20:478: Δευκαλίωνα δ’ ἔπειθ’, ἵνα τε ξυνέχουσι τένοντες
Δευκαλίωνος: Od. 19:180: πατρὸς ἐμοῖο πατήρ, μεγαθύμου Δευκαλίωνος.
δευοίατο: Il. 2:128: πολλαί κεν δεκάδες δευοίατο οἰνοχόοιο.
δευοίατο: Il. 5:202: ἵππων φειδόμενος, μή μοι δευοίατο φορβῆς
δευόμενον: Il. 1:134: ἧσθαι δευόμενον, κέλεαι δέ με τῆνδ’ ἀποδοῦναι;
δευόμενον: Il. 20:472: θυμοῦ δευόμενον· ὃ δὲ Μούλιον οὖτα παραστὰς
δευόμενον: Od. 4:264: οὔ τευ δευόμενον, οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτε τι εἶδος.”
δευόμενος: Il. 22:492: δευόμενος δέ τ’ ἄνεισι πάϊς ἐς πατρὸς ἑταίρους,
δευομένους: Il. 3:294: θυμοῦ δευομένους· ἀπὸ γὰρ μένος εἵλετο χαλκός.
δεύονθ’: Il. 2:709: δεύονθ’ ἡγεμόνος, πόθεόν γε μὲν ἐσθλὸν ἐόντα·
δεύοντο: Il. 9:566: πρόχνυ καθεζομένη, δεύοντο δὲ δάκρυσι κόλποι,
δεύοντο: Il. 17:51: αἵματί οἱ δεύοντο κόμαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι
δεύοντο: Il. 23:15: δεύοντο ψάμαθοι, δεύοντο δὲ τεύχεα φωτῶν
δεύοντο: Il. 23:15: δεύοντο ψάμαθοι, δεύοντο δὲ τεύχεα φωτῶν
δεῦρ’: Il. 2:138: αὔτως ἀκράαντον οὗ εἵνεκα δεῦρ’ ἱκόμεσθα.
δεῦρ’: Il. 3:130: δεῦρ’ ἴθι νύμφα φίλη, ἵνα θέσκελα ἔργα ἴδηαι
δεῦρ’: Il. 3:390: δεῦρ’ ἴθ’· Ἀλέξανδρός σε καλεῖ οἶκον δὲ νέεσθαι.
δεῦρ’: Il. 5:640: ὅς ποτε δεῦρ’ ἐλθὼν ἕνεχ’ ἵππων Λαομέδοντος
δεῦρ’: Il. 6:426: τὴν ἐπεὶ ἂρ δεῦρ’ ἤγαγ’ ἅμ’ ἄλλοισι κτεάτεσσιν,
δεῦρ’: Il. 7:75: δεῦρ’ ἴτω ἐκ πάντων πρόμος ἔμμεναι Ἕκτορι δίῳ.
δεῦρ’: Il. 10:97: δεῦρ’ ἐς τοὺς φύλακας καταβήομεν, ὄφρα ἴδωμεν
δεῦρ’: Il. 14:43: τίπτε λιπὼν πόλεμον φθισήνορα δεῦρ’ ἀφικάνεις;
δεῦρ’: Il. 17:637: οἵ που δεῦρ’ ὁρόωντες ἀκηχέδατ’, οὐδ’ ἔτι φασὶν
δεῦρ’: Il. 18:135: πρίν γ’ ἐμὲ δεῦρ’ ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδηαι·
δεῦρ’: Il. 23:21: Ἕκτορα δεῦρ’ ἐρύσας δώσειν κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι,
δεῦρ’: Il. 23:94: τίπτέ μοι ἠθείη κεφαλὴ δεῦρ’ εἰλήλουθας
δεῦρ’: Od. 3:61: οὕνεκα δεῦρ’ ἱκόμεσθα θοῇ σὺν νηῒ μελαίνῃ.”
