A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
: Iliad 1:74: « Ὦ Ἀχιλεῦ, κέλεαί με, Διῒ φίλε, μυθήσασθαι
: Iliad 1:86: οὐ μὰ γὰρ Ἀπόλλωνα Διῒ φίλον, ᾧ τε σὺ, Κάλχαν,
: Iliad 1:149: « Ὤ μοι, ἀναιδείην ἐπιειμένε κερδαλεόφρον
: Iliad 1:158: ἀλλὰ σοὶ ὦ μέγ' ἀναιδὲς ἅμ' ἑσπόμεθ' ὄφρα σὺ χαίρῃς,
: Iliad 1:162: ᾧ ἔπι πολλὰ μόγησα, δόσαν δέ μοι υἷες Ἀχαιῶν.
: Iliad 1:254: « Ὦ πόποι, ἦ μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει·
: Iliad 1:279: σκηπτοῦχος βασιλεύς, ᾧ τε Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν.
: Iliad 1:414: « Ὤ μοι τέκνον ἐμόν, τί νύ σ' ἔτρεφον αἰνὰ τεκοῦσα;
: Iliad 1:442: « Ὤ Χρύση, πρό μ' ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
: Iliad 2:25: ᾧ λαοί τ' ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·
: Iliad 2:62: ᾧ λαοί τ' ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·
: Iliad 2:79: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
: Iliad 2:110: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
: Iliad 2:157: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη,
: Iliad 2:205: εἷς βασιλεύς, ᾧ δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
: Iliad 2:235: ὦ πέπονες κάκ' ἐλέγχε' Ἀχαιΐδες οὐκέτ' Ἀχαιοὶ
: Iliad 2:272: ὢ πόποι ἦ δὴ μυρί' Ὀδυσσεὺς ἐσθλὰ ἔοργε
: Iliad 2:337: ὦ πόποι ἦ δὴ παισὶν ἐοικότες ἀγοράασθε
: Iliad 2:796: ὦ γέρον αἰεί τοι μῦθοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν,
: Iliad 2:827: Πάνδαρος, ᾧ καὶ τόξον Ἀπόλλων αὐτὸς ἔδωκεν.
: Iliad 3:182: ὦ μάκαρ Ἀτρεΐδη μοιρηγενὲς ὀλβιόδαιμον,
: Iliad 3:204: ὦ γύναι ἦ μάλα τοῦτο ἔπος νημερτὲς ἔειπες·
: Iliad 4:169: ἀλλά μοι αἰνὸν ἄχος σέθεν ἔσσεται ὦ Μενέλαε
: Iliad 4:189: αἲ γὰρ δὴ οὕτως εἴη φίλος ὦ Μενέλαε·
: Iliad 4:313: ὦ γέρον εἴθ' ὡς θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
: Iliad 4:338: ὦ υἱὲ Πετεῶο διοτρεφέος βασιλῆος,
: Iliad 4:370: ὤ μοι Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο
: Iliad 5:71: ἶσα φίλοισι τέκεσσι χαριζομένη πόσεϊ ᾧ.
: Iliad 5:172: καὶ κλέος; ᾧ οὔ τίς τοι ἐρίζεται ἐνθάδε γ' ἀνήρ,
: Iliad 5:464: ὦ υἱεῖς Πριάμοιο διοτρεφέος βασιλῆος
: Iliad 5:529: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε καὶ ἄλκιμον ἦτορ ἕλεσθε,
: Iliad 5:601: ὦ φίλοι οἷον δὴ θαυμάζομεν Ἕκτορα δῖον
: Iliad 5:714: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη,
: Iliad 6:53: δώσειν ᾧ θεράποντι καταξέμεν· ἀλλ' Ἀγαμέμνων
: Iliad 6:55: ὦ πέπον ὦ Μενέλαε, τί ἢ δὲ σὺ κήδεαι οὕτως
: Iliad 6:55: ὦ πέπον ὦ Μενέλαε, τί ἢ δὲ σὺ κήδεαι οὕτως
: Iliad 6:67: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
: Iliad 6:164: τεθναίης ὦ Προῖτ', ἢ κάκτανε Βελλεροφόντην,
: Iliad 6:170: δεῖξαι δ' ἠνώγειν ᾧ πενθερῷ ὄφρ' ἀπόλοιτο.
: Iliad 6:500: αἳ μὲν ἔτι ζωὸν γόον Ἕκτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ·
: Iliad 7:96: ὤ μοι ἀπειλητῆρες Ἀχαιΐδες οὐκέτ' Ἀχαιοί·
: Iliad 7:124: ὢ πόποι ἦ μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει.
: Iliad 7:127: ὅς ποτέ μ' εἰρόμενος μέγ' ἐγήθεεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
: Iliad 7:153: θάρσεϊ ᾧ· γενεῇ δὲ νεώτατος ἔσκον ἁπάντων·
: Iliad 7:191: ὦ φίλοι ἤτοι κλῆρος ἐμός, χαίρω δὲ καὶ αὐτὸς
: Iliad 7:455: ὢ πόποι ἐννοσίγαι' εὐρυσθενές, οἷον ἔειπες.
: Iliad 8:31: ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη ὕπατε κρειόντων
: Iliad 8:102: ὦ γέρον ἦ μάλα δή σε νέοι τείρουσι μαχηταί,
: Iliad 8:152: ὤ μοι Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος, οἷον ἔειπες.
: Iliad 8:201: ὢ πόποι ἐννοσίγαι' εὐρυσθενές, οὐδέ νυ σοί περ
: Iliad 8:284: καί σε νόθον περ ἐόντα κομίσσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ·
: Iliad 8:352: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος οὐκέτι νῶϊ
: Iliad 8:406: ὄφρα ἰδῇ γλαυκῶπις ὅτ' ἂν ᾧ πατρὶ μάχηται.
: Iliad 8:427: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, οὐκέτ' ἔγωγε
: Iliad 9:17: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
: Iliad 9:115: ὦ γέρον οὔ τι ψεῦδος ἐμὰς ἄτας κατέλεξας·
: Iliad 9:125: οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο,
: Iliad 9:252: ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε πατὴρ ἐπετέλλετο Πηλεὺς
: Iliad 9:267: οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο
: Iliad 9:594: εἴξας ᾧ θυμῷ· τῷ δ' οὐκέτι δῶρα τέλεσσαν
: Iliad 9:669: εἴπ' ἄγε μ' ὦ πολύαιν' Ὀδυσεῦ μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
: Iliad 10:43: χρεὼ βουλῆς ἐμὲ καὶ σὲ διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε
: Iliad 10:77: πὰρ δὲ ζωστὴρ κεῖτο παναίολος, ᾧ ῥ' ὁ γεραιὸς
: Iliad 10:87: ὦ Νέστορ Νηληϊάδη μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
: Iliad 10:120: ὦ γέρον ἄλλοτε μέν σε καὶ αἰτιάασθαι ἄνωγα·
: Iliad 10:204: ὦ φίλοι οὐκ ἂν δή τις ἀνὴρ πεπίθοιθ' ἑῷ αὐτοῦ
: Iliad 10:270: αὐτὰρ ὃ Μηριόνῃ δῶκεν ᾧ παιδὶ φορῆναι·
: Iliad 10:533: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
: Iliad 10:544: εἴπ' ἄγε μ' ὦ πολύαιν' Ὀδυσεῦ μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
: Iliad 10:555: ὦ Νέστορ Νηληϊάδη μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
: Iliad 11:104: Ἄντιφος αὖ παρέβασκε περικλυτός· ὥ ποτ' Ἀχιλλεὺς
: Iliad 11:276: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
: Iliad 11:364: ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.
: Iliad 11:404: ὤ μοι ἐγὼ τί πάθω; μέγα μὲν κακὸν αἴ κε φέβωμαι
: Iliad 11:430: ὦ Ὀδυσεῦ πολύαινε δόλων ἆτ' ἠδὲ πόνοιο
: Iliad 11:450: ὦ Σῶχ' Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο
: Iliad 11:484: ἀΐσσων ᾧ ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ.
: Iliad 11:511: ὦ Νέστορ Νηληϊάδη μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
: Iliad 11:558: νωθής, ᾧ δὴ πολλὰ περὶ ῥόπαλ' ἀμφὶς ἐάγῃ,
: Iliad 11:586: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
: Iliad 11:764: ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε Μενοίτιος ὧδ' ἐπέτελλεν
: Iliad 11:782: Πηλεὺς μὲν ᾧ παιδὶ γέρων ἐπέτελλ' Ἀχιλῆϊ
: Iliad 12:162: δή ῥα τότ' ᾤμωξεν καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
: Iliad 12:269: ὦ φίλοι Ἀργείων ὅς τ' ἔξοχος ὅς τε μεσήεις
: Iliad 12:322: ὦ πέπον εἰ μὲν γὰρ πόλεμον περὶ τόνδε φυγόντε
: Iliad 12:409: ὦ Λύκιοι τί τ' ἄρ' ὧδε μεθίετε θούριδος ἀλκῆς;
: Iliad 12:423: ὥ τ' ὀλίγῳ ἐνὶ χώρῳ ἐρίζητον περὶ ἴσης,
: Iliad 13:99: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ' ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι
: Iliad 13:120: ὦ πέπονες τάχα δή τι κακὸν ποιήσετε μεῖζον
: Iliad 13:222: ὦ Θόαν οὔ τις ἀνὴρ νῦν γ' αἴτιος, ὅσσον ἔγωγε
: Iliad 14:42: ὦ Νέστορ Νηληϊάδη μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
: Iliad 14:49: ὢ πόποι ἦ ῥα καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
: Iliad 14:55: τεῖχος μὲν γὰρ δὴ κατερήριπεν, ᾧ ἐπέπιθμεν
: Iliad 14:104: ὦ Ὀδυσεῦ μάλα πώς με καθίκεο θυμὸν ἐνιπῇ
: Iliad 14:198: δὸς νῦν μοι φιλότητα καὶ ἵμερον, ᾧ τε σὺ πάντας
: Iliad 14:220: ποικίλον, ᾧ ἔνι πάντα τετεύχαται· οὐδέ σέ φημι
: Iliad 15:185: ὢ πόποι ἦ ῥ' ἀγαθός περ ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπεν
: Iliad 15:286: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ' ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι,
: Iliad 15:397: ᾤμωξέν τ' ἄρ' ἔπειτα καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
: Iliad 15:467: ὢ πόποι ἦ δὴ πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κείρει
: Iliad 15:472: ὦ πέπον ἀλλὰ βιὸν μὲν ἔα καὶ ταρφέας ἰοὺς
: Iliad 15:561: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε, καὶ αἰδῶ θέσθ' ἐνὶ θυμῷ,
: Iliad 15:661: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε καὶ αἰδῶ θέσθ' ἐνὶ θυμῷ
: Iliad 15:664: ἠμὲν ὅτεῳ ζώουσι καὶ ᾧ κατατεθνήκασι·
: Iliad 15:733: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
: Iliad 16:21: ὦ Ἀχιλεῦ Πηλῆος υἱὲ μέγα φέρτατ' Ἀχαιῶν
: Iliad 16:49: ὤ μοι διογενὲς Πατρόκλεες οἷον ἔειπες·
: Iliad 16:422: αἰδὼς ὦ Λύκιοι· πόσε φεύγετε; νῦν θοοὶ ἔστε.
: Iliad 16:433: ὤ μοι ἐγών, ὅ τέ μοι Σαρπηδόνα φίλτατον ἀνδρῶν
: Iliad 16:542: ὃς Λυκίην εἴρυτο δίκῃσί τε καὶ σθένεϊ ᾧ·
: Iliad 16:628: ὦ πέπον οὔ τοι Τρῶες ὀνειδείοις ἐπέεσσι
: Iliad 16:745: ὢ πόποι ἦ μάλ' ἐλαφρὸς ἀνήρ, ὡς ῥεῖα κυβιστᾷ.
: Iliad 16:757: ὥ τ' ὄρεος κορυφῇσι περὶ κταμένης ἐλάφοιο
: Iliad 16:824: ὥ τ' ὄρεος κορυφῇσι μέγα φρονέοντε μάχεσθον
: Iliad 17:91: ὤ μοι ἐγὼν εἰ μέν κε λίπω κάτα τεύχεα καλὰ
: Iliad 17:134: ᾧ ῥά τε νήπι' ἄγοντι συναντήσωνται ἐν ὕλῃ
: Iliad 17:171: ὢ πόποι ἦ τ' ἐφάμην σὲ περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων
: Iliad 17:196: πατρὶ φίλῳ ἔπορον· ὃ δ' ἄρα ᾧ παιδὶ ὄπασσε
: Iliad 17:238: ὦ πέπον ὦ Μενέλαε διοτρεφὲς οὐκέτι νῶϊ
: Iliad 17:238: ὦ πέπον ὦ Μενέλαε διοτρεφὲς οὐκέτι νῶϊ
: Iliad 17:248: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
: Iliad 17:415: ὦ φίλοι οὐ μὰν ἧμιν ἐϋκλεὲς ἀπονέεσθαι
: Iliad 17:421: ὦ φίλοι, εἰ καὶ μοῖρα παρ' ἀνέρι τῷδε δαμῆναι
: Iliad 17:629: ὢ πόποι ἤδη μέν κε καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστι
: Iliad 17:716: πάντα κατ' αἶσαν ἔειπες ἀγακλεὲς ὦ Μενέλαε·
: Iliad 18:6: ὤ μοι ἐγώ, τί τ' ἄρ' αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
: Iliad 18:18: ὤ μοι Πηλέος υἱὲ δαΐφρονος ἦ μάλα λυγρῆς
: Iliad 18:54: ὤ μοι ἐγὼ δειλή, ὤ μοι δυσαριστοτόκεια,
: Iliad 18:54: ὤ μοι ἐγὼ δειλή, ὤ μοι δυσαριστοτόκεια,
: Iliad 18:319: ᾧ ῥά θ' ὑπὸ σκύμνους ἐλαφηβόλος ἁρπάσῃ ἀνὴρ
: Iliad 18:324: ὢ πόποι ἦ ῥ' ἅλιον ἔπος ἔκβαλον ἤματι κείνῳ
: Iliad 19:78: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
: Iliad 19:216: ὦ Ἀχιλεῦ Πηλῆος υἱὲ μέγα φέρτατ' Ἀχαιῶν,
: Iliad 19:291: ἄνδρα μὲν ᾧ ἔδοσάν με πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
: Iliad 20:293: ὢ πόποι ἦ μοι ἄχος μεγαλήτορος Αἰνείαο,
: Iliad 20:344: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ' ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
: Iliad 20:451: ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.
: Iliad 21:54: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ' ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
: Iliad 21:131: ἀρκέσει, ᾧ δὴ δηθὰ πολέας ἱερεύετε ταύρους,
: Iliad 21:214: ὦ Ἀχιλεῦ, περὶ μὲν κρατέεις, περὶ δ' αἴσυλα ῥέζεις
: Iliad 21:229: ὢ πόποι ἀργυρότοξε Διὸς τέκος οὐ σύ γε βουλὰς
: Iliad 21:394: τίπτ' αὖτ' ὦ κυνάμυια θεοὺς ἔριδι ξυνελαύνεις
: Iliad 21:420: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη
: Iliad 21:553: ὤ μοι ἐγών· εἰ μέν κεν ὑπὸ κρατεροῦ Ἀχιλῆος
: Iliad 22:99: ὤ μοι ἐγών, εἰ μέν κε πύλας καὶ τείχεα δύω,
: Iliad 22:168: ὢ πόποι ἦ φίλον ἄνδρα διωκόμενον περὶ τεῖχος
: Iliad 22:178: ὦ πάτερ ἀργικέραυνε κελαινεφὲς οἷον ἔειπες·
: Iliad 22:297: ὢ πόποι ἦ μάλα δή με θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν·
: Iliad 22:373: ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μαλακώτερος ἀμφαφάασθαι
: Iliad 22:378: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
: Iliad 22:394: ᾧ Τρῶες κατὰ ἄστυ θεῷ ὣς εὐχετόωντο.
: Iliad 23:19: χαῖρέ μοι ὦ Πάτροκλε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι·
: Iliad 23:103: ὢ πόποι ἦ ῥά τίς ἐστι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι
: Iliad 23:179: χαῖρέ μοι ὦ Πάτροκλε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι·
: Iliad 23:350: ἕζετ', ἐπεὶ ᾧ παιδὶ ἑκάστου πείρατ' ἔειπε.
: Iliad 23:457: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
: Iliad 23:543: ὦ Ἀχιλεῦ μάλα τοι κεχολώσομαι αἴ κε τελέσσῃς
: Iliad 23:561: χάλκεον, ᾧ πέρι χεῦμα φαεινοῦ κασσιτέροιο
: Iliad 23:659: ἄνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν, ὥ περ ἀρίστω,
: Iliad 23:660: πὺξ μάλ' ἀνασχομένω πεπληγέμεν· ᾧ δέ κ' Ἀπόλλων
: Iliad 23:782: ὢ πόποι ἦ μ' ἔβλαψε θεὰ πόδας, ἣ τὸ πάρος περ
: Iliad 23:802: ἄνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν, ὥ περ ἀρίστω,
: Iliad 24:36: ᾗ τ' ἀλόχῳ ἰδέειν καὶ μητέρι καὶ τέκεϊ ᾧ
: Iliad 24:40: ᾧ οὔτ' ἂρ φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὔτε νόημα
: Iliad 24:201: ὤ μοι πῇ δή τοι φρένες οἴχονθ', ᾗς τὸ πάρος περ
: Iliad 24:255: ὤ μοι ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους
: Iliad 24:300: ὦ γύναι οὐ μέν τοι τόδ' ἐφιεμένῃ ἀπιθήσω.
: Iliad 24:335: ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι, καί τ' ἔκλυες ᾧ κ' ἐθέλῃσθα,
: Iliad 24:411: ὦ γέρον οὔ πω τόν γε κύνες φάγον οὐδ' οἰωνοί,
: Iliad 24:425: ὦ τέκος, ἦ ῥ' ἀγαθὸν καὶ ἐναίσιμα δῶρα διδοῦναι
: Iliad 24:460: ὦ γέρον ἤτοι ἐγὼ θεὸς ἄμβροτος εἰλήλουθα
: Iliad 24:529: ᾧ μέν κ' ἀμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος,
: Iliad 24:531: ᾧ δέ κε τῶν λυγρῶν δώῃ, λωβητὸν ἔθηκε,
: Iliad 24:683: ὦ γέρον οὔ νύ τι σοί γε μέλει κακόν, οἷον ἔθ' εὕδεις
: Iliad 24:736: χωόμενος, ᾧ δή που ἀδελφεὸν ἔκτανεν Ἕκτωρ
ὧδ: Iliad 3:224: οὐ τότε γ' ὧδ' Ὀδυσῆος ἀγασσάμεθ' εἶδος ἰδόντες.
ὧδ: Iliad 4:176: καί κέ τις ὧδ' ἐρέει Τρώων ὑπερηνορεόντων
ὧδ: Iliad 5:897: εἰ δέ τευ ἐξ ἄλλου γε θεῶν γένευ ὧδ' ἀΐδηλος
ὧδ: Iliad 7:34: ὧδ' ἔστω ἑκάεργε· τὰ γὰρ φρονέουσα καὶ αὐτὴ
ὧδ: Iliad 7:300: ὄφρά τις ὧδ' εἴπῃσιν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
ὧδ: Iliad 8:523: ὧδ' ἔστω Τρῶες μεγαλήτορες ὡς ἀγορεύω·
ὧδ: Iliad 10:91: πλάζομαι ὧδ' ἐπεὶ οὔ μοι ἐπ' ὄμμασι νήδυμος ὕπνος
ὧδ: Iliad 10:537: ὧδ' ἄφαρ ἐκ Τρώων ἐλασαίατο μώνυχας ἵππους·
ὧδ: Iliad 11:655: τίπτε τὰρ ὧδ' Ἀχιλεὺς ὀλοφύρεται υἷας Ἀχαιῶν,
ὧδ: Iliad 11:764: ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε Μενοίτιος ὧδ' ἐπέτελλεν
ὧδ: Iliad 11:784: σοὶ δ' αὖθ' ὧδ' ἐπέτελλε Μενοίτιος Ἄκτορος υἱός·
ὧδ: Iliad 12:317: ὄφρά τις ὧδ' εἴπῃ Λυκίων πύκα θωρηκτάων·
ὧδ: Iliad 13:326: νῶϊν δ' ὧδ' ἐπ' ἀριστέρ' ἔχε στρατοῦ, ὄφρα τάχιστα
ὧδ: Iliad 15:513: ὧδ' αὔτως παρὰ νηυσὶν ὑπ' ἀνδράσι χειροτέροισιν.
ὧδ: Iliad 21:589: ὧδ' ἔκπαγλος ἐὼν καὶ θαρσαλέος πολεμιστής.
ὧδ: Iliad 24:362: πῇ πάτερ ὧδ' ἵππους τε καὶ ἡμιόνους ἰθύνεις
ὧδ: Iliad 24:780: πέμπων μ' ὧδ' ἐπέτελλε μελαινάων ἀπὸ νηῶν
ὧδε: Iliad 1:181: οὐδ' ὄθομαι κοτέοντος· ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε·
ὧδε: Iliad 1:212: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ὧδε: Iliad 1:574: εἰ δὴ σφὼ ἕνεκα θνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε,
ὧδε: Iliad 2:258: εἴ κ' ἔτι σ' ἀφραίνοντα κιχήσομαι ὥς νύ περ ὧδε,
ὧδε: Iliad 2:271: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ὧδε: Iliad 2:439: ἡμεῖς δ' ἀθρόοι ὧδε κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
ὧδε: Iliad 2:802: Ἕκτορ σοὶ δὲ μάλιστ' ἐπιτέλλομαι, ὧδε δὲ ῥέξαι·
ὧδε: Iliad 3:297: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
ὧδέ: Iliad 3:300: ὧδέ σφ' ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέοι ὡς ὅδε οἶνος
ὧδε: Iliad 3:319: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
ὧδέ: Iliad 3:442: οὐ γάρ πώ ποτέ μ' ὧδέ γ' ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψεν,
ὧδε: Iliad 4:81: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ὧδε: Iliad 4:308: ὧδε καὶ οἱ πρότεροι πόλεας καὶ τείχε' ἐπόρθεον
ὧδε: Iliad 4:372: οὐ μὲν Τυδέϊ γ' ὧδε φίλον πτωσκαζέμεν ἦεν,
ὧδέ: Iliad 6:99: οὐδ' Ἀχιλῆά ποθ' ὧδέ γ' ἐδείδιμεν ὄρχαμον ἀνδρῶν,
ὧδε: Iliad 6:338: ὅρμησ' ἐς πόλεμον· δοκέει δέ μοι ὧδε καὶ αὐτῷ
ὧδε: Iliad 6:349: αὐτὰρ ἐπεὶ τάδε γ' ὧδε θεοὶ κακὰ τεκμήραντο,
ὧδε: Iliad 6:478: ὧδε βίην τ' ἀγαθόν, καὶ Ἰλίου ἶφι ἀνάσσειν·
ὧδε: Iliad 7:76: ὧδε δὲ μυθέομαι, Ζεὺς δ' ἄμμ' ἐπιμάρτυρος ἔστω·
ὧδε: Iliad 7:178: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
ὧδε: Iliad 7:201: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
ὧδε: Iliad 7:353: ἔλπομαι ἐκτελέεσθαι, ἵνα μὴ ῥέξομεν ὧδε.
ὧδε: Iliad 8:401: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ὧδε: Iliad 8:415: ὧδε γὰρ ἠπείλησε Κρόνου πάϊς, ᾗ τελέει περ,
ὧδε: Iliad 8:454: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δέ κεν τετελεσμένον ἦεν·
ὧδέ: Iliad 10:70: ἀλλὰ καὶ αὐτοί περ πονεώμεθα· ὧδέ που ἄμμι
ὧδε: Iliad 12:217: ὧδε γὰρ ἐκτελέεσθαι ὀΐομαι, εἰ ἐτεόν γε
ὧδέ: Iliad 12:228: ὧδέ χ' ὑποκρίναιτο θεοπρόπος, ὃς σάφα θυμῷ
ὧδε: Iliad 12:346: ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ
ὧδε: Iliad 12:359: ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ
ὧδε: Iliad 12:409: ὦ Λύκιοι τί τ' ἄρ' ὧδε μεθίετε θούριδος ἀλκῆς;
ὧδε: Iliad 13:55: σφῶϊν δ' ὧδε θεῶν τις ἐνὶ φρεσὶ ποιήσειεν
ὧδε: Iliad 13:458: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι
ὧδε: Iliad 14:23: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι
ὧδε: Iliad 14:314: οὐ γάρ πώ ποτέ μ' ὧδε θεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικὸς
ὧδε: Iliad 14:480: ἡμῖν, ἀλλά ποθ' ὧδε κατακτενέεσθε καὶ ὔμμες.
ὧδε: Iliad 15:293: Ζηνὸς ἐριγδούπου πρόμος ἵσταται ὧδε μενοινῶν.
ὧδε: Iliad 16:206: αὖτις, ἐπεί ῥά τοι ὧδε κακὸς χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
ὧδε: Iliad 16:652: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι
ὧδε: Iliad 17:75: Ἕκτορ νῦν σὺ μὲν ὧδε θέεις ἀκίχητα διώκων
ὧδε: Iliad 17:414: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων·
ὧδε: Iliad 18:266: ἀλλ' ἴομεν προτὶ ἄστυ, πίθεσθέ μοι· ὧδε γὰρ ἔσται·
ὧδε: Iliad 18:272: Τρώων· αἲ γὰρ δή μοι ἀπ' οὔατος ὧδε γένοιτο.
ὧδε: Iliad 18:392: Ἥφαιστε πρόμολ' ὧδε· Θέτις νύ τι σεῖο χατίζει.
ὧδε: Iliad 18:464: αἲ γάρ μιν θανάτοιο δυσηχέος ὧδε δυναίμην
ὧδέ: Iliad 19:153: ὧδέ τις ὑμείων μεμνημένος ἀνδρὶ μαχέσθω.
ὧδε: Iliad 20:212: ὧδε διακρινθέντε μάχης ἐξαπονέεσθαι.
ὧδε: Iliad 20:332: Αἰνεία, τίς σ' ὧδε θεῶν ἀτέοντα κελεύει
ὧδε: Iliad 21:358: οὐδ' ἂν ἐγὼ σοί γ' ὧδε πυρὶ φλεγέθοντι μαχοίμην.
ὧδε: Iliad 21:380: ἀθάνατον θεὸν ὧδε βροτῶν ἕνεκα στυφελίζειν.
ὧδέ: Iliad 21:430: ὧδέ τε θαρσαλέοι καὶ τλήμονες, ὡς Ἀφροδίτη
ὧδε: Iliad 22:372: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ὧδε: Iliad 23:46: κείρασθαί τε κόμην, ἐπεὶ οὔ μ' ἔτι δεύτερον ὧδε
ὧδε: Iliad 23:410: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
ὧδε: Iliad 23:672: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ὧδε: Iliad 24:398: ἀφνειὸς μὲν ὅ γ' ἐστί, γέρων δὲ δὴ ὡς σύ περ ὧδε,
ὧδε: Iliad 24:464: ἀθάνατον θεὸν ὧδε βροτοὺς ἀγαπαζέμεν ἄντην·
ὧδέ: Iliad 24:661: ὧδέ κέ μοι ῥέζων Ἀχιλεῦ κεχαρισμένα θείης.
ὠδῖνας: Iliad 11:271: Ἥρης θυγατέρες πικρὰς ὠδῖνας ἔχουσαι,
ὠδίνουσαν: Iliad 11:269: ὡς δ' ὅτ' ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα
ὠδύροντο: Iliad 24:166: θυγατέρες δ' ἀνὰ δώματ' ἰδὲ νυοὶ ὠδύροντο
ὠδύσατο: Iliad 18:292: κτήματα περνάμεν' ἵκει, ἐπεὶ μέγας ὠδύσατο Ζεύς.
ὤθει: Iliad 21:241: ὤθει δ' ἐν σάκεϊ πίπτων ῥόος· οὐδὲ πόδεσσιν
ὠΐγνυντο: Iliad 2:809: πᾶσαι δ' ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ δ' ἔσσυτο λαὸς
ὠΐγνυντο: Iliad 8:58: πᾶσαι δ' ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ δ' ἔσσυτο λαός,
ὤϊξε: Iliad 6:298: τῇσι θύρας ὤϊξε Θεανὼ καλλιπάρῃος
ὤϊξε: Iliad 24:446: πᾶσιν, ἄφαρ δ' ὤϊξε πύλας καὶ ἀπῶσεν ὀχῆας,
ὦκ: Iliad 11:354: Ἕκτωρ δ' ὦκ' ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μίκτο δ' ὁμίλῳ,
ὦκ: Iliad 15:156: ὅττί οἱ ὦκ' ἐπέεσσι φίλης ἀλόχοιο πιθέσθην.
ὦκ: Iliad 16:531: ὅττί οἱ ὦκ' ἤκουσε μέγας θεὸς εὐξαμένοιο.
ὦκ: Iliad 17:278: μέλλον ἀπέσσεσθαι· μάλα γάρ σφεας ὦκ' ἐλέλιξεν
ὦκα: Iliad 1:447: παῖδα φίλην· τοὶ δ' ὦκα θεῷ ἱερὴν ἑκατόμβην
ὦκα: Iliad 2:26: νῦν δ' ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ὦκα: Iliad 2:52: οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ' ἠγείροντο μάλ' ὦκα·
ὦκα: Iliad 2:63: νῦν δ' ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ὦκα: Iliad 2:244: Θερσίτης· τῷ δ' ὦκα παρίστατο δῖος Ὀδυσσεύς,
ὦκα: Iliad 2:444: οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ' ἠγείροντο μάλ' ὦκα.
ὦκα: Iliad 2:785: ἐρχομένων· μάλα δ' ὦκα διέπρησσον πεδίοιο.
ὦκα: Iliad 3:14: ἐρχομένων· μάλα δ' ὦκα διέπρησσον πεδίοιο.
ὦκα: Iliad 5:88: χειμάῤῥῳ, ὅς τ' ὦκα ῥέων ἐκέδασσε γεφύρας·
ὦκα: Iliad 5:903: ὑγρὸν ἐόν, μάλα δ' ὦκα περιτρέφεται κυκόωντι,
ὦκα: Iliad 7:337: ἄκριτον ἐκ πεδίου· ποτὶ δ' αὐτὸν δείμομεν ὦκα
ὦκα: Iliad 7:410: γίγνετ' ἐπεί κε θάνωσι πυρὸς μειλισσέμεν ὦκα.
ὦκα: Iliad 7:417: στὰς ἐν μέσσοισιν· τοὶ δ' ὁπλίζοντο μάλ' ὦκα,
ὦκα: Iliad 9:416: ἔσσεται, οὐδέ κέ μ' ὦκα τέλος θανάτοιο κιχείη.
ὦκα: Iliad 10:350: κλινθήτην· ὃ δ' ἄρ' ὦκα παρέδραμεν ἀφραδίῃσιν.
ὦκα: Iliad 13:671: τὸν βάλ' ὑπὸ γναθμοῖο. καὶ οὔατος· ὦκα δὲ θυμὸς
ὦκα: Iliad 14:417: ὣς ἔπεσ' Ἕκτορος ὦκα χαμαὶ μένος ἐν κονίῃσι·
ὦκα: Iliad 15:444: ἰοδόκον· μάλα δ' ὦκα βέλεα Τρώεσσιν ἐφίει.
ὦκα: Iliad 15:483: βῆ δ' ἰέναι, μάλα δ' ὦκα θέων Αἴαντι παρέστη.
ὦκα: Iliad 16:606: τὸν βάλ' ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος· ὦκα δὲ θυμὸς
ὦκα: Iliad 16:672: ὕπνῳ καὶ θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα
ὦκα: Iliad 16:682: ὕπνῳ καὶ θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα
ὦκα: Iliad 17:190: ὦκα μάλ' οὔ πω τῆλε ποσὶ κραιπνοῖσι μετασπών,
ὦκα: Iliad 17:614: εἰ μὴ Κοίρανος ὦκα ποδώκεας ἤλασεν ἵππους·
ὦκα: Iliad 17:678: ἔσσυτο, καί τέ μιν ὦκα λαβὼν ἐξείλετο θυμόν.
ὦκα: Iliad 17:717: ἀλλὰ σὺ μὲν καὶ Μηριόνης ὑποδύντε μάλ' ὦκα
ὦκα: Iliad 18:527: οἳ μὲν τὰ προϊδόντες ἐπέδραμον, ὦκα δ' ἔπειτα
ὦκα: Iliad 19:196: Ταλθύβιος δέ μοι ὦκα κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
ὦκα: Iliad 20:141: φυλόπιδος· μάλα δ' ὦκα διακρινθέντας ὀΐω
ὦκα: Iliad 21:261: ὀχλεῦνται· τὸ δέ τ' ὦκα κατειβόμενον κελαρύζει
ὦκα: Iliad 21:284: Ὣς φάτο, τῷ δὲ μάλ' ὦκα Ποσειδάων καὶ Ἀθήνη
ὦκα: Iliad 23:198: ὕλη τε σεύαιτο καήμεναι. ὦκα δὲ Ἶρις
ὦκα: Iliad 23:364: ἐσσυμένως· οἳ δ' ὦκα διέπρησσον πεδίοιο
ὦκα: Iliad 23:375: φαίνετ', ἄφαρ δ' ἵπποισι τάθη δρόμος· ὦκα δ' ἔπειτα
ὦκα: Iliad 23:389: Τυδεΐδην, μάλα δ' ὦκα μετέσσυτο ποιμένα λαῶν,
ὦκα: Iliad 23:758: τοῖσι δ' ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος· ὦκα δ' ἔπειτα
ὦκα: Iliad 24:37: καὶ πατέρι Πριάμῳ λαοῖσί τε, τοί κέ μιν ὦκα
ὦκα: Iliad 24:133: ἀλλ' ἐμέθεν ξύνες ὦκα, Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι·
Ὠκαλέην: Iliad 2:501: Ὠκαλέην Μεδεῶνά τ' ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
ὠκέα: Iliad 2:786: Τρωσὶν δ' ἄγγελος ἦλθε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
ὠκέα: Iliad 2:790: ἀγχοῦ δ' ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ὠκέα: Iliad 2:795: τῷ μιν ἐεισαμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ὠκέα: Iliad 3:129: ἀγχοῦ δ' ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ὠκέα: Iliad 5:368: ἔνθ' ἵππους ἔστησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
ὠκέα: Iliad 8:425: Ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ὠκέα: Iliad 11:195: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις,
ὠκέα: Iliad 11:199: ἀγχοῦ δ' ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ὠκέα: Iliad 11:210: ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ὠκέα: Iliad 15:168: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις,
ὠκέα: Iliad 15:172: ὣς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο ὠκέα Ἶρις,
ὠκέα: Iliad 15:200: Τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·
ὠκέα: Iliad 18:166: εἰ μὴ Πηλεΐωνι ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
ὠκέα: Iliad 18:183: Τὸν δ' αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·
ὠκέα: Iliad 18:196: Τὸν δ' αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·
ὠκέα: Iliad 18:202: Ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ὠκέα: Iliad 24:87: ἀγχοῦ δ' ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ὠκέα: Iliad 24:95: βῆ δ' ἰέναι, πρόσθεν δὲ ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
ὠκέα: Iliad 24:188: Ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ὠκεανοῖο: Iliad 3:5: κλαγγῇ ταί γε πέτονται ἐπ' ὠκεανοῖο ῥοάων
ὠκεανοῖο: Iliad 5:6: λαμπρὸν παμφαίνῃσι λελουμένος ὠκεανοῖο·
Ὠκεανοῖο: Iliad 7:422: ἐξ ἀκαλαῤῥείταο βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο
Ὠκεανοῖο: Iliad 14:310: οἴχωμαι πρὸς δῶμα βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο.
Ὠκεανοῖο: Iliad 16:151: βοσκομένη λειμῶνι παρὰ ῥόον Ὠκεανοῖο.
Ὠκεανοῖο: Iliad 18:240: πέμψεν ἐπ' Ὠκεανοῖο ῥοὰς ἀέκοντα νέεσθαι·
Ὠκεανοῖο: Iliad 18:399: Εὐρυνόμη θυγάτηρ ἀψοῤῥόου Ὠκεανοῖο.
Ὠκεανοῖο: Iliad 18:402: ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ· περὶ δὲ ῥόος Ὠκεανοῖο
Ὠκεανοῖο: Iliad 18:489: οἴη δ' ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο.
Ὠκεανοῖο: Iliad 18:607: Ἐν δ' ἐτίθει ποταμοῖο μέγα σθένος Ὠκεανοῖο
Ὠκεανοῖο: Iliad 19:1: Ἠὼς μὲν κροκόπεπλος ἀπ' Ὠκεανοῖο ῥοάων
Ὠκεανοῖο: Iliad 20:7: οὔτέ τις οὖν ποταμῶν ἀπέην νόσφ' Ὠκεανοῖο,
Ὠκεανοῖο: Iliad 21:195: οὐδὲ βαθυῤῥείταο μέγα σθένος Ὠκεανοῖο,
Ὠκεανοῖο: Iliad 23:205: οὐχ ἕδος· εἶμι γὰρ αὖτις ἐπ' Ὠκεανοῖο ῥέεθρα
Ὠκεανὸν: Iliad 1:423: Ζεὺς γὰρ ἐς Ὠκεανὸν μετ' ἀμύμονας Αἰθιοπῆας
Ὠκεανόν: Iliad 14:201: Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν,
Ὠκεανόν: Iliad 14:301: Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν,
Ὠκεανοῦ: Iliad 14:246: Ὠκεανοῦ, ὅς περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται·
Ὠκεανῷ: Iliad 8:485: ἐν δ' ἔπεσ' Ὠκεανῷ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο
ὠκέας: Iliad 3:263: τὼ δὲ διὰ Σκαιῶν πεδίον δ' ἔχον ὠκέας ἵππους.
ὠκέας: Iliad 5:240: ἐμμεμαῶτ' ἐπὶ Τυδεΐδῃ ἔχον ὠκέας ἵππους.
ὠκέας: Iliad 5:261: ἀμφοτέρω κτεῖναι, σὺ δὲ τούσδε μὲν ὠκέας ἵππους
ὠκέας: Iliad 5:275: τὼ δὲ τάχ' ἐγγύθεν ἦλθον ἐλαύνοντ' ὠκέας ἵππους.
ὠκέας: Iliad 8:254: εὔξατο Τυδεΐδαο πάρος σχέμεν ὠκέας ἵππους
ὠκέας: Iliad 8:402: γυιώσω μέν σφωϊν ὑφ' ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
ὠκέας: Iliad 8:416: γυιώσειν μὲν σφῶϊν ὑφ' ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
ὠκέας: Iliad 10:527: ἔνθ' Ὀδυσεὺς μὲν ἔρυξε Διῒ φίλος ὠκέας ἵππους,
ὠκέας: Iliad 11:127: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ὁμοῦ δ' ἔχον ὠκέας ἵππους·
ὠκέας: Iliad 11:759: ἂψ ἀπὸ Βουπρασίοιο Πύλονδ' ἔχον ὠκέας ἵππους,
ὠκέας: Iliad 12:62: ἀφραδέως διὰ τάφρον ἐλαύνομεν ὠκέας ἵππους·
ὠκέας: Iliad 13:536: ὠκέας, οἵ οἱ ὄπισθε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
ὠκέας: Iliad 14:429: ὠκέας, οἵ οἱ ὄπισθε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
ὠκέας: Iliad 15:259: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν ὠκέας ἵππους·
ὠκέας: Iliad 16:148: τῷ δὲ καὶ Αὐτομέδων ὕπαγε ζυγὸν ὠκέας ἵππους
ὠκέας: Iliad 17:465: ἔγχει ἐφορμᾶσθαι καὶ ἐπίσχειν ὠκέας ἵππους.
ὠκέας: Iliad 18:244: χωρήσαντες ἔλυσαν ὑφ' ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
ὠκέας: Iliad 23:294: διογενής, ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν ὠκέας ἵππους
ὠκέας: Iliad 23:516: ἀλλὰ καὶ ὧς Μενέλαος ἔχ' ἐγγύθεν ὠκέας ἵππους.
ὠκέας: Iliad 24:14: ἀλλ' ὅ γ' ἐπεὶ ζεύξειεν ὑφ' ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
ὠκέες: Iliad 5:257: τούτω δ' οὐ πάλιν αὖτις ἀποίσετον ὠκέες ἵπποι
ὠκέες: Iliad 8:88: φασγάνῳ ἀΐσσων, τόφρ' Ἕκτορος ὠκέες ἵπποι
ὠκέες: Iliad 10:474: Ῥῆσος δ' ἐν μέσῳ εὗδε, παρ' αὐτῷ δ' ὠκέες ἵπποι
ὠκέες: Iliad 10:520: ὡς ἴδε χῶρον ἐρῆμον, ὅθ' ἕστασαν ὠκέες ἵπποι,
ὠκέες: Iliad 16:370: πολλοὶ δ' ἐν τάφρῳ ἐρυσάρματες ὠκέες ἵπποι
ὠκέες: Iliad 16:380: ἀντικρὺ δ' ἄρα τάφρον ὑπέρθορον ὠκέες ἵπποι
ὠκέες: Iliad 16:383: ἵετο γὰρ βαλέειν· τὸν δ' ἔκφερον ὠκέες ἵπποι.
ὠκέες: Iliad 16:833: νήπιε· τάων δὲ πρόσθ' Ἕκτορος ὠκέες ἵπποι
ὠκέες: Iliad 16:866: ἵετο γὰρ βαλέειν· τὸν δ' ἔκφερον ὠκέες ἵπποι
ὠκέες: Iliad 23:373: Ἀλλ' ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον ὠκέες ἵπποι
ὠκέϊ: Iliad 15:238: ὠκέϊ φασσοφόνῳ, ὅς τ' ὤκιστος πετεηνῶν.
ὠκέϊ: Iliad 16:583: ὠκέϊ, ὅς τ' ἐφόβησε κολοιούς τε ψῆράς τε·
ὠκειάων: Iliad 4:500: ὅς οἱ Ἀβυδόθεν ἦλθε παρ' ἵππων ὠκειάων.
ὠκειάων: Iliad 7:15: Δεξιάδην ἵππων ἐπιάλμενον ὠκειάων
ὠκειάων: Iliad 7:240: οἶδα δ' ἐπαΐξαι μόθον ἵππων ὠκειάων·
ὠκειάων: Iliad 8:197: αὐτονυχὶ νηῶν ἐπιβησέμεν ὠκειάων.
ᾤκεον: Iliad 20:218: ἀλλ' ἔθ' ὑπωρείας ᾤκεον πολυπίδακος Ἴδης.
ᾤκηθεν: Iliad 2:668: τριχθὰ δὲ ᾤκηθεν καταφυλαδόν, ἠδὲ φίληθεν
ὤκιστος: Iliad 15:238: ὠκέϊ φασσοφόνῳ, ὅς τ' ὤκιστος πετεηνῶν.
ὤκιστος: Iliad 21:253: ὅς θ' ἅμα κάρτιστός τε καὶ ὤκιστος πετεηνῶν·
ὤκιστος: Iliad 22:325: λαυκανίην, ἵνα τε ψυχῆς ὤκιστος ὄλεθρος·
ᾤκτειρε: Iliad 11:813: τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός,
ᾤκτειρε: Iliad 23:534: τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
ᾤκτιρε: Iliad 16:5: τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτιρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
ὠκὺ: Iliad 5:106: Ὣς ἔφατ' εὐχόμενος· τὸν δ' οὐ βέλος ὠκὺ δάμασσεν,
ὠκὺ: Iliad 5:112: πὰρ δὲ στὰς βέλος ὠκὺ διαμπερὲς ἐξέρυσ' ὤμου·
ὠκὺ: Iliad 5:187: ὃς τούτου βέλος ὠκὺ κιχήμενον ἔτραπεν ἄλλῃ.
ὠκὺ: Iliad 5:278: ἦ μάλα σ' οὐ βέλος ὠκὺ δαμάσσατο πικρὸς ὀϊστός·
ὠκὺ: Iliad 11:397: ἔστη πρόσθ'· ὃ δ' ὄπισθε καθεζόμενος βέλος ὠκὺ
ὠκὺ: Iliad 14:406: ὅττί ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός,
ὠκὺ: Iliad 22:292: ὅττί ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός,
ὠκυάλου: Iliad 15:705: καλῆς ὠκυάλου, ἣ Πρωτεσίλαον ἔνεικεν
ὠκύμοροι: Iliad 15:441: ὠκύμοροι καὶ τόξον ὅ τοι πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων;
ὠκύμορος: Iliad 1:417: νῦν δ' ἅμα τ' ὠκύμορος καὶ ὀϊζυρὸς περὶ πάντων
ὠκύμορος: Iliad 18:95: ὠκύμορος δή μοι τέκος ἔσσεαι, οἷ' ἀγορεύεις·
ὠκυμόρῳ: Iliad 18:458: υἱεῖ ἐμῷ ὠκυμόρῳ δόμεν ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν
ὠκυμορώτατος: Iliad 1:505: τίμησόν μοι υἱὸν ὃς ὠκυμορώτατος ἄλλων
ὠκὺν: Iliad 5:395: τλῆ δ' Ἀΐδης ἐν τοῖσι πελώριος ὠκὺν ὀϊστόν,
ὠκυπέτα: Iliad 8:42: ὠκυπέτα χρυσέῃσιν ἐθείρῃσιν κομόωντε,
ὠκυπέτα: Iliad 13:24: ὠκυπέτα χρυσέῃσιν ἐθείρῃσιν κομόωντε,
ὠκύποδας: Iliad 5:732: ἵππους ὠκύποδας, μεμαυῖ' ἔριδος καὶ ἀϋτῆς.
ὠκύποδες: Iliad 5:296: ὠκύποδες· τοῦ δ' αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
ὠκύποδες: Iliad 8:123: ὠκύποδες· τοῦ δ' αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
ὠκύποδες: Iliad 8:315: ὠκύποδες· τοῦ δ' αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
ὠκύποδες: Iliad 10:569: ἕστασαν ὠκύποδες μελιηδέα πυρὸν ἔδοντες·
ὠκύποδες: Iliad 12:51: τόλμων ὠκύποδες, μάλα δὲ χρεμέτιζον ἐπ' ἄκρῳ
ὠκύποδες: Iliad 16:368: ἔκφερον ὠκύποδες σὺν τεύχεσι, λεῖπε δὲ λαὸν
ὠκύποδες: Iliad 23:304: ὠκύποδες φέρον ἅρμα· πατὴρ δέ οἱ ἄγχι παραστὰς
ὠκυπόδεσσιν: Iliad 2:383: εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠκυπόδεσσιν,
ὠκυπόδεσσιν: Iliad 23:504: ἵπποις ὠκυπόδεσσιν ἐπέτρεχον· οὐδέ τι πολλὴ
ὠκυπόδων: Iliad 8:129: ὠκυπόδων ἐπέβησε, δίδου δέ οἱ ἡνία χερσίν.
ὠκυπόδων: Iliad 10:535: ἵππων μ' ὠκυπόδων ἀμφὶ κτύπος οὔατα βάλλει.
ὠκυπόροισι: Iliad 1:421: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισι
ὠκυπόροισι: Iliad 1:488: Αὐτὰρ ὃ μήνιε νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισι
ὠκυπόροισιν: Iliad 2:351: ἤματι τῷ ὅτε νηυσὶν ἐν ὠκυπόροισιν ἔβαινον
ὠκυπόροισιν: Iliad 10:442: ἀλλ' ἐμὲ μὲν νῦν νηυσὶ πελάσσετον ὠκυπόροισιν,
ὠκυπόρων: Iliad 10:308: νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι
ὠκυπόρων: Iliad 10:320: νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν ἔκ τε πυθέσθαι.
ὠκυπόρων: Iliad 12:156: νηῶν τ' ὠκυπόρων· νιφάδες δ' ὡς πῖπτον ἔραζε,
ὠκυπόρων: Iliad 13:58: ὠκυπόρων, εἰ καί μιν Ὀλύμπιος αὐτὸς ἐγείρει.
ὠκυπόρων: Iliad 13:110: νηῶν ὠκυπόρων, ἀλλὰ κτείνονται ἀν' αὐτάς.
ὠκύπτερος: Iliad 13:62: αὐτὸς δ' ὥς τ' ἴρηξ ὠκύπτερος ὦρτο πέτεσθαι,
ὠκυρόῳ: Iliad 5:598: στήῃ ἐπ' ὠκυρόῳ ποταμῷ ἅλα δὲ προρέοντι
ὠκυρόῳ: Iliad 7:133: ἡβῷμ' ὡς ὅτ' ἐπ' ὠκυρόῳ Κελάδοντι μάχοντο
ὠκὺς: Iliad 1:58: τοῖσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 1:84: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 1:148: Τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 1:215: Τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 1:364: Τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 1:489: διογενὴς Πηλῆος υἱὸς πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 9:196: τὼ καὶ δεικνύμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 9:307: Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 9:602: Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 9:639: Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 11:112: εἶδεν, ὅτ' ἐξ Ἴδης ἄγαγεν πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς.
ὠκὺς: Iliad 11:478: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε δαμάσσεται ὠκὺς ὀϊστός,
ὠκὺς: Iliad 11:606: τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 16:48: τὸν δὲ μέγ' ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 18:78: Τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 18:97: Τὴν δὲ μέγ' ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 18:187: Τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 19:55: τοῖσι δ' ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 19:145: Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 19:198: Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 19:295: οὐδὲ μὲν οὐδέ μ' ἔασκες, ὅτ' ἄνδρ' ἐμὸν ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ὠκὺς: Iliad 19:419: τὸν δὲ μέγ' ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 21:211: καί νύ κ' ἔτι πλέονας κτάνε Παίονας ὠκὺς Ἀχιλλεύς,
ὠκὺς: Iliad 21:222: Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 22:14: Τὸν δὲ μέγ' ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 22:188: Ἕκτορα δ' ἀσπερχὲς κλονέων ἔφεπ' ὠκὺς Ἀχιλλεύς.
ὠκὺς: Iliad 22:229: ἠθεῖ' ἦ μάλα δή σε βιάζεται ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ὠκὺς: Iliad 22:260: Τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 22:344: Τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 23:93: Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 23:218: φυσῶντες λιγέως· ὃ δὲ πάννυχος ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ὠκὺς: Iliad 23:776: οὓς ἐπὶ Πατρόκλῳ πέφνεν πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 23:880: ὠκὺς δ' ἐκ μελέων θυμὸς πτάτο, τῆλε δ' ἀπ' αὐτοῦ
ὠκὺς: Iliad 24:138: Τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 24:559: Τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 24:621: Ἦ καὶ ἀναΐξας ὄϊν ἄργυφον ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ὠκὺς: Iliad 24:649: τὸν δ' ἐπικερτομέων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Iliad 24:751: ἄλλους μὲν γὰρ παῖδας ἐμοὺς πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ὤλεθ: Iliad 17:411: μήτηρ, ὅττί ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὤλεθ' ἑταῖρος.
ὤλεθ: Iliad 17:642: λυγρῆς ἀγγελίης, ὅτι οἱ φίλος ὤλεθ' ἑταῖρος.
ὤλεθ: Iliad 17:655: εἰπεῖν ὅττι ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὤλεθ' ἑταῖρος.
ὤλεθ: Iliad 18:80: ἀλλὰ τί μοι τῶν ἦδος ἐπεὶ φίλος ὤλεθ' ἑταῖρος
Ὠλενίη: Iliad 2:617: πέτρη τ' Ὠλενίη καὶ Ἀλήσιον ἐντὸς ἐέργει,
Ὠλενίης: Iliad 11:756: πέτρης τ' Ὠλενίης, καὶ Ἀλησίου ἔνθα κολώνη
Ὤλενον: Iliad 2:639: οἳ Πλευρῶν' ἐνέμοντο καὶ Ὤλενον ἠδὲ Πυλήνην
ὤλεο: Iliad 24:725: ἆνερ ἀπ' αἰῶνος νέος ὤλεο, κὰδ δέ με χήρην
ὤλεσα: Iliad 2:115: δυσκλέα Ἄργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν.
ὤλεσα: Iliad 9:22: δυσκλέα Ἄργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν.
ὤλεσα: Iliad 22:104: νῦν δ' ἐπεὶ ὤλεσα λαὸν ἀτασθαλίῃσιν ἐμῇσιν,
ὤλεσαν: Iliad 7:360: ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί.
ὤλεσαν: Iliad 12:234: ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί,
ὤλεσε: Iliad 11:342: θῦνε διὰ προμάχων, εἷος φίλον ὤλεσε θυμόν.
ὤλεσε: Iliad 17:616: αὐτὸς δ' ὤλεσε θυμὸν ὑφ' Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο·
ὤλεσε: Iliad 20:412: θῦνε διὰ προμάχων, εἷος φίλον ὤλεσε θυμόν.
ὤλεσε: Iliad 22:107: Ἕκτωρ ἧφι βίηφι πιθήσας ὤλεσε λαόν.
ὤλεσε: Iliad 24:638: ἐξ οὗ σῇς ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς πάϊς ὤλεσε θυμόν,
ὤλεσεν: Iliad 16:753: ἔβλητο πρὸς στῆθος, ἑή τέ μιν ὤλεσεν ἀλκή·
ὤλετο: Iliad 9:413: ὤλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται·
ὤλετό: Iliad 9:415: ὤλετό μοι κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν
ὤλετο: Iliad 13:772: ποῦ δέ τοι Ὀθρυονεύς; νῦν ὤλετο πᾶσα κατ' ἄκρης
ὤλετό: Iliad 16:489: ὤλετό τε στενάχων ὑπὸ γαμφηλῇσι λέοντος,
ὦλκα: Iliad 13:707: ἱεμένω κατὰ ὦλκα· τέμει δέ τε τέλσον ἀρούρης·
ὤμ: Iliad 22:347: ὤμ' ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἷα ἔοργας,
ὠμὰ: Iliad 23:21: Ἕκτορα δεῦρ' ἐρύσας δώσειν κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι,
ὠμησταὶ: Iliad 11:454: ὠμησταὶ ἐρύουσι, περὶ πτερὰ πυκνὰ βαλόντες.
ὠμησταὶ: Iliad 22:67: ὠμησταὶ ἐρύουσιν, ἐπεί κέ τις ὀξέϊ χαλκῷ
ὠμηστὴς: Iliad 24:207: ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ γε οὔ σ' ἐλεήσει,
ὠμηστῇσιν: Iliad 24:82: ἔρχεται ὠμηστῇσιν ἐπ' ἰχθύσι κῆρα φέρουσα.
ὡμίλευν: Iliad 18:539: ὡμίλευν δ' ὥς τε ζωοὶ βροτοὶ ἠδ' ἐμάχοντο,
ὡμίλησα: Iliad 1:261: ἀνδράσιν ὡμίλησα, καὶ οὔ ποτέ μ' οἵ γ' ἀθέριζον.
ὠμογέροντα: Iliad 23:791: ὠμογέροντα δέ μίν φασ' ἔμμεναι· ἀργαλέον δὲ
ὠμοθέτησαν: Iliad 1:461: δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ' αὐτῶν δ' ὠμοθέτησαν·
ὠμοθέτησαν: Iliad 2:424: δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ' αὐτῶν δ' ὠμοθέτησαν.
ὤμοιιν: Iliad 5:622: ὤμοιιν ἀφελέσθαι· ἐπείγετο γὰρ βελέεσσι.
ὤμοιιν: Iliad 8:194: αὐτὰρ ἀπ' ὤμοιιν Διομήδεος ἱπποδάμοιο
ὤμοιιν: Iliad 13:511: ὤμοιιν ἀφελέσθαι· ἐπείγετο γὰρ βελέεσσιν.
ὤμοιιν: Iliad 15:308: εἱμένος ὤμοιιν νεφέλην, ἔχε δ' αἰγίδα θοῦριν
ὤμοιιν: Iliad 16:40: δὸς δέ μοι ὤμοιιν τὰ σὰ τεύχεα θωρηχθῆναι,
ὤμοιιν: Iliad 16:64: τύνη δ' ὤμοιιν μὲν ἐμὰ κλυτὰ τεύχεα δῦθι,
ὤμοιιν: Iliad 16:560: τεύχεά τ' ὤμοιιν ἀφελοίμεθα, καί τιν' ἑταίρων
ὤμοιιν: Iliad 16:663: οἳ δ' ἄρ' ἀπ' ὤμοιιν Σαρπηδόνος ἔντε' ἕλοντο
ὤμοιιν: Iliad 17:126: ἕλχ' ἵν' ἀπ' ὤμοιιν κεφαλὴν τάμοι ὀξέϊ χαλκῷ,
ὤμοιιν: Iliad 19:412: Τρῶες ἀπ' ὤμοιιν Πατρόκλου τεύχε' ἕλοντο·
ὤμοιο: Iliad 5:110: ὄφρά μοι ἐξ ὤμοιο ἐρύσσῃς πικρὸν ὀϊστόν.
ὤμοις: Iliad 6:510: ὤμοις ἀΐσσονται· ὃ δ' ἀγλαΐηφι πεποιθὼς
ὤμοις: Iliad 15:267: ὤμοις ἀΐσσονται· ὃ δ' ἀγλαΐηφι πεποιθὼς
ὤμοις: Iliad 18:204: ὤμοις ἰφθίμοισι βάλ' αἰγίδα θυσσανόεσσαν,
ὤμοισι: Iliad 10:34: τὸν δ' εὗρ' ἀμφ' ὤμοισι τιθήμενον ἔντεα καλὰ
ὤμοισι: Iliad 10:149: ποικίλον ἀμφ' ὤμοισι σάκος θέτο, βῆ δὲ μετ' αὐτούς.
ὤμοισι: Iliad 11:592: πλησίοι ἔστησαν σάκε' ὤμοισι κλίναντες
ὤμοισι: Iliad 13:488: πλησίοι ἔστησαν, σάκε' ὤμοισι κλίναντες.
ὤμοισι: Iliad 15:479: αὐτὰρ ὅ γ' ἀμφ' ὤμοισι σάκος θέτο τετραθέλυμνον,
ὤμοισι: Iliad 17:569: ἐν δὲ βίην ὤμοισι καὶ ἐν γούνεσσιν ἔθηκε,
ὤμοισι: Iliad 18:538: εἷμα δ' ἔχ' ἀμφ' ὤμοισι δαφοινεὸν αἵματι φωτῶν.
ὤμοισι: Iliad 19:11: καλὰ μάλ', οἷ' οὔ πώ τις ἀνὴρ ὤμοισι φόρησεν.
ὤμοισι: Iliad 22:4: τείχεος ἆσσον ἴσαν σάκε' ὤμοισι κλίναντες.
ὤμοισιν: Iliad 1:45: τόξ’ ὤμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην·
ὤμοισιν: Iliad 2:45: ἀμφὶ δ' ἄρ' ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον·
ὤμοισιν: Iliad 2:259: μηκέτ' ἔπειτ' Ὀδυσῆϊ κάρη ὤμοισιν ἐπείη,
ὤμοισιν: Iliad 3:17: παρδαλέην ὤμοισιν ἔχων καὶ καμπύλα τόξα
ὤμοισιν: Iliad 3:194: εὐρύτερος δ' ὤμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσθαι.
ὤμοισιν: Iliad 3:328: αὐτὰρ ὅ γ' ἀμφ' ὤμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλὰ
ὤμοισιν: Iliad 3:334: ἀμφὶ δ' ἄρ' ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον
ὤμοισιν: Iliad 5:738: ἀμφὶ δ' ἄρ' ὤμοισιν βάλετ' αἰγίδα θυσσανόεσσαν
ὤμοισιν: Iliad 7:137: τεύχε' ἔχων ὤμοισιν Ἀρηϊθόοιο ἄνακτος
ὤμοισιν: Iliad 10:177: Ὣς φάθ', ὃ δ' ἀμφ' ὤμοισιν ἑέσσατο δέρμα λέοντος
ὤμοισιν: Iliad 10:333: αὐτίκα δ' ἀμφ' ὤμοισιν ἐβάλλετο καμπύλα τόξα,
ὤμοισιν: Iliad 11:29: ἀμφὶ δ' ἄρ' ὤμοισιν βάλετο ξίφος· ἐν δέ οἱ ἧλοι
ὤμοισιν: Iliad 11:527: εὐρὺ γὰρ ἀμφ' ὤμοισιν ἔχει σάκος· ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς
ὤμοισιν: Iliad 16:135: ἀμφὶ δ' ἄρ' ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον
ὤμοισιν: Iliad 17:473: αὐτὸς ἔχων ὤμοισιν ἀγάλλεται Αἰακίδαο.
ὤμοισιν: Iliad 18:132: αὐτὸς ἔχων ὤμοισιν ἀγάλλεται· οὐδέ ἕ φημι
ὤμοισιν: Iliad 19:372: ἀμφὶ δ' ἄρ' ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον
ὤμοισιν: Iliad 20:150: ἀμφὶ δ' ἄρ' ἄῤῥηκτον νεφέλην ὤμοισιν ἕσαντο·
ὠμὸν: Iliad 4:35: ὠμὸν βεβρώθοις Πρίαμον Πριάμοιό τε παῖδας
ὦμον: Iliad 5:16: Τυδεΐδεω δ' ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυθ' ἀκωκὴ
ὦμον: Iliad 5:46: νύξ' ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὦμον·
ὦμον: Iliad 5:80: πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μεταδρομάδην ἔλασ' ὦμον
ὦμον: Iliad 5:98: καὶ βάλ' ἐπαΐσσοντα τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον
ὦμον: Iliad 5:146: τὸν δ' ἕτερον ξίφεϊ μεγάλῳ κληῗδα παρ' ὦμον
ὦμον: Iliad 5:147: πλῆξ', ἀπὸ δ' αὐχένος ὦμον ἐέργαθεν ἠδ' ἀπὸ νώτου.
ὦμον: Iliad 5:188: ἤδη γάρ οἱ ἐφῆκα βέλος, καί μιν βάλον ὦμον
ὦμον: Iliad 7:16: ὦμον· ὃ δ' ἐξ ἵππων χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα.
ὦμον: Iliad 8:325: αὐερύοντα παρ' ὦμον, ὅθι κληῒς ἀποέργει
ὦμον: Iliad 10:373: δεξιτερὸν δ' ὑπὲρ ὦμον ἐΰξου δουρὸς ἀκωκὴ
ὦμον: Iliad 11:421: οὔτασεν ὦμον ὕπερθεν ἐπάλμενος ὀξέϊ δουρί,
ὦμον: Iliad 11:507: ἰῷ τριγλώχινι βαλὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον.
ὦμον: Iliad 14:449: Πανθοΐδης, βάλε δὲ Προθοήνορα δεξιὸν ὦμον
ὦμον: Iliad 15:341: Δηΐοχον δὲ Πάρις βάλε νείατον ὦμον ὄπισθε
ὦμον: Iliad 15:541: στῆ δ' εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθών, βάλε δ' ὦμον ὄπισθεν·
ὦμον: Iliad 16:106: κὰπ φάλαρ' εὐποίηθ'· ὃ δ' ἀριστερὸν ὦμον ἔκαμνεν
ὦμον: Iliad 16:289: τὸν βάλε δεξιὸν ὦμον· ὃ δ' ὕπτιος ἐν κονίῃσι
ὦμον: Iliad 16:323: ὦμον ἄφαρ· πρυμνὸν δὲ βραχίονα δουρὸς ἀκωκὴ
ὦμον: Iliad 16:343: νύξ' ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὦμον·
ὦμον: Iliad 16:468: ἔγχεϊ δεξιὸν ὦμον· ὃ δ' ἔβραχε θυμὸν ἀΐσθων,
ὦμον: Iliad 16:478: Πατρόκλου δ' ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυθ' ἀκωκὴ
ὦμον: Iliad 17:310: αἰχμὴ χαλκείη παρὰ νείατον ὦμον ἀνέσχε·
ὦμον: Iliad 17:598: βλῆτο γὰρ ὦμον δουρὶ πρόσω τετραμμένος αἰεὶ
ὦμον: Iliad 22:133: σείων Πηλιάδα μελίην κατὰ δεξιὸν ὦμον
ὦμος: Iliad 16:519: τερσῆναι δύναται, βαρύθει δέ μοι ὦμος ὑπ' αὐτοῦ·
ὤμοσε: Iliad 19:127: χωόμενος φρεσὶν ᾗσι, καὶ ὤμοσε καρτερὸν ὅρκον
ὠμόσσαμεν: Iliad 20:313: ἤτοι μὲν γὰρ νῶϊ πολέας ὠμόσσαμεν ὅρκους
ὤμου: Iliad 4:481: δεξιόν· ἀντικρὺ δὲ δι' ὤμου χάλκεον ἔγχος
ὤμου: Iliad 5:112: πὰρ δὲ στὰς βέλος ὠκὺ διαμπερὲς ἐξέρυσ' ὤμου·
ὤμου: Iliad 13:519: υἱὸν Ἐνυαλίοιο· δι' ὤμου δ' ὄβριμον ἔγχος
ὤμου: Iliad 14:450: υἱὸν Ἀρηϊλύκοιο, δι' ὤμου δ' ὄβριμον ἔγχος
ὤμους: Iliad 3:210: στάντων μὲν Μενέλαος ὑπείρεχεν εὐρέας ὤμους,
ὤμους: Iliad 3:227: ἔξοχος Ἀργείων κεφαλήν τε καὶ εὐρέας ὤμους;
ὤμους: Iliad 5:186: ἕστηκ' ἀθανάτων νεφέλῃ εἰλυμένος ὤμους,
ὤμους: Iliad 5:586: κύμβαχος ἐν κονίῃσιν ἐπὶ βρεχμόν τε καὶ ὤμους.
ὤμους: Iliad 16:360: ἀσπίδι ταυρείῃ κεκαλυμμένος εὐρέας ὤμους
ὤμους: Iliad 17:492: τὼ δ' ἰθὺς βήτην βοέῃς εἰλυμένω ὤμους
ὤμους: Iliad 21:269: πλάζ' ὤμους καθύπερθεν· ὃ δ' ὑψόσε ποσσὶν ἐπήδα
ὤμους: Iliad 23:716: πυκναὶ δὲ σμώδιγγες ἀνὰ πλευράς τε καὶ ὤμους
ὠμοφάγοι: Iliad 11:479: ὠμοφάγοι μιν θῶες ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν
ὠμοφάγοι: Iliad 16:157: ὠμοφάγοι, τοῖσίν τε περὶ φρεσὶν ἄσπετος ἀλκή,
ὠμοφάγοισι: Iliad 15:592: Τρῶες δὲ λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισι
ὠμοφάγοισιν: Iliad 5:782: εἰλόμενοι λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν
ὠμοφάγοισιν: Iliad 7:256: σύν ῥ' ἔπεσον λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν
ὤμω: Iliad 2:217: φολκὸς ἔην, χωλὸς δ' ἕτερον πόδα· τὼ δέ οἱ ὤμω
ὤμω: Iliad 2:265: Ὣς ἄρ' ἔφη, σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω
ὤμῳ: Iliad 5:400: ὤμῳ ἔνι στιβαρῷ ἠλήλατο, κῆδε δὲ θυμόν.
ὤμῳ: Iliad 14:375: ὃς δέ κ' ἀνὴρ μενέχαρμος, ἔχει δ' ὀλίγον σάκος ὤμῳ,
ὤμῳ: Iliad 15:474: αὐτὰρ χερσὶν ἑλὼν δολιχὸν δόρυ καὶ σάκος ὤμῳ
ὤμω: Iliad 16:791: στῆ δ' ὄπιθεν, πλῆξεν δὲ μετάφρενον εὐρέε τ' ὤμω
ὤμω: Iliad 23:380: πνοιῇ δ' Εὐμήλοιο μετάφρενον εὐρέε τ' ὤμω
ὤμων: Iliad 1:46: ἔκλαγξαν δ’ ἄρ’ ὀιστοὶ ἐπ’ ὤμων χωομένοιο,
ὤμων: Iliad 5:7: τοῖόν οἱ πῦρ δαῖεν ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων,
ὤμων: Iliad 5:41: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε,
ὤμων: Iliad 5:57: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν,
ὤμων: Iliad 6:28: Μηκιστηϊάδης καὶ ἀπ' ὤμων τεύχε' ἐσύλα.
ὤμων: Iliad 7:122: γηθόσυνοι θεράποντες ἀπ' ὤμων τεύχε' ἕλοντο·
ὤμων: Iliad 8:259: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν·
ὤμων: Iliad 11:374: αἴνυτ' ἀπὸ στήθεσφι παναίολον ἀσπίδα τ' ὤμων
ὤμων: Iliad 11:448: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε,
ὤμων: Iliad 11:579: Εὐρύπυλος δ' ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο τεύχε' ἀπ' ὤμων.
ὤμων: Iliad 11:811: ὤμων καὶ κεφαλῆς, ἀπὸ δ' ἕλκεος ἀργαλέοιο
ὤμων: Iliad 13:385: πεζὸς πρόσθ' ἵππων· τὼ δὲ πνείοντε κατ' ὤμων
ὤμων: Iliad 13:550: Ἀντίλοχος δ' ἐπόρουσε, καὶ αἴνυτο τεύχε' ἀπ' ὤμων
ὤμων: Iliad 15:125: τοῦ δ' ἀπὸ μὲν κεφαλῆς κόρυθ' εἵλετο καὶ σάκος ὤμων,
ὤμων: Iliad 15:524: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ' ἀπ' ὤμων τεύχε' ἐσύλα.
ὤμων: Iliad 15:544: τὼ μὲν ἐεισάσθην χαλκήρεα τεύχε' ἀπ' ὤμων
ὤμων: Iliad 15:714: ἄλλα μὲν ἐκ χειρῶν χαμάδις πέσον, ἄλλα δ' ἀπ' ὤμων
ὤμων: Iliad 16:650: χαλκῷ δῃώσῃ, ἀπό τ' ὤμων τεύχε' ἕληται,
ὤμων: Iliad 16:782: Τρώων ἐξ ἐνοπῆς, καὶ ἀπ' ὤμων τεύχε' ἕλοντο,
ὤμων: Iliad 16:802: βριθὺ μέγα στιβαρὸν κεκορυθμένον· αὐτὰρ ἀπ' ὤμων
ὤμων: Iliad 16:807: ὤμων μεσσηγὺς σχεδόθεν βάλε Δάρδανος ἀνὴρ
ὤμων: Iliad 16:846: ῥηιδίως· αὐτοὶ γὰρ ἀπ' ὤμων τεύχε' ἕλοντο.
ὤμων: Iliad 17:205: τεύχεα δ' οὐ κατὰ κόσμον ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων
ὤμων: Iliad 17:318: Φόρκυν θ' Ἱππόθοόν τε, λύοντο δὲ τεύχε' ἀπ' ὤμων.
ὤμων: Iliad 21:490: σκαιῇ, δεξιτερῇ δ' ἄρ' ἀπ' ὤμων αἴνυτο τόξα,
ὤμων: Iliad 22:324: φαίνετο δ' ᾗ κληῗδες ἀπ' ὤμων αὐχέν' ἔχουσι
ὤμων: Iliad 22:368: καὶ τό γ' ἄνευθεν ἔθηχ', ὃ δ' ἀπ' ὤμων τεύχε' ἐσύλα
ὤμων: Iliad 23:628: ὤμων ἀμφοτέρωθεν ἐπαΐσσονται ἐλαφραί.
ᾤμωξαν: Iliad 23:12: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ᾤμωξαν ἀολλέες, ἦρχε δ' Ἀχιλλεύς.
ᾤμωξεν: Iliad 3:364: Ἀτρεΐδης δ' ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
ᾤμωξέν: Iliad 10:522: ᾤμωξέν τ' ἄρ' ἔπειτα φίλον τ' ὀνόμηνεν ἑταῖρον.
ᾤμωξεν: Iliad 12:162: δή ῥα τότ' ᾤμωξεν καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
ᾤμωξέν: Iliad 15:397: ᾤμωξέν τ' ἄρ' ἔπειτα καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
ᾤμωξεν: Iliad 18:35: σμερδαλέον δ' ᾤμωξεν· ἄκουσε δὲ πότνια μήτηρ
ᾤμωξεν: Iliad 21:272: Πηλεΐδης δ' ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
ᾤμωξεν: Iliad 22:33: ᾤμωξεν δ' ὃ γέρων, κεφαλὴν δ' ὅ γε κόψατο χερσὶν
ᾤμωξεν: Iliad 22:408: ᾤμωξεν δ' ἐλεεινὰ πατὴρ φίλος, ἀμφὶ δὲ λαοὶ
ᾤμωξέν: Iliad 23:178: ᾤμωξέν τ' ἄρ' ἔπειτα, φίλον δ' ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
ᾤμωξέν: Iliad 24:591: ᾤμωξέν τ' ἄρ' ἔπειτα, φίλον δ' ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
ὧν: Iliad 4:306: ὃς δέ κ' ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἕτερ' ἅρμαθ' ἵκηται
ὧν: Iliad 5:328: ὧν ἵππων ἐπιβὰς ἔλαβ' ἡνία σιγαλόεντα,
ὧν: Iliad 5:651: οὐδ' ἀπέδωχ' ἵππους, ὧν εἵνεκα τηλόθεν ἦλθε.
ὧν: Iliad 11:517: αὐτίκα δ' ὧν ὀχέων ἐπεβήσετο, πὰρ δὲ Μαχάων
ὧν: Iliad 20:21: ὧν ἕνεκα ξυνάγειρα· μέλουσί μοι ὀλλύμενοί περ.
ὧν: Iliad 24:344: ὧν ἐθέλει, τοὺς δ' αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
ὤνατο: Iliad 17:25: ἧς ἥβης ἀπόνηθ', ὅτε μ' ὤνατο καί μ' ὑπέμεινε
ὤνησαν: Iliad 9:505: τὸν δὲ μέγ' ὤνησαν καί τ' ἔκλυον εὐχομένοιο·
ὤνησας: Iliad 1:395: ἢ ἔπει ὤνησας κραδίην Διὸς ἠὲ καὶ ἔργῳ.
ὦνον: Iliad 21:41: νηυσὶν ἄγων, ἀτὰρ υἱὸς Ἰήσονος ὦνον ἔδωκε·
ὦνον: Iliad 23:746: υἷος δὲ Πριάμοιο Λυκάονος ὦνον ἔδωκε
ὠνοσάμην: Iliad 14:95: νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας, οἷον ἔειπες·
ὠνοσάμην: Iliad 17:173: νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας οἷον ἔειπες,
ᾦξε: Iliad 24:457: δή ῥα τόθ' Ἑρμείας ἐριούνιος ᾦξε γέροντι,
ὦπα: Iliad 3:158: αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν·
ὦπα: Iliad 9:373: τετλαίη κύνεός περ ἐὼν εἰς ὦπα ἰδέσθαι·
ὦπα: Iliad 15:147: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθητε, Διός τ' εἰς ὦπα ἴδησθε,
ὤπαζε: Iliad 8:341: ὣς Ἕκτωρ ὤπαζε κάρη κομόωντας Ἀχαιούς,
ὤπασα: Iliad 13:416: γηθήσειν κατὰ θυμόν, ἐπεί ῥά οἱ ὤπασα πομπόν.
ὤπασαν: Iliad 6:157: ὤπασαν· αὐτάρ οἱ Προῖτος κακὰ μήσατο θυμῷ,
ὤπασε: Iliad 9:479: καί μ' ἀφνειὸν ἔθηκε, πολὺν δέ μοι ὤπασε λαόν·
ὤπασε: Iliad 22:51: πολλὰ γὰρ ὤπασε παιδὶ γέρων ὀνομάκλυτος Ἄλτης.
ὠπίζετ: Iliad 18:216: μίσγετο· μητρὸς γὰρ πυκινὴν ὠπίζετ' ἐφετμήν.
ὥπλισσε: Iliad 11:640: πινέμεναι δ' ἐκέλευσεν, ἐπεί ῥ' ὥπλισσε κυκειῶ.
ὤπτησάν: Iliad 1:466: ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
ὤπτησάν: Iliad 2:429: ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
ὤπτησε: Iliad 9:215: αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ὤπτησε καὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔχευε,
ὤπυιε: Iliad 13:429: πρεσβυτάτην δ' ὤπυιε θυγατρῶν Ἱπποδάμειαν
ὤπυιε: Iliad 18:383: καλή, τὴν ὤπυιε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις·
Ὧραι: Iliad 5:749: αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ ἃς ἔχον Ὧραι,
Ὧραι: Iliad 8:393: αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ ἃς ἔχον Ὧραι,
Ὧραι: Iliad 8:433: τῇσιν δ' Ὧραι μὲν λῦσαν καλλίτριχας ἵππους,
ὧραι: Iliad 21:450: ἀλλ' ὅτε δὴ μισθοῖο τέλος πολυγηθέες ὧραι
Ὠρείθυια: Iliad 18:48: Μαῖρα καὶ Ὠρείθυια ἐϋπλόκαμός τ' Ἀμάθεια
ὠρέξαθ: Iliad 5:851: πρόσθεν Ἄρης ὠρέξαθ' ὑπὲρ ζυγὸν ἡνία θ' ἵππων
ὠρέξατο: Iliad 23:99: Ὣς ἄρα φωνήσας ὠρέξατο χερσὶ φίλῃσιν
ὤρεξε: Iliad 23:406: νῦν ὤρεξε τάχος καὶ ἐπ' αὐτῷ κῦδος ἔθηκεν·
ὤρεξε: Iliad 24:102: καί ῥ' εὔφρην' ἐπέεσσι· Θέτις δ' ὤρεξε πιοῦσα.
ὤρεσσι: Iliad 5:486: λαοῖσιν μενέμεν καὶ ἀμυνέμεναι ὤρεσσι.
ὤρετο: Iliad 12:279: ἤματι χειμερίῳ, ὅτε τ' ὤρετο μητίετα Ζεὺς
ὤρετο: Iliad 14:396: οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὅτε τ' ὤρετο καιέμεν ὕλην·
ὤρετο: Iliad 22:102: νύχθ' ὕπο τήνδ' ὀλοὴν ὅτε τ' ὤρετο δῖος Ἀχιλλεύς.
