A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
ἕν’: Il. 6:293: τῶν ἕν’ ἀειραμένη Ἑκάβη φέρε δῶρον Ἀθήνῃ,
ἕν’: Od. 15:106: τῶν ἕν’ ἀειραμένη Ἑλένη φέρε, δῖα γυναικῶν,
ἐν: Il. 1:14: στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
ἐν: Il. 1:30: ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν Ἄργεϊ, τηλόθι πάτρης,
ἐν: Il. 1:83: ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι· σὺ δὲ φράσαι εἴ με σαώσεις. ”
ἐν: Il. 1:109: καὶ νῦν ἐν Δαναοῖσι θεοπροπέων ἀγορεύεις
ἐν: Il. 1:142: ἐν δ’ ἐρέτας ἐπιτηδὲς ἀγείρομεν, ἐς δ’ ἑκατόμβην
ἐν: Il. 1:155: οὐδέ ποτ’ ἐν Φθίῃ ἐριβώλακι βωτιανείρῃ
ἐν: Il. 1:188: Ὣς φάτο· Πηλεΐωνι δ’ ἄχος γένετ’, ἐν δέ οἱ ἦτορ
ἐν: Il. 1:235: φύσει, ἐπεὶ δὴ πρῶτα τομὴν ἐν ὄρεσσι λέλοιπεν,
ἐν: Il. 1:238: ἐν παλάμῃς φορέουσι δικασπόλοι, οἵ τε θέμιστας
ἐν: Il. 1:252: ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ, μετὰ δὲ τριτάτοισιν ἄνασσεν·
ἐν: Il. 1:309: ἐν δ’ ἐρέτας ἔκρινεν ἐείκοσιν, ἐς δ’ ἑκατόμβην
ἐν: Il. 1:311: εἷσεν ἄγων· ἐν δ’ ἀρχὸς ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς.
ἐν: Il. 1:358: ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι·
ἐν: Il. 1:373: στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
ἐν: Il. 1:398: οἴη ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι,
ἐν: Il. 1:418: ἔπλεο· τώ σε κακῇ αἴσῃ τέκον ἐν μεγάροισι.
ἐν: Il. 1:433: ἱστία μὲν στείλαντο, θέσαν δ’ ἐν νηῒ μελαίνῃ,
ἐν: Il. 1:441: πατρὶ φίλῳ ἐν χερσὶ τίθει καί μιν προσέειπεν·
ἐν: Il. 1:446: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δὲ δέξατο χαίρων
ἐν: Il. 1:481: ἐν δ’ ἄνεμος πρῆσεν μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα
ἐν: Il. 1:520: ἣ δὲ καὶ αὔτως μ’ αἰεὶ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι
ἐν: Il. 1:566: μή νύ τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ
ἐν: Il. 1:575: ἐν δὲ θεοῖσι κολῳὸν ἐλαύνετον· οὐδέ τι δαιτὸς
ἐν: Il. 1:585: μητρὶ φίλῃ ἐν χειρὶ τίθει καί μιν προσέειπε·
ἐν: Il. 1:587: μή σε φίλην περ ἐοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι
ἐν: Il. 1:593: κάππεσον ἐν Λήμνῳ, ὀλίγος δ’ ἔτι θυμὸς ἐνῆεν·
ἐν: Il. 2:19: εὕδοντ’ ἐν κλισίῃ, περὶ δ’ ἀμβρόσιος κέχυθ’ ὕπνος.
ἐν: Il. 2:162: ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης·
ἐν: Il. 2:175: φεύξεσθ’ ἐν νήεσσι πολυκλήϊσι πεσόντες,
ἐν: Il. 2:178: ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης;
ἐν: Il. 2:194: ἐν βουλῇ δ’ οὐ πάντες ἀκούσαμεν οἷον ἔειπε.
ἐν: Il. 2:202: οὔτέ ποτ’ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ·
ἐν: Il. 2:232: ἠὲ γυναῖκα νέην, ἵνα μίσγεαι ἐν φιλότητι,
ἐν: Il. 2:274: νῦν δὲ τόδε μέγ’ ἄριστον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν,
ἐν: Il. 2:340: ἐν πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο μήδεά τ’ ἀνδρῶν
ἐν: Il. 2:351: ἤματι τῷ ὅτε νηυσὶν ἐν ὠκυπόροισιν ἔβαινον
ἐν: Il. 2:418: πρηνέες ἐν κονίῃσιν ὀδὰξ λαζοίατο γαῖαν.
ἐν: Il. 2:451: ὀτρύνουσ’ ἰέναι· ἐν δὲ σθένος ὦρσεν ἑκάστῳ
ἐν: Il. 2:454: ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἐν: Il. 2:456: οὔρεος ἐν κορυφῇς, ἕκαθεν δέ τε φαίνεται αὐγή,
ἐν: Il. 2:461: Ἀσίω ἐν λειμῶνι Καϋστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα
ἐν: Il. 2:467: ἔσταν δ’ ἐν λειμῶνι Σκαμανδρίῳ ἀνθεμόεντι
ἐν: Il. 2:471: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει,
ἐν: Il. 2:473: ἐν πεδίῳ ἵσταντο διαρραῖσαι μεμαῶτες.
ἐν: Il. 2:483: ἐκπρεπέ’ ἐν πολλοῖσι καὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν.
ἐν: Il. 2:509: τῶν μὲν πεντήκοντα νέες κίον, ἐν δὲ ἑκάστῃ
ἐν: Il. 2:549: κὰδ δ’ ἐν Ἀθήνῃς εἷσεν ἑῷ ἐν πίονι νηῷ·
ἐν: Il. 2:549: κὰδ δ’ ἐν Ἀθήνῃς εἷσεν ἑῷ ἐν πίονι νηῷ·
ἐν: Il. 2:578: λαοὶ ἕποντ’· ἐν δ’ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν
ἐν: Il. 2:588: ἐν δ’ αὐτὸς κίεν ᾗσι προθυμίῃσι πεποιθὼς
ἐν: Il. 2:610: ἑξήκοντα νεῶν· πολέες δ’ ἐν νηῒ ἑκάστῃ
ἐν: Il. 2:688: κεῖτο γὰρ ἐν νήεσσι ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
ἐν: Il. 2:719: ἑπτὰ νεῶν· ἐρέται δ’ ἐν ἑκάστῃ πεντήκοντα
ἐν: Il. 2:721: ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν νήσῳ κεῖτο κρατέρ’ ἄλγεα πάσχων
ἐν: Il. 2:722: Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι μιν λίπον υἷες Ἀχαιῶν
ἐν: Il. 2:766: τὰς ἐν Πηρείῃ θρέψ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
ἐν: Il. 2:771: ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισι
ἐν: Il. 2:778: ἐν κλισίῃς· οἳ δ’ ἀρχὸν ἀρηΐφιλον ποθέοντες
ἐν: Il. 2:812: ἐν πεδίῳ ἀπάνευθε περίδρομος ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἐν: Il. 2:821: Ἴδης ἐν κνημοῖσι θεὰ βροτῷ εὐνηθεῖσα,
ἐν: Il. 2:861: ἐν ποταμῷ, ὅθι περ Τρῶας κεράϊζε καὶ ἄλλους.
ἐν: Il. 2:875: ἐν ποταμῷ, χρυσὸν δ’ Ἀχιλεὺς ἐκόμισσε δαΐφρων.
ἐν: Il. 3:9: ἐν θυμῷ μεμαῶτες ἀλεξέμεν ἀλλήλοισιν.
ἐν: Il. 3:20: ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
ἐν: Il. 3:31: ἐν προμάχοισι φανέντα, κατεπλήγη φίλον ἦτορ,
ἐν: Il. 3:34: οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὑπό τε τρόμος ἔλλαβε γυῖα,
ἐν: Il. 3:46: ἦ τοιόσδε ἐὼν ἐν ποντοπόροισι νέεσσι
ἐν: Il. 3:55: ἥ τε κόμη τό τε εἶδος ὅτ’ ἐν κονίῃσι μιγείης.
ἐν: Il. 3:69: αὐτὰρ ἔμ’ ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηΐφιλον Μενέλαον
ἐν: Il. 3:90: αὐτὸν δ’ ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηΐφιλον Μενέλαον
ἐν: Il. 3:125: τὴν δ’ εὗρ’ ἐν μεγάρῳ· ἣ δὲ μέγαν ἱστὸν ὕφαινε
ἐν: Il. 3:133: ἐν πεδίῳ ὀλοοῖο λιλαιόμενοι πολέμοιο·
ἐν: Il. 3:159: ἀλλὰ καὶ ὧς τοίη περ ἐοῦσ’ ἐν νηυσὶ νεέσθω,
ἐν: Il. 3:201: ὃς τράφη ἐν δήμῳ Ἰθάκης κραναῆς περ ἐούσης
ἐν: Il. 3:207: τοὺς δ’ ἐγὼ ἐξείνισσα καὶ ἐν μεγάροισι φίλησα,
ἐν: Il. 3:209: ἀλλ’ ὅτε δὴ Τρώεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν
ἐν: Il. 3:233: οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ ὁπότε Κρήτηθεν ἵκοιτο.
ἐν: Il. 3:244: ἐν Λακεδαίμονι αὖθι φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ.
ἐν: Il. 3:244: ἐν Λακεδαίμονι αὖθι φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ.
ἐν: Il. 3:247: ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ· φέρε δὲ κρητῆρα φαεινὸν
ἐν: Il. 3:283: ἡμεῖς δ’ ἐν νήεσσι νεώμεθα ποντοπόροισιν·
ἐν: Il. 3:306: ἄψ, ἐπεὶ οὔ πω τλήσομ’ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρᾶσθαι
ἐν: Il. 3:316: κλήρους ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες,
ἐν: Il. 3:367: νῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος, ἐκ δέ μοι ἔγχος
ἐν: Il. 3:382: κὰδ δ’ εἷσ’ ἐν θαλάμῳ εὐώδεϊ κηώεντι.
ἐν: Il. 3:391: κεῖνος ὅ γ’ ἐν θαλάμῳ καὶ δινωτοῖσι λέχεσσι
ἐν: Il. 3:444: ἔπλεον ἁρπάξας ἐν ποντοπόροισι νέεσσι,
ἐν: Il. 3:445: νήσῳ δ’ ἐν Κραναῇ ἐμίγην φιλότητι καὶ εὐνῇ,
ἐν: Il. 3:448: Τὼ μὲν ἄρ’ ἐν τρητοῖσι κατεύνασθεν λεχέεσσιν,
ἐν: Il. 4:2: χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια Ἥβη
ἐν: Il. 4:107: πέτρης ἐκβαίνοντα δεδεγμένος ἐν προδοκῇσι
ἐν: Il. 4:134: ἐν δ’ ἔπεσε ζωστῆρι ἀρηρότι πικρὸς ὀϊστός·
ἐν: Il. 4:143: κεῖται δ’ ἐν θαλάμῳ, πολέες τέ μιν ἠρήσαντο
ἐν: Il. 4:175: κειμένου ἐν Τροίῃ ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ.
ἐν: Il. 4:185: οὐκ ἐν καιρίῳ ὀξὺ πάγη βέλος, ἀλλὰ πάροιθεν
ἐν: Il. 4:212: κυκλόσ’, ὃ δ’ ἐν μέσσοισι παρίστατο ἰσόθεος φώς,
ἐν: Il. 4:239: ἄξομεν ἐν νήεσσιν, ἐπὴν πτολίεθρον ἕλωμεν.
ἐν: Il. 4:259: ἠδ’ ἐν δαίθ’, ὅτε πέρ τε γερούσιον αἴθοπα οἶνον
ἔν: Il. 4:366: ἑσταότ’ ἔν θ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσι·
ἐν: Il. 4:422: Ὡς δ’ ὅτ’ ἐν αἰγιαλῷ πολυηχέϊ κῦμα θαλάσσης
ἐν: Il. 4:430: τόσσον λαὸν ἕπεσθαι ἔχοντ’ ἐν στήθεσιν αὐδήν,
ἐν: Il. 4:433: Τρῶες δ’, ὥς τ’ ὄϊες πολυπάμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ
ἐν: Il. 4:455: τῶν δέ τε τηλόσε δοῦπον ἐν οὔρεσιν ἔκλυε ποιμήν·
ἐν: Il. 4:460: ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ’ ἄρ’ ὀστέον εἴσω
ἐν: Il. 4:482: ἦλθεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι χαμαὶ πέσεν αἴγειρος ὣς
ἐν: Il. 4:483: ἥ ῥά τ’ ἐν εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο πεφύκει
ἐν: Il. 4:522: ἄχρις ἀπηλοίησεν· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
ἐν: Il. 4:528: στέρνον ὑπὲρ μαζοῖο, πάγη δ’ ἐν πνεύμονι χαλκός·
ἐν: Il. 4:536: ὣς τώ γ’ ἐν κονίῃσι παρ’ ἀλλήλοισι τετάσθην,
ἐν: Il. 4:544: πρηνέες ἐν κονίῃσι παρ’ ἀλλήλοισι τέταντο.
ἐν: Il. 5:9: Ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δάρης ἀφνειὸς ἀμύμων
ἐν: Il. 5:40: πρώτῳ γὰρ στρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν
ἐν: Il. 5:75: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃ, ψυχρὸν δ’ ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν.
ἐν: Il. 5:117: δηΐῳ ἐν πολέμῳ, νῦν αὖτ’ ἐμὲ φῖλαι Ἀθήνη·
ἐν: Il. 5:125: ἐν γάρ τοι στήθεσσι μένος πατρώϊον ἧκα
ἐν: Il. 5:161: ὡς δὲ λέων ἐν βουσὶ θορὼν ἐξ αὐχένα ἄξῃ
ἐν: Il. 5:173: οὐδέ τις ἐν Λυκίῃ σέο γ’ εὔχεται εἶναι ἀμείνων.
ἐν: Il. 5:193: ἀλλά που ἐν μεγάροισι Λυκάονος ἕνδεκα δίφροι
ἐν: Il. 5:215: εἰ μὴ ἐγὼ τάδε τόξα φαεινῷ ἐν πυρὶ θείην
ἐν: Il. 5:370: ἣ δ’ ἐν γούνασι πῖπτε Διώνης δῖ’ Ἀφροδίτη
ἐν: Il. 5:387: χαλκέῳ δ’ ἐν κεράμῳ δέδετο τρισκαίδεκα μῆνας·
ἐν: Il. 5:395: τλῆ δ’ Ἀΐδης ἐν τοῖσι πελώριος ὠκὺν ὀϊστόν,
ἐν: Il. 5:397: ἐν Πύλῳ ἐν νεκύεσσι βαλὼν ὀδύνῃσιν ἔδωκεν·
ἐν: Il. 5:397: ἐν Πύλῳ ἐν νεκύεσσι βαλὼν ὀδύνῃσιν ἔδωκεν·
ἐν: Il. 5:448: ἐν μεγάλῳ ἀδύτῳ ἀκέοντό τε κύδαινόν τε·
ἐν: Il. 5:513: ἧκε, καὶ ἐν στήθεσσι μένος βάλε ποιμένι λαῶν.
ἐν: Il. 5:539: νειαίρῃ δ’ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσε·
ἐν: Il. 5:558: ἀνδρῶν ἐν παλάμῃσι κατέκταθεν ὀξέϊ χαλκῷ·
ἐν: Il. 5:574: τὼ μὲν ἄρα δειλὼ βαλέτην ἐν χερσὶν ἑταίρων,
ἐν: Il. 5:583: ἡνία λεύκ’ ἐλέφαντι χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν.
ἐν: Il. 5:586: κύμβαχος ἐν κονίῃσιν ἐπὶ βρεχμόν τε καὶ ὤμους.
ἐν: Il. 5:588: ὄφρ’ ἵππω πλήξαντε χαμαὶ βάλον ἐν κονίῃσι·
ἐν: Il. 5:594: Ἄρης δ’ ἐν παλάμῃσι πελώριον ἔγχος ἐνώμα,
ἐν: Il. 5:616: νειαίρῃ δ’ ἐν γαστρὶ πάγη δολιχόσκιον ἔγχος,
ἐν: Il. 5:686: ἐν πόλει ὑμετέρῃ, ἐπεὶ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ἔγωγε
ἐν: Il. 5:708: ὅς ῥ’ ἐν Ὕλῃ ναίεσκε μέγα πλούτοιο μεμηλώς,
ἐν: Il. 5:730: δῆσε χρύσειον καλὸν ζυγόν, ἐν δὲ λέπαδνα
ἐν: Il. 5:740: ἐν δ’ Ἔρις, ἐν δ’ Ἀλκή, ἐν δὲ κρυόεσσα Ἰωκή,
ἐν: Il. 5:740: ἐν δ’ Ἔρις, ἐν δ’ Ἀλκή, ἐν δὲ κρυόεσσα Ἰωκή,
ἐν: Il. 5:740: ἐν δ’ Ἔρις, ἐν δ’ Ἀλκή, ἐν δὲ κρυόεσσα Ἰωκή,
ἐν: Il. 5:741: ἐν δέ τε Γοργείη κεφαλὴ δεινοῖο πελώρου
ἐν: Il. 5:771: ἥμενος ἐν σκοπιῇ, λεύσσων ἐπὶ οἴνοπα πόντον,
ἐν: Il. 5:861: ἀνέρες ἐν πολέμῳ ἔριδα ξυνάγοντες Ἄρηος.
ἐν: Il. 5:877: ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ
ἐν: Il. 5:886: αὐτοῦ πήματ’ ἔπασχον ἐν αἰνῇσιν νεκάδεσσιν,
ἐν: Il. 6:10: ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ’ ἄρ’ ὀστέον εἴσω
ἐν: Il. 6:13: Τευθρανίδην, ὃς ἔναιεν ἐϋκτιμένῃ ἐν Ἀρίσβῃ
ἐν: Il. 6:40: ἄξαντ’ ἐν πρώτῳ ῥυμῷ αὐτὼ μὲν ἐβήτην
ἐν: Il. 6:43: πρηνὴς ἐν κονίῃσιν ἐπὶ στόμα· πὰρ δέ οἱ ἔστη
ἐν: Il. 6:47: πολλὰ δ’ ἐν ἀφνειοῦ πατρὸς κειμήλια κεῖται
ἐν: Il. 6:65: λὰξ ἐν στήθεσι βὰς ἐξέσπασε μείλινον ἔγχος.
ἐν: Il. 6:81: πάντῃ ἐποιχόμενοι πρὶν αὖτ’ ἐν χερσὶ γυναικῶν
ἐν: Il. 6:88: νηὸν Ἀθηναίης γλαυκώπιδος ἐν πόλει ἄκρῃ
ἐν: Il. 6:169: γράψας ἐν πίνακι πτυκτῷ θυμοφθόρα πολλά,
ἐν: Il. 6:210: ἔν τ’ Ἐφύρῃ ἐγένοντο καὶ ἐν Λυκίῃ εὐρείῃ.
ἔν: Il. 6:210: ἔν τ’ Ἐφύρῃ ἐγένοντο καὶ ἐν Λυκίῃ εὐρείῃ.
ἐν: Il. 6:221: καί μιν ἐγὼ κατέλειπον ἰὼν ἐν δώμασ’ ἐμοῖσι.
ἐν: Il. 6:223: κάλλιφ’, ὅτ’ ἐν Θήβῃσιν ἀπώλετο λαὸς Ἀχαιῶν.
ἐν: Il. 6:225: εἰμί, σὺ δ’ ἐν Λυκίῃ ὅτε κεν τῶν δῆμον ἵκωμαι.
ἐν: Il. 6:243: ξεστῇς αἰθούσῃσι τετυγμένον· αὐτὰρ ἐν αὐτῷ
ἔν: Il. 6:253: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐν: Il. 6:297: Αἳ δ’ ὅτε νηὸν ἵκανον Ἀθήνης ἐν πόλει ἄκρῃ,
ἐν: Il. 6:317: ἐγγύθι τε Πριάμοιο καὶ Ἕκτορος ἐν πόλει ἄκρῃ.
ἐν: Il. 6:318: ἔνθ’ Ἕκτωρ εἰσῆλθε Διῒ φίλος, ἐν δ’ ἄρα χειρὶ
ἐν: Il. 6:321: τὸν δ’ εὗρ’ ἐν θαλάμῳ περικαλλέα τεύχε’ ἕποντα
ἐν: Il. 6:336: ἥμην ἐν θαλάμῳ, ἔθελον δ’ ἄχεϊ προτραπέσθαι.
ἐν: Il. 6:371: οὐδ’ εὗρ’ Ἀνδρομάχην λευκώλενον ἐν μεγάροισιν,
ἔν: Il. 6:406: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐν: Il. 6:421: οἳ δέ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν
ἐν: Il. 6:428: πατρὸς δ’ ἐν μεγάροισι βάλ’ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα.
ἐν: Il. 6:453: ἐν κονίῃσι πέσοιεν ὑπ’ ἀνδράσι δυσμενέεσσιν,
ἐν: Il. 6:456: καί κεν ἐν Ἄργει ἐοῦσα πρὸς ἄλλης ἱστὸν ὑφαίνοις,
ἐν: Il. 6:482: Ὣς εἰπὼν ἀλόχοιο φίλης ἐν χερσὶν ἔθηκε
ἐν: Il. 6:503: Οὐδὲ Πάρις δήθυνεν ἐν ὑψηλοῖσι δόμοισιν,
ἐν: Il. 6:524: ἄχνυται ἐν θυμῷ, ὅθ’ ὑπὲρ σέθεν αἴσχε’ ἀκούω
ἐν: Il. 6:528: κρητῆρα στήσασθαι ἐλεύθερον ἐν μεγάροισιν
ἐν: Il. 7:2: τῷ δ’ ἅμ’ Ἀλέξανδρος κί’ ἀδελφεός· ἐν δ’ ἄρα θυμῷ
ἐν: Il. 7:40: ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,
ἐν: Il. 7:51: ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι·
ἐν: Il. 7:66: ἐν πεδίῳ· Ἕκτωρ δὲ μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔειπε·
ἐν: Il. 7:73: ὑμῖν δ’ ἐν γὰρ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν·
ἐν: Il. 7:102: νίκης πείρατ’ ἔχονται ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
ἐν: Il. 7:105: Ἕκτορος ἐν παλάμῃσιν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν,
ἐν: Il. 7:143: στεινωπῷ ἐν ὁδῷ ὅθ’ ἄρ’ οὐ κορύνη οἱ ὄλεθρον
ἐν: Il. 7:176: ἐν δ’ ἔβαλον κυνέῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο.
ἐν: Il. 7:199: ἔλπομαι ἐν Σαλαμῖνι γενέσθαι τε τραφέμεν τε.
ἐν: Il. 7:229: ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισι
ἐν: Il. 7:248: ἐν τῇ δ’ ἑβδομάτῃ ῥινῷ σχέτο· δεύτερος αὖτε
ἐν: Il. 7:265: κείμενον ἐν πεδίῳ μέλανα τρηχύν τε μέγαν τε·
ἐν: Il. 7:302: ἠδ’ αὖτ’ ἐν φιλότητι διέτμαγεν ἀρθμήσαντε.
ἐν: Il. 7:313: Οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἐν Ἀτρεΐδαο γένοντο,
ἐν: Il. 7:339: ἐν δ’ αὐτοῖσι πύλας ποιήσομεν εὖ ἀραρυίας,
ἐν: Il. 7:345: Τρώων αὖτ’ ἀγορὴ γένετ’ Ἰλίου ἐν πόλει ἄκρῃ
ἐν: Il. 7:380: δόρπον ἔπειθ’ εἵλοντο κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν·
ἐν: Il. 7:384: στὰς ἐν μέσσοισιν μετεφώνεεν ἠπύτα κῆρυξ·
ἐν: Il. 7:417: στὰς ἐν μέσσοισιν· τοὶ δ’ ὁπλίζοντο μάλ’ ὦκα,
ἐν: Il. 7:429: ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν προτὶ Ἴλιον ἱρήν.
ἐν: Il. 7:432: ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας.
ἐν: Il. 7:438: ἐν δ’ αὐτοῖσι πύλας ἐνεποίεον εὖ ἀραρυίας,
ἐν: Il. 7:441: εὐρεῖαν μεγάλην, ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξαν.
ἐν: Il. 8:51: αὐτὸς δ’ ἐν κορυφῇσι καθέζετο κύδεϊ γαίων
ἐν: Il. 8:70: ἐν δ’ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο
ἐν: Il. 8:94: πῇ φεύγεις μετὰ νῶτα βαλὼν κακὸς ὣς ἐν ὁμίλῳ;
ἐν: Il. 8:95: μή τίς τοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξῃ·
ἐν: Il. 8:111: εἴσεται εἰ καὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεται ἐν παλάμῃσιν.
ἐν: Il. 8:116: Νέστωρ δ’ ἐν χείρεσσι λάβ’ ἡνία σιγαλόεντα,
ἐν: Il. 8:138: δεῖσε δ’ ὅ γ’ ἐν θυμῷ, Διομήδεα δὲ προσέειπε·
ἐν: Il. 8:156: τάων ἐν κονίῃσι βάλες θαλεροὺς παρακοίτας.
ἐν: Il. 8:166: ἄξεις ἐν νήεσσι· πάρος τοι δαίμονα δώσω.
ἐν: Il. 8:202: ὀλλυμένων Δαναῶν ὀλοφύρεται ἐν φρεσὶ θυμός.
ἐν: Il. 8:207: αὐτοῦ κ’ ἔνθ’ ἀκάχοιτο καθήμενος οἶος ἐν Ἴδῃ.
ἐν: Il. 8:221: πορφύρεον μέγα φᾶρος ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ,
ἐν: Il. 8:223: ἥ ῥ’ ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε,
ἐν: Il. 8:230: ἃς ὁπότ’ ἐν Λήμνῳ κενεαυχέες ἠγοράασθε,
ἐν: Il. 8:234: στήσεσθ’ ἐν πολέμῳ· νῦν δ’ οὐδ’ ἑνὸς ἄξιοί εἰμεν
ἐν: Il. 8:258: τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν
ἐν: Il. 8:269: παπτήνας, ἐπεὶ ἄρ τιν’ ὀϊστεύσας ἐν ὁμίλῳ
ἐν: Il. 8:289: πρώτῳ τοι μετ’ ἐμὲ πρεσβήϊον ἐν χερὶ θήσω,
ἐν: Il. 8:298: πάντες δ’ ἐν χροῒ πῆχθεν ἀρηϊθόων αἰζηῶν·
ἐν: Il. 8:335: Ἂψ δ’ αὖτις Τρώεσσιν Ὀλύμπιος ἐν μένος ὦρσεν·
ἐν: Il. 8:337: Ἕκτωρ δ’ ἐν πρώτοισι κίε σθένεϊ βλεμεαίνων.
ἐν: Il. 8:359: χερσὶν ὑπ’ Ἀργείων φθίμενος ἐν πατρίδι γαίῃ·
ἐν: Il. 8:451: οὐκ ἄν με τρέψειαν ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ.
ἐν: Il. 8:476: στείνει ἐν αἰνοτάτῳ περὶ Πατρόκλοιο θανόντος·
ἐν: Il. 8:485: ἐν δ’ ἔπεσ’ Ὠκεανῷ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο
ἐν: Il. 8:491: ἐν καθαρῷ ὅθι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος.
ἐν: Il. 8:493: τόν ῥ’ Ἕκτωρ ἀγόρευε Διῒ φίλος· ἐν δ’ ἄρα χειρὶ
ἐν: Il. 8:536: μείνῃ ἐπερχόμενον· ἀλλ’ ἐν πρώτοισιν ὀΐω
ἐν: Il. 8:551: ὡς δ’ ὅτ’ ἐν οὐρανῷ ἄστρα φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην
ἐν: Il. 8:558: χίλι’ ἄρ’ ἐν πεδίῳ πυρὰ καίετο, πὰρ δὲ ἑκάστῳ
ἐν: Il. 9:34: ἀλκὴν μέν μοι πρῶτον ὀνείδισας ἐν Δαναοῖσι
ἐν: Il. 9:97: ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ’ ἄρξομαι, οὕνεκα πολλῶν
ἐν: Il. 9:121: ὑμῖν δ’ ἐν πάντεσσι περικλυτὰ δῶρ’ ὀνομήνω
ἐν: Il. 9:154: ἐν δ’ ἄνδρες ναίουσι πολύῤῥηνες πολυβοῦται,
ἐν: Il. 9:200: εἷσεν δ’ ἐν κλισμοῖσι τάπησί τε πορφυρέοισιν.
ἐν: Il. 9:206: αὐτὰρ ὅ γε κρεῖον μέγα κάββαλεν ἐν πυρὸς αὐγῇ,
ἐν: Il. 9:207: ἐν δ’ ἄρα νῶτον ἔθηκ’ ὄϊος καὶ πίονος αἰγός,
ἐν: Il. 9:208: ἐν δὲ συὸς σιάλοιο ῥάχιν τεθαλυῖαν ἀλοιφῇ.
ἐν: Il. 9:217: καλοῖς ἐν κανέοισιν, ἀτὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς.
ἐν: Il. 9:220: Πάτροκλον ὃν ἑταῖρον· ὃ δ’ ἐν πυρὶ βάλλε θυηλάς.
ἐν: Il. 9:230: δείδιμεν· ἐν δοιῇ δὲ σαωσέμεν ἢ ἀπολέσθαι
ἐν: Il. 9:235: σχήσεσθ’, ἀλλ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι.
ἐν: Il. 9:256: ἴσχειν ἐν στήθεσσι· φιλοφροσύνη γὰρ ἀμείνων·
ἐν: Il. 9:263: ὅσσά τοι ἐν κλισίῃσιν ὑπέσχετο δῶρ’ Ἀγαμέμνων·
ἐν: Il. 9:296: ἐν δ’ ἄνδρες ναίουσι πολύῤῥηνες πολυβοῦται,
ἐν: Il. 9:319: ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσθλός·
ἐν: Il. 9:350: εὐρεῖαν μεγάλην, ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξεν·
ἐν: Il. 9:361: νῆας ἐμάς, ἐν δ’ ἄνδρας ἐρεσσέμεναι μεμαῶτας·
ἐν: Il. 9:378: ἐχθρὰ δέ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ.
ἐν: Il. 9:382: Αἰγυπτίας, ὅθι πλεῖστα δόμοις ἐν κτήματα κεῖται,
ἐν: Il. 9:428: ὄφρά μοι ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ’ ἕπηται
ἐν: Il. 9:458: ἔνθ’ ἐμοὶ οὐκέτι πάμπαν ἐρητύετ’ ἐν φρεσὶ θυμὸς
ἐν: Il. 9:461: αὐτοῦ λισσόμενοι κατερήτυον ἐν μεγάροισι,
ἐν: Il. 9:483: οὔτ’ ἐς δαῖτ’ ἰέναι οὔτ’ ἐν μεγάροισι πάσασθαι,
ἐν: Il. 9:487: οἴνου ἀποβλύζων ἐν νηπιέῃ ἀλεγεινῇ.
ἐν: Il. 9:524: ὡς ἦν· ἐν δ’ ὑμῖν ἐρέω πάντεσσι φίλοισι.
ἐν: Il. 9:550: οἰδάνει ἐν στήθεσσι νόον πύκα περ φρονεόντων,
ἐν: Il. 9:557: τὴν δὲ τότ’ ἐν μεγάροισι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
ἐν: Il. 9:606: ἐν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ.
ἐν: Il. 9:625: ἄγριον ἐν στήθεσσι θέτο μεγαλήτορα θυμὸν
ἐν: Il. 9:630: καί ῥ’ ὃ μὲν ἐν δήμῳ μένει αὐτοῦ πόλλ’ ἀποτίσας,
ἐν: Il. 9:643: μνήσομαι ὥς μ’ ἀσύφηλον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν
ἐν: Il. 9:665: Οἳ δ’ ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἐν Ἀτρεΐδαο γένοντο.
ἐν: Il. 9:676: αὐτόν σε φράζεσθαι ἐν Ἀργείοισιν ἄνωγεν
ἐν: Il. 9:687: ὄφρά οἱ ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ’ ἕπηται
ἐν: Il. 10:9: ὣς πυκίν’ ἐν στήθεσσιν ἀνεστενάχιζ’ Ἀγαμέμνων
ἐν: Il. 10:90: ἐν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ.
ἐν: Il. 10:127: ἐν φυλάκεσσ’, ἵνα γάρ σφιν ἐπέφραδον ἠγερέθεσθαι.
ἐν: Il. 10:180: Οἳ δ’ ὅτε δὴ φυλάκεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν,
ἐν: Il. 10:183: ὡς δὲ κύνες περὶ μῆλα δυσωρήσωνται ἐν αὐλῇ
ἐν: Il. 10:199: ἐν καθαρῷ, ὅθι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος
ἐν: Il. 10:217: αἰεὶ δ’ ἐν δαίτῃσι καὶ εἰλαπίνῃσι παρέσται.
ἐν: Il. 10:245: ἐν πάντεσσι πόνοισι, φιλεῖ δέ ἑ Παλλὰς Ἀθήνη.
ἐν: Il. 10:279: ἐν πάντεσσι πόνοισι παρίστασαι, οὐδέ σε λήθω
ἐν: Il. 10:314: ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δόλων Εὐμήδεος υἱὸς
ἐν: Il. 10:328: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἐν χερσὶ σκῆπτρον λάβε καί οἱ ὄμοσσεν·
ἐν: Il. 10:349: Ὣς ἄρα φωνήσαντε παρὲξ ὁδοῦ ἐν νεκύεσσι
ἐν: Il. 10:374: ἐν γαίῃ ἐπάγη· ὃ δ’ ἄρ’ ἔστη τάρβησέν τε
ἐν: Il. 10:435: ἐν δέ σφιν Ῥῆσος βασιλεὺς πάϊς Ἠϊονῆος.
ἐν: Il. 10:445: ἠὲ κατ’ αἶσαν ἔειπον ἐν ὑμῖν, ἦε καὶ οὐκί.
ἐν: Il. 10:462: χαῖρε θεὰ τοῖσδεσσι· σὲ γὰρ πρώτην ἐν Ὀλύμπῳ
ἐν: Il. 10:474: Ῥῆσος δ’ ἐν μέσῳ εὗδε, παρ’ αὐτῷ δ’ ὠκέες ἵπποι
ἐν: Il. 10:521: ἄνδράς τ’ ἀσπαίροντας ἐν ἀργαλέῃσι φονῇσιν,
ἐν: Il. 10:529: ἐν χείρεσσ’ Ὀδυσῆϊ τίθει, ἐπεβήσετο δ’ ἵππων·
ἐν: Il. 11:6: ἥ ῥ’ ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε,
ἐν: Il. 11:14: ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
ἐν: Il. 11:16: Ἀργείους· ἐν δ’ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν.
ἐν: Il. 11:28: ἐν νέφεϊ στήριξε, τέρας μερόπων ἀνθρώπων.
ἐν: Il. 11:29: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετο ξίφος· ἐν δέ οἱ ἧλοι
ἐν: Il. 11:34: ἐν δέ οἱ ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο
ἐν: Il. 11:35: λευκοί, ἐν δὲ μέσοισιν ἔην μέλανος κυάνοιο.
ἐν: Il. 11:52: ἱππῆες δ’ ὀλίγον μετεκίαθον· ἐν δὲ κυδοιμὸν
ἐν: Il. 11:61: Ἕκτωρ δ’ ἐν πρώτοισι φέρ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην,
ἐν: Il. 11:65: ἄλλοτε δ’ ἐν πυμάτοισι κελεύων· πᾶς δ’ ἄρα χαλκῷ
ἐν: Il. 11:87: οὔρεος ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί τ’ ἐκορέσσατο χεῖρας
ἐν: Il. 11:91: κεκλόμενοι ἑτάροισι κατὰ στίχας· ἐν δ’ Ἀγαμέμνων
ἐν: Il. 11:105: Ἴδης ἐν κνημοῖσι δίδη μόσχοισι λύγοισι,
ἐν: Il. 11:132: πολλὰ δ’ ἐν Ἀντιμάχοιο δόμοις κειμήλια κεῖται
ἐν: Il. 11:155: ὡς δ’ ὅτε πῦρ ἀΐδηλον ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ,
ἐν: Il. 11:173: ἅς τε λέων ἐφόβησε μολὼν ἐν νυκτὸς ἀμολγῷ
ἐν: Il. 11:183: Ἴδης ἐν κορυφῇσι καθέζετο πιδηέσσης
ἐν: Il. 11:188: θύνοντ’ ἐν προμάχοισιν ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν,
ἔν: Il. 11:198: ἑσταότ’ ἔν θ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν·
ἐν: Il. 11:203: θύνοντ’ ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν,
ἐν: Il. 11:216: ἀρτύνθη δὲ μάχη, στὰν δ’ ἀντίοι· ἐν δ’ Ἀγαμέμνων
ἐν: Il. 11:222: ὃς τράφη ἐν Θρῄκῃ ἐριβώλακι μητέρι μήλων·
ἐν: Il. 11:229: τὰς μὲν ἔπειτ’ ἐν Περκώτῃ λίπε νῆας ἐΐσας,
ἐν: Il. 11:296: αὐτὸς δ’ ἐν πρώτοισι μέγα φρονέων ἐβεβήκει,
ἐν: Il. 11:297: ἐν δ’ ἔπεσ’ ὑσμίνῃ ὑπεραέϊ ἶσος ἀέλλῃ,
ἐν: Il. 11:311: καί νύ κεν ἐν νήεσσι πέσον φεύγοντες Ἀχαιοί,
ἐν: Il. 11:325: ἐν κυσὶ θηρευτῇσι μέγα φρονέοντε πέσητον·
ἐν: Il. 11:378: ἐν γαίῃ κατέπηκτο· ὃ δὲ μάλα ἡδὺ γελάσσας
ἐν: Il. 11:413: ἔλσαν δ’ ἐν μέσσοισι, μετὰ σφίσι πῆμα τιθέντες.
ἐν: Il. 11:425: νύξεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
ἐν: Il. 11:447: τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν
ἐν: Il. 11:479: ὠμοφάγοι μιν θῶες ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν
ἐν: Il. 11:480: ἐν νέμεϊ σκιερῷ· ἐπί τε λῖν ἤγαγε δαίμων
ἐν: Il. 11:538: ἀνδρόμεον ῥῆξαί τε μετάλμενος· ἐν δὲ κυδοιμὸν
ἐν: Il. 11:543: Ζεὺς δὲ πατὴρ Αἴανθ’ ὑψίζυγος ἐν φόβον ὦρσε·
ἐν: Il. 11:571: ἄλλα μὲν ἐν σάκεϊ μεγάλῳ πάγεν ὄρμενα πρόσσω,
ἐν: Il. 11:573: ἐν γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι.
ἐν: Il. 11:637: ἐν τῷ ῥά σφι κύκησε γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσιν
ἐν: Il. 11:658: ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε.
ἐν: Il. 11:672: ἐσθλὸν Ὑπειροχίδην, ὃς ἐν Ἤλιδι ναιετάασκε,
ἐν: Il. 11:674: ἔβλητ’ ἐν πρώτοισιν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι,
ἐν: Il. 11:685: τοὺς ἴμεν οἷσι χρεῖος ὀφείλετ’ ἐν Ἤλιδι δίῃ·
ἐν: Il. 11:688: ὡς ἡμεῖς παῦροι κεκακωμένοι ἐν Πύλῳ ἦμεν·
ἐν: Il. 11:697: καὶ γὰρ τῷ χρεῖος μέγ’ ὀφείλετ’ ἐν Ἤλιδι δίῃ
ἐν: Il. 11:729: δόρπον ἔπειθ’ ἑλόμεσθα κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι,
ἐν: Il. 11:730: καὶ κατεκοιμήθημεν ἐν ἔντεσιν οἷσιν ἕκαστος
ἐν: Il. 11:742: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃσιν· ἐγὼ δ’ ἐς δίφρον ὀρούσας
ἐν: Il. 11:767: πάντα μάλ’ ἐν μεγάροις ἠκούομεν ὡς ἐπέτελλε.
ἐν: Il. 11:773: αὐλῆς ἐν χόρτῳ· ἔχε δὲ χρύσειον ἄλεισον
ἐν: Il. 11:817: ἄσειν ἐν Τροίῃ ταχέας κύνας ἀργέτι δημῷ.
ἐν: Il. 11:823: ἔσσεται, ἀλλ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέονται.
ἐν: Il. 11:825: ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε
ἐν: Il. 11:835: κεῖσθαι· ὃ δ’ ἐν πεδίῳ Τρώων μένει ὀξὺν Ἄρηα.
ἐν: Il. 12:1: Ὣς ὃ μὲν ἐν κλισίῃσι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς
ἐν: Il. 12:16: Ἀργεῖοι δ’ ἐν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδ’ ἔβησαν,
ἐν: Il. 12:23: κάππεσον ἐν κονίῃσι καὶ ἡμιθέων γένος ἀνδρῶν·
ἔν: Il. 12:41: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἔν τε κύνεσσι καὶ ἀνδράσι θηρευτῇσι
ἐν: Il. 12:63: ἣ δὲ μάλ’ ἀργαλέη περάαν· σκόλοπες γὰρ ἐν αὐτῇ
ἐν: Il. 12:107: σχήσεσθ’, ἀλλ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι.
ἐν: Il. 12:126: σχήσεσθ’, ἀλλ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι
ἐν: Il. 12:127: νήπιοι, ἐν δὲ πύλῃσι δύ’ ἀνέρας εὗρον ἀρίστους
ἐν: Il. 12:146: ἀγροτέροισι σύεσσιν ἐοικότε, τώ τ’ ἐν ὄρεσσιν
ἐν: Il. 12:209: κείμενον ἐν μέσσοισι Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.
ἐν: Il. 12:214: οὔτέ ποτ’ ἐν πολέμῳ, σὸν δὲ κράτος αἰὲν ἀέξειν·
ἐν: Il. 12:260: πρώτας ἐν γαίῃ θέσαν ἔμμεναι ἔχματα πύργων.
ἐν: Il. 12:271: ἀνέρες ἐν πολέμῳ, νῦν ἔπλετο ἔργον ἅπασι·
ἐν: Il. 12:306: ἔβλητ’ ἐν πρώτοισι θοῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι·
ἐν: Il. 12:312: ἐν Λυκίῃ, πάντες δὲ θεοὺς ὣς εἰσορόωσι,
ἐν: Il. 12:422: μέτρ’ ἐν χερσὶν ἔχοντες ἐπιξύνῳ ἐν ἀρούρῃ,
ἐν: Il. 12:422: μέτρ’ ἐν χερσὶν ἔχοντες ἐπιξύνῳ ἐν ἀρούρῃ,
ἐν: Il. 13:121: τῇδε μεθημοσύνῃ· ἀλλ’ ἐν φρεσὶ θέσθε ἕκαστος
ἐν: Il. 13:156: Δηΐφοβος δ’ ἐν τοῖσι μέγα φρονέων ἐβεβήκει
ἐν: Il. 13:162: ἐν καυλῷ ἐάγη δολιχὸν δόρυ· Δηΐφοβος δὲ
ἐν: Il. 13:205: Ἕκτορι δὲ προπάροιθε ποδῶν πέσεν ἐν κονίῃσι.
ἐν: Il. 13:207: υἱωνοῖο πεσόντος ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,
ἓν: Il. 13:260: δούρατα δ’ αἴ κ’ ἐθέλῃσθα καὶ ἓν καὶ εἴκοσι δήεις
ἐν: Il. 13:261: ἑσταότ’ ἐν κλισίῃ πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα
ἐν: Il. 13:280: οὐδέ οἱ ἀτρέμας ἧσθαι ἐρητύετ’ ἐν φρεσὶ θυμός,
ἐν: Il. 13:282: ἐν δέ τέ οἱ κραδίη μεγάλα στέρνοισι πατάσσει
ἐν: Il. 13:286: ἀρᾶται δὲ τάχιστα μιγήμεναι ἐν δαῒ λυγρῇ·
ἐν: Il. 13:289: οὐκ ἂν ἐν αὐχέν’ ὄπισθε πέσοι βέλος οὐδ’ ἐνὶ νώτῳ,
ἐν: Il. 13:312: νηυσὶ μὲν ἐν μέσσῃσιν ἀμύνειν εἰσὶ καὶ ἄλλοι
ἐν: Il. 13:314: τοξοσύνῃ, ἀγαθὸς δὲ καὶ ἐν σταδίῃ ὑσμίνῃ·
ἔν: Il. 13:325: ἔν γ’ αὐτοσταδίῃ· ποσὶ δ’ οὔ πως ἔστιν ἐρίζειν.
ἐν: Il. 13:362: Ἰδομενεὺς Τρώεσσι μετάλμενος ἐν φόβον ὦρσε.
ἐν: Il. 13:372: χάλκεος, ὃν φορέεσκε, μέσῃ δ’ ἐν γαστέρι πῆξε.
ἐν: Il. 13:398: χάλκεος ὃν φορέεσκε, μέσῃ δ’ ἐν γαστέρι πῆξεν.
ἐν: Il. 13:431: ἐν μεγάρῳ· πᾶσαν γὰρ ὁμηλικίην ἐκέκαστο
ἐν: Il. 13:442: δούπησεν δὲ πεσών, δόρυ δ’ ἐν κραδίῃ ἐπεπήγει,
ἐν: Il. 13:453: Κρήτῃ ἐν εὐρείῃ· νῦν δ’ ἐνθάδε νῆες ἔνεικαν
ἐν: Il. 13:473: χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, φρίσσει δέ τε νῶτον ὕπερθεν·
ἐν: Il. 13:508: ἤφυσ’· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
ἐν: Il. 13:514: τώ ῥα καὶ ἐν σταδίῃ μὲν ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ,
ἐν: Il. 13:520: ἔσχεν· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
ἐν: Il. 13:548: τὴν ἀπὸ πᾶσαν ἔκερσεν· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
ἐν: Il. 13:555: Νέστορος υἱὸν ἔρυτο καὶ ἐν πολλοῖσι βέλεσσιν.
ἐν: Il. 13:565: ἐν σάκει Ἀντιλόχοιο, τὸ δ’ ἥμισυ κεῖτ’ ἐπὶ γαίης·
ἐν: Il. 13:594: τὴν βάλεν ᾗ ῥ’ ἔχε τόξον ἐΰξοον· ἐν δ’ ἄρα τόξῳ
ἐν: Il. 13:603: σοὶ Μενέλαε δαμῆναι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
ἐν: Il. 13:617: πὰρ ποσὶν αἱματόεντα χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν,
ἐν: Il. 13:618: ἰδνώθη δὲ πεσών· ὃ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων
ἐν: Il. 13:628: νῦν αὖτ’ ἐν νηυσὶν μενεαίνετε ποντοπόροισι
ἐν: Il. 13:653: ἑζόμενος δὲ κατ’ αὖθι φίλων ἐν χερσὶν ἑταίρων
ἐν: Il. 13:667: νούσῳ ὑπ’ ἀργαλέῃ φθίσθαι οἷς ἐν μεγάροισιν,
ἐν: Il. 13:689: οἳ μὲν Ἀθηναίων προλελεγμένοι· ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν
ἐν: Il. 13:696: ἐν Φυλάκῃ γαίης ἄπο πατρίδος ἄνδρα κατακτὰς
ἐν: Il. 13:703: ἀλλ’ ὥς τ’ ἐν νειῷ βόε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον
ἐν: Il. 13:732: ἄλλῳ δ’ ἐν στήθεσσι τιθεῖ νόον εὐρύοπα Ζεὺς
ἐν: Il. 13:764: οἳ δ’ ἐν τείχει ἔσαν βεβλημένοι οὐτάμενοί τε.
ἐν: Il. 13:797: θεσπεσίῳ δ’ ὁμάδῳ ἁλὶ μίσγεται, ἐν δέ τε πολλὰ
ἐν: Il. 13:829: πᾶσι μάλ’, ἐν δὲ σὺ τοῖσι πεφήσεαι, αἴ κε ταλάσσῃς
ἐν: Il. 14:10: κείμενον ἐν κλισίῃ Θρασυμήδεος ἱπποδάμοιο
ἐν: Il. 14:50: ἐν θυμῷ βάλλονται ἐμοὶ χόλον ὥς περ Ἀχιλλεὺς
ἐν: Il. 14:116: οἴκεον δ’ ἐν Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι
ἐν: Il. 14:149: ἀνέρες ἐν πολέμῳ ἔριδα ξυνάγοντες Ἄρηος,
ἐν: Il. 14:182: ἐν δ’ ἄρα ἕρματα ἧκεν ἐϋτρήτοισι λοβοῖσι
ἐν: Il. 14:202: οἵ μ’ ἐν σφοῖσι δόμοισιν ἐῢ τρέφον ἠδ’ ἀτίταλλον
ἐν: Il. 14:213: Ζηνὸς γὰρ τοῦ ἀρίστου ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαύεις.
ἐν: Il. 14:216: ἔνθ’ ἔνι μὲν φιλότης, ἐν δ’ ἵμερος, ἐν δ’ ὀαριστὺς
ἐν: Il. 14:216: ἔνθ’ ἔνι μὲν φιλότης, ἐν δ’ ἵμερος, ἐν δ’ ὀαριστὺς
ἔν: Il. 14:232: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἐν: Il. 14:237: αὐτίκ’ ἐπεί κεν ἐγὼ παραλέξομαι ἐν φιλότητι.
ἐν: Il. 14:286: εἰς ἐλάτην ἀναβὰς περιμήκετον, ἣ τότ’ ἐν Ἴδῃ
ἐν: Il. 14:289: ὄρνιθι λιγυρῇ ἐναλίγκιος, ἥν τ’ ἐν ὄρεσσι
ἐν: Il. 14:306: ἵπποι δ’ ἐν πρυμνωρείῃ πολυπίδακος Ἴδης
ἐν: Il. 14:313: νῶϊ δ’ ἄγ’ ἐν φιλότητι τραπείομεν εὐνηθέντε.
ἐν: Il. 14:330: εἰ νῦν ἐν φιλότητι λιλαίεαι εὐνηθῆναι
ἐν: Il. 14:331: Ἴδης ἐν κορυφῇσι, τὰ δὲ προπέφανται ἅπαντα·
ἐν: Il. 14:359: Ἥρη δ’ ἐν φιλότητι παρήπαφεν εὐνηθῆναι.
ἐν: Il. 14:362: αὐτίκα δ’ ἐν πρώτοισι μέγα προθορὼν ἐκέλευσεν·
ἐν: Il. 14:376: χείρονι φωτὶ δότω, ὃ δ’ ἐν ἀσπίδι μείζονι δύτω.
ἐν: Il. 14:384: δεινὸν ἄορ τανύηκες ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ
ἐν: Il. 14:386: ἐν δαῒ λευγαλέῃ, ἀλλὰ δέος ἰσχάνει ἄνδρας.
ἐν: Il. 14:396: οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὅτε τ’ ὤρετο καιέμεν ὕλην·
ἓν: Il. 14:410: πὰρ ποσὶ μαρναμένων ἐκυλίνδετο, τῶν ἓν ἀείρας
ἐν: Il. 14:417: ὣς ἔπεσ’ Ἕκτορος ὦκα χαμαὶ μένος ἐν κονίῃσι·
ἐν: Il. 14:451: ἔσχεν, ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
ἐν: Il. 14:464: τόν ῥ’ ἔβαλεν κεφαλῆς τε καὶ αὐχένος ἐν συνεοχμῷ,
ἐν: Il. 14:498: ἦεν ἐν ὀφθαλμῷ· ὃ δὲ φὴ κώδειαν ἀνασχὼν
ἐν: Il. 14:501: πατρὶ φίλῳ καὶ μητρὶ γοήμεναι ἐν μεγάροισιν·
ἐν: Il. 14:521: ἀνδρῶν τρεσσάντων, ὅτε τε Ζεὺς ἐν φόβον ὄρσῃ.
ἐν: Il. 15:5: Ἴδης ἐν κορυφῇσι παρὰ χρυσοθρόνου Ἥρης,
ἐν: Il. 15:9: Ἕκτορα δ’ ἐν πεδίῳ ἴδε κείμενον, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἐν: Il. 15:20: χρύσεον ἄῤῥηκτον; σὺ δ’ ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν
ἐν: Il. 15:63: φεύγοντες δ’ ἐν νηυσὶ πολυκλήϊσι πέσωσι
ἐν: Il. 15:107: οὐδ’ ὄθεται· φησὶν γὰρ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι
ἐν: Il. 15:192: Ζεὺς δ’ ἔλαχ’ οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσι·
ἐν: Il. 15:229: ἀλλὰ σύ γ’ ἐν χείρεσσι λάβ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν,
ἐν: Il. 15:283: ἐσθλὸς δ’ ἐν σταδίῃ· ἀγορῇ δέ ἑ παῦροι Ἀχαιῶν
ἐν: Il. 15:311: τὴν ἄρ’ ὅ γ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων ἡγήσατο λαῶν.
ἐν: Il. 15:315: ἄλλα μὲν ἐν χροῒ πήγνυτ’ ἀρηϊθόων αἰζηῶν,
ἐν: Il. 15:317: ἐν γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι.
ἐν: Il. 15:322: ἐν στήθεσσιν ἔθελξε, λάθοντο δὲ θούριδος ἀλκῆς.
ἐν: Il. 15:326: ὣς ἐφόβηθεν Ἀχαιοὶ ἀνάλκιδες· ἐν γὰρ Ἀπόλλων
ἐν: Il. 15:335: ἐν Φυλάκῃ γαίης ἄπο πατρίδος ἄνδρα κατακτὰς
ἐν: Il. 15:340: πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ, Κλονίον δ’ ἕλε δῖος Ἀγήνωρ.
ἐν: Il. 15:342: φεύγοντ’ ἐν προμάχοισι, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν.
ἐν: Il. 15:372: Ζεῦ πάτερ εἴ ποτέ τίς τοι ἐν Ἄργεΐ περ πολυπύρῳ
ἐν: Il. 15:411: τέκτονος ἐν παλάμῃσι δαήμονος, ὅς ῥά τε πάσης
ἐν: Il. 15:423: ἐν κονίῃσι πεσόντα νεὸς προπάροιθε μελαίνης,
ἐν: Il. 15:426: μὴ δή πω χάζεσθε μάχης ἐν στείνεϊ τῷδε,
ἐν: Il. 15:428: τεύχεα συλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα.
ἐν: Il. 15:434: ἑσταότ’ ἄγχ’ Αἴαντος· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
ἐν: Il. 15:439: ἶσα φίλοισι τοκεῦσιν ἐτίομεν ἐν μεγάροισι·
ἐν: Il. 15:443: τόξον ἔχων ἐν χειρὶ παλίντονον ἠδὲ φαρέτρην
ἐν: Il. 15:463: ὅς οἱ ἐϋστρεφέα νευρὴν ἐν ἀμύμονι τόξῳ
ἐν: Il. 15:512: ἢ δηθὰ στρεύγεσθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι
ἐν: Il. 15:538: κάππεσεν ἐν κονίῃσι νέον φοίνικι φαεινός.
ἐν: Il. 15:548: βόσκ’ ἐν Περκώτῃ δηΐων ἀπὸ νόσφιν ἐόντων·
ἐν: Il. 15:566: ἐν θυμῷ δ’ ἐβάλοντο ἔπος, φράξαντο δὲ νῆας
ἐν: Il. 15:606: οὔρεσι μαίνηται βαθέης ἐν τάρφεσιν ὕλης·
ἐν: Il. 15:624: ἐν δ’ ἔπεσ’ ὡς ὅτε κῦμα θοῇ ἐν νηῒ πέσῃσι
ἐν: Il. 15:624: ἐν δ’ ἔπεσ’ ὡς ὅτε κῦμα θοῇ ἐν νηῒ πέσῃσι
ἐν: Il. 15:631: αἵ ῥά τ’ ἐν εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο νέμονται
ἐν: Il. 15:632: μυρίαι, ἐν δέ τε τῇσι νομεὺς οὔ πω σάφα εἰδὼς
ἐν: Il. 15:635: αἰὲν ὁμοστιχάει, ὃ δέ τ’ ἐν μέσσῃσιν ὀρούσας
ἐν: Il. 15:643: καὶ νόον ἐν πρώτοισι Μυκηναίων ἐτέτυκτο·
ἐν: Il. 15:645: στρεφθεὶς γὰρ μετόπισθεν ἐν ἀσπίδος ἄντυγι πάλτο,
ἐν: Il. 15:650: στήθεϊ δ’ ἐν δόρυ πῆξε, φίλων δέ μιν ἐγγὺς ἑταίρων
ἐν: Il. 15:677: νώμα δὲ ξυστὸν μέγα ναύμαχον ἐν παλάμῃσι
ἐν: Il. 15:698: ἄντεσθ’ ἐν πολέμῳ, ὡς ἐσσυμένως ἐμάχοντο.
ἐν: Il. 15:739: ἀλλ’ ἐν γὰρ Τρώων πεδίῳ πύκα θωρηκτάων
ἐν: Il. 15:741: τὼ ἐν χερσὶ φόως, οὐ μειλιχίῃ πολέμοιο.
ἐν: Il. 16:24: ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε.
ἐν: Il. 16:74: οὐ γὰρ Τυδεΐδεω Διομήδεος ἐν παλάμῃσι
ἐν: Il. 16:83: πείθεο δ’ ὥς τοι ἐγὼ μύθου τέλος ἐν φρεσὶ θείω,
ἐν: Il. 16:95: ἀλλὰ πάλιν τρωπᾶσθαι, ἐπὴν φάος ἐν νήεσσι
ἐν: Il. 16:117: πῆλ’ αὔτως ἐν χειρὶ κόλον δόρυ, τῆλε δ’ ἀπ’ αὐτοῦ
ἐν: Il. 16:152: ἐν δὲ παρηορίῃσιν ἀμύμονα Πήδασον ἵει,
ἐν: Il. 16:162: ἄκρον ἐρευγόμενοι φόνον αἵματος· ἐν δέ τε θυμὸς
ἐν: Il. 16:166: ῥώοντ’· ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν ἀρήϊος ἵστατ’ Ἀχιλλεύς,
ἐν: Il. 16:169: ἐς Τροίην ἡγεῖτο Διῒ φίλος· ἐν δὲ ἑκάστῃ
ἐν: Il. 16:183: ἐν χορῷ Ἀρτέμιδος χρυσηλακάτου κελαδεινῆς.
ἐν: Il. 16:239: αὐτὸς μὲν γὰρ ἐγὼ μενέω νηῶν ἐν ἀγῶνι,
ἐν: Il. 16:258: ἔστιχον, ὄφρ’ ἐν Τρωσὶ μέγα φρονέοντες ὄρουσαν.
ἐν: Il. 16:276: ἐν δ’ ἔπεσον Τρώεσσιν ἀολλέες· ἀμφὶ δὲ νῆες
ἐν: Il. 16:289: τὸν βάλε δεξιὸν ὦμον· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
ἐν: Il. 16:291: Παίονες· ἐν γὰρ Πάτροκλος φόβον ἧκεν ἅπασιν
ἐν: Il. 16:353: σίνται ὑπ’ ἐκ μήλων αἱρεύμενοι, αἵ τ’ ἐν ὄρεσσι
ἐν: Il. 16:370: πολλοὶ δ’ ἐν τάφρῳ ἐρυσάρματες ὠκέες ἵπποι
ἐν: Il. 16:371: ἄξαντ’ ἐν πρώτῳ ῥυμῷ λίπον ἅρματ’ ἀνάκτων,
ἐν: Il. 16:413: ἐν κόρυθι βριαρῇ· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ
ἐν: Il. 16:437: θείω ἀναρπάξας Λυκίης ἐν πίονι δήμῳ,
ἐν: Il. 16:461: φθίσειν ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι τηλόθι πάτρης.
ἐν: Il. 16:469: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
ἐν: Il. 16:471: σύγχυτ’, ἐπεὶ δὴ κεῖτο παρήορος ἐν κονίῃσι.
ἐν: Il. 16:475: τὼ δ’ ἰθυνθήτην, ἐν δὲ ῥυτῆρσι τάνυσθεν·
ἐν: Il. 16:488: αἴθωνα μεγάθυμον ἐν εἰλιπόδεσσι βόεσσι,
ἐν: Il. 16:500: τεύχεα συλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα.