δεῦρ’: Od. 4:34: ἄλλων ἀνθρώπων δεῦρ’ ἱκόμεθ’, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
δεῦρ’: Od. 4:312: “τίπτε δέ σε χρειὼ δεῦρ’ ἤγαγε, Τηλέμαχ’ ἥρως,
δεῦρ’: Od. 4:810: “τίπτε, κασιγνήτη, δεῦρ’ ἤλυθες; οὔ τι πάρος γε
δεῦρ’: Od. 5:99: Ζεὺς ἐμέ γ’ ἠνώγει δεῦρ’ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα·
δεῦρ’: Od. 5:111: τὸν δ’ ἄρα δεῦρ’ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.
δεῦρ’: Od. 5:134: τὸν δ’ ἄρα δεῦρ’ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.
δεῦρ’: Od. 8:145: “δεῦρ’ ἄγε καὶ σύ, ξεῖνε πάτερ, πείρησαι ἀέθλων,
δεῦρ’: Od. 8:205: δεῦρ’ ἄγε πειρηθήτω, ἐπεί μ’ ἐχολώσατε λίην,
δεῦρ’: Od. 9:517: ἀλλ’ ἄγε δεῦρ’, Ὀδυσεῦ, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω,
δεῦρ’: Od. 10:284: ἦ τοὺς λυσόμενος δεῦρ’ ἔρχεαι; οὐδέ σέ φημι
δεῦρ’: Od. 12:184: “δεῦρ’ ἄγ’ ἰών, πολύαιν’ Ὀδυσεῦ, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,
δεῦρ’: Od. 13:303: νῦν αὖ δεῦρ’ ἱκόμην, ἵνα τοι σὺν μῆτιν ὑφήνω
δεῦρ’: Od. 15:213: ἀλλ’ αὐτὸς καλέων δεῦρ’ εἴσεται, οὐδέ ἕ φημι
δεῦρ’: Od. 15:428: ἀγρόθεν ἐρχομένην, πέρασαν δέ με δεῦρ’ ἀγαγόντες
δεῦρ’: Od. 16:233: νῦν αὖ δεῦρ’ ἱκόμην ὑποθημοσύνῃσιν Ἀθήνης,
δεῦρ’: Od. 16:467: ἀγγελίην εἰπόντα πάλιν δεῦρ’ ἀπονέεσθαι.
δεῦρ’: Od. 24:307: πλάγξ’ ἀπὸ Σικανίης δεῦρ’ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα·
δεῦρ’: Od. 24:405: νοστήσαντά σε δεῦρ’, ἦ ἄγγελον ὀτρύνωμεν.”
δεῦρο: Il. 1:153: δεῦρο μαχησόμενος, ἐπεὶ οὔ τί μοι αἴτιοί εἰσιν·
δεῦρο: Il. 3:162: δεῦρο πάροιθ’ ἐλθοῦσα φίλον τέκος ἵζευ ἐμεῖο,
δεῦρο: Il. 3:173: ὡς ὄφελεν θάνατός μοι ἁδεῖν κακὸς ὁππότε δεῦρο
δεῦρό: Il. 3:205: ἤδη γὰρ καὶ δεῦρό ποτ’ ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεὺς
δεῦρο: Il. 3:405: τοὔνεκα δὴ νῦν δεῦρο δολοφρονέουσα παρέστης;
δεῦρο: Il. 4:193: Ταλθύβι’ ὅττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον
δεῦρο: Il. 10:406: ποῦ νῦν δεῦρο κιὼν λίπες Ἕκτορα ποιμένα λαῶν;
δεῦρο: Il. 11:314: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵσταο· δὴ γὰρ ἔλεγχος
δεῦρο: Il. 13:235: ἀλλ’ ἄγε τεύχεα δεῦρο λαβὼν ἴθι· ταῦτα δ’ ἅμα χρὴ
δεῦρο: Il. 14:308: νῦν δὲ σεῦ εἵνεκα δεῦρο κατ’ Οὐλύμπου τόδ’ ἱκάνω,
δεῦρο: Il. 15:54: ἔρχεο νῦν μετὰ φῦλα θεῶν, καὶ δεῦρο κάλεσσον
δεῦρο: Il. 15:175: ἦλθον δεῦρο φέρουσα παραὶ Διὸς αἰγιόχοιο.