ὥρῃ: Iliad 2:468: μυρίοι, ὅσσά τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρῃ.
ὥρῃ: Iliad 2:471: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει,
ὥρη: Iliad 6:148: τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ' ἐπιγίγνεται ὥρη·
ὥρῃ: Iliad 16:643: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει·
ὤρθωσε: Iliad 23:695: χερσὶ λαβὼν ὤρθωσε· φίλοι δ' ἀμφέσταν ἑταῖροι,
ὤρθωσεν: Iliad 7:272: ἀσπίδι ἐγχριμφθείς· τὸν δ' αἶψ' ὤρθωσεν Ἀπόλλων.
ὤρινε: Iliad 19:272: Ἀτρεΐδης ὤρινε διαμπερές, οὐδέ κε κούρην
ὠρίνετο: Iliad 9:591: τοῦ δ' ὠρίνετο θυμὸς ἀκούοντος κακὰ ἔργα,
ὠρίνθη: Iliad 16:509: ὠρίνθη δέ οἱ ἦτορ ὅ τ' οὐ δύνατο προσαμῦναι.
ὤριστος: Iliad 11:288: οἴχετ' ἀνὴρ ὤριστος, ἐμοὶ δὲ μέγ' εὖχος ἔδωκε
ὤριστος: Iliad 13:154: ὦρσε θεῶν ὤριστος, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.
ὤριστος: Iliad 13:433: γῆμεν ἀνὴρ ὤριστος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ·
ὤριστος: Iliad 16:521: ἐλθὼν δυσμενέεσσιν. ἀνὴρ δ' ὤριστος ὄλωλε
ὤριστος: Iliad 17:689: νίκη δὲ Τρώων· πέφαται δ' ὤριστος Ἀχαιῶν
ὤριστος: Iliad 19:413: ἀλλὰ θεῶν ὤριστος, ὃν ἠΰκομος τέκε Λητώ,
ὤριστος: Iliad 23:536: λοῖσθος ἀνὴρ ὤριστος ἐλαύνει μώνυχας ἵππους·
ὤριστος: Iliad 24:384: δειδιότες· τοῖος γὰρ ἀνὴρ ὤριστος ὄλωλε
Ὠρίωνα: Iliad 18:488: ἥ τ' αὐτοῦ στρέφεται καί τ' Ὠρίωνα δοκεύει,
Ὠρίωνος: Iliad 18:486: Πληϊάδας θ' Ὑάδας τε τό τε σθένος Ὠρίωνος
Ὠρίωνος: Iliad 22:29: ὅν τε κύν' Ὠρίωνος ἐπίκλησιν καλέουσι.
ὥρμαινε: Iliad 1:193: ἧος ὃ ταῦθ' ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ὥρμαινε: Iliad 10:507: εἷος ὃ ταῦθ' ὥρμαινε κατὰ φρένα, τόφρα δ' Ἀθήνη
ὥρμαινε: Iliad 11:411: εἷος ὃ ταῦθ' ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ὥρμαινε: Iliad 18:15: Εἷος ὃ ταῦθ' ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ὡρμᾶτο: Iliad 5:855: δεύτερος αὖθ' ὡρμᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης
Ὦρόν: Iliad 11:303: Αἴσυμνόν τ' Ὦρόν τε καὶ Ἱππόνοον μενεχάρμην.
ὤρορ: Iliad 2:146: ὤρορ' ἐπαΐξας πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων.
ὤρορε: Iliad 13:78: μαιμῶσιν, καί μοι μένος ὤρορε, νέρθε δὲ ποσσὶν
ὦρσαν: Iliad 11:152: ἐκ πεδίου, τὴν ὦρσαν ἐρίγδουποι πόδες ἵππων
ὦρσε: Iliad 1:10: νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί,
ὦρσε: Iliad 4:515: ὦρσε Διὸς θυγάτηρ κυδίστη Τριτογένεια
ὦρσε: Iliad 5:8: ὦρσε δέ μιν κατὰ μέσσον ὅθι πλεῖστοι κλονέοντο.
ὦρσε: Iliad 9:529: καὶ γὰρ τοῖσι κακὸν χρυσόθρονος Ἄρτεμις ὦρσε
ὦρσε: Iliad 11:53: ὦρσε κακὸν Κρονίδης, κατὰ δ' ὑψόθεν ἧκεν ἐέρσας
ὦρσε: Iliad 11:543: Ζεὺς δὲ πατὴρ Αἴανθ' ὑψίζυγος ἐν φόβον ὦρσε·
ὦρσε: Iliad 13:154: ὦρσε θεῶν ὤριστος, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.
ὦρσε: Iliad 13:362: Ἰδομενεὺς Τρώεσσι μετάλμενος ἐν φόβον ὦρσε.
ὦρσε: Iliad 13:794: ἠοῖ τῇ προτέρῃ· τότε δὲ Ζεὺς ὦρσε μάχεσθαι.
ὦρσε: Iliad 16:554: ὦρσε Μενοιτιάδεω Πατροκλῆος λάσιον κῆρ·
ὦρσε: Iliad 18:218: φθέγξατ'· ἀτὰρ Τρώεσσιν ἐν ἄσπετον ὦρσε κυδοιμόν.
ὦρσε: Iliad 23:14: μυρόμενοι· μετὰ δέ σφι Θέτις γόου ἵμερον ὦρσε.
ὦρσε: Iliad 23:108: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ' ἵμερον ὦρσε γόοιο·
ὦρσε: Iliad 23:153: θῆκεν, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ' ἵμερον ὦρσε γόοιο.
ὦρσε: Iliad 24:507: Ὣς φάτο, τῷ δ' ἄρα πατρὸς ὑφ' ἵμερον ὦρσε γόοιο·
ὦρσεν: Iliad 2:451: ὀτρύνουσ' ἰέναι· ἐν δὲ σθένος ὦρσεν ἑκάστῳ
ὦρσεν: Iliad 5:105: ὦρσεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ἀπορνύμενον Λυκίηθεν.
ὦρσεν: Iliad 5:139: τοῦ μέν τε σθένος ὦρσεν, ἔπειτα δέ τ' οὐ προσαμύνει,
ὦρσεν: Iliad 5:629: ὦρσεν ἐπ' ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι μοῖρα κραταιή.
ὦρσεν: Iliad 8:335: Ἂψ δ' αὖτις Τρώεσσιν Ὀλύμπιος ἐν μένος ὦρσεν·
ὦρσεν: Iliad 9:535: ὦρσεν ἔπι χλούνην σῦν ἄγριον ἀργιόδοντα,
ὦρσεν: Iliad 10:518: ὦρσεν δὲ Θρῃκῶν βουληφόρον Ἱπποκόωντα
ὦρσεν: Iliad 12:253: ὦρσεν ἀπ' Ἰδαίων ὀρέων ἀνέμοιο θύελλαν,
ὦρσεν: Iliad 12:293: ὦρσεν ἐπ' Ἀργείοισι λέονθ' ὣς βουσὶν ἕλιξιν.
ὦρσεν: Iliad 13:83: τόφρα δὲ τοὺς ὄπιθεν γαιήοχος ὦρσεν Ἀχαιούς,
ὦρσεν: Iliad 13:125: Ὥς ῥα κελευτιόων γαιήοχος ὦρσεν Ἀχαιούς.
ὦρσεν: Iliad 17:273: Τρῳῇσιν· τὼ καί οἱ ἀμυνέμεν ὦρσεν ἑταίρους.
ὦρσεν: Iliad 19:41: σμερδαλέα ἰάχων, ὦρσεν δ' ἥρωας Ἀχαιούς.
ὦρσεν: Iliad 20:79: Αἰνείαν δ' ἰθὺς λαοσσόος ὦρσεν Ἀπόλλων
ὦρτο: Iliad 5:590: Τοὺς δ' Ἕκτωρ ἐνόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ' ἐπ' αὐτοὺς
ὦρτο: Iliad 7:162: ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ὦρτο: Iliad 7:163: τῷ δ' ἐπὶ Τυδεΐδης ὦρτο κρατερὸς Διομήδης,
ὦρτο: Iliad 7:211: τοῖος ἄρ' Αἴας ὦρτο πελώριος ἕρκος Ἀχαιῶν
ὦρτο: Iliad 8:135: δεινὴ δὲ φλὸξ ὦρτο θεείου καιομένοιο,
ὦρτο: Iliad 8:409: Ὣς ἔφατ', ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
ὦρτο: Iliad 10:523: Τρώων δὲ κλαγγή τε καὶ ἄσπετος ὦρτο κυδοιμὸς
ὦρτο: Iliad 11:129: τὼ δὲ κυκηθήτην· ὃ δ' ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς
ὦρτο: Iliad 11:151: ἱππεῖς δ' ἱππῆας· ὑπὸ δέ σφισιν ὦρτο κονίη
ὦρτο: Iliad 11:343: Ἕκτωρ δ' ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ' ἐπ' αὐτοὺς
ὦρτο: Iliad 11:644: τὸν δὲ ἰδὼν ὁ γεραιὸς ἀπὸ θρόνου ὦρτο φαεινοῦ,
ὦρτο: Iliad 12:377: σὺν δ' ἐβάλοντο μάχεσθαι ἐναντίον, ὦρτο δ' ἀϋτή.
ὦρτο: Iliad 13:62: αὐτὸς δ' ὥς τ' ἴρηξ ὠκύπτερος ὦρτο πέτεσθαι,
ὦρτο: Iliad 15:124: ὦρτο διὲκ προθύρου, λίπε δὲ θρόνον ἔνθα θάασσε,
ὦρτο: Iliad 15:312: Ἀργεῖοι δ' ὑπέμειναν ἀολλέες, ὦρτο δ' ἀϋτὴ
ὦρτο: Iliad 18:203: αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς ὦρτο Διῒ φίλος· ἀμφὶ δ' Ἀθήνη
ὦρτο: Iliad 20:48: ὦρτο δ' Ἔρις κρατερὴ λαοσσόος, αὖε δ' Ἀθήνη
ὦρτο: Iliad 20:66: τόσσος ἄρα κτύπος ὦρτο θεῶν ἔριδι ξυνιόντων.
ὦρτο: Iliad 20:164: Πηλεΐδης δ' ἑτέρωθεν ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς
ὦρτο: Iliad 20:374: Τρῶες· τῶν δ' ἄμυδις μίχθη μένος, ὦρτο δ' ἀϋτή.
ὦρτο: Iliad 21:248: δείσας· οὐδέ τ' ἔληγε θεὸς μέγας, ὦρτο δ' ἐπ' αὐτῷ
ὦρτο: Iliad 23:214: αἶψα δὲ πόντον ἵκανον ἀήμεναι, ὦρτο δὲ κῦμα
ὦρτο: Iliad 23:288: ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν Εὔμηλος
ὦρτο: Iliad 23:290: τῷ δ' ἐπὶ Τυδεΐδης ὦρτο κρατερὸς Διομήδης,
ὦρτο: Iliad 23:293: τῷ δ' ἄρ' ἐπ' Ἀτρεΐδης ὦρτο ξανθὸς Μενέλαος
ὦρτο: Iliad 23:708: ὣς ἔφατ', ὦρτο δ' ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
ὦρτο: Iliad 23:811: Ὣς ἔφατ', ὦρτο δ' ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
ὦρτο: Iliad 23:812: ἂν δ' ἄρα Τυδεΐδης ὦρτο, κρατερὸς Διομήδης.
ὦρτο: Iliad 23:836: Ὣς ἔφατ', ὦρτο δ' ἔπειτα μενεπτόλεμος Πολυποίτης,
ὦρτο: Iliad 23:859: Ὣς ἔφατ', ὦρτο δ' ἔπειτα βίη Τεύκροιο ἄνακτος,
ὦρτο: Iliad 24:77: Ὣς ἔφατ', ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
ὦρτο: Iliad 24:159: Ὣς ἔφατ', ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα.
ὦρτο: Iliad 24:515: αὐτίκ' ἀπὸ θρόνου ὦρτο, γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη
ὠρώρει: Iliad 18:498: ὠρώρει, δύο δ' ἄνδρες ἐνείκεον εἵνεκα ποινῆς
ὥς: Iliad 1:32: ἀλλ’ ἴθι μή μ’ ἐρέθιζε, σαώτερος ὥς κε νέηαι. »
Ὣς: Iliad 1:33: Ὣς ἔφατ’· ἔδεισεν δ’ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ·
Ὣς: Iliad 1:43: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων,
ὣς: Iliad 1:68: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ὣς: Iliad 1:101: Ἤτοι ὅ γ' ὣς εἰπὼν κατ' ἄρ' ἕζετο· τοῖσι δ' ἀνέστη
ὡς: Iliad 1:110: ὡς δὴ τοῦδ' ἕνεκά σφιν ἑκηβόλος ἄλγεα τεύχει,
ὧς: Iliad 1:116: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω δόμεναι πάλιν εἰ τό γ' ἄμεινον·
ὡς: Iliad 1:182: ὡς ἔμ' ἀφαιρεῖται Χρυσηΐδα Φοῖβος Ἀπόλλων,
Ὣς: Iliad 1:188: Ὣς φάτο· Πηλεΐωνι δ' ἄχος γένετ', ἐν δέ οἱ ἦτορ
ὡς: Iliad 1:211: ἀλλ' ἤτοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον ὡς ἔσεταί περ·
ὧς: Iliad 1:217: καὶ μάλα περ θυμῷ κεχολωμένον· ὧς γὰρ ἄμεινον·
Ὣς: Iliad 1:245: Ὣς φάτο Πηλεΐδης, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ
ὥς: Iliad 1:276: ἀλλ' ἔα ὥς οἱ πρῶτα δόσαν γέρας υἷες Ἀχαιῶν·
Ὣς: Iliad 1:304: Ὣς τώ γ' ἀντιβίοισι μαχεσσαμένω ἐπέεσσιν
Ὣς: Iliad 1:318: Ὣς οἳ μὲν τὰ πένοντο κατὰ στρατόν· οὐδ' Ἀγαμέμνων
Ὣς: Iliad 1:326: Ὣς εἰπὼν προΐει, κρατερὸν δ' ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
Ὣς: Iliad 1:345: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ' ἑταίρῳ,
Ὣς: Iliad 1:357: Ὣς φάτο δάκρυ χέων, τοῦ δ' ἔκλυε πότνια μήτηρ
Ὣς: Iliad 1:428: Ὣς ἄρα φωνήσασ' ἀπεβήσετο, τὸν δὲ λίπ' αὐτοῦ
Ὣς: Iliad 1:446: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δὲ δέξατο χαίρων
Ὣς: Iliad 1:457: Ὣς ἔφατ' εὐχόμενος, τοῦ δ' ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων.
Ὣς: Iliad 1:511: Ὣς φάτο· τὴν δ' οὔ τι προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς,
ὡς: Iliad 1:512: ἀλλ' ἀκέων δὴν ἧστο· Θέτις δ' ὡς ἥψατο γούνων
ὣς: Iliad 1:513: ὣς ἔχετ' ἐμπεφυυῖα, καὶ εἴρετο δεύτερον αὖτις·
ὣς: Iliad 1:531: Τώ γ' ὣς βουλεύσαντε διέτμαγεν· ἣ μὲν ἔπειτα
ὣς: Iliad 1:536: ὣς ὃ μὲν ἔνθα καθέζετ' ἐπὶ θρόνου· οὐδέ μιν Ἥρη
ὡς: Iliad 1:558: τῇ σ' ὀΐω κατανεῦσαι ἐτήτυμον ὡς Ἀχιλῆα
Ὣς: Iliad 1:568: Ὣς ἔφατ' ἔδεισεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,
Ὣς: Iliad 1:584: Ὣς ἄρ' ἔφη καὶ ἀναΐξας δέπας ἀμφικύπελλον
Ὣς: Iliad 1:595: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
ὡς: Iliad 1:600: ὡς ἴδον Ἥφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα.
Ὣς: Iliad 1:601: Ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ὡς: Iliad 2:3: ἀλλ' ὅ γε μερμήριζε κατὰ φρένα ὡς Ἀχιλῆα
ὡς: Iliad 2:10: πάντα μάλ' ἀτρεκέως ἀγορευέμεν ὡς ἐπιτέλλω·
Ὣς: Iliad 2:16: Ὣς φάτο, βῆ δ' ἄρ' ὄνειρος ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε·
Ὣς: Iliad 2:35: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπεβήσετο, τὸν δὲ λίπ' αὐτοῦ
ὣς: Iliad 2:70: ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν· ὣς ὃ μὲν εἰπὼν
ὣς: Iliad 2:76: Ἤτοι ὅ γ' ὣς εἰπὼν κατ' ἄρ' ἕζετο, τοῖσι δ' ἀνέστη
Ὣς: Iliad 2:84: Ὣς ἄρα φωνήσας βουλῆς ἐξῆρχε νέεσθαι,
ὣς: Iliad 2:91: ὣς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων
ὡς: Iliad 2:139: ἀλλ' ἄγεθ' ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
Ὣς: Iliad 2:142: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε
ὡς: Iliad 2:147: ὡς δ' ὅτε κινήσῃ Ζέφυρος βαθὺ λήϊον ἐλθὼν
ὣς: Iliad 2:149: ὣς τῶν πᾶσ' ἀγορὴ κινήθη· τοὶ δ' ἀλαλητῷ
Ὣς: Iliad 2:166: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
Ὣς: Iliad 2:182: Ὣς φάθ', ὃ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης,
ὣς: Iliad 2:190: δαιμόνι' οὔ σε ἔοικε κακὸν ὣς δειδίσσεσθαι,
Ὣς: Iliad 2:207: Ὣς ὅ γε κοιρανέων δίεπε στρατόν· οἳ δ' ἀγορὴν δὲ
ὡς: Iliad 2:209: ἠχῇ, ὡς ὅτε κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
Ὣς: Iliad 2:243: Ὣς φάτο νεικείων Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν,
ὥς: Iliad 2:258: εἴ κ' ἔτι σ' ἀφραίνοντα κιχήσομαι ὥς νύ περ ὧδε,
Ὣς: Iliad 2:265: Ὣς ἄρ' ἔφη, σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω
Ὣς: Iliad 2:278: Ὣς φάσαν ἣ πληθύς· ἀνὰ δ' ὃ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
ὡς: Iliad 2:281: ὡς ἅμα θ' οἳ πρῶτοί τε καὶ ὕστατοι υἷες Ἀχαιῶν
ὥς: Iliad 2:289: ὥς τε γὰρ ἢ παῖδες νεαροὶ χῆραί τε γυναῖκες
ὡς: Iliad 2:321: ὡς οὖν δεινὰ πέλωρα θεῶν εἰσῆλθ' ἑκατόμβας,
ὡς: Iliad 2:326: ὡς οὗτος κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτὴν
ὣς: Iliad 2:328: ὣς ἡμεῖς τοσσαῦτ' ἔτεα πτολεμίξομεν αὖθι,
Ὣς: Iliad 2:333: Ὣς ἔφατ', Ἀργεῖοι δὲ μέγ' ἴαχον, ἀμφὶ δὲ νῆες
ὡς: Iliad 2:344: Ἀτρεΐδη σὺ δ' ἔθ' ὡς πρὶν ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν
ὡς: Iliad 2:363: ὡς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγῃ, φῦλα δὲ φύλοις.
ὣς: Iliad 2:364: εἰ δέ κεν ὣς ἕρξῃς καί τοι πείθωνται Ἀχαιοί,
ὥς: Iliad 2:385: ὥς κε πανημέριοι στυγερῷ κρινώμεθ' Ἄρηϊ.
ὡς: Iliad 2:394: Ὣς ἔφατ', Ἀργεῖοι δὲ μέγ' ἴαχον ὡς ὅτε κῦμα
Ὣς: Iliad 2:394: Ὣς ἔφατ', Ἀργεῖοι δὲ μέγ' ἴαχον ὡς ὅτε κῦμα
ὡς: Iliad 2:409: ᾔδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο.
Ὣς: Iliad 2:419: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἄρα πώ οἱ ἐπεκραίαινε Κρονίων,
Ὣς: Iliad 2:441: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
ὣς: Iliad 2:457: ὣς τῶν ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ θεσπεσίοιο
ὥς: Iliad 2:459: Τῶν δ' ὥς τ' ὀρνίθων πετεηνῶν ἔθνεα πολλὰ
ὣς: Iliad 2:464: ὣς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων
ὥς: Iliad 2:474: Τοὺς δ' ὥς τ' αἰπόλια πλατέ' αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες
ὣς: Iliad 2:476: ὣς τοὺς ἡγεμόνες διεκόσμεον ἔνθα καὶ ἔνθα
ὣς: Iliad 2:764: τὰς Εὔμηλος ἔλαυνε ποδώκεας ὄρνιθας ὣς
ὡς: Iliad 2:780: Οἳ δ' ἄρ' ἴσαν ὡς εἴ τε πυρὶ χθὼν πᾶσα νέμοιτο·
ὣς: Iliad 2:781: γαῖα δ' ὑπεστενάχιζε Διὶ ὣς τερπικεραύνῳ
ὣς: Iliad 2:784: ὣς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ μέγα στεναχίζετο γαῖα
ὥς: Iliad 2:797: ὥς ποτ' ἐπ' εἰρήνης· πόλεμος δ' ἀλίαστος ὄρωρεν.
Ὣς: Iliad 2:807: Ὣς ἔφαθ', Ἕκτωρ δ' οὔ τι θεᾶς ἔπος ἠγνοίησεν,
ὣς: Iliad 3:2: Τρῶες μὲν κλαγγῇ τ' ἐνοπῇ τ' ἴσαν ὄρνιθες ὣς
ὣς: Iliad 3:13: ὣς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ κονίσαλος ὄρνυτ' ἀελλὴς
ὡς: Iliad 3:21: Τὸν δ' ὡς οὖν ἐνόησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος
ὥς: Iliad 3:23: ὥς τε λέων ἐχάρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας
ὣς: Iliad 3:27: ὣς ἐχάρη Μενέλαος Ἀλέξανδρον θεοειδέα
ὡς: Iliad 3:30: Τὸν δ' ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
ὡς: Iliad 3:33: ὡς δ' ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη
ὣς: Iliad 3:36: ὣς αὖτις καθ' ὅμιλον ἔδυ Τρώων ἀγερώχων
ὥς: Iliad 3:60: αἰεί τοι κραδίη πέλεκυς ὥς ἐστιν ἀτειρὴς
ὣς: Iliad 3:63: ὣς σοὶ ἐνὶ στήθεσσιν ἀτάρβητος νόος ἐστί·
Ὣς: Iliad 3:76: Ὣς ἔφαθ', Ἕκτωρ δ' αὖτ' ἐχάρη μέγα μῦθον ἀκούσας,
Ὣς: Iliad 3:84: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἔσχοντο μάχης ἄνεῴ τ' ἐγένοντο
Ὣς: Iliad 3:95: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
Ὣς: Iliad 3:111: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἐχάρησαν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
Ὣς: Iliad 3:139: Ὣς εἰποῦσα θεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ
ὡς: Iliad 3:154: οἳ δ' ὡς οὖν εἴδονθ' Ἑλένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν,
ὧς: Iliad 3:159: ἀλλὰ καὶ ὧς τοίη περ ἐοῦσ' ἐν νηυσὶ νεέσθω,
Ὣς: Iliad 3:161: Ὣς ἄρ' ἔφαν, Πρίαμος δ' Ἑλένην ἐκαλέσσατο φωνῇ·
ὥς: Iliad 3:166: ὥς μοι καὶ τόνδ' ἄνδρα πελώριον ἐξονομήνῃς
ὡς: Iliad 3:173: ὡς ὄφελεν θάνατός μοι ἁδεῖν κακὸς ὁππότε δεῦρο
Ὣς: Iliad 3:181: Ὣς φάτο, τὸν δ' ὁ γέρων ἠγάσσατο φώνησέν τε·
ὣς: Iliad 3:196: αὐτὸς δὲ κτίλος ὣς ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν·
ὣς: Iliad 3:230: Ἰδομενεὺς δ' ἑτέρωθεν ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὣς
Ὣς: Iliad 3:243: Ὣς φάτο, τοὺς δ' ἤδη κάτεχεν φυσίζοος αἶα
Ὣς: Iliad 3:259: Ὣς φάτο ῥίγησεν δ' ὃ γέρων, ἐκέλευσε δ' ἑταίρους
ὡς: Iliad 3:300: ὧδέ σφ' ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέοι ὡς ὅδε οἶνος
Ὣς: Iliad 3:302: Ὣς ἔφαν, οὐδ' ἄρα πώ σφιν ἐπεκραίαινε Κρονίων.
Ὣς: Iliad 3:324: Ὣς ἄρ' ἔφαν, πάλλεν δὲ μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
ὣς: Iliad 3:339: ὣς δ' αὔτως Μενέλαος ἀρήϊος ἔντε' ἔδυνεν.
ὥς: Iliad 3:381: ῥεῖα μάλ' ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ' ἄρ' ἠέρι πολλῇ,
Ὣς: Iliad 3:395: Ὣς φάτο, τῇ δ' ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε·
ὡς: Iliad 3:396: καί ῥ' ὡς οὖν ἐνόησε θεᾶς περικαλλέα δειρὴν
ὡς: Iliad 3:415: τὼς δέ σ' ἀπεχθήρω ὡς νῦν ἔκπαγλ' ἐφίλησα,
Ὣς: Iliad 3:418: Ὣς ἔφατ', ἔδεισεν δ' Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα,
ὡς: Iliad 3:428: ἤλυθες ἐκ πολέμου· ὡς ὤφελες αὐτόθ' ὀλέσθαι
ὥς: Iliad 3:446: ὥς σεο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.
Ὣς: Iliad 3:461: Ὣς ἔφατ' Ἀτρεΐδης, ἐπὶ δ' ᾔνεον ἄλλοι Ἀχαιοί.
Ὣς: Iliad 4:20: Ὣς ἔφαθ', αἳ δ' ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
ὥς: Iliad 4:66: πειρᾶν δ' ὥς κε Τρῶες ὑπερκύδαντας Ἀχαιοὺς
Ὣς: Iliad 4:68: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ὥς: Iliad 4:71: πειρᾶν δ' ὥς κε Τρῶες ὑπερκύδαντας Ἀχαιοὺς
Ὣς: Iliad 4:73: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην,
Ὣς: Iliad 4:85: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε.
Ὣς: Iliad 4:104: Ὣς φάτ' Ἀθηναίη, τῷ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθεν·
ὡς: Iliad 4:130: ἣ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὸ χροὸς ὡς ὅτε μήτηρ
Ὡς: Iliad 4:141: Ὡς δ' ὅτε τίς τ' ἐλέφαντα γυνὴ φοίνικι μιήνῃ
ὡς: Iliad 4:149: ὡς εἶδεν μέλαν αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς·
ὡς: Iliad 4:151: ὡς δὲ ἴδεν νεῦρόν τε καὶ ὄγκους ἐκτὸς ἐόντας
ὥς: Iliad 4:157: ὥς σ' ἔβαλον Τρῶες, κατὰ δ' ὅρκια πιστὰ πάτησαν.
ὡς: Iliad 4:179: ὡς καὶ νῦν ἅλιον στρατὸν ἤγαγεν ἐνθάδ' Ἀχαιῶν,
ὥς: Iliad 4:182: ὥς ποτέ τις ἐρέει· τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών.
Ὣς: Iliad 4:198: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας,
Ὣς: Iliad 4:208: Ὣς φάτο, τῷ δ' ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε·
ὣς: Iliad 4:246: ὣς ὑμεῖς ἔστητε τεθηπότες οὐδὲ μάχεσθε.
Ὣς: Iliad 4:250: Ὣς ὅ γε κοιρανέων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν·
ὥς: Iliad 4:263: ἕστηχ', ὥς περ ἐμοί, πιέειν ὅτε θυμὸς ἀνώγοι.
ὡς: Iliad 4:267: ἔσσομαι, ὡς τὸ πρῶτον ὑπέστην καὶ κατένευσα·
Ὣς: Iliad 4:272: Ὣς ἔφατ', Ἀτρεΐδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ·
ὡς: Iliad 4:275: ὡς δ' ὅτ' ἀπὸ σκοπιῆς εἶδεν νέφος αἰπόλος ἀνὴρ
Ὣς: Iliad 4:292: Ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ' ἄλλους·
Ὣς: Iliad 4:310: Ὣς ὃ γέρων ὄτρυνε πάλαι πολέμων ἐῢ εἰδώς·
ὡς: Iliad 4:313: ὦ γέρον εἴθ' ὡς θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
ὥς: Iliad 4:314: ὥς τοι γούναθ' ἕποιτο, βίη δέ τοι ἔμπεδος εἴη·
ὡς: Iliad 4:315: ἀλλά σε γῆρας τείρει ὁμοίϊον· ὡς ὄφελέν τις
ὡς: Iliad 4:319: ὣς ἔμεν ὡς ὅτε δῖον Ἐρευθαλίωνα κατέκταν.
ὣς: Iliad 4:319: ὣς ἔμεν ὡς ὅτε δῖον Ἐρευθαλίωνα κατέκταν.
ὧς: Iliad 4:322: ἀλλὰ καὶ ὧς ἱππεῦσι μετέσσομαι ἠδὲ κελεύσω
Ὣς: Iliad 4:326: Ὣς ἔφατ', Ἀτρεΐδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ.
ὡς: Iliad 4:357: ὡς γνῶ χωομένοιο· πάλιν δ' ὅ γε λάζετο μῦθον·
ὥς: Iliad 4:360: οἶδα γὰρ ὥς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
Ὣς: Iliad 4:364: Ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ' ἄλλους.
ὡς: Iliad 4:374: ὡς φάσαν οἵ μιν ἴδοντο πονεύμενον· οὐ γὰρ ἔγωγε
ὡς: Iliad 4:380: οἳ δ' ἔθελον δόμεναι καὶ ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευον·
Ὣς: Iliad 4:401: Ὣς φάτο, τὸν δ' οὔ τι προσέφη κρατερὸς Διομήδης
Ὡς: Iliad 4:422: Ὡς δ' ὅτ' ἐν αἰγιαλῷ πολυηχέϊ κῦμα θαλάσσης
ὣς: Iliad 4:427: ὣς τότ' ἐπασσύτεραι Δαναῶν κίνυντο φάλαγγες
ὥς: Iliad 4:433: Τρῶες δ', ὥς τ' ὄϊες πολυπάμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ
ὣς: Iliad 4:436: ὣς Τρώων ἀλαλητὸς ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ὀρώρει·
ὡς: Iliad 4:452: ὡς δ' ὅτε χείμαῤῥοι ποταμοὶ κατ' ὄρεσφι ῥέοντες
ὣς: Iliad 4:456: ὣς τῶν μισγομένων γένετο ἰαχή τε πόνος τε.
ὡς: Iliad 4:462: ἤριπε δ' ὡς ὅτε πύργος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ.
ὣς: Iliad 4:470: ὣς τὸν μὲν λίπε θυμός, ἐπ' αὐτῷ δ' ἔργον ἐτύχθη
ὣς: Iliad 4:471: ἀργαλέον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν· οἳ δὲ λύκοι ὣς
ὣς: Iliad 4:482: ἦλθεν· ὃ δ' ἐν κονίῃσι χαμαὶ πέσεν αἴγειρος ὣς
Ὣς: Iliad 4:514: Ὣς φάτ' ἀπὸ πτόλιος δεινὸς θεός· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
ὣς: Iliad 4:536: ὣς τώ γ' ἐν κονίῃσι παρ' ἀλλήλοισι τετάσθην,
ὡς: Iliad 5:24: ὡς δή οἱ μὴ πάγχυ γέρων ἀκαχήμενος εἴη.
Ὣς: Iliad 5:35: Ὣς εἰποῦσα μάχης ἐξήγαγε θοῦρον Ἄρηα·
ὣς: Iliad 5:78: ἀρητὴρ ἐτέτυκτο, θεὸς δ' ὣς τίετο δήμῳ,
Ὣς: Iliad 5:84: Ὣς οἳ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην·
ὣς: Iliad 5:93: ὣς ὑπὸ Τυδεΐδῃ πυκιναὶ κλονέοντο φάλαγγες
ὡς: Iliad 5:95: Τὸν δ' ὡς οὖν ἐνόησε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς
Ὣς: Iliad 5:106: Ὣς ἔφατ' εὐχόμενος· τὸν δ' οὐ βέλος ὠκὺ δάμασσεν,
Ὣς: Iliad 5:111: Ὣς ἄρ' ἔφη, Σθένελος δὲ καθ' ἵππων ἆλτο χαμᾶζε,
Ὣς: Iliad 5:121: Ὣς ἔφατ' εὐχόμενος· τοῦ δ' ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη,
ὣς: Iliad 5:133: ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ὥς: Iliad 5:136: δὴ τότε μιν τρὶς τόσσον ἕλεν μένος ὥς τε λέοντα
ὣς: Iliad 5:143: ὣς μεμαὼς Τρώεσσι μίγη κρατερὸς Διομήδης.
ὡς: Iliad 5:161: ὡς δὲ λέων ἐν βουσὶ θορὼν ἐξ αὐχένα ἄξῃ
ὣς: Iliad 5:163: ὣς τοὺς ἀμφοτέρους ἐξ ἵππων Τυδέος υἱὸς
ὣς: Iliad 5:204: ὣς λίπον, αὐτὰρ πεζὸς ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα
Ὣς: Iliad 5:239: Ὣς ἄρα φωνήσαντες ἐς ἅρματα ποικίλα βάντες
Ὣς: Iliad 5:274: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
Ὣς: Iliad 5:290: Ὣς φάμενος προέηκε· βέλος δ' ἴθυνεν Ἀθήνη
ὣς: Iliad 5:299: ἀμφὶ δ' ἄρ' αὐτῷ βαῖνε λέων ὣς ἀλκὶ πεποιθώς,
Ὣς: Iliad 5:352: Ὣς ἔφαθ', ἣ δ' ἀλύουσ' ἀπεβήσετο, τείρετο δ' αἰνῶς·
Ὣς: Iliad 5:363: Ὣς φάτο, τῇ δ' ἄρ' Ἄρης δῶκε χρυσάμπυκας ἵππους·
ὡς: Iliad 5:374: μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ;
Ὣς: Iliad 5:426: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
Ὣς: Iliad 5:431: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
Ὣς: Iliad 5:443: Ὣς φάτο, Τυδεΐδης δ' ἀνεχάζετο τυτθὸν ὀπίσσω
Ὣς: Iliad 5:460: Ὣς εἰπὼν αὐτὸς μὲν ἐφέζετο Περγάμῳ ἄκρῃ,
Ὣς: Iliad 5:470: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὣς: Iliad 5:476: ἀλλὰ καταπτώσσουσι κύνες ὣς ἀμφὶ λέοντα·
ὧς: Iliad 5:482: ἀλλὰ καὶ ὧς Λυκίους ὀτρύνω καὶ μέμον' αὐτὸς
ὡς: Iliad 5:487: μή πως ὡς ἀψῖσι λίνου ἁλόντε πανάγρου
Ὣς: Iliad 5:493: Ὣς φάτο Σαρπηδών, δάκε δὲ φρένας Ἕκτορι μῦθος·
ὡς: Iliad 5:499: ὡς δ' ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ' ἀλωὰς
ὣς: Iliad 5:502: αἳ δ' ὑπολευκαίνονται ἀχυρμιαί· ὣς τότ' Ἀχαιοὶ
ὡς: Iliad 5:515: ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα
ὣς: Iliad 5:527: ὣς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐδὲ φέβοντο.
ὡς: Iliad 5:572: ὡς εἶδεν δύο φῶτε παρ' ἀλλήλοισι μένοντε.
ὡς: Iliad 5:597: ὡς δ' ὅτ' ἀνὴρ ἀπάλαμνος ἰὼν πολέος πεδίοιο
ὣς: Iliad 5:600: ὣς τότε Τυδεΐδης ἀνεχάζετο, εἶπέ τε λαῷ·
Ὣς: Iliad 5:607: Ὣς ἄρ' ἔφη, Τρῶες δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθον αὐτῶν.
Ὣς: Iliad 5:627: Ὣς οἳ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην·
Ὣς: Iliad 5:655: Ὣς φάτο Σαρπηδών, ὃ δ' ἀνέσχετο μείλινον ἔγχος
Ὣς: Iliad 5:689: Ὣς φάτο, τὸν δ' οὔ τι προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ,
ὡς: Iliad 5:702: χάζονθ', ὡς ἐπύθοντο μετὰ Τρώεσσιν Ἄρηα.
ὡς: Iliad 5:711: Τοὺς δ' ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
Ὣς: Iliad 5:719: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
Ὣς: Iliad 5:767: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
Ὣς: Iliad 5:792: Ὣς εἰποῦσ' ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὡς: Iliad 5:806: αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἔχων ὃν καρτερὸν ὡς τὸ πάρος περ
Ὣς: Iliad 5:835: Ὣς φαμένη Σθένελον μὲν ἀφ' ἵππων ὦσε χαμᾶζε,
Ὡς: Iliad 5:846: Ὡς δὲ ἴδε βροτολοιγὸς Ἄρης Διομήδεα δῖον,
Ὣς: Iliad 5:899: Ὣς φάτο, καὶ Παιήον' ἀνώγειν ἰήσασθαι.
ὡς: Iliad 5:902: ὡς δ' ὅτ' ὀπὸς γάλα λευκὸν ἐπειγόμενος συνέπηξεν
ὣς: Iliad 5:904: ὣς ἄρα καρπαλίμως ἰήσατο θοῦρον Ἄρηα.
Ὣς: Iliad 6:51: Ὣς φάτο, τῷ δ' ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθε·
Ὣς: Iliad 6:61: Ὣς εἰπὼν ἔτρεψεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως
ὥς: Iliad 6:69: μιμνέτω ὥς κε πλεῖστα φέρων ἐπὶ νῆας ἵκηται,
Ὣς: Iliad 6:72: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὥς: Iliad 6:96: ὥς κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰλίου ἱρῆς
Ὣς: Iliad 6:102: Ὣς ἔφαθ', Ἕκτωρ δ' οὔ τι κασιγνήτῳ ἀπίθησεν.
ὡς: Iliad 6:109: Τρωσὶν ἀλεξήσοντα κατελθέμεν, ὡς ἐλέλιχθεν.
Ὣς: Iliad 6:116: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ὥς: Iliad 6:143: ἆσσον ἴθ' ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ' ἵκηαι.
ὣς: Iliad 6:149: ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἣ μὲν φύει ἣ δ' ἀπολήγει.
ὣς: Iliad 6:166: ὣς φάτο, τὸν δὲ ἄνακτα χόλος λάβεν οἷον ἄκουσε·
Ὣς: Iliad 6:212: Ὣς φάτο, γήθησεν δὲ βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
Ὣς: Iliad 6:232: Ὣς ἄρα φωνήσαντε καθ' ἵππων ἀΐξαντε
ὡς: Iliad 6:237: Ἕκτωρ δ' ὡς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν,
ὡς: Iliad 6:259: ὡς σπείσῃς Διὶ πατρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισι
ὡς: Iliad 6:262: ὡς τύνη κέκμηκας ἀμύνων σοῖσιν ἔτῃσι.
ὥς: Iliad 6:281: αἴ κ' ἐθέλῃσ' εἰπόντος ἀκουέμεν· ὥς κέ οἱ αὖθι
Ὣς: Iliad 6:286: Ὣς ἔφαθ', ἣ δὲ μολοῦσα ποτὶ μέγαρ' ἀμφιπόλοισι
ὣς: Iliad 6:295: ἀστὴρ δ' ὣς ἀπέλαμπεν· ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων.
Ὣς: Iliad 6:311: Ὣς ἔφατ' εὐχομένη, ἀνένευε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη.
ὣς: Iliad 6:312: ὣς αἳ μέν ῥ' εὔχοντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
Ὣς: Iliad 6:342: Ὣς φάτο, τὸν δ' οὔ τι προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ὥς: Iliad 6:345: ὥς μ' ὄφελ' ἤματι τῷ ὅτε με πρῶτον τέκε μήτηρ
ὡς: Iliad 6:357: οἷσιν ἐπὶ Ζεὺς θῆκε κακὸν μόρον, ὡς καὶ ὀπίσσω
ὥς: Iliad 6:364: ὥς κεν ἔμ' ἔντοσθεν πόλιος καταμάρψῃ ἐόντα.
Ὣς: Iliad 6:369: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ὡς: Iliad 6:374: Ἕκτωρ δ' ὡς οὐκ ἔνδον ἀμύμονα τέτμεν ἄκοιτιν
ὣς: Iliad 6:443: αἴ κε κακὸς ὣς νόσφιν ἀλυσκάζω πολέμοιο·
ὥς: Iliad 6:462: ὥς ποτέ τις ἐρέει· σοὶ δ' αὖ νέον ἔσσεται ἄλγος
Ὣς: Iliad 6:466: Ὣς εἰπὼν οὗ παιδὸς ὀρέξατο φαίδιμος Ἕκτωρ·
ὡς: Iliad 6:477: παῖδ' ἐμὸν ὡς καὶ ἐγώ περ ἀριπρεπέα Τρώεσσιν,
Ὣς: Iliad 6:482: Ὣς εἰπὼν ἀλόχοιο φίλης ἐν χερσὶν ἔθηκε
Ὣς: Iliad 6:494: Ὣς ἄρα φωνήσας κόρυθ' εἵλετο φαίδιμος Ἕκτωρ
ὡς: Iliad 6:506: ὡς δ' ὅτε τις στατὸς ἵππος ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ
ὣς: Iliad 6:512: ὣς υἱὸς Πριάμοιο Πάρις κατὰ Περγάμου ἄκρης
ὥς: Iliad 6:513: τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ' ἠλέκτωρ ἐβεβήκει
ὡς: Iliad 6:519: δηθύνων, οὐδ' ἦλθον ἐναίσιμον ὡς ἐκέλευες;
Ὣς: Iliad 7:1: Ὣς εἰπὼν πυλέων ἐξέσσυτο φαίδιμος Ἕκτωρ,
ὡς: Iliad 7:4: ὡς δὲ θεὸς ναύτῃσιν ἐελδομένοισιν ἔδωκεν
ὣς: Iliad 7:7: ὣς ἄρα τὼ Τρώεσσιν ἐελδομένοισι φανήτην.
ὡς: Iliad 7:17: Τοὺς δ' ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
ὣς: Iliad 7:31: Ἰλίου εὕρωσιν, ἐπεὶ ὣς φίλον ἔπλετο θυμῷ
Ὣς: Iliad 7:43: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
ὣς: Iliad 7:53: ὣς γὰρ ἐγὼ ὄπ' ἄκουσα θεῶν αἰειγενετάων.
Ὣς: Iliad 7:54: Ὣς ἔφαθ', Ἕκτωρ δ' αὖτε χάρη μέγα μῦθον ἀκούσας,
ὥς: Iliad 7:91: ὥς ποτέ τις ἐρέει· τὸ δ' ἐμὸν κλέος οὔ ποτ' ὀλεῖται.
Ὣς: Iliad 7:92: Ὣς ἔφαθ', οἱ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
Ὣς: Iliad 7:103: Ὣς ἄρα φωνήσας κατεδύσετο τεύχεα καλά.
Ὣς: Iliad 7:120: Ὣς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως
ὡς: Iliad 7:133: ἡβῷμ' ὡς ὅτ' ἐπ' ὠκυρόῳ Κελάδοντι μάχοντο
ὣς: Iliad 7:157: εἴθ' ὣς ἡβώοιμι, βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη·
Ὣς: Iliad 7:161: Ὣς νείκεσσ' ὃ γέρων, οἳ δ' ἐννέα πάντες ἀνέσταν.
Ὣς: Iliad 7:175: Ὣς ἔφαθ', οἳ δὲ κλῆρον ἐσημήναντο ἕκαστος,
Ὣς: Iliad 7:181: Ὣς ἄρ' ἔφαν, πάλλεν δὲ Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
Ὣς: Iliad 7:200: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' εὔχοντο Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι·
Ὣς: Iliad 7:206: Ὣς ἄρ' ἔφαν, Αἴας δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῷ.
ὧς: Iliad 7:263: ἀλλ' οὐδ' ὧς ἀπέληγε μάχης κορυθαίολος Ἕκτωρ,
ὡς: Iliad 7:294: ὡς σύ τ' ἐϋφρήνῃς πάντας παρὰ νηυσὶν Ἀχαιούς,
Ὣς: Iliad 7:303: Ὣς ἄρα φωνήσας δῶκε ξίφος ἀργυρόηλον
ὡς: Iliad 7:308: ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα,
ὥς: Iliad 7:334: τυτθὸν ἀπὸ πρὸ νεῶν, ὥς κ' ὀστέα παισὶν ἕκαστος
Ὣς: Iliad 7:344: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα πάντες ἐπῄνησαν βασιλῆες.
ὣς: Iliad 7:354: Ἤτοι ὅ γ' ὣς εἰπὼν κατ' ἄρ' ἕζετο· τοῖσι δ' ἀνέστη
ὣς: Iliad 7:365: Ἤτοι ὅ γ' ὣς εἰπὼν κατ' ἄρ' ἕζετο· τοῖσι δ' ἀνέστη
ὡς: Iliad 7:370: νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε κατὰ πτόλιν ὡς τὸ πάρος περ,
Ὣς: Iliad 7:379: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ' ἐπίθοντο·
ὡς: Iliad 7:390: ἠγάγετο Τροίηνδ'· ὡς πρὶν ὤφελλ' ἀπολέσθαι·
Ὣς: Iliad 7:398: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
ὡς: Iliad 7:402: ὡς ἤδη Τρώεσσιν ὀλέθρου πείρατ' ἐφῆπται.
Ὣς: Iliad 7:403: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Ἀχαιῶν
ὥς: Iliad 7:407: ὥς τοι ὑποκρίνονται· ἐμοὶ δ' ἐπιανδάνει οὕτως
Ὣς: Iliad 7:412: Ὣς εἰπὼν τὸ σκῆπτρον ἀνέσχεθε πᾶσι θεοῖσιν,
ὣς: Iliad 7:430: ὣς δ' αὔτως ἑτέρωθεν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
Ὣς: Iliad 7:442: Ὣς οἳ μὲν πονέοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοί·
ὥς: Iliad 7:463: ὥς κέν τοι μέγα τεῖχος ἀμαλδύνηται Ἀχαιῶν.
Ὣς: Iliad 7:464: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
Ὣς: Iliad 8:28: Ὣς ἔφαθ', οἱ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
ὡς: Iliad 8:35: ἀλλ' ἤτοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεθ' ὡς σὺ κελεύεις·
ὡς: Iliad 8:37: ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο.
Ὣς: Iliad 8:41: Ὣς εἰπὼν ὑπ' ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ' ἵππω
ὧς: Iliad 8:56: παυρότεροι· μέμασαν δὲ καὶ ὧς ὑσμῖνι μάχεσθαι
ὣς: Iliad 8:94: πῇ φεύγεις μετὰ νῶτα βαλὼν κακὸς ὣς ἐν ὁμίλῳ;
Ὣς: Iliad 8:97: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἐσάκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὣς: Iliad 8:112: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ.
ὥς: Iliad 8:150: ὥς ποτ' ἀπειλήσει· τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών.
Ὣς: Iliad 8:157: Ὣς ἄρα φωνήσας φύγαδε τράπε μώνυχας ἵππους
Ὣς: Iliad 8:167: Ὣς φάτο, Τυδεΐδης δὲ διάνδιχα μερμήριξεν
ὡς: Iliad 8:182: ὡς πυρὶ νῆας ἐνιπρήσω, κτείνω δὲ καὶ αὐτοὺς
Ὣς: Iliad 8:184: Ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε·
Ὣς: Iliad 8:198: Ὣς ἔφατ' εὐχόμενος, νεμέσησε δὲ πότνια Ἥρη,
Ὣς: Iliad 8:212: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
Ὣς: Iliad 8:245: Ὣς φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα,
ὡς: Iliad 8:251: οἳ δ' ὡς οὖν εἴδονθ' ὅ τ' ἄρ' ἐκ Διὸς ἤλυθεν ὄρνις,
ὣς: Iliad 8:271: αὐτὰρ ὃ αὖτις ἰὼν πάϊς ὣς ὑπὸ μητέρα δύσκεν
ὡς: Iliad 8:286: σοὶ δ' ἐγὼ ἐξερέω ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ὡς: Iliad 8:306: μήκων δ' ὡς ἑτέρωσε κάρη βάλεν, ἥ τ' ἐνὶ κήπῳ
ὣς: Iliad 8:308: ὣς ἑτέρωσ' ἤμυσε κάρη πήληκι βαρυνθέν.
ὡς: Iliad 8:338: ὡς δ' ὅτε τίς τε κύων συὸς ἀγρίου ἠὲ λέοντος
ὣς: Iliad 8:341: ὣς Ἕκτωρ ὤπαζε κάρη κομόωντας Ἀχαιούς,
Ὣς: Iliad 8:381: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη.
Ὣς: Iliad 8:409: Ὣς ἔφατ', ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
ὣς: Iliad 8:425: Ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ὡς: Iliad 8:431: Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι δικαζέτω, ὡς ἐπιεικές.
Ὣς: Iliad 8:432: Ὣς ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέπε μώνυχας ἵππους·
Ὣς: Iliad 8:457: Ὣς ἔφαθ', αἳ δ' ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
ὡς: Iliad 8:468: ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο.
ὣς: Iliad 8:477: ὣς γὰρ θέσφατόν ἐστι· σέθεν δ' ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω
Ὣς: Iliad 8:484: Ὣς φάτο, τὸν δ' οὔ τι προσέφη λευκώλενος Ἥρη.
ὥς: Iliad 8:508: ὥς κεν παννύχιοι μέσφ' ἠοῦς ἠριγενείης
ὥς: Iliad 8:513: ἀλλ' ὥς τις τούτων γε βέλος καὶ οἴκοθι πέσσῃ
ὡς: Iliad 8:523: ὧδ' ἔστω Τρῶες μεγαλήτορες ὡς ἀγορεύω·
ὣς: Iliad 8:538: . ἠελίου ἀνιόντος ἐς αὔριον· εἰ γὰρ ἐγὼν ὣς
ὡς: Iliad 8:540: . τιοίμην δ' ὡς τίετ' Ἀθηναίη καὶ Ἀπόλλων,
ὡς: Iliad 8:541: ὡς νῦν ἡμέρη ἧδε κακὸν φέρει Ἀργείοισιν.
Ὣς: Iliad 8:542: Ὣς Ἕκτωρ ἀγόρευ', ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν.
ὡς: Iliad 8:551: ὡς δ' ὅτ' ἐν οὐρανῷ ἄστρα φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην
Ὣς: Iliad 9:1: Ὣς οἳ μὲν Τρῶες φυλακὰς ἔχον· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
ὡς: Iliad 9:4: ὡς δ' ἄνεμοι δύο πόντον ὀρίνετον ἰχθυόεντα
ὣς: Iliad 9:8: ὣς ἐδαΐζετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
ὥς: Iliad 9:14: ἵστατο δάκρυ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος
ὣς: Iliad 9:16: ὣς ὃ βαρὺ στενάχων ἔπε' Ἀργείοισι μετηύδα·
ὡς: Iliad 9:26: ἀλλ' ἄγεθ' ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
Ὣς: Iliad 9:29: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ὡς: Iliad 9:41: ἀπτολέμους τ' ἔμεναι καὶ ἀνάλκιδας ὡς ἀγορεύεις;
ὥς: Iliad 9:42: εἰ δέ τοι αὐτῷ θυμὸς ἐπέσσυται ὥς τε νέεσθαι
Ὣς: Iliad 9:50: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Ἀχαιῶν
Ὣς: Iliad 9:79: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
ὥς: Iliad 9:103: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
ὥς: Iliad 9:112: φραζώμεσθ' ὥς κέν μιν ἀρεσσάμενοι πεπίθωμεν
ὡς: Iliad 9:118: ὡς νῦν τοῦτον ἔτισε, δάμασσε δὲ λαὸν Ἀχαιῶν.
ὣς: Iliad 9:155: οἵ κέ ἑ δωτίνῃσι θεὸν ὣς τιμήσουσι
Ὣς: Iliad 9:173: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦθον ἔειπεν.
ὡς: Iliad 9:181: πειρᾶν ὡς πεπίθοιεν ἀμύμονα Πηλεΐωνα.
ὣς: Iliad 9:195: ὣς δ' αὔτως Πάτροκλος, ἐπεὶ ἴδε φῶτας, ἀνέστη.
Ὣς: Iliad 9:199: Ὣς ἄρα φωνήσας προτέρω ἄγε δῖος Ἀχιλλεύς,
Ὣς: Iliad 9:205: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ' ἑταίρῳ.
ὣς: Iliad 9:259: ὣς ἐπέτελλ' ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ' ἔτι καὶ νῦν
ὣς: Iliad 9:297: οἵ κέ σε δωτίνῃσι θεὸν ὣς τιμήσουσι
ὣς: Iliad 9:302: τειρομένους ἐλέαιρε κατὰ στρατόν, οἵ σε θεὸν ὣς
ὡς: Iliad 9:310: ᾗ περ δὴ φρονέω τε καὶ ὡς τετελεσμένον ἔσται,
ὡς: Iliad 9:311: ὡς μή μοι τρύζητε παρήμενοι ἄλλοθεν ἄλλος.
ὥς: Iliad 9:314: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
ὡς: Iliad 9:323: ὡς δ' ὄρνις ἀπτῆσι νεοσσοῖσι προφέρῃσι
ὣς: Iliad 9:325: ὣς καὶ ἐγὼ πολλὰς μὲν ἀΰπνους νύκτας ἴαυον,
ὡς: Iliad 9:342: τὴν αὐτοῦ φιλέει καὶ κήδεται, ὡς καὶ ἐγὼ τὴν
ὧς: Iliad 9:351: ἀλλ' οὐδ' ὧς δύναται σθένος Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
ὡς: Iliad 9:369: Ἀτρεΐδης· τῷ πάντ' ἀγορευέμεν ὡς ἐπιτέλλω
ὧς: Iliad 9:386: οὐδέ κεν ὧς ἔτι θυμὸν ἐμὸν πείσει' Ἀγαμέμνων
ὧς: Iliad 9:391: οὐδέ μιν ὧς γαμέω· ὃ δ' Ἀχαιῶν ἄλλον ἑλέσθω,
Ὣς: Iliad 9:430: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
ὡς: Iliad 9:444: ὡς ἂν ἔπειτ' ἀπὸ σεῖο φίλον τέκος οὐκ ἐθέλοιμι
ὡς: Iliad 9:477: καί μ' ἐφίλησ' ὡς εἴ τε πατὴρ ὃν παῖδα φιλήσῃ
ὣς: Iliad 9:488: ὣς ἐπὶ σοὶ μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα,
ὡς: Iliad 9:524: ὡς ἦν· ἐν δ' ὑμῖν ἐρέω πάντεσσι φίλοισι.
ὧς: Iliad 9:583: ἀλλ' οὐδ' ὧς τοῦ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθον,
ὣς: Iliad 9:593: ὣς ὃ μὲν Αἰτωλοῖσιν ἀπήμυνεν κακὸν ἦμαρ
ὥς: Iliad 9:643: μνήσομαι ὥς μ' ἀσύφηλον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν
ὡς: Iliad 9:644: Ἀτρεΐδης ὡς εἴ τιν' ἀτίμητον μετανάστην.
Ὣς: Iliad 9:652: Ὣς ἔφαθ', οἳ δὲ ἕκαστος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον
ὡς: Iliad 9:656: αἳ δ' ἐπιπειθόμεναι στόρεσαν λέχος ὡς ἐκέλευσε
ὣς: Iliad 9:684: ὣς ἔφατ'· εἰσὶ καὶ οἵδε τάδ' εἰπέμεν, οἵ μοι ἕποντο,
ὡς: Iliad 9:686: Φοῖνιξ δ' αὖθ' ὃ γέρων κατελέξατο, ὡς γὰρ ἀνώγει,
Ὣς: Iliad 9:689: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
ὡς: Iliad 9:700: ἀλλ' ἄγεθ' ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
Ὣς: Iliad 9:706: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα πάντες ἐπῄνησαν βασιλῆες
ὡς: Iliad 10:5: ὡς δ' ὅτ' ἂν ἀστράπτῃ πόσις Ἥρης ἠϋκόμοιο
ὣς: Iliad 10:9: ὣς πυκίν' ἐν στήθεσσιν ἀνεστενάχιζ' Ἀγαμέμνων
Ὣς: Iliad 10:25: Ὣς δ' αὔτως Μενέλαον ἔχε τρόμος· οὐδὲ γὰρ αὐτῷ
ὣς: Iliad 10:33: Ἀργείων ἤνασσε, θεὸς δ' ὣς τίετο δήμῳ.
Ὣς: Iliad 10:72: Ὣς εἰπὼν ἀπέπεμπεν ἀδελφεὸν εὖ ἐπιτείλας·
ὡς: Iliad 10:116: ὡς εὕδει, σοὶ δ' οἴῳ ἐπέτρεψεν πονέεσθαι.
Ὣς: Iliad 10:131: Ὣς εἰπὼν ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα,
Ὣς: Iliad 10:148: Ὣς φάθ', ὃ δὲ κλισίην δὲ κιὼν πολύμητις Ὀδυσσεὺς
ὥς: Iliad 10:154: λάμφ' ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διός· αὐτὰρ ὅ γ' ἥρως
ὡς: Iliad 10:160: οὐκ ἀΐεις ὡς Τρῶες ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο
Ὣς: Iliad 10:162: Ὣς φάθ', ὃ δ' ἐξ ὕπνοιο μάλα κραιπνῶς ἀνόρουσε,
Ὣς: Iliad 10:177: Ὣς φάθ', ὃ δ' ἀμφ' ὤμοισιν ἑέσσατο δέρμα λέοντος
ὡς: Iliad 10:183: ὡς δὲ κύνες περὶ μῆλα δυσωρήσωνται ἐν αὐλῇ
ὣς: Iliad 10:187: ὣς τῶν νήδυμος ὕπνος ἀπὸ βλεφάροιιν ὀλώλει
Ὣς: Iliad 10:194: Ὣς εἰπὼν τάφροιο διέσσυτο· τοὶ δ' ἅμ' ἕποντο
Ὣς: Iliad 10:218: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
Ὣς: Iliad 10:227: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἔθελον Διομήδεϊ πολλοὶ ἕπεσθαι.
Ὣς: Iliad 10:240: Ὣς ἔφατ', ἔδεισεν δὲ περὶ ξανθῷ Μενελάῳ.
Ὣς: Iliad 10:254: Ὣς εἰπόνθ' ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην.
ὡς: Iliad 10:285: σπεῖό μοι ὡς ὅτε πατρὶ ἅμ' ἕσπεο Τυδέϊ δίῳ
ὣς: Iliad 10:291: ὣς νῦν μοι ἐθέλουσα παρίσταο καί με φύλασσε.
Ὣς: Iliad 10:295: Ὣς ἔφαν εὐχόμενοι, τῶν δ' ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη.
ὥς: Iliad 10:297: βάν ῥ' ἴμεν ὥς τε λέοντε δύω διὰ νύκτα μέλαιναν
ὡς: Iliad 10:309: ἠὲ φυλάσσονται νῆες θοαὶ ὡς τὸ πάρος περ,
Ὣς: Iliad 10:313: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
Ὣς: Iliad 10:328: Ὣς φάθ', ὃ δ' ἐν χερσὶ σκῆπτρον λάβε καί οἱ ὄμοσσεν·
Ὣς: Iliad 10:332: Ὣς φάτο καί ῥ' ἐπίορκον ἐπώμοσε, τὸν δ' ὀρόθυνεν·
Ὣς: Iliad 10:349: Ὣς ἄρα φωνήσαντε παρὲξ ὁδοῦ ἐν νεκύεσσι
ὡς: Iliad 10:360: ὡς δ' ὅτε καρχαρόδοντε δύω κύνε εἰδότε θήρης
ὣς: Iliad 10:363: ὣς τὸν Τυδεΐδης ἠδ' ὃ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
ὡς: Iliad 10:396: ἠὲ φυλάσσονται νῆες θοαὶ ὡς τὸ πάρος περ,
Ὣς: Iliad 10:465: Ὣς ἄρ' ἐφώνησεν, καὶ ἀπὸ ἕθεν ὑψόσ' ἀείρας
Ὣς: Iliad 10:482: Ὣς φάτο, τῷ δ' ἔμπνευσε μένος γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ὡς: Iliad 10:485: ὡς δὲ λέων μήλοισιν ἀσημάντοισιν ἐπελθὼν
ὣς: Iliad 10:487: ὣς μὲν Θρήϊκας ἄνδρας ἐπῴχετο Τυδέος υἱὸς
Ὣς: Iliad 10:512: Ὣς φάθ', ὃ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης,
ὡς: Iliad 10:516: ὡς ἴδ' Ἀθηναίην μετὰ Τυδέος υἱὸν ἕπουσαν·
ὡς: Iliad 10:520: ὡς ἴδε χῶρον ἐρῆμον, ὅθ' ἕστασαν ὠκέες ἵπποι,
Ὣς: Iliad 10:564: Ὣς εἰπὼν τάφροιο διήλασε μώνυχας ἵππους
ὣς: Iliad 11:58: Αἰνείαν θ', ὃς Τρωσὶ θεὸς ὣς τίετο δήμῳ,
ὣς: Iliad 11:64: ὣς Ἕκτωρ ὁτὲ μέν τε μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν,
ὥς: Iliad 11:66: λάμφ' ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο.
ὥς: Iliad 11:67: Οἳ δ', ὥς τ' ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν
ὣς: Iliad 11:70: ὣς Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ' ἀλλήλοισι θορόντες
ὣς: Iliad 11:72: ἴσας δ' ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, οἳ δὲ λύκοι ὣς
ὡς: Iliad 11:113: ὡς δὲ λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα
ὣς: Iliad 11:120: ὣς ἄρα τοῖς οὔ τις δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον
ὣς: Iliad 11:129: τὼ δὲ κυκηθήτην· ὃ δ' ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς
Ὣς: Iliad 11:136: Ὣς τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην βασιλῆα
ὣς: Iliad 11:147: ὅλμον δ' ὣς ἔσσευε κυλίνδεσθαι δι' ὁμίλου.
ὡς: Iliad 11:155: ὡς δ' ὅτε πῦρ ἀΐδηλον ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ,
ὣς: Iliad 11:158: ὣς ἄρ' ὑπ' Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι πῖπτε κάρηνα
ὥς: Iliad 11:172: οἳ δ' ἔτι κὰμ μέσσον πεδίον φοβέοντο βόες ὥς,
ὣς: Iliad 11:177: ὣς τοὺς Ἀτρεΐδης ἔφεπε κρείων Ἀγαμέμνων
Ὣς: Iliad 11:195: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις,
ὣς: Iliad 11:210: ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ὣς: Iliad 11:237: ἀργύρῳ ἀντομένη μόλιβος ὣς ἐτράπετ' αἰχμή.
ὥς: Iliad 11:239: ἕλκ' ἐπὶ οἷ μεμαὼς ὥς τε λίς, ἐκ δ' ἄρα χειρὸς
ὣς: Iliad 11:241: ὣς ὃ μὲν αὖθι πεσὼν κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον
ὡς: Iliad 11:248: Τὸν δ' ὡς οὖν ἐνόησε Κόων ἀριδείκετος ἀνδρῶν
ὧς: Iliad 11:255: ἀλλ' οὐδ' ὧς ἀπέληγε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο,
ὡς: Iliad 11:269: ὡς δ' ὅτ' ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα
ὣς: Iliad 11:272: ὣς ὀξεῖ' ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο.
Ὣς: Iliad 11:280: Ὣς ἔφαθ', ἡνίοχος δ' ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
ὡς: Iliad 11:284: Ἕκτωρ δ' ὡς ἐνόησ' Ἀγαμέμνονα νόσφι κιόντα
Ὣς: Iliad 11:291: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὡς: Iliad 11:292: ὡς δ' ὅτε πού τις θηρητὴρ κύνας ἀργιόδοντας
ὣς: Iliad 11:294: ὣς ἐπ' Ἀχαιοῖσιν σεῦε Τρῶας μεγαθύμους
ὡς: Iliad 11:305: πληθύν, ὡς ὁπότε νέφεα Ζέφυρος στυφελίξῃ
ὣς: Iliad 11:309: ὣς ἄρα πυκνὰ καρήαθ' ὑφ' Ἕκτορι δάμνατο λαῶν.
ὡς: Iliad 11:324: τὼ δ' ἀν' ὅμιλον ἰόντε κυδοίμεον, ὡς ὅτε κάπρω
ὣς: Iliad 11:326: ὣς ὄλεκον Τρῶας πάλιν ὀρμένω· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ὡς: Iliad 11:380: βέβληαι οὐδ' ἅλιον βέλος ἔκφυγεν· ὡς ὄφελόν τοι
ὡς: Iliad 11:383: οἵ τέ σε πεφρίκασι λέονθ' ὡς μηκάδες αἶγες.
ὡς: Iliad 11:389: οὐκ ἀλέγω, ὡς εἴ με γυνὴ βάλοι ἢ πάϊς ἄφρων·
Ὣς: Iliad 11:396: Ὣς φάτο, τοῦ δ' Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
ὡς: Iliad 11:414: ὡς δ' ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες θαλεροί τ' αἰζηοὶ
ὥς: Iliad 11:419: ὥς ῥα τότ' ἀμφ' Ὀδυσῆα Διῒ φίλον ἐσσεύοντο
Ὣς: Iliad 11:434: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ' ἀσπίδα πάντοσ' ἐΐσην.
Ὣς: Iliad 11:456: Ὣς εἰπὼν Σώκοιο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος
ὡς: Iliad 11:467: τῷ ἰκέλη ὡς εἴ ἑ βιῴατο μοῦνον ἐόντα
Ὣς: Iliad 11:472: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ', ὃ δ' ἅμ' ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
ὡς: Iliad 11:474: Τρῶες ἕπονθ' ὡς εἴ τε δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν
ὥς: Iliad 11:482: ὥς ῥα τότ' ἀμφ' Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην
ὡς: Iliad 11:492: ὡς δ' ὁπότε πλήθων ποταμὸς πεδίον δὲ κάτεισι
ὣς: Iliad 11:496: ὣς ἔφεπε κλονέων πεδίον τότε φαίδιμος Αἴας,
Ὣς: Iliad 11:516: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ.
Ὣς: Iliad 11:531: Ὣς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
ὡς: Iliad 11:547: ὡς δ' αἴθωνα λέοντα βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο
ὣς: Iliad 11:555: ὣς Αἴας τότ' ἀπὸ Τρώων τετιημένος ἦτορ
ὡς: Iliad 11:557: ὡς δ' ὅτ' ὄνος παρ' ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας
ὣς: Iliad 11:562: ὣς τότ' ἔπειτ' Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱὸν
ὡς: Iliad 11:574: Τὸν δ' ὡς οὖν ἐνόησ' Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς
ὡς: Iliad 11:580: τὸν δ' ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
Ὣς: Iliad 11:591: Ὣς ἔφατ' Εὐρύπυλος βεβλημένος· οἳ δὲ παρ' αὐτὸν
Ὣς: Iliad 11:595: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο·
Ὣς: Iliad 11:615: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ' ἑταίρῳ,
ὣς: Iliad 11:669: εἴθ' ὣς ἡβώοιμι βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη
ὡς: Iliad 11:670: ὡς ὁπότ' Ἠλείοισι καὶ ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη
ὡς: Iliad 11:688: ὡς ἡμεῖς παῦροι κεκακωμένοι ἐν Πύλῳ ἦμεν·
ὧς: Iliad 11:719: ἀλλὰ καὶ ὧς ἱππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισι
ὧς: Iliad 11:720: καὶ πεζός περ ἐών, ἐπεὶ ὧς ἄγε νεῖκος Ἀθήνη.
ὣς: Iliad 11:761: ὣς ἔον, εἴ ποτ' ἔον γε, μετ' ἀνδράσιν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ὡς: Iliad 11:767: πάντα μάλ' ἐν μεγάροις ἠκούομεν ὡς ἐπέτελλε.
ὣς: Iliad 11:789: ὣς ἐπέτελλ' ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ' ἔτι καὶ νῦν
Ὣς: Iliad 11:803: Ὣς φάτο, τῷ δ' ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,
ὣς: Iliad 11:816: ὣς ἄρ' ἐμέλλετε τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
ὧς: Iliad 11:840: ἀλλ' οὐδ' ὧς περ σεῖο μεθήσω τειρομένοιο.
Ὣς: Iliad 12:1: Ὣς ὃ μὲν ἐν κλισίῃσι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς
Ὣς: Iliad 12:34: Ὣς ἄρ' ἔμελλον ὄπισθε Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων
ὡς: Iliad 12:40: αὐτὰρ ὅ γ' ὡς τὸ πρόσθεν ἐμάρνατο ἶσος ἀέλλῃ·
ὡς: Iliad 12:41: ὡς δ' ὅτ' ἂν ἔν τε κύνεσσι καὶ ἀνδράσι θηρευτῇσι
ὣς: Iliad 12:49: ὣς Ἕκτωρ ἀν' ὅμιλον ἰὼν ἐλλίσσεθ' ἑταίρους
ὡς: Iliad 12:75: ἀλλ' ἄγεθ' ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
Ὣς: Iliad 12:80: Ὣς φάτο Πουλυδάμας, ἅδε δ' Ἕκτορι μῦθος ἀπήμων,
ὡς: Iliad 12:132: ἕστασαν ὡς ὅτε τε δρύες οὔρεσιν ὑψικάρηνοι,
ὣς: Iliad 12:135: ὣς ἄρα τὼ χείρεσσι πεποιθότες ἠδὲ βίηφι
ὣς: Iliad 12:151: ὣς τῶν κόμπει χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσι φαεινὸς
ὡς: Iliad 12:156: νηῶν τ' ὠκυπόρων· νιφάδες δ' ὡς πῖπτον ἔραζε,
ὣς: Iliad 12:159: ὣς τῶν ἐκ χειρῶν βέλεα ῥέον ἠμὲν Ἀχαιῶν
ὥς: Iliad 12:167: οἳ δ', ὥς τε σφῆκες μέσον αἰόλοι ἠὲ μέλισσαι
ὣς: Iliad 12:171: ὣς οἵ γ' οὐκ ἐθέλουσι πυλάων καὶ δύ' ἐόντε
Ὣς: Iliad 12:173: Ὣς ἔφατ', οὐδὲ Διὸς πεῖθε φρένα ταῦτ' ἀγορεύων·
ὣς: Iliad 12:176: ἀργαλέον δέ με ταῦτα θεὸν ὣς πάντ' ἀγορεῦσαι·
ὥς: Iliad 12:215: νῦν αὖτ' ἐξερέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
ὣς: Iliad 12:223: ὣς ἡμεῖς, εἴ πέρ τε πύλας καὶ τεῖχος Ἀχαιῶν
Ὣς: Iliad 12:251: Ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ' ἅμ' ἕποντο
Ὣς: Iliad 12:277: Ὣς τώ γε προβοῶντε μάχην ὄτρυνον Ἀχαιῶν.
ὥς: Iliad 12:278: τῶν δ', ὥς τε νιφάδες χιόνος πίπτωσι θαμειαὶ
ὣς: Iliad 12:287: ὣς τῶν ἀμφοτέρωσε λίθοι πωτῶντο θαμειαί,
ὣς: Iliad 12:293: ὦρσεν ἐπ' Ἀργείοισι λέονθ' ὣς βουσὶν ἕλιξιν.
ὥς: Iliad 12:299: βῆ ῥ' ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ὅς τ' ἐπιδευὴς
ὥς: Iliad 12:307: ὥς ῥα τότ' ἀντίθεον Σαρπηδόνα θυμὸς ἀνῆκε
ὣς: Iliad 12:312: ἐν Λυκίῃ, πάντες δὲ θεοὺς ὣς εἰσορόωσι,
Ὣς: Iliad 12:329: Ὣς ἔφατ', οὐδὲ Γλαῦκος ἀπετράπετ' οὐδ' ἀπίθησε·
Ὣς: Iliad 12:351: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας,
Ὣς: Iliad 12:364: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας.
Ὣς: Iliad 12:370: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη Τελαμώνιος Αἴας,
Ὣς: Iliad 12:413: Ὣς ἔφαθ', οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
ὥς: Iliad 12:421: ἀλλ' ὥς τ' ἀμφ' οὔροισι δύ' ἀνέρε δηριάασθον
ὣς: Iliad 12:424: ὣς ἄρα τοὺς διέεργον ἐπάλξιες· οἳ δ' ὑπὲρ αὐτέων
ὧς: Iliad 12:432: ἀλλ' οὐδ' ὧς ἐδύναντο φόβον ποιῆσαι Ἀχαιῶν,
ὥς: Iliad 12:433: ἀλλ' ἔχον ὥς τε τάλαντα γυνὴ χερνῆτις ἀληθής,
ὣς: Iliad 12:436: ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε,
Ὣς: Iliad 12:442: Ὣς φάτ' ἐποτρύνων, οἳ δ' οὔασι πάντες ἄκουον,
ὡς: Iliad 12:451: ὡς δ' ὅτε ποιμὴν ῥεῖα φέρει πόκον ἄρσενος οἰὸς
ὣς: Iliad 12:453: ὣς Ἕκτωρ ἰθὺς σανίδων φέρε λαᾶν ἀείρας,
ὥς: Iliad 13:62: αὐτὸς δ' ὥς τ' ἴρηξ ὠκύπτερος ὦρτο πέτεσθαι,
ὣς: Iliad 13:65: ὣς ἀπὸ τῶν ἤϊξε Ποσειδάων ἐνοσίχθων.
Ὣς: Iliad 13:81: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον
ὣς: Iliad 13:105: ὣς Τρῶες τὸ πρίν γε μένος καὶ χεῖρας Ἀχαιῶν
Ὥς: Iliad 13:125: Ὥς ῥα κελευτιόων γαιήοχος ὦρσεν Ἀχαιούς.
ὡς: Iliad 13:133: νευόντων, ὡς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν·
ὣς: Iliad 13:137: ἀντικρὺ μεμαώς, ὀλοοίτροχος ὣς ἀπὸ πέτρης,
ὣς: Iliad 13:143: ὣς Ἕκτωρ εἷος μὲν ἀπείλει μέχρι θαλάσσης
Ὣς: Iliad 13:155: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὣς: Iliad 13:178: νύξ', ἐκ δ' ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ' αὖτ' ἔπεσεν μελίη ὣς
ὣς: Iliad 13:181: ὣς πέσεν, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ.
ὥς: Iliad 13:198: ὥς τε δύ' αἶγα λέοντε κυνῶν ὕπο καρχαροδόντων
ὥς: Iliad 13:201: ὥς ῥα τὸν ὑψοῦ ἔχοντε δύω Αἴαντε κορυστὰ
ὣς: Iliad 13:218: Αἰτωλοῖσιν ἄνασσε, θεὸς δ' ὣς τίετο δήμῳ·
Ὣς: Iliad 13:239: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν·
ὣς: Iliad 13:245: ὣς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος.
ὣς: Iliad 13:292: ἀλλ' ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα νηπύτιοι ὣς
Ὣς: Iliad 13:295: Ὣς φάτο, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
Ὣς: Iliad 13:328: Ὣς φάτο, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
ὡς: Iliad 13:330: Οἳ δ' ὡς Ἰδομενῆα ἴδον φλογὶ εἴκελον ἀλκὴν
ὡς: Iliad 13:334: ὡς δ' ὅθ' ὑπὸ λιγέων ἀνέμων σπέρχωσιν ἄελλαι
ὣς: Iliad 13:337: ὣς ἄρα τῶν ὁμόσ' ἦλθε μάχη, μέμασαν δ' ἐνὶ θυμῷ
Ὣς: Iliad 13:383: Ὣς εἰπὼν ποδὸς ἕλκε κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην
ὡς: Iliad 13:389: ἤριπε δ' ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωῒς
ὣς: Iliad 13:392: ὣς ὃ πρόσθ' ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθεὶς
Ὣς: Iliad 13:417: Ὣς ἔφατ', Ἀργείοισι δ' ἄχος γένετ' εὐξαμένοιο,
ὥς: Iliad 13:437: ἀλλ' ὥς τε στήλην ἢ δένδρεον ὑψιπέτηλον
Ὣς: Iliad 13:455: Ὣς φάτο, Δηΐφοβος δὲ διάνδιχα μερμήριξεν
Ὣς: Iliad 13:468: Ὣς φάτο, τῷ δ' ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,
ὥς: Iliad 13:470: ἀλλ' οὐκ Ἰδομενῆα φόβος λάβε τηλύγετον ὥς,
ὡς: Iliad 13:471: ἀλλ' ἔμεν' ὡς ὅτε τις σῦς οὔρεσιν ἀλκὶ πεποιθώς,
ὣς: Iliad 13:476: ὣς μένεν Ἰδομενεὺς δουρικλυτός, οὐδ' ὑπεχώρει,
Ὣς: Iliad 13:487: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα πάντες ἕνα φρεσὶ θυμὸν ἔχοντες
ὡς: Iliad 13:492: λαοὶ ἕπονθ', ὡς εἴ τε μετὰ κτίλον ἕσπετο μῆλα
ὣς: Iliad 13:494: ὣς Αἰνείᾳ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γεγήθει
ὡς: Iliad 13:495: ὡς ἴδε λαῶν ἔθνος ἐπισπόμενον ἑοῖ αὐτῷ.
ὣς: Iliad 13:531: Μηριόνης δ' ἐξ αὖτις ἐπάλμενος αἰγυπιὸς ὣς
ὥς: Iliad 13:564: καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ μεῖν' ὥς τε σκῶλος πυρίκαυστος
ὡς: Iliad 13:571: ἤσπαιρ' ὡς ὅτε βοῦς τόν τ' οὔρεσι βουκόλοι ἄνδρες
ὣς: Iliad 13:573: ὣς ὃ τυπεὶς ἤσπαιρε μίνυνθά περ, οὔ τι μάλα δήν,
ὡς: Iliad 13:588: ὡς δ' ὅτ' ἀπὸ πλατέος πτυόφιν μεγάλην κατ' ἀλωὴν
ὣς: Iliad 13:591: ὣς ἀπὸ θώρηκος Μενελάου κυδαλίμοιο
Ὣς: Iliad 13:640: Ὣς εἰπὼν τὰ μὲν ἔντε' ἀπὸ χροὸς αἱματόεντα
ὥς: Iliad 13:654: θυμὸν ἀποπνείων, ὥς τε σκώληξ ἐπὶ γαίῃ
Ὣς: Iliad 13:673: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο·
ὥς: Iliad 13:703: ἀλλ' ὥς τ' ἐν νειῷ βόε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον
ὣς: Iliad 13:708: ὣς τὼ παρβεβαῶτε μάλ' ἕστασαν ἀλλήλοιιν.