ἐν: Il. 16:503: ὀφθαλμοὺς ῥῖνάς θ’· ὃ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων
ἐν: Il. 16:514: κλῦθι ἄναξ ὅς που Λυκίης ἐν πίονι δήμῳ
ἐν: Il. 16:551: λαοὶ ἕποντ’, ἐν δ’ αὐτὸς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι·
ἐν: Il. 16:572: ὅς ῥ’ ἐν Βουδείῳ εὖ ναιομένῳ ἤνασσε
ἐν: Il. 16:579: ἐν κόρυθι βριαρῇ· ὃ δ’ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ νεκρῷ
ἐν: Il. 16:590: ἥν ῥά τ’ ἀνὴρ ἀφέῃ πειρώμενος ἢ ἐν ἀέθλῳ
ἐν: Il. 16:591: ἠὲ καὶ ἐν πολέμῳ δηΐων ὕπο θυμοραϊστέων,
ἐν: Il. 16:630: ἐν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου, ἐπέων δ’ ἐνὶ βουλῇ·
ἐν: Il. 16:634: οὔρεος ἐν βήσσῃς, ἕκαθεν δέ τε γίγνετ’ ἀκουή,
ἐν: Il. 16:643: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει·
ἐν: Il. 16:661: κείμενον ἐν νεκύων ἀγύρει· πολέες γὰρ ἐπ’ αὐτῷ
ἐν: Il. 16:673: θήσουσ’ ἐν Λυκίης εὐρείης πίονι δήμῳ,
ἐν: Il. 16:683: κάτθεσαν ἐν Λυκίης εὐρείης πίονι δήμῳ.
ἐν: Il. 16:712: Ἕκτωρ δ’ ἐν Σκαιῇσι πύλῃς ἔχε μώνυχας ἵππους·
ἐν: Il. 16:729: δύσεθ’ ὅμιλον ἰών, ἐν δὲ κλόνον Ἀργείοισιν
ἐν: Il. 16:741: ὀστέον, ὀφθαλμοὶ δὲ χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν
ἐν: Il. 16:746: εἰ δή που καὶ πόντῳ ἐν ἰχθυόεντι γένοιτο,
ἐν: Il. 16:749: ὡς νῦν ἐν πεδίῳ ἐξ ἵππων ῥεῖα κυβιστᾷ.
ἐν: Il. 16:750: ἦ ῥα καὶ ἐν Τρώεσσι κυβιστητῆρες ἔασιν.
ἐν: Il. 16:766: οὔρεος ἐν βήσσῃς βαθέην πελεμιζέμεν ὕλην
ἐν: Il. 16:775: μαρναμένων ἀμφ’ αὐτόν· ὃ δ’ ἐν στροφάλιγγι κονίης
ἐν: Il. 16:801: πᾶν δέ οἱ ἐν χείρεσσιν ἄγη δολιχόσκιον ἔγχος
ἐν: Il. 16:815: Πάτροκλον γυμνόν περ ἐόντ’ ἐν δηϊοτῆτι.
ἐν: Il. 16:832: ἄξειν ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἐν: Il. 17:2: Πάτροκλος Τρώεσσι δαμεὶς ἐν δηϊοτῆτι.
ἐν: Il. 17:26: καί μ’ ἔφατ’ ἐν Δαναοῖσιν ἐλέγχιστον πολεμιστὴν
ἐν: Il. 17:40: Πάνθῳ ἐν χείρεσσι βάλω καὶ Φρόντιδι δίῃ.
ἐν: Il. 17:54: χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, ὅθ’ ἅλις ἀναβέβροχεν ὕδωρ,
ἐν: Il. 17:111: ἔγχεσι καὶ φωνῇ· τοῦ δ’ ἐν φρεσὶν ἄλκιμον ἦτορ
ἐν: Il. 17:134: ᾧ ῥά τε νήπι’ ἄγοντι συναντήσωνται ἐν ὕλῃ
ἐν: Il. 17:167: στήμεναι ἄντα κατ’ ὄσσε ἰδὼν δηΐων ἐν ἀϋτῇ,
ἐν: Il. 17:197: γηράς· ἀλλ’ οὐχ υἱὸς ἐν ἔντεσι πατρὸς ἐγήρα.
ἐν: Il. 17:282: καπρίῳ, ὅς τ’ ἐν ὄρεσσι κύνας θαλερούς τ’ αἰζηοὺς
ἐν: Il. 17:307: Φωκήων ὄχ’ ἄριστον, ὃς ἐν κλειτῷ Πανοπῆϊ
ἐν: Il. 17:315: ἤφυσ’· ὃ δ’ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
ἐν: Il. 17:375: πολλὸν ἀφεσταότες. τοὶ δ’ ἐν μέσῳ ἄλγε’ ἔπασχον
ἐν: Il. 17:428: ἐν κονίῃσι πεσόντος ὑφ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο.
ἐν: Il. 17:451: σφῶϊν δ’ ἐν γούνεσσι βαλῶ μένος ἠδ’ ἐνὶ θυμῷ,
ἐν: Il. 17:470: ἐν στήθεσσιν ἔθηκε, καὶ ἐξέλετο φρένας ἐσθλάς;
ἐν: Il. 17:471: οἷον πρὸς Τρῶας μάχεαι πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ
ἐν: Il. 17:514: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται·
ἐν: Il. 17:519: νειαίρῃ δ’ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσεν.
ἐν: Il. 17:523: ὣς ἄρ’ ὅ γε προθορὼν πέσεν ὕπτιος· ἐν δέ οἱ ἔγχος
ἐν: Il. 17:569: ἐν δὲ βίην ὤμοισι καὶ ἐν γούνεσσιν ἔθηκε,
ἐν: Il. 17:569: ἐν δὲ βίην ὤμοισι καὶ ἐν γούνεσσιν ἔθηκε,
ἐν: Il. 17:604: ἔγχος ἔχων ἐν χειρὶ μαχήσεσθαι Τρώεσσιν.
ἐν: Il. 17:607: ἐν καυλῷ δ’ ἐάγη δολιχὸν δόρυ, τοὶ δὲ βόησαν
ἐν: Il. 17:639: σχήσεσθ’, ἀλλ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι.
ἐν: Il. 17:647: ἐν δὲ φάει καὶ ὄλεσσον, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν οὕτως.
ἐν: Il. 17:728: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐν τοῖσιν ἑλίξεται ἀλκὶ πεποιθώς,
ἐν: Il. 17:739: ἐν σέλαϊ μεγάλῳ· τὸ δ’ ἐπιβρέμει ἲς ἀνέμοιο.
ἐν: Il. 17:744: ἢ δοκὸν ἠὲ δόρυ μέγα νήϊον· ἐν δέ τε θυμὸς
ἐν: Il. 17:753: Τρώων· οἳ δ’ ἅμ’ ἕποντο, δύω δ’ ἐν τοῖσι μάλιστα
ἐν: Il. 18:26: αὐτὸς δ’ ἐν κονίῃσι μέγας μεγαλωστὶ τανυσθεὶς
ἐν: Il. 18:36: ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι,
ἐν: Il. 18:106: ἐν πολέμῳ· ἀγορῇ δέ τ’ ἀμείνονές εἰσι καὶ ἄλλοι.
ἐν: Il. 18:110: ἀνδρῶν ἐν στήθεσσιν ἀέξεται ἠΰτε καπνός·
ἐν: Il. 18:135: πρίν γ’ ἐμὲ δεῦρ’ ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδηαι·
ἐν: Il. 18:190: πρίν γ’ αὐτὴν ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι·
ἐν: Il. 18:218: φθέγξατ’· ἀτὰρ Τρώεσσιν ἐν ἄσπετον ὦρσε κυδοιμόν.
ἐν: Il. 18:233: κάτθεσαν ἐν λεχέεσσι· φίλοι δ’ ἀμφέσταν ἑταῖροι
ἐν: Il. 18:236: κείμενον ἐν φέρτρῳ δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἐν: Il. 18:251: Ἕκτορι δ’ ἦεν ἑταῖρος, ἰῇ δ’ ἐν νυκτὶ γένοντο,
ἐν: Il. 18:256: ἐν πεδίῳ παρὰ νηυσίν· ἑκὰς δ’ ἀπὸ τείχεός εἰμεν.
ἐν: Il. 18:263: μίμνειν ἐν πεδίῳ, ὅθι περ Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ
ἐν: Il. 18:264: ἐν μέσῳ ἀμφότεροι μένος Ἄρηος δατέονται,
ἐν: Il. 18:298: νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι,
ἐν: Il. 18:325: θαρσύνων ἥρωα Μενοίτιον ἐν μεγάροισι·
ἐν: Il. 18:331: δέξεται ἐν μεγάροισι γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς
ἐν: Il. 18:346: οἳ δὲ λοετροχόον τρίποδ’ ἵστασαν ἐν πυρὶ κηλέῳ,
ἐν: Il. 18:347: ἐν δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἔχεαν, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλόντες.
ἐν: Il. 18:351: ἐν δ’ ὠτειλὰς πλῆσαν ἀλείφατος ἐννεώροιο·
ἐν: Il. 18:352: ἐν λεχέεσσι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν
ἔν: Il. 18:384: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐν: Il. 18:402: ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ· περὶ δὲ ῥόος Ὠκεανοῖο
ἐν: Il. 18:419: τῇς ἐν μὲν νόος ἐστὶ μετὰ φρεσίν, ἐν δὲ καὶ αὐδὴ
ἐν: Il. 18:419: τῇς ἐν μὲν νόος ἐστὶ μετὰ φρεσίν, ἐν δὲ καὶ αὐδὴ
ἔν: Il. 18:423: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐν: Il. 18:429: Ἥφαιστ’, ἦ ἄρα δή τις, ὅσαι θεαί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ,
ἐν: Il. 18:470: φῦσαι δ’ ἐν χοάνοισιν ἐείκοσι πᾶσαι ἐφύσων
ἐν: Il. 18:474: χαλκὸν δ’ ἐν πυρὶ βάλλεν ἀτειρέα κασσίτερόν τε
ἐν: Il. 18:476: θῆκεν ἐν ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα, γέντο δὲ χειρὶ
ἐν: Il. 18:481: πέντε δ’ ἄρ’ αὐτοῦ ἔσαν σάκεος πτύχες· αὐτὰρ ἐν αὐτῷ
ἐν: Il. 18:483: Ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξ’, ἐν δ’ οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν,
ἐν: Il. 18:483: Ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξ’, ἐν δ’ οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν,
Ἐν: Il. 18:483: Ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξ’, ἐν δ’ οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν,
ἐν: Il. 18:485: ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ’ οὐρανὸς ἐστεφάνωται,
Ἐν: Il. 18:490: Ἐν δὲ δύω ποίησε πόλεις μερόπων ἀνθρώπων
ἐν: Il. 18:491: καλάς. ἐν τῇ μέν ῥα γάμοι τ’ ἔσαν εἰλαπίναι τε,
ἐν: Il. 18:494: κοῦροι δ’ ὀρχηστῆρες ἐδίνεον, ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν
ἐν: Il. 18:505: σκῆπτρα δὲ κηρύκων ἐν χέρσ’ ἔχον ἠεροφώνων·
ἐν: Il. 18:507: κεῖτο δ’ ἄρ’ ἐν μέσσοισι δύω χρυσοῖο τάλαντα,
ἐν: Il. 18:521: ἐν ποταμῷ, ὅθι τ’ ἀρδμὸς ἔην πάντεσσι βοτοῖσιν,
ἐν: Il. 18:535: ἐν δ’ Ἔρις ἐν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον, ἐν δ’ ὀλοὴ Κήρ,
ἐν: Il. 18:535: ἐν δ’ Ἔρις ἐν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον, ἐν δ’ ὀλοὴ Κήρ,
ἐν: Il. 18:535: ἐν δ’ Ἔρις ἐν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον, ἐν δ’ ὀλοὴ Κήρ,
Ἐν: Il. 18:541: Ἐν δ’ ἐτίθει νειὸν μαλακὴν πίειραν ἄρουραν
ἐν: Il. 18:542: εὐρεῖαν τρίπολον· πολλοὶ δ’ ἀροτῆρες ἐν αὐτῇ
ἐν: Il. 18:545: τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἐν χερσὶ δέπας μελιηδέος οἴνου
Ἐν: Il. 18:550: Ἐν δ’ ἐτίθει τέμενος βασιλήϊον· ἔνθα δ’ ἔριθοι
ἐν: Il. 18:551: ἤμων ὀξείας δρεπάνας ἐν χερσὶν ἔχοντες.
ἐν: Il. 18:553: ἄλλα δ’ ἀμαλλοδετῆρες ἐν ἐλλεδανοῖσι δέοντο.
ἐν: Il. 18:555: παῖδες δραγμεύοντες ἐν ἀγκαλίδεσσι φέροντες
ἐν: Il. 18:556: ἀσπερχὲς πάρεχον· βασιλεὺς δ’ ἐν τοῖσι σιωπῇ
Ἐν: Il. 18:561: Ἐν δ’ ἐτίθει σταφυλῇσι μέγα βρίθουσαν ἀλωὴν
ἐν: Il. 18:568: πλεκτοῖς ἐν ταλάροισι φέρον μελιηδέα καρπόν.
ἐν: Il. 18:569: τοῖσιν δ’ ἐν μέσσοισι πάϊς φόρμιγγι λιγείῃ
Ἐν: Il. 18:573: Ἐν δ’ ἀγέλην ποίησε βοῶν ὀρθοκραιράων·
ἐν: Il. 18:579: σμερδαλέω δὲ λέοντε δύ’ ἐν πρώτῃσι βόεσσι
Ἐν: Il. 18:587: Ἐν δὲ νομὸν ποίησε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις
ἐν: Il. 18:588: ἐν καλῇ βήσσῃ μέγαν οἰῶν ἀργεννάων,
Ἐν: Il. 18:590: Ἐν δὲ χορὸν ποίκιλλε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις,
ἐν: Il. 18:600: ῥεῖα μάλ’, ὡς ὅτε τις τροχὸν ἄρμενον ἐν παλάμῃσιν
Ἐν: Il. 18:607: Ἐν δ’ ἐτίθει ποταμοῖο μέγα σθένος Ὠκεανοῖο
ἐν: Il. 19:6: μύρονθ’· ἣ δ’ ἐν τοῖσι παρίστατο δῖα θεάων,
ἔν: Il. 19:7: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐν: Il. 19:16: ὡς εἶδ’, ὥς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
ἐν: Il. 19:18: τέρπετο δ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων θεοῦ ἀγλαὰ δῶρα.
ἐν: Il. 19:42: καί ῥ’ οἵ περ τὸ πάρος γε νεῶν ἐν ἀγῶνι μένεσκον
ἐν: Il. 19:59: τὴν ὄφελ’ ἐν νήεσσι κατακτάμεν Ἄρτεμις ἰῷ
ἐν: Il. 19:77: αὐτόθεν ἐξ ἕδρης, οὐδ’ ἐν μέσσοισιν ἀναστάς·
ἐν: Il. 19:81: ἀνδρῶν δ’ ἐν πολλῷ ὁμάδῳ πῶς κέν τις ἀκούσαι
ἐν: Il. 19:121: Ζεῦ πάτερ ἀργικέραυνε ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ θήσω·
ἐν: Il. 19:159: ἀνδρῶν, ἐν δὲ θεὸς πνεύσῃ μένος ἀμφοτέροισιν.
ἐν: Il. 19:175: ὀμνυέτω δέ τοι ὅρκον ἐν Ἀργείοσιν ἀναστὰς
ἐν: Il. 19:186: ἐν μοίρῃ γὰρ πάντα διίκεο καὶ κατέλεξας.
ἐν: Il. 19:249: καὶ τὰ μὲν ἐν μέσσῃ ἀγορῇ θέσαν, ἂν δ’ Ἀγαμέμνων
ἐν: Il. 19:251: κάπρον ἔχων ἐν χερσὶ παρίστατο ποιμένι λαῶν.
ἐν: Il. 19:280: καὶ τὰ μὲν ἐν κλισίῃσι θέσαν, κάθισαν δὲ γυναῖκας,
ἐν: Il. 19:364: ἀνδρῶν· ἐν δὲ μέσοισι κορύσσετο δῖος Ἀχιλλεύς.
ἐν: Il. 19:366: λαμπέσθην ὡς εἴ τε πυρὸς σέλας, ἐν δέ οἱ ἦτορ
ἐν: Il. 19:377: σταθμῷ ἐν οἰοπόλῳ· τοὺς δ’ οὐκ ἐθέλοντας ἄελλαι
ἐν: Il. 19:384: πειρήθη δ’ ἕο αὐτοῦ ἐν ἔντεσι δῖος Ἀχιλλεύς,
ἐν: Il. 19:393: ζεύγνυον· ἀμφὶ δὲ καλὰ λέπαδν’ ἕσαν, ἐν δὲ χαλινοὺς
ἐν: Il. 19:424: Ἦ ῥα, καὶ ἐν πρώτοις ἰάχων ἔχε μώνυχας ἵππους.
ἐν: Il. 20:15: ἷζε δ’ ἄρ’ ἐν μέσσοισι, Διὸς δ’ ἐξείρετο βουλήν·
ἐν: Il. 20:20: ἔγνως ἐννοσίγαιε ἐμὴν ἐν στήθεσι βουλὴν
ἐν: Il. 20:55: σύμβαλον, ἐν δ’ αὐτοῖς ἔριδα ῥήγνυντο βαρεῖαν·
ἐν: Il. 20:116: ἐν φρεσὶν ὑμετέρῃσιν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
ἐν: Il. 20:131: ἐν πολέμῳ· χαλεποὶ δὲ θεοὶ φαίνεσθαι ἐναργεῖς.
ἐν: Il. 20:169: γίγνεται, ἐν δέ τέ οἱ κραδίῃ στένει ἄλκιμον ἦτορ,
ἐν: Il. 20:173: ἀνδρῶν, ἢ αὐτὸς φθίεται πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ·
ἐν: Il. 20:182: οὔ τοι τοὔνεκά γε Πρίαμος γέρας ἐν χερὶ θήσει·
ἐν: Il. 20:217: ἐν πεδίῳ πεπόλιστο πόλις μερόπων ἀνθρώπων,
ἐν: Il. 20:245: ἑσταότ’ ἐν μέσσῃ ὑσμίνῃ δηϊοτῆτος.
ἐν: Il. 20:259: Ἦ ῥα καὶ ἐν δεινῷ σάκει ἤλασεν ὄβριμον ἔγχος
ἐν: Il. 20:381: ἐν δ’ Ἀχιλεὺς Τρώεσσι θόρε φρεσὶν εἱμένος ἀλκὴν
ἐν: Il. 20:385: Τμώλῳ ὕπο νιφόεντι Ὕδης ἐν πίονι δήμῳ·
ἐν: Il. 20:395: πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ· ὃ δ’ ἐπ’ αὐτῷ Δημολέοντα
ἐν: Il. 20:435: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
ἐν: Il. 20:486: τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι, πάγη δ’ ἐν νηδύϊ χαλκός,
ἐν: Il. 20:496: τριβέμεναι κρῖ λευκὸν ἐϋκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ,
ἐν: Il. 21:9: ἐν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ’ αἰπὰ ῥέεθρα,
ἐν: Il. 21:77: ἤματι τῷ ὅτε μ’ εἷλες ἐϋκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ,
ἐν: Il. 21:82: πολλὰ παθών· νῦν αὖ με τεῇς ἐν χερσὶν ἔθηκε
ἐν: Il. 21:104: Ἰλίου προπάροιθεν ἐμῇς ἐν χερσὶ βάλῃσι
ἐν: Il. 21:132: ζωοὺς δ’ ἐν δίνῃσι καθίετε μώνυχας ἵππους.
ἐν: Il. 21:145: ἔστη ἔχων δύο δοῦρε· μένος δέ οἱ ἐν φρεσὶ θῆκε
ἐν: Il. 21:202: κείμενον ἐν ψαμάθοισι, δίαινε δέ μιν μέλαν ὕδωρ.
ἐν: Il. 21:239: κρύπτων ἐν δίνῃσι βαθείῃσιν μεγάλῃσι.
ἐν: Il. 21:241: ὤθει δ’ ἐν σάκεϊ πίπτων ῥόος· οὐδὲ πόδεσσιν
ἐν: Il. 21:282: ἐρχθέντ’ ἐν μεγάλῳ ποταμῷ ὡς παῖδα συφορβόν,
ἐν: Il. 21:338: δένδρεα καῖ’, ἐν δ’ αὐτὸν ἵει πυρί· μὴ δέ σε πάμπαν
ἐν: Il. 21:343: πρῶτα μὲν ἐν πεδίῳ πῦρ δαίετο, καῖε δὲ νεκροὺς
ἐν: Il. 21:385: ἐν δ’ ἄλλοισι θεοῖσιν ἔρις πέσε βεβριθυῖα
ἐν: Il. 21:404: κείμενον ἐν πεδίῳ μέλανα τρηχύν τε μέγαν τε,
ἐν: Il. 21:449: Ἴδης ἐν κνημοῖσι πολυπτύχου ὑληέσσης.
ἐν: Il. 21:469: πατροκασιγνήτοιο μιγήμεναι ἐν παλάμῃσι.
ἐν: Il. 21:476: εὐχομένου, ὡς τὸ πρὶν ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
ἐν: Il. 21:531: πεπταμένας ἐν χερσὶ πύλας ἔχετ’ εἰς ὅ κε λαοὶ
ἐν: Il. 21:547: ἐν μέν οἱ κραδίῃ θάρσος βάλε, πὰρ δέ οἱ αὐτὸς
ἐν: Il. 21:569: ἐν δὲ ἴα ψυχή, θνητὸν δέ ἕ φασ’ ἄνθρωποι
ἐν: Il. 21:571: Ὣς εἰπὼν Ἀχιλῆα ἀλεὶς μένεν, ἐν δέ οἱ ἦτορ
ἐν: Il. 21:586: ἐν γάρ οἱ πολέες τε καὶ ἄλκιμοι ἀνέρες εἰμέν,
ἐν: Il. 21:610: ὅς τ’ ἔθαν’ ἐν πολέμῳ· ἀλλ’ ἐσσυμένως ἐσέχυντο
ἐν: Il. 22:61: αἴσῃ ἐν ἀργαλέῃ φθίσει κακὰ πόλλ’ ἐπιδόντα
ἐν: Il. 22:64: βαλλόμενα προτὶ γαίῃ ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,
ἐν: Il. 22:69: οὓς τρέφον ἐν μεγάροισι τραπεζῆας θυραωρούς,
ἐν: Il. 22:71: κείσοντ’ ἐν προθύροισι. νέῳ δέ τε πάντ’ ἐπέοικεν
ἐν: Il. 22:87: κλαύσομαι ἐν λεχέεσσι φίλον θάλος, ὃν τέκον αὐτή,
ἐν: Il. 22:171: Ἴδης ἐν κορυφῇσι πολυπτύχου, ἄλλοτε δ’ αὖτε
ἐν: Il. 22:172: ἐν πόλει ἀκροτάτῃ· νῦν αὖτέ ἑ δῖος Ἀχιλλεὺς
ἐν: Il. 22:199: ὡς δ’ ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν·
ἐν: Il. 22:210: ἐν δ’ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο,
ἐν: Il. 22:276: ἐν γαίῃ δ’ ἐπάγη· ἀνὰ δ’ ἥρπασε Παλλὰς Ἀθήνη,
ἐν: Il. 22:283: οὐ μέν μοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξεις,
ἐν: Il. 22:286: χάλκεον· ὡς δή μιν σῷ ἐν χροῒ πᾶν κομίσαιο.
ἐν: Il. 22:299: ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν τείχει, ἐμὲ δ’ ἐξαπάτησεν Ἀθήνη.
ἐν: Il. 22:318: ἕσπερος, ὃς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἵσταται ἀστήρ,
ἐν: Il. 22:330: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃς· ὃ δ’ ἐπεύξατο δῖος Ἀχιλλεύς·
ἐν: Il. 22:357: πείσειν· ἦ γὰρ σοί γε σιδήρεος ἐν φρεσὶ θυμός.
ἐν: Il. 22:377: στὰς ἐν Ἀχαιοῖσιν ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευεν·
ἐν: Il. 22:402: κυάνεαι πίτναντο, κάρη δ’ ἅπαν ἐν κονίῃσι
ἐν: Il. 22:404: δῶκεν ἀεικίσσασθαι ἑῇ ἐν πατρίδι γαίῃ.
ἐν: Il. 22:426: Ἕκτορος· ὡς ὄφελεν θανέειν ἐν χερσὶν ἐμῇσι·
ἐν: Il. 22:441: δίπλακα πορφυρέην, ἐν δὲ θρόνα ποικίλ’ ἔπασσε.
ἐν: Il. 22:451: αἰδοίης ἑκυρῆς ὀπὸς ἔκλυον, ἐν δ’ ἐμοὶ αὐτῇ
ἐν: Il. 22:478: ἀμφότεροι, σὺ μὲν ἐν Τροίῃ Πριάμου κατὰ δῶμα,
ἐν: Il. 22:480: ἐν δόμῳ Ἠετίωνος, ὅ μ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐοῦσαν
ἐν: Il. 22:484: χήρην ἐν μεγάροισι· πάϊς δ’ ἔτι νήπιος αὔτως,
ἐν: Il. 22:503: εὕδεσκ’ ἐν λέκτροισιν ἐν ἀγκαλίδεσσι τιθήνης
ἐν: Il. 22:503: εὕδεσκ’ ἐν λέκτροισιν ἐν ἀγκαλίδεσσι τιθήνης
ἐν: Il. 23:26: ἐν κονίῃς· οἳ δ’ ἔντε’ ἀφωπλίζοντο ἕκαστος
ἐν: Il. 23:61: ἐν καθαρῷ, ὅθι κύματ’ ἐπ’ ἠϊόνος κλύζεσκον·
ἐν: Il. 23:84: ἀλλ’ ὁμοῦ ὡς ἐτράφημεν ἐν ὑμετέροισι δόμοισιν,
ἐν: Il. 23:89: ἔνθά με δεξάμενος ἐν δώμασιν ἱππότα Πηλεὺς
ἐν: Il. 23:114: οἳ δ’ ἴσαν ὑλοτόμους πελέκεας ἐν χερσὶν ἔχοντες
ἐν: Il. 23:131: ἵππους· οἳ δ’ ὄρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον,
ἐν: Il. 23:132: ἂν δ’ ἔβαν ἐν δίφροισι παραιβάται ἡνίοχοί τε,
ἐν: Il. 23:134: μυρίοι· ἐν δὲ μέσοισι φέρον Πάτροκλον ἑταῖροι.
ἐν: Il. 23:152: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ κόμην ἑτάροιο φίλοιο
ἐν: Il. 23:165: ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν θέσαν ἀχνύμενοι κῆρ.
ἐν: Il. 23:170: ἐν δ’ ἐτίθει μέλιτος καὶ ἀλείφατος ἀμφιφορῆας
ἐν: Il. 23:177: ἐν δὲ πυρὸς μένος ἧκε σιδήρεον ὄφρα νέμοιτο.
ἐν: Il. 23:216: ἐν δὲ πυρῇ πεσέτην, μέγα δ’ ἴαχε θεσπιδαὲς πῦρ.
ἐν: Il. 23:241: ἐν μέσσῃ γὰρ ἔκειτο πυρῇ, τοὶ δ’ ἄλλοι ἄνευθεν
ἐν: Il. 23:243: καὶ τὰ μὲν ἐν χρυσέῃ φιάλῃ καὶ δίπλακι δημῷ
ἐν: Il. 23:248: δεύτεροι ἐν νήεσσι πολυκλήϊσι λίπησθε.
ἐν: Il. 23:254: ἐν κλισίῃσι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν·
ἐν: Il. 23:271: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἐν: Il. 23:273: ἱππῆας τάδ’ ἄεθλα δεδεγμένα κεῖτ’ ἐν ἀγῶνι.
ἐν: Il. 23:299: Ζεὺς ἄφενος, ναῖεν δ’ ὅ γ’ ἐν εὐρυχόρῳ Σικυῶνι·
ἐν: Il. 23:330: ἐν ξυνοχῇσιν ὁδοῦ, λεῖος δ’ ἱππόδρομος ἀμφὶς
ἐν: Il. 23:338: ἐν νύσσῃ δέ τοι ἵππος ἀριστερὸς ἐγχριμφθήτω,
ἐν: Il. 23:344: εἰ γάρ κ’ ἐν νύσσῃ γε παρεξελάσῃσθα διώκων,
ἐν: Il. 23:352: ἂν δ’ ἔβαν ἐς δίφρους, ἐν δὲ κλήρους ἐβάλοντο·
ἐν: Il. 23:359: τηλόθεν ἐν λείῳ πεδίῳ· παρὰ δὲ σκοπὸν εἷσεν
ἐν: Il. 23:370: ἕστασαν ἐν δίφροισι, πάτασσε δὲ θυμὸς ἑκάστου
ἐν: Il. 23:399: πολλὸν τῶν ἄλλων ἐξάλμενος· ἐν γὰρ Ἀθήνη
ἐν: Il. 23:416: στεινωπῷ ἐν ὁδῷ παραδύμεναι, οὐδέ με λήσει.
ἐν: Il. 23:437: ἐν κονίῃσι πέσοιεν ἐπειγόμενοι περὶ νίκης.
ἐν: Il. 23:448: Ἀργεῖοι δ’ ἐν ἀγῶνι καθήμενοι εἰσορόωντο
ἐν: Il. 23:451: ἧστο γὰρ ἐκτὸς ἀγῶνος ὑπέρτατος ἐν περιωπῇ·
ἐν: Il. 23:454: ὃς τὸ μὲν ἄλλο τόσον φοῖνιξ ἦν, ἐν δὲ μετώπῳ
ἐν: Il. 23:456: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἐν: Il. 23:461: ἔβλαβεν ἐν πεδίῳ, αἳ κεῖσέ γε φέρτεραι ἦσαν·
ἐν: Il. 23:481: Εὐμήλου, ἐν δ’ αὐτὸς ἔχων εὔληρα βέβηκε.
ἐν: Il. 23:495: ἀλλ’ ὑμεῖς ἐν ἀγῶνι καθήμενοι εἰσοράασθε
ἐν: Il. 23:506: ἐν λεπτῇ κονίῃ· τὼ δὲ σπεύδοντε πετέσθην.
ἐν: Il. 23:507: στῆ δὲ μέσῳ ἐν ἀγῶνι, πολὺς δ’ ἀνεκήκιεν ἱδρὼς
ἐν: Il. 23:531: ἤκιστος δ’ ἦν αὐτὸς ἐλαυνέμεν ἅρμ’ ἐν ἀγῶνι.
ἐν: Il. 23:535: στὰς δ’ ἄρ’ ἐν Ἀργείοις ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευε·
ἐν: Il. 23:549: ἔστί τοι ἐν κλισίῃ χρυσὸς πολύς, ἔστι δὲ χαλκὸς
ἐν: Il. 23:565: Εὐμήλῳ δ’ ἐν χερσὶ τίθει· ὃ δὲ δέξατο χαίρων.
ἐν: Il. 23:567: Ἀντιλόχῳ ἄμοτον κεχολωμένος· ἐν δ’ ἄρα κῆρυξ
ἐν: Il. 23:597: ἐν χείρεσσι τίθει Μενελάου· τοῖο δὲ θυμὸς
ἐν: Il. 23:620: ὄψῃ ἐν Ἀργείοισι· δίδωμι δέ τοι τόδ’ ἄεθλον
ἐν: Il. 23:624: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει· ὃ δ’ ἐδέξατο χαίρων,
ἐν: Il. 23:654: ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων κατέδησ’ ἐν ἀγῶνι
ἐν: Il. 23:657: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἐν: Il. 23:671: ἐν πάντεσσ’ ἔργοισι δαήμονα φῶτα γενέσθαι.
ἐν: Il. 23:693: θίν’ ἐν φυκιόεντι, μέλαν δέ ἑ κῦμα κάλυψεν,
ἐν: Il. 23:706: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἐν: Il. 23:731: ἐν δὲ γόνυ γνάμψεν· ἐπὶ δὲ χθονὶ κάππεσον ἄμφω
ἐν: Il. 23:745: στῆσαν δ’ ἐν λιμένεσσι, Θόαντι δὲ δῶρον ἔδωκαν·
ἐν: Il. 23:752: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἐν: Il. 23:777: ἐν δ’ ὄνθου βοέου πλῆτο στόμα τε ῥῖνάς τε·
ἐν: Il. 23:786: μειδιόων, καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἐν: Il. 23:797: Ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δ’ ἐδέξατο χαίρων.
ἐν: Il. 23:801: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἐν: Il. 23:810: καί σφιν δαῖτ’ ἀγαθὴν παραθήσομεν ἐν κλισίῃσιν.
ἐν: Il. 23:829: τὸν δ’ ἄγετ’ ἐν νήεσσι σὺν ἄλλοισι κτεάτεσσι.
ἐν: Il. 23:830: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἐν: Il. 23:861: κλήρους δ’ ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες,
ἐν: Il. 24:18: ἐν κόνι ἐκτανύσας προπρηνέα· τοῖο δ’ Ἀπόλλων
ἐν: Il. 24:38: ἐν πυρὶ κήαιεν καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερίσαιεν.
ἐν: Il. 24:62: πάντες δ’ ἀντιάασθε θεοὶ γάμου· ἐν δὲ σὺ τοῖσι
ἐν: Il. 24:67: φίλτατος ἔσκε θεοῖσι βροτῶν οἳ ἐν Ἰλίῳ εἰσίν·
ἐν: Il. 24:86: φθίσεσθ’ ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι τηλόθι πάτρης.
ἐν: Il. 24:101: Ἥρη δὲ χρύσεον καλὸν δέπας ἐν χερὶ θῆκε
ἐν: Il. 24:107: ἐννῆμαρ δὴ νεῖκος ἐν ἀθανάτοισιν ὄρωρεν
ἐν: Il. 24:125: τοῖσι δ’ ὄϊς λάσιος μέγας ἐν κλισίῃ ἱέρευτο.
ἐν: Il. 24:130: οὔτ’ εὐνῆς; ἀγαθὸν δὲ γυναικί περ ἐν φιλότητι
ἐν: Il. 24:141: Ὣς οἵ γ’ ἐν νηῶν ἀγύρει μήτηρ τε καὶ υἱὸς
ἐν: Il. 24:162: δάκρυσιν εἵματ’ ἔφυρον, ὃ δ’ ἐν μέσσοισι γεραιὸς
ἐν: Il. 24:163: ἐντυπὰς ἐν χλαίνῃ κεκαλυμμένος· ἀμφὶ δὲ πολλὴ
ἐν: Il. 24:209: ἥμενοι ἐν μεγάρῳ· τῷ δ’ ὥς ποθι Μοῖρα κραταιὴ
ἐν: Il. 24:256: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ’ οὔ τινά φημι λελεῖφθαι,
ἐν: Il. 24:281: Τὼ μὲν ζευγνύσθην ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσι
ἐν: Il. 24:284: οἶνον ἔχουσ’ ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφι
ἐν: Il. 24:285: χρυσέῳ ἐν δέπαϊ, ὄφρα λείψαντε κιοίτην·
ἐν: Il. 24:294: δεξιόν, ὄφρά μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας
ἐν: Il. 24:312: δεξιόν, ὄφρά μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας
ἐν: Il. 24:351: ἐν ποταμῷ· δὴ γὰρ καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλυθε γαῖαν.
ἐν: Il. 24:413: αὔτως ἐν κλισίῃσι· δυωδεκάτη δέ οἱ ἠὼς
ἐν: Il. 24:421: ὅσσ’ ἐτύπη· πολέες γὰρ ἐν αὐτῷ χαλκὸν ἔλασσαν.
ἐν: Il. 24:428: τώ οἱ ἀπεμνήσαντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ.
ἐν: Il. 24:438: ἐνδυκέως ἐν νηῒ θοῇ ἢ πεζὸς ὁμαρτέων·
ἐν: Il. 24:442: ἐν δ’ ἔπνευσ’ ἵπποισι καὶ ἡμιόνοις μένος ἠΰ.
ἐν: Il. 24:472: τῇ ῥ’ Ἀχιλεὺς ἵζεσκε Διῒ φίλος· ἐν δέ μιν αὐτὸν
ἐν: Il. 24:491: χαίρει τ’ ἐν θυμῷ, ἐπί τ’ ἔλπεται ἤματα πάντα
ἐν: Il. 24:494: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ’ οὔ τινά φημι λελεῖφθαι.
ἐν: Il. 24:523: ἐν θυμῷ κατακεῖσθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ·
ἐν: Il. 24:527: δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει
ἐν: Il. 24:539: παίδων ἐν μεγάροισι γονὴ γένετο κρειόντων,
ἐν: Il. 24:568: τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς,
ἐν: Il. 24:597: ἕζετο δ’ ἐν κλισμῷ πολυδαιδάλῳ ἔνθεν ἀνέστη
ἐν: Il. 24:600: κεῖται δ’ ἐν λεχέεσσ’· ἅμα δ’ ἠοῖ φαινομένηφιν
ἐν: Il. 24:610: οἳ μὲν ἄρ’ ἐννῆμαρ κέατ’ ἐν φόνῳ, οὐδέ τις ἦεν
ἐν: Il. 24:614: νῦν δέ που ἐν πέτρῃσιν ἐν οὔρεσιν οἰοπόλοισιν
ἐν: Il. 24:614: νῦν δέ που ἐν πέτρῃσιν ἐν οὔρεσιν οἰοπόλοισιν
ἐν: Il. 24:615: ἐν Σιπύλῳ, ὅθι φασὶ θεάων ἔμμεναι εὐνὰς
ἐν: Il. 24:626: καλοῖς ἐν κανέοισιν· ἀτὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς.
ἐν: Il. 24:640: αὐλῆς ἐν χόρτοισι κυλινδόμενος κατὰ κόπρον.
ἐν: Il. 24:673: οἳ μὲν ἄρ’ ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόθι κοιμήσαντο
ἐν: Il. 24:684: ἀνδράσιν ἐν δηΐοισιν, ἐπεί σ’ εἴασεν Ἀχιλλεύς.
ἐν: Il. 24:701: ἑσταότ’ ἐν δίφρῳ, κήρυκά τε ἀστυβοώτην·
ἐν: Il. 24:702: τὸν δ’ ἄρ’ ἐφ’ ἡμιόνων ἴδε κείμενον ἐν λεχέεσσι·
ἐν: Il. 24:720: τρητοῖς ἐν λεχέεσσι θέσαν, παρὰ δ’ εἷσαν ἀοιδοὺς
ἐν: Il. 24:726: λείπεις ἐν μεγάροισι· πάϊς δ’ ἔτι νήπιος αὔτως
ἐν: Il. 24:738: Ἕκτορος ἐν παλάμῃσιν ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας.
ἐν: Il. 24:739: οὐ γὰρ μείλιχος ἔσκε πατὴρ τεὸς ἐν δαῒ λυγρῇ·
ἐν: Il. 24:750: οἳ δ’ ἄρα σεῦ κήδοντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ.
ἐν: Il. 24:757: νῦν δέ μοι ἑρσήεις καὶ πρόσφατος ἐν μεγάροισι
ἐν: Il. 24:787: ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν θέσαν, ἐν δ’ ἔβαλον πῦρ.
ἐν: Il. 24:787: ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν θέσαν, ἐν δ’ ἔβαλον πῦρ.
ἐν: Il. 24:803: δώμασιν ἐν Πριάμοιο διοτρεφέος βασιλῆος.
ἐν: Od. 1:4: πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
ἐν: Od. 1:15: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι.
ἐν: Od. 1:50: νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, ὅθι τ’ ὀμφαλός ἐστι θαλάσσης,
ἐν: Od. 1:51: νῆσος δενδρήεσσα, θεὰ δ’ ἐν δώματα ναίει,
ἐν: Od. 1:62: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ; τί νύ οἱ τόσον ὠδύσαο, Ζεῦ;”
ἐν: Od. 1:73: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι Ποσειδάωνι μιγεῖσα.
ἐν: Od. 1:89: μᾶλλον ἐποτρύνω καί οἱ μένος ἐν φρεσὶ θείω,
ἐν: Od. 1:95: ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν.”
ἐν: Od. 1:108: ἥμενοι ἐν ῥινοῖσι βοῶν, οὓς ἔκτανον αὐτοί.
ἐν: Od. 1:114: ἧστο γὰρ ἐν μνηστῆρσι φίλον τετιημένος ἦτορ,
ἐν: Od. 1:147: σῖτον δὲ δμῳαὶ παρενήεον ἐν κανέοισι,
ἐν: Od. 1:153: κῆρυξ δ’ ἐν χερσὶν κίθαριν περικαλλέα θῆκε
ἐν: Od. 1:186: ἐν λιμένι Ῥείθρῳ, ὑπὸ Νηΐῳ ὑλήεντι.
ἐν: Od. 1:198: νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, χαλεποὶ δέ μιν ἄνδρες ἔχουσιν,
ἐν: Od. 1:238: ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσε.
ἐν: Od. 1:255: εἰ γὰρ νῦν ἐλθὼν δόμου ἐν πρώτῃσι θύρῃσι
ἐν: Od. 1:258: οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ πίνοντά τε τερπόμενόν τε,
ἐν: Od. 1:267: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
ἕν: Od. 1:339: τῶν ἕν γέ σφιν ἄειδε παρήμενος, οἱ δὲ σιωπῇ
ἐν: Od. 1:355: ἐν Τροίῃ, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι φῶτες ὄλοντο.
ἐν: Od. 1:381: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
ἐν: Od. 1:386: μὴ σέ γ’ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ βασιλῆα Κρονίων
ἐν: Od. 1:391: ἦ φῂς τοῦτο κάκιστον ἐν ἀνθρώποισι τετύχθαι;
ἐν: Od. 1:395: πολλοὶ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ, νέοι ἠδὲ παλαιοί,
ἐν: Od. 1:400: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
ἐν: Od. 1:401: ὅς τις ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ βασιλεύσει Ἀχαιῶν·
ἐν: Od. 1:432: ἶσα δέ μιν κεδνῇ ἀλόχῳ τίεν ἐν μεγάροισιν,
ἐν: Od. 1:437: ἕζετο δ’ ἐν λέκτρῳ, μαλακὸν δ’ ἔκδυνε χιτῶνα·
ἐν: Od. 2:14: ἕζετο δ’ ἐν πατρὸς θώκῳ, εἶξαν δὲ γέροντες.
ἐν: Od. 2:20: ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ, πύματον δ’ ὁπλίσσατο δόρπον.
ἐν: Od. 2:46: δοιά· τὸ μὲν πατέρ’ ἐσθλὸν ἀπώλεσα, ὅς ποτ’ ἐν ὑμῖν
ἐν: Od. 2:125: ἐν στήθεσσι τιθεῖσι θεοί· μέγα μὲν κλέος αὐτῇ
ἐν: Od. 2:194: Τηλεμάχῳ δ’ ἐν πᾶσιν ἐγὼν ὑποθήσομαι αὐτός·
ἐν: Od. 2:226: καί οἱ ἰὼν ἐν νηυσὶν ἐπέτρεπεν οἶκον ἅπαντα,
ἐν: Od. 2:263: καί μ’ ἐν νηῒ κέλευσας ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον,
ἐν: Od. 2:290: οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσι καὶ ἄλφιτα, μυελὸν ἀνδρῶν,
ἐν: Od. 2:291: δέρμασιν ἐν πυκινοῖσιν· ἐγὼ δ’ ἀνὰ δῆμον ἑταίρους
ἐν: Od. 2:293: πολλαὶ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ, νέαι ἠδὲ παλαιαί·
ἐν: Od. 2:300: αἶγας ἀνιεμένους σιάλους θ’ εὕοντας ἐν αὐλῇ.
ἔν: Od. 2:302: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐν: Od. 2:304: ἐν στήθεσσι κακὸν μελέτω ἔργον τε ἔπος τε,
ἐν: Od. 2:330: ἐν δὲ βάλῃ κρητῆρι καὶ ἡμέας πάντας ὀλέσσῃ.”
ἐν: Od. 2:339: ἐσθής τ’ ἐν χηλοῖσιν ἅλις τ’ εὐῶδες ἔλαιον.}
ἐν: Od. 2:340: ἐν δὲ πίθοι οἴνοιο παλαιοῦ ἡδυπότοιο
ἐν: Od. 2:345: δικλίδες· ἐν δὲ γυνὴ ταμίη νύκτας τε καὶ ἦμαρ
ἐν: Od. 2:349: “μαῖ’, ἄγε δή μοι οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἄφυσσον
ἐν: Od. 2:354: ἐν δέ μοι ἄλφιτα χεῦον ἐϋῤῥαφέεσσι δοροῖσιν·
ἐν: Od. 2:379: αὐτίκ’ ἔπειτά οἱ οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἄφυσσεν,
ἐν: Od. 2:380: ἐν δέ οἱ ἄλφιτα χεῦεν ἐϋῤῥαφέεσσι δοροῖσι·
ἐν: Od. 2:389: καὶ τότε νῆα θοὴν ἅλαδ’ εἴρυσε, πάντα δ’ ἐν αὐτῇ }
ἐν: Od. 3:7: ἐννέα δ’ ἕδραι ἔσαν, πεντηκόσιοι δ’ ἐν ἑκάστῃ
ἐν: Od. 3:38: κώεσιν ἐν μαλακοῖσιν, ἐπὶ ψαμάθοισ’ ἁλίῃσι,
ἐν: Od. 3:40: δῶκε δ’ ἄρα σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ’ οἶνον ἔχευε
ἐν: Od. 3:51: ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἡδέος οἴνου·
ἐν: Od. 3:78: [ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν·]
ἐν: Od. 3:91: εἴ τε καὶ ἐν πελάγει μετὰ κύμασιν Ἀμφιτρίτης.
ἐν: Od. 3:103: “ὦ φίλ’, ἐπεί μ’ ἔμνησας ὀϊζύος, ἣν ἐν ἐκείνῳ
ἐν: Od. 3:131: [βῆμεν δ’ ἐν νήεσσι, θεὸς δ’ ἐκέδασσεν Ἀχαιούς,]
ἐν: Od. 3:169: ἐν Λέσβῳ δ’ ἔκιχεν δολιχὸν πλόον ὁρμαίνοντας,
ἐν: Od. 3:180: τέτρατον ἦμαρ ἔην, ὅτ’ ἐν Ἄργεϊ νῆας ἐΐσας
ἐν: Od. 3:213: ἐν μεγάροισ’ ἀέκητι σέθεν κακὰ μηχανάασθαι.
ἐν: Od. 3:260: κείμενον ἐν πεδίῳ ἑκὰς ἄστεος, οὐδὲ κέ τίς μιν
ἐν: Od. 3:287: ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι Μαλειάων ὄρος αἰπὺ
ἐν: Od. 3:294: ἐσχατιῇ Γόρτυνος ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ·
ἐν: Od. 3:314: κτήματά τε προλιπὼν ἄνδρας τ’ ἐν σοῖσι δόμοισιν
ἐν: Od. 3:336: δηθὰ θεῶν ἐν δαιτὶ θαασσέμεν, ἀλλὰ νέεσθαι.”
ἐν: Od. 3:341: γλώσσας δ’ ἐν πυρὶ βάλλον, ἀνιστάμενοι δ’ ἐπέλειβον.
ἐν: Od. 3:379: ἥ τοι καὶ πατέρ’ ἐσθλὸν ἐν Ἀργείοισιν ἐτίμα.
ἐν: Od. 3:399: τρητοῖσ’ ἐν λεχέεσσιν, ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ,
ἐν: Od. 3:401: ὅς οἱ ἔτ’ ἠΐθεος παίδων ἦν ἐν μεγάροισιν.
ἐν: Od. 3:433: ὅπλ’ ἐν χερσὶν ἔχων χαλκήϊα, πείρατα τέχνης,
ἐν: Od. 3:440: χέρνιβα δέ σφ’ Ἄρητος ἐν ἀνθεμόεντι λέβητι
ἐν: Od. 3:442: ἐν κανέῳ· πέλεκυν δὲ μενεπτόλεμος Θρασυμήδης
ἐν: Od. 3:443: ὀξὺν ἔχων ἐν χειρὶ παρίστατο, βοῦν ἐπικόψων.
ἐν: Od. 3:446: εὔχετ’ ἀπαρχόμενος, κεφαλῆς τρίχας ἐν πυρὶ βάλλων.
ἐν: Od. 3:463: ὤπτων δ’ ἀκροπόρους ὀβελοὺς ἐν χερσὶν ἔχοντες.
ἐν: Od. 3:479: ἐν δὲ γυνὴ ταμίη σῖτον καὶ οἶνον ἔθηκεν
ἐν: Od. 4:6: ἐν Τροίῃ γὰρ πρῶτον ὑπέσχετο καὶ κατένευσε
ἐν: Od. 4:20: τὼ δ’ αὖτ’ ἐν προθύροισι δόμων αὐτώ τε καὶ ἵππω,
ἐν: Od. 4:66: ὄπτ’ ἐν χερσὶν ἑλών, τά ῥά οἱ γέρα πάρθεσαν αὐτῷ.
ἐν: Od. 4:82: ἠγαγόμην ἐν νηυσὶ καὶ ὀγδοάτῳ ἔτει ἦλθον,
ἐν: Od. 4:97: ὧν ὄφελον τριτάτην περ ἔχων ἐν δώμασι μοῖραν
ἐν: Od. 4:99: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, ἑκὰς Ἄργεος ἱπποβότοιο.
ἐν: Od. 4:101: πολλάκις ἐν μεγάροισι καθήμενος ἡμετέροισιν
ἐν: Od. 4:127: Αἰγυπτίῃσ’, ὅθι πλεῖστα δόμοισ’ ἐν κτήματα κεῖται·
ἐν: Od. 4:136: ἕζετο δ’ ἐν κλισμῷ, ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν.
ἐν: Od. 4:165: ἐν μεγάροισ’, ᾧ μὴ ἄλλοι ἀοσσητῆρες ἔωσιν,
ἐν: Od. 4:210: αὐτὸν μὲν λιπαρῶς γηρασκέμεν ἐν μεγάροισιν,
ἐν: Od. 4:238: ἦ τοι νῦν δαίνυσθε καθήμενοι ἐν μεγάροισι
ἐν: Od. 4:281: ἥμενοι ἐν μέσσοισιν ἀκούσαμεν, ὡς ἐβόησας.
ἐν: Od. 4:302: οἱ μὲν ἄρ’ ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόθι κοιμήσαντο,
ἐν: Od. 4:333: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ κρατερόφρονος ἀνδρὸς ἐν εὐνῇ
ἐν: Od. 4:335: ὡς δ’ ὁπότ’ ἐν ξυλόχῳ ἔλαφος κρατεροῖο λέοντος
ἐν: Od. 4:358: ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ὅθεν τ’ ἀπὸ νῆας ἐΐσας
ἐν: Od. 4:392: ὅττι τοι ἐν μεγάροισι κακόν τ’ ἀγαθόν τε τέτυκται
ἐν: Od. 4:413: λέξεται ἐν μέσσῃσι, νομεὺς ὣς πώεσι μήλων.
ἐν: Od. 4:426: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆας, ὅθ’ ἕστασαν ἐν ψαμάθοισιν,
ἐν: Od. 4:438: εὐνὰς δ’ ἐν ψαμάθοισι διαγλάψασ’ ἁλίῃσιν
ἐν: Od. 4:452: ἐν δ’ ἡμέας πρώτους λέγε κήτεσιν, οὐδέ τι θυμῷ
ἐν: Od. 4:490: ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσεν.
ἐν: Od. 4:497: ἐν νόστῳ ἀπόλοντο· μάχῃ δέ τε καὶ σὺ παρῆσθα.
ἐν: Od. 4:513: ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι· σάωσε δὲ πότνια Ἥρη.
ἐν: Od. 4:537: οὐδέ τις Αἰγίσθου, ἀλλ’ ἔκταθεν ἐν μεγάροισιν.
ἐν: Od. 4:539: κλαῖον δ’ ἐν ψαμάθοισι καθήμενος, οὐδέ νύ μοι κῆρ
ἐν: Od. 4:556: τὸν δ’ ἴδον ἐν νήσῳ θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντα,
ἐν: Od. 4:557: νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
ἐν: Od. 4:562: Ἄργει ἐν ἱπποβότῳ θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν,
ἐν: Od. 4:578: ἐν δ’ ἱστοὺς τιθέμεσθα καὶ ἱστία νηυσὶν ἐΐσῃς·
ἐν: Od. 4:599: ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ· σὺ δέ με χρόνον ἐνθάδ’ ἐρύκεις.
ἐν: Od. 4:603: εὐρέος, ᾧ ἔνι μὲν λωτὸς πολύς, ἐν δὲ κύπειρον
ἐν: Od. 4:605: ἐν δ’ Ἰθάκῃ οὔτ’ ἂρ δρόμοι εὐρέες οὔτε τι λειμών·
ἐν: Od. 4:613: δώρων δ’, ὅσσ’ ἐν ἐμῷ οἴκῳ κειμήλια κεῖται,
ἐν: Od. 4:627: ἐν τυκτῷ δαπέδῳ, ὅθι περ πάρος, ὕβριν ἔχοντες.
ἐν: Od. 4:653: οἵ οἱ ἕποντ’· ἐν δ’ ἀρχὸν ἐγὼ βαίνοντ’ ἐνόησα
ἐν: Od. 4:671: ἐν πορθμῷ Ἰθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης,
ἐν: Od. 4:691: ἐν δήμῳ; ἥ τ’ ἐστὶ δίκη θείων βασιλήων·
ἐν: Od. 4:710: ἦ ἵνα μηδ’ ὄνομ’ αὐτοῦ ἐν ἀνθρώποισι λίπηται;”
ἐν: Od. 4:725: παντοίῃσ’ ἀρετῇσι κεκασμένον ἐν Δαναοῖσιν,
ἐν: Od. 4:744: ἢ ἔα ἐν μεγάρῳ· μῦθον δέ τοι οὐκ ἐπικεύσω.
ἐν: Od. 4:761: ἐν δ’ ἔθετ’ οὐλοχύτας κανέῳ, ἠρᾶτο δ’ Ἀθήνῃ·
ἐν: Od. 4:781: ἐν δ’ ἱστόν τε τίθεντο καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
ἐν: Od. 4:782: ἠρτύναντο δ’ ἐρετμὰ τροποῖσ’ ἐν δερματίνοισι
ἐν: Od. 4:785: ὑψοῦ δ’ ἐν νοτίῳ τήν γ’ ὥρμισαν, ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί·
ἐν: Od. 4:791: ὅσσα δὲ μερμήριξε λέων ἀνδρῶν ἐν ὁμίλῳ
ἐν: Od. 4:809: ἡδὺ μάλα κνώσσουσ’ ἐν ὀνειρείῃσι πύλῃσιν·
ἐν: Od. 4:815: παντοίῃσ’ ἀρετῇσι κεκασμένον ἐν Δαναοῖσιν,
ἐν: Od. 5:3: οἱ δὲ θεοὶ θῶκόνδε καθίζανον, ἐν δ’ ἄρα τοῖσι
ἐν: Od. 5:6: μνησαμένη· μέλε γάρ οἱ ἐὼν ἐν δώμασι νύμφης·
ἐν: Od. 5:13: ἀλλ’ ὁ μὲν ἐν νήσῳ κεῖται κρατέρ’ ἄλγεα πάσχων,
ἐν: Od. 5:14: νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
ἐν: Od. 5:27: μνηστῆρες δ’ ἐν νηῒ παλιμπετὲς ἀπονέωνται.”
ἐν: Od. 5:37: πέμψουσιν δ’ ἐν νηῒ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
ἐν: Od. 5:86: ἐν θρόνῳ ἱδρύσασα φαεινῷ σιγαλόεντι·
ἐν: Od. 5:108: οἴκαδ’· ἀτὰρ ἐν νόστῳ Ἀθηναίην ἀλίτοντο,
ἐν: Od. 5:123: ἕως μιν ἐν Ὀρτυγίῃ χρυσόθρονος Ἄρτεμις ἁγνὴ
ἐν: Od. 5:155: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι παρ’ οὐκ ἐθέλων ἐθελούσῃ·
ἐν: Od. 5:222: τλήσομαι ἐν στήθεσσιν ἔχων ταλαπενθέα θυμόν·
ἐν: Od. 5:234: δῶκε μέν οἱ πέλεκυν μέγαν, ἄρμενον ἐν παλάμῃσι,
ἐν: Od. 5:235: χάλκεον, ἀμφοτέρωθεν ἀκαχμένον· αὐτὰρ ἐν αὐτῷ
ἐν: Od. 5:254: ἐν δ’ ἱστὸν ποίει καὶ ἐπίκριον ἄρμενον αὐτῷ·
ἐν: Od. 5:260: ἐν δ’ ὑπέρας τε κάλους τε πόδας τ’ ἐνέδησεν ἐν αὐτῇ,
ἐν: Od. 5:260: ἐν δ’ ὑπέρας τε κάλους τε πόδας τ’ ἐνέδησεν ἐν αὐτῇ,
ἐν: Od. 5:265: ἐν δέ οἱ ἀσκὸν ἔθηκε θεὰ μέλανος οἴνοιο
ἐν: Od. 5:266: τὸν ἕτερον, ἕτερον δ’ ὕδατος μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα
ἐν: Od. 5:267: κωρύκῳ, ἐν δέ οἱ ὄψα τίθει μενοεικέα πολλά·
ἐν: Od. 5:281: εἴσατο δ’ ὡς ὅτε ῥινὸν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ.
ἐν: Od. 5:301: ἥ μ’ ἔφατ’ ἐν πόντῳ, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι,
ἐν: Od. 5:307: Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, χάριν Ἀτρεΐδῃσι φέροντες.
ἐν: Od. 5:326: ἐν μέσσῃ δὲ καθῖζε τέλος θανάτου ἀλεείνων.
ἐν: Od. 5:335: νῦν δ’ ἁλὸς ἐν πελάγεσσι θεῶν ἐξέμμορε τιμῆς.
ἐν: Od. 5:361: ὄφρ’ ἂν μέν κεν δούρατ’ ἐν ἁρμονίῃσιν ἀρήρῃ,
ἐν: Od. 5:395: πατρός, ὃς ἐν νούσῳ κεῖται κρατέρ’ ἄλγεα πάσχων,
ἐν: Od. 5:466: εἰ μέν κ’ ἐν ποταμῷ δυσκηδέα νύκτα φυλάσσω,
ἐν: Od. 5:471: θάμνοισ’ ἐν πυκινοῖσι καταδράθω, εἴ με μεθείη
ἐν: Od. 5:476: ἐν περιφαινομένῳ. δοιοὺς δ’ ἄρ’ ὑπήλυθε θάμνους
ἐν: Od. 5:487: ἐν δ’ ἄρα μέσσῃ λέκτο, χύσιν δ’ ἐπεχεύατο φύλλων.
ἐν: Od. 6:4: οἳ πρὶν μέν ποτ’ ἔναιον ἐν εὐρυχόρῳ Ὑπερείῃ,
ἐν: Od. 6:76: μήτηρ δ’ ἐν κίστῃ ἐτίθει μενοεικέ’ ἐδωδὴν
ἐν: Od. 6:77: παντοίην, ἐν δ’ ὄψα τίθει, ἐν δ’ οἶνον ἔχευεν
ἐν: Od. 6:77: παντοίην, ἐν δ’ ὄψα τίθει, ἐν δ’ οἶνον ἔχευεν
ἐν: Od. 6:78: ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ· κούρη δ’ ἐπεβήσετ’ ἀπήνης.
ἐν: Od. 6:79: δῶκεν δὲ χρυσέῃ ἐν ληκύθῳ ὑγρὸν ἔλαιον,
ἐν: Od. 6:92: στεῖβον δ’ ἐν βόθροισι θοῶς, ἔριδα προφέρουσαι.
ἐν: Od. 6:131: ὅς τ’ εἶσ’ ὑόμενος καὶ ἀήμενος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
ἐν: Od. 6:210: λούσατέ τ’ ἐν ποταμῷ, ὅθ’ ἐπὶ σκέπας ἔστ’ ἀνέμοιο.”
ἐν: Od. 6:215: δῶκαν δὲ χρυσέῃ ἐν ληκύθῳ ὑγρὸν ἔλαιον,
ἐν: Od. 6:292: αἰγείρων, ἐν δὲ κρήνη νάει, ἀμφὶ δὲ λειμών·
ἐν: Od. 6:305: μητέρ’ ἐμήν· ἡ δ’ ἧσται ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν πυρὸς αὐγῇ,
ἐν: Od. 7:4: στῆσεν ἄρ’ ἐν προθύροισι· κασίγνητοι δέ μιν ἀμφὶς
ἐν: Od. 7:12: ἣ τρέφε Ναυσικάαν λευκώλενον ἐν μεγάροισιν.
ἐν: Od. 7:51: τάρβει· θαρσαλέος γὰρ ἀνὴρ ἐν πᾶσιν ἀμείνων
ἐν: Od. 7:53: δέσποιναν μὲν πρῶτα κιχήσεαι ἐν μεγάροισιν·
ἐν: Od. 7:62: Ναυσίθοον μεγάθυμον, ὃς ἐν Φαίηξιν ἄνασσε·
ἐν: Od. 7:65: νυμφίον, ἐν μεγάρῳ μίαν οἴην παῖδα λιπόντα,
ἐν: Od. 7:89: ἀργύρεοι δὲ σταθμοὶ ἐν χαλκέῳ ἕστασαν οὐδῷ,
ἐν: Od. 7:95: ἐν δὲ θρόνοι περὶ τοῖχον ἐρηρέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα
ἐν: Od. 7:129: ἐν δὲ δύω κρῆναι ἡ μέν τ’ ἀνὰ κῆπον ἅπαντα
ἐν: Od. 7:132: τοῖ’ ἄρ’ ἐν Ἀλκινόοιο θεῶν ἔσαν ἀγλαὰ δῶρα.