δεῦρο: Il. 15:720: νῆας ἑλεῖν, αἳ δεῦρο θεῶν ἀέκητι μολοῦσαι
δεῦρο: Il. 17:120: Αἶαν δεῦρο πέπον, περὶ Πατρόκλοιο θανόντος
δεῦρο: Il. 17:179: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον,
δεῦρο: Il. 17:685: Ἀντίλοχ’ εἰ δ’ ἄγε δεῦρο διοτρεφὲς ὄφρα πύθηαι
δεῦρο: Il. 22:12: οἳ δή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν, σὺ δὲ δεῦρο λιάσθης.
δεῦρο: Il. 22:254: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο θεοὺς ἐπιδώμεθα· τοὶ γὰρ ἄριστοι
δεῦρό: Il. 23:485: δεῦρό νυν ἢ τρίποδος περιδώμεθον ἠὲ λέβητος,
δεῦρο: Il. 23:581: Ἀντίλοχ’ εἰ δ’ ἄγε δεῦρο διοτρεφές, ἣ θέμις ἐστί,
δεῦρο: Il. 24:106: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω τοῦ σ’ εἵνεκα δεῦρο κάλεσσα.
δεῦρο: Od. 3:44: τοῦ γὰρ καὶ δαίτης ἠντήσατε δεῦρο μολόντες.
δεῦρο: Od. 3:425: εἷς δ’ αὖ χρυσοχόον Λαέρκεα δεῦρο κελέσθω
δεῦρο: Od. 4:351: Αἰγύπτῳ μ’ ἔτι δεῦρο θεοὶ μεμαῶτα νέεσθαι
δεῦρο: Od. 4:384: πωλεῖταί τις δεῦρο γέρων ἅλιος νημερτής,
δεῦρο: Od. 4:736: δμῶ’ ἐμόν, ὅν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ,
δεῦρο: Od. 8:292: “δεῦρο, φίλη, λέκτρονδε, τραπείομεν εὐνηθέντε·
δεῦρο: Od. 8:424: “δεῦρο, γύναι, φέρε χηλὸν ἀριπρεπέ’, ἥ τις ἀρίστη·
δεῦρο: Od. 11:561: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο, ἄναξ, ἵν’ ἔπος καὶ μῦθον ἀκούσῃς
δεῦρο: Od. 16:132: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μενέω, σὺ δὲ δεῦρο νέεσθαι
δεῦρο: Od. 16:222: “ποίῃ γὰρ νῦν δεῦρο, πάτερ φίλε, νηΐ σε ναῦται
δεῦρο: Od. 16:424: ἦ οὐκ οἶσθ’ ὅτε δεῦρο πατὴρ τεὸς ἵκετο φεύγων,
δεῦρο: Od. 17:53: ξεῖνον, ὅτίς μοι κεῖθεν ἅμ’ ἕσπετο δεῦρο κιόντι.
δεῦρο: Od. 17:372: ἦ τοι μέν οἱ δεῦρο συβώτης ἡγεμόνευεν,
δεῦρο: Od. 17:444: ἔνθεν δὴ νῦν δεῦρο τόδ’ ἵκω πήματα πάσχων.”
δεῦρο: Od. 17:524: ἔνθεν δὴ νῦν δεῦρο τόδ’ ἵκετο πήματα πάσχων
δεῦρο: Od. 17:529: “ἔρχεο, δεῦρο κάλεσσον, ἵν’ ἀντίον αὐτὸς ἐνίσπῃ.