ὥς: Iliad 13:735: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
Ὣς: Iliad 13:748: Ὣς φάτο Πουλυδάμας, ἅδε δ' Ἕκτορι μῦθος ἀπήμων,
Ὣς: Iliad 13:788: Ὣς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως·
ὣς: Iliad 13:800: ὣς Τρῶες πρὸ μὲν ἄλλοι ἀρηρότες, αὐτὰρ ἐπ' ἄλλοι,
Ὣς: Iliad 13:821: Ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις
ὡς: Iliad 13:827: τιοίμην δ' ὡς τίετ' Ἀθηναίη καὶ Ἀπόλλων,
ὡς: Iliad 13:828: ὡς νῦν ἡμέρη ἧδε κακὸν φέρει Ἀργείοισι
Ὣς: Iliad 13:833: Ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο· τοὶ δ' ἅμ' ἕποντο
Ὣς: Iliad 14:9: Ὣς εἰπὼν σάκος εἷλε τετυγμένον υἷος ἑοῖο
ὡς: Iliad 14:16: ὡς δ' ὅτε πορφύρῃ πέλαγος μέγα κύματι κωφῷ
ὣς: Iliad 14:20: ὣς ὃ γέρων ὅρμαινε δαϊζόμενος κατὰ θυμὸν
ὥς: Iliad 14:45: ὥς ποτ' ἐπηπείλησεν ἐνὶ Τρώεσσ' ἀγορεύων
ὥς: Iliad 14:50: ἐν θυμῷ βάλλονται ἐμοὶ χόλον ὥς περ Ἀχιλλεὺς
ὡς: Iliad 14:60: ὡς ἐπιμὶξ κτείνονται, ἀϋτὴ δ' οὐρανὸν ἵκει.
ὡς: Iliad 14:74: ἀλλ' ἄγεθ' ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω πειθώμεθα πάντες.
ὡς: Iliad 14:120: πλαγχθείς· ὡς γάρ που Ζεὺς ἤθελε καὶ θεοὶ ἄλλοι.
Ὣς: Iliad 14:133: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
ὣς: Iliad 14:142: ἀλλ' ὃ μὲν ὣς ἀπόλοιτο, θεὸς δέ ἑ σιφλώσειε·
Ὣς: Iliad 14:147: Ὣς εἰπὼν μέγ' ἄϋσεν ἐπεσσύμενος πεδίοιο.
ὥς: Iliad 14:185: καλῷ νηγατέῳ· λευκὸν δ' ἦν ἠέλιος ὥς·
Ὣς: Iliad 14:222: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,
ὣς: Iliad 14:265: ἦ φῂς ὣς Τρώεσσιν ἀρηξέμεν εὐρύοπα Ζῆν
ὡς: Iliad 14:266: ὡς Ἡρακλῆος περιχώσατο παῖδος ἑοῖο;
Ὣς: Iliad 14:269: Ὣς φάτο, χήρατο δ' Ὕπνος, ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα·
ὦσ: Iliad 14:273: μάρτυροι ὦσ' οἳ ἔνερθε θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες,
Ὣς: Iliad 14:276: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
ὡς: Iliad 14:277: ὄμνυε δ' ὡς ἐκέλευε, θεοὺς δ' ὀνόμηνεν ἅπαντας
ὡς: Iliad 14:293: ὡς δ' ἴδεν, ὥς μιν ἔρως πυκινὰς φρένας ἀμφεκάλυψεν,
ὥς: Iliad 14:293: ὡς δ' ἴδεν, ὥς μιν ἔρως πυκινὰς φρένας ἀμφεκάλυψεν,
ὡς: Iliad 14:327: ὡς σέο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.
Ὣς: Iliad 14:351: Ὣς ὃ μὲν ἀτρέμας εὗδε πατὴρ ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ,
Ὣς: Iliad 14:360: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ᾤχετ' ἐπὶ κλυτὰ φῦλ' ἀνθρώπων,
ὡς: Iliad 14:369: ἀλλ' ἄγεθ' ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
Ὣς: Iliad 14:377: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
ὣς: Iliad 14:412: στρόμβον δ' ὣς ἔσσευε βαλών, περὶ δ' ἔδραμε πάντῃ.
ὡς: Iliad 14:413: ὡς δ' ὅθ' ὑπὸ πληγῆς πατρὸς Διὸς ἐξερίπῃ δρῦς
ὣς: Iliad 14:417: ὣς ἔπεσ' Ἕκτορος ὦκα χαμαὶ μένος ἐν κονίῃσι·
ὡς: Iliad 14:439: Ἀργεῖοι δ' ὡς οὖν ἴδον Ἕκτορα νόσφι κιόντα
Ὣς: Iliad 14:457: Ὣς ἔφατ', Ἀργείοισι δ' ἄχος γένετ' εὐξαμένοιο·
ὡς: Iliad 14:481: φράζεσθ' ὡς ὑμῖν Πρόμαχος δεδμημένος εὕδει
Ὣς: Iliad 14:485: Ὣς ἔφατ', Ἀργείοισι δ' ἄχος γένετ' εὐξαμένοιο·
Ὣς: Iliad 14:505: Ὣς φάτο, τοὺς δ' ἄρα πάντας ὑπὸ τρόμος ἔλλαβε γυῖα,
ὧς: Iliad 15:24: γῆν ὀλιγηπελέων· ἐμὲ δ' οὐδ' ὧς θυμὸν ἀνίει
Ὣς: Iliad 15:34: Ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,
Ὣς: Iliad 15:47: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
ὥς: Iliad 15:75: ὥς οἱ ὑπέστην πρῶτον, ἐμῷ δ' ἐπένευσα κάρητι,
Ὣς: Iliad 15:78: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
ὡς: Iliad 15:80: ὡς δ' ὅτ' ἂν ἀΐξῃ νόος ἀνέρος, ὅς τ' ἐπὶ πολλὴν
ὣς: Iliad 15:83: ὣς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο πότνια Ἥρη·
ὣς: Iliad 15:100: Ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσα καθέζετο πότνια Ἥρη,
Ὣς: Iliad 15:113: Ὣς ἔφατ', αὐτὰρ Ἄρης θαλερὼ πεπλήγετο μηρὼ
Ὣς: Iliad 15:119: Ὣς φάτο, καί ῥ' ἵππους κέλετο Δεῖμόν τε Φόβον τε
Ὣς: Iliad 15:142: Ὣς εἰποῦσ' ἵδρυσε θρόνῳ ἔνι θοῦρον Ἄρηα.
ὣς: Iliad 15:149: Ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσα πάλιν κίε πότνια Ἥρη,
Ὣς: Iliad 15:168: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις,
ὡς: Iliad 15:170: ὡς δ' ὅτ' ἂν ἐκ νεφέων πτῆται νιφὰς ἠὲ χάλαζα
ὣς: Iliad 15:172: ὣς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο ὠκέα Ἶρις,
ὣς: Iliad 15:196: χερσὶ δὲ μή τί με πάγχυ κακὸν ὣς δειδισσέσθω·
ὡς: Iliad 15:204: οἶσθ' ὡς πρεσβυτέροισιν Ἐρινύες αἰὲν ἕπονται.
Ὣς: Iliad 15:218: Ὣς εἰπὼν λίπε λαὸν Ἀχαιϊκὸν ἐννοσίγαιος,
ὥς: Iliad 15:235: ὥς κε καὶ αὖτις Ἀχαιοὶ ἀναπνεύσωσι πόνοιο.
Ὣς: Iliad 15:236: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν Ἀπόλλων,
Ὣς: Iliad 15:262: Ὣς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν.
ὡς: Iliad 15:263: ὡς δ' ὅτε τις στατὸς ἵππος ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ
ὣς: Iliad 15:269: ὣς Ἕκτωρ λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ' ἐνώμα
ὥς: Iliad 15:271: οἳ δ' ὥς τ' ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα
ὣς: Iliad 15:277: ὣς Δαναοὶ εἷος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο
ὡς: Iliad 15:292: ὡς καὶ νῦν ἔσσεσθαι ὀΐομαι· οὐ γὰρ ἄτερ γε
ὡς: Iliad 15:294: ἀλλ' ἄγεθ' ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω πειθώμεθα πάντες.
Ὣς: Iliad 15:300: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
ὥς: Iliad 15:323: οἳ δ' ὥς τ' ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶϋ μέγ' οἰῶν
ὣς: Iliad 15:326: ὣς ἐφόβηθεν Ἀχαιοὶ ἀνάλκιδες· ἐν γὰρ Ἀπόλλων
Ὣς: Iliad 15:352: Ὣς εἰπὼν μάστιγι κατωμαδὸν ἤλασεν ἵππους
ὡς: Iliad 15:362: ῥεῖα μάλ', ὡς ὅτε τις ψάμαθον πάϊς ἄγχι θαλάσσης,
ὥς: Iliad 15:365: ὥς ῥα σὺ ἤϊε Φοῖβε πολὺν κάματον καὶ ὀϊζὺν
Ὣς: Iliad 15:367: Ὣς οἳ μὲν παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες,
Ὣς: Iliad 15:377: Ὣς ἔφατ' εὐχόμενος, μέγα δ' ἔκτυπε μητίετα Ζεύς,
ὡς: Iliad 15:379: Τρῶες δ' ὡς ἐπύθοντο Διὸς κτύπον αἰγιόχοιο,
ὥς: Iliad 15:381: οἳ δ' ὥς τε μέγα κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο
ὣς: Iliad 15:384: ὣς Τρῶες μεγάλῃ ἰαχῇ κατὰ τεῖχος ἔβαινον,
ὣς: Iliad 15:405: Τὸν μὲν ἄρ' ὣς εἰπόντα πόδες φέρον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ὥς: Iliad 15:410: ἀλλ' ὥς τε στάθμη δόρυ νήϊον ἐξιθύνει
ὣς: Iliad 15:413: ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε·
ὡς: Iliad 15:422: Ἕκτωρ δ' ὡς ἐνόησεν ἀνεψιὸν ὀφθαλμοῖσιν
Ὣς: Iliad 15:429: Ὣς εἰπὼν Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
Ὣς: Iliad 15:442: Ὣς φάθ', ὃ δὲ ξυνέηκε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη,
Ὣς: Iliad 15:478: Ὣς φάθ', ὃ δὲ τόξον μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ἔθηκεν,
ὡς: Iliad 15:484: Ἕκτωρ δ' ὡς εἶδεν Τεύκρου βλαφθέντα βέλεμνα,
ὡς: Iliad 15:493: ὡς νῦν Ἀργείων μινύθει μένος, ἄμμι δ' ἀρήγει.
Ὣς: Iliad 15:500: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
Ὣς: Iliad 15:514: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
Ὣς: Iliad 15:559: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ', ὃ δ' ἅμ' ἕσπετο ἰσόθεος φώς·
Ὣς: Iliad 15:565: Ὣς ἔφαθ', οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι μενέαινον,
ὡς: Iliad 15:570: οὔτε ποσὶν θάσσων οὔτ' ἄλκιμος ὡς σὺ μάχεσθαι·
Ὣς: Iliad 15:572: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἀπέσσυτο, τὸν δ' ὀρόθυνεν·
ὥς: Iliad 15:579: Ἀντίλοχος δ' ἐπόρουσε κύων ὥς, ὅς τ' ἐπὶ νεβρῷ
ὣς: Iliad 15:582: ὣς ἐπὶ σοὶ Μελάνιππε θόρ' Ἀντίλοχος μενεχάρμης
ὣς: Iliad 15:589: ὣς τρέσε Νεστορίδης, ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ
ὡς: Iliad 15:605: μαίνετο δ' ὡς ὅτ' Ἄρης ἐγχέσπαλος ἢ ὀλοὸν πῦρ
ὧς: Iliad 15:617: ἀλλ' οὐδ' ὧς δύνατο ῥῆξαι μάλα περ μενεαίνων·
ὣς: Iliad 15:622: ὣς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐδὲ φέβοντο.
ὡς: Iliad 15:624: ἐν δ' ἔπεσ' ὡς ὅτε κῦμα θοῇ ἐν νηῒ πέσῃσι
ὣς: Iliad 15:629: ὣς ἐδαΐζετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
ὥς: Iliad 15:630: αὐτὰρ ὅ γ' ὥς τε λέων ὀλοόφρων βουσὶν ἐπελθών,
ὣς: Iliad 15:636: βοῦν ἔδει, αἳ δέ τε πᾶσαι ὑπέτρεσαν· ὣς τότ' Ἀχαιοὶ
Ὣς: Iliad 15:667: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὡς: Iliad 15:679: ὡς δ' ὅτ' ἀνὴρ ἵπποισι κελητίζειν ἐῢ εἰδώς,
ὣς: Iliad 15:685: ὣς Αἴας ἐπὶ πολλὰ θοάων ἴκρια νηῶν
ὥς: Iliad 15:690: ἀλλ' ὥς τ' ὀρνίθων πετεηνῶν αἰετὸς αἴθων
ὣς: Iliad 15:693: ὣς Ἕκτωρ ἴθυσε νεὸς κυανοπρῴροιο
ὡς: Iliad 15:698: ἄντεσθ' ἐν πολέμῳ, ὡς ἐσσυμένως ἐμάχοντο.
Ὣς: Iliad 15:726: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα μᾶλλον ἐπ' Ἀργείοισιν ὄρουσαν.
Ὣς: Iliad 16:1: Ὣς οἳ μὲν περὶ νηὸς ἐϋσσέλμοιο μάχοντο·
ὥς: Iliad 16:3: δάκρυα θερμὰ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος,
ὡς: Iliad 16:17: ἦε σύ γ' Ἀργείων ὀλοφύρεαι, ὡς ὀλέκονται
Ὣς: Iliad 16:46: Ὣς φάτο λισσόμενος μέγα νήπιος· ἦ γὰρ ἔμελλεν
ὡς: Iliad 16:59: Ἀτρεΐδης ὡς εἴ τιν' ἀτίμητον μετανάστην.
ὧς: Iliad 16:80: ἀλλὰ καὶ ὧς Πάτροκλε νεῶν ἄπο λοιγὸν ἀμύνων
ὥς: Iliad 16:83: πείθεο δ' ὥς τοι ἐγὼ μύθου τέλος ἐν φρεσὶ θείω,
ὡς: Iliad 16:84: ὡς ἄν μοι τιμὴν μεγάλην καὶ κῦδος ἄρηαι
Ὣς: Iliad 16:101: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
ὣς: Iliad 16:124: ὣς τὴν μὲν πρυμνὴν πῦρ ἄμφεπεν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
Ὣς: Iliad 16:130: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῷ.
ὣς: Iliad 16:156: πάντας ἀνὰ κλισίας σὺν τεύχεσιν· οἳ δὲ λύκοι ὣς
ὡς: Iliad 16:192: ἀμφαγαπαζόμενος ὡς εἴ θ' ἑὸν υἱὸν ἐόντα.
Ὣς: Iliad 16:210: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὡς: Iliad 16:212: ὡς δ' ὅτε τοῖχον ἀνὴρ ἀράρῃ πυκινοῖσι λίθοισι
ὣς: Iliad 16:214: ὣς ἄραρον κόρυθές τε καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι.
ὡς: Iliad 16:217: νευόντων, ὡς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισι.
Ὣς: Iliad 16:249: Ὣς ἔφατ' εὐχόμενος, τοῦ δ' ἔκλυε μητίετα Ζεύς.
ὡς: Iliad 16:271: ὡς ἂν Πηλεΐδην τιμήσομεν, ὃς μέγ' ἄριστος
Ὣς: Iliad 16:275: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου,
ὡς: Iliad 16:278: Τρῶες δ' ὡς εἴδοντο Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν
ὡς: Iliad 16:297: ὡς δ' ὅτ' ἀφ' ὑψηλῆς κορυφῆς ὄρεος μεγάλοιο
ὣς: Iliad 16:301: ὣς Δαναοὶ νηῶν μὲν ἀπωσάμενοι δήϊον πῦρ
ὣς: Iliad 16:326: ὣς τὼ μὲν δοιοῖσι κασιγνήτοισι δαμέντε
ὡς: Iliad 16:352: ὡς δὲ λύκοι ἄρνεσσιν ἐπέχραον ἢ ἐρίφοισι
ὣς: Iliad 16:356: ὣς Δαναοὶ Τρώεσσιν ἐπέχραον· οἳ δὲ φόβοιο
ὧς: Iliad 16:363: ἀλλὰ καὶ ὧς ἀνέμιμνε, σάω δ' ἐρίηρας ἑταίρους.
Ὡς: Iliad 16:364: Ὡς δ' ὅτ' ἀπ' Οὐλύμπου νέφος ἔρχεται οὐρανὸν εἴσω
ὣς: Iliad 16:366: ὣς τῶν ἐκ νηῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε,
ὡς: Iliad 16:384: ὡς δ' ὑπὸ λαίλαπι πᾶσα κελαινὴ βέβριθε χθὼν
ὣς: Iliad 16:393: ὣς ἵπποι Τρῳαὶ μεγάλα στενάχοντο θέουσαι.
ὡς: Iliad 16:406: ἕλκε δὲ δουρὸς ἑλὼν ὑπὲρ ἄντυγος, ὡς ὅτε τις φὼς
ὣς: Iliad 16:409: ὣς ἕλκ' ἐκ δίφροιο κεχηνότα δουρὶ φαεινῷ,
ὡς: Iliad 16:419: Σαρπηδὼν δ' ὡς οὖν ἴδ' ἀμιτροχίτωνας ἑταίρους
ὥς: Iliad 16:428: οἳ δ' ὥς τ' αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγκυλοχεῖλαι
ὣς: Iliad 16:430: ὣς οἳ κεκλήγοντες ἐπ' ἀλλήλοισιν ὄρουσαν.
Ὣς: Iliad 16:458: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ὡς: Iliad 16:482: ἤριπε δ' ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωῒς
ὣς: Iliad 16:485: ὣς ὃ πρόσθ' ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθεὶς
ὣς: Iliad 16:490: ὣς ὑπὸ Πατρόκλῳ Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων
Ὣς: Iliad 16:502: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψεν
ὡς: Iliad 16:516: ἀνέρι κηδομένῳ, ὡς νῦν ἐμὲ κῆδος ἱκάνει.
Ὣς: Iliad 16:527: Ὣς ἔφατ' εὐχόμενος, τοῦ δ' ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων.
Ὣς: Iliad 16:548: Ὣς ἔφατο, Τρῶας δὲ κατὰ κρῆθεν λάβε πένθος
Ὣς: Iliad 16:562: Ὣς ἔφαθ', οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι μενέαινον.
ὣς: Iliad 16:584: ὣς ἰθὺς Λυκίων Πατρόκλεες ἱπποκέλευθε
ὡς: Iliad 16:600: ὡς ἔπεσ' ἐσθλὸς ἀνήρ· μέγα δὲ Τρῶες κεχάροντο,
ὣς: Iliad 16:605: Ἰδαίου ἐτέτυκτο, θεὸς δ' ὣς τίετο δήμῳ.
Ὣς: Iliad 16:626: Ὣς φάτο, τὸν δ' ἐνένιπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός·
Ὣς: Iliad 16:632: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ', ὃ δ' ἅμ' ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
ὥς: Iliad 16:633: τῶν δ' ὥς τε δρυτόμων ἀνδρῶν ὀρυμαγδὸς ὀρώρει
ὣς: Iliad 16:635: ὣς τῶν ὄρνυτο δοῦπος ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
ὡς: Iliad 16:641: οἳ δ' αἰεὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, ὡς ὅτε μυῖαι
ὣς: Iliad 16:644: ὣς ἄρα τοὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, οὐδέ ποτε Ζεὺς
Ὣς: Iliad 16:676: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν Ἀπόλλων.
Ὣς: Iliad 16:710: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δ' ἀνεχάζετο πολλὸν ὀπίσσω
Ὣς: Iliad 16:726: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν,
ὡς: Iliad 16:745: ὢ πόποι ἦ μάλ' ἐλαφρὸς ἀνήρ, ὡς ῥεῖα κυβιστᾷ.
ὡς: Iliad 16:749: ὡς νῦν ἐν πεδίῳ ἐξ ἵππων ῥεῖα κυβιστᾷ.
Ὣς: Iliad 16:751: Ὣς εἰπὼν ἐπὶ Κεβριόνῃ ἥρωϊ βεβήκει
ὣς: Iliad 16:754: ὣς ἐπὶ Κεβριόνῃ Πατρόκλεες ἆλσο μεμαώς.
ὣς: Iliad 16:756: τὼ περὶ Κεβριόναο λέονθ' ὣς δηρινθήτην,
ὣς: Iliad 16:759: ὣς περὶ Κεβριόναο δύω μήστωρες ἀϋτῆς
Ὡς: Iliad 16:765: Ὡς δ' Εὖρός τε Νότος τ' ἐριδαίνετον ἀλλήλοιιν
ὣς: Iliad 16:770: ὣς Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ' ἀλλήλοισι θορόντες
ὡς: Iliad 16:818: Ἕκτωρ δ' ὡς εἶδεν Πατροκλῆα μεγάθυμον
ὡς: Iliad 16:823: ὡς δ' ὅτε σῦν ἀκάμαντα λέων ἐβιήσατο χάρμῃ,
ὣς: Iliad 16:827: ὣς πολέας πεφνόντα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν
ὥς: Iliad 16:842: ὥς πού σε προσέφη, σοὶ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθε.
Ὣς: Iliad 16:855: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε·
Ὣς: Iliad 16:862: Ὣς ἄρα φωνήσας δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς
ὦσ: Iliad 16:863: εἴρυσε λὰξ προσβάς, τὸν δ' ὕπτιον ὦσ' ἀπὸ δουρός.
ὥς: Iliad 17:4: ἀμφὶ δ' ἄρ' αὐτῷ βαῖν' ὥς τις περὶ πόρτακι μήτηρ
ὣς: Iliad 17:6: ὣς περὶ Πατρόκλῳ βαῖνε ξανθὸς Μενέλαος.
ὥς: Iliad 17:29: ὥς θην καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος εἴ κέ μευ ἄντα
Ὣς: Iliad 17:33: Ὣς φάτο, τὸν δ' οὐ πεῖθεν· ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα·
Ὣς: Iliad 17:43: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ' ἀσπίδα πάντοσ' ἐΐσην·
Ὡς: Iliad 17:61: Ὡς δ' ὅτε τίς τε λέων ὀρεσίτροφος ἀλκὶ πεποιθὼς
ὣς: Iliad 17:68: ὣς τῶν οὔ τινι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐτόλμα
Ὣς: Iliad 17:82: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν,
ὥς: Iliad 17:109: ἐντροπαλιζόμενος ὥς τε λὶς ἠϋγένειος,
ὣς: Iliad 17:113: ὣς ἀπὸ Πατρόκλοιο κίε ξανθὸς Μενέλαος.
Ὣς: Iliad 17:123: Ὣς ἔφατ', Αἴαντι δὲ δαΐφρονι θυμὸν ὄρινε·
ὥς: Iliad 17:133: ἑστήκει ὥς τίς τε λέων περὶ οἷσι τέκεσσιν,
ὣς: Iliad 17:137: ὣς Αἴας περὶ Πατρόκλῳ ἥρωϊ βεβήκει.
ὡς: Iliad 17:180: ἠὲ πανημέριος κακὸς ἔσσομαι, ὡς ἀγορεύεις,
Ὣς: Iliad 17:183: Ὣς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
Ὣς: Iliad 17:188: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ
ὡς: Iliad 17:198: Τὸν δ' ὡς οὖν ἀπάνευθεν ἴδεν νεφεληγερέτα Ζεὺς
Ὣς: Iliad 17:233: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἰθὺς Δαναῶν βρίσαντες ἔβησαν
Ὣς: Iliad 17:246: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
Ὣς: Iliad 17:256: Ὣς ἔφατ', ὀξὺ δ' ἄκουσεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας·
ὡς: Iliad 17:263: ὡς δ' ὅτ' ἐπὶ προχοῇσι διιπετέος ποταμοῖο
ὣς: Iliad 17:284: ὣς υἱὸς Τελαμῶνος ἀγαυοῦ φαίδιμος Αἴας
ὡς: Iliad 17:328: Ἴλιον αἰπεινήν; ὡς δὴ ἴδον ἀνέρας ἄλλους
Ὣς: Iliad 17:333: Ὣς ἔφατ', Αἰνείας δ' ἑκατηβόλον Ἀπόλλωνα
Ὣς: Iliad 17:342: Ὣς φάτο, καί ῥα πολὺ προμάχων ἐξάλμενος ἔστη·
ὣς: Iliad 17:360: ὣς Αἴας ἐπέτελλε πελώριος, αἵματι δὲ χθὼν
Ὣς: Iliad 17:366: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρός, οὐδέ κε φαίης
ὣς: Iliad 17:382: νόσφιν ἐμαρνάσθην, ἐπεὶ ὣς ἐπετέλλετο Νέστωρ
ὡς: Iliad 17:389: ὡς δ' ὅτ' ἀνὴρ ταύροιο βοὸς μεγάλοιο βοείην
ὣς: Iliad 17:394: ὣς οἵ γ' ἔνθα καὶ ἔνθα νέκυν ὀλίγῃ ἐνὶ χώρῃ
Ὣς: Iliad 17:420: Ὣς δέ τις αὖ Τρώων μεγαθύμων αὐδήσασκεν·
Ὣς: Iliad 17:423: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, μένος δ' ὄρσασκεν ἑκάστου.
ὣς: Iliad 17:424: ὣς οἳ μὲν μάρναντο, σιδήρειος δ' ὀρυμαγδὸς
ὥς: Iliad 17:434: ἀλλ' ὥς τε στήλη μένει ἔμπεδον, ἥ τ' ἐπὶ τύμβῳ
ὣς: Iliad 17:436: ὣς μένον ἀσφαλέως περικαλλέα δίφρον ἔχοντες
ὡς: Iliad 17:450: ἦ οὐχ ἅλις ὡς καὶ τεύχε' ἔχει καὶ ἐπεύχεται αὔτως;
Ὣς: Iliad 17:456: Ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐνέπνευσεν μένος ἠΰ.
ὥς: Iliad 17:460: ἵπποις ἀΐσσων ὥς τ' αἰγυπιὸς μετὰ χῆνας·
Ὣς: Iliad 17:481: Ὣς ἔφατ', Ἀλκιμέδων δὲ βοηθόον ἅρμ' ἐπορούσας
Ὣς: Iliad 17:491: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησεν ἐῢς πάϊς Ἀγχίσαο.
Ὣς: Iliad 17:507: Ὣς εἰπὼν Αἴαντε καλέσσατο καὶ Μενέλαον·
ὡς: Iliad 17:520: ὡς δ' ὅτ' ἂν ὀξὺν ἔχων πέλεκυν αἰζήϊος ἀνὴρ
ὣς: Iliad 17:523: ὣς ἄρ' ὅ γε προθορὼν πέσεν ὕπτιος· ἐν δέ οἱ ἔγχος
Ὣς: Iliad 17:540: Ὣς εἰπὼν ἐς δίφρον ἑλὼν ἔναρα βροτόεντα
ὥς: Iliad 17:542: αἱματόεις ὥς τίς τε λέων κατὰ ταῦρον ἐδηδώς.
ὣς: Iliad 17:551: ὣς ἣ πορφυρέῃ νεφέλῃ πυκάσασα ἓ αὐτὴν
Ὣς: Iliad 17:567: Ὣς φάτο, γήθησεν δὲ θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
Ὣς: Iliad 17:591: Ὣς φάτο, τὸν δ' ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα,
Ὣς: Iliad 17:624: Ὣς ἔφατ', Ἰδομενεὺς δ' ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
Ὣς: Iliad 17:648: Ὣς φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα·
Ὣς: Iliad 17:656: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ὥς: Iliad 17:657: βῆ δ' ἰέναι ὥς τίς τε λέων ἀπὸ μεσσαύλοιο,
ὣς: Iliad 17:665: ὣς ἀπὸ Πατρόκλοιο βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
Ὣς: Iliad 17:673: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη ξανθὸς Μενέλαος,
ὥς: Iliad 17:674: πάντοσε παπταίνων ὥς τ' αἰετός, ὅν ῥά τέ φασιν
ὣς: Iliad 17:679: ὣς τότε σοὶ Μενέλαε διοτρεφὲς ὄσσε φαεινὼ
Ὣς: Iliad 17:694: Ὣς ἔφατ', Ἀντίλοχος δὲ κατέστυγε μῦθον ἀκούσας·
ὧς: Iliad 17:697: ἀλλ' οὐδ' ὧς Μενελάου ἐφημοσύνης ἀμέλησε,
Ὣς: Iliad 17:722: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα νεκρὸν ἀπὸ χθονὸς ἀγκάζοντο
ὡς: Iliad 17:724: Τρωϊκός, ὡς εἴδοντο νέκυν αἴροντας Ἀχαιούς.
ὣς: Iliad 17:730: ὣς Τρῶες εἷος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο
Ὣς: Iliad 17:735: Ὣς οἵ γ' ἐμμεμαῶτε νέκυν φέρον ἐκ πολέμοιο
ὣς: Iliad 17:740: ὣς μὲν τοῖς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν αἰχμητάων
ὥς: Iliad 17:742: οἳ δ' ὥς θ' ἡμίονοι κρατερὸν μένος ἀμφιβαλόντες
ὣς: Iliad 17:746: ὣς οἵ γ' ἐμμεμαῶτε νέκυν φέρον. αὐτὰρ ὄπισθεν
ὥς: Iliad 17:747: Αἴαντ' ἰσχανέτην, ὥς τε πρὼν ἰσχάνει ὕδωρ
ὣς: Iliad 17:752: ὣς αἰεὶ Αἴαντε μάχην ἀνέεργον ὀπίσσω
ὥς: Iliad 17:755: τῶν δ' ὥς τε ψαρῶν νέφος ἔρχεται ἠὲ κολοιῶν
ὣς: Iliad 17:758: ὣς ἄρ' ὑπ' Αἰνείᾳ τε καὶ Ἕκτορι κοῦροι Ἀχαιῶν
Ὣς: Iliad 18:1: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο,
ὥς: Iliad 18:9: ὥς ποτέ μοι μήτηρ διεπέφραδε καί μοι ἔειπε
Ὣς: Iliad 18:22: Ὣς φάτο, τὸν δ' ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα·
ὣς: Iliad 18:57: τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς
Ὣς: Iliad 18:65: Ὣς ἄρα φωνήσασα λίπε σπέος· αἳ δὲ σὺν αὐτῇ
ὡς: Iliad 18:75: ἐκ Διός, ὡς ἄρα δὴ πρίν γ' εὔχεο χεῖρας ἀνασχὼν
ὡς: Iliad 18:107: ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν ἔκ τ' ἀνθρώπων ἀπόλοιτο
ὡς: Iliad 18:111: ὡς ἐμὲ νῦν ἐχόλωσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
ὣς: Iliad 18:120: ὣς καὶ ἐγών, εἰ δή μοι ὁμοίη μοῖρα τέτυκται,
ὡς: Iliad 18:125: γνοῖεν δ' ὡς δὴ δηρὸν ἐγὼ πολέμοιο πέπαυμαι·
Ὣς: Iliad 18:138: Ὣς ἄρα φωνήσασα πάλιν τράπεθ' υἷος ἑοῖο,
Ὣς: Iliad 18:145: Ὣς ἔφαθ', αἳ δ' ὑπὸ κῦμα θαλάσσης αὐτίκ' ἔδυσαν·
ὡς: Iliad 18:161: ὡς δ' ἀπὸ σώματος οὔ τι λέοντ' αἴθωνα δύνανται
ὥς: Iliad 18:163: ὥς ῥα τὸν οὐκ ἐδύναντο δύω Αἴαντε κορυστὰ
ὣς: Iliad 18:202: Ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ὡς: Iliad 18:207: ὡς δ' ὅτε καπνὸς ἰὼν ἐξ ἄστεος αἰθέρ' ἵκηται
ὣς: Iliad 18:214: ὣς ἀπ' Ἀχιλλῆος κεφαλῆς σέλας αἰθέρ' ἵκανε·
ὡς: Iliad 18:219: ὡς δ' ὅτ' ἀριζήλη φωνή, ὅτε τ' ἴαχε σάλπιγξ
ὣς: Iliad 18:221: ὣς τότ' ἀριζήλη φωνὴ γένετ' Αἰακίδαο.
ὡς: Iliad 18:222: οἳ δ' ὡς οὖν ἄϊον ὄπα χάλκεον Αἰακίδαο,
ὡς: Iliad 18:297: ἀλλ' ἄγεθ' ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες.
Ὣς: Iliad 18:310: Ὣς Ἕκτωρ ἀγόρευ', ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν
ὥς: Iliad 18:318: πυκνὰ μάλα στενάχων ὥς τε λὶς ἠϋγένειος,
ὣς: Iliad 18:323: ὣς ὃ βαρὺ στενάχων μετεφώνεε Μυρμιδόνεσσιν·
Ὣς: Iliad 18:343: Ὣς εἰπὼν ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος Ἀχιλλεὺς
Ὣς: Iliad 18:368: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
Ὣς: Iliad 18:388: Ὣς ἄρα φωνήσασα πρόσω ἄγε δῖα θεάων.
ὣς: Iliad 18:438: τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς
ὥς: Iliad 18:466: ὥς οἱ τεύχεα καλὰ παρέσσεται, οἷά τις αὖτε
Ὣς: Iliad 18:468: Ὣς εἰπὼν τὴν μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δ' ἐπὶ φύσας·
ὥς: Iliad 18:518: καλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν, ὥς τε θεώ περ
ὡς: Iliad 18:530: οἳ δ' ὡς οὖν ἐπύθοντο πολὺν κέλαδον παρὰ βουσὶν
ὥς: Iliad 18:539: ὡμίλευν δ' ὥς τε ζωοὶ βροτοὶ ἠδ' ἐμάχοντο,
ὡς: Iliad 18:600: ῥεῖα μάλ', ὡς ὅτε τις τροχὸν ἄρμενον ἐν παλάμῃσιν
ὣς: Iliad 18:616: ἣ δ' ἴρηξ ὣς ἆλτο κατ' Οὐλύμπου νιφόεντος
Ὡς: Iliad 19:12: Ὡς ἄρα φωνήσασα θεὰ κατὰ τεύχε' ἔθηκε
ὡς: Iliad 19:16: ὡς εἶδ', ὥς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
ὥς: Iliad 19:16: ὡς εἶδ', ὥς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
ὡς: Iliad 19:17: δεινὸν ὑπὸ βλεφάρων ὡς εἰ σέλας ἐξεφάανθεν·
Ὣς: Iliad 19:37: Ὣς ἄρα φωνήσασα μένος πολυθαρσὲς ἐνῆκε,
Ὣς: Iliad 19:74: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἐχάρησαν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ὣς: Iliad 19:112: ὣς ἔφατο· Ζεὺς δ' οὔ τι δολοφροσύνην ἐνόησεν,
ὣς: Iliad 19:125: ὣς φάτο, τὸν δ' ἄχος ὀξὺ κατὰ φρένα τύψε βαθεῖαν·
ὣς: Iliad 19:130: ὣς εἰπὼν ἔῤῥιψεν ἀπ' οὐρανοῦ ἀστερόεντος
ὣς: Iliad 19:134: ὣς καὶ ἐγών, ὅτε δ' αὖτε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
ὡς: Iliad 19:147: δῶρα μὲν αἴ κ' ἐθέλῃσθα παρασχέμεν, ὡς ἐπιεικές,
ὥς: Iliad 19:151: ὥς κέ τις αὖτ' Ἀχιλῆα μετὰ πρώτοισιν ἴδηται
Ὣς: Iliad 19:276: Ὣς ἄρ' ἐφώνησεν, λῦσεν δ' ἀγορὴν αἰψηρήν.
ὡς: Iliad 19:283: ὡς ἴδε Πάτροκλον δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ὥς: Iliad 19:290: ἂψ ἀνιοῦσ'· ὥς μοι δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ αἰεί.
Ὣς: Iliad 19:301: Ὣς ἔφατο κλαίουσ', ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες
Ὣς: Iliad 19:309: Ὣς εἰπὼν ἄλλους μὲν ἀπεσκέδασεν βασιλῆας,
ὡς: Iliad 19:331: ὡς ἄν μοι τὸν παῖδα θοῇ ἐνὶ νηῒ μελαίνῃ
Ὣς: Iliad 19:338: Ὣς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γέροντες,
Ὣς: Iliad 19:349: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην·
ὡς: Iliad 19:357: ὡς δ' ὅτε ταρφειαὶ νιφάδες Διὸς ἐκποτέονται
ὣς: Iliad 19:359: ὣς τότε ταρφειαὶ κόρυθες λαμπρὸν γανόωσαι
ὡς: Iliad 19:366: λαμπέσθην ὡς εἴ τε πυρὸς σέλας, ἐν δέ οἱ ἦτορ
ὡς: Iliad 19:375: ὡς δ' ὅτ' ἂν ἐκ πόντοιο σέλας ναύτῃσι φανήῃ
ὣς: Iliad 19:379: ὣς ἀπ' Ἀχιλλῆος σάκεος σέλας αἰθέρ' ἵκανε
ὣς: Iliad 19:381: κρατὶ θέτο βριαρήν· ἣ δ' ἀστὴρ ὣς ἀπέλαμπεν
ὥς: Iliad 19:398: τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ' ἠλέκτωρ Ὑπερίων,
ὡς: Iliad 19:403: μηδ' ὡς Πάτροκλον λίπετ' αὐτόθι τεθνηῶτα.
Ὣς: Iliad 19:418: Ὣς ἄρα φωνήσαντος Ἐρινύες ἔσχεθον αὐδήν.
Ὣς: Iliad 20:1: Ὣς οἳ μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι θωρήσσοντο
Ὣς: Iliad 20:13: Ὣς οἳ μὲν Διὸς ἔνδον ἀγηγέρατ'· οὐδ' ἐνοσίχθων
Ὣς: Iliad 20:31: Ὣς ἔφατο Κρονίδης, πόλεμον δ' ἀλίαστον ἔγειρε.
Ὣς: Iliad 20:54: Ὣς τοὺς ἀμφοτέρους μάκαρες θεοὶ ὀτρύνοντες
Ὣς: Iliad 20:75: Ὣς οἳ μὲν θεοὶ ἄντα θεῶν ἴσαν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
Ὣς: Iliad 20:110: Ὣς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν,
Ὣς: Iliad 20:144: Ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο κυανοχαίτης
Ὣς: Iliad 20:153: Ὣς οἳ μέν ῥ' ἑκάτερθε καθήατο μητιόωντες
ὣς: Iliad 20:164: Πηλεΐδης δ' ἑτέρωθεν ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς
ὣς: Iliad 20:174: ὣς Ἀχιλῆ' ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ὡς: Iliad 20:195: ἀλλ' οὐ νῦν ἐρύεσθαι ὀΐομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
ὣς: Iliad 20:200: Πηλεΐδη μὴ δὴ ἐπέεσσί με νηπύτιον ὣς
ὣς: Iliad 20:244: ἀλλ' ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα νηπύτιοι ὣς
ὥς: Iliad 20:252: νεικεῖν ἀλλήλοισιν ἐναντίον ὥς τε γυναῖκας,
ὡς: Iliad 20:265: ὡς οὐ ῥηΐδι' ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα
Ὣς: Iliad 20:340: Ὣς εἰπὼν λίπεν αὐτόθ', ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα.
Ὣς: Iliad 20:364: Ὣς φάτ' ἐποτρύνων· Τρώεσσι δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ
Ὣς: Iliad 20:373: Ὣς φάτ' ἐποτρύνων, οἳ δ' ἀντίοι ἔγχε' ἄειραν
Ὣς: Iliad 20:379: Ὣς ἔφαθ', Ἕκτωρ δ' αὖτις ἐδύσετο οὐλαμὸν ἀνδρῶν
Ὣς: Iliad 20:393: Ὣς ἔφατ' εὐχόμενος, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
ὡς: Iliad 20:403: αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἄϊσθε καὶ ἤρυγεν, ὡς ὅτε ταῦρος
ὣς: Iliad 20:406: ὣς ἄρα τόν γ' ἐρυγόντα λίπ' ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ·
ὡς: Iliad 20:419: Ἕκτωρ δ' ὡς ἐνόησε κασίγνητον Πολύδωρον
ὡς: Iliad 20:424: ὡς εἶδ', ὣς ἀνεπᾶλτο, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ὣς: Iliad 20:424: ὡς εἶδ', ὣς ἀνεπᾶλτο, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ὥς: Iliad 20:429: ἆσσον ἴθ' ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ' ἵκηαι.
ὣς: Iliad 20:431: Πηλεΐδη μὴ δὴ ἐπέεσσί με νηπύτιον ὣς
ὥς: Iliad 20:444: ῥεῖα μάλ' ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ' ἄρ' ἠέρι πολλῇ.
Ὣς: Iliad 20:455: Ὣς εἰπὼν Δρύοπ' οὖτα κατ' αὐχένα μέσσον ἄκοντι·
Ὡς: Iliad 20:490: Ὡς δ' ἀναμαιμάει βαθέ' ἄγκεα θεσπιδαὲς πῦρ
ὣς: Iliad 20:493: ὣς ὅ γε πάντῃ θῦνε σὺν ἔγχεϊ δαίμονι ἶσος
ὡς: Iliad 20:495: ὡς δ' ὅτε τις ζεύξῃ βόας ἄρσενας εὐρυμετώπους
ὣς: Iliad 20:498: ὣς ὑπ' Ἀχιλλῆος μεγαθύμου μώνυχες ἵπποι
ὡς: Iliad 21:12: ὡς δ' ὅθ' ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται
ὣς: Iliad 21:15: ὣς ὑπ' Ἀχιλλῆος Ξάνθου βαθυδινήεντος
ὡς: Iliad 21:22: ὡς δ' ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι
ὣς: Iliad 21:25: ὣς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα
ὡς: Iliad 21:49: τὸν δ' ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
Ὣς: Iliad 21:64: Ὣς ὅρμαινε μένων· ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθε τεθηπὼς
Ὣς: Iliad 21:97: Ὣς ἄρα μιν Πριάμοιο προσηύδα φαίδιμος υἱὸς
Ὣς: Iliad 21:114: Ὣς φάτο, τοῦ δ' αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ·
ὧς: Iliad 21:133: ἀλλὰ καὶ ὧς ὀλέεσθε κακὸν μόρον, εἰς ὅ κε πάντες
Ὣς: Iliad 21:136: Ὣς ἄρ' ἔφη, ποταμὸς δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον,
Ὣς: Iliad 21:161: Ὣς φάτ' ἀπειλήσας, ὃ δ' ἀνέσχετο δῖος Ἀχιλλεὺς
ὡς: Iliad 21:207: ὡς εἶδον τὸν ἄριστον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
ὡς: Iliad 21:223: ἔσται ταῦτα Σκάμανδρε διοτρεφές, ὡς σὺ κελεύεις.
Ὣς: Iliad 21:227: Ὣς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος·
ὡς: Iliad 21:257: ὡς δ' ὅτ' ἀνὴρ ὀχετηγὸς ἀπὸ κρήνης μελανύδρου
ὣς: Iliad 21:263: ὣς αἰεὶ Ἀχιλῆα κιχήσατο κῦμα ῥόοιο
ὡς: Iliad 21:273: Ζεῦ πάτερ ὡς οὔ τίς με θεῶν ἐλεεινὸν ὑπέστη
ὥς: Iliad 21:279: ὥς μ' ὄφελ' Ἕκτωρ κτεῖναι ὃς ἐνθάδε γ' ἔτραφ' ἄριστος·
ὡς: Iliad 21:282: ἐρχθέντ' ἐν μεγάλῳ ποταμῷ ὡς παῖδα συφορβόν,
Ὣς: Iliad 21:284: Ὣς φάτο, τῷ δὲ μάλ' ὦκα Ποσειδάων καὶ Ἀθήνη
ὡς: Iliad 21:291: ὡς οὔ τοι ποταμῷ γε δαμήμεναι αἴσιμόν ἐστιν,
ὣς: Iliad 21:298: Τὼ μὲν ἄρ' ὣς εἰπόντε μετ' ἀθανάτους ἀπεβήτην·
Ὣς: Iliad 21:342: Ὣς ἔφαθ', Ἥφαιστος δὲ τιτύσκετο θεσπιδαὲς πῦρ.
ὡς: Iliad 21:346: ὡς δ' ὅτ' ὀπωρινὸς Βορέης νεοαρδέ' ἀλωὴν
ὣς: Iliad 21:348: ὣς ἐξηράνθη πεδίον πᾶν, κὰδ δ' ἄρα νεκροὺς
ὡς: Iliad 21:362: ὡς δὲ λέβης ζεῖ ἔνδον ἐπειγόμενος πυρὶ πολλῷ
ὣς: Iliad 21:365: ὣς τοῦ καλὰ ῥέεθρα πυρὶ φλέγετο, ζέε δ' ὕδωρ·
Ὣς: Iliad 21:381: Ὣς ἔφαθ', Ἥφαιστος δὲ κατέσβεσε θεσπιδαὲς πῦρ,
Ὣς: Iliad 21:400: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ' αἰγίδα θυσσανόεσσαν
Ὣς: Iliad 21:415: Ὣς ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέπεν ὄσσε φαεινώ·
ὡς: Iliad 21:418: τὴν δ' ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
Ὣς: Iliad 21:423: Ὣς φάτ', Ἀθηναίη δὲ μετέσσυτο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
ὡς: Iliad 21:430: ὧδέ τε θαρσαλέοι καὶ τλήμονες, ὡς Ἀφροδίτη
Ὣς: Iliad 21:434: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη.
ὡς: Iliad 21:441: νηπύτι' ὡς ἄνοον κραδίην ἔχες· οὐδέ νυ τῶν περ
ὥς: Iliad 21:459: πειρᾷ ὥς κε Τρῶες ὑπερφίαλοι ἀπόλωνται
Ὣς: Iliad 21:468: Ὣς ἄρα φωνήσας πάλιν ἐτράπετ'· αἴδετο γάρ ῥα
ὡς: Iliad 21:476: εὐχομένου, ὡς τὸ πρὶν ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
Ὣς: Iliad 21:478: Ὣς φάτο, τὴν δ' οὔ τι προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων,
ὥς: Iliad 21:493: δακρυόεσσα δ' ὕπαιθα θεὰ φύγεν ὥς τε πέλεια,
ὣς: Iliad 21:496: ὣς ἣ δακρυόεσσα φύγεν, λίπε δ' αὐτόθι τόξα.
Ὣς: Iliad 21:502: Ὣς ἄρ' ἔφη, Λητὼ δὲ συναίνυτο καμπύλα τόξα
ὡς: Iliad 21:510: μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ;
Ὣς: Iliad 21:514: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ὡς: Iliad 21:522: ὡς δ' ὅτε καπνὸς ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρὺν ἵκηται
ὣς: Iliad 21:525: ὣς Ἀχιλεὺς Τρώεσσι πόνον καὶ κήδε' ἔθηκεν.
Ὣς: Iliad 21:537: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄνεσάν τε πύλας καὶ ἀπῶσαν ὀχῆας·
ὡς: Iliad 21:550: αὐτὰρ ὅ γ' ὡς ἐνόησεν Ἀχιλλῆα πτολίπορθον
ὧς: Iliad 21:555: αἱρήσει με καὶ ὧς, καὶ ἀνάλκιδα δειροτομήσει.
Ὣς: Iliad 21:571: Ὣς εἰπὼν Ἀχιλῆα ἀλεὶς μένεν, ἐν δέ οἱ ἦτορ
ὣς: Iliad 21:579: ὣς Ἀντήνορος υἱὸς ἀγαυοῦ δῖος Ἀγήνωρ
ὡς: Iliad 21:605: ὡς αἰεὶ ἔλποιτο κιχήσεσθαι ποσὶν οἷσι·
Ὣς: Iliad 22:1: Ὣς οἳ μὲν κατὰ ἄστυ πεφυζότες ἠΰτε νεβροὶ
ὡς: Iliad 22:10: ἔγνως ὡς θεός εἰμι, σὺ δ' ἀσπερχὲς μενεαίνεις.
Ὣς: Iliad 22:21: Ὣς εἰπὼν προτὶ ἄστυ μέγα φρονέων ἐβεβήκει,
ὥς: Iliad 22:22: σευάμενος ὥς θ' ἵππος ἀεθλοφόρος σὺν ὄχεσφιν,
ὣς: Iliad 22:24: ὣς Ἀχιλεὺς λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ' ἐνώμα.
ὥς: Iliad 22:26: παμφαίνονθ' ὥς τ' ἀστέρ' ἐπεσσύμενον πεδίοιο,
ὣς: Iliad 22:32: ὣς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος.
Ὣς: Iliad 22:90: Ὣς τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην φίλον υἱὸν
ὡς: Iliad 22:93: ὡς δὲ δράκων ἐπὶ χειῇ ὀρέστερος ἄνδρα μένῃσι
ὣς: Iliad 22:96: ὣς Ἕκτωρ ἄσβεστον ἔχων μένος οὐχ ὑπεχώρει
ὣς: Iliad 22:108: ὣς ἐρέουσιν· ἐμοὶ δὲ τότ' ἂν πολὺ κέρδιον εἴη
ὥς: Iliad 22:125: αὔτως ὥς τε γυναῖκα, ἐπεί κ' ἀπὸ τεύχεα δύω.
Ὣς: Iliad 22:131: Ὣς ὅρμαινε μένων, ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθεν Ἀχιλλεὺς
ὡς: Iliad 22:136: Ἕκτορα δ', ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος· οὐδ' ἄρ' ἔτ' ἔτλη
ὣς: Iliad 22:143: ὣς ἄρ' ὅ γ' ἐμμεμαὼς ἰθὺς πέτετο, τρέσε δ' Ἕκτωρ
ὡς: Iliad 22:150: γίγνεται ἐξ αὐτῆς ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο·
ὡς: Iliad 22:162: ὡς δ' ὅτ' ἀεθλοφόροι περὶ τέρματα μώνυχες ἵπποι
ὣς: Iliad 22:165: ὣς τὼ τρὶς Πριάμοιο πόλιν πέρι δινηθήτην
Ὣς: Iliad 22:186: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην·
ὡς: Iliad 22:189: ὡς δ' ὅτε νεβρὸν ὄρεσφι κύων ἐλάφοιο δίηται
ὣς: Iliad 22:193: ὣς Ἕκτωρ οὐ λῆθε ποδώκεα Πηλεΐωνα.
ὡς: Iliad 22:199: ὡς δ' ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν·
ὣς: Iliad 22:201: ὣς ὃ τὸν οὐ δύνατο μάρψαι ποσίν, οὐδ' ὃς ἀλύξαι.
Ὣς: Iliad 22:224: Ὣς φάτ' Ἀθηναίη, ὃ δ' ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
Ὣς: Iliad 22:247: Ὣς φαμένη καὶ κερδοσύνῃ ἡγήσατ' Ἀθήνη·
ὡς: Iliad 22:250: οὔ σ' ἔτι Πηλέος υἱὲ φοβήσομαι, ὡς τὸ πάρος περ
ὣς: Iliad 22:259: νεκρὸν Ἀχαιοῖσιν δώσω πάλιν· ὣς δὲ σὺ ῥέζειν.
ὡς: Iliad 22:262: ὡς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὅρκια πιστά,
ὣς: Iliad 22:265: ὣς οὐκ ἔστ' ἐμὲ καὶ σὲ φιλήμεναι, οὐδέ τι νῶϊν
ὡς: Iliad 22:286: χάλκεον· ὡς δή μιν σῷ ἐν χροῒ πᾶν κομίσαιο.
Ὣς: Iliad 22:306: Ὣς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξύ,
ὥς: Iliad 22:308: οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥς τ' αἰετὸς ὑψιπετήεις,
ὣς: Iliad 22:311: ὣς Ἕκτωρ οἴμησε τινάσσων φάσγανον ὀξύ.
ὣς: Iliad 22:319: ὣς αἰχμῆς ἀπέλαμπ' εὐήκεος, ἣν ἄρ' Ἀχιλλεὺς
ὡς: Iliad 22:348: ὡς οὐκ ἔσθ' ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπαλάλκοι,
ὧς: Iliad 22:352: Δαρδανίδης Πρίαμος· οὐδ' ὧς σέ γε πότνια μήτηρ
Ὣς: Iliad 22:361: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε,
Ὣς: Iliad 22:375: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκε καὶ οὐτήσασκε παραστάς.
ὣς: Iliad 22:394: ᾧ Τρῶες κατὰ ἄστυ θεῷ ὣς εὐχετόωντο.
Ὣς: Iliad 22:405: Ὣς τοῦ μὲν κεκόνιτο κάρη ἅπαν· ἣ δέ νυ μήτηρ
ὡς: Iliad 22:410: τῷ δὲ μάλιστ' ἄρ' ἔην ἐναλίγκιον ὡς εἰ ἅπασα
ὡς: Iliad 22:425: ὡς ἑνός, οὗ μ' ἄχος ὀξὺ κατοίσεται Ἄϊδος εἴσω,
ὡς: Iliad 22:426: Ἕκτορος· ὡς ὄφελεν θανέειν ἐν χερσὶν ἐμῇσι·
Ὣς: Iliad 22:429: Ὣς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο πολῖται·
ὣς: Iliad 22:434: Τρωσί τε καὶ Τρῳῇσι κατὰ πτόλιν, οἵ σε θεὸν ὣς
Ὣς: Iliad 22:437: Ὣς ἔφατο κλαίουσ', ἄλοχος δ' οὔ πώ τι πέπυστο
Ὣς: Iliad 22:460: Ὣς φαμένη μεγάροιο διέσσυτο μαινάδι ἴση
ὡς: Iliad 22:481: δύσμορος αἰνόμορον· ὡς μὴ ὤφελλε τεκέσθαι.
Ὣς: Iliad 22:515: Ὣς ἔφατο κλαίουσ', ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
Ὣς: Iliad 23:1: Ὣς οἳ μὲν στενάχοντο κατὰ πτόλιν· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
Ὣς: Iliad 23:12: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ᾤμωξαν ἀολλέες, ἦρχε δ' Ἀχιλλεύς.
Ὣς: Iliad 23:54: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
ὡς: Iliad 23:84: ἀλλ' ὁμοῦ ὡς ἐτράφημεν ἐν ὑμετέροισι δόμοισιν,
ὣς: Iliad 23:91: ὣς δὲ καὶ ὀστέα νῶϊν ὁμὴ σορὸς ἀμφικαλύπτοι
ὡς: Iliad 23:96: πάντα μάλ' ἐκτελέω καὶ πείσομαι ὡς σὺ κελεύεις.
Ὣς: Iliad 23:99: Ὣς ἄρα φωνήσας ὠρέξατο χερσὶ φίλῃσιν
Ὣς: Iliad 23:108: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ' ἵμερον ὦρσε γόοιο·
ὡς: Iliad 23:123: πάντες δ' ὑλοτόμοι φιτροὺς φέρον· ὡς γὰρ ἀνώγει
ὣς: Iliad 23:149: ὣς ἠρᾶθ' ὃ γέρων, σὺ δέ οἱ νόον οὐκ ἐτέλεσσας.
Ὣς: Iliad 23:152: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ κόμην ἑτάροιο φίλοιο
Ὣς: Iliad 23:184: Ὣς φάτ' ἀπειλήσας· τὸν δ' οὐ κύνες ἀμφεπένοντο,
ὡς: Iliad 23:202: βηλῷ ἔπι λιθέῳ· τοὶ δ' ὡς ἴδον ὀφθαλμοῖσι
ὣς: Iliad 23:212: Ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπεβήσετο, τοὶ δ' ὀρέοντο
ὡς: Iliad 23:222: ὡς δὲ πατὴρ οὗ παιδὸς ὀδύρεται ὀστέα καίων
ὣς: Iliad 23:224: ὣς Ἀχιλεὺς ἑτάροιο ὀδύρετο ὀστέα καίων,
Ὣς: Iliad 23:249: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἐπίθοντο ποδώκεϊ Πηλεΐωνι.
Ὣς: Iliad 23:287: Ὣς φάτο Πηλεΐδης, ταχέες δ' ἱππῆες ἄγερθεν.
ὡς: Iliad 23:339: ὡς ἄν τοι πλήμνη γε δοάσσεται ἄκρον ἱκέσθαι
Ὣς: Iliad 23:349: Ὣς εἰπὼν Νέστωρ Νηλήϊος ἂψ ἐνὶ χώρῃ
ὡς: Iliad 23:361: ὡς μεμνέῳτο δρόμους καὶ ἀληθείην ἀποείποι.
ὥς: Iliad 23:366: ἵστατ' ἀειρομένη ὥς τε νέφος ἠὲ θύελλα,
Ὣς: Iliad 23:417: Ὣς ἔφαθ', οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
Ὣς: Iliad 23:429: Ὣς ἔφατ', Ἀντίλοχος δ' ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἔλαυνε
ὡς: Iliad 23:430: κέντρῳ ἐπισπέρχων ὡς οὐκ ἀΐοντι ἐοικώς.
ὧς: Iliad 23:441: ἀλλ' οὐ μὰν οὐδ' ὧς ἄτερ ὅρκου οἴσῃ ἄεθλον.
Ὣς: Iliad 23:442: Ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε·
Ὣς: Iliad 23:446: Ὣς ἔφαθ', οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
Ὣς: Iliad 23:488: Ὣς ἔφατ', ὄρνυτο δ' αὐτίκ' Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας
Ὣς: Iliad 23:499: Ὣς φάτο, Τυδεΐδης δὲ μάλα σχεδὸν ἦλθε διώκων,
ὧς: Iliad 23:516: ἀλλὰ καὶ ὧς Μενέλαος ἔχ' ἐγγύθεν ὠκέας ἵππους.
ὡς: Iliad 23:537: ἀλλ' ἄγε δή οἱ δῶμεν ἀέθλιον ὡς ἐπιεικὲς
ὡς: Iliad 23:539: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα πάντες ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευε.
Ὣς: Iliad 23:539: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα πάντες ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευε.
Ὣς: Iliad 23:555: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
ὡς: Iliad 23:598: ἰάνθη ὡς εἴ τε περὶ σταχύεσσιν ἐέρση
ὣς: Iliad 23:600: ὣς ἄρα σοὶ Μενέλαε μετὰ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.
ὡς: Iliad 23:611: ὡς ἐμὸς οὔ ποτε θυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής.
ὡς: Iliad 23:615: τέτρατος, ὡς ἔλασεν. πέμπτον δ' ὑπελείπετ' ἄεθλον,
Ὣς: Iliad 23:624: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει· ὃ δ' ἐδέξατο χαίρων,
ὣς: Iliad 23:629: εἴθ' ὣς ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη
ὡς: Iliad 23:630: ὡς ὁπότε κρείοντ' Ἀμαρυγκέα θάπτον Ἐπειοὶ
ὥς: Iliad 23:643: ὥς ποτ' ἔον· νῦν αὖτε νεώτεροι ἀντιοώντων
ὥς: Iliad 23:648: ὥς μευ ἀεὶ μέμνησαι ἐνηέος, οὐδέ σε λήθω,
Ὣς: Iliad 23:651: Ὣς φάτο, Πηλεΐδης δὲ πολὺν καθ' ὅμιλον Ἀχαιῶν
Ὣς: Iliad 23:664: Ὣς ἔφατ', ὄρνυτο δ' αὐτίκ' ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε
Ὣς: Iliad 23:676: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ὡς: Iliad 23:692: ὡς δ' ὅθ' ὑπὸ φρικὸς Βορέω ἀναπάλλεται ἰχθὺς
ὣς: Iliad 23:694: ὣς πληγεὶς ἀνέπαλτ'· αὐτὰρ μεγάθυμος Ἐπειὸς
ὣς: Iliad 23:708: ὣς ἔφατ', ὦρτο δ' ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
ὡς: Iliad 23:712: ὡς ὅτ' ἀμείβοντες, τούς τε κλυτὸς ἤραρε τέκτων
Ὣς: Iliad 23:725: Ὣς εἰπὼν ἀνάειρε· δόλου δ' οὐ λήθετ' Ὀδυσσεύς·
Ὣς: Iliad 23:738: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο,
ὣς: Iliad 23:754: ὣς ἔφατ', ὄρνυτο δ' αὐτίκ' Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας,
ὡς: Iliad 23:760: ἄγχι μάλ', ὡς ὅτε τίς τε γυναικὸς ἐϋζώνοιο
ὣς: Iliad 23:763: στήθεος· ὣς Ὀδυσεὺς θέεν ἐγγύθεν, αὐτὰρ ὄπισθεν
ὣς: Iliad 23:771: ὣς ἔφατ' εὐχόμενος· τοῦ δ' ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη,
ὡς: Iliad 23:779: ὡς ἦλθε φθάμενος· ὃ δὲ βοῦν ἕλε φαίδιμος Αἴας.
ὣς: Iliad 23:783: μήτηρ ὣς Ὀδυσῆϊ παρίσταται ἠδ' ἐπαρήγει.
Ὣς: Iliad 23:784: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα πάντες ἐπ' αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.
ὡς: Iliad 23:787: εἰδόσιν ὔμμ' ἐρέω πᾶσιν φίλοι, ὡς ἔτι καὶ νῦν
Ὣς: Iliad 23:793: Ὣς φάτο, κύδηνεν δὲ ποδώκεα Πηλεΐωνα.
Ὣς: Iliad 23:797: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δ' ἐδέξατο χαίρων.
Ὣς: Iliad 23:811: Ὣς ἔφατ', ὦρτο δ' ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
Ὣς: Iliad 23:836: Ὣς ἔφατ', ὦρτο δ' ἔπειτα μενεπτόλεμος Πολυποίτης,
Ὣς: Iliad 23:859: Ὣς ἔφατ', ὦρτο δ' ἔπειτα βίη Τεύκροιο ἄνακτος,
ὡς: Iliad 23:871: τόξον· ἀτὰρ δὴ ὀϊστὸν ἔχεν πάλαι, ὡς ἴθυνεν.
Ὣς: Iliad 23:895: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Ὣς: Iliad 24:22: Ὣς ὃ μὲν Ἕκτορα δῖον ἀείκιζεν μενεαίνων·
ὥς: Iliad 24:27: ἀλλ' ἔχον ὥς σφιν πρῶτον ἀπήχθετο Ἴλιος ἱρὴ
ὣς: Iliad 24:41: γναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι, λέων δ' ὣς ἄγρια οἶδεν,
ὣς: Iliad 24:44: ὣς Ἀχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς
ὣς: Iliad 24:68: ὣς γὰρ ἔμοιγ', ἐπεὶ οὔ τι φίλων ἡμάρτανε δώρων.
ὥς: Iliad 24:75: ὄφρά τί οἱ εἴπω πυκινὸν ἔπος, ὥς κεν Ἀχιλλεὺς
Ὣς: Iliad 24:77: Ὣς ἔφατ', ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
Ὣς: Iliad 24:93: Ὣς ἄρα φωνήσασα κάλυμμ' ἕλε δῖα θεάων
ὧς: Iliad 24:106: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω τοῦ σ' εἵνεκα δεῦρο κάλεσσα.
Ὣς: Iliad 24:120: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα,
Ὣς: Iliad 24:141: Ὣς οἵ γ' ἐν νηῶν ἀγύρει μήτηρ τε καὶ υἱὸς
Ὣς: Iliad 24:159: Ὣς ἔφατ', ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα.
ὣς: Iliad 24:188: Ἣ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
Ὣς: Iliad 24:200: Ὣς φάτο, κώκυσεν δὲ γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
ὥς: Iliad 24:209: ἥμενοι ἐν μεγάρῳ· τῷ δ' ὥς ποθι Μοῖρα κραταιὴ
Ὣς: Iliad 24:265: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ἄρα πατρὸς ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
Ὣς: Iliad 24:314: Ὣς ἔφατ' εὐχόμενος, τοῦ δ' ἔκλυε μητίετα Ζεὺς
ὡς: Iliad 24:328: πόλλ' ὀλοφυρόμενοι ὡς εἰ θάνατον δὲ κιόντα.
ὡς: Iliad 24:337: ὣς ἄγαγ', ὡς μήτ' ἄρ τις ἴδῃ μήτ' ἄρ τε νοήσῃ
ὣς: Iliad 24:337: ὣς ἄγαγ', ὡς μήτ' ἄρ τις ἴδῃ μήτ' ἄρ τε νοήσῃ
Ὣς: Iliad 24:339: Ὣς ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε διάκτορος Ἀργειφόντης.
Ὣς: Iliad 24:358: Ὣς φάτο, σὺν δὲ γέροντι νόος χύτο, δείδιε δ' αἰνῶς,
ὡς: Iliad 24:373: οὕτω πῃ τάδε γ' ἐστὶ φίλον τέκος ὡς ἀγορεύεις.
ὥς: Iliad 24:388: ὥς μοι καλὰ τὸν οἶτον ἀπότμου παιδὸς ἔνισπες.
ὡς: Iliad 24:398: ἀφνειὸς μὲν ὅ γ' ἐστί, γέρων δὲ δὴ ὡς σύ περ ὧδε,
ὥς: Iliad 24:422: ὥς τοι κήδονται μάκαρες θεοὶ υἷος ἑῆος
Ὣς: Iliad 24:424: Ὣς φάτο, γήθησεν δ' ὃ γέρων, καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
Ὣς: Iliad 24:468: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον
ὡς: Iliad 24:480: ὡς δ' ὅτ' ἂν ἄνδρ' ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὅς τ' ἐνὶ πάτρῃ
ὣς: Iliad 24:483: ὣς Ἀχιλεὺς θάμβησεν ἰδὼν Πρίαμον θεοειδέα·
ὥς: Iliad 24:487: τηλίκου ὥς περ ἐγών, ὀλοῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ·
Ὣς: Iliad 24:507: Ὣς φάτο, τῷ δ' ἄρα πατρὸς ὑφ' ἵμερον ὦρσε γόοιο·
ὡς: Iliad 24:525: ὡς γὰρ ἐπεκλώσαντο θεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσι
ὣς: Iliad 24:534: ὣς μὲν καὶ Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα
Ὣς: Iliad 24:571: Ὣς ἔφατ', ἔδεισεν δ' ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ.
ὣς: Iliad 24:572: Πηλεΐδης δ' οἴκοιο λέων ὣς ἆλτο θύραζε
ὡς: Iliad 24:583: νόσφιν ἀειράσας, ὡς μὴ Πρίαμος ἴδοι υἱόν,
ὡς: Iliad 24:599: υἱὸς μὲν δή τοι λέλυται γέρον ὡς ἐκέλευες,
ὡς: Iliad 24:662: οἶσθα γὰρ ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεθα, τηλόθι δ' ὕλη
ὡς: Iliad 24:669: ἔσται τοι καὶ ταῦτα γέρον Πρίαμ' ὡς σὺ κελεύεις·
Ὣς: Iliad 24:671: Ὣς ἄρα φωνήσας ἐπὶ καρπῷ χεῖρα γέροντος
Ὣς: Iliad 24:689: Ὣς ἔφατ', ἔδεισεν δ' ὃ γέρων, κήρυκα δ' ἀνίστη.
Ὣς: Iliad 24:707: Ὣς ἔφατ', οὐδέ τις αὐτόθ' ἐνὶ πτόλεϊ λίπετ' ἀνὴρ
Ὣς: Iliad 24:718: Ὣς ἔφαθ', οἳ δὲ διέστησαν καὶ εἶξαν ἀπήνῃ.
Ὣς: Iliad 24:746: Ὣς ἔφατο κλαίουσ', ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
ὧς: Iliad 24:756: Πατρόκλου, τὸν ἔπεφνες· ἀνέστησεν δέ μιν οὐδ' ὧς.
Ὣς: Iliad 24:760: Ὣς ἔφατο κλαίουσα, γόον δ' ἀλίαστον ὄρινε.
ὡς: Iliad 24:764: ὅς μ' ἄγαγε Τροίηνδ'· ὡς πρὶν ὤφελλον ὀλέσθαι.
ὣς: Iliad 24:770: ἢ ἑκυρή, ἑκυρὸς δὲ πατὴρ ὣς ἤπιος αἰεί,
Ὣς: Iliad 24:776: Ὣς ἔφατο κλαίουσ', ἐπὶ δ' ἔστενε δῆμος ἀπείρων.
Ὣς: Iliad 24:782: Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ὑπ' ἀμάξῃσιν βόας ἡμιόνους τε
ὦσαι: Iliad 13:688: ὦσαι ἀπὸ σφείων φλογὶ εἴκελον Ἕκτορα δῖον
ὤσαιμεν: Iliad 16:45: ὤσαιμεν προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.
ὤσαισθε: Iliad 11:802: ὤσαισθε προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.
ὤσαιτ: Iliad 5:691: ὤσαιτ' Ἀργείους, πολέων δ' ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
ὤσαιτο: Iliad 16:655: ὤσαιτο προτὶ ἄστυ, πολέων δ' ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
ὠσάμεθ: Iliad 8:295: παύομαι, ἀλλ' ἐξ οὗ προτὶ Ἴλιον ὠσάμεθ' αὐτοὺς
ὦσαν: Iliad 4:535: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
ὦσαν: Iliad 5:626: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
ὦσαν: Iliad 8:336: οἳ δ' ἰθὺς τάφροιο βαθείης ὦσαν Ἀχαιούς·
ὦσαν: Iliad 13:148: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
Ὦσαν: Iliad 16:569: Ὦσαν δὲ πρότεροι Τρῶες ἑλίκωπας Ἀχαιούς·
Ὦσαν: Iliad 17:274: Ὦσαν δὲ πρότεροι Τρῶες ἑλίκωπας Ἀχαιούς·
ὤσαντο: Iliad 16:592: τόσσον ἐχώρησαν Τρῶες, ὤσαντο δ' Ἀχαιοί.
ὦσας: Iliad 21:398: ἰθὺς ἐμεῦ ὦσας, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψας;
ὤσασθαι: Iliad 12:420: τείχεος ἂψ ὤσασθαι, ἐπεὶ τὰ πρῶτα πέλασθεν.
ὤσασθαι: Iliad 15:418: οὔθ' ὃ τὸν ἂψ ὤσασθαι, ἐπεί ῥ' ἐπέλασσέ γε δαίμων.
ὤσατο: Iliad 6:62: αἴσιμα παρειπών· ὃ δ' ἀπὸ ἕθεν ὤσατο χειρὶ
ὦσε: Iliad 1:220: ἂψ δ' ἐς κουλεὸν ὦσε μέγα ξίφος, οὐδ' ἀπίθησε
ὦσε: Iliad 2:744: τοὺς δ' ἐκ Πηλίου ὦσε καὶ Αἰθίκεσσι πέλασσεν·
ὦσε: Iliad 5:19: ἀλλ' ἔβαλε στῆθος μεταμάζιον, ὦσε δ' ἀφ' ἵππων.
ὦσε: Iliad 5:308: ὦσε δ' ἀπὸ ῥινὸν τρηχὺς λίθος· αὐτὰρ ὅ γ' ἥρως
ὦσε: Iliad 5:694: ἐκ δ' ἄρα οἱ μηροῦ δόρυ μείλινον ὦσε θύραζε
ὦσε: Iliad 5:835: Ὣς φαμένη Σθένελον μὲν ἀφ' ἵππων ὦσε χαμᾶζε,
ὦσε: Iliad 11:143: Ἦ, καὶ Πείσανδρον μὲν ἀφ' ἵππων ὦσε χαμᾶζε
ὦσε: Iliad 11:320: Ἦ καὶ Θυμβραῖον μὲν ἀφ' ἵππων ὦσε χαμᾶζε
ὦσε: Iliad 13:193: ὦσε δέ μιν σθένεϊ μεγάλῳ· ὃ δὲ χάσσατ' ὀπίσσω
ὦσε: Iliad 14:493: ἐκ δ' ὦσε γλήνην· δόρυ δ' ὀφθαλμοῖο διὰ πρὸ
ὦσε: Iliad 17:618: ὦσε δόρυ πρυμνόν, διὰ δὲ γλῶσσαν τάμε μέσσην.
ὦσε: Iliad 20:461: ἄμφω ἐφορμηθεὶς ἐξ ἵππων ὦσε χαμᾶζε,
ὦσε: Iliad 20:489: νύξ', ἀπὸ δ' ἅρματος ὦσε· κυκήθησαν δέ οἱ ἵπποι.
ὦσε: Iliad 21:235: πάντα δ' ὄρινε ῥέεθρα κυκώμενος, ὦσε δὲ νεκροὺς
ὦσεν: Iliad 5:854: ὦσεν ὑπὲκ δίφροιο ἐτώσιον ἀϊχθῆναι.
ὦσεν: Iliad 15:668: τοῖσι δ' ἀπ' ὀφθαλμῶν νέφος ἀχλύος ὦσεν Ἀθήνη
ὦσεν: Iliad 15:694: ἀντίος ἀΐξας· τὸν δὲ Ζεὺς ὦσεν ὄπισθε
ὤσῃ: Iliad 13:138: ὅν τε κατὰ στεφάνης ποταμὸς χειμάῤῥοος ὤσῃ
ὠτειλὰς: Iliad 18:351: ἐν δ' ὠτειλὰς πλῆσαν ἀλείφατος ἐννεώροιο·
ὠτειλὰς: Iliad 19:25: μυῖαι καδδῦσαι κατὰ χαλκοτύπους ὠτειλὰς
ὠτειλὴν: Iliad 14:517: δῃώσας· ψυχὴ δὲ κατ' οὐταμένην ὠτειλὴν
ὠτειλήν: Iliad 17:86: κείμενον· ἔῤῥει δ' αἷμα κατ' οὐταμένην ὠτειλήν.
ὠτειλὴν: Iliad 21:122: ἐνταυθοῖ νῦν κεῖσο μετ' ἰχθύσιν, οἵ σ' ὠτειλὴν
ὠτειλῆς: Iliad 4:140: αὐτίκα δ' ἔῤῥεεν αἷμα κελαινεφὲς ἐξ ὠτειλῆς.
ὠτειλῆς: Iliad 4:149: ὡς εἶδεν μέλαν αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς·
ὠτειλῆς: Iliad 5:870: δεῖξεν δ' ἄμβροτον αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς,
ὠτειλῆς: Iliad 11:266: ὄφρά οἱ αἷμ' ἔτι θερμὸν ἀνήνοθεν ἐξ ὠτειλῆς.
ὠτειλῆς: Iliad 16:862: Ὣς ἄρα φωνήσας δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς
ὠτειλῆς: Iliad 17:297: ἐγκέφαλος δὲ παρ' αὐλὸν ἀνέδραμεν ἐξ ὠτειλῆς
Ὦτον: Iliad 15:518: Πουλυδάμας δ' Ὦτον Κυλλήνιον ἐξενάριξε
Ὦτος: Iliad 5:385: τλῆ μὲν Ἄρης ὅτε μιν Ὦτος κρατερός τ' Ἐφιάλτης
ὠτώεντα: Iliad 23:264: καὶ τρίποδ' ὠτώεντα δυωκαιεικοσίμετρον
ὠτώεντα: Iliad 23:513: καὶ τρίποδ' ὠτώεντα φέρειν· ὃ δ' ἔλυεν ὑφ' ἵππους.
ωὐτὸς: Iliad 5:396: εὖτέ μιν ωὐτὸς ἀνὴρ υἱὸς Διὸς αἰγιόχοιο
ὤφελεν: Iliad 23:546: αὐτός τ' ἐσθλὸς ἐών· ἀλλ' ὤφελεν ἀθανάτοισιν
ὤφελες: Iliad 3:428: ἤλυθες ἐκ πολέμου· ὡς ὤφελες αὐτόθ' ὀλέσθαι
ὠφέλετ: Iliad 24:254: Ἕκτορος ὠφέλετ' ἀντὶ θοῇς ἐπὶ νηυσὶ πεφάσθαι.
ὤφελλ: Iliad 7:390: ἠγάγετο Τροίηνδ'· ὡς πρὶν ὤφελλ' ἀπολέσθαι·
ὤφελλε: Iliad 17:686: λυγρῆς ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσθαι.
ὤφελλε: Iliad 18:19: πεύσεαι ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσθαι.
ὤφελλε: Iliad 22:481: δύσμορος αἰνόμορον· ὡς μὴ ὤφελλε τεκέσθαι.
ὤφελλες: Iliad 14:84: οὐλόμεν' αἴθ' ὤφελλες ἀεικελίου στρατοῦ ἄλλου
ὤφελλον: Iliad 6:350: ἀνδρὸς ἔπειτ' ὤφελλον ἀμείνονος εἶναι ἄκοιτις,
ὤφελλον: Iliad 24:764: ὅς μ' ἄγαγε Τροίηνδ'· ὡς πρὶν ὤφελλον ὀλέσθαι.
ὦχ: Iliad 1:402: ὦχ' ἑκατόγχειρον καλέσασ' ἐς μακρὸν Ὄλυμπον,
ὦχ: Iliad 16:38: ἀλλ' ἐμέ περ πρόες ὦχ', ἅμα δ' ἄλλον λαὸν ὄπασσον
ᾤχετ: Iliad 2:71: ᾤχετ' ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν.
ᾤχετ: Iliad 11:357: ὄφρα δὲ Τυδεΐδης μετὰ δούρατος ᾤχετ' ἐρωὴν
ᾤχετ: Iliad 13:38: νοστήσαντα ἄνακτα· ὃ δ' ἐς στρατὸν ᾤχετ' Ἀχαιῶν.
ᾤχετ: Iliad 13:505: ᾤχετ', ἐπεί ῥ' ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.
ᾤχετ: Iliad 13:672: ᾤχετ' ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ' ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
ᾤχετ: Iliad 14:360: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ᾤχετ' ἐπὶ κλυτὰ φῦλ' ἀνθρώπων,
ᾤχετ: Iliad 16:607: ᾤχετ' ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ' ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
ᾤχετ: Iliad 16:615: ᾤχετ', ἐπεί ῥ' ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.