ἐν: Od. 7:153: ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν κονίῃσι
ἐν: Od. 7:160: ξεῖνον μὲν χαμαὶ ἧσθαι ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν κονίῃσιν·
ἐν: Od. 7:212: ἀνθρώπων, τοῖσίν κεν ἐν ἄλγεσιν ἰσωσαίμην·
ἐν: Od. 7:230: αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεύς,
ἐν: Od. 7:285: ἐκβὰς ἐν θάμνοισι κατέδραθον, ἀμφὶ δὲ φύλλα
ἐν: Od. 7:287: ἔνθα μὲν ἐν φύλλοισι, φίλον τετιημένος ἦτορ,
ἐν: Od. 7:291: παιζούσας, ἐν δ’ αὐτὴ ἔην εἰκυῖα θεῇσι.
ἐν: Od. 7:296: καὶ λοῦσ’ ἐν ποταμῷ καί μοι τάδε εἵματ’ ἔδωκε.
ἐν: Od. 7:345: τρητοῖσ’ ἐν λεχέεσσιν ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ·
ἐν: Od. 8:52: ἐν δ’ ἱστόν τ’ ἐτίθεντο καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
ἐν: Od. 8:53: ἠρτύναντο δ’ ἐρετμὰ τροποῖσ’ ἐν δερματίνοισι
ἐν: Od. 8:55: ὑψοῦ δ’ ἐν νοτίῳ τήν γ’ ὥρμισαν· αὐτὰρ ἔπειτα
ἐν: Od. 8:76: ὥς ποτε δηρίσαντο θεῶν ἐν δαιτὶ θαλείῃ
ἐν: Od. 8:80: Πυθοῖ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθ’ ὑπέρβη λάϊνον οὐδὸν
ἐν: Od. 8:124: ὅσσον τ’ ἐν νειῷ οὖρον πέλει ἡμιόνοιϊν,
ἐν: Od. 8:180: ὡς σύ γε μυθεῖαι, ἀλλ’ ἐν πρώτοισιν ὀΐω
ἐν: Od. 8:200: χαίρων οὕνεχ’ ἑταῖρον ἐνηέα λεῦσσ’ ἐν ἀγῶνι.
ἐν: Od. 8:211: δήμῳ ἐν ἀλλοδαπῷ· ἕο δ’ αὐτοῦ πάντα κολούει.
ἐν: Od. 8:216: πρῶτός κ’ ἄνδρα βάλοιμι ὀϊστεύσας ἐν ὁμίλῳ
ἐν: Od. 8:232: κύμασιν ἐν πολλοῖσ’, ἐπεὶ οὐ κομιδὴ κατὰ νῆα
ἐν: Od. 8:238: χωόμενος, ὅτι σ’ οὗτος ἀνὴρ ἐν ἀγῶνι παραστὰς
ἐν: Od. 8:242: εἴπῃς ἡρώων, ὅτε κεν σοῖσ’ ἐν μεγάροισι
ἐν: Od. 8:255: οἰσέτω, ἥ που κεῖται ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν.”
ἐν: Od. 8:268: ὡς τὰ πρῶτ’ ἐμίγησαν ἐν Ἡφαίστοιο δόμοισι
ἐν: Od. 8:274: ἐν δ’ ἔθετ’ ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα, κόπτε δὲ δεσμοὺς
ἔν: Od. 8:291: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐν: Od. 8:304: ἔστη δ’ ἐν προθύροισι, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
ἐν: Od. 8:313: ἀλλ’ ὄψεσθ’, ἵνα τώ γε καθεύδετον ἐν φιλότητι,
ἐν: Od. 8:325: ἔσταν δ’ ἐν προθύροισι θεοί, δωτῆρες ἑάων·
ἐν: Od. 8:336: ἦ ῥά κεν ἐν δεσμοῖσ’ ἐθέλοις κρατεροῖσι πιεσθεὶς
ἐν: Od. 8:337: εὕδειν ἐν λέκτροισι παρὰ χρυσῇ Ἀφροδίτῃ;”
ἐν: Od. 8:343: ὣς ἔφατ’, ἐν δὲ γέλως ὦρτ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
ἐν: Od. 8:406: ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει ξίφος ἀργυρόηλον,
ἐν: Od. 8:422: ἐλθόντες δὲ καθῖζον ἐν ὑψηλοῖσι θρόνοισι.
ἐν: Od. 8:425: ἐν δ’ αὐτὴ θὲς φᾶρος ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα.
ἐν: Od. 8:435: αἱ δὲ λοετροχόον τρίποδ’ ἵστασαν ἐν πυρὶ κηλέῳ,
ἐν: Od. 8:436: ἐν δ’ ἄρ’ ὕδωρ ἔχεον, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλοῦσαι.
ἐν: Od. 8:441: ἐν δ’ αὐτὴ φᾶρος θῆκεν καλόν τε χιτῶνα
ἐν: Od. 8:445: εὕδῃσθα γλυκὺν ὕπνον ἐὼν ἐν νηῒ μελαίνῃ.”
ἐν: Od. 8:459: θαύμαζεν δ’ Ὀδυσῆα ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶσα
ἐν: Od. 8:461: “χαῖρε, ξεῖν’, ἵνα καί ποτ’ ἐὼν ἐν πατρίδι γαίῃ
ἐν: Od. 8:482: ὣς ἄρ’ ἔφη, κῆρυξ δὲ φέρων ἐν χερσὶν ἔθηκεν
ἐν: Od. 8:501: βάντες ἀπέπλειον, πῦρ ἐν κλισίῃσι βαλόντες,
ἐν: Od. 8:568: ἐκ πομπῆς ἀνιοῦσαν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ
ἐν: Od. 9:21: ναιετάω δ’ Ἰθάκην εὐδείελον· ἐν δ’ ὄρος αὐτῇ,
ἐν: Od. 9:30: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι·
ἐν: Od. 9:31: ὣς δ’ αὔτως Κίρκη κατερήτυεν ἐν μεγάροισιν
ἐν: Od. 9:36: γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ ναίει ἀπάνευθε τοκήων.
ἐν: Od. 9:66: οἳ θάνον ἐν πεδίῳ Κικόνων ὕπο δῃωθέντες.
ἐν: Od. 9:114: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, θεμιστεύει δὲ ἕκαστος
ἐν: Od. 9:118: ὑλήεσσ’· ἐν δ’ αἶγες ἀπειρέσιαι γεγάασιν
ἐν: Od. 9:132: ἐν μὲν γὰρ λειμῶνες ἁλὸς πολιοῖο παρ’ ὄχθας
ἐν: Od. 9:134: ἐν δ’ ἄροσις λείη· μάλα κεν βαθὺ λήϊον αἰεὶ
ἐν: Od. 9:136: ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ἵν’ οὐ χρεὼ πείσματός ἐστιν,
ἐν: Od. 9:164: ἀλλ’ ἐνέην· πολλὸν γὰρ ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἕκαστοι
ἐν: Od. 9:200: ἁζόμενοι· ᾤκει γὰρ ἐν ἄλσεϊ δενδρήεντι
ἐν: Od. 9:204: οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσι δυώδεκα πᾶσιν ἀφύσσας,
ἓν: Od. 9:209: ἓν δέπας ἐμπλήσας ὕδατος ἀνὰ εἴκοσι μέτρα
ἐν: Od. 9:212: τοῦ φέρον ἐμπλήσας ἀσκὸν μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα
ἐν: Od. 9:247: πλεκτοῖσ’ ἐν ταλάροισιν ἀμησάμενος κατέθηκεν,
ἐν: Od. 9:248: ἥμισυ δ’ αὖτ’ ἔστησεν ἐν ἄγγεσιν, ὄφρα οἱ εἴη
ἐν: Od. 9:328: ἄκρον, ἄφαρ δὲ λαβὼν ἐπυράκτεον ἐν πυρὶ κηλέῳ.
ἐν: Od. 9:333: τρῖψαι ἐν ὀφθαλμῷ, ὅτε τὸν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι.
ἐν: Od. 9:378: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ὁ μοχλὸς ἐλάϊνος ἐν πυρὶ μέλλεν
ἐν: Od. 9:387: ὣς τοῦ ἐν ὀφθαλμῷ πυριήκεα μοχλὸν ἑλόντες
ἐν: Od. 9:400: ᾤκεον ἐν σπήεσσι δι’ ἄκριας ἠνεμοέσσας.
ἐν: Od. 9:429: σύντρεις αἰνύμενος· ὁ μὲν ἐν μέσῳ ἄνδρα φέρεσκε,
ἐν: Od. 9:470: πόλλ’ ἐν νηῒ βαλόντας ἐπιπλεῖν ἁλμυρὸν ὕδωρ.
ἐν: Od. 9:476: ἔδμεναι ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ κρατερῆφι βίηφι.
ἐν: Od. 9:535: νηὸς ἐπ’ ἀλλοτρίης, εὕροι δ’ ἐν πήματα οἴκῳ.”
ἐν: Od. 9:546: νῆα μὲν ἔνθ’ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν ἐν ψαμάθοισιν,
ἐν: Od. 10:12: εὕδουσ’ ἔν τε τάπησι καὶ ἐν τρητοῖσι λέχεσσι.
ἔν: Od. 10:12: εὕδουσ’ ἔν τε τάπησι καὶ ἐν τρητοῖσι λέχεσσι.
ἐν: Od. 10:69: σχέτλιος. ἀλλ’ ἀκέσασθε, φίλοι· δύναμις γὰρ ἐν ὑμῖν.”
ἐν: Od. 10:90: ἐν στόματι προὔχουσιν, ἀραιὴ δ’ εἴσοδός ἐστιν,
ἐν: Od. 10:93: πλησίαι· οὐ μὲν γάρ ποτ’ ἀέξετο κῦμά γ’ ἐν αὐτῷ,
ἐν: Od. 10:150: Κίρκης ἐν μεγάροισι διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην.
ἐν: Od. 10:163: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
ἐν: Od. 10:176: ἀλλ’ ἄγετ’, ὄφρ’ ἐν νηῒ θοῇ βρῶσίς τε πόσις τε,
ἐν: Od. 10:206: κλήρους δ’ ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλομεν ὦκα·
ἐν: Od. 10:210: εὗρον δ’ ἐν βήσσῃσι τετυγμένα δώματα Κίρκης
ἐν: Od. 10:220: ἔσταν δ’ ἐν προθύροισι θεᾶς καλλιπλοκάμοιο,
ἐν: Od. 10:234: ἐν δέ σφιν τυρόν τε καὶ ἄλφιτα καὶ μέλι χλωρὸν
ἐν: Od. 10:247: κῆρ ἄχεϊ μεγάλῳ βεβολημένος· ἐν δέ οἱ ὄσσε
ἐν: Od. 10:252: εὕρομεν ἐν βήσσῃσι τετυγμένα δώματα καλὰ
ἔν: Od. 10:280: ἔν τ’ ἄρα μοι φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐν: Od. 10:290: τεύξει τοι κυκεῶ, βαλέει δ’ ἐν φάρμακα σίτῳ·
ἐν: Od. 10:317: ἐν δέ τε φάρμακον ἧκε, κακὰ φρονέουσ’ ἐνὶ θυμῷ.
ἐν: Od. 10:329: σοὶ δέ τις ἐν στήθεσσιν ἀκήλητος νόος ἐστίν.
ἐν: Od. 10:357: ἡδὺν ἐν ἀργυρέῳ, νέμε δὲ χρύσεια κύπελλα·
ἐν: Od. 10:385: πρὶν λύσασθ’ ἑτάρους καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι;
ἐν: Od. 10:389: ῥάβδον ἔχουσ’ ἐν χειρί, θύρας δ’ ἀνέῳξε συφειοῦ,
ἐν: Od. 10:397: ἔγνωσαν δέ με κεῖνοι, ἔφυν τ’ ἐν χερσὶν ἕκαστος·
ἐν: Od. 10:404: κτήματα δ’ ἐν σπήεσσι πελάσσατε ὅπλα τε πάντα·
ἐν: Od. 10:424: κτήματα δ’ ἐν σπήεσσι πελάσσομεν ὅπλα τε πάντα·
ἐν: Od. 10:426: ὄφρα ἴδηθ’ ἑτάρους ἱεροῖσ’ ἐν δώμασι Κίρκης
ἐν: Od. 10:449: τόφρα δὲ τοὺς ἄλλους ἑτάρους ἐν δώμασι Κίρκη
ἐν: Od. 10:452: δαινυμένους δ’ εὖ πάντας ἐφεύρομεν ἐν μεγάροισιν.
ἐν: Od. 10:458: ἠμὲν ὅσ’ ἐν πόντῳ πάθετ’ ἄλγεα ἰχθυόεντι,
ἐν: Od. 10:465: θυμὸς ἐν εὐφροσύνῃ, ἐπεὶ ἦ μάλα πολλὰ πέπασθε.”
ἐν: Od. 10:497: κλαῖον δ’ ἐν λεχέεσσι καθήμενος, οὐδέ νύ μοι κῆρ
ἐν: Od. 10:523: ῥέξειν ἐν μεγάροισι πυρήν τ’ ἐμπλησέμεν ἐσθλῶν,
ἐν: Od. 10:553: ἄλκιμος ἐν πολέμῳ οὔτε φρεσὶν ᾗσιν ἀρηρώς,
ἐν: Od. 10:554: ὅς μοι ἄνευθ’ ἑτάρων ἱεροῖσ’ ἐν δώμασι Κίρκης,
ἐν: Od. 11:3: ἐν δ’ ἱστὸν τιθέμεσθα καὶ ἱστία νηῒ μελαίνῃ,
ἐν: Od. 11:4: ἐν δὲ τὰ μῆλα λαβόντες ἐβήσαμεν, ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ
ἐν: Od. 11:31: ῥέξειν ἐν μεγάροισι πυρήν τ’ ἐμπλησέμεν ἐσθλῶν,
ἐν: Od. 11:53: σῶμα γὰρ ἐν Κίρκης μεγάρῳ κατελείπομεν ἡμεῖς
ἐν: Od. 11:62: Κίρκης δ’ ἐν μεγάρῳ καταλέγμενος οὐκ ἐνόησα
ἐν: Od. 11:115: νηὸς ἐπ’ ἀλλοτρίης· δήεις δ’ ἐν πήματα οἴκῳ,
ἐν: Od. 11:191: ἐν κόνι ἄγχι πυρός, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷται·
ἐν: Od. 11:198: οὔτ’ ἐμέ γ’ ἐν μεγάροισιν ἐΰσκοπος ἰοχέαιρα
ἐν: Od. 11:242: ἐν προχοῇς ποταμοῦ παρελέξατο δινήεντος·
ἔν: Od. 11:247: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐν: Od. 11:256: ἀμφοτέρω· Πελίης μὲν ἐν εὐρυχόρῳ Ἰαολκῷ
ἐν: Od. 11:257: ναῖε πολύῤῥηνος, ὁ δ’ ἄρ’ ἐν Πύλῳ ἠμαθόεντι.
ἐν: Od. 11:261: ἣ δὴ καὶ Διὸς εὔχετ’ ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαῦσαι,
ἐν: Od. 11:268: γείνατ’ ἐν ἀγκοίνῃσι Διὸς μεγάλοιο μιγεῖσα·
ἐν: Od. 11:275: ἀλλ’ ὁ μὲν ἐν Θήβῃ πολυηράτῳ ἄλγεα πάσχων
ἐν: Od. 11:284: ὅς ποτ’ ἐν Ὀρχομενῷ Μινυηΐῳ ἶφι ἄνασσεν·
ἐν: Od. 11:313: οἵ ῥα καὶ ἀθανάτοισιν ἀπειλήτην ἐν Ὀλύμπῳ
ἐν: Od. 11:325: Δίῃ ἐν ἀμφιρύτῃ Διονύσου μαρτυρίῃσι.
ἐν: Od. 11:374: εὕδειν ἐν μεγάρῳ· σὺ δέ μοι λέγε θέσκελα ἔργα.
ἐν: Od. 11:376: τλαίης ἐν μεγάρῳ τὰ σὰ κήδεα μυθήσασθαι.”
ἐν: Od. 11:384: ἐν νόστῳ δ’ ἀπόλοντο κακῆς ἰότητι γυναικός.
ἐν: Od. 11:389: οἴκῳ ἐν Αἰγίσθοιο θάνον καὶ πότμον ἐπέσπον.
ἐν: Od. 11:399: ἠέ σέ γ’ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμασσεν
ἐν: Od. 11:406: οὔτ’ ἐμέ γ’ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμασσεν
ἐν: Od. 11:414: οἵ ῥά τ’ ἐν ἀφνειοῦ ἀνδρὸς μέγα δυναμένοιο
ἐν: Od. 11:459: ἤ που ἐν Ὀρχομενῷ ἢ ἐν Πύλῳ ἠμαθόεντι
ἐν: Od. 11:459: ἤ που ἐν Ὀρχομενῷ ἢ ἐν Πύλῳ ἠμαθόεντι
ἐν: Od. 11:513: αὐτὰρ ὅτ’ ἐν πεδίῳ Τρώων μαρναίμεθ’ Ἀχαιοί,
ἐν: Od. 11:514: οὔ ποτ’ ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν οὐδ’ ἐν ὁμίλῳ,
ἐν: Od. 11:516: πολλοὺς δ’ ἄνδρας ἔπεφνεν ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
ἐν: Od. 11:537: γίνεται ἐν πολέμῳ· ἐπιμὶξ δέ τε μαίνεται Ἄρης.”
ἐν: Od. 11:574: τοὺς αὐτὸς κατέπεφνεν ἐν οἰοπόλοισιν ὄρεσσι,
ἐν: Od. 11:577: κείμενον ἐν δαπέδῳ. ὁ δ’ ἐπ’ ἐννέα κεῖτο πέλεθρα,
ἐν: Od. 11:583: ἑσταότ’ ἐν λίμνῃ· ἡ δὲ προσέπλαζε γενείῳ.
ἐν: Od. 11:603: τέρπεται ἐν θαλίῃς καὶ ἔχει καλλίσφυρον Ἥβην,
ἐν: Od. 12:5: νῆα μὲν ἔνθ’ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν ἐν ψαμάθοισιν,
ἐν: Od. 12:20: ἡ δ’ ἐν μέσσῳ στᾶσα μετηύδα δῖα θεάων·
ἐν: Od. 12:45: ἥμεναι ἐν λειμῶνι· πολὺς δ’ ἀμφ’ ὀστεόφιν θὶς
ἐν: Od. 12:50: δησάντων σ’ ἐν νηῒ θοῇ χεῖράς τε πόδας τε
ἐν: Od. 12:51: ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ’ αὐτοῦ πείρατ’ ἀνήφθω,
ἐν: Od. 12:54: οἱ δέ σ’ ἔτι πλεόνεσσι τότ’ ἐν δεσμοῖσι διδέντων.
ἐν: Od. 12:76: κείνου ἔχει κορυφὴν οὔτ’ ἐν θέρει οὔτ’ ἐν ὀπώρῃ·
ἐν: Od. 12:76: κείνου ἔχει κορυφὴν οὔτ’ ἐν θέρει οὔτ’ ἐν ὀπώρῃ·
ἐν: Od. 12:80: μέσσῳ δ’ ἐν σκοπέλῳ ἐστὶ σπέος ἠεροειδές,
ἐν: Od. 12:90: ἓξ δέ τέ οἱ δειραὶ περιμήκεες, ἐν δὲ ἑκάστῃ
ἐν: Od. 12:91: σμερδαλέη κεφαλή, ἐν δὲ τρίστοιχοι ὀδόντες,
ἐν: Od. 12:103: τῷ δ’ ἐν ἐρινεός ἐστι μέγας, φύλλοισι τεθηλώς·
ἐν: Od. 12:110: ἓξ ἑτάρους ἐν νηῒ ποθήμεναι ἢ ἅμα πάντας.”
ἐν: Od. 12:161: δήσατ’ ἐν ἀργαλέῳ, ὄφρ’ ἔμπεδον αὐτόθι μίμνω,
ἐν: Od. 12:162: ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ’ αὐτοῦ πείρατ’ ἀνήφθω.
ἐν: Od. 12:164: ὑμεῖς δὲ πλεόνεσσι τότ’ ἐν δεσμοῖσι πιέζειν.”
ἐν: Od. 12:171: καὶ τὰ μὲν ἐν νηῒ γλαφυρῇ θέσαν, οἱ δ’ ἐπ’ ἐρετμὰ
ἐν: Od. 12:178: οἱ δ’ ἐν νηΐ μ’ ἔδησαν ὁμοῦ χεῖράς τε πόδας τε
ἐν: Od. 12:179: ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ’ αὐτοῦ πείρατ’ ἀνῆπτον·
ἐν: Od. 12:196: πλείοσί μ’ ἐν δεσμοῖσι δέον μᾶλλόν τε πίεζον.
ἐν: Od. 12:229: μάκρ’ ἐν χερσὶν ἑλὼν εἰς ἴκρια νηὸς ἔβαινον
ἐν: Od. 12:237: ἦ τοι ὅτ’ ἐξεμέσειε, λέβης ὣς ἐν πυρὶ πολλῷ
ἐν: Od. 12:257: χεῖρας ἐμοὶ ὀρέγοντας ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
ἐν: Od. 12:264: δὴ τότ’ ἐγὼν ἔτι πόντῳ ἐὼν ἐν νηῒ μελαίνῃ
ἐν: Od. 12:283: νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ λαρὸν τετυκοίμεθα δόρπον,
ἐν: Od. 12:285: νήσου ἀποπλαγχθέντας, ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ.
ἐν: Od. 12:305: στήσαμεν ἐν λιμένι γλαφυρῷ εὐεργέα νῆα
ἐν: Od. 12:320: “ὦ φίλοι, ἐν γὰρ νηῒ θοῇ βρῶσίς τε πόσις τε
ἐν: Od. 12:347: τεύξομεν, ἐν δέ κε θεῖμεν ἀγάλματα πολλὰ καὶ ἐσθλά.
ἐν: Od. 12:351: ἢ δηθὰ στρεύγεσθαι ἐὼν ἐν νήσῳ ἐρήμῃ.”
ἐν: Od. 12:383: δύσομαι εἰς Ἀΐδαο καὶ ἐν νεκύεσσι φαείνω.”
ἐν: Od. 12:417: ἐν δὲ θεείου πλῆτο· πέσον δ’ ἐκ νηὸς ἑταῖροι.
ἐν: Od. 13:57: Ἀρήτῃ δ’ ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἀμφικύπελλον
ἐν: Od. 13:71: αἶψα τά γ’ ἐν νηῒ γλαφυρῇ πομπῆες ἀγαυοὶ
ἐν: Od. 13:81: ἡ δ’, ὥς τ’ ἐν πεδίῳ τετράοροι ἄρσενες ἵπποι,
ἐν: Od. 13:97: ἐν δήμῳ Ἰθάκης· δύο δὲ προβλῆτες ἐν αὐτῷ
ἐν: Od. 13:97: ἐν δήμῳ Ἰθάκης· δύο δὲ προβλῆτες ἐν αὐτῷ
ἐν: Od. 13:105: ἐν δὲ κρητῆρές τε καὶ ἀμφιφορῆες ἔασι
ἐν: Od. 13:107: ἐν δ’ ἱστοὶ λίθεοι περιμήκεες, ἔνθα τε Νύμφαι
ἐν: Od. 13:109: ἐν δ’ ὕδατ’ ἀενάοντα. δύω δέ τέ οἱ θύραι εἰσίν,
ἐν: Od. 13:134: οἱ δ’ εὕδοντ’ ἐν νηῒ θοῇ ἐπὶ πόντον ἄγοντες
ἐν: Od. 13:150: ἐκ πομπῆς ἀνιοῦσαν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ
ἐν: Od. 13:176: ἐκ πομπῆς ἀνιοῦσαν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ
ἐν: Od. 13:188: εὕδων ἐν γαίῃ πατρωΐῃ, οὐδέ μιν ἔγνω,
ἐν: Od. 13:244: ἐν μὲν γάρ οἱ σῖτος ἀθέσφατος, ἐν δέ τε οἶνος
ἐν: Od. 13:244: ἐν μὲν γάρ οἱ σῖτος ἀθέσφατος, ἐν δέ τε οἶνος
ἐν: Od. 13:247: παντοίη, ἐν δ’ ἀρδμοὶ ἐπηετανοὶ παρέασι.
ἐν: Od. 13:256: “πυνθανόμην Ἰθάκης γε καὶ ἐν Κρήτῃ εὐρείῃ,
ἐν: Od. 13:260: Ὀρσίλοχον πόδας ὠκύν, ὃς ἐν Κρήτῃ εὐρείῃ
ἐν: Od. 13:292: ἐν πάντεσσι δόλοισι, καὶ εἰ θεὸς ἀντιάσειε.
ἐν: Od. 13:294: οὐδ’ ἐν σῇ περ ἐὼν γαίῃ, λήξειν ἀπατάων
ἐν: Od. 13:298: βουλῇ καὶ μύθοισιν, ἐγὼ δ’ ἐν πᾶσι θεοῖσι
ἐν: Od. 13:301: ἐν πάντεσσι πόνοισι παρίσταμαι ἠδὲ φυλάσσω,
ἐν: Od. 13:317: βῆμεν δ’ ἐν νήεσσι, θεὸς δ’ ἐκέδασσεν Ἀχαιούς,
ἐν: Od. 13:322: πρίν γ’ ὅτε Φαιήκων ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ
ἐν: Od. 13:403: σῇ τ’ ἀλόχῳ καὶ παιδί, τὸν ἐν μεγάροισιν ἔλειπες.
ἐν: Od. 13:424: ἧσται ἐν Ἀτρεΐδαο δόμοις, παρὰ δ’ ἄσπετα κεῖται.
ἐν: Od. 13:438: πυκνὰ ῥωγαλέην· ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ.
ἐν: Od. 14:14: πλησίον ἀλλήλων, εὐνὰς συσίν· ἐν δὲ ἑκάστῳ
ἐν: Od. 14:78: ἐν δ’ ἄρα κισσυβίῳ κίρνη μελιηδέα οἶνον,
ἐν: Od. 14:88: καὶ μὲν τοῖσ’ ὄπιδος κρατερὸν δέος ἐν φρεσὶ πίπτει·
ἓν: Od. 14:94: οὔ ποθ’ ἓν ἱρεύουσ’ ἱερήϊον οὐδὲ δύ’ οἶα·
ἐν: Od. 14:100: δώδεκ’ ἐν ἠπείρῳ ἀγέλαι· τόσα πώεα οἰῶν,
ἐν: Od. 14:135: ἢ τόν γ’ ἐν πόντῳ φάγον ἰχθύες, ὀστέα δ’ αὐτοῦ
ἐν: Od. 14:143: ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι ἐὼν ἐν πατρίδι γαίῃ·
ἐν: Od. 14:176: καί μιν ἔφην ἔσσεσθαι ἐν ἀνδράσιν οὔ τι χέρεια
ἐν: Od. 14:222: τοῖος ἔα ἐν πολέμῳ· ἔργον δέ μοι οὐ φίλον ἔσκεν
ἐν: Od. 14:227: αὐτὰρ ἐμοὶ τὰ φίλ’ ἔσκε, τά που θεὸς ἐν φρεσὶ θῆκεν·
ἐν: Od. 14:258: στῆσα δ’ ἐν Αἰγύπτῳ ποταμῷ νέας ἀμφιελίσσας.
ἐν: Od. 14:268: χαλκοῦ τε στεροπῆς. ἐν δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος
ἐν: Od. 14:275: αὐτοῦ ἐν Αἰγύπτῳ· ἔτι γάρ νύ με πῆμ’ ὑπέδεκτο· -
ἐν: Od. 14:307: ἐν δὲ θεείου πλῆτο· πέσον δ’ ἐκ νηὸς ἅπαντες.
ἐν: Od. 14:312: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν, ὅπως ἔτι πῆμα φύγοιμι.
ἐν: Od. 14:326: τόσσα οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνακτος.
ἐν: Od. 14:343: ῥωγαλέα, τὰ καὶ αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὅρηαι.
ἐν: Od. 14:368: ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσε.
ἐν: Od. 14:382: φῆ δέ μιν ἐν Κρήτεσσι παρ’ Ἰδομενῆϊ ἰδέσθαι
ἐν: Od. 14:408: εἶεν, ἵν’ ἐν κλισίῃ λαρὸν τετυκοίμεθα δόρπον.”
ἐν: Od. 14:422: ἀλλ’ ὅ γ’ ἀπαρχόμενος κεφαλῆς τρίχας ἐν πυρὶ βάλλεν
ἐν: Od. 14:429: καὶ τὰ μὲν ἐν πυρὶ βάλλε, παλύνας ἀλφίτου ἀκτῇ,
ἐν: Od. 14:448: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν· ὁ δ’ ἕζετο ᾗ παρὰ μοίρῃ.
ἐν: Od. 14:519: εὐνήν, ἐν δ’ ὀΐων τε καὶ αἰγῶν δέρματ’ ἔβαλλεν.
ἐν: Od. 15:5: εὕδοντ’ ἐν προδόμῳ Μενελάου κυδαλίμοιο,
ἐν: Od. 15:11: κτήματά τε προλιπὼν ἄνδρας τ’ ἐν σοῖσι δόμοισιν
ἐν: Od. 15:29: ἐν πορθμῷ Ἰθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης
ἕν: Od. 15:83: αὔτως ἀππέμψει, δώσει δέ τε ἕν γε φέρεσθαι,
ἐν: Od. 15:113: δώρων δ’, ὅσσ’ ἐν ἐμῷ οἴκῳ κειμήλια κεῖται,
ἐν: Od. 15:120: ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει δέπας ἀμφικύπελλον
ἐν: Od. 15:124: πέπλον ἔχουσ’ ἐν χερσίν, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐν: Od. 15:130: ὣς εἰποῦσ’ ἐν χερσὶ τίθει, ὁ δ’ ἐδέξατο χαίρων.
ἐν: Od. 15:148: οἶνον ἔχων ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφι,
ἐν: Od. 15:149: ἐν δέπαϊ χρυσέῳ, ὄφρα λείψαντε κιοίτην.
ἐν: Od. 15:232: δεσμῷ ἐν ἀργαλέῳ δέδετο, κρατέρ’ ἄλγεα πάσχων
ἐν: Od. 15:247: ἀλλ’ ὄλετ’ ἐν Θήβῃσι γυναίων εἵνεκα δώρων.
ἐν: Od. 15:285: ἐν πρύμνῃ δ’ ἄρ’ ἔπειτα καθέζετο, πὰρ δὲ οἷ αὐτῷ
ἐν: Od. 15:301: τὼ δ’ αὖτ’ ἐν κλισίῃ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς
ἐν: Od. 15:354: θυμὸν ἀπὸ μελέων φθίσθαι οἷσ’ ἐν μεγάροισιν·
ἐν: Od. 15:357: ἤκαχ’ ἀποφθιμένη καὶ ἐν ὠμῷ γήραϊ θῆκεν.
ἐν: Od. 15:441: ὑμετέρων ἑτάρων ξυμβλήμενος ἢ ἐν ἀγυιῇ
ἐν: Od. 15:444: δεσμῷ ἐν ἀργαλέῳ, ὑμῖν δ’ ἐπιφράσσετ’ ὄλεθρον.
ἐν: Od. 15:445: ἀλλ’ ἔχετ’ ἐν φρεσὶ μῦθον, ἐπείγετε δ’ ὦνον ὁδαίων.
ἐν: Od. 15:456: ἐν νηῒ γλαφυρῇ βίοτον πολὺν ἐμπολόωντο.
ἐν: Od. 15:461: τὸν μὲν ἄρ’ ἐν μεγάρῳ δμῳαὶ καὶ πότνια μήτηρ
ἐν: Od. 15:526: κίρκος, Ἀπόλλωνος ταχὺς ἄγγελος· ἐν δὲ πόδεσσι
ἔν: Od. 15:530: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐν: Od. 15:534: ἐν δήμῳ Ἰθάκης, ἀλλ’ ὑμεῖς καρτεροὶ αἰεί.”
ἐν: Od. 15:542: καὶ νῦν μοι τὸν ξεῖνον ἄγων ἐν δώμασι σοῖσιν
ἐν: Od. 16:1: Τὼ δ’ αὖτ’ ἐν κλισίῃ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς
ἐν: Od. 16:33: ἤ μοι ἔτ’ ἐν μεγάροις μήτηρ μένει, ἦέ τις ἤδη
ἐν: Od. 16:45: σταθμῷ ἐν ἡμετέρῳ· παρὰ δ’ ἀνήρ, ὃς καταθήσει.”
ἐν: Od. 16:51: σῖτον δ’ ἐσσυμένως παρενήεεν ἐν κανέοισιν,
ἐν: Od. 16:52: ἐν δ’ ἄρα κισσυβίῳ κίρνη μελιηδέα οἶνον·
ἐν: Od. 16:94: ἐν μεγάροισ’, ἀέκητι σέθεν τοιούτου ἐόντος.
ἐν: Od. 16:106: βουλοίμην κ’ ἐν ἐμοῖσι κατακτάμενος μεγάροισι
ἐν: Od. 16:120: μοῦνον ἔμ’ ἐν μεγάροισι τεκὼν λίπεν, οὐδ’ ἀπόνητο.
ἐν: Od. 16:129: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται·
ἐν: Od. 16:229: καί μ’ εὕδοντ’ ἐν νηῒ θοῇ ἐπὶ πόντον ἄγοντες
ἐν: Od. 16:232: καὶ τὰ μὲν ἐν σπήεσσι θεῶν ἰότητι κέονται·
ἐν: Od. 16:264: ὕψι περ ἐν νεφέεσσι καθημένω· ὥ τε καὶ ἄλλοις
ἐν: Od. 16:269: ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι μένος κρίνηται Ἄρηος.
ἐν: Od. 16:275: τετλάτω ἐν στήθεσσι κακῶς πάσχοντος ἐμεῖο,
ἐν: Od. 16:284: ὅσσα τοι ἐν μεγάροισιν ἀρήϊα τεύχεα κεῖται,
ἐν: Od. 16:292: μή πως οἰνωθέντες, ἔριν στήσαντες ἐν ὑμῖν,
ἐν: Od. 16:314: ἔργα μετερχόμενος· τοὶ δ’ ἐν μεγάροισιν ἕκηλοι
ἐν: Od. 16:378: ἀλλ’ ἀπομηνίσει, ἐρέει δ’ ἐν πᾶσιν ἀναστάς,
ἐν: Od. 16:384: ἢ ἐν ὁδῷ· βίοτον δ’ αὐτοὶ καὶ κτήματ’ ἔχωμεν,
ἐν: Od. 16:419: ἐν δήμῳ Ἰθάκης μεθ’ ὁμήλικας ἔμμεν ἄριστον
ἐν: Od. 16:444: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν ἐπέσχε τε οἶνον ἐρυθρόν.
ἐν: Od. 16:473: ἐς λιμέν’ ἡμέτερον· πολλοὶ δ’ ἔσαν ἄνδρες ἐν αὐτῇ,
ἐν: Od. 17:47: ἐν στήθεσσιν ὄρινε φυγόντι περ αἰπὺν ὄλεθρον·
ἐν: Od. 17:79: εἴ κεν ἐμὲ μνηστῆρες ἀγήνορες ἐν μεγάροισι
ἐν: Od. 17:110: δεξάμενος δέ με κεῖνος ἐν ὑψηλοῖσι δόμοισιν
ἐν: Od. 17:124: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ κρατερόφρονος ἀνδρὸς ἐν εὐνῇ
ἐν: Od. 17:126: ὡς δ’ ὁπότ’ ἐν ξυλόχῳ ἔλαφος κρατεροῖο λέοντος
ἐν: Od. 17:142: φῆ μιν ὅ γ’ ἐν νήσῳ ἰδέειν κρατέρ’ ἄλγε’ ἔχοντα,
ἐν: Od. 17:143: νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
ἐν: Od. 17:157: ὡς ἦ τοι Ὀδυσεὺς ἤδη ἐν πατρίδι γαίῃ,
ἐν: Od. 17:169: ἐν τυκτῷ δαπέδῳ, ὅθι περ πάρος, ὕβριν ἔχοντες.
ἐν: Od. 17:176: οὐ μὲν γάρ τι χέρειον ἐν ὥρῃ δεῖπνον ἑλέσθαι.”
ἐν: Od. 17:198: πυκνὰ ῥωγαλέην, ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ·
ἐν: Od. 17:252: σήμερον ἐν μεγάροισ’, ἢ ὑπὸ μνηστῆρσι δαμείη,
ἐν: Od. 17:265: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτ’ ἐστὶ καὶ ἐν πολλοῖσιν ἰδέσθαι.
ἐν: Od. 17:269: γινώσκω δ’, ὅτι πολλοὶ ἐν αὐτῷ δαῖτα τίθενται
ἐν: Od. 17:270: ἄνδρες, ἐπεὶ κνίση μὲν ἐνήνοθεν, ἐν δέ τε φόρμιγξ
ἐν: Od. 17:297: ἐν πολλῇ κόπρῳ, ἥ οἱ προπάροιθε θυράων
ἐν: Od. 17:354: “Ζεῦ ἄνα, Τηλέμαχόν μοι ἐν ἀνδράσιν ὄλβιον εἶναι,
ἐν: Od. 17:419: καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔναιον
ἐν: Od. 17:427: στῆσα δ’ ἐν Αἰγύπτῳ ποταμῷ νέας ἀμφιελίσσας.
ἐν: Od. 17:437: χαλκοῦ τε στεροπῆς. ἐν δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος
ἐν: Od. 17:489: Τηλέμαχος δ’ ἐν μὲν κραδίῃ μέγα πένθος ἄεξε
ἐν: Od. 17:493: βλημένου ἐν μεγάρῳ, μετ’ ἄρα δμῳῇσιν ἔειπεν·
ἐν: Od. 17:506: ἡμένη ἐν θαλάμῳ· ὁ δ’ ἐδείπνει δῖος Ὀδυσσεύς.
ἐν: Od. 17:516: ἐν κλισίῃ· πρῶτον γὰρ ἔμ’ ἵκετο νηὸς ἀποδράς·
ἐν: Od. 17:521: ὣς ἐμὲ κεῖνος ἔθελγε παρήμενος ἐν μεγάροισι.
ἐν: Od. 17:526: ἀγχοῦ, Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ,
ἐν: Od. 18:44: γαστέρες αἵδ’ αἰγῶν κέατ’ ἐν πυρί, τὰς ἐπὶ δόρπῳ
ἐν: Od. 18:84: πέμψω σ’ ἤπειρόνδε, βαλὼν ἐν νηῒ μελαίνῃ,
ἐν: Od. 18:98: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, σὺν δ’ ἤλασ’ ὀδόντας
ἐν: Od. 18:109: πυκνὰ ῥωγαλέην, ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ.
ἐν: Od. 18:115: ἐν δήμῳ· τάχα γάρ μιν ἀνάξομεν ἤπειρόνδε
ἐν: Od. 18:138: καὶ γὰρ ἐγώ ποτ’ ἔμελλον ἐν ἀνδράσιν ὄλβιος εἶναι,
ἐν: Od. 18:152: ἂψ δ’ ἐν χερσὶν ἔθηκε δέπας κοσμήτορι λαῶν.
ἐν: Od. 18:183: ἐλθέμεν, ὄφρα κέ μοι παρστήετον ἐν μεγάροισιν·
ἐν: Od. 18:223: πῶς νῦν, εἴ τι ξεῖνος ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν
ἐν: Od. 18:236: οὕτω νῦν μνηστῆρες ἐν ἡμετέροισι δόμοισι
ἐν: Od. 18:237: νεύοιεν κεφαλὰς δεδμημένοι, οἱ μὲν ἐν αὐλῇ,
ἐν: Od. 18:247: πλέονές κε μνηστῆρες ἐν ὑμετέροισι δόμοισιν
ἐν: Od. 18:267: μεμνῆσθαι πατρὸς καὶ μητέρος ἐν μεγάροισιν
ἐν: Od. 18:293: ποικίλον· ἐν δ’ ἄρ’ ἔσαν περόναι δυοκαίδεκα πᾶσαι
ἐν: Od. 18:307: αὐτίκα λαμπτῆρας τρεῖς ἵστασαν ἐν μεγάροισιν,
ἐν: Od. 18:316: ἥμεναι ἐν μεγάρῳ, ἢ εἴρια πείκετε χερσίν·
ἐν: Od. 18:367: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ’ ἤματα μακρὰ πέλονται,
ἐν: Od. 18:368: ἐν ποίῃ, δρέπανον μὲν ἐγὼν εὐκαμπὲς ἔχοιμι,
ἐν: Od. 18:398: αὐτὰρ ὅ γ’ οἰμώξας πέσεν ὕπτιος ἐν κονίῃσι.
ἐν: Od. 18:410: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
ἐν: Od. 19:1: Αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεύς,
ἐν: Od. 19:11: μή πως οἰνωθέντες, ἔριν στήσαντες ἐν ὑμῖν,
ἐν: Od. 19:51: αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεὺς
ἐν: Od. 19:75: καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔναιον
ἐν: Od. 19:110: ἀνδράσιν ἐν πολλοῖσι καὶ ἰφθίμοισιν ἀνάσσων
ἐν: Od. 19:119: οἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ γοόωντά τε μυρόμενόν τε
ἐν: Od. 19:173: καλὴ καὶ πίειρα, περίῤῥυτος· ἐν δ’ ἄνθρωποι
ἐν: Od. 19:175: ἄλλη δ’ ἄλλων γλῶσσα μεμιγμένη· ἐν μὲν Ἀχαιοί,
ἐν: Od. 19:176: ἐν δ’ Ἐτεόκρητες μεγαλήτορες, ἐν δὲ Κύδωνες
ἐν: Od. 19:176: ἐν δ’ Ἐτεόκρητες μεγαλήτορες, ἐν δὲ Κύδωνες
ἐν: Od. 19:182: ἀλλ’ ὁ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω
ἐν: Od. 19:188: στῆσε δ’ ἐν Ἀμνισῷ, ὅθι τε σπέος Εἰλειθυίης,
ἐν: Od. 19:189: ἐν λιμέσιν χαλεποῖσι, μόγις δ’ ὑπάλυξεν ἀέλλας.
ἐν: Od. 19:205: ὡς δὲ χιὼν κατατήκετ’ ἐν ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν,
ἐν: Od. 19:212: ἀτρέμας ἐν βλεφάροισι· δόλῳ δ’ ὅ γε δάκρυα κεῦθεν.
ἐν: Od. 19:217: ξείνισας ἐν μεγάροισιν ἐμὸν πόσιν, ὡς ἀγορεύεις.
ἐν: Od. 19:226: διπλῆν· ἐν δ’ ἄρα οἱ περόνη χρυσοῖο τέτυκτο
ἐν: Od. 19:228: ἐν προτέροισι πόδεσσι κύων ἔχε ποικίλον ἐλλόν,
ἐν: Od. 19:246: γυρὸς ἐν ὤμοισιν, μελανόχροος, οὐλοκάρηνος,
ἐν: Od. 19:254: ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι φίλος τ’ ἔσῃ αἰδοῖός τε·
ἐν: Od. 19:271: ἀγχοῦ, Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ,
ἐν: Od. 19:295: τόσσα οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνακτος.
ἐν: Od. 19:322: ἥμενος ἐν μεγάρῳ. τῷ δ’ ἄλγιον, ὅς κεν ἐκείνων
ἐν: Od. 19:327: εἴ κεν ἀϋσταλέος, κακὰ εἱμένος ἐν μεγάροισι
ἐν: Od. 19:360: αἶψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν.”
ἐν: Od. 19:439: ἔνθα δ’ ἄρ’ ἐν λόχμῃ πυκινῇ κατέκειτο μέγας σῦς·
ἐν: Od. 19:454: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
ἐν: Od. 19:469: ἐν δὲ λέβητι πέσε κνήμη, κανάχησε δὲ χαλκός,
ἐν: Od. 19:490: δμῳὰς ἐν μεγάροισιν ἐμοῖς κτείνωμι γυναῖκας.”
ἐν: Od. 19:520: δενδρέων ἐν πετάλοισι καθεζομένη πυκινοῖσιν,
ἐν: Od. 19:540: ἁθρόοι ἐν μεγάροισ’, ὁ δ’ ἐς αἰθέρα δῖαν ἀέρθη.
ἔν: Od. 19:541: αὐτὰρ ἐγὼ κλαῖον καὶ ἐκώκυον ἔν περ ὀνείρῳ,
ἐν: Od. 19:577: ὃς δέ κε ῥηΐτατ’ ἐντανύσῃ βιὸν ἐν παλάμῃσι
ἔν: Od. 19:581: τοῦ ποτε μεμνήσεσθαι ὀΐομαι ἔν περ ὀνείρῳ.”
ἐν: Od. 19:589: “εἴ κ’ ἐθέλοις μοι, ξεῖνε, παρήμενος ἐν μεγάροισι
ἐν: Od. 20:1: Αὐτὰρ ὁ ἐν προδόμῳ εὐνάζετο δῖος Ὀδυσσεύς·
ἐν: Od. 20:22: ὣς ἔφατ’, ἐν στήθεσσι καθαπτόμενος φίλον ἦτορ·
ἐν: Od. 20:23: τῷ δὲ μάλ’ ἐν πείσῃ κραδίη μένε τετληυῖα
ἐν: Od. 20:48: ἐν πάντεσσι πόνοισ’. ἐρέω δέ τοι ἐξαναφανδόν·
ἐν: Od. 20:58: κλαῖεν δ’ ἐν λέκτροισι καθεζομένη μαλακοῖσιν.
ἐν: Od. 20:65: ἐν προχοῇς δὲ βάλοι ἀψοῤῥόου Ὠκεανοῖο.
ἐν: Od. 20:68: ὀρφαναὶ ἐν μεγάροισι, κόμισσε δὲ δῖ’ Ἀφροδίτη
ἐν: Od. 20:117: ἐν μεγάροισ’ Ὀδυσῆος ἑλοίατο δαῖτ’ ἐρατεινήν,
ἐν: Od. 20:141: οὐκ ἔθελ’ ἐν λέκτροισι καὶ ἐν ῥήγεσσι καθεύδειν,
ἐν: Od. 20:141: οὐκ ἔθελ’ ἐν λέκτροισι καὶ ἐν ῥήγεσσι καθεύδειν,
ἐν: Od. 20:142: ἀλλ’ ἐν ἀδεψήτῳ βοέῃ καὶ κώεσιν οἰῶν
ἔν: Od. 20:150: ῥάσσατέ τ’ ἔν τε θρόνοισ’ εὐποιήτοισι τάπητας
ἐν: Od. 20:171: οἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ, οὐδ’ αἰδοῦς μοῖραν ἔχουσιν.”
ἐν: Od. 20:252: σπλάγχνα δ’ ἄρ’ ὀπτήσαντες ἐνώμων, ἐν δέ τε οἶνον
ἐν: Od. 20:255: καλοῖσ’ ἐν κανέοισιν, ἐοινοχόει δὲ Μελανθεύς.
ἐν: Od. 20:260: πὰρ δ’ ἐτίθει σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ’ οἶνον ἔχευεν
ἐν: Od. 20:261: ἐν δέπαϊ χρυσέῳ, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἐν: Od. 20:268: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες
ἐν: Od. 20:274: παύσαμεν ἐν μεγάροισι, λιγύν περ ἐόντ’ ἀγορητήν.”
ἐν: Od. 20:287: ἦν δέ τις ἐν μνηστῆρσιν ἀνὴρ ἀθεμίστια εἰδώς,
ἐν: Od. 20:366: καὶ νόος ἐν στήθεσσι τετυγμένος, οὐδὲν ἀεικής·
ἐν: Od. 20:382: τοὺς ξείνους ἐν νηῒ πολυκλήϊδι βαλόντες
ἐν: Od. 20:389: ἀνδρῶν ἐν μεγάροισιν ἑκάστου μῦθον ἄκουε.
ἐν: Od. 21:4: ἐν μεγάροισ’ Ὀδυσῆος, ἀέθλια καὶ φόνου ἀρχήν.
ἐν: Od. 21:15: τὼ δ’ ἐν Μεσσήνῃ ξυμβλήτην ἀλλήλοιϊν
ἐν: Od. 21:16: οἴκῳ ἐν Ὀρτιλόχοιο δαΐφρονος. ἦ τοι Ὀδυσσεὺς
ἐν: Od. 21:30: ἵππους δ’ αὐτὸς ἔχε κρατερώνυχας ἐν μεγάροισι.
ἐν: Od. 21:33: κάλλιπ’ ἀποθνῄσκων ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσι.
ἐν: Od. 21:45: ἐν δὲ σταθμοὺς ἄρσε, θύρας δ’ ἐπέθηκε φαεινάς,
ἐν: Od. 21:47: ἐν δὲ κληῖδ’ ἧκε, θυρέων δ’ ἀνέκοπτεν ὀχῆας
ἐν: Od. 21:52: ἕστασαν, ἐν δ’ ἄρα τῇσι θυώδεα εἵματ’ ἔκειτο.
ἐν: Od. 21:59: τόξον ἔχουσ’ ἐν χειρὶ παλίντονον ἠδὲ φαρέτρην
ἐν: Od. 21:75: ὃς δέ κε ῥηΐτατ’ ἐντανύσῃ βιὸν ἐν παλάμῃσι
ἔν: Od. 21:79: τοῦ ποτε μεμνήσεσθαι ὀΐομαι ἔν περ ὀνείρῳ.”
ἐν: Od. 21:88: κεῖται ἐν ἄλγεσι θυμός, ἐπεὶ φίλον ὤλεσ’ ἀκοίτην.
ἐν: Od. 21:93: οὐ γάρ τις μέτα τοῖος ἀνὴρ ἐν τοίσδεσι πᾶσιν,
ἐν: Od. 21:100: ἥμενος ἐν μεγάροισ’, ἐπὶ δ’ ὤρνυε πάντας ἑταίρους.
ἐν: Od. 21:235: ἐν χείρεσσιν ἐμοὶ θέμεναι, εἰπεῖν δὲ γυναιξὶ
ἐν: Od. 21:238: ἀνδρῶν ἡμετέροισιν ἐν ἕρκεσι, μή τι θύραζε
ἐν: Od. 21:251: εἰσὶ καὶ ἄλλαι πολλαὶ Ἀχαιΐδες, αἱ μὲν ἐν αὐτῇ
ἐν: Od. 21:360: μνηστῆρες δ’ ἄρα πάντες ὁμόκλεον ἐν μεγάροισιν·
ἐν: Od. 21:367: δείσας, οὕνεκα πολλοὶ ὁμόκλεον ἐν μεγάροισι.
ἐν: Od. 21:379: ἐν χείρεσσ’ Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι θῆκε παραστάς.
ἐν: Od. 21:384: ἀνδρῶν ἡμετέροισιν ἐν ἕρκεσι, μή τι θύραζε
ἐν: Od. 21:429: ἐν φάει, αὐτὰρ ἔπειτα καὶ ἄλλως ἑψιάασθαι
ἐν: Od. 22:47: πολλὰ μὲν ἐν μεγάροισιν ἀτάσθαλα, πολλὰ δ’ ἐπ’ ἀγροῦ.
ἐν: Od. 22:54: νῦν δ’ ὁ μὲν ἐν μοίρῃ πέφαται, σὺ δὲ φείδεο λαῶν
ἐν: Od. 22:56: ὅσσα τοι ἐκπέποται καὶ ἐδήδοται ἐν μεγάροισι,
ἐν: Od. 22:83: ἐν δέ οἱ ἥπατι πῆξε θοὸν βέλος. ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
ἐν: Od. 22:96: αὐτοῦ ἐν Ἀμφινόμῳ· περὶ γὰρ δίε, μή τις Ἀχαιῶν
ἐν: Od. 22:188: κουρίξ, ἐν δαπέδῳ δὲ χαμαὶ βάλον ἀχνύμενον κῆρ,
ἐν: Od. 22:211: μνηστῆρες δ’ ἑτέρωθεν ὁμόκλεον ἐν μεγάροισι·
ἐν: Od. 22:217: ἐν δὲ σὺ τοῖσιν ἔπειτα πεφήσεαι, οἷα μενοινᾷς
ἐν: Od. 22:218: ἕρδειν ἐν μεγάροις· σῷ δ’ αὐτοῦ κράατι τείσεις.
ἐν: Od. 22:222: ζώειν ἐν μεγάροισιν ἐάσομεν, οὐδὲ θύγατρας
ἐν: Od. 22:229: πολλοὺς δ’ ἄνδρας ἔπεφνες ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,
ἐν: Od. 22:234: ὄφρ’ εἰδῇς, οἷός τοι ἐν ἀνδράσι δυσμενέεσσι
ἐν: Od. 22:259: ἄλλου δ’ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε χαλκοβάρεια.
ἐν: Od. 22:276: ἄλλου δ’ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε χαλκοβάρεια.
ἐν: Od. 22:301: ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ’ ἤματα μακρὰ πέλονται·
ἐν: Od. 22:304: ταὶ μέν τ’ ἐν πεδίῳ νέφεα πτώσσουσαι ἵενται,
ἐν: Od. 22:313: οὐ γάρ πώ τινά φημι γυναικῶν ἐν μεγάροισιν
ἐν: Od. 22:322: πολλάκι που μέλλεις ἀρήμεναι ἐν μεγάροισι
ἐν: Od. 22:332: ἔστη δ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων φόρμιγγα λίγειαν
ἐν: Od. 22:347: αὐτοδίδακτος δ’ εἰμί, θεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας
ἐν: Od. 22:358: οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ κηδέσκετο παιδὸς ἐόντος,
ἐν: Od. 22:383: τοὺς δὲ ἴδεν μάλα πάντας ἐν αἵματι καὶ κονίῃσι
ἐν: Od. 22:411: “ἐν θυμῷ, γρηῦ, χαῖρε καὶ ἴσχεο μηδ’ ὀλόλυζε·
ἐν: Od. 22:460: εἴλεον ἐν στείνει, ὅθεν οὔ πως ἦεν ἀλύξαι.
ἐν: Od. 23:28: ὁ ξεῖνος, τὸν πάντες ἀτίμων ἐν μεγάροισι.
ἐν: Od. 23:56: καὶ παῖδ’ ἐν μεγάροισι· κακῶς δ’ οἵ πέρ μιν ἔρεζον
ἐν: Od. 23:89: ἕζετ’ ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐναντίον, ἐν πυρὸς αὐγῇ,
ἐν: Od. 23:132: δμῳὰς δ’ ἐν μεγάροισιν ἀνώγετε εἵμαθ’ ἑλέσθαι·
ἐν: Od. 23:144: φόρμιγγα γλαφυρήν, ἐν δέ σφισιν ἵμερον ὦρσε
ἐν: Od. 23:172: λέξομαι· ἦ γὰρ τῇ γε σιδήρεον ἐν φρεσὶν ἦτορ.”
ἐν: Od. 23:189: ἐν λέχει ἀσκητῷ· τὸ δ’ ἐγὼ κάμον οὐδέ τις ἄλλος.
ἐν: Od. 23:201: ἐν δ’ ἐτάνυσσ’ ἱμάντα βοὸς φοίνικι φαεινόν.
ἐν: Od. 23:243: νύκτα μὲν ἐν περάτῃ δολιχὴν σχέθεν, Ἠῶ δ’ αὖτε
ἐν: Od. 23:268: ἐλθεῖν, ἐν χείρεσσιν ἔχοντ’ εὐῆρες ἐρετμόν,
ἐν: Od. 23:276: καὶ τότε μ’ ἐν γαίῃ πήξαντ’ ἐκέλευσεν ἐρετμόν,
ἐν: Od. 23:302: ἡ μὲν ὅσ’ ἐν μεγάροισιν ἀνέσχετο δῖα γυναικῶν
ἐν: Od. 23:335: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκεν
ἐν: Od. 23:355: κτήματα μέν, τά μοί ἐστι, κομιζέμεν ἐν μεγάροισι,
ἐν: Od. 23:363: ἀνδρῶν μνηστήρων, οὓς ἔκτανον ἐν μεγάροισιν·
ἐν: Od. 24:22: οἴκῳ ἐν Αἰγίσθοιο θάνον καὶ πότμον ἐπέσπον.
ἐν: Od. 24:37: ὃς θάνες ἐν Τροίῃ ἑκὰς Ἄργεος· ἀμφὶ δέ σ’ ἄλλοι
ἐν: Od. 24:39: μαρνάμενοι περὶ σεῖο· σὺ δ’ ἐν στροφάλιγγι κονίης
ἐν: Od. 24:44: κάτθεμεν ἐν λεχέεσσι, καθήραντες χρόα καλὸν
ἔν: Od. 24:67: καίεο δ’ ἔν τ’ ἐσθῆτι θεῶν καὶ ἀλείφατι πολλῷ
ἐν: Od. 24:73: οἴνῳ ἐν ἀκρήτῳ καὶ ἀλείφατι. δῶκε δὲ μήτηρ
ἐν: Od. 24:76: ἐν τῷ τοι κεῖται λεύκ’ ὀστέα, φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ,
ἐν: Od. 24:86: θῆκε μέσῳ ἐν ἀγῶνι ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν.
ἐν: Od. 24:96: ἐν νόστῳ γάρ μοι Ζεὺς μήσατο λυγρὸν ὄλεθρον
ἐν: Od. 24:109: ἢ ὔμμ’ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμασσεν
ἐν: Od. 24:118: μηνὶ δ’ ἐν οὔλῳ πάντα περήσαμεν εὐρέα πόντον,
ἐν: Od. 24:209: ἐν τῷ σιτέσκοντο καὶ ἵζανον ἠδὲ ἴαυον
ἐν: Od. 24:211: ἐν δὲ γυνὴ Σικελὴ γρηῢς πέλεν, ἥ ῥα γέροντα
ἐν: Od. 24:226: τὸν δ’ οἶον πατέρ’ εὗρεν ἐϋκτιμένῃ ἐν ἀλῳῇ,
ἐν: Od. 24:266: ἄνδρα ποτ’ ἐξείνισσα φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ
ἐν: Od. 24:291: ἠέ που ἐν πόντῳ φάγον ἰχθύες, ἢ ἐπὶ χέρσου
ἐν: Od. 24:295: κώκυσ’ ἐν λεχέεσσιν ἑὸν πόσιν, ὡς ἐπεῴκει,
ἐν: Od. 24:325: μνηστῆρας κατέπεφνον ἐν ἡμετέροισι δόμοισι
ἐν: Od. 24:332: τὴν ἐν Παρνησῷ μ’ ἔλασεν σῦς λευκῷ ὀδόντι
ἐν: Od. 24:379: τοῖος ἐών τοι χθιζὸς ἐν ἡμετέροισι δόμοισι
ἐν: Od. 24:382: πολλῶν ἐν μεγάροισι, σὺ δὲ φρένας ἔνδον ἐγήθεις.”
ἐν: Od. 24:396: μίμνομεν ἐν μεγάροισ’, ὑμέας ποτιδέγμενοι αἰεί.”
ἐν: Od. 24:410: δεικανόωντ’ ἐπέεσσι καὶ ἐν χείρεσσι φύοντο,
ἐν: Od. 24:441: ἔσταν δ’ ἐν μέσσοισι· τάφος δ’ ἕλεν ἄνδρα ἕκαστον.
ἐν: Od. 24:496: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ὤρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον,
ἐν: Od. 24:498: ἐν δ’ ἄρα Λαέρτης Δολίος τ’ ἐς τεύχε’ ἔδυνον,
ἐν: Od. 24:526: ἐν δ’ ἔπεσον προμάχοισ’ Ὀδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱός,
ἕνα: Il. 2:292: καὶ γάρ τίς θ’ ἕνα μῆνα μένων ἀπὸ ἧς ἀλόχοιο
ἕνα: Il. 2:346: τοῦσδε δ’ ἔα φθινύθειν ἕνα καὶ δύο, τοί κεν Ἀχαιῶν
ἕνα: Il. 4:397: πάντας ἔπεφν’, ἕνα δ’ οἶον ἵει οἶκον δὲ νέεσθαι·
ἕνα: Il. 4:446: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο,
ἕνα: Il. 7:336: τύμβον δ’ ἀμφὶ πυρὴν ἕνα χεύομεν ἐξαγαγόντες
ἕνα: Il. 7:435: τύμβον δ’ ἀμφ’ αὐτὴν ἕνα ποίεον ἐξαγαγόντες
ἕνα: Il. 8:60: Οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο
ἕνα: Il. 10:48: ἄνδρ’ ἕνα τοσσάδε μέρμερ’ ἐπ’ ἤματι μητίσασθαι,
ἕνα: Il. 13:487: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἕνα φρεσὶ θυμὸν ἔχοντες
ἕνα: Il. 15:511: βέλτερον ἢ ἀπολέσθαι ἕνα χρόνον ἠὲ βιῶναι
ἕνα: Il. 15:710: ἀλλ’ οἵ γ’ ἐγγύθεν ἱστάμενοι ἕνα θυμὸν ἔχοντες
ἕνα: Il. 16:219: Πάτροκλός τε καὶ Αὐτομέδων ἕνα θυμὸν ἔχοντες
ἕνα: Il. 17:95: αἰδεσθείς, μή πώς με περιστήωσ’ ἕνα πολλοί·
ἕνα: Il. 17:267: ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ ἕνα θυμὸν ἔχοντες
ἕνα: Il. 24:540: ἀλλ’ ἕνα παῖδα τέκεν παναώριον· οὐδέ νυ τόν γε
ἕνα: Od. 3:128: ἀλλ’ ἕνα θυμὸν ἔχοντε νόῳ καὶ ἐπίφρονι βουλῇ
ἕνα: Od. 10:116: αὐτίχ’ ἕνα μάρψας ἑτάρων ὁπλίσσατο δεῖπνον.