δεῦρο: Od. 22:233: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ’ ἔμ’ ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον,
δεῦρο: Od. 22:395: “δεῦρο δὴ ὄρσο, γρηῢ παλαιγενές, ἥ τε γυναικῶν
δεῦρο: Od. 23:228: Ἀκτορίς, ἥν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ,
δεῦρο: Od. 24:299: ποῦ δαὶ νηῦς ἕστηκε θοή, ἥ σ’ ἤγαγε δεῦρο
δεῦρο: Od. 24:335: δῶρα, τὰ δεῦρο μολών μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν.
δεύρω: Il. 3:240: ἢ δεύρω μὲν ἕποντο νέεσσ’ ἔνι ποντοπόροισι,
δεῦτ’: Il. 7:350: δεῦτ’ ἄγετ’ Ἀργείην Ἑλένην καὶ κτήμαθ’ ἅμ’ αὐτῇ
δεῦτ’: Il. 14:128: δεῦτ’ ἴομεν πόλεμον δὲ καὶ οὐτάμενοί περ ἀνάγκῃ.
δεῦτ’: Od. 8:11: “δεῦτ’ ἄγε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
δεύτατον: Od. 23:342: τοῦτ’ ἄρα δεύτατον εἶπεν ἔπος, ὅτε οἱ γλυκὺς ὕπνος
δεύτατος: Il. 19:51: αὐτὰρ ὃ δεύτατος ἦλθεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
δεύτατος: Od. 1:286: ὃς γὰρ δεύτατος ἦλθεν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
δεῦτε: Il. 13:481: δεῦτε φίλοι, καί μ’ οἴῳ ἀμύνετε· δείδια δ’ αἰνῶς
δεῦτε: Il. 22:450: δεῦτε δύω μοι ἕπεσθον, ἴδωμ’ ὅτιν’ ἔργα τέτυκται.
δεῦτε: Od. 2:410: “δεῦτε, φίλοι, ἤϊα φερώμεθα· πάντα γὰρ ἤδη
δεῦτε: Od. 8:133: “δεῦτε, φίλοι, τὸν ξεῖνον ἐρώμεθα, εἴ τιν’ ἄεθλον
δεύτερ’: Il. 23:538: δεύτερ’· ἀτὰρ τὰ πρῶτα φερέσθω Τυδέος υἱός.
δεύτεροι: Il. 23:248: δεύτεροι ἐν νήεσσι πολυκλήϊσι λίπησθε.
δεύτεροι: Il. 23:498: ἵππους Ἀργείων, οἳ δεύτεροι οἵ τε πάροιθεν.
δεύτερον: Il. 1:513: ὣς ἔχετ’ ἐμπεφυυῖα, καὶ εἴρετο δεύτερον αὖτις·
Δεύτερον: Il. 3:191: Δεύτερον αὖτ’ Ὀδυσῆα ἰδὼν ἐρέειν’ ὁ γεραιός·
δεύτερον: Il. 3:332: δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν
δεύτερον: Il. 3:349: ἀσπίδ’ ἐνὶ κρατερῇ· ὃ δὲ δεύτερον ὄρνυτο χαλκῷ
δεύτερον: Il. 6:184: δεύτερον αὖ Σολύμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισι·
δεύτερον: Il. 11:19: δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε,
δεύτερον: Il. 16:133: δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε
δεύτερον: Il. 16:402: δεύτερον ὁρμηθείς· ὃ μὲν εὐξέστῳ ἐνὶ δίφρῳ
δεύτερον: Il. 16:467: δεύτερον ὁρμηθείς, ὃ δὲ Πήδασον οὔτασεν ἵππον
δεύτερον: Il. 19:371: δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν.
δεύτερον: Il. 23:46: κείρασθαί τε κόμην, ἐπεὶ οὔ μ’ ἔτι δεύτερον ὧδε
δεύτερον: Il. 23:605: δεύτερον αὖτ’ ἀλέασθαι ἀμείνονας ἠπεροπεύειν.
δεύτερον: Od. 3:161: σχέτλιος, ὅς ῥ’ ἔριν ὦρσε κακὴν ἔπι δεύτερον αὖτις.