ᾤχετ: Iliad 23:652: ᾤχετ', ἐπεὶ πάντ' αἶνον ἐπέκλυε Νηλεΐδαο.
ᾤχετο: Iliad 1:53: Ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾤχετο κῆλα θεοῖο,
ᾤχετο: Iliad 1:380: χωόμενος δ' ὁ γέρων πάλιν ᾤχετο· τοῖο δ' Ἀπόλλων
ᾤχετο: Iliad 5:495: πάλλων δ' ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
ᾤχετο: Iliad 6:104: πάλλων δ' ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
ᾤχετο: Iliad 11:212: πάλλων δ' ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
ᾤχετο: Iliad 19:356: ᾤχετο, τοὶ δ' ἀπάνευθε νεῶν ἐχέοντο θοάων.
ᾤχετο: Iliad 22:213: ᾤχετο δ' εἰς Ἀΐδαο, λίπεν δέ ἑ Φοῖβος Ἀπόλλων.
ᾤχετο: Iliad 23:101: ᾤχετο τετριγυῖα· ταφὼν δ' ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς
ᾤχετο: Iliad 23:564: οἰσέμεναι κλισίηθεν· ὃ δ' ᾤχετο καί οἱ ἔνεικεν,
ᾠχόμεθ: Iliad 1:366: ᾠχόμεθ' ἐς Θήβην ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος,
ᾤχοντο: Iliad 4:382: οἳ δ' ἐπεὶ οὖν ᾤχοντο ἰδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο,
ὦχρός: Iliad 3:35: ἂψ δ' ἀνεχώρησεν, ὦχρός τέ μιν εἷλε παρειάς,
: Il. 1:74: “ Ὦ Ἀχιλεῦ, κέλεαί με, Διῒ φίλε, μυθήσασθαι
: Il. 1:86: οὐ μὰ γὰρ Ἀπόλλωνα Διῒ φίλον, ᾧ τε σὺ, Κάλχαν,
: Il. 1:149: “ Ὤ μοι, ἀναιδείην ἐπιειμένε κερδαλεόφρον
: Il. 1:158: ἀλλὰ σοὶ ὦ μέγ’ ἀναιδὲς ἅμ’ ἑσπόμεθ’ ὄφρα σὺ χαίρῃς,
: Il. 1:162: ᾧ ἔπι πολλὰ μόγησα, δόσαν δέ μοι υἷες Ἀχαιῶν.
: Il. 1:254: “ Ὦ πόποι, ἦ μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει·
: Il. 1:279: σκηπτοῦχος βασιλεύς, ᾧ τε Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν.
: Il. 1:414: “ Ὤ μοι τέκνον ἐμόν, τί νύ σ’ ἔτρεφον αἰνὰ τεκοῦσα;
: Il. 1:442: “ Ὤ Χρύση, πρό μ’ ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
: Il. 2:25: ᾧ λαοί τ’ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·
: Il. 2:62: ᾧ λαοί τ’ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·
: Il. 2:79: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
: Il. 2:110: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
: Il. 2:157: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη,
: Il. 2:205: εἷς βασιλεύς, ᾧ δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
: Il. 2:235: ὦ πέπονες κάκ’ ἐλέγχε’ Ἀχαιΐδες οὐκέτ’ Ἀχαιοὶ
: Il. 2:272: ὢ πόποι ἦ δὴ μυρί’ Ὀδυσσεὺς ἐσθλὰ ἔοργε
: Il. 2:337: ὦ πόποι ἦ δὴ παισὶν ἐοικότες ἀγοράασθε
: Il. 2:796: ὦ γέρον αἰεί τοι μῦθοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν,
: Il. 2:827: Πάνδαρος, ᾧ καὶ τόξον Ἀπόλλων αὐτὸς ἔδωκεν.
: Il. 3:182: ὦ μάκαρ Ἀτρεΐδη μοιρηγενὲς ὀλβιόδαιμον,
: Il. 3:204: ὦ γύναι ἦ μάλα τοῦτο ἔπος νημερτὲς ἔειπες·
: Il. 4:169: ἀλλά μοι αἰνὸν ἄχος σέθεν ἔσσεται ὦ Μενέλαε
: Il. 4:189: αἲ γὰρ δὴ οὕτως εἴη φίλος ὦ Μενέλαε·
: Il. 4:313: ὦ γέρον εἴθ’ ὡς θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
: Il. 4:338: ὦ υἱὲ Πετεῶο διοτρεφέος βασιλῆος,
: Il. 4:370: ὤ μοι Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο
: Il. 5:71: ἶσα φίλοισι τέκεσσι χαριζομένη πόσεϊ ᾧ.
: Il. 5:172: καὶ κλέος; ᾧ οὔ τίς τοι ἐρίζεται ἐνθάδε γ’ ἀνήρ,
: Il. 5:464: ὦ υἱεῖς Πριάμοιο διοτρεφέος βασιλῆος
: Il. 5:529: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε καὶ ἄλκιμον ἦτορ ἕλεσθε,
: Il. 5:601: ὦ φίλοι οἷον δὴ θαυμάζομεν Ἕκτορα δῖον
: Il. 5:714: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη,
: Il. 6:53: δώσειν ᾧ θεράποντι καταξέμεν· ἀλλ’ Ἀγαμέμνων
: Il. 6:55: ὦ πέπον ὦ Μενέλαε, τί ἢ δὲ σὺ κήδεαι οὕτως
: Il. 6:55: ὦ πέπον ὦ Μενέλαε, τί ἢ δὲ σὺ κήδεαι οὕτως
: Il. 6:67: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
: Il. 6:164: τεθναίης ὦ Προῖτ’, ἢ κάκτανε Βελλεροφόντην,
: Il. 6:170: δεῖξαι δ’ ἠνώγειν ᾧ πενθερῷ ὄφρ’ ἀπόλοιτο.
: Il. 6:500: αἳ μὲν ἔτι ζωὸν γόον Ἕκτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ·
: Il. 7:96: ὤ μοι ἀπειλητῆρες Ἀχαιΐδες οὐκέτ’ Ἀχαιοί·
: Il. 7:124: ὢ πόποι ἦ μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει.
: Il. 7:127: ὅς ποτέ μ’ εἰρόμενος μέγ’ ἐγήθεεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
: Il. 7:153: θάρσεϊ ᾧ· γενεῇ δὲ νεώτατος ἔσκον ἁπάντων·
: Il. 7:191: ὦ φίλοι ἤτοι κλῆρος ἐμός, χαίρω δὲ καὶ αὐτὸς
: Il. 7:455: ὢ πόποι ἐννοσίγαι’ εὐρυσθενές, οἷον ἔειπες.
: Il. 8:31: ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη ὕπατε κρειόντων
: Il. 8:102: ὦ γέρον ἦ μάλα δή σε νέοι τείρουσι μαχηταί,
: Il. 8:152: ὤ μοι Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος, οἷον ἔειπες.
: Il. 8:201: ὢ πόποι ἐννοσίγαι’ εὐρυσθενές, οὐδέ νυ σοί περ
: Il. 8:284: καί σε νόθον περ ἐόντα κομίσσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ·
: Il. 8:352: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος οὐκέτι νῶϊ
: Il. 8:406: ὄφρα ἰδῇ γλαυκῶπις ὅτ’ ἂν ᾧ πατρὶ μάχηται.
: Il. 8:427: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, οὐκέτ’ ἔγωγε
: Il. 9:17: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
: Il. 9:115: ὦ γέρον οὔ τι ψεῦδος ἐμὰς ἄτας κατέλεξας·
: Il. 9:125: οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο,
: Il. 9:252: ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε πατὴρ ἐπετέλλετο Πηλεὺς
: Il. 9:267: οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο
: Il. 9:594: εἴξας ᾧ θυμῷ· τῷ δ’ οὐκέτι δῶρα τέλεσσαν
: Il. 9:669: εἴπ’ ἄγε μ’ ὦ πολύαιν’ Ὀδυσεῦ μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
: Il. 10:43: χρεὼ βουλῆς ἐμὲ καὶ σὲ διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε
: Il. 10:77: πὰρ δὲ ζωστὴρ κεῖτο παναίολος, ᾧ ῥ’ ὁ γεραιὸς
: Il. 10:87: ὦ Νέστορ Νηληϊάδη μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
: Il. 10:120: ὦ γέρον ἄλλοτε μέν σε καὶ αἰτιάασθαι ἄνωγα·
: Il. 10:204: ὦ φίλοι οὐκ ἂν δή τις ἀνὴρ πεπίθοιθ’ ἑῷ αὐτοῦ
: Il. 10:270: αὐτὰρ ὃ Μηριόνῃ δῶκεν ᾧ παιδὶ φορῆναι·
: Il. 10:533: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
: Il. 10:544: εἴπ’ ἄγε μ’ ὦ πολύαιν’ Ὀδυσεῦ μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
: Il. 10:555: ὦ Νέστορ Νηληϊάδη μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
: Il. 11:104: Ἄντιφος αὖ παρέβασκε περικλυτός· ὥ ποτ’ Ἀχιλλεὺς
: Il. 11:276: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
: Il. 11:364: ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.
: Il. 11:404: ὤ μοι ἐγὼ τί πάθω; μέγα μὲν κακὸν αἴ κε φέβωμαι
: Il. 11:430: ὦ Ὀδυσεῦ πολύαινε δόλων ἆτ’ ἠδὲ πόνοιο
: Il. 11:450: ὦ Σῶχ’ Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο
: Il. 11:484: ἀΐσσων ᾧ ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ.
: Il. 11:511: ὦ Νέστορ Νηληϊάδη μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
: Il. 11:558: νωθής, ᾧ δὴ πολλὰ περὶ ῥόπαλ’ ἀμφὶς ἐάγῃ,
: Il. 11:586: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
: Il. 11:764: ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε Μενοίτιος ὧδ’ ἐπέτελλεν
: Il. 11:782: Πηλεὺς μὲν ᾧ παιδὶ γέρων ἐπέτελλ’ Ἀχιλῆϊ
: Il. 12:162: δή ῥα τότ’ ᾤμωξεν καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
: Il. 12:269: ὦ φίλοι Ἀργείων ὅς τ’ ἔξοχος ὅς τε μεσήεις
: Il. 12:322: ὦ πέπον εἰ μὲν γὰρ πόλεμον περὶ τόνδε φυγόντε
: Il. 12:409: ὦ Λύκιοι τί τ’ ἄρ’ ὧδε μεθίετε θούριδος ἀλκῆς;
: Il. 12:423: ὥ τ’ ὀλίγῳ ἐνὶ χώρῳ ἐρίζητον περὶ ἴσης,
: Il. 13:99: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι
: Il. 13:120: ὦ πέπονες τάχα δή τι κακὸν ποιήσετε μεῖζον
: Il. 13:222: ὦ Θόαν οὔ τις ἀνὴρ νῦν γ’ αἴτιος, ὅσσον ἔγωγε
: Il. 14:42: ὦ Νέστορ Νηληϊάδη μέγα κῦδος Ἀχαιῶν
: Il. 14:49: ὢ πόποι ἦ ῥα καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
: Il. 14:55: τεῖχος μὲν γὰρ δὴ κατερήριπεν, ᾧ ἐπέπιθμεν
: Il. 14:104: ὦ Ὀδυσεῦ μάλα πώς με καθίκεο θυμὸν ἐνιπῇ
: Il. 14:198: δὸς νῦν μοι φιλότητα καὶ ἵμερον, ᾧ τε σὺ πάντας
: Il. 14:220: ποικίλον, ᾧ ἔνι πάντα τετεύχαται· οὐδέ σέ φημι
: Il. 15:185: ὢ πόποι ἦ ῥ’ ἀγαθός περ ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπεν
: Il. 15:286: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι,
: Il. 15:397: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
: Il. 15:467: ὢ πόποι ἦ δὴ πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κείρει
: Il. 15:472: ὦ πέπον ἀλλὰ βιὸν μὲν ἔα καὶ ταρφέας ἰοὺς
: Il. 15:561: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε, καὶ αἰδῶ θέσθ’ ἐνὶ θυμῷ,
: Il. 15:661: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε καὶ αἰδῶ θέσθ’ ἐνὶ θυμῷ
: Il. 15:664: ἠμὲν ὅτεῳ ζώουσι καὶ ᾧ κατατεθνήκασι·
: Il. 15:733: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
: Il. 16:21: ὦ Ἀχιλεῦ Πηλῆος υἱὲ μέγα φέρτατ’ Ἀχαιῶν
: Il. 16:49: ὤ μοι διογενὲς Πατρόκλεες οἷον ἔειπες·
: Il. 16:422: αἰδὼς ὦ Λύκιοι· πόσε φεύγετε; νῦν θοοὶ ἔστε.
: Il. 16:433: ὤ μοι ἐγών, ὅ τέ μοι Σαρπηδόνα φίλτατον ἀνδρῶν
: Il. 16:542: ὃς Λυκίην εἴρυτο δίκῃσί τε καὶ σθένεϊ ᾧ·
: Il. 16:628: ὦ πέπον οὔ τοι Τρῶες ὀνειδείοις ἐπέεσσι
: Il. 16:745: ὢ πόποι ἦ μάλ’ ἐλαφρὸς ἀνήρ, ὡς ῥεῖα κυβιστᾷ.
: Il. 16:757: ὥ τ’ ὄρεος κορυφῇσι περὶ κταμένης ἐλάφοιο
: Il. 16:824: ὥ τ’ ὄρεος κορυφῇσι μέγα φρονέοντε μάχεσθον
: Il. 17:91: ὤ μοι ἐγὼν εἰ μέν κε λίπω κάτα τεύχεα καλὰ
: Il. 17:134: ᾧ ῥά τε νήπι’ ἄγοντι συναντήσωνται ἐν ὕλῃ
: Il. 17:171: ὢ πόποι ἦ τ’ ἐφάμην σὲ περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων
: Il. 17:196: πατρὶ φίλῳ ἔπορον· ὃ δ’ ἄρα ᾧ παιδὶ ὄπασσε
: Il. 17:238: ὦ πέπον ὦ Μενέλαε διοτρεφὲς οὐκέτι νῶϊ
: Il. 17:238: ὦ πέπον ὦ Μενέλαε διοτρεφὲς οὐκέτι νῶϊ
: Il. 17:248: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
: Il. 17:415: ὦ φίλοι οὐ μὰν ἧμιν ἐϋκλεὲς ἀπονέεσθαι
: Il. 17:421: ὦ φίλοι, εἰ καὶ μοῖρα παρ’ ἀνέρι τῷδε δαμῆναι
: Il. 17:629: ὢ πόποι ἤδη μέν κε καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστι
: Il. 17:716: πάντα κατ’ αἶσαν ἔειπες ἀγακλεὲς ὦ Μενέλαε·
: Il. 18:6: ὤ μοι ἐγώ, τί τ’ ἄρ’ αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
: Il. 18:18: ὤ μοι Πηλέος υἱὲ δαΐφρονος ἦ μάλα λυγρῆς
: Il. 18:54: ὤ μοι ἐγὼ δειλή, ὤ μοι δυσαριστοτόκεια,
: Il. 18:54: ὤ μοι ἐγὼ δειλή, ὤ μοι δυσαριστοτόκεια,
: Il. 18:319: ᾧ ῥά θ’ ὑπὸ σκύμνους ἐλαφηβόλος ἁρπάσῃ ἀνὴρ
: Il. 18:324: ὢ πόποι ἦ ῥ’ ἅλιον ἔπος ἔκβαλον ἤματι κείνῳ
: Il. 19:78: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
: Il. 19:216: ὦ Ἀχιλεῦ Πηλῆος υἱὲ μέγα φέρτατ’ Ἀχαιῶν,
: Il. 19:291: ἄνδρα μὲν ᾧ ἔδοσάν με πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
: Il. 20:293: ὢ πόποι ἦ μοι ἄχος μεγαλήτορος Αἰνείαο,
: Il. 20:344: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
: Il. 20:451: ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.
: Il. 21:54: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
: Il. 21:131: ἀρκέσει, ᾧ δὴ δηθὰ πολέας ἱερεύετε ταύρους,
: Il. 21:214: ὦ Ἀχιλεῦ, περὶ μὲν κρατέεις, περὶ δ’ αἴσυλα ῥέζεις
: Il. 21:229: ὢ πόποι ἀργυρότοξε Διὸς τέκος οὐ σύ γε βουλὰς
: Il. 21:394: τίπτ’ αὖτ’ ὦ κυνάμυια θεοὺς ἔριδι ξυνελαύνεις
: Il. 21:420: ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη
: Il. 21:553: ὤ μοι ἐγών· εἰ μέν κεν ὑπὸ κρατεροῦ Ἀχιλῆος
: Il. 22:99: ὤ μοι ἐγών, εἰ μέν κε πύλας καὶ τείχεα δύω,
: Il. 22:168: ὢ πόποι ἦ φίλον ἄνδρα διωκόμενον περὶ τεῖχος
: Il. 22:178: ὦ πάτερ ἀργικέραυνε κελαινεφὲς οἷον ἔειπες·
: Il. 22:297: ὢ πόποι ἦ μάλα δή με θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν·
: Il. 22:373: ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μαλακώτερος ἀμφαφάασθαι
: Il. 22:378: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
: Il. 22:394: ᾧ Τρῶες κατὰ ἄστυ θεῷ ὣς εὐχετόωντο.
: Il. 23:19: χαῖρέ μοι ὦ Πάτροκλε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι·
: Il. 23:103: ὢ πόποι ἦ ῥά τίς ἐστι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι
: Il. 23:179: χαῖρέ μοι ὦ Πάτροκλε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι·
: Il. 23:350: ἕζετ’, ἐπεὶ ᾧ παιδὶ ἑκάστου πείρατ’ ἔειπε.
: Il. 23:457: ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
: Il. 23:543: ὦ Ἀχιλεῦ μάλα τοι κεχολώσομαι αἴ κε τελέσσῃς
: Il. 23:561: χάλκεον, ᾧ πέρι χεῦμα φαεινοῦ κασσιτέροιο
: Il. 23:659: ἄνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν, ὥ περ ἀρίστω,
: Il. 23:660: πὺξ μάλ’ ἀνασχομένω πεπληγέμεν· ᾧ δέ κ’ Ἀπόλλων
: Il. 23:782: ὢ πόποι ἦ μ’ ἔβλαψε θεὰ πόδας, ἣ τὸ πάρος περ
: Il. 23:802: ἄνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν, ὥ περ ἀρίστω,
: Il. 24:36: ᾗ τ’ ἀλόχῳ ἰδέειν καὶ μητέρι καὶ τέκεϊ ᾧ
: Il. 24:40: ᾧ οὔτ’ ἂρ φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὔτε νόημα
: Il. 24:201: ὤ μοι πῇ δή τοι φρένες οἴχονθ’, ᾗς τὸ πάρος περ
: Il. 24:255: ὤ μοι ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους
: Il. 24:300: ὦ γύναι οὐ μέν τοι τόδ’ ἐφιεμένῃ ἀπιθήσω.
: Il. 24:335: ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι, καί τ’ ἔκλυες ᾧ κ’ ἐθέλῃσθα,
: Il. 24:411: ὦ γέρον οὔ πω τόν γε κύνες φάγον οὐδ’ οἰωνοί,
: Il. 24:425: ὦ τέκος, ἦ ῥ’ ἀγαθὸν καὶ ἐναίσιμα δῶρα διδοῦναι
: Il. 24:460: ὦ γέρον ἤτοι ἐγὼ θεὸς ἄμβροτος εἰλήλουθα
: Il. 24:529: ᾧ μέν κ’ ἀμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος,
: Il. 24:531: ᾧ δέ κε τῶν λυγρῶν δώῃ, λωβητὸν ἔθηκε,
: Il. 24:683: ὦ γέρον οὔ νύ τι σοί γε μέλει κακόν, οἷον ἔθ’ εὕδεις
: Il. 24:736: χωόμενος, ᾧ δή που ἀδελφεὸν ἔκτανεν Ἕκτωρ
: Od. 1:32: “ὢ πόποι, οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται.
: Od. 1:45: “ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων,
: Od. 1:81: “ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων,
: Od. 1:240: ἠδέ κε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ’ ὀπίσσω.
: Od. 1:253: “ὢ πόποι, ἦ δὴ πολλὸν ἀποιχομένου Ὀδυσῆος
: Od. 1:308: ὥς τε πατὴρ ᾧ παιδί, καὶ οὔ ποτε λήσομαι αὐτῶν.
: Od. 2:40: “ὦ γέρον, οὐχ ἑκὰς οὗτος ἀνήρ, τάχα δ’ εἴσεαι αὐτός,
: Od. 2:54: δοίη δ’ ᾧ κ’ ἐθέλοι καί οἱ κεχαρισμένος ἔλθοι·
: Od. 2:128: πρίν γ’ αὐτὴν γήμασθαι Ἀχαιῶν ᾧ κ’ ἐθέλῃσι.”
: Od. 2:178: “ὦ γέρον, εἰ δ’ ἄγε δὴ μαντεύεο σοῖσι τέκεσσιν
: Od. 3:39: πάρ τε κασιγνήτῳ Θρασυμήδεϊ καὶ πατέρι ᾧ.
: Od. 3:43: “εὔχεο νῦν, ὦ ξεῖνε, Ποσειδάωνι ἄνακτι·
: Od. 3:71: ὦ ξεῖνοι, τίνες ἐστέ; πόθεν πλεῖθ’ ὑγρὰ κέλευθα;
: Od. 3:79: “ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,
: Od. 3:103: “ὦ φίλ’, ἐπεί μ’ ἔμνησας ὀϊζύος, ἣν ἐν ἐκείνῳ
: Od. 3:202: “ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,
: Od. 3:211: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ δὴ ταῦτά μ’ ἀνέμνησας καὶ ἔειπες,
: Od. 3:226: “ὦ γέρον, οὔ πω τοῦτο ἔπος τελέεσθαι ὀΐω·
: Od. 3:247: ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, σὺ δ’ ἀληθὲς ἐνίσπες·
: Od. 3:267: πὰρ δ’ ἄρ’ ἔην καὶ ἀοιδὸς ἀνήρ, ᾧ πόλλ’ ἐπέτελλεν
: Od. 3:331: “ὦ γέρον, ἦ τοι ταῦτα κατὰ μοῖραν κατέλεξας·
: Od. 3:349: ᾧ οὔ τι χλαῖναι καὶ ῥήγεα πόλλ’ ἐνὶ οἴκῳ,
: Od. 3:375: “ὦ φίλος, οὔ σε ἔολπα κακὸν καὶ ἄναλκιν ἔσεσθαι,
: Od. 4:4: υἱέος ἠδὲ θυγατρὸς ἀμύμονος ᾧ ἐνὶ οἴκῳ.
: Od. 4:26: “ξείνω δή τινε τώδε, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε,
: Od. 4:165: ἐν μεγάροισ’, ᾧ μὴ ἄλλοι ἀοσσητῆρες ἔωσιν,
: Od. 4:169: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ φίλου ἀνέρος υἱὸς ἐμὸν δῶ
: Od. 4:175: ἐξ Ἰθάκης ἀγαγὼν σὺν κτήμασι καὶ τέκεϊ ᾧ
: Od. 4:204: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ τόσα εἶπες, ὅσ’ ἂν πεπνυμένος ἀνὴρ
: Od. 4:207: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτος γόνος ἀνέρος, ᾧ τε Κρονίων
: Od. 4:333: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ κρατερόφρονος ἀνδρὸς ἐν εὐνῇ
: Od. 4:371: νήπιός εἰς, ὦ ξεῖνε, λίην τόσον ἠδὲ χαλίφρων,
: Od. 4:561: σοὶ δ’ οὐ θέσφατόν ἐστι, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε,
: Od. 4:603: εὐρέος, ᾧ ἔνι μὲν λωτὸς πολύς, ἐν δὲ κύπειρον
: Od. 4:663: “ὢ πόποι, ἦ μέγα ἔργον ὑπερφιάλως ἐτελέσθη
: Od. 5:126: ᾧ θυμῷ εἴξασα, μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ
: Od. 5:286: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μετεβούλευσαν θεοὶ ἄλλως
: Od. 5:299: “ὤ μοι ἐγὼ δειλός, τί νύ μοι μήκιστα γένηται;
: Od. 5:356: “ὤ μοι ἐγώ, μή τίς μοι ὑφαίνῃσιν δόλον αὖτε
: Od. 5:408: “ὤ μοι, ἐπεὶ δὴ γαῖαν ἀελπέα δῶκεν ἰδέσθαι
: Od. 5:465: “ὤ μοι ἐγώ, τί πάθω; τί νύ μοι μήκιστα γένηται;
: Od. 5:489: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιῆς, ᾧ μὴ πάρα γείτονες ἄλλοι,
: Od. 6:15: βῆ δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον πολυδαίδαλον, ᾧ ἔνι κούρη
: Od. 6:119: “ὤ μοι ἐγώ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω;
: Od. 6:255: “ὄρσεο νῦν, ὦ ξεῖνε, πόλινδ’ ἴμεν, ὄφρα σε πέμψω
: Od. 7:22: “ὦ τέκος, οὐκ ἄν μοι δόμον ἀνέρος ἡγήσαιο
: Od. 7:138: ᾧ πυμάτῳ σπένδεσκον, ὅτε μνησαίατο κοίτου.
: Od. 7:342: “ὄρσο κέων, ὦ ξεῖνε· πεποίηται δέ τοι εὐνή.”
: Od. 8:403: δώσω οἱ τόδ’ ἄορ παγχάλκεον, ᾧ ἔπι κώπη
: Od. 8:408: “χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε· ἔπος δ’ εἴ περ τι βέβακται
: Od. 9:252: “ὦ ξεῖνοι, τίνες ἐστέ; πόθεν πλεῖθ’ ὑγρὰ κέλευθα;
: Od. 9:273: “νήπιός εἰς, ὦ ξεῖν’, ἢ τηλόθεν εἰλήλουθας,
: Od. 9:356: αὐτίκα νῦν, ἵνα τοι δῶ ξείνιον, ᾧ κε σὺ χαίρῃς.
: Od. 9:408: “ὦ φίλοι, Οὖτίς με κτείνει δόλῳ οὐδὲ βίηφιν.”
: Od. 9:507: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ’ ἱκάνει.
: Od. 10:38: “ὢ πόποι, ὡς ὅδε πᾶσι φίλος καὶ τίμιός ἐστιν
: Od. 10:174: “ὦ φίλοι, οὐ γάρ πω καταδυσόμεθ’, ἀχνύμενοι περ,
: Od. 10:190: ὦ φίλοι, οὐ γὰρ ἴδμεν ὅπῃ ζόφος οὐδ’ ὅπῃ ἠώς,
: Od. 10:226: “ὦ φίλοι, ἔνδον γάρ τις ἐποιχομένη μέγαν ἱστὸν
: Od. 10:281: “πῇ δὴ αὖτ’, ὦ δύστηνε, δι’ ἄκριας ἔρχεαι οἶος,
: Od. 10:337: “ὦ Κίρκη, πῶς γάρ με κέλῃ σοὶ ἤπιον εἶναι,
: Od. 10:383: “ὦ Κίρκη, τίς γάρ κεν ἀνήρ, ὃς ἐναίσιμος εἴη,
: Od. 10:483: “ὦ Κίρκη, τέλεσόν μοι ὑπόσχεσιν, ἥν περ ὑπέστης,
: Od. 10:501: “ὦ Κίρκη, τίς γὰρ ταύτην ὁδὸν ἡγεμονεύσει;
: Od. 11:80: “ταῦτά τοι, ὦ δύστηνε, τελευτήσω τε καὶ ἕρξω.”
: Od. 11:93: τίπτ’ αὖτ’, ὦ δύστηνε, λιπὼν φάος ἠελίοιο
: Od. 11:149: ᾧ δέ κ’ ἐπιφθονέῃς, ὁ δέ τοι πάλιν εἶσιν ὀπίσσω.”
: Od. 11:216: “ὤ μοι, τέκνον ἐμόν, περὶ πάντων κάμμορε φωτῶν,
: Od. 11:273: γημαμένη ᾧ υἷϊ· ὁ δ’ ὃν πατέρ’ ἐξεναρίξας
: Od. 11:279: ᾧ ἄχεϊ σχομένη· τῷ δ’ ἄλγεα κάλλιπ’ ὀπίσσω
: Od. 11:344: “ὦ φίλοι, οὐ μὰν ἧμιν ἀπὸ σκοποῦ οὐδ’ ἀπὸ δόξης
: Od. 11:363: “ὦ Ὀδυσεῦ, τὸ μὲν οὔ τί σ’ ἐΐσκομεν εἰσορόωντες
: Od. 11:436: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ γόνον Ἀτρέος εὐρύοπα Ζεὺς
: Od. 11:478: “ὦ Ἀχιλεῦ, Πηλῆος υἱέ, μέγα φέρτατ’ Ἀχαιῶν,
: Od. 11:490: ἀνδρὶ παρ’ ἀκλήρῳ, ᾧ μὴ βίοτος πολὺς εἴη,
: Od. 12:154: “ὦ φίλοι, οὐ γὰρ χρὴ ἕνα ἴδμεναι οὐδὲ δύ’ οἴους
: Od. 12:208: “ὦ φίλοι, οὐ γάρ πώ τι κακῶν ἀδαήμονές εἰμεν·
: Od. 12:320: “ὦ φίλοι, ἐν γὰρ νηῒ θοῇ βρῶσίς τε πόσις τε
: Od. 13:4: “ὦ Ὀδυσεῦ, ἐπεὶ ἵκευ ἐμὸν ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
: Od. 13:31: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ δόρποιο λιλαίεται, ᾧ τε πανῆμαρ
: Od. 13:59: “χαῖρέ μοι, ὦ βασίλεια, διαμπερές, εἰς ὅ κε γῆρας
: Od. 13:140: “ὢ πόποι, ἐννοσίγαι’ εὐρυσθενές, οἷον ἔειπες.
: Od. 13:154: “ὦ πέπον, ὣς μὲν ἐμῷ θυμῷ δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
: Od. 13:168: “ὤ μοι, τίς δὴ νῆα θοὴν ἐπέδησ’ ἐνὶ πόντῳ
: Od. 13:172: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ’ ἱκάνει
: Od. 13:198: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
: Od. 13:200: “ὤ μοι ἐγώ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω;
: Od. 13:209: ὢ πόποι, οὐκ ἄρα πάντα νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι
: Od. 13:228: “ὦ φίλ’, ἐπεί σε πρῶτα κιχάνω τῷδ’ ἐνὶ χώρῳ,
: Od. 13:237: “νήπιός εἰς, ὦ ξεῖν’, ἢ τηλόθεν εἰλήλουθας,
: Od. 13:265: οὕνεκ’ ἄρ’ οὐχ ᾧ πατρὶ χαριζόμενος θεράπευον
: Od. 13:383: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
: Od. 14:32: ἔνθα κεν ᾧ πὰρ σταθμῷ ἀεικέλιον πάθεν ἄλγος·
: Od. 14:37: “ὦ γέρον, ἦ ὀλίγου σε κύνες διεδηλήσαντο
: Od. 14:63: οἷά τε ᾧ οἰκῆϊ ἄναξ εὔθυμος ἔδωκεν,
: Od. 14:66: ὡς καὶ ἐμοὶ τόδε ἔργον ἀέξεται, ᾧ ἐπιμίμνω.
: Od. 14:80: “ἔσθιε νῦν, ὦ ξεῖνε, τά τε δμώεσσι πάρεστι,
: Od. 14:112: καί οἱ πλησάμενος δῶκε σκύφος, ᾧ περ ἔπινεν,
: Od. 14:115: “ὦ φίλε, τίς γάρ σε πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν,
: Od. 14:122: “ὦ γέρον, οὔ τις κεῖνον ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλθὼν
: Od. 14:145: τὸν μὲν ἐγών, ὦ ξεῖνε, καὶ οὐ παρεόντ’ ὀνομάζειν
: Od. 14:149: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ δὴ πάμπαν ἀναίνεαι οὐδ’ ἔτι φῇσθα
: Od. 14:166: “ὦ γέρον, οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼν εὐαγγέλιον τόδε τείσω
: Od. 14:370: ἠδέ κε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ’ ὀπίσσω.
: Od. 14:445: ὅττι κεν ᾧ θυμῷ ἐθέλῃ· δύναται γὰρ ἅπαντα.”
: Od. 14:508: “ὦ γέρον, αἶνος μέν τοι ἀμύμων, ὃν κατέλεξας,
: Od. 15:151: “χαίρετον, ὦ κούρω, καὶ Νέστορι ποιμένι λαῶν
: Od. 15:200: μή μ’ ὁ γέρων ἀέκοντα κατάσχῃ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
: Od. 15:260: “ὦ φίλ’, ἐπεί σε θύοντα κιχάνω τῷδ’ ἐνὶ χώρῳ,
: Od. 15:326: “ὤ μοι, ξεῖνε, τίη τοι ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο νόημα
: Od. 15:372: ἔργον ἀέξουσιν μάκαρες θεοί, ᾧ ἐπιμίμνω·
: Od. 15:381: “ὢ πόποι, ὡς ἄρα τυτθὸς ἐών, Εὔμαιε συβῶτα,
: Od. 16:91: “ὦ φίλ’, ἐπεί θήν μοι καὶ ἀμείψασθαι θέμις ἐστίν,
: Od. 16:197: ᾧ αὐτοῦ γε νόῳ, ὅτε μὴ θεὸς αὐτὸς ἐπελθὼν
: Od. 16:241: “ὦ πάτερ, ἦ τοι σεῖο μέγα κλέος αἰὲν ἄκουον,
: Od. 16:264: ὕψι περ ἐν νεφέεσσι καθημένω· ὥ τε καὶ ἄλλοις
: Od. 16:309: “ὦ πάτερ, ἦ τοι ἐμὸν θυμὸν καὶ ἔπειτά γ’, ὀΐω,
: Od. 16:346: “ὦ φίλοι, ἦ μέγα ἔργον ὑπερφιάλως ἐτελέσθη
: Od. 16:364: “ὢ πόποι, ὡς τόνδ’ ἄνδρα θεοὶ κακότητος ἔλυσαν.
: Od. 16:400: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν ἐγώ γε κατακτείνειν ἐθέλοιμι
: Od. 17:17: “ὦ φίλος, οὐδέ τοι αὐτὸς ἐρύκεσθαι μενεαίνω.
: Od. 17:124: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ κρατερόφρονος ἀνδρὸς ἐν εὐνῇ
: Od. 17:152: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
: Od. 17:248: “ὢ πόποι, οἷον ἔειπε κύων ὀλοφώϊα εἰδώς,
: Od. 17:375: “ὦ ἀρίγνωτε συβῶτα, τίη δὲ σὺ τόνδε πόλινδε
: Od. 17:410: κείμενον, ᾧ ῥ’ ἔπεχεν λιπαροὺς πόδας εἰλαπινάζων.
: Od. 17:454: “ὢ πόποι, οὐκ ἄρα σοί γ’ ἐπὶ εἴδεϊ καὶ φρένες ἦσαν.
: Od. 17:540: αἶψά κε σὺν ᾧ παιδὶ βίας ἀποτείσεται ἀνδρῶν.”
: Od. 17:583: καὶ δὲ σοὶ ὧδ’ αὐτῇ πολὺ κάλλιον, ὦ βασίλεια,
: Od. 17:593: “ὦ φίλ’, ἐγὼ μὲν ἄπειμι σύας καὶ κεῖνα φυλάξων,
: Od. 18:26: “ὢ πόποι, ὡς ὁ μολοβρὸς ἐπιτροχάδην ἀγορεύει,
: Od. 18:36: “ὦ φίλοι, οὐ μέν πώ τι πάρος τοιοῦτον ἐτύχθη,
: Od. 18:52: “ὦ φίλοι, οὔ πως ἔστι νεωτέρῳ ἀνδρὶ μάχεσθαι
: Od. 18:122: “χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε· γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσσω
: Od. 18:259: “ὦ γύναι, οὐ γὰρ ὀΐω ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
: Od. 18:270: γήμασθ’ ᾧ κ’ ἐθέλῃσθα, τεὸν κατὰ δῶμα λιποῦσα.”
: Od. 18:414: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηθέντι δικαίῳ
: Od. 19:36: “ὦ πάτερ, ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
: Od. 19:107: “ὦ γύναι, οὐκ ἄν τίς σε βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν
: Od. 19:165: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
: Od. 19:221: “ὦ γύναι, ἀργαλέον τόσσον χρόνον ἀμφὶς ἐόντα
: Od. 19:262: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
: Od. 19:336: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
: Od. 19:363: “ὤ μοι ἐγὼ σέο, τέκνον, ἀμήχανος· ἦ σε περὶ Ζεὺς
: Od. 19:383: “ὦ γρηῦ, οὕτω φασὶν ὅσοι ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
: Od. 19:555: “ὦ γύναι, οὔ πως ἔστιν ὑποκρίνασθαι ὄνειρον
: Od. 19:583: “ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
: Od. 20:199: “χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε· γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσσω
: Od. 20:209: ὤ μοι ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὅς μ’ ἐπὶ βουσὶν
: Od. 20:245: “ὦ φίλοι, οὐχ ἥμιν συνθεύσεται ἥδε γε βουλή,
: Od. 20:322: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηθέντι δικαίῳ
: Od. 20:342: γήμασθ’ ᾧ κ’ ἐθέλῃ, ποτὶ δ’ ἄσπετα δῶρα δίδωμι·
: Od. 21:27: ὅς μιν ξεῖνον ἐόντα κατέκτανεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ,
: Od. 21:102: “ὢ πόποι, ἦ μάλα με Ζεὺς ἄφρονα θῆκε Κρονίων·
: Od. 21:131: “ὢ πόποι, ἦ καὶ ἔπειτα κακός τ’ ἔσομαι καὶ ἄκικυς,
: Od. 21:152: “ὦ φίλοι, οὐ μὲν ἐγὼ τανύω, λαβέτω δὲ καὶ ἄλλος.
: Od. 21:249: “ὢ πόποι, ἦ μοι ἄχος περί τ’ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων.
: Od. 21:280: ἠῶθεν δὲ θεὸς δώσει κράτος, ᾧ κ’ ἐθέλῃσιν.
: Od. 21:345: κρείσσων, ᾧ κ’ ἐθέλω, δόμεναί τε καὶ ἀρνήσασθαι,
: Od. 21:391: βύβλινον, ᾧ ῥ’ ἐπέδησε θύρας, ἐς δ’ ἤϊεν αὐτός·
: Od. 22:35: “ὦ κύνες, οὔ μ’ ἔτ’ ἐφάσκεθ’ ὑπότροπον οἴκαδε νεῖσθαι
: Od. 22:70: “ὦ φίλοι, οὐ γὰρ σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους,
: Od. 22:101: “ὦ πάτερ, ἤδη τοι σάκος οἴσω καὶ δύο δοῦρε
: Od. 22:117: τόφρα μνηστήρων ἕνα γ’ αἰεὶ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
: Od. 22:132: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἀν’ ὀρσοθύρην ἀναβαίη
: Od. 22:154: “ὦ πάτερ, αὐτὸς ἐγὼ τόδε γ’ ἤμβροτον, - οὐδέ τις ἄλλος
: Od. 22:248: “ὦ φίλοι, ἤδη σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους·
: Od. 22:262: “ὦ φίλοι, ἤδη μέν κεν ἐγὼν εἴποιμι καὶ ἄμμι
: Od. 22:287: “ὦ Πολυθερσεΐδη φιλοκέρτομε, μή ποτε πάμπαν
: Od. 22:367: “ὦ φίλ’, ἐγὼ μὲν ὅδ’ εἰμί, σὺ δ’ ἴσχεο· εἰπὲ δὲ πατρί,
: Od. 23:57: μνηστῆρες, τοὺς πάντας ἐτείσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ.”
: Od. 23:119: ᾧ μὴ πολλοὶ ἔωσιν ἀοσσητῆρες ὀπίσσω,
: Od. 23:153: αὐτὰρ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
: Od. 23:183: “ὦ γύναι, ἦ μάλα τοῦτο ἔπος θυμαλγὲς ἔειπες.
: Od. 23:248: “ὦ γύναι, οὐ γάρ πω πάντων ἐπὶ πείρατ’ ἀέθλων
: Od. 23:350: “ὦ γύναι, ἤδη μὲν πολέων κεκορήμεθ’ ἀέθλων
: Od. 24:244: “ὦ γέρον, οὐκ ἀδαημονίη σ’ ἔχει ἀμφιπολεύειν
: Od. 24:365: τόφρα δὲ Λαέρτην μεγαλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
: Od. 24:373: “ὦ πάτερ, ἦ μάλα τίς σε θεῶν αἰειγενετάων
: Od. 24:394: “ὦ γέρον, ἵζ’ ἐπὶ δεῖπνον, ἀπεκλελάθεσθε δὲ θάμβευς·
: Od. 24:400: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ νόστησας ἐελδομένοισι μάλ’ ἡμῖν
: Od. 24:407: “ὦ γέρον, ἤδη οἶδε· τί σε χρὴ ταῦτα πένεσθαι;”
: Od. 24:426: “ὦ φίλοι, ἦ μέγα ἔργον ἀνὴρ ὅδε μήσατ’ Ἀχαιούς·
: Od. 24:473: “ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων,
: Od. 24:517: “ὦ Ἀρκεισιάδη, πάντων πολὺ φίλταθ’ ἑταίρων,
Ὠγυγίη: Od. 7:244: Ὠγυγίη τις νῆσος ἀπόπροθεν εἰν ἁλὶ κεῖται·
Ὠγυγίην: Od. 1:85: νῆσον ἐς Ὠγυγίην ὀτρύνομεν, ὄφρα τάχιστα
Ὠγυγίην: Od. 7:254: νῆσον ἐς Ὠγυγίην πέλασαν θεοί, ἔνθα Καλυψὼ
Ὠγυγίην: Od. 12:448: νῆσον ἐς Ὠγυγίην πέλασαν θεοί, ἔνθα Καλυψὼ
Ὠγυγίην: Od. 23:333: ὥς θ’ ἵκετ’ Ὠγυγίην νῆσον νύμφην τε Καλυψώ,
Ὠγυγίης: Od. 6:172: νήσου ἀπ’ Ὠγυγίης· νῦν δ’ ἐνθάδε κάββαλε δαίμων,
ὧδ’: Il. 3:224: οὐ τότε γ’ ὧδ’ Ὀδυσῆος ἀγασσάμεθ’ εἶδος ἰδόντες.
ὧδ’: Il. 4:176: καί κέ τις ὧδ’ ἐρέει Τρώων ὑπερηνορεόντων
ὧδ’: Il. 5:897: εἰ δέ τευ ἐξ ἄλλου γε θεῶν γένευ ὧδ’ ἀΐδηλος
ὧδ’: Il. 7:34: ὧδ’ ἔστω ἑκάεργε· τὰ γὰρ φρονέουσα καὶ αὐτὴ
ὧδ’: Il. 7:300: ὄφρά τις ὧδ’ εἴπῃσιν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
ὧδ’: Il. 8:523: ὧδ’ ἔστω Τρῶες μεγαλήτορες ὡς ἀγορεύω·
ὧδ’: Il. 10:91: πλάζομαι ὧδ’ ἐπεὶ οὔ μοι ἐπ’ ὄμμασι νήδυμος ὕπνος
ὧδ’: Il. 10:537: ὧδ’ ἄφαρ ἐκ Τρώων ἐλασαίατο μώνυχας ἵππους·
ὧδ’: Il. 11:655: τίπτε τὰρ ὧδ’ Ἀχιλεὺς ὀλοφύρεται υἷας Ἀχαιῶν,
ὧδ’: Il. 11:764: ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε Μενοίτιος ὧδ’ ἐπέτελλεν
ὧδ’: Il. 11:784: σοὶ δ’ αὖθ’ ὧδ’ ἐπέτελλε Μενοίτιος Ἄκτορος υἱός·
ὧδ’: Il. 12:317: ὄφρά τις ὧδ’ εἴπῃ Λυκίων πύκα θωρηκτάων·
ὧδ’: Il. 13:326: νῶϊν δ’ ὧδ’ ἐπ’ ἀριστέρ’ ἔχε στρατοῦ, ὄφρα τάχιστα
ὧδ’: Il. 15:513: ὧδ’ αὔτως παρὰ νηυσὶν ὑπ’ ἀνδράσι χειροτέροισιν.
ὧδ’: Il. 21:589: ὧδ’ ἔκπαγλος ἐὼν καὶ θαρσαλέος πολεμιστής.
ὧδ’: Il. 24:362: πῇ πάτερ ὧδ’ ἵππους τε καὶ ἡμιόνους ἰθύνεις
ὧδ’: Il. 24:780: πέμπων μ’ ὧδ’ ἐπέτελλε μελαινάων ἀπὸ νηῶν
ὧδ’: Od. 1:236: ἀνθρώπων, ἐπεὶ οὔ κε θανόντι περ ὧδ’ ἀκαχοίμην,
ὧδ’: Od. 2:28: νῦν δὲ τίς ὧδ’ ἤγειρε; τίνα χρειὼ τόσον ἵκει
ὧδ’: Od. 2:185: οὐδέ κε Τηλέμαχον κεχολωμένον ὧδ’ ἀνιείης,
ὧδ’: Od. 4:159: ὧδ’ ἐλθὼν τὸ πρῶτον ἐπεσβολίας ἀναφαίνειν
ὧδ’: Od. 5:342: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρξαι, δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν·
ὧδ’: Od. 5:360: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρξω, δοκέει δέ μοι εἶναι ἄριστον·
ὧδ’: Od. 6:39: καὶ δὲ σοὶ ὧδ’ αὐτῇ πολὺ κάλλιον ἠὲ πόδεσσιν
ὧδ’: Od. 6:258: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρδειν· δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν·
ὧδ’: Od. 6:275: καί νύ τις ὧδ’ εἴπῃσι κακώτερος ἀντιβολήσας·
ὧδ’: Od. 9:403: “τίπτε τόσον, Πολύφημ’, ἀρημένος ὧδ’ ἐβόησας
ὧδ’: Od. 12:217: σοὶ δέ, κυβερνῆθ’, ὧδ’ ἐπιτέλλομαι· ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ
ὧδ’: Od. 17:9: πρίν γ’ αὐτόν με ἴδηται· ἀτὰρ σοί γ’ ὧδ’ ἐπιτέλλω·
ὧδ’: Od. 17:583: καὶ δὲ σοὶ ὧδ’ αὐτῇ πολὺ κάλλιον, ὦ βασίλεια,
ὧδ’: Od. 19:71: “δαιμονίη, τί μοι ὧδ’ ἐπέχεις κεκοτηότι θυμῷ;
ὧδ’: Od. 19:312: ἀλλά μοι ὧδ’ ἀνὰ θυμὸν ὀΐεται, ὡς ἔσεταί περ·
ὧδ’: Od. 23:214: οὕνεκά σ’ οὐ τὸ πρῶτον, ἐπεὶ ἴδον, ὧδ’ ἀγάπησα.
ὧδ’: Od. 24:341: συκέας τεσσαράκοντ’· ὄρχους δέ μοι ὧδ’ ὀνόμηνας
ὧδε: Il. 1:181: οὐδ’ ὄθομαι κοτέοντος· ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε·
ὧδε: Il. 1:212: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ὧδε: Il. 1:574: εἰ δὴ σφὼ ἕνεκα θνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε,
ὧδε: Il. 2:258: εἴ κ’ ἔτι σ’ ἀφραίνοντα κιχήσομαι ὥς νύ περ ὧδε,
ὧδε: Il. 2:271: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ὧδε: Il. 2:439: ἡμεῖς δ’ ἀθρόοι ὧδε κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
ὧδε: Il. 2:802: Ἕκτορ σοὶ δὲ μάλιστ’ ἐπιτέλλομαι, ὧδε δὲ ῥέξαι·
ὧδε: Il. 3:297: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
ὧδέ: Il. 3:300: ὧδέ σφ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέοι ὡς ὅδε οἶνος
ὧδε: Il. 3:319: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
ὧδέ: Il. 3:442: οὐ γάρ πώ ποτέ μ’ ὧδέ γ’ ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψεν,
ὧδε: Il. 4:81: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ὧδε: Il. 4:308: ὧδε καὶ οἱ πρότεροι πόλεας καὶ τείχε’ ἐπόρθεον
ὧδε: Il. 4:372: οὐ μὲν Τυδέϊ γ’ ὧδε φίλον πτωσκαζέμεν ἦεν,
ὧδέ: Il. 6:99: οὐδ’ Ἀχιλῆά ποθ’ ὧδέ γ’ ἐδείδιμεν ὄρχαμον ἀνδρῶν,
ὧδε: Il. 6:338: ὅρμησ’ ἐς πόλεμον· δοκέει δέ μοι ὧδε καὶ αὐτῷ
ὧδε: Il. 6:349: αὐτὰρ ἐπεὶ τάδε γ’ ὧδε θεοὶ κακὰ τεκμήραντο,
ὧδε: Il. 6:478: ὧδε βίην τ’ ἀγαθόν, καὶ Ἰλίου ἶφι ἀνάσσειν·
ὧδε: Il. 7:76: ὧδε δὲ μυθέομαι, Ζεὺς δ’ ἄμμ’ ἐπιμάρτυρος ἔστω·
ὧδε: Il. 7:178: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
ὧδε: Il. 7:201: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
ὧδε: Il. 7:353: ἔλπομαι ἐκτελέεσθαι, ἵνα μὴ ῥέξομεν ὧδε.
ὧδε: Il. 8:401: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ὧδε: Il. 8:415: ὧδε γὰρ ἠπείλησε Κρόνου πάϊς, ᾗ τελέει περ,
ὧδε: Il. 8:454: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δέ κεν τετελεσμένον ἦεν·
ὧδέ: Il. 10:70: ἀλλὰ καὶ αὐτοί περ πονεώμεθα· ὧδέ που ἄμμι
ὧδε: Il. 12:217: ὧδε γὰρ ἐκτελέεσθαι ὀΐομαι, εἰ ἐτεόν γε
ὧδέ: Il. 12:228: ὧδέ χ’ ὑποκρίναιτο θεοπρόπος, ὃς σάφα θυμῷ
ὧδε: Il. 12:346: ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ
ὧδε: Il. 12:359: ὧδε γὰρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ
ὧδε: Il. 12:409: ὦ Λύκιοι τί τ’ ἄρ’ ὧδε μεθίετε θούριδος ἀλκῆς;
ὧδε: Il. 13:55: σφῶϊν δ’ ὧδε θεῶν τις ἐνὶ φρεσὶ ποιήσειεν
ὧδε: Il. 13:458: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι
ὧδε: Il. 14:23: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι
ὧδε: Il. 14:314: οὐ γάρ πώ ποτέ μ’ ὧδε θεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικὸς
ὧδε: Il. 14:480: ἡμῖν, ἀλλά ποθ’ ὧδε κατακτενέεσθε καὶ ὔμμες.
ὧδε: Il. 15:293: Ζηνὸς ἐριγδούπου πρόμος ἵσταται ὧδε μενοινῶν.
ὧδε: Il. 16:206: αὖτις, ἐπεί ῥά τοι ὧδε κακὸς χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
ὧδε: Il. 16:652: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι
ὧδε: Il. 17:75: Ἕκτορ νῦν σὺ μὲν ὧδε θέεις ἀκίχητα διώκων
ὧδε: Il. 17:414: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων·
ὧδε: Il. 18:266: ἀλλ’ ἴομεν προτὶ ἄστυ, πίθεσθέ μοι· ὧδε γὰρ ἔσται·
ὧδε: Il. 18:272: Τρώων· αἲ γὰρ δή μοι ἀπ’ οὔατος ὧδε γένοιτο.
ὧδε: Il. 18:392: Ἥφαιστε πρόμολ’ ὧδε· Θέτις νύ τι σεῖο χατίζει.
ὧδε: Il. 18:464: αἲ γάρ μιν θανάτοιο δυσηχέος ὧδε δυναίμην
ὧδέ: Il. 19:153: ὧδέ τις ὑμείων μεμνημένος ἀνδρὶ μαχέσθω.
ὧδε: Il. 20:212: ὧδε διακρινθέντε μάχης ἐξαπονέεσθαι.
ὧδε: Il. 20:332: Αἰνεία, τίς σ’ ὧδε θεῶν ἀτέοντα κελεύει
ὧδε: Il. 21:358: οὐδ’ ἂν ἐγὼ σοί γ’ ὧδε πυρὶ φλεγέθοντι μαχοίμην.
ὧδε: Il. 21:380: ἀθάνατον θεὸν ὧδε βροτῶν ἕνεκα στυφελίζειν.
ὧδέ: Il. 21:430: ὧδέ τε θαρσαλέοι καὶ τλήμονες, ὡς Ἀφροδίτη
ὧδε: Il. 22:372: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ὧδε: Il. 23:46: κείρασθαί τε κόμην, ἐπεὶ οὔ μ’ ἔτι δεύτερον ὧδε
ὧδε: Il. 23:410: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
ὧδε: Il. 23:672: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ὧδε: Il. 24:398: ἀφνειὸς μὲν ὅ γ’ ἐστί, γέρων δὲ δὴ ὡς σύ περ ὧδε,
ὧδε: Il. 24:464: ἀθάνατον θεὸν ὧδε βροτοὺς ἀγαπαζέμεν ἄντην·
ὧδέ: Il. 24:661: ὧδέ κέ μοι ῥέζων Ἀχιλεῦ κεχαρισμένα θείης.
ὧδε: Od. 1:182: νῦν δ’ ὧδε ξὺν νηῒ κατήλυθον ἠδ’ ἑτάροισι,
ὧδε: Od. 2:111: σοὶ δ’ ὧδε μνηστῆρες ὑποκρίνονται, ἵν’ εἰδῇς
ὧδε: Od. 2:324: ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
ὧδε: Od. 3:125: ἄνδρα νεώτερον ὧδε ἐοικότα μυθήσασθαι.
ὧδε: Od. 3:221: οὐ γάρ πω ἴδον ὧδε θεοὺς ἀναφανδὰ φιλεῦντας,
ὧδε: Od. 3:376: εἰ δή τοι νέῳ ὧδε θεοὶ πομπῆες ἕπονται.
ὧδε: Od. 4:141: οὐ γάρ πώ τινά φημι ἐοικότα ὧδε ἰδέσθαι
ὧδε: Od. 4:769: ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
ὧδε: Od. 5:339: “κάμμορε, τίπτε τοι ὧδε Ποσειδάων ἐνοσίχθων
ὧδε: Od. 6:25: “Ναυσικάα, τί νύ σ’ ὧδε μεθήμονα γείνατο μήτηρ;
ὧδε: Od. 8:328: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ὧδε: Od. 9:447: “κριὲ πέπον, τί μοι ὧδε διὰ σπέος ἔσσυο μήλων
ὧδε: Od. 10:37: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ὧδε: Od. 10:153: ὧδε δέ μοι φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
ὧδε: Od. 13:167: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ὧδε: Od. 14:116: ὧδε μάλ’ ἀφνειὸς καὶ καρτερός, ὡς ἀγορεύεις;
ὧδε: Od. 14:139: ἤπιον ὧδε ἄνακτα κιχήσομαι, ὁππόσ’ ἐπέλθω,
ὧδε: Od. 14:273: αὐτὰρ ἐμοὶ Ζεὺς αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶν ὧδε νόημα
ὧδε: Od. 15:204: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι·
ὧδε: Od. 16:117: ὧδε γὰρ ἡμετέρην γενεὴν μούνωσε Κρονίων·
ὧδε: Od. 16:440: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
ὧδε: Od. 17:482: ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
ὧδε: Od. 17:544: “ἔρχεό μοι, τὸν ξεῖνον ἐναντίον ὧδε κάλεσσον.
ὧδε: Od. 17:587: οὐ γάρ πώ τινες ὧδε καταθνητῶν ἀνθρώπων
ὧδε: Od. 18:72: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ὧδε: Od. 18:93: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
ὧδε: Od. 18:224: ἥμενος ὧδε πάθοι ῥυστακτύος ἐξ ἀλεγεινῆς;
ὧδε: Od. 18:400: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ὧδε: Od. 19:350: “ξεῖνε φίλ’· οὐ γάρ πώ τις ἀνὴρ πεπνυμένος ὧδε
ὧδε: Od. 19:380: ἀλλ’ οὔ πώ τινά φημι ἐοικότα ὧδε ἰδέσθαι
ὧδε: Od. 19:487: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
ὧδε: Od. 20:375: ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
ὧδε: Od. 21:196: ὧδε μάλ’ ἐξαπίνης καί τις θεὸς αὐτὸν ἐνείκαι;
ὧδε: Od. 21:337: ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ὧδε: Od. 21:361: ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
ὧδε: Od. 21:396: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ὧδε: Od. 22:215: ὧδε γὰρ ἡμέτερόν γε νόον τελέεσθαι ὀΐω·
ὧδε: Od. 22:338: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
ὧδε: Od. 23:100: οὐ μέν κ’ ἄλλη γ’ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ
ὧδε: Od. 23:148: ὧδε δέ τις εἴπεσκε δόμων ἔκτοσθεν ἀκούων·
ὧδε: Od. 23:168: οὐ μέν κ’ ἄλλη γ’ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ
ὧδε: Od. 24:239: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
ὧδε: Od. 24:461: καὶ νῦν ὧδε γένοιτο, πίθεσθέ μοι, ὡς ἀγορεύω·
ᾤδεε: Od. 5:455: ᾤδεε δὲ χρόα πάντα, θάλασσα δὲ κήκιε πολλὴ
ὠδῖνας: Il. 11:271: Ἥρης θυγατέρες πικρὰς ὠδῖνας ἔχουσαι,
ὠδίνουσαν: Il. 11:269: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα
ὠδίνων: Od. 9:415: Κύκλωψ δὲ στενάχων τε καὶ ὠδίνων ὀδύνῃσι,
ὠδύροντο: Il. 24:166: θυγατέρες δ’ ἀνὰ δώματ’ ἰδὲ νυοὶ ὠδύροντο
ὠδύσαο: Od. 1:62: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ; τί νύ οἱ τόσον ὠδύσαο, Ζεῦ;”
ὠδύσατ’: Od. 5:340: ὠδύσατ’ ἐκπάγλως, ὅτι τοι κακὰ πολλὰ φυτεύει;
ὠδύσατο: Il. 18:292: κτήματα περνάμεν’ ἵκει, ἐπεὶ μέγας ὠδύσατο Ζεύς.
ὤθει: Il. 21:241: ὤθει δ’ ἐν σάκεϊ πίπτων ῥόος· οὐδὲ πόδεσσιν
ὠθεῖ: Od. 3:295: ἔνθα νότος μέγα κῦμα ποτὶ σκαιὸν ῥίον ὠθεῖ,
ὤθεσκε: Od. 11:596: λᾶαν ἄνω ὤθεσκε ποτὶ λόφον· ἀλλ’ ὅτε μέλλοι
ὠΐγνυντο: Il. 2:809: πᾶσαι δ’ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ δ’ ἔσσυτο λαὸς
ὠΐγνυντο: Il. 8:58: πᾶσαι δ’ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ δ’ ἔσσυτο λαός,
ὠΐετο: Od. 10:248: δακρυόφιν πίμπλαντο, γόον δ’ ὠΐετο θυμός.
ὠΐετο: Od. 20:349: δακρυόφιν πίμπλαντο, γόον δ’ ὠΐετο θυμός.
ὤϊξαν: Od. 23:370: ὤϊξαν δὲ θύρας, ἐκ δ’ ἤϊον· ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
ὤϊξάν: Od. 24:501: ὤϊξάν ῥα θύρας, ἐκ δ’ ἤϊον, ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
ὤϊξε: Il. 6:298: τῇσι θύρας ὤϊξε Θεανὼ καλλιπάρῃος
ὤϊξε: Il. 24:446: πᾶσιν, ἄφαρ δ’ ὤϊξε πύλας καὶ ἀπῶσεν ὀχῆας,
ὤϊξε: Od. 10:230: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς
ὤϊξε: Od. 10:256: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς
ὤϊξε: Od. 10:312: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς
ὤϊξεν: Od. 1:436: ὤϊξεν δὲ θύρας θαλάμου πύκα ποιητοῖο,
ὤϊξεν: Od. 3:392: ὤϊξεν ταμίη καὶ ἀπὸ κρήδεμνον ἔλυσε·
ὤϊξεν: Od. 22:399: ὤϊξεν δὲ θύρας μεγάρων ἐῢ ναιεταόντων,
ὠΐσθη: Od. 4:453: ὠΐσθη δόλον εἶναι· ἔπειτα δὲ λέκτο καὶ αὐτός.
ὠΐσθην: Od. 16:475: καί σφεας ὠΐσθην τοὺς ἔμμεναι, οὐδέ τι οἶδα.”
ὦκ’: Il. 11:354: Ἕκτωρ δ’ ὦκ’ ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μίκτο δ’ ὁμίλῳ,
ὦκ’: Il. 15:156: ὅττί οἱ ὦκ’ ἐπέεσσι φίλης ἀλόχοιο πιθέσθην.
ὦκ’: Il. 16:531: ὅττί οἱ ὦκ’ ἤκουσε μέγας θεὸς εὐξαμένοιο.
ὦκ’: Il. 17:278: μέλλον ἀπέσσεσθαι· μάλα γάρ σφεας ὦκ’ ἐλέλιξεν
ὦκ’: Od. 6:289: ξεῖνε, σὺ δ’ ὦκ’ ἐμέθεν ξυνίει ἔπος, ὄφρα τάχιστα
ὦκα: Il. 1:447: παῖδα φίλην· τοὶ δ’ ὦκα θεῷ ἱερὴν ἑκατόμβην
ὦκα: Il. 2:26: νῦν δ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ὦκα: Il. 2:52: οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα·
ὦκα: Il. 2:63: νῦν δ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ὦκα: Il. 2:244: Θερσίτης· τῷ δ’ ὦκα παρίστατο δῖος Ὀδυσσεύς,
ὦκα: Il. 2:444: οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα.
ὦκα: Il. 2:785: ἐρχομένων· μάλα δ’ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο.
ὦκα: Il. 3:14: ἐρχομένων· μάλα δ’ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο.
ὦκα: Il. 5:88: χειμάῤῥῳ, ὅς τ’ ὦκα ῥέων ἐκέδασσε γεφύρας·
ὦκα: Il. 5:903: ὑγρὸν ἐόν, μάλα δ’ ὦκα περιτρέφεται κυκόωντι,
ὦκα: Il. 7:337: ἄκριτον ἐκ πεδίου· ποτὶ δ’ αὐτὸν δείμομεν ὦκα
ὦκα: Il. 7:410: γίγνετ’ ἐπεί κε θάνωσι πυρὸς μειλισσέμεν ὦκα.
ὦκα: Il. 7:417: στὰς ἐν μέσσοισιν· τοὶ δ’ ὁπλίζοντο μάλ’ ὦκα,
ὦκα: Il. 9:416: ἔσσεται, οὐδέ κέ μ’ ὦκα τέλος θανάτοιο κιχείη.
ὦκα: Il. 10:350: κλινθήτην· ὃ δ’ ἄρ’ ὦκα παρέδραμεν ἀφραδίῃσιν.
ὦκα: Il. 13:671: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο. καὶ οὔατος· ὦκα δὲ θυμὸς
ὦκα: Il. 14:417: ὣς ἔπεσ’ Ἕκτορος ὦκα χαμαὶ μένος ἐν κονίῃσι·
ὦκα: Il. 15:444: ἰοδόκον· μάλα δ’ ὦκα βέλεα Τρώεσσιν ἐφίει.
ὦκα: Il. 15:483: βῆ δ’ ἰέναι, μάλα δ’ ὦκα θέων Αἴαντι παρέστη.
ὦκα: Il. 16:606: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος· ὦκα δὲ θυμὸς
ὦκα: Il. 16:672: ὕπνῳ καὶ θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα
ὦκα: Il. 16:682: ὕπνῳ καὶ θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα
ὦκα: Il. 17:190: ὦκα μάλ’ οὔ πω τῆλε ποσὶ κραιπνοῖσι μετασπών,
ὦκα: Il. 17:614: εἰ μὴ Κοίρανος ὦκα ποδώκεας ἤλασεν ἵππους·
ὦκα: Il. 17:678: ἔσσυτο, καί τέ μιν ὦκα λαβὼν ἐξείλετο θυμόν.
ὦκα: Il. 17:717: ἀλλὰ σὺ μὲν καὶ Μηριόνης ὑποδύντε μάλ’ ὦκα
ὦκα: Il. 18:527: οἳ μὲν τὰ προϊδόντες ἐπέδραμον, ὦκα δ’ ἔπειτα
ὦκα: Il. 19:196: Ταλθύβιος δέ μοι ὦκα κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
ὦκα: Il. 20:141: φυλόπιδος· μάλα δ’ ὦκα διακρινθέντας ὀΐω
ὦκα: Il. 21:261: ὀχλεῦνται· τὸ δέ τ’ ὦκα κατειβόμενον κελαρύζει
ὦκα: Il. 21:284: Ὣς φάτο, τῷ δὲ μάλ’ ὦκα Ποσειδάων καὶ Ἀθήνη
ὦκα: Il. 23:198: ὕλη τε σεύαιτο καήμεναι. ὦκα δὲ Ἶρις
ὦκα: Il. 23:364: ἐσσυμένως· οἳ δ’ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο
ὦκα: Il. 23:375: φαίνετ’, ἄφαρ δ’ ἵπποισι τάθη δρόμος· ὦκα δ’ ἔπειτα
ὦκα: Il. 23:389: Τυδεΐδην, μάλα δ’ ὦκα μετέσσυτο ποιμένα λαῶν,
ὦκα: Il. 23:758: τοῖσι δ’ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος· ὦκα δ’ ἔπειτα
ὦκα: Il. 24:37: καὶ πατέρι Πριάμῳ λαοῖσί τε, τοί κέ μιν ὦκα
ὦκα: Il. 24:133: ἀλλ’ ἐμέθεν ξύνες ὦκα, Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι·
ὦκα: Od. 2:8: οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα.
ὦκα: Od. 2:295: ὦκα δ’ ἐφοπλίσσαντες ἐνήσομεν εὐρέϊ πόντῳ.”
ὦκα: Od. 3:157: ἡμίσεες δ’ ἀναβάντες ἐλαύνομεν· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
ὦκα: Od. 3:176: ὦρτο δ’ ἐπὶ λιγὺς οὖρος ἀήμεναι· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
ὦκα: Od. 4:586: ἀθάνατοι, τοί μ’ ὦκα φίλην ἐς πατρίδ’ ἔπεμψαν.
ὦκα: Od. 6:304: ὦκα μάλα μεγάροιο διελθέμεν, ὄφρ’ ἂν ἵκηαι
ὦκα: Od. 6:317: ἡμιόνους· αἱ δ’ ὦκα λίπον ποταμοῖο ῥέεθρα.
ὦκα: Od. 10:178: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο·
ὦκα: Od. 10:206: κλήρους δ’ ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλομεν ὦκα·
ὦκα: Od. 10:428: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο·
ὦκα: Od. 12:17: ἐξ Ἀΐδεω ἐλθόντες ἐλήθομεν, ἀλλὰ μάλ’ ὦκα
ὦκα: Od. 12:71: καί νύ κε τὴν ἔνθ’ ὦκα βάλεν μεγάλας ποτὶ πέτρας,
ὦκα: Od. 12:108: ἀλλὰ μάλα Σκύλλης σκοπέλῳ πεπλημένος ὦκα
ὦκα: Od. 12:222: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο.
ὦκα: Od. 12:427: ἦλθε δ’ ἐπὶ νότος ὦκα, φέρων ἐμῷ ἄλγεα θυμῷ,
ὦκα: Od. 14:33: ἀλλὰ συβώτης ὦκα ποσὶ κραιπνοῖσι μετασπὼν
ὦκα: Od. 14:352: νηχόμενος, μάλα δ’ ὦκα θύρηθ’ ἔα ἀμφὶς ἐκείνων.
ὦκα: Od. 15:182: ἦ, καὶ ἐφ’ ἵπποιϊν μάστιν βάλε· τοὶ δὲ μάλ’ ὦκα
ὦκα: Od. 15:472: ἡμεῖς δ’ ἐς λιμένα κλυτὸν ἤλθομεν ὦκα κιόντες,
ὦκα: Od. 15:555: τὸν δ’ ὦκα προβιβῶντα πόδες φέρον, ὄφρ’ ἵκετ’ αὐλήν,
ὦκα: Od. 17:149: ἀθάνατοι, τοί μ’ ὦκα φίλην ἐς πατρίδ’ ἔπεμψαν.”
ὦκα: Od. 17:255: αὐτὰρ ὁ βῆ, μάλα δ’ ὦκα δόμους ἵκανεν ἄνακτος.
ὦκα: Od. 17:329: ἐρχόμενον κατὰ δῶμα συβώτην, ὦκα δ’ ἔπειτα
ὦκα: Od. 18:39: χερσὶ μαχέσσασθαι· ἀλλὰ ξυνελάσσομεν ὦκα.”
ὦκα: Od. 20:27: αἰόλλῃ, μάλα δ’ ὦκα λιλαίεται ὀπτηθῆναι,
ὦκα: Od. 21:50: πληγέντα κληῖδι, πετάσθησαν δέ οἱ ὦκα.
ὦκα: Od. 22:99: βῆ δὲ θέειν, μάλα δ’ ὦκα φίλον πατέρ’ εἰσαφίκανεν,
ὦκα: Od. 22:112: βῆ δὲ φέρων, μάλα δ’ ὦκα φίλον πατέρ’ εἰσαφίκανεν.
ὦκα: Od. 22:146: βῆ δ’ ἴμεναι, μάλα δ’ ὦκα φέρων μνηστῆρσιν ἔδωκε.
ὦκα: Od. 24:413: ὄσσα δ’ ἄρ’ ἄγγελος ὦκα κατὰ πτόλιν ᾤχετο πάντῃ
ὦκα: Od. 24:430: ἀλλ’ ἄγετε, πρὶν τοῦτον ἢ ἐς Πύλον ὦκα ἱκέσθαι
Ὠκαλέην: Il. 2:501: Ὠκαλέην Μεδεῶνά τ’ ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
ὠκέα: Il. 2:786: Τρωσὶν δ’ ἄγγελος ἦλθε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
ὠκέα: Il. 2:790: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ὠκέα: Il. 2:795: τῷ μιν ἐεισαμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ὠκέα: Il. 3:129: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ὠκέα: Il. 5:368: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
ὠκέα: Il. 8:425: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ὠκέα: Il. 11:195: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις,
ὠκέα: Il. 11:199: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ὠκέα: Il. 11:210: ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ὠκέα: Il. 15:168: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις,
ὠκέα: Il. 15:172: ὣς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο ὠκέα Ἶρις,
ὠκέα: Il. 15:200: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·
ὠκέα: Il. 18:166: εἰ μὴ Πηλεΐωνι ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
ὠκέα: Il. 18:183: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·
ὠκέα: Il. 18:196: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις·
ὠκέα: Il. 18:202: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ὠκέα: Il. 24:87: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ὠκέα: Il. 24:95: βῆ δ’ ἰέναι, πρόσθεν δὲ ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
ὠκέα: Il. 24:188: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ὠκέα: Od. 12:374: ὠκέα δ’ Ἠελίῳ Ὑπερίονι ἄγγελος ἦλθε
ὠκεανοῖο: Il. 3:5: κλαγγῇ ταί γε πέτονται ἐπ’ ὠκεανοῖο ῥοάων
ὠκεανοῖο: Il. 5:6: λαμπρὸν παμφαίνῃσι λελουμένος ὠκεανοῖο·
Ὠκεανοῖο: Il. 7:422: ἐξ ἀκαλαῤῥείταο βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο
Ὠκεανοῖο: Il. 14:310: οἴχωμαι πρὸς δῶμα βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο.
Ὠκεανοῖο: Il. 16:151: βοσκομένη λειμῶνι παρὰ ῥόον Ὠκεανοῖο.
Ὠκεανοῖο: Il. 18:240: πέμψεν ἐπ’ Ὠκεανοῖο ῥοὰς ἀέκοντα νέεσθαι·
Ὠκεανοῖο: Il. 18:399: Εὐρυνόμη θυγάτηρ ἀψοῤῥόου Ὠκεανοῖο.
Ὠκεανοῖο: Il. 18:402: ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ· περὶ δὲ ῥόος Ὠκεανοῖο
Ὠκεανοῖο: Il. 18:489: οἴη δ’ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο.
Ὠκεανοῖο: Il. 18:607: Ἐν δ’ ἐτίθει ποταμοῖο μέγα σθένος Ὠκεανοῖο
Ὠκεανοῖο: Il. 19:1: Ἠὼς μὲν κροκόπεπλος ἀπ’ Ὠκεανοῖο ῥοάων
Ὠκεανοῖο: Il. 20:7: οὔτέ τις οὖν ποταμῶν ἀπέην νόσφ’ Ὠκεανοῖο,
Ὠκεανοῖο: Il. 21:195: οὐδὲ βαθυῤῥείταο μέγα σθένος Ὠκεανοῖο,
Ὠκεανοῖο: Il. 23:205: οὐχ ἕδος· εἶμι γὰρ αὖτις ἐπ’ Ὠκεανοῖο ῥέεθρα
Ὠκεανοῖο: Od. 5:275: οἴη δ’ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο·
Ὠκεανοῖο: Od. 10:508: ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ νηῒ δι’ Ὠκεανοῖο περήσῃς,
Ὠκεανοῖο: Od. 11:13: ἡ δ’ ἐς πείραθ’ ἵκανε βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο.
Ὠκεανοῖο: Od. 11:21: εἱλόμεθ’· αὐτοὶ δ’ αὖτε παρὰ ῥόον Ὠκεανοῖο
Ὠκεανοῖο: Od. 12:1: Αὐτὰρ ἐπεὶ ποταμοῖο λίπεν ῥόον Ὠκεανοῖο
Ὠκεανοῖο: Od. 19:434: ἐξ ἀκαλαῤῥείταο βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο,
Ὠκεανοῖο: Od. 20:65: ἐν προχοῇς δὲ βάλοι ἀψοῤῥόου Ὠκεανοῖο.
Ὠκεανοῖο: Od. 22:197: οὐδὲ σέ γ’ ἠριγένεια παρ’ Ὠκεανοῖο ῥοάων
Ὠκεανὸν: Il. 1:423: Ζεὺς γὰρ ἐς Ὠκεανὸν μετ’ ἀμύμονας Αἰθιοπῆας
Ὠκεανόν: Il. 14:201: Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν,
Ὠκεανόν: Il. 14:301: Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν,
Ὠκεανὸν: Od. 11:639: τὴν δὲ κατ’ Ὠκεανὸν ποταμὸν φέρε κῦμα ῥόοιο,
Ὠκεανὸς: Od. 4:568: Ὠκεανὸς ἀνίησιν ἀναψύχειν ἀνθρώπους, -
Ὠκεανὸς: Od. 10:139: μητρός τ’ ἐκ Πέρσης, τὴν Ὠκεανὸς τέκε παῖδα.
Ὠκεανὸς: Od. 11:158: Ὠκεανὸς μὲν πρῶτα, τὸν οὔ πως ἔστι περῆσαι
Ὠκεανοῦ: Il. 14:246: Ὠκεανοῦ, ὅς περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται·
Ὠκεανοῦ: Od. 23:347: αὐτίκ’ ἀπ’ Ὠκεανοῦ χρυσόθρονον ἠριγένειαν
Ὠκεανοῦ: Od. 24:11: πὰρ δ’ ἴσαν Ὠκεανοῦ τε ῥοὰς καὶ Λευκάδα πέτρην,
Ὠκεανῷ: Il. 8:485: ἐν δ’ ἔπεσ’ Ὠκεανῷ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο
Ὠκεανῷ: Od. 10:511: νῆα μὲν αὐτοῦ κέλσαι ἐπ’ Ὠκεανῷ βαθυδίνῃ,
Ὠκεανῷ: Od. 23:244: ῥύσατ’ ἐπ’ Ὠκεανῷ χρυσόθρονον οὐδ’ ἔα ἵππους
ὠκέας: Il. 3:263: τὼ δὲ διὰ Σκαιῶν πεδίον δ’ ἔχον ὠκέας ἵππους.
ὠκέας: Il. 5:240: ἐμμεμαῶτ’ ἐπὶ Τυδεΐδῃ ἔχον ὠκέας ἵππους.
ὠκέας: Il. 5:261: ἀμφοτέρω κτεῖναι, σὺ δὲ τούσδε μὲν ὠκέας ἵππους
ὠκέας: Il. 5:275: τὼ δὲ τάχ’ ἐγγύθεν ἦλθον ἐλαύνοντ’ ὠκέας ἵππους.
ὠκέας: Il. 8:254: εὔξατο Τυδεΐδαο πάρος σχέμεν ὠκέας ἵππους
ὠκέας: Il. 8:402: γυιώσω μέν σφωϊν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
ὠκέας: Il. 8:416: γυιώσειν μὲν σφῶϊν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
ὠκέας: Il. 10:527: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς μὲν ἔρυξε Διῒ φίλος ὠκέας ἵππους,
ὠκέας: Il. 11:127: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ὁμοῦ δ’ ἔχον ὠκέας ἵππους·
ὠκέας: Il. 11:759: ἂψ ἀπὸ Βουπρασίοιο Πύλονδ’ ἔχον ὠκέας ἵππους,
ὠκέας: Il. 12:62: ἀφραδέως διὰ τάφρον ἐλαύνομεν ὠκέας ἵππους·
ὠκέας: Il. 13:536: ὠκέας, οἵ οἱ ὄπισθε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
ὠκέας: Il. 14:429: ὠκέας, οἵ οἱ ὄπισθε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
ὠκέας: Il. 15:259: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν ὠκέας ἵππους·
ὠκέας: Il. 16:148: τῷ δὲ καὶ Αὐτομέδων ὕπαγε ζυγὸν ὠκέας ἵππους
ὠκέας: Il. 17:465: ἔγχει ἐφορμᾶσθαι καὶ ἐπίσχειν ὠκέας ἵππους.