ἕνα: Od. 12:154: “ὦ φίλοι, οὐ γὰρ χρὴ ἕνα ἴδμεναι οὐδὲ δύ’ οἴους
ἕνα: Od. 13:15: τεισόμεθ’· ἀργαλέον γὰρ ἕνα προικὸς χαρίσασθαι.”
ἕνα: Od. 20:313: καὶ σίτου· χαλεπὸν γὰρ ἐρυκακέειν ἕνα πολλούς.
ἕνα: Od. 22:117: τόφρα μνηστήρων ἕνα γ’ αἰεὶ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
ἕνα: Od. 23:118: καὶ γάρ τίς θ’ ἕνα φῶτα κατακτείνας ἐνὶ δήμῳ,
ἔναι’: Od. 4:126: Ἀλκάνδρη, Πολύβοιο δάμαρ, ὃς ἔναι’ ἐνὶ Θήβῃς
ἔναιε: Od. 4:518: τὸ πρίν, ἀτὰρ τότ’ ἔναιε Θυεστιάδης Αἴγισθος.
ἔναιε: Od. 10:135: Αἰαίην δ’ ἐς νῆσον ἀφικόμεθ’· ἔνθα δ’ ἔναιε
ἔναιε: Od. 15:226: ὃς πρὶν μέν ποτ’ ἔναιε Πύλῳ ἔνι, μητέρι μήλων,
ἔναιεν: Il. 5:543: τῶν ῥα πατὴρ μὲν ἔναιεν ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Φηρῇ
ἔναιεν: Il. 6:13: Τευθρανίδην, ὃς ἔναιεν ἐϋκτιμένῃ ἐν Ἀρίσβῃ
ἔναιεν: Il. 6:396: Ἠετίων ὃς ἔναιεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ
ἔναιεν: Il. 13:695: ἔσκε Μέδων Αἴαντος ἀδελφεός· αὐτὰρ ἔναιεν
ἔναιεν: Il. 15:334: ἔσκε Μέδων Αἴαντος ἀδελφεός· αὐτὰρ ἔναιεν
ἔναιεν: Od. 10:1: Αἰολίην δ’ ἐς νῆσον ἀφικόμεθ’· ἔνθα δ’ ἔναιεν
ἔναιον: Il. 2:522: οἵ τ’ ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον,
ἔναιον: Il. 2:593: καὶ Κυπαρισσήεντα καὶ Ἀμφιγένειαν ἔναιον
ἔναιον: Il. 2:615: Οἳ δ’ ἄρα Βουπράσιόν τε καὶ Ἤλιδα δῖαν ἔναιον
ἔναιον: Il. 2:681: Νῦν αὖ τοὺς ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν Ἄργος ἔναιον,
ἔναιον: Il. 2:824: Οἳ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδης
ἔναιον: Il. 2:854: ἀμφί τε Παρθένιον ποταμὸν κλυτὰ δώματ’ ἔναιον
ἔναιον: Od. 3:292: ἧχι Κύδωνες ἔναιον Ἰαρδάνου ἀμφὶ ῥέεθρα.
ἔναιον: Od. 6:4: οἳ πρὶν μέν ποτ’ ἔναιον ἐν εὐρυχόρῳ Ὑπερείῃ,
ἔναιον: Od. 17:419: καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔναιον
ἔναιον: Od. 19:75: καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔναιον
ἔναιρε: Il. 10:481: ἠὲ σύ γ’ ἄνδρας ἔναιρε, μελήσουσιν δ’ ἐμοὶ ἵπποι.
ἐναίρειν: Il. 13:483: ὃς μάλα καρτερός ἐστι μάχῃ ἔνι φῶτας ἐναίρειν·
ἐναίρειν: Il. 20:96: ἔγχεϊ χαλκείῳ Λέλεγας καὶ Τρῶας ἐναίρειν.
ἐναίρειν: Il. 21:485: ἤτοι βέλτερόν ἐστι κατ’ οὔρεα θῆρας ἐναίρειν
ἐναιρέμεν: Il. 6:229: πολλοὶ δ’ αὖ σοὶ Ἀχαιοὶ ἐναιρέμεν ὅν κε δύνηαι.
ἐναιρέμεν: Il. 13:338: ἀλλήλους καθ’ ὅμιλον ἐναιρέμεν ὀξέϊ χαλκῷ.
ἐναιρέμεν: Il. 24:244: κείνου τεθνηῶτος ἐναιρέμεν. αὐτὰρ ἔγωγε
ἐναίρεο: Od. 19:263: μηκέτι νῦν χρόα καλὸν ἐναίρεο μηδέ τι θυμὸν
ἐναιρόμενος: Il. 16:92: Τρῶας ἐναιρόμενος προτὶ Ἴλιον ἡγεμονεύειν,
ἐναίροντα: Il. 11:188: θύνοντ’ ἐν προμάχοισιν ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν,
ἐναίροντα: Il. 11:203: θύνοντ’ ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν,
ἐναίρω: Il. 8:296: ἐκ τοῦ δὴ τόξοισι δεδεγμένος ἄνδρας ἐναίρω.
ἐναίρων: Il. 21:26: πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς. ὃ δ’ ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων,
ἐναίσιμα: Il. 2:353: ἀστράπτων ἐπιδέξι’ ἐναίσιμα σήματα φαίνων.
ἐναίσιμα: Il. 24:425: ὦ τέκος, ἦ ῥ’ ἀγαθὸν καὶ ἐναίσιμα δῶρα διδοῦναι
ἐναίσιμα: Od. 2:159: ὄρνιθας γνῶναι καὶ ἐναίσιμα μυθήσασθαι·
ἐναίσιμα: Od. 17:321: οὐκέτ’ ἔπειτ’ ἐθέλουσιν ἐναίσιμα ἐργάζεσθαι·
ἐναίσιμοι: Il. 24:40: ᾧ οὔτ’ ἂρ φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὔτε νόημα
ἐναίσιμοι: Od. 2:182: φοιτῶσ’, οὐδέ τε πάντες ἐναίσιμοι· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἐναίσιμοι: Od. 17:363: γνοίη θ’ οἵ τινές εἰσιν ἐναίσιμοι οἵ τ’ ἀθέμιστοι·
ἐναίσιμοι: Od. 18:220: οὐκέτι τοι φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὐδὲ νόημα.
ἐναίσιμον: Il. 6:519: δηθύνων, οὐδ’ ἦλθον ἐναίσιμον ὡς ἐκέλευες;
ἐναίσιμον: Od. 2:122: ᾔδη· ἀτὰρ μὲν τοῦτό γ’ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε. -
ἐναίσιμον: Od. 7:299: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν τοῦτό γ’ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε
ἐναίσιμος: Il. 6:521: δαιμόνι’ οὐκ ἄν τίς τοι ἀνὴρ ὃς ἐναίσιμος εἴη
ἐναίσιμος: Od. 5:190: καὶ γὰρ ἐμοὶ νόος ἐστὶν ἐναίσιμος, οὐδέ μοι αὐτῇ
ἐναίσιμος: Od. 10:383: “ὦ Κίρκη, τίς γάρ κεν ἀνήρ, ὃς ἐναίσιμος εἴη,
ἐναλίγκια: Od. 13:89: ἄνδρα φέρουσα θεοῖσ’ ἐναλίγκια μήδε’ ἔχοντα,
ἐναλίγκιοι: Od. 7:5: ἵσταντ’ ἀθανάτοισ’ ἐναλίγκιοι, οἵ ῥ’ ὑπ’ ἀπήνης
ἐναλίγκιον: Il. 5:5: ἀστέρ’ ὀπωρινῷ ἐναλίγκιον, ὅς τε μάλιστα
ἐναλίγκιον: Il. 22:410: τῷ δὲ μάλιστ’ ἄρ’ ἔην ἐναλίγκιον ὡς εἰ ἅπασα
ἐναλίγκιον: Od. 16:209: ἄλλοτε μὲν πτωχῷ ἐναλίγκιον, ἄλλοτε δ’ αὖτε
ἐναλίγκιον: Od. 16:273: πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέροντι.
ἐναλίγκιον: Od. 17:202: πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέροντι,
ἐναλίγκιον: Od. 19:267: ἢ Ὀδυσῆ’, ὅν φασι θεοῖσ’ ἐναλίγκιον εἶναι.
ἐναλίγκιον: Od. 24:148: πλύνασ’, ἠελίῳ ἐναλίγκιον ἠὲ σελήνῃ,
ἐναλίγκιον: Od. 24:157: πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέροντι,
ἐναλίγκιον: Od. 24:371: ὡς ἴδεν ἀθανάτοισι θεοῖσ’ ἐναλίγκιον ἄντην,
ἐναλίγκιος: Il. 13:242: βῆ δ’ ἴμεν ἀστεροπῇ ἐναλίγκιος, ἥν τε Κρονίων
ἐναλίγκιος: Il. 14:289: ὄρνιθι λιγυρῇ ἐναλίγκιος, ἥν τ’ ἐν ὄρεσσι
ἐναλίγκιος: Il. 17:583: Φαίνοπι Ἀσιάδῃ ἐναλίγκιος, ὅς οἱ ἁπάντων
ἐναλίγκιος: Il. 19:250: ἵστατο· Ταλθύβιος δὲ θεῷ ἐναλίγκιος αὐδὴν
ἐναλίγκιος: Od. 1:371: τοιοῦδ’ οἷος ὅδ’ ἐστί, θεοῖσ’ ἐναλίγκιος αὐδήν.
ἐναλίγκιος: Od. 2:5: βῆ δ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο θεῷ ἐναλίγκιος ἄντην.
ἐναλίγκιος: Od. 4:310: βῆ δ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο θεῷ ἐναλίγκιος ἄντην,
ἐναλίγκιος: Od. 9:4: τοιοῦδ’, οἷος ὅδ’ ἐστί, θεοῖσ’ ἐναλίγκιος αὐδήν.
ἐναλίγκιος: Od. 17:337: πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιος ἠδὲ γέροντι,
ἐνάμελγεν: Od. 9:223: γαυλοί τε σκαφίδες τε, τετυγμένα, τοῖσ’ ἐνάμελγεν.
ἔναντα: Il. 20:67: ἤτοι μὲν γὰρ ἔναντα Ποσειδάωνος ἄνακτος
ἐναντίαι: Od. 10:89: ἀκταὶ δὲ προβλῆτες ἐναντίαι ἀλλήλῃσιν
ἐναντίαι: Od. 10:412: πᾶσαι ἅμα σκαίρουσιν ἐναντίαι· οὐδ’ ἔτι σηκοὶ
ἐναντίβιον: Il. 8:168: ἵππους τε στρέψαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασθαι.
ἐναντίβιον: Il. 8:255: τάφρου τ’ ἐξελάσαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασθαι,
ἐναντίβιον: Il. 10:451: ἠὲ διοπτεύσων ἢ ἐναντίβιον πολεμίξων·
ἐναντίβιον: Il. 15:179: ἠπείλει καὶ κεῖνος ἐναντίβιον πολεμίξων
ἐναντίβιον: Il. 17:490: τλαῖεν ἐναντίβιον στάντες μαχέσασθαι Ἄρηϊ.
ἐναντίβιον: Il. 20:85: Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος ἐναντίβιον πολεμίξειν;
ἐναντίβιον: Il. 20:130: δείσετ’ ἔπειθ’, ὅτε κέν τις ἐναντίβιον θεὸς ἔλθῃ
ἐναντίβιον: Il. 21:266: στῆναι ἐναντίβιον καὶ γνώμεναι εἴ μιν ἅπαντες
ἐναντίβιον: Il. 21:477: ἄντα Ποσειδάωνος ἐναντίβιον πολεμίζειν.
ἐναντίβιον: Il. 22:223: οἰχομένη πεπιθήσω ἐναντίβιον μαχέσασθαι.
ἐναντίβιον: Od. 14:270: μεῖναι ἐναντίβιον· περὶ γὰρ κακὰ πάντοθεν ἔστη.
ἐναντίβιον: Od. 17:439: στῆναι ἐναντίβιον· περὶ γὰρ κακὰ πάντοθεν ἔστη.
ἐναντίη: Il. 6:251: ἔνθά οἱ ἠπιόδωρος ἐναντίη ἤλυθε μήτηρ
ἐναντίη: Il. 6:394: ἔνθ’ ἄλοχος πολύδωρος ἐναντίη ἦλθε θέουσα
ἐναντίη: Il. 15:88: δέκτο δέπας· πρώτη γὰρ ἐναντίη ἦλθε θέουσα,
ἐναντίη: Od. 6:329: αὐτῷ δ’ οὔ πω φαίνετ’ ἐναντίη· αἴδετο γάρ ῥα
ἐναντίοι: Il. 5:497: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν·
ἐναντίοι: Il. 6:106: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν·
ἐναντίοι: Il. 6:247: κουράων δ’ ἑτέρωθεν ἐναντίοι ἔνδοθεν αὐλῆς
ἐναντίοι: Il. 11:67: Οἳ δ’, ὥς τ’ ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν
ἐναντίοι: Il. 11:214: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν,
ἐναντίοι: Il. 17:343: οἳ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν.
ἐναντίοι: Od. 10:391: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἔστησαν ἐναντίοι, ἡ δὲ δι’ αὐτῶν
ἐναντίον: Il. 1:534: ἐξ ἑδέων σφοῦ πατρὸς ἐναντίον· οὐδέ τις ἔτλη
ἐναντίον: Il. 3:433: ἐξαῦτις μαχέσασθαι ἐναντίον· ἀλλά σ’ ἔγωγε
ἐναντίον: Il. 9:555: τῶν τότε· καί ῥα ἄνακτος ἐναντίον εἵλετο τόξον
ἐναντίον: Il. 11:129: τὼ δὲ κυκηθήτην· ὃ δ’ ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς
ἐναντίον: Il. 12:377: σὺν δ’ ἐβάλοντο μάχεσθαι ἐναντίον, ὦρτο δ’ ἀϋτή.
ἐναντίον: Il. 13:106: μίμνειν οὐκ ἐθέλεσκον ἐναντίον, οὐδ’ ἠβαιόν·
ἐναντίον: Il. 13:448: δαιμόνι’ ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐναντίον ἵστασ’ ἐμεῖο,
ἐναντίον: Il. 15:304: Ἕκτορι καὶ Τρώεσσιν ἐναντίον· αὐτὰρ ὀπίσσω
ἐναντίον: Il. 20:97: τὼ οὐκ ἔστ’ Ἀχιλῆος ἐναντίον ἄνδρα μάχεσθαι·
ἐναντίον: Il. 20:164: Πηλεΐδης δ’ ἑτέρωθεν ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς
ἐναντίον: Il. 20:252: νεικεῖν ἀλλήλοισιν ἐναντίον ὥς τε γυναῖκας,
ἐναντίον: Il. 20:257: πρὶν χαλκῷ μαχέσασθαι ἐναντίον· ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον
ἐναντίον: Il. 21:574: ἀνδρὸς θηρητῆρος ἐναντίον, οὐδέ τι θυμῷ
ἐναντίον: Od. 14:278: αὐτὰρ ἐγὼ βασιλῆος ἐναντίον ἤλυθον ἵππων
ἐναντίον: Od. 17:544: “ἔρχεό μοι, τὸν ξεῖνον ἐναντίον ὧδε κάλεσσον.
ἐναντίον: Od. 22:65: νῦν ὕμιν παράκειται ἐναντίον ἠὲ μάχεσθαι
ἐναντίον: Od. 23:89: ἕζετ’ ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐναντίον, ἐν πυρὸς αὐγῇ,
ἐναντίον: Od. 23:107: οὐδ’ εἰς ὦπα ἰδέσθαι ἐναντίον. εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ
ἐναντίος: Il. 9:190: Πάτροκλος δέ οἱ οἶος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ,
ἐναντίος: Il. 15:454: Πουλυδάμας, καὶ πρῶτος ἐναντίος ἤλυθεν ἵππων.
ἐναντίος: Od. 13:226: τὴν δ’ Ὀδυσεὺς γήθησεν ἰδὼν καὶ ἐναντίος ἦλθε
ἐναντίω: Il. 5:12: τώ οἱ ἀποκρινθέντε ἐναντίω ὁρμηθήτην·
ἔναξε: Od. 21:122: ἀμφὶ δὲ γαῖαν ἔναξε. τάφος δ’ ἕλε πάντας ἰδόντας,
ἔναρα: Il. 6:480: ἐκ πολέμου ἀνιόντα· φέροι δ’ ἔναρα βροτόεντα
ἔναρα: Il. 8:534: χαλκῷ δῃώσας ἔναρα βροτόεντα φέρωμαι.
ἔναρα: Il. 10:528: Τυδεΐδης δὲ χαμᾶζε θορὼν ἔναρα βροτόεντα
ἔναρα: Il. 10:570: νηῒ δ’ ἐνὶ πρυμνῇ ἔναρα βροτόεντα Δόλωνος
ἔναρα: Il. 13:268: πόλλ’ ἔναρα Τρώων· ἀλλ’ οὐ σχεδόν ἐστιν ἑλέσθαι.
ἔναρα: Il. 15:347: νηυσὶν ἐπισσεύεσθαι, ἐᾶν δ’ ἔναρα βροτόεντα·
ἔναρα: Il. 17:13: χάζεο, λεῖπε δὲ νεκρόν, ἔα δ’ ἔναρα βροτόεντα·
ἔναρα: Il. 17:540: Ὣς εἰπὼν ἐς δίφρον ἑλὼν ἔναρα βροτόεντα
ἔναρα: Il. 22:245: νῶϊ κατακτείνας ἔναρα βροτόεντα φέρηται
ἐναργεῖς: Il. 20:131: ἐν πολέμῳ· χαλεποὶ δὲ θεοὶ φαίνεσθαι ἐναργεῖς.
ἐναργεῖς: Od. 7:201: αἰεὶ γὰρ τὸ πάρος γε θεοὶ φαίνονται ἐναργεῖς
ἐναργεῖς: Od. 16:161: οὐ γάρ πως πάντεσσι θεοὶ φαίνονται ἐναργεῖς, -
ἐναργὲς: Od. 4:841: ὥς οἱ ἐναργὲς ὄνειρον ἐπέσσυτο νυκτὸς ἀμολγῷ.
ἐναργὴς: Od. 3:420: ἥ μοι ἐναργὴς ἦλθε θεοῦ ἐς δαῖτα θάλειαν.
ἐναρηρός: Od. 5:236: στειλειὸν περικαλλὲς ἐλάϊνον, εὖ ἐναρηρός·
ἐνάριζε: Il. 5:155: ἔνθ’ ὅ γε τοὺς ἐνάριζε, φίλον δ’ ἐξαίνυτο θυμὸν
ἐνάριζε: Il. 5:844: τὸν μὲν Ἄρης ἐνάριζε μιαιφόνος· αὐτὰρ Ἀθήνη
ἐνάριζεν: Il. 16:731: Ἕκτωρ δ’ ἄλλους μὲν Δαναοὺς ἔα οὐδ’ ἐνάριζεν·
ἐναρίζοι: Il. 1:191: τοὺς μὲν ἀναστήσειεν, ὃ δ’ Ἀτρεΐδην ἐναρίζοι,
ἐνάριζον: Il. 9:526: ἀμφὶ πόλιν Καλυδῶνα καὶ ἀλλήλους ἐνάριζον,
ἐνάριζον: Il. 11:337: ἐξ Ἴδης καθορῶν· τοὶ δ’ ἀλλήλους ἐνάριζον.
ἐνάριζον: Il. 12:195: Ὄφρ’ οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ’ ἔντεα μαρμαίροντα,
ἐνάριζον: Il. 14:24: βῆναι ἐπ’ Ἀτρεΐδην. οἳ δ’ ἀλλήλους ἐνάριζον
ἐνάριζον: Il. 15:343: Ὄφρ’ οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ’ ἔντεα, τόφρα δ’ Ἀχαιοὶ
ἐνάριζον: Il. 17:413: νωλεμὲς ἐγχρίμπτοντο καὶ ἀλλήλους ἐνάριζον·
ἐναρίζων: Il. 21:224: Τρῶας δ’ οὐ πρὶν λήξω ὑπερφιάλους ἐναρίζων,
ἐναρίθμιον: Od. 12:65: ἀλλ’ ἄλλην ἐνίησι πατὴρ ἐναρίθμιον εἶναι.
ἐναρίθμιος: Il. 2:202: οὔτέ ποτ’ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ·
ἐνάριξα: Il. 17:187: καλά, τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξα κατακτάς.
ἐνάριξε: Il. 22:323: καλά, τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξε κατακτάς·
ἐνάρων: Il. 6:68: μή τις νῦν ἐνάρων ἐπιβαλλόμενος μετόπισθε
ἐνάρων: Il. 9:188: τὴν ἄρετ’ ἐξ ἐνάρων πόλιν Ἠετίωνος ὀλέσσας·
ἐνάρων: Il. 17:231: ἥμισυ τῷ ἐνάρων ἀποδάσσομαι, ἥμισυ δ’ αὐτὸς
ἐνάτη: Il. 2:313: ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα·
ἐνάτη: Il. 2:327: ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα,
ἔναυλος: Il. 21:283: ὅν ῥά τ’ ἔναυλος ἀποέρσῃ χειμῶνι περῶντα.
ἐναύλους: Il. 16:71: ἐγγύθι λαμπομένης· τάχα κεν φεύγοντες ἐναύλους
ἐναύλους: Il. 21:312: ὕδατος ἐκ πηγέων, πάντας δ’ ὀρόθυνον ἐναύλους,
ἐνδάδε: Il. 5:823: Ἀργείους ἐκέλευσα ἀλήμεναι ἐνδάδε πάντας·
ἐνδείξομαι: Il. 19:83: Πηλεΐδῃ μὲν ἐγὼν ἐνδείξομαι· αὐτὰρ οἱ ἄλλοι
ἕνδεκα: Il. 2:713: τῶν ἦρχ’ Ἀδμήτοιο φίλος πάϊς ἕνδεκα νηῶν
ἕνδεκα: Il. 5:193: ἀλλά που ἐν μεγάροισι Λυκάονος ἕνδεκα δίφροι
ἕνδεκά: Il. 9:329: πεζὸς δ’ ἕνδεκά φημι κατὰ Τροίην ἐρίβωλον·
ἕνδεκα: Il. 21:45: ἕνδεκα δ’ ἤματα θυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν
ἕνδεκα: Od. 14:103: ἐνθάδε τ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν ἕνδεκα πάντα
ἑνδεκάπηχυ: Il. 6:319: ἔγχος ἔχ’ ἑνδεκάπηχυ· πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς
ἑνδεκάπηχυ: Il. 8:494: ἔγχος ἔχ’ ἑνδεκάπηχυ· πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς
ἑνδεκάτη: Il. 21:156: ἠὼς ἑνδεκάτη ὅτε Ἴλιον εἰλήλουθα.
ἑνδεκάτῃ: Il. 24:666: ἑνδεκάτῃ δέ κε τύμβον ἐπ’ αὐτῷ ποιήσαιμεν,
ἑνδεκάτη: Od. 2:374: πρίν γ’ ὅτ’ ἂν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται,
ἑνδεκάτη: Od. 4:588: ὄφρα κεν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται·
ἑνδεκάτη: Od. 19:192: τῷ δ’ ἤδη δεκάτη ἢ ἑνδεκάτη πέλεν ἠὼς
ἑνδεκάτῳ: Od. 3:391: οἴνου ἡδυπότοιο, τὸν ἑνδεκάτῳ ἐνιαυτῷ
ἐνδέξια: Il. 1:597: αὐτὰρ ὃ τοῖς ἄλλοισι θεοῖς ἐνδέξια πᾶσιν
ἐνδέξια: Il. 7:184: δεῖξ’ ἐνδέξια πᾶσιν ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν.
ἐνδέξια: Il. 9:236: Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ἐνδέξια σήματα φαίνων
ἐνδέξια: Od. 17:365: βῆ δ’ ἴμεν αἰτήσων ἐνδέξια φῶτα ἕκαστον,
ἐνδίεσαν: Il. 18:584: αὔτως ἐνδίεσαν ταχέας κύνας ὀτρύνοντες.
ἐνδίνων: Il. 23:806: ψαύσῃ δ’ ἐνδίνων διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα,
ἔνδιοι: Il. 11:725: ἔνδιοι ἱκόμεσθ’ ἱερὸν ῥόον Ἀλφειοῖο.
ἔνδιος: Od. 4:450: ἔνδιος δ’ ὁ γέρων ἦλθ’ ἐξ ἁλός, εὗρε δὲ φώκας
ἔνδοθεν: Il. 6:247: κουράων δ’ ἑτέρωθεν ἐναντίοι ἔνδοθεν αὐλῆς
ἔνδοθεν: Il. 24:161: παῖδες μὲν πατέρ’ ἀμφὶ καθήμενοι ἔνδοθεν αὐλῆς
ἔνδοθεν: Od. 4:74: Ζηνός που τοιήδε γ’ Ὀλυμπίου ἔνδοθεν αὐλή,
ἔνδοθεν: Od. 4:283: ἢ ἐξελθέμεναι ἢ ἔνδοθεν αἶψ’ ὑπακοῦσαι·
ἔνδοθεν: Od. 4:293: οὐδ’ εἴ οἱ κραδίη γε σιδηρέη ἔνδοθεν ἦεν.
ἔνδοθεν: Od. 4:467: εὑρέμεναι δύναμαι, μινύθει δέ μοι ἔνδοθεν ἦτορ.
ἔνδοθεν: Od. 20:101: ἔνδοθεν, ἔκτοσθεν δὲ Διὸς τέρας ἄλλο φανήτω.”
ἔνδοθι: Il. 1:243: θνήσκοντες πίπτωσι· σὺ δ’ ἔνδοθι θυμὸν ἀμύξεις
ἔνδοθι: Il. 6:498: Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο, κιχήσατο δ’ ἔνδοθι πολλὰς
ἔνδοθι: Il. 18:287: ἦ οὔ πω κεκόρησθε ἐελμένοι ἔνδοθι πύργων;
ἔνδοθι: Il. 20:271: τὰς δύο χαλκείας, δύο δ’ ἔνδοθι κασσιτέροιο,
ἔνδοθι: Il. 22:242: ἀλλ’ ἐμὸς ἔνδοθι θυμὸς ἐτείρετο πένθεϊ λυγρῷ.
ἔνδοθι: Il. 23:819: νύξ’, οὐδὲ χρό’ ἵκανεν· ἔρυτο γὰρ ἔνδοθι θώρηξ·
ἔνδοθι: Od. 2:315: πυνθάνομαι, καὶ δή μοι ἀέξεται ἔνδοθι θυμός,
ἔνδοθι: Od. 4:678: αὐλῆς ἐκτὸς ἐών· οἱ δ’ ἔνδοθι μῆτιν ὕφαινον.
ἔνδοθι: Od. 5:58: ναῖεν ἐϋπλόκαμος· τὴν δ’ ἔνδοθι τέτμεν ἐοῦσαν.
ἔνδοθι: Od. 8:577: εἰπὲ δ’ ὅ τι κλαίεις καὶ ὀδύρεαι ἔνδοθι θυμῷ
ἔνδοθι: Od. 19:377: καὶ σέθεν εἵνεκ’, ἐπεί μοι ὀρώρεται ἔνδοθι θυμὸς
ἔνδοθι: Od. 22:220: κτήμαθ’ ὁπόσσα τοί ἐστι, τά τ’ ἔνδοθι καὶ τὰ θύρηφι,
ἔνδοθι: Od. 24:474: εἰπέ μοι εἰρομένῃ· τί νύ τοι νόος ἔνδοθι κεύθει;
ἔνδον: Il. 6:374: Ἕκτωρ δ’ ὡς οὐκ ἔνδον ἀμύμονα τέτμεν ἄκοιτιν
ἔνδον: Il. 10:378: ζωγρεῖτ’, αὐτὰρ ἐγὼν ἐμὲ λύσομαι· ἔστι γὰρ ἔνδον
ἔνδον: Il. 11:98: ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα.
ἔνδον: Il. 11:766: νῶϊ δέ τ’ ἔνδον ἐόντες ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
ἔνδον: Il. 11:770: ἔνθα δ’ ἔπειθ’ ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον
ἔνδον: Il. 12:142: ὄρνυον ἔνδον ἐόντες ἀμύνεσθαι περὶ νηῶν·
ἔνδον: Il. 12:186: ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα·
ἔνδον: Il. 13:363: πέφνε γὰρ Ὀθρυονῆα Καβησόθεν ἔνδον ἐόντα,
ἔνδον: Il. 15:438: Μαστορίδης, ὃν νῶϊ Κυθηρόθεν ἔνδον ἐόντα
ἔνδον: Il. 18:394: ἦ ῥά νύ μοι δεινή τε καὶ αἰδοίη θεὸς ἔνδον,
ἔνδον: Il. 19:320: ἄκμηνον πόσιος καὶ ἐδητύος ἔνδον ἐόντων
ἔνδον: Il. 20:13: Ὣς οἳ μὲν Διὸς ἔνδον ἀγηγέρατ’· οὐδ’ ἐνοσίχθων
ἔνδον: Il. 20:400: ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα.
ἔνδον: Il. 21:362: ὡς δὲ λέβης ζεῖ ἔνδον ἐπειγόμενος πυρὶ πολλῷ
ἔνδον: Il. 22:50: χαλκοῦ τε χρυσοῦ τ’ ἀπολυσόμεθ’, ἔστι γὰρ ἔνδον·
ἔνδον: Il. 23:200: οἳ μὲν ἄρα Ζεφύροιο δυσαέος ἀθρόοι ἔνδον
ἔνδον: Od. 5:61: δαιομένων· ἡ δ’ ἔνδον ἀοιδιάουσ’ ὀπὶ καλῇ
ἔνδον: Od. 5:81: οὐδ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ἔνδον ἔτετμεν,
ἔνδον: Od. 6:51: πατρὶ φίλῳ καὶ μητρί· κιχήσατο δ’ ἔνδον ἐόντας.
ἔνδον: Od. 7:166: δόρπον δὲ ξείνῳ ταμίη δότω ἔνδον ἐόντων.”
ἔνδον: Od. 9:216: καρπαλίμως δ’ εἰς ἄντρον ἀφικόμεθ’, οὐδέ μιν ἔνδον
ἔνδον: Od. 9:232: τυρῶν αἰνύμενοι φάγομεν, μένομέν τέ μιν ἔνδον
ἔνδον: Od. 10:221: Κίρκης δ’ ἔνδον ἄκουον ἀειδούσης ὀπὶ καλῇ
ἔνδον: Od. 10:226: “ὦ φίλοι, ἔνδον γάρ τις ἐποιχομένη μέγαν ἱστὸν
ἔνδον: Od. 11:337: εἶδός τε μέγεθός τε ἰδὲ φρένας ἔνδον ἐΐσας;
ἔνδον: Od. 14:178: τὸν δέ τις ἀθανάτων βλάψε φρένας ἔνδον ἐΐσας
ἔνδον: Od. 14:407: νῦν δ’ ὥρη δόρποιο· τάχιστά μοι ἔνδον ἑταῖροι
ἔνδον: Od. 15:77: δεῖπνον ἐνὶ μεγάροις τετυκεῖν ἅλις ἔνδον ἐόντων.
ἔνδον: Od. 15:94: δεῖπνον ἐνὶ μεγάροις τετυκεῖν ἅλις ἔνδον ἐόντων.
ἔνδον: Od. 16:26: τέρψομαι εἰσορόων νέον ἄλλοθεν ἔνδον ἐόντα.
ἔνδον: Od. 16:202: “Τηλέμαχ’, οὔ σε ἔοικε φίλον πατέρ’ ἔνδον ἐόντα
ἔνδον: Od. 16:254: τῶν εἴ κεν πάντων ἀντήσομεν ἔνδον ἐόντων,
ἔνδον: Od. 16:301: μή τις ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἀκουσάτω ἔνδον ἐόντος·
ἔνδον: Od. 16:355: “μή τιν’ ἔτ’ ἀγγελίην ὀτρύνομεν· οἵδε γὰρ ἔνδον.
ἔνδον: Od. 16:462: ἤ ῥ’ ἤδη μνηστῆρες ἀγήνορες ἔνδον ἔασιν
ἔνδον: Od. 18:249: εἶδός τε μέγεθός τε ἰδὲ φρένας ἔνδον ἐΐσας.”
ἔνδον: Od. 19:40: ἦ μάλα τις θεὸς ἔνδον, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι.”
ἔνδον: Od. 19:321: ὥς κ’ ἔνδον παρὰ Τηλεμάχῳ δείπνοιο μέδηται
ἔνδον: Od. 19:477: πεφραδέειν ἐθέλουσα φίλον πόσιν ἔνδον ἐόντα.
ἔνδον: Od. 20:13: ὕστατα καὶ πύματα· κραδίη δέ οἱ ἔνδον ὑλάκτει.
ἔνδον: Od. 20:16: ὥς ῥα τοῦ ἔνδον ὑλάκτει ἀγαιομένου κακὰ ἔργα.
ἔνδον: Od. 20:40: μοῦνος ἐών· οἱ δ’ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔασι.
ἔνδον: Od. 21:178: ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος,
ἔνδον: Od. 21:183: ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος.
ἔνδον: Od. 21:207: “ἔνδον μὲν δὴ ὅδ’ αὐτὸς ἐγώ, κακὰ πολλὰ μογήσας,
ἔνδον: Od. 21:237: ἢν δέ τις ἢ στοναχῆς ἠὲ κτύπου ἔνδον ἀκούσῃ
ἔνδον: Od. 21:383: ἢν δέ τις ἢ στοναχῆς ἠὲ κτύπου ἔνδον ἀκούσῃ
ἔνδον: Od. 22:140: ἐκ θαλάμου· ἔνδον γάρ, ὀΐομαι, οὐδέ πῃ ἄλλῃ
ἔνδον: Od. 22:179: βὰν δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, λαθέτην δέ μιν ἔνδον ἐόντα.
ἔνδον: Od. 23:2: δεσποίνῃ ἐρέουσα φίλον πόσιν ἔνδον ἐόντα·
ἔνδον: Od. 23:29: Τηλέμαχος δ’ ἄρα μιν πάλαι ᾔδεεν ἔνδον ἐόντα,
ἔνδον: Od. 23:38: μοῦνος ἐών, οἱ δ’ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔμιμνον.”
ἔνδον: Od. 23:71: ἣ πόσιν ἔνδον ἐόντα παρ’ ἐσχάρῃ οὔ ποτε φῇσθα
ἔνδον: Od. 24:382: πολλῶν ἐν μεγάροισι, σὺ δὲ φρένας ἔνδον ἐγήθεις.”
ἐνδούπησα: Od. 12:443: μέσσῳ δ’ ἐνδούπησα παρὲξ περιμήκεα δοῦρα,
ἐνδούπησε: Od. 15:479: ἄντλῳ δ’ ἐνδούπησε πεσοῦσ’ ὡς εἰναλίη κήξ.
ἐνδυκέως: Il. 23:90: ἔτραφέ τ’ ἐνδυκέως καὶ σὸν θεράποντ’ ὀνόμηνεν·
ἐνδυκέως: Il. 24:158: ἀλλὰ μάλ’ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.
ἐνδυκέως: Il. 24:187: ἀλλὰ μάλ’ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.
ἐνδυκέως: Il. 24:438: ἐνδυκέως ἐν νηῒ θοῇ ἢ πεζὸς ὁμαρτέων·
ἐνδυκέως: Od. 7:256: ἐνδυκέως ἐφίλει τε καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκε
ἐνδυκέως: Od. 10:65: ἦ μέν σ’ ἐνδυκέως ἀπεπέμπομεν, ὄφρα ἵκοιο
ἐνδυκέως: Od. 10:450: ἐνδυκέως λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,
ἐνδυκέως: Od. 14:62: ὅς κεν ἔμ’ ἐνδυκέως ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὄπασσεν,
ἐνδυκέως: Od. 14:109: ὣς φάθ’· ὁ δ’ ἐνδυκέως κρέα τ’ ἤσθιε πῖνέ τε οἶνον,
ἐνδυκέως: Od. 14:337: ἐνδυκέως· τοῖσιν δὲ κακὴ φρεσὶν ἥνδανε βουλὴ
ἐνδυκέως: Od. 15:305: ἤ μιν ἔτ’ ἐνδυκέως φιλέοι μεῖναί τε κελεύοι
ἐνδυκέως: Od. 15:491: ἐνδυκέως, ζώεις δ’ ἀγαθὸν βίον· αὐτὰρ ἐγώ γε
ἐνδυκέως: Od. 15:543: ἐνδυκέως φιλέειν καὶ τιέμεν, εἰς ὅ κεν ἔλθω.”
ἐνδυκέως: Od. 17:56: ἐνδυκέως φιλέειν καὶ τιέμεν, εἰς ὅ κεν ἔλθω.”
ἐνδυκέως: Od. 17:111: ἐνδυκέως ἐφίλει, ὡς εἴ τε πατὴρ ἑὸν υἷα
ἐνδυκέως: Od. 17:113: ἐνδυκέως ἐκόμιζε σὺν υἱάσι κυδαλίμοισιν.
ἐνδυκέως: Od. 19:195: ἐνδυκέως φιλέων, πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων·
ἐνδυκέως: Od. 24:212: ἐνδυκέως κομέεσκεν ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος.
ἐνδυκέως: Od. 24:272: ἐνδυκέως φιλέων, πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων,
ἐνδυκέως: Od. 24:390: ἐνδυκέως κομέεσκεν, ἐπεὶ κατὰ γῆρας ἔμαρψεν.
ἔνδυνε: Il. 2:42: ἕζετο δ’ ὀρθωθείς, μαλακὸν δ’ ἔνδυνε χιτῶνα
ἔνδυνε: Il. 10:21: ὀρθωθεὶς δ’ ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα,
ἔνδυνε: Il. 10:131: Ὣς εἰπὼν ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα,
ἐνδῦσα: Il. 5:736: ἣ δὲ χιτῶν’ ἐνδῦσα Διὸς νεφεληγερέταο
ἐνδῦσα: Il. 8:387: ἣ δὲ χιτῶν’ ἐνδῦσα Διὸς νεφεληγερέταο
ἐνέβαλλε: Il. 23:172: ἐσσυμένως ἐνέβαλλε πυρῇ μεγάλα στεναχίζων.
ἐνέβαλλε: Il. 23:174: καὶ μὲν τῶν ἐνέβαλλε πυρῇ δύο δειροτομήσας,
ἐνέδησα: Il. 15:469: νευρὴν δ’ ἐξέῤῥηξε νεόστροφον, ἣν ἐνέδησα
ἐνέδησε: Il. 2:111: Ζεύς με μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ
ἐνέδησε: Il. 9:18: Ζεύς με μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ
ἐνέδησεν: Od. 5:260: ἐν δ’ ὑπέρας τε κάλους τε πόδας τ’ ἐνέδησεν ἐν αὐτῇ,
ἐνέηκε: Il. 10:89: Ζεὺς ἐνέηκε πόνοισι διαμπερὲς εἰς ὅ κ’ ἀϋτμὴ
ἐνέηκε: Od. 4:233: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐνέηκε κέλευσέ τε οἰνοχοῆσαι,
ἐνέην: Od. 9:164: ἀλλ’ ἐνέην· πολλὸν γὰρ ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἕκαστοι
ἐνέην: Od. 19:443: ἦεν, ἀτὰρ φύλλων ἐνέην χύσις ἤλιθα πολλή.
ἐνείη: Il. 2:490: φωνὴ δ’ ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ἦτορ ἐνείη,
ἐνείη: Il. 17:156: εἰ γὰρ νῦν Τρώεσσι μένος πολυθαρσὲς ἐνείη
ἐνείκαι: Il. 18:147: ἤϊεν ὄφρα φίλῳ παιδὶ κλυτὰ τεύχε’ ἐνείκαι.
ἐνεῖκαι: Il. 18:334: οὔ σε πρὶν κτεριῶ πρίν γ’ Ἕκτορος ἐνθάδ’ ἐνεῖκαι
ἐνεῖκαι: Od. 18:286: δῶρα μὲν ὅς κ’ ἐθέλῃσιν Ἀχαιῶν ἐνθάδ’ ἐνεῖκαι,
ἐνείκαι: Od. 21:196: ὧδε μάλ’ ἐξαπίνης καί τις θεὸς αὐτὸν ἐνείκαι;
ἐνείκαμεν: Od. 24:43: αὐτὰρ ἐπεί σ’ ἐπὶ νῆας ἐνείκαμεν ἐκ πολέμοιο,
ἔνεικαν: Il. 9:306: οἷ ἔμεναι Δαναῶν οὓς ἐνθάδε νῆες ἔνεικαν.
ἔνεικαν: Il. 13:213: τὸν μὲν ἑταῖροι ἔνεικαν, ὃ δ’ ἰητροῖς ἐπιτείλας
ἔνεικαν: Il. 13:453: Κρήτῃ ἐν εὐρείῃ· νῦν δ’ ἐνθάδε νῆες ἔνεικαν
ἔνεικαν: Od. 8:428: δῶρα, τά οἱ Φαίηκες ἀμύμονες ἐνθάδ’ ἔνεικαν,
ἔνεικαν: Od. 13:12: δῶρ’, ὅσα Φαιήκων βουληφόροι ἐνθάδ’ ἔνεικαν·
ἔνεικαν: Od. 18:297: ἕρματα δ’ Εὐρυδάμαντι δύω θεράποντες ἔνεικαν
ἐνείκας: Il. 17:39: εἴ κεν ἐγὼ κεφαλήν τε τεὴν καὶ τεύχε’ ἐνείκας
ἐνείκατε: Od. 8:393: καὶ χρυσοῖο τάλαντον ἐνείκατε τιμήεντος.
ἔνεικε: Od. 4:436: τέσσαρα φωκάων ἐκ πόντου δέρματ’ ἔνεικε· -
ἔνεικε: Od. 5:246: τόφρα δ’ ἔνεικε τέρετρα Καλυψώ, δῖα θεάων·
ἔνεικε: Od. 5:258: τόφρα δὲ φάρε’ ἔνεικε Καλυψώ, δῖα θεάων,
ἔνεικε: Od. 14:74: ἔνθεν ἑλὼν δύ’ ἔνεικε καὶ ἀμφοτέρους ἱέρευσεν,
ἔνεικε: Od. 18:292: Ἀντινόῳ μὲν ἔνεικε μέγαν περικαλλέα πέπλον,
ἔνεικε: Od. 18:295: ὅρμον δ’ Εὐρυμάχῳ πολυδαίδαλον αὐτίκ’ ἔνεικε,
ἔνεικε: Od. 21:178: ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος,
ἔνεικε: Od. 21:183: ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος.
ἐνεικέμεν: Il. 19:194: δῶρα ἐμῆς παρὰ νηὸς ἐνεικέμεν, ὅσσ’ Ἀχιλῆϊ
ἔνεικεν: Il. 15:705: καλῆς ὠκυάλου, ἣ Πρωτεσίλαον ἔνεικεν
ἔνεικεν: Il. 23:564: οἰσέμεναι κλισίηθεν· ὃ δ’ ᾤχετο καί οἱ ἔνεικεν,
ἔνεικεν: Od. 9:285: ἄκρῃ προσπελάσας· ἄνεμος δ’ ἐκ πόντου ἔνεικεν·
ἔνεικεν: Od. 18:301: ἄλλο δ’ ἄρ’ ἄλλος δῶρον Ἀχαιῶν καλὸν ἔνεικεν.
ἐνείκεον: Il. 18:498: ὠρώρει, δύο δ’ ἄνδρες ἐνείκεον εἵνεκα ποινῆς
ἐνείκεσας: Il. 3:59: Ἕκτορ ἐπεί με κατ’ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ’ ὑπὲρ αἶσαν·
ἐνείκεσας: Il. 6:333: Ἕκτορ ἐπεί με κατ’ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ’ ὑπὲρ αἶσαν,
ἐνείκῃ: Od. 2:329: ἐλθεῖν, ὄφρ’ ἔνθεν θυμοφθόρα φάρμακ’ ἐνείκῃ,
ἐνείκω: Il. 6:258: ἀλλὰ μέν’ ὄφρά κέ τοι μελιηδέα οἶνον ἐνείκω,
ἐνείκω: Od. 22:139: ἀλλ’ ἄγεθ’, ὑμῖν τεύχε’ ἐνείκω θωρηχθῆναι
ἐνείκω: Od. 22:487: ἀλλ’ ἄγε τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἐνείκω,
ἔνειμαν: Od. 14:210: αὐτὰρ ἐμοὶ μάλα παῦρα δόσαν καὶ οἰκί’ ἔνειμαν.
ἔνειμε: Od. 14:449: σῖτον δέ σφιν ἔνειμε Μεσαύλιος, ὅν ῥα συβώτης
ἔνειμεν: Il. 5:477: ἡμεῖς δὲ μαχόμεσθ’ οἵ πέρ τ’ ἐπίκουροι ἔνειμεν.
ἐνεῖσα: Od. 13:387: πὰρ δέ μοι αὐτὴ στῆθι μένος πολυθαρσὲς ἐνεῖσα,
ἕνεκ’: Il. 1:94: ἀλλ’ ἕνεκ’ ἀρητῆρος, ὃν ἠτίμησ’ Ἀγαμέμνων,
ἕνεκ’: Il. 1:152: οὐ γὰρ ἐγὼ Τρώων ἕνεκ’ ἤλυθον αἰχμητάων
ἕνεκ’: Il. 3:100: εἵνεκ’ ἐμῆς ἔριδος καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ’ ἀρχῆς·
ἕνεκ’: Il. 3:206: σεῦ ἕνεκ’ ἀγγελίης σὺν ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ·
ἕνεκ’: Il. 6:356: εἵνεκ’ ἐμεῖο κυνὸς καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ’ ἄτης,
ἕνεκ’: Il. 9:339: Ἀτρεΐδης; ἦ οὐχ Ἑλένης ἕνεκ’ ἠϋκόμοιο;
ἕνεκ’: Il. 17:92: Πάτροκλόν θ’, ὃς κεῖται ἐμῆς ἕνεκ’ ἐνθάδε τιμῆς,
ἕνεκ’: Il. 20:298: μὰψ ἕνεκ’ ἀλλοτρίων ἀχέων, κεχαρισμένα δ’ αἰεὶ
ἕνεκ’: Il. 24:28: καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς Ἀλεξάνδρου ἕνεκ’ ἄτης,
ἕνεκ’: Od. 11:549: τοίην γὰρ κεφαλὴν ἕνεκ’ αὐτῶν γαῖα κατέσχεν,
ἕνεκ’: Od. 14:416: δὴν ἔχομεν πάσχοντες ὑῶν ἕνεκ’ ἀργιοδόντων·
ἕνεκ’: Od. 15:344: ἀλλ’ ἕνεκ’ οὐλομένης γαστρὸς κακὰ κήδε’ ἔχουσιν
ἕνεκ’: Od. 16:31: “ἔσσεται οὕτως, ἄττα· σέθεν δ’ ἕνεκ’ ἐνθάδ’ ἱκάνω,
ἕνεκ’: Od. 16:334: τῆς αὐτῆς ἕνεκ’ ἀγγελίης, ἐρέοντε γυναικί.
ἕνεκ’: Od. 19:413: τῶν ἕνεκ’ ἦλθ’ Ὀδυσεύς, ἵνα οἱ πόροι ἀγλαὰ δῶρα.
ἕνεκ’: Od. 21:20: τῶν ἕνεκ’ ἐξεσίην πολλὴν ὁδὸν ἦλθεν Ὀδυσσεύς,
ἕνεκ’: Od. 21:155: τεθνάμεν ἢ ζώοντας ἁμαρτεῖν, οὗ θ’ ἕνεκ’ αἰεὶ
ἕνεκ’: Od. 24:230: χειρῖδάς τ’ ἐπὶ χερσὶ βάτων ἕνεκ’· αὐτὰρ ὕπερθεν
ἕνεκ’: Od. 24:251: οὐ μὲν ἀεργίης γε ἄναξ ἕνεκ’ οὔ σε κομίζει,
ἕνεκά: Il. 1:110: ὡς δὴ τοῦδ’ ἕνεκά σφιν ἑκηβόλος ἄλγεα τεύχει,
ἕνεκα: Il. 1:574: εἰ δὴ σφὼ ἕνεκα θνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε,
ἕνεκα: Il. 8:428: νῶϊ ἐῶ Διὸς ἄντα βροτῶν ἕνεκα πτολεμίζειν·
ἕνεκα: Il. 9:327: ἀνδράσι μαρνάμενος ὀάρων ἕνεκα σφετεράων.
ἕνεκα: Il. 16:18: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ὑπερβασίης ἕνεκα σφῆς;
ἕνεκα: Il. 20:21: ὧν ἕνεκα ξυνάγειρα· μέλουσί μοι ὀλλύμενοί περ.
ἕνεκα: Il. 21:380: ἀθάνατον θεὸν ὧδε βροτῶν ἕνεκα στυφελίζειν.
ἕνεκα: Il. 21:463: ἔμμεναι, εἰ δὴ σοί γε βροτῶν ἕνεκα πτολεμίξω
ἕνεκεν: Od. 17:288: τῆς ἕνεκεν καὶ νῆες ἐΰζυγοι ὁπλίζονται
ἕνεκεν: Od. 17:310: γίνοντ’, ἀγλαΐης δ’ ἕνεκεν κομέουσιν ἄνακτες.”
ἐνέκρυψε: Od. 5:488: ὡς δ’ ὅτε τις δαλὸν σποδιῇ ἐνέκρυψε μελαίνῃ
ἐνέκυρσε: Il. 13:145: κτείνων· ἀλλ’ ὅτε δὴ πυκινῇς ἐνέκυρσε φάλαγξι
ἐνεμέσσα: Il. 13:16: Τρωσὶν δαμναμένους, Διὶ δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα.
ἐνεμέσσα: Il. 13:353: Τρωσὶν δαμναμένους, Διὶ δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα.
ἔνεμον: Od. 8:470: οἱ δ’ ἤδη μοίρας τ’ ἔνεμον κερόωντό τε οἶνον.
ἐνέμοντ’: Il. 2:531: οἳ Κῦνόν τ’ ἐνέμοντ’ Ὀπόεντά τε Καλλίαρόν τε
ἐνέμοντο: Il. 2:496: οἵ θ’ Ὑρίην ἐνέμοντο καὶ Αὐλίδα πετρήεσσαν
ἐνέμοντο: Il. 2:499: οἵ τ’ ἀμφ’ Ἅρμ’ ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ Ἐρυθράς,
ἐνέμοντο: Il. 2:504: οἵ τε Πλάταιαν ἔχον ἠδ’ οἳ Γλισᾶντ’ ἐνέμοντο,
ἐνέμοντο: Il. 2:571: Ὀρνειάς τ’ ἐνέμοντο Ἀραιθυρέην τ’ ἐρατεινὴν
ἐνέμοντο: Il. 2:583: Βρυσειάς τ’ ἐνέμοντο καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινάς,
ἐνέμοντο: Il. 2:591: Οἳ δὲ Πύλον τ’ ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην ἐρατεινὴν
ἐνέμοντο: Il. 2:605: οἳ Φενεόν τ’ ἐνέμοντο καὶ Ὀρχομενὸν πολύμηλον
ἐνέμοντο: Il. 2:608: Στύμφηλόν τ’ εἶχον καὶ Παρρασίην ἐνέμοντο,
ἐνέμοντο: Il. 2:633: καὶ Κροκύλει’ ἐνέμοντο καὶ Αἰγίλιπα τρηχεῖαν,
ἐνέμοντο: Il. 2:635: οἵ τ’ ἤπειρον ἔχον ἠδ’ ἀντιπέραι’ ἐνέμοντο·
ἐνέμοντο: Il. 2:639: οἳ Πλευρῶν’ ἐνέμοντο καὶ Ὤλενον ἠδὲ Πυλήνην
ἐνέμοντο: Il. 2:711: Οἳ δὲ Φερὰς ἐνέμοντο παραὶ Βοιβηΐδα λίμνην
ἐνέμοντο: Il. 2:716: Οἳ δ’ ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο
ἐνέμοντο: Il. 2:738: Οἳ δ’ Ἄργισσαν ἔχον καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο,
ἐνενήκοντα: Il. 2:602: τῷ δ’ ἐνενήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.
ἐνένιπε: Il. 16:626: Ὣς φάτο, τὸν δ’ ἐνένιπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός·
ἐνένιπε: Od. 18:321: τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπε Μελανθὼ καλλιπάρῃος,
ἐνένιπε: Od. 19:65: ἡ δ’ Ὀδυσῆ’ ἐνένιπε Μελανθὼ δεύτερον αὖτις·
ἐνένιπε: Od. 22:212: πρῶτος τήν γ’ ἐνένιπε Δαμαστορίδης Ἀγέλαος·
ἐνένιπεν: Il. 15:546: πᾶσι μάλα, πρῶτον δ’ Ἱκεταονίδην ἐνένιπεν
ἐνένιπεν: Il. 15:552: τόν ῥ’ Ἕκτωρ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἐνένιπεν: Il. 23:473: Τὸν δ’ αἰσχρῶς ἐνένιπεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας·
ἐνένιπεν: Od. 16:417: Ἀντίνοον δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἐνένιπεν: Od. 18:78: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐνένιπεν: Od. 18:326: ἥ ῥ’ Ὀδυσῆ’ ἐνένιπεν ὀνειδείοισ’ ἐπέεσσι·
ἐνένιπεν: Od. 19:90: ἀμφίπολον δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐνένιπεν: Od. 21:84: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐνένιπεν: Od. 21:167: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐνένιπεν: Od. 21:287: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
ἐνένιπεν: Od. 23:96: Τηλέμαχος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἐνέπασσεν: Il. 3:126: δίπλακα πορφυρέην, πολέας δ’ ἐνέπασσεν ἀέθλους
ἐνέπλησάν: Od. 17:503: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἐνέπλησάν τ’ ἔδοσάν τε,
ἐνέπλησεν: Il. 20:471: κόλπον ἐνέπλησεν· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε
ἐνέπλησθεν: Il. 16:348: ἐκ δ’ ἐτίναχθεν ὀδόντες, ἐνέπλησθεν δέ οἱ ἄμφω
ἐνέπνευσε: Od. 19:138: φᾶρος μέν μοι πρῶτον ἐνέπνευσε φρεσὶ δαίμων
ἐνέπνευσεν: Il. 17:456: Ὣς εἰπὼν ἵπποισιν ἐνέπνευσεν μένος ἠΰ.
ἐνέπνευσεν: Od. 9:381: ἵσταντ’· αὐτὰρ θάρσος ἐνέπνευσεν μέγα δαίμων.
ἐνεποίεον: Il. 7:438: ἐν δ’ αὐτοῖσι πύλας ἐνεποίεον εὖ ἀραρυίας,
ἐνέποιμι: Od. 17:561: “Εὔμαι’, αἶψά κ’ ἐγὼ νημερτέα πάντ’ ἐνέποιμι
ἐνέποντα: Od. 17:549: αἴ κ’ αὐτὸν γνώω νημερτέα πάντ’ ἐνέποντα,
ἐνέποντα: Od. 17:556: εἰ δέ κέ σε γνώῃ νημερτέα πάντ’ ἐνέποντα,
ἐνέποντες: Il. 11:642: μύθοισιν τέρποντο πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες,
ἐνέποντες: Od. 23:301: τερπέσθην μύθοισι, πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες,
ἐνέπουσα: Od. 24:414: μνηστήρων στυγερὸν θάνατον καὶ κῆρ’ ἐνέπουσα.
ἐνέπρηθον: Il. 9:585: βαῖνον Κουρῆτες καὶ ἐνέπρηθον μέγα ἄστυ.
ἐνέπρησεν: Il. 8:217: καί νύ κ’ ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ νῆας ἐΐσας,
ἐνέπρησεν: Il. 22:374: Ἕκτωρ ἢ ὅτε νῆας ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ.
ἐνέρεισαν: Od. 9:383: ὀφθαλμῷ ἐνέρεισαν· ἐγὼ δ’ ἐφύπερθεν ἐρεισθεὶς
ἔνερθ’: Il. 8:16: τόσσον ἔνερθ’ Ἀΐδεω ὅσον οὐρανός ἐστ’ ἀπὸ γαίης·
ἔνερθε: Il. 11:234: Ἰφιδάμας δὲ κατὰ ζώνην θώρηκος ἔνερθε
ἔνερθε: Il. 11:252: νύξε δέ μιν κατὰ χεῖρα μέσην ἀγκῶνος ἔνερθε,
ἔνερθε: Il. 13:75: μαιμώωσι δ’ ἔνερθε πόδες καὶ χεῖρες ὕπερθε.
ἔνερθε: Il. 14:273: μάρτυροι ὦσ’ οἳ ἔνερθε θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες,
ἔνερθε: Od. 13:163: ὅς μιν λᾶαν ἔθηκε καὶ ἐῤῥίζωσεν ἔνερθε
ἔνερθεν: Od. 9:385: τρυπάνῳ, οἱ δέ τ’ ἔνερθεν ὑποσσείουσιν ἱμάντι
ἐνέροισιν: Il. 15:188: Ζεὺς καὶ ἐγώ, τρίτατος δ’ Ἀΐδης ἐνέροισιν ἀνάσσων.
ἐνέρτεροί: Il. 15:225: οἵ περ ἐνέρτεροί εἰσι θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες.
ἐνέρτερος: Il. 5:898: καί κεν δὴ πάλαι ἦσθα ἐνέρτερος Οὐρανιώνων.
ἐνέρων: Il. 20:61: ἔδεισεν δ’ ὑπένερθεν ἄναξ ἐνέρων Ἀϊδωνεύς,
ἔνεσαν: Il. 6:244: πεντήκοντ’ ἔνεσαν θάλαμοι ξεστοῖο λίθοιο
ἔνεσαν: Od. 21:12: ἰοδόκος, πολλοὶ δ’ ἔνεσαν στονόεντες ὀϊστοί,
ἔνεσαν: Od. 21:60: ἰοδόκον· πολλοὶ δ’ ἔνεσαν στονόεντες ὀϊστοί.
ἐνέστακται: Od. 2:271: εἰ δή τοι σοῦ πατρὸς ἐνέστακται μένος ἠΰ,
ἐνεστήρικτο: Il. 21:168: γαίῃ ἐνεστήρικτο λιλαιομένη χροὸς ἆσαι.
ἔνεστι: Il. 24:240: οἴκοι ἔνεστι γόος, ὅτι μ’ ἤλθετε κηδήσοντες;
ἔνεστιν: Od. 10:45: ὅσσος τις χρυσός τε καὶ ἄργυρος ἀσκῷ ἔνεστιν.”
ἐνετῇσι: Il. 14:180: χρυσείῃς δ’ ἐνετῇσι κατὰ στῆθος περονᾶτο.
Ἐνετῶν: Il. 2:852: ἐξ Ἐνετῶν, ὅθεν ἡμιόνων γένος ἀγροτεράων,
ἐνεύδειν: Od. 3:350: οὔτ’ αὐτῷ μαλακῶς οὔτε ξείνοισιν ἐνεύδειν.
ἐνεῦδεν: Od. 20:95: χλαῖναν μὲν συνελὼν καὶ κώεα, τοῖσιν ἐνεῦδεν,
ἔνευεν: Il. 3:337: ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·
ἔνευεν: Il. 11:42: ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν.
ἔνευεν: Il. 15:481: ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·
ἔνευεν: Il. 16:138: ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν.
ἔνευεν: Od. 22:124: ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·
ἐνεύναιον: Od. 14:51: αὐτοῦ ἐνεύναιον, μέγα καὶ δασύ. χαῖρε δ’ Ὀδυσσεύς,
ἐνευναίων: Od. 16:35: χήτει ἐνευναίων κάκ’ ἀράχνια κεῖται ἔχουσα.”