δεύτερον: Od. 9:354: ἡδὺ ποτὸν πίνων καί μ’ ᾔτεε δεύτερον αὖτις·
δεύτερον: Od. 18:24: δεύτερον ἐς μέγαρον Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος.”
δεύτερον: Od. 19:65: ἡ δ’ Ὀδυσῆ’ ἐνένιπε Μελανθὼ δεύτερον αὖτις·
δεύτερον: Od. 22:69: τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος μετεφώνεε δεύτερον αὖτις·
δεύτερος: Il. 5:855: δεύτερος αὖθ’ ὡρμᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης
δεύτερος: Il. 7:248: ἐν τῇ δ’ ἑβδομάτῃ ῥινῷ σχέτο· δεύτερος αὖτε
δεύτερος: Il. 7:268: δεύτερος αὖτ’ Αἴας πολὺ μείζονα λᾶαν ἀείρας
Δεύτερος: Il. 10:283: Δεύτερος αὖτ’ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
δεύτερος: Il. 10:368: φθαίη ἐπευξάμενος βαλέειν, ὃ δὲ δεύτερος ἔλθοι.
δεύτερος: Il. 17:45: ἀσπίδ’ ἐνὶ κρατερῇ· ὃ δὲ δεύτερος ὄρνυτο χαλκῷ
Δεύτερος: Il. 20:273: Δεύτερος αὖτ’ Ἀχιλεὺς προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
δεύτερος: Il. 21:169: δεύτερος αὖτ’ Ἀχιλεὺς μελίην ἰθυπτίωνα
δεύτερος: Il. 21:596: δεύτερος· οὐδ’ ἔτ’ ἔασεν Ἀπόλλων κῦδος ἀρέσθαι,
δεύτερος: Il. 22:207: μή τις κῦδος ἄροιτο βαλών, ὃ δὲ δεύτερος ἔλθοι.
δεύτερος: Il. 23:729: δεύτερος αὖτ’ ἀνάειρε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
δεύτερος: Il. 23:841: δεύτερος αὖτ’ ἀφέηκε Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος·
δευτέρῳ: Il. 23:265: τῷ πρώτῳ· ἀτὰρ αὖ τῷ δευτέρῳ ἵππον ἔθηκεν
δευτέρῳ: Il. 23:750: δευτέρῳ αὖ βοῦν θῆκε μέγαν καὶ πίονα δημῷ,
δέχαται: Il. 12:147: ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν δέχαται κολοσυρτὸν ἰόντα,
δέχεσθαι: Il. 1:20: παῖδα δ’ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ’ ἄποινα δέχεσθαι,
δέχεσθαι: Il. 24:434: ὅς με κέλῃ σέο δῶρα παρὲξ Ἀχιλῆα δέχεσθαι.
δέχεσθαι: Od. 19:316: ξείνους αἰδοίους ἀποπεμπέμεν ἠδὲ δέχεσθαι.
δεχέσθω: Il. 7:400: μήτ’ ἄρ τις νῦν κτήματ’ Ἀλεξάνδροιο δεχέσθω
δέχεται: Il. 19:290: ἂψ ἀνιοῦσ’· ὥς μοι δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ αἰεί.
δέχθαι: Il. 1:23: αἰδεῖσθαί θ’ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
δέχθαι: Il. 1:377: αἰδεῖσθαί θ’ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
δεχοίμην: Od. 14:155: πρὶν δέ κε, καὶ μάλα περ κεχρημένος, οὔ τι δεχοίμην.
δέχομαι: Il. 23:647: τοῦτο δ’ ἐγὼ πρόφρων δέχομαι, χαίρει δέ μοι ἦτορ,
δεχώμεθα: Od. 20:271: “καὶ χαλεπόν περ ἐόντα δεχώμεθα μῦθον, Ἀχαιοί,
δεψήσας: Od. 12:48: κηρὸν δεψήσας μελιηδέα, μή τις ἀκούσῃ