ὠκέας: Il. 18:244: χωρήσαντες ἔλυσαν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
ὠκέας: Il. 23:294: διογενής, ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν ὠκέας ἵππους
ὠκέας: Il. 23:516: ἀλλὰ καὶ ὧς Μενέλαος ἔχ’ ἐγγύθεν ὠκέας ἵππους.
ὠκέας: Il. 24:14: ἀλλ’ ὅ γ’ ἐπεὶ ζεύξειεν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
ὠκέας: Od. 3:478: καρπαλίμως δ’ ἔζευξαν ὑφ’ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους.
ὠκέας: Od. 4:28: ἀλλ’ εἴπ’, ἤ σφωϊν καταλύσομεν ὠκέας ἵππους,
ὠκέες: Il. 5:257: τούτω δ’ οὐ πάλιν αὖτις ἀποίσετον ὠκέες ἵπποι
ὠκέες: Il. 8:88: φασγάνῳ ἀΐσσων, τόφρ’ Ἕκτορος ὠκέες ἵπποι
ὠκέες: Il. 10:474: Ῥῆσος δ’ ἐν μέσῳ εὗδε, παρ’ αὐτῷ δ’ ὠκέες ἵπποι
ὠκέες: Il. 10:520: ὡς ἴδε χῶρον ἐρῆμον, ὅθ’ ἕστασαν ὠκέες ἵπποι,
ὠκέες: Il. 16:370: πολλοὶ δ’ ἐν τάφρῳ ἐρυσάρματες ὠκέες ἵπποι
ὠκέες: Il. 16:380: ἀντικρὺ δ’ ἄρα τάφρον ὑπέρθορον ὠκέες ἵπποι
ὠκέες: Il. 16:383: ἵετο γὰρ βαλέειν· τὸν δ’ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι.
ὠκέες: Il. 16:833: νήπιε· τάων δὲ πρόσθ’ Ἕκτορος ὠκέες ἵπποι
ὠκέες: Il. 16:866: ἵετο γὰρ βαλέειν· τὸν δ’ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι
ὠκέες: Il. 23:373: Ἀλλ’ ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον ὠκέες ἵπποι
ὠκέες: Od. 3:496: ἦνον ὁδόν· τοῖον γὰρ ὑπέκφερον ὠκέες ἵπποι.
ὠκέϊ: Il. 15:238: ὠκέϊ φασσοφόνῳ, ὅς τ’ ὤκιστος πετεηνῶν.
ὠκέϊ: Il. 16:583: ὠκέϊ, ὅς τ’ ἐφόβησε κολοιούς τε ψῆράς τε·
ᾤκει: Od. 9:200: ἁζόμενοι· ᾤκει γὰρ ἐν ἄλσεϊ δενδρήεντι
ὠκεῖαι: Od. 7:36: τῶν νέες ὠκεῖαι ὡς εἰ πτερὸν ἠὲ νόημα.”
ὠκειάων: Il. 4:500: ὅς οἱ Ἀβυδόθεν ἦλθε παρ’ ἵππων ὠκειάων.
ὠκειάων: Il. 7:15: Δεξιάδην ἵππων ἐπιάλμενον ὠκειάων
ὠκειάων: Il. 7:240: οἶδα δ’ ἐπαΐξαι μόθον ἵππων ὠκειάων·
ὠκειάων: Il. 8:197: αὐτονυχὶ νηῶν ἐπιβησέμεν ὠκειάων.
ὠκειάων: Od. 9:101: σπερχομένους νηῶν ἐπιβαινέμεν ὠκειάων,
ὠκείῃσ’: Od. 6:104: τερπομένη κάπροισι καὶ ὠκείῃσ’ ἐλάφοισι·
ὠκείῃσι: Od. 7:34: νηυσὶ θοῇσιν τοί γε πεποιθότες ὠκείῃσι
ᾤκεον: Il. 20:218: ἀλλ’ ἔθ’ ὑπωρείας ᾤκεον πολυπίδακος Ἴδης.
ᾤκεον: Od. 9:400: ᾤκεον ἐν σπήεσσι δι’ ἄκριας ἠνεμοέσσας.
ᾤκηθεν: Il. 2:668: τριχθὰ δὲ ᾤκηθεν καταφυλαδόν, ἠδὲ φίληθεν
ὤκιστα: Od. 22:77: ἔλθωμεν δ’ ἀνὰ ἄστυ, βοὴ δ’ ὤκιστα γένηται·
ὤκιστα: Od. 22:133: καὶ εἴποι λαοῖσι, βοὴ δ’ ὤκιστα γένοιτο;
ὤκιστος: Il. 15:238: ὠκέϊ φασσοφόνῳ, ὅς τ’ ὤκιστος πετεηνῶν.
ὤκιστος: Il. 21:253: ὅς θ’ ἅμα κάρτιστός τε καὶ ὤκιστος πετεηνῶν·
ὤκιστος: Il. 22:325: λαυκανίην, ἵνα τε ψυχῆς ὤκιστος ὄλεθρος·
ᾤκτειρε: Il. 11:813: τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός,
ᾤκτειρε: Il. 23:534: τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
ᾤκτιρε: Il. 16:5: τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτιρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς,
ὠκὺ: Il. 5:106: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τὸν δ’ οὐ βέλος ὠκὺ δάμασσεν,
ὠκὺ: Il. 5:112: πὰρ δὲ στὰς βέλος ὠκὺ διαμπερὲς ἐξέρυσ’ ὤμου·
ὠκὺ: Il. 5:187: ὃς τούτου βέλος ὠκὺ κιχήμενον ἔτραπεν ἄλλῃ.
ὠκὺ: Il. 5:278: ἦ μάλα σ’ οὐ βέλος ὠκὺ δαμάσσατο πικρὸς ὀϊστός·
ὠκὺ: Il. 11:397: ἔστη πρόσθ’· ὃ δ’ ὄπισθε καθεζόμενος βέλος ὠκὺ
ὠκὺ: Il. 14:406: ὅττί ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός,
ὠκὺ: Il. 22:292: ὅττί ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός,
ὠκὺ: Od. 21:138: αὐτοῦ δ’ ὠκὺ βέλος καλῇ προσέκλινε κορώνῃ,
ὠκύ: Od. 21:148: ὅς ῥα τότε πρῶτος τόξον λάβε καὶ βέλος ὠκύ.
ὠκὺ: Od. 21:165: αὐτοῦ δ’ ὠκὺ βέλος καλῇ προσέκλινε κορώνῃ,
Ὠκύαλος: Od. 8:111: ὦρτο μὲν Ἀκρόνεώς τε καὶ Ὠκύαλος καὶ Ἐλατρεὺς
ὠκύαλος: Od. 12:182: ῥίμφα διώκοντες, τὰς δ’ οὐ λάθεν ὠκύαλος νηῦς
ὠκύαλος: Od. 15:473: ἔνθ’ ἄρα Φοινίκων ἀνδρῶν ἦν ὠκύαλος νηῦς.
ὠκυάλου: Il. 15:705: καλῆς ὠκυάλου, ἣ Πρωτεσίλαον ἔνεικεν
ὠκύμοροι: Il. 15:441: ὠκύμοροι καὶ τόξον ὅ τοι πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων;
ὠκύμοροί: Od. 1:266: πάντες κ’ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε.
ὠκύμοροί: Od. 4:346: πάντες κ’ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε.
ὠκύμοροί: Od. 17:137: πάντες κ’ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε.
ὠκύμορος: Il. 1:417: νῦν δ’ ἅμα τ’ ὠκύμορος καὶ ὀϊζυρὸς περὶ πάντων
ὠκύμορος: Il. 18:95: ὠκύμορος δή μοι τέκος ἔσσεαι, οἷ’ ἀγορεύεις·
ὠκυμόρῳ: Il. 18:458: υἱεῖ ἐμῷ ὠκυμόρῳ δόμεν ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν
ὠκυμόρων: Od. 22:75: ἰῶν ὠκυμόρων· ἐπὶ δ’ αὐτῷ πάντες ἔχωμεν
ὠκυμορώτατος: Il. 1:505: τίμησόν μοι υἱὸν ὃς ὠκυμορώτατος ἄλλων
ὠκὺν: Il. 5:395: τλῆ δ’ Ἀΐδης ἐν τοῖσι πελώριος ὠκὺν ὀϊστόν,
ὠκύν: Od. 8:329: “οὐκ ἀρετᾷ κακὰ ἔργα· κιχάνει τοι βραδὺς ὠκύν,
ὠκύν: Od. 13:260: Ὀρσίλοχον πόδας ὠκύν, ὃς ἐν Κρήτῃ εὐρείῃ
ὠκὺν: Od. 21:416: εἵλετο δ’ ὠκὺν ὀϊστόν, ὅ οἱ παρέκειτο τραπέζῃ
ὠκυπέτα: Il. 8:42: ὠκυπέτα χρυσέῃσιν ἐθείρῃσιν κομόωντε,
ὠκυπέτα: Il. 13:24: ὠκυπέτα χρυσέῃσιν ἐθείρῃσιν κομόωντε,
ὠκύποδας: Il. 5:732: ἵππους ὠκύποδας, μεμαυῖ’ ἔριδος καὶ ἀϋτῆς.
ὠκύποδας: Od. 23:245: ζεύγνυσθ’ ὠκύποδας φάος ἀνθρώποισι φέροντας,
ὠκύποδες: Il. 5:296: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
ὠκύποδες: Il. 8:123: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
ὠκύποδες: Il. 8:315: ὠκύποδες· τοῦ δ’ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε.
ὠκύποδες: Il. 10:569: ἕστασαν ὠκύποδες μελιηδέα πυρὸν ἔδοντες·
ὠκύποδες: Il. 12:51: τόλμων ὠκύποδες, μάλα δὲ χρεμέτιζον ἐπ’ ἄκρῳ
ὠκύποδες: Il. 16:368: ἔκφερον ὠκύποδες σὺν τεύχεσι, λεῖπε δὲ λαὸν
ὠκύποδες: Il. 23:304: ὠκύποδες φέρον ἅρμα· πατὴρ δέ οἱ ἄγχι παραστὰς
ὠκυπόδεσσιν: Il. 2:383: εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠκυπόδεσσιν,
ὠκυπόδεσσιν: Il. 23:504: ἵπποις ὠκυπόδεσσιν ἐπέτρεχον· οὐδέ τι πολλὴ
ὠκυπόδων: Il. 8:129: ὠκυπόδων ἐπέβησε, δίδου δέ οἱ ἡνία χερσίν.
ὠκυπόδων: Il. 10:535: ἵππων μ’ ὠκυπόδων ἀμφὶ κτύπος οὔατα βάλλει.
ὠκυπόδων: Od. 18:263: ἵππων τ’ ὠκυπόδων ἐπιβήτορας, οἵ τε τάχιστα
ὠκύποροι: Od. 5:176: ὠκύποροι περόωσιν, ἀγαλλόμεναι Διὸς οὔρῳ.
ὠκυπόροισι: Il. 1:421: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισι
ὠκυπόροισι: Il. 1:488: Αὐτὰρ ὃ μήνιε νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισι
ὠκυπόροισι: Od. 14:230: εἰνάκις ἀνδράσιν ἦρξα καὶ ὠκυπόροισι νέεσσιν
ὠκυπόροισιν: Il. 2:351: ἤματι τῷ ὅτε νηυσὶν ἐν ὠκυπόροισιν ἔβαινον
ὠκυπόροισιν: Il. 10:442: ἀλλ’ ἐμὲ μὲν νῦν νηυσὶ πελάσσετον ὠκυπόροισιν,
ὠκυπόρων: Il. 10:308: νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι
ὠκυπόρων: Il. 10:320: νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν ἔκ τε πυθέσθαι.
ὠκυπόρων: Il. 12:156: νηῶν τ’ ὠκυπόρων· νιφάδες δ’ ὡς πῖπτον ἔραζε,
ὠκυπόρων: Il. 13:58: ὠκυπόρων, εἰ καί μιν Ὀλύμπιος αὐτὸς ἐγείρει.
ὠκυπόρων: Il. 13:110: νηῶν ὠκυπόρων, ἀλλὰ κτείνονται ἀν’ αὐτάς.
ὠκυπόρων: Od. 4:708: νηῶν ὠκυπόρων ἐπιβαινέμεν, αἵ θ’ ἁλὸς ἵπποι
ὠκύπτερος: Il. 13:62: αὐτὸς δ’ ὥς τ’ ἴρηξ ὠκύπτερος ὦρτο πέτεσθαι,
ὠκυρόῳ: Il. 5:598: στήῃ ἐπ’ ὠκυρόῳ ποταμῷ ἅλα δὲ προρέοντι
ὠκυρόῳ: Il. 7:133: ἡβῷμ’ ὡς ὅτ’ ἐπ’ ὠκυρόῳ Κελάδοντι μάχοντο
ὠκὺς: Il. 1:58: τοῖσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 1:84: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 1:148: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 1:215: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 1:364: Τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 1:489: διογενὴς Πηλῆος υἱὸς πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 9:196: τὼ καὶ δεικνύμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 9:307: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 9:602: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 9:639: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 11:112: εἶδεν, ὅτ’ ἐξ Ἴδης ἄγαγεν πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς.
ὠκὺς: Il. 11:478: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε δαμάσσεται ὠκὺς ὀϊστός,
ὠκὺς: Il. 11:606: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 16:48: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 18:78: Τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 18:97: Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 18:187: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 19:55: τοῖσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 19:145: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 19:198: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 19:295: οὐδὲ μὲν οὐδέ μ’ ἔασκες, ὅτ’ ἄνδρ’ ἐμὸν ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ὠκὺς: Il. 19:419: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 21:211: καί νύ κ’ ἔτι πλέονας κτάνε Παίονας ὠκὺς Ἀχιλλεύς,
ὠκὺς: Il. 21:222: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 22:14: Τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 22:188: Ἕκτορα δ’ ἀσπερχὲς κλονέων ἔφεπ’ ὠκὺς Ἀχιλλεύς.
ὠκὺς: Il. 22:229: ἠθεῖ’ ἦ μάλα δή σε βιάζεται ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ὠκὺς: Il. 22:260: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 22:344: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 23:93: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 23:218: φυσῶντες λιγέως· ὃ δὲ πάννυχος ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ὠκὺς: Il. 23:776: οὓς ἐπὶ Πατρόκλῳ πέφνεν πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 23:880: ὠκὺς δ’ ἐκ μελέων θυμὸς πτάτο, τῆλε δ’ ἀπ’ αὐτοῦ
ὠκὺς: Il. 24:138: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 24:559: Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 24:621: Ἦ καὶ ἀναΐξας ὄϊν ἄργυφον ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ὠκὺς: Il. 24:649: τὸν δ’ ἐπικερτομέων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ὠκὺς: Il. 24:751: ἄλλους μὲν γὰρ παῖδας ἐμοὺς πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ὠκύς: Od. 16:468: ὡμήρησε δέ μοι παρ’ ἑταίρων ἄγγελος ὠκύς,
ὠκύτατόν: Od. 8:331: ὠκύτατόν περ ἐόντα θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν,
ὤλεθ’: Il. 17:411: μήτηρ, ὅττί ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὤλεθ’ ἑταῖρος.
ὤλεθ’: Il. 17:642: λυγρῆς ἀγγελίης, ὅτι οἱ φίλος ὤλεθ’ ἑταῖρος.
ὤλεθ’: Il. 17:655: εἰπεῖν ὅττι ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὤλεθ’ ἑταῖρος.
ὤλεθ’: Il. 18:80: ἀλλὰ τί μοι τῶν ἦδος ἐπεὶ φίλος ὤλεθ’ ἑταῖρος
ὤλεθ’: Od. 3:235: ὤλεθ’ ὑπ’ Αἰγίσθοιο δόλῳ καὶ ἧς ἀλόχοιο.
Ὠλενίη: Il. 2:617: πέτρη τ’ Ὠλενίη καὶ Ἀλήσιον ἐντὸς ἐέργει,
Ὠλενίης: Il. 11:756: πέτρης τ’ Ὠλενίης, καὶ Ἀλησίου ἔνθα κολώνη
Ὤλενον: Il. 2:639: οἳ Πλευρῶν’ ἐνέμοντο καὶ Ὤλενον ἠδὲ Πυλήνην
ὤλεο: Il. 24:725: ἆνερ ἀπ’ αἰῶνος νέος ὤλεο, κὰδ δέ με χήρην
ὤλεσ’: Od. 21:88: κεῖται ἐν ἄλγεσι θυμός, ἐπεὶ φίλον ὤλεσ’ ἀκοίτην.
ὤλεσα: Il. 2:115: δυσκλέα Ἄργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν.
ὤλεσα: Il. 9:22: δυσκλέα Ἄργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν.
ὤλεσα: Il. 22:104: νῦν δ’ ἐπεὶ ὤλεσα λαὸν ἀτασθαλίῃσιν ἐμῇσιν,
ὤλεσα: Od. 9:40: Ἰσμάρῳ· ἔνθα δ’ ἐγὼ πόλιν ἔπραθον, ὤλεσα δ’ αὐτούς.
ὤλεσαν: Il. 7:360: ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί.
ὤλεσαν: Il. 12:234: ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί,
ὤλεσαν: Od. 18:181: ὤλεσαν, ἐξ οὗ κεῖνος ἔβη κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσίν.
ὤλεσαν: Od. 18:252: ὤλεσαν ἀθάνατοι, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον
ὤλεσαν: Od. 19:125: ὤλεσαν ἀθάνατοι, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον
ὤλεσας: Od. 24:93: ὣς σὺ μὲν οὐδὲ θανὼν ὄνομ’ ὤλεσας, ἀλλά τοι αἰεὶ
ὤλεσε: Il. 11:342: θῦνε διὰ προμάχων, εἷος φίλον ὤλεσε θυμόν.
ὤλεσε: Il. 17:616: αὐτὸς δ’ ὤλεσε θυμὸν ὑφ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο·
ὤλεσε: Il. 20:412: θῦνε διὰ προμάχων, εἷος φίλον ὤλεσε θυμόν.
ὤλεσε: Il. 22:107: Ἕκτωρ ἧφι βίηφι πιθήσας ὤλεσε λαόν.
ὤλεσε: Il. 24:638: ἐξ οὗ σῇς ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς πάϊς ὤλεσε θυμόν,
ὤλεσε: Od. 7:60: ἀλλ’ ὁ μὲν ὤλεσε λαὸν ἀτάσθαλον, ὤλετο δ’ αὐτός·
ὤλεσε: Od. 19:274: ὤλεσε καὶ νῆα γλαφυρὴν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
ὤλεσε: Od. 23:68: ὤλεσε τηλοῦ νόστον Ἀχαιΐδος, ὤλετο δ’ αὐτός.”
ὤλεσε: Od. 24:428: ὤλεσε μὲν νῆας γλαφυράς, ἀπὸ δ’ ὤλεσε λαούς,
ὤλεσε: Od. 24:428: ὤλεσε μὲν νῆας γλαφυράς, ἀπὸ δ’ ὤλεσε λαούς,
ὤλεσεν: Il. 16:753: ἔβλητο πρὸς στῆθος, ἑή τέ μιν ὤλεσεν ἀλκή·
ὠλεσίκαρποι: Od. 10:510: μακραί τ’ αἴγειροι καὶ ἰτέαι ὠλεσίκαρποι,
ὤλετ’: Od. 4:489: ἦέ τις ὤλετ’ ὀλέθρῳ ἀδευκέϊ ἧς ἐπὶ νηὸς
ὤλετ’: Od. 5:436: ἔνθα κε δὴ δύστηνος ὑπὲρ μόρον ὤλετ’ Ὀδυσσεύς,
ὤλετο: Il. 9:413: ὤλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται·
ὤλετό: Il. 9:415: ὤλετό μοι κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν
ὤλετο: Il. 13:772: ποῦ δέ τοι Ὀθρυονεύς; νῦν ὤλετο πᾶσα κατ’ ἄκρης
ὤλετό: Il. 16:489: ὤλετό τε στενάχων ὑπὸ γαμφηλῇσι λέοντος,
ὤλετο: Od. 1:168: φῇσιν ἐλεύσεσθαι· τοῦ δ’ ὤλετο νόστιμον ἦμαρ.
ὤλετο: Od. 2:183: ὤλετο τῆλ’, ὡς καὶ σὺ καταφθίσθαι σὺν ἐκείνῳ
ὤλετο: Od. 2:365: μοῦνος ἐὼν ἀγαπητός; ὁ δ’ ὤλετο τηλόθι πάτρης
ὤλετο: Od. 7:60: ἀλλ’ ὁ μὲν ὤλεσε λαὸν ἀτάσθαλον, ὤλετο δ’ αὐτός·
ὤλετο: Od. 17:319: ὤλετο, τὸν δὲ γυναῖκες ἀκηδέες οὐ κομέουσι.
ὤλετο: Od. 23:68: ὤλεσε τηλοῦ νόστον Ἀχαιΐδος, ὤλετο δ’ αὐτός.”
ὦλκα: Il. 13:707: ἱεμένω κατὰ ὦλκα· τέμει δέ τε τέλσον ἀρούρης·
ὦλκα: Od. 18:375: τῶ κέ μ’ ἴδοις, εἰ ὦλκα διηνεκέα προταμοίμην.
ὤλονθ’: Od. 9:61: ὤλονθ’· οἱ δ’ ἄλλοι φύγομεν θάνατόν τε μόρον τε.
ὤμ’: Il. 22:347: ὤμ’ ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἷα ἔοργας,
ὠμὰ: Il. 23:21: Ἕκτορα δεῦρ’ ἐρύσας δώσειν κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι,
ὠμά: Od. 12:396: ὀπταλέα τε καὶ ὠμά· βοῶν δ’ ὣς γίνετο φωνή.
ὠμὰ: Od. 18:87: μήδεά τ’ ἐξερύσας δώῃ κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι.”
ὠμὰ: Od. 22:476: τάμνον μήδεά τ’ ἐξέρυσαν, κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι,
ὡμήρησε: Od. 16:468: ὡμήρησε δέ μοι παρ’ ἑταίρων ἄγγελος ὠκύς,
ὠμησταὶ: Il. 11:454: ὠμησταὶ ἐρύουσι, περὶ πτερὰ πυκνὰ βαλόντες.
ὠμησταὶ: Il. 22:67: ὠμησταὶ ἐρύουσιν, ἐπεί κέ τις ὀξέϊ χαλκῷ
ὠμηστὴς: Il. 24:207: ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ γε οὔ σ’ ἐλεήσει,
ὠμηστῇσιν: Il. 24:82: ἔρχεται ὠμηστῇσιν ἐπ’ ἰχθύσι κῆρα φέρουσα.
ὡμίλευν: Il. 18:539: ὡμίλευν δ’ ὥς τε ζωοὶ βροτοὶ ἠδ’ ἐμάχοντο,
ὡμίλησα: Il. 1:261: ἀνδράσιν ὡμίλησα, καὶ οὔ ποτέ μ’ οἵ γ’ ἀθέριζον.
ὤμνυε: Od. 19:288: ὤμνυε δὲ πρὸς ἔμ’ αὐτόν, ἀποσπένδων ἐνὶ οἴκῳ,
ὠμογέροντα: Il. 23:791: ὠμογέροντα δέ μίν φασ’ ἔμμεναι· ἀργαλέον δὲ
ὠμοθετεῖτο: Od. 14:427: αἶψα δέ μιν διέχευαν· ὁ δ’ ὠμοθετεῖτο συβώτης,
ὠμοθέτησαν: Il. 1:461: δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν·
ὠμοθέτησαν: Il. 2:424: δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν.
ὠμοθέτησαν: Od. 3:458: δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν.
ὠμοθέτησαν: Od. 12:361: δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν.
ὦμοι: Od. 18:68: καλούς τε μεγάλους τε, φάνεν δέ οἱ εὐρέες ὦμοι
ὤμοιιν: Il. 5:622: ὤμοιιν ἀφελέσθαι· ἐπείγετο γὰρ βελέεσσι.
ὤμοιιν: Il. 8:194: αὐτὰρ ἀπ’ ὤμοιιν Διομήδεος ἱπποδάμοιο
ὤμοιιν: Il. 13:511: ὤμοιιν ἀφελέσθαι· ἐπείγετο γὰρ βελέεσσιν.
ὤμοιιν: Il. 15:308: εἱμένος ὤμοιιν νεφέλην, ἔχε δ’ αἰγίδα θοῦριν
ὤμοιιν: Il. 16:40: δὸς δέ μοι ὤμοιιν τὰ σὰ τεύχεα θωρηχθῆναι,
ὤμοιιν: Il. 16:64: τύνη δ’ ὤμοιιν μὲν ἐμὰ κλυτὰ τεύχεα δῦθι,
ὤμοιιν: Il. 16:560: τεύχεά τ’ ὤμοιιν ἀφελοίμεθα, καί τιν’ ἑταίρων
ὤμοιιν: Il. 16:663: οἳ δ’ ἄρ’ ἀπ’ ὤμοιιν Σαρπηδόνος ἔντε’ ἕλοντο
ὤμοιιν: Il. 17:126: ἕλχ’ ἵν’ ἀπ’ ὤμοιιν κεφαλὴν τάμοι ὀξέϊ χαλκῷ,
ὤμοιιν: Il. 19:412: Τρῶες ἀπ’ ὤμοιιν Πατρόκλου τεύχε’ ἕλοντο·
ὤμοιϊν: Od. 6:219: ἅλμην ὤμοιϊν ἀπολούσομαι, ἀμφὶ δ’ ἐλαίῳ
ὤμοιϊν: Od. 10:262: ὤμοιϊν βαλόμην, μέγα χάλκεον, ἀμφὶ δὲ τόξα·
ὤμοιϊν: Od. 14:277: καὶ σάκος ὤμοιϊν, δόρυ δ’ ἔκβαλον ἔκτοσε χειρός·
ὤμοιϊν: Od. 21:118: ἦ, καὶ ἀπ’ ὤμοιϊν χλαῖναν θέτο φοινικόεσσαν
ὤμοιο: Il. 5:110: ὄφρά μοι ἐξ ὤμοιο ἐρύσσῃς πικρὸν ὀϊστόν.
ὤμοις: Il. 6:510: ὤμοις ἀΐσσονται· ὃ δ’ ἀγλαΐηφι πεποιθὼς
ὤμοις: Il. 15:267: ὤμοις ἀΐσσονται· ὃ δ’ ἀγλαΐηφι πεποιθὼς
ὤμοις: Il. 18:204: ὤμοις ἰφθίμοισι βάλ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν,
ὤμοις: Od. 6:235: ὣς ἄρα τῷ κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοις.
ὤμοις: Od. 8:19: θεσπεσίην κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοις
ὤμοις: Od. 14:528: πρῶτον μὲν ξίφος ὀξὺ περὶ στιβαροῖς βάλετ’ ὤμοις,
ὤμοις: Od. 15:61: δῦνεν καὶ μέγα φᾶρος ἐπὶ στιβαροῖς βάλετ’ ὤμοις
ὤμοις: Od. 23:162: ὣς ἄρα τῷ κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοις.
ὤμοισι: Il. 10:34: τὸν δ’ εὗρ’ ἀμφ’ ὤμοισι τιθήμενον ἔντεα καλὰ
ὤμοισι: Il. 10:149: ποικίλον ἀμφ’ ὤμοισι σάκος θέτο, βῆ δὲ μετ’ αὐτούς.
ὤμοισι: Il. 11:592: πλησίοι ἔστησαν σάκε’ ὤμοισι κλίναντες
ὤμοισι: Il. 13:488: πλησίοι ἔστησαν, σάκε’ ὤμοισι κλίναντες.
ὤμοισι: Il. 15:479: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀμφ’ ὤμοισι σάκος θέτο τετραθέλυμνον,
ὤμοισι: Il. 17:569: ἐν δὲ βίην ὤμοισι καὶ ἐν γούνεσσιν ἔθηκε,
ὤμοισι: Il. 18:538: εἷμα δ’ ἔχ’ ἀμφ’ ὤμοισι δαφοινεὸν αἵματι φωτῶν.
ὤμοισι: Il. 19:11: καλὰ μάλ’, οἷ’ οὔ πώ τις ἀνὴρ ὤμοισι φόρησεν.
ὤμοισι: Il. 22:4: τείχεος ἆσσον ἴσαν σάκε’ ὤμοισι κλίναντες.
ὤμοισι: Od. 4:245: σπεῖρα κάκ’ ἀμφ’ ὤμοισι βαλών, οἰκῆϊ ἐοικώς,
ὤμοισι: Od. 8:416: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισι θέτο ξίφος ἀργυρόηλον.
ὤμοισι: Od. 22:122: αὐτὸς δ’ ἀμφ’ ὤμοισι σάκος θέτο τετραθέλυμνον,
ὤμοισιν: Il. 1:45: τόξ’ ὤμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην·
ὤμοισιν: Il. 2:45: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον·
ὤμοισιν: Il. 2:259: μηκέτ’ ἔπειτ’ Ὀδυσῆϊ κάρη ὤμοισιν ἐπείη,
ὤμοισιν: Il. 3:17: παρδαλέην ὤμοισιν ἔχων καὶ καμπύλα τόξα
ὤμοισιν: Il. 3:194: εὐρύτερος δ’ ὤμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσθαι.
ὤμοισιν: Il. 3:328: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλὰ
ὤμοισιν: Il. 3:334: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον
ὤμοισιν: Il. 5:738: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν
ὤμοισιν: Il. 7:137: τεύχε’ ἔχων ὤμοισιν Ἀρηϊθόοιο ἄνακτος
ὤμοισιν: Il. 10:177: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἑέσσατο δέρμα λέοντος
ὤμοισιν: Il. 10:333: αὐτίκα δ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἐβάλλετο καμπύλα τόξα,
ὤμοισιν: Il. 11:29: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος· ἐν δέ οἱ ἧλοι
ὤμοισιν: Il. 11:527: εὐρὺ γὰρ ἀμφ’ ὤμοισιν ἔχει σάκος· ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς
ὤμοισιν: Il. 16:135: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον
ὤμοισιν: Il. 17:473: αὐτὸς ἔχων ὤμοισιν ἀγάλλεται Αἰακίδαο.
ὤμοισιν: Il. 18:132: αὐτὸς ἔχων ὤμοισιν ἀγάλλεται· οὐδέ ἕ φημι
ὤμοισιν: Il. 19:372: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον
ὤμοισιν: Il. 20:150: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἄῤῥηκτον νεφέλην ὤμοισιν ἕσαντο·
ὤμοισιν: Od. 13:224: δίπτυχον ἀμφ’ ὤμοισιν ἔχουσ’ εὐεργέα λώπην·
ὤμοισιν: Od. 17:197: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισιν ἀεικέα βάλλετο πήρην,
ὤμοισιν: Od. 18:108: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισιν ἀεικέα βάλλετο πήρην,
ὤμοισιν: Od. 19:246: γυρὸς ἐν ὤμοισιν, μελανόχροος, οὐλοκάρηνος,
ὤμοισιν: Od. 23:366: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλά,
ὤμοισιν: Od. 24:380: τεύχε’ ἔχων ὤμοισιν ἐφεστάμεναι καὶ ἀμύνειν
ὠμὸν: Il. 4:35: ὠμὸν βεβρώθοις Πρίαμον Πριάμοιό τε παῖδας
ὦμον: Il. 5:16: Τυδεΐδεω δ’ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυθ’ ἀκωκὴ
ὦμον: Il. 5:46: νύξ’ ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὦμον·
ὦμον: Il. 5:80: πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μεταδρομάδην ἔλασ’ ὦμον
ὦμον: Il. 5:98: καὶ βάλ’ ἐπαΐσσοντα τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον
ὦμον: Il. 5:146: τὸν δ’ ἕτερον ξίφεϊ μεγάλῳ κληῗδα παρ’ ὦμον
ὦμον: Il. 5:147: πλῆξ’, ἀπὸ δ’ αὐχένος ὦμον ἐέργαθεν ἠδ’ ἀπὸ νώτου.
ὦμον: Il. 5:188: ἤδη γάρ οἱ ἐφῆκα βέλος, καί μιν βάλον ὦμον
ὦμον: Il. 7:16: ὦμον· ὃ δ’ ἐξ ἵππων χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα.
ὦμον: Il. 8:325: αὐερύοντα παρ’ ὦμον, ὅθι κληῒς ἀποέργει
ὦμον: Il. 10:373: δεξιτερὸν δ’ ὑπὲρ ὦμον ἐΰξου δουρὸς ἀκωκὴ
ὦμον: Il. 11:421: οὔτασεν ὦμον ὕπερθεν ἐπάλμενος ὀξέϊ δουρί,
ὦμον: Il. 11:507: ἰῷ τριγλώχινι βαλὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον.
ὦμον: Il. 14:449: Πανθοΐδης, βάλε δὲ Προθοήνορα δεξιὸν ὦμον
ὦμον: Il. 15:341: Δηΐοχον δὲ Πάρις βάλε νείατον ὦμον ὄπισθε
ὦμον: Il. 15:541: στῆ δ’ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθών, βάλε δ’ ὦμον ὄπισθεν·
ὦμον: Il. 16:106: κὰπ φάλαρ’ εὐποίηθ’· ὃ δ’ ἀριστερὸν ὦμον ἔκαμνεν
ὦμον: Il. 16:289: τὸν βάλε δεξιὸν ὦμον· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
ὦμον: Il. 16:323: ὦμον ἄφαρ· πρυμνὸν δὲ βραχίονα δουρὸς ἀκωκὴ
ὦμον: Il. 16:343: νύξ’ ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὦμον·
ὦμον: Il. 16:468: ἔγχεϊ δεξιὸν ὦμον· ὃ δ’ ἔβραχε θυμὸν ἀΐσθων,
ὦμον: Il. 16:478: Πατρόκλου δ’ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυθ’ ἀκωκὴ
ὦμον: Il. 17:310: αἰχμὴ χαλκείη παρὰ νείατον ὦμον ἀνέσχε·
ὦμον: Il. 17:598: βλῆτο γὰρ ὦμον δουρὶ πρόσω τετραμμένος αἰεὶ
ὦμον: Il. 22:133: σείων Πηλιάδα μελίην κατὰ δεξιὸν ὦμον
ὦμον: Od. 17:462: ὣς ἄρ’ ἔφη, καὶ θρῆνυν ἑλὼν βάλε δεξιὸν ὦμον
ὦμον: Od. 17:504: οὗτος δὲ θρήνυι πρυμνὸν βάλε δεξιὸν ὦμον.”
ὦμον: Od. 18:95: δὴ τότ’ ἀνασχομένω ὁ μὲν ἤλασε δεξιὸν ὦμον
ὦμον: Od. 19:452: τὸν δ’ Ὀδυσεὺς οὔτησε τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον,
ὦμον: Od. 22:280: ὦμον ἐπέγραψεν· τὸ δ’ ὑπέρπτατο, πῖπτε δ’ ἔραζε.
ὠμόργνυντο: Od. 11:527: δάκρυά τ’ ὠμόργνυντο, τρέμον θ’ ὑπὸ γυῖα ἑκάστου·
ὦμος: Il. 16:519: τερσῆναι δύναται, βαρύθει δέ μοι ὦμος ὑπ’ αὐτοῦ·
ὤμοσα: Od. 4:253: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσα καὶ ὤμοσα καρτερὸν ὅρκον,
ὤμοσε: Il. 19:127: χωόμενος φρεσὶν ᾗσι, καὶ ὤμοσε καρτερὸν ὅρκον
ὤμοσε: Od. 14:331: ὤμοσε δὲ πρὸς ἔμ’ αὐτόν, ἀποσπένδων ἐνὶ οἴκῳ,
ὠμόσσαμεν: Il. 20:313: ἤτοι μὲν γὰρ νῶϊ πολέας ὠμόσσαμεν ὅρκους
ὤμου: Il. 4:481: δεξιόν· ἀντικρὺ δὲ δι’ ὤμου χάλκεον ἔγχος
ὤμου: Il. 5:112: πὰρ δὲ στὰς βέλος ὠκὺ διαμπερὲς ἐξέρυσ’ ὤμου·
ὤμου: Il. 13:519: υἱὸν Ἐνυαλίοιο· δι’ ὤμου δ’ ὄβριμον ἔγχος
ὤμου: Il. 14:450: υἱὸν Ἀρηϊλύκοιο, δι’ ὤμου δ’ ὄβριμον ἔγχος
ὤμου: Od. 10:170: ἔγχει ἐρειδόμενος, ἐπεὶ οὔ πως ἦεν ἐπ’ ὤμου
ὤμους: Il. 3:210: στάντων μὲν Μενέλαος ὑπείρεχεν εὐρέας ὤμους,
ὤμους: Il. 3:227: ἔξοχος Ἀργείων κεφαλήν τε καὶ εὐρέας ὤμους;
ὤμους: Il. 5:186: ἕστηκ’ ἀθανάτων νεφέλῃ εἰλυμένος ὤμους,
ὤμους: Il. 5:586: κύμβαχος ἐν κονίῃσιν ἐπὶ βρεχμόν τε καὶ ὤμους.
ὤμους: Il. 16:360: ἀσπίδι ταυρείῃ κεκαλυμμένος εὐρέας ὤμους
ὤμους: Il. 17:492: τὼ δ’ ἰθὺς βήτην βοέῃς εἰλυμένω ὤμους
ὤμους: Il. 21:269: πλάζ’ ὤμους καθύπερθεν· ὃ δ’ ὑψόσε ποσσὶν ἐπήδα
ὤμους: Il. 23:716: πυκναὶ δὲ σμώδιγγες ἀνὰ πλευράς τε καὶ ὤμους
ὤμους: Od. 6:225: ἅλμην, ἥ οἱ νῶτα καὶ εὐρέας ἄμπεχεν ὤμους·
ὤμους: Od. 8:528: κόπτοντες δούρεσσι μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμους
ὤμους: Od. 14:479: εὗδον δ’ εὔκηλοι, σάκεσιν εἰλυμένοι ὤμους·
ὤμους: Od. 17:35: καὶ κύνεον ἀγαπαζόμεναι κεφαλήν τε καὶ ὤμους.
ὤμους: Od. 17:221: ὃς πολλῇς φλιῇσι παραστὰς φλίψεται ὤμους,
ὤμους: Od. 21:224: καὶ κύνεον ἀγαπαζόμενοι κεφαλήν τε καὶ ὤμους·
ὤμους: Od. 22:488: μηδ’ οὕτω ῥάκεσιν πεπυκασμένος εὐρέας ὤμους
ὤμους: Od. 22:499: καὶ κύνεον ἀγαπαζόμεναι κεφαλήν τε καὶ ὤμους
ὠμοφάγοι: Il. 11:479: ὠμοφάγοι μιν θῶες ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν
ὠμοφάγοι: Il. 16:157: ὠμοφάγοι, τοῖσίν τε περὶ φρεσὶν ἄσπετος ἀλκή,
ὠμοφάγοισι: Il. 15:592: Τρῶες δὲ λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισι
ὠμοφάγοισιν: Il. 5:782: εἰλόμενοι λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν
ὠμοφάγοισιν: Il. 7:256: σύν ῥ’ ἔπεσον λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν
ὤμω: Il. 2:217: φολκὸς ἔην, χωλὸς δ’ ἕτερον πόδα· τὼ δέ οἱ ὤμω
ὤμω: Il. 2:265: Ὣς ἄρ’ ἔφη, σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω
ὤμῳ: Il. 5:400: ὤμῳ ἔνι στιβαρῷ ἠλήλατο, κῆδε δὲ θυμόν.
ὤμῳ: Il. 14:375: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ μενέχαρμος, ἔχει δ’ ὀλίγον σάκος ὤμῳ,
ὤμῳ: Il. 15:474: αὐτὰρ χερσὶν ἑλὼν δολιχὸν δόρυ καὶ σάκος ὤμῳ
ὤμω: Il. 16:791: στῆ δ’ ὄπιθεν, πλῆξεν δὲ μετάφρενον εὐρέε τ’ ὤμω
ὤμω: Il. 23:380: πνοιῇ δ’ Εὐμήλοιο μετάφρενον εὐρέε τ’ ὤμω
ὤμῳ: Od. 2:3: εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ,
ὤμῳ: Od. 4:308: εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ,
ὤμῳ: Od. 11:128: φήῃ ἀθηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὤμῳ,
ὠμῷ: Od. 15:357: ἤκαχ’ ἀποφθιμένη καὶ ἐν ὠμῷ γήραϊ θῆκεν.
ὤμῳ: Od. 20:125: εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ,
ὤμῳ: Od. 23:275: φήῃ ἀθηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὤμῳ,
ὤμων: Il. 1:46: ἔκλαγξαν δ’ ἄρ’ ὀιστοὶ ἐπ’ ὤμων χωομένοιο,
ὤμων: Il. 5:7: τοῖόν οἱ πῦρ δαῖεν ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων,
ὤμων: Il. 5:41: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε,
ὤμων: Il. 5:57: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν,
ὤμων: Il. 6:28: Μηκιστηϊάδης καὶ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα.
ὤμων: Il. 7:122: γηθόσυνοι θεράποντες ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο·
ὤμων: Il. 8:259: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν·
ὤμων: Il. 11:374: αἴνυτ’ ἀπὸ στήθεσφι παναίολον ἀσπίδα τ’ ὤμων
ὤμων: Il. 11:448: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε,
ὤμων: Il. 11:579: Εὐρύπυλος δ’ ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο τεύχε’ ἀπ’ ὤμων.
ὤμων: Il. 11:811: ὤμων καὶ κεφαλῆς, ἀπὸ δ’ ἕλκεος ἀργαλέοιο
ὤμων: Il. 13:385: πεζὸς πρόσθ’ ἵππων· τὼ δὲ πνείοντε κατ’ ὤμων
ὤμων: Il. 13:550: Ἀντίλοχος δ’ ἐπόρουσε, καὶ αἴνυτο τεύχε’ ἀπ’ ὤμων
ὤμων: Il. 15:125: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν κεφαλῆς κόρυθ’ εἵλετο καὶ σάκος ὤμων,
ὤμων: Il. 15:524: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα.
ὤμων: Il. 15:544: τὼ μὲν ἐεισάσθην χαλκήρεα τεύχε’ ἀπ’ ὤμων
ὤμων: Il. 15:714: ἄλλα μὲν ἐκ χειρῶν χαμάδις πέσον, ἄλλα δ’ ἀπ’ ὤμων
ὤμων: Il. 16:650: χαλκῷ δῃώσῃ, ἀπό τ’ ὤμων τεύχε’ ἕληται,
ὤμων: Il. 16:782: Τρώων ἐξ ἐνοπῆς, καὶ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο,
ὤμων: Il. 16:802: βριθὺ μέγα στιβαρὸν κεκορυθμένον· αὐτὰρ ἀπ’ ὤμων
ὤμων: Il. 16:807: ὤμων μεσσηγὺς σχεδόθεν βάλε Δάρδανος ἀνὴρ
ὤμων: Il. 16:846: ῥηιδίως· αὐτοὶ γὰρ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο.
ὤμων: Il. 17:205: τεύχεα δ’ οὐ κατὰ κόσμον ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων
ὤμων: Il. 17:318: Φόρκυν θ’ Ἱππόθοόν τε, λύοντο δὲ τεύχε’ ἀπ’ ὤμων.
ὤμων: Il. 21:490: σκαιῇ, δεξιτερῇ δ’ ἄρ’ ἀπ’ ὤμων αἴνυτο τόξα,
ὤμων: Il. 22:324: φαίνετο δ’ ᾗ κληῗδες ἀπ’ ὤμων αὐχέν’ ἔχουσι
ὤμων: Il. 22:368: καὶ τό γ’ ἄνευθεν ἔθηχ’, ὃ δ’ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα
ὤμων: Il. 23:628: ὤμων ἀμφοτέρωθεν ἐπαΐσσονται ἐλαφραί.
ὤμων: Od. 10:362: θυμῆρες κεράσασα, κατὰ κρατός τε καὶ ὤμων,
ὤμων: Od. 21:119: ὀρθὸς ἀναΐξας, ἀπὸ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμων.
ὤμων: Od. 22:93: ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε·
ᾤμωξαν: Il. 23:12: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ᾤμωξαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ Ἀχιλλεύς.
ᾤμωξεν: Il. 3:364: Ἀτρεΐδης δ’ ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
ᾤμωξέν: Il. 10:522: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα φίλον τ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον.
ᾤμωξεν: Il. 12:162: δή ῥα τότ’ ᾤμωξεν καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
ᾤμωξέν: Il. 15:397: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
ᾤμωξεν: Il. 18:35: σμερδαλέον δ’ ᾤμωξεν· ἄκουσε δὲ πότνια μήτηρ
ᾤμωξεν: Il. 21:272: Πηλεΐδης δ’ ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
ᾤμωξεν: Il. 22:33: ᾤμωξεν δ’ ὃ γέρων, κεφαλὴν δ’ ὅ γε κόψατο χερσὶν
ᾤμωξεν: Il. 22:408: ᾤμωξεν δ’ ἐλεεινὰ πατὴρ φίλος, ἀμφὶ δὲ λαοὶ
ᾤμωξέν: Il. 23:178: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα, φίλον δ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
ᾤμωξέν: Il. 24:591: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα, φίλον δ’ ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
ᾤμωξεν: Od. 9:395: σμερδαλέον δὲ μέγ’ ᾤμωξεν, περὶ δ’ ἴαχε πέτρη,
ᾤμωξέν: Od. 13:198: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
ὧν: Il. 4:306: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἕτερ’ ἅρμαθ’ ἵκηται
ὧν: Il. 5:328: ὧν ἵππων ἐπιβὰς ἔλαβ’ ἡνία σιγαλόεντα,
ὧν: Il. 5:651: οὐδ’ ἀπέδωχ’ ἵππους, ὧν εἵνεκα τηλόθεν ἦλθε.
ὧν: Il. 11:517: αὐτίκα δ’ ὧν ὀχέων ἐπεβήσετο, πὰρ δὲ Μαχάων
ὧν: Il. 20:21: ὧν ἕνεκα ξυνάγειρα· μέλουσί μοι ὀλλύμενοί περ.
ὧν: Il. 24:344: ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
ὧν: Od. 2:164: δὴν ἀπάνευθε φίλων ὧν ἔσσεται, ἀλλά που ἤδη
ὧν: Od. 4:97: ὧν ὄφελον τριτάτην περ ἔχων ἐν δώμασι μοῖραν
ὧν: Od. 5:48: ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
ὧν: Od. 6:193: ὧν ἐπέοιχ’ ἱκέτην ταλαπείριον ἀντιάσαντα.
ὧν: Od. 14:511: ὧν ἐπέοιχ’ ἱκέτην ταλαπείριον ἀντιάσαντα,
ὧν: Od. 19:248: ὧν ἑτάρων Ὀδυσεύς, ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδη.”
ὧν: Od. 23:234: ὧν τε Ποσειδάων εὐεργέα νῆ’ ἐνὶ πόντῳ
ὧν: Od. 24:4: ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
ὧν: Od. 24:186: ὣς ἡμεῖς, Ἀγάμεμνον, ἀπωλόμεθ’, ὧν ἔτι καὶ νῦν
ὤνατο: Il. 17:25: ἧς ἥβης ἀπόνηθ’, ὅτε μ’ ὤνατο καί μ’ ὑπέμεινε
ὤνησαν: Il. 9:505: τὸν δὲ μέγ’ ὤνησαν καί τ’ ἔκλυον εὐχομένοιο·
ὤνησας: Il. 1:395: ἢ ἔπει ὤνησας κραδίην Διὸς ἠὲ καὶ ἔργῳ.
ὤνησεν: Od. 14:67: τῶ κέ με πόλλ’ ὤνησεν ἄναξ, εἰ αὐτόθ’ ἐγήρα·
ὠνητὴ: Od. 14:202: γνήσιοι ἐξ ἀλόχου· ἐμὲ δ’ ὠνητὴ τέκε μήτηρ
ὠνόμασας: Od. 24:339: ἱκνεύμεσθα, σὺ δ’ ὠνόμασας καὶ ἔειπες ἕκαστα.
ὦνον: Il. 21:41: νηυσὶν ἄγων, ἀτὰρ υἱὸς Ἰήσονος ὦνον ἔδωκε·
ὦνον: Il. 23:746: υἷος δὲ Πριάμοιο Λυκάονος ὦνον ἔδωκε
ὦνον: Od. 14:297: κεῖθι δέ μ’ ὡς περάσειε καὶ ἄσπετον ὦνον ἕλοιτο.
ὦνον: Od. 15:388: τοῦδ’ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ’, ὁ δ’ ἄξιον ὦνον ἔδωκε.”
ὦνον: Od. 15:429: τοῦδ’ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ’· ὁ δ’ ἄξιον ὦνον ἔδωκε.”
ὦνον: Od. 15:445: ἀλλ’ ἔχετ’ ἐν φρεσὶ μῦθον, ἐπείγετε δ’ ὦνον ὁδαίων.
ὦνον: Od. 15:452: τόν κεν ἄγοιμ’ ἐπὶ νηός, ὁ δ’ ὕμιν μυρίον ὦνον
ὦνον: Od. 15:463: ὦνον ὑπισχόμεναι· ὁ δὲ τῇ κατένευσε σιωπῇ.
ὠνοσάμην: Il. 14:95: νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας, οἷον ἔειπες·
ὠνοσάμην: Il. 17:173: νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας οἷον ἔειπες,
ᾦξε: Il. 24:457: δή ῥα τόθ’ Ἑρμείας ἐριούνιος ᾦξε γέροντι,
ὦπα: Il. 3:158: αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν·
ὦπα: Il. 9:373: τετλαίη κύνεός περ ἐὼν εἰς ὦπα ἰδέσθαι·
ὦπα: Il. 15:147: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθητε, Διός τ’ εἰς ὦπα ἴδησθε,
ὦπα: Od. 1:411: γνώμεναι· οὐ μὲν γάρ τι κακῷ εἰς ὦπα ἐῴκει.”
ὦπα: Od. 22:405: αἱματόεντα πέλει, δεινὸς δ’ εἰς ὦπα ἰδέσθαι·
ὦπα: Od. 23:107: οὐδ’ εἰς ὦπα ἰδέσθαι ἐναντίον. εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ
ὤπαζε: Il. 8:341: ὣς Ἕκτωρ ὤπαζε κάρη κομόωντας Ἀχαιούς,
ὤπαζον: Od. 23:210: ἀνθρώπων πέπνυσο· θεοὶ δ’ ὤπαζον ὀϊζύν,
ὤπασα: Il. 13:416: γηθήσειν κατὰ θυμόν, ἐπεί ῥά οἱ ὤπασα πομπόν.
ὤπασαν: Il. 6:157: ὤπασαν· αὐτάρ οἱ Προῖτος κακὰ μήσατο θυμῷ,
ὤπασαν: Od. 13:121: ὤπασαν οἴκαδ’ ἰόντι διὰ μεγάθυμον Ἀθήνην.
ὤπασαν: Od. 13:305: ὤπασαν οἴκαδ’ ἰόντι ἐμῇ βουλῇ τε νόῳ τε,
ὤπασε: Il. 9:479: καί μ’ ἀφνειὸν ἔθηκε, πολὺν δέ μοι ὤπασε λαόν·
ὤπασε: Il. 22:51: πολλὰ γὰρ ὤπασε παιδὶ γέρων ὀνομάκλυτος Ἄλτης.
ὤπασε: Od. 8:498: ὡς ἄρα τοι πρόφρων θεὸς ὤπασε θέσπιν ἀοιδήν.”
ὠπίζετ’: Il. 18:216: μίσγετο· μητρὸς γὰρ πυκινὴν ὠπίζετ’ ἐφετμήν.
ὠπίζετο: Od. 14:283: ἀλλ’ ἀπὸ κεῖνος ἔρυκε, Διὸς δ’ ὠπίζετο μῆνιν
ὥπλισσε: Il. 11:640: πινέμεναι δ’ ἐκέλευσεν, ἐπεί ῥ’ ὥπλισσε κυκειῶ.
Ὦπος: Od. 1:429: Εὐρύκλει’, Ὦπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο,
Ὦπος: Od. 2:347: Εὐρύκλει’, Ὦπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο.
Ὦπος: Od. 20:148: Εὐρύκλει’, Ὦπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο·
ὤπτησάν: Il. 1:466: ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
ὤπτησάν: Il. 2:429: ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
ὤπτησαν: Od. 3:65: οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο,
ὤπτησαν: Od. 3:470: οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο,
ὤπτησάν: Od. 14:431: ὤπτησάν τε περιφραδέως ἐρύσαντό τε πάντα,
ὤπτησάν: Od. 19:423: ὤπτησάν τε περιφραδέως δάσσαντό τε μοίρας.
ὤπτησαν: Od. 20:279: οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἑρύσαντο,
ὤπτησε: Il. 9:215: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὤπτησε καὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔχευε,
ὤπτων: Od. 3:33: δαῖτ’ ἐντυνόμενοι κρέα τ’ ὤπτων ἄλλα τ’ ἔπειρον.
ὤπτων: Od. 3:463: ὤπτων δ’ ἀκροπόρους ὀβελοὺς ἐν χερσὶν ἔχοντες.
ὤπυιε: Il. 13:429: πρεσβυτάτην δ’ ὤπυιε θυγατρῶν Ἱπποδάμειαν
ὤπυιε: Il. 18:383: καλή, τὴν ὤπυιε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις·
Ὧραι: Il. 5:749: αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ ἃς ἔχον Ὧραι,
Ὧραι: Il. 8:393: αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ ἃς ἔχον Ὧραι,
Ὧραι: Il. 8:433: τῇσιν δ’ Ὧραι μὲν λῦσαν καλλίτριχας ἵππους,
ὧραι: Il. 21:450: ἀλλ’ ὅτε δὴ μισθοῖο τέλος πολυγηθέες ὧραι
ὧραι: Od. 2:107: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ὧραι: Od. 10:469: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐνιαυτὸς ἔην, περὶ δ’ ἔτραπον ὧραι,
ὧραι: Od. 11:295: ἂψ περιτελλομένου ἔτεος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ὧραι: Od. 14:294: ἂψ περιτελλομένου ἔτεος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ὧραι: Od. 19:152: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ὧραι: Od. 24:142: ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ὧραι: Od. 24:344: ὁππότε δὴ Διὸς ὧραι ἐπιβρίσειαν ὕπερθεν.”
ὥρας: Od. 9:135: εἰς ὥρας ἀμόῳεν, ἐπεὶ μάλα πῖαρ ὑπ’ οὖδας.
Ὠρείθυια: Il. 18:48: Μαῖρα καὶ Ὠρείθυια ἐϋπλόκαμός τ’ Ἀμάθεια
ὠρέξαθ’: Il. 5:851: πρόσθεν Ἄρης ὠρέξαθ’ ὑπὲρ ζυγὸν ἡνία θ’ ἵππων
ὠρέξατο: Il. 23:99: Ὣς ἄρα φωνήσας ὠρέξατο χερσὶ φίλῃσιν
ὤρεξε: Il. 23:406: νῦν ὤρεξε τάχος καὶ ἐπ’ αὐτῷ κῦδος ἔθηκεν·
ὤρεξε: Il. 24:102: καί ῥ’ εὔφρην’ ἐπέεσσι· Θέτις δ’ ὤρεξε πιοῦσα.
ὤρεσσι: Il. 5:486: λαοῖσιν μενέμεν καὶ ἀμυνέμεναι ὤρεσσι.
ὤρετο: Il. 12:279: ἤματι χειμερίῳ, ὅτε τ’ ὤρετο μητίετα Ζεὺς
ὤρετο: Il. 14:396: οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὅτε τ’ ὤρετο καιέμεν ὕλην·
ὤρετο: Il. 22:102: νύχθ’ ὕπο τήνδ’ ὀλοὴν ὅτε τ’ ὤρετο δῖος Ἀχιλλεύς.
ὥρῃ: Il. 2:468: μυρίοι, ὅσσά τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρῃ.
ὥρῃ: Il. 2:471: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει,
ὥρη: Il. 6:148: τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ’ ἐπιγίγνεται ὥρη·
ὥρῃ: Il. 16:643: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει·
ὥρη: Od. 3:334: σπείσαντες κοίτοιο μεδώμεθα· τοῖο γὰρ ὥρη.
ὥρῃ: Od. 5:485: ὥρῃ χειμερίῃ, εἰ καὶ μάλα περ χαλεπαίνοι.
ὥρῃ: Od. 9:51: ἦλθον ἔπειθ’, ὅσα φύλλα καὶ ἄνθεα γίνεται ὥρῃ,
ὥρη: Od. 11:330: πρὶν γάρ κεν καὶ νὺξ φθῖτ’ ἄμβροτος. ἀλλὰ καὶ ὥρη
ὥρη: Od. 11:373: νὺξ δ’ ἥδε μάλα μακρή, ἀθέσφατος, οὐδέ πω ὥρη
ὥρη: Od. 11:379: ὥρη μὲν πολέων μύθων, ὥρη δὲ καὶ ὕπνου·
ὥρη: Od. 11:379: ὥρη μὲν πολέων μύθων, ὥρη δὲ καὶ ὕπνου·
ὥρη: Od. 14:407: νῦν δ’ ὥρη δόρποιο· τάχιστά μοι ἔνδον ἑταῖροι
ὥρη: Od. 15:394: πρὶν ὥρη, καταλέχθαι· ἀνίη καὶ πολὺς ὕπνος.
ὥρῃ: Od. 17:176: οὐ μὲν γάρ τι χέρειον ἐν ὥρῃ δεῖπνον ἑλέσθαι.”
ὥρῃ: Od. 18:367: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ’ ἤματα μακρὰ πέλονται,
ὥρη: Od. 19:510: καὶ γὰρ δὴ κοίτοιο τάχ’ ἔσσεται ἡδέος ὥρη,
ὥρη: Od. 21:428: νῦν δ’ ὥρη καὶ δόρπον Ἀχαιοῖσιν τετυκέσθαι
ὥρῃ: Od. 22:301: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ’ ἤματα μακρὰ πέλονται·
ὥρην: Od. 15:126: μνῆμ’ Ἑλένης χειρῶν, πολυηράτου ἐς γάμου ὥρην,
ὤρθωσε: Il. 23:695: χερσὶ λαβὼν ὤρθωσε· φίλοι δ’ ἀμφέσταν ἑταῖροι,
ὤρθωσεν: Il. 7:272: ἀσπίδι ἐγχριμφθείς· τὸν δ’ αἶψ’ ὤρθωσεν Ἀπόλλων.
ὥρια: Od. 9:131: οὐ μὲν γάρ τι κακή γε, φέροι δέ κεν ὥρια πάντα·
ὤρινάς: Od. 8:178: ὤρινάς μοι θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
ὤρινε: Il. 19:272: Ἀτρεΐδης ὤρινε διαμπερές, οὐδέ κε κούρην
ὤρινεν: Od. 7:273: ὤρινεν δὲ θάλασσαν ἀθέσφατον, οὐδέ τι κῦμα
ὠρίνετο: Il. 9:591: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμὸς ἀκούοντος κακὰ ἔργα,
ὠρίνετο: Od. 18:75: ὣς ἄρ’ ἔφαν, Ἴρῳ δὲ κακῶς ὠρίνετο θυμός.
ὠρίνετο: Od. 20:9: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι·
ὠρίνετο: Od. 24:318: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμός, ἀνὰ ῥῖνας δέ οἱ ἤδη
ὠρίνθη: Il. 16:509: ὠρίνθη δέ οἱ ἦτορ ὅ τ’ οὐ δύνατο προσαμῦναι.
ὤριστος: Il. 11:288: οἴχετ’ ἀνὴρ ὤριστος, ἐμοὶ δὲ μέγ’ εὖχος ἔδωκε
ὤριστος: Il. 13:154: ὦρσε θεῶν ὤριστος, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.
ὤριστος: Il. 13:433: γῆμεν ἀνὴρ ὤριστος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ·
ὤριστος: Il. 16:521: ἐλθὼν δυσμενέεσσιν. ἀνὴρ δ’ ὤριστος ὄλωλε
ὤριστος: Il. 17:689: νίκη δὲ Τρώων· πέφαται δ’ ὤριστος Ἀχαιῶν
ὤριστος: Il. 19:413: ἀλλὰ θεῶν ὤριστος, ὃν ἠΰκομος τέκε Λητώ,
ὤριστος: Il. 23:536: λοῖσθος ἀνὴρ ὤριστος ἐλαύνει μώνυχας ἵππους·
ὤριστος: Il. 24:384: δειδιότες· τοῖος γὰρ ἀνὴρ ὤριστος ὄλωλε
ὤριστος: Od. 17:416: ἔμμεναι, ἀλλ’ ὤριστος, ἐπεὶ βασιλῆϊ ἔοικας.
Ὠρίων’: Od. 5:121: ὣς μὲν ὅτ’ Ὠρίων’ ἕλετο ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
Ὠρίωνα: Il. 18:488: ἥ τ’ αὐτοῦ στρέφεται καί τ’ Ὠρίωνα δοκεύει,
Ὠρίωνα: Od. 5:274: ἥ τ’ αὐτοῦ στρέφεται καί τ’ Ὠρίωνα δοκεύει,
Ὠρίωνα: Od. 11:310: καὶ πολὺ καλλίστους μετά γε κλυτὸν Ὠρίωνα·
Ὠρίωνα: Od. 11:572: τὸν δὲ μέτ’ Ὠρίωνα πελώριον εἰσενόησα
Ὠρίωνος: Il. 18:486: Πληϊάδας θ’ Ὑάδας τε τό τε σθένος Ὠρίωνος
Ὠρίωνος: Il. 22:29: ὅν τε κύν’ Ὠρίωνος ἐπίκλησιν καλέουσι.
ὥρμαιν’: Od. 7:83: ὥρμαιν’ ἱσταμένῳ, πρὶν χάλκεον οὐδὸν ἱκέσθαι.
ὥρμαιν’: Od. 23:86: ὥρμαιν’, ἢ ἀπάνευθε φίλον πόσιν ἐξερεείνοι,
ὥρμαινε: Il. 1:193: ἧος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ὥρμαινε: Il. 10:507: εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα, τόφρα δ’ Ἀθήνη
ὥρμαινε: Il. 11:411: εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ὥρμαινε: Il. 18:15: Εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ὥρμαινε: Od. 4:120: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ὥρμαινε: Od. 5:365: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ὥρμαινε: Od. 5:424: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ὥρμαινε: Od. 6:118: ἑζόμενος δ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
ὥρμαινε: Od. 18:345: ὥρμαινε φρεσὶν ᾗσιν, ἅ ῥ’ οὐκ ἀτέλεστα γένοντο.
ὡρμᾶτο: Il. 5:855: δεύτερος αὖθ’ ὡρμᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης
ὡρμήθησαν: Od. 10:214: οὐδ’ οἵ γ’ ὡρμήθησαν ἐπ’ ἀνδράσιν, ἀλλ’ ἄρα τοί γε
ὥρμηναν: Od. 2:156: ὥρμηναν δ’ ἀνὰ θυμὸν ἅ περ τελέεσθαι ἔμελλον.
ὡρμίσαμεν: Od. 12:317: νῆα μὲν ὡρμίσαμεν, κοῖλον σπέος εἰσερύσαντες·
ὥρμισαν: Od. 3:11: στεῖλαν ἀείραντες, τὴν δ’ ὥρμισαν, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί·
ὥρμισαν: Od. 4:785: ὑψοῦ δ’ ἐν νοτίῳ τήν γ’ ὥρμισαν, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί·
ὥρμισαν: Od. 8:55: ὑψοῦ δ’ ἐν νοτίῳ τήν γ’ ὥρμισαν· αὐτὰρ ἔπειτα
ὤρνυε: Od. 21:100: ἥμενος ἐν μεγάροισ’, ἐπὶ δ’ ὤρνυε πάντας ἑταίρους.
ὤρνυθ’: Od. 5:2: ὤρνυθ’, ἵν’ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν·
ὤρνυντο: Od. 2:397: οἱ δ’ εὕδειν ὤρνυντο κατὰ πτόλιν, οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
ὤρνυντο: Od. 24:496: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ὤρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον,
ὤρνυτ’: Od. 2:2: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
ὤρνυτ’: Od. 3:405: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφι Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
ὤρνυτ’: Od. 4:307: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφι βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
ὤρνυτ’: Od. 8:2: ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆς ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
ὤρνυτ’: Od. 22:308: τύπτον ἐπιστροφάδην· τῶν δὲ στόνος ὤρνυτ’ ἀεικὴς
ὤρνυτ’: Od. 24:184: κτεῖνον ἐπιστροφάδην, τῶν δὲ στόνος ὤρνυτ’ ἀεικὴς
Ὦρόν: Il. 11:303: Αἴσυμνόν τ’ Ὦρόν τε καὶ Ἱππόνοον μενεχάρμην.
ὤρορ’: Il. 2:146: ὤρορ’ ἐπαΐξας πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων.
ὤρορε: Il. 13:78: μαιμῶσιν, καί μοι μένος ὤρορε, νέρθε δὲ ποσσὶν
ὤρορε: Od. 8:539: ἐξ οὗ δορπέομέν τε καὶ ὤρορε θεῖος ἀοιδός,
ὤρορε: Od. 19:201: εἴα ἵστασθαι, χαλεπὸς δέ τις ὤρορε δαίμων·
ὤρορεν: Od. 4:712: “οὐκ οἶδ’, ἤ τίς μιν θεὸς ὤρορεν, ἦε καὶ αὐτοῦ
ὤρορεν: Od. 23:222: τὴν δ’ ἦ τοι ῥέξαι θεὸς ὤρορεν ἔργον ἀεικές·
ὦρσαν: Il. 11:152: ἐκ πεδίου, τὴν ὦρσαν ἐρίγδουποι πόδες ἵππων
ὦρσαν: Od. 9:154: ὦρσαν δὲ Νύμφαι, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο,
ὦρσε: Il. 1:10: νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί,
ὦρσε: Il. 4:515: ὦρσε Διὸς θυγάτηρ κυδίστη Τριτογένεια
ὦρσε: Il. 5:8: ὦρσε δέ μιν κατὰ μέσσον ὅθι πλεῖστοι κλονέοντο.
ὦρσε: Il. 9:529: καὶ γὰρ τοῖσι κακὸν χρυσόθρονος Ἄρτεμις ὦρσε
ὦρσε: Il. 11:53: ὦρσε κακὸν Κρονίδης, κατὰ δ’ ὑψόθεν ἧκεν ἐέρσας
ὦρσε: Il. 11:543: Ζεὺς δὲ πατὴρ Αἴανθ’ ὑψίζυγος ἐν φόβον ὦρσε·
ὦρσε: Il. 13:154: ὦρσε θεῶν ὤριστος, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.
ὦρσε: Il. 13:362: Ἰδομενεὺς Τρώεσσι μετάλμενος ἐν φόβον ὦρσε.
ὦρσε: Il. 13:794: ἠοῖ τῇ προτέρῃ· τότε δὲ Ζεὺς ὦρσε μάχεσθαι.
ὦρσε: Il. 16:554: ὦρσε Μενοιτιάδεω Πατροκλῆος λάσιον κῆρ·
ὦρσε: Il. 18:218: φθέγξατ’· ἀτὰρ Τρώεσσιν ἐν ἄσπετον ὦρσε κυδοιμόν.
ὦρσε: Il. 23:14: μυρόμενοι· μετὰ δέ σφι Θέτις γόου ἵμερον ὦρσε.
ὦρσε: Il. 23:108: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
ὦρσε: Il. 23:153: θῆκεν, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο.
ὦρσε: Il. 24:507: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα πατρὸς ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
ὦρσε: Od. 3:161: σχέτλιος, ὅς ῥ’ ἔριν ὦρσε κακὴν ἔπι δεύτερον αὖτις.
ὦρσε: Od. 3:167: φεῦγε δὲ Τυδέος υἱὸς ἀρήϊος, ὦρσε δ’ ἑταίρους.
ὦρσε: Od. 4:113: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα πατρὸς ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
ὦρσε: Od. 4:183: ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο.
ὦρσε: Od. 5:366: ὦρσε δ’ ἐπὶ μέγα κῦμα Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
ὦρσε: Od. 5:385: ὦρσε δ’ ἐπὶ κραιπνὸν βορέην, πρὸ δὲ κύματ’ ἔαξεν,
ὦρσε: Od. 16:154: ἦ ῥα, καὶ ὦρσε συφορβόν· ὁ δ’ εἵλετο χερσὶ πέδιλα,
ὦρσε: Od. 19:249: ὣς φάτο, τῇ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο
ὦρσε: Od. 20:346: ἄσβεστον γέλω ὦρσε, παρέπλαγξεν δὲ νόημα.
ὦρσε: Od. 23:144: φόρμιγγα γλαφυρήν, ἐν δέ σφισιν ἵμερον ὦρσε
ὦρσε: Od. 23:231: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
ὦρσε: Od. 23:367: ὦρσε δὲ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην,
ὦρσεν: Il. 2:451: ὀτρύνουσ’ ἰέναι· ἐν δὲ σθένος ὦρσεν ἑκάστῳ
ὦρσεν: Il. 5:105: ὦρσεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ἀπορνύμενον Λυκίηθεν.
ὦρσεν: Il. 5:139: τοῦ μέν τε σθένος ὦρσεν, ἔπειτα δέ τ’ οὐ προσαμύνει,
ὦρσεν: Il. 5:629: ὦρσεν ἐπ’ ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι μοῖρα κραταιή.
ὦρσεν: Il. 8:335: Ἂψ δ’ αὖτις Τρώεσσιν Ὀλύμπιος ἐν μένος ὦρσεν·
ὦρσεν: Il. 9:535: ὦρσεν ἔπι χλούνην σῦν ἄγριον ἀργιόδοντα,
ὦρσεν: Il. 10:518: ὦρσεν δὲ Θρῃκῶν βουληφόρον Ἱπποκόωντα
ὦρσεν: Il. 12:253: ὦρσεν ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων ἀνέμοιο θύελλαν,
ὦρσεν: Il. 12:293: ὦρσεν ἐπ’ Ἀργείοισι λέονθ’ ὣς βουσὶν ἕλιξιν.
ὦρσεν: Il. 13:83: τόφρα δὲ τοὺς ὄπιθεν γαιήοχος ὦρσεν Ἀχαιούς,
ὦρσεν: Il. 13:125: Ὥς ῥα κελευτιόων γαιήοχος ὦρσεν Ἀχαιούς.
ὦρσεν: Il. 17:273: Τρῳῇσιν· τὼ καί οἱ ἀμυνέμεν ὦρσεν ἑταίρους.
ὦρσεν: Il. 19:41: σμερδαλέα ἰάχων, ὦρσεν δ’ ἥρωας Ἀχαιούς.
ὦρσεν: Il. 20:79: Αἰνείαν δ’ ἰθὺς λαοσσόος ὦρσεν Ἀπόλλων
ὦρσεν: Od. 7:169: ὦρσεν ἀπ’ ἐσχαρόφιν καὶ ἐπὶ θρόνου εἷσε φαεινοῦ,
ὦρσεν: Od. 12:313: ὦρσεν ἔπι ζαὴν ἄνεμον νεφεληγερέτα Ζεὺς
ὦρσεν: Od. 23:348: ὦρσεν, ἵν’ ἀνθρώποισι φόως φέροι. ὦρτο δ’ Ὀδυσσεὺς
ὦρτ’: Od. 8:343: ὣς ἔφατ’, ἐν δὲ γέλως ὦρτ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
ὦρτο: Il. 5:590: Τοὺς δ’ Ἕκτωρ ἐνόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτοὺς
ὦρτο: Il. 7:162: ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ὦρτο: Il. 7:163: τῷ δ’ ἐπὶ Τυδεΐδης ὦρτο κρατερὸς Διομήδης,
ὦρτο: Il. 7:211: τοῖος ἄρ’ Αἴας ὦρτο πελώριος ἕρκος Ἀχαιῶν
ὦρτο: Il. 8:135: δεινὴ δὲ φλὸξ ὦρτο θεείου καιομένοιο,
ὦρτο: Il. 8:409: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
ὦρτο: Il. 10:523: Τρώων δὲ κλαγγή τε καὶ ἄσπετος ὦρτο κυδοιμὸς
ὦρτο: Il. 11:129: τὼ δὲ κυκηθήτην· ὃ δ’ ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς
ὦρτο: Il. 11:151: ἱππεῖς δ’ ἱππῆας· ὑπὸ δέ σφισιν ὦρτο κονίη
ὦρτο: Il. 11:343: Ἕκτωρ δ’ ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτοὺς
ὦρτο: Il. 11:644: τὸν δὲ ἰδὼν ὁ γεραιὸς ἀπὸ θρόνου ὦρτο φαεινοῦ,
ὦρτο: Il. 12:377: σὺν δ’ ἐβάλοντο μάχεσθαι ἐναντίον, ὦρτο δ’ ἀϋτή.
ὦρτο: Il. 13:62: αὐτὸς δ’ ὥς τ’ ἴρηξ ὠκύπτερος ὦρτο πέτεσθαι,
ὦρτο: Il. 15:124: ὦρτο διὲκ προθύρου, λίπε δὲ θρόνον ἔνθα θάασσε,
ὦρτο: Il. 15:312: Ἀργεῖοι δ’ ὑπέμειναν ἀολλέες, ὦρτο δ’ ἀϋτὴ
ὦρτο: Il. 18:203: αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς ὦρτο Διῒ φίλος· ἀμφὶ δ’ Ἀθήνη
ὦρτο: Il. 20:48: ὦρτο δ’ Ἔρις κρατερὴ λαοσσόος, αὖε δ’ Ἀθήνη
ὦρτο: Il. 20:66: τόσσος ἄρα κτύπος ὦρτο θεῶν ἔριδι ξυνιόντων.
ὦρτο: Il. 20:164: Πηλεΐδης δ’ ἑτέρωθεν ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς
ὦρτο: Il. 20:374: Τρῶες· τῶν δ’ ἄμυδις μίχθη μένος, ὦρτο δ’ ἀϋτή.
ὦρτο: Il. 21:248: δείσας· οὐδέ τ’ ἔληγε θεὸς μέγας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτῷ
ὦρτο: Il. 23:214: αἶψα δὲ πόντον ἵκανον ἀήμεναι, ὦρτο δὲ κῦμα
ὦρτο: Il. 23:288: ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν Εὔμηλος
ὦρτο: Il. 23:290: τῷ δ’ ἐπὶ Τυδεΐδης ὦρτο κρατερὸς Διομήδης,
ὦρτο: Il. 23:293: τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδης ὦρτο ξανθὸς Μενέλαος
ὦρτο: Il. 23:708: ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
ὦρτο: Il. 23:811: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
ὦρτο: Il. 23:812: ἂν δ’ ἄρα Τυδεΐδης ὦρτο, κρατερὸς Διομήδης.
ὦρτο: Il. 23:836: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μενεπτόλεμος Πολυποίτης,
ὦρτο: Il. 23:859: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα βίη Τεύκροιο ἄνακτος,
ὦρτο: Il. 24:77: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
ὦρτο: Il. 24:159: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα.
ὦρτο: Il. 24:515: αὐτίκ’ ἀπὸ θρόνου ὦρτο, γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη
ὦρτο: Od. 3:176: ὦρτο δ’ ἐπὶ λιγὺς οὖρος ἀήμεναι· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
ὦρτο: Od. 7:14: καὶ τότ’ Ὀδυσσεὺς ὦρτο πόλινδ’ ἴμεν· ἀμφὶ δ’ Ἀθήνη
ὦρτο: Od. 8:3: ἂν δ’ ἄρα διογενὴς ὦρτο πτολίπορθος Ὀδυσσεύς.
ὦρτο: Od. 8:111: ὦρτο μὲν Ἀκρόνεώς τε καὶ Ὠκύαλος καὶ Ἐλατρεὺς
ὦρτο: Od. 8:256: ὣς ἔφατ’ Ἀλκίνοος θεοείκελος, ὦρτο δὲ κῆρυξ
ὦρτο: Od. 14:412: κλαγγὴ δ’ ἄσπετος ὦρτο συῶν αὐλιζομενάων.
ὦρτο: Od. 14:499: ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα Θόας, Ἀνδραίμονος υἱός,
ὦρτο: Od. 16:215: ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ὑφ’ ἵμερος ὦρτο γόοιο·
ὦρτο: Od. 22:364: αἶψα δ’ ὑπὸ θρόνου ὦρτο, βοὸς δ’ ἀπέδυνε βοείην,
ὦρτο: Od. 23:348: ὦρσεν, ἵν’ ἀνθρώποισι φόως φέροι. ὦρτο δ’ Ὀδυσσεὺς
ὠρώρει: Il. 18:498: ὠρώρει, δύο δ’ ἄνδρες ἐνείκεον εἵνεκα ποινῆς
ὦσ’: Il. 14:273: μάρτυροι ὦσ’ οἳ ἔνερθε θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες,
ὦσ’: Il. 16:863: εἴρυσε λὰξ προσβάς, τὸν δ’ ὕπτιον ὦσ’ ἀπὸ δουρός.
ὥς: Il. 1:32: ἀλλ’ ἴθι μή μ’ ἐρέθιζε, σαώτερος ὥς κε νέηαι. ”
Ὣς: Il. 1:33: Ὣς ἔφατ’· ἔδεισεν δ’ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ·
Ὣς: Il. 1:43: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων,
ὣς: Il. 1:68: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ὣς: Il. 1:101: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ὡς: Il. 1:110: ὡς δὴ τοῦδ’ ἕνεκά σφιν ἑκηβόλος ἄλγεα τεύχει,
ὧς: Il. 1:116: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω δόμεναι πάλιν εἰ τό γ’ ἄμεινον·
ὡς: Il. 1:182: ὡς ἔμ’ ἀφαιρεῖται Χρυσηΐδα Φοῖβος Ἀπόλλων,
Ὣς: Il. 1:188: Ὣς φάτο· Πηλεΐωνι δ’ ἄχος γένετ’, ἐν δέ οἱ ἦτορ
ὡς: Il. 1:211: ἀλλ’ ἤτοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον ὡς ἔσεταί περ·
ὧς: Il. 1:217: καὶ μάλα περ θυμῷ κεχολωμένον· ὧς γὰρ ἄμεινον·
Ὣς: Il. 1:245: Ὣς φάτο Πηλεΐδης, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ
ὥς: Il. 1:276: ἀλλ’ ἔα ὥς οἱ πρῶτα δόσαν γέρας υἷες Ἀχαιῶν·
Ὣς: Il. 1:304: Ὣς τώ γ’ ἀντιβίοισι μαχεσσαμένω ἐπέεσσιν
Ὣς: Il. 1:318: Ὣς οἳ μὲν τὰ πένοντο κατὰ στρατόν· οὐδ’ Ἀγαμέμνων
Ὣς: Il. 1:326: Ὣς εἰπὼν προΐει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
Ὣς: Il. 1:345: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ’ ἑταίρῳ,
Ὣς: Il. 1:357: Ὣς φάτο δάκρυ χέων, τοῦ δ’ ἔκλυε πότνια μήτηρ
Ὣς: Il. 1:428: Ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἀπεβήσετο, τὸν δὲ λίπ’ αὐτοῦ
Ὣς: Il. 1:446: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δὲ δέξατο χαίρων
Ὣς: Il. 1:457: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων.