ἐνέφυσεν: Od. 22:348: παντοίας ἐνέφυσεν· ἔοικα δέ τοι παραείδειν
ἕνεχ’: Il. 3:57: λάϊνον ἕσσο χιτῶνα κακῶν ἕνεχ’ ὅσσα ἔοργας.
ἕνεχ’: Il. 5:640: ὅς ποτε δεῦρ’ ἐλθὼν ἕνεχ’ ἵππων Λαομέδοντος
ἐνεχεύατο: Od. 19:387: τῷ πόδας ἐξαπένιζεν, ὕδωρ δ’ ἐνεχεύατο πολλόν,
ἐνηέα: Il. 17:204: τοῦ δὴ ἑταῖρον ἔπεφνες ἐνηέα τε κρατερόν τε,
ἐνηέα: Il. 21:96: ὅς τοι ἑταῖρον ἔπεφνεν ἐνηέα τε κρατερόν τε.
ἐνηέα: Od. 8:200: χαίρων οὕνεχ’ ἑταῖρον ἐνηέα λεῦσσ’ ἐν ἀγῶνι.
ἐνηείης: Il. 17:670: νῦν τις ἐνηείης Πατροκλῆος δειλοῖο
ἐνῆεν: Il. 1:593: κάππεσον ἐν Λήμνῳ, ὀλίγος δ’ ἔτι θυμὸς ἐνῆεν·
ἐνηέος: Il. 23:252: κλαίοντες δ’ ἑτάροιο ἐνηέος ὀστέα λευκὰ
ἐνηέος: Il. 23:648: ὥς μευ ἀεὶ μέμνησαι ἐνηέος, οὐδέ σε λήθω,
ἐνήκαμεν: Od. 12:401: ἡμεῖς δ’ αἶψ’ ἀναβάντες ἐνήκαμεν εὐρέϊ πόντῳ,
ἐνῆκας: Il. 9:696: νῦν αὖ μιν πολὺ μᾶλλον ἀγηνορίῃσιν ἐνῆκας.
ἐνῆκε: Il. 19:37: Ὣς ἄρα φωνήσασα μένος πολυθαρσὲς ἐνῆκε,
ἐνῆκε: Il. 20:80: ἀντία Πηλεΐωνος, ἐνῆκε δέ οἱ μένος ἠΰ·
ἐνῆκεν: Il. 16:656: Ἕκτορι δὲ πρωτίστῳ ἀνάλκιδα θυμὸν ἐνῆκεν·
ἐνῆκεν: Il. 17:570: καί οἱ μυίης θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἐνῆκεν,
ἐνῆκεν: Il. 23:390: δῶκε δέ οἱ μάστιγα, μένος δ’ ἵπποισιν ἐνῆκεν·
ἐνήμεθα: Od. 4:272: ἵππῳ ἔνι ξεστῷ, ἵν’ ἐνήμεθα πάντες ἄριστοι
ἐνήνοθεν: Od. 17:270: ἄνδρες, ἐπεὶ κνίση μὲν ἐνήνοθεν, ἐν δέ τε φόρμιγξ
ἐνήρατο: Il. 5:43: Ἰδομενεὺς δ’ ἄρα Φαῖστον ἐνήρατο Μῄονος υἱὸν
ἐνήρατο: Il. 5:59: Μηριόνης δὲ Φέρεκλον ἐνήρατο, τέκτονος υἱὸν
ἐνήρατο: Il. 6:32: Ἀντίλοχος δ’ Ἄβληρον ἐνήρατο δουρὶ φαεινῷ
ἐνήρατο: Il. 14:514: Τεῦκρος δὲ Προθόωνά τ’ ἐνήρατο καὶ Περιφήτην·
ἐνήρατο: Od. 24:424: Ἀντινόου, τὸν πρῶτον ἐνήρατο δῖος Ὀδυσσεύς·
ἐνήσει: Od. 15:198: ἥδε δ’ ὁδὸς καὶ μᾶλλον ὁμοφροσύνῃσιν ἐνήσει.
ἐνήσεις: Il. 16:449: υἱέες ἀθανάτων, τοῖσιν κότον αἰνὸν ἐνήσεις.
ἐνήσομεν: Il. 14:131: ἄλλους δ’ ὀτρύνοντες ἐνήσομεν, οἳ τὸ πάρος περ
ἐνήσομεν: Od. 2:295: ὦκα δ’ ἐφοπλίσσαντες ἐνήσομεν εὐρέϊ πόντῳ.”
ἐνήσομεν: Od. 12:293: ἠῶθεν δ’ ἀναβάντες ἐνήσομεν εὐρέϊ πόντῳ.”
Ἔνθ’: Il. 1:22: Ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοὶ
ἔνθ’: Il. 1:376: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοὶ
ἔνθ’: Il. 2:308: ἔνθ’ ἐφάνη μέγα σῆμα· δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινὸς
ἔνθ’: Il. 2:314: ἔνθ’ ὅ γε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τετριγῶτας·
ἔνθ’: Il. 2:397: παντοίων ἀνέμων, ὅτ’ ἂν ἔνθ’ ἢ ἔνθα γένωνται.
ἔνθ’: Il. 2:724: ἔνθ’ ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων· τάχα δὲ μνήσεσθαι ἔμελλον
Ἔνθ’: Il. 4:223: Ἔνθ’ οὐκ ἂν βρίζοντα ἴδοις Ἀγαμέμνονα δῖον
ἔνθ’: Il. 4:293: ἔνθ’ ὅ γε Νέστορ’ ἔτετμε λιγὺν Πυλίων ἀγορητὴν
ἔνθ’: Il. 4:384: ἔνθ’ αὖτ’ ἀγγελίην ἐπὶ Τυδῆ στεῖλαν Ἀχαιοί.
ἔνθ’: Il. 4:387: ἔνθ’ οὐδὲ ξεῖνός περ ἐὼν ἱππηλάτα Τυδεὺς
Ἔνθ’: Il. 4:473: Ἔνθ’ ἔβαλ’ Ἀνθεμίωνος υἱὸν Τελαμώνιος Αἴας
Ἔνθ’: Il. 4:517: Ἔνθ’ Ἀμαρυγκείδην Διώρεα μοῖρα πέδησε·
Ἔνθ’: Il. 5:1: Ἔνθ’ αὖ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ Παλλὰς Ἀθήνη
Ἔνθ’: Il. 5:144: Ἔνθ’ ἕλεν Ἀστύνοον καὶ Ὑπείρονα ποιμένα λαῶν,
ἔνθ’: Il. 5:155: ἔνθ’ ὅ γε τοὺς ἐνάριζε, φίλον δ’ ἐξαίνυτο θυμὸν
Ἔνθ’: Il. 5:159: Ἔνθ’ υἷας Πριάμοιο δύω λάβε Δαρδανίδαο
ἔνθ’: Il. 5:311: Καί νύ κεν ἔνθ’ ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας,
ἔνθ’: Il. 5:335: ἔνθ’ ἐπορεξάμενος μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς
ἔνθ’: Il. 5:368: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
ἔνθ’: Il. 5:388: καί νύ κεν ἔνθ’ ἀπόλοιτο Ἄρης ἆτος πολέμοιο,
ἔνθ’: Il. 5:471: ἔνθ’ αὖ Σαρπηδὼν μάλα νείκεσεν Ἕκτορα δῖον·
ἔνθ’: Il. 5:480: ἔνθ’ ἄλοχόν τε φίλην ἔλιπον καὶ νήπιον υἱόν,
Ἔνθ’: Il. 5:541: Ἔνθ’ αὖτ’ Αἰνείας Δαναῶν ἕλεν ἄνδρας ἀρίστους
ἔνθ’: Il. 5:608: ἔνθ’ Ἕκτωρ δύο φῶτε κατέκτανεν εἰδότε χάρμης
ἔνθ’: Il. 5:677: ἔνθ’ ὅ γε Κοίρανον εἷλεν Ἀλάστορά τε Χρομίον τε
ἔνθ’: Il. 5:755: ἔνθ’ ἵππους στήσασα θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἔνθ’: Il. 5:775: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἔνθ’: Il. 6:2: πολλὰ δ’ ἄρ’ ἔνθα καὶ ἔνθ’ ἴθυσε μάχη πεδίοιο
ἔνθ’: Il. 6:234: ἔνθ’ αὖτε Γλαύκῳ Κρονίδης φρένας ἐξέλετο Ζεύς,
ἔνθ’: Il. 6:289: ἔνθ’ ἔσάν οἱ πέπλοι παμποίκιλα ἔργα γυναικῶν
ἔνθ’: Il. 6:318: ἔνθ’ Ἕκτωρ εἰσῆλθε Διῒ φίλος, ἐν δ’ ἄρα χειρὶ
ἔνθ’: Il. 6:394: ἔνθ’ ἄλοχος πολύδωρος ἐναντίη ἦλθε θέουσα
Ἔνθ’: Il. 7:8: Ἔνθ’ ἑλέτην ὃ μὲν υἱὸν Ἀρηϊθόοιο ἄνακτος
ἔνθ’: Il. 8:49: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
Ἔνθ’: Il. 8:78: Ἔνθ’ οὔτ’ Ἰδομενεὺς τλῆ μίμνειν οὔτ’ Ἀγαμέμνων,
ἔνθ’: Il. 8:90: Ἕκτορα· καί νύ κεν ἔνθ’ ὁ γέρων ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν
ἔνθ’: Il. 8:207: αὐτοῦ κ’ ἔνθ’ ἀκάχοιτο καθήμενος οἶος ἐν Ἴδῃ.
Ἔνθ’: Il. 8:253: Ἔνθ’ οὔ τις πρότερος Δαναῶν πολλῶν περ ἐόντων
ἔνθ’: Il. 8:268: ἔνθ’ Αἴας μὲν ὑπεξέφερεν σάκος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
ἔνθ’: Il. 8:482: οὐδ’ ἢν ἔνθ’ ἀφίκηαι ἀλωμένη, οὔ σευ ἔγωγε
ἔνθ’: Il. 9:458: ἔνθ’ ἐμοὶ οὐκέτι πάμπαν ἐρητύετ’ ἐν φρεσὶ θυμὸς
ἔνθ’: Il. 9:658: ἔνθ’ ὃ γέρων κατέλεκτο καὶ ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν.
ἔνθ’: Il. 10:527: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς μὲν ἔρυξε Διῒ φίλος ὠκέας ἵππους,
ἔνθ’: Il. 11:171: ἔνθ’ ἄρα δὴ ἵσταντο καὶ ἀλλήλους ἀνέμιμνον.
ἔνθ’: Il. 11:262: ἔνθ’ Ἀντήνορος υἷες ὑπ’ Ἀτρεΐδῃ βασιλῆϊ
Ἔνθ’: Il. 11:328: Ἔνθ’ ἑλέτην δίφρόν τε καὶ ἀνέρε δήμου ἀρίστω
ἔνθ’: Il. 11:758: ἔνθ’ ἄνδρα κτείνας πύματον λίπον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ἔνθ’: Il. 12:58: ἔνθ’ οὔ κεν ῥέα ἵππος ἐΰτροχον ἅρμα τιταίνων
ἔνθ’: Il. 12:65: ἔνθ’ οὔ πως ἔστιν καταβήμεναι οὐδὲ μάχεσθαι
Ἔνθ’: Il. 12:108: Ἔνθ’ ἄλλοι Τρῶες τηλεκλειτοί τ’ ἐπίκουροι
Ἔνθ’: Il. 12:182: Ἔνθ’ αὖ Πειριθόου υἱὸς κρατερὸς Πολυποίτης
ἔνθ’: Il. 13:15: ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ ἐξ ἁλὸς ἕζετ’ ἰών, ἐλέαιρε δ’ Ἀχαιοὺς
ἔνθ’: Il. 13:23: ἔνθ’ ἐλθὼν ὑπ’ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ’ ἵππω
ἔνθ’: Il. 13:34: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε Ποσειδάων ἐνοσίχθων
ἔνθ’: Il. 13:278: ἔνθ’ ὅ τε δειλὸς ἀνὴρ ὅς τ’ ἄλκιμος ἐξεφαάνθη·
ἔνθ’: Il. 13:427: ἔνθ’ Αἰσυήταο διοτρεφέος φίλον υἱὸν
ἔνθ’: Il. 13:541: ἔνθ’ Αἰνέας Ἀφαρῆα Καλητορίδην ἐπορούσας
ἔνθ’: Il. 13:681: ἔνθ’ ἔσαν Αἴαντός τε νέες καὶ Πρωτεσιλάου
ἔνθ’: Il. 14:169: ἔνθ’ ἥ γ’ εἰσελθοῦσα θύρας ἐπέθηκε φαεινάς.
ἔνθ’: Il. 14:216: ἔνθ’ ἔνι μὲν φιλότης, ἐν δ’ ἵμερος, ἐν δ’ ὀαριστὺς
ἔνθ’: Il. 14:231: ἔνθ’ Ὕπνῳ ξύμβλητο κασιγνήτῳ Θανάτοιο,
ἔνθ’: Il. 14:285: ἔνθ’ Ὕπνος μὲν ἔμεινε πάρος Διὸς ὄσσε ἰδέσθαι
ἔνθ’: Il. 14:288: ἔνθ’ ἧστ’ ὄζοισιν πεπυκασμένος εἰλατίνοισιν
ἔνθ’: Il. 14:339: ἔνθ’ ἴομεν κείοντες, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν εὐνή.
ἔνθ’: Il. 14:475: ἔνθ’ Ἀκάμας Πρόμαχον Βοιώτιον οὔτασε δουρὶ
ἔνθ’: Il. 15:82: ἔνθ’ εἴην ἢ ἔνθα, μενοινήῃσί τε πολλά,
ἔνθ’: Il. 15:419: ἔνθ’ υἷα Κλυτίοιο Καλήτορα φαίδιμος Αἴας
ἔνθ’: Il. 15:515: ἔνθ’ Ἕκτωρ μὲν ἕλε Σχεδίον Περιμήδεος υἱὸν
ἔνθ’: Il. 15:730: ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ ἑστήκει δεδοκημένος, ἔγχεϊ δ’ αἰεὶ
ἔνθ’: Il. 16:399: ἔνθ’ ἤτοι Πρόνοον πρῶτον βάλε δουρὶ φαεινῷ
ἔνθ’: Il. 16:463: ἔνθ’ ἤτοι Πάτροκλος ἀγακλειτὸν Θρασύμηλον,
Ἔνθ’: Il. 16:477: Ἔνθ’ αὖ Σαρπηδὼν μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῷ,
ἔνθ’: Il. 16:481: ἀλλ’ ἔβαλ’ ἔνθ’ ἄρα τε φρένες ἔρχαται ἀμφ’ ἁδινὸν κῆρ.
ἔνθ’: Il. 16:603: ἔνθ’ αὖ Μηριόνης Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν
ἔνθ’: Il. 16:659: ἔνθ’ οὐδ’ ἴφθιμοι Λύκιοι μένον, ἀλλὰ φόβηθεν
ἔνθ’: Il. 16:787: ἔνθ’ ἄρα τοι Πάτροκλε φάνη βιότοιο τελευτή·
ἔνθ’: Il. 17:344: ἔνθ’ αὖτ’ Αἰνείας Λειώκριτον οὔτασε δουρὶ
ἔνθ’: Il. 18:39: ἔνθ’ ἄρ’ ἔην Γλαύκη τε Θάλειά τε Κυμοδόκη τε
ἔνθ’: Il. 18:450: ἔνθ’ αὐτὸς μὲν ἔπειτ’ ἠναίνετο λοιγὸν ἀμῦναι,
ἔνθ’: Il. 18:522: ἔνθ’ ἄρα τοί γ’ ἵζοντ’ εἰλυμένοι αἴθοπι χαλκῷ.
ἔνθ’: Il. 19:115: καρπαλίμως δ’ ἵκετ’ Ἄργος Ἀχαιικόν, ἔνθ’ ἄρα ᾔδη
ἔνθ’: Il. 20:23: ἥμενος, ἔνθ’ ὁρόων φρένα τέρψομαι· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
Ἔνθ’: Il. 21:34: Ἔνθ’ υἷι Πριάμοιο συνήντετο Δαρδανίδαο
ἔνθ’: Il. 21:209: ἔνθ’ ἕλε Θερσίλοχόν τε Μύδωνά τε Ἀστύπυλόν τε
ἔνθ’: Il. 21:391: ἔνθ’ οἵ γ’ οὐκέτι δηρὸν ἀφέστασαν· ἦρχε γὰρ Ἄρης
ἔνθ’: Il. 23:125: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπ’ ἀκτῆς βάλλον ἐπισχερώ, ἔνθ’ ἄρ’ Ἀχιλλεὺς
ἔνθ’: Il. 23:140: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
ἔνθ’: Il. 23:193: ἔνθ’ αὖτ’ ἀλλ’ ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
ἔνθ’: Il. 23:632: ἔνθ’ οὔ τίς μοι ὁμοῖος ἀνὴρ γένετ’, οὔτ’ ἄρ’ Ἐπειῶν
ἔνθ’: Il. 23:774: ἔνθ’ Αἴας μὲν ὄλισθε θέων, βλάψεν γὰρ Ἀθήνη,
ἔνθ’: Il. 23:818: ἔνθ’ Αἴας μὲν ἔπειτα κατ’ ἀσπίδα πάντοσ’ ἐΐσην
ἔνθ’: Il. 24:25: ἔνθ’ ἄλλοις μὲν πᾶσιν ἑήνδανεν, οὐδέ ποθ’ Ἥρῃ
ἔνθ’: Il. 24:122: ἷξεν δ’ ἐς κλισίην οὗ υἱέος· ἔνθ’ ἄρα τόν γε
ἔνθ’: Od. 1:11: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες, ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον,
ἔνθ’: Od. 1:26: ἔνθ’ ὅ γε τέρπετο δαιτὶ παρήμενος· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
ἔνθ’: Od. 1:427: ἔνθ’ ἔβη εἰς εὐνὴν πολλὰ φρεσὶ μερμηρίζων.
ἔνθ’: Od. 1:443: ἔνθ’ ὅ γε παννύχιος, κεκαλυμμένος οἰὸς ἀώτῳ,
ἔνθ’: Od. 2:82: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀκὴν ἔσαν, οὐδέ τις ἔτλη
ἔνθ’: Od. 2:151: ἔνθ’ ἐπιδινηθέντε τιναξάσθην πτερὰ πυκνά,
ἔνθ’: Od. 2:382: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἔνθ’: Od. 2:393: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἔνθ’: Od. 3:32: ἔνθ’ ἄρα Νέστωρ ἧστο σὺν υἱάσιν, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἔνθ’: Od. 3:120: ἔνθ’ οὔ τίς ποτε μῆτιν ὁμοιωθήμεναι ἄντην
ἔνθ’: Od. 3:126: ἔνθ’ ἦ τοι εἷος μὲν ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
ἔνθ’: Od. 3:141: ἔνθ’ ἦ τοι Μενέλαος ἀνώγει πάντας Ἀχαιοὺς
ἔνθ’: Od. 3:297: αἱ μὲν ἄρ’ ἔνθ’ ἦλθον, σπουδῇ δ’ ἤλυξαν ὄλεθρον
ἔνθ’: Od. 4:8: τὴν ἄρ’ ὅ γ’ ἔνθ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι πέμπε νέεσθαι
ἔνθ’: Od. 4:219: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα·
ἔνθ’: Od. 4:259: ἔνθ’ ἄλλαι Τρῳαὶ λίγ’ ἐκώκυον· αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
ἔνθ’: Od. 4:285: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀκὴν ἔσαν υἷες Ἀχαιῶν,
ἔνθ’: Od. 4:511: [ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἀπόλωλεν, ἐπεὶ πίεν ἁλμυρὸν ὕδωρ.]
ἔνθ’: Od. 4:795: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἔνθ’: Od. 5:56: ἔνθ’ ἐκ πόντου βὰς ἰοειδέος ἤπειρόνδε
ἔνθ’: Od. 5:110: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι,
ἔνθ’: Od. 5:133: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι,
ἔνθ’: Od. 6:47: ἔνθ’ ἀπέβη γλαυκῶπις, ἐπεὶ διεπέφραδε κούρῃ.
ἔνθ’: Od. 6:86: ἔνθ’ ἦ τοι πλυνοὶ ἦσαν ἐπηετανοί, πολὺ δ’ ὕδωρ
ἔνθ’: Od. 6:88: ἔνθ’ αἵ γ’ ἡμιόνους μὲν ὑπεκπροέλυσαν ἀπήνης.
ἔνθ’: Od. 6:112: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἔνθ’: Od. 7:1: Ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἠρᾶτο πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ἔνθ’: Od. 7:96: ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῖο διαμπερές, ἔνθ’ ἐνὶ πέπλοι
ἔνθ’: Od. 7:251: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι,
ἔνθ’: Od. 7:325: καὶ μὲν οἱ ἔνθ’ ἦλθον καὶ ἄτερ καμάτοιο τέλεσσαν
ἔνθ’: Od. 8:93: ἔνθ’ ἄλλους μὲν πάντας ἐλάνθανε δάκρυα λείβων,
ἔνθ’: Od. 8:532: ἔνθ’ ἄλλους μὲν πάντας ἐλάνθανε δάκρυα λείβων,
ἔνθ’: Od. 9:43: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ διερῷ ποδὶ φευγέμεν ἡμέας
ἔνθ’: Od. 9:146: ἔνθ’ οὔ τις τὴν νῆσον ἐσέδρακεν ὀφθαλμοῖσιν,
ἔνθ’: Od. 9:224: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν πρώτισθ’ ἕταροι λίσσοντ’ ἐπέεσσι
ἔνθ’: Od. 9:546: νῆα μὲν ἔνθ’ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν ἐν ψαμάθοισιν,
ἔνθ’: Od. 10:7: ἔνθ’ ὅ γε θυγατέρας πόρεν υἱάσιν εἶναι ἀκοίτις.
ἔνθ’: Od. 10:31: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν γλυκὺς ὕπνος ἐπέλλαβε κεκμηῶτα·
ἔνθ’: Od. 10:87: ἔνθ’ ἐπεὶ ἐς λιμένα κλυτὸν ἤλθομεν, ὃν πέρι πέτρη
ἔνθ’: Od. 10:91: ἔνθ’ οἵ γ’ εἴσω πάντες ἔχον νέας ἀμφιελίσσας.
ἔνθ’: Od. 10:509: ἔνθ’ ἀκτή τε λάχεια καὶ ἄλσεα Περσεφονείης
ἔνθ’: Od. 10:527: ἔνθ’ ὄϊν ἀρνειὸν ῥέζειν θῆλύν τε μέλαιναν
ἔνθ’: Od. 10:574: ὀφθαλμοῖσιν ἴδοιτ’ ἢ ἔνθ’ ἢ ἔνθα κιόντα;
ἔνθ’: Od. 11:20: νῆα μὲν ἔνθ’ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν, ἐκ δὲ τὰ μῆλα
ἔνθ’: Od. 11:23: ἔνθ’ ἱερήϊα μὲν Περιμήδης Εὐρύλοχός τε
ἔνθ’: Od. 11:195: ἔνθ’ ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων, μέγα δὲ φρεσὶ πένθος ἀέξει
ἔνθ’: Od. 11:235: ἔνθ’ ἦ τοι πρώτην Τυρὼ ἴδον εὐπατέρειαν,
ἔνθ’: Od. 11:526: ἔνθ’ ἄλλοι Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
ἔνθ’: Od. 11:568: ἔνθ’ ἦ τοι Μίνωα ἴδον, Διὸς ἀγλαὸν υἱόν,
ἔνθ’: Od. 12:5: νῆα μὲν ἔνθ’ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν ἐν ψαμάθοισιν,
ἔνθ’: Od. 12:71: καί νύ κε τὴν ἔνθ’ ὦκα βάλεν μεγάλας ποτὶ πέτρας,
ἔνθ’: Od. 12:426: ἔνθ’ ἦ τοι ζέφυρος μὲν ἐπαύσατο λαίλαπι θύων,
ἔνθ’: Od. 13:113: ἔνθ’ οἵ γ’ εἰσέλασαν, πρὶν εἰδότες. ἡ μὲν ἔπειτα
ἔνθ’: Od. 13:161: ἔνθ’ ἔμεν’· ἡ δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθε ποντοπόρος νηῦς
ἔνθ’: Od. 13:282: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν γλυκὺς ὕπνος ἐπέλλαβε κεκμηῶτα,
ἔνθ’: Od. 14:137: ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἀπόλωλε, φίλοισι δὲ κήδε’ ὀπίσσω
ἔνθ’: Od. 14:259: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
ἔνθ’: Od. 14:271: ἔνθ’ ἡμέων πολλοὺς μὲν ἀπέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἔνθ’: Od. 14:321: ἔνθ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ πυθόμην· κεῖνος γὰρ ἔφασκε
ἔνθ’: Od. 14:336: ἔνθ’ ὅ γέ μ’ ἠνώγει πέμψαι βασιλῆϊ Ἀκάστῳ
ἔνθ’: Od. 14:345: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν κατέδησαν ἐϋσσέλμῳ ἐνὶ νηῒ
ἔνθ’: Od. 14:353: ἔνθ’ ἀναβάς, ὅθι τε δρίος ἦν πολυανθέος ὕλης,
ἔνθ’: Od. 14:478: ἔνθ’ ἄλλοι πάντες χλαίνας ἔχον ἠδὲ χιτῶνας,
ἔνθ’: Od. 14:520: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς κατέλεκτ’. ἐπὶ δὲ χλαῖναν βάλεν αὐτῷ
ἔνθ’: Od. 14:523: ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ Ὀδυσεὺς κοιμήσατο, τοὶ δὲ παρ’ αὐτὸν
ἔνθ’: Od. 15:105: ἔνθ’ ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, οὓς κάμεν αὐτή.
ἔνθ’: Od. 15:255: ἔνθ’ ὅ γε ναιετάων μαντεύετο πᾶσι βροτοῖσι.
ἔνθ’: Od. 15:473: ἔνθ’ ἄρα Φοινίκων ἀνδρῶν ἦν ὠκύαλος νηῦς.
ἔνθ’: Od. 17:118: ἔνθ’ ἴδον Ἀργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλὰ
ἔνθ’: Od. 17:428: ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
ἔνθ’: Od. 17:440: ἔνθ’ ἡμέων πολλοὺς μὲν ἀπέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἔνθ’: Od. 17:503: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἐνέπλησάν τ’ ἔδοσάν τε,
ἔνθ’: Od. 18:187: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἔνθ’: Od. 19:50: ἔνθ’ ἄρα καὶ τότ’ ἔλεκτο καὶ Ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν.
ἔνθ’: Od. 19:55: τῇ παρὰ μὲν κλισίην πυρὶ κάτθεσαν, ἔνθ’ ἄρ’ ἐφῖζε,
ἔνθ’: Od. 19:185: ἔνθ’ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἰδόμην καὶ ξείνια δῶκα.
ἔνθ’: Od. 20:5: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς μνηστῆρσι κακὰ φρονέων ἐνὶ θυμῷ
ἔνθ’: Od. 20:106: πλησίον, ἔνθ’ ἄρα οἱ μύλαι εἵατο ποιμένι λαῶν.
ἔνθ’: Od. 22:283: ἔνθ’ αὖτ’ Εὐρυδάμαντα βάλε πτολίπορθος Ὀδυσσεύς,
ἔνθ’: Od. 22:335: ἑρκείου ἕζοιτο τετυγμένον, ἔνθ’ ἄρα πολλὰ
ἔνθ’: Od. 24:151: ἔνθ’ ἦλθεν φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο,
ἔνθ’: Od. 24:173: ἔνθ’ ἡμεῖς μὲν πάντες ὁμοκλέομεν ἐπέεσσι
ἔνθ’: Od. 24:213: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς δμώεσσι καὶ υἱέϊ μῦθον ἔειπεν·
ἔνθ’: Od. 24:386: ἔνθ’ οἱ μὲν δείπνῳ ἐπεχείρεον· ἀγχίμολον δὲ
ἔνθα: Il. 1:536: ὣς ὃ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου· οὐδέ μιν Ἥρη
ἔνθά: Il. 1:594: ἔνθά με Σίντιες ἄνδρες ἄφαρ κομίσαντο πεσόντα. ”
ἔνθα: Il. 1:610: ἔνθα πάρος κοιμᾶθ’ ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι·
ἔνθα: Il. 1:611: ἔνθα καθεῦδ’ ἀναβάς, παρὰ δὲ χρυσόθρονος Ἥρη.
ἔνθα: Il. 2:90: αἳ μέν τ’ ἔνθα ἅλις πεποτήαται, αἳ δέ τε ἔνθα·
ἔνθα: Il. 2:90: αἳ μέν τ’ ἔνθα ἅλις πεποτήαται, αἳ δέ τε ἔνθα·
Ἔνθά: Il. 2:155: Ἔνθά κεν Ἀργείοισιν ὑπέρμορα νόστος ἐτύχθη
ἔνθα: Il. 2:311: ἔνθα δ’ ἔσαν στρουθοῖο νεοσσοί, νήπια τέκνα,
ἔνθα: Il. 2:397: παντοίων ἀνέμων, ὅτ’ ἂν ἔνθ’ ἢ ἔνθα γένωνται.
ἔνθα: Il. 2:462: ἔνθα καὶ ἔνθα ποτῶνται ἀγαλλόμενα πτερύγεσσι
ἔνθα: Il. 2:462: ἔνθα καὶ ἔνθα ποτῶνται ἀγαλλόμενα πτερύγεσσι
ἔνθα: Il. 2:476: ὣς τοὺς ἡγεμόνες διεκόσμεον ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: Il. 2:476: ὣς τοὺς ἡγεμόνες διεκόσμεον ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: Il. 2:550: ἔνθα δέ μιν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖς ἱλάονται
ἔνθά: Il. 2:594: καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλος καὶ Δώριον, ἔνθά τε Μοῦσαι
ἔνθα: Il. 2:779: φοίτων ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ στρατὸν οὐδὲ μάχοντο.
ἔνθα: Il. 2:779: φοίτων ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ στρατὸν οὐδὲ μάχοντο.
ἔνθα: Il. 2:812: ἐν πεδίῳ ἀπάνευθε περίδρομος ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἔνθα: Il. 2:812: ἐν πεδίῳ ἀπάνευθε περίδρομος ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἔνθα: Il. 2:815: ἔνθα τότε Τρῶές τε διέκριθεν ἠδ’ ἐπίκουροι.
ἔνθα: Il. 3:185: ἔνθα ἴδον πλείστους Φρύγας ἀνέρας αἰολοπώλους
ἔνθα: Il. 3:426: ἔνθα κάθιζ’ Ἑλένη κούρη Διὸς αἰγιόχοιο
ἔνθά: Il. 4:247: ἦ μένετε Τρῶας σχεδὸν ἐλθέμεν ἔνθά τε νῆες
ἔνθα: Il. 4:345: ἔνθα φίλ’ ὀπταλέα κρέα ἔδμεναι ἠδὲ κύπελλα
ἔνθα: Il. 4:450: ἔνθα δ’ ἅμ’ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν
Ἔνθά: Il. 4:539: Ἔνθά κεν οὐκέτι ἔργον ἀνὴρ ὀνόσαιτο μετελθών,
ἔνθα: Il. 5:223: κραιπνὰ μάλ’ ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέμεν ἠδὲ φέβεσθαι·
ἔνθα: Il. 5:223: κραιπνὰ μάλ’ ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέμεν ἠδὲ φέβεσθαι·
ἔνθά: Il. 5:305: τῷ βάλεν Αἰνείαο κατ’ ἰσχίον ἔνθά τε μηρὸς
Ἔνθα: Il. 5:576: Ἔνθα Πυλαιμένεα ἑλέτην ἀτάλαντον Ἄρηϊ
Ἔνθα: Il. 5:703: Ἔνθα τίνα πρῶτον τίνα δ’ ὕστατον ἐξενάριξαν
ἔνθα: Il. 5:784: ἔνθα στᾶσ’ ἤϋσε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἔνθα: Il. 6:2: πολλὰ δ’ ἄρ’ ἔνθα καὶ ἔνθ’ ἴθυσε μάχη πεδίοιο
ἔνθά: Il. 6:73: ἔνθά κεν αὖτε Τρῶες ἀρηϊφίλων ὑπ’ Ἀχαιῶν
ἔνθα: Il. 6:153: ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ’ ἀνδρῶν,
ἔνθα: Il. 6:245: πλησίον ἀλλήλων δεδμημένοι, ἔνθα δὲ παῖδες
ἔνθα: Il. 6:249: πλησίον ἀλλήλων δεδμημένοι, ἔνθα δὲ γαμβροὶ
ἔνθά: Il. 6:251: ἔνθά οἱ ἠπιόδωρος ἐναντίη ἤλυθε μήτηρ
ἔνθά: Il. 6:348: ἔνθά με κῦμ’ ἀπόερσε πάρος τάδε ἔργα γενέσθαι.
ἔνθά: Il. 6:379: ἢ ἐς Ἀθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθά περ ἄλλαι
ἔνθά: Il. 6:384: οὔτ’ ἐς Ἀθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθά περ ἄλλαι
ἔνθα: Il. 6:433: λαὸν δὲ στῆσον παρ’ ἐρινεόν, ἔνθα μάλιστα
ἔνθά: Il. 7:104: ἔνθά κέ τοι Μενέλαε φάνη βιότοιο τελευτὴ
ἔνθα: Il. 7:156: πολλὸς γάρ τις ἔκειτο παρήορος ἔνθα καὶ ἔνθα.
ἔνθα: Il. 7:156: πολλὸς γάρ τις ἔκειτο παρήορος ἔνθα καὶ ἔνθα.
ἔνθα: Il. 7:424: ἔνθα διαγνῶναι χαλεπῶς ἦν ἄνδρα ἕκαστον·
ἔνθα: Il. 8:15: ἔνθα σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλκεος οὐδός,
ἔνθά: Il. 8:48: Γάργαρον, ἔνθά τέ οἱ τέμενος βωμός τε θυήεις.
ἔνθα: Il. 8:64: ἔνθα δ’ ἅμ’ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν
ἔνθα: Il. 8:107: κραιπνὰ μάλ’ ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέμεν ἠδὲ φέβεσθαι,
ἔνθα: Il. 8:107: κραιπνὰ μάλ’ ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέμεν ἠδὲ φέβεσθαι,
Ἔνθά: Il. 8:130: Ἔνθά κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο,
ἔνθα: Il. 8:250: ἔνθα πανομφαίῳ Ζηνὶ ῥέζεσκον Ἀχαιοί.
Ἔνθα: Il. 8:273: Ἔνθα τίνα πρῶτον Τρώων ἕλε Τεῦκρος ἀμύμων;
ἔνθα: Il. 9:88: ἔνθα δὲ πῦρ κήαντο, τίθεντο δὲ δόρπα ἕκαστος.
ἔνθα: Il. 9:194: αὐτῇ σὺν φόρμιγγι λιπὼν ἕδος ἔνθα θάασσεν.
ἔνθά: Il. 9:355: ἔνθά ποτ’ οἶον ἔμιμνε, μόγις δέ μευ ἔκφυγεν ὁρμήν.
ἔνθα: Il. 9:398: ἔνθα δέ μοι μάλα πολλὸν ἐπέσσυτο θυμὸς ἀγήνωρ
ἔνθά: Il. 9:574: ἔνθά μιν ἤνωγον τέμενος περικαλλὲς ἑλέσθαι
ἔνθα: Il. 9:709: ἔνθα δὲ κοιμήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
ἔνθα: Il. 10:202: ἔνθα καθεζόμενοι ἔπε’ ἀλλήλοισι πίφαυσκον·
ἔνθα: Il. 10:264: ἀργιόδοντος ὑὸς θαμέες ἔχον ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: Il. 10:264: ἀργιόδοντος ὑὸς θαμέες ἔχον ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: Il. 11:10: ἔνθα στᾶσ’ ἤϋσε θεὰ μέγα τε δεινόν τε
Ἔνθα: Il. 11:299: Ἔνθα τίνα πρῶτον, τίνα δ’ ὕστατον ἐξενάριξεν
Ἔνθά: Il. 11:310: Ἔνθά κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο,
Ἔνθά: Il. 11:336: Ἔνθά σφιν κατὰ ἶσα μάχην ἐτάνυσσε Κρονίων
ἔνθα: Il. 11:528: κεῖσ’ ἵππους τε καὶ ἅρμ’ ἰθύνομεν, ἔνθα μάλιστα
ἔνθα: Il. 11:726: ἔνθα Διὶ ῥέξαντες ὑπερμενεῖ ἱερὰ καλά,
ἔνθα: Il. 11:752: ἔνθα Ζεὺς Πυλίοισι μέγα κράτος ἐγγυάλιξε·
ἔνθα: Il. 11:756: πέτρης τ’ Ὠλενίης, καὶ Ἀλησίου ἔνθα κολώνη
ἔνθα: Il. 11:770: ἔνθα δ’ ἔπειθ’ ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον
ἔνθά: Il. 11:808: ἔνθά οἱ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντεβόλησε
ἔνθά: Il. 11:843: ἔνθά μιν ἐκτανύσας ἐκ μηροῦ τάμνε μαχαίρῃ
ἔνθα: Il. 13:21: Αἰγάς, ἔνθα δέ οἱ κλυτὰ δώματα βένθεσι λίμνης
ἔνθα: Il. 13:277: ἐς λόχον, ἔνθα μάλιστ’ ἀρετὴ διαείδεται ἀνδρῶν,
ἔνθα: Il. 13:287: οὐδέ κεν ἔνθα τεόν γε μένος καὶ χεῖρας ὄνοιτο.
Ἔνθα: Il. 13:361: Ἔνθα μεσαιπόλιός περ ἐὼν Δαναοῖσι κελεύσας
ἔνθα: Il. 13:444: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης·
ἔνθά: Il. 13:524: ἧστο Διὸς βουλῇσιν ἐελμένος, ἔνθά περ ἄλλοι
ἔνθα: Il. 13:568: αἰδοίων τε μεσηγὺ καὶ ὀμφαλοῦ, ἔνθα μάλιστα
ἔνθά: Il. 13:570: ἔνθά οἱ ἔγχος ἔπηξεν· ὃ δ’ ἑσπόμενος περὶ δουρὶ
Ἔνθά: Il. 13:643: Ἔνθά οἱ υἱὸς ἐπᾶλτο Πυλαιμένεος βασιλῆος
ἔνθα: Il. 13:683: τεῖχος ἐδέδμητο χθαμαλώτατον, ἔνθα μάλιστα
Ἔνθα: Il. 13:685: Ἔνθα δὲ Βοιωτοὶ καὶ Ἰάονες ἑλκεχίτωνες
Ἔνθά: Il. 13:723: Ἔνθά κε λευγαλέως νηῶν ἄπο καὶ κλισιάων
ἔνθα: Il. 13:789: βὰν δ’ ἴμεν ἔνθα μάλιστα μάχη καὶ φύλοπις ἦεν
ἔνθά: Il. 14:102: ἔνθά κε σὴ βουλὴ δηλήσεται ὄρχαμε λαῶν.
ἔνθα: Il. 14:129: ἔνθα δ’ ἔπειτ’ αὐτοὶ μὲν ἐχώμεθα δηϊοτῆτος
ἔνθα: Il. 14:215: ποικίλον, ἔνθα δέ οἱ θελκτήρια πάντα τέτυκτο·
ἔνθά: Il. 14:434: ἔνθά μιν ἐξ ἵππων πέλασαν χθονί, κὰδ δέ οἱ ὕδωρ
ἔνθα: Il. 14:441: ἔνθα πολὺ πρώτιστος Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας
ἔνθα: Il. 15:82: ἔνθ’ εἴην ἢ ἔνθα, μενοινήῃσί τε πολλά,
ἔνθά: Il. 15:121: ἔνθά κ’ ἔτι μείζων τε καὶ ἀργαλεώτερος ἄλλος
ἔνθα: Il. 15:124: ὦρτο διὲκ προθύρου, λίπε δὲ θρόνον ἔνθα θάασσε,
Ἔνθα: Il. 15:328: Ἔνθα δ’ ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα κεδασθείσης ὑσμίνης.
ἔνθα: Il. 15:345: ἔνθα καὶ ἔνθα φέβοντο, δύοντο δὲ τεῖχος ἀνάγκῃ.
ἔνθα: Il. 15:345: ἔνθα καὶ ἔνθα φέβοντο, δύοντο δὲ τεῖχος ἀνάγκῃ.
ἔνθά: Il. 15:675: ἑστάμεν ἔνθά περ ἄλλοι ἀφέστασαν υἷες Ἀχαιῶν·
ἔνθά: Il. 16:209: ἔνθά τις ἄλκιμον ἦτορ ἔχων Τρώεσσι μαχέσθω.
ἔνθα: Il. 16:225: ἔνθα δέ οἱ δέπας ἔσκε τετυγμένον, οὐδέ τις ἄλλος
Ἔνθα: Il. 16:306: Ἔνθα δ’ ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα κεδασθείσης ὑσμίνης
ἔνθα: Il. 16:314: ἔφθη ὀρεξάμενος πρυμνὸν σκέλος, ἔνθα πάχιστος
ἔνθα: Il. 16:337: τὼ δ’ αὖτις ξιφέεσσι συνέδραμον. ἔνθα Λύκων μὲν
ἔνθά: Il. 16:456: ἔνθά ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε
ἔνθα: Il. 16:613: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης.
ἔνθά: Il. 16:674: ἔνθά ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε
Ἔνθα: Il. 16:692: Ἔνθα τίνα πρῶτον τίνα δ’ ὕστατον ἐξενάριξας
Ἔνθά: Il. 16:698: Ἔνθά κεν ὑψίπυλον Τροίην ἕλον υἷες Ἀχαιῶν
ἔνθά: Il. 17:70: ἔνθά κε ῥεῖα φέροι κλυτὰ τεύχεα Πανθοΐδαο
Ἔνθά: Il. 17:319: Ἔνθά κεν αὖτε Τρῶες ἀρηϊφίλων ὑπ’ Ἀχαιῶν
ἔνθα: Il. 17:394: ὣς οἵ γ’ ἔνθα καὶ ἔνθα νέκυν ὀλίγῃ ἐνὶ χώρῃ
ἔνθα: Il. 17:394: ὣς οἵ γ’ ἔνθα καὶ ἔνθα νέκυν ὀλίγῃ ἐνὶ χώρῃ
ἔνθα: Il. 17:529: ἔγχεος· ἔνθα δ’ ἔπειτ’ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης.
ἔνθα: Il. 18:47: ἔνθα δ’ ἔην Κλυμένη Ἰάνειρά τε καὶ Ἰάνασσα
ἔνθα: Il. 18:68: ἀκτὴν εἰσανέβαινον ἐπισχερώ, ἔνθα θαμειαὶ
ἔνθα: Il. 18:217: ἔνθα στὰς ἤϋσ’, ἀπάτερθε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
ἔνθα: Il. 18:230: ἔνθα δὲ καὶ τότ’ ὄλοντο δυώδεκα φῶτες ἄριστοι
ἔνθα: Il. 18:422: πλησίον, ἔνθα Θέτις περ, ἐπὶ θρόνου ἷζε φαεινοῦ,
ἔνθα: Il. 18:497: λαοὶ δ’ εἰν ἀγορῇ ἔσαν ἀθρόοι· ἔνθα δὲ νεῖκος
ἔνθα: Il. 18:543: ζεύγεα δινεύοντες ἐλάστρεον ἔνθα καὶ ἔνθα.
ἔνθα: Il. 18:543: ζεύγεα δινεύοντες ἐλάστρεον ἔνθα καὶ ἔνθα.
ἔνθα: Il. 18:550: Ἐν δ’ ἐτίθει τέμενος βασιλήϊον· ἔνθα δ’ ἔριθοι
ἔνθα: Il. 18:593: ἔνθα μὲν ἠΐθεοι καὶ παρθένοι ἀλφεσίβοιαι
ἔνθα: Il. 20:149: ἔνθα Ποσειδάων κατ’ ἄρ’ ἕζετο καὶ θεοὶ ἄλλοι,
ἔνθα: Il. 20:249: παντοῖοι, ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνθα καὶ ἔνθα.
ἔνθα: Il. 20:249: παντοῖοι, ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνθα καὶ ἔνθα.
ἔνθά: Il. 20:288: ἔνθά κεν Αἰνείας μὲν ἐπεσσύμενον βάλε πέτρῳ
ἔνθά: Il. 20:329: ἔνθά τε Καύκωνες πόλεμον μέτα θωρήσσοντο.
ἔνθα: Il. 21:3: ἔνθα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίον δὲ δίωκε
ἔνθα: Il. 21:11: ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλισσόμενοι περὶ δίνας.
ἔνθα: Il. 21:11: ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλισσόμενοι περὶ δίνας.
ἔνθα: Il. 21:354: οἳ κατὰ καλὰ ῥέεθρα κυβίστων ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: Il. 21:354: οἳ κατὰ καλὰ ῥέεθρα κυβίστων ἔνθα καὶ ἔνθα
Ἔνθά: Il. 21:544: Ἔνθά κεν ὑψίπυλον Τροίην ἕλον υἷες Ἀχαιῶν,
ἔνθα: Il. 22:147: κρουνὼ δ’ ἵκανον καλλιῤῥόω· ἔνθα δὲ πηγαὶ
ἔνθα: Il. 22:153: ἔνθα δ’ ἐπ’ αὐτάων πλυνοὶ εὐρέες ἐγγὺς ἔασι
ἔνθά: Il. 23:89: ἔνθά με δεξάμενος ἐν δώμασιν ἱππότα Πηλεὺς
ἔνθα: Il. 23:164: ποίησαν δὲ πυρὴν ἑκατόμπεδον ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἔνθα: Il. 23:164: ποίησαν δὲ πυρὴν ἑκατόμπεδον ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἔνθα: Il. 23:320: ἀφραδέως ἐπὶ πολλὸν ἑλίσσεται ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἔνθα: Il. 23:320: ἀφραδέως ἐπὶ πολλὸν ἑλίσσεται ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἔνθά: Il. 23:467: ἔνθά μιν ἐκπεσέειν ὀΐω σύν θ’ ἅρματα ἆξαι,
ἔνθα: Il. 23:680: ἐς τάφον· ἔνθα δὲ πάντας ἐνίκα Καδμείωνας.
ἔνθα: Il. 24:5: ᾕρει πανδαμάτωρ, ἀλλ’ ἐστρέφετ’ ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: Il. 24:5: ᾕρει πανδαμάτωρ, ἀλλ’ ἐστρέφετ’ ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: Il. 24:617: ἔνθα λίθος περ ἐοῦσα θεῶν ἐκ κήδεα πέσσει.
ἔνθά: Il. 24:733: ἕψεαι, ἔνθά κεν ἔργα ἀεικέα ἐργάζοιο
ἔνθα: Od. 1:18: εἰς Ἰθάκην, οὐδ’ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
ἔνθα: Od. 1:128: δουροδόκης ἔντοσθεν ἐϋξόου, ἔνθα περ ἄλλα
ἔνθα: Od. 1:210: πρίν γε τὸν ἐς Τροίην ἀναβήμεναι, ἔνθα περ ἄλλοι
ἔνθα: Od. 2:104: ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστόν,
ἔνθα: Od. 2:213: οἵ κέ μοι ἔνθα καὶ ἔνθα διαπρήσσωσι κέλευθον.
ἔνθα: Od. 2:213: οἵ κέ μοι ἔνθα καὶ ἔνθα διαπρήσσωσι κέλευθον.
ἔνθα: Od. 2:395: ἔνθα μνηστήρεσσιν ἐπὶ γλυκὺν ὕπνον ἔχευε,
ἔνθα: Od. 3:108: μαρνάμεθ’· ἔνθα δ’ ἔπειτα κατέκταθεν ὅσσοι ἄριστοι·
ἔνθα: Od. 3:109: ἔνθα μὲν Αἴας κεῖται ἀρήϊος, ἔνθα δ’ Ἀχιλλεύς,
ἔνθα: Od. 3:109: ἔνθα μὲν Αἴας κεῖται ἀρήϊος, ἔνθα δ’ Ἀχιλλεύς,
ἔνθα: Od. 3:110: ἔνθα δὲ Πάτροκλος, θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος,
ἔνθα: Od. 3:111: ἔνθα δ’ ἐμὸς φίλος υἱός, ἅμα κρατερὸς καὶ ἀταρβής,
ἔνθα: Od. 3:279: ἔνθα κυβερνήτην Μενελάου Φοῖβος Ἀπόλλων
ἔνθα: Od. 3:284: ὣς ὁ μὲν ἔνθα κατέσχετ’, ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο,
ἔνθα: Od. 3:291: ἔνθα διατμήξας τὰς μὲν Κρήτῃ ἐπέλασσεν,
ἔνθα: Od. 3:295: ἔνθα νότος μέγα κῦμα ποτὶ σκαιὸν ῥίον ὠθεῖ,
ἔνθα: Od. 3:301: ὣς ὁ μὲν ἔνθα πολὺν βίοτον καὶ χρυσὸν ἀγείρων
ἔνθα: Od. 3:365: ἔνθα κε λεξαίμην κοίλῃ παρὰ νηῒ μελαίνῃ,
ἔνθα: Od. 3:367: εἶμ’, ἔνθα χρεῖός μοι ὀφέλλεται, οὔ τι νέον γε
ἔνθα: Od. 3:490: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἄεσαν, ὁ δ’ ἄρα ξεινήϊα δῶκεν.
ἔνθα: Od. 3:495: ἷξον δ’ ἐς πεδίον πυρηφόρον, ἔνθα δ’ ἔπειτα
ἔνθα: Od. 4:87: ἔνθα μὲν οὔτε ἄναξ ἐπιδευὴς οὔτε τι ποιμὴν
ἔνθα: Od. 4:360: ἔνθα μ’ ἐείκοσιν ἤματ’ ἔχον θεοί, οὐδέ ποτ’ οὖροι
ἔνθα: Od. 4:407: ἔνθα σ’ ἐγὼν ἀγαγοῦσα ἅμ’ ἠόϊ φαινομένηφιν
ἔνθα: Od. 4:441: ἔνθα κεν αἰνότατος λόχος ἔπλετο· τεῖρε γὰρ αἰνῶς
ἔνθα: Od. 4:635: Ἤλιδ’ ἐς εὐρύχορον διαβήμεναι, ἔνθα μοι ἵπποι
ἔνθα: Od. 4:786: ἔνθα δὲ δόρπον ἕλοντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.
ἔνθα: Od. 5:65: ἔνθα δέ τ’ ὄρνιθες τανυσίπτεροι εὐνάζοντο,
ἔνθα: Od. 5:73: θήλεον. ἔνθα κ’ ἔπειτα καὶ ἀθάνατός περ ἐπελθὼν
ἔνθα: Od. 5:75: ἔνθα στὰς θηεῖτο διάκτορος Ἀργεϊφόντης.
ἔνθα: Od. 5:82: ἀλλ’ ὅ γ’ ἐπ’ ἀκτῆς κλαῖε καθήμενος, ἔνθα πάρος περ,
ἔνθα: Od. 5:195: καί ῥ’ ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη
ἔνθα: Od. 5:288: καὶ δὴ Φαιήκων γαίης σχεδόν, ἔνθα οἱ αἶσα
ἔνθα: Od. 5:327: τὴν δ’ ἐφόρει μέγα κῦμα κατὰ ῥόον ἔνθα καὶ ἔνθα.
ἔνθα: Od. 5:327: τὴν δ’ ἐφόρει μέγα κῦμα κατὰ ῥόον ἔνθα καὶ ἔνθα.
ἔνθα: Od. 5:330: ὣς τὴν ἂμ πέλαγος ἄνεμοι φέρον ἔνθα καὶ ἔνθα·
ἔνθα: Od. 5:330: ὣς τὴν ἂμ πέλαγος ἄνεμοι φέρον ἔνθα καὶ ἔνθα·
ἔνθα: Od. 5:388: ἔνθα δύω νύκτας δύο τ’ ἤματα κύματι πηγῷ
ἔνθα: Od. 5:426: ἔνθα κ’ ἀπὸ ῥινοὺς δρύφθη, σὺν δ’ ὀστέ’ ἀράχθη,
ἔνθα: Od. 5:436: ἔνθα κε δὴ δύστηνος ὑπὲρ μόρον ὤλετ’ Ὀδυσσεύς,
ἔνθα: Od. 6:1: Ὣς ὁ μὲν ἔνθα καθεῦδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
ἔνθα: Od. 6:256: πατρὸς ἐμοῦ πρὸς δῶμα δαΐφρονος, ἔνθα σέ φημι
ἔνθα: Od. 6:266: ἔνθα δέ τέ σφ’ ἀγορὴ καλὸν Ποσιδήϊον ἀμφίς,
ἔνθα: Od. 6:268: ἔνθα δὲ νηῶν ὅπλα μελαινάων ἀλέγουσι,
ἔνθα: Od. 6:293: ἔνθα δὲ πατρὸς ἐμοῦ τέμενος τεθαλυῖά τ’ ἀλῳή,
ἔνθα: Od. 6:295: ἔνθα καθεζόμενος μεῖναι χρόνον, εἰς ὅ κεν ἡμεῖς
ἔνθα: Od. 6:308: ἔνθα δὲ πατρὸς ἐμοῖο θρόνος ποτικέκλιται αὐτῇ,
ἔνθα: Od. 7:19: ἔνθα οἱ ἀντεβόλησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
ἔνθα: Od. 7:86: χάλκεοι μὲν γὰρ τοῖχοι ἐληλέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἔνθα: Od. 7:86: χάλκεοι μὲν γὰρ τοῖχοι ἐληλέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἔνθα: Od. 7:95: ἐν δὲ θρόνοι περὶ τοῖχον ἐρηρέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: Od. 7:95: ἐν δὲ θρόνοι περὶ τοῖχον ἐρηρέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: Od. 7:98: ἔνθα δὲ Φαιήκων ἡγήτορες ἑδριόωντο
ἔνθα: Od. 7:114: ἔνθα δὲ δένδρεα μακρὰ πεφύκασι τηλεθάοντα,
ἔνθα: Od. 7:122: ἔνθα δέ οἱ πολύκαρπος ἀλῳὴ ἐῤῥίζωται,
ἔνθα: Od. 7:127: ἔνθα δὲ κοσμηταὶ πρασιαὶ παρὰ νείατον ὄρχον
ἔνθα: Od. 7:133: ἔνθα στὰς θηεῖτο πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
ἔνθα: Od. 7:196: πρίν γε τὸν ἧς γαίης ἐπιβήμεναι· ἔνθα δ’ ἔπειτα
ἔνθα: Od. 7:203: δαίνυνταί τε παρ’ ἄμμι καθήμενοι ἔνθα περ ἡμεῖς.
ἔνθα: Od. 7:245: ἔνθα μὲν Ἄτλαντος θυγάτηρ, δολόεσσα Καλυψώ,
ἔνθα: Od. 7:254: νῆσον ἐς Ὠγυγίην πέλασαν θεοί, ἔνθα Καλυψὼ
ἔνθα: Od. 7:259: ἔνθα μὲν ἑπτάετες μένον ἔμπεδον, εἵματα δ’ αἰεὶ
ἔνθα: Od. 7:278: ἔνθα κέ μ’ ἐκβαίνοντα βιήσατο κῦμ’ ἐπὶ χέρσου,
ἔνθα: Od. 7:287: ἔνθα μὲν ἐν φύλλοισι, φίλον τετιημένος ἦτορ,
ἔνθα: Od. 7:344: ὣς ὁ μὲν ἔνθα καθεῦδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
ἔνθα: Od. 8:363: ἐς Πάφον, ἔνθα τέ οἱ τέμενος βωμός τε θυήεις.
ἔνθα: Od. 8:364: ἔνθα δέ μιν Χάριτες λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
ἔνθα: Od. 9:40: Ἰσμάρῳ· ἔνθα δ’ ἐγὼ πόλιν ἔπραθον, ὤλεσα δ’ αὐτούς.
ἔνθα: Od. 9:45: ἔνθα δὲ πολλὸν μὲν μέθυ πίνετο, πολλὰ δὲ μῆλα
ἔνθα: Od. 9:74: ἔνθα δύω νύκτας δύο τ’ ἤματα συννεχὲς αἰεὶ
ἔνθα: Od. 9:85: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἠπείρου βῆμεν καὶ ἀφυσσάμεθ’ ὕδωρ,
ἔνθα: Od. 9:142: ἔνθα κατεπλέομεν, καί τις θεὸς ἡγεμόνευε
ἔνθα: Od. 9:151: ἔνθα δ’ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
ἔνθα: Od. 9:182: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἐσχατιῇ σπέος εἴδομεν ἄγχι θαλάσσης,
ἔνθα: Od. 9:183: ὑψηλόν, δάφνῃσι κατηρεφές· ἔνθα δὲ πολλὰ
ἔνθα: Od. 9:187: ἔνθα δ’ ἀνὴρ ἐνίαυε πελώριος, ὅς ῥα τὰ μῆλα
ἔνθα: Od. 9:231: ἔνθα δὲ πῦρ κήαντες ἐθύσαμεν ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
ἔνθα: Od. 9:543: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἀφικόμεθ’, ἔνθα περ ἄλλαι
ἔνθα: Od. 10:1: Αἰολίην δ’ ἐς νῆσον ἀφικόμεθ’· ἔνθα δ’ ἔναιεν
ἔνθα: Od. 10:20: ἔνθα δὲ βυκτάων ἀνέμων κατέδησε κέλευθα·
ἔνθα: Od. 10:56: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἠπείρου βῆμεν καὶ ἀφυσσάμεθ’ ὕδωρ·
ἔνθα: Od. 10:84: ἔνθα κ’ ἄϋπνος ἀνὴρ δοιοὺς ἐξήρατο μισθούς,
ἔνθα: Od. 10:98: ἔνθα μὲν οὔτε βοῶν οὔτ’ ἀνδρῶν φαίνετο ἔργα,
ἔνθα: Od. 10:135: Αἰαίην δ’ ἐς νῆσον ἀφικόμεθ’· ἔνθα δ’ ἔναιε
ἔνθα: Od. 10:140: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἀκτῆς νηῒ κατηγαγόμεσθα σιωπῇ
ἔνθα: Od. 10:142: ἔνθα τότ’ ἐκβάντες δύο τ’ ἤματα καὶ δύο νύκτας
ἔνθα: Od. 10:254: ἔνθα δέ τις μέγαν ἱστὸν ἐποιχομένη λίγ’ ἄειδεν
ἔνθα: Od. 10:277: ἔνθα μοι Ἑρμείας χρυσόῤῥαπις ἀντεβόλησεν
ἔνθα: Od. 10:285: αὐτὸν νοστήσειν, μενέεις δὲ σύ γ’ ἔνθα περ ἄλλοι.
ἔνθα: Od. 10:297: ἔνθα σὺ μηκέτ’ ἔπειτ’ ἀπανήνασθαι θεοῦ εὐνήν,
ἔνθα: Od. 10:311: ἔνθα στὰς ἐβόησα, θεὰ δέ μευ ἔκλυεν αὐδῆς.
ἔνθα: Od. 10:467: ἔνθα μὲν ἤματα πάντα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν
ἔνθα: Od. 10:513: ἔνθα μὲν εἰς Ἀχέροντα Πυριφλεγέθων τε ῥέουσι
ἔνθα: Od. 10:516: ἔνθα δ’ ἔπειθ’, ἥρως, χριμφθεὶς πέλας, ὥς σε κελεύω,
ἔνθα: Od. 10:517: βόθρον ὀρύξαι ὅσον τε πυγούσιον ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἔνθα: Od. 10:517: βόθρον ὀρύξαι ὅσον τε πυγούσιον ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἔνθα: Od. 10:529: ἱέμενος ποταμοῖο ῥοάων· ἔνθα δὲ πολλαὶ
ἔνθα: Od. 10:538: ἔνθα τοι αὐτίκα μάντις ἐλεύσεται, ὄρχαμε λαῶν,
ἔνθα: Od. 10:574: ὀφθαλμοῖσιν ἴδοιτ’ ἢ ἔνθ’ ἢ ἔνθα κιόντα;
ἔνθα: Od. 11:14: ἔνθα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμός τε πόλις τε,
ἔνθα: Od. 11:25: βόθρον ὄρυξ’ ὅσσον τε πυγούσιον ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἔνθα: Od. 11:25: βόθρον ὄρυξ’ ὅσσον τε πυγούσιον ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἔνθα: Od. 11:71: ἔνθα σ’ ἔπειτα, ἄναξ, κέλομαι μνήσασθαι ἐμεῖο.
ἔνθα: Od. 11:475: πῶς ἔτλης Ἄϊδόσδε κατελθέμεν, ἔνθα τε νεκροὶ
ἔνθα: Od. 11:565: ἔνθα χ’ ὅμως προσέφη κεχολωμένος, ἤ κεν ἐγὼ τόν·
ἔνθα: Od. 12:7: ἔνθα δ’ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
ἔνθα: Od. 12:56: ἔνθα τοι οὐκέτ’ ἔπειτα διηνεκέως ἀγορεύσω,
ἔνθα: Od. 12:85: ἔνθα δ’ ἐνὶ Σκύλλη ναίει δεινὸν λελακυῖα.