Ὣς: Il. 1:511: Ὣς φάτο· τὴν δ’ οὔ τι προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς,
ὡς: Il. 1:512: ἀλλ’ ἀκέων δὴν ἧστο· Θέτις δ’ ὡς ἥψατο γούνων
ὣς: Il. 1:513: ὣς ἔχετ’ ἐμπεφυυῖα, καὶ εἴρετο δεύτερον αὖτις·
ὣς: Il. 1:531: Τώ γ’ ὣς βουλεύσαντε διέτμαγεν· ἣ μὲν ἔπειτα
ὣς: Il. 1:536: ὣς ὃ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου· οὐδέ μιν Ἥρη
ὡς: Il. 1:558: τῇ σ’ ὀΐω κατανεῦσαι ἐτήτυμον ὡς Ἀχιλῆα
Ὣς: Il. 1:568: Ὣς ἔφατ’ ἔδεισεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,
Ὣς: Il. 1:584: Ὣς ἄρ’ ἔφη καὶ ἀναΐξας δέπας ἀμφικύπελλον
Ὣς: Il. 1:595: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
ὡς: Il. 1:600: ὡς ἴδον Ἥφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα.
Ὣς: Il. 1:601: Ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ὡς: Il. 2:3: ἀλλ’ ὅ γε μερμήριζε κατὰ φρένα ὡς Ἀχιλῆα
ὡς: Il. 2:10: πάντα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορευέμεν ὡς ἐπιτέλλω·
Ὣς: Il. 2:16: Ὣς φάτο, βῆ δ’ ἄρ’ ὄνειρος ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε·
Ὣς: Il. 2:35: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπεβήσετο, τὸν δὲ λίπ’ αὐτοῦ
ὣς: Il. 2:70: ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν· ὣς ὃ μὲν εἰπὼν
ὣς: Il. 2:76: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
Ὣς: Il. 2:84: Ὣς ἄρα φωνήσας βουλῆς ἐξῆρχε νέεσθαι,
ὣς: Il. 2:91: ὣς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων
ὡς: Il. 2:139: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
Ὣς: Il. 2:142: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε
ὡς: Il. 2:147: ὡς δ’ ὅτε κινήσῃ Ζέφυρος βαθὺ λήϊον ἐλθὼν
ὣς: Il. 2:149: ὣς τῶν πᾶσ’ ἀγορὴ κινήθη· τοὶ δ’ ἀλαλητῷ
Ὣς: Il. 2:166: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
Ὣς: Il. 2:182: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης,
ὣς: Il. 2:190: δαιμόνι’ οὔ σε ἔοικε κακὸν ὣς δειδίσσεσθαι,
Ὣς: Il. 2:207: Ὣς ὅ γε κοιρανέων δίεπε στρατόν· οἳ δ’ ἀγορὴν δὲ
ὡς: Il. 2:209: ἠχῇ, ὡς ὅτε κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
Ὣς: Il. 2:243: Ὣς φάτο νεικείων Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν,
ὥς: Il. 2:258: εἴ κ’ ἔτι σ’ ἀφραίνοντα κιχήσομαι ὥς νύ περ ὧδε,
Ὣς: Il. 2:265: Ὣς ἄρ’ ἔφη, σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω
Ὣς: Il. 2:278: Ὣς φάσαν ἣ πληθύς· ἀνὰ δ’ ὃ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
ὡς: Il. 2:281: ὡς ἅμα θ’ οἳ πρῶτοί τε καὶ ὕστατοι υἷες Ἀχαιῶν
ὥς: Il. 2:289: ὥς τε γὰρ ἢ παῖδες νεαροὶ χῆραί τε γυναῖκες
ὡς: Il. 2:321: ὡς οὖν δεινὰ πέλωρα θεῶν εἰσῆλθ’ ἑκατόμβας,
ὡς: Il. 2:326: ὡς οὗτος κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτὴν
ὣς: Il. 2:328: ὣς ἡμεῖς τοσσαῦτ’ ἔτεα πτολεμίξομεν αὖθι,
Ὣς: Il. 2:333: Ὣς ἔφατ’, Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἴαχον, ἀμφὶ δὲ νῆες
ὡς: Il. 2:344: Ἀτρεΐδη σὺ δ’ ἔθ’ ὡς πρὶν ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν
ὡς: Il. 2:363: ὡς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγῃ, φῦλα δὲ φύλοις.
ὣς: Il. 2:364: εἰ δέ κεν ὣς ἕρξῃς καί τοι πείθωνται Ἀχαιοί,
ὥς: Il. 2:385: ὥς κε πανημέριοι στυγερῷ κρινώμεθ’ Ἄρηϊ.
ὡς: Il. 2:394: Ὣς ἔφατ’, Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἴαχον ὡς ὅτε κῦμα
Ὣς: Il. 2:394: Ὣς ἔφατ’, Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἴαχον ὡς ὅτε κῦμα
ὡς: Il. 2:409: ᾔδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο.
Ὣς: Il. 2:419: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα πώ οἱ ἐπεκραίαινε Κρονίων,
Ὣς: Il. 2:441: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
ὣς: Il. 2:457: ὣς τῶν ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ θεσπεσίοιο
ὥς: Il. 2:459: Τῶν δ’ ὥς τ’ ὀρνίθων πετεηνῶν ἔθνεα πολλὰ
ὣς: Il. 2:464: ὣς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων
ὥς: Il. 2:474: Τοὺς δ’ ὥς τ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες
ὣς: Il. 2:476: ὣς τοὺς ἡγεμόνες διεκόσμεον ἔνθα καὶ ἔνθα
ὣς: Il. 2:764: τὰς Εὔμηλος ἔλαυνε ποδώκεας ὄρνιθας ὣς
ὡς: Il. 2:780: Οἳ δ’ ἄρ’ ἴσαν ὡς εἴ τε πυρὶ χθὼν πᾶσα νέμοιτο·
ὣς: Il. 2:781: γαῖα δ’ ὑπεστενάχιζε Διὶ ὣς τερπικεραύνῳ
ὣς: Il. 2:784: ὣς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ μέγα στεναχίζετο γαῖα
ὥς: Il. 2:797: ὥς ποτ’ ἐπ’ εἰρήνης· πόλεμος δ’ ἀλίαστος ὄρωρεν.
Ὣς: Il. 2:807: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ οὔ τι θεᾶς ἔπος ἠγνοίησεν,
ὣς: Il. 3:2: Τρῶες μὲν κλαγγῇ τ’ ἐνοπῇ τ’ ἴσαν ὄρνιθες ὣς
ὣς: Il. 3:13: ὣς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ κονίσαλος ὄρνυτ’ ἀελλὴς
ὡς: Il. 3:21: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος
ὥς: Il. 3:23: ὥς τε λέων ἐχάρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας
ὣς: Il. 3:27: ὣς ἐχάρη Μενέλαος Ἀλέξανδρον θεοειδέα
ὡς: Il. 3:30: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
ὡς: Il. 3:33: ὡς δ’ ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη
ὣς: Il. 3:36: ὣς αὖτις καθ’ ὅμιλον ἔδυ Τρώων ἀγερώχων
ὥς: Il. 3:60: αἰεί τοι κραδίη πέλεκυς ὥς ἐστιν ἀτειρὴς
ὣς: Il. 3:63: ὣς σοὶ ἐνὶ στήθεσσιν ἀτάρβητος νόος ἐστί·
Ὣς: Il. 3:76: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτ’ ἐχάρη μέγα μῦθον ἀκούσας,
Ὣς: Il. 3:84: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἔσχοντο μάχης ἄνεῴ τ’ ἐγένοντο
Ὣς: Il. 3:95: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
Ὣς: Il. 3:111: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἐχάρησαν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
Ὣς: Il. 3:139: Ὣς εἰποῦσα θεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ
ὡς: Il. 3:154: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ Ἑλένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν,
ὧς: Il. 3:159: ἀλλὰ καὶ ὧς τοίη περ ἐοῦσ’ ἐν νηυσὶ νεέσθω,
Ὣς: Il. 3:161: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, Πρίαμος δ’ Ἑλένην ἐκαλέσσατο φωνῇ·
ὥς: Il. 3:166: ὥς μοι καὶ τόνδ’ ἄνδρα πελώριον ἐξονομήνῃς
ὡς: Il. 3:173: ὡς ὄφελεν θάνατός μοι ἁδεῖν κακὸς ὁππότε δεῦρο
Ὣς: Il. 3:181: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ὁ γέρων ἠγάσσατο φώνησέν τε·
ὣς: Il. 3:196: αὐτὸς δὲ κτίλος ὣς ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν·
ὣς: Il. 3:230: Ἰδομενεὺς δ’ ἑτέρωθεν ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὣς
Ὣς: Il. 3:243: Ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἤδη κάτεχεν φυσίζοος αἶα
Ὣς: Il. 3:259: Ὣς φάτο ῥίγησεν δ’ ὃ γέρων, ἐκέλευσε δ’ ἑταίρους
ὡς: Il. 3:300: ὧδέ σφ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέοι ὡς ὅδε οἶνος
Ὣς: Il. 3:302: Ὣς ἔφαν, οὐδ’ ἄρα πώ σφιν ἐπεκραίαινε Κρονίων.
Ὣς: Il. 3:324: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, πάλλεν δὲ μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
ὣς: Il. 3:339: ὣς δ’ αὔτως Μενέλαος ἀρήϊος ἔντε’ ἔδυνεν.
ὥς: Il. 3:381: ῥεῖα μάλ’ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ,
Ὣς: Il. 3:395: Ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε·
ὡς: Il. 3:396: καί ῥ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεᾶς περικαλλέα δειρὴν
ὡς: Il. 3:415: τὼς δέ σ’ ἀπεχθήρω ὡς νῦν ἔκπαγλ’ ἐφίλησα,
Ὣς: Il. 3:418: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα,
ὡς: Il. 3:428: ἤλυθες ἐκ πολέμου· ὡς ὤφελες αὐτόθ’ ὀλέσθαι
ὥς: Il. 3:446: ὥς σεο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.
Ὣς: Il. 3:461: Ὣς ἔφατ’ Ἀτρεΐδης, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι Ἀχαιοί.
Ὣς: Il. 4:20: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
ὥς: Il. 4:66: πειρᾶν δ’ ὥς κε Τρῶες ὑπερκύδαντας Ἀχαιοὺς
Ὣς: Il. 4:68: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ὥς: Il. 4:71: πειρᾶν δ’ ὥς κε Τρῶες ὑπερκύδαντας Ἀχαιοὺς
Ὣς: Il. 4:73: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην,
Ὣς: Il. 4:85: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε.
Ὣς: Il. 4:104: Ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, τῷ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθεν·
ὡς: Il. 4:130: ἣ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὸ χροὸς ὡς ὅτε μήτηρ
Ὡς: Il. 4:141: Ὡς δ’ ὅτε τίς τ’ ἐλέφαντα γυνὴ φοίνικι μιήνῃ
ὡς: Il. 4:149: ὡς εἶδεν μέλαν αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς·
ὡς: Il. 4:151: ὡς δὲ ἴδεν νεῦρόν τε καὶ ὄγκους ἐκτὸς ἐόντας
ὥς: Il. 4:157: ὥς σ’ ἔβαλον Τρῶες, κατὰ δ’ ὅρκια πιστὰ πάτησαν.
ὡς: Il. 4:179: ὡς καὶ νῦν ἅλιον στρατὸν ἤγαγεν ἐνθάδ’ Ἀχαιῶν,
ὥς: Il. 4:182: ὥς ποτέ τις ἐρέει· τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών.
Ὣς: Il. 4:198: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας,
Ὣς: Il. 4:208: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε·
ὣς: Il. 4:246: ὣς ὑμεῖς ἔστητε τεθηπότες οὐδὲ μάχεσθε.
Ὣς: Il. 4:250: Ὣς ὅ γε κοιρανέων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν·
ὥς: Il. 4:263: ἕστηχ’, ὥς περ ἐμοί, πιέειν ὅτε θυμὸς ἀνώγοι.
ὡς: Il. 4:267: ἔσσομαι, ὡς τὸ πρῶτον ὑπέστην καὶ κατένευσα·
Ὣς: Il. 4:272: Ὣς ἔφατ’, Ἀτρεΐδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ·
ὡς: Il. 4:275: ὡς δ’ ὅτ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδεν νέφος αἰπόλος ἀνὴρ
Ὣς: Il. 4:292: Ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ’ ἄλλους·
Ὣς: Il. 4:310: Ὣς ὃ γέρων ὄτρυνε πάλαι πολέμων ἐῢ εἰδώς·
ὡς: Il. 4:313: ὦ γέρον εἴθ’ ὡς θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
ὥς: Il. 4:314: ὥς τοι γούναθ’ ἕποιτο, βίη δέ τοι ἔμπεδος εἴη·
ὡς: Il. 4:315: ἀλλά σε γῆρας τείρει ὁμοίϊον· ὡς ὄφελέν τις
ὡς: Il. 4:319: ὣς ἔμεν ὡς ὅτε δῖον Ἐρευθαλίωνα κατέκταν.
ὣς: Il. 4:319: ὣς ἔμεν ὡς ὅτε δῖον Ἐρευθαλίωνα κατέκταν.
ὧς: Il. 4:322: ἀλλὰ καὶ ὧς ἱππεῦσι μετέσσομαι ἠδὲ κελεύσω
Ὣς: Il. 4:326: Ὣς ἔφατ’, Ἀτρεΐδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ.
ὡς: Il. 4:357: ὡς γνῶ χωομένοιο· πάλιν δ’ ὅ γε λάζετο μῦθον·
ὥς: Il. 4:360: οἶδα γὰρ ὥς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
Ὣς: Il. 4:364: Ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ’ ἄλλους.
ὡς: Il. 4:374: ὡς φάσαν οἵ μιν ἴδοντο πονεύμενον· οὐ γὰρ ἔγωγε
ὡς: Il. 4:380: οἳ δ’ ἔθελον δόμεναι καὶ ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευον·
Ὣς: Il. 4:401: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη κρατερὸς Διομήδης
Ὡς: Il. 4:422: Ὡς δ’ ὅτ’ ἐν αἰγιαλῷ πολυηχέϊ κῦμα θαλάσσης
ὣς: Il. 4:427: ὣς τότ’ ἐπασσύτεραι Δαναῶν κίνυντο φάλαγγες
ὥς: Il. 4:433: Τρῶες δ’, ὥς τ’ ὄϊες πολυπάμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ
ὣς: Il. 4:436: ὣς Τρώων ἀλαλητὸς ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ὀρώρει·
ὡς: Il. 4:452: ὡς δ’ ὅτε χείμαῤῥοι ποταμοὶ κατ’ ὄρεσφι ῥέοντες
ὣς: Il. 4:456: ὣς τῶν μισγομένων γένετο ἰαχή τε πόνος τε.
ὡς: Il. 4:462: ἤριπε δ’ ὡς ὅτε πύργος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ.
ὣς: Il. 4:470: ὣς τὸν μὲν λίπε θυμός, ἐπ’ αὐτῷ δ’ ἔργον ἐτύχθη
ὣς: Il. 4:471: ἀργαλέον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν· οἳ δὲ λύκοι ὣς
ὣς: Il. 4:482: ἦλθεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι χαμαὶ πέσεν αἴγειρος ὣς
Ὣς: Il. 4:514: Ὣς φάτ’ ἀπὸ πτόλιος δεινὸς θεός· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
ὣς: Il. 4:536: ὣς τώ γ’ ἐν κονίῃσι παρ’ ἀλλήλοισι τετάσθην,
ὡς: Il. 5:24: ὡς δή οἱ μὴ πάγχυ γέρων ἀκαχήμενος εἴη.
Ὣς: Il. 5:35: Ὣς εἰποῦσα μάχης ἐξήγαγε θοῦρον Ἄρηα·
ὣς: Il. 5:78: ἀρητὴρ ἐτέτυκτο, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ,
Ὣς: Il. 5:84: Ὣς οἳ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην·
ὣς: Il. 5:93: ὣς ὑπὸ Τυδεΐδῃ πυκιναὶ κλονέοντο φάλαγγες
ὡς: Il. 5:95: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς
Ὣς: Il. 5:106: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τὸν δ’ οὐ βέλος ὠκὺ δάμασσεν,
Ὣς: Il. 5:111: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Σθένελος δὲ καθ’ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε,
Ὣς: Il. 5:121: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη,
ὣς: Il. 5:133: ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ὥς: Il. 5:136: δὴ τότε μιν τρὶς τόσσον ἕλεν μένος ὥς τε λέοντα
ὣς: Il. 5:143: ὣς μεμαὼς Τρώεσσι μίγη κρατερὸς Διομήδης.
ὡς: Il. 5:161: ὡς δὲ λέων ἐν βουσὶ θορὼν ἐξ αὐχένα ἄξῃ
ὣς: Il. 5:163: ὣς τοὺς ἀμφοτέρους ἐξ ἵππων Τυδέος υἱὸς
ὣς: Il. 5:204: ὣς λίπον, αὐτὰρ πεζὸς ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα
Ὣς: Il. 5:239: Ὣς ἄρα φωνήσαντες ἐς ἅρματα ποικίλα βάντες
Ὣς: Il. 5:274: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
Ὣς: Il. 5:290: Ὣς φάμενος προέηκε· βέλος δ’ ἴθυνεν Ἀθήνη
ὣς: Il. 5:299: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτῷ βαῖνε λέων ὣς ἀλκὶ πεποιθώς,
Ὣς: Il. 5:352: Ὣς ἔφαθ’, ἣ δ’ ἀλύουσ’ ἀπεβήσετο, τείρετο δ’ αἰνῶς·
Ὣς: Il. 5:363: Ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρ’ Ἄρης δῶκε χρυσάμπυκας ἵππους·
ὡς: Il. 5:374: μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ;
Ὣς: Il. 5:426: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
Ὣς: Il. 5:431: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
Ὣς: Il. 5:443: Ὣς φάτο, Τυδεΐδης δ’ ἀνεχάζετο τυτθὸν ὀπίσσω
Ὣς: Il. 5:460: Ὣς εἰπὼν αὐτὸς μὲν ἐφέζετο Περγάμῳ ἄκρῃ,
Ὣς: Il. 5:470: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὣς: Il. 5:476: ἀλλὰ καταπτώσσουσι κύνες ὣς ἀμφὶ λέοντα·
ὧς: Il. 5:482: ἀλλὰ καὶ ὧς Λυκίους ὀτρύνω καὶ μέμον’ αὐτὸς
ὡς: Il. 5:487: μή πως ὡς ἀψῖσι λίνου ἁλόντε πανάγρου
Ὣς: Il. 5:493: Ὣς φάτο Σαρπηδών, δάκε δὲ φρένας Ἕκτορι μῦθος·
ὡς: Il. 5:499: ὡς δ’ ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ’ ἀλωὰς
ὣς: Il. 5:502: αἳ δ’ ὑπολευκαίνονται ἀχυρμιαί· ὣς τότ’ Ἀχαιοὶ
ὡς: Il. 5:515: ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα
ὣς: Il. 5:527: ὣς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐδὲ φέβοντο.
ὡς: Il. 5:572: ὡς εἶδεν δύο φῶτε παρ’ ἀλλήλοισι μένοντε.
ὡς: Il. 5:597: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ἀπάλαμνος ἰὼν πολέος πεδίοιο
ὣς: Il. 5:600: ὣς τότε Τυδεΐδης ἀνεχάζετο, εἶπέ τε λαῷ·
Ὣς: Il. 5:607: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Τρῶες δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθον αὐτῶν.
Ὣς: Il. 5:627: Ὣς οἳ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην·
Ὣς: Il. 5:655: Ὣς φάτο Σαρπηδών, ὃ δ’ ἀνέσχετο μείλινον ἔγχος
Ὣς: Il. 5:689: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ,
ὡς: Il. 5:702: χάζονθ’, ὡς ἐπύθοντο μετὰ Τρώεσσιν Ἄρηα.
ὡς: Il. 5:711: Τοὺς δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
Ὣς: Il. 5:719: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
Ὣς: Il. 5:767: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
Ὣς: Il. 5:792: Ὣς εἰποῦσ’ ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὡς: Il. 5:806: αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἔχων ὃν καρτερὸν ὡς τὸ πάρος περ
Ὣς: Il. 5:835: Ὣς φαμένη Σθένελον μὲν ἀφ’ ἵππων ὦσε χαμᾶζε,
Ὡς: Il. 5:846: Ὡς δὲ ἴδε βροτολοιγὸς Ἄρης Διομήδεα δῖον,
Ὣς: Il. 5:899: Ὣς φάτο, καὶ Παιήον’ ἀνώγειν ἰήσασθαι.
ὡς: Il. 5:902: ὡς δ’ ὅτ’ ὀπὸς γάλα λευκὸν ἐπειγόμενος συνέπηξεν
ὣς: Il. 5:904: ὣς ἄρα καρπαλίμως ἰήσατο θοῦρον Ἄρηα.
Ὣς: Il. 6:51: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθε·
Ὣς: Il. 6:61: Ὣς εἰπὼν ἔτρεψεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως
ὥς: Il. 6:69: μιμνέτω ὥς κε πλεῖστα φέρων ἐπὶ νῆας ἵκηται,
Ὣς: Il. 6:72: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὥς: Il. 6:96: ὥς κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰλίου ἱρῆς
Ὣς: Il. 6:102: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ οὔ τι κασιγνήτῳ ἀπίθησεν.
ὡς: Il. 6:109: Τρωσὶν ἀλεξήσοντα κατελθέμεν, ὡς ἐλέλιχθεν.
Ὣς: Il. 6:116: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ὥς: Il. 6:143: ἆσσον ἴθ’ ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ’ ἵκηαι.
ὣς: Il. 6:149: ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἣ μὲν φύει ἣ δ’ ἀπολήγει.
ὣς: Il. 6:166: ὣς φάτο, τὸν δὲ ἄνακτα χόλος λάβεν οἷον ἄκουσε·
Ὣς: Il. 6:212: Ὣς φάτο, γήθησεν δὲ βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
Ὣς: Il. 6:232: Ὣς ἄρα φωνήσαντε καθ’ ἵππων ἀΐξαντε
ὡς: Il. 6:237: Ἕκτωρ δ’ ὡς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν,
ὡς: Il. 6:259: ὡς σπείσῃς Διὶ πατρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισι
ὡς: Il. 6:262: ὡς τύνη κέκμηκας ἀμύνων σοῖσιν ἔτῃσι.
ὥς: Il. 6:281: αἴ κ’ ἐθέλῃσ’ εἰπόντος ἀκουέμεν· ὥς κέ οἱ αὖθι
Ὣς: Il. 6:286: Ὣς ἔφαθ’, ἣ δὲ μολοῦσα ποτὶ μέγαρ’ ἀμφιπόλοισι
ὣς: Il. 6:295: ἀστὴρ δ’ ὣς ἀπέλαμπεν· ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων.
Ὣς: Il. 6:311: Ὣς ἔφατ’ εὐχομένη, ἀνένευε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη.
ὣς: Il. 6:312: ὣς αἳ μέν ῥ’ εὔχοντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο,
Ὣς: Il. 6:342: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ὥς: Il. 6:345: ὥς μ’ ὄφελ’ ἤματι τῷ ὅτε με πρῶτον τέκε μήτηρ
ὡς: Il. 6:357: οἷσιν ἐπὶ Ζεὺς θῆκε κακὸν μόρον, ὡς καὶ ὀπίσσω
ὥς: Il. 6:364: ὥς κεν ἔμ’ ἔντοσθεν πόλιος καταμάρψῃ ἐόντα.
Ὣς: Il. 6:369: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ὡς: Il. 6:374: Ἕκτωρ δ’ ὡς οὐκ ἔνδον ἀμύμονα τέτμεν ἄκοιτιν
ὣς: Il. 6:443: αἴ κε κακὸς ὣς νόσφιν ἀλυσκάζω πολέμοιο·
ὥς: Il. 6:462: ὥς ποτέ τις ἐρέει· σοὶ δ’ αὖ νέον ἔσσεται ἄλγος
Ὣς: Il. 6:466: Ὣς εἰπὼν οὗ παιδὸς ὀρέξατο φαίδιμος Ἕκτωρ·
ὡς: Il. 6:477: παῖδ’ ἐμὸν ὡς καὶ ἐγώ περ ἀριπρεπέα Τρώεσσιν,
Ὣς: Il. 6:482: Ὣς εἰπὼν ἀλόχοιο φίλης ἐν χερσὶν ἔθηκε
Ὣς: Il. 6:494: Ὣς ἄρα φωνήσας κόρυθ’ εἵλετο φαίδιμος Ἕκτωρ
ὡς: Il. 6:506: ὡς δ’ ὅτε τις στατὸς ἵππος ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ
ὣς: Il. 6:512: ὣς υἱὸς Πριάμοιο Πάρις κατὰ Περγάμου ἄκρης
ὥς: Il. 6:513: τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ’ ἠλέκτωρ ἐβεβήκει
ὡς: Il. 6:519: δηθύνων, οὐδ’ ἦλθον ἐναίσιμον ὡς ἐκέλευες;
Ὣς: Il. 7:1: Ὣς εἰπὼν πυλέων ἐξέσσυτο φαίδιμος Ἕκτωρ,
ὡς: Il. 7:4: ὡς δὲ θεὸς ναύτῃσιν ἐελδομένοισιν ἔδωκεν
ὣς: Il. 7:7: ὣς ἄρα τὼ Τρώεσσιν ἐελδομένοισι φανήτην.
ὡς: Il. 7:17: Τοὺς δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
ὣς: Il. 7:31: Ἰλίου εὕρωσιν, ἐπεὶ ὣς φίλον ἔπλετο θυμῷ
Ὣς: Il. 7:43: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
ὣς: Il. 7:53: ὣς γὰρ ἐγὼ ὄπ’ ἄκουσα θεῶν αἰειγενετάων.
Ὣς: Il. 7:54: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτε χάρη μέγα μῦθον ἀκούσας,
ὥς: Il. 7:91: ὥς ποτέ τις ἐρέει· τὸ δ’ ἐμὸν κλέος οὔ ποτ’ ὀλεῖται.
Ὣς: Il. 7:92: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
Ὣς: Il. 7:103: Ὣς ἄρα φωνήσας κατεδύσετο τεύχεα καλά.
Ὣς: Il. 7:120: Ὣς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως
ὡς: Il. 7:133: ἡβῷμ’ ὡς ὅτ’ ἐπ’ ὠκυρόῳ Κελάδοντι μάχοντο
ὣς: Il. 7:157: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι, βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη·
Ὣς: Il. 7:161: Ὣς νείκεσσ’ ὃ γέρων, οἳ δ’ ἐννέα πάντες ἀνέσταν.
Ὣς: Il. 7:175: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ κλῆρον ἐσημήναντο ἕκαστος,
Ὣς: Il. 7:181: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, πάλλεν δὲ Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
Ὣς: Il. 7:200: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ εὔχοντο Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι·
Ὣς: Il. 7:206: Ὣς ἄρ’ ἔφαν, Αἴας δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῷ.
ὧς: Il. 7:263: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἀπέληγε μάχης κορυθαίολος Ἕκτωρ,
ὡς: Il. 7:294: ὡς σύ τ’ ἐϋφρήνῃς πάντας παρὰ νηυσὶν Ἀχαιούς,
Ὣς: Il. 7:303: Ὣς ἄρα φωνήσας δῶκε ξίφος ἀργυρόηλον
ὡς: Il. 7:308: ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα,
ὥς: Il. 7:334: τυτθὸν ἀπὸ πρὸ νεῶν, ὥς κ’ ὀστέα παισὶν ἕκαστος
Ὣς: Il. 7:344: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνησαν βασιλῆες.
ὣς: Il. 7:354: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ὣς: Il. 7:365: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ὡς: Il. 7:370: νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε κατὰ πτόλιν ὡς τὸ πάρος περ,
Ὣς: Il. 7:379: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο·
ὡς: Il. 7:390: ἠγάγετο Τροίηνδ’· ὡς πρὶν ὤφελλ’ ἀπολέσθαι·
Ὣς: Il. 7:398: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
ὡς: Il. 7:402: ὡς ἤδη Τρώεσσιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπται.
Ὣς: Il. 7:403: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Ἀχαιῶν
ὥς: Il. 7:407: ὥς τοι ὑποκρίνονται· ἐμοὶ δ’ ἐπιανδάνει οὕτως
Ὣς: Il. 7:412: Ὣς εἰπὼν τὸ σκῆπτρον ἀνέσχεθε πᾶσι θεοῖσιν,
ὣς: Il. 7:430: ὣς δ’ αὔτως ἑτέρωθεν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
Ὣς: Il. 7:442: Ὣς οἳ μὲν πονέοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοί·
ὥς: Il. 7:463: ὥς κέν τοι μέγα τεῖχος ἀμαλδύνηται Ἀχαιῶν.
Ὣς: Il. 7:464: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
Ὣς: Il. 8:28: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
ὡς: Il. 8:35: ἀλλ’ ἤτοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεθ’ ὡς σὺ κελεύεις·
ὡς: Il. 8:37: ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο.
Ὣς: Il. 8:41: Ὣς εἰπὼν ὑπ’ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ’ ἵππω
ὧς: Il. 8:56: παυρότεροι· μέμασαν δὲ καὶ ὧς ὑσμῖνι μάχεσθαι
ὣς: Il. 8:94: πῇ φεύγεις μετὰ νῶτα βαλὼν κακὸς ὣς ἐν ὁμίλῳ;
Ὣς: Il. 8:97: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἐσάκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
Ὣς: Il. 8:112: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ.
ὥς: Il. 8:150: ὥς ποτ’ ἀπειλήσει· τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών.
Ὣς: Il. 8:157: Ὣς ἄρα φωνήσας φύγαδε τράπε μώνυχας ἵππους
Ὣς: Il. 8:167: Ὣς φάτο, Τυδεΐδης δὲ διάνδιχα μερμήριξεν
ὡς: Il. 8:182: ὡς πυρὶ νῆας ἐνιπρήσω, κτείνω δὲ καὶ αὐτοὺς
Ὣς: Il. 8:184: Ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε·
Ὣς: Il. 8:198: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, νεμέσησε δὲ πότνια Ἥρη,
Ὣς: Il. 8:212: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
Ὣς: Il. 8:245: Ὣς φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα,
ὡς: Il. 8:251: οἳ δ’ ὡς οὖν εἴδονθ’ ὅ τ’ ἄρ’ ἐκ Διὸς ἤλυθεν ὄρνις,
ὣς: Il. 8:271: αὐτὰρ ὃ αὖτις ἰὼν πάϊς ὣς ὑπὸ μητέρα δύσκεν
ὡς: Il. 8:286: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐξερέω ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται·
ὡς: Il. 8:306: μήκων δ’ ὡς ἑτέρωσε κάρη βάλεν, ἥ τ’ ἐνὶ κήπῳ
ὣς: Il. 8:308: ὣς ἑτέρωσ’ ἤμυσε κάρη πήληκι βαρυνθέν.
ὡς: Il. 8:338: ὡς δ’ ὅτε τίς τε κύων συὸς ἀγρίου ἠὲ λέοντος
ὣς: Il. 8:341: ὣς Ἕκτωρ ὤπαζε κάρη κομόωντας Ἀχαιούς,
Ὣς: Il. 8:381: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη.
Ὣς: Il. 8:409: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
ὣς: Il. 8:425: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ὡς: Il. 8:431: Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι δικαζέτω, ὡς ἐπιεικές.
Ὣς: Il. 8:432: Ὣς ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέπε μώνυχας ἵππους·
Ὣς: Il. 8:457: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
ὡς: Il. 8:468: ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο.
ὣς: Il. 8:477: ὣς γὰρ θέσφατόν ἐστι· σέθεν δ’ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω
Ὣς: Il. 8:484: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη λευκώλενος Ἥρη.
ὥς: Il. 8:508: ὥς κεν παννύχιοι μέσφ’ ἠοῦς ἠριγενείης
ὥς: Il. 8:513: ἀλλ’ ὥς τις τούτων γε βέλος καὶ οἴκοθι πέσσῃ
ὡς: Il. 8:523: ὧδ’ ἔστω Τρῶες μεγαλήτορες ὡς ἀγορεύω·
ὣς: Il. 8:538: . ἠελίου ἀνιόντος ἐς αὔριον· εἰ γὰρ ἐγὼν ὣς
ὡς: Il. 8:540: . τιοίμην δ’ ὡς τίετ’ Ἀθηναίη καὶ Ἀπόλλων,
ὡς: Il. 8:541: ὡς νῦν ἡμέρη ἧδε κακὸν φέρει Ἀργείοισιν.
Ὣς: Il. 8:542: Ὣς Ἕκτωρ ἀγόρευ’, ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν.
ὡς: Il. 8:551: ὡς δ’ ὅτ’ ἐν οὐρανῷ ἄστρα φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην
Ὣς: Il. 9:1: Ὣς οἳ μὲν Τρῶες φυλακὰς ἔχον· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
ὡς: Il. 9:4: ὡς δ’ ἄνεμοι δύο πόντον ὀρίνετον ἰχθυόεντα
ὣς: Il. 9:8: ὣς ἐδαΐζετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
ὥς: Il. 9:14: ἵστατο δάκρυ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος
ὣς: Il. 9:16: ὣς ὃ βαρὺ στενάχων ἔπε’ Ἀργείοισι μετηύδα·
ὡς: Il. 9:26: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
Ὣς: Il. 9:29: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ὡς: Il. 9:41: ἀπτολέμους τ’ ἔμεναι καὶ ἀνάλκιδας ὡς ἀγορεύεις;
ὥς: Il. 9:42: εἰ δέ τοι αὐτῷ θυμὸς ἐπέσσυται ὥς τε νέεσθαι
Ὣς: Il. 9:50: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Ἀχαιῶν
Ὣς: Il. 9:79: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
ὥς: Il. 9:103: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
ὥς: Il. 9:112: φραζώμεσθ’ ὥς κέν μιν ἀρεσσάμενοι πεπίθωμεν
ὡς: Il. 9:118: ὡς νῦν τοῦτον ἔτισε, δάμασσε δὲ λαὸν Ἀχαιῶν.
ὣς: Il. 9:155: οἵ κέ ἑ δωτίνῃσι θεὸν ὣς τιμήσουσι
Ὣς: Il. 9:173: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦθον ἔειπεν.
ὡς: Il. 9:181: πειρᾶν ὡς πεπίθοιεν ἀμύμονα Πηλεΐωνα.
ὣς: Il. 9:195: ὣς δ’ αὔτως Πάτροκλος, ἐπεὶ ἴδε φῶτας, ἀνέστη.
Ὣς: Il. 9:199: Ὣς ἄρα φωνήσας προτέρω ἄγε δῖος Ἀχιλλεύς,
Ὣς: Il. 9:205: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ’ ἑταίρῳ.
ὣς: Il. 9:259: ὣς ἐπέτελλ’ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
ὣς: Il. 9:297: οἵ κέ σε δωτίνῃσι θεὸν ὣς τιμήσουσι
ὣς: Il. 9:302: τειρομένους ἐλέαιρε κατὰ στρατόν, οἵ σε θεὸν ὣς
ὡς: Il. 9:310: ᾗ περ δὴ φρονέω τε καὶ ὡς τετελεσμένον ἔσται,
ὡς: Il. 9:311: ὡς μή μοι τρύζητε παρήμενοι ἄλλοθεν ἄλλος.
ὥς: Il. 9:314: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
ὡς: Il. 9:323: ὡς δ’ ὄρνις ἀπτῆσι νεοσσοῖσι προφέρῃσι
ὣς: Il. 9:325: ὣς καὶ ἐγὼ πολλὰς μὲν ἀΰπνους νύκτας ἴαυον,
ὡς: Il. 9:342: τὴν αὐτοῦ φιλέει καὶ κήδεται, ὡς καὶ ἐγὼ τὴν
ὧς: Il. 9:351: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς δύναται σθένος Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
ὡς: Il. 9:369: Ἀτρεΐδης· τῷ πάντ’ ἀγορευέμεν ὡς ἐπιτέλλω
ὧς: Il. 9:386: οὐδέ κεν ὧς ἔτι θυμὸν ἐμὸν πείσει’ Ἀγαμέμνων
ὧς: Il. 9:391: οὐδέ μιν ὧς γαμέω· ὃ δ’ Ἀχαιῶν ἄλλον ἑλέσθω,
Ὣς: Il. 9:430: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
ὡς: Il. 9:444: ὡς ἂν ἔπειτ’ ἀπὸ σεῖο φίλον τέκος οὐκ ἐθέλοιμι
ὡς: Il. 9:477: καί μ’ ἐφίλησ’ ὡς εἴ τε πατὴρ ὃν παῖδα φιλήσῃ
ὣς: Il. 9:488: ὣς ἐπὶ σοὶ μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα,
ὡς: Il. 9:524: ὡς ἦν· ἐν δ’ ὑμῖν ἐρέω πάντεσσι φίλοισι.
ὧς: Il. 9:583: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς τοῦ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθον,
ὣς: Il. 9:593: ὣς ὃ μὲν Αἰτωλοῖσιν ἀπήμυνεν κακὸν ἦμαρ
ὥς: Il. 9:643: μνήσομαι ὥς μ’ ἀσύφηλον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν
ὡς: Il. 9:644: Ἀτρεΐδης ὡς εἴ τιν’ ἀτίμητον μετανάστην.
Ὣς: Il. 9:652: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἕκαστος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον
ὡς: Il. 9:656: αἳ δ’ ἐπιπειθόμεναι στόρεσαν λέχος ὡς ἐκέλευσε
ὣς: Il. 9:684: ὣς ἔφατ’· εἰσὶ καὶ οἵδε τάδ’ εἰπέμεν, οἵ μοι ἕποντο,
ὡς: Il. 9:686: Φοῖνιξ δ’ αὖθ’ ὃ γέρων κατελέξατο, ὡς γὰρ ἀνώγει,
Ὣς: Il. 9:689: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ
ὡς: Il. 9:700: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
Ὣς: Il. 9:706: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνησαν βασιλῆες
ὡς: Il. 10:5: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀστράπτῃ πόσις Ἥρης ἠϋκόμοιο
ὣς: Il. 10:9: ὣς πυκίν’ ἐν στήθεσσιν ἀνεστενάχιζ’ Ἀγαμέμνων
Ὣς: Il. 10:25: Ὣς δ’ αὔτως Μενέλαον ἔχε τρόμος· οὐδὲ γὰρ αὐτῷ
ὣς: Il. 10:33: Ἀργείων ἤνασσε, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ.
Ὣς: Il. 10:72: Ὣς εἰπὼν ἀπέπεμπεν ἀδελφεὸν εὖ ἐπιτείλας·
ὡς: Il. 10:116: ὡς εὕδει, σοὶ δ’ οἴῳ ἐπέτρεψεν πονέεσθαι.
Ὣς: Il. 10:131: Ὣς εἰπὼν ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα,
Ὣς: Il. 10:148: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ κλισίην δὲ κιὼν πολύμητις Ὀδυσσεὺς
ὥς: Il. 10:154: λάμφ’ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διός· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
ὡς: Il. 10:160: οὐκ ἀΐεις ὡς Τρῶες ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο
Ὣς: Il. 10:162: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἐξ ὕπνοιο μάλα κραιπνῶς ἀνόρουσε,
Ὣς: Il. 10:177: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἑέσσατο δέρμα λέοντος
ὡς: Il. 10:183: ὡς δὲ κύνες περὶ μῆλα δυσωρήσωνται ἐν αὐλῇ
ὣς: Il. 10:187: ὣς τῶν νήδυμος ὕπνος ἀπὸ βλεφάροιιν ὀλώλει
Ὣς: Il. 10:194: Ὣς εἰπὼν τάφροιο διέσσυτο· τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
Ὣς: Il. 10:218: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
Ὣς: Il. 10:227: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἔθελον Διομήδεϊ πολλοὶ ἕπεσθαι.
Ὣς: Il. 10:240: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δὲ περὶ ξανθῷ Μενελάῳ.
Ὣς: Il. 10:254: Ὣς εἰπόνθ’ ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην.
ὡς: Il. 10:285: σπεῖό μοι ὡς ὅτε πατρὶ ἅμ’ ἕσπεο Τυδέϊ δίῳ
ὣς: Il. 10:291: ὣς νῦν μοι ἐθέλουσα παρίσταο καί με φύλασσε.
Ὣς: Il. 10:295: Ὣς ἔφαν εὐχόμενοι, τῶν δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη.
ὥς: Il. 10:297: βάν ῥ’ ἴμεν ὥς τε λέοντε δύω διὰ νύκτα μέλαιναν
ὡς: Il. 10:309: ἠὲ φυλάσσονται νῆες θοαὶ ὡς τὸ πάρος περ,
Ὣς: Il. 10:313: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
Ὣς: Il. 10:328: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἐν χερσὶ σκῆπτρον λάβε καί οἱ ὄμοσσεν·
Ὣς: Il. 10:332: Ὣς φάτο καί ῥ’ ἐπίορκον ἐπώμοσε, τὸν δ’ ὀρόθυνεν·
Ὣς: Il. 10:349: Ὣς ἄρα φωνήσαντε παρὲξ ὁδοῦ ἐν νεκύεσσι
ὡς: Il. 10:360: ὡς δ’ ὅτε καρχαρόδοντε δύω κύνε εἰδότε θήρης
ὣς: Il. 10:363: ὣς τὸν Τυδεΐδης ἠδ’ ὃ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
ὡς: Il. 10:396: ἠὲ φυλάσσονται νῆες θοαὶ ὡς τὸ πάρος περ,
Ὣς: Il. 10:465: Ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, καὶ ἀπὸ ἕθεν ὑψόσ’ ἀείρας
Ὣς: Il. 10:482: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἔμπνευσε μένος γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ὡς: Il. 10:485: ὡς δὲ λέων μήλοισιν ἀσημάντοισιν ἐπελθὼν
ὣς: Il. 10:487: ὣς μὲν Θρήϊκας ἄνδρας ἐπῴχετο Τυδέος υἱὸς
Ὣς: Il. 10:512: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης,
ὡς: Il. 10:516: ὡς ἴδ’ Ἀθηναίην μετὰ Τυδέος υἱὸν ἕπουσαν·
ὡς: Il. 10:520: ὡς ἴδε χῶρον ἐρῆμον, ὅθ’ ἕστασαν ὠκέες ἵπποι,
Ὣς: Il. 10:564: Ὣς εἰπὼν τάφροιο διήλασε μώνυχας ἵππους
ὣς: Il. 11:58: Αἰνείαν θ’, ὃς Τρωσὶ θεὸς ὣς τίετο δήμῳ,
ὣς: Il. 11:64: ὣς Ἕκτωρ ὁτὲ μέν τε μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν,
ὥς: Il. 11:66: λάμφ’ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο.
ὥς: Il. 11:67: Οἳ δ’, ὥς τ’ ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν
ὣς: Il. 11:70: ὣς Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ’ ἀλλήλοισι θορόντες
ὣς: Il. 11:72: ἴσας δ’ ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, οἳ δὲ λύκοι ὣς
ὡς: Il. 11:113: ὡς δὲ λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα
ὣς: Il. 11:120: ὣς ἄρα τοῖς οὔ τις δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον
ὣς: Il. 11:129: τὼ δὲ κυκηθήτην· ὃ δ’ ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς
Ὣς: Il. 11:136: Ὣς τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην βασιλῆα
ὣς: Il. 11:147: ὅλμον δ’ ὣς ἔσσευε κυλίνδεσθαι δι’ ὁμίλου.
ὡς: Il. 11:155: ὡς δ’ ὅτε πῦρ ἀΐδηλον ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ,
ὣς: Il. 11:158: ὣς ἄρ’ ὑπ’ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι πῖπτε κάρηνα
ὥς: Il. 11:172: οἳ δ’ ἔτι κὰμ μέσσον πεδίον φοβέοντο βόες ὥς,
ὣς: Il. 11:177: ὣς τοὺς Ἀτρεΐδης ἔφεπε κρείων Ἀγαμέμνων
Ὣς: Il. 11:195: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις,
ὣς: Il. 11:210: ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ὣς: Il. 11:237: ἀργύρῳ ἀντομένη μόλιβος ὣς ἐτράπετ’ αἰχμή.
ὥς: Il. 11:239: ἕλκ’ ἐπὶ οἷ μεμαὼς ὥς τε λίς, ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
ὣς: Il. 11:241: ὣς ὃ μὲν αὖθι πεσὼν κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον
ὡς: Il. 11:248: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε Κόων ἀριδείκετος ἀνδρῶν
ὧς: Il. 11:255: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἀπέληγε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο,
ὡς: Il. 11:269: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα
ὣς: Il. 11:272: ὣς ὀξεῖ’ ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο.
Ὣς: Il. 11:280: Ὣς ἔφαθ’, ἡνίοχος δ’ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
ὡς: Il. 11:284: Ἕκτωρ δ’ ὡς ἐνόησ’ Ἀγαμέμνονα νόσφι κιόντα
Ὣς: Il. 11:291: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὡς: Il. 11:292: ὡς δ’ ὅτε πού τις θηρητὴρ κύνας ἀργιόδοντας
ὣς: Il. 11:294: ὣς ἐπ’ Ἀχαιοῖσιν σεῦε Τρῶας μεγαθύμους
ὡς: Il. 11:305: πληθύν, ὡς ὁπότε νέφεα Ζέφυρος στυφελίξῃ
ὣς: Il. 11:309: ὣς ἄρα πυκνὰ καρήαθ’ ὑφ’ Ἕκτορι δάμνατο λαῶν.
ὡς: Il. 11:324: τὼ δ’ ἀν’ ὅμιλον ἰόντε κυδοίμεον, ὡς ὅτε κάπρω
ὣς: Il. 11:326: ὣς ὄλεκον Τρῶας πάλιν ὀρμένω· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ὡς: Il. 11:380: βέβληαι οὐδ’ ἅλιον βέλος ἔκφυγεν· ὡς ὄφελόν τοι
ὡς: Il. 11:383: οἵ τέ σε πεφρίκασι λέονθ’ ὡς μηκάδες αἶγες.
ὡς: Il. 11:389: οὐκ ἀλέγω, ὡς εἴ με γυνὴ βάλοι ἢ πάϊς ἄφρων·
Ὣς: Il. 11:396: Ὣς φάτο, τοῦ δ’ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν
ὡς: Il. 11:414: ὡς δ’ ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες θαλεροί τ’ αἰζηοὶ
ὥς: Il. 11:419: ὥς ῥα τότ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆα Διῒ φίλον ἐσσεύοντο
Ὣς: Il. 11:434: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην.
Ὣς: Il. 11:456: Ὣς εἰπὼν Σώκοιο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος
ὡς: Il. 11:467: τῷ ἰκέλη ὡς εἴ ἑ βιῴατο μοῦνον ἐόντα
Ὣς: Il. 11:472: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
ὡς: Il. 11:474: Τρῶες ἕπονθ’ ὡς εἴ τε δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν
ὥς: Il. 11:482: ὥς ῥα τότ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην
ὡς: Il. 11:492: ὡς δ’ ὁπότε πλήθων ποταμὸς πεδίον δὲ κάτεισι
ὣς: Il. 11:496: ὣς ἔφεπε κλονέων πεδίον τότε φαίδιμος Αἴας,
Ὣς: Il. 11:516: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ.
Ὣς: Il. 11:531: Ὣς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
ὡς: Il. 11:547: ὡς δ’ αἴθωνα λέοντα βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο
ὣς: Il. 11:555: ὣς Αἴας τότ’ ἀπὸ Τρώων τετιημένος ἦτορ
ὡς: Il. 11:557: ὡς δ’ ὅτ’ ὄνος παρ’ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας
ὣς: Il. 11:562: ὣς τότ’ ἔπειτ’ Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱὸν
ὡς: Il. 11:574: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησ’ Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς
ὡς: Il. 11:580: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
Ὣς: Il. 11:591: Ὣς ἔφατ’ Εὐρύπυλος βεβλημένος· οἳ δὲ παρ’ αὐτὸν
Ὣς: Il. 11:595: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο·
Ὣς: Il. 11:615: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ’ ἑταίρῳ,
ὣς: Il. 11:669: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη
ὡς: Il. 11:670: ὡς ὁπότ’ Ἠλείοισι καὶ ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη
ὡς: Il. 11:688: ὡς ἡμεῖς παῦροι κεκακωμένοι ἐν Πύλῳ ἦμεν·
ὧς: Il. 11:719: ἀλλὰ καὶ ὧς ἱππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισι
ὧς: Il. 11:720: καὶ πεζός περ ἐών, ἐπεὶ ὧς ἄγε νεῖκος Ἀθήνη.
ὣς: Il. 11:761: ὣς ἔον, εἴ ποτ’ ἔον γε, μετ’ ἀνδράσιν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ὡς: Il. 11:767: πάντα μάλ’ ἐν μεγάροις ἠκούομεν ὡς ἐπέτελλε.
ὣς: Il. 11:789: ὣς ἐπέτελλ’ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν
Ὣς: Il. 11:803: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,
ὣς: Il. 11:816: ὣς ἄρ’ ἐμέλλετε τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
ὧς: Il. 11:840: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς περ σεῖο μεθήσω τειρομένοιο.
Ὣς: Il. 12:1: Ὣς ὃ μὲν ἐν κλισίῃσι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς
Ὣς: Il. 12:34: Ὣς ἄρ’ ἔμελλον ὄπισθε Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων
ὡς: Il. 12:40: αὐτὰρ ὅ γ’ ὡς τὸ πρόσθεν ἐμάρνατο ἶσος ἀέλλῃ·
ὡς: Il. 12:41: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἔν τε κύνεσσι καὶ ἀνδράσι θηρευτῇσι
ὣς: Il. 12:49: ὣς Ἕκτωρ ἀν’ ὅμιλον ἰὼν ἐλλίσσεθ’ ἑταίρους
ὡς: Il. 12:75: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
Ὣς: Il. 12:80: Ὣς φάτο Πουλυδάμας, ἅδε δ’ Ἕκτορι μῦθος ἀπήμων,
ὡς: Il. 12:132: ἕστασαν ὡς ὅτε τε δρύες οὔρεσιν ὑψικάρηνοι,
ὣς: Il. 12:135: ὣς ἄρα τὼ χείρεσσι πεποιθότες ἠδὲ βίηφι
ὣς: Il. 12:151: ὣς τῶν κόμπει χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσι φαεινὸς
ὡς: Il. 12:156: νηῶν τ’ ὠκυπόρων· νιφάδες δ’ ὡς πῖπτον ἔραζε,
ὣς: Il. 12:159: ὣς τῶν ἐκ χειρῶν βέλεα ῥέον ἠμὲν Ἀχαιῶν
ὥς: Il. 12:167: οἳ δ’, ὥς τε σφῆκες μέσον αἰόλοι ἠὲ μέλισσαι
ὣς: Il. 12:171: ὣς οἵ γ’ οὐκ ἐθέλουσι πυλάων καὶ δύ’ ἐόντε
Ὣς: Il. 12:173: Ὣς ἔφατ’, οὐδὲ Διὸς πεῖθε φρένα ταῦτ’ ἀγορεύων·
ὣς: Il. 12:176: ἀργαλέον δέ με ταῦτα θεὸν ὣς πάντ’ ἀγορεῦσαι·
ὥς: Il. 12:215: νῦν αὖτ’ ἐξερέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
ὣς: Il. 12:223: ὣς ἡμεῖς, εἴ πέρ τε πύλας καὶ τεῖχος Ἀχαιῶν
Ὣς: Il. 12:251: Ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
Ὣς: Il. 12:277: Ὣς τώ γε προβοῶντε μάχην ὄτρυνον Ἀχαιῶν.
ὥς: Il. 12:278: τῶν δ’, ὥς τε νιφάδες χιόνος πίπτωσι θαμειαὶ
ὣς: Il. 12:287: ὣς τῶν ἀμφοτέρωσε λίθοι πωτῶντο θαμειαί,
ὣς: Il. 12:293: ὦρσεν ἐπ’ Ἀργείοισι λέονθ’ ὣς βουσὶν ἕλιξιν.
ὥς: Il. 12:299: βῆ ῥ’ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ὅς τ’ ἐπιδευὴς
ὥς: Il. 12:307: ὥς ῥα τότ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα θυμὸς ἀνῆκε
ὣς: Il. 12:312: ἐν Λυκίῃ, πάντες δὲ θεοὺς ὣς εἰσορόωσι,
Ὣς: Il. 12:329: Ὣς ἔφατ’, οὐδὲ Γλαῦκος ἀπετράπετ’ οὐδ’ ἀπίθησε·
Ὣς: Il. 12:351: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας,
Ὣς: Il. 12:364: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας.
Ὣς: Il. 12:370: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη Τελαμώνιος Αἴας,
Ὣς: Il. 12:413: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
ὥς: Il. 12:421: ἀλλ’ ὥς τ’ ἀμφ’ οὔροισι δύ’ ἀνέρε δηριάασθον
ὣς: Il. 12:424: ὣς ἄρα τοὺς διέεργον ἐπάλξιες· οἳ δ’ ὑπὲρ αὐτέων
ὧς: Il. 12:432: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἐδύναντο φόβον ποιῆσαι Ἀχαιῶν,
ὥς: Il. 12:433: ἀλλ’ ἔχον ὥς τε τάλαντα γυνὴ χερνῆτις ἀληθής,
ὣς: Il. 12:436: ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε,
Ὣς: Il. 12:442: Ὣς φάτ’ ἐποτρύνων, οἳ δ’ οὔασι πάντες ἄκουον,
ὡς: Il. 12:451: ὡς δ’ ὅτε ποιμὴν ῥεῖα φέρει πόκον ἄρσενος οἰὸς
ὣς: Il. 12:453: ὣς Ἕκτωρ ἰθὺς σανίδων φέρε λαᾶν ἀείρας,
ὥς: Il. 13:62: αὐτὸς δ’ ὥς τ’ ἴρηξ ὠκύπτερος ὦρτο πέτεσθαι,
ὣς: Il. 13:65: ὣς ἀπὸ τῶν ἤϊξε Ποσειδάων ἐνοσίχθων.
Ὣς: Il. 13:81: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον
ὣς: Il. 13:105: ὣς Τρῶες τὸ πρίν γε μένος καὶ χεῖρας Ἀχαιῶν
Ὥς: Il. 13:125: Ὥς ῥα κελευτιόων γαιήοχος ὦρσεν Ἀχαιούς.
ὡς: Il. 13:133: νευόντων, ὡς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν·
ὣς: Il. 13:137: ἀντικρὺ μεμαώς, ὀλοοίτροχος ὣς ἀπὸ πέτρης,
ὣς: Il. 13:143: ὣς Ἕκτωρ εἷος μὲν ἀπείλει μέχρι θαλάσσης
Ὣς: Il. 13:155: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὣς: Il. 13:178: νύξ’, ἐκ δ’ ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ’ αὖτ’ ἔπεσεν μελίη ὣς
ὣς: Il. 13:181: ὣς πέσεν, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ.
ὥς: Il. 13:198: ὥς τε δύ’ αἶγα λέοντε κυνῶν ὕπο καρχαροδόντων
ὥς: Il. 13:201: ὥς ῥα τὸν ὑψοῦ ἔχοντε δύω Αἴαντε κορυστὰ
ὣς: Il. 13:218: Αἰτωλοῖσιν ἄνασσε, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ·
Ὣς: Il. 13:239: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν·
ὣς: Il. 13:245: ὣς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος.
ὣς: Il. 13:292: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα νηπύτιοι ὣς
Ὣς: Il. 13:295: Ὣς φάτο, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
Ὣς: Il. 13:328: Ὣς φάτο, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
ὡς: Il. 13:330: Οἳ δ’ ὡς Ἰδομενῆα ἴδον φλογὶ εἴκελον ἀλκὴν
ὡς: Il. 13:334: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ λιγέων ἀνέμων σπέρχωσιν ἄελλαι
ὣς: Il. 13:337: ὣς ἄρα τῶν ὁμόσ’ ἦλθε μάχη, μέμασαν δ’ ἐνὶ θυμῷ
Ὣς: Il. 13:383: Ὣς εἰπὼν ποδὸς ἕλκε κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην
ὡς: Il. 13:389: ἤριπε δ’ ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωῒς
ὣς: Il. 13:392: ὣς ὃ πρόσθ’ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθεὶς
Ὣς: Il. 13:417: Ὣς ἔφατ’, Ἀργείοισι δ’ ἄχος γένετ’ εὐξαμένοιο,
ὥς: Il. 13:437: ἀλλ’ ὥς τε στήλην ἢ δένδρεον ὑψιπέτηλον
Ὣς: Il. 13:455: Ὣς φάτο, Δηΐφοβος δὲ διάνδιχα μερμήριξεν
Ὣς: Il. 13:468: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,
ὥς: Il. 13:470: ἀλλ’ οὐκ Ἰδομενῆα φόβος λάβε τηλύγετον ὥς,
ὡς: Il. 13:471: ἀλλ’ ἔμεν’ ὡς ὅτε τις σῦς οὔρεσιν ἀλκὶ πεποιθώς,
ὣς: Il. 13:476: ὣς μένεν Ἰδομενεὺς δουρικλυτός, οὐδ’ ὑπεχώρει,
Ὣς: Il. 13:487: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἕνα φρεσὶ θυμὸν ἔχοντες
ὡς: Il. 13:492: λαοὶ ἕπονθ’, ὡς εἴ τε μετὰ κτίλον ἕσπετο μῆλα
ὣς: Il. 13:494: ὣς Αἰνείᾳ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γεγήθει
ὡς: Il. 13:495: ὡς ἴδε λαῶν ἔθνος ἐπισπόμενον ἑοῖ αὐτῷ.
ὣς: Il. 13:531: Μηριόνης δ’ ἐξ αὖτις ἐπάλμενος αἰγυπιὸς ὣς
ὥς: Il. 13:564: καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ μεῖν’ ὥς τε σκῶλος πυρίκαυστος
ὡς: Il. 13:571: ἤσπαιρ’ ὡς ὅτε βοῦς τόν τ’ οὔρεσι βουκόλοι ἄνδρες
ὣς: Il. 13:573: ὣς ὃ τυπεὶς ἤσπαιρε μίνυνθά περ, οὔ τι μάλα δήν,
ὡς: Il. 13:588: ὡς δ’ ὅτ’ ἀπὸ πλατέος πτυόφιν μεγάλην κατ’ ἀλωὴν
ὣς: Il. 13:591: ὣς ἀπὸ θώρηκος Μενελάου κυδαλίμοιο
Ὣς: Il. 13:640: Ὣς εἰπὼν τὰ μὲν ἔντε’ ἀπὸ χροὸς αἱματόεντα
ὥς: Il. 13:654: θυμὸν ἀποπνείων, ὥς τε σκώληξ ἐπὶ γαίῃ
Ὣς: Il. 13:673: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο·
ὥς: Il. 13:703: ἀλλ’ ὥς τ’ ἐν νειῷ βόε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον
ὣς: Il. 13:708: ὣς τὼ παρβεβαῶτε μάλ’ ἕστασαν ἀλλήλοιιν.
ὥς: Il. 13:735: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
Ὣς: Il. 13:748: Ὣς φάτο Πουλυδάμας, ἅδε δ’ Ἕκτορι μῦθος ἀπήμων,
Ὣς: Il. 13:788: Ὣς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως·
ὣς: Il. 13:800: ὣς Τρῶες πρὸ μὲν ἄλλοι ἀρηρότες, αὐτὰρ ἐπ’ ἄλλοι,
Ὣς: Il. 13:821: Ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις
ὡς: Il. 13:827: τιοίμην δ’ ὡς τίετ’ Ἀθηναίη καὶ Ἀπόλλων,
ὡς: Il. 13:828: ὡς νῦν ἡμέρη ἧδε κακὸν φέρει Ἀργείοισι
Ὣς: Il. 13:833: Ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο· τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
Ὣς: Il. 14:9: Ὣς εἰπὼν σάκος εἷλε τετυγμένον υἷος ἑοῖο
ὡς: Il. 14:16: ὡς δ’ ὅτε πορφύρῃ πέλαγος μέγα κύματι κωφῷ
ὣς: Il. 14:20: ὣς ὃ γέρων ὅρμαινε δαϊζόμενος κατὰ θυμὸν
ὥς: Il. 14:45: ὥς ποτ’ ἐπηπείλησεν ἐνὶ Τρώεσσ’ ἀγορεύων
ὥς: Il. 14:50: ἐν θυμῷ βάλλονται ἐμοὶ χόλον ὥς περ Ἀχιλλεὺς
ὡς: Il. 14:60: ὡς ἐπιμὶξ κτείνονται, ἀϋτὴ δ’ οὐρανὸν ἵκει.
ὡς: Il. 14:74: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω πειθώμεθα πάντες.
ὡς: Il. 14:120: πλαγχθείς· ὡς γάρ που Ζεὺς ἤθελε καὶ θεοὶ ἄλλοι.
Ὣς: Il. 14:133: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
ὣς: Il. 14:142: ἀλλ’ ὃ μὲν ὣς ἀπόλοιτο, θεὸς δέ ἑ σιφλώσειε·
Ὣς: Il. 14:147: Ὣς εἰπὼν μέγ’ ἄϋσεν ἐπεσσύμενος πεδίοιο.
ὥς: Il. 14:185: καλῷ νηγατέῳ· λευκὸν δ’ ἦν ἠέλιος ὥς·
Ὣς: Il. 14:222: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,
ὣς: Il. 14:265: ἦ φῂς ὣς Τρώεσσιν ἀρηξέμεν εὐρύοπα Ζῆν
ὡς: Il. 14:266: ὡς Ἡρακλῆος περιχώσατο παῖδος ἑοῖο;
Ὣς: Il. 14:269: Ὣς φάτο, χήρατο δ’ Ὕπνος, ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα·
Ὣς: Il. 14:276: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
ὡς: Il. 14:277: ὄμνυε δ’ ὡς ἐκέλευε, θεοὺς δ’ ὀνόμηνεν ἅπαντας
ὡς: Il. 14:293: ὡς δ’ ἴδεν, ὥς μιν ἔρως πυκινὰς φρένας ἀμφεκάλυψεν,
ὥς: Il. 14:293: ὡς δ’ ἴδεν, ὥς μιν ἔρως πυκινὰς φρένας ἀμφεκάλυψεν,
ὡς: Il. 14:327: ὡς σέο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.
Ὣς: Il. 14:351: Ὣς ὃ μὲν ἀτρέμας εὗδε πατὴρ ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ,
Ὣς: Il. 14:360: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ᾤχετ’ ἐπὶ κλυτὰ φῦλ’ ἀνθρώπων,
ὡς: Il. 14:369: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
Ὣς: Il. 14:377: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
ὣς: Il. 14:412: στρόμβον δ’ ὣς ἔσσευε βαλών, περὶ δ’ ἔδραμε πάντῃ.
ὡς: Il. 14:413: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ πληγῆς πατρὸς Διὸς ἐξερίπῃ δρῦς
ὣς: Il. 14:417: ὣς ἔπεσ’ Ἕκτορος ὦκα χαμαὶ μένος ἐν κονίῃσι·
ὡς: Il. 14:439: Ἀργεῖοι δ’ ὡς οὖν ἴδον Ἕκτορα νόσφι κιόντα
Ὣς: Il. 14:457: Ὣς ἔφατ’, Ἀργείοισι δ’ ἄχος γένετ’ εὐξαμένοιο·
ὡς: Il. 14:481: φράζεσθ’ ὡς ὑμῖν Πρόμαχος δεδμημένος εὕδει
Ὣς: Il. 14:485: Ὣς ἔφατ’, Ἀργείοισι δ’ ἄχος γένετ’ εὐξαμένοιο·
Ὣς: Il. 14:505: Ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἄρα πάντας ὑπὸ τρόμος ἔλλαβε γυῖα,
ὧς: Il. 15:24: γῆν ὀλιγηπελέων· ἐμὲ δ’ οὐδ’ ὧς θυμὸν ἀνίει
Ὣς: Il. 15:34: Ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,
Ὣς: Il. 15:47: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
ὥς: Il. 15:75: ὥς οἱ ὑπέστην πρῶτον, ἐμῷ δ’ ἐπένευσα κάρητι,
Ὣς: Il. 15:78: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
ὡς: Il. 15:80: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀΐξῃ νόος ἀνέρος, ὅς τ’ ἐπὶ πολλὴν
ὣς: Il. 15:83: ὣς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο πότνια Ἥρη·
ὣς: Il. 15:100: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσα καθέζετο πότνια Ἥρη,
Ὣς: Il. 15:113: Ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ Ἄρης θαλερὼ πεπλήγετο μηρὼ
Ὣς: Il. 15:119: Ὣς φάτο, καί ῥ’ ἵππους κέλετο Δεῖμόν τε Φόβον τε
Ὣς: Il. 15:142: Ὣς εἰποῦσ’ ἵδρυσε θρόνῳ ἔνι θοῦρον Ἄρηα.
ὣς: Il. 15:149: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσα πάλιν κίε πότνια Ἥρη,
Ὣς: Il. 15:168: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις,
ὡς: Il. 15:170: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἐκ νεφέων πτῆται νιφὰς ἠὲ χάλαζα
ὣς: Il. 15:172: ὣς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο ὠκέα Ἶρις,
ὣς: Il. 15:196: χερσὶ δὲ μή τί με πάγχυ κακὸν ὣς δειδισσέσθω·
ὡς: Il. 15:204: οἶσθ’ ὡς πρεσβυτέροισιν Ἐρινύες αἰὲν ἕπονται.
Ὣς: Il. 15:218: Ὣς εἰπὼν λίπε λαὸν Ἀχαιϊκὸν ἐννοσίγαιος,
ὥς: Il. 15:235: ὥς κε καὶ αὖτις Ἀχαιοὶ ἀναπνεύσωσι πόνοιο.
Ὣς: Il. 15:236: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν Ἀπόλλων,
Ὣς: Il. 15:262: Ὣς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν.
ὡς: Il. 15:263: ὡς δ’ ὅτε τις στατὸς ἵππος ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ
ὣς: Il. 15:269: ὣς Ἕκτωρ λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ’ ἐνώμα
ὥς: Il. 15:271: οἳ δ’ ὥς τ’ ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα
ὣς: Il. 15:277: ὣς Δαναοὶ εἷος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο
ὡς: Il. 15:292: ὡς καὶ νῦν ἔσσεσθαι ὀΐομαι· οὐ γὰρ ἄτερ γε
ὡς: Il. 15:294: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω πειθώμεθα πάντες.
Ὣς: Il. 15:300: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο·
ὥς: Il. 15:323: οἳ δ’ ὥς τ’ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶϋ μέγ’ οἰῶν
ὣς: Il. 15:326: ὣς ἐφόβηθεν Ἀχαιοὶ ἀνάλκιδες· ἐν γὰρ Ἀπόλλων
Ὣς: Il. 15:352: Ὣς εἰπὼν μάστιγι κατωμαδὸν ἤλασεν ἵππους
ὡς: Il. 15:362: ῥεῖα μάλ’, ὡς ὅτε τις ψάμαθον πάϊς ἄγχι θαλάσσης,
ὥς: Il. 15:365: ὥς ῥα σὺ ἤϊε Φοῖβε πολὺν κάματον καὶ ὀϊζὺν
Ὣς: Il. 15:367: Ὣς οἳ μὲν παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες,
Ὣς: Il. 15:377: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, μέγα δ’ ἔκτυπε μητίετα Ζεύς,
ὡς: Il. 15:379: Τρῶες δ’ ὡς ἐπύθοντο Διὸς κτύπον αἰγιόχοιο,
ὥς: Il. 15:381: οἳ δ’ ὥς τε μέγα κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο
ὣς: Il. 15:384: ὣς Τρῶες μεγάλῃ ἰαχῇ κατὰ τεῖχος ἔβαινον,
ὣς: Il. 15:405: Τὸν μὲν ἄρ’ ὣς εἰπόντα πόδες φέρον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ὥς: Il. 15:410: ἀλλ’ ὥς τε στάθμη δόρυ νήϊον ἐξιθύνει
ὣς: Il. 15:413: ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε·
ὡς: Il. 15:422: Ἕκτωρ δ’ ὡς ἐνόησεν ἀνεψιὸν ὀφθαλμοῖσιν
Ὣς: Il. 15:429: Ὣς εἰπὼν Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
Ὣς: Il. 15:442: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ ξυνέηκε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη,
Ὣς: Il. 15:478: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ τόξον μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ἔθηκεν,
ὡς: Il. 15:484: Ἕκτωρ δ’ ὡς εἶδεν Τεύκρου βλαφθέντα βέλεμνα,
ὡς: Il. 15:493: ὡς νῦν Ἀργείων μινύθει μένος, ἄμμι δ’ ἀρήγει.
Ὣς: Il. 15:500: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
Ὣς: Il. 15:514: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
Ὣς: Il. 15:559: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς·
Ὣς: Il. 15:565: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι μενέαινον,
ὡς: Il. 15:570: οὔτε ποσὶν θάσσων οὔτ’ ἄλκιμος ὡς σὺ μάχεσθαι·
Ὣς: Il. 15:572: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἀπέσσυτο, τὸν δ’ ὀρόθυνεν·
ὥς: Il. 15:579: Ἀντίλοχος δ’ ἐπόρουσε κύων ὥς, ὅς τ’ ἐπὶ νεβρῷ
ὣς: Il. 15:582: ὣς ἐπὶ σοὶ Μελάνιππε θόρ’ Ἀντίλοχος μενεχάρμης
ὣς: Il. 15:589: ὣς τρέσε Νεστορίδης, ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ
ὡς: Il. 15:605: μαίνετο δ’ ὡς ὅτ’ Ἄρης ἐγχέσπαλος ἢ ὀλοὸν πῦρ
ὧς: Il. 15:617: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς δύνατο ῥῆξαι μάλα περ μενεαίνων·
ὣς: Il. 15:622: ὣς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐδὲ φέβοντο.
ὡς: Il. 15:624: ἐν δ’ ἔπεσ’ ὡς ὅτε κῦμα θοῇ ἐν νηῒ πέσῃσι
ὣς: Il. 15:629: ὣς ἐδαΐζετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
ὥς: Il. 15:630: αὐτὰρ ὅ γ’ ὥς τε λέων ὀλοόφρων βουσὶν ἐπελθών,
ὣς: Il. 15:636: βοῦν ἔδει, αἳ δέ τε πᾶσαι ὑπέτρεσαν· ὣς τότ’ Ἀχαιοὶ
Ὣς: Il. 15:667: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὡς: Il. 15:679: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ἵπποισι κελητίζειν ἐῢ εἰδώς,
ὣς: Il. 15:685: ὣς Αἴας ἐπὶ πολλὰ θοάων ἴκρια νηῶν
ὥς: Il. 15:690: ἀλλ’ ὥς τ’ ὀρνίθων πετεηνῶν αἰετὸς αἴθων
ὣς: Il. 15:693: ὣς Ἕκτωρ ἴθυσε νεὸς κυανοπρῴροιο
ὡς: Il. 15:698: ἄντεσθ’ ἐν πολέμῳ, ὡς ἐσσυμένως ἐμάχοντο.
Ὣς: Il. 15:726: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα μᾶλλον ἐπ’ Ἀργείοισιν ὄρουσαν.
Ὣς: Il. 16:1: Ὣς οἳ μὲν περὶ νηὸς ἐϋσσέλμοιο μάχοντο·
ὥς: Il. 16:3: δάκρυα θερμὰ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος,
ὡς: Il. 16:17: ἦε σύ γ’ Ἀργείων ὀλοφύρεαι, ὡς ὀλέκονται
Ὣς: Il. 16:46: Ὣς φάτο λισσόμενος μέγα νήπιος· ἦ γὰρ ἔμελλεν
ὡς: Il. 16:59: Ἀτρεΐδης ὡς εἴ τιν’ ἀτίμητον μετανάστην.
ὧς: Il. 16:80: ἀλλὰ καὶ ὧς Πάτροκλε νεῶν ἄπο λοιγὸν ἀμύνων
ὥς: Il. 16:83: πείθεο δ’ ὥς τοι ἐγὼ μύθου τέλος ἐν φρεσὶ θείω,
ὡς: Il. 16:84: ὡς ἄν μοι τιμὴν μεγάλην καὶ κῦδος ἄρηαι
Ὣς: Il. 16:101: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
ὣς: Il. 16:124: ὣς τὴν μὲν πρυμνὴν πῦρ ἄμφεπεν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
Ὣς: Il. 16:130: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῷ.
ὣς: Il. 16:156: πάντας ἀνὰ κλισίας σὺν τεύχεσιν· οἳ δὲ λύκοι ὣς
ὡς: Il. 16:192: ἀμφαγαπαζόμενος ὡς εἴ θ’ ἑὸν υἱὸν ἐόντα.
Ὣς: Il. 16:210: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὡς: Il. 16:212: ὡς δ’ ὅτε τοῖχον ἀνὴρ ἀράρῃ πυκινοῖσι λίθοισι
ὣς: Il. 16:214: ὣς ἄραρον κόρυθές τε καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι.
ὡς: Il. 16:217: νευόντων, ὡς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισι.
Ὣς: Il. 16:249: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεύς.
ὡς: Il. 16:271: ὡς ἂν Πηλεΐδην τιμήσομεν, ὃς μέγ’ ἄριστος
Ὣς: Il. 16:275: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου,
ὡς: Il. 16:278: Τρῶες δ’ ὡς εἴδοντο Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν
ὡς: Il. 16:297: ὡς δ’ ὅτ’ ἀφ’ ὑψηλῆς κορυφῆς ὄρεος μεγάλοιο
ὣς: Il. 16:301: ὣς Δαναοὶ νηῶν μὲν ἀπωσάμενοι δήϊον πῦρ
ὣς: Il. 16:326: ὣς τὼ μὲν δοιοῖσι κασιγνήτοισι δαμέντε
ὡς: Il. 16:352: ὡς δὲ λύκοι ἄρνεσσιν ἐπέχραον ἢ ἐρίφοισι
ὣς: Il. 16:356: ὣς Δαναοὶ Τρώεσσιν ἐπέχραον· οἳ δὲ φόβοιο
ὧς: Il. 16:363: ἀλλὰ καὶ ὧς ἀνέμιμνε, σάω δ’ ἐρίηρας ἑταίρους.
Ὡς: Il. 16:364: Ὡς δ’ ὅτ’ ἀπ’ Οὐλύμπου νέφος ἔρχεται οὐρανὸν εἴσω
ὣς: Il. 16:366: ὣς τῶν ἐκ νηῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε,
ὡς: Il. 16:384: ὡς δ’ ὑπὸ λαίλαπι πᾶσα κελαινὴ βέβριθε χθὼν
ὣς: Il. 16:393: ὣς ἵπποι Τρῳαὶ μεγάλα στενάχοντο θέουσαι.
ὡς: Il. 16:406: ἕλκε δὲ δουρὸς ἑλὼν ὑπὲρ ἄντυγος, ὡς ὅτε τις φὼς
ὣς: Il. 16:409: ὣς ἕλκ’ ἐκ δίφροιο κεχηνότα δουρὶ φαεινῷ,
ὡς: Il. 16:419: Σαρπηδὼν δ’ ὡς οὖν ἴδ’ ἀμιτροχίτωνας ἑταίρους
ὥς: Il. 16:428: οἳ δ’ ὥς τ’ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγκυλοχεῖλαι
ὣς: Il. 16:430: ὣς οἳ κεκλήγοντες ἐπ’ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν.
Ὣς: Il. 16:458: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ὡς: Il. 16:482: ἤριπε δ’ ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωῒς
ὣς: Il. 16:485: ὣς ὃ πρόσθ’ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθεὶς
ὣς: Il. 16:490: ὣς ὑπὸ Πατρόκλῳ Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων
Ὣς: Il. 16:502: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψεν
ὡς: Il. 16:516: ἀνέρι κηδομένῳ, ὡς νῦν ἐμὲ κῆδος ἱκάνει.
Ὣς: Il. 16:527: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων.
Ὣς: Il. 16:548: Ὣς ἔφατο, Τρῶας δὲ κατὰ κρῆθεν λάβε πένθος
Ὣς: Il. 16:562: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι μενέαινον.
ὣς: Il. 16:584: ὣς ἰθὺς Λυκίων Πατρόκλεες ἱπποκέλευθε
ὡς: Il. 16:600: ὡς ἔπεσ’ ἐσθλὸς ἀνήρ· μέγα δὲ Τρῶες κεχάροντο,
ὣς: Il. 16:605: Ἰδαίου ἐτέτυκτο, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ.
Ὣς: Il. 16:626: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ἐνένιπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός·
Ὣς: Il. 16:632: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ’, ὃ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
ὥς: Il. 16:633: τῶν δ’ ὥς τε δρυτόμων ἀνδρῶν ὀρυμαγδὸς ὀρώρει
ὣς: Il. 16:635: ὣς τῶν ὄρνυτο δοῦπος ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
ὡς: Il. 16:641: οἳ δ’ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, ὡς ὅτε μυῖαι
ὣς: Il. 16:644: ὣς ἄρα τοὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, οὐδέ ποτε Ζεὺς
Ὣς: Il. 16:676: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν Ἀπόλλων.
Ὣς: Il. 16:710: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δ’ ἀνεχάζετο πολλὸν ὀπίσσω
Ὣς: Il. 16:726: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν,
ὡς: Il. 16:745: ὢ πόποι ἦ μάλ’ ἐλαφρὸς ἀνήρ, ὡς ῥεῖα κυβιστᾷ.
ὡς: Il. 16:749: ὡς νῦν ἐν πεδίῳ ἐξ ἵππων ῥεῖα κυβιστᾷ.
Ὣς: Il. 16:751: Ὣς εἰπὼν ἐπὶ Κεβριόνῃ ἥρωϊ βεβήκει
ὣς: Il. 16:754: ὣς ἐπὶ Κεβριόνῃ Πατρόκλεες ἆλσο μεμαώς.
ὣς: Il. 16:756: τὼ περὶ Κεβριόναο λέονθ’ ὣς δηρινθήτην,
ὣς: Il. 16:759: ὣς περὶ Κεβριόναο δύω μήστωρες ἀϋτῆς
Ὡς: Il. 16:765: Ὡς δ’ Εὖρός τε Νότος τ’ ἐριδαίνετον ἀλλήλοιιν
ὣς: Il. 16:770: ὣς Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ’ ἀλλήλοισι θορόντες
ὡς: Il. 16:818: Ἕκτωρ δ’ ὡς εἶδεν Πατροκλῆα μεγάθυμον
ὡς: Il. 16:823: ὡς δ’ ὅτε σῦν ἀκάμαντα λέων ἐβιήσατο χάρμῃ,
ὣς: Il. 16:827: ὣς πολέας πεφνόντα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν
ὥς: Il. 16:842: ὥς πού σε προσέφη, σοὶ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθε.
Ὣς: Il. 16:855: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε·
Ὣς: Il. 16:862: Ὣς ἄρα φωνήσας δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς
ὥς: Il. 17:4: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτῷ βαῖν’ ὥς τις περὶ πόρτακι μήτηρ
ὣς: Il. 17:6: ὣς περὶ Πατρόκλῳ βαῖνε ξανθὸς Μενέλαος.
ὥς: Il. 17:29: ὥς θην καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος εἴ κέ μευ ἄντα
Ὣς: Il. 17:33: Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὐ πεῖθεν· ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα·
Ὣς: Il. 17:43: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην·
Ὡς: Il. 17:61: Ὡς δ’ ὅτε τίς τε λέων ὀρεσίτροφος ἀλκὶ πεποιθὼς
ὣς: Il. 17:68: ὣς τῶν οὔ τινι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐτόλμα
Ὣς: Il. 17:82: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν,
ὥς: Il. 17:109: ἐντροπαλιζόμενος ὥς τε λὶς ἠϋγένειος,
ὣς: Il. 17:113: ὣς ἀπὸ Πατρόκλοιο κίε ξανθὸς Μενέλαος.
Ὣς: Il. 17:123: Ὣς ἔφατ’, Αἴαντι δὲ δαΐφρονι θυμὸν ὄρινε·
ὥς: Il. 17:133: ἑστήκει ὥς τίς τε λέων περὶ οἷσι τέκεσσιν,
ὣς: Il. 17:137: ὣς Αἴας περὶ Πατρόκλῳ ἥρωϊ βεβήκει.
ὡς: Il. 17:180: ἠὲ πανημέριος κακὸς ἔσσομαι, ὡς ἀγορεύεις,
Ὣς: Il. 17:183: Ὣς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας·
Ὣς: Il. 17:188: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ
ὡς: Il. 17:198: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἀπάνευθεν ἴδεν νεφεληγερέτα Ζεὺς
Ὣς: Il. 17:233: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἰθὺς Δαναῶν βρίσαντες ἔβησαν
Ὣς: Il. 17:246: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
Ὣς: Il. 17:256: Ὣς ἔφατ’, ὀξὺ δ’ ἄκουσεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας·
ὡς: Il. 17:263: ὡς δ’ ὅτ’ ἐπὶ προχοῇσι διιπετέος ποταμοῖο
ὣς: Il. 17:284: ὣς υἱὸς Τελαμῶνος ἀγαυοῦ φαίδιμος Αἴας
ὡς: Il. 17:328: Ἴλιον αἰπεινήν; ὡς δὴ ἴδον ἀνέρας ἄλλους
Ὣς: Il. 17:333: Ὣς ἔφατ’, Αἰνείας δ’ ἑκατηβόλον Ἀπόλλωνα
Ὣς: Il. 17:342: Ὣς φάτο, καί ῥα πολὺ προμάχων ἐξάλμενος ἔστη·
ὣς: Il. 17:360: ὣς Αἴας ἐπέτελλε πελώριος, αἵματι δὲ χθὼν
Ὣς: Il. 17:366: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρός, οὐδέ κε φαίης
ὣς: Il. 17:382: νόσφιν ἐμαρνάσθην, ἐπεὶ ὣς ἐπετέλλετο Νέστωρ
ὡς: Il. 17:389: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ταύροιο βοὸς μεγάλοιο βοείην
ὣς: Il. 17:394: ὣς οἵ γ’ ἔνθα καὶ ἔνθα νέκυν ὀλίγῃ ἐνὶ χώρῃ
Ὣς: Il. 17:420: Ὣς δέ τις αὖ Τρώων μεγαθύμων αὐδήσασκεν·
Ὣς: Il. 17:423: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, μένος δ’ ὄρσασκεν ἑκάστου.
ὣς: Il. 17:424: ὣς οἳ μὲν μάρναντο, σιδήρειος δ’ ὀρυμαγδὸς
ὥς: Il. 17:434: ἀλλ’ ὥς τε στήλη μένει ἔμπεδον, ἥ τ’ ἐπὶ τύμβῳ
ὣς: Il. 17:436: ὣς μένον ἀσφαλέως περικαλλέα δίφρον ἔχοντες
ὡς: Il. 17:450: ἦ οὐχ ἅλις ὡς καὶ τεύχε’ ἔχει καὶ ἐπεύχεται αὔτως;
Ὣς: Il. 17:456: Ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐνέπνευσεν μένος ἠΰ.
ὥς: Il. 17:460: ἵπποις ἀΐσσων ὥς τ’ αἰγυπιὸς μετὰ χῆνας·
Ὣς: Il. 17:481: Ὣς ἔφατ’, Ἀλκιμέδων δὲ βοηθόον ἅρμ’ ἐπορούσας
Ὣς: Il. 17:491: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἐῢς πάϊς Ἀγχίσαο.
Ὣς: Il. 17:507: Ὣς εἰπὼν Αἴαντε καλέσσατο καὶ Μενέλαον·
ὡς: Il. 17:520: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ὀξὺν ἔχων πέλεκυν αἰζήϊος ἀνὴρ
ὣς: Il. 17:523: ὣς ἄρ’ ὅ γε προθορὼν πέσεν ὕπτιος· ἐν δέ οἱ ἔγχος
Ὣς: Il. 17:540: Ὣς εἰπὼν ἐς δίφρον ἑλὼν ἔναρα βροτόεντα
ὥς: Il. 17:542: αἱματόεις ὥς τίς τε λέων κατὰ ταῦρον ἐδηδώς.
ὣς: Il. 17:551: ὣς ἣ πορφυρέῃ νεφέλῃ πυκάσασα ἓ αὐτὴν
Ὣς: Il. 17:567: Ὣς φάτο, γήθησεν δὲ θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
Ὣς: Il. 17:591: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα,
Ὣς: Il. 17:624: Ὣς ἔφατ’, Ἰδομενεὺς δ’ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους
Ὣς: Il. 17:648: Ὣς φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα·
Ὣς: Il. 17:656: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ὥς: Il. 17:657: βῆ δ’ ἰέναι ὥς τίς τε λέων ἀπὸ μεσσαύλοιο,
ὣς: Il. 17:665: ὣς ἀπὸ Πατρόκλοιο βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
Ὣς: Il. 17:673: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη ξανθὸς Μενέλαος,
ὥς: Il. 17:674: πάντοσε παπταίνων ὥς τ’ αἰετός, ὅν ῥά τέ φασιν
ὣς: Il. 17:679: ὣς τότε σοὶ Μενέλαε διοτρεφὲς ὄσσε φαεινὼ
Ὣς: Il. 17:694: Ὣς ἔφατ’, Ἀντίλοχος δὲ κατέστυγε μῦθον ἀκούσας·
ὧς: Il. 17:697: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς Μενελάου ἐφημοσύνης ἀμέλησε,
Ὣς: Il. 17:722: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα νεκρὸν ἀπὸ χθονὸς ἀγκάζοντο
ὡς: Il. 17:724: Τρωϊκός, ὡς εἴδοντο νέκυν αἴροντας Ἀχαιούς.
ὣς: Il. 17:730: ὣς Τρῶες εἷος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο
Ὣς: Il. 17:735: Ὣς οἵ γ’ ἐμμεμαῶτε νέκυν φέρον ἐκ πολέμοιο
ὣς: Il. 17:740: ὣς μὲν τοῖς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν αἰχμητάων
ὥς: Il. 17:742: οἳ δ’ ὥς θ’ ἡμίονοι κρατερὸν μένος ἀμφιβαλόντες
ὣς: Il. 17:746: ὣς οἵ γ’ ἐμμεμαῶτε νέκυν φέρον. αὐτὰρ ὄπισθεν
ὥς: Il. 17:747: Αἴαντ’ ἰσχανέτην, ὥς τε πρὼν ἰσχάνει ὕδωρ
ὣς: Il. 17:752: ὣς αἰεὶ Αἴαντε μάχην ἀνέεργον ὀπίσσω
ὥς: Il. 17:755: τῶν δ’ ὥς τε ψαρῶν νέφος ἔρχεται ἠὲ κολοιῶν
ὣς: Il. 17:758: ὣς ἄρ’ ὑπ’ Αἰνείᾳ τε καὶ Ἕκτορι κοῦροι Ἀχαιῶν
Ὣς: Il. 18:1: Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο,
ὥς: Il. 18:9: ὥς ποτέ μοι μήτηρ διεπέφραδε καί μοι ἔειπε
Ὣς: Il. 18:22: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα·
ὣς: Il. 18:57: τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς
Ὣς: Il. 18:65: Ὣς ἄρα φωνήσασα λίπε σπέος· αἳ δὲ σὺν αὐτῇ
ὡς: Il. 18:75: ἐκ Διός, ὡς ἄρα δὴ πρίν γ’ εὔχεο χεῖρας ἀνασχὼν
ὡς: Il. 18:107: ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν ἔκ τ’ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο
ὡς: Il. 18:111: ὡς ἐμὲ νῦν ἐχόλωσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
ὣς: Il. 18:120: ὣς καὶ ἐγών, εἰ δή μοι ὁμοίη μοῖρα τέτυκται,
ὡς: Il. 18:125: γνοῖεν δ’ ὡς δὴ δηρὸν ἐγὼ πολέμοιο πέπαυμαι·
Ὣς: Il. 18:138: Ὣς ἄρα φωνήσασα πάλιν τράπεθ’ υἷος ἑοῖο,
Ὣς: Il. 18:145: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ὑπὸ κῦμα θαλάσσης αὐτίκ’ ἔδυσαν·
ὡς: Il. 18:161: ὡς δ’ ἀπὸ σώματος οὔ τι λέοντ’ αἴθωνα δύνανται
ὥς: Il. 18:163: ὥς ῥα τὸν οὐκ ἐδύναντο δύω Αἴαντε κορυστὰ
ὣς: Il. 18:202: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ὡς: Il. 18:207: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν ἐξ ἄστεος αἰθέρ’ ἵκηται
ὣς: Il. 18:214: ὣς ἀπ’ Ἀχιλλῆος κεφαλῆς σέλας αἰθέρ’ ἵκανε·
ὡς: Il. 18:219: ὡς δ’ ὅτ’ ἀριζήλη φωνή, ὅτε τ’ ἴαχε σάλπιγξ
ὣς: Il. 18:221: ὣς τότ’ ἀριζήλη φωνὴ γένετ’ Αἰακίδαο.
ὡς: Il. 18:222: οἳ δ’ ὡς οὖν ἄϊον ὄπα χάλκεον Αἰακίδαο,
ὡς: Il. 18:297: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες.
Ὣς: Il. 18:310: Ὣς Ἕκτωρ ἀγόρευ’, ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν
ὥς: Il. 18:318: πυκνὰ μάλα στενάχων ὥς τε λὶς ἠϋγένειος,
ὣς: Il. 18:323: ὣς ὃ βαρὺ στενάχων μετεφώνεε Μυρμιδόνεσσιν·
Ὣς: Il. 18:343: Ὣς εἰπὼν ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος Ἀχιλλεὺς
Ὣς: Il. 18:368: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
Ὣς: Il. 18:388: Ὣς ἄρα φωνήσασα πρόσω ἄγε δῖα θεάων.
ὣς: Il. 18:438: τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς
ὥς: Il. 18:466: ὥς οἱ τεύχεα καλὰ παρέσσεται, οἷά τις αὖτε
Ὣς: Il. 18:468: Ὣς εἰπὼν τὴν μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δ’ ἐπὶ φύσας·
ὥς: Il. 18:518: καλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν, ὥς τε θεώ περ
ὡς: Il. 18:530: οἳ δ’ ὡς οὖν ἐπύθοντο πολὺν κέλαδον παρὰ βουσὶν
ὥς: Il. 18:539: ὡμίλευν δ’ ὥς τε ζωοὶ βροτοὶ ἠδ’ ἐμάχοντο,
ὡς: Il. 18:600: ῥεῖα μάλ’, ὡς ὅτε τις τροχὸν ἄρμενον ἐν παλάμῃσιν
ὣς: Il. 18:616: ἣ δ’ ἴρηξ ὣς ἆλτο κατ’ Οὐλύμπου νιφόεντος
Ὡς: Il. 19:12: Ὡς ἄρα φωνήσασα θεὰ κατὰ τεύχε’ ἔθηκε
ὡς: Il. 19:16: ὡς εἶδ’, ὥς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
ὥς: Il. 19:16: ὡς εἶδ’, ὥς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
ὡς: Il. 19:17: δεινὸν ὑπὸ βλεφάρων ὡς εἰ σέλας ἐξεφάανθεν·
Ὣς: Il. 19:37: Ὣς ἄρα φωνήσασα μένος πολυθαρσὲς ἐνῆκε,
Ὣς: Il. 19:74: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἐχάρησαν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ὣς: Il. 19:112: ὣς ἔφατο· Ζεὺς δ’ οὔ τι δολοφροσύνην ἐνόησεν,
ὣς: Il. 19:125: ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχος ὀξὺ κατὰ φρένα τύψε βαθεῖαν·
ὣς: Il. 19:130: ὣς εἰπὼν ἔῤῥιψεν ἀπ’ οὐρανοῦ ἀστερόεντος
ὣς: Il. 19:134: ὣς καὶ ἐγών, ὅτε δ’ αὖτε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
ὡς: Il. 19:147: δῶρα μὲν αἴ κ’ ἐθέλῃσθα παρασχέμεν, ὡς ἐπιεικές,
ὥς: Il. 19:151: ὥς κέ τις αὖτ’ Ἀχιλῆα μετὰ πρώτοισιν ἴδηται
Ὣς: Il. 19:276: Ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, λῦσεν δ’ ἀγορὴν αἰψηρήν.
ὡς: Il. 19:283: ὡς ἴδε Πάτροκλον δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ὥς: Il. 19:290: ἂψ ἀνιοῦσ’· ὥς μοι δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ αἰεί.
Ὣς: Il. 19:301: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες
Ὣς: Il. 19:309: Ὣς εἰπὼν ἄλλους μὲν ἀπεσκέδασεν βασιλῆας,
ὡς: Il. 19:331: ὡς ἄν μοι τὸν παῖδα θοῇ ἐνὶ νηῒ μελαίνῃ
Ὣς: Il. 19:338: Ὣς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γέροντες,
Ὣς: Il. 19:349: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην·
ὡς: Il. 19:357: ὡς δ’ ὅτε ταρφειαὶ νιφάδες Διὸς ἐκποτέονται
ὣς: Il. 19:359: ὣς τότε ταρφειαὶ κόρυθες λαμπρὸν γανόωσαι
ὡς: Il. 19:366: λαμπέσθην ὡς εἴ τε πυρὸς σέλας, ἐν δέ οἱ ἦτορ
ὡς: Il. 19:375: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἐκ πόντοιο σέλας ναύτῃσι φανήῃ
ὣς: Il. 19:379: ὣς ἀπ’ Ἀχιλλῆος σάκεος σέλας αἰθέρ’ ἵκανε
ὣς: Il. 19:381: κρατὶ θέτο βριαρήν· ἣ δ’ ἀστὴρ ὣς ἀπέλαμπεν
ὥς: Il. 19:398: τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ’ ἠλέκτωρ Ὑπερίων,
ὡς: Il. 19:403: μηδ’ ὡς Πάτροκλον λίπετ’ αὐτόθι τεθνηῶτα.
Ὣς: Il. 19:418: Ὣς ἄρα φωνήσαντος Ἐρινύες ἔσχεθον αὐδήν.
Ὣς: Il. 20:1: Ὣς οἳ μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι θωρήσσοντο
Ὣς: Il. 20:13: Ὣς οἳ μὲν Διὸς ἔνδον ἀγηγέρατ’· οὐδ’ ἐνοσίχθων
Ὣς: Il. 20:31: Ὣς ἔφατο Κρονίδης, πόλεμον δ’ ἀλίαστον ἔγειρε.
Ὣς: Il. 20:54: Ὣς τοὺς ἀμφοτέρους μάκαρες θεοὶ ὀτρύνοντες
Ὣς: Il. 20:75: Ὣς οἳ μὲν θεοὶ ἄντα θεῶν ἴσαν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
Ὣς: Il. 20:110: Ὣς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν,
Ὣς: Il. 20:144: Ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο κυανοχαίτης
Ὣς: Il. 20:153: Ὣς οἳ μέν ῥ’ ἑκάτερθε καθήατο μητιόωντες
ὣς: Il. 20:164: Πηλεΐδης δ’ ἑτέρωθεν ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς
ὣς: Il. 20:174: ὣς Ἀχιλῆ’ ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ὡς: Il. 20:195: ἀλλ’ οὐ νῦν ἐρύεσθαι ὀΐομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
ὣς: Il. 20:200: Πηλεΐδη μὴ δὴ ἐπέεσσί με νηπύτιον ὣς
ὣς: Il. 20:244: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα νηπύτιοι ὣς
ὥς: Il. 20:252: νεικεῖν ἀλλήλοισιν ἐναντίον ὥς τε γυναῖκας,
ὡς: Il. 20:265: ὡς οὐ ῥηΐδι’ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα
Ὣς: Il. 20:340: Ὣς εἰπὼν λίπεν αὐτόθ’, ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα.
Ὣς: Il. 20:364: Ὣς φάτ’ ἐποτρύνων· Τρώεσσι δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ
Ὣς: Il. 20:373: Ὣς φάτ’ ἐποτρύνων, οἳ δ’ ἀντίοι ἔγχε’ ἄειραν
Ὣς: Il. 20:379: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτις ἐδύσετο οὐλαμὸν ἀνδρῶν
Ὣς: Il. 20:393: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
ὡς: Il. 20:403: αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἄϊσθε καὶ ἤρυγεν, ὡς ὅτε ταῦρος
ὣς: Il. 20:406: ὣς ἄρα τόν γ’ ἐρυγόντα λίπ’ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ·
ὡς: Il. 20:419: Ἕκτωρ δ’ ὡς ἐνόησε κασίγνητον Πολύδωρον
ὡς: Il. 20:424: ὡς εἶδ’, ὣς ἀνεπᾶλτο, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ὣς: Il. 20:424: ὡς εἶδ’, ὣς ἀνεπᾶλτο, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ὥς: Il. 20:429: ἆσσον ἴθ’ ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ’ ἵκηαι.
ὣς: Il. 20:431: Πηλεΐδη μὴ δὴ ἐπέεσσί με νηπύτιον ὣς
ὥς: Il. 20:444: ῥεῖα μάλ’ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ.
Ὣς: Il. 20:455: Ὣς εἰπὼν Δρύοπ’ οὖτα κατ’ αὐχένα μέσσον ἄκοντι·
Ὡς: Il. 20:490: Ὡς δ’ ἀναμαιμάει βαθέ’ ἄγκεα θεσπιδαὲς πῦρ
ὣς: Il. 20:493: ὣς ὅ γε πάντῃ θῦνε σὺν ἔγχεϊ δαίμονι ἶσος
ὡς: Il. 20:495: ὡς δ’ ὅτε τις ζεύξῃ βόας ἄρσενας εὐρυμετώπους
ὣς: Il. 20:498: ὣς ὑπ’ Ἀχιλλῆος μεγαθύμου μώνυχες ἵπποι
ὡς: Il. 21:12: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται
ὣς: Il. 21:15: ὣς ὑπ’ Ἀχιλλῆος Ξάνθου βαθυδινήεντος
ὡς: Il. 21:22: ὡς δ’ ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι
ὣς: Il. 21:25: ὣς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα
ὡς: Il. 21:49: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
Ὣς: Il. 21:64: Ὣς ὅρμαινε μένων· ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθε τεθηπὼς
Ὣς: Il. 21:97: Ὣς ἄρα μιν Πριάμοιο προσηύδα φαίδιμος υἱὸς
Ὣς: Il. 21:114: Ὣς φάτο, τοῦ δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ·
ὧς: Il. 21:133: ἀλλὰ καὶ ὧς ὀλέεσθε κακὸν μόρον, εἰς ὅ κε πάντες
Ὣς: Il. 21:136: Ὣς ἄρ’ ἔφη, ποταμὸς δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον,
Ὣς: Il. 21:161: Ὣς φάτ’ ἀπειλήσας, ὃ δ’ ἀνέσχετο δῖος Ἀχιλλεὺς
ὡς: Il. 21:207: ὡς εἶδον τὸν ἄριστον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
ὡς: Il. 21:223: ἔσται ταῦτα Σκάμανδρε διοτρεφές, ὡς σὺ κελεύεις.
Ὣς: Il. 21:227: Ὣς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος·
ὡς: Il. 21:257: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ὀχετηγὸς ἀπὸ κρήνης μελανύδρου
ὣς: Il. 21:263: ὣς αἰεὶ Ἀχιλῆα κιχήσατο κῦμα ῥόοιο
ὡς: Il. 21:273: Ζεῦ πάτερ ὡς οὔ τίς με θεῶν ἐλεεινὸν ὑπέστη
ὥς: Il. 21:279: ὥς μ’ ὄφελ’ Ἕκτωρ κτεῖναι ὃς ἐνθάδε γ’ ἔτραφ’ ἄριστος·
ὡς: Il. 21:282: ἐρχθέντ’ ἐν μεγάλῳ ποταμῷ ὡς παῖδα συφορβόν,
Ὣς: Il. 21:284: Ὣς φάτο, τῷ δὲ μάλ’ ὦκα Ποσειδάων καὶ Ἀθήνη
ὡς: Il. 21:291: ὡς οὔ τοι ποταμῷ γε δαμήμεναι αἴσιμόν ἐστιν,
ὣς: Il. 21:298: Τὼ μὲν ἄρ’ ὣς εἰπόντε μετ’ ἀθανάτους ἀπεβήτην·
Ὣς: Il. 21:342: Ὣς ἔφαθ’, Ἥφαιστος δὲ τιτύσκετο θεσπιδαὲς πῦρ.
ὡς: Il. 21:346: ὡς δ’ ὅτ’ ὀπωρινὸς Βορέης νεοαρδέ’ ἀλωὴν
ὣς: Il. 21:348: ὣς ἐξηράνθη πεδίον πᾶν, κὰδ δ’ ἄρα νεκροὺς
ὡς: Il. 21:362: ὡς δὲ λέβης ζεῖ ἔνδον ἐπειγόμενος πυρὶ πολλῷ
ὣς: Il. 21:365: ὣς τοῦ καλὰ ῥέεθρα πυρὶ φλέγετο, ζέε δ’ ὕδωρ·
Ὣς: Il. 21:381: Ὣς ἔφαθ’, Ἥφαιστος δὲ κατέσβεσε θεσπιδαὲς πῦρ,
Ὣς: Il. 21:400: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν
Ὣς: Il. 21:415: Ὣς ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέπεν ὄσσε φαεινώ·
ὡς: Il. 21:418: τὴν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
Ὣς: Il. 21:423: Ὣς φάτ’, Ἀθηναίη δὲ μετέσσυτο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
ὡς: Il. 21:430: ὧδέ τε θαρσαλέοι καὶ τλήμονες, ὡς Ἀφροδίτη
Ὣς: Il. 21:434: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη.
ὡς: Il. 21:441: νηπύτι’ ὡς ἄνοον κραδίην ἔχες· οὐδέ νυ τῶν περ
ὥς: Il. 21:459: πειρᾷ ὥς κε Τρῶες ὑπερφίαλοι ἀπόλωνται
Ὣς: Il. 21:468: Ὣς ἄρα φωνήσας πάλιν ἐτράπετ’· αἴδετο γάρ ῥα
ὡς: Il. 21:476: εὐχομένου, ὡς τὸ πρὶν ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
Ὣς: Il. 21:478: Ὣς φάτο, τὴν δ’ οὔ τι προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων,
ὥς: Il. 21:493: δακρυόεσσα δ’ ὕπαιθα θεὰ φύγεν ὥς τε πέλεια,
ὣς: Il. 21:496: ὣς ἣ δακρυόεσσα φύγεν, λίπε δ’ αὐτόθι τόξα.
Ὣς: Il. 21:502: Ὣς ἄρ’ ἔφη, Λητὼ δὲ συναίνυτο καμπύλα τόξα
ὡς: Il. 21:510: μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ;
Ὣς: Il. 21:514: Ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ὡς: Il. 21:522: ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρὺν ἵκηται
ὣς: Il. 21:525: ὣς Ἀχιλεὺς Τρώεσσι πόνον καὶ κήδε’ ἔθηκεν.
Ὣς: Il. 21:537: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄνεσάν τε πύλας καὶ ἀπῶσαν ὀχῆας·
ὡς: Il. 21:550: αὐτὰρ ὅ γ’ ὡς ἐνόησεν Ἀχιλλῆα πτολίπορθον
ὧς: Il. 21:555: αἱρήσει με καὶ ὧς, καὶ ἀνάλκιδα δειροτομήσει.
Ὣς: Il. 21:571: Ὣς εἰπὼν Ἀχιλῆα ἀλεὶς μένεν, ἐν δέ οἱ ἦτορ
ὣς: Il. 21:579: ὣς Ἀντήνορος υἱὸς ἀγαυοῦ δῖος Ἀγήνωρ
ὡς: Il. 21:605: ὡς αἰεὶ ἔλποιτο κιχήσεσθαι ποσὶν οἷσι·
Ὣς: Il. 22:1: Ὣς οἳ μὲν κατὰ ἄστυ πεφυζότες ἠΰτε νεβροὶ
ὡς: Il. 22:10: ἔγνως ὡς θεός εἰμι, σὺ δ’ ἀσπερχὲς μενεαίνεις.
Ὣς: Il. 22:21: Ὣς εἰπὼν προτὶ ἄστυ μέγα φρονέων ἐβεβήκει,
ὥς: Il. 22:22: σευάμενος ὥς θ’ ἵππος ἀεθλοφόρος σὺν ὄχεσφιν,
ὣς: Il. 22:24: ὣς Ἀχιλεὺς λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ’ ἐνώμα.
ὥς: Il. 22:26: παμφαίνονθ’ ὥς τ’ ἀστέρ’ ἐπεσσύμενον πεδίοιο,
ὣς: Il. 22:32: ὣς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος.
Ὣς: Il. 22:90: Ὣς τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην φίλον υἱὸν
ὡς: Il. 22:93: ὡς δὲ δράκων ἐπὶ χειῇ ὀρέστερος ἄνδρα μένῃσι
ὣς: Il. 22:96: ὣς Ἕκτωρ ἄσβεστον ἔχων μένος οὐχ ὑπεχώρει
ὣς: Il. 22:108: ὣς ἐρέουσιν· ἐμοὶ δὲ τότ’ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη
ὥς: Il. 22:125: αὔτως ὥς τε γυναῖκα, ἐπεί κ’ ἀπὸ τεύχεα δύω.
Ὣς: Il. 22:131: Ὣς ὅρμαινε μένων, ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθεν Ἀχιλλεὺς
ὡς: Il. 22:136: Ἕκτορα δ’, ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
ὣς: Il. 22:143: ὣς ἄρ’ ὅ γ’ ἐμμεμαὼς ἰθὺς πέτετο, τρέσε δ’ Ἕκτωρ
ὡς: Il. 22:150: γίγνεται ἐξ αὐτῆς ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο·
ὡς: Il. 22:162: ὡς δ’ ὅτ’ ἀεθλοφόροι περὶ τέρματα μώνυχες ἵπποι
ὣς: Il. 22:165: ὣς τὼ τρὶς Πριάμοιο πόλιν πέρι δινηθήτην
Ὣς: Il. 22:186: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην·
ὡς: Il. 22:189: ὡς δ’ ὅτε νεβρὸν ὄρεσφι κύων ἐλάφοιο δίηται
ὣς: Il. 22:193: ὣς Ἕκτωρ οὐ λῆθε ποδώκεα Πηλεΐωνα.
ὡς: Il. 22:199: ὡς δ’ ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν·
ὣς: Il. 22:201: ὣς ὃ τὸν οὐ δύνατο μάρψαι ποσίν, οὐδ’ ὃς ἀλύξαι.
Ὣς: Il. 22:224: Ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, ὃ δ’ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
Ὣς: Il. 22:247: Ὣς φαμένη καὶ κερδοσύνῃ ἡγήσατ’ Ἀθήνη·
ὡς: Il. 22:250: οὔ σ’ ἔτι Πηλέος υἱὲ φοβήσομαι, ὡς τὸ πάρος περ
ὣς: Il. 22:259: νεκρὸν Ἀχαιοῖσιν δώσω πάλιν· ὣς δὲ σὺ ῥέζειν.
ὡς: Il. 22:262: ὡς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὅρκια πιστά,
ὣς: Il. 22:265: ὣς οὐκ ἔστ’ ἐμὲ καὶ σὲ φιλήμεναι, οὐδέ τι νῶϊν
ὡς: Il. 22:286: χάλκεον· ὡς δή μιν σῷ ἐν χροῒ πᾶν κομίσαιο.
Ὣς: Il. 22:306: Ὣς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξύ,
ὥς: Il. 22:308: οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥς τ’ αἰετὸς ὑψιπετήεις,
ὣς: Il. 22:311: ὣς Ἕκτωρ οἴμησε τινάσσων φάσγανον ὀξύ.
ὣς: Il. 22:319: ὣς αἰχμῆς ἀπέλαμπ’ εὐήκεος, ἣν ἄρ’ Ἀχιλλεὺς
ὡς: Il. 22:348: ὡς οὐκ ἔσθ’ ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπαλάλκοι,
ὧς: Il. 22:352: Δαρδανίδης Πρίαμος· οὐδ’ ὧς σέ γε πότνια μήτηρ
Ὣς: Il. 22:361: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε,
Ὣς: Il. 22:375: Ὣς ἄρα τις εἴπεσκε καὶ οὐτήσασκε παραστάς.
ὣς: Il. 22:394: ᾧ Τρῶες κατὰ ἄστυ θεῷ ὣς εὐχετόωντο.
Ὣς: Il. 22:405: Ὣς τοῦ μὲν κεκόνιτο κάρη ἅπαν· ἣ δέ νυ μήτηρ
ὡς: Il. 22:410: τῷ δὲ μάλιστ’ ἄρ’ ἔην ἐναλίγκιον ὡς εἰ ἅπασα
ὡς: Il. 22:425: ὡς ἑνός, οὗ μ’ ἄχος ὀξὺ κατοίσεται Ἄϊδος εἴσω,
ὡς: Il. 22:426: Ἕκτορος· ὡς ὄφελεν θανέειν ἐν χερσὶν ἐμῇσι·
Ὣς: Il. 22:429: Ὣς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο πολῖται·
ὣς: Il. 22:434: Τρωσί τε καὶ Τρῳῇσι κατὰ πτόλιν, οἵ σε θεὸν ὣς
Ὣς: Il. 22:437: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἄλοχος δ’ οὔ πώ τι πέπυστο
Ὣς: Il. 22:460: Ὣς φαμένη μεγάροιο διέσσυτο μαινάδι ἴση
ὡς: Il. 22:481: δύσμορος αἰνόμορον· ὡς μὴ ὤφελλε τεκέσθαι.
Ὣς: Il. 22:515: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
Ὣς: Il. 23:1: Ὣς οἳ μὲν στενάχοντο κατὰ πτόλιν· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
Ὣς: Il. 23:12: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ᾤμωξαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ Ἀχιλλεύς.
Ὣς: Il. 23:54: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο.
ὡς: Il. 23:84: ἀλλ’ ὁμοῦ ὡς ἐτράφημεν ἐν ὑμετέροισι δόμοισιν,
ὣς: Il. 23:91: ὣς δὲ καὶ ὀστέα νῶϊν ὁμὴ σορὸς ἀμφικαλύπτοι
ὡς: Il. 23:96: πάντα μάλ’ ἐκτελέω καὶ πείσομαι ὡς σὺ κελεύεις.
Ὣς: Il. 23:99: Ὣς ἄρα φωνήσας ὠρέξατο χερσὶ φίλῃσιν
Ὣς: Il. 23:108: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
ὡς: Il. 23:123: πάντες δ’ ὑλοτόμοι φιτροὺς φέρον· ὡς γὰρ ἀνώγει
ὣς: Il. 23:149: ὣς ἠρᾶθ’ ὃ γέρων, σὺ δέ οἱ νόον οὐκ ἐτέλεσσας.
Ὣς: Il. 23:152: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ κόμην ἑτάροιο φίλοιο
Ὣς: Il. 23:184: Ὣς φάτ’ ἀπειλήσας· τὸν δ’ οὐ κύνες ἀμφεπένοντο,
ὡς: Il. 23:202: βηλῷ ἔπι λιθέῳ· τοὶ δ’ ὡς ἴδον ὀφθαλμοῖσι
ὣς: Il. 23:212: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπεβήσετο, τοὶ δ’ ὀρέοντο
ὡς: Il. 23:222: ὡς δὲ πατὴρ οὗ παιδὸς ὀδύρεται ὀστέα καίων
ὣς: Il. 23:224: ὣς Ἀχιλεὺς ἑτάροιο ὀδύρετο ὀστέα καίων,
Ὣς: Il. 23:249: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἐπίθοντο ποδώκεϊ Πηλεΐωνι.
Ὣς: Il. 23:287: Ὣς φάτο Πηλεΐδης, ταχέες δ’ ἱππῆες ἄγερθεν.
ὡς: Il. 23:339: ὡς ἄν τοι πλήμνη γε δοάσσεται ἄκρον ἱκέσθαι
Ὣς: Il. 23:349: Ὣς εἰπὼν Νέστωρ Νηλήϊος ἂψ ἐνὶ χώρῃ
ὡς: Il. 23:361: ὡς μεμνέῳτο δρόμους καὶ ἀληθείην ἀποείποι.
ὥς: Il. 23:366: ἵστατ’ ἀειρομένη ὥς τε νέφος ἠὲ θύελλα,
Ὣς: Il. 23:417: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
Ὣς: Il. 23:429: Ὣς ἔφατ’, Ἀντίλοχος δ’ ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἔλαυνε
ὡς: Il. 23:430: κέντρῳ ἐπισπέρχων ὡς οὐκ ἀΐοντι ἐοικώς.
ὧς: Il. 23:441: ἀλλ’ οὐ μὰν οὐδ’ ὧς ἄτερ ὅρκου οἴσῃ ἄεθλον.
Ὣς: Il. 23:442: Ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε·
Ὣς: Il. 23:446: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
Ὣς: Il. 23:488: Ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας
Ὣς: Il. 23:499: Ὣς φάτο, Τυδεΐδης δὲ μάλα σχεδὸν ἦλθε διώκων,
ὧς: Il. 23:516: ἀλλὰ καὶ ὧς Μενέλαος ἔχ’ ἐγγύθεν ὠκέας ἵππους.
ὡς: Il. 23:537: ἀλλ’ ἄγε δή οἱ δῶμεν ἀέθλιον ὡς ἐπιεικὲς
ὡς: Il. 23:539: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευε.
Ὣς: Il. 23:539: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευε.
Ὣς: Il. 23:555: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
ὡς: Il. 23:598: ἰάνθη ὡς εἴ τε περὶ σταχύεσσιν ἐέρση
ὣς: Il. 23:600: ὣς ἄρα σοὶ Μενέλαε μετὰ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.
ὡς: Il. 23:611: ὡς ἐμὸς οὔ ποτε θυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής.
ὡς: Il. 23:615: τέτρατος, ὡς ἔλασεν. πέμπτον δ’ ὑπελείπετ’ ἄεθλον,
Ὣς: Il. 23:624: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει· ὃ δ’ ἐδέξατο χαίρων,
ὣς: Il. 23:629: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη
ὡς: Il. 23:630: ὡς ὁπότε κρείοντ’ Ἀμαρυγκέα θάπτον Ἐπειοὶ
ὥς: Il. 23:643: ὥς ποτ’ ἔον· νῦν αὖτε νεώτεροι ἀντιοώντων
ὥς: Il. 23:648: ὥς μευ ἀεὶ μέμνησαι ἐνηέος, οὐδέ σε λήθω,
Ὣς: Il. 23:651: Ὣς φάτο, Πηλεΐδης δὲ πολὺν καθ’ ὅμιλον Ἀχαιῶν
Ὣς: Il. 23:664: Ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε
Ὣς: Il. 23:676: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ὡς: Il. 23:692: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ φρικὸς Βορέω ἀναπάλλεται ἰχθὺς
ὣς: Il. 23:694: ὣς πληγεὶς ἀνέπαλτ’· αὐτὰρ μεγάθυμος Ἐπειὸς
ὣς: Il. 23:708: ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
ὡς: Il. 23:712: ὡς ὅτ’ ἀμείβοντες, τούς τε κλυτὸς ἤραρε τέκτων
Ὣς: Il. 23:725: Ὣς εἰπὼν ἀνάειρε· δόλου δ’ οὐ λήθετ’ Ὀδυσσεύς·
Ὣς: Il. 23:738: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο,
ὣς: Il. 23:754: ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας,
ὡς: Il. 23:760: ἄγχι μάλ’, ὡς ὅτε τίς τε γυναικὸς ἐϋζώνοιο
ὣς: Il. 23:763: στήθεος· ὣς Ὀδυσεὺς θέεν ἐγγύθεν, αὐτὰρ ὄπισθεν
ὣς: Il. 23:771: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη,
ὡς: Il. 23:779: ὡς ἦλθε φθάμενος· ὃ δὲ βοῦν ἕλε φαίδιμος Αἴας.
ὣς: Il. 23:783: μήτηρ ὣς Ὀδυσῆϊ παρίσταται ἠδ’ ἐπαρήγει.
Ὣς: Il. 23:784: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.
ὡς: Il. 23:787: εἰδόσιν ὔμμ’ ἐρέω πᾶσιν φίλοι, ὡς ἔτι καὶ νῦν
Ὣς: Il. 23:793: Ὣς φάτο, κύδηνεν δὲ ποδώκεα Πηλεΐωνα.
Ὣς: Il. 23:797: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δ’ ἐδέξατο χαίρων.
Ὣς: Il. 23:811: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
Ὣς: Il. 23:836: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα μενεπτόλεμος Πολυποίτης,
Ὣς: Il. 23:859: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα βίη Τεύκροιο ἄνακτος,
ὡς: Il. 23:871: τόξον· ἀτὰρ δὴ ὀϊστὸν ἔχεν πάλαι, ὡς ἴθυνεν.
Ὣς: Il. 23:895: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
Ὣς: Il. 24:22: Ὣς ὃ μὲν Ἕκτορα δῖον ἀείκιζεν μενεαίνων·
ὥς: Il. 24:27: ἀλλ’ ἔχον ὥς σφιν πρῶτον ἀπήχθετο Ἴλιος ἱρὴ
ὣς: Il. 24:41: γναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι, λέων δ’ ὣς ἄγρια οἶδεν,
ὣς: Il. 24:44: ὣς Ἀχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς
ὣς: Il. 24:68: ὣς γὰρ ἔμοιγ’, ἐπεὶ οὔ τι φίλων ἡμάρτανε δώρων.
ὥς: Il. 24:75: ὄφρά τί οἱ εἴπω πυκινὸν ἔπος, ὥς κεν Ἀχιλλεὺς
Ὣς: Il. 24:77: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
Ὣς: Il. 24:93: Ὣς ἄρα φωνήσασα κάλυμμ’ ἕλε δῖα θεάων
ὧς: Il. 24:106: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω τοῦ σ’ εἵνεκα δεῦρο κάλεσσα.
Ὣς: Il. 24:120: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα,
Ὣς: Il. 24:141: Ὣς οἵ γ’ ἐν νηῶν ἀγύρει μήτηρ τε καὶ υἱὸς
Ὣς: Il. 24:159: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα.
ὣς: Il. 24:188: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
Ὣς: Il. 24:200: Ὣς φάτο, κώκυσεν δὲ γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
ὥς: Il. 24:209: ἥμενοι ἐν μεγάρῳ· τῷ δ’ ὥς ποθι Μοῖρα κραταιὴ
Ὣς: Il. 24:265: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πατρὸς ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
Ὣς: Il. 24:314: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεὺς
ὡς: Il. 24:328: πόλλ’ ὀλοφυρόμενοι ὡς εἰ θάνατον δὲ κιόντα.
ὡς: Il. 24:337: ὣς ἄγαγ’, ὡς μήτ’ ἄρ τις ἴδῃ μήτ’ ἄρ τε νοήσῃ
ὣς: Il. 24:337: ὣς ἄγαγ’, ὡς μήτ’ ἄρ τις ἴδῃ μήτ’ ἄρ τε νοήσῃ
Ὣς: Il. 24:339: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε διάκτορος Ἀργειφόντης.
Ὣς: Il. 24:358: Ὣς φάτο, σὺν δὲ γέροντι νόος χύτο, δείδιε δ’ αἰνῶς,
ὡς: Il. 24:373: οὕτω πῃ τάδε γ’ ἐστὶ φίλον τέκος ὡς ἀγορεύεις.
ὥς: Il. 24:388: ὥς μοι καλὰ τὸν οἶτον ἀπότμου παιδὸς ἔνισπες.
ὡς: Il. 24:398: ἀφνειὸς μὲν ὅ γ’ ἐστί, γέρων δὲ δὴ ὡς σύ περ ὧδε,
ὥς: Il. 24:422: ὥς τοι κήδονται μάκαρες θεοὶ υἷος ἑῆος
Ὣς: Il. 24:424: Ὣς φάτο, γήθησεν δ’ ὃ γέρων, καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
Ὣς: Il. 24:468: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον
ὡς: Il. 24:480: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἄνδρ’ ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὅς τ’ ἐνὶ πάτρῃ
ὣς: Il. 24:483: ὣς Ἀχιλεὺς θάμβησεν ἰδὼν Πρίαμον θεοειδέα·
ὥς: Il. 24:487: τηλίκου ὥς περ ἐγών, ὀλοῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ·
Ὣς: Il. 24:507: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα πατρὸς ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
ὡς: Il. 24:525: ὡς γὰρ ἐπεκλώσαντο θεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσι
ὣς: Il. 24:534: ὣς μὲν καὶ Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα
Ὣς: Il. 24:571: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ.
ὣς: Il. 24:572: Πηλεΐδης δ’ οἴκοιο λέων ὣς ἆλτο θύραζε
ὡς: Il. 24:583: νόσφιν ἀειράσας, ὡς μὴ Πρίαμος ἴδοι υἱόν,
ὡς: Il. 24:599: υἱὸς μὲν δή τοι λέλυται γέρον ὡς ἐκέλευες,
ὡς: Il. 24:662: οἶσθα γὰρ ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεθα, τηλόθι δ’ ὕλη
ὡς: Il. 24:669: ἔσται τοι καὶ ταῦτα γέρον Πρίαμ’ ὡς σὺ κελεύεις·
Ὣς: Il. 24:671: Ὣς ἄρα φωνήσας ἐπὶ καρπῷ χεῖρα γέροντος
Ὣς: Il. 24:689: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ ὃ γέρων, κήρυκα δ’ ἀνίστη.
Ὣς: Il. 24:707: Ὣς ἔφατ’, οὐδέ τις αὐτόθ’ ἐνὶ πτόλεϊ λίπετ’ ἀνὴρ
Ὣς: Il. 24:718: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ διέστησαν καὶ εἶξαν ἀπήνῃ.
Ὣς: Il. 24:746: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
ὧς: Il. 24:756: Πατρόκλου, τὸν ἔπεφνες· ἀνέστησεν δέ μιν οὐδ’ ὧς.
Ὣς: Il. 24:760: Ὣς ἔφατο κλαίουσα, γόον δ’ ἀλίαστον ὄρινε.
ὡς: Il. 24:764: ὅς μ’ ἄγαγε Τροίηνδ’· ὡς πρὶν ὤφελλον ὀλέσθαι.
ὣς: Il. 24:770: ἢ ἑκυρή, ἑκυρὸς δὲ πατὴρ ὣς ἤπιος αἰεί,
Ὣς: Il. 24:776: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δ’ ἔστενε δῆμος ἀπείρων.
Ὣς: Il. 24:782: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ὑπ’ ἀμάξῃσιν βόας ἡμιόνους τε
ὣς: Il. 24:804: ὣς οἵ γ’ ἀμφίεπον τάφον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο.
ὧς: Od. 1:6: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·
ὡς: Od. 1:35: ὡς καὶ νῦν Αἴγισθος ὑπὲρ μόρον Ἀτρεΐδαο
ὣς: Od. 1:42: ὣς ἔφαθ’ Ἑρμείας, ἀλλ’ οὐ φρένας Αἰγίσθοιο
ὡς: Od. 1:47: ὡς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.
ὥς: Od. 1:87: νόστον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὥς κε νέηται.
ὣς: Od. 1:96: ὣς εἰποῦσ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
ὣς: Od. 1:125: ὣς εἰπὼν ἡγεῖθ’, ἡ δ’ ἕσπετο Παλλὰς Ἀθήνη.
ὣς: Od. 1:166: νῦν δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε κακὸν μόρον, οὐδέ τις ἥμιν
ὡς: Od. 1:200: αὐτὰρ νῦν τοι ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
ὡς: Od. 1:201: ἀθάνατοι βάλλουσι καὶ ὡς τελέεσθαι ὀΐω,
ὥς: Od. 1:205: φράσσεται ὥς κε νέηται, ἐπεὶ πολυμήχανός ἐστιν.
ὡς: Od. 1:217: ὡς δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον μάκαρός νύ τευ ἔμμεναι υἱὸς
ὥς: Od. 1:227: ὥς τέ μοι ὑβρίζοντες ὑπερφιάλως δοκέουσι
ὥς: Od. 1:308: ὥς τε πατὴρ ᾧ παιδί, καὶ οὔ ποτε λήσομαι αὐτῶν.
ὣς: Od. 1:319: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ὣς: Od. 1:320: ὄρνις δ’ ὣς ἀνόπαια διέπτατο· τῷ δ’ ἐνὶ θυμῷ
ὣς: Od. 1:381: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
ὣς: Od. 1:420: ὣς φάτο Τηλέμαχος, φρεσὶ δ’ ἀθανάτην θεὸν ἔγνω.
ὧς: Od. 2:23: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς τοῦ λήθετ’ ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων.
ὣς: Od. 2:35: ὣς φάτο, χαῖρε δὲ φήμῃ Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
ὣς: Od. 2:47: τοίσδεσσιν βασίλευε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν·
ὣς: Od. 2:80: ὣς φάτο χωόμενος, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ,
ὣς: Od. 2:103: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ὣς: Od. 2:106: ὣς τρίετες μὲν ἔληθε δόλῳ καὶ ἔπειθεν Ἀχαιούς·
ὣς: Od. 2:110: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης·
ὣς: Od. 2:137: ἔσσεται· ὣς οὐ τοῦτον ἐγώ ποτε μῦθον ἐνίψω.
ὣς: Od. 2:146: ὣς φάτο Τηλέμαχος, τῷ δ’ αἰετὼ εὐρύοπα Ζεὺς
ὥς: Od. 2:168: φραζώμεσθ’ ὥς κεν καταπαύσομεν· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
ὥς: Od. 2:172: ὥς οἱ ἐμυθεόμην, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον
ὡς: Od. 2:183: ὤλετο τῆλ’, ὡς καὶ σὺ καταφθίσθαι σὺν ἐκείνῳ
ὣς: Od. 2:224: ἦ τοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
ὡς: Od. 2:233: ὡς οὔ τις μέμνηται Ὀδυσσῆος θείοιο
ὣς: Od. 2:234: λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν.
ὣς: Od. 2:257: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, λῦσεν δ’ ἀγορὴν αἰψηρήν.
ὣς: Od. 2:267: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη,
ὡς: Od. 2:284: ὡς δή σφιν σχεδόν ἐστιν ἐπ’ ἤματι πάντας ὀλέσθαι.
ὣς: Od. 2:296: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, κούρη Διός· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
ὡς: Od. 2:305: ἀλλὰ μάλ’ ἐσθιέμεν καὶ πινέμεν, ὡς τὸ πάρος περ.
ὡς: Od. 2:312: ἦ οὐχ ἅλις, ὡς τὸ πάροιθεν ἐκείρετε πολλὰ καὶ ἐσθλὰ
ὥς: Od. 2:316: πειρήσω, ὥς κ’ ὔμμι κακὰς ἐπὶ κῆρας ἰήλω,
ὥς: Od. 2:320: γίνομαι· ὥς νύ που ὔμμιν ἐείσατο κέρδιον εἶναι.”
ὥς: Od. 2:333: τῆλε φίλων ἀπόληται ἀλώμενος ὥς περ Ὀδυσσεύς;
ὣς: Od. 2:337: ὣς φάν· ὁ δ’ ὑψόροφον θάλαμον κατεβήσετο πατρός,
ὣς: Od. 2:361: ὣς φάτο, κώκυσεν δὲ φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια,
ὥς: Od. 2:368: ὥς κε δόλῳ φθίῃς, τάδε δ’ αὐτοὶ πάντα δάσωνται.
ὡς: Od. 2:376: ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃ.”
ὣς: Od. 2:377: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ θεῶν μέγαν ὅρκον ἀπώμνυ.
ὣς: Od. 2:405: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο Παλλὰς Ἀθήνη
ὣς: Od. 2:413: ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο.
ὡς: Od. 2:415: κάτθεσαν, ὡς ἐκέλευσεν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός.
ὣς: Od. 3:29: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο Παλλὰς Ἀθήνη
ὡς: Od. 3:34: οἱ δ’ ὡς οὖν ξείνους ἴδον, ἁθρόοι ἦλθον ἅπαντες,
ὣς: Od. 3:51: ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἡδέος οἴνου·
ὣς: Od. 3:62: ὣς ἄρ’ ἔπειτ’ ἠρᾶτο καὶ αὐτὴ πάντα τελεύτα.
ὣς: Od. 3:64: ὣς δ’ αὔτως ἠρᾶτο Ὀδυσσῆος φίλος υἱός.
ὡς: Od. 3:145: ὡς τὸν Ἀθηναίης δεινὸν χόλον ἐξακέσαιτο,
ὣς: Od. 3:148: ὣς τὼ μὲν χαλεποῖσιν ἀμειβομένω ἐπέεσσιν
ὣς: Od. 3:184: ὣς ἦλθον, φίλε τέκνον, ἀπευθής, οὐδέ τι οἶδα
ὥς: Od. 3:194: ὥς τ’ ἦλθ’ ὥς τ’ Αἴγισθος ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον.
ὥς: Od. 3:194: ὥς τ’ ἦλθ’ ὥς τ’ Αἴγισθος ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον.
ὡς: Od. 3:196: ὡς ἀγαθὸν καὶ παῖδα καταφθιμένοιο λιπέσθαι
ὣς: Od. 3:218: εἰ γάρ σ’ ὣς ἐθέλοι φιλέειν γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ὡς: Od. 3:219: ὡς τότ’ Ὀδυσσῆος περικήδετο κυδαλίμοιο
ὡς: Od. 3:222: ὡς κείνῳ ἀναφανδὰ παρίστατο Παλλὰς Ἀθήνη· -
ὣς: Od. 3:228: ἐλπομένῳ τὰ γένοιτ’, οὐδ’ εἰ θεοὶ ὣς ἐθέλοιεν.”
ὡς: Od. 3:234: ἢ ἐλθὼν ἀπολέσθαι ἐφέστιος, ὡς Ἀγαμέμνων
ὥς: Od. 3:246: ὥς τέ μοι ἀθάνατος ἰνδάλλεται εἰσοράασθαι.
ὥς: Od. 3:255: ἦ τοι μὲν τόδε καὐτὸς ὀΐεαι, ὥς κεν ἐτύχθη,
ὣς: Od. 3:284: ὣς ὁ μὲν ἔνθα κατέσχετ’, ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο,
ὣς: Od. 3:301: ὣς ὁ μὲν ἔνθα πολὺν βίοτον καὶ χρυσὸν ἀγείρων
ὣς: Od. 3:329: ὣς ἔφατ’, ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε.
ὡς: Od. 3:347: ὡς ὑμεῖς παρ’ ἐμεῖο θοὴν ἐπὶ νῆα κίοιτε
ὥς: Od. 3:348: ὥς τέ τευ ἢ παρὰ πάμπαν ἀνείμονος ἠὲ πενιχροῦ,
ὣς: Od. 3:371: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
ὣς: Od. 3:385: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη.
ὣς: Od. 3:430: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐποίπνυον· ἦλθε μὲν ἂρ βοῦς
ὣς: Od. 3:477: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ὣς: Od. 4:15: ὣς οἱ μὲν δαίνυντο καθ’ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα
ὣς: Od. 4:32: τὸ πρίν· ἀτὰρ μὲν νῦν γε πάϊς ὣς νήπια βάζεις.
ὣς: Od. 4:37: ὣς φάθ’, ὁ δὲ μεγάροιο διέσσυτο, κέκλετο δ’ ἄλλους
ὥς: Od. 4:45: ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης
ὣς: Od. 4:65: ὣς φάτο, καί σφιν νῶτα βοὸς παρὰ πίονα θῆκεν
ὣς: Od. 4:93: ὣς οὔ τοι χαίρων τοῖσδε κτεάτεσσιν ἀνάσσω· -
ὡς: Od. 4:105: ὡς ἑνός, ὅς τέ μοι ὕπνον ἀπεχθαίρει καὶ ἐδωδὴν,
ὣς: Od. 4:113: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα πατρὸς ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
ὡς: Od. 4:143: ὡς ὅδ’ Ὀδυσσῆος μεγαλήτορος υἷι ἔοικε,
ὡς: Od. 4:148: “οὕτω νῦν καὶ ἐγὼ νοέω, γύναι, ὡς σὺ ἐΐσκεις·
ὡς: Od. 4:157: κείνου μέν τοι ὅδ’ υἱὸς ἐτήτυμον, ὡς ἀγορεύεις·
ὣς: Od. 4:160: ἄντα σέθεν, τοῦ νῶϊ θεοῦ ὣς τερπόμεθ’ αὐδῇ.
ὡς: Od. 4:166: ὡς νῦν Τηλεμάχῳ ὁ μὲν οἴχεται, οὐδέ οἱ ἄλλοι
ὣς: Od. 4:183: ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο.
ὡς: Od. 4:209: ὡς νῦν Νέστορι δῶκε διαμπερὲς ἤματα πάντα
ὣς: Od. 4:216: ὣς ἔφατ’, Ἀσφαλίων δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευεν,
ὡς: Od. 4:281: ἥμενοι ἐν μέσσοισιν ἀκούσαμεν, ὡς ἐβόησας.
ὣς: Od. 4:296: ὣς ἔφατ’, Ἀργείη δ’ Ἑλένη δμῳῇσι κέλευσε
ὡς: Od. 4:335: ὡς δ’ ὁπότ’ ἐν ξυλόχῳ ἔλαφος κρατεροῖο λέοντος
ὣς: Od. 4:340: ὣς Ὀδυσεὺς κείνοισιν ἀεικέα πότμον ἐφήσει.
ὡς: Od. 4:373: ὡς δὴ δήθ’ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκεαι, οὐδέ τι τέκμωρ
ὣς: Od. 4:375: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ὡς: Od. 4:377: ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν κατερύκομαι, ἀλλά νυ μέλλω
ὡς: Od. 4:381: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσομαι ἰχθυόεντα.
ὣς: Od. 4:382: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
ὡς: Od. 4:390: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχθυόεντα.
ὣς: Od. 4:394: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ὣς: Od. 4:398: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
ὣς: Od. 4:413: λέξεται ἐν μέσσῃσι, νομεὺς ὣς πώεσι μήλων.
ὡς: Od. 4:424: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχθυόεντα.
ὣς: Od. 4:425: ὣς εἰποῦσ’ ὑπὸ πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα·
ὣς: Od. 4:464: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ὡς: Od. 4:466: ὡς δὴ δήθ’ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκομαι, οὐδέ τι τέκμωρ
ὡς: Od. 4:470: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσομαι ἰχθυόεντα.
ὣς: Od. 4:471: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπεν·
ὣς: Od. 4:481: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
ὧς: Od. 4:484: ἀλλὰ καὶ ὧς μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ὡς: Od. 4:485: ταῦτα μὲν οὕτω δὴ τελέω, γέρον, ὡς σὺ κελεύεις.
ὣς: Od. 4:491: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπεν·
ὣς: Od. 4:511: [ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἀπόλωλεν, ἐπεὶ πίεν ἁλμυρὸν ὕδωρ.]
ὥς: Od. 4:535: δειπνίσσας, ὥς τίς τε κατέκτανε βοῦν ἐπὶ φάτνῃ.
ὣς: Od. 4:538: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
ὣς: Od. 4:548: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοὶ κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ὣς: Od. 4:554: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπεν·
ὣς: Od. 4:570: ὣς εἰπὼν ὑπὸ πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα,
ὣς: Od. 4:609: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ὣς: Od. 4:620: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
ὣς: Od. 4:624: ὣς οἱ μὲν περὶ δεῖπνον ἐνὶ μεγάροισι πένοντο,
ὣς: Od. 4:638: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον· οὐ γὰρ ἔφαντο
ὣς: Od. 4:657: ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς δώματα πατρός,
ὡς: Od. 4:672: ὡς ἂν ἐπισμυγερῶς ναυτίλεται εἵνεκα πατρός.”
ὣς: Od. 4:673: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον·
ὣς: Od. 4:703: ὣς φάτο, τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ·
ὣς: Od. 4:715: ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κατὰ δῶμ’ Ὀδυσῆος.
ὡς: Od. 4:749: ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃς.
ὣς: Od. 4:758: ὣς φάτο, τῆς δ’ εὔνησε γόον, σχέθε δ’ ὄσσε γόοιο.
ὣς: Od. 4:767: ὣς εἰποῦσ’ ὀλόλυξε, θεὰ δέ οἱ ἔκλυεν ἀρῆς.
ὡς: Od. 4:772: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ’ οὐκ ἴσαν, ὡς ἐτέτυκτο.
ὣς: Od. 4:772: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ’ οὐκ ἴσαν, ὡς ἐτέτυκτο.
ὣς: Od. 4:778: ὣς εἰπὼν ἐκρίνατ’ ἐείκοσι φῶτας ἀρίστους,
ὣς: Od. 4:838: ὣς εἰπὸν σταθμοῖο παρὰ κληῖδα λιάσθη
ὥς: Od. 4:841: ὥς οἱ ἐναργὲς ὄνειρον ἐπέσσυτο νυκτὸς ἀμολγῷ.
ὡς: Od. 5:11: ὡς οὔ τις μέμνηται Ὀδυσσῆος θείοιο
ὣς: Od. 5:12: λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν.
ὡς: Od. 5:24: ὡς ἦ τοι κείνους Ὀδυσεὺς ἀποτείσεται ἐλθών;
ὥς: Od. 5:26: ὥς κε μάλ’ ἀσκηθὴς ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται,
ὥς: Od. 5:31: νόστον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὥς κε νέηται,
ὣς: Od. 5:36: οἵ κέν μιν περὶ κῆρι θεὸν ὣς τιμήσουσι,
ὣς: Od. 5:41: ὣς γάρ οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
ὣς: Od. 5:43: ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε διάκτορος Ἀργεϊφόντης.
ὣς: Od. 5:92: ὣς ἄρα φωνήσασα θεὰ παρέθηκε τράπεζαν
ὣς: Od. 5:116: ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ Καλυψώ, δῖα θεάων,
ὣς: Od. 5:121: ὣς μὲν ὅτ’ Ὠρίων’ ἕλετο ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ὣς: Od. 5:125: ὣς δ’ ὁπότ’ Ἰασίωνι ἐϋπλόκαμος Δημήτηρ,
ὣς: Od. 5:129: ὣς δ’ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι.
ὥς: Od. 5:144: ὥς κε μάλ’ ἀσκηθὴς ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται.”
ὣς: Od. 5:148: ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κρατὺς Ἀργεϊφόντης·
ὥς: Od. 5:164: ὑψοῦ, ὥς σε φέρῃσιν ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον.
ὥς: Od. 5:168: ὥς κε μάλ’ ἀσκηθὴς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι,
ὣς: Od. 5:171: ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ὣς: Od. 5:180: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ Καλυψώ, δῖα θεάων,
ὣς: Od. 5:192: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο δῖα θεάων
ὧς: Od. 5:219: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω καὶ ἐέλδομαι ἤματα πάντα
ὣς: Od. 5:225: ὣς ἔφατ’, ἠέλιος δ’ ἄρ’ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν·
ὡς: Od. 5:281: εἴσατο δ’ ὡς ὅτε ῥινὸν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ.
ὣς: Od. 5:291: ὣς εἰπὼν σύναγεν νεφέλας, ἐτάραξε δὲ πόντον
ὡς: Od. 5:308: ὡς δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν
ὣς: Od. 5:313: ὣς ἄρα μιν εἰπόντ’ ἔλασεν μέγα κῦμα κατ’ ἄκρης,
ὧς: Od. 5:324: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς σχεδίης ἐπελήθετο, τειρόμενός περ,
ὡς: Od. 5:328: ὡς δ’ ὅτ’ ὀπωρινὸς βορέης φορέῃσιν ἀκάνθας
ὣς: Od. 5:330: ὣς τὴν ἂμ πέλαγος ἄνεμοι φέρον ἔνθα καὶ ἔνθα·
ὣς: Od. 5:351: ὣς ἄρα φωνήσασα θεὰ κρήδεμνον ἔδωκεν,
ὡς: Od. 5:368: ὡς δ’ ἄνεμος ζαὴς ᾔων θημῶνα τινάξῃ
ὣς: Od. 5:370: ὣς τῆς δούρατα μακρὰ διεσκέδασ’. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ὡς: Od. 5:371: ἀμφ’ ἑνὶ δούρατι βαῖνε, κέληθ’ ὡς ἵππον ἐλαύνων,
ὧς: Od. 5:379: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς σε ἔολπα ὀνόσσεσθαι κακότητος.”
ὣς: Od. 5:380: ὣς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους,
ὡς: Od. 5:394: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀσπάσιος βίοτος παίδεσσι φανήῃ
ὣς: Od. 5:398: ὣς Ὀδυσῆ’ ἀσπαστὸν ἐείσατο γαῖα καὶ ὕλη,
ὥς: Od. 5:423: οἶδα γὰρ ὥς μοι ὀδώδυσται κλυτὸς ἐννοσίγαιος.”
ὣς: Od. 5:430: καὶ τὸ μὲν ὣς ὑπάλυξε, παλιῤῥόθιον δέ μιν αὖτις
ὡς: Od. 5:432: ὡς δ’ ὅτε πουλύποδος θαλάμης ἐξελκομένοιο
ὣς: Od. 5:434: ὣς τοῦ πρὸς πέτρῃσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
ὡς: Od. 5:448: ἀνδρῶν ὅς τις ἵκηται ἀλώμενος, ὡς καὶ ἐγὼ νῦν
ὣς: Od. 5:451: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὐτίκα παῦσεν ἑὸν ῥόον, ἔσχε δὲ κῦμα,
ὣς: Od. 5:474: ὣς ἄρα οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι·
ὣς: Od. 5:480: οὔτ’ ὄμβρος περάασκε διαμπερές· ὣς ἄρα πυκνοὶ
ὡς: Od. 5:488: ὡς δ’ ὅτε τις δαλὸν σποδιῇ ἐνέκρυψε μελαίνῃ
ὣς: Od. 5:491: ὣς Ὀδυσεὺς φύλλοισι καλύψατο. τῷ δ’ ἄρ’ Ἀθήνη
Ὣς: Od. 6:1: Ὣς ὁ μὲν ἔνθα καθεῦδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
ὡς: Od. 6:20: ἡ δ’ ἀνέμου ὡς πνοιὴ ἐπέσσυτο δέμνια κούρης,
ὣς: Od. 6:41: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
ὣς: Od. 6:66: ὣς ἔφατ’· αἴδετο γὰρ θαλερὸν γάμον ἐξονομῆναι
ὣς: Od. 6:71: ὣς εἰπὼν δμώεσσιν ἐκέκλετο, τοὶ δ’ ἐπίθοντο.
ὣς: Od. 6:109: ὣς ἥ γ’ ἀμφιπόλοισι μετέπρεπε παρθένος ἀδμής.
ὡς: Od. 6:113: ὡς Ὀδυσεὺς ἔγροιτο, ἴδοι τ’ εὐώπιδα κούρην,
ὥς: Od. 6:122: ὥς τέ με κουράων ἀμφήλυθε θῆλυς ἀϋτή,
ὣς: Od. 6:127: ὣς εἰπὼν θάμνων ὑπεδύσετο δῖος Ὀδυσσεύς,
ὡς: Od. 6:129: φύλλων, ὡς ῥύσαιτο περὶ χροῒ μήδεα φωτός.
ὥς: Od. 6:130: βῆ δ’ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ἀλκὶ πεποιθώς,
ὣς: Od. 6:135: ὣς Ὀδυσεὺς κούρῃσιν ἐϋπλοκάμοισιν ἔμελλε
ὣς: Od. 6:145: ὣς ἄρα οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
ὣς: Od. 6:166: ὣς δ’ αὔτως καὶ κεῖνο ἰδὼν ἐτεθήπεα θυμῷ,
ὡς: Od. 6:168: ὡς σέ, γύναι, ἄγαμαί τε τέθηπά τε, δείδια δ’ αἰνῶς
ὣς: Od. 6:211: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἔσταν τε καὶ ἀλλήλῃσι κέλευσαν,
ὡς: Od. 6:212: κὰδ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσέα εἷσαν ἐπὶ σκέπας, ὡς ἐκέλευσε
ὣς: Od. 6:223: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἀπάνευθεν ἴσαν, εἶπον δ’ ἄρα κούρῃ.
ὡς: Od. 6:232: ὡς δ’ ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ
ὣς: Od. 6:235: ὣς ἄρα τῷ κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοις.
ὣς: Od. 6:247: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ὣς: Od. 6:285: ὣς ἐρέουσιν, ἐμοὶ δέ κ’ ὀνείδεα ταῦτα γένοιτο.
ὥς: Od. 6:309: τῷ ὅ γε οἰνοποτάζει ἐφήμενος ἀθάνατος ὥς.
ὣς: Od. 6:316: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἵμασεν μάστιγι φαεινῇ
ὣς: Od. 6:328: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη·
Ὣς: Od. 7:1: Ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἠρᾶτο πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ὣς: Od. 7:11: Φαιήκεσσιν ἄνασσε, θεοῦ δ’ ὣς δῆμος ἄκουεν·
ὡς: Od. 7:36: τῶν νέες ὠκεῖαι ὡς εἰ πτερὸν ἠὲ νόημα.”
ὣς: Od. 7:37: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο Παλλὰς Ἀθήνη
ὡς: Od. 7:67: καί μιν ἔτισ’ ὡς οὔ τις ἐπὶ χθονὶ τίεται ἄλλη,
ὣς: Od. 7:69: ὣς κείνη περὶ κῆρι τετίμηταί τε καὶ ἔστιν
ὣς: Od. 7:71: καὶ λαῶν, οἵ μίν ῥα θεὸν ὣς εἰσορόωντες
ὣς: Od. 7:78: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
ὥς: Od. 7:84: ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης
ὣς: Od. 7:109: νῆα θοὴν ἐνὶ πόντῳ ἐλαυνέμεν, ὣς δὲ γυναῖκες
ὣς: Od. 7:153: ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν κονίῃσι
ὣς: Od. 7:182: ὣς φάτο, Ποντόνοος δὲ μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα,
ὥς: Od. 7:192: μνησόμεθ’, ὥς χ’ ὁ ξεῖνος ἄνευθε πόνου καὶ ἀνίης
ὥς: Od. 7:206: ὥς περ Κύκλωπές τε καὶ ἄγρια φῦλα Γιγάντων.”
ὡς: Od. 7:219: ὡς καὶ ἐγὼ πένθος μὲν ἔχω φρεσίν, ἡ δὲ μάλ’ αἰεὶ
ὥς: Od. 7:223: ὥς κ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐμῆς ἐπιβήσετε πάτρης,
ὣς: Od. 7:226: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον
ὡς: Od. 7:293: ὡς οὐκ ἂν ἔλποιο νεώτερον ἀντιάσαντα
ὣς: Od. 7:329: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ὣς: Od. 7:334: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
ὣς: Od. 7:343: ὣς φάν· τῷ δ’ ἀσπαστὸν ἐείσατο κοιμηθῆναι.
ὣς: Od. 7:344: ὣς ὁ μὲν ἔνθα καθεῦδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
ὣς: Od. 8:15: ὣς εἰποῦσ’ ὤτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὥς: Od. 8:21: ὥς κεν Φαιήκεσσι φίλος πάντεσσι γένοιτο
ὡς: Od. 8:31: ἡμεῖς δ’, ὡς τὸ πάρος περ, ἐποτρυνώμεθα πομπήν·
ὣς: Od. 8:46: ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο
ὡς: Od. 8:49: βήτην, ὡς ἐκέλευσ’, ἐπὶ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο.
ὥς: Od. 8:76: ὥς ποτε δηρίσαντο θεῶν ἐν δαιτὶ θαλείῃ
ὣς: Od. 8:79: ὣς γάρ οἱ χρείων μυθήσατο Φοῖβος Ἀπόλλων
ὥς: Od. 8:101: πάντων, ὥς χ’ ὁ ξεῖνος ἐνίσπῃ οἷσι φίλοισιν
ὣς: Od. 8:104: ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο.
ὣς: Od. 8:173: ἐρχόμενον δ’ ἀνὰ ἄστυ θεὸν ὣς εἰσορόωσιν.
ὡς: Od. 8:176: ὡς καὶ σοὶ εἶδος μὲν ἀριπρεπές, οὐδέ κεν ἄλλως
ὡς: Od. 8:180: ὡς σύ γε μυθεῖαι, ἀλλ’ ἐν πρώτοισιν ὀΐω
ὧς: Od. 8:184: ἀλλὰ καὶ ὧς, κακὰ πολλὰ παθών, πειρήσομ’ ἀέθλων·
ὣς: Od. 8:199: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ὣς: Od. 8:234: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
ὡς: Od. 8:239: νείκεσεν, ὡς ἂν σὴν ἀρετὴν βροτὸς οὔ τις ὄνοιτο,
ὥς: Od. 8:251: παίσατε, ὥς χ’ ὁ ξεῖνος ἐνίσπῃ οἷσι φίλοισιν,
ὣς: Od. 8:256: ὣς ἔφατ’ Ἀλκίνοος θεοείκελος, ὦρτο δὲ κῆρυξ
ὡς: Od. 8:268: ὡς τὰ πρῶτ’ ἐμίγησαν ἐν Ἡφαίστοιο δόμοισι
ὡς: Od. 8:272: Ἥφαιστος δ’ ὡς οὖν θυμαλγέα μῦθον ἄκουσε,
ὡς: Od. 8:286: ὡς ἴδεν Ἥφαιστον κλυτοτέχνην νόσφι κιόντα·
ὣς: Od. 8:295: ὣς φάτο, τῇ δ’ ἀσπαστὸν ἐείσατο κοιμηθῆναι.
ὡς: Od. 8:308: ὡς ἐμὲ χωλὸν ἐόντα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
ὣς: Od. 8:321: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀγέροντο θεοὶ ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ·
ὡς: Od. 8:330: ὡς καὶ νῦν Ἥφαιστος ἐὼν βραδὺς εἷλεν Ἄρηα,
ὣς: Od. 8:333: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ὣς: Od. 8:343: ὣς ἔφατ’, ἐν δὲ γέλως ὦρτ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
ὡς: Od. 8:347: “λῦσον· ἐγὼ δέ τοι αὐτὸν ὑπίσχομαι, ὡς σὺ κελεύεις,
ὣς: Od. 8:359: ὣς εἰπὼν δεσμὸν ἀνίει μένος Ἡφαίστοιο.
ὣς: Od. 8:385: ὣς φάτο, γήθησεν δ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
ὡς: Od. 8:389: ἀλλ’ ἄγε οἱ δῶμεν ξεινήϊον, ὡς ἐπιεικές.
ὣς: Od. 8:398: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον,
ὡς: Od. 8:402: τοιγὰρ ἐγὼ τὸν ξεῖνον ἀρέσσομαι, ὡς σὺ κελεύεις.
ὣς: Od. 8:406: ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει ξίφος ἀργυρόηλον,
ὣς: Od. 8:433: ὣς ἔφατ’, Ἀρήτη δὲ μετὰ δμῳῇσιν ἔειπεν
ὣς: Od. 8:453: τόφρα δέ οἱ κομιδή γε θεῷ ὣς ἔμπεδος ἦεν.
ὣς: Od. 8:467: τῶ κέν τοι καὶ κεῖθι θεῷ ὣς εὐχετοῴμην
ὣς: Od. 8:482: ὣς ἄρ’ ἔφη, κῆρυξ δὲ φέρων ἐν χερσὶν ἔθηκεν
ὥς: Od. 8:491: ὥς τέ που ἢ αὐτὸς παρεὼν ἢ ἄλλου ἀκούσας.
ὡς: Od. 8:498: ὡς ἄρα τοι πρόφρων θεὸς ὤπασε θέσπιν ἀοιδήν.”
ὣς: Od. 8:499: ὣς φάθ’, ὁ δ’ ὁρμηθεὶς θεοῦ ἤρχετο, φαῖνε δ’ ἀοιδήν,
ὡς: Od. 8:500: ἔνθεν ἑλών, ὡς οἱ μὲν ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν
ὣς: Od. 8:505: ὣς ὁ μὲν ἑστήκει, τοὶ δ’ ἄκριτα πόλλ’ ἀγόρευον
ὡς: Od. 8:514: ἤειδεν δ’ ὡς ἄστυ διέπραθον υἷες Ἀχαιῶν
ὡς: Od. 8:523: ὡς δὲ γυνὴ κλαίῃσι φίλον πόσιν ἀμφιπεσοῦσα,
ὣς: Od. 8:531: ὣς Ὀδυσεὺς ἐλεεινὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβεν.
ὥς: Od. 8:564: ἀλλὰ τόδ’ ὥς ποτε πατρὸς ἐγὼν εἰπόντος ἄκουσα
ὣς: Od. 8:570: ὣς ἀγόρευ’ ὁ γέρων· τὰ δέ κεν θεὸς ἢ τελέσειεν,
ὥς: Od. 8:571: ἤ κ’ ἀτέλεστ’ εἴη, ὥς οἱ φίλον ἔπλετο θυμῷ.
ὣς: Od. 9:31: ὣς δ’ αὔτως Κίρκη κατερήτυεν ἐν μεγάροισιν
ὡς: Od. 9:34: ὡς οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος οὐδὲ τοκήων
ὡς: Od. 9:42: δασσάμεθ’, ὡς μή τίς μοι ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης.
ὣς: Od. 9:161: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ὣς: Od. 9:177: ὣς εἰπὼν ἀνὰ νηὸς ἔβην, ἐκέλευσα δ’ ἑταίρους
ὣς: Od. 9:256: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
ὧς: Od. 9:258: ἀλλὰ καὶ ὧς μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ὣς: Od. 9:272: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ·
ὣς: Od. 9:281: ὣς φάτο πειράζων, ἐμὲ δ’ οὐ λάθεν εἰδότα πολλά,
ὣς: Od. 9:287: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οὐδὲν ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ,
ὥς: Od. 9:289: σὺν δὲ δύω μάρψας ὥς τε σκύλακας ποτὶ γαίῃ
ὥς: Od. 9:292: ἤσθιε δ’ ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, οὐδ’ ἀπέλειπεν,
ὣς: Od. 9:306: ὣς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
ὡς: Od. 9:314: ἂψ ἐπέθηχ’, ὡς εἴ τε φαρέτρῃ πῶμ’ ἐπιθείη.
ὣς: Od. 9:339: ἤ τι ὀϊσάμενος, ἢ καὶ θεὸς ὣς ἐκέλευσεν.
ὣς: Od. 9:353: ὣς ἐφάμην, ὁ δὲ δέκτο καὶ ἔκπιεν· ἥσατο δ’ αἰνῶς
ὣς: Od. 9:360: ὣς ἔφατ’· αὐτάρ οἱ αὖτις ἐγὼ πόρον αἴθοπα οἶνον·
ὥς: Od. 9:365: ἐξερέω· σὺ δέ μοι δὸς ξείνιον, ὥς περ ὑπέστης.
ὣς: Od. 9:368: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ·
ὡς: Od. 9:384: δίνεον, ὡς ὅτε τις τρυπᾷ δόρυ νήϊον ἀνὴρ
ὣς: Od. 9:387: ὣς τοῦ ἐν ὀφθαλμῷ πυριήκεα μοχλὸν ἑλόντες
ὡς: Od. 9:391: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ χαλκεὺς πέλεκυν μέγαν ἠὲ σκέπαρνον
ὣς: Od. 9:394: ὣς τοῦ σίζ’ ὀφθαλμὸς ἐλαϊνέῳ περὶ μοχλῷ.