ἔνθα: Od. 12:127: Θρινακίην δ’ ἐς νῆσον ἀφίξεαι· ἔνθα δὲ πολλαὶ
ἔνθα: Od. 12:262: ἱκόμεθ’· ἔνθα δ’ ἔσαν καλαὶ βόες εὐρυμέτωποι,
ἔνθα: Od. 12:275: ἔνθα γὰρ αἰνότατον κακὸν ἔμμεναι ἄμμιν ἔφασκεν.
ἔνθα: Od. 12:282: οὐκ ἐάᾳς γαίης ἐπιβήμεναι, ἔνθα κεν αὖτε
ἔνθα: Od. 12:318: ἔνθα δ’ ἔσαν Νυμφέων καλοὶ χοροὶ ἠδὲ θόωκοι·
ἔνθα: Od. 12:448: νῆσον ἐς Ὠγυγίην πέλασαν θεοί, ἔνθα Καλυψὼ
ἔνθα: Od. 13:106: λάϊνοι· ἔνθα δ’ ἔπειτα τιθαιβώσσουσι μέλισσαι.
ἔνθα: Od. 13:107: ἐν δ’ ἱστοὶ λίθεοι περιμήκεες, ἔνθα τε Νύμφαι
ἔνθα: Od. 13:284: κάτθεσαν, ἔνθα περ αὐτὸς ἐπὶ ψαμάθοισιν ἐκείμην.
ἔνθα: Od. 13:349: τοῦτο δέ τοι σπέος εὐρὺ κατηρεφές, ἔνθα σὺ πολλὰς
ἔνθα: Od. 13:411: ἔνθα μένειν καὶ πάντα παρήμενος ἐξερέεσθαι,
ἔνθα: Od. 14:5: τὸν δ’ ἄρ’ ἐνὶ προδόμῳ εὗρ’ ἥμενον, ἔνθα οἱ αὐλὴ
ἔνθα: Od. 14:11: σταυροὺς δ’ ἐκτὸς ἔλασσε διαμπερὲς ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: Od. 14:11: σταυροὺς δ’ ἐκτὸς ἔλασσε διαμπερὲς ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: Od. 14:32: ἔνθα κεν ᾧ πὰρ σταθμῷ ἀεικέλιον πάθεν ἄλγος·
ἔνθα: Od. 14:240: ἔνθα μὲν εἰνάετες πολεμίζομεν υἷες Ἀχαιῶν,
ἔνθα: Od. 14:285: ἔνθα μὲν ἑπτάετες μένον αὐτόθι, πολλὰ δ’ ἄγειρα
ἔνθα: Od. 14:292: ἔνθα παρ’ αὐτῷ μεῖνα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν.
ἔνθα: Od. 14:316: ἔνθα με Θεσπρωτῶν βασιλεὺς ἐκομίσσατο Φείδων
ἔνθα: Od. 15:40: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἀέσαι· τὸν δ’ ὀτρῦναι πόλιν εἴσω
ἔνθα: Od. 15:188: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἄεσαν, ὁ δὲ τοῖς πὰρ ξείνια θῆκεν.
ἔνθα: Od. 15:241: ἔνθα δ’ ἔγημε γυναῖκα καὶ ὑψερεφὲς θέτο δῶμα,
ἔνθα: Od. 15:412: ἔνθα δύω πόλιες, δίχα δέ σφισι πάντα δέδασται·
ἔνθα: Od. 15:415: ἔνθα δὲ Φοίνικες ναυσικλυτοὶ ἤλυθον ἄνδρες,
ἔνθα: Od. 15:483: ἔνθα με Λαέρτης πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν.
ἔνθα: Od. 15:556: ἔνθα οἱ ἦσαν ὕες μάλα μυρίαι, ᾗσι συβώτης
ἔνθα: Od. 16:48: ἔνθα καθέζετ’ ἔπειτα Ὀδυσσῆος φίλος υἱός.
ἔνθα: Od. 17:70: ἔνθα καθέζετ’ ἰών· τοὶ δ’ ἐξερέεινον ἕκαστα.
ἔνθα: Od. 17:212: ἔνθα σφέας ἐκίχανεν υἱὸς Δολίοιο Μελανθεὺς
ἔνθα: Od. 17:300: ἔνθα κύων κεῖτ’ Ἄργος ἐνίπλειος κυνοραιστέων.
ἔνθα: Od. 17:331: κείμενον, ἔνθα τε δαιτρὸς ἐφίζεσκε κρέα πολλὰ
ἔνθα: Od. 17:334: ἀντίον, ἔνθα δ’ ἄρ’ αὐτὸς ἐφέζετο· τῷ δ’ ἄρα κῆρυξ
ἔνθα: Od. 18:360: ἔνθα κ’ ἐγὼ σῖτον μὲν ἐπηετανὸν παρέχοιμι,
ἔνθα: Od. 19:49: ἔνθα πάρος κοιμᾶθ’, ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι·
ἔνθα: Od. 19:59: ἔνθα καθέζετ’ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια.
ἔνθα: Od. 19:102: ἔνθα καθέζετ’ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
ἔνθα: Od. 19:149: ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκον μέγαν ἱστόν,
ἔνθα: Od. 19:178: τῇσι δ’ ἐνὶ Κνωσός, μεγάλη πόλις, ἔνθα τε Μίνως
ἔνθα: Od. 19:199: ἔνθα δυώδεκα μὲν μένον ἤματα δῖοι Ἀχαιοί·
ἔνθα: Od. 19:439: ἔνθα δ’ ἄρ’ ἐν λόχμῃ πυκινῇ κατέκειτο μέγας σῦς·
ἔνθα: Od. 19:524: ὣς καὶ ἐμοὶ δίχα θυμὸς ὀρώρεται ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἔνθα: Od. 19:524: ὣς καὶ ἐμοὶ δίχα θυμὸς ὀρώρεται ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἔνθα: Od. 19:598: ἔνθα κε λεξαίμην· σὺ δὲ λέξεο τῷδ’ ἐνὶ οἴκῳ,
ἔνθα: Od. 20:24: νωλεμέως· ἀτὰρ αὐτὸς ἑλίσσετο ἔνθα καὶ ἔνθα.
ἔνθα: Od. 20:24: νωλεμέως· ἀτὰρ αὐτὸς ἑλίσσετο ἔνθα καὶ ἔνθα.
ἔνθα: Od. 20:26: ἐμπλείην κνίσης τε καὶ αἵματος, ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: Od. 20:26: ἐμπλείην κνίσης τε καὶ αἵματος, ἔνθα καὶ ἔνθα
ἔνθα: Od. 20:28: ὣς ἄρ’ ὅ γ’ ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλίσσετο μερμηρίζων,
ἔνθα: Od. 20:28: ὣς ἄρ’ ὅ γ’ ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλίσσετο μερμηρίζων,
ἔνθα: Od. 21:9: ἔσχατον· ἔνθα δέ οἱ κειμήλια κεῖτο ἄνακτος,
ἔνθα: Od. 21:11: ἔνθα δὲ τόξον κεῖτο παλίντονον ἠδὲ φαρέτρη
ἔνθα: Od. 21:51: ἡ δ’ ἄρ’ ἐφ’ ὑψηλῆς σανίδος βῆ· ἔνθα δὲ χηλοὶ
ἔνθα: Od. 21:61: τῇ δ’ ἄρ’ ἅμ’ ἀμφίπολοι φέρον ὄγκιον, ἔνθα σίδηρος
ἔνθα: Od. 21:246: θάλπων ἔνθα καὶ ἔνθα σέλᾳ πυρός· ἀλλά μιν οὐδ’ ὧς
ἔνθα: Od. 21:246: θάλπων ἔνθα καὶ ἔνθα σέλᾳ πυρός· ἀλλά μιν οὐδ’ ὧς
ἔνθα: Od. 21:394: πάντῃ ἀναστρωφῶν, πειρώμενος ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἔνθα: Od. 21:394: πάντῃ ἀναστρωφῶν, πειρώμενος ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἔνθα: Od. 21:400: νωμᾷ ἔνθα καὶ ἔνθα κακῶν ἔμπαιος ἀλήτης.”
ἔνθα: Od. 21:400: νωμᾷ ἔνθα καὶ ἔνθα κακῶν ἔμπαιος ἀλήτης.”
ἔνθα: Od. 22:203: ἔνθα μένος πνείοντες ἐφέστασαν, οἱ μὲν ἐπ’ οὐδοῦ
ἔνθα: Od. 23:139: ἀγρὸν ἐς ἡμέτερον πολυδένδρεον. ἔνθα δ’ ἔπειτα
ἔνθα: Od. 23:179: ἔνθα οἱ ἐκθεῖσαι πυκινὸν λέχος ἐμβάλετ’ εὐνήν,
ἔνθα: Od. 24:14: ἔνθα τε ναίουσι ψυχαί, εἴδωλα καμόντων.
ἔνθα: Od. 24:61: θρήνεον· ἔνθα κεν οὔ τιν’ ἀδάκρυτόν γ’ ἐνόησας
ἔνθα: Od. 24:139: ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστόν,
ἔνθα: Od. 24:208: ἔνθα οἱ οἶκος ἔην, περὶ δὲ κλίσιον θέε πάντῃ,
ἔνθα: Od. 24:343: ἤην; ἔνθα δ’ ἀνὰ σταφυλαὶ παντοῖαι ἔασιν,
ἔνθα: Od. 24:359: ἔνθα δὲ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην
ἐνθάδ’: Il. 1:171: ἐνθάδ’ ἄτιμος ἐὼν ἄφενος καὶ πλοῦτον ἀφύξειν. ”
ἐνθάδ’: Il. 2:203: οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσομεν ἐνθάδ’ Ἀχαιοί·
ἐνθάδ’: Il. 2:287: ἐνθάδ’ ἔτι στείχοντες ἀπ’ Ἄργεος ἱπποβότοιο
ἐνθάδ’: Il. 2:343: εὑρέμεναι δυνάμεσθα, πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἐόντες.
ἐνθάδ’: Il. 4:179: ὡς καὶ νῦν ἅλιον στρατὸν ἤγαγεν ἐνθάδ’ Ἀχαιῶν,
ἐνθάδ’: Il. 5:129: τὼ νῦν αἴ κε θεὸς πειρώμενος ἐνθάδ’ ἵκηται
ἐνθάδ’: Il. 5:634: πτώσσειν ἐνθάδ’ ἐόντι μάχης ἀδαήμονι φωτί;
ἐνθάδ’: Il. 9:338: Ἀργείους; τί δὲ λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ’ ἀγείρας
ἐνθάδ’: Il. 11:523: Ἕκτορ νῶϊ μὲν ἐνθάδ’ ὁμιλέομεν Δαναοῖσιν
ἐνθάδ’: Il. 12:70: νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ’ Ἄργεος ἐνθάδ’ Ἀχαιούς·
ἐνθάδ’: Il. 13:227: νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ’ Ἄργεος ἐνθάδ’ Ἀχαιούς.
ἐνθάδ’: Il. 13:449: ὄφρα ἴδῃ οἷος Ζηνὸς γόνος ἐνθάδ’ ἱκάνω,
ἐνθάδ’: Il. 13:779: ἐκ τοῦ δ’ ἐνθάδ’ ἐόντες ὁμιλέομεν Δαναοῖσι
ἐνθάδ’: Il. 14:70: νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ’ Ἄργεος ἐνθάδ’ Ἀχαιούς.
ἐνθάδ’: Il. 15:73: ἀθανάτων Δαναοῖσιν ἀμυνέμεν ἐνθάδ’ ἐάσω
ἐνθάδ’: Il. 15:180: ἐνθάδ’ ἐλεύσεσθαι· σὲ δ’ ὑπεξαλέασθαι ἄνωγε
ἐνθάδ’: Il. 15:665: τῶν ὕπερ ἐνθάδ’ ἐγὼ γουνάζομαι οὐ παρεόντων
ἐνθάδ’: Il. 17:222: ἐνθάδ’ ἀφ’ ὑμετέρων πολίων ἤγειρα ἕκαστον,
ἐνθάδ’: Il. 18:268: ἀμβροσίη· εἰ δ’ ἄμμε κιχήσεται ἐνθάδ’ ἐόντας
ἐνθάδ’: Il. 18:334: οὔ σε πρὶν κτεριῶ πρίν γ’ Ἕκτορος ἐνθάδ’ ἐνεῖκαι
ἐνθάδ’: Il. 19:149: αἶψα μάλ’· οὐ γὰρ χρὴ κλοτοπεύειν ἐνθάδ’ ἐόντας
ἐνθάδ’: Il. 19:421: εὖ νυ τὸ οἶδα καὶ αὐτὸς ὅ μοι μόρος ἐνθάδ’ ὀλέσθαι
ἐνθάδ’: Il. 21:92: νῦν δὲ δὴ ἐνθάδ’ ἐμοὶ κακὸν ἔσσεται· οὐ γὰρ ὀΐω
ἐνθάδ’: Il. 22:350: στήσωσ’ ἐνθάδ’ ἄγοντες, ὑπόσχωνται δὲ καὶ ἄλλα,
ἐνθάδ’: Il. 23:497: ἐνθάδ’ ἐλεύσονται· τότε δὲ γνώσεσθε ἕκαστος
ἐνθάδ’: Il. 23:674: κηδεμόνες δέ οἱ ἐνθάδ’ ἀολλέες αὖθι μενόντων,
ἐνθάδ’: Il. 24:400: τῶν μέτα παλλόμενος κλήρῳ λάχον ἐνθάδ’ ἕπεσθαι.
ἐνθάδ’: Il. 24:651: ἐνθάδ’ ἐπέλθῃσιν βουληφόρος, οἵ τέ μοι αἰεὶ
ἐνθάδ’: Od. 1:173: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.
ἐνθάδ’: Od. 4:178: καί κε θάμ’ ἐνθάδ’ ἐόντες ἐμισγόμεθ’· οὐδέ κεν ἥμεας
ἐνθάδ’: Od. 4:594: “Ἀτρεΐδη, μὴ δή με πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἔρυκε.
ἐνθάδ’: Od. 4:599: ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ· σὺ δέ με χρόνον ἐνθάδ’ ἐρύκεις.
ἐνθάδ’: Od. 5:160: “κάμμορε, μή μοι ἔτ’ ἐνθάδ’ ὀδύρεο, μηδέ τοι αἰὼν
ἐνθάδ’: Od. 6:179: εἴ τί που εἴλυμα σπείρων ἔχες ἐνθάδ’ ἰοῦσα.
ἐνθάδ’: Od. 6:206: ἀλλ’ ὅδε τις δύστηνος ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκάνει,
ἐνθάδ’: Od. 7:24: καὶ γὰρ ἐγὼ ξεῖνος ταλαπείριος ἐνθάδ’ ἱκάνω
ἐνθάδ’: Od. 7:239: οὐ δὴ φῂς ἐπὶ πόντον ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκέσθαι;”
ἐνθάδ’: Od. 8:33: ἐνθάδ’ ὀδυρόμενος δηρὸν μένει εἵνεκα πομπῆς.
ἐνθάδ’: Od. 8:428: δῶρα, τά οἱ Φαίηκες ἀμύμονες ἐνθάδ’ ἔνεικαν,
ἐνθάδ’: Od. 9:514: ἐνθάδ’ ἐλεύσεσθαι, μεγάλην ἐπιειμένον ἀλκήν·
ἐνθάδ’: Od. 10:339: αὐτὸν δ’ ἐνθάδ’ ἔχουσα δολοφρονέουσα κελεύεις
ἐνθάδ’: Od. 11:160: ἦ νῦν δὴ Τροίηθεν ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκάνεις
ἐνθάδ’: Od. 11:486: ἐνθάδ’ ἐών· τῶ μή τι θανὼν ἀκαχίζευ, Ἀχιλλεῦ.”
ἐνθάδ’: Od. 11:623: καί ποτέ μ’ ἐνθάδ’ ἔπεμψε κύν’ ἄξοντ’· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλον
ἐνθάδ’: Od. 13:12: δῶρ’, ὅσα Φαιήκων βουληφόροι ἐνθάδ’ ἔνεικαν·
ἐνθάδ’: Od. 14:161: τοῦδ’ αὐτοῦ λυκάβαντος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
ἐνθάδ’: Od. 14:164: ἐνθάδ’ ἀτιμάζει ἄλοχον καὶ φαίδιμον υἱόν.”
ἐνθάδ’: Od. 14:190: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
ἐνθάδ’: Od. 15:68: “Τηλέμαχ’, οὔ τί σ’ ἐγώ γε πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἐρύξω
ἐνθάδ’: Od. 15:492: πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε’ ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκάνω.”
ἐνθάδ’: Od. 16:8: “Εὔμαι’, ἦ μάλα τίς τοι ἐλεύσεται ἐνθάδ’ ἑταῖρος
ἐνθάδ’: Od. 16:31: “ἔσσεται οὕτως, ἄττα· σέθεν δ’ ἕνεκ’ ἐνθάδ’ ἱκάνω,
ἐνθάδ’: Od. 16:59: οὐ μὲν γάρ τί ἑ πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
ἐνθάδ’: Od. 16:83: εἵματα δ’ ἐνθάδ’ ἐγὼ πέμψω καὶ σῖτον ἅπαντα
ἐνθάδ’: Od. 16:204: οὐ μὲν γάρ τοι ἔτ’ ἄλλος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
ἐνθάδ’: Od. 16:224: οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.”
ἐνθάδ’: Od. 16:246: ἀλλὰ πολὺ πλέονες· τάχα δ’ εἴσεαι ἐνθάδ’ ἀριθμόν.
ἐνθάδ’: Od. 16:390: ἐνθάδ’ ἀγειρόμενοι, ἀλλ’ ἐκ μεγάροιο ἕκαστος
ἐνθάδ’: Od. 17:379: ἐνθάδ’ ἀγειρόμενοι, σὺ δὲ καί ποθι τόνδ’ ἐκάλεσσας;”
ἐνθάδ’: Od. 18:286: δῶρα μὲν ὅς κ’ ἐθέλῃσιν Ἀχαιῶν ἐνθάδ’ ἐνεῖκαι,
ἐνθάδ’: Od. 19:66: “ξεῖν’, ἔτι καὶ νῦν ἐνθάδ’ ἀνιήσεις διὰ νύκτα
ἐνθάδ’: Od. 19:282: οἴκαδ’ ἀπήμαντον. καί κεν πάλαι ἐνθάδ’ Ὀδυσσεὺς
ἐνθάδ’: Od. 19:306: τοῦδ’ αὐτοῦ λυκάβαντος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
ἐνθάδ’: Od. 19:324: ἐνθάδ’ ἔτι πρήξει, μάλα περ κεχολωμένος αἰνῶς.
ἐνθάδ’: Od. 19:379: πολλοὶ δὴ ξεῖνοι ταλαπείριοι ἐνθάδ’ ἵκοντο,
ἐνθάδ’: Od. 19:585: πρὶν γάρ τοι πολύμητις ἐλεύσεται ἐνθάδ’ Ὀδυσσεύς,
ἐνθάδ’: Od. 20:178: “ξεῖν’, ἔτι καὶ νῦν ἐνθάδ’ ἀνιήσεις κατὰ δῶμα
ἐνθάδ’: Od. 20:232: ἦ σέθεν ἐνθάδ’ ἐόντος ἐλεύσεται οἴκαδ’ Ὀδυσσεύς·
ἐνθάδ’: Od. 21:156: ἐνθάδ’ ὁμιλέομεν, ποτιδέγμενοι ἤματα πάντα.
ἐνθάδ’: Od. 22:168: ἦέ σοι ἐνθάδ’ ἄγω, ἵν’ ὑπερβασίας ἀποτείσῃ
ἐνθάδ’: Od. 22:483: ἐλθεῖν ἐνθάδ’ ἄνωχθι σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξί·
ἐνθάδ’: Od. 23:351: ἀμφοτέρω, σὺ μὲν ἐνθάδ’ ἐμὸν πολυκηδέα νόστον
ἐνθάδ’: Od. 24:260: οὗτος ἀνὴρ νῦν δὴ ξυμβλήμενος ἐνθάδ’ ἰόντι,
ἐνθάδ’: Od. 24:354: ἐνθάδ’ ἐπέλθωσιν Ἰθακήσιοι, ἀγγελίας δὲ
ἐνθάδε: Il. 1:367: τὴν δὲ διεπράθομέν τε καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα·
ἐνθάδε: Il. 2:296: ἐνθάδε μιμνόντεσσι· τὼ οὐ νεμεσίζομ’ Ἀχαιοὺς
ἐνθάδε: Il. 5:172: καὶ κλέος; ᾧ οὔ τίς τοι ἐρίζεται ἐνθάδε γ’ ἀνήρ,
ἐνθάδε: Il. 5:483: ἀνδρὶ μαχήσασθαι· ἀτὰρ οὔ τί μοι ἐνθάδε τοῖον
ἐνθάδε: Il. 5:652: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν
ἐνθάδε: Il. 6:256: μαρνάμενοι περὶ ἄστυ· σὲ δ’ ἐνθάδε θυμὸς ἀνῆκεν
ἐνθάδε: Il. 7:332: αὐτοὶ δ’ ἀγρόμενοι κυκλήσομεν ἐνθάδε νεκροὺς
ἐνθάδε: Il. 8:239: νηῒ πολυκλήϊδι παρελθέμεν ἐνθάδε ἔῤῥων,
ἐνθάδε: Il. 9:227: ἠδὲ καὶ ἐνθάδε νῦν, πάρα γὰρ μενοεικέα πολλὰ
ἐνθάδε: Il. 9:306: οἷ ἔμεναι Δαναῶν οὓς ἐνθάδε νῆες ἔνεικαν.
ἐνθάδε: Il. 9:364: ἔστι δέ μοι μάλα πολλά, τὰ κάλλιπον ἐνθάδε ἔῤῥων·
ἐνθάδε: Il. 11:443: σοὶ δ’ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν
ἐνθάδε: Il. 12:361: εἰ δὲ καὶ ἐνθάδε περ πόλεμος καὶ νεῖκος ὄρωρεν,
ἐνθάδε: Il. 13:453: Κρήτῃ ἐν εὐρείῃ· νῦν δ’ ἐνθάδε νῆες ἔνεικαν
ἐνθάδε: Il. 13:740: ἀλλ’ ἀναχασσάμενος κάλει ἐνθάδε πάντας ἀρίστους·
ἐνθάδε: Il. 15:400: ἐνθάδε παρμενέμεν· δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν·
ἐνθάδε: Il. 16:836: ἦμαρ ἀναγκαῖον· σὲ δέ τ’ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται.
ἐνθάδε: Il. 17:92: Πάτροκλόν θ’, ὃς κεῖται ἐμῆς ἕνεκ’ ἐνθάδε τιμῆς,
ἐνθάδε: Il. 17:96: Τρῶας δ’ ἐνθάδε πάντας ἄγει κορυθαίολος Ἕκτωρ.
ἐνθάδε: Il. 20:390: ἐνθάδε τοι θάνατος, γενεὴ δέ τοί ἐστ’ ἐπὶ λίμνῃ
ἐνθάδε: Il. 21:279: ὥς μ’ ὄφελ’ Ἕκτωρ κτεῖναι ὃς ἐνθάδε γ’ ἔτραφ’ ἄριστος·
ἐνθάδε: Il. 21:588: Ἴλιον εἰρυόμεσθα· σὺ δ’ ἐνθάδε πότμον ἐφέψεις
ἐνθάδε: Il. 22:16: ἐνθάδε νῦν τρέψας ἀπὸ τείχεος· ἦ κ’ ἔτι πολλοὶ
ἐνθάδε: Il. 23:11: ἵππους λυσάμενοι δορπήσομεν ἐνθάδε πάντες.
ἐνθάδε: Il. 23:348: ἢ τοὺς Λαομέδοντος, οἳ ἐνθάδε γ’ ἔτραφεν ἐσθλοί.
ἐνθάδε: Od. 2:51: τῶν ἀνδρῶν φίλοι υἷες οἳ ἐνθάδε γ’ εἰσὶν ἄριστοι,
ἐνθάδε: Od. 4:602: ἐνθάδε λείψω ἄγαλμα· σὺ γὰρ πεδίοιο ἀνάσσεις
ἐνθάδε: Od. 4:655: ἀλλὰ τὸ θαυμάζω· ἴδον ἐνθάδε Μέντορα δῖον
ἐνθάδε: Od. 4:685: ὕστατα καὶ πύματα νῦν ἐνθάδε δειπνήσειαν·
ἐνθάδε: Od. 5:208: ἐνθάδε κ’ αὖθι μένων σὺν ἐμοὶ τόδε δῶμα φυλάσσοις
ἐνθάδε: Od. 6:172: νήσου ἀπ’ Ὠγυγίης· νῦν δ’ ἐνθάδε κάββαλε δαίμων,
ἐνθάδε: Od. 6:245: ἐνθάδε ναιετάων, καί οἱ ἅδοι αὐτόθι μίμνειν.
ἐνθάδε: Od. 9:508: ἔσκε τις ἐνθάδε μάντις ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε,
ἐνθάδε: Od. 13:278: κεῖθεν δὲ πλαγχθέντες ἱκάνομεν ἐνθάδε νυκτός.
ἐνθάδε: Od. 14:103: ἐνθάδε τ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν ἕνδεκα πάντα
ἐνθάδε: Od. 14:514: ἐνθάδε ἕννυσθαι, μία δ’ οἴη φωτὶ ἑκάστῳ.
ἐνθάδε: Od. 15:360: ἐνθάδε ναιετάων φίλος εἴη καὶ φίλα ἕρδοι.
ἐνθάδε: Od. 15:545: “Τηλέμαχ’, εἰ γάρ κεν σὺ πολὺν χρόνον ἐνθάδε μίμνοις,
ἐνθάδε: Od. 16:371: ἡμεῖς δ’ ἐνθάδε οἱ φραζώμεθα λυγρὸν ὄλεθρον
ἐνθάδε: Od. 17:594: σὸν καὶ ἐμὸν βίοτον· σοὶ δ’ ἐνθάδε πάντα μελόντων.
ἐνθάδε: Od. 18:266: αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ· σοὶ δ’ ἐνθάδε πάντα μελόντων·
ἐνθάδε: Od. 18:329: ἠέ που ἐς λέσχην, ἀλλ’ ἐνθάδε πόλλ’ ἀγορεύεις
ἐνθάδε: Od. 20:234: κτεινομένους μνηστῆρας, οἳ ἐνθάδε κοιρανέουσι.”
ἐνθάδε: Od. 20:308: ἐνθάδε. τῶ μή τίς μοι ἀεικείας ἐνὶ οἴκῳ
ἐνθάδε: Od. 21:319: ἐνθάδε δαινύσθω, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικε.”
ἐνθάδε: Od. 22:30: κούρων εἰν Ἰθάκῃ· τῶ σ’ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται.”
ἐνθάδε: Od. 22:431: “μή πω τήν γ’ ἐπέγειρε· σὺ δ’ ἐνθάδε εἰπὲ γυναιξὶν
ἐνθέμεναι: Il. 24:646: χλαίνας τ’ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
ἐνθέμεναι: Od. 4:299: χλαίνας τ’ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
ἐνθέμεναι: Od. 7:338: χλαίνας τ’ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
ἐνθεμένη: Il. 21:124: ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήσεται, ἀλλὰ Σκάμανδρος
ἐνθεμένη: Il. 22:353: ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήσεται ὃν τέκεν αὐτή,
ἔνθεν: Il. 4:58: καὶ γὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, γένος δέ μοι ἔνθεν ὅθεν σοί,
ἔνθεν: Il. 7:472: ἔνθεν οἰνίζοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοί,
ἔνθεν: Il. 10:179: βῆ δ’ ἰέναι, τοὺς δ’ ἔνθεν ἀναστήσας ἄγεν ἥρως.
ἔνθεν: Il. 11:724: ἔνθεν πανσυδίῃ σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
ἔνθεν: Il. 13:13: Θρηϊκίης· ἔνθεν γὰρ ἐφαίνετο πᾶσα μὲν Ἴδη,
ἔνθεν: Il. 13:741: ἔνθεν δ’ ἂν μάλα πᾶσαν ἐπιφρασσαίμεθα βουλὴν
ἔνθεν: Il. 15:29: τὸν μὲν ἐγὼν ἔνθεν ῥυσάμην καὶ ἀνήγαγον αὖτις
ἔνθεν: Il. 17:703: τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν, ἔνθεν ἀπῆλθεν
ἔνθεν: Il. 20:191: ἔνθεν δ’ ἐς Λυρνησσὸν ὑπέκφυγες· αὐτὰρ ἐγὼ τὴν
ἔνθεν: Il. 21:44: ἔνθεν ὑπεκπροφυγὼν πατρώϊον ἵκετο δῶμα.
ἔνθεν: Il. 24:229: ἔνθεν δώδεκα μὲν περικαλλέας ἔξελε πέπλους,
ἔνθεν: Il. 24:597: ἕζετο δ’ ἐν κλισμῷ πολυδαιδάλῳ ἔνθεν ἀνέστη
ἔνθεν: Od. 2:329: ἐλθεῖν, ὄφρ’ ἔνθεν θυμοφθόρα φάρμακ’ ἐνείκῃ,
ἔνθεν: Od. 4:220: αὐτίκ’ ἄρ’ εἰς οἶνον βάλε φάρμακον, ἔνθεν ἔπινον,
ἔνθεν: Od. 5:195: καί ῥ’ ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη
ἔνθεν: Od. 6:7: ἔνθεν ἀναστήσας ἄγε Ναυσίθοος θεοειδής,
ἔνθεν: Od. 8:500: ἔνθεν ἑλών, ὡς οἱ μὲν ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν
ἔνθεν: Od. 9:62: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ,
ἔνθεν: Od. 9:82: ἔνθεν δ’ ἐννῆμαρ φερόμην ὀλοοῖσ’ ἀνέμοισι
ἔνθεν: Od. 9:105: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ.
ἔνθεν: Od. 9:565: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ,
ἔνθεν: Od. 10:77: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ·
ἔνθεν: Od. 10:108: Ἀρτακίην· ἔνθεν γὰρ ὕδωρ προτὶ ἄστυ φέρεσκον·
ἔνθεν: Od. 10:133: ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ,
ἔνθεν: Od. 10:551: οὐδὲ μὲν οὐδ’ ἔνθεν περ ἀπήμονας ἦγον ἑταίρους.
ἔνθεν: Od. 12:59: ἔνθεν μὲν γὰρ πέτραι ἐπηρεφέες, προτὶ δ’ αὐτὰς
ἔνθεν: Od. 12:211: ἀλλὰ καὶ ἔνθεν ἐμῇ ἀρετῇ βουλῇ τε νόῳ τε
ἔνθεν: Od. 12:230: πρῴρης· ἔνθεν γάρ μιν ἐδέγμην πρῶτα φανεῖσθαι
ἔνθεν: Od. 12:235: ἔνθεν γὰρ Σκύλλη, ἑτέρωθι δὲ δῖα Χάρυβδις
ἔνθεν: Od. 12:447: ἔνθεν δ’ ἐννῆμαρ φερόμην, δεκάτῃ δέ με νυκτὶ
ἔνθεν: Od. 14:74: ἔνθεν ἑλὼν δύ’ ἔνεικε καὶ ἀμφοτέρους ἱέρευσεν,
ἔνθεν: Od. 15:299: ἔνθεν δ’ αὖ νήσοισιν ἐπιπροέηκε θοῇσιν,
ἔνθεν: Od. 17:444: ἔνθεν δὴ νῦν δεῦρο τόδ’ ἵκω πήματα πάσχων.”
ἔνθεν: Od. 17:524: ἔνθεν δὴ νῦν δεῦρο τόδ’ ἵκετο πήματα πάσχων
ἔνθεν: Od. 18:157: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη.
ἔνθεν: Od. 19:62: καὶ δέπα, ἔνθεν ἄρ’ ἄνδρες ὑπερμενέοντες ἔπινον·
ἔνθεν: Od. 21:53: ἔνθεν ὀρεξαμένη ἀπὸ πασσάλου αἴνυτο τόξον
ἔνθεν: Od. 21:139: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη.
ἔνθεν: Od. 21:166: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη.
ἔνθεν: Od. 21:243: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἐπὶ δίφρον ἰών, ἔνθεν περ ἀνέστη.
ἔνθεν: Od. 21:309: πέμψομεν· ἔνθεν δ’ οὔ τι σαώσεαι. ἀλλὰ ἕκηλος
ἔνθεν: Od. 21:392: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἐπὶ δίφρον ἰών, ἔνθεν περ ἀνέστη,
ἔνθεν: Od. 22:110: ἔνθεν τέσσαρα μὲν σάκε’ εἵλετο, δούρατα δ’ ὀκτὼ
ἔνθεν: Od. 22:144: ἔνθεν δώδεκα μὲν σάκε’ ἔξελε, τόσσα δὲ δοῦρα
ἔνθεν: Od. 23:164: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη,
ἐνθένδε: Il. 8:527: ἐξελάαν ἐνθένδε κύνας κηρεσσιφορήτους,
ἐνθένδε: Il. 9:365: ἄλλον δ’ ἐνθένδε χρυσὸν καὶ χαλκὸν ἐρυθρὸν
ἐνθένδε: Od. 11:69: οἶδα γὰρ ὡς ἐνθένδε κιὼν δόμου ἐξ Ἀΐδαο
ἔνθεο: Il. 4:410: τὼ μή μοι πατέρας ποθ’ ὁμοίῃ ἔνθεο τιμῇ.
ἔνθεο: Il. 6:326: δαιμόνι’ οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ’ ἔνθεο θυμῷ,
ἔνθεο: Il. 9:635: ἄλλά τε πόλλ’ ἐπὶ τῇσι· σὺ δ’ ἵλαον ἔνθεο θυμόν,
ἔνθεο: Od. 24:248: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δὲ μὴ χόλον ἔνθεο θυμῷ·
ἔνθετο: Od. 1:361: παιδὸς γὰρ μῦθον πεπνυμένον ἔνθετο θυμῷ.
ἔνθετο: Od. 11:102: λήσειν ἐννοσίγαιον, ὅ τοι κότον ἔνθετο θυμῷ,
ἔνθετο: Od. 13:342: πατροκασιγνήτῳ, ὅς τοι κότον ἔνθετο θυμῷ,
ἔνθετο: Od. 21:355: παιδὸς γὰρ μῦθον πεπνυμένον ἔνθετο θυμῷ.
ἐνθήσω: Od. 5:166: ἐνθήσω μενοεικέ’, ἅ κέν τοι λιμὸν ἐρύκοι,
ἔνθορ’: Il. 15:623: αὐτὰρ ὃ λαμπόμενος πυρὶ πάντοθεν ἔνθορ’ ὁμίλῳ,
ἔνθορε: Il. 21:233: Ἦ, καὶ Ἀχιλλεὺς μὲν δουρικλυτὸς ἔνθορε μέσσῳ
ἔνθορε: Il. 24:79: ἔνθορε μείλανι πόντῳ· ἐπεστονάχησε δὲ λίμνη.
ἔνθορεν: Od. 17:233: ὣς φάτο, καὶ παριὼν λὰξ ἔνθορεν ἀφραδίῃσιν
ἐνθύμιος: Od. 13:421: “μὴ δή τοι κεῖνός γε λίην ἐνθύμιος ἔστω.
ἐνὶ: Il. 1:30: ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν Ἄργεϊ, τηλόθι πάτρης,
ἐνὶ: Il. 1:297: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
ἐνὶ: Il. 1:333: αὐτὰρ ὃ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·
ἐνὶ: Il. 1:396: πολλάκι γάρ σεο πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄκουσα
ἐνὶ: Il. 2:137: εἵατ’ ἐνὶ μεγάροις ποτιδέγμεναι· ἄμμι δὲ ἔργον
ἐνὶ: Il. 2:142: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε
ἐνὶ: Il. 2:202: οὔτέ ποτ’ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ·
ἐνὶ: Il. 2:223: ἐκπάγλως κοτέοντο νεμέσσηθέν τ’ ἐνὶ θυμῷ.
ἐνὶ: Il. 2:227: εἰσὶν ἐνὶ κλισίῃς ἐξαίρετοι, ἅς τοι Ἀχαιοὶ
ἐνὶ: Il. 2:237: αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ γέρα πεσσέμεν, ὄφρα ἴδηται
ἐνὶ: Il. 2:301: εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν, ἐστὲ δὲ πάντες
ἐνὶ: Il. 2:661: Τληπόλεμος δ’ ἐπεὶ οὖν τράφ’ ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ,
ἐνὶ: Il. 3:63: ὣς σοὶ ἐνὶ στήθεσσιν ἀτάρβητος νόος ἐστί·
ἐνὶ: Il. 3:230: Ἰδομενεὺς δ’ ἑτέρωθεν ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὣς
ἔνι: Il. 3:240: ἢ δεύρω μὲν ἕποντο νέεσσ’ ἔνι ποντοπόροισι,
ἐνὶ: Il. 3:344: καί ῥ’ ἐγγὺς στήτην διαμετρητῷ ἐνὶ χώρῳ
ἐνὶ: Il. 3:349: ἀσπίδ’ ἐνὶ κρατερῇ· ὃ δὲ δεύτερον ὄρνυτο χαλκῷ
ἐνὶ: Il. 3:395: Ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε·
ἐνὶ: Il. 4:39: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐνὶ: Il. 4:152: ἄψοῤῥόν οἱ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀγέρθη.
ἐνὶ: Il. 4:208: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε·
ἐνὶ: Il. 4:253: Ἰδομενεὺς μὲν ἐνὶ προμάχοις συῒ εἴκελος ἀλκήν,
ἐνὶ: Il. 4:258: ἠμὲν ἐνὶ πτολέμῳ ἠδ’ ἀλλοίῳ ἐπὶ ἔργῳ
ἐνὶ: Il. 4:260: Ἀργείων οἳ ἄριστοι ἐνὶ κρητῆρι κέρωνται.
ἐνὶ: Il. 4:289: τοῖος πᾶσιν θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γένοιτο·
ἐνὶ: Il. 4:309: τόνδε νόον καὶ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔχοντες.
ἐνὶ: Il. 4:313: ὦ γέρον εἴθ’ ὡς θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
ἐνὶ: Il. 4:360: οἶδα γὰρ ὥς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
ἐνὶ: Il. 4:458: ἐσθλὸν ἐνὶ προμάχοισι Θαλυσιάδην Ἐχέπωλον·
ἐνὶ: Il. 4:462: ἤριπε δ’ ὡς ὅτε πύργος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ.
ἑνὶ: Il. 5:160: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας Ἐχέμμονά τε Χρομίον τε.
ἔνι: Il. 5:198: ἐρχομένῳ ἐπέτελλε δόμοις ἔνι ποιητοῖσιν·
ἐνὶ: Il. 5:259: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐνὶ: Il. 5:270: τῶν οἱ ἓξ ἐγένοντο ἐνὶ μεγάροισι γενέθλη.
ἐνὶ: Il. 5:317: χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕλοιτο.
ἐνὶ: Il. 5:346: χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕλοιτο·
ἐνὶ: Il. 5:386: παῖδες Ἀλωῆος, δῆσαν κρατερῷ ἐνὶ δεσμῷ·
ἔνι: Il. 5:400: ὤμῳ ἔνι στιβαρῷ ἠλήλατο, κῆδε δὲ θυμόν.
ἐνὶ: Il. 5:543: τῶν ῥα πατὴρ μὲν ἔναιεν ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Φηρῇ
ἑνὶ: Il. 5:609: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντε, Μενέσθην Ἀγχίαλόν τε.
ἐνὶ: Il. 5:612: καὶ βάλεν Ἄμφιον Σελάγου υἱόν, ὅς ῥ’ ἐνὶ Παισῷ
ἐνὶ: Il. 5:712: Ἀργείους ὀλέκοντας ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ,
ἐνὶ: Il. 5:805: δαίνυσθαί μιν ἄνωγον ἐνὶ μεγάροισιν ἕκηλον·
ἐνὶ: Il. 6:7: ἄνδρα βαλὼν ὃς ἄριστος ἐνὶ Θρῄκεσσι τέτυκτο
ἔνι: Il. 6:39: ὄζῳ ἔνι βλαφθέντε μυρικίνῳ ἀγκύλον ἅρμα
ἐνὶ: Il. 6:51: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθε·
ἐνὶ: Il. 6:91: εἶναι ἐνὶ μεγάρῳ καί οἱ πολὺ φίλτατος αὐτῇ,
ἐνὶ: Il. 6:93: καί οἱ ὑποσχέσθαι δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ
ἔνι: Il. 6:124: οὐ μὲν γάρ ποτ’ ὄπωπα μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
ἐνὶ: Il. 6:217: ξείνισ’ ἐνὶ μεγάροισιν ἐείκοσιν ἤματ’ ἐρύξας·
ἐνὶ: Il. 6:272: ἔστιν ἐνὶ μεγάρῳ καί τοι πολὺ φίλτατος αὐτῇ,
ἐνὶ: Il. 6:274: καί οἱ ὑποσχέσθαι δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ
ἐνὶ: Il. 6:308: ὄφρά τοι αὐτίκα νῦν δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ
ἐνὶ: Il. 6:315: ἦσαν ἐνὶ Τροίῃ ἐριβώλακι τέκτονες ἄνδρες,
ἐνὶ: Il. 6:500: αἳ μὲν ἔτι ζωὸν γόον Ἕκτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ·
ἐνὶ: Il. 7:18: Ἀργείους ὀλέκοντας ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ,
ἐνὶ: Il. 7:68: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
ἔνι: Il. 7:113: καὶ δ’ Ἀχιλεὺς τούτῳ γε μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
ἐνὶ: Il. 7:127: ὅς ποτέ μ’ εἰρόμενος μέγ’ ἐγήθεεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
ἐνὶ: Il. 7:148: αὐτὰρ ἐπεὶ Λυκόοργος ἐνὶ μεγάροισιν ἐγήρα,
ἐνὶ: Il. 7:216: Ἕκτορί τ’ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι πάτασσεν·
ἔνι: Il. 7:221: σκυτοτόμων ὄχ’ ἄριστος Ὕλῃ ἔνι οἰκία ναίων,
ἐνὶ: Il. 7:241: οἶδα δ’ ἐνὶ σταδίῃ δηΐῳ μέλπεσθαι Ἄρηϊ.
ἐνὶ: Il. 7:349: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
ἐνὶ: Il. 7:369: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
ἐνὶ: Il. 7:389: κτήματα μὲν ὅσ’ Ἀλέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν
ἐνὶ: Il. 8:6: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
ἐνὶ: Il. 8:148: Ἕκτωρ γάρ ποτε φήσει ἐνὶ Τρώεσσ’ ἀγορεύων·
ἐνὶ: Il. 8:284: καί σε νόθον περ ἐόντα κομίσσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ·
ἐνὶ: Il. 8:306: μήκων δ’ ὡς ἑτέρωσε κάρη βάλεν, ἥ τ’ ἐνὶ κήπῳ
ἐνὶ: Il. 8:366: εἰ γὰρ ἐγὼ τάδε ᾔδε’ ἐνὶ φρεσὶ πευκαλίμῃσιν
ἐνὶ: Il. 8:413: πῇ μέματον; τί σφῶϊν ἐνὶ φρεσὶ μαίνεται ἦτορ;
ἐνὶ: Il. 8:430: ὅς κε τύχῃ· κεῖνος δὲ τὰ ἃ φρονέων ἐνὶ θυμῷ
ἐνὶ: Il. 8:446: αὐτὰρ ὃ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·
ἔνι: Il. 8:448: οὐ μέν θην κάμετόν γε μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
ἐνὶ: Il. 8:520: θηλύτεραι δὲ γυναῖκες ἐνὶ μεγάροισιν ἑκάστη
ἐνὶ: Il. 9:8: ὣς ἐδαΐζετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
ἔνι: Il. 9:53: Τυδεΐδη περὶ μὲν πολέμῳ ἔνι καρτερός ἐσσι,
ἔνι: Il. 9:143: ὅς μοι τηλύγετος τρέφεται θαλίῃ ἔνι πολλῇ.
ἐνὶ: Il. 9:144: τρεῖς δέ μοί εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ
ἐνὶ: Il. 9:226: ἠμὲν ἐνὶ κλισίῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
ἐνὶ: Il. 9:246: φθίσθαι ἐνὶ Τροίῃ ἑκὰς Ἄργεος ἱπποβότοιο.
ἔνι: Il. 9:285: ὅς οἱ τηλύγετος τρέφεται θαλίῃ ἔνι πολλῇ.
ἐνὶ: Il. 9:286: τρεῖς δέ οἵ εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ
ἐνὶ: Il. 9:313: ὅς χ’ ἕτερον μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπῃ.
ἔνι: Il. 9:405: Φοίβου Ἀπόλλωνος Πυθοῖ ἔνι πετρηέσσῃ.
ἐνὶ: Il. 9:423: ὄφρ’ ἄλλην φράζωνται ἐνὶ φρεσὶ μῆτιν ἀμείνω,
ἐνὶ: Il. 9:469: ἄλλο δ’ ἐνὶ προδόμῳ, πρόσθεν θαλάμοιο θυράων.
ἐνὶ: Il. 9:583: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς τοῦ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθον,
ἐνὶ: Il. 9:607: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
ἔνι: Il. 9:614: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ· ἅμα δ’ ἠοῖ φαινομένηφι
ἐνὶ: Il. 9:633: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι θεοὶ θέσαν εἵνεκα κούρης
ἐνὶ: Il. 9:699: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγῃ καὶ θεὸς ὄρσῃ.
ἐνὶ: Il. 9:705: ὀτρύνων, καὶ δ’ αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μάχεσθαι.
ἔνι: Il. 10:75: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ· παρὰ δ’ ἔντεα ποικίλ’ ἔκειτο
ἐνὶ: Il. 10:207: ἤ τινά που καὶ φῆμιν ἐνὶ Τρώεσσι πύθοιτο,
ἐνὶ: Il. 10:232: Τρώων· αἰεὶ γάρ οἱ ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἐτόλμα.
ἔνι: Il. 10:254: Ὣς εἰπόνθ’ ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην.
ἐνὶ: Il. 10:265: εὖ καὶ ἐπισταμένως· μέσσῃ δ’ ἐνὶ πῖλος ἀρήρει.
ἔνι: Il. 10:272: Τὼ δ’ ἐπεὶ οὖν ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην,
ἐνὶ: Il. 10:570: νηῒ δ’ ἐνὶ πρυμνῇ ἔναρα βροτόεντα Δόλωνος
ἐνὶ: Il. 11:76: σφοῖσιν ἐνὶ μεγάροισι καθήατο, ἧχι ἑκάστῳ
ἑνὶ: Il. 11:103: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας· ὃ μὲν νόθος ἡνιόχευεν,
ἑνὶ: Il. 11:127: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ὁμοῦ δ’ ἔχον ὠκέας ἵππους·
ἐνὶ: Il. 11:139: ὅς ποτ’ ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ Μενέλαον ἄνωγεν
ἔνι: Il. 11:223: Κισσῆς τόν γ’ ἔθρεψε δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα
ἔνι: Il. 11:409: ὃς δέ κ’ ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι τὸν δὲ μάλα χρεὼ
ἐνὶ: Il. 11:468: Τρῶες ἀποτμήξαντες ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ.
ἐνὶ: Il. 11:470: δείδω μή τι πάθῃσιν ἐνὶ Τρώεσσι μονωθεὶς
ἐνὶ: Il. 11:668: ἔσθ’ οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν.
ἐνὶ: Il. 11:776: στῆμεν ἐνὶ προθύροισι· ταφὼν δ’ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεύς,
ἐνὶ: Il. 11:803: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,
ἐνὶ: Il. 11:833: τὸν μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ὀΐομαι ἕλκος ἔχοντα
ἐνὶ: Il. 12:206: ἀλγήσας ὀδύνῃσι, μέσῳ δ’ ἐνὶ κάββαλ’ ὁμίλῳ,
ἐνὶ: Il. 12:213: δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορευέμεν, οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ
ἐνὶ: Il. 12:324: ἔσσεσθ’, οὔτέ κεν αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μαχοίμην
ἐνὶ: Il. 12:423: ὥ τ’ ὀλίγῳ ἐνὶ χώρῳ ἐρίζητον περὶ ἴσης,
ἐνὶ: Il. 13:55: σφῶϊν δ’ ὧδε θεῶν τις ἐνὶ φρεσὶ ποιήσειεν
ἐνὶ: Il. 13:73: καὶ δ’ ἐμοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι
ἐνὶ: Il. 13:253: ἧσθαι ἐνὶ κλισίῃσι λιλαίομαι, ἀλλὰ μάχεσθαι.
ἐνὶ: Il. 13:256: ἔρχομαι εἴ τί τοι ἔγχος ἐνὶ κλισίῃσι λέλειπται
ἐνὶ: Il. 13:289: οὐκ ἂν ἐν αὐχέν’ ὄπισθε πέσοι βέλος οὐδ’ ἐνὶ νώτῳ,
ἐνὶ: Il. 13:337: ὣς ἄρα τῶν ὁμόσ’ ἦλθε μάχη, μέμασαν δ’ ἐνὶ θυμῷ
ἐνὶ: Il. 13:433: γῆμεν ἀνὴρ ὤριστος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ·
ἔνι: Il. 13:466: γαμβρὸς ἐὼν ἔθρεψε δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα·
ἐνὶ: Il. 13:468: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,
ἔνι: Il. 13:483: ὃς μάλα καρτερός ἐστι μάχῃ ἔνι φῶτας ἐναίρειν·
ἐνὶ: Il. 13:494: ὣς Αἰνείᾳ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γεγήθει
ἐνὶ: Il. 13:522: υἷος ἑοῖο πεσόντος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ,
ἐνὶ: Il. 13:608: ἔσχεθε γὰρ σάκος εὐρύ, κατεκλάσθη δ’ ἐνὶ καυλῷ
ἐνὶ: Il. 13:742: ἤ κεν ἐνὶ νήεσσι πολυκλήϊσι πέσωμεν
ἐνὶ: Il. 13:808: ἀλλ’ οὐ σύγχει θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
ἐνὶ: Il. 14:39: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν. ὃ δὲ ξύμβλητο γεραιὸς
ἐνὶ: Il. 14:40: Νέστωρ, πτῆξε δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
ἐνὶ: Il. 14:45: ὥς ποτ’ ἐπηπείλησεν ἐνὶ Τρώεσσ’ ἀγορεύων
ἐνὶ: Il. 14:140: γηθεῖ ἐνὶ στήθεσσι φόνον καὶ φύζαν Ἀχαιῶν
ἔνι: Il. 14:141: δερκομένῳ, ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι φρένες οὐδ’ ἠβαιαί.
ἐνὶ: Il. 14:179: ἔξυσ’ ἀσκήσασα, τίθει δ’ ἐνὶ δαίδαλα πολλά·
ἔνι: Il. 14:216: ἔνθ’ ἔνι μὲν φιλότης, ἐν δ’ ἵμερος, ἐν δ’ ὀαριστὺς
ἔνι: Il. 14:220: ποικίλον, ᾧ ἔνι πάντα τετεύχαται· οὐδέ σέ φημι
ἐνὶ: Il. 14:315: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι περιπροχυθεὶς ἐδάμασσεν,
ἐνὶ: Il. 14:322: οὐδ’ ὅτε περ Σεμέλης οὐδ’ Ἀλκμήνης ἐνὶ Θήβῃ,
ἔνι: Il. 14:349: τῷ ἔνι λεξάσθην, ἐπὶ δὲ νεφέλην ἕσσαντο
ἐνὶ: Il. 14:370: ἀσπίδες ὅσσαι ἄρισται ἐνὶ στρατῷ ἠδὲ μέγισται
ἐνὶ: Il. 14:484: γνωτὸν ἐνὶ μεγάροισιν ἀρῆς ἀλκτῆρα λιπέσθαι.
ἔνι: Il. 15:95: ἀλλὰ σύ γ’ ἄρχε θεοῖσι δόμοις ἔνι δαιτὸς ἐΐσης·
ἔνι: Il. 15:111: υἱὸς γάρ οἱ ὄλωλε μάχῃ ἔνι φίλτατος ἀνδρῶν
ἔνι: Il. 15:142: Ὣς εἰποῦσ’ ἵδρυσε θρόνῳ ἔνι θοῦρον Ἄρηα.
ἐνὶ: Il. 15:195: καὶ κρατερός περ ἐὼν μενέτω τριτάτῃ ἐνὶ μοίρῃ.
ἐνὶ: Il. 15:296: αὐτοὶ δ’, ὅσσοι ἄριστοι ἐνὶ στρατῷ εὐχόμεθ’ εἶναι,
ἐνὶ: Il. 15:392: τόφρ’ ὅ γ’ ἐνὶ κλισίῃ ἀγαπήνορος Εὐρυπύλοιο
ἐνὶ: Il. 15:478: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ τόξον μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ἔθηκεν,
ἐνὶ: Il. 15:522: εἴα Πάνθου υἱὸν ἐνὶ προμάχοισι δαμῆναι·
ἐνὶ: Il. 15:561: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε, καὶ αἰδῶ θέσθ’ ἐνὶ θυμῷ,
ἐνὶ: Il. 15:629: ὣς ἐδαΐζετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
ἐνὶ: Il. 15:647: τῇ ὅ γ’ ἐνὶ βλαφθεὶς πέσεν ὕπτιος, ἀμφὶ δὲ πήληξ
ἐνὶ: Il. 15:661: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε καὶ αἰδῶ θέσθ’ ἐνὶ θυμῷ
ἐνὶ: Il. 15:689: μίμνεν ἐνὶ Τρώων ὁμάδῳ πύκα θωρηκτάων·
ἐνὶ: Il. 15:701: Τρωσὶν δ’ ἔλπετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἑκάστου
ἐνὶ: Il. 16:61: ἀσπερχὲς κεχολῶσθαι ἐνὶ φρεσίν· ἤτοι ἔφην γε
ἔνι: Il. 16:147: πιστότατος δέ οἱ ἔσκε μάχῃ ἔνι μεῖναι ὁμοκλήν.
ἐνὶ: Il. 16:242: θάρσυνον δέ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, ὄφρα καὶ Ἕκτωρ
ἐνὶ: Il. 16:254: ἂψ κλισίην εἰσῆλθε, δέπας δ’ ἀπέθηκ’ ἐνὶ χηλῷ,
ἐνὶ: Il. 16:402: δεύτερον ὁρμηθείς· ὃ μὲν εὐξέστῳ ἐνὶ δίφρῳ
ἐνὶ: Il. 16:444: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐνὶ: Il. 16:451: ἤτοι μέν μιν ἔασον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
ἐνὶ: Il. 16:515: εἲς ἢ ἐνὶ Τροίῃ· δύνασαι δὲ σὺ πάντοσ’ ἀκούειν
ἐνὶ: Il. 16:530: Γλαῦκος δ’ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ γήθησέν τε
ἐνὶ: Il. 16:630: ἐν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου, ἐπέων δ’ ἐνὶ βουλῇ·
ἔνι: Il. 16:642: σταθμῷ ἔνι βρομέωσι περιγλαγέας κατὰ πέλλας
ἐνὶ: Il. 16:648: ἢ ἤδη καὶ κεῖνον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
ἐνὶ: Il. 16:691: ὅς οἱ καὶ τότε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἀνῆκεν.
ἐνὶ: Il. 16:788: ἤντετο γάρ τοι Φοῖβος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
ἐνὶ: Il. 16:851: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐνὶ: Il. 17:16: τώ με ἔα κλέος ἐσθλὸν ἐνὶ Τρώεσσιν ἀρέσθαι,
ἐνὶ: Il. 17:22: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι περὶ σθένεϊ βλεμεαίνει,
ἐνὶ: Il. 17:45: ἀσπίδ’ ἐνὶ κρατερῇ· ὃ δὲ δεύτερος ὄρνυτο χαλκῷ
ἐνὶ: Il. 17:68: ὣς τῶν οὔ τινι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐτόλμα
ἐνὶ: Il. 17:139: ἑστήκει, μέγα πένθος ἐνὶ στήθεσσιν ἀέξων.
ἐνὶ: Il. 17:254: ἀλλά τις αὐτὸς ἴτω, νεμεσιζέσθω δ’ ἐνὶ θυμῷ
ἐνὶ: Il. 17:380: ζωὸν ἐνὶ πρώτῳ ὁμάδῳ Τρώεσσι μάχεσθαι.
ἐνὶ: Il. 17:394: ὣς οἵ γ’ ἔνθα καὶ ἔνθα νέκυν ὀλίγῃ ἐνὶ χώρῃ
ἐνὶ: Il. 17:451: σφῶϊν δ’ ἐν γούνεσσι βαλῶ μένος ἠδ’ ἐνὶ θυμῷ,
ἐνὶ: Il. 17:464: οὐ γάρ πως ἦν οἶον ἐόνθ’ ἱερῷ ἐνὶ δίφρῳ
ἐνὶ: Il. 17:506: Ἀργείων, ἤ κ’ αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισιν ἁλοίη.
ἐνὶ: Il. 17:570: καί οἱ μυίης θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἐνῆκεν,
ἐνὶ: Il. 17:575: ἔσκε δ’ ἐνὶ Τρώεσσι Ποδῆς υἱὸς Ἠετίωνος
ἐνὶ: Il. 17:590: ἐσθλὸν ἐνὶ προμάχοισι Ποδῆν υἱὸν Ἠετίωνος.
ἔνι: Il. 18:53: εἴδετ’ ἀκούουσαι ὅσ’ ἐμῷ ἔνι κήδεα θυμῷ.
ἐνὶ: Il. 18:88: νῦν δ’ ἵνα καὶ σοὶ πένθος ἐνὶ φρεσὶ μυρίον εἴη
ἐνὶ: Il. 18:113: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγκῃ·
ἐνὶ: Il. 18:194: ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὅ γ’ ἔλπομ’ ἐνὶ πρώτοισιν ὁμιλεῖ
ἐνὶ: Il. 18:295: νήπιε μηκέτι ταῦτα νοήματα φαῖν’ ἐνὶ δήμῳ·
ἐνὶ: Il. 18:330: αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ νοστήσαντα
ἐνὶ: Il. 18:349: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ ζέσσεν ὕδωρ ἐνὶ ἤνοπι χαλκῷ,
ἐνὶ: Il. 18:430: τοσσάδ’ ἐνὶ φρεσὶν ᾗσιν ἀνέσχετο κήδεα λυγρὰ
ἐνὶ: Il. 18:435: κεῖται ἐνὶ μεγάροις ἀρημένος, ἄλλα δέ μοι νῦν,
ἐνὶ: Il. 18:456: ἔκταν’ ἐνὶ προμάχοισι καὶ Ἕκτορι κῦδος ἔδωκε.
ἐνὶ: Il. 18:504: εἵατ’ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοις ἱερῷ ἐνὶ κύκλῳ,
ἐνὶ: Il. 18:591: τῷ ἴκελον οἷόν ποτ’ ἐνὶ Κνωσῷ εὐρείῃ
ἐνὶ: Il. 19:52: ἕλκος ἔχων· καὶ γὰρ τὸν ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
ἐνὶ: Il. 19:66: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγκῃ·
ἐνὶ: Il. 19:99: Ἀλκμήνη τέξεσθαι ἐϋστεφάνῳ ἐνὶ Θήβῃ.
ἐνὶ: Il. 19:102: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγει.
ἐνὶ: Il. 19:141: χθιζὸς ἐνὶ κλισίῃσιν ὑπέσχετο δῖος Ὀδυσσεύς.
ἐνὶ: Il. 19:169: θαρσαλέον νύ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, οὐδέ τι γυῖα
ἐνὶ: Il. 19:178: καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ φρεσὶν ἵλαος ἔστω.
ἐνὶ: Il. 19:179: αὐτὰρ ἔπειτά σε δαιτὶ ἐνὶ κλισίῃς ἀρεσάσθω
ἐνὶ: Il. 19:202: καὶ μένος οὐ τόσον ᾖσιν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσι.
ἐνὶ: Il. 19:211: ὅς μοι ἐνὶ κλισίῃ δεδαϊγμένος ὀξέϊ χαλκῷ
ἐνὶ: Il. 19:263: ἀλλ’ ἔμεν’ ἀπροτίμαστος ἐνὶ κλισίῃσιν ἐμῇσιν.