ὣς: Od. 9:413: ὣς ἄρ’ ἔφαν ἀπιόντες, ἐμὸν δ’ ἐγέλασσε φίλον κῆρ,
ὡς: Od. 9:414: ὡς ὄνομ’ ἐξαπάτησεν ἐμὸν καὶ μῆτις ἀμύμων.
ὥς: Od. 9:423: ὥς τε περὶ ψυχῆς· μέγα γὰρ κακὸν ἐγγύθεν ἦεν.
ὣς: Od. 9:436: ὣς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
ὥς: Od. 9:443: ὥς οἱ ὑπ’ εἰροπόκων ὀΐων στέρνοισι δέδεντο.
ὣς: Od. 9:461: ὣς εἰπὼν τὸν κριὸν ἀπὸ ἕο πέμπε θύραζε.
ὣς: Od. 9:480: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα χολώσατο κηρόθι μᾶλλον·
ὣς: Od. 9:500: ὣς φάσαν, ἀλλ’ οὐ πεῖθον ἐμὸν μεγαλήτορα θυμόν,
ὣς: Od. 9:506: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οἰμώξας ἠμείβετο μύθῳ·
ὣς: Od. 9:522: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ὡς: Od. 9:525: ὡς οὐκ ὀφθαλμόν γ’ ἰήσεται οὐδ’ ἐνοσίχθων.”
ὣς: Od. 9:526: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα Ποσειδάωνι ἄνακτι
ὣς: Od. 9:536: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε κυανοχαίτης.
ὡς: Od. 9:549: δασσάμεθ’, ὡς μή τίς μοι ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης.
ὣς: Od. 9:556: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ὡς: Od. 10:38: “ὢ πόποι, ὡς ὅδε πᾶσι φίλος καὶ τίμιός ἐστιν
ὣς: Od. 10:46: ὣς ἔφασαν, βουλὴ δὲ κακὴ νίκησεν ἑταίρων·
ὣς: Od. 10:67: ὣς φάσαν· αὐτὰρ ἐγὼ μετεφώνεον ἀχνύμενος κῆρ·
ὣς: Od. 10:70: ὣς ἐφάμην μαλακοῖσι καθαπτόμενος ἐπέεσσιν·
ὣς: Od. 10:76: ὣς εἰπὼν ἀπέπεμπε δόμων βαρέα στενάχοντα.
ὣς: Od. 10:124: ἰχθῦς δ’ ὣς πείροντες ἀτερπέα δαῖτα φέροντο.
ὣς: Od. 10:178: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο·
ὣς: Od. 10:183: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ὣς: Od. 10:198: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ
ὡς: Od. 10:216: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀμφὶ ἄνακτα κύνες δαίτηθεν ἰόντα
ὣς: Od. 10:218: ὣς τοὺς ἀμφὶ λύκοι κρατερώνυχες ἠδὲ λέοντες
ὣς: Od. 10:229: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τοὶ δ’ ἐφθέγγοντο καλεῦντες.
ὡς: Od. 10:240: καὶ δέμας, αὐτὰρ νοῦς ἦν ἔμπεδος ὡς τὸ πάρος περ.
ὣς: Od. 10:241: ὣς οἱ μὲν κλαίοντες ἐέρχατο· τοῖσι δὲ Κίρκη
ὡς: Od. 10:251: “ᾔομεν, ὡς ἐκέλευες, ἀνὰ δρυμά, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ·
ὣς: Od. 10:261: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγὼ περὶ μὲν ξίφος ἀργυρόηλον
ὡς: Od. 10:267: οἶδα γὰρ ὡς οὔτ’ αὐτὸς ἐλεύσεαι οὔτε τιν’ ἄλλον
ὣς: Od. 10:270: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ὣς: Od. 10:274: ὣς εἰπὼν παρὰ νηὸς ἀπήϊον ἠδὲ θαλάσσης.
ὥς: Od. 10:283: ἔρχαται ὥς τε σύες πυκινοὺς κευθμῶνας ἔχοντες.
ὧς: Od. 10:291: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς θέλξαι σε δυνήσεται· οὐ γὰρ ἐάσει
ὥς: Od. 10:295: Κίρκῃ ἐπαΐξαι ὥς τε κτάμεναι μενεαίνων.
ὣς: Od. 10:302: ὣς ἄρα φωνήσας πόρε φάρμακον Ἀργεϊφόντης
ὣς: Od. 10:321: ὣς φάτ’, ἐγὼ δ’ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ὥς: Od. 10:322: Κίρκῃ ἐπήϊξα ὥς τε κτάμεναι μενεαίνων.
ὡς: Od. 10:326: θαῦμά μ’ ἔχει, ὡς οὔ τι πιὼν τάδε φάρμακ’ ἐθέλχθης.
ὣς: Od. 10:336: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ὡς: Od. 10:345: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀπώμνυεν, ὡς ἐκέλευον.
ὣς: Od. 10:345: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀπώμνυεν, ὡς ἐκέλευον.
ὡς: Od. 10:375: Κίρκη δ’ ὡς ἐνόησεν ἔμ’ ἥμενον οὐδ’ ἐπὶ σίτῳ
ὣς: Od. 10:382: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ὣς: Od. 10:388: ὣς ἐφάμην, Κίρκη δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
ὣς: Od. 10:406: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ,
ὡς: Od. 10:410: ὡς δ’ ὅτε ἄγραυλοι πόριες περὶ βοῦς ἀγελαίας,
ὣς: Od. 10:414: μητέρας· ὣς ἐμὲ κεῖνοι, ἐπεὶ ἴδον ὀφθαλμοῖσι,
ὡς: Od. 10:416: ὣς ἔμεν, ὡς εἰ πατρίδ’ ἱκοίατο καὶ πόλιν αὐτὴν
ὣς: Od. 10:416: ὣς ἔμεν, ὡς εἰ πατρίδ’ ἱκοίατο καὶ πόλιν αὐτὴν
ὣς: Od. 10:419: “σοὶ μὲν νοστήσαντι, διοτρεφές, ὣς ἐχάρημεν,
ὡς: Od. 10:420: ὡς εἴ τ’ εἰς Ἰθάκην ἀφικοίμεθα πατρίδα γαῖαν·
ὣς: Od. 10:422: ὣς ἔφαν, αὐτὰρ ἐγὼ προσέφην μαλακοῖσ’ ἐπέεσσι·
ὣς: Od. 10:428: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο·
ὥς: Od. 10:435: ὥς περ Κύκλωψ ἕρξ’, ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο
ὣς: Od. 10:438: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ γε μετὰ φρεσὶ μερμήριξα,
ὣς: Od. 10:446: ὣς φάμενοι παρὰ νηὸς ἀνήϊον ἠδὲ θαλάσσης.
ὣς: Od. 10:466: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ὣς: Od. 10:475: ὣς ἔφαν, αὐτὰρ ἐμοί γ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ὣς: Od. 10:476: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ὣς: Od. 10:487: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
ὣς: Od. 10:496: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ·
ὣς: Od. 10:503: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
ὥς: Od. 10:516: ἔνθα δ’ ἔπειθ’, ἥρως, χριμφθεὶς πέλας, ὥς σε κελεύω,
ὡς: Od. 10:540: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχθυόεντα.”
ὣς: Od. 10:541: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
ὣς: Od. 10:550: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ὣς: Od. 10:566: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ,
ὣς: Od. 11:59: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οἰμώξας ἠμείβετο μύθῳ·
ὡς: Od. 11:69: οἶδα γὰρ ὡς ἐνθένδε κιὼν δόμου ἐξ Ἀΐδαο
ὣς: Od. 11:79: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ὣς: Od. 11:81: νῶϊ μὲν ὣς ἐπέεσσιν ἀμειβομένω στυγεροῖσιν
ὧς: Od. 11:88: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς εἴων προτέρην, πυκινόν περ ἀχεύων,
ὣς: Od. 11:97: ὣς φάτ’, ἐγὼ δ’ ἀναχασσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον
ὧς: Od. 11:104: ἀλλ’ ἔτι μέν κε καὶ ὧς, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε,
ὣς: Od. 11:138: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ὣς: Od. 11:145: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
ὣς: Od. 11:150: ὣς φαμένη ψυχὴ μὲν ἔβη δόμον Ἄϊδος εἴσω
ὣς: Od. 11:163: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ὣς: Od. 11:180: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο πότνια μήτηρ·
ὣς: Od. 11:204: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ γ’ ἔθελον φρεσὶ μερμηρίξας
ὣς: Od. 11:215: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο πότνια μήτηρ·
ὣς: Od. 11:225: νῶϊ μὲν ὣς ἐπέεσσιν ἀμειβόμεθ’, αἱ δὲ γυναῖκες
ὣς: Od. 11:253: ὣς εἰπὼν ὑπὸ πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα.
ὣς: Od. 11:333: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ,
ὡς: Od. 11:368: μῦθον δ’ ὡς ὅτ’ ἀοιδὸς ἐπισταμένως κατέλεξας,
ὣς: Od. 11:404: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
ὥς: Od. 11:411: δειπνίσσας, ὥς τίς τε κατέκτανε βοῦν ἐπὶ φάτνῃ.
ὣς: Od. 11:412: ὣς θάνον οἰκτίστῳ θανάτῳ· περὶ δ’ ἄλλοι ἑταῖροι
ὣς: Od. 11:413: νωλεμέως κτείνοντο σύες ὣς ἀργιόδοντες,
ὡς: Od. 11:419: ὡς ἀμφὶ κρητῆρα τραπέζας τε πληθούσας
ὣς: Od. 11:427: ὣς οὐκ αἰνότερον καὶ κύντερον ἄλλο γυναικός,
ὣς: Od. 11:435: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ὣς: Od. 11:440: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
ὣς: Od. 11:462: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ὣς: Od. 11:465: νῶϊ μὲν ὣς ἐπέεσσιν ἀμειβομένω στυγεροῖσιν
ὣς: Od. 11:477: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ὣς: Od. 11:487: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε·
ὣς: Od. 11:504: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
ὥς: Od. 11:507: πᾶσαν ἀληθείην μυθήσομαι, ὥς με κελεύεις·
ὣς: Od. 11:538: ὣς ἐφάμην, ψυχὴ δὲ ποδώκεος Αἰακίδαο
ὡς: Od. 11:548: ὡς δὴ μὴ ὄφελον νικᾶν τοιῷδ’ ἐπ’ ἀέθλῳ·
ὣς: Od. 11:563: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οὐδὲν ἀμείβετο, βῆ δὲ μετ’ ἄλλας
ὥς: Od. 11:605: ἀμφὶ δέ μιν κλαγγὴ νεκύων ἦν οἰωνῶν ὥς,
ὣς: Od. 11:627: ὣς εἰπὼν ὁ μὲν αὖτις ἔβη δόμον Ἄϊδος εἴσω,
ὣς: Od. 12:28: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ὣς: Od. 12:29: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ὥς: Od. 12:38: ὥς τοι ἐγὼν ἐρέω, μνήσει δέ σε καὶ θεὸς αὐτός.
ὣς: Od. 12:111: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀτυζόμενος προσέειπον·
ὣς: Od. 12:115: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
ὣς: Od. 12:142: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
ὣς: Od. 12:192: ὣς φάσαν ἱεῖσαι ὄπα κάλλιμον· αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
ὡς: Od. 12:213: νῦν δ’ ἄγεθ’, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες.
ὣς: Od. 12:222: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ ὦκα ἐμοῖσ’ ἐπέεσσι πίθοντο.
ὣς: Od. 12:237: ἦ τοι ὅτ’ ἐξεμέσειε, λέβης ὣς ἐν πυρὶ πολλῷ
ὡς: Od. 12:251: ὡς δ’ ὅτ’ ἐπὶ προβόλῳ ἁλιεὺς περιμήκεϊ ῥάβδῳ
ὣς: Od. 12:255: ὣς οἵ γ’ ἀσπαίροντες ἀείροντο προτὶ πέτρας.
ὣς: Od. 12:277: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ.
ὣς: Od. 12:294: ὣς ἔφατ’ Εὐρύλοχος, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι ἑταῖροι.
ὡς: Od. 12:303: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ αὐτίκ’ ἀπώμνυον ὡς ἐκέλευον.
ὣς: Od. 12:303: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ αὐτίκ’ ἀπώμνυον ὡς ἐκέλευον.
ὣς: Od. 12:324: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ὣς: Od. 12:352: ὣς ἔφατ’ Εὐρύλοχος, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι ἑταῖροι.
ὣς: Od. 12:396: ὀπταλέα τε καὶ ὠμά· βοῶν δ’ ὣς γίνετο φωνή.
ὡς: Od. 12:433: τῷ προσφὺς ἐχόμην ὡς νυκτερίς· οὐδέ πῃ εἶχον
Ὣς: Od. 13:1: Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ,
ὣς: Od. 13:16: ὣς ἔφατ’ Ἀλκίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ὡς: Od. 13:31: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ δόρποιο λιλαίεται, ᾧ τε πανῆμαρ
ὣς: Od. 13:35: ὣς Ὀδυσῆ’ ἀσπαστὸν ἔδυ φάος ἠελίοιο.
ὣς: Od. 13:47: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον
ὣς: Od. 13:53: ὣς φάτο, Ποντόνοος δὲ μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα,
ὣς: Od. 13:63: ὣς εἰπὼν ὑπὲρ οὐδὸν ἐβήσετο δῖος Ὀδυσσεύς.
ὥς: Od. 13:81: ἡ δ’, ὥς τ’ ἐν πεδίῳ τετράοροι ἄρσενες ἵπποι,
ὣς: Od. 13:84: ὣς ἄρα τῆς πρύμνη μὲν ἀείρετο, κῦμα δ’ ὄπισθεν
ὣς: Od. 13:88: ὣς ἡ ῥίμφα θέουσα θαλάσσης κύματ’ ἔταμνεν,
ὡς: Od. 13:147: “αἶψά κ’ ἐγὼν ἕρξαιμι, κελαινεφές, ὡς ἀγορεύεις·
ὣς: Od. 13:154: “ὦ πέπον, ὣς μὲν ἐμῷ θυμῷ δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
ὡς: Od. 13:170: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε· τὰ δ’ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο.
ὣς: Od. 13:170: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε· τὰ δ’ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο.
ὣς: Od. 13:178: ὣς ἀγόρευ’ ὁ γέρων· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
ὡς: Od. 13:179: ἀλλ’ ἄγεθ’, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες·
ὣς: Od. 13:184: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἔδδεισαν, ἑτοιμάσσαντο δὲ ταύρους.
ὣς: Od. 13:185: ὣς οἱ μέν ῥ’ εὔχοντο Ποσειδάωνι ἄνακτι
ὣς: Od. 13:217: ὣς εἰπὼν τρίποδας περικαλλέας ἠδὲ λέβητας
ὥς: Od. 13:231: εὔχομαι ὥς τε θεῷ καί σευ φίλα γούναθ’ ἱκάνω.
ὣς: Od. 13:250: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
ὥς: Od. 13:251: χαίρων ᾗ γαίῃ πατρωΐῃ, ὥς οἱ ἔειπε
ὣς: Od. 13:287: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ὣς: Od. 13:352: ὣς εἰποῦσα θεὰ σκέδασ’ ἠέρα, εἴσατο δὲ χθών·
ὡς: Od. 13:358: χαίρετ’· ἀτὰρ καὶ δῶρα διδώσομεν, ὡς τὸ πάρος περ,
ὣς: Od. 13:366: ὣς εἰποῦσα θεὰ δῦνε σπέος ἠεροειδές,
ὣς: Od. 13:389: αἴ κέ μοι ὣς μεμαυῖα παρασταίης, γλαυκῶπι,
ὡς: Od. 13:402: ὡς ἂν ἀεικέλιος πᾶσι μνηστῆρσι φανήῃς
ὣς: Od. 13:429: ὣς ἄρα μιν φαμένη ῥάβδῳ ἐπεμάσσατ’ Ἀθήνη.
ὣς: Od. 13:439: τώ γ’ ὣς βουλεύσαντε διέτμαγεν· ἡ μὲν ἔπειτα
ὣς: Od. 14:48: ὣς εἰπὼν κλισίηνδ’ ἡγήσατο δῖος ὑφορβός,
ὣς: Od. 14:52: ὅττι μιν ὣς ὑπέδεκτο, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ὡς: Od. 14:66: ὡς καὶ ἐμοὶ τόδε ἔργον ἀέξεται, ᾧ ἐπιμίμνω.
ὡς: Od. 14:68: ἀλλ’ ὄλεθ’. ὡς ὤφελλ’ Ἑλένης ἀπὸ φῦλον ὀλέσθαι
ὣς: Od. 14:72: ὣς εἰπὼν ζωστῆρι θοῶς συνέεργε χιτῶνα,
ὣς: Od. 14:109: ὣς φάθ’· ὁ δ’ ἐνδυκέως κρέα τ’ ἤσθιε πῖνέ τε οἶνον,
ὡς: Od. 14:116: ὧδε μάλ’ ἀφνειὸς καὶ καρτερός, ὡς ἀγορεύεις;
ὣς: Od. 14:137: ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἀπόλωλε, φίλοισι δὲ κήδε’ ὀπίσσω
ὡς: Od. 14:152: ὡς νεῖται Ὀδυσεύς· εὐαγγέλιον δέ μοι ἔστω
ὡς: Od. 14:160: ἦ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται ὡς ἀγορεύω.
ὣς: Od. 14:205: ὃς τότ’ ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὣς τίετο δήμῳ
ὡς: Od. 14:254: ῥηϊδίως, ὡς εἴ τε κατὰ ῥόον· οὐδέ τις οὖν μοι
ὡς: Od. 14:274: ποίησ’· - ὡς ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν
ὡς: Od. 14:297: κεῖθι δέ μ’ ὡς περάσειε καὶ ἄσπετον ὦνον ἕλοιτο.
ὡς: Od. 14:398: εἰ δέ κε μὴ ἔλθῃσιν ἄναξ τεὸς ὡς ἀγορεύω,
ὣς: Od. 14:409: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
ὣς: Od. 14:418: ὣς ἄρα φωνήσας κέασε ξύλα νηλέϊ χαλκῷ·
ὡς: Od. 14:441: ὡς ἐμοί, ὅττι με τοῖον ἐόντ’ ἀγαθοῖσι γεραίρεις.”
ὣς: Od. 14:468: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη,
ὡς: Od. 14:469: ὡς ὅθ’ ὑπὸ Τροίην λόχον ἤγομεν ἀρτύναντες.
ὣς: Od. 14:490: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα νόον σχέθε τόνδ’ ἐνὶ θυμῷ,
ὣς: Od. 14:499: ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα Θόας, Ἀνδραίμονος υἱός,
ὣς: Od. 14:503: ὣς νῦν ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη·
ὣς: Od. 14:518: ὣς εἰπὼν ἀνόρουσε, τίθει δ’ ἄρα οἱ πυρὸς ἐγγὺς
ὣς: Od. 14:523: ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ Ὀδυσεὺς κοιμήσατο, τοὶ δὲ παρ’ αὐτὸν
ὣς: Od. 15:43: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον,
ὣς: Od. 15:56: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
ὡς: Od. 15:59: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
ὣς: Od. 15:108: ἀστὴρ δ’ ὣς ἀπέλαμπεν· ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων.
ὥς: Od. 15:112: ὥς τοι Ζεὺς τελέσειεν, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.
ὣς: Od. 15:120: ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἀμφικύπελλον
ὣς: Od. 15:130: ὣς εἰποῦσ’ ἐν χερσὶ τίθει, ὁ δ’ ἐδέξατο χαίρων.
ὣς: Od. 15:152: εἰπεῖν· ἦ γὰρ ἐμοί γε πατὴρ ὣς ἤπιος ἦεν,
ὡς: Od. 15:155: “καὶ λίην κείνῳ γε, διοτρεφές, ὡς ἀγορεύεις,
ὣς: Od. 15:156: πάντα τάδ’ ἐλθόντες καταλέξομεν. αἲ γὰρ ἐγὼν ὣς
ὡς: Od. 15:158: εἴποιμ’, ὡς παρὰ σεῖο τυχὼν φιλότητος ἁπάσης
ὣς: Od. 15:160: ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις,
ὣς: Od. 15:169: ὣς φάτο, μερμήριξε δ’ ἀρηΐφιλος Μενέλαος,
ὡς: Od. 15:172: “κλῦτέ μευ· αὐτὰρ ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
ὡς: Od. 15:173: ἀθάνατοι βάλλουσι καὶ ὡς τελέεσθαι ὀΐω.
ὡς: Od. 15:174: ὡς ὅδε χῆν’ ἥρπαξ’ ἀτιταλλομένην ἐνὶ οἴκῳ
ὣς: Od. 15:176: ὣς Ὀδυσεὺς κακὰ πολλὰ παθὼν καὶ πόλλ’ ἐπαληθεὶς
ὣς: Od. 15:181: τῶ κέν τοι καὶ κεῖθι θεῷ ὣς εὐχετοῴμην.”
ὣς: Od. 15:202: ὣς φάτο, Νεστορίδης δ’ ἄρ’ ἑῷ συμφράσσατο θυμῷ,
ὣς: Od. 15:215: ὣς ἄρα φωνήσας ἔλασεν καλλίτριχας ἵππους
ὣς: Od. 15:220: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ὣς: Od. 15:282: ὣς ἄρα φωνήσας οἱ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος·
ὡς: Od. 15:342: ὡς ἐμοί, ὅττι μ’ ἔπαυσας ἄλης καὶ ὀϊζύος αἰνῆς.
ὡς: Od. 15:359: λευγαλέῳ θανάτῳ, ὡς μὴ θάνοι ὅς τις ἐμοί γε
ὡς: Od. 15:381: “ὢ πόποι, ὡς ἄρα τυτθὸς ἐών, Εὔμαιε συβῶτα,
ὡς: Od. 15:437: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπώμνυον, ὡς ἐκέλευεν.
ὣς: Od. 15:437: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπώμνυον, ὡς ἐκέλευεν.
ὣς: Od. 15:454: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πρὸς δώματα καλά·
ὡς: Od. 15:479: ἄντλῳ δ’ ἐνδούπησε πεσοῦσ’ ὡς εἰναλίη κήξ.
ὣς: Od. 15:493: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
ὣς: Od. 15:525: ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις,
ὡς: Od. 15:538: ἐξ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.”
ὣς: Od. 15:547: ὣς εἰπὼν ἐπὶ νηὸς ἔβη, ἐκέλευσε δ’ ἑταίρους
ὡς: Od. 15:553: οἱ μὲν ἀνώσαντες πλέον ἐς πόλιν, ὡς ἐκέλευσε
ὡς: Od. 16:17: ὡς δὲ πατὴρ ὃν παῖδα φίλα φρονέων ἀγαπάζῃ
ὣς: Od. 16:20: ὣς τότε Τηλέμαχον θεοειδέα δῖος ὑφορβὸς
ὡς: Od. 16:21: πάντα κύσεν περιφύς, ὡς ἐκ θανάτοιο φυγόντα·
ὣς: Od. 16:28: ἀλλ’ ἐπιδημεύεις· ὣς γάρ νύ τοι εὔαδε θυμῷ,
ὣς: Od. 16:40: ὣς ἄρα φωνήσας οἱ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος·
ὣς: Od. 16:46: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τῷ δὲ συβώτης
ὣς: Od. 16:64: πλαζόμενος· ὣς γάρ οἱ ἐπέκλωσεν τά γε δαίμων.
ὡς: Od. 16:84: ἔδμεναι, ὡς ἂν μή σε κατατρύχῃ καὶ ἑταίρους.
ὡς: Od. 16:169: ὡς ἂν μνηστῆρσιν θάνατον καὶ κῆρ’ ἀραρόντε
ὣς: Od. 16:177: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἕρξασα πάλιν κίεν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ὣς: Od. 16:190: ὣς ἄρα φωνήσας υἱὸν κύσε, κὰδ δὲ παρειῶν
ὣς: Od. 16:213: ὣς ἄρα φωνήσας κατ’ ἄρ’ ἕζετο, Τηλέμαχος δὲ
ὣς: Od. 16:219: ὣς ἄρα τοί γ’ ἐλεεινὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβον.
ὡς: Od. 16:297: ὡς ἂν ἐπιθύσαντες ἑλοίμεθα· τοὺς δέ κ’ ἔπειτα
ὣς: Od. 16:321: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
ὣς: Od. 16:358: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνστάντες ἔβαν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
ὡς: Od. 16:364: “ὢ πόποι, ὡς τόνδ’ ἄνδρα θεοὶ κακότητος ἔλυσαν.
ὣς: Od. 16:393: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ὣς: Od. 16:406: ὣς ἔφατ’ Ἀμφίνομος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ὣς: Od. 16:448: ὣς φάτο θαρσύνων, τῷ δ’ ἤρτυεν αὐτὸς ὄλεθρον.
ὣς: Od. 16:476: ὣς φάτο, μείδησεν δ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο
ὥς: Od. 17:21: ὥς τ’ ἐπιτειλαμένῳ σημάντορι πάντα πιθέσθαι.
ὣς: Od. 17:26: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ διὲκ σταθμοῖο βεβήκει,
ὣς: Od. 17:57: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος.
ὥς: Od. 17:76: ὥς τοι δῶρ’ ἀποπέμψω, ἅ τοι Μενέλαος ἔδωκε.”
ὣς: Od. 17:84: ὣς εἰπὼν ξεῖνον ταλαπείριον ἦγεν ἐς οἶκον.
ὡς: Od. 17:111: ἐνδυκέως ἐφίλει, ὡς εἴ τε πατὴρ ἑὸν υἷα
ὣς: Od. 17:112: ἐλθόντα χρόνιον νέον ἄλλοθεν· ὣς ἐμὲ κεῖνος
ὡς: Od. 17:126: ὡς δ’ ὁπότ’ ἐν ξυλόχῳ ἔλαφος κρατεροῖο λέοντος
ὣς: Od. 17:131: ὣς Ὀδυσεὺς κείνοισιν ἀεικέα πότμον ἐφήσει.
ὣς: Od. 17:147: ὣς ἔφατ’ Ἀτρεΐδης, δουρικλειτὸς Μενέλαος.
ὣς: Od. 17:150: ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε.
ὡς: Od. 17:157: ὡς ἦ τοι Ὀδυσεὺς ἤδη ἐν πατρίδι γαίῃ,
ὥς: Od. 17:165: ἐξ ἐμεῦ, ὥς κέν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.”
ὣς: Od. 17:166: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ὣς: Od. 17:177: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνστάντες ἔβαν πείθοντό τε μύθῳ.
ὡς: Od. 17:186: σήμερον, ὡς ἐπέτελλεν ἄναξ ἐμός· - ἦ σ’ ἂν ἐγώ γε
ὡς: Od. 17:218: ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον.
ὡς: Od. 17:218: ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον.
ὣς: Od. 17:233: ὣς φάτο, καὶ παριὼν λὰξ ἔνθορεν ἀφραδίῃσιν
ὡς: Od. 17:243: ὡς ἔλθοι μὲν κεῖνος ἀνήρ, ἀγάγοι δέ ἑ δαίμων.
ὡς: Od. 17:253: ὡς Ὀδυσῆΐ γε τηλοῦ ἀπώλετο νόστιμον ἦμαρ.”
ὣς: Od. 17:254: ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτόθι ἦκα κιόντας,
ὣς: Od. 17:290: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ὡς: Od. 17:301: δὴ τότε γ’, ὡς ἐνόησεν Ὀδυσσέα ἐγγὺς ἐόντα,
ὣς: Od. 17:324: ὣς εἰπὼν εἰσῆλθε δόμους ἐῢ ναιετάοντας,
ὥς: Od. 17:344: καὶ κρέας, ὥς οἱ χεῖρες ἐχάνδανον ἀμφιβαλόντι·
ὣς: Od. 17:348: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν,
ὡς: Od. 17:362: ὤτρυν’, ὡς ἂν πύρνα κατὰ μνηστῆρας ἀγείροι
ὧς: Od. 17:364: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς τιν’ ἔμελλ’ ἀπαλεξήσειν κακότητος.
ὡς: Od. 17:366: πάντοσε χεῖρ’ ὀρέγων, ὡς εἰ πτωχὸς πάλαι εἴη.
ὣς: Od. 17:374: ὣς ἔφατ’, Ἀντίνοος δ’ ἔπεσιν νείκεσσε συβώτην·
ὣς: Od. 17:397: “Ἀντίνο’, ἦ μευ καλὰ πατὴρ ὣς κήδεαι υἷος,
ὣς: Od. 17:409: ὣς ἄρ’ ἔφη, καὶ θρῆνυν ἑλὼν ὑπέφηνε τραπέζης
ὥς: Od. 17:449: ὥς τις θαρσαλέος καὶ ἀναιδής ἐσσι προΐκτης.
ὣς: Od. 17:458: ὣς ἔφατ’, Ἀντίνοος δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον
ὣς: Od. 17:462: ὣς ἄρ’ ἔφη, καὶ θρῆνυν ἑλὼν βάλε δεξιὸν ὦμον
ὣς: Od. 17:481: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως νεμέσησαν·
ὣς: Od. 17:488: ὣς ἄρ’ ἔφαν μνηστῆρες, ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων.
ὡς: Od. 17:492: τοῦ δ’ ὡς οὖν ἤκουσε περίφρων Πηνελόπεια
ὣς: Od. 17:505: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἀγόρευε μετὰ δμῳῇσι γυναιξὶν
ὡς: Od. 17:518: ὡς δ’ ὅτ’ ἀοιδὸν ἀνὴρ ποτιδέρκεται, ὅς τε θεῶν ἒξ
ὣς: Od. 17:521: ὣς ἐμὲ κεῖνος ἔθελγε παρήμενος ἐν μεγάροισι.
ὣς: Od. 17:541: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ μέγ’ ἔπταρεν, ἀμφὶ δὲ δῶμα
ὣς: Od. 17:551: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν,
ὣς: Od. 17:574: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε.
ὥς: Od. 17:586: “οὐκ ἄφρων ὁ ξεῖνος ὀΐεται, ὥς περ ἂν εἴη·
ὣς: Od. 17:589: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἀγόρευεν, ὁ δ’ ᾤχετο δῖος ὑφορβὸς
ὣς: Od. 17:602: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἄρ’ ἕζετ’ ἐϋξέστου ἐπὶ δίφρου.
ὥς: Od. 18:19: ὥς περ ἐγών, ὄλβον δὲ θεοὶ μέλλουσιν ὀπάζειν.
ὡς: Od. 18:26: “ὢ πόποι, ὡς ὁ μολοβρὸς ἐπιτροχάδην ἀγορεύει,
ὣς: Od. 18:29: γναθμῶν ἐξελάσαιμι συὸς ὣς ληϊβοτείρης.
ὣς: Od. 18:32: ὣς οἱ μὲν προπάροιθε θυράων ὑψηλάων
ὣς: Od. 18:40: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀνήϊξαν γελόωντες,
ὣς: Od. 18:50: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ὡς: Od. 18:58: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπώμνυον, ὡς ἐκέλευεν.
ὣς: Od. 18:58: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπώμνυον, ὡς ἐκέλευεν.
ὣς: Od. 18:66: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπῄνεον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ὣς: Od. 18:75: ὣς ἄρ’ ἔφαν, Ἴρῳ δὲ κακῶς ὠρίνετο θυμός.
ὧς: Od. 18:76: ἀλλὰ καὶ ὧς δρηστῆρες ἄγον ζώσαντες ἀνάγκῃ
ὣς: Od. 18:88: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑπὸ τρόμος ἤλυθε γυῖα.
ὥς: Od. 18:91: ἢ ἐλάσει’ ὥς μιν ψυχὴ λίποι αὖθι πεσόντα,
ὣς: Od. 18:117: ὣς ἄρ’ ἔφαν, χαῖρεν δὲ κλεηδόνι δῖος Ὀδυσσεύς.
ὣς: Od. 18:151: ὣς φάτο, καὶ σπείσας ἔπιεν μελιηδέα οἶνον,
ὧς: Od. 18:155: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς φύγε κῆρα· πέδησε δὲ καὶ τὸν Ἀθήνη
ὣς: Od. 18:185: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
ὣς: Od. 18:197: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἕρξασ’ ἀπεβήσετο δῖα θεάων·
ὣς: Od. 18:202: αἴθε μοι ὣς μαλακὸν θάνατον πόροι Ἄρτεμις ἁγνὴ
ὣς: Od. 18:206: ὣς φαμένη κατέβαιν’ ὑπερώϊα σιγαλόεντα,
ὡς: Od. 18:239: ὡς νῦν Ἶρος ἐκεῖνος ἐπ’ αὐλείῃσι θύρῃσιν
ὣς: Od. 18:243: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ὡς: Od. 18:268: ὡς νῦν, ἢ ἔτι μᾶλλον, ἐμεῦ ἀπονόσφιν ἐόντος·
ὣς: Od. 18:281: ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ὣς: Od. 18:290: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ὥς: Od. 18:296: χρύσεον, ἠλέκτροισιν ἐερμένον, ἠέλιον ὥς·
ὣς: Od. 18:320: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἐγέλασσαν, ἐς ἀλλήλας δὲ ἴδοντο.
ὣς: Od. 18:323: παῖδα δὲ ὣς ἀτίταλλε, δίδου δ’ ἄρ’ ἀθύρματα θυμῷ·
ὧς: Od. 18:324: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἔχε πένθος ἐνὶ φρεσὶ Πηνελοπείης,
ὣς: Od. 18:340: ὣς εἰπὼν ἐπέεσσι διεπτοίησε γυναῖκας.
ὣς: Od. 18:387: ὣς ἔφατ’, Εὐρύμαχος δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον
ὣς: Od. 18:394: ὣς ἄρα φωνήσας σφέλας ἔλλαβεν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ὣς: Od. 18:410: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
ὣς: Od. 18:422: ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦθον ἔειπε.
ὣς: Od. 19:14: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρί,
ὣς: Od. 19:29: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος·
ὡς: Od. 19:39: φαίνοντ’ ὀφθαλμοῖσ’ ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο.
ὣς: Od. 19:47: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
ὣς: Od. 19:85: εἰ δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε καὶ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν,
ὣς: Od. 19:89: ὣς φάτο, τοῦ δ’ ἤκουσε περίφρων Πηνελόπεια,
ὡς: Od. 19:94: ὡς τὸν ξεῖνον ἔμελλον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμοῖσιν
ὣς: Od. 19:100: ὣς ἔφαθ’, ἡ δὲ μάλ’ ὀτραλέως κατέθηκε φέρουσα
ὥς: Od. 19:109: ὥς τέ τευ ἦ βασιλῆος ἀμύμονος, ὅς τε θεουδὴς
ὣς: Od. 19:148: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ὣς: Od. 19:151: ὣς τρίετες μὲν ἔληθον ἐγὼ καὶ ἔπειθον Ἀχαιούς·
ὣς: Od. 19:156: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσα καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης·
ὧς: Od. 19:162: ἀλλὰ καὶ ὧς μοι εἰπὲ τεὸν γένος, ὁππόθεν ἐσσί·
ὧς: Od. 19:171: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
ὡς: Od. 19:205: ὡς δὲ χιὼν κατατήκετ’ ἐν ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν,
ὣς: Od. 19:208: ὣς τῆς τήκετο καλὰ παρήϊα δάκρυ χεούσης,
ὡς: Od. 19:211: ὀφθαλμοὶ δ’ ὡς εἰ κέρα ἕστασαν ἠὲ σίδηρος
ὡς: Od. 19:217: ξείνισας ἐν μεγάροισιν ἐμὸν πόσιν, ὡς ἀγορεύεις.
ὥς: Od. 19:224: αὐτάρ τοι ἐρέω, ὥς μοι ἰνδάλλεται ἦτορ.
ὡς: Od. 19:230: ὡς οἱ χρύσεοι ἐόντες ὁ μὲν λάε νεβρὸν ἀπάγχων,
ὥς: Od. 19:234: τὼς μὲν ἔην μαλακός, λαμπρὸς δ’ ἦν ἠέλιος ὥς.
ὣς: Od. 19:249: ὣς φάτο, τῇ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο
ὡς: Od. 19:270: ὡς ἤδη Ὀδυσῆος ἐγὼ περὶ νόστου ἄκουσα
ὣς: Od. 19:280: οἳ δή μιν περὶ κῆρι θεὸν ὣς τιμήσαντο
ὣς: Od. 19:285: ὣς περὶ κέρδεα πολλὰ καταθνητῶν ἀνθρώπων
ὥς: Od. 19:287: ὥς μοι Θεσπρωτῶν βασιλεὺς μυθήσατο Φείδων·
ὣς: Od. 19:300: ὣς ὁ μὲν οὕτως ἐστὶ σόος καὶ ἐλεύσεται ἤδη
ὡς: Od. 19:305: ἦ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται ὡς ἀγορεύω.
ὡς: Od. 19:311: ἐξ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.
ὡς: Od. 19:312: ἀλλά μοι ὧδ’ ἀνὰ θυμὸν ὀΐεται, ὡς ἔσεταί περ·
ὥς: Od. 19:319: ὥς κ’ εὖ θαλπιόων χρυσόθρονον Ἠῶ ἵκηται.
ὥς: Od. 19:321: ὥς κ’ ἔνδον παρὰ Τηλεμάχῳ δείπνοιο μέδηται
ὡς: Od. 19:340: κείω δ’ ὡς τὸ πάρος περ ἀΰπνους νύκτας ἴαυον.
ὡς: Od. 19:352: ὡς σὺ μάλ’ εὐφραδέως πεπνυμένα πάντ’ ἀγορεύεις·
ὣς: Od. 19:361: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ κατέσχετο χερσὶ πρόσωπα,
ὡς: Od. 19:372: ὡς σέθεν αἱ κύνες αἵδε καθεψιόωνται ἅπασαι,
ὡς: Od. 19:381: ὡς σὺ δέμας φωνήν τε πόδας τ’ Ὀδυσῆϊ ἔοικας.”
ὡς: Od. 19:385: ἔμμεναι, ὡς σύ περ αὐτὴ ἐπιφρονέουσ’ ἀγορεύεις.”
ὣς: Od. 19:386: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ λέβηθ’ ἕλε παμφανόωντα,
ὣς: Od. 19:424: ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ὣς: Od. 19:442: οὔτ’ ὄμβρος περάασκε διαμπερές· ὣς ἄρα πυκνὴ
ὡς: Od. 19:445: ὡς ἐπάγοντες ἐπῇσαν· ὁ δ’ ἀντίος ἐκ ξυλόχοιο,
ὥς: Od. 19:465: ὥς μιν θηρεύοντ’ ἔλασεν σῦς λευκῷ ὀδόντι
ὡς: Od. 19:494: ἕξω δ’ ὡς ὅτε τις στερεὴ λίθος ἠὲ σίδηρος.
ὣς: Od. 19:503: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
ὡς: Od. 19:518: ὡς δ’ ὅτε Πανδαρέου κούρη, χλωρηῒς ἀηδών,
ὣς: Od. 19:524: ὣς καὶ ἐμοὶ δίχα θυμὸς ὀρώρεται ἔνθα καὶ ἔνθα,
ὣς: Od. 19:551: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμὲ μελιηδὴς ὕπνος ἀνῆκε·
ὥς: Od. 19:574: ἵστασχ’ ἑξείης, δρυόχους ὥς, δώδεκα πάντας·
ὣς: Od. 19:600: ὣς εἰποῦσ’ ἀνέβαιν’ ὑπερώϊα σιγαλόεντα,
ὡς: Od. 20:14: ὡς δὲ κύων ἀμαλῇσι περὶ σκυλάκεσσι βεβῶσα
ὥς: Od. 20:16: ὥς ῥα τοῦ ἔνδον ὑλάκτει ἀγαιομένου κακὰ ἔργα.
ὣς: Od. 20:22: ὣς ἔφατ’, ἐν στήθεσσι καθαπτόμενος φίλον ἦτορ·
ὡς: Od. 20:25: ὡς δ’ ὅτε γαστέρ’ ἀνὴρ πολέος πυρὸς αἰθομένοιο,
ὣς: Od. 20:28: ὣς ἄρ’ ὅ γ’ ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλίσσετο μερμηρίζων,
ὣς: Od. 20:54: ὣς φάτο, καί ῥά οἱ ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν ἔχευεν,
ὡς: Od. 20:66: ὡς δ’ ὅτε Πανδαρέου κούρας ἀνέλοντο θύελλαι·
ὣς: Od. 20:79: ὣς ἔμ’ ἀϊστώσειαν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες,
ὣς: Od. 20:91: ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς.
ὣς: Od. 20:102: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεύς,
ὣς: Od. 20:120: ὣς ἄρ’ ἔφη, χαῖρεν δὲ κλεηδόνι δῖος Ὀδυσσεὺς
ὥς: Od. 20:140: αὐτὰρ ὅ γ’, ὥς τις πάμπαν ὀϊζυρὸς καὶ ἄποτμος,
ὣς: Od. 20:144: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
ὣς: Od. 20:157: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο.
ὡς: Od. 20:167: ἦέ σ’ ἀτιμάζουσι κατὰ μέγαρ’ ὡς τὸ πάρος περ;”
ὣς: Od. 20:172: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ὣς: Od. 20:183: ὣς φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς,
ὡς: Od. 20:204: ἴδιον, ὡς ἐνόησα, δεδάκρυνται δέ μοι ὄσσε
ὣς: Od. 20:238: ὣς δ’ αὔτως Εὔμαιος ἐπεύξατο πᾶσι θεοῖσι
ὣς: Od. 20:240: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ὣς: Od. 20:247: ὣς ἔφατ’ Ἀμφίνομος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ὣς: Od. 20:268: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
ὣς: Od. 20:275: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος· ὁ δ’ ἄρ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων.
ὡς: Od. 20:282: ἴσην, ὡς αὐτοί περ ἐλάγχανον· ὣς γὰρ ἀνώγει
ὣς: Od. 20:282: ἴσην, ὡς αὐτοί περ ἐλάγχανον· ὣς γὰρ ἀνώγει
ὡς: Od. 20:293: μοῖραν μὲν δὴ ξεῖνος ἔχει πάλαι, ὡς ἐπέοικεν,
ὣς: Od. 20:299: ὣς εἰπὼν ἔῤῥιψε βοὸς πόδα χειρὶ παχείῃ,
ὣς: Od. 20:320: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ὣς: Od. 20:345: ὣς φάτο Τηλέμαχος· μνηστῆρσι δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
ὣς: Od. 20:358: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.
ὣς: Od. 20:371: ὣς εἰπὼν ἐξῆλθε δόμων ἐῢ ναιεταόντων,
ὣς: Od. 20:384: ὣς ἔφασαν μνηστῆρες· ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων,
ὣς: Od. 21:80: ὣς φάτο, καί ῥ’ Εὔμαιον ἀνώγει, δῖον ὑφορβόν,
ὣς: Od. 21:96: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
ὡς: Od. 21:123: ὡς εὐκόσμως στῆσε· πάρος δ’ οὔ πώ ποτ’ ὀπώπει.
ὣς: Od. 21:136: ὣς εἰπὼν τόξον μὲν ἀπὸ ἕο θῆκε χαμᾶζε,
ὣς: Od. 21:143: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ὣς: Od. 21:163: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν καὶ ἀπὸ ἕο τόξον ἔθηκε,
ὣς: Od. 21:175: ὣς φάτο, καί ῥ’ ἐκέλευσε Μελάνθιον, αἰπόλον αἰγῶν·
ὣς: Od. 21:181: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αἶψ’ ἀνέκαιε Μελάνθιος ἀκάματον πῦρ,
ὡς: Od. 21:201: ὡς ἔλθοι μὲν κεῖνος ἀνήρ, ἀγάγοι δέ ἑ δαίμων·
ὣς: Od. 21:203: ὣς δ’ αὔτως Εὔμαιος ἐπεύξατο πᾶσι θεοῖσι
ὡς: Od. 21:209: γινώσκω δ’ ὡς σφῶϊν ἐελδομένοισιν ἱκάνω
ὡς: Od. 21:212: σφῶϊν δ’, ὡς ἔσεταί περ, ἀληθείην καταλέξω·
ὣς: Od. 21:221: ὣς εἰπὼν ῥάκεα μεγάλης ἀποέργαθεν οὐλῆς.
ὣς: Od. 21:225: ὣς δ’ αὔτως Ὀδυσεὺς κεφαλὰς καὶ χεῖρας ἔκυσσε.
ὣς: Od. 21:242: ὣς εἰπὼν εἰσῆλθε δόμους ἐῢ ναιετάοντας·
ὧς: Od. 21:246: θάλπων ἔνθα καὶ ἔνθα σέλᾳ πυρός· ἀλλά μιν οὐδ’ ὧς
ὣς: Od. 21:269: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
ὣς: Od. 21:285: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως νεμέσησαν,
ὣς: Od. 21:305: ὣς καὶ σοὶ μέγα πῆμα πιφαύσκομαι, αἴ κε τὸ τόξον
ὣς: Od. 21:329: ὣς ἐρέουσ’, ἡμῖν δ’ ἂν ἐλέγχεα ταῦτα γένοιτο.”
ὣς: Od. 21:366: ὣς φάσαν, αὐτὰρ ὁ θῆκε φέρων αὐτῇ ἐνὶ χώρῃ,
ὣς: Od. 21:376: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν
ὣς: Od. 21:386: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος,
ὡς: Od. 21:399: ἢ ὅ γ’ ἐφορμᾶται ποιησέμεν, ὡς ἐνὶ χερσὶ
ὡς: Od. 21:403: ὡς οὗτός ποτε τοῦτο δυνήσεται ἐντανύσασθαι.”
ὣς: Od. 21:404: ὣς ἄρ’ ἔφαν μνηστῆρες· ἀτὰρ πολύμητις Ὀδυσσεύς,
ὡς: Od. 21:406: ὡς ὅτ’ ἀνὴρ φόρμιγγος ἐπιστάμενος καὶ ἀοιδῆς
ὣς: Od. 21:409: ὣς ἄρ’ ἄτερ σπουδῆς τάνυσεν μέγα τόξον Ὀδυσσεύς.
ὥς: Od. 21:427: οὐχ ὥς με μνηστῆρες ἀτιμάζοντες ὄνονται.
ὡς: Od. 22:33: ὡς δή σφιν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπτο.
ὣς: Od. 22:42: ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἅρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλε·
ὧς: Od. 22:63: οὐδέ κεν ὧς ἔτι χεῖρας ἐμὰς λήξαιμι φόνοιο,
ὣς: Od. 22:68: ὣς φάτο, τῶν δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ.
ὣς: Od. 22:79: ὣς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξύ,
ὣς: Od. 22:108: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρί,
ὣς: Od. 22:114: ὣς δ’ αὔτως τὼ δμῶε δυέσθην τεύχεα καλά,
ὣς: Od. 22:142: ὣς εἰπὼν ἀνέβαινε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
ὡς: Od. 22:148: ὡς περιβαλλομένους ἴδε τεύχεα χερσί τε δοῦρα
ὣς: Od. 22:160: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον.
ὥς: Od. 22:177: ὥς κεν δηθὰ ζωὸς ἐὼν χαλέπ’ ἄλγεα πάσχῃ.”
ὣς: Od. 22:178: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο,
ὡς: Od. 22:190: εὖ μάλ’ ἀποστρέψαντε διαμπερές, ὡς ἐκέλευσεν
ὥς: Od. 22:196: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ καταλέγμενος, ὥς σε ἔοικεν·
ὣς: Od. 22:200: ὣς ὁ μὲν αὖθι λέλειπτο, ταθεὶς ὀλοῷ ἐνὶ δεσμῷ·
ὣς: Od. 22:210: ὣς φάτ’, ὀϊόμενος λαοσσόον ἔμμεν’ Ἀθήνην.
ὣς: Od. 22:224: ὣς φάτ’, Ἀθηναίη δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον,
ὡς: Od. 22:255: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκόντισαν, ὡς ἐκέλευεν,
ὣς: Od. 22:255: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκόντισαν, ὡς ἐκέλευεν,
ὣς: Od. 22:265: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα
ὣς: Od. 22:299: οἱ δ’ ἐφέβοντο κατὰ μέγαρον βόες ὣς ἀγελαῖαι·
ὥς: Od. 22:302: οἱ δ’ ὥς τ’ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγκυλοχῆλαι
ὣς: Od. 22:307: ὣς ἄρα τοὶ μνηστῆρας ἐπεσσύμενοι κατὰ δῶμα
ὡς: Od. 22:319: κείσομαι, ὡς οὐκ ἔστι χάρις μετόπισθ’ εὐεργέων.”
ὣς: Od. 22:326: ὣς ἄρα φωνήσας ξίφος εἵλετο χειρὶ παχείῃ
ὥς: Od. 22:349: ὥς τε θεῷ· τῶ μή με λιλαίεο δειροτομῆσαι.
ὡς: Od. 22:351: ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν ἐς σὸν δόμον οὐδὲ χατίζων
ὣς: Od. 22:354: ὣς φάτο, τοῦ δ’ ἤκουσ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο,
ὣς: Od. 22:361: ὣς φάτο, τοῦ δ’ ἤκουσε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς·
ὡς: Od. 22:374: ὡς κακοεργίης εὐεργεσίη μέγ’ ἀμείνων.
ὣς: Od. 22:378: ὣς φάτο, τὼ δ’ ἔξω βήτην μεγάροιο κιόντε·
ὥς: Od. 22:384: πεπτεῶτας πολλούς, ὥς τ’ ἰχθύας, οὕς θ’ ἁλιῆες
ὣς: Od. 22:389: ὣς τότ’ ἄρα μνηστῆρες ἐπ’ ἀλλήλοισι κέχυντο.
ὣς: Od. 22:393: ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρί,
ὣς: Od. 22:398: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος,
ὥς: Od. 22:402: αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον ὥς τε λέοντα,
ὣς: Od. 22:406: ὣς Ὀδυσεὺς πεπάλακτο πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν.
ὡς: Od. 22:407: ἡ δ’ ὡς οὖν νέκυάς τε καὶ ἄσπετον εἴσιδεν αἷμα,
ὣς: Od. 22:433: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
ὣς: Od. 22:446: ὣς ἔφαθ’, αἱ δὲ γυναῖκες ἀολλέες ἦλθον ἅπασαι,
ὣς: Od. 22:465: ὣς ἄρ’ ἔφη, καὶ πεῖσμα νεὸς κυανοπρῴροιο
ὡς: Od. 22:468: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἢ κίχλαι τανυσίπτεροι ἠὲ πέλειαι
ὣς: Od. 22:471: ὣς αἵ γ’ ἑξείης κεφαλὰς ἔχον, ἀμφὶ δὲ πάσαις
ὣς: Od. 22:492: ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια,
ὡς: Od. 23:27: ἦλθ’ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύω,
ὣς: Od. 23:32: ὣς ἔφαθ’, ἡ δ’ ἐχάρη καὶ ἀπὸ λέκτροιο θοροῦσα
ὡς: Od. 23:36: εἰ ἐτεὸν δὴ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύεις,
ὥς: Od. 23:48: αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον ὥς τε λέοντα.
ὥς: Od. 23:60: οἶσθα γὰρ ὥς κ’ ἀσπαστὸς ἐνὶ μεγάροισι φανείη
ὡς: Od. 23:62: ἀλλ’ οὐκ ἔσθ’ ὅδε μῦθος ἐτήτυμος, ὡς ἀγορεύεις,
ὣς: Od. 23:85: ὣς φαμένη κατέβαιν’ ὑπερώϊα· πολλὰ δέ οἱ κῆρ
ὣς: Od. 23:111: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ὥς: Od. 23:130: “τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
ὥς: Od. 23:135: ὥς κέν τις φαίη γάμον ἔμμεναι ἐκτὸς ἀκούων,
ὣς: Od. 23:141: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο.
ὡς: Od. 23:152: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ’ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο.
ὣς: Od. 23:152: ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ’ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο.
ὡς: Od. 23:159: ὡς δ’ ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ
ὣς: Od. 23:162: ὣς ἄρα τῷ κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοις.
ὣς: Od. 23:181: ὣς ἄρ’ ἔφη πόσιος πειρωμένη· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ὣς: Od. 23:205: ὣς φάτο, τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
ὣς: Od. 23:231: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
ὡς: Od. 23:233: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀσπάσιος γῆ νηχομένοισι φανήῃ,
ὣς: Od. 23:239: ὣς ἄρα τῇ ἀσπαστὸς ἔην πόσις εἰσοροώσῃ,
ὣς: Od. 23:251: ὣς γάρ μοι ψυχὴ μαντεύσατο Τειρεσίαο
ὥς: Od. 23:288: ὥς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ὡς: Od. 23:310: ἤρξατο δ’, ὡς πρῶτον Κίκονας δάμασ’, αὐτὰρ ἔπειτα
ὡς: Od. 23:312: ἠδ’ ὅσα Κύκλωψ ἕρξε, καὶ ὡς ἀπετείσατο ποινὴν
ὡς: Od. 23:314: ἠδ’ ὡς Αἴολον ἵκεθ’, ὅ μιν πρόφρων ὑπέδεκτο
ὡς: Od. 23:318: ἠδ’ ὡς Τηλέπυλον Λαιστρυγονίην ἀφίκανεν,
ὡς: Od. 23:322: ἠδ’ ὡς εἰς Ἀΐδεω δόμον ἤλυθεν εὐρώεντα
ὡς: Od. 23:326: ἠδ’ ὡς Σειρήνων ἁδινάων φθόγγον ἄκουσεν,
ὥς: Od. 23:327: ὥς θ’ ἵκετο Πλαγκτὰς πέτρας δεινήν τε Χάρυβδιν
ὡς: Od. 23:329: ἠδ’ ὡς Ἠελίοιο βόας κατέπεφνον ἑταῖροι·
ὡς: Od. 23:330: ἠδ’ ὡς νῆα θοὴν ἔβαλε ψολόεντι κεραυνῷ
ὥς: Od. 23:333: ὥς θ’ ἵκετ’ Ὠγυγίην νῆσον νύμφην τε Καλυψώ,
ὡς: Od. 23:338: ἠδ’ ὡς ἐς Φαίηκας ἀφίκετο πολλὰ μογήσας,
ὣς: Od. 23:339: οἳ δή μιν περὶ κῆρι θεὸν ὣς τιμήσαντο
ὡς: Od. 24:6: ὡς δ’ ὅτε νυκτερίδες μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο
ὣς: Od. 24:9: ὣς αἱ τετριγυῖαι ἅμ’ ἤϊσαν· ἦρχε δ’ ἄρα σφιν
ὣς: Od. 24:19: ὣς οἱ μὲν περὶ κεῖνον ὁμίλεον· ἀγχίμολον δὲ
ὡς: Od. 24:30: ὡς ὄφελες τιμῆς ἀπονήμενος, ἧς περ ἄνασσες,
ὣς: Od. 24:57: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἔσχοντο φόβου μεγάθυμοι Ἀχαιοί.
ὥς: Od. 24:83: ὥς κεν τηλεφανὴς ἐκ ποντόφιν ἀνδράσιν εἴη
ὣς: Od. 24:93: ὣς σὺ μὲν οὐδὲ θανὼν ὄνομ’ ὤλεσας, ἀλλά τοι αἰεὶ
ὣς: Od. 24:98: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον·
ὡς: Od. 24:101: τὼ δ’ ἄρα θαμβήσαντ’ ἰθὺς κίον, ὡς ἐσιδέσθην.
ὡς: Od. 24:122: μέμνημαι τάδε πάντα, διοτρεφές, ὡς ἀγορεύεις·
ὣς: Od. 24:138: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
ὣς: Od. 24:141: ὣς τρίετες μὲν ἔληθε δόλῳ καὶ ἔπειθεν Ἀχαιούς·
ὣς: Od. 24:146: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης.
ὣς: Od. 24:186: ὣς ἡμεῖς, Ἀγάμεμνον, ἀπωλόμεθ’, ὧν ἔτι καὶ νῦν
ὡς: Od. 24:194: ὡς ἀγαθαὶ φρένες ἦσαν ἀμύμονι Πηνελοπείῃ,
ὡς: Od. 24:195: κούρῃ Ἰκαρίου, ὡς εὖ μέμνητ’ Ὀδυσῆος,
ὡς: Od. 24:199: οὐχ ὡς Τυνδαρέου κούρη κακὰ μήσατο ἔργα,
ὣς: Od. 24:203: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
ὣς: Od. 24:219: ὣς εἰπὼν δμώεσσιν ἀρήϊα τεύχε’ ἔδωκεν.
ὡς: Od. 24:232: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
ὡς: Od. 24:237: εἰπεῖν, ὡς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ’ ἐς πατρίδα γαῖαν,
ὥς: Od. 24:259: εἰ ἐτεόν γ’ Ἰθάκην τήνδ’ ἱκόμεθ’, ὥς μοι ἔειπεν
ὡς: Od. 24:262: εἰπεῖν ἠδ’ ἐπακοῦσαι ἐμὸν ἔπος, ὡς ἐρέεινον
ὡς: Od. 24:295: κώκυσ’ ἐν λεχέεσσιν ἑὸν πόσιν, ὡς ἐπεῴκει,
ὣς: Od. 24:315: ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα·
ὣς: Od. 24:345: ὣς φάτο, τοῦ δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
ὡς: Od. 24:360: προὔπεμψ’, ὡς ἂν δεῖπνον ἐφοπλίσσωσι τάχιστα.”
ὣς: Od. 24:361: ὣς ἄρα φωνήσαντε βάτην πρὸς δώματα καλά.
ὡς: Od. 24:371: ὡς ἴδεν ἀθανάτοισι θεοῖσ’ ἐναλίγκιον ἄντην,
ὣς: Od. 24:383: ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον.
ὡς: Od. 24:391: οἱ δ’ ὡς οὖν Ὀδυσῆα ἴδον φράσσαντό τε θυμῷ,
ὣς: Od. 24:397: ὣς ἄρ’ ἔφη, Δολίος δ’ ἰθὺς κίε χεῖρε πετάσσας
ὣς: Od. 24:408: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αὖτις ἄρ’ ἕζετ’ ἐϋξέστου ἐπὶ δίφρου.
ὣς: Od. 24:409: ὣς δ’ αὔτως παῖδες Δολίου κλυτὸν ἀμφ’ Ὀδυσῆα
ὣς: Od. 24:412: ὣς οἱ μὲν περὶ δεῖπνον ἐνὶ μεγάροισι πένοντο·
ὣς: Od. 24:438: ὣς φάτο δάκρυ χέων, οἶκτος δ’ ἕλε πάντας Ἀχαιούς.
ὣς: Od. 24:450: ὣς φάτο, τοὺς δ’ ἄρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος ᾕρει.
ὡς: Od. 24:461: καὶ νῦν ὧδε γένοιτο, πίθεσθέ μοι, ὡς ἀγορεύω·
ὣς: Od. 24:463: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρ’ ἀνήϊξαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ
ὡς: Od. 24:480: ὡς ἦ τοι κείνους Ὀδυσεὺς ἀποτείσεται ἐλθών;
ὡς: Od. 24:481: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· ἐρέω δέ τοι ὡς ἐπέοικεν.
ὡς: Od. 24:486: ὡς τὸ πάρος, πλοῦτος δὲ καὶ εἰρήνη ἅλις ἔστω.”
ὣς: Od. 24:487: ὣς εἰπὼν ὤτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην,
ὡς: Od. 24:492: ὣς ἔφατ’· ἐκ δ’ υἱὸς Δολίου κίεν, ὡς ἐκέλευε,
ὣς: Od. 24:492: ὣς ἔφατ’· ἐκ δ’ υἱὸς Δολίου κίεν, ὡς ἐκέλευε,
ὣς: Od. 24:496: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ὤρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον,
ὡς: Od. 24:512: οὔ τι καταισχύνοντα τεὸν γένος, ὡς ἀγορεύεις.”
ὣς: Od. 24:513: ὣς φάτο, Λαέρτης δ’ ἐχάρη καὶ μῦθον ἔειπε·
ὣς: Od. 24:520: ὣς φάτο, καί ῥ’ ἔμπνευσε μένος μέγα Παλλὰς Ἀθήνη.
ὥς: Od. 24:532: ὥς κεν ἀναιμωτί γε διακρινθῆτε τάχιστα.”
ὣς: Od. 24:533: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, τοὺς δὲ χλωρὸν δέος εἷλε·
ὥς: Od. 24:538: οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥς τ’ αἰετὸς ὑψιπετήεις.
ὣς: Od. 24:545: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, ὁ δ’ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ.
ὦσα: Od. 9:488: ὦσα παρέξ· ἑτάροισι δ’ ἐποτρύνας ἐκέλευσα
ὦσαι: Il. 13:688: ὦσαι ἀπὸ σφείων φλογὶ εἴκελον Ἕκτορα δῖον
ὤσαιμεν: Il. 16:45: ὤσαιμεν προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.
ὤσαισθε: Il. 11:802: ὤσαισθε προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.
ὤσαιτ’: Il. 5:691: ὤσαιτ’ Ἀργείους, πολέων δ’ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
ὤσαιτο: Il. 16:655: ὤσαιτο προτὶ ἄστυ, πολέων δ’ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
ὠσάμεθ’: Il. 8:295: παύομαι, ἀλλ’ ἐξ οὗ προτὶ Ἴλιον ὠσάμεθ’ αὐτοὺς
ὦσαν: Il. 4:535: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
ὦσαν: Il. 5:626: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
ὦσαν: Il. 8:336: οἳ δ’ ἰθὺς τάφροιο βαθείης ὦσαν Ἀχαιούς·
ὦσαν: Il. 13:148: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
Ὦσαν: Il. 16:569: Ὦσαν δὲ πρότεροι Τρῶες ἑλίκωπας Ἀχαιούς·
Ὦσαν: Il. 17:274: Ὦσαν δὲ πρότεροι Τρῶες ἑλίκωπας Ἀχαιούς·
ὤσαντο: Il. 16:592: τόσσον ἐχώρησαν Τρῶες, ὤσαντο δ’ Ἀχαιοί.
ὦσας: Il. 21:398: ἰθὺς ἐμεῦ ὦσας, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψας;
ὤσασθαι: Il. 12:420: τείχεος ἂψ ὤσασθαι, ἐπεὶ τὰ πρῶτα πέλασθεν.
ὤσασθαι: Il. 15:418: οὔθ’ ὃ τὸν ἂψ ὤσασθαι, ἐπεί ῥ’ ἐπέλασσέ γε δαίμων.
ὤσασκε: Od. 11:599: αὐτὰρ ὅ γ’ ἂψ ὤσασκε τιταινόμενος, κατὰ δ’ ἱδρὼς
ὤσατο: Il. 6:62: αἴσιμα παρειπών· ὃ δ’ ἀπὸ ἕθεν ὤσατο χειρὶ
ὦσε: Il. 1:220: ἂψ δ’ ἐς κουλεὸν ὦσε μέγα ξίφος, οὐδ’ ἀπίθησε
ὦσε: Il. 2:744: τοὺς δ’ ἐκ Πηλίου ὦσε καὶ Αἰθίκεσσι πέλασσεν·
ὦσε: Il. 5:19: ἀλλ’ ἔβαλε στῆθος μεταμάζιον, ὦσε δ’ ἀφ’ ἵππων.
ὦσε: Il. 5:308: ὦσε δ’ ἀπὸ ῥινὸν τρηχὺς λίθος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
ὦσε: Il. 5:694: ἐκ δ’ ἄρα οἱ μηροῦ δόρυ μείλινον ὦσε θύραζε
ὦσε: Il. 5:835: Ὣς φαμένη Σθένελον μὲν ἀφ’ ἵππων ὦσε χαμᾶζε,
ὦσε: Il. 11:143: Ἦ, καὶ Πείσανδρον μὲν ἀφ’ ἵππων ὦσε χαμᾶζε
ὦσε: Il. 11:320: Ἦ καὶ Θυμβραῖον μὲν ἀφ’ ἵππων ὦσε χαμᾶζε
ὦσε: Il. 13:193: ὦσε δέ μιν σθένεϊ μεγάλῳ· ὃ δὲ χάσσατ’ ὀπίσσω
ὦσε: Il. 14:493: ἐκ δ’ ὦσε γλήνην· δόρυ δ’ ὀφθαλμοῖο διὰ πρὸ
ὦσε: Il. 17:618: ὦσε δόρυ πρυμνόν, διὰ δὲ γλῶσσαν τάμε μέσσην.
ὦσε: Il. 20:461: ἄμφω ἐφορμηθεὶς ἐξ ἵππων ὦσε χαμᾶζε,
ὦσε: Il. 20:489: νύξ’, ἀπὸ δ’ ἅρματος ὦσε· κυκήθησαν δέ οἱ ἵπποι.
ὦσε: Il. 21:235: πάντα δ’ ὄρινε ῥέεθρα κυκώμενος, ὦσε δὲ νεκροὺς
ὦσε: Od. 22:20: ὦσε ποδὶ πλήξας, ἀπὸ δ’ εἴδατα χεῦεν ἔραζε·
ὦσεν: Il. 5:854: ὦσεν ὑπὲκ δίφροιο ἐτώσιον ἀϊχθῆναι.
ὦσεν: Il. 15:668: τοῖσι δ’ ἀπ’ ὀφθαλμῶν νέφος ἀχλύος ὦσεν Ἀθήνη
ὦσεν: Il. 15:694: ἀντίος ἀΐξας· τὸν δὲ Ζεὺς ὦσεν ὄπισθε
ὤσῃ: Il. 13:138: ὅν τε κατὰ στεφάνης ποταμὸς χειμάῤῥοος ὤσῃ
ὦσι: Od. 24:491: “ἐξελθών τις ἴδοι, μὴ δὴ σχεδὸν ὦσι κιόντες.”
ὠσὶν: Od. 12:200: ὅν σφιν ἐπ’ ὠσὶν ἄλειψ’, ἐμέ τ’ ἐκ δεσμῶν ἀνέλυσαν.
ὠτειλὰς: Il. 18:351: ἐν δ’ ὠτειλὰς πλῆσαν ἀλείφατος ἐννεώροιο·
ὠτειλὰς: Il. 19:25: μυῖαι καδδῦσαι κατὰ χαλκοτύπους ὠτειλὰς
ὠτειλέων: Od. 24:189: οἵ κ’ ἀπονίψαντες μέλανα βρότον ἐξ ὠτειλέων
ὠτειλὴν: Il. 14:517: δῃώσας· ψυχὴ δὲ κατ’ οὐταμένην ὠτειλὴν
ὠτειλήν: Il. 17:86: κείμενον· ἔῤῥει δ’ αἷμα κατ’ οὐταμένην ὠτειλήν.
ὠτειλὴν: Il. 21:122: ἐνταυθοῖ νῦν κεῖσο μετ’ ἰχθύσιν, οἵ σ’ ὠτειλὴν
ὠτειλὴν: Od. 19:456: ὠτειλὴν δ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἀντιθέοιο
ὠτειλῆς: Il. 4:140: αὐτίκα δ’ ἔῤῥεεν αἷμα κελαινεφὲς ἐξ ὠτειλῆς.
ὠτειλῆς: Il. 4:149: ὡς εἶδεν μέλαν αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς·
ὠτειλῆς: Il. 5:870: δεῖξεν δ’ ἄμβροτον αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς,
ὠτειλῆς: Il. 11:266: ὄφρά οἱ αἷμ’ ἔτι θερμὸν ἀνήνοθεν ἐξ ὠτειλῆς.
ὠτειλῆς: Il. 16:862: Ὣς ἄρα φωνήσας δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς
ὠτειλῆς: Il. 17:297: ἐγκέφαλος δὲ παρ’ αὐλὸν ἀνέδραμεν ἐξ ὠτειλῆς
ὠτειλῆς: Od. 10:164: τῷ δ’ ἐγὼ ἐμβαίνων δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς
Ὦτον: Il. 15:518: Πουλυδάμας δ’ Ὦτον Κυλλήνιον ἐξενάριξε
Ὦτόν: Od. 11:308: Ὦτόν τ’ ἀντίθεον τηλεκλειτόν τ’ Ἐφιάλτην,
Ὦτος: Il. 5:385: τλῆ μὲν Ἄρης ὅτε μιν Ὦτος κρατερός τ’ Ἐφιάλτης
ὤτρυν’: Od. 11:214: ὤτρυν’, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω;”
ὤτρυν’: Od. 17:362: ὤτρυν’, ὡς ἂν πύρνα κατὰ μνηστῆρας ἀγείροι
ὤτρυνα: Od. 14:261: ὀπτῆρας δὲ κατὰ σκοπιὰς ὤτρυνα νέεσθαι·
ὤτρυνα: Od. 17:430: ὀπτῆρας δὲ κατὰ σκοπιὰς ὤτρυνα νέεσθαι.
ὤτρυνε: Od. 8:15: ὣς εἰποῦσ’ ὤτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
ὤτρυνε: Od. 22:241: μνηστῆρας δ’ ὤτρυνε Δαμαστορίδης Ἀγέλαος
ὤτρυνε: Od. 24:487: ὣς εἰπὼν ὤτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην,
ὤτρυνεν: Od. 2:392: ἁθρόοι ἠγερέθοντο· θεὰ δ’ ὤτρυνεν ἕκαστον.
ὤτρυνεν: Od. 6:254: ὤτρυνεν δ’ Ὀδυσῆα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ὤτρυνεν: Od. 11:226: ἤλυθον, ὤτρυνεν γὰρ ἀγαυὴ Περσεφόνεια,
ὤτρυνον: Od. 7:341: ὤτρυνον Ὀδυσῆα παριστάμεναι ἐπέεσσιν·
ὤτρυνον: Od. 10:546: αὐτὰρ ἐγὼ διὰ δώματ’ ἰὼν ὤτρυνον ἑταίρους
ὤτρυνον: Od. 12:144: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆα κιὼν ὤτρυνον ἑταίρους
ὤτρυνον: Od. 12:206: αὐτὰρ ἐγὼ διὰ νηὸς ἰὼν ὤτρυνον ἑταίρους
ὠτρύνοντ’: Od. 17:183: ὠτρύνοντ’ Ὀδυσεύς τ’ ἰέναι καὶ δῖος ὑφορβός.
ὠτώεντα: Il. 23:264: καὶ τρίποδ’ ὠτώεντα δυωκαιεικοσίμετρον
ὠτώεντα: Il. 23:513: καὶ τρίποδ’ ὠτώεντα φέρειν· ὃ δ’ ἔλυεν ὑφ’ ἵππους.
ωὐτὸς: Il. 5:396: εὖτέ μιν ωὐτὸς ἀνὴρ υἱὸς Διὸς αἰγιόχοιο
ὤφελεν: Il. 23:546: αὐτός τ’ ἐσθλὸς ἐών· ἀλλ’ ὤφελεν ἀθανάτοισιν
ὤφελες: Il. 3:428: ἤλυθες ἐκ πολέμου· ὡς ὤφελες αὐτόθ’ ὀλέσθαι
ὤφελες: Od. 2:184: ὤφελες· οὐκ ἂν τόσσα θεοπροπέων ἀγόρευες,
ὠφέλετ’: Il. 24:254: Ἕκτορος ὠφέλετ’ ἀντὶ θοῇς ἐπὶ νηυσὶ πεφάσθαι.
ὤφελλ’: Il. 7:390: ἠγάγετο Τροίηνδ’· ὡς πρὶν ὤφελλ’ ἀπολέσθαι·
ὤφελλ’: Od. 14:68: ἀλλ’ ὄλεθ’. ὡς ὤφελλ’ Ἑλένης ἀπὸ φῦλον ὀλέσθαι
ὤφελλ’: Od. 18:401: “αἴθ’ ὤφελλ’ ὁ ξεῖνος ἀλώμενος ἄλλοθ’ ὀλέσθαι
ὤφελλε: Il. 17:686: λυγρῆς ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσθαι.
ὤφελλε: Il. 18:19: πεύσεαι ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσθαι.
ὤφελλε: Il. 22:481: δύσμορος αἰνόμορον· ὡς μὴ ὤφελλε τεκέσθαι.
ὤφελλε: Od. 16:174: θῆκ’ ἀμφὶ στήθεσφι, δέμας δ’ ὤφελλε καὶ ἥβην.
ὤφελλες: Il. 14:84: οὐλόμεν’ αἴθ’ ὤφελλες ἀεικελίου στρατοῦ ἄλλου
ὤφελλες: Od. 4:472: ἀλλὰ μάλ’ ὤφελλες Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσι
ὤφελλον: Il. 6:350: ἀνδρὸς ἔπειτ’ ὤφελλον ἀμείνονος εἶναι ἄκοιτις,
ὤφελλον: Il. 24:764: ὅς μ’ ἄγαγε Τροίηνδ’· ὡς πρὶν ὤφελλον ὀλέσθαι.
ὦχ’: Il. 1:402: ὦχ’ ἑκατόγχειρον καλέσασ’ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον,
ὦχ’: Il. 16:38: ἀλλ’ ἐμέ περ πρόες ὦχ’, ἅμα δ’ ἄλλον λαὸν ὄπασσον
ᾤχεθ’: Od. 17:104: ᾤχεθ’ ἅμ’ Ἀτρεΐδῃσιν ἐς Ἴλιον· οὐδέ μοι ἔτλης,
ᾤχεθ’: Od. 19:183: ᾤχεθ’ ἅμ’ Ἀτρεΐδῃσιν· ἐμοὶ δ’ ὄνομα κλυτὸν Αἴθων,
ᾤχεο: Od. 16:24: ὄψεσθαι ἐφάμην, ἐπεὶ ᾤχεο νηῒ Πύλονδε.
ᾤχεο: Od. 16:142: αὐτὰρ νῦν, ἐξ οὗ σύ γε ᾤχεο νηῒ Πύλονδε,
ᾤχεο: Od. 17:42: ὄψεσθαι ἐφάμην, ἐπεὶ ᾤχεο νηῒ Πύλονδε
ᾤχετ’: Il. 2:71: ᾤχετ’ ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν.
ᾤχετ’: Il. 11:357: ὄφρα δὲ Τυδεΐδης μετὰ δούρατος ᾤχετ’ ἐρωὴν
ᾤχετ’: Il. 13:38: νοστήσαντα ἄνακτα· ὃ δ’ ἐς στρατὸν ᾤχετ’ Ἀχαιῶν.
ᾤχετ’: Il. 13:505: ᾤχετ’, ἐπεί ῥ’ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.
ᾤχετ’: Il. 13:672: ᾤχετ’ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
ᾤχετ’: Il. 14:360: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ᾤχετ’ ἐπὶ κλυτὰ φῦλ’ ἀνθρώπων,
ᾤχετ’: Il. 16:607: ᾤχετ’ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
ᾤχετ’: Il. 16:615: ᾤχετ’, ἐπεί ῥ’ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.
ᾤχετ’: Il. 23:652: ᾤχετ’, ἐπεὶ πάντ’ αἶνον ἐπέκλυε Νηλεΐδαο.
ᾤχετ’: Od. 15:2: ᾤχετ’, Ὀδυσσῆος μεγαθύμου φαίδιμον υἱὸν
ᾤχετ’: Od. 19:260: ᾤχετ’ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν.”
ᾤχετ’: Od. 19:597: ᾤχετ’ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν.
ᾤχετ’: Od. 23:19: ᾤχετ’ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν.
ᾤχετο: Il. 1:53: Ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾤχετο κῆλα θεοῖο,
ᾤχετο: Il. 1:380: χωόμενος δ’ ὁ γέρων πάλιν ᾤχετο· τοῖο δ’ Ἀπόλλων
ᾤχετο: Il. 5:495: πάλλων δ’ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
ᾤχετο: Il. 6:104: πάλλων δ’ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
ᾤχετο: Il. 11:212: πάλλων δ’ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
ᾤχετο: Il. 19:356: ᾤχετο, τοὶ δ’ ἀπάνευθε νεῶν ἐχέοντο θοάων.
ᾤχετο: Il. 22:213: ᾤχετο δ’ εἰς Ἀΐδαο, λίπεν δέ ἑ Φοῖβος Ἀπόλλων.
ᾤχετο: Il. 23:101: ᾤχετο τετριγυῖα· ταφὼν δ’ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς
ᾤχετο: Il. 23:564: οἰσέμεναι κλισίηθεν· ὃ δ’ ᾤχετο καί οἱ ἔνεικεν,
ᾤχετο: Od. 1:260: ᾤχετο γὰρ καὶ κεῖσε θοῆς ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺς
ᾤχετο: Od. 2:383: Τηλεμάχῳ εἰκυῖα κατὰ πτόλιν ᾤχετο πάντῃ,
ᾤχετο: Od. 4:642: “νημερτές μοι ἔνισπε· πότ’ ᾤχετο καὶ τίνες αὐτῷ
ᾤχετο: Od. 13:415: ᾤχετο πευσόμενος μετὰ σὸν κλέος, εἴ που ἔτ’ εἴης.”
ᾤχετο: Od. 17:294: ᾤχετο. τὸν δὲ πάροιθεν ἀγίνεσκον νέοι ἄνδρες
ᾤχετο: Od. 17:589: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἀγόρευεν, ὁ δ’ ᾤχετο δῖος ὑφορβὸς
ᾤχετο: Od. 24:413: ὄσσα δ’ ἄρ’ ἄγγελος ὦκα κατὰ πτόλιν ᾤχετο πάντῃ
ᾠχόμεθ’: Il. 1:366: ᾠχόμεθ’ ἐς Θήβην ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος,
ᾠχόμεθ’: Od. 17:109: ᾠχόμεθ’ ἔς τε Πύλον καὶ Νέστορα, ποιμένα λαῶν·
ᾤχοντ’: Od. 13:286: ᾤχοντ’· αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ.”
ᾤχοντ’: Od. 14:25: ᾤχοντ’ ἄλλυδις ἄλλος ἅμ’ ἀγρομένοισι σύεσσιν,
ᾤχοντ’: Od. 24:225: ᾤχοντ’, αὐτὰρ ὁ τοῖσι γέρων ὁδὸν ἡγεμόνευε.
ᾤχοντο: Il. 4:382: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ᾤχοντο ἰδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο,
ὠχρήσαντα: Od. 11:529: οὔτ’ ὠχρήσαντα χρόα κάλλιμον οὔτε παρειῶν
ὦχρός: Il. 3:35: ἂψ δ’ ἀνεχώρησεν, ὦχρός τέ μιν εἷλε παρειάς,