ἐνὶ: Il. 19:271: οὐκ ἂν δή ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν
ἐνὶ: Il. 19:298: κουριδίην ἄλοχον θήσειν, ἄξειν τ’ ἐνὶ νηυσὶν
ἐνὶ: Il. 19:316: αὐτὸς ἐνὶ κλισίῃ λαρὸν παρὰ δεῖπνον ἔθηκας
ἐνὶ: Il. 19:324: χήτεϊ τοιοῦδ’ υἷος· ὃ δ’ ἀλλοδαπῷ ἐνὶ δήμῳ
ἔνι: Il. 19:326: ἠὲ τὸν ὃς Σκύρῳ μοι ἔνι τρέφεται φίλος υἱός,
ἐνὶ: Il. 19:328: πρὶν μὲν γάρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
ἐνὶ: Il. 19:330: αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, σὲ δέ τε Φθίην δὲ νέεσθαι,
ἐνὶ: Il. 19:331: ὡς ἄν μοι τὸν παῖδα θοῇ ἐνὶ νηῒ μελαίνῃ
ἐνὶ: Il. 19:339: μνησάμενοι τὰ ἕκαστος ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπον·
ἐνὶ: Il. 19:348: στάξον ἐνὶ στήθεσσ’, ἵνα μή μιν λιμὸς ἵκηται.
ἐνὶ: Il. 19:353: νέκταρ ἐνὶ στήθεσσι καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν
ἐνὶ: Il. 19:414: ἔκταν’ ἐνὶ προμάχοισι καὶ Ἕκτορι κῦδος ἔδωκε.
ἐνὶ: Il. 20:195: ἀλλ’ οὐ νῦν ἐρύεσθαι ὀΐομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
ἔνι: Il. 20:248: στρεπτὴ δὲ γλῶσσ’ ἐστὶ βροτῶν, πολέες δ’ ἔνι μῦθοι
ἐνὶ: Il. 20:279: δείσας· ἐγχείη δ’ ἄρ’ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ
ἐνὶ: Il. 21:61: γεύσεται, ὄφρα ἴδωμαι ἐνὶ φρεσὶν ἠδὲ δαείω
ἐνὶ: Il. 21:69: κύψας· ἐγχείη δ’ ἄρ’ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ
ἐνὶ: Il. 21:94: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
ἐνὶ: Il. 21:101: τόφρά τί μοι πεφιδέσθαι ἐνὶ φρεσὶ φίλτερον ἦεν
ἐνὶ: Il. 21:182: ἀσθμαίνοντ’· Ἀχιλεὺς δ’ ἄρ’ ἐνὶ στήθεσσιν ὀρούσας
ἐνὶ: Il. 21:207: ὡς εἶδον τὸν ἄριστον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
ἔνι: Il. 21:262: χώρῳ ἔνι προαλεῖ, φθάνει δέ τε καὶ τὸν ἄγοντα·
ἐνὶ: Il. 21:386: ἀργαλέη, δίχα δέ σφιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἄητο·
ἐνὶ: Il. 21:475: μή σευ νῦν ἔτι πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἀκούσω
ἐνὶ: Il. 21:583: ἦ δή που μάλ’ ἔολπας ἐνὶ φρεσὶ φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ
ἐνὶ: Il. 22:115: πάντα μάλ’ ὅσσά τ’ Ἀλέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν
ἐνὶ: Il. 22:296: Ἕκτωρ δ’ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·
ἐνὶ: Il. 22:360: ἐσθλὸν ἐόντ’ ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν.
ἐνὶ: Il. 22:458: ἥ μιν ἔχεσκ’, ἐπεὶ οὔ ποτ’ ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν,
ἐνὶ: Il. 22:483: ἔρχεαι, αὐτὰρ ἐμὲ στυγερῷ ἐνὶ πένθεϊ λείπεις
ἔνι: Il. 22:504: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ θαλέων ἐμπλησάμενος κῆρ·
ἐνὶ: Il. 22:510: γυμνόν· ἀτάρ τοι εἵματ’ ἐνὶ μεγάροισι κέονται
ἐνὶ: Il. 23:45: πρίν γ’ ἐνὶ Πάτροκλον θέμεναι πυρὶ σῆμά τε χεῦαι
ἔνι: Il. 23:104: ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν·
ἔνι: Il. 23:210: ὄφρα πυρὴν ὄρσητε καήμεναι, ᾗ ἔνι κεῖται
ἐνὶ: Il. 23:316: μήτι δ’ αὖτε κυβερνήτης ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ
ἐνὶ: Il. 23:335: αὐτὸς δὲ κλινθῆναι ἐϋπλέκτῳ ἐνὶ δίφρῳ
ἐνὶ: Il. 23:349: Ὣς εἰπὼν Νέστωρ Νηλήϊος ἂψ ἐνὶ χώρῃ
ἔνι: Il. 23:435: μή πως συγκύρσειαν ὁδῷ ἔνι μώνυχες ἵπποι,
ἐνὶ: Il. 23:703: τὸν δὲ δυωδεκάβοιον ἐνὶ σφίσι τῖον Ἀχαιοί·
ἐνὶ: Il. 24:17: αὖτις ἐνὶ κλισίῃ παυέσκετο, τὸν δέ τ’ ἔασκεν
ἐνὶ: Il. 24:41: γναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι, λέων δ’ ὣς ἄγρια οἶδεν,
ἐνὶ: Il. 24:83: εὗρε δ’ ἐνὶ σπῆϊ γλαφυρῷ Θέτιν, ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἄλλαι
ἐνὶ: Il. 24:84: εἵαθ’ ὁμηγερέες ἅλιαι θεαί· ἣ δ’ ἐνὶ μέσσῃς
ἐνὶ: Il. 24:219: ὄρνις ἐνὶ μεγάροισι κακὸς πέλευ· οὐδέ με πείσεις.
ἐνὶ: Il. 24:236: φείσατ’ ἐνὶ μεγάροις ὃ γέρων, περὶ δ’ ἤθελε θυμῷ
ἐνὶ: Il. 24:321: γήθησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.
ἐνὶ: Il. 24:359: ὀρθαὶ δὲ τρίχες ἔσταν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
ἔνι: Il. 24:391: τὸν μὲν ἐγὼ μάλα πολλὰ μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
ἐνὶ: Il. 24:427: λήθετ’ ἐνὶ μεγάροισι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι·
ἐνὶ: Il. 24:480: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἄνδρ’ ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὅς τ’ ἐνὶ πάτρῃ
ἐνὶ: Il. 24:497: τοὺς δ’ ἄλλους μοι ἔτικτον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες.
ἐνὶ: Il. 24:542: ἧμαι ἐνὶ Τροίῃ, σέ τε κήδων ἠδὲ σὰ τέκνα.
ἐνὶ: Il. 24:554: κεῖται ἐνὶ κλισίῃσιν ἀκηδής, ἀλλὰ τάχιστα
ἐνὶ: Il. 24:569: μή σε γέρον οὐδ’ αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω
ἐνὶ: Il. 24:603: τῇ περ δώδεκα παῖδες ἐνὶ μεγάροισιν ὄλοντο
ἐνὶ: Il. 24:664: ἐννῆμαρ μέν κ’ αὐτὸν ἐνὶ μεγάροις γοάοιμεν,
ἐνὶ: Il. 24:672: ἔλλαβε δεξιτερήν, μή πως δείσει’ ἐνὶ θυμῷ.
ἐνὶ: Il. 24:707: Ὣς ἔφατ’, οὐδέ τις αὐτόθ’ ἐνὶ πτόλεϊ λίπετ’ ἀνὴρ
ἐνὶ: Il. 24:768: ἀλλ’ εἴ τίς με καὶ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισιν ἐνίπτοι
ἐνὶ: Il. 24:774: οὐ γάρ τίς μοι ἔτ’ ἄλλος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
ἐνὶ: Od. 1:27: Ζηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν Ὀλυμπίου ἁθρόοι ἦσαν.
ἐνὶ: Od. 1:103: στῆ δ’ Ἰθάκης ἐνὶ δήμῳ ἐπὶ προθύροισ’ Ὀδυσῆος,
ἐνὶ: Od. 1:110: οἱ μὲν ἄρ’ οἶνον ἔμισγον ἐνὶ κρητῆρσι καὶ ὕδωρ,
ἐνὶ: Od. 1:115: ὀσσόμενος πατέρ’ ἐσθλὸν ἐνὶ φρεσίν, εἴ ποθεν ἐλθὼν
ἐνὶ: Od. 1:119: βῆ δ’ ἰθὺς προθύροιο, νεμεσσήθη δ’ ἐνὶ θυμῷ
ἐνὶ: Od. 1:151: μνηστῆρες, τοῖσιν μὲν ἐνὶ φρεσὶν ἄλλα μεμήλει,
ἐνὶ: Od. 1:200: αὐτὰρ νῦν τοι ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
ἐνὶ: Od. 1:211: Ἀργείων οἱ ἄριστοι ἔβαν κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσίν·
ἐνὶ: Od. 1:237: εἰ μετὰ οἷσ’ ἑτάροισι δάμη Τρώων ἐνὶ δήμῳ,
ἐνὶ: Od. 1:269: οἷσιν ἐνὶ μεγάροισι· σὲ δὲ φράζεσθαι ἄνωγα,
ἐνὶ: Od. 1:295: ὅππως κε μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσι
ἐνὶ: Od. 1:311: δῶρον ἔχων ἐπὶ νῆα κίῃς, χαίρων ἐνὶ θυμῷ,
ἐνὶ: Od. 1:320: ὄρνις δ’ ὣς ἀνόπαια διέπτατο· τῷ δ’ ἐνὶ θυμῷ
ἐνὶ: Od. 1:341: λυγρῆς, ἥ τέ μοι αἰὲν ἐνὶ στήθεσσι φίλον κῆρ
ἐνὶ: Od. 1:359: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
ἐνὶ: Od. 1:426: ὑψηλὸς δέδμητο, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ,
ἐνὶ: Od. 2:18: Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἔβη κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσίν,
ἐνὶ: Od. 2:27: ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς δῖος ἔβη κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσί.
ἐνὶ: Od. 2:90: ἐξ οὗ ἀτέμβει θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
ἐνὶ: Od. 2:93: ἡ δὲ δόλον τόνδ’ ἄλλον ἐνὶ φρεσὶ μερμήριξε·
ἐνὶ: Od. 2:94: στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινε,
ἐνὶ: Od. 2:192: σοὶ δὲ, γέρον, θῳὴν ἐπιθήσομεν, ἥν κ’ ἐνὶ θυμῷ
ἐνὶ: Od. 2:248: ἐξελάσαι μεγάροιο μενοινήσει’ ἐνὶ θυμῷ,
ἐνὶ: Od. 2:299: εὗρε δ’ ἄρα μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν
ἐνὶ: Od. 2:317: ἠὲ Πύλονδ’ ἐλθὼν ἢ αὐτοῦ τῷδ’ ἐνὶ δήμῳ.
ἐνὶ: Od. 2:363: “τίπτε δέ τοι, φίλε τέκνον, ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο νόημα
ἐνὶ: Od. 2:366: διογενὴς Ὀδυσεὺς ἀλλογνώτῳ ἐνὶ δήμῳ.
ἐνὶ: Od. 2:411: ἁθρό’ ἐνὶ μεγάρῳ· μήτηρ δ’ ἐμὴ οὔ τι πέπυσται,
ἐνὶ: Od. 2:414: οἱ δ’ ἄρα πάντα φέροντες ἐϋσσέλμῳ ἐνὶ νηῒ
ἐνὶ: Od. 2:417: νηῒ δ’ ἐνὶ πρυμνῇ κατ’ ἄρ’ ἕζετο· ἄγχι δ’ ἄρ’ αὐτῆς
ἐνὶ: Od. 3:18: εἴδομεν ἥν τινα μῆτιν ἐνὶ στήθεσσι κέκευθε.
ἐνὶ: Od. 3:26: “Τηλέμαχ’, ἄλλα μὲν αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶ σῇσι νοήσεις,
ἐνὶ: Od. 3:76: θαρσήσας· αὐτὴ γὰρ ἐνὶ φρεσὶ θάρσος Ἀθήνη
ἔνι: Od. 3:100: δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅθι πάσχετε πήματ’ Ἀχαιοί·
ἐνὶ: Od. 3:127: οὔτε ποτ’ εἰν ἀγορῇ δίχ’ ἐβάζομεν οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ,
ἐνὶ: Od. 3:132: καὶ τότε δὴ Ζεὺς λυγρὸν ἐνὶ φρεσὶ μήδετο νόστον
ἐνὶ: Od. 3:186: ὅσσα δ’ ἐνὶ μεγάροισι καθήμενος ἡμετέροισι
ἔνι: Od. 3:220: δήμῳ ἔνι Τρώων. ὅθι πάσχομεν ἄλγε’ Ἀχαιοί· -
ἐνὶ: Od. 3:256: εἰ ζώοντ’ Αἴγισθον ἐνὶ μεγάροισιν ἔτετμεν
ἐνὶ: Od. 3:349: ᾧ οὔ τι χλαῖναι καὶ ῥήγεα πόλλ’ ἐνὶ οἴκῳ,
ἐνὶ: Od. 3:354: ζώω, ἔπειτα δὲ παῖδες ἐνὶ μεγάροισι λίπωνται
ἐνὶ: Od. 3:360: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ἐγὼ δ’ ἐπὶ νῆα μέλαιναν
ἐνὶ: Od. 3:472: οἶνον οἰνοχοεῦντες ἐνὶ χρυσέοις δεπάεσσιν.
ἐνὶ: Od. 4:4: υἱέος ἠδὲ θυγατρὸς ἀμύμονος ᾧ ἐνὶ οἴκῳ.
ἐνὶ: Od. 4:112: Τηλέμαχός θ’, ὃν ἔλειπε νέον γεγαῶτ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
ἐνὶ: Od. 4:126: Ἀλκάνδρη, Πολύβοιο δάμαρ, ὃς ἔναι’ ἐνὶ Θήβῃς
ἐνὶ: Od. 4:144: Τηλεμάχῳ, τὸν ἔλειπε νέον γεγαῶτ’ ἐνὶ οἴκῳ
ἐνὶ: Od. 4:158: ἀλλὰ σαόφρων ἐστί, νεμεσσᾶται δ’ ἐνὶ θυμῷ
ἐνὶ: Od. 4:192: οἷσιν ἐνὶ μεγάροισι καὶ ἀλλήλους ἐρέοιμεν·
ἔνι: Od. 4:243: δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅθι πάσχετε πήματ’ Ἀχαιοί.
ἔνι: Od. 4:272: ἵππῳ ἔνι ξεστῷ, ἵν’ ἐνήμεθα πάντες ἄριστοι
ἔνι: Od. 4:330: δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅθι πάσχετε πήματ’ Ἀχαιοί·
ἐνὶ: Od. 4:342: τοῖος ἐὼν οἷός ποτ’ ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Λέσβῳ
ἐνὶ: Od. 4:354: νῆσος ἔπειτά τις ἔστι πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ
ἐνὶ: Od. 4:373: ὡς δὴ δήθ’ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκεαι, οὐδέ τι τέκμωρ
ἐνὶ: Od. 4:466: ὡς δὴ δήθ’ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκομαι, οὐδέ τι τέκμωρ
ἐνὶ: Od. 4:549: αὖτις ἐνὶ στήθεσσι καὶ ἀχνυμένῳ περ ἰάνθη,
ἔνι: Od. 4:555: υἱὸς Λαέρτεω, Ἰθάκῃ ἔνι οἰκία ναίων·
ἐνὶ: Od. 4:587: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐπίμεινον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμοῖσιν,
ἔνι: Od. 4:603: εὐρέος, ᾧ ἔνι μὲν λωτὸς πολύς, ἐν δὲ κύπειρον
ἐνὶ: Od. 4:624: ὣς οἱ μὲν περὶ δεῖπνον ἐνὶ μεγάροισι πένοντο,
ἐνὶ: Od. 4:632: “Ἀντίνο’, ἤ ῥά τι ἴδμεν ἐνὶ φρεσὶν ἦε καὶ οὐκί,
ἐνὶ: Od. 4:676: μύθων, οὓς μνηστῆρες ἐνὶ φρεσὶ βυσσοδόμευον.
ἐνὶ: Od. 4:729: σχέτλιαι, οὐδ’ ὑμεῖς περ ἐνὶ φρεσὶ θέσθε ἑκάστη
ἐνὶ: Od. 4:734: ἤ κέ με τεθνηυῖαν ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπεν.
ἐνὶ: Od. 4:739: εἰ δή πού τινα κεῖνος ἐνὶ φρεσὶ μῆτιν ὑφήνας
ἐνὶ: Od. 4:763: εἴ ποτέ τοι πολύμητις ἐνὶ μεγάροισιν Ὀδυσσεὺς
ἐνὶ: Od. 4:777: μῦθον, ὃ δὴ καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶν ἤραρεν ἥμιν.”
ἔνι: Od. 4:798: τὴν Εὔμηλος ὄπυιε, Φερῇσ’ ἔνι οἰκία ναίων.
ἐνὶ: Od. 4:821: ἢ ὅ γε τῶν ἐνὶ δήμῳ, ἵν’ οἴχεται, ἢ ἐνὶ πόντῳ·
ἐνὶ: Od. 4:821: ἢ ὅ γε τῶν ἐνὶ δήμῳ, ἵν’ οἴχεται, ἢ ἐνὶ πόντῳ·
ἐνὶ: Od. 4:843: Τηλεμάχῳ φόνον αἰπὺν ἐνὶ φρεσὶν ὁρμαίνοντες.
ἔνι: Od. 4:846: Ἀστερίς, οὐ μεγάλη, λιμένες δ’ ἔνι ναύλοχοι αὐτῇ
ἔνι: Od. 5:57: ἤϊεν, ὄφρα μέγα σπέος ἵκετο, τῷ ἔνι νύμφη
ἔνι: Od. 5:127: νειῷ ἔνι τριπόλῳ· οὐδὲ δὴν ἦεν ἄπυστος
ἐνὶ: Od. 5:132: Ζεὺς ἐλάσας ἐκέασσε μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ.
ἐνὶ: Od. 5:191: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι σιδήρεος, ἀλλ’ ἐλεήμων.”
ἐνὶ: Od. 5:221: εἰ δ’ αὖ τις ῥαίῃσι θεῶν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
ἐνὶ: Od. 5:325: ἀλλὰ μεθορμηθεὶς ἐνὶ κύμασιν ἐλλάβετ’ αὐτῆς,
ἑνὶ: Od. 5:371: ἀμφ’ ἑνὶ δούρατι βαῖνε, κέληθ’ ὡς ἵππον ἐλαύνων,
ἔνι: Od. 6:15: βῆ δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον πολυδαίδαλον, ᾧ ἔνι κούρη
ἔνι: Od. 6:46: τῷ ἔνι τέρπονται μάκαρες θεοὶ ἤματα πάντα.
ἐνὶ: Od. 6:62: πέντε δέ τοι φίλοι υἷες ἐνὶ μεγάροις γεγάασιν,
ἐνὶ: Od. 6:140: θάρσος ἐνὶ φρεσὶ θῆκε καὶ ἐκ δέος εἵλετο γυίων.
ἐνὶ: Od. 6:204: οἰκέομεν δ’ ἀπάνευθε πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ,
ἐνὶ: Od. 6:313: εἴ κέν τοι κείνη γε φίλα φρονέῃσ’ ἐνὶ θυμῷ,
ἐνὶ: Od. 7:42: θεσπεσίην κατέχευε φίλα φρονέουσ’ ἐνὶ θυμῷ.
ἐνὶ: Od. 7:75: εἴ κέν τοι κείνη γε φίλα φρονέῃσ’ ἐνὶ θυμῷ,
ἐνὶ: Od. 7:96: ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῖο διαμπερές, ἔνθ’ ἐνὶ πέπλοι
ἐνὶ: Od. 7:109: νῆα θοὴν ἐνὶ πόντῳ ἐλαυνέμεν, ὣς δὲ γυναῖκες
ἐνὶ: Od. 7:123: τῆς ἕτερον μέν θ’ εἱλόπεδον λευρῷ ἐνὶ χώρῳ
ἐνὶ: Od. 7:150: κτήματ’ ἐνὶ μεγάροισι γέρας θ’, ὅ τι δῆμος ἔδωκεν.
ἐνὶ: Od. 7:187: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
ἐνὶ: Od. 7:190: ξεῖνον ἐνὶ μεγάροις ξεινίσσομεν ἠδὲ θεοῖσι
ἐνὶ: Od. 7:218: καὶ μάλα τειρόμενον καὶ ἐνὶ φρεσὶ πένθος ἔχοντα,
ἐνὶ: Od. 7:250: Ζεὺς ἐλάσας ἐκέασσε μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ.
ἐνὶ: Od. 7:258: ἀλλ’ ἐμὸν οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν.
ἐνὶ: Od. 7:309: “ξεῖν’, οὔ μοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι φίλον κῆρ
ἐνὶ: Od. 7:327: εἰδήσεις δὲ καὶ αὐτὸς ἐνὶ φρεσίν, ὅσσον ἄρισται
ἐνὶ: Od. 8:27: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
ἐνὶ: Od. 8:42: ἔρχεσθ’, ὄφρα ξεῖνον ἐνὶ μεγάροισι φιλέωμεν·
ἐνὶ: Od. 8:154: κήδεά μοι καὶ μᾶλλον ἐνὶ φρεσὶν ἤ περ ἄεθλοι,
ἐνὶ: Od. 8:178: ὤρινάς μοι θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
ἔνι: Od. 8:220: δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅτε τοξαζοίμεθ’ Ἀχαιοί·
ἐνὶ: Od. 8:227: ἵκετ’ ἐνὶ μεγάροισι· χολωσάμενος γὰρ Ἀπόλλων
ἐνὶ: Od. 8:368: τέρπετ’ ἐνὶ φρεσὶν ᾗσιν ἀκούων ἠδὲ καὶ ἄλλοι
ἐνὶ: Od. 8:394: αἶψα δὲ πάντα φέρωμεν ἀολλέα, ὄφρ’ ἐνὶ χερσὶ
ἐνὶ: Od. 8:395: ξεῖνος ἔχων ἐπὶ δόρπον ἴῃ χαίρων ἐνὶ θυμῷ.
ἐνὶ: Od. 8:432: σπένδῃ ἐνὶ μεγάρῳ Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσιν.”
ἐνὶ: Od. 8:439: ἐξέφερεν θαλάμοιο, τίθει δ’ ἐνὶ κάλλιμα δῶρα,
ἐνὶ: Od. 8:503: εἵατ’ ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ κεκαλυμμένοι ἵππῳ·
ἐνὶ: Od. 9:11: τοῦτό τί μοι κάλλιστον ἐνὶ φρεσὶν εἴδεται εἶναι.
ἐνὶ: Od. 9:33: ἀλλ’ ἐμὸν οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν.
ἐνὶ: Od. 9:99: νηυσὶ δ’ ἐνὶ γλαφυρῇσιν ὑπὸ ζυγὰ δῆσα ἐρύσσας·
ἔνι: Od. 9:126: οὐδ’ ἄνδρες νηῶν ἔνι τέκτονες, οἵ κε κάμοιεν
ἐνὶ: Od. 9:206: ἠείδη δμώων οὐδ’ ἀμφιπόλων ἐνὶ οἴκῳ,
ἐνὶ: Od. 9:419: οὕτω γάρ πού μ’ ἤλπετ’ ἐνὶ φρεσὶ νήπιον εἶναι.
ἐνὶ: Od. 9:478: σχέτλι’, ἐπεὶ ξείνους οὐχ ἅζεο σῷ ἐνὶ οἴκῳ
ἔνι: Od. 9:505: υἱὸν Λαέρτεω, Ἰθάκῃ ἔνι οἰκί’ ἔχοντα.”
ἔνι: Od. 9:531: υἱὸν Λαέρτεω, Ἰθάκῃ ἔνι οἰκί’ ἔχοντα.
ἐνὶ: Od. 10:3: πλωτῇ ἐνὶ νήσῳ· πᾶσαν δέ τέ μιν πέρι τεῖχος
ἐνὶ: Od. 10:5: τοῦ καὶ δώδεκα παῖδες ἐνὶ μεγάροις γεγάασιν,
ἐνὶ: Od. 10:23: νηῒ δ’ ἐνὶ γλαφυρῇ κατέδει μέρμιθι φαεινῇ
ἐνὶ: Od. 10:51: ἠὲ πεσὼν ἐκ νηὸς ἀποφθίμην ἐνὶ πόντῳ,
ἐνὶ: Od. 10:53: ἀλλ’ ἔτλην καὶ ἔμεινα, καλυψάμενος δ’ ἐνὶ νηῒ
ἐνὶ: Od. 10:196: αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ κεῖται· καπνὸν δ’ ἐνὶ μέσσῃ
ἐνὶ: Od. 10:211: ξεστοῖσιν λάεσσι, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ.
ἐνὶ: Od. 10:253: ξεστοῖσιν λάεσσι, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ.
ἐνὶ: Od. 10:271: “Εὐρύλοχ’, ἦ τοι μὲν σὺ μέν’ αὐτοῦ τῷδ’ ἐνὶ χώρῳ
ἐνὶ: Od. 10:282: χώρου ἄϊδρις ἐών; ἕταροι δέ τοι οἵδ’ ἐνὶ Κίρκης
ἐνὶ: Od. 10:317: ἐν δέ τε φάρμακον ἧκε, κακὰ φρονέουσ’ ἐνὶ θυμῷ.
ἐνὶ: Od. 10:338: ἥ μοι σῦς μὲν ἔθηκας ἐνὶ μεγάροισιν ἑταίρους,
ἐνὶ: Od. 10:348: ἀμφίπολοι δ’ ἄρα τεῖος ἐνὶ μεγάροισι πένοντο
ἔνι: Od. 10:352: τάων ἡ μὲν ἔβαλλε θρόνοισ’ ἔνι ῥήγεα καλὰ
ἐνὶ: Od. 10:360: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ ζέσσεν ὕδωρ ἐνὶ ἤνοπι χαλκῷ,
ἐνὶ: Od. 10:461: εἰς ὅ κεν αὖτις θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι λάβητε,
ἐνὶ: Od. 10:489: μηκέτι νῦν ἀέκοντες ἐμῷ ἐνὶ μίμνετε οἴκῳ.
ἐνὶ: Od. 11:68: Τηλεμάχου θ’, ὃν μοῦνον ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπες·
ἐνὶ: Od. 11:119: αὐτὰρ ἐπὴν μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσι
ἐνὶ: Od. 11:146: “ῥηΐδιόν τοι ἔπος ἐρέω καὶ ἐνὶ φρεσὶ θήσω·
ἐνὶ: Od. 11:162: εἰς Ἰθάκην οὐδ’ εἶδες ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκα;”
ἐνὶ: Od. 11:182: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
ἐνὶ: Od. 11:190: ἀλλ’ ὅ γε χεῖμα μὲν εὕδει ὅθι δμῶες ἐνὶ οἴκῳ,
ἐνὶ: Od. 11:341: κτήματ’ ἐνὶ μεγάροισι θεῶν ἰότητι κέονται.”
ἐνὶ: Od. 11:353: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ δήμῳ.”
ἔνι: Od. 11:367: σοὶ δ’ ἔπι μὲν μορφὴ ἐπέων, ἔνι δὲ φρένες ἐσθλαί,
ἐνὶ: Od. 11:394: οἵη περ πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι.
ἐνὶ: Od. 11:417: μουνὰξ κτεινομένων καὶ ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ·
ἐνὶ: Od. 11:420: κείμεθ’ ἐνὶ μεγάρῳ, δάπεδον δ’ ἅπαν αἵματι θῦεν.
ἐνὶ: Od. 11:454: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
ἐνὶ: Od. 11:460: ἤ που πὰρ Μενελάῳ ἐνὶ Σπάρτῃ εὐρείῃ·
ἐνὶ: Od. 11:474: σχέτλιε, τίπτ’ ἔτι μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μήσεαι ἔργον;
ἐνὶ: Od. 11:499: τοῖος ἐὼν οἷός ποτ’ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
ἐνὶ: Od. 11:514: οὔ ποτ’ ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν οὐδ’ ἐν ὁμίλῳ,
ἐνὶ: Od. 11:566: ἀλλά μοι ἤθελε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι
ἐνὶ: Od. 12:85: ἔνθα δ’ ἐνὶ Σκύλλη ναίει δεινὸν λελακυῖα.
ἐνὶ: Od. 12:189: ἴδμεν γάρ τοι πάνθ’, ὅσ’ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
ἐνὶ: Od. 12:210: εἴλει ἐνὶ σπῆϊ γλαφυρῷ κρατερῆφι βίηφιν·
ἐνὶ: Od. 12:217: σοὶ δέ, κυβερνῆθ’, ὧδ’ ἐπιτέλλομαι· ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ
ἐνὶ: Od. 12:388: τυτθὰ βαλὼν κεάσαιμι μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ.”
ἐνὶ: Od. 12:411: εἰς ἄντλον κατέχυνθ’· ὁ δ’ ἄρα πρυμνῇ ἐνὶ νηῒ
ἐνὶ: Od. 12:451: ἤδη γάρ τοι χθιζὸς ἐμυθεόμην ἐνὶ οἴκῳ
ἐνὶ: Od. 13:8: ὅσσοι ἐνὶ μεγάροισι γερούσιον αἴθοπα οἶνον
ἐνὶ: Od. 13:10: εἵματα μὲν δὴ ξείνῳ ἐϋξέστῃ ἐνὶ χηλῷ
ἐνὶ: Od. 13:61: αὐτὰρ ἐγὼ νέομαι· σὺ δὲ τέρπεο τῷδ’ ἐνὶ οἴκῳ
ἐνὶ: Od. 13:168: “ὤ μοι, τίς δὴ νῆα θοὴν ἐπέδησ’ ἐνὶ πόντῳ
ἐνὶ: Od. 13:228: “ὦ φίλ’, ἐπεί σε πρῶτα κιχάνω τῷδ’ ἐνὶ χώρῳ,
ἐνὶ: Od. 13:255: αἰὲν ἐνὶ στήθεσσι νόον πολυκερδέα νωμῶν· -
ἔνι: Od. 13:266: δήμῳ ἔνι Τρώων, ἀλλ’ ἄλλων ἦρχον ἑταίρων.
ἔνι: Od. 13:306: εἴπω θ’ ὅσσα τοι αἶσα δόμοισ’ ἔνι ποιητοῖσι
ἐνὶ: Od. 13:315: εἷος ἐνὶ Τροίῃ πολεμίζομεν υἷες Ἀχαιῶν·
ἐνὶ: Od. 13:330: “αἰεί τοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι νόημα·
ἐνὶ: Od. 13:334: ἵετ’ ἐνὶ μεγάροισ’ ἰδέειν παῖδάς τ’ ἄλοχόν τε·
ἐνὶ: Od. 13:337: ἧσται ἐνὶ μεγάροισιν, ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
ἐνὶ: Od. 13:339: αὐτὰρ ἐγὼ τὸ μὲν οὔ ποτ’ ἀπίστεον, ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ
ἐνὶ: Od. 13:384: φθείσεσθαι κακὸν οἶτον ἐνὶ μεγάροισιν ἔμελλον,
ἐνὶ: Od. 13:398: κάρψω μὲν χρόα καλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
ἐνὶ: Od. 13:417: “τίπτε τ’ ἄρ’ οὔ οἱ ἔειπες, ἐνὶ φρεσὶ πάντα ἰδυῖα;
ἐνὶ: Od. 13:430: κάρψε μέν οἱ χρόα καλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
ἐνὶ: Od. 14:5: τὸν δ’ ἄρ’ ἐνὶ προδόμῳ εὗρ’ ἥμενον, ἔνθα οἱ αὐλὴ
ἐνὶ: Od. 14:6: ὑψηλὴ δέδμητο, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ,
ἐνὶ: Od. 14:82: οὐκ ὄπιδα φρονέοντες ἐνὶ φρεσὶν οὐδ’ ἐλεητύν.
ἐνὶ: Od. 14:169: μίμνῃσκ’· ἦ γὰρ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν
ἐνὶ: Od. 14:201: υἷες ἐνὶ μεγάρῳ ἠμὲν τράφον ἠδ’ ἐγένοντο
ἐνὶ: Od. 14:205: ὃς τότ’ ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὣς τίετο δήμῳ
ἐνὶ: Od. 14:273: αὐτὰρ ἐμοὶ Ζεὺς αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶν ὧδε νόημα
ἐνὶ: Od. 14:331: ὤμοσε δὲ πρὸς ἔμ’ αὐτόν, ἀποσπένδων ἐνὶ οἴκῳ,
ἐνὶ: Od. 14:345: ἔνθ’ ἐμὲ μὲν κατέδησαν ἐϋσσέλμῳ ἐνὶ νηῒ
ἐνὶ: Od. 14:391: “ἦ μάλα τίς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἄπιστος,
ἐνὶ: Od. 14:490: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα νόον σχέθε τόνδ’ ἐνὶ θυμῷ,
ἐνὶ: Od. 14:501: βῆ δὲ θέειν ἐπὶ νῆας· ἐγὼ δ’ ἐνὶ εἵματι κείνου
ἐνὶ: Od. 14:504: δοίη κέν τις χλαῖναν ἐνὶ σταθμοῖσι συφορβῶν,
ἐνὶ: Od. 15:7: Τηλέμαχον δ’ οὐχ ὕπνος ἔχε γλυκύς, ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ
ἐνὶ: Od. 15:20: οἶσθα γὰρ οἷος θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γυναικός·
ἐνὶ: Od. 15:77: δεῖπνον ἐνὶ μεγάροις τετυκεῖν ἅλις ἔνδον ἐόντων.
ἐνὶ: Od. 15:94: δεῖπνον ἐνὶ μεγάροις τετυκεῖν ἅλις ἔνδον ἐόντων.
ἐνὶ: Od. 15:128: κεῖσθαι ἐνὶ μεγάρῳ. σὺ δέ μοι χαίρων ἀφίκοιο
ἐνὶ: Od. 15:153: εἷος ἐνὶ Τροίῃ πολεμίζομεν υἷες Ἀχαιῶν.”
ἐνὶ: Od. 15:157: νοστήσας Ἰθάκηνδε κιχὼν Ὀδυσῆ’ ἐνὶ οἴκῳ
ἐνὶ: Od. 15:165: γήθησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.
ἐνὶ: Od. 15:172: “κλῦτέ μευ· αὐτὰρ ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
ἐνὶ: Od. 15:174: ὡς ὅδε χῆν’ ἥρπαξ’ ἀτιταλλομένην ἐνὶ οἴκῳ
ἐνὶ: Od. 15:200: μή μ’ ὁ γέρων ἀέκοντα κατάσχῃ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
ἐνὶ: Od. 15:206: νηῒ δ’ ἐνὶ πρυμνῇ ἐξαίνυτο κάλλιμα δῶρα,
ἔνι: Od. 15:226: ὃς πρὶν μέν ποτ’ ἔναιε Πύλῳ ἔνι, μητέρι μήλων,
ἐνὶ: Od. 15:231: εἶχε βίῃ. ὁ δὲ τεῖος ἐνὶ μεγάροις Φυλάκοιο
ἐνὶ: Od. 15:260: “ὦ φίλ’, ἐπεί σε θύοντα κιχάνω τῷδ’ ἐνὶ χώρῳ,
ἐνὶ: Od. 15:306: αὐτοῦ ἐνὶ σταθμῷ ἦ ὀτρύνειε πόλινδε·
ἐνὶ: Od. 15:326: “ὤ μοι, ξεῖνε, τίη τοι ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο νόημα
ἔνι: Od. 15:385: ᾗ ἔνι ναιετάασκε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ,
ἐνὶ: Od. 15:398: νῶϊ δ’ ἐνὶ κλισίῃ πίνοντέ τε δαινυμένω τε
ἐνὶ: Od. 15:417: ἔσκε δὲ πατρὸς ἐμοῖο γυνὴ Φοίνισσ’ ἐνὶ οἴκῳ,
ἐνὶ: Od. 15:450: παῖδα γὰρ ἀνδρὸς ἐῆος ἐνὶ μεγάροισ’ ἀτιτάλλω,
ἐνὶ: Od. 15:466: εὗρε δ’ ἐνὶ προδόμῳ ἠμὲν δέπα ἠδὲ τραπέζας
ἐνὶ: Od. 15:486: “Εὔμαι’, ἦ μάλα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ὄρινας
ἐνὶ: Od. 15:516: ὄψεται· οὐ μὲν γάρ τι θαμὰ μνηστῆρσ’ ἐνὶ οἴκῳ
ἐνὶ: Od. 16:12: ἔστη ἐνὶ προθύροισι. ταφὼν δ’ ἀνόρουσε συβώτης,
ἐνὶ: Od. 16:38: σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
ἐνὶ: Od. 16:73: μητρὶ δ’ ἐμῇ δίχα θυμὸς ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζει,
ἐνὶ: Od. 16:77: μνᾶται ἐνὶ μεγάροισιν ἀνὴρ καὶ πλεῖστα πόρῃσιν.
ἐνὶ: Od. 16:82: εἰ δ’ ἐθέλεις, σὺ κόμισσον ἐνὶ σταθμοῖσιν ἐρύξας·
ἐνὶ: Od. 16:121: τῶ νῦν δυσμενέες μάλα μυρίοι εἴσ’ ἐνὶ οἴκῳ.
ἐνὶ: Od. 16:140: ἔργα τ’ ἐποπτεύεσκε μετὰ δμώων τ’ ἐνὶ οἴκῳ
ἐνὶ: Od. 16:141: πῖνε καὶ ἦσθ’, ὅτε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγοι·
ἐνὶ: Od. 16:281: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐνὶ: Od. 16:282: ὁππότε κεν πολύβουλος ἐνὶ φρεσὶ θῇσιν Ἀθήνη,
ἐνὶ: Od. 16:291: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ θῆκε Κρονίων,
ἐνὶ: Od. 16:299: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐνὶ: Od. 16:331: ἄστυδ’ ἀποπλείειν, ἵνα μὴ δείσασ’ ἐνὶ θυμῷ
ἐνὶ: Od. 16:342: μνηστῆρες δ’ ἀκάχοντο κατήφησάν τ’ ἐνὶ θυμῷ,
ἐνὶ: Od. 16:367: οὔ ποτ’ ἐπ’ ἠπείρου νύκτ’ ἄσαμεν, ἀλλ’ ἐνὶ πόντῳ
ἐνὶ: Od. 16:411: πεύθετο γὰρ οὗ παιδὸς ἐνὶ μεγάροισιν ὄλεθρον·
ἔνι: Od. 17:32: κώεα καστορνῦσα θρόνοισ’ ἔνι δαιδαλέοισι,
ἐνὶ: Od. 17:133: τοῖος ἐὼν οἷός ποτ’ ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Λέσβῳ
ἐνὶ: Od. 17:150: ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε.
ἐνὶ: Od. 17:306: “Εὔμαι’, ἦ μάλα θαῦμα κύων ὅδε κεῖτ’ ἐνὶ κόπρῳ.
ἐνὶ: Od. 17:358: ἤσθιε δ’ εἷος ἀοιδὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄειδεν.
ἐνὶ: Od. 17:391: ζώει ἐνὶ μεγάροις καὶ Τηλέμαχος θεοειδής.”
ἐνὶ: Od. 17:403: ἀλλ’ οὔ τοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι νόημα·
ἐνὶ: Od. 17:469: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
ἐνὶ: Od. 17:532: αὐτῶν μὲν γὰρ κτήματ’ ἀκήρατα κεῖτ’ ἐνὶ οἴκῳ,
ἐνὶ: Od. 17:548: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐνὶ: Od. 17:569: τῶ νῦν Πηνελόπειαν ἐνὶ μεγάροισιν ἄνωχθι
ἐνὶ: Od. 18:181: ὤλεσαν, ἐξ οὗ κεῖνος ἔβη κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσίν.
ἐνὶ: Od. 18:190: αὐτοῦ ἐνὶ κλιντῆρι· τέως δ’ ἄρα δῖα θεάων
ἐνὶ: Od. 18:216: παῖς ἔτ’ ἐὼν καὶ μᾶλλον ἐνὶ φρεσὶ κέρδε’ ἐνώμας·
ἐνὶ: Od. 18:221: οἷον δὴ τόδε ἔργον ἐνὶ μεγάροισιν ἐτύχθη,
ἐνὶ: Od. 18:266: αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ· σοὶ δ’ ἐνθάδε πάντα μελόντων·
ἐνὶ: Od. 18:324: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἔχε πένθος ἐνὶ φρεσὶ Πηνελοπείης,
ἐνὶ: Od. 18:352: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
ἔνι: Od. 18:355: κὰκ κεφαλῆς, ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι τρίχες οὐδ’ ἠβαιαί.”
ἐνὶ: Od. 18:379: τῶ κέ μ’ ἴδοις πρώτοισιν ἐνὶ προμάχοισι μιγέντα,
ἐνὶ: Od. 18:420: τὸν ξεῖνον δὲ ἐῶμεν ἐνὶ μεγάροισ’ Ὀδυσῆος
ἐνὶ: Od. 19:10: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶν ἔμβαλε δαίμων·
ἐνὶ: Od. 19:16: “μαῖ’, ἄγε δή μοι ἔρυξον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας,
ἐνὶ: Od. 19:87: Τηλέμαχος· τὸν δ’ οὔ τις ἐνὶ μεγάροισι γυναικῶν
ἐνὶ: Od. 19:94: ὡς τὸν ξεῖνον ἔμελλον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμοῖσιν
ἐνὶ: Od. 19:115: τῶ ἐμὲ νῦν τὰ μὲν ἄλλα μετάλλα σῷ ἐνὶ οἴκῳ,
ἐνὶ: Od. 19:139: στησαμένῃ μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὑφαίνειν,
ἐνὶ: Od. 19:172: Κρήτη τις γαῖ’ ἔστι μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
ἐνὶ: Od. 19:178: τῇσι δ’ ἐνὶ Κνωσός, μεγάλη πόλις, ἔνθα τε Μίνως
ἐνὶ: Od. 19:236: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐνὶ: Od. 19:274: ὤλεσε καὶ νῆα γλαφυρὴν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
ἐνὶ: Od. 19:277: οἱ μὲν πάντες ὄλοντο πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ·
ἐνὶ: Od. 19:288: ὤμνυε δὲ πρὸς ἔμ’ αὐτόν, ἀποσπένδων ἐνὶ οἴκῳ,
ἐνὶ: Od. 19:314: τεύξῃ, ἐπεὶ οὐ τοῖοι σημάντορές εἰσ’ ἐνὶ οἴκῳ,
ἐνὶ: Od. 19:341: πολλὰς γὰρ δὴ νύκτας ἀεικελίῳ ἐνὶ κοίτῃ
ἐνὶ: Od. 19:486: σίγα, μή τίς τ’ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισι πύθηται.
ἐνὶ: Od. 19:495: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐνὶ: Od. 19:497: δὴ τότε τοι καταλέξω ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας,
ἐνὶ: Od. 19:514: ἔς τ’ ἐμὰ ἔργ’ ὁρόωσα καὶ ἀμφιπόλων ἐνὶ οἴκῳ·
ἐνὶ: Od. 19:516: κεῖμαι ἐνὶ λέκτρῳ, πυκιναὶ δέ μοι ἀμφ’ ἁδινὸν κῆρ
ἐνὶ: Od. 19:529: μνᾶται ἐνὶ μεγάροισι, πορὼν ἀπερείσια ἕδνα.
ἐνὶ: Od. 19:552: παπτήνασα δὲ χῆνας ἐνὶ μεγάροισ’ ἐνόησα
ἐνὶ: Od. 19:570: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
ἐνὶ: Od. 19:573: τοὺς πελέκεας, τοὺς κεῖνος ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν
ἔνι: Od. 19:584: μηκέτι νῦν ἀνάβαλλε δόμοισ’ ἔνι τοῦτον ἄεθλον·
ἐνὶ: Od. 19:598: ἔνθα κε λεξαίμην· σὺ δὲ λέξεο τῷδ’ ἐνὶ οἴκῳ,
ἐνὶ: Od. 20:5: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς μνηστῆρσι κακὰ φρονέων ἐνὶ θυμῷ
ἐνὶ: Od. 20:9: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι·
ἐνὶ: Od. 20:34: οἶκος μέν τοι ὅδ’ ἐστί, γυνὴ δέ τοι ἥδ’ ἐνὶ οἴκῳ
ἐνὶ: Od. 20:38: ἀλλά τί μοι τόδε θυμὸς ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζει,
ἐνὶ: Od. 20:41: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζω·
ἐνὶ: Od. 20:62: ἰὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλοῦσ’ ἐκ θυμὸν ἕλοιο
ἐνὶ: Od. 20:129: “μαῖα φίλη, πῶς ξεῖνον ἐτιμήσασθ’ ἐνὶ οἴκῳ
ἐνὶ: Od. 20:143: ἔδραθ’ ἐνὶ προδόμῳ· χλαῖναν δ’ ἐπιέσσαμεν ἡμεῖς.”
ἐνὶ: Od. 20:210: εἷσ’ ἔτι τυτθὸν ἐόντα Κεφαλλήνων ἐνὶ δήμῳ.
ἐνὶ: Od. 20:214: ἔδμεναι· οὐδέ τι παιδὸς ἐνὶ μεγάροισ’ ἀλέγουσιν,
ἐνὶ: Od. 20:217: αὐτὰρ ἐμοὶ τόδε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι
ἐνὶ: Od. 20:288: Κτήσιππος δ’ ὄνομ’ ἔσκε, Σάμῃ δ’ ἐνὶ οἰκία ναῖεν·
ἐνὶ: Od. 20:308: ἐνθάδε. τῶ μή τίς μοι ἀεικείας ἐνὶ οἴκῳ
ἐνὶ: Od. 20:328: ὄφρα μὲν ὕμιν θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
ἐνὶ: Od. 21:27: ὅς μιν ξεῖνον ἐόντα κατέκτανεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ,
ἐνὶ: Od. 21:41: κέσκετ’ ἐνὶ μεγάροισι, φόρει δέ μιν ἧς ἐπὶ γαίης.
ἐνὶ: Od. 21:87: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὀρίνετον; ᾗ τε καὶ ἄλλως
ἐνὶ: Od. 21:96: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
ἐνὶ: Od. 21:157: νῦν μέν τις καὶ ἔλπετ’ ἐνὶ φρεσὶν ἠδὲ μενοινᾷ
ἐνὶ: Od. 21:176: “ἄγρει δή, πῦρ κῆον ἐνὶ μεγάροισι, Μελανθεῦ,
ἐνὶ: Od. 21:218: ὄφρα μ’ ἐῢ γνῶτον πιστωθῆτόν τ’ ἐνὶ θυμῷ,
ἐνὶ: Od. 21:276: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει·
ἐνὶ: Od. 21:283: ἴς, οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν,
ἔνι: Od. 21:288: “ἆ δειλὲ ξείνων, ἔνι τοι φρένες οὐδ’ ἠβαιαί.
ἐνὶ: Od. 21:296: ἄασ’ ἐνὶ μεγάρῳ μεγαθύμου Πειριθόοιο,
ἐνὶ: Od. 21:307: ἡμετέρῳ ἐνὶ δήμῳ, ἄφαρ δέ σε νηῒ μελαίνῃ
ἐνὶ: Od. 21:317: οὐδ’ αὐτός που τοῦτό γ’ ἐνὶ στήθεσσιν ἔολπε·
ἐνὶ: Od. 21:353: πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
ἐνὶ: Od. 21:366: ὣς φάσαν, αὐτὰρ ὁ θῆκε φέρων αὐτῇ ἐνὶ χώρῃ,
ἐνὶ: Od. 21:399: ἢ ὅ γ’ ἐφορμᾶται ποιησέμεν, ὡς ἐνὶ χερσὶ
ἐνὶ: Od. 21:424: “Τηλέμαχ’, οὔ σ’ ὁ ξεῖνος ἐνὶ μεγάροισιν ἐλέγχει
ἐνὶ: Od. 22:11: ὄφρα πίοι οἴνοιο· φόνος δέ οἱ οὐκ ἐνὶ θυμῷ
ἐνὶ: Od. 22:13: μοῦνον ἐνὶ πλεόνεσσι, καὶ εἰ μάλα καρτερὸς εἴη,
ἐνὶ: Od. 22:117: τόφρα μνηστήρων ἕνα γ’ αἰεὶ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
ἐνὶ: Od. 22:126: ὀρσοθύρη δέ τις ἔσκεν ἐϋδμήτῳ ἐνὶ τοίχῳ,
ἐνὶ: Od. 22:151: “Τηλέμαχ’, ἦ μάλα δή τις ἐνὶ μεγάροισι γυναικῶν
ἐνὶ: Od. 22:169: πολλάς, ὅσσας οὗτος ἐμήσατο σῷ ἐνὶ οἴκῳ.”
ἔνι: Od. 22:196: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ καταλέγμενος, ὥς σε ἔοικεν·
ἐνὶ: Od. 22:200: ὣς ὁ μὲν αὖθι λέλειπτο, ταθεὶς ὀλοῷ ἐνὶ δεσμῷ·
ἐνὶ: Od. 22:370: κτήματ’ ἐνὶ μεγάροις, σὲ δὲ νήπιοι οὐδὲν ἔτιον.”
ἐνὶ: Od. 22:417: ἀλλ’ ἄγε μοι σὺ γυναῖκας ἐνὶ μεγάροις κατάλεξον,
ἐνὶ: Od. 22:421: πεντήκοντά τοί εἰσιν ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες
ἐνὶ: Od. 22:469: ἕρκει ἐνιπλήξωσι, τό θ’ ἑστήκῃ ἐνὶ θάμνῳ,
ἐνὶ: Od. 22:489: ἕσταθ’ ἐνὶ μεγάροισι· νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη.”
ἐνὶ: Od. 22:491: “πῦρ νῦν μοι πρώτιστον ἐνὶ μεγάροισι γενέσθω.”
ἐνὶ: Od. 23:57: μνηστῆρες, τοὺς πάντας ἐτείσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ.”
ἐνὶ: Od. 23:60: οἶσθα γὰρ ὥς κ’ ἀσπαστὸς ἐνὶ μεγάροισι φανείη
ἐνὶ: Od. 23:105: “τέκνον ἐμόν, θυμός μοι ἐνὶ στήθεσσι τέθηπεν,
ἐνὶ: Od. 23:113: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι μητέρ’ ἐνὶ μεγάροισιν ἔασον
ἐνὶ: Od. 23:118: καὶ γάρ τίς θ’ ἕνα φῶτα κατακτείνας ἐνὶ δήμῳ,
ἐνὶ: Od. 23:153: αὐτὰρ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
ἐνὶ: Od. 23:186: ῥηϊδίως ἐθέλων θείη ἄλλῃ ἐνὶ χώρῃ.
ἐνὶ: Od. 23:215: αἰεὶ γάρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
ἐνὶ: Od. 23:234: ὧν τε Ποσειδάων εὐεργέα νῆ’ ἐνὶ πόντῳ
ἐνὶ: Od. 23:337: ἀλλὰ τοῦ οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν·
ἔνι: Od. 24:27: δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅθι πάσχομεν ἄλγε’ Ἀχαιοί.
ἔνι: Od. 24:31: δήμῳ ἔνι Τρώων θάνατον καὶ πότμον ἐπισπεῖν·
ἔνι: Od. 24:104: ξεῖνος γάρ οἱ ἔην Ἰθάκῃ ἔνι οἰκία ναίων.
ἐνὶ: Od. 24:128: ἀλλὰ δόλον τόνδ’ ἄλλον ἐνὶ φρεσὶ μερμήριξε·
ἐνὶ: Od. 24:129: στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινε,
ἐνὶ: Od. 24:162: αὐτὰρ ὁ τεῖος ἐτόλμα ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσι
ἐνὶ: Od. 24:187: σώματ’ ἀκηδέα κεῖται ἐνὶ μεγάροισ’ Ὀδυσῆος·
ἐνὶ: Od. 24:284: εἰ γάρ μιν ζωόν γε κίχεις Ἰθάκης ἐνὶ δήμῳ,
ἐνὶ: Od. 24:365: τόφρα δὲ Λαέρτην μεγαλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
ἐνὶ: Od. 24:392: ἔσταν ἐνὶ μεγάροισι τεθηπότες· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἐνὶ: Od. 24:412: ὣς οἱ μὲν περὶ δεῖπνον ἐνὶ μεγάροισι πένοντο·
ἐνὶ: Od. 24:423: παιδὸς γάρ οἱ ἄλαστον ἐνὶ φρεσὶ πένθος ἔκειτο,
ἐνὶ: Od. 24:465: οὐ γάρ σφιν ἅδε μῦθος ἐνὶ φρεσίν, ἀλλ’ Εὐπείθει
ἐνίαυε: Od. 9:187: ἔνθα δ’ ἀνὴρ ἐνίαυε πελώριος, ὅς ῥα τὰ μῆλα
ἐνίαυεν: Od. 15:557: ἐσθλὸς ἐὼν ἐνίαυεν, ἀνάκτεσιν ἤπια εἰδώς.
ἐνιαύσιον: Od. 16:454: σῦν ἱερεύσαντες ἐνιαύσιον. αὐτὰρ Ἀθήνη
ἐνιαυτοί: Il. 2:134: ἐννέα δὴ βεβάασι Διὸς μεγάλου ἐνιαυτοί,
ἐνιαυτόν: Il. 19:32: ἤν περ γὰρ κεῖταί γε τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν,
ἐνιαυτὸν: Il. 21:444: πὰρ Διὸς ἐλθόντες θητεύσαμεν εἰς ἐνιαυτὸν
ἐνιαυτόν: Od. 1:288: ἦ τ’ ἂν τρυχόμενός περ ἔτι τλαίης ἐνιαυτόν·
ἐνιαυτόν: Od. 2:219: ἦ τ’ ἂν τρυχόμενός περ ἔτι τλαίην ἐνιαυτόν·
ἐνιαυτόν: Od. 4:86: τρὶς γὰρ τίκτει μῆλα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν·
ἐνιαυτόν: Od. 4:526: χρυσοῦ δοιὰ τάλαντα· φύλασσε δ’ ὅ γ’ εἰς ἐνιαυτόν,
ἐνιαυτὸν: Od. 4:595: καὶ γάρ κ’ εἰς ἐνιαυτὸν ἐγὼ παρὰ σοί γ’ ἀνεχοίμην
ἐνιαυτὸν: Od. 10:467: ἔνθα μὲν ἤματα πάντα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν
ἐνιαυτὸν: Od. 11:356: εἴ με καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἀνώγοιτ’ αὐτόθι μίμνειν
ἐνιαυτὸν: Od. 14:196: ῥηϊδίως κεν ἔπειτα καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἅπαντα
ἐνιαυτόν: Od. 14:292: ἔνθα παρ’ αὐτῷ μεῖνα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν.
ἐνιαυτὸν: Od. 15:230: ὅς οἱ χρήματα πολλὰ τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν
ἐνιαυτὸν: Od. 15:455: οἱ δ’ ἐνιαυτὸν ἅπαντα παρ’ ἡμῖν αὖθι μένοντες
ἐνιαυτὸς: Il. 2:295: ἡμῖν δ’ εἴνατός ἐστι περιτροπέων ἐνιαυτὸς
ἐνιαυτὸς: Od. 10:469: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐνιαυτὸς ἔην, περὶ δ’ ἔτραπον ὧραι,
ἐνιαυτοῦ: Od. 11:248: “χαῖρε, γύναι, φιλότητι· περιπλομένου δ’ ἐνιαυτοῦ
ἐνιαυτοὺς: Il. 8:404: οὐδέ κεν ἐς δεκάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς
ἐνιαυτοὺς: Il. 8:418: οὐδέ κεν ἐς δεκάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς
ἐνιαυτοὺς: Il. 23:833: ἕξει μιν καὶ πέντε περιπλομένους ἐνιαυτοὺς
ἐνιαυτῷ: Il. 12:15: πέρθετο δὲ Πριάμοιο πόλις δεκάτῳ ἐνιαυτῷ,
ἐνιαυτῷ: Od. 2:175: ἄγνωστον πάντεσσιν ἐεικοστῷ ἐνιαυτῷ
ἐνιαυτῷ: Od. 3:391: οἴνου ἡδυπότοιο, τὸν ἑνδεκάτῳ ἐνιαυτῷ
ἐνιαυτῷ: Od. 16:18: ἐλθόντ’ ἐξ ἀπίης γαίης δεκάτῳ ἐνιαυτῷ,
ἐνιαυτῷ: Od. 17:327: αὐτίκ’ ἰδόντ’ Ὀδυσῆα ἐεικοστῷ ἐνιαυτῷ.
ἐνιαυτῶν: Il. 2:551: κοῦροι Ἀθηναίων περιτελλομένων ἐνιαυτῶν·
ἐνιαυτῶν: Od. 1:16: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν,
ἐνίετε: Il. 12:441: Ἀργείων καὶ νηυσὶν ἐνίετε θεσπιδαὲς πῦρ.
ἐνίζανον: Il. 20:11: ξεστῇς αἰθούσῃσιν ἐνίζανον, ἃς Διὶ πατρὶ
Ἐνιῆνες: Il. 2:749: τῷ δ’ Ἐνιῆνες ἕποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοὶ
ἐνίησι: Od. 12:65: ἀλλ’ ἄλλην ἐνίησι πατὴρ ἐναρίθμιον εἶναι.
ἐνίκα: Il. 4:389: ἀλλ’ ὅ γ’ ἀεθλεύειν προκαλίζετο, πάντα δ’ ἐνίκα
ἐνίκα: Il. 5:807: κούρους Καδμείων προκαλίζετο, πάντα δ’ ἐνίκα
ἐνίκα: Il. 18:252: ἀλλ’ ὃ μὲν ἂρ μύθοισιν, ὃ δ’ ἔγχεϊ πολλὸν ἐνίκα·
ἐνίκα: Il. 20:410: καί οἱ φίλτατος ἔσκε, πόδεσσι δὲ πάντας ἐνίκα
ἐνίκα: Il. 23:680: ἐς τάφον· ἔνθα δὲ πάντας ἐνίκα Καδμείωνας.
ἐνίκα: Il. 23:742: χάνδανεν, αὐτὰρ κάλλει ἐνίκα πᾶσαν ἐπ’ αἶαν
ἐνίκα: Il. 23:756: Ἀντίλοχος· ὃ γὰρ αὖτε νέους ποσὶ πάντας ἐνίκα.
ἐνίκα: Od. 3:121: ἤθελ’, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἐνίκα δῖος Ὀδυσσεὺς
ἐνίκησα: Il. 23:634: πὺξ μὲν ἐνίκησα Κλυτομήδεα Ἤνοπος υἱόν,
ἐνίκησας: Od. 18:333: ἦ ἀλύεις ὅτι Ἶρον ἐνίκησας τὸν ἀλήτην;
ἐνίκησας: Od. 18:393: ἦ ἀλύεις, ὅτι Ἶρον ἐνίκησας τὸν ἀλήτην;”
ἐνίκησεν: Il. 3:439: νῦν μὲν γὰρ Μενέλαος ἐνίκησεν σὺν Ἀθήνῃ,
ἐνικλᾶν: Il. 8:408: αἰεὶ γάρ μοι ἔωθεν ἐνικλᾶν ὅττί κεν εἴπω.
ἐνικλᾶν: Il. 8:422: αἰεὶ γάρ οἱ ἔωθεν ἐνικλᾶν ὅττι κεν εἴπῃ·
ἐνίκων: Il. 9:130: ἐξελόμην, αἳ κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν.
ἐνίκων: Il. 9:272: ἐξέλεθ’, αἳ τότε κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν.
ἐνιπάς: Od. 5:446: φεύγων ἐκ πόντοιο Ποσειδάωνος ἐνιπάς.
ἐνιπῇ: Il. 14:104: ὦ Ὀδυσεῦ μάλα πώς με καθίκεο θυμὸν ἐνιπῇ
ἐνιπὴν: Il. 4:402: αἰδεσθεὶς βασιλῆος ἐνιπὴν αἰδοίοιο·
ἐνιπήν: Il. 5:492: νωλεμέως ἐχέμεν, κρατερὴν δ’ ἀποθέσθαι ἐνιπήν.
ἐνιπήν: Od. 10:448: ἀλλ’ ἔπετ’· ἔδδεισεν γὰρ ἐμὴν ἔκπαγλον ἐνιπήν.
Ἐνιπῆος: Od. 11:238: ἣ ποταμοῦ ἠράσσατ’ Ἐνιπῆος θείοιο,
Ἐνιπῆος: Od. 11:240: καί ῥ’ ἐπ’ Ἐνιπῆος πωλέσκετο καλὰ ῥέεθρα.
ἐνιπῆς: Od. 20:266: ὑμεῖς δέ, μνηστῆρες, ἐπίσχετε θυμὸν ἐνιπῆς
ἐνίπλειον: Od. 14:113: οἴνου ἐνίπλειον· ὁ δ’ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
ἐνίπλειον: Od. 19:580: κουρίδιον, μάλα καλόν, ἐνίπλειον βιότοιο,
ἐνίπλειον: Od. 21:78: κουρίδιον, μάλα καλόν, ἐνίπλειον βιότοιο,
ἐνίπλειος: Od. 17:300: ἔνθα κύων κεῖτ’ Ἄργος ἐνίπλειος κυνοραιστέων.
ἐνιπλήξαντες: Il. 15:344: τάφρῳ καὶ σκολόπεσσιν ἐνιπλήξαντες ὀρυκτῇ
ἐνιπλήξωμεν: Il. 12:72: ἐκ νηῶν καὶ τάφρῳ ἐνιπλήξωμεν ὀρυκτῇ,
ἐνιπλήξωσι: Od. 22:469: ἕρκει ἐνιπλήξωσι, τό θ’ ἑστήκῃ ἐνὶ θάμνῳ,
ἐνιπλήσῃς: Od. 19:117: μή μοι μᾶλλον θυμὸν ἐνιπλήσῃς ὀδυνάων
ἐνιπλησθῆναι: Od. 7:221: ληθάνει, ὅσσ’ ἔπαθον, καὶ ἐνιπλησθῆναι ἀνώγει.
ἐνιπλησθῆναι: Od. 11:452: ἡ δ’ ἐμὴ οὐδέ περ υἷος ἐνιπλησθῆναι ἄκοιτις
ἐνιπλήσωσιν: Od. 23:358: δώσουσ’, εἰς ὅ κε πάντας ἐνιπλήσωσιν ἐπαύλους.
ἐνιπρῆσαι: Il. 13:319: νῆας ἐνιπρῆσαι, ὅτε μὴ αὐτός γε Κρονίων
ἐνιπρῆσαι: Il. 14:47: πρὶν πυρὶ νῆας ἐνιπρῆσαι, κτεῖναι δὲ καὶ αὐτούς.
ἐνιπρῆσαι: Il. 15:417: οὔθ’ ὃ τὸν ἐξελάσαι καὶ ἐνιπρῆσαι πυρὶ νῆα
ἐνιπρῆσαι: Il. 15:507: Ἕκτορος, ὃς δὴ νῆας ἐνιπρῆσαι μενεαίνει;
ἐνιπρήσει: Il. 8:235: Ἕκτορος, ὃς τάχα νῆας ἐνιπρήσει πυρὶ κηλέῳ.
ἐνιπρήσειν: Il. 12:198: τεῖχός τε ῥήξειν καὶ ἐνιπρήσειν πυρὶ νῆας,
ἐνιπρήσειν: Il. 15:702: νῆας ἐνιπρήσειν κτενέειν θ’ ἥρωας Ἀχαιούς.
ἐνιπρήσω: Il. 8:182: ὡς πυρὶ νῆας ἐνιπρήσω, κτείνω δὲ καὶ αὐτοὺς
ἐνιπρήσωσι: Il. 16:82: νῆας ἐνιπρήσωσι, φίλον δ’ ἀπὸ νόστον ἕλωνται.
ἔνιπτε: Il. 3:438: μή με γύναι χαλεποῖσιν ὀνείδεσι θυμὸν ἔνιπτε·
ἐνίπτοι: Il. 24:768: ἀλλ’ εἴ τίς με καὶ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισιν ἐνίπτοι
ἐνισκίμφθη: Il. 16:612: οὔδει ἐνισκίμφθη, ἐπὶ δ’ οὐρίαχος πελεμίχθη
ἐνισκίμφθη: Il. 17:528: οὔδει ἐνισκίμφθη, ἐπὶ δ’ οὐρίαχος πελεμίχθη
ἐνισκίμψαντε: Il. 17:437: οὔδει ἐνισκίμψαντε καρήατα· δάκρυα δέ σφι
ἔνισπε: Il. 2:80: εἰ μέν τις τὸν ὄνειρον Ἀχαιῶν ἄλλος ἔνισπε
ἔνισπε: Il. 6:438: ἤ πού τίς σφιν ἔνισπε θεοπροπίων ἐῢ εἰδώς,
ἔνισπε: Od. 4:642: “νημερτές μοι ἔνισπε· πότ’ ᾤχετο καὶ τίνες αὐτῷ
ἐνισπεῖν: Od. 3:93: κείνου λυγρὸν ὄλεθρον ἐνισπεῖν, εἴ που ὄπωπας
ἐνισπεῖν: Od. 4:323: κείνου λυγρὸν ὄλεθρον ἐνισπεῖν, εἴ που ὄπωπας
ἐνίσπες: Il. 11:186: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα, τὸν Ἕκτορι μῦθον ἐνίσπες·
ἐνίσπες: Il. 14:469: φράζεο Πουλυδάμα καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες
ἔνισπες: Il. 24:388: ὥς μοι καλὰ τὸν οἶτον ἀπότμου παιδὸς ἔνισπες.
ἐνίσπες: Od. 3:101: τῶν νῦν μοι μνῆσαι, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες.”
ἐνίσπες: Od. 3:247: ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, σὺ δ’ ἀληθὲς ἐνίσπες·
ἐνίσπες: Od. 4:314: δήμιον ἦ ἴδιον; τόδε μοι νημερτὲς ἐνίσπες.”
ἐνίσπες: Od. 4:331: τῶν νῦν μοι μνῆσαι, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες.”
ἐνίσπες: Od. 11:492: ἀλλ’ ἄγε μοι τοῦ παιδὸς ἀγαυοῦ μῦθον ἐνίσπες,
ἐνίσπες: Od. 12:112: “εἰ δ’ ἄγε δή μοι τοῦτο, θεά, νημερτὲς ἐνίσπες,
ἐνίσπες: Od. 14:185: ἀλλ’ ἄγε μοι σύ, γεραιέ, τὰ σ’ αὐτοῦ κήδε’ ἐνίσπες
ἐνίσπες: Od. 22:166: ἔρχεται ἐς θάλαμον· σὺ δέ μοι νημερτὲς ἐνίσπες,
ἐνίσπες: Od. 23:35: “εἰ δ’ ἄγε δή μοι, μαῖα φίλη, νημερτὲς ἐνίσπες,
ἐνίσπῃ: Od. 3:327: λίσσεσθαι δέ μιν αὐτός, ἵνα νημερτὲς ἐνίσπῃ·
ἐνίσπῃ: Od. 8:101: πάντων, ὥς χ’ ὁ ξεῖνος ἐνίσπῃ οἷσι φίλοισιν
ἐνίσπῃ: Od. 8:251: παίσατε, ὥς χ’ ὁ ξεῖνος ἐνίσπῃ οἷσι φίλοισιν,
ἐνίσπῃ: Od. 17:529: “ἔρχεο, δεῦρο κάλεσσον, ἵν’ ἀντίον αὐτὸς ἐνίσπῃ.
Ἐνίσπην: Il. 2:606: Ῥίπην τε Στρατίην τε καὶ ἠνεμόεσσαν Ἐνίσπην
ἐνισπήσω: Od. 5:98: νημερτέως τὸν μῦθον ἐνισπήσω· κέλεαι γάρ.
ἐνίσποι: Il. 14:107: νῦν δ’ εἴη ὃς τῆσδέ γ’ ἀμείνονα μῆτιν ἐνίσποι
ἐνίσποις: Od. 4:317: ἤλυθον εἴ τινά μοι κληηδόνα πατρὸς ἐνίσποις.
ἐνίσπω: Il. 11:838: ἔρχομαι ὄφρ’ Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι μῦθον ἐνίσπω
ἐνίσπω: Od. 9:37: εἰ δ’ ἄγε τοι καὶ νόστον ἐμὸν πολυκηδέ’ ἐνίσπω,
ἐνισσέμεν: Il. 15:198: ἐκπάγλοις ἐπέεσσιν ἐνισσέμεν οὓς τέκεν αὐτός,
ἐνίσσομεν: Od. 24:161: ἀλλ’ ἔπεσίν τε κακοῖσιν ἐνίσσομεν ἠδὲ βολῇσιν.
ἐνισσόμενος: Od. 24:163: βαλλόμενος καὶ ἐνισσόμενος τετληότι θυμῷ·
ἐνίσσων: Il. 22:497: χερσὶν πεπλήγων καὶ ὀνειδείοισιν ἐνίσσων·
ἐνίσσων: Il. 24:238: αἰθούσης ἀπέεργεν ἔπεσσ’ αἰσχροῖσιν ἐνίσσων·
ἐνιχριμφθέντα: Il. 17:405: τεθνάμεν, ἀλλὰ ζωὸν ἐνιχριμφθέντα πύλῃσιν
ἔνιψ’: Il. 16:229: πρῶτον, ἔπειτα δ’ ἔνιψ’ ὕδατος καλῇσι ῥοῇσι,
ἐνίψει: Il. 7:447: ὅς τις ἔτ’ ἀθανάτοισι νόον καὶ μῆτιν ἐνίψει;
ἐνίψει: Od. 11:148: αἵματος ἄσσον ἴμεν, ὁ δέ τοι νημερτὲς ἐνίψει·
ἐνίψω: Od. 2:137: ἔσσεται· ὣς οὐ τοῦτον ἐγώ ποτε μῦθον ἐνίψω.
ἐννέα: Il. 2:96: λαῶν ἱζόντων, ὅμαδος δ’ ἦν· ἐννέα δέ σφεας
ἐννέα: Il. 2:134: ἐννέα δὴ βεβάασι Διὸς μεγάλου ἐνιαυτοί,
ἐννέα: Il. 2:654: ἐκ Ῥόδου ἐννέα νῆας ἄγεν Ῥοδίων ἀγερώχων,
ἐννέα: Il. 6:174: ἐννῆμαρ ξείνισσε καὶ ἐννέα βοῦς ἱέρευσεν.
ἐννέα: Il. 7:161: Ὣς νείκεσσ’ ὃ γέρων, οἳ δ’ ἐννέα πάντες ἀνέσταν.
ἐννέα: Il. 16:785: σμερδαλέα ἰάχων, τρὶς δ’ ἐννέα φῶτας ἔπεφνεν.
ἐννέα: Il. 18:578: τέσσαρες, ἐννέα δέ σφι κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο.
ἐννέα: Il. 23:173: ἐννέα τῷ γε ἄνακτι τραπεζῆες κύνες ἦσαν,
ἐννέα: Il. 24:252: ἐννέα τοῖς ὃ γεραιὸς ὁμοκλήσας ἐκέλευε·
ἐννέα: Od. 3:7: ἐννέα δ’ ἕδραι ἔσαν, πεντηκόσιοι δ’ ἐν ἑκάστῃ
ἐννέα: Od. 3:8: εἵατο, καὶ προὔχοντο ἑκάστοθι ἐννέα ταύρους.
ἐννέα: Od. 8:258: αἰσυμνῆται δὲ κριτοὶ ἐννέα πάντες ἀνέσταν,
ἐννέα: Od. 9:160: ἐννέα λάγχανον αἶγες· ἐμοὶ δὲ δέκ’ ἔξελον οἴῳ.
ἐννέα: Od. 11:577: κείμενον ἐν δαπέδῳ. ὁ δ’ ἐπ’ ἐννέα κεῖτο πέλεθρα,
ἐννέα: Od. 14:248: ἐννέα νῆας στεῖλα, θοῶς δ’ ἐσαγείρετο λαός.
ἐννέα: Od. 24:60: Μοῦσαι δ’ ἐννέα πᾶσαι ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ
ἐννεαβοίων: Il. 6:236: χρύσεα χαλκείων, ἑκατόμβοι’ ἐννεαβοίων.
ἐννεακαίδεκα: Il. 24:496: ἐννεακαίδεκα μέν μοι ἰῆς ἐκ νηδύος ἦσαν,
ἐννεαπήχεες: Od. 11:311: ἐννέωροι γὰρ τοί γε καὶ ἐννεαπήχεες ἦσαν
ἐννεάπηχυ: Il. 24:270: ἐκ δ’ ἔφερον ζυγόδεσμον ἅμα ζυγῷ ἐννεάπηχυ.
ἐννεάχιλοι: Il. 5:860: ὅσσόν τ’ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι
ἐννεάχιλοι: Il. 14:148: ὅσσόν τ’ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι
ἔννεον: Il. 21:11: ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλισσόμενοι περὶ δίνας.
ἐννεόργυιοι: Od. 11:312: εὖρος, ἀτὰρ μῆκός γε γενέσθην ἐννεόργυιοι.
ἔννεπε: Il. 2:761: τίς τὰρ τῶν ὄχ’ ἄριστος ἔην σύ μοι ἔννεπε Μοῦσα
ἔννεπε: Il. 8:412: ἀντομένη κατέρυκε, Διὸς δέ σφ’ ἔννεπε μῦθον·
ἔννεπε: Od. 1:1: Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
ἐννεσίῃσιν: Il. 5:894: τώ σ’ ὀΐω κείνης τάδε πάσχειν ἐννεσίῃσιν.
ἐννέωροι: Od. 11:311: ἐννέωροι γὰρ τοί γε καὶ ἐννεαπήχεες ἦσαν
ἐννεώροιο: Il. 18:351: ἐν δ’ ὠτειλὰς πλῆσαν ἀλείφατος ἐννεώροιο·
ἐννεώροιο: Od. 10:19: δῶκε δέ μ’ ἐκδείρας ἀσκὸν βοὸς ἐννεώροιο,
ἐννεώροισιν: Od. 10:390: ἐκ δ’ ἔλασεν σιάλοισιν ἐοικότας ἐννεώροισιν.
ἐννέωρος: Od. 19:179: ἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου ὀαριστής,
ἐννήκοντα: Od. 19:174: πολλοὶ ἀπειρέσιοι, καὶ ἐννήκοντα πόληες· -
Ἐννῆμαρ: Il. 1:53: Ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾤχετο κῆλα θεοῖο,
ἐννῆμαρ: Il. 6:174: ἐννῆμαρ ξείνισσε καὶ ἐννέα βοῦς ἱέρευσεν.
ἐννῆμαρ: Il. 12:25: ἐννῆμαρ δ’ ἐς τεῖχος ἵει ῥόον· ὗε δ’ ἄρα Ζεὺς
ἐννῆμαρ: Il. 24:107: ἐννῆμαρ δὴ νεῖκος ἐν ἀθανάτοισιν ὄρωρεν
ἐννῆμαρ: Il. 24:610: οἳ μὲν ἄρ’ ἐννῆμαρ κέατ’ ἐν φόνῳ, οὐδέ τις ἦεν
ἐννῆμαρ: Il. 24:664: ἐννῆμαρ μέν κ’ αὐτὸν ἐνὶ μεγάροις γοάοιμεν,
ἐννῆμαρ: Il. 24:784: ἐννῆμαρ μὲν τοί γε ἀγίνεον ἄσπετον ὕλην·
ἐννῆμαρ: Od. 7:253: ἐννῆμαρ φερόμην· δεκάτῃ δέ με νυκτὶ μελαίνῃ
ἐννῆμαρ: Od. 9:82: ἔνθεν δ’ ἐννῆμαρ φερόμην ὀλοοῖσ’ ἀνέμοισι
ἐννῆμαρ: Od. 10:28: ἐννῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ,
ἐννῆμαρ: Od. 12:447: ἔνθεν δ’ ἐννῆμαρ φερόμην, δεκάτῃ δέ με νυκτὶ
ἐννῆμαρ: Od. 14:314: ἐννῆμαρ φερόμην, δεκάτῃ δέ με νυκτὶ μελαίνῃ
Ἔννομον: Il. 11:422: αὐτὰρ ἔπειτα Θόωνα καὶ Ἔννομον ἐξενάριξε.
Ἔννομον: Il. 17:218: Φόρκυν τε Χρομίον τε καὶ Ἔννομον οἰωνιστήν·
Ἔννομος: Il. 2:858: Μυσῶν δὲ Χρόμις ἦρχε καὶ Ἔννομος οἰωνιστής·
ἐννοσίγαι’: Il. 7:455: ὢ πόποι ἐννοσίγαι’ εὐρυσθενές, οἷον ἔειπες.
ἐννοσίγαι’: Il. 8:201: ὢ πόποι ἐννοσίγαι’ εὐρυσθενές, οὐδέ νυ σοί περ
ἐννοσίγαι’: Il. 20:310: ἐννοσίγαι’, αὐτὸς σὺ μετὰ φρεσὶ σῇσι νόησον
ἐννοσίγαι’: Il. 21:462: ἐννοσίγαι’ οὐκ ἄν με σαόφρονα μυθήσαιο
ἐννοσίγαι’: Od. 13:140: “ὢ πόποι, ἐννοσίγαι’ εὐρυσθενές, οἷον ἔειπες.
ἐννοσίγαιε: Il. 20:20: ἔγνως ἐννοσίγαιε ἐμὴν ἐν στήθεσι βουλὴν
ἐννοσίγαιον: Il. 15:173: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσέφη κλυτὸν ἐννοσίγαιον·
ἐννοσίγαιον: Il. 23:584: ἵππων ἁψάμενος γαιήοχον ἐννοσίγαιον
ἐννοσίγαιον: Od. 9:518: πομπήν τ’ ὀτρύνω δόμεναι κλυτὸν ἐννοσίγαιον·
ἐννοσίγαιον: Od. 11:102: λήσειν ἐννοσίγαιον, ὅ τοι κότον ἔνθετο θυμῷ,
ἐννοσίγαιος: Il. 8:440: τῷ δὲ καὶ ἵππους μὲν λῦσε κλυτὸς ἐννοσίγαιος,
ἐννοσίγαιος: Il. 9:362: εἰ δέ κεν εὐπλοίην δώῃ κλυτὸς ἐννοσίγαιος
ἐννοσίγαιος: Il. 12:27: αὐτὸς δ’ ἐννοσίγαιος ἔχων χείρεσσι τρίαιναν
ἐννοσίγαιος: Il. 13:43: ἀλλὰ Ποσειδάων γαιήοχος ἐννοσίγαιος
ἐννοσίγαιος: Il. 13:59: Ἦ καὶ σκηπανίῳ γαιήοχος ἐννοσίγαιος
ἐννοσίγαιος: Il. 13:677: ἔπλετο· τοῖος γὰρ γαιήοχος ἐννοσίγαιος
ἐννοσίγαιος: Il. 14:135: Οὐδ’ ἀλαοσκοπιὴν εἶχε κλυτὸς ἐννοσίγαιος,
ἐννοσίγαιος: Il. 14:509: ἤρατ’, ἐπεί ῥ’ ἔκλινε μάχην κλυτὸς ἐννοσίγαιος.
ἐννοσίγαιος: Il. 15:184: Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη κλυτὸς ἐννοσίγαιος·
ἐννοσίγαιος: Il. 15:218: Ὣς εἰπὼν λίπε λαὸν Ἀχαιϊκὸν ἐννοσίγαιος,
ἐννοσίγαιος: Il. 15:222: ἤδη μὲν γάρ τοι γαιήοχος ἐννοσίγαιος
ἐννοσίγαιος: Od. 5:423: οἶδα γὰρ ὥς μοι ὀδώδυσται κλυτὸς ἐννοσίγαιος.”
ἐννοσίγαιος: Od. 6:326: ῥαιομένου, ὅτε μ’ ἔῤῥαιε κλυτὸς ἐννοσίγαιος.
ἐννοσίγαιος: Od. 11:241: τῷ δ’ ἄρα εἰσάμενος γαιήοχος ἐννοσίγαιος
ἐννοσιγαίῳ: Il. 9:183: πολλὰ μάλ’ εὐχομένω γαιηόχῳ ἐννοσιγαίῳ
ἐννοσιγαίῳ: Il. 14:354: ἀγγελίην ἐρέων γαιηόχῳ ἐννοσιγαίῳ·
ἕννυσθαι: Od. 6:28: ἕννυσθαι, τὰ δὲ τοῖσι παρασχεῖν, οἵ κέ σ’ ἄγωνται·
ἕννυσθαι: Od. 14:514: ἐνθάδε ἕννυσθαι, μία δ’ οἴη φωτὶ ἑκάστῳ.
ἕννυσθαι: Od. 14:522: ἕννυσθαι, ὅτε τις χειμὼν ἔκπαγλος ὄροιτο.
ἕννυτ’: Od. 5:229: αὐτίχ’ ὁ μὲν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε ἕννυτ’ Ὀδυσσεύς,
ἕννυτο: Od. 5:230: αὐτὴ δ’ ἀργύφεον φᾶρος μέγα ἕννυτο νύμφη,
ἕννυτο: Od. 10:543: αὐτὴ δ’ ἀργύφεον φᾶρος μέγα ἕννυτο νύμφη,
ἐννύχιαι: Od. 3:178: ἐννύχιαι κατάγοντο· Ποσειδάωνι δὲ ταύρων
ἐννύχιοι: Il. 11:682: ἐννύχιοι προτὶ ἄστυ· γεγήθει δὲ φρένα Νηλεύς,
ἐννύχιος: Il. 21:37: ἐννύχιος προμολών· ὃ δ’ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκῷ
ἔννυχος: Il. 11:715: ἔννυχος, οὐδ’ ἀέκοντα Πύλον κάτα λαὸν ἄγειρεν
ἐνόησ’: Il. 11:284: Ἕκτωρ δ’ ὡς ἐνόησ’ Ἀγαμέμνονα νόσφι κιόντα
ἐνόησ’: Il. 11:574: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησ’ Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς
ἐνόησ’: Il. 12:335: ἐς δ’ ἐνόησ’ Αἴαντε δύω πολέμου ἀκορήτω
ἐνόησ’: Il. 21:527: ἐς δ’ ἐνόησ’ Ἀχιλῆα πελώριον· αὐτὰρ ὑπ’ αὐτοῦ
ἐνόησ’: Od. 4:219: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα·
ἐνόησα: Il. 17:486: ἵππω τώδ’ ἐνόησα ποδώκεος Αἰακίδαο
ἐνόησα: Od. 1:257: τοῖος ἐὼν οἷόν μιν ἐγὼ τὰ πρῶτ’ ἐνόησα
ἐνόησα: Od. 4:653: οἵ οἱ ἕποντ’· ἐν δ’ ἀρχὸν ἐγὼ βαίνοντ’ ἐνόησα
ἐνόησα: Od. 6:163: φοίνικος νέον ἔρνος ἀνερχόμενον ἐνόησα·
ἐνόησα: Od. 7:290: ἀμφιπόλους δ’ ἐπὶ θινὶ τεῆς ἐνόησα θυγατρὸς
ἐνόησα: Od. 11:62: Κίρκης δ’ ἐν μεγάρῳ καταλέγμενος οὐκ ἐνόησα
ἐνόησα: Od. 12:248: ἤδη τῶν ἐνόησα πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν
ἐνόησα: Od. 13:318: οὔ σ’ ἔτ’ ἔπειτα ἴδον, κούρη Διός, οὐδ’ ἐνόησα
ἐνόησα: Od. 19:232: τὸν δὲ χιτῶν’ ἐνόησα περὶ χροῒ σιγαλόεντα,
ἐνόησα: Od. 19:552: παπτήνασα δὲ χῆνας ἐνὶ μεγάροισ’ ἐνόησα
ἐνόησα: Od. 20:204: ἴδιον, ὡς ἐνόησα, δεδάκρυνται δέ μοι ὄσσε
ἐνόησαν: Il. 12:143: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησαν
ἐνόησαν: Od. 7:39: τὸν δ’ ἄρα Φαίηκες ναυσικλυτοὶ οὐκ ἐνόησαν
ἐνόησαν: Od. 22:32: ἄνδρα κατακτεῖναι· τὸ δὲ νήπιοι οὐκ ἐνόησαν,
ἐνόησας: Od. 24:61: θρήνεον· ἔνθα κεν οὔ τιν’ ἀδάκρυτόν γ’ ἐνόησας
ἐνόησε: Il. 3:396: καί ῥ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεᾶς περικαλλέα δειρὴν
ἐνόησε: Il. 5:95: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς
ἐνόησε: Il. 5:590: Τοὺς δ’ Ἕκτωρ ἐνόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτοὺς
ἐνόησε: Il. 5:711: Τοὺς δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἐνόησε: Il. 7:17: Τοὺς δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
ἐνόησε: Il. 11:248: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε Κόων ἀριδείκετος ἀνδρῶν
ἐνόησε: Il. 11:598: τὸν δὲ ἰδὼν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
ἐνόησε: Il. 15:395: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησε
ἐνόησε: Il. 15:453: κείν’ ὄχεα κροτέοντες. ἄναξ δ’ ἐνόησε τάχιστα
ἐνόησε: Il. 17:116: τὸν δὲ μάλ’ αἶψ’ ἐνόησε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ πάσης
ἐνόησε: Il. 17:682: τὸν δὲ μάλ’ αἶψ’ ἐνόησε μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ πάσης
ἐνόησε: Il. 20:264: νήπιος, οὐδ’ ἐνόησε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
ἐνόησε: Il. 20:419: Ἕκτωρ δ’ ὡς ἐνόησε κασίγνητον Πολύδωρον
ἐνόησε: Il. 21:49: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
ἐνόησε: Il. 21:418: τὴν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
ἐνόησε: Il. 23:140: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
ἐνόησε: Il. 23:193: ἔνθ’ αὖτ’ ἀλλ’ ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς·
ἐνόησε: Od. 2:122: ᾔδη· ἀτὰρ μὲν τοῦτό γ’ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε. -
ἐνόησε: Od. 2:382: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἐνόησε: Od. 2:393: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἐνόησε: Od. 4:795: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἐνόησε: Od. 6:112: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἐνόησε: Od. 7:299: “ξεῖν’, ἦ τοι μὲν τοῦτό γ’ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε
ἐνόησε: Od. 8:271: Ἥλιος, ὅ σφ’ ἐνόησε μιγαζομένους φιλότητι.
ἐνόησε: Od. 13:270: ἀνθρώπων ἐνόησε, λάθον δέ ἑ θυμὸν ἀπούρας.
ἐνόησε: Od. 16:409: ἡ δ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε περίφρων Πηνελόπεια,
ἐνόησε: Od. 18:187: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἐνόησε: Od. 23:242: εἰ μὴ ἄρ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
ἐνόησε: Od. 23:344: ἡ δ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἐνόησε: Od. 24:232: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς
ἐνόησεν: Il. 3:21: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος
ἐνόησεν: Il. 3:30: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
ἐνόησεν: Il. 9:533: ἢ λάθετ’ ἢ οὐκ ἐνόησεν· ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ.
ἐνόησεν: Il. 10:224: σύν τε δύ’ ἐρχομένω καί τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν
ἐνόησεν: Il. 11:521: Κεβριόνης δὲ Τρῶας ὀρινομένους ἐνόησεν
ἐνόησεν: Il. 11:580: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
ἐνόησεν: Il. 12:393: αὐτίκ’ ἐπεί τ’ ἐνόησεν· ὅμως δ’ οὐ λήθετο χάρμης,
ἐνόησεν: Il. 15:422: Ἕκτωρ δ’ ὡς ἐνόησεν ἀνεψιὸν ὀφθαλμοῖσιν
ἐνόησεν: Il. 16:789: δεινός· ὃ μὲν τὸν ἰόντα κατὰ κλόνον οὐκ ἐνόησεν,
ἐνόησεν: Il. 19:112: ὣς ἔφατο· Ζεὺς δ’ οὔ τι δολοφροσύνην ἐνόησεν,
ἐνόησεν: Il. 21:550: αὐτὰρ ὅ γ’ ὡς ἐνόησεν Ἀχιλλῆα πτολίπορθον
ἐνόησεν: Il. 22:136: Ἕκτορα δ’, ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος· οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
ἐνόησεν: Il. 22:445: νηπίη, οὐδ’ ἐνόησεν ὅ μιν μάλα τῆλε λοετρῶν
ἐνόησεν: Od. 5:382: αὐτὰρ Ἀθηναίη, κούρη Διός, ἄλλ’ ἐνόησεν·
ἐνόησεν: Od. 6:251: αὐτὰρ Ναυσικάα λευκώλενος ἄλλ’ ἐνόησεν·
ἐνόησεν: Od. 8:94: Ἀλκίνοος δέ μιν οἶος ἐπεφράσατ’ ἠδ’ ἐνόησεν
ἐνόησεν: Od. 8:533: Ἀλκίνοος δέ μιν οἶος ἐπεφράσατ’ ἠδ’ ἐνόησεν
ἐνόησεν: Od. 9:442: ὀρθῶν ἑσταότων· τὸ δὲ νήπιος οὐκ ἐνόησεν,
ἐνόησεν: Od. 10:375: Κίρκη δ’ ὡς ἐνόησεν ἔμ’ ἥμενον οὐδ’ ἐπὶ σίτῳ
ἐνόησεν: Od. 15:59: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
ἐνόησεν: Od. 16:160: οὐδ’ ἄρα Τηλέμαχος ἴδεν ἀντίον οὐδ’ ἐνόησεν, -
ἐνόησεν: Od. 17:301: δὴ τότε γ’, ὡς ἐνόησεν Ὀδυσσέα ἐγγὺς ἐόντα,
ἐνόησεν: Od. 17:576: “οὐ σύ γ’ ἄγεις, Εὔμαιε; τί τοῦτ’ ἐνόησεν ἀλήτης;
ἐνόμευε: Od. 9:217: εὕρομεν, ἀλλ’ ἐνόμευε νομὸν κάτα πίονα μῆλα.
ἐνοπῇ: Il. 3:2: Τρῶες μὲν κλαγγῇ τ’ ἐνοπῇ τ’ ἴσαν ὄρνιθες ὣς
ἐνοπή: Il. 12:35: θησέμεναι· τότε δ’ ἀμφὶ μάχη ἐνοπή τε δεδήει
Ἐνόπην: Il. 9:150: Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν
Ἐνόπην: Il. 9:292: Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν
ἐνοπὴν: Il. 10:13: αὐλῶν συρίγγων τ’ ἐνοπὴν ὅμαδόν τ’ ἀνθρώπων.
ἐνοπήν: Il. 16:246: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἀπὸ ναῦφι μάχην ἐνοπήν τε δίηται,
ἐνοπήν: Il. 24:160: ἷξεν δ’ ἐς Πριάμοιο, κίχεν δ’ ἐνοπήν τε γόον τε.
ἐνοπήν: Od. 10:147: εἴ πως ἔργα ἴδοιμι βροτῶν ἐνοπήν τε πυθοίμην.
ἐνοπῆς: Il. 16:782: Τρώων ἐξ ἐνοπῆς, καὶ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο,
ἐνοπῆς: Il. 17:714: Τρώων ἐξ ἐνοπῆς θάνατον καὶ κῆρα φύγωμεν.
ἐνόρουσ’: Il. 11:149: τῇ ῥ’ ἐνόρουσ’, ἅμα δ’ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί.
ἐνόρουσε: Il. 16:783: Πάτροκλος δὲ Τρωσὶ κακὰ φρονέων ἐνόρουσε.
ἐνορούσῃ: Il. 10:486: αἴγεσιν ἢ ὀΐεσσι κακὰ φρονέων ἐνορούσῃ,
ἐνόρσας: Il. 15:62: αὖτις ἀποστρέψῃσιν ἀνάλκιδα φύζαν ἐνόρσας,
ἔνορχα: Il. 23:147: πεντήκοντα δ’ ἔνορχα παρ’ αὐτόθι μῆλ’ ἱερεύσειν
ἑνὸς: Il. 8:234: στήσεσθ’ ἐν πολέμῳ· νῦν δ’ οὐδ’ ἑνὸς ἄξιοί εἰμεν
ἑνὸς: Il. 8:355: ἀνδρὸς ἑνὸς ῥιπῇ, ὃ δὲ μαίνεται οὐκέτ’ ἀνεκτῶς
ἑνὸς: Il. 11:40: τρεῖς ἀμφιστρεφέες ἑνὸς αὐχένος ἐκπεφυυῖαι.
ἑνὸς: Il. 13:447: τρεῖς ἑνὸς ἀντὶ πεφάσθαι; ἐπεὶ σύ περ εὔχεαι οὕτω.
ἑνός: Il. 22:425: ὡς ἑνός, οὗ μ’ ἄχος ὀξὺ κατοίσεται Ἄϊδος εἴσω,
ἑνὸς: Od. 1:377: ἔμμεναι, ἀνδρὸς ἑνὸς βίοτον νήποινον ὀλέσθαι,
ἑνὸς: Od. 2:142: ἔμμεναι, ἀνδρὸς ἑνὸς βίοτον νήποινον ὀλέσθαι,
ἑνός: Od. 4:105: ὡς ἑνός, ὅς τέ μοι ὕπνον ἀπεχθαίρει καὶ ἐδωδὴν,
ἐνοσίχθονι: Od. 3:6: ταύρους παμμέλανας, ἐνοσίχθονι κυανοχαίτῃ.
ἐνοσίχθων: Il. 7:445: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
ἐνοσίχθων: Il. 8:208: Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη κρείων ἐνοσίχθων·
ἐνοσίχθων: Il. 11:750: εἰ μή σφωε πατὴρ εὐρὺ κρείων ἐνοσίχθων
ἐνοσίχθων: Il. 13:10: Οὐδ’ ἀλαοσκοπιὴν εἶχε κρείων ἐνοσίχθων·
ἐνοσίχθων: Il. 13:34: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε Ποσειδάων ἐνοσίχθων
ἐνοσίχθων: Il. 13:65: ὣς ἀπὸ τῶν ἤϊξε Ποσειδάων ἐνοσίχθων.
ἐνοσίχθων: Il. 13:89: οὐ γὰρ ἔφαν φεύξεσθαι ὑπ’ ἐκ κακοῦ· ἀλλ’ ἐνοσίχθων
ἐνοσίχθων: Il. 13:215: ἀντιάαν· τὸν δὲ προσέφη κρείων ἐνοσίχθων
ἐνοσίχθων: Il. 13:231: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
ἐνοσίχθων: Il. 13:554: Ἀντιλόχου· πέρι γάρ ῥα Ποσειδάων ἐνοσίχθων
ἐνοσίχθων: Il. 14:150: τόσσην ἐκ στήθεσφιν ὄπα κρείων ἐνοσίχθων
ἐνοσίχθων: Il. 14:383: βάν ῥ’ ἴμεν· ἦρχε δ’ ἄρά σφι Ποσειδάων ἐνοσίχθων
ἐνοσίχθων: Il. 15:41: μὴ δι’ ἐμὴν ἰότητα Ποσειδάων ἐνοσίχθων
ἐνοσίχθων: Il. 15:205: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
ἐνοσίχθων: Il. 20:13: Ὣς οἳ μὲν Διὸς ἔνδον ἀγηγέρατ’· οὐδ’ ἐνοσίχθων
ἐνοσίχθων: Il. 20:63: γαῖαν ἀναῤῥήξειε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
ἐνοσίχθων: Il. 20:132: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
ἐνοσίχθων: Il. 20:291: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
ἐνοσίχθων: Il. 20:318: Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
ἐνοσίχθων: Il. 20:330: τῷ δὲ μάλ’ ἐγγύθεν ἦλθε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
ἐνοσίχθων: Il. 20:405: κούρων ἑλκόντων· γάνυται δέ τε τοῖς ἐνοσίχθων·
ἐνοσίχθων: Il. 21:287: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
ἐνοσίχθων: Il. 21:435: αὐτὰρ Ἀπόλλωνα προσέφη κρείων ἐνοσίχθων·
ἐνοσίχθων: Od. 1:74: ἐκ τοῦ δὴ Ὀδυσῆα Ποσειδάων ἐνοσίχθων
ἐνοσίχθων: Od. 5:282: τὸν δ’ ἐξ Αἰθιόπων ἀνιὼν κρείων ἐνοσίχθων
ἐνοσίχθων: Od. 5:339: “κάμμορε, τίπτε τοι ὧδε Ποσειδάων ἐνοσίχθων
ἐνοσίχθων: Od. 5:366: ὦρσε δ’ ἐπὶ μέγα κῦμα Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
ἐνοσίχθων: Od. 5:375: νηχέμεναι μεμαώς. ἴδε δὲ κρείων ἐνοσίχθων,
ἐνοσίχθων: Od. 7:35: λαῖτμα μέγ’ ἐκπερόωσιν, ἐπεί σφισι δῶκ’ ἐνοσίχθων·
ἐνοσίχθων: Od. 7:56: Ναυσίθοον μὲν πρῶτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων
ἐνοσίχθων: Od. 7:271: πολλῇ, τήν μοι ἐπῶρσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
ἐνοσίχθων: Od. 8:354: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
ἐνοσίχθων: Od. 9:283: “νέα μέν μοι κατέαξε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
ἐνοσίχθων: Od. 9:525: ὡς οὐκ ὀφθαλμόν γ’ ἰήσεται οὐδ’ ἐνοσίχθων.”
ἐνοσίχθων: Od. 11:252: αὐτὰρ ἐγώ τοί εἰμι Ποσειδάων ἐνοσίχθων.”
ἐνοσίχθων: Od. 12:107: οὐ γάρ κεν ῥύσαιτό σ’ ὑπὲκ κακοῦ οὐδ’ ἐνοσίχθων.
ἐνοσίχθων: Od. 13:125: αὐτοὶ δ’ αὖ οἶκόνδε πάλιν κίον. οὐδ’ ἐνοσίχθων
ἐνοσίχθων: Od. 13:146: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
ἐνοσίχθων: Od. 13:159: αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
ἐνοσίχθων: Od. 13:162: ῥίμφα διωκομένη. τῆς δὲ σχεδὸν ἦλθ’ ἐνοσίχθων,
ἐνστρέφεται: Il. 5:306: ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, κοτύλην δέ τέ μιν καλέουσι·
ἐντανύειν: Od. 21:97: νευρὴν ἐντανύειν διοϊστεύσειν τε σιδήρου.
ἐντανύειν: Od. 21:127: νευρὴν ἐντανύειν διοϊστεύσειν τε σιδήρου.
ἐντανύεσθαι: Od. 21:92: ῥηϊδίως τόδε τόξον ἐΰξοον ἐντανύεσθαι.
ἐντανύουσιν: Od. 21:326: μνῶνται, οὐδέ τι τόξον ἐΰξοον ἐντανύουσιν·
ἐντανύσαι: Od. 19:587: νευρήν τ’ ἐντανύσαι διοϊστεῦσαί τε σιδήρου.”
ἐντανύσαι: Od. 21:185: ἐντανύσαι, πολλὸν δὲ βίης ἐπιδευέες ἦσαν.
ἐντανύσαι: Od. 21:247: ἐντανύσαι δύνατο, μέγα δ’ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ·
ἐντανύσαι: Od. 24:171: νευρὴν ἐντανύσαι, πολλὸν δ’ ἐπιδευέες ἦμεν.
ἐντανύσασθαι: Od. 21:403: ὡς οὗτός ποτε τοῦτο δυνήσεται ἐντανύσασθαι.”
ἐντάνυσε: Od. 21:150: οὐδέ μιν ἐντάνυσε· πρὶν γὰρ κάμε χεῖρας ἀνέλκων
ἐντανύσειεν: Od. 21:286: δείσαντες μὴ τόξον ἐΰξοον ἐντανύσειεν.
ἐντανύσῃ: Od. 19:577: ὃς δέ κε ῥηΐτατ’ ἐντανύσῃ βιὸν ἐν παλάμῃσι
ἐντανύσῃ: Od. 21:75: ὃς δέ κε ῥηΐτατ’ ἐντανύσῃ βιὸν ἐν παλάμῃσι
ἐντανύσῃ: Od. 21:315: ἐντανύσῃ χερσίν τε βίηφί τε ἧφι πιθήσας,
ἐντανύσῃ: Od. 21:338: εἴ κέ μιν ἐντανύσῃ, δώῃ δέ οἱ εὖχος Ἀπόλλων,
ἐντανύσῃς: Od. 21:306: ἐντανύσῃς· οὐ γάρ τευ ἐπητύος ἀντιβολήσεις
ἐντανύσω: Od. 21:114: εἰ δέ κεν ἐντανύσω διοϊστεύσω τε σιδήρου,
ἐνταῦθα: Il. 9:597: ἐνταῦθα τρέψειε φίλος· κάκιον δέ κεν εἴη
ἐνταυθοῖ: Il. 21:122: ἐνταυθοῖ νῦν κεῖσο μετ’ ἰχθύσιν, οἵ σ’ ὠτειλὴν
ἐνταυθοῖ: Od. 18:105: “ἐνταυθοῖ νῦν ἧσο κύνας τε σύας τ’ ἀπερύκων,
ἐνταυθοῖ: Od. 20:262: “ἐνταυθοῖ νῦν ἧσο μετ’ ἀνδράσιν οἰνοποτάζων·
ἔντε’: Il. 3:339: ὣς δ’ αὔτως Μενέλαος ἀρήϊος ἔντε’ ἔδυνεν.
ἔντε’: Il. 9:592: βῆ δ’ ἰέναι, χροῒ δ’ ἔντε’ ἐδύσετο παμφανόωντα.
ἔντε’: Il. 13:640: Ὣς εἰπὼν τὰ μὲν ἔντε’ ἀπὸ χροὸς αἱματόεντα
ἔντε’: Il. 15:120: ζευγνύμεν, αὐτὸς δ’ ἔντε’ ἐδύσετο παμφανόωντα.
ἔντε’: Il. 16:663: οἳ δ’ ἄρ’ ἀπ’ ὤμοιιν Σαρπηδόνος ἔντε’ ἕλοντο
ἔντε’: Il. 17:192: στὰς δ’ ἀπάνευθε μάχης πολυδακρύου ἔντε’ ἄμειβεν·
ἔντε’: Il. 23:26: ἐν κονίῃς· οἳ δ’ ἔντε’ ἀφωπλίζοντο ἕκαστος
ἔντε’: Od. 23:368: πάντας δ’ ἔντε’ ἄνωγεν ἀρήϊα χερσὶν ἑλέσθαι.
ἔντεα: Il. 10:34: τὸν δ’ εὗρ’ ἀμφ’ ὤμοισι τιθήμενον ἔντεα καλὰ
ἔντεα: Il. 10:75: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ· παρὰ δ’ ἔντεα ποικίλ’ ἔκειτο
ἔντεα: Il. 10:298: ἂμ φόνον, ἂν νέκυας, διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα.
ἔντεα: Il. 10:407: ποῦ δέ οἱ ἔντεα κεῖται ἀρήϊα, ποῦ δέ οἱ ἵπποι;
ἔντεα: Il. 10:469: τὼ δὲ βάτην προτέρω διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα,
ἔντεα: Il. 10:471: οἳ δ’ εὗδον καμάτῳ ἀδηκότες, ἔντεα δέ σφιν
ἔντεα: Il. 11:754: κτείνοντές τ’ αὐτοὺς ἀνά τ’ ἔντεα καλὰ λέγοντες,
ἔντεα: Il. 12:195: Ὄφρ’ οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ’ ἔντεα μαρμαίροντα,
ἔντεα: Il. 15:343: Ὄφρ’ οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ’ ἔντεα, τόφρα δ’ Ἀχαιοὶ
ἔντεα: Il. 17:162: αἶψά κεν Ἀργεῖοι Σαρπηδόνος ἔντεα καλὰ
ἔντεα: Il. 17:186: ὄφρ’ ἂν ἐγὼν Ἀχιλῆος ἀμύμονος ἔντεα δύω
ἔντεα: Il. 18:130: ἀλλά τοι ἔντεα καλὰ μετὰ Τρώεσσιν ἔχονται
ἔντεα: Il. 18:191: στεῦτο γὰρ Ἡφαίστοιο πάρ’ οἰσέμεν ἔντεα καλά.
ἔντεα: Il. 23:806: ψαύσῃ δ’ ἐνδίνων διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα,
ἔντεα: Od. 7:232: ἥσθην· ἀμφίπολοι δ’ ἀπεκόσμεον ἔντεα δαιτός.
ἔντεα: Od. 19:17: ὄφρα κεν ἐς θάλαμον καταθείομαι ἔντεα πατρός,
ἔντερα: Il. 13:507: ῥῆξε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς
ἔντερα: Il. 14:516: οὖτα κατὰ λαπάρην, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς ἄφυσσε
ἔντερα: Il. 17:314: ῥῆξε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς
ἔντερα: Il. 20:418: κυανέη, προτὶ οἷ δ’ ἔλαβ’ ἔντερα χερσὶ λιασθείς.
ἔντερα: Il. 20:420: ἔντερα χερσὶν ἔχοντα λιαζόμενον ποτὶ γαίη
ἔντερον: Od. 21:408: ἅψας ἀμφοτέρωθεν ἐϋστρεφὲς ἔντερον οἰός,
ἔντεσι: Il. 5:220: ἀντιβίην ἐλθόντε σὺν ἔντεσι πειρηθῆναι.
ἔντεσι: Il. 6:418: ἀλλ’ ἄρα μιν κατέκηε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν
ἔντεσι: Il. 13:331: αὐτὸν καὶ θεράποντα σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι,
ἔντεσι: Il. 13:719: δή ῥα τόθ’ οἳ μὲν πρόσθε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι
ἔντεσι: Il. 16:279: αὐτὸν καὶ θεράποντα σὺν ἔντεσι μαρμαίροντας,
ἔντεσι: Il. 17:197: γηράς· ἀλλ’ οὐχ υἱὸς ἐν ἔντεσι πατρὸς ἐγήρα.
ἔντεσι: Il. 19:384: πειρήθη δ’ ἕο αὐτοῦ ἐν ἔντεσι δῖος Ἀχιλλεύς,
ἐντεσιεργούς: Il. 24:277: ζεῦξαν δ’ ἡμιόνους κρατερώνυχας ἐντεσιεργούς,
ἔντεσιν: Il. 11:730: καὶ κατεκοιμήθημεν ἐν ἔντεσιν οἷσιν ἕκαστος
ἐντέταται: Il. 5:728: ἐντέταται, δοιαὶ δὲ περίδρομοι ἄντυγές εἰσι.
ἐντέτατο: Il. 10:263: ἐντέτατο στερεῶς· ἔκτοσθε δὲ λευκοὶ ὀδόντες
ἐντεῦθεν: Od. 19:568: ἀλλ’ ἐμοὶ οὐκ ἐντεῦθεν ὀΐομαι αἰνὸν ὄνειρον
ἐντιθέμεσθα: Od. 3:154: κτήματά τ’ ἐντιθέμεσθα βαθυζώνους τε γυναῖκας.
ἕντο: Il. 1:469: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Il. 2:432: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Il. 7:323: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Il. 9:92: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Il. 9:222: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Il. 23:57: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Il. 24:628: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Od. 1:150: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο
ἕντο: Od. 3:67: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Od. 3:473: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Od. 4:68: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Od. 8:72: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Od. 8:485: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Od. 12:308: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Od. 14:454: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Od. 15:143: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Od. 15:303: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Od. 15:501: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Od. 16:55: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Od. 16:480: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Od. 17:99: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἕντο: Od. 24:489: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σίτοιο μελίφρονος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἔντοθεν: Od. 9:239: ἀρνειούς τε τράγους τε, βαθείης ἔντοθεν αὐλῆς.
ἔντοθεν: Od. 9:338: πάντα μάλ’, οὐδέ τι λεῖπε βαθείης ἔντοθεν αὐλῆς,
ἐντὸς: Il. 1:432: οἳ δ’ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο
ἐντὸς: Il. 2:617: πέτρη τ’ Ὠλενίη καὶ Ἀλήσιον ἐντὸς ἐέργει,
ἐντὸς: Il. 2:845: ὅσσους Ἑλλήσποντος ἀγάρροος ἐντὸς ἐέργει.
ἐντὸς: Il. 9:404: οὐδ’ ὅσα λάϊνος οὐδὸς ἀφήτορος ἐντὸς ἐέργει
ἐντός: Il. 10:10: νειόθεν ἐκ κραδίης, τρομέοντο δέ οἱ φρένες ἐντός.
ἐντὸς: Il. 12:8: ἐντὸς ἔχον ῥύοιτο· θεῶν δ’ ἀέκητι τέτυκτο
ἐντὸς: Il. 12:374: τείχεος ἐντὸς ἰόντες, ἐπειγομένοισι δ’ ἵκοντο,
ἐντὸς: Il. 12:380: μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλών, ὅ ῥα τείχεος ἐντὸς
ἐντὸς: Il. 17:211: δεινὸς ἐνυάλιος, πλῆσθεν δ’ ἄρα οἱ μέλε’ ἐντὸς
ἐντὸς: Il. 18:512: κτῆσιν ὅσην πτολίεθρον ἐπήρατον ἐντὸς ἔεργεν·
ἐντὸς: Il. 22:85: τείχεος ἐντὸς ἐών, μὴ δὲ πρόμος ἵστασο τούτῳ
ἐντὸς: Il. 22:121: κτῆσιν ὅσην πτολίεθρον ἐπήρατον ἐντὸς ἐέργει·
ἐντὸς: Il. 24:544: ὅσσον Λέσβος ἄνω Μάκαρος ἕδος ἐντὸς ἐέργει
ἐντὸς: Od. 2:341: ἕστασαν, ἄκρητον θεῖον ποτὸν ἐντὸς ἔχοντες,
ἐντὸς: Od. 7:88: χρύσειαι δὲ θύραι πυκινὸν δόμον ἐντὸς ἔεργον·
ἐντός: Od. 10:125: ὄφρ’ οἱ τοὺς ὄλεκον λιμένος πολυβενθέος ἐντός,
ἐντὸς: Od. 12:225: εἰρεσίης, ἐντὸς δὲ πυκάζοιεν σφέας αὐτούς.
ἐντὸς: Od. 16:324: οἱ δ’ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο,
ἐντός: Od. 16:352: στρεφθεὶς ἐκ χώρης, λιμένος πολυβενθέος ἐντός,
ἐντὸς: Od. 20:258: ἐντὸς ἐϋσταθέος μεγάρου, παρὰ λάϊνον οὐδόν,
ἐντός: Od. 23:190: θάμνος ἔφυ τανύφυλλος ἐλαίης ἕρκεος ἐντός,
ἔντοσθ’: Od. 9:298: κεῖτ’ ἔντοσθ’ ἄντροιο τανυσσάμενος διὰ μήλων.
ἔντοσθε: Il. 4:454: κρουνῶν ἐκ μεγάλων κοίλης ἔντοσθε χαράδρης,
ἔντοσθε: Il. 22:237: τείχεος ἐξελθεῖν, ἄλλοι δ’ ἔντοσθε μένουσι.
ἔντοσθε: Od. 2:424: ἱστὸν δ’ εἰλάτινον κοίλης ἔντοσθε μεσόδμης
ἔντοσθε: Od. 12:241: πᾶσ’ ἔντοσθε φάνεσκε κυκωμένη, ἀμφὶ δὲ πέτρη
ἔντοσθε: Od. 15:289: ἱστὸν δ’ εἰλάτινον κοίλης ἔντοσθε μεσόδμης
ἔντοσθε: Od. 17:339: ἷζε δ’ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ ἔντοσθε θυράων
ἔντοσθε: Od. 18:238: οἱ δ’ ἔντοσθε δόμοιο, λελῦτο δὲ γυῖα ἑκάστου,
ἔντοσθε: Od. 21:417: γυμνός· τοὶ δ’ ἄλλοι κοίλης ἔντοσθε φαρέτρης
ἔντοσθε: Od. 22:204: τέσσαρες, οἱ δ’ ἔντοσθε δόμων πολέες τε καὶ ἐσθλοί.
ἔντοσθεν: Il. 6:364: ὥς κεν ἔμ’ ἔντοσθεν πόλιος καταμάρψῃ ἐόντα.
ἔντοσθεν: Il. 10:262: ῥινοῦ ποιητήν· πολέσιν δ’ ἔντοσθεν ἱμᾶσιν
ἔντοσθεν: Il. 12:296: ἤλασεν, ἔντοσθεν δὲ βοείας ῥάψε θαμειὰς
ἔντοσθεν: Il. 12:416: τείχεος ἔντοσθεν, μέγα δέ σφισι φαίνετο ἔργον·
ἔντοσθεν: Il. 12:455: δικλίδας ὑψηλάς· δοιοὶ δ’ ἔντοσθεν ὀχῆες
ἔντοσθεν: Od. 1:126: οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἔντοσθεν ἔσαν δόμου ὑψηλοῖο,
ἔντοσθεν: Od. 1:128: δουροδόκης ἔντοσθεν ἐϋξόου, ἔνθα περ ἄλλα
ἔντοσθεν: Od. 1:380: νήποινοί κεν ἔπειτα δόμων ἔντοσθεν ὄλοισθε.”
ἔντοσθεν: Od. 2:145: νήποινοί κεν ἔπειτα δόμων ἔντοσθεν ὄλοισθε.”
ἔντοσθεν: Od. 9:235: ἔντοσθεν δ’ ἄντροιο βαλὼν ὀρυμαγδὸν ἔθηκεν·
ἔντοσθεν: Od. 10:92: αἱ μὲν ἄρ’ ἔντοσθεν λιμένος κοίλοιο δέδεντο
ἔντοσθεν: Od. 13:100: ἔκτοθεν· ἔντοσθεν δέ τ’ ἄνευ δεσμοῖο μένουσι
ἔντοσθεν: Od. 14:13: ἔντοσθεν δ’ αὐλῆς συφεοὺς δυοκαίδεκα ποίει
ἔντοσθεν: Od. 14:194: ἠδὲ μέθυ γλυκερὸν κλισίης ἔντοσθεν ἐοῦσι
ἔντοσθεν: Od. 22:172: σχήσομεν ἔντοσθεν μεγάρων μάλα περ μεμαῶτας·
ἐντρέπεται: Il. 15:554: ἐντρέπεται φίλον ἦτορ ἀνεψιοῦ κταμένοιο;
ἐντρέπεται: Od. 1:60: ἐντρέπεται φίλον ἦτορ, Ὀλύμπιε; οὔ νύ τ’ Ὀδυσσεὺς
ἐντρέχοι: Il. 19:385: εἰ οἷ ἐφαρμόσσειε καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυῖα·
ἐντροπαλιζομένη: Il. 6:496: ἐντροπαλιζομένη, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσα.
ἐντροπαλιζομένην: Il. 21:492: ἐντροπαλιζομένην· ταχέες δ’ ἔκπιπτον ὀϊστοί.
ἐντροπαλιζόμενος: Il. 11:546: ἐντροπαλιζόμενος ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀμείβων.
ἐντροπαλιζόμενος: Il. 17:109: ἐντροπαλιζόμενος ὥς τε λὶς ἠϋγένειος,
ἔντυεν: Il. 5:720: ἣ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους
ἔντυεν: Il. 8:382: ἣ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους
ἐντυναμένη: Od. 12:18: ἦλθ’ ἐντυναμένη· ἅμα δ’ ἀμφίπολοι φέρον αὐτῇ
ἐντύνασαν: Il. 14:162: ἐλθεῖν εἰς Ἴδην εὖ ἐντύνασαν ἓ αὐτήν,
ἐντύνεαι: Od. 6:33: ἐντύνεαι, ἐπεὶ οὔ τοι ἔτι δὴν παρθένος ἔσσεαι·
ἐντυνόμενοι: Od. 3:33: δαῖτ’ ἐντυνόμενοι κρέα τ’ ὤπτων ἄλλα τ’ ἔπειρον.
ἐντυνόμενοι: Od. 17:182: δαῖτ’ ἐντυνόμενοι. τοὶ δ’ ἐξ ἀγροῖο πόλινδε
ἔντυνον: Il. 9:203: ζωρότερον δὲ κέραιε, δέπας δ’ ἔντυνον ἑκάστῳ·
ἔντυνον: Od. 12:183: ἐγγύθεν ὀρνυμένη, λιγυρὴν δ’ ἔντυνον ἀοιδήν·
ἐντύνοντ’: Od. 16:2: ἐντύνοντ’ ἄριστον ἅμ’ ἠόϊ, κηαμένω πῦρ,
ἐντύνοντο: Il. 24:124: ἐσσυμένως ἐπένοντο καὶ ἐντύνοντο ἄριστον·
ἐντύνοντο: Od. 15:500: δεῖπνόν τ’ ἐντύνοντο κερῶντό τε αἴθοπα οἶνον.
ἐντυνώμεθα: Od. 17:175: ἔρχεσθε πρὸς δώμαθ’, ἵν’ ἐντυνώμεθα δαῖτα·
ἔντυον: Od. 23:289: τόφρα δ’ ἄρ’ Εὐρυνόμη τε ἰδὲ τροφὸς ἔντυον εὐνὴν
ἐντυπὰς: Il. 24:163: ἐντυπὰς ἐν χλαίνῃ κεκαλυμμένος· ἀμφὶ δὲ πολλὴ
Ἐνυαλίοιο: Il. 13:519: υἱὸν Ἐνυαλίοιο· δι’ ὤμου δ’ ὄβριμον ἔγχος
Ἐνυαλίοιο: Il. 20:69: ἄντα δ’ Ἐνυαλίοιο θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἐνυάλιος: Il. 17:211: δεινὸς ἐνυάλιος, πλῆσθεν δ’ ἄρα οἱ μέλε’ ἐντὸς
Ἐνυάλιος: Il. 18:309: ξυνὸς Ἐνυάλιος, καί τε κτανέοντα κατέκτα.
Ἐνυαλίῳ: Il. 2:651: Μηριόνης τ’ ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ·
Ἐνυαλίῳ: Il. 7:166: Μηριόνης ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ,
Ἐνυαλίῳ: Il. 8:264: Μηριόνης ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ,
Ἐνυαλίῳ: Il. 17:259: Μηριόνης ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ.
Ἐνυαλίῳ: Il. 22:132: ἶσος Ἐνυαλίῳ κορυθάϊκι πτολεμιστῇ
Ἐνυῆος: Il. 9:664: Σκῦρον ἑλὼν αἰπεῖαν Ἐνυῆος πτολίεθρον.
ἐνύπνιον: Il. 2:56: κλῦτε φίλοι· θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος
ἐνύπνιον: Od. 14:495: “κλῦτε, φίλοι· θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος.
Ἐνυώ: Il. 5:333: οὔτ’ ἄρ’ Ἀθηναίη οὔτε πτολίπορθος Ἐνυώ.
Ἐνυώ: Il. 5:592: καρτεραί· ἦρχε δ’ ἄρα σφιν Ἄρης καὶ πότνι’ Ἐνυώ,
ἐνώμα: Il. 3:218: σκῆπτρον δ’ οὔτ’ ὀπίσω οὔτε προπρηνὲς ἐνώμα,
ἐνώμα: Il. 5:594: Ἄρης δ’ ἐν παλάμῃσι πελώριον ἔγχος ἐνώμα,
ἐνώμα: Il. 10:358: γνῶ ῥ’ ἄνδρας δηΐους, λαιψηρὰ δὲ γούνατ’ ἐνώμα
ἐνώμα: Il. 15:269: ὣς Ἕκτωρ λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ’ ἐνώμα
ἐνώμα: Il. 22:24: ὣς Ἀχιλεὺς λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ’ ἐνώμα.
ἐνώμα: Il. 22:144: τεῖχος ὕπο Τρώων, λαιψηρὰ δὲ γούνατ’ ἐνώμα.
ἐνώμα: Od. 21:245: Εὐρύμαχος δ’ ἤδη τόξον μετὰ χερσὶν ἐνώμα,
ἐνώμα: Od. 21:393: εἰσορόων Ὀδυσῆα. ὁ δ’ ἤδη τόξον ἐνώμα
ἐνώμα: Od. 22:10: χρύσεον ἄμφωτον, καὶ δὴ μετὰ χερσὶν ἐνώμα,
ἐνώμας: Od. 18:216: παῖς ἔτ’ ἐὼν καὶ μᾶλλον ἐνὶ φρεσὶ κέρδε’ ἐνώμας·
ἐνώμων: Od. 10:32: αἰεὶ γὰρ πόδα νηὸς ἐνώμων, οὐδέ τῳ ἄλλῳ
ἐνώμων: Od. 20:252: σπλάγχνα δ’ ἄρ’ ὀπτήσαντες ἐνώμων, ἐν δέ τε οἶνον
ἐνῶπα: Il. 15:320: αὐτὰρ ἐπεὶ κατ’ ἐνῶπα ἰδὼν Δαναῶν ταχυπώλων
ἐνωπαδίως: Od. 23:94: ὄψει δ’ ἄλλοτε μέν μιν ἐνωπαδίως ἐσίδεσκεν,
ἐνωπῇ: Il. 5:374: μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ;
ἐνωπῇ: Il. 21:510: μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ;
ἐνώπια: Il. 8:435: ἅρματα δ’ ἔκλιναν πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα·
ἐνώπια: Il. 13:261: ἑσταότ’ ἐν κλισίῃ πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα
ἐνώπια: Od. 4:42: ἅρματα δ’ ἔκλιναν πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα,
ἐνώπια: Od. 22:121: ἔκλιν’ ἑστάμεναι, πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα,
ἐνῶρσας: Il. 15:366: σύγχεας Ἀργείων, αὐτοῖσι δὲ φύζαν ἐνῶρσας.
ἐνῶρσεν: Il. 6:499: ἀμφιπόλους, τῇσιν δὲ γόον πάσῃσιν ἐνῶρσεν.
ἐνῶρτο: Il. 1:599: ἄσβεστος δ’ ἄρ’ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσιν
ἐνῶρτο: Od. 8:326: ἄσβεστος δ’ ἄρ’ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσι